P. 1
Caryca Katarzyna II - Pamietniki

Caryca Katarzyna II - Pamietniki

|Views: 1,267|Likes:
Wydawca: ssobek

More info:

Published by: ssobek on Nov 26, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

PAMIĘTNIKI CESARZOWEJ KATARZYNY II

Przez nią samą spisane

CZĘŚĆ PIERWSZA
Od roku 1729, w którym się urodziła, do roku 1751

Szczęście nie jest tak ślepe, jak się zazwyczaj sądzi. Jest ono często niczym innym, jak tylko skutkiem właściwych i przemyślanych przedsięwzięć, nie dostrzeżonych przez tłum, ale przecież poprzedzających wydarzenia. Częściej jeszcze jest ono wynikiem przymiotów osoby, jej charakteru i postępowania . Ażeby ukazać to wyraźniej, ułożę następujący sylogizm: Przesłanka pierwsza — przymioty i charakter druga — postępowanie Wynik— szczęście lub nieszczęście. A oto dwa uderzające tego przykłady: PIOTR III1 KATARZYNA I

1

Piotr III Fiodorowicz (1728 1762), właśc. Karol Ulryk (przed przejściem na prawosławie), cesarz rosyjski w 1762 r. (1761 st. st. syn księcia HolsternGottorp Karola Fryderyka i Anny, córki Piotra I; po abdykacji zamordowany w Ropszy k. Petersburga (dzis. Leningrad), prawdopodobnie z inspiracji Katarzny II, swej małżonki.

PIOTR III — JEGO OJCIEC I MATKA

Matka2 jego, córka Piotra I, w dwa miesiące po tym, gdy urodził się w niedużym holsztyńskim miasteczku — Kilonii, zmarła na suchoty, udręczona tamecznym życiem i nieszczęśliwym małżeństwem. Ojciec Piotra III, książę Holsztynu Karol Fryderyk3, bratanek Karola XII4, króla szwedzkiego, był książęciem ubogim, słabym, brzydkim, marnego zdrowia, niskiego wzrostu (proszę zajrzeć do dziennika Bergholza5, w Magazynie Buschinga6). Zmarł w 1739 roku, opiekę zaś nad jego synem, liczącym sobie wówczas lat blisko jedenaście, roztoczył jego kuzyn, książę holsztyński i biskup Lubeki, Adolf Fryderyk7, który później na mocy pokoju zawartego w Abo8,
1

Anna Piotrowna (1708—1728); w 1725 r. wyszła za mąż za Karola Fryderyka, księcia Holstein-Gottorp. 3 Karol Fryderyk (1700—1739), książę Holstein-Gottorp. 4 Karol XII (1682—1718), król Szwecji w l. 1697—1718. 5 Bergholz von, Fryderyk Wilhelm (1699—1766), dworzanin księcia holsztyńskiego Karola Fryderyka, autor „Dziennika" opisującego jego pobyt w Rosji w 1. 1721—1725. 6 Busching Antoni Fryderyk, „Magazin fur Historie" und Geographie", Hamburg 1757. 7 Adolf Fryderyk (1710—1771), biskup Lubeki, administrator Holsztynu, król Szwecji w 1. 1751—1771. 8 Pokój w Abo (dzis. Turku), zawarty w 1743 r., kończył wojnę rosyjskoszwedzką 1741—1743. Na mocy jego postanowień Rosja wycofała się z okupowanej przez siebie Finlandii, zatrzymując jej cześć południową, Szwecja zaś zgodziła się na żądanie cesarzowej Elżbiety, by następcą tronu szwedzkiego został Adolf Fryderyk.

dzięki staraniom cesarzowej Elżbiety9 wstąpił na tron szwedzki. Głównym wychowawcą Piotra III był wielki marszałek jego dworu Brummer10, z pochodzenia Szwed, później wielki szambelan Bergholz, autor wspomnianego powyżej dziennika, i czterech szambelanów, spośród których dwaj, Adlerteld11, który napisał historię Karola XII, i Wachmeister byli Szwedami, zaś dwaj pozostali, Wolf i Mardefeldt — Holsztyńczykami. Księcia wychowywano jako następcę tronu szwedzkiego. Dwór jego, zbyt na Holsztyn liczny, dzielił się na kilka nienawidzących się nawzajem kotem. Każda z kotem usiłowała owładnąć księciem, wychować go po swojemu i, oczywista, wszczepić mu odrazę do tych, co byli jej przeciwnikami. Młody książę z całej duszy nienawidził Brummera i me lubił nikogo ze swego otoczenia, bowiem ludzie ci męczyli go przymusem. Od dziesiątego roku życia Piotr zdradzał skłonność do pijaństwa Zmuszano go często do reprezentacji i nie spuszczano z oczu ani we dnie, ani w nocy W dzieciństwie i pierwszych latach pobytu w Rosji lubił dwóch starych kamerdynerów — Inflantczyka Kramera i Szweda Rumberga. Tego ostatniego przedkładał nad wszystkich Był to człowiek dość gburowaty i nieokrzesany — dragon Karola XII Brummer, a zatem i Bergholz, który na wszystko patrzył oczami Brummera, byli ludźmi księcia protektora i regenta. Nikt inny nie lubił tego księcia, a tym mniej jego zaufanych. Gdy cesarzowa Elżbieta wstąpiła na tron rosyjski, posłała szambelana Korfa12 do Holsztynu po siostrzeńca, którego
9

Elżbieta Piotrowna (1709—1762/1761 st. st.), córka Piotra I cesarzowa rosyjska w l. 1741—1762 (1761 st. st.) 10 Brummer von, Otto, wielki marszałek dworu księcia holsztyńskiego Karola Ulryka (późn. Piotra III). 11 Adlerfeld von, Gustaw (1671—1709), autor L'histoire militaire de Charles XII, 1740, 1746. Katarzyna II myliła się twierdząc, że Adlerfeld był wychowawcą Piotra III, gdyż zginął on w bitwie pod Połtawą na 19 lat przed urodzeniem się swego rzekomego ucznia. 12 Korf Mikołaj Andriejewicz (1710—1766), szambelan cesarzowej Elżbiety.

bloku państw Europy pomocnej. który wyniósł na tron Katarzynę II. poseł w Danii i Szwecji. a mianowicie szambelan dworu hrabia Bestużew13 i hrabia Nikita Panin14. „Postanowiła ogłosić księcia swym następcą. a od 1744 r kanclerz. szambelana Bergholza i szambelana Deckena (siostrzeńca Brummera). polityk rosyjski. Holandią i Austrią przeciw Francji. iż cesarzowa ogłosi siostrzeńca następcą rosyjskiego tronu. współpracownik cesarzowej Elżbiety. Powątpiewałam zawsze jednak w takie okrucieństwo i sądziłem. podczas gdy przedtem dokładał starań.. aresztowany i zesłany w 1758 r. Książę biskup zwołał do Eutin wszystkich członków rodziny. rezydent i poseł w Danii. . Brummer na wszelkie sposoby usiłował spaczyć serce i umysł swego wychowanka. hrabia. aktywny uczestnik przewrotu pałacowego w 1762 r. 14 Panin Nikita Iwanowicz (1718—1783). gdy przejdzie na prawosławie. biskupa Lubeki i administratora Holsztynu. Wrogowie marszałka dworu Brummera. Prusom i Turcji. u jego opiekuna księcia biskupa Lubeki16 w kilka miesięcy po śmierci diuka Karola Fryderyka. ze gdy się stało wiadome. Przyjazd księcia niezwykle ucieszył cesarzową. tj. w l.książę regent niezwłocznie wyprawił w towarzystwie marszałka dworu Brummera. odsunięty od spraw państwowych. lecz dopiero wówczas. w Eutin15. Z zesłania powrócił po wstąpieniu na tron Katarzyny II w 1762 r Był rzecznikiem związania Rosji z Anglią. 16 u jego opiekuna — Adolfa Fryderyka. Było to w roku 1739. „systemu pomocnego". że edukacja Piotra wynikła ze zbiegu nieszczęśliwych okoliczności Opowiem o tym. Zaraz potem wyjechała ona na koronację do Moskwy. który przez długi czas był ministrem Rosji w Szwecji. ojca Piotra. a co później okazało się przemożne w skutkach. by ukształtować go godnym korony szwedzkiej. co widziałam i słyszałam. 15 Eutin — miejscowość w Holsztynie. zapewniali. Był współtwórcą tzw. ażeby przedstawić im swego 13 Bestużew-Riumin Aleksy Piotrowicz (1693—1766). 1763—1781 był prezydentem Kolegium Spraw Zagranicznych. gdy miałam jedenaście lat. polityk i dyplomata rosyjski. Piotra III ujrzałam po raz pierwszy. wicekanclerz. hrabia.

że z usposobienia jest dość żywy. . że nie odstępuje od wstępnych klauzul pokoju w Abo. i moja matka18 — jego siostra. wydawał się słabowity i delikatnej budowy. Tu usłyszałam. matka księcia biskupa17. Wkrótce po przyjeździe owego holsztyńskiego dworu do Rosji zjawiło się tam poselstwo szwedzkie prosząc cesarzową. Starszy brat księcia regenta21 na krótko przed śmiercią Piotra I zaręczony został z cesarzową Elżbietą. Miałam wtedy dziesięć lat. a zwłaszcza Brummera. księżna Holsztynu. księżna Anhalt-Zerbst. książę Holsztynu. Od tego dziecka żądano. Do małżeństwa nie doszło. odpowiedziała Zgromadzeniu Szwedzkiemu. jak zgromadzeni krewni mówili pomiędzy sobą. Moja babka. 21 Karol August (1706—1727). że jego przyboczni nie pozwalają mu pić zbyt wiele przy stole. że jest uparty i wybuchowy. Jednakże cesarzowa Elżbieta wspominała owego księcia 17 Moja babka — Albertyna Fryderyka. by zachowywało się jak człowiek dorosły. że młody książę ma skłonność do trunków. by zezwoliła swemu siostrzeńcowi zostać następcą tronu szwedzkiego. gdyż narzeczony zmarł na ospę w kilka tygodni po zaręczynach. nie lubi swoich dworzan. 19 August Fryderyk (1711—1785). późniejszej cesarzowej rosyjskiej. narzeczony Elżbiety Piotrownej. żona Chrystiana Augusta. Jednakże Elżbieta. że siostrzeniec jej odziedziczy tron rosyjski. jak to zostało już wspomniane. Rzeczywiście cerę miał bladą. Byli tam jeszcze ponadto książę Augustyn19 i księżniczka Anna 20. Sztuczność i nieszczerość z zewnętrznych form zachowania przemieniły się w charakter. Ciążyło mu to i było nieustannym przymusem. zgodnie z którym następcą tronu szwedzkiego winien zostać książę-regent Holsztynu.wychowanka. przybyły do Hamburga wraz ze mną. książę Holsztynu. ale chorowity i słabej konstytucji. 20 Anna (1709—1768). brat i siostra księcia protektora i regenta Holsztynu. 18 moja matka — Joanna Elżbieta (1711—1760). biskupa Lubeki. która swe zamiary w tym względzie oznajmiła we wstępnych klauzulach pokoju w Abo.

profesor Petersburskiej Akademii Nauk. by poszedł do kościoła i wypełnił pobożne obrządki. że milej by mu było odjechać do Szwecji. Tak więc Piotr III złożywszy wyznanie. Karol Ulryk) został w 1742 r. niż pozostać w Rosji. jak w dnie świąteczne było niezmiernie trudno nakłonić go. Książę został ochrzczony i wychowany wedle zasad niezwykle surowego i wyzbytego tolerancji obrządku luterańskiego. Brummer.z wielką czułością. nawyku. . aby ostudzili te zapały i powściągnęli wielkiego księcia.wiary wedle obrządku kościoła prawosławnego ogłoszony został następcą Elżbiety i wielkim księciem Rosji22. archimandryta monasteru Ipatiewskiego koło Kostromy. 23 Symeon Todorski. bądź z uprzedzenia. późniejszy biskup Pskowa23. Dla pozoru przydano do nich kilku nauczycieli. Wreszcie po wielu nieprzyjemnościach poddał się we wszystkim woli cesarzowej — swej ciotki. albo też przekory. Profesor Stehlin25. Od tej chwili przysługiwał mu tytuł wielkiego księcia. później biskup Pskowa. 24 Wiesiełowski Izaak Pawłowicz (1688—1754). tylko się 22 Piotr III (dawn. że w Kilonii zarówno w niedzielę. i że w rozmowach z Symeonem Todorskim zdradzał on zazwyczaj niechęć do religii. Nauczyciel rosyjskiego języka Izaak Wiesiełowski24 od samego początku przychodził rzadko. a potem w ogóle się nie pojawiał. Bergholz i inni Holsztyńczycy pozostali przy nim aż do czasu zawarcia małżeństwa. 25 Stehlin Jakub Jakowlewicz (1709—1785). Jego opiekunem duchowym został Symeon Todorski. ogłoszony następcą tronu po cesarzowej Elżbiecie. którą okazywała też wszystkim jego krewnym. członek Kolegium Spraw Zagranicznych. matematyk. ja zaś słyszałam od jego przybocznych. który miał mu wykładać matematykę i historię. powtórzył kilkakrotnie. jednakże. Od dzieciństwa nie chciał się niczego uczyć. Jego Cesarska Wysokość podejmował spór w każdym przedmiocie i często używano jego przybocznych.

Na czele pierwszej. który uczył go tańca W swych wewnętrznych apartamentach wielki książę zajęty był wyłącznie musztrowaniem kilku służby. zabawiał i służył mu za błazna. teraz jednak zaczynał odzyskiwać wpływy. którą popierały Szwecja i król pruski. dość twardy dla podwładnych. Nadawał im stopnie i rangi wojskowe. stał wicekanclerz hrabia Bestużew . póki go me zdradzili. Dwór rosyjski podzielony był wtedy na dwie wielkie frakcje czy partie. Katarzyna II ze swą matką przybyły do Moskwy. Przewagę nad innymi dawała mu godność. ale przyjaciel dla przyjaciół. był niezwykle wścibski i podejrzliwy. zaś pod względem charakteru przewyższał on niepomiernie osoby z politycznych antyszambrów. Trzymał się Anglii oraz dworów wiedeńskiego i drezdeńskiego. prawdę rzekłszy. która znowu zaczynała podnosić się z upadku. stanowczy i niewzruszony w swych poglądach. Były to zaiste dziecinne zabawy. Przybycie Katarzyny II i jej matki było mu niemiłe jako sprawa ułożona przez przeciwną frakcję w tajemnicy przed nim. którą piastował. jako wróg nieprzejednany. ale wszyscy przed nim drżeli. których nie opuszczał.z nim. Wzbudzał znacznie więcej lęku niż sympatii. Kierował departamentem spraw zagranicznych.Riumin. choć miał już szesnaście lat 1744 W roku 1744. wprost nieustanna dziecinada Był w ogóle bardzo dziecinny. których usiłował odsunąć. Miał mnóstwo wrogów. Najpilniejszy był baletmistrz Laude. 9 lutego. był poza tym trudny we współżyciu i w wielu przypadkach małostkowy. Partia przeciwna Bestużewowi trzymała stronę Francji. gdzie znajdował się podówczas dwór rosyjski. których mu przydano do obsługi. a potem wedle kaprysu degradował. Przed wyjazdem dworu do Moskwy poniósł porażkę w walce z zaufanymi cesarzowej. Duszą tej partii był markiz .

1758—1762. który podpisał pokój w Abo ze Szwedami nieomal nie pytając o radę Bestużewa. córka chłopa litewskiego Samuela Skawrońskiego. chirurg nadworny. odsunięty od spraw państwowych w 1763 r. cesarzowa rosyjska w l. wicekanclerz od 1744 r.de la Chetardie26. przeciwnik A. wojskowy i dyplomata. 29 Woroncow Michał Hilarionowicz (1714—1767). 27 Lestocq Jean Herman (1692—1767).. Przeciągnęli oni na swą stronę Lestocqa27 — jedną z osób najbardziej czynnych w przewrocie. wydalony z Rosji w 1744 r. feldmarszałek od 1770 r . żona Piotra I. odsuwając od władzy i wtrącając do więzienia małoletniego Iwana VI Antonowicza. 33 Rumiancew (Rumiancew-Zadunajski) Piotr Aleksandrowicz (1725— 1796). po jej śmierci zaś został nadwornym chirurgiem Elżbiety. wybitny dowódca.. Był dość mądry. 28 Katarzyna I Aleksiejewna (1684—1727). której wstąpiła na tron — Elżbieta objęła rządy w Rosji 6 grudnia (25 listopada st. Należeli do niej po 26 Chetardie de la. jak córce wyświadczył znaczne przysługi. prezydent II Kolegium Małorosyjskiego. generał rosyjski. Cesarzowa ożeniła go z siostrzenicą cesarzowej Katarzyny I. markiz. wpływowy polityk. ale był człowiekiem niegodziwym i złym. Wychowywała się ona razem z cesarzową Elżbietą i była do niej bardzo przywiązana. kanclerz w l. hrabia. której wstąpiła na tron30. który również uczestniczył w przewrocie i był przy Elżbiecie tej nocy. 30 tej nocy.) 1741 r. uczestnik wojny siedmioletniej (1756—1763) i wojen rosyjsko-tureckich (1768—1774 1787—1791) . ojciec marszałka33. zwolennik orientacji profrancuskiej. st. Lestocq w dużym stopniu posiadał jej zaufanie. 31 Skawrońska Anna Karłowna wyszła za M Woroncowa w 1742 r 32 Rumiancew Aleksander Iwanowicz (1676—1745). matadorami zaś przybyli na dwór Holsztyńczycy. Do partii tej przyłączył się hrabia Aleksander Rumiancew32. Bestużewa-Riumina. który wyniósł na tron rosyjski cesarzową Elżbietę. ambasador Francji w Petersburgu. w wieku 18 lat został pułkownikiem za przewiezienie do Petersburga tekstu traktatu pokojowego zawartego w Abo. 1725—1727. przebiegły i zręczny w intrygach. hrabianką Anną Karłowną Skawrońska31. Wszyscy ci cudzoziemcy popierali i wysuwali na czoło hrabiego Michała Woroncowa29. w wyniku przewrotu pałacowego. Służył cesarzowej Katarzynie I28. Zarówno matce. Jacques(1705—1758). polityk i dyplomata rosyjski.

działacz państwowy i polityk. przyrodni brat poprzedniego. sam przez się nie znaczył on nic: mianowano go ze względu na liczną rodzinę jego żony.części generalny prokurator Trubeckoj34. generalny prokurator Senatu w l. człowiek szorstki i uparty. Hrabia Bestużew umiał się nimi posługiwać. Miałam niespełna piętnaście lat. 37 Czerkasow Iwan Antonowicz (1689—1752). że nisko cenił on 34 Trubeckoj Nikita Juriewicz (1699—1767). Jednakże jego najpewniejszą podporą był baron Czerkasow37. in. jeden z najwybitniejszych władców Rosji. dostrzegłam i zrozumiałam. w czasie tak krótkim. to do innej partii. od 1682 r car. zależnie od korzyści i osobistych widoków. Wydawało się. której rodzice żyli jeszcze. cała rodzina Trubeckich i siłą rzeczy książę hesko-homburski. baron. To oni właśnie byli w wielkiej estymie. sekretarz gabinetu cesarzowej Elżbiety. który w owym czasie uważany był za pierwszego faworyta. wybitny polityk i wojskowy. 35 Szuwałowowie — m. Iwan Iwanowicz (1727—1797). polityk. faworyt cesarzowej Elżbiety. 36 Razumowski Aleksy Grigoriewicz (1709—1771). Już wówczas. że wielki książę rad jest z przyjazdu mojej matki i mego. wojskowy. cieszący się podówczas dużym poważaniem. wymagający porządku i sprawiedliwości oraz zachowywania we wszystkim ustalonych zasad. niegdyś urzędujący w gabinecie Piotra I38. w 1756 r mianowany feldmarszałkiem. w 1762 r odsunięty od służby czynnej. sekretarz gabinetu cesarzowej. utalentowany dowódca i reformator. uczestnik przewrotu pałacowego 1741 r. 38 Piotr I Wielki Aleksiejewicz (1672—1725). . polityk. 1740—1760. od 1721 r cesarz rosyjski. który wyniósł na tron Elżbietę Piotrowną. Przez pierwsze dni był wobec mnie nader uprzedzający. hrabia. Piotr Iwanowicz (1710—1762). Inni dworzanie przyłączali się to do tej. w 1763 r znalazł się w niełasce i przebywał za granicą do 1777 r . Do przybocznych cesarzowej należeli podówczas też Szuwałowowie35. książę. mecenas sztuk i opiekun uczonych. faworyt i mąż (od 1742 r ) cesarzowej Elżbiety. później senator i prezydent Kolegium Wojskowego. współtwórca absolutyzmu oświeconego w Rosji. Współzawodniczyli oni z wielkim łowczym Razumowskim36.

że trwał przy luteraniźmie. .naród. cesarzowa udała się w sobotę do klasztoru św. gdyż życzy sobie tego jego ciotka. które mnie omal me zabiło. ale ożeni się ze mną. siedząc na łóżku uczyłam się na pamięć kajetów. W pokoju było gorąco. zbierałam się właśnie. wstawałam nocą i kiedy wszyscy dokoła spali. córka Natalii Fiodorownej Ł . pierwszej żony Piotra I. 40 klasztoru św. panią Łopuchin39. jak wyszłam z pościeli. jak powiedział mi między innymi. pisarz i tłumacz. Trójcy — jeden z najsłynniejszych monasterów w Rosji. Pragnąc jak najszybciej nauczyć się po rosyjsku. gdy nagle poczułam 39 Łopuchina. dama dworu cesarzowej Elżbiety. gdy cesarzowa odjechała już do klasztoru św. że pragnąłby się z tą panną ożenić. kurator Uniwersytetu Moskiewskiego. Wskutek podobnych praktyk dostałam na piętnasty dzień zapalenia opłucnej. Przydano mi już trzech nauczycieli — Symeona Todorskiego dla pouczenia w sprawach wiary prawosławnej. Wasilija Adodurowa41 dla nauki języka rosyjskiego i baletmistrza Laude dla nauki tańca. Milczałam i słuchałam. gdy przybyłam do Moskwy. być może siostry Eudoksji Fiodorownej Ł . które mi dawał Adodurow. nie lubił swoich przybocznych i był bardzo dziecinny. W środę. objaśnił mi. ok. Pamiętam. że to najbardziej mu się we mnie podoba. zyskując tym jego zaufanie. zesłaną na Syberię. Trójcy. a me znając moskiewskiego klimatu. oddalonej na skutek nieszczęścia. następnie zwierzył mi się z miłości do jednej z dam dworu cesarzowej. w głębi duszy jednak nie mogłam się dość nadziwić jego nieostrożności i zupełnemu niezrozumieniu wielu rzeczy. 41 Adodurow Wasyl Jewdokimowicz (1709—1780). które spotkało jej matkę. Rumieniłam się słysząc te wynurzenia uczuć rodzinnych i dziękowałam mu za okazane z góry zaufanie. aby z matką udać się na obiad do wielkiego księcia. nie uważałam za stosowne wkładać obuwia i uczyłam się tak. 70 km od Moskwy. iż jestem jego kuzynką i że może ze mną jako krewną szczerze rozmawiać. któremu miał panować. Trójcy40. Dziesiątego dnia po tym. miejsce licznych pielgrzymek. leżący w Siergiejewie (dziś Zagorsk). Wielki książę pozostał z nami w Moskwie.

dama dworu cesarzowej Elżbiety. że trzeba mi puścić krew. Okrutna gorączka i ból w boku męczyły mnie nieznośnie. znalazła mnie bez przytomności i rozpaloną z gorączki: w boku czułam okropny ból. Rumiancewa Maria Andriejewna (1698—1788). Wreszcie. . by pozwoliła mi położyć się do łóżka. czasem po czterykroć dziennie. sprzeczających się ze sobą bez znajomości rzeczy. jęczałam. gdzie leżałam nieprzytomna. książę Holsztynu. ja zaś leżałam w łóżku pod opieką lekarzy i mateczki. 42 43 brat jej — Karol August. Gdy wróciła z obiadu. że zachorowałam na ospę. gdy poszła krew. Cesarzowa ustanowiła przy mnie hrabinę Rumiancew43 oraz kilka innych pań i wyglądało na to. Wysłuchawszy zdania lekarzy siadła u mego wezgłowia i kazała puścić mi krew. mateczka zaś strofowała mnie za to. Był z nią hrabia Lestocq i jeszcze jeden chirurg. że mnie tu zabiją. Lekarze i przyboczni wielkiego księcia (który na ospę jeszcze nie chorował) posłali o tym wszystkim szczegółowy raport cesarzowej. Mateczki niemal do mego pokoju nie wpuszczano. posłała po lekarzy żądając. i że nie dopuści. Była ona nadal przeciwna tym częstym upustom krwi i głośno powtarzała. Zaczęła się jednak przekonywać. byłam między życiem a śmiercią. Przez 27 dni. gdy puszczono mu krew.silne dreszcze. to znaczy piątego dnia mojej choroby. powtarzając. bym cierpliwie znosiła chorobę. żądając. Lekarze orzekli. Wreszcie w sobotę. że nie dostanę ospy. że nie dowierza rozsądkowi mojej matki. Matce wydało się. odzyskałam przytomność i otwarłszy oczy ujrzałam się w objęciach podtrzymującej mnie cesarzowej. w ciągu których szesnaście razy puszczono mi krew. a później także Katarzyny II. by ze mną stało się to samo. by mnie na tę chorobę leczyli. hrabina. o siódmej wieczór. ona jednak żadną miarą nie chciała się na to zgodzić. W tej samej chwili. cesarzowa wróciła z klasztoru i ledwie wysiadłszy z karety przyszła do mnie do pokoju. Ledwie uprosiłam mateczkę. że brat jej42 umarł w Rosji na ospę po tym.

aby ją sobie wzięła i że postąpię wedle jej woli. dzięki czemu dowiedziałam się wielu rzeczy 44 Sanchez Antoine-Numes-Ribeiro cesarzowej Anny Iwanownej. abym odstąpiła jej materię. Kiedy było ze mną bardzo źle. Podczas choroby przyzwyczaiłam się leżeć z zamkniętymi oczyma. że to ze strony mojej matki nader nierozsądnie narażać umierającą córkę na najdrobniejszą przykrość i że nie powinna ona nie tylko odbierać mi materii. Zarzucano jej. ale nawet o tym wspominać. która niezwłocznie przysłała mi kilka materiałów bogatych i świetnych. Matce mojej zaszkodziła inna jeszcze drobna okoliczność. gdyż miałam na nią wielką ochotę. Matka moja zaszkodziła sobie w jej oczach.dzięki staraniom doktora Sancheza44 (Portugalczyka z pochodzenia). wrzód w prawym boku pękł. Około Wielkiejnocy. zaczęli między sobą mówić. między nimi zaś błękitny ze srebrem. gdyż podarował mi ją stryj. Wezwano go i rozmowa. rankiem. rozmawiały ze sobą bez najmniejszego skrępowania. Moi przyboczni widząc. a przy tym świadomi. którą z nim odbyłam w przytomności wielu osób. którą przed odjazdem do Rosji ofiarował mi brat mego ojca. ja odpowiedziałam jednak: „po co? Wezwijcie tu raczej Symeona Todorskiego. jak i całego dworu. że nie dba o mnie wcale i nie ma dla mnie odrobiny czułości. Pospieszono z tym do cesarzowej. lekarz nadworny . chciała mi sprowadzić luterańskiego duchownego. że tak długo byłam o krok od śmierci i zaledwie od kilku dni czuję się lepiej. Odpowiedziałam mateczce. że śpię. (1699—1783). chętnie z nim porozmawiam". jak bardzo mi się podoba. zażądała ona przez pokojową. błękitną w srebrny wzór. Zyskało mi to przychylność zarówno cesarzowej. Spostrzegłam natychmiast. choć bardzo ową materię lubię. Ażeby zaproponować mi to. bardzo się wszystkim spodobała. widząc. że postępowanie mateczki podczas mojej choroby zaszkodziło jej w opinii wszystkich. że oddaję materię wbrew woli. wyplułam go i od tej chwili poczułam się lepiej. starano się mnie ocucić albo też wykorzystać chwile ulgi. hrabina Rumiancew i inne panie sądząc.

Wszyscy jego wrogowie zbierali się u nas. strzelać i polować w okolicach Moskwy. Wychudłam jak szkielet. wyrosłam. by po raz pierwszy po tej ciężkiej chorobie ukazać się publicznie. że nie budziłam powszechnego zachwytu. w dniu moich urodzin. Rozmowa trwała dość długo. Tego dnia cesarzowa przysłała mi słoiczek różu i kazała mi się uróżować. Prowadzone tam rozmowy nie podobały się bynajmniej tym. a między nimi markiz de la Chetardie. gdy siedział u nas wielki książę. wielki książę przychodził do pokojów mojej matki. gdy nagle pojawił się hrabia Lestocq i prze- . do której zjeżdżało się dużo gości. Tak jak wszyscy inni okazywał m wiele zainteresowania. Czasem jednak przychodził do nas na obiad lub kolację i wówczas jak dawniej dawał wobec mnie upust dziecinnej szczerości. Wielki książę. aby udała się za nią do innego pokoju. Podczas mojej choroby cesarzowa często roniła łzy z mego powodu. które zarazem były moimi. ja i moja matka pojechaliśmy w ślad za nią. Trójcy.Ponieważ wracałam już do zdrowia. odwiedziny wielkiego księcia stały się rzadsze. i tam spędzał wieczory. wypadały mi włosy i byłam blada jak śmierć. Sądzę. na tyle już okrzepłam. Hrabia Lestocq też tam wszedł. Pokładaliśmy się ze śmiechu. W klasztorze św. Sama widziałam. kiedy ukończyłam lat piętnaście. co z tego wyniknie. Jego świta rozmawiała zazwyczaj z moją matką. który podówczas jeszcze nie występował oficjalnie jako ambasador Francji. Gdy tylko nastała wiosna i pogoda się poprawiła. Wolał spacerować. weszła nagle cesarzowa i poleciła mateczce. Od pewnego czasu cesarzowa odnosiła się do mateczki bardzo ozięble. W maju cesarzowa ponownie udała się do klasztoru św. Wielki książę i ja siedzieliśmy na oknie czekając. rysy twarzy mi się wydłużyły. między innymi hrabiemu Bestużewowi. Pewnego razu po obiedzie. Wreszcie 21 kwietnia 1744 roku. że wyglądam jak straszydło. nie mogłam się wprost poznać. ale otrzymał już od swego dworu listy uwierzytelniające. Trójcy wszystko się wyjaśniło. którzy w nich nie uczestniczyli.

później — również Orderu Orła Białego. Słowa jego były powściągliwsze od jego listów przesyconych żółcią i rozgoryczeniem. Markiz de la Chetardie dawniej. pani to nie dotyczy". że rozstałby się ze mną bez żalu.chodząc zbliżył się do nas i powiedział: . Zastanawiał się nad tym głośno. Odebrano mu Order Św. o co poszło. i to rzekłszy odszedł. .Ta wesołość zaraz ustanie". Wreszcie drzwi do sypialni otwarły się. cesarzowa wyszła stamtąd rozczerwieniona i zagniewana. A potem zwracając się do mnie: „Pozostało pani tylko spakować się. Ze swej strony znając jego skłonności. co to wszystko znaczy. Lestocq odparł: „Dowiecie się później". wcale bym go nie żałowała. Rozśmieszyło to cesarzową i odchodząc ucałowała nas oboje. a ściślej rzecz określając wówczas. umieszczone było dość wysoko. ale rosyjska korona nie była mi równie obojętna. które prowadził z moją matką i wieloma innymi osobami o ówczesnych sprawach i o cesarzowej.. Orderu Św. kiedy po raz pierwszy przybył w poselstwie do Rosji cieszył się łaskami i zaufaniem cesarzowej: teraz jednak za drugim przyjazdem. Listy te zostały otwarte i rozszyfrowane. na które wdrapaliśmy się. odjeżdżacie panie natychmiast i wracacie do siebie". a którego treści nie znałam. które otrzymał. Kiedy się oddaliła. by wypełnić polecenie. rozkazano mu opuścić cesarstwo. Anny I klasy. Ponieważ markiz de la Chetardie nie przed-stawił jeszcze swych listów uwierzytelniających. omylił się w swych nadziejach. Andrzeja 45 Order Św. Aleksandra Newskiego. wywiedzieliśmy się po trosze. znaleziono tam szczegóły rozmów. Odparłam mu. co mi rozkaże. a ja w milczeniu. Okno. pośpiesznie z niego zeskoczyliśmy. Widziałam wyraźnie. Mówił: „Skoro winna jest pani matka. co by to miało znaczyć. W ślad za nią wyszła mateczka z za-czerwienionymi i zapłakanymi oczyma. Osoby odznaczone wówczas tym orderem stawały się jednocześnie kawalerami Orderu Św. najwyższym odznaczeniem rosyjskim. że moim obowiązkiem jest jechać wraz z mateczką i czynić. Andrzeja Pierwozwannego został ustanowiony w 1698 i był w XVIII w. Zaczęliśmy z wielkim księciem zgadywać. Wielki książę zapytał.

które otrzymał od Jej Cesarskiej Mości. Odwiedzało nas mniej gości. mnie zaś przygotowywano do złożenia wyznania wiary. że w okresie tym marszałek dworu Brummer wielekroć zwracał się do mnie ze skargami na swego wychowanka nakłaniając mnie. czy mateczka zdołała usprawiedliwić się w mniemaniu cesarzowej. wiem tylko. marszałkowi Brummerowi i w ogóle nikomu. byleby się jej podobała. ale przecież nie wyjechałyśmy. gdzie robiliśmy. Piotra.i portret cesarzowej. choć moją matkę nadal traktowano bardzo ozięble i z rezerwą. Jechaliśmy bez 46 zawarcie pokoju ze Szwecją — w Abo. Nie wiem. W lipcu cesarzowa święciła w Moskwie zawarcie pokoju ze Szwecją46 i z tej okazji jako rosyjskiej wielkiej księżniczce--narzeczonej przydała mi stosowny dwór. W kilka dni później sama ruszyła za nami. a zwłaszcza z bratem księżnej. Obrządek ten wyznaczono na 28 czerwca. . odszedł i więcej się do mnie nie zwracał. Niezwłocznie po uroczystościach cesarzowa kazała nam jechać do Kijowa. jakie rozmowy prowadziła z markizem de la Chetardie. Wróciwszy wraz z wielkim księciem do Moskwy. jednakże pozostawiono wszystkie inne podarunki w postaci brylantów. rozpoczęłyśmy z matką życie bardziej niż przedtem odosobnione. że pewnego razu markiz zwrócił się do mnie i powinszował mi uczesania a la Mojżesz. nastąpić miały moje zaręczyny z wielkim księciem. bym postarała się poprawić albo przywieść do rozsądku wielkiego księcia. że to niemożliwe. że dla cesarzowej gotowa jestem nosić każdą fryzurę. szambelanem de Beckim. Pamiętam. Oboje mieliśmy wiele dziecięcej żywości. w 1743 r. Zażyłość ta nie spodobała się hrabinie Rumiancew. zaś następnego dnia. bowiem stanę mu się wówczas tak uprzykrzona jak jego przyboczni. Odpowiadałam mu jednak. Otrzymawszy taką odpowiedź wykręcił pirueta w lewo. Zazwyczaj przesiadywała z nimi w swoim pokoju. zaś wielki książę i ja zabawialiśmy się w antyszambrze. Odparłam. w dniu św. W tym właśnie czasie matka moja zaprzyjaźniła się bardzo z księciem i księżną heskimi. cośmy tylko chcieli. Nie wiem.

Niezwłocznie opróżniono jeden z pojazdów wiozących naszą pościel. dama dworu mojej matki. matka moja. i podczas gdy my śmialiśmy się przez całą drogę. gdzie pozostaliśmy wraz z nią do ostatnich dni sierpnia. gdzie przez następne trzy tygodnie oczekiwaliśmy cesarzowej. a w 1. 48 Czernyszew Zachar Grigoriewicz (1722—1784). bardzo dla nas wesołą. wpadła na myśl powiększenia towarzystwa. W dużym salonie zajmującym środkową część domu od rana do wieczora grano 47 Golicyn Michał Michajłowicz (1681 —1764). szambelan dworu Bergholz. . od 1748 r. tak samo hrabina Rumiancew. hrabia. Pewnego razu po obiedzie wielki książę. że wiele osób ze świty cesarzowej wyprawionych zostało z drogi na wygnanie i że cesarzowa jest w złym humorze. umoszczono ławki. któremu uprzykrzyli się jego pedagodzy. ponieważ ich do siebie nie wpuściliśmy. wielki książę. wiceprezydent. 1773—1784 prezydent Kolegium Wojskowego. hrabina Rumiancew i jedna z dam mojej matki znajdowałyśmy się w jednej karocy. rosyjski działacz państwowy i wojskowy. których nie dopuściliśmy. Brummer. W Kozielsku dowiedzieliśmy się. i hrabia Zachar Czernyszew48. Jednakże ci wszyscy. przyszły marszałek. Powiedziała o tym młodym kawalerom z naszej świty. wśród których znajdował się też książę Golicyn47. i w ogóle reszta świty. działacz państwowy. a zwłaszcza marszałek dworu Brummer. książę Golicyn. Mateczka. Bergholz i Decken jechali w drugiej.pośpiechu: matka moja i ja. oni konali z nudów. której znudziła się jazda przez całe dnie tylko z nim i ze mną. Takim sposobem pod koniec trzeciego tygodnia dotarliśmy do Kozielska. zaś następnego dnia wielki książę. przesiadł się do naszej karety i odtąd nie chciał jechać inaczej niż z nami. naczelny dowódca floty rosyjskiej. książę. Wreszcie w połowie sierpnia przybyła ona do Kozielska. hrabia Czernyszew i jeszcze jedna czy dwie co młodsze osoby ze świty wsiedliśmy do tej karety i tak odbywaliśmy dalszą drogę. sprzeciwili się takiemu porządkowi. ja. od 1763 r. którą zatrzymały w drodze różne okoliczności. dworzanin wielkiego księcia Piotra Fiodorowicza.

więc odszedł. kłócili się ze sobą tak. ani obrażać wielkiego księcia. Mateczka twierdziła. hrabina Rumiancew i dama dworu mojej matki w następnym. przy czym oboje odwoływali się do mnie żądając. i to wysoko. że ponosi ją złość. gdyż się za nim ujęłam. co też nie zawsze mi się udawało. abym im przytwierdziła. by wzięli się do bicia. Słowem. Znając usposobienie matki lękałam się. Starałam się być posłuszna matce i przyjemna wielkiemu księciu. którą wielki książę chciał z ciekawości spenetrować. że nieprawda. Matka moja rozgniewała się i oboje zaczęli się kłócić. ona z kolei nazwała go źle wychowanym chłopcem. Znalazłam się więc między młotem a kowadłem. Oboje nie kryli się z tym przede mną i wiele zachodu kosztowało mnie zwykle ułagodzenie ich. lecz że skacząc po prostu zawadził o wieko szkatułki stojącej na małym taboreciku. nabrali do siebie nawzajem nieufności i niechęci. Matka moja i ja spałyśmy w jednym pokoju. że nie sądzę. czuli się wobec siebie niezręcznie. czym chciał mnie rozśmieszyć. wyrzucał jej niesprawiedliwość. aby wielki książę miał złe zamiary. mówił. że wypoliczkuje mnie. Wielki książę był od tej pory uprzedzony do mateczki i nigdy o tej kłótni nie zapomniał. matka moja pisała właśnie list mając przy sobie otwartą szkatułkę. W pozostałych pokojach wszyscy dość byli ścieśnieni. książę widząc. Powiedziałam jednak matce. Matka też miała odtąd do niego pretensję. Wielki. Zamilkłam i rozpłakałam się. zawadził o otwartą szkatułkę i wywrócił ją. Taka sytuacja z każdym dniem coraz bardziej mi ciążyła.w faraona. kiedy gniewała się. że pozostało już tylko. podskakując. jeśli nie stanę po jej stronie. Pewnego dnia wielki książę przyszedł do pokoju mateczki i mojego. Zawsze znajdowali powody do wzajemnych złośliwości. on na to. że wielki książę umyślnie przewrócił jej szkatułkę. Mateczka nie pozwoliła mu na to. w drugi kąt pokoju. inni podobnie. że cały gniew mateczki zwrócił się przeciw mnie. który był . Ale skacząc tak. Wówczas mateczka rozzłościła się na mnie. musiała koniecznie wywrzeć na kimś gniew. nie miałam zarazem ochoty ani kłamać. na co jednak oboje się nie poważyli.

o czym mówimy. jak cesarzowa ze mną rozmawiała?" Odpowiedziałam twierdząco. . Mateczka dowiedziawszy się. zapytał mnie o szczegół. a potem bardziej wyrazem twarzy niż słowami dawał mi do zrozumienia. Bardzo go to życzliwie do mnie usposobiło i darzył mnie zaufaniem. Pewnego razu. aby cesarzowa mogła zobaczyć ze swojej loży. Tej jesieni w Moskwie nieustannie dawano na dworze balety. a więc ona umywa teraz ręce. podszedł do mnie i powiedział: „Czy widziała pani. i musiała utrzymać cały dom. po czym wyruszyliśmy na powrót do Moskwy. zaczęła mówić. kiedy oglądaliśmy komedię z loży naprzeciwko Jej Cesarskiej Mości. „Niechże więc pani wie — rzekł — że cesarzowa bardzo jest na panią zagniewana". spostrzegłam. że ma pani wiele długów — odparł. kiedy się na kogoś gniewała. że odsunięto ją ode mnie i pozwolono" mi nie słuchać jej rad. sądząc. Kiedy skończyła. Pozostaliśmy tam dziesięć dni. po to oczywiście. — Na mnie? Za co? — „Za to. Tak właśnie postępował zazwyczaj. ale nie ważyła się robić długów. Lestocq przyszedł do naszej loży. Mimo to jednak cesarzowa bywała często w złym humorze. — Mówiła. matka moja. że matka moja. nie dostawała więcej niż pani. ja i wielki książę. potakując jej. który siedział przy mnie i słuchał. Wielki książę. w czym rzecz. że kiedy była wielką księżniczką. komedie i maskarady. że nawet studnię można wyczerpać. Wszystko to wypowiedział oschłym i surowym tonem. Wreszcie 29 sierpnia przybyliśmy do Kijowa. Lestocq odszedł. że dostałam reprymendę. że wszystko to dlatego. wywierała złość na mnie. W oczach zakręciły mi się łzy i zamilkłam. Oboje zatem zwrócili się przeciw mnie. że nikt ich za nią nie zapłaci". że wypełnił jej polecenie. że cesarzowa mówiła coś w gniewie i podnieceniu do hrabiego Lestocqa.w owym czasie bardziej szczery ze mną niż z kimkolwiek. którego nie dosłyszał. nie mogąc dokuczyć jemu. że przypodoba się cesarzowej. podróżując dokładnie tym samym trybem co do Kijowa. bo wiedziała. Widział bowiem.

Primo. ja zaś winnam była ubierać się bogato. Przed odjazdem z Moskwy do Kijowa cesarzowa przysłała mi 15 tysięcy i duży kufer ze skromnymi materiałami. Często kupowałam coś jedynie po to. Secundo. i wiele innych osób. spałam zaś na prześcieradłach matki. że w Rosji lubią podarunki i że hojnością pozyskuje się ludzi i zdobywa przyjaciół. ale nie na wiele się to zdało. przyjechałam do Rosji bardzo marnie wyekwipowana. Miałam co najwyżej trzy albo cztery suknie. hrabinę Rumiancew. że ja. coś mi wypominała. kiedy ofiarowano jej coś. zdecydowałam się natychmiast uporządkować swoje sprawy i następnego dnia zażądałam rachunków. zwłaszcza na mnie. żeby podarować jej. gdzie się tylko dało. przy każdej okazji. Okazało się. skąd wziął się dług zaledwie 2 tysięcy rubli. że mateczka przestawała gniewać się. co mi się nie wydawało niebotyczną sumą. nie zaniedbywałam tego sposobu. ale publicznie me było to możliwe. Tertio. teraz szłam przed nią. Wielki książę też mnie sporo kosztował. bo lubił podarunki. Do wydatków tych doszło z różnych powodów. powtarzając różne rzeczy i robiąc liczne komeraże nastawiała cesarzową . że winna jestem 17 tysięcy rubli. wówczas gdy na dworze rosyjskim przebierano się trzy razy dziennie. bowiem stale. a ponieważ w owym czasie gniewała się często. co się jej podobało. Poza tym spostrzegłam. która zawsze brałam krok za nią. Niehumor mojej matki wynikał po części z tego że cesarzowa była z niej bardzo niezadowolona. Unikałam tego. Hrabina Rumiancew. Szkodziło to właśnie jej i nie zyskiwało ogólnej sympatii.Co do mnie. Poza tym mateczce było nieprzyjemnie. bo miała na to wielką ochotę. poniżała ją i wyrządzała jej przykrości. która stale otaczała się kupcami znosząc mi co dzień różności i namawiając do ich kupna. przydano mi do towarzystwa najbardziej rozrzutną kobietę w Rosji. powiedziano mi. W ogóle wzięłam sobie za zasadę okazywać jej możliwie największy szacunek i posłuszeństwo. Moja bielizna składała się z tuzina koszul.

gdzie m. W nocy dostał wysokiej gorączki. Był twórcą pierwszego projektu reformy szkolnictwa rosyjskiego. Ponieważ jeszcze jej nie przebyłam. że nie powinnam tu wchodzić. że nie zaproszono ich do ośmioosobowej karety. 50 Trubeckich — książąt Nikity Juriewicza (zob. W listopadzie wielki książę zachorował w Moskwie na odrę. a wszyscy starzy zostali wyłączeni. Niewątpliwie niektóre osoby mające prawo siedzieć z nami z racji swoich stanowisk były urażone. Wszystko jednak wynikło stąd. z którymi było nam weselej. toteż Bóg raczy wiedzieć. że wraz z matką 49 Becki Iwan Iwanowicz (1704—1795). 1747—1762 przebywał za granicą. w l. przedsięwzięto stosowne środki. że nie zabrałyśmy ze sobą Beckiego49 i Trubeckich50. . zaś wielki książę i Brummer w drugich. Z nastaniem zimy choroba minęła i wyruszyliśmy z Moskwy do Petersburga saniami. Następnego dnia około południa poszłyśmy z matką odwiedzić go. wielki książę siedząc wieczorem w moim pokoju nagle poczuł się źle. 34) i Piotra Nikitycza (1721—1764). jak przedstawiono ten niewinny incydent. Zapytałam. w Chotiłowie. Zadecydowano. że przedłożyłyśmy nad nie tych. przyp. Brummer i hrabina Rumiancew też się tu oczywiście przyczynili. skąd następnego ranka ruszyliśmy w dalszą drogę. zawarł znajomość z Diderotem. Osoby z otoczenia wielkiego księcia nie przyjeżdżały do nas i wszelkie zabawy ustały. mateczka co prędzej wyprowadziła mnie z pokoju. Dokonała swego również ośmioosobowa kareta którą jechałyśmy do Kijowa. Byli tam sami młodzi. że u wielkiego księcia wystąpiła ospowa wysypka. Urodziny cesarzowej 18 grudnia święciliśmy w Twerze. bym się nie zaraziła. czemu. i dowiedziałam się. Ledwie jednak przestąpiłam próg. W pół drogi. współtwórcą Instytutu Smolnego dla Szlachetnie Urodzonych Panien w Petersburgu a w l. syna poprzedniego. mateczka i ja w jednych. Ponieważ nie przebyłam ospy. in. urazem. gdy stanął przede mną Brummer i powiedział. nieślubny syn feldmarszałka Nikity Trubeckiego. którym matka przed wyjazdem do Kijowa najbardziej ufała. Rousseau i Grimmem.przeciw matce. Zaprowadzono go do jego pokoju i ułożono do łóżka. 1763—1794 prezydentem Akademii Sztuk Pięknych.

Kiedy spotkałyśmy ją. była już północ. „stary" lub „trzeci" Pałac Zimowy. a hrabia Czernyszew naopowiadał różnych kłamstw. wracała z Petersburga do niego do Chotiłowa. ale kazała zatrzymać sanie i wypytywała nas o zdrowie wielkiego księcia. Była to niedziela. Udawali się z Moskwy do Petersburga. My też ruszyliśmy i nad ranem dotarliśmy do Nowogrodu. która dowiedziawszy się. rozgnie51 do pałacu — chodzi prawdopodobnie o tzw. przybył szambelan książę Golicyn i pokojowiec Zachar Czernyszew. który robi plotki. że trzeba go unikać jako człowieka niebezpiecznego. który także zajął osobny dom położony między pałacem a naszym pomieszczeniem. o których nie mam pojęcia. Matka moja powiedziała jej. więc poszłam na mszę. Do cesarzowej. Matka moja rozgniewała się na księcia Golicyna. Przybyliśmy wreszcie do Petersburga. a kiedy zbieraliśmy się do odjazdu. . Pałac nie był wówczas na tyle przestronny. Gdy matka ujrzała. a wyboru innego nie było — obaj byli bardziej obyci i rozmowniejsi od innych — nie podzielałam wcale gniewu mateczki. gdzie pomieszczono nas w jednym z budynków przylegających do pałacu51. ponieważ jednak było to śmiertelnie nudne. gdzie też pozostała na cały czas choroby. w jakim zostawiłyśmy go stanie. 1732—1733 w Petersburgu wg projektu Bartolomea Francesco Rastrellego. narażając się na jej wymówki. Mateczka twierdziła. wysłano kuriera.udam się tego samego dnia do Petersburga. aby pielęgnować chorego. mojej matki — na prawo. po czym cesarzowa kazała woźnicy jechać dalej. która wyprzedziła nas i była już w Petersburgu. Nie opodal Nowogrodu spotkałyśmy cesarzową. wielki książę zaś pozostanie ze swą świtą w Chotiłowie. ponieważ jechał on z hrabią Czernyszewem. Moje apartamenty znajdowały się na lewo od pałacu. jak nas rozlokowano. zbudowany w 1. by mógł się tam rozlokować wielki książę. później zjedliśmy obiad. Hrabina Rumiancew i dama dworu mojej matki również tam pozostały. Dąsała się na nich obu. że u wielkiego księcia stwierdzono ospę.

pokoje niczym się od siebie nie różniły i były obite jednakowo błękitną i czerwoną materią. żyłam samotnie i jak na swoje lata dość byłam pracowita. że cesarzowej byłoby przyjemniej. ponieważ oba apartamenty były jednakowe. co jej jednak nie zadowoliło. związany ze stronnictwem holsztyńskim. co też powiedziałam hrabinie. Ale oto główna przyczyna gniewu matki: hrabina Rumiancew przyniosła mi w Moskwie w imieniu cesarzowej plan tego domu. Powiedziałam. a mówiąc krótko jej towarzystwo nie odpowiadało nikomu. że moje pokoje położone są lepiej niż jej. secundo. żeby powiadomić cesarzową o ślubie 52 Cedercreutz Herman (1684—1754). iż mi tego wzbroniono.wała się. Przez resztę czasu uczyłam się rosyjskiego i grałam na klawi-kordzie. Primo. na którego czele znajdował się senator Cederkreutz52. poseł Szwecji w Rosji. tak jak w Moskwie. mając lat piętnaście. tylko u siebie. Nie było w czym wybierać. Zbeształa mnie. zagadnęła mnie o to. W jakiś czas później przybył w ślad za nimi hrabia Gyllenborg53. Jednakże ze stów jej wywnioskowałam. 53 Gyllenborg Carl (1679—1746). zakazując mówić o tym komukolwiek i zasięgając mego zdania co do pomieszczenia nas. że przynoszono mi plan. że nie zwierzyłam jej sekretu. ponieważ wydało się jej. Mnie też było to przyjemniejsze. dwa od ulicy i dwa od strony dziedzińca. . ponieważ oddzielona została ode mnie wspólnym salonem. a ponieważ skłócona była ze wszystkimi. a nie razem z matką. hrabia. gdybym zamieszkała osobno. ponieważ w pokojach matki czułam się skrępowana. W istocie każda z nas miała po cztery pokoje. dyplomata szwedzki. Jeśli o mnie chodzi. Spostrzegłam w ogóle. polityk i dyplomata szwedzki. Mateczka wywiedziała się. prezydent Kolegium Kancelarii — najwyższego szwedzkiego organu administracyjnego. kupowałam sobie książki i tym sposobem. odwiedzałam ją trzy albo i cztery razy dziennie. jak naprawdę było. a ja powiedziałam jej. Pod koniec naszego pobytu w Moskwie przyjechało poselstwo szwedzkie. nie obiadowała ani nie wieczerzała z nami. że z dnia na dzień irytuję ją coraz bardziej.

szwedzkiego księcia54. że matka moja zajmowała się mną niewiele. ażeby je przezwyciężyć. spostrzegłszy. z księżniczką szwedzką. Był to człowiek wielkiej inteligencji. Powiedział. Żywoty równoległe (znane także pt. i że należy kształtować duszę lekturą najlepszych książek. . czym się zajmowałam w swoim pokoju. 57 Monteskiusz. brata mojej matki. właśnie wówczas spaliłam go. że otoczona jestem przeciwnościami. że skreślę dla niego swój portret wedle mojej o sobie wiedzy. Niestety. Przybywszy do Petersburga i odwiedziwszy nas powtórzył. że piętnastoletnia filozofka nie może znać samej siebie. których zwalczyć nie zdołam. i oddałam mu. i powiedziałam mu. Żywoty sławnych mężów). jak w Hamburgu. 55 Plutarch. że mam filozoficzne skłonności. Rzeczywiście opisałam samą siebie. gdy książę następca tronu odjeżdżał do Szwecji. 1734. jak głęboka była moja znajomość samej siebie. co się z nimi stało w zamęcie dworskiego życia. powiedział jej. bo jestem dzieckiem nad wiek rozwiniętym. króla Prus. że postępuje niesłusznie. o które trudno było wtedy w Petersburgu. moja matka bardzo go szanowała. Wspominałam go wdzięcznie. ażeby zobaczył. zawartym w 1744 r. niszcząc wszystkie papiery podczas nieszczęsnej sprawy Bestużewa. Przedstawiłam mu. a właściwie nie zajmowała prawie wcale. I wyd. W wiele lat później. siostrą Fryderyka II. Hrabiego Gyllenborga i wielu innych Szwedów poznałam jeszcze wówczas. w roku 1758. odnalazłam ten portret i sama się zdumiałam. czy znam siebie. Uwagi nad przyczynami wielkości i upadku Rzeczypospolitej Rzymskiej. Niezwłocznie posłałam po te książki. czy też nie. ponieważ w Hamburgu. 54 o ślubie szwedzkiego księcia — Adolfa Fryderyka z Luizą Ulryką. już niemłody. że trzeba mieć bardzo wzniosłe usposobienie. zatytułowałam swoje dzieło: Portret piętnastoletniego filozofa. i zapytał. 56 Być może chodzi tutaj również o jeden z Żywotów równoległych Plutarcha (Demostenes — Cyceron). żywot Cycerona56 oraz Monteskiusza uwagi nad przyczynami wielkości i upadku rzeczypospolitej rzymskiej57. Radził mi czytać żywoty sławnych mężów Plutarcha55.

ponieważ był zeszpecony ospą. w sali było prawie ciemno. 9 lutego upłynął dokładnie rok od dnia. Nie wiem. nie pamiętam. życząc . Mimo to omal się nie wystraszyłam zobaczywszy wielkiego księcia. i spotkałyśmy ją w wielkiej sali. czy zrobił dla siebie odpis. Wielki książę nie pojawił się publicznie ani tego dnia. Mówiła do mnie po rosyjsku. ażebym tego kiedykolwiek nie wypełniła. 10 lutego 1745 roku cesarzowa święciła dzień urodzin wielkiego księcia. Muszę przyznać. Nie kwapiono się z pokazywaniem go. w których starał się umocnić we mnie wzniosłość i hart ducha. Dołączył do niego około dwunastu stronic własnych uwag na mój temat. ani długo później. z twarzy nie zeszła jeszcze opuchlizna i nie ulegało wątpliwości. Gdy tylko doniesiono nam o jej przyjeździe. Na życzenie hrabiego Gyllenborga zwróciłam mu jego rozważania. gdy przybyłam na dwór rosyjski. Był ostrzyżony i miał olbrzymią perukę. Rysy mu zgrubiały. że przyczynił się on znacznie do ukształtowania i umocnienia właściwości mego umysłu i serca. Było to miedzy czwartą a piątą po południu. Tego dnia cesarzowa była dla mnie bardzo łaskawa. Wymamrotałam jakąś uprzejmość na temat jego wyzdrowienia. ale doprawdy zbrzydł okropnie. zastanawiałam się nad nimi i przyrzekłam sobie szczerze być posłuszna jego radom. Uwagi te czytałam po wielekroć. Powiedziała. które wysyłałam do niej do Chotiłowa (układał je pan Adodurow. która go jeszcze bardziej szpeciła. Cesarzowa obiadowała na tronie wyłącznie ze mną. i że wie. a ja tylko własnoręcznie je przepisywałam). czy nietrudno mi go rozpoznać. że wielką przyjemność sprawiły jej listy. by ją powitać.Po kilku dniach hrabia Gyllenborg zwrócił mi mój utwór. poszłyśmy. Podszedł do mnie i zapytał. który niezwykle wyrósł i zmienił się nie do poznania. Rozpoczął siedemnasty rok życia. Gdy zaś przyrzekłam cokolwiek. z jaką pilnością przykładam się do nauki języka rosyjskiego. Na początku lutego cesarzowa wraz z wielkim księciem powróciła z Chotiłowa. że zostaną mu na niej duże ślady po ospie. jak też inne właściwości serca i umysłu.

Intrygę tę uknuła wrogo usposobiona względem szwedzkiego następcy tronu partia holsztyńska61 w porozumieniu z Duńczykami. rzeźbiarz francuski. rad był zawsze. Idąc na mszę lub do cesarzowej musiałyśmy wraz z matką przechodzić przez pokoje wielkiego księcia położone obok moich. książę Holsztynu. który zaczął malarz Caravaque58. Podczas całego obiadu nie padło ani jedno słowo. Francuz. Matkę powiadomiono. a wszyscy mi winszowali. że wybiera się on do Rosji jedynie po to. gdzie oddawał się swym zwykłym dziecinadom. jednakże bez szczególnej ochoty. Po obiedzie wróciłam do siebie wesoła i szczęśliwa. napisał do niej do Kijowa. Wieczorami również przychodził do nas na kilka minut. by się od tego wymówić i zostać u siebie. o których już wspominałam. jeśli tylko znalazł pretekst. że od czasu mojej moskiewskiej choroby bardzo wyładniałam. Potem powiedziała mi. Falconet Etienne (1716—1791). młodszy brat. i zostawiła go w swoim pokoju. twórca pomnika Piotra I w Petersburgu. Widywałyśmy go zatem często. zamierzał więc w tym celu znieść opiekuństwo starszego brata. i raczyła pochwalić mój akcent. wykonanego na zamówienie Katarzyny II. książę August. Wkrótce po przyjeździe cesarzowej i wielkiego księcia do Petersburga matka moja doznała dużej przykrości i nie zdołała tego ukryć. przeciwnie. Było to tak: Książę August60. przejąłby w ten sposób w imieniu wielkiego księcia zarząd Holsztynu. abym również po rosyjsku jej odpowiadała. 60 August Fryderyk. który rzeźbiarz Falconet59 wywiózł ze sobą do Francji. ażeby wcześniej uznać wielkiego księcia pełnoletnim i zagarnąć zarząd Holsztynu. Był to ten właśnie portret.sobie. 61 partia holsztyńska — powstała w Szwecji jeszcze za panowania Karola XII i stawiała sobie za cel zapewnienie książętom holsztyńskim następstwa . którzy 58 59 Caravaque Ludwik (1716—1752). Cesarzowa kazała przynieść sobie mój portret. Mówiono o nim wiele. brat mojej matki. który został następcą tronu szwedzkiego. w którym nie dałaby mi dowodów dobroci i uczucia. iż pragnie przyjechać do Rosji. malarz nadworny w Petersburgu.

a przeciw szwedzkiemu następcy tronu z góry uprzedzona. sprzyjającego tym zamysłom po to. Matka moja rozumiała przez to hrabiego Bestużewa. Nazywano go niewdzięcznikiem. a matce mojej zarzucono. biorące nazwę od prowincji w środkowej Szwecji: Dalekarlii (inna nazwa: Dalarna). niezgodnej bynajmniej z zamiarami Rosji. królem Danii w 1. a siostry króla pruskiego64. winien się raczej udać w miejsce swej służby. hrabia Bestużew bez wiedzy mojej matki wystarał się dla księcia Augusta o zezwolenie na przybycie do Petersburga. która była z mateczki bardzo niezadowolona. i siostry Karola XII Jadwigi Zofii. księcia Holstein-Gottorp. syn Fryderyka IV. że nie ma zupełnie serca dla swego młodszego brata. 63 Dalekarliści — stronnictwo antyrosyjskie. żeby dał się zabić. . upatrzonym przez Dalekarlistów63 na następcę tronu szwedzkiego. W wyniku tego wszystkiego. żony Adolfa Fryderyka. Gdy matka dowiedziała się. że książę jest już w drodze. 1746—1766. bardzo się zirytowała i zmartwiła. by zaszkodzić Brummerowi i wszystkim innym zwolennikom następcy tronu szwedzkiego. siostry króla Prus Fryderyka II. a na złość jej i całej partii holsztyńsko-szwedzkiej. Powitała go bardzo ozięble. pisała mu bowiem. że miast intrygować wraz z ludźmi nieprzyjaznymi bratu. uległ on partii i polityce francuskiej. 64 siostry króla pruskiego — Luizy Ulryki (1720—1782). ponieważ za radą swojej żony. szwedzkiego następcy tronu. królowej szwedzkiej. 62 wziął górę nad księciem duńskim — Fryderykiem V (1723—1766). wbrew stanowisku mojej matki. króla od 1751 r. który w imieniu wielkiego księcia zarządzał Holsztynem. nie zaś działać przewrotnie przeciw swemu bratu wspólnie z wrogami swej siostry w Rosji. że wziął górę nad księciem duńskim62. tronu Szwecji: w Szwecji wychowywał się Karol Fryderyk. księciu Augustowi. wyrażenie to uznano za okrutne i nieludzkie. Matka moja z Kozielska odpowiedziała swemu bratu. podczas gdy matka chlubiła się nim wobec swych przyjaciółek i miała za stanowcze i godne.nie mogli wybaczyć szwedzkiemu księciu tego. List mojej matki został przejęty i przeczytany przez hrabiego Bestużewa oraz cesarzową. od 1744 r.

drażniła ogromnie moją matkę. często pouczali go. gdyż książę August sam przez się niczym się nie wyróżniał. że wielki książę. książę August nie od stępował wielkiego księcia. 66 Franciszek I (1708—1765). Wiedział dobrze. którego z kolei nie kochał też książę August za to. obawiając się mojego przyszłego wpływu. Głupota brata. ulubieniec wielkiego księcia. którą przyjazd jego przyprawił wprost o rozpacz. Jednakże w czasie gdy toczyły się pertraktacje. Z drugiej strony zarówno książę August. cesarz rzymsko-niemiecki w 1. Karol VII umarł i sprawę odroczono do elekcji Franciszka I66. którym był podówczas Karol VII z domu bawarskiego65. Sama już powierzchowność nie usposabiała do niego przychylnie — był niski i niezgrabny. nie okazywał jej stosownego uszanowania. ludziom równie nie znaczącym. Jako krewny. że oddany był szwedzkiemu następcy tronu. przyjęty źle przez moją matkę. Książę August. cesarz austriacki w 1. Konieczna była na to zgoda cesarza rzymskiego. 1740—1765. bez ustanku rozmawiał z nim o Holsztynie i o przyszłej pełnoletności księcia i z jego to namowy wielki książę zaczął prosić ciotkę i hrabiego Bestużewa. poniżając ją jeszcze bardziej w mniemaniu wielkiego księcia. 1742—1745. a także jako Holsztyńczyk. elektor bawarski. niegdyś szwedzki dragon. osiągnął za jednym zamachem kilka celów.co go jednak wcale nie skonfundowało. by przyjęła go przychylnie. bo trwać nie mogło. Nie trwało to zresztą długo. 1745—1765. nie znosi Brummera. Rumberg. powtarzał mu. Hrabia Bestużew. . gdyż miał oparcie w Bestużewie. jak powinien traktować żonę. ażeby go zawczasu ogłoszono pełnoletnim. Cesarzową nakłoniono. by to już wprost powiedzieć. współregent Austrii w 1. że własna jego żona 65 Karol VII Wittelsbach (1697—1745). jak stary kamerdyner. uzyskawszy na księcia wpływ przez jego przybocznych. co też dla pozoru uczyniła. a ponadto niezbyt mądry i nad miarę drażliwy: dawał sobą powodować swym przybocznym. podobnie jak on sam.

którzy patrzyli na mnie jak na niezwykłe i bystre dziecko. aby. że nie masz na świecie nic bardziej naturalnego. Cesarzowa jeszcze w Moskwie wyznaczyła damy i kawalerów. Wkrótce po powrocie do Petersburga przydzieliła mi rosyjskie pokojowe. że są mi niechętni. co mi się przez długi czas udawało. byłam zawsze pogodna. i to przy pierwszym spotkaniu. usiłując zyskać sobie usilnie przychylność otoczenia. wszystkie były bardzo wesołego usposobienia. Byłam z tego bardzo rada: najstarsza z przydzielonych mi dziewcząt miała niespełna dwadzieścia lat. . a gdy tylko wziął sobie coś do serca albo do głowy. Wielki książę ze swej strony był tak dyskretny. najbaczniejszą uwagę wielkiemu księciu. Usposobienie miałam z natury wesołe i spostrzegałam z zadowoleniem. i gdy tylko otwierała usta. z którymi zazwyczaj rozmawiał. uprzedzająco uważna i uprzejma wobec wszystkich. Dowiedziałam się więc o tych pouczeniach od samego wielkiego księcia. jak nie przymierzając wystrzał armatni. Postanowiłam uszanować zaufanie wielkiego księcia. jak powiedziała. Okazywałam wielki szacunek mojej matce i bezgraniczne posłuszeństwo cesarzowej. zabiegając o przyjaźń albo usiłując osłabić niechęć tych. której może zwierzyć wszystko. kto by to był. Mniemał on w ogóle.nie tylko nie śmiała się wtrącać w jego sprawy. nie bacząc. on nakazywał jej milczeć. tak że od tej chwili. nie narażając się na najmniejszą przykrość. szedł niezwłocznie zwierzyć to osobom. Wystrzegałam się oczywiście zwierzania tego komukolwiek. których mogłam podejrzewać. ułatwić mi opanowanie języka rosyjskiego. a jednocześnie poważnie i bez ustanku rozmyślałam nad czekającym mnie losem. że wszyscy są takiego co i on zdania. ale nawet odezwać słowem. jak tylko zdołałam. że z każdym dniem coraz bardziej zdobywałam względy wszystkich. ażeby przynajmniej widział we mnie osobę. do niczego się nie wtrącałam. że to on był głową domu. Nie chciałam trzymać się żadnego stronnictwa. W ogóle traktowałam wszystkich najlepiej. bo nie przystoi mężczyźnie dać sobą powodować kobiecie niczym głupcem. którzy stanowić mieli mój dwór.

ledwie wstawszy z łóżka aż do udania się na spoczynek, wciąż w swoim pokoju śpiewałam, tańczyłam, bawiłam się i swawoliłam. Wieczorem po kolacji przychodziły do mnie trzy moje damy, dwie księżniczki Gagarin i panna Koszelew, a wtedy bawiłyśmy się w ślepą babkę i inne zabawy stosowne naszemu wiekowi. Wszystkie dziewczęta bały się śmiertelnie hrabiny Rumiancew, ale ponieważ grała ona od rana do wieczora w karty w antyszambrze albo u siebie, odchodząc od stołu tylko za potrzebą, więc prawie do mnie nie wchodziła. Wśród owych swawoli wpadłam na myśl podzielenia obowiązków między moje pokojowe. Pieniądze, wydatki i bieliznę powierzyłam pieczy panny Schenck — pokojowej przybyłej ze mną z Niemiec. Była to stara panna, głupia i zrzędna, której wcale nie podobały się nasze swawole; była ona zazdrosna o to, że wszystkie te młode dziewczęta podzieliły między siebie jej obowiązki i moje względy. Brylanty powierzyłam pannie Żukow, dlatego że była roztropniejsza, weselsza i bardziej szczera niż inne, i dlatego, że nabierałam do niej upodobania. Kamerdyner Timofiej Jewrieinow67 objął pieczę nad moimi sukniami, panna Bałkow, która wyszła później za mąż za poetę Sumarokowa68, miała doglądać moich koronek. Wstążki powierzyłam starszej z panien Skorochodow, późniejszej żonie Arystarcha Kaszkina69, jej młodsza siostra Anna nie otrzymała żadnego przydziału, bo miała ledwie trzynaście czy czternaście lat. Następnego dnia po tym, gdy tak pięknie i samowładnie wszystkim w swoim pokoju rozporządziłam, nie zapytawszy żywej duszy o pozwolenie, dawano wieczorem komedię. Idąc na nią musiałam przejść przez pokoje matki. Komedię oglądała
67

Jewrieinow Timofiej, kamerdyner wielkiej księżnej Katarzyny, później naczelnik policji w Kazaniu. 68 Sumarokow Aleksander Piotrowicz (1718—1777), pisarz, pierwszy dyrektor stałego teatru rosyjskiego. 69 Kaszkin Arystarch Piotrowicz (przed 1736—1796), generał-major, zarządca Carskiego Sioła.

cesarzowa, wielki książę i cały dwór. Dawano ją w małym teatrze, urządzonym w ujeżdżalni należącej za panowania cesarzowej Anny70 do księcia kurlandzkiego71, którego apartamenty teraz zajmowałam. Po komedii, gdy cesarzowa powróciła do siebie, hrabina Rumiancew przyszła do mego pokoju i oznajmiła, że cesarzowa jest niezadowolona z tego, iż powierzyłam pieczę nad rzeczami swoim pokojowym, i że rozkazała odebrać pannie Żukow klucze od moich brylantów i przekazać na powrót pannie Schenck, co zostało dokonane w mojej obecności, po czym hrabina odeszła zostawiając nas — pannę Żukow i mnie — z minami trochę posmutniałymi, zaś pannę Schenck triumfującą z powodu zaufania, które okazała jej cesarzowa. Zaczęła zachowywać się wobec mnie arogancko, co sprawiło, że jeszcze bardziej zgłupiała i jeszcze mniej była przyjemna niż zawsze. W pierwszym tygodniu wielkiego postu miałam bardzo dziwną scenę z wielkim księciem. Rankiem ze swymi paniami, które były bardzo pobożne, byłam w swoim pokoju i słuchałam jutrzni odprawianej w antyszambrze, gdy nagle zjawiło się poselstwo od wielkiego księcia — przez swego karzełka pytał on o moje zdrowie i oznajmiał, że ze względu na wielki post tego dnia mnie nie odwiedzi. Kiedy karzełek wszedł, wszystkie uczestniczyłyśmy w modłach, zachowując się ściśle wedle reguły naszego obrządku obowiązującej w poście. Poleciłam przekazać wielkiemu księciu pozdrowienia, po czym karzełek odszedł. Czy naprawdę wzruszyło go to, co zobaczył, czy też chciał nakłonić do tego samego swego pana i władcę, który nie objawiał najmniejszej pobożności, a może z głupoty, dość że powróciwszy na pokoje wielkiego księcia jął niezmiernie wysławiać panującą u mnie pobożność, wzbudzając tym gniew wielkiego księcia przeciw mnie. Przy pierw70 71

Anna Iwanowna (1693—1740), cesarzowa rosyjska w 1 1730—1740. księcia kurlandzkiego — Biron Ernest Johann (1690—1772), hrabia, faworyt cesarzowej Anny Iwanownej, w 1737 r. został księciem Kurlandii, później odsunięty od wpływu na rosyjskie życie polityczne (w 1740 r.), w 1763 r. z rąk Katarzyny otrzymał Kurlandię ponownie.

szym spotkaniu dostrzegłam, że dąsa się na mnie, a kiedy zapytałam o przyczynę, zaczął mnie strofować za nadmierną dewocję. Zapytałam, kto mu to powiedział, a wtedy powołał się na swego karzełka jako naocznego świadka. Odpowiedziałam mu, że przestrzegam jedynie konwenansów, których przestrzegają wszyscy i których nie można zaniedbać, nie wywołując skandalu. Był on jednak innego mniemania. Spór ten zakończył się jak większość sporów, to znaczy każdy pozostał przy swoim zdaniu, a ponieważ podczas mszy Jego Cesarska Wysokość nie miał prócz mnie z kim rozmawiać, pomału przestał się dąsać. W dwa dni później doszło do innego alarmu. Był ranek, odprawiano u mnie właśnie mszę poranną, gdy do mego pokoju weszła panna Schenck niezwykle poruszona, mówiąc, że moja matka źle się czuje i że omdlała. Natychmiast do niej pobiegłam i znalazłam ją na podłodze, na materacu, ale przytomną. Odważyłam się zapytać, co jej jest, na co odparła, że chciała puścić sobie krew, ale chirurg był tak niezręczny, że cztery razy nie mógł trafić we właściwe miejsce na rękach i nogach i że dlatego właśnie straciła przytomność. Wiedziałam, jak matka obawia się puszczania krwi. i nie mogłam pojąć, dlaczego wpadła na ten pomysł i po co to jej było potrzebne. Niemniej mateczka czyniła mi wymówki, że mało się o nią troszczę, i powiedziała mi na ten temat wiele nieprzyjemnych słów. Broniłam się, jak umiałam, i zasłaniałam niewiadomością. Widząc jednak, że jest w złym usposobieniu, zamilkłam, usiłując powstrzymać łzy, i pozostałam przy niej dopóty, dopóki z nieukontentowaniem nie kazała mi odejść. Wróciłam płacząc do swego pokoju, a kiedy moje panie pytały o powód łez, wszystko im opowiedziałam. Po kilka razy dziennie zachodziłam do pokojów matki i zostawałam tam tyle czasu, żeby jej nie ciążyć, czego surowo zawsze przestrzegała i do czego byłam dobrze wdrożona. Niczego w życiu tak nie unikałam jak tego, by ciążyć komukolwiek, j oddalałam się natychmiast, gdy tylko powzięłam podejrzenie, że moja obecność jest komu ciężarem, a więc go może nudzi. Wiem jednak z doświadczenia, że nie wszyscy prze-

strzegają tej zasady, ponieważ ludzie, którzy nie umieją odejść, nim nie znużą i nie znudzą, często wystawiali na próbę moją cierpliwość. Podczas postu matkę moją spotkało też prawdziwe zmartwienie. Zupełnie niespodziewanie otrzymała wiadomość, że umarła nagle moja młodsza siostra Elżbieta72, licząca sobie trzy czy cztery lata. Mateczka była bardzo przygnębiona. Ja też opłakiwałam siostrę. W kilka dni później cesarzowa weszła pewnego pięknego ranka do mego pokoju. Posłała po moją matkę i wraz z nią weszła do mojej garderoby, gdzie długo w cztery oczy rozmawiały, po czym, gdy wróciły do mojej sypialni, mateczka miała zaczerwienione oczy i była zapłakana. Prowadziły dalej rozmowę, z której zrozumiałam, że tematem jej był zgon cesarza Karola VII z domu bawarskiego, o czym cesarzową wówczas zawiadomiono. W tym czasie cesarzowa z nikim nie była sprzymierzona i wahała się pomiędzy królem pruskim73 a domem austriackim, każdy z nich miał swych popleczników. Cesarzowa miała jednakże powody, żeby mieć pretensję do domu austriackiego, jak i do Francji, z którą trzymał król pruski. Jeśli bowiem markiz de Botta74, minister skarbu wiedeńskiego, został wydalony z Rosji za to, że wyrażał się źle o cesarzowej, co w owym czasie usiłowano przedstawić jako spisek, to z tego samego powodu musiał wyjechać również markiz de la Chetardie. Nie wiem, jaki w rzeczy samej był cel rozmowy cesarzowej z moją matką, ale mateczka najwidoczniej bardzo z niej była rada i powzięła wielkie nadzieje. W tym czasie nie była ona przychylna domowi austriackiemu. Co do mnie, byłam w tym wszystkim po prostu widzem, bardzo biernym, bardzo powściągliwym i, rzec można, obojętnym. Po Wielkiejnocy, gdy nadeszła wiosna, powiedziałam
72 73

moja młodsza siostra Elżbieta — urodzona w 1741 r., zmarła w 1745 r. królem pruskim — Fryderyk II (1712—1786), król Prus w 1. 1740— 1786. 74 Botta de, Adorno Antonietto (1688—1774), markiz, poseł austriacki w Petersburgu.

