P. 1
Log_lic_3

Log_lic_3

|Views: 1,490|Likes:

More info:

Published by: Kamil Staszewski on Oct 07, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2011

pdf

text

original

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Urban S.A.. Poznań 1994. tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych.. Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Domański T... Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota. metody.H. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów. podstawowych praw.). Warszawa 1996. (red.H... Rachunkowość zarządcza. Rynki.H. Czermiński A. A Concept of Agribusiness.. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . opracowań. Łódź 1994. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Markowski W. Barker J. Warszawa 1993. Bednarski L..... Boston 1957. Wyd.. produkcją rolniczą (rolnictwem).F. WSiP.. Warszawa 1994. Key Text. Kraków 1995. różnice jakościowe). ekspertyz i raportów IERiGŻ. Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji). Davis J. przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm). Miary i wskaźniki efektywności. Grabowski S. Woś A. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Dobija M. WSiP S. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. roczników GUS. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. Agrobiznes.. PWRiL. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej .. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. PWE. CIM. Woś A.H.. Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. Schwalbe H. przedmiot. Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. Doradztwa Rolniczego. Goldberg R. Mirończyk A. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Warszawa 1996. Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. 1). Kosiec K. Marketing w agrobiznesie. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). „Studia i monografie IERiGŻ” 1995.F. Podstawy agrobiznesu. Agrobiznes. Connelly D.A. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. Kraków 1995. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. Wrocław 1995. Wydawnictwo Naukowe PWN. Mikroekonomia (t. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Kożuch A. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie.. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem). Ekonomika gospodarki żywnościowej. organizacyjne. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu. Oskara Langego we Wrocławiu. Rutka R... Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. J. Warszawa 1989.. Warszawa 1987. Marketing w małych i średnich firmach. Kania J. Marketing rolniczy. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi.. Hamilton W. podobieństwa i różnice). Warszawa 1994. Wydawnictwo Marcus.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). metody badań.). Grontkowska A. Connelly D. Kraków 1993. 2). Nogalski B. Małopolskie Stow. Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). podmiotów gospodarczych.. Cygan A. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Brzeska Oficyna Wydawnicza. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. nr 72. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. tendencji... Meandry biznesu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. PWE. Poznań 1993. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2). zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj.. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991. Gdańsk 1995. teorie. Makroekonomia (t. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. Warszawa 1995. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). ABC small business’u. b.. Organizacja i zarządzanie.... Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. zakres. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie. Szlachta K. Kulawik J. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia). Kamiński W. Doster D. PWRiL.. Warszawa 2000. Warszawa 1996.. Warszawa 2000. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki). Problemy prawne. Dobiegała-Korona B. Czternasty W... Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Małysz J.. Czerska M. Duczkowska-Piasecka M.. Manteuffel R. Hamilton W.. style. Duczkowska-Małysz K. Opis przedmiotu: a.

Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. PWN. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. rynek nieruchomości mieszkaniowych. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. TWIGGER.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. Opis przedmiotu: a. przestrzennym. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. ocena. Warszawa 2004 Publikacje GUS. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E.(red. ryzyko 6. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. leasing. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami. Warszawa 2006 Kałkowski L. (red. Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. sekurytyzacja. cechy i funkcje nieruchomości 2. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. czasopisma specjalistyczne. venture capital) 8. tematyka wykładów 1.): „Zachodnie rynki nieruchomości”. Klasyfikacja. TWIGGER. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna.

Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Warszawa 2002. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień.. Pomoce naukowe i literatura: W. Modelowanie finansowe . Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. One Press. a szczególnie metody ich planowania. Michalski G. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Metoda zmian proporcjonalnych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu.. Poziom zapasów i należności. kapitał pracujący netto. Analiza wrażliwości. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. Budżetowanie kapitałów.. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. C. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Strategia umiarkowanego wzrostu . Gliwice 2007 Pluta W. PWE. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa. Planowanie aktywów bieżących (zapasy.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym.. Dźwignia finansowa. Dźwignia finansowa i operacyjna. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją. 2005 Sierpińska M. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. należności. Analiza punktu progowego.modele bez kapitałów obcych. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności. Sprawozdania pro forma. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. Wędzki D. Kapitał pracujący netto.modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. PWN. Koszty kapitału obcego i własnego.H. Analiza scenariuszy. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym. gotówka).narzędzie planowania finansowego.BECK.. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości. . Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Koszty kapitału. Klasyczny model stabilnego wzrostu.. a następnie ustaleniu celów. PWE. Analiza i planowanie finansowe. Modele wzrostu. Strategia minimalnego wzrostu . Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Pluta. Warszawa 2000 Pluta W. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse.. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych). Opis przedmiotu: a. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy.

Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. polityka strukturalna. Typy polityki handlowej. Warszawa 2002 Winiarski B. PTE. 13. PWE. funkcje i zasady budżetowe. Modele polityki pieniężnej. SGH. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej.: Polityka społeczna. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. przedmiot i geneza polityki społecznej.struktura. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE. 5.: Polityka społeczno-gospodarcza.): Polityka gospodarcza. (red. bezrobocie). Międzynarodowa integracja gospodarcza. 8. dyskusja. warunki pracy. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. Koncepcje . Procesy transformacji gospodarczej w Polsce.cel. Strategie kursowe. 9.): Polityka społeczna. (red. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych.kapitalizm. Wyd. Strategie polityki pieniężnej. 4. Opis przedmiotu: a. Pojęcie. Warszawa 2000 http://www. Szczecin 2005 Kurzynowski A. Istota i założenia metodyczne.pl . Wyd. Nauk. Budżet państwa . Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Pojecie. 7. Aktywna i pasywna polityka budżetowa. Ekonomiczne funkcje państwa. Metoda nauczania: Wykład.instytucje -koszty. polityka ekologiczna. System zabezpieczenia społecznego. UG. 6. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. Cele i narzędzia polityki budżetowej. Wyd.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Wyd. kształcenie zawodowe. Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. 3. przedmiot. 11. Wyd. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. Modele i nurty polityki społecznej. zasady i instrumenty. 2. Doktryny. 10.republika. polityka regionalna.): Polityka gospodarcza. Polityka pieniężna . systemy i kierunki w polityce gospodarczej. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. prezentacja wybranych tematów przez studentów. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej. Poltext. Gdańsk 2004 Golinowska S. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej. (red. 12. Warszawa 2000 Grzywacz W.

Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego.2. form i technologii. Radom 2002. Sprawy organizacyjne (1 h) 1. Wybrane zagadnienia. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Korzeń Z. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. takimi jak: foliogramy. Instytut Logistyki i Magazynowania.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. zarządzanie. Fijałkowski J. tematyka wykładów 1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Opis przedmiotu: a. Midura L. Gubała M.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. I Projektowanie. Infrastruktura.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom I. informacja. Politechnika Radomska. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 1998. Wyższa Szkoła Logistyki. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Poznań 2002. Popielas J.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Instytut Logistyki i Magazynowania. 2003. Warszawa 1987. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. Korzeń Z. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Leszczyński J. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6. Poznań.: Technologia magazynowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Poznań 2002. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7.: Technologia transportu wewnętrznego. Warszawa 1995.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. technika. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. Wyższa Szkoła Logistyki. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. Poznań 1999.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Romanow P. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2003. Mendyk E..: Ekonomika i organizacja transportu. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3. prezentacje komputerowe.): Współczesne technologie transportowe. Tom II. (red. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się. Warszawa 1999. Fijałkowski J. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego.1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. modelowanie.

ROI. (pod. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin. USA.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie.). Rekrutacja i selekcja pracowników . USA. case study 15 godzin. Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy.. Sołysińska I.: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J.. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. mentoring. poznają standardy ZZL w innych krajach. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. Juchnowicz M. zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M. Wyd. 2.. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . ). Organizacja. 6.).: Zarządzanie kompetencjami. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji. kierowanie .: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z. Tyrańska M. 9. Jacukowicz Z.metody.(metody stosowane w Polsce i na świecie). porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL. ocena aktywności podczas dyskusji i case study. Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. INFOR Dale M. 11. 12. W-wa 1999 Urbaniak B. Zaliczenie ćwiczeń. i wsp. 10. Poltext . coaching. 5. Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. (pod red. outsorcing.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P.procesy.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L. Strategie. planowanie potrzeb personalnych.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z.) 13. udział w case study. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach). tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. Japonia). Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach. wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T. 4. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach.ekonomika. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników. Test wiedzy.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. Oficyna Ekonomiczna . controling personalny. PWE. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach).: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M. Bohdziewicz P. 8. Japonia). Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny. 3. Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np.) 15.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z.): Zasoby ludzkie w firmie. Opis przedmiotu: a. dyskusja w grupach.red. F. W-wa 2003 Sajkiewicz A.. poziom wynagrodzeń. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W. systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. leasing).

Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11. Przedmiot. PWE. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny.: Materiały z wykładów – skrypt autorski. System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Warszawa 1991r. ekonomiczno . wydajność. Steffen G. procesy produkcyjne i procesy pracy.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. uciążliwość. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji. Piotrowskiego. Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz.: Zarządzanie. treść i zakres organizacji pracy i produkcji. Warszawa 1996. Lockyer G. mleczarnie. 3. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. PWN.: Zarządzanie produkcją. racjonalność. Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . PWN Warszawa 1997r. intensywność.teoria i praktyka. PWE. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. Muhlemann A. Książka i Wiedza. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1. Martyniuk Z. (HACCP. Warszawa 2008 . (metody i systemy regulacji produkcji). Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a.. technologia i organizacja. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. Definicje pojęć: praca. PWE. Produkcja i usługi. 4. 5.: Inżynieria zarządzania. statystyczne). 9. Warszawa 1997r. 2. J. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. Organizacja procesów produkcji. Warszawa 2001 Pająk E. jakość i koszt wykonania pracy. przedsiębiorstwa usługowe 12. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy .syntetyczne (sumaryczne. Organizacja i ekonomika pracy .zasady ogólne. D. Warszawa 1995r. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Definicja i klasyfikacja systemów.. Produkt. Oakland J. PWN.w produkcji roślinnej.: Metody organizowania procesów pracy. Warszawa 2006 Chajtman S. substytucyjność. ubojnie. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7. Standard ISO) 14. Rola człowieka w procesie pracy. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. Reisch E. Durlik I.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego.

tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Rynek usług logistycznych. b. Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. Analiza rynku. Rodzaje giełd elektronicznych. Model i struktura branży. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Warszawa 2005 Mruk H. Difin. typy rynków i ich regulacja. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M. Opis przedmiotu: a. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. Giełdy technologii agentowej.pojęcie i rodzaje. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. PWE. Branża usług logistycznych.. Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. Konkurencja. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej . Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. Warszawa 2003 . Giełdy ofert transportowych. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych.Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. Koszty i ceny usług logistycznych. (red). Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż.

Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. kadry i płace. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. Opis przedmiotu: a. Skalowalność. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. finanse. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Bezpieczeństwo sieciowe. Zdefiniowanie magazynów. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów.. Ustawianie zmiennej globalnej. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Wielodostęp. Nawigacja w środowisku systemowym. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Rozdział obciążeń. Architektura. Kontrola uprawnień. Tworzenie firmy w systemie. Przetwarzanie w tle. Wprowadzenie pozycji magazynowych. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. gospodarka materiałowa. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. Transakcyjność. Bezpieczeństwo danych. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. Procesowość. itd. tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. produkcja. Tworzenie umowy z dostawcą. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. Praca zdalna. Zarządzanie magazynem. Struktura menu głównego. zarządzanie zasobami ludzkimi. tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. gospodarka remontowa. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. Kontrola tożsamości. Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Ćwiczenie – projekt. Obsługa systemu. b. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test.

ERP. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. produkcji. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. 1.. Popyt zależny i niezależny. ich budowy i wyposażenia. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Zapas zabezpieczający. Ustalenie poziomu zapasów.2003. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Warszawa. Poziom obsługi klienta. Zapasy i magazynowanie. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. NOWOCZESNE METODY. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. procedury. Krzyżaniak St. Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. Koszty logistyki przedsiębiorstw. Pojęcie. Czynniki kształtowania kosztów zapasu. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. Strategia szybkiej reakcji – QR. APS. System Just in Time. 3. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. DRP. Analiza ABC/XYZ. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. b. ćwiczenia praktyczne. Szczególne przypadki EWZ. Rodzaje i struktura zapasów. Wzór Wilsona. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. prognozowanie i uzupełnianie zapasów. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu.. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. Metoda nauczania: Wykład. Narzędzia klasy: MRP.. dystrybucji i logistyki zwrotów. 2. Wspólne planowanie. CRM.VMI (ang. Rozwiązywanie zadań. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem.. Cyplik P. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. konwersatorium.. Twaróg J. . Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Opis przedmiotu: a. MRPII. koncepcje. system oparty na przeglądzie okresowym. Tom I – Zapasy. Algorytmy procesów. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH.. Witkowski J.CPFR (ang. Poznań 2002. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu.. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. Poznań 2003. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Poznań 2007. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Zarządzanie zapasami przez dostawcę . STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. Pojęcie punktu rozdzielającego. doświadczenia. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym.

