OPEL Vectra

Użytkowanie, bezpieczeństwo, obsługa techniczna.

Opel Vectra Został zaprojektowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia przemysłu motoryzacyjnego. Nowy model gwarantuje najnowocześniejszą technologię i pełen komfort. Opel Vectra to połączenie techniki przyszłości, bezpieczeństwa, troski o środowisko oraz ekonomiczności. Bezpieczeństwo i bezawaryjne funkcjonowanie samochodu zależą przede wszystkim od kierowcy. W instrukcji obsługi znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat eksploatacji samochodu. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów o niebezpieczeństwie odniesienia obrażeń podczas ewentualnego wypadku będącego konsekwencją nieprawidłowej eksploatacji. Instrukcja obsługi jest częścią wyposażenia samochodu: powinna się zawsze znajdować w schowku w desce rozdzielczej. Korzystanie z instrukcji obsługi: • Aby dokładnie zapoznać się z treścią całej instrukcji obsługi, należy przeczytać rozdział 1 „W skrócie". • Aby znaleźć wybrane hasło, należy skorzystać z indeksu. • Dzięki instrukcji obsługi można zapoznać się ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi. • Usprawni to znacznie eksploatację samochodu i poprawi komfort obsługi/jazdy. • Samochód stanie się łatwiejszy do opanowania. Układ instrukcji obsługi zapewnia łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji i dobrą przejrzystość. Zastosowane oznaczenia i objaśnienia: • ciąg dalszy na następnej stronie. Gwiazdka oznacza wyposażenie, które nie jest montowane we wszystkich modelach (różne modele, różne silniki, wersje przeznaczone na wybrany rynek, wyposażenie dodatkowe, oryginalne części zamienne i akcesoria Opla). Tekst wyróżniony na żółto ostrzega o niebezpieczeństwie wypadku oraz odniesienia obrażeń. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów.

2 Żółte strzałki na rysunkach pokazują, jak wykonać określone czynności.
Czarne strzałki na rysunkach przedstawiają następstwo wykonanej czynności lub kolejny krok.

Szerokiej drogi życzy Opel Team

Spis treści

W skrócie Wskaźniki i przyrządy Kluczyk, drzwi, pokrywa silnika Fotele, wnętrze samochodu Bezpieczeństwo Oświetlenie Szyby, dach przesuwny Klimatyzacja Automatyczna skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Zalecenia eksploatacyjne Ograniczenie zużycia paliwa, ochrona środowiska Zużycie paliwa, paliwo, tankowanie Katalizator spalin, emisja spalin Układy kontroli jazdy Hamulce Koła, ogumienie Bagażnik dachowy, ciągnięcie przyczepy Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Serwis Opla Przeglądy i obsługa okresowa Pielęgnacja samochodu Dane techniczne Indeks

2 31 52 67 92 114 118 124 142 148 156 158 160 162 166 178 182 186 197 230 232 243 248 280

1

Numery kluczyków, numery kodowe
Należy usunąć numer z kluczyka. Numer kluczyka jest zapisany w dokumentach samochodu oraz w Karcie pojazdu . Obręcze kół ze stopów metali lekkich hak holowniczy : należy zanotować numery kodowe kluczyków do mechanizmów blokady. ,

Odblokowanie zamków: Nacisnąć przycisk lub przekręcić kluczyk w drzwiach po stronie kierowcy i pociągnąć klamkę 1x = odblokowanie drzwi kierowcy, 2x = odblokowanie wszystkich drzwi, bagażnik zamyka się automatycznie po upływie 5 minut. • Zamki drzwi, blokada otwierania od wewnątrz - strona 52, elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) - strona 53, zdalne sterowanie falami radiowymi - strona 54, centralny zamek - strona 56, zabezpieczenie przed kradzieżą - strona 56, zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) - strona 61.

Immobilizer, radioodtwarzacz : numery kodowe zapisane są odpowiednio w Karcie pojazdu i Karcie radioodtwarzacza . Karty pojazdu i Karty radioodtwarzacza nie należy przechowywać w samochodzie. • Dalsze informacje - strony 52, 53, Przywrócenie samochodu do eksploatacji -strona 242.

Odblokowanie bagażnika: Nacisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania lub przycisk w drzwiach kierowcy lub pasażera. Bagażnik zostaje odblokowany i można go otworzyć w ciągu 5 minut. Po upływie 5 minut nastąpi ponowne automatyczne zablokowanie klapy bagażnika. Po zamknięciu klapy bagażnika automatyczne zablokowanie nastąpi po 5 minutach. • Zdalne sterowanie falami radiowymi - strona 54, centralny zamek - strona 56, zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) -strona 6 1 .

Przesuwanie foteli przednich: Pociągnąć za uchwyt, przesunąć fotel, zwolnić uchwyt, zablokować fotel w nowym położeniu Nie regulować położenia foteli podczas jazdy. Po pociągnięciu za uchwyt zachodzi niebezpieczeństwo niekontrolowanego przesunięcia fotela. • Położenie fotela - strona 67, elektryczna regulacja foteli przednich - strona 77,

Regulacja pochylenia oparć foteli przednich: Przekręcić pokrętło Ustawić oparcie w odpowiednim położeniu. Podczas regulacji nie wywierać nacisku na oparcie fotela. • Położenie fotela - strona 67, elektryczna regulacja foteli przednich - strona 77.

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego foteli przednich: Przestawić dźwignię Podparcie odcinka lędźwiowego można dopasować do indywidualnych potrzeb. Podczas regulacji nie wywierać nacisku na oparcie fotela. • Położenie fotela - strona 67, elektryczna regulacja foteli przednich - strona 77.

Regulacja wysokości foteli przednich: Dźwignia po zewnętrznej stronie foteli Kierunek naciskania dźwigni Do góry: Podwyższenie fotela Do dołu: Obniżenie fotela • Położenie fotela - strona 67, elektryczna regulacja foteli przednich - strona 77.

Regulacja pochylenia siedzisk foteli przednich: Przednia dźwignia po zewnętrznej stronie foteli Kierunek naciskania dźwigni Do góry: Podnoszenie Do dołu: Opuszczanie • Położenie fotela - strona 67, elektryczna regulacja foteli przednich - strona 77.

4

Z -

Elektryczna regulacja foteli przednich Przełączniki po zewnętrznej stronie foteli
przodu: Regulacja położenia Regulacja wysokości Regulacja pochylenia

Regulacja wysokości zagłówków foteli przednich i skrajnych foteli tylnych: Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę, ustawić wysokość zagłówka, zablokować • Ustawienie zagłówków - strona 68, zagłówki foteli tylnych - strona 68.

Regulacja pochylenia zagłówków foteli przednich i skrajnych foteli

tylnych :

Przechylić dolną część zagłówka do przodu lub do tyłu • Ustawienie zagłówków - strona 68, zagłówki foteli tylnych - strona 68.

W środku: - Regulacja oparcia Z tyłu : - Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego • Położenie fotela - strona 67, elektryczna regulacja foteli przednich - strona 77.

5

Obrócenie dźwigni w dolnej części obudowy lusterka zmniejsza intensywność odbić świetlnych, na przykład podczas jazdy nocą. Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne : Podczas jazdy nocą lusterko powoduje automatyczne zmniejszenie intensywności odbicia świateł pojazdu jadącego z tyłu, patrz strona 112. • Pamięć ustawień - strona 78.

Regulacja wewnętrznego lusterka wstecznego: Przekręcić lusterko w wybrane położenie

Regulacja lusterek zewnętrznych: Czteropozycyjny przełącznik w drzwiach kierowcy Po naciśnięciu przycisku wyboru lewego lub prawego lusterka można dokonać regulacji położenia za pomocą czteropozycyjnego przełącznika. W samochodach wyposażonych w elektryczną regulację foteli przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku wyboru prawego lusterka oraz włączeniu biegu wstecznego można szybko przestawić prawe lusterko tak, aby było w nim widoczne tylne koło samochodu (funkcja nieaktywna podczas jazdy z przyczepą). Przyciemniane automatycznie lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy podczas jazdy nocą automatycznie zmniejsza intensywność odbicia świateł pojazdu jadącego z tyłu, patrz strona 112. • Dalsze informacje, asferyczne lusterka zewnętrzne - strona 112, ogrzewanie lusterek zewnętrznych - strona 18, elektryczna regulacja foteli - strona 78.

Składanie lusterek zewnętrznych: Ręcznie: delikatnie docisnąć. Elektrycznie (przyciski wyboru lusterek nie mogą być zablokowane): Nacisnąć czteropozycyjny przełącznik w prawo: oba lusterka zostaną złożone. Nacisnąć czteropozycyjny przełącznik w lewo: oba lusterka powracają do normalnego położenia. Lusterka mogą być składane od zewnątrz: przytrzymać wciśnięty przycisk na pilocie zdanego sterowania lub obrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku tyłu samochodu i przytrzymać. Składanie lusterek zewnętrznych możliwe jest wyłącznie przy prędkości do 7 km/h.

6

!260łJ

14938 J

13344 J

Zapinanie pasa bezpieczeństwa: Równomiernym ruchem wyciągnąć pas bezpieczeństwa z mechanizmu zwijającego, przeciągnąć przez ramię, a następnie sprzączkę zatrzasnąć w zaczepie
Sprawdzić, czy pas nie jest skręcony. Część biodrowa musi ściśle przylegać do ciała. Oparcie nie powinno być zbyt mocno odchylone do tyłu (zalecany kąt nachylenia wynosi około 25°).
i

W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony Przycisk na zaczepie. j • Pasy bezpieczeństwa - strony 93 do 97, pełnowymiarowe poduszki powietrzne • - strona 98, położenie fotela - strona 67.

Odblokowanie kierownicy: W celu odblokowania kierownicy n a l e ż y ją lekko skręcić i obrócić kluczyk w p o ł o ż e n i e I Położenia kluczyka w stacyjce: 0 = Zapłon wyłączony 1 = Kierownica odblokowana, zapłon wyłączony II = Zapłon włączony Modele z silnikiem wysokoprężnym: wstępne podgrzewanie paliwa 111= Rozruch • Uruchamianie silnika - strona 2 1 , elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) - strona 53, Wyjmowanie kluczyka i blokowanie kierownicy - strona 22.

Regulacja p o ł o ż e n i a kierownicy Pociągnąć dźwignię w d ó ł , ustawić wysokość oraz p o ł o ż e n i e , pociągnąć dźwignię z powrotem d o góry, zablokować Położenie kierownicy regulować tylko podczas postoju i przy wyłączonej blokadzie. •- Pełnowymiarowe poduszki powietrzne • - strona 98.

7

1

2

3

4

5

6

4

7

8

9

10

8

11

2

26 8

25

24

23

22

21

20 19

18

17

16

15

14

13

12

14939 J

1

Światła zewnętrzne Regulacja podświetlenia wskaźników Tylne światło przeciwmgielne Przednie światła przeciwmgielne Poziomowanie reflektorów Boczne kratki nawiewu powietrza

Strona 114 115 114 114 115 127

9

2 3

Strona Centralny wyświetlacz informacyjny czasu, daty, temperatury powietrza, systemu informacyjnego radioodtwarzacza , układu kontrolnego komputera pokładowego , klimatyzacji sterowanej elektronicznie 39 Radioodtwarzacz lub system informacyjny 50 98

Strona 18 Przyciski sterujące podgrzewaniem lewego fotela lub niezależnej regulacji klimatyzacji fotela kierowcy 128 Światła awaryjne 16 Pilot parkowania 172 19 Pedał przyspieszenia 20 Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy 21 Pedał hamulca 157, 178 22 Regulacja położenia kierownicy 23 Pedał sprzęgła zamka pokrywy silnika 25 Schowek 26 Skrzynka bezpieczników 210 24 Dźwignia zwalniająca 66 7 157 156 7

10

Przełącznik kierunkowskazów, sygnału świetlnego, świateł mijania i drogowych 14, 15 Oświetlenie asekuracyjne i światła postojowe 15 Przycisk automatyc2nej kontroli prędkości 170 Przyciski sterujące radioodtwarzaczem i systemem informacyjnym 28 16 Sygnał dźwiękowy

11 Poduszka powietrzna pasażera 12 Schowek w desce rozdzielczej

4

5 6 7

8

Wskaźniki i przyrządy 31 Przełącznik wycieraczek, spryskiwaczy szyby przedniej, zmywaczy reflektorów przednich i spryskiwacza szyby tylnej 17 Przyciski sterujące komputera pokładowego 46 Środkowe kratki nawiewu powietrza 127

13 Przyciski sterujące podgrzewaniem prawego fotela 128 Zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) 61 Roleta tylna 123 lub układ kontroli trakcji (TC) 166 lub elektroniczny układ stabilizacji dynamicznej (ESP) 168 14 Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Klimatyzacja sterowana elektronicznie Nagrzewnica postojowa 15 Zapalniczka 16 System przesyłania danych Telematik 17 Popielniczka 124 124 138 87 50 88

9

Lampki kontrolne Kierunkowskazy, patrz strony 15, 3 1 . Ciśnienie oleju, patrz strona 31. Układ hamulcowy, układ hydrauliczny sprzęgła, patrz strona 32, 179. Alternator, patrz strona 32. Poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa, patrz strony 94, 103. Temperatura silnika, patrz strony 32, 38. Pasy bezpieczeństwa patrz strona 33. ,

Automatyczna skrzynia biegów ., bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic , tryb jazdy zimowej, patrz strony 145, 153. Układ wstępnego podgrzewania paliwa , patrz strona 33. Układ ABS, patrz strona 181. Układ kontroli trakcji (TCS) , elektroniczny układ stabilizacji dynamicznej (ESP) , patrz strony 166, 168. Przednie światła przeciwmgielne , patrz strony 33,114. Tylne światło przeciwmgielne, patrz strony 33, 114. Światła drogowe, patrz strony 14, 33.

Rozpoznawanie obciążenia fotela , patrz strona 103. Automatyczna kontrola prędkości , patrz strona 170. Rezerwa paliwa, patrz strony 34, 38, 197. Emisja spalin , patrz strony 34, 164. System samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) , patrz strony 26, 116. Kierunkowskazy przyczepy patrz strona 34. ,

10

Wyświetlacz w tarczy obrotomierza W określonych sytuacjach wyświetlane są następujące symbole: Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer), patrz strony 35, 53, 164. Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, patrz strona 35. Poziomowanie reflektorów patrz strona 115. Pilot parkowania patrz strona 172. , ,

Sygnalizacja zużycia klocków hamulcowych , patrz strony 36, 178. Poziom oleju w silniku, patrz strony 36, 234. Poziom płynu w układzie chłodzenia silnika, patrz strony 36, 237. Sygnalizacja terminu obsługi okresowej, patrz strona 232. Układ monitorujący ciśnienie w oponach , ostrzeżenie o niedostatecznym ciśnieniu w danej oponie, patrz strony 36, 174. Układ monitorujący ciśnienie w oponach , usterka, patrz strony 36, 174. Sygnalizacja otwartych drzwi wskazanie otwartych drzwi, patrz strona 36. Oświetlenie etlenie Przełącznik świateł, położenia dźwigni, patrz strony 14,114, Światła wyłączone Światła pozycyjne Światła mijania i drogowe ,

Przednie światła przeciwmgielne patrz strona 114.

,

Tylne światło przeciwmgielne, patrz strona 114. Światła drogowe, patrz strona 14. Kierunkowskazy, patrz strona 15. Regulacja podświetlenia wskaźników, patrz strona 115. Poziomowanie reflektorów patrz strona 115. ,

Układ elektroniczny silnika, Układ elektroniczny skrzyni biegów , patrz strony 35, 53, 164. Otwarta klapa bagażnika, patrz strony 35, 59. Poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa, patrz strony 94, 103. Wymiana żarówki , patrz strony 36, 216.

Oświetlenie wnętrza samochodu, patrz strona 116. Wyłączenie oświetlenia wnętrza samochodu , patrz strona 116. Lampki do czytania przednie patrz strona 116. Światła awaryjne, patrz strona 16. ,

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja , klimatyzacja sterowana elektronicznie , podgrzewanie foteli Nawiew powietrza, patrz strona 125. Kierunki nawiewu powietrza, patrz strona 125. Na twarz przez regulowane kratki nawiewu powietrza i na stopy Na twarz przez regulowane kratki nawiewu powietrza z przodu i z tyłu Na szybę przednią Na szybę przednią i na stopy Na stopy Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb , patrz strony 131, 135. Ogrzewanie tylnej szyby, patrz strona 126.

Klimatyzacja , patrz strona 126. Recyrkulacja powietrza patrz strona 126. AUTOPraca automatyczna patrz strona 133. Podgrzewanie foteli patrz strona 128. , , ,

Dach przesuwno-uchylny
Dach przesuwno-uchylny, zamykanie, patrz strona 121. Dach przesuwno-uchylny, otwieranie, patrz strona 121. Dach przesuwno-uchylny, ustawienie komfortowe, patrz strona 121. Dach przesuwno-uchylny, uchylanie, patrz strona 121.

Niezależna regulacja klimatyzacji fotela kierowcy , patrz strona 128. Przyciski sterujące nagrzewnicą/wentylacją postojową , patrz strona 138.

Wycieraczki
Położenia dźwigni, patrz strona 17. Wycieraczki wyłączone Praca przerywana lub automatyczna, sterowana czujnikiem deszczu Praca powolna Praca szybka

12

Data, czas, centralny wyświetlacz informacyjny, radioodtwarzacz Centralny wyświetlacz informacyjny, patrz strona 39. Przycisk przełączania daty i czasu Przycisk ustawiania daty i czasu Przyciski sterujące na dźwigni przełącznika wycieraczek , patrz strona 40. Komputer pokładowy, następna pozycja menu Komputer pokładowy, poprzednia pozycja menu Komputer pokładowy, wybór menu Przyciski sterujące radioodtwarzaczem i systemem informacyjnym, patrz strona 28. Automatyczna kontrola prędkości Przyciski na dźwigni przełącznika kierunkowskazów, patrz strona 170. Włączanie, podwyższanie prędkości Obniżanie prędkości Wyłączanie

Inne

Centralny zamek, zamykanie, patrz strona 56. Centralny zamek, otwieranie, patrz strona 56. Klapa bagażnika, odblokowanie, patrz strona 59. Klapa bagażnika, odblokowanie, patrz strona 59. Przycisk centralnego zamka, patrz strona 57. Zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) , patrz strona 61. Blokada otwierania szyb drzwi tylnych od wewnątrz f patrz strona 119. Roleta tylna . : , patrz strona 123. Pilot parkowania patrz strona 172. ,

Zapalniczka , patrz strona 87. Sygnał dźwiękowy, patrz strona 16. Pokrywa silnika, patrz strona 66. Tryb jazdy zimowej, automatyczna skrzynia biegów bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronie , patrz strony 145, 153.

r

Blokada dźwigni zmiany biegów, automatyczna skrzynia biegów , bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronie , patrz strony 142, 149. Apteczka , patrz strona 202. Trójkąt ostrzegawczy , patrz strona 202.

13

13292 J

12656 J

12657 J

Przełącznik świateł: O = Światła wyłączone = Światła pozycyjne = Światła mijania i drogowe Wciśnięcie Wciśnięcie = Tylne światło przeciwmgielne = Przednie światła przeciwmgielne .

• Dalsze informacje - strona 114, przypomnienie o włączonych światłach - strona 22, poziomowanie reflektorów - strona 115, regulacja podświetlenia wskaźników -strona 115, światła dzienne - strona 114.

Przełączanie świateł mijania idrogowych: Światła drogowe = Nacisnąć dźwignię do przodu Światła mijania = Ponownie nacisnąć dźwignię do przodu Zmiana świateł drogowych na światła mijania odbywa się również przez pociągnięcie dźwigni do kierownicy.

Sygnał świetlny: Pociągnąć dźwignię do kierownicy

14

14941 J

12655 J

12760 J

Włączanie oświetlenia asekuracyjnego : Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu 0 i wyjąć kluczyk, otworzyć drzwi kierowcy, pociągnąć dźwignię przełącznika kierunkowskazów do kierownicy Światła mijania i cofania pozostają włączone po zamknięciu drzwi kierowcy jeszcze przez 30 sekund. Jeśli drzwi kierowcy pozostaną otwarte, światła zgasną po dwóch minutach. Światła asekuracyjne można wyłączyć poprzez włożenie kluczyka do wyłącznika zapłonu lub przy otwartych drzwiach kierowcy poprzez ponowne pociągnięcie dźwigni przełącznika kierunkowskazów do kierownicy.

Włączanie kierunkowskazów: W prawo = Dźwignia do góry W lewo = dźwignia w d ó ł Po włączeniu kierunkowskazów dźwignia przełącznika powraca do położenia spoczynkowego. Przy prostowaniu kół kierunkowskazy są automatycznie wyłączane. Aby ręcznie wyłączyć kierunkowskaz należy przesunąć dźwignię w położenie spoczynkowe. Kierunkowskazy nie wyłączają się automatycznie w przypadku niewielkiego manewru kierownicą, na przykład podczas zmiany pasa ruchu. Kierunkowskazy migają w takim trybie pracy trzykrotnie. Jeśli mają działać dłużej, należy przytrzymać dźwignię przełącznika.

Włączanie świateł postojowych: przełącznik świateł w p o ł o ż e n i u 0, wyłącznik zapłonu w p o ł o ż e n i u 0, d ź w i g n i a przełącznika kierunkowskazów ustawiona w górnym lub dolnym p o ł o ż e n i u W celu potwierdzenia włączenia świateł postojowych uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy oraz zaświeci się lampka kontrolna wybranego kierunkowskazu. W celu wyłączenia świateł postojowych włączyć zapłon lub przesunąć dźwignię przełącznika kierunkowskazów w odwrotnym kierunku.

1)

Funkcja świateł asekuracyjnych.

15

Włączanie automatycznej kontroli Wcisnąć przycisk na dźwigni Włączanie: nacisnąć przycisk . Wyłączanie: nacisnąć przycisk O. Przywracanie zaprogramowanej prędkości: nacisnąć przycisk • Automatyczna kontrola prędkości - strona 170.
:

prędkości:

Światła awaryjne: Włączanie = Nacisnąć Wyłączanie = Ponownie nacisnąć Przy włączonym zapłonie przycisk świateł awaryjnych jest podświetlany na czerwono, co ułatwia jego zlokalizowanie. Po włączeniu świateł awaryjnych lampka kontrolna miga z taką samą częstotliwością jak kierunkowskazy.

Sygnał dźwiękowy: Nacisnąć środkową część koła kierownicy • Pełnowymiarowe poduszki powietrzne - strona 98, przyciski sterujące radioodtwarzaczem i systemem informacyjnym - strona 28.

16

Wycieraczki szyby przedniej: Przesunąć dźwignię lekko w g ó r ę = Wycieraczki wyłączone = Praca z regulowanymi przerwami = Praca powolna = Praca szybka Dźwignia przełącznika wycieraczek zawsze powraca do położenia spoczynkowego. W celu wybrania kolejnego - szybszego lub wolniejszego - trybu pracy przesunąć dźwignię lekko do góry lub w dół. Przytrzymanie dźwigni odchylonej do góry lub do dołu powoduje wybranie kolejnego trybu pracy. Regulowana praca przerywana : skrócenie przerw = obrót pokrętła w prawo wydłużenie przerw = obrót pokrętła w lewo Przesunięcie dźwigni z położenia spoczynkowego w dół : jednorazowy cykl pracy wycieraczek. • Dalsze informacje - strony 238, 239,244.

Automatyczna praca wycieraczek sterowana czujnikiem deszczu Przesunąć dźwignię lekko w g ó r ę = Wycieraczki wyłączone = Automatyczna praca wycieraczek, sterowana czujnikiem deszczu = Praca powolna (prędkość stała) = Praca szybka (prędkość stała) Automatyczna praca wycieraczek : Czujnik deszczu rejestruje ilość wody na przedniej szybie samochodu, a następnie odpowiednio reguluje częstotliwość pracy wycieraczek. Pokrętło służy do regulacji czułości czujnika deszczu: mniejsza czułość = obrót w lewo większa czułość = obrót w prawo W razie potrzeby można ręcznie wybrać tryb pracy lub W celu wyłączenia trybu pracy automatycznej przesunąć dźwignię w dół. • Dalsze informacje - strony 238,239,244.

Spryskiwacze szyby przedniej i z m y w a c z e reflektorów Pociągnąć dźwignię do kierownicy Wycieraczki wykonują kilka cykli pracy. Podczas jazdy z małą prędkością wycieraczki włączają się tylko raz. Zmywacze reflektorów działają przy włączonych światłach. Reflektory zostaną dwukrotnie spryskane płynem myjącym. Przez następne dwie minuty zmywacze reflektorów nie będą aktywne. W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu zmywacze reflektorów zostaną wyłączone. W samochodach wyposażonych w czujnik deszczu pole czujnika należy utrzymywać w czystości. • Dalsze informacje - strony 239,240,244.

17

Wycieraczka tylnej : Włączenie wycieraczki Wyłączenie wycieraczki Włączenie spryskiwacza

i spryskiwacz szyby = Przesunąć dźwignie do przodu

= Ponownie do przodu = Nacisnąć i przytrzymać

Ogrzewana szyba tylna, ogrzewanie lusterek zewnętrznych: Włączanie = Nacisnąć Wyłączanie = Ponownie nacisnąć Ogrzewanie działa tylko przy włączonym silniku. Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek zewnętrznych wyłącza się automatycznie po ok. 15 minutach. • Dalsze informacje - strona 126.

Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb: Ustawić kierunek nawiewu powietrza na , przekręcić pokrętła temperatury i d m u c h a w y w prawo, Samochody w y p o s a ż o n e w klimatyzację Nacisnąć przyciski i , przekręcić pokrętła w prawo Otworzyć przednie kratki nawiewu powietrza i skierować boczne kratki nawiewu na szyby w drzwiach. Zamknąć tylne kratki nawiewu powietrza " • Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja strona 124, klimatyzacja sterowana elektronicznie " -strona 132. ,

Wycieraczka szyby tylnej działa w trybie pracy przerywanej. Podczas spryskiwania szyby wycieraczka pracuje w trybie ciągłym. Podczas jazdy z małą prędkością wycieraczki włączająsię tylko raz. W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu myjącego spryskiwacz szyby tylnej zostanie wyłączony. • Dalsze informacje - strony 239,240,244. 18

dźwignię

15162J

Praca automatyczna klimatyzacji sterowanej elektronicznie Nacisnąć przycisk AUTO, ustawić temperaturę po stronie kierowcy i pasażera, używając lewego i prawego pokrętła Otworzyć wszystkie przednie, a w razie konieczności również tylne, kratki nawiewu powietrza . • Klimatyzacja sterowana elektronicznie -strona 132.

Centralny wyświetlacz informacyjny: Pokazuje: - czas, - temperaturę otoczenia, - informacje związane z radioodtwarzaczem lub datę, - informacje związane z komputerem pokładowym , - informacje związane z telefonem , - informacje związane z układem kontrolnym , - menu komputera pokładowego , - informacje związane z klimatyzacją sterowaną elektronicznie • Centralny wyświetlacz informacyjny - strona 39.

Manualna skrzynia biegów Włączanie biegu wstecznego: po zatrzymaniu samochodu odczekać 3 sekundy od chwili wciśnięcia pedału sprzęgła i włączyć bieg, pociągając kołnierz tulejki do góry. Jeśli bieg nie włącza się, ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, zwolnić i ponownie wcisnąć pedał sprzęgła", a następnie ponowić próbę włączenia biegu.

19

Automatyczna skrzynia biegów .: P = Parkowanie R = Bieg wsteczny N = Położenie neutralne D = Automatyczne przełączanie biegów Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w lewo z zakresu: + = Bieg wyższy - = Bieg niższy Silnik można uruchomić tylko gdy dźwignia znajduje się w położeniu P lub N. W celu przestawienia dźwigni wcisnąć pedał hamulca, a następnie przycisk na dźwigni (blokada dźwigni zmiany biegów). W celu przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie P lub R wcisnąć przycisk na dźwigni. P: Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. Zaciągnąć hamulec postojowy. R: Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. • Automatyczna skrzynia biegów - strona 142.

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic P = Parkowanie R = Bieg wsteczny N = Położenie neutralne D = Bezstopniowa automatyczna zmiana biegów Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w lewo z zakresu: bezstopniowa automatyczna zmiana biegów + = Bieg wyższy - = Bieg niższy Silnik można uruchomić tylko gdy dźwignia znajduje się w położeniu P lub N. W celu przestawienia dźwigni wcisnąć pedał hamulca, a następnie przycisk na dźwigni (blokada dźwigni zmiany biegów). W celu przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie P lub R wcisnąć przycisk na dźwigni. P: Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. Zaciągnąć hamulec postojowy. R: Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. • Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic - strona 148.

Gazy spalinowe są trujące W skład gazów spalinowych wchodzi silnie trujący, bezwonny i bezbarwny tlenek węgla. Dlatego nie należy wdychać spalin i pozostawiać włączonego silnika w zamkniętych pomieszczeniach.

20

Przed wyruszeniem w drogę sprawdzić: • Ciśnienie w oponach i stan ogumienia, patrz strony 174, 182, 266. • Poziom oleju silnikowego i innych płynów, patrz strony 233 do 240. • Czy okna, lusterka i światła zewnętrzne działają prawidłowo, nie są zabrudzone, zaśnieżone lub oblodzone, oraz czy tablice rejestracyjne są czyste i czytelne. • Czy na desce rozdzielczej, w strefach napełniania się poduszek powietrznych i przed tylną szybą nie znajdują się żadne przedmioty. • Czy fotele, pasy bezpieczeństwa i lusterka są prawidłowo wyregulowane. • Czy hamulce działają prawidłowo. Uruchamianie silnika w modelach z silnikiem o zapłonie iskrowym: W manualnej skrzyni biegów ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, wcisnąć pedał sprzęgła, wcisnąć pedał hamulca. Automatyczna skrzynia biegów lub bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic: dźwignia w położeniu P lub N, nie naciskając pedału przyspieszenia obrócić kluczyk w położenie III Podwyższona początkowa prędkość obrotowa silnika spada automatycznie wraz z podnoszeniem się temperatury silnika. Przed powtórnym rozruchem obrócić kluczyk z powrotem w położenie 0, wyciągnąć z wyłącznika zapłonu, po czym ponownie włożyć i uruchomić silnik. • Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) - strona 53, dalsze informacje - strony 156, 197. Uruchamianie silnika w modelach z silnikiem wysokoprężnym: W manualnej skrzyni biegów ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, wcisnąć pedał sprzęgła, wcisnąć pedał hamulca. Automatyczna skrzynia biegów: w położeniu P lub N, nie naciskając pedału przyspieszenia obrócić kluczyk w położenie II; gdy zgaśnie lampka kontrolna , obrócić kluczyk w położenie III Przed powtórnym rozruchem obrócić kluczyk z powrotem w położenie 0, wyciągnąć z wyłącznika zapłonu, po czym ponownie włożyć i uruchomić silnik. • Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) - strona 53, dalsze informacje - strony 156, 197.
1)

Wstępne podgrzewanie paliwa włącza się tylko przy niskich temperaturach.

21

Wskazówki dotyczące parkowania: • Hamulec postojowy należy zawsze mocno zaciągać. Przy parkowaniu na pochyłościach hamulec zaciągać z dwukrotnie większą siłą. • Modele z manualną skrzynią biegów pozostawiać na pierwszym lub wstecznym biegu. W przypadku automatycznej skrzyni biegów lub bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic ustawić dźwignię w położeniu P. • Zamknąć okna i dach • W samochodach z automatyczną skrzynią biegów lub bezstopniowąautomatyczną skrzynią biegów CVTronic kluczyk można wyciągnąć tylko gdy dźwignia znajduje się w położeniu P. P • Obrócić kolo kierownicy aż do zablokowania (zabezpieczenie przed kradzieżą). • Wentylatory chłodzące mogą pracować nawet po wyłączeniu silnika. Sygnały ostrzegawcze Podczas jazdy: • gdy pas bezpieczeństwa nie jest zapięty1), • gdy została przekroczona określona prędkość maksymalna 1 ', • podczas ruszania z miejsca z niedomkniętą klapą bagażnika. Podczas parkowania samochodu i otwierania drzwi po stronie kierowcy: • gdy kluczyk nie jest wyjęty ze stacyjki , • gdy włączone jest oświetlenie zewnętrzne, • gdy dźwignia kierunkowskazu jest zablokowana.

Zwalnianie hamulca postojowego: Pociągnąć dźwignię lekko do góry. Wcisnąć przycisk blokady. Całkowicie opuścić dźwignię. A teraz życzymy „Szerokiej drogi!" Należy jeździć ostrożnie, ekonomicznie i w sposób przyjazny dla środowiska. Podczas jazdy nic nie powinno rozpraszać uwagi kierowcy.

Parkowanie pojazdu: Mocno zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk, zablokować kierownicę, zablokować drzwi W celu zablokowania drzwi nacisnąć przycisk lub obrócić kluczyk w zamku drzwi w kierunku tyłu samochodu. Aby włączyć zabezpieczenie przed kradzieżą i autoalarm , nacisnąć dwukrotnie przycisk lub dwukrotnie obrócić kluczyk w kierunku tyłu samochodu. • Dalsze informacje - strony 53, 156, zdalne sterowanie falami radiowymi - strona 54, centralny zamek - strona 56, zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) - strona 6 1 , czasowe wyłączenie samochodu z eksploatacji - strona 242,

Wyposażenie charakterystyczne dla danego kraju.

22

Oryginalne części zamienne i akcesoria Opla Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Opla oraz części zamiennych wyprodukowanych i przeznaczonych specjalnie dla danego typu samochodu. Części te przeszły rygorystyczne testy, na podstawie których stwierdzono ich niezawodność, bezpieczeństwo i przydatność dla samochodów marki Opel. Mimo ciągłego monitorowania rynku nie jesteśmy w stanie ocenić i zagwarantować jakości produktów oferowanych przez innych producentów, nawet jeśli posiadają one odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu. Serwis i obsługa okresowa Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich Opla. Zapewniają one wykonanie wszelkich prac zgodnie z zaleceniami fabrycznymi. • Serwis Opla - strona 230, przeglądy i obsługa serwisowa - strona 232. Oryginalne części zamienne i akcesoria można nabyć w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich Opla. Stacje te udzielają wszystkich potrzebnych informacji, również w kwestii wprowadzania dopuszczalnych zmian technicznych. Zapewniają także fachowy montaż. W trosce o bezpieczeństwo Należy regularnie wykonywać czynności kontrolne przedstawione w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Samochód poddawać przeglądom zgodnie ze wskaźnikami sygnalizacji terminu obsługi okresowej. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Naprawę wszelkich usterek technicznych należy niezwłocznie zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. W razie konieczności przerwać jazdę. • Obsługa okresowa - strona 232.

Rozdział miał na celu krotką prezentację najważniejszych informacji na temat Opla Vectry.

Kolejne rozdziały zawierają bardziej szczegółowe informacje o najważniejszych funkcjach pojazdu.

Następne rozdziały zawierają ponadto w a ż n e informacje na temat u ż y t k o w a n i a pojazdu,

bezpieczeństwa i obsługi technicznej oraz kompletny indeks haseł.

Otwieranie i zamykanie szyb i dachu przesuwno-uchylnego z zewnątrz Nacisnąć przycisk lub nadajnika zdalnego sterowania i zaczekać na otwarcie lub zamknięcie szyb bocznych. Nacisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika zdalnego sterowania aż do całkowitego opuszczenia dachu przesuwno-uchylnego. Gdy czujnik deszczu przy włączonym mechanicznym zabezpieczeniu przed kradzieżą rozpozna obecność wody, elektronicznie sterowane szyby i dach przesuwno-uchylny zostaną zamknięte. Ponadto szyby i dach przesuwno-uchylny zamykają się automatycznie po upływie czterech godzin. • Dalsze informacje - strony 120, 122.

Pamięć ustawień elektrycznie regulowanego fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych i wstecznego Zapamiętanie ustawień 1. Wyregulować położenie fotela oraz lusterek. 2. Nacisnąć równocześnie przycisk pamięci ustawień M oraz wybranego położenia 1, 2 lub 3. Zapisanie ustawień zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Wywołanie zapamiętanych ustawień: Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci 1, 2 lub 3 i zaczekać do przywrócenia zapamiętanych ustawień. Ustawienia można wywołać tylko podczas postoju samochodu. • Dalsze informacje - strona 67.

Podgrzewanie foteli , n i e z a l e ż n a regulacja klimatyzacji fotela kierowcy Dwa pokrętła pod środkowymi kratkami nawiewu powietrza lub przyciski w tylnej części środkowej konsoli. W przypadku przednich foteli za pomocą pokrętła ustawić intensywność wentylacji oraz ogrzewania . W przypadku tylnych foteli skrajnych użyć przycisków. • Dalsze informacje - strona 128.

24

Podłokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant Podłokietnik Travel Assistant obejmuje: • podłokietnik, • schowki, • kosz na odpadki, • uchwyt na napoje, • gniazdka zasilania 12V, • punkty mocowania np. odtwarzacza DVD , • chłodziarkę, • składane stoliki, • panel sterowania sprzętem audio (tylny moduł audio) lub schowek. Podłokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant mocowany jest na podstawie w miejscu tylnego fotela środkowego.

Składane stoliki Unieść podłokietnik (1). Wysunąć stolik do oporu (1), obrócić w przód (2) i opuścić (3).

Dopasować odległość, przesuwając stolik do przodu lub do tyłu (4). • Dalsze informacje - strona 70.

25

1

2
15209 J

System FlexOrganizer Na ścianach bocznych znajdują się listwy, służące do przymocowania różnego rodzaju systemów podziału przestrzeni bagażowej lub zabezpieczenia bagażu. System obejmuje: • regulowaną siatkę działową, • regulowaną ściankę działową, • drążek oddzielający, • kieszenie z siatki na ścianach bocznych,

System samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) umożliwia intensywniejsze oświetlenie drogi w samochodach wyposażonych w reflektory biksenonowe • na zakrętach (doświetlenie zakrętów), • na skrzyżowaniach i ostrych zakrętach (doświetlenie skrętu).

Doświetlenie zakrętu Strumień światła reflektorów ksenonowych zmienia położenie w zależności od skrętu kierownicy i prędkości jazdy (od ok. 10 km/h). Reflektory mogą odchylać się maksymalnie pod kątem do 15° z prawej i lewej strony względem kierunku jazdy. Doświetlenie skrętu Dodatkowe światło, włączane w zależności od skrętu kierownicy (obrót o ok. 90°), położenia kierunkowskazów i prędkości pojazdu (do ok. 40 km/h). Zakres padania promienia światła obejmuje kąt ok. 90° z prawej i lewej strony pojazdu na odległość ok. 30 metrów. • Dalsze informacje - strona 116.

• haczyki.

• Dalsze informacje - strona 84.

26

Wyświetlacz graficzny , wyświetlacz kolorowy Obsługa za pomocą przycisków na dźwigni przełącznika wycieraczek Tylny przycisk: O wywołanie/zatwierdzenie/wybór Przedni przycisk: Następna pozycja menu Poprzednia pozycja menu

Obsługa za pomocą przycisku wielofunkcyjnego Wciśnięcie potwierdzenie/wybór Obrót pozycje menu • Dalsze informacje - strona 40.

Komputer pokładowy Komputer pokładowy podaje na bieżąco rejestrowane i analizowane dane o poszczególnych podzespołach samochodu. W menu dostępne są następujące parametry: • • • • • • całkowite zużycie paliwa średnie zużycie paliwa chwilowe zużycie paliwa średnia prędkość przejechany dystans ustawienia

• zasięg

• Dalsze informacje - strona 46.

27

Układ kontrolny Układ kontrolny monitoruje poziom płynów, ciśnienie w oponach , stan baterii nadajnika zdalnego sterowania, zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) oraz ważniejsze żarówki świateł zewnętrznych, łącznie z przewodami i bezpiecznikami. Podczas jazdy z przyczepą kontrolowane jest również oświetlenie przyczepy. • Dalsze informacje - strona 44.

Przyciski sterujące radioodtwarzaczem lub systemem informacyjnym Radioodtwarzacz *fc, telefon i system informacyjny można obsługiwać za pomocą przycisków na kierownicy. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi radioodtwarzacza.

Panel sterowania sprzętem audio (Twin Audio) Panel sterowania Twin Audio umożliwia pasażerom siedzącym z tyłu słuchanie muzyki z niezależnego źródła. Za pośrednictwem systemu Twin Audio możliwe jest sterowanie źródłem dźwięku, które w danym momencie nie jest wykorzystywane przez radio. Pasażerowie siedzący z tyłu mają do dyspozycji dwa wyjścia słuchawkowe. Głośność regulowana jest niezależnie dla każdej pary słuchawek. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi radioodtwarzacza.

Aktywne zagłówki foteli przednich Przy uderzeniu w tył samochodu aktywne zagłówki automatycznie przesuwają się lekko do przodu. Dzięki temu powstaje lepsze podparcie dla głowy i zmniejsza się ryzyko uszkodzenia kręgów szyjnych. Aktywne zagłówki można rozpoznać po napisie ACTIVE umieszczonym na elemencie blokady zagłówka.

Pełnowymiarowe poduszki powietrzne Opla W skład systemu pełnowymiarowych poduszek powietrznych wchodzi kilka odrębnych podzespołów. Czołowe poduszki powietrzne Czołowe poduszki powietrzne, napełniane w przypadku silnego zderzenia czołowego, zapewniają bezpieczną amortyzację dla kierowcy i pasażera na przednim fotelu. Podczas zderzenia kierowca i pasażer przemieszczają się do przodu w sposób ograniczony, dzięki czemu ryzyko odniesienia obrażeń górnej części ciała oraz głowy jest znacznie mniejsze.

Boczne poduszki powietrzne Boczne poduszki powietrzne, napełniane w przypadku uderzenia w bok pojazdu, zapewniają bezpieczną amortyzację, pochłaniając siłę uderzenia górnych części ciała kierowcy i pasażera w okolice drzwi. Dzięki temu przy zderzeniu bocznym znacznie zmniejsza się ryzyko odniesienia obrażeń górnej części ciała. Kurtyny powietrzne Kurtyny powietrzne, napełniane w przypadku uderzenia w bok pojazdu, zapewniają bezpieczną amortyzację, pochłaniając siłę uderzenia głowy pasażera lub kierowcy podczas wypadku. Dzięki temu przy zderzeniu bocznym znacznie zmniejsza się ryzyko odniesienia obrażeń głowy. • Dalsze informacje - strona 98.

29

Pilot parkowania Przednie i tylne czujniki pilota parkowania włączane są automatycznie po wybraniu biegu wstecznego. Pilot parkowania może być również uruchomiony ręcznie przez naciśnięcie przycisku na desce rozdzielczej. Gdy samochód zbliży się od przodu lub tyłu do przeszkody, w kabinie rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wraz ze skracaniem się odległości od przeszkody zmniejszają się przerwy między sygnałami. Przy odległości mniejszej niż 30 cm generowany jest sygnał ciągły. • Dalsze informacje - strona 172.

Adaptacyjny system przeglądów ECOService-Flex Termin kolejnej wymiany oleju oraz przeglądu serwisowego ustalany jest w zależności od warunków użytkowania pojazdu oraz na podstawie analizy wielu parametrów. Parametry silnika podlegają stałej kontroli, co pozwala obliczyć ilość kilometrów pozostałych do następnego przeglądu. Dystans pozostały do przeglądu okresowego pokazywany jest na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza po wyłączeniu zapłonu. Aby wyświetlić pozostałą ilość kilometrów, należy nacisnąć przycisk pod licznikiem dziennego przebiegu kilometrów.

W przypadku zastosowania oleju silnikowego opracowanego specjalnie dla pojazdów z adaptacyjnym systemem przeglądów ECOService-Flex, przy przeciętnych warunkach eksploatacyjnych wymiana oleju jest konieczna maksymalnie co 2 lata lub 35 000 km (silniki benzynowe) albo maksymalnie co 2 lata lub 50 000 km (silniki wysokoprężne). Aby w pełni wykorzystać możliwości adaptacyjnego systemu przeglądów ECOService-Flex, należy używać wyłącznie oleju klasy GM-LL-A-025 lub GM-LL-B025. • Dalsze informacje - strony 232, 249.

30

Wskaźniki i przyrządy

15184J

Lampki kontrolne Opisane lampki kontrolne nie występują we wszystkich wersjach samochodu. Opis dotyczy wszystkich wersji tablicy przyrządów. Funkcje niektórych lampek kontrolnych pełnią symbole ukazujące się na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza. Kierunkowskazy Odpowiednia lampka kontrolna miga przy włączonym kierunkowskazie. Gdy włączone są światła awaryjne, migają obie lampki. Szybkie miganie: Usterka kierunkowskazów lub bezpiecznika. Wymiana żarówek, patrz strona 216; bezpieczniki, patrz strona 210.

Ciśnienie oleju Lampka kontrolna zapala się po włączeniu zapłonu. Gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Lampka może zaświecić się na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku, ale po zwiększeniu obrotów silnika powinna zgasnąć. Lampka kontrolna zapala się przy włączonym silniku Mogło nastąpić przerwanie smarowania silnika. Grozi to zatarciem silnika lub zablokowaniem kół napędowych. 1. Wcisnąć pedał sprzęgła. 2. Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym. W przypadku automatycznej skrzyni biegów lub bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic ustawić dźwignię w położeniu N.

3. Jak najszybciej zjechać z drogi, nie powodując zakłócenia ruchu drogowego. 4. Wyłączyć zapłon (położenie I). Hamowanie oraz obracanie kierownicy będzie wymagało użycia większej siły. Nie wyjmować kluczyka z wyłącznika zapłonu aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. W przeciwnym razie może dojść do zablokowania kierownicy. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opła.

31

Pełnowymiarowe poduszki powietrzne , napinacze pasów bezpieczeństwa patrz strony 94, 103. Temperatura silnika Lampka kontrolna zapala się przy włączonym silniku Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Temperatura silnika jest za wysoka: wyłączyć silnik, aby nie doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Wskaźnik temperatury silnika, patrz strona 38. Natychmiast sprawdzić poziom płynu chłodzącego, patrz strona 236.

15185 J

Układ hamulcowy, układ hydrauliczny sprzęgła Lampka kontrolna świeci się przy włączonym zapłonie, gdy zaciągnięty jest hamulec postojowy lub poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. Dalsze informacje, patrz strony 179, 238. Jeśli lampka kontrolna świeci się przy zwolnionym hamulcu postojowym, należy natychmiast przerwać jazdę i zatrzymać samochód. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Alternator Lampka kontrolna zapala się po włączeniu zapłonu. Gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Lampka kontrolna zapala się przy włączonym silniku Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Akumulator nie ładuje się. Mogło nastąpić przerwanie chłodzenia silnika. W modelach z silnikami wysokoprężnymi może przestać działać wspomaganie układu hamulcowego. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

/

.

• .

32

Pasy bezpieczeństwa Lampka kontrolna zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, przypominając o zapięciu pasów. Po rozpoczęciu jazdy z niezapiętymi pasami rozlega się dodatkowo sygnał ostrzegawczy. Zapinanie pasa bezpieczeństwa, patrz strona 96. Tryb jazdy zimowej automatycznej skrzyni biegów # lub bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic . Lampka kontrolna zapala się po włączeniu trybu jazdy zimowej. Dalsze informacje, patrz strony 145, 153.

