P. 1
Opel Vectra C Manual [PL]

Opel Vectra C Manual [PL]

5.0

|Views: 67,300|Likes:
Wydawca: donot1053

More info:

Published by: donot1053 on Jan 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2015

pdf

text

original

Sections

W samochodach wyposażonych
w klimatyzację, sterowanie odbywa się za
pośrednictwem układu ogrzewania
i wentylacji z klimatyzacją lub klimatyzacji
sterowanej elektronicznie .

Układ ogrzewania i wentylacji
z klimatyzacją

Układy wentylacji, ogrzewania
i chłodzenia zapewniają maksymalny
komfort podróżowania, niezależnie od pory
roku oraz warunków pogodowych.

Przy włączonym chłodzeniu powietrze
jest odpowiednio schładzane i osuszane.

W zależności od położenia pokrętła,
nagrzewnica podgrzewa powietrze do
wybranej temperatury. Ilość
doprowadzanego powietrza można
regulować za pomocą pokrętła dmuchawy.

Samochody bez klimatyzacji nie
posiadająprzycisków układu chłodzenia ,
recyrkulacji powietrza

oraz usuwania

zaparowania i oblodzenia

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie

Klimatyzacja sterowana elektronicznie
zapewnia maksymalny komfort
podróżowania, niezależnie od pory roku
oraz warunków pogodowych.

W celu zapewnienia niezmiennych
i komfortowych warunków wewnątrz
samochodu temperatura doprowadzanego
powietrza oraz intensywność i kierunki
nawiewu są dobierane automatycznie,
odpowiednio do warunków panujących na

zewnątrz.

Komunikaty układu klimatyzacji ukazują cię
na centralnym wyświetlaczu
informacyjnym.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie,
patrz strona 132.

124

Sterowanie ogrzewaniem
Lewe pokrętło: Rozdział powietrza
Na twarz przez regulowane kratki
nawiewu powietrza i na stopy

Nawiew na twarz przez regulowane

kratki nawiewu

Nawiew na szybę przednią
i przednie szyby boczne

Nawiew na szybę przednią,
boczne szyby przednie
oraz na stopy

Nawiew na stopy

Poobróceniu pokrętła w położenie lub
należy otworzyć kratki nawiewu.

Środkowe pokrętło: Temperatura

Zakres zaznaczony na czerwono = Cieplej
Zakres zaznaczony na niebiesko = Chłodniej

Prawe pokrętło: Ilość powietrza

Cztery zakresy prędkości:

Wyłączona

4

Maksymalne natężenie nawiewu
powietrza

Intensywność nawiewu powietrza
regulowana jest pokrętłem dmuchawy.
Z tego powodu dmuchawą należy
regulować nawiew również podczas jazdy.

125

Ogrzewanie szyby tylnej,
ogrzewanie lusterek zewnętrznych

Działa przy włączonym zapłonie:

Włączanie = Nacisnąć
Wyłączanie = Ponownie nacisnąć

W przycisku znajduje się lampka kontrolna.

Ogrzewanie działa tylko przy włączonym
silniku.

Po upływie około 15 minut ogrzewanie
zostanie automatycznie wyłączone.

126

Klimatyzacja
Chłodzenie

Przycisk służy do uaktywniania funkcji
chłodzenia (włączania sprężarki układu
klimatyzacji). Włączenie chłodzenia
sygnalizowane jest zaświeceniem się
lampki kontrolnej. Włączenie chłodzenia
(sprężarki układu klimatyzacji) jest możliwe
tylko przy pracującym silniku.

Przy włączonej funkcji chłodzenia
(sprężarce układu klimatyzacji) powietrze
jest odpowiednio schładzane i osuszane.
Jeśli nie ma konieczności chłodzenia oraz
osuszania powietrza, klimatyzację można
wyłączyć, co znacznie zmniejsza zużycie
paliwa.

Przy niskich temperaturach na zewnątrz
chłodzenie (sprężarka układu klimatyzacji)
wyłącza się samoczynnie.

Recyrkulacja powietrza

Przycisk recyrkulacji powietrza

służy
do przełączania układu klimatyzacji w tryb
pracy przy zamkniętym dopływie powietrza
(włączenie układu recyrkulacji powietrza
sygnalizowane jest zaświeceniem się
lampki kontrolnej).

Jeśli do wnętrza samochodu przedostają
się nieprzyjemne zapachy: włączyć na jakiś
czas układ recyrkulacji powietrza

Po włączeniu recyrkulacji powietrza odcięty
zostaje dopływ powietrza z zewnątrz. We
wnętrzu samochodu wzrasta wilgotność, co
może spowodować zaparowanie szyb. Po
dłuższym czasie powietrze traci świeżość,
przez co znacznie obniża się komfort

podróżowania.

Ustawić kierunek nawiewu powietrza na jj
układ recyrkulacji powietrza zostanie
automatycznie wyłączony i zaparowanie

szyb ustąpi.

Środkowe i boczne
kratki nawiewu powietrza (1)
W zależności od położenia przełącznika
temperatury zapewniają komfortowe
przewietrzanie kabiny na wysokości głowy.

Otwieranie bocznych kratek nawiewu:
obrócić pionowe pokrętło regulacyjne
w górę. Odpowiednio skierować strumień
powietrza, obracając w wybranym kierunku
poziome i pionowe pokrętła.

Aby zamknąć kratki nawiewu powietrza,
obrócić pionowe pokrętła w dół.

Intensywność nawiewu powietrza można
zwiększyć poprzez obrócenie pokrętła
dmuchawy i ustawienie pokrętła rozdziału
powietrza w położeniu .

Kratki nawiewu powietrza służącego
do usuwania zaparowania oraz
oblodzenia szyb (2)

Pokrętło rozdziału powietrza w położeniu
lub : nawiew powietrza skierowany jest
na szybę przednią oraz szyby boczne.

Pozostałe kratki nawiewu powietrza

Znajdują się przed szybą przednią, przed

szybami bocznymi oraz przy podłodze.

Tylne kratki nawiewu powietrza
Intensywność nawiewu powietrza
regulowana jest pokrętłem. Pokrętło do
góry: kratki są całkowicie otwarte.

Aby zamknąć kratki nawiewu powietrza,
obrócić pionowe pokrętła w dół.

Strumień powietrza można kierować
w różne strony przez przechylanie
i obracanie kratek nawiewu.

Intensywność nawiewu powietrza można
zwiększyć poprzez obrócenie pokrętła
dmuchawy i ustawienie pokrętła rozdziału
powietrza w położeniu

127

Podgrzewanie foteli przednich

Dwa pokrętła regulacyjne pod środkowymi
kratkami nawiewu powietrza służą do
regulacji podgrzewaniem fotela kierowcy
oraz pasażera.

Obrócić odpowiednie pokrętło, ustawiając

żądaną intensywność podgrzewania.

Nad pokrętłem znajduje się lampka
kontrolna.

W celu wyłączenia podgrzewania ustawić

pokrętło w położeniu 0.

Podgrzewanie foteli działa przy włączonym
zapłonie.

