P. 1
Projektowanie i wykonywanie ścian szczelinowych

Projektowanie i wykonywanie ścian szczelinowych

|Views: 3,303|Likes:
Wydawca: skertoips

More info:

Published by: skertoips on Jan 05, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

geoinżynieria geoinżynieria

Projektowanie i wykonywanie ścian szczelinowych
1. Wprowadzenie
Ściany szczelinowe są to betonowe lub żelbetowe konstrukcje, formowane w szczelinie wygłębionej w gruncie. Zwykle stateczność ścian szczeliny wycinanej w gruncie zapewnia zawiesina bentonitowa, niekiedy jest to roztwór polimerowy lub zawiesina twardniejąca. Wykonawstwo ścian szczelinowych należy do specjalistycznych robót geotechnicznych; wymaga zaawansowanej wiedzy i doświadczenia. Ściany szczelinowe są stosowane powszechnie w budynkach z głębokimi podziemiami oraz w budownictwie komunikacyjnym, zwłaszcza w robotach tunelowych w miastach (metro, arterie dla samochodów ukryte pod terenem). W takich obiektach pełnią one funkcję konstrukcji oporowych. Są jednostronnie odkopywane, z pozostawieniem kilkumetrowej części utwierdzonej w gruncie. Przy odsłonięciu ściany dużej wysokości niezbędne jest dodatkowe rozparcie albo zakotwienie na jednym lub kilku poziomach. W kraju mamy kilka firm, które wyspecjalizowały się w budowie ścian szczelinowych. Wiedza i doświadczenie kadry technicznej wykonawców są na ogół na wysokim poziomie. Celem referatu jest przedstawienie tych wiadomości, które mogą interesować przede wszystkim inwestorów i projektantów.

Rys. 1. Podstawowe elementy i wymiary ściany szczelinowej [19]: 1 – ścianki prowadzące, 2 – rozparcie ścianek, 3 – element rozdzielczy, 4 – sekcja pierwotna, 5 – sekcja wtórna, 6 – teowa, 7 – sekcja kolejna, A – rzędna ścianek prowadzących, B – grubość nominalna ściany, Bw – szerokość wykopu szczeliny, L – długość sekcji, D – głębokość szczeliny, H – wysokość ściany

2. Charakterystyka ścian szczelinowych
W szczelinie jest formowana żelbetowa ściana, złożona z oddzielnie wycinanych w gruncie i betonowanych sekcji. Powszechnie stosowane ściany mają grubość 60 i 80 cm. Narzędziami do wycinania w gruncie szczelin o takiej szerokości dysponują krajowi wykonawcy. W konstrukcjach z kondygnacjami o normalnej wysokości (2,5 ÷ 3,5 m) na ogół wystarcza ściana grubości 60 cm. W przypadku większej wysokości kondygnacji lub dużego rozstawu rozpór albo kotwi konieczne jest użycie ściany o grubości 80 cm; te grubsze ściany stosuje się też w robotach tunelowych. Grubość mniejsza niż 60 cm nie jest zalecana przy formowaniu ściany z betonu zbrojonego, układanego metodą kontraktor. Szczeliny węższe od 60 cm mogą być przydatne do formowania ścian z prefabrykatów osadzanych w zawiesinie twardniejącej, brak jednak zainteresowania ścianami z prefabrykatów. Powodują to względy transportowe i trudności w manipulowaniu na placu budowy ciężkimi, wielkowymiarowymi elementami. Szczeliny o szerokości 50 i 40 cm przeważnie służą do budowy ekranów przeciwfiltracyjnych. Zapotrzebowanie na ściany o grubości większej od 80 cm jest sporadyczne. Najgrubsza ściana wykonana w Polsce ma 100 cm (hotel HYATT w Warszawie). W budownictwie komunikacyjnym stosuje się niekiedy ściany z sekcji o przekroju złożonym: teowym lub dwuteowym. Są to przypadki, gdy ściana obciążona jest poziomo siłami wywołującymi duże zginanie, a możliwości rozparcia lub kotwienia są ograniczone. Ścianę z sekcjami o przekroju teowym wykonano w Warszawie na stacji metra Dworzec Gdański, gdzie w wysokiej hali stacyjnej ściana rozparta była płytą denną i stropem obiektu, bez stropu pośredniego nad peronem. Ścianę z sekcjami o przekroju dwu-

Rys. 2. Podstawowe elementy i wymiary ściany szczelinowej [19]: 1 – ścianki prowadzące, 2 – rozparcie ścianek, 3 – element rozdzielczy, 4 – sekcja pierwotna, 5 – sekcja wtórna, 6 – teowa, 7 – sekcja kolejna, A – rzędna ścianek prowadzących, B – grubość nominalna ściany, Bw – szerokość wykopu szczeliny, L – długość sekcji, D – głębokość szczeliny, H – wysokość ściany

teowym wykonano w konstrukcji oporowej Dolnośląskiej Trasy Średnicowej w Katowicach. Ściany szczelinowe można wykonywać bardzo blisko istniejących budowli. Odległość ta wynika głównie z wymagań wykonawczych. Sprzęt powszechnie używany do budowy ściany, z uwagi na jego gabaryty, wymaga oddalenia krawędzi szczeliny od lica budowli o co najmniej 30 cm. Taka też odległość jest potrzebna do umieszczenia ścianki prowadzącej, spełniającej rolę prowadnicy, chwytaka i podstawy sprzętu użytego do for-

GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 43

7. 4. Przy małej długości sekcji skraca się czas odsłonięcia podłoża fundamentów przyległego budynku do 3 ÷ 4 godzin. Długość sekcji wynosi na ogół 5 ÷ 7 m. Rozpory rurowe ścian i naroża oraz usztywnienie szczytowej ściany szczelinowej fragmentem stropu w poziomie „0” 44 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . dotyczy to równości powierzchni. Autor w takiej sytuacji postępuje wg poniższego schematu: 1. ale wchodzi w skład budowli i jest jej elementem wykonywanym w początkowej fazie robót.głównie jego wodoszczelności. gdy jego fundament ma szeroką odsadzkę. Fot. Konsekwencją tego jest zmiana warunków obciążenia ściany w kolejnych fazach budowy. Określenie wielkości obciążeń ściany szczelinowej pochodzących od zabudowy istniejącej lub możliwej do wykonania w przyszłości. Z tego faktu wynika potrzeba przeanalizowania wielu schematów statycznych oraz stanów obciążeń parciem gruntu (czynnym i spoczynkowym). 8. najlepiej odpowiadające rozwarciu chwytaka. Większa odległość szczeliny od istniejącego budynku może być potrzebna w przypadku. Fot. tym zwiększa się zagrożenie obwału gruntu lub defektów betonu ściany. Jest to jednak dość kosztowne zabezpieczenie wykopu. 2. Ściana szczelinowa jest odsłaniana w trakcie pogłębiania wykopu podziemia lub obiektu komunikacyjnego. wykonano ścianę w odległości 16 cm od fundamentu kamienicy posadowionej około 2 m poniżej terenu. szczelności styków sekcji ściany. Zależnie od obciążenia poziomego ściany i jej sztywności stosuje się różne podparcia poziome. 1. Wyjątkowo wykonuje się również ściany w odległości od budynku mniejszej niż 30 cm. np. 6. Mokotowskiej w Warszawie. przy budowie trzykondygnacyjnego podziemia (10 m głębokości) budynku przy ul. Ustalenie schematów statycznych w poszczególnych fazach robót. Ustalenie miejsca ustawiania żurawi obsługujących budowę. Analiza warunków wodnych. 2. również jako konstrukcyjne elementy budowli. 3. Ściany szczelinowe stacji metra kotwione w górnej części i rozpierane w dolnej 3. Projektowanie konstrukcji ze ścian szczelinowych Ściana szczelinowa na ogół nie stanowi samodzielnej konstrukcji. obniża się też bezpieczeństwo budowli bezpośrednio przyległych do szczeliny. W skrajnym przypadku. Określenie wielkości obciążenia naziomu w czasie robót budowlanych i docelowego. Ściana szczelinowa jest wykonywana sekcjami wzajemnie do siebie przylegającymi. Stawia się wówczas wyższe wymagania techniczne. Im dłuższa jest sekcja. Sekcję trzeba betonować natychmiast po zakończeniu głębienia i wstawieniu szkieletu zbrojeniowego. Dlatego przy budynkach stosuje się krótkie odcinki sekcji. gdy niezbędne jest obniżenie jej poziomu lub ciśnienia na czas robót ziemnych. Aby właściwie zaprojektować konstrukcję ze ścian szczelinowych wskazane jest przeanalizowanie stanu obciążeń w różnych stadiach budowy i użytkowania. Opracowanie metody budowy konstrukcji. Obecnie powszechnie odchodzi się od takich rozwiązań i wykorzystuje ściany szczelinowe. jakości betonu . Analiza warunków gruntowych.geoinżynieria geoinżynieria mowania ściany. Ściana szczelinowa może stanowić obudowę wykopu. które po zakończeniu robót budowlanych pozostaje niewykorzystane. 5. Zmienne mogą też być warunki obciążenia parciem wody. Ocena wpływu budowy projektowanej konstrukcji na istniejące budowle i określenie niezbędnych zabezpieczeń lub wzmocnień. kotwienie iniekcyjnymi kotwami gruntowymi lub rozpieranie stropami (albo rozporami rurowymi) kondygnacji podziemnych. spełniającą swoją funkcję tylko do czasu wykonania konstrukcji podziemia.

