P. 1
Mathcad skrypt

Mathcad skrypt

|Views: 12,166|Likes:

More info:

Published by: Pawel Warzecha on Sep 13, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

Samodzielna Pracownia Zastosowań Informatyki M-7 Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Numer

:

Tytuł: Przedmiot: Wersja:

Mathcad dla Windows Metody komputerowe dla inżynierów
Data: Zastępuje:

01

01

14.02.2000

Program numeryczny MATHCAD
Część 1 – operacje podstawowe Wprowadzenie
Program Mathcad służy do przeprowadzania przede wszystkim obliczeń numerycznych tzn. takich, których wynikami są liczby, a nie wzory np. całka oznaczona z granicami liczbowymi lub rozwiązanie równania z konkretnymi wartościami parametrów. Jest produktem firmy MathSoft. Program Mathcad jest dostępny w wersjach dla systemów: DOS, Windows (Win16 i Win32). W sprzedaży znajduje się obecnie (styczeń roku 2000) dziewiąta wersja Mathcad oznaczona nazwą handlową Mathcad 2000. Program Mathcad w wersji dla systemu MS Windows ma szereg zalet w porównaniu do wersji dla systemu DOS. Po pierwsze: prezentacja danych jeszcze bardziej jest zbliżona do tradycyjnej notacji matematycznej. Po drugie: komunikacja użytkownika z programem jest dostosowana do powszechnie znanych standardów systemu MS Windows i dzięki temu skrócony jest okres niezbędny do nauczenia się programu w zakresie podstawowym. Dużą zaletą programu jest nieomal pełna zgodność ze skrótami klawiszowymi stosowanymi w wersjach wcześniejszych, także dla systemu DOS. Jest to nieoceniona pomoc dla zaawansowanych użytkowników programu, którzy są zmuszeni przejść do wersji 2000 z wersji wcześniejszych. Najpoważniejszą jednak zaletą jest możliwość komunikacji z danymi zapisanymi w formatach innych programów m.in. Matlab i Excel.

Klawisze specjalne
Opis odświeżenie ekranu usuwanie wyrażenia definiowanie wartoœci zmiennej lub funkcji dodawanie skalarne odejmowanie skalarne mnożenie skalarne dzielenie skalarne pierwiastek kwadratowy potęgowanie silnia wartość bezwzględna wartościowanie (wymuszenie obliczeń) definiowanie zakresu (licznik pętli z krokiem 1) pierwszy.. ostatni definiowanie zakresu Ctrl-R Ctrl-D : + * / \ ^ ! | = ; t := 10 acc := 10 + t acc := t – 10.5 x := a b x := a / b Klawisz Wygląd

a : = x+ y
a := 10 ^ 3.2 x := 128 ! x := | a + b | x + 2 = 12.53 x := 1 .. 10

;

x := 1,1.5 .. 10

Mathcad dla Windows cz.1. Opis (licznik pętli z dowolnym krokiem) pierwszy, drugi.. ostatni Liczba π Liczba e Symbol nieskończoności Procent (1/100) tekst opisowy (nieobliczeniowy) operator logiczny „większy niż” operator logiczny „mniejszy niż” operator logiczny „większy lub równy” operator logiczny „mniejszy lub równy” operator logiczny „równy” operator logiczny „nierówny” funkcja warunkowa „jeżeli” Ctrl-Shift–p e Ctrl-Shift-Z % ” > < Ctrl-0 Ctrl-9 Ctrl-= Ctrl-3 if(warunek,prawda,fałsz) sin( π / 4 ) = 0.707 e = 2.718 ∞ % = 0.01 ”to nie jest obliczane” 2 > 1 2 < 5 8 ≥ 3 3 ≤ 8 x = 5 x ≠ 15 if(x>0, x^2, -x^2) Klawisz Wygląd

2/4

Podstawowe wiadomości
1. Wyrażenia mogą być wpisywane w dowolnym miejscu ekranu, ale ich wartościowanie jest wykonywane w układzie z góry na dół. 2. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany w postaci wyrażeń i definicji należy albo – przy pomocy klawiszy kursorów (strzałek) lub myszy – przesunąć znak kursora poza zmieniane wyrażenie, albo nacisnąć klawisz ENTER. Dopiero wówczas program dokona automatycznego przeliczenia wartości wyrażeń, jeżeli znajduje się w trybie automatycznego (automatic) obliczania wyrażeń. Jeżeli natomiast jest ustawiony w trybie ręcznego wymuszania obliczeń (manual), wówczas należy nacisnąć klawisz F9. Program po uruchomieniu znajduje się w trybie automatycznego obliczania wyrażeń. Włączenia ręcznego lub automatycznego trybu obliczeń dokonuje się przy pomocy poleceń menu: Math→Automatic. Jeżeli w menu opcja jest zaznaczona, aktywny jest tryb automatyczny – w przeciwnym razie tryb ręczny obliczeń. Tryb automatyczny, dość wygodny w przypadku niedużych obliczeń skalarnych, może być uciążliwy, jeżeli rozmiar obliczeń jest duży, pojawiają się w nich macierze oraz wektory, albo występują wykresy. Pamiętać należy bowiem, że naniesienie jakiejkolwiek poprawki powoduje przeliczenie całego zestawu obliczeń. Może to trwać dość długo, blokować pracę z programem, a co gorsza w przypadku nanoszenia dużego zestawu poprawek (np. wprowadzania nowych danych wejściowych) takie nieustanne odświeżanie obliczeń może być pozbawione sensu. 3. Mathcad ma bardzo bogate menu, składające się z kilkudziesięciu pozycji. W codziennej, typowej pracy stosowanie ich wszystkich nie jest potrzebne. Poniżej przedstawiona jest charakterystyka głownych grup poleceń: File – tworzenie, odczyt, zapis i zamykanie arkuszy roboczych, wysyłanie ich pocztą elektroniczną (email), polecenia związane z drukowaniem arkusza i definiowaniem formatu strony wydruku Edit – operacje na schowku (wycinanie, kopiowanie, wklejanie), wyszukiwanie i zastępowanie, sprawdzanie pisowni (angielskiej), edycja obiektów osadzonych i łączy do obiektów

Mathcad dla Windows cz.1.

3/4

View – włączanie poszczególnych pasków narzędziowych (toolbars), włączanie paska informacyjnego (status bar), włączanie linijki (ruler), tworzenie i wyświetlanie animacji w arkuszu roboczym Insert – definiowanie wykresów, definiowanie macierzy, wstawianie funkcji z biblioteki standardowej programu, wstawianie jednostek miar, definiowanie ilustracji, definiowanie obszarów rozwijalnych (szczególnie wygodne, gdy niezbędne są obliczenia pomocnicze, które jednak mogłyby zaciemniać główną prezentację wyników) Format – formatowanie różnorodnych elementów arkusza m.in. równań, wykresów, ustawianie tabulatorów, kolorów, definiowanie nagłówków i stopek itp. Math – wymuszanie obliczeń w trybie ręcznym, włączanie trybu ręcznego lub automatycznego, Symbolics – polecenia służące do obliczeń symbolicznych wewnątrz arkusza Mathcada – program uruchamia wówczas podprogram symboliczny będący w istocie pracującym w tle fragmentem programu Maple Window – polecenia służące do porządkowania okien i określania sposobu ich ułożenia na ekranie Help – polecenia wywołujące system pomocy oraz informacja o programie

Ćwiczenia
1.

Obliczyć wartość wyrażenia sin( ) . 4 Wskazówka: wpisać sin (Ctrl-Shift–p / 4 ) =

π

2. 3.

Obliczyć wartość wyrażenia 2π + e Wskazówka: wpisać \ ( 2 * Ctrl-Shift-p + e ) = Obliczyć tablicę wartości funkcji x 2 + x dla kolejnych wartości argumentu x od 0 do 9 w odstępach 1. Wskazówka: wpisać x : 0 ; 9 nacisnąć ENTER wpisać f ( x ) : x ^ 2 → + x nacisnąć ENTER wpisać f ( x ) = Uwaga: użycie w trakcie wpisywania strzałki w prawo jest konieczne, aby wyjść z poziomu wykładnika (jest to zmiana w stosunku do wersji DOS) 1 Obliczyć wartości funkcji dla wartości argumentu x od 1 do 10 w odstępie 0,25. x Wskazówka: wpisać arg : 1 , 1.25 ; 10 nacisnąć ENTER wpisać f ( x ) : 1 / x nacisnąć ENTER wpisać f ( arg ) =

4.

Uwagi: jeżeli krok przyrostu jest różny od 1 należy zastosować wariant definiowania ciągu poprzez podanie elementu pierwszego, drugiego i ostatniego aby zakończyć wpisywanie ułamka tzn. opuścić licznik lub mianownik i kontynuować wpisywanie wyrażenia poza ułamkiem należy nacisnąć klawisz spacji 5. Obliczyć wartość wyrażenia
2 ⎡9 x x 2⎤ ⎢ 2 arcsin 3 + 2 9 − x ⎥ 3⎣ ⎦

Mathcad dla Windows cz.1.

4/4

dla wartości x od 0 do 3 co 0,5. Uwaga: w programie Mathcad funkcja arc sin jest oznaczana symbolem asin, podobnie pozostałe funkcje cyklometryczne: arc cos oznaczany jest jako acos, arc tg jako atan. Mathcad nie dysponuje oznaczeniem dla funkcji arc ctg. 6. Obliczyć wartość wyrażenia 1

(1 + cos x )
7.

2

dla wartości x od 0 do π/2 co π/6. Obliczyć wartości wyrażenia
cos 2x

dla wartości x od 0 do π/2 co π/12. Uwaga: w programie Mathcad (inaczej niż w Derive) nie można opuszczać nawiasów obejmujących argument funkcji. 8. Obliczyć wartość wyrażenia
2 + 3cos x tg x cos x dla wartości x=p/4. 9. Podać wartości współczynników rozwinięcia (1+x)10. Uwaga: skorzystać z funkcji combin(n,k) realizującej kombinację k-elementową z nelementów 10. Obliczyć wartość wyrażenia

π2

e ⎛ x⎞ x arc sin ⎜ ⎟ + 4 − x2 + 8 ln π ⎝ 2⎠ 2

od 0 do π/2 co π/8. 11. Zbuduj funkcję realizującą ciąg zdefiniowany rekurencyjnie
⎧1 ⎪ an = ⎨1 ⎪a − a ⎩ n −1 n − 2 n=0 n =1 n >1

Ujmując to językiem potocznym: dwa pierwsze elementy ciągu są równe 1, każdy następny jest równy dwóm poprzednikom. Należy zbudować tablicę wartości ciągu dla wartości n z zakresu od 10 do 20. Uwaga: do zdefiniowania funkcji realizującej wartości ciągu należy zastosować operator logiczny if.

Iloczynem macierzy i wektora nazywamy wynik mnożenia. Wektor ei. K . αan]. pozostałe zaś składowe są zerami nazywamy i-tym wektorem jednostkowym. Liczby ai nazywamy składowymi (współrzędnymi) wektora. c3] o współrzędnych określonych wzorem ⎡ e1 a × b = ⎢ a1 ⎢ ⎢ b1 ⎣ e2 a2 b2 e3 ⎤ a3 ⎥ ⎥ b3 ⎥ ⎦ . an ] lub w postaci kolumnowej ⎡ a1 ⎤ ⎢a ⎥ ⎢ 2⎥ ⎢ M⎥ ⎢ ⎥ ⎢ an ⎥ ⎣ ⎦ Komentarz [JP1]: Komentarz [JP2]: Komentarz [JP3]: nazywamy wektorem n-wymiarowym. …. Iloczynem liczby α przez n-wymiarowy wektor a = [a1. Sumą dwóch wektorów n-wymiarowych a oraz b jest wektor c = [c1. …. Iloczynem skalarnym dwóch wektorów n-wymiarowych a oraz b jest liczba określona wzorem ab = a1 b1 + a2 b2 + K + an bn Definicja 7. an] jest wektor postaci αa = [αa1.03. αa2. cn] o współrzędnych określonych wzorem ci = ai − bi Definicja 6. Różnicą dwóch wektorów n-wymiarowych a oraz b jest wektor c = [c1. Definicja 8. Uporządkowany zbiór n liczb rzeczywistych ai zapisanych w postaci wierszowej [ a1 . Definicja 3. c2.Samodzielna Pracownia Zastosowań Informatyki M-7 Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Numer: Tytuł: Przedmiot: Wersja: Mathcad dla Windows Metody komputerowe dla inżynierów Data: Zastępuje: 02 01 02. Komentarz [JP4]: Definicja 2. …. cn] o współrzędnych określonych wzorem ci = ai + bi Definicja 5. c2. a2 .2000 – Program numeryczny MATHCAD Część 2 – algebra wektorowa i macierzowa Streszczenie matematyczne Definicja 1. …. Definicja 4. a2. którego i-ta składowa jest równa jeden. c2. które wykonujemy poprzez potraktowanie wektora jako macierzy jednowierszowej (wektor wierszowy) lub macierzy jednokolumnowej (wektor kolumnowy). Iloczynem wektorowym dwóch wektorów trójwymiarowych a oraz b jest wektor c = [c1.

