P. 1
Biała Bluzka Agnieszka Osiecka

Biała Bluzka Agnieszka Osiecka

|Views: 553|Likes:

More info:

Published by: Agata Abramowicz on Jan 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2012

pdf

text

original

Agnieszka Osiecka

\

BIA

A BLUZKA

Agnieszka Osiecka

BIA A BLUZKA

)
Kochana moja, pamietaj! 1) Kartki (!). 2) Za´ wiadczenie z miejsca pracy. s 3) Bilety na kolej. PS Nie chcia am Cie budzi´ , by a´ chyba troche pijana. Pralnie za atwie sama, c s wracam ko o 18. K

)
Kochana moja, jaka ty jeste´ kochana. O wszystkim musisz pamieta´ , a Ja, co Ja? Tyle co kot nap as c ka . Wczoraj rzeczywi´ cie popad am w alfonserke. Zacze o sie od ponczowych ciastek s z A.M., ale po tych idiotycznych ponczkach tak sie pi´ chce, ze Mnie zaprowadzi o c do „Forum”. Prosi am o tonik, ale mieli tylko dzin czy odwrotnie. Dzyn, dzyn, dzyn, hajda trojka snieg Puszistyj. Pamietasz: „Buria mg oju niebo krojet, wichry snieznyje ´ krutia”? O Matko Swieta, jeszcze nie jest ze mna dobrze. Szkoda, ze pani przy tym nie by o. Poncz bez ciebie jest tylko ponczem. Sacz bez ciebie jest tylko Saczem, nie ´ ´ pomaga alkohol i tyton, cho´ od rana cinzano sacze i weso a jestem nibyto. Skonczy o c ´ sie z jakim´ Arabem, który okaza sie Chinczykiem. Malutka moja, to sie juz nigdy s wiecej nie powtórzy. Nawet kiedy sie puszczam, to ciebie nie opuszczam. Nie z o´ c sie. Twój poetyczny li´ cik nosze na sercu. Za atwi abym wszystko za s´ s jednym zamachem, ale obudzili Mnie jacy´ ludzie z tygrysem czy co´ w tym sensie. s s Po ozy am sie dos ownie na chwileczke, ale wpad am w czarny tunel, wszystko Mnie wyprzedza o i kiedy sie obudzi am, dochodzi a trzecia. Czy jest sens co´ zaczyna´ o s c tej porze? Jutro od rana wezme sie za te sprawy, powiedz mi tylko askawie, czy pisze ´ ´ sie „wykszta cenie niepe ne srednie”, czy „wykszta cenie cze´ ciowo srednie”. s Pa pa. Dzisiaj juz bede tylko spa a i oglada a telewizje. Jest „Hrabina z Hongkongu”, bardzo odpowiedni lm dla Mnie. Jezeli mozesz, zrób Mi szczawiowa zupe. Marze o szczawiu. Szczaw. Szczawk. Hawk. Grey Owl, Szara Sowa, niepe na´ rednia. By tu s ´ ´ jaki´ dysydent z broda, pyta o Ciebie, powiedzia am, ze spisz, bo sie upi a´ z Chins s czykami. ´ Prawda, jaka jestem smieszna? E PS. Kwit do pralni zostawiam na ma ym stoliku.

)
Droga E! Zapomnia a´ mi zostawi´ kwit do pralni. Chcia am sprawdzi´ w twojej zó tej tors c c bie, ale nie mog am jej znale´ c. z´ Zgubi a´ torebke?? Poszukaj. s Krystyna

)
Drogi Kuratorku. Drogi kuratorku, szukam cie od wtorku. Tak, tak. Ty jeste´ mój ma y domowy s kurator – prokurator, a Ja jestem trudna m odziez. Trudna m odziez niszczy odziez. Prokurator Kura. Prokurator Tortura. Kurator Orator. Tor. Nie rób miny w podkówke, ´ bo sama wiesz, ze mi sie narazi a´ . Ciezki mia am dzien. s Cholernie ciezki. Nie wiedzia a´ o tym, Kuro, nie? s —1—

Agnieszka Osiecka

BIA A BLUZKA

´ Czyzby? O swicie zerwawszy sie polecia am do rady narodowej po kartki. Juz na schodach czeka o mi e preludium w czapce z daszkiem. „Same dziwki i emerytki, tylko dziwki i emerytki” – sycza pod nosem ten syfon. Syf (to jest ten syf, na który Mnie narazasz). No nic, dziwki i emerytki, komplement jak dla Mnie. Mi y jeste´ , powies dzia am, i zaprosili´ my sie na piwo. Zgubi am go w „Tip-topie” i wróci am na miejs ´ sce stracen. Tam urzedniczka urzedulska urzedujaca w miejscu pracy. Usta czerwone, usmarowane po sam nos. Zeby czerwone jak we krwi. Kriss ukochana, wiesz doskonale, jaki jest mój stosunek do szminki na zebach: potworny. Potwornie histeryczny. Na paszczeke te patrze´ nie mog am. W dodatku urzedulska zacze a paszcza porusza´ , c c bu ke czerwona pozera´ . Tego juz by o dla Mnie za wiele, tego ode Mnie nie mozesz c wymaga´ , sa pewne granice tolerancji. Uciek am do parku tamtejszego; park tam siwy, c ´ popielaty, opiekunczy; wrony syberyjskie dostojnie tam krocza, g owami kiwaja, bardzo przyjemna atmosfera. Oddycha sie bia ym powietrzem, jakby sie mleko pi o. Przysz am do domu czysta i pachnaca, chcia am, zeby´ mnie poca owa a. Na razie ciebie s nie by o, wiec zacze am robi´ jakie´ plany. Nerwowa my´ l na temat A. M. przelecia a c s s mi przez g owe. Przeistoczy o sie to w lekki straszek. Mia am che´ wypi´ kropelke, c c zajrza am na pó ke za niebieskiego Hemingwaya i z ca a stanowczo´ cia stwierdzi am, s ze´ Mi ukrad a butelke. S uchaj, kuratorku. Nie rób Mi takich numerów! Zapamietaj s sobie, ze Ja nie mam zadnej sprawki z wódka, nie mam i nie bede mia a. Ale ci nie wybacze, ze Mi nachodzisz moje sekretne miejsca. Jestem rozdrazniona, mam che´ c szorowa´ kamieniem po szybie, a najbardziej bym chcia a, zeby´ to ty ta szyba by a. c s Ty szybo, ty! Teraz musze wyj´ c. Nie mam pojecia, kiedy wróce. Nie chce sie do niczego zobos´ wiazywa´ . Ide na miasto, przyniose ciasto. c PS Nie histeryzuj przez te kartki, opanuj sie, jutro zrobie drugie podej´ cie. Co do zó tej s torby, to podarowa am ja wspania emu cz owiekowi. Wspanialszemu niz ty i Ja. Twoja na wieki E

)
Elzbieta! Musisz odnale´ c torebke. Jezeli nie, to pamietaj, ze trzeba wyrobi´ nowy dowód, z´ c bo nie dostaniesz kartek. Zg o´ zgube na komende! Nasza komenda jest na Szaniaws skiego 1. K

)

Wiesz, ze jeste´ menda. Menda komenda s Elzunia

)
Kochana. Pralnie za atwi am bez kwitu, bo by a ta blondynka. Prosze cie, zrób co´ z tym s dowodem. Nie mozesz chodzi´ bez dokumentów, zw aszcza w nocy. c Krystyna

)
Cudo moje. ´ Cudny dzien by dzisiaj. Wysoki, przejrzysty jak ko´ ció . Drzewa wysokie, przejs ´ rzyste. Ja sama wysoka, przejrzysta. Brylantowy dzien, wymarzony na le´ ne spacery. s W drodze do Puszczy Bia owieskiej wstapi am do kawiarni „Rózanka”. Przyczepi am sie do jakiego´ poczciwca, który wyglada , jakby obchodzi pie´ dziesiate s c urodziny. „Wszystkiego dobrego, kochanie” – powiedzia am weso o i okaza o sie, ze —2—

Agnieszka Osiecka

BIA A BLUZKA

tra

am w dziesiatke. Zacze am udawa´ nawrócona córe Koryntu, poniewaz mia am c

wieksza ochote na gadanie niz na cokolwiek innego. Zaczeli´ my azi´ , poszli´ my az s c s za tory, rozklei sie kompletnie. Uczony biochemik. Pisze sie bio, wymawia sie bijo. Bijochemik, bijocentryk, bijoegocentryk. Jestem s awnym uczonym, mówi , bijochemikiem, ale zona mnie nie rozumie. Chcia bym nawet mie´ nowa zone, jaka´ inna. c s ´ Kiedy´ jako uczony by em w Australii. Go´ cili mnie, fetowali do szalenstwa, wszyscy s s profesorowie, a takze prezydent i temu podobni. Uty em z przejedzenia. Którego´ dnia s prosto z koktajlu zawie´ li mnie s uzbowym samolotem az do buszu. . . Zainteresowa a z mnie kwestia misiów koala. Owszem, sa. Widzia am, jak wisia y na drzewach. — Czy pozwolisz, ze bede cie nazywa a Koala ? Koala ciezko reagowa na zarty. W Australii ciagna epicko, znajduja sie wielkie tereny, wprost olbrzymie. Ca e po acie. I otóz jedna z tych po aci obsadzono topolami. ´ Topole i topole, po sam horyzont („tu pole i tam pole”. Nic. Sciana). Wielkie bogactwo drzewostanu. Niestety. Tragedia narodowa w skali ca ej Australii; nie wiadomo skad ´ zakrad a sie sówka chojnówka. Miliardy sówek chojnówek. Ciem takich (´ ma, cmy, c ciem). No i oni, wszyscy ci farmerzy i profesorowie, grzecznie poprosili, czy móg ´ bym jako uczony swiatowej s awy co´ im poradzi´ na ten swoisty kataklizm. Owszem, s c powiedzia em, i poczu em co´ w rodzaju patriotycznego skupienia, owszem, skupiony s wytezy em sie i poradzi em im zapali´ wielkie ognisko. Pos uchali mnie, wykopali tac ´ kie rowki, nalali do nich ropy, podpalili i wszystkie cmy potone y w ogniu. Potopi y sie. Zona jednak w dalszym ciagu mnie nie rozumie i chcia bym mie´ jaka´ inna, cho´ by c s c taka jak ty, blondynke, czy nawet ruda, krótko ostrzyzona, z pieknymi nogami jak u klaczy; prosze sie nie obraza´ , bo w ustach bijologa to jest komplement. I dlatego, czy c móg bym prosi´ o adres, czy ewentualnie telefon. c ´ Zacze am sie okropnie smia´ , a wtedy on wyskoczy z jakimi´ aluzjami, ze zap aci za c s siedem budafoków i nic z tego nie ma. — To ty gminny jeste´ , mój Koalo, rzek am wytwornie, ale on strasznie posmutnia s i co´ tam zacza mamrota´ . s c — Nie gminny, nie gminny, tylko praktyczny. Poszli´ my sie przeprasza´ do „Go´ cinnego” i da am mu na pocieche twój telefon. s c s Nogi masz w porzadku, a poza tym tez jeste´ praktyczna. Sama wiesz, jeste´ jez. Na s s pewno bedziecie z Koala szcze´ liwi, juz to widze. s ´ Przy´ lijcie mi jaka´ sówke. W ózku jest troche leniwy, ale ty tez jeste´ bardziej spioch s s s niz cokolwiek innego. Tylko mi y masz ten puszek za uchem i za to cie wszyscy kochamy. B agam cie, nie bud´ mnie, jak przyjdziesz i nie trzaskaj drzwiami od lodówki. z ´ Ugotuj Mi jaki´ budyn, marze o cytrynowym budyniu. Jak przyjda ci ludzie z tygrysem, s wyrzu´ ich na zbity pysk. Potem ci wszystko wyja´ nie, dobranoc, pch y na noc. c s Twoja na zawsze Kleopatra Egipska

)
Elu. By a jaka´ kobieta, przynios a twój dowód, znalaz a go na Dworcu Wschodnim. Pas mietaj teraz za atwi´ kartki. Punkt drugi: za´ wiadczenie z miejsca pracy, punkt trzeci: c s ´ bilety na kolej. PS Dlaczego powiedzia a´ Andrzejowi, ze sie upi am z Chinczykami? s Nie rób Mi tak, kocham go, to boli. K

)

My nie z soli, tylko z roli. Boli. Oj, jak boli. Andrzej Boboli. Znam ja tego Andrzeja. „Jeste´ moim wszech´ wiatem”, a potem „zdzwonimy sie”. Daj spokój, g us s ´ ´ piatko. Rozejrzyj sie po swiecie. Patrz, jaki przyjemny wieczór, temat dla swierszcza, —3—

Chodzi tylko o to. zobaczysz. Tak tez sie sta o. migda ek pieczony. ´ Otóz zostaje slusarzem. a jutro – do roboty. Kiedy skonz s s czy y sie nam papierosy. czyli winiak lubuski marki „Luc buski” i pój´ c na na kurs z marszu. jako´ nie s mozemy sie oderwa´ . W momencie kiedy wejda zagraniczne kapita y. ma rozgrzebany doktorat z pó przewodników cieplnych. ze nie tedy droga. Rebot uczeszcza na razie razem ze mna. móg by gra´ króla Zygmunta na obrazach Matejki. Jutro dzien weso y. bo on ma tylko uprawnienia na te cze´ c chemiczna. Wybacz. a nie ma na maszyny. ale kiedy´ us ysza szczyg a na dachu. Dzi´ by y ciasno zaplecione warkoczyki. Rebot mia taki pomys . zrozumia . Malenki kieliszek wi´ niówki. zad uzy sie przepotwornie i teraz otwiera fabryke nawozów sztucznych oparta na formule DDT.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ´ obrazek znad kominka. Pierwsza by a matematyka. Bede od 16. bluzka uprasowana lezy na krze´ le. ssali´ my te trawki z zubrówki i kochali´ my sie w bru´ dzie jak s s z kocieta. Pewne jak dwa razy trzy. s´ Z harcerskim pozdrowieniem Elzunia ) E! ´ Mozesz przedstawi´ w Zak adach za´ wiadczenie z kursu slusarskiego zamiast z b. M ody Rimbaud o urodzie drwala („Dwie ´ m ode jeszcze damy w ogromnym lesie same – uwaga na ponczochy – bardzo sekaty drwal” – pamietasz?) Kim on juz nie by ? Nikim nie by . nie rozmawiaj nigdy z Andrzejem w t e n sposób. Przez ca y czas czu am sie wewnetrznie rozradowana. To wszystko jest w sferze projektów. ale s jaka´ podk adke musisz mie´ ). skonczy politechnike. Dzi´ ca a s´ s ´ noc bede spa´ . co jest do wypicia. a c ´ rano wyskoczy´ po swieze bu ki i tak dalej. rzuci s to wszystko. to ´ ´ wyglada nies ychanie konkretnie. Ale Ja mia am pomys c jeszcze lepszy. s c PS Prosze Cie. Dobrodziejko! Zycie jest piekne. c E ) 1) Kartki (!) 2) Bilety na kolej 3) Za´ wiadczenie z m. zeby spa´ ca a noc. przyjma ciebie chyba na pewno.00. Spotka am mezczyzne mojego zycia i to jest warunek sine qua non. goraca hers bata i spa´ . upierz mi bia a bluzke. wyp yniemy na szerokie wody. c idzie sie do szko y. Prosze. Zobaczysz. Cze´ c. K ) Kochana Kurko – kuratorko. (by am w Zak adach. Kupimy ci zywe norki i futro ze Zdzisia. i marsz na kurs. s K ) Kochana moja dobrodziejko. brali´ my zaokraglanie u amków. s ´ jak prawiczek przed komunia swieta. s lico wyszorowane szczotka. zebym Ja ukonczy a kurs slusarski.00 do 18.p. ale kiedy sie s ucha Rimbaudo-drwala. zeby wypi´ to. na szyi czarna siemionówka. Maskarada odbedzie sie jutro. c s miejsca pracy. matka go pcha a na lo´ logie klasyczna. Boje sie. Pro lem do Mnie siedzi c —4— . Pozosta e dwa punkty nadal aktualne. Pó ´ nocy je´ dzili´ my traktorem na zaoranym ugorze i rozmawiali´ my o tobie. ze nie wstapi am po s´ bia a bluzke. Siedzimy w jednej awce z nobliwym starcem o spracowanych c d oniach.

Co mi zrobi ? Taak? Jeszcze sie pytasz? Och. typ szlachetnego wo´ nicy ratujacego dziecko przed sfora wilków. . ze by ekspedientem w sklepie ´ z rowerami). Niepowtarzalne przezycia. szkoda ze pani przy tym nie by o. no nie?” c c Starawy socjolog ypna na Mnie spod oka z mina wystraszonego konia. te smieszki. Ale wiesz. do nóg asi a sie przyroda naszych pól i lasów. kolanko Mnie boli.G. Czysta bia a bluzeczka to jest dok adnie to. prostolinijni. Cisza. „Wszyscy chcemy zapali´ . ze Ja lubi am kaszke. Pierwsza seta smakowa a potem jak napar z le´ nych s panienki). . „Czy mozna zapali´ ”. erotyko naszej m odo´ ci! s Kochana. zapyta am grzecznie. jestem taka niespokojna. a ten mój prymusek s nic. nie wpuszczaj go do s uchawki. . trzecie – bez zmian. „Kolega na —5— zyczna. . Och.. dzielni. co Mi dran zrobi ? . te krzaki. wierz mi. zostaw na krze´ le. ´ ´ Mia a´ racje! To jest jednak dran. W wolnej chwili wpadne po bluzke. „Chce zapali´ ” — rozdar am sie na ca y g os. E. sa to wspaniali ludzie. Twój pajacyk z miejsca pracy. przepraszam cie. skrawanie metali ) E! Pierwsze. . zostaw Mi. Zrani Mnie tepym nozem. trzy godziny! Trzy cholerne godziny siedzia am ko o tego cholernego durnia na tych cholernych lekcjach w idiotycznym jakim´ baraku. pa.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA m ody wasacz. Przytul Mnie. Je´ c Mi sie chce. Trzy godziny bez jednej fajki i nic. ca uj i pie´ c. mechanik precyzyjny. Jutro mamy wycieczke c c do Zak adów Kasprzaka. Go ota umys owa i by am ma a? ´ Gdyby ten obuz dzwoni . Jakby Mnie nie zna . c K ) Dzisiaj z Rebotem uprawiali´ my dzogging. Och. Ca uje cie wszedzie tam. PS Andrzej chcia by z toba porozmawia´ . rowerze. Pa. W z pierwszej awce siedzi prymus. ca usów sto dwa. Belferek bredzi co´ przy tablicy szemrzacym g osem. Ciemna masa. o co s chodzi. Rebot wrózy Mi z reki (ze nie ma na swiecie takiej drugiej ) 1) za´ wiadczenie z kursów s 2) Kartki (ostatni moment) 3) Bilety PS Bluzka lezy tam gdzie zawsze. . aksamitne s powietrze. Mozesz na nich liczy´ . Ach rowery. s´ c Nic. Zrobi aby´ mi kaszki. Cyrkiel i s ekierke kazali przynie´ c. Gogolowska ho ota. drugie. gdzie nie lubisz. kpiny po prostu. och. zrani s ´ Mnie. E ´ o ków. S up! S upy. Drewno. Prawda. uparci. . Umiemy juz dzieli´ do trzeciego miejsca po przecinku. . Kriss. c K ) Och. jak s´ s´ s . wsie i osiedla migota y nam przed oczami. Musisz uprasowa´ ko nierzyk. inzynier po AGH (udaje. rozumiesz? Jeszcze mu to slusarstwo bokiem wyjdzie. Wiesz. Dran i tepol.

to wyja´ ni bym pani. jako socjolog. a ja w ryk: s „Faszy´ ci. id´ cie. ze ja nie umiem za atwi´ tych wszystkich twoich sprawek? Ze s c one za trudne sa? Alez mylisz sie. drania. to prosze bardzo. pamietasz? By a taka piosenka. no to marsz do cyrku u i za godzine wracam: kartki. A przedtem jeszcze by y takie w prazki. nie mam przysz o´ ci. z ´ Kochana. ten pali. Do zawodu? Do strachu. tchórze. Ha ha. A id´ cie do diab a. psiakrew. faszy´ ci! Ty. prosze pani. ruszek komarzy przelecia po s s sali. Wszystkie oczy jakby myk. a takze wykorzystywanie sytuacji. Jezeli do dzi´ tego nie zrobi am. nie chce go zna´ . ozieb e masz serduszko. Dziewczynki nie chcia y w tym chodzi´ . Kolne am go z z cyrklem w ape. A takiego blondynka skurwysynka pamietasz? Co hu´ ta bia ego pieska na framudze s od drzwi? No. Ty jeste´ taka dobra. Wystaraj s sie o wariant nr. wiecie. ja czestuje”. ale zdaje sobie sprawe. . jak wchodzi . A potem mama odda a nas do internatu. ´ Pamietasz. ale z drugiej strony s ja. Pamietasz. ze pewne upokorzenia sa. ze juz nie pamietasz. to sie na kazde ponczochy mówi o „nylony”. przeciez Ja sie nie moge z takim czym´ pokuma´ . czy ty my´ lisz. faszysta jeste´ . kto ma fajki. pozar dusz na wszech´ wiatowa skale. tchórzu. to sa dziecinne rzeczy. ma pani ca kowita racje. bo jeszs c cze wkuma abym sie w to i co by wtedy ze Mna by o. A potem. miejsca pracy. . rze´ bo. nie pamietam. i to jest. z apa am oczy socjologa. but Mi zlecia po drodze. s Ohydna czerwona mazia pokaza a sie na kapu´ cie. ze za´ wiadczenie z kursu nieaktualne. . to jest moja szansa. Posz am do „Zamkowej” sie uspokoi´ . ale z z beze Mnie. . c ze mam dyplom. bawcie sie w swoje nowe zycie. to tylko dlatego. a kto nie ma. A id´ ty. s Ale Bogu dzieki. Andrzej nie dzwoni . Myk. pani rozumie”. byle dalej. z apa am go i z butem w rece byle dalej. Ja bym dla ciebie chcia a s zrobi´ co´ przecudownego. myk. Nylony z „Baltony”. odmyk. i ty. ale zaraz odmyk. l: za´ wiadczenie z b. nieuniknione i gdyby zechcia a pani wypi´ ze mna kieliszek wódki. wrózko zlotogeba! Ziebo ty moja. bo my´ la am. s K ) K! ´ Jest mi smutno. to znaczy mam obecnie pewna wizje zupe s nie innej przysz o´ ci niz dotychczasowa i widzi pani. c Ma e dranie. na masz. „Jestem socjologiem — powiedzia — zasadniczo by em ca y czas po pani stronie. Ja nie moge ci tego zrobi´ . sliczna moja. co´ super. A mama s mówi a „gazowe” . Bogu dzieki. bo jak kapu´ ciany g ab przyklei a sie do stolika. kto jeste´ cie. gdyby sie wyda o. . belferku.. a ch opcom by o wszystko jedno. kolej i praca! Tak czy nie? Bad´ dobrej my´ li. ze moja c s sytuacja jest szczególnie skomplikowana. spotka am socjologa. Drewniak ko o mnie drewniaczy sie coraz bardziej. s s s s kochanku kapu´ ciany”! Co´ jakby ruch. W ozy am ponczochy i zdje am z powrotem. zeby nas traktowa´ jak ma e dzieci. jak spiewa y´ my: „Jeste´ my s s —6— . ze za atwe one sa. Rze´ ba ludowa. a kiedy c juz wychodzi am. ale ten juz myk. s co by´ ty sobie o Mnie wtedy pomy´ la a? No co? Nie. jak sie nazywa y. zeby´ mia a na pamiatke. nigdy Mi o nim nie wspominaj. I ostro: odmyk. jeste´ my s wszyscy doro´ li. myk i oczami by przy belferku. z s Twoja Euglena Zielona ) ´ Zadzwon do Zak adów i powiedz. prosze pani. Ale gdzie tam. Przyuczajcie sie do zawodu. myk. . Belferek przycich . to s c jest. do ja owizny sie przyuczajcie! Uciek am stamtad poparzona. ze Mi sie oczy otworzy y. Potem by obiad z koms ´ potem. . Przeciez ja to wszystko raz dwa poza atwiam. Tylko ekierke wzie am. Ale skoro c s s s taka twoja wola.. to znaczy. taka madra. absurd. i b ac gam cie. ale gdzie tam. „Koledzy.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA przyk ad” — powiedzia am — „kolega na przyk ad tez ma che´ zapali´ ”! — walczyc c am dalej. moze juz s ostatnia. jak by y´ my ma e. Bawcie sie. oczywi´ cie. bo ludzie z wyzszym wykszta ceniem musza sie na tego rodzaju kursach w pewnym sensie ukrywa´ . . swoisty terror. Cudna s s c moja.