Wstępne podgrzewanie paliwa w samochodach z silnikiem wysokoprężnym Lampka kontrolna świeci podczas podgrzewania wstępnego. Wstępne podgrzewanie paliwa włącza się tylko przy niskich temperaturach. Układ ABS patrz strona 180. Układ kontroli trakcji (TCS) , układ stabilizacji dynamicznej (ESP) patrz strony 166, 168. Przednie światła przeciwmgielne Lampka kontrolna świeci się, gdy przednie światła przeciwmgielne są włączone.

w

Tylne światło przeciwmgielne Lampka kontrolna świeci się, gdy włączone jest tylne światło przeciwmgielne. Światła drogowe Lampka kontrolna świeci się przy włączonych światłach drogowych lub błyskaniu światłami drogowymi. Rozpoznanie obciążenia fotela patrz strona 103. Automatyczna kontrola prędkości patrz strona 170.

33

System samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) Sygnalizuje usterkę w układzie. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. System AFL, patrz strona 116. Kierunkowskazy przyczepy Lampka kontrolna miga równocześnie z kierunkowskazami. W przypadku awarii jednego z kierunkowskazów przyczepy bądź samochodu lampka nie miga.

Rezerwa paliwa Lampka kontrolna świeci się: kończy się zapas paliwa. Lampka kontrolna miga: brak paliwa, natychmiast zatankować. Nie należy dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Silniki o zapłonie iskrowym: Nieregularne uzupełnianie baku może prowadzić do przegrzewania się katalizatora, patrz strona 162. Silniki wysokoprężne: W przypadku opróżnienia baku paliwa konieczne jest wykonanie skomplikowanej operacji odpowietrzenia układu zasilania, patrz strona 197.

Emisja spalin Lampka kontrolna zapala się po włączeniu zapłonu. Gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Lampka kontrolna zapala się przy włączonym silniku W układzie kontroli emisji spalin wystąpiła usterka. Może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych norm emisji spalin. W celu usunięcia usterki zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampka kontrolna miga przy włączonym silniku Awaria grożąca uszkodzeniem katalizatora, patrz strona 164. W celu usunięcia usterki zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

34

Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego Awaria elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego. Wspomaganie układu kierowniczego nie działa. Manewrowanie kierownicą wymaga użycia znacznie większej siły. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Usterka w układzie automatycznego poziomowania reflektorów W celu usunięcia usterki zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla - p a t r z strona 115. Pilot parkowania patrz strona 172.

Układ elektroniczny silnika, układ elektroniczny skrzyni biegów Awaria elektronicznego układu silnika lub skrzyni biegów. Układ elektroniczny przełącza się w tryb awaryjny, umożliwiający kontynuowanie jazdy. W trybie awaryjnym może dojść do wzrostu zużycia paliwa oraz spadku osiągów samochodu, patrz strona 164. Usterka w układzie elektronicznej blokady rozruchu (immobilizera), patrz strona 53. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Wyświetlacz w tarczy obrotomierza Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) Usterka w układzie elektronicznej blokady rozruchu (immobilizera), nie można uruchomić silnika, patrz strona 53. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Otwarta klapa bagażnika Sygnalizuje otwarcie klapy bagażnika. Zamykanie, patrz strona 59.

35

Pełnowymiarowe poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa patrz strony 94, 103. Wymiana żarówki Nastąpiło przepalenie żarówki. Sprawdzić światła i wymienić żarówkę. Wymiana żarówek, patrz strona 216. Sygnalizacja zużycia klocków hamulcowych Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych w wyniku zużycia osiągnęły minimalną dopuszczalną grubość. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla - patrz strona 178.

Poziom oleju w silniku Zbyt niski poziom oleju w silniku. Przy następnej okazji sprawdzić poziom. Poziom oleju w silniku, patrz strona 234. Poziom płynu chłodzącego Zbyt niski poziom płynu w układzie chłodzenia silnika; natychmiast sprawdzić poziom, patrz strona 237. Sygnalizacja terminu obsługi okresowej patrz strona 232. Układ monitorujący ciśnienie w oponach , ostrzeżenie o niedostatecznym ciśnieniu Natychmiast sprawdzić ciśnienie powietrza w odpowiedniej oponie, patrz strona 174.

Układ monitorujący ciśnienie w oponach , usterka patrz strona 174. Sygnalizacja otwartych drzwi Wskazywane drzwi są otwarte. Zamknąć drzwi. P , R , N , D , 1...5 Automatyczna skrzynia biegów , położenie dźwigni zmiany biegów lub program przełączania biegów patrz strona 144. P, R, N, D, A, 1...6 Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic , położenie dźwigni zmiany biegów lub program przełączania biegów patrz strona 151.

36

Licznik przebiegu całkowitego Rejestruje całkowity przebieg samochodu. Licznik przebiegu dziennego Aby wyzerować stan licznika, należy wcisnąć przycisk kasowania przy włączonym zapłonie. Sygnalizacja terminu obsługi okresowej - strony 30, 232.

Obrotomierz1) Obrotomierz wskazuje prędkość obrotową silnika. Zakres niebezpieczny: przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej grozi uszkodzeniem silnika.

Prędkościomierz 1 ) Wskazuje prędkość jazdy samochodu.

1

Tablica przyrządów w wybranym samochodzie może się różnić od przedstawionej na ilustracji. 37

Wskazówka po prawej stronie (zakres niebezpieczny) lub świeci się symbol

=

Za wysoka temperatura. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika; natychmiast zatrzymać się i sprawdzić poziom płynu chłodzącego, patrz strona 237. Wskaźnik poziomu paliwa Wskazówka w lewej części lub świecąca lampka kontrolna Wskazówka w lewej części lub migająca lampka kontrolna

12662 J

Wskaźnik temperatury silnika Wskazówka po lewej stronie = Prawidłowa temperatura pracy silnika nie została jeszcze osiągnięta = Prawidłowa temperatura pracy silnika.

Ze względów konstrukcyjnych wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę płynu chłodzącego tylko przy jego wystarczającym poziomie. Podczas pracy silnika wytwarzane jest wysokie ciśnienie, przez co temperatura może przekraczać chwilami 100°C.

= Kończy się paliwo.

Wskazówka pośrodku

=

Uzupełnić paliwo, patrz strona 161

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Ponieważ w zbiorniku znajduje się zawsze pewna ilość paliwa, przy tankowaniu można wlać mniej paliwa, niż przewiduje to pojemność całkowita zbiornika.

38

Reichweite Navigation aktiv

Reichweite

privat

Centralny wyświetlacz informacyjny Wyświetlacz trójfunkcyjny Wyświetlacz pokazuje czas, informacje związane z radioodtwarzaczem lub datę oraz temperaturę otoczenia. Przy włączonym zapłonie wyświetlany jest czas i temperatura otoczenia. Data jest pokazywana, gdy wyłączony jest radioodtwarzacz . Gdy zapłon jest wyłączony, krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków pod wyświetlaczem powoduje wyświetlenie czasu, daty i temperatury otoczenia przez ok. 15 sekund. Pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu -.-°C lub F sygnalizuje usterkę. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Wyświetlacz graficzny: , wyświetlacz kolorowy Pokazuje datę, czas, temperaturę otoczenia oraz informacje związane z układem kontrolnym , komputerem pokładowym , klimatyzacją sterowaną elektronicznie , radioodtwarzaczem i systemem informacyjnym Na wyświetlaczu graficznym informacje pokazywane są w jednym kolorze. Na wyświetlaczu kolorowym informacje pokazywane są w wielu kolorach.

Wyświetlane informacje zależą od wyposażenia samochodu oraz ustawień komputera pokładowego , klimatyzacji sterowanej elektronicznie , radioodtwarzacza oraz systemu informacyjnego . Klimatyzacja sterowana elektronicznie, patrz strona 132. Radioodtwarzacz oraz system informacyjny, patrz załączona instrukcja obsługi. Pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu --.-°C lub F sygnalizuje usterkę. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

39

Wyświetlacz graficzny , wyświetlacz kolorowy Wybór funkcji następuje za pomocą przycisków na dźwigni przełącznika wycieraczek. W samochodach wyposażonych w radioodtwarzacz z telefonem lub systemem informacyjnym sterowanie odbywa się za pośrednictwem przycisku wielofunkcyjnego, patrz rys. 12824 J. W przypadku wyświetlania komunikatów pochodzących z układu kontrolnego inne informacje nie są pokazywane. Zatwierdzenie komunikatu o usterce następuje po naciśnięciu przycisku O na dźwigni przełącznika wycieraczek lub za pośrednictwem przycisku wielofunkcyjnego. W przypadku wystąpienia kilku usterek, komunikaty zatwierdza się po kolei.

Wybór funkcji komputera pokładowego następuje za pośrednictwem pozycji menu na wyświetlaczu oraz przy użyciu przycisków na dźwigni przełącznika wycieraczek . Możliwe jest również sterowanie poprzez radioodtwarzacz z telefonem lub systemem informacyjnym Obsługa za pomocą przycisków na dźwigni przełącznika wycieraczek: do wyboru pozycji menu służą przyciski i ; przycisk O zatwierdza wybraną pozycję. Wywołanie funkcji komputera pokładowego następuje przyciskiem O. Obsługa za pomocą przycisku wielofunkcyjnego: do wyboru pozycji menu służy pokrętło. Naciśnięcie przycisku powoduje wybranie określonej funkcji. Wywołanie funkcji komputera pokładowego następuje za pomocą przycisku BC systemu informacyjnego.

System ustawiania Rysunki przedstawiają wersję z wyświetlaczem kolorowym. Z menu komputera pokładowego wybrać pozycję Systemeinstellungen (System ustawiania). W samochodach bez komputera pokładowego wcisnąć przycisk O na dźwigni przełącznika wycieraczek Wyświetlone zostanie menu systemu ustawiania.

40

Navigation aktiv
12837 J

Navigation aktiv

Wybór języka Możliwa jest zmiana języka komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu. Z menu Systemeinstellungen (System ustawiania) wybrać pozycję Bedienführung (Komunikaty). Wyświetlona zostanie lista dostępnych języków.

Wybrać z listy język. Aktualnie wybrany system jednostek oznaczony jest symbolem • wyświetlonym przed nazwą.

Wybór jednostek miary Możliwa jest zmiana jednostek miary dla wyświetlanych komunikatów. Z menu Systemeinstellungen (System ustawiania) wybrać pozycję Einheiten (Jednostki). Wybrać ustawienia z wyświetlonej listy dostępnych systemów jednostek. Aktualnie wybrany system jednostek oznaczony jest symbolem • wyświetlonym przed nazwą.

41

W y b ó r t r y b u pracy wyświetlacza Wyświetlacz m o ż n a dostosować do zewnętrznego oświetlenia i wybrać wyświetlanie czarnego lub kolorowego tekstu na białym tle bądź na odwrót: białego lub kolorowego tekstu na ciemnym tle. Z menu Systemeinstellungen (System ustawiania) wybrać polecenie Automatik (Automatycznie), Tag (Dzień) lub Nacht (Noc). A u t o m a t y c z n i e : regulacja nasycenia barw na wyświetlaczu uzależniona jest od świateł zewnętrznych. Dzień: czarny lub kolorowy tekst na jasnym tle. Noc: biały lub kolorowy tekst na ciemnym tle.

Ustawianie daty i czasu W samochodach wyposażonych w system informacyjny zintegrowany z odbiornikiem GPS 1 (system informacyjny , radioodtwarzacz z telefonem oraz systemem nawigacji GPS ) czas i data porównywane sąz danymi przesyłanymi za pośrednictwem satelity nawigacyjnego GPS. Jeśli czas na wyświetlaczu nie zgadza się z czasem lokalnym, można go ustawić ręcznie, przesuwając czas co 30 minut, lub automatycznie za pomocą sygnału RDS 2 . Czas i data w radioodtwarzaczu bez systemu nawigacji GPS mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie, za pomocą sygnału RDS . Niektóre nadajniki RDS nie wysyłają poprawnego sygnału czasu. Jeśli nieprawidłowe wskazania zegara powtarzają się dość często, należy anulować automatyczną synchronizację i ustawić czas ręcznie. Tryb automatyczny sygnalizowany jest na wyświetlaczu za pomocą symbolu .

Regulacja kontrastu Z menu Systemeinstellungen (System ustawiania) wybrać pozycję Kontrast. Wyświetlone zostaną ustawienia menu regulacji kontrastu. Ustawić kontrast.

1)

2)

GPS = Global Positioning System, satelitarny system lokalizacji i monitorowania pojazdów. RDS = Radio Data System.

42

Wyłączanie i włączanie funkcji automatycznego ustawiania czasu Przytrzymać przycisk przez ok. 2 sekundy; uaktywniony zostanie tryb nastawiania zegara. Nacisnąć przycisk dwa razy ( a ż zacznie migać wskazanie lat). Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać i pojawi się napis „RDS TIME" (w tym czasie miga wskazanie lat). Nacisnąć; na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 = funkcja wyłączona RDS TIME 1 = funkcja włączona Nacisnąć trzy razy.

Samochody wyposażone w wyświetlacz trójfunkcyjny Nastawianie ręczne Wyłączyć radioodtwarzacz. Użyć przycisków wyświetlacza oraz w następującej kolejności: Przytrzymać przez około 2 sekundy przycisk : Miga wskazanie dni Ustawianie dnia Miga wskazanie miesięcy Ustawianie miesiąca Miga wskazanie lat Ustawianie roku Miga wskazanie godzin Ustawianie godziny Miga wskazanie minut Ustawianie minuty Zegar zacznie odmierzać czas.

Samochody wyposażone w wyświetlacz graficzny lub wyświetlacz kolorowy Z menu Systemeinstellungen (System ustawiania) wybrać pozycję Uhrzeit/ Datum (Czas/data). Wyświetlone zostaną ustawienia menu czasu/daty. Wybrać pozycję menu. Zatwierdzić wybrane ustawienia. Wybrać polecenie menu Bestätigen (Zatwierdź). Korekta ustawień zegara W celu dokonania korekty za pośrednictwem sygnału RDS, wybrać z menu Uhrzeit/Datum (Czas/Data) polecenie Zeitkorrektur Automatik (Korekcja czasu automatyczna). Zostanie zaznaczone pole wyboru za poleceniem Zeitkorrektur Automatik (Korekta czasu automatyczna).

43

Achtung!!!

Układ kontrolny Układ kontrolny monitoruje poziom płynów, ciśnienie w oponach , stan baterii nadajnika zdalnego sterowania, zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) oraz ważniejsze żarówki świateł zewnętrznych, łącznie z przewodami i bezpiecznikami. Podczas jazdy z przyczepą kontrolowane jest również oświetlenie przyczepy. Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza monitorowane funkcje. Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty o ewentualnych wykrytych usterkach. W przypadku wystąpienia kilku usterek komunikaty są wyświetlane po kolei. Niektóre komunikaty o błędach są wyświetlane w postaci skróconej. Zatwierdzanie komunikatów, patrz strona 40. Sygnalizacja usterek: Batterie Fernbedienung prüfen (Sprawdzić baterię w nadajniku zdalnego sterowania) Zbyt niskie napięcie baterii w nadajniku zdalnego sterowania, patrz strona 55.

Achtung!!!

Waschwasserstand

Bestätigen

Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast; jej wzrost rejestrowany jest z pewnym opóźnieniem. W samochodach z wyświetlaczem trójfunkcyjnym ostrzeżenie o oblodzonej jezdni pojawia się na wyświetlaczu przy temperaturze poniżej 3°C. W samochodach z wyświetlaczem graficznym lub kolorowym ostrzeżenie o oblodzonej jezdni pojawia się w formie komunikatu, patrz rys. powyżej. Uwaga: Jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C, istnieje duże prawdopodobieństwo oblodzenia drogi.

Bremslichtschalter prüfen (Sprawdzić wyłącznik świateł hamowania) Usterka. Po naciśnięciu pedału hamulca nie zapalają się światła hamowania. Usterki należy usuwać w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Alarmanlage prüfen (Sprawdzić autoalarm) Usterka. Wadliwe działanie autoalarmu. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

44

W przypadku awarii świateł samochodu wyświetlany jest komunikat podający miejsce wystąpienia usterki, np.: Bremsleuchte rechts prüfen (Sprawdzić prawe światło hamowania) W przypadku uszkodzenia światła hamowania jego funkcję przejmuje odpowiednie światło tylne. Wymiana żarówek, patrz strona 216. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu pojawia się odpowiedni komunikat, np.: Reifendruck hinten rechts prüfen (Sprawdzić ciśnienie w oponie prawego tylnego koła) Przy najbliższej okazji sprawdzić przy użyciu odpowiedniego manometru ciśnienie we wskazanej oponie. Układ monitorujący ciśnienie w oponach , patrz strona 174. Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, patrz strona 182. W przypadku znacznego spadku ciśnienia w ogumieniu pojawia się komunikat o awarii, np.: Reifendruck Verlust hinten links (Brak ciśnienia w oponie lewego tylnego koła) Natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić wskazaną oponę. Układ monitorujący ciśnienie w oponach , patrz strona 174.

Waschwasserstand prüfen (Sprawdzić poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyb. Uzupełnić płyn, patrz strona 240. W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu następuje wyłączenie spryskiwacza szyby tylnej oraz zmywaczy reflektorów

Przerwa w dopływie prądu Po przyłączeniu i naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie monitorowane funkcje. Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty

o błędach.

45

I

Komputer pokładowy Komputer pokładowy podaje na bieżąco rejestrowane i analizowane dane o poszczególnych podzespołach samochodu. Niektóre komunikaty o błędach są wyświetlane w postaci skróconej. W menu dostępne są następujące parametry:

Zasięg powyżej 50 km Zasięg jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia. Wyświetlane są wartości średnie. W przypadku uzupełnienia paliwa nowa wartość zasięgu pojawia się automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka. Wskazania można również korygować ręcznie, patrz strona 48.

Zasięg poniżej 50 km Gdy ilość paliwa w zbiorniku wystarcza na przejechanie mniej niż 50 km, na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie „Reichweite" (Zasięg).

• zasięg
• • • • • •

całkowite /użycie paliwa średnie zużycie paliwa chwilowe zużycie paliwa średnia prędkość przejechany dystans ustawienia

Komunikaty układu kontrolnego mają zawsze pierwszeństwo.

46

Całkowite zużycie paliwa Podawana jest ilość zużytego paliwa. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa, patrz strona 48.

Średnie zużycie paliwa Podawane jest średnie zużycie paliwa. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa, patrz strona 48.

Chwilowe zużycie paliwa Sposób informowania o zużyciu paliwa zmienia się w zależności od prędkości jazdy: Wskazanie w l/h Wskazanie w 1/100 km poniżej 13 km/h. powyżej 13 km/h.

47

Średnia prędkość jazdy Podawana jest średnia prędkość. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa, patrz prawa kolumna. Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane w obliczeniach.

Przejechany dystans Rejestruje całkowity przebieg samochodu. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa, patrz prawa kolumna.

Zerowanie wartości wybranych parametrów Następujące wskazania komputera pokładowego można zerować jednocześnie (zaczynając pomiar od początku): • • • • • zasięg (podczas postoju samochodu) całkowite zużycie paliwa średnie zużycie paliwa średnia prędkość przejechany dystans

Wybrać odpowiednią pozycję z menu komputera pokładowego. Następnie wybrać pozycję menu Einstellungen (Ustawienia). Wyświetlone zostanie menu ustawień.

48

Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora zapisane parametry komputera pokładowego zostaną utracone.

Z menu ustawień wybrać pozycję BCRücksetzen aktuell (Zerowanie wybranego parametru). Wartość wybranej funkcji zostanie wyzerowana i obliczona na nowo. Zasięg można wyzerować tylko podczas postoju samochodu. Po wyzerowaniu w miejscu wartości wybranych parametrów może pojawić się „- - -". Po pewnym czasie wyświetlona zostanie nowa wartość parametru.

Zerowanie wartości wszystkich parametrów Następujące wskazania komputera pokładowego można zerować jednocześnie (zaczynając pomiar od początku): • • • • całkowite zużycie paliwa średnie zużycie paliwa średnia prędkość przejechany dystans

Z menu ustawień wybrać pozycję BCRücksetzen alles (Zerowanie wszystkich parametrów). Po wyzerowaniu w miejscu wyświetlanych parametrów pojawi się „*** " Nowe parametry wyświetlane są tylko przy pracującym silniku. Obliczenie średniej prędkości jazdy nastąpi wkrótce po ruszeniu.
n

49

Anteny samochodowe, umieszczone względnie blisko ziemi, nie są w stanie zapewnić takiej jakości odbioru, jak usytuowane na dużych wysokościach anteny odbiorników domowych. • czynniki takie jak zmieniająca się odległość od nadajnika, • nakładanie się sygnałów wskutek odbić • i różnego rodzaju przeszkody przesłaniające fale radiowe mogą powodować trzaski, szum, zniekształcenia lub całkowity zanik odbioru. System informacyjny Informacje o obsłudze systemu można znaleźć w dołączonej instrukcji. W zależności od wyposażenia samochodu, system informacyjny może być zintegrowany z systemem przesyłania danych Telematik (telefon).

Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz obsługuje się zgodnie z dołączoną instrukcją. Wskazania radioodtwarzacza pojawiają się na centralnym wyświetlaczu informacyjnym. Pod względem odbioru radiowego warunki w samochodzie różnią się od domowych:

Elektroniczna rejestracja danych w systemach płatnych wjazdów W samochodach wyposażonych w szyby termorefleksyjne1' kartę elektroniczną do regulowania płatności należy umieszczać w przyciemnionej części przedniej szyby, za lusterkiem wstecznym. po lewej lub prawej stronie, patrz rysunek. Umieszczenie karty poza tym obszarem może prowadzić do zakłóceń w rejestracji danych.

1)

Nowa szyba Solar Reflect.

50

Telefony komórkowe i radiotelefony Przy zakładaniu instalacji i korzystaniu z telefonu komórkowego należy przestrzegać zaleceń montażowych firmy Opel i producenta telefonu oraz postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do unieważnienia zezwolenia na eksploatację samochodu (zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 95/54/UE). Warunki bezproblemowej eksploatacji telefonu komórkowego: I Odpowiednio zainstalowana antena zewnętrzna, zapewniająca maksymalny zasięg. • Maksymalna moc nadawcza 10 W. • Montaż telefonu w odpowiednim miejscu (patrz uwagi na stronie 105).

Przed przystąpieniem do montażu warto zasięgnąć informacji na temat odpowiednich miejsc montażu anteny zewnętrznej i telefonu oraz dowiedzieć się o możliwościach korzystania z urządzeń o mocy nadawczej powyżej 10 W. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stacje dealerskie gwarantują prawidłowy montaż oraz użycie oryginalnych akcesoriów. Podczas jazdy można korzystać wyłącznie z telefonu wyposażonego w zestaw głośnomówiący. Rozmowa przez telefon podczas jazdy może dekoncentrować kierowcę. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących rozmowy kierowcy przez telefon. Ze względu na dużą moc sygnałów radiowych, telefony komórkowe i radiotelefony z wbudowaną anteną mogą podczas pracy we wnętrzu samochodu zakłócać działanie jego układów elektronicznych. Dlatego urządzenia te można wykorzystywać tylko przy użyciu zewnętrznej anteny samochodowej.

51

Kluczyk, drzwi, pokrywa silnika

Dorabianie kluczyków Kluczyk wchodzi w skład systemu elektronicznej blokady rozruchu (immobilizera). Tylko kluczyki zamówione w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla gwarantują prawidłowe działanie immobilizera. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów i potencjalnych problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym czy z roszczeniami gwarancyjnymi. Kluczyki zapasowe powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Zamki, patrz strona 246. B l o k a d a o t w i e r a n i a t y l n y c h drzwi od wewnątrz Blokadę należy uruchamiać zawsze gdy z tyłu przewożone są dzieci. Nieprzestrzeganie podanych zaleceń stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Za pomocą kluczyka obrócić dźwignię w zamku tylnych drzwi z położenia pionowego: drzwi nie dadzą się wówczas otworzyć od wewnątrz.

52

Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) Układ immobilizera sprawdza, czy do uruchomienia silnika używany jest odpowiedni kluczyk. Po rozpoznaniu i .zatwierdzeniu" kluczyka można uruchomić silnik. Elektroniczna blokada rozruchu możliwa jest dzięki wbudowanemu w kluczyk transponderowi, patrz strona 54. Włączanie układu Wyłączyć silnik, obrócić kluczyk w położenie 0 i wyciągnąć z wyłącznika zapłonu. Wyłączanie układu Obrócić kluczyk w położenie II (włączony zapłon). Silnik można teraz uruchomić. Elektronicznej blokady rozruchu nie można wyłączyć w żaden inny sposób i dlatego zawsze należy mieć przygotowany zapasowy kluczyk!

Lampka kontrolna elektronicznej blokady rozruchu Jeśli lampka świeci się przy włączonym zapłonie, układ nie rozpoznaje kluczyka i uruchomienie silnika jest niemożliwe. 1. Przekręcić kluczyk w położenie 0 i wyciągnąć z wyłącznika zapłonu. 2. Włożyć kluczyk ponownie do wyłącznika zapłonu. 3. Powtórzyć operację rozruchu. Jeśli lampka kontrolna nadal świeci, należy spróbować rozruchu przy użyciu kluczyka zapasowego i zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Jeśli przy włączonym zapłonie miga lampka kontrolna , doszło do usterki w układzie elektronicznym silnika, która nie pozwala na jego uruchomienie, patrz strona 164. Wskazówki Uaktywnienie elektronicznej blokady rozruchu nie powoduje zablokowania drzwi. Po opuszczeniu samochodu należy zablokować zamki i włączyć autoalarm , patrz strony 56, 6 1 . Karta pojazdu zawiera wszystkie dane samochodu i dlatego nie powinna być przechowywana wewnątrz pojazdu. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla każdorazowo okazywać Kartę pojazdu.
-

Zdalne sterowanie falami radiowymi Nadajnik zdalnego sterowania znajduje się w kluczyku. Nadajnik zdalnego sterowania umożliwia • centralnego zamka, • mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą , • klapy bagażnika, • autoalarmu Dodatkowo za pośrednictwem nadajnika zdalnego sterowania można otwierać i zamykać elektrycznie sterowane szyby . Nadajnik zdalnego sterowania służy również do zamykania elektrycznie sterowanego dachu przesuwno-uchylnego . Zasięg nadajnika wynosi 3 m. Zasięg może zostać zmniejszony w wyniku czynników zewnętrznych. Nadajnik należy zawsze kierować w stronę pojazdu.

Dla wygody do uruchamiania centralnego zamka zaleca się stosowanie nadajnika zdalnego sterowania. Z nadajnikiem należy obchodzić się ostrożnie, chronić przed wilgocią i nie włączać bez potrzeby. Włączenie centralnego zamka sygnalizowane jest krótkim błyśnięciem świateł awaryjnych.

Pamięć ustawień elektrycznie regulowanych foteli przednich W przypadku zamykania pojazdu za pomocą nadajnika zdalnego sterowania można zachować w pamięci układu aktualne ustawienia fotela kierowcy, lusterek zewnętrznych oraz wewnętrznego lusterka wstecznego. Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte przed upływem jednej minuty od ich odblokowania, wszystkie elementy zostaną ustawione w zaprogramowanym położeniu. j Umożliwia to przyporządkowanie I indywidualnych ustawień dla wybranego kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania, patrz strona 78. Centralny zamek, patrz strona 56. j

obsługę

Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą , patrz strona 56. J Klapa bagażnika, patrz strona 59. Zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) , patrz strona 61. Elektryczne sterowanie szyb bocznych , patrz strona 118. Elektrycznie sterowany dach przesuwno-uchylny , patrz strona 121. \

54

Usterka Brak możliwości uruchomienia centralnego zamka za pomocą nadajnika zdalnego sterowania może mieć następujące przyczyny: I Przekroczony zasięg nadajnika. • Rozładowana bateria nadajnika. Wymienić baterię, patrz kolumna obok. • Wielokrotne włączanie nadajnika poza zasięgiem odbioru (np. włączanie go przy zbyt dużej odległości od pojazdu może prowadzić do rozregulowania układu zdalnego sterowania). Zsynchronizować nadajnik, patrz kolumna obok. • Przeciążenie układu centralnego zamka na skutek powtarzania operacji otwierania i zamykania w krótkich odstępach czasu. Zasilanie odcinane jest na ok. 30 sekund. • Zakłócenia spowodowane silniejszymi falami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł. Uruchamianie centralnego zamka kluczykiem, patrz następne strony. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania Baterię należy wymienić w przypadku wystąpienia objawów zmniejszania się zasięgu nadajnika. Posługując się śrubokrętem, podważyć oprawę kluczyka z modułem nadajnika zdalnego sterowania. Odłączyć kluczyk od modułu nadajnika zdalnego sterowania. Zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić transpondera znajdującego się w kluczyku. Otworzyć moduł nadajnika zdalnego sterowania. Wymienić baterię, zwracając uwagę na jej właściwe umieszczenie. Typ baterii, patrz strona 273. Ponownie zamknąć moduł nadajnika i połączyć z kluczykiem.

Przy wyrzucaniu zużytych baterii przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska. Po wymianie baterii przeprowadzić synchronizację nadajnika zdalnego sterowania: odblokować drzwi, obracając kluczyk w zamku, patrz następna strona. Włożyć kluczyk do wyłącznika zapłonu.

w ciągu 10 sekund od chwili zablokowane zamków ponownie obrócić kluczyk w drzwiach kierowcy w kierunku tyłu samochodu, przekręcić ponownie w położenie pionowe i wyjąć z zamka. Wewnętrzne przyciski blokad wszystkich drzwi znajdują się w położeniu uniemożliwiającym otwarcie samochodu. Nie uruchamiać blokady, gdy w samochodzie znajdują się pasażerowie! Otwarcie drzwi od wewnątrz nie jest możliwe.

Centralny zamek drzwi bocznych, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa. Zablokowanie drzwi Nacisnąć przycisk = nadajnika zdalnego sterowania -lubobrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku tyłu samochodu, ponownie obrócić w położenie pionowe i wyjąć z zamka. W celu zablokowania drzwi od wewnątrz, przy zamkniętych drzwiach, można również wcisnąć przycisk centralnego zamka w drzwiach kierowcy lub pasażera .

Zablokowanie drzwi za pomocą mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą Wszystkie drzwi powinny być zamknięte. Po włączeniu zapłonu należy ponownie otworzyć drzwi po stronie kierowcy. W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków nacisnąć przycisk = nadajnika zdalnego sterowania -lub-

56

Wskazówki • Nieprawidłowe zamknięcie drzwi kierowcy spowoduje, że centralny zamek po włączeniu blokady drzwi natychmiast ją wyłączy. • Jeżeli w ciągu 30 sekund od odblokowania przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania żadne drzwi nie zostaną otwarte, nastąpi ich ponowne zablokowanie. • W celu zablokowania drzwi od wewnątrz (np. aby uniemożliwić dostęp do samochodu) wcisnąć przycisk centralnego zamka Odblokowanie drzwi Nacisnąć jeden raz przycisk nadajnika zdalnego sterowania -lubobrócić jeden raz kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu samochodu, ponownie ustawić w położeniu pionowym i w j ć z zamka. yą Wszystkie drzwi Dwukrotnie nacisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania -lubdwukrotnie obrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu samochodu, ponownie obrócić w położenie pionowe i w j ć z zamka. W celu odblokowania y ą drzwi od wewnątrz można również wcisnąć przycisk centralnego zamka w drzwiach kierowcy lub pasażera .
Tylko drzwi kierowcy

Przycisk centralnego zamka umożliwiający zablokowanie i odblokowanie drzwi z wnętrza samochodu Nacisnąć przycisk w drzwiach po stronie kierowcy lub pasażera , co spowoduje odpowiednio zablokowanie bądź odblokowanie drzwi. Gdy aktywne jest mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą, patrz strona 56, przyciskiem tym nie można odblokować drzwi.

• W razie wypadku drogowego zablokowane drzwi odblokowują się automatycznie (umożliwiając uzyskanie pomocy z zewnątrz), pod warunkiem, że zapłon nie został wyłączony.

57

Sterowanie szybami bocznymi i dachem przesuwno-uchylnym Elektrycznie sterowane szyby można opuszczać i podnosić, pozostając na zewnątrz samochodu. W tym celu należy przytrzymać wciśnięty przycisk lub nadajnika zdalnego sterowania lub przytrzymać kluczyk w zamku drzwi w odpowiednim położeniu, aż do całkowitego otwarcia bądź zamknięcia szyb okien bocznych. Elektrycznie sterowany dach przesuwnouchylny można zamykać z zewnątrz. W tym celu należy przytrzymać wciśnięty przycisk nadajnika zdalnego sterowania lub przytrzymać kluczyk w zamku w odpowiednim położeniu, aż do całkowitego zamknięcia dachu. Przy elektrycznym zamykaniu i otwieraniu szyb bocznych oraz dachu należy zachować szczególną ostrożność. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci. Nie dopuścić do zakleszczenia jakichkolwiek przedmiotów. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Szyby boczne oraz dach mogą być zamykane po uprzednim upewnieniu się, że nic nie zostanie przygniecione. Uważnie obserwować strefę zamykania i otwierania.

Przeciążenie układu Przeciążenie układu centralnego zamka na skutek powtarzania operacji otwierania i zamykania w krótkich odstępach czasu powoduje przerwanie zasilania nadajnika zdalnego sterowania na około 30 sekund. Układ chroniony jest bezpiecznikiem, umieszczonym w skrzynce bezpieczników. patrz strona 210. Dalsze informacje na temat szyb i dachu, patrz strony 120, 122.

Awaria u k ł a d u c e n t r a l n e g o zamka np. w przypadku rozładowania akumulatora A = odblokowanie drzwi kierowcy Przekręcić do oporu kluczyk w zamki w kierunku przodu samochodu. Ponownie przekręcić kluczyk w położenie pionowe i wyjąć z zamka. B = zablokowanie drzwi kierowcy Obrócić do oporu kluczyk w zamkniętych drzwiach kierowcy w kierunku tyłu samochodu. Ponownie przekręcić kluczyk w położenie pionowe i wyjąć z zamka. Pozostałe drzwi mogą być otwierane i zamykane przez wyciągnięcie lub wciśnięcie wewnętrznych przycisków blokad (jeżeli nie jest uruchomione mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą). Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Kia

Od I Nac ster -lu dwi zda -lu dwi kier por i w^ -lu nac lub

Na; któi po i wyc zna

58

Klapa b a g a ż n i k a Odblokowanie Nacisnąć przycisk nadajnika zdatnego sterowania -lubdwukrotnie nacisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania -lubdwukrotnie obrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu samochodu, ponownie ustawić w położeniu pionowym iwyjąćzzamka -lubnacisnąć przycisk w drzwiach kierowcy lub pasażera Nastąpi odblokowanie klapy bagażnika, która w ciągu 5 minut może zostać otwarta po naciśnięciu przycisku (limuzyna) lub wyciągnięciu przycisku (Caravan) znajdującego się pod uchwytem.

Przy włączonym zapłonie otwarcie klapy bagażnika sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki kontrolnej na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza. Podczas ruszania z miejsca z otwartą klapą bagażnika rozlega się sygnał ostrzegawczy. Po upływie 5 minut nastąpi ponowne automatyczne zablokowanie klapy bagażnika. Przy odblokowanej klapie bagażnika włącza się oświetlenie tablicy rejestracyjnej, dodatkowo oświetlając obszar z tyłu samochodu. Jeśli klapa bagażnika została odblokowana i otwarta, po upływie 5 minut od ponownego zamknięcia zostanie automatycznie zablokowana. Po przekroczeniu prędkości 4 km/h klapa bagażnika blokuje się samoczynnie.

Do zamykania klapy bagażnika służy uchwyt umieszczony po jej wewnętrznej stronie.

12878 J

Klapa bagażnika, limuzyna Centralnego zamka drzwi nie można zablokować lub odblokować poprzez zamek klapy bagażnika. Kluczyk w zamku w położeniu poziomym Klapę bagażnika można odblokować i zablokować za pomocą nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka w zamku drzwi kierowcy. Szczelina zamka ustawiona pionowo Klapa bagażnika pozostanie zablokowana nawet po otwarciu zamków samochodu za pomocą nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka w zamku drzwi kierowcy. Położenie takie należy wybrać, gdy klapa bagażnika ma pozostać zablokowana.

Odblokowanie za pomocą kluczyka w zamku klapy bagażnika Kluczyk znajdujący się w położeniu pionowym lub poziomym przekręcić do oporu w prawo. Aby uniknąć zablokowania zamka, nie należy wyciągać kluczyka.

Po zamknięciu i ponownym obróceniu kluczyka do położenia poziomego lub pionowego klapa bagażnika zostanie ponownie zablokowana. Otwarta klapa bagażnika Przy przewożeniu długich przedmiotów nie należy otwierać klapy bagażnika. W trakcie jazdy do wnętrza samochodu mogą przedostawać się trujące gazy spalinowe. Zamontowanie dodatkowych elementów na klapie bagażnika powoduje zwiększenie jej ciężaru. Zbyt d u ż e obciążenie uniemożliwia utrzymanie klapy w położeniu otwartym.

60

Zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) System monitoruje: • drzwi boczne, klapę bagażnika, pokrywę silnika, • wnętrze samochodu, • pochylenie samochodu, np. przy podnoszeniu, I układ zapłonowy.

Włączanie układu Wszystkie drzwi, okna oraz dach przesuwno-uchylny powinny być zamknięte. W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania ponownie nacisnąć przycisk = nadajnika zdalnego sterowania -lubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków ponownie obrócić kluczyk w drzwiach kierowcy w kierunku tyłu samochodu, przekręcić ponownie w położenie pionowe i wyjąć z zamka.

Włączanie bez monitorowania wnętrza i pochylenia samochodu np. gdy w samochodzie pozostają zwierzęta. 1. Zamknąć klapę bagażnika i pokrywę silnika. 2. Nacisnąć przycisk , dioda w przycisku zacznie migać (maks. przez 10 sekund), patrz następna strona. 3. Zamknąć drzwi. 4. Włączyć autoalarm. Zaświeci się dioda kontrolna. Po około 10 sekundach następuje aktywacja systemu, bez monitorowania wnętrza oraz pochylenia pojazdu. Dioda kontrolna miga aż do wyłączenia autoalarmu.

61

Po ok. 10 sekundach od włączenia autoalarmu: • Dioda miga = system włączony system wyłączony

• Dioda świeci przez ok. 1 sekundę =

W razie wystąpienia błędu w systemie należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskie] Opla.

Dioda sygnalizacyjna (LED) W ciągu pierwszych 10 sekund po włączeniu autoalarmu: • Dioda świeci się = • Dioda miga = test, opóźnienie aktywacji Otwarte drzwi, klapa bagażnika pokrywa silnika lub usterka w systemie

Wyłączanie układu Nacisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania -lub' obrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu samochodu, ponownie ustawić w położeniu pionowym i wyjąć z zamka.

62

Sygnalizacja alarmu Odpowiednie przepisy określają maksymalną liczbę wzbudzeń sygnalizacji alarmu. Alarm jest sygnalizowany • akustycznie (sygnał dźwiękowy) oraz • optycznie (migające światła awaryjne). Ze względu na obowiązujące przepisy prawne czas trwania alarmu jest ograniczony. Alarm można wyłączyć naciskając odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Naciśnięcie przycisku spowoduje równoczesne wyłącznie zabezpieczenia przed kradzieżą.

10669 V

15257J

Otwieranie i zamykanie klapy bagażnika przyciskiem nadajnika zdalnego sterowania przy włączonym autoalarmie 1. Nacisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Nastąpi odblokowanie klapy bagażnika bez monitorowania wnętrza oraz pochylenia samochodu, patrz strona 59. 2.Otwieranie klapy bagażnika, patrz strona 59. 3. Po upływie ok. 10 sekund od zamknięcia klapy bagażnika monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu zostanie ponownie włączone.

Otwieranie i zamykanie klapy bagażnika za pomocą kluczyka w zamku bagażnika przy włączonym autoalarmie 1. Obrócić kluczyk w zamku w prawo do oporu. Klapa bagażnika zostanie odblokowana i jednocześnie przerwano zostanie monitorowanie wnętrza oraz pochylenia pojazdu. 2. Otworzyć klapę bagażnika, patrz strona 59. 3. Zamknąć klapę bagażnika. 4. Obrócić kluczyk w poprzednie położenie. Po około 10 sekundach monitorowanie wnętrza, przestrzeni bagażowej i pochylenia samochodu zostanie ponownie włączone.

63

nacji Szczegółowych informacji w zakresie (mów kompatybilności systemów zdalnego \utoryzowane Stacje sterowania udzielają Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla. W obszarze działania zdalnie obsługiwanego urządzenia (np. bramy garażowej) nie mogą znajdować się żadne osoby, zwierzęta ani przypadkowo pozostawione przedmioty. Należy poinformować pasażerów o tego typu zagrożeniach.

Podstawowe programowanie nadajnika zdalnego sterowania 1. Włączyć zapłon. 2. W przypadku pierwszego 1 programowania przytrzymać wciśnięte oba skrajne przyciski na spodzie obudowy lusterka, aż umieszczona obol lampka kontrolna zacznie migać. 3. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 0 do 30 cm od obudowy lusterka. 4. Równocześnie nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika i wybrany przycisk uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania w obudowie lusterka. 5. Dioda kontrolna w obudowie lusterka zacznie migać - początkowo powoli, a następnie szybciej. Gdy dioda będzie szybko migać, zwolnić oba przyciski. Uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania został zaprogramowany do obsługi danego urządzenia. • 6. W celu zaprogramowania pozostałych przycisków nadajnika zdalnego sterowania powtórzyć czynności od 3 do 5. Jeśli pomimo powtórnego programowania uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania nie uruchamia danego urządzenia i przy naciskaniu przycisku przez 2 sekundy dioda szybko miga, a następnie zapala się na stałe, urządzenie prawdopodobnie sterowane jest sygnałem o zmiennym kodzie, patrz następna strona.

Pro nac ze;

Uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania w obudowie lusterka wstecznego Pozwala na zdalne uruchamianie 3 różnych urządzeń (np. bramy garażowej, domowej instalacji alarmowej i oświetlenia przydomowego). Programowany uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania może zastąpić osobne nadajniki dla obsługiwanych systemów. Każdy z trzech przycisków na spodzie lusterka może sterować innym urządzeniem.

I

64

Programowanie uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania do pracy ze zmiennym kodem 1. Wykonać podstawowe programowanie, patrz poprzednia strona. 2.Uaktywnić tryb synchronizacji (patrz instrukcja obsługi dołączona przez producenta urządzenia). W ciągu 30 sekund dwukrotnie nacisnąć uprzednio zaprogramowany przycisk uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania. 3. Wten sposób układ zdalnego sterowania falami radiowymi został zaprogramowany do obsługi urządzenia sterowanego sygnałem o zmiennym kodzie. W celu zaprogramowania obsługi innych urządzeń pracujących ze zmiennym kodem należy powtórzyć powyższe czynności dla pozostałych przycisków uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania. Korzystanie z uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania Przy włączonym zapłonie nacisnąć odpowiedni przycisk uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania. Zaświeci się lampka kontrolna w obudowie lusterka. Zaświecenie lampki kontrolnej oznacza, że uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania jest aktywny i może sterować zaprogramowanym urządzeniem.

Zmiana zaprogramowanych funkcji przycisków Aby zaprogramować nowy system na przycisku, któremu przyporządkowana została j u ż jakaś funkcja, należy powtórzyć opisane powyżej czynności programowania (czynności od 3 do 5). Kasowanie zaprogramowanych funkcji przycisków Przed sprzedażą samochodu zalecane jest skasowanie zaprogramowanych funkcji przycisków. Możliwe jest wyłącznie jednoczesne skasowanie wszystkich funkcji. Kasowanie funkcji wybranych przycisków nie jest możliwe, można je jednak zaprogramować na nowo (patrz rozdział „Zmiana zaprogramowanych funkcji przycisków"). W celu skasowania zaprogramowanych funkcji wszystkich trzech przycisków równocześnie naciskać oba skrajne przyciski przez ok. 20 sekund, do momentu gdy dioda zacznie migać. Wszystkie zaprogramowane funkcje zostaną skasowane i można zaprogramować je ponownie.

Wskazówki Na wypadek konieczności przeprogramowania uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania należy zachować oryginalne nadajniki zdalnego sterowania obsługiwanych urządzeń. Oryginalne nadajniki mogą nadal spełniać swoją funkcję. Jeśli po kilkukrotnym powtórzeniu wyżej wymienionych czynności programowania urządzenie nie reaguje na sygnały uniwersalnego nadajnika zdalnego sterowania, należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Podczas programowania pojazd powinien znajdować się w zasięgu odbiornika zdalnego sterowania. W żadnym wypadku nie należy parkować samochodu w obszarze działania danego urządzenia (np. bramy garażowej). Nie programować obsługi urządzeń, które nie są wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa (z systemem zdalnego sterowania zamontowanym przed kwietniem 1982 r.). Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących mechanizmu napędowego urządzenia oraz dołączonego do niego oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania.

65

Pokrywa komory silnika utrzymuje się samoczynnie. W celu zamknięcia powoli opuścić pokrywę i pozwolić jej na swobodne opadnięcie i zatrzaśnięcie w zaczepie. Pociągając za przednią krawędź pokrywy sprawdzić, czy została ona prawidłowo zamknięta. W razie potrzeby zamknąć ponownie.

Pokrywa silnika W celu otwarcia pokrywy silnika należy pociągnąć dźwignię zwalniającą umieszczoną pod deską rozdzielczą od strony drzwi kierowcy. Zamek zostaje odblokowany, umożliwiając otwarcie pokrywy silnika. Przestawić dźwignię w pierwotne położenie.

Pod pokrywą silnika znajduje się zaczep zabezpieczający. Należy go unieść i podnieść pokrywę silnika. Przy podnoszeniu pokrywy silnika pokrywający ją śnieg lub zabrudzenia mogą zsunąć się na kratkę przed przednią szybą, zasłaniając wlot powietrza do kabiny. Wloty powietrza, patrz strona 140.

66

Fotele, wnętrze samochodu

Regulacja foteli przednich, patrz strona 3. Elektryczna regulacja foteli przednich , patrz strona 77. Powiększanie przestrzeni bagażowej po złożeniu foteli tylnych, patrz strona 80.

Dopasowanie pozycji fotela do wzrostu kierowcy Fotel kierowcy należy wyregulować tak, aby przy wyprostowanym tułowiu i lekko ugiętych ramionach kierowca mógł trzymać kierownicę w okolicach jej górnych ramion. Fotel pasażera należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu. Oparcie przedniego fotela nie powinno być zbyt mocno odchylone do tyłu (zalecany kąt nachylenia wynosi około 25°). Nieprzestrzeganie podanych zaleceń stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów.

67

12754 J

Ustawienie zagłówka odpowiednio do wzrostu kierowcy Środek zagłówka powinien znajdować się na wysokości oczu kierowcy. Jeżeli takie ustawienie nie jest możliwe, np. z powodu dużego wzrostu kierowcy, zagłówek należy ustawić w najwyższym położeniu. Osoby niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji. Nieprzestrzeganie podanych zaleceń stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Regulacja zagłówka, patrz strona 5 oraz prawa kolumna.