Śladem Tr(A) macierzy kwadratowej A nazywamy sumę arytmetyczną elementów znajdujących się na przekątnej macierzy A. nazywamy macierzą zerową i oznaczamy O. którą będziemy oznaczali symbolem aik: A: (i. ann ).stopniem tej macierzy. Macierz zapisujemy często w postaci tablicy prostokątnej mającej n wierszy i m kolumn: ⎡ a11 ⎢ A = ⎢ a21 ⎢a ⎣ n1 lub krótko: a12 a22 an 2 a1m ⎤ ⎥ a2 m ⎥ anm ⎥ ⎦ A = ⎡ aik ⎤ n×m ⎣ ⎦ Definicja 10. a liczbę m . Jeżeli dla danej macierzy liczba wierszy m jest równa liczbie kolumn n. to taką parę macierzy nazywa się macierzami przemiennymi. to z tego NIE WYNIKA. Macierzą przekątniową albo diagonalną nazywamy macierz kwadratową. Macierz prostokątną. Definicja 14. 2/5 Definicja 9. oraz 1 ≤ k ≤ n. przyporządkowuje liczbę rzeczywistą. że macierz A lub macierz B muszą być macierzami zerowymi. oraz 1 ≤ k ≤ n. Macierzą transponowaną macierzy A = [aij]nxm jest macierz AT = [aji]mxn. spełniających nierówność 1 ≤ i ≤ m. UWAGA! Jeżeli iloczyn dwóch macierzy jest macierzą zerową tzn. AB ≠ BA. . Działania na macierzach są określone poprzez odpowiednie działania na elementach tych macierzy. to istnieje jedna i tylko jedna macierz B taka.k) → aik. a22 .k). Definicja 17. Definicja 15. gdzie 1 ≤ i ≤ m.2. Jeżeli macierz A = [aij] jest nieosobliwą macierzą kwadratową stopnia m. Jeżeli natomiast w szczególnym przypadku zachodzi przemienność. której wszystkie elementy są równe zeru. AB = O. – dodawanie macierzy – odejmowanie macierzy [ A + B ]ij = [ A ]ij + [B]ij [ A − B]ij = [ A ]ij − [B]ij [ a ⋅ A ]ij = a ⋅ [ A ]ij n k =1 – mnożenie macierzy przez liczbę – mnożenie dwóch macierzy [ AB ]ij = ∑ [ A ]ik [B]kj UWAGA! Mnożenie macierzy jest zazwyczaj nieprzemienne tzn. że AB = BA = I Macierz B nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A i oznaczamy symbolem A-1. to macierz nazywamy macierzą kwadratową. Definicja 13. Definicja 11. która każdej uporządkowanej parze zmiennych naturalnych (i. …. której wszystkie elementy nie znajdujące się na przekątnej głównej są równe zeru. Określamy macierz jednostkową I o elementach eij stopnia n za pomocą następującego wzoru: ⎧1 dla i = j eij = ⎨ ⎩0 dla i ≠ j Definicja 12. Definicja 16. Przekątną główną (lub krótko przekątną) macierzy kwadratowej A stopnia n nazywamy ciąg (a11 .Mathcad dla Windows cz. Macierzą skończoną (prostokątną) o wymiarach n x m nazywamy funkcję A.

5 A M := B A A := BT | M | = 4.Mathcad dla Windows cz. Opis wprowadzenie macierzy lub wektora Ctrl-M dodawanie wektorowe odejmowanie wektorowe mnożenie przez liczbę iloczyn skalarny iloczyn wektorowy długość wektora (norma wektora) element wektora (indeksowanie) dodawanie macierzy odejmowanie macierzy mnożenie przez liczbę iloczyn macierzy transpozycja macierzy wyznacznik macierzy odwracanie macierzy element macierzy (indeksowanie) kolumna macierzy (ekstrakcja) Klawisz Wygląd + – * * Ctrl-8 | [ + – * * Ctrl-1 | ^-1 [‘ Ctrl-6 v := x + y v := x – y v := 2.2. jest n-tego stopnia. 3/5 Definicja 18. Równaniem charakterystycznym macierzy kwadratowej A = [aij]nxn nazywamy równanie następującej postaci (zadane w postaci wyznacznika): a1n ⎤ a22 − λ K a2 n ⎥ ⎥=0 K K K ⎥ ⎥ K ann − λ ⎥ an 2 ⎦ Równanie to.34 K := M<1> min(A) = 3 A := identity(3) elementy ekstremalne wektora lub min max macierzy macierz jednostkowa identity .5 x x y = 25 v := x × y | x | = 4 v2 = 1.35 M := A + B M := A – B M := 2. Pierwiastki tego równania nazywamy wartościami własnymi macierzy A. w którym λ jest niewiadomą. a12 ⎡ a11 − λ ⎢ a ⎢ 21 ⎢ K ⎢ ⎢ an1 ⎣ K Operatory Większość operatorów tutaj wymienionych można uzyskać na dwa sposoby: albo posługując się klawiaturą (skróty klawiszowe). albo przy pomocy myszy i palety narzędziowej Matrix.25 A := B-1 A(1.1) = 2.

W pozycji górnego indeksu pojawia się wówczas pole ujęte w nawiasy trójkątne. Aby móc to zrobić konieczne jest użycie indeksacji. następnie lewy nawias kwadratowy [ i zaraz za nim znak apostrofu ‘ . którego efektem będzie zastosowania dowolnej funkcji do każdego elementu wektora lub macierzy z osobna. 3. Indeksowanie wektora Niekiedy. Jeżeli natomiast ma zostać wprowadzona macierz. Ekstrakcja kolumny macierzy (wektora kolumnowego) W trakcie obliczeń macierzowych. W tym celu należy wpisać nazwę macierzy np. a następnie podać wartość trzeciej (ostatniej) składowej wyniku. Wynikiem tego polecenia jest wektor lub macierz identyczne. pamiętając o odpowiedniej numeracji (wiersz pierwszy ma indeks o wartości 0. Zostanie utworzony wektor kolumnowy. Podać wynik. 3.5 3. M. Ćwiczenia 1. w trakcie obliczeń zachodzi konieczność użycia pojedynczego elementu składowego wektora. 4) oraz (0. pamiętając o odpowiedniej numeracji (wiersz pierwszy ma indeks o wartości 0. W tym celu należy wpisać nazwę wektora np. 1). -6).2. w trakcie obliczeń zachodzi konieczność użycia pojedynczego elementu składowego macierzy. Zdefiniować wektor v o składowych (4. Wprowadzanie wektorów i macierzy Należy nacisnąć sekwencję Ctrl-M. Jeżeli ma zostać wprowadzony wektor. 3. wektoryzacji. . W pozycji dolnego indeksu pojawia się wówczas pole ujęte w nawiasy okrągłe. natomiast każdy element wynikowego wektora lub macierzy jest wynikiem uzyskanym z wprowadzonej funkcji. 2. szczególnie często podczas transformowania układu odniesienia. następnie lewy nawias kwadratowy [ i do pojawiającego się pola dolnego indeksu wpisać numer składowej. W przypadku konieczności powrotu do poprzedniego pola należy użyć sekwencji klawiszy Shift-TAB. zachodzi konieczność „wyjęcia” z macierzy poszczególnych kolumn jako samodzielnych wektorów kolumnowych. 2. co do rozmiarów z pierwotnymi. V. należy odpowiednią liczbę elementów wpisać jako liczbę wierszy. 4. Obliczyć wynik. 2. -1. 3.-1. a miejsca przeznaczone na wpisanie wartości są oznaczone prostokątnymi znakami. M a następnie wpisać sekwencję Ctrl-6. Aby móc to zrobić konieczne jest użycie indeksacji. Na ekranie pojawi się okno dialogowe zawierające pytanie o liczbę wierszy i liczbę kolumn. Przemnożyć go następnie przez 2 i dodać do wektora (0.9 −12. pierwsza kolumna podobnie). 4.5⎦ Zdefiniować wektor v o składowych (2. -1. Przy pomocy klawiszy strzałek należy ustawić kursor na pierwszym z nich. Podać wynik.54 1. pamiętając o odpowiedniej numeracji (element pierwszy ma indeks o wartości 0). a jako liczbę kolumn podać wartość 1. 5. ⎣3. należy wpisać liczbę wierszy oraz liczbę kolumn. Jest to mianowicie możliwość zapisania w jednym.1). Argumentem tej funkcji powinien być odpowiedni wektor lub macierz. wpisać wartość a następnie klawiszem tabulatora TAB przesunąć kursor na następną pozycję. W tym celu należy wpisać operator wektoryzacji przy pomocy sekwencji Ctrl-minus. 8) oraz wektor y o składowych (3. 4). Indeksowanie macierzy Niekiedy.Mathcad dla Windows cz. Utworzony w ten sposób wzorzec wektora lub macierzy jest pusty. 5 17 ⎤ ⎡2 Wprowadzić macierz ⎢ ⎥ a następnie przemnożyć przez wektor (0. Wektoryzacja Jedną z bardzo dogodnych możliwości udostępnianych przez Mathcada jest polecenie tzw. do którego należy wpisać numer wiersza i numer kolumny oddzielone przecinkiem. krótkim wyrażeniu polecenia. wartości własne wektory własne ślad macierzy 4/5 eigenvals eigenvecs tr eigenvals(A)= eigenvecs(A)= tr(A) = 3. do którego należy wpisać numer „wyjmowanej” kolumny. Obliczyć iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów. a następnie poniżej uzyskanej strzałki wprowadzić funkcję. Dodać wektory (2. 1). 2. pierwsza kolumna podobnie). W tym celu należy wpisać nazwę macierzy np.

1). Wyznaczyć kosinusy kierunkowe wektora (4. 11. Wyznaczyć wektor jednostkowy prostopadły do wektorów (1. 5. 8. Uwaga: przed obliczeniem wektorów wodzących należy równanie trajektorii transformować do układu kartezjańskiego.1. -0. C(0. 0.2.1.1. Zwrócić uwagę na błędy numeryczne. 6.5. -5. Obliczyć kosinusy kierunkowe tego wektora w układzie kartezjańskim.3) oraz (0.25. jakiej ulegną zmianie gdy trzecia składowa wektora zwiększy się do 15. Tor punktu jest opisany w układzie biegunowym równaniem r (ϕ ) = sin 2 (2ϕ ) Obliczyć wektor sieczny łączący dwa punkty toru dla wartości φ1 = π/6 i φ2 = π/3.1). Płaszczyzna jest zadana trzema punktami: A(1.3. Przeanalizować uzyskane wyniki. 9. 13) oraz sprawdzić. B(-1. Wyznaczyć wartości własne macierzy ⎡1 2 3⎤ A = ⎢4 5 6⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣7 8 9 ⎦ Sprawdzić ortogonalność otrzymanej macierzy złożonej z wektorów własnych. Wyznaczyć normalny wektor jednostkowy. Przeanalizować różnice pomiędzy wynikami. . Składowe macierzy M oraz wektora prawych stron v wynoszą odpowiednio: ⎡0 1 2⎤ M = ⎢3 0 2⎥ ⎢ ⎥ ⎢5 3 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡13 ⎤ v = ⎢ −3⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 50 ⎥ ⎣ ⎦ Wskazówka: skorzystać ze wzoru x = M-1⋅v 7.0). 10. ⎡1 2 ⎤ ⎡ cos(α ) sin(α ) ⎤ oraz B = ⎢ Znając macierze A = ⎢ ⎥ a także kąt α = π/4. Obliczyć wyznaczniki następujących macierzy oraz macierze odwrotne do nich: ⎡1 2 3⎤ ⎢4 5 6⎥ ⎢ ⎥ ⎢7 8 9 ⎥ ⎣ ⎦ 5/5 a) b) ⎡1 4 7 ⎤ ⎢2 5 8⎥ ⎢ ⎥ ⎢3 6 9⎥ ⎣ ⎦ Porównać oba wyniki. 2). 0. 12. Rozwiązać układ równań M⋅x = v.Mathcad dla Windows cz. obliczyć wyrażenie 3 4⎥ ⎣ ⎦ ⎣ − sin(α ) cos(α ) ⎦ transformujące BT⋅A⋅B.

a niektóre z wykresów mogą także być uzyskane za pośrednictwem klawiatury: odpowiednie skróty klawiszowe są opisane w tabeli Operatory.03. . wykres warstwicowy (Contour).in. wykres przestrzenny powierzchniowy (Surface). wykres słupkowy (Bar). Postać graficzna wykresów jest bardzo zróżnicowana i może być dobrana w zależności od potrzeb. W celu stworzenia płaskiego wykresu zależności funkcyjnej należy: • zdefiniować tablicę wartości rzeczywistych.Samodzielna Pracownia Zastosowań Informatyki M-7 Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Numer: Tytuł: Przedmiot: Wersja: Mathcad dla Windows Metody komputerowe dla inżynierów Data: Zastępuje: 03 01 13. Operatory Opis wykres płaski X-Y (2D) wykres biegunowy Shift–2 Ctrl-7 Klawisz wykres przestrzenny powierzchniowy Ctrl-2 wykres warstwicowy Ctrl-5 1. trasowanie (Trace). Tworzenie wykresów jest podzielone na dwie czynności: przygotowanie danych liczbowych oraz ich wizualizację. Do dyspozycji jest m. Pierwsza czynność polega na przygotowaniu zbioru wartości wielkości niezależnych (argumentów) oraz albo zbioru wartości wielkości zależnej. a następnie wypełnieniu pustych pól wykresu nazwami odpowiednich zmiennych zawierających wartości wielkości niezależnych i zależnych. Wszystkie wymienione polecenia mogą być uzyskane za pośrednictwem menu Insert→Graph.2000 – Program numeryczny MATHCAD Część 3 – wykresy płaskie i przestrzenne Wprowadzenie Program Mathcad 2000 oprócz dużych możliwości obliczeniowych. daje również użytkownikowi możliwość przedstawienia danych i rozwiązań w postaci wykresów. Elementem programu znacznie. Drugi etap wykonywania wykresu polega na wywołaniu wzorca danego typu wykresu. Konkretna postać tych danych zależy od typu wykonywanego wykresu – mogą to być wektory lub macierze liczbowe. Polecenia i typy wykresów dostępne za pośrednictwem tej palety to odpowiednio: wykres X-Y (X-Y plot). które będą pełnić rolę zmiennej niezależnej. wykres biegunowy (Polar). w szczególności edytorów tekstu. Na jednym wykresie można przedstawić więcej niż jeden przebieg. lupa (Zoom). przy pomocy schowka systemowego. Każdy z wykonanych wykresów może być łatwo. przestrzenny wykres punktowy (Scatter). na podstawie którego wartości te zostaną obliczone. wstawiany jako ilustracja do innych programów. albo wzoru funkcyjnego. Wykresy płaskie funkcyjne Mathcad tworzy wykresy płaskie jako wizualne przedstawienie powiązanych ze sobą wartości zawartych w dwóch tablicach. kilka rodzajów wykresów płaskich (2D – dwuwymiarowych) oraz wykresy przestrzenne (3D) a także wykresy warstwicowe. pole wektorowe (Vector). który znacznie ułatwia tworzenie wykresów jest paleta narzędziowa Graph wywoływana poleceniem menu View→Toolbars→Graph.

