P. 1
choroby_jamy_kotow

choroby_jamy_kotow

|Views: 843|Likes:
Wydawca: hagmate

More info:

Published by: hagmate on Nov 20, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Przewodnik dla lekarzy weterynarii

Autorzy:

JERZY GAWOR KATARZYNA JODKOWSKA GRZEGORZ KURSKI MICHAŁ CEREGRZYN

CHOROBY JAMY USTNEJ KOTÓW

Autorzy Jerzy Gawor Klinika weterynaryjna ARKA, Kraków Sekcja Stomatologiczna PSLWMZ Katarzyna Jodkowska Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa Sekcja Stomatologiczna PSLWMZ Grzegorz Kurski Klinika weterynaryjna ELWET, Warszawa Sekcja Stomatologiczna PSLWMZ Michał Ceregrzyn Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna konsultant naukowy marek Pedigree i Whiskas

CHOROBY JAMY USTNEJ KOTÓW

jakiej w promocji zdrowia jamy ustnej udzielają nam specjaliści z zakresu żywienia zwierząt. Roman Lechowski  . jak ważna jest higiena jamy ustnej. oraz rzetelna wiedza Autorów niniejszego opracowania dają lekarzom weterynarii kolejne narzędzie do coraz lepszego zaspokajania potrzeb naszych pacjentów i ich właścicieli. i jaką rolę odgrywa w tym postępowaniu profilaktyka chorób zębów i przyzębia.Szanowni Państwo. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Prof. Pomoc. przede wszystkim właścicielom zwierząt. Sekcja Stomatologiczna Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt od lat prowadzi działania mające na celu propagowanie „zdrowych zębów” u psów i kotów. Do Państwa rąk trafia kompendium chorób jamy ustnej kotów opracowane przez najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu. dr hab. a w szczególności zębów. Nie przypadkiem staje się to podczas trwania akcji „Uśmiech Pupila”. gdyż właśnie ta akcja ma na celu uświadomienie.

takie jak bolesność. Kot ma możliwość szerokiego rozwarcia szczęki i żuchwy oraz stosunkowo mocną budowę kośćca trzewioczaszki. inaczej jest u kotów z niedrożnością nosa. Wszelkie zaburzenia dotyczące jamy ustnej. Wszystkie tkanki miękkie jamy ustnej pokryte są błoną śluzową. Znajomość prawidłowej anatomii jest zatem punktem wyjścia i warunkiem prawidłowego rozpoznawania chorób jamy ustnej. to właśnie schorzenia jamy ustnej. a ich właściciele coraz lepiej rozumieją. które wcześniej były pomijane lub po prostu niezauważane. ograni- czoną od góry podniebieniem. ponieważ parowanie wody z błon śluzowych jest podstawowym sposobem oddawania nadmiaru ciepła u tych zwierząt. które szczególnie u kotów mogą w istotny sposób wpływać na jakość życia. Pamiętając o tym. które często stanowią powód wizyty u lekarza. Z tego powodu problemy. lekarz weterynarii powinien odpowiednio edukować opiekunów jego pacjentów. Zęby i język to ważne narzędzia. oraz jamę ustną właściwą. dziąsło oraz wyspecjalizowana śluzówka pokrywająca język. Aspekty kliniczne AnAtomii jAmy ustnej u kotóW Zadaniem jamy ustnej jest nie tylko przyjmowanie pokarmu i płynów. 1) Z´by sta∏e u kota  . powoli stają się coraz większym wyzwaniem dla lekarzy zajmujących się medycyną małych zwierząt. jama ustna narażona jest na wystąpienie szeregu chorób i zaburzeń.Wst¢p Koty są coraz częściej pacjentami lecznic weterynaryjnych. Są to śluzówka przedsionka i śluzówka policzka. siekacze k∏y przedtrzonowce trzonowce (ryc. co może dolegać ich podopiecznym. Mimo doskonałego przystosowania do zadań. problemy z ruchomością w obrębie stawów skroniowo­żuchwowych czy niedrożności górnych dróg oddechowych. Uzębienie kotów wykazuje cechy charakterystyczne dla zwierząt mięsożernych: niskie ostroguzkowe korony przystosowane do chwytania i rozdrabniania oraz brak powierzchni żujących – wyjątek stanowią małe zęby trzonowe szczęki znajdujące się na końcu łuków zębowych (ryc. Grupa schorzeń. które są zmuszone do oddychania przez jamę ustną. dzięki którym koty mogą zdobywać pokarm. tnących zębów. tak aby chronić ich przed chorobami i maksymalnie wcześnie rozpoznawać wszelkie zaburzenia i choroby jamy ustnej. które ma ona do wykonania. Odgrywa ona także istotną rolę w termoregulacji organizmu kota. a następnie odpowiedniego ich leczenia. gardłem w kierunku doogonowym i dobrzusznie dnem jamy ustnej. a nawet przyczynić się do jego wyraźnego skrócenia. w istotnym stopniu wpływają na zdrowie i jakość życia zwierzęcia. który zlokalizowany jest pomiędzy wargami i łukami zębów. które zostaną omówione w niniej­ szym przewodniku. bronić się i utrzymywać higienę. W stanie fizjologicznym czynności oddechowe wykonuje jedynie tylna część jamy ustnej (gardło). 1). Jama ustna kotów jest przystosowana do ściśle mięsożernego sposobu odżywiania się tych zwierząt i jest zaopatrzona w zredukowaną ilość ostrych. W jamie ustnej kota wyróżniamy przedsionek jamy ustnej.

szczególne struktury anatomiczne w jamie ustnej kotów Koty posiadają trzy duże. 2a) Prawid∏owe z´by mleczne kota (ryc. (tabela 1) Czas wyrzynania si´ z´bów u kota Z´by mleczne Siekacze K∏y Przedtrzonowce Trzonowce 2-3 tygodni 3- tygodni 3- tygodni Brak Z´by sta∏e 3- miesi´cy - miesi´cy - miesi´cy - miesi´cy Dorosły kot posiada 16 zębów umiejscowionych w szczęce i 14 w żuchwie (ryc. 4). parzyste gruczoły ślinowe: śliniankę podjęzykową. 2b) Prawid∏owe z´by sta∏e kota  lizowana pośrodkowo wyniosłość wielkości ziarna prosa. Jest to pojedyncza. Warto zauważyć. 6 miesięcy (tabela 1). że nie wszystkie zęby stałe mają swojego „poprzednika”. zloka- (ryc. Zęby stałe wyrastają całkowicie w wieku ok. skrót P). 2). Brodawka siekaczowa jest położona na podniebieniu w okolicy siekaczy. Gruczoł ten można zobaczyć podczas badania jamy ustnej. W ciągu pierwszych tygodni życia wyrzynają się im zęby mleczne. skrót M). podczas gdy na uzębienie dorosłych kotów składa się 30 zębów stałych (dentes permanentes). skrót C). śliniankę żuchwową i śliniankę przyuszną. (tabela 2) Wzór z´bowy kota – z´by mleczne (2) Lewa P C I Szcz´ka ˚uchwa 3 1 3 2 1 3 Prawa I C P 3 1 3 3 1 2 (tabela 3) Wzór z´bowy kota – z´by sta∏e (30) Lewa M P C I Szcz´ka ˚uchwa 1 3 1 3 1 2 1 3 Prawa I C P M 3 1 3 1 3 1 2 1 Wyróżniamy cztery następujące grupy zębów podzielone w zależności od ich funkcji i budowy: • siekacze (dentes incisivi. • trzonowce (dentes molares. skrót I). • kły (dentes canini. W wieku 6­8 tygodni młode kociaki posiadają pełen zestaw 26 zębów mlecznych (dentes decidui). które biorą swoje nazwy od położenia. . Bocznie od niej znajdują się ujścia przewodów siekaczowych (ryc. Oprócz nich istnieje wiele skupień gruczołów ślinowych. Wzory zębowe (mleczne i stałe) kota przedstawiono w tabelach 2 i 3. • przedtrzonowce (dentes premolares. 3a) Glandula molaris lingualis (ryc. Jest on umiejscowiony po dojęzykowej (wewnętrznej) stronie trzonowców żuchwy (ryc. Na świat koty przychodzą bezzębne. 3).Koty zalicza się do grupy zwierząt difiodontycznych (o dwupokoleniowym uzębieniu). Jednym z nich jest mała ślinianka językowo­trzonowcowa – glandula molaris lingualis. a kompletne uzębienie mleczne nie gwarantuje posiadania kompletnego uzębienia stałego. ponieważ wymieniają zęby mleczne na stałe.