W Moskwie kilka razy dosiadałam konia. Mateczka też traktowała mnie bardzo chłodno i ceremonialnie. zbudowany w 1. Tu wielki książę całkiem przestał mi asystować. dostałam bólu w piersiach. W maju cesarzowa przeniosła się wraz z wielkim księciem do Pałacu Letniego75. byłam nadal bardzo chuda i za poradą lekarzy piłam każdego ranka mleko i wodę selcerską. a część ja. Bardzo by mnie uraziło. które wydały mi się najwłaściwsze. nie zwierzając jednak prawdziwych. jak mało go obchodziłam i jak mało ma dla mnie uczucia. ale zbyt dumna. . koło domu Piotra I76. gdyby mi ktoś okazywał taką przyjaźń. co mi się też powiodło. Bardzo się w gruncie rzeczy nudziłam. ale poszło mi bardzo źle. by się nad tym użalać. zalewałam się łzami. Gdy jednak zostawałam sama. na które zapadłam w Moskwie. Czułam doskonale. ale nikomu o tym nie mówiłam. Byłam dotknięta w próżności i miłości własnej. ażeby pamiętać. W domu Rumiancewów w koszarach pułku Izmajłowskiego wzięłam pierwszą lekcję konnej jazdy. że chciałabym nauczyć się jeździć konno. którą brałabym za współczucie. Nikogo nie zaniedbywałam i wzięłam sobie za zasadę. Część tego budynku zajęła mateczka. Pewnego razu moje łzy spostrzegła panna Żukow i zaczęła wypytywać o ich powód: podałam jej przyczyny. że potrzebuję wszystkich i że muszę wszelkimi sposobami zyskiwać ich przychylność. że mieszka ode mnie zbyt daleko i dlatego nie może się ze mną często widywać. na co uzyskała ona zgodę cesarzowej.hrabinie Rumiancew. Mnie i mojej matce przeznaczono murowany dom wznoszący się wzdłuż Fontanki. choć nie omieszkałam nigdy odwiedzić jej kilka razy dziennie. Dokładnie w rok po zapaleniu płuc. Oznajmił bez osłonek przez posłańca. Bardziej niż kiedykolwiek starałam się o względy wszystkich wielkich i małych. 1710—1714 przez Piotra I u ujścia Fontanki do Newy. 75 Pałacu Letniego — pałac w Petersburgu. po czym po cichu je ocierałam i biegłam dokazywać z moimi pannami. 76 koło domu Piotra I — Pałacu Letniego.

Resztę czasu spędzał dosłownie wśród lokajów. że poszłam na spacer. Codziennie obiadowałyśmy z nim pod namiotem. najczęściej do księstwa hesko-homburskich. Kiedy mateczka powróciła. Matka moja. Przechadzaliśmy się do północy najniewinniej w świecie. bawił się bowiem wraz z nimi lalkami. w pokojach należących do wielkiego księcia. skusiła mnie dobra pogoda. a kiedy 77 Peterhof (dziś. Matka udała się na spoczynek. w odległości 30 km od Petersburga. korzystając z nieobecności cesarzowej.W kilka dni po przenosinach do Pałacu Letniego zaczęto mówić o przygotowaniach do moich zaślubin. Cesarzowa i wielki książę zajmowali piętro domu zbudowanego przez Piotra I. która odmówiła wyjścia z nami i potępiła pomysł przechadzki. Było nas osiem. choć mnie od tego odwodziła. . ja z matką zamieszkałyśmy na dole. którzy stracili na niego wszelki wpływ. Wiele spacerowaliśmy — piechotą. a ja już po kolacji znajdowałam się w swoim pokoju wychodzącym wprost do ogrodu. Stało się dla mnie jasne jak dzień. że wielki książę nie szanuje nikogo ze swych przybocznych i wychowawców. kompleks pałacowo-ogrodowy wybudowany na południowym wybrzeżu Zatoki Fińskiej przez Piotra I. zaproponowałam moim paniom i trzem moim damom dworu przechadzkę po ogrodzie. konno i powozem. wyjeżdżała na kolację do okolicznych wsi. odbywały się teraz nieomal w ich obecności. Pewnego wieczoru. Dwór przeprowadził się do Peterhofu77. Nietrudno je było do tego namówić. kiedy matka wyjechała konno. mój kamerdyner dziewiąty. z którymi się dawniej krył. panna Schenck. oddając się dziwnemu w jego latach dzieciństwu. Zabawy w wojsko. Pietrodworiec). Cesarzowej często nie było. Hrabia Brummer i pierwszy wychowawca towarzyszyli mu tylko publicznie. za nim zaś szło jeszcze dwóch lokajów. gdyż wyjeżdżała do różnych swoich dóbr. natychmiast do niej pobiegła i oświadczyła. gdzie więcej aniżeli w mieście przebywaliśmy razem. on zaś u nas wieczerzał. na otwartej galerii przylegającej do jego apartamentów.

Mateczka wciąż jeszcze była bardzo zagniewana. że nie było jej podówczas w domu. ze mam zaczerwienione oczy. panna Schenck oznajmiła mi uroczyście. Dobrze to czułam i położyłam się pełna niepokoju. jeśli nawet można by uznać tę przechadzkę za nieroztropną. Na obiad poszłyśmy na górę do wielkiego księcia. Zbliżyłam się i chciałam pocałować ją w rękę. Zapytałam pannę Schenck. Wróciłam do siebie we łzach. że życzyła sobie mnie widzieć. co mi jest. żeby mi dokuczyć i udzielić upomnień. ona jednak uznała moje przeprosiny za komedię i wyrzuciła mnie z pokoju. Byłam jednak wciąż traktowana bardzo ozięble. Następnego rana ledwie wstawszy pośpieszyłam do matki i zastałam ją jeszcze w łóżku. usłuchał mnie i niehumor powoli minął. obwiniając moją matkę o kaprysy i popędliwość. czy już przyszłam. że mateczka dwakroć przysyłała z zapytaniem. i nie wiedzieć jakie jeszcze wynajdywała zarzuty po to zapewne. Uklękłam co prędzej. ale odtrąciła mnie gniewnie i zaczęła okrutnie besztać za to. że poważyłam się wyjść na przechadzkę do ogrodu bez jej zezwolenia. dlaczego mnie nie wezwała. Odparłam. że wydawała się wręcz tracić panowanie nad sobą. że chodziliśmy na górę do pokojów wielkiego księcia. Tymczasem. aby mnie zniechęcić do nocnych przechadzek. więc zmęczyła się czekaniem na mnie i położyła się. że pora była niestosowna.wróciłam ze swoją świtą. Natychmiast do niej pobiegłam. by nie wspominał jej o tym ani słowem. to była ona w każdym razie przedsięwzięciem najniewinniejszym w świecie. ale drzwi zastałam już zamknięte. że nie mogła nas znaleźć. Z Peterhofu wróciliśmy w końcu lipca do miasta. Wreszcie cesarzowa wyznaczyła na te uroczystość dzień . Najbardziej jednak zmartwiła mnie oskarżając o to. aby uśmierzyć jej gniew. Opowiedziałam mu szczerze o wszystkim. Zapewniała. że jest to ohydne oszczerstwo. Wielki książę widząc. Powiedziałam. zapytał. ale że pora była późna. gdzie wszyscy przygotowywali się do uroczystości naszych zaślubin. co zaszło Ujął się tym razem za mną. wszystko to jednak było zrobione po to. po czym mateczka tak się rozgniewała. Prosiłam go. Rzekła na to.

Zaślubiny odbyły się bardzo uroczyście i z wielką wspaniałością. zabroniono nam rozmawiać z panią półgłosem". który miał być dniem wypoczynku. że cesarzowa zwolniła ją z obowiązków przy mnie. W głębi mojej duszy działo się coś takiego. bowiem dużo przez nią powstawało plotek. . po czym wielki książę i ja przenieśliśmy się do Pałacu Letniego. siostrę pierwszej pokojowej cesarzowej. Trzeciego dnia wesela. ogarniała mnie coraz głębsza melancholia. Nie miałam w sercu przeczucia szczęścia. Odjechała pod koniec września. Niezbyt jej żałowałam. podtrzymywała mnie tylko ambicja.21 sierpnia. musztrując ich w swoim pokoju. albo po dwadzieścia razy na dzień zmieniając mundury. Z drugiej strony mój drogi małżonek wcale się mną nie zajmował. niech się pani do mnie nie zbliża. do męża i dzieci. gdzie mieszkała cesarzowa. Wielki książę i ja odprowadziliśmy ją do Krasnego Sioła78. że przywodziła ona do rozpaczy wszystkie inne moje panie. miejscowość położona o 25 km na południowy zachód od Petersburga. której od zamążpójścia nie widywałam już codziennie i która od tego wydarzenia bardzo wobec mnie złagodniała. Pożegnawszy się z nią i uszyliśmy z powrotem do miasta. iż dosięgnę tego. W tym właśnie czasie zaczęto mówić o odjeździe mojej matki. Gdy 78 Krasne Sioło. Jej odjazd zmartwił mnie szczerze i gorąco go opłakałam. spędzając cały czas ze swymi lokajami na zabawach w wojsko. powiedziała: „Na Boga. Następnego ranka spostrzegłam. hrabina Rumiancew oznajmiła mi. W poprzedzający je wieczór zastałam w mych apartamentach panią Kruse. nie mając do kogo otworzyć ust. W miarę jak ten dzień przybliżał się. bowiem gdy chciałam podejść do jednej z nich. albo też wypełniałam swe reprezentacyjne obowiązki. że prędzej czy później zostanę samowładną cesarzową rosyjską. Uroczystości zaślubin trwały dziesięć dni. która miała pozostawać przy mnie jako pierwsza pokojowa. Nudziłam się. więc przenosi się do własnego domu. że ani przez chwilę nie wątpiłam.

nigdy bowiem nie rzekła mi nic na temat tej dziewczyny. którą oddalono z dworu tylko dlatego. tamta zaś nie znała innego języka. choć najzupełniej niewinnego. że przewrócę się ze zdumienia.wróciłam do pałacu. Z drugiej strony zresztą cesarzowa mogłaby także postąpić z mniejszą bezwzględnością. myślałam. że udała się w odwiedziny do swej ciężko chorej matki. ale głęboko obchodziło mnie nieszczęście panny Żukow. Następnego dnia znów o nią zapytałam i dostałam taką samą odpowiedź. że pannę Żukow odsunięto ode mnie właśnie na prośbę mojej matki. Ta dziewczyna cierpiała przeze mnie. poleciłam wezwać pannę Żukow. abym nie przywiązała się zbytnio do tej dziewczyny. że lubiłam ją bardziej niż inne dla jej towarzyskiego usposobienia. abym przynajmniej zaczęła wystrzegać się tego przywiązania. nie czułam się wcale zbudowana tą sceną. zadawałam sama sobie pytanie. starczyło znaleźć dla niej przyzwoitą partię. która obawiała się. pomiarkowała swój żal. kiedy w przytomności trzydziestu osób powiedziała mi. jeśli tak się rzecz miała. podczas gdy wystarczyło słowo. Doszedłszy do swej paradnej sypialni cesarzowa zatrzymała się i po kilku obojętnych zdaniach zaczęła mówić o odjeździe mojej matki i raczyła rzec mi z dobrocią. Matka moja nie mogła porozumiewać się z nią inaczej niż przez głupią pannę Schenck pozbawioną prawie wszelkiego rozsądku. Towarzyszyliśmy jej aż do komnat. to matka przełożyła przemoc nad łagodne sposoby. jeśli była tego niegodna? Matka moja nie mogła jej znać. bo nie mówiła po rosyjsku. Myślałam jednak. nie należy więc opuszczać jej w nieszczęściu. którego przyczyną była jedynie moja dla niej przychylność. Po co więc mi ją przydano. abym. jej zdaniem mało wartej. Prawdę rzekłszy. Była to młoda dziewczyna. nie mogła nawet słowa z nią zamienić. czy w istocie moja matka prosiła cesarzową o odsunięcie ode mnie tej osoby. Około południa cesarzowa przeniosła się uroczyście z Pałacu Letniego do Zimowego. powiedziano mi. Nie zdołałam nigdy dowiedzieć się z całą pewnością. Cesarzowa mówiła przy tym o biednej pannie Żuków z wyraźną porywczością. .

zesłała ich do Astrachania. co zależy ode mnie. jak jego żonie kazano wyjechać i że przeniesiono go do jednego z pułków armii jako oficera. Powiedziano mi. prowadzącymi także do pokojów cesarzowej. Zaproponowano mi pewnego sierżanta gwardii.co było bardzo łatwe. Trudno wprost pojąć. Gdy cesarzowa nas odprawiła. Przez mego kamerdynera i innych swoich ludzi starałam się znaleźć dla panny Żukow stosowną partię. Mimo to wędrowaliśmy tak po kilka razy na dzień. że panna wraz z matką i siostrą odjechała już do Moskwy. ten mi jednak doniósł. wydawało mi się. Niezwłocznie też posłałam jej przez swego kamerdynera pieniądze. co było przyczyną tych prześladowań. a skoro cierpi ona przez miłość do mnie. co miało się zdarzyć. uważam. że zarówno jemu. aby zabawić się w jego antyszambrze z szambelanem Bergholzem. Wieczorami przychodziłam. majętnego młodzieńca Trawina. musieliśmy chodzić tymi schodami. Gdy on szedł do mnie albo ja do niego. że wszystko to robione było z bezinteresownej niechęci i kaprysu. Wyłożyłam mu swoje obiekcje. że tę dziewczynę spotkało nieszczęście z powodu tego jedynie. aby przekazano jej pieniądze przez brata. Na tym jednak rzecz się nie skończyła. W drodze wymiarkowałam. co. że cesarzowa zawczasu uprzedziła swego pana siostrzeńca o tym. wielki książę i ja odeszliśmy do swych apartamentów. Gdy tylko cesarzowa dowiedziała się o tym. Zamiast tego postąpiono z nią w sposób. Pojechał on do Moskwy. nie było najwygodniejsze. Nie mogłam podówczas w żaden sposób odgadnąć przyczyny takiego postępowania. podczas gdy książę w innym pokoju zbytkował . bez cienia powodu czy choćby pretekstu. Poślubił ją rzeczywiście i został kapitanem w pewnym pułku armii. wyjaśniając. będącego sierżantem gwardii. Pokoje wielkiego księcia oddzielone były od moich ogromnymi schodami. by się z nią ożenić. jaki opisałam. Poleciłam. jeśliby się jej spodobał. iż podejrzewano mnie o przywiązanie do niej. że mam prawo nie opuścić jej w tym przynajmniej. zwłaszcza zimą. W Pałacu Zimowym wielki książę i ja mieszkaliśmy w przeznaczonych nam apartamentach.

poleciła powiedzieć mi. 80 Pałac Smolny. należało w środku stycznia przejść po śniegu przez dziedziniec. Upłynął on wśród maskarad w najznaczniejszych domach miasta. wiedząc. bardzo podówczas małych. Cesarzowa odwiedzała go kilka razy dziennie i była bardzo rada widząc. Wieczorem przeniesiono go z mego łoża do pokoju posłuchań. Pani Izmajłow zapytała mnie. generał-policmajster (od 1742 r. że cesarzowa. ona bowiem w żadnym przypadku mnie nie opuści. których cesarzowa odsunęła od wielkiego księcia pod koniec zimy 1746 roku.ze swymi kawalerami. że dostał on bardzo silnej gorączki. co czytam. Wróciwszy do domu wielki książę położył się do łóżka. Dwór i osoby z miasta bywały na nich regularnie. ale następnego dnia obudził się z bardzo silnym bólem głowy. Ostatnią dał generał policji Tatiszczew79 w domu należącym do cesarzowej. by podziękowała Jej Cesarskiej Mości za łaskawe 79 Tatiszczew Aleksy Daniłowicz (1697—1760). że oczy sobie zepsuję czytając przy świecy tak drobny druk. Powiedziała. Kazałam zawezwać lekarzy. jak się trapię chorobą wielkiego księcia. pokazałam jej modlitwy wieczorne. Środek tego drewnianego gmachu został strawiony przez pożar. niewielki drewniany pałac wybudowany przez Piotra I w Petersburgu (koło wytwórni smoły. że mam łzy w oczach. Gry w bilard zaprzestałam. 81 Izmajłowa Anastazja Michajłowna (1708—1761). W jednym właśnie tańczono. stąd nazwa). pozostały tylko piętrowe skrzydła. poprosiłam. Powiedziała. Po kolacji trzeba było przebyć tę drogę jeszcze raz. którzy oznajmili. zwanym Pałacem Smolnym80. który zatrzymał go w łóżku. którą cesarzowa bardzo lubiła. Puszczano mu krew kilka razy i stan jego był bardzo groźny.). aby jednak udać się na kolację. dama dworu cesarzowej Elżbiety. gdy oddaleni zostali panowie Brummer i Bergholz. przyszła do mnie pani Izmajłow81. gdzie puszczono mu krew i ułożono w pościelonym tam łożu. abym pokładała ufność w Bogu i nie dręczyła się. kiedy odmawiałam modlitwy wieczorne w niewielkiej kaplicy znajdującej się obok mojej garderoby. Pewnego wieczoru. .

ażeby nie poddać się zazdrości. będę z całą pewnością nieszczęśliwa. koniuszy cesarzowej Elżbiety. by pośród ludzi być osamotnioną. choć przylegał on do mojego. W ogóle nie zwykłam przepędzać czasu tak. którzy po prawdzie niezbyt przypadali mi do gustu. hrabia. potrzebowałam tylko męża obdarzonego zdrowym rozsądkiem. poślubionej później księciu Golicynowi82. Doprawdy. koniuszemu cesarzowej. że wielki książę mnie nie kocha. więc wielki książę pogniewał się na niego. a ja poszłam spać. Byłam podówczas w ogóle skłonna do pobożności. Powiedział on hrabiemu Devier83. że nie zwracał szczególniejszej uwagi na moją obecność i wolał pozostawać ze swymi przybocznymi. nie psuła sobie oczu. szambelan wielkiego księcia Piotra. że jest zakochany w pannie Carr. że nie mogę się nawet równać z tą panną. nie byłoby to dla mnie trudne. który tak źle mi za nie odpłaca. damie dworu Jej Cesarskiej Mości. abym. Obserwowałam post przez pierwszy tydzień. i jeżeli bez żadnego pożytku umierać będę z zazdrości. wchodziłam z rozmysłem niezbyt często. 1710—1773). mówiłam sobie. ale jedynym sposobem na to. Do pokoju. Scena ta rozegrała się nieomal w mojej obecności i obserwowałam tę sprzeczkę. szambelan dworu wielkoksiążęcego. a mój mąż go nie miał. 83 Devier Piotr Antonowicz (ok. Tymczasem nastał wielki post. po czym rozstałyśmy się bardzo przyjaźnie.dla mnie względy. jak rzekła. poseł rosyjski w Saksonii. swemu szambelanowi. byłam z natury skłonna do wypełniania swych obowiązków i do tego wdrożona. . 82 Golicyn Aleksander Michajłowicz (1718—1783). generał. ona poszła zdać rachunek ze swego poselstwa. piętnaście dni po ślubie wyznał mi znów. jeżeli pozwolę sobie na czułe uczucia dla tego człowieka. który mnie nie kochał. było nie kochać. feldmarszałek od 1769 r. Starałam się więc przezwyciężyć miłość własną i wyzbyć zazdrości o mężczyznę. ponieważ zauważyłam. Widziałam bardzo dobrze. Gdyby zechciał być kochanym. książę. Devier był innego zdania. gdzie leżał wielki książę. Nazajutrz cesarzowa przysłała mi modlitewnik drukowany dużymi literami.

gdzie znajdował się stół opuszczany i podnoszony przez machinę tak. przygotowując swoje tak zwane przedstawienie. zabito jedne drzwi. w brokatowym domowym stroju obiadował wraz z nią (tego dnia przyjmował właśnie medykament) w towarzystwie około dwunastu osób z najściślejszego grona cesarzowej. gdybym zachowała post jeszcze przez tydzień. W sobotę cesarzowa kazała mi powtórzyć. Powiedziałam mu. . ażeby pozwoliła mi pościć przez cały wielki post. W odpowiedzi prosiłam Jej Cesarską Mość. ażeby nie opuszczać swego pokoju. że nadal zachowuję post. i zaczął świdrować zabite drzwi. Po Wielkiejnocy wielki książę urządził w swoim pokoju teatr marionetek. hrabia. zachęcał też innych ze swego oto84 Sievers Karol Jefimowicz (1710—1774). nadal udawał chorego. Wielki książę dowiedziawszy się. Wielki łowczy. Przedstawienia te były najgłupsze w świecie. Z właściwą sobie niepowściągliwą żywością chwycił za znajdujące się przy teatrze narzędzie stolarskie. a mianowicie obiadującą cesarzową. na który zapraszał wszystkich. gdzie było mu przyjemniej niż wśród dworskich obowiązków. powiedział mi on. w którym obserwował powinne dewocje. zięcia pani Kruse. do tego właśnie pokoju. Gdy wielki książę poczuł się lepiej. Pewnego dnia wielki książę. marszałka dworu cesarzowej. iż byłaby rada.Pościłam przez pierwszy tydzień wielkiego postu. W pokoju. nawet damy. którym zazwyczaj przewierca się dziury w deskach. hrabia Razumowski. Rozmowy te odbywały się za pośrednictwem Sieversa84. że obok ktoś rozmawia. usłyszał. że sam rozkoszował się owocami swej przemyślności. Wyszedł dopiero w Wielkim Tygodniu. że cesarzowa była niezwykle zadowolona z mojej prośby i że udziela mi stosownego pozwolenia. zaczął mi to wymawiać. co się za nimi znajdowało. że nie mogłam postąpić inaczej. marszałek dworu cesarzowej Elżbiety. że można było przy nim jadać bez służby. tak że wreszcie zobaczył. gdzie je dawano. Wielki książę nie kontentując się tym. ponieważ prowadziły do apartamentów cesarzowej.

nie wiem czemu. jak powiedział. co uczynił. a trudno. ażeby sprawić nam miłą niespodziankę. Później kazała wezwać mego fryzjera i oznajmiła mu. Dodała. zaczęli kolejno czmychać spod drzwi. wbrew swemu zwyczajowi. które okaże się dlań przykre w skutkach. . jął zachęcać panią Kruse. spóźniłam się na mszę. gdzie wielki książę poustawiał mnóstwo ławek. ażeby zażyli przyjemności spoglądając przez dziurkę. wypełniała zawsze swe obowiązki. co tam się dzieje. czego nigdy w życiu nie oglądałyśmy. widząc. mnie i moje panie. Nie powiedział nam. rozkazała wezwać wielkiego księcia. że nie chcę postąpić tak samo. co go tak zajmuje. Ponieważ się do tego nie kwapiłam. bardziej dbając o stroje niż o pobożność. Gdy skończyła z nim sprawę.czenia. Ci wszyscy. skoro przypuścił do sekretu co najmniej dwanaście osób. krzeseł i podnóżków dla wygody widzów. którą tak zręcznie wyświdrował. Do niedzieli nic na ten temat nie było słychać. Cesarzowa ucałowała mnie. zaprosił panią Kruse i moje panie. lecz w osobnym domu. nie mieszkając przy dworze. i że wstawała w tym celu przy świecach. że spóźniłam się na mszę. ani też brać udziału w takim podpatrywaniu. Wielki książę podbiegł do mnie i powiedział. Podchodząc zapytałam. byśmy podeszły i zobaczyły coś. przyganiając mi tymczasem. Kiedy on oraz jego przyboczni nasycili oczy tym niedyskretnym widokiem. by się nie dowiedziała. że nie chcę ani patrzeć. po to zapewne. gdy wtem zobaczyłam wchodzącą cesarzową. Tego dnia. zostanie wypędzony. Wielki książę też się nieco stropił tym. co zamierzali zajrzeć przez szparkę. Byłam przerażona i oburzona tym zuchwalstwem i oświadczyłam mu. Wróciwszy do siebie poszłam zdjąć dworską suknię. wobec czego pochyliłam się do jej ręki. bardzo poirytowaną i rozwścieczoną. że za cesarzowej Anny. dość daleko od pałacu. Podeszłam ostatnia i znalazłam ich przed owymi drzwiami. że jeśli nadal będzie czesał mnie tak powoli. ja zaś odeszłam do swego pokoju. Nie widziałam jej na mszy. jeśli ciotka dowie się o wszystkim. co zobaczymy. ponieważ słuchała jej w swojej małej osobnej kaplicy. i zajął się znów swoim teatrem marionetek.

i znalazła drzwi całe podziurawione. gdy panowała. Wypowiedziawszy tę słuszną uwagę nieco się uspokoiła i zamilkła — trudno było zresztą dodać cokolwiek do tego. co mówię. co mi przyszło usłyszeć. też miał niewdzięcznego syna85. co już powiedziała — po czym pożegnała nas i odeszła bardzo rozczerwieniona i z pałającymi oczyma. 85 też miał niewdzięcznego syna — syn Piotra I Aleksy (1690—1718) był związany z opozycją konserwatywną. okazywano zawsze szacunek należny koronowanej głowie i władczyni pomazanej przez Boga. którzy nie okazywali jej powinnego szacunku. Cesarzowa spostrzegła to i powiedziała: „To. Podbiegł do ręki cesarzowej. co jej powinien. że cesarzowej Annie. ja zaś zaczęłam się w milczeniu rozbierać. Dopiero co się rozebrał i przyszedł w szlafroku i z nocnym czepkiem w ręku. Aleksy w 1716 r. wiem. że nie zachowywała już w gniewie żadnego umiaru. rozważając wszystko. pozbawiając go dziedzictwa. że zapomniał widocznie. którego ukarał. okazując mu zarówno gniew. że ma go za niewdzięcznika i że jej ojciec. gdzie ona zazwyczaj zasiada. miałam łzy w oczach. Powiedziała. Wtedy wielki książę wpadł w gniew. cesarzowa jednak kazała mu zamilknąć i tak się wzburzyła. bardzo wesół i ożywiony. skazany na śmierć i stracony. którego trzeba nauczyć życia. jak wzgardę. występującą przeciw reformom przeprowadzanym przez cara. że była w pokoju. po powrocie do Rosji został zmuszony do zrzeczenia się praw do tronu. co się jej przydarzało zazwyczaj. Powiedziała więc wielkiemu księciu mnóstwo obraźliwych i przykrych rzeczy. która go ucałowała i zapytała. nie odnosi się do pani. Wielki książę poszedł do siebie. że cesarzowa Anna nie lubiła wiele mówić i wsadzała do twierdzy tych. a choć ten wybuch nie dotyczył mnie bezpośrednio. jak poważył się na to. Piotr I. . że wszystkie otwory były naprzeciwko miejsca.zjawił się wielki książę. kiedy wpadała w złość. co uczynił. chciał jej coś odpowiedzieć i wymamrotał kilka słów. że pani nie patrzyła i nie chciała spojrzeć przez otwór w drzwiach". Staliśmy oboje zaskoczeni i osłupiali. uciekł za granicę. gdzie znajduje się stół z machiną. że jest małym chłopcem.

Na krótko przedtem. ażebym codziennie przychodziła do gotowalni cesarzowej. a następnie — tylko we dwoje — zasiedliśmy w moim pokoju do obiadu. Moja matka wyprosiła dla mnie przed odjazdem ten przywilej. mateczko» — i całkiem byście ją rozbroili". matuszka» — «zawiniliśmy. a potem gniew mija. Powiedziałam. wyszłam pewnego dnia przed zwykłą porą do antyszambru. Rozważaliśmy jej słowa. ja jednakże nie widziałam dla siebie żadnego pożytku w tym. że byliśmy zdumieni i zaskoczeni gniewem Jej Cesarskiej Mości i że w owej chwili zdolna byłam do tego jedynie. po to zapewne. bo nudziło mnie to niezmiernie. Widziałam. Powiedziałam hrabiemu Brummerowi o mojej niechęci. tak że zostawałam sama. nie rozumiałam nic z tej wytrwałości dworaka. Co do mnie. że to nic nie znaczy i że trzeba przychodzić nadal. gdzie ten pierwszy znajdował się sam. jednakże pokojowe cesarzowej oddalały się zazwyczaj jedna po drugiej. zanim cesarzowa odsunęła hrabiego Brummera i wielkiego szambelana Bergholza od osoby wielkiego księcia. lecz bez skutku. że cesarzowa postąpiła dziś jak prawdziwa matka". jak to dalej opiszę. by złożyć stosowny raport. że chce mnie wyciągnąć na rozmowę. prosząc mnie i zaklinając. żeby narzucając się cesarzowej. Powiedziałam mu to. słowa: „przepraszam". Byłam tam raz czy dwa. jako sposób ułagodzenia cesarzowej zapadły mi w pamięć i potem bardzo mi się przydały. pojawiła się pani Kruse i powiedziała: „Trzeba przyznać. i na przekór jej milczałam. . Odpowiedziałam: "Była okropnie wzburzona". Pani Kruse wyszła. Powinniście byli jej oboje powiedzieć: «winowaty. on zaś próbował mi ją wyperswadować. Wolałam przebywać . wielki książę przyszedł do mnie i powiedział tonem na poły zawstydzonym.zawiniłam". Kiedy wielki książę odszedł do siebie. ażeby słuchać i milczeć. co mówi". sterczeć w jej gotowalni. Odparł. Może Brummer miał tu swoje widoki. Skorzystał z tej okazji. Ciągnęła: „Matka gniewa się i karci swoje dzieci. ażeby ze mną porozmawiać. ale korzystałam z niego dotąd bardzo mało.. na poły kpiącym: "Wyglądała jak furia i nie wiedziała.Kiedy się już rozebrałam. Prawdę rzekłszy.

książę August87. . Wobec mnie zachowywał się ponad wszelkie pochwały. Był to dla mnie cios. Hrabiego Brummera nie żałowałam zbytnio. Przeciwnie. których nie mógł ścierpieć. bądź też moi ludzie znajdowali sposób na to. ażeby powierzono mu zarząd dziedzicznych ziem wielkiego księcia. wyczekując. Pani Kruse wydawała podówczas swoją córkę za marszałka dworu Sieversa i często była nieobecna. który był główną sprężyną wszystkich zmian dokonywanych w księstwie holsztyńskim pod pretekstem pełnoletności Jego Cesarskiej Wysokości. żeby ją spoić. generał rosyjski. cesarzowa wyznaczyła do towarzystwa wielkiemu księciu generała księcia Wasilija Repnina85. był on zachwycony pozbywszy się swoich pedagogów. dama ta była prostaczką. iż pozostawiają go na pastwę intryg hrabiego Bestużewa. kapryśną 86 87 Riepnin Wasyl Nikitycz (1696—1748). pełnym prostoty i lojalności. książę. Mój wuj. ale był ponadto człowiekiem mądrym i ogładzonym.w swoich apartamentach. Trudno było z pewnością o lepszy wybór. mój wuj książę August — August Fryderyk książę Holsztynu. nadal przebywał w Petersburgu. był też skłonny do intryg. nudził mnie swoimi wieczystymi rozważaniami politycznymi. Opuszczając go napędzili mu porządnego strachu. We wszystkim posłuszna hrabiemu Bestużewowi. Tej zimy odkryłam. 88 Czogłokowa Maria Simonowna (1723—1756) ochmistrzyni dworu wielkiej księżnej Katarzyny. ja zaś uwalniałam się od tego gderzącego argusa. szczery i rycerski charakter księcia Repnina wzbudzał moje zaufanie. Jeśli idzie o wielkiego księcia. zwłaszcza gdy nie było tam pani Kruse. W końcu maja cesarzowa wyznaczyła na moją główną ochmistrzynię swą damę dworu i powinowatą — panią Czogłokow88. W maju przenieśliśmy się do Pałacu Letniego. wtedy szła spać. Gdy hrabia Brummer i szambelan dworu Bergholz zostali odsunięci od osoby wielkiego księcia. osobą złą. bowiem książę Repnin był nie tylko szlachetny i uczciwy. że ma ona wyraźną skłonność do trunków.

nie powinnam płakać. Następnego dnia po obiedzie wielki książę wziął mnie na stronę. szambelan cesarzowej. że hrabia Bestużew od początku chciał otoczyć nas swoimi ludźmi. zawsze płaczą. iż nie jestem niechętna poślubieniu wielkiego księcia. Stawiano mi więc przed oczy doskonały przykład do naśladowania. bym postępowała podobnie. że ona mnie wreszcie do tego nie przymuszała. Pani Czogłokow słynęła jako osoba niezwykle cnotliwa. dlaczego sądzono. zawiniłam". powiedziała. iż powiedziano mu. Zobaczymy. Przypomniałam sobie pouczenie pani Kruse i powiedziałam „przepraszam. że matka moja zapewniała ją. Kogo innego potrzeba było. wielkiego księcia. przebywał właśnie w Wiedniu w jakiejś niewiadomej mi misji od Jej Cesarskiej Mości. którego cesarzowa przyjęła dość oschle. że panią Czogłokow przydano mi dlatego. Za mąż wyszła z miłości. Należało wybrać w tym celu osobę mądrzejszą.1754). Mąż jej89. Miał szczerą ochotę 89 Czogłokow Mikołaj Naumowicz (1718. a skoro już wyszłam za mąż. które nie kochają swych mężów. Tymczasem nadszedł wielki książę. tajny radca dworu. jaki to przybrało obrót. Następnego dnia musiano mi puszczać krew. że przystawienie do mnie tej kobiety wzmoże moją dla niego miłość. nie kocham. po to. ja zaś od razu wywnioskowałam z jego słów. Nie rozumiałam. co ją uspokoiło. Puszczono mi krew. Rankiem cesarzowa przyszła do mego pokoju i spostrzegłszy. że młode kobiety. ponieważ jego. po czym oddaliła się. Zobaczywszy. że mam zaczerwienione oczy. Wynikła tu jednakże okoliczność. że pani Czogłokow sprowadza się do mnie rozszlochałam się i płakałam przez cały dzień. . To mu właśnie powiedziałam. ponieważ wówczas kochała swego męża aż do uwielbienia. by mógł stać się moim argusem. ponieważ sądzę. czego bardzo potrzebowałam. szambelan i ochmistrz cesarzowej Elżbiety. która to przedsięwzięcie przyśpieszyła — powiadam — przyśpieszyła. po czym położyłam się do łóżka i cały dzień przepłakałam.i bardzo interesowną. bo z pewnością sama złość i nieżyczliwość do wypełniania tej roli nie wystarczą.

uczynić tak samo z przybocznymi Jej Cesarskiej Mości. Wielki książę używał go do wszelkich zleceń. szczególnie najstarszy. by przyjść do mnie. będących braćmi. ja zaś nazywałam go swoim synkiem. Ażeby położyć kres tym głupstwom. kiedy nie był usposobiony. Powiedzenie to rozśmieszyło wielkiego księcia. dyplomata i wojskowy. w których trudno by mi się było rozeznać. otrzymane w nagrodę za udział w osadzeniu cesarzowej na tronie. Nie wiem. wielki książę miał u siebie trzech dworzan nazwiskiem Czernyszew90. ale pańską". toteż przychodził on do mnie po kilka razy na dzień. Nieustannie rozmawiałam z wielkim 90 trzech dworzan nazwiskiem Czernyszew — Czernyszew Andrzej Gawryłowicz. faworyt wielkiej księżnej Katarzyny. hrabia. Ponadto obaj byli do mnie przywiązani duszą i sercem i oświecali mnie w różnych rzeczach. Andrzej Czernyszew zaproponował Jego Cesarskiej Wysokości już po naszym ślubie. wszyscy trzej wysocy i dobrze zbudowani. że będzie nazywać mnie swoją mateczką. prezydentem tego Kolegium został w ostatnim roku swego życia. feldmarszałek i prezydent Kolegium Wojskowego od 1773 r . ale tam rzecz była trudniejsza. przez wiele lat faktycznie kierował Kolegium Admiralicji w imieniu wielkiego księcia Pawła. który mi je powtórzył.„pani narzeczony". co chciał mi przekazać. i od tej pory Jego Cesarska Wysokość nazywał mnie „jewo niewiesta" — zaś Andrzeja Czernyszewa w rozmowie ze mną — „wasz żenich" . których inaczej nie byłabym świadoma. przy jakiej okazji najstarszy Czernyszew powiedział pewnego dnia wielkiemu księciu: „Przecież ona nie jest moją narzeczoną. Czernyszew Iwan Grigoriewicz (1726—1797). hrabia. Mieli stopnie porucznika. . Kiedy przybyłam do Moskwy. Wielki książę zawierzał mu tez wszystko. Czernyszew Zachar Grigoriewicz (1722 1784). Czernyszew był bardzo zaprzyjaźniony z moim kamerdynerem Jewriemowem i tą drogą dowiadywałam się niekiedy rzeczy. Wielki książę ogromnie lubił wszystkich trzech. szambelan wielkich książąt. Starszy z Czernyszewów był kuzynem dwóch pozostałych. Byli mu najbliżsi i bardzo gorliwie mu służyli. wszyscy trzej byli synami grenadierów z kompanii pułku przybocznego cesarzowej.

jak wszyscy moi ludzie ogromnie się o mnie lękają i że narażam się na wielkie niebezpieczeństwo. w którym się znalazłam nic o tym nie wiedząc. co by to miało znaczyć. a ja także bardzo go lubiłam. Pewnego razu. które mnie zazwyczaj nudziły. Wielki książę często urządzał po obiedzie koncerty. i to bardziej jeszcze aniżeli ja. Wielki książę kocha go także. Tymczasem cesarzowa uznała za rzecz konieczną ustanowić na dworze nowy porządek dla służby. mój kamerdyner Timofiej Jewriemow odprowadził mnie na bok i powiedział. jedni przez zazdrość. raziło mnie ono niczym gromem. Zapytałam. że poradził z przyjaźni Andrzejowi Czernyszewowi. Wielki książę przejęty był ogromnie ową chorobą i nie podejrzewając niczego. ale pani nie ma do tego prawa. mieli po kolei pełnić służbę we wszystkich pokojach. wreszcie położenie. co pani nazywa dobrocią. że zarówno on.księciem o tym synku. Gdy wypowiadał to słowo. gdy podczas dworskiego balu maskowego przyszłam do swego pokoju. co mu się podoba. Odpowiedział: „Mówi pani ciągle o Andrzeju Czernyszewie i stale nim jest zajęta". który uznałam za zuchwalstwo. nagradzając mu wierność i posłuszeństwo. drudzy obawiając się skutków. — Tak — odparł — to prawda. W Pałacu Letnim Andrzej Czernyszew znów się pojawił. podczas których sam grał na skrzypcach. To. Ten usłuchał rady Jewriemowa. ażeby dla przytłumienia tych pogłosek rozgłosił. stale o niej ze mną rozmawiał. a jego rzekoma choroba trwała nieomal do kwietnia. Moi ludzie nie byli jednakowoż z tego zadowoleni. poszłam do swego pokoju. poza którym świata nie widział. nie mogłam teraz widywać go bez zmieszania. — „Więc cóż stąd — zapytałam w niewinności serca — co w tym złego? Jest moim synkiem. jakie mogły z tego dla nich wyniknąć. W czasie jednego z tych koncertów. ażeby zmienić suknię. Usługujący na dworze. pani ludzie zwą miłością. Jest do nas przywiązany i wierny". Jewriemow powiedział. Wychodził on na wielką salę . jak tez sąd moich ludzi. które mi nawet w myśli nie postało. Wielki książę może sobie robić. że jest chory. w ich liczbie i Andrzej Czernyszew.

że hrabia Devier. szambelana hrabiego Deviera. byśmy szykowali się towarzyszyć cesarzowej do Rewia91. Jednocześnie pani Czogłokow oznajmiła mi. proszę mi pozwolić wejść do pani pokoju". w którym koncertował wielki książę. W kilka dni później polecono nam.Nie usłyszy mnie pani. i że jeśli będę jej miała cokolwiek do powiedzenia. Odparłam: „Tego właśnie nie uczynię". bardzo bojaźliwie. Z nudów otworzyłam drzwi do sali i zobaczyłam na drugim jej krańcu Andrzeja Czernyszewa. Zapytałam go. Prawdę rzekłszy. podobnie jak wielu innych otaczających nas ludzi. Od czasu gdy zaczęłam chodzić do gotowalni. Dałam mu znak. Przypadkiem obróciłam głowę w przeciwną stronę i zobaczyłam za sobą. Zamknęłam drzwi do sali i wraz z hrabią Devierem wróciłam do pokoju. który rzekł „Wielki książę pyta o panią". Następnego dnia. w sali jest zbyt duży hałas. wielki książę i ja dowiedzieliśmy się. prawdę rzekłszy. u drugich drzwi mojej gotowalni. czy cesarzowa niedługo wróci. ażeby się przybliżył. W swoim pokoju me znalazłam żywej duszy. nie widziałam jej więcej niż trzy albo cztery razy. Podszedł do drzwi. w niedzielę po mszy. ja zaś byłam w pokoju trzymając drzwi wpółotwarte i tak rozmawiałam. Cesarzowej w domu nie było Pani Kruse udała się do swojej córki. 91 Rewel (dziś Tallin) . gdyż uwalniało mnie od sterczenia pomiędzy paniami cesarzowej. Powiedział: . niezbyt często tam się zresztą pojawiałam i bardzo rzadko widywałam Jej Cesarską Mość.. zaś tego samego dnia po południu zjawiła się przy mym boku pani Czogłokow. Później już dowiedziałam się. bym uwiadamiała ją o tym wyłącznie przez panią Czogłokow. że Jej Cesarska Mość zwalnia mnie od przychodzenia do jej gotowalni. bo malowano w niej wówczas plafon. rozporządzenie to bardzo mnie ucieszyło. że trzech Czernyszewów wysłano w randze oficerskiej do pułków pod Orenburgiem.Pałacu Letniego zastawioną rusztowaniami. On znajdował się za drzwiami. był mistrzem donosów i że posługiwano się nim do takich zleceń. pani Sievers.

w antyszambrze cesarzowej. panie cesarzowej oddalały się jedna po drugiej. w namiocie. wielki książę i ja. Pozostałe miejsca zajmowali książę August i pani Czogłokow. ani odjazdu ani też posiłku czy noclegu. to znaczy od rana do wieczora grano dość ostro w karty. Następnego dnia po naszym przyjeździe do Katherinenthalu życie weszło w zwykłą dworską koleinę. że razu jednego musiałam podczas tej podróży ubierać się przy piecu. położonego o czterdzieści wiorst od Rewla. innym zaś razem w drodze. Nie była to podróż przyjemna ani wygodna. w którym piekł się chleb. Stąd cesarzowa wyruszyła z całym ceremoniałem tak. Pamiętam. Po dziesięciu czy dwunastu dniach dojechaliśmy wreszcie do majątku hrabiego Stenbocka92. który stanowiła sala na wysokość piętra dzieląca 92 93 Stenbock Karol Eryk. generał szwedzki. ponieważ cesarzowa nie miała ustalonej godziny ani postoju. panowie i służba. z jakiej przyczyny nasza podróż przedłużyła się do pół do drugiej w nocy. Na każdy żart odpowiadała: „To by się nie podobało Jej Cesarskiej Mości" albo: „cesarzowa nie byłaby z tego zadowolona". gdzie pościelono mi łóżko było na pół stopy wody. dla nas rozbijano namioty albo też pomieszczano nas w izbach służebnych. Z najbłahszego i najdrobniejszego powodu przypominała o obowiązkach etykiety. hrabia. Pocztowe stacje i zajazdy zajmowała cesarzowa. w największym rozgardiaszu. Nie wiem jednak. czteroosobową karocą. nigdy tam dłużej nie przebywałam.zazwyczaj zresztą gdy tylko wchodziłam. ani myślałam jej przeczyć i niemal całą drogę przespałam w karecie. Jechaliśmy. Co do mnie. . Przez całą drogę od Petersburga do Rewla pani Czogłokow zanudzała nas i zadręczała. aby na wieczór stanąć w Katherinenthalu93. W czerwcu cesarzowa odjechała do Rewla. Przy tym żyliśmy wszyscy. Ażeby nie pozostawać sama. Katherinenthal — pałac cesarski zbudowany w 1718 r w pobliżu Rewla. my zaś towarzyszyliśmy jej.

Często bolało mnie w piersiach. przylegający do jej pokojów znajdujących się na parterze i bardzo małych. zaczęłam bowiem popadać w głęboką melancholię. 81 . bardzo już tego potrzebowałam. żona Piotra Iwanowicza Sz. Czułam się całkiem osamotniona. dama dworu cesarzowej Elżbiety.dom na dwie połowy. jak się zachowywała. jak było w jego zwyczaju. ponieważ znacznie wobec nas złagodniała. jakie zwykł budować Piotr I. Panie te nie darzyły względami pani Czogłokow i wiedziały już. Tedy z wyjątkową łagodnością zapytała mnie o przyczynę płaczu. hrabina. 95 Patrz przyp. takich. W Rewlu wielki książę upodobał sobie na czas niejaki panią Cederaparre. niezwłocznie mnie w tę sprawę wtajemniczyć. a w Katherinenthalu zaczęłam pluć krwią. znalazła mnie we łzach. On sam ten budynek zaprojektował i sam tez założył ogród. bo opowiedziała o wszystkim cesarzowej. przedstawiała całe zachowanie pani Czogłokow w sposób tak śmieszny. jeśli nie udawali się do apartamentów Jej Cesarskiej Mości. że uczyniła ją przedmiotem powszechnych żartów. wcielenie niedyskrecji. Najwidoczniej pani Czogłokow dostała reprymendę. Książę i księżna Repninowie. z jaką arogancją. ażebym opowiedziała o tym hrabinie Szuwałow94 i pani Izmajłow95. 35). nie czekając. a potem w imieniu cesarzowej zaproponowała prze94 Szuwałowa Maria Jegorowna (1708—1759). przyp. aż się jej zwierzę. Zrobiła więcej. jak bezrozumnie odnosiła się do nas w drodze pani Czogłokow. ulubionym damom cesarzowej. Prawdę powiedziawszy. a ponieważ była skora do kpin. co czynili zazwyczaj wszyscy ulubieńcy cesarzowej. nalegali. skutkiem czego puszczano mi krew. kazała bowiem rozbić wielki i wspaniały namiot. Pani Czogłokow grała z zapamiętaniem. Nie omieszkał tez. Na jej nalegania grałam wraz z innymi w faraona. (zob. przysiadła się do mnie przy kartach i pierwsza zaczęła rozmowę o tym wszystkim. Malutka hrabina Szuwałow. towarzyszący nam w tej podróży i świadomi. Gdy tego właśnie dnia po obiedzie pani Czogłokow weszła do mego pokoju. czyli do jej namiotu.

które nie wytrzymywały tam dłużej niż osiem do dziesięciu dni. Roguervick zbudowany jest na skale pokrytej grubą warstwą drobnych kamyków. Jednakże gdy tylko cesarzowa zajęła miejsce przy stole. . a my znowu me widzieliśmy nic prócz dymu. tak że gdy się przez czas niejaki stało w miejscu. spadł ulewny deszcz i przemoczył całe towarzystwo. W kilka dni po nas przyjechał do Katherinenthalu wielki kanclerz hrabia Bestużew w towarzystwie posła cesarskiego barona Preyslama. Nogi bolały mnie potem przeszło cztery miesiące. ażeby odetchnąć świeżym powietrzem. Tak się skończyła ta feta. które całkiem je zasypywały. miejscowość nad Bałtykiem w pobliżu Tallina. Damy spostrzegły. że oba cesarskie dwory postanowiły związać się sojuszem. W jakiś czas później cesarzowa wyjechała. że brak mi pieniędzy. Prosiłam o podziękowanie Jej Cesarskiej Mości za łaskawość i wraz z panią Czogłokow wyszłam do ogrodu. Poza tym Czogłokowa wręczyła mi od Jej Cesarskiej Mości trzy tysiące rubli na grę w faraona. Dzień był wyjątkowo upalny i spokojny. gdzie znów odbyły się manewry floty. rozproszyć moją hipochondrię. W kilka dni później cesarzowa wyjechała do Roguervicku96. Kolację podano na świeżym powietrzu wokół basenu. Tego dnia wielki książę pojechał na polowanie z wielkim łowczym Razumowskim. Skazańcy budujący tamę nosili saboty. by przyglądać się manewrom floty. Do portu tego towarzyszył nam poseł cesarski. jak pomiędzy nimi. Tam właśnie zatrzymaliśmy się i po tych kamykach musieliśmy stale chodzić zarówno w samych namiotach. my zaś dowiedzieliśmy się z jego słów. i powiedziały o tym cesarzowej. Obiadował 96 Roguervick. Po tej podróży wszystkich rozbolały nogi. z którego miała trysnąć woda. Po powrocie z tych manewrów dano bal w namiotach cesarzowej rozbitych na tarasie.chadzkę po ogrodzie. stopy grzęzły w kamykach. My jednak poza dymem z armat nic nie widzieliśmy. jak rzekła. aby. które ledwie zdążyło umknąć do budynków i namiotów.

tam i wieczerzał u cesarzowej w połowie drogi między Roguervickiem a Rewlem. liczącą sobie sto trzydzieści lat i wyglądającą niczym żywy szkielet. gdyż spotkała się tam ze swoim mężem. tak że musiałam kilka dni przeleżeć w łóżku. iż życzy sobie. Cesarzowa zamierzała jechać do Rygi i wiele dworskich powozów wysłano już przodem. pewien luterański duchowny. i powypisywał tam jeszcze inne podobne głupstwa. W wiele lat później przyczyna się wyjaśniła. na południowym wybrzeżu Zatoki Fińskiej przez współpracownika Piotra I Aleksandra Mienszykowa. Na początku sierpnia cesarzowa powiadomiła nas. niemniej podróży zaniechano. abyśmy. podał mu pismo i list do cesarzowej. straciła ochotę do dalszej podróży. Podczas tej kolacji do cesarzowej przyprowadzono starą kobietę. stał się własnością państwa. Wiele osób łamało sobie głowę nad przyczyną tej odmiany. mających ją zabić. W podroży tej nabawiłam się choroby gardła. co dzień 97 Oranienbaum (dziś Łomonosow) kompleks pałacowo-parkowy zbudowany w odległości 40 km od Petersburga. aby me wyruszała w tę podróż. Potem przenieśliśmy się do Petersburga. przystąpili do pobożnych praktyk. po czym ruszyliśmy w dalszą drogę. Gdy pan Czogłokow przejeżdżał przez Rygę. bowiem narazi się na wielkie niebezpieczeństwo. który powrócił z misji w Wiedniu. w którym zaklinał ją. wielki książę i ja. ofiarowany wielkiemu księciu Piotrowi Fiodorowiczowi. . gdyż wrogowie cesarstwa rozstawili po drodze zbirów. Cesarzowa kazała nakarmić ją ze swego stołu. pani Czogłokow ogromnie się ucieszyła. skąd co tydzień wyprawialiśmy się do Oranien-baumu97. Uczyniliśmy zadość jej woli i niezwłocznie zaczęły się u nas jutrznie i wieczorne nabożeństwa. Gdy Jej Cesarska Mość dostała ten list. Od 1728 r. Jednakże powróciwszy do Roguervicku cesarzowa zmieniła nagle zamiary. dała pieniędzy. Gdy powróciliśmy do Katherinenthalu. w 1743 r. Pastor okazał się szaleńcem. szalony lub fanatyk. Z Rewia ruszyliśmy wkrótce z powrotem do Petersburga.

mężczyźni zaś. przyprawiał zarówno mnie. . które dworzanom nie były miłe. jegrzy. Na obiad kawalerowie przychodzili na górę zaś wieczorami. o jakie nas zuchwale podejrzewano. Po balu wolno nam już było udać się na spoczynek do swoich domów. korytarz naszego domu służył im za kordegardę. skutkiem czego bale były nader mizerne i złe urządzone. Wymknęło mu się nawet wobec mnie: „Dlaczego jednak cesarzowa sądzi inaczej?" Odparłam. trzy moje damy dworu i moje pokojowe. Do komunii przystąpiliśmy w sobotę. pojawiali się w sali na tańcach. jak wszystkich pozostałych o śmiertelną nudę. służba dworska. od czasów Piotra I rezydencja rosyjskich monarchów. Jego Cesarska Wysokość egzercyzował ich codziennie. że nie było w tym nawet cienia rzeczy. ów zaś przekazał to Jej Cesarskiej Mości. zaś w poniedziałek odjechaliśmy na osiem dni do Oranienbaumu. oddawać się musieli 98 Carskie Sioło (dziś Puszkin). że tego nie wiem. Szambelanowie. biskup Pskowa wypytywał nas oboje każde z osobna. w getrach. miejscowość położona w odległości 24 km od Petersburga. rozstawiając tez na wartach. a nawet jego syn. a on zmieszał się nieco spostrzegłszy. co zaszło między Czernyszewami a nami. dlaczego nas do tego nakłoniono. księżna Repnin. Symeon Todorski. Mężczyźni byli pomęczeni i w przykrym humorze z powodu ciągłych ćwiczeń wojskowych. Opowiedzieliśmy mu wszystko z prostoduszną niewinnością.też słuchaliśmy mszy. co z pewnością nie mogło nam zaszkodzić. pokojowcy. Z pań prócz mnie były pani Czogłokow. podczas gdy cesarzowa wyprawiła się do Carskiego Sioła98. Po przybyciu do Oranienbaumu wielki książę uformował całą swą świtę w regiment. urzędnicy dworscy. gdzie spędzali całe dnie. adiutanci księcia Repnina. W piątek po spowiedzi wyjaśniło się. ogrodnicy. Od rana do wieczora pięć czy sześć kobiet siedziało razem nie widząc nikogo. Przypuszczam. W ogólności tryb życia. jaki wiedliśmy w Oranienbaumie. wszyscy dostali muszkiety. że nasz spowiednik powiadomił o naszych wyznaniach spowiednika cesarzowej. wbrew chęciom.

Jednakże w momencie. Pokoje te bardzo się nam spodobały. Ale znudziły mnie one. następnie zaś przenieśliśmy się do Petersburga. Wróciliśmy do Peterhofu. gdzie zajęła apartamenty. w których przemieszkaliśmy poprzednią zimę. Jednakowoż we dwa czy trzy tygodnie później udaliśmy się do Tychwina. słowem. mieszczącym się podówczas naprzeciwko cerkwi Kazańskiej. Od zamążpójścia mnóstwo czytałam. do Pałacu Letniego. gdy sadowiliśmy się do sań. Zabrałam się tedy do książek. Podróż ta trwała zaledwie pięć 99 de Sevigne (Marie de Rabutin-Chantal). gdzie przepędzaliśmy czas jak zazwyczaj. Henriada. cesarzowa zaś nie chciała wyruszyć bez niego. Pierwszą książką. zawiadomiono nas. Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne. Zamieszkiwała w nich niegdyś cesarzowa Anna. nas zaś pomieszczono w pokojach. Mogły to być m. Zaira. Była to. którą przeczytałam jako kobieta zamężna. Udawała się tam z pielgrzymką. po czym jeszcze dwa albo i trzy razy wyprawialiśmy się do Oranienbaumu.wojskowym egzercycjom. że wielki łowczy hrabia Razumowski zaniemógł na podagrę. Z końcem jesieni cesarzowa przeniosła się do Pałacu Zimowego. najweselsza i najlepiej przepędzona zima w moim życiu. pierwsze wyd. które ze sobą przywiozłam. 1726. Wszystkie dni schodziły nam na śmiechu i tańcach. Przypadkiem natrafiłam na listy pani de Sevigne99. Mahomet. była powieść pod tytułem Tiran le blanc i przez cały rok czytałam same tylko powieści. stałam się wybredniejsza w wyborze książek. 100 . Gdy je przeczytałam. służących wielkiemu księciu przed naszym ślubem. byśmy towarzyszyli jej do Tychwina. ta lektura zabawiła mnie. Potem nawinęły mi się dzieła Woltera100. że podróż zostaje odłożona. Dwa razy na tydzień dawano przedstawienia w wielkim teatrze. gdyż były w rzeczy samej bardzo wygodne. Listy. Dowiedzieliśmy się w tajemnicy. in. Co wieczór gromadził się u nas cały nasz dwór i graliśmy w najrozmaitsze gry albo też dawano koncert. Około połowy zimy cesarzowa rozkazała.

i pokojowca Villebois102. Takie odwołania 101 102 prawdop. jak mi było wiadomo. a pan Czogłokow nadal zastępował go w jego czynnościach. W powrotnej drodze przejeżdżaliśmy przez Rybacką Słobodę obok domu. Jak jednak później zobaczymy. że zaniemógł na pęcherz. który został przeniesiony do armii w randze brygadiera. Sposób ten odkryty został najpierw. który został tamże pułkownikiem. Na jej miejsce cesarzowa sprowadziła z Moskwy jej starsza siostrę.1800) Villebois AleksanderNikitycz . ale nie dostrzegłam nikogo. i to od razu po swych zaręczynach z szambelanem księciem Golicynem. Na wiosnę przenieśliśmy się do Pałacu Letniego. Matiuszkin Dymitr Michajłowicz (1725. ażeby nie tylko uśpić czujność tych argusów. a jeszcze więcej wygrywać. ale pozyskać ich przychylność. przebywali Czernyszewowie. Wpatrywałam się w okna w nadziei. co nikomu nie sprawiło zbytniej przyjemności. że ich dostrzegę. w którym. znalazł się sposób. Obowiązki jego pełnił w czasie podróży mąż pani Czogłokow. Jednym z najpewniejszych sposobów było zasiąść z nimi do faraona. oboje bowiem lubili grać. że oddalił z naszego dworu szambelana hrabiego Deviera. która poślubiła później hrabiego Matiuszkina101. Był to nadęty głupiec i grubianin. inne zaś dopiero później. nie bacząc na zakaz pani Czogłokow. którego wszyscy bali się równie jak jego żony.dni. ponieważ wielki książę i ja byliśmy im przychylni. a stamtąd pojechaliśmy na wieś. Już od początku tym się nam przysłużył. Podobnie odwołano w 1745 roku na prośbę mojej matki hrabiego Zachara Czernyszewa. bo byli to w rzeczy samej ludzie okropni. Książę Repnin udając chorobę uzyskał pozwolenie na przeniesienie się do własnego domu. w czasie zaś jej choroby odwiedzałam ją po wielekroć. Pan Czogłokow krzywo na nich patrzał. Powiedziano nam. który ożenił się później z jej młodszą siostrą. Księcia Repnina nie było z nami w tej podróży. Tej zimy zmarła na zimną gorączkę moja dama dworu księżniczka Gagarin. Bardzo jej żałowałam.

) ** Księga świętych czczonych przez kościół prawosławny (przyp. Mąż jego siostry był sekretarzem w radzie miejskiej Petersburga. to utraciwszy ludzi. co się brało z zaleceń hrabiego Bestużewa. Oto jak rzecz całą odkrył w karnawale odbywał sańmi przejażdżkę ze swą żoną siostrą i jej mężem. szwagier Jewrieinowa wziął ją do rąk i gdy tylko otworzył. Tego lata nie mając żadnego zajęcia i z powodu panujących u nas nudów zapaliłam się do konnej jazdy. wybrał sobie spośród dworskiej służby nowych ulubieńców. . jakim dziwnym zrządzeniem przypadku dowiedział się. tłum. pragnącego odseparować całkiem wielkiego księcia i mnie. który osiągnął to. Co się tyczy wielkiego księcia. Po chwili księgę przyniesiono. kiedy przypada Wielkanoc. których lubił. gdyż odziedziczyła go po swej matce. iż może odjechać. a mężczyźni stali z tyłu. że spór rozstrzygnie niezwłocznie i dość mu w tym celu posłać do aresztantów po księgę zwaną Swiatcy**. W tym czasie mój kamerdyner Jewrieinow czesząc mnie pewnego ranka opowiedział mi. cokolwiek wpadło mi w ręce. w domu zabaw cesarzowej*.miejscowość w pobliżu Petersburga. stanowiącym jej osobistą własność.) 103 Rybacka Słoboda . Była w tym również machinacja. W rozmowie powstał spór o to. Przez resztę czasu czytałam w swoim pokoju wszystko. Książę August. siostra zaś tego ostatniego zamężna była za podsekretarzem tajnej kancelarii. Kobiety siedziały w saniach. Wielki książę i ja byliśmy tym bardzo poruszeni. Czogłokowa. gdzie oznaczone są wszystkie święta i ułożony kalendarz na wiele lat naprzód. Gospodarz domu oznajmił. co sobie zamierzył. dla którego wszyscy byli podejrzani. że Andrzej Czernyszew i jego bracia przebywają w areszcie w Rybackiej Słobodzie103. roz* La maison de plaisance (przyp tłum.uważane były na dworze za dowód niełaski i były przez to dla tych osób bardzo dotkliwe. został powiadomiony w imieniu cesarzowej. Pewnego razu pojechali na przechadzkę do Rybackiej i wstąpili do rządcy tego majątku należącego do cesarzowej.

majątek A Razumowskiego o śmierci mojego ojca — książę Chrystian August zmarł w1747r 106 Santi Franciszek Matwiejewicz (1683—1764). na ósmy jednakowoż pani Czogłokow przyszła. że cesarzowa rozkazuje mi zaprzestać płaczu. wielkiego mistrza ceremonii cesarzowej. Tańczono tam i dosyć się bawiono. na co powtórzyła. Wreszcie postanowiono. czym się bardzo strapiłam. Jewrieinow prosił gorąco. wielki mistrz ceremonii na dworze cesarzowej Elżbiety. gdyż ojciec mój nie był królem. iż znajduję nader dziwnym. że powiedziałam mu. aby mi powiedzieć. że Jej Cesarska Mość uznała to. Odparłam. że dość już płakania. że nie przystoi wielkiej księżnie opłakiwać zbyt długo ojca. znaleziono potem datę świąt wielkanocnych. Gdy po raz pierwszy opuściłam swój pokój. i goście powrócili do Petersburga. który nie był królem. że następnej niedzieli mam się pokazać publicznie. a w kilka dni później szwagier Jewrieinowa opowiedział mu w tajemnicy o swym odkryciu. Pani Czogłokow oznajmiła. na którego dyskrecji nie mógł polegać. podpisany przez hrabiego Santi. W kilka dni później oznajmiono mi o śmierci mojego ojca105. żałobę zaś nosić będę przez sześć tygodni. Przez osiem dni dano mi płakać wedle woli. który napisał na księdze swe nazwisko i dzień.poznał pismo Andrzeja Czernyszewa. Zamieniłam z nim kilka najzupełniej obojętnych słów i poszłam dalej. . iż ojciec mój rzeczywiście królem nie był. że cesarzowa otrzymała od hrabiego Bestużewa papier. ażebym nie wspominała o tym ani słowem wielkiemu księciu. W połowie wielkiego postu pojechaliśmy z cesarzową do Gostilic104 na imieniny wielkiego łowczego Razumowskiego. co wy104 105 Gostilice — miejscowość koło Peterhofu. po czym wróciliśmy do miasta. że ambasadorowie nie złożyli mi kondolencji z powodu śmierci mego ojca. W kilka dni później dowiedziałam się od pani Czogłokow. spotkałam w antyszambrze Jej Cesarskiej Mości hrabiego Santi106. Przyobiecałam mu to i słowa dotrzymałam. w którym oznajmił on. co zakończyło spór. kiedy wielki książę mu tę księgę podarował.

a więc ani z nim. Pomyślał on zapewne. że nie omieszka przedstawić cesarzowej. postanowiłam wcale z nim nie rozmawiać. nie bacząc na powód. Było to najściślej prawdziwe. wielkiego kanclerza i swego przełożonego. aby mi rzec. że wyszłam po raz pierwszy i że wydałam mu się bardzo strapiona. jaki go do tego skłonił. To. jak mi rozkaże. z jaką to wypowiedziałam. Santi był Włochem. mnie zaś za nazbyt dumną.rzekłam do hrabiego Santi. gdyby korpus dyplomatyczny złożył kondolencje z okazji śmierci mego ojca. Powiedziała. przekonała panią Czogłokow. że zaprzeczam słowom hrabiego Santi. aby go skarcono. Udał się więc do hrabiego Bestużewa. w tej liczbie szambelan hrabia Nikita Panin i wicekanclerz Woroncow. iż mam go przez to w niełasce. Odrzekłam tym panom. aby mi powiedzieć. Najwidoczniej szczerość. że nic podobnego w głowie mi nigdy nie postało. mówiąc mu. Udała się rzeczywiście do Jej Cesarskiej Mości i wróciła. że jeśli hrabia Santi napisał lub powiedział. przyjęłam bowiem zasadę nie rościć sobie w żadnym wypadku najmniejszej pretensji i zgadzać się we wszystkim z wolą Jej Cesarskiej Mości. za bardzo nieroztropne. Miał zamiłowanie do wszelkiego pośrednictwa i ogromnie był przejęty swymi obowiązkami mistrza ceremonii. A oto co sądzę o tej sprawie. by ministrowie obcych państw składali mi kondolencje. że hrabia Bestużew wymusił na nim to kłamstwo i że bardzo go martwi. Odparłam. że będę mu wdzięczna za taką paradę. ze byłoby stosowne. choć winnam pamiętać przecież. że cesarzowa jest bardzo zagniewana na hrabiego Santi za to zmyślenie i że poleciła. ażeby zaś ten pan nie wplątywał mnie w swoje łgarstwa. W kilka dni później przybyło do mnie od hrabiego Santi kilka osób. postępując tak. że kłamca zawsze pozostaje kłamcą. ani z nikim innym nie mogłam mieć podobnej rozmowy. i liczył. brak zaś kondolencji powiększył . jest największym łgarzem. co powiedziała pani Czogłokow. wprawiło mnie w osłupienie. że wyrzekłam choć jedno takie słowo w tym przedmiocie. że mój ojciec nie był królem i że z tej właśnie przyczyny nie powinnam rościć pretensji do tego. Rozmawiałam z mm zawsze tak samo jak z innymi.

częstokroć bardzo ciężkie. Tamten. a przede wszystkim z obawy. Chcąc nie chcąc musiałam wraz z panią Kruse uczestniczyć w tej pięknej rozrywce. które do szaleństwa uwielbiał. a gdy już leżeliśmy w łóżkach. chętnie zatkaliby sobie uszy. Nie znał ani jednej nuty. co mu hrabia Santi powiedział bądź tez doradził. więc nie dało to wszystko innego skutku jak ten. Czasami mnie to bawiło. choć me przestała być argusem. jak to wyżej opisałam. lalek i innych dziecinnych ucieszności. ale miał dobry słuch i sądził. ze razem z nami zwodziła państwa Czogłokow. i kazał mu podpisać się pod tym protokołem. Żyliśmy jednakim trybem tak na wsi. bowiem raził je okropnie. Odpowiedź moja jednakowoż zasadzała się na szczerej prawdzie. Ci. co go słuchali. brał się do skrzypiec. Czyniła więcej. jak w mieście. Zanim jej otwo- . Na wsi wielki książę urządził sobie psiarnię i zaczął tresować psy. Hrabia Bestużew. pani Kruse zamykała drzwi na klucz i wtedy wielki książę bawił się zabawkami do pierwszej lub drugiej w nocy. ze utraci stanowisko. ze pan wielki mistrz ceremonii wyszedł na głupca. bo dostarczała wielkiemu księciu zabawek. którzy stali się wszystkim nienawistni. zawsze przykry i skory do dokuczenia mi. Wielki książę od razu po wieczerzy szedł do sypialni. a nawet bywało niedogodne całe łoże pokrywały i wypełniały lalki i zabawki. ze piękno gry na tym polega. bez wahania podpisał owo kłamstwo. aby jak najmocniej pociągnąć smyczkiem i wydobywać jak najgłośniejsze dźwięki. rzekomo w moim imieniu. czy pani Czogłokow dowiedziała się o tych nocnych zabawach. która zirytowała się moimi roszczeniami i wysłała do mnie panią Czogłokow.zapewne to strapienie. ale częściej nużyło. do tego stopnia. We dnie chowano je pod moim łóżkiem. byle ocalić siebie Wielki kanclerz przekazał dokument cesarzowej. polecił niezwłocznie zapisać to. lękając się swego zwierzchnika jak ognia. bardzo w swym zachowaniu złagodniała. Nie wiem. lecz pewnego wieczoru około północy zapukała do naszej sypialni. Po powrocie do Pałacu Letniego pani Kruse. Kiedy miał dosyć dręczenia ich. gdyby tylko śmieli.