00. Zrobimy sobie z ´ na sniadanie jakie´ ma e Boze Narodzenie. Ko dre mi kupi a´ za s ´ krótka. trzesie Mnie taka leciutka febra. robak do nieboszczyka i wszyscy sa zadowoleni. s s s s ´ A ilez to pokolen pajaków musia o pracowa´ na te iluminacje: „Hosanna. ubóstwia oczywi´ cie Moja Wanne. ze juz nie pamietasz. Biore topór i ruszam do miasta poza atwia´ te wszystkie idiotyzmy. ”?? Bo my´ la am. ale to jest nawet mi e. Kto´ wydziela z siebie ni´ i s c niby nic. Chcesz s zna´ nazwisko? Mowy nie ma. wysi ku i pieniedzy. Za atw przys´ najmniej kartki. Deszcz pada albo nie pada. ale chetnymi. Jedzenie zostawiam na stole. bo jeste´ madrala. wola kleisto´ c niz sypko´ c. A jednak u prza´ niczki siedza jak anio dzieweczki. palce liza´ . na przyk ad kokon. potem Makao (mam na s ´ my´ li wyspe chinska w starym stylu). w nogach s ´ ´ ´ spisz. Zauwaz. zarówno Kotek Numer Jeden. jak to milutko obudzi´ sie rano i s c zasta´ na stole zimne kakao pe ne obrzydliwych kozuchów. nie by oby zle. Tona potem na smier´ . Mój pajak imieniem Johnny Walker. Mozna sie trywialnie zanudzi´ . . ko dre ci sciagaja z pleców”. Lepsze to niz wedrowanie po suchej. ze mu owad wyszed z bursztynu. i kwit y jak dziecielina. c ´ swietlisty lep zwinie w pokretna spirale. . c nam odpowiada wanna”. s´ nieboszczyk do ziemi. Zycie pastwi sie nade Mna z niebywa ym okrucienstwem. ale z c c u´ miechem na ustach. Owady. Tylko bardzo cie prosze. Zeby Mi sie wydziela y jak wydzielina i dzieli y na czastki pierwsze. nie mów do c —7— . omatulasz i otatulasz. Jeden mój kolega mia taka historie. Nie masz pojecia. c s´ s´ Ilez one zmarnuja czasu. trzy tysiace dwie´ cie lat. przyc lepnymi jak znaczki pocztowe. wrecz niebezpieczne. Zgad aby´ ? Zgad aby´ . c Pajak na przyk ad z natury przepada za czysta bia a wanna.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA dzieci z RTPD. Sa takie przypadki. s Wiesz. Zgoda. a moze to dzisiaj taki dzien! Tez taka piosenka by a: „Kto´ ty jest. co jest dla kogo lepsze. A lubie s owa lepkie. Ca o´ c pres´ zentuje sie jak cukierek. ´ Wczoraj kreci y sie tu oba. Przynios abym sobie kota z podwórka. Zreszta kto wie. jest to nieco ohydne. zó tej gazecie zostawionej s na plazy. Czasem do Mnie wpadaja. zapali i opowiedzia historie swojego zycia. Tyle c co na w asne potrzeby (przynajmniej). K ) K! Zawsze mia a´ dobre pomys y. Watlutkie to. B agam cie. ze sie w nia opatulasz. podobnie jak Ja. Uwielbiam obserwowa´ . zanim tra a na co´ odpowiednio leps ´ kiego. Teraz musze wyj´ c. po ozy oby sie drania na ko drze. Ale kiedy natra a na miód. 0! Prosze. nawet za kleiste. rozprostowa skrzyde ka i wych epta ca a wódke ze szklanki. i w koncu masz tej nici tak duzo. . strup do rozbitego kolana. g upstwo. to ha ha. Alez dzien. Suche s owa mi sie sypia. Ni´ jak ni´ . az ziemia drzy. ze nawet w przyrodzie kleisto´ c jest twórcza (i tfurcza). obud´ Mnie rano. sypkie. uk adajace sie w rózne gury. moja duszko. w braku odpowiedniej ko dry. jak muchy lepia sie do lepu. Przeciwnie. s Ca uje cie E ) Elu! Czeka am do 12. zeby ze S owem Pisanym tak by o jak z bimbrem: opatuli´ sie i koniec. ´ ale dzi´ szukaj kota w polu. Nastepnie usiad wygodnie w fotelu. Ja. oddzielne. to mucha wyglada nawet lepiej. Nigdy nie mia am checi zdja´ muchy z lepu. lubie oblepi´ sie s owami. s W s owach tez nie znajduje zadnej pociechy ani przytu ku. wydaj taki s okólnik. . kiedy sie wiejski. Ale g upstwo. Jeste´ sobie chatka i swatka. Najpierw kakao. Opatulasz sie. p ód klei sie do ona matki. Po c wypluciu kaka i umyciu zebów poczu am sie jak m ody harcerz. jak i Kotek Numer Dwa. Pili obaj do godziny policyjnej i d uzej. hosanna. ale i przytulne c zarazem. kleiste. Zeby Mi pasowa y do kazdego listu i do Mnie z powrotem. c c s ´ przedziesz i przedziesz. maszerujemy.

s ´ S uchaj. pietrzy sie. Ja zaraz c do akcji: a tak. a sam z torba na miasto leci. A pokaz. ze niebieskimi papuzkami. Babiszon. ty jeste´ ze Wsi. trwa jak pomnik. Czekam. na bazarze to ich pe no. moge sie zywi´ glonami. z torba gna. Odezwe sie. na martwym swym bracie. a tak. a nad torba mil. sykna . Ja. co mi pani. Nie znosze tego. nie ekscytuj sie. Co pani. Juz biore. tacy sa najgorsi. jezeli chcesz. bo wystraszony. Jak to co. babo. obywatelu. stoi. to c c c spotkaj sie ze Mna najpredzej). . ale w domu to nie usiedza. a co tam macie. s idziemy. zainteresowa . prawa. a tak. indyk cudowny. kurtka zielona. Tej z czerwonymi zebami nie by o. S odka. w ogóle bez zebów. s c Zaraz. ch opiec i dziewczynka. ja jestem ze wsi. Ta dama nazywa a sie W adza. k ade ci je na biurku. Stop. A ty? Czym ty´ s sie powinna zywi´ .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA mnie per „przynajmniej”. Oto bazar. a robi´ sie nie chce. roku przestepczy. ba kanaliami róznymi. Oto jestem na miejscu. co na pamie´ takie torby i takie rece i takie oczy znam. za indyka. czuwaj. Czego ty w koncu chcesz od tych kartek. pieszczoszkami. juz maszerujemy oboje z indykiem do kochanki mojej. s E ) Zapomnia a´ dowodu i wk adki. no to pokazcie. jak na bebnach. Nagle patrze: m ody brodaty. s —8— . Jak to Azor? Takem nazwa a! Pijana? Nie pijana? A dowodzik? A adres? A ptak skad? A miejsce pracy? Stroszymy sie. by a jaka´ inna. lecz bia y ´ paw wciaz paradowa po sciezkach pa acu. kunsztowny. . Godzina pierwsza trzydzie´ ci: wyrzuci o Mnie za drzwi. a ekstrema stoi jak wó . Azor. dla krotochwili.. Trzy. s K ) Droga Kristesso. po owa Japonii zywi sie glonami. Oto zajezdza tramwaj. won. Oto baba. Hej. natrzasa sie i papierami potrzasa i na m odego ypie. wydajacej kartki. . nawijamy. wpu´ ci o Mnie s s s ´ do pokoju urzedujacej urzedulskiej. skad mam tyle pieniedzy. ot. A to co? – indykiem sie W. dowód swój ku Mnie teraz ´ wyciaga. panie w adzo. Wiec my´ l jak strzyga smiga: wyprawa s na czarny rynek. M ody Holicynder powoli wchodzi w wiek dojrzewania. a W. jazda. Ja. By o parno od róz. olbrzymia. do kochanki mojej mi ej sie prowadzimy. Królowo moja? Rzecz jasna. w czwartym miesiacu ciazy Mnie zostawi . Wrazenia? Swietne. ale c tu znowu indyk t umek i moje oczy przepiekne. w przerazeniu strasznym i w strasznej godno´ sci i piekno´ ci! Ile chcesz. Wracajac za´ do naszych s baranów: godzina pierwsza pietna´ cie. I pewnego dnia tak mówi do znajomego: wiesz co. A tamten nic. panie w adco. .M. po kompletach. W przelocie smycz mu kupi am. jest pie´ (chcesz wiedzie´ . niedroga. podobny do A. twoja paziówna i podc nózka. Oto jego numer: 25. kopne am go w kostke. A Ja mówie tak: W adku. gin ekstremo. ludzi sie zebra o jak na ´ przystanku. zeby cie moje oczy nie widzia y. Niestety: dos wodu pani nie ma. indyk sie puszy. lewa. zeby innych ludzi otorbia´ . oskubanych juz. co pani tutaj. wk adki pani nie ma. A Ja. ekstrema. z Jak to zostawi ? Placze sie W adek. . po kompotach tajnych to ich pe no. byle predko: a tak. milicjant. Masz babo indyka? Mam. a chce. nucimy. pierniczc ´ kami. Uwaga: robie drugie podej´ cie do kartek. torba zielona. no to ile. a papiery. Opowiem ci bajke o pewnej wytwornej damie. z bli´ niakami w brzuchu. Babsko. . Jezu Chryste. dziewczyno? Przeciez Ja w a´ ciwie nic nie jem. stara matke do c ogonka po´ le. pragnie za nim w nogi gna´ . juz ide. a tam. z takimi to trzeba ostro. . a to jeszcze dowód. co sie przez takiego nacierpia am. Mija y lata. o niee. nic sobie nie my´ lac. Godzina pierwsza dwadzie´ cia. A Ja dalej i dalej. a legitymacja. cztery. a Ja sp ywaj. przebogaty. tylko tu klientka Ja by´ moge. tu nasze miejsce. no to pie´ tysiecy. chce. . na martwych swych braciach i siostrach. jakoby mi komunie swieta podawa . Bazar Praski. stawiam sie w radzie narodowej przy ulicy Bias ego Pawia amanej przez co´ . zaraz. kochana moja. ale inny. s c Pie´ tysiecy? Prosze bardzo. na czarny rynek po bia ego pawia. Glony s c sa bardzo zdrowe dla organizmu.

pójd´ my do ózka i s z ´ oddajmy temu tu obywatelowi Azorowi wolno´ c. i ciebie. Ma zone na Targówku. no bo mróz s c straszny. Druhno ty moja. a Ja mam. obywatele. Mam troche w czubie. sa dwie sprawy: za´ wiadczenie z m. z a my na razie do jego znajomych. s skuty. zeby co´ wypi´ na zgode i na ten mróz. Dla kogo ptak? Dla kochanki. ze A.M. kochali´ my sie w natchnieniu jak tygrysy i nastepnie. Ty bedziesz mia swoja przyjemno´ c i Ja bede mia a. i twojego królewicza z bajki. po´ lij go po metryke do Baku. Gdzie mieszka? Nie powiem. Cha. Fruna nad Targowa ulica jak po o kowym niebie Argentyny. Za ile? Nie powiem. rozejd´ cie sie. Przyniose ci chleba z serem. c s K PS Czy znasz adres tego milicjanta z Targówka? Jej syn bedzie tam mia kolegium. T umek sie rozszed . cóz to by za s indyk! Czarodziejski dywan by uciagna i Mnie. mróz. pójdziemy ale nie na komende! Mnie sie ´ panski romantyczny lok podoba i Ja sie z panem tym indorem podziele. bo W adek odda mi drugie s´ ´ sniadanie. wiec s´ poszli´ my do pobliskiego aresztu. Andrzej nie dzwoni . leczona i wyleczona. Pijemy. No to my na komende pójdziemy. Wypu´ ci am dzi´ na wolno´ c dwa ptaszki i s s s´ wcale nie musze je´ c kaszki. mówie. A indyk nieludzko nieszcze´ liwy. otworzyli´ my okno. cóz to by za widok. jak kiedy´ fruwa y upiory. Podzieli sie? A tak. Tak wiec jedna sprawe mamy za atwiona. Wszak kiedy´ niebo nasze pe ne by o mi ych s s potworów. Gdyby w miedzyczac sie okaza o sie. . gawedzimy. Ide spa´ . s K ) —9— . Ciezkawy i z lekka tylko poz acany. wiele wspólnych tematów znajdujemy. zamróz. Wiesz co. ale bardzo cie lubie. kiedy on na to s´ c nie ma najmniejszej ochoty. A Ja mam. poza tym przyjemnie Mi. które tylko dlatego wygine y. K ) Czy´ ty oszala a? s Ty´ chyba oszala a. A ty? Chcesz zosta´ p azem? c c E ) Zgoda. ze tamten zielony – torbowy na wolno´ ci juz jest! Raz i s drugi fakt ten jak UFO przez g owe Mi przelatuje. Ptaka gdzie naby a? Nie poc wiem. Ja jestem dziewczyna c czysta. cha. troche purpurowy. po ozyli´ my sie na kozetce jeszcze ciep ej po jakim´ s s s spekulancie (chester eldy pali ). s Twoje kartki uda o Mi sie odebra´ dzieki uprzejmo´ ci nowej urzedniczki. Mówie ci. ty jeste´ nadzwyczajnie inteligentny. zeby nie pe za´ . Pamietaj o za´ w. s zgodnie z umowa.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA mozesz mi mówi´ W adziu.p. która bardzo kocha. za atwie te sprawe na w asna reke. . ze nie mia y na to wszystko si y. dynozaurów i pterogreków. I odtad sie bardzo kochali. a troche czarny. A to inna rozmowa. szaleje za Mna. nawet napia´ sie nie moze. s Twoja Akuku ) E! Pamietaj. Tak? Tak. Po co go cwiartkowa´ . i bilety. W adek. fruna ciezko i dostojnie. Boze ty mój. s Ja sie szmace.

Od s owa do s owa umówili´ my sie ze Czcigodny Starzec s bedzie nas od czasu do czasu odwiedza i recytowa „Ksiege” z pamieci (nauczy sie jej juz. ale po primo nie cierpie zastrzyków. a taak. ze starzec jest w a´ cis c s ´ cielem jednej z najrzadszych ksiag swiata: „Ksiegi Zó tego Cesarza”. krowo. gdyby sie nie zetkne y c z „Ksiega Zó tego Cesarza”. . Wymarzony dzien. Cpun wkreca papier w maszyne. oczywi´ cie napisana s przez cesarza. „Szko a imienia Czwartego Pu ku U anów” wyrasta przede mna jak zywa. O. No to kupowa am. . Obok Mnie chudy wyrostek imponuje koledze: „Sa dwa rodzaje pumy. obecne miejsce c pracy. zeby bibliotekarki kupowa y ksiazki do bibliotek. O. Ba. I jeszcze jakie. A raczej ha! Jed´ my. A taak. Taz biblioteka. miejsca pracy. wydalona dnia tego i tego z powodu braku odpowiednich kompetencji”. wyskoczy abym najchetniej s c przez okno. . Wi sie bedzie na mekach. Ech. i dalejze poprawia´ sobie samopoczucie: Nazwisko i imie. Wymarzony dzien s ´ na za atwianie róznych rzeczy. macie s ´ Panstwo racje. Jestem juz przejedzona piegami. Zapu´ ci abym sobie nawet s s s co´ weselszego. co mogli´ my wtedy zrobi´ ? Mogli´ my ja nawet zdes c s — 10 — am sie . to Zó ty Cesarz — potwierdzi am ca a prawde. Którego´ dnia. pierwsza s´ s ´ na swiecie ksiazka na temat medycyny. Z drugiej strony. Jedna cudna. cpunie! Niech was wszyscy diabli. ale niekompetentna?? Ja?? z c ´ S uchaj. Czarna i p owa”. Jeszcze sie doigra. — Jak to? — Nie mam. wyda papier: „Taka i taka. I ten jezyk! „Za´ wiadcza sie. po drugie przepadam za w asnym s towarzystwem i nie chcia abym odjecha´ zbyt daleko. spotka am czcigodnego starca. Starzec przemawia odchylajac g owe do ty u i przymykajac oczy. Ta sama wo´ na karlica sterczy palac fajki pod szatnia. Zw aszcza z b. stanowczo nie. Cpun nie poznaje Mnie. gdzie Mi up yne o rozkosznych dziesie´ miesiecy. Chcia oby sie jej te piegi zliza´ . — Jak ogólnie? — Bo siostra sobie zyczy. s ´ no to tam. Wszystko nabiera slamazarno´ ci. nie. a my s uchali´ my jego jak zaczadzeni. Zw aszcza za´ wiadczen. Jest ten sam cpun. Oczywi´ cie. Mój ulubiony dzien. ty chodzaca komisjo dyscyplinarna. Zagladam z ciekawo´ ci. By o dla mnie jasne. Dyskretny czar wytwornych gabinetów. . Za mostem wsiadaja nastepne trzy harcerki. Ca y swiat sie awanturowa . Cpun zmeczy sie. ze okaziciel niniejszego dokus mentu dysponuje odpowiednimi kwali kacjami do prowadzenia roweru”. owi. — To Zó ty Cesarz — powiedzia y nasze dzieci z uszanowaniem. kolezanko. jakaz by to by a strata dla dzieci. jakim´ cudem dotar am do c s by ego miejsca pracy. No. moze potra spó´ ni´ . czuje straszny niepokój. Autobus ko y´ sze sie biodrzasto na boki jak stara baba. Siedzi tam inna jaka´ meczennica. który podobnie jak Ja przechadza sie sobie. pracowa a w charakterze bibliotekarki szkolnej od dnia tego do tego. wykszta cenie. — To dla kogo za´ wiadczenie? — Dla nikogo! — Co znaczy dla nikogo? — No. Juz przekraczam rzeke. urodzona. usiana piegami jak piegza. potrzebne za´ wiadczenie z by ego s ´ miejsca pracy. czyli zó ty kruk. bia y kruk. Wszyscy jeste´ cie dobrzy. diabli go wzieli. siostra jest nietypowa. Trzymaja to tu przez pros ´ tekcje. Oboje sie doigraja. farmacji i psychologii. Moze Ja by am czasem nerwowa.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Droga Kolezanko. staram sie o robote. Jest to zabytek ´ literatury chinskiej. mozna c by o s onia urodzi´ . A takze ogólnie. ani nawet c wypozyczy´ . Ta sama szatnia z druz cianej siatki. szepty jak kadzide ka. na pewno Bóg wie co ci tam nagadali. Mówie tak i tak. nawet mu to idzie. Na skraju wi´ lanej achy tkwi wedz z s karz. — Nie mam. Starzec spotkany nad rzeka dotrzyma s owa. . nie. rzadko´ c nad rzadko´ ciami. nieodpowiedzialna. ´ ´ ´ ´ ´ Dzi´ cudowny dzien: sroda. Same rarytasy. — Jak to? — Nie posiadam. ze starzec nic zechce „Ksiegi” sprzeda´ . a czujna gromadka (wciaz wieksza) prowadzi a go ku Mnie juz od bramy. Zaczeli´ my gawedzi´ i okaza o sie. No i s uchaj. Nie moge s ´ z ta slamazarno´ cia wytrzyma´ . Za mostem wsiadaja trzy har´ ´ cerki. Gdzie´ tu by bar „Kubu´ ”. s Ubóstwiam takie interesy. jed´ my: jade. kiedy jako m ody pacholak zmuszony by spedzi´ ponad dwa lata w mandzurskiej c ziemiance). beznadziejo ty moja. wszystkie c piegowate. ciebie tez. swiezutenka. — Tak. co´ c s s s t umaczy dzieciakowi w podartej czapce. co zawsze. Podre Ja to za´ wiadczenie na drobne kas wa eczki i otruje nim twojego kota. . — A to kto? — warkne a bezczelnie. kiedym s spacerowa a nad Wis a ko o elektrowni. a ty´ tylko s s kiwa a ta grzeczna g ówka. Co czwartek czy nawet co piatek stawa na progu biblioteki. szmer paproci. Nie takiego papierka Ja sie spodziewa am. Którego´ s s ´ dnia wtargne a do nas swietliczanka. Przyczajony jak zajac w czujnym bezruchu. Mkne ´ do sekretariatu. Wiesz. no w a´ nie. ´ A niech cie wszyscy diabli. Przy KC – jeszcze cztery.

