P. 1
Bieszczady

Bieszczady

|Views: 559|Likes:
Wydawca: Jakub Koguth

More info:

Published by: Jakub Koguth on Nov 14, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Jacek Szarek

Grzegorz Sitko

DZIKIE BIESZCZADY
DLA KAŻDEGO
PRZEWODNIK

PROCARPATHIA

Jacek Szarek

Grzegorz Sitko

DZIKIE BIESZCZADY
DLA KAŻDEGO
PRZEWODNIK

PROCARPATHIA

Wydano w ramach projektu „Œladami derkacza – przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej” finansowanego z Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004–2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

ul. Marcin Scelina./fax (17) 852-85-26 www.pl www.pl ISBN 978-83-925973-8-4 . DTP KORAW Dorota Kocz¹b Korekta Sabina Gajos Druk Grafmar © Copyright Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Wydanie pierwsze Wydawca Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 35-074 Rzeszów.karpaty-turystyka. Dariusz £ysikowski. ³amanie.pl e-mail: info@procarpathia. Ga³êzowskiego 6/319 tel. Krzysztof Staszewski. Grzegorz Sitko. Ryszard Ha³gas.procarpathia. Zbigniew Wiatrak Redakcja techniczna Krzysztof Staszewski Sk³ad. Zbigniewa Wiatraka Zdjęcia Jacek Szarek oraz Cezary Æwikowski.Przewodnik powsta³ przy wspó³pracy Franciszka Adamczyka.

SPIS TREŚCI 9 19 31 43 51 73 87 97 105 FENOMEN BIESZCZADÓW WIDOKI ZJAWISKA MISTERIA PRZYRODY ZAGINIONE „CYWILIZACJE” CIUCHCIE DROGI ZAPORY KARPACKIE PUSZCZE POŁONINY DOLINY NA TROPIE SKAŁY OSTAŃCE WODOSPADY TURYSTYKA NA TERENACH CHRONIONYCH MIEJSCA CIEKAWE I POLECANE .

która zachowała naturalny charakter. pełną niedźwiedzi. internetem i czynnymi do późnych godzin sklepami.„Bieszczady to najdziksze z polskich gór”. bo nadal mamy wielką puszczę. Z wycieczek w dzikie miejsca wracamy do cywilizacji z telefonami komórkowymi. Dzikie Bieszczady oczywiście istnieją. Dla niektórych wystarczająco dziko jest w centrum Cisnej i na zatłoczonym szlaku wiodącym na Połoninę Wetlińską lub Tarnicę. gdzie ludzka stopa nie stanęła. Nieodwracalnie skończył się jednak czas pionierskich wypraw i spartańskich warunków życia. wilków czy żubrów. Dzikość można oczywiście pojmować na różne sposoby. . Tego typu określenie pojawia się w prawie każdej publikacji o tej części Karpat. Inni szukają miejsc.

Polskie Bieszczady to góry zbyt małe. kiedy dane miejsca odwiedzić. które naszym zdaniem są najbardziej ciekawe i reprezentatywne dla Bieszczadów. pensjonatów czy gospodarstw. Duży nacisk kładziemy nie tylko na to. które w dotychczas pubilikowanych wydawnictwach były pomijane. żeby je z sukcesem uwiecznić. wspominane jednym zdaniem lub wcale nie były opisywane. inwersja. ale także kiedy zwiedzać. Musimy pamiętać. w których jeszcze nikt nie był i których nikt nie opisał. zjawiskach i historiach. dokonaliśmy selekcji informacji o najciekawszych miejscach. Opisujemy i pokazujemy miejsca znane. aby je poznać w ciągu jednego czy nawet kilku dni. który nie szkodzi środowisku. Staramy siê jednak proponować nieco inne niż zazwyczaj spojrzenie na okolice często odwiedzane. Z tego przewodnika sporo można się także dowiedzieć o niezwykłych spektaklach. co zwiedzać. Ale jednocześnie za duże. jakie przygotowuje nam bieszczadzka przyroda. aby można w nich odkryć miejsca. W tym przewodniku promujemy taki sposób zwiedzania Bieszczadów. Wybór jest subiektywny poparty naszym doświadczeniem w przedstawianiu bieszczadzkich atrakcji i promowaniu tych gór. w których się zatrzymali. Prawie każdy turysta ma aparat fotograficzny lub kamerę. takich jak np. Żeby pomóc im oraz właścicielom schronisk. Przedstawiamy szerzej atrakcje. więc chętnie dowie się. aby odwiedzając dzikie miejsca i podpatrując przyrodę nie zakłócać jej ładu i nie naruszać rządzących nią praw. A tego dzisiaj domagają się turyści. Autorzy .

.

.

.

FENOMEN BIESZCZADÓW W Polsce mamy tylko jedne góry o tak niezwykłej przyrodzie i historii jak Bieszczady. rozciągające się nad górną granicą lasu – połoniny. . Ich bogactwo to przede wszystkim karpacka puszcza pełna zwierzyny. a także kraina dolin – niezwykły fenomen przyrodniczy powsta³y jako wynik tragicznych wydarzeñ historycznych po II wojnie œwiatowej.

w okolicach Kiñczyka Bukowskiego i Rozsypañca do dziœ widoczne s¹ okopy) 1918 Powstanie tzw. w paœmie połonin. alpejską i subalpejską. To niezwykle cenne przyrodniczo tereny z roślinnością wschodniokarpacką. Cisnej 1900–1904 Budowa kolejki wąskotorowej na odcinku Sokoliki Górskie – Stuposiany – Ustrzyki Górne (funkcjonowa³a do po³owy lat trzydziestych) „Pierwotna” puszcza karpacka Bieszczady to obszar. zachowały się największe w Polsce obszary lasów uznawanych za naturalne. W puszczy mo¿na również spotkać stada wielkich roślinożerców: żubrów i jeleni. rysie i żbiki. gdzie występują połoniny – charakterystyczne dla Karpat Wschodnich otwarte przestrzenie rozciągające się od górnej granicy lasu po szczyty. Występuje też wiele ptaków drapieżnych. wilki. w tym orły przednie i orliki krzykliwe. na którym pomimo wielowiekowej działalności człowieka.in. „Republiki komańczańskiej” i walki polskoukraińskie zakończone w 1919 roku przyłączeniem Bieszczadów do odrodzonej Rzeczypospolitej Ostoja wielkich drapieżców W ca³ej Polsce nie ma tak licznie ¿yj¹cych na wolnoœci drapieżnych ssaków jak w Bieszczadach. w wyniku którego powstały Jeziorka Duszatyńskie Jesień 1914 – – wiosna 1915 Ciężkie walki rosyjsko-austriackie podczas I wojny światowej (toczyły się m. 1907 Zejście ogromnego osuwiska ze stoków Chryszczatej. Żyją tu niedźwiedzie. 1872–1884 Budowa linii kolejowej Przemyśl – Zagórz – Łupków oraz Zagórz – Krosno – Stróże 1890–1895 Budowa pierwszego odcinka kolejki wąskotorowej Łupków – Majdan k. .10 KALENDARIUM wybrane wydarzenia z najnowszej historii Bieszczadów BIESZCZADZKIE Połoniny Bieszczady to jedyne miejsce w Polsce. W miejscach trudno dostępnych spotykamy nawet fragmenty puszczy karpackiej o charakterze pierwotnym.

Nastąpił niespotykany dot¹dj na tak wielką skalę proces wtórnej sukcesji. Przesiedlenia rdzennej rusińskiej ludności Bieszczadów do ZSRR (początkowo dobrowolne. później przymusowe) 1947 Œmierć gen. Powstał fenomen przyrodniczo-kulturowy zwany „krainą dolin”. K. akcji „H-T” . czyli dzikich dziś terenów. na których odnajdujemy ślady działalności człowieka. Nie ma tu natomiast regla górnego i kosodrzewiny. Temperatura przez długi okres w nocy spadała poniżej minus 40 stopni 1942 Masowe mordy Żydów dokonane przez hitlerowców 1943 Pierwsze mordy dokonane przez Ukraińców na ludności polskiej 1944–1946 Kraina dolin Po wysiedleniu ludności przyroda objęła we władanie doliny po dawnych wsiach. regla dolnego i połonin. Wyróżniamy trzy piętra: pogórza.11 OSOBLIWOŚCI KALENDARIUM 1921–1923 Rozpoczęcie budowy zapory i elektrowni wodnej w Myczkowcach (wykonanie części zapory i sztolni) Zima 1928–1929 Niespotykany układ pięter roślinności Nigdzie indziej w Karpatach Wschodnich i Zachodnich nie ma podobnego jak w Bieszczadach układu pięter roślinności. Wymarznięcie ogromnych połaci naturalnych lasów bukowo-jod³owych. Górn¹ granicê lasu tworz¹ „krzywulcowe” – czyli kar³owate – buczyny. Świerczewskiego i Akcja „Wisła” – całkowite wysiedlenie ludności rusińskiej na ziemie zachodniej i północnej Polski 1951 Przyłączenie do Polski terenów położonych pomiędzy Ustrzykami Dolnymi a Lutowiskami i przesiedlenie ludności w ramach tzw.

) . Sam szczyt jest mało atrakcyjny. 1963 Sprowadzenie żubrów w Bieszczady 1963 Powsta³y Państwowe Przedsiębiorstwa Rolne. długość 664 metry). tj. 1956–1960 Budowa zapory i hydroelektrowni w Myczkowcach 1959–1962 Powstanie kombinatu drzewnego w Rzepedzi 1960–1968 Budowa zapory i hydroelektrowni w Solinie 1962 Zakończenie budowy dużej obwodnicy bieszczadzkiej Najdalej na południe wysunięty punkt Polski Jest nim bieszczadzki szczyt Opołonek o wysokości 1028 metrów.02 ha (obecnie 29 200 ha) Najgrubsza jodła W Pszczelinach w gminie Lutowiska rośnie najgrubsza jodła w polskich lasach. Do tego niezwykłego drzewa prowadzi ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jodła”. stworzenie zamkniętego ośrodka myśliwskiego (działał do 1981 r. porośnięty gęstym lasem. Zalew ma największą pojemność ze wszystkich polskich sztucznych jezior (474 mln m3. W bieszczadzkich lasach jest sporo podobnych pomnikowych okazów. Ciekawostką jest fakt. Ma 517 cm obwodu w pierśnicy. Położony jest poza szlakami turystycznymi w paśmie granicznym niedaleko Sianek i źródła Sanu. że elektrownia wodna w Solinie działa na zasadzie szczytowo-pompowej. w których pracowali więźniowie 1973 Powstanie Bieszczadzkiego Parku Narodowego o powierzchni 5582. 1975 Przejęcie doliny górnego Sanu przez Urząd Rady Ministrów. na wysokości 130 cm od ziemi.12 KALENDARIUM 1951 Przybycie w rejon Krościenka osadników greckich (opuścili Grecję po upadku komunistycznego powstania) BIESZCZADZKIE Największa zapora wodna Zapora w Solinie jest największym tego typu obiektem w kraju (wysokość 82 metry. bez punktów widokowych. powierzchnia 2 200 ha).

) 1991 Utworzenie Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem Najrzadziej zaludniona gmina Lutowiska to najrzadziej zaludniona gmina w Polsce (średnio 5 osób na kilometr kw.. 1997 Wznowienie kursów pasażerskich bieszczadzkiej kolejki leśnej po kilkuletnim przestoju 1999 Włączenie do parku narodowego terenów w dolinie górnego Sanu (kompleks Tarnawa) 2000 Wielki pożar po³onin na stokach Rozsypañca 2006 Pożar i unicestwienie zabytkowej cerkwi w Komańczy .).. KALENDARIUM 1977 Otwarcie kombinatu drzewnego w Ustjanowej 1980 Osunięcie siê zbocza Połomy i powstanie Jeziorka Szmaragdowego (w ciągu kilkunastu lat zamuliło się i zanikło) Największy górski park narodowy Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni 29 200 hektarów jest największym górskim parkiem narodowym w Polsce. Jest też jedną z największych i najbardziej na południe wysunietą polską gminą. W gminie Lutowiska wznoszą się najwyższe szczyty polskich Bieszczadów.13 NAJ. Jest także uznawany za jeden z najcenniejszych obszarów chronionych w Europie i stanowi centralną część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 1981 Podpisanie porozumień po strajkach chłopskich w Ustrzykach Dolnych 1982 Przejęcie większości państwowych gospodarstw rolnych przez „Igloopol” (bankructwo kombinatu w 1990 r. Większość jej obszaru zajmują tereny chronione.

Te góry trzeba wymienić na pierwszym miejscu wśród osobliwości przyrodniczo-kulturowych odróżniających Podkarpacie od reszty kraju. Po³onina Bukowska W powojennej Polsce Bieszczady to kraina owiana legendą. a przy dobrej widoczności nawet dalekie Gorgany. pasma ukraińskich Bieszczadów Wschodnich ze Starostyn¹ i Pikujem. ale piękna namiastka Karpat Wschodnich. Tu wśród bezkresnych połonin i w dzikich lasach można było znaleźć ciszę. Przez dziesięciolecia ukształtował się mit Bieszczadów jako polskiego Dzikiego Zachodu. W obecnych granicach Polski mamy tylko część Bieszczadów. Sto- jąc na Przełęczy Bukowskiej. W powojennej Polsce ten skrawek gór obdarzono miłością do całych Karpat Wschodnich. Rozsypańcu czy Haliczu możemy zobaczyć połoniny wznoszące się na Zakarpaciu.14 TCHNIENIEWschodnich Karpat Bieszczady to niewielka. romantyzm i prawdziwą męską przygodę. Pikuj – widok z Po³oniny Wetliñskiej (JSz) .

? 15 Bieszczady wznoszą się na terenie trzech państw: Polski. należ¹cego już do Karpat Zachodnich. które Podział Bieszczadów Sanok Sambor Ustrzyki Dln. to pó³nocna ustaliła siê a¿ na obniżeniu. ? Przed II wojną œwiatow¹ najbardziej atrakcyjne tereny dzisiejszych polskich Bieszczadów nie wzbudzały większego zainteresowania turystów. Na górskie trasy wyruszano w położone wówczas w granicach Rzeczpospolitej Gorgany czy Czarnohorę. Zalew Soliński czy też Lutowiska. którym wiedzie szlak komunikacyjny Ustrzyki Dolne – Lesko. od wschodnich dzieli Przełęcz Użocka. odzielającej je od Beskidu Niskiego. My także w tej publikacji będziemy okreœlać Bieszczady w pojęciu szerokim. Ukrainy i Słowacji (w tym ostatnim kraju jako Bukowskie Wierchy). Na interesującym nas terenie bazy turystyczne istniały w Sokolikach Górskich i Siankach położonych przy trasie ze Lwowa na Zakarpacie. aż po dolinę Świcy i Przełęcz Wyszkowską na Ukranie. )( DY BUK O WIE WSKIE RCH Y ZAC HO DN IE )( Przełęcz Użocka B IE SZ C Dolina ZAD YW SC HO DN IE . Stąd urządzano wycieczki na Halicz czy Tarnicę. Jerzego Kondrackiego. Do tak znanych obecnie bieszczadzkich miejscowości. Turystom trudno sobie wyobrazić. Letniska rozwijały się przede wszystkim wzdłuż przecinających Karpaty linii kolejowych. wyznaczonym przez prof. W Polsce wznoszą się Bieszczady Zachodnie. Drohobycz Lesko Przełęcz Łupkowska BIES ZCZ A Stryj Humenne Michalowce Użhorod W ujęciu turystycznym Bieszczady określane s¹ znacznie szerzej. Północną granicę polskich Bieszczadów naukowcy najczęściej prowadzą pó³nocnymi stokami Chryszczatej i Korbani i dalej na wschód wzdłuż biegu Sanu. że poza Bieszczadami leżą Otryt. Słowackie Bukovskie Vrchy (Bukowskie Wierchy – Góry Bukowskie) to południowa część Bieszczadów Zachodnich. Zgodnie z przyjêtym w polskiej nauce podziałem. O ile za zachodnią granicę także przyjmuje się Przełêcz Łupkowską oraz bieg Osławy i Osławicy. Bieszczady ciągną się od Przełêczy Łupkowskiej. jak Wetlina wczasowicze praktycznie nie zaglądali.

Od 2002 r. zdecydowanie najlepszymi miesiącami do aktywnego korzystania ze ścieżek są: kwiecieñ. Kilkakrotnie powiększany (w latach 1989. 1996 i 1999) dzisiaj zajmuje 29 200 ha. Jest największym górskim parkiem narodowym w Polsce. należy do elitarnej sieci europejskich obszarów dzikiej przyrody PAN Parks.02 hektara. W 1998 r. Bieszczadzki Park Narodowy. 1991. pragnących odkrywać tajemnice bieszczadzkiej przyrody i historii. Początkowo miał powierzchnię zaledwie 5582. park został wyróżniony „Dyplomem Europejskim” przyznanym przez Radę Europy w uznaniu za ochronę wyjątkowo cennych zasobów przyrodniczych. . Bieszczadzki Park Narodowy po długich staraniach utworzono w 1973 r. można polecić istniejące na terenie Parku ścieżki przyrodniczo-historyczne. maj i czerwiec.16 BIESZCZADY ochroną pod specjalną Bieszczadzki Park Narodowy to jeden z najważniejszych terenów chronionych w Europie. Powstało już kilkanaście takich tras. w większości biegnących w pobliżu znakowanych szlaków turystycznych. obejmując masywy Tarnicy i Halicza oraz odosobnione pasmo Połoniny Caryńskiej. Ze względu na porę kwitnienia większości opisanych roślin oraz aktywność ptaków i innych zwierząt. Stanowi centralny element Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. a zarazem trzecim co do wielkości w kraju. jako jedyny w Polsce. Œcie¿ka przyrodniczo-historyczna „Orlik krzykliwy” wiod¹ca z Wo³osatego na Tarnicê Dla turystów dociekliwych. Ścieżki i ich atrakcje zostały szcze- gółowo opisane w małych przewodnikach. które można nabyć w punktach kasowych Parku.

m. że szczególnie istot- ne jest zachowanie naturalnych lasów liściastych i mieszanych oraz terenów otwartych. Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” Sanok Sambir POLSKA Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy Ustrzyki Dln. ze wszystkimi dużymi drapieżnymi ptakami i ssakami. a od wschodu z także położonym na Ukrainie Nadsańskim Parkiem Krajobrazowym. Centralną częścią rezerwatu biosfery jest Bieszczadzki Park Narodowy. obszar naturowy został uznany za jedną z najwartościowszych w Europie ostoi fauny puszczańskiej. Bieszczady objęto tzw. Ponadto cały tzw. orlika krzykliwego. Bieszczadzki Park Narodowy na południu graniczy ze słowackim parkiem narodowym „Połoniny” i ukraińskim Użańskim Parkiem Narodowym. Dziêki temu lepiej można koordynować ochronę przyrody i rozwój turystyki w całych Bieszczadach. na łącznym obszarze przeszło 1100 km2. dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego. Naukowcy i samorządowcy dążą do tego. a więc po polskich i ukraińskich Bieszczadach oraz słowackich Bukowskich Wierchach.in. derkacza.17 NATURA 2000 Najwyższe partie Bieszczadów wraz z parkiem narodowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej włączono do sieci Natura 2000. dyrektywą siedliskową oraz ptasią. Przylegaj¹ do niego: Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Powstanie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” pomogło w nawiązaniu współpracy pomiędzy przyrodnikami i samorządami z trzech państw. Ukrainy i Słowacji utworzono trzy parki narodowe oraz Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. W praktyce oznacza to. Celem utworzenia tej ekologicznej sieci jest ochrona różnorodności biologicznej na terytorium krajów członkowskich. . aby w przyszłości turyści mogli poruszać się bez ograniczeń szlakami wytyczonymi po całym rezerwacie biosfery. UKRAINA Park Krajobrazowy Doliny Sanu Bi es SŁOWACJA Humenné zcz a dzk Nadsański Park Krajobrazowy iP ark Nar o dow y Narodowy Park Połonin Narodowy Park Użański Aby chronić bogactwa przyrodnicze i kulturowe na styku Polski. Stanowią one schronienie i miejsce rozrodu dla zagrożonych wyginięciem gatunków. w tym połonin.

.

by zobaczyć niesamowite widoki i uczestniczyć w misteriach. . albo był na połoninie podczas inwersji. że te góry uzależniają. jakie stwarza tutejsza przyroda. goprowcy oraz właściciele schronisk.WIDOKI ZJAWISKA MISTERIA PRZYRODY Wyjeżdżając w Bieszczady trzeba mieć świadomość. Warto dołączyć do uzależnionych. Medycyna. kiedy szczyty wystają ponad morze chmur. pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych notują wiele przypadków beznadziejnych. musi tu wracać. Jeżeli ktoś raz zobaczył pełnię kolorów bieszczadzkiej jesieni. Nieuleczalna miłość do tego skrawka Karpat każe ludziom gonić setki kilometrów.

