ISSN 2082-7938

MIĘDZY REGAŁAMI
egzemplarz bezpłatny
TORUŃ

CZERWIEC

2016

NR 1/2016 (23)

2

SPIS TREŚCI
W STĘPNIAK
PAULA OLEJNICZAK
MARTA ROMANOWSKA
Kolejne zmiany

2

POPULARNIE

I NAUKOWO

IZABELA MACIEJKO
Boostagram

3

ŻANETA MASŁOWSKA
Kobieca sztuka kamuflażu

5

PAULA OLEJNICZAK
Książka plus e-book

7

Kolejne zmiany
Prawdopodobnie

w

najbliższym

czasie

każdy numer Między Regałami będzie
powstawał pod znakiem zmian. Tym razem

MAGDALENA OSTROWSKA
Konwenty jako sposób promocji literatury

prowadzenie całego numeru przejęłyśmy
my—studentki pierwszego i drugiego roku.

12

Marcin Karwowski, oficjalnie już poza

JAGODA RYCHARSKA
Zasoby informacyjne wybranych organizacji
światowych - cz.2
14

W numerze przeczytacie przede wszystkim

B IBLIOTEKA
WERONIKA KORTAS
Book and Bed Tokyo

17

kołem, pozostaje naszym dobrym duchem.
o

książce—jako

przedmiocie

bohaterce

płciowej

fotografii,
nierówności,

o problemach związanych z jej nowymi
formami i o jej promocji na konwentach
miłośników fantastyki, a także o tym, jak
z zasypiania nad książką zrobić biznes. Nie

RECENZJE
MARCIN KARWOWSKI
Książka: Księga Trendów w Edukacji 2.0
MARTA ROMANOWSKA
Film: Kruk: zagadka zbrodni
WOJCIECH LESZCZYŃSKI
WWW: Westeros.pl

19

obędzie się też bez odrobiny informacji
naukowej

w

informacyjnych

postaci

zasobów

światowych

organizacji.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie
21

coś ciekawego.

22

Paula Olejniczak
Marta Romanowska

REDAKCJA „MIĘDZY REGAŁAMI”
Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: sdkn.eprint@gmail.com
www.sdkn.strikingly.com
OPIEKA MERYTORYCZNA
dr Małgorzata Kowalska
mgr Marcin Karwowski
REDAKCJA
Paula Olejniczak
Marta Romanowska

RADA REDAKCYJNA
Marcin Karwowski
Wojciech Leszczyński
Paula Olejniczak
Marta Romanowska
Jagoda Rycharska

KOREKTA
Paula Olejniczak
Marta Romanowska
SKŁAD

Paula Olejniczak
Marta Romanowska

3

Bookstagram
Jak podaje jeden z internetowych

Izabela Maciejko

poradników

Pomysły na media społecznościowe
są różne, więc i mole książkowe znalazły
na nie swoją metodę. Okazuje się jednak,
że wbrew pozorom publikowanie zdjęć

oznaczonych hashtagiem #bookstagram
do najłatwiejszych nie należy i warto
stosować się do określonych zasad.
Bookstagramowicze to osoby, które
na swoich profilach w social media takich
jak

Instagram,

Twitter

czy

Tumbrl

zamieszczają zdjęcia książek, z książką
i o książkach. W sposób najprostszy
można ich rozgraniczyć na dwie grupy:
niedzielnych, przeważnie dzielących się
tym,

co

aktualnie

czytają

oraz

na codziennych, którzy przede wszystkim
się dzielą. Problem samych fotografii
przez nich udostępnianych jest dużo
bardziej złożony, mogą one bowiem
przybierać rozmaite formy. Są to zdjęcia
samych

książek,

półek

z

książkami

w miejscach wszelakich, są te w domu,
w plenerze, trzymane, stojące, leżące oraz

otwarte,

zamknięte,

fotografowane

od strony okładki – od przodu i od tyłu,
z boku i od środka, całe i fragmenty,
a także w kompozycji dopracowanej
w każdym szczególe lub też w odsłonie
naturalnej.

Dodatkowo

liczą

się

odpowiednie filtry, które w zależności
od temperatury koloru, balansu bieli
i poziomu światła mogą wyrażać nawet
najgłębsze stany emocjonalne autora.

dla

tych

poważnych

bookstagramowiczów, w swoich wpisach
koniecznie

zadbać

dodatkowe

trzeba

rzeczy.

Po

o

trzy

pierwsze:

do każdego zdjęcia dodać należy krótki

opis, by zachęcić swoich serduszkujących
czy lajkujących do interakcji, a tym
samym

do

budowania

bliskich,

przyjacielskich relacji. I nie chodzi tu
o żadne wyszukane recenzje – przecież
wcale nie trzeba tych pozycji czytać.
Po

drugie

zalecane

jest

używanie

odpowiednich hashtagów, dzięki którym
wszyscy

zainteresowani

sprawami

książkowymi łatwo dotrą do poszu-

kiwanych

treści.

Podstawowym

znacznikiem jest #bookstagram, który
na samym Instagramie porządkuje już
4,5

miliona

wpisów

oraz

#book,

przeznaczony raczej dla tych bardziej
amatorskich publikacji, wykorzystany już
ponad 16 milionów razy. Dodatkowo
poleca się korzystać z #bookstagramer,
#booknerd,

#bookworm,

#bibliophile,

#booklover, #bookporn czy #youngadult,
a także z oznaczeń: CR („Currently
reading”) oraz TBR („to be read”).
Ostania zasada dotyczy tego, żeby
nasze social media były naszym hobby –
nie przymusem. A najlepiej jest przecież,
kiedy dodatkowo nasze hobby jest naszą
pracą, co wbrew pozorom jest możliwe
dzięki stosowaniu się do powyższych
zasad.

Nie

ma

żadnych

oficjalnych

4

statystyk

dotyczących

tego,

bookst agramowy ch

po stów

sponsorowanych,

trudno

ale

ile

oznaczony hashtagiem #RWBookClub.

jest

Sprawa jest ciekawa o tyle, że polecane

byłoby

pr zez

nią

po zy cje

uwierzyć, że wydawnictwa nie płacą

zainteresowanie

właścicielom

najpopularniejszych

talentu aktorskiego, ale i reżyserów czy

kont, albo sami takich nieoficjalnych

producentów filmowych, którzy tak jak

profili nie prowadzą. Wysyłanie książek

w

do

dziewczyny”,

tych

internetowych

recenzji

to

już

nie

w zbu dzaj ą

przypadku

tylko

m.in.

fanów

jej

„Zaginionej

zainspirowani

recenzją,

przeżytek, a konta sygnowane nazwą

przenoszą potem lektury na duży ekran.

wydawnictwa czy nazwiskiem autora

#bookstagram

zawsze będą miały dla czytelników

że książki opłaca się nie tylko czytać.

udowadnia

więc,

mniejsze znaczenie niż te, prowadzone
przez internetowych przyjaciół. Wyraźnie
mamy

tu

więc

do

czynienia

z marketingiem szeptanym.
Jedną

z

najbardziej

znanych

bookstagramowiczek jest aktorka Reese
Witherspoon, która na swoim koncie
na Instagramie prowadzi klub książki

WARTO ZAJRZEĆ

www.instagram.com/explore/tags/
bookstagram/

5

Kobieca sztuka kamuflażu
w historii dobrowolny. Każdy zdaje sobie

Żaneta Masłowska
W

kwietniu

sprawę, że w przeszłości członkowi

zeszłego

roku

możnej

rodziny

z

rodowodem

nie

anglojęzyczna pisarka Catherine Nichols

wypadało zajmować się czymś takim jak

udowodniła, że rynek książki pozostaje

pisarstwo. Mężczyźnie uchodziło jeszcze

nadal w „erze przedemancypacyjnej”.

na sucho, ale kobieta to już inna sprawa.