Nie dostaniecie ode mnie zadnych za´ wiadczen w tej sprawie. Wypi am dzi´ strasznie duzo roso ów s z Ufoludkami. Tak mnie co´ boli. zeby nam. c s s ´ Nie uczynili´ my tego jednak. wszystko to by o dla niego zabójcze. 2) Bilety!! K ) ´ Sliczna moja. tramwajowe petliska i slumsy pawilonów. Swietliczanka powacha a tylko to. s s´ K — 11 — . Strasznie Mnie boli. pustynny odcinek miedzy Nowotki a Marchlewskiego. powierza´ tajemnice Zó tego Cesarza! To chyba jest s c jasne. i to g eboko. ze istotnie w w. By lekarz. nedzo zyciowa. szklance herbaty znajdowa a sie domieszka koniaku. By to ponadto cz owiek cierpiacy na niezwyk e tajemnicza chorobe: nie móg wsiada´ do zadnych pojazdów. Czy rozumiesz. Gdybym umar a. natrzyj Mi nózki. w a´ nie nam. Fakty sa takie. ze w óczegów do szko y sprowadzam. ze sama pije. p. co mam w szklance. rozdaj moje s brylanty biednym. Zaleca ci kontakt z przyroda. bo´ cie nas s s zranili. E ) Mia a´ zapa´ c. To jest zamkniety okres mojego zycia. s ´ wylecia a na korytarz. nie wracajmy do tego. Móg sie t y l k o i wy a c z n i e porusza´ piechota. gdziez sa nasze s oneczniki? E ) Dzwoni am do Zak adów. bowiem te w a´ nie metody opanowali´ my studiujac wolumin piaty.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA materializowa´ . ze zboczenców. Och. jak przyjedziesz. przemierza kilometry nudy warszawskiej. Och. E ) l) Sa dwa ciekawe og oszenia: „Do pieczarkarni – kobiete” i „Zatrudnie kobiety w ogrodnictwie”. a to. Ale nie jestem przeciez idiotka. Auc tobus. Zó ty Cesarzu.gdzie nie wymagaja referencji. Nie? Nie?? c ´ O. tramwaj. nie. Cz owiek ten przybywa do nas zdrozony d uga droga. c K ) By Andrzej? Niee? By Andrzej! Za chwile serce mi peknie. Marco s Polo 5/7/9. a to. Bez za´ wiadczenia z b. ze musia sie wzmocni´ . po óz Mnie na rozmarynie. nawet lektyka. a na drugi dzien (je´ li jeste´ askawa pamieta´ ) rozpocze a pies s c ´ k o z piek a rodem. nie bede ´ koniakiem dzieci czestowa´ ! Niektóre po ma ym piwie chodza po scianach. ze brna do nas przez c ´ pluchy i slizgawice. m. takie mam zimne nózki. Sa s instytucje. Cesarzu. Koniaczek c trzyma am za „Krzyzakami” t y l k o i w y a c z n i e na uzytek Zó tego Cesarza.w. – posada nieaktualna. a to. ze dzieci rozpijam. By Andrzej. Chcia mówi´ z toba. nie ze mna. wszystko po to. ca y dekolt. natrzyj Mi je kamfora. A to. Adres Biura Po´ rednictwa Pracy: Ul.

och. ´ — Kiedy´ w nocy mówi e´ co´ o studni.. . Tymczasem Us uzny Grzeczny szepce co´ jakiej´ starszej na ucho: „Aha. och i ty. siedzi ukryty w tunelu. apy w kieszeni i wilczym swoim u´ mieszkiem do nich sie s szczerzy. s s aha — odszeptuje ta madrala. ale pó otwarte. ty!!. uja e´ . paczki. wy. Kristesso. Przy wyj´ ciu unurzana w ka uzy leza a jego s zmieta brazowa rekawiczka. . ty. . — Jest robota. . na Starówce p aska kamienica. i w nogi Nawet im s owa nie powiedzia am. co´ jakby statek czy s ´ magazyn. . paczki dla wie´ niów. Robi mine pt. A to pindy g upie — przelatuje Mi przez g owe — zazdrosne pindy. bardzo sie spieszy . Dociera jeszcze do Mnie s ówko „opiekowa´ sie”. z ´ ´ Poszli´ my Krakowskim Przedmie´ ciem. oszala a blaszanka goni. . Paczki dla rodzin. tylko s ysza am. Jaki´ inny us uzny. s z tu pani doktór. wej´ cie jak do klasztoru. napisy na paczkach zagraniczne. co´ mu Andrzej szepna i obaj Mnie w tunel s s niewyra´ ny pchneli. telefon czarny. — Ty jeste´ Elzbieta? Andrzej s poszed na wyk ad. czarny snieg. Popedzi am przez te korytarze czarne. tu pani Ania. — Podobno chcesz z nami pracowa´ ? c A ja: — Gdzie jest Andrzej. .: — Roboty podobno szukasz. mnie mocno. . spiesze sie. . Wszystkie Anie i Hanie przygladaja Mi sie anielsko. miedzy pud ami kanciastymi. ty´ chyba ca a noc paznokcie obgryza !. Och. neski i witaminy przygladaja mi sie anielsko. a tu s w a´ nie jest Elzbieta. sznurki. ze Mnie w´ ciek a jaka´ . Och. amiac nogi uciek am z kruchty. schowa y go przede Mna. tu lekarstwo. apy w kieszeni. . z Starówka. Andrzej przywita sie z mniszka jak z kolezanka. — A Andrzej gdzie? Gdzie Andrzej?? — Jaki Andrzej? Pani Hania nic nie wie. . to az pi´ nie zdziwiona: s — „No wiesz. ” c c ´ . Sciska e´ Mnie z ca ej si y i przez sen s s s s uja e´ Mnie w taki koszyczek. . kiedy sie mój pan obudzi przy panience przyprowadzonej z wyk adu. s ´ przebrany za powstanca anno 44 otworzy Mi drzwi. pani Ania nic nie wie. czy tez „zaopiekowa´ sie. Tunel czy nie tunel? Jakby pokój czy korytarz. Wszystko rozumiem. I znów – jakby klasztor. s s s — Chod´ juz. A. az skreca y sie z bólu. jutro. . s Habit czarny. Podnios am i zacze am gry´ c z´ te wstretne wzgardliwe palce. rozumiem”. tu pani doktor. s u´ miechy i rozmówka jak na koktajlu. . . lekarka przyglada Mi sie anielsko. . tam swiate ka. . kiedy sie panienka przy koledze obudzi. ty. Chlapa. podobne do dekoracji. ze szukasz roboty. Drzwi pchna jakie´ niby zamkniete. nogi do kostek w s s b ocie. cho´ niby anielsko. . tu pani Hania. Och. A ten Us uzny Grzeczny do komórki jakiej´ Mnie popycha. Wyglada a jakby pi a wode.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ) O mamo! Mam omamy. zapach z piwnicy. . ” s Krew wbrew. . wszedzie czarno i ptasio. . . — Czy my sie nie znamy z ózka? . Jutro. apy w kieszeniach. pani doktor odzywa sie cicho jak na lotnisku. Spotka am Andrzej na ulicy. „Znam s c zycie”. . przytul. . tu sznurek. Raczej obja e´ . rozumiesz? Podrzuci Mnie jak w sredniowieczu! Do kruchty. . . podwórze jas kie´ . . . do cholery? M ody Us uzny u´ miecha sie wrednie. . Podrzuci Mnie. Mniszka telefony przyjmuje. paczki. apy w kieszeniach. . . s s puszka wielka z kompotem.. — Chod´ . z — Andrzej. chod´ . Ja: — Czy my sie znamy? — Mówi a mi Krystyna. ale huczaca jak rozklekotana drezyna. jak ja was wszystkich nienawi— 12 — . k eby sznurka. a z drzwi zaraz s kto´ us uzny andrzejopodobny wyskoczy . paczki.

ze k amiecie tak potwornie. ze na ca ych jeziorach co´ tam. E ) By akwizytor z ubezp. a emeryt nie móg sie przyzwyczai´ i zaraz umar . co kiedy´ pracowa w cyrku. Mama napi a sie wódki z malinami i nic jej nic by o. i spetany mia a ca y swój dowcip i talent. i ze visy s na tygrysy. tylko c ´ ´ bez konca pali a swiat o i podawa a Mi najpierw syrop zó ty. E ) Elu.. mama pojecha a ze Mna do Makowa i codziennie chodzi y´ my na sanki. ale Mnie by o. i zaz brali ca o´ c. ze nie mia a s uzby i by a delikatnego zdrowia. c Och. ´ by to wielki koncert mamusi. 2) Pamietam. ze ma takie trudne warunki i pomogli jej wyrobi´ papiery. potem gorace mleko. ze nie umiecie kocha´ . ´ A na drugi dzien juz siedzia y´ my w saniach. a potem nic Mi nie podawa a. ze najlepiej jest. Jak by am ma a. ze jestem sliczna. Nie zmruzy a oka. Kaszla am ca a noc i mamusia nic nie mog a na to poradzi´ . i nie móg sie s odzwyczai´ i po nocach tresowa sze´ c piesków. ze zyjecie jak stad dotad. a na czwarty s ´ dzien mamusia opowiada a przy brydzu..co by o oczywiste. ferm. Którego´ dnia wpad y´ my do s s s takiego strumyka.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA dze! Za to. potem syrop bia y. c s´ a w podwórzu mieszka drugi emeryt z cyrku i tez nie móg sie odzwyczai´ i trzyma c zywa nied´ wiedzice w popsutej ciezarówce. ze mie´ dzieci to jest cudowna sprawa. ty apo w kieszeni. Bardzo Mi sie to wszystko podoba o. czy wiesz. kiedy ´ ´ dziecko ma wysoko. kiedy sie mia o s uzbe i tak dalej. z s s bo trzymanie nied´ wiedzi by o wówczas niedozwolone. . szklarni itp. zostawi telefon. które strasznie nam tupa y po su cie. A kiedy dalej nic nie pomaga o. i na górze mieszka Jeden emeryt. i marnowa a sie. potem syrop sosnowy. poza tym nie wiem. tylko przysz a do Mnie do ózka i ko ysa a Mnie luli luli. ale którego´ dnia kto´ na niego doniós . 3) Problemy ekstremy. i przyjechali z Urzedu. ze te warunki c ma doprawdy bardzo trudne i z najwyzszym po´ wieceniem mamusia umie´ ci a nas s s ´ obie w domu dziecka (bo wtedy ty juz by a´ na swiecie) i odtad nigdy nie brakowa o s — 13 — . Podobno chcia a´ sie ubezpieczy´ na zys c cie. potem wode z cukrem. a mamusi wszyscy s´ c wspó czuli. i w ogóle ´ mieszka y´ my w malenkim katku przerobionym ze sklepu i na noc zamyka o sie drzwi s na k ódke. ale nie c teraz. 3) Andrzej ma swoje problemy. l) Wycie am ci ciekawe og oszenie z „Zycia Warszawy” dotyczace pracy. a na trzeci w samolocie. K ) Na zycie jak w Madrycie. Nie lubie kurczat. K ) l) Ciekawe og oszenie jest nieciekawe. ze z kazdego kurczatka wyrasta kiedy´ kura. Spiewa a mi. a tego nie cierpie s ´ najbardziej na swiecie. S uchaj. Wszyscy mamusi bardzo wspó czuli. mamusia wcale nie by a taka z a. 2) Pamietaj o biletach na kolej. i jestem goraca jak bu ka prosto z pieca. to ustawi a poduszki w taka piramide i mówi a. tylko w dawnych czasach. bo mam rozpalone policzki i swiecace oczy. . I mówi a. i katuj tratuj.

Pora na ptaka. jak to robia motylki i mia taki pomys . dlaczego szed by za swoimi ksiazkami jak pasterz za stadem. „10-41-16 do 19”. gwa townie i przytomnie jak na pobudke. jedzcie. mine o. Do ludzi w a´ ciwie c s nie podchodzi a. dlaczego nie cisna tego wszystkiego za okno. granaty i armaty oraz kulomioty. Podnios am sie na s okciu. Kamienne biurowce.00. unoszac ze soba srebrna yzke. . A Mnie? Wcze´ nie zrobi o sie widno. ze mam wszedzie loczki i ze moge pój´ c do niego do mieszkania. których chwilowo nie ma. Ach. Ledwie usne am. zeby ´ mnie zerzna´ przez ponczoche. otworzy oczy. nigdy nie kocha am Andrzeja mniej. Jak Ja nienawidze tych waszych numerów. te ksiazki. a kierownik pokaza Mi ksiazke na temat. Bardzo zabawne. jak nad ksiazka. lepiej sie ubezpiecz na zycie w Madrycie! E ) Dzwoni pan P. U niego w mieszkaniu by taki pralniany zapach c jak z balii oraz wielka baba. szczekniecie mys ´ szy. Och. . jezeli uwazasz. Mylisz c c sie. A Ja?. Po godzinie 17. Telefon. tylko sa ´ enerdowskie budziki. To kiedy´ tak by o. mimo Mnie. Wynurzaja sie stamtad szykowne 11 dupeczki w plastikowych botkach. taka jak dzieci dostaja do chrztu. Dlas czego on nigdy Mnie od niczego nie wola . Zawsze tak. powiedzia a. no i mia abym che´ zanurzy´ sie w Krucza. Zdziwione jak Kaczory Donaldy! Marksy. W ogóle mia am sporo szcze´ cia w zyciu. Po dobrej chwili us ysza am z daleka co´ jakby szelest. zerwa sie zwinnie i uciek . Ca y sie zwar w nas uchiwaniu. a nastepnie c wyladowa´ w nastepnym domu dziecka. za zadne skarby nie chcia abym by´ motorniczym ani motornicza. Paniczyk.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA nam brazowych grubych rajstop ani nowych piosenek. Te juz wiedza. spracowane c buciory o agresywnych dziobach.M. zacze y s na Mnie naciera´ jak armia butów. Mozesz tam sobie kupi´ ca e c poroze. i jedna pani. Nagle A. Skurczyam sie. Nie zasklepiaj sie po swojemu. sfatygowane. Spokój i piekno oceanu. By o. i powiedzia : ´ „Ojciec kaszle”. a nie s´ koniecznie mieszka´ na ogólnej sali. s kamienna pustynia i tak dalej. a potem nic. wszystko przyczai o sie przeciwko Mnie. „Ojciec kaszle” — powtórzy tak. a nasz kierownik s´ powiedzia . ksiazki zatupota y wrednie. zadnych wystepów. Cisza. — 14 — . dlaczego Mnie nigdy nie wybra . w pokoju pe s nym ksiazek. Aleje spa y. Z porozem posuwasz sie naprzód i na samym rogu masz urzad paszportowy. mijam „Metropol”. Chrobot w dalekim pokoju odezwa sie jeszcze raz i drugi. obroze dla ma ych psów. a buciory. ale do nas podesz a. By o cichusienko jak przedtem. c s Potem kochali´ my sie u Andrzeja w tym duzym mieszkaniu w Alejach. K ) Wiesz. c c przespa´ sie w jamie na terenie Zamku Ksiazat Mazowieckich w Czersku.D. nala a pe en talerz po wreby i powiedzia a: „Jedzcie. Przeciez c to fatalne: nic móc ani na chwile skreci´ . wida´ . Cho´ by ma y skok w bok juz zadowala proc c stego cz owieka. Kiedy´ by o lato. Sokraty i Platony z lekcewazacym u´ miechem czai y sie do marszu i s gapi y sie gdzie´ dalej. ze na Kruczej nic nie ma. chrobot chrustu. juz pra´ wie na rogu jest sklep z hawanskimi cygarami. z lekkim niebieskim ´ cieniem pod oczami. Andrzej wróci do ózka i po chwili obaj spali spokojnie. By ten s strajk autobusów na Rondzie. Stane am ko o niego jak przyklejona. ze´ cie dawno nie jedli”. ale Mnie uda o sie zwia´ przez taka dziure w parkanie. i czyta am sobie te twarz p owobroda. Jaka´ kobieta wys sz a z kuchni hotelu „Forum” i zacze a roznosi´ zupe dla szoferów. Po drugiej stronie: urzadzenia do polowan. Maszerowa y´ my po alejkach s ´ wielkiego parku spiewajac „Dzieci z RTPD” i „Nie papiez nam Wybrzeze da ”. Nie ksiazki. Niektóre kreci y na Mnie nosem. jak te co w rosyjskim sklepie siedza na imbrykach. Zadnego luli luli. Ale nie jeszcze. jak Ja was wszystkich nienawidze. Ja ci radze. ze powinnam pój´ c do szko y teatralnej. jakby to by a jaka´ czytelnia. literatka. c s Wiesz. Engelsy i m ode Hegle. By o cichusienko. jak sie mówi dzien dobry. We´ na przyk ad taka sytuacje: jade gdzie´ powiedzmy z Ochoty w z s strone mostu.

nawet dziecko zadowolone. Nie o to jednak chodzi. — Rzeczywi´ cie. jutro przychodzi hrabina do ekspertyzy. — Pies — Pers? — Dywan — pers. warkocze d ugie do pasa. W poszukiwaniu ciekawej pracy wa esam sie tedy po mie´ cie. Jade. Oj. We wrotach wdowiec w sanda ach na ciep ych skarpetach. wskakuja jedno na drugie i zaczynaja sie ujezdza´ . ale nie tylko. ze stary wyszed . Cudne. Nic. Wchodzi dziecko. „Ramy sa. dom jest ubezpieczony. tam Matejko. Szko a na pewno nie. smieszny. O. Nie chodzi o snobizm ani o lokate kapita u. Wpó do piatej. zegar z kuku ka. Patrzenie po pokoiku. Jak ja to lubie. w szkole wszystkie ubikacje sa zatkane i dzieci sie brzydza. — To moze Mi dziecko kolekcje pokaze. jezeli chodzi o fajki. ´ iku. w´ ród mi ych pind i bezszelests nych wind. bad´ askawa wyprasowa´ Mi bluzke. nie. tak dalej. azienke pokaza . bywa. wprost przeciwnie. ni to zac — 15 — . Rozmowa: „Wiec tak a tak. — Kiedy mia abym zacza´ prace? c — A cho´ by od zaraz. Poszed wdowiec. moga i psa otru´ . Raczej wila s (nie popraw Mi na „willa”). ale jednak. ze nie cierpie czyta´ gazet o s´ c szóstej rano przy chrupiacych bu eczkach.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ze jada. na drzwiach. jeszcze ciep a. przyjecha kierowca z warsztatu. Czestuja. bo strzezonego pan Bóg strzeze. „Dziecko — mówie — gdzie tu moze by´ azienka?” c c — To juz ci Belfegor pokaze. ja czasem wyjezdzam w interesach na czas nieokre´ lony. ale dopiero pie´ po wpó do piatej. nudno. ale nudno. Jeden pó -Holender z roztargnienia skreci mi s skreta na kilometr. przede wszystkim s whisky. tylko o kulture. Pies przy nas. gosposia wychodzi. A moze raczej bunkier: chyba przez Szkota budowany. Domek na przedmie´ ciu w Pieknych Dzielnicach. s W nowe zycie z nowym „Zyciem”. Pala na ulicy. wsta pies. zeby sie dziecko kulturalnie rozwija o. ze i w nocy mnie nie ma. Bardzo przyjemne miejsce. kiedy sie samo t ucze po dwunastu pokojach”. . Pies czujny niesamowicie. Pojecha . bo i oczki czerwone. bo to pers”. A najwazniejsze. W lodówce – raj. I campari. bo przy z c tamtym podej´ ciu wpad a Mi pod szafe. a pala nieziemskie rzeczy. mam tego dosy´ ! — Wo a psa wielkiego c jak krowa. Zw aszcza od czasu do czasu. poza tym dziecko dostaje kompleksów. to sie zaznajomimy — wtracam przechodzac na francuski. dziecko loteryjke wyciaga. dochodzi do tego podwórko i nieodpowiednie towarzystwo”. Lubie przerzuca´ sobie stronice magazynów c wieczorkiem. Holendrowali´ my do szóstej rano. pocieszaja c oczywi´ cie. to kto im przekaze. Motornicza motorniczej nierówna. su t czarny jak po pozarze. A wiec w „Zyciu Warszawy” – intrygujacy s anons: „Kulturalna pani do dziecka potrzebna od czasu do czasu”. morze martwe. Oj. nadete. a s dziecko j nie rozwija sie umys owo. na dachu i. poza tym chodzi o to. . bardzo nudno. kreca sie. Ja ogladam kolekcje: tu c to. . poniewaz koszs c ´ tuje bajonskie sumy. to ja juz pania przeprosze. Oczywi´ cie twojej motorniczej moze to nie interesowa´ . Pani pozwoli. ale tak nie mów. gdzie podaja zimne piwo w cienkim szkle przy cicho szemrzacym telewizorku. A propos: ludu mój. kiedy pracujaca masa kapie juz dzieci w zlewach albo kolebie sie przy dziesiatym piwie. na oko dziesiecioletnie. a takze zabezpieczony. a takze udzia owcem. Moze tymczasem pani obejrzy moja kolekcje. „Bardzo przepraszam. Aha. bo wszedzie kratki: Na oknach. c I nerwy zaczynaja sie trzepa´ . zeby pies na dywan nie zrobi . ale jeszcze niepewny. jednak sa rózni ludzie. jestem wdowcem. — O nie! — wrzeszczy dziecko. . tu tamto. czekam tylko c na kierowce z warsztatu. Pod oga s z rózowego marmuru. „No wiec tak i tak. Pod sciana lodówka jak szafa. ze zamkne salon na klucz. strasznie wazne. poniewaz wychodze na dwie do trzech godzin. prosze pani. Nieruchome czo o. Udaja Amerykanki. Musia pi´ na podwieczorek. i zamek wysadzi´ cichoc c bieznym dynamitem. Bo jezeli my nie przekazemy dzieciom tej kultury. Ramy z ote. naprawde s przyjemne miejsce to jest barek na dole w „Grandzie”. W kazdym razie: posada odpada. i brandy jakie´ himalajskie podejrzane. Siad y´ my z dzieckiem na chodniku w pokos aciaty za uchem. Odpra´ wi am psa drania i odnalaz am droge do kuchni. — O. czy mog aby Mnie pani poczestowa´ papierosem? Brata mam umierajacego c w Kanadzie. „To ch opiec czy dziewczynka?” — zapuszczam sonde grzecznie. powinnam by´ pojutrze w Montrealu” i tak dalej. Mam tylko te s abo´ c. W momentach kompletnej bryndzy przesiaduje tam godzinami.

Roz ozy y´ my sobie loteryjke na pod odze i nawet fajno nam sie s gra o. W tym momencie s wdzieczno´ c Mnie ogarne a. od tego sie wy´ krecasz. ´ „Andrzej.D. Moze odp yne y do ciep ych krajów? A moze znajduje sie w moim portfelu z cielecej skóry? Kto wic. to jest t umiona w´ ciek o´ c. Jestem tragik. Trzeba sprawdzi´ . bedziemy wpada´ i telefonowa´ . No nic. Sama pani rozumie: pieniadze na bilet. No nic. ze znów znana droga udaam sie do lodówki. Helloouu — s´ Twoja Daisy ) 1) Opowiada a´ Mi to dwa tygodnie temu. . s´ jaki dobry uczynek Mi uczyni e´ . wrzasne o we Mnie — Andrzej. dwa razy. juz Trep trepa przed sie wysuwa i bach bach brudnym dziobem w loteryjke nasza. ni to ma´ lane. juz Trep d uzej nie moze. Moze ty jeste´ w ogóle zacny Trep od dobrych s s uczynków? Biedny ty przeciez jeste´ w sumie. To co. do dziecka gdy przyjdzie. a to. niech pani zle o mnie nie my´ li. Ale ja wo am pierwsza „Mam” i juz ona przegrywa. nic. i to sie spó´ ni´ potra ”. a nie na cze´ ciach. No i bardzo dobrze. no nie widzisz. Dziecko wciaz zadowolone. who knows. K ) Kochana Mario Konopko. a teraz byle Zydek s to jest paszportowo Szwajcar. Alez ´ tu mile czas u panstwa up ywa. ze ci opowiada am te historie juz dwa razy. — Z mi a checia.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA spane. przyduszona. Zona ci umar a albo nie umar a. a nawet rozczulenie. to tak Mnie obcia . Trepie. Ja mam 25 i ona ma 25. ze zadowolone. jak tu cudnie: dziecko. Ale Trep w marnym humorze do domu wróci . kominek. Albo odwrotnie. Przypomnias am sobie o dziecku. w a´ nie. pasz a kultura z dymem pozarów. w c kolorze pó seledynowym: cacko. Ledwo do stajenki wróci am. . . i trep na skarpete ledwo naciagniety. „Widocznie z c nie na szwajcarskich cze´ ciach. ze zadowolone! Jeszcze gorzej. a sanda em po loteryjce je´ dzi. jak jest cudnie? A bombki. Wtedy Trep siegna do tej kieszonki na drobne i wyda Mi pie´ tysiecy w jednym banknocie. Osiagniecie sztuki drukarskiej. . a pies gdy sie w wigilie odezwie? A ty gdzie wtedy bedziesz. s s s przyklejona do tej kultury z bawialnego. to co? Pies? Pers? Z pieniedzmi sytuacja jest niejasna. kiedy cz owiek na Szwajcara w´ ciek y! Przed wojna to by szwajcar do otwierania drzwi. i ja wo am „Mam. a wszystko sie miedzy nami u ozy. sukinkocie. No i do widzenia. ale magik. Kiedym kalosze twoje wk ada a. pies. dlaczego ty. Szkoda ze pies nie móg z nami zagra´ . Prosze pania to. 2) Dzwoni pan P. . Id´ do oddzia u na Brackiej albo na placu z Konstytucji. a ta s kolekcja kto wie czy nie fa szywa. Gdzie sa te pieniadze? Przedsprzedaz w s „Orbisie” jest czynna na 90 dni naprzód. w sieni sie Trep opamieta . . az Mi sie lewy na prawy nasadzi . . jak ty smiesz Mi to wszystko odbiera´ ? c Patrz. Szwajcar. bo ja o pani sobie przyjemnie my´ le. mam”. rzecz jasna. B agam cie nie wpuszczaj tych z tygrysami.. w ´ s s ogóle chodzi o kulture i kulturalne. Nagle strasznie Mnie kolne o. prosze pana. A to cholera z mu w bok. Co z tego? Moze wracam do niej.Szwajcar — mruczy. A i dziecko mi e. pies w skok. Trep w´ ciek y ta w´ ciek o´ cia lekka. s s´ Nic nie dociera. Moze i dziecko nie twoje. Ona na przyk ad ma numer 75 i Ja mam 75. Dziecko w ryk. a swiety Miko aj. bo szalenie inteligentny. a to. Trepie. beee. . . sam nie wiesz. . prosze pania tamto — ustami mamrocze. Oj. stelefonujemy sie. — Zawa . a potem taka pro´ ba ewentualnie c c s do pani zeby pani z dzieckiem na zimowe ferie sie do Zakopanego uda a. aby´ ja sobie utrwali a? A moze uprawiam eksperyment literacki wariacki? A ewens tualny mora . wrazenie na ogó dobre. do widzenia. eee. — odezwa am sie grzecznie. c „Jak masz na imie”? „Marysia”. ze z mi a checia — znów przeskoczy am na francuski. wsia´ c do pociagu lada jakiego i tak dalej. a choinka. w ózku u dysydentki”?? Tak sie strasznie zdenerwowa am. czy s s c ma prawid owe dziurki w serze”. Po powrocie z — 16 — odzi zajme sie twoimi sprawami. O. juz Trep w drzwiach stana .

