P. 1
pomiary wilgotnosci powietrza

pomiary wilgotnosci powietrza

|Views: 905|Likes:

More info:

Published by: Damian Szczesniak on Oct 13, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

POMIARY WILGOTNOSCI POWIETRZA

1. Cisnienie powietrza wilgotnego (cisnienie barometryczne) wg prawa Daltona jest suma cisnien skladnikowych powietrza s. w danej temperaturze. gdyz najmniejsze obnizenie temperatury spowoduje wykropIenie sie pewnej ilosci pary. która jest zalezna od temperatury. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. które moze w danej temperaturze wchlonac pewna ilosc pary wodnej. praca zbiorowa.'pomiary cieplne cz. Wlasnosci powietrza wilgotnego - 8.2) . Wilgotnosc bezwzgledna powietrza Pp jest stosunkiem masy pary mp do objetosci V powietrza wilgotnego mp PP=V- (8.uchegopg oraz pary wodnej pp Pb =Pg + Pp (8. natomiast powietrze nasycone zawiera juz maksymalna ilosc pary wodnej w danej temperaturze.stan ten nazywa sie punktem rosy.245 .mozna wiec do celów praktycznych traktowac powietrze atmosferyczne jako mieszanine powietrza suchego (skladajacego sie wylacznie z gazów) oraz pary wodnej.POMIARY WILGOTNOSCI POWIETRZA Na podstawie: . Warszawa 1993 8.1. Podstawowe definicje Powietrze atmosferyczne jest mieszanina gazowa zawierajaca zawsze pewna ilosc pary wodnej.]". W powie- trzu nasyconym para wodna cisnieniep p jest równe cisnieniu nasycenia w danej temperaturze .1. Zawartosc pary wodnej w powietrzu atmosferycznym zmienia sie.1) W powietrzu niedosyconym cisnienie skladnikowe pary wodnej p p jest mniejsze od cisnienia nasycenia pary wodnej p. powstanie mgly lub rosy. Ilosc pary wodnej znajdujacej sie w jednostce objetosci powietrza nie moze przekraczac pewnej wielkosci maksymalnej. a zachowanie sie jej jest odmienne od pozostalych gazów (mozliwosc-zmiany stanu skupienia) . Powietrze niedosycone jest to powietrze.

Do budowy wykresu h-x (rys.linie stalej zawartosci wilgoci sa pionowe. w g/kg.. J do ilosci powietrza suchego mg (8. .1.' ) . Przyjmujac.( p. suszarnictwo. Na osi poziomej jest naniesiona -skala zawartosci wilgoci x.4 ) Stopien nasycenia lfIjest stosunkiem stopnia wilgoci x do stopnia wilgoci x" powietrza nasyconego w tej samej temperaturze x If/ = x" Pb Pb - (8. 622 Pp Pb-Pp ~O . otrzymuje sie h =cPK t + x (C" t + r. -linie stalej entalpii biegna ukosnie (zazwyczaj pod katem 135° od osi 246 . .8) pp o 8. Wilgotnosc wzgledna powietrza wilgotnego rp jest stosunkiem wilgotnosci bezwzglednej Pp do maksymalnej ~lgotnosci bezwzglednej p. 8. w celu obrazowego przedstawienia procesów fizycznych zachodzacych w wilgotnym powietrzu oraz uproszczonego dokonywania obliczen.. qJ.2.6) Wyrazajac wartosc lfIw zaleznosci od wilgotnosci wzglednej rp otrzymuje sie If/=rp p" P (8. w tej samej temperaturze - pp - pp rp.1) stosuje sie ukosny uklad wspólrzednych. jak wentylacja.( p. ze dla takiej mieszaniny powietrza suchego oraz calej zawartosci wilgoci w postaci cieczy w temperaturze O°Centalpia równa sie zeru. ) (8. powszechne zastosowanie znajduja wykresy prezentujace w sposób graficzny zaleznosci parametrów f. Entalpia powietrza wilgotnego h O zawartosci wilgoci x kg/kg nazywa sie entalpie mieszaniny l kg powietrza suchego i x kg pary wodnej.3) Zawartosc wilgoci (stopien wilgoci) x jest stosunkiem masy pary wodnej mp x=--L mg Z równan stanu dla pary wodnej i powietrza suchego otrzymuje sie " x~O . w kJ/kg.5) m (8. Wykres MolIiera h-x W takich dzialach techniki cieplnej. Na lewej osi pionowej znajduje sie skala entalpii h. 622 rpPp " Pb-rpPp (8. klimatyzacja.h oraz x przy stalym cisnieniu (Pb = const).7) rp p.' dla tej samej temperatury. CzylIJest gestoscia pary wodnej przy jej cisnieniu Pp i temperaturze powietrza wil~ego. Moze byc równiez okreslona jako stosunek cisnienia skladnikowego pary Pp do jej cisnienia maksymalnego p.