Caryñska 1304 m Wierch Wieœ Osadzki 1297 m 913 m Smerek Wierch 1253 m Panorama z polany nad Strzebowiskami na wschód Krzemieñ 1335 m Bukowe Berdo 1313 m Po³. żeby zobaczyć niezwykłe widoki. Wo³owy Garb 1248 m Halicz 1333 m Kopa Bukowska 1320 m PANORAMY zapiera! aż dech Panorama z okolic torfowiska w Tarnawie na zachód .20 Smerek 1222 m Prze³. A Bieszczady dostarczają ich mnóstwo. Trzeba tylko wiedzieć. kiedy przyjechać i gdzie się wybrać. Wetliñskiej 1267 m i Halicza Roh 1228 m 1255 m Wielka Rawka Wy¿niañski Po³. Caryñska 1297 m W góry jeździmy przede wszystkim po to. Or³owicza 1075 m Schronisko na Pasmo Tarnicy Ma³a Rawka Po³.

w centrum Lutowisk pomiędzy szkołą a sklepami trzeba wejśæ lub wjechać na drogę prowadzącą w kierunku nieistniejącej wsi Krywka. Jed- nak bardziej atrakcyjne są panoramy. Pierwsze takie miejsce to łąka nad Lutowiskami. Najlepiej przyjechać tu rano. gdzie kończy się asfalt. Położona jest w najwyższej części doliny po dawnej wsi Caryńskie. po prawej wyrasta wielki górski wał. która także nazywa siê Przysłup.21 Są w Bieszczadach dwa punkty widokowe. Są osoby. W poszukiwaniu jeszcze piękniejszej panoramy. które z tego miejsca wyglądają niczym Alpy. które można zobaczyć po drugiej stronie doliny na Przełęczy Wyżniañskiej. zauroczone tym widokiem postanowiły w tych górach zamieszkać. Dlatego warto przejść dwieście metrów na wzgórze w kierunku zachodnim. Tam zbocze zasłoni nam osadę. Kierujemy się na wschód. skąd doskonale widać gniazdo Tarnicy i Halicza. Najbardziej znanym punktem widokowym w Bieszczadach jest na pewno Przełęcz Wyżnia (Nad Berehami). Niestety. Jadąc z Tarnawy Ni¿nej w stronê Bukowca. piękną panoramę szpecą betonowe bloki stojące w Lutowiskach. Widok z prze³êczy Przys³up Do najciekawszych miejsc widokowych na pewno należy przełęcz. z tym że Caryński. tym razem na trasie z Cisnej – to Przełęcz Przysłup tuż obok końcowego przystanku bieszczadzkiej ciuchci. widzimy Bieszczady. Widok z Krywki Drugie zaskakuj¹ce miejsce. Ciekawe widoki rozciągaj¹ siê także z „Bieszczadzkiego worka”. pod górę i przed lasem. które po przybyciu w Bieszczady. które zaskakują i wręcz porażają turystów podróżujących wielką obwodnicą. bo wtedy słońce będziemy mieć za plecami. Po długiej jeździe przez zalesione Bieszczady nagle otwiera się widok połonin. pozostawiając widok gór. .

Kicura £okiecka 788 m Pasmo Starostyny i Pikuja Czereszenka 771 m Szeroki Wierch 1268 m Wide³ki 1016 m Wo³owy Halicz Bukowe Berdo Czereœnia Garb 1333 m Kopa 1313 m 816 m Kicura 1248 m Bukowska Krzemieñ Tarnica Dydiowska 1320 m 1335 m 1346 m 799 m Panorama z punktu widokowego nad Lutowiskami Połonina Caryńska – czêœæ wschodnia 1148 m Krzemieñ 1335 m Szeroki Wierch 1293 m Pasmo Bukowego Berda Halicz 1333 m Bukowe Berdo 1313 m Tarnica 1346 m Menczy³ Hudów Wierszek 965 m Zbocza Pliszka Stiñskiej Pasmo Pikuja Zbocza Wo³kowego Berda Panorama z Przełęczy Wyżniańskiej na wschód .

Hrebieñ 997 m Wieœ £ubnia Ostra Hora 1407 m Pliszka 1068 m Wie¿a 873 m Zbocze Menczy³a 1008 m Ho³añ 995 m Po³onina Równa ¯o³obina Wieœ 822 m Werchowyna Bystra Czeremcha 1133 m Panorama z Przełęczy Bukowskiej na po³udniowy wschód Halicz 1333 m Rozsypaniec 1280 m Kiñczyk Bukowski 1251 m Krzemieñ 1335 m Kopa Bukowska 1320 m Panorama z Tarnicy na wschód .

.

Przy takich warunkach pogodowych panuje doskonała widoczność. Zimne. Najbardziej widoczna jest w górach. Wówczas wspinając się na poło- niny pod stopami będziemy mieli morze mgieł. gdy lasy złocą się i czerwienią. Stając plecami do słońca. Tatry widziane z Po³oniny Wetliñskiej Inwersja najczęœciej występuje w lutym i w marcu. trzeba ruszać w góry. że kogoś. Temperatura spada o 0.6 stopnia na każde 100 metrów wysokości. kiedy słońce świeci coraz dłużej i coraz mocniej. nie ma się co zastanawiać. kiedy szczyty wystają ponad morze chmur. bo im wyżej wchodzimy. lotniarze i paralotniarze. tym jest chłodniej. na warstwie chmur poniżej zobaczymy własny cień z tęczową otoczką. Najwspanialsze widoki zobaczymy w Bieszczadach nie wiosną. Takie właśnie zjawisko nazywane jest inwersją. kiedy przyroda budzi sie do życia. Jedyny sposób. cięższe powietrze zalega przy ziemi przykryte ciepłą poduchą. Z bieszczadzkich szczytów można oglądać odległe o ponad 150 kilometrów wierzchołki Tatr czy też połoniny ukraińskich Bieszczadów. Wówczas bywa tak. Inwersja temperatury czyni powietrze stabilnym. Fizyczną przyczyną tego zjawiska jest zróżnicowanie gęstości powietrza o różnej temperaturze. nawet nie jesienią. jako cięższe odpływa ku dołowi i gromadzi się w kotlinach. Czasami zatrzymuje je poniżej szczytów.. Ludzie gór uważają. . kto zobaczy swój cień na chmurze może spotkać nieszczęście.25 INWERSJAmorzu mgieł Bieszczady w Kiedy usłyszymy komunikat o tym. bo w jej wyniku tworzą sie niezwykłe widoki. a w leżących u podnóża miejscowościach – kilkanaście. Tak dzieje się dopóki słońce nie dotrze do doliny. że na połoninach jest zaledwie kilka stopni mrozu. zobaczyć ten cień jeszcze raz. Wybierając się w góry ubieramy się ciepło. brokenu.. by „odczynić” urok to. a nawet dalekie Gorgany. Powietrze oziębione na stokach. Panuje bezruch. ale zimą podczas zjawiska zwanego inwersją. ? Inwersja – to odwrócenie rozkładu temperatury. O tej właściwości powietrza pamiętają szybownicy. Powietrze jest krystalicznie czyste. Ale nie zawsze tak jest! Niekiedy właśnie na szczytach natkniemy się na cieplejsze warstwy powietrza. Wtedy możemy spotkać się ze zjawiskiem tzw. że w Bieszczadach występuje inwersja. Inwersja wpływa na kształt chmur.

.

Wśród wielkich „ognistych” połaci. To jeszcze bardziej potęguje niezwykłe wrażenia. często zdarza się ładna pogoda. Po okresie intensywnej wegetacji. to w październiku góry będą czerwone. ? Powstawanie kolorów jesieni to proces chemiczny. a latem temperatury nie są zbyt wysokie. Liście najszybciej opadają w najwyższych partiach gór. Najbardziej intensywne kolory jesieni w Bieszczadach zwykle pojawiają się w drugim i trzecim tygodniu października. graby i olsze. kto widział niesamowite kolory. . złotą jesień. białko – proteaza – zaczyna rozkładać chlorofil nadający liściom zieloną barwę. Nie zawsze jesień wygląda tak samo. kiedy dni stają się coraz krótsze. jesiony.27 BIESZCZADYczerwieni w złocie i „Niesamowite” – to najczęściej występujące słowo w opisach jesiennych Bieszczadów. będzie chciał tu wrócić.Jeżeli wiosna przyjdzie szybko. Nad większymi rzekami i jeziorami niesamowite kolory du¿ych połaci puszczy utrzymują się do koñca paŸdziernika. Przymrozki powodują z kolei pojawienie się antocyjanów – barwników odpowiedzialnych za powstawanie kolorów czerwonego i fioletowego. Na zboczach czerwienią się dzikie czereśnie i żółcą brzozy oraz modrzewie. W bieszczadzkich lasach przeważają buki i to dzięki nim lasy mienią się czerwienią i złotem. Kiedy Bieszczady są już kolorowe. Widoczne stają się wówczas inne barwniki: żółty ksantofil i pomarańczowy karoten. Jeśli jednak lato jest gorące i suche. a nawet pierwszych dni listopada. wiązy. Kolorytu karpackiej puszczy dodają też inne gatunki: jawory. kiedy góry są szczególnie piękne. to można mieć nadzieję na długą. Bieszczadzka jesień to pora roku. ciemną zielenią wyróżniają się skupiska jodeł. Chyba każdy. gdzie częściej zdarzają się przymrozki.

pozostawiając jedynie barwy. O świcie warto wybrać się nad jezioro czy rzekę. Wówczas barwy są tak niezwykłe. że trudno uwierzyć. że to wszystko dzieje się naprawdę. Tego nie da się opisać. to trzeba zobaczyć osobiście! Jesienny œwit nad Zalewem Myczkowskim . Mgły unoszące się nad wodą odsłaniają kolorowe zbocza. ostatnie promienie zachodzącego słońca zacierają kontury drzew. Z kolei po południu.28 Zbocze Po³oniny Wetliñskiej Kolory bieszczadzkiej jesieni najbardziej uwidaczniają się rankiem i przed zachodem słońca.

29 Na Prze³êczy Or³owicza .

.

które tu kiedyś mieszkały. I tę egzotykę znajdywano. kiedy zorganizowanie wyprawy do dalekich krain było przedsięwziêciem bardzo trudnym. w poszukiwaniu egzotyki udawano się do najdzikszego zakątka Polski. W czasach PRL-u. W powojennej Polsce.ZAGINIONE „CYWILIZACJE” W Bieszczady przez lata jeździło się nie tylko dla niezwykłych widoków. Bieszczady były terenem niezwykłym. . Poszukiwano tu śladów dawnych „cywilizacji” i „narodów”. dość jednorodnej kulturowo.

Po lewej: nagrobek na cmentarzu w Brzegach Górnych . Żydzi oraz Niemcy. Należeli oni do jednej z grup górali rusińskich żyjących w Karpatach. Rusiñscy górale karpaccy Gorlice Krosno Sanok Lesko Ustrzyki Górne Bardejów Drohobycz Sambor Borysław Stryj Kałusz Preszów Humenne Michalowce Koszyce Użgorod Mukaczewo Najwyższe partie Bieszczadów były zamieszkane przez Bojków. Bojkowie byli grupą jednolicie ukraińską. Zachodni kraniec Bieszczadów i Beskid Niski to kraina Łemków. Czasami można spotkać w Bieszczadach pojedyncze osoby czy rodziny. Byli grupą bardzo archaiczną pod względem kulturowym i religijnym. Bojkowie zajmowali się głównie prymitywnym rolnictwem i pasterstwem.32 GÓRYnarodów wielu Przed II wojną œwiatow¹ w Bieszczadach żyli wspólnie Bojkowie i Łemkowie. które przyznają się do korzeni bojkowskich. Bojkowie jako zwarta grupa mieszkają dziś g³ównie w ukraińskich Bieszczadach. a także Polacy. Ubóstwo Bojków było widoczne w ich strojach. miejsca po dawnych wsiach wskazują drzewa owocowe i nieliczne pozostałości cerkwi. Żyjąc w niedostępnych dolinach. Wysiedlenia i zniszczenia do jakich doszło pod koniec wojny i tuż po jej zakończeniu doszczętnie zburzyły współistnienie tych nacji i całkowicie zmieniły Bieszczady. które uniknęły rekultywacji możemy znaleźć terasy pól. prostych i pozbawionych ozdób. W dolinach. Po polskiej stronie zachowało się po nich niewiele śladów. Bojkowie zasiedlali zachodnie i wschodnie Bieszczady przedzielone dzisiaj granicą polsko-ukraińską. u Łemków silne były wpływy polskie i słowackie. a u Hucułów – rumuńskie. Jednak jako grupa etnograficzna Bojkowie w Polsce nie istnieją. Natomiast wschodnimi sąsiadami Bojków byli Huculi. wierzyli w duchy i wampiry. kultywowali wywodzące się z pogaństwa zwyczaje. wypasając g³ównie byd³o i wo³y na połoninach. chałup i cmentarzy. do których zaglądało niewielu przybyszów.

Ich dialekt różnił się od ukraińskich przede wszystkim akcentem na przedostatniej sylabie – tak jak w języku polskim. jak w wysokich Bieszczadach. do których było im najbliżej. zaakceptowana przez nich samych dopiero w okresie miêdzywojennym XX wieku. Łemkowie mieli wyraźną tożsamość grupową. Jeden z najbardziej znanych badaczy tych terenów prof. Stąd też pochodzi nazwa „Łemkowie”. aż po Pieniny. nieznane innym dialektom ukraińskim. Kulturą i językiem odróżniali się zarówno od Bojków. Święto Jordanu w Komańczy . Od Słowaków przejęli słowo „łem” (tylko. Łemkowie byli o wiele bardziej rozwinięci kulturowo i gospodarczo od Bojków.33 Łemkowie w Bieszczadach zamieszkiwali jedynie zachodni skrawek tych gór. jak też Ukraińców. Dalej na zachód zajmowali cały Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. Granicą dzieląc¹ ich od Bojków był górny bieg Solinki i Wysoki Dział. bo na ich terenach nie było tak dogodnych pastwisk. Roman Reinfuss twierdzil. Wcześniej sami nazywali się „Rusnakami”. Łemkowie zajmowali się głównie rolnictwem. Polaków i Słowaków. że). że o sto lat.

kultywują swoje obrzędy religijne. polskiego ani słowackiego. Pod jednym dachem znajdowała się część mieszkalna i gospodarcza. Z roku na rok jest ich jednak coraz mniej. Działają łemkowskie zespoły folklorystyczne. Olszański – część uważa się za Ukraińców. Łemków nadal spotkamy w okolicach Komańczy.34 Łemkowie. Polanie i okolicach dzisiejszego Jeziora Solińskiego. podobnie jak Bojkowie. Dzisiaj klasyczne chyże bojkowskie i łemkowskie znajdziemy już prawie wy³¹cznie w skansenie w Sanoku. których w Bieszczadach praktycznie już nie ma. jak i ruskich rodów. Była ona nastawiona bardzo patriotycznie i brała udział w powstaniach. W latach 80. W odróżnieniu od Bojków. w Polsce zachodniej i północnej oraz w Ameryce Pó³nocnej. szczególnie w wyższych częściach Bieszczadów. ale dla nich samych. Największe skupiska ludności polskiej były wokół Leska. inni powrócili. Będąc grekokatolikami lub prawosławnymi. Kim byli i kim są Łemkowie? To trudne pytanie nie tylko dla historyków. Serbii i Chorwacji. a także Rusinów z Zakarpacia. Te tereny kolonizowały dwa wielkie polskie rody: Kmitow i Balów. Najwięcej mieszka ich na Ukrainie. Zwiedzając Bieszczady można jeszcze spotkać stare chaty. w Bieszczadach chronili się ich uczestnicy. Niestety dwory. Jak pisze Tadeusz A. Dzisiaj na Łemkowszczyźnie Łemkowie są jednak mniejszością. mającego obejmować Łemków z Polski i Słowacji. Po upadku zrywów narodowych. Szlachta wywodząca się zarówno z polskich. szlachty zagrodowej. w dolinie Hoczewki. inni za samoistną wspólnotę nie należ¹cą do narodów ukraińskiego. Pa³ac w Olszanicy Ale Bieszczady to nie tylko kraina Łemków i Bojków. . po II wojnie zostały zniszczone. budowali długie chaty zwane chyżami. mieszkała w dworach. XX wieku część z nich zaakceptowała wypracowaną w Ameryce koncepcję narodu karpatoruskiego. które przypominają chyże. Żyli tu także przyznający się do polskości przedstawiciele tzw. które stały w prawie każdej wsi. Część z nich uniknęła wysiedleń. czy też w małym muzeum w Komańczy.

Pozostało po nich kilka cmentarzy. które kiedyś zamieszkiwały Bieszczady. galeria bieszczadzkich twórców. Działa tu m.35 Średnia Wieś była gniazdem jednej z gałęzi rodu Balów. Byli to uchodźcy polityczni. Warto je zwiedzić. którzy budowali kolejkę. po zagarnięciu tych terenow przez ZSRR. który spłonął w 1946 r. Na przełomie XIX i XX w. Przed wiekami stał tu dwór. w Bieszczadach pojawili się Włosi. a potem na jego miejscu wzniesiono pałac. w Œredniej Wsi Kirkut w Lutowiskach O ile w Bieszczadach spotkamy Polaków. którzy musieli opuścić swój kraj po upadku powstania komunistycznego. Ustrzykach Dolnych. Większość z nich rozjechała się po Polsce lub po latach wróciła do Grecji.in. Mieszkali w Krościenku i okolicach. czy też Woli Michowej. Podczas II wojny Niemcy wymordowali lub wywieźli bieszczadzkich Żydów. to Żydzi zniknęli z tych terenów całkowicie. Po II wojnie w Bieszczady przybyło oko³o trzech tysiêcy Greków. Zachował siê natomiast piękny drewniany kościół z XVI w. W Lesku do dziś stoi też synagoga. Wieże dobudowano niedawno – w latach Koœció³ osiemdziesiątych XX w. A przed II wojną mieszkali niemal w każdej bieszczadzkiej osadzie. Zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Warto też wspomnieć o innych. mniej licznych nacjach. „kolonizacji józefińskiej” pod koniec XVIII w. Baligrodzie. Grobowiec rodziny Mainardich na cmentarzu w Cisnej świadczy. . na mocy porozumienia sowiecko-niemieckiego. Duże skupiska Żydów istniały w bieszczadzkich miasteczkach: Lesku. W okolicach Bandrowa było duże skupisko Niemców. Łemków czy też nieliczne osoby przyznające się do pochodzenia bojkowskiego. że niektórzy postanowili w tych okolicach pozostać. Zostali tu osiedleni w ramach tzw. Lutowiskach. szczególnie kirkuty w Lesku i Lutowiskach. Ich potomkowie w większości wyjechali w 1939 r.

.

Do dziś najwięcej cerkwi zachowało się w północnych i zachodnich rejonach Bieszczadów. a w będących jego otuliną parkach krajobrazowych dziś istnieją tylko trzy. co prowadziło do ich szybkiej dewastacji. Po II wojnie nowe cerkwie greckokatolickie powstały w Komańczy (1988). Świątynie były rozbierane lub wykorzystywane przez PGR-y na pomieszczenia gospodarcze. Szczawnem. Wędrując po wysokich Bieszczadach nie znajdziemy cerkwi. . W rękach prawosławnych znajdują się świątynie w Dziurdziowie. Wbrew powszechnym wyobrażeniom tylko kilka z nich zniszczono podczas II wojny i walk z UPA. Za najpiękniejszą cerkiew w Bieszczadach najczęściej uznawana jest świątynia w Równi. Ówczesna władza była jednak tym praktykom niechętna i utrudniała parafiom rzymskokatolickim przejmowanie cerkwi. Zbudowano ją w pierwszej połowie XVIII wieku jako cerkiew filialną pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Grekokatolicy użytkują zabytkowe cerkwie w Rzepedzi.37 ARCYDZIEŁA wkomponowane w krajobraz Najbardziej charakterystycznymi budowlami Bieszczadów są cerkwie. Część zamieniono na kościoły. Morochowie. Masowa rozbiórka tych obiektów nastapiła w latach 1948– –1956. jesionów i dębów. Turzańsku i Zagórzu. Większość spalono i zburzono w późniejszych latach. Są to skupiska starych lip. W latach powojennych zniszczeniu uległo dwie trzecie ze 150 bieszczadzkich cerkwi. Dzisiaj spełnia funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Można jedynie rozpoznać miejsca po nich. Ustrzykach Dolnych i Wielopolu. Mokrem (1992) i Kulasznem (2005) – na zdjêciu po lewej. przez co te budynki zachowały się do dziś. W Bieszczadzkim Parku Narodowym nie zachowała się ani jedna cerkiew.

Cerkwie w stylu wschodnio³emkowskim Na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego w dolinie Osławy i Osławicy budowano cerkwie w stylu wschodniołemkowskim. Swoim wyglądem przypominały stare świątynie z XV i XVI wieku. Bojkowskie cerkwie były do siebie podobne. W stylu bojkowskim zbudowano też cerkiew w Liskowatem. świątynia w Równi. Do dziś zachowała się tylko jedna w Smolniku nad Sanem (na zdjêciu). . Takie budowle stały w wielu bieszczadzkich wsiach. Świątynie w Rzepedzi (na zdjêciu)i Turzańsku do dziś użytkują Łemkowie.38 Cerkwie w stylu bojkowskim W wyższych partiach Bieszczadów najwięcej było cerkwi typu bojkowskiego. ale trafiło się wśród nich prawdziwe arcydzieło sztuki ciesielskiej. którym udało się uniknąć wysiedleń lub powrócić na ojcowiznę.