Zagłówki
Wyjmowanie zagłówka: wcisnąć obie blokady sprężyste i wyciągnąć zagłówek. Regulacja zagłówków - patrz strona 5. W celu powiększenia przestrzeni bagażowej całkowicie złożyć zagłówek, patrz strona 5.

Zintegrowane z oparciem zagłówki siedzenia tylnego W celu regulacji pociągnąć zagłówek oburącz do przodu i ustawić na odpowiedniej wysokości. Aby polepszyć widoczność, zagłówki można opuścić całkowicie w sytuacji, gdy fotele tylne nie są zajęte.

68

Podłokietnik pomiędzy fotelami przednimi Podłokietnik można wysuwać do przodu. Jeśli podłokietnik nie jest potrzebny, należy go wsunąć i złożyć do góry.

Dostęp do schowka uzyskuje się po naciśnięciu przycisku w podłokietniku i podniesieniu wieka.

Podłokietnik w oparciu siedzenia tylnego Podłokietnik można opuścić. W przypadku zajmowania siedzenia środkowego, a także przy składaniu oparcia siedzenia tylnego podłokietnik należy unieść. Aby wysunąć podłokietnik, przesunąć przycisk do przodu. Dopuszczalne maksymalne obciążenie schowka wynosi 0,5 kg.

69

Podłokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant Rozkładanie podłokietnika wielofunkcyjnego Travel Assistant Wsunąć oba zaczepy mocujące podstawy podłokietnika w otwory umieszczone w oparciu siedzenia środkowego.

Otworzyć i przytrzymać pokrywę przednich punktów mocowania podstawy podłokietnika do podłogi.

Opuścić podstawę podłokietnika i zatrzasnąć w przednich punktach mocowania.

70

JLJSrf O u cć uchwyt blokujący podstawy pśi podłokietnika.

Prawidłowe zamocowanie podłokietnika Travel Assistant: czerwone oznaczenie blokady podłokietnika jest niewidoczne (patrz rys. 15028 J). W przeciwnym razie za pomocą kluczyka obrócić blokadę do odpowiedniego położenia, patrz strona 75, rys. 15037J. W celu zablokowania wsunąć podłokietnik Travel Assistant w otwory podstawy podłokietnika i przesunąć w tył do oporu.

Przy prawidłowym zablokowaniu czerwone oznaczenie blokady nie może być widoczne w okienku. W przeciwnym wypadku czynność powtórzyć. W przypadku nieprawidłowego zamocowania, podczas nagłego hamowania podłokietnik może się przemieścić w przód samochodu, zagrażając bezpieczeństwu pasażerów.

71

Górny schowek znajduje się pod podłokietnikiem. W celu otwarcia wcisnąć przycisk i podnieść podłokietnik.

Uchwyt na napoje i gniazdka zasilania Uchwyt na napoje otworzyć naciskając zaznaczone miejsca. Gniazdka zasilania mogą być używane do zasilania opcjonalnych urządzeń elektrycznych o maks. poborze mocy do 120 W. Wskazówki, patrz strona 87.

Schowki Dolny schowek otworzyć naciskając zaznaczone miejsca. Na spodniej stronie schowka znajduje się otwór służący do wyjmowania przedmiotów, które się w nim znajdują.

Pu odi Po od1 ar

72

Punkty mocowania przenośnego odtwarzacza DVD Podnieść podstawę mocowania odtwarzacza lub wcisnąć przycisk, a następnie ponownie opuścić podstawę.

Unieść uchwyt na wyświetlacz przenośnego odtwarzacza, wsunąć wyświetlacz od spodu w uchwyt i zablokować poprzez ponowne opuszczenie uchwytu. Dopuszczalne obciążenie: 1 kg.

Chłodziarka W celu otwarcia unieść podłokietnik wraz ze schowkiem.

73

1M3SJ

Chłodziarkę włączać w razie potrzeby.

Składane stoliki Unieść podłokietnik (1). Wysunąć stolik do oporu (1), obrócić w przód (2) i rozłożyć do dołu (3).

Dopasować odległość, przesuwając stolik do przodu lub do tyłu (4).

Wi

pot Ob

74

W celu schowania stolika unieść podłokietnik. Obrócić stolik do oporu w przód (1).

Pokonując punkt oporu, unieść stolik (2), obrócić do tyłu i wsunąć w podłokietnik Travel Assistant (3). Opuścić podłokietnik.

Składanie podłokietnika wielofunkcyjnego Travel Assistant Za pomocą kluczyka odblokować podłokietnik. W okienku powinno być widoczne czerwone oznaczenie blokady. •

I 75

Po odblokowaniu przesunąć podtokietnik Travel Assistant w przód i zdjąć go. Wieko zamocować w uchwycie.

Przesunąć uchwyt blokujący do dołu, wcisnąć przycisk z przodu podstawy mocującej podłokietnika, a następnie przesunąć uchwyt blokujący do góry.

Podnieść podstawę podłokietnika i wyjąć z punktów mocowania.

76

Elektryczna regulacja foteli przednich Przy zmianie położenia elektrycznie regulowanych foteli należy zachować ostrożność. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci. Nie dopuścić do zakleszczenia jakichkolwiek przedmiotów. Położenie foteli można regulować tylko po upewnieniu się, że nic nie zostanie przygniecione. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Regulacja Położenie foteli można regulować za pomocą przełączników umieszczonych po zewnętrznej stronie każdego fotela. Regulacja pochylenia fotela Unieść bądź wcisnąć przednią część przełącznika 1.

Przesuwanie fotela Przesunąć przełącznik 1 do przodu lub do tyłu. Regulacja wysokości foteTa Unieść bądź wcisnąć tylną część przełącznika 1. Regulacja pochylenia oparcia Przesunąć przełącznik 2 do przodu lub do tyłu. Przełącznikami należy operować aż do uzyskania odpowiedniego ustawienia fotela. Położenie fotela, patrz strona 67. Po wyregulowaniu położenia fotela należy wyregulować położenie górnego mocowania pasów bezpieczeństwa, patrz strona 96.

77

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy Ustawienie podparcia odcinka lędźwiowego można regulować za pomocą czteropozycyjnego przełącznika po zewnętrznej stronie fotela kierowcy. Podparcie odcinka lędźwiowego można dopasować do indywidualnych potrzeb. W celu podniesienia bądź opuszczenia podparcia nacisnąć górną lub dolną część czteropozycyjnego przycisku. W celu zwiększenia bądź zmniejszenia wysunięcia podparcia nacisnąć przednią lub tylną część czteropozycyjnego przycisku.

Regulacja podparcia ud fotela kierowcy Unieść dźwignię i przesunąć przednią część siedziska. Nie regulować podparcia ud podczas jazdy.

Pamięć ustawień elektrycznie regulowanego fotela kierowcy, lusterek zewnętrznych oraz wewnętrznego lusterka wstecznego Do pamięci można wprowadzić 3 różne ustawienia fotela i lusterek (np. dla 3 kierowców).

78

Stan gotowości • Przy włączonym zapłonie. • Przez około 10 minut od wyłączenia zapłonu. • Przez około 10 minut po otwarciu lub zamknięciu drzwi kierowcy. • Przez około 10 minut po włożeniu lub wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu. Po zablokowaniu zamków stan gotowości jest przerywany.

Zapamiętanie ustawień: 1. Wyregulować położenie fotela. 2. Ustawić wewnętrzne lusterko wsteczne, patrz strona 6. 3. Ustawić zewnętrzne lusterka wsteczne, patrz strona 6. 4. Nacisnąć równocześnie przycisk pamięci ustawień M oraz wybranego położenia ( 1 , 2 lub 3). Zapisanie ustawień zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Wywołanie zapamiętanych ustawień: Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci 1, 2 lub 3 i zaczekać do przywrócenia zapamiętanych ustawień. Zwolnienie przycisku pamięci lub naciśnięcie któregokolwiek przełącznika regulacji położenia fotela natychmiast przerywa proces ustawiania fotela w zapamiętanym położeniu. Ustawienia można wywołać tylko podczas postoju samochodu.

Pamięć ustawień z układem zdalnego sterowania W przypadku zamykania pojazdu za pomocą nadajnika zdalnego sterowania można zachować w pamięci układu aktualne ustawienia fotela kierowcy, lusterek zewnętrznych oraz wewnętrznego lusterka wstecznego. Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte przed upływem jednej minuty od ich odblokowania, wszystkie elementy zostaną ustawione w zaprogramowanym położeniu. Umożliwia to przyporządkowanie indywidualnych ustawień dla wybranego kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania. Naciśnięcie któregokolwiek przełącznika regulacji położenia fotela natychmiast przerywa proces ustawiania fotela w zapamiętanym położeniu. Szybkie przestawianie zewnętrznego lusterka wstecznego podczas parkowania patrz strona 6. Przeciążenie układu W momencie przeciążenia układu następuje automatyczne przerwanie na pewien czas dopływu prądu. Układ chroniony jest bezpiecznikiem, umieszczonym w skrzynce bezpieczników, patrz strona 210.

79

Powiększanie przestrzeni bagażowej Składanie osłony za podłokietnikiem Opuścić podłokietnik, pociągnąć uchwyt i opuścić osłonę. Skrajne siedzenia nadal mogą być zajmowane przez podróżnych. Po podniesieniu osłony za środkowym podłokietnikiem zatrzasnąć do wyraźnie słyszalnego odgłosu.

Osłona za podłokietnikiem może zostać zablokowana od strony bagażnika : obrócić uchwyt o 90°: Osłona zablokowana = Osłona odblokowana = Uchwyt w położeniu poziomym Uchwyt w położeniu pionowym

Składanie oparć siedzenia tylnego Całkowicie złożyć zagłówki. Umieścić pasy bezpieczeństwa w kieszeniach w siedzisku. Fotele przednie przesunąć nieco do przodu. Złożyć podłokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant , patrz strona 75. Pociągnąć za uchwyt jedno lub oba oparcia i złożyć je na siedzisko. Przesunąć fotele przednie do wybranego położenia.

80

Prawidłowo wyprostowane oparcie powinno się zatrzasnąć aż do wyraźnie słyszalnego odgłosu. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa siedzenia środkowego można wyciągnąć z mechanizmu zwijającego tylko wtedy, gdy oparcie jest zatrzaśnięte. W niektórych modelach samochodów oparcia siedzenia tylnego są dodatkowo blokowane : włożyć kluczyk do zamka znajdującego się obok uchwytu, obrócić o 180° i wyjąć, patrz rysunek powyżej.

Składanie oparcia przedniego fotela pasażera Opuścić całkowicie zagłówek przedniego fotela pasażera tak, aby się zatrzasnął. Odsunąć fotel do tyłu. Pociągnąć do góry dźwignię blokady i złożyć oparcie do przodu. Prawidłowo wyprostowane oparcie powinno się zatrzasnąć aż do wyraźnie słyszalnego odgłosu. Uwagi dotyczące załadunku samochodu patrz strona 86.

Osłona przestrzeni b a g a ż o w e j , 5-drzwiowa limuzyna W celu demontażu zdjąć taśmy mocujące z klapy bagażnika. Unieść osłonę i wyjąć z bocznych prowadnic. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

81

Osłona przestrzeni b a g a ż o w e j , Caravan Zamykanie Trzymając za uchwyt, pociągnąć osłonę przestrzeni bagażowej w tył i zaczepić w punktach mocowania. Nie kłaść na osłonę ciężkich ani ostro zakończonych przedmiotów. Otwieranie Wyjąć osłonę przestrzeni bagażowej z punktów mocowania. Osłona zwinie się automatycznie.

Demontaż Otworzyć osłonę przestrzeni bagażowej. W celu odblokowania unieść umieszczoną po prawej stronie osłony dźwignię. Unieść osłonę z prawej strony i wyjąć z punktów mocowania. Montaż Wsunąć osłonę w punkt mocowania po lewej stronie. Unieść umieszczoną po prawej stronie dźwignię blokującą, wsunąć osłonę w prawy punkt mocowania i opuścić

Siatka zabezpieczająca , Caravan Siatka zabezpieczająca mocowana jest za siedzeniem tylnym lub przy złożonym siedzeniu tylnym za fotelami przednimi. Montaż za siedzeniem tylnym Zdjąć osłonę przestrzeni bagażowej. Kasetę z nawiniętą siatką zabezpieczająca włożyć w boczne punkty mocowania i obracając zatrzasnąć.

blokadę.

82

W cą n ć siatkę z kasety. W dachu yigą znajdują się dwa otwory do zamocowania siatki. Zaczepić drążki siatki zabezpieczającej - najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony w otworach montażowych, a następnie zatrzasnąć do przodu. Zamontować osłonę przestrzeni bagażowej.

Demontaż Zdjąć osłonę przestrzeni bagażowej. Wyjąć drążek siatki zabezpieczającej z punktów mocowania w ramie dachowej. Oba zatrzaski docisnąć do środka, kasetę z nawiniętą siatką przesunąć do tyłu, przekręcić i wyjąć w kierunku do góry.

Montaż za fotelami przednimi Złożyć oba oparcia siedzenia tylnego. Kasetę z nawiniętą siatką zabezpieczającą umieścić na podłodze za fotelami przednimi w taki sposób, aby zębatka szczelinie siatki znajdowała się z tyłu. Z kasety wyjąć po kolei boczne haczyki i umieścić je w zaczepach w podłodze pojazdu. Wyciągnąć siatkę z kasety. W dachu znajdują się dwa otwory do zamocowania siatki. Zaczepić drążki siatki zabezpieczającej najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony otworów montażowych, a następnie zatrzasnąć do przodu. Demontaż Wyjąć drążek siatki zabezpieczającej z punktów mocowania w ramie dachowej. Wyjąć boczne haczyki z zaczepów w podłodze samochodu. 83

Zaczepy stabilizacyjne Służą do zaczepienia pasów mocujących lub siatki bagażowej .

System FlexOrganizer Adaptacyjny system podziału przestrzeni bagażowej znacznie ułatwia bezpieczne ułożenie b a g a ż u (Caravan). Elementy systemu umieszczone są w schowku w tylnej części przestrzeni ładunkowej, patrz strona 90. System obejmuje: • regulowaną siatkę działową, • regulowaną ściankę działową, • drążek oddzielający, • kieszenie z siatki na ścianach bocznych,

Na rysunkach przedstawiono kilka przykładów zastosowania tego systemu. Regulowana ścianka działowa Rys. 15179 J. Ścisnąć drążki ścianki działowej i włożyć w odpowiednie otwory prowadnic na ścianach bocznych. Drążki można zablokować w r ó ż n y c h pozycjach. Regulowana siatka działowa Rys. 15180 J . Ścisnąć drążki siatki działowej i włożyć w odpowiednie otwory prowadnic na ścianach bocznych. Drążki można zablokować w r ó ż n y c h pozycjach. Siatka działowa m o ż e być montowana w różnych płaszczyznach w pionie i poziomie.

• haczyki.

Elementy systemu mocowane są w dwóch prowadnicach na ścianach bocznych bagażnika.

84

Haczyki i kieszenie z siatki na ścianach bocznych Rys. 15181 J. Haczyki, patrz rys., umieścić w otworach prowadnic na ścianach bocznych i obrócić o 90°. Na haczykach można powiesić kieszenie z siatki.

Demontaż Ścisnąć drążki ścianki lub siatki działowej wzgl. drążek teleskopowy i wyjąć z prowadnic. Obrócić haczyki o 90° i wyjąć. Przechowywanie systemu FlexOrganizer Elementy systemu FlexOrganizer przechowywane są w schowku w tylnej części przestrzeni ładunkowej. Aby otworzyć schowek, podnieść uchwyt i unieść klapę, patrz strona 90, rys. 15171 J

Aby ułatwić przechowywanie, drążki ścianki i siatki działowej oraz oddzielny drążek teleskopowy można zdemontować i złożyć. Ściankę i siatkę działową zwinąć i włożyć do schowka wraz z innymi elementami. Zamknąć pokrywę.

85

Uwagi dotyczące załadunku samochodu • Ciężkie przedmioty powinny być układane w bagażniku lub przestrzeni bagażowej możliwie najdalej z przodu, przy oparciach siedzenia tylnego lub po jego złożeniu, przy oparciach foteli przednich. Jeżeli przedmioty sąukładane piętrowo, najcięższe powinny być umieszczone na spodzie. W razie gwałtownego hamowania nie zamocowane przedmioty w bagażniku lub przestrzeni bagażowej zostaną z dużą siłą wyrzucone do przodu. • Ciężkie przedmioty należy zabezpieczyć pasami mocującymi przytwierdzonymi do zaczepów stabilizujących, patrz strona 84. Przesuwanie się ciężkiego bagażu w trakcie gwałtownego hamowania lub na zakręcie może powodować zmianę zachowania się samochodu na drodze. • Limuzyna: przedmioty przewożone w bagażniku luzem zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą siatki bagażowej , patrz strona 84. • Caravan: podczas transportu ładunku w bagażniku zamontować siatkę zabezpieczającą . patrz strona 82, lub system FlexOrganizer , patrz strona 84. • Caravan: zamknąć osłonę przestrzeni bagażowej, co zapobiegnie odbijaniu się zawartości bagażnika w szybie tylnej. • Podczas transportu ładunku w bagażniku oparcia siedzenia tylnego powinny być zablokowane, patrz strona 80. • Ładunek nie powinien wystawać ponad górną krawędź oparć siedzenia tylnego lub, gdy jest ono złożone, ponad górną krawędź oparć foteli przednich. • Trójkąt ostrzegawczy & oraz apteczka pierwszej pomocy % muszą zawsze znajdować się w dostępnym miejscu.

• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pod tylną szybą ani na desce rozdzielczej. Odbijają się one w szybie, ograniczają widoczność, a w razie nagłego hamowania są w niekontrolowany sposób rozrzucane po całym samochodzie. • W obszarze napełniania się poduszek powietrznych nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, ponieważ w razie wypadku przedmioty takie mogłyby spowodować obrażenia ciała. • Przy przewożeniu długich przedmiotów nie należy otwierać klapy bagażnika. W trakcie jazdy do wnętrza samochodu mogą przedostawać się trujące gazy spalinowe. • Masy, ładowność i obciążenia dachu, patrz strona 260. • Bagaż przewożony na dachu, patrz strony 156, 159, 186. Bagaż umieszczony na dachu zwiększa wrażliwość samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego właściwości jezdne na skutek podwyższonego środka ciężkości. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów.

86

Zapalniczka Znajduje się w konsoli środkowej. Wcisnąć zapalniczkę przy włączonym zapłonie. Po rozżarzeniu się spirali dalsze nagrzewanie zostaje automatycznie przerwane. Można wtedy wyciągnąć zapalniczkę.

Gniazdko zasilania Gniazdko elektryczne z przodu i gniazdko zapalniczki mogą być używane do zasilania opcjonalnych urządzeń elektrycznych przy włączonym zapłonie. Przy wyłączonym silniku podłączone do gniazdka urządzenie pobiera prąd bezpośrednio z akumulatora, co może prowadzić do jego rozładowania. Dodatkowe gniazdka elektryczne . znajdują się w konsoli środkowej pod tylnymi kratkami nawiewu powietrza oraz w podłokietniku wielofunkcyjnym Travel Assistant : . W modelu Caravan dodatkowe gniazdko elektryczne znajduje się po lewej stronie przestrzeni bagażowej, obok oświetlenia bagażnika.

Stosowanie nieodpowiednich wtyczek może spowodować uszkodzenie gniazdka. Maksymalny pobór mocy przez dodatkowe urządzenia elektryczne nie może przekraczać 120 W. Do gniazdka nie należy podłączać żadnych urządzeń wytwarzających prąd elektryczny, np. ładowarek czy akumulatorów. Przyłączone urządzenie elektryczne musi spełniać wymagania normy DIN VDE 40839, dotyczącej zgodności elektromagnetycznej. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w działaniu urządzeń elektronicznych samochodu. Gniazdka zasilania w podłokietniku wielofunkcyjnym Travel Assistant , patrz strona 72.

87

Popielniczki Służą wyłącznie do zbierania popiołu; nie należy do nich wrzucać łatwopalnych śmieci. Nieprzestrzeganie podanych zaleceń stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Popielniczka z przodu Popielniczka otwiera się po naciśnięciu zaznaczonego obszaru.

W celu wyjęcia i opróżnienia należy chwycić i unieść wkład popielniczki z obu stron.

Popielniczka z tyłu ^ W tylnej części konsoli środkowej. Pokrywka otwiera się po naciśnięciu zaznaczonego obszaru. W celu opróżnienia popielniczkę należy otworzyć, nacisnąć zaczep sprężysty (patrz strzałka), a następnie wyjąć.

88

Schowek w desce rozdzielczej W celu otwarcia schowka należy pociągnąć za klamkę. Po otwarciu pokrywy schowka z przodu znajduje się uchwyt na długopis. Chłodzony schowek w desce rozdzielczej , patrz strona 137.

Schowek w podsufitce W celu otwarcia nacisnąć zaznaczony obszar. Dopuszczalne maksymalne obciążenie schowka wynosi 0,4 kg. Podczas jazdy schowek powinien być zamknięty.

S c h o w k i w przestrzeni b a g a ż o w e j W celu otwarcia wcisnąć zatrzaski w dół. Miejsce przechowywania trójkąta ostrzegawczego i apteczki pierwszej pomocy , patrz strona 202. Miejsce przechowywania koła zapasowego, patrz strona203. Miejsce przechowywania lewarka i kompletu narzędzi, patrz strona 206. •

89

W wersji Caravan dodatkowy schowek znajduje się w podłodze przestrzeni ładunkowej. Aby otworzyć schowek, pociągnąć uchwyt i unieść klapę.

Zwrócić uwagę, aby otworzyć klapę przy listwie i nie unosić całej podłogi bagażnika.

Uchwyt na napoje z przodu Uchwyt na napoje umieszczono między przednimi fotelami w konsoli środkowej. Przed umieszczeniem w nim pojemnika z napojem należy odsunąć osłonę.

90

Osłona przeciwsłoneczna Osłony przeciwsłoneczne chronią przed promieniami słonecznymi, oślepiającymi kierowcę lub pasażera. Osłony można również przestawić na szyby boczne.

Uchwyt na napoje z tyłu Uchwyt na napoje umieszczono pod siedziskiem fotela środkowego. Aby wstawić pojemnik z napojem, wysunąć uchwyt naciskając na przednią krawędź.

91

Bezpieczeństwo

Trójstopniowy system bezpieczeństwa biernego Składa się z następujących elementów: • trzypunktowych pasów bezpieczeństwa, • napinaczy pasów bezpieczeństwa przednich oraz skrajnych siedzeń tylnych, • poduszek powietrznych dla kierowcy, pasażera i skrajnych siedzeń tylnych ^. W zależności od siły zderzenia, kolejno uaktywniają się poszczególne zabezpieczenia: • Automatyczna blokada pasów bezpieczeństwa uniemożliwia ich wysuwanie, zapewniając utrzymanie pasażerów w fotelach. • Zaczepy przednich oraz tylnych skrajnych pasów bezpieczeństwa są ściągane do dołu. Powoduje to natychmiastowe naciągnięcie pasów, dzięki czemu siły wyhamowujące samochód od samego początku działają również na ciała kierowcy i pasażera, zmniejszając zakres wywieranych obciążeń. • Dodatkowo, przy poważnych zderzeniach, osoby znajdujące się w samochodzie są chronione przez poduszki powietrzne. W czasie wypadku zadziałanie czołowych poduszek powietrznych odbywa się dwustopniowo.

Poduszki powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie systemu trzypunktowych pasów bezpieczeństwa oraz napinaczy. Z tego względu podczas jazdy należy zawsze zapinać pasy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Należy zapoznać się z przedstawionymi na kolejnych stronach informacjami na temat fotelika dziecięcego!

92

Pasy bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa zapinać przed każdąjazdą, również w mieście. Zapinanie pasów bezpieczeństwa obowiązuje także pasażerów siedzących z tyłu. W razie wypadku zapięte pasy często ratują życie! Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy również kobiet w ciąży, patrz strona 96.

Osoby bez zapiętych pasów bezpieczeństwa w razie wypadku narażają na ciężkie obrażenia nie tylko siebie, lecz również innych pasażerów oraz kierowcę. Lampka kontrolna pasów bezpieczeństwa , patrz strona 33. Każdy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Pasy bezpieczeństwa nie są przeznaczone dla osób w wieku do 12 lat i wzroście poniżej 150 cm. Dla dzieci w wieku do 12 lat zaleca się stosowanie fotelików dziecięcych Opla, patrz strona 108. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa Samochód wyposażony jest w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z systemem automatycznego zwijania i blokowania. Pasy zapewniają swobodę ruchu przy jednoczesnym ścisłym przyleganiu do ciała dzięki sprężynowemu mechanizmowi napinającemu. Położenie fotela, patrz strony 67, 97. Pasy skonstruowano w taki sposób, aby blokowały się w razie gwałtownego przyspieszania i ostrego hamowania.

93

Napinacze pasów bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa przednich oraz tylnych foteli skrajnych wyposażone są w napinacze. W przypadku silnego uderzenia w przód lub w tył samochodu zaczepy pasów zostają ściągnięte w dół t powodując błyskawiczne naprężenie części ramieniowej i biodrowej.

Zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki kontrolnej , patrz następna strona. Po zadziałaniu napinaczy należy je wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeśli pasy bezpieczeństwa nie zostały uszkodzone, powinny spełniać swoją funkcję nawet po zadziałaniu napinaczy. Dalsze informacje, patrz strona 97.

Lampka kontrolna napinaczy pasów bezpieczeństwa Sterowanie napinaczami i poduszkami powietrznymi odbywa się elektronicznie, a informacje o ich działaniu sygnalizowane są za pomocą lampki kontrolnej umieszczonej na desce rozdzielczej. Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna zapala się na około 4 sekundy. Jeśli lampka nie zaświeci się bądź po 4 sekundach nie [i zgaśnie, lub gdy nagle zaświeci się podczas jazdy, doszło do usterki w układzie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub | poduszek powietrznych, patrz strona 103. W razie wypadku napinacze pasów bezpieczeństwa lub poduszki powietrzne mogą nie zadziałać.

94

Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla każdorazowo okazywać Kartę pojazdu. Funkcję lampki kontrolnej może pełnić również symbol na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza, patrz strona 35.

Ważne wskazówki • Zabrania się mocowania lub umieszczania w obszarze działania napinaczy pasów bezpieczeństwa jakichkolwiek dodatkowych urządzeń lub przedmiotów. W przeciwnym razie zadziałanie napinaczy grozi odniesieniem obrażeń ciała. • Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa, gdyż może to spowodować utratę zezwolenia na dopuszczenie samochodu do ruchu. Nieumiejętne obchodzenie się z pasami (np. podczas montażu lub demontażu) może doprowadzić do nagłego uaktywnienia napinaczy, powodując zagrożenie odniesienia obrażeń ciała.

• Wewnątrz konsoli środkowej znajduje się elektroniczny moduł sterujący systemami napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych. Aby uniknąć zakłóceń w działaniu tych układów, w pobliżu konsoli nie należy przechowywać żadnych urządzeń wytwarzających pole magnetyczne. • Demontaż foteli powinien być przeprowadzany wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla, • Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zadziałać tylko raz. W celu wymiany napinaczy pasów bezpieczeństwa zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • W przypadku złomowania samochodu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Złomowanie powinno być przeprowadzone za pośrednictwem Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

95

Posługiwanie się pasami bezpieczeństwa Zapinanie Równomiernym ruchem wyciągnąć pas bezpieczeństwa z mechanizmu zwijającego i przełożyć w poprzek ciała, uważając aby pas nie został skręcony. Sprzączkę pasa włożyć w zaczep. Nie należy odchylać oparcia przedniego fotela zbyt mocno do tyłu, ponieważ prowadzi to do spadku efektywności działania pasów; zalecany kąt pochylenia wynosi ok. 25°. Część biodrowa pasa nie może być skręcona i powinna ściśle przylegać do ciała. Podczas jazdy regularnie kontrolować naprężenie pasa biodrowego, pociągając za jego część ramieniową.

Część biodrowa pasa powinna ściśle przylegać do miednicy, nie wywierając nacisku na brzuch - dotyczy to zwłaszcza kobiet ciężarnych. Grube ubranie utrudnia właściwe ułożenie pasa bezpieczeństwa. Pas nie powinien uciskać twardych lub kruchych przedmiotów znajdujących się w kieszeniach ubrania (np. długopisów, kluczy, okularów), gdyż w razie wypadku może to doprowadzić do obrażeń ciała. Nie wkładać pod pas bezpieczeństwa żadnych przedmiotów, np. toreb czy telefonów komórkowych.

Regulacja wysokości górnego punktu zamocowania pasów bezpieczeństwa: 1. Lekko wyciągnąć pas. 2. Pasy przednie: nacisnąć przycisk do dołu lub przesunąć wieszak do góry. Pasy tylne: nacisnąć wieszak pasa i przesunąć go do góry lub w dół. 3. Ustawić odpowiednią wysokość. 4. Po wyregulowaniu wysokości ponownie zablokować wieszak. Nie regulować wysokości zamocowania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.

96

Kontrola pasów bezpieczeństwa Wszystkie elementy pasów bezpieczeństwa poddawać regularnej kontroli pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania. Uszkodzone części bezzwłocznie wymienić. Jeśli na skutek wypadku taśmy pasów uległy nadmiernemu wyciągnięciu lub zadziałały napinacze, oba elementy należy bezzwłocznie wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Nie dokonywać żadnych przeróbek pasów bezpieczeństwa, ich zamocowań, mechanizmów zwijających i zaczepów. Prawidłowo wyregulowany pas powinien spoczywać na barku kierowcy. Nie może opierać się o szyję ani ramię. Odpinanie pasa W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony przycisk na jego zaczepie. Pas zwinie się samoczynnie. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu środkowym Pas można wyciągnąć z mechanizmu zwijającego tylko wtedy, gdy oparcie siedzenia tylnego jest zablokowane w odpowiednim położeniu, patrz strona 80 Uważać, aby nie uszkodzić lub nie przycisnąć taśmy pasa bezpieczeństwa przedmiotami o ostrych krawędziach.

Wyjątek: Fotel pasażera z systemem rozpoznawania obciążenia . System rozpoznawania obciążenia fotela odłącza czołową i boczną poduszkę powietrzną pasażera, gdy fotel jest wolny lub gdy zamocowano na nim fotelik dziecięcy Opla z transponderem , Rozpoznawanie obciążenia fotela, patrz strona 103. Fotelik dziecięcy Opla z transponderem , patrz strona 109. Przykłady sytuacji, w których dochodzi do uaktywnienia czołowych poduszek powietrznych: • Zderzenie z nieruchomą przeszkodą: uaktywnienie czołowych poduszek powietrznych następuje przy małej

Pełnowymiarowe poduszki powietrzne Opla Czołowe poduszki powietrzne Jeżeli samochód wyposażony jest w czołowe poduszki powietrzne, na kole kierownicy oraz nad schowkiem w desce rozdzielczej znajduje się napis AIRBAG. System czołowych poduszek powietrznych składa się z: • poduszek powietrznych z generatorami gazu, umieszczonych w kole kierownicy i w desce rozdzielczej, • elektronicznego układu sterującego z czujnikiem zderzenia, • lampki kontrolnej poduszek powietrznych na tablicy przyrządów, • czujnika obciążenia fotela , • lampki kontrolnej fotelika dziecięcego Opla z transponderem umieszczonej na tablicy przyrządów.

Czołowe poduszki powietrzne są uaktywniane: • w zależności od siły zderzenia, • w zależności od rodzaju kolizji, • jeśli zakres zderzenia obejmuje promień przedstawiony na rysunku powyżej, • niezależnie od bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych .

prędkości.

• Zderzenie z ruchomą przeszkodą (np. z innym pojazdem): uaktywnienie czołowych poduszek powietrznych następuje przy większej prędkości.

98

Po uaktywnieniu poduszki powietrzne wciągu kilku milisekund napełniają się gazem, zapewniając bezpieczną amortyzację dla kierowcy oraz pasażera siedzącego z przodu. Podczas zderzenia kierowca i pasażer przemieszczają się do przodu w sposób ograniczony, dzięki czemu ryzyko odniesienia obrażeń górnej części ciała oraz głowy jest znacznie mniejsze. Po uaktywnieniu poduszek powietrznych nie należy się obawiać ograniczenia widoczności przez przednią szybę. Czas kilku milisekund, w jakim poduszka napełnia się gazem, jest niezauważalny dla ludzkiego oka.

Czołowe poduszki powietrzne zapewniają optymalnąochronę tylko przy odpowiedniej regulacji foteli, oparć oraz zagłówków: fotel kierowcy należy wyregulować odpowiednio do wzrostu w taki sposób, aby przy wyprostowanym tułowiu i lekko ugiętych ramionach kierowca mógł trzymać kierownicę w okolicach jej górnych ramion. Fotel pasażera powinien być jak najdalej odsunięty, a oparcie ustawione pionowo, patrz strony 3, 4, 67. Nie opierać głowy, tułowia, rąk ani nóg na elementach tapicerki, za którymi znajdują się poduszki powietrzne. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze napełniania się poduszek powietrznych. Ważne wskazówki, patrz strona 105. Zwrócić uwagę na prawidłowe zapięcie trzypunktowych pasów bezpieczeństwa, patrz strona 96.

Czołowe poduszki powietrzne nie uaktywniają się w przypadku: • wyłączonego zapłonu, • lekkich zderzeń czołowych, • dachowania, • uderzeń bocznych oraz tylnych. Czołowe poduszki powietrzne nie zadziałają więc w przypadku, kiedy nie zapewniłyby osobom siedzącym z przodu maksymalnej ochrony.

99

Z tego względu należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. System czołowych poduszek powietrznych stanowi jedynie uzupełnienie ochrony trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. W razie wypadku, osoba bez zapiętych pasów bezpieczeństwa narażona jest w większym stopniu na odniesienie ciężkich obrażeń ciała. Siła zderzenia może spowodować, że nie zapięte pasami osoby wypadną z samochodu. Pas bezpieczeństwa przyczynia się do utrzymania prawidłowej pozycji ciała, przy której poduszka powietrzna może zapewnić optymalną ochronę w czasie zderzenia. Dodatkowo, w samochodach wyposażonych w system rozpoznawania obciążenia fotela , czołowa poduszka powietrzna pasażera nie zostanie uaktywniona gdy: • przedni fotel pasażera jest pusty, • na przednim fotelu pasażera znajduje się prawidłowo zamocowany fotelik dziecięcy Opla z transponderem Rozpoznawanie obciążenia fotela, patrz strona 103. Fotelik dziecięcy Opla z transponderem , patrz strona 108.

Boczne poduszki powietrzne O zamontowaniu bocznych poduszek powietrznych informują napisy AIRBAG na zewnętrznych bokach oparć foteli przednich. System bocznych poduszek powietrznych składa się z: • bocznych poduszek powietrznych w oparciach fotela kierowcy i pasażera wraz z napełniaczami, • elektronicznego układu sterującego, • czujnika zderzenia bocznego, • lampki kontrolnej poduszek powietrznych na tablicy przyrządów, • czujnika obciążenia fotela , • lampki kontrolnej fotelika dziecięcego Opla z transponderem umieszczonej na tablicy przyrządów.

Boczne poduszki powietrzne uaktywniają

się:

• w zależności od siły zderzenia, • w zależności od rodzaju kolizji, 1 • jeśli zakres zderzenia obejmuje promień od słupków środkowych samochodu, I patrz rys. powyżej, I • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. I

Wyjątek: Fotel pasażera z systemem rozpoznawania obciążenia . System rozpoznawania j obciążenia fotela odłącza czołową i boczną poduszkę powietrzną pasażera, gdy fotel jest wolny lub gdy zamocowano na nim fotelik dziecięcy Opla z transponderem . Rozpoznawanie obciążenia fotela, patrz strona 103. Fotelik dziecięcy Opla z transponderem , patrz strona 109.

100

Nie umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze napełniania się poduszek powietrznych oraz między oparciami foteli przednich a karoserią. Nie opierać rąk ani ramion na elementach tapicerki, za którymi znajdują się poduszki powietrzne. Ważne wskazówki, patrz strona 105. Każdorazowo zwracać uwagę na prawidłowe zapięcie trzypunktowych pasów bezpieczeństwa, patrz strona 96. Boczne poduszki powietrzne nie uaktywniają się: Po uaktywnieniu boczne poduszki powietrzne napełniają się gazem i w przypadku uderzenia w bok pojazdu zapewniają bezpieczną amortyzację dla kierowcy i pasażera w okolicach drzwi. Dzięki temu przy zderzeniu bocznym znacznie zmniejsza się ryzyko odniesienia obrażeń górnej części ciała. • gdy zapłon jest wyłączony, • podczas zderzeń czołowych, • w przypadku dachowania, • podczas zderzeń tylnych, • podczas zderzenia bocznego, w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabiny samochodu. Dodatkowo, w wersji z systemem rozpoznawania obciążenia fotela , czołowa poduszka powietrzna pasażera nie zostanie uaktywniona gdy: • przedni fotel pasażera jest pusty, • na przednim fotelu pasażera znajduje się prawidłowo zamocowany fotelik dziecięcy Opla z transponderem Rozpoznawanie obciążenia fotela, patrz strona 103. Fotelik dziecięcy Opla z transponderem , patrz strona 108. Kurtyny powietrzne O zamontowaniu kurtyn powietrznych informują napisy AIRBAG na górnych obiciach słupków nadwozia. System kurtyn powietrznych składa się z: • poduszek powietrznych w bocznych elementach konstrukcji dachu po stronie kierowcy i pasażera oraz z napełniaczy, • elektronicznego układu sterującego. • czujnika zderzenia bocznego, • lampki kontrolnej poduszek powietrznych na tablicy przyrządów.

101

Nie umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze napełniania się poduszek powietrznych. Nie opierać rąk ani ramion na elementach tapicerki, za którymi znajdują się poduszki powietrzne. Ważne wskazówki, patrz strona 105. Każdorazowo zwracać uwagę na prawidłowe zapięcie trzypunktowych pasów bezpieczeństwa, patrz strona 96. Kurtyny powietrzne nie uaktywniają się: • gdy zapłon jest wyłączony, • podczas zderzeń czołowych, Kurtyny powietrzne uaktywniają się: • w zależności od siły zderzenia, • w zależności od rodzaju kolizji, • jeśli zakres zderzenia obejmuje promień od słupków środkowych samochodu, patrz rys. powyżej, • razem z bocznymi poduszkami powietrznymi, • niezależnie od systemu rozpoznawania obciążenia fotela, • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. Po uaktywnieniu kurtyny powietrzne napełniają się w ciągu kilku milisekund, tworząc bezpieczną osłonę na wysokości głowy po odpowiedniej stronie pojazdu. Dzięki temu przy zderzeniu bocznym znacznie zmniejsza się ryzyko odniesienia obrażeń głowy. • w przypadku dachowania, • podczas zderzeń tylnych, • podczas zderzenia bocznego, w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabiny samochodu.

102

Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla każdorazowo okazywać Kartę pojazdu. Funkcję lampki kontrolnej może pełnić również symbol na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza, patrz strona 35.

Rozpoznawanie obciążenia fotela System rozpoznawania obciążenia fotela odłącza czołową i boczną poduszkę powietrzną pasażera, gdy fotel jest wolny lub gdy zamocowano na nim fotelik dziecięcy Opla z transponderem . Kurtyny powietrzne pozostają włączone. Lampka kontrolna systemu rozpoznawania obciążenia fotela umieszczona jest na tablicy przyrządów. Zapalenie się lampki kontrolnej na ok. 4 sekundy po włączeniu zapłonu oznacza, że system rozpoznawania obciążenia fotela jest uaktywniony, patrz następna strona, rys. 12667 J. Gdy zamontowany jest fotelik dziecięcy Opla z transponderem , po włączeniu zapłonu lampka kontrolna świeci sio stało. informując o wykryciu fotelika. Tylko w takim przypadku można korzystać z fotelika dziecięcego zamontowanego na przednim fotelu pasażera.

Lampka kontrolna poduszek powietrznych Czołowe i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne wraz z systemem rozpoznawania obciążenia fotela oraz napinaczami pasów bezpieczeństwa kontrolowane są elektronicznie. Aktualny stan systemów poduszek powietrznych sygnalizowany jest za pomocą lampki kontrolnej na tablicy przyrządów. Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna zapala się na około 4 sekundy. Jeśli lampka nie zaświeci się bądź po 4 sekundach nie zgaśnie, lub gdy nagle zaświeci się podczas jazdy, doszło do usterki systemów poduszek powietrznych, systemu rozpoznawania obciążenia fotela lub napinaczy pasów bezpieczeństwa, patrz strona 94. W razie wypadku opisane powyżej systemy mogą nie zadziałać.

103

Informacja o wyposażeniu pojazdu w system rozpoznawania obciążenia fotela widoczna jest na naklejce z boku deski rozdzielczej, widocznej po otwarciu drzwi kierowcy. Po prawidłowym zamocowaniu na przednim fotelu pasażera fotelik dziecięcy Opla z transponderem zostanie automatycznie rozpoznany przez system. Zamocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu powoduje odłączenie systemów czołowych i bocznych poduszek powietrznych od strony pasażera. Kurtyny powietrzne pozostają włączone. Należy zwracać uwagę na stan lampki kontrolnej systemu rozpoznawania obciążenia fotela , patrz strona 104.

Na przednim fotelu pasażera można umieszczać jedynie foteliki dziecięce Opla z transponderem . Stosowanie fotelików bez transpondera zwiększa zagrożenie życia w razie wypadku. Foteliki dziecięce Opla z transponderem można rozpoznać po naklejce. Lampka kontrolna sygnalizująca zamocowanie fotelika dziecięcego Opla z transponderem Po zamocowaniu fotelika dziecięcego Opla z transponderem i włączeniu zapłonu umieszczona na tablicy przyrządów lampka kontrolna pozostaje stale zapalona, informując że fotelik został wykryty.

Jeżeli podczas jazdy lampka nie świeci się, i poduszki powietrzne pasażera są aktywne i znajdujące się w foteliku dziecko nie jest bezpieczne. Umieścić fotelik na tylnym siedzeniu. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeżeli fotelik dziecięcy jest niewłaściwie zamocowany lub ma uszkodzony transponder, lampka kontrolna miga. Sprawdzić poprawność zamocowania fotelika. Zamocowanie fotelika dziecięcego z transponderem , patrz strona 108.

104

Jeżeli mimo prawidłowego zamocowania fotelika lampka kontrolna miga sygnalizując usterkę, znajdujące się w foteliku dziecko nie jest bezpieczne. Przenieść fotelik na tylny fotel. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeżeli nie został zamontowany fotelik dziecięcy Opla z transponderem , lampka kontrolna nie powinna świecić ani migać, ponieważ systemy poduszek powietrznych pasażera są włączone. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeśli fotelik dziecięcy Opla z transponderem jest prawidłowo zamocowany, po włączeniu zapłonu na tablicy przyrządów powinna zaświecić się lampka kontrolna sygnalizująca zamocowanie fotelika dziecięcego. Jeśli w czasie jazdy lampka kontrolna nie świeci się, włączone są poduszki powietrzne pasażera. Sytuacja taka może stanowić zagrożenie dla życia. Fotelik należy wówczas zamontować na tylnym fotelu. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Ważne wskazówki • Zabrania się mocowania lub umieszczania w obszarze napełniania się poduszek powietrznych jakichkolwiek dodatkowych urządzeń czy przedmiotów. W przeciwnym razie uaktywnienie poduszek grozi odniesieniem obrażeń. • Pomiędzy poduszkami powietrznymi a pasażerami nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, ponieważ może to doprowadzić do obrażeń ciała. • Haczyki w bocznych krawędziach podsufitki przeznaczone są wyłącznie do wieszania lekkich ubrań bez wieszaków. W kieszeniach zawieszonych ubrań nie przechowywać żadnych przedmiotów, gdyż w razie wypadku mogą być one przyczyną obrażeń ciała. • Wewnątrz konsoli środkowej znajduje się elektroniczny moduł sterujący systemu poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa. Aby uniknąć zakłóceń w działaniu tych systemów, w pobliżu konsoli nie wolno przechowywać żadnych urządzeń wytwarzających pole magnetyczne. • Na koło kierownicy, tablicę rozdzielczą, oparcia przednich foteli, elementy dachu w okolicy osłon poduszek powietrznych i fotel pasażera nie wolno niczego naklejać. Miejsca te nie powinny być niczym zasłonięte. • Koło kierownicy, tablicę rozdzielczą, oparcia przednich foteli, elementy dachu oraz fotel pasażera czyścić tylko suchą

szmatką lub specjalnym środkiem do czyszczenia. Nie stosować żrących środków czyszczących. • Na przednie fotele zakładać wyłącznie pokrowce przeznaczone dla pojazdu Opel Vectra z bocznymi poduszkami powietrznymi. Przy ich zakładaniu należy uważać, aby nie zasłonić poduszek powietrznych na zewnętrznych bokach oparć foteli przednich. • Systemy poduszek powietrznych działają niezależnie od siebie, odpowiednio do siły uderzenia i rodzaju kolizji. Boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne uaktywniają się jednocześnie. • Każda poduszka powietrzna może być użyta tylko raz. Po uaktywnieniu poduszkę powietrzną należy wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Skutki wypadku, a także zadziałanie lub niezadziałanie poduszek powietrznych, uzależnione są od prędkości, kierunków ruchu i odkształcalności mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody. Stopień uszkodzenia pojazdu i wynikające z tego koszty naprawy nie są wyznacznikiem dla użycia poduszek powietrznych.

105

• Nie należy dokonywać żadnych przeróbek systemów poduszek powietrznych, gdyż może to spowodować utratę zezwolenia na dopuszczenie samochodu do ruchu. Przy niewłaściwym postępowaniu może dojść do nagłego napełnienia poduszek, co grozi obrażeniami ciała. • Demontaż koła kierownicy, deski rozdzielczej, wszelkich elementów tapicerki, uszczelek drzwi, klamek oraz foteli może być wykonywany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. • W przypadku złomowania samochodu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Złomowanie powinno być przeprowadzone za pośrednictwem Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

• Osoby o masie ciała poniżej 35 kg powinny zajmować miejsca wyłącznie na siedzeniu tylnym. Nie dotyczy to dzieci podróżujących w specjalnych fotelikach z transponderem . • W samochodach wyposażonych w system rozpoznawania obciążenia fotela na fotelu przednim pasażera nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, ponieważ w razie wypadku może dojść do aktywacji poduszek powietrznych pasażera. • W samochodach wyposażonych w system rozpoznawania obciążenia fotela w celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania czujników na fotel przedni pasażera nie należy nakładać pokrowców ani podkładek. • Pod zamocowanym z przodu fotelikiem dziecięcym Opla z transponderem nie należy umieszczać żadnych przedmiotów (np. folii, naklejek, mat grzewczych itp.) w celu uniknięcia nieprawidłowego funkcjonowania. Pasażer nie powinien trzymać na kolanach fotelików dziecięcych ani ciężkich przedmiotów. W razie wypadku istnieje zagrożenie życia. Ponadto przewożenie w ten sposób fotelików dziecięcych z transponderem w samochodzie wyposażonym w system rozpoznawania obciążenia fotela może uniemożliwić zadziałanie poduszek powietrznych pasażera w razie wypadku.