Potem otwarliśmy drzwi. Wielki książę i ja mogliśmy więc porozumiewać się tylko ze sobą wzajem. czy to bólu głowy. co myślimy o tego rodzaju więzieniu. na które żadne z nas nie zasłużyło. pani Kruse i ja jak najśpieszniej uprzątnęliśmy łóżko i schowaliśmy wszystkie zabawki. dopóki nie zachciało mu się spać. przenikał do niej psi fetor. Ponieważ alkowę oddzielały od komory tylko deski. toteż znosiłam tę niedogodę. pod którą je umieściliśmy. by pozostawali zawsze w antyszambrze. Odeszła rozzłoszczona. ażeby mieć w zimie więcej rozrywki. wielki książę. Sam grał na skrzypcach i tańczył z nimi. pani Czogłokow zaś gniewała się okropnie. by urządzić maskaradę w moim pokoju. Ubierał swoich i moich służących i moje pokojowe w różne maski i kazał im tańczyć w mojej sypialni. kazał przyprowadzić ze wsi osiem czy dziesięć psów. Gdy się na to uskarżałam. i oznajmiła. Pod różnymi pretekstami. że do tej pory nie śpimy. wielki książę rzekł. Tu Jej Cesarska Mość za pośrednictwem pana Czogłokowa wydała surowy zakaz wstępu do apartamentów wielkiego księcia i moich komukolwiek prócz państwa Czogłokowów: kawalerom i damom naszego dworu tak samo jak i służbie nakazano pod groźbą wydalenia. Gdy znikła.rzyliśmy. ale niczego nie wykryła. Psiarnia założona została w wielkiej tajemnicy. do czego znakomicie posłużyła nam kołdra. że kazaliśmy jej czekać. co trwało do późna w noc. które pomieszczono w drewnianej komorze. Na początku jesieni zamieszkaliśmy znowu w tych pokojach Pałacu Zimowego. Wielki książę. wielki książę wrócił do swego zajęcia i bawił się dopóty. toteż wielki książę wpadł na pomysł. dzielącej alkowę mojej sypialni od wielkiej sieni za naszymi apartamentami. a myśmy spali w tym zaduchu. gdy się dowie. które zajmowaliśmy po naszym ślubie. czy zmę- . nie przekraczając jego progu i nie rozmawiali z nami po cichu. by się sekret Jego Cesarskiej Wysokości nie odkrył. W tym karnawale nie było na dworze żadnych zabaw. że cesarzowa będzie bardzo niezadowolona. iż nie ma sposobu inaczej tego urządzić. toteż szeptaliśmy we dwoje i mówiliśmy jedno drugiemu.

włączając rodzonego brata pani Czogłokow. choć ograniczony. i to w sposób taki. choć wszystkim zabroniono przekazywania nam najbłahszych wiadomości o tym. Gdy nastał wielki post. miał przejąć dowództwo nad oddziałami wysłanymi do Czech dla wsparcia Jej Cesarsko-Królewskiej Mości Marii Teresy107. zabrano mu jeszcze czterech ludzi. czynił to bowiem zawsze z prostotą odważnego i szlachetnego człowieka. to tak niezręcznie. To właśnie księżniczka Gagarin. wyśmiewając głupotę i pospolitość swej siostry i szwagra. inni też przekazywali mi je za jego pośrednictwem. nawet najbliżsi krewni Czogłokowów. Nie było nikogo. ale w stroju maskaradowym. co warte są takie zakazy. Te częste odwołania gniewały go. wyzbytego złośliwości charakteru.czenia. których lubił bardziej niż innych. co je złamią. Oznaczało to dla księcia Repnina oczywistą niełaskę. że książę Repnin. którzy nas otaczali. nie bacząc na swą chorobę. co dzieje się w mieście i na dworze. hrabiego Hendrikowa108. . pierwsza mi to powiedziała. 107 dla wsparcia Jej Cesarsko-Królewskiej Mości Marii Teresy — w czasie austriackiej wojny sukcesyjnej (1740—1748). w którym usiłowano nas trzymać. że sprawę tylko pogarszał. aby już nigdy nie powrócić. Wyjeżdżał. nigdy bowiem nikogo nie zdradził ani się komukolwiek sprzeniewierzył. ale bez wychowania i żadnej wiedzy. a jeśli uczynił. Wszyscy. kto by mi stale nie dostarczał potrzebnych i użytecznych wiadomości. że pozyskiwał sobie powszechną przychylność i pełne zaufanie. które nieskończenie wielkiego księcia bawiły. Był to człowiek prawy. w tym trzech paziów. aby się im sprzeciwić. umarł bowiem w Czechach ze zmartwienia. nie uczynił jednak ani kroku. starali się osłabić rygor tego szczególnego politycznego więzienia. mocnego. w 1748 r. 108 Hendrikow Iwan Simonowicz (1712—1784). Widać z tego. układałam się na kanapce. generał. hrabia. Dowiedzieliśmy się tej zimy. moja dama dworu. których ścisłego zachowania wymóc nie sposób. i nudziłam się śmiertelnie oglądaniem tych maskarad. ponieważ zawsze znajdzie się aż nadto tych.

Jej Cesarska Mość powiedziała przy stole. że uczynił to. że wiem o takim rozporządzeniu. Kilka dni temu. nikt prócz mnie tak nie myśli. co robię. prosił mnie jednak. że jestem straszliwie zadłużona. i dotrzymałam jej. nie może mi to być poczytane za winę. abym nie dawała poznać po sobie. że może przekazać tę odpowiedź tym. ponadto hrabina Rumiancew wciągała mnie w tysiące wydatków. to z owym podeszłam do drzwi. że co się tyczy mojej głupoty. ze nie zwiodę nikogo. a tymczasem mateczka wyjeżdżając kazała mi zapłacić za siebie 6 tysięcy. gdzie siedzieli nasi kawalerowie i nasze damy. co mu poleciłam. które uważała za konieczne. tu ze łzami w oczach dodał. Odpowiedziałam mu. jak ostro oni grają. Czogłokowowie jeszcze się nie pojawili. mnie zaś było niezbyt zręcznie wracać do tej sprawy. ponieważ dostaję na utrzymanie 30 tysięcy rubli. a komunię przyjęłam w sobotę w swoim pokoju. co zaś do mych długów. a choć mam się za bardzo mądrą. mówił.W tym poście. o co prosił. posłuszeństwo i zaufanie. sądzę jednak. niż co czym wielki książę. nosi na sobie znamię głupoty. iż jestem oczerniana przed Jej Cesarską Mością. że wszystko. jakim go dobry Pan Bóg stworzył. Nie wiem. czy przekazał. pewnego dnia około południa. że jesteśmy na domiar oczerniani przed cesarzową. choć nie było już o tym więcej mowy. gdyż każdy jest taki. że sama pani Czogłokow kosztowała mnie tego roku 17 tysięcy rubli. im zaś dłużej będę obserwowana. i ze wielce to dla mnie przykre dowiadywać się. W ostatnim tygodniu postu zachorowałam na odrę. że mówi mi to na polecenie cesarzowej. Obiecałam mu dotrzymać tajemnicy. wyszłam do pokoju. Na Wielkanoc jeszcze nie wyszłam. ponieważ moja niezwykła głupota jest wszystkim znana i że z tej przyczyny należy pilniej zważać na to. dla której zawsze żywiłam tylko szacunek. Gawędząc z tym. przy których stał szambelan Uszyn Zaczął on półgłosem rozmowę o nudzie naszego życia. co czynię ja. które przegrywałam do niej grając z nią całymi dniami w karty — sam zaś powinien wiedzieć. tym bardziej się to uwidoczni. to mc w tym dziwnego. Podczas tej choroby pani Czogło- . co go wysłali. dodając.

aby omówić z Czogłokowem sprawę budynków. Po Wielkiejnocy przenieśliśmy się do Pałacu Letniego. chcąc sprawić nam przyjemność. które tam wznoszono. kiedy byliśmy w Gostilicach na imieninach wielkiego łowczego. gdzie szklane drzwi zamknięte były na klucz tak. Jego położenie spodobało się nam w zimie. wszyscy ułożyli się do snu. który wydał mu się podejrzany. Lewaszow wstał. Gdy powróciliśmy z kolacji. który teraz. Kolacja przeciągnęła się za pomoc i kiedy powróciliśmy do domku. Domek był piętrowy Górne piętro składało się ze schodów. nie opuszczała mnie prawie wcale i starała się mnie rozerwać. Zastawszy dom pogrążony we śnie usiadł koło wartownika i nagle posłyszał jakiś trzask. Czogłokow włożył szlafrok i pobiegł na górę. w którym zostaliśmy pomieszczeni. Ten drewniany domek położony był na niedużym wzniesieniu koło górki sankowej.kow. trzeci zaś zajęła pani Kruse. Cesarzowa na 25 tegoż miesiąca zaprosiła tam ambasadora dworu cesarskiego barona Breitlacka. spaliśmy w jednym. udającego się do Wiednia. . Natychmiast poszedł obudzić Czogłokowa. salonu i trzech pokojów. powiedział mu. drugi służył za gotowalnię wielkiemu księciu. Zobaczył. choć była brzemienna i miała niedługo zlegnąć. a stamtąd w końcu maja na święto Wniebowstąpienia pojechaliśmy do hrabiego Razumowskiego do Gostilic. aby obejrzeć dom z zewnątrz. że musiał wyłamać zamki. że fundament domu osiada i ze trzeba zarządzić. tam nas właśnie pomieścił. którą bardzo lubiłam. ze od dołu budynku odpadały duże kamienne bryły. moje damy dworu i moje pokojowe. obudził nas i powiedział. trzask ten powtarzał się już kilkakroć. gdzie spaliśmy. słońce już wzeszło. ponieważ pod domem nie ma fundamentu. aby opuścili go wszyscy. Na dole pomieścili się Czogłokowie. Spędził on w Gostilicach wieczór i wieczerzał z cesarzową. że odkąd objął wartę. Wartownik powiedział mu. Około szóstej rano przyjechał z Oranienbaumu pewien sierżant gwardii nazwiskiem Lewaszow. którzy tam śpią. To dziecko zaraziło się ode mnie odrą. abyśmy jak najszybciej wychodzili. Miałam wtedy małą kałmucką dziewczynkę. Dotarłszy do pokoju. ściągnął zasłonę.

jaki powoduje spuszczany na wodę statek Upadłyśmy obie na podłogę. która tam z nią przebywała. ten zaś spadł na znajdujące się w pokoju łóżko Wiele cegieł spadło na wezgłowie i ciężko raniło ją i pannę. Na parterze znajdowała się także mała kuchnia — spało tam kilku służby i troje ludzi zginęło przywalonych przez piec. znalazłam się w sieni. Kilku ludzi weszło na górę po deskach i belkach. że wyjdę za nim. Podniósł mnie i wyniósł z pokoju Przypadkiem rzuciłam okiem na górkę sankową przedtem sięgała pierwszego piętra. ledwie się jej dobudziłam i z trudem wytłumaczyłam. gdy zawalił się piec. Było to jednak mc w porównaniu z tym. a także. Powiedziałam Czogłokowowi. że dom został zbudowany jesienią . ale ledwie zdążyła ze swego pokoju przejść do następnego. moja dama dworu. Ludzie ci co do jednego zginęli pod gruzami domu. bo się zawaliły. ci następnym i w ten sposób. Ledwieśmy tam weszły. który przewrócił ekran. Lewaszow dotarł ze mną do schodów. Lewaszow podał mnie stojącym najbliżej. co działo się pomiędzy fundamentami domu a parterem. Poszłam ją obudzić spała bardzo głęboko. ze trzeba opuścić dom Pomogłam jej ubrać się. Wśród najciężej poszkodowanych była również księżniczka Gagarin. Wszystko wzięło się stąd. rozległ się straszliwy łoskot podobny temu. Gdy ubierałam się w pośpiechu. co działo się dookoła Widziałam. Kiedy była gotowa. przeszłyśmy za próg drzwi i znalazłyśmy się w salonie. więc odszedł. Chciała ona wydostać się z domu tym samym co inni sposobem.Wielki książę wyskoczył z łóżka. Znalazłam się poza domem i zaczęłam przyglądać się temu. chwycił szlafrok i uciekł. jak z domu wydostawali się okrwawieni ludzie. W tej samej chwili jednak w drzwiach wiodących na schody i znajdujących się naprzeciw nas pojawił się Lewaszow. skąd wyniesiono mnie na łąkę. Ujrzałam tam wielkiego księcia w szlafroku. śpiącej w sąsiednim pokoju. podawana z rąk do rąk. spało tam szesnastu robotników doglądających sankowej górki. po których wszedł. przypomniałam sobie o pani Kruse. teraz zaś była od niego wyżej co najmniej na arszyn. jak niektórych wynoszono. ale schodów już nie było.

Musiał potem odjechać na Ukrainę i odjeżdżając nakazał rzadcy z Gostilic. ze nie stało się nic wielkiego. Polanski109. Dlatego właśnie ten przyjazd był swego rodzaju wydarzeniem. Już od dawna nie przyjeżdżał do Rosji żaden kawaler maltański. ze się zastrzeli. Mój przestrach bardzo się cesarzowej nie spodobał i dąsała się na mnie o to. gdy się tylko dowiedział. Gdy nastała odwilż. Opłaciłam to wszystko kilkoma sińcami i okropnym przestrachem.w wielkim pośpiechu. mieszkająca w innym domu. naczelny dowódca floty rosyjskiej. a w kilka tygodni później przenieśliśmy się do Pałacu Letniego. ponieważ szpeciły westybul. Wszyscy byliśmy tak wystraszeni. a cały budynek zaczął zsuwać się w stronę górki. cesarzowa. ponieważ nic takiego nic uczynił. Widocznie mu to jednak wyperswadowano. . że przez ponad cztery miesiące każde trzaśniecie drzwi przyprawiało nas o drżenie. umieszczając je pionowo w westybulu. Za fundament miał cztery rzędy nie wypalonych cegieł. i my także. nie bacząc na zakaz architekta. my zaś następnego dnia powróciliśmy do Petersburga. od 1759 r. kapitan okrętu 109 Polanski Andrzej Iwanowicz (ok 1700-1764). Rządca jednak. a ponieważ pragnęła pomniejszyć niebezpieczeństwo. Nie pamiętam tego dokładnie. Wielki łowczy szlochał i rozpaczał. które się na skutek tego rozsunęły w różne strony. cały budynek osiadł na czterech rzędach cegieł. Był to A. Na parterze architekt ustawił dwanaście belek. Tego samego dnia. wszyscy. kazał natychmiast wynieść belki. ze w tym mniej więcej czasie przyjechał do Rosji kawaler Sacromoso. Przydzielono mu w tym celu do towarzystwa wytrawnego oficera floty. co w Petersburgu i Kronsztadzie było godne widzenia. admirał. Kawalera przyjęto jak najlepiej i pokazywano mu wszystko. powiadał. gdy tylko minął pierwszy strach. powtarzali. aby do jego powrotu nie pozwolił ruszać tych dwunastu podpór. ze mamy zamieszkać w owym domku. na której się oparł. na skutek czego puszczono mi krew. ale wydaje mi się. wezwała nas do siebie. a w ogóle obcokrajowcy rzadko nawiedzali wówczas Petersburg.

do której nieznacznie wsunęłam swój bilecik. Nikt tego nie spostrzegł. Gdy zobaczył mnie za swym krzesłem. że zabroniono mi pisać do niej i do kogokolwiek innego pod pretekstem. które układa Kolegium Spraw Zagranicznych. Zawiadomiłam. czy nikt tego nie zauważył. Wzięłam jednak bilecik i wsunęłam go za prawą rękawiczkę. nigdy nie dając poleceń co do treści listu. zwłaszcza stojący w pobliżu Czogłokowowie. ponieważ kolegium wie lepiej. że Ołsufiewa uznano niemal za przestępcę. co mi przystoi pisać. człowieka wskazanego mi przez Sacromoso. i czekałam z niecierpliwością i niepokojem stosownej chwili. Podczas pierwszego koncertu u wielkiego księcia zaczęłam krążyć wokół orkiestry i zatrzymałam się za krzesłem skrzypka solisty d'Ologlio. szeroko rozwierając przy tym kieszeń. . Jego uczynek okropnie mnie przeraził. odeszłam potem w inną stronę i nikt niczego me zauważył. Wróciwszy do swego pokoju znalazłam w rękawiczce zwiniętą karteczkę (Saciomoso uwiadamiał mnie w niej. wsunął mi w dłoń maleńka karteczkę mówiąc szeptem: „To od pani matki". moje zaś odpowiedzi docierały tą samą co poprzednio drogą i nigdy nikt nie powziął tu żadnego podejrzenia. pytała o jego powody i pragnęła wiedzieć. Pochylając się nad moją ręką. a wewnątrz bilecik od mojej matki która zaniepokojona moim przymusowym milczeniem. a później admirał Saciomoso został nam przedstawiony. które prosiłam pomieścić w liście do mojej matki. o które prosiła. Zwinęłam swój bilecik tak jak ten. aby go przekazać. Przekazałam jej również wiele innych wiadomości. Podczas swego pobytu w Petersburgu Sacromoso przekazał mi jeszcze dwa albo trzy bileciki tej samej treści.liniowego. jakby mimochodem wyciągnął z kieszeni chustkę. który mi doręczono. iż nie przystoi rosyjskiej wielkiej księżnej pisać innych listów niżeli te. że oczekuje na odpowiedź przez pewnego włoskiego muzyka uczestniczącego w koncertach wielkiego księcia). co się ze mną dzieje. ponieważ przysłałam mu kilka linijek. Odpowiedziałam na wszystkie jej pytania oraz zawiadomiłam. Umierałam ze strachu. a pod którymi winnam się tylko podpisywać.

panną Koszelew. żądał przerwania gry. rozmawiając z panią Czogłokow. że wszystko to jest zwyczajnym oszczerstwem. tuż nad brzegiem morza. widząc cesarzową tak zagniewaną.Z Pałacu Letniego przenieśliśmy się do Peterhofu. W Peterhofie zobaczyliśmy pewnego razu przez okno wychodzące na morze. składając na żonę jego obowiązki. że ona niczego nie widzi. ze pozwala jej natychmiast rozwieść się z mężem. rozkazała jednocześnie wybadać pannę. umyślił sobie. złościł się. aby się ze mną hazardować. która była pierwszą pokojową cesarzowej. że wszystkie te wędrówki stąd się brały. Cesarzowa wezwała panią Czogłokow i oświadczyła. Gdy wygrywałam. Pani Czogłokow. która zaszła z nim w ciążę. jaka by mogła być przyczyna tych częstych wędrówek. Wróciła . Kiedy jednak przegrywał. którego ona uwielbia do szaleństwa. że pani Czogłokow wpadła we wściekłość. sądziła w pierwszej chwili. dowiedziawszy się. istniejącym jeszcze wtedy budynku Piotra Pierwszego. Wróciła rozpromieniona. że państwo Czogłokow krążyli nieustannie między górnym pałacem a Montplaisir. Tutaj wielki książę z nudów grał co dzień ze mną po obiedzie w l'hombre a deux. Pomieszczono nas na górze w starym. że nie będzie to przykre dla Jej Cesarskiej Mości. że go zwalnia. Powiedziała. oszukuje ją. co sprawiło. że jego nocny czepek stanie za 10 tysięcy rubli. która nigdy nie była przychylna ich małżeństwu Oświadczyła także. podczas gdy ta panna. iż doszło do cesarzowej. bym natychmiast płaciła. Zaciekawiło nas. zadał. przyjaciółka jej męża. że pewnego dnia ustaliliśmy. że jej mąż. że me pozwoli panu Czogłokowowi pozostać przy nas. na równi z panią Kruse. Pani Kruse poszła. wpadał w furię i zdolny był przez kilka następnych dni dąsać się na mnie o to Taka gra wcale mnie nie bawiła. który podówczas przebudowywano. ze pan Czogłokow wdał się w miłosną intrygę z jedną spośród dam dworu. Ponieważ jednak nie miałam grosza. a gdy przegrywałam. niemal mieszka wraz z nią. Ta przyznała się do wszystkiego. lecz Jej Cesarska Mość. gdzie mieszkała cesarzowa. by się o to wywiedzieć u swej siostry. Pamiętam.

ponieważ pilnowano nas mniej niż kiedykolwiek.Wstawałam o trzeciej rano i sama ubierałam się od stóp do głów w męski strój. Rozdzieleni w miłości. choć nie w takiej jak dawniej estymie. mówiąc. Błagała na kolanach Jej Cesarską Mość. tak się dobrze w tej okoliczności zachowała. A oto mój tryb życia w Oranienbaumie. my zaś z godziny na godzinę dowiadywaliśmy się. że wszystko swemu mężowi wybaczyła i pragnie z nim pozostać przez miłość dla dzieci. Rozmaite sceny tego rodzaju rozgrywały się pięć czy sześć dni. ze rozbroiła zagniewaną cesarzową. co się dzieje. Żona wybaczyła mężowi. ponieważ odwołana została tylko panna. powiedziała mu parę słów prawdy. tak była nieugięta i wielkoduszna. Mój stary strzelec już mnie oczekiwał z fuzją. że byłoby to dla mej hańbą i większym jeszcze nieszczęściem. Pogodzili się ze względu na gromadkę dzieci. ażeby 110 Szepielew Dymitr Andriejewicz (1681—1759) wielki marszałek dworu. . pozostali ze sobą z wyrachowania. a przy tym cierpiała tak szczerze. wielkiego marszałka dworu Szepielewa110. słowem. jak oczekiwaliśmy. że ci ludzie zostaną odwołani. że teraz we wszystkich pomieszczeniach dworskich zbadano sufity i stropy i kazano naprawić je wedle potrzeby. pannę powieziono w inną. używając wszelkiego wpływu. Czogłokowowie zaś zostali.do domu i jęła wymyślać mężowi. których był ojcem. Przygoda w Gostilicach była taką przestrogą. której kazano jechać do wuja. Ten padł na kolana i błagał o przebaczenie. a potem uklękła wraz z nim przed cesarzową. wszyscy spodziewali się. w lewym i prawym skrzydle niewielkiego budynku. Oznaczony został dzień naszego wyjazdu do Oranienbaumu i kiedy my wyruszyliśmy w jedną stronę. by nie podawała jej męża w osławę na dworze. bo zawezwała swego męża przed oblicze Jej Cesarskiej Mości. Uczyniła więcej. ale dawnej zgody już między nimi nie było. Udała się do cesarzowej mówiąc. Jednakże nie stało się tak. błagając o wybaczenie mu w imię swych sześciorga dzieci. ażeby ją ułagodzić. W Oranienbaumie zamieszkaliśmy tym razem w samym mieście.

że postanowiła z okazji tej podróży powiększyć moje zasoby bielizny. ruszaliśmy dalej razem. Pod jesień wróciliśmy do miasta. Przez dwadzieścia cztery godziny nic nie jadłam. że na zimę pojedziemy do Moskwy. wracałam do domu i przebierałam się do obiadu. Po obiedzie była pora odpoczynku. ponieważ zawsze musiał mieć ze sobą śniadanie i Bóg jeden wie co jeszcze. że potrzebuję odpoczynku i diety. Zrozumiałam. Takie pouczenia czy tez rozrywka nie spodobały się najwidocz111 Nie wiadomo które ze znanych sześciu dzieł Brantome'a Katarzyna miała na myśli czy rzeczwiście dziesięć tomów Pamiętników czy też najbardziej rozpowszechnione Żywoty pań swawolnych. każdy polował i strzelał osobno. . spałam zaś przez dwie noce tyle. Zabieraliśmy też ze sobą wyżła. Często przepływaliśmy kanał i w rezultacie kilka razy silny wiatr znosił naszą łódkę na otwarte morze. Pani Kruse oznajmiła mi. który na dwie wiorsty sięgał w morze. którą przewoził nas rybak. jak powiedziała. które mnie bardzo zajęły. kazała kroić bieliznę w moim pokoju.towarzyszyć mi w drodze nad morze do rybackiej łódki. pierwsze wyd. z fuzją na ramieniu. Strzelałam do kaczek w szuwarach nad brzegiem morza po obu stronach przechodzącego tamtędy kanału. 1660. 112 Hardouin de Beaumont de Perefixe Historie de Henry le Grand. przechodziliśmy przez ogród. Pieszo. że mnie tym zajmie. ile tylko mogłam. Przedtem przeczytałam Życie Henryka IV według Perefixe'a112. po czym wróciłam do poprzedniego trybu życia i czułam się bardzo dobrze. jakim sposobem ze sztuki płótna powstają koszule. Pamiętam. że czytałam w tym czasie pamiętniki Brantome'a111. Sądząc. gdzie powiedziano nam. Po sześciu czy siedmiu dniach tak przepędzonych poczułam wielką gorącość i ból głowy. zobaczyła. a wieczorem wielki książę muzykował albo też wyjeżdżaliśmy konno. a jeśli nie. Wielki książę zjawiał się w godzinę albo dwie później. pijąc wyłącznie zimną wodę. abym. O godzinie dziesiątej a czasem nawet i później. wsiadaliśmy do łódki. Jeśli się spotykaliśmy.

znała genealogię ojców. tajny radca dworu. matek. i dlatego na początek niezbyt jej ufać. by mnie zawiadomić. jest teściową pierwszego urzędnika przy hrabi Bestużewie — radcy Pugowisznikowa114. wiedziała wszystko o czterech lub pięciu pokoleniach w każdej rodzinie. co działo się w Rosji przez ostatnie sto lat. babek. Że jest to osoba rozumna i pogodna. krewnych po mieczu i kądzieli wszystkich dokoła. uchodzi jednak za bardzo sprytną. której nigdy dotąd na oczy nie widziałam. że ta pani. Zasięgnęłam języka u mojej wyroczni. że Jej Cesarska Mość uwalnia od służby przy mojej osobie panią Kruse. mówiła i opowiadała z inteligencją. dziadków. Inteligencja i sposób bycia tej kobiety bardzo mi odpowiadały i gdy się nudziłam. wyciągałam ją na pogawędkę. . Pugowisznikow Iwan Osipowicz (1710-1780). szambelana Sieversa. co powiedziała cesarzowej. Timofieja Jewrieinowa. że najbardziej niewinne słowa i uczynki mogą być w najróżniejszy sposób przedstawione. rozmowna. gdy odkryto niewierność jej męża. Spostrzegłam bez przykrości. i to dla powodów nieznanych. Nie wiem. urzędnik Kolegium Spraw Zagranicznych . wiedząc. znała wszystkie anegdoty dawnych i obecnych czasów. i dowiedziałam się od niego. ponieważ jednak i ona bardzo często odwiedzała apartamenty Jej Cesarskiej Mości. była w jak najgorszym usposobieniu. Jej bystra twarz spodobała mi się od pierwszego wejrzenia. Na imię miała Praskowia. która przenosi się do swego zięcia. od nikogo zaś prócz niej nie słyszałam tak wiele o tym. Od początku pokazała się z najlepszej strony była towarzyska. więc należy dopiero zobaczyć. Tu 113 114 Władysławlewa Praskowia Nikiticzna dama dworu. Z Pałacu Letniego przenieśliśmy się do Zimowego. lecz pewnego razu po obiedzie przyszła do mnie. że nie podobały jej się bardzo postępki i słowa pani Czogłokow. Była to kobieta postawna i z najlepszym wzięciem. Następnego dnia jej miejsce zajęła pani Władysławlew113. która potem. jak się będzie zachowywała. należało się jej do pewnego stopnia wystrzegać.niej pani Czogłokow. do czego zawsze była skora.

Jej Cesarska Mość wraz z całym dworem była na ślubie i zaszczyciła nowo zaślubionych odwiedzinami. odesłano do Francji. że przez wzgląd na dawną znajomość powróci do łask i do zażyłości z cesarzową. Zbliżyłam się. minął jednak miesiąc czy dwa. gdy opuściła ona Rosję wraz ze swym małżonkiem. gdy graliśmy w pokojach cesarzowej. Od pierwszych dni jej pobytu przewidywałam. za panowania Piotra II115. Pewnego wieczoru. bardzo się jednak zawiodła. gdy w apartamentach cesarzowej grano w karty. żona Karola Fryderyka (1700-1739). co się stanie. matka Piotra III. cesarz rosyjski w l. ale długo to nie potrwa. Pani l'Annois. jak ta osoba wszędzie chodzi za cesarzową. sądząc widocznie. Jej Cesarska Mość wedle swego zwyczaju przechadzała się między pokojami.prezentowała się nam pani La Tour l'Annois. najstarszą córką Piotra II. Pani Czogłokow spostrzegłszy to powiedziała: „Proszę spojrzeć. wyjechała z księżniczką Anną Piotrowną116. Mogłoby się wydawać. Pani l'Annois spodziewała się. Domyśliłam się. i teraz wyjaśnię dlaczego. Po śmierci tej księżniczki pani l'Annois powróciła do Francji. towarzyszyła jej krok w krok. a teraz znów przyjechała do Rosji. Pewnego wieczoru. i rzeczywiście. aby do takiego zbliżenia nie dopuścić. o co chodzi. bowiem wszyscy od razu się zjednoczyli. obdarowawszy. zobaczyłam hrabiego Lestocqa. damą dworu cesarzowej. Tej zimy hrabia Lestocq ożenił się z panną Mengden. 116 Anna Piotrowna (1709—1768) córka Piotra I. aby zamienić z nim parę słów. że są w wielkich łaskach. nigdzie długo nie zabawiając. która znajdowała się u boku cesarzowej w czasie jej pierwszej młodości i. cesarza Rosji. że sprawi jej przyjemność. aby tu pozostać albo uzyskać różne dobrodziejstwa od Jej Cesarskiej Mości. księcia Holsztynu. a wtedy powiedział półgłosem: „Proszę 115 Piotr II Aleksiejewicz (1715-1730) wnuk Piotra I. oduczy się wkrótce upędzać za nią". . a po pewnym czasie. 1727-1730. zaczęto ją odsuwać. a wszystko się odwróciło. księciem Holsztynu.

w którym prosił mnie on o różne rzeczy. powiedział: "czy pani wie. tą samą drogą. Sądziłam. Było to w piątek. jaką dotarł do mnie jego list. żeby się pani do mnie nie zbliżała. krewnym Jewrieinowa. gdzie mam ten bilet schować. ochmistrz dworu wielkoksiążęcego. było tylko wiadome. że zbadanie tej sprawy powierzono generałowi Stiepanowi Apraksinowi117 i Aleksandrowi Szuwałowowi118. Wielki 117 118 Apraksin Stiepan Fiodorowicz (1702-17558). W połowie grudnia wyjechaliśmy do Moskwy. Przez ową garderobianą kupiłam sobie srebrne pióro i kałamarz. gdzie razem spędzili wieczór. Ustalono. Pomyślałam. że żartuje. Pewnego dnia moja garderobiana. czego był żądał. . że tej nocy aresztowano hrabiego Lestocqa z żoną i przewieziono do fortecy jako więźniów stanu?" Nikt nie znał powodu. aby nie zapomnieć zawartych w nim próśb. i zapylałam.się do mnie nie zbliżać. Czernyszewów przeniesiono do twierdzy. Odpowiedział mi: „Nie żartuję i powtarzam poważnie. posłałam mu to. Nie wiedziałam. do domu należącego do cesarzowej. przyniosła mi list od Andrzeja Czernyszewa. zaś kładąc się spać wyjmowałam stamtąd i chowałam w rękaw. Od dawna zabroniono mi wszelkiej korespondencji z moją matką. bo jestem podejrzany i należy trzymać się ode mnie z daleka". Najstarszemu z trzech braci udawało się czasem spić strażników. Za dnia list trzymałam w kieszeni. a potem w dogodnej chwili spaliłam bilecik sprawiający mi tyle kłopotu. Dziewczyna widziała go u swego narzeczonego. że się upił. jestem podejrzany". Wreszcie odpowiedziałam na ten list. rozebrawszy się wsuwałam go do pończochy za podwiązkę. i odeszłam. Był zmieniony na twarzy i bardzo rozczerwieniony. hrabia. zwanego Pałacem Smolnym. Finka zaręczona z jednym służącym ze dworu. tak że mógł wyjść do miasta. W niedzielę rano Timofiej Jewrieinow. co by to miało znaczyć. do przyjaciół. nie chciałam go jednak spalić. feldmarszałek Szuwałow Aleksander Iwanowicz (1710—1771). czesząc mnie. że dwór wyjedzie do Moskwy 16 grudnia.

W dzień Bożego Narodzenia wybraliśmy się na mszę i już schodziliśmy z. gdy uwięziono go w fortecy.e schodów zmierzając do karety. Byliśmy okropnie głodni. w tym właśnie czasie. W Moskwie zajmowaliśmy te właśnie pokoje. przez pierwszych jedenaście dni usiłował zamorzyć się głodem. będąca przy mojej osobie. po czym został zesłany na Syberię. kiedy wyjechaliśmy z Petersburga. który mógłby złożyć przeciw niemu zeznania. i rozmawiałam z siedzącymi na przedzie. Aby dotrzeć stamtąd do wielkiej dworskiej cerkwi. Lestocqowi zadano tortury.książę i ja jechaliśmy w dużych saniach. W dzień wielki książę z Czogłokowem przesiadał się do mniejszych sań. toteż przez całą dobę siedzieliśmy w Twerze bez koni i bez jedzenia. a wszyscy ubolewaliśmy nad tym wypadkiem. Pamiętam. księżniczka Gagarin. Oskarżono go o to. Jego szwagierka. że hrabia Lestocq. Nocą ruszyliśmy w dalszą drogę i przyjechaliśmy do Moskwy na dwa albo trzy dni przed Bożym Narodzeniem. Pierwsza czekająca nas nowina była taka. opowiadał mi wtedy. który wybornie nam smakował. kawalerowie zaś z naszej świty na przedzie. lecz że później nakłoniono go do spożycia posiłku. otrzymał rozkaz udania się do Hamburga w charakterze ministra Rosji z pensją czterech tysięcy rubli. gdzie zabrano dla jej świty wszystkie konie i całą żywność przygotowaną dla nas. wylała wiele łez. których nigdy nie osłanialiśmy. jak szambelan. że otrzymał tysiąc rubli od króla Prus za popieranie jego interesów oraz o otrucie niejakiego Oettingera. który wprost szczypał w nos. książę Aleksander Trubeckoj. w których mieszkałam z moją matką w roku 1744. trzeba było objeżdżać karetą cały pałac. że cesarzowa zwalnia nas od tej powinności ze względu na wielkie zimno. że szambelan naszego dworu. Pod wieczór Czogłokow zdobył dla nas smażonego sterleta. W pierwszym okresie pobytu w Moskwie musiałam . a ja zostawałam w wielkich saniach. książę Aleksander Golicyn. gdy zawiadomiono nas. gdyż było wtedy dwadzieścia dziewięć stopni mrozu. Uznane to zostało za wygnanie. Podczas tej podróży cesarzowa wyprzedziła nas w Twerze.

z czego należałoby wnosić. przychodzili do nas. przynajmniej raz na tydzień. że udzielili mi tej wiadomości. Wydano ją za mąż i nie było o niej więcej mowy. było najwidoczniej to. a wtedy powiedział mi pewnego dnia: „Dam pani coś. myć tym twarz. Nie wymieniając ich z nazwiska powiedziałam o tym wielkiemu księciu. że cesarzowa rozkazała przyśpieszyć ślub mojej garderobianej. Rzeczywiście oliwa Falka oczyściła mi twarz i mniej więcej po dziesięciu dniach mogłam pokazać się publicznie. Bałam się śmiertelnie. że stan cesarzowej jest bardzo ciężki. Jedyną przyczyną.pozostawać w swoim pokoju ze względu na krosty. kazał rozpuścić w filiżance wody jedną kroplę i od czasu do czasu. że okazywałam przychylność tej dziewczynie tęgiej i wesołej. że zostaną mi po nich ślady. w jaki sposób i przez kogo dowiedzieliśmy się. Pewnego rana Jewneinow powiedział mi. cesarzowa poczuła się źle z powodu silnej kolki i była bardzo cierpiąca. która bawiła mnie umiejętnością przedrzeźniania wszystkich. który dał mi środki kojące i mnóstwo innych. Nie odniosło to jednak żadnego skutku. że kanclerz Bestużew i generał Apraksin całą poprzednią noc spędzili w pokoju Czogłokowów. u nas obiadowali i wieczerzali. które gęsto pokryły mi twarz. Kazałam wezwać medyka Boerhave'a. Czogłokow i jego żona byli posępniejsi niż kiedykolwiek. Wyjął z kieszeni mały flakonik oliwy. mających usunąć z twarzy te krosty. a w sposób szczególnie udatny pani Czogłokow. Pani Władysławlew i Timofiej Jewrieinow szepnęli mi o tym na ucho. Wkrótce po naszym przyjeździe do Moskwy (1749) dowiedziałam się od pani Władysławlew. abym nikomu nie mówiła. podczas którego nie urządzano żadnych zabaw ani festynów. . dla której postanowiono wydać ją jak najszybciej za mąż. prosząc usilnie. którego ta wiadomość bardzo zaniepokoiła. My też o tym nie mówiliśmy ani też nie śmieliśmy wysłać nikogo z zapytaniem o zdrowie Jej Cesarskiej Mości. Finki. W połowie karnawału. Falka. ponieważ natychmiast zaczęto by nas wypytywać. co na pewno pomoże". ale nie wspomnieli o tej chorobie ani słówkiem.

że nie przysłaliśmy ani razu z zapytaniem.że jest chora. ze nic pani nie wiedziała? Hrabina Szuwałow powiedziała Jej Cesarskiej Mości. że z nią o tym rozmawiałam. że skoro tylko Czogłokowowie mieli prawo powiadomić nas o tym. W kilka dni później w pewien dzień galowy cesarzowa po- . (Gdy po około dziesięciu dnach cesarzowa poczuła się lepiej. iż ani ona. a wówczas osoby wymienione lub podejrzane niewątpliwie zostałyby odwołane ze swych stanowisk albo zesłane. Odpowiedziała mi: „Jakże pani może mówić. a nie wiedząc niczego. ze cesarzowa bardzo jest poirytowana na wielkiego księcia i na mnie widząc. że nie przyszła na wesele i tylko stroiła narzeczoną w swe brylanty (zaszczycała tym zazwyczaj wszystkie swoje damy dworu) siedząc na łóżku i ledwie spuściwszy zeń nogi. że bardzo to dziwne mieć do kogoś pretensję o to. więc wypytywałam ją o szczegóły choroby". że Jej Cesarska Mość jest jeszcze słaba i nie wychodzi. nie mogliśmy wyrazić naszego współczucia. wyraziłam ubolewanie dla stanu Jej Cesarskiej Mości i powiedziałam. że ją samą biorę na świadka. W dwa dni później pani Czogłokow wszedłszy rano do mojego pokoju powiedziała mi w obecności pani Władysławlew. bądź też wezwane do tajnej kancelarii inkwizycji państwowej. Przy stole znalazłam się obok hrabiny Szuwałow. że rozmawiała pani z nią o tej chorobie przy stole". Pani Czogłokow odeszła gderząc. ponieważ powiedziała mi. Powiedziałam pani Czogłokow. jak niewiele troszczyliśmy się o nią w chorobie i dowiedziawszy się. której bano się bardziej niż ognia. jeśli w swej niewiedzy zaniedbaliśmy czegokolwiek. że Jej Cesarska Mość czuje się jeszcze tak słaba po swej okropnej chorobie. jest wyłącznie ich winą a nie naszą. wyprawiono na dworze wesele jednej z jej dam dworu. że tak się do tego odniosłam. Kiedy hrabina Szuwałow powiedziała mi pierwsza o tej chorobie. czego wiedzieć nie mógł. Odparłam: „To prawda. Powiedziała mi ona. że cesarzowa z przyjemnością dowie się. jak się czuje. że głęboko jej współczuję. ulubienicy cesarzowej. ani jej mąż nie zająknęli się wobec nas ani słówkiem o chorobie Jej Cesarskiej Mości. zaś pani Władysławlew powiedziała mi. Hrabina Szuwałow rzekła.

że ani Czogłokow. generałem Stiepanem Apraksinem. dziewięć tomów in quarto119. Gdy bawiliśmy w Moskwie. ponieważ Bestużew był zbyt mądry. że te dyżury nie są wcale potrzebne i tylko mi przeszkadzają. Przychodziły. że pan Czogłokow zaprzyjaźnił się bardzo z kanclerzem hrabią Bestużewem i jego wiernym przyjacielem. można było pomyśleć. stały. Dałam do zrozumienia pani Władysławlew. że hrabia Bestużew radził się go w najtajniejszych sprawach. ustała i Czogłokow stał się zawziętym wrogiem swoich niedawnych przyjaciół. z jakiego powodu.HISTORIE GENERALE d'Allemagne. Cesarzowa wysłuchała mnie bardzo łaskawie i. Pokoje miałam od ulicy. ani jego żona nie powiedzieli nam o jej chorobie i dlatego nie mogliśmy okazać jej naszego współczucia. co było oczywiście niemożliwe.deszła do mnie. powiedziałam jej. W pierwszym tygodniu wielkiego postu Czogłokow przystąpił do wypełniania pobożnych praktyk Wyspowiadał się. Czytałam po jednej części tygodniowo. a ja. Jednakże mniej więcej w połowie naszego pobytu w Moskwie ta niezwykła zażyłość nagle. korzystając z dogodnej chwili. Cały dwór mówił. a jego okna wychodziły na niewielki dziedziniec. 1748. ale spowiednik cesarzowej zakazał mu przystąpienia do komunii. a poza tym nader mi jest nieprzyjemne bliskie sąsiedztwo wielkiego księcia i to. przestała ufać państwu Czogłokow tak jak dawniej. jak mi się wydało. 119 Barre. Kiedy siedziałam nad książką. kanonika od SteGenevieve. aby słuchać rad takiego aroganta i głupca jak Czogłokow. . Wkrótce po przyjeździe do Moskwy zaczęłam z nudów czytać Historię Niemiec ojca Barre'a. w równolegle położonych pokojach mieszkał wielki książę. wydawało się przez pewien czas. potem wychodziły wedle swego widzimisię. ze stało się to na polecenie Jej Cesarskiej Mości z powodu jego przygody z panną Kosze-lew. to druga. potem czytałam dzieła Platona. to jedna. gdy się go słuchało. do mego pokoju przychodziły pokojowe. pierwsze wyd. Stale u nich bywał i. nie wiem.

stanowiącym ostatni pokój moich apartamentów. Gdy któryś z psów okazywał znużenie albo uciekał. Otwarłam drzwi i zobaczyłam wielkiego księcia. chodząc po pokoju. miast wzbudzać w wielkim księciu litość tylko go podjudzały. ani za dnia. znajdowała się obok pokoju. nieznośnym. wydobywał z nich takie dźwięki. z powodu których ani rankiem. gdzie mianowano go kapitanem. że pozostawała tylko ucieczka. szczeniaka angielskiej rasy. okrutnie się nad nim znęcał. Odeszłam do swego pokoju ze łzami w oczach. Mniej więcej w tym czasie mój kamerdyner Timofiej Jewrieinow przekazał mi list od swego dawnego towarzysza Andrzeja Czemyszewa. rzec można. karcąc je uderzeniami bicza. ani tez późnym wieczorem nie miałyśmy spokoju. Co się zaś tyczy uprzykrzeń. którego wreszcie wypuszczono na wolność i który udając się do swego pułku. Pewnego razu usłyszałam straszliwy. Wielki książę z niebywałą cierpliwością tresował kilka psów. gdzie właśnie siedziałam. posłałam . brał się do skrzypiec i. przeciągły skowyt psa. Zaczęłam prosić. co naprawdę wydawało mi się niezwykle okrutne. Sypialnia moja. w którym odbywała się tresura psów. zaczął bić go jeszcze mocniej. Potem znowu następowało tresowanie psów i dręczenie ich. Uprzykrzyło się jej to równie jak mnie. nieznośnymi wprost dla uszu i spokoju sąsiadów. wykrzykując myśliwskie zawołania i przechadzając się z jednego końca swych dwóch pokojów (nie miał ich więcej) w drugi koniec. nie będąc w stanie znieść tak okrutnego widoku. Postąpiłam z tym listem tak samo jak z poprzednim. W ogóle łzy i krzyki.co się tam dzieje. kazał Kałmuczkowi trzymać go za ogon i grubą rękojeścią swego bata z całej siły grzmocił biedne stworzenie. Kiedy znudził się wreszcie tymi ćwiczeniami. znalazł się przejazdem nie opodal Moskwy. były one następujące. ale. wskutek czego pies wył jeszcze głośniej. ponieważ mieszkała w niedużym gabinecie. aby ulitował się nad nieszczęsnym pieskiem. Zgodziła się więc zwolnić pokojowe od tego obowiązku etykiety. jakby na przekór temu. który podniósłszy za obrożę jednego z psów. Litość była dla jego duszy uczuciem nazbyt uciążliwym i nawet.

w ogóle wszyscy ludzie. gdzie spędziliśmy wraz z nią kilka dni u hrabiego Razumowskiego120. Podczas tej niedyspozycji pani Czogłokow robiła dla mnie. ażeby z nudów dotrzymać mi towarzystwa. Słyszałam od innych. jego miłość własna nakazywała mu uznać rzecz za niezrównaną. ze mąż jej był pośmiewiskiem wszystkich myśliwych. Ja czytałam w swoim pokoju albo tez pani Czogłokow. w bardzo krótkim czasie stawali mi się mimo woli przychylni i. Na wiosnę cesarzowa wezwała nas do Pierowa. po czym zasnęłam. co tylko mogła. którzy utwierdzali go w przekonaniu. skoro tylko należało do niego. którymi mnie otoczono z oczywistej nieżyczliwości. jeśli nie podsycano ich gorliwości i nie upominano. o co prosił. hrabia działacz państwowy. co ich tu ustanowili. nie mówiąc słowa wielkiemu księciu ani żadnej żywej duszy. Kilka razy wymiotowałam i najmniejszy hałas w pokoju potęgował dolegliwość Trwało to około doby. . Gdy się cokolwiek odznaczało ledwie miernymi zaletami. że jego Circe (tak wabiła się charcica) nie przepuściła ani jednemu zającowi. Pan Czogłokow w ogóle skłonny był sądzić. co posiadał. przychodziła do mnie. co do niego należało. Wielki książę i Czogłokow wraz z gospodarzem całymi dniami uganiali się po lesie. ze wszystko. jego dzieci jego służba jego dom kuchnia jego konie psy i wszystko. Pewnego razu w Pierowie głowa rozbolała mnie tak straszliwie. stał się zapalonym myśliwym. Następnego dnia czułam już tylko słabość. Odczuwałam w głowie niezwykły ciężar. że nie pamiętam w swym życiu podobnego cierpienia. Bardzo utyskiwała na gospodarza tej posiadłości i na nieustanną nieobecność swego męża. a przy tym ostry ból serca. kiedy tylko nie grała w karty. ostatni hetman Ukrainy. który od czasu. prezydent Petersburskiej Akademii Nauk.mu wszystko. gdy podarowano mu w Moskwie bardzo ładnego angielskiego charta. zaczynali postępować wbrew wskazaniom tych. było niezwykle piękne i rzadkie jego żona. i często nabierali dla 120 Razumowski Cyryl Grigoriewicz (1728-1803).

Nam polecono przejechać na trakt troicki121. my zaś mieliśmy jechać za nią krok w krok aż do samego pałacu. albo raczej ulegali zainteresowaniu. Był bardzo wesołego usposobienia 121 trakt troicki . Nigdy nie kaprysiłam ani się na nich nie dąsałam. Zagorska) gdzie . pani Władysławlew drugi. znajdował się monaster Troicki. z drugiej strony Moskwy. i mimo woli sami z czasem łagodnieli. co mówiłam. to znaczy około czterech wiorst.droga z Moskwy do Siergiejewa (dis. po drugiej stronie traktu troickiego. Ja zajęłam jeden pokój. Ślubowała przejść piechotą całych sześćdziesiąt wiorst i rozpoczęła pielgrzymkę z domu w Pokrowskoje. mieszkający podówczas we wsi Pokrowskoje przy trakcie petersburskim122. w których zamieszkała nasza świta. Dokoła domu rozbito namioty. zaczął bywać u nas co dzień w Rajowie hetman hrabia Razumowski. wsi należącej do pani Czogłokow. ale zawsze ceniłam sobie najmniejszą wyświadczoną uprzejmość.droga z Moskwy do Petersburga.mnie życzliwości. Całe nasze mieszkanie składało się tam z małego salonu pośrodku domu i czterech małych pokoików z każdej jego strony. Kazała przewieźć się do Moskwy. Obiadowaliśmy w salonie Cesarzowa przebywała piechotą trzy lub cztery wiorsty. które w nich wzbudzałam. Co dzień po obiedzie wyjeżdżaliśmy na polowanie. 122 trakt petersburski . W jednym z namiotów zamieszkał wielki książę. młodszy brat faworyta. toteż zamieszkaliśmy w małym domku w Rajowie. tak że pielgrzymka trwała niemal całe lato. Atak nie trwał długo i wkrótce potem Jej Cesarska Mość udała się na pielgrzymkę do klasztoru Troickiego. położonej jedenaście wiorst od Moskwy przy drodze do klasztoru Świętej Trójcy. zaś państwo Czogłokowowie dwa pozostałe. Bardzo pomagało mi w tym pogodne usposobienie. ponieważ wszyscy ci argusowie zabawiali się częstokroć tym. po czym kilka dni odpoczywała. W Pierowie Jej Cesarska Mość znowu zachorowała na kolkę. położonej niemal naprzeciwko Rajowa. Kiedy jej Cesarska Mość doszła do wsi Tajninskoje.

Gdy cesarzowa ujrzała mnie. my zaś witaliśmy go zawsze z wielką przyjemnością. ponieważ przez całą wiosnę i część lata jeździłam stale na polowania. Parsknęłam śmiechem.. robiąc w ten sposób codziennie po czterdzieści lub pięćdziesiąt wiorst. tak faworyzowani przez dwór.. Odpowiedział bez namysłu: . aby ktoś bardziej był lubiany niż ci dwaj bracia. W dwadzieścia chyba lat później przyszła mi fantazja. Na domiar był on wówczas od dawna żonaty z bogatą dziedziczką z rodziny Naryszkinów. . Przez całe lato asystował nam. do Bratowszczyzny123. aby go zapytać. — W pani". Bardzo się opaliłam i twarz miałam całą czerwoną. ale ustępował wielkodusznością i dobrocią. umysłem niesłychanie przechodzący swego brata. dlaczego właściwie przyjeżdżał do nas do Rajowa.i w równym niemal z nami wieku. a po kolacji wracał do swej posiadłości. który dorównywał mu urodą. podczas gdy w jego własnym domu zbierały się co dzień osoby z najlepszego podówczas moskiewskiego towarzystwa. Bardzośmy go lubili.To przez miłość". Istotnie 123 Bratowszczyzna miejscowość między Moskwą a Siergiejewem.W kim? — powtórzył. Obiadował i wieczerzał u nas. w Rajowie zaś. ponieważ nigdy w życiu o to go nie podejrzewałam. był to w istocie mężczyzna piękny i niepospolitego charakteru. bardzo miły w obejściu. choć wszystkie najpiękniejsze kobiety na dworze i w mieście traciły dla niego głowę. Nigdy nie widziałam. zwyczajowe miejsce postoju monarchów rosyjskich udających się z pielgrzymką do monasteru Troickiego. dokąd niezwłocznie wyruszyliśmy. Około Świętego Piotra cesarzowa kazała nam przyjechać do siebie. państwo Czogłokowowie zaś przyjmowali go chętnie w swym domu jako brata faworyta. wydała okrzyk zdumienia i obiecała przysłać mi roztworu od opalenizny. niemal cały dzień spędzaliśmy na powietrzu i w okolicznych lasach. z którą cesarzowa ożeniła go wbrew jego woli i z którą żył jednak dość zgodnie. aby dzielić z nami nudę i szarzyznę tamecznego życia. — „Na Boga — odparłam — w kim z nas mógł pan być zakochany?" — . gdzie dom był ciasny.

czego sobie nie życzyła. słowa zaś wychodziły z jej ust coraz szybciej. co po rosyjsku zwie się liszaj. że mając niewiele. sześćdziesiąt lub siedemdziesiąt wiorst od Moskwy. że gdyby robiła długi. mówiła. Dzień Świętego Piotra spędzaliśmy w klasztorze Świętej Trójcy. roztworu tego używałam też później i użyczyłam go w takiej samej potrzebie innym osobom. była rzeczywiście rozwścieczona. dlatego właśnie. skazałaby na zatracenie własną duszę. Nie znam lepszego środka od opalenizny. gdyby bowiem wówczas umarła obdłużona. Z klasztoru Troickiego Jej Cesarska Mość udała się do wsi Tajninskoje. Następnego dnia po przyjeździe poszliśmy do namiotu cesarzowej. jak się tę mieszaninę stosuje i ile należy jej używać. nie pozwalała sobie na rozrzutność. pocałowała nas jak zwykle. jak się to nazywa po francusku. który zarządzał tą posiadłością Cesarzowa przybyła na polowanie. jest to również rodzaj zapalenia. a ponieważ wielki książę nie miał się czym zająć. w którym białko rozprowadzone było sokiem z cytryny i francuską wódką. od którego swędzi skóra. Kazała nauczyć moje pokojowe. a potem wraz z cesarzową pojechaliśmy do wsi Sofino. gdzie wiedliśmy życie dawnym trybem. by ucałować jej rękę. z których jedna liczyła przeszło pięćdziesiąt lat. że bardzo dobrze wie. Tam biwakowaliśmy. a dusza jej znalazłaby się w piekle. Równie dobry jest też na to. my zaś wróciliśmy do Rajowa. Pozostaliśmy tam do połowy sierpnia. Gdy cesarzowa wpadała w złość. nadal besztając zarządcę. a tymczasem nie było tu ani jednego zająca. Człowiek ów stał blady i drżący. gdzie to uchodziło. nie pamiętam. Kiedy podeszliśmy. w domu i tam. obsypywała go bowiem najgorszymi zniewagami.niezwłocznie przysłała mi flakonik. Powiedziała między innymi. Były one coraz wyraźniejsze. Po kilku dniach opalenizna mi zeszła. że nauczyła się tego za panowania cesarzowej Anny. ubierała się w najprostsze . dwóch jego lokajów i dwóch towarzyszących mi pokojowych. po obiedzie postanowił wydać bal w swoim pokoju. nikt by za nią nie zapłacił. nie było tam nikogo prócz mego. zaczynała robić przytyki do kogo popadło. Zastaliśmy ją zagniewaną na człowieka. jak należy zarządzać majętnością.

Cesarzowa oceniła moją delikatność i wstała od stołu wcześniej niż zwykle. wielki książę siedział po jej prawej ręce. stamtąd zaś pewnej niedzieli zaproszeni zostaliśmy przez cesarzową do Tajninskoje. Następnie zamieszkaliśmy znowu w Rajowie.suknie. Przełknęłam tę pigułkę. i zaczęła głośno krzyczeć. choć starałam się zarazem robić wszystko. gdzie w kilka godzin po mnie zjawił się wielki książę. abym z panią Czogłokow udała się do Moskwy. miałam bowiem na sobie suknię fiołkową ze srebrem. by stroić się w bogate suknie na wsi lub w podróży. co w mojej mocy. aby go osłonić. Położył jej wreszcie kres błazen cesarzowej. że łzy napłynęły mi do oczu. a oczy jej błyszczały od gniewu. Podszedł i podał jej w czapce małego jeża. Więcej jej nie widzieliśmy. obok wielkiego księcia siedział wielki marszałek Buturlin124. gdzie mieliśmy zaszczyt obiadować przy wspólnym stole z Jej Cesarską Mością. Cesarzowa podeszła. . Nikt z nas nie poważył się powiedzieć słowa. Wielki książę znalazłszy się tedy pomiędzy cesarzową a marszałkiem Buturlinem. Język mu się plątał i taką mi sprawił przykrość. że to prawdziwa mysz. zabierając ze sobą wielkiego księcia. a mnie polecając. nigdy zaś nie pozwoliłaby sobie na to. że nie wiedział już. Odnosiło się to najwyraźniej do mnie. gdyż obiadowała u siebie. co mówi i co robi. a potem uciekła co prędzej w głąb namiotu. feldmarszałek. aby mu się przyjrzeć. Stół był bardzo długi i wąski. Cesarzowa zasiadała na pierwszym miejscu. Ta przemowa trwała około trzech kwadransów. obok mnie hrabina Szuwałow. Jego Cesarska Wysokość miał po obiedzie jechać na 124 Buturlin Aleksander Borysowicz (1674—1767). polowanie bowiem zostało skrócone z powodu wiejącego tego dnia silnego wiatru. nosiła spodni strój z białej tafty i ciemnoszarą suknię zwierzchnią. oszczędzając w ten sposób. Cesarzowa niezwykle poczerwieniała. zaś po obiedzie wyjechała na polowanie. który trunkami nie gardził i często dolewał. Aksakow. ja po lewej. stracił wszelką miarę i tak się spił. naprzeciwko niego. śmiertelnie bowiem bała się myszy.

Gdy mi to powtórzyła. Pani Czogłokow przeraziła się moim stanem i sądząc. że następnego dnia przewieziono mnie do Moskwy. ledwie powracając do sił. Tego dnia mianowała Iwana Szuwałowa swym pokojowcem. Stało się to wydarzeniem na dworze. Byłam bardzo zadowolona z jego wyniesienia. zwłaszcza że zupełnie w takie sposoby nie wierzyłam i miałam je za czystą szarlatanerię. Wyszedł bez zwłoki do drugiego pokoju i przyniósł stamtąd mały zwitek papieru. powiedział swojej siostrze. Przeleżałam w łóżku dziesięć czy dwanaście dni. który miałam umieścić na chorym zębie i gryźć. Nie odchodziła od mego łoża całą noc. Po drodze okropnie rozbolały mnie zęby. że dom w Rajowie nie jest stosownym mieszkaniem dla tak ciężko chorej jak ja. posłała też do cesarzowej z wiadomością. ból się nasilił i musiałam położyć się do łóżka. która . gdzie poleciła nam zjawić się w dniu swych imienin.polowanie z hrabią Razumowskim. że to nowy faworyt. którego zastawało się zawsze z książką w ręku. robiło się zimno i wilgotno. Jej Cesarska Mość rozkazała mi przez panią Czogłokow. Gdy uczyniłam. a ból zębów dokuczał mi zawsze po obiedzie i to zawsze o tej samej porze. zgodziłam się wypróbować jego lek. Po powrocie z tej podróży znowu zachorowałam na gardło i dostałam wysokiej gorączki. że mógłby mnie szybko wyleczyć. a w Rajowie nie było się gdzie schronić przed chłodem. abym była na weselu i przystroiła do ślubu siostrzenicę hrabiny Rumiancew. ponieważ jeszcze jako paź wyróżniał się pilnością był to bardzo obiecujący młody człowiek. musiał jednak pozostać w Tajninskoje. Gdy jednak nie czułam się jeszcze dobrze. Wszyscy szeptali sobie na ucho. Pogoda się psuła. hrabia Hendrikow. słowem tyle narobiła hałasu. że spowodowany został lekiem jej brata. który pełnił przy mnie obowiązki szambelana. Cesarzowa odwiedziła mnie podczas tej choroby. zaczęła go łajać. ja zaś wróciłam do Rajowa. Dostałam tak silnej gorączki. Na początku września cesarzowa udała się do klasztoru Zmartwychwstania. Brat pani Czogłokow. że zaczęłam majaczyć. co mi kazał.

wielki podczaszy. przez cudzoziemców. W tej samej cerkwi i o tej samej porze brała ślub siostra Iwana Szuwałowa (którą stroiła sama cesarzowa. że w Moskwie mieszkaliśmy w pałacu położonym na krańcu Słobody Niemieckiej126 i aby dotrzeć stamtąd do domu Naryszkinów. 126 Sloboda Niemiecka-dzielnica Moskwy zasiedlona w XVII w. przekazując mi to polecenie. Wreszcie przybyliśmy na miej125 Naryszkin Aleksander Aleksandrowicz (1726-1795). Pani Czogłokow. Ja w towarzystwie pani Czogłokow i mego dworu miałam się udać do domu Naryszkinów. Zatrzymywaliśmy się co krok a potem konie znowu się ślizgały. znana także jako cerkiew Wasyla Błogosławionego (Błazennogo) na dzis. późniejszego wielkiego podczaszego. Zebrałam siły i w oznaczony dzień wprowadzono narzeczoną do mego pokoju.w jednej z baszt moskiewskiego Kremla. gdzie popadliśmy w inny kłopot. ponieważ ujrzałam jasno. Było to w październiku około dziewiątej wieczór. bardzo się martwiła. a nie było w mojej świcie nikogo. Trzeba wspomnieć. która również nie pochwalała tego polecenia wydanego nierozważnie i bezwzględnie. które niezbyt mi było miłe. Spędziłam w drodze około dwóch i pół godziny i tyleż samo za powrotem. Placu Czerwonym w Moskwie. a może nawet życie. co najmniej więc siedem wiorst. który by się nie poślizgnął raz lub kilka razy. że musieliśmy jechać krok za krokiem.wychodziła za Aleksandra Naryszkina125. 127 Cerkiew Kazańska. jak niewiele dba się o moje zdrowie. Dotarliśmy wreszcie do cerkwi Kazańskiej127 w pobliżu bramy zwanej Troickaja128. widząc. . gdyż nie były podkute jak należy. że jeszcze nie jestem zdrowa. wybudowana w l. głównie Niemców i Holendrów. nadochmistrz dworu cesarzowej Elżbiety. trzeba było przejechać przez całą Moskwę. 1555— 1560 dla uczczenia zdobycia Kazania przez Iwana IV Groźnego. ani też nie było konia. podobnie jak ja ustroiłam pannę Rumiancew) i przed drzwiami cerkwi powstało zamieszanie z powodu natłoku powozów. po czym powieziono ją do dworskiej cerkwi do ślubu. 128 brama Troicka . Rozmawiałam w tym nastroju z panią Władysławlew. Był bardzo silny mróz i taka gołoledź. Ustroiłam ją w moje brylanty.

Nie kwapiłam się z pytaniami. czytał je jedną po drugiej. Aby tam dotrzeć. Wreszcie zasiedliśmy do stołu. Długo czekaliśmy na nowożeńców. po których zewsząd spływała woda. roztargniony. a potem powieszonych albo łamanych kołem. gdzie też nie było cieplej. to długo z tym nie wytrzyma i na pewno powie. Przychodził do sypialni. a następnie polecono nam odprowadzić nowo zaślubionych do ich apartamentów. Następnego dnia wieczorem znów trzeba było tam pojechać. Ale cóż to były za książki! Część ich stanowiły luterańskie modlitewniki resztę opisy procesów sądowych i opowieści o zbójcach rabujących ludzi na traktach. i odchodził. Po dwadzieścia razy na dzień pojawiał się w moim pokoju zatroskany. cały czas poza tym spędzając bądź . bo prócz mnie nie miał się komu zwierzyć.sce w nie najlepszym oczywiście humorze. Jeśli tylko nie grał na skrzypcach. wiedząc z góry że jeśli go coś gnębi. Wielki książę towarzyszył panu młodemu. że wielki książę jest bardzo niespokojny. zanim się budziłam. Nie wiedziałam. Potem małżonków odprowadzono do sypialni. którzy później jechali z takimi co i my trudnościami. Potem czekaliśmy jeszcze na cesarzową. Ale któż by uwierzył? Cały ten zamęt zamiast mi zaszkodzić. przyśpieszył powrót do zdrowia i nazajutrz czułam się o wiele lepiej. Po kolacji odtańczono w antyszambrze kilka ceremonialnych tańców. W początkach zimy spostrzegłam. Wreszcie dotarliśmy do apartamentów i siedliśmy do stołu nakrytego do deseru aby wypić zdrowie nowożeńców. przemierzać długie galerie zbudowane pośpiesznie z wilgotnych desek. należało przejść przez ogromną liczbę dość chłodnych korytarzy. kiedy już spałam. wchodzić na schody. co by to być mogło. Nakupił sobie niemieckich książek. w każdym bądź razie przez cały nasz pobyt w Rajowie przy drodze do klasztoru Troickiego. Pewnego razu wreszcie wyznał mi przyczynę niepokoju. Nieomal przez całe lato. Zaprzestał tresowania psów. pogrążony w myślach. widywałam wielkiego księcia rzec można jedynie przy stole i w łożu. a my ruszyliśmy w drogę powrotną.

jedną złożoną z psów rosyjskich i z rosyjskimi jegrami. gracz. do której Czogłokow już się nie miał wtrącać. kwaterowali w tym samym miejscu nie opodal Mytiszcz129 albo Aleksiejewskiego) dość że jegrzy zaczęli opowiadać wielkiemu księciu. Powiedziano mu wiele złego o zwierzchnikach i wiele dobrego o podwładnych. obdłużony.na polowaniu. co mówi. Wielki książę początkowo nie był do tego zbyt skory. a Jego Cesarska Wysokość objął pieczę nad cudzoziemską. doglądającymi francuskiej sfory (jeśli się nie mylę. ale później zgodził się. Baturin zaś czekał na niego 129 Mytiszcze . Francuz. chłopiec Kurlandczyk i pewien Niemiec. . Pod pretekstem dostarczenia wielkiemu księciu rozrywki Czogłokow wyprosił od głównego łowczego dwie sfory. Mówiąc krótko i po prostu. iż w pułku Butyrskim jest pewien kapitan niezmiernie oddany Jego Cesarskiej Wysokości i że wedle tego.miejscowość odległa o 14 km na północny wschód od Moskwy. drugą z psów francuskich i niemieckich. również przez jegrów. poprosił o pozwolenie przedstawienia się wielkiemu księciu podczas polowania. co się wydarzyło i czego potrzeba. Co uradzono. bądź na przygotowaniach do polowań. te uczucia oddania podziela cały pułk. w jaki sposób i przy jakiej okazji zawarł on znajomość z jegrami wielkiego księcia. pił i hulał z nimi na polowaniach i nieomal się z nimi nie rozstawał. Czogłokow podjął się opieki nad sforą rosyjską. Tej ostatniej doglądali stary dojeżdżacz. Wreszcie Baturin. o tym. pospolitował się z owymi ludźmi. wielki książę wysłuchał tego wszystkiego z zadowoleniem i rozpytywał jegrów o różne szczegóły dotyczące pułku Butyrskiego. Nie wiem. osławiony jako łajdak. wielki książę pojechał na polowanie. to uczyniono. albo też zjawiali się u niego jegrzy składając raporty o stanie sfory. W Moskwie kwaterował wówczas pułk Butyrski. Tak więc Jego Cesarska Wysokość odwiedzał ciągle swoją psiarnię. Kapitanem tego pułku był niejaki Jakow Baturin. przy tym zresztą osobnik przedsiębiorczy. Każdy zajmował się własną dziedziną wchodząc w najmniejsze szczegóły.

Baturin padł na kolana. Pozbył się całkiem niepokoju i o tym wszystkim więcej już nie mówiliśmy. gdzie znajdowała się wówczas tajna kancelaria. ale powiadano mi najwiarygodniej. przysięgał. że ta przysięga niezwykle go przeraziła. Jego obawy co do jegrów wkrótce się potwierdziły. uznano. że w tejże chwili dał koniowi ostrogę. co mi powiedział. Jeśli idzie o Baturina.niegdyś miejscowość leżąca w odległości 7 km od Kremla moskiewskiego. że Baturina schwytano i wywieziono do Prieobrażenskoje130. iż nierozsądnie związał się z ludźmi z tak złego towarzystwa. że nic mu się nie stanie. po kilku dniach aresztowano ich i przewieziono do Prieobrażenskoje. Wielki książę drżał o swych jegrów i lękał się. by się wystrzegali owego osobnika. Wielki książę zwierzył mi. który gotów wciągnąć ich w nieszczęście. czy rzeczywiście wyznał mi wszystko.w odosobnionym miejscu. Wkrótce dowiedziałam się od niego. i że jegrzy. iż wina jego jest bardzo ciężka. Zapewne było tu coś jeszcze. że w żadne inne stosunki z tym człowiekiem nie wchodził. Gdy się zrównali. dzisiaj w granicach Moskwy. że kilku jegrów wypuszczono na wolność i zesłano. zostawiając klęczącego Baturina w lesie. Obecnie jednak niepokoiła go bardzo otrzymana przez jegrów wiadomość o tym. że ludzie ci kazali mu powiedzieć. że prócz wielkiego księcia nie uznaje nad sobą innego władcy i uczyni wszystko. gdyż nawet ze mną mówił o tej sprawie półsłówkami i jakby niechętnie. i że moim zdaniem całą jego winą jest tylko to. że chciał pozbawić życia cesarzową. nie usłyszeli przysięgi. co on mu rozkaże. aby nie zostać w to zamieszanym. że straszliwie tchórzył. a nawet ostrzegał jegrów. . Nie czytałam później ani nie widziałam akt jego sprawy. o ile rzeczywiście jego stosunki z Baturinem ograniczyły się do tego. Nie jestem pewna. iż w śledztwie ani razu o nim nie wspomnieli. do której należały sprawy o zbrodnie stanu. Otrzymawszy tę wiadomość wielki książę skakał z radości. podpalić pałac i korzy- 130 Prieobrażenskoje . być może zresztą brało się to stąd. Wielki książę zapewnił. Usiłowałam dodać mu otuchy i twierdziłam. którzy wyprzedzili wielkiego księcia.

stamtąd zaś uciekł wraz z Beniowskim132. przyrośnięty do zęba. nadwornego medyka Jej Cesarskiej Mości. która. zorganizował bunt i ucieczkę zesłańców. Wraz z zębem Gyon oderwał kawałek dziąsła. Boerhave trzymał mnie z jednej strony. . Poprosiłam. 15 grudnia wyruszyliśmy z powrotem z Moskwy do Petersburga. Skazano go po badaniach na dożywotnie więzienie w Szlisselburgu131. 1746-1786). zamieniona na więzienie dla więźniów politycznych. nigdy zazwyczaj nie tracący przytomności umysłu. Boerhave. w 1771r. Wreszcie polecił wezwać mego nadwornego chirurga Gyona. siostrzeńca znakomitego lekarza.Tego się właśnie obawiałem i dlatego byłem przeciwny wyrwaniu". 132 Beniowski Maurycy August (prawdop. Jechaliśmy przez cały dzień i całą noc w otwartych saniach. jak zazwyczaj. 133 Formoza .stając z powszechnego przerażenia i zamieszania wprowadzić na tron wielkiego księcia. wyspa u wybrzeży Chin. aby jedną nieco opuszczono. po czym zesłany został na Kamczatkę. W połowie drogi znowu straszliwie rozbolały mnie zęby. Nie zważając jednak na to wielki książę nie pozwolił zasunąć w saniach osłon. Orieszek Noteburg) twierdza na wyspie położonej na Newie w jej początkowym biegu. deportowany przez Rosjan na Kamczatkę. gdzie zastaliśmy cesarzową. 131 Szlisselburg . Przyjechaliśmy wreszcie do Carskiego Sioła. wyprzedziła nas po drodze. w 1770 r. skąd za mego panowania usiłował zbiec. powiedział: . Gdy tylko wysiadłam z sań. konfederat barski. z nosa woda. udałam się do przeznaczonych dla nas pokojów i posłałam po Boerhave'a. z ust chlusnęła mi krew. a z oczu łzy. Ale w chwili gdy go rwał. żołnierz pochodzenia węgierskiego. zaś Gyon rwał mi ząb. po drodze ograbił Formozę133 i zginął na Oceanie Spokojnym. Ledwie zdołałam uprosić.inaczej Taiwan. który już od czterech czy pięciu miesięcy nie dawał mi spokoju. aby wyrwał mi ząb. Usadowiono mnie na podłodze. ale kategorycznie tego zażądałam. zawołał przy tym: „Ale niezdara!". a gdy mu podano ząb. dawn.. Nie chciał się zgodzić. i bodaj trochę ukryć się w ten sposób przed zimnym i wilgotnym wiatrem wiejącym mi prosto w twarz. pani Czogłokow z drugiej.(dziś Pietrokriepost. Cesarzowa.

że czuje gorączkę i bardzo boli go głowa. jest niezwykle rozczerwieniony i ma błyszczące oczy. zwłaszcza nam. Czogłokow i jego żona. inni na sześć miesięcy. a wcale nie z własnej chęci. i gdy dwór powrócił do Moskwy. co mu jest. Spytałam. ale nie zaraziłam się. że bardzo mi współczuła. stała przy drzwiach mego pokoju. ażeby tylko pozostać w Moskwie. trzymanym w zamknięciu. Kazałam mu położyć się do łóżka. Przez ponad cztery tygodnie cierpiałam i wyszłam z pokoju dopiero około połowy stycznia 1750 roku. Położono mnie do łóżka. Cały karnawał cesarzowa spędziła w Carskim Siole. że dostał ospy. żon. ażeby dostarczyć mnie i wielkiemu księciu jakiejkolwiek choćby rozrywki. Na Nowy Rok.w chwili gdy rwano ząb. Petersburg zupełnie opustoszał. Odszedł. wykorzystywano wszelkie preteksty. gdy mnie czesano. gdyż był naprawdę chory. że zarażę się ospą. spostrzegłam. braci. Odpowiedział. Większość zamożnych osób mieszkała tam z obowiązku. którego sama wychowałam. Przez ten czas petersburskie ulice porosły trawą niemal zupełnie. że sami nie wiedzieli co począć z nudów. choć mnie przecież czesał. bowiem me jeżdżono tu pojazdami. sióstr lub dzieci. procesy sądowe albo inne sprawy nie cierpiące zwłoki. Bardzo się bałam. którą zajmowali i gdzie mieli cztery . jak to było przed odjazdem dworu. nieustannie prosili o zwolnienie. co dzień po obiedzie zapraszali nas na karty do części pałacu. Kałmuczek. W takich warunkach trudno było spodziewać się licznego towarzystwa. Nie bacząc na to. Upłynęło. że mój fryzjer. udane i prawdziwe choroby mężów. Dowiedziałam się później. Tak samo postępowały osoby na urzędach. niemal wszyscy dworzanie. jeszcze inni na miesiąc lub parę tygodni. zanim dwór i miasto znowu się zapełniły tak. i znowu w otwartych saniach. ojców. a najprędzej dlatego. słowem. bowiem na policzku odpieczętowane miałam długo w postaci sinych i żółtych plam wszystkie pięć palców pana Gyona. a nawet płakała. ponad sześć miesięcy. matek. senatorowie i inni. jedni na rok. już następnego dnia pojechaliśmy do miasta. a wieczorem powiedziano mi. jeśli zaś nie można było uzyskać zwolnienia.