Polega to na ustawieniu dla poszczególnych osi zakresów tak.5 .4520-x Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy wypełnić odpowiednie pola: • • • do środkowego pola osi poziomej należy wpisać nazwę wielkości niezależnej – w tym przypadku jest to zmienna X.10 6 . które będą pełnić rolę zmiennej zależnej. 0. Opis wielkość niezależnej – argument X wzór funkcji wzorzec wykresu płaskiego x:0. 0.0. Przykład został zaczerpnięty z oryginalnej instrukcji programu Mathcad. Wykresy płaskie parametryczne Mathcad tworzy wykresy płaskie jako wizualne przedstawienie powiązanych ze sobą wartości zawartych w dwóch tablicach. że powinien zastosować automatyczne skalowanie osi.55x * 0.10 f(x):0.5. którą w układzie kartezjańskim można podać wyłącznie w formie parametrycznej. aby pokrywały się z wartościami minimalnymi i maksymalnymi wielkości odpowiednio: niezależnej (oś pozioma) i zależnej (oś pionowa). Poniżej przedstawiono przykład wykonania wykresu zależności funkcyjnej.30 i:0. Na jednym wykresie można przedstawić więcej niż jeden przebieg. które będą pełnić rolę zmiennej zależnej. W celu stworzenia płaskiego wykresu zależności parametrycznej należy: • • • zdefiniować wektor wartości rzeczywistych. że zrezygnowano z tworzenie osobnego wektora wartości wielkości zależnej. M x(t) := (1 + t) * cos(t / 5 * π) y(t) := (1 + t) * sin(t / 5 * π) . warto zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiono przykład wykonania wykresu zależności funkcyjnej. f ( x) 5 10 7 1.625 ×10 1 . należy zostawić puste – w ten sposób program zostaje poinformowany..Mathcad dla Windows cz. Przykład został zaczerpnięty z oryginalnej instrukcji programu Mathcad.5. Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: −7 8. której wartości mają zostać przedstawione na wykresie płaskim.. Opis wektor wartości parametru zmienna zakresowa funkcja zmiennej zależnej x(t) funkcja zmiennej zależnej y(t) i:0. pozostałe pola. 10 f(x) := 0.M x(t):(1+t)*cos(t/5*Ctrl-Shift-p) y(t):(1+i)*sin(t/5*Ctrl-Shift-p) Klawisz Wygląd i := 0.5 . 2/9 • opcjonalnie stworzyć tablicę wartości funkcji. zdefiniować wzór funkcji. które będą pełnić rolę zmiennej niezależnej (parametru).55^x→*0. której wartości pełnią rolę drugiej zmiennej zależnej. znajdujące się na końcach osi.159 ×10 −7 0 0 0 x 5 10 10 2.. • zdefiniować wzór funkcji.45^20-x Shift-2 Klawisz Wygląd i := 0.3. 30 i := 0 . do środkowego pola osi pionowej należy wpisać nazwę funkcji wraz z argumentem – w tym przypadku jest to f(x). której wartości pełnią rolę pierwszej zmiennej zależnej. zdefiniować wzór funkcji. Przedstawia on spiralę Archimedesa. • opcjonalnie stworzyć tablicę wartości funkcji.0.

01. do środkowego pola osi pionowej należy wpisać nazwę drugiej wielkości zależnej – w tym przypadku jest to funkcja y(i).5 y( i) 0 − 28.01 .5 50 40 − 26 20 0 x( i) 20 40 31 3. należy zostawić puste – w ten sposób program zostaje poinformowany. aby pokrywały się z wartościami minimalnymi i maksymalnymi wielkości odpowiednio: pierwszej zależnej (oś pozioma) i drugiej (oś pionowa). Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: 50 23. • opcjonalnie stworzyć tablicę wartości funkcji.5 ⋅ cos(t ) wzorzec wykresu biegunowego Shift-7 Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy wypełnić odpowiednie pola: • • • do pola pod wykresem należy wpisać nazwę wielkości niezależnej – w tym przypadku jest to zmienna i.. znajdujące się na końcach osi. π x(t ) : = 1 1 + 1. której wartości pełnią rolę zmiennej zależnej – wektora wodzącego. którą w układzie kartezjańskim można podać wyłącznie w formie parametrycznej lub uwikłanej. zdefiniować wzór funkcji. które będą pełnić rolę zmiennej zależnej. Opis wektor wartości parametru funkcja zmiennej zależnej r(t) Klawisz i:0.Mathcad dla Windows cz. pozostałe pola. że powinien zastosować automatyczne skalowanie wykresu. że powinien zastosować automatyczne skalowanie osi. Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: .3.Ctrl-Shift-p x(t):1/(1+1. Na jednym wykresie można przedstawić więcej niż jeden przebieg. należy zostawić puste – w ten sposób program zostaje poinformowany.5*cos(t)) Wygląd i := 0. Poniżej przedstawiono przykład wykonania wykresu zależności funkcyjnej. znajdujące się na końcach osi. że wartości kąta są określane w radianach.0. wzorzec wykresu płaskiego Shift-2 3/9 Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy wypełnić odpowiednie pola: • • • do środkowego pola osi poziomej należy wpisać nazwę pierwszej wielkości zależnej – w tym przypadku jest to funkcja x(i). Przykład przedstawia hiperbolę. W celu stworzenia płaskiego wykresu biegunowego należy: • • zdefiniować wektor wartości rzeczywistych. które będą pełnić rolę zmiennej niezależnej (kąta) – pamiętać należy. 0. do pola po lewej stronie wykresu należy wpisać nazwę wielkości zależnej – w tym przypadku jest to funkcja r(i). Wykresy płaskie biegunowe Mathcad tworzy wykresy płaskie jako wizualne przedstawienie powiązanych ze sobą wartości zawartych w dwóch tablicach. pozostałe pola. Polega to na ustawieniu dla poszczególnych osi zakresów tak.

y ) : = x 2 − y 2 Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy do jedynego pola wykresu wpisać nazwę funkcji z pominięciem listy argumentów – w rozważanym przypadku jest to nazwa f . a ponadto może być pokolorowana z uwzględnieniem warstwic. Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: f 5. które odpowiadają osiom wykresu.y). W celu stworzenia wykresu warstwicowego zadanego wzorem funkcyjnym należy zdefiniować wzór funkcji dwóch zmiennych niezależnych.Mathcad dla Windows cz. Poniżej przedstawiono przykład wykonania przestrzennego wykresu powierzchniowego zależności funkcyjnej. ale – w razie konieczności – można je modyfikować ręcznie. ale – w razie konieczności – można je modyfikować ręcznie.3. Przykład przedstawia warstwice powierzchni siodłowej. które odpowiadają osiom poziomym. Zakresy zmiennych niezależnych posiadają wartości domniemane. Przykład przedstawia powierzchnię siodłową. . Wykresy warstwicowe Mathcad tworzy przestrzenne wykresy warstwicowe na dwa sposoby: poprzez wykreślenie warstwic powierzchni zadanej wzorem funkcyjnym albo macierzą liczbową. Zakresy zmiennych niezależnych posiadają wartości domniemane. Opis funkcja zmiennej zależnej r(t) wzorzec wykresu przestrzennego powierzchniowego Klawisz f(x. 4/9 120 150 r( t) 90 3 2 1 60 30 3 180 210 240 0 0 0 330 300 270 t 4. W razie potrzeby wykreślona powierzchnia może mieć usunięte linie przesłaniane. Wykresy przestrzenne powierzchniowe Mathcad tworzy przestrzenne wykresy powierzchniowe na dwa sposoby: poprzez wykreślenie powierzchni zadanej wzorem funkcyjnym albo macierzą liczbową. W razie potrzeby wykreślone warstwice mogą być pokolorowane z uwzględnieniem ich wartości.y):x^2-y^2 Ctrl-2 Wygląd f ( x. Poniżej przedstawiono przykład wykonania wykresu warstwicowego zależności funkcyjnej. a nie f(x. W celu stworzenia przestrzennego wykresu powierzchniowego zadanego wzorem funkcyjnym należy zdefiniować wzór funkcji dwóch zmiennych niezależnych.

Mathcad dla Windows cz. a nie f(x. Opis funkcja zmiennej zależnej r(t) Klawisz f(x. Wykresy przestrzenne punktowy Mathcad tworzy przestrzenne wykresy punktowe na dwa sposoby: poprzez wykreślenie powierzchni zadanej wzorem funkcyjnym albo macierzą liczbową. Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: f . Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: f 6.y):x^2-y^2 Ctrl-5 5/9 Wygląd f ( x.y).y):x^2-y^2 Wygląd f ( x. ale – w razie konieczności – można je modyfikować ręcznie. a nie f(x. y ) : = x 2 − y 2 Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy do jedynego pola wykresu wpisać nazwę funkcji z pominięciem listy argumentów – w rozważanym przypadku jest to nazwa f . które odpowiadają osiom poziomym.3. y ) : = x 2 − y 2 Wzorzec przestrzennego wykresu punktowego należy wybrać z palety narzędziowej Graph.y). Opis funkcja zmiennej zależnej r(t) wzorzec wykresu przestrzennego powierzchniowego Klawisz f(x. Zakresy zmiennych niezależnych posiadają wartości domniemane. Przykład przedstawia powierzchnię siodłową. Poniżej przedstawiono przykład wykonania przestrzennego wykresu punktowego zależności funkcyjnej. Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy do jedynego pola wykresu wpisać nazwę funkcji z pominięciem listy argumentów – w rozważanym przypadku jest to nazwa f . W celu stworzenia przestrzennego wykresu punktowego zadanego wzorem funkcyjnym należy zdefiniować wzór funkcji dwóch zmiennych niezależnych.

Przykład przedstawia powierzchnię siodłową. a nie f(x.y):x^2-y^2 Wygląd f ( x. pionowa – w macierzy drugiej. Uzyskuje się funkcję wektorową: .3. albo poprzez zadanie dwóch macierzy rzeczywistych. Wykresy słupkowy Mathcad tworzy przestrzenne wykresy słupkowe na dwa sposoby: poprzez wykreślenie powierzchni zadanej wzorem funkcyjnym albo macierzą liczbową. y ) : = x 2 − y 2 Wzorzec przestrzennego wykresu punktowego należy wybrać z palety narzędziowej Graph.Mathcad dla Windows cz. Opis funkcja zmiennej zależnej r(t) Klawisz f(x. 5] stosując podział dziedziny na 20 wartości w każdym kierunku. 5] x [-5 . 6/9 7. W pierwszym przypadku składową poziomą wektora stanowi część rzeczywista liczby. Zakresy zmiennych niezależnych posiadają wartości domniemane. Wynikiem przytoczonych tu działań jest następujący wykres: f Należy zwrócić uwagę. Zadana jest funkcja postaci: f ( x. W trakcie przygotowywania danych do wykresu pamiętać należy o odpowiednim odwzorowaniu dziedziny rzeczywistego zagadnienia na numery wierszy i kolumn macierzy.01 ) 6 Należy przedstawić pola wektorowe jej gradientu w przedziale [-5 . y ) : = −1 (x 6 + y 6 + 0. W przypadku drugim składowe są dostarczane odpowiednio: pozioma – w macierzy pierwszej. składową pionową – część urojona. Można natomiast wykorzystać tą cechę do wizualizacji brył zdefiniowanych funkcyjnie lub punktowo. ale – w razie konieczności – można je modyfikować ręcznie. 8. Wykres pola wektorowego Mathcad tworzy płaskie wykresy pola wektorowego dostarczając dane do wykresu na dwa sposoby: poprzez zadanie macierzy wartości zespolonych. które odpowiadają osiom poziomym. Poniżej przedstawiono przykład wykonania przestrzennego wykresu słupkowego zależności funkcyjnej. gdyż – w trakcie wykonywania wykresu – one stanowią wartości współrzędnych poziomych. W celu stworzenia przestrzennego wykresu słupkowego zadanego wzorem funkcyjnym należy zdefiniować wzór funkcji dwóch zmiennych niezależnych. że wykres ten niezbyt nadaje się do prezentacji powierzchni o wartościach ujemnych. W tym celu oblicza się gradient funkcji (szczegóły opisane są w miniskrypcie nr 5 „Analiza matematyczna”).y). Po pojawieniu się na ekranie wzorca wykresu należy do jedynego pola wykresu wpisać nazwę funkcji z pominięciem listy argumentów – w rozważanym przypadku jest to nazwa f . Poniżej jest to przedstawione na przykładzie. gdyż są one przesłaniane podstawą słupków.