Podgrzewanie siedzeń tylnych

Dwa przyciski na tylnej ściance konsoli
środkowej, przed siedzeniami tylnymi.

Aby włączyć podgrzewanie skrajnych
siedzeń tylnych przy włączonym zapłonie,
ponownie wcisnąć przycisk

Włączanie = Nacisnąć
Wyłączanie = Ponownie nacisnąć

W przyciskach znajdują się lampki
kontrolne.

Niezależna regulacja klimatyzacji
fotela kierowcy

Pokrętło po stronie kierowcy pod
środkowymi kratkami nawiewu powietrza.

Obrócić pokrętło, ustawiając żądaną
intensywność wentylacji oraz ogrzewania.

Nad pokrętłem znajduje się lampka
kontrolna.

W celu wyłączenia podgrzewania ustawić

pokrętło w położeniu 0.

Funkcja działa przy włączonym zapłonie.

128

Przewietrzanie

• Aby osiągnąć maksymalną skuteczność

przewietrzania górnej części kabiny,
ustawić pokrętło rozdziału powietrza
w położeniu i otworzyć wszystkie kratki
nawiewu powietrza.

• Aby przewietrzyć dolną część kabiny,

ustawić pokrętło rozdziału powietrza

w położeniu

• Aby przewietrzyć jednocześnie całe
wnętrze, ustawić pokrętło rozdziału
powietrza w położeniu

• Pokrętło temperatury według potrzeby.

• W razie potrzeby ustawić pokrętło
dmuchawy w wybranym położeniu.

Ogrzewanie

Skuteczność ogrzewania zależy od
temperatury silnika, w związku z czym
ogrzewanie działa najefektywniej przy
rozgrzanym silniku.

W celu możliwie szybkiego ogrzania
wnętrza samochodu:
• Ustawić pokrętło rozdziału powietrza
w wybranym położeniu, patrz strona 125.

• Pokrętło temperatury obrócone
w kierunku zakresu zaznaczonego na
czerwono.

• Ustawić pokrętło dmuchawy

w położeniu 3.

Prawidłowo wyregulowana wentylacja
i ogrzewanie w znacznej mierze przyczynia
się do komfortu podróżowania oraz
dobrego samopoczucia pasażerów
i kierowcy.

Aby uzyskać rozkład temperatury
zapewniający uczucie chłodu na wysokości
twarzy oraz uczucie ciepła na wysokości
stóp, ustawić pokrętło rozdziału powietrza
w położeniu lub , wybrać środkowe

położenie pokrętła regulacji temperatury

i otworzyć środkowe kratki nawiewu
powietrza.

Ogrzewanie na wysokości stóp
Ustawić pokrętło rozdziału powietrza

w położeniu

• Pokrętło temperatury obrócone
w kierunku zakresu zaznaczonego na
czerwono.

• Włączyć dmuchawę.

129

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń
może doprowadzić do zaparowania szyb
w samochodzie i, w rezultacie, do
wypadku drogowego na skutek
ograniczenia widoczności.

• Ustawić pokrętło rozdziału powietrza

w położeniu

• Obrócić pokrętło regulacji temperatury do
oporu w kierunku zakresu zaznaczonego
na czerwono.

• Ustawić pokrętło dmuchawy w położeniu
3 lub 4.
• W razie potrzeby otworzyć boczne kratki
nawiewu powietrza i skierować je na
szyby boczne.
• Włączyć ogrzewanie tylnej szyby.
Aby zapewnić jednoczesne ogrzewanie
powietrza na poziomie stóp, ustawić pokrętło
rozdziału powietrza w położeniu

Obsługa układu klimatyzacjiv
Ustawienie komfortowe

W razie potrzeby włączyć chłodzenie

• Wyłączyć recyrkulację powietrza

• Ustawić pokrętło rozdziału powietrza

w położeniu lub

• W razie potrzeby ustawić odpowiednią
temperaturę za pomocą pokrętła.

• W razie potrzeby ustawić pokrętło
dmuchawy w wybranym położeniu.

• W razie potrzeby otworzyć kratki
nawiewu powietrza.

Pokrętło regulacji temperatury w położeniu
środkowym: cieplejsze powietrze
rozprowadzane jest na wysokości stóp,
a chłodniejsze na wysokości twarzy.
Cieplejsze powietrze wylatuje z bocznych,
natomiast chłodniejsze, ze środkowych
kratek nawiewu.

Maksymalne chłodzenie

Otworzyć na chwilę okna i dach
przesuwno-uchylny , aby rozgrzane
powietrze zostało szybciej usunięte.

• Włączyć chłodzenie

• Ustawić pokrętło rozdziału powietrza

w położeniu

• Obrócić pokrętło regulacji temperatury do
oporu w kierunku zakresu zaznaczonego
na niebiesko (chłodniej).

• Ustawić pokrętło dmuchawy

w położeniu 4.

• Otworzyć wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

Układ klimatyzacji zostanie przełączony na
tryb pracy przy zamkniętym dopływie
powietrza.

130

Usuwanie zaparowania szyb
Jeśli szyby ulegają zaparowaniu, na
przykład na skutek wilgotnej pogody lub
zawilgocenia ubrań:

I Włączyć chłodzenie

I Nacisnąć przycisk : dmuchawa
zostanie automatycznie przełączona
na 4; nawiew powietrza skierowany jest
na przednią szybę.

I Pokrętło temperatury ustawić według
potrzeby.

W celu wyłączenia tej funkcji należy
ponownie nacisnąć przycisk
Klimatyzacja powróci do poprzednio
ustawionego trybu pracy.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń
może doprowadzić do zaparowania szyb
w samochodzie i, w rezultacie, do
wypadku drogowego na skutek
ograniczenia widoczności.

Usuwanie oblodzenia szyb

• Wyłączyć chłodzenie

• Nacisnąć przycisk : dmuchawa
zostanie automatycznie przełączona
na 4; nawiew powietrza skierowany jest
na przednią szybę.

• Pokrętło temperatury ustawić według
potrzeby.

Włączenie chłodzenia (sprężarki układu
klimatyzacji) nie jest możliwe przy niskich
temperaturach otoczenia.

W celu wyłączenia tej funkcji należy
ponownie nacisnąć przycisk
Klimatyzacja powróci do poprzednio
ustawionego trybu pracy.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń
może doprowadzić do zaparowania szyb
w samochodzie i, w rezultacie, do
wypadku drogowego na skutek
ograniczenia widoczności.

Uwagi

patrz strona 141.

Obsługa okresowa

patrz strona 141.

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie

Klimatyzacja sterowana elektronicznie
zapewnia maksymalny komfort
podróżowania, niezależnie od pory roku
oraz warunków pogodowych.

W celu zapewnienia niezmiennych
i komfortowych warunków wewnątrz
samochodu temperatura doprowadzanego
powietrza oraz intensywność i kierunki
nawiewu są dobierane automatycznie,
odpowiednio do warunków panujących na

zewnątrz.