Mocowanie fotelików dziecięcych na przednim fotelu pasażera w samochodach z poduszkami powietrznymi , bez systemu rozpoznawania obciążenia fotela Samochody z poduszką powietrzną pasażera bez poduszek bocznych : na fotelu obok kierowcy nie należy mocować fotelików dziecięcych tyłem do kierunku jazdy. W razie wypadku istnieje zagrożenie życia dziecka. Dozwolone jest mocowanie fotelików dziecięcych przodem do kierunku jazdy (foteliki dla zakresów wagowych I, II oraz III, patrz następne strony) pod warunkiem, że fotel pasażera zostanie całkowicie odsunięty do tyłu, a oparcie zostanie ustawione w sposób umożliwiający jak najdokładniejsze przyleganie pasa bezpieczeństwa w części biodrowej.

106

Samochody wyposażone w przednią poduszkę powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie AIRBAG powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz po naklejce ostrzegawczej na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera, patrz rys. 12863 J. W niektórych wersjach1* naklejka ostrzegawcza znajduje się z boku deski rozdzielczej, patrz rys. 11704 A.

Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi : na fotelu obok kierowcy nie wolno mocować fotelików dziecięcych . W razie wypadku istnieje zagrożenie życia dziecka. Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach AIRBAG na zewnętrznych bokach oparć foteli przednich. Rozpoznawanie obciążenia fotela strona 103. , patrz

Mocowanie fotelików dziecięcych przednim fotelu pasażera w samochodach z poduszkami powietrznymi i systemem rozpoznawania obciążenia fotela Na przednim fotelu pasażera można umieszczać jedynie foteliki dziecięce Opla z transponderem . Stosowanie fotelików bez transpondera zwiększa zagrożenie życia w razie wypadku.

na

Wyposażenie charakterystyczne dla danego kraju.

107

Foteliki dziecięce Foteliki dziecięce Opla zaprojektowano specjalnie z myślą o pojazdach marki Opel. Dzięki temu w razie kolizji zapewniają one dziecku maksymalne bezpieczeństwo. W przypadku korzystania z innych fotelików dziecięcych należy przestrzegać zaleceń dotyczących montażu i użytkowania zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Wybór właściwego systemu W miarę możliwości dziecko powinno być jak najdłużej przewożone w foteliku zamontowanym tyłem do kierunku jazdy. Zmiana systemu powinna mieć miejsce wtedy, gdy główka dziecka na wysokości oczu nie będzie mogła być prawidłowo podparta. W razie wypadku stosunkowo słabo rozwinięte kręgi szyjne dziecka są narażone na mniejsze obciążenia, gdy dziecko umieszczone jest tyłem do kierunku jazdy w pozycji półleżącej.

Pojazdy z systemem rozpoznawania obciążenia fotela można rozpoznać po lampce kontrolnej na desce rozdzielczej. Zapalenie się lampki kontrolnej na ok. 4 sekundy po włączeniu zapłonu oznacza, że system rozpoznawania obciążenia fotela jest uaktywniony, patrz strona 103. Informacja o wyposażeniu pojazdu w system rozpoznawania obciążenia fotela widoczna jest na naklejce z boku deski rozdzielczej, patrz poprzednia strona, rys. 12106 A. System rozpoznawania obciążenia fotela sygnalizuje zamocowanie fotelika dziecięcego Opla z transponderem i wyłącza czołowe i boczne poduszki powietrzne pasażera. Kurtyny powietrzne pozostają włączone. Rozpoznawanie obciążenia fotela, patrz strona 103.

Fotelik dziecięcy Opla z transponderem można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce.

108

Dopuszczalne w a r i a n t y m o c o w a n i a fotelika d z i e c i ę c e g o Zakres wagowy lub wiekowy
0: do 10 kg lub 10 miesięcy 0+: do 13 kg lub ok. 2 lal

Przedni fotel pasażera

S k r a j n e siedzenia tylne

Siedzenie środkowe tylne

B = warunkowo, tylko z systemem rozpoznawania obciążenia fotela i fotelikiem dziecięcym Opla z transponderem B 2 = warunkowo, bez bocznej poduszki powietrznej, gdy fotel pasażera odsunięty jest maksymalnie do tyłu, a system regulacji wysokości fotela znajduje się w najwyższej pozycji lub z systemem rozpoznawania obciążenia fotela i fotelikiem dziecięcym Opla z transponderem U = zastosowanie uniwersalne w połączeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa + = fotel dostępny z punktami mocowania ISO-FIX, przeznaczony wyłącznie dla fotelików dziecięcych dopuszczonych dla danego typu pojazdu

15do25kg lub ok. 3 do 7 lat
III: 22 do 36 kg lub ok. 6do 12 lat

109

Fotelik-nosidełko bez transpondera dla dzieci o masie ciała do 10 kg.

Fotelik-nosidełko z transponderem dla dzieci o masie ciała do 10 kg. Transponder zintegrowany jest w nosidełku fotelika.

Fotelik d z i e c i ę c y Opla T o p Safe z lub bez p u n k t ó w m o c o w a n i a ISO-FIX z transponderem dla dzieci o masie ciała do 18 kg. Transpondery znajdują się w szynach fotelika dziecięcego. Składa się z następujących elementów: 1 fotelik dziecięcy, 2 nosidełko , 3 wspornik mocujący , 4 pas , i 5 stolik zabezpieczający.

110

Uwagi • Dzieci w wieku do 12 lat lub poniżej 150 cm powinny podróżować wyłącznie w odpowiednich fotelikach dziecięcych. • Fotelik powinien być dostosowany do masy ciała dziecka. • Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż fotelika. • Obicia fotelika-nosidełka oraz fotelika dziecięcego są zmywalne. • Nie zaklejać i nie pokrywać fotelików innymi materiałami. Fotelik dziecięcy Opla bez transpondera Dla dzieci o masie ciała od 91 do 36 kg. Składa się z następujących elementów: 1 oparcie, 2 stolik zabezpieczający, 3 nosidełko.

Dziecko powinno wsiadać i wysiadać z samochodu po stronie chodnika lub pobocza. Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom w wypadku drogowym powinien być wymieniony na nowy. Należy przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do fotelika.

' Dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg stosowanie tego fotelika nie jest zalecane. 111

Przyciemnienie lusterek nie nastąpi w przypadku: • wyłączonego zapłonu, • włączonego biegu wstecznego lub przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie R, • włączonego oświetlenia wnętrza, • otwartych drzwi. Regulacja wewnętrznego lusterka wstecznego i lusterek zewnętrznych, patrz strona 6. Automatyczna regulacja natężenia oświetlenia konsoli środkowej, patrz strona 116.

Lusterka zewnętrzne Lusterka zewnętrzne skonstruowane są w taki sposób, że w przypadku uderzenia ulegają złożeniu, chroniąc poszkodowanego przed odniesieniem poważnych obrażeń ciała. Lekkie naciśnięcie lusterka powoduje jego powrót do położenia wyjściowego. Asferyczne lusterka z e w n ę t r z n e Lusterka takiej konstrukcji zwiększają pole widzenia. Ze względu na lekkie zniekształcanie obrazu ocena odległości zbliżających się z tyłu pojazdów może być utrudniona.

Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko wsteczne oraz lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy Podczas jazdy nocą lusterko powoduje automatyczne zmniejszenie intensywności odbicia świateł pojazdu jadącego z tyłu. W samochodach wyposażonych w pamięć ustawień elektrycznie regulowanych foteli przednich " w prawym górnym rogu lusterka znajduje się czujnik.

112

Zagłówki Zabronione jest nakładanie na zagłówki jakiegokolwiek wyposażenia dodatkowego, które nie jest przeznaczone dla modelu Opel Vectra. Wszelkie przedmioty umieszczone na zagłówkach mogą powodować ograniczenie funkcji ochronnych zagłówków podczas wypadku. W razie gwałtownego hamowania może d j ć do niekontrolowanego oś przemieszczenia się nieprawidłowo zamocowanych przedmiotów w kabinie samochodu.

W y p o s a ż e n i e podnoszące poziom bezpieczeństwa Szeroka oferta wyposażenia Opla Vectry pozwala dostosować samochód do indywidualnych potrzeb klienta. Oprócz wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa, akcesoriów zwiększających komfort jazdy i pełnej gamy środków do pielęgnacji samochodu oferowanych jest wiele innych atrakcyjnych artykułów. Wszystkie produkty z grupy oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Opla gwarantują wysoką jakość i dokładnie pasują do danego typu samochodu. Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzielą wyczerpujących informacji na temat następujących produktów: • foteliki dziecięce Opla, • linka holownicza, • drążek holowniczy, • awaryjne przewody rozruchowe, • zestaw żarówek zapasowych, • zestaw bezpieczników, • halogenowe reflektory przeciwmgielne, • fartuchy przeciwbłotne, • latarka z magnesem, • trójkąt ostrzegawczy, • apteczka pierwszej pomocy, • apteczka pierwszej pomocy (poduszka).

Oświetlenie

Światła zewnętrzne Obrót przełącznika świateł: O = Światła wyłączone = Światła pozycyjne = Światła mijania i drogowe Przełączanie świateł mijania, drogowych oraz błyskanie światłami drogowymi, patrz strony 14, 15. W położeniu i włączone są również światła tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Modele ze światłami do jazdy dziennej : Przy włączonym zapłonie i ustawieniu przełącznika świateł w położeniu O światła mijania włączają się bez podświetlenia wskaźników. Podróże zagraniczne, patrz strona 117. Kierunkowskazy, światła awaryjne, światła postojowe, oświetlenie asekuracyjne patrz strony 14,15. 114

Przednie światła przeciwmgielne Włączanie = Nacisnąć Wyłączanie = Nacisnąć ponownie lub wyłączyć zapłon Lampka kontrolna przyrządów. na tablicy

Tylne światło przeciwmgielne Włączanie = Nacisnąć Wyłączanie = Nacisnąć ponownie lub wyłączyć zapłon Lampka kontrolna na tablicy przyrządów. Tylne światło przeciwmgielne samochodu wyłączane jest automatycznie po doczepieniu przyczepy.

Regulacja podświetlenia wskaźników , podświetlanie centralnego wyświetlacza informacyjnego Intensywność podświetlania wskaźników można regulować przy włączonych światłach zewnętrznych. Nacisnąć przycisk i przekręcić w prawo lub w lewo. Przytrzymać w wybranym położeniu do osiągnięcia odpowiedniego natężenia oświetlenia. Poziomowanie reflektorów Ręczne poziomowanie reflektorów Poziomowanie reflektorów wykonuje się w czterech zakresach, w zależności od obciążenia pojazdu, przy włączonych światłach mijania: nacisnąć przycisk w celu odblokowania, a następnie obrócić w wybrane położenie. Właściwe ustawienie świateł ogranicza oślepianie innych użytkowników drogi. Poziomowanie zawieszenia, patrz strona 177.

Pojazdy bez regulacji poziomu zawieszenia • Zajęte fotele przednie = 0 • Zajęte wszystkie fotele = 1 2 3 0 0 0 1 • Zajęte wszystkie fotele i obciążony bagażnik = • Zajęty fotel kierowcy i obciążony bagażnik • Zajęte fotele przednie • Zajęte wszystkie fotele = = =

Pojazdy z regulacją poziomu zawieszenia

Automatyczne poziomowanie reflektorów Funkcja automatycznego poziomowania jest dostępna w samochodach wyposażonych w reflektory ksenonowe. Zapalenie się lampki kontrolnej na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza podczas jazdy sygnalizuje usterkę. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

• Zajęte wszystkie fotele i obciążony bagażnik = • Zajęty fotel kierowcy i obciążony bagażnik =

115

System samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) umożliwia w samochodach wyposażonych w reflektory biksenonowe lepsze oświetlenie • zakrętów (system doświetlania zakrętów), • skrzyżowań i wąskich zakrętów (system doświetlania skrętów skrętów). Doświetlenie zakrętu Strumień światła reflektorów ksenonowych zmienia położenie w zależności od skrętu kierownicy i prędkości jazdy (od ok. 10 km/h). Reflektory mogąodchylać się maksymalnie pod kątem do 15° z prawej i lewej strony względem kierunku jazdy. Doświetlenie skrętu Dodatkowe światło, włączane w zależności od skrętu kierownicy (obrót o ok. 90°), położenia kierunkowskazów i prędkości pojazdu (do ok. 40 km/h). Zakres padania promienia światła obejmuje kąt ok. 90° z prawej i lewej strony pojazdu na odległość ok. 30 metrów. Światło cofania Zapalają się przy włączonym zapłonie, po włączeniu biegu wstecznego. Oświetlenie wnętrza samochodu z przodu Oświetlenie wnętrza wyłącza się z opóźnieniem po zamknięciu drzwi. Oświetlenie wnętrza przy zamkniętych drzwiach; Włączanie = Nacisnąć przycisk Wyłączanie = Ponownie nacisnąć przycisk Aby wyłączyć oświetlenie wewnętrzne nacisnąć przycisk Automatycznie regulowane oświetlenie konsoli środkowej Oświetlenie punktowe w obudowie wewnętrznego lusterka wstecznego. Lampka punktowa świeci przy włączonym zapłonie z różnym natężeniem, w zależności od intensywności oświetlenia zewnętrznego. , Przednie lampki do czytania Lampki po lewej i prawej stronie włączane są niezależnie. Przy włączonym zapłonie: Włączanie = Nacisnąć przycisk Wyłączanie = Ponownie nacisnąć przycisk

116

Oświetlenie schowka w desce

rozdzielczej

mogą nadmiernie oślepiać jadących z naprzeciwka kierowców. Aby uniknąć oślepiania kierowców jadących z przeciwka, należy podjąć następujące kroki: Samochody bez systemu samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) Zamocować osłony na obu reflektorach. Zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. Samochody z systemem samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) 1. Otworzyć i zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników w komorze silnika, patrz strona 214. 2. Umieścić bezpiecznik (Maxi-Fuse) w położeniu 38 z oznaczeniem „Transport". Funkcje bezpieczników, patrz strona 212. 3. Włączyć zapłon. Po dokonaniu zmiany lampka kontrolna systemu AFL świeci przez 4 sekundy każdorazowo po włączeniu zapłonu. Lampka kontrolna, patrz strona 34.

Zapala się przy włączonym zapłonie z chwilą otwarcia schowka. Podświetlone lusterka w osłonach przeciwsłonecznych Oświetlenie włącza się po otwarciu osłony. Podświetlenie zapalniczki i popielniczki Podświetlenie działa przy włączonym zapłonie. Oświetlenie b a g a ż n i k a Podświetlenie włącza się po otwarciu klapy bagażnika. Automatyczne wyłączanie oświetlenia W celu zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem w przypadku pozostawienia włączonej lampki oświetlenia wewnętrznego, lampek do czytania lub oświetlenia schowka w desce rozdzielczej, po 20 minutach od wyłączenia zapłonu automatycznie wyłącza się oświetlenie wewnętrzne. Przystosowanie reflektorów do przepisów obowiązujących w innych krajach Asymetryczne światła mijania zapewniają lepszą widoczność pobocza drogi. W krajach o ruchu lewostronnym światła zamiast zwiększać widoczność pobocza

Oświetlenie wnętrza samochodu, tylne lampki do czytania Włączanie = Przełącznik w położeniu 1 Światło włącza się po otwarciu drzwi = Przełącznik w położeniu środkowym Przełącznik w położeniu 0

Wyłączanie

=

117

Okna, dach przesuwnouchylny

Elektryczne sterowanie szyb bocznych Elektryczne sterowanie szyb bocznych działa: • przy włączonym zapłonie, • przez około 10 minut od wyłączenia zapłonu, • przez około 10 minut po otwarciu lub zamknięciu drzwi kierowcy, • przez około 10 minut po włożeniu lub wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu. Po zablokowaniu zamków stan gotowości jest przerywany. Dwa przełączniki wychylne. Na podłokietniku drzwi kierowcy umieszczone są dwa przełączniki wychylne. Dodatkowe przyciski znajdują się na podłokietniku drzwi pasażera oraz na drzwiach tylnych & W celu stopniowego otwarcia szyby krótko nacisnąć odpowiedni przycisk. Dłuższe przyciśnięcie powoduje automatyczne otwarcie lub zamknięcie okna. Aby zatrzymać ruch szyby, ponownie krótko nacisnąć przycisk.

Przy elektrycznym otwieraniu i zamykaniu okien bocznych oraz dachu przesuwnouchylnego należy zachować szczególną ostrożność. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci- Nie dopuścić do zakleszczenia jakichkolwiek przedmiotów. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. Jeśli na tylnych fotelach przebywajądzieci, należy włączyć blokadę elektrycznego otwierania szyb bocznych . Szyby boczne oraz dach mogą być zamykane po uprzednim upewnieniu się, że nic nie zostanie przygniecione. Uważnie obserwować strefę zamykania i otwierania.

118

Automatyczne zamykanie szyb Gdy czujnik deszczu przy włączonym mechanicznym zabezpieczeniu przed kradzieżą rozpozna obecność wody, elektronicznie sterowane szyby i dach przesuwno-uchylny zostaną zamknięte. Ponadto szyby boczne zamykają się automatycznie po upływie czterech godzin. Przerwa w dopływie prądu Przerwa w dopływie prądu lub spadek napięcia akumulatora uniemożliwia automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyb bocznych. W celu aktywacji układu elektrycznego sterowania szyb wykonać następujące czynności: W samochodach wyposażonych w elektryczne sterowanie szybami tylnymi przełącznik znajduje się między przełącznikami wychylnymi na podłokietniku drzwi kierowcy • do góry: podnoszenie i opuszczanie szyb w drzwiach przednich. • na dół: podnoszenie i opuszczanie szyb w drzwiach tylnych. Mechanizm zabezpieczający Jeśli podczas automatycznego zamykania szyba napotka opór w górnej połowie okna, natychmiast się zatrzyma i ponownie opuści. W przypadku wystąpienia przeszkód w zamykaniu szyby, np. oblodzenia, należy naciskać odpowiedni przycisk aż do całkowitego zamknięcia szyby. Blokada szyb w drzwiach tylnych Przycisk w podłokietniku drzwi kierowcy: • nacisnąć przycisk (przycisk świeci na czerwono): przyciski znajdujące się w drzwiach tylnych są zablokowane, • ponownie nacisnąć (przycisk nie jest podświetlony na czerwono): przyciski znajdujące się w drzwiach tylnych są odblokowane. 1. Zamknąć drzwi. 2. Włączyć zapłon. 3. Opuścić całkowicie szybę. 4. Zamknąć szybę i przytrzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 3 sekundy. 5. Czynność powtórzyć osobno dla każdej szyby.

119

Otwieranie i zamykanie szyb bocznych z zewnątrz Szyby boczne można otwierać i zamykać z zewnątrz za pomocą nadajnika zdalnego sterowania. Otwieranie Naciskać przycisk tak długo, aż szyby zostaną opuszczone Obrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu samochodu i przytrzymać tak długo, aż szyby zostaną opuszczone.

Zamykanie Naciskać przycisk tak długo, aż szyby zostaną uniesione -lubObrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku tyłu samochodu i przytrzymać tak długo, aż szyby zostaną uniesione. Przeciążenie układu W momencie przeciążenia układu następuje automatyczne przerwanie na pewien czas dopływu prądu. Układ chroniony jest bezpiecznikiem, umieszczonym w skrzynce bezpieczników, patrz strona 210.

Szyby w drzwiach tylnych można otwierać i zamykać za pomocą ręcznej korbki .

-lub-

120

Dach przesuwno-uchylny Elektrycznie sterowany dach przesuwnouchylny działa: • przy włączonym zapłonie, • przez około 10 minut od wyłączenia zapłonu, • przez około 10 minut po otwarciu lub zamknięciu drzwi kierowcy, • przez około 10 minut po włożeniu lub wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu. Po zablokowaniu zamków stan gotowości jest przerywany. Sterowanie obrotowym przełącznikiem pomiędzy osłonami przeciwsłonecznymi. Otwieranie Obrócić pokrętło w dowolne położenie pomiędzy i . Dach otworzy się do wybranego położenia. Jeśli pokrętło znajduje się w położeniu , dach zostanie całkowicie otwarty. Położenie komfortowe Ustawić pokrętło w położeniu . W tym położeniu, szum spowodowany przepływem powietrza jest najmniejszy. Zamykanie Ustawić pokrętło w położeniu

Uchylanie Obrócić pokrętło w dowolne położenie pomiędzy i . Dach uchyli się do wybranego położenia. Jeśli pokrętło znajduje się w położeniu , dach zostanie całkowicie uchylony. Opuszczanie Ustawić pokrętło w położeniu Pamięć ustawień Krótkie naciśnięcie pokrętła po włączeniu zapłonu powoduje automatyczne otwarcie dachu do ostatnio wybranego położenia.

121

Mechanizm zabezpieczający Jeśli podczas automatycznego zamykania dachu mechanizm zamykający napotka opór, operacja zostanie natychmiast przerwana i okno ponownie się otworzy. Funkcja ta działa podczas postoju samochodu. Mechanizm zabezpieczający może nie działać prawidłowo podczas automatycznego zamykania dachu w trakcie jazdy. Wiąże się to z ryzykiem odniesienia obrażeń. W przypadku wystąpienia przeszkód w zamykaniu dachu, np. oblodzenia, należy ustawić pokrętło w położeniu a następnie wcisnąć i przytrzymać aż do całkowitego zamknięcia dachu. Automatyczne zamykanie Gdy czujnik deszczu przy włączonym mechanicznym zabezpieczeniu przed kradzieżą rozpozna obecność wody, dach przesuwno-uchylny zostanie zamknięty. Ponadto dach zamyka się automatycznie po upływie czterech godzin. Osłona przeciwsłoneczna Można ją zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym, jak i otwartym lub uchylonym dachu. Osłona przeciwsłoneczna odsuwa się razem z dachem przesuwno-uchylnym.

Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora automatyczne sterowanie dachem nie jest możliwe. Układ sterujący wymaga ponownego zaprogramowania. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Włączyć zapłon. 2. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło aż do zamknięcia dachu, a następnie przytrzymać wciśnięte pokrętło jeszcze przez co najmniej 3 sekundy. 3. Ustawić pokrętło w położeniu i zaczekać do całkowitego otwarcia dachu. 4. Ustawić pokrętło w położeniu wcisnąć i przytrzymać do całkowitego zamknięcia dachu. 5. Ustawić pokrętło w położeniu i zaczekać, aż dach zostanie całkowicie uchylony. 6. Ustawić pokrętło w położeniu . wcisnąć i przytrzymać do całkowitego zamknięcia dachu. Przeciążenie układu W momencie przeciążenia układu następuje automatyczne przerwanie na pewien czas dopływu prądu-

Zamykanie dachu przesuwnouchylnego z zewnątrz Zamykanie dachu za pomocą nadajnika zdalnego sterowania: nacisnąć przycisk = aż do zamknięcia dachu -lubObrócić kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku tyłu samochodu i przytrzymać tak długo, aż dach zostanie zamknięty. Jeśli szyby mają być zamknięte od zewnątrz, a dach ma pozostać otwarty, przed wyłączeniem zapłonu nacisnąć krótko przełącznik obrotowy.

122

Elektrycznie sterowane rolety okien w drzwiach tylnych Chronią siedzenia tylne przed nadmiernym nasłonecznieniem. Rolety należy obsługiwać przy włączonym zapłonie. Zwijanie rolet = Nacisnąć przycisk Rozwijanie rolet = Ponownie nacisnąć przycisk Nie rozwijać rolety, gdy na szybie tylnej znajdują się jakiekolwiek przedmioty.

Rolety na tylnych szybach bocznych Trzymając za uchwyt, wysunąć roletę i zaczepić ją w punktach mocowania w górnej krawędzi ramy drzwi.

123

Klimatyzacja

W samochodach wyposażonych w klimatyzację, sterowanie odbywa się za pośrednictwem układu ogrzewania i wentylacji z klimatyzacją lub klimatyzacji sterowanej elektronicznie .

Układ ogrzewania i wentylacji z klimatyzacją Układy wentylacji, ogrzewania i chłodzenia zapewniają maksymalny komfort podróżowania, niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych. Przy włączonym chłodzeniu powietrze jest odpowiednio schładzane i osuszane. W zależności od położenia pokrętła, nagrzewnica podgrzewa powietrze do wybranej temperatury. Ilość doprowadzanego powietrza można regulować za pomocą pokrętła dmuchawy. Samochody bez klimatyzacji nie posiadająprzycisków układu chłodzenia , recyrkulacji powietrza oraz usuwania zaparowania i oblodzenia

Klimatyzacja sterowana elektronicznie Klimatyzacja sterowana elektronicznie zapewnia maksymalny komfort podróżowania, niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych. W celu zapewnienia niezmiennych i komfortowych warunków wewnątrz samochodu temperatura doprowadzanego powietrza oraz intensywność i kierunki nawiewu są dobierane automatycznie, odpowiednio do warunków panujących na zewnątrz. Komunikaty układu klimatyzacji ukazują cię na centralnym wyświetlaczu informacyjnym. Klimatyzacja sterowana elektronicznie, patrz strona 132.

124

Sterowanie ogrzewaniem Lewe pokrętło: Rozdział powietrza Na twarz przez regulowane kratki nawiewu powietrza i na stopy Nawiew na twarz przez regulowane kratki nawiewu Nawiew na szybę przednią i przednie szyby boczne Nawiew na szybę przednią, boczne szyby przednie oraz na stopy Nawiew na stopy Poobróceniu pokrętła w położenie lub należy otworzyć kratki nawiewu.

Środkowe pokrętło: Temperatura Zakres zaznaczony na czerwono = Cieplej Zakres zaznaczony na niebiesko = Chłodniej

Prawe pokrętło: Ilość powietrza Cztery zakresy prędkości: Wyłączona 4 Maksymalne natężenie nawiewu powietrza Intensywność nawiewu powietrza regulowana jest pokrętłem dmuchawy. Z tego powodu dmuchawą należy regulować nawiew również podczas jazdy.

125

Ogrzewanie szyby tylnej, ogrzewanie lusterek zewnętrznych Działa przy włączonym zapłonie: Włączanie = Wyłączanie = Nacisnąć Ponownie nacisnąć

W przycisku znajduje się lampka kontrolna. Ogrzewanie działa tylko przy włączonym silniku. Po upływie około 15 minut ogrzewanie zostanie automatycznie wyłączone.

Klimatyzacja Chłodzenie Przycisk służy do uaktywniania funkcji chłodzenia (włączania sprężarki układu klimatyzacji). Włączenie chłodzenia sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki kontrolnej. Włączenie chłodzenia (sprężarki układu klimatyzacji) jest możliwe tylko przy pracującym silniku. Przy włączonej funkcji chłodzenia (sprężarce układu klimatyzacji) powietrze jest odpowiednio schładzane i osuszane. Jeśli nie ma konieczności chłodzenia oraz osuszania powietrza, klimatyzację można wyłączyć, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa. Przy niskich temperaturach na zewnątrz chłodzenie (sprężarka układu klimatyzacji) wyłącza się samoczynnie.

Recyrkulacja powietrza Przycisk recyrkulacji powietrza służy do przełączania układu klimatyzacji w tryb pracy przy zamkniętym dopływie powietrza (włączenie układu recyrkulacji powietrza sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki kontrolnej). Jeśli do wnętrza samochodu przedostają się nieprzyjemne zapachy: włączyć na jakiś czas układ recyrkulacji powietrza Po włączeniu recyrkulacji powietrza odcięty zostaje dopływ powietrza z zewnątrz. We wnętrzu samochodu wzrasta wilgotność, co może spowodować zaparowanie szyb. Po dłuższym czasie powietrze traci świeżość, przez co znacznie obniża się komfort podróżowania. Ustawić kierunek nawiewu powietrza na jj układ recyrkulacji powietrza zostanie automatycznie wyłączony i zaparowanie szyb ustąpi.

126

Środkowe i b o c z n e kratki nawiewu powietrza (1) W zależności od położenia przełącznika temperatury zapewniają komfortowe przewietrzanie kabiny na wysokości głowy. Otwieranie bocznych kratek nawiewu: obrócić pionowe pokrętło regulacyjne w górę. Odpowiednio skierować strumień powietrza, obracając w wybranym kierunku poziome i pionowe pokrętła.

Aby zamknąć kratki nawiewu powietrza, obrócić pionowe pokrętła w dół. Intensywność nawiewu powietrza można zwiększyć poprzez obrócenie pokrętła dmuchawy i ustawienie pokrętła rozdziału powietrza w położeniu . Kratki nawiewu powietrza służącego do usuwania zaparowania oraz oblodzenia szyb (2) Pokrętło rozdziału powietrza w położeniu lub : nawiew powietrza skierowany jest na szybę przednią oraz szyby boczne. Pozostałe kratki nawiewu powietrza Znajdują się przed szybą przednią, przed szybami bocznymi oraz przy podłodze.

T y l n e kratki n a w i e w u p o w i e t r z a Intensywność nawiewu powietrza regulowana jest pokrętłem. Pokrętło do góry: kratki są całkowicie otwarte. Aby zamknąć kratki nawiewu powietrza, obrócić pionowe pokrętła w dół. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek nawiewu. Intensywność nawiewu powietrza można zwiększyć poprzez obrócenie pokrętła dmuchawy i ustawienie pokrętła rozdziału powietrza w położeniu

127

Podgrzewanie foteli przednich Dwa pokrętła regulacyjne pod środkowymi kratkami nawiewu powietrza służą do regulacji podgrzewaniem fotela kierowcy oraz pasażera. Obrócić odpowiednie pokrętło, ustawiając żądaną intensywność podgrzewania. Nad pokrętłem znajduje się lampka kontrolna. W celu wyłączenia podgrzewania ustawić pokrętło w położeniu 0. Podgrzewanie foteli działa przy włączonym zapłonie.

Podgrzewanie siedzeń tylnych
Dwa przyciski na tylnej ściance konsoli środkowej, przed siedzeniami tylnymi. Aby włączyć podgrzewanie skrajnych siedzeń tylnych przy włączonym zapłonie, ponownie wcisnąć przycisk Włączanie = Wyłączanie = Nacisnąć Ponownie nacisnąć

N i e z a l e ż n a regulacja klimatyzacji fotela kierowcy Pokrętło po stronie kierowcy pod środkowymi kratkami nawiewu powietrza. Obrócić pokrętło, ustawiając żądaną intensywność wentylacji oraz ogrzewania. Nad pokrętłem znajduje się lampka kontrolna. W celu wyłączenia podgrzewania ustawić pokrętło w położeniu 0. Funkcja działa przy włączonym zapłonie.

W przyciskach znajdują się lampki kontrolne.

128

Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zależy od temperatury silnika, w związku z czym ogrzewanie działa najefektywniej przy rozgrzanym silniku. W celu możliwie szybkiego ogrzania wnętrza samochodu: • Ustawić pokrętło rozdziału powietrza w wybranym położeniu, patrz strona 125. • Pokrętło temperatury obrócone w kierunku zakresu zaznaczonego na czerwono. • Ustawić pokrętło dmuchawy w położeniu 3. Przewietrzanie • Aby osiągnąć maksymalną skuteczność przewietrzania górnej części kabiny, ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu i otworzyć wszystkie kratki nawiewu powietrza. • Aby przewietrzyć dolną część kabiny, ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu • Aby przewietrzyć jednocześnie całe wnętrze, ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu • Pokrętło temperatury według potrzeby. • W razie potrzeby ustawić pokrętło dmuchawy w wybranym położeniu. Prawidłowo wyregulowana wentylacja i ogrzewanie w znacznej mierze przyczynia się do komfortu podróżowania oraz dobrego samopoczucia pasażerów i kierowcy. Aby uzyskać rozkład temperatury zapewniający uczucie chłodu na wysokości twarzy oraz uczucie ciepła na wysokości stóp, ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu lub , wybrać środkowe położenie pokrętła regulacji temperatury i otworzyć środkowe kratki nawiewu powietrza. Ogrzewanie na wysokości stóp • Ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu • Pokrętło temperatury obrócone w kierunku zakresu zaznaczonego na czerwono. • Włączyć dmuchawę.

129

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do zaparowania szyb w samochodzie i, w rezultacie, do wypadku drogowego na skutek ograniczenia widoczności. • Ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu • Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w kierunku zakresu zaznaczonego na czerwono. • Ustawić pokrętło dmuchawy w położeniu 3 lub 4. • W razie potrzeby otworzyć boczne kratki nawiewu powietrza i skierować je na szyby boczne. • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Aby zapewnić jednoczesne ogrzewanie powietrza na poziomie stóp, ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu 130

Obsługa układu klimatyzacjiv Ustawienie komfortowe • W razie potrzeby włączyć chłodzenie • Wyłączyć recyrkulację powietrza • Ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu lub • W razie potrzeby ustawić odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła. • W razie potrzeby ustawić pokrętło dmuchawy w wybranym położeniu. • W razie potrzeby otworzyć kratki nawiewu powietrza. Pokrętło regulacji temperatury w położeniu środkowym: cieplejsze powietrze rozprowadzane jest na wysokości stóp, a chłodniejsze na wysokości twarzy. Cieplejsze powietrze wylatuje z bocznych, natomiast chłodniejsze, ze środkowych kratek nawiewu.

Maksymalne chłodzenie Otworzyć na chwilę okna i dach przesuwno-uchylny , aby rozgrzane powietrze zostało szybciej usunięte. • Włączyć chłodzenie • Ustawić pokrętło rozdziału powietrza w położeniu • Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w kierunku zakresu zaznaczonego na niebiesko (chłodniej). • Ustawić pokrętło dmuchawy w położeniu 4. • Otworzyć wszystkie kratki nawiewu powietrza. Układ klimatyzacji zostanie przełączony na tryb pracy przy zamkniętym dopływie powietrza.

Uwagi
patrz strona 141. Obsługa okresowa patrz strona 141.

Usuwanie zaparowania szyb Jeśli szyby ulegają zaparowaniu, na przykład na skutek wilgotnej pogody lub zawilgocenia ubrań: I Włączyć chłodzenie I Nacisnąć przycisk : dmuchawa zostanie automatycznie przełączona na 4; nawiew powietrza skierowany jest na przednią szybę. I Pokrętło temperatury ustawić według potrzeby. W celu wyłączenia tej funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk Klimatyzacja powróci do poprzednio ustawionego trybu pracy. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do zaparowania szyb w samochodzie i, w rezultacie, do wypadku drogowego na skutek ograniczenia widoczności.

Usuwanie oblodzenia szyb • Wyłączyć chłodzenie • Nacisnąć przycisk : dmuchawa zostanie automatycznie przełączona na 4; nawiew powietrza skierowany jest na przednią szybę. • Pokrętło temperatury ustawić według potrzeby. Włączenie chłodzenia (sprężarki układu klimatyzacji) nie jest możliwe przy niskich temperaturach otoczenia. W celu wyłączenia tej funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk Klimatyzacja powróci do poprzednio ustawionego trybu pracy. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do zaparowania szyb w samochodzie i, w rezultacie, do wypadku drogowego na skutek ograniczenia widoczności.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie Klimatyzacja sterowana elektronicznie zapewnia maksymalny komfort podróżowania, niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych. W celu zapewnienia niezmiennych i komfortowych warunków wewnątrz samochodu temperatura doprowadzanego powietrza oraz intensywność i kierunki nawiewu są dobierane automatycznie, odpowiednio do warunków panujących na zewnątrz. Temperatura regulowana jest automatycznie, w zależności od ustawienia, niezależnie dla kierowcy i pasażera. Układ automatycznej klimatyzacji uwzględnia zmiany warunków zewnętrznych, np. oddziaływanie promieni słonecznych. Istnieje również możliwość ręcznej regulacji klimatyzacji, np. przełączenia na pracę bez chłodzenia lub zmiany sposobu nawiewu powietrza 134. Przy włączonej funkcji chłodzenia (sprężarce układu klimatyzacji) powietrze jest odpowiednio schładzane i osuszane. Komunikaty układu klimatyzacji ukazującię na centralnym wyświetlaczu informacyjnym. Wygląd informacji różni się w zależności od wersji wyświetlacza, patrz strona 39. Powietrze docierające z otoczenia oczyszczane jest z kurzu, sadzy, pyłków i różnego rodzaju zarodników. Jeśli czujnik zanieczyszczenia powietrza wykryje szkodliwe substancje w powietrzu na zewnętrz samochodu, automatycznie włączana jest recyrkulacja powietrza W trybie automatycznym klimatyzacja ustawia optymalną temperaturę, bez względu na warunki panujące na zewnątrz. W razie potrzeby układem automatycznej klimatyzacji można sterować ręcznie. Klimatyzacja może działać tylko podczas pracy silnika. Przy niskich temperaturach na zewnątrz chłodzenie (sprężarka układu klimatyzacji) wyłącza się samoczynnie.

132

W razie potrzeby można ustawić wyższą lub niższą temperaturę. Temperaturę można ustawić oddzielnie dla kierowcy i pasażera. Praca z wyłączoną funkcją chłodzenia (na wyświetlaczu pojawi się napis Eco) może wpłynąć na obniżenie komfortu podróżowania, patrz strona 135. Wszystkie kratki nawiewu powietrza (z wyjątkiem tylnych ) w trybie automatycznego sterowania są regulowane automatycznie. Z tego względu powinny być zawsze otwarte. Tryb automatyczny Ustawienia zapewniające maksymalny komfort: • Nacisnąć przycisk AUTO. • Otworzyć wszystkie przednie, a w razie konieczności również tylne, kratki nawiewu powietrza . • Pokrętłami ustawić temperaturę na 22°C, osobno dla kierowcy i pasażera.

Tryb automatycznej recyrkulacji powietrza Recyrkulacja powietrza jest włączana automatycznie w momencie wykrycia zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz samochodu. Układ sterowany jest czujnikiem zanieczyszczenia powietrza. Przy niskich temperaturach zewnętrznych oraz wyłączonym chłodzeniu (sprężarce układu klimatyzacji) tryb automatycznej recyrkulacji powietrza wyłącza się samoczynnie. Dzięki temu uniknąć można zaparowania szyb. W razie potrzeby recyrkulację powietrza można uruchomić ręcznie. Włączanie i wyłączanie trybu automatycznej recyrkulacji powietrza, patrz strona 136. Ręczne włączanie układu recyrkulacji powietrza, patrz strona 137.

133

Regulacja temperatury Temperaturę w zakresie od 16°C do 28°C można ustawić za pomocą skrajnych

pokręteł.

Aby zapewnić maksymalny komfort podróżowania, zmiany temperatury dokonywać stopniowo. W przypadku ustawienia temperatury poniżej 16°C na wyświetlaczu pojawi się napis Lo: klimatyzacja pracuje bez przerwy, z maksymalną wydajnością chłodzenia, bez regulacji temperatury. W przypadku ustawienia temperatury powyżej 28°C na wyświetlaczu pojawi się napis Hi: klimatyzacja pracuje bez przerw, z maksymalną wydajnością ogrzewania, bez regulacji temperatury. Ustawienia temperatur zostają zapamiętane po wyłączeniu zapłonu.

Ustawianie jednakowej temperatury Nacisnąć pokrętło po stronie kierowcy. Ustawić pokrętłem kierowcy taką samą temperaturę dla fotela kierowcy oraz pasażera. Ustawianie różnych temperatur dla obu stron Nacisnąć pokrętło po stronie pasażera. Za pomocą skrajnych pokręteł ustawić temperaturę osobno dla kierowcy i pasażera. Wskazania ustawionych temperatur zostaną wyświetlone na centralnym wyświetlaczu informacyjnym. Ustawione temperatury nie powinny różnić się o więcej niż 2°C.

Sterowanie ręczne W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku oblodzenia lub zaparowania szyb) automatyczną klimatyzacją można sterować ręcznie. Do wprowadzania poprawek w zakresie ustawień automatycznych służą polecenia menu ukazujące się na wyświetlaczu, środkowe pokrętło i przyciski na panelu sterowania. Sposób postępowania: Po naciśnięciu środkowego pokrętła na wyświetlaczu pojawia się menu ustawień ręcznych dla klimatyzacji sterowanej elektronicznie.

134

Do wyboru pozycji menu służy środkowe I pokrętło. Naciśnięcie pokrętła powoduje wybranie określonej funkcji. Dla niektórych pozycji po naciśnięciu pokrętła pojawia się dodatkowe menu. I Aby opuścić wybrane uprzednio menu, I nacisnąć przycisk Zurück (Wstecz), a następnie środkowe pokrętło. Po wyłączeniu zapłonu ręcznie zmienione ustawienia zostaną zapamiętane.

Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do zaparowania szyb w samochodzie i, w rezultacie, do wypadku drogowego na skutek ograniczenia widoczności. Nacisnąć przycisk ; na wyświetlaczu pojawi się Def, a lampka kontrolna w przycisku zacznie świecić. Temperatura i rozdział powietrza są regulowane automatycznie. Dmuchawa zacznie pracować z najwyższą prędkością. Po pewnym czasie zaparowanie/oblodzenie szyb ustąpi. Intensywność nawiewu powietrza można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą środkowego pokrętła. Powrót do trybu pracy automatycznej: nacisnąć przycisk lub AUTO. Nagrzewnica postojowa , patrz strona 138.

Włączanie i wyłącznie funkcji chłodzenia Jeśli nie ma konieczności chłodzenia oraz osuszania powietrza, klimatyzację (sprężarkę układu klimatyzacji) można wyłączyć, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa. W tym celu w menu ustawień ręcznych anulować zaznaczenie pozycji Klimaanlage (Klimatyzacja). Na wyświetlaczu pojawi się Eco. Doprowadzane powietrze nie jest ani chłodzone ani osuszane. Praca z takimi ustawieniami wpływa na pogorszenie komfortu zapewnianego przez działanie klimatyzacji sterowanej elektronicznie. Może też dojść do zaparowania szyb. Powrót do trybu pracy z chłodzeniem: W menu ustawień ręcznych wybrać i zaznaczyć pozycję Klimaanlage (Klimatyzacja).

135

Rozdział powietrza Z menu ustawień ręcznych wybrać pozycję Luftverteilung (Rozdział powietrza). Na wyświetlaczu pojawi się menu funkcji rozdziału powietrza: Powietrze kierowane jest na szybę przednią oraz na szyby w drzwiach przednich. Powietrze rozprowadzane jest przez regulowane kratki nawiewu w kierunku pasażerów z przodu i z tyłu. Powietrze rozprowadzane jest przy podłodze. Po wybraniu jednej lub większej liczby opcji na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie symbole. Powrót do trybu automatycznego rozdziału powietrza: wybrać pozycję menu Auto lub nacisnąć przycisk AUTO.

Natężenie nawiewu powietrza Obrócić środkowe pokrętło w prawo lub w lewo (gdy na wyświetlaczu nie jest pokazywane menu ustawień ręcznych). Na wyświetlaczu pojawi się symbol i liczba odpowiadająca ustawionej prędkości. Przy prędkości 0 dmuchawa nie pracuje i równocześnie wyłącza się chłodzenie (sprężarka układu klimatyzacji). Powrót do trybu pracy automatycznej: nacisnąć przycisk AUTO.

Włącznie i wyłączanie trybu automatycznej recyrkulacji powietrza Jeśli czujnik zanieczyszczenia powietrza wykryje szkodliwe substancje w powietrzu na zewnętrz samochodu, automatycznie włączana jest recyrkulacja powietrza. W tym celu w menu ustawień ręcznych anulować zaznaczenie pozycji Luftgütesensor (Czujnik zanieczyszczenia powietrza). W razie potrzeby recyrkulację powietrza można uruchomić ręcznie.

136

Ręczne włączanie recyrkulacji powietrza Podczas pracy w trybie automatycznej recyrkulacji powietrza dopływ powietrza z zewnątrz jest samoczynnie odcinany. Nacisnąć przycisk ; lampka kontrolna w przycisku zacznie świecić. Po włączeniu automatycznej recyrkulacji powietrza ograniczony zostaje dopływ powietrza z zewnątrz. Po dłuższym czasie powietrze traci świeżość, przez co znacznie obniża się komfort podróżowania. Podczas pracy bez chłodzenia wzrasta wilgotność powietrza, co może prowadzić do zaparowania szyb. Z tego względu tryb automatycznej recyrkulacji powietrza należy włączać na krótki czas. Wyłączanie trybu ręcznej recyrkulacji powietrza: ponownie nacisnąć przycisk ; lampka kontrolna w przycisku powinna zgasnąć.

Korzystanie z klimatyzacji przy wyłączonym silniku Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu zapłonu zmagazynowaną moc ogrzewania lub chłodzenia można nadal wykorzystać do klimatyzowania wnętrza samochodu. Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć przycisk AUTO. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Nachklimatisierung Ein (Klimatyzacja resztkowa). Czas działania układu klimatyzacji przy wyłączonym zapłonie jest ograniczony. W razie potrzeby samoczynnie włączy się nagrzewnica postojowa . Należy przestrzegać wskazówek ze strony 138. Aby wcześniej wyłączyć klimatyzację, nacisnąć przycisk AUTO.

Chłodzony schowek w desce rozdzielczej Chłodne powietrze dociera do wnętrza schowka specjalnym kanałem. Jeśli chłodzenie schowka nie jest konieczne, obrócić pokrętło nawiewu w dół.

137

Nagrzewnica/wentylacja postojowa Po wyłączeniu silnika wnętrze samochodu może być nadal ogrzewane i wentylowane. Regulacje dokonywane są dla ostatnio ustawionej temperatury elektronicznie sterowanej klimatyzacji, patrz strona 134. Po włączeniu urządzenia ustawioną temperaturę można zmienić za pomocą skrajnych pokręteł. Powietrze będzie rozprowadzane w kierunku szyby przedniej i bocznych szyb przednich, gdy przed wyłączeniem zapłonu wciśnięty zostanie przycisk Nie wolno uruchamiać nagrzewnicy postojowej na stacji benzynowej ani w zamkniętych przestrzeniach, ponieważ grozi to spowodowaniem pożaru oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Uruchomienie natychmiastowe W celu natychmiastowego uruchomienia nagrzewnicy postojowej wybrać w menu ustawień ręcznych pozycję Standheizung (Nagrzewnica postojowa), a następnie zaznaczyć pozycję Ein (Włącz), Gdy nagrzewnica działa, świeci się lampka kontrolna w przycisku AUTO. W zależności od ustawionej temperatury nagrzewnica wyłącza się samoczynnie po upływie maks. 60 minut. W celu wcześniejszego wyłączenia nagrzewnicy należy nacisnąć przycisk AUTO lub w menu ustawień ręcznych wybrać pozycję Standheizung (Nagrzewnica postojowa), a następnie anulować zaznaczenie pozycji Ein (Włącz).

Uruchomienie programowane Urządzenie pozwala na zaprogramowanie trzech różnych czasów włączenia. Ze względów bezpieczeństwa w danej chwili może być aktywny tylko jeden program włączenia nagrzewnicy. Po zakończeniu cyklu ogrzewania następny zaprogramowany czas uruchamiany jest ręcznie. W celu zaprogramowania pracy nagrzewnicy wybrać z menu ustawień ręcznych pozycję Standheizung (Nagrzewnica postojowa). Wyświetlone zostanie menu Standheizung (Nagrzewnica postojowa). obrazujące aktualny stan urządzenia.

