P. 1
pomiary wilgotnosci powietrza

pomiary wilgotnosci powietrza

|Views: 908|Likes:

More info:

Published by: Damian Szczesniak on Oct 13, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

POMIARY WILGOTNOSCI POWIETRZA

Podstawowe definicje Powietrze atmosferyczne jest mieszanina gazowa zawierajaca zawsze pewna ilosc pary wodnej. W powie- trzu nasyconym para wodna cisnieniep p jest równe cisnieniu nasycenia w danej temperaturze .1. w danej temperaturze.uchegopg oraz pary wodnej pp Pb =Pg + Pp (8. Cisnienie powietrza wilgotnego (cisnienie barometryczne) wg prawa Daltona jest suma cisnien skladnikowych powietrza s.2) .POMIARY WILGOTNOSCI POWIETRZA Na podstawie: . Powietrze niedosycone jest to powietrze. powstanie mgly lub rosy. Warszawa 1993 8.]". praca zbiorowa. która jest zalezna od temperatury. natomiast powietrze nasycone zawiera juz maksymalna ilosc pary wodnej w danej temperaturze. Wilgotnosc bezwzgledna powietrza Pp jest stosunkiem masy pary mp do objetosci V powietrza wilgotnego mp PP=V- (8.245 . gdyz najmniejsze obnizenie temperatury spowoduje wykropIenie sie pewnej ilosci pary.'pomiary cieplne cz.1) W powietrzu niedosyconym cisnienie skladnikowe pary wodnej p p jest mniejsze od cisnienia nasycenia pary wodnej p.mozna wiec do celów praktycznych traktowac powietrze atmosferyczne jako mieszanine powietrza suchego (skladajacego sie wylacznie z gazów) oraz pary wodnej. Ilosc pary wodnej znajdujacej sie w jednostce objetosci powietrza nie moze przekraczac pewnej wielkosci maksymalnej. Zawartosc pary wodnej w powietrzu atmosferycznym zmienia sie.1.1. Wlasnosci powietrza wilgotnego - 8. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. które moze w danej temperaturze wchlonac pewna ilosc pary wodnej. a zachowanie sie jej jest odmienne od pozostalych gazów (mozliwosc-zmiany stanu skupienia) .stan ten nazywa sie punktem rosy.

-linie stalej entalpii biegna ukosnie (zazwyczaj pod katem 135° od osi 246 . suszarnictwo. ze dla takiej mieszaniny powietrza suchego oraz calej zawartosci wilgoci w postaci cieczy w temperaturze O°Centalpia równa sie zeru. Do budowy wykresu h-x (rys. 622 rpPp " Pb-rpPp (8. w kJ/kg.( p...7) rp p. Na osi poziomej jest naniesiona -skala zawartosci wilgoci x. 8.8) pp o 8.' dla tej samej temperatury. Przyjmujac.3) Zawartosc wilgoci (stopien wilgoci) x jest stosunkiem masy pary wodnej mp x=--L mg Z równan stanu dla pary wodnej i powietrza suchego otrzymuje sie " x~O . J do ilosci powietrza suchego mg (8. powszechne zastosowanie znajduja wykresy prezentujace w sposób graficzny zaleznosci parametrów f.h oraz x przy stalym cisnieniu (Pb = const). .6) Wyrazajac wartosc lfIw zaleznosci od wilgotnosci wzglednej rp otrzymuje sie If/=rp p" P (8. w tej samej temperaturze - pp - pp rp. Entalpia powietrza wilgotnego h O zawartosci wilgoci x kg/kg nazywa sie entalpie mieszaniny l kg powietrza suchego i x kg pary wodnej. Wykres MolIiera h-x W takich dzialach techniki cieplnej. Moze byc równiez okreslona jako stosunek cisnienia skladnikowego pary Pp do jej cisnienia maksymalnego p.' ) . jak wentylacja.4 ) Stopien nasycenia lfIjest stosunkiem stopnia wilgoci x do stopnia wilgoci x" powietrza nasyconego w tej samej temperaturze x If/ = x" Pb Pb - (8. klimatyzacja. otrzymuje sie h =cPK t + x (C" t + r.1. ) (8. . CzylIJest gestoscia pary wodnej przy jej cisnieniu Pp i temperaturze powietrza wil~ego.2. Wilgotnosc wzgledna powietrza wilgotnego rp jest stosunkiem wilgotnosci bezwzglednej Pp do maksymalnej ~lgotnosci bezwzglednej p. w celu obrazowego przedstawienia procesów fizycznych zachodzacych w wilgotnym powietrzu oraz uproszczonego dokonywania obliczen.( p. w g/kg. Na lewej osi pionowej znajduje sie skala entalpii h.5) m (8. 622 Pp Pb-Pp ~O .1) stosuje sie ukosny uklad wspólrzednych. qJ.linie stalej zawartosci wilgoci sa pionowe.