Temperatura regulowana jest
automatycznie, w zależności od
ustawienia, niezależnie dla kierowcy
i pasażera.

Układ automatycznej klimatyzacji
uwzględnia zmiany warunków
zewnętrznych, np. oddziaływanie promieni
słonecznych.

Istnieje również możliwość ręcznej regulacji
klimatyzacji, np. przełączenia na pracę bez
chłodzenia lub zmiany sposobu nawiewu
powietrza 134.

Przy włączonej funkcji chłodzenia
(sprężarce układu klimatyzacji) powietrze
jest odpowiednio schładzane i osuszane.

Komunikaty układu klimatyzacji ukazującię
na centralnym wyświetlaczu
informacyjnym.

Wygląd informacji różni się w zależności od
wersji wyświetlacza, patrz strona 39.

Powietrze docierające z otoczenia
oczyszczane jest z kurzu, sadzy, pyłków
i różnego rodzaju zarodników.

Jeśli czujnik zanieczyszczenia powietrza
wykryje szkodliwe substancje w powietrzu
na zewnętrz samochodu, automatycznie
włączana jest recyrkulacja powietrza

W trybie automatycznym klimatyzacja
ustawia optymalną temperaturę, bez
względu na warunki panujące na zewnątrz.
W razie potrzeby układem automatycznej
klimatyzacji można sterować ręcznie.

Klimatyzacja może działać tylko podczas
pracy silnika.

Przy niskich temperaturach na zewnątrz
chłodzenie (sprężarka układu klimatyzacji)
wyłącza się samoczynnie.

132

Tryb automatyczny
Ustawienia zapewniające maksymalny
komfort:

• Nacisnąć przycisk AUTO.

• Otworzyć wszystkie przednie, a w razie
konieczności również tylne, kratki
nawiewu powietrza .

• Pokrętłami ustawić temperaturę na 22°C,
osobno dla kierowcy i pasażera.

W razie potrzeby można ustawić wyższą
lub niższą temperaturę.

Temperaturę można ustawić oddzielnie dla
kierowcy i pasażera.

Praca z wyłączoną funkcją chłodzenia (na

wyświetlaczu pojawi się napis Eco) może
wpłynąć na obniżenie komfortu
podróżowania, patrz strona 135.

Wszystkie kratki nawiewu powietrza
(z wyjątkiem tylnych ) w trybie
automatycznego sterowania są
regulowane automatycznie. Z tego względu
powinny być zawsze otwarte.

Tryb automatycznej recyrkulacji
powietrza

Recyrkulacja powietrza jest włączana
automatycznie w momencie wykrycia
zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz
samochodu. Układ sterowany jest
czujnikiem zanieczyszczenia powietrza.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych
oraz wyłączonym chłodzeniu (sprężarce
układu klimatyzacji) tryb automatycznej
recyrkulacji powietrza wyłącza się
samoczynnie. Dzięki temu uniknąć można
zaparowania szyb. W razie potrzeby
recyrkulację powietrza można uruchomić

ręcznie.

Włączanie i wyłączanie trybu

automatycznej recyrkulacji powietrza, patrz
strona 136.

Ręczne włączanie układu recyrkulacji
powietrza, patrz strona 137.

133

Regulacja temperatury
Temperaturę w zakresie od 16°C do 28°C
można ustawić za pomocą skrajnych
pokręteł.

Aby zapewnić maksymalny komfort
podróżowania, zmiany temperatury
dokonywać stopniowo.

W przypadku ustawienia temperatury
poniżej 16°C na wyświetlaczu pojawi się
napis Lo: klimatyzacja pracuje bez

przerwy, z maksymalną wydajnością

chłodzenia, bez regulacji temperatury.

W przypadku ustawienia temperatury
powyżej 28°C na wyświetlaczu pojawi się
napis Hi: klimatyzacja pracuje bez przerw,
z maksymalną wydajnością ogrzewania,
bez regulacji temperatury.

Ustawienia temperatur zostają
zapamiętane po wyłączeniu zapłonu.

134

Ustawianie jednakowej temperatury
Nacisnąć pokrętło po stronie kierowcy.
Ustawić pokrętłem kierowcy taką samą
temperaturę dla fotela kierowcy oraz

pasażera.

Ustawianie różnych temperatur dla obu
stron
Nacisnąć pokrętło po stronie pasażera. Za
pomocą skrajnych pokręteł ustawić
temperaturę osobno dla kierowcy
i pasażera.

Wskazania ustawionych temperatur
zostaną wyświetlone na centralnym
wyświetlaczu informacyjnym.

Ustawione temperatury nie powinny różnić
się o więcej niż 2°C.

Sterowanie ręczne

W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku
oblodzenia lub zaparowania szyb)
automatyczną klimatyzacją można sterować

ręcznie.

Do wprowadzania poprawek w zakresie
ustawień automatycznych służą polecenia
menu ukazujące się na wyświetlaczu,
środkowe pokrętło i przyciski na panelu
sterowania. Sposób postępowania:

Po naciśnięciu środkowego pokrętła na
wyświetlaczu pojawia się menu ustawień
ręcznych dla klimatyzacji sterowanej
elektronicznie.

Do wyboru pozycji menu służy środkowe
I pokrętło. Naciśnięcie pokrętła powoduje
wybranie określonej funkcji. Dla niektórych
pozycji po naciśnięciu pokrętła pojawia się
dodatkowe menu.

I Aby opuścić wybrane uprzednio menu,
I nacisnąć przycisk Zurück (Wstecz),
a następnie środkowe pokrętło.

Po wyłączeniu zapłonu ręcznie zmienione
ustawienia zostaną zapamiętane.

Usuwanie zaparowania lub oblodzenia
szyb

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń
może doprowadzić do zaparowania szyb
w samochodzie i, w rezultacie, do
wypadku drogowego na skutek
ograniczenia widoczności.

Nacisnąć przycisk ; na wyświetlaczu

pojawi się Def, a lampka kontrolna
w przycisku zacznie świecić.

Temperatura i rozdział powietrza są
regulowane automatycznie. Dmuchawa
zacznie pracować z najwyższą prędkością.
Po pewnym czasie zaparowanie/oblodzenie

szyb ustąpi.

Intensywność nawiewu powietrza można
zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą
środkowego pokrętła.
Powrót do trybu pracy automatycznej:
nacisnąć przycisk

lub AUTO.

Nagrzewnica postojowa , patrz strona 138.

Włączanie i wyłącznie funkcji chłodzenia

Jeśli nie ma konieczności chłodzenia oraz
osuszania powietrza, klimatyzację
(sprężarkę układu klimatyzacji) można
wyłączyć, co znacznie zmniejsza zużycie
paliwa. W tym celu w menu ustawień
ręcznych anulować zaznaczenie pozycji
Klimaanlage (Klimatyzacja). Na
wyświetlaczu pojawi się Eco.

Doprowadzane powietrze nie jest ani
chłodzone ani osuszane. Praca z takimi
ustawieniami wpływa na pogorszenie
komfortu zapewnianego przez działanie
klimatyzacji sterowanej elektronicznie.
Może też dojść do zaparowania szyb.