Niezbędne rozpoznanie należy przeprowadzić do głębokości około 10 m poniżej dna wykopu. zawieszone na wspornikach ściany lub bezpośrednio o gniazdo oporowe przytwierdzone do ściany szczelinowej. Wykopy o małej głębokości mogą być wykonywane bez kotwienia i rozpierania ściany szczelinowej. Rozpoznanie podłoża i wód gruntowych jest niezbędne do ustalenia warunków wykonywania wykopów i ewentualnego zakresu czasowego obniżenia poziomu lub ciśnienia wody gruntowej. Skutki tego osiadania i unoszenia należy przeanalizować i jeśli to niezbędne. W garażach podziemnych wysokość kondygnacji jest mała. 10. Ad 2. nie uwzględnionego w projekcie. umożliwiającego przejęcie reakcji od sił poziomych. Obecnie administracja budowlana niechętnie akceptuje kotwienie. 3. Oparcie rozpór o poziome oczepy z dwuteowników zawieszonych na ścianie szczelinowej cji z lokalnym defektem w betonie. najczęściej o średnicy 50 cm. Stropy są opierane na tymczasowych podporach ze słupów stalowych i pali lub baret posadowionych poniżej poziomu płyty dennej. dogodne do prowadzenia robót ziemnych. istotnych dla ustalenia wytężenia. drzew i zieleni. Najczęściej ściany szczelinowe stosuje się przy budowie dwu-. Zestawiając to z wykopem głębokim na 10 lub 15 m. Po wykonaniu wykopu kolejnego poziomu ściana doznaje dalszego odkształcenia. Po zabetonowaniu stropu skurcz betonu powoduje dodatkowe przemieszczenie o kilka milimetrów. Rozpory wykonuje się z rur stalowych. przyjmując. powodujące osiadanie terenu.: rozpory. rysuje się zagrożenie bezpieczeństwa „staruszka”. Celem jest określenie kolejności robót i wszystkich niezbędnych działań. GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 45 . to zmniejszenie o 15 ÷ 20% przekroju betonu w strefie ściskanej może decydować o wytrzymałości przekroju. Przed rozpoczęciem robót ziemnych ściana szczelinowa powinna być zwieńczona oczepem żelbetowym. Ściana szczelinowa odsłonięta wykopem do pierwszego poziomu doznaje przemieszczenia. 14. Defekt na nieodkrywanej powierzchni ściany pozostanie niedostrzeżony i nie będzie naprawiony. na ogół poniżej 3 m. W takim przypadku ściana szczelinowa ma schemat statyczny belki wspornikowej. Konstruowanie ściany szczelinowej. Niektóre z tych punktów warto rozwinąć lub skomentować. Opracowanie projektu monitorowania budowy i przyległych obiektów. Istotny wpływ mają także zmiany poziomu wody gruntowej. usytuowanym w odległości mniejszej od 1 m od krawędzi fundamentu. Choć to przewężenie znajduje się powyżej strefy największego momentu zginającego. utwierdzonej w gruncie. może on być dostrzeżony dopiero po odkopaniu ściany i dopiero wówczas naprawiony. Ad 4. Trzeba pamiętać. 11.50 m poniżej terenu. 1). natomiast wskazane jest 5 m. 15. Dokumentacja powinna zawierać przekroje geotechniczne wzdłuż miejsca lokalizacji ścian szczelinowych oraz podawać szczegółowy opis gruntów i ich parametry. Czasowe odciążenie i odprężenie podłoża w miejscu głębokiego i rozległego wykopu powoduje kilkumilimetrowe unoszenie terenu przyległego. na której wykonywana jest inwestycja.geoinżynieria geoinżynieria 9. 12. wynika z częstej praktyki lokalnego pogłębiania wykopu. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych. Rozpoznanie powinno umożliwiać opracowanie projektu odwodnienia. 3). Określenie parcia gruntu pochodzącego z poszczególnych jego warstw. Przy projektowaniu ściany wspornikowej należy pamiętać o przewężeniu przekroju betonu w poziomie łączenia płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową. 2). podpory tymczasowe stropów rozpierających. Przy wielokondygnacyjnych podziemiach trzeba to sumowanie uwzględniać przy określaniu osiadania gruntu za ścianą i fundamentu przyległego budynku. Ad 3. Po zakończeniu robót przestają pełnić swą funkcję techniczną. rozparcia stropami podziemia. w której stropy kondygnacji podziemnych stanowią rozparcie ścian szczelinowych (rys. 13. na ławach fundamentowych. W większości przypadków sąsiadują one bezpośrednio z istniejącymi obiektami. które zapewnią bezpieczeństwo. że ściana jest zagłębiona w grunt około 5 m poniżej dna wykopu. np. Stare obiekty mają zwykle jedną kondygnację podziemną i są posadowione na głębokości 2. przy większej rozpiętości. Rozpoznanie podłoża powinno sięgać około 5 m poniżej przewidywanego poziomu posadowienia ściany szczelinowej. W latach 90. wzmocnić fundament i/lub usztywnić konstrukcję starego budynku. Takie pogłębienie na ogół sięga do 1 m. trzy-.5 m przestrzenie pod stropem. Rozpory umieszczane są poziomo i wspierane o poziome oczepy z dwuteowników (fot. Zadaniem zwieńczenia jest ograniczenie względnych przemieszczeń sekcji i zapobieżenie rozszczelnieniu styków oraz zapewnienie bezpieczeństwa sek- Fot. W powszechnym przekonaniu metoda stropowa daje większą pewność oparcia obudowy niż inne zabezpieczenia. Dobór przekroju ściany i uzbrojenia. Jej zakotwienie w podłożu w normalnych warunkach nie powinno być mniejsze od 4 m. w celu uzyskania lepszej współpracy sąsiednich sekcji. kotwy gruntowe. nawet pięciokondygnacyjnych podziemi. W obiektach o regularnych kształtach i umiarkowanej odległości przeciwległych ścian (do 30 m) stosuje się rozpory metalowe (fot. Wymaga to jednak komentarza. przy rozpiętości kilkunastu metrów. niż określono obliczeniami stateczności obudowy. Ad 1. Pozwala to uzyskiwać wysokie na 5 ÷ 5. Coraz powszechniej buduje się podziemia metodą stropową. najczęściej ceglanych lub gruzobetonowych. połączenie płyty dennej ze ścianą). że kotwy na ogół wychodzą poza granice parceli. Zaprojektowanie konstrukcji współdziałających w czasie budowy i docelowo (np. Wówczas wskazane jest w czasie głębienia wykopu wykonywanie co drugiego stropu.20 ÷ 2. Obliczenia statyczne wg wszystkich schematów. Zadaniem projektującego jest ustalenie metody budowy. a przemieszczenia się sumują. ale pozostają na terenie sąsiada i będą w przyszłości stanowiły poważne utrudnienie w robotach fundamentowych i podziemnych. zaś pominięte stropy trzeba później wykonywać na rusztowaniach. najczęściej budowanymi na przełomie stuleci. 3). Potrzeba większego zagłębienia. wykonanie zbieracza lub ujęcia wody. i 70 cm. uzbrojenia podziemnego. ułatwiające wprowadzenie i pracę ciężkich maszyn do robót ziemnych. Najistotniejsze jest określenie sposobu podparcia. szczelinowe kotwiono iniekcyjnymi kotwami gruntowymi (rys.

Wykonuje się wtedy pośrednie rozparcie z rur stalowych. Wskazane jest wykonanie w połowie wysokości ściany wieńca żelbetowego. aby ograniczyć deformację podłoża. Zapobiega on „klawiszowaniu” sekcji ściany i przeciwdziała rozszczelnieniu styków. Taka możliwość „przyspieszenia” budowy jest szczególnie chętnie forsowana przez inwestorów. 3. W przypadku bardzo rozległych wykopów. że: • na małym placu budowy trzeba jednocześnie zapewnić funkcjonowanie i obsługę transportową dwóch frontów robót:dolnego. e .pogłębienie wykopu. wykorzystuje się budowaną konstrukcję podziemia do oparcia rozpór (rys.wykop przez dwie kondygnacje. 4. Wówczas wykonuje się wstępny wy- 46 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . b .geoinżynieria geoinżynieria W podziemiach garażowych budynków o małych wymiarach unika się ramp zjazdowych i stosuje wielopoziomowe parkowanie na platformach lub paletach transportowanych windami. które są usuwane po wykonaniu płyty fundamentowej. a dopiero po wykonaniu płyty dennej i słupów docelowych kondygnacji podziemia ciężar budynku zostanie przez nie przejęty i wówczas zostaną usunięte podpory tymczasowe. bowiem przez długi okres to obciążenie jest przekazywane głębiej fundamentami podpór tymczasowych. Pomiary dokonane w obiektach metra posadowionych w iłach wskazują. • nadziemna część budynku jest przez jakiś czas oparta na podporach tymczasowych. aby określić rozmiar zjawiska i wpływ na konstrukcję podziemia. c . W przypadku analizowanej metody nie można wykorzystać ciężaru wznoszonego budynku. pochłaniającego duże ilości materiałów budowlanych. a nawet zarysowania konstrukcji. że to uniesienie może osiągać kilkucentymetrowe wartości w centralnej części wykopu i nieznaczne przy ścianie szczelinowej. Metoda stropowa umożliwia prowadzenie robót w dwóch kierunkach (top and down): w części podziemnej pogłębianie wykopu i budowę coraz niżej położonych kondygnacji. Autorowi znane są dwa przypadki zastosowania takiej metody budowy (wieżowiec TP SA i hotel HYATT w Warszawie). a i te mogą być niewystarczające. Taki układ stropów bardzo komplikuje budowę metodą stropową. należy dążyć do szybkiego jej obciążenia. • wznosząc kondygnacje nadziemne utrudnia się. konieczne staje się wówczas użycie sekcji o przekroju teowym. wykonanie stropu pod -3. odciążeniu ulega podłoże. W takim przypadku przestrzeń garażowa nie ma stałych stropów pośrednich i stanowi halę o wysokości do 10 m. Dla pełnego obrazu „korzyści” należy mieć świadomość. Rys. korzystając z podpór tymczasowych.wykop do poziomu stropu pod -1. Wraz z unoszącym się dnem podnoszą się słupy podpór tymczasowych. na których wspierają się stropy. Zaleca się dokonywanie pomiarów ruchów pionowych słupów w trakcie pogłębiania wykopu. Kolejność robót w podziemiu: a . aż do poziomu najwyższego stropu podziemia.zabetonowanie fundamentu i stropu pod -2 Rys. i górnego. Rozwiązaniem jest zastosowanie w strefie przesunięcia stropów podpór tymczasowych z baret zabetonowanych. Wieniec ten można wykorzystać do zawieszenia i oparcia rozpór. Ułatwia to zbudowanie ramp zjazdowych wzdłuż szerokości podziemia.wykonanie podpór tymczasowych i stropu pod -1. Przy metodzie stropowej należy się liczyć z odkształceniami stropów. oba potwierdziły przewagę niedogodności nad korzyściami. równocześnie w nadziemnej części można podjąć budowę wyższych kondygnacji. Tylko drogą gromadzenia i analizowania wyników z budowanych obiektów będzie można przewidzieć wielkość przemieszczeń w różnych gruntach i ustalić zalecenia dla projektantów. W związku z tak znaczną wysokością hali ściany szczelinowe muszą mieć grubość co najmniej 80 cm. d. umożliwiającym odsłonięcie ścian szczelinowych na tak znaczną wysokość. Towarzyszy temu unoszenie dna wykopu w jego centralnej części. każda łączy bowiem tylko półpiętra. 5). a nawet uniemożliwia obsługę żurawiami kondygnacji podziemnych. f . Barety stanowią łączniki stropów i przekazują poziome siły rozpierające ściany. jeśli pozwalają na to warunki. W podziemiach o kształcie wydłużonego prostokąta stosuje się podział garażu na dwie części ze stropami przesuniętymi o ½ kondygnacji. Do niedawna tego problemu nie dostrzegano. Tej zmianie sposobu podparcia towarzyszą odkształcenia budowli i trudne do przewidzenia siły oraz deformacje. Strop w poziomie terenu nie jest dostatecznym rozparciem. Schemat metody stropowej przy stropach przesuniętych o ½ kondygnacji • jeśli płyta denna jest układana na iłach pęczniejących. szczególnie wyższych kondygnacji podziemia. W wyniku usuwania gruntu z podziemia.wykonanie stropu pod -3. związanego z wywozem mas ziemnych.