predylekcje r AsoWe problemóW stomAtologicznych u kotóW Praca hodowlana pozwala na osiągnięcie pożądanych cech anatomicznych i behawioralnych kotów. 3. ) Brodawka siekaczowa i ujÊcia przewodów siekaczowych U kota na układ wędzidełek jamy ustnej składają się dwa wędzidełka boczne wargi dolnej. Lobprise H. Z drugiej strony wiele zaburzeń nie ma udokumentowanego dziedziczenia. mimo że w praktyce są ściśle kojarzone ze szczególnymi rasami czy liniami. 3b) Glandula molaris lingualis (ryc. a) Przyczep wargowy w´dzide∏ka bocznego wargi dolnej  . Niestety. (ryc. Edinburgh 2004: 29-35. często zaopatrzone w rozbudowany przyczep wargowy (ryc. 131-157. Warszawa 2004: 39-102. tabela 4).. Gorrel C. Świeżyński K. to przekonania o związkach konkretnych jednostek chorobowych z rasą kotów są stale weryfikowane przez różnorodne badania naukowe.. 2.(ryc. oraz jedno słabo rozwinięte wędzidełko pośrodkowe wargi górnej. W niniejszym rozdziale przedstawimy główne zaburzenia wrodzone i zaburzenia rozwojowe (podsumowanie zob. Wiggs R.: Veterinary Dentistry for the General Practitioner Saunders. Jeżeli chodzi o predyspozycje rasowe do powstawania zaburzeń w jamie ustnej u kotów.B.: Anatomia zwierząt. 5). Wydawnictwo Naukowe PWN. ścisła selekcja pewnych cech fenotypowych pociąga za sobą czasami ujawnienie się niekorzystnych dla zdrowia przypadłości dziedzicznych. Tom 2. Krysiak K. b) W´dzide∏ko boczne wargi dolnej i w´dzide∏ko j´zyka Piśmiennictwo: 1. (ryc.: Veterinary Dentistry: Principles and Practice. Philadelphia 1997: 55-140. Lippincott-Raven.B. Swoje wędzidełko posiada również język.

rozszczep wargi Przyczyny Wyst´puje jako wada w ˝yciu płodowym.. charakterystyczne dla ras brachycefalicznych. Rozpoznanie na podstawie badania klinicznego Zaburzenie w oddychaniu nasilajàce si´ w trakcie çwiczeƒ fizycznych.J. ˝e nie daje ˝adnych objawów poza zmienionym rysunkiem twarzy. W: Morgan R.L.(tabela ) Zaburzenia rozwojowe w obr´bie jamy ustnej u kotów (na podstawie: Zoran D. W ten sposób osłabiany jest mechanizm obronny jamy ustnej. Rozpoznanie na podstawie badania klinicznego Chirurgiczne usuni´cie nadmiaru tkanki Zbyt długie podniebienie mi´kkie Wrodzone.): Handbook of Small Animal Practice. wyciek mleka z nozdrzy. Koty z tà wadà powinny byç wykluczone z hodowli Rozszczep podniebienia wtórnego – rozszczep podniebienia twardego i mi´kkiego Przodo˝uchwie (prognathism) Rekonstrukcja chirurgiczna w wieku 3- miesi´cy poprzedzona odpowiednim post´powaniem ˝ywieniowym. Koty z tà wadà powinny byç wykluczone z hodowli Wczesna ekstrakcja wstrzymanych w rozwoju z´bów i nieprawidłowo umieszczonych z´bów mlecznych. a) Przyk∏ad kota brachycefalicznego . Rozpoznanie na podstawie badania klinicznego Problemy ze ssaniem.E. Hitt M. którego efektem jest wysuszanie błony śluzowej. Cz´sto spotykane u ras brachycefalicznych konsekwencje brachycefalicznego typu czaszki Pożądaną cechą u kotów perskich i brytyjskich jest bardzo wyraźne skrócenie kości żuchwy i szczęki (ryc. Saunders. a właściciel i hodowcy informowani o dziedziczności tych zaburzeń z sugestią wykluczenia takich zwierząt z dalszego rozmnażania.: Diseases of the oral cavity and pharynx. mo˝e byç wynikiem uszkodzenia wewnàtrzmacicznego lub dziedziczna Genetyczne. Zastosowanie procedur korekcyjnych Tyło˝uchwie (brachygnathism) Wyst´puje wyraêne skrócenie ˝uchwy Brak odpowiedniego leczenia w stosunku do szcz´ki – w skrajnych przypadkach mo˝e powodowaç zaburzenie w prawidłowym pobieraniu pokarmu. Rozpoznanie na podstawie badania klinicznego Post´powanie Rekonstrukcja chirurgiczna. słaby wzrost. Przypadki duszności wywołane  (ryc. prowadzące do duszności i przewlekłych zapaleń jamy nosowej. co może inicjować rozwój chorób przyzębia. Zaburzenia funkcji gardła. DeBowes L. Zdarza si´. co może istotnie wpływać na jakość życia zwierzęcia. wiąże się to z szeregiem nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej. Philadelphia 199) Zaburzenie Rozszczep podniebienia pierwotnego. U innych ras konsekwencjà jest nieprawidłowe wyrzynanie si´ z´bów (wady umieszczenia z´bów lub wstrzymanie wyrzynania) Genetyczne u zwierzàt dolichocefalicznych. (red.. kichanie. 6).V. mo˝e byç wynikiem uszkodzenia wewnàtrzmacicznego lub dziedziczna Wyst´puje jako wada w ˝yciu płodowym. Niestety. Najczęściej występującym zaburzeniem jest zwężenie nozdrzy. przy wysokiej temperaturze otoczenia. dławienie si´. zapalenie nosa i zachłystowe zapalenie płuc (jako powikłania) mogà prowadziç do Êmierci. Wszystkie zaburzenia u tych kotów powinny być szybko rozpoznawane. Rozpoznanie na podstawie badania klinicznego Długa ˝uchwa i krótka szcz´ka mogà predestynowaç do wyst´powania chorób przyz´bia. Jest nieprawidłowe w ka˝dej rasie Objawy kliniczne Mo˝e wyst´powaç razem z rozszczepem podniebienia wtórnego lub jako osobna zmiana. a czasami do oddychania jamą ustną.

c) Zw´˝enie nozdrzy u kota perskiego – konsekwencja brachycefalicznoÊci zwężeniem otworów nosowych wymagają interwencji chirurgicznej. co wymaga interwencji specjalistycznej. Rozwiązanie problemu stanowi przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Jeżeli obecność polipów nie doprowadza do przewlekłego nieżytu błony śluzowej jamy nosowej. żeby umożliwić normalne funkcjonowanie pozostałego uzębienia. b) Zw´˝enie nozdrzy u kota perskiego – konsekwencja brachycefalicznoÊci (ryc. powoduje obrzęk i opadnięcie podniebienia miękkiego. (ryc. czyli taką. Z drugiej strony występuje jako cecha pożądana np. Zmiany dotyczą głównie oczodołów. Celem leczenia chirurgicznego jest przywrócenie dziąsłom ich prawidłowych rozmiarów. we wzorcu kota perskiego (ryc. której nie leczy się w kierunku powrotu do zgryzu fizjologicznego. czasem duszność. mukolipidoza typu ii – wada ukształtowania czaszki u kotów birmaƒskich Zaburzenie to uwarunkowane jest genem autosomalnym recesywnym. W przypadkach skrajnych wymagane jest postępowanie chirurgiczne polegające na skróceniu podniebienia miękkiego. które są czynnikiem ułatwiającym odkładanie się płytki bakteryjnej. Takie stłoczenie sprzyja rozwojowi chorób przyzębia (ryc. Choroba ta – jak każda wada genetyczna – powinna powodować wykluczenie z hodowli. Wszelkie wady kotów brachycefalicznych. 7). 8). Przerośnięty wolny brzeg dziąseł powoduje powiększenie się głębokości rowka dziąsłowego i powstanie pseudokieszeni patologicznych.U ras brachycefalicznych często występują nadliczbowe zęby sieczne. które mają wpływ na ich zdrowie. ) Nadliczbowe z´by sieczne . czemu towarzyszą objawy duszności. jamy nosowej. diagnozowane jest u kotów perskich i abisyńskich. Łagodzenie objawów polega na usuwaniu przyczyn 9 (ryc. przerostowe zapalenie dziàseł Zaburzenie pojawia się we wczesnym wieku. zatykając drogi oddechowe. Kolejną konsekwencję skrócenia trzewioczaszki stanowi nadmierne wydłużenie żagielka podniebienia miękkiego. zwiększoną skłonność do zapaleń gardła i w efekcie oddychanie jamą ustną. który ma tendencję do wwijania się do jamy nosowej. szczęki i żuchwy. rokowanie jest raczej dobre. polipowatoÊç jamy nosowej i gardła Choroba ta występuje u młodych kotów abisyńskich. Dalsze postępowanie opiera się na systematycznych zabiegach higienicznych i profilaktycznych. Przodożuchwie jest wadą szkieletową. Postępowanie skupia się na łagodzeniu różnorodnych konsekwencji wadliwie ukształtowanej głowy. powinny być traktowane jako wady wykluczające takie zwierzęta z hodowli. Objawami są znacznie powiększona mózgowioczaszka oraz widoczny niedorozwój trzewioczaszki. przodo˝uchwie U większości ras przodożuchwie jest cechą niepożądaną i jest traktowane jako wada dyskwalifikująca. Zęby nadliczbowe należy usunąć możliwie niezwłocznie. powodując chrapanie.