Powrót do trybu pracy z chłodzeniem:
W menu ustawień ręcznych wybrać
i zaznaczyć pozycję Klimaanlage
(Klimatyzacja).

135

Rozdział powietrza

Z menu ustawień ręcznych wybrać pozycję
Luftverteilung (Rozdział powietrza).

Na wyświetlaczu pojawi się menu funkcji
rozdziału powietrza:

Powietrze kierowane jest na szybę
przednią oraz na szyby w drzwiach
przednich.

Powietrze rozprowadzane jest przez
regulowane kratki nawiewu w kierunku

pasażerów z przodu i z tyłu.

Powietrze rozprowadzane jest przy
podłodze.

Po wybraniu jednej lub większej liczby opcji
na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie
symbole.

Powrót do trybu automatycznego rozdziału
powietrza: wybrać pozycję menu Auto lub
nacisnąć przycisk AUTO.

Natężenie nawiewu powietrza

Obrócić środkowe pokrętło w prawo lub
w lewo (gdy na wyświetlaczu nie jest
pokazywane menu ustawień ręcznych). Na
wyświetlaczu pojawi się symbol i liczba
odpowiadająca ustawionej prędkości.

Przy prędkości 0 dmuchawa nie pracuje
i równocześnie wyłącza się chłodzenie
(sprężarka układu klimatyzacji).

Powrót do trybu pracy automatycznej:
nacisnąć przycisk AUTO.

Włącznie i wyłączanie trybu
automatycznej recyrkulacji powietrza

Jeśli czujnik zanieczyszczenia powietrza
wykryje szkodliwe substancje w powietrzu
na zewnętrz samochodu, automatycznie
włączana jest recyrkulacja powietrza.

W tym celu w menu ustawień ręcznych
anulować zaznaczenie pozycji
Luftgütesensor (Czujnik
zanieczyszczenia powietrza).

W razie potrzeby recyrkulację powietrza
można uruchomić ręcznie.

136

Korzystanie z klimatyzacji przy
wyłączonym silniku

Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu
zapłonu zmagazynowaną moc ogrzewania
lub chłodzenia można nadal wykorzystać
do klimatyzowania wnętrza samochodu.

Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć

przycisk AUTO. Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Nachklimatisierung Ein
(Klimatyzacja resztkowa).

Czas działania układu klimatyzacji przy
wyłączonym zapłonie jest ograniczony.

W razie potrzeby samoczynnie włączy się
nagrzewnica postojowa . Należy
przestrzegać wskazówek ze strony 138.

Aby wcześniej wyłączyć klimatyzację,

nacisnąć przycisk AUTO.

Chłodzony schowek w desce
rozdzielczej

Chłodne powietrze dociera do wnętrza
schowka specjalnym kanałem.

Jeśli chłodzenie schowka nie jest
konieczne, obrócić pokrętło nawiewu w dół.

137

Ręczne włączanie recyrkulacji powietrza
Podczas pracy w trybie automatycznej
recyrkulacji powietrza dopływ powietrza
z zewnątrz jest samoczynnie odcinany.

Nacisnąć przycisk

; lampka kontrolna

w przycisku zacznie świecić.

Po włączeniu automatycznej recyrkulacji
powietrza ograniczony zostaje dopływ
powietrza z zewnątrz. Po dłuższym czasie
powietrze traci świeżość, przez co znacznie
obniża się komfort podróżowania. Podczas
pracy bez chłodzenia wzrasta wilgotność
powietrza, co może prowadzić do
zaparowania szyb. Z tego względu tryb
automatycznej recyrkulacji powietrza
należy włączać na krótki czas.

Wyłączanie trybu ręcznej recyrkulacji
powietrza: ponownie nacisnąć przycisk ;
lampka kontrolna w przycisku powinna

zgasnąć.

Nagrzewnica/wentylacja
postojowa

Po wyłączeniu silnika wnętrze samochodu
może być nadal ogrzewane i wentylowane.

Regulacje dokonywane są dla ostatnio
ustawionej temperatury elektronicznie
sterowanej klimatyzacji, patrz strona 134.

Po włączeniu urządzenia ustawioną

temperaturę można zmienić za pomocą

skrajnych pokręteł.

Powietrze będzie rozprowadzane
w kierunku szyby przedniej i bocznych szyb
przednich, gdy przed wyłączeniem zapłonu
wciśnięty zostanie przycisk

Nie wolno uruchamiać nagrzewnicy
postojowej na stacji benzynowej ani
w zamkniętych przestrzeniach, ponieważ
grozi to spowodowaniem pożaru oraz
stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Uruchomienie natychmiastowe

W celu natychmiastowego uruchomienia
nagrzewnicy postojowej wybrać w menu
ustawień ręcznych pozycję Standheizung
(Nagrzewnica postojowa), a następnie
zaznaczyć pozycję Ein (Włącz),

Gdy nagrzewnica działa, świeci się lampka
kontrolna w przycisku AUTO.

W zależności od ustawionej temperatury
nagrzewnica wyłącza się samoczynnie po
upływie maks. 60 minut.

W celu wcześniejszego wyłączenia
nagrzewnicy należy nacisnąć przycisk
AUTO lub w menu ustawień ręcznych
wybrać pozycję Standheizung
(Nagrzewnica postojowa), a następnie
anulować zaznaczenie pozycji Ein (Włącz).

Uruchomienie programowane

Urządzenie pozwala na zaprogramowanie
trzech różnych czasów włączenia.

Ze względów bezpieczeństwa w danej
chwili może być aktywny tylko jeden
program włączenia nagrzewnicy. Po
zakończeniu cyklu ogrzewania następny
zaprogramowany czas uruchamiany jest

ręcznie.

W celu zaprogramowania pracy
nagrzewnicy wybrać z menu ustawień
ręcznych pozycję Standheizung
(Nagrzewnica postojowa).

Wyświetlone zostanie menu
Standheizung (Nagrzewnica postojowa).
obrazujące aktualny stan urządzenia.

138

W celu zaprogramowania czasu włączenia
nagrzewnicy wybrać pozycję Einstellung
(Ustawienia).

Następnie wybrać pozycję Start 1, Start 2
lub Start 3 i zaprogramować żądany czas.
W celu zatwierdzenia ustawień wybrać
pozycję Bestätigen (Zatwierdź).

Można teraz wybrać jeden
z zaprogramowanych czasów włączenia.

Gdy nagrzewnica działa, świeci się lampka
kontrolna w przycisku AUTO.

W zależności od ustawionej temperatury
nagrzewnica wyłącza się samoczynnie po
upływie maks. 60 minut.

Aby wcześniej wyłączyć klimatyzację,

nacisnąć przycisk AUTO.

Menu nagrzewnicy postojowej dostępne
jest przez 2 godziny od wyłączenia
zapłonu. Można je wywołać za pomocą
środkowego pokrętła i w każdej chwili
wprowadzić nowe ustawienia.

