P. 1
Log_lic_3

Log_lic_3

|Views: 1,489|Likes:

More info:

Published by: Kamil Staszewski on Oct 07, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2011

pdf

text

original

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

STUDIA LICENCJACKIE
Kierunek: LOGISTYKA Semestr: 3

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomika agrobiznesu Ekonomika rynku nieruchomości Planowanie finansowe Polityka społeczno-ekonomiczna Technologie transportu wewnętrznego Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Organizacja pracy i procesów produkcyjnych Rynek usług logistycznych Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem Praktyczne zastosowania logistyki Polityka Handlowa Polityka Konkurencji Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w 14 Unii Europejskiej 15 Logistyka Miejska

Pudełkiewicz E. Klusek T. Bereżnicka J. Masniak J. Rokicki T. Gębska M. Żuk J. Gołębiewski J., Bak-Filipek E. Nafkha R. Wojciechowski A. Wojciechowski A. Rytko A. Rytko A. Rytko A. Gralak A.

KPEFPiM KERiMSG KEiOP KEiPG KEiOP KEiOP KEiOP KPEFPiM KI KEiOP KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM

LFL302 LFL303 LFL305 LFL306 LFL307 LFL308 LFL309 LFL311 LFL314 LFL315 LFL316 LFL317 LFL318 LFL319 LFL320

Key Text. Brzeska Oficyna Wydawnicza. Makroekonomia (t. Eugeniusz Pudełkiewicz LFL302 Kod przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Ukazanie problematyki przedmiotu. Agrobiznes... Boston 1957. Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w programach rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. Barker J. Doster D. Kamiński W. Gdańsk 1995. tematyka wykładów Ekonomika agrobiznesu jako nauka stosowana (jej miejsce i rola w naukach ekonomiczno – rolniczych. ekspertyz i raportów IERiGŻ... Marketing w agrobiznesie.F. Warszawa 1996. Mirończyk A. PWE. Kraków 1995. Warszawa 1994. Warszawa 1989. Warszawa 2000. Dobija M.H. Efektywność ekonomiczna i społeczna instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. dystrybucją żywności i handlem oraz konsumpcją). Opis przedmiotu: a. Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 1). Problemy prawne.H.. Warszawa 1991... instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Miary i wskaźniki efektywności. Ogólna teoria przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu (integracja pionowa między ogniwami agrobiznesu i ich otoczeniem).). Ekonomika i organizacja handlu żywnością.. Rutka R. różnice jakościowe). Manteuffel R. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. Kania J. przygotowanie pomysłu własnego przedsięwzięcia w sferze agrobiznesu itp. „Studia i monografie IERiGŻ” 1995. PWRiL. System finansowo – księgowy małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Warszawa 2000. Kraków 1993. przygotowanie scenariuszy promocji wybranych przedsiębiorstw (firm). Małysz J. Connelly D. przetwórstwem (przemysłem spożywczym). Rynki.). Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.. Łódź 1994. Cygan A. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Wyrobienie u studentów umiejętności do podejmowania różnorakich działań przedsiębiorczych (łącznie z zakładaniem nowych przedsiębiorstw) w sferze agrobiznesu. Hamilton W. Nogalski B. Grontkowska A. Uwarunkowania i bariery w powstaniu pomysłu i realizacji małego i średniego przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Szlachta K. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Metoda problemowo – aplikacyjna z elementami twórczego uczestnictwa studentów. ekonomiczne i społeczne instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Poznań 1993. 2). Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944 – 1991). Goldberg R.. metody badań.: sferą zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne.. przedmiot. zakres. Warszawa 1994. Schwalbe H.. Duczkowska-Małysz K. Marketing rolniczy..A. 1).. terminologia – ukazanie wzajemnych powiązań i specyfiki).H. WSiP S. Duczkowska-Piasecka M. Miejsce i rola marketingu w agrobiznesie. Urban S. przygotowanie planu marketingowego lub biznesplanu wybranych przedsiębiorstw (firm). Finansów Publicznych Polski i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy 3 Semestr . Czynniki kształtujące image przedsiębiorstwa (firmy) sfery agrobiznesu (formy i środki promocji).. Czerska M. Woś A. System informacji rynkowej (marketingowej) w ekonomice agrobiznesu. Kosiec K. instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Wrocław 1995. Meandry biznesu. Czermiński A. WSiP. Marketing w małych i średnich firmach. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Domański T. metody. Mikroekonomia (t. Wydawnictwo Prawnicze.. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) sfery agrobiznesu (formy. zjawisk i procesów rynkowych pomiędzy pięcioma ogniwami agrobiznesu (tj. Agrobiznes. Urbanizacja i industrializacja jako dwa ważne ogniwa w rozwoju instytucji i organizacji sfery agrobiznesu. Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym.. Poznań 1994.. ABC small business’u.. Kulawik J.. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Hamilton W. Warszawa 1996. podstawowych praw. Connelly D... Kożuch A. Małopolskie Stow. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery i uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości sfery agrobiznesu.A. Bednarski L. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – seminaryjnej. Podstawy agrobiznesu.. PWE. A Concept of Agribusiness. Pomoce naukowe i literatura: Wykorzystanie technik audiowizualnych i multimedialnych. roczników GUS. b. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wiadomości oraz wykonanie konkretnych zadań (np. CIM. Przedsiębiorczość w agrobiznesie (ćwiczenia). Markowski W. Wydawnictwo Marcus. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi.. Rachunkowość zarządcza podstawą współczesnego agrobiznesu. style. Czternasty W. tendencji. Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. do wyboru Status w programie studiów 30 3 Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS Katedra Polityki Europejskiej . Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWRiL.... Podstawy ekonomiki agrobiznesu (część 2).. Warszawa 1993. podobieństwa i różnice). Grabowski S. Dobiegała-Korona B. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. opracowań.. Doradztwa Rolniczego.. Kraków 1995.. Wszystko zaczyna się od decyzji… Rozważanie o gospodarstwie rolniczym. Warszawa 1995. produkcją rolniczą (rolnictwem). nr 72... Organizacja i zarządzanie.. Rachunkowość zarządcza. Oskara Langego we Wrocławiu. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji. Warszawa 1987. Ekonomika gospodarki żywnościowej. podmiotów gospodarczych. Ponadto dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów. praw rządzących instytucjami i organizacjami sfery agrobiznesu w Polsce i w świecie. organizacyjne.. Warszawa 1996. Plan marketingowy i biznesplan przedsiębiorstw (firm) sfery agrobiznesu (istota.Ekonomika agrobiznesu Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr hab. teorie. a zwłaszcza rocznych analiz rolnictwa i gospodarki żywnościowej.H. (red.F. Woś A. Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa. J. Davis J..