kotów syjamskich. 10b) FORL (ryc. . Dokładniejszy opis umieszczono w osobnym rozdziale (ryc. częściej niż w innych rasach rozpoznawane jest u kotów syjamskich (ryc. ) Przodo˝uchwie wzajemnego urażania się zębów lub tkanek miękkich i może obejmować szlifowanie zębów lub ich usuwanie. krwawią przy badaniu. lub przeprowadzić zabieg gingiwektomii. a także u krótkowłosego kota europejskiego. Koty z mniejszym rozszczepem można operować po osiągnięciu przez zwierzę wieku około 3­4 miesięcy. Wada ta z reguły uniemożliwia prawidłowe ssanie i jest powodem eutanazji. przerośnięte. 9) Rozszczep podniebienia 10 młodzieƒcze zapalenie dziàseł Jest to choroba spotykana u kotów rasy maine coon. Głębokość rowka dziąsłowego przekracza 2 mm. wykonując intensywne zabiegi higieniczne. 9). Zlekceważenie zapalenia grozi jego utrwaleniem i ewolucją w kierunku zapalenia przyzębia (ryc. rozszczep podniebienia Rozszczep podniebienia to zaburzenie rozwojowe stosunkowo rzadko spotykane. 11). Można próbować leczyć chorobę zachowawczo. abisyńskich i birmańskich. (ryc. 10). 10a) FORL (ryc. Tuż po zakończeniu okresu wyrzynania się zębów dziąsła pozostają rozpulchnione. (ryc.odontoklastyczne resorpcyjne nad˝erki u kotów – Forl (feline odontoclastic resorptive lesion) Skłonność do tej choroby stwierdzono u kotów syjamskich.

Kyoto. endodontycznej (skrócenie korony zęba) lub zachowawczej (zmiana kształtu korony zębowej) (ryc. ewentualnie ekstrakcje. szczególnie brachycefalicznych.: Predyspozycje rasowe do chorób u psów i kotów.C. Gough A. Mosby. Louis 1993: 42-89.H. Nelson R.: Breed Predisposition to Oral Pathology. 11 . Emily P. 2003. W: Small Animal Dentistry. 12b) Asymetria trzewioczaszki Piśmiennictwo: 1. 11b) M∏odzieƒcze zapalenie dziàse∏ mukopolisacharydoza Choroba ta może przebiegać w postaci deformującej trzewioczaszkę.W. 17: 495-498.B. Lippincott-Raven. Lobprise H. J. Couto C.. SIMA WLW.: Oral lesions of soft tissue and bone: differential diagnosis. (ryc. Crawley A.G. Philadelphia 1997.: Veterinary Dentistry: Principles and Practice. Med. Mosby.. 6. Leczenie zmierza do usunięcia przyczyny urazów i może polegać na interwencji ortopedycznej (przesunięcie zęba). Występuje częściej u kotów syjamskich. Haskins M.E. 5. Hernandez M.(ryc. Vet. Asymetrię rozpoznaje się w oparciu o zdjęcie cefalometryczne. Często objawia się krzywym zgryzem. 11a) M∏odzieƒcze zapalenie dziàse∏ (ryc. Proceedings of 8th World Veterinary Dental Congress. 12).: Prevalence of mucopolysaccharidosis type VI mutations in Siamese cats. W zależności od nasilenia objawów wykonuje się zabiegi skracające lub zmieniające kształt koron zębowych. Harvey C. Thomas A.. Muntz F.P. Warszawa 2006. Intern.. i wsp.B.. St.E. Philadelphia 1998. Wiggs R. który występuje w wyniku niesymetrycznego ułożenia stawów skroniowo­żuchwowych. 3. 2. Asymetria trzewioczaszki Zaburzenie to spotykane jest u kotów długowłosych.: Small Animal Internal Medicine. 4.. 11-13 July 2003: 126-128. Leczenie ma charakter paliatywny – usuwa się przyczyny urazu (na przykład wadliwie rozmieszczone zęby urażające się nawzajem lub okoliczne tkanki miękkie). 12a) Asymetria trzewioczaszki (ryc.

gdzie obserwuje się zmiany w linii zgryzu na boki. Wyróżnia się cztery podstawowe klasy wad zgryzu. Stwierdzenie wad szkieletowych powinno powodować wyeliminowanie kota z hodowli. Możliwe rozwiązania: przemieszczenie. Tym samym samo przemieszczanie zębów nie zmienia istoty problemu. Klasa I to zaburzenia w szyku i ustawieniu zębów. donosowe przemieszczenie kła szcz´ki Często wynika z zaburzeń w procesie wyrzynania się zębów. 1b) Przemieszczenie doÊrodkowe k∏a klasa ii – tyło˝uchwie Istotą problemu jest relatywne skrócenie żuchwy w stosunku do szczęki (ryc. 15). a klasa IV – zgryz krzywy. 13). Oprócz skłonności osobniczych tłem mogą być zaburzenia w wymianie uzębienia. III oraz IV należą do wad szkieletowych. 1) Ty∏o˝uchwie . 13) Lance tooth 12 (ryc. a co za tym idzie dobrania odpowiedniego postępowania. czyli takich. blokując prawidłowy kierunek jego wyrzynania. 1a) Przemieszczenie doÊrodkowe k∏a (ryc. skrócenie lub usunięcie wadliwie ukierunkowanego kła (ryc. Klasy II. W wyniku tej wady kieł żuchwy opiera się o kieł szczęki. Najczęściej dotyczą kłów i mają związek z nieprawidłowym kierunkiem wyrzynania. Możliwe leczenie ortopedyczne (przemieszczenie zęba) lub chirurgiczne (jego usunięcie) (ryc. 14).WAdy zgryzu Wady zgryzu u kotów nie występują w takim nasileniu jak u psów i w większym stopniu niż u psów mają charakter szkieletowy – wywołane są zaburzeniami w kształcie i rozmiarach czaszki. Przemieszczenie przyÊrodkowe kła Wada generująca uraz tkanek miękkich. które uwarunkowane są wadami anatomicznymi trzewioczaszki lub całej czaszki. Klasa II wad zgryzu to tyłożuchwie. klasa i wad zgryzu Lance tooth – zàb lancowaty. które nie wynikają z wadliwej budowy czaszki. (ryc. klasa III – przodożuchwie. Dokładny opis badania można odnaleźć w zalecanym piśmiennictwie. adekwatnego rokowania. Wada często powo- (ryc. Badanie ortopedyczne zgryzu oraz ocena jego prawidłowości są złożone i wymagają doświadczenia niezbędnego do prawidłowego oszacowania zaawansowania wady. Rzadziej wiążą się z nieprawidłową lokalizacją poszczególnych zębów.