3.indeks kolumn macierzy. xmin ymax. . Odwzorowanie jest liniowe: xmax − xmin ⋅ i + xmin cols (M ) − 1 y − ymin y : = max ⋅ j + ymin rows (M ) − 1 x := gdzie: xmax.funkcja zwracająca liczbę kolumn macierzy (wraz z kolumną zerową!). y ( j ))0 + 1i ⋅ g ( x(i ).y).01 ⎥ ⎥ ⎦ x5 7/9 ( ( 6 ) ) 7 6 Mając zdefiniowaną funkcję gradientową należy przystąpić do odwzorowania numerów wierszy i kolumn na wartości współrzędnych (x.Mathcad dla Windows cz. Po wywołaniu wzorca wykresu pola wektorowego i wpisaniu nazwy macierzy (bez indeksów!) otrzymuje się następujący wykres: M co odpowiada polu gradientowemu g(x. ymin M i j rows cols . Wbrew wyglądowi nie jest to indeks i przemnożony przez 1. .macierz.zakresy zmienności zmiennej niezależnej x. j : = g ( x(i ). ale ciągły zapis 1i bez znaku mnożenia w środku. 10 ⋅i − 5 20 10 ⋅ j −5 y( j) : = 20 x(i ) : = Dla rozważanego tu przypadku wzory te przyjmują postać: Należy zwrócić uwagę. Można teraz przystąpić do generowania wartości macierzy: M i .indeks wierszy macierzy. . ⎡ ⎢ ⎢ g ( x. y ) : = ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎤ ⎥ x 6 + y 6 + 0. y ( j ))1 Należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe wpisanie czynnika urojonego 1i.01 ⎥ ⎥ ⎥ y5 ⎥ 7 6 6 x + y + 0. w której umieszczone będą wartości gradientu.y): . .y) początkowej funkcji f(x.zakresy zmienności zmiennej niezależnej y.funkcja zwracająca liczbę wierszy macierzy (wraz z wierszem zerowym!). . . że wzory te nie są zamienne. gdyż występują w nich różne indeksy.

4.3. π/6. natomiast obie osie są skalowane logarytmicznie w zakresach od 1 do 100.5.y).5] x [-1.4.01⎟ ⎝ ⎝ 50 ⎠ ⎠ gdzie parametr t zmienia się od 0 do 100. 1. Ćwiczenia Niektóre przykłady zaczerpnięto z oryginalnej instrukcji programu MathCAD. Narysować wykres funkcji y= 3. 1. Narysować wykres funkcji y = x sin( x ) gdzie x zmienia się od –4π do 4π. π/2. Narysować wykres parametryczny wg następujących wzorów: x = 10t / 50 ⎛ ⎛ π ⎞ ⎞ y = 1.2. 2.Mathcad dla Windows cz.045t ⋅ ⎜ sin ⎜ t ⋅ ⎟ + 0. Wielkość wykresu 15 wierszy x 30 kolumn. Narysować wykres funkcji f ( x .6) oraz fazy ϕ (0.5 . Narysować wykres parametryczny wg następujących wzorów (figury Lissajous): t ⎞ ⎛ x = sin ⎜ 2π ⎟ ⎝ 50 ⎠ t ⎛ ⎞ y = cos⎜ 2kπ + ϕ⎟ ⎝ ⎠ 50 gdzie parametr t zmienia się od 0 do 300. wprowadzić siatkę odniesienia składającą się z 10 linii na każdą oś. każda z dwoma odcinkami skalowania logarytmicznego. y ) = sin( x 2 + y 2 ) nad obszarem [-1. . Zbadać wpływ wartości parametru k (1. 8/9 f Jak widać z wykresów pole wektorowe dobrze uwidacznia głęboki lej funkcji f(x.3. 1. 5. π/3.5].5 . π/4. Wykres wyskalować liniowo. exp( x ) x2 gdzie x zmienia się od 1 do 6. π) na kształt wykresu.

5 . k) = cos2(kφ) dla wartości k = 2. Narysować wykres funkcji y = log(x) w przedziale [0. 10. 4. 5]. y ) = − x ⋅ y nad obszarem [–5 . 5] x [–5 .3.Mathcad dla Windows cz. 2π] wykonać wykres biegunowy funkcji r(φ) = cos2(φ). Porównać postać wykresów. y ) := 1 x +y +1 2 2 cos x + y ( 2 2 ) Następnie wykonać wykres wektorowy gradientu funkcji f. 6. 8. . 100]. W przedziale zmienności [0 . W przedziale zmienności [0 . 9. Wykonać wykres powierzchniowy. warstwicowy funkcji: f ( x. Narysować wykres funkcji 9/9 f ( x. Funkcję gradientu obliczyć ręcznie. 7. aby na wykresie nie występowały załamania. 5. 2π] z dyskretyzacją 0.01 wykonać wykres biegunowy funkcji r(φ. Dyskretyzację zmienności φ przyjąć na tyle dużą. 3.

Równania z jedną niewiadomą Podstawową funkcją rozwiązującą równania z jedną niewiadomą jest dwuargumentowa funkcja root. Przed wywołaniem funkcji należy zainicjować niewiadomą zmienną przybliżoną wartością rozwiązania. Równanie ma postać: ex − x2 = 0 Z uwagi na to. Definiowanie układu równań wymaga wykonania pewnych dodatkowych czynności w stosunku do pojedynczego równania z jedną niewiadomą. w drugim – programów numerycznych. z ) Minerr( x . Funkcja jako zwraca wartość znalezionego pierwiastka. który znajduje się na pograniczu: jest przede wszystkim programem numerycznym. gdyż jest to niezbędne z uwagi na sposób poszukiwania pierwiastka: metodę siecznej. x ) TOL := 10-5 ERR = 2. która jest niewiadomą. drugim . Poniżej przedstawiony jest przykład rozwiązania równania z jedną niewiadomą.zmienna) TOL ERR Given Find Minerr Ctrl-= Ctrl-# < Ctrl-( > Ctrl-) Wygląd root( x2-ex . W niniejszym miniskrypcie rozwiązywanie symboliczne równań nie będzie omawiane. które często staje przed inżynierem. ale nie zawsze możliwe do zrealizowania poszukiwanie rozwiązań ścisłych oraz poszukiwanie przybliżonych rozwiązań liczbowych.Samodzielna Pracownia Zastosowań Informatyki M-7 Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Numer: Tytuł: Przedmiot: Wersja: Mathcad dla Windows Metody komputerowe dla inżynierów Data: Zastępuje: 04 01 20. Operatory i polecenia Opis rozwiązanie równania z jedną niewiadomą dokładność residuum całkowity kwadrat reszt błędów początek układu równań lub nierówności funkcja rozwiązująca funkcjonał minimalizujący residua w poszczególnych równaniach lub nierównościach relacja równości relacja nierówności relacja mniejszości relacja mniejszości lub równości relacja większości relacja większości lub równości Klawisz root(wyrażenie. Z tego też powodu oraz z uwagi na złożoność zagadnienia. Możliwe jest dwojakie postępowanie: najbardziej pożądane. y .22 ⋅ 10-16 Given Find( x .zmienna. twórcy programu rozdzielili rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą od rozwiązywania układu równań. którego wartość należy wyzerować. Dalsze postępowanie jest następujące: . z ) ≈ ≠ < ≤ > ≥ 1.2000 – Program numeryczny MATHCAD Część 4 – równania i układy równań Wprowadzenie Rozwiązywanie równań algebraicznych jest zadaniem. Pierwszym parametrem jest wyrażenie. y . W pierwszym przypadku celowe jest stosowanie programów symbolicznych.03. że nie ma żadnych przesłanek wskazujących przybliżone położenie pierwiastka zdecydowano zainicjować poszukiwania w okolicach wartości 0. ale – poprzez wbudowanie niewielkiej biblioteki symbolicznej – jest zdolny do wykonywania podzbioru operacji symbolicznych. Mathcad 2000 jest programem.

jeżeli jest ich więcej niż jeden.4. które następnie można użyć do zainicjowania procedury root. który równomiernie podzieli przeszukiwany przedział.704 Znaleziony wynik nie musi wyczerpywać wszystkich pierwiastków równania. definiuje się ciąg arytmetyczny.181 2 1 f ( przedzial) 0 − 0. z uwagi na wygodę i niezawodność wprowadzania wzoru lewą stronę równania.704 W powyższym przypadku wynik jest podawany bezpośrednio i nie może być stosowany w dalszych obliczeniach. w której prawa strona jest równa 0.. a symbol niewiadomej jako parametr drugi: root ( f ( x) . x) W tym przypadku można też uzyskać informację o wartości pierwiastka sprawdzając wartość zmiennej wynik: wynik = −0. x) = −0. −4.1 . .można było odczytać przybliżoną wartość pierwiastka. która ma być wyzerowana definiuje się jako funkcję jednej zmiennej: f ( x) := e 3 − sin ⎛ x⎞ ⎜2 2 ⎝ ⎠ x 2. 0]. niewiadomą inicjuje się wartością 0: x := 0 3. Jeżeli z postaci równania (np. że mogą istnieć inne wartości pierwiastków i ich znalezienie jest konieczne. Po odpowiednim sformatowaniu wykresu . W przypadku innych przedziałów krok ciągu powinien być kompromisem pomiędzy dokładnością wykonania wykresu. sugeruje się zastosować wykres rozwiązywanego równania w celu określenie przybliżonych wartości pierwiastków. 2. aby prawa strona była równa zeru i z uwagi na wygodę wprowadzania wzoru lewą stronę równania. należy użyć nieco innej formy wyrażenia i zapamiętać wynik w zmiennej: wynik := root ( f ( x) . 0 3. Jeżeli natomiast znaleziony pierwiastek jest wynikiem pośrednim i musi być użyty w dalszych obliczeniach. Krok ciągu w tym przypadku przyjęto 0. równanie przekształca się do takiej postaci.976 1 6 −5 5 4 3 2 1 0 − 14 przedzial − 1. gdyby obie strony równania były niezerowe. należy przekształcić je do takiej postaci. wywołuje się funkcję root podając zdefiniowaną funkcję jako pierwszy parametr. a obciążeniem pamięci. (Uwaga: zakresy osi na powyższym wykresie są określone automatycznie przez program). Dysponując powyższym ciągiem wykonano wykres płaski (2D) zależności f(x) w przedziale [-5. wielomian wyższego stopnia) wynika. 0].Mathcad dla Windows cz.776 ×10 Jak widać z powyższego wykresu przybliżone wartości pierwiastków mogą być oszacowane jako -4 oraz -2. która ma być wyzerowana definiuje się jako funkcję jednej zmiennej: f ( x) := e − x x 2 W przypadku. Definicja ciągu była następująca: przedzial := −5 . Dalsze postępowanie jest następujące: 1.9. Poniżej jest zamieszczony przykład ilustrujący tą metodę.dołożono siatkę odniesienia . 2/6 1. Równanie ma postać: ex ⎛3 ⎞ = sin ⎜ x ⎟ 2 ⎝2 ⎠ Należy znaleźć wszystkie pierwiastki znajdujące się w przedziale [-5. 1.

TOL 0.Mathcad dla Windows cz. Standardowo wartość zmiennej TOL wynosi TOL = 1 × 10 −3 Można ją zmieniać poprzez podstawienie nowej wartości np.18387 -4. resztę równania).18371 f(wynik1) 0.2000 0. Stosowana w programie Mathcad 2000 procedura siecznych posługuje się kryterium resztowym (residualnym) do stwierdzenia. czy uzyskana dokładność znalezionego pierwiastka jest wystarczająca. Układ równań ma postać: ⎧cos( x) + x − y = 0 ⎨ 2 2 ⎩x + y − 4 = 0 . a nie dokładność znalezionego pierwiastka! 2.0010 0.00016 10–4 -3.4.36839 10–4 5. mając oba rozwiązania można sprawdzić znalezione wartości: wynik1 = −4. jak w przypadku pojedynczego równania z jedną niewiadomą wymagane jest zainicjowanie przybliżonych wartości dla wszystkich niewiadomych. Należy jednak zawsze pamiętać. a na koniec.18729 -4.18364 -4.0001 W zamieszczonej poniżej tabeli zamieszczono różne wartości TOL oraz odpowiadające im wartości pierwszego pierwiastka i residuum funkcji. Uzyskano w ten sposób wyświetlanie wyników z dokładnością do 5 cyfr po znaku dziesiętnym. W celu precyzyjniejszego uwidocznienia różnic zwiększono dokładność wyświetlania wyniku poprzez ustawienie w menu Format→Result→Number format→Number of decimal places wartości 5.02794 2.1000 0.0100 0. Układy równań i nierówności Układy równań i nierówności algebraicznych rozwiązywane są metodą przybliżoną.34458 10–3 -1.0001 wynik1 -4.134 Powstaje oczywiście pytanie. poszukuje się dokładniejszej wartości tego pierwiastka: wynik1 := root ( f ( x) . przy pomocy odpowiedniej funkcji uruchamia się procedurę wyszukiwania rozwiązania. czy dla równania L(x) = 0 zachodzi: L( pierwiastek ) ≤ TOL gdzie TOL jest specjalną zmienną. 4. określającą residualną dokładność rozwiązania.50087 10–9 Jak z powyższego widać. TOL := 0. że wartość parametru TOL określa zawsze dokładność zerowania równania (czyli tzw. niewiadomą inicjuje się znalezioną przybliżoną wartością pierwszego pierwiastka: x1 := −4 3/6 5. poszukuje się dokładniejszej wartości tego pierwiastka: wynik2 := root ( f ( x2) . które znajdują się w układzie. na ile dokładne są uzyskane rozwiązania. to podawany jest w formie wektora rozwiązań. x) 6.184 wynik2 = −2. niewiadomą inicjuje się znalezioną przybliżoną wartością drugiego pierwiastka: x2 := −2 7.20243 -4. Następnie definiuje się blok równań i nierówności. Poniżej zamieszczono przykład prostego układu równań. Podobnie. x2) 8. residuum. Polega to na sprawdzeniu. Jeżeli zostanie znaleziony wynik. w niektórych przypadkach zmniejszenie wartości TOL może – paradoksalnie – prowadzić do pogorszenia wyników.