Przed uz (koniecznie) ksiazeczke zdrowia. Popielata anela. ale chemik. balon o wadze dwustu tysiecy kilogramów wykonany w ca o´ ci z jednego kawa ka drewna. tundra plastikowa naturalnej wielko´ ci. wazonik szklany po aczony z lusterkiem. masz do´ c c s´ ´ waski. Tak mi poleci jeden pan. jak ja lubie takie stare pieniadze. s A czy znasz liste podarków. ze by y akurat moje urodziny. to sa w przyrodzie znane zjawiska. ale wysiadam w Andrzejowie. K ) Droga Psinko. to trzeba przyzna´ . zadora duncan. Z pierwszej klasy wysiada pan. Poza tym pamietam jak dzi´ . skocz w horyzont. abed´ w oski na sze´ ciu z s ´ ´ apach ca kowicie wykonany przez osiedlenców mandzurskich. Otóz tak. miejscu pracy. Och. Krystyna ) Droga Piczko Zasadniczko. ciupaga szmaragdowa s s uzaca do jedzenia kawioru w warunkach górskich. sowa – ssak. koc. yeti w czapce. Zapytaj w c b. pozbawiona „i” oraz kropki nad „i”. Halina z Brze´ cia. Na dworcu oczekuje mnie bryczka zasadniczka.! 2) Bilety do Zakopanego. was. gwarantowany motocykl z kryszta u. K PS Jezeli nie masz juz tych pieciu tysiecy.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Szczerze oddany Dzems Dzojs ) E! ´ By slusarz. zrebie o dwóch g owach. z którym chodzi a´ na kurs. Mi a z ciebie dziewczyna. drugi brazowy. Któz wys ´ mawia kobiecie wydatki zwiazane z tak weso a uroczysto´ cia? Cesarz chinski z dys nastii Jung dosta na swoje sto drugie urodziny z ota lektyke zaprzezona w gadajace wielb ady. Nie ten. musisz sie postara´ o zapomoge.D. Ca a m ód´ rusza pod z odzi. uryna platynowy. O. dywanik pod ózko o wymiarach czterdziestu hektarów utkany przez robotnice republik nadba tyckich. Pan. jak twoje koty sieroty. zdetronizowana. korona zaz pinana z ty u na suwak mechaniczny. ry´ nakres s cany na gumce. który Mie zaprosi . smoka o siedmiu g owach i tort malinowy wielko´ ci W oc awka. ikona s ´ ´ inkrustowana przez gruzinskie bli´ niaczki z naszej paczki. Jade do z odzi. ze jeste´ s s mu winna 1400 z . Panisko. przyjdzie w piatek. ´ Nie slusarz to. ornat Karola Drugiego wykonany w ca o´ ci przez wdziecznych robotników. ale wachlarz tematów. które otrzyma ´ ukonczy Józef Wissarionowicz Stalin. Min bruzde. Jade do ód´ . ca kowicie wypchany przez ko cho´ ników okregu z tumskiego. Wysiadam zatem. kiedy sze´ cdziesiat lat? Cytuje w porzadku alfabetycznym angora perska wysas´ dzana diamentami wykonana przez robotników tulskich. Powiedz mu. Jeden bia y. ze szmal wyparowa . peruka z kruka. kserograf Fryderyka Drugiego. ´ Czing – czang! Twoja E ) 1) Pieniadze pana P. mówi. mapa swiata wielko´ ci s szpilki od kapelusza. jonskie morze. neseser. Niestety. nos. pan — 17 — . Przyniós twoja metryke. zywa zaba. zupe nie nie ten. lapsus z lapis lazuli. zaprzezona w dwa konie. nabuchodonozor zywy nadziewany tre ami. który Mnie zaprosi . s ´ waciak ze z otog owiu ca kowicie wykonany przez osadników rumunskich.

Jedne zamkniete. Pod acza do stypendysty rurke. potem muzyka. . dwa metry i siedem centymetrów wzrostu i pyta z pok onem: „Zrobilim pie´ dziesiat. „O. Od razu wida´ . Trzy gatunki whisky. „Jeste´ . przepa´ ciste. Z garazu: warkot maszyn. dziewczyny gro´ nie czaja sie dooko a ysego. Juz blask jak bat. Wtaczamy sie: jest s ´ gospodarz. Juz i wiochna go a.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA wysiada w swoim majatku. Przed nimi opel koloru w´ ciek ej sa aty. znam z fotogra i. my wszyscy na p ask. . zaczadzona bossa nova. O. Juz sie stypendysta ysy rozebra do s roso u. . . broszki. Wszystko jedno. Mgli mnie. diabolicznie skupiony. Zdzisiem by´ ”. co Mnie zaprosi . potem dasy. c aagodnie. wszystko w c pierwszym gatunku. s ale czy nie jaki´ kontrowersyjny? Oj. jak brzoza wiatrem oszo omiony. o matko. Stypendysta. A rezyser spod sto u: „Teraz! godnie ko yszecie jego genitaliami. s´ s s Zdzi´ . „O. Oto garaz. „Kto ona? Ach. Drzwi na wysoki po ysk. wspinaja sie. O. drugi rezyser. Bedzie happening? Bedzie. przez rurke jak przez odyzke wlewa swa krew do kieliszków. tylko „ciep e” i „jakie´ takie ciep e”. . greplowania s c zaprzesta´ i do sypialni królewskiej klacz te niebywa a ciagnie. srebrne b yski od niej s s bija jak tysiac sztucznych ogni. rzuca c ona w t um niesamowitym jakim´ zd awionym g osem i juz mazdy purpurowej dosiada. sztruksy. W pewnej chwili stó ´ unosi sie w góre i wedruje po salonie jak wielonogi. Dwa garaze. Jest i ten pan. Pani z telewizji odk ada aparat. blask. ysy. M ode rzemios o. Nie nie szkodzi. Trawa dla amatorów. Oto i dom. ze zagraniczny. Dziewczyny na czworakach powolna rundke ko o stypendysty czynia. . . m ody. Kazdy start jest trudny. sze´ c gatunków koniaków. wk ada po jednej bia ej rózy. tak. s druga z teatrologii. mezczyzna jak wieza. Kolczyki. O cisze gestem rytualnym prosi. „Dziewczyny. na nich napis „Wójcik service”. pogania. Zaczem panna cudna po teatrologii przybliza sie ku kieliszkom i do kazdego ´ ´ precyzyjnie. Ja jade do swojego. królowo. Zmarnowana jaka´ . Nastrosza sie jak cietrzew. ssss”. Wchodzi robotnik. wiochne. kochanica Zdzisia. ale uparte. jeste´ ” — be koce. wszyscy skowyczymy. to zna. Za zakretem – wybuch d´ wieków. co Mnie zaprosi . w ruchach konska s s raczo´ c. Nie szczypa´ . apie sie za chustke: „Oj kontrowersyjnie”. Juz wiec ta z teatrologii rozbiera sie jak fryga i druga. Zac s czynaja sie plasy. . Drugie otwarte. Pijemy. jedna wiochna. a ona barytonem fenomenalnie seksualnym s s odpowiada: „Jam nie królowa. zaczyna falowa´ nozdrzami. a Zdzi´ w skok. . Ja powolutku s s rozbieram sie z tym panem. Wtem trzask. wieloreki slimak. Dwa domy. Greplarnia? Zdzisia. Kto moze. to ona. s c Service? Zdzisia. Szepcze. teraz dziewczyny” — szepce spod sto u rezyser. Dwie panienki. jeden ysy. . i „kontrowersyjny”. Z kuchni zapaszki. Zdzi´ plasa samotnie po´ rodku pokoju. Zdzi´ to ma. . tam maja przynajmniej domek po rodzicach. potem stop. dwóch panów. „To dla pan. potem kaczki w malinach. trzeci. a te starsze – co? Mieszkanko nad Dolinka i drugi maz. stypendysta zagraniczny. chudy. c W rytm zaczadzonej bossa novy k ebi sie pod sto em k ebowisko. moze i tak. Stypendysta ko ysze sie nagi i wiotki jak brzoza. Jedena´ cie klaczy wrzacych? s Tez Zdzisia. zyto i c s´ wszystko poniewiera sie po szklanych stolikach. Jeden. . . piekny Zdzi´ . Tylko jeden klips w lewym uchu zostawi . z leniwie przesuwaja d onie po jej udach. i „ciepe ko”. a z nimi pani z telewizji. najlepiej sie napi´ . skowyczy stypendysta. Pan domu. Zdzi´ w dzwony bi´ kaze. szare ptaszki. obeznany. z nich huk. Maniana maniana od samego z rana. Ta moja nie mówi juz „ rma” i „urokliwy”. Jam tylko dwunasta klacz z twojej stajni”. wojna bedzie. tylko dla pan” — szepce ten mój. s — 18 — . Wyciaga aparat i chustke do nosa. „Bedzie happening”! „Co”? „Pstro”! c Dwukó ka nadjezdza jeszcze troche ludzi. oko martwe jak u kury. Zdzi´ . Cud-Amazonka wielkiej piekno´ ci po´ rodku pokoju staje. Gdzie jej tam do tych dawnych s ´ ´ pan z telewizji. Drzewka. drugi. ten Zdzi´ . t uczcie” — odpowiada askawie Zdzi´ . huk jak z dyskoteki. i tak jej taniej wypadnie niz hotel. wczo guje sie pod stó do rezysera. Szarówka. gatki. „ha ha”. przybliza sie z s nieustraszony. Oj. t uc dalej”? „T uczcie. juz w o cerkach sas lutuje. Z opla: weso e towarzystwo. twarz wymyta ryzowa szczotka. . Te m odsze wróci y na Slask. On tego nie lubi”. jeszcze nie rozwiedziony z ta pierwsza pania z radia. ydki spierzchniete. niegdy´ s znany. Niestety. oko zielone. gwiazda gwiazd”. Nastepnie o strzykawke! Strzykawke ona (brr) w zy e – sam sobie wbija i krew krwista prze´ roczysta sam z siebie toczy. kiedy´ znany. Zaczynamy greplowa´ .

Koniec kozy. Elzbieta ) 1) Sprawa pieciu tysiecy. rezyser i wiochna. ale w las. i pani z telewizji: „Strzela sie bedzie. pasiaków. Gdzie Ja mam oczy. a co wypi am. wytul. Zadnych wzorków. odda am jej w asne ózko (tak). przy cz owieku dobrym. pilne) 4) Kobieta z owicza. Prawdziwy cz owiek. Nerwowa proza. nie za uj i odkre´ gaz. prosta. strzepy. wnuczka w pracy. umy am. koszta nie graja roli. w bór! A za Zdzisiem robotnik c 2 m i 7 cm wzrostu. Zapisuje ci mój order podwiazki.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA i juz w cwa . zie´ w polu”. ) — 19 — . Strzela . Och. Ha da Wegierska owicza. W kolei – staruszka spod owicza. Naboje podmieni´ ”! I wszyscy oni w ped. albo jestem cz owiekiem. c Twoja Elzbieta II. ide do nieba. 2) Odnowi´ ksiazeczke zdrowia. jest przyzwyczajona. przez Boga i ludzi opuszczonym. Nerwy. uca uj. c E ) 1) Ksiazeczka zdrowia – przed . Wsiadam do kolei. w las. brat w szpitalu”. K ) Pi o. ksiazki. Dajze Mi spokój z ta wycinanka owicka. neuroza. . Spotka am efeba. albo nie jestem. do dentysty”. za robotnikiem greplarze. Koza u parowoza. Alez ty jeste´ pi a. „A czemuz to pani nikt nie odprowadza”? „Och. Wzie am ja natychmiast do domu. Bad´ askawa zrobi´ porzadek w z c azience i przyszykuj mi bia a bluzke. ze nie cierpie s pasków. stroje. co ci sie zywnie podoba. nerwy w strzepach. pawiaków. Wracam. jak by to dobrze by o. kufry i babcie z Mozesz z nia robi´ . Moze umar . wnuk w pracy. nakarmi am. koniec powroza. . Zaraz jutro zaprowadze ja do doktora Szumskiego. Tylko g adkie. wiesz. syn w polu. spracowanym. G adka ta a wa a. . córka w polu. c K PS W przedpokoju siedzi jaka´ kobieta z s Krystyna owicza i pyta o ciebie. kratek tez nie. Az tu Zdzi´ jedena´ cie s s klaczy siod a´ kaze i dalejze w cwa . spotkamy sie na tamtym ´ swiecie. Przytul Mnie. Nie widzia am Andrzeja od trzech tygodni. moze ostatni juz raz. ale hen. Mi a. i juz tylko py i gil w nosie i szukaj wiatru w polu. . Alez ´ ludzie to sa! Strasznie Mnie serce scisne o. „A któz tam w Warszawie c pania przywita”? „Ano nikt. Mgli c Mnie. „A gdzie to pani jedzie”? „Do miasta. 2) Pieniadze 3) Bilety (b. Pas. zreszta krat. ) . moralna. Gdzie Ja sie bez sensu szwendam! Tu Jest moje miejsce.

Zaraz tez pos a a nam ózko. s bo wszyscy mu to mówia. bykowaty w karku i sprzedawa patelnie. której matka umar a przy brydzu. najpiekniejsza na swiecie. bia a po´ ciel. potem go dali do szko y baletowej. pewnie po matce. która jak wszystkie panienki spodziewa a sie waznych wiadomo´ ci z Paryza. kiedy mu to powiedzia am. tak ze od s c ´ malenko´ ci mia stopy i ruchy u ozone i gra kapturka w „Czerwonym kapturku” na s ´ pokazie w Domu Nauczyciela. Ktokolwiek sie s s chcia przysia´ c po kinie czy z dzieckiem. Cygan s s by niestary. ale nie mia checi rozmawia´ . to znaczy Józkowi. przysz a do Mnie do ózka i ca a noc trzys ma a Mnie w ramionach. czy by nie przej´ c zawodowo na kurestwo. a na skutek c s abego zdrowia nie moze tez wykonywa´ zadnej ciezkiej roboty. s Raczyli´ my sie tym likierem do zmierzchu i upili´ my sie jak koty. czy nie mia jakiej´ sprawki z ta ma a. czeka a pewna smutna panienka. ze to ma co´ wspólnego z poczta: s s s List opad (a nie: „li´ c opad ”). nie moze cwiczy´ . ale mama wzie a cha upnictwo do domu i tak sobie z tym ´ swietnie daje rade. ale uda a nieprzestraszona. siwa i szara jak mysz. która znam s jeszcze ze szko y. a ojciec w wojsku. a sama po— 20 — . Nie jak jaki´ naturysta wytarzany w brudnym piachu. tylko s jak m oda kaczka w piekarniku. gdzie bedziemy mieszka´ . czy spi z Cyganem. na Zoliborz. raczej co´ go aczy o ze starym. Duza serdeczno´ c. Mozna sie komu´ wkreci´ na kolacje do „Trojki”. wiec juz nie poszli´ my do c s s tej budki. tylko pojechali´ my do Józka matki. bo umar i nie za atwi jak trzeba papierów do renty i gdyby nie mama. to znaczy. Mama by a dla Mnie s s bardzo dobra i kiedy´ . dopiero s mama wymy´ li a. Spyta am Józka. a teraz jest polski. Prawym okiem ypa ´ jak zbój. która mu znajomi zostawili na zime. Sprzedali´ my obie patelnie w dziesie´ c s c s c minut i poszli´ my do takiej kawiarenki na ty ach kina „Praha”. ta. bo on mia strasznego pecha w zyciu. to mówi am: „Bardzo przepraszam. ale mia kontuzje barku. przez chwile nawet zdawa o mi sie. z oty i chrupiacy. ze chodzi o li´ cie i tak dalej. niestety. Tymczasem on by wola . ni to biura. olbrzymia peleryne. ale niestara. jak to jest z tymi listopadami. Z tego wszystkiego zrobi a sie szósta. ze´ my s s s sie rano ozenili i ze Ja jestem ta dziewczyna. Juz na chrzcie ojciec zrobi mu kawa . zrobi a Mi herbaty i obejrza a moje buty bardzo. Potem poszed ´ na razie. Ta jego matka. Strasznie p aka . moze dwunastoletnia. Otóz w tej windzie spotka am c efeba. raczej co´ wypi´ . Pojechali´ my na bazar do jego znajomych Cyganów. i poszli´ my razem co´ zje´ c. Lubie s´ te bezsensowne korytarze. Pracowa z dziewczynka. bardzo uwaznie. W kazdym razie Zbój zostawi nam dwie patelnie do sprzedania i klucz do takiej budki. który kiedy´ by bu garski. Na przyk ad pewien roztargniony listonosz szed droga s´ i zgubi list. bo pos s c c kochali´ my sie nad zycie. kud aty. W takie zimno Ja teraz lubie zaj´ c do Pa acu Kultury. o której jej tyle opowiada . ubrana w przezroczysta. ze mówia po wegiersku i ze Józek tez s ma jedno oko takie. ale nie. ale ciep e. która spotka w sanatorium w Ciechocinku. W ogóle za to kochamy blondynów. Dopiero ona s s wyja´ ni a mi ca a sprawe. Wyglada a jak wazka. bez zadnego zapachu. co Mnie bardzo zainteresowa o. Powiedzieli´ my jej. a ta ma a pofrune a za nim na skrzyd ach. By cudnie opalony. w dodatku ojciec c zrobi mu drugi kawa . zeby go nazwa´ Zozef. zeby z nim mówi´ bardziej wec wnetrznie. przestraszy a sie bardzo. które jak wszystkie wiados mo´ ci nie nadesz y. wielkie i rozchlapane jak stara barka rzeczna. Bardzo by o weso o i wszyscy zastanas s s´ ´ wiali´ my sie. tu sie s´ mówi po wegiersku”. s s s´ jakie´ sekrety. Kiedy´ my´ la am. ze maja w osy leciutko ja´ niejsze od skóry. mozna sie ogrza´ w parze buchajacej s c c z basenu albo przytuli´ do grubej windziarki w windzie. kiedy by am chora. Pyta am kiedy´ mame.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Pieniadze K ) Listopad to marny miesiac. czasem jej w tym wszystkim pomaga i patrzy na jej spracowane d onie. a lewe mia normalne. Zg odnieli´ my i zaczeli´ my sie zastanawia´ . ni to gablotki. a drugie takie. Napotkali´ my tam likier s s „Róza”. ale w koncu Ninka musia a s s´ wraca´ do pracy. Przyjrza am sie czujnie efebowi. toby adnie wygladali. na który. który czyta „Czarodziejska góre”. ze nawet on. bo wybra mu imie Józef i wszystkie dzieci w szkole sie z niego wy´ miewa y. a nam sie zamarzy a ciep a. Potem spotkali´ my moja znajoma prostytutke Nine.

s przysz a do nas. s Posz a i roz ozy a swoje cha upnictwo. cienieje niczym kartka i na naszych oczach robi sie jak op atek. nieraz nawet grubas. który widzia am. a nawet czarne paznokcie jak w szkole. ze c s jestem adra. sprzedawali´ my znaczki i zmieniali´ my prze´ cierad a s s s s pachnace likierem rózanym i nadmorska plaza. tylko nie na niego. To samo robi o sie z Józkiem. a on udaje. Rano by a wcze´ nie pobudka. ze Mnie nie s c wychowa a. i rzuca w widocznym miejscu. albo to wielkie uczucie czyni cuda. ale c szuka a dobrego sposobu na Józka. ze sie prze´ pi na amerykance w ma ym pokoiku. to jest zawsze c c jaka´ ulga. Nied ugo jednak to wszystko trwa o. jak ´ jedna pani w kapeluszu spiewa a „Morze. sp aszczony w pude ku. Amerykanka ani rusz nie chcia a sie otworzy´ . obie m ode staruszki ladujemy w Domu Aktora w Skolimowie. tak ze mia a nas jak na scenie. zeby´ my mu wspólnie natar y plecy kamfora. s s przysz a pani z cha upnictwa. bedzie Mi b. On Mi kaze na nia mówi´ „mamo”. a ja zabra am sie do gotowania roso u. Zozef w tym wszystkim kompletnie zamilk . Wiedzia am juz. nasze morze” i k ania a Mi sie uprzejmie. a tam. To juz jest mocniejszy numer. S ycha´ by o blaszki i jakie´ bla-bla pojekiwanie. czyli aparat. Robili´ my bombki. Chcia oby sie zobaczy´ . oddaje je do z obka. a jednocze´ nie zal ugry´ c. ze c jestem w ciazy. Oto jego matka Oto jego matka. nieprawdaz”? Straszny powsta wrzask i lament. Zupe nie przesta a udawa´ s c ´ dame. Trudno. maz sie rozpija. Zozef s poszed sprzedawa´ znaczki do rady narodowej. co s c ´ tam jest w srodku. bije Mnie i matke. przez siatke. Podkre´ la a c s kazdy w os w zupie. c cho´ by najsprytniej ukryte. s c ´ Kaczor Donald przez papierowa sciane. bo ledwo´ my sie rozebrali. które polega o na dorabianiu drucików do bombek na choinke. który stoi w aparacie do prze´ wietlen: wchodzi s zywy cz owiek. a jutro sie wszystko u ozy. odmrozone po sierocincu. Józek powiedzia : c s ´ „To mama spiewa”. jak by am w domu dziecka. ze spi albo c s c ze drzemie i jest pó nieobecny. po prostu mysz przez ser. toby nie pozwoli i tak dalej. sny mia am d ugie i ciekawe. W kazdym razie. ze ona patrzy. Ja patrze. zeby Józek pomy´ la . Rodze chore dziecko z uszkodzeniem neurologicznym. ze ona widzi i dostaje kompleksów. czu am sie po likierze s pe na jak róza i kocha am mego m odziutkiego meza nad zycie. Na szcze´ cie zaraz s ´ zgasi a swiat o. matka roz ozy a sie z bombkami po´ rodku pokoju. Patrzy wiec coraz zar oczniej. Bardzo to nawet s by o mi e. mokre i pachnace nowym zapachem. Albo ten Cygan by jego mistrzem w mi o´ ci. pocienia i sta sie przezroczysty i miekki jak celofan.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA wiedzia a. kiedy sie niczego nie ´ boja. c Mija y lata. Którego´ dnia Józek by s chory i zaproponowa a. U nich w domu to jest koszmar. mimo roboty ciezkiej. Próbowa a co´ mówi´ na Moja Mame. bo nie ma sie c ´ gdzie dziewczyna z ta sprawa obróci´ . Ca uje. Niech jej bedzie. potrzebna. wiec próbowa a zrobi´ ze Mnie brudasa. ale troche Mnie juz to zacze o nudzi´ . Nad ranem budzi am sie zlana potem i zal Mi by o m odej mezatki. Oto c maz. pod wp ywem ewolucji i rewolucji wyrabia sobie tak s ´ zwane kocie oczy. gdyby zy . Nie bedzie mama za Mna musia a chodzi´ i sprzata´ . który widzi w nocy tak samo dobrze jak w dzien. No trudno. rozgrza y sie predko ´ i pociaga y Mnie goracem i lepko´ cia jak swiezy chleb. ze sie od poczatku orientowa a. a na Mnie. widze. zaraz wracam s Elzunia PS Moze pójde do jakiej´ szko y. i ze ojciec. wiotki i s aby. powiedzia a. W a´ ciwie Mnie to nie bardzo przeszkadza o. a tymczasem tamta matka nie zasypia a gruszek w popiele. ale ja mówie „niech mama”. ze jej sie amerykanka nie chce otworzy´ i po ozy a sie na c otomanie w katku naszego pokoju. a Ja ´ szorstkie. i s ysza am. „Niech mama sobie wyobrazi. Mozna tez przytuli´ go w nocy i pie´ ci´ jak dziewczyne. odnajd´ Mi z gdzie´ te bia a bluzke z ko nierzykiem. s ) — 21 — . jak na wielkiej pustej plazy. Nastepnego dnia mia am okres. az dochodzi do p askiego kawa ka celuloidu. ze chce Mnie wypedzi´ . bo jego plecy. szkoda psu´ przylepki. Kochana moja. mog y´ my sobie przez niego do woli skaka´ do oczu. Jest g adziutki jak welurowa sukienka i ma ruchy leniwe i pewne jak wielkie zwierzeta. ale to nie wypali o. Ta matka jeds z´ c ´ nak przerzuci a uwage na rece: ze ona ma panskie i bia e. zrobi sie ´ larwalny i tak przezroczysty jak facet. wysz a sprawa z tym slubem. sparalizowany czujnym spojrzeniem mamy. Ta matka wyciaga moje podpaski ze smieci. nie wiem czemu. moja te´ ciowa.