żony wojewody jarosławskiego. Cesarzowa była jej chrzestną matką i księżniczkę pomieszczono wraz z damami dworu Jej Cesarskiej Mości. do gwardii konnej i trzymając przy sobie w roli niejako umyślnego. o garbatych plecach. sprawiając. Czogłokow uznał za stosowne okazywać jej szczególne względy. synami i córką. ale miała piękne oczy. że pragnie przyjąć wiarę prawosławną. miasto leżące u ujścia Kotorośli do Wołgi . Umiała przypodobać się rozumem. jakie wywierała jej powierzchowność. ani zgrabną postacią. wielkim księciem i panem Czogłokowem.czy pięć niezbyt dużych pokojów. gdzie się wychowywał. wedle tego co mówiła. niegdyś faworyta cesarzowej Anny. W istocie przybywszy na dwór złożyła przede wszystkim wyznanie wiary.Jarosławl). Pewnego pięknego dnia zdołała wymknąć się z rodzicielskiego domu i uciekła do pani Puszkin. zawsze traktowali ją źle. zwłaszcza gdy księżniczka siedziała. Pani Puszkin. Początkowo zachowywała się z całą skromnością. Cesarzowa Elżbieta rozkazała odwołać księcia z Syberii135. Ta ostatnia nie wyróżniała się ani urodą. że zacierało się niemiłe wrażenie. przywiozła księżniczkę do Moskwy i przy pomocy hrabiny Szuwałow zdołała przedstawić ją jako nieszczęśliwą ofiarę rodzicielskich prześladowań. była niska. Pojawiali się tam również kawalerowie i damy dworu. zabierając z korpusu kadeckiego. które ściągnęła na siebie oświadczeniem. i wyznaczyła mu na miejsce zamieszkania miasto Jarosław leżące nad Wołgą136. 136 Jarosław (ros. Rodzice niezbyt byli na nią łaskawi i. rada z okazji zwrócenia na siebie uwagi dworu. dokąd został zesłany za regencji księżniczki Anny. Z kim134 135 Biron Jadwiga Elżbieta Do Petersburga powrócił dopiero za panowania Piotra III. odznaczała się rozumem i niezwyczajną zdolnością do intryg. córka księcia Ernesta Johana Birona134. przeciwnie. ponieważ jej starszy brat niegdyś wykierował go na człowieka. Mieszkał tam z żoną. Tym sposobem księżniczka kurlandzka wślizgnęła się do naszego towarzystwa i codziennie po kilka godzin grała w karty ze mną. a między nimi księżniczka kurlandzka.

jedenastoletnią Elżbietę. miała wówczas chyba ze czternaście lat. tym go oczarowała i na wszelkie sposoby okazywał jej względy takie.Maria Romanowna. do jakich tylko był zdolny. że do łaźni nie pójdzie. posyłał je do niej prosząc o obejrzenie. albo też zdobywszy jakiś nowy grenadierski kask lub bandolet. Prócz niej dwór poczynił w Moskwie jeszcze inne nabytki. oddano mnie. bratanice wicekanclerza. Starsza. o oliwkowej cerze i nad wszelkie pojęcie niechlujna. posyłał jej ze swego stołu wina i wytworne dama. Była to dziewczynka bardzo brzydka. W pierwszym tygodniu wielkiego postu zaczęliśmy pobożne praktyki. aby również poszedł do łaźni. Pod koniec karnawału Jej Cesarska Mość powróciła do miasta. hrabiego Romana. Romanowna. że łaźnie i wszelkie rosyjskie obyczaje oraz tutejsze nawyknienia były wielkiemu księciu nie tylko niemiłe. We środę wieczór miałam udać się do łaźni w domu Czogłokowów. Wszyscy spoglądali na nią jak na interesującą sierotę i mieli za osobę bez znaczenia. Wielki 137 hrabianki Woroncow . cesarzowa mianowicie przyjęła do dworu dwie hrabianki Woroncow137. Maria. jednakże w wigilię owego dnia pani Czogłokow przyszła do mnie do pokoju i spotkawszy u mnie wielkiego księcia przekazała mu w imieniu cesarzowej polecenie. . Elżbieta faworyta Piotra III. że równa się to okazaniu nieposłuszeństwa Jej Cesarskiej Mości. potrafiła zawsze powiedzieć mu coś miłego. Młodszą.kolwiek rozmawiała. córki jego młodszego brata. w jego mniemaniu nader ważną: była niejako zagraniczną księżniczką. Oznajmił on kategorycznie. a przy tym księżniczką niemiecką. W oczach wielkiego księcia miała ona jeszcze jedną zaletę. Powiedziała mu. Pani Czogłokow jednak nie mniej była uparta niż on i nie umiała powściągnąć języka. Księżniczka kurlandzka miała wówczas dwadzieścia cztery lub dwadzieścia pięć lat. ale wręcz nienawistne. Zaliczona została w poczet dam dworu cesarzowej. wobec czego rozmawiał z nią wyłącznie po niemiecku. Należy dodać. Kiedy obiadowała u siebie.

Nie wiem. Trzeba dodać. co sądziła na ten temat cesarzowa. cesarzowa zaś nie może zmusić go. Tu wielki książę wpadł w jeszcze większy gniew i powiedział rozgorączkowany: "Zobaczymy. że cesarzowa wsadzi go do twierdzy. W połowie postu cesarzowa pojechała do wsi Gostilice na imieniny do hrabiego Razumowskiego. nie było więcej mowy ani o jednej. a nawet gorąco. oświadczając. a na drodze pojawił . że cesarzowa niezwykle jest na nas zagniewana. gdyż wielki książę stwierdził. ani o drugiej wspomnianej tu sprawie. nas zaś ze swymi damami dworu i naszą zwykłą świtą wyprawiła do Carskiego Sioła. oboje dowiedli. że Jej Cesarska Mość zdoła ukarać go za takie nieposłuszeństwo. przecież nie jestem dzieckiem". ale wróciwszy zaczęła rozmowę w zupełnie innym przedmiocie. Wtedy pani Czogłokow zagroziła. abyśmy w tym tygodniu nie pościli. bo wiedziałam. jak szkodzi mu łaźnia (nie był w niej ani razu). a do niego lekarza. tak że już siedemnastego marca cały śnieg stopniał. że oboje niezwykle się gorączkowali i nie dopuszczali mnie do głosu. a po drugie dlatego. że nie ma najmniejszej ochoty umrzeć. Pani Czogłokow dodała do tego jeszcze kilka innych obraźliwych i bezmyślnych słów i na zakończenie oświadczyła. powtórzy Jej Cesarskiej Mości. iż nie należy polecać mu. Pani Czogłokow odrzekła na to. Było wyjątkowo ciepło. że w obu tych rozmowach nie uczestniczyłam ani słówkiem. nagadali sobie wzajem mnóstwo największych obelżywości i prawdę rzekłszy. czy spełniła tę pogróżkę. ale po tym. że wie on. po pierwsze dlatego. co też mi zrobi. by szedł do łaźni. które z nas dwojga jest temu winne i że w tym właśnie celu przyśle do mnie położną. co wyżej opisałam. że wszystko to. a nic nie jest droższe nad życie. Wówczas wielki książę zaczął gorzko płakać.książę obstawał przy swoim i twierdził. słowo w słowo. i życzy sobie wiedzieć. aby postępował wbrew własnej naturze. jak bardzo zachowują się oboje bezrozumnie. iż nie mamy dzieci. że łaźnia szkodzi mu na zdrowiu. jak mało mają zwyczajnego rozsądku. Nie wiem. Wreszcie pani Czogłokow odeszła. Oświadczyła mianowicie. iż cesarzowa pozwala.

rozważając swoją sytuację równie pod każdym względem nieprzyjemną. iż wielki książę woli tę garbuskę ode mnie. że nie daję znaku życia. gdy wstawaliśmy od stołu. że cały lewy policzek przecięła mu krwawiąca pręga. co zdarzało mu się co dzień. W dwa dni później wróciliśmy do miasta. aż wreszcie. odwrócił się i zasnął. W Carskim Siole wielki książę i Czogłokow polowali.. aby ratować się od uderzenia. Nie odstępował jej na krok. pani Władysławlew powiedziała mi. nie licząc się ani z obecnością moją. co robi. Niemal przez cały dzień w jego pokoju nie ustawała krzątanina. aby się również położyć.się kurz. jakiego używają woźnice. powziął wyraźną skłonność do księżniczki kurlandzkiej. Pewnego wieczoru. wieczorami graliśmy w rozmaite gry. ale mocno chlasnął też sam siebie po policzku tak. i zaczął opowiadać mi o niezwykłych zaletach swojej ślicznotki. Nie wiem jak to się stało. że na dworze wszyscy z oburzeniem mówią. Po tych kuksańcach wiele tej nocy płakałam. Do oczu napłynęły mi łzy i poszłam spać. że nie wiedział. Przydarzył mu się w tym tygodniu inny wypadek. tak że poczułam się urażona i dotknięta w miłości własnej widząc. Śmigał nim na prawo i lewo lokaje zaś. musieli uciekać z kąta w kąt. Udałam. . i zaczął nim wywijać. jak przedkładał ponad mnie tę małą pokrakę. . rozmawiał wyłącznie z nią. Pewnego razu po obiedzie zdobył on bardzo długi bat. nie zachowywał przy tym żadnej dyskrecji. że mocno śpię. O łaźni wielkiemu księciu już nie wspominano. ja zaś udawałam. który go nieco zakłopotał. Był tak pijany. widząc zaś. On jednak podniósł głos.Cóż zrobić?" odpowiedziałam. dwa czy trzy razy dość mocno trącił mnie w bok pięścią. ja zaś ze swymi damami zażywałam przechadzek albo też przejażdżki karocą. aby go zmusić wreszcie do milczenia. ani innych. aby mnie obudzić. Następnego dnia wstyd mu się zapewne zrobiło swego postępowania. że jego kuksańców me poczułam. W tym czasie wielki książę. szczególnie gdy wieczorem podpił sobie. gdy przyszedł wielki książę. nie wspomniał bowiem o tym ani słówkiem. Zaledwie zasnęłam. co nieznośną. w ostatnim zaś tygodniu postu rozpoczęliśmy powinne dewocje. pomstując na mój mocny sen.

ja zaś przypomniałam sobie. a wielki książę był mi ogromnie wdzięczny za maść. W czwartek przystąpiliśmy wraz z cesarzową do komunii w wielkiej cerkwi dworskiej. zwracając się do Czogłokowa: "Czy pan widzi. Natychmiast więc posłałam po tę maść. przede wszystkim proszę pójść do swego pokoju i postarać się. poszłam do wielkiego księcia i tak zręcznie posmarowałam mu policzek.. że cesarzowa znowu nie pozwoli mu przystąpić do komunii. Pobiegł tedy. abym coś tu zdziałała. Wielki książę powiedział więc.Mój Boże! Co się stało?" Opowiedział mi więc całe zdarzenie. a gdy mi ją dostarczono. aby nam coś powiedzieć. że sam spoglądając w lustro nie dostrzegał zranienia. Czogłokow roześmiał się i powiedział: „Oto prawdziwie kobiecy kaprys". którą zasmarowałam ślad zadrapania. żona tego zakazuje". czego potrzebuję. jeśli sobie tego nie życzą. tak że mogłam ukazywać się publicznie i nikt zadrapania nie zauważył. bowiem cały jest w bielidle".Bardzo go to zaniepokoiło.. dzięki której zwiodłam podejrzliwego Czogłokowa. Na tym wszystko się skończyło. Jak zwykle w takich przypadkach.Proszę wytrzeć policzek. że wszystko skończy się dobrze". i spojrzawszy na wielkiego księcia rzekł: . powiedziałam mu: „Więc dobrze! Może będę mogła panu pomóc. gdy tylko zdobędę to. i za przytomność umysłu. że nie będzie mógł pokazać się publicznie na Wielkanoc. zawołałam: . która mu się tak przydała i wybawiła od przykrości. nie możemy sobie nawet otrzeć twarzy". nie omieszkał przybiec do mnie po radę i prosił. znowu spadną na niego wymówki i różne nieprzyjemności. że gdy kilka lat temu upadłam w ogrodzie Peterhofu i do krwi podrapałam sobie policzek. Ja zaś jakby żartem odpowiedziałam: „Proszę nie wycierać. Czogłokow zbliżył się. aby widziało pana jak najmniej osób. i sądzę. . Gdy zobaczyłam go z zakrwawionym policzkiem. a kiedy wróciliśmy od ołtarza na nasze miejsca. jak nas żony traktują. Przyjdę tam. mój chirurg Gyon dał mi maści z cynkowego bielidła. a gdy się dowie o zabawach z biczem. Aby się zastanowić. promień światła padł wprost na policzek wielkiego księcia. Krzyczał.

Około północy wstałam. aby dokończyć uczty. aby wezwano lekarza. Dlatego wstałam i poszłam do niego. w Wielką Sobotę po obiedzie położyłam się spać i kazałam się zbudzić. i generał Arnheim. jego rodzinnego kraju. dla którego miał wiele uczucia. Ledwie zdążyłam się położyć. sam zaś został. poseł Danii w Petersburgu. które właśnie sprowadzono mu z Holsztynu. czyniąc tam i pozwalając czynić okropne rzeczy. ponieważ więcej zostało dla niego. Wróciłam do pokoju z księżniczką. gdy pora się będzie ubierać. ambasador dworu wiedeńskiego. poseł Danii. gdy do mego pokoju wpadł wielki książę. chociaż zarządzał nim bardzo źle i jak się dalej okaże. Był 138 Lynar Roch-Fryderyk (1708 . Gdybym nie poszła. Ten dał mi stosowne leki i pierwsze dwa dni świąt spędziłam w łóżku. hrabia Lynar138. przyjemny. W tym mniej więcej czasie lub nieco wcześniej przybył do Rosji hrabia Bernis. Po pierwsze lubił je. dyplomata i teolog niemiecki.1781). choć bardzo byłam zmęczona staniem w cerkwi przez cały Wielki Tydzień. ale nie mogłam dotrwać do końca z powodu dotkliwej kolki. że młodzi ludzie większą mieli przyjemność z obcowania z nim aniżeli ze swymi rówieśnikami. Nie pamiętam w życiu tak okropnego bólu. Nadejście ostryg było dla niego wielkim i podwójnym świętem. miał pięćdziesiąt kilka lat. był inteligentny. domagając się. wesoły. ubrałam się. Zjadłam około tuzina.Ponieważ w niedzielę wielkanocnej miałam pójść na jutrznię. żeby wyjść na mszę. . posiadał wiele wiadomości i taki charakter. Gagarin. Ostrygi już były podane. poseł saski. po czym wielki książę pozwolił mi odejść i położyć się do łóżka. abym natychmiast wstała i przyszła do niego na świeże ostrygi. Wyświadczyłam mu uprzejmość nie zjadłszy zbyt wiele. a po drugie pochodziły z Holsztynu. sprawiłabym mu przykrość. a on je wprost uwielbiał. Ten ostatni przyjechał z żoną z domu Hoim. podczas gdy cała moja świta została w cerkwi Księżniczka pomogła mi się rozebrać i położyć. a poza tym zacząłby się awanturować. a potem zażądała. Hrabia Bernis pochodził z Piemontu.

Powierzchowność miał pustego fircyka. Opowiadano o nim. 140 przez Jej Cesarsko-Królewską Mość . Był to człowiek dużych talentów i wiedzy. Karola Józefa (1745—1761).. Jego Cesarska Mość powiedział mi. aby pertraktować w sprawie zamiany Holsztynu należącego do wielkiego księcia na hrabstwo oldenburskie. Był wysoki i dobrze zbudowany. tak przynajmniej o nim mówiono. ja zaś powtarzałam po tysiąckroć. gdy po raz pierwszy spotkałam się z cesarzem Józefem II w Mohylowie.powszechnie lubiany i szanowany. że w obecności kogoś takiego jak hrabia Bernis mimo woli wstydzi się robić głupstwa. że bardzo wysoko cenię hrabiego Bathyani139. Odparłam. gdyby miał przy sobie hrabiego lub kogoś mu podobnego. Hrabia Lynar. nieomal rude włosy i kobieco białą cerę. hrabia. miał jasne. że zgadłam i że hrabiego Bernisa. cesarza od 1765 r. poseł króla duńskiego. iż doszło go moje ówoczesne zdanie. że tak bardzo o nią 139 Bathyani Karol Józef (1727 . kawaler maltański. który podówczas niedomagał.Marię Teresę.1799). W roku 1780. że powtórzył mu je zapewne hrabia Hamilton. którego nigdy nie zapomniałam. dyplomata i wojskowy austriacki. . powiedziałam mimochodem. Odparł na to. gdyż przy obsadzaniu tej godności przedłożono go nawet nad hrabiego Bernisa. Pewnego dnia. że byłoby znakomicie dla wielkiego księcia. arcyksiążąt Józefa i Karola. mianowanego podówczas przez Jej Cesarsko-Królewską Mość140 wychowawcą jej dwóch najstarszych synów141. który po powrocie z Rosji został ustawiony przy osobie księcia. przybył do Rosji. Jako kawaler ambasady towarzyszył hrabiemu Bernisowi hrabia Hamilton. gdy zapytałam go o zdrowie ambasadora hrabiego Bernisa. Wielki książę na równi ze mną okazywał mu szczególne przywiązanie i szacunek i sam powtarzał. którego sam nie znał. znakomite słówko. uważano za odpowiedniejszego do tej godności niźli dawnego cesarskiego wychowawcę. 141 jej dwóch najstarszych synów —Józefa II (1741—1790).

143 Pechlin. Pechlin przekazał to wielkiemu księciu. Wielki książę gorąco kochał Holsztyn. Biały z natury. tak że pewnego razu wyprowadzony z cierpliwości Pechlin powiedział mu cicho: „Najjaśniejszy panie. tajny radca. zanim twarzy i rąk nie natarł pomadą. choć podówczas mężczyźni rzadko jeszcze przy-wdziewali tak jasne kolory. Złożona z regencji po przewrocie pałacowym dokonanym przez Elżbietę Piotrowną. Nie zyskało to jednak jego uznania.Anna Leopoldówna. sam zaś nie zajmował się tymi sprawami wcale lub zajmował niewiele. czy uczestniczy 142 z księżniczką Anną . Pan Pechlin przedstawił położenie pieniężne Holsztynu jako rozpaczliwe. brzoskwiniowej. Chlubił się tym. 17401741. zależy od władcy. które je karmiły. Gdy hrabia Lynar przyjechał. iż nigdy nie kładł się do łóżka. Wielki kanclerz hrabia Bestużew i jego żona traktowali hrabiego Lynara jak członka rodziny i niezwykle go fetowali. i przedstawił mu propozycję hrabiego Lynara. ministra wielkiego księcia do zarządzania Holsztynem. . a mianowicie żywe wciąż wspomnienia o niezwykłej przyjaźni jego brata z księżniczką Anną142. regentka Rosji przy swoim małoletnim synu Iwanie VI w l. Wiedział o tym dobrze. zasypiał zaś w rękawiczkach i nocnej masce. księżna Meklemburg . trzeba bowiem było zapłacić najpilniejsze długi Jego Cesarskiej Wysokości w ROSJI. zyskały tę zdolność również dzięki niemu. Wielki kanclerz hrabia Bestużew wezwał do siebie pana Pechlina143. Pieniądze te nigdy nie dotarły do Holsztynu. poprosił więc o pieniądze cesarzową. która dała mu niezbyt dużą sumę. że mamki. że ma osiemnaścioro dzieci. Jeszcze jedna rzecz ciążyła na nim. gdyż było śmieszne. Już w Moskwie powiadomiono go o nie zapłaconych długach księstwa. fiołkowej. i zapewniał. przywdziewał białą wstęgę Orderu Duńskiego i nosił suknie o bardzo jasnych barwach. minister do spraw Holsztynu przy wielkim księciu Piotrze. na przykład lazurowej. biało--różowej.dbał. od razu zaczął zabiegać o zamianę Holsztynu na hrabstwo oldenburskie. ponieważ wielki książę powierzył mu cały zarząd.Schwerin (I718-1746). którą złożono z regencji.

Wielki kanclerz hrabia Bestużew wiele mu zawierzał i miał za zaufanego człowieka. a pojawiał się żal za tym. Wreszcie skłoniono go pomału do wysłuchania propozycji duńskiego posła. co stanowiło początek negocjacji. Im dalej postępowały pertraktacje. na domiar jeszcze przekonano o szkodliwości dla wielkiego księcia i dla mnie projektów hrabiego Bestużewa. wychowaną w zastarzałej niechęci Domu holsztyńskiego wobec Danii. Oskarżano go wyłącznie o to że nie był zbyt oględny w wyborze środków. Widziałam często. zanim nie wynaleziono jakiejś nowej zachęty i nie przekonano go. aby dochował w tym względzie najściślejszej tajemnicy. bieg pertraktacji umyślnie zwalniano. że był zachwycony przyszłymi nabytkami. skoro to uzna za potrzebne. okazało się jednak nieskuteczne. Były one wielkiemu księciu niemiłe i powiedział mi o tym.w zarządzaniu swoim krajem. zwłaszcza wobec dam. ale rządzi się źle". Pechlin był bardzo niski i bardzo gruby. Słyszałam zresztą o tym wyłącznie od niego. i że zawsze. Nosił olbrzymią perukę. będzie mógł zaprzestać pertraktacji. W tej grubej i krótkiej postaci mieszkał subtelny i przenikliwy umysł. w tym lepszym i korzystniejszym świetle starano się przedstawić je wielkiemu księciu. co wypadało utracić. . Sądzę. Usiłowałam odwieść od nich wielkiego księcia. czy też nie uczestniczy. choć nakazano mu. kraj rządzi się sam. że wysłuchanie warunków to jeszcze nie zawarcie umowy. nie mogłam mówić o tych pertraktacjach inaczej niż ze zniecierpliwieniem i niechęcią. jak tylko mogłam. Pechlin wytłumaczył wielkiemu księciu. jeśli jednak nie miesza się do rządów. ponieważ Jego Cesarska Wysokość niezwłocznie mi wszystko opowiadał. a zawarcie umowy to jeszcze nie przyjęcie warunków. ale nie pozbawiony był zdolności ani rozeznania. Gdy mnie. że to ostrzeżenie tyczyło głównie mnie. że zysk będzie po jego stronie. Gdy tylko zaczynał się wahać. po czym zachwyt mijał.

z którego wychodziło się wprost .Na początku wiosny rozkazano nam przenieść się do Letniego Ogrodu i zamieszkać tam w niedużym domu zbudowanym przez Piotra I.

która była podówczas wstrętnym. a drugą na bardzo brudny dziedziniec. aby mi go zabrać. bagnem. w jaką Jewrieinow wdał się w gotowalni z lokajem podającym nam kawę. Pewnego ranka zawiadomiono mnie. Wielki książę przechodził właśnie obok i słyszał częściowo ich wymysły. i w ten sposób Jewrieinow został zesłany do Kazania. Z daleka jednak cera jej wydawała się biała. a cała postać dobrze się prezentowała. małżonkę ambasadora saskiego. Do tego zaś podówczas nie miałam wcale zaufania. Nie było wówczas jeszcze ani kamiennego nabrzeża. Pani d'Arnheim przyjechała do 144 Szkurin Wasyl Grigoriewicz (zm.do ogrodu. Czogłokow niezwłocznie zameldował o tym cesarzowej. Na Zielone Świątki cesarzowa poleciła mi. jakie dotknęły mnie za panowania cesarzowej Elżbiety. Na jego miejsce cesarzowa mianowała dawnego jego pomocnika Szkurina144. abym zaprosiła na przejażdżkę panią d'Arnheim. gdzie przygotowano dla nas nowe pokoje. Była to kobieta postawna i bardzo dobrze zbudowana. twarz bowiem pokrytą miała dość wyraźnymi dziobami po ospie. . Zarządzał on wszystkim. gdzie został potem naczelnikiem policji. że tamten wymyślał najgorszymi słowami. W tym domu spadło na mnie nieszczęście najcięższe z tych. że cesarzowa odwołała z mojej służby mego starego kamerdynera Timofieja Jewrieinowa. ani mostu na Fontance. jedną stroną wychodzące na Fontankę. 1782) kamerdyner wielkiej księżnej. Rzeczywistym powodem było jednak to. liczyła sobie dwadzieścia pięć lub dwadzieścia sześć lat. była może nazbyt chuda i wcale nieładna. i długo szukano pretekstu. Wróg Jewrieinowa poszedł na skargę do pana Czogłokowa i doniósł. Uczyniono to pod pretekstem sprzeczki. która kazała usunąć z dworu obydwóch. że Jewrieinow i drugi wyrzucony służący byli do nas bardzo przywiązani. Po kilku dniach spędzonych w domu Piotra I przeniesiono nas do Pałacu Letniego. co posiadałam. bez żadnego względu na obecność wielkiego księcia. zwłaszcza Jewrieinow.

tak że jadąca mogła się lada chwila przewrócić. abym dosiadała konia w męskim stroju. która w tym celu miała specjalne rozcięcie. . i dowiedziawszy się. Kiedy wreszcie pani d'Arnheim dosiadła klaczy. co zrobić z rękami. który wyjechał wcześniej. wszystko zaś odbywało się z całym ceremoniałem i wymagało pomocy wielu osób. Gdy się wreszcie usadowiła. z bardzo kosztownego lazurowego. tak że nasi dworacy rozpowiadali. iż jest to dyszlowy koń od jej kolasy. że damskie. Była to marna klacz ciemnokasztanowej maści. i wydała się nam dość niezgrabna. Przyszła teraz kolej na panią d'Arnheim. a do tego czarną czapeczkę obwiedzioną sznurkiem diamentów. wydała okrzyk zdumienia i powiedziała. w czerwonym sukiennym stroju obszytym złotymi galonami i zielonej grodeturowej kamizelce z takimiż galonami. i nie usiadłszy jak należy. Ponieważ wiedziałam. a pani d'Arnheim na swej klaczy pozostała w tyle. gdzie ma złożyć kapelusz. która nie zdołała zabłysnąć zręcznością wobec Jej Cesarskiej Mości. kazałam przygotować sobie damskie siodło na modłę angielską i włożyłam suknię do konnej jazdy o kroju angielskim.mnie około piątej po południu. aby zobaczyć. ślizgała się w strzemionach i musiała ręką przytrzymywać się siodła. że cesarzowa nie lubi. jak zręcznie i ładnie dosiadłam konia. których blask do złudzenia naśladował diamenty. Dopędziłam wielkiego księcia. ruszyłam przodem. zdobionego srebrem materiału. Wtedy właśnie Jej Cesarska Mość przyszła do naszych pokojów. Zapytała. bardzo wysoka i niezwrotna. toteż zbliżywszy się do konia od razu nań wskoczyłam rozpościerając z obu stron spódnicę. z kryształowymi guzikami. jakie mam siodło. Byłam podówczas bardzo zręczna i wdrożona do konnej jazdy. a za mną kilka osób. Nie wiedziała. Zeszłam na dół. jak będziemy odjeżdżać. aby dosiąść konia. że ona siedzi w męskim siodle". od stóp do głów ubrana po męsku. ta zaczęła stąpać bardzo niezgrabnie. Usadowienie się na siodle wymagało podstawienia stołeczka. powiedziała: . że nie sposób zrobić tego lepiej.. Gdy cesarzowa zobaczyła. Konia kazała przyprowadzić sobie z własnego domu.Można by się było założyć.

że cesarzowa bardzo się naśmiewała z konnej jazdy pani d'Arnheim. gdy jej przypominano o tym wydarzeniu. w którym zebrało się sporo osób. to strzemiona. Pani Czogłokow. Po drodze prawiła nam cały czas o zaletach swojej klaczy. . Zsiadłam z konia i spędziwszy kilka chwil w salonie. Tego dnia mniej więcej do trzeciej po południu padał deszcz i gdy przyjechaliśmy do domu w Jekaterynhofie. jego podest i schody pełne były kałuż. Codziennie po obiedzie spędzaliśmy kilka godzin u pani Czogłokow. przez długi czas jeszcze śmiała się do łez. Przez wiele jeszcze dni na dworze i w mieście naśmiewano się z jej przygód. Ze spaceru wracaliśmy powozami. Dojechaliśmy wreszcie do Jekaterynhofu145. Stamtąd przenieśliśmy się do Oranienbaumu. chciała mnie naśladować. że upadła. że w pewnej odległości od pałacu jadąca w powozie pani Czogłokow musiała wziąć do siebie tę panią. Z Pałacu Letniego przenieśliśmy się do Peterhofu. tak że zdarzało mi się po trzynaście razy dosiadać konia. w południowo -zachodniej części Petersburga. tak że zagryzaliśmy wargi. nieskora zwykle do śmiechu. gdzie zbierali się goście. Przypuszczam. Pamiętam. bo choć pozbawiona wrodzonej mi zręczności. a ponieważ szłam bardzo szybko. gdzie znajdowały się moje panie. poślizgnęła się i rozciągnęła jak długa. ale nasze przygody wcale się nie skończyły. Wstała nieco pomieszana. postanowiłam przejść otwartym podestem do pokoju. gdzie każdego dnia. wyruszaliśmy na polowanie. Moje panie twierdziły. kompleks parkowo-pałacowy założony w 1711 r.Mówiono mi później. weszła w kałużę. aby nie zostać w tyle. że pewnego dnia wróciłam do do145 Jekaterynhof. więc też było przyjemnie. budząc powszechny śmiech osób stojących na podeście. gubiła ona bowiem stale to kapelusz. które tego dnia włożyła. winę za swój upadek składając na nowe buciki. Lato było zresztą dość dżdżyste. aby nie wybuchnąć śmiechem. musiała wręcz biec. Pani d'Arnheim zdecydowała się towarzyszyć mi. gdzie w tym roku zamieszkaliśmy w Montplaisir. który nam Bóg zesłał.

był to blondyn. który powiedział: "Teraz się nie dziwię. Można je było rozsuwać i wedle woli i fantazji opuszczać i podnosić drugie strzemię. W tym czasie wymyśliłam dla siebie siodło. jak mi było wygodnie. że koń mi uciekł. i jeśli zdarzało się. odpowiadali. Przerzucałam nogę jedynie wówczas. dlatego też wciąż potrzebowałam nowych. że nikt nie złoży na mnie donosu a ponieważ nie chwaliłam się swym wynalazkiem. prawdę rzekłszy. Przede wszystkim wcale mi się nic podobał. Zaczęłam się nawet obawiać. Musiałam się ponadto . jak ropuchy. by siedzieć w nim po męsku. Zawsze w tym czasie miałam w kieszeni książkę i gdy tylko nadarzyła mi się swobodna chwila. uwielbiałam za to jeździć konno. Nosiłam bowiem suknie wyłącznie z jedwabnego kamlotu. co by mi w żadnym wypadku me dogadzało. Polowania. za co oni później odpowiadają. dlaczego nie mogę nastarczyć dla pani sukien do konnej jazdy i dlaczego stale żąda się ode mnie nowych". człowiek pełen pretensji. na którym mogłam jeździć. oddawałam się lekturze. Wielki książę niezbyt troszczył się o to. tym więcej sobie w tym upodobałam. szczególnie wobec mnie. nie bawiły mnie wcale. tak że wystarczyło przerzucie nogę. gdy miałam pewność. że pan Czogłokow bardzo złagodniał. Kurczyły się one na deszczu i płowiały na słońcu. że się do mnie zaleca. na jakim jeżdżę siodle. Wpośród tych polowań spostrzegłam. nikt nie miał powodu do niezadowolenia. niż na siodłach angielskich. zwłaszcza gdy się stale upędzało po polowaniach. a im bardziej było to niebezpieczne.mu cała przemoczona i zsiadłszy z konia spotkałam mego krawca. Stajenni uważali. bardzo tęgi i umysłu równie ciężkiego jak postury. że bezpieczniej jest jeździć po męsku. bo istotnie nie miał w sobie nic pociągającego. jakim jeżdżę sposobem. których nie znosili twierdząc. służba zaś była rada sprawić mi przyjemność. rzucałam się za nim w pogoń i przyprowadzałam z powrotem. Nienawidzono go powszechnie. Gdy pytano stajennych. Miało angielski łęk. że coś się zawsze z nimi przydarza. że zgodnie z poleceniem cesarzowej jeżdżę po damsku.

Był na domiar szkodliwym plotkarzem i to był powód. Przy naszym dworze było dwóch szambelanów. Bardzo więc zręcznie uchylałam się od tego. Sałtykowów. a twarz miał tak bezmyślną. Starszy jego brat. Sałtykow Sergiusz Wasyliewicz (l726-po 1764) szambelan wielkiego księcia Piotra. co wydawało mi się zalecankami pana Czogłokowa. a jego rodzice poprosili cesarzową o zezwolenie na to małżeństwo. dla którego państwo Czogłokow dobrze go przyjmowali. Pani Władysławlew ze względu na dawną znajomość z matką tego głupca podsunęła Czogłokowom myśl ożenienia go z księżniczką kurlandzką. której była wierna i oddana i której wielce się przy-służyła wówczas gdy Jej Cesarska Mość wstępowała na tron. później zaś bardzo mnie polubiła. rezydent rosyjski w Hamburgu generał-lejtnant. Sergiusz147.obawiać zazdrości i złośliwości jego nieżyczliwej żony. który opisuje. nieruchomo patrzące oczy. jeśli je posiadałam. zyskał jej zgodę. synów generała adiutanta Wasyla Sałtykowa146. na krótko przed okresem. ks. ożenił się z damą dworu cesarzowej Matrioną Balk. nos znamionujący tępotę i zawsze wpółotwarte usta. bardzo uprzejma. tak że nie miał powodu uskarżać się na mnie. po części za to właśnie o czym jednak opowiem później. Wszystko to świetnie dostrzegała jego żona. zwłaszcza że za jedyne oparcie w świecie miałam wyłącznie siebie i własne zalety. że w życiu nie zdarzyło mi się widzieć podobnej. Piotr148. Zaczął się w każdym razie do niej zalecać. Duże. Katarzyny. Wielki książę dowiedział się o tym. był głupcem w pełnym tego słowa znaczeniu. faworyt wlk. ale byłam wobec niego bardzo. Bardzo się rozgnie146 147 Sałtykow Wasyl Fiodorowicz (1675-1755). która właściwie oceniła moje zachowanie. z domu księżniczka Golicyn. gdy już wróciliśmy do miasta i rzecz była ostatecznie postanowiona. oświadczył się. Młodszy z dwóch braci. 148 Sałtykow Piotr Wasiliewicz . była w szczególnych łaskach u cesarzowej. Jego żona Maria. matka owych dwóch młodzieńców. generał.

które cesarzowa życzyła sobie zaprosić. jakimi obdarzono jego syna w Rosji. chciał pozyskać sobie dwór rosyjski. Czasami dopuszczano na nie całą w ogóle szlachtę i najznaczniejsze 149 Fleury Andre (1653-1743). podczas gdy pan Biron. w drugiej maskaradzie mogli uczestniczyć ludzie z miasta. znowu odwlekała termin. był tylko synem drobnego i ubogiego dzierżawcy u pewnego kurlandzkiego szlachcica. piąty dzień zajął wielki książę na swoje koncerty. w jaki sposób. który schlebiając próżności i miłości własnej księcia kurlandzkiego Birena. zdołała ona przez długi jeszcze czas zachować po części uczucia wielkiego księcia. jak księżniczka kurlandzka i Piotr Sałtykow dziękowali cesarzowej za zgodę na ich związek. Trzeba tu zresztą dodać. uczyniwszy to za namową kardynała Fleury149.wał i dąsał na księżniczkę kurlandzką. Gdy jednak jesienią wróciłam do miasta. że oprócz dwóch dni w tygodniu. a gdy jej przypominano. Na jednej z maskarad bywał tylko dwór i osoby. podówczas jednak na dworze czekało się na ślub całe lata. mający jakikolwiek tytuł aż do pułkownika. niedziele zaś były jak zwykle dniami galowymi. Co do mnie. Po powrocie do miasta dowiedzieliśmy się. często na długo o tym zapominała. Cesarzowa wyraziła zgodę. i wszyscy. matka bowiem cesarzowej Anny była z domu Sałtykow. który z łaski cesarzowej Anny został księciem kurlandzkim. za panowania Ludwika XV od 1726 r. jednakże fawory. Nie wiem. nie bacząc na to wszystko. że przyjęła go do swego rodu rodzina francuskich Bironów. sprawiły. miałam przyjemność być obecna przy tym. Tak się stało i teraz. Dzierżawca ów nazywał się Biren. że Sałtykowowie należeli do najstarszych i najznakomitszych domów w Rosji i spokrewnieni byli nawet z domem cesarskim. kardynał i faktycznie pierwszy minister Francji. którzy służyli w gwardii jako oficerowie. kiedy dawano zazwyczaj komedię francuską. . dalsze dwa przeznaczono na bale maskowe. byłam zachwycona tym małżeństwem i zamówiłam dla narzeczonego wspaniały strój. Jej Cesarska Mość bowiem sama wyznaczała jego datę.

kupiectwo. Na tych pierwszych maskaradach nie bywało więcej niż sto sześćdziesiąt lub dwieście osób, na drugich, zwanych publicznymi, około ośmiuset. W roku 1744 w Moskwie cesarzowej przyszła fantazja nakazać, aby na dworskich maskaradach wszyscy mężczyźni zjawiali się w strojach kobiecych, a kobiety w męskich, i to bez masek na twarzy. Były to dnie metamorfozy dworu. Mężczyźni przywdziewali szerokie spódnice na fiszbinach i ubrani i uczesani byli dokładnie tak jak damy w dnie galo-we. Damy zaś przywdziewały męskie stroje galowe. Takie przemiany ogromnie nie podobały się mężczyznom, którzy w większości pojawiali się na tych balach w najgorszych humorach, czuli bowiem, jak okropnie wyglądają w swych przebraniach. Z drugiej strony kobiety wyglądały jak żałośni chłopcy, starsze z nich ukazywały grube i krótkie nogi, spośród zaś całego ich grona doskonale wyglądała w stroju męskim tylko cesarzowa. Ponieważ była wysoka i dość mocnej budowy, wyglądała w męskim stroju znakomicie. W życiu nie widziałam u żadnego mężczyzny tak ładnej nogi, stopę zaś miała niezwykle proporcjonalną. Jej Cesarska Mość doskonale tańczyła i w każdym stroju, zarówno męskim, jak i kobiecym, poruszała się ze szczególną gracją. Nie można się jej było dość napatrzyć i czasem z żalem odrywało się od niej oczy, nie było bowiem dokoła przyjemniejszego widoku. Pewnego razu na takim balu przyglądałam się cesarzowej tańczącej menueta. Po skończonym tańcu podeszła do mnie. Ośmieliłam się powiedzieć jej, iż wielkim szczęściem jest dla kobiet, że nie urodziła się mężczyzną, ponieważ sam jej portret w obecnej postaci mógłby każdej zawrócić w głowie. Przyjęła to bardzo mile i z kolei odparła mi w tym samym tonie z nadzwyczajną uprzejmością, że gdyby była mężczyzną, jabłko przypadłoby mnie. Pochyliłam się do jej ręki w podzięce za tak niespodziewany komplement. Ucałowała mnie, całe zaś towarzystwo zaczęło zgadywać, co też takiego sobie powiedziałyśmy. Nie zamierzałam trzymać tego w tajemnicy przed panem Czogłokowem, który przekazał to na ucho dwóm czy trzem osobom, i mniej wię-

cej po kwadransie wszyscy dokoła znali już podawaną sobie z ust do ust treść mojej rozmowy z cesarzową. Gdy po raz ostatni mieszkaliśmy w Moskwie, komendantem Petersburga był pod nieobecność dworu senator i dyrektor korpusu kadetów książę Jusupow150. Dla własnej rozrywki i ku zabawieniu najznakomitszych osobistości, pozostających podówczas w Petersburgu, urządzał on przedstawienia sztuk, które odgrywali kadeci. Były to, na zmianę, zarówno najlepsze tragedie rosyjskie Sumarokowa, jak francuskie Woltera, te ostatnie w postaci zniekształconej. Wróciwszy z Moskwy cesarzowa rozkazała, ażeby trupa młodzieży nadal odgrywała sztuki tego autora na dworze. Jej Cesarska Mość znajdowała wiele upodobania w tych przedstawieniach, wkrótce zaś spostrzeżono, że zajmują ją one bardziej, niż można było przypuszczać. Teatr z sali pałacowej został przeniesiony do wewnętrznych pokojów cesarzowej. Znajdowała ona przyjemność w przebieraniu aktorów, zamawiała dla nich wspaniałe stroje, przyozdabiając je własnymi klejnotami. Spostrzeżono, że pierwszy amant, dość ładny osiemnastoczy dziewiętnastoletni chłopiec, bywał strojony najbardziej. Również poza teatrem widziano na nim diamentowe zapinki, pierścionki, zegarki, koronki i najbardziej wyszukaną bieliznę. Wystąpił on wreszcie z korpusu kadetów i wielki łowczy, hrabia Razumowski, dawny faworyt cesarzowej, natychmiast wziął go na adiutanta, co poza wszystkim innym dawało rangę kapitana. Dworacy niezwłocznie wyciągnęli z tego stosowne dla siebie wnioski i twierdzili, że jedyną przyczyną, dla której hrabia Razumowski wziął na adiutanta kadeta Bekietowa151, była chęć zrównoważenia łask, jakimi cieszył się pan Szuwałow, pokojowiec, który nie był bynajmniej w najlepszych stosunkach z rodziną Razumowskich. Stąd wyciągnięto wreszcie wniosek, że młody człowiek zyskuje coraz większe łaski cesarzowej. Było poza
150

Jusupow Borys Grigoriewicz (1695-l759), senator, prezydent Kolegium Handlu w 1741 r. i dyrektor korpusu kadetów w l. 1750-1759. 151 Bekietow Nikita Atanasjewicz (1729-1794), kadet, faworyt cesarzowej Elżbiety, później senator i gubernator astrachański.

tym wiadomo, że hrabia Razumowski przydał swemu nowemu adiutantowi oficera ordynansowego, Iwana Jełagina152. Był on żonaty ze starą pokojową cesarzowej. To ona właśnie dostarczała młodemu chłopcu bielizny i koronek, o czym wspomniałam wyżej, choć bynajmniej nie była bogata, z czego wyciągano wniosek, że pieniądze na te wydatki nie pochodziły z jej sakiewki. Fawor tego młodzieńca najbardziej wzburzył księżniczkę Gagarin, moją damę dworu, która nie była już młoda i chciała znaleźć sobie partię według własnego gustu. Była ona dość majętna, ale nieładna, choć bardzo bystra i zręczna. Już drugi raz musiała odstąpić od swojego wybrańca, ponieważ zyskiwał on łaski cesarzowej. Pierwszym był pan Szuwałow, a drugim właśnie Bekietow, o którym tu mowa. Księżniczka Gagarin przyjaźniła się z wieloma młodymi i ładnymi kobietami. Miała poza tym bardzo liczną rodzinę. Wszyscy oni nie znosili Szuwałowa twierdząc, że to on jest ukrytą przyczyną tego, iż Jej Cesarska Mość nieustannie czyni wymówki księżniczce Gagarin, zakazując jej i innym młodym kobietom noszenia bądź szyfonu, bądź innego materiału. Księżniczka Gagarin i inne najpiękniejsze damy dworu były zdania, że powodem tego jest Szuwałow, którego znienawidziły, choć go przedtem bardzo lubiły. Szuwałow, pragnąc je ułagodzić, był wobec nich niezwykle uprzejmy i wyświadczał im przez swych przyjaciół różne grzeczności, w czym upatrywały one jednak nową dla siebie obrazę. Odwracały się od niego, nie chciały z nim rozmawiać i unikały go jak zarazy. W tym właśnie czasie wielki książę podarował mi małego pieska, angielskiego pudla, jakiego od dawna mieć pragnęłam. Do mojego pokoju przychodził palacz Iwan Uszakow. Ktoś wpadł na pomysł, ażeby jego imieniem nazwać mojego pudla. Pudel był bardzo miłym stworzeniem, spacerował na tylnych łapkach jak człowiek i niemal cały czas dokazywał; wraz ze swymi paniami co dzień inaczej czesałam go i ubierałam. Im śmieszniej go przystrajałyśmy, tym był zabawniejszy; siadał z nami do stołu, przy czym zawiązywano mu serwetkę,
l52

Jełagin Iwan Perfiljewicz (1725-1794), pisarz i miłośnik teatru.

a on bardzo schludnie jadł ze swego talerza; potem odwracał głowę i zaczynał tarmosić stojącego z tyłu lokaja, aby dał mu pić, czasami wskakiwał na stół, ażeby wziąć to, na co miał ochotę, pasztecik, ciasteczko albo coś w tym rodzaju, co wprawiało w wesołość całe towarzystwo. Pudel był bardzo mały, nikomu nie zawadzał, toteż, pozwalano mu robić, co mu się żywnie podobało, on zaś nie nadużywał tego prawa i był niezwykle czysty. Bawił nas przez całą zimę. Następnego lata zabrałam go ze sobą do Oranienbaumu, dokąd przyjeżdżał do nas szambelan Sałtykow młodszy ze swa żoną. Tak jak inne damy naszego dworu, przez cały dzień szyła ona i przymierzała różne stroiki mojemu pieskowi, którego wszyscy na prześcigi pieścili. Wreszcie pani Sałtykow tak polubiła pudla, że ten od niej nie odchodził i nie mogli się ze sobą wprost rozstać, gdy zaś odjeżdżała, prosiła, abym jej go podarowała. Przystałam na to, a ona wziąwszy pieska na rękę pojechała wprost na wieś do swej chorej wówczas teściowej. Gdy teściowa zobaczyła pieska i śmieszne sztuczki, które pokazywał, zapytała, jak się wabi, usłyszawszy zaś, że Iwan Iwanowicz, wyraziła zdziwienie w obecności różnych osób z dworu, które przybyły z Peterhofu, aby ją odwiedzić. W ciągu trzech czy czterech dni rozeszło się więc na dworze i w mieście, że niechętne Szuwałowowi młode panie zdobywają każda po białym pudlu, którym nadają imię Iwan Iwanowicz, wykpiwając tym ulubieńca cesarzowej, i że pudle te przybierają w jasne stroiki, jakie tamten właśnie sobie upodobał. Doszło do tego, że cesarzowa rozkazała powiedzieć rodzicom młodych panien, iż nie rozumie, jakim sposobem pozwalają sobie na tego rodzaju żarty. Białego pudla natychmiast nazwano inaczej, ale nie bacząc na reprymendę cesarzowej pozostał on w domu Sałtykowów w dotychczasowych łaskach i aż do śmierci był ulubieńcem swych państwa. Była to w gruncie rzeczy niemądra plotka. Iwanem Iwanowiczem nazwano tylko jednego pudla i wtedy, kiedy pieskowi nadano to imię, nikt o Szuwałowie nie myślał. Pani Czogłokow, która nie lubiła Szuwałowów, udawała, że nie zwraca uwagi na to, jak się wabi pies, choć stale sły-

że nie zdołam prześcignąć innych pań. Za to gdy kobiety miały przywdziewać stroje męskie. które miałam wówczas długie. w najbardziej wyszukanym guście. Stanik mej sukni zrobiony był z białego grodeturu (byłam wówczas bardzo cienka w pasie). za nic na świecie nie wkładałam jej po raz drugi. oni zaś korzystali z każdej okazji. na szyję włożyłam niezwykłej białości szal gazowy. że skoro spodobała się raz. Na wielkich balach po trzy razy zazwyczaj zmieniałam suknię i starałam się ubierać jak najlepiej. i tak poszłam na bal. bardzo się ich widokiem ucieszyłam i przyjęłam ich życzliwie. wymyśliłam sobie inny strój. kazałam zaczesać do tyłu i przewiązać czerwoną wstążką. mankiety i fartuszek miałam z takiej samej gazy. za co nigdy nie usłyszałam krytyki: przeciwnie. Trzeba dodać. W tym czasie bardzo lubiłam tańczyć. że wyglądała jak prawdziwa. Sama bawiła się z pudlem karmiąc go często ciasteczkami i śmiejąc się z jego swawoli. włosy. . podobało się to cesarzowej. byłam przekonana. Pamiętam. ubierałam wspaniałe suknie. że pewnego dnia na którejś z publicznych maskarad dowiedziawszy się. zrobiona tak. zrozpaczona. na których nie było osób spoza dworu. całe haftowane. gęste i bardzo piękne. W ostatnich miesiącach tej zimy podczas częstych maskarad i dworskich balów znów pojawili się dwaj dawni moi pokojowcy. przeniesieni do armii w randze pułkowników: Aleksander Villebois i Zachar Czernyszew. spódnica też była z tego materiału. choć nie umiem powiedzieć dlaczego. aby okazać mi całe swe oddanie. co się nazywa wyszukaniem stroju. drugą zaś przypięłam do stanika. gdyż. że wszyscy szyją sobie nowe i niezwykle piękne stroje.szała jego imię. która nie lubiła na takich balach bogatych strojów. przywdziewałam najprostsze suknie. że prześcigano się wówczas przy dworze w kokieterii i w tym. Ponieważ byli do mnie szczerze przywiązani. Na balach. we włosy wpięłam jedną gałązkę róży z pączkami i listkami. co się nazywa lisi ogon. Jeśli moja suknia maskaradowa bardzo się wszystkim podobała. to już za drugim razem spodoba się znacznie mniej. zyskując tym aprobatę cesarzowej.

zwłaszcza że wszyscy dokoła ubrani byli niezwykle bogato. przeszłam przez galerię i weszłam do pokojów. tańczyłam więcej niż zwykle i nie pamiętam. Pamiętam. najbardziej zaprzyjaźnionym moim paniom. Spotkałam tam cesarzową. że to było moją siłą. wybrała jedną średniej wielkości i przylepiła mi na twarzy. cóż za prostota! Ale dlaczego bez muszki?" Roześmiałam się i odpowiedziałam. która powiedziała do mnie: "O Boże. abym kiedykolwiek w życiu usłyszała od otoczenia tyle pochwał co tego wieczoru. Prawdę rzekłszy nigdy nie miałam się za zbyt piękną. że już więcej nie ma sił tańczyć. niż jeździła konno. Pani d'Arnheim tańczyła lepiej. . która z nas szybciej zmęczy się tańcem: okazało się. Było mi bardzo wesoło. że ona. ale podobałam się i sadzę. aby być lżej ubraną. że dlatego. które się naprzeciw niej znajdowały. Mówiono o mnie. gdyż usiadłszy na krześle wyznała. Nie zatrzymując się.Wchodząc spostrzegłam. Cesarzowa wyjęła z kieszeni puzderko z muszkami. a także ulubienicom cesarzowej. że wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Wróciłam do domu bardzo zadowolona ze swego wynalazku prostoty. że jestem piękna jak dzień i cała promienieję. że pewnego razu wyniknął spór o to. podczas gdy ja wciąż jeszcze tańczyłam. Odszedłszy od cesarzowej pośpieszyłam do galerii i pokazałam muszkę. Na takich rozrywkach dobiegł końca rok 1750.

Od roku 1751 aż do końca roku 1758 CZĘŚĆ DRUGA .

Istotnie. że byłaby ona o wiele pożyteczniejsza dla Rosji niż osobiście dla wielkiego księcia. oczywiście jako dziedzicowi tronu interesy cesarstwa winny być mu drogie i bliskie jednakże 1 Bernis de hrabia. iż wielki książę polecił mi abym porozmawiała z nim o sprawach Holsztynu. aby poprowadzić je z korzyścią dla siebie ale że patrzę na nie po swojemu i choć zapewne brak mi stosownego rozeznania.Na początku 1751 roku wielki książę. że może źle sądzę o tych sprawach i niedostaje mi doświadczenia. Hrabia Bernis wysłuchał mnie z wielkim zainteresowaniem i uwagą. do których wysłuchania wydał mu stosowne pełnomocnictwa. że nie omieszkam skoro mi to zlecą. które obciążały podówczas te ziemie. Piemontczyk. abym także porozmawiała z hrabią de Bernis. że sprawy holsztyńskie nie stoją wcale tak źle. po pierwsze. Odparłam. i o propozycjach przedstawionych przez Danię. na pierwszym balu maskowym podeszłam do hrabiego de Bernis. wydaje mi się. jak się to usiłuje przedstawić. Wielki książę powiedział mi pewnego razu. wpadł na myśl aby pomówić z nim o swych sprawach w Holsztynie. Oświadczyłam mu wprost że jestem młoda i nie mam się kogo poradzić. . o długach. który podobnie jak ja zbliżył się bardzo do hrabiego de Bernis1. ambasador austriacki w Petersburgu. który zatrzymał się nie opodal balustrady oddzielającej miejsce tańców i powiedziałam mu. po drugie zaś co do samej zamiany rozumiem doskonale. ambasadora dworu wiedeńskiego.

dodałam. a może też z większą korzyścią dla cesarstwa rosyjskiego. o którym wspominałam wyżej. Hrabia Bernis rozważał szczegółowo wszystkie moje racje i powiedział mi na zakończenie: „Jako ambasador nie mam na ten temat żadnych instrukcji. ani osobistej sławie wielkiego księcia. że ma ona pozór intrygi.jeśli w imię tych interesów konieczne już jest. że rządził Holsztynem przez kilka dni zaledwie i choć gorąco kochał tę ziemię. Pułkownik Bekietow. który z dwóch ulubieńców ustąpi placu drugiemu. może nadejść czas i tak się mogą ułożyć okoliczności. pozwolił przywieść się do ustępstw i bez szczególnej po temu przyczyny zamienił Holsztyn na Oldenburg. że ma pani rację". ale jako hrabia Bernis sądzę. to znaczy Bekietow Iwanowi Szuwa- . sam port kiloński w ręku wielkiego księcia może się okazać bardzo użyteczny dla żeglugi rosyjskiej. co oczywiście dostrzeżono i rzadziej wracano wobec niego do tej sprawy. Będzie się o nim mówiło. Po Wielkanocy wyjechaliśmy jak zwykle na pewien czas do Pałacu Letniego do Peterhofu. która sądzi o tej sprawie bardzo właściwie". aby wielki książę rozstał się z Holsztynem. Wielki książę powtórzył mi później. że z dnia na dzień oczekiwano. W następstwie tej rozmowy wielki książę stracił zapał do całej pertraktacji. który dał powód do plotek na dworze. Teraz całą tę sprawę prowadzi się tak. jej skutkiem uznają wielkiego księcia za człowieka słabego i może do końca życia nie zdoła on odmienić takiego o sobie powszechnego mniemania. gdzie z roku na rok spędzaliśmy coraz mniej czasu. że zamiana ta zyska duże znaczenie i dokona się ku większej chwale wielkiego księcia. Tymczasem. mówiłam. która jeśli się nawet powiedzie. należałoby poczekać na dogodną chwilę. był w takich łaskach. Wreszcie. Stało się to za przyczyną intryg panów Szuwałowów. że ambasador oświadczył mu: „W tej materii mogę rzec panu jedno tylko. którego zupełnie nie znał i który bardziej jest od Rosji odległy. Tego roku w Peterhofie nastąpił wypadek. ażeby słuchał pan zdania swej małżonki. bowiem obecna nie sprzyja ani korzyści Rosji. kładąc tym kres nie kończącym się pertraktacjom z Danią.

Zostało to przedstawione w sposób najbardziej odrażający. jakich znałam. Był to pajac do szpiku kości i gdyby nie urodził się był jako człowiek bogaty. W tym okresie pojechaliśmy do Oranienbaumu. potrafił bez ustanku mówić przez kwadrans albo i więcej. dostał wysokiej gorączki. ani nikt dokoła 2 Naryszkin Lew Aleksandrowicz (1733-1799). trzeba zaś wiedzieć. musiał usunąć się z dworu i przejść do armii. że cesarzowej nic bardziej nie było nienawistne aniżeli wszelkie wynaturzenia. a gdy wróciła do Peterhofu. ażeby uprawiać wojskowe rzemiosło. mógłby żyć. już we wrześniu. mieli bowiem piękne glosy. szambelan dworu wielkiego księcia Piotra.łowowi. w pierwszych miesiącach panowania Katarzyny II znalazł się w niełasce. ze swego niezwykłego talentu komicznego. bratową i trzema siostrami. używał technicznych terminów. Bekietow w niewinności serca stale przechadzał się z tymi chłopcami po ogrodzie. w malignie mówił stale o cesarzowej. czy też Szuwałow temu pierwszemu. Był to najdziwniejszy z ludzi. wróciliśmy do miasta. . chłopcy je dla nich śpiewali. która wypełniała wszystkie jego myśli. Został więc z Jełaginem. ale ani on. z której ledwie nie umarł. i nikt nie przywodził mnie do śmiechu tak jak on. Mógł pro-wadzić rozważania o wszelkich rodzajach sztuki i nauki. Podobał sobie w nich ogromnie. ale wszystko to układało mu się w głowie w dziwnym porządku. choć nie odzyskał utraconych łask. który z nudów sprowadzał do siebie małych śpiewaków cesarzowej. gdzie nie odniósł żadnych sukcesów. Cesarzowa uczyniła Lwa Naryszkina2 pokojowcem przy naszym dworze. gdzie codziennie polowaliśmy. bon vivant cieszący się wielką popularnością w Petersburgu. Właśnie wrócił on z Moskwy z matką. a ponieważ on sam i jego przyjaciel Jełagin układali wiersze i pieśni. i wreszcie powrócił. zostało mu to poczytane za zbrodnię. Był niegłupi. i to żyć dobrze. o wielu rzeczach słyszał. Bekietowowi rozkazano pozostać tam pod pretekstem choroby. bratem. Pod jesień. Nazbyt zniewieściał. Cesarzowa wyjechała na kilka dni do Carskiego Sioła.

stamtąd zaś do Peterhofu. Aby otrzymać nowe. musi być wolna od różnych historyj. że dobrze napisane komedie bywają zazwyczaj nudne. chociaż historia pochodzi od Feba. stoły i komody służące nam w Pałacu Zimowym przewożono następnie do Letniego. szambelan. w której są różne historie. że nie lubi takiej historii. a nawet do Moskwy. choć płynęła tak gładko. Było to prześladowanie zaiste tyrańskie. Powiadał między innymi o historii. zmuszano ją teraz do tak niedobrego małżeństwa. Niezrównany był również. ażeby była dobra. .nie rozumiał nic z jego przemowy. dlatego też postanowiłam kupować powoli za własne pieniądze komody i inne konieczne sprzęty do swych pokojów. które później nie naprawione wracały na swoje miejsce. który z tej racji został również naszym dworzaninem. i wszystko kończyło się zazwyczaj wybuchem ogólnego śmiechu. by poślubiła niejakiego pana Sieniawi-na3. 1762. Był to cios dla tej panny. tak że wkrótce meble były zupełnie do niczego. krzesła. do której dostać się było trudno. W końcu września przenieśliśmy się znów do Pałacu Zimowego. która musiała iść do ślubu z owym człowiekiem mimo największej do niego odrazy. który niegdyś ubiegał się o względy panny. rozkazała jego starszej siostrze. generał w stanie spoczynku. łoża. Mówił jeszcze. pana Szuwałowa. Potem. zarówno w Pałacu Zimowym. trzeba było prosić o specjalne pozwolenie cesarzową. że lustra. i że historia. gdy zaczynał mówić o polityce. Podczas przenosin niszczyło się i psuło wiele rzeczy. albo wręcz nie sposób. Dwór był podówczas tak źle umeblowany. Powszechnie potępiano to małżeństwo i oskarżano o jego ułożenie faworyta cesarzowej. gdy cesarzowa przyjęła go na dwór. byle tylko zeszła mu z oczu. bez strat spowodowanych 3 Sieniawin Sergiusz Naumowicz zm. jak Letnim. Najpoważniejsi ludzie nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Panna Naryszkin wyszła za mąż. i przenosząc się z jednego domu do drugiego zastawałam wszystko w porządku. zachorowała na suchoty i umarła.

transportem. Takie załatwienie sprawy spodobało się wielkie-mu księciu, który zrobił to samo w swoich pokojach. W Oranienbaumie, stanowiącym jego własność, wszystko w moich pałacowych pokojach zrobiliśmy za własne pieniądze i z własnych dochodów. Z rozmysłem wydawałam własne pieniądze, aby uniknąć sporów i zadrażnień, bowiem Jego Cesarska Wysokość, choć nie żałował wydatków na swe zachcianki, skąpił zwykle, gdy coś potrzebne było mnie, a w ogóle nie był zbyt szczodry, ponieważ jednak za własne pieniądze meblowałam swe pokoje, co służyło przyozdobieniu jego przecież pałacu, bardzo był rad. Tego lata pani Czogłokow zapałała do mnie szczególną sympatią, i to tak szczerą, że nie chciała odstąpić mnie na krok i nudziła się, gdy mnie przy niej me było. Główną tego przyczyną było to, że nie odpowiedziałam na względy, które jej mąż zaczął mi okazywać, co bardzo podniosło mnie w oczach żony. Kiedy zamieszkaliśmy w Pałacu Zimowym, pani Czogłokow niemal codziennie po obiedzie zapraszała mnie do siebie. U niej też bywało niewiele osób, ale trochę więcej niż u mnie, gdzie zazwyczaj sama jedna siedziałam z książką, jeśli tylko nie przychodził wielki książę, który przemierzał pokój wielkimi krokami mówiąc o przedmiotach dla niego interesujących, ale dla mnie pozbawionych wszelkiej wartości. Jego wędrówki po pokoju trwały godzinę albo dwie i powtarzały się kilka razy dziennie. Trzeba było krążyć z nim razem aż do utraty sił, należało przy tym słuchać go z uwagą i odpowiadać, choć mówił przeważnie same głupstwa, oddając się częstokroć po prostu igraszkom wyobraźni. Pamiętam, że przez całą tę zimę mówił stale o planie, jaki powziął, wybudowania w pobliżu Oranienbaumu domu zabaw w kształcie klasztoru kapucynów, on, ja i cały dwór mieliśmy chodzić w kapucyńskich habitach, które uważał za czarujące i wygodne, każdy miałby tam swego osiołka, aby po kolei jeździć po wodę i przywozić zapasy dla rzekomego klasztoru. Zaśmiewał się do upadłego i zawczasu cieszył się swym pomysłem, opowiadając, jak miło i wesoło"będzie się żyło w takim klasztorze. Zmusił mnie, bym wyrysowała

mu ołówkiem plan przyszłej budowli, i każdego dnia musiałam coś tu dodawać lub odejmować. Chociaż powzięłam głębokie postanowienie, aby odnosić się do niego uprzejmie i z całą cierpliwością, przyznaję szczerze, że jego odwiedziny, spacery i rozmowy z nim straszliwie mnie nużyły. Były tak bezmyślne, że nic podobnego w życiu nie widziałam. Kiedy odchodził, najnudniejsza książka wydawała mi się rozkoszną rozrywką. Pod koniec jesieni znowu zaczęły się na dworze publiczne i dworskie bale maskowe, odznaczające się równym co poprzednie bogactwem i wyszukaniem strojów. Hrabia Zachar Czernyszew wrócił właśnie do Petersburga. Ponieważ znaliśmy się od tak dawna i okazywałam mu zawsze życzliwość, więc i tym razem mogłam tłumaczyć sobie jego zaloty tak, jak chciałam. Na początek oświadczył mi, że bardzo wyładniałam. Po raz pierwszy w życiu mężczyzna powiedział mi rzecz podobną. Nie przyjęłam tego źle, a co więcej, dobrodusznie mu uwierzyłam. Na każdym balu oznajmiał mi coś nowego w tym rodzaju. Pewnego dnia przez księżniczkę Gagarin otrzymałam od niego dewizkę i otwarłszy pudełeczko spostrzegłam, że została otwarta i przyklejona. Był w niej jak zazwyczaj drukowany bilecik z wierszami, z których dwa były bardzo czułe. Po obiedzie kazałam przynieść sobie dewizki i zaczęłam szukać bilecika, który, nie kompromitując się, mogłabym mu przesłać w odpowiedzi. Znalazłszy stosowny, włożyłam go do dewizki w kształcie pomarańczy i wręczyłam księżniczce Gagarin, polecając oddać hrabiemu Czernyszewowi. Następnego dnia przyniosła mi ona w jego imieniu następną dewizkę, ale tym razem bilecik zawierał kilka słów pisanych odręcznie; odpowiedziałam bez zwłoki i w ten sposób nawiązała się między nami regularna i bardzo czuła korespondencja. Na pierwszej maskaradzie hrabia Czernyszew tańcząc ze mną powiedział, że ma mi do powiedzenia mnóstwo rzeczy, których nie chce zawierzyć papierowi, zwłaszcza że księżniczka Gagarin mogłaby przypadkiem złamać dewizkę niosąc ją w kieszeni, bądź też zgubić. Prosił, abym wyznaczyła mu chwilę rozmowy w moim pokoju albo też gdzie

uznam za stosowne. Odpowiedziałam, że jest to zupełnie niemożliwe, że do pokojów moich nikt me ma wstępu i że ja sama me mogę stamtąd wyjść. Oświadczył na to, że gotów jest, jeśli to konieczne, przebrać się za służącego, ale kategorycznie mu tego zabroniłam i wszystko ograniczyło się jedynie do tej wymiany liścików zawartych w dewizkach. Księżniczka Gagarin, spostrzegłszy w końcu to wszystko, czyniła mi wymówki, że użyłam jej za pośredniczkę, i nie zgodziła się więcej przekazywać dewizek. 1752 Tak skończył się rok 1751 i zaczął 1752. Pod koniec karnawału hrabia Czernyszew odjechał do pułku. Na kilka dni przed jego odjazdem puszczano mi krew. Była to sobota. Następnej środy pan Czogłokow zaprosił nas do siebie na wyspę u ujścia Newy. Miał tam dom składający się z umieszczonego pośrodku salonu i kilku pokoi po jego bokach. Nie opodal domu zbudował saneczkową górkę. Od razu po przyjeździe spotkałam hrabiego Romana Woroncowa4, który ledwie mnie ujrzawszy powiedział: mam doskonałe małe saneczki i będę panią na nich woził. Dawniej często mnie woził, więc przystałam na to. Wtedy kazał niezwłocznie przynieść sanki, na których urządzono coś w rodzaju fotelika. Usiadłam, on stanął z tyłu i zaczęliśmy zjeżdżać, w połowie górki jednak hrabia Woroncow nie zdołał utrzymać sanek i przewróciliśmy się. Upadłam, a hrabia Woroncow, nader ciężki i niezgrabny, upadł na mnie, a właściwie na moją lewą rękę, z której przed czterema czy pięcioma dniami puszczano mi krew. Wstałam, on także, i ruszyliśmy piechotą do dworskich sań, które oczekiwały na zjeżdżających i wwoziły ponownie na wierzchołek górki tych, co mieli
4

Woroncow Roman Iłarionowicz (1714-1767), senator, ojciec Elżbiety W. faworyty Piotra III i Marii W. - damy dworu cesarzowej Elżbiety.

znów zjeżdżać. Wsiadłam do sań z towarzyszącą mi księżniczką Gagarin i hrabią Iwanem Czernyszewem (hrabia Woroncow stanął z tyłu) i w drodze poczułam u lewej ręce dziwne gorąco, którego przyczyny nie mogłam odgadnąć. Aby zobaczyć, co się stało, przełożyłam prawą rękę przez rękaw futra i wysunąwszy ją zobaczyłam, że cała jest we krwi. Powiedziałam obydwu hrabiom i księżniczce, że prawdopodobnie otworzyła mi się żyła, z której płynie krew. Kazano więc saniom jechać szybciej i zamiast na saneczkową górkę, skierowaliśmy się do domu. Tam nie zastaliśmy nikogo prócz służącego, który nakrywał do stołu. Zrzuciłam futro, a służący dał nam octu, zaś hrabia Czernyszew podjął obowiązki chirurga. Umówiliśmy się, że nie powiemy nikomu o tym, co się stało. Gdy ręka była opatrzona, wróciłam na saneczkową górkę. Przez resztę wieczoru tańczyłam, wieczerzałam, do domu zaś wróciliśmy bardzo późno, przy czym nikt nie podejrzewał, że mi się cokolwiek stało. Skóra nie zarastała mi około miesiąca, ale pomału wszystko się zagoiło. W poście zdarzyła mi się ostra sprzeczka z panią Czogłokow z następującej przyczyny. Matka moja od pewnego czasu mieszkała w Paryżu. Najstarszy syn generała Iwana Fiodorowicza Glebowa5, wróciwszy stamtąd, przywiózł mi od matki dwie sztuki bardzo pięknych i bogatych materiałów. Kazałam Szkurinowi, by rozłożył je w mojej garderobie, i podziwiając je mimo woli powiedziałam cicho, że materiały są tak piękne, iż chciałabym nawet ofiarować je cesarzowej. Rzeczywiście czekałam na stosowną chwilę, aby ofiarować je Jej Cesarskiej Mości, którą widywałam bardzo rzadko i najczęściej publicznie. Nie powiedziałam jednak ani słowa o tym pani Czogłokow. Miał być to bowiem podarunek, który chciałam ofiarować sama. Zabroniłam Szkurinowi mówić komukolwiek o tym, co przypadkiem wymknęło mi się w jego obecności. Ten jednak me miał nic pilniejszego, niż natychmiast pobiec z tym do pani Czogłokow. W kilka
5

najstarszy syn generała Iwana Glebowa - Glebow Aleksander Iwanowicz (1719 - 1790), do 1764 r. prokurator generalny.

