P. 1
Corel Draw

Corel Draw

|Views: 31,265|Likes:
Wydawca: Łwojtasik

More info:

Published by: Łwojtasik on Nov 26, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

Tekst ozdobny można przekształcić w krzywe, aby poprzez operacje na
pojedynczych węzłach zmieniać kształt znaków.

Aby przekształcić tekst ozdobny w krzywe:

1Zaznacz tekst ozdobny za pomocą narzędzia „Wskaźnik”.

2Z menuRozmieszczeniewybierz poleceniePrzekształć w krzywe.

Praca z tekstem

371

3Otwórz paletę wysuwaną „Edycja kształtu”, a następnie uaktywnij narzędzie

„Kształt”.

4Zmień kształt tekstu.

ŸPrzekształcenie tekstu w krzywe pozwala upewnić się, że wygląd czcionek

wykorzystanych w rysunku nie zmieni się, jeśli plik będzie przeglądany przez
innego użytkownika.

ŸPo przekształceniu tekstu ozdobnego w krzywe nie można już korzystać

z poleceń tekstowych. Przekształcony obiekt zostanie wydrukowany jako zbiór
krzywych przy użyciu czcionek drukarki.

ŸWięcej informacji na temat wykorzystania narzędzia „Kształt” do zmiany

kształtu, modyfikacji i usuwania węzłów można znaleźć w sekcji „Rysowanie
i zmiana kształtów obiektów” na stronie93.

ŸTekst można także przekształcić w krzywe za pomocą przycisku „Przekształć

w krzywe”, znajdującego się na pasku właściwości.

Zaznaczanie tekstu akapitowego i ozdobnego

W obrębie wiersza tekstu ozdobnego lub ramki tekstu akapitowego można
zaznaczać znaki lub akapity. Zaznaczając tekst za pomocą narzędzia „Kształt”,
można także operować na pojedynczych znakach.

372 CorelDRAW: Rozdział 9

Pozaznaczeniutekstu
wyświetlanesą
uchwytyzaznaczenia
iśrodkowyznak„X”.

Aby zaznaczyć określone znaki:

1Uaktywnij narzędzie „Tekst”.

2Kliknij początek lub koniec wyrazu (zdania) tekstu ozdobnego lub tekstu
wewnątrz ramki tekstu akapitowego.

3Przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem, który ma być zaznaczony.

Aby zaznaczyć cały obiekt tekstowy:

1Uaktywnij narzędzie „Tekst”.

2Kliknij obiekt tekstowy.

ŸAby zmienić czcionkę całego obiektu tekstowego, należy go zaznaczyć za

pomocą narzędzia „Wskaźnik”.

ŸAby zaznaczyć wiele obiektów tekstowych, należy nacisnąć i przytrzymać

klawisz SHIFT podczas klikania za pomocą narzędzia „Tekst”.

ŸCałe obiekty tekstowe można także zaznaczać za pomocą narzędzia

„Wskaźnik”.

Aby zaznaczyć pojedyncze znaki:

1Otwórz paletę wysuwaną „Edycja kształtu”, a następnie uaktywnij narzędzie

„Kształt”.

2Zaznacz tekst.

Obok każdego znaku zostaje wyświetlony węzeł znaku.

3Aby zaznaczyć znak, kliknij węzeł położony na lewo od niego.

ŸAby zaznaczyć wiele węzłów, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT

podczas klikania za pomocą narzędzia „Kształt”.

Wstawianie grafiki, symboli i znaków specjalnych

Tekst można wzbogacić, dodając znaki specjalne i symbole lub osadzając w nim
obiekty graficzne.

Praca z tekstem

373

Znaki specjalne i symbole można wstawić do tekstu jako obiekty tekstowe lub
graficzne. W programie CorelDRAW symbole i znaki specjalne wstawiane do
tekstu traktowane są jak tekst. Wstawienie ich jako obiektów graficznych
powoduje, że znaki specjalne i symbole traktowane są jak krzywe. W ten sposób
symbol staje się oddzielnym obiektem graficznym, który można edytować tak
samo, jak każdy inny obiekt graficzny lub stworzyć z niego deseń tła dla
dokumentu.

Jeśli symbole zostaną ułożone sąsiadująco, z wykorzystaniem kafelkowania, każdy
symbol w deseniu jest traktowany jako oddzielny obiekt, do którego można
stosować efekty. Możliwa jest też zmiana odstępów między wierszami
i kolumnami, w jakich ułożone są symbole.

Ponadto istnieje też możliwość przekształcenia obiektów takich jak logo firmy lub
zmodyfikowane kształty liter w znaki symboli i dodania ich do zestawów symboli
w oknie dokowanymSymbole i znaki specjalne. Obiekt tego typu może mieć
dowolną wielkość. Jego rozmiar zostaje odpowiednio zmieniony, tak aby pasował
do proporcji innych symboli w zbiorze. Utworzone symbole wyświetlane są na
końcu listy wzorów.

Obiekt graficzny lub mapa bitowa osadzone w tekście ozdobnym lub akapitowym
traktowane są jak znaki tekstowe. W rezultacie możliwe jest stosowanie opcji
formatowania dostępnych dla rodzaju tekstu, w którym osadzono obiekt graficzny.

Wstawianie symboli i znaków specjalnych do dokumentu

Symbol można wstawić jako obiekt tekstowy lub graficzny.