Skąd takie wnioski? Otóż przeprowadziła

Polecam w tym momencie film Miss

eksperyment.

agentów

Potter z 2006 r. Na jego podstawie widać,

koncept swojej nowej powieści. Na 50

z jakimi problemami musiała borykać się

nadanych

tylko

młoda dziewczyna z dobrego domu

nie

na początku XX stulecia, która chciała

2

Wysłała
listów

odpowiedzi.

wzbudził

do

dostała

Dlaczego

tekst

zainteresowania?

Rzekomo

rozpocząć „karierę pióra”.
W początkach trendu na fantasy

było w nim zbyt dużo liryzmu, brak
przebojowa

i science fiction uważano, że są one

bohaterka. Rozesłała powieść drugi raz,

przeznaczone dla tzw. young male adults.

ale tym razem jako George Leyer. Efekt?

Wydawcy, wierząc, że damskie nazwisko

obniży zyski ze sprzedaży, niechętnie

ambicji

i

17

nadmiernie

odpowiedzi!

Kontrowersje

wzbudziła ponadto nagła ewolucja opinii

przyjmowali

o

mężczyzna sięgnie po książkę napisaną

książce.

Teraz

była

„błyskotliwa,

teksty

kobiet.

Wszakże

przez innego mężczyznę aniżeli przez

ekscytująca i dobrze skonstruowana”.
Czemu kobiety ukrywają się pod

kobietę. W dodatku płeć piękna preferuje

bardziej

romanse. Jak więc mogłaby napisać coś

męskimi? Jest ku temu kilka możliwych

dobrego z gatunku secondary universe?

powodów. Przede wszystkim jest to chęć

W

zachowania

myślenia fantastki zaczęły przemykać do

obcymi

nazwiskami

i

tym

anonimowości.

Przyczyna

obliczu

takiego

zaściankowego

prozaiczna. Autorka nie pragnie rozgłosu.

świata

Woli schować się za fałszywą tożsamością

przybranie

(tu

móc

Stosowano najczęściej trzy rozwiązania:

spokojnie iść na zakupy czy do pracy

imię typowo męskie, imię i nazwisko

i uniknąć pytań o pisanie czy spotkania

neutralne bądź stosowanie inicjałów.

niekoniecznie

męską),

by

autorskie. Przyziemne jest również to, że

niemimetycznego

męsk iej

poprzez

tożsamo ści.

W latach 30. XX w. na rynku

ich

pisarskim pojawił się Andre Norton

nazwisko nie brzmi literacko, jest zbyt

(później też Allan West i Andrew North)

pospolite bądź nawet niegodne literatury.

– bibliotekarka z High Hallack Alice

Nie każdy pseudonim był jednak

Mary Norton. Wówczas fantasy i SF były

niektórzy

po

prostu

uznali,

że

6

zdominowane

t

przez

pseudonimem

Nic

mężczyzn.
więc

nego,

dziw-

że

m

niemal 10 lat,

Norton

postanowiła

y

by

się

chronić

swoją

karierę

zakamuflować pod

akademicką.

nieprecyzyjnym

Prawda wyszła

imieniem

Andre

na jaw niedługo

(które lata później

po przyznaniu

przywdziała na sta-

nagrody.

łe

W

w

urzędzie).

latach

90.

Może gdyby nie to,

z kolei Joanne

nie

Kathleen Row-

znalibyśmy

dzis ia j

Św iat a

Czarownic

ling

czy

zdecydo-

wała

Pożyczalskich!

się

(?)

p r z y b r a ć

Dopiero ona

„pseudonim

i kolejna wielka fantastka przetarły drogę

inicjalny”. Spotkałam się z różnymi tego

dla

druga

wytłumaczeniami. Jedni twierdzą, że to

rewolucjonistką była Ursula Le Guin. W

wydawca zmusił do tego Rowling, nie

przeciwieństwie do swej koleżanki po

wierząc w sukces Harrego Pottera. Inni

fachu

mówią, że sama autorka chciała w ten

kobiet

nie

w

fantasy.

musiała

kryć

się

za

kamuflażem. Jednak nie było to tak łatwe.

sposób

mieć

większe

szanse

na

Początkowo wydawca namawiał Ursulę,

wypromowanie się na rynku literackim

by na okładce nie podawać jej pełnego

fantasy.

imienia a jedynie inicjał. „U. Le Guin”

Aby udowodnić, że takie zjawisko

brzmiało bezpłciowo. Autorka jednak

nie dotyczy wyłącznie jednostkowych

wyforsowała swoje i wygrała.

sytuacji, wymienię kilkanaście nazwisk

W

1976

r.

nagrodę

Nebula

kobiet

w

literaturze

fantasy

i

SF,

otrzymało opowiadanie Houston, houston,

ukrywających się pod pseudonimem. Na

czy mnie słyszysz? (oryg. Houston, Houston,

takiej liście znajdzie się: Jean M. Auel

Do

zostało

(w rzeczywistości Jean Marie Auel),

męskim

A. S. Byatt (Antonia Susan Byatt), Jayge

You

Read?).

okrzyknięte
opowiadaniem

Od

razu

„najbardziej
roku”.

Wszystko

się

Carr (Margery Krueger) Joy Chant (Eileen

zgadzało za wyjątkiem tego, że autor

Joyce Rutter), C. J. Cherryh (Carolyn

James Tiptree Jr. nie był wcale rodzaju

Janice Cherry), C. S. Friedman (Celia

męskiego. Była to tak naprawdę kobieta,

S. Friedman), Robin Hobb (Margaret

Alice Bradley Sheldon. Ukrywała się pod

Astrid Lindholm Ogden), P. C. Hodgell

7

(Patricia Christine Hodgell), J. V. Jones

ale przykład pani Nichols udowadnia,

(Julia Victoria Jones), Vernon Lee (Violet

że niektórzy wydawcy nadal kierują się

Paget), R. A. MacAvoy (Roberta Ann

stereotypami

MacAvoy), Robin McKinley (Carolyn

wyłącznie rolę „pani od romansów”. Czy

Robin McKinley), Julian May (Judy May

można to jakoś zmienić? Co można

Dikty), O. R. Melling (Geraldine Whelan),

począć? Na to pytanie już sami musicie

C. L. Moore (Catherine Lucille Moore),

sobie odpowiedzieć.

i

przypisują

kobiecie

Pat Murphy (Patrice Anne Murphy),
A. Orr (Alice Ingram Orr Sprague)
I Mickey Zucker Reichert (Miriam Susan

WARTO ZAJRZEĆ

Zucker Reichert).

Czy rzeczywiście świat książki jest

www.feminoteka.pl/muzeum/
pisarki.pdf

taki mizoginiczny? Zapewne nie cały,

Książka plus e-book
Corporation uruchomiła platformę Steam,

Paula Olejniczak

ten stan rzeczy zaczął się zmieniać. Już

Kiedy pojawia się temat książki
tradycyjnej

i

e-booka,

to

właściwie

wyłącznie w formie swego rodzaju walki,
konkurencji – którą formę wybrać? Która
lepsza? Jakie zalety ma jedna, a jakie
druga

i

dlaczego

ważniejsze?