Najczęściej uwarunkowany jest wadliwą. gdyż zostają obnażone zakończenia nerwowe w kanalikach 13 (ryc. Predysponowane są koty ras orientalnych. Podczas zgłębnikowania brzegi są twarde i chropowate.E. Postępowa- odontoklAstyczne resorpcyjne nAd˚erki u kotóW (odontoklAstycznA resorpcjA uz¢bieniA kotóW – feline odontoclastic resorptive lesion. Wskutek odmiennych relacji w uzębieniu obserwuje się przy tej wadzie szybsze pojawianie się chorób przyzębia (ryc. jej skrócenie lub usunięcie zęba (ryc. 1a) Zgryz krzywy . w wieku ok. w uzębieniu stałym – modelowanie korony zębowej. częściowo są ukryte poddziąsłowo. Piśmiennictwo: 1. Philadelphia 1997: 435-481. Nadmiernie wysunięta żuchwa może powodować eksponowanie kłów i błony śluzowej na zewnątrz. Zgryz krzywy obserwuje się już u kociąt z uzębieniem mlecznym. 16). W: Veterinary Dentistry: Principles and Practice.duje urażanie podniebienia kłami żuchwy. (ryc.B. Konieczna interwencja w celu usunięcia urazu obejmuje: przemieszczenie kłów w miejsce. gdzie nie będą powodować urazu. 5 lat.: Occlusion. and orthodontic treatment. Wiggs R. W rzeczywistości odontoklastyczna resorpcja uzębienia kotów może być jedną z najbardziej powszechnych schorzeń jamy ustnej tych zwierząt. W: Small Animal Dentistry. częściej u samców. (ryc. St. 1b) Zgryz krzywy nie powinno zmierzać do usunięcia urazu.. 1) Przodo˝uchwie klasa iV – zgryz krzywy W niektórych postaciach nazywany jest przez hodowców „twistem”. Emily P. Proces jest bolesny. asymetryczną budową czaszki. poczynając od szyjki zęba. klasa iii – przodo˝uchwie Wada ta występuje najczęściej u kotów krótkoczaszkowych. W uzębieniu mlecznym najczęściej stosuje się ekstrakcje. 17). Lobprise H. Mosby. co wysusza jamę ustną i naraża ją na choroby. occlusive abnormalities. nierówne brzegi.. etiologia i patogeneza Choroba polega na stopniowej resorpcji tkanek twardych zęba: szkliwa i zębiny. LippincottRaven. Pojawiające się zmiany mają półksiężycowaty kształt. może też objawiać się po wymianie zębów u kilkumiesięcznych kotów. Louis 1993: 266-296.B. Forl) Cierpi na nie od kilkunastu do prawie 70% populacji kotów domowych. w której nierówno rozmieszczone stawy skroniowo­żuchwowe powodują przemieszczenie się kłów żuchwy. Najczęściej występuje u kotów krótkowłosych. 2. głównie syjamskie i abisyńskie. skrócenie ich koron lub całkowite usunięcie kłów.P.: Basics of orthodontics. Harvey C.

ubytki powstają w wyniku działalności odontoklastów. (ryc. Choroba nie ma nic wspólnego z próchnicą. głośne miauczenie lub syczenie podczas jedzenia. infekcje wirusowe (szczególnie te powodujące znaczną immunosupresję). ze względu na wysokie prawdopodobieństwo nawrotu. jeżeli zmiany są niewielkie – polega na wypełnianiu ubytków cementem glassjonomerowym. 1b) FORL (ryc. wywołując silną reakcję bólową nawet u znieczulonego kota. Ostateczne potwierdzenie choroby wymaga wykonania wewnątrzustnego zdjęcia RTG (ryc. śródbłonka i nacieku zapalnego. 18). Jako możliwą przyczynę pojawiania się FORL najnowsze doniesienia analizują stosunkowo wysokie zawar­ tości witaminy D3 w gotowych karmach dla kotów (w stosunku do zapotrzebowania dziennego). objawy kliniczne Niechęć do jedzenia. Zgłębnik wchodzi do ubytków w koronach zębowych. zajmujące większą powierzchnię zęba. zwłaszcza twardej karmy. W tym stanie zaleca się podawanie niesteroidowych leków prze- . doprowadzając do otwarcia komory zęba. które otoczone są zmienionymi zapalnie dziąsłami. ślinienie się. Proces resorpcyjny rozszerza się na całą koronę. zaniedbanie toalety okrywy włosowej. częste wymioty (kwaśna treść z żołądka wraz z sierścią) oraz błędy żywieniowe mające wpływ na lokalne i ogólne zaburzenia w metabolizmie wapnia. 1a) FORL 1 leczenie Leczenie zachowawcze jest kontrowersyjne. zapalenie warg. Etiologia choroby jest złożona i obecnie nie znamy bezpośredniej przyczyny resorpcji odontoklastycznej. Ubytki szkliwa i zębiny wypełniają się proliferującą i obrzękniętą tkanką łączną. 1d) FORL – nad˝erki (ryc. Za czynniki doprowadzające do powstania tego schorzenia uważa się przewlekłe choroby przyzębia. gwałtowne wypluwanie kęsów. Można próbować je stosować. Wiele badań wskazuje na defekt (wrodzony lub nabyty) odpowiedzi immunologicznej jako istotny czynnik w patogenezie. 1c) FORL – zmiany kliniczne (ryc. przy dłużej trwającym procesie brak apetytu.zębinowych. które są aktywowane cytokinami wydzielanymi miejscowo przez komórki nabłonka. Najczęściej jednak pacjenci trafiający do lekarza mają już zaawansowane nadżerki odontoklastyczne. przy zachowanym prawidłowym łaknieniu. niekontrolowane drżenia żuchwy. Rozpoznanie opiera się na badaniu zgłębnikiem miejsc w uzębieniu.

W: Proceedings of 9th European Congress of Veterinary Dentistry. DeFlandre C. Pract. birmańskich i perskich. Krakow. Iowa State University Press.H.: Osteoclastic resorptive lesions of cat teeth are associated with changes in the expression of genes that regulate osteoclast formation. jak do tej pory jedynym sposobem. ropą. Naciek komórek plazmatycznych spotykanych (ryc.. 1992. zakaźne zapalenie otrzewnej. 22: 1405-1416. których korony uległy złamaniu. herpeswiroza typu 1. Objawy PZJUK obserwuje się często przy infekcjach wirusowych. podczas badania zwierzę broni się przed dotykiem i próbą otwarcia jamy ustnej ze względu na dużą bolesność wynikającą z procesu chorobowego (ryc. iż plazmocytarne zapalenie jamy ustnej jest nadmierną reakcją immunologiczną miejscowego układu odpornościowego na bytujące w jamie ustnej bakterie i ich metabolity. 5. Obserwuje się nieco częstsze występowanie choroby u kotów somalijskich.E. Prevalence patterns. a z pewnością ułatwia jej wczesne rozpoznanie. DeForge D.: External osteoclastic resorptive lesions. Reiter A. białaczka kotów.. 19a. Ames 2000. który prawdopodobnie zmniejsza ryzyko pojawienia się FORL. takich jak: kaliciwiroza. etiologia i patogeneza Zmiany lokalizują się na łukach gardłowych i podniebieniu miękkim jako przekrwione. Feline Pract. North Am.: Further evidence for a possible role of vitamin D in the aethiology of feline odontoclastic resorptive lesions (FORL). 2001.: Feline dental resorptive lesions. przerostowe i obrzęknięte deformacje błony śluzowej. van Wessum R. Holmström S. Small Anim. 2. Clin.M. 19a. 1992. Przy dotyku miejsca te często krwawią. Colmery B. po uprzednim badaniu radiologicznym. 19). Wet. dlatego też podejrzewa się. 4. Dziąsła wokół zębów trzonowych i przedtrzonowych oraz błona śluzowa nasady języka i gardła objęte są procesem chorobowym w następnej kolejności. że choroba często ma charakter przewlekły i nadżerki mogą pojawiać się w kolejnych zębach. Jodkowska K.H. Vet. Allen S. DeLaurier A. Postępowaniem z wyboru jest. 6. Mag. 20: 7-11. EVDS. W: Proceedings of 13th European Congress of Veterinary Dentistry. Hennet P. ból podczas jedzenia objawiający się wypluwaniem kęsów. zespół niedoboru immunologicznego kotów. Piśmiennictwo: 1. Harvey C. Najmłodsze chore zwierzęta miały 8­9 miesięcy.. W populacji chorych zwierząt przeważają kastrowane samce.ciwzapalnych (przy czym należy wybierać preparaty o jak najniższej toksyczności dla kotów). w wycinkach pobranych z łuków gardłowo­podniebiennych jest charakterystyczny dla procesów tła immunologicznego. abisyńskich. szczególnie beztlenowe. Poland 2004. III: An Atlas of Veterinary Dental Radiology. plAzmocytArne zApAlenie jAmy ustnej kotóW (pzjuk) Schorzenie to zwane jest często limfocytarno­plazmocytarnym zapaleniem jamy ustnej u kotów i diagnozowane u 2­4% ich populacji. Należy pamiętać. objawy Zmienny apetyt. 3. nadmierne ślinienie – czasem ślina może być podbarwiona krwią lub. Często PZJUK towarzyszą odontoklastyczne resorpcyjne nadżerki i zaawansowane postaci chorób przyzębia.. EVDS. Copenhagen 2000. a swoją fakturą i kolorem przypominają owoce maliny. choć nie stwierdzono jednoznacznych predyspozycji rasowych. nieprzyjemny zapach z jamy ustnej.. b) PZJUK – plazmocytarne zapalenie jamy ustnej (ryc.: Odontoklastyczna resorpcyjna nadżerka u kotów. w skrajnych przypadkach. (12): 14-18. Ponieważ etiologia schorzenia pozostaje nieznana. i wsp. jest codzienna systematyczna higiena jamy ustnej. b) PZJUK – plazmocytarne zapalenie jamy ustnej 1 . usunięcie chorych zębów oraz korzeni po zębach.