Paszowej. Czarnej Górnej. Monastercu. Szczawnem (zdjêcie po prawej u góry). Bezmiechowej. Łodynie. Orelcu. Prawie wszystkie te budowle powstały w XIX wieku. Ten styl Ukraiñcy przyjęli jako narodowy. Rudence. Bystrem (na zdjêciu). Hoszowczyku i Moczarach. Ten styl. Bereźnicy Wyżnej. Stefkowej. obcy miejscowej tradycji. Rabem (zdjêcie po prawej u do³u). Ja³owem (zdjêcie po lewej). Najwięcej tego typu budowli powstało na początku XX wieku. . Chmielu. Najwięcej tego typu obiektów zachowało się w północnej części Bieszczadów w Bandrowie. Tego typu cerkwie do dziś możemy zobaczyć w Hoszowie. Brzegach Dolnych. Polanie.39 Cerkwie z dachem kalenicowym W Bieszczadach najczęściej budowano trójdzielne cerkwie pokryte dachem kalenicowym. został narzucony przez administrację austriacką. Rakowej. Cerkwie w stylu huculskim Na północno-wschodnim krańcu Bieszczadów możemy zobaczyć cerkwie w stylu huculskim wznoszone na planie krzyża z centralną kopułą. Górzance. Ustjanowej i ¯ołobku.

. Był to jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych na Podkarpaciu. Czasami pomoc jest za mała bo brakuje środków. wiele innych cerkwi nadal niszczeje. Niestety. np. Kolejne przykłady obiektów. które możemy stracić. Przeważnie są to budowle z dachem kalenicowym. ale możemy także zobaczyć cerkwie z kopułą. Niestety.pl). chylącą się ku upadkowi świątynię w Baligrodzie.cerkiew-komancza. Miejscowa społeczność wspomagana przez wiele osób i instytucji chce odbudować ten obiekt (informacje na stronie www. nadal tracimy zabytkowe cerkwie.spłonęłaprawosławna świątynia w Komańczy (na zdjêciu u góry). czasami przychodzi za późno. to wielka murowana cerkiew w Baligrodzie (na zdjêciu po prawej) i drewniana świ¹tynia w Liskowatem koło Krościenka.40 Cerkwie murowane W Bieszczadach budowano także cerkwie murowane. Najstarsze możemy zobaczyć w Łopience i Zwierzyniu.Wewrześniu2006r.

Dziś służy jako kościół i jest niewątpliwą atrakcją turystyczną. wyobrażają postacie świętych. czyli ściany ikon oddzielające nawę – główną część świątyni od prezbiterium. czyli z greckiego: obrazy. . do którego wierni nie mieli wstępu.41 Zbudowana na początku XX wieku greckokatolicka cerkiew w Chmielu w roku 1968 miała zostać spalona podczas kręcenia filmu „Pan Wołodyjowski”. Ikony. Na szczeście po dramatycznych interwencjach kilku osób cerkiew ocalała. Jak pisze historyk Barbara Tondos. IKONOSTAS patriarchowie patriarchowie prorocy i ojcowie kościoła prorocy i ojcowie kościoła Deesis aposto³owie aposto³owie p r a z d n i k i ostatnia wieczerza mandylion Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem p r a z d n i k i szczególnie czczony œwiêty Z Cz Cz Z Cz Cz Chrystus nauczaj¹cy ikona chramowa (patron cerkwi) wrota diakoñskie carskie wrota wrota diakoñskie Z – Zwiastowanie Cz – Czterej Ewangeliœci W niektórych cerkwiach do dziś zachowały się ikonostasy. miało się to stać za przyzwoleniem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatrora Zabytków. Kompozycja ikonostasu wykształciła się w ci¹gu wielu wieków i jest w zasadzie niezmienna. fragmenty z ich życia. a także sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne.

.

CIUCHCIE DROGI ZAPORY W I połowie XX wieku kolejkami leśnymi masowo wywożono skarby bieszczadzkiej puszczy. a nawet klimat Bieszczadów. Te inwestycje zmieniły przyrodę. Wreszcie stanęły zapory i w dolinach powstały jeziora. po zbudowaniu obwodnic. historię. w zdziczałe góry mogli powrocić ludzie. Po II wojnie. .

O wykorzystaniu potencjału energetycznego Sanu zaczęto myśleć pod koniec XIX wieku. a domy we wsiach: Teleśnica Sanna. Ostatecznie zbudowano jedynie zapory w Myczkowcach (1956–60) i Solinie (1960 –68). ? Powstanie wielkich zbiorników wodnych ma wpływ na klimat tej części Bieszczadów. Podczas budowy zbiornika ludzi wysiedlono. Zimy stały się łagodniejsze. Solina jest jednak na pierwszym miejscu. jeżeli chodzi o pojemność i głębokość. Niestety. niedaleko Radomyśla. a wiosną i latem obniżają temperaturę tych terenów. W 1952 r. Najwyżej – w pobliżu nieistniejącej dziś wsi Łokieć. Podobny los spotka³ cerkwie w Solinie i Wołkowyi. Do koncepcji powrócono w latach 1937– –1939. Tę drugą niepotrzebnie. zmniejszyły się wahania temperatury. wymienia Zalew Soliński. a najniżej – przy ujściu Sanu. Pod wzglêdem powierzchni jest kilka większych. wybuchła wojna. powstała koncepcja wykorzystania zasobów energetycznych Sanu. Wołkowyja i w kilku innych rozebrano. W latach dwudziestych następnego stulecia rozpoczęła się budowa stopnia wodnego w Myczkowcach. Jesienią i zimą zalewy działają ocieplająco. na którym stała świątynia. . bo po napełnieniu zalewu woda nie doszła do miejsca. Solina. kilkanaście lat.44 MORZA gór wśród Większość turystów pytanych o największe sztuczne jezioro w Polsce. Wzdłuż biegu rzeki miało powstać 25 stopni wodnych wraz z elektrowniami. Trzeba było poczekać kolejnych Na terenach zalanych przez wody jeziora Solińskiego kiedyś mieszkało około 3000 osób. Prace przerwało bankructwo inwestora – firmy Elektrosan.

Ogromna tama robi wrażenie betonowego monolitu. Podczas szczytu energetycznego woda spadając na turbiny wytwarza prąd. Solina jest elektrownią szczytowo-pompową. Elektrowniapobierawtedyprądzsieci. Część z nich udostępniono turystom.wysokośc 17. Natomiast. .długość 460 m .5 m Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce to jedna z największych i najciekawszych budowli hydrotechnicznych w Europie. że wnętrze zapory kryje wiele korytarzy.9 mln m3 Zapora ziemno-betonowa: . kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mniejsze. że woda do turbin płynie 700-metrową podziemną sztolnią pod górą Grodzisko.Jezioro Solińskie Powierzchnia: 2200 ha Pojemność: 480 mln m3 Zapora betonowa: . Położona niżej elektrownia w Myczkowcach pracuje przez całą dobę. Zapora w Solinie to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w południowo-wschodniej Polsce. Elektrownia Solina pełni rolę interwencyjno-regulacyjną. który trafia do sieci. komór i galerii. aby uruchomić urządzenia i produkowaæ energię elektryczną.długość 664 m -wysokość 82 m ? 45 Jezioro Myczkowskie Powierzchnia: 200 ha Pojemność: 10. wspomagając system energetyczny kraju w nagłych potrzebach. Wystarczy 1 minuta. turbiny pompują wodę z powrotem z Jeziora Myczkowskiego do górnego zbiornika. Okazuje się jednak.W bilansie energetycznym jest to opłacalne. Zakole Sanu od zapory do elektrowni jest zasilane tylko przez dopływy głównej rzeki. Niezwykłe jest to.

czernice) oraz pospolite krzyżówki. Już od późnej jesieni na wodzie pojawiają się łabędzie krzykliwe i nieme. Amatorzy wędkowania przyjeżdżają przez cały rok. dzikie gęsi. Ale większość zalewu nie zamarza. także zimą. To bardzo nietypowe. nawet latem o kilka stopni ch³odniejsza. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce. Natomiast Jezioro Myczkowskie i jego otoczenie pozostają oazą dla turystów kwalifikowanych. lipienie są w zalewie wyraźnie większe od żyjących w górskich rzekach i potokach. Samo jezioro i jego okolice to tereny cenne przyrodniczo.46 Zalew Soliński odwiedzają prawie wszyscy przyjeżdżający w Bieszczady. Lód pokrywa jezioro od zapory do ujścia potoku Bereźnica. co wykorzystują ptaki przylatujace tu na zimę z dalekiej północy. Wyjątkowość tego akwenu dawno ju¿ uznali wędkarze. Co ciekawe. kaczki nurkuj¹ce (gągoły. a woda. Bywa. O walorach tego obszaru świadczy fakt utworzenia czterech rezerwatów przyrody. gdzie w jeziorze wy- . stepują pstrągi potokowe i lipienie. niż w większym zbiorniku. Zapora w Myczkowcach Ten akwen jest mało atrakcyjny dla żeglarzy. nie zachęca do kąpieli. ¿e zimą można tu również zobaczyć polujące orły bieliki i rybołowy. bo ryby te są gatunkami zamieszkującymi wody płynące.

ale ich stan nie zawsze jest dobry. Stokówki często mają nawierzchnię asfaltową. Do ruchu samochodowego dopuszczono tylko część z nich. Większość to doskonałe trakty do wycieczek pieszych. Część z nich wiedzie po dawnych trasach kolejek wąskotorowych. drogi główne drogi lokalne stokówki .47 STOKÓWKItrakty leśne W Bieszczadach istnieje dość gęsta sieć dróg zwanych stokówkami. Dzisiaj część z nich nadal jest do tego wykorzystywana. a zimą narciarskich. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Stokówki były przeważnie budowane jako drogi do wywozu drewna z bieszczadzkich lasów. konnych i rowerowych. Gęstą siecią stokówek pocięte jest między innymi pasmo Otrytu – jeden z najbardziej dzikich obszarów w Bieszczadach. Te dróżki biegną też równolegle do dużej obwodnicy pomiędzy Cisną a Wetliną. bo zza zakrętu może się nagle pojawić samochód wiąz¹cy drewno. Park Krajobrazowy Doliny Sanu i w pobliżu rezerwatów przyrody. Ze stokówek często roztaczają się wspaniałe widoki na połoniny. które przed laty zlikwidowano. Wiele tych dróżek biegnie przez najciekawsze przyrodniczo rejony Bieszczadów – Bieszczadzki Park Naro- dowy. Dlatego wędrując tymi traktami należy uważać.

Przed II wojną trasa kolejki z Majdanu na wschód poprowadzona była inaczej. z Wetliny do Moczarnego. Mostek kolejki w Wetlinie Dzisiaj bieszczadzka ciuchcia jeździ ze stacji głównej Cisna-Majdan na zachód do Woli Michowej oraz w kierunku wschodnim do Przysłupia. Najpierw zlikwidowano skansen. Tak dzieje się na odcinkach przez kilka lat nieużywanych. Przebiegała mniej więcej tak. Później zawieszono kursy ciuchci. właściciele lasów inwestowali w transport kolejowy. Ze wzgledu na to. np. Dalej można było jechać do Cisnej i Wetliny. Kilkanaście lat temu niewiele brakowało. że przed laty w Bieszczadach takich ciuchci było więcej. w którym stały stare parowoziki i wagoniki. bo transport samochodowy okazał się tańszy i szybszy. Od zachodu kursowała z Rzepedzi przez Komańczę do Woli Michowej (z odgałêzieniem do Nowego Łupkowa).48 LEŚNE wąskotorowe kolejki Niewiele osób podróżujących wąskotorówką z Cisnej do Przysłupia wie. wąskotorówka znów zaczęła jeździć. aby kursująca od ponad wieku bieszczadzka kolejka leśna przeszła do historii. Na szczęście w 1997 r. Przestano nią przewozić drewno. . że brakowało spławnych rzek i utwardzonych dróg. Gdyby przerwa była dłuższa. jak dzisiejsza stokówka równoległa do wielkiej obwodnicy. W latach świetności jej trasy były znacznie dłuższe. prawie pod Wielką Rawkę. a nawet do doliny Moczarnego. tory zarosłyby olchą.

W dolinie Górnego Sanu powstało też kilka innych tras.49 Trasy bieszczadzkich kolejek dawne trasy odcinki u¿ytkowane odcinki nieu¿ytkowane koleje Na początku XX wieku wąskotorówki jeździły też w dolinie Górnego Sanu. W Bereżkach i przy trasie ze Stuposian do Tarnawy Niżnej można zobaczyć schowane w lesie nad potokiem filary po mostach. Kolejna jeździła z Krościenka do Stebnika. W wielu miejscach. Do dziś po tych kolejkach zachowało się niewiele śladów. Woziła drewno w dolinie potoku Hylatego. W niektórych miejscach widać też pozostałości nasypów. Najdłuższa trasa wiodła od stacji kolei normalnotorowej w Sokolikach Górskich przez Muczne. w dolinach rzek można zauważyć ślady przepustów. Po II wojnie. kiedy te tereny były w granicach ZSRR. Przed II wojną leśna kolejka wąskotorowa funkcjonowala też w Zatwar- nicy. Drogę w wiêkszości poprowadzono nasypem kolejki. w latach pięćdziesiątych niewielką kolejkę zbudowano w okolicach Liskowatego i Jureczkowej. Jeździła tylko kilka lat. ale były też wykorzystywane do przewozu ludzi. Użytkowana by³a do końca lat dwudziestych i potem uruchomiona w latach 1944–45. Służyły głównie do transportu drewna do tartaków. Filary mostu ko³o Tarnawy Ni¿nej . Projektowanie i budowanie kolejek w górach wymagało dużej wiedzy inżynieryjnej. Stuposiany aż do Ustrzyk Górnych. W miarę eksploatowania kolejnych obszarów leśnych dobudowywano odgałęzienia w górę potoków. Wiekszość torowisk rozebrano na początku lat trzydziestych podczas wielkiego kryzysu.

.

. Zdarzenia. połonin i dolin w dużej mierze jest efektem działalności człowieka. do jakich doszło w Bieszczadach w latach czterdziestych XX wieku.KARPACKIE PUSZCZE POŁONINY DOLINY Dzisiejszy wygląd dzikiej karpackiej puszczy. doprowadziły do jednego z najciekawszych procesów ekologicznych w powojennej Europie.

las jest zacieniony. Stąd wiosną możemy podziwiaæ. Głównym elementem bieszczadzkiego krajobrazu są lasy. Te rośliny muszą zakwitnąć i wydać owoce. Lasy bukowe stanowią ponad trzy czwarte powierzchni puszczy. zanim na drzewach pojawi się parasol liści. Puszcza bukowa w Bieszczadach występuje w piętrze regla dolnego. od około 500 do 1150 metrów. W lasach bukowych czêsto spotykamy kwitn¹ce roœliny: żywiec gruczołowaty. Czasami wznoszą się aż do 1250 metrów.52 PUSZCZA karpacka W Bieszczadach zachowały się jedne z największych w Europie fragmenty naturalnych i puszczañskich liœciastych górskich lasów. Dlatego właśnie wiosną dno puszczy jest kolorowe od kwiatów zwanych geofitami. Las bukowy z kwitn¹cym ¿ywcem gruczo³owatym . W puszczy bukowo-jodłowej spotykamy też inne gatunki drzew. kiedy rozwiną się liście. żółcią i czerwienią. Przy górnej granicy lasu występują krzywulcowe buczyny – niewielkie. Puszcza jest niezwykle atrakcyjna także jesieni¹. poskrêcane przez wiatr drzewa. Latem. Naturalnym uzupełnieniem są drzewostany jodłowe i jaworowe. w pierwszej połowie XX wieku oraz po II wojnie. Zajmują one przesz³o 80 procent powierzchni Bieszczadzkiego Parku Narodowego. miesiącznicê trwał¹ i żywokost sercowaty. Ogrom bieszczadzkiej puszczy najlepiej widać wiosną. Pomimo bardzo intensywnego wycinania w XIX wieku. Znajdziemy sporo mateczników z imponującymi. jak cały las ? kwitnie. przesz³o 30-metrowej wysokoœci okazami buków i jodeł. kiedy liście mienią się złotem. karpacka puszcza zachowała naturalny charakter.

w którym rozwijaj¹ się grzyby. Mając szczęœcie możemy zobaczyć żubry. pokryte mchami i porostami. porosty oraz drobne zwierzęta. Pomnikowe okazy jodeł i wielkie buki robią wrażenie na wędrowcach.53 Fragmenty pierwotnej puszczy zwykle znajdują się na terenach ściśle chronionych. Wśród tych olbrzymów leżą zwalone pnie. Żeby zobaczyć matecznik proponujemy więc wycieczkę do rezerwatu Hulskie na Otrycie. jelenie i sarny wychodzą na leśne polany. na które nie ma wstępu. mchy. Wędrując leśnymi ście¿kami warto zachowaæ ciszę. . Po upadku jego pień staje sie środowiskiem. Wówczas może uda się zobaczyć mieszkańców puszczy. Leśnicy i przyrodnicy nazywają to „drugim życiem drzewa”. O świcie czy o zmroku.

Wiosenny las nad Os³aw¹ ko³o Duszatyna .

Puszcza w dolinie potoku Halicz w kolorach jesieni .

na przykład obok wspomnianego rezerwatu. że są chronione. przy dróżce wiodącej do Rusinowej Polany. Znajduje się na północ od Leska w Woli Postołowej. W kwietniu śnieżyce masowo pojawiają się w innych miejscach. takim jak krokusy dla Tatr czy Gorców. Śnieżyce to kwiaty bardzo dekoracyjne. trzeba wybrać się na spacer łąkami nad Sanem w kierunku wzgórza Horodyszcze. południowych stokach Otrytu. Kiedy w pierwszej połowie kwietnia przejeżdżamy przez Dwerniczek. To najbardziej znane w Bieszczadach miejsce masowego występowania tych roślin. a także nad Sanem przy leśnej drodze z Sękowca do Rajskiego. ale kwitnąca łanowo śnieżyca wiosenna. To nie śnieg. poza Bieszczadami najczęściej w Sudetach. Śnieżyca znana z przydomowych ogródków. Najbardziej efektowne stanowisko śnieżycy w Bieszczadach jest mało znane. Aby je odkryć. Nie należy ich jednak zrywać i zanosić do domu. W 2001 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Duże skupiska tych kwiatów występują w okolicach Mucznego. nad Sanem zaskakuje nas widok kilkuhektarowej łąki pokrytej białym kobiercem. że podobnie jak inne wczesnowiosenne kwiaty śnieżyca jest trująca. i to nie tylko z powodu. Pierwsze śnieżyce pojawiają się w Bieszczadach już w marcu. . na górskich zboczach przy szosie ze Stuposian do Ustrzyk Górnych. Najłatwiej można je wówczas zobaczyć na nasłonecznionych. w naturalnym środowisku występuje rzadko.56 SYMBOL bieszczadzkiej wiosny Śnieżyce są dla Bieszczadów symbolem wiosny. Także dlatego. W wysokich Bieszczadach śnieżyca masowo występuje w dolinie Terebowca.

Œnie¿yczka przebiœnieg scach wysoko położonych. Jednak w 2007 roku wiosna przyszła szybciej i na wspomnianym stanowisku biało było już w ostatnich dniach kwietnia. ? W ostatnich latach pełnia kwitnienia śnieżyc na łące w Dwerniczku przypada zwykle około 15 kwietnia (tak było w latach 2003–2006). gdzie śnieżyc już nie zobaczymy.57 Bieszczady są szczególnym miejscem. np. bo rośnie tu podgatunek karpacki œnie¿ycy wiosennej. Obie rośliny często rosn¹ obok siebie. który charakteryzuje się tym. Wiele osób myli śnieżyce z podobnym kwiatem wiosennym – śnieżyczką przebiśnieg. Przebiœniegi zaczynaj¹ kwitn¹æ Œnie¿yca wiosenna wczeœniej. że u wielu roœlin na jednej łodydze występują dwa kwiaty. Ten podgatunek uważany jest za subendemit wschodniokarpacki. trzy tygodnie dłużej. może pojechać do doliny Terebowca. czasami pojawiaj¹ siê ju¿ w lutym. Jednak przebiśniegi możemyspotkaćwmiej. Śnieżyce łatwo poznać. na Przełêczy Wyżniańskiej. bo mają większe płatki zakończone żółtymi plamkami. Najłatwiej rozróżnić te rośliny po budowie kwiatu. . Je¿eli ktoś spóźni się i w okolicach Dwerniczka czy Stuposian kwiaty przekwitną. gdzie mo¿na je podziwiaæ dwa.