4.5. y ) = ⎜ 2 2 x := 1 y := 1. Dla rozpatrywanego tu przykładu wartości ERR były następujące: • • zestaw 1: zestaw 2: 4. x1( t) 1 2 2 Z powyższego wykresu można ustalić. która zawiera sumę poszczególnych kwadratów reszt.5) oraz (x = 1. y = 1. y ) = ⎜ 2 2 0 0 0 ⎛ −1. y = –1. tak i tutaj warto wykonać wykres.762 10–7 5.5 Given cos ( x) + x − y x +y −4 Find( x. które służy do całościowej oceny jakości rozwiązania jest zmienna systemowa ERR.814 10–8 . w jakiej występują na liście argumentów funkcji Find. że znalezione pierwiastki są umieszczane w wektorze rozwiązań w takiej kolejności. który ułatwi znalezienie właściwych wartości inicjujących zmienne.245 ⎞ ⎝ 1. Podobnie. W całości. 2π ) Dla takich dwóch przebiegów można wykonać wykres płaski (2D): 1. ale wartości reszt poszczególnych równań.5 y := −1. rozwiązanie zadania wygląda następująco: Zestaw 1 Zestaw 2 x := −1.565 ⎠ Należy zwrócić uwagę. a kończy – po ostatnim równaniu lub niewiadomej – poleceniem znalezienia wyniku: Find lub Minerr.466 ⎞ ⎝ −1. Syntetycznym kryterium. Pozostaje więc jedynie zapis parametryczny: ⎧ x(t ) = 2 cos(t ) ⎨ ⎩ y (t ) = 2sin(t ) 2 1 0 f ( x) y1( t) 1 2 3 − 2. jak w przypadku równań z jedną niewiadomą kryterium oceny znalezionego rozwiązania nie jest dokładność wyznaczenia pierwiastków.5 Given 0 cos ( x) + x − y x +y −4 Find( x. jak w przypadku bardziej skomplikowanych równań z jedną niewiadomą. dla obu zestawów inicjujących. 4/6 Podobnie. który rozpoczyna się słowem kluczowym Given.416 4 t ∈ [ 0. że przybliżone (inicjujące) pary rozwiązań to: (x = –1. Zmienna ta jest bezpośrednią realizacją funkcjonału najmniejszych kwadratów. Pierwsze równanie łatwo można sprowadzić do postaci funkcyjnej (jawnej): y = cos( x) + x W przypadku drugiego równania (okrąg o promieniu 2) występuje postać uwikłana. Po zainicjowaniu zmiennych należy zdefiniować blok równań.5).361 ⎠ ⎛ 1.999 2 −2 1 0 x . której nie można sprowadzić do postaci funkcyjnej.Mathcad dla Windows cz.

7. n . iż suma kwadratów reszt zestawu 2 jest mniejsza niż w przypadku zestawu 1 wcale nie wypływa wniosek.000 (ujemne. 5. a później z niego i z warunku zawierania w sobie podanych punktów wyznaczyć równanie każdej płaszczyzny. Pierwsza polega na złożeniu pieniędzy w banku. każdej wyznaczonej przez trzy punkty: Π1: (0. 4.5 ⋅ sin( β ) = 0. 2. i = 0. następnie z nich wyprowadzić wektor normalny do płaszczyzny. który oferuje oprocentowanie lokat w wysokości 16% w skali roku.wartość końcowa. i . Mamy dwie możliwości. którego rozwiązaniem są współrzędne poszukiwanego punktu wspólnego. –3). (1.4. 1. Druga . Obliczyć wszystkie pierwiastki równania x2 + 6 x − 4 = 0 2. –0. 8. Jaka jest przewidywana wielkość miesięcznej raty. 0).Mathcad dla Windows cz. Rozwiązać układ równań t ⎞ ⎛ x = sin ⎜ 2π ⎟ ⎝ 50 ⎠ t ⎛ ⎞ +ϕ ⎟ y = cos ⎜ 2π ⎝ 50 ⎠ względem zmiennych t oraz φ przy warunkach x = 0. (2.5) (1. równania te wraz z równaniem sfery tworzą układ. Należy rozwiązać równanie bankierów względem raty r.liczba przyjętych jednostek czasu.000 zł.3.000 zł. 1.wartość początkowa. Na zakup został wzięty kredyt na 60 miesięcy oprocentowany w skali roku na 28%.28/12 (dzielone przez 12. y = 0. gdyż nie ma żadnych umorzeń kredytu). Znaleźć dodatnie pierwiastki równania 8x2 − 2 = sin( x) 4x2 + 1 6.2 Wartości początkowe przyjąć według własnego uznania. 0.5 ⋅ cos( β ) = 0. czy układ równań jest spełniony. W rozpatrywanym przypadku: p = –46.stopa procentowa w przyjętej jednostce czasu.0) i promieniu r = 1 oraz do prostej wyznaczonej przecięciem się płaszczyzn Π1 i Π2. 5. którą należy spłacać kredyt? Wskazówka: wykorzystać tzw.5) (4. że z faktu. 5/6 Nie należy zapominać. 0. Obliczyć wszystkie pierwiastki równania x 4 − x3 − 7 x 2 + x + 6 = 0 3. gdyż zaciągnięto kredyt).0. Po otrzymaniu rozwiązania sprawdzić przez podstawienie. 1. w niektórych przypadkach może być na odwrót! Ćwiczenia 1. że rozwiązanie 2 jest dokładniejsze.6 . Rozwiązać układ równań ⎧sin(α ) + 0. Dysponujemy oszczędnościami w wysokości 10. Samochód osobowy kupowany za gotówkę kosztuje 46. f = 0 (zero. –3) Π2: (0.rata.5) Wskazówka: dla każdej płaszczyzny wyznaczyć przy pomocy znanych punktów wektory leżące wewnątrz płaszczyzny. 8. n = 60 (liczba miesięcy). równanie bankierów: p (1 + i ) n (1 + i ) +r i n −1 − f =0 gdzie: p . gdyż ze stopy rocznej należy przejść na miesięczną). r . Wręcz przeciwnie.8 ⎨ ⎩cos(α ) + 0. Znaleźć co najmniej jeden punkt wspólny należący do sfery o środku (0. f .

9.1340 zł/kWh cena niezbędnego pieca akumulacyjnego 10. Rozważane są trzy warianty ogrzewania: prądem (licznik dwutaryfowy). Który z trzech wariantów inwestycyjnych jest najbardziej opłacalny? Wskazówka: z równania bankierów wyliczyć oprocentowanie obu wariantów pożyczki dla sąsiada i porównać z oprocentowaniem w banku. . 6/6 możliwość to udzielenie sąsiadowi. Dom wymaga ogrzewania w zimie. Wskazówka: a) rozłożyć koszt zakupu kotłowni lub pieca akumulacyjnego na raty w okresie 20 lat przyjmując stopę oprocentowania lokat długoterminowych 18%.6 MJ 10. Podać średni koszt sezonu wraz z amortyzacją urządzeń. Pracownik może przy swoich dochodach spłacać maksymalnie 200 zł miesięcznie rat kredytowych. pożyczki na 11 miesięcy.6 zł/dm3 wartość opałowa oleju opałowego 40 MJ/dm3 cena kotłowni olejowej wraz z grzejnikami 25.000 zł sprawność pieca olejowego 92% cena węgla 400 zł/tonę wartość opałowa węgla 28 MJ/kg cena kotłowni węglowej wraz z grzejnikami 16. który z powyższych systemów jest najtańszy. b) przelicznik: 1 kWh = 3. Niezbędna ilość energii cieplnej wynosi 180 GJ w sezonie. Jaki maksymalny kredyt na 60 miesięcy spłacany w ratach miesięcznych może zaciągnąć? Stopa roczna oprocentowania kredytów wynosi 27%. który otwiera warsztat. Sąsiad deklaruje dwa warianty spłaty pożyczki: w równych ratach po 1.Mathcad dla Windows cz. Parametry ekonomiczne są następujące: cena energii elektrycznej (II taryfa) 0.000 zł sprawność pieca węglowego 80% Zakładając czas eksploatacji wybranego systemu przez 20 lat ustalić.000 zł lub w całości po 11 miesiącach w wysokości 12.4.200 zł. lekkim olejem opałowym oraz węglem.000 zł sprawność grzejnika akumulacyjnego 100% cena oleju opałowego 1.

03. Twierdzenie 2. że nie jest równy zeru. Nazwa pola solenoidalnego pochodzi stąd. lecz starać się przekształcić je w równoważne zagadnienia całkowe. Stabilność i dokładność takich rozwiązań jest o wiele większa.mcd. Potencjałem skalarnym pola wektorowego a nazywamy taką funkcję skalarną ϕ. który wraz z innymi przykładami jest dostarczany z programem. że za wszelką cenę należy unikać numerycznego rozwiązywania zagadnień różniczkowych. Dywergencją (albo rozbieżnością) pola wektorowego a = [ax. W przypadkach nietypowych pozwala to zaś na zdefiniowanie dowolnych operatorów. . Przykłady typowych wektorowych operatorów analitycznych są podane w pliku vctrdiff. Z operatorów wbudowanych Mathcad 2000 posiada jedynie pochodną w punkcie oraz całkę oznaczoną.2000 – Program numeryczny MATHCAD Część 5 – analiza matematyczna Wprowadzenie W trakcie obliczeń inżynierskich często staje się przed zadaniem obliczenia zarówno prostych pochodnych i całek.Samodzielna Pracownia Zastosowań Informatyki M-7 Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Numer: Tytuł: Przedmiot: Wersja: Mathcad dla Windows Metody komputerowe dla inżynierów Data: Zastępuje: 05 01 28. co zapisujemy: f : R2 → R ⎡ ∂f ∂f ⎤ grad f = ⎢ . Numeryczne realizacje operacji analitycznych obarczone są nieuniknionymi błędami. ay. W przypadku procedur całkowania błędy te nie są znaczne. w takiej postaci. ⎥ ⎣ ∂x ∂y ∂z ⎦ f : R3 → R Gradient wyznacza kierunek największego przyrostu funkcji f pod warunkiem. W sytuacjach typowych konieczność definiowania typowych operatorów jest uciążliwa i opóźnia wykonanie obliczeń. takich jak gradient. az] nazywamy pole skalarne div a określone w układzie ortokartezjańskim następującym wzorem: div a = ∂ ax ∂ a y ∂ az ∂a ∂a ∂a + + = i ⋅ + j⋅ + k ⋅ ∂x ∂y ∂z ∂x ∂y ∂z Pole wektorowe. ⎥ ⎣ ∂x ∂y ⎦ ⎡ ∂f ∂f ∂f ⎤ grad f = ⎢ . . jak i bardziej skomplikowanych operatorów. laplasjan itd. dywergencja. Pozostałe operatory muszą być zdefiniowane przez użytkownika. natomiast w odniesieniu do procedur różniczkowania numerycznego błędy te są duże. Cecha ta jest jednocześnie słabą i silną stroną programu. Definicja 1. Definicja 3. że pole elektryczne wytworzone w wyniku przepływu stałego prądu przez solenoid (cewkę) ma właśnie rozbieżność równą zeru. Płynie stąd wniosek. rotacja. Gradientem funkcji f nazywamy wektor g o współrzędnych równych odpowiednio pochodnym cząstkowym funkcji f. którego dywergencja jest w każdym punkcie równa zeru. Gradient pola skalarnego f jest prostopadły do linii (powierzchni) ekwipotencjalnej tego pola. nazywamy polem bezźródłowym lub solenoidalnym. dla której zachodzi: a = grad φ Definicja 4. jaka jest w danej sytuacji potrzebna.