H. więzadeł przyzębia i wyrostka zębodołowego. 4. Inicjatorem większości chorób przyzębia są mikroorganizmy zasiedlające płytkę nazębną. Należy bardzo dokładnie usunąć wszystkie osady nazębne i poddać ekstrakcji zęby złamane. 1992. które rozprzestrzeniają się na cały organizm i mogą upośledzać funkcje ważnych narządów wewnętrznych. 20) Zapalenie dziàse∏ – gingivitis . Jednak ze względu na ograniczoną wiedzę o rzeczywistych przyczynach choroby leczenie plazmocytarnego zapalenia jamy ustnej jest w dużej mierze objawowe. czyli struktury utrzymującej ząb w zębodole.. glikokortykosteroidy – 1­2 mg/kg/dzień w dawkach zstępujących aż do uzyskania najmniejszej dawki działającej). zębny towarzyszący większości chorób przyzębia. 20). Leczenie: usunięcie płytki i kamienia nazębnego. takich jak wątroba. W przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego wskazana jest radykalna ekstrakcja wszystkich zębów przedtrzonowych i trzonowych zarówno w szczęce. suplement – koty. 1.: Plazmocytarne zapalenie jamy ustnej u kotów. wypolerowanie koron i wdrożenie właściwej i sumiennej profilaktyki domowej. Choroby przyzębia są konsekwencją reakcji zapalnej w wyniku odkładania się płytki bakteryjnej i działalności bakterii jamy ustnej i są ograniczone do tkanek przyzębia. Kamień na1 (ryc. Hoffmann D. nerki czy serce. Johnston N. Metabolity wytwarzane przez bakterie płytki oraz odpowiedź zapalna gospodarza prowadzą do uszkodzenia tkanek dziąsła. jest tylko jedną z wielu konsekwencji złożonego procesu i samo pozbycie się kamienia nie rozwiązuje problemów periodontologicznych. mylnie okrzyknięty główną przyczyną periodontopatii. In Practice 1998. Vet. Jodkowska K. Jeżeli procesem zapalnym objęte są również zęby sieczne i kły. Small Anim. 22: 1347-1360. Mag. Gawor J. Piśmiennictwo: 1. 20: 171-179. Wet.. Charakteryzuje się obecnością płytki i nieznaczną ilością kamienia nazębnego. Wet. Dbanie o higienę jamy ustnej powinno stać się zatem bardzo istotną częścią ogólnej profilaktyki zdrowotnej kotów. który ma potencjalny wpływ na cały organizm. 3. Nieusuwana płytka z czasem ulega inkrustacji solami wapnia i magnezu pochodzącymi ze śliny i pokarmu. 3. 2. dotknięte resorpcją oraz za­ awansowanymi chorobami przyzębia. Mag. FeLV są negatywne. tworząc kamień nazębny. 2000. Problem postrzegany przez właścicieli jako wyłącznie estetyczny – nieprzyjemny zapach z jamy ustnej (halitosis) – okazuje się poważnym problemem zdrowotnym.E. Pract. należy wdrożyć antybiotykoterapię. Pedersen N. 2. zaczerwienieniem brzegu dziąsła. 2002.leczenie Ze względu na dużą liczbę potencjalnych czynników etiologicznych leczenie PZJUK powinno być wielokierunkowe. Sanacja jamy ustnej. North Am. Reubel G. przeprowadzić sanację jamy ustnej kota. Clin. stadia chorób przyz´bia Zapalenie dziàseł – gingivitis Jest to odpowiedź zapalna dziąsła bez destrukcji tkanek przyzębia. zaś właściciela motywować do szczególnej opieki nad jamą ustną (przemywanie błony śluzowej roztworami dezynfekującymi i szczotkowanie zębów). Przy słabych rezultatach takiego postępowania lub w razie kłopotów z czynnościami manualnymi w jamie ustnej pacjenta można rozpocząć terapię lekami immunosupresyjnymi (np. Po sanacji ważnym etapem jest realizowanie profilaktyki jamy ustnej kota przez jego opiekuna.: Acquired feline oral cavity disease. Ponadto toczące się procesy zapalne w jamie ustnej i penetracja tkanek okołozębowych przez bakterie stanowią realne zagrożenie dla całego organizmu na skutek tworzenia wrót infekcji. kota czeka totalna ekstrakcja uzębienia.: Zmiany patologiczne w jamie ustnej kotów – przegląd 1640 zwierząt. 4. roku życia. jak i żuchwie.C. choroby przyz¢biA problem Periodontopatie to najczęstsze choroby jamy ustnej kotów domowych – dotyczą ponad 80% polskich kotów powyżej 2. Konsekwencją nieleczonych periodontopatii jest utrata zębów. A feline calicivirus-induced disease. obrzękiem części wolnej dziąsła i utratą punktowania jego powierzchni (ryc. Jeśli wyniki testów FIV. (12): 18-20.: Acute and chronic faucitis of domestic cats.

Bez profilaktyki domowej objawy szybko nawrócą i przejdą do najbardziej zaawansowanego stadium. (ryc. 22a) Przewlek∏e zapalenie przyz´bia – periodontitis (ryc. czyli wycięcie przerośniętego zapalnie brzegu wolnego dziąsła w celu zlikwidowania obszarów bytowania bakterii beztlenowych. 22b) Przewlek∏e zapalenie przyz´bia – zapalenie koÊci z´bodo∏u (ryc. polegająca na codziennym szczotkowaniu. W stadium tym nie ma możliwości odtworzenia prawidłowego przyzębia (ryc. 1 . W celu pokrycia odsłoniętego cementu zalecana jest plastyka dziąseł. 21b) Zapalenie przyz´bia Przewlekłe zapalenie przyz´bia – periodontitis Zmiany w tej fazie choroby charakteryzują się głębokimi kieszonkami patologicznymi ze znaczną ilością złogów poddziąsłowych. 22c) Przewlek∏e zapalenie przyz´bia – z recesjà wyrostka z´bodo∏owego konieczne bywa wycięcie patologicznych kieszonek z przyczyn podobnych jak przy gingiwektomii. tak zwany kiretaż.Wczesne zapalenie przyz´bia – gingivitis-periodontitis W tej fazie dochodzi do gromadzenia się płytki i kamienia poddziąsłowego. kiretaż poddziąsłowy. z kieszonek wydobywa się ropa. Leczenie: sanacja jamy ustnej. Leczenie: niezwłoczne usunięcie płytki i kamienia nazębnego. 22). (ryc. opróżnienie kieszonek dziąsłowych ze złogów poddziąsłowych. gingiwektomia. dziąsła mogą krwawić przy zgłębnikowaniu. Dochodzi do recesji dziąseł z odsłonięciem powierzchni korzeni i furkacji. Jest to stadium graniczne dla zmian odwracalnych i nieodwracalnych (ryc. zaczyna formować się patologiczna kieszonka dziąsłowa (głębokość powyżej 1 mm) w konsekwencji obniżenia się przyczepu dziąsłowego. Bezwzględnie konieczna jest profilaktyka domowa. 21). dziąsła krwawią przy dotyku. 21a) Zapalenie przyz´bia – patologiczna kieszonka dziàs∏owa (ryc. Obserwowane są początki utraty wyrostka zębodołowego.