Ad 7. 5. • uchwyty do zaczepienia lin dźwigu wstawiającego szkielet do szczeliny. W ścianach o grubości 60 cm newralgiczną strefę stanowią styki sekcji z wbudowaną taśmą uszczelniającą. Podparcie stropu kondygnacji podziemnej na słupie tymczasowym. wywołane naciskiem jego fundamentów. Ad 6. Słup podpory tymczasowej osadzony w barecie. wykonywanych w drugiej kolejności Fot. Jeśli taka lokalizacja jest nieunikniona. aby nie wywołać obciążenia szkodliwego dla budowanej konstrukcji. podpiera stropy kondygnacji podziemia Fot. Zaleca się stosowanie prętów grubszych i rozstawionych co kilkanaście centymetrów. Liczba tych schematów może być duża. Pręty wystające ze stropu posłużą do połączenia ściany i słupów żelbetowych. trzeba się liczyć z gorszą jakością. ale przy ścianie szczelinowej zachowuje się przyporę z gruntu. • pręty usztywniające szkielet. jak również możliwe do wystąpienia obciążenie terenu po zakończeniu robót budowlanych. Fot. Należy określić obciążenie terenu w pobliżu ściany szczelinowej złożonymi materiałami lub ciężkimi pojazdami.geoinżynieria geoinżynieria kop do głębokości rzędu 4 m na całej powierzchni. albo maszynami budowlanymi. Te zagadnienia są obszernie omówione w publikacjach [8]. Szkielet zbrojeniowy należy konstruować tak. Szkielet powinien mieć również: • elementy dystansowe zapewniające otulinę zbrojenia (najczęściej są to betonowe rolki nałożone na poziome pręty). Trzeba zachować symetrię obciążeń. aby nie doznał on trwałej deformacji podczas podnoszenia z pozycji leżącej i obracania do pozycji pionowej. aby nie tworzyć przeszkód w równomiernym rozpływaniu się betonu w szczelinie. Ad 9. Dopiero po zbudowaniu centralnej części podziemia w tym jamistym wykopie zakłada się rozpory. Ad 8. do obciążeń ściany trzeba wprowadzić parcie poziome. W węższej szczelinie trudniej rozpływa się beton i z tego powodu częstsze są przypadki jego defektu. Jeśli w pobliżu ściany szczelinowej znajduje się budowla. [17]. Ad 5. Pręty główne nie powinny być odginane. Wybierając rozwiązanie tańsze. 6. Koncentracja uzbrojenia utrudnia otulenie zbrojenia. • zawiesia z prętów zbrojeniowych. przekazujący obciążenie w strefę poniżej klina odłamu obciążającego ścianę szczelinową. 4. w których beton lepiej wypełnia szczelinę. Należy przeanalizować możliwość wybudowania w przyszłości obiektu w sąsiedztwie ściany szczelinowej i taką ewentualność uwzględnić w schemacie obciążeń w stanie docelowym. W szkielecie zbrojeniowym należy przewidzieć miejsce na wprowadzenie rury wlewowej betonu (kontraktor). albo rozpierania wymaga opisania odpowiednim schematem statycznym. to z kolei utrudnia rozpływanie się betonu. Na schemacie pokazano rozwiązanie możliwe do zastosowania. trzeba bowiem przeanalizować wszystkie możliwe stany obciążenia. 7. żuraw powinien mieć własny fundament. zachowując wspornikowy schemat statyczny ściany szczelinowej. Ad 11. i 10. Następnie w centralnej części pogłębia się wykop do pełnej głębokości. Kilka poniższych uwag może być przydatnych. Cieńsza ściana wymaga większej ilości zbrojenia. Każda z faz odsłaniania ściany szczelinowej lub kotwienia. Rozparcie ścian szczelinowych o stropy budynku wykonanego w centralnej części wykopu Fot. i 12. Uzbrojenie główne powinno być wykonane z prętów żebrowanych o średnicy większej od 20 mm. służące do zawieszenia szkieletu na ściankach prowadzących. Taśmy rekomendować można w ścianach grubszych. Należy unikać ustawiania żurawia wieżowego na terenie w pobliżu ściany szczelinowej. gdy zdjęcie rozpory jest dopuszczone przed zabetonowaniem stropu znajdującego się w poziomie rozparcia. Względy ekonomiczne skłaniają projektantów do rezygnacji ze ścian o grubości 80 cm na rzecz tańszych – o grubości 60 cm. Ściany szczelinowe rozpierane o stropy budynku wykonanego w centralnej części wykopu GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 47 .