(red. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami 9. przyswojenie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna. rynek nieruchomości komercyjnych) 10. Zjawiska i procesy zachodzące na różnych rynkach nieruchomości (rynek nieruchomości rolnych. Klasyfikacja. (red. poznanie ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami i metod oceny ryzyka związanego z inwestowaniem (bezpośrednim i pośrednim) w nieruchomości. Rynek nieruchomości i jego segmentacja 4. Powiązania rynku nieruchomości z sektorem finansowym. Tomasz Klusek LFL303 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach. Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie b. zapoznanie z aparaturą pojęciową związaną z nieruchomościami i rynkiem nieruchomości. Źródła i techniki finansowania nieruchomości 7. czasopisma specjalistyczne. Warszawa 2004 Publikacje GUS. technicznym i gospodarczym nieruchomości oraz ich części składowych. przestrzennym. przedstawienie specyfiki oraz uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Systemy rejestrowania i informowania o stanie prawnym. ocena. Opis przedmiotu: a.): „Rynek nieruchomości w Polsce”. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 5. rynek nieruchomości mieszkaniowych. Warszawa 2003 Kucharska-Stasiak E.): „Zachodnie rynki nieruchomości”. Znaczenie systemów informacji o nieruchomościach dla funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości 3. Inwestycje na rynku nieruchomości – finansowanie. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wykład Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test Pomoce naukowe i literatura: Kucharska-Stasiak E.: „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. sekurytyzacja. cechy i funkcje nieruchomości 2. Innowacyjne formy finansowania transakcji na rynku nieruchomości (fundusze nieruchomościowe. raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości 30 Wykłady Ćwiczenia Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski . PWN. Warszawa 2006 Kałkowski L. TWIGGER. tematyka wykładów 1. ryzyko 6. TWIGGER. leasing. venture capital) 8.Ekonomika rynku nieruchomości Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż.

Budżetowanie kapitałów. a szczególnie metody ich planowania. jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Warszawa 2002.. PWE. Koszty kapitału obcego i własnego. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.. Analiza i planowanie finansowe. Opis przedmiotu: a. ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych. Pomoce naukowe i literatura: W. które pozwalają określić jakie skutki finansowe wywołają w związku z podjętą decyzją.modele bez kapitałów obcych. Dźwignia finansowa i operacyjna. gotówka). Analiza punktu progowego. Sprawozdania pro forma. Warszawa 2000 Pluta W. wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). PWE. Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców. Cykl konwersji gotówki (plan środków pieniężnych).. Strategia umiarkowanego wzrostu . C. Pluta. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są jej finanse. tematyka ćwiczeń Analiza progu rentowności. Modelowanie finansowe . Zagadnienie przedstawione teoretycznie (ze względu na lepsze przyswojenie materiału) będą podstawą do przeprowadzenia studiów przypadku dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Metoda zintegrowanego planowania finansowego b. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Po kursie student powinien znać podstawowe kwestie związane z planowaniem finansowym oraz umieć konstruować strategie finansowe zarówno w krótkim jak długim okresie czasu. Kapitał pracujący netto. a następnie ustaleniu celów.Planowanie finansowe LFL305 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.. Koszty kapitału.narzędzie planowania finansowego. 2005 Sierpińska M. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie planów finansowych dla konkretnych podmiotów z uwzględnieniem metod modelowych dla różnych scenariuszy sytuacji przedsiębiorstwa.. należności. Na zajęciach będzie zwrócona uwaga na metody modelowe wykorzystywane w planowaniu finansowym.BECK. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki. One Press. Poziom zapasów i należności. Metoda nauczania: Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem pomocy tj. Wędzki D. foliogramy czy slajdy i będzie dostarczał informacji teoretycznych z poszczególnych zagadnień. Metoda zmian proporcjonalnych. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Planowanie aktywów bieżących (zapasy. PWN. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości.. Strategia maksymalnego wzrostu model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy.modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. . Strategia minimalnego wzrostu . Gliwice 2007 Pluta W. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Michalski G. Dźwignia finansowa. Analiza wrażliwości. kapitał pracujący netto. Powinien potrafić zastosować odpowiednie metody modelowe w planowaniu finansów podmiotów gospodarczych oraz sporządzić plan finansowy dla przedsiębiorstwa. Klasyczny model stabilnego wzrostu. a także konsekwencje wyboru określonej strategii finansowania jednostki w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego Zagregowane planowanie finansowe. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. tematyka wykładów Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce.. Modele wzrostu.H. Analiza scenariuszy. Warszawa 2003 Duda-Piechaczek E.

Pomoce naukowe i literatura: Bossak J. prezentacja wybranych tematów przez studentów. 5. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach. Aktywna i pasywna polityka budżetowa. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. 11. kształcenie zawodowe. Wyd. Wyd. przedmiot. Wyd.pl . Polityka regulowania rynku pracy (zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę. polityka ekologiczna. Szczecin 2005 Kurzynowski A. Modele polityki pieniężnej. Procesy transformacji gospodarczej w Polsce. Typy polityki handlowej. (red. Związek między polityką pieniężną a fiskalną. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej. Strategie polityki pieniężnej. Ekonomiczne funkcje państwa. Doktryna państwa opiekuńczego – rozwój i krytyka. (red.republika. polityka strukturalna. 6. zakres i uwarunkowania polityki gospodarczej. Istota i założenia metodyczne. Wyd. warunki pracy.: Polityka społeczno-gospodarcza.): Polityka gospodarcza. Koncepcje . Nauk. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1. funkcje i zasady budżetowe. Warszawa 2000 http://www. System zabezpieczenia społecznego. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. 3. Bilans płatniczy i polityka kursu walutowego. Warszawa 2002 Winiarski B. Jacek Maśniak Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu oddziaływania władz publicznych na gospodarkę narodową i kształtowanie warunków życia ludności. SGH Warszawa 2006 Ćwikliński H. Metoda nauczania: Wykład. Doktryny. Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. zasady i instrumenty. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W wyniku przyswojenia wiedzy z przedmiotu student będzie mógł zrozumieć i trafnie interpretować zjawiska z zakresu polityki gospodarczej państwa oraz zdobędzie umiejętności wykrywania związków zachodzących między polityką gospodarczą i społeczną a stanem aktywności gospodarczej społeczeństwa i poziomem zaspokojenia potrzeb.: Polityka społeczna. 13. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego: polityka wzrostu. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Opracowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat. 10. 12. Wybrane współczesne zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce w kontekście członkostwa w UE.cel. Pojęcie.instytucje -koszty. Budżet państwa . UG. 7.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. Wyd.): Polityka społeczna. Międzynarodowa integracja gospodarcza. 2.): Polityka gospodarcza. omówienie podstawowych elementów polityki gospodarczej i mechanizmów jej funkcjonowania oraz ukazanie roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. 9.kapitalizm. Polityka mikroekonomiczna i makroekonomiczna. Polityka pieniężna . SGH. 8. bezrobocie). systemy i kierunki w polityce gospodarczej. (red. PWE. Opis przedmiotu: a. Strategie kursowe. Warszawa 2000 Grzywacz W. Zasoby gospodarcze i potencjał produkcyjny. Gdańsk 2004 Golinowska S. polityka regionalna. przedmiot i geneza polityki społecznej. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej.struktura. Cele i narzędzia polityki budżetowej. PTE. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. Pojecie. dyskusja. Modele i nurty polityki społecznej. 4. Poltext.Polityka społeczno-ekonomiczna LFL306 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż.