138

W celu zaprogramowania czasu włączenia nagrzewnicy wybrać pozycję Einstellung (Ustawienia). Następnie wybrać pozycję Start 1, Start 2 lub Start 3 i zaprogramować żądany czas. W celu zatwierdzenia ustawień wybrać pozycję Bestätigen (Zatwierdź).

Można teraz wybrać jeden z zaprogramowanych czasów włączenia. Gdy nagrzewnica działa, świeci się lampka kontrolna w przycisku AUTO. W zależności od ustawionej temperatury nagrzewnica wyłącza się samoczynnie po upływie maks. 60 minut. Aby wcześniej wyłączyć klimatyzację, nacisnąć przycisk AUTO. Menu nagrzewnicy postojowej dostępne jest przez 2 godziny od wyłączenia zapłonu. Można je wywołać za pomocą środkowego pokrętła i w każdej chwili wprowadzić nowe ustawienia.

Zdalne sterowanie Nagrzewnicę postojową można również uruchamiać za pomocą dołączonego nadajnika zdalnego sterowania: Włączanie = Nacisnąć przycisk ; zaświeci się lampka kontrolna w nadajniku zdalnego sterowania. WyłączanieNacisnąć przycisk O; zaświeci się lampka kontrolna w nadajniku zdalnego sterowania.

Jeśli lampka kontrolna nadajnika zdalnego sterowania świeci się, wysłanie kolejnego sygnału jest niemożliwe. Gdy nagrzewnica działa, świeci się lampka kontrolna w przycisku AUTO.

139

Zasięg nadajnika wynosi ok. 600 m. Przeszkody (np. ściany) między nadajnikiem a odbiornikiem lub spadek napięcia baterii mogą ograniczać zasięg nadajnika zdalnego sterowania. W zależności od ustawionej temperatury nagrzewnica wyłącza się samoczynnie po upływie maks. 60 minut. W celu wyłączenia nagrzewnicy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk O. Wyłączenie nagrzewnicy w trybie pracy programowanej: 1. Nacisnąć przycisk O. 2. Odczekać co najmniej 3 sekundy. 3. Ponownie nacisnąć przycisk O. Istnieje możliwość zaprogramowania dodatkowych trzech nadajników zdalnego sterowania. W tym celu zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania Baterię należy wymienić w przypadku wystąpienia objawów zmniejszania się zasięgu nadajnika. Wsunąć płaski przedmiot w szczelinę na spodniej stronie nadajnika i otworzyć pokrywkę. Wymienić baterię, zwracając uwagę na jej właściwe umieszczenie. Typ baterii, patrz strona 273. Wymieniać zawsze wszystkie baterie. Przy wyrzucaniu zużytych baterii przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wloty powietrza Wloty powietrza umieszczone na zewnątrz samochodu z lewej i prawej strony szyby przedniej nie mogą być niczym zasłonięte. Nie wolno dopuścić do zbierania się w tych miejscach liści, błota czy śniegu. Wyloty powietrza Przy przewożeniu bagaży uważać, aby nie zasłonić wylotów powietrza umieszczonych w schowkach bagażnika.

140

I Filtr przeciwpyłowy Powietrze docierające z otoczenia oczyszczane jest z kurzu, sadzy, pyłków i różnego rodzaju zarodników. Powłoka z węgla aktywnego pochłania w znacznym stopniu nieprzyjemne zapachy i szkodliwe związki znajdujące się w powietrzu. Filtr należy wymieniać w odstępach czasu podanych w Książeczce obsługowej. Uwagi Jeśli przy dużej wilgotności powietrza dochodzi do zaparowania przedniej szyby, wyregulować intensywność chłodzenia zgodnie z opisem przedstawionym w części „Usuwanie zaparowania szyb". Układ chłodzenia pracuje najwydajniej, gdy szyby boczne oraz dach przesuwnyuchylny są zamknięte. W przypadku silnego nagrzania wnętrza samochodu przez słońce należy na chwilę otworzyć szyby boczne oraz dach , umożliwiając szybkie usunięcie gorącego powietrza. Przy włączonym chłodzeniu (pracuje sprężarka układu klimatyzacji) występuje zjawisko skraplania się pary wodnej, widoczne od spodu samochodu. Przy włączonym chłodzeniu (pracuje sprężarka układu klimatyzacji) musi być otwarta przynajmniej jedna kratka nawiewu powietrza, aby na skutek braku przepływu powietrza nie doszło do oblodzenia parownika.

Po włączeniu nagrzewnicy postojowej może dojść do krótkotrwałego wydzielania się pewnej ilości dymu wraz ze słyszalnym odgłosem działania urządzenia. Po włączeniu nagrzewnicy postojowej lub wentylacji postojowej wyłączana jest funkcja monitorowania wnętrza Nagrzewnica postojowa zużywa przeciętnie 0,3 litra paliwa na jeden cykl ogrzewania. Nagrzewnica postojowa włącza się tylko przy temperaturze płynu chłodzącego poniżej ok. 80°C. W celu zwiększenia skuteczności ogrzewania wnętrza samochodu i skrócenia czasu rozgrzewania silnika nagrzewnica postojowa jest uruchamiana automatycznie podczas jazdy, przy temperaturze otoczenia poniżej ok. 8°C. Włączenie nagrzewnicy odbywa się niezależnie od zaprogramowanych czasów. Nagrzewnica postojowa jest wyłączana automatycznie po zgaszeniu silnika. Po wyłączeniu nagrzewnicy przez ok. 2 minuty pracuje jeszcze wentylator komory spalania (słychać wyraźny szum).

Obsługa okresowa W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego układu klimatyzacji należy przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć funkcję chłodzenia , niezależnie od pogody i pory roku. Włączenie chłodzenia (sprężarki układu klimatyzacji) nie jest możliwe przy niskich temperaturach otoczenia. Nagrzewnica postojowa powinna przynajmniej raz na 6 miesięcy pracować przez kilka minut z ustawioną temperaturą powyżej 22°C. W przypadku stwierdzenia usterek zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

141

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów pozwala na samoczynną (tryb automatyczny) lub ręczną (tryb manualny) zmianę przełożeń, W zakresie D skrzynia biegów pracuje w trybie automatycznej zmiany biegów. Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów z położenia D w lewo uaktywniany jest tryb manualny. Biegi można wtedy przełączać poprzez naciśnięcie dźwigni do przodu lub do tyłu. Gdy uruchomiony jest silnik, przed przełączeniem dźwigni zmiany biegów na zakres jazdy należy wcisnąć pedał hamulca. W przeciwnym razie samochód zacznie powoli ruszać z miejsca. Nie wciskać równocześnie pedału przyspieszenia i hamulca. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia.

Dźwignia zmiany biegów w p o ł o ż e n i u P, R, N i D (automatyczny tryb pracy) P Parkowanie. Przednie koła zablokowane. Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu i przy zaciągniętym hamulcu postojowym. R N D Bieg wsteczny. Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. Położenie neutralne lub bieg jałowy. Położenie do normalnej jazdy, z przełączaniem biegów od 1 do 5.

142

Przy zbyt niskich obrotach silnika nastąpi automatyczna redukcja biegu. Automatyczne przełączenie biegu na wyższy nie nastąpi przy wysokich obrotach silnika. Ze względów bezpieczeństwa wymuszona redukcja biegów ma miejsce również w manualnym trybie pracy, patrz strona 145. Na wyświetlaczu pokazywane jest aktualnie wybrane przełożenie.

Dźwignię skrzyni biegów można przestawić z położenia P lub N tylko przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca (blokada dźwigni). W położeniach P i N świeci się czerwona lampka kontrolna na pasku znaczników obok dźwigni, patrz rysunek powyżej. Silnik można uruchamiać tylko przy ustawieniu dźwigni w położeniu P lub N. Podczas uruchamiania silnika przy ustawieniu dźwigni w położeniu N należy w i n ć pedał hamulca lub zaciągnąć cs ą hamulec postojowy. Podczas zmiany zakresu nie naciskać pedału przyspieszenia. Na wyświetlaczu pokazywane jest aktualnie wybrane przełożenie.

+ lub-

P o ł o ż e n i e dźwigni zmiany biegów Manualny tryb pracy (ActiveSelect) + Zmiana biegu na wyższy Zmiana biegu na niższy

Przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej prędkości przełączenie odpowiednio na wyższy lub niższy bieg nie nastąpi- Chroni to silnik przed pracą na zbyt niskich/zbyt wysokich obrotach.

143

Elektronicznie sterowane programy przełączania biegów • Programy adaptacyjne dostosowują schemat przełączania biegów do stylu jazdy, np.: - Jazda sportowa: zmiana biegów przy wyższych obrotach silnika. - Jazda ekonomiczna: zmiana biegów przy niższych obrotach silnika. - Specjalne warunki jazdy: pokonywanie wzniesień, ciągnięcie przyczepy, znaczne obciążenie ładunkiem. Wyświetlacz zmiany b i e g ó w Na wyświetlaczu umieszczonym w tarczy obrotomierza pokazywany jest aktualny bieg/tryb pracy skrzyni biegów. P R N D Parkowanie. Bieg wsteczny. Położenie neutralne lub bieg jałowy. Automatyczny tryb pracy.

• Funkcja automatycznego przełączania do położenia neutralnego N ogranicza zużycie paliwa, np. podczas oczekiwania na zmianę świateł na skrzyżowaniu. Funkcja ta uaktywnia się w następujących warunkach: - dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub włączony jest manualny tryb pracy, - pedał hamulca jest wciśnięty, - samochód stoi, - pedał przyspieszenia nie jest

wciśnięty,

- temperatura oleju w skrzyni biegów przekracza 0°C. Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub naciśnięciu pedału przyspieszenia samochód rusza w normalny sposób. • Po uruchomieniu zimnego silnika opóźniona zmiana przełożeń powodowana przez program sterujący (przy wyższych prędkościach obrotowych) sprawia, że katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury, przy której osiągana jest maksymalna redukcja emisji szkodliwych spalin. • Wspomaganie ruszania z miejsca: nacisnąć przycisk , patrz następna kolumna.

1-5 Manualny tryb pracy, aktualnie wybrany bieg.

I I

I

144

Hamowanie silnikiem Układ sterujący skrzyni biegów automatycznie dobiera przełożenia, umożliwiając optymalne wykorzystanie hamowania silnikiem. W razie potrzeby bieg można zmienić ręcznie. Najsilniejsze hamowanie silnikiem ma miejsce na 1 biegu. Uwalnianie samochodu z grząskiego p o d ł o ż a Jeśli samochód ugrzązł w piasku, błocie lub śniegu, należy - naciskając lekko pedał przyspieszenia - przesuwać dźwignię zmiany biegów na przemian z położenia D w położenie R w celu rozbujania samochodu. Utrzymywać możliwie niskie obroty silnika i unikać gwałtownego naciskania pedału przyspieszenia. Powyższe wskazówki odnoszą się wyłącznie do konkretnych, wymienionych przypadków.

Wspomaganie ruszania z miejsca W przypadku problemów przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni nacisnąć przycisk (możliwe tylko jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D - zapala się lampka kontrolna ). Samochód rusza zcrwartego biegu. Wyłączanie wspomagania ruszania z miejsca: • Ponownie nacisnąć przycisk • Wyłączyć zapłon. • Dźwignię zmiany biegów przestawić w położenie manualnego trybu pracy. G y olej przekładniowy stanie się zbyt d gorący, funkcja wspomagania ruszania z miejsca samoczynnie się wyłączy, zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów.

W y m u s z o n a redukcja biegów Wciśnięcie pedału przyspieszenia poza wyczuwalny punkt oporu: w zależności od obrotów silnika następuje zmiana biegu na niższy. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie mocy silnika przy przyspieszaniu. Ze względów bezpieczeństwa wymuszona redukcja biegów ma miejsce również w manualnym trybie pracy.

145

Zatrzymywanie s a m o c h o d u Przy pracującym silniku dźwignia skrzyni biegów może pozostać w aktualnie wybranym zakresie jazdy. W przypadku zatrzymania się na wzniesieniu koniecznie zaciągnąć hamulec ręczny lub nacisnąć pedał hamulca. Po zatrzymaniu samochodu z wybranym przełożeniem nie wolno zwiększać obrotów silnika. Grozi to przegrzaniem skrzyni biegów. Podczas dłuższego postoju, np. w korku ulicznym lub przed przejazdem kolejowym, wyłączyć silnik. Manewrowanie s a m o c h o d e m Podczas manewrowania do przodu i do tyłu, np. przy parkowaniu lub wjeżdżaniu do garażu, można wykorzystać powolny ruch samochodu, występujący po zwolnieniu pedału hamulca. Nie wciskać równocześnie pedału przyspieszenia i hamulca. Przed opuszczeniem samochodu należy zaciągnąć hamulec postojowy, a następnie przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P i wyciągnąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. Kluczyk można wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P. Jeśli po wyłączeniu zapłonu dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P, miga lampka kontrolna na pasku znaczników obok dźwigni, patrz strona 143, rysunek 15000 J. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie P. Jeśli podczas dłuższego postoju kluczyk nie zostanie wyciągnięty z wyłącznika zapłonu, może dojść do rozładowania akumulatora.

Usterki
W przypadku wystąpienia usterki skrzyni biegów zapala się lampka kontrolna j Skrzynia biegów nie przełącza biegów automatycznie.

146

Jazdę można jednak kontynuować. W trybie manualnym dostępne są biegi 2 5. Wniektórych przypadkach możliwe jest wlączenie tylko 5 biegu. W rybie automatycznym dla położenia D dostępny jest tylko 5 bieg. Zapalenie się lampki kontrolnej może sygnalizować także usterkę w układzie electronicznym silnika, patrz strona 162. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. Przerwa w dopływie prądu W przypadku rozładowania akumulatora dźwigni nie można przestawić z położenia P. Silnik można ponownie uruchomić, wykorzystując akumulator pomocniczy, patrz strona 198. Jeśli przyczyną przerwy w dopływie prądu nie jest rozładowanie akumulatora, należy odblokować dźwignię zmiany biegów. W tym celu: 1. Zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Wyjąć popielniczkę, patrz strona 88. 3. Wyciągnąć wkład popielniczki. 4. Przy użyciu śrubokrętu nacisnąć do przodu zapadkę i przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia P. 5. Włożyć na miejsce wkład popielniczki. 6. Włożyć popielniczkę. Ponowne przestawienie dźwigni w położenie P spowoduje jej powtórne zablokowanie. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.'

147

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic

W bezstopniowym automatycznym trybie pracy zmiana przełożeń jest płynna i nieodczuwalna dla kierowcy. Konstrukcja przekładni bezstopniowej zapewnia dodatkowo utrzymanie optymalnego momentu obrotowego. Skrzynia biegów rozpoczyna pracę w trybie bezstopniowym po przełożeniu dźwigni z położenia N do D. Jeśli przekładnia CVTronic nie pracuje bezstopniowo, następuje sterowana elektronicznie symulacja pracy w trybie konwencjonalnej automatycznej skrzyni biegów z wyraźnie wyczuwalnym momentem zmiany przełożeń- Tryb konwencjonalnej automatycznej skrzyni biegów włącza się poprzez przesunięcie dźwigni z położenia D w lewo.

W trybie manualnym zmiany biegów dokonuje kierowca. Po przesunięciu dźwigni z położenia D w lewo manualna zmiana przełożeń odbywa się przez przesunięcie dźwigni do przodu + lub do tyłu . Gdy uruchomiony jest silnik, przed przełączeniem dźwigni zmiany biegów na wybrany tryb pracy należy wcisnąć pedał hamulca. W przeciwnym razie samochód | zacznie powoli ruszać z miejsca. Nie wciskać równocześnie pedału przyspieszenia i hamulca. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia.

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic posiada następujące cechy: • Bezstopniowy automatyczny tryb pracy • Automatyczny tryb pracy z konwencjonalnym sposobem przełączania na wyższy lub niższy bieg • Manualny tryb pracy

148

Silnik można uruchamiać tylko przy ustawieniu dźwigni w położeniu P lub N. Podczas uruchamiania silnika przy ustawieniu dźwigni w położeniu N należy wcisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć hamulec postojowy. Podczas zmiany zakresu nie naciskać pedału przyspieszenia. Na wyświetlaczu pokazywane jest aktualne położenie dźwigni zmiany biegów.

Dźwignia zmiany biegów w położeniu P, R i N P Parkowanie. Przednie koła zablokowane. Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu i przy zaciągniętym hamulcu postojowym. R Bieg wsteczny. Włączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu. N Położenie neutralne lub bieg jałowy.

Dźwignię skrzyni biegów można przestawić z położenia P lub N tylko przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca (blokada dźwigni). W położeniach P i N świeci się czerwona lampka kontrolna na pasku znaczników obok dźwigni, patrz rysunek powyżej. Gdy temperatura oleju w skrzyni biegów spadnie poniżej -25°C dźwignią można będzie poruszyć dopiero, gdy przy pracującym silniku olej osiągnie temperaturę -25°C (na wyświetlaczu miga P lub N, dopóki dźwignia jest zablokowana).

149

W tym trybie skrzynia biegów pracuje w zakresie 6 przełożeń. Maksymalną prędkość jazdy uzyskuje się na 5 przełożeniu. Przełożenie 6 służy do jazdy ekonomicznej. | Na wyświetlaczu zaświeci się A.

e

-- —--

Bezstopniowy automatyczny tryb pracy Przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia N do D (w położeniu D nie przesuwać w lewo). Zakres ten przeznaczony jest do jazdy w normalnych warunkach. Na wyświetlaczu zaświeci się D.

Automatyczny tryb pracy z konwencjonalnym sposobem przełączania na w y ż s z y lub n i ż s z y

bieg

Przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia D w lewo.

150

Przy zbyt niskich obrotach silnika nastąpi automatyczna redukcja biegu. Przy zbyt wysokich obrotach silnika nie nastąpi przełączenie biegu na wyższy. Ze względów bezpieczeństwa wymuszona redukcja biegów ma miejsce również w manualnym trybie pracy, patrz strona 153. Na wyświetlaczu pokazywane jest aktualnie wybrane przełożenie.

Manualny tryb pracy (ActiveSelect) Dźwignię zmiany biegów przesunąć z położenia D w lewo, a następnie do przodu lub do tyłu. + Zmiana biegu na wyższy - Zmiana biegu na niższy Jeżeli zostanie wybrany wyższy bieg przy zbyt malej prędkości lub niższy bieg przy zbyt dużej prędkości, zmiana przełożeń nie nastąpi. Chroni to silnik przed pracą na zbyt niskich/zbyt wysokich obrotach. Maksymalną prędkość samochodu uzyskuje się na 5 biegu. Bieg 6 służy do jazdy ekonomicznej.

Wyświetlacz zmiany biegów Na wyświetlaczu umieszczonym w tarczy obrotomierza pokazywany jest aktualny bieg/tryb pracy skrzyni biegów. P R N D A Parkowanie. Bieg wsteczny. Położenie neutralne lub bieg jałowy. Bezstopniowy automatyczny tryb pracy. Automatyczny tryb pracy z konwencjonalnym sposobem przełączania na wyższy lub niższy bieg.

1-6 Manualny tryb pracy, aktualnie wybrane przełożenie.

151

Elektronicznie sterowane programy przełączania biegów • Programy adaptacyjne dostosowują schemat zmiany przełożeń do stylu jazdy, np.: - Jazda sportowa: zmiana przełożeń przy wyższych obrotach silnika. - Jazda ekonomiczna: zmiana przełożeń przy niższych obrotach silnika. - Specjalne warunki jazdy, np. ciągnięcie przyczepy, znaczne obciążenie ładunkiem.

• Funkcja automatycznego przełączania do położenia neutralnego N ogranicza zużycie paliwa, np. podczas oczekiwania na zmianę świateł na skrzyżowaniu. Funkcja ta uaktywnia się w następujących warunkach: - dźwignia zmiany biegów w automatycznym lub manualnym trybie pracy, - pedał hamulca jest wciśnięty, - samochód stoi, - pedał przyspieszenia nie jest

• Po uruchomieniu zimnego silnika opóźniona zmiana przełożeń powodowana przez program sterujący (przy wyższych prędkościach obrotowych) sprawia, że katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury, przy której osiągana jest maksymalna redukcja emisji szkodliwych spalin. • Program sterujący obrotami silnika chroni skrzynię biegów przed trwałym uszkodzeniem, nie dopuszczając do nadmiernego wzrostu temperatury oleju przekładniowego. • Wspomaganie ruszania z miejsca: | nacisnąć przycisk , patrz następna kolumna.

wciśnięty,

- temperatura oleju w skrzyni biegów przekracza 0°C. Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub naciśnięciu pedału przyspieszenia samochód rusza w normalny sposób.

152

Hamowanie silnikiem Układ sterujący bezstopniowej skrzyni biegów CVTronie automatycznie dobiera przełożenia, umożliwiając optymalne wykorzystanie hamowania silnikiem. W razie potrzeby przełożenie można zmienić ręcznie. Najsilniejsze hamowanie silnikiem ma miejsce na 1 przełożeniu. Uwalnianie samochodu z grząskiego p o d ł o ż a Jeśli samochód ugrzązł w piasku, błocie lub śniegu, należy - naciskając lekko pedał przyspieszenia - przesuwać dźwignię zmiany biegów na przemian z położenia D w położenie R w celu rozbujania samochodu. Utrzymywać możliwie niskie obroty silnika i unikać gwałtownego naciskania pedału przyspieszenia. Powyższe wskazówki odnoszą się wyłącznie do konkretnych, wymienionych przypadków.

Wspomaganie ruszania z miejsca W przypadku problemów przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni nacisnąć przycisk (możliwe tylko dla obu automatycznych trybów pracy - zapala się lampka kontrolna ). Samochód rusza z wyższego przełożenia. Wyłączanie wspomagania ruszania z miejsca: • Ponownie nacisnąć przycisk • Wyłączyć zapłon. • Zmienić tryb pracy skrzyni biegów na manualny. Gdy olej przekładniowy stanie się zbyt gorący, funkcja wspomagania ruszania z miejsca samoczynnie się wyłączy, zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów.

Wymuszona redukcja biegów Wciśnięcie pedału przyspieszenia poza wyczuwalny punkt oporu: w zależności od obrotów silnika następuje zmiana przełożenia na niższe. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie mocy silnika przy przyspieszaniu. Ze względów bezpieczeństwa wymuszona redukcja biegów ma miejsce również w manualnym trybie pracy.

153

Zatrzymywanie samochodu Przy pracującym silniku dźwignia skrzyni biegów może pozostać w aktualnie wybranym zakresie jazdy. W przypadku zatrzymania się na wzniesieniu koniecznie zaciągnąć hamulec ręczny lub nacisnąć pedał hamulca. Po zatrzymaniu samochodu z wybranym przełożeniem nie wolno zwiększać obrotów silnika. Grozi to przegrzaniem skrzyni biegów. Podczas dłuższego postoju, np. w korku ulicznym lub przed przejazdem kolejowym, wyłączyć silnik. Manewrowanie samochodem Podczas manewrowania do przodu i do tyłu, np. przy parkowaniu lub wjeżdżaniu do garażu, można wykorzystać powolny ruch samochodu, występujący po zwolnieniu pedału hamulca. Nie wciskać równocześnie pedału przyspieszenia i hamulca. Jeśli po wyłączeniu zapłonu dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P, miga lampka kontrolna na pasku znaczników obok dźwigni, patrz strona 149, rysunek 15000 J. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie P. Przed opuszczeniem samochodu należy zaciągnąć hamulec postojowy, a następnie przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P i wyciągnąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. Kluczyk można wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P. Jeśli podczas dłuższego postoju kluczyk nie zostanie wyciągnięty z wyłącznika zapłonu, może dojść do rozładowania akumulatora.

I3323J

Usterki
W przypadku wystąpienia usterki skrzyni biegów zapala się lampka kontrolna Jazdę można jednak kontynuować. Wybór przełożeń jest ograniczony. Samochód wolniej przyspiesza, a jego prędkość maksymalna spada. W niektórych przypadkach korzystanie z manualnego trybu pracy będzie niemożliwe. Zapalenie się lampki kontrolnej może sygnalizować także usterkę w układzie elektronicznym silnika, patrz strona 162. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek.

154

Ponowne przestawienie dźwigni w położenie P spowoduje jej powtórne zablokowanie. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Przerwa w d o p ł y w i e prądu W przypadku rozładowania akumulatora dźwigni nie można przestawić z położenia P. Silnik można ponownie uruchomić, wykorzystując akumulator pomocniczy, patrz strona 198. Jeśli przyczyną przerwy w dopływie prądu nie jest rozładowanie akumulatora, należy odblokować dźwignię zmiany biegów. W tym celu: 1. Zaciągnąć hamulec postojowy. 2.. Wyjąć popielniczkę, patrz strona 88. 3.Wyciągnąć wkład popielniczki.

4. Przy użyciu śrubokrętu nacisnąć do przodu zapadkę i przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia P. 5. Włożyć na miejsce wkład popielniczki. 6. Włożyć popielniczkę.

155

Zalecenia eksploatacyjne

Nie wolno jechać z wyłączonym silnikiem. Nie działa wówczas wiele urządzeń (np. wspomaganie układu hamulcowego, elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego). Stwarza to zagrożenie dla samego kierowcy, a także pozostałych użytkowników drogi. W s p o m a g a n i e układu hamulcowego Przy wyłączonym silniku, po jednorazowym lub dwukrotnym wciśnięciu pedału hamulca przestaje działać wspomaganie układu hamulcowego. Po wyłączeniu układu wspomagania skuteczność hamulców nie zmniejsza się, jednak hamowanie wymaga użycia większej siły. Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego Jeśli wspomaganie układu kierowniczego nie działa, np. podczas holowania z wyłączonym silnikiem, samochód nadal pozostaje sterowny, ale manewrowanie kierownicą wymaga użycia znacznie większej siły. Jazda w górach lub ciągnięcie przyczepy Wentylator chłodnicy napędzany jest elektrycznie. Dzięki temu wydajność chłodzenia nie jest uzależniona od prędkości obrotowej silnika. Przy wysokich prędkościach obrotowych silnika wydziela się dużo ciepła: przy mniejszych odpowiednio mniej.

Silniki wysokoprężne: na wzniesieniach o nachyleniu 10% i większym nie przekraczać prędkości 30 km/h na 1 biegu oraz 50 km/h na 2 biegu. W modelach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub bezstopniową automatyczna skrzynię biegów CVTronic nie przekraczać 40 km/h w trybie pracy manualnej na 1 przełożeniu. Jazda z obciążonym bagażnikiem

dachowym

Pierwsze 1000 km przebiegu Należy jeździć ze zmienną prędkością. Nie wciskać do oporu pedału przyspieszenia. Unikać jazdy na niskich obrotach. Odpowiednio zmieniać przełożenia skrzyni biegów. Na wszystkich biegach pedał przyspieszenia wciskać nie głębiej niż /4 jego skoku. Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu, Podczas pierwszych 200 kilometrów nie wykonywać zbędnego hamowania • pełnego.

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia dachu, patrz strony 186, 260. Ze względów bezpieczeństwa bagaż należy rozłożyć równomiernie i zabezpieczyć pasami, aby nie przesuwał j się w czasie jazdy. Dostosować ciśnienie w ogumieniu do obciążenia. Nie I przekraczać prędkości 120 km/h. Od czasu do czasu sprawdzić, i w razie potrzeby poprawić, mocowanie bagażu. Wyłączanie silnika Po wyłączeniu silnika przez pewien czas mogą jeszcze pracować wentylatory. Jeśli temperatura silnika jest bardzo wysoka, np. w wyniku jazdy w terenie górzystym: aby uniknąć nadmiernej akumulacji ciepła, pozostawić silnik przez ok. 2 minuty na biegu jałowym. Samochody z silnikiem Z 20 NET1): W przypadku pracy silnika na wysokich obrotach lub przy dużych przeciążeniach na krótko przed wyłączeniem silnika
1)

I

1)

Oznaczenia handlowe, patrz strona 254.

156

zmniejszyć przeciążenie lub przez ok. 30 sekund pozostawić na biegu jałowym. Czynności te mają na celu ochronę układu turbodoładowania. Mniejsze z u ż y c i e paliwa = większa liczba przejechanych kilometrów Należy przestrzegać zamieszczonych na poprzedniej stronie zaleceń dotyczących docierania samochodu oraz przedstawionych na kolejnych stronach zaleceń odnośnie ekonomicznej jazdy. Prawidłowa, poprawna technicznie i ekonomiczna jazda zapewnia maksymalną trwałość i sprawność samochodu. Odcinanie dopływu paliwa W przypadku hamowania silnikiem, np. podczas zjeżdżania ze wzniesienia lub po wciśnięciu pedału hamulca, dopływ paliwa do silnika jest automatycznie odcinany. Aby nie przerwać działania układu, nie wciskać pedału przyspieszenia, a w przypadku manualnej skrzyni biegów - nie wciskać pedału sprzęgła. Aby nie dopuścić do uszkodzenia katalizatora z powodu zbyt wysokiej temperatury pracy, hamowanie silnikiem wyłącza się na pewien czas. Samochody z silnikiem Z 20 NET ': W przypadku nagłego zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia przepływające w układzie turbodoładowania powietrze może powodować hałas.
1

Prędkość obrotowa silnika Silnik powinien na każdym biegu pracować na optymalnych obrotach. Rozgrzewanie silnika Silnik powinien rozgrzewać się podczas jazdy a nie na biegu jałowym. Dopóki silnik nie osiągnie właściwej temperatury pracy, utrzymywać umiarkowaną prędkość. Po uruchomieniu zimnego silnika bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic przełącza się na wyższe przełożenia przy stosunkowo wysokich obrotach silnika. Dzięki temu katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dla maksymalnej redukcji emisji szkodliwych substancji. Właściwy dobór biegu Podczas pracy silnika na biegu jałowym oraz w czasie jazdy na niższych biegach silnik nie powinien pracować na wysokich obrotach. Zbyt wysokie obroty na poszczególnych biegach lub przełożeniach oraz jazda na krótkich odcinkach wpływają na szybsze zużycie silnika i zwiększają zużycie paliwa. Redukcja biegu W razie spadku prędkości zmienić bieg na niższy, starając się nie dopuścić do poślizgu sprzęgła przy wysokich obrotach silnika. Jest to szczególnie istotne w przypadku jazdy w górach.

Posługiwanie się sprzęgłem Pedał sprzęgła należy zawsze wciskać do końca. Powoduje to sprawniejszą zmianę biegów oraz zapobiega uszkodzeniu skrzyni biegów. Podczas jazdy nie opierać stopy na pedale sprzęgła: prowadzi to do szybszego zużycia tarczy sprzęgła.

Pedały
W miejscu, gdzie spoczywają stopy, nie umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby wślizgnąć się pod pedały i ograniczyć ich skok. Aby nie ograniczać skoku pedałów, nie należy umieszczać pod nimi dywaników. Akumulator Podczas jazdy z niską prędkością, a także w przypadku zatrzymania samochodu w warunkach zmuszających do częstego hamowania, np. w korkach ulicznych, w miarę możliwości wyłączyć zbędne urządzenia elektryczne (ogrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie foteli itp.) W trakcie rozruchu silnika wcisnąć pedał sprzęgła, aby wyeliminować konieczność pokonywania oporów stawianych przez skrzynię biegów i jednocześnie zmniejszyć obciążenia dla rozrusznika i akumulatora.

1) Oznaczenia handlowe, patrz strona 254.

157

Ograniczanie zużycia paliwa, ochrona środowiska

Wykorzystano nowoczesne techniki lakiernicze, w których jako rozcieńczalnik stosowana jest woda. Z ł o m o w a n i e samochodu Informacje na temat złomowania oraz recyklingu samochodu można znaleźć w Internecie, na stronie www.opel.com. Styl jazdy przyjazny dla środowiska • Konsekwencją nieekonomicznej jazdy jest wysokie zużycie paliwa, wysoki poziom hałasu oraz zwiększona emisja spalin, • Ekonomiczna jazda wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa oraz zwiększenie liczby przejechanych kilometrów. Ekonomiczna jazda przyczynia się także do spadku poziomu hałasu oraz zmniejszenia emisji spalin. Taki sposób prowadzenia samochodu jest nie tylko opłacalny, ale również pozytywnie wpływa na jakość warunków życia. Poziom zużycia paliwa zależy w dużym stopniu od stylu jazdy kierowcy. Poniższe wskazówki pomogą utrzymać zużycie paliwa na optymalnym poziomie, patrz strona 257. Podczas tankowania samochodu warto jest skontrolować zużycie paliwa. Dzięki temu łatwo i szybko można wykryć ewentualne nieprawidłowości, powodujące nadmierne zużycie paliwa.

Rozgrzewanie silnika • Jazda z całkowicie otwartą przepustnic oraz praca nie rozgrzanego silnika na biegu jałowym przyspieszają jego zużycie. • Ruszać zaraz po uruchomieniu silnika. Silnik rozgrzewać w średnim zakresie prędkości obrotowych. R ó w n o m i e r n a prędkość • Nierównomierna jazda powoduje znaczne zwiększenie zużycia paliwa, emisji spalin, zawartości szkodliwych substancji w spalinach oraz poziomu hałasu. • Unikać niepotrzebnego przyspieszania i hamowania; zaleca się zachowanie równomiernej prędkości jazdy. W miarę możliwości planować jazdę i unikać częstego zatrzymywania się i ruszania, np. na skrzyżowaniach czy w korkach ulicznych. Wybierać łatwo przejezdne trasy. Bieg j a ł o w y • Silnik zużywa paliwo również na biegu jałowym. • W przypadku postoju dłuższego niż jedna minuta opłacalne jest wyłączenie silnika. Pięć minut pracy silnika na biegu jałowym odpowiada w przybliżeniu jednemu kilometrowi jazdy.

Technologia przyszłości W fazie projektowania oraz w procesie produkcji samochodu zastosowano materiały nieszkodliwe dla środowiska, w znacznym stopniu nadające się do powtórnego przetworzenia. Również technologia wykorzystana do produkcji jest przyjazna dla środowiska. Odpady produkcyjne poddawane są recyklingowi, a odzyskane materiały ponownie wykorzystane. Zmniejszenie ilości zużywanej wody przyczynia się do oszczędzania jej naturalnych zasobów. Nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza także łatwość jego rozmontowania na części i posegregowania poszczególnych rodzajów materiałów w celu ponownego wykorzystania. Do produkcji nie użyto surowców takich jak azbest czy kadm. W układzie klimatyzacji znajduje się czynnik chłodniczy nie zawierający freonu #.

158

Odcinanie dopływu paliwa • Wprzypadku hamowania silnikiem, np. podczas zjeżdżania ze wzniesienia, a także gdy wciśnięty zostanie pedał hamulca, automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika, patrz również strona 157. • Aby nie przerywać działania tego układu, nie wciskać pedału przyspieszenia, a w przypadku manualnej skrzyni biegów -nie wciskać pedału sprzęgła. Właściwy dobór biegu • Jazda na zbyt wysokich obrotach silnika wpływa na szybsze zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa. • Silnik nie powinien pracować na wysokich obrotach. Unikać wysokich obrotów. Kierowanie się wskazaniami obrotomierza pomaga oszczędzić paliwo. Silnik powinien pracować na optymalnych obrotach z utrzymaniem równomiernej prędkości na każdym biegu. W miarę możliwości jeździć na najwyższym biegu, możliwie szybko włączać wyższy bieg. Bieg zredukować dopiero, gdy silnik z trudem pracuje na biegu wyższym. Jazda z dużą prędkością • Im większa prędkość jazdy, tym większe zużycie paliwa i wyższy poziom hałasu. Podczas jazdy z maksymalną prędkością znacznie zwiększa się zużycie paliwa, poziom hałasu oraz wzrasta emisja spalin.

• Nawet lekkie cofnięcie pedału przyspieszenia pozwala zaoszczędzić sporo paliwa bez odczuwalnego zmniejszenia prędkości. Nie przekraczając 3 / 4 maksymalnej prędkości pojazdu można zaoszczędzić do 50% paliwa bez istotnego wydłużenia czasu podróży. Ciśnienie w oponach • Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu, powodujące zwiększone opory toczenia, przyczynia się do dwukrotnego wzrostu kosztów eksploatacji samochodu: zwiększa się zużycie paliwa oraz szybciej zużywają się opony. • Zaleca się regularną kontrolę ciśnienia (co 14 dni). Obciążenia elektryczne • Pobór prądu przez urządzenia elektryczne zwiększa zużycie paliwa. • W miarę możliwości wyłączyć wsystkie urządzenia dodatkowo pobierające prąd (np. układ klimatyzacji czy podgrzewanie tylnej szyby). B a g a ż n i k i dachowe, uchwyty na

Naprawa i obsługa okresowa • Nieprawidłowo wykonane naprawy, regulacje oraz czynności obsługi okresowej mogą spowodować wzrost zużycia paliwa. Nie należy samodzielnie wykonywać prac związanych z naprawą silnika. Sposób pozbycia się odpadów może być niezgodny z przepisami. Niektóre części mogą nie zostać poddane recyklingowi. Kontakt z materiałami eksploatacyjnymi może powodować zagrożenie dla zdrowia. • Zaleca się skorzystanie z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Trudne warunki eksploatacyjne • Strome podjazdy, ostre zakręty, zły stan nawierzchni i warunki zimowe powodują wzrost zużycia paliwa. W ruchu miejskim i przy niskich temperaturach wyraźnie wzrasta zużycie paliwa, zwłaszcza przy krótkich przejazdach, kiedy silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy. • Przestrzeganie również w takich warunkach wymienionych powyżej wskazówek pozwoli utrzymać zużycie paliwa w optymalnych granicach.

narty

• Bagażniki dachowe i uchwyty na narty zwiększają opór powietrza, co może powodować wzrost zużycia paliwa o ok. 1l/100 km. • Bagażniki należy zdemontować, jeśli nie są używane.

159

Zużycie paliwa, paliwo, tankowanie

Z u ż y c i e paliwa Zużycie paliwa zależy od warunków jazdy, patrz strona 257. Wyposażenie dodatkowe zwiększa masę własną pojazdu. Skutkiem tego może być wzrost zużycia paliwa i obniżenie maksymalnej prędkości. W nowym samochodzie przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów przebiegu występuje zwiększone tarcie elementów silnika i skrzyni biegów. Może to mieć wpływ na zwiększenie zużycia paliwa.

Paliwo do silników o zapłonie iskrowym Do silników tego typu nadają się wysokogatunkowe paliwa, dostępne na stacjach benzynowych (katalizator, patrz strona 162, liczby oktanowe, patrz strony 254, 255). Jakość paliwa ma decydujące znaczenie dla mocy, kultury pracy i trwałości silnika. Istotną rolę spełniają przy tym różne dodatki zawarte w paliwie. W związku z tym należy stosować wyłącznie paliwo wysokiej jakości, zawierające odpowiednie dodatki. Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej może powodować spalanie stukowe w silniku. Firma Opel nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego względu uszkodzenia. Paliwo o wyższej niż zalecana liczbie oktanowej można stosować bez ograniczeń. W modelach z silnikiem Z 22 YH 1 ) nie należy stosować paliwa o liczbie oktanowej 91. Króciec wlewowy dystrybutora z etyliną (benzyną zawierającą ołów) nie mieści się w otworze wlewowym samochodów zasilanych benzyną bezołowiową. Kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany automatycznie, w zależności od zatankowanego paliwa (liczby oktanowej), patrz strony 254, 255. Ekonomiczną jazdę zapewnia paliwo o liczbie oktanowej 95.
1)

Oznaczenia handlowe, patrz strona 254.

160

Paliwo do s i l n i k ó w w y s o k o p r ę ż n y c h Do silników wysokoprężnych należy stosować dostępny na stacjach berzynowych olej napędowy spełniający wymagania normy DIN EN 590. Zabrania się stosowania olejów napędowych przeznaczonych do silników okrętowych, a także olejów opałowych, olejów napędowych pozyskiwanych w całości lub częściowo z roślin, np. oleju rzepakowego czy biopaliw. Zabrania się ponadto stosowania aquazoli oraz innych wodnych emulsji olejów napędowych. W niskich temperaturach, na skutek krystalizacji parafin, płynność oleju napędowego i jego podatność na filtrowanie są niewystarczające. Ztego względu w miesiącach zimowych na rynku dostępne jest specjalne paliwo o właściwościach niskotemperaturowych. Zimowy olej napędowy zatankować przed nastaniem mrozów. Stosowanie zimowego oleju napędowego o gwarantowanych przez producenta > właściwościach wraz z podgrzewanym w zależności od temperatury otoczenia filtrem paliwa eliminuje potrzebę stosowania dodatków uszlachetniających paliwo.

Uzupełnianie paliwa Podczas tankowania konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności! Przed rozpoczęciem tankowania wyłączyć silnik oraz wszelkie spalinowe urządzenia grzewcze. Wyłączyć telefony komórkowe. Benzyna jest substancją łatwopalną i wybuchową. Z tego względu podczas tankowania zachować ostrożność i nie zbliżać się z otwartym ogniem. Nie palić papierosów! Podobne środki ostrożności obowiązują w przypadku wyczucia charakterystycznego zapachu oparów benzyny. Jeśli w samochodzie czuć zapach benzyny, należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Otwór wlewowy paliwa wraz z korkiem znajduje się z tyłu samochodu, po prawej stronie. Klapka wlewu paliwa odblokowuje się wraz z drzwiami, patrz strona 56. Otworzyć klapkę wlewu paliwa. Odkręcić korek wlewu paliwa i zawiesić na klapce. Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie chroniące go przed przepełnieniem.

Właściwy przebieg tankowania paliwa zależy w dużym stopniu od urządzenia dystrybucyjnego: 1. Włożyć w otwór wlewowy paliwa końcówkę węża dystrybutora i włączyć dozowanie paliwa. 2. Po automatycznym odcięciu dozowania można jeszcze stopniowo dolać pewną ilość paliwa. W tym celu końcówkę w ę ż a dystrybutora wsunąć do oporu w otwór wlewowy. Po uzupełnieniu paliwa nałożyć i obrócić korek aż do wyraźnie słyszalnego odgłosu zablokowania zapadki. Zamknąć klapkę wlewu paliwa. Wszelkie ślady rozlanego paliwa natychmiast wytrzeć.

161

Katalizator spalin, emisja spalin

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek ! może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu. • W razie przerw w zapłonie, nierównomiernej pracy silnika po rozruchu na zimno, wyraźnego spadku mocy silnika i innych nietypowych objawów wskazujących na usterkę w układzie zapłonowym należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Kontynuowanie jazdy jest dozwolone przez krótki okres czasu, na niskich obrotach silnika. Nierówna praca silnika oraz chwilowe spadki mocy przy pracy układu kontroli trakcji lub układu stabilizacji dynamicznej spowodowane są warunkami jazdy i nie oznaczają usterki, patrz strony 166, 168. • Jeśli do katalizatora dostanie się niespalone paliwo, może dojść do jego przegrzania i trwałego uszkodzenia. W związku z tym należy unikać długiego rozruchu zimnego silnika, całkowitego wyczerpania zapasu paliwa w zbiorniku (przerwy w dostawie paliwa prowadzą do przegrzania katalizatora) oraz uruchamiania silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.

Katalizator do silników o zapłonie iskrowym Benzyna z zawartością ołowiu (etylina) trwale uszkadza katalizator i elementy układu elektronicznego silnika. Paliwa inne n i ż wymienione na stronie 160 (np. paliwo zastępujące benzynę ołowiową tzw. LRP 1) ) mogą trwale uszkodzić katalizator. W samochodach wyposażonych w katalizator otwór wlewu paliwa jest zwężony, co uniemożliwia włożenie do niego króćca dystrybutora benzyny ołowiowej.

') LRP = Lead Replacement Petrol. 162

• Gdy zacznie migać lampka kontrolna Ca układu kontroli emisji spalin, należy zdjąć stopę z pedału przyspieszenia i odczekać, aż lampka przestanie migać i zaświeci się na stałe. W celu usunięcia usterki zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampka kontrolna układu kontroli spalin , patrz strona 164.

Katalizator do silników wysokoprężnych Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu. • W razie nierównomiernej pracy silnika, przerw w zapłonie, wyraźnego spadku mocy silnika i innych nietypowych objawów wskazujących na usterkę w układzie zapłonowym należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Kontynuowanie jazdy jest dozwolone przez krótki okres czasu, na niskich obrotach silnika. Nierówna praca silnika oraz chwilowe spadki mocy przy pracy układu kontroli trakcji lub układu stabilizacji dynamicznej spowodowane są warunkami jazdy i nie oznaczają usterki, patrz strony 166,168.

H703J

Kontrola emisji toksycznych składników spalin Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, głównie w obszarze układu wtryskowego oraz układu zapłonowego, zawartość szkodliwych substancji w spalinach, takich jak tlenek węgla (CO), węglowodory (CH) czy tlenki azotu (NO x ) została ograniczona do minimum.

163

W niektórych przypadkach usterkę można I wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika. Jeśli lampka świeci się przy uruchomionym silniku, należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji I Dealerskiej Opla. Krótkotrwałe zaświecenie się lampki nie oznacza usterki. Miganie lampki przy włączonym zapłonie sygnalizuje usterkę elektronicznej blokady rozruchu (immobilizera); nie można uruchomić silnika, patrz strona 53.

Lampka kontrolna układu kontroli emisji spalin Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i świeci podczas uruchamiania silnika. Bezpośrednio po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. Jeśli lampka zaświeci się podczas jazdy, w układzie kontroli emisji spalin wystąpiła usterka. Może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych norm emisji spalin. W celu usunięcia usterki zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Jeżeli lampka miga przy pracującym silniku, wystąpiła awaria grożąca trwałym uszkodzeniem katalizatora. Jazdę można kontynuować, pod warunkiem zdjęcia stopy z pedału przyspieszenia do czasu gdy lampka przestanie migać i zaświeci się na stałe. W celu usunięcia usterki zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika (wyświetlacz w tarczy obrotomierza) Jeśli lampka zaświeci się w czasie jazdy, wystąpiła usterka w układzie elektronicznym silnika lub skrzyni biegów. Układ elektroniczny przełącza się na tryb awaryjny, umożliwiający kontynuowanie jazdy. W trybie awaryjnym może dojść do wzrostu zużycia paliwa oraz spadku osiągów samochodu.

164

G z spalinowe ay G z spalinowe zawierają trujący tlenek ay węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie życia. W razie stwierdzenia przedostawania się spatin do wnętrza samochodu, natychmiast otworzyć okna i skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. W czasie pierwszej jazdy samochodu odparowuje wosk i olej pokrywający układ wydechowy. Wydzielają się przy tym opary, które nie powinny być wdychane. Najlepiej, g y wosk i olej odparuje na wolnym d powietrzu. Unikać wdychania oparów!