W

moje

artykule

zdanie

jest

chciałabym

zastanowić się nad tematem w inny
sposób,

zamieniając

rywalizację

na współpracę. Bo właściwie dlaczego
musimy wybierać?
Zanim
książkami,

jednak

zajmiemy

przyjrzyjmy

się

się
grom

komputerowym. Pozornie bez związku,
ale nie do końca. Jeszcze kilkanaście lat
temu gry komputerowe sprzedawane
były wyłącznie w wersji pudełkowej,
na fizycznych nośnikach - płytach CD.
Kiedy jednak w 2003 roku firma Valve

nie trzeba było kupować pudełka z grą,
a można było zainwestować w wersję
cyfrową
z

gry,

która

poziomu

była

platformy

dostępna

na

każdym

komputerze, bez obawy, że w jakiś
sposób może się zniszczyć. Początkowo
przez

Steam

wyłącznie

oferowano

firmy

Valve

produkty
Corporation,

później pojawiły się też tytuły innych
producentów. Na przestrzeni lat pojawiły

się też kolejne platformy tego typu, jak
Origin

(dzieło

Electronic

Arts)

czy

Battle.net (oferujący gry wyłącznie firmy,
która

go

stworzyła,

Entertainment).

czyli

Obecnie

Blizzard

zakup

gry

w wersji pudełkowej wcale nie wiąże się
z jednoznacznym wyborem, jaką formę
kupuje użytkownik. Wciąż nie wszystkie,
ale

jednak

zarejestrować

większość
przy

gier

można

pomocy

klucza

8

aktywującego na platformie Steam lub

innych

Origin.

To

przedmiotów)

i

pozostawały

sprawia,

że

poza

w sprzedaży kilka miesięcy. Fakt, że już

pudełka

na

półce

ich nie ma, może świadczyć o tym, że

i korzystaniem z wszelkich zalet formy

pomysł jednak nie okazał się trafiony,

fizycznej gry, mamy dostęp również do

jednak może to po prostu nie był

wersji cyfrowej – i wszystkich jej zalet.

odpowiedni

Nie musimy z niczego rezygnować, nikt

rynku.

postawieniem

nie wymusza na nas stawania po jednej

czas

na

amerykańskim

Nas jednak nie interesuje rynek

ze stron barykady.

amerykański, a polski. Tutaj jednak

A w przypadku książek tak. Dlaczego?

trzeba najpierw spojrzeć na jedną rzecz,

Wszyscy
tradycyjnej.

znamy

zalety

Księgozbiór

książki

która może okazać się przeszkodą –

pięknie

prawo. Obecnie funkcjonująca ustawa

prezentuje się na półce, czytaną książkę

o

możemy

powąchać,

pokrewnych uchwalona została 4 lutego

przypomnieć sobie dzięki niej szczególne

1994r. i choć wprowadzano do niej

okoliczności czytania jej po raz pierwszy.

zmiany, nie występuje w niej pojęcie

E-booki

wygodniejsze

książki elektronicznej. To zresztą jest

do zabrania ich ze sobą. Czytnik nie

powodem, dla którego e-book nie jest

zajmuje wiele miejsca, a komfort wyboru

traktowany jako książka, a co za tym

z tysiąca książek podczas podróży jest

idzie, obarczony jest 23% podatkiem

nieoceniony.

korzystać

VAT, zamiast niższego, 5%. Niemniej,

z wszelkich dobrodziejstw, w obecnej

ustawa zawiera artykuł, który odnosi się

sytuacji trzeba kupić książkę dwa razy,

do omawianej tu kwestii. Jest to artykuł

w dwóch formach. Kupić dwa razy,

45, który brzmi: „Jeżeli umowa nie stanowi

a więc zapłacić dwa razy – co jest dużym

inaczej,

obciążeniem dla studenckiej kieszeni,

wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na każdym odrębnym polu eksploatacji.”

dotknąć,

z

dużym
Bo

kolei

Żeby

i

jednak

całkowicie

dlaczego

nie

zbędnym.

możemy

dostać

prawie

autorskim

twórcy

To nie jest całkiem nowy pomysł.

prawach

przysługuje

odrębne

W praktyce oznacza to tyle, że autor, przy
podpisywaniu

wszystkiego w pakiecie?

i

umowy

licencyjnej

z wydawnictwem, może zażyczyć sobie

Pierwsze takie rozwiązania wprowadziła

wynagrodzenia

amerykańska firma Barnes & Noble

tradycyjną, osobno za e-booka. Może, ale

w 2010 roku. Pakiety książki tradycyjnej

nie musi, jednak spójrzmy prawdzie

i

bundle (co

w oczy – pisarze piszą po to, by mieć

z angielskiego oznacza pakiet i dotyczy

z czego żyć, więc mało prawdopodobne,

nie tylko takich zestawów, o jakich mowa

żeby zrezygnowali z części pieniędzy,

w artykule, ale też zestawów kilku

jakie mogą dostać. To generuje koszty

książek tradycyjnych, kilku e-booków czy

wydawnictwu, a to z kolei sprawia, że

e-booka

nosiły

nazwę

osobno

za

książkę

9

i my musimy płacić więcej. Czy jednak

konieczność dopłacenia jest zrozumiała,

mimo

a jednocześnie 10% ceny nie jest kwotą

takiego

prawa

da

się

kupić

korzystnie książkę tradycyjną i e-book?
Szybkie

przejrzenie

wydawnictw

da

raczej

wygórowaną, czyniąc ofertę atrakcyjną.

rodzimych

Chcąc się przekonać, jak zapatrują

spodziewane

się na kwestię włączenia do oferty

efekty – musimy wybierać. Wspomniane

omawianych

pakiety jednak są w sprzedaży. Przede

wydawnictwa, rozesłałam wiadomości

wszystkim ma je w swojej ofercie Grupa

e-mail do dwudziestu trzech instytucji,

Wydawnicza

inne

która,

jako

pytając o plany dotyczące wprowadzenia

działać

nieco

pakietów oraz argumenty za czy przeciw,

inaczej, niż wydawnictwa popularne,

z ich punktu widzenia. Odpowiedzi

przede

dostałam tylko trzy, jednak taka liczba

specjalistyczna,

Helion,

pakietów

może

wszystkim

pozwalając

sobie

na wyższe ceny. Same pakiety nie są
jednak w stałej ofercie, a pojawiają się w
formie

kilkudniowych

promocji.

Jest

wystarczy, by dać ogląd na sprawę.
Zaskoczyła mnie wiadomość od
Wydawnictwa

Litrackiego,

które

to jednak korzystne, ponieważ wtedy

poinformowało mnie, że ma w ofercie

e-book

książki

pakiety, o jakie pytam. I rzeczywiście,

tradycyjnej za dodatkowe 10% ceny

po otrzymanej od nich wskazówce, udało

książki.

uwagę

mi się je znaleźć – myląca okazała się być

artykuł 45 ustawy o prawie autorskim,

nazwa, ponieważ nazwano je dubletami.

dodawany
Biorąc

jest

do

pod

10

Według

znanej

bibliotekarskiej,
że
w

mogą

mi
nie

użyć

odniesieniu

do

terminologii
pomyślałabym,

hasła

„dublety”

pakietów

książki

i

dającą

nadzieję.

wydawnictwa
na

problemy

ale

Polskiego PWN podaje definicję jako

z

„drugi identyczny egzemplarz jakiegoś

jednocześnie.

przedmiotu”,

komplikować

pakiety

są,

zwrócił

wynikające

tegoż
uwagę

ze

wspo-

mnianych wcześniej tantiem autorskich,

tradycyjnej i e-booka, Słownik Języka

niemniej

Redaktor

i

na

trudności

dystrybuowaniem

związane

dwóch

Istotnie,
proces

to

form
może

wprowadzania

a nazwa nie jest istotna. Wydawnictwo

pakietów do oferty, ponieważ wymaga

Literackie, w przeciwieństwie do Grupy

zawarcia umowy między co najmniej

Helion, oferuje swoje dublety w stałej

trzema

ofercie, cena natomiast równa jest cenie

wydawnictwo, dystrybutor e-booków).

okładkowej

książki

To jednak, jak widać na przykładzie

To

że

oznacza,

tradycyjnej.

zamawiając

tytuł

chociażby

podmiotami

Wydawnictwa

(autor,

Literackiego,

bezpośrednio od wydawcy, a decydując

jest możliwe. Cała wiadomość jednak

się na pakiet, musimy dopłacić (zarówno

sprowadza się do bardzo pozytywnej

książki

informacji

tradycyjne,

jak

i

e-booki,

Wydawnictwo

sprzedawane pojedynczo oferowane są

„poważnie

w

wprowadzenie

cenie

niższej,

niż

okładkowa),

natomiast w porównaniu z ceną księgarni

bierze

Czarne

pod

uwagę”

pakietów

książki

tradycyjnej i e-booka.

stacjonarnej, dostajemy wersję cyfrową

Ostatnią otrzymaną odpowiedzią

za darmo.

była

Czyli się da.