Korzeń Z. prezentacje komputerowe. Gubała M. I Projektowanie. Wybrane zagadnienia. Studenci powinni również poznać zasady obliczania kosztów w transporcie wewnętrznym oraz projektowania systemu transportu wewnętrznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Kolokwium i podsumowanie zajęć (2 h) b. Koszty w transporcie wewnętrznym (5 h) • Struktura kosztów • Zasady obliczania kosztów • Przykłady obliczania kosztów • Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu 6. Wyższa Szkoła Logistyki. Układy i procesy transportu wewnętrznego (4 h) • Rodzaje układów • Elementy układów • Wydajność elementów układu transportowego • Zasady i warunki przepływu materiałów • Procesy transportu wewnętrznego • Pracochłonność procesów przepływu materiałów • Przykłady wymiarowania podukładu przeładunkowego w magazynie 5. Na zajęciach wykorzystane zostaną przykłady i zadania do rozwiązania przez studentów. Korzeń Z. Wybrane zagadnienia. Normy czasu w transporcie wewnętrznym (3 h) • Normy podstawowe • Normy zakładowe • Operacje ręczne i cykle transportowe 4. Opis przedmiotu: a.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania.: Technologia transportu wewnętrznego. Romanow P.: Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zakłada się.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Poznań 2002. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Wiedza teoretyczna związana z treściami przedmiotu będzie przekazywana przede wszystkim w formie podającej wykładowej. Mendyk E.. Infrastruktura. Warszawa 2003. technika. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium. Leszczyński J.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczanie jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z technologiami transportu wewnętrznego oraz wprowadzenie studenta w zagadnienia projektowania systemu transportu wewnętrznego we współczesnym przedsiębiorstwie. modelowanie. Pomoce naukowe i literatura: Fijałkowski J. (red. 2003. zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. a także norm stosowanych w transporcie wewnętrznym. Wyższa Szkoła Logistyki. Przekaz słowny wspomagany będzie pomocami dydaktycznymi. Warszawa 1987. Poznań 1999. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.: Technologia magazynowania. Poznań 1998. Warszawa 1995. Popielas J. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego (6 h) • Ogólne zasady • Etapy projektowania • Wpływ przepływu materiałów na rozplanowanie zakład 7. tematyka wykładów 1.): Współczesne technologie transportowe. Instytut Logistyki i Magazynowania. Instytut Logistyki i Magazynowania.1. Środki transportu wewnętrznego (5 h) • Klasyfikacja • Charakterystyka wózków podnośnikowych • Przesłanki wyboru środków transportowych 3. Technologie transportu wewnętrznego Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Będą posiadali wiedzę z zakresu kształtowania i wymiarowania procesów i układów transportu wewnętrznego. Midura L. Tom I. takimi jak: foliogramy. Tom II. Radom 2002. Instytut Logistyki i Magazynowania. Politechnika Radomska. form i technologii. Fijałkowski J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa 1999. Analiza przepływu materiałów (4 h) • Przesłanki analizy kosztów transportu wewnętrznego • Program transportu w zakładzie przemysłowym • Wykres przepływu materiałów • Karta procesów przepływu materiałów 2. Tomasz Rokicki Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL307 Kod przedmiotu 3 Semestr 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . informacja. że studenci po ukończeniu kursu technologii transportu wewnętrznego zdobędą wiedzę na temat organizacji i formy przepływów materiałów. Poznań 2002.2. Sprawy organizacyjne (1 h) 1. Fijałkowski J. Zagadnienia wstępne (5 h) 1. Poznań.: Ekonomika i organizacja transportu.

systemy wynagradzania w Polsce i innych krajach) 7. 6. 3.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC OE 2001 Czajka Z. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu ZZL. Sołysińska I. W-wa 2003 Sajkiewicz A. udział w case study. nabędą umiejętność wyboru i zastosowania poznanych metod i narzędzi z zakresu ZZL. Monika Gębska Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL308 Kod przedmiotu 3 do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Semestr 15 Wykłady Ćwiczenia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15 . Szkolenie i doskonalenie pracowników (programy szkoleniowe. kształcenie ustawiczne w Polsce i innych krajach). dyskusja w grupach..metody. Japonia). poznają standardy ZZL w innych krajach. Istota i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. ROI.ekonomika.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią i ewolucją zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE..(metody stosowane w Polsce i na świecie).): Zasoby ludzkie w firmie.: Zarządzanie kompetencjami. controling personalny. 12. i wsp. Warunki pracy (w Polsce i innych krajach. USA. F. PWE. Adaptacja społeczno-zawodowa nowych pracowników.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. 10. 9. 11. Wyd.). Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (w Polsce i innych krajach. Metoda nauczania: Wykład 15 godzin.red. Strategie. Organizacja. Wynagradzanie pracowników (płaca minimalna. USA. leasing). Bohdziewicz P.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi Human factor Kraków 2003 Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi.. 5. Nowe trendy zarządzania kadrami (pomiar efektywności działań w obszarze ZZL np. Pomoce naukowe i literatura: Cascio W. Kraków 2004 Standardy światowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr inż. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca indywidualna: przygotowanie do dyskusji.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników OE 2004 Davis P. zapoznanie z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie (UE. case study 15 godzin. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. W-wa 1999 Urbaniak B. Rekrutacja i selekcja pracowników .: System ocen i rozwoju zawodowego pracowników Biblioteka Pracownicza 1994 Philips J. mentoring.: Motywowanie pracowników w teorii w teorii i praktyce Biblioteka Pracownicza 2002 Oleksyn T. Ocena pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach.procesy. kierowanie . outsorcing. tematyka wykładów/ ćwiczeń 1.). Motywowanie pracowników (metody stosowane w Polsce i innych krajach. teoria i praktyka OE 2006 Oleksyn T.: Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami Diffin 1998 Czasopismo: Personel i Zarządzanie Wyd. Test wiedzy.) 13.. Oficyna Ekonomiczna . planowanie potrzeb personalnych. poziom wynagrodzeń. INFOR Dale M. 2. (pod red. ). (pod. Japonia). Pocztowski A: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki.: Adaptacja zawodowa Petit 2003 Jacukowicz Z. Derekrutacja i outplacement (w Polsce i innych krajach). wsparcie w opiece nad dziećmi itd) 14. kreowanie nowoczesności raport 2005 Wiśniewski Z. Poltext . porównanie standardów polskich i rozwiązań światowych w zakresie ZZL. Tyrańska M. Opis przedmiotu: a.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji OE 2006 Kozioł L. 4.: Systemy wynagrodzeń Poltext 1999 Jasińska Z. Nowe trendy zarządzania kadrami (marketing personalny.. Kariery zawodowe kobiet w świetle Strategii Lizbońskiej (elastyczne formy pracy. Jacukowicz Z.): Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Poltext 2004 Kossowska M.: Motywowanie w przedsiębiorstwie Uwalnianie ludzkiej produktywności AW Placet 1998 Juchnmowicz M. coaching. Zaliczenie ćwiczeń. Juchnowicz M. 8. ocena aktywności podczas dyskusji i case study.) 15.