Obsługa okresowa Wszelkie przeglądy okresowe zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Autoryzowane stacje obsługi dysponują odpowiednim sprzętem i wyszkolonym personelem. Elektroniczne systemy diagnostyczne umożliwiają szybkie usunięcie usterki i dokonanie niezbędnych regulacji układów elektronicznych. Uzyskuje się gwarancję prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów układu elektrycznego, wtryskowego i zapłonowego, co zapewnia minimalny poziom emisji szkodliwych substancji i maksymalną trwałość katalizatora.

W ten sposób użytkownik samochodu w dużej mierze przyczynia się do zachowania czystego powietrza i nie łamie przepisów dotyczących składu chemicznego spalin. Kontrola oraz regulacja układu wtryskowego i zapłonowego jest elementem programu serwisowego. Dlatego wszystkie przeglądy okresowe należy wykonywać w terminach określonych w Książeczce obsługowej.

165

Układy kontroli jazdy

Układ kontroli trakcji ( T C P l u s ) Układ kontroli trakcji TC Plus zapobiega poślizgowi kół napędowych, niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Układ ten kontroluje prędkość obrotową wszystkich kół. W przypadku ślizgania się przynajmniej jednego z kół napędowych układ redukuje moment obrotowy silnika (słyszalna zmiana pracy silnika), aby uniemożliwić przekroczenie granicy przyczepności kół. Dzięki temu, zwłaszcza na śniegu i lodzie oraz na mokrej i śliskiej nawierzchni, uzyskuje się lepszą stabilność i siłę napędową samochodu.

Układ kontroli trakcji TCPlus jest gotowy dc pracy bezpośrednio po włączeniu zapłonu i zgaśnięciu lampki kontrolnej Gdy układ TCPlus jest aktywny, miga lampka kontrolna W sytuacji krytycznej układ kontroli trakcji TC nie dopuszcza do poślizgu i utraty panowania nad samochodem, sygnalizując jednocześnie konieczność dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Pomimo dysponowania takimi zaawansowanymi układami zabezpieczającymi nie można podejmować ryzyka podczas jazdy. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądna i odpowiedzialna jazda.

166

Lampka kontrolna Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Gdy zgaśnie, układ jest gotowy do pracy. Miganie lampki podczas jazdy Układ jest aktywny. Może nastąpić redukcja mocy silnika (słyszalna zmiana pracy silnika) i lekkie wyhamowanie samochodu.

Ciągłe świecenie lampki kontrolnej podczas jazdy Sygnalizuje usterkę w układzie. Jazdę można jednak kontynuować. W zależności od stopnia przyspieszania oraz stanu nawierzchni może dojść do utraty przyczepności w wyniku ślizgania się kół napędowych. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek.

Wyłączanie układu Układ kontroli trakcji TC p l u s można wyłączyć naciskając przycisk Wyłączenie układu możliwe jest tylko przy prędkości poniżej 60 km/h i sygnalizowane jest zapaleniem się lampki kontrolnej na tablicy przyrządów. Po ponownym naciśnięciu przycisku lub włączeniu zapłonu układ kontroli trakcji TC włącza się ponownie.

167

Układ stabilizacji dynamicznej (ESPPlus) Układ stabilizacji dynamicznej ESP p l u s poprawia stabilność samochodu w każdych warunkach drogowych, niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Spełnia również funkcje układu kontroli trakcji (TC). Układ nieustannie kontroluje ruch samochodu. Gdy koła zaczną tracić przyczepność i samochód wpada w poślizg (podsterowność, nadsterowność), układ natychmiast redukuje moc silnika (słyszalna zmiana pracy silnika) i przyhamowuje odpowiednie koła. Dzięki temu samochód uzyskuje lepszą stabilność, zwłaszcza na śniegu i lodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni.

Układ stabilizacji dynamicznej ESP p l u s jest gotowy do pracy bezpośrednio po włączeniu zapłonu i zgaśnięciu lampki kontrolnej Gdy układ ESP P l u s jest aktywny, miga lampka kontrolna W sytuacji krytycznej układ stabilizacji dynamicznej ESP p l u s nie dopuszcza do poślizgu i utraty panowania nad samochodem, sygnalizując jednocześnie konieczność dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Pomimo dysponowania takimi zaawansowanymi układami zabezpieczającymi nie można podejmować ryzyka podczas jazdy. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądna i odpowiedzialna jazda.

Lampka kontrolna Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Gdy zgaśnie, układ jest gotowy do pracy. Miganie lampki podczas jazdy Układ jest aktywny. Może nastąpić redukcja mocy silnika (słyszalna zmiana pracy silnika) i lekkie wyhamowanie samochodu.

168

Ciagte świecenie lampki kontrolnej podczas jgzdy Sygnalizuje usterkę w układzie stabilizacji dynamicznej. Jazdę można jednak kontynuować. W zależności od stanu nawierzchni może dojść do utraty przyczepności. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek.

Wyłączanie układu Układ stabilizacji dynamicznej ESP p l u s można wyłączyć naciskając przycisk Wyłączenie układu możliwe jest tylko przy prędkości poniżej 60 km/h i sygnalizowane jest zapaleniem się lampki kontrolnej na tablicy przyrządów. Po ponownym naciśnięciu przycisku lub włączeniu zapłonu układ stabilizacji dynamicznej ESP p l u s włącza się ponownie.

169

Automatyczna kontrola prędkości Umożliwia zaprogramowanie i utrzymanie na stałym poziomie prędkości w zakresie od 30 do 200 km/h. Ze względów bezpieczeństwa funkcja automatycznej kontroli prędkości może zostać włączona dopiero po jednokrotnym wciśnięciu pedału hamulca. Układ automatycznej kontroli prędkości sterowany jest przyciskami , i O umieszczonymi na dźwigni przełącznika kierunkowskazów. Funkcji nie należy włączać, jeśli utrzymywanie stałej prędkości nie jest wskazane (np. w sytuacjach zagrożenia kierowcy i pasażerów oraz innych uczestników ruchu, w gęstym ruchu ulicznym czy na krętych lub śliskich drogach). W modelach wyposażonych w konwencjonalną automatyczną skrzynię biegów oraz bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic automatyczną regulację prędkości należy włączać w zakresie D lub w bezstopniowym trybie manualnym. Jeśli układ automatycznej kontroli prędkości jest aktywny, czas reakcji kierowcy może ulec wydłużeniu ze względu na inne ustawienie prawej stopy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia.

Lampka kontrolna ?•) Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Gdy zgaśnie, układ jest gotowy do pracy. Podczas jazdy lampka to zapala się z chwilą włączenia układu.

Włączanie Nacisnąć przycisk : aktualna prędkość zostanie zapamiętana i będzie utrzymywana. Można zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. W każdej chwili istnieje możliwość wciśnięcia pedału przyspieszenia w celu zwiększenia prędkości. Po zwolnieniu pedału przywrócona zostaje uprzednio zapamiętana prędkość. Podwyższanie zaprogramowanej

prędkości

Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli prędkości przytrzymać wciśnięty przycisk lub nacisnąć go kilkakrotnie: prędkość wzrasta w sposób ciągły lub skokowo co 2 km/h, bez wciskania pedału przyspieszenia. Po zwolnieniu przycisku wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana.

170

Obniżanie zaprogramowanej prędkości Pz aktywnej funkcji automatycznej ry kontroli prędkości przytrzymać wciśnięty przycisk lub nacisnąć go kilkakrotnie: prędkość obniża się w sposób ciągły lub skokowo co 2 km/h. Po zwolnieniu przycisku wybrana Iprędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana.

Wyłączanie układu Nacisnąć przycisk O: automatyczna kontrola prędkości zostaje anulowana, lampka kontrolna gaśnie , samochód zwalnia. W celu kontynuowania jazdy wcisnąć w normalny sposób pedał przyspieszenia. Automatyczna kontrola prędkości jest wyłączana także w określonych warunkach jazdy. Przykład: • spadek prędkości samochodu poniżej 30 km/h, • naciśnięcie pedału hamulca, • naciśnięcie pedału sprzęgła, • dźwignia konwencjonalnej lub bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic w położeniu N.

prędkości

Przywracanie zaprogramowanej Przy prędkości powyżej 30 km/h krótko nacisnąć przycisk : przywrócona zostanie prędkość zaprogramowana przed przerwaniem pracy układu.

Wyłączenie zapłonu powoduje skasowanie zapamiętanej prędkości.

171

Pilot parkowania Pilot parkowania ułatwia zaparkowanie samochodu, mierząc za pośrednictwem fal ultradźwiękowych odległość pomiędzy samochodem i przeszkodą oraz emitując odpowiedni sygnał akustyczny w kabinie.

Układ mierzy odległość za pośrednictwem czterech czujników w zderzaku przednim i czterech czujników w zderzaku tylnym.

Włączanie układu Układ zostaje automatycznie uruchomiony po włączeniu biegu wstecznego oraz przy włączonym zapłonie. W modelach wyposażonych w konwencjonalną automatyczną skrzynię biegów lub bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic układ włączy się, jeśli dźwignia znajduje się w położeniu R. Pilot parkowania może być również uruchamiany ręcznie. W tym celu, przy prędkości poniżej 25 km/h, nacisnąć przycisk na desce rozdzielczej. Stan gotowości układu sygnalizowany jest zaświeceniem się diody w przycisku.

172

G y samochód zbliży się od przodu lub tyłu d do przeszkody, w kabinie rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wraz ze skracaniem się odległości od przeszkody zmniejszają się przerwy między sygnałami. Przy odległości mniejszej niż 30 cm generowany jest sygnał ciągły. W pewnych szczególnych sytuacjach odbicia fal dźwiękowych mogą uniemożliwić prawidłowe zlokalizowanie przeszkody. Z tego względu podczas cofania należy zachować ostrożność mimo działania układu pilota parkowania. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku parkowania w miejscach, gdzie mogą znajdować się piesi. Wyłączanie układu W celu wyłączenia układu nacisnąć przycisk ; dioda w przycisku powinna z g a s n ą ć. Układ wyłącza się samoczynnie po przekroczeniu prędkości jazdy w przód 25 km/h.

Hak holowniczy , ciągnięcie przyczepy Układ automatycznie wykrywa obecność haka holowniczego. Włożenie wtyczki instalacji elektrycznej przyczepy do gniazdka elektrycznego samochodu powoduje automatyczne wyłączenie tylnego układu pilota parkowania. Montaż dodatkowych mocowań z tyłu samochodu Działanie układu pilota parkowania może zostać zakłócone poprzez montaż z tyłu samochodu dodatkowych mocowań oraz uchwytów (np. tylny uchwyt na rowery). Lampka kontrolna Lampka świeci się Sygnalizuje usterkę w układzie. Układ nie jest gotowy do pracy. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. Lampka kontrolna miga Sygnalizuje usterkę spowodowaną zasłonięciem czujników przez śnieg lub lód. Czujniki nie mogą być uszkodzone, zabrudzone ani pokryte śniegiem czy lodem. Usterka może być też spowodowana czynnikami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych (np. urządzenia pneumatyczne, maszyny elektryczne). Gdy zakłócenia przestaną oddziaływać na czujniki pilota parkowania, układ powróci do poprawnego działania.

173

Układ monitorujący ciśnienie w oponach , Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach stale kontroluje podczas jazdy ciśnienie w ogumieniu. W każdym kole znajduje się czujnik ciśnienia. Wartość ciśnienia z każdej opony przekazywana jest do modułu sterującego, w którym następuje porównanie wartości ciśnienia dla opon poszczególnych osi. Jeśli układ wykryje różnicę ciśnień, na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. W modelach wyposażonych w układ kontrolny na centralnym wyświetlaczu informacyjnym pokazana zostanie precyzyjna wartość ciśnienia w danej oponie. Aby układ działał poprawnie wszystkie koła powinny być odpowiednio napompowane i wyposażone w czujniki ciśnienia. Układ monitorujący ciśnienie w oponach automatycznie rozpoznaje, czy wartości ciśnień są odpowiednie dla obciążenia samochodu z maksymalnie 3 osobami w środku czy dla maksymalnie obciążonego samochodu. Układ uruchamia się po włączeniu zapłonu i zaczyna monitorować ciśnienie w oponach po przekroczeniu prędkości jazdy 30 km/h.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach nie zwalnia kierowcy od konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia w ogumieniu przy użyciu odpowiedniego manometru. Przynajmniej co 14 dni oraz przed wyruszeniem w dłuższą drogę sprawdzać ciśnienie w zimnych oponach. Nie zapomnieć o kole zapasowym. Ciśnienie w oponach, patrz strona 182,266. Lampka ostrzegawcza usterki układu na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza Zapalenie się lampki kontrolnej podczas jazdy oznacza awarię układu monitorującego ciśnienie w oponach. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. Po założeniu koła bez czujnika ciśnienia (np. koła zapasowego) pojawi się symbol

Wskazania na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza (przykłady) Pojawiają się podczas jazdy, informując za pomocą strzałki, w której oponie spadło ciśnienie. Wskazania wyświetlone na żółto Ubytek ciśnienia jest nieznaczny i jazdę można kontynuować po zmniejszeniu I prędkości. Przy najbliższej okazji sprawdzić I przy użyciu odpowiedniego manometru ciśnienie we wskazanej oponie. W razie konieczności uzupełnić ciśnienie. Wskazania wyświetlone na czerwono Znaczny ubytek lub całkowity brak ciśnienia! Natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić wskazaną oponę. W razie konieczności zmienić koło na zapasowe, patrz strony 203, 206.

174

Wskazania na wyświetlaczu graficznym lub kolorowym W modelach wyposażonych w układ kontrolny wszelkie odchylenia od prawdłowych wartości ciśnienia w oponach zostaną wyświetlone w poslaci komunikatów na centralnym wyświetlaczu informacyjnym (rys. 13324 J - wyświetlacz kolorowy, rys. 13325 J - wyświetlacz graficzny).

Przykładowe komunikaty: Reifenluftdruck hinten links prüfen (Sprawdzić ciśnienie w lewej tylnej oponie) Równocześnie z komunikatem tekstowym wyświetlony zostanie schematyczny rysunek ze wskazaniem koła, w którym nastąpił ubytek powietrza. Ubytek ciśnienia jest nieznaczny i jazdę można kontynuować po zmniejszeniu prędkości. Przy najbliższej okazji sprawdzić przy użyciu odpowiedniego manometru ciśnienie we wskazanej oponie. W razie konieczności uzupełnić ciśnienie. Na wyświetlaczu kolorowym komunikat ten ukazuje sio w kolorze żółtym.

Achtung! Reifendruck Verlust hinten links (Uwaga! Brak ciśnienia w lewej tylnej oponie) Równocześnie z komunikatem tekstowym wyświetlony zostanie schematyczny rysunek ze wskazaniem koła, w którym nastąpił ubytek powietrza.Znaczny ubytek lub całkowity brak ciśnienia! Natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić wskazaną oponę. W razie konieczności zmienić koło na zapasowe, patrz strony 203, 206. Na wyświetlaczu kolorowym komunikat ten ukazuje się w kolorze czerwonym. Potwierdzanie komunikatów ostrzegawczych, patrz strona 40. •

175

Uwagi ogólne Koło zapasowe nie posiada czujnika ciśnienia. Po założeniu koła zapasowego układ monitorujący ciśnienie w oponach nie zareaguje w przypadku ubytku ciśnienia w oponie tego koła. Fakt założenia koła bez czujnika ciśnienia sygnalizowany jest poprzez zaświecenie się lampki kontrolnej (I). Układ będzie monitorował opony pozostałych trzech kół. W przypadku założenia czterech kół bez czujników ciśnienia, np. kompletu kół z oponami zimowymi lub kompletu opon o innym rozmiarze, nie będą wyświetlane komunikaty ostrzegawcze. Układ nie jest gotowy do pracy. Czujniki do układu monitorującego ciśnienie w oponach można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Modele wyposażone w układ monitorujący ciśnienie w oponach można rozpoznać po metalowych trzonkach zaworów z aluminiowymi kapturkami, zamiast gumowych trzonków zaworów z plastikowymi kapturkami. Przy ręcznym sprawdzaniu ciśnienia w oponach manometr należy przykładać prostopadle do zaworu, nie naciskając zbyt mocno, aby nie uszkodzić trzonka zaworu, patrz strona 182. W przypadku zmiany opony należy zakładać zaworki i pierścienie uszczelniające nabyte w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stosowanie płynnych preparatów uszczelniających przebitą oponę lub łatek może spowodować nieprawidłowe działanie układu.

176

Układ powoduje automatyczne podniesienie tyłu samochodu, przez co zwiększa się zakres ugięcia zawieszenia i prześwit podwozia. W zależności od obciążenia samochodu oraz rodzaju nawierzchni, układ automatycznego poziomowania zawieszenia zaczyna działać dopiero po przejechaniu około 3 km. Poziomowanie reflektorów, patrz strona 115. W razie usterki układu nie należy obciążać samochodu do maksymalnej ładowności. Usterki usunąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Automatyczne poziomowanie zawieszenia Układ automatycznego poziomowania zawieszenia pozwala na utrzymanie nadwozia na stałej wysokości, niezależnie od obciążenia, co znacznie polepsza zachowanie się samochodu w warunkach zmieniających się obciążeń, np. podczas ciągnięcia przyczepy.

177

Hamulce

Układ hamulcowy Hamulce są istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na drodze. Przez pierwsze 200 km po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych unikać gwałtownego hamowania, co pozwoli dłużej zachować ich wysoką skuteczność. Stopień zużycia okładzin ciernych nie powinien przekroczyć określonej wartości. Dlatego regularne przeglądy określone w Książeczce obsługowej są nieodzownym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jazdy.

Lampka sygnalizacyjna O zużycia klocków hamulcowych Lampka kontrolna zapala się przy włączonym silniku Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych w wyniku zużycia osiągnęły minimalną dopuszczalną

Hamulec zasadniczy Układ hamulcowy składa się z dwóch niezależnych obwodów. W razie awarii jednego z obwodów samochód można wyhamować za pomocą drugiego. W takiej sytuacji jednak pedał hamulca wymaga wciśnięcia do oporu z odpowiednio zwiększoną siłą nacisku. Wydłuża się także droga hamowania. Przed kontynuacją jazdy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

grubość.

Wymianę zużytych okładzin ciernych zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Dzięki temu zyskuje się gwarancję, że użyte zostaną wyłącznie części dopuszczone przez Opla, zapewniające optymalną skuteczność hamowania.

178

W celu pełnego wykorzystania skoku pedału - szczególnie w przypadku awarii dnego z obwodów hamulcowych - pod pedałem nie mogą znajdować się żadne dodatkowe dywaniki. Przy wyłączonym silniku kilkukrotne wciśnięcie pedału hamulca powoduje wyczerpanie rezerwy wspomagania. Po wyłączeniu układu wspomagania skuteczność hamulców nie zmniejsza się, jednak hamowanie wymaga użycia większej siły. Szczególną ostrożność zachować podczas holowania. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić światła hamowania. W modelach wyposażonych w układ kontrolny światła hamowania kontrolowane są automatycznie, patrz strona 44. Wkrótce po ruszeniu z miejsca, przy małej prędkości, sprawdzić skuteczność hamulców, zwłaszcza gdy uległy zawilgoceniu, np. podczas mycia samochodu. Poziom płynu hamulcowego wymaga regularnej kontroli. Przy zbyt niskim poziomie płynu oraz zwolnionym hamulcu postojowym zapala się lampka kontrolna , patrz strona 32.

Hamulec postojowy Hamulec postojowy należy zawsze mocno zaciągać. Przy parkowaniu na pochyłościach hamulec zaciągać z dwukrotnie większą siłą. Mechaniczny hamulec postojowy działa tylko na hamulce tylnych kół. Uruchamiany jest automatycznie po zaciągnięciu dźwigni. W celu zwolnienia hamulca postojowego należy nieco unieść dźwignię, wcisnąć przycisk blokujący, a następnie całkowicie opuścić dźwignię.

Lampka kontrolna układu hamulcowego Lampka kontrolna świeci się przy włączonym zapłonie, gdy zaciągnięty jest hamulec postojowy i/lub poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. Poziom płynu hamulcowego, patrz strona 238. Jeśli lampka kontrolna świeci się przy zwolnionym hamulcu postojowym, należy natychmiast przerwać jazdę i zatrzymać samochód. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

179

Układ ABS Układ ABS - przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania - kontroluje układ hamulcowy i zapobiega blokowaniu się kół, niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Układ ABS koryguje ciśnienie w układzie hamulcowym w momencie, gdy któreś z kół grozi zablokowaniem. Samochód zachowuje sterowność nawet w przypadku bardzo ostrego hamowania, np. na zakręcie czy podczas manewru omijania przeszkody. Także w przypadku hamowania awaryjnego układ ABS umożliwia ominięcie przeszkody bez zdejmowania nogi z pedału hamulca.

Działanie układu ABS daje się odczuć poprzez pulsowanie pedału hamulca i charakterystyczny odgłos.

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności hamowania wciskać pedat hamulca do oporu, pomimo jego pulsowania. Nie zmniejszać nacisku stopy na pedał. Pomimo tak zaawansowanych układów zabezpieczających należy zrezygnować z ryzykownego stylu prowadzenia samochodu. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądna i odpowiedzialna jazda, j

W razie usterki układu ABS podczas gwałtownego hamowania może dojść do zablokowania tylnych kół i utraty kontroli nad pojazdem. Pojazd wpada w poślizg i traci sterowność. Jazdę można kontynuować, zachowując ostrożność i rozwagę.

W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek.

Lampka kontrolna układu ABS Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna zapala się na kilka sekund. Jednocześnie układ przeprowadza samokontrolę sygnalizowaną wyraźnie słyszalnym odgłosem. Gdy lampka zgaśnie, układ jest gotowy do pracy. Jeżeli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy, w układzie ABS wystąpiła usterka. Układ hamulcowy nadal działa, jednak bez funkcji przeciwdziałającej blokowaniu kół podczas hamowania.

181

Koła, ogumienie

Zmiana rodzaju opon lub obręczy

kół

W razie wymiany opon lub obręczy kół na inny rozmiar należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. Można tam uzyskać informacje na temat technicznych możliwości wykonania takiej operacji. W przypadku zastosowania opon o rozmiarach innych niż fabryczne, konieczne jest przeprogramowanie elektronicznego prędkościomierza, aby zagwarantować prawidłowość jego wskazań. Nieodpowiednie opony i obręcze kół mogą być przyczyną wypadku oraz być powodem utraty pozwolenia na eksploatację pojazdu. Modele wyposażone w układ monitorujący ciśnienie w oponach W przypadku zamiany opon na zimowe lub zastosowania opon innego rozmiaru, w celu zamontowania czujników układu monitorującego ciśnienie w oponach należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Układ monitorujący ciśnienie w oponach patrz strona 174. ,

Montaż nowych opon Nowe opony powinny być zakładane parami. Najlepiej wymieniać od razu cały komplet. Na jednej osi powinny znajdować się opony: • tej samej wielkości, j • tej samej konstrukcji, • tego samego producenta, • o takim samym wzorze bieżnika. Opony o bieżniku kierunkowym należy zakładać w taki sposób, aby kierunek ich toczenia był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol (np. strzałkę) na boku opony. Opony założone (np. podczas wymiany) niezgodnie z zaznaczonym kierunkiem toczenia należy jak najszybciej zamontować właściwie. Tylko poprawny montaż opon gwarantuje pełne wykorzystanie ich właściwości. Wymianę opon należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stacje te przestrzegają przepisów dotyczących utylizacji zużytego płynu hamulcowego w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Ciśnienie w oponach Przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą drogę sprawdzać ciśnienie w zimnych oponach. Nie zapomnieć o kole zapasowym.

Zalecane ogumienie oraz ograniczenia dotyczące opon, patrz strona 264. Fabryczne opony dobrano odpowiednio do podwozia samochodu tak, aby zapewniały maksymalny komfort jazdy oraz bezpieczeństwo.

Opony

182

Odkręcenie kapturka zaworu powietrza ułatwia klucz umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. W modelach wyposażonych w układ monitorujący ciśnienie w oponach w kluczu do zdejmowania kapturków zaworów opon znajduje się specjalna przystawka. Przed nałożeniem manometru na zawór należy nakręcić dołączoną przystawkę, patrz strona 174. Zalecane ciśnienie w oponach podano na stronie 266 oraz na naklejce po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. W przypadku zmiany rozmiaru opon należy zmienić również naklejkę informacyjną. Podwyższone ciśnienie w rozgrzanych oponach nie powinno być obniżane, I ponieważ mogłoby dojść do jego spadku poniżej dopuszczalnego minimum.

Po sprawdzeniu ciśnienia dokręcić kapturki zaworów odpowiednim kluczem. Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu negatywnie wpływa na bezpieczeństwo, zachowanie się samochodu na drodze, komfort jazdy oraz zużycie paliwa i opon. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do nadmiernego rozgrzania się opony i jej wewnętrznego uszkodzenia, co grozi odklejeniem się bieżnika, a nawet rozerwaniem opony przy dużych prędkościach jazdy. Napełnienie opony powietrzem do prawidłowego ciśnienia nie wyeliminuje jej ukrytych uszkodzeń. Nieprawidłowe ciśnienie w oponie może spowodować jej rozerwanie.

Stan opon i obręczy kół Na krawężniki najeżdżać powoli i, w miarę możliwości, prostopadle. Najeżdżanie na ostre krawężniki może doprowadzić do wewnętrznego uszkodzenia opon i obręczy kół, co przeważnie wykryte zostaje dopiero po pewnym czasie. Podczas parkowania uważać, aby opony nie ocierały się o krawężnik ani nie były dociskane do jego brzegu. Ogumienie powinno być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń (ciała obce, przebicia, przecięcia, pęknięcia, wybrzuszenia z boku). Regularnej kontroli wymagają także obręcze kół. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego stanu zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Uszkodzona opona może ulec rozerwaniu.

183

• Nie zakładać używanych opon pochodzących z niewiadomego źródła. • Aby nie pogorszyć skuteczności chłodzenia hamulców, stosować wyłącznie osłony ozdobne przeznaczone do konkretnego modelu samochodu. Oznakowanie opon Oznaczenia: np. 195/65 R 15 91 H 195 = Szerokość opony w mm 65 = Wskaźnik profilu (stosunek wysokości przekroju opony do jej szerokości) w % R = Rodzaj opony: Radialna 15 = Średnica obręczy koła w calach 91 = Wskaźnik nośności np.: wskaźnik 91 odpowiada masie 618 kg H = Kod prędkości Symbole prędkości: Q S T H V W Do Do Do Do Do Do 160 180 190 210 240 270 km/h km/h km/h km/h km/h km/h

Głębokość bieżnika Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Jeśli zużycie przednich opon jest większe niż tylnych, należy przełożyć je do tyłu, aby opony o głębszym bieżniku znajdowały się na przedniej osi. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy głębokość bieżnika zmniejszy się do 2 3 mm (w przypadku opon zimowych: 4 mm).

Dopuszczalna przez przepisy minimalna głębokość bieżnika (1,6 mm) zostaje osiągnięta, gdy stanie się widoczny jeden ze wskaźników zużycia opony (TWI' ł ). Szereg takich wskaźników znajduje się w jednakowych odstępach na obwodzie bieżnika. Ich umiejscowienie wskazują strzałki na boku opony. Uwagi ogólne • Niebezpieczeństwo utraty przyczepności opony na skutek zjawiska hydroplaningu jest większe, gdy opony są zużyte. • Opony starzeją się nawet wtedy, gdy są używane rzadko lub wcale. Nie używane przez 6 lat koło zapasowe nadaje się do eksploatacji tylko w sytuacjach awaryjnych.

1) TWI = Wskaźnik dopuszczalnego zużycia bieżnika opony (Tread Wear Indicator).

184

Opony zimowe Zalecenia dolyczące zakładania nowych opon. patrz strona 182. Ograniczenia dotyczące stosowania, patrz strona 266. Opony błotno-śniegowe (typu M+S) w temperaturze poniżej 7°C zwiększają dezpieczeństwo jazdy, dlatego należy zakładać je na wszystkie koła. Konstrukcja opon letnich ogranicza ich przydatność w warunkach zimowych. Jeżeli dopuszczalna prędkość maksymalna dla opon zimowych jest niższa od prędkości maksymalnej samochodu, w zasięgu wzroku kierowcy powinna być umieszczona stosowna informacja, określająca dopuszczalną prędkość dla opon 1 ) . Używanie koła zapasowego z oponą letnią: wlaściwości jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu. Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę, pamiętając o dokładnym wyważeniu koła.

Założone na koła łańcuchy mogą się stykać z osłonami ozdobnymi stalowych obręczy kół, powodując uszkodzenia tych elementów. Osłony należy wówczas zdjąć, patrz strona 207. 2 łańcuchami na kołach można jechać z prędkością najwyżej 50 km/h 1 '. Odcinki pokonywane na drogach wolnych od śniegu powinny być krótkie, ponieważ na twardej nawierzchni łańcuchy szybko się ścierają i mogą pęknąć. Dojazdowe koło zapasowe Zakładanie łańcuchów na dojazdowe koło zapasowe jest zabronione. W przypadku przebicia opony w przednim kole i konieczności kontynuowania jazdy z założonymi łańcuchami, dojazdowe koło zapasowe należy założyć do tyłu, a jedno z kół tylnych założyć na osi przedniej. Zmiana koła, patrz strona 206. Skorygować ciśnienie powietrza w oponach. Układ monitorujący ciśnienie w oponach , patrz strona174.

Ł a ń c u c h y na koła Ograniczenia dotyczące stosowania, patrz strona 266. Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie (napędowe). Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które łącznie z zamknięciem nie odstają więcej niż 15 mm ponad bieżnik i po wewnętrznej stronie opony. Bliższe informacje na temat jazdy z łańcuchami otrzymać można w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

6459 U

W różnych krajach określają to różne przepisy. 185

Bagażnik dachowy, ciągnięcie przyczepy

Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. B a g a ż n i k dachowy Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia uszkodzenia dachu należy stosować bagażniki dachowe dopuszczone przez Opla, dostępne w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej. Zalecenia eksploatacyjne, patrz strona 156.

Modele bez relingu dachowego Zdjąć zaślepki miejsc mocowania bagażnika dachowego. Zamocować bagażnik w odpowiednich punktach, patrz instrukcja obsługi dołączona do bagażnika dachowego.

Modele z relingiem dachowym Zamocować bagażnik w odpowiednich punktach relingu dachowego, patrz instrukcja obsługi dołączona do bagażnika dachowego.

136

Hak holowniczy H k holowniczy może zostać zamontowany a wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stacje udzielają także informacji o możliwościach zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy idysponują danymi technicznymi dotyczącymi montażu haka oraz wymaganych modyfikacji w układzie chłodzenia i innych podzespołów. Podczas jazdy bez przyczepy, hak należy zdemontować lub złożyć. Wymiary montażowe i wymiary elementów mocujących hak holowniczy, patrz strona 277, 278. Odłączany hak holowniczy , modele z pokrętłem Przechowywanie haka holowniczego Hak holowniczy znajduje się w torbie umocowanej paskiem do koła zapasowego, patrz strona 193.

Montaż haka holowniczego Zdjąć zaślepkę z otworu mocowania haka. W tym celu ścisnąć jej końcówki. Schować zaślepkę w bagażniku.

Sprawdzanie przygotowania haka do montażu • Pokrętło powinno znajdować się w takim położeniu, aby jego pomalowana na czerwono część skierowana była na wprost zielonego oznaczenia haka. • Pomiędzy hakiem holowniczym a pokrętłem powinien być zachowany odstęp ok. 6 mm. • Kluczyk musi znajdować się w zamku.

187

W przeciwnym wypadku hak holowniczy należy przed włożeniem w obsadę przygotować: • Odblokować hak. • Wysunąć pokrętło i przekręcić do oporu w prawo, patrz rys. powyżej.

Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie Odpowiednio przygotowany hak wsunąć w obsadę i mocno docisnąć w górę, do zablokowania. Pokrętło samoczynnie powróci do położenia wyjściowego i przylega ściśle do haka. Trzymanie pokrętła w trakcie mocowania haka grozi obrażeniami rąk.

Odblokować hak. Wyjąć kluczyk i zakryć zamek zaślepką. Po zablokowaniu haka wysunięcie pokrętła jest niemożliwe.

188

Ważne wskazówki Sprawdzić poprawność zamocowania haka hołowniczego • Pokrętło powinno znajdować się w takim położeniu, aby jego pomalowana na zielono część skierowana była na wprost zielonego oznaczenia haka. • Pomiędzy hakiem holowniczym a pokrętłem nie może być żadnego odstępu. • Hak holowniczy musi być mocno osadzony w obsadzie, • Hak musi zostać zablokowany, a kluczyk wyciągnięty z zamka. Holowanie dopuszczalne jest tylko z prawidłowo zamocowanym hakiem holowniczym. Jeżeli hak nie daje się prawidłowo zamocować, należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Demontaż haka holowniczego Odblokować hak. Wysunąć pokrętło i przekręcić do oporu w prawo, a hak wysunąć z obsady. Po demontażu schować hak w bagażniku, patrz strona 193 rys. 14086 J. Założyć zaślepkę na otwór mocowania haka. Haka holowniczego nie należy czyścić przy użyciu sprężonej pary ani jakichkolwiek wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Odłączany hak holowniczy , modele z dźwignią Przechowywanie haka holowniczego Hak holowniczy znajduje się w torbie umocowanej paskiem do koła zapasowego, patrz strona 193. Montaż haka holowniczego Zdjąć osłonę z zagłębienia w zderzaku: zsunąć oba elementy przesuwne do siebie i zdjąć osłonę.

189

Wysunąć zaślepkę z otworu mocującego haka. Obie części schować w bagażniku.

Sprawdzanie przygotowania haka do montażu Dźwignia 1 nie powinna wystawać z obsady. W przeciwnym wypadku hak holowniczy należy przed włożeniem w obsadę przygotować: jednocześnie przesunąć dźwignię 1 lewą ręką w lewo, a dźwignię 2 w kierunku do przodu, patrz rys.

Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie Lekko naciskając umieścić i zatrzasnąć hak holowniczy w obsadzie. Hak blokuje się po usłyszeniu charakterystycznego odgłosu. Nałożyć osłonę na dźwignię 1 i 2 i zatrzasnąć. W przypadku gdy osłony nie można zatrzasnąć ponownie zamocować hak holowniczy i powtórzyć czynności montażowe. W razie potrzeby skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla.

190

Ważne wskazówki Sprawdzić poprawne zamocowanie haka holowniczego: • Osłona dźwigni 1 i 2 powinna być nałożona i zatrzaśnięta. • Hak holowniczy musi być mocno osadzony w obsadzie. • Hak musi zostać zablokowany, a kluczyk wyciągnięty z zamka. Holowanie dopuszczalne jest tylko z prawidłowo zamocowanym hakiem holowniczym. Jeżeli hak nie daje się prawidłowo zamocować, należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Demontaż haka holowniczego Zdjąć zaślepkę z zamka. Włożyć kluczyk w zamek i otworzyć go. Wyjąć kluczyk i nałożyć zaślepkę.

Włożyć kluczyk do zamka po lewej stronie haka holowniczego i zamknąć zamek. Dłuższa strona uchwytu klucza skierowana jest do dołu. Wyjąć kluczyk i nałożyć zaślepkę na zamek.

Zdjąć osłonę dźwigni 1 i 2. Przesunąć dźwignię 1 lewą ręką w lewo. Przesunąć dźwignię 2 do przodu. Wyjąć hak z obsady. Założyć zaślepkę na otwór mocowania haka. Zamontować osłonę na zagłębieniu zderzaka: zsunąć oba elementy przesuwne do siebie, nałożyć osłonę i przesunąć elementy przesuwne na zewnątrz. Haka holowniczego nie należy czyścić przy użyciu sprężonej pary ani jakichkolwiek wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

191

Hak holowniczy odłączany p o p r z e z obrót Rozkładanie haka holowniczego Dźwignia odblokowująca znajduje się w schowku po lewej stronie bagażnika. Aby otworzyć schowek, oba zatrzaski wcisnąć do dołu i unieść pokrywę.

Pociągnąć dźwignię do dołu - dioda świeci się dopóki hak nie jest zablokowany. Dodatkowo rozlega się sygnał ostrzegawczy i hak wychyla się do dołu. W zasięgu obrotu haka nie powinny przebywać żadne osoby niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

Obrócić hak holowniczy do tyłu aż do zablokowania. W przypadku gdy dioda nadal świeci i nie wyłączył się sygnał ostrzegawczy należy powtórzyć czynności montażowe. Ważne wskazówki Sprawdzić poprawne zamocowanie haka holowniczego: • Dioda nie świeci się. • Nie rozlega się sygnał ostrzegawczy. Holowanie dopuszczalne jest tylko z prawidłowo zamocowanym hakiem holowniczym. W sytuacji gdy hak jest nieprawidłowo zablokowany, nie gaśnie dioda lub nie wyłącza się sygnał ostrzegawczy należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. I

192

Masa ciągniętej przyczepy 1 ) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy uzależniona jest od wersji samochodu oraz mocy silnika. Jej przekraczanie jest zabronione. Rzeczywiste obciążenie stanowi różnicę pomiędzy rzeczywistym ciężarem całkowitym przyczepy a rzeczywistym naciskiem na hak holowniczy. Dlatego przy pomiarze masy ciągniętej przyczepy na wadze mogą znajdować się tylko koła przyczepy, bez kółka podpierającego. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy podana jest w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Jeśli nie ma stosownej informacji, dane te dotyczą pokonywania terenów o maksymalnym nachyleniu wzniesień 12%.

Składanie haka holowniczego Otwieranie schowka, patrz strona 203. P cą n ć dźwignię do dołu - dioda świeci oigą się dopóki hak nie jest zablokowany. Dodatkowo rozlega się sygnał ostrzegawczy i hak wychyla się do dołu. Obrócić hak holowniczy do góry w prawo aż do zablokowania. W przypadku gdy dioda świeci się i nie wyłączył się sygnał ostrzegawczy należy powtórzyć czynności.

Przechowywanie zdejmowanego haka holowniczego Schować hak do torby i przypiąć do koła zapasowego, patrz rys. powyżej.

1)

Należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju. 193

Z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem przyczepy powinni jeździć wyłącznie kierowcy posiadający odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z dużymi przyczepami. Dopuszczalne wartości obowiązują przy pokonywaniu wzniesień o podanym nachyleniu terenu oraz do 1000 metrów nad poziomem morza (wartości podane w geodezyjnym systemie odniesienia NN = Normalnull), Moc silnika i zdolność samochodu do pokonywania wzniesień spadają wraz ze wzrostem wysokości i związanym z tym spadkiem gęstości powietrza, dlatego w przypadku przekroczenia wysokości 1000 metrów nad poziomem morza należy zmniejszać obciążenie o 10%. Zmniejszanie obciążenia nie jest konieczne w przypadku jazdy po drogach o małym nachyleniu (mniejszym niż 8%, np. autostrady). Rzeczywista masa całkowita przyczepy oraz rzeczywisty ciężar całkowity samochodu nie mogą przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. Jeśli na przykład osiągnięta została dopuszczalna masa całkowita samochodu, rzeczywista masa całkowita przyczepy musi być dobrana tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. Dopuszczalną masę całkowitą zestawu podano na tabliczce identyfikacyjnej, patrz strona 248.

Nacisk na hak holowniczy Nacisk na hak holowniczy to siła wywierana na hak przez dyszel przyczepy. Siłę nacisku można zmieniać poprzez odpowiednie rozmieszczenie ładunku na przyczepie. Wartość maksymalnego dopuszczalnego nacisku na hak holowniczy (78 kg) podana jest na tabliczce identyfikacyjnej przyczepy oraz w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Należy zawsze dążyć do uzyskania nacisku na hak równego wartości maksymalnej, szczególnie w przypadku ciężkich przyczep. Nacisk nie powinien być mniejszy niż 25 kg. Podczas pomiaru nacisku na hak dyszel załadowanej przyczepy powinien znajdować się na takiej samej wysokości, jak po zamocowaniu do haka obciążonego samochodu. Jest to szczególnie istotne w przypadku przyczep dwuosiowych. Obciążenie tylnej osi samochodu podczas ciągnięcia przyczepy Przy sprzęgniętej przyczepie i całkowitym obciążeniu pojazdu łącznie z pasażerami dopuszczalny nacisk na oś tylną (dane na tabliczce identyfikacyjnej lub w dowodzie rejestracyjnym) może być przekroczony o 40 kg. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia tylnej osi nie należy jechać z prędkością większą niż 100 km/h. Jeżeli przepisy lokalne określają niższą maksymalnąprędkość dla pojazdów holujących przyczepę, należy się do nich zastosować. Ciśnienie w oponach W ogumieniu samochodu ciągnącego przyczepę należy zwiększyć ciśnienie do wartości odpowiadającej pełnemu obciążeniu, patrz strona 266. Należy sprawdzić również ciśnienie w ogumieniu przyczepy i w kole zapasowym.

194

Zachowanie się pojazdu i zalecenia dotyczące jazdy z przyczepą Przed doczepieniem przyczepy należy nasmarować kulę haka holowniczego. Nie należy tego robić, gdy używany jest stabilizator przechyłów przyczepy, który oddziałuje na kulę haka. Zachowanie się pojazdu na drodze w znacznym stopniu zależy od sposobu załadowania przyczepy. Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem się i, w miarę możliwości, usytuowany pośrodku przyczepy, nad jej osią. W przypadku ciągnięcia przyczepy o słabej stabilności kierunkowej oraz przyczepy kempingowej o dopuszczalnej masie całkowitej 1400 kg, prędkość nie może przekraczać 80 km/h. Zaleca się stosowanie stabilizatora kontrolującego przechylanie się przyczepy.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić światła w przyczepie. Tylne światło przeciwmgielne samochodu wyłączane jest automatycznie po doczepieniu przyczepy. Nie należy przekraczać prędkości 80 km/h, nawet w krajach, gdzie jest to dozwolone. Przy skręcie zwracać uwagę, czy do wykonania manewru jest wystarczająca ilość miejsca. Unikać wykonywania gwałtownych manewrów. W przypadku rozkołysania przyczepy na boki ograniczyć prędkość, nie korygować kierownicą, a w razie potrzeby mocno zahamować. Wentylator chłodnicy napędzany jest elektrycznie. Dzięki temu wydajność chłodzenia nie jest uzależniona od prędkości obrotowej silnika. Przy wysokich prędkościach obrotowych silnika wydziela się dużo ciepła; przy mniejszych odpowiednio mniej.

Silniki wysokoprężne: Na wzniesieniach o nachyleniu przynajmniej 10% nie przekraczać prędkości 30 km/h na 1 biegu oraz 50 km/h na 2 biegu. W modelach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów nie przekraczać prędkości 40 km/h na 1 przełożeniu. Przy zjeżdżaniu z długiego wzniesienia wyhamowanie samochodu ciągnącego przyczepę wymaga większej siły, dlatego należy włączyć ten sam bieg - i jechać z mniej więcej taką samą prędkością - jak przy podjeździe. Układ sterujący automatycznej skrzyni biegów lub bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic automatycznie dobiera przełożenia, umożliwiając optymalne wykorzystanie hamowania silnikiem. W razie potrzeby zmiany przełożeń można dokonać w manualnym trybie pracy. W razie konieczności gwałtownego hamowania pedał hamulca należy wcisnąć z maksymalną siłą. Należy pamiętać, że droga hamowania samochodu z przyczepą, zarówno wyposażonąw hamulec, jak i bez hamulca, jest zawsze dłuższa niż samochodu bez przyczepy.

195

W modelach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic wystarczy wcisnąć pedał przyspieszenia. Przed ruszeniem w trudnych warunkach (duże obciążenie sumaryczne, teren górzysty ze stromymi podjazdami) należy wyłączyć zbędne odbiorniki prądu (np. ogrzewanie tylnej szyby, układ klimatyzacji czy podgrzewanie foteli ).

Ruszanie na pochyłościach Samochody z manualną skrzynią biegów: Zalecana prędkość obrotowa silnika przy ruszaniu pod górę dla silników o zapłonie iskrowym wynosi od 2500 do 3000 obr./min, natomiast dla silników wysokoprężnych od 2000 do 2200 obr./min. Utrzymując na . stałym poziomie prędkość obrotową, stopniowo puszczać pedał sprzęgła, zwolnić hamulec i wcisnąć pedał przyspieszenia. W miarę możliwości nie dopuszczać do spadku obrotów silnika.

196

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Układ paliwowy silnika w y s o k o p r ę ż n e g o , odpowietrzanie Nie należy dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Dlatego po zaświeceniu się lampki kontrolnej należy możliwie szybko uzupełnić paliwo, a jeśli lampka zacznie migać - natychmiast. Po zatankowaniu pustego zbiornika ponowny rozruch silnika jest możliwy. Należy jednak uwzględnić, że silnik uruchomi się z pewnym opóźnieniem. Jednorazowy rozruch nie powinien przekraczać 60 sekund. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony odczekać chwilę, a następnie powtórzyć czynność rozruchu.

Nie uruchamiać silnika przy u ż y c i u urządzeń do rozruchu awaryjnego Grozi to uszkodzeniem elementów elektronicznych. Nie uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie samochodu Samochodów z katalizatorem spalin nie wolno uruchamiać przez pchanie ani holowanie.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów.

197

Uruchamianie silnika przy u ż y c i u przewodów rozruchowych W razie rozładowania akumulatora silnik można uruchomić za pomocą kabli rozruchowych i akumulatora innego samochodu., Podczas wykonywania tych czynności zachować szczególną ostrożność. Nieprzestrzeganie podanych poniżej zaleceń grozi odniesieniem obrażeń ciała lub uszkodzeniem samochodu na skutek rozsadzenia akumulatora, a także zniszczeniem instalacji elektrycznych w obydwu samochodach. • Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskier. • Nie wolno dopuścić, aby elektrolit dostał się do oczu, na skórę, ubranie lub lakierowane powierzchnie samochodu. Elektrolit akumulatorowy zawiera kwas siarkowy, który przy bezpośrednim kontakcie może powodować oparzenia skóry oraz korozję elementów samochodu. • Podczas wykonywania prac związanych z akumulatorem zakładać okulary oraz odpowiednią odzież ochronną. • Akumulator wspomagający musi mieć takie samo napięcie, jak akumulator używany w samochodzie (12 V). Jego pojemność (Ah) nie może być dużo mniejsza od pojemności akumulatora rozładowanego. Wartości napięcia i pojemności podane są na obudowie akumulatora. • Nie odłączać rozładowanego akumulatora od samochodowej instalacji elektrycznej. • Wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu. • Nie pochylać się nad akumulatorem. • Nie dopuszczać do zetknięcia się zacisków jednego przewodu rozruchowego z zaciskami drugiego przewodu. • Zaciągnąć hamulec postojowy. Włączyć bieg jałowy. W modelach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic ustawić dźwignię w położeniu P. Akumulator znajduje się w skrzynce z prawej strony, patrząc od przodu komory silnika. W celu otwarcia skrzynki należy odblokować osłonę z przodu, a następnie

unieść.

198

• Nie podłączać przewodu bezpośrednio do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora! • Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora. • Przewody rozłożyć w taki sposób, aby nie nastąpiło przypadkowe zahaczenie o ruchome elementy silnika.