tylko Trepa. — Masz racje. Tu Mi sie co´ kojarzy. starodawna obiata. Biegne. swieta cierpliwo´ c do ludzi. Jest kiosk. jaka mia a w a´ sciwie by´ ? c Przeciez to obiad. Twój przypadek. jak ze´ sie po tym indyku oblizywa a?. — Teraz Ja. Czy´ ty moze juz z Andrzejem o tych pieniadzach s rozmawia a? Wiesz. Moze go zatrzyma o na czterdzie´ ci osiem godzin? s s Tylko tego brakowa o. Barbara po lodzie. . U ojca w Alejach – g ucho. Wiesz u której? U tej z kiosku. „Karuzele” dowioza. Pergaminowa twarz. — B a. — B a b a b a. chyba nie. Chyba ze zatrzymaja. na co te pieniadze posz y? Nie? No przeciez na indyka. papiery. a mózdzek ptasi. . c to nie. wszyscy sie radza. teraz moze mi s powiesz. wszystko dla mnie jasne. W ogóle jezeli komu´ s zalezy. Czy ty jeste´ g ucha i s ´ slepa? Nie pamietasz. Na samym rozwozeniu kwiatów moge c zrobi´ kokosy. Wszyscy jej sie zwierzaja. klucze na s stole. Musze c co´ zrobi´ .D. s Dobrze. — Zaraz matka przyjdzie. jakbym ´ ig y mia a. c K ) . . Ale i metne. a pod tym telefonem „Gdyby Co´ Sie Sta o” – sygna . ze to nie moje pieniadze posz y. upiek a i okrwawionego borówkami pod nos ci przynios a. . 2) Ksiazeczka. . Jest klon. teraz Ja. czy mogli go zatrzyma´ na czterdzie´ ci osiem c s godzin? — No nie wiem. najwiecej ten kretyn ze s´ szko y specjalnej. u tej jakiej´ Rózi. swoja droga. daleko. Panika! Prawie tancze.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA . . — 22 — . „Radar” juz by . ale ciekawa jestem. Wolno´ cia sie objad a´ ! Gdybym s s go zamordowa a. ze by a to uczta cokolwiek symboliczna. drzwi otwarte na o´ ciez. Trzeba sie spyta´ u c ´ babci w konfesjonale. co mu s papiery porzadkuje. historyczko. kochana. jak mnie trzesie. ze Ja te pieniadze zabra am? A moze Ja je tylko pozyczy am? Do s ´ Gwiazdki. objadanie sie. teraz mi powiesz. dla ciebie! Nie pamietasz. Postaraj sie pozyczy´ pieniadze od Andrzeja. . — Nie denerwuj sie. Ch op jak klon. Ani sie waz! Ani sie waz! E ) 1) Telefon do pana P. synu. musze natychmiast z apa´ Andrzeja i sprawdzi´ . czy nie zrobi a´ Mi jakies c c c s ´ go´ swinstwa. juz Ja ciebie znam. ze Ja ciebie nie rozumiem. swieta po wodzie. . dopiero by ci sie broda trzes a. Chodzi o to. No. to zarobi´ pieniadze jest bardzo atwo. — B a b a. Ale zaraz. Clown. Co dopiero na rozwozeniu kokosów. s ´ . tylko. Od po udnia urywam telefony. . nie obcasy. ksiazka jeszcze ciep a. teraz to chyba musi by´ sprawa. na razie. Chryste. Czy kto´ tu mówi. . to dopiero by´ urzadzi a scene. dobrze. Bez sprawy. lece do ojca w Aleje. dziecko. ze s z y numer. K ) Jestem potwornie rozdrazniona. ni czorta.

. Ojciec kaszle? Wchodze. dziekuje. ze nie jeste´ cie ma s ´ zenstwem. a niech was wszysts s kich wszyscy. ale to nie jest jej c s prawdziwy syn tylko adoptowany. lece do milicjanta w szklanej budce. gdzie nie naklejaja pasków na twarz (bo u nas. S ysza a od sasiadów. albo dyplomata. jezeli kto´ lubi c s folklor albo to przedszkole eksperymentalne. bia a bluzka. Bardzo go kocha. co ambasady pilnuje. ksiaz. srebrna. Jak dla niemowlaka. Usta otwarte. to zaraz jutro tam pójde i uszy do góry. bardzo czarny. pisarz albo uczony. Najpierw musi by´ sprawa. Chudy bardzo. ´ Spi. no to trudno. widze. ale nie chcia a burzy´ jego szcze´ cia. moja ty rezolutna zonko.00 do 18. na razie ten styl. co z nia zrobie. sprawd´ ! s z K ) Dlaczego w a´ ciwie nie ma u nas zadnych gejsz? Przeciez jezeli przyjezdza do nas s jaka´ s awna osobisto´ c. kiedy jej syn przyprowadzi cie do domu. Serce Mi wali jak w ku´ ni. czy nie mogli? — A w jakiej sprawie? A nie ma sprawy? Jak nie ma sprawy. Ona sie boi. zdrowia. a kazdemu obowiazkowo – nied´ wiedzie przy trasie tramwajowej. ze taka naprawde nowoczesna gejsza powinna mie´ swój styl.00. Jeszcze nie wiem. zeby zwies s´ dza stolice z wycieczka PTTK. Macie za swoje. Mozna by bimbrownie mieszkaniowa pokaza´ . jakby koleja jecha . orientowa a sie. Elzbieta Druga ) Elu. nawet takiego faktu. chce mi sie gdzie´ zadzwoni´ . Pamietasz taka pie´ n? W kazdym razie mog abym s´ zorganizowa´ kurs dla supernowoczesnych gejsz. prosi a. Wrazliwcowi z Wysp Brytyjskich pokaza abym hodowle storczyków w Nowym Dworze. ze u nas wida´ misie c c z tramwaju. Ale mam. Wszedzie z ´ na swiecie.Ona mówi. gdzie´ na przyk ad przy Ministerc s stwie Spraw Zagranicznych. gdzie mi wycieto c migda y. Dotkne abym. robia ko o swoich nied´ wiedzi wielkie z halo. Dlatego tez ona go nie zameldowa a na wszelki — 23 — . jak kto´ za duzo gada . Kiedy wysz a´ . tam tez mog abym pobra´ z góry zaliczke. ze kiedy on bedzie mia sta y meldunek w Warszawie. Mogli. znajoma. ale sie boje. Obok yzka lezy. to moze ja zamordowa´ . Moze na tej podstawie dostaniesz jaki´ zasi ek. co z widzia am. a tu przy telefonie kartka. Takiemu. Jezeli jest to c pomys . „Ciebie jedna tylko mam i tylko ciebie nie mam”. tylko my nic nie umiemy sprzeda´ . ze od pierwszej chwili. ojca drzaca d onia s c skre´ lona: „Dzwoni a Helenka. a infanty kowi z Ameryki – weso e miasteczko na prowincji. c No. . No a potem wszystkie s kwiaty i prezenty oddawa abym tobie. by a u nas pani Czes awa Urbaniak. czy Ja wiem. c c s Uwazam. Po zwiedzaniu mozna by co´ wypi´ i zje´ c w „Wegierskiej”. adna historia. E ) E! Koniecznie za atw przed . zeby´ wpad ”. to zaklejali mu usta plastrem). nawet w takiej ma ej Szwajcarii. wyladowa´ na jakiej´ asze z c c c s butelka wedrowniczka. Bardzo p aka a. Do gawrona podobny. zeby pokaza´ mu co´ naprawde ciekawego. To plus za´ wiadczenie z poprzedniego s pobytu w szpitalu. matka Józefa Urbaniaka. A niech ja. Spedzi a u nas czas od 16. S ysze chrobot myszy w sasiednim pokoju. Natomiast te panie z Ministerstwa Hutnictwa i tym podobne moze nie maja dosy´ fantazji. pokaza abym Szpital Przemienienia. co sie lubi zwierza´ . kokarda. Zos zefa. Zabieram te yzke Ja jemu. to nie mogli.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Oj. lece z powrotem do ojca. a potem dla s c s´ kawa u da´ sie pobi´ w „Oazie”albo zreszta. b a b a. dobrany do c niej i do tego pana. ze w adoptowanych c dzieciach wybuchaja z e instynkty i jedna kobieta na tej samej ulicy zosta a uduszona ´ meskim szalikiem zupe nie bez sladu.

ciach. co c c masz. Kristesso. s s i prosi. s c s c pie´ tysiecy. to pani. sadzac po zdjeciu. czy moze juz nawet Odra. jest i buda. jakby kto´ echo obcia . ze Ja nie mam butów? Przeciez Ja mam prze´ liczne czarne szpilki s ´ jak stad do nieba. s odki czar Hawaju”. Panowie sie z wolna schodza. a po prostu Europa. a za reszte kupi´ sobie panto e i kwiaty do ko´ cio a. a w koncu i sobie. do diab a! Dyskoteka czeka. która kiedy´ razem kupili´ cie. ach. ale przysy a ci widokówke. czas sie guzdrze. mówi: „tylko mi sie ryba i unia nie zgadza. wiec dostali to miejsce w szkole s baletowej. ze zachowa sie s´ wobec ciebie nie po mesku. jak sie w nich fenomenalnie tanczy? Phantastico! Widokówka owszem. w a´ nie mia em telefonowa´ . Czes awa zacze a sie jeszcze bardziej ba´ . tylko ze koniec ´ swiata. Niestety. „Gdy sie króliki pierdola. ze syn z synowa otruli ´ matke wpuszczajac ma e dawki cyjanku do herbaty. Wiec bardzo by o dla niej wazne. zeby sie dziecko troche rozerwa o. deszcz z deszczem. mog aby´ odda´ panu P. bardzo mi o. s — 24 — . Miedzy ryba a unia nie mamy czego szuka´ . zrobiona na blond. nie mozesz i´ c do urzedu ani do ko´ cio a. Ziemnego? Ziemnego. Christine! Szkoda ze pani przy tym nic by o. Znasz taki wierszyk: „Mam c do´ c tych mord – powiedzia lord – zbudowa w asny kort – i zacza uprawia´ golf”. zeby´ w obecno´ ci swiadków i najlepiej kogo´ z milicji z ozy a podpis. s Co do mnie. Mam nadzieje. a cytrynowe. skad.D. S ysza a od sasiadów. zeby´ ty sie wyprowadzi a. Po lewej stronie Powazki. swietnie. Chod´ . s c ach. Przede wszystkim chodzi o buty. tez na dziecko czeka i co´ jakby korek jej z torby wys staje. mówie. kiedy ´ widzi. s s s s ze nigdy sie u niej nie zameldujecie. a tu og oszenie jak s once: dyskoteka dla dzieci. A to s ´ ´ swietnie. opieta. bo uwaza. jest mi y i przystojny. s Och. p. nauczysz sie innym razem. Z s ´ daleka juz s ycha´ „Beduini na pustyni”. Gdyby´ dosta a te dziesie´ tysiecy. w a´ nie zem przysz a.00. Wchodzimy. bom ja w a´ nie na tenisa ziemnego zapisa . a tu bramkarz ciach. Kobieta krzyzówke rozwiazuje. zadnego baru ani nic. taka hala. lampki sie swieca jak na choince. Wypi y´ my po ma ym piwie i jedziemy. okrutny. by a nawet w tej sprawie u wrózki. Kwestia tego meldunku s ca kowicie zburzy a jej sen. Od razu dozna am ol´ nienia i s popedzi am na Sadybe do Trepa. Koniec swiata. snieg z deszczem. w dole c Wis a. . deszcz ze snies ´ giem. jak ten syn cierpi. Jezeli ci to odpowiada. a pi ki stukaja szalenie denerwujaco i nie bia e sa. ale z zegarkiem z e rzeczy sie dzieja. to bardzo mi sie pani Czes awa podoba a. ze snie. On tez. c K ) Krystyno! „Hawaju czar. sa jednak ludzie ´ na swiecie. moze kawki. s c bo my´ la a. Wiesz. bo w tych. ze adoptowani synowie sa dla matek gorsi niz prawdziwi i by taki wypadek na sasiedniej ulicy. bocznice. ze sie pani z Marysia nie nudzi. Poc wiedz temu ma emu. Dziecko az nogami ze szcze´ cia przebiera. Najgorzej by o ze szko a. A ma a wyspa Archipelagu Sundajskiego mi sie zgadza”. stare traktory. c c s PS On móg by sie ewentualnie zameldowa´ u nas. A tam. w sercu Warszawy. Ciekawe. przy krzyzówce pomagaja. cytryny i marne towarzystwo. to jest co´ cudownego. S uchaj. Listopad. dziecko. s´ c ´ No. kiedy trzeba co´ za atwi´ . zgadza sie. cmentarz. s prosze pani. gdzie tu i´ c? Pi ki skacza tam i z s´ powrotem z dziwnym stukiem. he. ze ma pupcie jak zajaczek. skad tej starej miotle przysz o do g owy. Józef wstydzi sie przyj´ c. zeby´ mu na niej tylko napisa a „tak” albo „nie”. he. po drugiej magazyny wojskowe. Kiedy ty sie sprowadzi a´ . Ta pani czeka na twoja odpowied´ i s´ s z przyjdzie jutro o godzinie 16. Kobieta jaka´ s s adna. Teraz jednak. Ma tylko s s ´ taka pro´ be. jednym s owem ca y komplet. A. zeby´ wróci a i zeby´ wzie a z nim slub. którzy maja genialne pomys y: dyskoteka dla dzieci. skad. Dzisiaj sa nasze urodziny. która mia a znajomo´ ci w Teatrze Wielkim. ale nic nie szkodzi. owszem. ze jeste´ energiczniejsza od niego i ze za atwisz mu ten meldunek przez s s ´ upór. W pierwszej chwili ´ ´ ´ my´ la am. A tutaj nuda. c z bo sie spocisz. dalej przecznice. mamy pie´ set c z otych na taksówke i m ode zycie przed soba. to ona nawet jest gotowa da´ ci dziesie´ tysiecy na pierwsze dni. czas stoi. moze herbatki. bedziem was wita´ chlebem i sola”.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA wypadek u siebie tylko u rodziny na wsi i ta sprawa za kazdym razem odzywa. p ace za bilety. czarna porzeczka dla ma ego. ale to jej sie uda o za atwi´ przez znas c c joma. Dosy´ tego. . Hala jak lala. co nie pozostawi o zadnego sladu.

przyja em ja bez stempelka. czy ziemia jest okrag a. jezeli twoje nerwy nie pozwalaja ci w tej chwili c podja´ sta ej pracy lub nauki. a bilety na linie dalekobiezne sprzedaja na 90 dni naprzód. Tanczy y´ my jak szalone. Wracamy. to nam normalnie wybija je na rekach! „Co to jest. . . . czy dawno sa juz kupione”? Kupione. chcia by Mnie przyja´ . co za fochy. ze jutro musisz p yna´ do Indii”. ze´ my s s s wysz y polata´ nad Wis e. do pana Józka.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA zamiast nam numerki da´ . s ze Ja nie rozumiem. . to bardzo prosze. chameczko! Co tu sie w ogóle dzieje? Jaki rachunek. tak pre i pozac dam i znowu rwe. co s ty sobie my´ lisz? Ze Moje wyprawy to sa jakie´ wycieczki? Giganty? Cugi? A moze s s ´ to sa podróze Magellana? Wyprawy Cooka? Swietne omy ki Kolumba?. kuratorku. wiem. O. ale on by szybszy i smigna mnie na skos przez c twarz jakim´ smig em. jakie „powaznie”? Z kim powaznie? O czym? I co to jest za ton. c s moze ja musze sie liczy´ ze stratami? Moze Ja dla ciebie. jak wyglada butelka wódki. c Twoja oddana K ) S uchaj. co pan c wyprawia? Gdzie ja jestem? W Ravensbrück? W tajlandzkim burdelu”?? Mia am che´ c ´ przyskoczy´ do niego z pazurami. ze bardzo ci pomog o.XII.D. jed´ do sanatorium. w ratach. robie tysiace odkry´ c i tysiace b edów. Jak swiety Franciszek do zwierzecia: „Masz. c godzina 19. ze jestem mieczak i przy okazji trza´ nie s mnie w miekkie podbrzusze. W ogóle czasem warto sobie zrobi´ rachunek. ze by Mnie nie przyja ? c s A w a´ nie ze przyja by Mnie. Ze kiedy eksperymentuje. ma o´ my sie w bagnie nie utopi y. mówicie — nareszcie jest z nami. A cóz by szkodzi o lec c karzowi z rejonu przyja´ Mnie bez stempelka? Co? My´ lisz. kupione. ja wiem. nie? c Twój cz owiek w Ma kini – E2 ) Elzbieta! ´ Musimy porozmawia´ powaznie. s s zeby sie trzyma´ w szachu. co sie bede przejmowa´ na zapas. do c jego oszala ej ze strachu matki? Do przepisów z piek a rodem? Czy ja po to zesz am z drzewa. A tak. mam na lewym policzku sliczna odyzke. s c s oho. W przeciwnym wypadku c ten pan moze zwróci´ sie o pomoc do w adz i zostaniesz ukarana. nad która jak ´ kwiat unosi sie moje lewe oko. teraz ona wie. jakie „policz sobie”. albo postarasz sie np. ale s Trep by ca y zachwycony. te stempelki to´ cie sami przeciwko sobie wymy´ lili. co tu jest grane? Ze wisi ci na wargach cudne s ówko „nieprzystosowana”? A do kogóz Ja mam by´ przystosowana? Do ciebie. Zreszta jak d ugo c mozna buja´ w ob okach? Owszem. i znów pre i pozadam. przeciez swoim kosztem. jest jedna z nas! — Co ty my´ lisz. A tam! Zaraz mi przesz o. moze Ja nie mam zbyt wiele czasu. miejsca s c pracy albo do rady narodowej i z przed uzona ksiazeczka uda´ sie do rejonu. Nic mozesz bez konca przeciaga´ tej sytuacji. bramkarz pyta: c s „Które to”? A my: „Panny Ravensbrück”. s Motyle po prostu! Po sze´ ciu czy siedmiu kawa kach takie by y´ my zziajane. podej´ c do biednej dziewczyny i s´ ´ powiedzie´ . . Kiedy´ juz by a´ c z s s i mówi a´ . o których nie masz pojecia. o zasi ek. we´ sobie te c z g upie pie´ tysiecy. Co to by o? Przezroczysta witka? Plastik czy ro´ lina? Bardzo s ´ s ´ interesujaco teraz wygladam. a kiedy schodze do s´ pozycji p aza. ale z c sprawdzam na w asnej skórze. do predkiego sie zobaczenia i prawie buzi. rwiecie w osy z g owy. zeby gra´ w komórki do wynajecia? Zeby sie mie´ ci´ w jakim´ Stad-Dotad? c s c s A moze Ja chce dokona´ czego´ wspania ego. tylko by Mnie sie ba ! My´ la by. Wiec do widzenia. zeby sie w szachu trzyma´ wzajemnie i samego siec c — 25 — . swoim! Przeciez nie taszcze sie pod ód´ tylko po to. O. I juz by nasz. W takim wypadku musisz zg osi´ sie do b.00. Wróci y´ my po dziesiatej. zeby zobaczy´ . No to policz sobie. Albo powiesz temu panu. ze wy wszyscy wolicie moja gorsza cze´ c. Jest 2. dziewczyno. jaka pycha! Czy ty my´ lisz. ´ A cóz by szkodzi o w koncu takiemu panu P. . ze nie masz tych pieniedzy i zobowiazesz s sie oddawa´ je np. c c Masz dwa wyj´ cia. dopiero u wrót pytanie: „A propos – a co z biletami na kolej? Czy sie myle. czy p aska.

mam stempelek” i podskakujecie na jednej ´ nózce. Jest w a´ nie ósmy. patrz i s´ równaj do skrzeku. A czy ty nie pomy´ lisz przez chwile. z E ) E! ´ We czwartek – pogrzeb ojca Andrzeja. któz? Ach. Tam gdzie was nawet o stempelek nie pytaja.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA bie w szachu trzyma´ . takie sa koszty eksperymentu. K ) — 26 — . Tak. w lewo patrz. ale tez i oderwa´ sie c c nie moze. Tak. c s s ba. znana gwiazda kina niemego. skrzeczy. We´ mikroskop i spojrzyj na zabi skrzek. tak. ze nie jeste´ Magellanem. Przerwa w spiewach. przynajmniej cz oc wiek soba nie gardzi. mówi . . dobrze? Na pamie´ c ´ to znam: Nawa. ze nie jest taki jak tamten. Nasz bohater. ze umar . s s´ chcia oby sie powiedzie´ gospodarz imprezy. Drugi. Skrzek. A tamto sie trzyma? Nie zartuj. ta. Razem z tutejszym chórem ´ spiewa pewna tajemnicza zakwe ona mniszka. w prawo patrz. Jeszcze nie wie. . to osio . s s Pietnasty. ale´ ty go s ucha´ nie chcia a. . bedzie to. W pierwszej awce. Anielskie spiewy. Ten pan od lat nie moze na nia patrze´ . A Ja? Co Ja robie? s Ja. s c tylko ze teraz jest to skrzek u´ wiecony. Dumna jeste´ . odtwórca g ównej roli. ta. pyszna. kiedy mia dziesie´ lat. A kto nie w skrzek. ze to Matka Boska go zabra a. w pysze zasiedzia a. Muzyka. mówi do was kiedy´ poeta „pospolito´ c skrzes s´ czy”. którego nie donosi a. Noo. ze nalezysz do s skrzeku. oczywi´ cie. U jego stóp – burza o ków i lilij. przeciez to jasne: dzi´ sa jej imieniny. Przez ca e zycie nie mog a na niego patrze´ . to primadonna z operetki. na mowe niby panska a bezpanska. Któz to. poza tym poeta. K ) ´ A dajze mi spokój z waszymi srodowiskowymi pogrzebami. co wyjecha do Hoc nolulu albo ten jeszcze milszy. z która pi jeszcze wczoraj. który podobno lubi c wtraci´ swoje trzy grosze przy takich okazjach. zeby jej nie widziano. i samemu sobie samopoczucie poprawia´ i szyku stempelkiem c c zadawa´ . Potem porozmawiamy. co tu kry´ . ko´ ció Swietego Karola s Boromeusza. na hymn. Byli umówieni na podwieczorek. który z nia jest. na doktorat he he he. tak. ach. która chce zachowa´ swoje inc cognito. s´ Skrzek! Skrzek o mocy paragrafu. beda nastepni podróznicy i beda nastepne skrzeki. kiedy sie wyprowadzi ten architekt. A teraz co? Nie skrzeczy ona? Skrzeczy. która chce. Baczno´ c. co sie zabi na Saharze. Ze co? Ze co bedzie. Jest z toba na ty. Dalej horda panienek. wprowadzam dezorganizacje. c odpoczywa po ostatnim bankiecie. . co by o. . kochana. Zamiast sie wi´ w kompleksach. z która sie ´ rozwiód . ze czym? Ze skrzekiem jeste´ . Ta. Godzina 10. gdyby nie Pan Bóg. Nawa g ówna. to ty dumna jeste´ . O. Prawda? Umiem lekcje? Kaczorku? E ) Ojciec Andrzeja mia osiemdziesiat cztery lata. g os zabiera ksiadz. to wy jeden przez c drugiego sie wyrywacie „mam stempelek. przebrany i wy´ wiecony. do której sie wprowadzi . Po´ rodku sceny (przepraszam) w ozdobnym pude ku – nasz honorowy go´ c. Coo? Ze to sie kupy nie trzyma?. Mówi. ze s s Ja przez dezorganizacje zmierzam do organizacji wyzszego rzedu??? . Skrzek przerobiony s s ´ ´ na pie´ n. i ta. bo zawdziecza jej role Myszki Miki w dubbingu. ba. Pierwszy raz wybra sie do miasta ubrany na czarno. tez malarz c i aktor. . oplatana welonem – ta czarna lisica. Teraz stoi dumnie oparta o tego pana. jego matka. jezeli nie zdaze? Nic nie bedzie.45. A wolna raczka nas pokazujecie pod sciana stojacych albo w a´ nie niebem frus nacych bezstempelkowców.

