Segregacja odpadów

1/60 1

Segregacja odpadów
W wielu miastach stoją osobne pojemniki na papier, szkło i tworzywa sztuczne. Jedni mieszkańcy wykorzystują je zgodnie z ich przeznaczeniem, inni zaś bezładnie wsypują śmieci do dowolnego zbiornika. Czy wolno stosować grzywnę za takie niespołeczne zachowanie? Czy powinny być brane pod uwagę donosy na notorycznych niefrasobliwców?
1/60 2

PYTANIA

• Jakie są zyski społeczne z segregacji odpadów? • Dlaczego większość ludzi nie segreguje? • Jak przekonać do segregacji? • Gdzie nie można segregować?
1/60 3

Segregacja odpadów
metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok.
1/60 4

• (łac. - wykorzystanie) wykorzystanie (potocznie także zniszczenie) surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, fekaliów do nawożenia. • Najczęstszym sposobem utylizacji jest spalanie. Czasem piece utylizacyjne są wykorzystywane do podgrzewania wody ogrzewającej okoliczne osiedla. • Termin "utylizacja" jest także stosowany na określenie procesu przerobu padliny i wszelkiego rodzaju ubocznych produktów przemysłu mięsnego i rybnego na mączki pastewne (mięsno-kostna, z krwi, kostna, rybna, keratynowa, precypitat paszowy, susz z krwi), tłuszcze techniczne, żelatynę, kleje itp. W skali przemysłowej, utylizacja padliny i odpadów zwierzęcych polega na ich rozgotowaniu pod ciśnieniem, wysuszeniu uzyskanej miazgi i oddzieleniu przez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszczu; oprócz znaczenia ekonomicznego utylizacja ma znaczenie sanitarne, gdyż likwiduje ewentualne ogniska chorób zakaźnych. W Polsce do nowoczesnych zakładów utylizacyjnych przemysłu mięsnego i rybnego należą wybudowane w roku 1980 (zautomatyzowane o pełnej dezodoryzacji) zakłady w Osetnicy (województwo dolnośląskie), Gołczy (województwo 1/60 5 małopolskie), Przewrotnem (województwo podkarpackie).

Utylizacja

Wspólne pastwiska
Jeszcze w XIX w. wiele wsi miało wspólne łąki, na których każdy mógł paść swoje bydło. O te łąki trzeba było dbać. Jeśli wypasano za dużo bydła, trawa była wygryziona do korzeni i usychała. W następnym roku powstawały puste miejsca i rosły chwasty. Mieszkańcy musieli się ze sobą dogadać, synchronizować swoje działania, ustalać zakres wyrzeczeń. Metodą samokontroli , a nie decyzjami administracyjnymi czy poleceniami sołtysa, dbano o dobro ogółu . Wspólne łąki przestały istnieć, bo zniszczył je: • Kapitalizm i własność prywatna /egoistyczna maksymalizacja zysku stała się synonimem racjonalnego gospodarowania/ • Komunizm i własność państwowa /nie sprawdziły się/
1/60 6

rzyści społeczne z segregacji odpadów

• Ochrona lasów /makulatura/ • Zmniejszenie zatrucia powietrza powodowane przez huty aluminium / puszki/ i oszczędność energii • Obniżenie ceny szkła • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska /wtórne wykorzystanie tworzyw, baterii, akumulatorów/
1/60 7

Segregacja odpadów:
• się nie udaje – gdzie większość jest zdania, że większość jest niechlujna, to wszyscy stają się niechlujni • się udaje – gdzie większość postanowi ponosić minimalne trudności dla dobra ogółu, wszystkich ogarnia poczucie lokalnego patriotyzmu i dobrowolnie przyswajają sobie styl życia korzystny dla całej wspólnoty /kraje skandynawskie, niektóre polskie miasteczka/
1/60 8

Która teoria najlepiej rozwiązuje ten problem?

1. Formalizm 2. Utylitaryzm 3. Etyka cnoty 4. Etyka miłości bliźniego 5. Etyka umowy społecznej 6. Teoria uprawnień
1/60 9

ROZWIĄZANIE
Wszystkie teorie się zgadzają, że segregować warto. Problem tylko, za jaką cenę? • Formalizm: • Utylitaryzm: edukacja ekonomiczna • Etyka cnoty: uczyć minimalnego choćby poświęcania dla innych, dla dobra wspólnego, cenić takie ofiarne postawy, może nagradzać?… • Etyka miłości bliźniego: • Etyka umowy społecznej : mieszkańcy powinni o wszystkim sami decydować /parkingach, placach zabaw, zieleni itd./, czyli dobrowolnie zsynchronizować swoje działania • Teoria uprawnień:
1/60 10

Symbol recyklingu jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
1/60 11

Przykładowe symbole: Polichlorek winylu

1/60

12

1/60

13

1/60

14

1/60

15

1/60

16

1/60

17

1/60

18

1/60

19

1/60

20

1/60

21

1/60

22

1/60

23

1/60

24

1/60

25

1/60

26

1/60

27

1/60

28

1/60

29

1/60

30

1/60

31

1/60

32

1/60

33

1/60

34

1/60

35

1/60

36

1/60

37

1/60

38

1/60

39

1/60

40

1/60

41

1/60

42

1/60

43

1/60

44

1/60

45

1/60

46

1/60

47

1/60

48

1/60

49

1/60

50

1/60

51

1/60

52

1/60

53

1/60

54

1/60

55

1/60

56

1/60

57

1/60

58

1/60

59

Koniec lekcji
1/60 60

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful