P. 1
Prawo Ohma i Kirchhoffa

Prawo Ohma i Kirchhoffa

|Views: 1,942|Likes:

More info:

Published by: Jednostka Strzelecka on Sep 24, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Prawo Ohma

Prawo Ohma kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I, co wyraża się wzorem:

Pierwsze prawo Ohma
Natężenie prądu stałego I jest proporcjonalne do całkowitej siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym lub do różnicy potencjałów (napięcia elektrycznego U) między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły elektromotorycznej. Prawidłowość tę odkrył w 1827 roku niemiecki fizyk, profesor politechniki w Norymberdze i uniwersytetu w Monachium Georg Simon Ohm. Można ją opisać jako:

Współczynnik proporcjonalności w tej relacji nazywany jest konduktancją, oznaczaną przez G.

lub w ujęciu tradycyjnym:

Odwrotność konduktancji nazywa się rezystancją (lub oporem elektrycznym) przewodnika i oznaczana jest wielką literą R:

Prawo Ohma określa opór elektryczny przewodnika:

Prawo to jest prawem doświadczalnym i jest dość dokładnie spełnione dla ustalonych warunków przepływu prądu, szczególnie temperatury przewodnika. Materiały, które się do niego stosują, nazywamy przewodnikami omowymi lub "przewodnikami liniowymi" - w odróżnieniu od przewodników nieliniowych, w których opór jest funkcją natężenia płynącego przez nie prądu. Prawo to także nie jest spełnione gdy zmieniają się parametry przewodnika, szczególnie temperatura. Ze wszystkich materiałów przewodzących prawo Ohma najdokładniej jest spełnione w przypadku metali.

Ponieważ prędkość nośników jest mała w porównaniu z prędkością termiczną nośników prądu. W polu elektromagnetycznym w przewodniku na nośniki prądu działa siła Lorentza o gęstości: . a w ośrodkach izotropowych jest stałą. w postaci: Jeśli odbiornik spełnia pierwsze prawo Ohma. która w ogólnym przypadku jest tensorem. σ – gęstość siły Lorentza (siła Lorentza działająca na jednostkowy ładunek). Różniczkowe prawo Ohma Obecnie różniczkowe prawo Ohma w ośrodkach ciągłych wyraża się w postaci wektorowej: gdzie J – gęstość prądu. którego średnia prędkość jest równa zero a nie jego wartość bezwzględna.Różniczkowy opór elektryczny Dla przewodników nie spełniających prawa Ohma oprócz wyżej wymienionego prawa. gdzie: – wektor indukcji pola magnetycznego. σ – przewodność właściwa. zwanego tu prawem statycznym. – wektor natężenia pola elektrycznego. określa się też dynamiczne (różniczkowe) prawo Ohma: • różniczkowe prawo Ohma. to jego opór statyczny jest równy oporowi dynamicznemu. przyjmuje postać: . zatem różniczkowe prawo Ohma.

Drugie prawo Ohma Opór odcinka przewodnika o stałym przekroju poprzecznym jest proporcjonalny do długości tego odcinka i odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni przekroju Prawo to można wyprowadzić z pierwszego prawa Ohma. Korzystając z definicji różniczkowego prawa Ohma: Korzystając z pierwszego prawa Ohma. jako ilorazu natężenia prądu przez pole przekroju przewodnika w którym płynie prąd. to pole elektryczne wewnątrz przewodnika wyniesie: Korzystając z definicji gęstości prądu. Jeśli do końców tego odcinka przyłożone zostanie napięcie U. oraz jeśli oznaczymy opór elektryczny właściwy jako: otrzymujemy drugie prawa Ohma . dostajemy: . wynoszące S. Niech odcinek przewodnika o długości l ma ustalone pole powierzchni przekroju poprzecznego.

zaś wypływające są ujemne i traktując je jak wielkości algebraiczne lub w postaci: biorąc pod uwagę tylko wartości prądów i zapisując prądy wpływające po jednej. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości. a prądy wypływające po drugiej stronie równania. że prądy wpływające do węzła są dodatnie.Pierwsze prawo Kirchhoffa Pierwsze prawo Kirchhoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego. sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa. Dla przypadku przedstawionego na rysunku I prawo Kirchhoffa można więc zapisać w postaci: przyjmując konwencję. Obwody elektryczne Węzeł z prądami wpływającymi i wypływającymi Dla węzła w obwodzie elektrycznym prawo to brzmi: Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających(+) i wypływających(–) jest równa 0 (znak prądu wynika z przyjętej konwencji) lub Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła. W ogólnym przypadku wielu prądów prawo ma postać: . Wraz z drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości i kierunków prądów w obwodach elektrycznych.

przy czym należy pamiętać. że prądom wypływającym przypisuje się ujemną wartość natężenia. Ciągły rozkład prądów Dla ciągłego rozkładu prądów prawo przyjmuje postać: całka po powierzchni zamkniętej z gęstości prądu jest równa zero: J – gęstość prądu (w A/m2) – wektor powierzchni dS małego fragmentu powierzchni S w m2 .

Wówczas nosi on nazwę oczka sieci. Prawo to zapisane równaniem ma postać gdzie – SEM k-tego źródła napięcia. jej wartość jest dodatnia . Treść prawa Najczęściej prawo to jest formułowane w postaci W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie Przy czym obwód ten może być elementem większej sieci. Prawo to zostało sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustava Kirchhoffa. spadek napięcia jest dodatni (w przypadku niezgodności – ujemny) gdy SEM jest spolaryzowana zgodnie z kierunkiem obiegu. dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym prądu stałego. Zarówno spadki napięcia jak i siły elektromotoryczne mogą przybierać wartości ujemne i dodatnie.Drugie prawo Kirchhoffa Przykładowe oczko obwodu zamkniętego spełniające drugie prawo Kirchhoffa Drugie prawo Kirchhoffa – zwane również prawem napięciowym. Dla oporów omowych gdzie Ii jest natężeniem prądu płynącego przez opornik o oporze Ri. – spadek napięcia na i-tym elemencie oczka. Ich znak ustala się w sposób: • • • ustala się kierunek obiegu obwodu (np zgodnie z ruchem wskazówek zegara gdy kierunek prądu jest zgodny z kierunkiem obiegu.

Prawo to można wywieść z faktu. że krążenie wektora pola elektrycznego po zamkniętym konturze ma wartość 0. można II prawo Kirchhoffa sformułować następująco Suma spadków napięcia w obwodzie zamkniętym jest równa zeru Przykład Inny przykład obwodu zamkniętego Dla przykładowego obwodu zamkniętego (pokazanego na rysunku obok) z prawa napięciowego wynikają następujące własności: gdzie rezystancja wypadkowa Widać stąd. jeżeli kontur ten zawarty jest w obwodzie prądu stałego przy braku zmian pola magnetycznego przepływającego przez ten obwód. . czyli Traktując spadek napięcia jako jego ujemny przyrost. że w przypadku nierozgałęzionego obwodu II prawo Kirchhoffa redukuje się do prawa Ohma.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->