Zdalne sterowanie
Nagrzewnicę postojową można również
uruchamiać za pomocą dołączonego
nadajnika zdalnego sterowania:

Włączanie = Nacisnąć przycisk ;

zaświeci się lampka
kontrolna w nadajniku
zdalnego sterowania.

Wyłączanie- Nacisnąć przycisk O;

zaświeci się lampka
kontrolna w nadajniku
zdalnego sterowania.

Jeśli lampka kontrolna nadajnika zdalnego
sterowania świeci się, wysłanie kolejnego
sygnału jest niemożliwe.

Gdy nagrzewnica działa, świeci się lampka
kontrolna w przycisku AUTO.

139

Zasięg nadajnika wynosi ok. 600 m.
Przeszkody (np. ściany) między
nadajnikiem a odbiornikiem lub spadek
napięcia baterii mogą ograniczać zasięg
nadajnika zdalnego sterowania.

W zależności od ustawionej temperatury
nagrzewnica wyłącza się samoczynnie po
upływie maks. 60 minut.

W celu wyłączenia nagrzewnicy w dowolnym
momencie nacisnąć przycisk O.

Wyłączenie nagrzewnicy w trybie pracy
programowanej:

1. Nacisnąć przycisk O.

2. Odczekać co najmniej 3 sekundy.

3. Ponownie nacisnąć przycisk O.

Istnieje możliwość zaprogramowania
dodatkowych trzech nadajników zdalnego
sterowania. W tym celu zwrócić się do
Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

140

Wymiana baterii w nadajniku zdalnego

sterowania

Baterię należy wymienić w przypadku
wystąpienia objawów zmniejszania się
zasięgu nadajnika.

Wsunąć płaski przedmiot w szczelinę na
spodniej stronie nadajnika i otworzyć
pokrywkę. Wymienić baterię, zwracając
uwagę na jej właściwe umieszczenie. Typ
baterii, patrz strona 273.

Wymieniać zawsze wszystkie baterie.

Przy wyrzucaniu zużytych baterii
przestrzegać przepisów dotyczących
ochrony środowiska.

Wloty powietrza

Wloty powietrza umieszczone na zewnątrz
samochodu z lewej i prawej strony szyby
przedniej nie mogą być niczym zasłonięte.
Nie wolno dopuścić do zbierania się w tych
miejscach liści, błota czy śniegu.

Wyloty powietrza

Przy przewożeniu bagaży uważać, aby nie
zasłonić wylotów powietrza umieszczonych
w schowkach bagażnika.

I Filtr przeciwpyłowy

Powietrze docierające z otoczenia
oczyszczane jest z kurzu, sadzy, pyłków
i różnego rodzaju zarodników. Powłoka
z węgla aktywnego pochłania
w znacznym stopniu nieprzyjemne

zapachy i szkodliwe związki znajdujące się

w powietrzu.

Filtr należy wymieniać w odstępach czasu
podanych w Książeczce obsługowej.

Uwagi

Jeśli przy dużej wilgotności powietrza
dochodzi do zaparowania przedniej szyby,
wyregulować intensywność chłodzenia
zgodnie z opisem przedstawionym w części
„Usuwanie zaparowania szyb".

Układ chłodzenia pracuje najwydajniej,
gdy szyby boczne oraz dach przesuwny-
uchylny są zamknięte. W przypadku
silnego nagrzania wnętrza samochodu
przez słońce należy na chwilę otworzyć
szyby boczne oraz dach , umożliwiając
szybkie usunięcie gorącego powietrza.

Przy włączonym chłodzeniu (pracuje
sprężarka układu klimatyzacji) występuje
zjawisko skraplania się pary wodnej,
widoczne od spodu samochodu.

Przy włączonym chłodzeniu (pracuje
sprężarka układu klimatyzacji) musi być
otwarta przynajmniej jedna kratka nawiewu
powietrza, aby na skutek braku przepływu
powietrza nie doszło do oblodzenia
parownika.

Po włączeniu nagrzewnicy postojowej
może dojść do krótkotrwałego wydzielania
się pewnej ilości dymu wraz ze słyszalnym
odgłosem działania urządzenia.

Po włączeniu nagrzewnicy postojowej lub
wentylacji postojowej wyłączana jest
funkcja monitorowania wnętrza

Nagrzewnica postojowa zużywa
przeciętnie 0,3 litra paliwa na jeden cykl
ogrzewania.

Nagrzewnica postojowa włącza się tylko
przy temperaturze płynu chłodzącego
poniżej ok. 80°C.

W celu zwiększenia skuteczności
ogrzewania wnętrza samochodu
i skrócenia czasu rozgrzewania silnika
nagrzewnica postojowa jest
uruchamiana automatycznie podczas
jazdy, przy temperaturze otoczenia poniżej
ok. 8°C. Włączenie nagrzewnicy odbywa
się niezależnie od zaprogramowanych
czasów. Nagrzewnica postojowa jest
wyłączana automatycznie po zgaszeniu
silnika. Po wyłączeniu nagrzewnicy przez
ok. 2 minuty pracuje jeszcze wentylator
komory spalania (słychać wyraźny szum).

Obsługa okresowa

W celu zapewnienia właściwego stanu
technicznego układu klimatyzacji należy
przynajmniej raz w miesiącu na krótko
włączyć funkcję chłodzenia , niezależnie
od pogody i pory roku. Włączenie
chłodzenia (sprężarki układu
klimatyzacji) nie jest możliwe przy niskich
temperaturach otoczenia. Nagrzewnica
postojowa powinna przynajmniej raz na
6 miesięcy pracować przez kilka minut
z ustawioną temperaturą powyżej 22°C.

W przypadku stwierdzenia usterek zwrócić
się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej
Opla.

141

Automatyczna
skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów pozwala na
samoczynną (tryb automatyczny) lub
ręczną (tryb manualny) zmianę przełożeń,

W zakresie D skrzynia biegów pracuje
w trybie automatycznej zmiany biegów. Po
przestawieniu dźwigni zmiany biegów
z położenia D w lewo uaktywniany jest tryb
manualny. Biegi można wtedy przełączać
poprzez naciśnięcie dźwigni do przodu lub

do tyłu.

Gdy uruchomiony jest silnik, przed
przełączeniem dźwigni zmiany biegów na
zakres jazdy należy wcisnąć pedał
hamulca. W przeciwnym razie samochód
zacznie powoli ruszać z miejsca. Nie
wciskać równocześnie pedału
przyspieszenia i hamulca.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia
stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała

lub utraty życia.

Dźwignia zmiany biegów

w położeniu P, R, N i D

(automatyczny tryb pracy)

P Parkowanie. Przednie koła
zablokowane.
Włączać dopiero po całkowitym
zatrzymaniu samochodu
i przy zaciągniętym hamulcu
postojowym.

R Bieg wsteczny. Włączać dopiero po
całkowitym zatrzymaniu samochodu.

N Położenie neutralne lub bieg jałowy.

D Położenie do normalnej jazdy,
z przełączaniem biegów od 1 do 5.