. Najdłużej. W tych organach rośliny zmagazynowały w poprzednim roku substancje wystarczające do wykształcenia liści i kwiatów. w bieszczadzkich dolinach przyroda budzi się do życia. które przetrwały pod powierzchnią ziemi. zwane geofitami. W pierwszej połowie kwietnia. Geofity śpieszą się. szczególnie w paśmie granicznym pomiędzy Wielką Rawką a przełęczą Beskid. bo do końca maja. płaty śniegu możemy spotkać w lesie na północnych stokach. Jej najbardziej widoczną oznaką są kwiaty. W tym czasie potoki są pełne wody spływającej z gór. a nawet jeszcze w czerwcu. takich jak cebulki. bo musz¹ zakwitnąć i wydać owoce zanim na drzewach pojawią się liście i do dna lasu będzie docierać niewiele światła. Wiosną ich pędy odnawiają się z pączków. Pączki wyrastają z podziemnych części. żeby w bieszczadzkich lasach i dolinach pojawiły się kolorowe kobierce kwiatów. kiedy na drzewach i krzewach nie zd¹¿y³y pojawiæ się jeszcze liście. bulwy czy też kłącza.58 EKSPLOZJA wiosny Kilka słonecznych dni na początku kwietnia wystarcza. Szczególnie zwracają uwagę właśnie o tej porze roku. kiedy na połoninach leży jeszcze śnieg. W dolinach czuć już wiosnę. Podbia³ pospolity ? Nazwę geofity można przetłumaczyæ jako „rośliny ziemnopączkowe”.

ochronie grzyb – czarka szkarłatna. Wiosennymi pionierami są też rośliny. biały i różowy. który w Bieszczadach rośnie przy nątrz prawdziwie królewski kolor. Rośnie tu także rzadszy zawilec żółty. świerka czy klonu. Wczesną wiosną to niepozorne rośliny. Najbardziej znanymi kwiatami wiosennymi są opisywane wcześniej śnieżyczka przebiśnieg i śnieżyca wiosenCzarka szkar³atna na w odmianie karpackiej. poźniej tworzą wielkie liście. dochodzące czasem nawet do metra średnicy. Przy potokach i w miejscach bagnistych żółto kwitnie śledziennica. My widzimy tylko bezchlorofilową łodygę o długości. Na gnijących. drogach i na kamienistych zboczach.Jej miseczkowate owocniki mają wewlity. W wilgotnych lasach. zazwyczaj kilkunastu centymetrów.59 Już w marcu kwitnie wawrzynek wilczełyko. masowo pojawia się również knieć b³otna górska. bo wyróżnia się nie tylko różowym kolorem kwiatów. wzdłuż przydrożnych rowów i w górskich wąwozach możemy spotkać lepiężniki: wyłysiały. W północnych. Obok nich . W lasach bukowych możemy spotkać fioletowy żywiec gruczołowaty. Głowna część rośliny – kłącze – znajduje sie pod ziemią i może ważyć do 5 kilogramów. ale i intensywnym miodowym zapachem. Ten krzew w górach występuje od dolin aż po połoniny. Wczesną wiosną możemy zobaczyć też łuskiewnik różowy. Rzadkością jest natomiast roślina wschodniokarpacka – lulecznica kraińska. kwitnie cebulica dwulistna. Przykładem może być podbiał pospo. który pokarm pobiera z korzeni leszczyny. Ta roślina to pasożyt. W lesie łatwo go znaleźć. niższych rejonach Bieszczadów występuje również zawilec gajowy. leżących na ziemi gałęziach pojawia Wawrzynek wilcze³yko się niezwykle ciekawy i podlegający na które rzadko zwracamy uwagę.

60

Najczęściej spotykane wiosenne rośliny kwiatowe Bieszczadów
Śnieżyczka przebiśnieg Śnieżyca wiosenna, podgatunek karpacki

(Galanthus nivalis) Najczęściej rośnie w lasach liściastych, zwłaszcza w dolnoreglowych buczynach. Kwitnie od lutego do kwietnia. Lepiężnik biały, wyłysiały i różowy

(Leucoium vernum subsp. carpaticum) Lasy łęgowe, olszyny, nadrzeczne łąki. Kwitnie w marcu i kwietniu.

(Petasites albus, Petasites kablikianus, Petasites hybridus) Najczęściej rosną nad brzegami potoków, w jarach i rowach. Można je też spotkać w miejscach kamienistych, na nasypach dróg, czy torów kolejowych. Kwitną w marcu i kwietniu. Pierwiosnka wyniosła Ciemiernik czerwonawy (purpurowy)

(Primula elatior) Pospolity na wilgotnych łąkach i murawach, w lasach i na brzegach potoków. W niższych partiach gór rośnie powszechny na Pogórzu i nizinach – pierwiosnka lekarska (primula veris). Kwitnie w kwietniu.

(Helleborus purpurascens) W Polsce bardzo rzadki, występuje tylko na górze Jasło. Częściej mo¿na go spotkać po stronie słowackiej. Kwitnie w kwietniu.

61
Cebulica dwulistna Knieć błotna górska

(Scilla bifolia) Występuje w lasach liściastych, głównie bukowych, w zaroślach i na łąkach w miejscach ciepłych i wilgotnych. Śledziennica skrętolistna

(Caltha palustris subsp. laeta) Podgatunek knieci błotnej, czyli kaczeńca. Przez niektórych botaników uważany za oddzielny gatunek – knieć górską. Występuje w miejscach podmokłych. Kwitnie w kwietniu. Żywiec gruczołowaty

(Chrysosplenium alternifolium) Występuje na brzegach potoków, na torfowiskach, a także w wilgotnych i ocienionych lasach. Kwitnie w marcu i kwietniu. Łuskiewnik różowy

(Dentaria glandulosa) Endemit karpacki. W Bieszczadach dośæ częsty, szczególnie w lasach bukowych. Kwitnie w kwietniu. Czosnek niedźwiedzi

(Lathraea squamaria) Pasożytuje na korzeniach drzew. Nie zawiera chlorofilu. Występuje w lasach liściastych i zaroślach. Kwitnie w kwietniu.

(Allium ursinum) Można go spotkać w reglu dolnym i lasach łęgowych. Wydziela silny zapach czosnku. Kwitnie w kwietniu.

62
Kokorycz pełna i pusta Lulecznica kraińska

(Corydalis solida, Corydalis cava) Rośnie w widnych lasach liściastych. W Bieszczadach występuje w północnych, niższych partiach gór. Kwitnie w marcu i kwietniu. Zawilec gajowy

(Scopolia carniolica) Roślina wschodniokarpacka. Dośæ rzadka, występuje w lasach liściastych i zaroślach, często nad brzegami rzek i potoków. Kwitnie w kwietniu i maju. Zawilec żółty

(Anemone nemorosa) Pospolity w lasach liściastych. W Bieszczadach występuje w niższych partiach gór. Kwitnie w kwietniu. Przylaszczka pospolita

(Anemone ranunculoides) Występuje w lasach liściastych i zaroślach olszynowych. Mniej rozpowszechniony niż zawilec gajowy. Kwitnie w kwietniu

(Hepatica nobilis) Występuje często w niższych partiach Bieszczadów, w lasach liściastych. Kwitnie w marcu i kwietniu.

a pola i łąki zarosły olchą. Stare dęby. Przyroda „wdarła” się do dawnych osad. Chaber miêkkow³osy niespotykaną dot¹d nigdzie indziej skalę. Doszło do procesu wtórnej sukcesji na Barwinek pospolity nący barwinek pospolity.63 KRAINA dolin Chyba nigdzie indziej w Europie historia nie wpłynęła w tak znaczący sposób na przyrodę. że niedaleko znajdują się podmurówki domów czy cmentarzyska. Z krajobrazu można tu odczytać historię danego terenu. lipy czy jesiony rosną tam. Niektóre znaki są łatwe do rozpoznania nawet przez laika. To „kraina dolin”. Po wojnie wysiedlono stąd prawie wszystkich mieszkańców. jak w Bieszczadach po II wojnie światowej. Do połowy XX wieku bieszczadzkie doliny były gęsto zaludnione. czy też chaber miękkowłosy możemy podejrzewać. Rudbekia naga . Zabudowania zostały zniszczone. Miejsca po dawnych wsiach wskazują drzewa owocowe i terasy pól. Widząc kwit- Smotrawa okaza³a W pobli¿u dawnych i obecnych siedzib ludzkich czêsto wystêpuje te¿ rudbekia naga oraz du¿o rzadsza smotrawa okaza³a. gdzie kiedyś stały cerkwie czy dwory. Powstał niezwykły krajobraz łaczący ślady działalności człowieka z bujną bieszczadzką roślinnością.

choć niezwykle pięknych roślin. Z roœlin kwiatowych warto zwrócić uwagę na ostrożeń wschodniokarpacki i goździk skupiony. W ostat- Prosienicznik jednog³ówkowy i pszeniec bia³y nich kilkudziesięciu latach znacznie zmniejszył się obszar bliźniczysk. Za to będącą gatunkiem subalpejskim. czyli pastwisk poroœniêtych bliŸniczk¹ psi¹ trawk¹. bo jest to roślina wysoka i często rosnąca w dużych skupiskach. zajmujących większość powierzchni połonin. występujących tylko na ograniczonym obszarze. które różnią się od występujących na nizinach czy Pogórzu. W odróżnieniu od arniki. W trawach żółci się prosienicznik jednogłówkowy.64 POŁONINYprzyrodniczy ewenement Wędrując po połoninach spotykamy rośliny. W Bieszczadach roœnie kilka endemitów wschodniokarpackich. ciemiężyca biała łatwo daje się zauważyć. która tworzy rozległe zagajniki między innymi na zboczach Tarnicy. Na połoninach i w ich pobliżu możemy także spotkać wiele bardziej popularnych. arnikę górską możemy spotkać niezwykle rzadko. Należy do nich między innymi olsza zielona zwana też olchą kosą. czyli gatunków unikatowych. W większości to bardzo cenne gatunki wschodniokarpackie. Wymienione rośliny wystepują w morzu traworośli. . czy też różne gatunki storczyków. W Bieszczadach występuje około 30 gatunków roślin wschodniokarpackich. Kwitną tutaj także wężymord górski oraz fiołek dacki. alpejskie i subalpejskie. Jednym z nich jest pszeniec biały. Na połoninach spotkamy też wiele roślin alpejskich. Rośnie tutaj dość licznie. jak lilia złotogłów.

w szczelinach i na półkach możemy zobaczyć borówczyska połoninowe i bażynowe. murawę z kostrzew¹ niską. warto wybrać się w Bieszczady na przełomie czerwca i lipca. ale i w miejscach niżej położonych np. na przełęczy Przysłup Caryñski. czy też Przełęczy Nasiczniańskiej. a nawet alpejskie „wiszące” torfowiska połoninowe Torfowisko alpejskie z bażyną obupłciową. Za szczególnie cenne uwa¿ane są zbiorowiska alpejskie zajmujące niewielkie powierzchnie w szczytowych partiach połonin. Jadąc przez Brzegi Górne warto popatrzeć nie tylko na góry. Pomiędzy występującymi tam skałami. Mo¿emy je spotkać nie tylko na po³oninach. w okolicach punktu widokowego w Siankach. ale tak¿e niżej – wiele gatunków kwiatów widaæ z drogi. .65 Aby zobaczyć roœliny kwiatowe połonin.

Roślina bardzo okazała. Niepozorna roślinka o niewielkich białoróżowych kwiatach. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Wystêpuje w okolicach Rozsypańca i na łące w Siankach.5 metra. Najczęściej można ją spotkać w okolicach Sianek. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwitnie w lipcu. o wysokości nawet do 1. W Bieszczadach rośnie na skałkach Bukowego Berda i Krzemienia. Ciemiężyca (ciemierzyca) biała (Melampyrum saxosum) Endemit wschodniokarpacki. Kwitnie w czerwcu i lipcu. . Gatunek subalpejski zagrożony wyginięciem. Jedna z najrzadszych roślin w Polsce. W Bieszczadach występuje jedynie w kilku miejscach. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Arnika górska (Arnica montana) Roślina lecznicza zwana te¿ kupalnikiem górskim.66 Kwitnące połoniny Goździk kartuzek skalny Tojad bukowiñski (Dianthus carthusianorum subsp. (Veratrum album) Gatunek subalpejski w Polsce wystepujący głównie w Bieszczadach (poza tym na Lubelszczyźnie). Występuje jedynie w Bieszczadach. Zawiera silnie toksyczne alkaloidy. saxigenus) Endemit wschodniokarpacki. Pszeniec biały (Aconitum bucovinense) Endemit wschodniokarpacki.

np. Kwitnie w lipcu i sierpniu. W Polsce występuje tylko w Bieszczadach. Roślina spotykana na połoninach. górskich łąkach oraz polanach. Licznie występuje także w Bieszczadach. szczególnie Sudetach. najczęściej w miejscach skalistych. jak i górskich łąkach. w Caryńskiem czy w okolicach Przełęczy Wyżniańskiej. jak i w dolinach. Kwitnie od połowy czerwca do końca lipca. ale także na górskich łąkach np. w Brzegach Górnych czy Siankach. (Allium victorialis) Gatunek subalpejski. Nazwa pochodzi od gorzkich i trujących substancji. Jastrzębiec pomarańczowy (Dianthus compactus) Roślina wschodniokarpacka. Goździk skupiony (Scorzonera rosea) Gatunek wschodniokarpacki. Omieg górski można spotkać zarówno na połoninach. jakie ta roślina wytwarza. Kwitnie w sierpniu i we wrześniu. Omieg górski (Hieracium aurantiacum) W Bieszczadach dość liczny. Czosnek siatkowaty (Doronicum austriacum) Roślina bardzo częsta w polskich górach. Roślina często zauważana podczas wędrówek po połoninach. Kwitnie zarówno na połoninach. Kwitnie w lipcu.67 Goryczka trojeściowa Wężymord górski (Gentiana asclepiadea) Łatwo ją zauważyć. . w miejscach wilgotnych. bo jest dość liczna na połoninach. Można j¹ zobaczyć nie tylko na połoninach. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

najbardziej znana z przydomowych skalniaków. Był często sadzony przez Bojków przy chałupach i kapliczkach. Róża alpejska (Sempervivum montanum) Roślina alpejska. W Bieszczadach występuje w górnych partiach połonin wśród skał i piargów. (Rumex alpinus) Lubi gleby bogate w azot. . Kwitnie od czerwca do sierpnia.68 Pełnik alpejski Prosienicznik jednogłówkowy (Trollius altissimus) Naturalne stanowiska powyżej górnej granicy lasu. W Polsce występuje jedynie na bieszczadzkich połoninach. Rojnik górski (Viola dacica) Gatunek wschodniokarpacki. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Ale można go spotkać także w dolinach. Fiołek dacki (Hypochoeris uniflora) Bardzo częsty na połoninach i polanach. Szczaw alpejski (Rosa pendulina) Jedyny w Polsce górski gatunek róży i do tego bez kolców. Kwitnie od czerwca do września. gdzie kiedyś wypasano bydło. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Kwitnie od maja do lipca. dlatego najczęściej rośnie na zboczach i przełęczach. Kwitnie w maju i czerwcu.

Pięciornik złoty Chaber Kotschyego (Potentilla aurea) Dość częsty w wyższych pasmach Karpat i Sudetów. W Polsce rośnie tylko w Bieszczadach. Kwitnie w sierpniu i we wrześniu. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Dziewięćsił bezłodygowy (Centaurea kotschyana) Występuje w Karpatach Wschodnich i górach Pó³wyspu Bałkańskiego.Kwitniewlipcuisierpniu. na Połoninie Bukowskiej. np. Kwitnie w lipcu i sierpniu. . Jej różowe łany s¹ widoczne z daleka. (Chamaenerion angustifolium) Rośnie często w dużych skupiskach od połonin po doliny. W Bieszczadach dośæ częsty także na zboczach połonin. W Polsce rośnie tylko wBieszczadach. Gatunek wschodniokarpacki. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Możemy go spotkaæ na połoninach i rzadziej na śródleśnych łąkach. Występuje powyżej górnej granicy lasu.69 Wierzbówka kiprzyca Ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii) Znany też jako ostrożeń Waldsteina. (Carlina acaulis) Występuje na górskich łąkach i pastwiskach w miejscach nasłonecznionych w piętrze regla dolnego.

70 TORFOWISKA przyrodnicze enklawy Jedną z największych atrakcji przyrodniczych Bieszczadów s¹ torfowiska wysokie. Niektóre z nich (np. ba¿ynê. Mogą tu występować jedynie rośliny o małych wymaganiach. szczególnie w drugiej połowie października. bażyna czarna. niedobór azotu i innych pierwiastków. zwan¹ „pijanic¹”. gdy intensywnych barw nabierają liście porastających je borówek. ? Torfowisko wysokie jest kopulasto wypiętrzone (kilka metrów) ponad powierzchnię otoczenia i powstaje w procesie narastania złoża torfowego i odcięcia jego roślinności od wód gruntowych. Choć zajmują niewielką powierzchnię zasługuj¹ na szczególn¹ uwagę. ¿urawinê) mo¿na Torfowisko wysokie zobaczyæ tu¿ za ogrodzeniem Torfowisko w Wo³osatem Torfowiska wyglądają niezwykle malowniczo jesienią. borówkê bagienn¹. Warto je też odwiedzić pod koniec wiosny i na początku lata w czasie kwitnienia wełnianki pochwowatej oraz bagna zwyczajnego. które informują o walorach przyrodniczych tego miejsca. wskutek czego jest ono zasilane jedynie przez wody opadowe. Powierzchnię takiego torfowiska porastają głównie mchy torfowce i różne gatunki borówek. modrzewnicê. W pobliżu umieszczono jednak tablice. w tym bagienna. Występują tu także: wełnianka. . żurawina błotna oraz bagno zwyczajne. Najbardziej widoczne z bieszczadzkich torfowisk wysokich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z Ustrzyk Górnych do Wołosatego. Otoczone płotem z drewna jest właściwie niedostępne dla turystów. odporne na zakwaszenie. Pokazano na nich przekrój kopuły torfowiska oraz ciekawe i rzadkie gatunki występujących na nim roślin.niegdyœ u¿ywane jako œrodek przeciwko molom.

Krótszą. Wydaje się to mało ciekawe. Są to obszary albo prawie bezleśne albo też porośnięte kępami świerków.71 W Wysokich Bieszczadach największe skupisko torfowisk znajduje się w dolinie Sanu. na obszarze dawnych wsi Dźwiniacz Górny i Tarnawa Wyżna. które ros³y tu nawet kilkanaœcie tysiêcy lat temu. przy której pracownicy parku umieścili tabliczki z rysunkami i opisem najciekawszych roślin. ale zdaniem przyrodników. brzóz i sosen. w tzw. Przez największe z torfowisk – „Tarnawa” można przejść pieszo. Rosiczka okr¹g³olistna występują w sposób naturalny. Ciekawostką jest to że. Zajmują one powierzchniê od kilku do około 30 hektarów. gdzie te drzewa We³nianka pochwowata ? Bagno zwyczajne Dla naukowców bieszczadzkie torfowiska są niezwykle cennym źródłem informacji na temat zmian klimatu i szaty roślinnej. a nie zostały zasadzone przez człowieka. Niezwykle rzadką rośliną na bieszczadzkich torfowiskach wysokich jest owadożerna rosiczka. dzięki wyłożonej drewnem ścieżce. ale równie ciekawą trasę pozwalającą na przejście przez środek torfowiska wytyczono przy ścieżce poznawczej prowadzącej w stronę dawnej wsi Dźwiniacz Górny. które po nasiąknięciu zwiększają swoj¹ objętość o 1520 razy. „bieszczadzkim worku”. W warstwach torfu zachowały się pyłki roślin. że rosną na nim sosny zwyczajne. Torfowiska gromadzą bardzo duże ilości wody opadowej. że jej sposób odżywiania się przypomina zwierzęta drapieżne. to jest niewielką rośliną o drobnych liściach. jest to jedyne miejsce w polskich Bieszczadach. głównie dzięki występowaniu mchów torfowców. Mimo. a wagę nawet o 40 razy ! .

.

Nad łąkami i połoninami krążą orły i orliki. . największy i najrzadziej spotykany z polskich węży. Niezwykle bogaty i nadal nie do końca zbadany jest świat bezkręgowców. Podczas wyprawy w Bieszczady możemy się dowiedzieć. co w Bieszczadach. czasem zapuszczaj¹ siê tu nawet łosie. rysi czy wilków. jelenie. Osobliwością jest wąż Eskulapa. Żyją tu także wielkie zwierzęta roślinożerne: żubry. gdzie szukać zwierzyny i jak rozpoznawać jej tropy.NA TROPIE Bieszczady to kraina leśnych drapieżców. Nigdzie indziej w Polsce nie ma tylu niedźwiedzi.

Bieszczady to kraina wielkich drapieżników. bo nie zobaczyć. Warto także z bliższa przyjrzeć się bogactwu bieszczadzkich bezkręgowców. ale także coraz bardziej popularne w całej Europie.. Zwierzęta żyjące w bieszczadzkiej puszczy są dzikie. to przynajmniej nauczymy się jak „czytać las” w oparciu o tropy. Wędrując w małych grupach będziemy mieli możliwość podejścia na taką odległość do zwierzyny. atrakcje turystyczne. sarny czy nawet żubry. Do uprawiania tego rodzaju turystyki w Polsce najlepiej nadają się Bieszczady.74 „CZYTANIE” lasu Na całym świecie coraz więcej osób spędza urlop. Żeby je wytropić i zobaczyć. W wielu publikacjach są one podawane jako. obserwowanie ptaków (birdwatching). a być może nawet sfotografować. miejsca odpoczynku zwierzyny czy inne pozostawione przez nią ślady np. ucząc się tropienia i rozpoznawania śladów pozostawionych przez zwierzęta. Trop niedŸwiedzia Wilk należy raczej życzyć wędrowcom bliskiego spotkania z niedźwiedziem czy watahą wilków. aby móc się jej dobrze przyjrzeć. To nieco dziwne podejście.. Na szczęście te zwierzęta unikają ludzi i bardzo trudno je Ryœ Ciekawe jest zresztą nie tylko tropienie wielkich ssaków. Jeżeli nie uda się zobaczyć jeleni czy żubrów. kawałki sierści na krzewach. Możemy najwyżej odnaleźć tropy świadczące o ich obecności w karpackiej puszczy. na wyprawę warto pójść z doświadczonym przyrodnikiem lub leśnikiem. . Tu pomoc przyrodnika jest raczej konieczna. Dużo łatwiej niż drapieżniki możemy spotkać ssaki roślinożerne: jelenie.