Błędem jest wymaganie stosowania betonu mostowego do ścian szczelinowych (na kruszywie łamanym). należy ścianę zabetonować w pełni. Nie zaleca się stosowania takiego połączenia. a po każdej interwencji niezwłocznie założony. Na ścianie bez tynku łatwo można ustalić poszukiwane miejsce. Zaleca się stosowanie w połączeniach płyty dennej ze ścianą szczelinową elementów umożliwiających uszczelnienie styku w przypadku przenikania wody. Taka potrzeba często się pojawia. układany metodą kontraktor (bez wibrowania). że zabieg był nieskuteczny i trzeba go ponowić. dodatkowe pręty swą plątaniną utrudniają rozchodzenie się betonu w szczelinie. 5. Ad 13. Po pierwsze. Metoda budowy w rozległym wykopie z wykorzystaniem centralnej części podziemia do rozparcia ścian szczelinowych Rys.geoinżynieria geoinżynieria Nie należy wbudowywać w szkielety zbrojeniowe skrzynek szalunkowych lub bloków styropianowych. Uzbrojenie do łączenia stropów i płyty dennej ze ścianą szczelinową 48 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . Krzywizna pozostająca po odginaniu spowoduje. Jest bezspornie właściwe wymaganie takiego betonu w nadziemych elementach konstrukcji obiektów mostowych. Może się też okazać. Beton do formowania ścian szczelinowych powinien być wytworzony z użyciem kruszywa naturalnego i mieć konsystencję ciekłą. Ściany szczelinowe w pomieszczeniach podziemia nie powinny być tynkowane. a po ich zakończeniu powtórnego otynkowania. ale całkiem nieuzasadnione żądanie takiego betonu w częściach podziemnych. aby w obszarze styku betonu starego z nowym były one proste. często przy takich połączeniach obserwuje się zawilgocenie ściany na wysokości kilku centymetrów ponad betonem płyty dennej. a wręcz szkodliwe w konstrukcjach formowanych w gruncie metodą kontraktor. nie jest praktycznie możliwe takie odgięcie prętów. prostując się pod obciążeniem (np. co może spowodować złe zabetonowanie ściany. jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (w tym tunele i inne podziemne części obiektów komunikacyjnych) i do dziś nie został zniesiony. Po drugie. Pręty łącznikowe. że pręty te. Jeśli względy estetyczne wymagają gładkich powierzchni. w celu wprowadzenia kanalizacji lub innej instalacji. Działania naprawcze wymagają wtedy usunięcia tynku. zabetonowane w ścianie. W połączeniu płyty dennej ze ścianą może pojawić się kapilarne podsiąkanie wody. Po odkopaniu ściany pręty te należy odgiąć i połączyć ze zbrojeniem stopu lub płyty dennej. od skurczu betonu). pochodzącej z gruntu pod fundamentem. Panel może być wielokrotnie zdejmowany. szczególnie ze strefy styku sekcji i miejsc z koncentracją zbrojenia. Ściana otynkowana utrudnia odnalezienie nieszczelności. umożliwią powstanie mikroszczeliny. metodą przewiercenia. opłynąć i otoczyć zbrojenie oraz wypchnąć zawiesinę bentonitową ze wszystkich miejsc. można je przykryć panelami przytwierdzanymi na śruby i demontowanymi w razie potrzeby. Służą temu rurki Rys. W tym celu szkielet zbrojeniowy ściany szczelinowej dozbrojony zostaje prętami kotwiącymi (nr 1 i 2 na rys. w sprawie warunków technicznych. a dopiero po jej odkopaniu wykonać odpowiedni otwór np. przewidziane do włączenia w strop lub płytę. 6. np. dlatego też trudno oczekiwać utwierdzenia w takim połączeniu. Konstruktorzy budowlani projektujący wnętrze podziemia często starają się zapewnić utwierdzenie stropu lub płyty dennej w ścianie szczelinowej. Tylko taki beton. Niestety taki warunek znalazł się w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z roku 2000. nienarażonych na agresywne działanie środowiska drogowego. są zagięte i osłonięte arkuszami styropianu. mających za zadanie wytworzenie w ścianie otworu na całej jej grubości. 6). może wypełnić szczelinę. Jeśli otwór w ścianie jest niezbędny. szczególnie gdy ściana wykazuje zawilgocenia wymagające naprawy.