142

Dźwignię skrzyni biegów można przestawić
z położenia P lub N tylko przy włączonym
zapłonie i wciśniętym pedale hamulca
(blokada dźwigni).

W położeniach P i N świeci się czerwona
lampka kontrolna na pasku znaczników
obok dźwigni, patrz rysunek powyżej.

Silnik można uruchamiać tylko przy
ustawieniu dźwigni w położeniu P lub N.
Podczas uruchamiania silnika przy
ustawieniu dźwigni w położeniu N należy
wcisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć
hamulec postojowy.

Podczas zmiany zakresu nie naciskać
pedału przyspieszenia.

Na wyświetlaczu pokazywane jest
aktualnie wybrane przełożenie.

Położenie dźwigni zmiany biegów

+ lub-

Manualny tryb pracy (ActiveSelect)
+
Zmiana biegu na wyższy

Zmiana biegu na niższy

Przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej
prędkości przełączenie odpowiednio na
wyższy lub niższy bieg nie nastąpi- Chroni
to silnik przed pracą na zbyt niskich/zbyt
wysokich obrotach.

Przy zbyt niskich obrotach silnika nastąpi
automatyczna redukcja biegu.

Automatyczne przełączenie biegu na
wyższy nie nastąpi przy wysokich obrotach
silnika.

Ze względów bezpieczeństwa wymuszona
redukcja biegów ma miejsce również
w manualnym trybie pracy, patrz
strona 145.

Na wyświetlaczu pokazywane jest
aktualnie wybrane przełożenie.

143

Wyświetlacz zmiany biegów
Na wyświetlaczu umieszczonym w tarczy
obrotomierza pokazywany jest aktualny
bieg/tryb pracy skrzyni biegów.

P Parkowanie.

R Bieg wsteczny.

N Położenie neutralne lub bieg jałowy.

D Automatyczny tryb pracy.

1-5 Manualny tryb pracy, aktualnie
wybrany bieg.

Elektronicznie sterowane programy
przełączania biegów
Programy adaptacyjne dostosowują
schemat przełączania biegów do stylu
jazdy, np.:

- Jazda sportowa: zmiana biegów
przy wyższych obrotach silnika.

- Jazda ekonomiczna: zmiana biegów
przy niższych obrotach silnika.

- Specjalne warunki jazdy:
pokonywanie wzniesień,
ciągnięcie przyczepy, znaczne
obciążenie ładunkiem.

144

• Funkcja automatycznego przełączania
do położenia neutralnego N ogranicza
zużycie paliwa, np. podczas oczekiwania
na zmianę świateł na skrzyżowaniu.

Funkcja ta uaktywnia się
w następujących warunkach:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się
w położeniu D lub włączony jest
manualny tryb pracy,

- pedał hamulca jest wciśnięty,

- samochód stoi,

- pedał przyspieszenia nie jest

wciśnięty,

- temperatura oleju w skrzyni biegów
przekracza 0°C.

Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub
naciśnięciu pedału przyspieszenia
samochód rusza w normalny sposób.

• Po uruchomieniu zimnego silnika
opóźniona zmiana przełożeń
powodowana przez program sterujący
(przy wyższych prędkościach
obrotowych) sprawia, że katalizator

I
szybko rozgrzewa się do temperatury, I
przy której osiągana jest maksymalna
redukcja emisji szkodliwych spalin.

• Wspomaganie ruszania z miejsca:
nacisnąć przycisk , patrz następna I
kolumna.

Wspomaganie ruszania z miejsca
W
przypadku problemów przy ruszaniu na

śliskiej nawierzchni nacisnąć przycisk

(możliwe tylko jeśli dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu D - zapala się
lampka kontrolna ). Samochód rusza
zcrwartego biegu.

Wyłączanie wspomagania ruszania
z miejsca:
• Ponownie nacisnąć przycisk

• Wyłączyć zapłon.

• Dźwignię zmiany biegów przestawić
w położenie manualnego trybu pracy.

Gdy olej przekładniowy stanie się zbyt
gorący, funkcja wspomagania ruszania
z miejsca samoczynnie się wyłączy,
zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów.

Wymuszona redukcja biegów

Wciśnięcie pedału przyspieszenia poza
wyczuwalny punkt oporu: w zależności od
obrotów silnika następuje zmiana biegu na
niższy. Dzięki temu możliwe jest lepsze
wykorzystanie mocy silnika przy
przyspieszaniu.

Ze względów bezpieczeństwa wymuszona
redukcja biegów ma miejsce również
w manualnym trybie pracy.

Hamowanie silnikiem

Układ sterujący skrzyni biegów
automatycznie dobiera przełożenia,
umożliwiając optymalne wykorzystanie
hamowania silnikiem.

W razie potrzeby bieg można zmienić
ręcznie. Najsilniejsze hamowanie silnikiem
ma miejsce na 1 biegu.

Uwalnianie samochodu
z grząskiego podłoża

Jeśli samochód ugrzązł w piasku, błocie lub
śniegu, należy - naciskając lekko pedał
przyspieszenia - przesuwać dźwignię
zmiany biegów na przemian z położenia D
w położenie R w celu rozbujania
samochodu. Utrzymywać możliwie niskie
obroty silnika i unikać gwałtownego
naciskania pedału przyspieszenia.

Powyższe wskazówki odnoszą się
wyłącznie do konkretnych, wymienionych
przypadków.

145

Manewrowanie samochodem

Podczas manewrowania do przodu i do
tyłu, np. przy parkowaniu lub wjeżdżaniu do
garażu, można wykorzystać powolny ruch
samochodu, występujący po zwolnieniu
pedału hamulca.

Nie wciskać równocześnie pedału
przyspieszenia i hamulca.

146

Zatrzymywanie samochodu

Przy pracującym silniku dźwignia skrzyni
biegów może pozostać w aktualnie
wybranym zakresie jazdy.

W przypadku zatrzymania się na
wzniesieniu koniecznie zaciągnąć hamulec
ręczny lub nacisnąć pedał hamulca. Po
zatrzymaniu samochodu z wybranym
przełożeniem nie wolno zwiększać obrotów
silnika. Grozi to przegrzaniem skrzyni
biegów.

Podczas dłuższego postoju, np. w korku
ulicznym lub przed przejazdem kolejowym,

wyłączyć silnik.

Przed opuszczeniem samochodu należy
zaciągnąć hamulec postojowy, a następnie
przestawić dźwignię skrzyni biegów
w położenie P i wyciągnąć kluczyk
z wyłącznika zapłonu.

Kluczyk można wyjąć z wyłącznika zapłonu
tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu P.

Jeśli po wyłączeniu zapłonu dźwignia
zmiany biegów nie znajduje się
w położeniu P, miga lampka kontrolna
na pasku znaczników obok dźwigni, patrz
strona 143, rysunek 15000 J. Ustawić
dźwignię zmiany biegów w położenie P.

Jeśli podczas dłuższego postoju kluczyk
nie zostanie wyciągnięty z wyłącznika
zapłonu, może dojść do rozładowania
akumulatora.