Doświadczony leśnik czy też przyrodnik ze śladów pozostawionych w puszczy jest w stanie odtworzyć np.75 Konar z kor¹ „spa³owan¹”. tym jelenie i sarny bardziej zbliżają się do siedzib ludzkich i łatwiej można je zauważyć. jakie zwierzęta. Im zima jest cięższa. na zboczu za rzeką często można zobaczyć jelenie. I tu właśnie potrzebny jest specjalista. kiedy jelenie schodzą w dół stoków w kierunku rzek i gdzie spędzaj¹ dzień. . czyli obgryzion¹ przez ¿ubry Najlepszą por¹ do tropienia ssaków jest zima. Zatrzymując auto przy budynku nadleśnictwa w Stuposianach. np. które korzystają z wykładanej tam paszy. Wędrując leśnymi dróżkami możemy zobaczyć tropy. Zwierzęta roślinożerne w poszukiwaniu pożywienia schodzą wówczas z wyższych partii gór w doliny. który ze śladów odczyta. Za nimi podążają drapieżniki. przebieg polowania wilków na jelenia. w jakiej liczbie i jak szybko siê przemieszczały. Opowie nam także o ich zwyczajach.

więc łatwiej można je podejść. natychmiast dają znak całej chmarze do ucieczki. ma nieco dłuższą głowę i często garbatą część nosową.76 RYKOWISKO jeleni misterium W połowie września. że idąc leśnym szlakiem wręcz wejdziemy na byka (samca jelenia). w zimie popielatoczarna. ? W Bieszczadach występuje jeleń europejski. przez niektórych wyró¿niany jako podgatunek. kiedy doliny zasnują się mgłami i pojawiają się pierwsze przymrozki. który zajęty swoimi sprawami. bo one są bardzo czujne i jeśli wyczują lub wypatrzą coś podejrzanego. . czasami nawet na dość bliską odległość. nazywany jeleniem karpackim. Wieniec jelenia górskiego jest znacznie mocniejszy od nizinnego. Suknia jelenia karpackiego w lecie jest popielatoceglasta. Przy takich wyprawach trzeba uważać na łanie. Rykowisko to okres godowy jeleni. góry rozbrzmiewają rykiem jeleni. To misterium przyrody trwa zwykle do pierwszych dni października. Ich czujność i wysiłek skierowane są wówczas przede wszystkim na utrzymanie swojego haremu i ewentualne odebranie rywalom ich partnerek. Jest silniejszej budowy niż nizinny. Są wówczas mniej ostrożne. nie zwróci na nas uwagi. które staraj¹ się zgromadzić wokół siebie jak najwiekszą liczbę łani. Zdarza się.

warto wybrać się do Podczas spotkań byków rzadko dochodzi do konfrontacji. Jeżeli siły są w miarę równe. jeżeli chcemy posłuchać. niestety. Mo¿emy tak¿e s³uchaæ rykowiska w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Czasami zdarza się. Najczêœciej jest nim jedno z nadleœnictw. Dlatego. obejrzeć i fotografować te zwierzêta. Chodząc po lesie o świcie lub o zmroku słyszymy ich ryk. ale trzeba pamiêtaæ o zakazie poruszania siê w porze nocnej i poza wytyczonymi szlakami. który wiele dni spedził w karpackiej puszczy potrafi odróżnić głos wielkiego samca od ryku młodego byka szukającego dopiero swojej szansy. Gdy już dochodzi do walki. . Najbardziej zaciekłe są walki tzw. to dość długo trwa wzajemne „badanie”. jeleni stadnych. Przeważnie osobniki słabsze umykają po wysłuchaniu przeciwnika lub zobaczeniu go. to przeważnie po kilku uderzeniach jeden z jeleni uznaje swoją przegraną i odchodzi. Wtedy obydwa byki. czyli władców dużych chmar łań. który jak grzmot roznosi się po bieszczadzkich dolinkach. Człowiek. leśnikiem czy przyrodnikiem. W większości przypadków byki nie robią sobie wielkiej krzywdy podczas walk. lasu z doświadczonym przewodnikiem. Natomiast na pewno możemy jeleni posłuchać. Żeby zrozumieć na czym rykowisko polega. trzeba wczeœniej uzgodniæ to z gospodarzem terenu. że zwierzęta ryczą przez cały dzień. Zadrza się jednak.77 Bliski kontakt z chmarą zdarza się rzadko. czy też głos wzywający do walki o łanie od wydawanego przez zwycięzcę. Rykowisko to także okres polowań na jelenie. giną. że czasem po dłuższej konfrontacji zwierzęta szczepione rogami nie mogą się rozdzielić.

Nie wszystkim spodobało się pod połoninami. jak wszystkim wówczas wydawało się. prezydentów i premierów dbając. Byk Pulpit odbył daleką drogę na zachód. Dostojnicy Polski Ludowej zapraszali tu koronowane głowy. . w których zabijano od dwudziestu do trzydziestu żubrów. że ranne żubry atakowały myśliwych i ich przewodników. Nikt nie niepokoił zwierząt. Po rocznej aklimatyzacji w zagrodzie koło Bereżek. Pierwsze polowania na żubry okazały się bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim dlatego. Zdarzało się. aby te zwierzęta znowu pojawiły się w Karpatach. Leśnicy opowiadają. ¿e nikt nie wiedział. docierając aż w okolice Tarnowa. Po pierwsze. kiedy rozpoczęto odstrzały. I faktycznie tak początkowo było. żeby dostojnikom PRL-u i ich gościom umożliwić polowania na „grubego zwierza”. pięć zwierząt wypuszczono na wolność. Nie ma się więc co dziwić. że kilkadziesiąt zwierząt wybrało wolność na sąsiedniej Ukrainie. więc pasły się na pegeerowskich polach. a po drugie. Przyjęto je serdecznie. Po roku w prasie zachodniej ukazały się ogłoszenia zapraszające na polowania dewizowe na żubry w ukraińskich Bieszczadach. W ciągu kilku lat liczebność stada wzrosła do kilkudziesięciu sztuk. Polowania na grubego zwierza w Bieszczadach stały się słynne. aby ich łowy przyniosły sukces. że żubry będą się kręcić wokół siedzib ludzkich.78 ŻUBRY w Bieszczadach są dzikie Żubry sprowadzono w Bieszczady w roku 1963 z dwóch powodów. Sielanka zakończyła się w latach siedemdziesiątych. jak się do takich zwierząt strzela. W 1966 roku w Bieszczady przywieziono kolejne żubry. Były lata.

ale tam zobaczyć je najtrudniej. aby przyłączyły się do bieszczadzkich stad. Dziś w Bieszczadach żyje ponad 200 żubrów. . Zajmuje się tym Stacja Badañ Fauny Karpat PAN w Ustrzykach Dolnych. Ta akcja powinna niedługo przynieść efekty. Z tego powodu trzeba było zlikwidować całe stado przebywające w okolicach Brzegów Dolnych. Na szczęście choroba nie rozprzestrzeniła się na pozostałe stada. w Słowacji i w Rumunii). Najłatwiej można je zobaczyć w okolicach Tworylnego i Seredniego. Czasami pojawiają się też na łąkach w Bukowcu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. sfotografowanie czy sfilmowanie nie jest łatwe.79 Kilka lat temu bieszczadzkie żubry zaczęły chorować na gruźlicę. Są to zwierzêta dzikie i zobaczenie ich. Te zwierzęta żyją też w okolicach Baligrodu. Polscy naukowcy myślą nie tylko o ochronie żubrów we własnym kraju. ale koordynują program rozprzestrzeniania tych zwierząt w całych Karpatach (na Ukrainie. że krzyżują się one w obrębie zbyt małej populacji. zwłaszcza zimą. Z tego powodu sprowadzono kilka zwierząt z ogrodów zoologicznych i wypuszczono. bo to stado jest wyjątkowo dzikie. Jednak podejście do stada żubrów jest możliwe. Przekonało się o tym wiele ekip filmowych i fotografów przyrody. Zdaniem naukowców choroby żubrów wynikają stąd.

które zimę spędziły w Afryce. gdzie i jak wabić ptaki. W drugiej połowie kwietnia na skraju lasów głośno tokują w locie orliki. który wie. A w maju „ptasia wiosna” rusza już na całego. derkacze. Wprawdzie możemy je obserwować przez cały rok.80 PTASIA wiosna Wędrowanie po Bieszczadach można połączyć z nauką i rozpoznawaniem żyjących w tych górach ptaków. jednak okres największej aktywności prawie wszystkich gatunków przypada od marca do czerwca. z czego ponad 160 to gatunki lęgowe. których głosy godowe przypominają groźne szczekanie psa. strumieniówki. dzierzby gąsiorki oraz muchołówki: mała. warto wybrać się na wyprawę z przyrodnikiem. W niewielu miejscach w Europie występuje tak dużo orlików krzykliwych. W marcu i kwietniu gwar w bieszczadzkim lesie robi się coraz większy. białoszyja i żałobna. W całych polskich Bieszczadach Zachodnich stwierdzono występowanie przeszło 200 gatunków ptaków. Już w styczniu i lutym słychać śpiewy sikor. Żeby je zobaczyć lub posłuchać ich głosu. Nocą w starodrzewach leśnych można wywabić puszczyki uralskie. przepiórki. puszczyków uralskich czy derkaczy. kowalików i pełzaczy. Z zimowisk powracają m. . Rozpoczynają tokować orły przednie i kruki. Na marzec przypada szczyt aktywności głosowej rzadkiego dzięcioła białogrzbietego.in. Puszczyk uralski Bocian czarny Dzierzba g¹siorek Podczas mroźnych lutowych nocy w pobliżu urwistych ścian skalnych rozrzuconych w dolinie Sanu można usłyszeć dostojne „uhu” wydawane przez puchacze.

dolina Stebnika. które w skali światowej uznano za zagrożone wyginięciem. jednego z czterech gatunków ptaków lęgowych w Polsce. bardzo trudno go zobaczyć. nadrzeczną olszynę. starodrzew bukowy. Od połowy maja do połowy lipca słychać jego „der der”. aby prowadziła przez mozaikę środowisk – otwarte pole i podmokłą łąkę. Kolorystyką upierzenia i pokrojem ciała przypomina nieco kuropatwę. Ptak ten żeruje ukryty w roślinności łąkowej. zamieszkuje stosunkowo najsuchsze siedliska. gdzie „nurkuje. mieszany las jodłowo-bukowy i poŒladami derkacza łoninę. jest jednak od niej mniejszy i smuklejszy. dolina potoku Rabiańskiego. Zdradza go bardzo donośny głos wydawany przez samce. W porównaniu ze swoimi krewniakami. jak ryba w wodzie”. Dlatego. to tyle co w jednej bieszczadzkiej dolinie. na przykład dolina Sanu pod pasmem Otrytu oraz w rejonie Tarnawy Niżnej.81 Orlik krzykliwy Wybierając się na „ptasią” wyprawę warto zaplanować jej trasę tak. Dla przykładu w całej Belgii gnieździ się niespełna 30 par. choć często słyszymy „der. . a także starorzecze Sanu w rejonie Zwierzynia. Derkacz zaliczany jest do rodziny chruścieli. czyli średniej wielkości ptaków bagiennych i wodnych. Łąki z wysoką i rzadko koszoną roślinnością to ulubione miejsce derkacza. Warte polecenia są doliny rzek. jakimi są pola i łąki. der”.

głównie węże. instytutów naukowych i dla hodowców prywatnych. Ten ściśle chroniony gad czasami mieszka tuż obok ludzi. To ciepłolubny gatunek południowoeuropejski. Na wszelki wypadek nie warto sugerować sie opowieściami bieszczadników o tym. Przez wiele lat gady. Poluje na gryzonie. W Polsce występuje przede wszystkim w Bieszczadach.82 CO SIĘ WIJE szlaku i pełza na W Bieszczadach wystêpują wszystkie polskie gatunki węży: żmija. . Można ją rozpoznać po charakterystycznym zygzaku (nie widać go na odmianie czarnej). Często można ją spotkać na miejscach nasłonecznionych. Masowo zabijali je pasterze owiec i robotnicy. gniewosz i zaskroniec oraz ciekawe płazy. W Sękowcu można nieraz zobaczyć. brązowej i czarnej. jak ukąsiła ich żmija i nic im sie nie stało. W Bieszczadach jest dość liczna. na przykład na starych cerkwiskach czy podmurówkach chałup. Występuje w trzech odmianach: popielatej. Odławiali żmije. Jest dusicielem polującym na gryzonie. W Bieszczadach pojawiali się też łowcy wężów. jak „eskulapy” wygrzewają się na spadzistych dachach domków letniskowych. Może mieć długość do 2 metrów. jak traszka karpacka czy salamandra plamista. Ugryzienie przez żmiję może okazaæ się śmiertelne. nasłonecznionych zboczach Otrytu. Doskonale wspina się po gałęziach drzew. Ale przebywa też w miejscach wilgotnych zaroślach. były tępione przez ludzi miejscowych i turystów. małe ptaki i płazy. zaskrońce i węże Eskulapa dla ogrodów zoologicznych. Jeden z nich – co widać na zdjęciu – wybrał sobie jako punkt obserwacyjny otwór w szczytowej części dachu recepcji ośrodka wczasowego. wąż Eskulapa. Należy więc natychmiast skorzystać z pomocy lekarza. Żmija zygzakowata to jedyny w Polsce wąż jadowity. na południowych. Wąż Eskulapa jest największym i jednocześnie najrzadszym polskim wężem.

83

Umiejętnie sfotografowana zwinka mo- Zaskrońca łatwo można rozpoznać po że pozować na groźnego jaszczura. jasnych plamach w tylnej części głowy. W Bieszczadach można także spotkać padalca. To beznoga jaszczurka przypominająca węża, ale ró¿niąca się od niego m.in. tym, że ma otwory uszne i ruchome powieki. Czasami można zobaczyć rzadko wystêpującą odmianę turkusową padalca. Ten osobnik został sfotografowany na Otrycie. Wędrując po Bieszczadach możemy też zobaczyć ciekawe gatunki p³azów. W Bieszczadach występuje ich 12. W potokach, stawach i kałużach możemy sopotkać m.in. traszki górskie i karpackie oraz kumaka górskiego, którego mo¿na rozpoznaæ po charakterystycznym jaskrawym ubarwieniu brzucha. W lasach na wysokości 500– –900 metrów na œcieżkach i kamieniach pojawia się salamandra plamista. Płazy należy zostawić w spokoju i nie dotykać ich, bo broniąc się wydzielają trujące substancje.

84

ŻYWE KWIATY bieszczadzkich łąk i lasów
Bieszczady to nie tylko kraina niedźwiedzi i żubrów. Występuje tu wiele niezwykłych gatunków bezkręgowców. Szczególnie ciekawe i barwne są motyle i niektóre gatunki chrząszczy.
Na połoninach, górskich łąkach, śródleśnych polanach i na skraju lasu można zobaczyć wiele interesujących motyli. Niektóre z nich jak np. niepylak mnemozyna czy mieniak tęczowiec są bardzo rzadkie i spotkać je to wielki wyczyn. Na pewno nie zobaczymy ju¿
Paź królowej

niepylaka apollo, który według opisów przed około stu laty występował na bieszczadzkich połoninach. Podczas wędrówek możemy natomiast spotkać wiele innych ciekawych i częściej pojawiaj¹cych się na tym terenie gatunków.
Paź ¿eglarz

W Bieszczadach na wyższych stanowiskach występuje głównie lecie. Często spotykany w ogrodach. Pojawia się na łakach i miejscach, w których rosną dzikie gatunki warzyw (np. koper włoski). Zdarza się, że siada na solniskach czy odchodach zwierzęcych, aby pobrać substancje mineralne. Rusałka admirał

Motyl pojawia się w drugiej dekadzie maja i można go zobaczyć do końca czerwca. Najczęściej wystêpuje na skałkach, nasłonecznionych pagórkach, polanach i sadach. Latolistek cytrynek

Motyla tego spotykamy najczęściej na przejrzałych owocach opadłych z drzew, na kwitnących drzewach i innych kwiatach. Składa jaja na pokrzywach. Nowe pokolenie jesienią wędruje na południe w rejon Morza Śródziemnego, lecąc na wysokości nawet do 2000 m. Część osobników zimuje w Polsce.

Dorosłe osobniki zimują w opadłych liściach. Wraz z pierwszymi ciepłymi promykami wiosennymi można je spotkać na skraju, a nawet wewnątrz nasłonecznionego wówczas lasu. Motyle w tym czasie są bardzo aktywne i płochliwe. Trudno je podejść, nie wspominając już o fotografowaniu.

85
Rusałka żałobnik Zorzynek rzeżuchowiec

Dorosłe motyle wylęgają się w połowie lipca. Wiele osobników ginie w zimie, bo jako kryjówki wybierają miejsca, z których nie mogą się później wydostać. Typowym środowiskiem życia rusałek żałobników są nasłonecznione skraje lasów liściastych, a także leśne drogi i polany. Krasopani hera

Wiosenny motylek pojawiający się na przełomie kwietnia i maja. Można go zobaczyć na podmokłych łąkach, polanach i skrajach lasów, w pobliżu brzegów rzek i innych zbiorników wodnych. Ze względu na swoiste ubarwienie, samca zorzynka nie sposób pomylić z żadnym innym gatunkiem. Polowiec szachownica

Przedstawiciel motyli nocnych, którego można spotkaæ także w dzień. Pojawia się na przełomie lipca i września. Najczęściej widywany na kwiatach sadźca konopiastego. Chrz¹szcze

Motyle dorosłe można spotkać w lipcu i sierpniu. Najczęściej wystêpuje na ł¹kach i leśnych polanach, rzadziej na po³oninach.

Z żyjących w Bieszczadach chrząszczy na szczególną uwagę zasługuje nadobnica alpejska. Można ją spotkać w starym lesie bukowym. Larwy żywią się spróchniałym drewnem. W Polsce nadobnica przez lata była poszukiwana Rozpucz lepiê¿nikowiec W Bieszczadach ¿yje wiele gatunków chrz¹szczy. Doœæ czêsto wystêpuje tu rozpucz lepiê¿nikowiec. Ten najwiêkszy przedstawiciel rodziny ryjkowcowatych ¿eruje na liœciach lepiê¿nika i podbia³u pospolitego. Rzadsze i bardzo cenne sa biegacze: zielonozłoty, fioletowy i skórzasty. Biegacz skórzasty

Nadobnica alpejska przez kolekcjonerów. Z tego powodu oraz przez nadmierne wycinanie lasów bukowych stała się bardzo rzadka. Na szczęœcie w Bieszczadach pozostało sporo buczyn, więc nadobnica łatwo znajduje tu swoje środowisko.

.

jaskinie. Skalne osobliwoœci to dzie³o zarówno natury. Warto zobaczyæ ska³y w szczytowych partiach po³onin. ale także geologicznym. jak i cz³owieka. . ostañce. wodospady oraz nieczynne kamienio³omy.SKAŁY OSTAŃCE WODOSPADY Bieszczady to góry niezwykłe nie tylko pod względem przyrodniczym i historycznym. œciany skalne.

Na skraju wsi Glinne koło Leska wznosi się Kamień Leski. Jedn¹ z najbardziej widocznych osobliwości geologicznych s¹ ściany skalne. czyli osadów powstałych na dnie morza. który od wieków pozyskiwał tu kamień. Jednak rzadko jest to tak widoczne. W Bieszczadach znajdziemy wiele ciekawych i różnorodnych form skalnych. Chyba najbardziej efektowna wznosi się około kilometra poniżej zapory w Myczkowcach. W Rosolinie znajdziemy grotę wypłukaną w skale przez wodę. W wielu korytach bieszczadzkich rzek możemy zobaczyć progi skalne wskazujące kierunek przebiegu warstw fliszu. Progi skalne na Hoczewce . Są też w Bieszczadach jaskinie szczelinowe. Dobrze widać to na długich grzędach występujących na połoninach czy te¿ w korytach niektórych rzek. Najbardziej znane znajduja się w okolicach Nasicznego. W Karpatach wiele jest miejsc. Tarnicy i koło Bereżek. ukształtowana przez naturę i przez człowieka. Podobna. ciepłolubne rośliny naskalne. które na miejsca lęgowe wybierają zwykle szczeliny i półki na urwiskach skalnych. a nawet wodospadami. Niedawno odkryto kolejne na Kiczerze Dydiowskiej. potoki bieszczadzkie mają skaliste dna z wieloma kaskadami. Rosną na niej rzadkie. ma 600 m długości i 60 m wysokości. wielka wychodnia. W odrożnieniu od beskidzkich.88 SKALNE Bieszczady Bieszczady są zbudowane z fliszu. gdzie stykają się wielkie jednostki tektoniczne. Najciekawsze znajdziemy na Hoczewce koło Hoczwi. choć mniejsza. jak w Bieszczadach: w głębokich korytach Wołosatki. jest Ska³a Wolańska w Posto³owie koło Leska. Uznana za pomnik przyrody. Gnieżdżą się tu puchacze. Prowczy czy Wetliny. które miliony lat temu pokrywa³o ten obszar. Na przemian leżą warstwy mniej i bardziej odporne.

Zjeżdżając w dół z centrum Soliny. Powstał. Niestety. Dzisiaj można tu spotkać jelenie i węże. Ślady takich zbiorników znaleziono m. Moczarnem i Wetlinie. taśmoci¹gi. Roztacza się stamtąd widok na dolinę Sanu. którym można dojść na szczyt odkrywki. Naukowcy odkryli też osady świadczące o tym. widzimy potężny kamieniołom. po lewej stronie nad Zalewem Myczkowskim na zboczu góry Koziniec.? 89 Charakterystyczne dla gór fliszowych są osuwiska. Kilkadziesiąt Kamienio³om w Krywem metrów przed kamienio³omem stroma dróżka leśna wspina się na stok. Jeziorka Duszatyńskie. Jeżeli wejdziemy głębiej w las.in. z roku na rok drzewa coraz bardziej zasłaniają panoramę. Jeszcze kilka lat temu stały tu retorty. Warto wdrapać się na sam szczyt. Znajdziemy tu także bunkier z tzw. Dzisiaj zobaczyć tu można jedynie wielopoziomowe wyrobiska z potężnymi blokami skalnymi. „Linii Mołotowa”. aby dostarczać materiału potrzebnego do budowy zapory w Solinie. Takich zbiorników było w historii więcej. Tak powstały m. . rdzewiej¹ce maszyny. Pojawiały się i znikały w sposób naturalny. Podróżując po Bieszczadach możemy zobaczyć kilka kamieniołomów.in. Kiedyś pozyskiwano w nich surowiec potrzebny do wielkich budów. skąd roztacza się wspaniały widok na obydwa jeziora i wyższe partie Bieszczadów. Pozostały także rozwalające się budynki.Ciekawostkąjestnieczynny kamieniołom w Krywem. Beniowej. Ostatnim przykładem może być Szmaragdowe jeziorko koło Sinych Wirów. Było to miejsce wypału węgla. że w Bieszczadach na długo przed powstaniem „Soliny” istniały sztuczne jeziora. w Siankach. Od wielu lat jest nieczynny. których nie zdążono wywieźć. Badania prowadzone przez geologów wykazały. Bukowcu. możemy zobaczyć fragmenty starej puszczy. że kilka tysięcy lat temu duże jeziorko osuwiskowe istniało też w Mucznem. Warstwa mniej odporna zsuwa się z twardszej.

Wodospad „Szepit” .

Dodatkową trudnością jest fakt. Do wodospadu łatwo dojść z Zatwarnicy. że w Bieszczadach nie zobaczymy Niagary. który zbiera wody ze zboczy Smereka i spod Przełęczy Orlowicza. by po opadach znów donośnie szumieć. w górę potoku Hylaty. więc czasami niełatwo je odnaleźć. Bieszczadzkie wodospady najbardziej okaza³e są wiosną. Jednak przy budowie drogi do zwózki drewna część skał wysadzono dynamitem. Niektóre źródła podają. W tych kaskadach woda spada najczęściej z kilkumetrowej wysokości. . A jest kilkanaście wartych obejrzenia. Wodospad na potoku Słowiańskim. kiedy z gór spływa dużo wody. że ma 8 metrów wysokości.91 LEŚNE i kaskady wodospady Bieszczadzkie wodospady na razie nie doczekały się szerszego opisu. Idąc od strony Wetliny przechodzimy przez mostek na potoku i tuż za nim skręcamy w lewo na ścieżkę prowadzącą do kaskady. że większości nie zaznaczono na mapach. Tym bardziej polecamy je osobom poszukującym ciekawych miejsc i obiektów „Szepit” na potoku Hylaty Najbardziej efektowny i najwyższy wodospad w polskich Bieszczadach. Przeważnie schowane są w lesie. Latem i wczesną jesienią po długotrwałych upałach niektóre prawie całkowicie wysychają. Przedstawiane tu kaskady w wiêkszoœci znajdują się blisko dróg i szlaków i są łatwo dostępne. za hotelem kierując się w lewo. Było tak chyba przed kilkudziesięciu laty. Położony jest w Starym Siole tuż przy drodze do „Leśnego Dworu”. Od razu trzeba zastrzec. Znajdziemy go na potoku Hylatym niedaleko Zatwarnicy. zmniejszając wysokość kaskady. Siklawa Ostrowskich w Wetlinie do obejrzenia i fotografowania.

Wodospad w Uhercach .

Po drugiej stronie rzeki z wysokich skał spada woda jednego z potoków. Po przejechaniu przez tory kolejowe zatrzymujemy się na parkingu przed bramą. Wychodzimy prawie na sam wodospad. Możemy tam tak¿e dotrzeć z drugiej strony rzeki. Aby dotrzeć do wodospadu.93 Wodospad w Pszczelinach Aby go zobaczyć w Pszczelinach. nasłuchując szumu wodospadu. Jest to wodospad sezonowy. Za ruinami cerkwi w Hulskiem na skrzyżowaniu nie skręcamy w lewo jak wiedzie szlak. Początkowo wędrujemy wzdłuż torów kolejowych. Po lewej stronie drogi płynie potok. . trzeba zjechać na pole biwakowe położne nad Wołosatym. Choć z jednej strony rzeki powstały zakłady drzewne. Docieramy do niego wędrując stokówką z Zatwarnicy w stronę Rajskiego. Aby dotrzeć do rzeki musimy obejść zakład. a prawie tak efektowny jak „Szepit”. to kaskada nadal położona jest w miejscu sprawiającym wrażenie dzikiego i odludnego. a potem skręcamy w stronę rzeki. Wędrujemy w górę. Z wysokiej skarpy widaæ kaskadę w całej okazałości (zdjêcie po lewej). ale idziemy prosto. Znajdziemy go po przejściu kilkuset metrów przed jednym z mostków. od centrum wsi. w Uhercach Mineralnych z drogi Lesko – Ustrzyki Dolne skręcamy do Wodospad na potoku Hulski zakładów drzewnych. Przy dłuższym braku opadów prawie całkowicie zanika. Mało znany. a z drugiej wieś. Stopień wodny szerokoœci kilkudziesięciu metrów robi wrażenie. Wodospad w Uhercach Mineralnych uważany jest za najszerszy w Bieszczadach.

w dolinie potoku Nasiczniańskiego i w wielu innych miejscach. wodospad. Mało kto jednak wie. Woda potoku Olchowatego spływa tu z jednolitego progu skalnego. Po wiosennych roztopach jest ich tam nawet kilka. Wodospad znajduje siê tu¿ przy drodze. Mo¿na je ogl¹dać np. w dolinie Terebowca. . Kaskada na potoku Olchowatym Kolejną kaskadę mo¿emy zobaczyæ wêdruj¹c szlakiem prowadzącym z Duszatyna do Jeziorek Duszatyńskich. Wiosn¹ wiele niepozornych potoków zmienia siê w rwące wodospady. jak na warunki bieszczadzkie.94 Wodospady za kamieniołomem w Brzegach Górnych Turyści jadąc drogą z Brzegów Górnych do Nasicznego i Dwernika dość często zatrzymują się przy nieczynnym kamieniołomie. ¿e za tą odkrywką skaln¹ znajduje się spory. Godne polecenia są także osobno opisane kaskady Potoku Nasiczniańskiego oraz Sine Wiry na Wetlinie. W okolicach Baligrodu warto wybrać się na dłużsżą wyprawę do wodospadu Czartów Młyn.

które spływają na Zakarpacie i leżą w dorzeczu Dunaju. a właściwie potok Mszanka.2% powierzchni Polski.95 W ZLEWISKU Morza Czarnego Osobliwością geograficzną okolic Ustrzyk Dolnych i Czarnej jest fakt. aby skierować swe wody w stronę Krościenka. w najbardziej na po³udnie wysuniêtej czêœci Bieszczadów jest jeszcze kilka małych potoków. że część tych terenów należy do zlewiska Morza Czarnego. Granicę z Ukrain¹ przekracza powyżej wsi Bystre. Dorzecze rzek należących do zlewiska Morza Czarnego w Bieszczadach ma powierzchnię ponad 200 km2. Najbardziej znaną rzeką. Granicę pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego przekraczamy w Ustianowej Górnej. . Za cerkwią w tej osadzie mo¿na zobaczyć ciekawy przełomowy odcinek jednego z potoków wpadających do Mszanki (zdjêcie po prawej). w tym dorzecze Strwiąża ok. ponownie pokonujemy dział wód na przełęczy oddzielającej Rabe od Żołobka. Swój bieg zaczyna pod Wielkim Królem na północny zachód od Ustrzyk Dolnych. która swe wody odprowadza do Dniestru jest Strwiąż. z którego wody spływaj¹ do Morza Czarnego są okolice Michniowca i Bystrego w gminie Czarna. Później przepływa przez miasto. Podró¿uj¹c w wy¿sze partie Bieszczadów. Kolejnym terenem. Po przekroczeniu granicy wypływa na teren Kotliny Naddniestrzańskiej. ? W okolicach Opołonka. Tutaj płynie mała rzeczka. a potem na Ukrainę. To tereny obejmuj¹ce górny bieg Czarnej Orawy w dorzeczu Dunaju oraz górny bieg rzeki Strwiąż i potoku Mszanka w dorzeczu Dniestru. Tam przyjmuje swój najwiêkszy dopływ – Błażiwkę – i w okolicach wsi Chłopczyci wpada do Dniestru. Strwi¹¿ w okolicach Kroœcienka ? Do zlewiska Morza Czarnego należy 0. 193 km2.

.

Tam. jeżdżenie samochodami na tym terenie ograniczmy do minimum i do głównych tras. Po górskich traktach lepiej poruszać się na rowerach czy też konno. gdzie nie ma ubitych tras. działa tu wiele stadnin i wypożyczalni rowerów. by Bieszczady pozostały dzikie. .TURYSTYKA NA TERENACH CHRONIONYCH Jeżeli chcemy. pomocne okażą się rakiety śnieżne. W Bieszczadach wyznaczono setki kilometrow szlaków. Zimą te same trasy czekają na narciarzy biegowych i ski-tourowych.

Cały projekt nosi nazwę „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie”. a trasy specjalne.pl. Szczegółowe opisy tras „Zielonego Roweru” można znaleźć na stronie Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów – http://www. Trasy „Zielonego roweru”. . Przemierzając bieszczadzkie dukty bardzo łatwo możemy się natknąć na tabliczki. galerie sztuki oraz lokalne inicjatywy służące ochronie dziedzictwa Bieszczadów.btc. naturalnych korytarzy przyrodniczych. odcinki łącznikowe czarnym.bieszczady-online. łączą najpiękniejsze zakątki regionu – atrakcje przyrodnicze i kulturowe. tzw.98 BIESZCZADY rowerze” na „Zielonym „Zielony rower” – to nie tylko szlak dla cyklistów. W ten sposób oznakowano liczącą blisko 1000 km sieć tras rowerowych. ale trasa łącząca przyrodnicze i kulturowe atrakcje Bieszczadów. tradycyjnych historycznych tras handlowych. warsztaty twórców ludowych (garncarzy. tkaczy. drogowskazy i mapy. na których umieszczono logo „Zielony rower”. W terenie szlak w większości oznaczony jest kolorem niebieskim lub zielonym. ? Greenways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” – rzek. „extream” na czerwono. rzeźbiarzy).

99

EKOMUZEA terenie ekspozycje w
i przestrzeni

?

„Ekomuzeum” (muzeum bez murów) to muzeum tematyczne, którego obiekty (eksponaty) rozproszone w terenie, tworzą żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Kolebką ekomuzeów jest Francja.

TRZY KULTURY Nazwa nawiązuje do żyjących w Lutowiskach przed II wojną Żydów, Rusinów i Polaków. Rdzenni mieszkańcy bezpowrotnie zniknęli z tych terenów podczas II wojny i tuż po niej oraz w czasie akcji „H-T” w 1951 r. Pozostały po nich ruiny synagogi, kościół neogotycki, kilka starych bojkowskich chat, cmentarz grekokatolicki oraz kirkut. Wędrując wokół Lutowisk można również poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą i zobaczyæ miejsca, gdzie krêcono zdjêcia do filmu „Pan Wo³odyjowski”.

HOLE Położone na północ od Ustrzyk Dolnych, pomiędzy miejscowościami Wola Romanowa, Dźwiniacz Dolny, Łodyna i Leszczowate. Pozostały tu dwie dawne cerkwie obecnie kościoły rzymskokatolickie, fragmenty fortyfikacji ziemnych z końca XVI wieku, a także okazałe drzewa pomnikowe. Na uwagę zasługuje licząca ponad sto lat kopalnia ropy naftowej w Łodynie. W KRAINIE BOBRÓW Pomiędzy miejscowościami Orelec, Uherce Mineralne, Myczkowce i Zwierzyń możemy odwiedzić rezerwat bobrów, duży wodospad na rzece Olszance, ciekawe przyrodniczo zakole Sanu ze ścian¹ skalną, wiele zabytków oraz „cudowne źródło”.

W OGNIU PALENISKA BIESZCZADZKIEJ KUŹNI Powstało w Baligrodzie w starej kuźni przeniesionej tu z Żernicy. W³aœciciele udostêpnili budynek i unikatowe wypoTROPICIELE ZAGINIONYCH sa¿enie. Mo¿na zobaczyć dawne ŚLADÓW narzędzia kowalskie i gospodarskie. Trasa ekomuzeum prowadzi z Jałowego do Hoszowa. Po drodze może- ŚLADAMI CERKWI my zobaczyć ciekawe przydrożne Prezentacja sześciu cerkwi z Czarnej krzyże, pozostałości dworu, dawne i okolic, kiedyś greckokatolickich, a dziś drewniane chałupy, ruiny kaplicy gro- użytkowanych przez wiernych obrządbowej oraz cerkwie. ku rzymskokatolickiego.

Jako ekomuzeum uznawana jest także „Chata bojkowska” w Zatwarnicy. Bardziej jest to jednak ośrodek kultury – punkt promocji rękodzieła artystycznego i sprzedaży wyrobów rzemieślniczych. Mieszkańcy Zatwarnicy utworzyli go, aby nie doszło do likwidacji małej wiejskiej szkoły.

100

ODKRYWANIE zimowych Bieszczadów
Bieszczady są na razie zbyt rzadko odwiedzane zimą. A przecież właśnie wtedy występuje inwersja, tworząc kapitalne widoki. Zimą najłatwiej można też wytropić i zobaczyć dzikie zwierzęta.
W Bieszczadach na terenach najbardziej cennych przyrodniczo nie buduje się wyciągów. Duże ośrodki dla narciarzy zjazdowych powstają z dala od parku narodowego w okolicach Ustrzyk Dolnych, Leska i Baligrodu. Wysokie Bieszczady pozostawiono turystom poruszającym się na nartach biegowych, śladowych, ski-tourowych oraz rakietach śnieżnych. W odróżnieniu od turystyki letniej, zimowe wędrowanie po Bieszczadach wymaga lepszego przygotowania i odpowiedniego sprzętu narciarskiego. Dla większości turystów wycieczki po zasypanych szlakach mogą się okazać niebezpieczne. Dlatego należy przestrzegać wyznaczonych przez GOPR zasad zachowania się w górach i wędrować z doświadczonymi przewodnikami. W zależności od warunków atmosferycznych, grubości pokrywy śnieżnej oraz odległości jaką mamy do pokonania, możemy poruszać się na nartach biegowych, śladowych bądź też ski-tourowych. W trudnych warunkach najlepiej sprawdzają się te ostatnie. Dysponując nartami ski-tourowymi możemy swobodnie wędrować przez wszystkie partie gór, łącznie z połoninami, i to niezależnie od warunków śniegowych. Mając taki sprzęt będziemy mogli dość łatwo pokonywać wzniesienia i podchodzić do góry po stromych stokach (dzięki fokom i ruchomym wiązaniom). Mechanizm blokujący i krawędzie nart umożliwią nam też swobodny zjazd w dół i łatwe manewrowanie deskami (jak przy nartach zjazdowych).

?

Pierwszy śnieg pojawia się na bieszczadzkich połoninach już w połowie października. Ale dogodne warunki do odbywania górskich wędrówek na nartach panują z reguły od początku grudnia do połowy kwietnia. Oczywiście, zdarzaj¹ się zimy krótsze. Czasami dobre warunki narciarskie są tylko w lutym i w pierwszej połowie marca.

101
Doskonałymi trasami do zimowych wypraw są stokówki, leśne dróżki biegnące wśród gór. Rozciągają się z nich często wspaniałe widoki na wysokie partie Bieszczadów. Narciarskie szlaki krzyżują się z tropami jeleni, żubrów i wilczych watah. Godne polecenia s¹ te¿ przygotowane w 2001 r. narciarskie trasy wêdrowne w okolicy Wetliny. Trasy biegną po górskich łąkach, leśnych stokówkach i torowisku nieczynnej bieszczadzkiej kolejki leśnej. Są to tereny Nadleśnictwa Wetlina i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Cztery trasy o różnym stopniu trudności mają łączną długość ok. 17 km i oznakowane są kolorami: zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym.

Zima w Bieszczadach to nie tylko wyprawy narciarskie. Można skorzystać z tradycyjnego kuligu i z innych form aktywnego wypoczynku. Wielu amatorów znajduje skiring, czyli jazda na nartach za koniem oraz „skandynawka” czyli to samo, tylko za psim zaprzę-

giem. Ciekawostką są też „sanki szwedzkie” propagowane w gospodarstwie agroturystycznym „Rusinowa Polana” – skrzyżowanie sanek z hulajnogą. Jeszcze innym sposobem zimowego zwiedzania Bieszczadów są wyprawy na rakietach śnieżnych.

Niektóre bieszczadzkie trasy czasowo mogą być zamknięte ze względu na zagrożenie lawinowe oraz ograniczenia wprowadzane przez Bieszczadzki Park Narodowy. Informują o tym komunikaty GOPR i tablice ostrzegaw-

cze umieszczone przy szlakach. Na szczęście w Bieszczadach zejście lawiny zdarza się stosunkowo rzadko, najczęściej w okolicach Małej i Wielkiej Rawki oraz na trasie Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch – Tarnica.

a więc bezpieczne nawet dla najmłodszych turystów. Prowadzą one przez malownicze doliny dawnych wsi bieszczadzkich.102 KONNO i nie tylko. .. Stadniny koni huculskich w Bieszczadach działaj¹ także w Polanie. Coraz wiêcej osób kupuje hucu³y do gospodarstw agroturystycznych. Między innymi za sprawą Bieszczadzkiego Parku Narodowego. a nawet wjeżdżali do knajp. Obecnie Park posiada około 80 koni tej rasy. poruszające się sprawnie w trudnym terenie.. Wywodzący się z Karpat Wschodnich koń huculski jest rasą najbardziej odpowiednią dla górskiej turystyki konnej. To także zwierzęta wytrzymałe. Bieszczady zostały rozsławione legendą osadników i kowboi. Lutowiskach i kilku innych miejscowościach. który jako jeden z nieKoñ huculski wielu w Polsce umożliwia taką formę zwiedzania terenów chronionych. Turyści pod opieką przewodnika mogą wędrować po specjalnie wytyczonych i przygotowanych trasach o łącznej długości 142 km. nieodłącznym towarzyszem nielicznych mieszkańców tych gór. wspinając się na górskie przełęcze. a dziœ g³ównie do rekreacji. Są bardziej odporne od większości innych ras koni – odpowiednio dokarmiane mogą przetrwać zimę na pastwisku. Jeszcze nie tak dawno koń był tu najbardziej niezawodnym środkiem transportu. Serednim Małym. Przed laty wykorzystywany do zrywki drewna. Są to konie spokojne. Od przeszło dziesiêciu lat rozwija się górska turystyka konna. którzy na swoich dzielnych rumakach przemierzali połoniny i bezkresne lasy. na hucułach Będąc w Bieszczadach koniecznie trzeba zasmakować szczyptę polskiego „Dzikiego Zachodu”. czy też „Dzikiego Wschodu” i nieco „pokowboić”. By zachować ten gatunek i wykorzystać go dla turystyki. w Bieszczadzkim Parku Narodowym utworzono Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego w Wołosatem. przekraczaj¹ rzeki i potoki.

Baligrodu. ale przez to łatwiej dostępne północne części regionu. Na przykład w stadninie Ryszarda „Prezesa” Krzeszewskiego w Chmielu można pojeździć na koniach rasy małopolskiej. Przedgórze Bieszczadzkie m.103 Ale Bieszczady konno można zwiedzać nie tylko na hucułach. czyli tzw. rejon Leska. Ustrzyk Dolnych.in. Doskonałe warunki do uprawiania jeździectwa stwarzają łagodniejsze. . Oprócz tras wyznaczonych przez Bieszczadzki Park Narodowy istnieje sieć szlakow przygotowanych przez PTTK.

.

kto mieszka w Bieszczadach lub często odwiedza te góry.MIEJSCA CIEKAWE I POLECANE Chyba każdy. ma swoje „magiczne” miejsca. Bieszczady ciągle zaskakują. do których chętnie powraca. Nieraz w miejscach bardzo znanych odkrywamy coś nowego i niezwykłego. .

W 1939 roku zbudowali tu schron stanowiący element tzw. Załoga pociągu ten atak jednak odparła. Już po zakończeniu II wojny na Sobieniu stacjonował krótko pododdział UPA. Na Górę Sobień warto przyjechać na przełomie marca i kwietnia. lilia złotogłów i tojad mołdawski. W roku 1417 gościł tu król Władysław Jagiełło. Tym razem proponujemy inną drogę – przez Załuż. Upowcy zaatakowali pociąg pancerny jad¹cy w kierunku Olszanicy. Na jednym ze wzgórz przy trasie można zobaczyć ruiny średniowiecznej warowni Sobień. Po raz kolejny trzeba odwiedzić Górę Sobień na przełomie czerwca i lipca. a warownia opustoszała i zaczęła popadać w ruinę. Pierwsze wzmianki o Górze Sobień się w rękach Rosjan. W 1914 roku żołnierze austriaccy wciągnęli na zamek działa i ostrzeliwali Lesko.106 GÓRA Sobień Większość turystów podróżujących w Bieszczady. przylaszczki i całe łany kokoryczy. śnieżyczka przebiśnieg. Pod koniec XV wieku siedzibę Kmitów przeniesiono do Leska.in. . kiedy kwitną pierwsze kwiaty wiosenne. Linii Mołotowa. znajdujące Tojad mo³dawski Lilia z³otog³ów zachodnich zboczach Sobienia pojawia się śnieżyca wiosenna. Góra Sobień zapisała się w historii obu wojen światowych. W XIV wieku zamek był już murowany i stanowił własność Kmitów. Łatwo je zauważyć. Już wówczas pozostały tu także pamiątki z okresu istniał tu drewniany gród strzegący II wojny światowej. Wówczas kwitną m. jadąc z Sanoka w stronę Leska wybiera szosę wiodącą przez Zagórz. bo rosną tuż przy ścieżce wiodącej z parkingu do ruin zamczyska. Po Rosjanach pochodzą z XIII wieku. Ze względu na nagromadzenie ciakawych okazów roślin utworzono tu rezerwat przyrody. Na Ruiny zamku Sobieñ drogi wiodącej dolin¹ Sanu z Polski na Węgry.

