Znaczenie wody w życiu człowieka - sposoby oszczędzania wody. Konspekt lekcji otwartej w klasie I.

PO ZAJĘCIACH UCZEŃ : - wyjaśnia wykorzystanie wody w domu, - zna sposoby oszczędzania wody w domu, - rozumie, jakie jest znaczenie wody w życiu każdego organizmu, - rozumie potrzebę współdziałania w realizacji działań związanych z oszczędzaniem wody, - wskazuje zachowania prowadzące do mądrego wykorzystania wody, - rozumie potrzebę segregacji śmieci, - układa zdania z rozsypanki wyrazowej, - wyraża myśli w formie zdania, - podpisuje wyrazem ilustrację, - przyporządkowuje danej liczbie literę, - odczytuje wyrazy, zdania. PRZEBIEG LEKCJI : 1. Ułożenie z rozsypanki wyrazowej zdania - hasła zajęć : Woda to największy skarb na Ziemi. - wyjaśnienie hasła, nawiązanie wykorzystania wody w gospodarstwie domowym. 2. Próba odpowiedzi na pytanie : do czego wykorzystujemy wodę w domu ? Ćwiczenia z kropelkami - przyporządkowanie podpisów do kropelek ilustrujących wykorzystanie wody w domu ( karta pracy nr 1 ). 3. Rozszyfrowanie wiadomości zakodowanej przez zaprzyjaźnioną kropelkę ( karta pracy nr 2 ). Rozwiązanie : Oszczędzaj wodę. 4. Rozmowa na temat znaczenia oszczędzania wody. Umieszczenie w konturze dzbana kropelek - wizytówek. Ćwiczenie to ma na celu uświadomienie dzieciom, że każda kropelka wody jest bardzo cenna, ponieważ duża ilość zaoszczędzonych kropel to zaoszczędzony dzban lub szklanka wody . Zabawa - przeniesienie dzbana z wodą . 5. Próba ustalenia mądrych sposobów oszczędzania wody : Zawsze dobrze zakręcaj kran. Bierz krótki prysznic. Kąp się w wannie częściowo napełnionej wodą.

Zakręć wodę, kiedy szczotkujesz zęby. Nie myj naczyń pod bieżącą wodą. Włączaj pralkę automatyczną dopiero wtedy, kiedy uzbiera się pełny bęben prania. 6. Rozmowa na temat dbałości o czystość rzek, jezior, stawów, mórz. · Odczytanie zaszyfrowanych haseł : papier, metal , plastyk . · Segregacja śmieci znalezionych nad rzeką Bóbr. 7. Zakończenie zajęć. Podczas zajęć wykorzystano materiały pomocnicze do realizacji polsko - amerykańskiego projektu "Błękitny Kciuk" pt. Podaj wodzie pomocną dłoń . Opracowanie : Iwona Kubik, Grażyna Kwiecińska, Maria Ulanik - Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej . Kraków, 1998. Opracowanie i prowadzenie : Joanna Kawka