wydajność. uciążliwość. J. technologia i organizacja. Warszawa 2006 Chajtman S. Zaliczenie poprawkowe z wykładów w formie ustnej. 9. procesy produkcyjne i procesy pracy. opracowywania systemów kontroli produkcji i sterowania jakością. (HACCP. tematyka wykładów/ ćwiczeń W zakres treści wykładowych wchodzą następujące zagadnienia: 1.: Metody organizowania procesów pracy. PWE. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej – test wyboru.: Materiały z wykładów – skrypt autorski. Piotrowskiego. Warszawa 2001 Pająk E. Warszawa 1991r. ubojnie. intensywność.Organizacja pracy i procesów LFL309 3 do wyboru produkcyjnych Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. ekonomiczno . 2. Metoda nauczania: Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z wykorzystaniem techniki multimedialnej (slajdy) oraz wykładu połączonego z dyskusją. Definicje pojęć: praca. System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Oakland J.organizacyjnej oceny technologii produkcji rolniczej.syntetyczne (sumaryczne. Reisch E. Rola człowieka w procesie pracy. Książka i Wiedza. Martyniuk Z. 3. PWE.: Zarządzanie. PWN Warszawa 1997r. Standard ISO) 14. Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu produkcją. Durlik I. Praca zbiorowa pod redakcją: Kozmińskiego i Wt. Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej 7. Organizacja i ekonomika pracy . 5.. opracowywania norm i normatywów oraz planowania procesów pracy i produkcji. jakość i koszt wykonania pracy. Steffen G. Warszawa 1997r.w produkcji roślinnej. Born: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Józef Żuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych umiejętności w zakresie: charakterystyki procesów produkcji i procesów pracy. 4.teoria i praktyka. Zeddies: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Systemy kontroli procesów produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie 13. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opis przedmiotu: a.: Zarządzanie produkcją. PWN. Zakres dyscypliny naukowej i jej krótki rys historyczny. Pomoce naukowe i literatura: Zarządzanie . Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o pracy. Muhlemann A. Metody analizy nakładów pracy i ustalania norm pracy . Organizacja procesów produkcyjnych i techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu • Przetwórstwa rolnego: mieszalnie pasz. Produkt. Warszawa 1996. techniczne przygotowanie produkcji • W produkcji roślinnej • W produkcji zwierzęcej 11. (metody i systemy regulacji produkcji). Definicja i klasyfikacja systemów. Organizacja produkcji i pracy i jej związek z ekonomiką i organizacją produkcji. racjonalność. Normy i normatywy w produkcji rolniczej . Metody analizy procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej 6. Lockyer G. statystyczne). substytucyjność. Produkcja i usługi. Normy i normatywy w produkcji zwierzęcej i w pracach pozostałych 10. Warszawa 1995r. Warszawa 2008 . treść i zakres organizacji pracy i produkcji.: Inżynieria zarządzania. Organizacja procesów produkcji. planowania procesów produkcyjnych w rolnictwie z uwzględnieniem technicznego przygotowania produkcji.. mleczarnie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu Żuk J. PWN. D.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. Przedmiot. przedsiębiorstwa usługowe 12.zasady ogólne. analityczne (fotografia dnia pracy i chronometraż) 8. PWE.

Opis przedmiotu: a. Model i struktura branży. Branża usług logistycznych. Raport podsumowujący wyniki badań rynku usług logistycznych. Rodzaje giełd elektronicznych. PWE. b. Strategie przedsiębiorstw branży logistycznej. Konkurencja. Koszty i ceny usług spedycyjnych oraz innych usług logistycznych. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. Usługi logistyczne i systemy obsługi klientów. Giełdy elektroniczne na rynku usług logistycznych. Jarosław Gołębiewski Katedra Polityki Europejskiej .Rynek usług logistycznych LFL311 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż. Źródła informacji w analizie rynku usług logistycznych. tematyka ćwiczeń Metoda nauczania: Zajęcia w formie konwersatoryjnej z podziałem na część wykładową ćwiczeniową. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych elementów rynku usług logistycznych. Finansów Publicznych polski Język wykładowy dr inż. tematyka wykładów Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw. Ewa Bąk-Filipek i Marketingu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz wyrobienie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz rynku usług logistycznych.. Umiejętność prowadzenia badań rynku usług logistycznych. Pomoce naukowe i literatura: Ciesielski M. W ramach zajęć studenci realizują projekt badawczy dotyczący sektora usług logistycznych. (red). Giełdy ofert transportowych. typy rynków i ich regulacja. Koszty i ceny usług logistycznych. Analiza rynku. Difin.pojęcie i rodzaje. Warszawa 2005 Mruk H. Koszty i ceny usług transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Giełdy technologii agentowej. Warszawa 2003 . Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Kolokwium pisemne. Rynek usług logistycznych. Determinanty rozwoju branży usług logistycznych. Ceny usług i powierzchni magazynowych.