. Przysiad am sobie przy c nim i zapali am papierosa od takiego kaganka. Przypomnia y mi sie straszne i s odkie bajki o wedrowcach. zeby wrzuci do s fontanny tysiac z otych na szcze´ cie. Mój pradziad walczy w powstaniu styczniowym i c poleg jako jeden z pierwszych. dawno nie pali am. Widzisz. dziadku. Powlok am c sie bez sensu. s s´ prawda? Grunt to dobry syn. uparcie. . Poprosi am go. pozegna am sie z arcyksieciem Karpacza i po wy owieniu tysiaca z otych chwilowo odzyska am niezalezno´ c. I w butach czarnych. s s Zmarz am jak pies. Tak trwali´ my sobie. Strasznie Mi smakowa o. Jako´ bez sensu by o tak sie s zegna´ . a sama wykona am „Jezioro abedzie” w dwóch s aktach. . na co mam dzisiaj smak”. Nie mieli albo mieli. wartownik z wartownikiem i Ja z moim ma omównym ukochanym. czy nie maja ognia. ale nie mia am ognia. mój dziad bi sie w legionach. postawili´ my przy g owie. By am s pewna. straszny i z laska. ale przedtem. Co s by´ powiedzia a na takiego Czarnego Jacka? Albo Róze Hongkongu? Albo na Ma ego s Figla? Ech. zycie. Zacze am od koloru rózowego. ale Mnie nie wpu´ ci o. . Spyta am Nieznanego Zo nierza. z apa am sto dwadzie´ cia dwa. nastawili´ my na s s ósma. przywios z o mnie tylko do placu De lad. Ciemno by o bardzo. s Buty mia am ub ocone. ze sie przeprowadzimy do Karpacza. . Wyjeli´ my z kota budzik enerdowski. ale i Ja go szturchne am. szczuja go psami. Mia . nikt sie od tego nie uchroni. i dalej „. chyba pójda na to nasze lonzinki. — 27 — . Pokaza am s mu „Kaukaska”. mój ojciec straci zycie w obronie Warszawy. ale to by o co innego. kino radzieckie „Oka” o trzech wymiarach (po wódce to jest cudo. wyglada am jak ciotka zó wia. a wszys scy parami: papieros ze swoim wujem – kagankiem. Jad i jad . Niech sie wy´ pi. Pi i pi . Odszed szeleszczac zelaznymi zebrami. uparcie u´ miecha sie do mnie. ze spotkam tego myszowatego. czego mi dzisiaj brak. a nastepnie ustaliwszy. . w kazdym s razie mam dzisiaj ochote mie´ d ugie pazurki i wbija´ je w groszek ptysiowy. . byli go´ cie i poszli. które czuja piwo. . pijana dziwka. zycie. Nakupi am gazet i zapa ek i taka sobie z tego zrobi am pochodnie. Ale grunt. poczu am w g owie mi y met i zacze am sie coraz bardziej osuwa´ i obniza´ c c ku Nieznanemu. Zreszta jestem ciotka. Wtem starzec nadszed . Spotka am na molo ´ Chinczyka. zeby Mnie zdjeto z fontanny. Papieros wylecia Mi na ziemie. tuz przedtem. jak ty mnie tarmosisz za wasy. Kazdy jest czyja´ ciotka. Chcia o Mi sie zapali´ . co sprzedaje piwo z teczki. ja sam mam trzy zelazne zebra i nigdy nie pozwole. s´ Uda am sie na dworzec do sklepu nocnego. . znasz taka piosenke „Sama nic wiem. I w okularach. co Mnie wypchna z „Europy”. By o Mi smutno. Tam juz go zgubi am. Ja nie pozwalam. cicho i bezgrzesznie. W przerwie kelner zwróci sie o pomoc do w adz porzadkowych. . . Zapia . Nigdy. przede lowa am do „Europy”. niema o. c Nabra am nagle ochoty. juz nie wiem. widzisz. Poszed ze mna kot bardzo chudy. Kupi am bu ke z kruszonka za dwadzie´ cia dwa z ote i posz am na peron jezdzacy do Poznania. Wzieli´ my tramwaj i pojechali´ my do baru c s s s „Maciek” przy Komunalnym. czuli przedziwna s odycz na jezyku. Ten cie´ . . — Prosze natychmiast wsta´ — powiedzia . czysto wyczyszczonych.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA To sie tak mówi. ze wpad am w ruchome drzwi jak w paszcze hipopotama. Ugryz Mnie w okie´ . ” . poniewiera a sie po moich pamiatkach narodowych. Zaprowadzi o mnie do baru „Bistro” na placu Zbawiciela. zeby dziwka. . i spotka am. bowiem wszyscy jeste´ my bra´ mi i s s c siostrami. kolorowe ryby askocza cie po uszach). Zamachna sie na mnie laga. Och. . Przyczepi sie do mnie jaki´ obywatel ze wsi. ze syna masz dobrego. Strasznie jest zaszczuty. co Mi ja pozyczy i d ugo karmi am go piwem przez ziemie. zeby tez tak cicho i agodnie umrze´ z tym mi ym zametem c i z ta nieznana s odycza w ustach. Nigdy. Mam c c tez ochote na jakie´ longdrinki. Odetchna na razie. sama nie wiem. kiedy´ my sie dopiero przywitali. No trudno. ale mój ziemianin stawia ca o´ c. I w kapeluszu. c Szturchna mnie. Nakruszy am mu okruszyn z tej bu ki. Ze on jest ze wsi i zebym mu pokaza a stolice. czy nie ma ognia. którzy ´ zamarzli na smier´ . Poniewaz jednak o czwartej rano s´ by am umówiona ze znajomymi do kina. czy landrynki. Przy mogi ce taty Andrzeja pe no jeszcze by o kwiatów i wstazek. udali´ my sie do pobliskiej „Kongresowej”. wszystko pachnia o jesienia i stara szafa. tylko nie chcieli da´ . Przy Grobie Nieznanego c Zo nierza spyta am ch opców. Potem wyje am z kieszeni te yzke. tez jest ciotka chociaz w liberii. wtedy on Mi sie tak odszturchna . tak to jest z go´ cmi.

Herbaty nigdzie nie ma. Wcale nie zamierzam tego czyta´ . to do dzi´ masz s tam cudowny odlew moich pleców. piesku. Dre i c zjadam w ca o´ ci. uch. Za dziesie´ minut by radiowóz. . Jezeli bywasz na strzelnicy i pragniesz wzia´ udzia c w zawodach pt. wyzywienie i ciekawa rozmowa – wszystko jak znalaz . A jezeli w torebkach. Odchodzi w pusta jame Królewskiej jak król. ach. . s E ) Rób jak uwazasz. ´ Swiety. ty — zachrypia am za nim — przyjaciel mój dzisiaj umar . Musze ci powiedzie´ . s ) Uwaga. bo tak sie napawaja jak w palarni opium. dla Mnie. K ) To juz mnie nic kochasz? E ) Rób jak uwazasz. poniewaz. c Elizawieta Samowarowna Czapajew ) Rób jak uwazasz. uwaga. No wiec jak? Zawsze to s once w p ynie. to polecam ci przedtem cele numer cztery: trening. to moze tez wystarczy´ i na druga. Jechali´ my nied ugo. a w biurach ciep o. K ) Jak my´ lisz? Moze Ja sie powinnam ubezpieczy´ ? A moze wystara´ sie o prace s c c w ubezpieczalni? Zima idzie. s jaka pyszna herbatka. c s c ´ ze jak Mna cisne o o sciane. „Strza do biegnacej sylwetki”. kiedy Mnie panowie wprowadzali do celi. E ) Za atwi´ do dziesiatego grudnia: c ´ 1) kartki na grudzien. . K — 28 — . az ca e okienko zaparowane. a urzedniczki maja. 2) Za´ wiadczenie o stanie zdrowia. I to chyba dobra jaka´ . . Swiety cz owiek. rozbieram sie do naga.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ´ — Ej. Nie dos ysza .

kiedy wszyscy naoko o swoje usypiali? Kto Mi da koszyk do s c spania i mleko do picia? Kto Mnie z pu apki na szczury wyciagna . kiedy spad am z czwartego pietra? Kto s Mnie u´ pi´ nie pozwoli . A czekolady? A broszki? W zyciu! W zyciu nie widzia e´ . ze nie cham. kto? Pozdrawiam cie z upalnej Alabamy i ca uje wszystkie twoje pier´ cionki i nietoperz s na pier´ cionkach. to jeszcze bardziej bebni´ i z góry kose spojrzenia rzuca´ . Jako´ wiec sie temu ojcu s ´ palce same po stole rozbebni y. ze ma pusto w g owie i coraz mu sie gorzej robi o. . A on w bufecie: — Dokad jedziesz? — Do Skarzyska. . Wszed po szerokich schodach. Czy ty my´ lisz. O czym by tu. Ejjj. Zacza jaka´ taka gadke szmatke. jak ty sie na Mnie pogniewasz. Normalnie ojcu by gile utar . a do dziewczyny: „Chod´ . o czym by tu. dopuka sie do drzwi. no powiedz. tez sie jako´ gubi´ w tym zacza . g owa rozpaczliwie szuka tematu. A ten jego ojciec. to juz wszystko bedzie ze Mna pogniewane. . ze to nie jego ojciec albo nie jego sprawa. . Paaatrz! Mój jeden przyjaciel mia taka historie z ojcem. powiedzmy. Tak by powiedzia . co? Ze ojca mia e´ ? Co z tego? Ja czterech ojców s s mia am. Czy ty sie na Mnie aby nie gniewasz? Gniewasz sie. Ojcu tez by sie co´ z s goracego przyda o”. prosi. przejdziemy sie do bufetu. s Elzunia ) Dzwoni Andrzej. przez ojca skrepowany. moze prawdopodobnie wzruszony. tym c ´ bardziej sie czu jak petent. Patrz. spokojna. Pieeesiu. i kurdupel. Ale Andrzej? Dla Andrzeja to w ogóle nie jest zadna sprawa. . Smarkacz z tego ojca i smarkacz z syna. ma emu temat z g owy uciek i w koncu do ciekawej — 29 — . Paaatrz na s Mnie. Pies. usmarka sie do pasa jak ma e dziecko. a gdy petent nudny – palcami po biurku bebni´ . a tamto. — Uwazaj. rece spocone. ale zaraz. ze Ja nie wiem. ze ty jeste´ swieta kobieta? Ze Ja nic nie s s ´ pamietam? No co´ ty: A kto ape przewiaza . zeby´ przysz a do niego na Rózana. z goraca szklanka. Takie Mi misie dawali z kokardami. ale kaza a czeka´ . próbuje ojca odwiaza´ . — Mój je´ dzi w Pekaesie. przestraszy sie czego´ i mia che´ porozmawia´ z ojcem. tam przyje a go sekretarka. Tak a tak. c albo w kazdym razie nie jego smarki. Paskudo? Oj. No a synek c c to z jednej strony synek. Naprzeciwko siedzi dziewczyna. Dziewczyna chetna. Jedzie. A ten ojciec s c c by jakim´ kim´ i mia w asne biuro.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ) Piesku. Sa rózne problemy. Nie przyzwyczajony syna na palantowym miejscu widzie´ . — A to zabawne. co ty taki wazny jeste´ . Jeszcze jak by ma y w Zielonej Górze. Piekna i z miasta. ojciec dement. a c c kiedy kurdupel. Najpierw ojciec krepuje syna. a potem nieraz syn czuje sie skrepowany z powodu ojca. K ) Krystyno! Nie jest atwo by´ synem. s c c Przyzwyczajony widzie´ petenta. nieznajomo´ c rzeczy. moze jest herbata. ojciec by przed wojna kierownikiem szko y w Skarzysku. ze ma y przyszed . ale z drugiej i petent. Im d uzej czeka . ale ten ma y znalaz jako´ s s s droge i dojecha . . dochodzi tez c s´ skrepowanie. jak sie z obcymi lud´ mi rozmawia. Syn. Poczu . a s z to. Nieblisko to by o. za drzwi nie wyrzuci a. sam sie przy tym krwawiac i niszczac nowa sukienke? Kto Mnie obuzom do worka nie da ? Kto Mnie do ózka przyja i nózki Mi ogrza i oczy wyca owa ? Kto Mi drzazge z ucha wyja wielka jak bagnet? Kto. Bia a bluzka lezy na s stole. ze´ ty w ogóle takiego misia w zyciu nie s widzia . udaje. W koncu po dywanie do ojca wszed i tez jak petent czy jak palant na palantowym miejscu usiad . . z ojcem koleja. .

W osiennice mam na ozy´ . Och. . tylko siada sobie gdzie´ w kacie. a takze ma pia pamie´ . Ma piej pamieci. co sie nie chcia a na Mnie patrze´ . . moja malenka miss! Wró´ . — s ´ Smierci. ze´ ty na mnie spojrze´ raczy ? No paatrz na Mnie. . Aktorstwo to ciezka harówka. paatrz. fakty rune y przed siebie. a wieczorem Szekspira. ciezsza niz kopanie karto i. tato. . A potem: Wymiana my´ li. to pogderaj. ze rano gra jase ka. nie ma kaszlu. ´ Widzisz mój wianek z ma zy? W a´ nie. albo my´ li s s s — 30 — . wpad a mi pod tramwaj. Pojmuje. . . i znowu my´ l. Wiec zaraz o tym fakcie co´ sobie pomy´ la . bo strasznie by niewyspany jeszs cze z sylwestra i obudzi y go dopiero te ryki rannych osi. co ty taki wazny jeste´ ? Ze ci ojciec umar . co? A Mnie to ma o ojców umar o? s Ma o? Wszyscy mi umarli. . . Aktor musi tak upa´ c. czy co´ w tym sensie. Do tego dochodzi odpowiedzialno´ c przed ca ym narodem. wró´ do c ´ mnie. tramwaj przejecha tuz tuz. paatrz! Taki c s c zdolny jeste´ do wszystkiego. wró´ ”. s wszystko szumi jednocze´ nie albo sa same fakty i nie ma zadnych my´ li. Fakt. teraz Mi to mówi. siedemna´ cie lat mia am. tenksiazedunski. Ejjj. s Krakowiaczek jeden mia koników siedem. Panu c c Bogu dziekowa´ . ze on wszystko dobrze c ´ ´ zrobi. Szed sobie cz owiek po ulicy. tenksiazezdunski i pacanowski. jakiz ja g upi by em. jestem Murzynem. .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA rozmowy ani do ciekawego zycia nie dosz o. albo wcale nie pada. Murzynem by´ tez nie jest atwo. p yne w wianku z ma zy i spiewam sobie pitu pitu. by kaszel. Taak. ´ — Czego sie przestraszy e´ ? — Chyba smierci. rozglada sie. taak? Pana Boga przeprasza´ . jakby w ogóle nie mia ko´ ci: spontanicznie jak s´ s ´ jab ko od jab oni i kunsztownie jak zjawa w chinskim cyrku. przez co. kiedy Mi mama s powiedzia a: „Starzejesz sie. Którego´ dnia zdrzemna sie na scenie po jase kach. bo ufaja mu. ug az ska i obaj usneli spokojnie pod paprocia. i to wszystko przez kogo. bawi em sie pi ka. Poloniuszu? Teraz! Teraz przychodzi s do Mnie ten ananas i jeczy: „Ach. wszystko syropem polane. Jeden narzeczony. A pos s s tem drugi cz owiek i jeszcze jaki´ fakt. Wymiana. jaka to potworna robota! Twarz sie rozciaga od min jak guma. . Tak samo jak gra´ i rwa´ . . On pada jak kloc albo wali sie jak wór karto i. pobieg em za nia. Wszystko w porzadku. a zaden Mnie na pogrzeb nie zaprosi . My´ lisz. s Jezeli nie mozesz. ale poczu em straszny strach. bezduszna! My´ lisz. Dzien dobry panstwu. Ofelio. s c ze wszystkie guziki mia a z ty u. mia em okropna historie. nic mi sie nie sta o. A Andrzej? Dla Andrzeja to w ogóle nie jest sprawa. to tak jej g owe przekreci am. I znowu: fakt. . odwo a´ mi ca y c przewrót”!. bravissimo. Ale s c dobrze upa´ c to jest sztuka! Po tym. Gdera´ tez nie jest atwo. na lito´ c Boska. a twarzyczke mam czarna jak Murzyn. Powiedzmy. mozna odrózni´ fachowca s´ c od amatora. Dawniej by o atwiej pas c trze´ niz teraz. s´ cicho!! Dla Andrzeja to jest zadna sprawa. ze teraz kolej na niego. ze go kto´ d´ gna szpada i ze to jest s z trzecia scena czwartego aktu i nie ma zartów. co s´ c go mia am na dwóch narzeczonych przed Andrzejem. A dlaczego wy wszyscy najpierw mówicie – najpiek´ niej jest leze´ miedzy nogami dziewczyny. teraz kiedy p yne c c ´ juz setna rzeka. c c c Spytaj. wszystko sie przemiesza o. I cicho. paatrz! Juz kiedy´ mia am taka lalke. To ten znajomy mia taka historie. a w oczy patrze´ nie umiesz. az wypatrzy jaki´ c s fakt. mogliby tej sztuki wcale nie oglada´ i tak by wiedzieli. . Artysta scen. Przynajmniej mi sie kwiaty nie zmarnowa y. Ale teraz to nie jest takie proste. patrzy . s s s Wymiana my´ li. kogo chcesz. I znowu: my´ l. smierci?. ale dla Andrzeja to by nie by c ´ ´ ´ zaden problem. ma zenstwo z ma zami! Ma o ci jeszcze? s Ty ma zowino uszna. Fakt. czemuz ja ciebie porzuci em. jak kto pada na scenie. zegarki pogna y do s przodu. my´ li ruszy y z kopyta. A publiczno´ c wstaje s s´ z miejsc i wyje: „Brawo. Chod´ no tu do mnie. — I posadzi go sobie na kolanach. ze sie przejs mowa am? Wcale sie nie przejmowa am. to jest dopiero artysta”! Bo go kochaja. Same miny. Ale ma pia pamie´ to jest jeszcze g upstwo. Normalnie wchodzi do gabinetu i mówi: tato. ´ synu? Ha. powinna´ sobie kupie szczotke s ´ z konskiego w osia”. Najs c wazniejsza rzecz na scenie to jest umie´ sie dobrze przewróci´ . powiadasz. a juz na drugi dzien wspinacie sie po murze c pychy i ambicji? Dlaczego´ Mnie nie upilnowa . . ale mu sie sztuki poplata y i jak nie huknie: „Jestem król Herod. masz rzadsze w osy niz ja. ze Ja gestem szczyg em z twojej bios gra i? A moze to ty jeste´ szczyg em z Mojej biogra i? Coo? Paatrz na mnie. czy c c na przyk ad osobowo´ ci. ze usiade ´ sobie ko o bia ej kobiety i opowiem panstwu historie mojego nieszcze´ liwego narodu. przez intryge polityczna!!. Waga wszystko zwazy a. Panstwo pozwola. Patrz na Mnie. to sie mozna nauczy´ od kolegi albo ci su er podpowie. by z zawodu aktorem.