Zindywidualizowana obsługa logistyczna. Opis przedmiotu: a. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. PWE. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. SGH. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. Naukowe PWN. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania. Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Metoda nauczania: Wykład. ZLECENIE SPEDYCJI. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. Wyd. Proces logistyczny w usługach. Formularze zleceń spedycyjnych. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej. Poznań. b. Pozostałe usługi logistyczne. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach. Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Poznań. Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. 1998: Systemy logistyczne. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej.. Biblioteka Logistyka. Krajowy list przewozowy. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS. Rodzaje przesyłek kolejowych. ich składników. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW. Kierunki rozwoju logistyki w usługach. Ceny usług i powierzchni magazynowych. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa. procesy logistyczne.. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. Podstawy organizacji i zarządzania. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. Charakterystyka obsługi magazynowej.. Kolejowy list CIM.J. . Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. Logistyka.. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. Podstawy prawne w transporcie morskim. 1. 1999: Logistyka w strategiach firm. Dokumentacja w Konwencji TIR. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. Warszawa. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej.Gołembska E. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. Opakowania. Zawartość kolejowych listów przewozowych. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Umowa spedycji. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Wyd. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA. system logistyczny. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej.OFERTA SPEDYCYJNA. Ciesielski M. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych. Klasyfikacja produktów fizycznych. Blaik P. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. 3. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. Pohl H-Ch. Ważniejsze modele jakości usług. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Rutkowski K. Naukowe PWN. (red). Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH.. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Warszawa. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych.przeznaczenie i stosowanie. Obsługa transportowa i spedycyjna. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. 2. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. 1996: Logistyka.

Zielińska-Głębocka A. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski . Zarys teorii i polityki handlowej. Kawecka –Wyrzykowska E. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . Poznanie tych zasad. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4. PWE.Unia Europejska. za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9. Teoria. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. metod i narzędzi. Synowiec E. Warszawa 2006 Molle w. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A. Warszawa 2006. PWE. tematyka wykładów 1. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką. Rytko A.zjawisko nakładania się handlu 13.. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. 2000. Wydawnictwo SGGW. tematyka ćwiczeń . Opis przedmiotu: a. celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej. IKiCHZ. Guzek M.).. (red. funkcje i bariery handlu) 2. narzędzia polityki handlowej) 6. Warszawa 2004. Warszawa 2003.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty. Wolny handel a protekcjonizm 8. Polska w Unii Europejskiej. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu.: Ekonomika integracji europejskiej.. Gdańsk. polityka. praktyka. Reguły pochodzenia towarów 10.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Gospodarcza. Handel krajów uprzemysłowionych. W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. stąd umiejętność analizy sytuacji.

Kawecka –Wyrzykowska E. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów. Zielińska-Głębocka A. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. definicje. miary 21.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE. polityka. Warszawa 2001. Rytko A. praktyka.). 2000. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28. (red. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. .. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24. (red. Gdańsk 2000. Międzynarodowe stosunki gospodarcze.. Warszawa 2006 Molle W. kosztowo-produktowa 19. europejski i polskim. tematyka wykładów 16. Fundacja Innowacja. Polska. IKiCHZ. Raport o konkurencyjności Weresa M. Istota. Gdańsk.Unia Europejska. Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym. Fundacja Gospodarcza. Wydawnictwo SGGW. Teoria. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej.Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. PWE. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26. Polska w Unii Europejskiej.).: Ekonomika integracji europejskiej. definicje. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23. miary 20. SGH. Konkurencyjność sektorowa w UE . Warszawa 2004. polityka. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b.energia 27. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja .zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W.).. Rymarczyk J (red. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. Warszawa 2003. Europejska polityka konkurencji 22. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. Teoria. Warszawa 2007. (red. Opis przedmiotu: b. Synowiec E. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. tematyka ćwiczeń . ‘luki technologicznej”. cele i determinanty konkurencyjności 17. praktyka. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia. (red.