I . 247 I . fi 30 20 II I. w prostokatnym ukladzie wspólrzednych obszar powietrza niedosyconego wypadlby zbyt waski. Linie stalej wilgotnosci wzglednej rp = const stanowia rodzine krzywych rp biegnacych skosnie od lewego dolnego rogu wykresu ku górze. Wykres h-x dla powietrza wilgotnego pionowej). 8. 10 o -10 Rys. Krzywa =I (stan nasycenia powietrza para) oddziela obszar powietrza niedosyconego (powyzej krzywej rp = I) od obszaru mgly (ponizej krzywej rp= 1).1.~ III ~ 50 h kJ kg 40 t.

adiabatyczne rozprezanie gazu. Jest to metoda skomplikowana i klopotliwa. efekt Peltiera - chlodzenie termoelektryczne. h tA tr XA x Rys. ({JA wilgotnosc wzgledna badanego powietrza Higrometry wlosowe Wykorzystano tu wlasnosci wlosów ludzkich. tr . Na linii nasycenia a. przy czym izoterma t = O°C w obszarze powietrza niedosyconegojest pozioma. Efekt chlodzenia powierzchni mozna uzyskac przez parowanie cieczy latwowrzacych (higrometr Daniella). ukladem pro~ch prawie równoleglych do izentalp. 248 . psychrometry. Pomiar wilgotnosci powietrza W zaleznosci od budowy i zasady dzialania przyrzady do pomiaru wilgotnosci powietrza mozna podzielic na: higrometry. temperatury poczatku kondensacji pary wodnej na chlodnej powierzchni metalowej lub szklanej (lustra higrometru). Schemat higrometru wlosowego przedstawiono na rys. 8. Okreslenie stanu powietrza na wykresie h-x przedstawiono na rys. tA . Higrometry Higrometry absorpcyjne (grawimetryczne) Pomiar polega na pochlanianiu pary wodnej z powietrza przez material absorbujacy i wyznaczaniu wilgotnosci bezwzglednej. Proces kondensacji pary wodnej z powietrza odbywa sie przy stalej zawartosci wilgoci (x = const). uzywana do wzorcowania i w pomiarach laboratoryjnych. 8.= l izotermy ulegaja zalamaniu i w obszarze mgly sa. Ze wzgledu na prostote budowy i dzialania higrometry wlosowe sa powszechnie stosowane.2.temperatura badanego powietrza.3.2. Poniewaz przyjeto. 8.temperatura punktu rosy.2. Dokladnosc pomiaru zawiera sie w granicach :t3 %. re entalpia l kg powietrza suchego dla t = O°C równa sie zeru.2. 8.1.Izotermy t =const stanowia w obszarze powietrza niedosyconego uklad prostych nierównoleglych. Wyznaczanie wilgotnosci wzglednej ({Jna wykresie h-x wg wskazan higrometru kondensacyjnego. 8. zwierzecych oraz niektórych wlókien syntetycznych polegajace na zmianie ich dlugosci pod wplywem zmian wilgotnosci powietrza. wiec linie t = O°Coraz h = O kJ/kg przecinaja sie na lewej osi pionowej. przy zakresie pomiarowym 30+ l 00% wilgotnosci wzglednej. tj. Higrometry kondensacyjne Wykorzystano tu pomiar temperatury punktu rosy.