w szczególności usytuowanie wnęk do połączenia ściany z płytą denną i stropami podziemia. Częstotliwość pomiarów powinna być uzależniona od postępu robót i przemieszczeń. • wykaz prac budowlanych mających szczególne znaczenie dla zagrożenia bezpieczeństwa. służącego do ukształtowania powierzchni styku z kolejną sekcją. żuraw gąsienicowy) oraz zapobiegną spływaniu wody opadowej i technologicznej w kierunku szczeliny. Wartości ostrzegawcze i alarmowe należy określać dla każdego budynku. Taśmy powinny być zakładane tuż przed betonowaniem. 4. Dobrze przygotowane specyfikacje sprzyjają uzyskaniu dobrej jakości robót i zmniejszają obszar możliwych sporów stron procesu inwestycyjnego. Orientacyjne wartości granicznych przemieszczeń zawiera tab.pl. określone w projekcie monitorowania wpływu robót na otoczenie. • sposób prowadzenia pomiarów oraz ich częstotliwość w powiązaniu z postępem robót. Na ściankach prowadzących oznacza się początek i koniec sekcji oraz położenie elementu rozdzielczego. a kontrolę sprawuje inspektor nadzoru. • sposób rejestracji i oceny wyników pomiarów oraz obserwacji. a w miejscu głębienia szczeliny powinny być zapełnione piaskiem stabilizowanym cementem. Zakres i rodzaj pomiarów kontrolnych powinien być ustalany indywidualnie w zależności od potencjalnych zagrożeń. przygotowanym na potrzeby określonej budowy. stropy drewniane lub ceramiczne typu Kleina Budynki prefabrykowane lub murowane ze stropami gęstożebrowymi albo żelbetowymi Budynki o konstrukcji monolitycznej Tab 2. Wrażliwość budynków na deformacje podłoża jest uzależniona od ich konstrukcji. Od dokładnego wyznaczenia kształtu ścianek w pionie i planie zależy precyzja usytuowania lica ściany szczelinowej oraz właściwe umieszczenie szkieletu zbrojeniowego i elementów wyposażenia technologicznego. że brak miejsca na wytwórnię zawiesiny. aby w czasie robót nie trzeba było jej przenosić. Ad 15.pzwfs. i przesyłać zawiesinę rurociągami. Istotnym wyposażeniem budowy jest wytwórnia zawiesiny bentonitowej. np. Należy ją tak zlokalizować. Liczba punktów do pomiaru przemieszczeń pionowych budynku nie powinna być mniejsza od 6 dla budynków w strefie bezpośredniego oddziaływania wykopu i 4 dla budynków w strefie pośredniego oddziaływania wykopu. 7÷9 20 ÷ 25 9 ÷ 11 25 ÷ 35 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 49 . mogące powodować: widoczne uszkodzenia 5÷7 zagrożenie konstrukcji 15 ÷ 18 Budynki murowane bez wieńców. Monitorowanie powinno być przeprowadzane wg zasad ustalonych w odpowiednim dokumencie. aby nie uległy zawilgoceniu od wody deszczowej lub technologicznej. Budowa ścian szczelinowych Wykonanie ściany poprzedzają prace przygotowawcze. równoległy lub prostopadły do krawędzi wykopu. oddalonym nawet o kilkaset metrów od budowy. Często plac budowy jest tak mały. Przekopy należy zasypać gruntem mineralnym i dobrze zagęścić. Ad 14. 2 [11]. Odpowiedzialny za monitorowanie budowy i jej otoczenia jest kierownik budowy. znajdujących się również w gruncie. 1 [11]. • wartości ostrzegawcze i alarmowe. Rurki FUKO przeznaczone są do wtłaczania iniektu po stwierdzeniu nieszczelności. Powinien on zawierać szczegółowe opisy i instrukcje określające: • zakres monitorowania. • rodzaje pomiarów i obserwacji. wyszczególnienie obiektów. Stopień wrażliwości budynku na deformacje zależy od jego wymiarów i usytuowania względem wykopu. Ważny jest kierunek ścian nośnych. Kolejna czynność to budowa ścianek prowadzących. pompowania wody gruntowej. Powierzchnia terenu wymaga takich zabiegów. Prace związane z wykopami w sąsiedztwie ścian szczelinowych mogą szkodliwie wpływać na otoczenie miejsca robót. Taśma zwilżona przed dociśnięciem jej betonem staje się nieskuteczna. zasięg strefy oddziaływania wykopu Rodzaj gruntu bezpośredniego oddziaływania wykopu ½ Hw ¾ Hw Hw pośredniegooddziaływań wykopu 2 Hw 3 Hw 5 Hw Wykop w piaskach Wykop w glinach Wykop w iłach Tab 1. Konieczne jest więc monitorowanie ośrodka gruntowego i poziomu wody oraz obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania budowy. kotwienia pod budynkiem. odsłaniania fundamentów. W bezpośrednim sąsiedztwie szczeliny nie mogą być składowane materiały i sprzęt niezwiązany z prowadzonymi robotami. Aby ułatwić pracę projektantom Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych rozpoczęło opracowywanie wzorcowych SST dla różnych robót fundamentowych. • sposób postępowania w przypadku przekroczenia wartości ostrzegawczych i alarmowych.geoinżynieria geoinżynieria FUKO i taśmy z bentonitem. Teren robót powinien być wyrównany i oczyszczony z urządzeń obcych. Niebawem zostaną one udostępnione pod adresem www. Opracowanie SST wymaga wiedzy również z zakresu technologii robót. które umożliwią poruszanie się bardzo ciężkich maszyn (głębiarka. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) są dokumentem kontraktowym i precyzują wszystkie kwestie istotne do spełnienia warunków technicznych zaprojektowanej konstrukcji. marek stalowych do rozpór lub uzbrojenia pod głowice kotew gruntowych. uwzględniając jego konstrukcję. W tej fazie robót należy wykonać zabezpieczenia lub wzmocnienia sąsiednich budynków oraz zrobić pomiary początkowe („zerowe”). Można w uproszczeniu przyjąć zasięg strefy oddziaływania wykopu w funkcji jego głębokości Hw wg tab. Rodzaj konstrukcji przemieszczenia pionowe [mm]. Pomiary należy wykonywać co najmniej po każdym zakończonym etapie robót. przeznaczenie i oddalenie od wykopu. Wtedy trzeba ją zlokalizować w innym miejscu. ponadto regulują zakres obowiązków i odpowiedzialności wykonawcy oraz sposób obmiaru wykonanych robót. Prace te należy przeprowadzić z dużą starannością.