• Podczas rozruchu silnik samochodu, z którego dostarczany jest prąd, może pracować. Próby uruchomienia silnika mogą trwać najwyżej 15 sekund, z możliwością powtarzania z odstępami nie krótszymi niż 1 minuta. Po uruchomieniu oba silniki pozostawić z podłączonymi przewodami przez ok. 3 minuty na biegu jałowym. • Aby uniknąć nadmiernego wzrostu napięcia w instalacji elektrycznej, przed odłączeniem przewodów należy w uruchamianym awaryjnie samochodzie włączyć jakiekolwiek urządzenie elektryczne (np. światła lub podgrzewanie tylnej szyby). • Przewody odłączyć dokładnie w odwrotnej kolejności.

Podłączyć przewody rozruchowe w kolejności przedstawionej na rysunku powyżej: 1.Jeden koniec pierwszego przewodu podłączyć do bieguna dodatniego 1 akumulatora wspomagającego (znak plus na obudowie akumulatora lub na biegunie). 2. .Drugi koniec tego samego przewodu podłączyć do dodatniego bieguna 2 rozładowanego akumulatora (znak plus). 3. Jeden koniec drugiego przewodu podłączyć do bieguna ujemnego 3 akumulatora wspomagającego (znak minus! 4. Drugi koniec drugiego przewodu 4 połączyć z masą uruchamianego samochodu, np. z blokiem silnika lub połączeniem śrubowym zawieszenia silnika.

199

Ruszać powoli. Unikać szarpnięć. Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu samochodów. Podczas hamowania konieczny jest silniejszy nacisk na pedał, ponieważ wspomaganie układu hamulcowego działa tylko przy pracującym silniku. Obracanie koła kierownicy wymaga użycia większej siły, ponieważ wspomaganie układu kierowniczego działa tylko przy pracującym silniku. Włączyć recyrkulację powietrza i z m n ć a ką okna, aby do wnętrza nie dostawały się spaliny z samochodu holującego. Samochody wyposażone w automatyczną skrzynię biegów holować tylko do przodu. z prędkością nie przekraczającą 80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż 100 km. Jeśli zachodzi konieczność przekroczenia powyższej prędkości oraz dystansu przy uszkodzonej skrzyni biegów, podczas holowania przednia oś musi być uniesiona. Samochody wyposażone w bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic . holować tylko do przodu, z prędkością nie przekraczającą 25 km/h i na dystansie nie dłuższym niż 80 km. Jeśli zachodzi konieczność przekroczenia powyższej prędkości oraz dystansu przy uszkodzonej skrzyni biegów, podczas holowania przednia oś musi być uniesiona. Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla, zapewniającej najlepszą obsługę i gwarantującej przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego samochodu.

Holowanie awaryjne Zdjąć zaślepkę otworu do zamocowania ucha holowniczego: zwolnić zaczep, naciskając dolną krawędź osłony, a następnie ściągnąć osłonę do dołu. Ucho holownicze znajduje się w pokrowcu wraz z lewarkiem i innymi narzędziami we wnęce pod kołem zapasowym. Lewarek oraz narzędzia samochodowe, patrz strona 206.

Ucho holownicze wkręcać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przy użyciu klucza nasadowego do kół (narzędzia samochodowe, patrz strona 206). Dokręcić do oporu i ustawić w położeniu poziomym. Zaczepić linkę holowniczą sztywny - lub lepiej hol

Włączyć zapłon aby odblokować kierownicę i umożliwić działanie świateł hamowania, sygnału dźwiękowego i wycieraczek. Wybrać bieg jałowy. W modelach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic ustawić dźwignię w położeniu N.

200

Pomoc drogowa Holowanie samochodu można zlecić wyspecjalizowanej pomocy drogowej. Warto przed rozpoczęciem holowania sporządzić kosztorys usługi, unikając w ten sposób zbędnych wydatków i ewentualnych trudności z uzyskaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Holowanie innego pojazdu Zdjąć zaślepkę otworu do zamocowania ucha holowniczego: zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć osłonę do dołu. Ucho holownicze znajduje się w pokrowcu wraz z lewarkiem i innymi narzędziami we wnęce pod kołem zapasowym. Lewarek oraz narzędzia samochodowe, patrz strona 206.

Ucho holownicze wkręcać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przy użyciu klucza nasadowego do kół (narzędzia samochodowe, patrz strona 206). Dokręcić do oporu i ustawić w położeniu poziomym. Zaczepić linkę sztywny . holowniczą - lub lepiej hol

Ruszać powoli. Unikać szarpnięć. Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu samochodów.

201

Trójkąt ostrzegawczy , limuzyna Trójkąt ostrzegawczy mocowany jest do klapy bagażnika za pomocą zaczepów, patrz rys. powyżej. W celu odbezpieczenia unieść zaczepy. W innych wersjach samochodu trójkąt ostrzegawczy mocowany jest wraz z apteczką pierwszej pomocy w schowku po lewej stronie obicia przestrzeni bagażowej.

Apteczka , limuzyna Apteczka pierwszej pomocy (w zależności od modelu w formie skrzynki lub poduszki) znajduje się w schowku po lewej stronie obicia przestrzeni bagażowej.

W celu otwarcia wcisnąć zatrzaski w dół. Podczas umieszczania bagażu w bagażniku zwracać uwagę, aby apteczka pierwszej pomocy była zawsze łatwo dostępna.

202

Trójkąt ostrzegawczy , Apteczka , Caravan Trójkąt ostrzegawczy oraz apteczka pierwszej pomocy (w zależności od modelu w formie skrzynki lub poduszki) znajdują się w schowku po lewej stronie obicia przestrzeni bagażowej.

Przed otwarciem pokrywy nacisnąć oba zatrzaski do dołu. Podczas umieszczania bagażu w bagażniku zwracać uwagę, aby apteczka pierwszej pomocy oraz trójkąt ostrzegawczy były zawsze łatwo dostępne.

Koło zapasowe limuzyna Koło zapasowe przechowywane jest w bagażniku pod podłogą. Przymocowane jest ono nakrętką motylkową z tworzywa sztucznego. W celu otwarcia podłogi bagażnika chwycić za uchwyt lub specjalną pętlę, a następnie

unieść.

203

Caravan Koło zapasowe przechowywane jest w bagażniku pod podłogą. Przymocowane jest ono nakrętką motylkową z tworzywa sztucznego.

Aby otworzyć podłogę, pociągnąć za uchwyt blokujący, a następnie unieść podłogę.

Odblokować znajdujący się pod uchwytem podłogi bagażnika haczyk , a następnie zaczepić go o górną krawędź uszczelki otworu bagażnika. Podłoga jest uniesiona i zabezpieczona przed opadnięciem.

204

W przypadku samochodów wyposażonych w dojazdowe koło zapasowe należy przestrzegać stosownych wskazówek, patrz strony 185,210, 264. W samochodach z obręczami kół ze stopów metali lekkich obręcz koła zapasowego może być stalowa. W rzypadku stosowania opon zimowych koło zapasowe może mieć nadal oponę letnią. Po założeniu koła zapasowego m g ulec pogorszeniu właściwości jezdne oą samochodu. Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę, pamiętając o dokładnym wyważeniu koła. Koło zapasowe może mieć mniejszą oponę i obręcz od reszty kompletu. Po założeniu koła zapasowego mogą ulec pogorszeniu właściwości jezdne samochodu. Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę, pamiętając o dokładnym wyważeniu koła.

U a i ogólne wg

Wskazówki dotyczące dojazdowego koła zapasowego • Dojazdowe koło zapasowe wpływa na zmianę właściwości jezdnych samochodu, szczególnie jeśli na pozostałe pełnowymiarowe koła nałożone są opony zimowe . Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę, pamiętając o dokładnym wyważeniu koła. • Jednorazowo nie wolno zakładać więcej niż jednego koła dojazdowego. • Nie przekraczać prędkości 80 km/h. • Zwalniać na zakrętach. • Nie planować dłuższych odcinków z założonym dojazdowym kołem zapasowym.

• Jak najszybciej zastąpić dojazdowe koło zapasowe kołem pełnowymiarowym. • Na koło dojazdowe nie wolno zakładać łańcuchów. W przypadku przebicia opony w przednim kole i konieczności kontynuowania jazdy z założonymi łańcuchami, dojazdowe koło zapasowe należy założyć do tyłu, a jedno z kół tylnych założyć na osi przedniej. Skontrolować ciśnienie powietrza w kole dojazdowym. W razie potrzeby dopompować. • Przestrzegać wskazówek dotyczących dojazdowego koła zapasowego, patrz strony 185,210,264.

205

Zmiana koła

Wykonanie poniższych czynności i zastosowanie się do przedstawionych wskazówek znacznie ograniczy ryzyko odniesienia obrażeń podczas zmiany kola:

• Zaparkować samochód na płaskim, twardym i suchym podłożu. • Włączyć światła awaryjne i zaciągnąć hamulec postojowy. W modelach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub bezstopniową automatyczną skrzynię biegów CVTronic ustawić dźwignię w położeniu P. Podnośnik i narzędzia samochodowe Lewarek oraz narzędzia samochodowe przygotowano specjalnie dla samochodu Opel Vectra. Lewarek może być używany wyłącznie do zmiany koła. Lewarek wraz z innymi narzędziami znajduje się w schowku bagażnika, pod kołem zapasowym. Otwieranie podłogi bagażnika, patrz strony 203, 204. Po użyciu lewarek i narzędzia samochodowe należy umieścić w schowku, patrz rys. powyżej. • Ustawić trójkąt ostrzegawczy zgodnie z przepisami. Trójkąt ostrzegawczy, patrz strona 202.

206

• W j ć koło zapasowe z bagażnika. y ą • Przed podniesieniem samochodu ustawić przednie koła prosto. • Nie zmieniać jednocześnie więcej niż jednego koła. • Zablokować koło znajdujące się po przekątnej względem zmienianego, podkładając za nim i przed nim drewniane kliny lub duże kamienie. • Lewarek może być używany wyłącznie do zmiany koła.

• Jeśli podłoże jest miękkie, pod lewarek podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm. Użycie grubszej podkładki może spowodować uszkodzenie lewarka oraz samochodu. • W samochodzie wspartym na lewarku nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. • Nigdy nie wolno kłaść się pod uniesionym samochodem. • Nie uruchamiać silnika, gdy samochód jest wsparty na lewarku.

1. Przy użyciu specjalnego zaczepu z kompletu narzędzi samochodowych ściągnąć osłonę ozdobną. Narzędzia samochodowe, patrz strona 206. Osłona ozdobna z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym, patrz strona 209.

207

Obręcze kół ze stopów metali lekkich . Podważyć śrubokrętem i wypchnąć osłony śrub.

2. Poluzować śruby kluczem do kół. Pamiętać o dokładnym nasadzeniu końcówki klucza na odkręcaną śrubę.

3. W podwoziu samochodu z przodu oraz z tyłu znajdują się wyłożone tworzywem sztucznym zagłębienia służące do przyłożenia lewarka. Ich umiejscowienie wskazują oznaczenia pod dolnymi krawędziami samochodu.

208

4.Obracając korbą należy odpowiednio podwyższyć lewarek. Ustawić lewarek z przodu lub z tyłu samochodu w taki sposób, aby głowica lewarka weszła w wyłożone tworzywem zagłębienia w podwoziu. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe przyłożenie lewarka. Stopa lewarka powinna być umieszczona pionowo pod punktem przyłożenia lewarka do zagłębień podwozia.

Zaczepić korbę o ucho lewarka i obracając nią unieść samochód. W przeciwnym wypadku należy powoli opuścić samochód i poprawnie ustawić lewarek. 5. Wykręcić i odłożyć śruby mocujące koło uważając, aby nie zanieczyścić gwintów. Osłona koła z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym zostanie zdjęta wraz ze śrubami mocującymi koło. 6. Zmienić koło. Wskazówki dotyczące koła zapasowego, patrz strona 203, wskazówki dotyczące dojazdowego koła zapasowego, patrz strona 205.

7. Nakręcić śruby i lekko docisnąć. Pamiętać o dokładnym nasadzeniu końcówki klucza na odkręcaną śrubę. Osłonę koła z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym należy nałożyć i wcisnąć przed przykręceniem śrub mocujących. Symbol zaworu na odwrotnej stronie osłony musi wskazywać zawór opony. 8. Opuścić samochód. 9. Mocno dokręcić wszystkie śruby. Pamiętać o dokładnym nasadzeniu końcówki klucza na odkręcaną śrubę. •

209

10. Nałożyć i zamocować osłonę koła lub osłony śrub . Przed montażem osłony oczyścić koło w okolicy zaczepów. Symbol zaworu na odwrotnej stronie osłony musi wskazywać zawór opony. Obręcze kół ze stopów metali lekkich : Nałożyć i zamocować osłony śrub .

1 1 . Umieścić we właściwym miejscu wszystkie narzędzia, trójkąt ostrzegawczy oraz wymienione koło. 12. Możliwie jak najszybciej sprawdzić moment dokręcenia śrub mocujących. W razie potrzeby dokonać odpowiednich poprawek. Moment dokręcania, patrz strona 266. 13. Uszkodzoną oponę jak najszybciej wymienić, pamiętając o wyważeniu koła. 14. Jak najszybciej zastąpić zamontowane dojazdowe koło zapasowe kołem pełnowymiarowym.

Instalacja elektryczna Elektroniczne układy zapłonowe wytwarzają bardzo wysokie napięcie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy dotykać elementów układu. Bezpieczniki W samochodzie znajdują się trzy skrzynki bezpieczników: we wnętrzu samochodu po lewej stronie deski rozdzielczej, w bagażniku w lewym schowku bocznym oraz po lewej stronie w komorze silnika.

210

" ™

Zaleca się wożenie w samochodzie kompletu bezpieczników, który można nabyć w każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zapasowe bezpieczniki można umieścić po wewnętrznej stronie pokrywki skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej. Otwieranie pokrywki skrzynki bezpieczników, patrz następna strona.

Przed wymianą bezpiecznika wyłączyć odpowiedni obwód oraz zapłon. Uszkodzony bezpiecznik (rys. 12892 J) można rozpoznać po przepalonym drucie topikowym. Nowy bezpiecznik można włożyć dopiero po wykryciu i usunięciu przyczyny usterki. Wyjmowanie bezpieczników ułatwiają specjalne szczypce, umieszczone w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej, patrz rys. powyżej.

Stosować tylko bezpieczniki o odpowiednim prądzie znamionowym. Wartość natężenia podana jest na każdym bezpieczniku. Można ją również rozpoznać po kolorze bezpiecznika. Kolor bezpiecznika Jasnobrązowy Brązowy Czerwony Jasnoniebieski Żółty Biały Jasnozielony Pomarańczowy Ciemnoniebieski Prąd znamionowy 5A 7,5 A 10A 15A 20 A 25 A 30 A 40 A 60 A

211

Nr Obwód 10 Moduł sterujący w kolumnie kierownicy 11 Wtyczka diagnostyczna 12 Zabezpieczenie przed przeciążeniem akumulatora 13 14 15 Moduł sterujący w drzwiach kierowcy 16 17 Wskaźniki i przyrządy, centralny wyświetlacz informacyjny 18 Moduł sterujący w drzwiach kierowcy 19 20 Czujnik odchylenia kierunkowego (ESP) 21 System przesyłania danych Telematik 22 Zapalniczka 23 Dmuchawa nagrzewnicy, klimatyzacja, klimatyzacja sterowana elektronicznie 2425 Ogrzewanie, klimatyzacja 26 Wskaźniki i przyrządy, centralny wyświetlacz informacyjny 27 -

Wartość

7,5 A 7,5 A 15 A

30 A

15A

Bezpieczniki i najważniejsze

chronione obwody Bezpieczniki we wnętrzu samochodu Skrzynka bezpieczników umieszczona jest po zewnętrznej stronie deski rozdzielczej. Otworzyć drzwi. Zdecydowanym pociągnięciem odczepić i zdjąć pokrywkę skrzynki. Zapasowe bezpieczniki i szczypce do wyciągania bezpieczników, patrz strona 211.

Niektóre obwody elektryczne mogą być zabezpieczone kilkoma bezpiecznikami. Nr Obwód 1 Radioodtwarzacz 2 Dmuchawa nagrzewnicy, ogrzewanie klimatyzacja, 3 Dach przesuwno-uchylny Wartość 20 A

30 A
7,5 A 7,5 A 30 A 30 A 40 A

7,5 A 20 A

4 5 Moduł sterujący w drzwiach 7,5 A 6 Światło stopu 7 Moduł sterujący nadwozia 8 Moduł sterujący w przednich drzwiach pasażera 9 Centralny moduł sterujący 7,5 A 30 A

7,5 A 7,5 A
--

30 A 7,5 A

212

Bezpieczniki w bagażniku Skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie w bocznym schowku. Limuzyna: W celu otwarcia nacisnąć zatrzaski do dołu i otworzyć pokrywkę. Caravan: W celu otwarcia nacisnąć oba zatrzaski do dołu, a następnie otworzyć pokrywkę wraz z wewnętrznym obiciem. Zapasowe bezpieczniki i szczypce do wyciągania bezpieczników, patrz strona 211

Niektóre obwody elektryczne mogą być zabezpieczone kilkoma bezpiecznikami. Nr 1 2 3 4 5 6 Obwód Elektryczna regulacja foteli Ogrzewanie szyby tylnej Elektryczna regulacja foteli Elektryczne sterowanie szyb bocznych 7 Elektryczne sterowanie szyb bocznych 8 Podgrzewanie fotela tylnego prawego 9 Sygnał dźwiękowy, zabezpieczenie przed kradzieżą 10 Pompa paliwowa Wartość

40 A 40 A 40 A 30 A 30 A 15A 15A 20 A

Nr Obwód Wartość 11 Napięcie akumulatora, zacisk 30 25 A 12 Podgrzewanie fotela tylnego 15 A lewego 13 Hak holowniczy 20 A 14 Wycieraczka szyby tylnej 15 A 15 Podgrzewanie fotela 15 A przedniego lewego 16 Podgrzewanie fotela 15 A przedniego prawego 17 Niezależna klimatyzacja fotela 7,5 A kierowcy 18 19 System Twin Audio, 10 A podłokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant 20 21 Zabezpieczenie przed 5A kradzieżą (autoalarm) 22 Czujnik ultradźwiękowy, 5A zabezpieczenie przed kradzieżą (autoalarm) 23 Czujnik stłuczenia szyby (zabezpieczenie przed 7,5 A kradzieżą) 24 Napięcie akumulatora, zacisk 3025 A 25 26 Podłokietnik wielofunkcyjny 25 A Travel Assistant 27 Rozpoznawanie obciążenia 7,5 A fotela, układ monitorujący ciśnienie w oponach, czujnik deszczu klimatyzacja, 28 Pilot parkowania 7,5 A 29 -

213

Niektóre obwody elektryczne mogą być zabezpieczone kilkoma bezpiecznikami.
Nr Obwód 1 Układ elektroniczny silnika, układ elektroniczny skrzyni biegów 2 Rozrusznik 3 Sygnał dźwiękowy, 4 Klimatyzacja, klimatyzacja sterowana elektronicznie 5 Spryskiwacze szyb 6 Wartość 30 A 30 A 20 A 10 A 15 A

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika Bezpieczniki znajdują się w skrzynce po lewej stronie w przedniej części komory silnika. Przed otwarciem skrzynki bezpieczników wyłączyć silnik. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. W celu otwarcia odblokować osłonę z przodu, a następnie unieść.

Odblokować przedni zaczep osłony skrzynki bezpieczników i odchylić do góry, Zapasowe bezpieczniki i szczypce do wyciągania bezpieczników, patrz strona 211.

214

Nr Obwód 27 28 Moduł sterujący w klapie bagażnika 29 Układ ABS 30 Moduł sterujący w klapie bagażnika 31 Moduł sterujący w kabinie samochodu 32 Układ ABS 33 Moduł sterujący w kabinie samochodu 34 Moduł sterujący w klapie bagażnika Nr Obwód
17 -

Wartość 60 A 40 A 60 A 60 A 40 A 60 A 60 A 30 A 40 A 20 A 30 A 40 A

Nr Obwód
7 Centralny moduł sterujący, układ kontroli trakcji, układ stabilizacji dynamicznej 8 Reflektory przednie 9 Wspomaganie układu kierowniczego, dysze spryskiwaczy szyb 10 11 Wycieraczki szyb 12 Wycieraczki szyb 13 Centralny moduł sterujący, układ kontroli trakcji, układ stabilizacji dynamicznej 14 Zmywacze reflektorów 15 Moduł sterujący silnika
1)

Wartość
20 A 10 A 10 A

Wartość

35 Wentylator 36 Wentylator

chłodzący1) chłodzący1)

18 19 Regulacja zasięgu świateł, reflektory ksenonowe, 20 21 22 23 Nagrzewnica postojowa 24 Napięcie akumulatora, zacisk 30 25 Napięcie akumulatora, zacisk 30 26 5A 15 A

37 38 -

30 A 30 A 7,5 A 30 A 10 A

20 A 30 A 30 A

16 Układ ABS 7,5 A 1) Uszkodzenie bezpiecznika przy włączonym zapłonie powoduje stałe świecenie świateł hamowania.

1

' W zależności od silnika.

215

Wymiana ż a r ó w e k Przed wymianą żarówki wyłączyć zapłon oraz odpowiedni obwód. Nową żarówkę można chwytać tylko za cokół! Nie dotykać części szklanej, ponieważ tłuste plamy na szkle żarówki odparowują, powodując przyciemnienie odbłyśnika. Zabrudzoną żarówkę czyścić nie strzępiącą się, czystą ściereczką, zwilżoną alkoholem lub spirytusem. Nowa żarówka musi mieć takie same oznaczenia na cokole, jak przepalona. Nie stosować żarówek o większej mocy. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie należy wyjąć wlew zbiornika płynu do spryskiwaczy. W tym celu zwolnić zaczep i wyciągnąć rurę wlewową. Jeśli zbiornik jest pełen, może dojść do wycieku płynu myjącego. Należy chronić środowisko naturalne i nie wylewać płynu myjącego bezpośrednio do kanalizacji lub do gleby.

Ustawienie reflektorów Regulacja reflektorów powinna być wykonywana przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla, która dysponuje specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi.

216

Reflektory halogenowe, światła mijania i drogowe Reflektory z oddzielnymi lampami świateł mijania 1 (zewnętrzne) i świateł drogowych 2 (wewnętrzne).

Światła mijania 1. Otworzyć pokrywę silnika. 2. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, zdemontować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy, patrz strona 216. 3. Zdjąć osłonę reflektora świateł mijania.

4. Przekręcić w lewo i odblokować oprawę żarówki. •

217

5. Wyjąć oprawę żarówki wraz z żarówką z obudowy reflektora.

6. Wyjąć żarówkę z oprawy. 7. Włożyć nową żarówkę, nie dotykając części szklanej. 8. Włożyć oprawę w taki sposób, aby jej zaczepy mogły swobodnie wsunąć się w wycięcia obudowy reflektora. 9. Obrócić oprawę żarówki w prawo, do oporu. 10. Nałożyć i zamknąć osłonę reflektora. 11 .W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, włożyć na miejsce i umocować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy.

Światła drogowe 1. Otworzyć pokrywę silnika. 2. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, zdemontować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy, patrz strona 216. 3. Zdjąć osłonę reflektora.

218

4. Przekręcić w lewo i odblokować oprawę żarówki.

5. Wyjąć oprawę żarówki wraz z żarówką z obudowy reflektora.

6. Wyjąć żarówkę z oprawy. 7. Włożyć nową żarówkę, nie dotykając części szklanej. 8. Włożyć oprawę w taki sposób, aby jej zaczepy mogły swobodnie wsunąć się w wycięcia obudowy reflektora. 9. Obrócić oprawę żarówki w prawo, do oporu. 10. Nałożyć i zamknąć osłonę reflektora. 11 .W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, włożyć na miejsce i umocować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy.

219

Reflektory ksenonowe, światła mijania i drogowe Reflektory z oddzielnymi lampami świateł mijania 1 (zewnętrzne) i świateł drogowych 2 (wewnętrzne). Światła mijania Ksenonowe lampy świateł mijania zasilane są bardzo wysokim napięciem. Ze względów bezpieczeństwa nie należy dotykać elementów układu. W celu wymiany żarówek zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Światła drogowe 1. Otworzyć pokrywę silnika. 2. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, zdemontować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy, patrz strona 216. 3. Zdjąć osłonę reflektora.

4. Przekręcić w lewo i odblokować oprawę żarówki.

220

10. Nałożyć i zamknąć osłonę reflektora. 11. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, włożyć na miejsce i umocować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy. System samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) Światła mijania oraz drogowe w postaci reflektorów ksenonowych w połączeniu z aktywnym systemem doświetlania zakrętów reagującym na skręt koła kierownicy. Reflektory ksenonowe wytwarzają bardzo wysokie napięcie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy dotykać elementów układu. W celu wymiany żarówek świateł mijania, drogowych, pozycyjnych oraz kierunkowskazów zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

5. W j ć oprawę żarówki wraz z żarówką yą z obudowy reflektora.

6. Wyjąć żarówkę z oprawy. 7. Włożyć nową żarówkę, nie dotykając części szklanej. 8. Włożyć oprawę w taki sposób, aby jej zaczepy mogły swobodnie wsunąć się w wycięcia obudowy reflektora. 9. Obrócić oprawę żarówki w prawo, do oporu.

221

Światła pozycyjne 1. Otworzyć pokrywę silnika. 2. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, zdemontować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy, patrz strona 216. 3. Zdjąć osłonę reflektora.

4. Wyjąć oprawę świateł pozycyjnych z obudowy reflektora.

5. Wyjąć żarówkę z oprawy. 6. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. 7. Włożyć oprawę światła pozycyjnego w obudowę reflektora, założyć i zamknąć osłonę reflektora. 8. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, włożyć na miejsce i umocować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy.

222

6. Włożyć oprawę z żarówką z powrotem w obudowę reflektora. 7. W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, włożyć na miejsce i umocować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy. Przednie światła przeciwmgielne Wymiana żarówek powinna być wykonywana przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.

Kierunkowskazy przednie 1.Otworzyć pokrywę silnika. 2. .W przypadku wymiany żarówki po lewej stronie, zdemontować przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy, patrz strona 216. 3. Przekręcić w lewo i odblokować oprawę

4. Wcisnąć lekko żarówkę w oprawę, obrócić w lewo i wyjąć. 5. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej.

żarówki.

223

4. Wyjąć żarówkę z oprawy. 5. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. Z powrotem połączyć część rozpraszającą światło z obudową lampy. Połączyć przewody z obudową lampy. Zamknąć schowek.

K i e r u n k o w s k a z y , światła h a m o w a n i a , światła tylne, t y l n e światło p r z e c i w m g i e l n e , światła c o f a n i a limuzyna 1. W celu otwarcia schowka nacisnąć zatrzask w dół.

2. Odłączyć przewody od obudowy lampy. 3. Wcisnąć zaczepy na brzegach oprawy żarówek, a następnie wyjąć z obudowy

lampy.

Rozmieszczenie poszczególnych żarówek od góry do dołu: Ż a r ó w k a kierunkowskazu Ż a r ó w k a światła tylnego/światła hamowania Ż a r ó w k a światła tylnego Ż a r ó w k a światła przeciwmgielnego 1 ) Ż a r ó w k a światła cofania

1) Wyposażenie charakterystyczne dla danego kraju: lylne światło przeciwmgielne może być umieszczone tylko po lewej stronie. Żarówka znajdująca się po prawej stronie może być zapasowa. 224

Caravan 1.W celu otwarcia schowka po prawej lub lewej stronie wcisnąć do dołu zatrzask, patrz strona 203. 2.Chwycić od zewnątrz obudowę lampy, poluzować kluczem do kół trzy nakrętki mocujące, a następnie odkręcić rękoma. Wyjąć obudowę lampki. Klucz do kół — patrz narzędzia samochodowe, strona 206. 3. Odłączyć przewody od obudowy lampy.

4. Poluzować śrubokrętem trzy śruby i wyjąć obudowę lampy.

5. Wyjąć żarówkę z oprawy, Rozmieszczenie żarówek w oprawie lampy tylnej: 1 = Żarówka światła hamowania/światła tylnego 2 = Żarówka kierunkowskazu 6. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. Oprawę lampy włożyć na miejsce i dokręcić. Obudowę lampy przymocować do karoserii samochodu i mocno dokręcić. Zamknąć schowek w obiciu bocznym. •

225

Lampki w klapie bagażnika 1. Za pomocą śrubokręta wyciągnąć plastikowe zatyczki obicia wewnętrznego klapy bagażnika z prawej i lewej strony zamka.

2. Za pomocą śrubokręta Torx z zestawu narzędzi poluzować śrubę w uchwycie obicia wewnętrznego. 3. Za pomocą klipsów zdjąć obicie wewnętrzne z klapy bagażnika.

4. Wykręcić odpowiednią oprawę: 1 = Żarówka światła tylnego 2 = Żarówka światła przeciwmgielnego 3 = Żarówka światła cofania 5. Wyjąć żarówkę z oprawy. 6. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. Włożyć z powrotem oprawę do klapy bagażnika. 7. Za pomocą klipsów zamocować obicie wewnętrzne na klapie bagażnika. Wkręcić śrubę w uchwycie. Wetknąć plastikowe zatyczki w otwory. W celu wymiany żarówek zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

226

.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 1. Wsunąć końcówkę pionowo trzymanego śrubokręta, patrz rys. powyżej, w obudowę lampki i odblokować zaczep, dociskając śrubokręt w bok.

2. Wyjąć obudowę lampki, uważając aby nie pociągnąć za kabel. 3. Podważyć oprawę i wyciągnąć wtyczkę kabla.

4. Przekręcić w lewo i odblokować oprawę żarówki. 5. Wyjąć żarówkę z oprawy. 6. Włożyć nową zarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. 7. Włożyć oprawę z żarówką z powrotem w obudowę lampki. Zablokować poprzez obrót w prawo. 8. Włożyć wtyczkę kabla z powrotem w oprawę lampki. 9. Włożyć i zablokować obudowę lampki.

227

Oświetlenie wnętrza z przodu, lampki do czytania Przed wyjęciem żarówki zamknąć drzwi w celu przerwania dopływu prądu. 1. Podważyć i wyjąć część rozpraszającą światło z obudowy.

2. Wyjąć żarówkę z oprawy. 3. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. 4. Nałożyć i zatrzasnąć część rozpraszającą światło.

Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej, oświetlenie bagażnika, oświetlenie dolne Przed wyjęciem żarówki zamknąć drzwi lub przytrzymać czujnik otwarcia drzwi w celu przerwania dopływu prądu. 1. Podważyć śrubokrętem i wypchnąć lampkę z wnęki.

228

Tylna lampka oświetlenia wnętrza tylne lampki do czytania Wymiana żarówek powinna być wykonywana przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Regulacja podświetlenia wskaźników, podświetlenie centralnego wyświetlacza informacyjnego Wymiana żarówek powinna być wykonywana przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.

2. Lekko nacisnąć żarówkę w kierunku zacisku sprężynującego, a następnie wyjąć z obudowy. 3. Włożyć nową żarówkę uważając, aby nie dotknąć części szklanej. 4. Ponownie umieścić lampkę we wnęce i zatrzasnąć.

229

Serwis Opla

Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla zapewniają szybki i niezawodny serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Doświadczony i przeszkolony przez Opla personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami fabrycznymi. W każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla można zaopatrzyć się w „Oryginalne części zamienne i akcesoria Opla" przeznaczone dla konkretnego modelu samochodu. Wszystkie części poddawane są rygorystycznej kontroli jakości i dokładności wykonania, potwierdzającej ich niezawodność, bezpieczeństwo i dostosowanie do samochodów Opel. Serwis Opla opiera się na doświadczeniu jednego z wiodących producentów samochodów na świecie. Na całym świecie działy obsługi klienta firmy Adam Opel AG i filie General Motors gotowe są służyć niezbędnymi informacjami oraz pomocą: Na terenie Luksemburga prosimy kontaktować się z działem serwisu Opla w Kontich - Belgia Na terenie Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Jugosławii, Macedonii, Rumunii i Słowenii prosimy kontaktować się z działem serwisu Opla w Budaörs - Węgry Tel.:00 36-23 446 100

Nasz główny cel: pełna satysfakcja z posiadania samochodu. W razie wystąpienia usterki technicznej samochodu nie ma powodów do obaw. Opel Assistance i Opel Mobile Service są zawsze na miejscu. Sieć pomocy technicznej działa w Polsce oraz w ponad 30 innych krajach Europy. Informacje na temat systemu pomocy Opel Assistance i Opel Mobil Service można znaleźć w książeczce „Mobilservice". Ponadto wszystkie Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla oferują najwyższy poziom usług po konkurencyjnych cenach. Można tam również otrzymać broszurę „Sieć serwisowa Opla", adresów i numerów telefonów wszystkich Autoryzowanych Stacji Dealerskich Opla.

230

Vauxhall Motors Ltd. Customer Care Griffin House, Osborne Road Luton, Bedfordshire, LU1 3 Y T - Anglia Tel.:015 82-42 72 00 Opel Austria Vertriebs GmbH Groß-Enzersdorfer Str. 59 1220 Wiedeń-Austria Tel.: 01-2 88 77 444 lub 01-2 88 77 0 Opel Belgium N.V. Prins Boudewijnlaan 30 2550 Kontich - Belgia Tel.: 03-4 50 63 11 Opel C & S spol. s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praga 4 - Czechy Tel.:02-61 21-88 21 General Motors Danmark Jaegersborg Alle 4 2920 Charlottenlund - Dania Tel.: 39 97 85 00 Opel Oy Pajuniityntie 5 00320 Helsinki - Finlandia Tel. Helsinki: 61 58 81 General Motors France 1 - 9, avenue du Marais Angle Quai de Bezons 95101 Argenteuil Cedex - Francja Tel.:1-34 26 30 00

Opel Hellas S.A. 56 Kifisias Avenue & Delfon str. Amarousion 151 25 Ateny - Grecja Tel.: 1-6 80 65 01 Opel Espańa de Automoviles S.A. Paseo de la Castellana, 91 28046 Madryt - Hiszpania Tel.: 902 25 00 25 Opel Nederland B.V. Baanhoekweg 188 3361 GN Sliedrecht- Holandia Tel.:0 78-6 42 21 00 General Motors Danmark Sixth Floor, Tower A Global Business Park Mehrauli - Gurgaon Road Gurgaon - 122 022, Haryana, India Tel.: 0091 124 280 3333 Opel Ireland Ltd. Opel House, Unit 60, Heather Road Sandyford, Dublin 18 - Irlandia Tel.:01-216 10 00 ADAM OPEL AG Bahnhofsplatz 1 65423 Rüsselsheim - Niemcy Tel.: 0 61 42-77 50 00 lub 0 61 42-7 70 General Motors Norge AS Kjeller-Vest 6 2027 Kjeller - Norwegia Tel.: 23 50 01 04

General Motors Poland Sp. z o.o. Domaniewska 41 02-672 Warszawa - Polska Tel.:0 22-606 17 00 Opel Portugal Quinta da Fonte Ed. Fernäo Magalhaes, Piso 2 Porto Salvo 2780 Oeiras - Portugalia Tel.:01-4 40 75 00 Opel Suisse S.A. Salzhausstraße 21 2501 Biel/Bienne - Szwajcaria Tel.: 0848 810 820 lub 0 32-3 21 51 11 Saab Opel Sverige AB Esbogatan 8 164 74 Kista - Szwecja Tel.:08-632 85 00 Opel Türkiye Ltd. Sti. Kemalpasa yolu üzeri 35861 Torbali/Izmir- Turcja Tel.:02 32-8 53-14 53 Opel Southeast Europe Ltd. Szabadsag utca 117 2040 Budaörs - Węgry Tel.:06-23 446 100 Opel Italia S.p.A. Piazzale dell'lndustria 40 00144 Rzym - Włochy Tel.:06-5 46 51

231

Przeglądy i obsługa okresowa

Sygnalizacja na wyświetlaczu terminu następnej obsługi okresowej uwzględnia okresy postoju samochodu z odłączonym akumulatorem. Szczegółowe informacje dotyczące przeglądów i obsługi okresowej zamieszczono w Książeczce obsługowej. Znajduje się ona w schowku w desce rozdzielczej.

W celu zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji, a także utrzymania jak najdłużej wysokiej wartości samochodu, wszelkie prace związane z jego obsługą techniczną muszą być wykonywane w terminach określonych przez producenta w Książeczce obsługowej. Termin kolejnej wymiany oleju oraz przeglądu serwisowego ustalany jest w zależności od warunków użytkowania pojazdu oraz na podstawie analizy wielu parametrów. Parametry silnika podlegają stałej kontroli, co pozwala obliczyć ilość kilometrów pozostałych do następnego przeglądu.

Dystans pozostały do przeglądu okresowego pokazywany jest na wyświetlaczu w tarczy obrotomierza po wyłączeniu zapłonu. Aby wyświetlić pozostałą ilość kilometrów, należy nacisnąć przycisk pod licznikiem dziennego przebiegu kilometrów. Gdy pozostały do przeglądu dystans jest krótszy niż 1500 km, po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się symbol oraz dystans 1000 km. Gdy pozostało mniej niż 1000 km, symbol świeci się przez kilka sekund: należy wtedy w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wykonania stosownych czynności obsługowych.

232

Prace związane z obsługą techniczną samochodu, jak również naprawy nadwozia i poszczególnych podzespołów samochodu, powinny być wykonywane prcez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Stacje tego typu posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę na temat samochodów marki Opel, a także niezbędne narzędzia i aktualne zalecenia fabryczne. Korzystanie z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla jest szczególnie ważne w okresie gwarancyjnym. W przeciwnym wypadku konsekwencją może być utrata gwarancji. Dalsze instrukcje, patrz Książeczka obsługowa. Niezależne zabezpieczenie antykorozyjne Usługę tę należy zlecać raz na dwa lata, w ramach corocznego przeglądu lub niezależnie, patrz Książeczka obsługowa. Aby nie utracić gwarancji antykorozyjnej, zaleca się skorzystać z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Wskazówka bezpieczeństwa:
Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem o wysokim napięciu, wszelkie czynności obsługowe w obrębie komory silnika (np. sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego czy oleju silnikowego) należy wykonywać przy wyłączonym zapłonie. Wentylator chłodnicy jest sterowany wyłącznikiem termicznym i nawet przy wyłączonym zapłonie może nagle ruszyć, stwarzając niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Elektroniczne układy zapłonowe wytwarzają bardzo wysokie napięcie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy dotykać elementów układu.

Nie wolno samodzielnie wykonywać napraw lub regulacji ani czynności wchodzących w skład obsługi okresowej. Zakaz ten dotyczy w szczególności silnika, podwozia oraz elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy. Z powodu braku odpowiednich kwalifikacji można nieświadomie złamać obowiązujące przepisy, a ponadto - wykonując nieprawidłowo poszczególne czynności - spowodować zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynów W celu łatwiejszego rozpoznania korek wlewu oleju silnikowego, zakrętkę zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, korek zbiornika płynu do spryskiwaczy szyb oraz reflektorów , a także uchwyt miarki poziomu oleju wyróżniono żółtym kolorem. 233

Olej silnikowy Wykaz zalecanych olejów silnikowych zamieszczono na stronie 250. Są to wysokiej jakości oleje przeznaczone do eksploatacji zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych. Spośród dostępnych w handlu olejów stosować wyłącznie takie, które spełniają określone normy co do klasy jakości i lepkości, patrz strona 250. W przeciwnym wypadku może dojść do skrócenia terminu następnej wymiany oleju. W przypadku wątpliwości przy wyborze odpowiedniego oleju zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Producenci markowych olejów ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie ich przydatności do samochodów Opel.

Poziom oleju w silniku, zużycie oleju silnikowego Zużywanie pewnych ilości oleju przez silnik jest zjawiskiem normalnym. Rzeczywiste zużycie oleju można realnie ocenić dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów. W okresie docierania silnika zużycie oleju może być większe niż podczas późniejszej eksploatacji. Częsta jazda z wysokimi obrotami silnika zwiększa zużycie oleju. Poziom oleju w silniku kontrolowany jest automatycznie, patrz strona 36. Przed rozpoczęciem dłuższej podróży zaleca się dodatkowe sprawdzenie poziomu oleju silnikowego.

Sprawdzanie i uzupełnianie oleju w silniku Rysunki na tej stronie obrazują sposób sprawdzania poziomu oleju w silnikach o zapłonie iskrowym oraz w silnikach wysokoprężnych; rysunek 15175 J na następnej stronie pokazuje sposób sprawdzania poziomu oleju w silniku Y 30 DT 1) Podczas sprawdzania poziomu oleju w silniku samochód musi stać na poziomym podłożu. Silnik powinien być wyłączony i rozgrzany do normalnej temperatury roboczej. Po wyłączeniu silnika odczekać 5 minut, aby cały olej spłynął do miski olejowej.

1)

Oznaczenia handlowe, patrz strona 255.

234

W celu sprawdzenia poziomu oleju należy wyciągnąć miarkę, wytrzeć do sucha i ponownie wsunąć - a ż do końca. Uzupełnić olej, jeśli poziom spadnie do wskaźnika MIN. Poziom oleju nie może przekraczać górnego wskaźnika MAX na miarce. Nadmiar oleju usunąć z silnika. Przy poziomie oleju przekraczającym oznaczenie MAX istnieje ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora. Objętość oleju pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX, patrz strona 274.

Przy uzupełnianiu użyć oleju tego samego gatunku, jaki znajduje się w silniku. Ściśle przestrzegać zaleceń podanych na stronie 250. Tabela olejów, patrz strona 251 Objętość oleju, patrz strona 274. Zużycie oleju stabilizuje się zazwyczaj po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów. Dopiero po tym okresie można ustalić jego rzeczywisty poziom.

Wymiana oleju, wymiana filtra oleju Wymianę przeprowadzać w terminach sygnalizowanych na wyświetlaczu. Zaleca się stosowanie oryginalnych filtrów oleju Opla. Zużytych filtrów oleju oraz pustych puszek i butelek po oleju nie wyrzucać do pojemników na odpadki domowe. Wymiana oleju oraz filtra powinna być zlecana Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stacje te przestrzegają przepisów prawnych dotyczących utylizacji przepracowanego oleju i zużytych filtrów w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka.

235

Filtr paliwa w silniku wysokoprężnym Przy każdej wymianie oleju silnikowego sprawdzić, czy w filtrze nie zgromadziła się woda. Zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. W utrudnionych warunkach eksploatacyjnych, np. przy dużej wilgotności powietrza (zwłaszcza na terenach nadmorskich), bardzo wysokich lub niskich temperaturach powietrza oraz dużych wahaniach dobowych temperatury, filtr należy sprawdzać w krótszych odstępach czasu.

Płyn chłodzący silnik Podczas pracy silnika wytwarzane jest wysokie ciśnienie, przez co temperatura może przekraczać chwilami 100°C. Płyn chłodzący wyprodukowany na bazie glikolu oferuje doskonałą ochronę antykorozyjną układu chłodzenia i ogrzewania oraz nie zamarza do temperatury-28°C. Może pozostawać przez cały rok w układzie chłodzenia i nie wymaga wymiany. Istnieją środki do chłodnic przeciwdziałające zamarzaniu, które mogą powodować uszkodzenia silnika. Zaleca się stosowanie środków przeciwdziałających zamarzaniu dopuszczonych przez firmę Opel. Płyn chłodzący jest szkodliwy dla zdrowia i dlatego należy go przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Środki przeciwdziałające zamarzaniu i korozji Przed rozpoczęciem sezonu zimowego sprawdzić gęstość płynu chłodzącego za pomocą areometru. Zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. Płyn chłodzący musi gwarantować zabezpieczenie do temperatury ok. -28°C. Zbyt niskie stężenie płynu pogarsza odporność na niskie temperatury oraz ochronę przed korozją. W razie potrzeby dolać płynu niskokrzepnącego. Gdy ubytek płynu chłodzącego zostanie uzupełniony wodą sprawdzić areometrem stężenie płynu chłodzącego i ewentualnie dolać płynu niskokrzepnącego.

236

Wlać płyn niskokrzepnący. W przypadku braku płynu użyć zwykłej lub destylowanej wody. Po uzupełnieniu ubytku zwykłą lub destylowaną wodą sprawdzić stężenie roztworu i, w razie potrzeby, dolać płynu niskokrzepnącego. W celu usunięcia przyczyny ubytku płynu chłodzącego zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zamykając zbiorniczek wyrównawczy, dokręcić korek do oporu.

Temperatura silnika Ze względów konstrukcyjnych wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę płynu chłodzącego tylko przy jego wystarczającym poziomie. Podczas pracy silnika wytwarzane jest wysokie ciśnienie, przez co temperatura może przekraczać chwilami 100°C. Jeśli wskazówka znajdzie się w po prawej stronie wskaźnika (obszar ostrzegawczy) lub, jeśli zaświeci się lampka kontrolna natychmiast sprawdzić poziom płynu chłodzącego. • Poziom płynu zbyt niski: Uzupełnić płyn chłodzący, patrz wskazówki w punkcie „Środki przeciwdziałające zamarzaniu i korozji" oraz „Poziom płynu chłodzącego". W celu usunięcia przyczyny ubytku płynu chłodzącego zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Poziom płynu prawidłowy: W celu usunięcia przyczyn nadmiernego wzrostu temperatury płynu chłodzącego Zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Poziom płynu chłodzącego Układ chłodzenia jest szczelny. Z tego względu nie dochodzi do ubytków cieczy. Rzadko zachodzi potrzeba uzupełnienia płynu chłodzącego. Poziom zimnego płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym powinien sięgać nieco powyżej oznaczenia KALT/ COLD. Po rozgrzaniu silnika poziom płynu wzrasta, a po ochłodzeniu ponownie opada. Jeśli poziom spadnie poniżej wskaźnika, uzupełnić brakującą ilość płynu. Przed odkręceniem korka odczekać, aż silnik ostygnie. Korek odkręcać ostrożnie, aby powoli uwolnić wytworzone w zbiorniczku nadciśnienie.

Podczas uzupełniania płynu hamulcowego należy zachować maksymalną czystość, ponieważ jakiekolwiek zanieczyszczenie płynu może spowodować awarię układu hamulcowego. Po uzupełnieniu płynu hamulcowego zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Wymiana płynu hamulcowego Płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne i absorbuje wodę z otoczenia. Podczas hamowania mogą wytwarzać się pęcherzyki pary, które obniżają skuteczność działania hamulców. Płyn hamulcowy Poziom płynu hamulcowego Uwaga! Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję. Nie wolno dopuścić, aby płyn dostał się do oczu, na skórę, ubranie lub lakierowane powierzchnie samochodu. Bezpośredni kontakt może być niebezpieczny dla zdrowia i powodować uszkodzenia mechaniczne. Poziom płynu hamulcowego nie może przekraczać w zbiorniczku oznaczenia MAX ani spaść poniżej oznaczenia MIN. Istnieją płyny hamulcowe, które mogą spowodować obniżenie skuteczności hamowania samochodu. Należy zasięgnąć dokładnych informacji na ten temat! Zaleca się stosowanie płynu hamulcowego dopuszczonego do użytku przez firmę Opel. Z tego powodu płyn hamulcowy powinien być wymieniany w okresach przewidzianych w Książeczce obsługowej. Wymiana zużytego akumulatora powinna być zlecana Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stacje te przestrzegają przepisów dotyczących utylizacji zużytego płynu hamulcowego w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka.