u pacjenta stomatologicznego często występuje upośledzenie czynności oddechowej na skutek gromadzenia się skrzepów w jamie ustnej i/lub jamie nosowej. Bardzo często są to pacjenci po przebytych urazach. Jednym z problemów związanych z urazami trzewioczaszki są masywne krwotoki. Leczenie powikłań – ropni.: The Veterinarian’s Companion for Common Dental Procedures. 1 (ryc. Saunders. Bez profilaktyki domowej i uświadomienia opiekuna pacjenta nie ma skutecznej możliwości leczenia periodontopatii. witaminę K. etamsylat (np. AAHA Press. Lippincott-Raven.B. 3. przetok. ropnie przyzębia. 131-157.. 23). jak i odsłonięte korzenie. konsekwencje nieleczonych chorób przyz´bia Nieleczone i zaniedbane choroby przyzębia są przyczyną takich komplikacji. który pokrywa zarówno koronę. obecne są liczne ropnie przyzębia. Zapobieganie chorobom przyzębia polega na systematycznej higienie jamy ustnej i prawidłowym żywieniu. Właściwym postępowaniem jest umieszczenie pacjenta w klatce tlenowej. Gorrel C. 2b) Kot po urazie trzewioczaszki z wykonanà tracheostomià . 2. Philadelphia 1997: 55-140. Rozwiązaniem jest ustalenie źródła krwotoku i jego zaopatrzenie. Efektem są często urazy w obrębie jamy ustnej. Koty źle tolerują utrudnione oddychanie przez nos. Leczenie: usunięcie zębów rozchwianych i z obnażonymi korzeniami. W przypadkach zaistniałych chorób przyzębia nigdy nie dochodzi do samowyleczenia.: Veterinary Dentistry for the General Practitioner. Lobprise H.Ostre zapalenie przyz´bia z nasileniem resorpcji koÊci z´bodołu – periodontitis Po osiągnięciu tego stanu obserwuje się dużą ilość kamienia nazębnego. Edinburgh 2004: 29-35. Zanik dziąseł i wyrostka zębodołowego powoduje rozchwianie zębów na granicy wypadania. jak powstanie przetoki ustno­nosowej w wyniku uszkodzenia i zaniku blaszki kostnej wyrostka zębodołowego kości szczęki oddzielającego zębodół kła od jamy nosowej. zapewniając stabilizację krążenia i oddychania. dlatego pierwszoplanowo należy skoncentrować się na ustabilizowaniu stanu ogólnego według zasad udzielania pierwszej pomocy. zazwyczaj spowodowany przez wypadnięcie z okna. toteż czynnikiem pogarszającym stan pacjenta i komplikującym działanie lekarskie może być jego ekscytacja wynikająca z niedrożności dróg oddechowych i niedotlenienia.B. Wiggs R. Piśmiennictwo: 1. Wiggs R. (ryc. Do typowo kocich urazów należy upadek ze znacznej wysokości. 2a) Kot w trakcie tlenoterapii (ryc. przewlekłych zapaleń gardła itp.B.: Veterinary Dentistry: Principles and Practice. zwykle złamanie żuchwy w okolicy spojenia oraz pęknięcie podniebienia. 23) Ostre zapalenie przyz´bia z nasileniem resorpcji koÊci z´bodo∏u – periodontitis pierWszA pomoc W nAgłych przypAdk Ach W dziale tym zostaną omówione procedury postępowania z pacjentami z nagłymi problemami w obrębie jamy ustnej. stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia całego organizmu.. Wykonuje się zimne okłady i podaje leki hemostatyczne. Korzenie zębów tkwią w ziarninie zapalnej (ryc. W przypadku niedrożności dróg oddechowych zagrażającej życiu należy wykonać tracheostomię (ryc. odwierzchołkowe zapalenia miazgi zęba czy patologiczne złamania żuchwy. Lobprise H. 24).B. Cyclonamine). Lakewood 2000.

jak to możliwe. szparą o szerokości >2­3 mm i/lub krwotokiem. Dane z wywiadu i badania klinicznego wskazują na wyraźne i nagłe zaburzenie linii zgryzu. niezbędne będzie zszycie rany (ryc. a także trudne do zbadania z uwagi na ból i reakcje obronne. dodatkowo oprócz szycia należy wykonać plastykę podniebienia poprzez cięcia odprężające. złamanie i/lub zwichni´cie z´ba są skutkiem urazów mechanicznych. stwarzają duże szanse wyleczenia – zależnie od zaopatrzenia naczyniowego uszkodzonych tkanek zęba. Prawie zawsze wymaga konsultacji i skierowania na leczenie specjalistyczne w celu założenia wypełnienia. W sytuacji.złamaniu w okolicy spojenia ˝uchwy towarzyszą wyraźna bolesność i nadmierna ruchomość okolicy spojenia. Większość urazów w okolicy głowy stanowią urazy żuchwy. (ryc. Często towarzyszy mu złamanie ściany zębodołu. Stosujemy różne techniki unieruchomienia odłamów z użyciem stabilizatorów z żywic polimeryzujących na zimno. 2) Złamany kieł szcz´ki (ryc. „niedopasowanie” łuków szczęki i żuchwy. 19 . gwoździ i płytek. 25). Zabieg zespolenia złamanych odłamów wykonuje się za pomocą pętli (cerklarza) z drutu. szycie rany zwichni´cie z´ba – uraz tkanek przyzębia przebiegający z częściowym lub całkowitym wysunięciem się zęba z zębodołu. p´kni´cie podniebienia to rozerwanie śluzówki podniebienia. Przed przystąpieniem do stabilizacji trzeba usunąć odłamy zębów z linii przełomu. Alternatywą jest ekstrakcja zęba. Często zmianie towarzyszą ślinienie oraz bolesność przy pobieraniu pokarmu. Najczęściej mamy do czynienia ze złamaniami otwartymi. 2b) Urazowe p´kni´cie podniebienia. 2a) Urazowe p´kni´cie podniebienia (ryc. Złamanie dotyczy tkanek twardych zęba i często przebiega z obnażeniem miazgi. rotacje czy uwolnienie płata podniebienno­śluzówkowego. Przy znacznych rozmiarach uszkodzenia uraz może przebiegać z masywnym krwotokiem. Wczesne osadzenie zęba w zębodole (kilka godzin do kilku dni) i ustabilizowanie. a w szczególności złamania i zwichnięcia. któremu prawie zawsze towarzyszy rozerwanie szwu podniebiennego. Szwy w żadnym wypadku nie mogą naprężać zbliżanych tkanek. jedno­ bądź obustronny. gdyż istnieje ryzyko wypełnienia przestrzeni stawowej przez organizujący się skrzep. drutu. gdy rana nie spełnia tych warunków. złamania ˝uchwy – obrzęk i krepitacja mogą być słabo wyrażone. np. Kolejną grupą pacjentów są ofiary wypadków komunikacyjnych. czyli reimplantacja zęba. Repozycja żuchwy powinna odbyć się tak szybko. a niekiedy przeprowadzenia pełnego leczenia kanałowego. które należy jak najszybciej zaopatrzyć. zwichni´cie ˝uchwy to uraz stawu skroniowo­ ­żuchwowego. Jeżeli mamy do czynienia ze znaczną niestabilnością brzegów rany. Nieleczony uraz miazgi zębowej powoduje ból i prowadzi do zapalenia miazgi i/lub zgorzeli. często także rozerwanie śluzówki i dość skąpe krwawienie. Złamanie powinno być zaopatrzone chirurgicznie jak najszybciej po ustabilizowaniu stanu pacjenta. walki czy pogryzienia. asymetrie w budowie czaszki. Zwykle złamanie dotyczy trzonu i ma przebieg skośny.

bolesność w trakcie przyjmowania pokarmu oraz owrzodzenia na śluzówce (ryc. 2a) Periodontitis – wskazanie do ekstrakcji (ryc. oraz wywoływać objawy ze strony przewodu pokarmowego. ­ odcięcie przyczepu nabłonkowego oraz nacięcie błony śluzowej określające rozmiar płata śluzówkowo­dziąsłowego.(ryc. igłotrzymacz. utrzymanie temperatury ciała. głównie w postaci wymiotów lub niedrożności jelit. ustalenie płynów infuzyjnych etc. nożyczki tkankowe. 30). separator do cięcia koron oraz frez diamentowy do wygładzenia ostrych brzegów kostnych. Zestaw do ekstrakcji zębów kocich składa się z podobnych instrumentów jak do zabiegu na uzębieniu psim – w skład zestawu wchodzą: kleszcze ekstrakcyjne. 27). powodując jego uraz. ­ znieczulenie i zabezpieczenie znieczulonego pacjenta (monitoring. (ryc. Liczne ekstrakcje u kotów zwykle wykonywane są z trzech powodów: plazmocytarnego zapalenia jamy ustnej.). konieczna jest inspekcja jamy ustnej. środki do odkażania ran: jodoform. Ciała obce – żyłki. ­ odpreparowanie płata śluzówkowo­dziąsłowego (ryc. 2) Podra˝nienie Êluzówki jamy ustnej po pioktaninie (ryc. 2c) Zestaw narz´dzi inne urazy Szczególną uwagę należy zwrócić na substancje potencjalnie zlizywane przez zwierzę. anielskie włosie – mogą owijać się dookoła języka. usuwając zęby. 29). pioktaninę. ­ usunięcie bocznej blaszki kostnej wyrostka zębodołowego. pęseta operacyjna. Dokładna procedura ekstrakcji zęba u kota: ­ kwalifikacja pacjenta do znieczulenia i zabiegu chirurgicznego. 28). Zmiany w postaci liniowych poparzeń mogą być widoczne na wargach i śluzówkach. 2d) Zestaw narz´dzi (ryc. obsadka oraz zestaw raspatorów (ryc. 2b) Periodontitis – wskazanie do ekstrakcji 20 usuWAnie z¢bóW u kotóW Problemy stomatologiczne u kotów najczęściej roz­ wiązuje się. FORL i chorób przyzębia. . np. co sugeruje nagły zły stan ogólny i/lub odnalezienie uszkodzonych przewodów elektrycznych. nożyczki do szwów. dźwignia „supercienka” (superslim). Poparzenie substancjami żrącymi i silnie drażniącymi powoduje ślinienie. Ponadto narzędziami tnącymi maszynowymi niezbędnymi do opracowania twardych tkanek są wiertła typu różyczka do wycięcia blaszki kostnej. ­ dokładne badania kliniczne i obrazowe. Przy podejrzeniu porażenia prądem. ­ znieczulenie okołonerwowe operowanej okolicy (ryc.