zakres stosowania tylko w temperaturze do 50°C.skala 2 - dzwignia. Z a l e t a higrometrów wlosowych jest mozliwosc pomiaru wilgotnosci powietrza w temperaturze ponizej O°C oraz bardzo maly wplyw temperatury na krzywa wzorcowania. Higrometry z wlókien syntetycznych moga byc stosowane w temperaturze do 120°C i nie wymagaja regeneracji. 5 .rezystory. 8. R) = R4 . A . l podparcia dzwigni. 6 .rezystory (spirale platynowe). 4 sprezyna dzwigni. -I Rys. Higrometry rejestrujace w sposób ciagly zmiane wilgotnosci powietrza to .punkt Higrometry z wlosem ludzkim maja nastepujace wady: . 8. Schemat higrometru wlosowego.koniecznosc starannego odtluszczenia wlosów. Zmiana wilgotnosci powietrza wokól rezystora Rl lub R2 powoduje zmiane temperatury spirali rezystora na skutek zmiany przewodnictwa cieplnego wokól r- /(. .koniecznosc okresowej regeneracji.wystepowanie zjawiska histerezy. . Schemat higrometrudzialajacegona zasadzie zmiany przewodnictwacieplnegowilgotnego powietrza.4.amperomierz - 249 l J . Higrometry. a regulujace wilgotnosc powietrza to higrostaty (styki elektryczne wartosci maksymalnej i minimalnej). 8. .4) wystepuja rezystory R} = R2~ R3 =R4 (spirale platynowe). RI. 3 - .:'l 4 1 Rys. higrografy.wiazka wlosów odtluszczonych.3. - wskazówka. Nie wymagaja równiez regeneracji higrometry pracujace na zewnatrz pomieszczen. których budowe oparto na zasadzie zmiany przewodnictwa cieplnego powietrza W ukladzie elektrycznego mostka Wheatsone'a (rys. G galwanometr. R2 .

wskutek czego temperatura czujnika wzrasta do chwili osiagniecia temperatury przemiany. Higrometry pojemnosciowe Zasada dzialania jest oparta na pomiarze admitancji (pojemnosci) porowatej warstwy higroskopijnej. To z kolei powoduje absorpcje wilgoci z powietrza i ponowne ogrzewanie czujnika. Czujniki chlorolitowe sa stosowane w zakresie temperatury -207 + 100°C i.wilgotnosci wzglednej 1071000/0. Charakteryzuje sie duza staloscia charakterystyki przy zmianach temperatury oraz mala bezwladnoscia wskazan. Na rys..5.2 I -I- ~ I h L. Schemat ideowy higrometru chlorolitowego. odpowiadajacej temperaturze punktu rosy. Wychylenie mozna R wyskalowac w % wilgotnosci wzglednej. Proces ten powtarza sie az do ustalenia sie stanu równowagi w temperaturze przemiany. elektrody umieszczone w elektrolicie (nienasycone roztwory soli lub kwasów). '° . zmiana wilgotnosci powietrza powoduje zmiane stezenia elektrolitu.rezystora. Cisnienie skladnikowe pary wodnej nad powierzchnia elektrolitu wzrasta.odczytuje sie na odpo\\lednio wyskalowanYm amperomierzu. Higrometry z ogrzewanymi czujnikami Czujnikiem pomiaroWYm najczesciej jest termometr rezystancyjny (rys. przerywa sie przeplYw pradu. Wskazówka galwanometru wychyli sie.transformator..elektrody. Wskutek tworzenia sie krysztalów chlorku litu (LiCI) o wlasnosciach higroskopijnych.5) z umieszczona na nim tkanina z wlókna szklanego nasycona roztworem chlorku litu i nawinietymi dwiema elektrodami. l . 4 ~ ~ 20+200S2. 8. Higrometry rezystancyjne Czujniki tych higrometrów skladaja sie z elektrod rozdzielonych warstwa higroskopijna zmieniajaca przewodnosc elektryczna przy zmianie wilgotnosci powietrza. . 8. 3 . . Napiecie przylozone do elektrod powoduje przeplyw pradu przez elektrolit.: Rys. 5 . wartosc wilgotnosci wzglednej a. Znajac temperature punktu rosy i temperature powietrza mozna okreslic wilgotnosc wzgledna powietrza.higrometry z czujnikami elektrolitycznymi. powodujac odparowanie wody z roztworu . 8. na warstwie higroskopijnej nastepuje pochlanianie wilgoci z otoczenia. gdy R) . o..czujnik termometru rezystancyjnego. dyfundujaca woda powoduje spadek przewodnictwa elektrycznego warstwy.1.6 pokazano higrometr punktu rosy ze szklanymi termometrami. Czujnik jest kondensatorem o zlotej i aluminiowej porowatej elektrodzie. Higrometry rezystancyjne mozna podzielic na dwie grupy: . 4 . 2.higrometry z czujnikami sorpcyjnymi. 2 .do otaczajacego powietrza i zmniejsza przewodnosc elektryczna.rezystor rozruchowy 250 l '.wlókno szklane nasycone wodnym roztworem chlorku litu (LiCI). powodujac ochlodzenie czujnika. w której nie wystepuje WYmianawilgoci miedzy chlorkiem litu a otoczeniem.