8. Linie stalej wilgotnosci wzglednej rp = const stanowia rodzine krzywych rp biegnacych skosnie od lewego dolnego rogu wykresu ku górze. Krzywa =I (stan nasycenia powietrza para) oddziela obszar powietrza niedosyconego (powyzej krzywej rp = I) od obszaru mgly (ponizej krzywej rp= 1). fi 30 20 II I. 247 I . w prostokatnym ukladzie wspólrzednych obszar powietrza niedosyconego wypadlby zbyt waski. 10 o -10 Rys.1.~ III ~ 50 h kJ kg 40 t. Wykres h-x dla powietrza wilgotnego pionowej).I .

re entalpia l kg powietrza suchego dla t = O°C równa sie zeru. h tA tr XA x Rys.1.2. zwierzecych oraz niektórych wlókien syntetycznych polegajace na zmianie ich dlugosci pod wplywem zmian wilgotnosci powietrza. 8. tr . Higrometry kondensacyjne Wykorzystano tu pomiar temperatury punktu rosy. Okreslenie stanu powietrza na wykresie h-x przedstawiono na rys. Na linii nasycenia a. tj.3. ukladem pro~ch prawie równoleglych do izentalp. Wyznaczanie wilgotnosci wzglednej ({Jna wykresie h-x wg wskazan higrometru kondensacyjnego.2. adiabatyczne rozprezanie gazu. temperatury poczatku kondensacji pary wodnej na chlodnej powierzchni metalowej lub szklanej (lustra higrometru).temperatura badanego powietrza. przy czym izoterma t = O°C w obszarze powietrza niedosyconegojest pozioma. ({JA wilgotnosc wzgledna badanego powietrza Higrometry wlosowe Wykorzystano tu wlasnosci wlosów ludzkich. efekt Peltiera - chlodzenie termoelektryczne. Ze wzgledu na prostote budowy i dzialania higrometry wlosowe sa powszechnie stosowane.2.= l izotermy ulegaja zalamaniu i w obszarze mgly sa.2. psychrometry. 8. 8. 8. Jest to metoda skomplikowana i klopotliwa.temperatura punktu rosy. tA . przy zakresie pomiarowym 30+ l 00% wilgotnosci wzglednej. Pomiar wilgotnosci powietrza W zaleznosci od budowy i zasady dzialania przyrzady do pomiaru wilgotnosci powietrza mozna podzielic na: higrometry. Schemat higrometru wlosowego przedstawiono na rys.Izotermy t =const stanowia w obszarze powietrza niedosyconego uklad prostych nierównoleglych. Dokladnosc pomiaru zawiera sie w granicach :t3 %. 248 . Higrometry Higrometry absorpcyjne (grawimetryczne) Pomiar polega na pochlanianiu pary wodnej z powietrza przez material absorbujacy i wyznaczaniu wilgotnosci bezwzglednej. uzywana do wzorcowania i w pomiarach laboratoryjnych. Poniewaz przyjeto. 8. Efekt chlodzenia powierzchni mozna uzyskac przez parowanie cieczy latwowrzacych (higrometr Daniella). Proces kondensacji pary wodnej z powietrza odbywa sie przy stalej zawartosci wilgoci (x = const). wiec linie t = O°Coraz h = O kJ/kg przecinaja sie na lewej osi pionowej.