że oczekiwałam jak święta chwili. która lubiła zawsze obstawać przy swoim zdaniu. odważywszy się powtórzyć pani Czogłokow to. że służba ma obowiązek przekazywać jej wszystko. w której mogłabym ofiarować te materiały cesarzowej. "Jakże to?" zapytałam. że obsypałam go dobrodziejstwami. odsyłając mi drugi. z których zachowała jeden. zostaną kiedyś wypędzeni przez cesarzową. gdyż dowiedziała się. Wtedy wyszłam do małego przedpokoju. jak chyba nigdy w życiu. Pani Czogłokow. wszystkim nieznośni i znienawidzeni. on zaś doniósł o moich najniewinniejszych słowach. niż był powinien. bo przecież.dni później pani Czogłokow weszła pewnego ranka do mego pokoju oznajmiając. a wywiedziała się wszystkiego przez gadulstwo mego służącego. która z pewnością prędzej czy później dowie . Nie mogłam wprost mówić. że nie wolno mi o niczym rozmawiać bezpośrednio z cesarzową. zabierając je bez mojej wiedzy i okazując Jej Cesarskiej Mości. Czogłokowowie zaś. bo ze złości straciłam mowę. Powiedziałam. ona bowiem sama przekazała mi taką wolę Jej Cesarskiej Mości. mówiłam. Powiedziałam jednak pani Czogłokow. Nie mogłam się wprost opamiętać. Wreszcie poszła sobie. że odtąd nic ode mnie nie dostanie. czego się po takim zachowaniu spodziewa. Wówczas pani Czogłokow dodała. Pytałam. o czym zabroniłam mu wspominać. że cesarzowa poleciła podziękować mi za materiały. który zdradził sekret swojej pani. codziennie obsypującej go dobrodziejstwami. że pani Czogłokow nie mogła znać moich zamiarów. że nigdy z nią o tym nie rozmawiałyśmy. że to ona odnosiła moje materiały cesarzowej. że go wypędzę i każę wychłostać. że pozbawiła mnie ona tej przyjemności. gdy to usłyszałam. ja zostanę zawsze tym. a tylko coś bełkotałam. twierdząc. Wpadłam w taki gniew. wobec tego wszystko stało się zgodnie z tą zasadą. i z całej siły wymierzyłam mu potężny policzek. Pozwoliłam jej mówić. że postąpił jak zdrajca i największy niewdzięcznik. gdzie zazwyczaj rankiem przesiadywał Szkurin i gdzie znajdowały się moje rzeczy. czym jestem. oponowała. że przeznaczyłam je dla Jej Cesarskiej Mości. co mówię. i że nikt nie uczynił tu nic ponadto.

się, jak są głupi i jak nie nadają się do swych godności, uzyskanych przez intrygi podłego człowieka. Jeśli chce, rzekłam, niech idzie co prędzej i doniesie o wszystkim, co tu powiedziałam. Mnie to w niczym nie zaszkodzi, a on zobaczy, co z tego dla niego wyniknie. Służący upadł mi do nóg i oblewając się gorącymi łzami prosił o wybaczenie, a skrucha jego wydała mi się szczera. Zrobiło mi się go żal i odparłam, że zobaczę, jak będzie odtąd postępować, i że od tego będzie zależało, jak ja się będę do niego odnosić. Był to rozgarnięty chłopiec, dość przy tym rozsądny, który dotrzymywał danego słowa. O jego gorliwości i wierności mogłam się upewnić w czasach dla mnie najtrudniejszych. O tym, jak się rzecz miała z materiałami, umyślnie rozpowiadałam wszystkim, ażeby do uszu cesarzowej doszło, jakiego pani Czogłokow spłatała mi figla. Gdy spotkałam cesarzową, podziękowała mi za materiały, a przez trzecie osoby dowiedziałam się, że nie spodobało się jej postępowanie pani Czogłokow, i na tym sprawa się skończyła. Po Wielkiejnocy przenieśliśmy się do Pałacu Letniego. Spostrzegłam już nieco wcześniej, że szambelan Sergiusz Sałtykow zaczął bywać na dworze częściej niż zwykle. Przyjeżdżał zawsze w towarzystwie Lwa Naryszkina, bawiącego wszystkich swoimi dziwactwami, o których szczegółowo już opowiadałam. Księżniczka Gagarin, którą bardzo lubiłam, a nawet darzyłam zaufaniem, nie znosiła Sergiusza Sałtykowa. Lew Naryszkin uchodził za dziwaka i nikt nie traktował go poważnie. Sergiusz Sałtykow starał się na wszelkie sposoby pozyskać zaufanie Czogłokowów, a ponieważ nie byli to ludzie ani przyjemni, ani mądrzy, ani zajmujący, można było wywnioskować trafnie, że ma on po temu inne ukryte powody. Pani Czogłokow, brzemienna podówczas, często zapadała na zdrowiu. Ponieważ zapewniała, że rozmowa ze mną jest jej równie miła latem, jak zimą, często zapraszała mnie do siebie. Kiedy u wielkiego księcia nie było koncertu albo też na dworze nie dawano komedii, przyjeżdżali do niej zazwyczaj Sergiusz Sałtykow, Lew Naryszkin, księżniczka Gagarin i jeszcze kilka osób. Koncerty nudziły

pana Czogłokowa, który jednak nigdy ich nie opuszczał. Sergiusz Sałtykow wynalazł oryginalny sposób zatrudnienia go. Nie wiem, w jaki sposób w tym ociężałym mężczyźnie, pozbawionym inteligencji i wyobraźni, udało się wzniecić pasję do układania piosenek, pozbawionych wszelkiego sensu. Okazało się, że gdy tylko trzeba się było pozbyć pana Czogłokowa, wystarczyło poprosić go o ułożenie nowej piosenki. Z całą gotowością siadał tedy w jakimś kącie pokoju, najczęściej koło pieca, i zabierał się do wierszowania, co zajmowało mu cały wieczór. Znajdywano, że piosenka jest pełna wdzięku, on zaś zachęcony tym zabierał się do następnej. Lew Naryszkin komponował do słów melodię i razem śpiewali. Tymczasem w pokoju toczyła się swobodna rozmowa o wszystkim, na co przychodziła nam ochota. Miałam grubą księgę tych piosenek, nie wiem tylko, gdzie mi się podziała. Podczas jednego z tych koncertów Sergiusz Sałtykow dał mi do zrozumienia, co jest przyczyną jego częstych wizyt. Najpierw nie odpowiedziałam mu, a kiedy wrócił znowu do tego tematu, zapytałam, dokąd to zaprowadzi. Przedstawił mi na to w kuszących i namiętnych słowach obraz szczęścia, do którego zmierza. Rzekłam mu na to: ,,A pańska żona, którą poślubił pan z miłości dwa lata temu? Mówi się o was obojgu, że jesteście w sobie zakochani do szaleństwa. Co ona na to powie?" Wówczas powiedział mi, że nie wszystko złoto, co się świeci, i że drogo zapłacił za chwilę zaślepienia. Robiłam wszystko, aby porzucił te zamysły, i prostodusznie sądziłam, że mi się to powiodło. Było mi go żal. Na nieszczęście nadal słuchałam, co mówił. Był piękny jak dzień i nikt bez wątpienia nie mógł się z nim równać ani na wielkim dworze, ani tym bardziej na naszym. Nie zbywało mu na inteligencji i wiadomościach, umiejętności bycia i zręczności, którą daje wielki świat, a zwłaszcza życie przy dworze, miał dwadzieścia sześć lat. Pod każdym względem, zarówno z urodzenia, jak pod wieloma innymi, był dystyngowanym kawalerem. Umiał ukrywać swe wady, z których największą była skłonność do intryg i brak zasad. Tego jednak nie

dostrzegałam. Przez całą wiosnę i część lata widywałam go niemal codziennie i nie zmieniałam swego wobec niego zachowania. Traktowałam go tak jak wszystkich innych, widując wyłącznie w obecności dworu lub innych osób. Pewnego razu, ażeby się go pozbyć, powiedziałam mu, że źle kieruje swoje zapały. Dodałam: "Czy pan jest pewien, że moje serce nie jest już zajęte?" To go jednak wcale nie powstrzymało, przeciwnie, jeszcze bardziej rozpłomieniło. O drogim małżonku w ogóle nie wspominaliśmy, ponieważ wiedziano powszechnie, jak bywa przyjemny nawet dla tych, w których jest zakochany, przy czym zakochany był stale, ubiegając się o względy wszystkich kobiet. Wyjątek stanowiła ta, która zwała się jego małżonką, bo nie zwracał na nią najmniejszej uwagi. W tym mniej więcej czasie Czogłokow zaprosił nas, byśmy zapolowali na jego wyspie, dokąd dopłynęliśmy szalupą, wysławszy naprzód konie. Gdyśmy dobili do brzegu, natychmiast dosiadłam konia i popędziliśmy za psami. Sergiusz Sałtykow wyczekał odpowiedniej chwili, kiedy wszyscy gonili za zającami, podjechał do mnie i zaczął mówić na swój ulubiony temat. Słuchałam go uważniej niż zwykle. Przedstawił mi, co zamierza uczynić, aby utrzymać w najgłębszej tajemnicy szczęście, którym można cieszyć się w takich wypadkach. Nie odpowiedziałam ani słowa. Korzystając z tego, że milczałam, zaczął mnie zapewniać, że kocha mnie namiętnie, i prosił, abym pozwoliła mu wierzyć, że nie jest mi przynajmniej zupełnie obojętny. Odpowiedziałam, że nie mogę zabronić mu, by pocieszał się do woli tym, co podsuwa mu wyobraźnia. Wreszcie zaczął porównywać się do innych dworzan i zmusił mnie, bym przyznała, że ich przewyższa. Stąd wyprowadził wniosek, że nie jest mi obojętny. Śmiałam się z tego, ale w istocie dość mi się podobał. Minęło około półtorej godziny, więc poprosiłam, aby oddalił się ode mnie, bowiem tak długa rozmowa może wzbudzić podejrzenia. Odparł, że nie odjedzie dopóty, dopóki nie powiem, że nie jest mi obojętny. Odpowiedziałam: "Tak, tak, ale niech pan już jedzie". On na to: „Dobrze, niech tak będzie", i popędził

konia, ja zaś zawołałam za nim: "Nie, nie". A on powtórzył: „Tak, tak", i z tymi słowy rozstaliśmy się. Wróciwszy do domu na wyspie zasiedliśmy do kolacji. Zerwał się wtedy gwałtowny wiatr od morza, fale tak wezbrały, że zalewały stopnie schodów przed domem, a wyspa na kilka stóp zalana była wodą. Musieliśmy zostać na wyspie u Czogłokowów do drugiej czy trzeciej rano, dopóki się nie wypogodziło i woda nie opadła. Wtedy to Sergiusz Sałtykow powiedział mi, że samo niebo sprzyja mu tego dnia, pozwalając dłużej cieszyć się moją obecnością, i składał też inne podobne zapewnienia. Mniemał się już być uszczęśliwionym, ale mnie nie było lekko na duszy. Dręczyły mnie tysięczne obawy, byłam tego dnia w bardzo złym humorze i wcale nie byłam ze siebie rada. Sądziłam przedtem, że będę mogła nim powodować i utrzymywać w ryzach zarówno jego, jak siebie, a nagle zrozumiałam, że zarówno jedno, jak i drugie było bardzo trudne, może nawet niemożliwe. W dwa dni później Sergiusz Sałtykow powiedział mi, że jeden z kamerdynerów wielkiego księcia nazwiskiem Bressant6, Francuz z pochodzenia, zwierzył mu, że Jego Cesarska Wysokość powiedział w swoim pokoju: „Sergiusz Sałtykow i moja żona oszukują Czogłokowa, wmawiając mu, co im się żywnie podoba, a potem kpią z niego". W pewnym sensie było to prawdą i wielki książę to spostrzegł. Radziłam dlatego Sałtykowowi, by na przyszłość był ostrożniejszy. W kilka dni później okropnie rozbolało mnie gardło i dostałam wysokiej gorączki, trwającej ponad trzy tygodnie. Podczas tej choroby cesarzowa przysłała do mnie księżniczkę Kurakin, która szła za mąż za księcia Łobanowa, abym przystroiła jej głowę. W tym celu usadzono ją w dworskiej, wspartej na ogromnych obręczach sukni na moim łożu. Robiłam, co
6

Bressant Aleksander Iwanowicz (1719-1799), kamerdyner wielkiego księcia Piotra i jego bliski współpracownik, dyrektor manufaktury produkującej tapety, w 1762 r został prezydentem Kolegium Manufaktur, lecz po przewrocie pałacowym dokonanym przez Katarzynę II stracił stanowisko i prawdopodobnie majątek.

Zaczęły się podejrzenia i domysły. że wyrokiem sądowym skazano go za różne wybryki na piętnaście lat twierdzy. gdy miała ochotę na reprymendę. że cesarzowa podówczas za każdym razem. cesarzowa właśnie przydzieliła do mojej osoby. Wielki książę był wówczas zakochany w pannie Marfie Isajewnej Szafirow7. nie obarczyłby się uciążliwym obowiązkiem wysłuchiwania od rana do wieczora tego. W oczach pani Czogłokow zyskałam nową zaletę: lubiłam i pieściłam jedno z jej dzieci. z jakich to czyni powodów. aby się przez nie wywiadywać. szyłam dla niego stroje. Były to panny ubogie. Czogłokow i jego żona stali się łagodni jak baranki. pysznych i aroganckich egoistów. odsunęła księżniczkę od mego łóżka i sama dokończyła strojenia. Pogłoski dotarły do Peterhofu. dość głupie i nader interesowne i w krótkim czasie istotnie bardzo się z Sałtykowem spoufaliły. ale pani Czogłokow widząc. Tymczasem przenieśliśmy się do Oranienbaumu. 7 Szafirowa Marfa Michajłowna. którą wraz z jej starszą siostrą. nie mając w tym szczególnej korzyści. co wygaduje dwoje głupich. zrzucając męski strój tylko w niedzielę. lecz wybierała jakiś całkiem niespodziewany pretekst. Anną. który był wprost demonem intrygi. wszedł w komitywę z tymi pannami. z którego wyrósł taki nicpoń. Wszystko to zachwycało matkę. co wielki książę mówi z nimi o nim. i potem wykorzystywać te wiadomości. że żaden rozsądny człowiek. robiłam zabawki i obdarowywałam różnymi drobiazgami. faworyta wielkiego księcia Piotra. które było z nią w Oranienbaumie. do uszu cesarzowej. Sergiusz Sałtykow stał się przyjacielem. co mogłoby stanowić do tego powód. Oczywiste jest jednak. zaczynała gniewać się nie o to. powiernikiem i doradcą państwa Czogłokowów. gdzie znów codziennie jeździłam konno.mogłam. bez pamięci zakochaną w swym dziecku. Od tej pory nigdy już tej pani nie spotkałam. Sergiusz Sałtykow. Trzeba tu dodać. że mi to przychodzi z wielką trudnością. dama dworu. .

aby nim rządzili. Taka jednostajność była nam pod wieloma względami wygodna. jaki noszono w Peterhofie w dni galowe. że wola Jej Cesarskiej Mości wypełniona ma zostać co do joty. dosiadając konia. W Oranienbaumie umówiliśmy się wszyscy. Pewnego galowego dnia cesarzowa powiedziała pani Czogłokow. jak wiadomo Jej Cesarskiej Mości. że ona. a wśród nich Zachar Czernyszew. przyczyna taka nie powstała. od roku 1745. by rzekomo odwiedzić ich w chorobie. natychmiast odmieniłam strój. zarówno mężczyźni. i ażeby obaj na trzy tygodnie lub miesiąc wyjechali do swych krewnych. a reszta zielona i wszystko lamowane srebrem. że przez całe lato będziemy nosić jednakowe suknie: spodnia szara. nazwała męża pani Czogłokow safandułą i powiedziała. na której ustalono. zmieniała suknię. wszystko to dotarło do uszu zaufanych osób. że utracili łaski Czogłokowa. Mnie zaś zarzucono. że dzieci nie rodzą się bez przyczyny i że. że pozwala on smarkaczom. że co do dzieci winy tu nie ma. że Sergiusz Sałtykow i Lew Naryszkin mają udać.który rozjątrzał w niej gniew. o czym ten najpewniej nie wiedział. W tamtym część zwierzchnia była z białego materiału. Spostrzegli to dworzanie. który sam mi to powiedział. jak kobiety. bez żadnych ozdób. co by położyło kres wszelkim plotkom. zwłaszcza że był już nieużyteczny. że smarkacze utarli nosy i odbyli tajną naradę. iż nie zadbała. . Tak też uczyniono i następnego dnia Sałtykow z Naryszkinem udali się na cały miesiąc na wygnanie do swych rodzin. że będzie ona musiała odpowiadać za to. zwierzchnia błękitna z czarnym aksamitnym kołnierzem. Pani Czogłokow odparła. Co do mnie. że chodzę stale w stroju do konnej jazdy i że w Peterhofie jeździłam konno po męsku. Cesarzowa była w ogóle bardzo poirytowana. Właśnie ten strój stał się powodem gniewu. Ledwie upłynęła doba. Określenie smarkacze sprawiło. by przypominać o tej sprawie obu zainteresowanym stronom. że mój strój jest nieprzyzwoity. od zamążpójścia. Wymyśliliśmy ten jednakowy strój na wzór stroju. że właśnie z powodu takiej jazdy nie mam dzieci. Wówczas Jej Cesarska Mość zaczęła gniewać się na panią Czogłokow i powiedziała.

szukała ratunku w relikwiach. Kilka razy wydawała głośny okrzyk. gdy tylko po nas przypłynął. choć mnie jeszcze bardziej nudziły. czego dokonano bardzo uroczyście. W Kronsztadzie zabawiliśmy trzy dni i byliśmy obecni przy poświęceniu kanału. co przedłużyło jego nieobecność. białym ze srebrem. która po nas posłała. Cesarzowa chciała zostać w Kronsztadzie. Następnej nocy po jej przybyciu zerwała się potężna burza i cesarzowa. toteż powiadał. jak z kanału spuszczać będą wodę. w 1703 r. Nie zaprzestałam wizyt u Czogłokowów. Cesarzowa przyjechała do Kronsztadu przed nami.Sergiusz Sałtykow był brunetem. Oboje małżonkowie utyskiwali na nieobecność dwóch filarów swego towarzystwa. Przez całą noc bardzo się o nas niepokoiła. . aby zobaczyć. unosiła je ku oknu wodząc nimi w stronę przeciwną tej. i że zapewne. kiedy poleciłam zbudować specjalny młyn. Po obiedzie dano wielki bal. że w tym stroju. Pełna trwogi. więc po dwóch dniach wyjechała. w czym mi oczywiście przytwierdzałam. że nim właśnie płyniemy. w przekonaniu. W tym czasie cesarzowa rozkazała. dokąd udała się na otwarcie kanału. które zawsze miała przy swym łożu. W rzeczy samej statek dotarł do Oranienbaumu już po burzy. obawiała się. Wody nie można było spuścić od tamtej pory aż do mojego panowania. ponieważ niedawno posłała do nas z upomnieniem. mówiła. abyśmy się pośpieszyli. ale wody nie spuszczano. spoglądała przez okno na statek zmagający się z falami. Kanał po raz pierwszy wypełnił się wodą. że burza zastanie nas na morzu.miejscowość na wyspie Kotlin w Zatoce Fińskiej. Sergiusz Sałtykow zachorował. aby uczynić jej zadość. śpieszyliśmy się i wsiedliśmy na statek. który poruszany 8 Kronsztad . z której widać było statek w odmętach. wybudowano tu twierdzę w celu obrony powstającego Petersburga przed ewentualnym desantem szwedzkim. rozpoczętego przez Piotra I i teraz ukończonego. podobny jest do muchy utopionej w mleku. że na pewno utoniemy i będzie to jej wina. byśmy z Oranienbaumu przyjechali do niej do Kronsztadu8. tak że wyruszyliśmy nie wcześniej niż następnego dnia po obiedzie.

. Niezwłocznie po tym wróciliśmy do miasta. Przypomniałam mu rady hrabiego Bernisa. że wszystko dzieje się zgodnie z jej wolą. Z Kronsztadu rozjechaliśmy się każdy do siebie.była ona żoną Jerzego Krzysztofa Grootha (1716-1749). coś tam jej przyobiecano. ponieważ nic nie dostała. on właśnie wynalazł w Oranienbaumie ładną wdowę po pewnym malarzu. czym. który ostatnie lata swego życia spędził w Petersburgu. ale nie mogłam domyślić się. małżonka jego zakrzątnęła się wokół tego. wybitnego portrecisty pochodzenia niemieckiego. co też zrobiono. Spostrzegłam. Później polecono Bressantowi zapoznać Jego Cesarską Wysokość z ową młodą i ładną wdówką. że pani Czogłokow bardzo jest czymś zajęta. W tym czasie nakłoniłam wielkiego księcia. Inaczej sprawić tego było nie sposób. dno kanału bowiem znajduje się poniżej morza. czego się od niej żąda i jak ma się zachować. panią Grooth . w czym rzecz. który wyjechał już do Wiednia.ogniem czerpał wodę z kanału. że za swe zabiegi zostanie wspaniale wynagrodzona. ale zawiodła się. Po krótkim pobycie w Letnim Pałacu przenieśliśmy się do Pałacu Zimowego. panią Grooth9. aż Sergiusz Sałtykow wróciwszy ze swego dobrowolnego zesłania wytłumaczył mi powoli. Kiedy odjechał. Wydało mi się. aby przerwał pertraktacje z Danią. Pan Czogłokow poprosił o pozwolenie oddalenia się na miesiąc do jednej ze swoich wsi i pozwolenie takie uzyskał. potem wytłumaczono. Spodziewała się. Posłuchał mnie i kazał przerwać rozmowy nie podejmując żadnej decyzji. czego podówczas nie wzięto pod uwagę. zameldowała cesarzowej. Niemniej powtarzała. a my do Oranienbaumu. Czasem zachowywał się 9 wdowę po pewnym malarzu. cesarzowa do Peterhofu. że Sergiusz Sałtykow stał się roztargniony i nie tak uprzedzający jak dawniej. skaptowano ją w ciągu kilku dni. aby ściśle wypełnić polecenia cesarzowej. Weszła przede wszystkim w długie konfidencje z kamerdynerem wielkiego księcia Bressantem. Nareszcie po wielu wysiłkach pani Czogłokow osiągnęła swój cel i uzyskawszy co do tego pewność. że oddała przysługę cesarstwu.

Po wszystkich ścianach spływała tam woda. Na ostatniej stacji przed Moskwą oznaki ciąży ustąpiły. ale za to pozbawionym innego wyjścia niż to. ja zajęłam te. Jechaliśmy bardzo szybko we dnie i w nocy. miał w tym rację. ani mnie nie było wygodne. 1753 Pomieszczono nas w drewnianym skrzydle zbudowanym zaledwie ubiegłej jesieni. 14 grudnia 1752 roku wyjechaliśmy z Petersburga. Gdy przyjechałam do Moskwy. Wyruszyłam w drogę z lekkimi oznakami ciąży. Nigdy nie widziałam tak bezsensownego układu pokojów. Skrzydło to miało dwa rzędy dużych pokojów. co ani im. które prowadziło przez moją sypialnię. a w pokojach było bardzo wilgotno. przechodząc w silne bóle brzucha. aby urodzić swe ostatnie. po pięć lub sześć w każdym rzędzie. mającym co prawda trzy duże okna. zapewniając. Usprawiedliwiał się niezbyt zręcznie. Na domiar obiadowały one w jednym z moich antyszambrów. Kazano nam przygotować się do podróży do Moskwy. co też uczyniliśmy. Gniewałam się na to i robiłam mu wymówki. który miał mi służyć za garderobę. jak się rzeczy miały. że poroniłam. siódme dziecko. gdy więc tylko kobiety musiały wyjść za jakąkolwiek potrzebą. nie wątpiłam wedle tego. zaś przeciwległe zajął wielki książę. Sergiusz Sałtykow został tam i przyjechał do Moskwy w kilka tygodni po nas. Urodziwszy córkę przyjechała do nas do Moskwy. Pani Czogłokow pozostała w Petersburgu. że siedemnaście osób musiało mieszkać w jednym pokoju. istotnie bowiem uważałam. przechodziły obok mnie.z pustotą. Musieliśmy jednak znosić te niewygody. pomieszczono moje damy dworu i pokojowe oraz ich służące w ten sposób. że zachowuje się dość dziwnie. bywał arogancki i nieuważny. że nie zdaję sobie sprawy z całej przemyślności jego zachowania. W pokoju. które wychodziły na ulicę. Przyjechałam chora i aby .

abyście nie przechodziły przez sypialnię wielkiej księżnej". zaś udając się na obiad musiały też przechodzić przez ulicę. Słowem. wyszła do drugiego pokoju i powiedziała moim paniom: "Każę tu zrobić inne wyjście. wśród których były niezbyt zdrowe. Moskwa jest tak ogromna. często udawał się do domu wielkiego kanclerza. daleko od siebie. aby usprawiedliwić swe udane lub rzeczywiste oddalenie od dworu. okno wychodzące na ulicę przemieniło się w drzwi. do których dobudowano schody. Cóż jednak uczyniła? Kazała wybić otwór w ścianie zewnętrznej. nie było to dobre rozwiązanie i nie rozumiem wprost. umiał jednak użyć tak rozsądnych i nieodpartych argumentów. mogły żyć w takiej ciasnocie i nie zachorowały na zgniłą gorączkę. Sałtykow zaś skorzystał z tego. że nie odsuwam się od niego tak jak dawniej. Wreszcie dziesiątego dnia odwiedziła mnie cesarzowa. Przyjął moje zlecenie z ogromną gotowością. . Do tej misji wybrałam niejakiego Bremse. Przy czym wszystko to działo się tuż przy mojej sypialni. ponieważ drzwi stale otwierały się i zamykały. nie dało to jednak żadnego prawie pożytku. gdzie i tak już z trudem mieściło się siedemnaście osób. znosząc jedno z okien w pokoju. że gdy się z nim tylko zobaczyłam i chwilę porozmawiałam. że czasami nie mogłam wprost zasnąć. odzyskiwałam spokój. Gdy człowiek ten nie bywał przy dworze. że rzadko do nas przyjeżdżał. i moje panie musiały wchodzić z ulicy. co miało mu dowieść. jak tych siedemnaście kobiet. który służył u pana Pechlina w kancelarii holsztyńskiej. Prawdę powiedziawszy. W kilka dni potem zjawił się również Sergiusz Sałtykow. wstawszy z połogu. Ułożyliśmy. że by pomniejszyć liczbę jego wrogów. Pod ich oknami urządzono dla nich wychodki. przekazał mi. Przedostawało się do mnie stamtąd tyle różnego robactwa. bardzo mnie martwiło. Spostrzegłszy nieustanną bieganinę. W pokoju powstał korytarz. Wreszcie pani Czogłokow. czego nie sposób było uniknąć. że wszyscy żyli tam w pewnym rozproszeniu. powiem kilka uprzejmych słów hrabiemu Bestużewowi. przyjechała do Moskwy.urządzić się nieco wygodniej. kazałam sprowadzić duże ekrany rozdzielić moją sypialnię na trzy części.

zadecydowaliśmy od razu. a czego nie czynić. Najpierw. a między innymi powiedział: „Wiem. o głupocie Czogłokowów. bowiem jest pan bystrym młodzieńcem". co uznamy za potrzebne. do czego zmierza. nie rozumiałam bowiem. co użytecznych. nadal zaprzątnięta troską o następstwo tronu. rozmawiał z nim na osobności mówiąc o życiu naszego dworu. Zrozumiałam. aby się wzajem kochać i aby więzy małżeństwa stały się lżejsze. myśli pan o nich to samo co ja. Sergiusz Sałtykow wrócił zachwycony swoją misją i osobą hrabiego. że będzie temu rada. rozwiodła się nad swym przywiązaniem do męża. że zdarzają się czasem sytuacje. Tymczasem pani Czogłokow. że się zastanowię. odprowadziła mnie kiedyś na stronę i rzekła: „Niechże pani posłucha. równie rozsądnych. którą wielka księżna raczyła mi okazać. o co mu chodzi. czy też może zastawiono tu na mnie . pilnie słuchając. Nastawiłam oczywiście uszu i otwarłam oczy. Kiedy powtórzyłam to Sergiuszowi Sałtykowowi. abym określiła jakim sposobem możemy komunikować sobie nawzajem to. jakby mieszkał w moim pokoju. że nie jestem taką bestią. w których interesy wyższe zmuszają do odstępstwa od reguły. I wreszcie powiedział: „Z wdzięczności za łaskawość. chcę. by wielka księżna zobaczyła. chciałbym wyświadczyć jej drobną przysługę i sądzę. Słuchałam nie przerywając jej.że hrabia Bestużew ucieszył się z całego serca i powiedział. że choć jest pan z nimi bardzo zaprzyjaźniony. o tym. którą był mu winien. Byłam trochę zdziwiona tą przemową i nie wiedziałam czy Jest szczera. Potem klucząc powiedziała. wróciwszy niedawno do Moskwy. Pani Władysławlew stanie się łagodna jak owieczka i gotowa będzie do wszelkich usług. za jaką mnie jej przedstawiono". bo chcę porozmawiać z panią bardzo szczerze". który także jemu udzielił kilku rad. Potem mówił o mnie i o moim położeniu z takim rozeznaniem. Starzec przyjął go wspaniale. Prosił. że to on uda się do kanclerza pod pozorem wizyty. że mogę nim rozporządzać za każdym razem. mówiła o swym rozsądku. Wszystko to w ukryciu przed innymi bardzo nas do hrabiego zbliżyło. i odpowiedziałam Bremsemu. gdy będę tego potrzebowała. jak zwykle. co trzeba czynić.

"Co do mnie. jak na wsi. W wigilię uroczystości cesarzowa przybyła na Kreml i tam zanocowała. . wedle danego nam polecenia. Było to 25 kwietnia. a ona mówiła dalej. Zajęła w cerkwi swe zwykłe miejsce i w tym wszystkim nie było jeszcze nic niepospolitego. jak w dniu koronacji.wieś położona w okolicach Moskwy należała niegdyś do Aleksandra Mienszykowa. przejechaliśmy powoli przez Moskwę i wysiedliśmy z powozów tuż pod soborem. może pani wybierać między Sergiuszem Sałtykowem a Lwem Naryszkinem. Niemożliwe. zawołałam. Na to ona: „Skoro nie on. Nie rzekłam na to słowa. że z jej rozkazu ceremoniał uroczystości ma być dokładnie taki sam. W tym mniej więcej czasie cesarzowa podarowała wielkiemu księciu wieś Lubierce10 i kilka innych wsi. Gdy się wahałam w myśli. Udałam niewiniątko. Nigdy w życiu nie czułam tak dojmującego wilgocią chłodu. dokąd wyjechaliśmy po Wielkiejnocy. zobaczy pani. nie". mieliśmy przyjechać do soboru na nabożeństwo. cesarzowa obchodziła w Moskwie uroczyście rocznicę swej koronacji. Przodem postępowali lokaje. a ona kilkakrotnie wyrzucała mi to zarówno w mieście. W kilka minut później zjawiła się ze swoja świtą cesarzowa. Bardzo byliśmy tego ciekawi. rzekła: „Zobaczy pani. tak bowiem odbywały się za jej panowania wszystkie uroczystości. miała na głowie małą koronę. a na ramionach płaszcz cesarski. więc z pewnością ten drugi". Zsiniałam i zdrętwiałam z zimna stojąc w galowym stroju z od10 Lubierce . podtrzymywany wedle zwyczaju przez szambelanów. do Kremla było siedem wiorst. Zanim jednak wyruszyliśmy do tych nowych majątków Jego Cesarskiej Wysokości.pułapkę. o ile się nie mylę. odległych o czternaście czy piętnaście wiorst od Moskwy. Oświadczono nam. aby żadnej osoby nie przedkładała pani nad inne. My pozostaliśmy w drewnianym pałacu Słobody i. że nie będę stawiała żadnych przeszkód". jak kocham ojczyznę i jak jestem szczera. O dziewiątej rano w paradnych powozach ruszyliśmy z naszego pałacu. "O nie. wybierze pani tego ostatniego".

uzyskał jednak nie zadowalającą bynajmniej odpowiedź i więcej do tego tematu nie wracano. Nie zaszczyceni zaproszeniem na ten obiad. wróciliśmy zziębnięci i straszliwie głodni. o czym jeszcze bardziej przekonaliśmy się z tej tak wyraźnej dla nas oznaki lekceważenia. który odbywał się w drewnianym pałacu. że się przeziębiłam. Gdy wróciłam do domu. wówczas bowiem obiadowała sama. by nie powiedzieć więcej. to znaczy w otoczeniu służby dworskiej. ale tak się nie stało i pudło kazano odnieść z powrotem. widziałam. co właśnie będzie powtórzeniem ceremonii jej koronacji. Kazała przynieść swoje zarzutki i jedną włożyła. Dowiedzieliśmy się wówczas. widząc. w jakim przybyliśmy. wydobyła jakąś jedwabną chustkę. Uznałam to za dość wyraźną oznakę niechęci. że mi ją przyśle. i przejechawszy w ten sposób przez Moskwę czternaście wiorst. tym razem zaś publicznie odsunęła nas od siebie. ruszyliśmy z powrotem w tym samym porządku. Mniej więcej w tym czasie dowiedzieliśmy się. jednakże zawiadomiła nas. . że Zachar Czernyszew i pułkownik Mikołaj Leontiew11 posprzeczali się 11 Leontiew Mikołaj Michajłowicz (1717-1769). powiedziałam pani Czogłokow. którą osłoniłam szyję. następnego dnia zaś wymówiłam się chorobą i nie poszłam na bal. Gdy wracaliśmy kolasą z wielkim księciem. mieliśmy zaszczyt zasiadać przy tym samym co ona stole. której jednak ze sobą nie miałam. jak dygoczę. abym narzuciła sobolową palatynkę. Wielki książę istotnie mówił na ten temat z Szuwałowem. Podczas nabożeństwa wydało się nam. że cesarzowa jest w złym humorze. i sądziłam. Pani Czogłokow. że będzie obiadować sama na tronie. chcieliśmy jak zazwyczaj pójść za nią. zmęczona i skostniała z zimna. że w pudle leży też druga. mówiłam mu.słoniętą szyją. co o tym myślę. Powiedział. Po skończonym nabożeństwie i po kazaniu cesarzowa ruszyła ku wyjściu. Z okazji innych uroczystości. gdy obiadowała na tronie. Cesarzowa przekazała mi przez kogoś. że możemy wracać do domu. później przeniesiony w stan spoczynku w stopniu generała. że się na to poskarży.

Leontiew żonaty był z córką hrabiny Rumiancew i blisko spokrewniony z rodzinami Paninów i Kurakinów12. o dwa kroki od naszych namiotów. generał. zbudowany niegdyś przez księcia Mienszykowa. bardzo bowiem lubiłam Zachara Czernyszewa. że pojedynkowali sio na szable i że Zachar Czernyszew został ciężko raniony w głowę. Czernyszew również miał krewnych. W maju poczułam się znów brzemienna. Budziłam się o trzeciej czy czwartej rano od walenia siekier i łomotu.: Borys Aleksandrowicz (1733-1764). Ludzie ci pracowali. byłam w cerkwi. że będą mu trepanować czaszkę. . majątku wielkiego księcia. którym kazano jak najszybciej zbudować nowe drewniane skrzydło. że nie mógł on wrócić do siebie i pozostał w owym domu. Pojechaliśmy do Lubierc. pierwszy prezydent Kolegium Ekonomii (od 1763 r. Na dziedzińcu rozbito dla nas namioty. gdzie ranny pozostał. Zasmuciło mnie to niezwykle. abyśmy jeszcze tego lata mogli się tam przenieść. Pani Czogłokow 12 Kurakinowie — m.podczas gry w domu Romana Woroncowa. Rana była tak niebezpieczna. nie jeździłam już konno. gdzie dostałam niebywałej śpiączki i budziłam się co dzień dopiero około dwunastej. Wreszcie niebezpieczeństwo minęło. Około Świętego Piotra wróciliśmy do Moskwy. Mówiono. ale w kabriolecie. potem na obiedzie. Tameczny murowany dom.. przyjaciół i protektorów. Helena Stiepanowna K. rzec można. balu i kolacji.). jaki czynili cieśle. był w ruinie i me mogliśmy w nim zamieszkać. a czasami ledwie się można było dobudzić mnie przed obiadem. Prawie cały czas polowaliśmy albo zażywaliśmy przechadzek. Świętego Piotra obchodziliśmy wedle zwyczaju: ubrałam się. a pojedynek odbył się w domu hrabiego Romana Woroncowa. in. sprawa ucichła i na tym się wszystko skończyło. W mieście rozmawiano wyłącznie o tym pojedynku. z domu Apraksina. Następnego dnia poczułam ból w nerkach. Leontiewa na polecenie cesarzowej aresztowano. odległego od Moskwy o dwanaście lub czternaście wiorst. ponieważ obaj przeciwnicy mieli ogromną rodzinę.

gdy dla tej samej przyczyny weszłam do pokoju Jego Cesarskiej Wysokości. Szłam do nich. abym im przemówiła do rozumu. W związku z tym wielki książę mówił mi nieraz. toteż nieraz przychodził. co rzeczywiście stało się następnej nocy. Musiałam z tego powodu przez sześć tygodni pozostać w pokoju. Tych sześć tygodni spędziłam w śmiertelnej nudzie. upijali się bowiem do nieprzytomności. ale zatajono to przede mną. która oświadczyła. W takich wypadkach Jego Cesarska Wysokość uciekał się do kija albo obnażał szpadę. wina i innych mocnych napojów. Cesarzowa odwiedziła mnie pierwszego dnia choroby i wydawała się nią przejęta. który zabawiał go. którą lubiłam. że posługujący. że nie pojmuje. Jeśli idzie o wielkiego księcia. i o tym. Moja brzemienność trwała zaledwie dwa lub trzy miesiące. aby poskarżyć mi się na swoich ludzi. Wreszcie trzynastego dnia reszta łożyska rzeczywiście sama wyszła. że nie odeszło łożysko. którego zresztą wszyscy oszukiwali i z którego wszyscy kpili. Działo się to w tajemnicy przed Czogłokowem. ja zaś samym tylko słowem robię z nimi. przypominając tym ludziom o ich obowiązkach. dostarczając mu ile tylko zdołał zabawek. wśród których było kilku Kałmuków. służba jednak. prosząc. niezbyt go słuchała. Przez trzynaście dni stan mój był bardzo niebezpieczny. przesiadywał przeważnie w swoim pokoju ze swym kamerdynerem Małorusinem Karnowiczem. że poronię. Jednakże podczas tych nocnych i potajemnych bachanaliów zdarzało się często. a jednak go nie słuchają. że ten pan to wielki książę. uderzyła mnie . wygłaszałam stosowne pouczenia. oni zaś natychmiast stawali się pokorni i posłuszni. gdyż była przemiłym stworzeniem. zapominając i o swym panu. nie bacząc na to. że on ich batoży. bez bólów i wysiłku. Z nudów często płakałam. Pewnego razu.przyprowadziła położną. gdzie było nieznośnie gorąco. co mi się podoba. pijakiem i głupcem. obawiano się. w jaki sposób potrafię obchodzić się z tymi ludźmi. jak umiał. powtarzając też Bressantowi. nie słuchali wielkiego księcia i nie chcieli mu usługiwać. Całe moje towarzystwo składało się z pani Czogłokow (ona też zresztą zaglądała dość rzadko) i z małej Kałmuczki.

Pamiętam. Pośrodku gabinetu. i że przez trzy doby szczur będzie wisiał na oczach ogółu jako odstraszający przykład. że uważał się za szacha Nadira. należało wybadać go i dowiedzieć się. którą zastałam. że jako kobieta nie znam się zupełnie na regulaminie wojskowym. aby zajął się tym człowiekiem. co też ma na swoje usprawiedliwienie. Przypadek zrządził. iż zanim go powieszono. Szczur przedostał się bowiem na bastiony kartonowej twierdzy.scena. Dąsał się jednak na mnie za ten wybuch śmiechu i za to. toteż widząc. przebijając w tym celu ścianę. jeden z dworskich lokajów postradał zmysły. podpułkownik Lintrum. który odciął sobie brzytwą przyrodzenie. że on. Przekonali oni . co by to miało znaczyć. Wysłuchawszy tych zdumiewających głupstw me mogłam powstrzymać śmiechu. którego niezwłocznie powieszono z zachowaniem wszelkich reguł egzekucji. oddali go w opiekę duchownym. pewien mnich z klasztoru Zmartwychwstania Pańskiego. a nawet dostał szału. wielki książę. czyli Tahmas Kulichana. odeszłam mówiąc. stojącej na stole wielkiego księcia. że jego wyżeł złapał szczura. tyrana i uzurpatora tronu perskiego. Kiedy tym razem mieszkaliśmy w Moskwie. Umieszczono go w pałacu w pokoju położonym w pobliżu pokoju Boerhave'a. że tego roku jeszcze kilku ludzi postradało rozum. tak że przy dworze powstał nieduży dom obłąkanych. Obłęd Czedajewa objawiał się tym. że broniąc szczura powiedziałam. i zjadł dwóch postawionych dla pełnienia warty żołnierzy z krochmalu. i wielu innych. i usłyszałam w odpowiedzi. gdy nie zdołali uleczyć go z tej manii. brano ich na dwór i umieszczano w pobliżu Boerhave'a. wisiał ogromny szczur. W miarę jak cesarzowa dowiadywała się o tym. Medycy. który Jego Cesarska Wysokość urządził sobie. że największe wrażenie wywierali major gwardyjskiego pułku Siemionowskiego Czedajew. major Czogłokow. że szczur ów popełnił zbrodnię i został zgodnie z regulaminem wojskowym skazany na karę śmierci. Cesarzowa poleciła swojemu pierwszemu medykowi Boerhave'owi. rozkazał oddać przestępcę pod sąd wojenny. bardzo się to me spodobało wielkiemu księciu. Zapytałam. jaką wagę przywiązuje do egzekucji szczura.

Od początku panowania cesarzowej powierzoną miał sobie kontrolę podatku pogłównego. ponieważ wypowiadał się rozsądnie o wszystkim. Niedługo potem wróciła do Moskwy. ale Czedajew pozostał równie bez-rozumny. na szczęście Jej Cesarska Mość stała w bocznej kaplicy. dokąd i my wyjechaliśmy z Lubierców. w cerkiew uderzył piorun. Sergiusz Sałtykow. widziałam. Piotrem Sałtykowem. oskarżony o branie łapówek. kiedy się modliła. jakim zdawał się przedtem. i o tym. co powątpiewali w jego obłęd. jak jej mąż. W chwilę później zjawiło się kilku panów. jeśli tylko nie zaczynał mówić o szachu Nadirze.cesarzową. że pała- . nikt zresztą nie został ranny ani zabity. Swoje imieniny. że należy go egzorcyzmować. Ci. że udaje wszystko. co się wydarzyło. miał być sądzony i chcąc uniknąć sądu. Rozmawiałyśmy z panią Czogłokow i księżniczką Gagarin. Jej Cesarska Mość była przy egzorcyzmach. aby tym sposobem wymigać się od pewnej przykrej sprawy. Lew Naryszkin i wielu innych kawalerów dworu udało się na pokoje szambelana Szuwałowa. Przychodzili do niego nawet dawni przyjaciele radzić się co do własnych spraw. W dniu przyjazdu do miasta w naszej przytomności księżniczka kurlandzka wobec całego dworu ucałowała dłoń cesarzowej dziękując za zezwolenie poślubienia księcia Grzegorza Chowańskiego. które uwalniało go od ścigania przez prawo. a nie w cerkwi głównej. l listopada tego roku. gdy nagle usłyszałyśmy jakiś hałas w małej kaplicy. Posprzeczała się ona z pierwszym swoim narzeczonym. cesarzowa spędziła w klasztorze Zmartwychwstania Pańskiego. ażeby złożyć mu życzenia z okazji urodzin. Byli tacy. twierdzili. którzy jego szaleństwo mieli za podejrzane. on zaś udzielał im nader rozumnych rad. znajdującej się obok pokoju. W połowie sierpnia (1753) powróciliśmy na wieś. przypadających właśnie tego dnia. około trzeciej po południu. wymyślił sobie szaleństwo. dowiedziała się tylko z przełażonych twarzy dworzan. w którym siedziałyśmy. przypadające na 5 września. siedząc w pokoju pani Czogłokow. który z kolei od razu potem ożenił się z księżniczką Soncow. którzy powiedzieli nam.

którzy wynosili meble i to. a nawet cztery palce na dodatek zaś pełno tam było wszelkiego robactwa. który niechybnie musiał się zająć. Wyszłam z gmachu dokładnie o godzinie trzeciej. żeby ten ogromny drewniany budynek uratować sprzętu pożarnego było niewiele. Dom składał się z sali i otaczających ją czterech pokojów. Mieszkały tam dzieci i służba pana . a ponieważ w domu. Niezwłocznie wróciłam do siebie. że płonie narożna balustrada wielkiej sali. Wreszcie przybyli pan Czogłokow i wielki książę oznajmiając. nam zaś poleciła jechać do domu pana Czogłokowa. co nadawało się do usunięcia. wy-szłyśmy z niego i spotkawszy przy ganku powóz kapelmistrza Aragi. przechodząc przez jeden z przedpokojów zobaczyłam. że cesarzowa przeniosła się do pałacu Pokrowskiego. nie było już nic do zrobienia. wsiadłyśmy do tego powozu. że ani ja. Chyba nie sposób było znaleźć gorszego pomieszczenia. nie okazując nawet zbytniego pośpiechu. ani pani Czogłokow nie byłyśmy w stanie dłużej tego wytrzymać i kazałyśmy odjechać kilkaset kroków do najbliższej wsi. Od ognia bił taki żar. W moich pokojach napotkałam żołnierzy i służbę. jak ze wszystkich pałacowych drzwi wynoszono meble Zobaczyłam wtedy zdumiewające widowisko niezwykłe mnóstwo szczurów i myszy szeregiem zstępowało ze schodów. przybyłego na koncert do wielkiego księcia (którego osobiście powiadomiłam o pożarze). Było to o dwadzieścia kroków od mojego skrzydła. Na ulicy było błoto. a o szóstej śladu już po nim nie było. Niezwłocznie się tam udaliśmy. tak że nie sposób tamtędy przejść.cowe sale objęte są ogniem. więc siedząc w powozie przyglądałyśmy się pożarowi i temu. Pani Czogłokow była ze mną. Zewsząd wiało. bo przez kilka dni z rzędu padał deszcz. Nie było sposobu. znajdującego się po prawej stronie na pierwszym rogu ulicy Wielka Słobodzka. w szczeliny pomiędzy belkami można było wsunąć trzy. okna i drzwi były na poły zbutwiałe. w której wybuchł ogień i która znajdowała się niemal pośrodku zabudowań liczących sobie wraz ze wszystkimi przybudówkami około dwóch czy trzech wiorst w obwodzie. mieścił się on zresztą pod tą właśnie salą.

a także suknie hrabiny Szuwałow i innych. moja mała Kałmuczka wskazując mi na swój nos powiedziała: "Mam tu orzech". nikt nie mógł zrozumieć. . odwożono je nam przez noc i dzień następny. z powodu czego spódnice okropnie cuchnęły. Szczególnie bolałam nad stratą książek. jak samotny wiodłam tryb życia. W tym pożarze cesarzowa straciła całą olbrzymią garderobę. o jakim mówi orzechu. Było to cztero. gdy tylko przyjechaliśmy. znalazły się też moje suknie. Przed południem z rozpędu uderzyła się o stół i upadłszy zaczęła płakać. Nasze suknie i wszystkie niezbędne rzeczy pozostały w błocie przed spalonym pałacem. Następnego dnia po tym. aby nie był widoczny.1706). że ma w nosie orzech. kończyłam właśnie czytać czwarty tom słownika Bayle'a13. sprowadzoną do Moskwy. Wreszcie mi je przyniesiono. z czego łatwo wywnioskować. Dotknęłam jej nosa. że spłonęło wówczas cztery tysiące sukien i że spośród wszystkich 13 czwarty tom słownika Bayle'a . Dictionnaire historique et critique. ona jednak powtarzała przez cały ranek. pierwsze wyd. gdy się obudziłam. wyjęła chustkę. Odesłałam je czym prędzej właścicielce. mogłam poczynić spostrzeżenia nad kałmuckim nosem. a kiedy wycierała sobie nos.Bayle Pierre (1647. Pani Władysławlew pokazała mi dla ciekawości spódnice hrabiny: wszystkie były od spodu podbite skórą. po jednym tomie w ciągu półrocza.: Rotterdam 1696—1697. Sama to widziałam i przekonałam się o różnicy między nosem kałmuckim a europejskim. mieści się zaś w zagłębieniu kałmuckiego nosa. na domiar pozbawionym mebli. Miałam zaszczyt usłyszeć z jej własnych ust. my zaś rozlokowaliśmy się w tym okropnym domu. Czytałam go przez dwa lata. osadzonego głębiej w głowie między wydatnymi policzkami. ale niczego nie znalazłam. w tym ostatnim orzech żadną miarą nie mógłby się zmieścić tak. ponieważ ich właścicielka od urodzenia pierwszego dziecka nie mogła powstrzymać uryny. gdy zamieszkaliśmy w owym domu. niezwłocznie ich usunięto.Czogłokowa. wypadł z niego orzech.czy pięcioletnie dziecko. Rankiem.

o dziesiątej z rana palacze przyszli zapalić w piecu. że wielki książę jest pijany.żal jej tylko jednej. kilka szuflad nie zamkniętych lub źle zamkniętych odsłoniło swą zawartość. Zaczęli więc szukać szczelin w ścianie dzielącej apartamenty. Czogłokow powiedział mi o tym. że zdołają sami ugasić ogień albo co najmniej powstrzymać dym i z całą gorliwością pracowali nad tym przez pięć godzin. tak że dotarł on aż do antyszambru. gdzie pełnił wartę gwardzista. którą hrabia Rumiancew kupił w Konstantynopolu i za którą zapłacił osiem tysięcy dukatów. sądzili oni. że dym przedostaje się przez niedostrzegalne szpary. który jej ofiarowałam. Była to piwniczka Jego Cesarskiej Wysokości. ja zaś odrzekłam. Palacze sądzili. Wystrzał usłyszano w. Sala ta położona była przed inną wielką salą pałacową. W pokojach wielkiego księcia było kilka wielkich komód. Któż by uwierzył? Wszystkie szuflady wypełnione były po brzegi mnóstwem butelek od wina i mocnych trunków. Gdy ludzie nadbiegli. w rzeczywistości nie wiedziałam nic. gdzie wybuchł pożar. Gdy je wynoszono. Poszli po wodę i zalali ogień w piecu. Wtedy strzelił przez okno z karabinu. ale dymu było coraz więcej. nałożyli drew i rozniecili ogień jak zazwyczaj. ale nie poważył się opuścić stanowiska przed zmianą warty. Chciał się on zabrać do gaszenia. Dzięki temu pożarowi pan Czogłokow dokonał pewnego odkrycia. kordegardzie znajdującej się naprzeciwko pałacu. buchnął im naprzeciw gęsty dym. tej uszytej z przysłanego mi przez matkę materiału. Wszystkie te przedmioty przechowywane były w garderobie znajdującej się właśnie pod salą. że nic o tej okoliczności nie wiedziałam. Przepadły również inne kosztowności należące do cesarzowej. między innymi ogromna misa wysadzana rżniętymi kamieniami. Salę wypełnił dym. więc wybił okno i zaczął wołać. z którego wyprowadzili wartownika. i zaczęli zalepiać odstępy między kaflami fajansową gliną dym jednak szedł dalej. chociaż często. Nikt go nie słyszał i nikt me przybywał z pomocą. Palaczy wzięto pod straż. i mówiłam prawdę. niemal codziennie spostrzegałam. Ściana była drewniana. .

Byłam z tego powodu w pieskim humorze. z zaczerwienionymi oczyma. był obszerniejszy niż ten. wcale nie okazały. okna zaś znajdowały się bardzo wysoko. Na jednym z tych balów spostrze- . Sergiusz Sałtykow. widziało się ogień przez szpary. dym zazwyczaj wypełniał pokoje przyprawiając nas o ból oczu i głowy. który jednak za każdym razem w porę gaszono. Tameczny dom był świeżo pobudowany i urządzony dość dobrze. kiedy zachorowałam. zjawił się dopiero z Czogłokowem. zbierał się u nas cały nasz dwór.Oto jak się o nas nie pamięta!" Mąż jej wydawał gdzieś obiad i wszystkich tam zaprosił. cesarzowa bowiem kupiła go od pewnego archijereja. choć zapewniał nas. Dom ten należał do cesarzowej i zwany był domem archijerejskim. ona zaś powtarzała nieustannie: . znajdującego się nie opodal mostu Sałtykowa. Pomyślał. że gdy w nich palono. że się z tego obiadu wymknie. że płakałam. który wedle tego. które wydały się nam rajem. w którym się znajdowaliśmy. który w nim spędziliśmy. Piece były tak marne. Często przejeżdżaliśmy obok pewnego domu z ogrodem. co nie przybywali. posadowiony na kamiennych piwnicach i dlatego wyższy od parterowego domu Czogłokowów. których było pełno. co słyszeliśmy i co się nam wydawało. Przyszła nam fantazja. a w domu tym były zaledwie jedne drewniane schody. Cały dzień przesiedziałam z panią Czogłokow w oczekiwaniu tych. Rozbolało mnie gardło i dostałam wysokiej gorączki. Był to bardzo stary drewniany budynek. Przyjęłam go opuchnięta. który ponownie przybył do Rosji od dworu wiedeńskiego. niedyspozycja fizyczna i moralna niedogoda mego położenia wpędzały mnie w hipochondrię. dwa czy trzy razy wybuchał tam pożar. Rzeczywiście przez czas. aby bez wiedzy Czogłokowów poprosić cesarzową o pozwolenie przeniesienia się do tego domu.Po pożarze spędziliśmy w domu Czogłokowów około sześciu tygodni. Moglibyśmy tu spalić się żywcem.. miał być u nas z pożegnaniem na kolacji pan Breithardt. Tego właśnie dnia. Wreszcie po kilku dniach pozwolono nam wyjechać do Lubierców. Pozwolono nam zamieszkać w domu archijerejskim. i nie omylił się: nuda. Tańczyliśmy co wieczór.

że wielki książę dziwnie długo mówił coś do ucha panu Czogłokowowi. że pragnie on dowieść mu rzetelności swej przyjaźni i przekonać go o swej szczerości. opowiedział mi o wszystkim. i wykorzystuje go. stał się milkliwy. co by znaczyła owa wielka zażyłość wielkiego księcia z Czogłokowem. Ten nic najpierw nie odpowiadał i tylko wzdychał. człowiek nie włada swym sercem. co go gnębi. dowiedziawszy się o tym niebezpiecznym dialogu i o jego przykrych następstwach. w gruncie rzeczy zaś kpi sobie z nich obu. nie czynię panu z tego zarzutu. ale że wielki książę kilkakrotnie jej powtarzał: „Sergiusz Sałtykow i moja żona w niebywały sposób oszukują Czogłokowa.gliśmy. On kocha się w wielkiej księżnej. że nie może tego objaśnić. Odsłonię mu całą prawdę. muszę jed- . Potem przysiadł się do Czogłokowa i zaczął wypytywać. nazbyt się jakoś zachmurzył i zaczął traktować Sergiusza Sałtykowa niezwykle chłodno. że szeroko rozwiódł się wobec Czogłokowa nad przyjaźnią. że mu tamten powiedział. co się jej podoba. oświadczył. a potem zaczął jeremiadę. bo jest zabawny. jak trudno jest o prawdziwych przyjaciół. Jego Cesarska Wysokość zaczął od tego. że jest pan zakochany w wielkiej księżnej. kto mu jest prawdziwym przyjacielem. bo domyślić się treści ich rozmowy było trudno. żal mi go. po czym ten zamyślił się. jaką ma dla niego. a ona go wprost nie znosi. być może wydaje się ona panu godna miłości. o czym rozmawiał z wielkim księciem. ona zaś znosi Sergiusza Sałtykowa. a tymczasem działa na własną korzyść. że prawdziwych przyjaciół można odróżnić od fałszywych tylko w ważnych okolicznościach życia. a wtedy przekona się. Należało koniecznie wywiedzieć się o to dokładnie. sposępniał. Sergiusz Sałlykow wszedł w konfidencję z Czogłokowem i zapewnia go. że zaleca się do mojej żony dla niego. Panna Szafirow odparła. ja czy moja żona". aby czynić z Czogłokowem wszystko. Ten przysiadł się więc do panny Marty Szafirow i zaczął ją wypytywać. Muszę wyprowadzić z błędu tego biednego Czogłokowa. Sergiusz Sałtykow. "Wiem z całą pewnością. aż wreszcie Sergiusz Sałtykow zachodząc od różnych stron tyle uzyskał. mówiąc.

nak ostrzec pana. nie powiedział ani słowa. że wiadome jest mi to. który sam przecież zwykł nie zwracać uwagi na słowa człowieka pozbawionego rozeznania i od tej strony znanego. Gdy wróciliśmy do Moskwy. który zabiega w swojej sprawie. że kiedy się o tym wszystkim dowiedziałam. co nieprzydatny. Zaczerwienił się. Wreszcie przed Nowym Rokiem cesarzowa się tam przeniosła. żeby zaś na przyszłość oduczyć go podobnych rzeczy. nie podejrzewa pan w nim rywala. przeniesiono nas z domu archijerejskiego do osobnego pomieszczenia w tak zwanym Letnim Pałacu cesarzowej. ona zaś kpi sobie z was obu. że myli się pan w wyborze przyjaciół. zaczął się na mnie dąsać i na tym sprawa się skończyła. że w żadnym wypadku nie potrzebował na powiernika człowieka. jak i swego położenia byłby równie niepewny. Muszę wyznać. Łatwo pojąć. ażeby rozproszyć wątpliwości i uspokoić Czogłokowa. Imaginuje pan sobie. Po takim wyznaniu Sergiusz Sałtykow nie musiał już zadawać sobie zbytniej fatygi. w rzeczy samej jednak uważał jego słowa za głupstwo i zupełną fantazję. dałam mu odczuć. który ocalał od pożaru. Jeśli jednak zechce pan posłuchać mojej rady i zaufa mi. co zaszło między nim a Czogłokowem. . Cesarzowa rozkazała zbudować dla siebie w sześć tygodni nowe komnaty: w tym celu zabierano i zwożono tu belki z domu Piotra oraz z domów hrabiów Hendrikowowów i książąt Gruzińskich. który zarówno pod względem charakteru. Pan Czogłokow wylewnie dziękował wielkiemu księciu za przyjaźń i jej dowody. rozgniewałam się bardzo na wielkiego księcia. że Sergiusz Sałtykow jest pańskim przyjacielem i że zaleca się do wielkiej księżnej dla pana. przekona się pan. ani też nie przywiązywał do nich większego znaczenia. że jestem panu jedynym i prawdziwym przyjacielem".

Z moich okien w Pałacu Letnim widziałam często naraz dwa. że cesarzowa odbyła długą rozmowę z żoną generała Matiuszkina14. Przy stole Jej Cesarska Mość była usposobiona bardzo wesoło i rozmownie. na nim wygasła męska linia rodu M. taka chuda. cztery. czy dotarły one do wielkiego księcia. to oczywiście nie ode mnie. niezwłocznie pochwycone przez dwór. a nawet pięć pożarów w różnych krańcach Moskwy. wiem tylko.1754 Pierwszy stycznia 1754 roku cesarzowa świętowała w tym właśnie pałacu. Matiuszkin był wówczas bardzo przystojny. a wielki książę i ja mieliśmy zaszczyt obiadować z nią w przytomności dworu. a jeśli co usłyszał. a ja także: było to bowiem małżeństwo ze skłonności. wielu już o nich wiedziało i powtarzało je sobie. trzy. przy których obiadowało kilkaset osób z najlepszego towarzystwa. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. W karnawale cesarzowa zarządziła bale i maskarady. jak w latach 1753 i 1754. tak że kiedy wstaliśmy od stołu. ale cesarzowa przekonała ją i księżniczka Gagarin. hrabia. od 1762 r. otrzymała pozwolenie na poślubienie Dymitra Matiuszkina. brzydka. na wisielicu godna" (długa szyjka. pod baldachimem. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się tak wiele pożarów. że ta dziewczyna przywodzi jej na myśl rosyjskie przysłowie: "Szejka dołga. mająca wówczas ponad trzydzieści osiem lat. Nie wiem. generał. że ani o tym nie wspomniał. o długiej szyi? Odpowiedziano jej.1800). Nie zgodziła się ona na małżeństwo swego syna z moją damą dworu księżniczką Gagarin. . Podczas obiadu cesarzowa wskazując pewną pannę zapytała: Kto tam siedzi. w sam raz na szubienicę). Pani Czogłokow nie mieszkała 14 Matiuszkin Dymitr Michajłowicz (1725 . Wokół tronu ustawiono stoły. była temu bardzo rada. Jej Cesarska Mość zaśmiała się głośno i powiedziała zwracając się do mnie. że to Maria Szafirow. szambelan. usłyszawszy te złośliwe i sarkastyczne słowa cesarskie. na jednej z nich zauważyłam.

Dawano mu mnóstwo lekarstw. i Bóg wie co jeszcze mi naopowiadał. okazałam zdziwienie i nic nie powiedziałam. Sądziła też. co mi było wiadome. Czogłokow dostał ataku suchej kolki. Wreszcie sam małżonek zaczął mi napomykać coś w tym przedmiocie. Widywała się z księciem w największym sekrecie. przyszedł do niej w stroju arlekina. który starał się go uspokoić. podczas mszy. że nic nie wiem. które otrzymywała od ukochanego. pod różnymi pretekstami pozostała ze swymi dziećmi w domu nie opodal pałacu. Zaczął rozwodzić się w skargach na swą żonę mówiąc. W Wielkim Tygodniu wielki książę pojechał na przejażdżkę konną z kawalerami naszego dworu. wielki koniuszy. który przychodzi do niej piechotą. W sam dzień Wielkiejnocy. gdy pan Czogłokow przysłał do mnie z prośbą. Podsunął mu je niejaki Kamynin. ale choroba tylko się wzmagała. Udałam. obawiałam się bowiem choćby nieumyślnej niedyskrecji. będący z usposobienia najbardziej podejrzliwym i zazdrosnym człowiekiem na świecie. W lutym poczułam się brzemienna. oficer gwardii konnej. że widuje się ona z księciem Repninem. Czogłokow zwierzył się ze swych podejrzeń Sergiuszowi Sałtykowowi. strzegłam jej tajemnicy z całą skrupulatnością i ostrożnością. W chwili gdy Czogłokow z wielkim prze15 Riepnin Piotr Iwanowicz. a w ślad za tym gwałtowny wstręt do małżonka. . ale mimo to mąż powziął pewne podejrzenia.książę. Prawdziwym powodem było jednak to. Siedziałam sama w swym pokoju.już przy nas w Pałacu Letnim. zwłaszcza że już dwa razy poroniłam. że wbrew swemu rozsądkowi i miłości do męża poczuła skłonność do księcia Piotra Repnina15. a Kamynin poszedł za nim. Pokazywała mi wszystkie listy. że pewnego razu w karnawale. stary znajomy Czogłokowów. kiedy na dworze dawano bal. dla mnie bowiem obawiano się tego w moim stanie. że do szczęścia potrzebna jest przyjaciółka i mnie uznała za najlepszą powiernicę. Umyślnie nie powiedziałam Sergiuszowi Sałtykowowi tego. Poszłam tam i zastałam go w łóżku. abym go odwiedziła.

jak mi później powiedziano. na korytarzu i usiadła na schodach prowadzących do ogrodu. Pani Władysławlew była również obecna przy rozmowie. ja zaś zadyszana przybiegłam do swego pokoju i rzeczywiście zastałam tam cesarzową. że nic by w tym nie było dziwnego. ponieważ dobrze o tym wiedziała. Bardzo mnie zdziwiło. Bałam się śmiertelnie. nie doszła do wniosku. Twarz mi płonęła ze wzburzenia. ani ja nie mieliśmy prawa opuszczać domu nie uzyskawszy jej zezwolenia. po czym odeszła. byłam z nimi sama. to do mnie mówiąc o obojętnych sprawach i spędziwszy z nami około pół godziny powiedziała. gdyby ukarała go za jego zachowanie wobec niej. Oboje nieustannie zwracali się do mnie. gdzie jest wielki książę. że do mego pokoju przyszła cesarzowa. Nie zapytała mnie. że przez wzgląd na moją brzemienność zwalnia mnie od obecności na uroczystościach dworskich 21 i 25 kwietnia. Pani Czogłokow wyszła za mną. że obrażę jedno albo też oboje i sama napytam sobie biedy. Odrzekłam. gdy powiedziano mi. że dotychczas ani on. zjawiła się jego małżonka. dlaczego nie towa- . ale najwidoczniej moje słowa wydały się jej dość dziwne. że raczyła mnie odwiedzić. słysząc od męża o szczegółach swych spotkań z księciem Repninem.jęciem wprowadzał mnie w te szczegóły. ani nikt inny nie miał prawa zarzucić jej małżeńskiej zdrady i że to wreszcie nie on powinien się skarżyć. jednakże zamiast towarzyszyć mi. Przez całe jej panowanie ani on. domagając się rozstrzygnięcia sporu. Rozmawiała ze mną jednak nadal. że opuszcza go w chorobie. Ona ze swej strony oświadczyła mężowi. gdzie byłam. żeby pani Czogłokow. Widząc mnie tak zdyszaną i nieco zaczerwienioną cesarzowa zapytała. została. Nie zadawała mi żadnych innych pytań. obawiając się. którą w mojej obecności zaczął zasypywać żalami mówiąc między innymi. pojawiła się pani Władysławlew zawiadamiając mnie. Oboje byli bardzo ograniczeni i podejrzliwi. że to ode mnie o wszystkim się dowiedział. Milczałam. Cesarzowa wielokrotnie zwracała się to do niej. że byłam właśnie u chorego Czogłokowa. od razu tam pobiegłam. Gdy spór doszedł do szczytu. toteż biegłam. aby zjawić się jak najszybciej.

jak zawsze w podobnych wypadkach. aby nie umarł na dworze. przeobraziwszy się z surowego i podejrzliwego argusa w wierną i oddaną przyjaciółkę. Od tego dnia stan Czogłokowa pogarszał się coraz bardziej. w tym czasie bardzo mnie lubiła. opowiedziałam Sergiuszowi Sałtykowowi wszystko. Sergiusz Sałtykow. wówczas. Wówczas powiedział mi: „Skoro tak. 21 kwietnia. można z nim było dojść do porozumienia. gdy po wielu latach zabiegów i wysiłków udało mi się sprawić. aby zobaczyć. jak wezwał mnie do siebie pan Czogłokow. Kiedy wrócił wielki książę. do Iwana Szuwałowa". zapytałam o to panią Władysławlew. Byłam ogromnie zmartwiona. że tamten chciał się czegoś dowiedzieć. gdy stał się bardziej wyrozumiały i gdy — skoro się już poznało jego charakter. że pani Czogłokow siedziała na schodach i płakała. dowiedziawszy się o stanie pana Czogłokowa. Umarł właśnie wówczas. Natychmiast mnie o tym powiadomiono. wraz z tymi wszystkimi. lekarze oświadczyli. gdy wielki książę odszedł do siebie. która. ponieważ bała się nieboszczyków. gospodarz zaczął wypytywać ich o szczegóły spaceru. że była pani sama u siebie i u pana Czogłokowa. zabłoceni od stóp do głów. w dniu moich urodzin. zaś Sergiusz Sałtykow mówił mi potem. mieszkającego w pałacu. Gdy cesarzowa wyszła. ponieważ ciągle do niego po- . i umarł po obiedzie. Powiadomiono o tym cesarzową. co pani robi pod nieobecność małżonka. aby zaś widziano. kazała przenieść chorego do jego własnego domu. Co się tyczy jego żony. tak jak jesteśmy. co się tu działo podczas ich przechadzki. W swym domu Czogłokow dożył jeszcze do 25 kwietnia. że cesarzowa przyszła. sądzę.rzyszyła mi pani Czogłokow. pójdę natychmiast ze swoimi towarzyszami. że stał się mniej nieznośny i złośliwy. że z tych indagacji można się było domyśleć. Gdy się tam pojawił. która odpowiedziała mi. o tym. że nie ma nadziei na jego wyzdrowienie. Rzeczywiście. którzy towarzyszyli Jego Cesarskiej Wysokości w konnej przejażdżce. poszedł do Iwana Szuwałowa. dnia koronacji cesarzowej. w jakim byłam kłopocie podczas kłótni obojga małżonków i o odwiedzinach cesarzowej.

Tego samego dnia mianowała Aleksandra Szuwałowa16 na miejsce. Po pogrzebie pana Czogłokowa wdowa zapragnęła mnie odwiedzić. które pełnił. Bardzo to dziwne. Gdybym urodziła dziecko z tak okropnym tikiem. że mąż umarł. Jej Cesarska Mość uważała. Gdy to zobaczyła. że ptak ten był duszą jej męża. Próbowano tłumaczyć jej. kiedy ten ptak wleciał. że to był zwyczajnie ptak.syłałam. szef Kancelarii Tajnej. Mówiła później. dworzanin cesarzowej Elżbiety. nie sam przez się. zwanego wówczas tajna kancelaria. Cesarzowa jednak ujrzawszy jej powóz na moście Jauskim natychmiast kazała jej przekazać przez umyślnego. usiadł na gzymsie sufitu naprzeciw łóżka pani Czogłokow. ale ze względu na swe funkcje stanowił postrach całego dworu. rozgniewało czy też przestraszyło. i pozwala wrócić do domu. wrócił z wiadomością. po przewrocie pałacowym dokonanym przez Katarzynę II całkowicie utracił wpływy na dworze. cesarzowa bardzo by się 16 Szuwałow Aleksander Iwanowicz (1710-I771). że nie wypada. że zwalnia ją z obowiązków. i trwała w przekonaniu. przyprawiały go o specjalny rodzaj konwulsji całej prawej strony twarzy. powiedziała: "Jestem pewna. nagle wleciał przez nie ptaszek. miasta i cesarstwa. Był on zwierzchnikiem trybunału inkwizycyjnego. Ten. ponieważ nikt nie widział. W ostatnich dniach jego choroby. że człowieka zeszpeconego takim grymasem obrano na stałego towarzysza młodej brzemiennej kobiety. okna w pokoju były otwarte. . aby wdowa pojawiała się publicznie tak wcześnie. Za każdym razem. kogo wysłano. gdy mąż jej umarł. od oczu do podbródka. które przy wielkim księciu zajmował pan Czogłokow. ona w drugim. Ów pan Szuwałow. Podobno obowiązki. które przy mnie pełniła. przez te część twarzy przebiegał mu skurcz. jego żona musiała się położyć do łóżka. tak że on leżał w jednym krańcu domu. Proszę posłać z zapytaniem". że zjawiła się u niej dusza jej męża. gdy coś go zaniepokoiło. ile nie dała się przekonać. właściciel licznych fabryk i manufaktur. że mąż jej umarł. ucieszyło. Sergiusz Sałtykow i Lew Naryszkin byli w jej pokoju w chwili. ochmistrz dworu wielkich książąt.

że Sergiusz Sałtykow i Lew Naryszkin pozostawieni zostaną w Moskwie. które obmyślano dla nas. lękano się jej jak zarazy. a zwłaszcza dla mnie. pani Władysławlew i położna. budziły we mnie zarówno jego postać. Obawiałam się śmiertelnie. że jest ona zawzięta nieprzyjaciółką Sergiuszy Sałtykowa. Rankiem powiedziano mi. Był to jednak zaledwie blady początek rozkoszy. nigdy z własnej chęci. najnudniejsza osoba. Wiedziałam. Mając wzgląd na mój stan poszedł do cesarzowej i wróciwszy oświadczył. Ustalono. będzie to wielką klęską. Wreszcie dziesiątego czy jedenastego maja wyruszyliśmy z pałacu moskiewskiego. straciłam wszelką cierpliwość i oświadczyłam hrabiemu Aleksandrowi Szuwałowowi. że cesarzowa znowu zamierza przydać mi do towarzystwa hrabinę Rumiancew. A mogło się to przecież zdarzyć. że przydzielenie mi hrabiny Rumiancew uznam za wielkie dla siebie nieszczęście. która ze swej strony nie lubiła . a przeważnie z mimowolną odraza. jak rodzina. jaką sobie można wyobrazić. że tak samo postąpi teraz wobec mnie. że w podróży spędzimy dwadzieścia dziewięć dni. że niegdyś zaszkodziła ona bardzo mojej matce oczerniwszy ją w oczach cesarzowej. to znaczy. jednak. że to uczyni. choć nie wiem dlaczego. Hrabia Szuwałow chcąc mnie uspokoić przyrzekł. że gdy mieszkała przy nas. Wreszcie księżniczka Gagarin. aby zapobiec tej nominacji. że być może cesarzowa nie przydzieli do mnie hrabiny Rumiancew. że nie znosi księżniczki Gagarin i że bardzo zaszkodziła mojej matce w opinii cesarzowej. nie czyniące milszym jego towarzystwa. Istotnie na dworze już o tym nie wspominano i wszyscy zajęli się przygotowaniami do wyjazdu do Petersburga. a także stanowisko. Nudziłam się w tej karecie jak pies i wciąż płakałam. W karecie siedziały ze mną: żona hrabiego Aleksandra Szuwałowa. która. widywałam go bowiem nieustannie. ulitowano się jakoś i zaliczono ich do naszej świty. którą uznano za stosowne trzymać przy mnie. Gdy się wiec o tym dowiedziałam.zapewne gniewała. gdyż byłam w ciąży. i że jeśli nie znajdzie on sposobu. że w ciągu dnia przejedziemy zaledwie jedną stację pocztową.

że będę tam zupełnie sama. Aleksander Szuwałow zaprowadził mnie. Księżniczka Gagarin zdołała rzeczywiście przemówić do rozsądku pani Władysławlew i przekonać ją o tym. że usiłuje przychylnie usposobić dla mnie panią Władysławlew. do której wreszcie doszło. bez żadnych wygód. nie ważył się on zbliżać do mnie.hrabiny Szuwałow za to. Co się tyczy Sergiusza Sałtykowa. pozbawiona czyjegokolwiek towarzystwa. o jednym wyjściu. Zgodzili się ze mną. źle traktowała rodzinę swego męża. ale nie byli w stanie . nad którą nie byłam w stanie zapanować. łączyła przyjaźń dla mnie. Pojechaliśmy do Peterhofu. że co chwila gotowa byłam wybuchnąć płaczem. Trzeba mi było tak niewiele. których. Zrozumiałam. Zażywałam tam wiele ruchu. brała się właśnie z tego nieustannego przymusu. do Pałacu Letniego. nieszczęśliwa niczym kamień. bo zaledwie kilku chwil rozmowy. Po 29 dniach równie nudnej podróży przyjechaliśmy do Petersburga. że trawiąca mnie hipochondria zaszkodzić może zarówno mnie. które czasem umożliwiały mi rozmowę. nie mogłam pozbyć się myśli. że na poród przeznaczono mi pokój mieszczący się obok pokojów cesarzowej i będący ich przedłużeniem. nieładnie obite pąsowym adamaszkiem. ale pomimo to smutek towarzyszył mi we wszystkim. Powiedziałam o tym Sergiuszowi Sałtykowowi i księżniczce Gagarin. że trzeba mi pewnej wyrozumiałości i trochę swobody. hipochondria moja. ponieważ państwo Szuwałowowie stale byli przy moim boku. dręczyły mnie tysięczne obawy. niemal bez mebli. hipochondria moja jednak tak się wzmogła. kuzynowi księżniczki. choć nie lubili się wzajemnie. jak memu przyszłemu dziecku. że wszystko prowadzi do tego. iż Sergiusz Sałtykow zostanie oddalony. znalazła stosowną chwilę. że jej córka. abym go sobie obejrzała: były to dwa pokoje smutne jak wszystkie apartamenty Pałacu Letniego. Wielki książę natychmiast wznowił swe koncerty. gdyż wraz z innymi obawia się. Zmartwiłam się okropnie dowiedziawszy się. W sierpniu wróciliśmy do miasta i znów zamieszkaliśmy w Pałacu Letnim. aby mi powiedzieć. poślubiona Gołwkinowi.

przez które padało światło. ja zaś pozostałam na łożu boleści. nie domykające się okna. W środę miałam przenieść się do tych pokojów. Za sobą miałam dwa duże. ale za każdym razem otrzymywałam podobną odpowiedź. Obudziłam panią Władysławlew. około południa urodziłam syna17. Ładna pociecha dla mnie. aby zmieniła mi pościel i przeniosła do zwyczajnego łóżka. Po prawej i lewej stronie miałam jeszcze dwoje drzwi. 1796 . Wreszcie. Hrabia powiadomił cesarzową. Wreszcie następnego dnia. Ta zaś oświadczyła. że nie śmie tego zrobić. a drugie do pokoju pani Władysławlew. odrzekła. Posłano po wielkiego księcia. wśród nie do17 urodziłam syna . l. i po hrabiego Aleksandra Szuwałowa. z których jedne prowadziły do mojej garderoby. że mogło mnie to zabić. zjawiła się hrabina Szuwałow w galowym stroju. że łóżko to stało dokładnie naprzeciw drzwi. która i tak. Prosiłam o coś do picia. Kilka razy kazała wezwać położną. wydała okrzyk i powiedziała. która posłała po położną. odszedł też wielki książę. od chwili. Gdy zobaczyła mnie śpiącą na tym samym miejscu. więc poprosiłam panią Władysławlew. gdy urodziłam dziecko. Gdy go tylko spowinięto. ja zaś aż. do wybicia godziny trzeciej nikogo już nie widziałam. za nim hrabina i hrabia Szuwałow. Bardzo cierpiałam. gdzie mnie zostawiła. położonych bardzo daleko od pokojów wielkiego księcia. choć działo się to około drugiej nad ranem. zalewałam się łzami.Pawła. bolejąc nad swoim zupełnym opuszczeniem.1800) cesarza Rosji. po czym cesarzowa kazała położnej wziąć dziecko i nieść za nią. późniejszego (w. Trzeba dodać. która przyszła niezwłocznie. w nocy obudziły mnie bóle. zjawił się z rozkazu cesarzowej jej spowiednik i ochrzcił dziecko imieniem Paweł. który spał w swoim pokoju. po godzinie trzeciej. Byłam bardzo spocona. Po ciężkim i bolesnym porodzie zostawiono mnie zupełnie bez opieki.niczemu zaradzić. 20 września. We wtorek wieczorem jak zwykle ułożyłam się do snu. . że powinnam niedługo urodzić. która jednak nie przychodziła. Gdy cesarzowa wyszła.