Usterki

W przypadku wystąpienia usterki skrzyni
biegów zapala się lampka kontrolna j
Skrzynia biegów nie przełącza biegów
automatycznie.

Jazdę można jednak kontynuować.

W trybie manualnym dostępne są biegi 2
5. Wniektórych przypadkach możliwe jest
wlączenie tylko 5 biegu.

W rybie automatycznym dla położenia D
dostępny jest tylko 5 bieg.

Zapalenie się lampki kontrolnej może
sygn
alizować także usterkę w układzie
electronicznym silnika, patrz strona 162.

Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji
Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja
autodiagnostyki umożliwia szybkie
usuwanie usterek.

Przerwa w dopływie prądu

W przypadku rozładowania akumulatora
dźwigni nie można przestawić

z położenia P.

Silnik można ponownie uruchomić,
wykorzystując akumulator pomocniczy,
patrz strona 198.

Jeśli przyczyną przerwy w dopływie prądu

nie jest rozładowanie akumulatora, należy
odblokować dźwignię zmiany biegów.

W tym celu:

1. Zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Wyjąć popielniczkę, patrz strona 88.

3. Wyciągnąć wkład popielniczki.

4. Przy użyciu śrubokrętu nacisnąć do
przodu zapadkę i przestawić dźwignię
zmiany biegów z położenia P.

5. Włożyć na miejsce wkład popielniczki.

6. Włożyć popielniczkę.

Ponowne przestawienie dźwigni
w położenie P spowoduje jej powtórne
zablokowanie. Należy zwrócić się do
Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.'

147

Bezstopniowa
automatyczna
skrzynia biegów

CVTronic

Bezstopniowa automatyczna skrzynia
biegów CVTronic posiada następujące
cechy:

• Bezstopniowy automatyczny tryb
pracy

• Automatyczny tryb pracy
z konwencjonalnym sposobem
przełączania na wyższy lub niższy
bieg

• Manualny tryb pracy

W bezstopniowym automatycznym trybie
pracy zmiana przełożeń jest płynna
i nieodczuwalna dla kierowcy. Konstrukcja
przekładni bezstopniowej zapewnia
dodatkowo utrzymanie optymalnego
momentu obrotowego. Skrzynia biegów
rozpoczyna pracę w trybie bezstopniowym

po przełożeniu dźwigni z położenia N do D.

Jeśli przekładnia CVTronic nie pracuje
bezstopniowo, następuje sterowana
elektronicznie symulacja pracy w trybie
konwencjonalnej automatycznej skrzyni
biegów z wyraźnie wyczuwalnym
momentem zmiany przełożeń- Tryb
konwencjonalnej automatycznej skrzyni
biegów włącza się poprzez przesunięcie
dźwigni z położenia D w lewo.

148

W trybie manualnym zmiany biegów
dokonuje kierowca. Po przesunięciu
dźwigni z położenia D w lewo manualna
zmiana przełożeń odbywa się przez
przesunięcie dźwigni do przodu + lub do

tyłu .

Gdy uruchomiony jest silnik, przed
przełączeniem dźwigni zmiany biegów na
wybrany tryb pracy należy wcisnąć pedał
hamulca. W przeciwnym razie samochód |
zacznie powoli ruszać z miejsca. Nie
wciskać równocześnie pedału
przyspieszenia i hamulca.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia
stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała

lub utraty życia.

Dźwignia zmiany biegów

w położeniu P, R i N

P Parkowanie. Przednie koła
zablokowane.
Włączać dopiero po całkowitym
zatrzymaniu samochodu
i przy zaciągniętym hamulcu
postojowym.

R Bieg wsteczny. Włączać dopiero po
całkowitym zatrzymaniu samochodu.

N Położenie neutralne lub bieg jałowy.

Dźwignię skrzyni biegów można przestawić
z położenia P lub N tylko przy włączonym
zapłonie i wciśniętym pedale hamulca
(blokada dźwigni).

W położeniach P i N świeci się czerwona
lampka kontrolna na pasku znaczników
obok dźwigni, patrz rysunek powyżej.

Gdy temperatura oleju w skrzyni biegów
spadnie poniżej -25°C dźwignią można
będzie poruszyć dopiero, gdy przy
pracującym silniku olej osiągnie
temperaturę -25°C (na wyświetlaczu miga
P lub N, dopóki dźwignia jest
zablokowana).

Silnik można uruchamiać tylko przy
ustawieniu dźwigni w położeniu P lub N.
Podczas uruchamiania silnika przy
ustawieniu dźwigni w położeniu N należy
wcisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć
hamulec postojowy.

Podczas zmiany zakresu nie naciskać
pedału przyspieszenia.

Na wyświetlaczu pokazywane jest aktualne
położenie dźwigni zmiany biegów.

149

e

-- —--

Bezstopniowy automatyczny tryb
pracy

Przesunąć dźwignię zmiany biegów

z położenia N do D (w położeniu D nie

przesuwać w lewo).

Zakres ten przeznaczony jest do jazdy
w normalnych warunkach.

Na wyświetlaczu zaświeci się D.

Automatyczny tryb pracy
z konwencjonalnym sposobem
przełączania na wyższy lub niższy

bieg

Przesunąć dźwignię zmiany biegów
z położenia D w lewo.

W tym trybie skrzynia biegów pracuje
w zakresie 6 przełożeń. Maksymalną
prędkość jazdy uzyskuje się na 5
przełożeniu. Przełożenie 6 służy do jazdy
ekonomicznej.

|

Na wyświetlaczu zaświeci się A.

150

Manualny tryb pracy (ActiveSelect)

Dźwignię zmiany biegów przesunąć
z położenia D w lewo, a następnie do
przodu lub do tyłu.

+ Zmiana biegu na wyższy

- Zmiana biegu na niższy

Jeżeli zostanie wybrany wyższy bieg przy
zbyt malej prędkości lub niższy bieg przy
zbyt dużej prędkości, zmiana przełożeń nie
nastąpi. Chroni to silnik przed pracą na zbyt
niskich/zbyt wysokich obrotach.

Maksymalną prędkość samochodu
uzyskuje się na 5 biegu. Bieg 6 służy do
jazdy ekonomicznej.

Przy zbyt niskich obrotach silnika nastąpi
automatyczna redukcja biegu.

Przy zbyt wysokich obrotach silnika nie
nastąpi przełączenie biegu na wyższy.

Ze względów bezpieczeństwa wymuszona
redukcja biegów ma miejsce również
w manualnym trybie pracy, patrz
strona 153.

Na wyświetlaczu pokazywane jest
aktualnie wybrane przełożenie.

Wyświetlacz zmiany biegów

Na wyświetlaczu umieszczonym w tarczy
obrotomierza pokazywany jest aktualny
bieg/tryb pracy skrzyni biegów.

P Parkowanie.

R Bieg wsteczny.

N Położenie neutralne lub bieg jałowy.

D Bezstopniowy automatyczny tryb
pracy.

A Automatyczny tryb pracy
z konwencjonalnym sposobem
przełączania na wyższy lub niższy bieg.