. Schemat higrometru wlosowego. 5 . -I Rys. a regulujace wilgotnosc powietrza to higrostaty (styki elektryczne wartosci maksymalnej i minimalnej).amperomierz - 249 l J .zakres stosowania tylko w temperaturze do 50°C. R) = R4 .:'l 4 1 Rys. l podparcia dzwigni.3. G galwanometr.koniecznosc starannego odtluszczenia wlosów. . 8.4) wystepuja rezystory R} = R2~ R3 =R4 (spirale platynowe). RI.wiazka wlosów odtluszczonych. Higrometry. Schemat higrometrudzialajacegona zasadzie zmiany przewodnictwacieplnegowilgotnego powietrza.rezystory (spirale platynowe). 6 .koniecznosc okresowej regeneracji. 8. Z a l e t a higrometrów wlosowych jest mozliwosc pomiaru wilgotnosci powietrza w temperaturze ponizej O°C oraz bardzo maly wplyw temperatury na krzywa wzorcowania. 3 - . A .4.rezystory. 4 sprezyna dzwigni. higrografy. R2 . Zmiana wilgotnosci powietrza wokól rezystora Rl lub R2 powoduje zmiane temperatury spirali rezystora na skutek zmiany przewodnictwa cieplnego wokól r- /(. Higrometry z wlókien syntetycznych moga byc stosowane w temperaturze do 120°C i nie wymagaja regeneracji. 8. Nie wymagaja równiez regeneracji higrometry pracujace na zewnatrz pomieszczen. których budowe oparto na zasadzie zmiany przewodnictwa cieplnego powietrza W ukladzie elektrycznego mostka Wheatsone'a (rys. Higrometry rejestrujace w sposób ciagly zmiane wilgotnosci powietrza to . - wskazówka.wystepowanie zjawiska histerezy.skala 2 - dzwignia. .punkt Higrometry z wlosem ludzkim maja nastepujace wady: .

'° . To z kolei powoduje absorpcje wilgoci z powietrza i ponowne ogrzewanie czujnika. Schemat ideowy higrometru chlorolitowego. Czujnik jest kondensatorem o zlotej i aluminiowej porowatej elektrodzie.. 3 .rezystora.wilgotnosci wzglednej 1071000/0. 8..: Rys.transformator. wartosc wilgotnosci wzglednej a.czujnik termometru rezystancyjnego. 8. Wskazówka galwanometru wychyli sie. 4 ~ ~ 20+200S2. wskutek czego temperatura czujnika wzrasta do chwili osiagniecia temperatury przemiany. przerywa sie przeplYw pradu. dyfundujaca woda powoduje spadek przewodnictwa elektrycznego warstwy. l . Wychylenie mozna R wyskalowac w % wilgotnosci wzglednej. Znajac temperature punktu rosy i temperature powietrza mozna okreslic wilgotnosc wzgledna powietrza.higrometry z czujnikami elektrolitycznymi. Proces ten powtarza sie az do ustalenia sie stanu równowagi w temperaturze przemiany. Higrometry pojemnosciowe Zasada dzialania jest oparta na pomiarze admitancji (pojemnosci) porowatej warstwy higroskopijnej.wlókno szklane nasycone wodnym roztworem chlorku litu (LiCI). Higrometry rezystancyjne Czujniki tych higrometrów skladaja sie z elektrod rozdzielonych warstwa higroskopijna zmieniajaca przewodnosc elektryczna przy zmianie wilgotnosci powietrza. gdy R) . Cisnienie skladnikowe pary wodnej nad powierzchnia elektrolitu wzrasta. odpowiadajacej temperaturze punktu rosy.do otaczajacego powietrza i zmniejsza przewodnosc elektryczna. Napiecie przylozone do elektrod powoduje przeplyw pradu przez elektrolit. . 8.6 pokazano higrometr punktu rosy ze szklanymi termometrami.odczytuje sie na odpo\\lednio wyskalowanYm amperomierzu..rezystor rozruchowy 250 l '.higrometry z czujnikami sorpcyjnymi. w której nie wystepuje WYmianawilgoci miedzy chlorkiem litu a otoczeniem.5. zmiana wilgotnosci powietrza powoduje zmiane stezenia elektrolitu. 5 . 2 . 4 .5) z umieszczona na nim tkanina z wlókna szklanego nasycona roztworem chlorku litu i nawinietymi dwiema elektrodami. powodujac odparowanie wody z roztworu .1.2 I -I- ~ I h L. na warstwie higroskopijnej nastepuje pochlanianie wilgoci z otoczenia. Charakteryzuje sie duza staloscia charakterystyki przy zmianach temperatury oraz mala bezwladnoscia wskazan. powodujac ochlodzenie czujnika. Wskutek tworzenia sie krysztalów chlorku litu (LiCI) o wlasnosciach higroskopijnych. Higrometry z ogrzewanymi czujnikami Czujnikiem pomiaroWYm najczesciej jest termometr rezystancyjny (rys. Czujniki chlorolitowe sa stosowane w zakresie temperatury -207 + 100°C i. . Higrometry rezystancyjne mozna podzielic na dwie grupy: . elektrody umieszczone w elektrolicie (nienasycone roztwory soli lub kwasów). o. 2. Na rys.elektrody.

