P. 1
GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mózgu

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mózgu

2.0

|Views: 41,796|Likes:

More info:

Published by: Katarzyna Kobylańska on Oct 25, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W NOWYM TARGU

INSTYTUT FIZJOTERAPII

PRACA DYPLOMOWA

Paweł Kobylański

REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU

Praca napisana w Instytucie Fizjoterapii

pod kierunkiem prof. dr hab. Jana

Dobrogowskiego

1

Nowy Targ 2009 r.

SPIS TREŚCI:

Wstęp…………………………………………………………………………………………..3
Cel pracy……………………………………………………………………………………….4
Rozdział I. Udar mózgu………………………………………………………………………..5

1.

Definicja i klasyfikacja udaru……………………………………………………...5

2.

Etiologia i patofizjologia…………………………………………………………...6
2.1. Główne przyczyny udaru………………………………………………..6
2.2.Czynniki ryzyka………………………………………………………….7
3. Obraz kliniczny……………………………………………………………………..9
3.1. Obraz kliniczny udaru niedokrwiennego………………………………..9
3.1.1. Udar niedokrwienny zakrzepowy………………………….11
3.1.2. Udar niedokrwienny zatorowy……………………………..12
3.2. Obraz kliniczny udaru krwotocznego………………………………….15
3.2.1. Krwotok sródmózgowy……………………………………15
3.2.2. Krwotok podpajęczynówkowy………………………….…16
4. Skutki i następstwa udaru…………………………………………………………18
4.1. Porażenie i niedowład połowiczy……………………………………...18
4.2. Zaburzenie funkcji informatyczno-poznawczych………………..…….20
5. Diagnostyka w udarze mózgu…………………………………………………..…21
5.1. Badanie lekarskie………………………………………………………21
5.2. Badania obrazowe w udarze mózgu…………………………...……….23
5.3. Inne badania……………………………………………………………26

Rozdział II. Rehabilitacja po udarze mózgu……………………………………….…………27
1. Cele rehabilitacji………………………………………………………………….27
2. Kompleksowość postępowania po udarze mózgu…………………………..……28
3. Czynniki utrudniające rehabilitację………………………………………………30
4. Etapy rozwoju udaru…………………………………………………………..….31
4.1. Okres wstrząsu mózgowego…………………………………………...31
4.2. Okres hipotonii…………………………………………………….…..31

2

4.3. Normalizacja napięcia mięśniowego…………………………..………31
4.4. Okres hipertonii…………………………………………………..……32

5. Rehabilitacja w poszczególnych okresach leczenia udaru………………………..33
5.1. Okres wczesny szpitalny……………………………………………….33
5.1.1. Środki zapobiegające powikłaniom………………………..35
5.1.2. Uruchamianie pacjenta po udarze mózgu……………….....42
5.1.3. Pionizacja i związane z nią ćwiczenia…………………..…45
5.1.4. Zaopatrzenie ortopedyczne…………………………...……50
5.2. Okres wczesny ambulatoryjny lub przedłużonej
rehabilitacjistacjonarnej………………………………………………52
5.3. Okres późny ambulatoryjny……………………………………...……57
6. Metody usprawniania po udarze………………………………………………....58
6.1. Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)……………..58
6.2. Koncepcja neurorozwojowa wg Bobath……………………………….60
Rozdział III. Rehabilitacja neuropsychologiczna………………………………………...…..63
Rozdział IV. Błędy w rehabilitacji……………………………………………………………64
Rozdział V. Profilaktyka po udarze mózgu……………………………………………….…67
Podsumowanie…………………………………………………………………………….….69
Spis treści………………………………………………………………………………..……70
Streszczenie………………………………………………………………………………...…??
Oświadczenie…………………………………………………………………………………??

3

Wstęp.

Główną przyczyną niepełnosprawności w krajach rozwiniętych jest udar mózgu.
Stanowi on problem medyczny obciążający nie tylko osobę chorą, ale również osoby
opiekujące się nią oraz pośrednio – poprzez koszty pomocy medycznej i socjalnej – całe
społeczeństwo. O ile sam udar mózgu poprzez specyficzną dynamikę obrazu klinicznego i
szybkość narastania objawów jest procesem trwającym niezbyt długo, o tyle jego następstwa
i powikłania mogą towarzyszyć pacjentowi do końca życia. [34]
Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci. Rocznie na świecie z
powodu udaru umiera 4,6 mln ludzi, w tym 3,2 mln w krajach rozwijających się i 1,2 mln w
krajach wysoko uprzemysłowionych. Śmiertelność w pierwszych trzech miesiącach od
zachorowania wynosi około 20%, a przy ponownym udarze współczynnik śmiertelności jest
wyższy o około 25% niż przy pierwszym udarze. Poza tym współczynnik ten jest zależny od
przyczyny udaru: W krwawieniu śródczaszkowym jest trzykrotnie wyższy niż w udarze
niedokrwiennym. Zapadalność na udary mózgu w Polsce kształtuje się na średnim
europejskim poziomie (około 170/100 tysięcy ludności/rok), natomiast umieralność należy do
jednej z najwyższych (80/100 tysięcy ludności/rok) i nie wykazuje tendencji spadkowej.
Pomimo, że w ostatnich dziesięcioleciach dzięki intensywnemu leczeniu chorych ze świeżym
udarem na oddziałach udarowych uzyskano znaczne zmniejszenie wczesnej śmiertelności,
zasadniczą rolę w obniżeniu umieralności odegrała jednak skuteczna profilaktyka. [4,6]
Udar mózgu występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Różnica jednak nie jest
tak znaczna, jak w przypadku zawału serca, gdzie stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 5:1.
U osób starszych całkowita liczba udarów jest większa wśród kobiet niż wśród mężczyzn, ale
związane jest to z faktem, że kobiety żyją dłużej. Ponadto kobiety, które zachorują na udar
umierają częściej niż mężczyźni (60,8 %). [4]
Najlepszym lekiem po udarze jest rehabilitacja. Powrót do zdrowia po udarze jest
procesem naturalnym, wymaga jednak czasu, wysiłku, systematyczności i pewnej wiedzy o
układzie nerwowym. Metody rehabilitacji maja za zadanie wyrobić u pacjenta
kompensacyjną sprawność dla zastąpienia ubytków czynnościowych. Typowy przebieg
powrotu do zdrowia polega na powracaniu siły mięśniowej, który postępuje od mięśni

4

proksymalnych do dystalnych. Zmiany te w kończynach górnych przebiegają inaczej niż w
kończynach dolnych. Dzięki temu część pacjentów po udarze powraca do sprawności. [6,33]

Cel pracy.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie problemu jakim jest postępowanie

rehabilitacyjne w udarze mózgu.

5

Rozdział I.
Udar mózgu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->