Pani Szuwałow natychmiast odeszła i kazała zapewne wezwać położną. Nie lubiłam zresztą. co mu się nawinęli. . W mieście i całym cesarstwie zapanowała wielka radość z powodu tego wydarzenia. Następnego dnia poczułam dotkliwe bóle reumatyczne począwszy od biodra wzdłuż goleni aż do lewej stopy. czy w moich pokojach nie zostawiono błękitnego atłasowego płaszcza. ale były to istoty tak płaskie i nudne. ale nie mogła niczemu zaradzić. Ból nie pozwalał mi spać. a ponadto dostałam silnej gorączki. że jestem nieszczęśliwa. który Jej Cesarska Mość przywdziała. że cieszyłam się zawsze. ani się też nie skarżyłam. gdzie nikt go nie spostrzegł.mykających się drzwi i okien. że cesarzowa była ogromnie zajęta dzieckiem i nie pozwalała jej odejść ani na chwilę. Wielki książę ze swej strony rozpoczął pijatykę z tymi. Na trzeci dzień przysłano od cesarzowej do pani Władysławlew z zapytaniem. przez cały czas dotąd czyniłam wszystko. Leżąc w łóżku płakałam i jęczałam. że nie ma czasu zostać dłużej. zbyt dumną miałam duszę i nieznośna była mi sama myśl o tym. Widywałam oczywiście hrabiego Aleksandra Szuwałowa i jego żonę. gdy się nade mną użalano. Pani Władysławlew szukała wszędzie tego płaszcza i znalazła go wreszcie w rogu mojej garderoby. gdy rodziłam. ta bowiem zjawiła się po upływie pół godziny mówiąc. a cesarzowa zajęta była dzieckiem. Znalazłszy płaszcz natychmiast go odesłała. chłód bowiem w moim pokoju był dotkliwy. a nikt nie śmiał mnie tam przenieść. nikogo nie zobaczyłam i nikt o mnie nie zapytał. To zapomnienie i opuszczenie nie były mi oczywiście miłe. wreszcie przeniesiono mnie do łóżka i tego dnia nie widziałam już żywej duszy ani też nikt nie przysłał z zapytaniem. Była przy mnie tylko pani Władysławlew. Współczuła mi w duchu. O mnie nie myślano wcale. gdy odchodzili. co mogłam. aby się tak komu nie wydało. Nie bacząc na to również nazajutrz nikt nie okazał mi zainteresowania. aby przejść do łóżka. Wielki książę zjawił się zresztą na chwilę w moim pokoju i zaraz odszedł mówiąc. nie miałam sił. choć stało o dwa kroki. Umierałam z pragnienia. gdyż od czasu połogu nikt prawie tam nie wchodził. jak się czuję.

ponieważ został w moim pokoju. Cesarzowa wstała natychmiast z kanapy. Mąż oskarżonej w dwa dni po tym. ulubiona pokojowa cesarzowej. wierzyła bowiem w czary i uroki. którego zaczęto szukać wszędzie. aby się ogolić. istotnie uciekła się do pomocy czarów i wsypała szczyptę soli poświęcanej w Wielki Czwartek do szklanki węgrzyna. i podciął sobie gardło. zaczęto mówić. Owdowiała ona na krótko przedtem i wyszła ponownie za mąż za jednego z kamerdynerów cesarzowej. Wtedy cesarzowa kazała poszukać pod poduszkami u wezgłowia. Ku niemałemu zdumieniu obecnych znaleziono zwitek papieru. którą podała .W jakiś czas później dowiedzieliśmy się. ani wieczerzy. ale że zmacała jakieś zawiniątko z włosami. a drugi paziem cesarzowej. kto się poważył wsunąć ten zwitek pod wezgłowie Jej Cesarskiej Mości. Co się tyczy Domaszowej i jej dzieci. rozkazując zdjąć materac i poduszki. Kazała więc hrabiemu Aleksandrowi Szuwałowowi aresztować tę kobietę. Leżąc zażądała tego płaszcza. Ponieważ Szuwałowowie również mieli swych popleczników. iż rzecz wygląda na sprawę kryminalną. by im zaszkodzić. Nietrudno było przekonać o tym cesarzową. jej męża i obu synów. ale bez skutku. usiłując odgadnąć. gdyż ciesząc się od młodych lat zaufaniem cesarzowej. w nim zaś jakieś korzonki przewiązane włosami. ani wstawania. że to zapewne jakieś czary i uroki. ani obiadu. poprosił o brzytwę. że pragnąc zapewnić sobie na dłużej łaski cesarzowej. z których jeden był oficerem gwardii. Podejrzenie padło na jedną z ulubienic cesarzowej. Cesarzowa nie miała ustalonej pory ani snu. znaną pod nazwiskiem Anny Domaszowej. wsunęła rękę pod wezgłowie Jej Cesarskiej Mości i wyjąwszy ją powiedziała. Wtedy panie cesarzowej i ona sama zaczęły w zdziwieniu mówić. łatwo mogła znaleźć okazję. gdy go aresztowano. Siostra pani Kruse. że płaszcz ten stał się przyczyną dość dziwnego zdarzenia. i kobieta zeznała. długo trzymano ich pod strażą. że płaszcza tam nie ma. Państwo Szuwałow nie lubili tej kobiety i obawiali się jej. na której kazała ułożyć materac i poduszki. Jednego z ubiegłych trzech dni położyła się po obiedzie na kanapie. ani toalety.

Szóstego dnia odbyły się chrzciny mego syna. cesarzowa przyszła do mnie do pokoju przynosząc na złotym talerzu rozkaz dla swego gabinetu wypłacenia mi stu tysięcy rubli. niż wyświadczyły dobra. gdy ją otwarłam. którą otworzyłam już po jej odejściu. W dniu chrzcin. Poza tym przydzielono do opieki nad nim ogromną liczbę starych kobiet. jak się miewa. więc zaproponował. Zaczął się wtedy ubiegać o względy najbrzydszej. już po ceremonii. że będzie spędzać wieczory w moim pokoju. że przyczyną omdlenia cesarzowej na krótko przed moim połogiem była właśnie szczypta owej soli wsypana do napoju. Wreszcie wielkiemu księciu znudziły się wieczory bez towarzystwa moich dam dworu. nie zadziwiła mnie zawartością. Skończyło się na tym. wyrządzały mu o wiele więcej zła w sensie fizycznym i moralnym. Szkatułka zaś. Leżał w bardzo nagrzanym pokoju spowinięty we flanele. że wraz z dziećmi zesłano ją do Moskwy. Cesarzowa umieściła go w swoim pokoju i przybiegała.cesarzowej. a za to mnóstwo długów. Domaszowa zawiniła wyłącznie zuchwalstwem i wiarą w przesąd. Pieniądze bardzo mi się przydały. w kołysce obitej futrem czarnych lisów. Zadręczano go wprost nadmierną troskliwością. wskutek czego najsłabszy podmuch przyprawiał go o przeziębienie lub chorobę. Okrywano go kołderką z pikowanego i ciepło podbitego atłasu. kolczyki i dwa mizerne pierścionki. Po twarzy spływał mu pot i cały był spocony. do których mógłby się umizgać. Już pleśniawki o mało nie przyprawiły go o śmierć. gdybym bowiem posłała z zapytaniem. Sama później widywałam go wiele razy w ten sposób opatulonego. kładąc na to jeszcze kołderkę z różowego aksamitu podbitą futrem czarnych lisów. Dodała do tego niewielką szkatułkę. ponieważ. a potem rozpuszczono pogłoskę. co oczywiście nie mogło być szkodliwe. nie miałam ani grosza. które pełne źle pojętej troskliwości i pozbawione rozsądku. Był tam bardzo skromny mały naszyjnik. oznaczałoby to. hrabianki Elżbiety Woroncow. jakie po- . gdy tylko zapłakał. Musiałam dowiadywać się o niego ukradkiem. że wątpię w troskliwość cesarzowej i mogłoby zostać źle przez nią przyjęte.

że za bezcenne zwykłam uważać to wszystko. odparłam. aby przekazać mi dwie nader miłe nowiny. że na uroczystości cesarzowej zwykłam wkładać. i dlatego właśnie nie wkładam owego naszyjnika i kolczyków. że ślub księżniczki Gagarin ma . co otrzymuję z rąk Jej Cesarskiej Mości. ponieważ cesarzowa żąda pieniędzy. i prosił. a nie wynagradzała tego ani sztuka wykonania. że Sergiusza Sałtykowa wysyłano do Szwecji z zawiadomieniem o narodzinach mego syna. Z tym komplementem odszedł. ani dobry gust. bardzo zadowolony. że nigdy nie wkładam tego pięknego naszyjnika i tych żałosnych kolczyków. spostrzegłszy. ja zaś. że jemu nie dano nic. która niezwłocznie kazała mu wypłacić taką samą sumę. Wśród wszystkich tych ozdób nie było ani jednego kamienia wartego stu rubli. nadal pozostawałam w łóżku. chora i cierpiąca. sekretarz gabinetu. Po chrzcinach mego syna na dworze dawano festyny. W owym czasie jednak te piękne przymioty nie były jeszcze całkiem oczywiste. które zwrócił mi w styczniu. Nie rzekłam słowa i kazałam schować cesarską szkatułkę. Odpowiedziałam. że otrzymałam prezent od cesarzowej. iluminacje i fajerwerki. Prawdę mówiąc Szuwałowowie byli w ogóle dość lękliwi i można było na nich wiele wymóc strachem. Wreszcie wybrano siedemnasty dzień po połogu. Rozmawiał o tym z oburzeniem z hrabią Aleksandrem Szuwałowem. rozgniewał się bardzo na to. W cztery albo pięć dni potem. gdy przyniesiono mi pieniądze ofiarowane przez cesarzową. jaką dano mnie. a gabinet nie ma ani grosza. Odesłałam mu pieniądze. Pierwsza była taka.wstydziłabym się podarować swojej pokojowej. I po to właśnie pożyczano ode mnie pieniądze. Jednakże ubóstwo tego daru było nazbyt oczywiste i to zapewne dla wszystkich ponieważ hrabia Sznwałow przyszedł ze zleconym mu zapytaniem. abym je włożyła. Wielki książę bowiem dowiedziawszy się. nudząc się okropnie. co mam najlepszego. ten powtórzył owe pretensje cesarzowej. bale. Później znowu wrócił do tego tematu. jął zaklinać mnie na wszystkie świętość. abym pożyczyła je gabinetowi. jak spodobała mi się szkatułka. baron Czerkasow. a druga.

nie wiem. Wstałam z łóżka na jej powitanie. ponieważ hrabia Aleksander Szuwałow powiedział mu. moją poprzednią pokojowy. cesarzowa poleciła natychmiast zabrać go i wyszła. że wkrótce pozbawiona zostanę dwóch osób. gdy tylko jednak ukończono modły. w istocie nie mogłam i nie chciałam widzieć nikogo. Trzeba dodać. i nieustannie płakałam. który. był u wielkiego księcia w większych niż on łaskach. gdy jej spowiednik wypowiadał stosowne modlitwy. ale skończyło się na strachu. Księżniczka Gagarin tymczasem wyszła za mąż w oznaczonym terminie. że słyszał. W czterdzieści dni po połogu cesarzowa przyszła do mego pokoju po raz drugi na obrządek oczyszczenia. W tym celu pokój . Wielki książę lubił obydwu. w takim pogrążyłam się smutku. czasami uczestniczył w pijatykach wielkiego księcia i pokłóciwszy się z Bressantem. wszyscy bowiem potrzebowali go dla przeszpiegów. Do pokoju przyniesiono mi syna. że ów Bastien był wielkim oszustem i pijaczyną. którego wtedy zobaczyłam po raz pierwszy od jego narodzin. przyszedł do niego z donosem na Bressanta i powiedział. któremu kilka lat temu cesarzowa kazała ożenić się z panną| Schenck. od kogo. a jego widok trochę mnie rozweselił. Sergiusz Sałtykow po pewnej zwłoce wynikłej z tego. Bressant zachował swe stanowisko.się odbyć w następnym tygodniu. Jeszcze mocniej więc upierałam się. które spośród otaczających mnie lubiłam najbardziej. jak mu się zdawało. Pierwszego listopada. Oznaczało to po prostu. Bressant sądził. W czasie mego połogu wielki książę również miał ciężkie zmartwienie. aby pozostać w łóżku. że cesarzowa rzadko i niechętnie podpisywała papiery. ale widząc. że spotka go to samo. Nie wychodziłam z pokoju pod pretekstem. że dawny jego strzelec Bastien. odjechał. w sześć tygodni po połogu. Jej Cesarska Mość poleciła mi przyjąć stosowne gratulacje. postanowił popsuć mu szyki tym donosem. że Bressant chciał zadać coś wielkiemu księciu. jak jestem wyczerpana i słaba. pozwoliła mi siedzieć przez czas. Bastien został osadzony w twierdzy. Wydał mi się bardzo ładny. że wrócił mi ból w nodze i że nie mogę wstać.

Pomieszczono nas tam w pokojach. Annales Eclesiastiei a Christo nato ad annum 1198. pierwsze wydanie -1748. Ab excessu divi Augusti. Czytałam wówczas Historię Niemiec i Historię powszechną Woltera18. 55—ok. i rzeczywiście poszłam na mszę. a które w rzeczy samej stanowiły cześć domu Jagużyńskich i połowę domu Raguzinów. przekład rosyjski . właśc. Annales. a potem tejże zimy przeczytałam tyle rosyjskich książek. w tym dwa ogromne tomy Baroniusa tłumaczone na rosyjski19.Moskwa 1719. Esprit de lois. potem wpadła mi w ręce rozprawa O duchu praw Monteskiusza20. ile tylko mogłam zdobyć. . 20 Monteskiusz (1689 . już w cerkwi jednak poczułam w całym ciele ból i dreszcze.Baronius Cesare (1538 . czemu niemało sprzyjało zapewne smutne moje ówczesne usposobienie. dokąd w dwa czy trzy dni później mieliśmy pojechać w ślad za nią. które dokonały w moim umyśle osobliwego przewrotu. zasiadałam w różowej aksamitnej pościeli haftowanej srebrem. Pałac Zimowy przy Wielkim placu dopiero wówczas budowano. a potem prosto ode mnie udała się do Pałacu Zimowego.1607). Zebrałam siły. Zaczynałam spoglądać na rzeczy od gorszej strony. pierwsze wydanie— 1588 . wszyscy zaś podchodzili i pochylali się do mej ręki. 19 dwa ogromne tomy Baroniusa tłumaczone na rosyjski . Cesarzowa również przyszła. 120). Essay sur l'histoire generale et sur les moeurs et l'esprit des nations. w drugiej połowie tego właśnie domu mieściło się kolegium spraw zagranicznych. aby wyjść na Boże Narodzenie.sąsiadujący z moim umeblowano niezwykle bogato. po czym przeczytałam Roczniki Tacyta21. pierwsze wydanie 1756.1755).1603. tak że musia18 Historię powszechną Woltera — Voltaire (1694—1778). w których mieszkała moja matka. doszukując się w nich objawiających się mym oczom przyczyn głębszych i bardziej uzależnionych od gry interesów. 21 Publius Cornelius Tacitus (ok. że nie opuszczę swego pokoju dopóty. dopóki me znajdę w sobie dość sił. Przeniosłam się z Pałacu Letniego do naszego zimowego mieszkania powziąwszy mocne postanowienie. by przezwyciężyć dręczącą mnie hipochondrię.

Drugim powodem. i było tam bardzo zimno. hrabiego Panina. gdyż jej okna wychodziły na wschód i na północ. Za łóżko służył mi szezlong stojący pod zabitymi drzwiami.łam wrócić. dla którego unikałam sypialni. wydaje mi się jednak. prócz bowiem podwójnej sukiennej zasłony odgradzał mnie od nich duży ekran. które o nim otrzymywał. Kiedy zamykałam oczy. do którego przytykał bokiem mój szezlong. rozebrać się i znowu położyć do łóżka. z obu stron na Newę. a który miał zaledwie siedem czy osiem arszynów długości i cztery szerokości. bale. bardzo wiele palili i przedostawał się stamtąd nieprzyjemny odór tytoniu. że stąd właśnie brały się wszystkie moje fluksje dolegające mi tej zimy. jak się tylko dało. Pod koniec karnawału wrócił ze Szwecji Sergiusz Sałtykow. dwa okna i jedna lustrzana ściana między nimi. 1755 Tak więc rozpoczął się rok 1755. tak przyjemne. Do swej sypialni prawie nie wstępowałam. Ponadto zarówno on. która odbierała je od . była bliskość pokojów wielkiego księcia. maskarady. Tak więc całą zimę spędziłam w tym ubogim i ciasnym pokoju. Od Bożego Narodzenia do postu na dworze i w mieście odbywały się nieustanne fety z okazji narodzin mego syna. gdzie przez cały dzień aż do późnej nocy panował hałas jak w kordegardzie. Pod pretekstem choroby nie brałam udziału w żadnej z tych zabaw. gdzie było troje drzwi. Wszyscy na prześcigi wydawali obiady. Na drugi dzień Bożego Narodzenia gorączka tak wzrosła. którzy go otaczali. Czynił to przez panią Władysławlew. widziałam wciąż brzydkie postacie na kaflach pieca. jak wszyscy. urządzali iluminacje i fajerwerki. i depesze owoczesnego ambasadora Rosji w Szwecji. Pod jego nieobecność wielki kanclerz hrabia Bestużew przysyłał mi wiadomości. pokój bowiem był mały i ciasny. że straciłam przytomność. przez które nie wiało wcale.

Sergiusz Sałtykow miał przyjść do niej. a od niej do mnie. że gdy tylko Sergiusz Sałtykow powróci. Loży Petersburskiej został hrabia Roman I Woroncow. choć był mu przyjacielem. ja zaś zadręczałam się śmiertelnie nie wiedząc. przysłał Lwa Naryszkina z zapytaniem. Kiedy Sergiusz Sałlykow wrócił. że znoszę je od tak dawna tylko przez przywiązanie do niego. a on sam zapewniał. bardzo mnie to uraziło. aby się z nim zobaczyć. Namówił mnie. ale nie przyszedł. że nie przyszedł przez lekceważenie i obojętność wobec mnie.swego zięcia. odpowiedział mi i odwiedził mnie. w dniu urodzin wielkiego księcia i w przeddzień postu. pierwszego urzędnika przy osobie wielkiego kanclerza. bym pokazała się publicznie. mistrzem tzw. że nie mógł stamtąd odejść nie wzbudzając podejrzeń. a w 1756 r. Czekałam na niego do trzeciej rano. W 1750 r. która zgodziła się na to spotkanie. Aż do lat osiemdziesiątych XVIII w. Następnego dnia dowiedziałam się. . którego przenoszono do armii. Miałam na ten dzień przygotowaną wspaniałą suknię 22 do loży masońskiej . posłuchałam jego rady i wyszłam 10 lutego. który prawdopodobnie założył lożę w Oranienbaumie. w którym gorzko wyrzucałam mu takie postępowanie. zostanie wysłany jako minister Rosji do Hamburga na miejsce księcia Aleksandra Golicyna. Wypytując jednak i indagując Lwa Naryszkina zobaczyłam najwyraźniej. powstała w Petrsburgu I Loża Milczenia. bez żadnego względu na moje cierpienia. nic niemal nie mógł przytoczyć na jego usprawiedliwienie. nie było mu trudno mnie uspokoić ponieważ skłaniałam się do tego. co by mogło stanąć mu na przeszkodzie. Tą samą drogą dowiedziałam się. zapomniał.masoni pojawili się W Rosji już w latach trzydziestych XVIII w. porozmawiałam z panią Władysławlew. Z masonerią związany był również Piotr III. Prawdę rzekłszy. To nowe zarządzenie nie pomniejszało mego smutku. Napisałam do niego list. Sam Lew Naryszkin. Odsyłałam je tym samym sposobem. czy nie znalazłabym sposobności. że hrabia Woroncow zabrał go do loży masońskiej22. masoni rosyjscy nie prowadzili działalności zwracając bardziej uwagę na stronę obrzędową.

by okazać Szuwałowom. Ów osobnik zwał . Łaskawiej niż kiedykolwiek traktowałam hrabiów Razumowskich. W ich obecności z rozmysłem okazywałam względy tym. który był gotów przyjmować łaskawie każdego głupca z tego kraju. których zresztą zawsze lubiłam. Nie przepuszczałam więc ani jednej okazji. Ponadto Brockdorf znalazł dostęp do hrabiego Piotra Szuwałowa. ułatwiało mi to zadanie. dowiodę tym. Jego przyjazd był Szuwałowom bardzo na rękę. wysoko podnosiłam głowę i nie tylko nie wydawałam się zgnębiona i poniżona. Zdwoiłam uprzejmość wobec wszystkich z wyjątkiem Szuwałowów. W moim osamotnieniu po wielu rozmyślaniach postanowiłam. że jeśli ktoś chce zdobyć moją przychylność i względy. lecz przewodziłam jakby całej ogromnej partii. słowem. Ponieważ wiele osób ich nienawidziło. Mówiąc krócej. w jakiej mam ich cenie. haftowaną złotem. którzy uważali go za intryganta i marnego człowieka. Brockdorf będąc szambelanem wielkiego księcia jako diuka Holsztynu miał prawo odwiedzać Jego Cesarską Wysokość. którzy przyczynili mi tyle różnych zmartwień. Okazywałam im największą pogardę. Poznał się z nim w zajeździe w którym stał razem z osobnikiem włóczącym się po petersburskich traktierniach. czyniąc to w następujący sposób.błękitnego aksamitu. musi traktować mnie należycie. iż nie wolno obrażać mnie bezkarnie. jaki wziąć ton. stąpałam mocnym krokiem. ośmieszałam i nękałam ich sarkazmami. dostarczając uciechy złośliwym. mściłam się na nich wszelkimi sposobami. Szuwałowowie stracili kontenans i nie wiedzieli. stale odwiedzającym trzy dość ładne Niemeczki nazwiskiem Reifenstein. odsłaniałam wobec innych ich podłość i głupotę. że w takiej mierze. Odbyli naradę sposobem dworaków szukających wyjścia w knowaniach i intrygach. szlachcic holsztyński wygnany niegdyś poza granice Rosji przez Brummera i Bergholza. których nie lubili. które potem rozchodziły się po mieście. jakie tylko mogłam wymyślić. Jedna z tych dziewcząt była na utrzymaniu hrabiego Piotra Szuwałowa. w czym mogłam. w jakiej to będzie zależne ode mnie. W tym czasie pojawił się w Rosji niejaki pan Brockdorf. we wszystkim.

widziałam bowiem wyraźnie. że rachunek jest wyrównany i że lepiej by zrobił nie wdając się w sprawy. "W postępowaniu wobec Szuwałowów" — wybełkotał. Wtedy oparł się plecami o ścianę. że z pewnością nauczy mnie rozsądku.się Braun i był swego rodzaju pośrednikiem w różnych sprawach. Usłuchał mnie i poszedł spać. źle się to skończy. Wtedy zaczął wygadywać takie głupstwa. Zapytałam w czym dopatruje się mojej dumy. Tego samego wieczoru. Na to odparłam. co to ma znaczyć. że już mu więcej nie przerywałam. Pan Brockdorf przy pierwszej sposobności powtórzył to wszystko wielkiemu księciu którego przekonano. lecz uchwyciwszy stosowny moment poradziłam. Ów upewniał go o swym ogromnym przywiązaniu do wielkiego księcia i od słowa do słowa doszedł aż do skarg na mnie. . że zabroniła ona nosić odtąd paniom pewne rodzaje tkanin. że staję się nieznośnie dumna. Wtedy wsunął na wpół obnażoną szpadę do pochwy i oznajmił że zrobiłam się okropnie niedobra. to i ja powinnam mieć szpadę. a jego słowa do tego stopnia pozbawione były najzwyklejszego ludzkiego rozsądku. Odpowiedział że chodzę zbyt wyprostowana. "W czym zaufała?" — spytałam. u których ten poznał właśnie hrabiego Piotra Szuwałowa. Wprowadził on Brockdorfa do tych dziewcząt. wszystko byłoby dobrze". Gdyby pani mi zaufała. bo jeśli postanowił bić się ze mną. że powinien nauczyć żonę rozumu. których nie zna i nie rozumie. Zapytałam. ale że on przywiedzie mnie do rozsądku. W tej intencji Jego Cesarska Mość przyszedł do mnie pewnego popołudnia i zaczął mówić. On na to: "Oto co znaczy nie ufać prawdziwym przyjaciołom. zapytałam. w czym to widzi. aby mu się przypodobać. by poszedł spać. aby zawiadomić mnie w imieniu cesarzowej. przyszedł hrabia Aleksander Szuwałow. W tym czasie już niemal zawsze zionęło odeń winem i tytoniem. powinnam chodzie zgięta jak niewolnicy Pana i Władcy? Rozzłościł się i powiedział. Zapytałam. że wino zmąciło mu rozum i pozbawiło resztek rozsądku. czy po to. gdy siedziałam przy kartach. Jakim sposobem. że wprost nie sposób było stać przy nim blisko. obnażył do połowy szpadę i wskazał mi na nią. Zapytałam.

któremu Holsztyńczycy wciąż powtarzali o długach. Jak już wspomniałam trzymano go w strasznym zaduchu. które nie podobają się Jej Cesarskiej Mości. oświadczyłam. Po Wielkiejnocy pojechaliśmy do Oranienbaumu. pozostał jednak przy swoim zdaniu. zwłaszcza. drugie wydają się śmieszne. jak mało podziałała na mnie scena z wielkim księciem. który podsycał największą namiętność swego księcia. ale nie dostał nic. Szuwałowow przekonał. że zamierza prosić cesarzową o pieniądze na swoje sprawy holsztyńskie. że patrząc przez palce na tę dziecinadę na zawsze pozyskają sobie wielkiego księcia. Aby dotrzeć do jego pokoju trzeba było przejść przez wszystkie apartamenty Jej Cesarskiej Mości. a pozostaje jedynie charakter. że zupełnie bez potrzeby zawiadamia mnie o tym zakazie.które wymienił. Wysłuchał tego do końca mrugając jak zwykle prawym okiem i odszedł skrzywiony. Spostrzegłam to i zaczęłam przedrzeźniać go tak. Aby dowieść mu. a dostar- . zobaczyliśmy dziwne widowisko. które pogarszały się z każdym dniem. że mógł się widzieć z nimi tylko potajemnie i z rzadka sprowadził sobie z Holsztynu cały oddział. Odpowiedział. ponieważ nigdy nie noszę materiałów. Jego Cesarska Wysokość. że była to wędka na którą Szuwałowowie próbowali go złapać. Były to sztuczki niefortunnego Brockdorfa. co mu w tej sprawie przedstawili Holsztyńczycy. Że gdy pierwsza mija. że pokaże mi to. i zapytałam czy nie można postąpić jakoś inaczej. W kilka dni później wielki książę zwierzył mi. że długo zwodzono go obietnicami. Gdy przyjechaliśmy na wieś. a wszyscy inni radzili pozbyć się tych bezużytecznych ludzi. I rzeczywiście przyniósł mi te papiery po których przejrzeniu powiedziałam. że mógłby obejść się bez zebrania o pieniądze u ciotki która zapewne mu odmówi ponieważ niespełna sześć miesięcy temu dała mu sto tysięcy rubli. i że doradził mu to Brockdorf. że całe nasze towarzystwo roześmiało się. a ja przy swoim Okazało się w końcu. Przed wyjazdem cesarzowa po raz trzeci od narodzin mojego syna pozwoliła mi go zobaczyć. a ponadto wartości swej nie zasadzam na urodzie ani strojach. Rozumiałam dobrze.

o sprowadzeniu oddziału holsztyńskiego nie wspomniano. Cesarzowa nie znosiła Holsztynu i wszystkiego. której nastawienie dobrze znałam. Byłam tam wraz z nim. a ponadto miał w Rosji pułk kirasjerów. W gruncie rzeczy nie pochwalał tego. że żołnierze widząc pułk holsztyński powiadali: "Ci przeklęci Niemcy są całkiem zaprzedani królowi Prus. a gdy mnie o to zagadywano. Była to w istocie nader nierozsądna dziecinada. z przerażeniem uprzytomniłam sobie jak niekorzystne dla wielkiego księcia wrażenie wywrze ten postępek w Rosji i na samej cesarzowej. jak i jego krewni zgodzili się patrzeć przez palce. który za czasów Czogłokowa nosił mundur holsztyński tylko we własnym pokoju i jakby ukradkiem. aby do sprawy tej nie przywiązywano większej wagi. Przyznam. choć był przecież podpułkownikiem pułku Prieobrażeńskiego. iż pod każdym względem są one niekorzystne dla wielkiego księcia. Ludzie najbardziej oddani wzruszali ramionami. że uważam. a najbardziej umiarkowani uważali to za dziwactwo. Dowiedziałam się. czy bowiem rozpatrzywszy . zdaje się. że nie podobają mi się te zabawy. co stamtąd przychodziło. na co zarówno sam. Oddział holsztyński. Pan Aleksander Szuwałow oglądał przemarsz tego oddziału z balkonu w Oranienbaumie i tylko mrugał okiem. Dlatego początkowo nic jej. Nasprowadzali tu zdrajców Rosji". jak podobne wojskowe zabawy zaszkodziły w oczach Piotra I i wszystkich w Rosji ojcu wielkiego księcia. co postanowią w innych sprawach. teraz nie wkładał żadnego innego i zdejmował go tylko w dni galowe. Wszyscy w ogóle byli oburzeni przybyciem Holsztyńczyków. Wartę na zamku pełnił pułk Ingermanlandzki na przemian z Astrachańskim. a stamtąd do Oranienbaumu. albo też przedstawiono to za niewarte uwagi głupstwo.czając mu rozrywki. przybył do Kronsztadu. że gdy się o tym dowiedziałam. zapewnią sobie jego zgodę na wszystko. nie ukrywa-łam swego zdania i wszyscy wiedzieli. diukowi Karolowi Fryderykowi. Za radą Brockdorfa trzymał przede mną w sekrecie przybycie tego wojska. zaokrętowawszy się w Kilonii. Wielki książę. milczałam. Co do mnie. widziała ona. wystarczyła zresztą obecność hrabiego Szuwałowa.

toteż chętnie mi ją ustąpili. jak wspaniałe wrażenie wywierać musiało to mądre i roztropne zarządzenie. Ziemia ta należała do ośmiu czy dziesięciu członków tej rodziny i nie przynosiła im żadnego dochodu. Zaczęły się pertraktacje z marszałkiem dworu. Łatwo sobie wyobrazić. aby sprzedał mi lub ustąpił sto sążni leżącej od dawna odłogiem ziemi. wszystko wychodziło mi zbyt ogromne. o czym nikt zawczasu nie pomyślał. z którego Jego Cesarska Mość prawie nie wychodził. którą jego krewni mieli tuż pod Oranienbaumem. Zaczęłam kreślić plany i zakładać ogród. ani z bliska. który nie był przygotowany na to żądanie. Żonaci kawalerowie naszego dworu wzięli ze sobą żony. Tymczasem sprawa była pilna. Wreszcie zgodził się i od tej pory służba dworska wraz z żołnierzami pułku Ingermanlandzkiego musiała z kuchni dworskiej nosić jedzenie nowo przybyłemu oddziałowi. . Tak więc pozostawałam w gronie dworzan i chodziłam z nimi stale na spacery. miałam więc spore towarzystwo. Obóz położony był dość daleko i noszący jadło nic za to nie otrzymywali. Sami kawalerowie nie mieli nic do roboty w obozie holsztyńskim. że wielki książę nie da mi na to ani skrawka ziemi poprosiłam księcia Golicyna. Oddział jednakże trzeba było żywić. Gdy to wszystko zobaczyłam. Służba dworska powiadała: "Musimy obsługiwać tę zgraję gburów". którą poniósł w opinii ogółu? Ale wielki książę pełen entuzjazmu dla swego wojska kazał przygotować dla niego obóz. W tym czasie przyszła mi fantazja założyć sobie w Oranienbaumie ogród a ponieważ wiedziałam. postanowiłam trzymać się możliwie najdalej od tych szkodliwych dziecinad. Żołnierze regimentu Ingermanlandzkiego powiadali: "Zrobiono z nas lokai tych przeklętych Niemców". ulokował je tam i musztrował bez ustanku. aż do obozu. a ponieważ z planami i budowaniem miałam do czynienia po raz pierwszy. ale zawsze w stronę przeciwną obozowi którego nie oglądaliśmy ani z daleka. Miałam starego chirurga Gyona. który widząc to mawiał: "Po co to wszystko? Niech pani zapamięta moje słowa.się w tym można było w istocie sądzić inaczej'? Czy jego własna przyjemność mogła wyrównać stratę.

1764 . Był to bardzo dziwny człowiek. dożywszy lat przeszło osiemdziesięciu23. króla Szwecji. Najpierw do założenia ogrodu wzięłam ogrodnika z Oranienbaumu. aby nie święcić pierwszych urodzin mego syna Pawła. Był przekonany. Polak. i że przeniosła go z Carskiego Sioła do Oranienbaumu. 24 Williams Charles Hanbury (1708—1759). przemawiający z taką pewnością. oznaczył on rok wstąpienia przeze mnie na tron na sześć lat przed tym wydarzeniem. faworyt Katarzyny II. Co więcej. kawaler Williams24. W jego świcie znajdo-wał się hrabia Poniatowski25. gdy tylko chciałam go słuchać. gdzie cesarzowa zarządziła uroczystości na świętego Piotra. gdzie usiadła przy oknie i przesiedziała tak chyba cały dzień.1795.1798). podskarbi wielki litewski. nazwiskiem Lamberti. co się później stało. wszyscy bowiem udający się do Oranienbaumu 23 dożywszy lat przeszło osiemdziesięciu .I757.Poniatowski Stanisław (1676 -1762). król Polski w l. 1755 . wnuków i prawnuków i umrę w sędziwej starości. Między innymi sprawdziła się jego przepowiednia co do osoby cesarzowej. W tym mniej więcej czasie przybył do Rosji ambasador Anglii. jednakże dostarczyło mi to rozrywki i zajęło wyobraźnię.jestem przekonany. że ujrzę synów. że wstąpi na tron. gdy jeszcze jako księżniczka mieszkała w Carskim Siole. że nic go nie mogło zbić z tropu. Przepowiednia sprawdziła się. generał szwedzki. poseł angielski w Petersburgu w l. Ów człowiek powtarzał mi wiele razy. że zostanę samowładną cesarzową Rosji. którego ojciec26 opowiedział się niegdyś po stronie Karola XII. Około Świętej Trójcy kazano nam wrócić z Oranienbaumu do miasta.Lamberti pomylił się więc (bagatela!) o co najmniej kilkanaście lat. ponieważ powiedział to. Pozostała w Peterhofie. . że pani to wszystko pewnego dnia zarzuci". 26 którego ojciec . Sama nie przybyła. że cesarzowa go nie lubi. Ogrodnik ten przepowiadał przyszłość. bo się go lękała. przewidział bowiem. przypadających tego właśnie dnia. 25 Poniatowski Stanisław (1732 . wróciliśmy do Oranienbaumu. kasztelan krakowski. Spędziwszy kilka dni w mieście. Był on ogrodnikiem cesarzowej wówczas.

z równym pośpiechem wybiegał. Rozeszły się również ich drogi z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. a gdy jej udzieliłam. był to bowiem człowiek mądry. oczytany i znający przy tym całą Europę. że ojciec jego i cała rodzina matki. widząc wśród tańczących hrabiego Poniatowskiego. W sali wychodzącej na mój ogród tańczono. niegdyś członkiem stronnictwa. że tego wieczoru. że wysłali młodego hrabiego 27 28 Madame la Ressource — Pani Rada (franc. którzy mi dorównywali. zwierzały mi się.) Czartoryscy. Ich współpraca z Rosją przerwała się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XVIII w. Potem dowiedziałam się. Przywódcami tego zgrupowania byli Michał Fryderyk i August Aleksander Czartoryscy. Zdarzało się tak zresztą zawsze. natychmiast.mówili. współpracowali z królem przy tworzeniu Konstytucji 3 maja. pytały o rady i postępowały wedle nich ku własnemu pożytkowi. że mnie chwalił. Starali się przeprowadzić reformy mające wzmocnić Rzeczpospolitą. które wyrządził Piotrowi I. Czartoryscy. a ponieważ w owym czasie mniej miałam zazdrośników. gdy tylko znalazł się w jakimkolwiek kłopocie. kawaler Williams. że widzieli ją w tym oknie. że prowadziliśmy przyjemną i ożywioną i rozmowę. W 1790 r. zaczęłam rozmawiać z kawalerem Williamsem o jego ojcu i szkodach. pędem do mnie wpadał. Przybył cały wielki świat.stronnictwo zwane „Familią" ukształtowało się u schyłku panowania Augusta II. . wedle swego zwyczaju. Pamiętam jeszcze. więc nietrudno było z nim rozmawiać. tworzyli wówczas w Polsce partię rosyjską . Wielki książę nazywał mnie od dawna Madame la Ressource27 i choćby się na mnie nie wiem jak gniewał i dąsał. oraz Stanisław Poniatowski (mąż Konstancji Czartoryskiej). tworzyli wówczas w Polsce partię rosyiską28. Pamiętam. gdy obchodziliśmy w Oranienbaumie dzień świętego Piotra. Mówiono. że jestem bystra. Ambasador angielski mówił mi wiele dobrego o synu i potwierdził to. gdy stykałam się z ludźmi. a wiele osób. Zjawili się również ambasadorowie i ministrowie zagranicznych dworów. które znały mnie bliżej. zaszczycały mnie zaufaniem. żądając mojej rady. przeważnie zyskiwałam pochwały. co już wiedziałam. że rozmowa ze mną tego wieczoru była mu równie przyjemna. a następnie wieczerzano. że przy kolacji siedział przy mnie ambasador angielski.

Odpowiadałam mu na nie. dostanie ode mnie klejnot. W tym czasie Lew Naryszkin przeziębił się i przez cały okres choroby pisał do mnie liściki. Odpowiedziałam. kto odniesie sukces w Rosji. ale powtarzano mi to ze wszystkich stron i nawet jego przyjaciele nie próbowali go usprawiedliwiać. Jesienią wojska holsztyńskie odpłynęły do kraju. Lew. Były one doskonale napisane i bardzo zabawne. Mówił. że sekretarzem tym jest hrabia Poniatowski. że moim zdaniem. Mówił na przykład: „Ta. ani w Dreźnie. może liczyć na to samo w całej Europie. Ambasador powiedział. Dowiedziałam się też. że nie od niego pochodzą. co chciał. Dowiedziałam. Tego roku zaprzyjaźniłam się szczególnie z Anną Naryszkin. Był zawsze z nami. który nie zachowywał miary ani w Szwecji. Sąd taki uważałam zawsze za słuszny nigdzie bowiem tak jak w Rosji nie dostrzega się słabych. śmiesznych i ujemnych stron cudzoziemca. i ani na chwilę nie ustawał w swych wariactwach. za który będzie mi wdzięczna!" Wolno mu było mówić. W liścikach tych prosił mnie zazwyczaj to o konfitury. i nikt nawet nie zapytał o jakim myśli klejnocie. że spodziewa się. Przyczynił się do tego znacznie jej szwagier. że nie przepuścił żadnej kobiecie. iż temu młodemu człowiekowi powiedzie się w Rosji. przysyłał liściki z podziękowaniem. powierzając go pieczy Williamsa. dla cudzoziemców Rosja stanowić może kamień probierczy ich zalet i że ten.do ROSJI. my zaś wróciliśmy do miasta. aby ukształtować w nim przychylność dla Moskwy. którą spotkał. to o jakieś inne drobiazgi a otrzymawszy je. która będzie się lepiej zachowywała. o których dobrze wiedziałam. W tym mniej więcej czasie dowiedziałam się różnych rzeczy o zachowaniu Sergiusza Sałtykowa. ani w innych krajach. . że w pisaniu ich wyręcza go sekretarz. cudzoziemiec może być pewien. Hrabia Poniatowski miał wtedy dwadzieścia dwa albo dwadzieścia trzy lala. do Pałacu letniego. Najpierw wcale w to nie wierzyłam. że nic mu nie zostanie przebaczone żaden bowiem Rosjanin w głębi duszy najoczywiściej nie lubi cudzoziemców. na trzeciego. się wreszcie.

tak. a który znajdował się gdzie teraz dom Cziczerinów. do nich zaś przytwierdzone linki.który nie odstępował Lwa Naryszkina i był na dobrej stopie z całą rodziną. którymi wypełnił cały pokój. jego służba. aż naprzeciw domu hrabiny Matiuszkin. że ledwie się między nimi można było przecisnąć. mosiężna siatka wydawała zdaniem wielkiego księcia dźwięk imitujący szybko następujące po sobie strzały karabinowe. Z okazji każdej dworskiej uroczystości z niezwykłą regularnością zmuszał swe wojska do strzelania. gdy się za taką linkę pociągnęło. Z Pałacu Letniego przenieśliśmy się na początku zimy do nowego Pałacu Zimowego. również musiała pojawiać się w stosownych mundurach . że chwaliłam bardzo obszerność i liczbę przeznaczonych mi pokojów. takie same były apartamenty wielkiego księcia. Rozstawiał je na wąskich stołach. ołowianych i woskowych. Wzdłuż stołów umocowane były wąskie mosiężne siatki. Apartamenty nasze miały dobry rozkład. w którym mieszkały damy dworu. Hrabia Aleksander Szuwałow spostrzegłszy. W tym czasie i długo jeszcze potem najmilszą zabawką wielkiego księcia w mieście była ogromna liczba małych laleczek oraz żołnierzyków drewnianych. należącego wtedy do Naumowa. przy ostrogach i we wstędze. Moje okna wychodziły właśnie na ten dom. aby przez wyznaczoną liczbę godzin stali na warcie. który kazała zbudować cesarzowa. którą zapraszał na te ćwiczenia. a potem sam mi o tym oznajmił z osobliwym zadowoleniem. to znaczy z każdego stołu brał po kilku żołnierzyków. poszedł od razu do cesarzowej. które wyraziło się mruganiem i uśmiechami. Poza tym co dzień rozsyłał je do pełnienia straży. Wszedłszy tam zdumiałam się najpierw wysokością i rozległością przeznaczonych dla nas pokojów. Uroczystości tej asystował w paradnym mundurze. co już było dużą zaletą. Pałac ten sięgał od rogu jednej ulicy do rogu drugiej. drewnianego. wobec czego me musiałam znosić uciążliwości sąsiedztwa wielkiego księcia. Mnie przypadły cztery duże antyszambry i dwa pokoje oraz gabinet. by powiedzieć jej. że jestem zadowolona z mieszkania. butach.

Wszyscy urażali. zasiedzi się przy stole do północy. Na balach tych było wesoło. bardziej niż inni towarzyskich. Ja na to: „Sama bym tego chciała. rzekł na to. ale wie pan przecież. do rodziny tej zaliczam panie Siemawin i Izmajłow. że nie wolno mi wyjść z domu bez pozwolenia. . Lew Naryszkin z każdym dniem coraz bardziej błaznował. aby wszedł. „nikt się o niczym nie dowie. o którym już wspominałam. Dla większej pewności proszę się ubrać po męsku i pójdziemy razem do Anny Naryszkin". i puszczono mi krew. wielki książę będzie wieczerzał (od dawna już pozostawałam w tym czasie u siebie pod pretekstem. Bywała na nich rodzina Naryszkinów. że jest nieobliczalny. że nie jadam kolacji).Na samym początku zimy tego roku wydało mi się znowu. ale po kilku dniach bólu wypadły mi cztery duże zęby po dwa skrajne z każdej strony. nigdzie długo nie zabawiając. Ja na to: „Czy pan oszalał? Jakżeż mogę pójść z panem! Pana wsadzą do twierdzy. Będziemy ostrożni" — „Jak to zrobimy?" Wtedy rzekł: „Przyjdę po panią za godzinę lub dwie. Odpowiedział: „Przeprowadzę panią". albo tak mi się przynajmniej zdawało. i była to prawda Zazwyczaj przebiegał stale z pokojów wielkiego księcia do moich. że jestem brzemienna. Całymi dniami . oświadczając że jest niezbyt zdrowa. upije i pójdzie spać (od mego połogu spał przeważnie osobno). Dostałam w obu policzkach fluksji. toteż wielki książę wydawał co tydzień bal i koncert. siostry Naryszkinów i żonę starszego brata. i nagle rzekł: „Powinna ją pani jednak odwiedzić". Siedemnastego grudnia pomiędzy szóstą a siódmą wieczór usłyszałam pod drzwiami jego miauczenie i poprosiłam. Zbliżając się do moich drzwi zaczynał miauczeć jak kot i jeśli mu tak samo odpowiadałam. Nasze apartamenty były bardzo przestronne. był to znak. Przekazał mi pozdrowienia od swej szwagierki. choć nie można powiedzieć. Propozycja zaczynała mnie kusić. a za nic nie uzyskam pozwolenia na te odwiedziny". a ja napytam sobie Bóg wie jakich przykrości". na który zapraszano tylko damy dworu i kawalerów naszego dworu z małżonkami.„Och!". żeby były zbyt tłumne. że może wejść.

Lew Naryszkin przedstawił go jako jednego ze swych przyjaciół. Naryszkin odszedł. rano na dworze i wieczorem na balu my. Zasmakowaliśmy bardzo w tych potajemnych spotkaniach.siedziałam w moim pokoju czytając. i powiedziałam. w istocie pozbawionego sensu. niż to sobie można wyobrazić. Takim samym sposobem przeprowadził ich do mego pokoju. Lew mieszkał w tym samym domu co jego żonaty brat. czego żądałam. Udałam. i to zręcznie. wstałam i od stóp do głów ubrałam się po męsku. Był tam również hrabia Poniatowski. pozbawiona wszelkiego towarzystwa. prosił. Chłopak nie był gaduła. mówiąc. Zaczesałam włosy jak tylko można najzgrabniej. O wyznaczonej godzinie Lew Naryszkin przeszedł przez pokoje wielkiego księcia do moich drzwi i zamiauczał. zaczęliśmy zbierać się co dzień. Przeszliśmy przez mały pokój do westybulu i wsiedliśmy do jego karety. Kałmuka. Następnego dnia przypadał dzień urodzin cesarzowej. . że nikt mnie nie spostrzegł. i trudniej było. zaśmiewając się jak szaleni. a potem bezpiecznie wyprowadził. kazałam przynieść męski strój i wszystko. i wieczór upłynął bardziej szaleńczo. uszczęśliwiona. że chcę go komuś podarować. że wcześniej pójdę do łóżka. Po około półtorej godziny bez przeszkód. Po kilku dniach Lew Naryszkin zaproponował rewizytę . Niezwłocznie wykonał moje zlecenie i przyniósł wszystko. nie mogliśmy spojrzeć na siebie.goście mieli zebrać się u mnie. Tak zaczął się rok 1756. Wezwałam swego fryzjera. Zastaliśmy w domu Annę Naryszkin. bym traktowała go łaskawie. która wcale się nas nie spodziewała. uczestniczący w tej tajemnicy. wróciłam do domu tak. Otworzyłam mu. tym bardziej wydawało mi się możliwe zyskać tym sposobem kilka godzin rozrywki i przyjemności. na które najpierw nie chciałam się zgodzić. go skłonić do mówienia niż kogoś innego do zamilknięcia. Wreszcie im bardziej wdawałam się z nim w spór co do tego przedsięwzięcia. Ledwie pani Władysławlew ułożyła mnie do snu i wyszła. aby nie roześmiać się na myśl o wczorajszych szaleństwach. nie spostrzeżeni przez nikogo. co do niego przynależy. zwykłam to robić już od dawna. że boli mnie głowa.

Wedle umowy zawartej z domem austriackim30 cesarzowa winna była dostarczyć trzydzieści tysięcy żołnierzy. ambasador austriacki w Petersburgu . Cesarzowa Elżbieta zaczęła podówczas często niedomagać. W opozycji do Bestużewa znajdowali się wicekanclerz hrabia Woroncow i Szuwałowowie. wojny siedmioletniej (1756 . że Szuwałowowie są czymś zatroskam i zasmuceni i że od czasu do czasu stają się niezwykle uprzejmi dla wielkiego księcia. Francja zaś z Austrią. 1756 Szykowano się w tym czasie do wojny z Prusami29. Hrabia Esterhazy31. Takiego zdania był wielki kanclerz Bestużew. ambasador Wiednia. ale dom austriacki pragnął. Jedni twierdzili. jeszcze inni. Dworacy szeptali. że konwulsje lub podrażnienie nerwów. że omdlenia. Trwało to przez całą zimę z roku 1755 na 1756. aby Rosja uczestniczyła w niej wszystkimi swymi siłami. ustalaliśmy u kogo się spotkamy i nigdy nie zdarzyło się nam omylić. działając często jednocześnie różnymi kanałami.a nawet dwa lub trzy"razy dziennie to u jednego z nas. a jeśli ktoś z naszego towarzystwa zachorował to oczywiście u chorego. niż sądzono.. że to ataki histerii. Czasami na komedii dając sobie bez słów znaki z lóż lub parteru.1763). to u drugiego. Przy tym dwa razy zaledwie musiałam wracać do domu piechotą co było raczej przechadzką. 31 Esterhazy Mikołaj von hrabia. że niedomagania Jej Cesarskiej Mości są o wiele poważniejsze. zabiegał o to z całej mocy. przypisując ją ustaniu okresów miesięcznych. potwierdzony w styczniu 1757 r. inni. Początkowo nie znano przyczyny choroby. Spostrzegano często. Wreszcie wiosną dowiedzie29 30 do wojny z Prusami — tzw. wedle umowy zawartej z domem austriackim — najprawdopodobniej chodzi o traktat sojuszniczy rosyjsko-austriacki z 1746 r. Anglia sprzymierzyła się z królem Prus..

Marszałek Apraksin mógł się okazać użytecznym pośrednikiem pomiędzy dwiema frakcjami. co powiedziałam. bandoletów i innych rzeczy. Poza tym wieczorami sprowadzano do niego małą niemiecką śpiewaczkę. by z nim wieczerzała. Posprzeczał się w owym czasie z hrabianką Woroncow i zakochał w pannie Tiepłow siostrzenicy Razumowskich. z jakiego powodu księżniczka zyskała sobie na dworze pewne znaczenie. Ponieważ chciał ją widywać. którzy nie znoszą mnie ponieważ przedłożyłam nad nich ich przeciwników. Zwierzyłam jej swoje obawy co do zdrowia cesarzowej i powiedziałam. Z hrabianką Woroncow posprzeczał się z powodu księżniczki kurlandzkiej. nie należy zbytnio liczyć na Szuwałowów. tak. podobnie jak hrabia Bestużew. imieniem Leonora. że marszałek Apraksin odjeżdża. aby objąć dowództwo nad armią mającą wejść do Prus. radził się mnie jak przyozdobić pokój. jego córka bowiem miała romans z hrabią Piotrem Szuwałowem Lew był zdania. źle usposobiony do Szuwałowów. Miała wówczas około trzydziestu lat była niska brzydka. garbata jak o tym już wspominałam. aby się jej lepiej podobał i pokazywał mi. a nawet nie podejrzewał. że uważam ich za głównych swych wrogów. Przed wyjazdem była u nas jego żona ze swą młodszą córką. aby się pożegnać. i to na wszelkie możliwe sposoby. Pozwoliłam mu robić. choć sam tego nie spostrzegał. Zdołała wkraść się w łaski spowiednika cesarzowej i co star- . w czasie gdy jak sądzę. a pozostający w dobrych stosunkach z Razumowskimi.liśmy się. Nie umiem sobie naprawdę wytłumaczyć. wielki książę pomimo woli miał do mnie zaufanie tak zadziwiająco trwałe. że pokój przypominał arsenał. Pani Apraksin wszystko to powtórzyła mężowi. hrabiów Razumowskich. Nie bacząc jednak na to. z których siostrzenicą ożenił swego syna. co chciał i wyszłam. który bardzo ucieszył się z tego. iż jej mąż odjeżdża. że romans ten nawiązany został za wiedzą ojca i matki. że nagromadził tam mnóstwo strzelb grenadierskich kirysów. że Szuwałowowie poprzez Brockdorfa bardziej niż kiedykolwiek starają się odsunąć ode mnie wielkiego księcia. Poza tym rozumiałam dobrze i dostrzegałam wyraźnie. że martwię się.

co robiła. a nawet po cztery w pokoju każda miała wokół łóżka parawan pokoje zaś miały tylko jedno wspólne dla wszystkich wyjście. pomieszczono je po dwie. siostra zaś tej ostatniej. Być może jest to plotka. które przysyłali jej rodzice owych panien. nad którymi sprawowała władzę pani Schmidt żona dworskiego trębacza. jak już wspomniałam należała do faworytek. albo pokój księżniczki kurlandzkiej. Złośliwcy powiadali. Jednakże pani Schmidt niedomagała często na żołądek z powodu wszystkich tych tłustych ciastek i innych smakołyków. Pani Schmidt czuwała nad porządkiem domowym dam dworu traktując je z większą surowością niż rozsądkiem. Owa pani Schmidt. który również pochodził z Finlandii i ożeniony był z córką pani Kruse. zawsze jej uchodziło. Mieszkała z damami dworu Jej Cesarskiej Mości. z których jednak opłata nie została ściągnięta w pieniądzach. kobieta niezwykle tęga i zażywna. Dom w którym mieszkały składał się z szeregu pokojów przy czym na jednym krańcu znajdował się pokój pani Schmidt a na drugim księżniczki kurlandzkiej. ale prawdą jest. O opłacie opowiadało mi wiele osób między innymi Lew Naryszkin i hrabia Buturlin. Na pierwszy rzut oka wydawało się. że pobierała ona specjalną opłatę.szych pokojowych Jej Cesarskiej Mości. Niemniej odgrywała na dworze pewną rolę i była protegowaną starych niemieckich i szwedzkich pokojowych cesarzowej i tym samym marszałka dworu Sieversa. Finka. trzeba było albo przejść przez pokój pani Schmidt. co jej zostało z dawnych lat. Publicznie damom dworu przewodziła księżniczka kurlandzka której pani Schmidt powierzała pieczę nad ich zachowaniem na dworze. przybierała rozkazujący ton odzywając się grubiańsko i z chłopska. Miłostka wielkiego księcia z panną Tiepłow trwała aż do . A więc wyjść można było tylko przez pokój księżniczki kurlandzkiej. Sama jednak nigdy nie pojawiała się na dworze. że przy takim rozkładzie do dam dworu nie ma dostępu ponieważ by do nich dotrzeć. tak że wszystko. że księżniczka kurlandzka przez wiele lat wedle własnego widzimisię zaręczała damy dworu cesarzowej lub zrywała zaręczyny.

Odpowiedziałam. . potem muszę iść na obiad. a potem jeszcze pisał odpowiedź. komendant guberni noworosyjskiej. Wszyscy oni byli szpiegami Szuwałowa. Żona Mielgunowa była jedną z ulubionych niemieckich pokojowych cesarzowej. Wśród nauczycieli. Do Oranienbaumu ściągnięto około stu kadetów. że nie mam czasu. którzy przybyli wraz z kadetami do Oranienbaumu. znajdował się ujeżdżacz Zimmerman. Tam się wszystko urwało. Panna Tiepłow nie mogąc go widywać żądała. który tańczyć będą kadeci! Każę jej powiedzieć. że to będzie bez wątpienia najprostsze. Na wiosnę 1756 roku Szuwałowowie sądząc. że przysłała mi list na cztery strony i wyobraża sobie. nakłonili cesarzową by powierzyła Jego Cesarskiej Wysokości dowództwo nad jedynym podówczas korpusem kadetów wojsk lądowych. który trzymał w ręce powiedział ze złością i zniecierpliwieniem: "Proszę sobie wyobrazić. ponieważ latem Jego Cesarska Mość był nieznośny. potem muszę postrzelać. generał-lejtnant. Myślę. Miel-gunowa32 najbliższego przyjaciela i zaufanego Iwana Szuwałowa. aby odciągnąć wielkiego księcia od wojsk holsztyńskich. Kadeci pojawili się w Oranienbaumie następującym sposobem. że będę to wszystko czytał. Tak więc Szuwałow miał swego zaufanego w pokoju wielkiego księcia i mógł każdej chwili do niego dotrzeć. z kadetami przybył pan Mielgunow i jego zaufani oficerowie. Do pomocy przydano mu A. a potem zobaczyć próbę opery i baletu. że uchwyciłam tu jego znamienną cechę i dlatego też o niej wspominam. a jeśli się rozzłości porzucę ją aż do zimy".1788). którzy mieli uczestniczyć w baletach operowych. Otrzymawszy ów list wielki książę przyszedł do mego pokoju bardzo zalterowany i wskazując list panny Tiepłow. aby pisał do niej co najmniej raz lub dwa razy na tydzień i chcąc go do tej korespondencji nakłonić zaczęła od przysłania listu na cztery stronice. że wymyślili znakomity polityczny sposób. dowódca pułku ingermanlandzkiego. a ja przecież muszę iść na ćwiczenia (znowu sprowadzone zostało wojsko z Holsztynu).naszego wyjazdu na wieś. uchodzący za najlepszego jeźdźca 32 Mielgunow Aleksy Piotrowicz (1722 .

W przybraniu ich głowy i w marnych mankietach zawsze czegoś brakowało.w Rosji. w którym . Aleksander Szuwałow albo ich nie znał. Przy tych lekcjach obecny był tylko mój stary chirurg Gyon. z którego mógłbym być tak dumny i który w tak krótkim czasie poczyniłby takie postępy". córki i zięcia. Przykładałam się pilnie do tych lekcji i brałam je każdego ranka prócz niedziel. zaczęłam brać lekcje u Zimmermana. Wedle zasad maneżu. spostrzeżona jesienią. na świeżym powietrzu. Gdy zaczęłam pobierać regularne lekcje jazdy. Jej córka. aby wydoskonalić styl jazdy. drobna i niska. co małe i wąskie. hrabina Gołowkin. Sam on zresztą nie cieszył się poważaniem. które służyło mi za ujeżdżalnię. byli tu bowiem ludzie najbardziej niegodni i nikczemni. Skąpstwo uwidaczniało się nawet w jej stroju. miałam odpowiednio przysposobione miejsce. ubierałam się w męski strój i wychodziłam do swego ogrodu. Tam. albo lekceważył. z jego żony. nad którym nie panował. Pewnego razu zaś zawołał: "Przez całe życie nie miałem ucznia. Hrabinę Szuwałow przezywałam słupem soli. który nie czynił żadnych przeszkód. Nosiła one wąskie spódnice. na którym miałam woltyżować. Wstawałam o szóstej rano. jednakże w zgodzie ze swym usposobieniem mieli upodobanie do wszystkiego. ciąża okazała się tylko domniemaniem. ze łzami w oczach całował mój but. Już dawno zapomniano o wszystkich starych zakazach i zasadach wprowadzonych przez Czogłokowów. jedna z pokojowych i kilku służby. Musieli znosić te kpiny. Niemal w oczy wyśmiewaliśmy się z niego. mające zawsze o jeden bryt materiału mniej niż. Jednakże w wigilię dnia. Ponieważ moja. Była to osoba chuda. Czyniłam tak szybkie postępy. choć byli to ludzie bardzo zamożni. Zimmerman. podarował mi srebrne ostrogi. znowu powzięłam do tego upodobanie. że Zimmerman podbiegał do mnie często ze środka maneżu i uniesiony zachwytem. spódnice innych pań. Powiedziałam o tym wielkiemu księciu. wynagradzając mnie za pilność. ubierała się tak samo. W trzy tygodnie opanowałam wszystkie zasady maneżu i pod jesień Zimmerman przyprowadził konia.

1738— 1739 doszło do starcia obydwu ugrupowań. która zwalczała Partię Czepków . Po obiedzie poprowadziłam pozostałe przy mnie niezbyt liczne towarzystwo do wewnętrznych pokojów wielkiego księcia i moich. poseł Szwecji w Petersburgu. elektora saskiego.miałam rozpocząć ćwiczenia. zwanej Partią Czapek. 35 o śmierci jego matki. że gdyby nie przybył do Petersburga. W l. Partia „kapeluszy" stronnictwo antyrosyjskie i antybrytyjskie. Kiedy przyszliśmy do mego gabinetu. że ścięto niemal wszystkich głównych przedstawicieli partii rosyjskiej. . z pewnością podzieliłby ich los. 1765 1766. 36 zwanej Partią Czapek. generał-lejtn. 34 Horn Adam von (1717—1778). a mojej babki — Albertyny Fryderyki (1682— 1755). Hrabia Horn sam mi powiedział. hrabia. Partię Kapeluszy. od 1759 r. następnego już mu się sprzykrzyli. skąd wrócił akredytowany jako minister króla polskiego33. aby ustrzec od prześladowań partii francuskiej. Partia "czapek" — ugrupowanie profrancuskie w Szwecji. Tego lata hrabia Poniatowski odbył podróż do Polski. Towarzyszył mu hrabia Horn34. Hrabia Poniatowski i hrabia Horn pozostali w Oranienbaumie przez dwie doby. a mojej babki35. księcia holsztyńskiego. Pierwszego dnia wielki książę traktował ich bardzo uprzejmie. Widząc zaś. w wyniku którego w Szwecji doszła do władzy partia „kapeluszy". skłaniającą się ku Rosji. był bowiem zaprzątnięty wówczas weselem jednego z jegrów i chciał iść na pijatykę. która zwalczała Partię Czepków36. żony Chrystiana Augusta.właśc. aby się Z nami pożegnać. króla Polski w 1. mój mały bonończyk wybiegł nam na 33 jako minister króla polskiego — Augusta III Fryderyka (1696—1763). ja zaś musiałam czynić honory domu. a matki króla Szwecji Adolfa Fryderyka. Przed odjazdem był w Oranienbaumie. Partia "czapek" przejęła rządy dopiero w 1. który przywiózł do Petersburga wiadomość od króla szwedzkiego o śmierci jego matki. opuścił ich. Król szwedzki umyślnie wysłał go do Rosji. że hrabiowie Poniatowski i Horn jeszcze pozostają. Prześladowania te tak się nasiliły podczas obrad parlamentu w 1756 roku. rozkazano nam wrócić do miasta i wszystko trzeba było odłożyć do następnej wiosny. 1733-1763.

czy przypadkiem ktoś nie jest tam w większych niż ja łaskach. Hrabia Horn powiedział mu tylko: "Proszę się nie obawiać. oprócz Lwa Naryszkina i jego szwagierki nikt tego nie spostrzegł. Pod jego nieobecność kawaler Williams powiadomił mnie przez Lwa Naryszkina. Hrabia Poniatowski chciał obrócić to wszystko w żart. by nie powierzył on tej misji komu innemu. . jak sądzę. Hrabia Horn powiadał. kto by się z niej pilniej wywiązał i zaszkodził jego przyjacielowi. że hrabia Bestużew od dawna dysponował. zawsze ofiarowywałem przede wszystkim małego bonończyka.spotkanie i zaczął co sił szczekać na hrabiego Horna. Widział pan. gdy jednak spostrzegł hrabiego Poniatowskiego. bo mnie nie zna. jak chciał. pierwszy minister saski przy Auguście III. które kochałem. Tymczasem hrabia Poniatowski otrzymał nominację i na po37 Bruhl Henryk (1700. jestem człowiekiem dyskretnym". Rankiem odjechali. od 1748 r.1763). oszalał wprost z radości. W dwa dni później hrabia Poniatowski wyjechał do swego kraju. Williams nie wypełnił tego zlecenia. ale hrabia Horn wszystkiego się domyślił i kiedy wracałam przez pokoje do salonu. co począć z radości. ale nie powiedział o tym wielkiemu kanclerzowi w obawie. nie ma nic niebezpieczniejszego niż mały bonończyk. to zawsze w trzech kobietach naraz. nie wiedział. że wielki kanclerz Bestużew przeciwny jest powrotowi hrabiego Poniatowskiego i prosił Williamsa o napisanie w tej sprawie do hrabiego Bruhla37. że widzi pana nie po raz pierwszy". pociągnął hrabiego Poniatowskiego za rękaw i powiedział: „Mój przyjacielu. ponieważ oczywiste jest. kobietom. że pies omal mnie nie ugryzł. ale bez skutku. saskopolskimi ministrami i że pragnie on mieć na tym stanowisku kogoś bardziej sobie oddanego. który gorąco pragnął powrócić do Rosji. gdy tymczasem ujrzawszy pana. by mnie uwiadamiał. Do-kazał tego na naszych oczach w Petersburgu. że gdy się kochał. ówczesnego faworyta i ministra króla polskiego. Williams podejrzewał. zalecając się do trzech panien. Jest to zasada pewna i wypróbowana. to. Ponieważ gabinet był nieduży.

że tak jej się tylko wydaje i że hrabia Poniatowski nie mógł jej w żaden sposób oczernić. zwłaszcza przede mną. że księżna czyniła mu niezwykłe awanse. Wróciwszy do domu wezwałam Lwa Naryszkina i powtórzyłam mu całą rozmowę. w jakiej pogrążyła go śmierć księżnej hesko-homburskiej. ja zaś woziłam księżnę Golicyn39 w kabriolecie. Księżnę Golicyn i Beckiego znałam od dawna. księżna Golicyn była jej córką z pierwszego małżeństwa z hospodarem Wołoszczyzny. którym sama powoziłam. Dodałam. że obawia się. księciem Kantemirem38. Na te słowa omal nie spadłam i jęłam ją przekonywać. Udawali się oni za granicę dla zdrowia. I710 1711. Jeździliśmy po okolicach Oranienbaumu.czątku zimy wrócił jako poseł polski. Po drodze księżna. że się na nią boczę. aby przezwyciężyć głęboką żałobę. że ostatniej zimy księżna Golicyn poruszyła niebo i ziemię. jak z cudzoziemcem. iż hrabia Poniatowski oczernił ją w mych oczach. iż sądzi ona. Odpowiedział mi. długo bowiem go nie było. aby zwabić hrabiego Poniatowskiego. hospodar mołdawski w l. teraz zaś spotykałam się z nim tylko w towarzystwie. bo nigdy nic nas nie poróżniło. toteż starałam się przyjąć ich w Oranienbaumie możliwie najlepiej i wszystko im pokazywałam. okazywał jej pewne względy. on zaś. że nic nie mam przeciwko niej i nawet me wiem.1723). z domu księżniczki Trubeckiej.Golicyna Katarzyna Aleksiejewna (1724 -1804). gościliśmy tam przez czas niejaki księcia i księżne Golicynów wraz z panem Beckim. o co mogłabym się na nią gniewać. którą uważałam za równie impertynencką. Zanim wyjechaliśmy z Oranienbaumu. zwłaszcza Becki musiał się rozerwać. z których wynikało. skąd powzięła taką myśl. zaczęła czynić wymówki. co niedyskretną. Odpowiedziała mi. że nie rozumiem. który dla przyzwoitości i aby jej nie uchybić. Powiedziałam. oczywiście. . 1693. 39 prawdop. misja zaś saska pozostała pod bezpośrednim zwierzchnictwem hrabiego Bestużewa. 38 Kantemir Dymitr (1673 . która była kobietą dość dziwną i bardzo ograniczoną.

inne obraziły. zaczął. zapowiadając. że niewątpliwie Jej Cesarska Mość. przewrotność i Bóg wie na co jeszcze. Jego Cesarska Wysokość wpadł w furię. ponieważ była stara. ale gdy tylko wyszłam. że te zaufane lub kochanki wielkiego księcia zaniedbują często swoje obowiązki. że trzeba będzie powiadomić o niej cesarzową. wybierze taką właśnie drogę. i że jeśli tylko poskarżę się na nie cesarzowej. zaczął mówić. że żądam od dam dworu posłuszeństwa i szacunku i zatruwam im życie tak. że płaczą całymi dniami. że znam zamiary cesarzowej co do panien i że mogą być one istotnie wygnane: "Proszę mi więc powiedzieć. dla których hrabia Poniatowski bywa u Naryszkinów i spędza tam czas z Lwem i jego szwagierką. Wtedy spuścił z tonu (był bowiem bardzo podejrzliwy) sądząc. Pewnego razu weszłam po południu do ich apartamentów. że nie sposób już dłużej ze mną wytrzymać. to nie wątpię. niezwłocznie powtórzyły wszystko wielkiemu księciu. poskarżę się cesarzowej. brzydka. że może mówić sobie o mnie. inne zaczęły płakać. widząc. nie okazując mi nawet powinnego szacunku. że nie spełnia on jej nadziei. Zwróciłam uwagę. że z każdym dniem staję się bardziej dumna i wyniosła. że postąpi ona z całą sta- . choć są to panny szlachetnie urodzone. że najrozsądniej będzie wypędzić źle prowadzące się panny. co mi są powinne. które swoimi skargami skłócają jej siostrzeńca z siostrzenicą. Wysłuchałam go nie bez irytacji i powiedziałam. to na pewno uzna ona. powzięła pewne podejrzenia co do powodów. to on też poskarży skę na moją dumę. wymówiłam im takie zachowanie i przypomniałam. głupia i zwariowana. że traktuję je niczym służące. że jeśli będą się nadal tak zachowywały. że jeśli sprawa weźmie taki obrót.nie mógł odpłacać jej tym samym. arogancję. aby nas pogodzić i aby jej więcej takimi skargami nie zanudzano. co tylko chce. jeśli zaś dojdzie to wszystko do jego ciotki. przybiegł natychmiast do mnie. czy wie pani coś na ten temat? Czy już coś o tym mówiono?" Odparłam. Podczas krótkiego pobytu w Oranienbaumie księżnej Golicyn pokłóciłam się okropnie z wielkim księciem o moje damy dworu. Jedne przestraszyły się. a nawet szalona.

Szuwałowowie. Jesienią wróciliśmy do miasta. jak się wydaje. tak że sprzedała je z zyskiem królowi. mecenaska uczonych i artystów. Pompadour Jeanne Antoinette de (1721-1764). Hrabia Bestużew otrzymał zgodę i pełnomocnictwo na zawarcie tego traktatu. Wkrótce potem kawaler Williams odjechał do Anglii. że Rosja przyłącza się do konwencji zawartej w Wersalu pomiędzy Austrią a Francją. uwielbiali wprost Francję i wszystko. swemu kochankowi. Był to piorun z jasnego nieba dla ambasadora Anglii. króla Francji. Wtedy zamyślony zaczął chodzić po pokoju wielkimi krokami. przestał się prawie dąsać i wreszcie wyszedł. co francuskie. których celem było wciągnięcie ich do partii francusko-austriackiej. Traktat został rzeczywiście podpisany przez wielkiego kanclerza i ambasador wprost nie mógł się nacieszyć swoim sukcesem. któremu Ludwik XV40 przysłał za tę przysługę meble dla jego domu zbudowanego podówczas w Petersburgu. Intrygowali bowiem albo raczej podporządkowywali się intrygom. i jego antagoniści zaczęli brać nad nim górę. 40 41 Ludwik XV (1710—1774). Swego celu w Rosji nie osiągnął. że same napytają sobie kłopotów. hrabia Woroncow. Jednakże hrabia Bestużew niewładny był uczynić tego. wywierająca poważny wpływ na francuską politykę wewnętrzną i zagraniczną. były to stare meble. co chciał. które znudziły się już markizie de Pompadour41. Tego wieczoru powtórzyłam pannie. uspokoił się. Następnego dnia po audiencji u cesarzowej zaproponował sojusz między Rosją a Anglią.nowczością. a zwłaszcza Iwan. która wydawała mi się najrozsądniejsza. który. . 1715-1774. w czym sekundował im wicekanclerz. został tym sposobem oszukany i zawiedziony w owej sprawie przez wielkiego kanclerza. aż do następnego dnia. gdy hrabia Bestużew zakomunikował mu w nadesłanej nocie. Wicekanclerza skłaniało do tego poza chęcią zysku jeszcze jedno. król Francji w 1. faworyta Ludwika XV. od tej pory miały się na baczności i nie posuwały się zbyt daleko w obawie. ku której sarni zresztą się skłaniali. jaka się tu skutkiem ich nierozwagi rozegrała scena. dokąd go odwołano.