7 sklada sie z dwóch termometrów. 2 . 8.termometr temperatury powietrza. którego czujnik jest owiniety higroskopijna koszulka zwilzana woda destylowana. Psychrometry Psychrometr jest klasycznym przyrzadem do pomiaru wilgotnosci powietrza umozliwiajacym osiagniecie najwiekszej dokladnosci pod warunkiem wlasciwego uzytkowania. Termometr suchy wskazuje temperature powietrza. 3 .. termometru suchego i termometru mokrego. Róznice wskazan termometru suchego i mokrego nazywa sie róznica psychrometryczna. =====<3: Wilgotnosciomierz punktu rosy .termometrsuchy. temperture tennometru mokrego. tzw. 1 .2.I 7 1 2 ~ 6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .2.7 . ze w warstwie powietrza graniczacego bezposrednio z tennometrem mokrym ustali sie stan nasycenia powietrza para wodna. 4 .7. I I : 'I I I . 5 .wentylatorek I Podstawa pomiaru jest zalozenie. Na skutek róznicy cisnien skladnikowych pary wodnej w tej warstwie i otaczajacym powietrzu nastapi parowanie wody z higroskopijnej warstwy tennometru mokrego i ochlodzenie czujnika do temperatury odpowiadajacej granicy chlodzenia. 6 . im powietrze otaczajace jest bardziej 251 .koszulka higroskopijna. .elektrody metalowe. Jest ona tym wieksza.obudowa i III I 8. Higrometr punktu rosy ze szklanymi termometrami. tzw. 4 . Zasadadzialaniapsychrometru. I I I II 1/~~:~~ 2/ ~ \i Rys.oslonaperforowana. 3 .termometr punktu rosy.termometr 1 mokry.1 Rys. 8.zbiornik rteci termometru punktu rosy. Psychrometr przedstawiony na rys.6. a termometr mokry.2 . 8. 1.warstwa wlókna azbestowego.

lm .cisnienie skladnikowe pary wodnej w badanym powietrzu.. tennometru suchego. oC. Wykres zaleznosci stalej psychrometrycznej od predkosci przeplywu powietrzaA =f{w) f l I Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazaly. temperatury termometru mokrego oraz od konstrukcji psychrometru. K-1.stala psychrometrycznalub wspólczynnikpsychrometryczny.. Cieplo pobrane od powietrza na odparowanie wody z koszulki termometru mokrego. cisnienia i wilgotnosci badanego powietrza. ale i od konstrukcji psychrometru (wymiarów i ksztaltu czujnika . Pa.I r suche. Znajac temperature termometru suchego ts (która jest równa temperaturze I badanego powietrza) i..cisnienie nasycenia pary wodnej w temperaturze I ts . oC.(m)Pb 100 " ll Pps Pps % (8.zbiorniczka cieczy termometrycznej) oraz w mniejszym stopniu od temperatury.m .A (ts . mozna wyznaczyc z dostateczna dokladnoscia wilgotnosc powietrza dla temperatury do 50°C ze wzoru Sprunga rp= Pp = P.9) r gdzie: Pp . Pa." 8'10-4 :::. Pb - cisnienie barometryczne w chwili . . 8.9 przedstawiono wyniki badan zmiany stalej psychrometrycznej. ze wartosc stalej psychrometru A zalezy nie tylko od predkosci przeplywu powietrza.temperatura tennometru mokrego.:: '-a: f I 7'10-4 I i I l 6'1O-4[ O 12345678 wJm/s Rys.temperatura tennometru suchego..10-4 I t '. W powietrzu nasyconym ({O 100%) oba termometry wskazujajednakowa = temperature. I 9. I Zaleznosc A =j{w) przedstawiono na rys. predkosci przeplywu gazu wokól czujnika termometru mokrego. IL. tzn. przy ustalonej wymianie ciepla i swobodnym doplywie masy. Mozna przyjac. m/s.8. nia pary wodnej w temperaturze tennometru mokrego. Na rysunku 8.10) gdzie w jest predkoscia przeplywu powietrza wokól czujnika tennometru mokrego. Na podstawie badan ustalono empiryczny wzór dla powietrza I A = (65+ 6:5) r K-1 10-5 (8.$ . Stala psychrometryczna jest zalezna od rodzaju gazu. ze proces ten jest zblizony do adiabatycznego. A . P. zachodzi bez wymiany ciepla z otoczeniem.oC-I.tm. Pa. p. 8. 252 I . wraca do powietrza w postaci ciepla parowania wody.m I - cisnienie nasycepomiaru: Pa.8..temperature termometru mokrego .

10-4 0 -4 fi'~ O 1 w. z których jeden jest zaopatrzony w koszulke i zbiorniczek wody destylowanej do jej nawilzania. 8. rzy P temperaturach wyzszych od 50°C rosnie blad spowodowany nieadiabatycznym procesem nawilzania. I 8 mm) l. Pusanowa (punkty PlO .70.4+0.Cisnienia nasycenia pary wodnej P. 8. gdy na koszulce termometru znajduje sie jednoczesnie woda i lód. Yarnarumoto (krzywa 4 . m/s P1D -< P4 3 Rys. Psychrometr Augusta Psychrometr Augusta jest to zestaw dwóch termometrów. dlugosc 8 mm).zbiorniczki cylindryczne t/J4 mm.i I W niskich temperaturach badanego powietrza woda w koszulce termometru mokrego moze zamarznac.10) ma czujniki termometrów zabezpieczone przed wplywem promieniowania oraz wymuszony przeplyw powietrza z predkoscia 2.::::::?- 13'10-4y. Psychrometr ten ma przypadkowy przeplyw powietrza wokól termometrów i nie nadaje sie do pomiarów dokladnych.m [hPa] nalezy pfZ)jac z tablic opracowanych dla pary nasyconej lub z wykresu h-x. W zwiazku z powyzszym nie nalezy dokonywac pomiaru psychrometrem.5 m/s. Obliczajac ze wzorów (8.zbiorniczki kuliste t/J9 mm). Psychrometry Assmanna sa przyrzadami prostymi w budowie. Lykowa (krzywa 3 zbiorniczki cylindryczne t/J4 mm. dlugosc - - I . Konieczna jest tutaj znajomosc cisnienia barometrycznego w chwili pomiaru lub przyjecie sredniej wartosci dla Polski (tj. krzywa 2 . I Ii :1 . = 0. dla przxjetych wielkosci w : ! I i I I 1 .. i I I I I 'I I I I II I . W skazania jego nalezy traktowac jako orientac)jne (w niesprzyjajacych warunkach bledy pomiaru moga dochodzic do 15%).s i P.10-5 K-J.9) i (8. punkty p 4 . 1000 hPa). (2'10-4 11'10-4 Pro I I II: 8'10-4 7. Korzystajac z psychrometru Augusta.1 I.wilgotnosc wzgledna 5-. Uzywane sa wiec powszechnie do pomiarów wilgotnosci wzglednej powietrza oraz do wzorcowania innych psychrometrów i higrometrów. co spowoduje pewna zmiane stalej psychrometrycznej.10). Zaleznosc stalej psychrometryc11lej od predkosci przeplywu powietrza wg: Zworykina (krzywa 1 zbiorniczki kuliste t/J 10 mm.-50°C. wygodnymi w uzyciu i dajacymi jednoczesnie wystarczajaco dokladne wyniki pomiarów. Zakres pomiarowy: temperatura 0-..10-5 K-J~Pb = 1000 hPa mamy 253 . to wilgotnosc wzgledna powietrza mozna wyznaczyc trzema sposobami: 1. dlugosc 8 mm).-95%.9. Jezeli sa znane odczyty termometrów suchego i mokrego.zbiorniczki kuliste t/J lO mm.5 m/s~ A = 80.zbiorniczki cylindryczne t/J 4 mm. Psychrometr Assmanna Psychrometr Assmanna (rys. czemu odp'owiada wartosc stalej psychrometrycznej A = 67.