Aby wstawić symbol lub znak specjalny jako obiekt tekstowy:

1Zaznacz obiekt tekstowy (tekst ozdobny lub ramkę tekstu akapitowego) za
pomocą narzędzia „Tekst”.

2Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym ma się znajdować symbol.

3Z menuOknowybierz polecenieDokery, a następnie wskaż polecenie
Symbole i znaki specjalne.

374

CorelDRAW: Rozdział 9

Symbolemożna
wstawiaćjakotekst
lubobiektgraficzny.

4Wybierz kategorię symboli z listy.

5Kliknij dwukrotnie wybrany symbol.

ŸAby zmienić wysokość symbolu, należy wpisać wartość w polu „Rozmiar

symbolu”.

Aby wstawić symbol lub znak specjalny jako obiekt graficzny:

1Wykonaj czynności od 3 do 5 z poprzedniej procedury.

2Kliknij wybrany symbol i przeciągnij go na stronę rysunkową.

ŸMożna uzyskać dostęp do większej liczby czcionek z symbolami, dodając je

podczas niestandardowej instalacji programu CorelDRAW.

ŸIstnieje możliwość zmiany domyślnych właściwości konturu i wypełnienia

symboli i znaków specjalnych wstawianych jako obiekty graficzne. Więcej
informacji na temat stylów można znaleźć w sekcji „Praca ze stylami” na
stronie154.

ŸSymbol można też wybrać przez wpisanie jego numeru indeksu w polu „Nr”.

Numery indeksów wymienione są w katalogu bibliotek CorelDRAW (Libraries
Catalog).

Osadzanie obiektów graficznych w tekście

Grafikę można osadzać w tekście ozdobnym i akapitowym. Można też usunąć
osadzony obiekt z tekstu. Obiekt zostaje wówczas przywrócony do pierwotnego
stanu.

Praca z tekstem

375

Osadzanieobiektu
graficznegowtekście.

Aby osadzić obiekty graficzne w tekście:

1Zaznacz obiekt graficzny za pomocą narzędzia „Wskaźnik”.

2Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przeciągnij obiekt w wybrane położenie
w obrębie tekstu.

Wskaźnik myszy zmienia się na wskaźnik wstawiania do tekstu.

3Wybierz jedno z poniższych poleceń:

ŸPrzenieś do tekstu— aby przenieść obiekt graficzny z okna rysowania do

ramki.

ŸKopiuj do tekstu— aby skopiować obiekt graficzny do ramki.

ŸAby zachować obiekt graficzny osadzony w tekście, należy zapisać plik

w wersji 8 lub 9 programu CorelDRAW.

ŸDo obiektu graficznego można stosować dowolne efekty specjalne

(np. obwiednię, metamorfozę lub zniekształcenie) jeszcze przed osadzeniem
go w tekście.

ŸOsadzoną grafikę można także przeciągnąć z jednej ramki tekstu do innej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Edycja przez
przeciąganie w oknie rysowania” na stronie379.

Aby usunąć osadzony obiekt z ramki tekstu akapitowego:

1Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia „Tekst”.

2Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przeciągnij obiekt graficzny na obszar
okna rysowania.

3Wybierz poleceniePrzenieś tutaj.

ŸObiekt można także skopiować do obszaru okna rysowania, wybierając

polecenieKopiuj tutaj.

376

CorelDRAW: Rozdział 9

Tworzenie deseni za pomocą symboli

Desenie tła można tworzyć, stosując kafelkowanie symboli.

Aby utworzyć deseń z symboli:

1Z menuOknowybierz polecenieDokeryi wskaż polecenieSymbole i znaki
specjalne
.

2Wybierz kategorię symboli z listy.

3Wybierz symbol z okna próbek symboli.

4Naciśnij przycisk ze strzałką, a następnie wybierz polecenie „Kafelkuj
symbolem/znakiem specjalnym”.

5Przeciągnij symbol na stronę rysunkową.

Aby zmienić odstępy między wierszami i kolumnami:

1Wykonaj czynności od 1 do 4 z poprzedniej procedury.

2Naciśnij przycisk ze strzałką, a następnie wybierz polecenieOpcje kafelków.

3Wykonaj jedną z następujących czynności:

ŸAby określić odstępy między symbolami, wpisz odpowiednie wartości

w polach „W poziomie” oraz „W pionie”.

ŸAby odstępy między symbolami były jednakowe, zaznacz pole wyboru

„Jednakowe wartości”.

Praca z tekstem

377

Układaniesymboli
sąsiadującopozwala
utworzyćdeseń.

4Naciśnij przycisk „OK”.

5Przeciągnij symbol na stronę rysunkową.

Dodawanie symboli i znaków specjalnych do zestawu symboli

Obiekty takie jak logo firm lub zmodyfikowane kształty liter można dodawać do
zestawów symboli dostępnych w oknie dokowanymSymbole i znaki specjalne.

Aby dodać symbol:

1Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia „Wskaźnik”.

2Z menuNarzędziawybierz polecenieUtwórzi wskaż polecenieSymbol.

3Wpisz nazwę kategorii nowego symbolu lub wybierz nazwę spośród
znajdujących się na liście.

ŸAby dodanie symbolu lub znaku specjalnego do zestawu symboli było możliwe,

obiekt musi zawierać ścieżkę zamkniętą. Jeśli obiekt składa się z wielu
obiektów, należy je połączyć. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w sekcji „Łączenie wielu obiektów” na stronie200. Ponadto do tworzenia
symboli należy używać czcionek TrueType.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->