Obok niego od kilku lat swoje lądowisko ma tam także Aeroklub Bieszczadzki. a od zachodu Kalniczką wpadając¹ do Osławy. można też skorzystać z szeregu wyznaczonych szlaków. Od wschodu ograniczone jest rzeką Olszanką. Jeżeli weźmiemy pod uwagę turystyczny podział Bieszczadów. Pasmo położone na południe od Leska. Można samemu wymyślać trasy. Czulni i innych wzniesień rosną przede wszystkim sosny. położonej w niedalekich Górach Słonnych). Utworzono tu kolejny w tych stronach ośrodek szybowcowy (najbardziej znany działa w Bezmiechowej. . Stoki poprzecinane są malowniczymi wąwozami.107 POGÓRZE Leskie Nazywane jest „Bramą w Bieszczady”. to Pogórze Leskie można nazwać najdalej na północ wysuniętym pasmem tych gór. powstał duży ośrodek narciarski. Przez niektórych geografów jest zaliczane do Gór Sanocko-Turczańskich. To wszystko tworzy bardzo malownicze krajobrazy. bitych i leśnych szczególnie nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej. Szczególnym miejscem jest przełom Sanu pomiędzy Hoczwią a Leskiem. W Weremieniu lata się także na lotniach i paralotniach. inni traktują je jako przedłużenie masywu Chryszczatej. Na Pogórze Leskie warto przyjechać wczesn¹ wiosną lub jesienią w drugiej połowie października. na północnych stokach Pogórza Leskiego. W Weremieniu. Góry w tych okolicach przybierają wówczas wręcz nierealne kolory. buki i jodły. W lasach na zboczach Grusz- ? ki. Na Pogórzu leskim kolejnym miejscem ulubionym przez lotniarzy jest wzgórze Makówka koło Tarnawy Dolnej. To pierwsze bieszczadzkie pasmo jakie mijamy jadąc w wyższe i bardziej znane partie tych gór. w których szumią górskie potoki. Pogórze leskie ze względu na gęstą sieć dróg asfaltowych.

Poniżej zapory w Myczkowcach San zatacza kilkukilometrowy łuk i wraca prawie w to samo miejsce. a także strumieniówki i łozówki. ale potem trzeba je wypuścić z powrotem do rzeki. Zakole Sanu koło Zwierzynia i jego dalszy bieg w kierunku Średniej Wsi to dobre miejsca do obserwacji ptaków. Płynie tu niewiele wody. Na moście w Zwierzyniu zaczyna się szlak wodny dla kajakarzy „Błękitny San”. gdyż koryto jest zasilane jedynie potokami wpadającymi do Sanu. Więcej wody pojawia się dopiero przy ujściu Olszanki.108 „MARTWY” San Odcinek Sanu od zapory w Myczkowcach do elektrowni w Zwierzyniu to jakby przerwa w życiorysie tej rzeki. Woda porusza turbiny elektrowni i wraca do kory- ta rzeki. wielki łan pióropusznika strusiego – rzadkiej paproci oraz podmokłe łąki. z którego wypłynął. lipienia i głowacicy. sokoły pustułki oraz myszołowy. San wraca do swojej właściwej postaci poniżej elektrowni w Zwierzyniu. Bardzo często można tu także zobaczyć czaple. Wykorzystali to budowniczowie zapory. natomiast poniżej elektrowni wyznaczono specjalne „sportowe” łowisko pstrągów i lipieni. Dolina Sanu wokół łowiska to ciekawy teren na wyprawy przyrodnicze. Wielkie zakole jest w pewnym sensie „rybim rezerwatem ścisłym” – tu odbywają się tarliska pstrąga potokowego. puszczając wody rzeki trzystumetrową podziemną sztolnią biegnącą pod wzgórzem Grodzisko. . ale już siedem metrow niżej. Jednak wspomniany odcinek wygląda niczym starorzecze. bociany czarne. Można tam złowić rekordowe okazy. Oprócz wielu gatunków ptaków można tu zobaczyć sarny i jelenie oraz ciekawe okazy roślin: lulecznicę kraińską. Polują tu orliki krzykliwe. na których początkiem lata łanowo kwitnie fioletowy ostrożeń.

Wędrując pasmem Żukowa możemy poczuć tchnienie ciągnącej się kilometrami wielkiej karpackiej puszczy.109 PASMO Żukowa Jadąc z Olszanicy w stronę Ustrzyk Dolnych po prawej stronie widzimy długi lesisty wał. Natomiast najwyższe wznieniesienie to Jaworniki (909 m). Trudniejsze trasy można przemierzać korzystając z rakiet śnieżnych. Żuków podobnie jak inne pasma w północnej części Bieszczadów jest rzadko odwiedzany przez turystów. Narciarz przypięty jest linką do psa. z których roztaczają się widoki na połoniny. Tutejsze trasy doskonale nadają się do jazdy psim zaprzegiem lub uprawiania dyscypliny zwanej „skandynawką”. przez geografów zaliczane do Gór Sanocko-Turczańskich.U podnó¿a ¯ukowa przygotowano profesjonalne trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. . który pomaga w poruszaniu sie po zaśnieżonych szlakach. Żuków ciągnie się od miejscowości Uherce Mineralne w kierunku południowo-wschodnim. Najciekawsze turystycznie są środkowe partie z kulminacją Holicy (768 m). A szkoda. bo pasmo Żukowa to jeden z najlepszych w Bieszczadach terenów do zimowych wypraw na nartach śladowych i ski-tourowych. To Żuków – najdłuższe pasmo Bieszczadów Niskich. Szlaki narciarskie przecinają œcieżki wydeptane przez zwierzynę. Po dro- dze mijamy kilka polan. aż po granicę z Ukrainą. Do jednej z nich można dojść z Ustjanowej ścieżką dydaktyczną.

więc i wpływy kultury łemkowskiej były tu znaczne. czyli zarastania tego terenu przez las i krzewy. Z Chocenia niedaleko już na Łemkowszczyznę. ale po pewnym czasie rezygnowali. W Choceniu zachowało się sporo starych drzew owocowych. Sady były bardzo zakrzaczone. ale leśnicy wykonali zabiegi pielęgnujące. że byli to Bojkowie. gdzie można obejrzeć rozmieszczenie całej dawnej osady: budynków mieszkalnych i gospodarczych. przebywających obecnie w Kanadzie.110 CHOCEŃ Ta opuszczona wieś to jedno z niewielu miejsc w Bieszczadach. wywieziono w ramach akcji „Wisła”. pól. dzięki czemu tereny wsi nie zostały zrekultywowane jak większość bieszczadzkich osad. Górska kotlinka o stromych zboczach położona niedaleko Baligrodu. łąk i sadów. Natomiast przez wiele lat górale z Podhala wypasali tu owce. Tuż po II wojnie w Choceniu doszło do kilku potyczek pomiędzy polskim wojskiem a oddziałami UPA. Ze względu na dobrze zachowany układ wsi. albo jesienią kiedy dojrzeją owoce. aby je odsłonić. a także potomków dawnych mieszkańców tych okolic. Choceń zaczął budzić zainteresowanie historyków. Bazując na tym opracowaniu Nadleśnictwo Baligród administrujące tym terenem postanowiło udostępnić dolinę turstom. Prace polegały przede wszystkim na uwidocznieniu zarysów dawnych budowli. Szczególnie warto więc odwieStary sad dzić Choceń na wiosnę. Jedna z lepiej zachowanych piwnic ? Do końca lat czterdziestych dwudziestego wieku Choceń zamieszkany był głównie przez Rusinów. które pozostały. Na ich zlecenie zespół rzeszowskich historyków opracował studium szczegółowo opisujące dawną wieś i jej otoczenie. zabezpieczeniu piwnic oraz studni i wytyczeniu tras dla zwiedzających. W latach pięćdziesiątych niektórzy mieszkańcy Chocenia próbowali wracać do swojej wsi. Na szczęście nie chciały tu też gospodarować PGR-y. choć zdaniem naukowców wieś leżała na pograniczu bojkowsko-doliniańskim. grusze i śliwy pokryją się kwiatami. Dzisiaj w Choceniu żyją jedynie dzikie zwierzęta. a administracyjnie należąca do gminy Zagórz. . Mieszkańcy Chocenia zostali wysiedleni w 1946 roku do ZSRR. kiedy jabłonie. leśników. Najczęściej mówi się. co przyczyniło się do zatrzymania sukcesji. Kilka rodzin. nie wzbudzała dotąd zainteresowania turystów.

wykonanym przez studentów SGGW. Do realizacji projektu nie doszło.111 BIESZCZADZKA „Częstochowa” Przed II wojną Łopienka była najważniejszym sanktuarium kultu maryjnego w Bieszczadach Zachodnich.glądała osada możemy się przekonać licznych osad w Bieszczadach. gdzie dzięki ścieżce historycznej i planszom zachował się dawny układ wsi. Cudowna ikona Matki Bożej pojawiła się w Łopience w XVIII wieku. gdzie możemy ją oglądać do dziś. Dzięki ich uporowi i wieloletniej pracy. Podobno znaleziono ją na starej lipie. Okazjonalnie odprawiane są tu msze. cudowna ikona trafiła do kościoła w Polańczyku. cerkiew udało się wyremontować. w której miano rekonstruować stare cerkiwe i chaty z okolicznych osad. Od 1 stycznia 2004 roku w świątyni w Łopience znajduje się kopia tego obrazu wykonana przez Jadwigę Denisiuk z Cisnej. Jak wy. Po II wojnie cerkiew nie była użytkowana i zaczęła się rozpadać. ale nawet z Węgier czy też ze Śląska. ? Po wysiedleniu mieszkańców Łopienki. . Aby uczcić i i chronić obraz. najpierw zbudowano kapliczkę. Jego dzieło kontynuowała grupa społeczników pod kierownictwem Zbigniewa Kaszuby. Łopienka to obok Chocenia jedna z nie. Olgierd Łotoczko zginął podczas wyprawy w Hindukuszu. Pod koniec lat sześćdziesiątych z inicjatywy historyka sztuki Olgierda Łotoczki podjęto pierwszą próbę jej odbudowy. Co roku 13 lipca na tutejszy odpust docierało kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Przybywali nie tylko z Bieszczadów. do której potem dobudowano cerkiew. W dolinie po dawnej wsi planowano powstanie „wioski skansenowskiej”.

Głębokość zmalała z 10 do 6 metrów. Do dzisiaj możemy w nim zobaczyć fragmenty zatopionego lasu. że była to Wigilia Wielkanocy rzymskokatolickiej. aby wyłapać pstrągi. Powstały trzy jeziorka zwane Duszatyńskimi. Do dzisiaj zachowały siê tylko dwa. W Duszatyniu i pobliskich miejscowościach do dziś przekazywane są opowieści. że poranek ruskiej Wielkiejnocy. inne. Mógł to być więc 30 marca lub też 14 kwietnia. Najmniejsze i jednoczeœnie najniższe zniknęło w 1925 roku. Du¿e Jeziorko Duszatyñskie ? O tym. Jednak z powodu zamulania w latach sześćdziesi¹tych zmniejszył się o połowę.5 hektara powierzchni.112 CHRYSZCZATA Dział i Wysoki Wielki kompleks leśny skrywający tajemnicze jeziorka i pamiątki po walkach z UPA. jak przed stu laty mieszkających tu ludzi przeraził potężny łoskot połączony z drganiami ziemi. kiedy okoliczni mieszkańcy spuścili z niego wodę. Jego powierzchnia i g³ębokość także znacznie się zmniejszyły. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zejścia osuwiska były długotrwałe ulewne deszcze. Dokładna data nie jest już jednak pewna. Duże jeziorko leży na wysokości 708 metrów. . Zwały ziemi tego największego pod względem objetości osuwiska w polskich Karpatach przegrodziły dolinę potoku Olchowatego. Niektóre źródła podają. Podobno w stok Chryszczatej uderzył meteoryt. W 1925 roku ten akwen miał 2. Osunęło się zbocze Chryszczatej zabierając ze sobą duży fragment karpackiej puszczy. Do kataklizmu doszło na wiosnę 1907 roku. Małe jeziorko położone jest na wysokości 687 metrów. Według innej opowieści powstanie „Zwiezła” należy łączyć z trzema olbrzymami zaklętymi w kamień na zboczu Chryszczatej. jak powstało osuwisko krążą legendy.

113 Ma³e Jeziorko Duszatyñskie Jeziorka Duszatyńskie od początku bie Karol Wojtyła. ? Jeziorka Duszatyńskie objęto ochroną. tutaj aż cztery razy. Przed laty na szczycie stała drewniana wieża. że ziemia się osunęła. Wysoki Dział dzielił też terytoria zamieszkiwane przez Łemków i Bojków. ale zmurszała i trzeba ją było rozebrać. tworząc rezerwat „Zwiezło”. Ten teren leży na styku różnych krain geograficznych. a nawet kaplica i szpital.wrześniu 1952 roku. Nie zobaczymy tu rozległych panoram. Nazwa pochodzi stąd. więc widok z roku na rok jest coraz mniej atrakcyjny. . Do dzisiaj można odnaleźć ślady tych walk. Przyszły papież był swego istnienia przyciagały turystów. Niestety. stajnie. las wdziera się na polanę. Tędy biegnie granica pomiędzy Bieszczadami i Beskidem Niskim. Dzisiaj Chryszczata jest całkowicie porośnięta lasem. Przyroda do dzisiaj leczy rany zadane jej podczas walk. W kilkudziesięciu bunkrach znajdowały się nie tylko pomieszczenia mieszkalne. z którego można obejrzeć inne bieszczadzkie pasma położone jest poniżej szczytu. tylko „zwiezła”. Jedyne godne uwagi miejsce. Pierwszy raz we To miejsce szczególnie upodobał so. Tuż po zakończeniu II wojny tutaj i na sąsiedniej Krąglicy funkcjonowały ufortyfikowane obozy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Te tereny zostały tragicznie doświadczone podczas I i II wojny. Podczas I wojny światowej w okolicach Chryszczatej toczyły się zacięte boje. kulturowych i etnograficznych. Armia austro-węgierska broniła się przed wojskami rosyjskimi usiłującymi sforsować liniê Karpat. Jeziorka Duszatyńskie położone są na stoku Chryszczatej w paśmie Wysokiego Działu. ale także magazyny. że mieszkańcy Dusztyna nie używali określenia. To jeden z najwiêkszych kompleksów leśnych w Bieszczadach.

Wide³ki 1016 m Bukowe Berdo 1313 m Krzemieñ 1335 m Tarnica 1335 m Szeroki Wierch Dolina potoku Zwór Panorama z prze³êczy Przys³up Caryñski .

np. Do połowy XX wieku bardzo rzadko odwiedzali ją nie tylko turyści. która stała tuż obok. Niewiele pozostało natomiast z pięknej bojkowskiej cerkwi. stare drzewa owocowe. tak jest i dzisiaj. ale warto też spojrzeć w drugą stronę. Wędrując po rozległych łąkach. mijamy strzeliste świerki i modrzewie. Tak było dawniej. Caryńskie to dawna wieś położona na północ za Połoniną Caryńską. Na przełomie wiosny i lata wśród traw pojawia się sporo rzadkich roślin wschodniokarpackich. Ruiny tej kaplicy możemy oglądać do dziś. ale nawet mieszkańcy sąsiednich wsi. z najciekawszym widokiem na połoniny. leżąca na uboczu głównych bieszczadzkich traktów. W latach siedemdziesiątych działał tu nieformalny ośroWidok z przełęczy w stronę wysokich gór jest niezwykły. kiedy do kaplicy Jana Chrzciciela przybywało nawet kilka tysięcy wiernych z pobliskich rejonów Bieszczadów. więc zachowały się terasy pól po dawnej wsi. Ta dolina uniknęła rekultywacji. Wyjątkiem był odpust. zagajniki brzozo- dek odwykowy dla narkomanów. Dziś jedynym zamieszkanym obiektem jest schronisko „Koliba” na przełęczy Przysłup Caryński we i kępy jałowców. goździk skupiony. ze wszystkich stron otoczona górami.115 DOLINA Caryńskiego Przez wiele osób uznawana za najpiękniejszą dolinę Bieszczadów. Można się tu poczuć niczym w dzikim parku z baśni. Ta dolina to także miejsce występowania różnych gatunków storczyków. .

największa lipa w lasach Podkarpacia. Wielokrotnie wtrącały się też w życie mieszkańców tutejszych osad. . a potem rozlewa się z hukiem spadając po głazach Dzisiaj całkowicie bezludna. kiedyś kilkukilometrowa dolina rzeki Wetliny tętniła życiem. Pozostała po nim szeroka kamienista plaża. PowMiejsce po Szmaragdowym Jeziorku stało w 1980 roku po lipcowych ulewach. które podobno usypały górę Szczycisko. Na cmentarzu Wir na Wetlinie i progach skalnych. Droga wiodąca przez dolinę jest zamknięta dla samochodów. aby zmienić bieg rzeki. działał młyn wodny i tartak. Osuwisko spiętrzyło wodę tworząc jezioro o powierzchni hektara. Rośnie tu m.116 SINE WIRY Większość turystów docierających do kaskady rzeki Wetliny w miejscu dawnego osuwiska myśli. Na terenie dawnej osady zachowały się pozostałości po domach i piwnicach. Mieszkańców wysiedlono w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Ze względu na bogactwo świata roślin i zwierząt oraz atrakcje geologiczne przełom Wetliny objęto ochroną. Ma ponad 6 metrów obwodu. tworząc rezerwat przyrody. Dzisiaj na stoku rośnie gęsty las. Na współczesnych mapach nie ma już nazwy Szmaragdowe jeziorko. ale przed kilkudziesięciu laty roztaczał się stąd rozległy widok na dolinę Wetliny. można zobaczyć kilka starych wielkich drzew. kiedy do Wetliny osunęło się zbocze Połomy. więc w spokoju można wędrować i odkrywać. Tuż po zakończeniu II wojny we wsi Zawój mieszkało ponad 200 osób. A tak naprawdę znajdują się one nieco wyżej. a wieś spalono.in. Dobrze zachowało się także cerkwisko z podmurówką świątyni i dwa nagrobki. jak rzeka wdziera się w wąskie gardziele pomiędzy zboczami. Według legend dolina Wetliny była ulubionym miejscem Biesów. gdzie rzeka przeciska się pomiędzy ścianami skalnymi. Cerkiew i cmentarz położone były na wysokim zboczu górującym nad doliną. Wirami dawna ludność tych terenów nazywała głębie powstałe w zakolach i w miejscach. że to właśnie są Sine Wiry. Przez lata ten akwen zamulił się i dzisiaj praktycznie nie istnieje. Na mapach Bieszczadów wydawanych w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku możemy zobaczyć jeziorko Szmaragdowe.

w 1974 roku otrzymała jednak status uzdrowiska i być może w przyszłości zostanie kurortem. bo bardzo łatwo zniszczyć te przyrodnicze niezwykłości. Bardzo ciekawa jest flora rezerwatu. W korycie potoku i w niedalekim kamieniołomie występują rudy żelaza i arsenu. Na blokach skalnych. Go³oborze w Rabem Wieś Rabe od wieków znana jest jako miejsce. Niedaleko rezerwatu. Na centralną część rumowiska nie wolno wchodzić. Rabe. Zimą ta pieczara wykorzystywana jest przez nietoperze jako zimowisko. w której poszukiwano minerałów. osada nieist- niejąca od ponad pół wieku. pieczary i źródła wód mineralnych. Znajdziemy tu gołoborze. na razie nie s¹ wykorzystywane. . ? Nazwa „Rabiański potok” pochodzi od słowa „rjabyj” (pstry). w zagłębieniach i w rumoszu występuje wiele gatunków mszaków i porostów. kamieniołomy. która pomagać ma na „wszelkie dolegliwości”. a także kryształ górski. Gołoborze i okolice możemy poznaæ wędrując ścieżk¹ przyrodniczą wyznaczoną przez Nadleśnictwo Baligród. możemy zobaczyć wejście do jaskini. a raczej sztolni.117 DOLINA Rabiańskiego potoku Okolice dawnej wsi Rabe niedaleko Baligrodu to bieszczadzka skalna enklawa. gdzie wypływa woda z „cudownego źródła”. Poniżej gołoborza jeszcze w latach międzywojennych odkryto wody mineralne o dużej zawartości arsenu. Choć unikatowe w skali europejskiej. Uwagę zwracają zwłaszcza te ostatnie. po drugiej stronie drogi. o ciekawych kształtach i kolorach.

Dolina Sanu Krzemieñ 1335 m Szeroki Wierch 1315 m Tarnica 1346 m Szeroki Wierch 1268 m Po³onina Caryñska 1148 m Bukowe Berdo 1313 m Czereœnia 816 m Magura Stuposiañska 1016 m Czereszenka Panorama z Dwernika-Kamienia na po³udniowy wschód .