Gdy wróciliśmy do miasta. że intrygujący wciąż pan Brockdorf zaczął znajdować łatwy przystęp do wielkiego księcia. i wprowadzenia na jego miejsce Piotra Szuwałowa. że podejrze- . a ja zeń skorzystałam. lokajów do wszelkiego rodzaju usług. Oficerowie przebywali stale u wielkiego księcia. gdzie mogłam z bliska przyglądać się różnym sprawom. hrabiego Bestużewa. Tej zimy wyczekiwałam na sposobną chwilę. nazwiskiem Elendsheim. Sam wielki książę przyszedł pewnego razu do mego gabinetu. nie licząc kilku jeszcze holsztyńskich żołnierzy.a mianowicie chęć pognębienia swego rywala. 1757 Pod koniec tego roku hrabia Poniatowski wrócił do Petersburga jako minister króla polskiego. Był on z pochodzenia mieszczaninem i posiadane stanowisko zawdzięczał swej wiedzy i zdolnościom. żołnierze zaś służyli mu za posłańców. iż winien użyć środka rzekomo nieuchronnego i wysłać do Holsztynu sekretny rozkaz aresztowania jednej z pierwszych osobistości tego kraju mającej znaczne wpływy i zaufanie. aby sprzedawać go do Francji. Przypadek sam się nastręczył. W rzeczywistości byli to wszystko szpiedzy nasłani tam przez Brockdorfa i jego wspólników. które dostrzegałam. że przedstawiono mu. których za jego podszeptem wielki książę zostawił na tę zimę w Petersburgu. Zapytałam wielkiego księcia. co myślę o otaczających go ludziach i intrygach. aby poważnie porozmawiać z wielkim księciem i powiedzieć mu szczerze. takie same były bale. aby mi zwierzyć. Zamierzał on zyskać monopol na handel tytoniem w Rosji. Zimę i początek roku 1757 spędziliśmy tak samo jak zimę poprzednią. spostrzegłam. Odparł mi na to: „Proszę sobie wyobrazić. takie same koncerty i takie same koterie. co się temu człowiekowi zarzuca i co uczynił takiego. ze należy go aresztować. Sekundowało mu w tym wielu oficerów holsztyńskich. Było ich około dwudziestu.

skłonił się wielkiemu księciu i wyrzekł: „Skoro Wasza Cesarska Wysokość rozkazuje mi. że oskarżenia i przestępstwa znajdą się później. co panu powie". twierdząc. W kilka minut później wrócił i powiedział: „Proszę przyjść do mnie. że on w żaden sposób nie zechce dobrowolnie postąpić tak niesłusznie. Na to z wielką pewnością siebie odpowiedział: „Och. kim są oskarżyciele. mon ami42. że należy go aresztować". „Cała ziemia holsztyńska pełna jest wieści o przekupstwach i przeniewierstwach Elendsheima. bardziej przejęty niż zagniewany. Ktoś próbuje skłonić pana. ale nienawidzę niesprawiedliwości i sądzę. Tu zamilkł na chwilę i rzekł: „Jest to sprawa. Sama pani przekona się i zobaczy.Jest to w zwyczaju barbarzyńców. . bo wszyscy w tym kraju boją się go i poważają. porozmawiam z wielką księżną". a można by aresztować każdego. Brockdorf przedstawi pani sprawę Elendsheima. która musi być rozpatrywana w największej tajemnicy i z największą roztropnością". Wówczas odparłam. nie znalazłoby się niewinnego człowieka. mój przyjacielu. Zapytałam. Przeraziły mnie te słowa i odpowie-działam: „Jeśliby się postępowało w ten sposób na całym świecie. oskarżycieli nie ma. by postąpił pan ze szkodą dla pańskiej sławy i wbrew pańskiemu poczuciu sprawiedliwości. pójdę i posłucham. że mówiąc tak nie chcę zabłysnąć rozumem. 42 C'est a la fac on de Barbari mon ami . Słuchałam. jak śpiewa się w piosence. Odpowiedziałam: „Doskonale.wa się go o przekupstwo". C'est a la facon de Barbari. a potem wyszedł. Któż to. jeśli pan sobie tego życzy. Zaczął wtedy chodzić po pokoju wielkimi krokami. by jakiś zawistnik rozpuścił jaką zechce pogłoskę. dlatego należy go aresztować. Rzeczywiście zastałam pana Brockdorfa w pokoju wielkiego księcia. wystarczy tylko. jeśli wolno zapytać udziela panu takich dobrych rad?" Mój wielki książę nieco się tym pytaniem stropił i powiedział: „Pani chce zawsze okazać się mądrzejsza niż inni". Pan Brockdorf nieco się zmieszał. który mu powiedział: „Proszę opowiedzieć o tym wielkiej księżnej". a od razu znajdzie się mnóstwo oskarżycieli".

odjechał następnie za następcą tronu do Szwecji. którego sześć albo osiem lat trzymano w więzieniu domagając się. jeśli tylko usłucha swoich doradców i wyśle nakaz aresztowania człowieka. Namówiono go jednak. która by rozpatrzyła sprawy dzieją- . Brockdorf zresztą mógł. ani oskarżenia. Dodałam tu. ponieważ wszyscy się go boją. Powiedziałam Brockdorfowi. następca tronu szwedzkiego.Prawdą jest. skąd wrócił już wówczas. skarży się i mówi. Pan de Holmer. kiedy wielki książę był dzieckiem i kiedy Holsztynem rządził jego opiekun. ze względu na to. który był przy nim. gdy wielki książę podpisał i wysłał dokument akceptujący wszystko. ponieważ pieniądze wielkiego księcia nie znajdowały się w jego ręku. kiedy jednak znajdzie się w areszcie. przeciw któremu nie ma ani formalnej skargi. że w ten sposób wielki książę mógłby i jego w każdej chwili zamknąć do kufra twierdząc. mnie jednak nie przekonał. popisywać się wymową i znajomością rzeczy. kto przegra sprawę. ile mu się tylko podobało. oskarżycieli będzie pod dostatkiem". by zdał rachunek ze spraw. sprzeniewierzeniem zaś. gdyż przekupiła sędziów. że wina i oskarżenie znajdą się później. określano to. ponieważ doświadczenie już go nauczyło. że nie ma oskarżycieli. co uczynione zostało za jego małoletniości. aby kazał aresztować pana de Holmera i wyznaczył komisję. na co w każdej sprawie sądowej jedna z procesujących się stron zazwyczaj uskarża się mówiąc o niesprawiedliwości i twierdząc. że wielki książę bardziej niż kiedykolwiek winien zachowywać w tych sprawach ostrożność. Zapytałam go o szczegóły tych sprzeniewierzeń i nadużyć i zrozumiałam. że nie mógł on nawet popełnić malwersacji. jeśli ten. że strona przeciwna wygrała. nie dawniej bowiem niż dwa albo trzy lata temu za moim wstawiennictwem Jego Cesarska Wysokość rozkazał uwolnić pana de Holmera. do czego mogą doprowadzić prześladowania i wzajemna nienawiść frakcji. że kierował on departamentem sprawiedliwości. które działy się. że Jego Wysokość popełni krzyczącą niesprawiedliwość. że w procesach sądowych wcale nie jest dziwne. że postąpiono z nim niesprawiedliwie. Nadal w obecności wielkiego księcia twierdziłam.

Wreszcie to zyskał. pomocnik Pechlina. Gdy tylko dowiedziałam się. dzieci. że wszystko to mówiłam po to. oderwany od swej żony. aby przeciął ten węzeł gordyjski. wreszcie cały Holsztyn zawrzał oburzeniem z powodu tej sprawy. Kiedy jednak wyszłam. sekretarz wielkiego księcia. która zaczęła działać z wielką energią. że kobiety chcą zawsze wtrącać się do wszystkiego. wielki książę wydawał się mnie me słuchać i myślał o czymś innym. że wziął górę nad moją opinią.ce się za rządów księcia szwedzkiego komisja. że zawsze przeciwna jestem środkom. Tymczasem jednak pan de Holmer przebywał przez cały ten czas w więzieniu. W ogóle stronnictwo Pechlina nie pochwalało tych niepotrzebnych i surowych środków. Powiedziałam Zeitzowi i kazałam przekazać Pechlinowi. gdy niczego nie wykryła. i że energiczne działanie jest ponad ich pojęcie. a pan Brockdorf zatwardziały w swej niechęci. że dam mu w pełni odczuć. która przeciągałaby się oczywiście w nieskończoność. jak jestem oburzona. jak cały Holsztyn. podczas gdy skarbiec wielkiego księcia w jego dziedzicznych posiadłościach był i tak bardzo wyczerpany. a potem. gdybym nie poradziła wielkiemu księciu. nie przerywał mi. że odtąd unikać . nie mając się czym pożywić. wysłał rozkaz uwolnienia pana de Holmera i rozwiązania komisji. ograniczony i uparty jak kloc. Powiedział mi o tym niejaki Zeitz. Na próżno jednak sięgałam po ten uderzający przykład. ponieważ nie mógł mi w niczym zaprzeczyć. otwarta pole dla wszelkich donosów. powiedział wielkiemu księciu. żonaty z córką mojej położnej. prowadzonej w sposób krzycząco niesprawiedliwy i tyrański sprawy. że Brockdorf swymi knowaniami wziął nade mną górę w tak niesłusznej sprawie. podpisał i wysłał rozkaz aresztowania pana Elendsheima. niwecząc wszystko. postanowiłam. by dowieść swej wyższości. co oznajmiłam wielkiemu księciu. którymi Brockdorf wprawiał w przerażenie zarówno to stronnictwo. a wielki książę za jego namową kazał wygotować. że niczego w tych sprawach nie rozumiem. psując tylko sprawę. zasnęła snem letargicznym. kosztującej ponadto sporo pieniędzy. których sama nie doradzałam. przyjaciół i krewnych.

będę Brockdorfa jak zarazy i użyję wszelkich dostępnych mi środków. O jego cechach wewnętrznych wspomniałam wyżej. którzy gotowi byli za to płacić. aby gdzie się tylko nadarzy oznajmić. ludźmi bez wiary i sumienia. kto mu je dawał. postanowiłam podzielić . albo też nakłaniał wielkiego księcia. rudy i nosił perukę na mosiężnych drutach. Widząc jednak. podobnie jak sam Brockdorf był najbardziej odrażającym z ludzi. których jedynym zatrudnieniem było picie. wszyscy wołali za nim Baba ptica (pelikan). przy każdej okazji starałam się okazywać pogardę i wstręt dla postępowania tego człowieka. że był niezwykle chciwy i brał pieniądze od każdego. osobnikami z koszar i szynków. głęboko osadzone. oczy małe. Brockdorf otoczył go różnego rodzaju poszukiwaczami przygód. Dostarczał więc w miarę możliwości pieniędzy ze sprzedaży holsztyńskich orderów i tytułów tym. pozbawione prawie brwi i rzęs. jedzenie. co nadawało mu wyraz żałosny i niezadowolony. jak i z charakteru. często niesłuszne. Głowę miał dużą i przypłaszczoną. Nie było kpiny. co by się bez takiego pośrednictwa na pewno nie udało. a nie pomijałam też okazji. wielki książę jeszcze bardziej do niego lgnie. Jest to najbardziej odrażający ptak. jakiego znamy. Lew Naryszkin i inni młodzi ludzie sekundowali mi w tym i wykpiwali go. Poza tym z poduszczenia Brockdorfa wielki książę coraz więcej pił i hulał. gdyż było to sprzeczne z ustawami Piotra I. wykorzystał jego stały brak pieniędzy i skłonił do pójścia w swe ślady. aby w rosyjskich urzędach i senacie zabiegał o różne sprawy. trzeba tu jeszcze dodać. zarówno z powierzchowności. Tak go przezywano. Rzeczywiście. a czasami szkodliwe dla państwa. Był wysoki. Kąciki jego ust wyciągały się ku podbródkowi. zarówno niemieckich. Starałam się słowem i czynem osłabić wpływ Brockdorfa. aby odsunąć go od wielkiego księcia. co o nim sądzę. której bym mu oszczędziła. o długiej szyi. Kiedy pan Brockdorf przechodził przez pokoje. palenie tytoniu i prostackie żarty. jak na przykład w sprawie monopoli i ceł. jak petersburskich. aby zaś jego dostojny zwierzchnik nie oskarżył go kiedyś o łapówki. przeciwnie. że się to nie udaje i że.

którego bardzo niebezpiecznie jest zostawić przy młodym księciu. Na to ja: „No cóż. że. żebym załatwił. Goni za mną aż do pani pokoju".się z hrabią Szuwałowem uwagami na ten temat i powiedziałam. W jakiś czas później poprosiłam. być może. cóż za nieznośny człowiek! Dużo wczoraj wypiłem i jeszcze mi szumi w głowie. nigdy jednak nie zaczynał on działać. co wiem i widzę. sprawy nie doznawałyby zwłoki. Są to drobnostki muszą jednak iść własnym porządkiem. a jakich. Zgodził się na to. jakie uzna za stosowne. aby mi dał podpisany reskrypt wyszczególniający. a ja w miarę czytania mówiłam „tak" albo „nie". Tymczasem pewnego pięknego ranka wielki książę wpadł w podskokach do mego pokoju. gdy ten żądał tylko odpowiedzi „tak" lub „nie". jakie sprawy mogę załatwiać. czy wolno mu się na mnie powołać. nie zaprę się niczego i powiem wszystko. iż jeśli cesarzowa mnie o to zapyta. wielka księżna załatwiła wszystko powiedziawszy sześć razy «tak» i sześć razy «nie». Zapytał. i że mam sobie za obowiązek sumienia mówić z nim w tej sprawie. cesarzowa zechce ze mną pomówić. Hrabia Szuwałow słuchał mnie bardzo uważnie mrugając okiem. iż moim zdaniem Brockdorf jest człowiekiem. które chce. gdybyś czynił tak dwa razy w tygodniu. Spodobało się to wielkiemu księciu. . można by spróbować może istotnie skończy pan z tym szybciej niż pan myśli". wreszcie dano mi znać różnymi napomknieniami. Długo mi nic nie mówił. Proszę spojrzeć. aby mógł ostrzec cesarzową lub też podjąć środki. bez zapytania go. nie mogę. mającym z czasem wstąpić na tron wielkiego cesarstwa. zanim nie poradził się braci rodzonego Piotra i przyrodniego Iwana. Od tej pory Jego Cesarska Wysokość przysyłał do mnie Zeitza za każdym razem. a ten dokucza mi rozmaitymi sprawami. Zeitz powiedział mi: „Ale tu wszędzie trzeba powiedzieć tylko tak lub nie i rzecz będzie załatwiona w kwadrans". a za nim wbiegł jego sekretarz Zeitz z jakimś papierem w ręku. Wielki książę rzekł: „Proszę spojrzeć. Odpowiedziałam twierdząco i dodałam.Zeitz zaczął czytać. a o postanowieniu tym wiedział tylko . cały ten arkusz to tylko lista spraw. a Zeitz powiedział spokojnie: „Panie.

Głównym zadaniem Konferencji było roztrząsanie spraw związanych z wojną przeciw Prusom. pan Brockdorf nie spieszył z jej zakończeniem. których udzielałam wielkiemu księciu. kto radzi. Powiedziałam mu w tym przedmiocie. Rady. utworzona została Konferencja przy Najwyższym Dworze. co już wiele razy dawniej od niego słyszałam. co powtarzałam już przedtem wiele razy.w 1756 r.Pechlin. gdy sama była tam obecna. która istniała do 1762 r. Na to rzekł mi. były w ogólności dobre i pożyteczne. . Konferencja miała uprawnienia do podejmowania decyzji. to już wedle tego może sądzić. jakie zaskarbił sobie zaufanie władcy i odsunąć tamtego w Holsztynie od rządów. ona zaś pozwoliła mu być na konferencjach za każdym razem. Rzeczywiście powiedział o tym Szuwałowom. gdy przypadek nadarzył stosowną okazję. które cesarzowa zwoływała zamiast Rady43. obradowała regularnie dwa razy w tygodniu. ponieważ jednak Elendsheim był już aresztowany. że w Rosji zginie. jak ogromne spadną nań wówczas ciężary. Pewnego razu. powiedziałam wielkiemu księciu. że nie powinien poddawać się takim ponurym myślom. wielki książę podpisywał to. że nie został do nich wcale dopuszczony. cesarzowa bowiem uczestniczyła wraz z nim w tych konferencjach zaledwie dwa lub trzy razy. Sprawa Elendsheima pozostawała w ręku pana Brockdorfa. aby pozwoliła mu zapoznać się ze sprawami państwowymi. o czym ja przedtem zadecydowałam. Pechlin i Zeitz byli zachwyceni. nie może tego 43 w konferencjach. że w miarę możności winien starać się o pozyskanie każdego Rosjanina i poprosić cesarzową. iż nie jest stworzony dla Rosji że ani on nie nadaje się dla Rosjan. ten jednak. a potem ani ona. gdy trzeba było coś podpisać. Zeitz i ja. które cesarzowa zwoływała zamiast Rady . którzy powtórzyli to cesarzowej. że sądzi. by poprosił o pozwolenie uczestniczenia w konferencjach. jak wiele będzie miał spraw. i że powinien uświadomić to sobie zawczasu. co jednak znaczyło. ani on już się tam nie zjawiali. że jeśli tak go nudzą sprawy holsztyńskie. gdy obejmie tron cesarstwa rosyjskiego. ani Rosjanie dla niego i przekonany jest. chciał bowiem tylko pokazać. nalegałam.

a liczył pan lat jedenaście. z każdym dniem bardziej się od niej oddalał tak że stał się wreszcie zupełnym kłamcą. „To pięknie". kiedy jednak wpadł na myśl. Ponieważ droga. jak się z nimi bił. Opowiadał o szczegółach tych zniszczeń mówił. co posłuży za ostrzeżenie lub też przywiedzie ku poprawie ludzi świadomych swej skłonności do tej wady. Ponadto był pan jedynym synem swego ojca i w dzieciństwie. we-dle tego. przybliżyć się do prawdy. wiedząc. na ile lat przed śmiercią jego ojca doszło do tego wydarzenia. było takie aby pochwalić się przed młodymi pannami i kobietami. uwidaczniało się to coraz wyraźniej. którą do tego doszedł.czynić inaczej niż wedle własnego rozeznania i rozumu. odparłam. "Na trzy lub cztery lata" — odpowiedział bez namysłu. on zaś przeciwnie. ten powierzył mu dowództwo oddziału gwardyjskiego i wysłał dla schwytania bandy Egipcjan. miał pan sześć lub siedem lat. licząc na ich niewiedzę. Pierwsze kłamstwo jakie zmyślił wielki książę. postaram się ją przedstawić. po trosze jednak zbierał się na odwagę i zaczynał roztaczać te opowieści wobec osób. może odsłoni się przez to nastawienie ludzkiego umysłu w takim przypadku. "zaczął pan dokonywać wspaniałych czynów bardzo wcześnie. na których dyskrecji mógł polegać. grasującej w okolicach Kilonii i pustoszącej ją straszliwie. był pan za- . jakich używał podstępów by otoczyć Egipcjan. gdy po jego śmierci znalazł się pod opieką mego wuja. o ile mi wiadomo. że gdy był w Holsztynie u swego ojca. że mu nie zaprzeczą. że opowiadał to wszystko osobom nie znającym się na rzeczy. bowiem trzy lub cztery lata przed śmiercią diuka. pańskiego ojca. dokazując cudów odwagi i zręczności i jak wreszcie pojmał Egipcjan i sprowadził do Kilonii. Najpierw był na tyle ostrożny. aby uraczyć mnie tym wszystkim. zaczął opowiadać. a w miarę jak przybywało nam lat. Największym jednak niedostatkiem moich rad udzielanych wielkiemu księciu było to. następcy tronu szwedzkiego. że jego sposób działania i patrzenia na rzeczy był całkiem różny od mojego. zapytałam go. jak sam patrzy na rzeczy. jest dość osobliwa. Starałam się zawsze we wszystkich przypadkach w miarę swych możliwości.

aby wszyscy mieli go za kłamcę. pozbawionych bodaj cienia prawdy. nieporównanie bardziej szkodzące mu i przykre. następca i cała nadzieja swego ojca. że to nie ja go dyskredytuję. . później jednak zapomniał o moich wywodach i zaczął jak przedtem. Nie sposób teraz przypomnieć sobie wszystkich pomysłów i bredni. W czwartek kończący karnawał dawano u nas bal. aby dziecko sześcio. panią Sieniawin. Ani pani Sieniawin. których siostra była za panem Chitrowo44.1771). To. chyba wystarczy. a ja również. i wszyscy przyglądaliśmy się.wsze słabego zdrowia. został wysłany dla schwytania Egipcjan.lub siedmioletnie. senator. lecz kalendarz. jak Marina Zakriewska. Wielki książę okropnie się na mnie za to rozgniewał i rzekł. Odpowiedziałam. siedziałam między szwagierką Lwa Naryszkina a jego siostrą. także o względy dwóch innych dam dworu cesarzowej. dama dworu cesarzowej i siostrzenica hrabiego Razumowskiego. a do tego w wieku sześciu lub siedmiu lat". tańczy menueta. Ponieważ jednak był on zawsze zakochany w trzech kobietach jednocześnie. jak mówiono. że ta pierwsza dobrze tańczy i jest bardzo ładna. czy to możliwe. prezydent Kolegium Wotczyn (Dóbr Ziemskich). ale o tym opowiem później. Potem wymyślił inne kłamstwo. Marii Woroncow i Anny Chitrowo. że matka chce ożenić go z panną Chitrowo siostrzenicą Piotra i Aleksandra Szuwałowów. że hrabia Horn jest w niej bardzo zakochany. snuć swoje opowiastki. Wtedy zamilkł. była wówczas lekka i zręczna i mówiono. ani jei szwagierka nie ceniły sobie możliwości 44 prawdop. Dziwi mnie więc. że chciałam go zdyskredytować. Znajdowaliśmy. tańczyła ona z Lwem Naryszkinem. dąsał się potem na mnie bardzo długo. co przytoczyłam. jedyny syn. że niech sam zważy. Przyjeżdżał on często do Naryszkinów i matka Lwa zaczęła układać to małżeństwo. ubiegał się zarazem. urozmaicając je na wszelkie sposoby. jak ojciec mógł wysyłać pana przeciwko rozbójnikom. Chitrowo Jakub Łukicz (1700 . nawet w mojej obecności. Przy tej okazji szwagierka i siostra Naryszkina powiedziały mi. tajny radca.

szwagierka i ja sądzimy. chociaż kochał inną. Dobrze. których jak już wspomniałam. na wszystko zgodziła. jednakże jego siostra. nie lubiły. wezwał siostrzenicę. jeśli on będzie działał bez zwłoki. Gdy to usłyszałam. że się z tym pośpieszyli. Marszałek pochwalił nasz projekt. powiedziałam paniom Sieniawin i Naryszkin. że uczyniłby bardzo źle dopuszczając. ponieważ z panną Chitrowo nikt nie jest w stanie wytrzymać. jak Lew Naryszkin. powiedział o tym swemu ówczesnemu powiernikowi Tiepłowowi. Gdy ją otrzymano. marszałek wraz z żoną pojechał do swej ciotki. że nie wolno dopuścić do tego małżeństwa. o której w ogóle nie myślał. wbrew swej woli. o której tu już wspomniałam. Zgodził się na to. aby się go wyrzec. a matki Lwa i tak się zręcznie wziął do rzeczy. Następnego dnia Tiepłow udał się do archijereja Petersburga. Co się tyczy Lwa. gdyż był zakochany w hrabiance Marii Woroncow. który natychmiast powtórzył to starszemu z braci i uzyskał jego zgodę. będącą zresztą już niemal narzeczoną hrabiego Buturlina. i aby uchronić dwór od podobnych pomysłów. jest bowiem intrygantką i ohydną plotkarą. ponieważ tego właśnie dnia miała ona dać zgodę panu Chitrowo. Następnego dnia w niedzielę obaj hrabiowie Razumowscy poprosili ce- . Gdy marszałek otrzymał zgodę narzeczonego. i powiedziałam mu wprost. że panie Sieniawin i Naryszkin lubią ją i często przyjmują u siebie. że się ta. należy dać Lwu żonę naszego pokroju.spowinowacenia się z Szuwałowami. który był wówczas hetmanem Ukrainy. ażeby siostrzenicy umknęła tak znakomita partia. że matka chce ożenić Lwa Naryszkina z panną Chitrowo. Obie się ze mną zgodziły. że księżniczka może zrobić lepszą partię. Panny Chitrowo wyrzekł się bez żalu. by ożenił się z tą. nie posądzał on nawet matki o takie zamiary. ażeby za pięćdziesiąt rubli kupić pozwolenie na ślub. a więc trzeba ożenić go ze wspomnianą tu już siostrzenicą hrabiów Razumowskich. Zaczem marszałek Razumowski oraz panie Sieniawin i Naryszkin zabrali się do Lwa i namówili go. zwłaszcza. która uznała to małżeństwo za nazbyt korzystne. Następnego dnia na dworskiej maskaradzie podeszłam do hrabiego Razumowskiego.

i przekonałam się z niezadowoleniem . sprawiłam przykrość. To małżeństwo Lwa Naryszkina jeszcze bardziej zbliżyło mnie z hrabiami Razumowskimi. Dowiedziałam się pewnego razu od księżniczki kurlandzkiej. twierdził. wedle zamiarów matki przeznaczony na męża drugiej. a na pożegnanie włożyć mu do kieszeni ze sześć butelek dla Jego Cesarskiej Wysokości. zarówno on. ani nikt inny trzy dni wcześniej nawet nie pomyślał. o której ani on. Ci ostatni nie mogli się nawet skarżyć i musieli ukrywać rozczarowanie. niechęć wielkiego księcia przemieniłaby się w łaskawość. Szuwałowowie dowiedzieli się o tym wszystkim. gdy cesarzowa wyraziła już zgodę. że hrabia Roman Woroncow. którzy zawsze mile widzieli u siebie Brockdorfa). większą niż kiedykolwiek. ożenił się z trzecią. ojciec dwóch dam dworu. jak jego młodsza córka staliby się u wielkiego księcia najpierwszymi osobami. że musieli widywać się ukradkiem. którzy bardzo mi byli wdzięczni. gdy je otrzymywał. więc Lew zakochany w jednej pannie. podobnie jak nie lubił odpowiadać na listy. że gdyby tylko zechciał. a ponadto cieszyli się. a między innymi rozpowiada. to zaś zbrzydło wielkiemu księciu który nie chciał wiedzieć o żadnych przeszkodach. Klamka zapadła. po czymś takim. Pod koniec karnawału jego amory stały się sprawą stronnictwa. w tym celu należy tylko podjąć należycie Brockdorfa. odwrotu nie było. że Jego Cesarska Wysokość szepcze coś stale do hrabianki Marii Woroncow. Amory wielkiego księcia z panią Tiepłow nie układały się pomyślnie. Brało się to głównie stąd.sarzową o zezwolenie na małżeństwo i niezwłocznie je uzyskali. Taką im. i ogromnie byli zdumieni tym. uczęstować go angielskim piwem. jak wyprowadziliśmy w pole ich i Chitrowów. nawiasem mówiąc dość podle traktowany przez wielkiego księcia co dotyczyło zresztą wszystkich jego pięciorga dzieci. pozwala sobie wyrażać się z wielkim nieumiarkowaniem o wielkim księciu. że zatriumfowali nad Szuwałowami. że znalazłam dla ich siostrzenicy tak piękną i dobrą partię. najstarszej córki hrabiego Romana (dom ten był bardzo zaprzyjaźniony z Szuwałowami. Tego samego wieczoru na balu spostrzegłam.

że choć trochę skłamałam. którego sam na domiar nie lubił. Maria Naryszkin. Niepewna tego. człowieka. które . skąd wiem o takich odezwaniach. o którą poprosi". aby w tajemnicy raz lub dwa razy w tygodniu zapraszał do siebie wielkiego księcia. Długo nie chciałam tego wyznać. że nie kłamałam. to znaczy przed bilecikiem wielkiego księcia. aby nie powiedziała mu czegoś dwuznacznego. po czym wyszedł z pokoju. Przeznaczono dla nas dwa lub trzy pokoje na parterze. czy powiedziałam prawdę. zbierał własne kółko. poskarży się cesarzowej na moje zmyślenia i intrygi. Lew Naryszkin nakłonił marszałka hrabiego Razumowskiego. grano tam nieustannie. Bilecik został natychmiast odesłany i nadszedł w porę. Aby jeszcze bardziej utrudnić ten związek. a kiedy nie było wielkiego księcia w swoich apartamentach. żona Tiepłowa i Lew Naryszkin. co odpowie księżniczka kurlandzka. do którego należeli marszałek. Na próżno powtarzałam. Na pewien czas powstrzymało go to jeszcze od związków z dwiema córkami człowieka mającego o nim tak złe pojęcie. które tu przytoczyłam. Marszałek przychodził i odchodził. Aby temu przeszkodzić powtórzyłam wielkiemu księciu słowa jej ojca. i pragnął. Księżniczka kurlandzka napisała Jego Cesarskiej Wysokości całą prawdę. Kilka razy jednak pojawił się u mnie. Spotkania te odbywały się w wielkim poście i dały powód do innej jeszcze pogłoski. że nigdy w życiu czegoś takiego nie zmyśliłam i w końcu musiałam wymienić księżniczkę kurlandzką. Dom marszałka był drewniany. na moich potajemnych wieczorkach. goście zbierali się zazwyczaj w apartamentach jego żony. na Boga. zbierało się tam tylko ścisłe kółko. aby odwiedzało go także moje kółko. Oznajmił. mógł więc zobaczyć. i obawiając się. że skoro nie mogę wymienić osób podejrzewa iż wymyśliłam sobie tę historyjkę aby zaszkodzić hrabiemu Woroncowowi i jego córce. ale wielki książę rzekł.że panna Elżbieta Woroncow naprawdę wypływa. że od razu do niej napisze i zapyta. a ponieważ oboje gospodarze lubili karty. a jeśli okaże się. Wpadł on w furię i zaczął mnie wypytywać. powie mu całą prawdę. wielki książę. napisałam do niej następujący bilecik: „Niech pani.

abym poleciła wielkiemu księciu niejakiego pana Stambke*. gdy nikt nie był świadomy. co dzieje się w domu. że na przyjęciu będą śpiewaczki etc. Na wiosnę umarł Pechlin. z tą różnicą. wielki książę zaś przepadał za wydawaniem wielkich obiadów i wydawał je bardzo często zarówno w tym obozie. Potem powiedziałam wielkiemu księciu. . skoro tylko dowiadywałam się. że liczba wojsk holsztyńskich i różnych awanturników mających tam szarże oficerskie zwiększała się z każdym rokiem. który ufał panu Stambke. minister wielkiego księcia do spraw Holsztynu. licząc w tym żony kawalerów. czemu ten był posłuszny. Mogłam więc swobodnie porozumieć się z hrabią Bestużewem. że gościn* Sprowadzono go i objął on stanowisko Pechlina. że przebywam w tak rozmaitym towarzystwie. a marszałek przechodził od jednego do drugiego i tylko moje grono wiedziało. które mu sprowadzano z Petersburga. Przewidując to zdarzenie. Gdy tylko dowiadywałam się. nie pojawiałam się tam i początkowo pod pretekstem zażywania wód obiadowałam w swym pokoju z dwoma lub trzema osobami. że tam jesteśmy. było nie więcej niż piętnaście czy szesnaście. jak we wszystkich kątach i zakątkach Oranienbaumu. liczącej początkowo zaledwie dwadzieścia osiem chat. Goście musieli ukrywać się przed sobą nawzajem. aby mi cesarzowa nie wzięła za złe.marszałek nazywał swoją pustelnią. ale pewna liczba mieszczek z najgorszego towarzystwa. Tutaj żyliśmy takim samym trybem jak dawniej. do obiadów tych zasiadały nie tylko śpiewaczki i tancerki z jego opery. Ponieważ jednak dam dworu. hrabia Bestużew poradził mi. nie wolno nam było opuszczać domu bez pozwolenia. jak już bowiem wspomniałam. i rzeczywiście nie byłam tam nigdy. aby współdziałał ze mną. tak więc w tym samym domu zbierały się trzy lub cztery różne towarzystwa. i dlatego rozlokowano ich w obozie. że obawiam się. Nie było tam nigdy więcej niż 1300 ludzi. Wielki książę wydał mu osobiście podpisany rozkaz. Ludzie ci nie mogli się już pomieścić w małej wiosce Oranienbaumu. Oficerowie obiadowali i wieczerzali przy dworze. Z początkiem wiosny wyjechaliśmy do Oranienbaumu..

zaś w sierpniu otrzymaliśmy wiadomość o bitwie pod Gross-Jaegersdorf. a pozostając w pokoju czytałam. jeśli zaś mnie zapraszał. gdzie zamieszkaliśmy w Pałacu Letnim. całe towarzystwo bawiło się dobrze i było zadowolone z przyjęcia. W owym czasie powszechna radość ze zwycięstwa armii rosyjskiej zmuszała go do ukrywania tego. Tam pewnego wieczoru przy45 Memel — dzis. początkowo nie było w tym nic niezwykłego. znosiła je jednakowoż albo co najmniej ich nie zabraniała. nie strojąc się ani nie wkładając klejnotów. Na maskarady. co tam przychodzą". wydałam u siebie w ogrodzie wielki obiad. które podczas obiadu przeistaczały się w prawdziwe bachanalia. Wielki książę zapomniał na ten czas o niechęci. posyłałam w swoim zastępstwie damy dworu. co też spodobało się cesarzowej. Resztę czasu spędzałam na spacerach. którą Rosjanie wygrali 19 sierpnia. konnych i w kabriolecie. które uważał za niezwyciężone. pieszych. ubierałam się w najzwyklejsze suknie. co zwało się moim ogrodem.nosć wielkiego księcia będzie zbyt szeroka. była mu przykra. że 24 czerwca Memel45 poddał się wojskom rosyjskim. wielka księżna przychodzi na nie ubrana jak najzwyczajniej i nigdy nie siada do stołu z tymi wszystkimi. że Jej Cesarska Mość mawiała: „Te uczty nie podobają się ani wielkiej księżnej. Tego dnia kazałam dać murarzom i innym robotnikom Oranienbaumu pieczonego wołu. Byłam podówczas zajęta w Oranienbaumie zakładaniem tego. W dniu gdy święciliśmy to zwycięstwo. dla którego od dzieciństwa czuł szczególny podziw. W lipcu dowiedzieliśmy się. w rzeczy samej jednak porażka wojsk pruskich. . Powtarzano mi. wszczęta między Rosją a królem pruskim. jaka wzbudzała w nim ta wojna. Kłajpeda. co myślał. na który zaprosiłam wielkiego księcia i wszystkie najznaczniejsze osoby w Oranienbaumie. W kilka dni później powróciliśmy do miasta. które dawał w Oranienbaumie. lecz później jego uwielbienie przekroczyło wszelką miarę. nie lubiącej i nie pochwalającej tych fet. ani mnie.

że dowiedziawszy się. aby mnie uwiadomić. że nic w tym nie ma dla mnie trudnego. a ona ucałowała mnie. którą miałam z hrabią Aleksandrem Szuwałowem na temat Brockdorfa. aby mógł przekazać to Jej Cesarskiej Mości. co już powiedziałam i co jest mi wiadome. że minęło już osiem. czego pragnę. jak przyjęła. o której Aleksander Szuwałow nie pozwolił mi mówić nikomu. że obserwując zeszłej zimy zachowanie pana Brockdorfa uznałam za niezbędne powiadomić o tym hrabiego Aleksandra Szuwałowa. Odparłam. Tu z wyrazu twarzy cesarzowej zrozumiałam. tak jak naprawdę wyglądała. co powiem. Czekała na to. po czym miałam zaszczyt usłyszeć. umyślnie tu dziś przyszła i pyta. co wiedziałam. Gdy zaś w sprawach holsztyńskich przedstawiłam kilka szczegółów. Odparłam z całą naiwnością. Trzeba tu dodać. Wreszcie pożegnała mnie równie chłodno. czy może się na mnie powołać. ja zaś nie wiedziałam. a w ogóle podczas całej naszej rozmowy wydała mi się dziwnie nieufna. rzekła: „Jak mi się wydaje. Przekazałam jej z największą dokładnością wszystko. że gdy Jej Cesarska Mość zażąda. odparłam. że to wyznanie wywarło na niej niekorzystne wrażenie.szedł hrabia Aleksander Szuwałow. Opowiedziałam jej więc historię Elendsheima. co mu też przyrzekłam. Wysłuchała mnie bardzo chłodno i zaczęła wypytywać o szczegóły domowego życia wielkiego księcia i otaczające go osoby. Jak zwykle pochyliłam się do jej ręki. jak tego pragnęłam ubiegłej zimy. powtórzę osobiście wszystko. Zastałam cesarzową zupełnie samą. że cesarzowa jest właśnie w pokoju jego żony i że mogę tam pójść i porozmawiać z nią tak. zadając mi pytania. z których spostrzegła. Nie było się zresztą . Niezwłocznie udałam się do pokojów hrabiego i hrabiny Szuwałow znajdujących się na końcu moich apartamentów. gdy zaś Szuwałow zapytał. że się w tej materii dobrze wyznaję. jest pani dobrze obeznana z tym krajem". tak że można to było raczej uznać za indagację z jej strony niż za poufną rozmowę. iż życzę sobie z nią mówić. sama zaś nie mówiła prawie nic. bo wielki książę zlecił mi bym zapoznała się z tymi sprawami. co mam myśleć o tej audiencji. a może nawet więcej miesięcy od czasu rozmowy.

że po każdym takim ataku przez trzy lub cztery dni jest tak słaba i tak wyczerpana. jak go usprawiedliwić. od swego zięcia. że cesarzowa z każdym dniem podupada na zdrowiu. zwłaszcza że uważał. Marszałek Apraksin. najpewniej wyolbrzymiając niebezpieczeństwo. zawrócił z takim pośpiechem. Prosił . wykorzystania naszej rozmowy została nakłoniona. że porzucał i palił tabory i kazał zagwoździć armaty. które wyraźnie ją osłabiają. jakby zapadła w sen letargiczny. Nawet przyjaciele nie wiedzieli. nie uznał za wskazane zagłębić się dalej w Prusy i pod pozorem niedostatku prowiantu cofnął się. którego już więcej w życiu nie zobaczyłam. kochanką Piotra Szuwałowa. księżny Kurakin. wzbudzili w niej wobec mojej osoby Szuwałowowie. Nikt nie mógł zrozumieć. jak zmieniło się postępowanie marszałka Apraksina. w tym czasie prawie wszyscy już wiedzieli. jakie otrzymał od córki. którą. że regularnie co miesiąc dostaje gwałtownych konwulsji. takie jednak mógł mieć rachuby. wobec czego wszyscy zaczęli doszukiwać się w tym tajemnych przyczyn. iż potrzebny jest w Rosji. od przyjaciół i krewnych. jak mi dawno mówiono. czemu należy przypisać to pospieszne i niepojęte wycofanie się marszałka Apraksina. aby znaleźć się w pobliżu granic Rosji. że gdy tylko cesarzowa umrze. i że w takich okresach nie wolno rozmawiać o niczym ani z nią ani przy niej. a nie ze skłonności. Później zobaczymy do jak ohydnego. że wpłynąć na to mogły wiadomości. co to miało znaczyć. Hrabia Bestużew uwiadomił mnie przez Stambkego. że marszałek Apraksin zamiast wykorzystać zdobycie Memla oraz wygraną pod Gross-Jaegersdorf i pójść naprzód. Wróciwszy do siebie przypisałam oziębłość Jej Cesarskiej Mości niechęci. Wszyscy donosili mu. że ośmielę się tak wyrazić. o czym już wspominałam pisząc o jego odjeździe. wojna ta zostanie natychmiast zaniechana.czym chwalić. przewidywał bowiem. wciąż będącej z przyczyn politycznych. Trudno usprawiedliwić odwrót marszałka Apraksina. księcia Kurakina. że wyglądało to wprost na ucieczkę. sądzę. Choć nie wiem dokładnie. W jakiś czas później dowiedzieliśmy się. na co głośno uskarżali się ambasadorzy cesarza i Francji.

jak tłumaczyć jego pośpieszny odwrót.. 47 Munnich Burchard Krzysztof (1683 . którą wrogowie jego tłumaczą sobie w sposób dla niego najbardziej niekorzystny i haniebny. hrabia Bestużew. Generał Fermor zażądał przede wszystkim. abym łącząc swoje perswazje z jego własnymi. głównodowodzący armii rosyjskiej od 1758 r. zesłany po przewrocie pałacowym dokonanym przez Elżbietę Piotrowną. Gdy tylko przybył na miejsce. powrócił z zesłania na żądanie Piotra III w 1762 r. . po wstąpieniu na tron Katarzyny II . gdzie miał oczekiwać na rozkazy cesarzowej. feldmarszałek. przez pewien czas był on szefem sztabu hrabiego Munnicha47. generał. był ceniony również przez Katarzynę II. przez Buturlina. aby uśmierzyć gniew cesarzowej podsycany przez hrabiów Woroncowów. w Rosji od 1721 r. Te zaś długo nie nadchodziły. współpracownik cesarzowej Anny Iwanownej. po powrocie zaś otrzymał rozkaz pozostania w Trigorskoje. którzy działając pod naciskiem ambasadorów Wiednia i Wersalu domagali się oddania Apraksina pod sąd. Istotnie napisałam do marszałka Apraksina list uwiadamiając go. że w Petersburgu krążą o nim nieprzyjemne plotki. Powiedziano nam.. aby szedł naprzód i wypełniał zalecenia rządu. Iwana Szuwałowa i innych. hrabia. brygadierów Riazanowa i Mordwinowa.generał-gubernator smoleński. Tymczasem przed odjazdem z Petersburga złożył nam wizytę główny zarządzający budowli cesarskich.mnie on. i wraz z nimi odjechał do armii Owi wojskowi umieli wyłącznie zawierać kontrakty budowlane. by znowu ruszył naprzód i zaniechał ucieczki. napisała po przyjacielsku do marszałka i przekonała go. generał Fermor46. Marszałek Apraksin nie odpowiedział mi. aby dano mu jego urzędników i intendentów zarządzających budowlami. prosiłam zarazem. Wreszcie wyznaczono osoby 46 Fermor Wiliam Wilimowicz (1702—1771). gdyż jego przyjaciele.1767). że przyjaciele jego nie wiedzą. przekazał mu ten list.. kazano mu objąć stanowisko marszałka Apraksina. który został odwołany. że odjechał. Wielki kanclerz. córka i Piotr Szuwałow używali wszelkich sposobów i środków. by przejąć dowództwo nad armią.

Mówił mi o tym sam hrabia Poniatowski. szwa-gierce. Gdy generał Fermor przejął dowództwo. wykonał dokładnie otrzymane rozkazy i niezwłocznie ruszywszy naprzód. który wysłał do niego deputację l8 stycznia 1758 roku. że nie dopuściłam do jego małżeństwa z panną Chitrowo. generał. Jego szwa-gierka. Królewiec — dzis. choć starano się rozpuścić pogłoski. hrabiemu Poniatowskiemu i wszystkim. na którym była cesarzowa i cały dwór. które świadczyły. dawał bal maskowy. dla której człowiek honoru zniósłby chętnie kilka uderzeń knutem". mogę przysiąc. Po pierwszym przesłuchaniu marszałek Apraksin dostał ataku apopleksji. późniejszy król Polski. w istocie 48 49 Lieven Jerzy Grigoriewicz (1696—1763). karząc za to. stał się nieuprzejmy i gburowaty. niechętnie mnie odwiedzał. którzy ze mną trzymali. że ma coś przeciwko mnie. które mogą mi zaszkodzić. aby przypodobać się wielkiemu księciu i mnie. że nie wiedziałam zupełnie o przyczynach ich postępowania. hrabia Esterhazy. przyjaciel i zaufany Apraksina. przeciwko swojej siostrze. Lieven bowiem był do mnie szczerze przywiązany. co jeszcze bardziej by mnie zmartwiło. że usiłowano odsunąć go ode mnie. Lieven w dość dziwny sposób wyrażał czasem swoje oddanie dla mnie. Tej zimy spostrzegłam wielką zmianę w zachowaniu Lwa Naryszkina. Lieven patrząc na mnie przez cały pokój powiedział do stojącego obok hrabiego Poniatowskiego: „Oto kobieta. powołując się na powody. . W proces ów zostałby z pewnością zamieszany także generał Lieven48. Kaliningrad. siostra i brat też się o to na niego gniewali.mające przeprowadzić śledztwo w jego sprawie. i że zapewne tamci wydobędą od niego różne wiadomości. Choć byłam bardzo zaprzyjaźniona z Lievenem i Apraksinem. że cofnęli się oni zamiast iść naprzód. nie bacząc na surową zimę. i domyśliłam się. baron. Dowiedziałam się. jak i o samym postępowaniu. ambasador dworu wiedeńskiego. zajął Królewiec49. po którym umarł w niespełna dwadzieścia cztery godziny. że ciągle przebywa u pana Iwana Szuwałowa.

Jasne było. i inne jeszcze rzeczy. że fawor Jego Cesarskiej Mości jest czymś pewniejszym niż mój. Niegrzeczność swą posuwał niekiedy aż do tego. niż tego od niego żądano. Nie mogłam wówczas zrozumieć. nie pochwalałam. co tylko można było wyciągnąć on sam zaś szedł w swej lekkomyślności dalej. Bardziej niż zwykle starał się przypodobać wielkiemu księciu. że nie odpowiadał na moje pytania. jak wiedział. ani cesarzowa bowiem. nachodziła go skrucha. Usiłował wszelkimi sposobami odsunąć ode mnie wielkiego księcia. Na wiosnę tego roku rozeszła się wiadomość. od kiedy ich tylko poznałam. Oskarżono go powszechnie o brak wszelkich uczuć. wielki książę osadzi mnie w klasztorze. które wmawiali mu Szuwałowowie i o czym mi później donoszono. w którym zamieszkać miał po ślubie. który wielki książę. Wydaje mi się. choć czasami. książę Kurlandii w l. 1758—1763. gdyż jak tylko cesarzowa umrze. Takimi argumentami i obietnicami wyciągano z tego słabego i pozbawionego charakteru człowieka wszystko. jak jeszcze zobaczymy. którzy nim zawładnęli. w dowód swej szczególnej łaskawości. podczas gdy ja mu wtedy właśnie z własnych pieniędzy meblowałam dom. czym go tak zraziłam. Nie było to z różnych powodów miłe wielkie50 Karol Saski (1733—1796).bowiem zachowywał się jak szaleniec i z całym zapałem obrażał nas wszelkimi sposobami. bawił go jak tylko mógł i nakłaniał do czynienia tego. pełną życzliwość i przyjaźń. ani wielki książę nie są mi życzliwi i nie lubią mnie. czego. może zaszkodzić swej przyszłości. przybędzie do Petersburga. jak i całej jego rodzinie. zarówno jemu. syn króla polskiego Augusta III. iż jest narzędziem w ręku tych. którzy przekonali go. Można bowiem rzec. który podówczas niemal stale dąsał się na mnie i związał się znowu z hrabianką Elżbietą Woroncow. . miałby mu nadać. że książę Karol Saski50. że nie ma żadnego powodu skarżyć się na mnie. Ponadto dano mu widoki na Order Świętej Anny. że okazywałam nieustannie. że podwoił on swe starania o przychylność wielkiego księcia za radą także Szuwałowów. twierdząc. że jeśli nie odsunie się ode mnie.

pierwszy ordynat rydzyński. hrabia Branicki57. wojewoda podlaski. by najmniejsza okoliczność zakłócała ustanowiony przezeń tryb życia. 53 Potocki Franciszek Salezy (zm. umiał tylko polować i tańczyć. . które dawała mu królowa matka. dwaj książęta Sułkowscy55. Potocki53 i Rzewuski54. 52 Lubomirski Stanisław (1704—1793). generał artylerii koronnej. 55 Sułkowski Aleksander Józef (1695—1762). że przyjazd ten sprawi mu niedogodę. 1772). Gospodarz przyozdobił ten dom. których nazwisk już nie pamiętam. żona Augusta III. wojewoda wołyński i kijowski. 54 Rzewuski Wacław (1706—1779). po trzecie wielki książę mógł obawiać się niekorzystnego dla siebie porównania z księciem Karolem. gdyż biedny książę Karol był sam przez się człowiekiem mało wartym i niewykształconym. wielka nabożnisia51. Sułkowski August (1729—1786). hetman wielki koronny w l. było tam wielu Sasów i Polaków. pierwszy minister gabinetowy saski. zwany pięknym. na ile mu tylko starczyło 51 królowa matka. Miał on również przy sobie specjalnego guwernera nazwiskiem Lachmal. podstoli koronny. Przyjmowano go niezwykle ceremonialnie i wspaniale. wojewoda bracławski i kijowski. szambelan królewski. między innymi Lubomirski52. hrabia Sapieha56. 56 Sapieha Michał Antoni (1711—1760). późniejszy generał. wojewoda kaliski i poznański. wojewoda krakowski. 57 Branicki Jan Klemens (1689—1771). nie lubił bowiem. po drugie dom saski był po stronie wrogów króla pruskiego. hetman wielki koronny. Towarzyszyła mu ogromna świta. choć obawa taka oznaczałaby przesadną skromność. Przybył on w istocie do Petersburga 5 kwietnia tego roku. który czuwał nad jego zachowaniem i prowadził mu korespondencję. sama zaś słyszałam z jego ust. że przez całe życie nie brał do ręki innych książek niż modlitewniki. 1773—1774. hrabia Einsiedel i wielu innych. podkanclerzy litewski. syn poprzedniego. króla Polski. po pierwsze obawiał się. marszałek Rady Nieustającej. wielka nabożnisia — Maria Józefa (1699—1757). Księcia Saskiego pomieszczono w zbudowanym właśnie domu szambelana Iwana Szuwałowa.mu księciu. hetman polny koronny.

położyłam do łóżka i przez trzy lub cztery dni miałam wysoką gorączkę. Z zewnątrz dom ten. gdzie wydano przyjęcie na jego cześć. a książę Karol nie był rozmowny. ale już w mieście dowiedzieliśmy się. że książę Karol Saski wstępuje jako wolontariusz do armii rosyjskiej. Przed odjazdem udał się z cesarzową do Peterhofu. Rozmowa trwała około pół kwadransa. przypominał swymi ozdobami mankiety z koronek d'Alencon. pokryto je werniksem. oraz ich urzędnicy. przebywający przy dworze rosyjskim. Ja zajęłam środkowy. aby rzecz naprawić i zakryć brzydką żółtą barwę. pokryto je bardzo ciężkimi i bogatymi rzeźbieniami. które zostały posrebrzone. Musiałam sama prowadzić rozmowę. do których tego dnia dołączyli się posłowie polski i saski. tak wiele tam było różnych ozdób. ja zaś rozebrałam się. jeden pokój zdobiony był drewnem wschodniego platana. W nocy poprzedzającej dzień przybycia księcia Karola dostałam straszliwej kolki i takiej biegunki. choć tak wielki. Po półgodzinie książę odszedł. Około drugiej po południu powieziono go do cesarzowej. jednak nie bacząc na to wszystko rano ubrałam się i przygotowałam na przyjęcie księcia Karola. przeważnie jednak kopii. Hrabia Iwan Czernyszew przydzielony został do osoby księcia Karola. choć umeblowany z niezwykłą wspaniałością. a jednak dom urządzony był bez żadnego smaku i dość marny. Jednakże w przyjęciach tych ani . Towarzyszyło mu chyba ponad dwadzieścia osób. po czym książę Karol wstał wreszcie i zaczął prezentować nam swą ogromną świtę. Było tam wiele obrazów. a po lewej książę Karol. od niej zaś przyprowadzono do mnie. ponieważ jednak drewno to wygląda niepozornie. że musiałam ponad trzydzieści razy iść na stolec. przez co pożółkło. Dostałam gorączki. Wielki książę miał się zjawić w chwilę po nim.gustu. ponieważ wielki książę nie chciał wymówić ani słowa. który pozostawał na utrzymaniu dworu i stamtąd też dostał służbę. Pod ścianą ustawiono więc trzy fotele. po ustaniu której znów poczułam oznaki ciąży. po mojej prawej ręce siedział wielki książę. Pod koniec kwietnia wyjechaliśmy do Oranienbaumu.

W ogrodzie. w wielkiej alei. Wszyscy porwali się od stołów. Kiedy orkiestra zatrzymała się. aby z bliska wysłuchać symfonii i podziwiać widowisko. ani hrabianki Elżbiety Woroncow. Wiersze kazałam ułożyć nadwornemu poecie Włochowi. że można było rozróżnić wszystkie przedmioty. wszyscy bawiący w Oranienbaumie i wiele osób. po pierwszym daniu zasłona zamykająca wielką aleję uniosła się. udali się do iluminowanego już ogrodu. po drugim zaś daniu rozległy się odgłosy trąb i cym58 Rinaldi Antonio (1709—1794). spędzając czas we własnym kółku. Sprawiło to niezwyczajny efekt i bardzo zadziwiło całe towarzystwo. w Rosji od 1752 r. projektował liczne pałace w Petersburgu. urządzona była iluminowana dekoracja. Gdy się skończyło. które przybyły z Kronsztadu do Petersburga. Wszyscy zasiedli do stołu. na niebie. przyszła mi więc myśl. Oranienbaumie i Gatczynie. aby na uboczu zbudował z drewna wielki wóz. Siedemnastego lipca pod wieczór Jego Cesarska Wysokość. wszyscy wrócili do stołu. Wiedziałam. muzykę zaś kapelmistrzowi Araji. Ponieważ wielki książę stale był na mnie zagniewany. Antonio Rinaldiemu58. aby wydać dla Jego Cesarskiej Wysokości przyjęcie w moim ogrodzie w Oranienbaumie i tym go ułagodzić. na którym mogłaby się pomieścić orkiestra licząca około sześćdziesięciu muzyków i śpiewaków. Kazałam więc mojemu ówczesnemu architektowi włoskiemu. że nie chciałam znać ani pana Brockdorfa. książę Karol pożegnał się z nami i 4 lipca odjechał.. która znów stała się ulubioną sułtanką. że wielki książę lubi wszelkie przyjęcia. orkiestrę otaczali tancerze i tancerki w takiej liczbie. a pogoda była przy tym najwyborniejsza. zasłona opadła. za zasłoną zaś naprzeciw niej ustawione zostały stoły do kolacji. ukazał się księżyc. jakby umyślnie nad samym rydwanem. ciągniona przez dwadzieścia wołów ustrojonych girlandami. .w mieście. w jakiej tylko mogłam ich znaleźć. Aleja iluminowana była tak jasno. w oddali zaś ukazała się ruchoma orkiestra. ani w Peterhofie nie uczestniczyliśmy. nie znajdowałam innej tego przyczyny niż ta.

Po rozdaniu tych przedmiotów wszyscy siedli do deseru. wszyscy więc chwalili się pokazując sobie nawzajem moje prezenty. a ja upadłam na ziemię kolanami. wina były wyborne. potem zaczęły się tańce trwające do szóstej rano. czy wszystko jest jak należy. przyjęcie zaś kosztowało mnie 10 do 15 tysięcy rubli. ani wroga. w moich kramikach odbywa się loteria gratis". Sądzę. wachlarze. toteż w ogrodzie pojawiło się między innymi wiele kobiet. w drugim na kwiaty. było wiele osób z różnych klas i towarzystwo nader rozmaite. byłam już w czwartym lub piątym miesiącu ciąży. Nie dałam nic po sobie poznać. gdy wysiadałam z kabrioletu i postawiłam już nogę na stopniu. że nie było tam przedmiotu wartego więcej niż sto rubli. ozdobne rapcie i temu podobne głupstwa. Pochodziły one jednak ode mnie i dlatego . Jednakże o mało nie kosztowało mnie ono jeszcze drożej. w istocie dość mizerne. czyniąc honory domu. którego nie obdarzyłabym na pamiątkę jakimś drobiazgiem. że poronię. konie nagle szarpnęły. w istocie nie pożałowałam kosztów. w jednym rozdawano losy na będącą tam porcelanę. Wielki książę. a nawet moi najbardziej zaprzysięgli wrogowie wychwalali mnie i moją fetę. grzebienie. rękawiczki. bawiłam się nie gorzej niż inni i podejmowałam gości. Jednakże obawiałam się bardzo. przy czym rocznie otrzymywałam zaledwie 30 tysięcy. a Jego Cesarska Wysokość i wszyscy goście byli zachwyceni. proszę do mnie. Tym razem żadne intrygi ani zła wola nie popsuły mi przyjęcia. które w inny sposób nie mogłyby się znaleźć na dworze i w mojej obecności. a wieczerza znakomita. które odbywało się w maskach. nie było ani przyjaciela. na przyjęciu tym. wszyscy jego przyboczni i wszyscy jego Holsztyńczycy. Po obu stronach dekoracji uniosły się niewielkie zasłony i otwarły dwa małe jasno oświetlone kramiki. nie ustając w pochwałach dla wielkiej księżnej i jej fety. wstążki.bałów. zjawił się arlekin i zaczął wołać: „Panowie i panie. Wszystko to odbywało się na mój wyłącznie koszt. które rozebrano do cna wedle numerów. aby obejrzeć. wszystko się jednak dobrze skończyło i obeszło na strachu. 17 lipca pojechałam w kabriolecie z panią Naryszkin. sakiewki.

co tez było moim celem. przy najmniejszej nieuprzejmości powtórzymy operację. ja zaś rozbroiłam mych wrogów. ale zdążyłyśmy wychłostać go po rękach. nogach i twarzy tak. wielkiej księżnej. Z obu stron naliczono po dwadzieścia . gdzie go zostawiłam. by pamiętał. która jest niezwykle dobra. że nazajutrz nie mógł pojechać do Petersburga na dzień galowy i dwa dni musiał przesiedzieć w swoim pokoju. i we trójkę poszłyśmy do mego gabinetu. których dawniej nie znano. Szwagierka chętnie się zgodziła. odkryto we mnie zalety. próbował uciec. kazałyśmy przynieść rózeg owiniętych pokrzywami. a w każdym razie. by stał się uprzejmiejszy niż przedtem. zachęcała nas do tańca. że potrzeba mi porządnej garści pokrzyw. którą nam wyrządzi. zamknęłam za sobą drzwi i natychmiast poszłam do jego szwagierki. której powiedziałam. Pewnego razu zastałam go w swym gabinecie rozpartego na kanapie i śpiewającego jakąś pozbawioną sensu piosenkę. wynajdywała miejsce każdemu." Słowem. obdarzyła wszystkich. sama wszystkim wszystko pokazywała i była niezwykle ożywiona itd. Nie miał odwagi nawet powiedzieć nikomu. przechadzała się z nami. spoglądała na mnie tak łaskawie. wdowę Tatianę Juriewnę. dość dotkliwą. co mu się przydarzyło. uśmiechała się mile. Na tę niegrzeczność opuściłam niezwłocznie gabinet. W sierpniu w Oranienbaumie dowiedzieliśmy się. że 14 tego miesiąca doszło pod Zorndorff do najbardziej krwawej bitwy tego stulecia. nie ma bowiem na niego innego sposobu. Wszystko to zostało zrobione jak gdyby żartem i bez żadnej złości. i na całe gardło wyśpiewywał swoją piosenkę. Gdy nas zobaczył. niemniej dałyśmy Naryszkinowi nauczkę. wzięłyśmy ze sobą jedną z moich pań. Po tym przyjęciu Lew Naryszkin zaczął bywać u mnie jak dawniej. jest pełna uroku. ponieważ zapewniłyśmy go. raczyła nas podejmować.powtarzano sobie nawzajem: „Dostałem to od Jej Cesarskiej Wysokości. aby wychłostać tego pana za jego niedopuszczalne od dłuższego czasu zachowanie i nauczyć go szacunku dla nas. że przy najmniejszej przykrości. Naryszkin leżał tam. trwało to niedługo. jak zobaczymy. kto go nie mógł znaleźć. Zresztą.

gdy starła się już ona z naszą armią. wielu straciło tam krewnych. w jego zaś miejsce głównodowodzącym armii rosyjskiej w Prusach mianowano generała hrabiego Piotra Sałtykowa. gdy zaś jego szwagier książę Golicyn przyjechał po bitwie do jego obozu i zaczął opowiadać o rzezi. dając mu zarazem tajne zalecenie. mógłby mocniej przechylić szalę bitwy. Straciliśmy bardzo wielu oficerów. powiedział mu kilka impertynencji. ale po cichu powtarzano sobie. O bitwie tej powiadomiono nas jako o zwycięstwie. z których słyszano kanonadę. by nie czynił nic bez rady generałów. cesarzowa i całe miasto pogrążyły się w żałobie. wielu wzięto do niewoli. że przez trzy dni obie nieprzyjacielskie armie nie poważyły się przypisać sobie zwycięstwa i że wreszcie trzeciego dnia król pruski w swoim obozie.tysięcy zabitych i rannych. którego w tym celu ściągnięto z Ukrainy. że hrabia Fermor nie poczynał sobie dość po żołniersku. że obie strony poniosły jednakowe straty. Ledwie rozpoczęła . nie bacząc na zwycięstwa Rumiancewa i na jego obecną sławę cała jego armia jest przekonana. Ósmego. gdzie stał ze swymi pułkami. Aż do jego przybycia dowództwo nad armią powierzono generałowi Frołowi Bagriejewowi. znajdującej się o dwa kroki na północ od bramy. że ustępuje on Golicynowi odwagą. po czym nie chciał go w ogolę znać. w święto narodzin Marii Panny. księcia Aleksandra Golicyna. Przez czas dłuższy mówiono tylko o stratach. jakim książę Golicyn bynajmniej nie był. bo ponad tysiąc dwustu. Wreszcie przekonano się. wielu raniono. wielu generałów zostało zabitych. Dwór go odwołał. przyjął go bardzo źle. Hrabia Rumiancew tego nie uczynił. udała się z pałacu piechotą na mszę do parafialnej cerkwi. Rumiancewa oskarżono o to. uderzając na tyły pruskiej armii. przyjaciół i znajomych. Gdy szczegóły tego krwawego dnia stały się wiadome. Na początku września cesarzowa znajdowała się w Carskim Siole. że mając w swym rozporządzeniu 10 tysięcy ludzi i znalazłszy się niedaleko pola bitwy na wzgórzach. hrabiego Rumiancewa i jego zięcia. nazywając tchórzem. zaś generał Fermor na polu bitwy kazali odprawić nabożeństwa dziękczynne.

Cesarzowa była wysoka i ciężka. Następnego dnia rankiem w Oranienbaumie otrzymałam od hrabiego Poniatowskiego bilecik. chirurg przyszedł pierwszy i bez zwłoki puścił jej krew. Powoli różnymi środkami przywiedziono ją do przytomności. poczuła się źle. Zazwyczaj tylko każdej niedzieli. że przez kilka dni cesarzowa me władała swobodnie mową i że dotychczas . na której ułożono cesarzową. wysyłaliśmy jednego z naszych kawalerów. aby dowiedział się o jej zdrowie. emigrant francuski. pomiędzy tłumem i na jego oczach. zastając cesarzową leżącą nieruchomo. omdlałą. bowiem jak najstaranniej ukrywano przed nami wszystko. Łatwo sobie wyobrazić zamęt. wśród tłumu. wyszła z kościoła. Natychmiast przekazałam je wielkiemu księciu. który o niczym nie wiedział.się msza. Przykryto ją białą chustą i posłano po lekarza i chirurga. Gdy wyszła z cerkwi. Otoczył ją tłum ludzi. Wreszcie przyniesiono z pałacu parawan i kozetkę. nie było przy niej nikogo z jej świty. po upływie których zdecydowano się przenieść cesarzową na kanapce do pałacu. ale otwarłszy oczy nie poznała nikogo i bardzo niewyraźnym głosem zapytała. tam. a w szczególności to. Rozgłos wydarzenia potęgował jeszcze bardziej przykry jego charakter. a teraz dowiedzieli się o niej wszyscy. Uczyniliśmy to również następnej niedzieli i dowiedzieliśmy się. tak że musiano przynieść go w fotelu. zeszła przez galeryjkę prowadzącą skosem do pałacu i doszedłszy do rogu cerkwi upadła na trawę bez czucia. gdyż dotychczas ukrywano chorobę cesarzowej. wezwane damy i inni dworzanie niezwłocznie przybiegli na pomoc. Długo czekano na lekarza. Ale cesarzowa nie odzyskiwała przytomności. Był to Kondoidi. Grek z pochodzenia. chirurgiem był Fouzadier. w którym powiadomił mnie on o szczegółach tego zdarzenia. nie ważąc przybliżyć. który przyglądał się jej. gdy znajdowaliśmy się w tej samej co ona miejscowości. jaki ogarnął cały dwór. gdzie się znajduje. którzy z okolicznych wsi przyszli na uroczyste nabożeństwo. gdzie leżała. który był człowiekiem chorym i nie chodził. na trawie. więc padając mocno się zapewne uderzyła. co dotyczyło samej cesarzowej. Wszystko to trwało ponad dwie godziny.

niezwłocznie doniesie pan o tym Aleksandrowi Szuwałowowi jako zwierzchnikowi tajnej kancelarii". Lew Naryszkin natychmiast przybiegł do mnie i powtórzył mi te słowa. że słabość jej była raczej objawem konwulsji niż omdlenia. aby uniezależnić się od jakichkolwiek wypadków. by przysiągł. jak raczy ze mną postąpić. na mnie spoczywał obowiązek pełnienia w dnie galowe. skąd się biorą brzemienności mojej żony. . Tak więc moja brzemienność psuła humor wielkiemu księciu i pewnego razu w swoim pokoju w obecności Lwa Naryszkina i wielu innych poważył się rzec: „Bóg raczy wiedzieć.Niech pan idzie do diabła i więcej mi o tym nie wspomina". że w omdleniu przegryzła sobie język. omyliłam się bowiem w wyliczeniu czasu połogu. i niech pan powie.jeszcze nie może mówić całkiem wyraźnie. iż nie spał ze swoją żoną. musiał pojawiać się Jego Cesarska Wysokość ażeby ktoś z nas był jednak obecny. gdy wychodziłam do towarzystwa. nie jestem pewien. albo też ratować siebie samą. tertio — działać tak. jakikolwiek by był. swoje dzieci. że odtąd mam do wyboru trzy równie niebezpieczne drogi. Wszystko to kazało przypuszczać. Nie było to miłe wielkiemu księciu. a może nawet całe państwo przed tą katastrofą. Z powodu brzemienności nie pokazywałam się już publicznie. Mówiąc jaśniej. na co ów odpowiedział: . Opowiadano. Przeraziło mnie to oczywiście i powiedziałam Naryszkinowi: „Zachował się pan nierozważnie. albowiem wtedy. dworskie święta i na balach roli gospodyni. że gdy na to przysięgnie. mógł on pod pretekstem choroby zostawać w swoim pokoju. Lew Naryszkin w rzeczy samej poszedł do wielkiego księcia i zażądał takiej przysięgi. Słowa wielkiego księcia wypowiedziane tak bezrozumnie bardzo mnie rozgniewały i wiedziałam już. primo — podzielić los wielkiego księcia. gdy jednak ja chorowałam.. powinnam byłam zginąć z nim albo przez niego. Do miasta powróciliśmy w końcu września. secundo — znaleźć się w nieustannej od niego zależności i czekać. Ponieważ cesarzowa ukazywała się równie rzadko. Proszę wrócić i zażądać od niego. czy to moje dziecko i czy mam uznać je za swoje".

w butach z ostrogami. hrabia Bestużew miał z tego powodu ostrą wymianę zdań z hrabią Bruhlem i rządem saskim. Dowiedział się wreszcie. jak to bywało dawniej. hrabia Bestużew. o których na pozór nie miał się skąd dowiedzieć. oburzając się. W październiku wielki kanclerz. wskazywać mu jego prawdziwe korzyści za każdym razem. małżonką mistrza ceremonii. na ile tylko mogłam i byłam w stanie. zawiadomił mnie. słowem w pełnym paradnym stroju. przepasany wstęgą. ale poza tym zachowywać zupełne milczenie. aby otoczenie dostrzegało we mnie orędowniczkę dobra ogólnego. Prass był potajemnym i nader dyskretnym kochankiem żony wicekanclerza. by dał odwołujące go listy i odesłał je z powrotem do Saksonii pod pretekstem niedopełnienia formalności. których wspierał rezydent saski w Petersburgu Prass. Droga ostatnia wydawała mi się najpewniejsza. z ogromną szpadą u boku. że w tym mundurze . jak czyniłam to dawniej. gdy się po temu nastręczy okazja. udzielać mu dobrych rad. że prawdziwych przyjaciół poznaje się w ważnych okolicznościach życia. kazałam pani Władysławlew zawiadomić o tym wielkiego księcia i hrabiego Aleksandra Szuwałowa. Ten Prass miał w ogóle dziwnie dużo wiadomości w wielu sprawach. Z drugiej zaś strony dbać o własne sprawy tak. Po niejakim czasie zjawił się w mym pokoju wielki książę w swym holsztyńskim mundurze. ale nie opierać się. aby ten zameldował o tym cesarzowej. dlaczego ubrał się tak wyszukanie. która zaprzyjaźniona była z panią Samarin.w jaką z całą pewnością wtrąciłyby nas moralne i fizyczne właściwości tego księcia. i nie doprowadzać go do gniewu. nie poradzono się go w tej sprawie. Zdumiona jego strojem zapytałam. W nocy z ósmego na dziewiątego grudnia poczułam bóle zbliżającego się połogu. Kanclerz Bestużew poprosił hrabiego Poniatowskiego. że król polski odwołał hrabiego Poniatowskiego. Było to około wpół do trzeciej w nocy. hrabiny Anny z domu Skawrońskiej. kiedy je lekceważył. dlaczego. Odparł mi na to. Dlatego postanowiłam po dawnemu. że wszystko to sprawili swymi intrygami wicekanclerz hrabia Woroncow i Iwan Szuwałow.

bowiem w swych apartamentach wydawał uroczyste obiady. że jest jeszcze kilka godzin do porodu. Położna widząc. Gdy tylko weszli do mego pokoju. matki wielkiego księcia. Można by pomyśleć. ale ubrany w mundur holsztyński. a położna mówiła. że żartował. i doradziłam mu. ułożyły na łożu przygotowanym do połogu i kazały wezwać wielkiego księcia oraz cesarzową. Wielki książę najwidoczniej cieszył się bardzo z narodzin dziecka. wprost nie znosiła. że właśnie wyszedł i wróci tu jeszcze. że jest pijany. urodziłam córkę było to dziewiątego grudnia. mówiąc. więc pośpieszył mi z pomocą. by pozwoliła mi nadać dziecku jej imię. że gdy przyjdzie cesarzowa. gdzie jest wielki książę. pomiędzy dziesiątą a jedenastą wieczór. gdy tylko skończyłam kolację. by poszedł spać. że wydałam głośny okrzyk. cesarzowa oddaliła się do swoich apartamentów. ja zaś położyłam się do łóżka i usnęłam. Powiedziano jej. ta wieczerza dobrze pani posłuży". zjawiła się cesarzowa. Rano wstałam jak zwykle. czując od czasu do czasu bóle. Anny. z jaką łapczywością jem. Na szósty dzień ochrzczono moją córkę. że do porodu jest jeszcze czas. a potem spędziłam w spokoju kilka godzin. która zapewniła. Ponieważ bóle ustały. zdołałam go wyprawić. widząc. księżny Holsztynu. powtarzała: „Proszę jeść. Gdy odszedł. Cesarzowa została matką chrzestną i przynio- . Zapytała. wreszcie przy pomocy pani Władysławlew i położnej. którego. rozgniewa się podwójnie. a ponieważ jestem zagrożona. by sobie poszedł. Położna i pani Władysławlew chwyciły mnie pod ręce. ale raczyła nadać jej imię starszej swej siostry. Wieczorem poczułam głód i zażądałam wieczerzy. że nie tylko jest pijany. jak wiedziałam. Długo namawiałam. że obowiązkiem oficera holsztyńskiego jest w myśl składanej przez niego przysięgi bronić domu książęcego przed wszystkimi nieprzyjaciółmi. Prosiłam cesarzową. ale bynajmniej tak nie było i mówił to wszystko z całą powagą. Rzeczywiście.gotów jest wypełnić swój obowiązek. kazał też święcić to wydarzenie w Holsztynie i ogromnie z siebie rad przyjmował wszystkie gratulacje. proszę jeść. domyśliłam się wówczas. wstałam od stołu i w tej samej chwili dostałam takich boleści.

jak mi opowiadano. Tyle samo kazała wypłacić również wielkiemu księciu. Osoby przychodzące do pokoju widziały tylko ekran. W gabinecie tym miałam kanapę. co ucieszyło go jeszcze bardziej. co się za nim mieści. tak jak za pierwszym razem. Gdy zaciągałam zasłony łoża. po połogu nie wychodziłam z łóżka. ja jednak w żadnej nie uczestniczyłam i leżałam w łóżku sama jedna. od tej strony nie było nic widać. bez żadnej litości zostawiono całkiem samą nikt mnie nie odwiedzał. Łoże moje stało prawie pośrodku dość długiego pokoju. 1759 Pierwszego stycznia 1759 loku na zakończenie uroczystości dworskich dano pomiędzy balem a kolacją niezwykle świetny . lustra. gdy je odsuwałam. a gdy pytały. zresztą nawet to można było pokazać. okna miałam po prawej stronie. co się tam znajdowali. zamaskowane drzwi prowadziły do garderoby zastawionej ekranami i kuframi i służącej także za przedpokój.sła mi rozkaz dla gabinetu wypłacenia mi 60 tysięcy rubli. bawiono się doskonale. cesarzowa jak za pierwszym razem zabrała dziecko do swych apartamentów. jaki sobie tylko można wyobrazić. na których. że konieczny jest mi spokój. którego oczywiście nikt nie był ciekaw. Kazałam więc od łóżka aż do tych drzwi ustawić ogromny ekran. bardzo mnie smuciło. odpowiadano im. nie odsłaniając odgrodzonego ekranem gabinetu. Opuszczenie to. a ponieważ nikt me śmiał mnie odwiedzać. stoliki i kilka krzeseł. Gdy tylko urodziłam. że stoi tam naczynie dla potrzeby. by się zabezpieczyć przed przeciągami i niewygodą tego pomieszczenia. widziałam swój gabinet i tych. zdecydowałam się zaradzić i temu złu. biorąc pod uwagę miejsce i okoliczności. nikt nie pytał i nie przysyłał z zapytaniem o moje zdrowie. Po chrzcinach zaczęły się uroczystości. mnie zaś pod pretekstem. Teraz jednak uczyniłam zawczasu wszystko. pozbawiona wszelkiego towarzystwa. za którym powstał najcudniejszy gabinecik. chyba tylko ukradkiem.

zapukała do moich drzwi. Ponieważ wciąż jeszcze byłam położnicą. Przeprosiłam go zaraz. Sieniawin i Izmajłow. że to jemu spieszno już było mnie opuścić. i powiedziałam. po czym prowadziłam z hrabią długą rozmowę w taki sposób. Poszła po niego. składające się z tych samych co dawniej osób: pani Naryszkin. że zastał mnie samą w łóżku. dostaniemy coś do wypicia i zjedzenia. że musiał czekać. że przecieram oczy. znów odsunęłam zasłonę. by nie wątpić. oraz hrabiego Poniatowskiego. ale była na tyle domyślna. Goście moi uśmiawszy się potężnie poczuli głód i pragnienie. Pani Władysławlew powiedziała mu. ponieważ przy moim łóżku zebrało się zwykłe moje nieduże towarzystwo. Kazałam go prosić. że Szuwałow będzie mógł później przysiąc. ten ostatni. Pani Władysławlew nie miała pewności. w tym zaś czasie moi goście za ekranem dusili się ze śmiechu w oczekiwaniu na tę zabawną scenę i mówili między sobą. że ktoś jednak jest. Gdy hrabia Szuwałow oznajmił. wymienione zaś panie dość mnie lubiły. ja zaś zaciągnęłam zasłonę łoża od strony gabinetu i pozwoliłam jej wejść. że śpię.fajerwerk. Pożegnałam go. nie pojawiałam się na dworze. a gdy wyszedł. Skłamałam tak. Przed wystrzeleniem fajerwerku hrabia Piotr Szuwałow zapragnął pokazać mi jego plan. że dopiero się obudziłam. udając nawet. gdy został odwołany. kto u mnie przebywa. aby przedłożyć rozmowę ze mną ponad bale i fety. podczas gdy ledwie zasłona dzielić będzie moje wesołe towarzystwo od tej dostojnej osobistości. aby nie wydać pani Władysławlew. ażeby jak najszybciej rozpocząć ognie i ażeby cesarzowa nie musiała czekać. Był on wówczas naczelnym dowódcą artylerii. że z nudów wcześniej położę się spać. będącej podówczas wyrocznią dworu i cieszącej się wyjątkowym zaufaniem cesarzowej. dlatego też więcej się już nie pojawiała. jeszcze za dnia powiedziałam jej. Weszła więc i przekazała mi poselstwo od hrabiego Piotra Szuwałowa. Wszedł wreszcie i przedstawił plan swojego fajerwerku. że pragnie mnie widzieć. ale że pójdzie jednak sprawdzić. Powiedziałam więc: „Doskonale. ogłosił się chorym. mnie jednakowoż odwiedzał. Byłoby wielce niespra- . Ja tymczasem nie spałam.