Warszawa 2004. 9.(red. Warszawa 2007.: Integracja Europejska. Teoria. Porozumienie z Schengen 12. Opis przedmiotu: c. PWE. IKiCHZ. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli .: Ekonomika integracji europejskiej. co integruje Wspólnotę Europejską?. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Molle W. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. Czech i Słowacji 10. Warszawa 2004. Perspektywy rozwoju WPZiB 7.).). 2000. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2.Unia Europejska. Unia Europejska wobec wojny w Iraku. SGH. (red. Gdańsk. Synowiec E. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6.Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. polityka. tematyka wykładów 1. praktyka. Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji. III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. Fundacja Gospodarcza.Żukrowska K. Kawecka –Wyrzykowska E.. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14. status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB. Polska w Unii Europejskiej. Cele polityki zagranicznej Polski. Marszałek A. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4.

Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. Szymczak M. 3. Kongestia transportowa w mieście . Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. cel i zakres logistyki miejskiej..). Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. Logistyka miejska.). Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. jego cechy i funkcje. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. AE w Katowicach. Infrastruktura transportu miejskiego. Akad. Gojlik A. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. i w Polsce. infrastruktura logistyki miejskiej. System informacji transportowej. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. (red. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. Obiekty systemu i ich lokalizacja. skutki i metody ograniczania. Stawasz D. System logistyczny miasta. prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. (red. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście. Struktura i zadania systemu logistycznego. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem. Struktura i architektura systemu ITS. 5. Wyd. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. Istota i cele zastosowania ITS. Systemy zarządzania ruchem drogowym.. Czynniki rozwoju ITS. Miasto. 8. Istota. systemy. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. 10. Tramwaje wodne. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. 2. AE w Katowicach. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. KPZK PAN. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. Transport w logistyce miejskiej. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach. Katowice 2006. System logistyczny gospodarki odpadami. Wpływ komunikacji na rozwój miasta. Difin. Metoda nauczania: wykład. Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. Wyd. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. Morskiej. (red..Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. dyskusja. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Systemy dostaw ładunków w miastach. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta. Logistyka miejska – koncepcje. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. Uniwersytetu Łódzkiego. 7. Podstawy logistyki miejskiej.. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych.. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. Warszawa 2008. Wyd. Wyd. rozwiązania. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. Szołtysek J. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. 4. 6. (red.przyczyny. Wrocław 2004. Logistyka miejska . Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. Miasto Wrocław . AE w Poznaniu.).). sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. 12. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. Witkowski J. Klasyfikacja źródeł ruchu. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Marszał T. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2005.. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. Gdynia 2002. Łódź 2006. Katowice 2007. Warszawa 2005. Recykling odpadów. Telematyka transportu w mieście. praca w grupach. 1. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Makieła Z. PWR.przestrzeń komunikacji i transportu.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. Lewandowski K. Logistyka transportu towarowego w mieście. Systemy zarządzania transportem towarowym. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. Wyd. Alternatywne formy komunikacji miejskiej. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. Urządzenia nadzoru telewizyjnego. . Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. Wyd. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. Poznań 2008 Tundys B. 9. 11. Tranzyt towarowy przez miasto. Miejskie centra logistyczne. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Wyd. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej.

.. Rytko A. Strzębicki D. Kondraszuk T. Jędrzejczyk I. Strasburger A. Gralak A. Podstawka M. Sikorska-Wolak I. Drejerska N. Kacprzak M. Rytko A. Zawojska A. Bagieński S. Ratajczak M. Kacprzak M. Sawicka J. Paliszkiewicz J. Siudek T. Stolarska A... Drejerska N. Rekiel A. Wicka A. Krzyżanowski J. Drejerska N. Braja M. Kondraszuk T.ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Bogacki P.. Suwara I. Sikorska-Wolak I.. Kacprzak M. Filipiak T. Wróblewska E.. Pudełkiewicz E. Kacperska E.LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp. Adamowicz M. Wyszyński Z. Podstawka M. Siudek T. Sawicka J. Wysmułek A. Braja M. KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu . Wołoszyn J. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A.. Wojewódzka A. Karbowiak K.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->