Jaguar. Poinformowano mnie w niej,

Dostałam

również

wiadomość

od

Wydawnictwa

odpowiedź

iż wydawnictwo „robi” równocześnie

od Wydawnictwa Czarnego, obszerną

książkę tradycyjną i e-booka, jeśli ma

11

doń

prawa.

Różni

uniemożliwiają

dystrybutorzy

jednak

tworzenie

do

działania,

które

wydawnictwom,

skoro

nie

służy

mogą

stracić

pakietów, o jakie pytam. „Odbiorca sam

potencjalnego nabywcę na rzecz byłego

sobie wybiera, co woli” – podsumowała

klienta,

pani redaktor. Na podstawie przykładów

pakietowej. Opisane nadużycie nie jest

podanych wyżej wiemy już, że wcale nie

moim pomysłem – pojawiło się w treści

uniemożliwia, ponieważ gdyby tak było,

jednego z pierwszych komentarzy pod

pakietów

informacją Grupy Helion o ich promocji

w

ogóle

nie

byłoby

który

skorzystał

pakietów.

chodzi, żeby nie trzeba było wybierać.

pierwszych reakcji na pakiet książki

Wydawnictwo

przy

tradycyjnej i e-booka jest kombinowanie,

najwyraźniej,

jak obejść system i jeszcze na tym zarobić.

konieczności

jednak

wyboru

pozostaje.

To

Jak
i

widać,

jednocześnie

trzy
trzy

wydawnictwa
inne

podejścia.

oznacza,

niewątpliwie

że

oferty

w sprzedaży. Ponadto właśnie o to

Jaguar

To

z

również

wśród

zniechęca

wydawnictwa do wprowadzania takich
udogodnień.

Z jednej strony widać, że się da, z drugiej,

Całą sytuację na rynku książki

że się da, ale to trudne, z trzeciej – że

można

w ogóle się nie da. Wszystko zależy od

osobom,

chęci

Ze

strony

wydawnictwo.

na

pewno

Pozostaje jeszcze kwestia dość istotna,

możliwe i niewykluczone, że za kilka lat

prawdopodobnie

wybór

i

starań

włożonych

nie

do

przez

uniknięcia,

ocenić

jako

które

dającą

nie

chcą

wydawnictw
łatwe,

przestanie

nadzieję

nie

ale
być

wybierać.
jest

to

niewątpliwie
obowiązkowy,

różniąca gry komputerowe, od których

a stanie się opcjonalny. Spory o to, jaka

zaczęłam, od książek. Jest to problem

forma książki jest lepsza, przestaną mieć

nadużyć.

znaczenie,

i

Gdy

rejestrujemy

kupujemy

a

my

będziemy

mogli

aktywacyjny

korzystać z wszelkich zalet, jakie mają

na odpowiedniej platformie, nie jesteśmy

oba formaty. Wszystko jednak zależy

w stanie skorzystać z gry w oderwaniu

od

od tej platformy. To oznacza, że nie

pozostają w gestii ustawodawców, a my

możemy gry sprzedać, kiedy już ją

na razie jednak najczęściej wciąż musimy

ukończymy. Z książkami jest inaczej –

polegać na wyborze.

książka

To jak, książka czy e-book?

odrębny

klucz

grę

tradycyjna
byt

funkcjonuje

względem

jako

po przeczytaniu możemy oddać czy

w

nie

ułatwienia

WARTO ZAJRZEĆ

sprzedać, a jeśli jesteśmy jednocześnie
e-booka,

pewne

e-booka

i odwrotnie. Książkę w postaci fizycznej

posiadaniu

wydawnictw,

tracimy

możliwości powrotu do treści. To pole

www.wydawnictwoliterackie.pl/
kategoria/71/Dublety
helion.pl/kategorie/druk-plus-ebook

12

Konwenty jako sposób
promocji literatury
Książki

Magdalena Ostrowska
W

dniach

kwietnia

festiwalami

literackimi. Ponadto poza spotkaniami
pisarze często prowadzą także prelekcje

największy polski konwent – Pyrkon.

o óżnej tematyce, niekoniecznie związane

Teren poznańskich targów odwiedziło

z ich twórczością. Niezwykle ciekawe są

wówczas ponad 40 tysięcy ludzi. Pełen

także wspólne panele, podczas których

był różnych atrakcji, tak by każdy znalazł

kilku autorów dyskutuje na wybrany

coś dla siebie. Nie zabrakło również

temat. Wielu czytelników, mając okazję

spotkań

prelekcji

do takiego bezpośredniego spotkania,

fantastycznej.

jeśli wcześniej nie czytało publikacji danej

Czy można zatem mówić, że Pyrkon

osoby – być może z ciekawości po nie

i konwenty mu podobne biorą udział

sięgnie, jeśli uzna prelekcję za ciekawą.

autorami

dotyczących

odbył

wybranymi

się

z

8-10

czy

czy

literatury

w promocji książki?

Inną ciekawą atrakcją są różnego

Zacznijmy od spotkań z pisarzami,
które

dla

wielu

stanowią

najatrak-

rodzaju panele i prelekcje prowadzone
przez

miłośników

danej

tematyki.

cyjniejszą część programu. Czym różnią

Podczas konwentów takich jak Pyrkon,

się od standardowych spotkań autorskich

wiele z nich związanych jest z literaturą.

organizowanych

w

czy

Jest to doskonała okazja do spotkania

bibliotekach?

Przede

wszystkim

i dyskusji z innymi, którzy podzielają

atmosfera panująca na konwentach jest

daną pasję np. do serii książek, czy

dużo „luźniejsza”, a obcowanie z danym

autora. Dla przykładu bardzo popularne

pisarzem - bardziej bezpośrednie. Często

można po ustalonych godzinach prelekcji

postaci

(lub przed) porozmawiać jeszcze z daną

Władcy Pierścieni. Osoby zainteresowane

osobistością, większość z nich chętnie

mają wówczas okazję poszerzyć swoją

integruje się z uczestnikami. Panuje też

wiedzę

powszechny

podyskutować

zwyczaj

księgarniach

zwracania

się

prelekcje

dotyczące

świata

i

serii o Harrym Potterze czy

o

ulubionych
z

tytułach

innymi.
się

Dużą

do autora po imieniu, bez dodawania

popularnością

formuł grzecznościowych typu pan czy

wszelkiego rodzaju konkursy wiedzowe,

pani. Ponadto konwenty są też sposobem

podczas których uczestnicy odpowiadają

na obcowanie z wieloma twórcami na raz.

na nieraz bardzo szczegółowe pytania,

Pod względem liczby zgromadzonych

dotyczące konkretnej książki bądź cyklu.

pisarzy w jednym miejscu tak naprawdę

Do

konkurować mogą jedynie z Targami

oferowanie

zwyczajów

cieszą

bądź

konwentów

zwycięzcom

tzw.

również

należy
waluty

13

konwentowej,
w

którą

specjalnym

później

sklepiku

można

wymienić

na nagrody, takie jak książki czy gadżety.
Niejednokrotnie

uczestnicy

produkty

ręcznie

wykonane,

niepowtarzalne, produkowane specjalnie
do sprzedaży na takie okazje.

takich

Czy

mo żna

więc

mó wić

konkursów przygotowują się do nich,

o konwentach, że promują literaturę?

czytając po kilka razy tytuły, z których

Moim zdaniem zdecydowanie tak, a rola,

mogą paść pytania. Jest to doskonała

jaką

zabawa, a rywalizację podkręca wizja

przypomina tą, jaką pełnią Targi Książki.

nagrody.