Opis przedmiotu: a. Definiowanie osób i danych w module zakupu oraz przeprowadzenie symulacji zakupów w systemie. Kontrola uprawnień. Struktura menu głównego. Serwis informacyjny i serwis komunikacyjny systemu. Nawigacja w środowisku systemowym. Metoda nauczania: Wykład przy pomocy rzutnika elektronicznego. Architektura. Procesowość. Określenie pozycji zakupowych i ich dostawców. Transakcyjność. Pomoce naukowe i literatura: Rafik Nafkha „Informatyczne systemy zarządzania w praktyce” SGGW. System informatyczny dla przypadków produkcji powtarzalnej i dyskretnej. Kontrola tożsamości. Administracja zintegrowanym systemem informatycznym. Zdefiniowania struktur produktowych dla pozycji magazynowych. Zarządzanie magazynem. Moduły zintegrowanego systemu informatycznego: dystrybucja. Funkcje zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania. Bezpieczeństwo sieciowe. Ćwiczenia przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application (SGGW posiada licencje na użytkowanie systemu). Zamawianie i przyjmowanie pozycji zakupowych. Praca zdalna. tematyka wykładów Technologie zintegrowanych systemów informatycznych. Wprowadzenie pozycji magazynowych. Wprowadzanie danych podstawowych i produktów w niej wytwarzanych oraz struktur produktowych. Ustawianie zmiennej globalnej. Obsługa systemu. kadry i płace. Rozdział obciążeń. gospodarka materiałowa. Wprowadzenie danych o użytkownikach w firmie. b. Infrastruktura zintegrowanych systemów informatycznych. zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdefiniowanie osób wymaganych w systemie do przeprowadzenie operacji zakupów. Wielodostęp. Przyjmowanie i zatwierdzanie ofert. gospodarka remontowa. Zdefiniowanie magazynów. Skalowalność. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność korzystania i obsługi zintegrowanych systemów zarządzania. produkcja. Bezpieczeństwo danych. Tworzenie firmy w systemie. finanse. itd. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. Przetwarzanie w tle. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład – test.. Tworzenie umowy z dostawcą.Jednostka organizacyjna Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami. 2007 Materiały firmy IFS Poland Komputerowe systemy zarządzania w logistyce Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Rafik Nafkha Osoba odpowiedzialna za przedmiot LFL314 Kod przedmiotu 15 Wykłady Katedra Ekonometrii i Informatyki 3 Semestr 15 Ćwiczenia do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy . tematyka ćwiczeń Informatyczny model zakładu produkcyjnego będący podmiotem działań systemu. Ćwiczenie – projekt.

CRM. Pojęcie. Zarządzanie zapasami grup asortymentów. Vendor Management Inventory) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W RAMACH STRATEGII ECR Analiza i prognoza popytu. Opis przedmiotu: a. procedury. NOWOCZESNE METODY. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Rozwiązywanie zadań. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. System Just in Time. 1. Pojęcie punktu rozdzielającego. ERP. prognozowanie i uzupełnianie zapasów. 3. Krzyżaniak St. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. Metoda nauczania: Wykład.. ćwiczenia praktyczne. Poznanie zasad gospodarki magazynowej i funkcji zarządzania magazynem. DETERMINISTYCZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ). Szczególne przypadki EWZ. Rozwiązywanie zadań projektowych PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA TOWARÓW W MAGAZYNIE. Tom I – Zapasy. Warszawa. Popyt zależny i niezależny. Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje oraz programy komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami.. Strategia szybkiej reakcji – QR. ich budowy i wyposażenia. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. LOGISTYCZNE KOSZTY ZAPASU. Poznań 2007. Poznań 2002. Poznań 2003. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji. Model deterministyczny zarządzania zapasami – Ekonomiczna wielkość zamówienia. Ustalenie poziomu zapasów. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Poziom obsługi klienta. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach.2003.. Narzędzia klasy: MRP. Nowoczesne metody obliczania kosztów zapasu. Symulacja komputerowa zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Witkowski J. . WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.VMI (ang. Wspólne planowanie. seminarium z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. system oparty na przeglądzie okresowym. 2. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW. rozumienia form i zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych. Cyplik P. rola i funkcje zapasów w systemach logistycznych. Algorytmy procesów. Collaborated Planning Forecasting and Replenishment). Czynniki kształtowania kosztów zapasu. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO. DRP. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowych w systemach logistycznych. dystrybucji i logistyki zwrotów.. KLASYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W WARUNKACH ZAPOTRZEBOWANIA NIEZALEŻNEGO. Zarządzanie zapasami przez dostawcę . Model zarządzania zapasami w oparciu o przegląd okresowy. Rodzaje i struktura zapasów. produkcji. Analiza ABC/XYZ. Zapasy i magazynowanie. określenie miejsca i roli magazynu łańcuchu dostaw.Gospodarka magazynowa i zarządzanie LFL315 3 do wyboru magazynem Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 20 10 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. APS. tematyka ćwiczeń METODY ABC/XYZ. PROJEKTOWANIE POWIERZCZNI MAGZYNOWE.. MRPII. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Pojęcie i przekroje grupowania kosztów zapasu. PROJEKTOWANIE PROCESÓW MAZYNOWYCH. STOCHASTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w oparciu o poziom informacyjny. Stochastyczne modele zarządzania zapasami: system oparty na poziomie informacyjnym. Koszty logistyki przedsiębiorstw.CPFR (ang. koncepcje. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych. konwersatorium. na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z przygotowanym projektem magazynu dla wybranych systemów logistycznych Pomoce naukowe i literatura: Krzyżaniak St. METODY SYMULACYJNE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.. Twaróg J.. b. ZAPASY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Miejsce i rola zapasów w procesach: zaopatrzenia. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania magazynem. Zapas zabezpieczający. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Wzór Wilsona. doświadczenia.