5. Rozwarcie szczęk chwytaka wynosi na ogół 280 lub 250 cm. w jakich prowadzone są prace (brak jeszcze pełnego zaplecza budowy. aby jej poziom nie obniżył się poza dozwoloną granicę. metoda budowy. Konieczne jest wbudowanie większej objętości betonu. gdy beton już zachowuje nadany mu kształt. Po ułożeniu betonu na wysokość około 4 m. tylko w określonych miejscach wykonano odwierty lub sondowania. Uzyska się w ten sposób zakotwienie zbrojenia w dolnej warstwie betonu. W robotach budowlanych o prostej i powszechnie stosowanej technologii specyfikacje techniczne mogą być pomocne inspektorowi nadzoru w stopniu wystarczającym. bardzo wydłużona dniówka – nawet do 14 godzin dziennie). działającego w oparciu o systemy jakości. Należy tu uwzględnić szczególne warunki. wymagania materiałowe). Mieszanka betonowa powinna być dostosowana do technologii betonowania. Trudno przecież oczekiwać. • przydatność sprzętu do wykonania zamierzonych robót. używanych przez samochody wywożące urobek ze szczeliny i grunt z wykopu. Otwieranie i zamykanie szczęk chwytaka jest wymuszane linami lub siłownikami hydraulicznymi. ze wskazaniem na 2 m. wzorowane na wytwórczości przemysłowej. aby po jego stwardnieniu zanieczyszczoną nadwyżkę usunąć. Podział na sekcje oraz określenie kolejności wykonywania sekcji są możliwe dopiero po ustaleniu wykonawcy i określeniu parametrów narzędzi. szkodliwie wpływającym na grunt. a ich wpływ na przebieg i bezpieczeństwo robót może być znaczący. lokalne odmienności. który odbierając fragment robót zakrytych występuje w roli „przysięgłego”. Wlewana na dno szczeliny mieszanka wypycha ku górze już ułożony beton. wymagania co do kształtu i konstrukcji styków sekcji oraz sposób odkopywania i kotwienia lub rozpierania. szkieletu zbrojeniowego i rury wlewowej do betonowania metodą kontraktor. Zawiesina odzyskana ze szczeliny jest zanieczyszczona gruntem i betonem. • ocena zgodności warunków gruntowych z przyjętymi w projekcie. W praktyce jest to jednak rzadki przypadek. Źle dobrana mieszanka może spowodować niedostateczne wypełnienie szczeliny. W trakcie podawania betonu poziom zawiesiny w szczelinie podnosi się i trzeba ją odpompowywać. są w interesie wykonawcy. które dzięki obłym kształtom ułatwia rozchodzenie się w szczelinie i otula zbrojenie. Ważną sprawą jest także utrzymanie czystości w otoczeniu budowy i na ulicach. Wynika to nie tylko z potrzeb estetycznych. Bezpośrednio po wygłębieniu sekcji szczeliny przystępuje się do formowania sekcji. W przypadku trudnych technologii i skomplikowanych warunków gruntowych konieczne jest wsparcie inspektora specjalistą zatrudnionym tylko w czasie robót związanych z problematyką geotechniczną. naciąg kotwienia). • stwierdzenie zgodności robót z projektem (wymiary. W przypadku kontynuowania betonowania bez podciągnięcia rury wlewowej można spowodować wypchnięcie zbrojenia ku górze. Z tego powodu wskazane jest. głównie w wyniku ścierania osadu bentonitowego ze ścian szczeliny i zbrojenia. • zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robót. Nie należy używać kruszywa łamanego. Autor projektu inwestorskiego powinien określić wymiary ściany. • wymaganie wypełniania na bieżąco metryk i dokumentów sporządzanych przez wykonawcę. a więc wszystkie przytwierdzone do niego elementy znajdą się na niewłaściwej wysokości. Wynika to z trudności dokładnego opisania środowiska gruntowego. Przemieszczonego szkieletu nie uda się już zepchnąć na wymagany poziom. co sprzyja ułatwianiu sobie pracy kosztem jakości. że geotechnika nie będzie najsilniejszym obszarem jego wiedzy. umożliwiające mu wypełnienie tej bardzo odpowiedzialnej funkcji. jak i ich rozwarcie wpływają na wymiar długości sekcji. zmierzające do rzetelnej pracy i dobrej jakości. Dlatego wiedza i doświadczenie kierującego muszą być na wysokim poziomie. Zarówno kształt szczęk chwytaka. Nie można racjonalnie zwymiarować sekcji jeśli nie jest znany typ chwytaka. Stosuje się chwytaki o szczękach wycinających przekrój prostokątny lub prostokątny z zaokrągleniami. W rzeczywistości mogą wystąpić znaczne. Głębienie szczeliny powinno przebiegać bez zbędnych przerw i przestojów. ale przede wszystkim z obowiązku zapew- 50 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . Działania inspektora nadzoru. Szczególna jest rola inspektora nadzoru. ponad dno należy podciągnąć rurę wlewową o co najmniej 2 m. usuwa się element rozdzielczy. W trakcie betonowania górna część betonu ulega zanieczyszczeniu zawiesiną. Rola nadzoru w przeciwdziałaniu takim tendencjom jest bardzo duża i powinna być doceniana przez zarządzających firmami budowlanymi. aby nadzorujący budynek był specjalistą we wszystkich branżach objętych nadzorem. Wykonuje się to przez odpompowywanie zanieczyszczonej zawiesiny z dna szczeliny np. Kolejne czynności to wstawienie elementów rozdzielczych. • udział w badaniach rutynowych i uzupełniających wykonywanych na budowie. jej uzbrojenie. aby opracowanie projektu wykonawczego ściany było pozostawione wykonawcy robót. motywowanego dążeniem do przekazywania dobrego produktu. pompą zatapialną i dolewanie do szczeliny zawiesiny właściwej. szczególnie narażone są strefy w pobliżu elementu rozdzielczego. Rozpoznanie podłoża jest punktowe. Beton nie podlega zagęszczaniu. Kilka rad praktycznych Robotami powinien kierować uprawniony inżynier o dużym doświadczeniu geotechnicznym. Do głównych zadań technicznych nadzorującego należą: • kontrola poprawności procesu technologicznego (np. który posłuży do głębienia szczeliny. ale wyniki przenosi się na cały obszar. Powinna być bezpośrednio skierowana do oczyszczenia i regeneracji. oddalenie od dozoru technicznego wykonawcy. Stosuje się kruszywo naturalne. sposób betonowania. dlatego wymagana jest konsystencja ciekła mieszanki i odpowiednie kruszywo. • kontrola wykonywania programu monitorowania. Troska o podnoszenie jakości robót powinna też wynikać z inicjatywy wykonawcy. Wiedzę i doświadczenie geotechniczne powinien posiadać również inspektor nadzoru. Styk uformowany elementem rozdzielczym będzie zapełniony betonem w czasie betonowania sąsiedniej sekcji. W kilka godzin po zakończeniu betonowania. W miarę wydobywania urobku należy uzupełniać zawiesinę tak. należy ją wymienić na właściwą. jednak powinna ona pozostać zanurzona w betonie o co najmniej 1 m. Najwięcej przypadków sytuacji nieprzewidzianych w projekcie lub mało precyzyjnie określonych dotyczy robót związanych z fundamentowaniem głębokim i robotami ziemnymi.geoinżynieria geoinżynieria W Polsce głębienie szczeliny wykonuje się chwytakami opuszczanymi na żerdzi lub linie. które klinuje się na zbrojeniu i pogarsza wypełnianie szczeliny. Jeśli zawiesina pobrana z dna szczeliny nie spełnia wymagań. jakość zawiesiny bentonitowej. a ten – w wyniku tarcia o zbrojenie – unosi z sobą szkielet zbrojeniowy. Inspektor powinien być wyposażony w stosowne narzędzia. jest wielce prawdopodobne.