Są wyjątkowym sposobem na spotkania

Konwenty

to

tym

by podszkolić własny warsztat pisarski.

do

bezpośredniej

Coraz częściej organizowane są w ramach

Ponadto gromadzą w jednym miejscu

atrakcji różnego rodzaju warsztaty np.

grupę

z projektowania postaci czy pisania

konkretnego gatunku czy też serii. Takie

dialogów.

spotkania

zazwyczaj

miłośników

dają

względzie,

autorami,

okazja,

w

z

Prowadzone

także

odgrywają

możliwość

rozmowy
literatury

pozwalają

z

nimi.

ogólnie,

podtrzymać

przez członków redakcji wydawnictw,

zainteresowanie oraz są doskonałą okazją

czasem przez samych autorów. Pozwala

do zarażenia swoją pasją innych. Duże

to

twórcom

konwenty oferują większe możliwości

swoim

w wyborze atrakcji, pojawia się na nich

i

rozwijać
zachęca

się
do

przyszłym
dzielenia

się

pisarstwem, co stanowi alternatywę do

więcej

pisarzy,

natomiast

„pisania do szuflady”. Uwagi innych

zachęcają swoją kameralną atmosferą

uczestników takich warsztatów czy ich

i kontakt staje się bardziej bezpośredni.

prowadzących pozwalają poprawić styl

Jednak bez względu na to, jak duża jest

pisania, bądź sprawić, że dzieło stanie się

dana impreza, niezaprzeczalnie wpisuje

ciekawsze.

się ona w nurt promujący czytanie.

Ostatnią, ale nie mniej ważną
atrakcją konwentów, która związana jest
z literaturą są… stoiska sprzedawców.
Poza

oferują

książkami

szeroką

czy

czasopismami,

gamę

związanych

z

daną

konkretnym

tytułem,

gadżetów
serią,

zaczynając

bądź
od

zakładek, kubków, poprzez biżuterię,
maskotki czy figurki. Jest to często jedyna

WARTO ZAJRZEĆ

okazja, by taki ich wybór obejrzeć na
żywo (większość z nich można często
zakupić wyłącznie na konwentach, bądź
przez Internet), czasem także są to


pyrkon.pl
polcon.pl

mniejsze

14

Zasoby informacyjne wybranych
organizacji światowych
część 2
w

Jagoda Rycharska

p o st a c i

drugiej

Państwo

części

artykułu

informacje

informacyjnych

o

WHO,

znajdą

zasobach
WTO

oraz

wydziały statystycznego FAO.

prostego

informacyjne

wskaźnika

lub

lub

kraju.

Zapytania

wyszukiwawcze zostają zaprezentowane
zawsze

Światowej

wyszukiwania

przeglądania poprzez wybór tematu,

w

formie

tabelarycznego.
Zasoby

dany c h.

Wyszukiwanie danych dostępne jest w
drodze

W

z e st a w ó w

zestawienia

Wraz

z

wyszukiwawczym,

wynikiem

użytkownik

Organizacji Zdrowia (WHO)
Jak
każda
prezentowana

otrzymuje wgląd do kodu osadzenia,

organizacja,

interaktywnego

WHO

różnorodne

zasoby

udostępnia
informacyjne

daty

aktualizacji

danych

wykresu

oraz

danych.

Użytkownicy Data repository WHO mają

w bazach danych. Główną jej bazą jest

także

repozytorium statystyk zdrowa WHO,

wyszukiwawczych

D ata

(ht tp://

formatach: CVS (tylko kod), CVS (tylko

apps.who.int/gho/data/node.resources).

tekst), CVS (kod i tekst), CVS (XMart)

To zbiór danych dotyczących ponad

CVS (tabela według), Excel (HTML, GHO

tysiąca

XML).

r e posi tory

WH O

najważniejszych

zagadnień

globalnych

zdrowotnych.

Dostarcza

możliwość

pobrania
w

wyników

następujących

Data repository WHO jest częścią

materiałów m. in. na temat obciążeń

inicjatywy

zdrowotnych,

chorób

(GHO) data. Oprócz repozytorium, portal

sanitar-

składa

umieralności,

zaniedbywanych,

nych,

warunków

epidemii,

systemów

opieki

Global
się

z

tematycznych,

Health

Observatory

segmentu

segmentu

stron

raportów,

zdrowotnej krajów świata. Dane oparte

segmentu

są na krajowych rejestrach i badaniach,

galerii map. Dane GHO często cytowane

pozyskanych od państw członkowskich

są w pracach Centers for Disease Control

należących do WHO.

and

Warunki

dostępu

do

Data

statystyk

krajowych

Prevention/Centrum

Chorób

i

Profilaktyki

w

oraz

Kontroli
Stanach

repository WHO nie stanowią żadnych

Zjednoczonych

ograniczeń.

zawartych

naukowych. W ramach regionalnych biur

danych mogą zostać wszyscy. Informacje

WHO, istnieją także odrębne portale

w

Regional Health Observatory (GHO) data.

Odbiorcami

repozytorium

zamieszczone

oraz w wielu pracach

15

Zasoby

informacyjne

Światowej

I-TIP Services – zawiera informacje

Organizacji Handlu (WTO)
Nieodpłatne zasoby informacyjne

o handlu usługami, statystyki usług oraz

Światowa

Organizacja

porozumień handlowych,

Handlu

udostępnia poprzez bazy danych, bogatą

RTA database – zawiera regionalne
umowy handlowe (RTA)

bibliotekę publikacji oraz wiele narzędzi
interaktywnych. Organizacja ta, trudniąca

PTA database – zawiera preferencyjne
uzgodnienia handlowe (PTA),

się przełamywaniem barier handlowych

I-TIP Goods – zawiera informacje

i utrzymaniu stabilnego rynku sprzedaży,

o

zajmuje pierwsze miejsca w wykazach

pozataryfowych w handlu towarowym,

zaso bó w

dany ch

handlowych.
dotyczą

Jej

ek o no miczno -

zbiory

informacyjne

różnorodnych

handlowych,

a

ich

ilość

danych

kodach

celnych,

najczęściej
taryf

wewnętrzne,

założenia zakresu handlu na warunkach
preferencyjnych,

celnych i kodów taryfowych,

analizy

dokumenty

Tariff Download Facility

dorównuje

WTO

taryfowych,

Tariff Analysis Online Facility and
informacje o imporcie,

prezentują dane roczne – statystyczne,
o

środkach

zagadnień

zasobom Banku Światowego i Eurostatu.
Bazy

aplikowanych

założenia

umów

zawiera

analizy taryf

Accession Commitments Database –
zawiera informacje o zobowiązaniach
akcesyjnych członków WTO,
WTO Dokuments online – zawiera
materiały

wewnętrzne

organizacji;

dokumenty komitetów, grup roboczych,
Statistics

database

zawiera

handlowych itd. Dane te udostępniane

wszystkie statystki gromadzone przez

są najczęściej w formacie PDF i Excel.

WTO;

Filtry wyszukiwawcze baz danych (np.

handlowej, sytuacji rynkowych, usług

zakres

infrastrukturalnych

lat,

krajów)

użytkownikom
zawężanie

umożliwiają

dogodne

wyników

i

informacje

na

szybkie

międzynarodowego.

wyszukiwania.

Korzystając

temat

z

i

sytuacji
handlu

zasobów

Dostęp do baz danych WTO umożliwia

informacyjnych

poprzez swój serwis internetowy lub

Handlu, warto zapoznać się z narzędziem

odrębny portal Portal Trade Intelligence

do wizualizacji danych - International

I-TIP

Trade and Market Access Data – dostępnym

(https://www.wto.org/english/

res_e/statis_e/itip_e.htm).

pod

Światowej

adresem

Organizacji

sieciowym

https://

www.wto.org/english/res_e/statis_e/
Portal Trade Intelligence I-TIP

statis_e.htm.

Dzięki

niemu

Zawiera on ponad 25 tys. informacji

można

dotyczących polityki handlowej. Poprzez

prezentujące handel, taryfy celne czy np.

portal dostępnych jest kilkanaście baz,

trendy w sprzedaży. Infografiki tworzone

przykładami nich są:

poprzez to narzędzie są interaktywne,

różnorodne

tworzyć

infografiki

16

dynamiczne i estetyczne. Co równie

wytwarzają

istotne,

danych. Ich ilość jest ogromna. Powstałe z

można

je

pobrać

na

dysk

własnego komputera.

i

udostępniają

szeregi

nich zasoby informacje są rzetelne i
wiarygodne. Bazy danych organizacji

Zasoby

informacyjne

wydziału

światowych

najlepszym

źródłem

statystycznego Organizacji Narodów

informacyjnym,

Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i
Rolnictwa FAO

pierwszej kolejności pod uwagę, pracując

Najbardziej znanym pod względem

które

warto

brać

w

z danymi. Wedle specyfiki wszystkie
zasoby

informacyjne

organizacji

zasobów informacyjnych w FAO jest

światowych są zawsze aktualne. Mają

wydział

szerokie zasięgi - od regionalnych po

statysty czny.

Jest

on

odpowiedzialny za równie znaną bazę

globalny.

danych FAOSTAT. Jest to baza bezpłatna,

świecie,

dostępna

w

Przypominać nie trzeba, że omawiane

angielskim

i

języku

francuskim,

hiszpańskim.

Korzystać

z niej można z ponad 245 krajów świata.
FAOSTAT

jest

bazą

w

ludno ści

Istnieje
światowych

jest w szereg narzędzi pomocniczych np.

np.

do wizualizacji danych, analiz regresji
liniowych
statystyk.

o

narodach.

są bezpłatnie, dla ogółu społeczności.

nowych

jednowymiarowych

i

wiedzy

zasoby w niniejszych artykułach dostępne

standardach baz danych – wyposażona

czy

bogactwem

wiele

różnorodnych

organizacji

niewspomniane

jak

w

artykułach

Światowa

Organizacja

Turystyki,

Światowa

Organizacja

Własności

Intelektualnej,

Światowa

Organizacja

Meteorologiczna, Światowa Organizacja
Zasoby informacyjne w bazie sięgają

Morska czy Światowa Organizacja Pracy.

do 1961 roku. FOSTAT to baza 40 baz,

Kluczem do ich zasobów informacyjnych,

ułożonych w 14 kategoriach - produkcja,

szeregu baz danych są obecnie ich

ceny, populacja, leśnictwo, inwestycje,

serwisy internetowe. Warto się z nimi

handel, emisje, wskaźniki, zasoby, bilanse

zapoznać.

żywnościowe, bezpieczeństwo żywności,

itd. Dane z baz można pobierać poprzez
przygotowane

specjalne

podstrony

o nazwie Browse Data, Download Data,
Compare Data i Analysis. Odrębnie dla
ułatwienia użytkowania z FAOSTAT,
baza

zawiera

wskaźników

i

opis

metodologii,

klasyfikację

danych.

Światowe organizacje w ramach
swo ich

WARTO ZAJRZEĆ

podziału

działalności

po zy sk ują,

apps.who.int/gho/data/
node.resources

17

Book and Bed Tokyo
się to stanie. Właściciele są przekonani, że

Weronika Kortas

każdy miłośnik książek musiał tego

Na mapie Tokio niedawno pojawiło

kiedyś doświadczyć. „Już jest 2 rano, ale

się bardzo ciekawe miejsce. Miejsce, które

chcesz poczytać jeszcze troszeczkę… więc

od samego początku cieszy się ogromną

oddajesz się dalej lekturze, podczas gdy

popularnością. Tak dużą, że mimo starań

ciężkie po-wieki opa-dają coraz mocniej,

nie udało mi się tam przenocować.

aż w końcu zasypiasz. W naszym hostelu

Podobnie

książki

znajomemu

Japończykowi,

tematem

przewodnim

i

chcemy,

by

P o l s c e

było

to

studiuje,

a

m i e j s c e

J a p o n i ę

pomagające

c z ę s t o

zasypiać

odwiedza. O

ten cudowny

czym

sposób.”

który

w

mo-

Książ-

wa? O Book
and

w

Bed,

kowy hostel

jak

o f e r u j e

czyli,

zdefiniowali

30

to

(czyli

miejsce

futonów
mate-

właściciele, „księgarni z noclegiem”. Nie

racy do spania). Łóżka znajdują się w

jest to jednak sklep z książkami, a

części zwanej „bookshelf”, czyli „półka z

biblioteka. Nietypowa, bo pełni również

książkami” oraz „bunk”. Na „półce” jest

rolę hostelu.

12 osobnychposłań typu standard. Tutaj

„Nie

znajdziesz

przygotowanego

do

tu

miejsca

wygodnego

i

dla

każdego

przygotowano

do

czytania,

zasłonkę

trochę

materacy,

czy

wieszak, dostęp do wi-fi i gniazdka.

leciutkich i ciepłych kołder. To co mamy

Druga część, czyli „bunk”, jest tańsza.

do zaoferowania natomiast, to przyjemne

Znajdują się tu 2 pokoiki 120 na 200 cm

doznania, płynące z czytania książki (lub

oraz 16 o wielkości 80 na 200 cm.

komiksu).” Ideą jest stworzenie takiej

W sumie 18 pomieszczeń typu kompakt.

atmosfery, aby gość Book and Bed tak

W

bardzo oddał się przyjemności czytania,

i lampki.

poduszek

każdym

(nie

zapewniającą

dobrego snu. Nie mamy komfortowych
mięciutkich

prywatności

światło

znajdują

ma

się

drzwi),

gniazdka

że odpłynie wraz z kolejnymi kartkami

Ponadto do dyspo-zycji gości jest

książki w sen i nawet nie zauważy, kiedy

wspólna toaleta i łazienka, dostępne całą

18

dobę,

a

w

nich

szafki

i

suszarka

do włosów. Siedzieć i czytać można
w

wygodnym

lobby

na

to 1500 jenów (plus podatek). W tej opcji
łazienka i prysznic nie są dostępne.

wielkiej

Brzmi ciekawie, prawda? Zdjęcia

niebieskiej kanapie, nad którą wiszą

również

książki. Jest tu też długi regał z różnymi

Atmosfera w tym miejscu wydaje się

„czytadłami” i to właśnie tu ukryte są

sprzyjać

mini sypialnie. Właściciele podkreślają,

ciekawej lekturze. Wspólna przestrzeń,

że miłośnikowi książek niczego więcej

czyli tzw. niebieska kanapa,wydaje się

do szczęścia nie potrzeba.

być

Hostel jest na 7 piętrze, na które

wyglądają

błogiemu

również

zachęcająco.

oddawaniu

idealnym

się

miejscem

do prowadzenia cichych rozmów na

należy wjechać windą. W recepcji pracują

temat

osoby mówiące po angielsku i oczywiście

ulubionych (mniej lub bardziej) książek.