Infrastruktura kolejowa – koszty dostępu. Dokumentacja spedycyjna i ubezpieczeniowa w spedycji samochodowej. POZIOM ORAZ POMIAR OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ I POLITYKA JEJ KSZTAŁTOWANIA Podstawowe standardy obsługi logistycznej. Rodzaje przesyłek / umów w transporcie morskim. Opis przedmiotu: a.. DOKUMNETACJA W SPEDYCJI KOLEJOWEJ Suprastruktura transportu kolejowego. Klasyfikacja produktów fizycznych. Kolejowy list CIM. Zlecenia spedycyjne a zlecenie transportowe. ich składników. Rodzaje przesyłek kolejowych. Produkty fizyczne jako przedmioty obsługi logistycznej. Logistyka. Usługi wartości dodanej dla kluczowych klientów.. Pohl H-Ch. tematyka ćwiczeń OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI LOGISTYCZNEJ charakterystyka kontraktów handlowych. Biblioteka Logistyka.. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej. Wyd. poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania logistycznego. . Poznanie funkcji zarządzania logistycznego. Obsługa transportowa i spedycyjna. Składanie i realizacja zamówień w systemie B2C. b. z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (technika komputerowa) Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Egzamin pisemny. Zawartość kolejowych listów przewozowych. Proces wdrożenia outsourcingu w przedsiębiorstwie. (red). na studiach niestacjonarnych praca zaliczeniowa z projektem planu logistycznego dla przedsiębiorstwa Pomoce naukowe i literatura: Beier F. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CYKLU ZAMAWIANIA Czynności fizyczne i informacyjne w fazach cyklu zamawiania. Charakterystyka obsługi magazynowej. Cele nauczania tego przedmiotu można ująć w kilku punktach. Dokumenty spedycyjne w transporcie kolejowym. 2006: Kompendium wiedzy o logistyce. system logistyczny. Sales lead jako pierwszy kontakt spedytora drobnicowego DOKOMUNETACJA LOGISTYCZNAZASADY WYPEŁNIANIA Samochodowy list CMR – zalecenia w wypełnianiu poszczególnych rubryk. Poznań.Gołembska E. Charakter prawny zlecenia spedycyjnego i wynikająca konsekwencje dokumentacyjne. Opakowania. UMOWA SPEDYCJIOferta spedycyjna versus zaproszenie do rokowań. Podstawy prawne w transporcie morskim. Procedury dokumentacyjne w systemie NCTS. 1998: Systemy logistyczne. DOKUMENTACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU WODNEGO Geneza transportu morskiego. Dokumentacja transportowa i spedycyjna transportu lotniczego. Kierunki rozwoju logistyki w usługach.. Pozostałe usługi logistyczne. Pojęcie i zakres działalności logistycznej. Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach KOSZTY I CENY USŁUG LOGISTYCZNYCH. Ważniejsze modele jakości usług. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych. Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach. Naukowe PWN.Praktyczne zastosowanie logistyki LFL316 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 10 20 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr inż Andrzej Wojciechowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Składanie i realizacja zamówień klienta w systemie B2B. DOKUMENTACJA SPEDYCYJNA – PRZEGLĄD I ZASTOSOWANIE Dokumenty spedycyjne FIATA.. ZLECENIE SPEDYCJI. Intrastat – zasady zgłoszeń i rejestracji. Poznanie logistycznych zależności przedsiębiorstwa i analizy podstawowych procesów logistycznych. Składanie i realizacja zamówień z zastosowaniem systemów ERP. Krajowy list przewozowy. Oczekiwanie i zadowolenie klienta z obsługi. Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem. Zawartość morskich dokumentów przewozowych. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE LOTNICZYM I KONTENEROWYM Rodzaje przesyłek w transporcie lotniczym. Rutkowski K. 1996: Logistyka. Proces logistyczny w usługach. Umowa spedycji. Zalecenia prewencyjne przy realizacji zleceń spedycji samochodowej. Dokumenty spedycyjne w transporcie morskim – sposób ich stosowania. Outsourcing jako źródło popytu na usługi logistyczne. Warszawa. Zasady stosowania routing order i instrukcji wysyłkowej. Pomiar zdolności do spełniania oczekiwań i wymagań klienta ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W USŁUGACH. Wspólny dokument przewozowy Konwencji CIM -SMGS. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH Koszty i ceny usług transportowych i spedycyjnych.J. Blaik P. Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka. identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych. Formularze zleceń spedycyjnych. Segmentacja według oczekiwanego poziomu obsługi i inne klasyfikacje klientów. tematyka wykładów Zagadnienia wstępne. Dokumentacja w Konwencji TIR. Naukowe PWN. Metoda nauczania: Wykład. systemów logistycznych oraz podstaw ekonomiki logistyki. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z omawianego zakresu. 2. Poznań. 1999: Logistyka w strategiach firm. Warszawa. 3. ISTOTA ORAZ PODMIOT I PRZEDMIOTY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ Pojęcie klienta w nowoczesnej logistyce. Inkaso dokumentowe – zasady stosowania. SGH. DOKUMETACJA W SPEDYCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Budowa i zawartość listu CMR. Zindywidualizowana obsługa logistyczna. Ceny usług i powierzchni magazynowych. Podstawy organizacji i zarządzania. PODSTAWOWE DOKUMENTY SPEDYCYJNE . 1. Warszawa. USŁUGI STANDARDOWE I DODATKOWE. Wyd. Ciesielski M. Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe problemy dotyczące zarządzania logistycznego. Dokumentacja spedycyjne w transporcie wodnym śródlądowym. ZNACZENIE I ROLA USŁUG LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Pojęcie usługi logistycznej. Przygotowanie do rozumienia szczegółowej wiedzy z zakresu szczegółowych przedmiotów logistycznych. rozumienia form i zasad zarządzania logistycznego. Znaczenie i zasięg transportu kontenerowego Specyfika dokumentacji kontenerowej.OFERTA SPEDYCYJNA. procesy logistyczne. ładunki i jednostki ładunkowe KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŁADUNKÓW. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie podstaw wiedzy z zakresu definiowania działalności logistycznej i łańcucha dostaw. jego zakres oraz najważniejsze pojęcia. PWE. Dokumentacja handlowa dla potrzeb spedycyjnych.przeznaczenie i stosowanie. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO W USŁUGACH Przedmiot i zakres logistyki w globalizujących się usługach.

Warszawa 2003. Gdańsk 1996 30 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . Fundacja Gospodarcza. Czynnik technologiczny w handlu krajów uprzemysłowionych 14. Zmiany na światowym rynku surowców energetycznych a międzynarodowa polityka handlowa b. narzędzia polityki handlowej) 6.). W systemie gospodarki rynkowej decyzje ekonomiczne podejmowana są przez przedsiębiorców. praktyka. Handel krajów uprzemysłowionych. Warszawa 2004. Warszawa 2006. Opis przedmiotu: a. Słuchacz początkowo będzie wprowadzany w zagadnienia teoretyczne związane z towarową wymianą międzynarodową a następnie zapozna się z polityką i praktyką. Polska w Unii Europejskiej. Zarys teorii i polityki handlowej. zdobędzie umiejętności by określić charakter umów handlowych i ocenić ich efekty.Unia Europejska.. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. 2000. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i narzędziami polityki handlowej. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – alternatywne teorie wymiany 5. Problemy handlowe krajów rozwijających się 15. polityka. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . PWE. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej – poklasyczne teorie wymiany 4. Kurs walutowy jako instrument polityki zagranicznej 7.: Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. tematyka wykładów 1. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych – rola WTO 11.zjawisko nakładania się handlu 13.: Ekonomika integracji europejskiej. Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej –klasyczne teorie wymiany 3. stąd umiejętność analizy sytuacji. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski . Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Poznanie tych zasad. Gdańsk. Współczesny handel międzynarodowy (znaczenie handlu. państwo może jedynie uczynić je mniej lub bardziej opłacalne. Reguły pochodzenia towarów 10.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Guzek M. metod i narzędzi jest głównym celem przedmiotu. Teoria. za pomocą których władza kieruje handlem zagranicznym. Warszawa 2006 Molle w. Wydawnictwo SGGW. funkcje i bariery handlu) 2. Pojęcia i zakres i podstawy traktatowe WPH 12. Zielińska-Głębocka A. metod i narzędzi. Polityka wymiany międzynarodowej (rodzaje polityki. celów i środków stosowanych przez władzę pozwoli w przyszłości podejmować trafniejsze decyzje ekonomiczne w zakresie produkcji i wymiany towarowej. tematyka ćwiczeń . PWE.Polityka handlowa Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL317 Kod przedmiotu 3 Semestr Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Politykę handlową pojmuje się jako zbiór reguł.: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego..zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Budnikowski A.. Kawecka –Wyrzykowska E. Synowiec E. Rytko A. Zasady polityki handlowej w poszczególnych stadiach integracji 9. Wolny handel a protekcjonizm 8. (red. IKiCHZ.

): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. miary 20. Raport o konkurencyjności Weresa M. Metoda nauczania: Wykład – prelekcja . Teoria. 2000.). Warszawa 2001. Zielińska-Głębocka A.. Polska w Unii Europejskiej. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 18.: Ekonomika integracji europejskiej. polityka. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw – pojęcia. cele i determinanty konkurencyjności 17. Wspólna polityka konkurencji wobec pomocy państwowej 24. Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . definicje. Wydawnictwo SGGW. Synowiec E. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z celami i czynnikami polityki konkurencji. Pozycja konkurencyjna Polski –porównywanie wyników gospodarczych i pozycji konkurencyjnej polski w handlu międzynarodowym 28. miary 21. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. PWE. definicje. Rymarczyk J (red. Konkurencja międzynarodowa – koncepcja” międzynarodowej linii pościgu”. Fundacja Gospodarcza. praktyka. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Konkurencyjność sektorowa w UE . Teoria. Gdańsk. praktyka.. Konkurencyjność sektorowa w UE – rolnictwo 25. Warszawa 2003. Warszawa 2004. tematyka ćwiczeń . Rytko A. SGH.Polityka konkurencji LFL318 3 do wyboru Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Semestr Status w programie studiów 30 30 3 Liczba godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia Liczba punktów ECTS dr Anna Rytko Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Jednostka organizacyjna Język wykładowy Cele i zadania przedmiotu: Popularność problematyki związanej z konkurencją jest dziś niekwestionowana. Gdańsk 2000.Unia Europejska.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Iskra W. Sytuacja wybranych gałęzi przemysłu w Polsce b. (red. zdobędzie umiejętności by określić strukturę rynku oraz siłę rynkową przedsiębiorstw. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi konkurencji a następnie z podstawowymi prawami polityki konkurencji na rynku światowym.. Warszawa 2006 Molle W. Istota.energia 27. Opis przedmiotu: b. zrozumie przed jakimi problemami staje polityka ochrony konkurencji. (red. Polska. tematyka wykładów 16. kosztowo-produktowa 19. Fundacja Innowacja. europejski i polskim. ‘luki technologicznej”. . Kawecka –Wyrzykowska E. Konkurencyjność sektorowa w UE – przemysł 26.). polityka. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek – pojęcia.): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z UE. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 23.). Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IKiCHZ. (red. (red. Europejska polityka konkurencji 22. Warszawa 2007. Zdobędzie kompetencje w dziedzinie oceny instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw czy sektorów.

Polityka bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Anna Rytko LFL319 Kod przedmiotu 30 3 Semestr do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS Polski Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: Na szczególną uwagę zasługuje problematyka bezpieczeństwa. Kawecka –Wyrzykowska E. polityka. Czech i Słowacji 10. Gdańsk. polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości jako pozostałe sfery będące dopełnieniem procesu integracji.). Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po wysłuchaniu wykładów zapozna się z zasadami współpracy politycznej krajów należących do Unii Europejskiej. Pojęcia i cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 3. Synowiec E. Molle W. Celem przedmiotu jest pokazanie i uzasadnienie słuszności współpracy między krajami europejskimi w drugim i trzecim filarze UE. Finansów Publicznych i Marketingu Jednostka organizacyjna Język wykładowy . Teoria. Postanowienia Rady Europejskiej z Tampere 14.Unia Europejska. Marszałek A. Warszawa 2007. Współpraca policyjna i sądowa Metoda nauczania: Wykład – prelekcja Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Wykład . Porozumienie z Schengen 12. Warszawa 2004. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi 8. 9.: Integracja Europejska. (red.(red. Cele polityki zagranicznej Polski. SGH. Początki współpracy europejskiej w wymiarze sprawiedliwości i obrony 11.: Ekonomika integracji europejskiej. Fundacja Gospodarcza. Unia Europejska wobec wojny w Iraku.). Polska w Unii Europejskiej. Warszawa 2004. PWE. Opis przedmiotu: c.Żukrowska K. praktyka. Zdobędzie umiejętność oceny działania państw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w wymiarze sprawiedliwości. Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Europejskiej . co integruje Wspólnotę Europejską?. 2000. IKiCHZ. III filar w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie amsterdamskim 13. Sposoby działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 5.zaliczenie Pomoce naukowe i literatura: Co dzieli . Perspektywy rozwoju WPZiB 7. Nowy wymiar bezpieczeństwa i obrony 6. status prawny Kosowa – przykłady funkcjonowania WPZiB. tematyka wykładów 1. Organy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4.. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt 2.