bu awa w plecaku. a tu tymczasem fakt wielki jak pozar. Nie. Jezeli kto´ ma troche s wyobra´ ni. Przeprowadzka: prosze bardzo. a potem rano tak sie strasznie boje. Troche tak. znam to mieszkanie na Rózanej. przed swinstwem. Na swetrze by a ma a czerwona plamka. ze nie wróci. Juz? Juz. I dal. Dobrze sie czujesz? Dobrze. patrz. Gdzie oczy poniosa? Nie. zeby´ s ´ s sie napi a. A moze to ja jestem beznadziejna? Tak zawsze sie na poczatku boje. Zamknec c am oczy i czuli am sie. bo mia am goraczke. Marnie. Ale juz jak u kogo´ mieszka. Nie to. c Ejj. Matka ca a noc Mnie tuli a. czu am sie nie´ le. Lepiej. ze przyjde do Andrzeja zupe nie trze´ wa. nie wciagaj go w gitare. Patrzcie panstwo. Nie pociagne am ani yka. niz wiesz. lekarzowi swieczke a diab u ogarek. Przed z ymi ´ ´ lud´ mi. ale ucza. Nie to. o co chodzi. to sie napij. Skad on to mia ? Taka ma a ma pka jak sprzed tamtej wojny. Nie za dobrze sie czu am. zelazna porcja. Kawa na awe. siebie wobec faktów. jak to sie patrzy! Jakby to pierwszy raz. W razie pozaru. przed kobieta. stolas s ´ ´ rzowi pi e nareperuje. Z gatunku tych co sie kreca ko o m odych s peda ów my´ lac. spiewakowi nuty potrzyma. Ten ma y Indianin nawet sie nie spostrzeg . papierosy sa. dlaczego nie. za ptaszkowato. Hohenhaga. Moze troche za zimno. jak mówi. On nie taki. zeby nie mogli dogoni´ szybko pedzacych faktów. Zeglarska torba na ramie. Pomy´ la am – wstapie po drodze do „Hawany”. Prosze bardzo. ubrana w co´ jakby habit. Bujawy. w zadne uk ady. ot. Jedna moja znajoma mówi. U kogo on teraz mieszka? U malarza. szczotka do zebów jest. s Je´ li chodzi o Andrzeja. c a przecinków teraz ucza w szkole. W Poznaniu to Ja by am. przed obuzami. to jednak nie. Potem weszli bardzo m odzi z ma ym dzieckiem. patrzy am. albo jak smier´ . albo zeby ku´ tyka o jak dziad na bezpanskich schodach. ze on gdzie´ pójdzie. tak sie boje. co tam. jak inni ludzie pija. Co tam! Otworzy am oczy! Przede mna sta a siwa czterdziestoletnia kobieta. Schowa am do torebki. wzie am tonic. Odwaznik. zeby ludzie nie umieli pisa´ . Prazynka s krewetkowa. bo marnie. Serce czuli o Mi s s s sie nieprzytomnie. Wesz am i szcze´ cie. potem dziewczynka w ciazy. No bo s ´ c rzeczywi´ cie. Siad am. Przyda by sie jaki´ ciezarek. tylko sami c siebie nie moga dogoni´ . W s ´ koncu o co chodzi? Zeby cz owiek wydawa czysty d´ wiek. Nawet jak kto´ przy sobie lusterko nosi. Stali´ my w oknie przytuleni i tulili´ my sie. Zdecydowanie za lekko. tak. potem ksiadz. pisze tak. I on powies s dzia — hej. Andrzej mu odpowiedzia — hej. szorstki sweter Andrzeja c pachnacy ekstra-mocnymi. Potem wszed m ody z czarna broda i powiedzia — hej. Ochedowszczyzna. Jeszcze pet. Bo gdyby´ sie zle czu a. Podobno rentgen piersi kobiecej jest cudny jak sekacz. Baumkuchen. Babce – wnuczka pohu´ ta. zeby zdanie brzmia o jak traba anielska. Stale on te mieszkania zmienia. W rece – pince-nez. nie z odkrecaj g owy. Jedna matka s chytrze wla a sobie szklaneczke winiaku do herbaty. to juz chyba siódme jest. Paatrz na mnie. c s ´ to najwyzej kieszonkowe. nie. Przed czym? To zalezy. albo c jak drugi cz owiek. Sztywna. a Ja wciaz nie pi am. to nie Andrzej. Pewno pokoje maluja. kupi am ´ cwiartke od portiera. Odwagi wiecej. Ale co tam. c ´ ale paatrz. moze kus pie jakie´ paczki. — Hej — powiedzia a do Andrzeja. Nie chce sie w nic wdawa´ .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ciurkiem leca jedna po drugiej jak autobusy i na to wyglada. Wróci am do tej „Hawany”. c s to tak troche tym kim´ przesiaka jak babka rumem. Czasem to jest jedna i ta z sama sprawa. I za lekko. Ja ci moge tak z z c przecinkami porobi´ . Andrzej jest beznadziejny w ózku w porównaniu z takim na przyk ad Urbaniakiem. s Co tam. Ukrywa sie. widzisz? To sa moje zielone oczy. co ty taki wazny jeste´ ? Ze masz sprawe do za atwienia? Kazdy ma. nie. Wedrowny pet. ze jest pozar w kurniku i wy´ cigi stylem dowolnym. Co do s mnie. potem — 31 — . szara. witaj. to moze z przecinków utka´ arcydzie o w siedmiu aktach. wystarczy czyste sumienie i troche wigoru. Niz gdyby´ sie mia a zle czu´ . Stara am sie rozp aszczy´ nos o szary. Mija y goz dziny. Dla Andrzeja to by nie by zaden problem. Najpierw mia am taki pomys . ze powinni malarzom pracownie zabiera´ i podciaga´ pod pustostan. a ty przed faktem tym jak baran. albo tak. Jestem „waga”? s Czy zyciowa amaga? Oj. zeby sie trelami morelami osza amia´ . Z tego po´ piechu mase osób pisze pamietniki albo jakie´ s s s pó dzienniki. patrz. pet wedrownika. to on z tym nie ma zadnego problemu. jak by am ma a. ze im co´ kapnie. zeby sie miec ´ ni o jak jazzowa orkiestra. jakbym s z siedzia a na papierowym krze´ le. mozesz je sobie wzia´ na zawsze. jak w teatrze. to jest tania rozrywka. Sprawa! Sprawa to jest jego kawa i awa. potem sekta „zen” z fajkami w zebach.

chcesz pos ucha´ . z z ód´ . bryzg. Trzasne o ksiedza w plecy. . prosze. wszystko po to. jest taka sprawa. Tylko tak. . Ja tez. s ´ Zrobi mi plame. O Chryste. I modniej. Flesz. ´ — Dobry wieczór panstwu. szczotki. Ale jest: przypomnienie. hej. Czy nie azienka? Sk adzik jaki´ . Pomys . Bec. no pu´ c Mnie! Pu´ ci Mnie przeklety sznur. Knu´ . Krany tak. . Chcesz fajke? Nie chce. s´ zemsta kosmosu. potem wyp osz z psem i wszyscy powiedzieli — hej — albo — cze´ c. Sznury. Wata we bie. bryzgajac. — parskna ironicznie. konspiracja: demonstracja. . nie. a s´ Andrzej odpowiada im wszystkim „hej” albo „hej – witaj”. zyletki jak z operetki. Dykty jakie´ . i siwa. taak. Nie przypomnienie. Ugry´ Mnie. No nie! To juz jest bezczelno´ c. nie chce. Rzuci am sie za Andrzejem do okna. Wiaderko farby czerwonej. O nie. Och. Chcesz ciastko? Nie chce. Ty lubisz atwe. to jest adapter”. Przysz am. Zyletki. Swobód´ . Pociagne am z s ciagne am z aszki. rury. mam z z z c do´ c. . s to juz mówi am. tylko s s ´ imieniny. Ba! s Przybieg am z wielkiej mi o´ ci. taak. A co? A co? A moze Ja nie by am aktorka? Nie ´ aszki. rece. Sta . panie malarz. rozdar am sie na ca a ulice: „halo. Opar am sie o czerwony sto ek. . A Andrzej odwrócony. same c c sznurry z do u do górry. Niee? Nie ´ lubisz? A to dlaczego zawsze atwiejsze wybierasz? Sze´ cdziesiat dni dooko a swiata. Jaki´ cz owiek mocno uderzy Mnie w twarz. Juz bez okulara. Zydzi. A to azienka. Mieszku Pierwszy. Rece mia am przytroczone do krzes a jak w amywacz. Co wy wszyscy tacy. po wszystkich. paatrz. panowie. Mam. po c c pokoju. Nie ma go. nie zastanawia e´ sie nad c s tym? — Kopne am sto ek. co jest. paatrz. upu cupu we dwa kije. Przylecia a ta siwa opiekowa´ sie. A moze Ja chce dziecko mie´ ? A moze Ja jestem w s´ c ciazy? — Ty. Bes dzie adniej. siedzia am w azience. Juz. a czemuz nie gra am Elektry w „Elektrze”? „Dlaczego nie chcesz? Boisz sie? Ja nie popchne am Orestesa”. zeby sie od — 32 — . ma o farby. zacinajacy sie lekko: g os ucznia przy tablicy. Pu´ c. ale by am w´ ciek a. nieruchomy. Siedli na pod odze. Chcesz herbaty? Nie chce. jest panna Nika. . Na poczatek zastanówmy sie nad kwestia: Czym by a Polska Mieszka Pierwszego na mapie politycznej Europy. pójd´ cie ludzie. prawie s ´ juz skonczone. farba z krwia. Jest. a tu nie o´ wiadczyny.” Zacze o schodzi´ sie ta atajstwo. Pomys i namys . Nagle cicho sie zrobi o jak w szkole. Poc aszki. sa. chcesz adres. widzisz? Przez ten sto ek! — Hej. Prawda. s yszysz? ajajdak jak wszyscy. nie. s P atno. Mnie-nie. bryzg. Czerwony w grubym. w drogocennym welonie. I juz czarno. Bryzga.. P atki czarne. Krew z farba. Umkna Mi. bo to by o atwe. kochanie. Widocznie meble maluja. nie. Przypomnienie. O. bardzo mi o. Krany. Aha! Jak imieniny. Dalej szarpie te weze. Bryzg. jak boli. . Bryzg. ale mozna przerobi´ na bimbrownie. co kozio ki ka. moze Ja chce dziecko mie´ . Nie. Kiedym sie ockne a. malarz hyc. Nie zniose tego. Pociagne am z aszki. bo strasznie piekace. Mam i pomys . nie sciany. W amali sie do Mnie? Czy wy amali Mnie? Nie. s´ ´ ´ Tylko tak! Brawo. ze jeden pan zaprosi mnie na o´ wiadczyny. Sekta „zen” roz ozy a sie ko o Mnie. zyletki. . Jeszcze chwila. Tak. bryzg. Namys . . biednych napoimy. z z c nie przypomnienie. — Sta´ rawy „zen” poruszy sie w kacie: — Co to jest w koncu za emploi – balonik w „Bim-Bomie”. Proc sze. hej. Wata. Prosimy do srodeczka. . Us ysza am g os Andrzeja. Rece ratuj. B ysk. Kije. Pedzle. paatrz i opowiadaj wnukom. Lece. Po katach brzecza y rózne tematy: m ody Hegel. Rozwar am na o´ ciez. . Siwa w skowyt. M ód´ . a moze i weze. Ruszyli na mnie. . zy y. Tam juz tylko malarz i Andrzej. nie. taktyka. to teraz sie wymiesza. Sznurry. a Ja. Nie chce. monstrancja. jezyk angielski znam jak w asna matke. — c dak. witaj — odpowiedzia . Ksiadz sie rozsiad jak kobieta. Musi by´ pomys . Prosze panstwa. . mieli´ cie. Ca kiem. O.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ch op ze wsi. Skonczy´ ze soba. Bryzg. Pociagne am z wspomnimy na poczatek o teatrzykach studenckich? To one rozetli y zagiew. klawi jeste´ cie. Nie gry´ s´ s´ s z ´ Mnie. chcesz szczeniaka. Chcesz trawy? Szczeniaka chcesz od tego psa. to tylko rece. Przewine a sie ta siwa. co zawsze. — Andrzej — powiedzia am — pobrudzi am sie. to imieniny. ze to sie da przerobi´ ? Sznurki. Mnie-nie. c Rece wyswobód´ . tak. Kochani. Zagry´ Mnie na smier´ . . Moze kijanki. tylko tak. Nie chce. Ten sam tunel. zagry´ Mnie. Gruba w czerwonym. kochanku mój. halo. tutaj mamy taka ma a drukarenke. bedzie pomys . O nie! Tylko nie to. Mnie-nie. jest i Holender. skonczy´ z toba. . Czarno. B agam. cuda w s z tej budzie! G odnych nakarmimy. G os grubej: „Pani da spokój. bedzie i gorace.

No to co sie pytasz. g ówka boli. ten twój doktorek doprowadza mnie do sza u. kochana. tego co pó´ niej namalowa dla Mnie obraz pt. . c ´ gdybym akurat by a w Ameryce. A ja: „Krew z farba. . Podobno okazja z przodu jest ysa. Nigdy wiecej nie bede pi a. Zanios o mnie az s s na druga pó kule. Na rekach farba i we wiadrze – farba. gdy by em w Wielkiej Brytanii. o o o.15. Twój Kich ) 1) Twoje grudniowe kartki wydadza mi na podstawie druku L4. takie waskie kajaczki na z otych rzemykach. . ale fantazji nie. panie malarzu”. w ogonie nie trwa´ . trzymajcie mnie! Farba z farba. ogonie. ale niech pani we´ mie na przyk ad okrety. czuje sie jak po ban´ kach. Nic krew z krwia. Farba z farba. . ze pani jest bardzo cierpliwa pacjentka. jestem w miare mozno´ ci obiezy´ wiatem. Czeka mnie daleka droga. W Centralnej Azji braknie ma mazji. U ha ha. — No w a´ nie. w chich! Przeciez to farba. Uha ha. to mama Mi kupi a sanda ki. 3) Doktor bedzie o 19. — Musze przyzna´ . s z — Szczotki do zebów? — To nie. bo na nastepny rok nie by o juz ani Przegladu. c — Doprawdy? — Prosze mi wierzy´ . Na przyk ad niech pani we´ mie to zami owanie do duzych rzeczy. . Juz bardziej panowie. .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ´ najtrudniejszego wymiga´ – zeby sie co dzien przy tej samej kobiecie nie budzi´ . A pani? c Czy zna pani moze Wielka Brytanie? — Wielka to nie. rece. z — Juz bra am. jak szalenie Amerykanie przypominaja Rosjan? — I odwrotnie. Co on taki rozmowny jest? Och. Tak przebrana wybra am sie na Bal Przegladu i od razu by am najwazniejsza. . bandazu. doprawdy. wbrew pozorom. a farba z farba. czarne mam zycie w tym ka amarzu. . — 33 — . Znasz to? Ja tez nie. – Ja: c c ´ „O o o ogien”. c z Mia em okazje to sprawdzi´ na w asne oczy. nie. wcale nie sa cierpliwe. Albo burbona. bandaz”. Londyn Blondyn. Zeby chociaz przystojny. Wyrzuci am kajaki i chodzi am w samych z otych rzemykach owinietych dooko a kostki. Tam i tu farba. pewno wyjade do ciep ych krajów. 2) Józek ci zrobi czapke na drutach. Straszna to by a lipa. Niewiasty. Do z otych panto i dobra am sobie z otego blondyna. Buty mi sie sni y. prosze pani. Wszystkie z te twoje zmije postanowi y Mnie zma powa´ w przysz ym karnawale – i uszy y sobie c z ote rzemyki i umy y nogi. ach. B ahaha. Ani c opanowane. Anglicy sa najbardziej opanowanymi lud´ mi na swiecie. ale nie. A szczególnie Anglicy. — Panowie opanowani? — Znacznie bardziej niz panie. bandaz”. Tam i tu farba. bia y bandazu. za c c mlekiem nie sta´ . doprawdy. ´ Smiech i chich. chyba ze Mnie bedziesz zmusza´ . zle sie dzieje starej Wojciechowej. o o o. — A ja. „Zupa Nic”. . A Andrzej: „Bandaz. By a pani moze? — Jasne. ysy. Jak by am jeszcze w szkole. K ) ´ Oj. ca a robota na nic. — Czy zauwazy a pani. — Doprawdy? ´ — Prosze mi wierzy´ . rozlecia y sie po pierwszym praniu. ani karnawa u. ogon. a oni: „Krew. ale letnie. Oj. ale po co mi takie okazje ma mazje. . Piesku. a tu ga z makiem. A wtedy ja w ryk. . . Bia y.

czy nie uwaza. — Raczej zdolno´ c przewidywania. hm. a ona na ciebie z pyskiem: „Dokad to. Stane y´ my pod s ´ omiankami w kopnym sniegu i zrobi y´ my sobie taki napis: „Amerykanki”. c s´ c Co mnie zniecheca do czytelni publicznych to szatnia. jaka ona jest i co mówi a. Pie´ stopni ponizej Celsjusza. a on odpowiada . Jako podatnik podatku wywrotowego. tak? — Tak. c — Pan mi pozyczy pie´ tysiecy! c Niestety. To jest dla dzieci bardzo zdrowe i rozwijajace. prosze pani. ale nigdy nie ma szatniarki. bo posz a zje´ c zupe. Uwazam. czekasz. ze posadzi o go c na przyjeciu ko o Agaty Christie. . Przy twojej z s nieposkromionej zmys owo´ ci sprowadzisz mnie jeszcze na z a droge. ze mamy wiele wspólnych zainteresowan. niestety. Kamerdyner: palto! Mam che´ przej´ c sie do biblioteki. tylko my´ la . Dziecko przebiera o nogami ze szczes ´ scia. dotad sie nie ozenic ´ em. ta Agata. ze jade z dzieckiem w góry autostopem. kotku. . . . Nic sie nie martw. ze jaka´ prywatna staruszka i nic sie do niej nie odzywa . ze jestem pod wzgles´ c dem seksualnym strasznie wymagajacy. Dlaczego? W a´ nie przez brak wspólnych zainteresowan. szukam osoby zrównowazonej do zaprzyja´ nienia sie typu kobieta – kobieta. Chyba wie. I tak dalej. skoro ma z w domu dwie takie same? Nie? No wiec. . ze nic. Wymagam od kobiet pewnych specy cznych ´ cech. Och. ale to wypad o s nagle po diable. s´ Czekasz. . — No to moze umówimy sie na kawke? Moze u mnie? Mam ca kiem przytulne gniazdko. stwierdzam to jako lekarz i jako mezczyzna. poczyta´ stare krymina y. ze to jest dziwne. ale ja mu c — 34 — . a takze pewnych. halo. . No wiec jest taki pomys . Maz koniecznie chcia wzia´ zó te. ale on nie wiedzia . . s Maj ) Bilety – koniecznie. ze bedac powiedzmy w srednim wieku. jeste´ jez. moze nawet wazniejsze niz dobór seksualny. sprawd´ . ze wspólne zainteresowania sa szalenie wazne. ze jest napis „szatnia bezp atna”. — Ach. — Mam pro´ be. ze cie nie zawiadomi am wcze´ niej. ze to jest Agata Christie. Good bye. K ) Kochana zono modna.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA ´ — Ciesze sie. tylko szczerze. ´ Pierwszy dzien by fan-tas-tyczny. bo tam teraz choruja na zó te. — Szalenie ciekawe. Mój znajomy mia taka historie. spotykasz ja gruba c na schodach. ze indyk po angielsku nazywa sie turek. co jest dobre dla Marysi. Juz pierwszy z brzegu cichobiezny ford zabra nas jak swoje. s ´ — Prosze zauwazy´ . a ona tylko go spys s ta a. A jednak mam che´ na Agate Christie. Dopiero przy deserach przesadzi o go w inne miejsce i wszyscy sie dopytywali. Przed pierwszym. bo ty to wiesz. s — Pech. nedzna kreatura. Tak mi doradzi a matka dwóch bli´ niaczek. — Jak mam to rozumie´ ? Jako zachete? c — Kto wie. a kiedy zdecydujesz sie przemkna´ w ubraniu. Zreszta musze przyzna´ . ze jestem wnuczka Hemingwaya z bocznej linii i przyjecha am do Polski adoptowa´ c dziecko. uderz w kamerc z ton. s — Prosze mówi´ . Z grubsza polega ona na tym. . Przepraszam. — Oryginalna my´ l. Oczywi´ cie s Trep nic nie wie. Powiedzia am mu. niejednokrotnie. specy cznych zachowan. . szatnia obowiazkowa”.

No wiesz. chce. ze amerykanke juz ma. niech pan jedzie z nami. potwornie bogaci. do pisania. Co do mnie. Ale co ty wiesz. bo co´ strasznie zas s cze o hucze´ . rany boskie. c — A to ch opiec czy dziewczynka? — Dziewczynka. Ja musze na chwile. i w a´ nie chcia am kartke panu zostawi´ . B otko. Potem s juz nielekka. a w osy. Jest co´ a la kredens. Nie ma zartów. chce. a na lodówke jest zapisany na luty. co´ Mi sie pomyli o. jak maja odre. Szukam. s Waszego jezyka nauczy a mnie piastunka. potem spiewy z szeleszczacej ta´ my. Pokoik. a potem drugie drzwi w pokoiku. Dopiero gdzie´ w jakiej´ skrzyni z ma pami wymaca am szk o. Teatrzyk dla dzieci „Wojtu´ ”. Jakie´ Baby Jagi na yzwach. Nie wiesz. paniczka lekka. jak w szkole. dla dziecka z sokiem. No to zobaczymy. . No i bardzo dobrze. Bardzo prosze. jak sie nazywasz. — Marysia. inny s zabór. c Ciemnawo. bia e jak s s dla pazia. Jej rodzina mia a majatek na Podolu. drzwi. zapomnia am zamkna´ c drzwi! W drzwiach dyrektor. s s s ´ — Jak sie nazywasz — Marysia. .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA to wybi am z g owy. bo c ja osobi´ cie w zarazki w ogóle nie wierze. ksiezna z pochodzenia. Swiat o myk myk. nie dam rady. pe en zas chwyt. c ´ Dopiero mi kolezanki powiedzia y. jezeli kto´ c s s nie jest szczepiony. ze jestem lalkarka. Od zó tego mozna sie zarazi´ zó taczka. Dyrektor strasznie sie do dziecka zapali . Zakocha sie we mnie kierownik zdje´ . Przyjes y´ my po ma ym piwie. W Kielcach by o fan-tas-tycznie. Góra w mie´ cie. bo ja szalenie Polske kocham. to jade do Zakopas nego spotka´ sie z przyjació mi. Cholera. Nie. to c znaczy rezyser – lalkarz. . dziewczynka. No tak. co sie da zrobi´ . kasztanowe i prawie do pasa. moge panu zrobi´ kurczaki w orzechach na pie´ dziesiat osób. jak ty wciaz siedzisz s w lustrze. ale mi e. groty w ska ach. s ´ hormonki. Idziemy. zaczyna sie Galicja. ludziki. Szpital albo sleeping. I invite you. nawet zegarki i ca o´ c. Co´ dla Mnie. Maz mój szczepi´ sie nie chcia . c ´ Mia jeszcze drugie pó litra w jakiej´ trumnie po spiacej królewnie. Nagle. c bo jestem samotna wdowa z dzieckiem i juz sama nie wiem. palce zaci´ niete na torebce malinowych cukierków. a c scena. Dziecko wciaz przebiera nogami ze szcze´ cia. c — 35 — . bo potwornie sie boi zastrzyków. . a lalki. ze tam jest taka kanapka i ze mozemy sie przespa´ . Oszala a´ chyba. a potem ludzie zaklaskali i poszli. ale teraz przez te grupy operacyjne to trzeba zupe nie s inaczej szuka´ . ze tu w Kielcach jest jeden dobry cz owiek na swiecie. chce. czy chce obejrze´ scene. ´ Wychodze na korytarz. Marysia. Od pó roku nie moge znale´ c zadnej roboty. Ach. Potem powiedzia . Strach. Powiedzia . ze nie ma sensu wyjezdza´ z Kielc. a dla dziecka s paczki z bufetu. ale za to kolejka linowa przywozi wprost do sypialni. Tak ze s´ ksiezna uciek a z pozogi unoszac tylko Biblie. Wypili´ my ten jarzebiak na winiaku i polecia am po dziecko. c c Dziecko wciaz przebiera o nogami ze szcze´ cia. ale wszystko im Niemcy rozkradli. Wojsko w b ekitnych mundurach. A to dobrze. to jest dobre dla dzieci. ze przez pomy ke z zamiast Biblii wzie a ksiazke kucharska i dlatego ja znam wiele waszych ciekawych potraw. Nie by zachwycony. oczywi´ cie. Przepraszam. Sami Amerykanie. no i. Drzwi. jak sie obróci´ . ale straci am. srogi. Uwazam. . . inne obyczaje. i oto szukam czego´ do s c s pisania. tego sie spodziewa am! Tekturowy zajac. czy chce obejrze´ lalki. Ma e swiate ko. mkna po szynach niebieskie tramwaje. ze królika czo g przejecha c czy odwrotnie. s´ Phantastico! Pó dnia lata y´ my jak opetane po Kadzielni. Dam panu na gwiazdke amerykanke. kurtyna. ze az nie warto powtarza´ . „Wojtu´ ”. Pó´ niej sie okaza o. Kaza nam wysia´ c w Kielcach. Miaz´ am. Zreszta to Jim tak mówi. W s kazdym razie zdecydowali´ my sie na polskie dziecko. co to jest Kas dzielnia. Jest pokoik: „Dyrektor”. — Jestem lalkarka — us ysza am. Okaza o sie. No to zobaczymy. cudowne w osy. Ciemnawo. a jego zona tez lalka zrobi a mu taki numer. serdecznie zapraszamy. Oczy olbrzymie. Zdaje sie. P aca za hotel c ´ bajonskie sumy. wszystko przez zemste. Nuda. ska y w grotach. nawet c s s jarzebiak. Troche szpital. jak mówie. to znaczy pan. c Zreszta od zastrzyków mozna tez sie zarazi´ zó taczka. — A.