06’99. O wpływie wykonywania wykopów głębokich na zabudowe sąsiednią. Materiały Konferencji Urzędu Wojewódzkiego w W-wie 30. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2001 Zeszyt nr 139. Naprawa i wzmacnianie ścian szczelinowych XVI Ogólnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Ustroń luty 2001. która jednocześnie nie może powodować zatoru wyjeżdżających samochodów. Zabezpieczenia głębokich wykopów XVI Ogólnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Ustroń luty 2001. Nieodzowne jest urządzenie myjni kół samochodowych. [15] Siemińska-Lewandowska A. Monografia pod redakcją Witolda Prószyńskiego Politechnika Warszawska Instytut Geodezji Gospodarczej. a jednocześnie dobrze funkcjonują myjnie z nawierzchnią z prętów zbrojeniowych co najmniej ∅32 mm. Krzysztof Grzegorzewicz Instytut Badawczy Dróg i Mostów GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 51 . aby można go łatwo i szybko oczyścić lub wymienić na pusty. Naprawa i wzmacnianie ścian szczelinowych. powinien być dogodny.A. Niedostateczne oświetlenie. Sprawy bezpieczeństwa nie można lekceważyć. Pracownik odpowiedzialny za czystość wyjeżdżających samochodów powinien również sprawdzać. [5] Grzegorzewicz K. Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej. Chocimskiej w Warszawie. [19] Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych. • stanowisko do mycia powinno być ukształtowane w formie rampy o wysokości 30 ÷ 50 cm i długości o co najmniej 2 większej od rozstawu skrajnych osi samochodu. jeśli przewidziano taką możliwość. [3] Grzegorzewicz K. Warszawa. Inżynieria i Budownictwo nr 1/98. W miarę przetaczania się kół wzdłuż rampy strumień wody co najmniej 2 razy obmywa obwód opony i boczne powierzchnie każdego koła. [20] Wysokiński L. Bulletin des laboratoires des Ponts et Chaussées nr 227 (7-8/2000). pod warunkiem sumiennego wypełniania przez nich swoich obowiązków. odpadające spod stropu elementy deskowania. Geotechniczne przyczyny katastrofy obudowy wykopu przy ul. [11] Kotlicki W. • wjazd i zjazd nie powinny mieć spadku większego od 10%. Ruch ciężkich maszyn. Materiały Konferencji Urzędu Wojewódzkiego w W-wie 30. [9] Kłosiński B. w źle oświetlonym podziemiu.. [16] Siemińska-Lewandowska A. Uruchomienie strumienia może być sterowane automatycznie. WKŁ 1999. zbierających wodę i błoto.. [7] Jarominiak A. [14] Prószyński W. Woźniak M. [8] Kłosiński B.1998. Na jednej z budów. Obudowa ścian głębokich wykopów. a po betonowaniu wyciąganie elementów rozdzielczych. • za rampą zjazdową powinno być obniżenie nawierzchni ze ściekiem zbierającym wodę ociekającą z umytego samochodu. [18] Szulborski K. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. O budowie biurowca Fokus Filtrow w Warszawie. Konferencja Naukowa „KRYNICA 2003”. [4] Grzegorzewicz K. Grzegorzewicz K. Wydawnictwo ITB nr 376/2002. Grzegorzewicz K. • jezdnia rampy oraz wjazdu i zjazdu powinny mieć konstrukcję ażurową. Doświadczenia z obiektu EUROPLEX w Warszawie. Głębokie wykopy na terenach zabudowanych.geoinżynieria geoinżynieria nienia bezpieczeństwa przechodniów i pojazdów. • najlepiej jeśli strumień wody wytryskuje ku górze spod ażurowej jezdni i ukośnie z dysz zmywających boczne powierzchnie kół.09. Przy projektowaniu myjni warto uwzględnić następujące zalecenia: • wyjazd z budowy powinien być tak usytuowany. operowanie wielkogabarytowymi szkieletami zbrojeniowymi. aby wszystkie samochody wyjeżdżające z wykopu musiały przejechać przez myjnię. Travaux International nr 759 (12’99). Konferencja BUDOWNICTWO PODZIEMNE 2000 Kraków 25-27 września 2000. Projektowanie obudów głębokich wykopów Seminarium GŁĘBOKIE WYKOPY NA TERENACH WIELKOMIEJSKICH Warszawa 19 listopada 2002.  Referat został wygłoszony podczas XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI – Wisła 2005 LITERATURA: [1] Delattre L. na odpowiednim ruszcie stalowym. • zadowalające efekty daje natrysk wody z dysz ręcznie kierowanych przez pracowników równocześnie obsługujących prawą i lewą stronę myjni. Roboty związane z budową ścian szczelinowych i podziemi stwarzają wiele zagrożeń. odpowiedzialnego za czystość wyjeżdżających samochodów. [6] Grzegorzewicz K.. strome skarpy wyrobiska drążonego przez ładowarki – to najpoważniejsze zagrożenia dla pracujących tam osób..09. Materiały Budowlane 08’2001 . w czasie inspekcji frontu robót po zakończeniu prac upadek bryły betonu podłoża stropu spowodował śmierć inżyniera wizytującego roboty. Ocena przemieszczeń kotwionych ścian szczelinowych stacji metra „CENTRUM” i „ŚWIĘTOKRZYSKA”.1998. Szczególną ostrożność należy zachować podczas robót ziemnych prowadzonych pod stropem przy stropowej metodzie budowy podziemia. Pyrak S.1998. Kłosiński B. Przemieszczenia kotwionych ścian szczelinowych. i inni Varsovie: La tour Telekomunikacja Polska S. Szulborski K. czy między bliźniaczymi kołami nie uwiązł kamień lub inny przedmiot. Materiały Konferencji Urzędu Wojewódzkiego w W-wie 30. Inżynieria i Budownictwo nr 2/2000. [17] Siemińska-Lewandowska A. autor mgr inż.. [13] Narzymski S.. [2] Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w głębokich wykopach. [12] Michalak H. który przy szybkiej jeździe może być wyrzucony z dużą energią. Wysokiński L. Geodezyjny monitoring przemieszczeń obudowy wykopu i obiektów sąsiadujących. IBDiM Informacje. spaliny z silników napędzających maszyny. wysięki wody z gruntu. Przegląd Budowlany nr 6/79. Seminarium GŁĘBOKIE WYKOPY NA TERENACH WIELKOMIEJSKICH Warszawa 19 listopada 2002. naciskiem jezdni rampy.. albo ręcznie przez pracownika obsługującego myjnię. sprzyjającą odkształcaniu się bieżnika w czasie przejazdu. wstawianie. Pęski S. Instrukcje Zeszyt nr 35 Warszawa 1992.09. Un siècle d’écrans de soutènements.. miejsce robót zanieczyszczone urobkiem i zawiesiną bentonitową – to główne zagrożenia. Konstrukcyjne i realizacyjne przyczyny katastrofy obudowy wykopu budynku EUROPLEX w Warszawie. • dostęp do pojemników pod rampami. [10] Lewandowska A. Lekkie konstrukcje oporowe.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->