6.2.koszulka higroskopijna. a termometr mokry. Psychrometry Psychrometr jest klasycznym przyrzadem do pomiaru wilgotnosci powietrza umozliwiajacym osiagniecie najwiekszej dokladnosci pod warunkiem wlasciwego uzytkowania.7 sklada sie z dwóch termometrów.oslonaperforowana.elektrody metalowe.7. Higrometr punktu rosy ze szklanymi termometrami. Zasadadzialaniapsychrometru.7 . termometru suchego i termometru mokrego.. 3 . 1. =====<3: Wilgotnosciomierz punktu rosy . ze w warstwie powietrza graniczacego bezposrednio z tennometrem mokrym ustali sie stan nasycenia powietrza para wodna. 8.I 7 1 2 ~ 6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . Róznice wskazan termometru suchego i mokrego nazywa sie róznica psychrometryczna. tzw. 3 . temperture tennometru mokrego. 8.obudowa i III I 8.termometr punktu rosy.termometrsuchy. 4 . I I : 'I I I .warstwa wlókna azbestowego.2 .wentylatorek I Podstawa pomiaru jest zalozenie. 2 . Psychrometr przedstawiony na rys. 5 .2. 6 .1 Rys. tzw. Termometr suchy wskazuje temperature powietrza. . 1 . Na skutek róznicy cisnien skladnikowych pary wodnej w tej warstwie i otaczajacym powietrzu nastapi parowanie wody z higroskopijnej warstwy tennometru mokrego i ochlodzenie czujnika do temperatury odpowiadajacej granicy chlodzenia. im powietrze otaczajace jest bardziej 251 .termometr 1 mokry. 8. I I I II 1/~~:~~ 2/ ~ \i Rys. 4 .termometr temperatury powietrza. Jest ona tym wieksza. którego czujnik jest owiniety higroskopijna koszulka zwilzana woda destylowana.zbiornik rteci termometru punktu rosy.