29b) Znieczulenie oko∏onerwowe w otworze oko∏obródkowym (ryc. 30b) Odpreparowany p∏at dziàs∏owy w ˝uchwie (ryc. ­ wyjęcie rozchwianego korzenia (ryc. 30a) Odpreparowanie p∏ata dziàs∏owego w ˝uchwie (ryc. 29c) Znieczulenie oko∏onerwowe w otworze ˝uchwowym ­ separowanie wielokorzeniowych zębów na części jednokorzeniowe. 31) Wyj´cie rozchwianego korzenia z ˝uchwy ­ wyrównanie krawędzi wyrostka zębodołowego (ryc. 32) Wyrównanie kraw´dzi wyrostka z´bodo∏owego w ˝uchwie (ryc. (ryc. 32). ­ zrywanie aparatu więzadłowego korzenia przy uży­ ciu dźwigni. (ryc.(ryc. 31). 33a) Zamkni´cie rany w ˝uchwie p∏atem Êluzówkowym 21 . 29a) Znieczulenie oko∏onerwowe w otworze podoczodo∏owym (ryc.

Clin. obejmuje: krwotok. ­ kontrolne zdjęcie RTG. zapalenie kości. W: Small Animal Dentistry. 23: 200-205. Najlepszym sposobem na uniknięcie powikłań jest wykonanie zabiegu zgodnie ze standardami.J.R. jednak aż 80% z nich ma charakter złośliwy (dla porównania: około 3. Small Anim. 22 uszkadza otoczenie kostne. Lewis J. (ryc. z czego 1/3 z nich – na nowotwory złośliwe).M. 3rd. Vet. wyposażenia i oświetlenia. Tutt C. po osiągnięciu większych rozmiarów jest cho­ robą śmiertelną. Reiter A. Vet. 2006: 131-173.: Ekstrakcja zębów policzkowych u kota. Gawor J.: Single and surgical exodontia. zapalenie okostnej. wtłoczenie fragmentu korzenia do kanału żuchwy lub do jamy nosowej. Jama ustna jest miejscem występowania około 7% przypadków choroby nowotworowej w organizmie i jest czwartą z kolei najczęstszą lokalizacją guzów. urażanie tkanek miękkich pozostającymi zębami. uszkodzenie tkanek miękkich otaczających jamę ustną. Pomimo że nie obserwuje się przerzutów. ­ zamknięcie rany płatem śluzówkowo­dziąsłowym (ryc. 2005. 33).5% populacji kotów wykazuje się zmiany neoplazmatyczne. Życie Wet. 33b) Zamkni´cie rany w ˝uchwie p∏atem Êluzówkowym ­ wyrównanie brzegów i ustalenie ostatecznego rozmiaru płata śluzówkowo­dziąsłowego. 4.rak płaskonabłonkowy Statystyki występowania guzów w jamie ustnej kotów dają absolutne pierwszeństwo rakowi płaskonabłonkowemu. ale w odróżnieniu od psów większość z nich stanowią guzy złośliwe: według statystyk zaledwie u 1. Dent. Piśmiennictwo: 1. 2. Jest bardzo złośliwym guzem i w zasadzie uchodzi za chorobę nieuleczalną – wynika to z tego. J. Blackwell Publishing. 3b) Rak p∏askonab∏onkowy – RTG guzy jAmy ustnej kotóW i zespół ziArniniAk A kWAsochłonnego Choroby nowotworowe występują rzadziej u kotów niż u psów. przetokę ustno­nosową. Rak płaskonabłonkowy bardzo szybko (ryc. 35: 963-985. złamanie kości. W tym przypadku leczenie ma charakter paliatywny. przy dobrej asyście i z wykorzystaniem właściwych instrumentów. że z reguły rozpoznawany jest w stadium rozwoju uniemożliwiającym radykalne wycięcie. które mogą wystąpić po zabiegu usuwania zębów u kota. Guz ten we wczesnych stadiach rozrostu można skutecznie leczyć radykalnymi zabiegami chirurgicz­ nymi. 34). czerniak złoÊliwy Występuje w postaciach zawierających więcej lub mniej melaniny i stanowi około 10% rozpoznań w jamie ustnej. 2007. Blazejewski S. . De Bowes L. dość szybko osiąga stadium rozrostu nieoperacyjne..: Mucoperiosteal flap for extraction of multiple teeth in the maxillary quadrant of the cat. ma naciekowy charakter rozrostu. Technika operacyjna i uwarunkowania anatomiczne. bez pośpiechu. 3. który stanowi ponad 65% diagnozowanych nowotworów jamy ustnej tych zwierząt (ryc.: Exodontics.8% populacji psów cierpi z powodu chorób nowotworowych. pozostawienie części zęba. 3a) Rak p∏askonab∏onkowy (ryc. 2006. Lista powikłań.

która szybko i spektakularnie uszkadza i deformuje okoliczne tkanki. 3a) Guz z´bopochodny (ryc. Są rzadko spotykane (1%). Włókniakomi´sak (fibrosarcoma) Nowotwór ten ma podobną dynamikę wzrostu do raka płaskonabłonkowego i podobnie do niego wymaga wczesnych interwencji. 3b) Guz z´bopochodny – RTG 23 . 35). 3a) Czerniak z∏oÊliwy guzy z´bopochodne Nowotwory te wykazują miejscową złośliwość. 37). 36). Według statystyk może stanowić około 6% rozpoznań (ryc.W przypadkach wczesnej diagnozy leczenie powinno obejmować zabieg chirurgiczny. (ryc. 3c) Czerniak amelanotyczny – RTG (ryc. chemioterapię. podobnie jak wszystkie pozostałe wymagają szybkiej interwencji (ryc. 3b) Rak p∏askonab∏onkowy (ryc. Istnieją doniesienia na temat wrażliwości włókniakomięsaka na radioterapię. 3) W∏ókniakomi´sak (ryc. leki immunostymulujące (ryc. (ryc.

Ziarniniak lub płytka eozynofilowa przybiera postać wyniesionych zmian na podniebieniu i przestrzeni podjęzykowej lub na grzbiecie języka. 0c) Zespó∏ eozynofilowy . 0a) Zespó∏ eozynofilowy (ryc.kostniakomi´sak (osteosarcoma) Guz wymagający usunięcia radykalnego. 40). jej przebieg jest zbliżony do przebiegu nadziąślaków psich. 0b) Zespó∏ eozynofilowy (ryc. (ryc. ziarniniak kwasochłonny Zaburzenie jest formą zespołu eozynofilowego. 39a) NadziàÊlaki (epulides) (ryc. Podobnie jak u psów ryzyko nawrotu jest bardzo duże. 38). jeżeli nie usunie się całego wyrostka zębodołowego (ryc. Rozrost jest mało dynamiczny i w porównaniu z innymi guzami kostniakomięsak nie powoduje demineralizacji kości. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyniku badania histopatologicznego. 39b) NadziàÊlak 2 (ryc. 39). Duże ryzyko wznowy powoduje. (ryc. płytki lub właśnie ziarniniaka. a leczenie obejmuje podawanie glikokortykosteroidów miejscowo i ogólnie. wyraźny cień wskazujący na dużą gęstość swych tkanek (ryc. Stanowi 5­10% zmian rozrostowych w jamie ustnej spotykanych w klinice kotów. ma za to silny. Jest zmianą rozrostową o podłożu zapalnym. 3) Kostniakomi´sak nadziàÊlaki (epulides) Występujące w formie nadziąślaków włóknistych stanowią rzadką chorobę proliferacyjną u kotów. że rokowanie jest ostrożne (ryc. będącym prawdopodobnie wynikiem alergizacji. Forma wrzodu eozynofilowego występuje najczęściej na górnych wargach i przebiega bez świądu. który może mieć postać wrzodu eozynofilowego.