Podczas wędrówki czasami mo¿nasiênatknąćnawężaEskulapa. gdzie zbójnicy trzymali zrabowane konie. Dawniej tę górę nazywano Magurą lub Holicą. . Śladów po zbój- nikach raczej nie znajdziemy. Występuje tu sporo gatunków alpejskich i wschodniokarpackich. Dwernik-Kamień wznosi się na północ od głównego pasma połonin. Dwernik-Kamień wznosi siê na wysokoœć 1004 metrów. połoniny: Wetlińską i Caryńską oraz pobliski Jawornik. jakie toczyły się tu podczas I wojny światowej. a sam szczyt Kamieniem. Po drodze mijamy dorodny las bukowy. Na lewo grupa Tarnicy i Halicza i wreszcie zalesiona Magura Stuposiańska. Sam wierzchołek tworzą trzy równoległe kamienne grzędy porośnięte zagajnikami świerkowymi. Ze szczytu rozciąga się jedna z ciekawszych panoram na najwyższe szczyty Bieszczadów Zachodnich. Jak głosi legenda było to miejsce. Kiedyś szczyt nie był zalesiony. tym pojawia się więcej skał. Na szczyt najlepiej wyruszyć z Nasicznego. bukowymi i brzozowymi. Możemy także podziwiać roślinność wysokogórską. Im wyżej wchodzimy. Ze szczytu widać Smerek. Wspinaczka nie jest specjalnie uciążliwa. Nieco poniżej przełęcz Przysłup Caryński i Dolina Caryńskiego. Możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek przyrodniczych. Łatwiej odszukać okopy – pamiątki po walkach.119 DWERNIK-KAMIEŃ Dla koneserów bieszczadzkich widoków wyprawa na Dwernik-Kamień to wręcz obowiązek. Obecną nazwę nadali mu kartografowie austro-wêgierscy.

która na odcinku kilkunastu kilometrów tworzy wiele malowniczych kaskad. stopni wodnych i wodospadów. wzdłuż której wiedzie droga z Brzegów Górnych do Dwernika ma trzy nazwy. kiedy naprawiono drogę można się szybciej poruszać. Nawet w letnie weekendy. Znajdziemy tu wiele urzekających miejsc. Skacząc po kamieniach. A jednak warto się tu zatrzymać i z jednego z wielu mostów zejść w koryto rzeki. Od Brzegów Górnych do Nasicznego płynie już jako Potok Nasiczniański. w wyższych W poszukiwaniu atrakcji warto wybrać się partiach Bieszczadów można znaleźć wzdłuż biegu Potoku Nasiczniańskiego. wędrujemy skalnymi wąwozami wyżłobionymi przez wodę. . Szczególnie. kiedy na miejsca ciekawe i rzadko odwiedzane. by w dolnym biegu przybrać nazwę Dwernik. ? Rzeczka. Pochylone nad korytem drzewa wwielumiejscachtworzązielonetunele. szlaki wyruszają setki osób. która na odcinku kilkunastu kilometrów ma aż trzy nazwy i tworzy ponad dziesiêæ malowniczych kaskad.120 DOLINA Nasiczniańskiego Potoku Potok Nasiczniański to rzeczka. Jadąc drogą z Brzegów Górnych do Dwernika – czy też odwrotnie – przeważnie nie zwracamy uwagi na rzekę wijącą się w dolinie. że od czasu. W górnym biegu (wypływa spod Przełęczy Wyżniańskiej) nazywa się Prowcza.

Po przejściu kilkuset metrów po łące. A przecież w tym samym czasie na niezbyt odległych szlakach jest tłoczno. Trasa wiedzie tuż przy budynku stanicy harcerskiej. nawet podczas wakacji. Wspinając się na Przełęcz Nasiczniańską. w stronę jednego z najpiękniejszych miejsc widokowych w Bieszczadach. Z Przełęczy roztaczają się widoki na najwyższe partie Bieszczadów. wchodzimy do lasu i zaczynamy wędrować pod górę. Równie łatwo można tu dotrzeć od strony drogi wiodącej na przełęcz Przysłup Caryński. nieco poniżej wodospadu. a możemy się poczuć niczym na połoninie. Wyruszamy z Nasicznego. Na przełêczy warto spędzić nieco czasu podziwiając widoki i szukając okazów roślin wysokogórskich. czyli niedalekiej przełêczy Przysłup Caryński. Z Przełęczy nad Nasicznem można szybko wrócić do Nasicznego lub wybrać się dalej. Na zachód widzimy między innymi Jawornik i Dwernik Kamień. ze nikt nam nie będzie przeszkadzał. rzadko spotykamy innych turystów.121 PRZEŁĘCZ nad Nasicznem Na Przełęcz nad Nasicznem wędrujemy zaledwie kilkanaście minut. wyłaniające się za Przysłupiem Caryńskim. Widok w stronê prze³êczy Przys³up Caryñski . Nie ma się jednak czego obawiać. Możemy mieć pewność. Stąd już niedaleko do punktu widokowego. Trasa – choć nieco błotnista – jest dość łatwa i po kilkunastu minutach wychodzimy ponad górn¹ granicę lasu.

to niestety niewiele jest miejsc. To doskonały punkt widokowy na połoniny. z których możemy podziwiać przełom tej rzeki. To miejsce występowania węża Eskulapa. Kilka lat temu zabrała go rzeka. W interesującej nas dolinie. Rezerwat i jego atrakcje można poznać dzięki ścieżce przyrodniczej wyznaczonej przez leśników z Lutowisk. Bardzo często można tu obserwować polujące ptaki drapieżne. Niezwykła panorama roztacza się dopiero z punktu widokowego w Tworylnem. w kierunku rezerwatu Hulskie. Piękne widoki roztaczają się także z mostu w Rajskiem. Dalsza wędrówka nad Sanem prowadzi przez rezerwat Krywe. więc dzisiaj możemy zobaczyć jedynie filary. Droga wije się meandrując. u kresu naszej wędrówki. Jeżeli chcemy zobaczyć jak wyglądała prastara puszcza karpacka. W górę. po obu stronach Sanu poprowadzono stokówki. to warto tam zajrzeć. a czasami nawet wilki. Wszystko zasłania szara olsza. w stronę Otrytu odchodzi Choć droga cały czas wiedzie wzdłuż Sanu. Często możemy zobaczyć tu jelenie. Te wąskie dróżki oficjalnie są zamknięte dla ruchu samochodowego. możemy zobaczyć ciekawe kaskady i wiele cennych gatunków roślin. . prawej stronie Sanu już po kilkuset metrach docieramy na wielką łąkę. Jednym z nich można było dotrzeć do drewnianego mostu. podobnie jak płynąca w pobliżu rzeka. W stronę Sanu wiedzie kilka zjazdów.122 DOLINA SANU pod Otrytem Dolina Sanu od Zatwarnicy i Sękowca po most w Rajskiem to tereny tak interesujące. Wyruszając z Sękowca traktem po droga. Jeżeli wejdziemy kilkadziesiąt metrów w górę któregoś z nich. Dalej droga wiedzie przez las wspinając się na wzgórza i schodząc w dół w doliny potoków. że można by im poświęcić osobną publikację. Kontynuując wędrówkę docieramy do nieczynnego kamieniołomu. To kraina pełna dzikiego zwierza i pozostałości po mieszkających tu kiedyś Bojkach.

kiedy poziom Sanu jest niski. Wędrując dalej docieramy najpierw w okolice osady Krywe. możemy mieć pewność.123 Stokówka na lewym brzegu Sanu zo.cach tych terenów. drując tą drogą zimą. w stronę Ruiny cerkwi w Krywem Na wyprawę doliną Sanu z Sękowca do Rajskiego można się też wybrać korytem rzeki. a woda w rzece bywa bardzo ciepła.Sanu. Po około dwóch kilometrach dochodzimy do ruin cerkwi w Hulskiem. . Do obu tych miejsc trzeba zejść ze stokówki w prawo. że zobaczymy dzikie zwierzęta. Wę. Podczas innych pór roku takie spotkania też są częste. a potem do zupełnie bezludnego Tworylnego – królestwa dzikich zwierząt. choć trudna trasa. To bardzo ciekawa. Wyruszamy z Zatwarnicy dróżką prowadząc¹ w górę koło kościoła. gdzie dziś mieszka tylko jedna rodzina. Daje jednak okazję do zobaczenia Bieszczadów z zupełnie innej niż zazwyczaj perspektywy. Warto to zrobić. Wyprawa jest szczególnie warta polecenia w gorące letnie dni. bo znajdziemy stała poprowadzona znacznie wyżej sporo pamiątek po dawnych mieszkańi w pewnym oddaleniu od rzeki.

Ten podział utrzymał się do dziś. I wówczas doszło do kataklizmu. Na początku lat siedemdziesiatych w Mucznem powstała osada robotników leśnych. Osady rozwijały się wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Lwowa na Zakarpacie. Zniszczono pozostałości po dawnych mieszkańcach. którymi zwożono drewno z lasów. powstawały schroniska turystyczne i pensjonaty. dwory i tartaki. że przemysłowa hodowla bydła w wysokich górach nie może być opłacalna. oddzielone od reszty kraju najwyższym pasmem polskich Bieszczadów. Igloopol zbudował gigantyczny kombinat rolny. Na długi czas dolina opustoszała. położonych przy Przełęczy Użockiej. ny. Niestety. a w 1975 roku dolinę przejął Urząd Rady Ministrów. praktycznie nikt tu nie zaglądał. tuż pod połoninami. domy. Do doliny wiedzie tylko jedna droga. Wschodnia część doliny należy obecnie do Ukrainy. Po klęsce wrześniowej te tereny zostały przedzielone wzdłuż rzeki San. wielka ferma funkcjonowała jeszcze kilka lat. Nawet dzisiaj to tereny tajemnicze.124 BIESZCZADZKI „Worek” Dolina górnego Sanu przez wiele lat była niedostępna dla turystów. Nikt nie liczył się z wymogami ochrony środowiska. Do bieszczadzkiego worka można było wówczas dotrzeć jedynie nasypem nieistniejącej już kolejki. W latach 1944–47 mieszkańcy naszej części zostali wysiedleni. Urządzono w niej luksusowy ośrodek myśliwski. W Siankach. Dolina została zrekultywowana przy użyciu buldożerów i materiałów wybuchowych. Dość szybko potwierdziło się. W 1981 roku po protestach „Solidarności” ośrodek zlikwidowano. Przed II wojną był to najbardziej zagospodarowany i najbogatszy rejon Bieszczadów. Zbudowano kilka kolejek wąskotorowych. Przebiegała tu granica sowiecko-niemiecka. Główną gałęzią gospodarki był tu przemysł drzewdo niej dojazdu. wypasający owce. Dostojnicy PRL-u i ich goście przyjeżdżali tu. a jej pozostałości straszą do dziś. a zachodnia do Polski. a po nich górale z Podhala. a że nie było Obiekty kombinatu w Tarnawie Ni¿nej przed rozbiórk¹ . Dopiero w połowie lat sześćdziesiątych w dolinie pojawili się leśnicy. aby polować na „grubego zwierza”. W Tarnawie Niżnej. cerkwie.

Do tego dochodzą pozostałości po dawnych mieszkańcach. Przed laty marzeniem każdego wytrawnego bieszczadzkiego „Grób Hrabiny” w Siankach w Siankach funkcjonowało kilkanaście domów letniskowych i pensjonatów. W pobli¿u mo¿emy odnaleŸæ cerkwisko. Zbudowano tu nawet tor saneczkowy i skocznię narciarską. Ścieżka przyrodnicza prowadzi obok pozostałości po dworze Stroińskich. Do dzisiaj zachowało siê turysty było dotarcie do „Grobu Hrabiny”. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu był to największy kurort w tej części Karpat. to tylko niektóre atrakcje. To chyba najbardziej znane obiekty na tym terenie: po³o¿one tu¿ nad Sanem dwa nagrobki właścicieli tutejszego majątku Klary i Franciszka Stroińskich oraz kaplica cmentarna. . które możemy znaleźć m. oddano do użytku luksusowo wyposażone schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego.125 Dolina górnego Sanu to obszar bardzo ciekawy przyrodniczo i krajobrazowo. ³ącznie ponad 2000 miejsc noclegowych. Warto siê tam wybraæ z aparatem fotograficznym. W Siankach wypoczywał m. Były tu także cerkwie. Zachowała się po nim jedynie sporych rozmiarów piwnica. W latach trzydziestych XX wieku fowisk wysokich z ich unikatową roślinnością. Łokcia i Dydiowej przypominające step. duże skupisko torKolejnych wrażeń dostarczy nam wyprawa na sam koniec Polski. Działało też kilka restauracji i sklepów. Przed II wojną Sianki były ważnym ośrodkiem sportów zimowych. W 1936 r.in. wielkie kompleksy leśne i wspaniałe widoki najwyższego pasma Bieszczadów. kwatery prywatne i schroniska. kościół oraz żydowski dom modlitwy. wszystkie drewniane. niewiele śladow po osadzie. „Grób Hrabiny” zosta³ odnowiony przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego.in. do Sianek i źródeł Sanu. Józef Piłsudski. w Beniowej czy Bukowcu. Wielohektarowe „dzikie pola” w okolicach Dźwiniacza Górnego. Było ich osiem. Dzisiaj wieś istnieje tylko po stronie ukraińskiej. Na rozległych polanach do dziś można zobaczyć drzewa owocowe. Kilkadziesiąt metrów za ruinami dworu można zobaczyć szczątki podmurówek po budynkach gospodarczych.

kwitnący na fioletowo wężymord górski. na których występuje wiele roślin spotykanych zwykle na połoninach. Rosną tu całe łany ciemiężycy białej. ? Okolice Sianek to tereny. zwłaszcza po tym. jak przez wiele kilometrów wędrowaliśmy po polskiej stronie zupełnym pustkowiem. stacja ko£¹ka w Siankach lejowa i ruchliwa szosa to zadziwiający widok. Ta bardzo okazała i rzadka roślina w Polsce. goryczkę trojeściową oraz różne gatunki storczyków. pszeniec biały. . Na tym terenie można spotkać endemity wschodniokarpackie m. Możemy też zobaczyć prosienicznik jednogłówkowy. Osada. po stronie ukraińskiej widzimy miasteczko położone tuż przy przełęczy Użockiej. który występuje na niewielkim obszarze tylko w tej części gór. występuje głównie w Bieszczadach.in.126 Sianki po stronie ukraiñskiej Kiedy wyjdziemy z lasu na polanę w Siankach.

przez którą przebiegają: strategiczna droga i linia kolejowa. 300 m na południowy zachód na Ukrainie i jest od naszej strony niedostępne (wiêcej informacji na ten temat – „P³aj” nr 32). wygodną ścieżką wyznaczon¹ przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W Bieszczadach miała ona przebiegać od źródła Sanu. że stąd wypływa San. ale nieco naokoło. nej granicy pomiedzy Polską a Związkiem Radzieckim. Do 2006 roku źródła Sanu były dla turystów niedostepne. że San ma źródło w pobliżu Przełęczy Użockiej. często niesie więcej wody. Ujœcie potoku NiedŸwiedziego do Sanu legalnie. ród³o Sanu Samo źródło jest kilka metrów niżej. Dopiero na początku XX wieku ustalono. A nie było to łatwe. wiele osób. spierano się od dawna. Dzisiaj idzie siê tam W miejscu uznawanym za źródło. nie mogło sobie odmowić wybrania się do samego żródła. Analizując przedwojenne i obecne mapy Bieszczadów można wywnioskować. z biegiem górnego odcinka rzeki. Szczególnie. pomiędzy słupkami granicznymi. które dotarły do Sianek. Wytyczono ją jednak wzdłuż pierwszego lewego dopływu. łatwiejszą trasą. Nie wiedzie ona wzdłuż potoku. że początkiem Sanu jest potok noszący dziś nazwę Niedźwiedzi.127 ŹRÓDŁA Sanu Od niedawna z Sianek możemy legalnie dojść do źródła Sanu. stoi obelisk z ukraińskim napisem informującym. Ledwo widoczną ścieżyną trzeba by³o się przedzierać przez gęste chaszcze i błotniste parowy. Prawdopodobną przyczyną była chęć odsunięcia granicy od Przełęczy Użockiej. W XIX wieku kartografowie austriaccy uznali. ¿e wypływając z przełęczy Żydowski Beskid i północnych stoków Opołonka. które prawdopodobnie nie jest źródłem Sanu. Oczywiście. że prawdziwe źródło tej rzeki leży jednak ok. O to. gdzie San ma swoje źródła. Taki stan istnieje od czasu wytyczenia wspól- .

Cerkwie w Bieszczadach.. Zemanek B. Warszawa–Lwów 1935. Książnica-Atlas. roczniki Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami. Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego... Krosno 2005 Osadnik H. materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.Bibliografia „Bieszczady. materiały sesji naukowej.. Wierchy 25.. Kryciński S. IX: Haczewski G. Głowaciński Z. 1986. t. Pedag. 1956. Kukulak J.. Bieszczady. Kryciński S. 2004. Piękoś-Mirkowa H. 2007. ... t.. Bąk K. Głowaciński Z. Rewasz 1995.. Ruthenus. 13. Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku. praca zbiorowa.. Bieszczadzki Park Narodowy.). Winnicki T. Kraków. Kręgowce Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego [w:] Monografie Bieszczadzkie. Płaj-Alamanach Karpacki. Libra. (red. Bieszczady.).. Ustrzyki Górne–Warszawa 1995. 1 gmina Lutowiska „Bieszczadzki Park Narodowy”. Przewodnik po Beskidach Wschodnich [w:] Bieszczady t. 4–7. Szwedler I. 2006. (red. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Rośliny górskie z serii Flora Polski. Skarby poskarpackich lasów. Bieszczady. Gąsiorowski H. Mirek Z. Spotkania z przyrodą – rośliny. I . Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. nr 31. Świat roślin i zwierząt w Bieszczadach polskich. t.. Warszawa 1998. Osobliwości Bieszczadów Wschodnich. Zarzycki K. 1977. słownik historyczno-krajoznawczy cz. 1–10. 2007. przewodnik. Multico. 10. Projekt międzynarodowego parku w Bieszczadach Zachodnich. Wyd. Pruszkow 2002. 32.. Sobkowiak M. Roczniki Bieszczadzkie.. 2005. Rzeszów 1977. płyta CD. Wiedza Powszechna. Oddział Bieszczadzki”. Multico.. Wydawnictwo Stanisław Kryciński. Połoniny w Bieszczadach Zachodnich. Akad. Marszałek E. 1993. Wesołkin W. t. Nauk.

pl. Muzeum Przyrodnicze BdPN – Ustrzyki Dolne.bdpn. Opisy parków krajobrazowych południowej części Podkarpacia oraz informacje na temat wytyczonych tam ścieżek przyrodniczych. Na miejscu: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach (pon–sob. Bełska 1 (wto–sob 9–17). telefonicznie: 13 436 31 87.00). Centrala GOPR Sanok. Plac Konstytucji 3 Maja 7 W Internecie: www. Całe Bieszczady w Internecie: www.Przydatne adresy .pl. telefonicznie: 13 469 41 85. telefonicznie – 13 461 03 50. 13 461 10 91. W Internecie: www. 13 461 10 91.net. Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych – Krosno. Bełska 1: tel.bieszczady.muzeumknieja. Ekspozycje prezentujące bogaty zbiór rzadkich i ciekawych okazów zwierząt oraz geologię. Można tu zostawić samochód na parkingu.pl.gdzie i czego szukać w Bieszczadach GOPR – Grupa Bieszczadzka Nr ratunkowy w górach – 601 100 300 – dostępny z każdego telefonu. ul. Nr alarmowy GOPR – 985 (bezpłatnie). Bieszczadzka 1. www.pl. które oplatają gęstą nitką ca³e Bieszczady można znaleźć na stronie Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów http://www. 8.bieszczady-online. Mickiewicza 49 – 13 463 22 04.pl. pon–niedz 8–18).pl . www. napić się kawy lub herbaty. ul. Bieszczadzki Park Narodowy – informacja W Internecie: www.00–16.pl.pl.zielonyrower. szatę roślinną i problemy ochrony przyrody Bieszczadów.bieszczady. ul. zasięgnąć szczegółowych informacji oraz zwiedzić ekspozycję Muzeum oraz wejść na ścieżkę przyrodniczą. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN w Ustrzykach Dolnych. telefonicznie: 13 469 62 90. Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej „Zielony Rower” – Lesko.twojebieszczady. Szczegółowe opisy i mapy tras „Zielonego Roweru”. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja” w Nowosiółkach W Internecie: www.parkikrosno.btc. Przy wejściu na szlaki turystyczne (V–X. Lokalny tour operator oferujący pełną ofertę atrakcji znajdujących się na szlaku „Zielony Rower” oraz pomoc w organizacji imprez ekoturystycznych na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. ul.

poparty doświadczeniem w przedstawianiu bieszczadzkich atrakcji i promowaniu tych gór. aby można w nich odkryć miejsca. w których się zatrzymali. pensjonatów czy gospodarstw. Wybór jest subiektywny.Polskie Bieszczady to góry zbyt małe. Żeby pomóc im oraz właścicielom schronisk. aby je poznać w ciągu jednego czy nawet kilku dni. A tego dzisiaj domagają się turyści. zjawiskach i historiach. Ale jednocześnie za duże. autorzy dokonali selekcji informacji o najciekawszych miejscach. ISBN 978-83-925973-8-4 . w których jeszcze nikt nie był i których nikt nie opisał.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->