.8. ze proces ten jest zblizony do adiabatycznego. I 9. Pa. Mozna przyjac.m I - cisnienie nasycepomiaru: Pa..m .cisnienie skladnikowe pary wodnej w badanym powietrzu.9) r gdzie: Pp .. tzn.stala psychrometrycznalub wspólczynnikpsychrometryczny.oC-I.tm. 252 I . 8. Na podstawie badan ustalono empiryczny wzór dla powietrza I A = (65+ 6:5) r K-1 10-5 (8. lm .9 przedstawiono wyniki badan zmiany stalej psychrometrycznej.(m)Pb 100 " ll Pps Pps % (8.temperatura tennometru mokrego. Na rysunku 8. W powietrzu nasyconym ({O 100%) oba termometry wskazujajednakowa = temperature.10-4 I t '.. Cieplo pobrane od powietrza na odparowanie wody z koszulki termometru mokrego.I r suche. Pa. cisnienia i wilgotnosci badanego powietrza. 8. I Zaleznosc A =j{w) przedstawiono na rys.10) gdzie w jest predkoscia przeplywu powietrza wokól czujnika tennometru mokrego. temperatury termometru mokrego oraz od konstrukcji psychrometru.:: '-a: f I 7'10-4 I i I l 6'1O-4[ O 12345678 wJm/s Rys. oC. IL. Pb - cisnienie barometryczne w chwili .cisnienie nasycenia pary wodnej w temperaturze I ts . nia pary wodnej w temperaturze tennometru mokrego.temperature termometru mokrego . przy ustalonej wymianie ciepla i swobodnym doplywie masy...A (ts . zachodzi bez wymiany ciepla z otoczeniem.8. tennometru suchego. ze wartosc stalej psychrometru A zalezy nie tylko od predkosci przeplywu powietrza. oC. wraca do powietrza w postaci ciepla parowania wody. Stala psychrometryczna jest zalezna od rodzaju gazu. Znajac temperature termometru suchego ts (która jest równa temperaturze I badanego powietrza) i. P. K-1. Wykres zaleznosci stalej psychrometrycznej od predkosci przeplywu powietrzaA =f{w) f l I Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazaly.temperatura tennometru suchego. m/s." 8'10-4 :::.zbiorniczka cieczy termometrycznej) oraz w mniejszym stopniu od temperatury. Pa. ale i od konstrukcji psychrometru (wymiarów i ksztaltu czujnika . p.$ . mozna wyznaczyc z dostateczna dokladnoscia wilgotnosc powietrza dla temperatury do 50°C ze wzoru Sprunga rp= Pp = P. A . predkosci przeplywu gazu wokól czujnika termometru mokrego.

i I I I I 'I I I I II I .10).9.70. punkty p 4 . Zaleznosc stalej psychrometryc11lej od predkosci przeplywu powietrza wg: Zworykina (krzywa 1 zbiorniczki kuliste t/J 10 mm. Pusanowa (punkty PlO . dlugosc 8 mm).wilgotnosc wzgledna 5-.10-5 K-J. dlugosc - - I . Konieczna jest tutaj znajomosc cisnienia barometrycznego w chwili pomiaru lub przyjecie sredniej wartosci dla Polski (tj.9) i (8.5 m/s. I 8 mm) l.10-4 0 -4 fi'~ O 1 w. W zwiazku z powyzszym nie nalezy dokonywac pomiaru psychrometrem. Psychrometry Assmanna sa przyrzadami prostymi w budowie. = 0.zbiorniczki cylindryczne t/J 4 mm. rzy P temperaturach wyzszych od 50°C rosnie blad spowodowany nieadiabatycznym procesem nawilzania.zbiorniczki cylindryczne t/J4 mm.zbiorniczki kuliste t/J lO mm. to wilgotnosc wzgledna powietrza mozna wyznaczyc trzema sposobami: 1. czemu odp'owiada wartosc stalej psychrometrycznej A = 67. gdy na koszulce termometru znajduje sie jednoczesnie woda i lód. Lykowa (krzywa 3 zbiorniczki cylindryczne t/J4 mm..5 m/s~ A = 80. Zakres pomiarowy: temperatura 0-.::::::?- 13'10-4y. W skazania jego nalezy traktowac jako orientac)jne (w niesprzyjajacych warunkach bledy pomiaru moga dochodzic do 15%).10) ma czujniki termometrów zabezpieczone przed wplywem promieniowania oraz wymuszony przeplyw powietrza z predkoscia 2.s i P.Cisnienia nasycenia pary wodnej P. Yarnarumoto (krzywa 4 . wygodnymi w uzyciu i dajacymi jednoczesnie wystarczajaco dokladne wyniki pomiarów.4+0.-50°C.zbiorniczki kuliste t/J9 mm). Korzystajac z psychrometru Augusta. m/s P1D -< P4 3 Rys. krzywa 2 . Psychrometr Assmanna Psychrometr Assmanna (rys. co spowoduje pewna zmiane stalej psychrometrycznej. dla przxjetych wielkosci w : ! I i I I 1 . 8.-95%..1 I. I Ii :1 . Uzywane sa wiec powszechnie do pomiarów wilgotnosci wzglednej powietrza oraz do wzorcowania innych psychrometrów i higrometrów.10-5 K-J~Pb = 1000 hPa mamy 253 . Jezeli sa znane odczyty termometrów suchego i mokrego. Psychrometr Augusta Psychrometr Augusta jest to zestaw dwóch termometrów. 1000 hPa). dlugosc 8 mm). z których jeden jest zaopatrzony w koszulke i zbiorniczek wody destylowanej do jej nawilzania. 8.m [hPa] nalezy pfZ)jac z tablic opracowanych dla pary nasyconej lub z wykresu h-x. (2'10-4 11'10-4 Pro I I II: 8'10-4 7.i I W niskich temperaturach badanego powietrza woda w koszulce termometru mokrego moze zamarznac. Psychrometr ten ma przypadkowy przeplyw powietrza wokól termometrów i nie nadaje sie do pomiarów dokladnych. Obliczajac ze wzorów (8.