Logistyka miejska . Organizacja zadań składowania dóbr na rzecz miasta. 2. Wyd. Inteligentne systemy transportu (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą transportową miasta. Podstawy logistyki miejskiej.przestrzeń komunikacji i transportu. Telematyka transportu w mieście. Wyd. Warszawa 2005.. Makieła Z. systemy. Uniwersytetu Łódzkiego. System informacji transportowej. Marszał T. Poznań 2008 Tundys B. 9. Oferta usług logistycznych i infrastruktura centrów logistycznych. Witkowski J. Potrzeby przewozowe użytkowników miast. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Efektem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania. Gojlik A. Akad. Możliwości wdrożenia i organizacji systemu carpooling w polskich miastach. AE w Katowicach. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Logistyka transportu towarowego w mieście.). sterowania i nadzorowania przepływów osób i ładunków w miastach oraz umiejętności zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. AE w Katowicach. Warszawa 2008. Nowoczesne systemy pobierania opłat w komunikacji miejskiej – karta miejska. Istota. Wyd. Płynność przepływów ładunków i osób w mieście i jej ograniczenia. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta i aglomeracji. Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej.. i w Polsce. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach. Metoda nauczania: wykład. Przewozy osób i obsługa komunikacyjna miasta. Szołtysek J. jego cechy i funkcje... Carpooling i carsharing – zasady działania i przykłady zastosowania. System „Park and Ride” i „Bike and Ride” przykłady zastosowania w miastach Europy Zach. Systemy zarządzania transportem towarowym. (red. Pojęcie i funkcje centrów logistycznych. 6. Miasto Wrocław . (red. dyskusja. Tramwaje wodne. Klasyfikacja źródeł ruchu. Urządzenia nadzoru telewizyjnego.nowoczesna koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w mieście. praca w grupach.). Wyd. Zintegrowany systemy transportu zbiorowego. 4. „Transport Miejski i Regionalny” – miesięcznik naukowo techniczny. Infrastruktura transportu miejskiego. Czynniki rozwoju ITS. Przepływy ładunków w miastach i sposoby ich realizacji. Katowice 2007. Miasto. Systemy zarządzania ruchem drogowym. Wyd. 10. Gdynia 2002. Wrocław 2005. Rozwiązania integrujące transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście.Logistyka miejska Nazwa przedmiotu 30 Liczba godzin zajęć dr Arkadiusz Gralak Osoba odpowiedzialna za przedmiot Cele i zadania przedmiotu: LFL320 3 Kod przedmiotu Semestr 30 0 Wykłady Ćwiczenia Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Jednostka organizacyjna do wyboru Status w programie studiów 3 Liczba punktów ECTS polski Język wykładowy Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowania koncepcji logistycznych w kontekście zintegrowanych systemów obsługi przemieszczeń osób i ładunków na obszarach miejskich. Czynniki kształtujące miejskie potrzeby przewozowe. 11. Monitorowanie ruchu miejskiego i systemy identyfikacji pojazdów. Rola logistyki w zarządzaniu przepływami osób. PWR. Potrzeba wprowadzenia logistyki do zarządzania miastem. Logistyka w systemie zarządzania miastem. Difin.. Wyd. Struktura i zadania systemu logistycznego. Łódź 2006. (red. Przykłady rozwiązań w zakresie systemów dostaw ładunków w miastach. Opis przedmiotu: a) tematyka wykładów Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. Stawasz D. Wrocław 2004. Miasto jako system społeczno-ekonomiczny. Logistyka miejska. Użytkownicy miasta w aspekcie zachowań transportowych i komunikacyjnych. wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. System logistyczny miasta. Transport w logistyce miejskiej. infrastruktura logistyki miejskiej.). 7. Wyd. Wpływ komunikacji na rozwój miasta. Alternatywne formy komunikacji miejskiej.). Pomoce naukowe i literatura: Szołtysek J. Nowoczesne formy transportu towarowego w miastach. cel i zakres logistyki miejskiej. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. rozwiązania. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 44. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Systemy informatyczne i telematyka w logistyce miejskiej. Recykling odpadów. 3. 12. . Struktura i architektura systemu ITS. 5. Obiekty systemu i ich lokalizacja. Miejskie centra logistyczne. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Logistyka miejska – koncepcje. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Lokalizacja miejskich centrów logistycznych. AE w Poznaniu. System logistyczny gospodarki odpadami. Transport zbiorowy w miastach i na obszarach metropolitalnych. Morskiej. 1. Kongestia transportowa w mieście . Systemy dostaw ładunków w miastach. skutki i metody ograniczania. Model procesów komunikacyjnych w mieście. Szymczak M. Katowice 2006. Istota i cele zastosowania ITS.przyczyny. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast. 8. prezentacja studiów przypadku Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Praca projektowa nt. Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe. Logistyka utylizacji odpadów komunalnych i opakowaniowych. (red. KPZK PAN. Zintegrowane systemy zarządzania ruchem.. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Lewandowski K. Zaopatrzenie handlu i przemysłu na obszarze miasta. Tranzyt towarowy przez miasto. Bariery funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast.

KPEFPiM EFL301 KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KERiMSG KEiOP KEiOP K Agronomii K Agronomii KSHZ KPEFPiM KEiOP KZM EFL302 EFL303 EFL305 EFL309 EFL310 EFL311 EFL312 EKONOMIA 8 Rolnictwo źródłem energii odnawialnej 9 10 11 12 13 Technologie produkcji roślinnej Podstawy technologii produkcji zwierzęcej Turystyka i agroturystyka w Europie ABC tworzenia firmy Teoria popytu .. Sawicka J.. Suwara I. Filipiak T. Karbowiak K. Rytko A. Bagieński S. Krzyżanowski J..LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH Lp. Adamowicz M.. Wicka A. Sikorska-Wolak I.. Rytko A. Rekiel A. Wojewódzka A. Siudek T.ujęcie matematyczne 14 Programowanie rozwoju 15 E-biznes 16 Międzynarodowe organizacje finansowe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Polityka handlowa UE Rachunkowość bankowa Rachunkowość gospodarstw rodzinnych Międzynarodowa integracja gospodarcza Techniki pracy umysłowej Rynek ubezpieczeń Instytucje i usługi finansowe Podstawy integracji europejskiej Podstawy rozwoju lokalnego Podstawy socjologii Polityka gospodarcza Polityka rynku pracy w UE Turystyka wiejska Psychologia zarządzania Prawo administracyjne Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim Podstawy analizy konsumpcji Lokalizacja działalności gospodarczej Zarządzanie informacją EFL313 EFL315 EFL318 EFL320 EFL323 EFL KPEFPiM 324 KPEFPiM FFL301 KERiMSG FFL303 KPEFPiM KEiOP KEiOP KPEFPiM KEEiD KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEEiD KEEiD KEiPG KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KPEFPiM KEiOP KPEFPiM KPEFPiM KERiMSG KPEFPiM KEiOP FFL306 FFL308 FFL310 FFL312 FFL313 FFL314 FFL 315 ZFL302 ZFL303 ZFL304 ZFL305 ZFL306 ZFL307 ZFL310 ZFL311 ZFL313 ZFL314 ZFL315 ZFL316 ZFL320 ZFL318 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE . Kacprzak M. Sikorska-Wolak I. Wysmułek A.. Wołoszyn J. Siudek T. Wyszyński Z. Braja M. Jędrzejczyk I. NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY KATEDRA KOD KIERUNEK 1 Rynek usług publicznych 2 3 4 5 6 7 Polityka społeczno-gospodarcza UE Podstawy nauki o finansach Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i polityka rolna porównawcza Zachowania organizacyjne Bankowość Milewska A. Kacperska E. Stolarska A. Drejerska N. Ratajczak M. Zawojska A. Kondraszuk T. Strzębicki D. Braja M. Drejerska N. Kondraszuk T. Gralak A. Strasburger A. Bogacki P. Podstawka M. Paliszkiewicz J. Kacprzak M. Pudełkiewicz E. Sawicka J. Kacprzak M. Wróblewska E.. Podstawka M.. Drejerska N.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->