Twierdzenie 5.b>: V = π ∫ f 2 ( x)dx a b Objętość bryły obrotowej. Laplasjanem pola skalarnego ϕ nazywamy dywergencję pola wektorowego potencjalnego a = grad ϕ o potencjale ϕ i oznaczamy ∆φ = div grad φ Definicja 8. Długość łuku dla krzywej opisanej zależnością funkcyjną y=f(x). y=y(t). Twierdzenie 10. div(φ a) = φ div a + (grad φ ) ⋅ a gdzie: a. Liniowość div(α a + β b) = α div a + β div b 2.t1>: V =π t0 ∫ ( y(t )) t1 2 x′(t )dt .5. której tworząca opisana jest zależnością parametryczną x=x(t).b>: L= x1 x0 ∫ 1 + ( f ′( x) ) dx 2 Długość łuku dla krzywej opisanej zależnością parametryczną x=x(t). Pole wektorowe bezwirowe określone w obszarze powierzchniowo jednospójnym jest polem potencjalnym. której tworząca opisana jest funkcją y=f(x). w przedziale t∈<t0. ϕ – różniczkowalne pole skalarne. Twierdzenie 9. Objętość bryły obrotowej. Definicja 7. b – różniczkowalne pola wektorowe. az] nazywamy pole wektorowe rot a przyporządkowane danemu polu a i określone w układzie ortokartezjańskim wzorem: ⎛ ∂ a ∂ a y ⎞ ⎛ ∂ ax ∂ az ⎞ ⎛ ∂ a y ∂ ax ⎞ − − rot a = ⎜ z − ⎟i+⎜ ⎟k ⎟ j+⎜ ∂z ⎠ ⎝ ∂z ∂x ⎠ ⎝ ∂x ∂y ⎠ ⎝ ∂y Pole wektorowe. Własności dywergencji: 2/7 1. β – stałe skalary. nazywamy polem wektorowym bezwirowym. Twierdzenie 6. α. w przedziale t∈<t0. Dowolne pole wektorowe jest sumą pola potencjalnego i pola solenoidalnego. y=y(t). w przedziale x∈<a. którego rotacja jest w każdym punkcie równa zeru.Mathcad dla Windows cz. Rotacją (albo wirowością) różniczkowalnego pola wektorowego a = [ax. ay.t1>: L=∫ t0 t1 ( x′(t ))2 + ( y′(t ))2 dt Twierdzenie 11. w przedziale x∈<a.

• należy wpisać polecenie różniczkowania. którą można następnie stosować przy różnych wartościach zmiennej niezależnej. Różniczkowanie numeryczne Mathcad 2000 jako program numeryczny jest zdolny policzyć jedynie przybliżoną wartość pochodnej w danym punkcie. zdefiniować funkcję pochodną.t1>: S = 2π ∫ y (t ) t0 t1 ( x′(t ) )2 + ( y′(t ) )2 dt Operatory i polecenia Opis operator pochodnej w punkcie Klawisz Wygląd ? d 3 x dx operator całki oznaczonej Shift-7 ∫ xdx a ∑ ∏ b sumowanie wg zakresu (szereg) Shift-4 mnożenie wg zakresu Shift-3 1. Jeżeli różniczkowane jest wyrażenie złożone należy wówczas ująć je w nawiasy. Twierdzenie 12. do których należy wpisać różniczkowane wyrażenie oraz zmienną względem. w którym pochodna ma zostać obliczona. względem której jest różniczkowane wyrażenie należy nadać wartość równą punktowi. zamiast liczyć wartość pochodnej w pojedynczym punkcie. W celu obliczenia wartości pochodnej w danym punkcie należy: • zdefiniować wartości wszystkich zmiennych występujących w różniczkowanym wyrażeniu.Mathcad dla Windows cz. w przedziale x∈<a. której tworząca opisana jest funkcją y=f(x). 3/7 Pole powierzchni obrotowej. o ile nie zostało to wcześniej dokonane. na ekranie pojawi się wówczas symbol pochodnej z pustymi polami. której wyrażenie jest różniczkowane. • zmiennej.5. którym jest znak pytajnika ?. w przedziale t∈<t0.b>: S = 2π ∫ f ( x) 1 + ( f ′( x) ) dx 2 a b Pole powierzchni obrotowej. Pamiętając o ograniczonej dokładności różniczkowania numerycznego należy podchodzić do tej możliwości bardzo ostrożnie. Poniżej przedstawiono przykład ilustrujący powyższy sposób: x := 2 d 5 4 x + x + 3 = 112 dx ( ) Można też ewentualnie. której tworząca opisana jest zależnością parametryczną x=x(t). Dokonuje się tego przy pomocy następującego wyrażenia: f ( x) := d 5 4 x +x +3 dx ( ) Wówczas wartość funkcji pochodnej w punkcie x = 2 wynosi: f ( 2) = 112 . y=y(t).

Mathcad dla Windows cz. • wyrażenie całkujące musi być pojedynczą zmienną (nie można używać złożonych wyrażeń całkujących). dla kilku wybranych wartości. Sumowanie według zakresu – szeregi Sumowanie wg zakresu polega na dodaniu do siebie wartości wyrażenia sumowanego dla kolejnych wartości indeksu sumy (zakresu).. które w każdym miesiącu mogą być różne. Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący użycie operatora całki oznaczonej: ⌠4 ⎮ sin ( x) 2 dx = 0. Poniżej przedstawiono sposób tworzenia funkcji pierwotnej: ⌠ f ( x) := ⎮ sin ( t) dt ⌡0 x Dolna granica całkowania może być ustalona dowolnie. Mnożenie według zakresu – produkty Mnożenie wg zakresu polega na wymnożeniu przez siebie wartości wprowadzonego wyrażenia dla kolejnych wartości indeksu (zakresu). 4/7 2. Stosując powyższy operator można zbudować funkcję. . że całkowanie numeryczne ma charakter przybliżony. • za wyjątkiem zmiennej całkującej wszystkie inne zmienne występujące w całkowanym wyrażeniu muszą mieć nadane wartości. Odpowiada to pojęciu szeregu. że istotnie różnica pomiędzy f(x) i g(x) jest stała: f ( 0) − g ( 0) = 1 f ( 1) − g ( 1) = 1 f ( 2) − g ( 2) = 1 3. Należy pamiętać. czyli wynik całki nieoznaczonej. Jeżeli w przedziale całkowania występują osobliwości. 100 ∑ (2⋅i) = 1. do których należy wpisać granice oraz wyrażenie całkowane i zmienną całkującą. Całkowanie numeryczne Mathcad 2000 jako program numeryczny może realizować wyłącznie całkowanie oznaczone tj. która – z dokładnością do stałej – zachowuje się jak funkcja pierwotna. nieciągłości lub bardzo szybkie zmiany (duże wartości pierwszej pochodnej) to wynik całkowania może być niedokładny. Poniżej zamieszczono przykład polegający na obliczeniu sumy pierwszych 100 liczb parzystych: i := 1 . Funkcja pierwotna uzyskana metodami analitycznymi wynosi: g ( x) := −cos ( x) Porównując wynik ścisły z przybliżonym można sprawdzić. W celu wprowadzenie całki należy wpisać znak Shift-7 po czym na ekranie pojawi się symbol całki oznaczonej z pustymi polami.143 ⌡0 π Mathcad 2000 do obliczania całek oznaczonych używa metody Simpsona. Dowolność ta odpowiada dowolności wyboru stałej całkowania w przypadku całki nieoznaczonej. Do wyrażeń całkowych stosują się następujące ograniczenia: • granice całkowania muszą być liczbami rzeczywistymi (nie mogą być zespolone ani czysto urojone). Poniżej zamieszczono przykład polegający na obliczeniu rocznej inflacji na podstawie znanych wartości miesięcznych.01 × 10 i 4 4. Wzór oczywiście jest nieznany.5. więc nie jest możliwe zastosowanie prostego wzoru potęgowego. z podanymi granicami całkowania. ale uzyskiwane wartości są identyczne z funkcją pierwotną.

26. Autoselekcję można jednak wyłączyć i samemu wybrać metodę. Błędy numeryczne Mathcad 2000 posiada kilka wbudowanych algorytmów numerycznych pozwalających obliczyć całki oznaczone. autoselekcję algorytmów dobierając optymalny jego zdaniem dla danej całki. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w symbol całki i w lokalnym menu.267751841989 i i Wypadkowa inflacja roczna wynosi więc ok.02 0. Dysponując wektorem xi można przystąpić do obliczenia wartości rocznej inflacji wg wzoru: ∏(1 + x ) − 1 = 0. a następnie metodą adaptacyjną: ⌠e ⎮ ln( x) dx = 0. 2..02 0.00 0.5. Program stosuje tzw.02 0. Obliczyć całkę z funkcji y= exp( x) x2 w przedziale od 1 do 6 oraz pochodną w punkcie 1.02 0. Obliczyć całkę z funkcji y = x sin( x) w przedziale od –4π do 4π.999999999959 ⌡1 ⌠e ⎮ ln( x) dx = 1 ⌡1 Ćwiczenia 1.03 0.01 0.7 %.58.02 0. . najpierw metodą Romberga. Konstruuje się indeks (zmienną zakresową) opisujący miesiące roku: i := 1.12 Następnie tworzy się wektor x zawierający miesięczne wskaźniki inflacji: 5/7 xi := 0.02 wpisując kolejne wartości oddzielane przecinkami.02 0.Mathcad dla Windows cz.03 0. natomiast po ostatniej wpisanej wartości należy nacisnąć klawisz ENTER. które się pojawi wyłączyć opcję AutoSelect. Poniżej przedstawiono tę samą całkę obliczoną różnymi metodami. 5. później w tym samym menu można wybrać metodę całkowania.03 0.

848 ⋅ 105 N b) zasuwa prostokątna w kanale odpływowym stawu: szerokość podstawy szerokość korony wysokość gęstość wody przyspieszenie ziemskie odpowiedź prawidłowa: c) śluza kanałowa: szerokość podstawy szerokość korony wysokość gęstość wody przyspieszenie ziemskie odpowiedź prawidłowa: 4.81 m/s2 P = 1.2 s szukana moc grzałki 2.243 ⋅ 108 N w1 = 1 m.Mathcad dla Windows cz.5 m.185 kJ/kg⋅K. H = 20 m.5. Grzałka zanurzona jest w wodzie o objętości V. g = 9.093⋅103 W grzałka dla sprzątaczki do nagrzewania wody w wiadrze moc grzałki P = 1500 W objętość wody V = 10 dm3 temperatura początkowa T1 = 15 °C temperatura końcowa T2 = 45 °C żądany czas nagrzewania t = 900 s odpowiedź prawidłowa: czas nagrzewania przy danej mocy 837 s . Obliczyć wartość parcia. g = 9. aby woda została nagrzana do temperatury 100°C w czasie t? Ciepło właściwe wody cp = 4. Zakładając moc grzałki P obliczyć czas nagrzania wody od temperatury T1 do temperatury T2 zaniedbując rozpraszanie ciepła. ρ = 1000 kg/m3.5 dm3 T1 = 20 °C T2 = 100 °C t = 240 s czas nagrzewania przy danej mocy 502. ρ = 1000 kg/m3. w2 = 1 m. H = 4 m. Zapora o kształcie trapezu (rysunek poniżej) jest obciążona parciem wody. Jaka powinna być moc grzałki.104 ⋅ 104 N w1 = 10 m. 6/7 a) zapora w dolinie górskiej: szerokość podstawy szerokość korony wysokość gęstość wody przyspieszenie ziemskie odpowiedź prawidłowa: w1 = 50 m. g = 9. a) czajnik kamionkowy z grzałką elektryczną moc grzałki objętość wody temperatura początkowa temperatura końcowa żądany czas gotowania odpowiedź prawidłowa: b) P = 1000 W V = 1. ρ = 1000 kg/m3. w2 = 90 m. H = 1. w2 = 10 m.81 m/s2 P = 1. 3.81 m/s2 P = 7.

Mathcad dla Windows cz. Pewna spirala Archimedesa jest opisana układem parametrycznym x(t) := (2+t)*cos(t) y(t) := (2+t)*sin(t) Obliczyć długość części spirali zawartej pomiędzy wartościami parametru 0 i 2π. Jaka będzie wysokość zadłużenia po N miesiącach? Wykonać wykres ilustrujący zależność stanu zadłużenia od czasu. . 9.33 zł K = 23000..002 8.PZN Pr = 30 % R = 950. Tworząca powierzchni obrotowej zadana jest zależnością funkcyjną: y ( x) := k ⋅ x Obliczyć pole powierzchni obrotowej dla x∈<0. Zaciągnięto kredyt na kwotę K przy rocznej stopie procentowej Pr i miesięcznej kapitalizacji odsetek.5.. Odpowiedź: L=33. Krzywa jest zadana zależnością funkcyjną: y(x) := sin(x) K = 6000 zł Pr = 30 % R = 190 zł N = 60 m-cy zadłużenie końcowe 560.395⋅103 W c) bojler łazienkowy moc grzałki P = 2000 W objętość wody V = 150 dm3 temperatura początkowa T1 = 15 °C temperatura końcowa T2 = 50 °C żądany czas nagrzewania t=2h odpowiedź prawidłowa: czas nagrzewania przy danej mocy 10990 s szukana moc grzałki 3. Obliczyć objętość i pole powierzchni bryły dla parametru zawartego w przedziale t∈<0.052⋅103 W 7/7 5. Pewien torus opisany jest układem równań parametrycznych: x(t) := r*cos(t) y(t) := R+r*sin(t) Gdzie R≥r i R=10.5> i k=4.64 7.zł kupno nowego Fiata Uno w całości z kredytu Obliczyć długość sinusoidy pomiędzy kątami 0 i 2π. 2π>. 10. Spłata realizowana będzie poprzez raty miesięczne w stałej wysokości R. Tworząca bryły obrotowej zadana jest zależnością funkcyjną: y(x) := sin(x) Obliczyć objętość bryły dla x∈<0.PZN N = 36 m-cy zadłużenie końcowe 1512. szukana moc grzałki 1. a r=5. a) kupno nowego „malucha” przy 40% wkładzie własnym wysokość kredytu roczna stopa procentowa wysokość raty okres spłaty odpowiedź prawidłowa: b) wysokość kredytu roczna stopa procentowa wysokość raty okres spłaty odpowiedź prawidłowa: 6..π>. Odpowiedź: L=7.