Pb lm) 100 wielkosci (8.8"(ts P ps K-1. Wyznaczanie wilgotnosci wzglednej powietrza na wykresie h-x pokazano na rys. 8.10. 254 'I I I I.m . 8. jako stan powietrza otaczajacego. które opracowano dla cisnienia Pb = 1007 hPa. Dla odczytanej temperatury termometru suchego ts i róznicy psychrometrycznej !::.t ts.0.3 i I II Ii I : I Rys. . Przy poslugiwaniu mozna korzystac z wykresu rp=f(ts.tm .0.68 (ts . dla lodu AL = 43. 3 - wentylatorek. Wyznaczajac wilgotnosc powietrza z wykresu h-x badz wykresu Camera.11. stalej psychrometrycznej: dla wopy Aw = 50.tulejki. Tablice umozliwiaja wprowadzenie pewnych poprawek w zaleznosci od aktualnego cisnienia barometrycznego. = odczytuje sie wilgotnosc wzgledna rp. 2 4 . !::. punkt A o wilgotnosci wzgledneJ rpo. I sie psychrometrem I 3.10-5 K-1 oraz dla zakresu I temperatury -30°C+ +45°C. Psychrometr Assmanna.10-5 K-1.w = 2.11 ) Dla psychrometru Assmanna zas dla przyjetych A . Przy poslugiwaniu sie psychrometrem Assmanna mozna korzystac z tablic psychrometrycznych.t). rp= P. 1 .klucz do nakrecania sprezyzyI1y I I I I - oslona. Odczytujac z gotowych tablic lub wykresów psychrometrycznych.10-5 rp= = 1000 hPa mamy (8.m .5m/s. Prowadzac z punktu M izentalpe h = const do przeciecia z izotermats= const otrzyma sie.7.12) I P. = 67. J .lm) 100 " P ps 2.

1 . Z przeciecia = Jezeli na wykresie h-x wystepuja izotenny obszaru mgly. Wykres bledów dla wskazan psychrometrów rp = l i t~ znajduje sie punkt M' (rys.2 0. Oc Rys. t~ = tm-~(ts 100 60 30 20 10 6 -4 2 1 0. a nastepnie oblicza wlasciwa temperature tm ze wzoru . znalezionypoprzednio przy uzyciu wykresu bledów (rys. 8. ze proces nawilzania jest adiabatyczny oraz z faktu.12). Dokladny odczyt mozna uzyskac.12. wówczas z punktu M prowadzi sie linie bedaca przedluzeniem izotenny tm obszaru mgly w obszar powietrzaniedosyconegoi w miejscuprzecieciaz izotenna ts znajduje sie punkt A. 8.r I kJ h.12). Znajac tm oraz w odczytuje sie B.5 0. 8.13) -30 -10 O 1020 40 60 80 100 tm. kg \ I l g x. ze tennometr mokry wskazujetemperature wyzsza (tm nie osiaga temperaturygranicy chlodzenia). 8.3 0.lm) (8.11.11). nastepnie prowadzac izentalpe hM. 8. const do przeciecia z izotenna ts' znajduje sie punkt A' o wilgotnosci rzeczywistej rp. 255 . kg Rys. znajdujac blad wskazan tennometru mokrego w funkcji predkosci przeplywu powietrza (rys. Wyznaczaniewilgotnosci wzglednej wg wskazanpsychrometruna wykresie h-x Niedokladnosci w odczytach wilgotnosci wzglednej rpna wykresie wynikaja z zalozenia.