m . !::. Wyznaczajac wilgotnosc powietrza z wykresu h-x badz wykresu Camera.lm) 100 " P ps 2.11 ) Dla psychrometru Assmanna zas dla przyjetych A . 8.w = 2.klucz do nakrecania sprezyzyI1y I I I I - oslona. = 67. jako stan powietrza otaczajacego. rp= P. które opracowano dla cisnienia Pb = 1007 hPa.tm . 1 .11.68 (ts .0. I sie psychrometrem I 3. 8.10-5 K-1 oraz dla zakresu I temperatury -30°C+ +45°C. J . Wyznaczanie wilgotnosci wzglednej powietrza na wykresie h-x pokazano na rys. stalej psychrometrycznej: dla wopy Aw = 50.t ts.10.7.5m/s. 2 4 .10-5 K-1.3 i I II Ii I : I Rys.0. Tablice umozliwiaja wprowadzenie pewnych poprawek w zaleznosci od aktualnego cisnienia barometrycznego. Przy poslugiwaniu mozna korzystac z wykresu rp=f(ts.t). . Odczytujac z gotowych tablic lub wykresów psychrometrycznych. = odczytuje sie wilgotnosc wzgledna rp.8"(ts P ps K-1.m . dla lodu AL = 43. 3 - wentylatorek.10-5 rp= = 1000 hPa mamy (8. punkt A o wilgotnosci wzgledneJ rpo. Przy poslugiwaniu sie psychrometrem Assmanna mozna korzystac z tablic psychrometrycznych. Psychrometr Assmanna.tulejki.Pb lm) 100 wielkosci (8. Dla odczytanej temperatury termometru suchego ts i róznicy psychrometrycznej !::.12) I P. 254 'I I I I. Prowadzac z punktu M izentalpe h = const do przeciecia z izotermats= const otrzyma sie.

r I kJ h. 8. kg \ I l g x. nastepnie prowadzac izentalpe hM. Dokladny odczyt mozna uzyskac. const do przeciecia z izotenna ts' znajduje sie punkt A' o wilgotnosci rzeczywistej rp.11. 8. 8. 8. 255 . Wykres bledów dla wskazan psychrometrów rp = l i t~ znajduje sie punkt M' (rys. 8. wówczas z punktu M prowadzi sie linie bedaca przedluzeniem izotenny tm obszaru mgly w obszar powietrzaniedosyconegoi w miejscuprzecieciaz izotenna ts znajduje sie punkt A.12).3 0.1 .12).2 0.13) -30 -10 O 1020 40 60 80 100 tm. Wyznaczaniewilgotnosci wzglednej wg wskazanpsychrometruna wykresie h-x Niedokladnosci w odczytach wilgotnosci wzglednej rpna wykresie wynikaja z zalozenia. znajdujac blad wskazan tennometru mokrego w funkcji predkosci przeplywu powietrza (rys. ze proces nawilzania jest adiabatyczny oraz z faktu.5 0. ze tennometr mokry wskazujetemperature wyzsza (tm nie osiaga temperaturygranicy chlodzenia). a nastepnie oblicza wlasciwa temperature tm ze wzoru . Z przeciecia = Jezeli na wykresie h-x wystepuja izotenny obszaru mgly. t~ = tm-~(ts 100 60 30 20 10 6 -4 2 1 0. kg Rys. Oc Rys.lm) (8. znalezionypoprzednio przy uzyciu wykresu bledów (rys.12.11). Znajac tm oraz w odczytuje sie B.