że mam szalony apetyt i że trzeba mi co najmniej sześciu dań. 60 Osten Adolf Zygfryd von. dodając. Hrabia Poniatowski wychodząc kładł zazwyczaj jasną perukę i płaszcz. hrabia Osten60. hrabia. kazałam tym samym co poprzednio sposobem zabrać resztki. Myślę. kazałam przysunąć ją sobie do łóżka i odprawiłam służbę. żeście przyszli mnie odwiedzić. wówczas moi goście wyszli zza ekranów i rzucili się na jedzenie jak zgłodniali. współpracownik cesarzowej Elżbiety i — w jeszcze większym stopniu — Katarzyny II. Tym razem po sześciu tygodniach odbyłam oczyszczające modły w kaplicy cesarzowej. któremu z trzech młodych małżonków przyprawione zostaną najpierw rogi. prezydent Akademii Sztuk Pięknych. (1726—1797). rozeszli się również moi goście. choć jego małżonka była najbrzydsza i uchodziła podówczas za niewinne dziecko. poseł Danii w Petersburgu. że służba zdumiona była moim niezwykłym apetytem. Hrabia Aleksander Straganow59 ożenił się z hrabianką Anną Woroncow. w obecności wyłącznie hrabiego Aleksandra Szuwałowa. a gdy straż pytała: „Kto idzie?" odpowiadał: „Muzykant wielkiego księcia". Nie pamiętam w swym życiu wieczoru spędzonego tak wesoło i w sposób tak szalony. Kiedy kolacja została zjedzona. gdy odbyły się już wszystkie uroczystości w mieście. Pod koniec karnawału. morzyła was głodem". Okazało się. by kazała przynieść mi kolację. Wszystkie trzy panny były damami dworu cesarzowej i z okazji tych trojga zaślubin hetman Razumowski i minister Danii. założyli się. Zaciągnęłam zasłonę łoża i zadzwoniłam. szambelan. bardzo radzi z wieczoru. że pierwszy był hrabia Stroganow. której powiedziałam. W dwa dni później Lew Naryszkin ożenił się z panną Zakriewską i tegoż dnia hrabia Buturlin z hrabianką Marią Woroncow. Kiedy na dworze kończono kolację. gdybym w podzięce za waszą uprzejmość i za to. Tego wieczoru bardzo śmialiśmy się z tej peruki. mecenas artystów. 59 Stroganow Aleksander Siergiejewicz (1733—1811). córką wicekanclerza. Weszła pani Władysławlew. . baron. wyprawiono na dworze trzy wesela. wesołość zaś wzmagała apetyt. Kiedy podano kolację.wiedliwe.

poseł Francji w Petersburgu w l. Szuwałowow i M. nie wtrącał się więcej do niczego i tylko z rzadka. . oto depesza od mojego dworu. ale od czasu. generał-lejtn. będę musiał zwrócić się do niego i wyłącznie z nim pertraktować". Stracił przyjaciela. w której oświadczono. podczas gdy panowie Woroncow i Iwan Szuwałow ulegali najzupełniej obu ambasadorom. że wpływy hrabiego Bestużewa szkodzą jej sławie w Europie. Cesarzowa kazała tego wieczoru oznajmić konferencję i wezwała na nią wielkiego kanclerza. aby Rosja w myśl traktatu sojuszniczego dostarczyła Marii Teresie tylko wojsk wspomagających. Wicekanclerz wpadł w pasję i poszedł do Iwana Szuwałowa. Ten ostatni przekonany był. nie rzucając wszystkich swych sił do wojny przeciwko królowi pruskiemu. Od dawna szeptano sobie na ucho. gdy Szuwałowowie ostatecznie weszli w łaski. gdy nadarzała się sposobność. ambasador Francji. po czym obaj wytłumaczyli cesarzowej. że wielki kanclerz. tyczące jego krewnych i przyjaciół. 1756—1761.. inspektor generalny kawalerii francuskiej. Ambasador Austrii intrygował przeciwko hrabiemu Bestużewowi. zabiegał o różne sprawy. Około dwóch tygodni przed upadkiem wielkiego kanclerza hrabiego Bestużewa markiz de 1'Hospital. Woroncowa podjudzali w nienawiści do wielkiego kanclerza ambasadorowie austriacki i francuski — hrabia Esterhazy i markiz i marszałek de 1'Hospital61. traci wpływy i że wrogowie jego biorą nad nim górę. iż hrabia Bestużew skłania się bardziej do sojuszu z Anglią aniżeli z Francją.Wigilia ślubu Lwa Naryszkina i hrabiego Buturlina była dniem nieszczęśliwym. Hrabia Bestużew postępował w tym jak patriota i trudno było nim powodować. Ten wymówił się chorobą Wówczas chorobę nazwano nieposłuszeństwem i wysłano mu rozkaz. że jeśli za dwa tygodnie wielki kanclerz nie ustąpi panu stanowiska. Hrabia Razumowski starszy trzymał długo jego stronę. by stawił się niezwłocznie 61 Paul Galluccio markiz de Chateauneuf et de L'Hospital. ale niewielkiej wagi. zjawił się u wicekanclerza Woroncowa z depeszą w ręku i powie-dział mu: „Panie hrabio. generała Apraksina. ponieważ nalegał on. hrabia Bestużew.

co dało mu dostęp do wszystkich domów. abym me została zamieszana w te sprawy. które zamieszkiwaliśmy. iż wczoraj wieczorem hrabia Bestużew został wzięty pod straż i pozbawiony wszelkich godności i urzędów. który dostarczył mi go drogą nie budzącą już. co się działo. choć nikt nie mógł zrozumieć. że nie ma sposobu. weźmiemy teraz tych przeklętych Szuwałowów. który by nie był mu dłużny lub któremu nie wyświadczyłby jakiejś drobnej przysługi. pozbawiono go stanowisk. Dla wyjaśnienia tego niezbędny jest komentarz. aby powiadomić panią.. mówili pomiędzy sobą: "Bogu dzięki. za co na pierwszego człowieka w państwie spada podobna niełaska. i to nie opodal skrzydła. w niedzielę. A bilecik posłany przez Bernardiego docierał zawsze szybciej i z większą pewnością niż posłany przez służbę. Tielegin był niegdyś adiutantem wielkiego łowczego. dość bystry Włoch. Tak więc aresztowanie jego zaniepokoiło całe miasto. Tielegin i Adadurow". którzy przechodząc nad Mojką w miejscu. nie dowiedzieliśmy się tego wieczoru o niczym. zaś wraz z nim pani jubiler Bernardi. Bilecik zaczynał się od słów: . powtarzali z niezadowoleniem: . otrzymałam od Lwa Naryszkina bilecik przesłany przez hrabiego Poniatowskiego. gdy się tylko obudziłam.. to inni ciemiężą ludzi". żadnych podejrzeń. Bernardi. urzędów i orderów. Chociaż hrabia Bestużew aresztowany został w samym pałacu. dawano mu niekiedy różne zlecenia. Odesłano go do domu pod eskortą zawczasu przygotowanej kompanii gwardzistów straży. hrabiego Razu- . że chodziło o hrabiego Bestużewa. jak tylko wymyślać podatki".To nie on. korzystam z tego sposobu. gdzie znajdują się domy hrabiów Aleksandra i Piotra Szuwałowów. że nie było domu. Zrozumiałam. Kiedy jednak pomiarkowali. jak dla innych. którzy nic innego nie potrafią. handlował drogimi kamieniami. Następnego dnia. jak dawniej. tak starannie ukrywano przed nami wszystko.Człowiek nigdy nie traci wszystkiego. Ponieważ bywał on wszędzie.Bestużew przybył i został aresztowany w przytomności całej konferencji. bowiem dla wszystkich załatwiał zlecenia. dla mnie tak samo. Przeczytawszy to osłupiałam. Sądzę.

moją duszę wypełniły tysiączne myśli. co nam kazano. których spotkałam. Nikt mi przez cały dzień o niczym nie powiedział. jedna od drugiej nieprzyjemniejsza. a zbrodni jeszcze się szuka. można już było na nią liczyć. Poleciłam go hrabiemu Bestużewowi. ale szukamy teraz przyczyny aresztowania". a gdy się raz zyskało jego przychylność. który najpierw go nie lubił za utrzymywanie stosunków z nieprzyjacielem jego. Adadurow był niegdyś moim nauczycielem języka rosyjskiego i od tej pory bardzo był mi oddany. gdzie. Ugodzona. Tak mówiły dwie osoby. a potem na kolacji i na balu. Ubrałam się znowu i obecna byłam na ślubach hrabiego Buturlina i Lwa Naryszkina. jednakże po jego zachowaniu nic się nie dało poznać. Na razie wysiłki nasze pozostają bez skutku". jakby nikt nie wiedział o zajściu. jak mi się wydało. Po tej rozmowie podeszłam do marszałka Buturlina na parę słów. Wieczorem trzeba było pójść na ślub. że jest . księcia Nikity Trubeckiego. Był zaprzyjaźniony z hrabią Poniatowskim. by tak rzec. Wobec mnie okazywał zawsze gorliwość i przywiązanie. w okresie gdy ten sprawował opiekuństwo nad Bekietowem. i udając. prokuratorem generalnym.. niemal wszyscy. Gdy przeczytałam bilecik hrabiego Poniatowskiego i zaczęłam się nad wszystkim zastanawiać. Milczałam także. ubrałam się i poszłam na mszę. Na tym balu widziałam z daleka Stambkego i spostrzegłam. wydał mi się tego dnia dość wesół. i dopiero po dwóch czy trzech latach nabrał do niego zaufania. którym cesarzowa zleciła zbadać sprawę. że oglądam wstążki na jego weselnej buławie. Był to człowiek wierny i wypróbowany. powiedziałam półgłosem: . w samo serce. choć trzymał się z dala ode mnie. księciem Nikitą Trubeckim. czy też ma pan więcej zbrodniarzy niż zbrodni?" Odparł mi na to: „Zrobiliśmy. Powiedział mi: „Bestużew został aresztowany. Wielki książę nigdy nie lubił hrabiego Bestużewa.Co to wszystko ma znaczyć? Czy znalazł pan więcej zbrodni niż zbrodniarzy.mowskiego. gdzie podeszłam do marszałka wesela. zaś potem pozostał w domu Razumowskich. mieli twarze tak samo jak ja wyciągnięte.

Było naturalne. abym się o wiadomą mi sprawę nie martwiła. że wielkiemu księciu od dawna zaszczepiono antypatię do niego. i powiadamiał. że ten mąż stanu. Wiedział. że otrzymał bilecik od hrabiego Bestużewa. jak i hrabia Poniatowski nadal to czynili. bowiem po aresztowaniu hrabiego Bestużewa bardziej podobny był do umarłego niż żywego. na której w razie śmierci cesarzowej mogła się wspierać nadzieja ogółu. zachować jak największą ostrożność. że bilecik od hrabiego Bestużewa przekazał mu trębacz z łowieckiej świty hrabiego. wedle którego po śmierci cesarzowej wielki książę miałby zgodnie z prawem zostać obwołany . Jednakże zarówno on. Hrabia Bestużew zarówno z racji swego urzędu. Cesarzowa nie była obecna na żadnym ze ślubów ani w cerkwi. wezwałam panią Wladysławlew i kazałam jej udać się do swego zięcia Pugowisznikowa i oddać mu ode mnie bilecik. co nastąpi. który kazał mu powiedzieć. Takie i inne rozmyślania przywiodły go do planu. starczyło czasu. żeby wszystko spalić". Kazałam Stambkemu. że w przyszłości będą porozumiewać się kładąc bilecik w umówionym miejscu między cegły nie opodal domu hrabiego Bestużewa. lękając się o siebie i o to właśnie.przygnębiony i spłoszony. bardzo był wystraszony. z którym umówili się. Gdy Stambke wyszedł. jak mi się wydawało. Słowa te uspokoiły go. co to za droga. aby się ta niebezpieczna korespondencja nie wydała. przyśle mi o wszystkim wiadomość tą samą drogą. ani na przyjęciu. i dowiedziałam się. Stan zdrowia cesarzowej i częste konwulsje kazały wszystkim myśleć o przyszłości. jak i bystrości musiał oczywiście nie mniej niż inni troszczyć się o to. że już od wielu lat nabrałam do niego przekonania. Wiedział. pragnął utrzymać się na swoim stanowisku. w którym napisałam: "Nie ma się czego obawiać. że zdążył wszystko spalić i ze gdy poddany zostanie śledztwu. Poza tym uważał mnie za jedyną być może osobę. Świadom był doskonale słabości umysłu owego władcy urodzonego na dziedzica tylu koron. który. Następnego dnia przyszedł do mnie Stambke i powiedział. co hrabia Bestużew zdążył spalić. Zapytałam Stambkego. podobnie jak każdy inny w jego położeniu.

po rozmowie z hrabią Poniatowskim. o co będzie pytany. że Szkurin chętnie podejmie się otworzyć nam dostęp do hrabiego Bestużewa. Prawdę rzekłszy. Bestużew zyskiwał rangę podpułkownika w czterech pułkach gwardii i przewodnictwo w trzech kolegiach państwa — zagranicznym. by w śledztwie mówił całą prawdę. Ja jednak. nie chciałam przeczyć upartemu starcowi. powiedział mi. zmieniał go. Odrzekłam. Pisał on i przepisywał po wielekroć swój projekt. że dziękuję za dobre wobec mnie zamiary. gdy raz wbił sobie coś do głowy. wojskowym i admiralicji. że hrabia Bestużew tą co poprzednio drogą zawiadomił Stambkego. Ten właśnie projekt zdążył spalić i zawiadamiał o tymi. gdyż projekt uważałam za szkodliwy dla państwa. czy nie zgodzi się on wejść w porozumienie ze swym jeńcem. przez którego manifest ten otrzymałam. że Bernardiego . że kapitan mający pod strażą hrabiego Bestużewa jest jego dawnym przyjacielem. czy nie można by nakłonić do tego sierżanta czy żołnierza trzymającego przy nim straż. że jeśli tak jest i jeżeli może liczyć na kapitana. Ponieważ jednak nic się jeszcze nie stało. jada on u niego obiady. wszystkie osobistości pozostać miały na swych stanowiskach. opuszczając dwór. Nie zamierzałam jednak mu ulegać. którego. że są bardzo trudne do wypełnienia. odpowiedziałam ustnie. Przysłał mi on projekt tego manifestu pisany ręką Pugowisznikowa. Tymczasem mój kamerdyner. Tak więc roszczenia jego były nadmierne. przez którą ten starzec chciał zyskać moje zaufanie. Szkurin. iż należy ostrzec Bernardiego. niech się wywie. Było to tym bardziej konieczne. rozszerzał. aby uspokoić wtajemniczone osoby. które ucierpiałoby od najmniejszej kłótni między mną a nie kochającym mnie mężem. skracał i bardzo był nim zaabsorbowany. Kiedy dowiedziałam się.cesarzem. że co niedziela. trudno było od tego odwieść. Tego samego dnia wieczorem Szkurin doniósł mi. i zarazem objaśnić go. ale uważam. jednocześnie jednak mnie przyznano by udział w rządzeniu. powiedziałam. by postarał się także skomunikować z Bernardim i rozejrzeć. projekt ten uważałam za majaczenia i przynętę.

że hrabia Bestużew jest niewinny. także znający Szkurina i jego krewny. że kazało się im mówić tylko prawdę. jako od osoby podejrzanej dla rządu. zarówno wielcy. z którym kazałam rozmawiać w moim imieniu. Pocieszałam Stambkego. Wiadomość ta oczywiście nie była mi przyjemna. przekazywał Bernardiemu wszystko. obaj też wypełniali nasze zlecenia tym pilniej. Wiednia i Wersalu. Szkurin posłał z zapytaniem. kapitana pilnującego hrabiego Bestużewa. co mu się zleciło. oraz osób ulegających ich wpływom. zaczęto by się potem ode mnie odsuwać. odradził mu ten krok mówiąc. Wszyscy wiedzieli. on go aresztuje i zasłuży się tym u zwierzchników. czy może się z nim zobaczyć. że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ostatnie ich listy trafiły do rąk ludzi pilnujących hrabiego Bestużewa. a mały trębacz ujęty. a przyszedł. niegdyś pierwszemu urzędnikowi u hrabiego Bestu- . jego obecność bowiem mogłaby się stać dla mnie powodem wielkich przykrości. byli przekonani. że on sam w każdej chwili spodziewa się aresztowania albo co najmniej odwołania. niech przyjdzie. tak że być może. wszyscy w Petersburgu. że sprawował swe obowiązki jak należy i nie popełnił żadnego przestępstwa. by mi o tym wszystkim powiedzieć i pożegnać się ze mną. Iwana Szuwałowa oraz dwóch ambasadorów.pilnuje sierżant gwardii Katyszkin i że nazajutrz on się z tym ostatnim zobaczy. że następnego dnia po jego aresztowaniu kazano panu Wołkowowi. że nie zasłużyłam na najmniejszą wymówkę ze strony rządu. iż gdy tylko Szkurin przyjdzie. W kilka dni później bardzo wczesnym rankiem przyszedł do mego pokoju Stambke blady i dygocący mówiąc. że kapitan będąc z nim sam na sam chwalił się. że jeśliby chciał pomówić. na co mu ten odpowiedział. jednakże jeden z podwładnych owego człowieka. Do swego przyjaciela. jak mali. ale kazałam mu odejść. jak mogłam. Kałyszkin za to. że korespondencja jego i hrabiego Poniatowskiego z hrabią Bestużewem została przechwycona. Niemniej byłam przekonana. W ogóle zaś oprócz Michała Woroncowa. Tak więc Szkurin nie posyłał już do pana kapitana i fałszywego przyjaciela.

ażeby w depeszach doszukać się przestępstwa. sekretarz Konferencji przy Najwyższym Dworze cesarzowej Elżbiety. Zarządzono tak. że to już nazbyt wiele zsyłać człowieka bez dowiedzenia winy i bez sądu. 62 Wołkow Dymitr Wasiljewicz (1718—1785). Ponieważ jednak Jej Cesarska Mość niczego nie pisała i nie podpisywała. godności i orderów. a jeśli się nie znajdzie. trudno było działać wbrew jej rozkazom. za panowania Katarzyny II m. że Bestużew usiłował zasiać niezgodę pomiędzy Jej Cesarską Mością a Ich Cesarskimi Wysokościami. posłom i pełnomocnikom ROSJI przy dworach obcych. zlecono marszałkowi Buturlinowi. jak już wspomniałam. co się zaś tyczy poleceń wydawanych osobiście. to jednak należy darować uwięzionemu. że się znajdzie. aby nadsyłali kopie depesz otrzymanych od hrabiego Bestużewa. Wołkow i jego protektorzy na tym tajnym konwentyklu łamali sobie głowy doszukując się przestępstwa i wymyśliwszy wreszcie zbrodnię obrazy majestatu.żewa. i to od czasu. że pisał. generalnemu prokuratorowi księciu Trubeckiemu i generałowi hrabiemu Aleksandrowi Szuwałowowi. którego komisja śledcza nie wiedzieć dlaczego pozbawiła urzędów. prezydent Kolegium Manufaktur i generalny policmajster w Petersburgu. co chciał. Inni jednak zaczęli mówić.in. człowiekowi. Panowie prowadzący śledztwo zalecili przede wszystkim przez Kolegium Spraw Zagranicznych ambasadorom. które skłoniły cesarzową. napisali. Śledztwo w tej sprawie. którym sekretarzował pan Wołkow62. a był teraz pierwszym sekretarzem konferencji — napisać w pokoju Iwana Szuwałowa manifest i przedstawić ogółowi przyczyny. gdy tymi sprawami kierował. Powiadano. Postanowili też od razu następnego dnia po aresztowaniu bez sądu i rozpatrzenia sprawy zesłać Bestużewa do jednej z jego wsi. . by postąpiła w taki właśnie sposób z wielkim kanclerzem. pozbawiając reszty majątku. który w roku 1755 ratował się przed nim i odsiedziawszy czas niejaki w lasach. tajny sekretarz rady przy Piotrze III. znowu się pojawił. i to rzeczy niezgodne z rozkazami i wolą cesarzowej. że przynajmniej szukać trzeba przestępstwa w nadziei.

że niejakiego Wolfa. Wielkiemu księciu dano znać. ponieważ wyszły na jaw jego konszachty z Bestużewem. kiedy był u mnie Stambke. źle powtórzone i źle wykonane. Ministerium cesarzowej zażądało teraz formalnie od króla polskiego. aby wyszukać wśród tych papierów i rozwikłać to. że cesarzowej nie podoba się. adresowany jednakowoż do domniemanego zbrodniarza stanu. Sprawa wszystkim się znudziła. ale musi niezwłocznie wyjechać. że jest ministrem wielkiego księcia. zdaje się. znaleziono bowiem jego bilecik do hrabiego Bestużewa.. z jego zaś odjazdem skończyło się moje zarządzanie sprawami Holsztynu. ustne zaś polecenia. który zaczęto układać następnego dnia po aresztowaniu wielkiego kanclerza. więc działając teraz z całą pilnością mogli zostać sami wmieszani w sprawę. który przez całe lata nie miał nawet sposobności jej ujrzeć. a w rok później skończyła ogłoszeniem manifestu.cesarzowa niemal nigdy nie wydawała ich wielkiemu kanclerzowi. Nie pamiętam dobrze. o którym wspomniałam. po przywiezieniu zaś owych akt do Petersburga trzeba by wielu lat i wielu cierpliwych ludzi. powinien więc zostać aresztowany. iż się w nie wtrącam. jednakże ze względu na to. Poza tym samo tylko przesłanie takiego archiwum narażało skarb na wielkie wydatki. Po obiedzie tego samego dnia. Nic jednak z tego wszystkiego nie wynikło poza rozkazem. wedle poleceń i instrukcji którego ludzie ci działali. a Jego Cesarska Wysokość też był rad zamknąć je przede mną. kogo wziął w miejsce Stambkego. choć najniewinniejszy w treści. cesarzowa kazała powiedzieć wielkiemu księciu. ściśle rzecz biorąc mogły być źle zrozumiane. aby odwołał hrabiego Poniatowskiego. Gdy się dowiedziałam o odesłaniu Stambkego i odwołaniu . żaden bowiem z urzędników nie zadał sobie trudu przetrząsania własnego archiwum z lat dwudziestu i sporządzania kopii tylko po to. aby doszukiwać się w nich przestępstw mających obciążyć człowieka. Tak więc polecenie to nigdy nie zostało wykonane. przekazywane przez osoby trzecie.. Stambke odesłany został niezwłocznie. czego tam może wcale me było. puszczony zostaje wolno. ażeby odesłał go do Holsztynu.

Gdy wyszedł. a gdy zapłonęły. nie widując żywej duszy. odesłałam go. Kiedy przyniósł to wszystko do mego pokoju. Wezwałam mego kamerdynera Szkurina. aby się ode mnie nie odwracano. że Jego Cesarska Wysokość nie ważył się ze mną rozmawiać i starał się nie przychodzić do mego pokoju. Spostrzegałam. że Stambke za moją wiedzą korespondował ze zdrajcą stanu. gdzie siedziałam wówczas przez cały ten czas zupełnie osamotniona. Co się tyczy wielkiego księcia. z rozmy- . Podziękował mi za takie o niego staranie i powiedział. byłam przygotowana na najgorsze i oto co uczyniłam. zachowując zarazem możność porozumienia się z Bernardim. z którymi pilnował Bernardiego. aby mu przydzielono kilku oddanych żołnierzy. Unikałam zapraszania kogokolwiek. aby nie narazić odwiedzających mnie na żadne przykrości lub nieszczęście. kazałam mu zebrać wszystkie moje rachunki i wszelkie papiery znajdujące się wśród moich rzeczy i przynieść je do mnie. Takie tez było powszechne mniemanie. Tymczasem śledztwo w sprawie hrabiego Bestużewa toczyło się własnym trybem. rzuciłam wszystkie te papiery do ognia. Gdy odkryto korespondencję między Stambkem a hrabią Bestużewem. że ludzi wziętych pod straż zaczęto pilnować o wiele baczniej. zażądał. Ja i Szkurin mieliśmy w ten sposób w pokoju hrabiego Bestużewa pojętnego i najbardziej zaufanego człowieka. Tak jak i ja był całkowicie przekonany o niewinności wielkiego kanclerza i widział w nim ofiarę potężnej zmowy. w tym celu zaś wzięto od Bernardiego sierżanta Kałyszkina i przystawiono do pokoju i osoby byłego wielkiego kanclerza. będziesz mógł przysiąc.hrabiego Poniatowskiego. wiedziałam. Na dworze zaś. Wypełnił to polecenie pilnie i skrupulatnie. zaczęto lepiej pilnować tego ostatniego. że sama je na twoich oczach spaliłam". Kałyszkin dał się poznać hrabiemu jako oddany mu człowiek i istotnie wyświadczył mu tysiączne przysługi. gdzie się znajdują. jeśli więc kiedykolwiek zapytano by cię. Gdy się Kałyszkin o tym dowiedział. zawołałam znów Szkurina i rzekłam: „Patrz i bądź świadkiem tego. że wszystkie moje papiery i rachunki zostały spalone. że zastraszono go i wmówiono.

Z tą odpowiedzią wyszedł mrugając okiem. że znajduję przyjemność w tym. umyślnie się na nią wybrałam. panny zobowiązane byłyby mi towarzyszyć. ponieważ jednak przesiadywała w antyszambrze z innymi damami dworu. że wielki książę nie znosił rosyjskich komedii i nawet gniewał się. gdyż dałam słowo. gdy nie byłam na przedstawieniu lub dworze. że zamiar wyjazdu na komedię nie podoba się wielkiemu księciu. ze nie pozwoli mi dać karety. Oznajmiłam na to. gdybym pojechała na komedię. Odparłam. Hrabia Szuwałow przyszedł i oświadczył. co ze współczucia dla mnie. jak przypuszczałam. Nie zważając na to. że będę na komedii. czy zostanę sama w swym pokoju. Wiedziałam. W ostatnich dniach karnawału w teatrze dworskim dawano rosyjską komedię. był rozwścieczony. Wykrzykiwał. w tym okresie hrabianka Elżbieta Woroncow jeszcze do niego nie przychodziła. Hrabia Poniatowski prosił mnie. zaczynano. czy tez będę w swojej loży na przedstawieniu. Po długiej kłótni. jaką ma w tym przyjemność. gdy go na nie zapraszano. Tym razem oprócz niechęci do narodowej komedii miał tu inną jeszcze przyczynę. abym umierała z nudów w swoim pokoju. że nie wolno mi się pojawiać publicznie i nie wiedzieć co jeszcze. dlaczego mnie nie ma. gdy go coś poruszyło. zastanawiać się.słem nie podchodziłam do tych. że niesłusznie komedii tej nie lubi. krzyczał skrzekliwie i mówił. co popsułoby szyki wielkiemu księciu i mógłby już tylko iść do siebie i pić. posłałam do hrabiego Aleksandra Szuwałowa. Za każdym zaś razem. Niezadługo potem do mego pokoju przyszedł wielki książę. że pójdę piechotą i nie rozumiem. Jego Cesarska Wysokość tam właśnie rozmawiał z nią i grał w karty. aby kazał przygotować mi karetę do wyjazdu na komedię. Odpowiedziałam. gdzie za całe towarzystwo mam psa i papugę. jak czynił zawsze. na których. więc nie czyni mu pewnie różnicy. wiedząc zaś. zaczęły bowiem krążyć plotki. a nawet powód osobisty. być może po równi z ciekawości. że mam zostać odesłana. mogło paść podejrzenie. abym na nią przyszła. . aby doprowadzać go do złości. ze Jego Cesarska Wysokość nie spędza czasu w moim towarzystwie. że nie lubi tej komedii.

posłałam do hrabiego Szuwałowa z zapytaniem. urządza mu schadzki z moimi damami dworu i że podjudza go pan. Kiedy zbliżała się godzina przedstawienia. ja zaś zasiadłam. że pan. jak tylko mogłam. wyszedł. że wielki książę nie pozwolił dać powozów. pójdę sama. wielki książę odszedł bardziej niż zwykle rozzłoszczony. Poproszę ponadto. Szuwałow przeraził się tej determinacji. kto się do mnie zbliża. ponadto zaś napiszę do cesarzowej i poskarżę się na wielkiego księcia i na niego. w jaki sposób jestem traktowana. Zaczęłam od tego. ja zaś trwałam w zamiarze pójścia na komedię. Przyszedł do mnie i powiedział. aby położono kres tym nieszczęściom i odesłano mnie do mych krewnych w sposób. znienawidzona przez wielkiego księcia i nie lubiana przez cesarzową. ażeby odesłano mnie na powrót do matki. jaki uznany . proszę z całą usilnością.w której oboje mówiliśmy podniesionymi głosami. spośród której tylu ludzi już zesłano tylko dlatego. aby dogodzić wielkiemu księciu. „Cóż pani napisze?" — „Napiszę. czy poważy się pan nie doręczyć mego listu". nie chcę nikomu być ciężarem i nie chcę sprowadzać nieszczęścia na każdego. Powiedziałam. że o tym właśnie napiszę do Jej Cesarskiej Mości i zobaczę. patetyczny. że dziękowałam jej za wszelkie łaski i dobrodziejstwa. samotna w swoim pokoju. że ich lubiłam i wyświadczałam im dobro. Rozzłościło mnie to jeszcze bardziej. Niechże więc pan wie. aby zabronił mi udać się na przedstawienie. czy powozy gotowe. że jestem nieszczęśliwa i pozostawiona w osamotnieniu w swoim pokoju. ściągnęłam bowiem na siebie nienawiść wielkiego księcia i oczywistą niechęć Jej Cesarskiej Mości. by napisać do cesarzowej po rosyjsku list najbardziej. a zwłaszcza na moją biedną służbę. Widząc. Pragnę wreszcie spokoju. że pójdę piechotą. Na nieszczęście — pisałam — nie okazałam się ich godna. jakich zaznałam od chwili przyjazdu do Rosji. rzekłam. bowiem znużyła mnie i obrzydła mi rola. gdzie mogę mieć szczęście zobaczenia Jej Cesarskiej Mości. a jeśli damom i kawalerom nie będzie wolno mi towarzyszyć. jaką odgrywam opuszczona przez wszystkich. gdzie zakazuje mi się najniewinniejszych bodaj rozrywek. i oświadczę.

od których zaznałam dobra i zła. choć od tego dnia noga jego u mnie nie postała. Gdy wróciłam z komedii. kto ma pojechać ze mną. że Jej Cesarska Mość ma o nie staranie niezrównanie przewyższające to. w rogu którego Jego Cesarska Wysokość grał w karty z hrabianką Woroncow. a kto pozostać z nim. Pojechałam na komedię. gdzie tym razem nie było cesarzowej. czego oczywiście trudno mu było zabronić. za moje dzieci i tych wszystkich. Smutek tak zachwiał moim zdrowiem. Śmiem błagać. ponieważ jednak list adresowany był do Jej Cesarskiej Mości. by czyniła to dalej. kazałam wezwać hrabiego Szuwałowa. że Jej Cesarska Mość sama ze mną porozmawia. by ratować życie. aby zezwoliła mi udać się do wód. Gdy napisałam list. oboje na mój widok wstali. zwolnić od tego obowiązku. czynił wszystko. aby być obecnym przy rozmowie. proszę więc Jej Cesarską Mość. której. że muszę uczynić wszystko.zostanie za najwłaściwszy. Kiedy przechodziłam przez antyszambr. to choć żyję z mmi pod jednym dachem. i w przekonaniu. Biorąc list zamrugał okiem. Co się tyczy moich dzieci. co możliwe. jaką miałam odbyć z cesarzową. co się nigdy przedtem nie zdarzało. Oznajmiłam mu jednak. Pozostawałam więc w swoim pokoju i czekałam spokojnie. wiem. hrabia Szuwałow oznajmił mi. za wielkiego księcia. jak sądzę. jak się wszystko . którzy nie chcą towarzyszyć mi na komedię. a stamtąd do mej rodziny. Przekazał on także moje zezwolenie damom i kawalerom i sam wielki książę wyznaczył. musiał go przyjąć. który wchodząc zameldował. spędzę resztę moich dni u krewnych modląc się do Boga za Jej Cesarską Mość. czy jestem w jednym z nimi miejscu. że może te damy i tych kawalerów. następnie zaś wręczyłam mu list do cesarzowej. stanął na przeszkodzie mój list. na jakie pozwalałyby moje mierne zdolności. Odpowiedziałam więc również głębokim ukłonem i ruszyłam swoją drogą. że powozy są już gotowe. czy też o kilkaset mil od nich. bo Jego Cesarska Wysokość. me widuję ich wcale i dlatego obojętne mi jest. Najwidoczniej hrabia Szuwałow zdał sprawę z mego listu i z odpowiedzi cesarzowej wielkiemu księciu. że prośba moja zostanie wysłuchana.

O swym siostrzeńcu cesarzowa sądziła to samo. do kogo. czy mnie los wywyższy. zamiary moje jednak były czyste i uczciwe. co przeznaczyła mi Opatrzność. W jednym znajduje się następujące wyrażenie: „Przeklęty mój siostrzeniec okropnie mi dokuczył". zalewała się zazwyczaj łzami nad tym. co i ja. czy poniży. aby nie popaść w zniechęcenie. czy miałam zostać. W innym zaś: „Mój siostrzeniec jest potworem i niech go wszyscy diabli". Nie bacząc na to. że jestem człowiekiem. Byłam najzupełniej przekonana. nie lubiąca głośnych poczynań tego rodzaju. któremu zresztą sprzeciwiłaby się sama cesarzowa. U siebie zaś w pokoju. bo w papierach cesarzowej znaleziono dwa bileciki pisane jej własną ręką. jak trudno i prawie niepodobna kochać męża. spoglądałam na swój los filozoficznie. to mój list ostatecznie zniweczył ten projekt Szuwałowow. ażeby bez względu na to. Powzięłam zresztą postanowienie. czułam się dość mocna. nie utraciłabym przecież rozumu ani talentu danych każdemu wedle jego przyrodzonych zdolności i gotowa byłam zarówno na wyniesienie. albo tez odzywała się o nim z pogardą. ażeby teraz wróciły. jeden zdaje się do Iwana Szuwałowa. jak i na poniżenie. Przeciwko mnie miała tylko jedno. gniew lub smutek. nadając mu przezwiska. Mam na to oczywiste dowody. czy tez odjechać.rozstrzygnie. a drugi do hrabiego Razumowskiego. Choć od samego początku zrozumiałam. to mianowicie. tak jak i ja nie wydawałam mu się najmilszą z kobiet. nie odmienić się umysłem ani sercem. że jej siostrzeniec nie wydał mi się najmilszym z mężczyzn. na które całkowicie zasługiwał. Wiedziałam. gdzie przeklina ona siostrzeńca i posyła go do wszystkich diabłów. dbałam o jego interesy i okazywałam mu przywiązanie tak szczere. pamiętała ona jeszcze dawne kłótnie swego rodzinnego domu i nie życzyła sobie. który nie był mi miły ani się takim być nie starał. gdy tylko była o nim mowa. Znała go bardzo dobrze i już od lat nie mogła spędzić z nim ani kwadransa. jakie tylko przyjaciel lub nawet . że jeśli naprawdę chciano mnie odesłać lub tylko nastraszyć. a więc istotą ograniczoną i niezdolną do doskonałości. choć nie wiem. że ma takiego dziedzica.

Powiedziałam. co piszę. że mi się takie położenie nie spodobało. więc wzbudzałam zaufanie tych. że zawsze. W tym więc już zawierała się połowa . jakich tylko mogłam udzielić dla jego dobra. udzielałam mu zawsze najlepszych rad. Owo ostatnie uczucie. aby szczęście twe nie zależało od żadnego wydarzenia". że byłam jego żoną. a może nawet udręczyło. jakbyśmy się znali od dawna. które uważam za prawdziwe. jeśli wolno tak mówić o sobie. i nie moja to wina jeśli ich nie słuchał i nie sądził o rzeczach zdrowo ani sprawiedliwie. i naturalne jest. Usposobienie z natury miałam tak zgodne. serce moje otwarłoby się dla niego.sługa może okazywać swemu przyjacielowi lub panu. co ze mną mieli do czynienia. że umysł miałam bardziej męski niż kobiecy. była mi nieznośna. że byłam szlachetnym i lojalnym kawalerem. ale ze nic w tym nie było odpychającego. czy prawdziwie sądzę o swoim rozumie. jeśli czujesz się nieszczęśliwa. gdyby tylko zechciał być nieco znośniejszy. Wiedziałam jednak. usiłowałam tłumić w sobie mocniej niż inne moja przyrodzona duma i naturalny hart ducha sprawiały. Powtarzałam sobie często: „Szczęście i nieszczęście zasadza się w duszy i sercu każdego. iż jestem nieszczęśliwa. a których moja miłość własna nie pozwala mi osłonić fałszywą skromnością. Wszyscy bowiem wiedzieli. Po przyjeździe do Rosji i w pierwszych latach naszego małżeństwa. że nic nie jest mi milsze niż postępować z całą życzliwością i największą dobrą wolą. że sama myśl. pokaże. podobałam się od pierwszego wejrzenia i nie potrzebowałam uciekać się w tym do sztuki ani też do wyszukania. Zresztą to. gdy tylko ktoś spędził ze mną kwadrans. Śmiem twierdzić. że spośród wszystkich mnie najmniej poświęcał uwagi właśnie dlatego. Niechże zostaną mi wybaczone te słowa. sercu i charakterze. uczucie goryczy. że mi się uprzykrzyło. Wyrozumiała byłam z natury. natura obdarzyła mnie wielką wrażliwością i powierzchownością co najmniej bardzo pociągającą. bowiem z męskim umysłem i charakterem łączyłam przymioty nader wdzięcznej kobiety. wznieś się ponad swoje nieszczęście. że się podobałam. Urodziłam się z takim usposobieniem. czuł się już najswobodniej i rozmawialiśmy tak.

służba powiedziała mi. jedynie w pierwszym tygodniu wielkiego postu postanowiłam pościć. proszę i nalegam. że hrabia Szuwałow wezwał panią Władysławlew. gdzie znaleźć schronienie i jak odwracać się od wszystkiego. kiedy jest ona niemożliwa. w jakim ściągam na innych nieszczęście. aby okazać przywiązanie do prawosławnej wiary.pokusy. czekając spokojnie. kusić bowiem i być kuszonym to rzeczy bardzo bliskie. okoliczności i sytuacje. Wszystko. bo gdzie w samej rzeczy uciekać. ucieczka. popadli w niełaskę Jej Cesarskiej Mości. którzy się do mnie zbliżyli. że od pani Władysławlew nie dowie- . że źle się czuję. nie można wedle woli ująć go w garść. druga połowa w takich wypadkach wynika z samej istoty ludzkiej natury. i nie wychodziłam już. człowiek znajdzie się z pewnością o wiele dalej. jak by można było temu zapobiec. jednakże nadaremnie. choć w głowie ma się najlepsze zasady moralne. Dodałam jeszcze. gdy widzę. a potem znów pójść za jego głosem. że cesarzowa uznała za stosowne odwołać ode mnie panią Władysławlew. jak sadzę. Następnego dnia po tej komedii oznajmiłam. aby nie unieszczęśliwiać ludzi. że wszyscy. gdy się żyje wśród dworu. Jeśli się więc nie ucieka. że jest po temu środek. co postanowi Jej Cesarska Mość na moją pokorną prośbę. nic trudniejszego niż uniknąć tego. Możliwe. by poprosił cesarzową o jak najrychlejsze odesłanie mnie do krewnych. Do dziś w każdym razie me wiem. gdy się tylko pojawi i przyłączy do tego uczucie. że Jej Cesarska Mość władna jest odbierać i przydzielać mi. gdzie plotkuje się o wszystkim. co się prawdziwie podoba. Pewnego razu rankiem. Coraz bardziej przykro mi jednak. to nie ma. aby skończyło się wreszcie położenie. Czekałam na nią z niepokojem. dlatego więc. kogo jej się podoba. zdarzają się jednak wypadki. Powracam do mojej opowieści. jest obłudą. Wydawało mi się to dość dziwne. W drugim lub trzecim tygodniu spotkała mnie nowa przykrość. Zalałam się łzami i rzekłam. co się przeciw temu powie. aniżeli zamierzał. gdy tylko wstałam. Około pierwszej po południu przyszedł hrabia Aleksander Szuwałow oznajmiając mi. zbudowaną na nieznajomości ludzkiego serca.

odsyłając 63 Szargorodska Katarzyna Iwanowna. Wieczorem tego dnia wylawszy wiele łez chodziłam wzdłuż i wszerz swego pokoju udręczona duchowo i cieleśnie. Proszę pozwolić. które pragną zająć przy mnie stanowisko. co mi pani zleci. by powtórzyli to wszystkim. Widząc. Bardzo mi się ten plan spodobał i przyrzekłam wypełnić go. jak sobie tego życzyłam. spowiednika cesarzowej i pani. szczerze jej wszystko opowiedziałam. jak zazwyczaj. zarówno o liście do cesarzowej. ani nikomu. a później zaufana dama dworu Katarzyny II. o czym ma mówić z cesarzową. . Moi dworzanie nie omieszkali rozpowiedzieć o tym. ażeby te. zapewniam panią. ażeby mógł usłyszeć z moich własnych ust. że łagodnością i pobłażliwością nikt tu nic nie wskóra i że samej sobie tylko szkodzę. Prosiłam. byłam sama. abym poszła dziś do mego wuja. że wuj radzi. zbytnio się do tego nie kwapiły. gdzie. komu uznają za stosowne. jak i o wszystkim innym. Hrabia Szuwałow chciał coś na to odrzec. że ma dobrą wolę. bo straciłam cierpliwość i widzę. że jeśli na miejsce pani Władysławlew wyznaczona zostanie jakaś ochmistrzyni. nie wtrącił jej w chorobę. i rzekłam. by mi powtórzyć. że może on usposobić cesarzową przychylnie do pani". aż zobaczyłam. aby postarał się o przyśpieszenie tej rozmowy. Katarzyna Szargorodska63. że cesarzowa sama ze mną porozmawia.dzą się niczego. nie ufałam bowiem ani jej. w jakim panią widzimy. Poszłam wtedy powiedzieć moim dworzanom. aby stan. że będę traktować ją jak najgorzej i wręcz bić. weszła jedna z moich pokojowych. pokojowa. porozmawiała z nim. która mi się nie spodoba. co mi też obiecał. ale widząc mnie szlochająca. przychylnie go do mnie usposobiła i około jedenastej wróciła. Prosiłam. pomówię z nim i przekażę wszystko. Powiedziała mi płacząc i z wielkim wzruszeniem: „Wszyscy lękamy się. że do sypialni. co się stało. Dlatego więc będę odtąd postępować całkiem inaczej. też się rozpłakał i rzekł. Poszła więc do wuja. abym w nocy pod pozorem choroby zażądała spowiedzi i wezwała go do siebie. niech przygotuje się na to.

że powinnam stanowczo żądać odesłania. że niebezpieczeństwo grozi mojej duszy. że musiałam napisać do cesarzowej list z prośbą o odesłanie mnie. Przyznał. że bardzo jestem wdzięczna jej i jej wujowi za przychylność. gdy należałoby raczej oddalić moich rywali. ale oświadczyłam. ale że z całą pewnością nie zostanę odesłana. że nie jest tak głupi. bym jak najrychlej otrzymała odpowiedź. którzy wysysają krew ludu. powiedziałam o tym. a ciało nie potrzebuje już lekarzy. że czuję się bardzo źle i proszę o spowiednika. Jeden z lekarzy zbadał mi puls i stwierdził. którego oczy zawsze były na mnie zwrócone. jak się wobec mnie zachowuje wielki książę i jak ja odnoszę się do Jego Cesarskiej Wysokości. że Szuwałowowie wzbudzają w Jej Cesarskiej Mości nienawiść do mnie. że list mój wywarł i wywrze pożądany skutek. że proszę o spowiednika. że Szuwałowowie codziennie wynajdują nowe daniny i tak postępując wywołują powszechne narzekanie na nie- . gdy byłam w wieku tak wrażliwym. jak się sprawy miały dawniej i jaki wzięły obrót teraz. Przyszedł wreszcie spowiednik i pozostawiono nas samych. zdawała mnie na łaskę moich nieprzyjaciół. a przede wszystkim Elżbietę Woroncow. Opowiedziałam mu. a gdy weszła jedna z moich pań. że postępowano ze mną okrutnie i że cesarzowa wziąwszy mnie w opiekę. sprawiające. że potrzebuję pomocy duchowej i że umieram. którzy najbardziej do mnie byli przywiązani. że jest słaby. Usadziłam go przy swoim łożu i rozmawialiśmy co najmniej półtorej godziny. Posłał po lekarzy. ja zaś spostrzegłam. Słabym i drżącym głosem powtórzyłam. Ja powtarzałam jednak z uporem. by postarał się. nie da się bowiem usprawiedliwić takiego kroku wobec ogółu. Powiedział mi. powiedziałam. Dokładnie pomiędzy drugą a trzecią w nocy zadzwoniłam.zaś Szargorodską powiedziałam. Zamiast spowiednika przybiegł do mnie hrabia Aleksander Szuwałow. Okazał się do mnie usposobiony jak najlepiej. jak o nim mówiono. o nienawiści Szuwałowów. Prosiłam. i trzymać na wodzy faworytów. o nieustannych zesłaniach i odwoływaniu wielu ludzi z mojej służby. i wreszcie przedstawiłam swoje obecne położenie. tych mianowicie.

i że oboje bardzo cieszyli się z mojej choroby. a wkrótce potem przyszedł Szuwałow. Na zakończenie tej rozmowy powiedział mi. że pójdzie prosto do pokoju cesarzowej i gdy tylko Jej Cesarska Mość obudzi się. jak się czuję. że sprawa przybrała dość dobry obrót i że cesarzowa będzie ze mną rozmawiała tego właśnie wieczoru. gdzie nie było nikogo. zobaczyła się ze mną najspieszniej. że w tym celu gotowa jestem zebrać resztkę sił. jeśli umrę. Dotrzymał słowa i tak żywo odmalował moją sytuację. Przyrzekł powiedzieć cesarzowej. Przechodziliśmy przez antyszambry. by. tak jak to obiecała. Oświadczyłam. Wstałam i poszłam za nim. w którym pojechałam na komedię. pomówi z nią i nakłoni. Nie widziałam go od dnia. jeśli się takim czy innym sposobem nie wyrwie mnie z obecnego stanu i jeśli pozostanę samotna i opuszczona przez wszystkich. Gdy jednak zbliżyliśmy się do galerii. by mi to powtórzyć. że spotkanie to będzie decydujące i że lepiej będzie dla mnie. gdy hrabia Szuwałow wszedł do mnie i rzekł. czy będę w stanie odwiedzić ją następnej nocy. że tego samego dnia przyrzekł Elżbiecie Woroncow. że bliska jestem śmierci. Pod wieczór wstałam z łóżka. by wypowiedział się. Ubrałam się około dziesiątej wieczór i już gotowa położyłam się na kanapce. Było około wpół do drugiej. jeśli na razie pozostanę w łóżku. iż ożeni się z nią. Tymczasem spowiednik zawiadomił mnie przez swoją siostrzenicę. Hrabia Szuwałow przyszedł. z przeciwległych drzwi wyszedł wielki książę. Dotarłszy wreszcie do pokoju Jej Cesarskiej Mości . aby zawiadomić mnie. dodał.sprawiedliwość. czego dowodem jest los hrabiego Bestużewa. że cesarzowa zawezwała hrabiego Aleksandra Szuwałowa i poleciła. jeśli się z nich szybko nie uleczę. by zapytać. nie przyszedł. podążając tak jak ja do pokojów Jej Cesarskiej Mości. o którego niewinności wszyscy są przekonani. gdzie zasnęłam. że cesarzowa mnie oczekuje. Nawet gdy mówiłam. że smutek i cierpienie mogą mnie zabić. że po chwili wróci i będzie mi towarzyszył do apartamentów Jej Cesarskiej Mości. Dowiedziałam się później.

Odparłam.zastałam tam wielkiego księcia. w którym znajdowaliśmy się. był długi i miał trzy okna. a być może także jego przyrodni brat. z czego żyłam dawniej. jeśli uzna to za właściwe. Mam nadzieję. W pokoju oprócz cesarzowej byli tylko wielki książę. Podeszłam do stolika toaletowego ustawionego najbliżej drzwi. że za parawanem z pewnością znajduje się Iwan Szuwałow. przybywszy do Rosji. przez które weszłam. Wydała mi się bardziej zasmucona niż gniewna i powiedziała mi ze łzami w oczach: „Jakże mam panią odesłać? Pamiętaj pani. Aleksander Szuwałow i ja Naprzeciwko cesarzowej stały duże parawany. Cesarzowa na to: „A z czego będzie pani żyła u rodziny?" Odparłam: „Z tego. Cesarzowa chciała podnieść mnie z klęczek. iż nie ma mnie w niełasce. z jakiej przyczyny panią odsyłam?" Zareplikowałam: „Wasza Cesarska Mość powie im. że masz dzieci". że w połowie odgadłam i że Iwan Szuwałow rzeczywiście tam był. Pokój. Wtedy cesarzowa po raz drugi kazała mi wstać. i gdybym ciebie. Od początku podejrzewałam. i w wyżłobieniu stolika zobaczyłam zwinięte listy. gdy pani. gdy nie miałam zaszczytu przebywać tutaj". musiała bowiem uciekać i wyjechać do Paryża". Wtedy odezwała się: „Jakże jednak wytłumaczę światu. Na to oznajmiła mi: „Matka pani tuła się. by odesłała mnie do mych krewnych. upadłam na kolana prosząc z całą usilnością i ze łzami. Potem dowiedziałam się. że wiem o tym i że król pruski prześladuje ją za zbytnie oddanie sprawom Rosji. W odpowiedzi podziękowałam . Gdy tylko zobaczyłam cesarzową. hrabia Piotr. Cesarzowa znów podeszła do mnie i rzekła: "Bóg mi świadkiem. jak wiele wylałam łez. czym ściągnęłam na siebie niełaskę pani i nienawiść wielkiego księcia". ja zaś usłuchałam. nie kochała. pani. ale pozostałam u jej stóp. Odparłam na to: „Moje dzieci są w pani rękach i nigdzie me może im być lepiej. a przed nimi kanapa. że ich pani nie opuści". Pojęłam. Pomiędzy oknami stały dwa stoły ze złotymi przyborami toaletowymi cesarzowej. nie zatrzymałabym jej wtedy". że cesarzowa dawała mi tym do zrozumienia. śmiertelnie zachorowała.

Jednakże cesarzowa była o wiele mądrzejsza od wielkiego księcia i słowa moje wywarły na niej całkiem odmienne wrażenie. ponieważ łagodnym zachowaniem niczego bym nie zyskała. dodając. Ponieważ odnosiło się to do mnie i do mnie było zwrócone. że jestem w rzeczy samej przykra wobec tych wszystkich. a tylko ściągnęła na siebie pańską niechęć". co mówią. choć sama lub też na skutek czyjejś perswazji zamierzała . których od niej wówczas i później doznałam. iż pytanie. Na to ona: „Uważa się pani za najmądrzejszą w świecie". a pokój był duży. Proszę sobie przypomnieć. miło mi powiedzieć panu w obecności Jej Cesarskiej Mości. Odrzekłam: „Gdybym tak myślała. Widziałam jasno. czy nie boli panią szyja. i rzeczywiście stałam się uparta. Rozmawiali bardzo cicho. to przez dumę skinęła mi pani tylko głową". wielki książę szeptał coś z hrabią Szuwałowem. ponieważ widziałam. iż ściągnęłam na siebie jej niełaskę. Na ostatek dosłyszałam. że w swej głupocie nie zdołałam zrozumieć tego. nic by mnie lepiej nie wyprowadziło z błędu niż moje obecne położenie i ta rozmowa. Podczas gdy rozmawiałam z Jej Cesarską Mością. Obaj stali niemal pośrodku pokoju. Wtedy wielki książę zwrócił się do cesarzowej ze słowami: „Wasza Cesarska Mość widzi sama z tego. Odparłam: „O Boże! czy sądzisz. Cesarzowa spostrzegła to i podeszła do nich. jaka jest zła". może mieć podobne znaczenie". że ledwie mi się pani ukłoniła. które mi pani zadała przed czterema laty. że wielki książę podniesionym głosem wyrzekł: „Jest okropnie zła i uparta". Nie mogłam usłyszeć. widzę bowiem.Jej Cesarskiej Mości za wszystkie łaski i dobrodziejstwa. odrzekłam: „Skoro mówi pan o mnie. że nigdy nie zatrze się to w mej pamięci i że zawsze za największe nieszczęście swego życia będę sobie poczytywać. pani. którzy doradzają panu postępować niesprawiedliwie. co raczyłaś pani powiedzieć przed czterema laty". że nigdy nawet nie podejrzewałam. jak w Pałacu Letnim podeszłam do pani i zapytałam. że mogłabym okazywać dumę wobec niej? Przysięgam. że w miarę rozmowy. co ona tu mówi. Podeszła wtedy jeszcze bliżej i rzekła: "Jest pani nazbyt dumna.

ale w jednym liście powtórzyłam. że znosił się z więźniem stanu".. Dlatego osłupiałam słysząc to. jakie można znaleźć usprawiedliwienie na to. jakby jej słowa mnie nie dotyczyły. niby morderczą broń. Zwróciła się wówczas do wielkiego księcia i powiedziała: „Nie wiesz. Jak na przykład ważyła się pani posyłać rozkazy marszałkowi Apraksinowi?" Odparłam . coraz bardziej miękła wbrew sobie samej i swym zamiarom. „Pani nie wolno korespondować". co mi ona opowiedziała o twych doradcach i Brockdorfie. to te trzy listy mogą przekonać Waszą Cesarską Mość. czyjej złości dowodzi". . Myślałam w duchu: „Bóg jeden wie. że przekroczyłam ten zakaz. który był mu tak drogi i miły. być może bezpowrotnie pozbawić mnie na zawsze zaufania wielkiego księcia. co cesarzowa powiedziała wielkiemu księciu w mojej obecności. panie. co się mówi o jego postępowaniu". Jest piękna i też dowodzi jej złości". które ciebie nie dotyczą. że skarżyłam się cesarzowej na jego Brockdorfa. „Jak — rzekła — może się pani zapierać korespondencji z nim. i proszę o wybaczenie. Znaczyło to pokłócić nas jeszcze bardziej niż dawniej. którego kazałeś aresztować".udzielić mi surowego napomnienia. mówiąc do mnie: „Ciekawe. którą miałam z cesarzową w Pałacu Letnim. a co zwierzyłam jej dla dobra jej siostrzeńca i to ona sama obracała teraz.Ja! Nigdy mi to nawet w myśli nie postało". że nigdy nie dawałam mu rozkazów. Cesarzowa podeszła tedy do mnie i powiedziała: „Wtrącasz się pani w wiele spraw. Wielki książę zdumiony tą konfidencją rzekł: „Tej historyjki zupełnie nie znałem. nie odważyłabym się tego czynić za panowania cesarzowej Anny. i o tym. Ponieważ w tę sprawę nie byłam zamieszana ani też nie ciążyło na mnie podejrzenie. Jednakże skoro moje listy są tutaj. przeciwko mnie. Pani listy leżą tam. Musiało się to wielkiemu księciu wydać prawdziwą zdradą z mojej strony. mówiąc o sprawie człowieka. Nie wiedział nic o rozmowie. i wskazała na nie palcem. milczałam. Wówczas odparłam: „To prawda. na toaletce". Od Brockdorfa Jej Cesarska Mość przeszła gwałtownie do stosunków między Stambkem a hrabią Bestużewem.

że Jej Cesarska Mość wyglądała na bardziej zatroskaną niż zagniewaną. zwracając się to do mnie. że jako suwerenna władczyni może czynić wszystko.Przerwała mi mówiąc: „Po co mu pani o tym pisała?" „Po to — odparłam z całą prostotą — ponieważ się o niego troszczyłam i lubiłam go. a w drugim życzenia noworoczne". Zamilkła i najwidoczniej zaczęła znów zbierać myśli. Odparłam jej jednak. że mnie tym przestraszy. nie udało mu się więc i cesarzowa w swej mądrości i przenikliwości brała moją stronę. było rozdrażnienia niż racji. z którym wielki książę nieustannie podejmował rozmowę. którzy nie zechcieliby mieć nad sobą hrabiów Woroncowow. Cesarzowa przechadzała się po pokoju. . usadowić na nim swą ówczesną kochankę. co mówił. gdyż rozmowa trwała co najmniej półtorej godziny. a nawet oburzeniem. kłamie". Odpowiedziałam: . ale że do Apraksina napisałam tylko trzy listy. Powiedziałam już wyżej. co uzna za właściwe. Na to odparła: „Bestużew twierdzi. Sądziła. że chce opróżnić moje miejsce i. Ze szczególną uwagą i mimowolną aprobatą słuchała ona mych stanowczych i umiarkowanych odpowiedzi. a najczęściej do hrabiego Aleksandra Szuwałowa. ażeby wypełniał pani rozkazy. Przechodziło to jednak zdolność sądu Jego Cesarskiej Wysokości. jeśli się tylko da. każę go wziąć na tortury".Jeśli Bestużew tak mówi. Prosiłam. „Dobrze — oświadczyła — skoro Bestużew rzuca oszczerstwa na panią. w jednym są tylko gratulacje z okazji narodzin jego syna. których udzielałam panu małżonkowi zachowującemu się tak. że listów tych było jeszcze wiele". wszystkiego powtórzyć nie sposób. to do swego siostrzeńca. iż jasne było jak dzień. Na to jednakże nie przystałaby zapewne ani cesarzowa. to wszystkie jego słowa podczas tej rozmowy przesycone były żółcią. co się zaś tyczy wielkiego księcia.. Zapisuję najważniejsze miejsca tej rozmowy utrwalone w mojej pamięci. gdy tylko Jej Cesarska Mość odzywała się do mnie. Co do dwóch innych listów. Starał się wszelkimi sposobami wzbudzić niechęć Jej Cesarskiej Mości do mnie. ani też Szuwałowowie. sposobów jednak używał głupich i więcej w tym. wrogością wobec mnie.

co też uczynił. Jej Cesarska Mość zawołała go. odezwał się hrabia Aleksander Szuwałow. by Szuwałow jak najbardziej ją przyśpieszył. więc kazałam mu wejść. abym się nie martwiła. ktoś zapukał. Złożyłam niski ukłon hrabiemu Szuwałowowi i kazałam przekazać Jej Cesarskiej Mości wyrazy mego największego szacunku i wdzięczności za jej dla mnie dobroć. Oczyma i skinieniem głowy dała mi znak. Powiedział. Rozbierałam się już do snu. Przyrzekłam mu to. mówiąc. Doprowadził wreszcie do tego. kiedy zaś odeszły. Zbliżała się w istocie trzecia w nocy. on poszedł do siebie. Hrabia Szuwałow zalecił. bowiem nie chcę. czego pragnął. nie chciał wiedzieć o żadnych przeciwnościach. kiedy do drzwi. ze z najżywszą niecierpliwością oczekiwać będę na tę drugą rozmowę i proszę. co wyrzekłam. że cesarzowa podeszła do mnie i rzekła po cichu: „Mam pani jeszcze wiele do powiedzenia. że to. kto. aby zaś ukryć wzruszenie. po co było iryto- . żebyście się jeszcze bardziej pokłócili". W chwili gdy hrabia Szuwałow zamykał za mną drzwi. choć pragnęłabym gorąco otworzyć przed panią duszę i serce". kazała nam wrócić do siebie. a ja do siebie. a ja za nim. iż drugą rozmowę odbędzie ze mną sam na sam. że jest już bardzo późno.który zawsze uważał za możliwe to. Wielki książę wyszedł pierwszy. że nie chce mówić więcej przy innych. Gdy zapytałam. przez które weszłam. abym odesłała swoje panie. ale tym razem nie próbowałam dopędzić go. ale nie mogę teraz. a także. zwłaszcza wielkiemu księciu. Spostrzegłam. Za taką oznakę przychylności w mojej krytycznej sytuacji poczułam dla niej najżywszą wdzięczność i odpowiedziałam również nieomal szeptem: „Ja też nie mogę mówić. abym nikomu o tym nie wspominała. W oczach cesarzowej pojawiły się łzy. oznajmił. i wziąwszy sobie coś do głowy. Dodałam. ze cesarzowa wzywała go i po rozmowie kazała przekazać mi pozdrowienia oraz rzec. więc pozostał. Wielki książę zawsze chodził dużymi krokami. wywarło korzystne dla mnie wrażenie. przywracającą mi życie. który ku ubolewaniu cesarzowej jest bardzo na mnie poirytowany. Myślałam jednak: „Jeśli jest się zmartwionym z powodu tej irytacji.

którzy go ogłupiają". licząc z pewnością. 65 czy raczej od bratanków — Woroncowów. że utraci ledwo zdobyte zaufanie cesarzowej. Powróciwszy od wuja oznajmiła mi ona. Następnego dnia powiedziałam siostrzenicy spowiednika. gdy cesarzowa raczy wezwać mnie na drugą rozmowę. że Jej Cesarska Mość wśród swych przybocznych chwaliła nieustannie moje zdolności dodając: „kocha ona prawdę i sprawiedliwość i jest mądrą kobietą. wyczekując nieustannie na dzień. aby mój los wreszcie się rozstrzygnął. a siostrzeniec mój jest głupcem". aby podziękowała swemu wujowi za wyjątkową przysługę. przestraszył się. wicekanclerz. nie rozmawiałam z nim od tamtej pory. że cesarzowa nazwała swego siostrzeńca głupcem. des arts et des metiers.wać go jeszcze bardziej. mając na stole mapę. pierwsze wyd. Co do wielkiego księcia. iż pojmie w drugie małżeństwo Elżbietę Woroncow. Pamiętam. kartkowałam pierwsze tomy Encyklopedii64. która przychodziła już do jego apartamentów. . i postanowił od64 Encyklopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences. będących podówczas prawie dziećmi. dowiedziawszy się o tych projektach od swego brata. Najwidoczniej jednak jej wuj. którą mi oddał. że czytałam wówczas pięć pierwszych rozdziałów Historii podróży. Również od innych słyszałam. Gdy nużyła mnie lektura. Pod pretekstem choroby pozostawałam nadal w swym pokoju. Ten niespodziewany nawrót łaskawości i zaufania ze strony cesarzowej był mi niezwykle przyjemny. aż zostanę odesłana. iż wielka księżna jest bardzo bystra. mówiąc zarazem. czyniąc tam honory domu. wiedziałam tylko. powtarzając mu rozmowę w Pałacu Letnim i moje sądy o ludziach. czy raczej od bratanków65. doprowadzając do rozmowy z Jej Cesarską Mością. Aleksandra Romanowicza (1741—1805) i Siemona Romanowicza (1744—1832). co było zabawne i pouczające. Od czasu do czasu przypominałam Szuwałowowi. że czeka on z niecierpliwością. iż pragnę gorąco. bowiem najstarszy miał około dwudziestu lat. Paryż 1751—1765. iż wie. człowiek obłudny jak zawsze.

że nie wolno mi ich widywać bez specjalnego zezwolenia cesarzowej. Zaczął mi mówić o mych dzieciach. że już nigdy o tym nie wspomnę. kazałam prosić. na który ona nigdy nie przystanie. biorącą się stąd. aby mi wolno było odjechać i odzyskać wolność. sam tez należał. Byłam podówczas nieco wobec niego uprzedzona i dlatego niezbyt ufałam wstępnym oznakom gorliwej przyjaźni. wedle jego zapewnienia. prawdziwie zasmuca cesarzową i wszystkich uczciwych ludzi. umierając z nudów i rozpaczy. Odparłam. że moje zdrowie i życie znalazły się w niebezpieczeństwie na skutek trybu życia. zamiar ten. że cesarzowa poleciła mu porozmawiać ze mną i przekonać. wszystko mi jedno. jaką otoczone są troską. czego sobie życzy Jej Cesarska Mość i uczciwi ludzie. że ich nie widuję. podjudzony został przeciw mnie aż do nienawiści. że on sam błaga mnie i zaklina. gdzie . że Jej Cesarska Mość kazała nawet poprosić mnie w jej imieniu. Pewnego pięknego ranka zameldowano mi. która dzieci moje pomieściła o dwa pokoje od swego. co stają mi się bliscy. Odpowiedziałam. dodał też. po czym otarł kilka łez. Miał niewielką zadyszkę. jak rzekł. że sprowadzam same nieszczęścia. mając to wszystko za udanie. że gotowa jestem uczynić wszystko. abym dała słowo. jaki mi narzucono. abym nie upierała się przy odjeździe.wieść mnie od żądania powrotu. że ucałowawszy moją rękę uścisnął ją z wielkim wylaniem. to skoro pozbawiona jestem pociechy widywania ich. że mi się stale odbiera i zsyła wszystkich. Prosiłam siadać. prosiłam. że wielki książę. Odbyło się to następującym sposobem. Zaczął od tego. Usiadł przy mnie i oznajmił. i że choć dobrze wiem. że Jej Cesarska Mość również nieomal stale okazywała mi niechęć i że będąc wszystkim ciężarem. które napłynęły mu do oczu. Zdumiała mnie ogromnie ta niezwykła deputacja i choć byłam jeszcze nie ubrana. abym zapomniała o tym zamiarze. że cierpiał na rodzaj wola. do których. że córki nie widziałam od dnia modłów oczyszczających. że wicekanclerz hrabia Woroncow pragnie mówić ze mną w imieniu cesarzowej. jednakże sądzę. który nigdy mnie nie lubił.

z toku sprawy i osób cieszących się zaufaniem i przychylnością Jej Cesarskiej Mości. Czekałam długo. jak wszyscy inni stali. że jest łaskawa pamiętać o mnie w dniu. . Wielki książę dowiedziawszy się. gdybym tegoż dnia nie została ochrzczona. Pamiętam.Ona z natury jest. Cesarzowa podczas obiadu przysłała Aleksandra Szuwałowa z oznajmieniem. "* Wreszcie odszedł ode mnie. Na to odpowiedział mi po rosyjsku następującym określeniem: . że od czasu. by się owo życzenie spełniło. uznałam jednak za stosowne nie wychodzić nadal ze swego pokoju.. jak to określiłam. Bawił u mnie ponad godzinę. „Czy założy się pani. Po moich urodzinach i rocznicy koronacji cesarzowej. w jego sposobie mówienia i zachowania zaszła zmiana. abym nawet o tym nie wspominała. który byłabym przeklęła. na Boga" — odparłam. uczynię wszystko. gdyż proszono mnie. że mówi ona same głupstwa?" „Co też pan. jakbym czekała. i dodał. gdy pozyskał zaufanie cesarzowej.jestem. że 21 kwietnia. dawniej ginął w tłumie i niezadowolony był z cesarzowej. że co do mnie. * Głupia. zapewniając o swym gorliwym oddaniu. Kazałam podziękować. by Jej Cesarska Mość zbliżyła się do mnie.. W odpowiedzi poprosiłam o przyspieszenie tej drugiej rozmowy i rzekłam. wstałam i podziękowałam bardzo niskim ukłonem. że cesarzowa posłała do mnie tego dnia. rozprawiając długo i wiele o różnych przedmiotach. w dniu swych urodzin. ja. Kiedy mi o tym zameldowano. ze mnie nie odeślą. Powiedział mi on pewnego razu na dworze. Byłam więc przekonana. ledwie trzymając się na nogach ze zmęczenia. że cesarzowa odbędzie ze mną drugą rozmowę. na pożegnanie zaś znów pocałował mnie w rękę. Spostrzegłam. Hrabia Woroncow powiedział mi. moich nieszczęsnych urodzin. postanowił również wyprawić podobne poselstwo. że pije moje zdrowie. ze byłoby pożądane. a zarówno on. o sto kroków od nich czy o sto mil. nie pokazałam się publicznie. aż druga rozmowa z cesarzową rozstrzygnie mój los. gdy cesarzowa rozmawiała bardzo długo z posłem austriackim.

W tym czasie przybył po raz drugi do Petersburga książę saski Karol. ubrałam się i wyszłam ze swych apartamentów. zobaczyłam. zwracając się do mnie od czasu do czasu. na którego zachowała niejaki wpływ. że pochwała w ustach wroga jest zawsze przeniewierstwem. Pomyślałam. Była teraz po raz trzeci zaręczona.która przypadała o cztery dni później. Znacznie się do tego najpewniej przyczyniła księżniczka kurlandzka. dołączył się do nich. wielki książę postanowił z nim nie rozmawiać i nie mieć z nim wcale do czynienia. córka Birona. że w bitwie pod Zorndorf książę Karol jako jeden z pierwszych rzucił się do ucieczki i jak mówiono. Ojciec księżniczki kurlandzkiej nadal przebywał w Jarosławiu. Za pierwszym razem wielki książę przyjmował go dość dwornie. że książę Karol Saski zostać ma diukiem Kurlandii. gdzie przebywały damy i kawalerowie. W kilka chwil po mnie przyszedł wielki książę na jego twarzy odmalowało się zdziwienie. Księżniczka podsycała niechęć wielkiego księcia. na co uprzejmie mu odpowiadałam. chwali niezmiernie moją stanowczość. o której często tu wspominałam. . tak się rozpędził. W chwili gdy weszłam do apartamentów. markiz de 1'Hospi-tal. Ponadto zaś zaczynały krążyć tajemne pogłoski o tym. wciąż jeszcze pozostawałam w swoim pokoju dopóty. Dowiedziawszy się o tym tchórzostwie. że oparł się aż w Landsbergu. że może nie zwracać nań uwagi z następującej przyczyny. tym razem z baronem Aleksandrem Czerkasowem66. którego w rzeczy samej poślubiła następnej zimy 66 Czerkasow Aleksander Iwanowicz (1728—1788). że postanowienie nieopuszczania pokoju wyjdzie mi na pożytek. gdy nikt się mnie nie spodziewał. twórca i pierwszy prezydent Kolegium Medycyny. twierdząc. jednakże za drugim nawrotem Jego Cesarska Wysokość uznał. że ambasador Francji. jak niezmiernie byli zdumieni i zaskoczeni moim pojawieniem. absolwent Cambridge. i postanowiłam umyślnie postąpić przeciwnie. dopóki hrabia Poniatowski nie uwiadomił mnie. w armii rosyjskiej nie było tajemnicą. pewnej niedzieli. a ponieważ rozmawiałam z kilkoma osobami. baron.

.. nastąpi tak dawno mi przyrzeczone spotkanie z Jej Cesarską Mością. że podziękowałam jej za to posłuchanie. że mogę widzieć się z cesarzową. dodając. iż sama tylko jego obietnica. przywróciła mnie do życia. Odszedł i wróciwszy oznajmił. Zapewniłam. żeby poprosił Jej Cesarską Mość. że będę mówiła samą prawdę i że niczego nie pragnę goręcej. aby mi pani wyjawiła prawdę o wszystkim. Poszłam i zastałam ją całkiem samą. czy naprawdę napisałam do Apraksina tylko trzy listy. tak bowiem naprawdę było. Wtedy zaczęła mnie wypytywać o szczegóły życia wielkiego księcia.Wreszcie na kilka dni przed naszym odjazdem na wieś hrabia Aleksander Szuwałow przyszedł. Powiedziała od razu: „Żądam. tym razem w pokoju nie było żadnych parawanów. w obecności wielu osób zwróciłam się do hrabiego Szuwałowa. że po obiedzie winnam za jego pośrednictwem poprosić o pozwolenie odwiedzenia swych dzieci i że gdy od nich wyjdę. więc mogłam z nią mówić swobodnie. by oznajmić mi w imieniu cesarzowej. jak otworzyć przed nią bez reszty serce. Przysięgłam jej na to. o co zapytam". bym mogła zobaczyć swe dzieci. której raczyła mi udzielić. że mogę udać się do nich o trzeciej godzinie. Poszłam tam punktualnie co do minuty i bawiłam u dzieci do chwili. KONIEC . aż przyszedł hrabia Szuwałow. oznajmiając. Wtedy znów zapytała. Zaczęłam od tego. Wypełniając polecenie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->