Termometry suchy i mokry (rys. 256 .13) mocuje sie w korkach gumowych lub igelitowych.9) i (8. regulacyjny badz rejestrujacy wartosc wilgotnosci wzglednej powietrza.2. Czujnik termometru mokrego jest owiniety gaza zwilzana okresowo lub zanurzona w zbiorniczku wody destylowanej. 8. Dla zmierzonej temperatury ts i tm oraz predkosci powietrza w okresla sie wilgotnosc wzgledna powietrza rpze wzorów (8. znajac temperature termometru suchego ts oraz termometru mokrego tm' mozna wyznaczyc w punkcie ich przeciecia wilgotnosc wzgledna rp. ts tm I An@mometr H- ~-- " Rys. Poza pomiarem temperatury czujniki te moga byc wykorzystane jako element sterujacy.4. psychrometr. termometry: cisnieniowe. higrometr wlosowy.2. Pomiary wilgotnosci powietrza w wysokich temperaturach W przypadku pomiaru wilgotnosci powietrza o temperaturze powyzej 100°C mozna go przeprowadzic za pomoca higrometru punktu rosy.3. 8. w którym pochlaniaczem jest woda. higrometr absorpcyjny. rezystancyjne. higrometr z czujnikami chlorolitowymi. Schemat pomiaru wilgotnosci powietrza w kanale (tunelu) Predkosc powietrza w kanale mierzy sie jednym ze znanych sposobów pomiaru predkosci powietrza. przez która przepuszcza sie powietrze. 8.13. Assmanna. 8. za pomoca którego.10).Wykres Carriera jest wykresem psychrometrycznym. Inne typy psychrometrów W psychrometrach zamiast termometrów rteciowych (cieczowych) mozna stosowac np. Pomiary wilgotnosci powietrza w niskich i wysokich temperaturach Pomiary wilgotnosci powietrza w niskich temperaturach W niskich temperaturach powietrza (ponizej O°C) najczesciej stosowanymi przyrzadami sa: higrometr z ogrzewanym czujnikiem. a po ochlodzeniu i osuszeniu wyznacza wilgotnosc powietrza opuszczajacego chlodnice oraz okresla sie ilosc wykropIonej wilgoci w chlodnicy. higrometru absorpcyjnego. Pomiary wilgotnosci powietrza w kanale (tunelu) W przypadku przeplywu powietrza ze stala predkoscia wewnatrz przewodu (kanalu) o przekroju kolowym lub prostokatnym wilgotnosc wzgledna powietrza mozna wyznaczyc metoda psychrometryczna. wykresu h-x lub wykresu t-x. termoelementy.

Jako higrometry wzorcowe przyjmuje sie higrometry absorpcyjne (grawimetryczne) podajace bezwzgledna zawartosc wilgoci w powietrzu.iar nieznanej wilgotnosci powietrza higrometrem badanYffi i wzorcowym. nad którego powierzchnia utrzymuje sie okreslona wilgotnosc powietrza.psychrometr Assmanna.przez wspólny pom. do celów technicznych z wystarczajaca dokladnoscia mozna uznac za przyrzad wzorcowy . wytworzonej przez odpowiedni generator wilgotnosci. lub wilgotnosci utrzYffiujacejsie nad roztworem higrostatycznYffi (np. .2.8.przez pomiar badanYffihigrometrem powietrza o znanej wilgotnosci. . roztworem kwasu lub soli).5. Wzorcowanie higrometrów Wzorcowanie i sprawdzanie higrometrów moze byc wykonane dwiema metodami: .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->