04. ale niekiedy mogą trafić się błędy katastrofalne.K . których dokładność będzie wystarczająca dla potrzeb wykonywanego zadania. niezaburzone i stosunkowo gęsto rozmieszczone nad dziedziną wielkości niezależnych. xi . statystyka Wprowadzenie W trakcie prac inżynierskich często występuje konieczność wykonania pomiarów wartości wielkości fizycznych opisujących proces lub urządzenie techniczne. W zastosowaniach bardzo odpowiedzialnych aproksymację metodą najmniejszych kwadratów należy stosować z dużą ostrożnością. xi / j = z j ( ) j = 1K n Oczywiście zachowanie się interpolacji f pomiędzy punktami pomiarowymi jest jedynie przybliżeniem i nie można mieć gwarancji. aby przybliżone przebiegi dla punktów pomiarowych zwracały dokładne wartości zmierzone. xi / j . Z reguły nieznane są ścisłe wzory wiążące pomiędzy sobą mierzone wielkości. które nad punktami pomiarowymi minimalizuje pewne kryterium błędu L: L( x1 .K . f ) → min Z powyższego żądania minimalizacji kryterium błędu określa się parametry konkretnego modelu aproksymacyjnego f. gdy wartości uzyskiwane w trakcie pomiarów są silnie zaburzone. z . Taką technikę określania przebiegów przybliżonych nazywa się aproksymacją. Zadowalające jest wówczas uzyskanie przebiegu. Powyższe uwagi można sformalizować w następujący sposób. Wyróżnia się pewne typowe postaci kryterium błędu L. z . iż oddaje to charakter badanego przebiegu. natomiast n to liczba punktów pomiarowych (wartości zmierzonych). uzyskiwane wartości są powtarzalne. xi . . Inżynier staje wówczas przed zadaniem określenia wzorów przybliżonych. Aproksymacją nazywa się odwzorowanie f.2000 – Program numeryczny MATHCAD Część 6 – interpolacja.K . Drugi sposób stosuje się wtedy. Punktem wyjściowym jest zbiór punktów pomiarowych i wartości zmierzonych: P= {( x 1/ j .Samodzielna Pracownia Zastosowań Informatyki M-7 Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Numer: Tytuł: Przedmiot: Wersja: Mathcad dla Windows Metody komputerowe dla inżynierów Data: Zastępuje: 06 01 03. Stawia się wówczas żądanie.K .K . że w pojedynczych punktach pomiarowych błędy aproksymacji mogą być stosunkowo duże! Interpretując to potocznie można powiedzieć. Taką technikę określania przebiegów przybliżonych nazywa się interpolacją. metoda najmniejszych kwadratów: L( x1 . a co za tym idzie przeprowadzenie przybliżonego przebiegu przez wszystkie punkty pomiarowe nie jest możliwe. Możliwe są dwa sposoby postępowania. gdy wielkości mierzone są z dużą dokładnością. który jest przyjmowany ad hoc. Oznacza to. Pierwszy sposób jest stosowany wówczas. xi / j j =1 n ( ( )) 2 → min Z uwagi na postać powyższe kryterium często określa się jako minimalizację globalną. który odda choć ogólny zarys trendu. z j )} j = 1K n gdzie i jest liczbą wielkości niezależnych. które dla punktów pomiarowych zwraca dokładne wartości zmierzone: f x1/ j . że zazwyczaj błędy są nieduże. Zamiast wymagania dokładnego przejścia przez punkty pomiarowe stawia się osłabione żądanie: przebieg powinien minimalizować pewne kryterium błędu (a niekoniecznie zerować to kryterium). f ) = ∑ z j − f x1/ j . aproksymacja. Najczęściej spotykaną jest tzw. Interpolacją nazywa się odwzorowanie f.

Interpretując to potocznie można powiedzieć. procesami losowymi. tj. Potrzeba stosowania badań statystycznych częściowych wynika zwykle z wielkości populacji oraz z dużego kosztu badania poszczególnych elementów (niekiedy badanie takie jest wręcz niszczące – np. lub krótko – populacjach. estymacji parametrów populacji. zwanej próbą lub próbką. populacjach statystycznych. xi . takiej próbie. Podstawowymi pojęciami statystyki matematycznej są: populacja statystyczna. że zazwyczaj błędy są większe niż w metodzie najmniejszych kwadratów. ciągami losowymi. Głównym obszarem zastosowań teorii prawdopodobieństwa jest statystyka matematyczna. Innym ważnym kryterium błędu aproksymacyjnego jest tzw. badania reprezentacyjne. tzw. Wariancją z próby nazywamy statystykę postaci 1 n ∑ Xi n i=1 S2 = 1 n ∑( X n i =1 i −X ) 2 .6. xi / j → min j =1K n ( ) Kryterium to jest ostrzejsze niż wcześniej wymieniona metoda najmniejszych kwadratów. Teoria prawdopodobieństwa bada powiązania między różnymi przestrzeniami probabilistycznymi oraz analizuje własności zmiennych losowych itd. ale nigdy nie trafią się błędy katastrofalne! Metoda ta jest zalecana dla zastosowań odpowiedzialnych. wylosowana z niej próba oraz określane na próbie funkcje losowe zwane statystykami z próby służące zarówno do szacowania – tzw. których przebieg i wyniki zależą od przypadku.K . w której dobór poszczególnych elementów populacji odbywa się losowo (przypadkowo).K . w których występowanie dużych błędów aproksymacyjnych nie jest dopuszczalne. funkcjami losowymi. 2 / 11 Specyficzna aproksymacja. Średnia arytmetyczną z próby nazywamy statystykę postaci X= Definicja 2. Badania statystyczne dzielą się na dwa zasadnicze typy: badania pełne – obejmujące wszystkie elementy danej zbiorowości statystycznej. w której metoda najmniejszych kwadratów jest skojarzona z modelem liniowym f ( x1 . Statystyka matematyczna zajmuje się metodami opisu i analizy liczbowych prawidłowości występujących w różnych zbiorowościach. ogólnie – elementami losowymi. f ) = max z j − f x1/ j . jak i do weryfikacji różnych hipotez statystycznych o populacji. aproksymacja jednostajna (minimalizacja największego błędu): L( x1 . Są to tzw. z . Należy jednak pamiętać. macierzami losowymi. co pozwala. oraz badania częściowe (wyrywkowe) – obejmujące jedynie pewną część populacji. uogólniać wyniki badania próby na całą populację. badanie wytrzymałości materiałów). wektorami losowymi.Mathcad dla Windows cz. Streszczenie matematyczne statystyki Teoria prawdopodobieństwa nazywana tradycyjnie rachunkiem prawdopodobieństwa zajmuje się modelami matematycznymi zjawisk. Odwzorowania te nazywają się odpowiednio: zmiennymi losowymi. że przeprowadzenie aproksymacji tą metodą jest znacznie bardziej złożone obliczeniowo niż w przypadku metody najmniejszych kwadratów. zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa. czyli mają charakter losowy. Statystyczne badania częściowe opiera się zwykle na próbie losowej.K xi ) = b0 + ∑ bk xk k =1 i nosi nazwę regresji liniowej. Podstawowymi pojęciami teorii prawdopodobieństwa są pojęcia: przestrzeni probabilistycznej oraz odwzorowań z przestrzeni probabilistycznej do innych przestrzeni. Definicja 1.

poprawia się precyzja estymacji przedziałowej. natomiast wartość (1-α) poziomem ufności. . Definicja 9.05 .6. Estymatorem (oszacowaniem) odchylenia standardowego populacji na podstawie próby losowej jest statystyka postaci: 1 n S= ∑ Xi − X n − 1 i =1 ( ) 2 Definicja 6.Mathcad dla Windows cz. Im większy poziom istotności. 0. Odchyleniem standardowym średniej arytmetycznej z próby nazywamy statystykę postaci: Ss = Definicja 8. 1 n(n − 1) ∑( X n i =1 i −X ) 2 Przedziałem ufności nazywa się losowy przedział zawierający z prawdopodobieństwem (1-α) szacowany parametr. tzn. Zazwyczaj przyjmuje się wartość poziomu istotności jako 0.01 . Wariancją średniej arytmetycznej z próby nazywamy statystykę postaci: S s2 = 1 n(n − 1) ∑( X n i =1 i −X ) 2 Definicja 7. Przedział ufności dla średniej m w populacji o rozkładzie normalnym ze znaną wariancją σ2 : σ σ ⎫ ⎧ P⎨ X − uα < m < X + uα ⎬ = 1− α n n⎭ ⎩ gdzie: X – średnia z próby o liczebności n. tym węższy otrzymuje się przedział ufności.10. Odchyleniem standardowym z próby nazywamy statystykę postaci S= 1 n ∑ Xi − X n i =1 ( ) 2 Definicja 4. α – przyjęty poziom istotności. 3 / 11 Definicja 3. Wielkość α nazywa się poziomem istotności. 0. aby F(uα) = 1–α/2. uα – liczba odczytana z tablicy rozkładu normalnego standaryzowanego N(0. Estymatorem (oszacowaniem) wariancji populacji na podstawie próby losowej jest statystyka postaci: S2 = 1 n ∑ Xi − X n − 1 i =1 ( ) 2 Definicja 5.1) taka.

1) = 3 a = slope(wektorX. wektorY) interp(wsp. której wartości zawarte są w wektorze Funkcja linterp lspline pspline cspline interp slope intercept corr mean var stdev Użycie linterp(wektorX.wektorX. wektorY) wsp := lspline(wektorX.wektorY. Przedział ufności dla średniej m w populacji o rozkładzie normalnym z nieznaną wariancją σ2: P X − tα S s < m < X + tα S s = 1 − α gdzie: { } X – średnia z próby o liczebności n.Mathcad dla Windows cz. wektorY) b = intercept(wektorX. Ss – odchylenie standardowe średniej arytmetycznej z próby (wg definicji 7). wektorY) r := corr(wektorX. x) wsp := lspline(wektorX. wektorY) wsp := lspline(wektorX. Operatory i polecenia Opis interpolacja odcinkowo liniowa szukanie współczynników funkcji sklejanej z zakończeniem liniowym szukanie współczynników funkcji sklejanej z zakończeniem parabolicznym szukanie współczynników funkcji sklejanej z zakończeniem kubicznym obliczanie wartości funkcji sklejanej (interpolacja funkcją sklejaną) regresja liniowa – obliczenie współczynnika przy zmiennej niezależnej regresja liniowa – obliczenie składnika wolnego aproksymującej funkcji liniowej współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy wartościami składowymi dwóch wektorów średnia arytmetyczna z wartości składowych zawartych w wektorze wariancja próbki. 4 / 11 Minimalną liczebność próby potrzebną do uzyskania ustalonej z góry dokładności przedziałowej estymacji określa nierówność: n≥ 2 uα σ 2 d2 gdzie: σ2 – znana wariancja populacji. α – przyjęty poziom istotności. d – maksymalny dopuszczalny błąd szacunku (przyjęta z góry wartość połowy długości przedziału ufności). Definicja 10. wektorY. wektorY) srednia := mean(wektorDanych) wariancja := var(wektorDanych) odchStand := stdev(wektorDanych) . której wartości zawarte są w wektorze odchylenie standardowe próbki.6. tα – liczba odczytana z tablicy rozkładu t Studenta dla (n-1) stopni swobody.

Jednopunktowy (Diraca) P( X = x 0 ) = 1 x0 ∈ R x0 0 Dwupunktowy P( X = x 0 ) = p P( X = x1 ) = 1 − p x 0 . gdy n zdąża do nieskończoności. n n ∈N p ∈ ( 0. x1 = 1 rozkład dwupunktowy staje się rozkładem zerojedynkowym stosowanym jako model obiektów dwustanowych (zmienna losowa binarna). W przypadku x0 = 0. 1. x1 ∈ R p ∈ ( 0. 1) p x 0 + (1 − p ) x1 p (1 − p) ( x 0 − x1 ) 2 Równomierny P( X = x k ) = k = 1. K .Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych Nazwa rozkładu Prawdopodobieństwo przyjmowania poszczególnych wartości Ograniczenia dla parametrów Wartość oczekiwana EX Wariancja Uwagi Tak zwana zmienna losowa zdegenerowana. n 1 n n ∈N 1 n ∑ xk k =1 n 1 n ⎛1 n ⎞ x − ⎜ ∑ xk ⎟ ∑ ⎝ n k =1 ⎠ k =1 n 2 k 2 Model losowego wyboru jednostki z populacji Dwumianowy ⎛ n⎞ P( X = k ) = ⎜ ⎟ p k (1 − p) n− k ⎝ k⎠ k = 0. 2. p zdąża do zera . 1. 1) np n p (1 − p) Liczba wystąpień zdarzenia w czasie realizacji doświadczenia Poissona P( X = k ) = k = 0. K λk k! e−λ λ>0 λ – Graniczny rozkład rozkładu dwumianowego. K . Służy jako model wielkości zdeterminowanych.

gdy zmienna losowa X ma rozkład normalny Logarytmonormalny σx 2π e − (ln x − m) / 2σ 2 2 σ >0 σ⎞ ⎛ exp⎜ m + ⎟ ⎝ 2⎠ exp( 2m + σ 2 ) exp(σ 2 − 1) t Studenta ⎛ n + 1⎞ Γ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎛ n⎞ ⎛ x ⎞ 2π Γ ⎜ ⎟ ⎜1 + ⎟ n⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2 ( n +1)/ 2 n ∈N ⎧nie istnieje n = 1 ⎨ ⎩0 dla n ≥ 2 ⎧nie istnieje dla n ≤ 2 ⎪ ⎨ n dla n > 2 ⎪n − 2 ⎩ n – liczba stopni swobody . b) poza tym a<b a+b 2 ( b − a) 2 12 Normalny (Gaussa) 1 σ 2π 1 e − ( x − m) 2 / 2σ 2 σ >0 a+b 2 ( b − a) 2 24 2 Najważniejszy rozkład w zastosowaniach jako rozkład graniczny ciągów innych rozkładów Rozkład zmiennej losowej Y = exp(X). równomierny) ⎧ 1 ⎪b − a ⎪ ⎨ ⎪0 ⎪ ⎩ dla x ∈ ( a.Rozkłady zmiennych losowych absolutnie ciągłych Nazwa rozkładu Prawdopodobieństwo przyjmowania poszczególnych wartości Ograniczenia dla parametrów Wartość oczekiwana EX Wariancja Uwagi Jednostajny (prostokątny.