japońsku.

właśnie

przeczytanych

lub

Może to moda, jak uważa mój

Jeżeli chodzi o zbiory, to w bibliotece jest

znajomy Japończyk, może ludzie się

ok. 1700 tytułów (3000 książek), zarówno

przyzwyczają i spadnie zainteresowanie

w języku japońskim, jak i angielskim (w

Book and Bed. Ale dla prawdziwych

tym wiele przewodników po Japonii).

miłośników książek jest to na pewno

Standardowe łóżko kosztuje 4500
jenów

(plus

podatek)

za

noc,

ciekawa propozycja, a mole książkowe
będą się tam czuły jak u siebie w domu.

a kompaktowe to 3500 jenów (plus
podatek) za noc (w weekend i święta
drożej). Doba hotelowa trwa od 16:00 do

WARTO ZAJRZEĆ

11:00. Można wynająć sobie też miejsce
do czytania na parę godzin. Wtedy cena

bookandbedtokyo.com/en/

19

Książka: Księga Trendów
w Edukacji 2.0
warto chociaż sygnalizacyjnie wspomnieć

Marcin Karwowski

o

niektórych

tematach

poruszanych

w publikacji.
Unikalny zbiór metod… pomysłów…

W pierwszym rozdziale autorzy

wiedzy… do wykorzystania nie tylko

przytoczyli metody pracy wykorzystujące

w edukacji. To zdanie chyba najlepiej

personalizację,

różnicowanie

odzwierciedla publikację Księga Trendów

indywidualizację

procesu

w Edukacji 2.0. Dzieło zostało stworzone

spersonalizowane

środowisko

przez 22 autorów - ekspertów z Young

cenia, nauczanie zorientowane na proces

Digital

czy metauczenie się.

Planet

na co dzień

(YDP)

i

pracujących

specjalistów,
w

obszarze

W

kolejnej

czy

nauczania:

części

kształ-

czytelnicy

edukacji. YDP to firma zajmująca się

przekonywani są, iż nowoczesna nauka

tworzeniem

polega na zabawie. Rozdział ten zawiera

rozwiązań

zindywidualizowanych
edukacyjnych

zasobów

opis gier edukacyjnych, edurozrywki,

dostarczania

grywalizacji, edu-LARPów czy dramy

treści oraz produktów zaspokajających

plenerowej. Następny wątek trendów

specjalne potrzeby edukacyjne.

dotyczy współpracy. Autorzy przytaczają

edukacyjnych,

platform

-

Książka składa się z 7 tematycznych
rozdziałów

dotyczących

cech

trendy związane z nauką w gronie
rówieśników,

mediami

społecz -

nowoczesnej edukacji. Według tytułów

nościowymi

rozdziałów, nowoczesna edukacja:

projektów oraz nauczaniem interdys-

w

edukacji,

metodą

jest osobista,

cyplinarnym. Rozdział czwarty wskazuje,

polega na zabawie,

że nowoczesna edukacja powinna być

opiera się na współpracy,

bliska

jest bliska rzeczywistości,

kompetencjach,

jest wizualna,

tekstowym, idei edukacji przez całe życie

wykorzystuje technologie,

i

jest otwarta.

życiowymi.

W
można

każdym
trendy

rozdziale
edukacyjne,

odnaleźć

w

rzeczywistości

oparta

nauczaniu

powiązaniu
Ważną

-

z

grupę

na
kon -

umiejętnościami
trendów

można

studia

określić mianem multi-modalnych. W tej

przypadku oraz porady i wskazówki. W

części przeczytać można o alfabe-tyźmie

sumie publikacja zawiera 51 trendów

wizual-nym,

edukacyjnych, 22 studia przypadków

rozszerzonej, snack learningu i nauce

i 7 zestawów porad i wskazówek. Nie

opartej na gestach. Nowoczesna edukacja

sposób opisać całej zawartości, jednak

wykorzystuje

rzeczywis-tości

także

technologię.

20

W publikacji opisano trendy edukacyjne

całości

związane z wykorzystaniem klocków czy

w czytelnych infografikach czy mapach.

robotów w edukacji, telewizorami nowej
generacji,

holografią,

zawartości

merytorycznej

Księga Tren-dów w Edukacji 2.0 jest

drukowaniem

publikacją w 100% godną polecenia

przestrzennym czy siecią semantyczną.

wszystkim, którzy chcą poznać obecne

Ostatni

roz-

trendy w edukacji,

dział oparty jest na

zrozumieć

idei

działanie opisane

otwartości

ich

edukacji. Autorzy

na

opisują

konkretnych

trend

związany

z

odstawie

przykładów,

neurodydaktyką

odkryć korzyści z

oraz przedstawiają

ich

alternatywne

po-

poznać zagrożenia

edu-

z nich wynikające

dejścia

do

kacji:

szkoły

stosowania,

oraz

dowiedzieć

Montressori, wal-

się, jak efektywnie

dorfskie,

uczyć innych i jak

demo-

kratyczne

czy

kształcić

nauczanie

do-

siebie.

mowe. Publikacja

samego

Publikacja

jest pod względem

została wydana w

edytorskim

polskiej

i

wizualnym bardzo

i angielskiej wersji

dobrze

językowej. Young

opraco-

wana. Szata graficzna zachęca do lektury

Digital

i

elektroniczną bezpłatnie w zamian za

ułatwia

pomiędzy
Autorzy

intuicyjne

poruszanie

się

fragmentami

podręcznika.

każdemu

trendowi

przyporządkowali

ikonę,

a

każdemu

wyrażenie

Planet
zgody

udostępnia
na

wersję

otrzymywanie

informacji handlowych od spółki. E-

booka możesz pobrać pod adresem:

rozdziałowi kolor. Graficzna tożsa-mość

http://www.ydp.pl/ksiega-trendow-w-

elementów publikacji ułatwia orientację

edukacji-2-0/

w tekście oraz umożliwia przedstawienie

Księga Trendów w Edukacji 2.0, Young Digital Planet, Gdynia 2015.

21

Film: Kruk: zagadka zbrodni
wstrząsająca prawda - o tym, że słowo

Marta Romanowska

pisane jednak może zabić. Pozostaje
pytanie - kto jest mordercą? Pisarz?

Co może łączyć pisarza i krwawą

Fanatyczny

naśladowca?

Bo

słowa

zbrodnię w XIX wiecznej Ameryce? Są

są potęgą, a Edgar Allan Poe (John Cusak)

to przecież elementy, które pozornie nie

mistrzowsko posługuje się tą "bronią",

mają możliwości się spotkać, biorąc pod

chcąc ratować swoją karierę i autorytet.

uwagę realia tamtych czasów. Wszystko

Nie przewidział jednak chyba w swoich

się

pisarzem

najśmielszych snach, że jego mroczne,

przedstawionym w filmie, okazuje się nie

fantastyczno-kryminalne utwory, mogą

kto inny, jak sam Edgar Allan Poe -

posłużyć za instrukcję zbrodni doskonałej

postać autentyczna, żyjąca w dobie XIX

i strasznej.

zmienia,

gdy

wieku, znany jako pisarz, krytyk literacki
oraz

poeta.

jednak

nie

spoczywa

również

na laurach, ożywiając wersy, nadając im

kryminalnej,

realny kształt i rozmach. A kolejni,

stosującym w swoich dziełach wątki

niewinni mieszkańcy Baltimore stają się

fantastyczne i kryminalne. Co ciekawe,

tego ofiarami. Zarówno Fields, jak i Poe,

Poe za życia nie zdobył takiego uznania

postanawiając połączyć siły w tym danse

wśród

swojej

macabre z mordercą, by powstrzymać

tajemniczej śmierci. A co jeśli dodamy

szaleńca, który wplątuje w swoją grę

do tego utwory pisarza, które służą

coraz większą ilość osób z otoczenia

za scenariusz makabrycznych zbrodni?

pisarza.

prekursorem

Nazywany

Morderca

noweli

czytelników,

jak

Dziewiętnastowieczne

po

Baltimore

spowija mrok, gdy policja odnajduje dwie
zamordowane kobiety - matkę i córkę.
Zbrodnia,

zaskakująca

chwilą.
Thiller, powstały w 2012 roku,

swej

zaskakuje swoją swobodną interpretacją

pomysłowości, wzbudza podejrzliwość w

życia tego znamienitego, tajemniczego

detektywie Emmett'cie Fields'ie (w tej roli

pisarza, jakim był Edgar Allan Poe. James

Luke Evans). Wrażenie, że już gdzieś to

McTeigue - reżyser filmu, wypełniając

widział,

najdalszych

puste karty historii Poe wedle swojego

Deja

uznania, stworzył wokół niego swoistą

zakrada

zakamarków

się

z

umysłu.

w

A stawka rośnie... z każdą, straconą

vu?