. w góry. prawie ze w biegu na mróz c ´ wygna . ple. A strach ma ma e oczy. jakby mia a okres. przed wojna tysiac pie´ set z otych to by o c c nie tak jak teraz. i by a od ´ ´ ´ tego m odsza. Mama po swoje materia y z tamta pania do Paryza je´ dzi a. . ze Ja go teraz kocham mniej. Zadzwon do niego. mi y bracie. drugi. bom tam by a. to szczygie . Nic nie jedzie. lzej nam i wnet sie ciezarowy nawina . . Smarujemy sie. co do dziecka.. .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Potem. wleczemy sie. mazid o czarne z pyska nie zdjete! A ch op: „Tfu. Jak w pa acu. liliputy. ale zeby by miekki. a moze zbik. Krawcowa. s´ s Mazid o! Mazid o na twarzy. Ale wiesz. g upstwo. Ale stop. no w a´ nie. c — 36 — . ze dzwoni do tamtego pensjonatu. to wiesz. Ty pewnie my´ lisz. s Nieprawda. Traba sniezna. no co ty. Marysia i Marysia. K ) Hej. Co´ dziecku opowiadam. Ale przed wojna. na Mnie zerka. cekiny. krawcowa to by a wielka pani. Ciemno. az nami w obie strony trzepne o. Spra am to pod zlewem. nie´ mieszna. A materia y. Ale przed wojna w cyrku. Wiesz. Nie bron jej. wilcy wyja. Szosa. Przed wojna jeden liliput kosztowa tysiac pie´ set z otych. baje: s s — Wiesz. Latem po wsiach kareta je´ dzi a i kuz powa a od ludzi karze ki. Wiatr. Ch op cham. . wiatr wzdyma zagle. Dokad jedziecie? ´ Byle dalej. zeby nas bolszewicy nie zgwa cili. ble i wciaz c s z apami. — Wiesz co. Jakie karze ki? No wiesz. z — A po co? — Buzie sobie wysmarujemy. b aznujemy. Marysiu. Alez sie przerazi . Kriss. . I tyle. i zeby go pog aska´ . zdziry przeklete. ale na razie w porzadku. Olbrzymia landara jaka´ . to on zaraz u´ nie. I uwazam. i to by o po-twor-ne. Ale w ogóle.D. Ma a obudzi a sie sciskajac te torebke z cukierkami. . . hola. Bron Boze. . Dzik. ze z pozytkiem dla dziecka! S uchaj. dziewczynka. pani Jola czeka na cie. o ma o w przepa´ c nie spadli´ my. a potem powiedzia . ze nigdzie nie pójdzie i ze on jest nasze ma e baby. psiako´ c. We´ my sobie po kawa ku wegla. won mi z wozu!” Nie chcia nic s ucha´ . Obie do szoferki wzia . to widzisz. wjezdzamy w ´ trabe sniezna. Dziecko ryczy wniebog osy. Ja wiem. Ale to jest szczygie ! Mówie ci. Bez sensu. jubilerska robota. by o inaczej niz teraz. Och. z otog owie. jeden. Ta matka Józefa krad a mi lignine i k ad a sobie do majtek. Moja mama przed wojna w cyrku pracowa a. . . . Dla liliputa buty uszy´ to jest wielka sztuka. wiesz. Wichura. straszny tu wygwizdów. . Ma om przez was zycia nie z postrada . . Strasznie sie z nim naszarpa am. to po drodze. . — A co to sa bolszewicy? G upstwo. i co´ ple´ c jak ma e s c c s s´ dziecko. . amaranty. i o Jezu. Az mu kierownica obróci o. . . . I po ozy sie ko o nas. ple. w góry. wygwizdów jaki´ . . . Broniu. . to jest dziewczynka. miód i wino pi am. nie dzik. Zerkamy na siebie z dzieckiem. na moja zgube. . ch op tez ciekawy. Tamta matka. troche pu´ ci o s´ s i zrobi a sie jej taka ma a plamka. I ciemno sie robi. Przerazi sie i z przerazenia zawy . To dobrze. By am. B a´ nice. Nagle co to – dzik. Kupa koksu i s gura. ale w s s ´ koncu sie obrazi i poszed . Niesamowicie. A Ja – co ty. . zacza sie jako´ jaka´ i przytula´ . Wsias damy. przez szose przelatuja. Jak sie nazywasz? Marysia. Nie bron jej. a ostatecznie nawet te lalki to tez jest sztuka. . A mama moja kostiumy szy a. Won. Twoja zacna bona i non-bona E ) ´ Dzwoni pan P. Idziemy. . . by am. zona dyrektora. Wiec ciezarówa. to by a wielka dama. ble. tfu. slisko. i plót . tak ze sie w a´ ciwie wyspa y´ my i mia y´ my zaraz bufet na s s s ´ ´ sniadanie. Ciemno. przez które wysy a sztylety. i nie tyle do Mnie. . A on – no w a´ nie. z Ta pani. Wiem. straszne szpile laserowe prosto w serce. dwie ciasne szparki. jak jest przyjemnie. Zwiedzi a groty.

dziecko. Bardzo duzo. s s p aczmy. zaraz konia zaprzag i pojecha . oni sie zenia tylko miedzy soba. Kriss. ale radosny: — Sam Pan Bóg. Jedna mia istote na swiecie. Siedzi przy piecu i p acze. lato. Jak to. Bardzo szara ona. Ba. która kocha jak siebie samego. Czego tu sie ba´ . To jest jak prze´ kreci´ kana w telewizji. codzienna harówka. w czarnych panto ach i cicha i jakby na to ca e zycie za dobra. co do s s´ lasu poszed . inne dziecko. rozbierzcie sie. a brat do Ameryki wyjecha . czy w partyzantce. a dla dziecka co´ do jedzenia i jakie´ owoce. ze s — 37 — . . czy od pioruna. I w nocy do cyrku uciek a. Nie przysta aby´ ? Na pewno by´ przysta a. jak my´ my go pokocha y. nawet podejrzewam. pos uchajcie mojej historii. — I ja tez tak bede mog a? — No jasne. pstryk. Swiate ko. W nocy marznie. A moze juz jej sie znudzi o ta babka by´ ? Ta babka – dziewica. p aczmy. . p aczmy. ko´ nik i krówka. c No bo s uchaj. jak to w s s s ´ ´ swieta. ze´ nie mia a gwiazdki”. Kiedy nam sie skonczy gasiorek z nalewka. Najpierw Marysia troche sie babki ba a. A gdzie ona? A w drugim pokoju. i komody i przebiera y´ my sie. Jedne pie´ ni uk ada am Ja. No. Ja tez nie wiem wszystkiego. i duchy odpedza´ . ´ . bo mu s ojca i matke spekulanci zamordowali.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA A wiesz. ale co z tego. d uga. . zjad y´ my te wi´ nie z dna. . Dusza sie wciaz odradza jak snieg. a gospodarz p acze i nie wie. Nawet nie wiadomo. Krysiu. p aka´ l spiec c c ´ wa´ . Moze ona juz c ´ muszelka jest. No wiec c c c propozycja jest taka: on. s s s s „P aczmy nad toba dziewica. a do tamtego jeszcze niegotowa. pos uchaj i ty. na haftowanej poduszce. na stole lezy. babke staruszke. po trumne do S omnik pojedzie. I swiece pali´ . zadzwon do D. co robi´ . Rozne tam by y stroiki. P aczki przy nim by´ musza. zima. . zeby Mi co´ do picia na s nerwy zostawi . Na nasz widok zrywa sie i na powrót w szloch. czarne s s jak granaty. co to za podróz? Twój Marco Polo ) Elu. Otwiera y´ my skrzynie i s c s szafy. A ona. czy jak wilk samotny zgina . wiesz co? Tylko p aka a. w starej chatce. — A czy bede mog a zabra´ swój rower? c Bóg raczy wiedzie´ . ze da zna´ na milicje. gospodarz. Mi a moja. a potem zacze y´ my sie bawi´ w rózne zabawy. gdzie sie zmar ego sam na sam ´ ´ z czterema scianami nie zostawia. troche nudzi y´ my sie. p aka y´ my. spiewa y´ my. Odkupi ja z cyrku po ogromnej cenie. Ot. zeby do pieca do ozy´ . ze s by a z niej kiedy´ piekna kobieta. cz owiek w chatce. do swoich. i masz juz inny swiat. Wychowa sie sam. Och. Odtad babka zawsze w czarnych sukniach. chatka. Przeciez pewnie: kazdy by tak chcia . Zy a w czysto´ ci jak polny kwiatek i umar a dziewica. dziewczyny. Ludzie pamietaja. . — A duzo razy tak mozna próbowa´ ? c ´ — Bardzo. siadajcie. Jeden pan. jak to. a rece ma jak ze srebra. nareszcie. Trzy dni i trzy noce mine y jak sen. On mówi. ze´ nie mia a pi ki. poprzysieg a wierno´ c ch opcu. Ledwo´ my c s s s przysta y. c K ) Kochana Siostro. to chyba sam Pan Bóg mi was zsy a. By´ . Prosi am tylko. Oni pochodza z takich stron. wazne. ozeni sie z nia i posadzi za kasa. zas uchana w morski spiew albo osio kiem. czego? W c zyciu rózne rzeczy sie zdarzaja. Co to za s s podróz! Widzisz. ´ B agam cie. raj del nów zamiast wytwórni c parasoli. a tak go zaraz pokochasz. strasznie sie z w liliputce zakocha . Ano tak to. wyglada wtedy jak królowa w katedrze. a my z babka zostaniemy i p aka´ bedziemy. Krysiu. rze´ nik z Krakowa. Jezeli juz nie da . albo cesarzowa Indii. jak po tamtej. przykrywamy ja ko dra. tak samo po tej stronie. Dopiero teraz od dwóch dni na stole lezy. Troche spa y´ my. P. c c ´ Dok ada y´ my. ze´ nie mia a meza.

Tak czy inaczej ca uje twoje loki i zw oki. ale on jest absolutnie zdecydowany. ale ty go bronisz. Andrzej by u tego cz owieka. ze ciebie zamordowa am. pytali Mnie o A. A tak. Wiesz. Czuje sie jak wór fasoli. tak! Mówia. kochanie. Zeby sie ze mna ozeni´ . s — 38 — . z ) Kochanie. No wiec jest tak: mój klawisz. To jest pewne. A przede wszystkim. czy moge poda´ adres. Henryk mówi. Akurat by am w welonie. w oze ci go do paczki razem ze skalpem. c Okrezna 5/8. O Chryste. Och. ty. Wybieg am przed dom. ze chcia am kiedy´ Andrzejowi podarowa´ mój skalp? Ale s c on jest Grey Owl.M. Szara Sowa. zawsze Mi tak robi . Uwazaj. s Alez musieli´ my wyglada´ . Hi hi. dwa razy dzwoni´ . bo tykali Mnie wszyscy! I siebie tykali:„Ty. widocznie wpu´ ci konce w wode. Powiedzia am trudno. ze to gospodarz. Przyzwyczajona do pogardy. c Wieczorem przyszli znowu i powiedzieli. Przebierance. amance. Chodzi o to. piatke za piatke i dozywocie za ciebie. Skup sie i mów prawde. cz owiek anielskiej dobroci. Jeszcze nikt dla mnie c nie abdykowa . Nie k am. Czy go znam i tak dalej. Którego´ dnia znalaz am taki czerwony tiul jak na s ranki. Wiesz. trzecie pietro. jak amen w pacierzu. az w koncu odfruna i poleg bezpansko pod lasem. dlaczego ubierasz sie w te jakie´ bluzeczki od siatkówki? s s Ty. Ella Mistella PS Znale´ li twoje listy. ze dziecko jest w szoku. K ) Kriss. wariatke wioza”. nosisz na grzbiecie jakie´ achy. Znam s s ja ten twój gu´ cik. alez musia o to wyglada´ ! Sniezne po acie. Ale do tego tiulu to´ my sie obie z dzieckiem zapac s li y. bedzie musia c abdykowa´ . ze dostane pietna´ cie lat s za uprowadzenie dziecka. K ) K. która powinna´ nosi´ futro z pawia. ty by´ sobie zaraz z tego sukienke uszy a.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA wegierskie. Twój oddany numer 12/13 ) Mów im prawde. Na razie nie chce o niczym s ysze´ . On jest dla Mnie bardzo niedobry. zastepuje Mi mamke. Panna m oda w czerwonym welonie. patrz. ale to juz byli oni po Mnie. zeby wycofa oskarzenie prywatne. a zdaje sie. tylko jeszcze nie maja zw ok. Pamietasz. Marysia upie a Mi go na g owie jak welon. Czerwony ´ ´ welon furkota za mna bez sensu. co do ciebie c mówia. bardzo chetnie. skup sie. bo ty jeste´ s ´ ´ przyzwyczajona. Nie. ozeni sie ze mna zaraz po wyroku. mówi. cudnie. bom my´ la a. gardzi Mna i podrzuci Mnie jak podrzutka. Ale dlaczego czerwony? Moze kto´ przedobrzy z farba. ze w tym miejscu jest jeziorko czernia´ kowskie. Sejdzio i jej bobry. Jak bede mia a na znaczki. jak s c s ci spali am w piecu taka ohydna nylonowa spódnice w kwiaty? Ale´ ty mia a mine! s ´ Jeszcze Mi sie teraz smia´ chce. Wyglada am jak panna m oda. ze to o to chodzi. miedzy s c c ´ po aciami ludzkie chudoby i my z sierzantem ciasno objeci na niebotycznym motorze. A bardzo chetnie. oszczedzajac Mi wstydu na komendzie. pan Henio. gdy us ysza am na podwórzu szczek motocykla. Powiedz. Och.

albo „kanalia z ciebie”. na lito´ c Boska. s´ s s Spytaj ich. ze tez tak mia . za ózmy. ratuj sie! Krystyna ) — 39 — . walcz. nie zapomnij. Powiedz im. albo „odda´ pieniadze”. Spytaj ich o to wszystko. K ) Droga kolezanko z Warszawy! Henryk mówi. ze pisa a´ te listy sama do siebie. s´ K ) Nie dali. zebym nie c by a taka bezczelna. ten z lustra. ze umre”. czy im sie nie zdarzy o c c stana´ przed lustrem i powiedzie´ na ca y g os: „No to doigra e´ sie. z s´ s zdarza sie to nagminnie. tobie w a´ nie. bo Mi pokaza. Albo c – powiedz – podryfujesz we wskazanym kierunku. Znasz? Twoja dozgonna E ) ´ Elzbieta. powiedz. ze nie jeste´ wariatka. zeby ci dali doj´ c do s owa. bron sie. ze tobie. Twoje lustro zrodzi o lustrzaka: Mnie! A moze twoja samotno´ c wy oni a lustrzaka? A moze lustrzak sam siebie wys´ oni ? Moze z czasem sta sie twoim jedynym kolega i kolezanka? Wyrocznia? Deska ratunku? Boja morska? Rozumiesz? Boja tez. kiedy´ mu sie to s przytra o. ze powiedzmy. Powiedz im prawde: ze Krystyna nie istnieje. wiesz! Adieu Fruziu. Ale mów dalej: jezeli to jest niedozwolone. A stamtad mozna. odezwa sie nagle i powiedzia „uwazaj na siebie”. Na razie spiewam c sobie: „Przylecia do mnie na kraty przecudny go ab skrzydlaty”. ze wcale nie jest ze Mna tak zle. czy nigdy im sie nie zdarzy o zapisa´ na kartce albo w notesie „i´ c do c s´ krawca”. zeby cie wys us´ chali. Spytaj. moze co´ da sie zrobi´ . I zeby mama Mi czyta a „Chate wuja Toma”. albo „nie bedziesz juz wiecej pi ”. to zamkna mnie do wariatowa. zeby ci dali doj´ c do s owa. Powiedzieli. A ´ kiedy juz ten jeden jedyny powie w koncu. Napi abym sie kompotu z gruszek. albo c c s s „jak ty wygladasz”. ze ten drugi on. Powiedz. Przez nich wskazanym kierunku! Tak im powiedz. walcz. co s c mówisz. ty o´ le”. Powiedz. A kiedy juz ten jeden jedyny odpowie ci. Uwazaj. ja nie istnieje. Och. a najbardziej chcia´ abym mie´ angine. albo „wiem. Ten g ówny jest po Mojej stronie ´ i mówi. to przydu´ go i spytaj. czy bardzo jest zle ze Mna? ´ ´ Twoja Chandra Unynska ) Droga E! Dziewczynka powoli przychodzi do siebie. kotku. E ) Ratuj sie. to ty wtedy we´ ich wszystkich w gar´ c i wyznaj.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Moze zreszta pojecha kupi´ meble do dziecinnego pokoju. czy s mu sie nigdy nie zdarzy o. Nagminnie i notorycznie. ze jak tylko znajda twoje zw oki. Przyznaj sie. albo „przyzna´ sie”. to ty sie przestaniesz trzyma´ tej boi i podryfujesz w dowolnym kierunku.

dobra. Ani ja do ciebie. Nie wolno. bo Mi sie co´ robi na lewej rece. ze s z poza toba nikt Mnie nie kocha. Niech zrobia wizje lokalna. Co to znaczy „boje sie”? To jest poza rola. nie dba. K ) — 40 — . zeby król Henryk wyja z ksiazeczki. tak bym chcia a. we´ sie s z w gar´ c. Dlaczego mnie tak strasznie meczycie? Dlaczego chcesz znikna´ ? c Twoja Marmolada W Proszku ) Wszystko idzie ku lepszemu. Ty nie przegladasz sie we Mnie. Wzie am adwokata. Och. tylko w bia ej bluzce. E ) E! Nie dajesz sobie rady. B agam cie. juz. E ) Bzdura. ze cie sta´ na taka ptaszeca tkliwo´ c. ze widywano ciebie na schodach. Przeciez wiesz. ze to ty. nie radze ci.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Dobra. s´ ) Kriss! To ty we´ sie w gar´ c. ´ Kriss. K ) K! Alez ty jeste´ uparta. I nie rób tego. Nie wiedzia am. to by a´ ty. E ) To by a´ ty. s K ) Oni mówia. moze bede s s ´ swieta. nie szanuje. Inne s c s´ lustrzaki w zasadzie milcza. tylko ze oni maja czarno na bia ym. Ostatecznie co moze mi grozi´ za zabicie lustrzaka. Nie bad´ wstretna. wole. Przeciez to Ja przegladam sie w tobie. zeby´ Mi zrobi a budyn. Nie chce tej piatki od Andrzeja. góra z s´ c rok! Rok nie wyrok. Przy´ lij mi bandaz. Tylko nie pisz do Mnie. Boje sie. To nie by am ja. nie lubi.

tylko ze. a czarna szeroka brama jak jama sie otwiera. jak wyjde s na wolno´ c. Bys a´ keksem. nie znale´ li twoich zw ok i otworzyli Mi brame na wielki przeciag z ´ swiata. zegnaj. Och. My tez znamy te metody. . Zegnaj. bardzo prosze. Zegnaj. Waska z ota furtka zamyka sie za Mna. ty. ge´ przesz a mi po grobie. ty. K — 41 — . . Przed wyj´ ciem mam co? Podpisa´ karte zdrowia? Jaa? Ze niby co? Ze nigdy nie bede s c wysy a´ tych kartek? Nawet pustych? A bardzo prosze. pojedynko. Witaj. kiedy ci o szóstej rano zgrzyt klucza mówi „jeste´ wolna”? Jeste´ wolna. Nogi nie rozchodzone. ale sie rozchodza. kuratorku! Masz racje. koncze z toba jednym pociagnieciem pióra. Wiesz. Uch. . panie doktorze. jeste´ kleksem. upiore sobie tamta bia a bluzke. . Ale co to? Ach tak. tylko s s ´ tyle. nic nie szkodzi. Nic ci Mnie nie zal? Czyz nie jest ta chwila zbyt szara i zbyt mysia. Ale trudno! Sama chcia a´ . s´ jezeli ) E! ´ 1) Pamietaj o kartkach na styczen.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Hej. polihymnio. s s witaj. polityko. . Jak wyjde na wolno´ c. c Naprawde. porucznik Colombo wraca od drzwi. poligamio. witaj. . Elzuniu. naszykuje s´ sobie czysta bia a bluzke. Pac. Kristesso.

. a zy za gorace. . tramwajowi ludzie podobni do cieni. spó´ nieni – z d´ wigaja sp owia e siatki. . s — 42 — . .Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Pos owie liryczne Tramwajowi ludzie Tramwajowi ludzie sa bardziej zmeczeni znudzeni niz ludzie z liliowych lotnisk. tylko ze bardziej samotni. Tramwajowi ludzie – ci niewyspani. noce sa zawsze za zimne. . . . ojcowie. Tam zajezdza tramwaj nadziei niewinnej i na ten tramwaj. matki. tak. tak. noce sa zawsze za zimne. kto´ czeka. . tak. a zy za gorace. . ´ Bo na koncowych przystankach ranek ma szary smak. . ´ Bo na koncowych przystankach ranek ma szary smak. z tramwajowi ludzie tak ma o szaleni – dzieci. Sa petle piekniejsze niz inne. Sa tez petle. gdzie szumi z daleka rzeka. tak.

Panie. s To zabawki Pana Boga. . To zabawki Pana Boga. co tak p acze. bo tez Ty sie bawisz nami jak niegrzeczny ch opiec ´ Ta kobieta. Copyright by: Agnieszka Osiecka. co hartowa stal. to zabawki Pana Boga. dopiec. ze sukienka nazbyt droga. dopiec. bo ja dreczy ciemna trwoga. c To zabawki Pana Boga. Kraków 1988 — 43 — . ´ Usunieto dodane dla strony WWW sródtytu y oraz poprawiono dostrzezone b edy. która dusi mu´ linowy szal. Panie. . Ta koleda z pretensjami chce Ci. bo tez Ty sie bawisz nami jak niegrzeczny ch opiec Ten podrózny. ten mezczyzna udreczony.Agnieszka Osiecka BIA A BLUZKA Zabawki Pana Boga Ta dziewczyna. . to zabawki Pana Boga. . ´ cho´ sie skonczy bal. . . to zabawki Pana Boga.pl/osiecka/ . ta tancerka.art. Tekst pochodzi ze strony http://free. co wciaz skacze. . . Wykorzystano tekst „Bia ej bluzki” wydany przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie. których troche zal. których troche zal. co spostrzega. . ten wodzirej. ze sie nagle gmatwa droga. Ta koleda z pretensjami chce Ci. których jednak zal. . . która nie spi. Kraków 1988 Copyright by: Wydawnictwo Literackie. .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->