8. higrometr wlosowy. w którym pochlaniaczem jest woda. 8. znajac temperature termometru suchego ts oraz termometru mokrego tm' mozna wyznaczyc w punkcie ich przeciecia wilgotnosc wzgledna rp. Czujnik termometru mokrego jest owiniety gaza zwilzana okresowo lub zanurzona w zbiorniczku wody destylowanej. Dla zmierzonej temperatury ts i tm oraz predkosci powietrza w okresla sie wilgotnosc wzgledna powietrza rpze wzorów (8. termoelementy.Wykres Carriera jest wykresem psychrometrycznym. 8. wykresu h-x lub wykresu t-x.2.3. Schemat pomiaru wilgotnosci powietrza w kanale (tunelu) Predkosc powietrza w kanale mierzy sie jednym ze znanych sposobów pomiaru predkosci powietrza. Pomiary wilgotnosci powietrza w wysokich temperaturach W przypadku pomiaru wilgotnosci powietrza o temperaturze powyzej 100°C mozna go przeprowadzic za pomoca higrometru punktu rosy. psychrometr. termometry: cisnieniowe. higrometr absorpcyjny.13.2. Inne typy psychrometrów W psychrometrach zamiast termometrów rteciowych (cieczowych) mozna stosowac np. ts tm I An@mometr H- ~-- " Rys. higrometru absorpcyjnego. Pomiary wilgotnosci powietrza w niskich i wysokich temperaturach Pomiary wilgotnosci powietrza w niskich temperaturach W niskich temperaturach powietrza (ponizej O°C) najczesciej stosowanymi przyrzadami sa: higrometr z ogrzewanym czujnikiem. przez która przepuszcza sie powietrze. Assmanna.10). higrometr z czujnikami chlorolitowymi. rezystancyjne.4. Termometry suchy i mokry (rys. Pomiary wilgotnosci powietrza w kanale (tunelu) W przypadku przeplywu powietrza ze stala predkoscia wewnatrz przewodu (kanalu) o przekroju kolowym lub prostokatnym wilgotnosc wzgledna powietrza mozna wyznaczyc metoda psychrometryczna.13) mocuje sie w korkach gumowych lub igelitowych. regulacyjny badz rejestrujacy wartosc wilgotnosci wzglednej powietrza. 256 . a po ochlodzeniu i osuszeniu wyznacza wilgotnosc powietrza opuszczajacego chlodnice oraz okresla sie ilosc wykropIonej wilgoci w chlodnicy. za pomoca którego. 8. Poza pomiarem temperatury czujniki te moga byc wykorzystane jako element sterujacy.9) i (8.

przez wspólny pom.psychrometr Assmanna. . nad którego powierzchnia utrzymuje sie okreslona wilgotnosc powietrza.przez pomiar badanYffihigrometrem powietrza o znanej wilgotnosci.2. wytworzonej przez odpowiedni generator wilgotnosci. roztworem kwasu lub soli). do celów technicznych z wystarczajaca dokladnoscia mozna uznac za przyrzad wzorcowy . .iar nieznanej wilgotnosci powietrza higrometrem badanYffi i wzorcowym.5. Jako higrometry wzorcowe przyjmuje sie higrometry absorpcyjne (grawimetryczne) podajace bezwzgledna zawartosc wilgoci w powietrzu. Wzorcowanie higrometrów Wzorcowanie i sprawdzanie higrometrów moze byc wykonane dwiema metodami: . lub wilgotnosci utrzYffiujacejsie nad roztworem higrostatycznYffi (np.8.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->