I bezradność niepamięci, powtarzane

otoczkę

wraz z słowami umysłu - "gdzie ja to

Jak wiemy, życie tego pisarza było

widziałem?". Chyba każdy z nas przeżył

niezwykle barwne, a śmierć do chwili

coś takiego.

obecnej jest przedmiotem spekulacji.

Dopiero po czasie dociera do niego

niezwykłości i tajemniczości.

Ciekawość budzą również same

22

zbrodnie, idealnie wzorowane na słowach
zawartych w

utworach Edgara Allana

Poe. Słowo dobrze użyte jest potęgą
i władzą, a źle - mieczem, ale i też
śmiercią. Poe kreował w swych utworach
niezwykły nastrój grozy, z wyczuciem
wirtuoza

posługując

się

dualizmem

świata. Święta trójca, opisująca zręcznie
jego twórczość, to surrealizm, symbolizm
i

psychologizm.

To

ostatnie,

można

by rzec, iż w twórczości Edgara Allana
Poe,

było

"prekursorem"

dla

psychoanalizy, tak chętnie stosowanej
u sir Arthur'a Conan Doyle'a - twórcy
dobrze nam znanego Sherlocka Holmesa.
Kruk: zagadka zbrodni to gratka nie
tylko

dla

fanów

amerykańskiego

twórczości

pisarza

o

tego

bogatym

życiorysie ale również ludzi kochających
dobry thiller i zagadki, których w filmie
nie brakuje.

Kruk: zagadka zbrodni , reż. James McTeigue, FilmNation Entertainment 2012

WWW: Westeros.pl
Wojciech Leszczyński

świadczyć

duża

nielegalnych

pobrań z Internetu kolejnych odcinków
produkowanych

Czy ktoś wspomniał o Grze o Tron?

liczba
przez

HBO.

Nie

śmiałbym nie wspomnieć o potężnej

Pewnego razu, a było to 5 lat temu,

grupie

legendarna grupa tłumaczeniowa Hatak

przerażające

zdołała uzbierać pokaźną grupkę fanów

Biblioteki

Narodowej,

ekranizacji, a także oryginału Pieśni Lodu

fantastyki

w

i Ognia - powróciły smoki.

na naprawdę przyzwoitym poziomie.

Społeczność fanów Gry o Tron w
naszym kraju jest ogromna, o czym może

fanów

byłyby

Wspomniana
zowana

książek.

grupa

Jakkolwiek

wyniki

naszym

czytelnictwo
kraju

wcześniej
Hatak

badań
jest

zorgani-

postanowiła

23

stworzyć coś reprezentatywnego. W ten

szerzej

sposób z burzy pomysłów wyłoniła się

skorzystać z forum dyskusyjnego. Strona

strona internetowa Westeros.pl, która

aktualizowana jest dość często, co daje

skupia

fanom

i

godnie

reprezentuje

polski

oddział fanów Gry o Tron.

na

pewne

pewność

tematy,

co

możesz

do

świeżości

informacji ze świata serialu, jak i książki.

To tyle na temat wstępu. Przejdźmy

Witryna dostępna jest dla przeglądarek

do rzeczy i ugryźmy sprawę od strony

komputerów osobistych, tabletów oraz

technicznej. Dopracowana wizualnie pod

smartfonów - jedynym minusem jest brak

każdym kątem, strona prezentuje się

wersji

bardzo

kontrastujące

telefonu często możemy mieć problem

ze sobą kolory oraz odcienie brązu

z trafieniem w odpowiedni link. Na

i żółtego idealnie wpasowują się w ton

każdym kroku widać, że w tworzenie

dzieła R. R. Martina. Strona jest intuicyjna

oraz prowadzenie strony wkładana jest

do bólu. Każdy, bez żadnego problemu,

ogromna siła. A wszystko to od fanów

odnajdzie się tam w kilka chwil. Chcesz

dla fanów.

ładnie.

obejrzeć

Surowe,

spolszczoną

zapowiedź

mobilnej.

Ekipa

Na

strony

małym

prężnie

dz ia ła lno ś ć

serialu czy podpiłować się z historii

społecznościowych. Możemy ich znaleźć

królewskich rodów? Nie ma żadnego

na Facebooku oraz na YouTubie. Jest to

problemu! Cała treść jest posegregowana

zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla

i

działach.
można

Każdą

w

w

prowadzi

następnego odcinka Twojego ulubionego

umieszczona

t ak ż e

ekranie

kilku

głównych

każdego

dodaną

informację

Westeros oraz Essos, oddzielonych od

komentować,

oceniać

oraz

udostępniać. Jeśli chcesz podyskutować

zainteresowanego

me di a ch

losami

siebie Wąskim Morzem. Noc jest ciemna
i pełna strachów.

www.westeros.pl

Źródła grafik (numer strony):
(1) - fot. Marta Romanowska.
(4, 6, 9) - Flickr.com [on-line]. Dostęp: 26 maja 2016. Dostępny w World Wide Web: http://flickr.com/.
(10) - Wikimedia.org [online]. Dostęp 26 maja 2016. Dostępny w World Wide Web: http://commons.wikimedia.org
(17, 18) - Book and Bed Tokyo [on-line]. Dostęp: 26 maja 2016. Dostępny w World Wide Web: http://bookandbedtokyo.com
(20) - Księga Trendów w Edukacji 2.0[on-line]. Dostęp: 26 maja 2016. Dostępny w World Wide Web: http://www.ydp.pl/ksiegatrendow-w-edukacji-2-0/
(22) - The Raven, Relativity Media
(24) - fot. Katarzyna Jarczewska

24

Nowy etap w życiu
byłego Przewodniczącego

19

maja

odbyła

się

obrona

pracy

doktorskiej

naszego

dotychczasowego

Przewodniczącego i Redaktora Naczelnego. Tym samym Marcin Karwowski opuszcza
szeregi koła, by zasilić grono doktorów—będąc przyszłością polskiej nauki, co do czego
nie mamy najmniejszych wątpliwości.
Jego życiorys, odczytany podczas obrony, robi kolosalne wrażenie, a sama rozprawa
doktorska była nowatorska i godna polecenia—my już oczekujemy wydania jej drukiem!
Bez Marcina będzie, niewątpliwie, trudniej utrzymać dotychczasowy poziom, będziemy
jednak robić co w naszej mocy. Na razie jednak chcielibyśmy podziękować za cały Jego
wkład w tworzenie zarówno Między Regałami, jak i całego SDKN ePRINT. Gratulujemy
wszelkich dotychczasowych sukcesów i życzymy wielu, wielu nowych.

Dziękujemy!
Członkowie SDKN ePRINT