Wet. Leczenie musi obejmować postępowanie przywracające prawidłową florę bakteryjną (probiotyki) oraz leczenie przeciwgrzybiczne miejscowe. (4): 5. W: Crossley D. 42). diagnosis and management. Wet.: Feline oral pathology. choroby zakaêne FeLV – białaczka kotów. St. FIV – zaka˝enie wirusem niedoboru immunologicznego. 2002.E.: Nadziąślaki – aktualne informacje na temat rozpoznawania i leczenia u psów i kotów. Przegląd literatury oraz doświadczenia własne. serowate naloty. obok nawracających spadków apetytu. Poniżej przedstawiono jednostki chorobowe o charakterze systemowym. Mag. BSAVA. których objawy kliniczne mogą być rozpoznane podczas badania jamy ustnej. Gawor J.: Czerniak złośliwy w jamie ustnej. 4. 2005. barwy od różowej do żywoczerwonej. Mosby. (4): 22.Piśmiennictwo: 1. (red. wyraźnie odgraniczone. Harvey C. katar koci (FHV + FCV) W przebiegu tej polietiologicznej choroby stwierdza się owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej. (ryc. W: Small Animal Dentistry. przeprowadzić badanie ogólne i badania dodatkowe.A.: Oral neoplasms. Harvey C. Mag. a w przypadkach opornych systemowe. najczęściej towarzyszy chorobom przebiegającym z defektem immunologicznym. Emily P. przy długotrwałej antybiotykoterapii). Wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych. 2a) Katar koci (ryc. Zmiany są bolesne. anemii.P. Gawor J. 3. tzw. Wet.: Postępowanie po stwierdzeniu guza w jamie ustnej psa lub kota. 1995. 41).. zmiAny W jAmie ustnej toWArzyszÑce chorobom ukłAdoW ym Jama ustna jest miejscem manifestowania się wielu objawów chorobowych. FIP – zakaêne zapalenie otrzewnej Objawy tych infekcji wirusowych są nieswoiste. w tym badanie laboratoryjne. Czynnikami sprawczymi są FHV i FCV – herpeswirus kotów i kaliciwirus kotów. jako ostatnie wykonuje się badanie stomatologiczne pacjenta w znieczuleniu. czy zmiany obserwowane w jamie ustnej mają charakter pierwotny czy wtórny – w tym celu należy zebrać wywiad. 2001.. W przypadku FeLV obserwuje się owrzodzenia języka i warg (ryc. Na śluzówkach pojawiają się białe. a szczególnie języka (ryc.E.): Manual of Small Animal Dentistry. 2b) Katar koci (ryc. 1) Zmiany w jamie ustnej w przebiegu bia∏aczki kotów kandydoza Infekcja drożdżakami Candida spp. 5. wyniszczeniem organizmu lub leczeniu niszczącym florę saprofityczną (np. Penman S. Mag. 2 . Dla przebiegu leczenia podstawową kwestią jest ustalenie. 2. (5): 12. gorączki występują zapalenie przyzębia i powiększenie węzłów chłonnych. Louis 1993: 297-312. Gawor J.

objaw gumowej żuchwy. Na wargach może dochodzić do utraty włosa. toczeń rumieniowaty układowy. choroby immunologiczne Alergia kontaktowa.in. (ryc. W skrajnych przypadkach obserwujemy nadmierną elastyczność kośćca. choroby nowotworowe poza jamà ustnà Zaawansowane zmiany nowotworowe rzutują na funkcjonowanie całego organizmu. Obserwujemy brunatne przebarwienie języka. Nadprodukcja parathormonu wywołuje zaburzenia gospodarki wapniem. wydalaniem mocznika na powierzchnie błon śluzowych jamy ustnej.choroby endokrynogenne Cukrzyca W przebiegu cukrzycy zachwianiu ulega miejscowa odpowiedź immunologiczna. 43). Prowadzi to do upośledzenia mechanizmów obronnych dziąsła i zwiększonej akumulacji płytki nazębnej. . ) Zmiany w jamie ustnej w przebiegu mocznicy u kota NadczynnoÊç przytarczyc (hiperparatyroidyzm) Nadczynność przytarczyc występuje w powiązaniu z niewydolnością nerek (częściej) lub jako wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc związana z hi­ perwitaminozą A. Objaw jest potencjalizowany współistniejącym stanem zapalnym przyzębia. Uszkodzenia narządów wewnętrznych na skutek choroby nowotworowej. dikumarolem i warfaryną – występują różnego nasilenia krwawienia z dziąseł. Leczenie prowadzi się po ustaleniu pierwotnej przyczyny choroby. 44). pojawiają się też zaburzenia naczyniowe. Ze strony jamy ustnej pojawiają się objawy zmniejszonej mineralizacji kośćca szczęk i żuchwy. a przy głębokiej koagulopatii prowadzą do krwotoku. tzw. Bakterie ureazododatnie przekształcają go w wolny amoniak. 2 Zatrucia rodentycydami antykoagulacyjnymi. zatrucia mocznica – objawia się m. wywołują punkcikowate wynaczynienia. Jest on odpowiedzialny za uszkodzenia śluzówki. niekiedy przyjmujące postać masywnego krwotoku. Postępowaniem z wyboru jest podanie świeżej krwi i preparatów witaminy K. W obrazie RTG hiperparatyroidyzm widoczny jest jako rozrzedzenie substancji mineralnej kości. Zapach amoniaku jest często główną przyczyną wizyty u lekarza (ryc. Krwawienia są trudne do opanowania. prowadząc do osteomalacji. depigmentacją skóry warg i owrzodzeniami. szczególnie przy braku higieny. 3) Zmiany w jamie ustnej w przebiegu cukrzycy u kota (ryc. toczeń skórny krążkowy czy wypryski polekowe mogą powodować powstanie zmian przebiegają­ cych z depigmentacją błony śluzowej. przyspieszają degradację przyzębia (ryc. szczególnie przebiegające z obrazem trombocytopenii. np. W zależności od zaawansowania choroby zmiany mogą mieć postać lekkich podrażnień bądź ciężkich owrzodzeń. Zmiany te nie dają specyficznego obrazu.

P. 45).D. Crystal M..F. Baltimore 2003: 243-247. 4. London 2003: 251-270.: Clinical Medicine of the Dog & Cat.. listopad 2003. 6. wielomocz. 3. Ettinger S. Terapia opiera się na leczeniu choroby podstawowej. Feldman E..J. Frymus T. Elsevier Saunders. enteropatia białkogubna. (ryc. wydanie specjalne.: The Feline Patient: Essentials of Diagnosis and Treatment. Obie choroby prowadzą do utraty białka oraz immunosupresji.: Textbook of Veterinary Internal Medicine.. biegunki. Wtórnie mogą powstawać owrzodzenia na śluzówce dziąseł i języka. Kurski G. Louis 2005: 1290-1297. Warszawa 2000: 9-134. Tilley L. Wyd. Grace S. Weterynaria po Dyplomie. SIMA WLW. Norsworthy G.: Choroby zakaźne kotów.A. Manson Publishing. ) Objawy ˝ó∏taczki w jamie ustnej u kota 2 . 6-7. Piśmiennictwo: 1. St.inne ˚ółtaczka Przy podwyższonym poziomie bilirubiny w przebiegu żółtaczki zmiana zabarwienia śluzówek jamy ustnej jest jednym z pierwszych symptomów choroby (ryc.C. Schaer M. 5.: Kryteria oceny zdrowotności przyzębia. Lippincott Williams & Wilkins. 2. nefropatia białkogubna Pomimo różnej etiologii głównymi objawami ogólnymi tych schorzeń są podobnie wodobrzusze.

KLUCZ DO ANKIETY PSY Osad nazębny czyste korony płytka bakteryjna kamień nazębny na niektórych zębach obfity kamień nazębny Stan przyzębia bez zmian zapalenie dziąseł zapalenie przyzębia 2 .

KLUCZ DO ANKIETY KOTY Osad nazębny czyste korony płytka bakteryjna kamień nazębny na niektórych zębach obfity kamień nazębny Stan przyzębia zapalenie dziąseł zapalenie przyzębia 29 .

........................ ..................................................................Notatki: .............. .......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................... ................................ ............................................................................................................................................................................................................................. ................................. ............................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. ........................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ........ ................................ ....... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ................................................... ............................................................................................................................................................................. ................................. ............................................................................................................................................................................ ............................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................... .... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ................ ...................... ................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................... 30 ..................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ......................................... ................................................................................................................................. .............................

.

www.com.usmiechpupila.pl .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->