1-6 Manualny tryb pracy, aktualnie
wybrane przełożenie.

151

Elektronicznie sterowane programy
przełączania biegów
Programy adaptacyjne dostosowują
schemat zmiany przełożeń do stylu
jazdy, np.:

- Jazda sportowa: zmiana przełożeń
przy wyższych obrotach silnika.

- Jazda ekonomiczna:
zmiana przełożeń przy niższych
obrotach silnika.

- Specjalne warunki jazdy, np.
ciągnięcie przyczepy, znaczne
obciążenie ładunkiem.

152

• Funkcja automatycznego przełączania
do położenia neutralnego N ogranicza
zużycie paliwa, np. podczas oczekiwania
na zmianę świateł na skrzyżowaniu.

Funkcja ta uaktywnia się
w następujących warunkach:

- dźwignia zmiany biegów
w automatycznym lub manualnym
trybie pracy,

- pedał hamulca jest wciśnięty,

- samochód stoi,

- pedał przyspieszenia nie jest

wciśnięty,

- temperatura oleju w skrzyni biegów
przekracza 0°C.

Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub
naciśnięciu pedału przyspieszenia
samochód rusza w normalny sposób.

• Po uruchomieniu zimnego silnika
opóźniona zmiana przełożeń
powodowana przez program sterujący
(przy wyższych prędkościach
obrotowych) sprawia, że katalizator
szybko rozgrzewa się do temperatury,
przy której osiągana jest maksymalna
redukcja emisji szkodliwych spalin.

• Program sterujący obrotami silnika
chroni skrzynię biegów przed trwałym
uszkodzeniem, nie dopuszczając do
nadmiernego wzrostu temperatury oleju
przekładniowego.

• Wspomaganie ruszania z miejsca: |
nacisnąć przycisk , patrz następna
kolumna.

Wspomaganie ruszania z miejsca

W przypadku problemów przy ruszaniu na
śliskiej nawierzchni nacisnąć przycisk
(możliwe tylko dla obu automatycznych
trybów pracy - zapala się lampka
kontrolna ). Samochód rusza z wyższego

przełożenia.

Wyłączanie wspomagania ruszania
z miejsca:
• Ponownie nacisnąć przycisk
• Wyłączyć zapłon.
• Zmienić tryb pracy skrzyni biegów na
manualny.

Gdy olej przekładniowy stanie się zbyt
gorący, funkcja wspomagania ruszania
z miejsca samoczynnie się wyłączy,
zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów.

Wymuszona redukcja biegów

Wciśnięcie pedału przyspieszenia poza
wyczuwalny punkt oporu: w zależności od
obrotów silnika następuje zmiana
przełożenia na niższe. Dzięki temu możliwe
jest lepsze wykorzystanie mocy silnika przy
przyspieszaniu.

Ze względów bezpieczeństwa wymuszona
redukcja biegów ma miejsce również
w manualnym trybie pracy.

Hamowanie silnikiem

Układ sterujący bezstopniowej skrzyni
biegów CVTronie automatycznie dobiera
przełożenia, umożliwiając optymalne
wykorzystanie hamowania silnikiem.

W razie potrzeby przełożenie można
zmienić ręcznie. Najsilniejsze hamowanie
silnikiem ma miejsce na 1 przełożeniu.

Uwalnianie samochodu
z grząskiego podłoża

Jeśli samochód ugrzązł w piasku, błocie lub
śniegu, należy - naciskając lekko pedał
przyspieszenia - przesuwać dźwignię
zmiany biegów na przemian z położenia D
w położenie R w celu rozbujania
samochodu. Utrzymywać możliwie niskie
obroty silnika i unikać gwałtownego
naciskania pedału przyspieszenia.

Powyższe wskazówki odnoszą się
wyłącznie do konkretnych, wymienionych
przypadków.

153

154

Zatrzymywanie samochodu

Przy pracującym silniku dźwignia skrzyni
biegów może pozostać w aktualnie
wybranym zakresie jazdy.

W przypadku zatrzymania się na
wzniesieniu koniecznie zaciągnąć hamulec
ręczny lub nacisnąć pedał hamulca. Po
zatrzymaniu samochodu z wybranym
przełożeniem nie wolno zwiększać obrotów
silnika. Grozi to przegrzaniem skrzyni
biegów.

Podczas dłuższego postoju, np. w korku
ulicznym lub przed przejazdem kolejowym,

wyłączyć silnik.

Jeśli po wyłączeniu zapłonu dźwignia
zmiany biegów nie znajduje się w położeniu
P, miga lampka kontrolna na pasku
znaczników obok dźwigni, patrz strona 149,
rysunek 15000 J. Ustawić dźwignię zmiany
biegów w położenie P.

Przed opuszczeniem samochodu należy
zaciągnąć hamulec postojowy, a następnie
przestawić dźwignię skrzyni biegów
w położenie P i wyciągnąć kluczyk
z wyłącznika zapłonu.

Kluczyk można wyjąć z wyłącznika zapłonu
tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu P.

Jeśli podczas dłuższego postoju kluczyk
nie zostanie wyciągnięty z wyłącznika
zapłonu, może dojść do rozładowania
akumulatora.

I3323J

Usterki

W przypadku wystąpienia usterki skrzyni
biegów zapala się lampka kontrolna

Jazdę można jednak kontynuować.

Wybór przełożeń jest ograniczony.
Samochód wolniej przyspiesza, a jego
prędkość maksymalna spada. W niektórych
przypadkach korzystanie z manualnego
trybu pracy będzie niemożliwe.

Zapalenie się lampki kontrolnej

może

sygnalizować także usterkę w układzie
elektronicznym silnika, patrz strona 162.

Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji
Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja
autodiagnostyki umożliwia szybkie
usuwanie usterek.

Manewrowanie samochodem

Podczas manewrowania do przodu i do
tyłu, np. przy parkowaniu lub wjeżdżaniu do
garażu, można wykorzystać powolny ruch
samochodu, występujący po zwolnieniu
pedału hamulca.

Nie wciskać równocześnie pedału
przyspieszenia i hamulca.

Przerwa w dopływie prądu

W przypadku rozładowania akumulatora
dźwigni nie można przestawić z położenia P.

Silnik można ponownie uruchomić,
wykorzystując akumulator pomocniczy,
patrz strona 198.

Jeśli przyczyną przerwy w dopływie prądu

nie jest rozładowanie akumulatora, należy
odblokować dźwignię zmiany biegów.

W tym celu:

1. Zaciągnąć hamulec postojowy.

2.. Wyjąć popielniczkę, patrz strona 88.

3.Wyciągnąć wkład popielniczki.

4. Przy użyciu śrubokrętu nacisnąć do
przodu zapadkę i przestawić dźwignię
zmiany biegów z położenia P.

5. Włożyć na miejsce wkład popielniczki.

6. Włożyć popielniczkę.

Ponowne przestawienie dźwigni
w położenie P spowoduje jej powtórne
zablokowanie. Należy zwrócić się do
Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

155

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->