2.3) = 1.wektorY. 4. wektorY. 3. której ścisły wzór pozostaje nieznany.3 .5 linterp(wektorX. Przy pomocy interpolacji odcinkowo liniowej należy znaleźć wartości funkcji w następujących punktach zmiennej X: 0..3 . 5 . Zamiast wielokrotnie stosować dość długi w zapisie wzór linterp(.) wygodniej jest zdefiniować nową funkcję interpolującą i używać jej jako skrótowego zapisu: funkcja(x) := linterp(wektorX.3) = -1.x) Wykres funkcji interpolującej wygląda następująco: 5 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 linterp( wektorX . Wartości zmiennej niezależnej.(N-1) Następnie tworzy się wektory X oraz Y opisujące węzły interpolacji: wektorXi := 1 2 3 4 5 wektorYi := 0 5 0 -5 0 wpisując kolejne wartości oddzielane przecinkami. 2. Dysponując oboma wektorami X i Y można przystąpić do obliczenia wartości interpolowanych: linterp(wektorX.67 4. Poniżej zamieszczono przykład obrazujący zastosowanie interpolacji odcinkowo liniowej.3 W tym celu tworzy się zmienną zakresową odpowiadającą liczbie węzłów interpolacji: N := 5 i := 0.6. Dla następujących wartości zmiennej X 1.Mathcad dla Windows cz. Na wykresie interpolację odcinkowo liniową przedstawia się jako łamaną łączącą sąsiednie węzły interpolacyjne.5 linterp(wektorX.2.3) = -3.67 2.5 linterp(wektorX. 7 / 11 1.3 . 0 . -5 . natomiast po ostatniej wpisanej wartości należy nacisnąć klawisz ENTER. której wzoru analitycznego nie podano.3.3 . x) −5 1 1 1. ekstrapolacja – prowadzi z reguły do otrzymania nonsensownych wyników. 1. Wartości funkcji pomiędzy sąsiadującymi węzłami interpolacji są przybliżane przy pomocy funkcji liniowej pokrywającej się z nieznaną funkcją w tych węzłach.3.33 3 x 3.wektorY. Interpolacja odcinkowo liniowa Interpolacja odcinkowo liniowa jest jedną z metod przewidywania wartości funkcji.33 5 5 . dla których dokładne wartości funkcji są znane nazywa się węzłami interpolacji.3) = 3.4.4.5 UWAGA! Stosowanie interpolacji odcinkowo liniowej poza zakresem określonym przez węzły interpolacji – czyli tzw.wektorY.5 znane są dokładne wartości 0 . na podstawie pewnego znanego zbioru jej wartości dokładnych. 0 funkcji.1.wektorY.wektorY...

3) = -2. pspline. • oblicza się wartość interpolowaną przy pomocy funkcji interp. ekstrapolacja – prowadzi z reguły do otrzymania nonsensownych wyników. • oblicza się współczynniki funkcji sklejanej przy pomocy jednej z trzech funkcji (w zależności od potrzeb) lspline.wektorY.2..4.wektorY.(N-1) wektorXi := 1 2 3 4 5 wektorYi := 0 5 0 -5 0 wsp := lspline(wektorX.wektorX.1.Mathcad dla Windows cz.wektorX.x) Na poniższym wykresie porównawczo przedstawiono dwa przebiegi: interpolację odcinkowo liniową oraz interpolację funkcją sklejaną (cspline).wektorY.wektorX. Interpolacja funkcjami sklejanymi (spline’ami) Interpolacja przy pomocy funkcji sklejanych polega na zastosowaniu pomiędzy poszczególnymi węzłami interpolacji wielomianów trzeciego stopnia.093 6 1 1 2 3 x 4 5 5 . która korzysta z wcześniej obliczonych współczynników funkcji sklejanej. Poniżej zamieszczono przykład interpolacji przy pomocy funkcji sklejanej dla takich samych danych. cspline. 5. • tworzy się wektory opisujące węzły interpolacji.182 interp(wsp.wektorY. ale dodatkowo jeszcze takie same wartości pierwszej i drugiej pochodnej. • na końcach zakresu interpolacji funkcja sklejana jest dopasowana do paraboli – współczynniki takiej funkcji sklejanej oblicza funkcja pspline.) wygodniej jest zdefiniować nową funkcję aproksymującą i używać jej jako skrótowego zapisu: funkcja(x) := interp(wsp. • współczynniki funkcji sklejanej bez nałożenia dodatkowych ograniczeń oblicza funkcja cspline.393 UWAGA! Stosowanie interpolacji funkcją sklejaną poza zakresem określonym przez węzły interpolacji – czyli tzw.wektorY) interp(wsp. Interpolację przy pomocy funkcji sklejanej prowadzi się według następującego schematu: • tworzy się zmienną zakresową odpowiadającą liczbie węzłów interpolacji.3) = 4.002 6 5 4 3 2 liniowa ( x ) spline ( x ) 1 0 1 2 3 4 5 − 5. narzuca się także odpowiednie warunki na pierwszą i drugą pochodną na brzegach zakresu interpolacji (tzw. jak w przypadku interpolacji odcinkowo liniowej: N := 5 i := 0.wektorX..3) = 2. Zamiast wielokrotnie stosować dość długi w zapisie wzór interp(.wektorX. przy czym narzuca się dodatkowe warunki ciągłości w węzłach. Oprócz wspomnianych powyżej warunków ciągłości w węzłach interpolacyjnych. W programie Mathcad wprowadzono trzy rodzaje warunków brzegowych: • na końcach zakresu interpolacji funkcja sklejana jest dopasowana do prostej (zerowanie drugiej pochodnej) – współczynniki takiej funkcji sklejanej oblicza funkcja lspline.3. 8 / 11 2. że dwa wielomiany dochodzące do tego samego węzła muszą mieć w samym węźle nie tylko takie same wartości.393 interp(wsp.wektorY.. Oznacza to. warunki brzegowe).183 interp(wsp.3) = -4.6.

Parametry statystyczne Dostępne są funkcje mean. Współczynnik ten jest wykorzystywany jako miara związku pomiędzy wartościami tych dwóch wektorów.3 + b = 0.3 a ⋅ 4.3 + b = -1. Można zauważyć. Nie są dostępne wzory do obliczania estymatorów populacyjnych na podstawie próbki. Służą do tego dwie funkcje slope oraz intercept obliczające odpowiednio współczynnik przy zmiennej niezależnej oraz składnik wolny aproksymującej funkcji liniowej. Przyjęte dane liczbowe są takie same jak w przykładach poprzednich.(N-1) wektorXi := 1 2 3 4 5 wektorYi := 0 5 0 -5 0 a := slope(wektorX.3 + b = 1. że regresja liniowa wyraża trend liniowy mierzonego przebiegu.3 + b = -0.7 a ⋅ 3. var oraz stdev służące do obliczania wartości średniej z próbki oraz wariancji i odchylenia standardowego z próbki. 9 / 11 3.7 a ⋅ 2. Wartość średnia próbki dana jest poniższym wzorem: 1 n X = ∑ Xi n i=1 . N := 5 i := 0.y) = -0. Regresja liniowa Program MathCAD oblicza współczynniki regresji liniowej według metody najmniejszych kwadratów.wektorY) ⋅ x + intercept(wektorX.447 Zamiast wielokrotnie stosować dość długi w zapisie wzór złożony z funkcji slope i intercept wygodniej jest zdefiniować nową funkcję aproksymującą i używać jej jako skrótowego zapisu: funkcja(x) := slope(wektorX. Poniżej zamieszczono przykład użycia regresji liniowej do znalezienia wartości nieznanej funkcji.wektorY) Na poniższym wykresie przedstawiono porównawczo dwa przebiegi: interpolację odcinkowo liniową oraz regresję liniową.. 5 5 4 3 2 liniowa( x) regresja( x) 1 0 1 2 3 4 −5 5 1 1 2 3 x 4 5 5 4. można obliczyć współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy wartościami zmiennej niezależnej i wartościami węzłowymi nieznanej funkcji.3 Dodatkowo.wektorY) a ⋅ 1.Mathcad dla Windows cz. Dla wektorów z powyższego przykładu: corr(x.6.wektorY) b := intercept(wektorX.

13 5.99 . gdy niezbędne jest obliczenie estymatora wariancji populacji na podstawie próbki należy zastosować poniższy wzór przekształcający: s2 = n ⋅ S2 n −1 Odchylenie standardowe próbki dane jest poniższym wzorem: S= 1 n ∑ Xi − X n i =1 ( ) 2 W przypadku.6.15 . 5.4 maksimum = 69.01 stdev(x) = 0. 5.95 5.5 xi := 4.. Poniżej zamieszczono przykład obliczenia parametrów statystycznych z następującej próbki: 4. 4. i := 0.01 .05 wsp := 1 given cnorm(wsp) ≈ 1 wsp := Find(wsp) wsp = 1.13 .wsp ⋅ odchylenie maksimum := srednia + wsp ⋅ odchylenie minimum = 30.87 .95 . gdy niezbędne jest obliczenie estymatora odchylenia standardowego populacji na podstawie próbki należy zastosować poniższy wzór przekształcający: s= n ⋅S n −1 Dostępna jest funkcja cnorm służąca do obliczania wartości dystrybuanty rozkładu normalnego dla zadanych wartości zmiennej losowej standaryzowanej.017 var(x) = 0.99 5. 5.098 Następny przykład dotyczy korzystania z funkcji cnorm przy obliczaniu przedziałów ufności dla dużych próbek (powyżej 30 wartości): srednia := 50 odchylenie := 10 alfa := 0.96 alfa / 2 minimum := srednia .87 mean(x) = 5.01 4.6 .Mathcad dla Windows cz. 4.15 4. Wariancja próbki dana jest poniższym wzorem: 10 / 11 S2 = 1 n ∑( X n i =1 i −X ) 2 W przypadku.

1. określić współczynnik korelacji pomiędzy naciskiem a czasem wystąpienia awarii oraz dokonać tabelaryzacji oczekiwanego czasu wystąpienia awarii dla zakresu sił od 100 N do 300 N w odstępie 10 N. .1 Obliczyć – poprzez interpolację funkcją sklejaną – wartości zużycia paliwa dla następujących prędkości: 45 .7 . 1. 67 .8 70 5. Zamawiający wymaga. 2. aby w każdym dostarczanym mu transporcie dokładność określenie średniej wartości długości była z 95% pewnością nie większa niż 0. – wymaganą we wzorze wartość uα określić przy pomocy funkcji cnorm. W fabryce śrub w trakcie procesu produkcyjnego odchylenie standardowe długości śrub wynosi 0. Obliczyć średnią arytmetyczną i oszacować odchylenie standardowe populacji na podstawie następującej próbki: 0.4 . 58 . dla jakiej wartości x funkcja cnorm(x) = 1–α/2 – przy pomocy definicji 9 obliczyć przedział ufności. Dla czterech różnych sił nacisku wykonano po sześć pomiarów. 11 / 11 Ćwiczenia 1. Porównać otrzymane wyniki. jeżeli założymy. 1.7 80 7. że oszacowanie pragniemy otrzymać przy 95% pewności? Wskazówka: – obliczyć poziom istotności α. Wyniki pomiarów zestawiono w poniższej tabelce: siła nacisku [N] czas [h] czas [h] czas [h] czas [h] czas [h] czas [h] 100 42 43 43 42 44 43 150 35 36 35 35 37 35 200 27 29 28 28 29 28 300 12 15 13 12 15 12 Wyznaczyć funkcję regresji liniowej czasu wystąpienia awarii w zależności od siły nacisku wiertła.3 60 4.2 . 73 .2 . 53 . 5.Mathcad dla Windows cz. Z pewnej populacji o rozkładzie normalnym z nieznaną wartością średnią i znanym odchyleniem standardowym σ = 20 wylosowano próbę 36-elementową otrzymując z niej średnią arytmetyczną o wartości 60. Przeprowadzono pomiary czasu wystąpienia awarii (TMF .9 . 1.03 mm.0 Wskazówka: zastosować funkcje mean oraz stdev 4. Dla samochodu Fiat 126p przeprowadzono pomiary zużycia paliwa w zależności od średniej prędkości jazdy. Uzyskano następujące wyniki: v [km/h] p [dm /100km] 3 40 6. 1. – znaleźć odpowiadającą temu poziomowi wartość argumentu dystrybuanty rozkładu normalnego tj.3 . Ile śrub z każdego transportu należy poddać pomiarom? Wskazówka: – określić minimalną liczebność próby posługując się wzorem z definicji 9. Jakie jest przedziałowe oszacowanie wartości średniej arytmetycznej.005 mm.1 .0 50 5. 0.6.time to failure) wiertła w zależności od siły nacisku. 3. 78 Interpolację przeprowadzić stosując po kolei wszystkie warianty warunków brzegowych. 1.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->