Wycieraczki szyb Dobra widoczność jest niezbędnym warunkiem bezpiecznej jazdy. Dlatego należy regularnie sprawdzać skuteczność działania wycieraczek i zmywaczy reflektorów . Gdy szyba jest zabrudzona, przed włączeniem wycieraczek należy uruchomić spryskiwacze lub wybrać tryb automatyczny, sterowany czujnikiem deszczu . Pozwoli to uniknąć przedwczesnego zużycia piór wycieraczek. Przymarzniętych wycieraczek nie należy uruchamiać ani przełączać na pracę automatyczną sterowaną czujnikiem deszczu . Może to doprowadzić do uszkodzenia piór lub mechanizmów napędowych wycieraczek. Przymarznięte do szyby pióra wycieraczek uwalniać przy użyciu środka rozmrażającego w aerozolu marki Opel. Jeśli podczas pracy wycieraczek na szybie pojawiają się smugi, przetrzeć pióra wycieraczek miękką szmatką zwilżoną płynem niskokrzepnącym marki Opel. Stwardniałe, popękane lub pokryte silikonem pióra wycieraczek wymienić na nowe. Uszkodzenia te mogą być spowodowane działaniem lodu, soli, wysokiej temperatury lub stosowania niewłaściwych środków myjących. Przed umyciem samochodu w myjni wyłączyć wycieraczki i sprawdzić, czy nie są ustawione na automatyczny tryb pracy sterowanej czujnikiem deszczu , patrz strony 17, 17,244.

238

Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika deszczu należy utrzymywać w czystości pole czujnika oraz kontrolować je pod względem oblodzenia. Z tego względu w regularnych odstępach czasu należy uruchamiać spryskiwacze szyby lub w razie konieczności usuwać lód. Modele wyposażone w czujnik deszczu można rozpoznać po polu czujnika w górnej części przedniej szyby.

Ustawienie wycieraczek przedniej szyby w położeniu serwisowym (np. w celu wymiany lub czyszczenia piór) W ciągu 8 sekund od wyłączenia zapłonu nacisnąć do dołu dźwignię przełącznika wycieraczek. Puścić dźwignię, gdy wycieraczki znajdą się w położeniu pionowym.

Pióra wycieraczek przedniej szyby Ustawić wycieraczki w położeniu serwisowym, patrz poprzednia kolumna. Podnieść ramię wycieraczki. Nacisnąć dźwignię zatrzasku i odczepić pióro wycieraczki.

239

W warunkach zimowych spryskiwacze szyb i zmywacze reflektorów nie będą zamarzać do następujących temperatur otoczenia: Zabezpieczenie Stosunek objętości przed zamarzaniem niskoKrzepnącego do płynu zmywającego marki Opel do objętości wody -5 0 C

-10°C -20°C -30°C
Spryskiwacze szyb, i zmywacze reflektorów Przewód wlewowy zbiornika płynu do spryskiwaczy oraz zmywaczy reflektorów znajduje się z przodu komory silnika po lewej stronie obok akumulatora. Poziom płynu w zbiorniku można sprawdzić za pomocą miarki. Nie napełniać zbiornika powyżej 1/1 Objętości, patrz strona 274. Wlewać wyłącznie czystą wodę, aby uniknąć zatkania dysz. Aby poprawić skuteczność czyszczenia reflektorów, można dodać niewielką ilość niskokrzepnącego płynu zmywającego marki Opel.

1 :3 1 :2 1:1 2:1
Akumulator Akumulator nie wymaga obsługi. Wymiana zużytego akumulatora powinna być zlecana Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Stacje te przestrzegają przepisów prawnych dotyczących utylizacji zużytych akumulatorów w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. W przypadku zamontowania dodatkowych odbiorników prądu lub urządzeń elektronicznych może nastąpić wzrost obciążenia akumulatora, a nawet jego rozładowanie. Zaleca się zasięgnąć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla informacji na temat technicznych możliwości montażu akumulatora o większej mocy.

Przy zamykaniu mocno nałożyć korek na pogrubione brzegi wlewu.

240

W przypadku postoju samochodu przez dłużej niż cztery tygodnie może dojść do rozładowania akumulatora. Może to spowodować skrócenie jego żywotności. Jeśli dochodzi do dłuższych postojów, odłączyć zacisk ujemny od akumulatora (nie działa autoalarm ). Podłączenie akumulatora może się odbyć tylko przy wyłączonym zapłonie. Po podłączeniu akumulatora wykonać następujące czynności: • Zwolnić blokadę radioodtwarzacza patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza. • Ustawić datę i czas na centralnym wyświetlaczu informacyjnym, patrz strona 42. • Ponownie uaktywnić układy elektroniczne sterujące opuszczaniem i podnoszeniem szyb bocznych oraz dachu przesuwno-uchylnego , patrz strony 119,122. W celu zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora niektóre Odbiorniki elektryczne wyłączają się samoczynnie po pewnym czasie, np. oświetlenie wnętrza samochodu wyłącza się po ok. 20 minutach. ,

Ochrona podzespołów elektronicznych Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych instalacji elektrycznej, nigdy nie odłączać ani przyłączać akumulatora przy pracującym silniku lub włączonym zapłonie. Nigdy nie uruchamiać silnika przy odłączonym akumulatorze, np. podczas rozruchu przy użyciu kabli rozruchowych.

Przed przystąpieniem do ładowania odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej samochodu: najpierw odłączyć biegun ujemny, a następnie dodatni. Nie wolno pomylić biegunów akumulatora i odwrotnie podłączyć zacisków. Przy podłączaniu akumulatora najpierw zamocować przewód dodatni, a następnie ujemny. Ze względu na ryzyko uszkodzenia instalacji elektronicznej, w samochodzie nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w układzie elektrycznym, np. podłączać dodatkowych odbiorników prądu lub ingerować w elektroniczne moduły sterujące (dokonywać ich przeróbek). Elektroniczne układy zapłonowe wytwarzają bardzo wysokie napięcie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy dotykać elementów układu.

Czasowe wyłączenie s a m o c h o d u z eksploatacji Należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju. Planując wielomiesięczny postój samochodu, należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Umyć i zakonserwować samochód, patrz strona 244. • Sprawdzić stan zabezpieczenia komory silnika oraz podwozia; w razie potrzeby dokonać niezbędnych czynności naprawczych. • Oczyścić i zakonserwować uszczelki gumowe drzwi oraz pokrywy silnika i klapy bagażnika. • Sprawdzić i uzupełnić poziom oleju w silniku, patrz strona 235. • Sprawdzić, czy płyn chłodzący ma odpowiednie właściwości antykorozyjne i odporność na zamarzanie, patrz strona 236. • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego; w razie potrzeby uzupełnić płyn niskokrzepnący, patrz strona 237. • Opróżnić zbiornik spryskiwaczy szyb oraz zmywaczy reflektorów. • Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu, patrz strona 266.

Przechowywanie samochodu • Zaparkować samochód w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Modele z manualną skrzynią biegów pozostawiać na pierwszym lub wstecznym biegu. W przypadku automatycznej skrzyni biegów lub bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic ustawić dźwignię w położeniu P. W celu zabezpieczenia samochodu przed stoczeniem podłożyć pod koła kliny lub inne podobne przedmioty. • Nie zaciągać dźwigni hamulca postojowego. • Odłączyć biegun ujemny w celu zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem, patrz strona 241.

Przywrócenie s a m o c h o d u d o eksploatacji Należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju. Przed przywróceniem samochodu do eksploatacji należy wykonać następujące czynności: • Podłączyć akumulator, patrz strona 241. • Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, patrz strona 266. • Napełnić zbiornik spryskiwaczy szyb, patrz strona 240. • Sprawdzić poziom oleju w silniku, patrz strona 234. • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego; w razie potrzeby uzupełnić płyn niskokrzepnący, patrz strona 237. • W razie potrzeby zamocować tablice rejestracyjne. Podczas mocowania przedniej tablicy rejestracyjnej nie stosować żadnych dodatkowych wzmocnień.

242

Pielęgnacja samochodu

Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzielają wszelkich informacji w zakresie stosowania sprawdzonych pielęgnacyjnych środków czyszczących do samochodu. W czasie wykonywania czynności pielęgnacyjnych - szczególnie podczas mycia pojazdu - należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących ochrony środowiska. Regularna i staranna pielęgnacja samochodu zapewnia jego ładny wygląd oraz przyczynia się do długoletniego utrzymania wysokiej wartości rynkowej. Ponadto prawidłowa pielęgnacja jest warunkiem uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji antykorozyjnej lub uszkodzenia powłoki lakierniczej. W dalszej części przedstawiono wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji samochodu. Ich przestrzeganie pozwoli skutecznie zabezpieczyć samochód przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Pielęgnacyjne środki czyszczące do samochodu Mycie nadwozia: • szczotka do mycia samochodu • szampon samochodowy • gąbka • gąbka do usuwania owadów

• ircha

Pielęgnacja nadwozia: • środek do czyszczenia lakieru • pasta do polerowania • mleczko do polerowania • wosk (do lakierów metalicznych) • wosk stały • lakier zaprawkowy marki Opel • lakier zaprawkowy w aerozolu marki Opel • środek do konserwacji obręczy kół ze stopów metali lekkich • środek do usuwania plam ze smoły • środek do usuwania owadów • środek do mycia szyb • niskokrzepnący płyn zmywający marki Opel • olej silikonowy do uszczelek gumowych • środek do pielęgnacji wnętrza

243

Mycie nadwozia Lakier narażony jest na bezpośrednie działanie rożnych czynników zewnętrznych, ciągłe zmiany pogody, wyziewy z kominów fabryk, kontakt z solą z jezdni. Z tego względu nadwozie samochodu należy regularnie myć i woskować. Podczas mycia samochodu w myjni zaleca się wybór programu mycia z woskowaniem. Ptasie odchody, martwe owady, ślady żywicy, pyłek kwiatowy i podobne zabrudzenia zmywać możliwie szybko, ponieważ ich skład chemiczny może spowodować uszkodzenie lakieru. Podczas mycia samochodu w myjni dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek. Należy wyłączyć wycieraczki szyb lub automatyczny tryb pracy wycieraczek, sterowany czujnikiem deszczu oraz wycieraczkę szyby tylnej , patrz strona 17. Zdjąć antenę dachową i bagażnik dachowy . W celu łatwiejszego demontażu tych elementów można stanąć na progach drzwi. Podczas ręcznego mycia samochodu pamiętać o dokładnym wypłukaniu wnęk

Oczyścić progi oraz listwy w otwartych drzwiach, pokrywie silnika, klapie bagażnika, a także przykryte nimi fragmenty karoserii. Po umyciu dokładnie spłukać i wytrzeć nadwozie czystą, często opłukiwaną irchą. Do czyszczenia powierzchni lakierowanych oraz szyb używać innego kawałka irchy, gdyż pozostałości środków konserwujących przeniesione na szyby mogą doprowadzić do ograniczenia widoczności. Należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju. Woskowanie Nadwozie samochodu wymaga regularnego woskowania, szczególnie po umyciu szamponem. Lakier wymaga woskowania, jeśli zalegająca na nim woda nie tworzy drobnych kropelek. W przeciwnym razie dochodzi do wyschnięcia lakieru. Woskować również progi oraz listwy w otwartych drzwiach, pokrywie silnika, klapie bagażnika, a także zakryte nimi fragmenty karoserii.

Polerowanie Polerowanie jest konieczne tylko gdy do lakieru przywarły substancje stałe lub też nastąpiło jego zmatowienie i utrata połysku. Oferowana pasta polerska z silikonem tworzy dodatkową warstwę ochronną, dzięki której nie ma konieczności późniejszego woskowania. Nie wolno polerować ani woskować plastikowych elementów nadwozia. Lakiery metaliczne pielęgnować odpowiednim woskiem do lakierów metalicznych. Obręcze k ó ł Do czyszczenia obręczy kół używać odpowiedniego środka o odczynie neutralnym. Obręcze kół są lakierowane i można je konserwować tymi samymi środkami, co nadwozie. Do czyszczenia i konserwacji obręczy kół ze stopów metali lekkich służy specjalny środek.

błotników.

244

Uszkodzenia lakieru Niewielkie uszkodzenia lakieru, takie jak odpryski po uderzeniach drobnych kamieni, zarysowania itp., natychmiast usuwać za pomocą specjalnego lakieru zaprawkowego marki Opel w aerozolu lub do nanoszenia pędzelkiem, zanim powstanie ognisko korozji. Jeśli doszło j u ż do korozji, zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zwracać też uwagę na powierzchnie i krawędzie od strony jezdni, na których korozja może postępować niezauważenie. Plamy od smoły Plam powstałych od smoły nie usuwać twardymi przedmiotami, lecz specjalnym środkiem do usuwania smoły w aerozolu. Środkiem do usuwania smoły nie wolno czyścić kloszy lamp ani reflektorów. Światła zewnętrzne Klosze lamp i reflektorów wykonane są z tworzywa sztucznego. Jeśli podczas normalnego mycia samochodu klosze lamp nie zostały dostatecznie umyte, umyć je ponownie z dodatkiem szamponu. Do mycia lamp nie używać substancji żrących, szorstkich ściereczek ani skrobaczek do szyb. Unikać czyszczenia lamp na sucho.

Elementy z tworzywa sztucznego

i gumy

Jeśli czyszczenie elementów z tworzyw sztucznych i gumy okaże się niewystarczające podczas normalnego mycia samochodu, zaleca się użycie środka do czyszczenia wnętrza. Nie stosować żadnych innych środków, a w szczególności rozpuszczalników i benzyny. Kół oraz ogumienia nie wolno czyścić urządzeniami wysokociśnieniowymi. Koła i ogumienie Kół oraz ogumienia nie wolno czyścić urządzeniami wysokociśnieniowymi.

W n ę t r z e samochodu i tapicerką Wnętrze samochodu, łącznie z deską rozdzielczą i tapicerką, czyścić specjalnym środkiem do czyszczenia wnętrza. Tapicerkę z tkaniny najlepiej czyści się odkurzaczem i szczotką. Do usuwania plam stosować środki do czyszczenia wnętrza przeznaczone do tkanin oraz tworzyw sztucznych. Do czyszczenia obić z tkaniny, dywaników, deski rozdzielczej oraz skórzanej tapicerki * nie wolno stosować acetonu, czterochiorometanu. rozcieńczalników, zmywaczy do paznokci ani wybielaczy. Benzyna jest również nieodpowiednia do tego celu. Pasy bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze czyste i suche. Do czyszczenia wystarczy letnia woda lub środek do czyszczenia wnętrza.

245

Szyby
Przy czyszczeniu ogrzewanej szyby tylnej uważać, aby nie uszkodzić przewodów grzewczych przyklejonych po wewnętrznej stronie szyby. Do czyszczenia szyb najlepiej nadaje się miękka, niestrzępiąca się ściereczka lub ircha, nawilżona specjalnym aerozolem do czyszczenia szyb, ułatwiającym usuwanie owadów. Do usuwania oblodzenia szyb odpowiedni jest specjalny niskokrzepnący płyn zmywający. Do mechanicznego usuwania lodu najlepiej nadaje się dostępna w handlu skrobaczka do szyb o ostrych krawędziach. Skrobaczkę należy mocno dociskać do szyby, aby dokładnie zbierała lód i aby nie dostawały się pod nią zabrudzenia, mogące porysować szybę.

Pióra wycieraczek Pióra wycieraczek pozostawiające na szybie smugi można oczyścić miękką szmatką, zwilżoną niskokrzepnącym płynem zmywającym marki Opel. Uszkodzone pióra wymienić na nowe, patrz strona 238.

Zamki
Zamki zakonserwowane są fabrycznie wysokogatunkowym środkiem smarującym. Smar ten zabezpiecza zamki przed zamarznięciem. Środki rozmrażające stosować w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ mają one działanie odtłuszczające i mogąpowodować wadliwe działanie zamków. Po użyciu środków rozmrażających ponownie przesmarować zamki. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

Komora silnika Powierzchnie w komorze silnika, polakierowane takim samym kolorem jak reszta karoserii, można konserwować w taki sam sposób, jak całe nadwozie. Zaleca się mycie i woskowanie komory silnika każdorazowo przed oraz po sezonie zimowym. Przed umyciem silnika przykryć folią plastikową alternator i zbiornik płynu hamulcowego. Podczas mycia silnika za pomocą agregatu wysokociśnieniowego nie należy kierować strumienia pary bezpośrednio na elementy układu ABS, klimatyzacji, nagrzewnicy spalinowej, a także na paski napędowe i współpracujące z nimi części. Przy myciu silnika usuwana jest ochronna powłoka woskowa. Dlatego po zakończeniu mycia należy ponownie zabezpieczyć woskiem silnik, elementy układu hamulcowego oraz osi napędowej z układem kierowniczym, a także poszczególne części i wnęki nadwozia. W tym celu zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Po sezonie zimowym należy oczyścić komorę silnika w celu usunięcia brudu, mogącego zawierać sól. Sprawdzić i w razie potrzeby poprawić stan powłoki z wosku ochronnego. Kół oraz ogumienia nie wolno czyścić urządzeniami wysokociśnieniowymi.

246

Podwozie Wnęki kół wraz z podłużnicami zostały fabrycznie pokryte warstwą zabezpieczającą z PCW, która jako trwała ochrona nie wymaga szczególnej konserwacji. Pozostałe części podwozia zostały zabezpieczone trwałą powłoką woskową.

Powłoka ta w wyniku częstego mycia w myjniach automatycznych może ulec uszkodzeniu. Dlatego po każdym myciu należy sprawdzać i woskować podwozie. Przed nastaniem zimy należy sprawdzić i w razie konieczności poprawić stan powłoki z PCW oraz wosku ochronnego.

Uwaga: dostępne w handlu środki bitumiczno-kauczukowe mogą poważnie uszkodzić powłokę z PCW. Dlatego przeprowadzanie konserwacji podwozia powinno się zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla, która dysponuje właściwymi materiałami oraz odpowiednim doświadczeniem w tego typu pracach. Po sezonie zimowym należy oczyścić podwozie w celu usunięcia brudu, mogącego zawierać sól. Sprawdzić i w razie potrzeby poprawić stan powłoki z wosku ochronnego.

247

Dane techniczne

Dokumenty samochodu, tabliczka identyfikacyjna Dane techniczne samochodu podano zgodnie z normami Unii Europejskiej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane zamieszczone w dokumentach samochodu są bardziej aktualne od tych z instrukcji obsługi. Tabliczka identyfikacyjna znajduje się na ramie prawych drzwi przednich.

Informacje na tabliczce identyfikacyjnej: 1 2 3 4 5 Producent Numer zezwolenia Numer identyfikacyjny pojazdu Dopuszczalny ciężar całkowity Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą 6 Maksymalny dopuszczalny nacisk na przednią oś 7 Maksymalny dopuszczalny nacisk na przednią oś 8 Dane specyficzne dla danego samochodu lub kraju

248

W innych modelach numer identyfikacyjny może być umieszczony na desce rozdzielczej. Oznaczenie kodowe i numer silnika znajdują się po lewej stronie, na bloku silnika.

oleje
W -

Płyn chłodzący, płyn hamulcowy,

celu uzupełnienia: płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, oleju w manualnej skrzyni biegów, oleju w automatycznej skrzyni biegów, oleju w bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów CVTronic, - oleju w elektrohydraulicznym wspomaganiu układu kierowniczego. zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla, której pracownicy zastosują odpowiedni produkt. Uwaga: Stosowanie nieodpowiednich płynów może spowodować poważne uszkodzenia w samochodzie.

Numer i d e n t y f i k a c y j n y p o j a z d u Numery identyfikacyjne samochodu wybite są na tabliczce identyfikacyjnej (patrz poprzednia strona) oraz w podłodze samochodu, pod osłoną między prawymi drzwiami przednimi a fotelem pasażera.

249

Oleje silnikowe Szczegółowe informacje znajdują się w Książeczce obsługowej. Terminy wymiany oleju są elastyczne (Adaptacyjny System Przeglądów ECOService-Flex). Termin następnej wymiany sygnalizowany jest w zależności od sposobu eksploatacji samochodu. Pod uwagę brana jest częstotliwość zimnych rozruchów silnika i krótkich przejazdów, średnie dane statystyczne rejestrowane w różnych warunkach jazdy oraz udział dalekich podróży w przebiegu ogólnym.

Silnik modelu Opel Vectra napełniany jest fabrycznie olejem klasy GM-LL-A-025 (SAE 5W-30) lub GM-LL-B-025 (SAE 5W-40) . Wymiana oleju silnikowego jest konieczna maksymalnie co 2 lata lub po przebiegu 35 000 km (silniki benzynowe) albo maksymalnie co 2 lata lub po przebiegu 50 000 km (silniki wysokoprężne). Sygnalizacja na wyświetlaczu terminu następnej obsługi okresowej uwzględnia okresy postoju samochodu z odłączonym akumulatorem, patrz strona 232.

W Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla i w innych punktach sprzedaży (np. na stacjach paliw) można nabyć olej silnikowy przeznaczony specjalnie dla samochodów wyposażonych w Adaptacyjny System Przeglądów ECOService-Flex. W Internecie, pod adresem www.opel.com. znajduje się wykaz firm produkujących taki olej. Aby w pełni wykorzystać Adaptacyjny System Przeglądów, do uzupełniania oleju silnikowego należy stosować wyłącznie produkty klasy GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025 (patrz tabela na następnej stronie). W przypadku braku takiego oleju patrz strona 252.

250

Maksymalna częstotliwość wymiany oleju klasy GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025 Częstotliwość Maks. 2 lata lub ok. 35 000 km Oznaczenie kodowe silnika Z 16 XE, Z 18 XE, Z18XEL, Z 20 NET, Z 22 SE, Z 22 YH, Z 32 SE Y 20 DTH, Y 22 DTR, Y 30 DT 1 ) Klasa jakości GM-LL-A-025

Oznaczenie gatunku olejów GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025 GM = General Motors LL = Long Life (wydłużona trwałość) A lub B = Oznaczenie wewnętrzne 025 = Wskaźnik zastosowania Im wyższy wskaźnik zastosowania, tym wyższe wymogi, jakie spełnia dany olej. Można stosować oleje o wyższym wskaźniku.

Maks. 2 lata lub 50 000 km

GM-LL-B-025

•i

Zalecane: Shell Helix Plus S (SAE 5W-40), Mobil Synt S (SAE 5W-40), Esso Ultron (SAE 5W-40).

Uzupełnianie poziomu oleju w silniku olejem klasyfikowanym wg ACEA W okresie między wymianami oleju dopuszczalne jest dolanie maksimum 1 litra oleju silnikowego spełniającego wymogi klasyfikacji ACEA. Gatunek oleju dobierany jest na podstawie zamieszczonej obok tabeli. W przypadku dolania więcej niż 1 litra takiego oleju okres pomiędzy wymianami oleju ulega skróceniu do 1 roku lub 30 000 km, zarówno dla silników benzynowych, jak i silników wysokoprężnych. Wskazania terminu na wyświetlaczu tracą ważność. Szczegółowe informacje znajdują się w Książeczce obsługowej.

Częstotliwość wymiany oleju w silniku w przypadku dolania więcej niż 1 litra oleju spełniającego wymogi klasyfikacji ACEA Częstotliwość 1 rok lub 30 000 km Oznaczenie kodowe silnika 2 16 XE, Z 18 XE. Z18XEL, Z 20 NET, Z 22 SE, Z 20 YH, Z 32 SE Y 20 DTH, Y 22 DTR Y 30 DT 1 ) Klasa jakości ACEA A3, ACEAA3/B3, ACEAA3/B3/B4 ACEAA5, ACEA A5/B5 Klasa lepkości SAE OW-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40

1 rok lub 30 000 km 1 rok lub 20 000 km

ACEA B4, ACEAA3/B4, ACEA A3/B3/B4 ACEA B4, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3/B4

OW-30, OW-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 OW-30, OW-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40

1)

Zalecane oleje silnikowe, patrz strona 251.

252

Klasyfikacja olejów silnikowych wg ACEA Oleje silnikowe klasyfikowane są przez stowarzyszenie ACEA (Association des Constructeurs Europśens d'Automobiles) według gatunku (jakości). Klasy jakości oznacza się literami i cyframi, np. A3. Litera określa zakres stosowania. A = Silniki benzynowe w samochodach osobowych B = Silniki wysokoprężne w samochodach osobowych E = Silniki wysokoprężne w samochodach ciężarowych Cyfra określa jakość w porządku rosnącym. Ważna wskazówka W krajach, w których wymienione oleje (GM-LL-, ACEA A3/B3) są niedostępne, patrz szczegółowe informacje w Książeczce obsługowej.

Klasyfikacja olejów silnikowych według klasy lepkości SAE Oleje silnikowe i przekładniowe są klasyfikowane przez stowarzyszenie SAE (Society of Automotive Engineers) według lepkości. Lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego płynnego oleju podczas przepływu w zależności od temperatury. Klasyfikacja według SAE nie podaje informacji na temat jakości oleju, lecz wskazuje wyłącznie zakres zastosowania oleju w zależności od temperatury otoczenia, patrz wykres powyżej. Pierwsza liczba określa lepkość przy niskiej temperaturze (zachowanie przy rozruchu zimnego silnika). Druga liczba określa lepkość przy wysokiej temperaturze.

I = Tylko dopuszczone i zalecane oleje silnikowe o wydłużonej trwałości, oznaczone GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025, patrz strona 251. II = W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie są dostępne oleje wyższej klasy I można stosować oleje klasy ACEA. W tym przypadku okres pomiędzy wymianami oleju ulega skróceniu do 30 000 km lub 1 roku, patrz strona 252.

253

Dane techniczne silnika

Oznaczenia handlowe Oznaczenie kodowe silnika Liczba cylindrów Średnica cylindra (0 mm) Skok tłoka (mm) Pojemność skokowa (cm ) Moc maks. (kW) przy obr./min Moment obrotowy (Nm) przy obr./min Stopień sprężania Minimalna liczba oktanowa (RON) 1) benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa przy pracy ciągłej (obr./min), ok. Zużycie oleju (i/1000 km)
3

1.6 Z 1 6 XE 4 79,0 81,5 1598 74 6000 150 3600 10,5 95 (S) 98 (SP) 2) 91 (N) 2 ) 3 ) 6400 0,6

1.8 Z 1 8 XE 4 80,5 88,2 1796 90 6000 167 3800 10.5 95 (S) 98 (SP) 2) 91 (N) 2 ) 3 ) 6400 0,6

1.8 Z 1 8 XEL 4 80,5 88,2 1796 81 5600 167 3800 10,5 95 (S) 98 (SP)2) 91 (N) 2 ) 3 ) 6400 0,6

2.0 Turbo Z 20 NET 4 86,0 86,0 1998 129 5500 265 2500 do 3800 9,5 95 (S) 98 (SP) 2) 91 (N) 2 ) 4 ) 6500 0,6

2.2 Z 22 SE 4 86,0 94,6 2198 108 5600 203 4000 10,0 95 (S) 98 (SP) 2) 91 (N) 2 ) 4 ) 6500 0,6 .

1)

2) 3) 4)

Znormalizowane paliwo wysokiej jakości, np. benzyna bezołowiowa DIN EN 228; N = normalne, S = Super, SP = Super Plus, tłustym drukiem oznaczono zalecane paliwo. Układ zapobiegający stukowemu spalaniu paliwa samoczynnie przestawia zapłon w zależności od zatankowanego rodzaju paliwa (liczba oktanowa). Przy tankowaniu benzyny o liczbie oktanowej 91 należy się liczyć z niewielkim spadkiem mocy i momentu obrotowego. W przypadku braku benzyny bezołowiowej wysokiej jakości możliwe jest stosowanie paliwa o liczbie oktanowej 91; jednak należy wówczas unikać obciążeń silnika, jazdy z maksymalną prędkością i jazdy pod górę z przyczepą lub dużym ładunkiem.

254

Dane techniczne silnika Oznaczenia handlowe Oznaczenie k o d o w e s i l n i k a

2.2 direct Z 22YH 4 86,0 94,6 2198 114 5600 220 3800 12,0 95 (S) 4) 98 (SP) 5)

3.2 V6 Z 32 SE 6 87,5 88,0 3175 155 6200 300 4000 10,0 95 (S) 98 (SP) 5) 91 (N) 5 ) 7 )

2.0 DTI Y 20 DTH 4 84,0 90,0 1995 74 4000 230 1500 do 2500

2.2 DTI Y 22 DTR 4 84,0 98,0 2172 861)/92 4000 280 1500 do 2750

3.0 CDTI Y30DT 6 87,5 82,0 2958 130 4000 370 / 330 2 ) 1900 do 2800 / 1600 do 3600 2 )

Liczba cylindrów Średnica cylindra (0 mm) Skok tłoka (mm) Pojemność skokowa (cm 3 ) Moc maks. (kW) przy obr./min Moment obrotowy (Nm) przy obr./min Stopień sprężania Minimalna liczba oktanowa (RON) 3 ) benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa Minimalna liczba cetanowa (CN) 3 ) Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa przy pracy ciągłej (obr./min), ok. Zużycie oleju (1/1000 km)
1) 2)

18,5

18,5

18,5

49 (D) 8 ) 6500 0,6 6800 0,6 5000 0,6

49 (D) 8) 5000 0,6

49 (D) 8 ) 4500 do 4700 0,6

Wyposażenie charakterystyczne dla danego kraju. Modele z automatyczną skrzynią biegów. 3) Znormalizowane paliwo wysokiej jakości, np. benzyna bezołowiowa DIN EN 228, olej napędowy DIN EN 590; N = normalne, S = Super, SP = Super Plus, D = olej napędowy; tłustym drukiem oznaczono zalecane paliwo. 4) Zaleca się stosowanie benzyny o minimalnej liczbie oktanowej 95. 5) Układ zapobiegający stukowemu spalaniu paliwa samoczynnie przestawia zapłon w zależności od zatankowanego rodzaju paliwa (liczba oktanowa). 6) Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej 91 jest zabronione. 7) Przy tankowaniu benzyny o liczbie oktanowej 91 należy się liczyć z niewielkim spadkiem mocy i momentu obrotowego. 8) Niższa wartość dopuszczalna dla zimowych olejów napędowych.

255

Osiągi (przybliżone km/h), limuzyna Silnik1) Prędkość maks. 2 ) Manualna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Z 16 XE Z 18 XE 203 205 190 Z 32 SE 248 246 Y 20 DTH 192 Y 22 DTR 202 3 ) /206 202 Y30DT 226 223 Z18XEL 196 198 Z 20 NET Z 22 SE

192

230

216 210

Silnik1)
Prędkość maks. 2 ) Manualna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic

1) 2)

3)

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255. Podana prędkość maksymalna jest osiągana najwyżej przy połowie maksymalnego obciążenia. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zmnie­ jszenie rzeczywistej prędkości maksymalnej samochodu. Wyposażenie charakterystyczne dla danego kraju.

256

Osiągi (przybliżone km/h), Caravan Silnik1) Prędkość maks. 2 ) Manualna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Silnik 1) Prędkość maks. 2 ' Manualna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Z 18 XE Z18XEL Z 20 NET Z22YH

199 180
Z 32 SE 239 237

192

222

212 208

Y 20 DTH 186

Y 22 DTR 198 3) /202 199

Y30DT 222 220

1) 2)

3)

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254. 255. Podana prędkość maksymalna jest osiągana najwyżej przy połowie maksymalnego obciążenia. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zmniejszenie rzeczywistej prędkości maksymalnej samochodu. Wyposażenie charakterystyczne dla danego kraju. 257

Z u ż y c i e paliwa, Emisja C 0 2 W odniesieniu do pomiaru zużycia paliwa przez nowe silniki, od 1996 roku obowiązuje nowa norma 80/1268/EWG, z ostatnimi zmianami uwzględnionymi w dyrektywie 1999/1007UE.

Norma odnosi się do rzeczywistych warunków ruchu drogowego: przyjęto, że na jazdę miejską przypada ok. 1/3 całkowitego przebiegu, a na jazdę poza miastem reszta 2 / 3 (zużycie w mieście i na trasie). Jednocześnie uwzględnia się rozruch zimnego silnika oraz przyspieszenie. Nowe normy regulują także poziom emisji C02.

Dane te nie stanowią gwarancji rzeczywistego zużycia paliwa przez dany samochód. Przy określaniu zużycia paliwa zgodnie z dyrektywą 1999/100/UE uwzględnia się, ustaloną zgodnie z tym przepisem, masę własną pojazdu. Wyposażenie dodatkowe może przyczynić się do niewielkiego zwiększenia zużycia paliwa i emisji C0 2 . Ograniczanie zużycia paliwa, patrz strona 158.

258

Zużycie paliwa (przybliżone 1/100 km), emisja C 0 2 (przybliżona g/km), limuzyna Silnik1) Z 1 6 XE Z 1 8 XE Manualna/sportowa/automatyczna skrzynia biegów/ bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Cykl miejski Poza miastem Cykl mieszany

Z18XEL

Z 20 NET

Z 22 SE

co 2

-/ 9,9/-/-/ 5,6/-/-/ 7,2/-/-/ 173/-/-

10,4/10.7/-/11,6 10,4/10,7/-/5,5/ 5,8/-/ 6,3/ 5,5/ 5,8/-/7,3/ 7,6/-/ 8,3 7,3/ 7,6/-/175/182/-/ 199 175/182/-/Z 32 SE Y 20 DTH

-/12,8/-/-/ 6,6/-/-/ 8,9/-/-/ 214/-/Y 22 DTR

- /11,5/13,4/- / 6,3/ 6,6/- / 8,2/ 9,1/-/197/ 218/Y30DT

Silnik1 Manualna/sportowa/automatyczna skrzynia biegów/ bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Cykl miejski Poza miastem Cykl mieszany

co2

14.0/-/15.4/7,3/-/ 7,5/9.8/-/10.4/235/-/ 250/-

7,6/-/-/4,5/-/-/5,6/-/-/151/-/-/-

8.2/-/10.3/4,7/-/ 5,4/6,0/-/ 7,2/162/-/194/-

9.8/-/10.7A5,4/-/ 5,5/7.0/-/ 7,4/189/-/ 200/-

1

* Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255. 259

Z u ż y c i e paliwa (przybliżone 1/100 km), emisja C 0 2 (przybliżona g/km), Caravan Silnik1) Manualna/sportowa/automatyczna skrzynia biegów/ bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Cykl miejski Poza miastem miastem Cykl mieszany mieszany C02 Silnik') Manualna/sportowa/automatyczna skrzynia biegów/ bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic Cykl miejski Poza miastem Cykl mieszany Z 18 XE
Z18XEL Z 20 NET Z22YH

-/11.0/-/11,9 -/ 6,1/-/ 6,6 -/ 7,9/-/ 8,6 -/ 190/-/ 206 Z 32 SE

-/11,0/-/-/ 6 , 1 / - / -/ 7,9/-/-/190/-/Y 20 DTH

-/13,1/-/-/ 6,9/-/-/ 9,2/-/_/221/-/Y 22 DTR

-/10,6/12,1/-/6,6/ 6,9/- / 8 , 1 / 8,8/-/194/ 211/Y30DT

co 2

14.3/-/15.6/7,6/-/ 7,7/10.1/-/10.6/242/-/ 254/-

7,9/-/-/4,8/-/-/5,9/-/-/159/-/-/-

8.5/-/10.5/5,0/-/ 5,6/6,3/-/ 7,4/170/-/ 200 /-

10.1/-/11.0/5,7/-/ 5,8/7,3/-/ 7,7/197/-/ 208 /-

1

> Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255.

260

Masy, ładowność i obciążenia dachu Ładowność stanowi różnicę między dopuszczalną masą całkowitą (patrz tabliczka identyfikacyjna, strona 248) a masą własną pojazdu, wg dyrektyw UE. W celu obliczenia masy własnej wg dyrektyw UE wpisać w tym miejscu dane samochodu: • Masa własna pojazdu z tabeli 1, strona 262 + kg • Masa dodatkowa wynikająca z wersji wyposażenia z tabeli 2, strona 264 + • Dodatkowa masa wynikająca z ciężkiego wyposażenia dodatkowego z tabeli 3, strona 265 Razem + = kg kg

Suma obciążeń osi przedniej i tylnej nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. W przypadku maksymalnego wykorzystania dopuszczalnego nacisku osi przedniej, oś tylna może być obciążona tylko w takim stopniu, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej. Dopuszczalne obciążenie osi podane jest na tabliczce identyfikacyjnej oraz w dokumentach samochodu.

Obciążenie dachu Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 100 kg. Obciążenie dachu składa się z łącznej masy bagażnika i ładunku. Nie przekraczać prędkości 120 km/h. Od czasu do czasu sprawdzić, i w razie potrzeby poprawić mocowanie bagażu. Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia uszkodzenia dachu należy stosować bagażniki dachowe przeznaczone dla samochodu Opel Vectra, dostępne w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Zalecenia eksploatacyjne, patrz strona 156.

kg

stanowi masę własną pojazdu wg dyrektyw UE. Wyposażenie dodatkowe i akcesoria zwiększają masę własną pojazdu i nieznacznie zmniejszają ładowność. Stosować się do danych dotyczących mas w dokumentach pojazdu.

261

Masy (kg), t a b e l a 1, m a s a własna 1 *, l i m u z y n a Model Silnik 2)

4-drzwiowy

model

Ręczna Automatyczna skrzynia biegów skrzynia biegów

model 5-drzwiowy Bezstopniowa Manualna Automatyczna automatyczna skrzynia biegów skrzynia biegów skrzynia biegów CVTronic

Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic

Vectra

Z 16 XE Z 18 XE Z18XEL Z 20 NET Z 22 SE Z 32 SE Y 20 DTH Y 22 DTR Y30DT Vectra Z 16 XE z klimatyzacją lub Z 18 XE klimatyzacją Z18XEL sterowaną elektronicznie Z 20 NET Z 22 SE Z 32 SE Y 20 DTH Y 22 DTR Y30DT
1)

1360 1375 1375 1490 1435 1503 1490 1505

— — — —

1393
— — — — — — — —

1465 1528

1530
— — — —

1375 1390 1390 1505 1450 1503 1505 1503

— — — —

1425
— — — — — — — —

1480 1528

1528
— — — — —

1380 1395 1395 1510 1455 1523 1510 1525 1613

1413
— — — — — —

1485 1548

1550 1638

1395 1410 1410 1525 1470 1523 1525 1523 1650

1445
— _ — — — —

1500 1548

1548 1675

2)

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, łącznie z wliczoną szacunkową masą kierowcy (68 kg), bagażu (7 kg) i wszystkich płynów (zbiornik paliwa napełniony w 90%). Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255.

262

Masy (kg), t a b e l a 1 , m a s a w ł a s n a 1 ) , C a r a v a n Model Silnik 2 ) Caravan Manualna skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic

Vectra

Z 18 XE Z18XEL Z 20 NET Z22YH Z 32 SE Y 20 DTH Y 22 DTR Y30DT Z 18 XE Z18XEL Z 20 NET Z22YH Z 32 SE Y 20 DTH Y 22 DTR
Y30DT

1470 1470 1565 1530 1605 1580 1600

— — —

1505
— — — — — — —

1560 1613

1613
— — — —

Vectra z klimatyzacją lub klimatyzacją sterowaną elektronicznie

1490 1490 1585 1550 1625 1600 1620 1705

1525
— — — — — —

1580 1633

1633 1730

1)

2)

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, łącznie z wliczoną szacunkową masą kierowcy (68 kg), bagażu (7 kg) i wszystkich płynów (zbiornik paliwa napełniony w 90%). Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255. 263

Masy (kg), tabela 2, dodatkowa masa wynikająca z wersji oraz w y p o s a ż e n i a limuzyna Silnik1)
Comfort Elegance Exclusive Sport

Z16 XE
21 42 49 31

Z18 XE, Z18XEL
21 42 49 31

Z 20 NET
11 32 39 21

Z 22 SE
11 32 39 21

Z 32 SE
11 32 39 21

Y 20 DTH
21 42 49 31

Y 22 DTR
21 42 49 31

Y 30 DT
11 32 39 21

Caravan Silnik1)
Comfort Elegance Exclusive Sport

Z 18 XE, Z18XEL
16 41 48 31

Z 20 NET
7 32 39 22

Z22YH
7 32 39 22

Z 32 SE
7 32 39 22

Y 20 DTH
7 32 39 22

Y 22 DTR
7 32 39 22

Y 30 DT
7 32 39 22

1)

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255.

264

Masy (kg), t a b e l a 3, c i ę ż k i e w y p o s a ż e n i e d o d a t k o w e limuzyna Akcesoria służące bezpieczeństwu jazdy Dach przesuwno-uchylny Hak holowniczy

Masa
Caravan Akcesoria służące bezpieczeństwu jazdy Masa

TT

22

Dach przesuwno-uchylny 17

Hak holowniczy 33

265

Ograniczenia Nie wszystkie dostępne obecnie w sprzedaży opony spełniają odpowiednie wymogi konstrukcyjne. Informacje na temat ogumienia dopuszczonego do stosowania przez firmę Opel można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Opony przeszły rygorystyczne testy, na podstawie których stwierdzono ich niezawodność, bezpieczeństwo i przydatność dla samochodów marki Opel. Mimo ciągłego monitorowania rynku, firma Opel nie jest w stanie ocenić ani zagwarantować odpowiedniej jakości innych produktów, nawet gdy posiadają one odpowiednie atesty oraz spełniają przepisy o dopuszczeniu do obrotu. Dalsze informacje, patrz strona 182. Opony zimowe Opony o rozmiarach 215/50 R 17, 225/45 R 18 i 235/35 R 19 nie mogą być stosowane jako opony błotno-śniegowe. W modelach wyposażonych fabrycznie w opony 235/35 R 19, odpowiednie do zastosowania opony zimowe wymienione zostały na stronie 272.

Opony

W przypadku stosowania opon zimowych : koło zapasowe może mieć nadal oponę letnią. Po założeniu koła zapasowego mogą ulec pogorszeniu właściwości jezdne samochodu. Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę, pamiętając o dokładnym wyważeniu koła. Dalsze informacje, patrz strona 185.

Koła
Moment dokręcania śrub w kołach wynosi 110 Nm. W samochodach z obręczami kół ze stopów metali lekkich obręcz koła zapasowego może być stalowa. Koło zapasowe m o ż e mieć mniejszą oponę i obręcz. Po założeniu koła zapasowego mogą ulec pogorszeniu właściwości jezdne samochodu. Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę, pamiętając o dokładnym wyważeniu koła. Ciśnienie powietrza w oponach (nadciśnienie) w barach 1 ) Podane wartości ciśnienia powietrza odnoszą się do opon zimnych. Po przejechaniu dłuższego odcinka ciśnienie wzrasta, jednak nie wolno go redukować. Podane wartości ciśnienia odnoszą się zarówno do opon letnich, jak i zimowych. Dalsze informacje, patrz strony 182 do 185.

Łańcuchy śnieżne
Ograniczenia Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie (napędowe). Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które łącznie z zamknięciem nie odstają więcej niż 15 mm ponad bieżnik i po wewnętrznej stronie opony. Na zapasowe koło dojazdowe . 115/70 R 16 oraz opony o rozmiarach 215/50 R 17, 225/45 R 18 i 235/35 R 19 nie wolno zakładać łańcuchów. Dalsze informacje, patrz strona 185.

'ł 1 bar odpowiada 100 kPa. 266

ig dalszy: śnienie powietrza w oponach adciśnienie) w barach 1)

limuzyna

Ciśnienie w ogumieniu przy obciążeniu do 3 osób Opony 195/65 R 15, 205/55 R 16, 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18 205/55 R 16 (M+S) 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18 Przód 2,0 Tył 2,2

Ciśnienie w ogumieniu przy pełnym obciążeniu Przód 2,2 Tył 2,7

Silnik2) Z 16 XE, Z 18XE, Z 18XEL

Z 20 NET

2,4 2,3

2(4 2,3

2,5 2,4

3,0 2,9

Z 22 SE

195/65 R 15, 205/55 R 16 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17. 225/45 R 18

2,3 2,2

2,3 2,2

2,5 2,3

3,0 2,8

Wszystkie

T 115/70 R 16 (dojazdowe koło zapasowe)3*

4,2

4,2

4,2

4,2

1)

2) 3)

1 bar odpowiada 100 kPa.

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255. Dojazdowe koło zapasowe, patrz strona 205.
267

Ciąg dalszy: Ciśnienie powietrza w oponach (nadciśnienie) w barach 1)

limuzyna

Ciśnienie w ogumieniu przy obciążeniu do 3 osób

Ciśnienie w ogumieniu przy pełnym obciążeniu Przód 2.5 Tył 3,0

Silnik2)
Z 32 SE

Opony
215/55 R 1 6 4 )

Przód
2,4

Tył
2.4

215/50 R 17 4) , 225/45 R 17 4 ) , 225/45 R 184) 215/55 R16 5 ) 215/50 R17 5 ) , 225/45 R 175), 225/45 R18 5 )
Wszystkie

2,6

2,4

2,7

3,2

2,5 2,7

2,4 2,4

2,6 2,8

3,1 3,3

T 115/70 R 16 (dojazdowe koło zapasowe)3)

4,2

4,2

4,2

4.2

i)

1 bar odpowiada 100 kPa.

!?{ Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255 ]:{ Dojazdowe koto zapasowe, patrz strona 205. *j Modele z manualną skrzynią biegów. ' Modele z automatyczną skrzynią biegów.

268

Ciąg dalszy: Ciśnienie powietrza w oponach (nadciśnienie) w barach 1 )

limuzyna

Ciśnienie w ogumieniu przy obciążeniu do 3 osób Opony 195/65 R 15, 205/55 R 16 215/55 215/50 225/45 225/45 R R R R 16, 17, 17, 18 Przód 2,3 2,2 Tył 2,3 2,2

Ciśnienie w ogumieniu przy pełnym obciążeniu Przód 2,5 2,3 Tył 3,0 2,8

Silnik 2) Y 20 DTH, Y 22 DTR

Y30DT

215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 18 225/45 R 17

2,6

2,4

2,7

3,2

2,7 4,2

2,4 4,2

2,8 4,2

3,3 4,2

Wszystkie

T 115/70 R 16 (dojazdowe koło zapasowe) 3)

1)

1 bar odpowiada 100 kPa.

2) 3)

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254. 255. Dojazdowe koło zapasowe, patrz strona 205. 269

Ciąg dalszy: Ciśnienie powietrza w oponach (nadciśnienie) w barach 1)

Caravan

Ciśnienie w ogumieniu przy obciążeniu do 3 osób Opony 195/65 R 15, 205/55 R 16, 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18 205/55 R 16 (M+S) 215/55 215/50 225/45 225/45 R R R R 16, 17, 17, 18 Przód 2,0 Tył 2,2

Ciśnienie w ogumieniu przy pełnym obciążeniu Przód 2,2 Tył 2,7

Silnik2) Z 1 6 XE, Z 18 XE, Z18XEL

Z 20 NET

2,4 2,3

2,4 2,3

2,5 2,4

3,0 2,9

Z 22 YH

195/65 R 15(M+S), 205/55 R 16 215/55 R 215/50 R 225/45 R 225/45 R 16, 17, 17, 18

2,3 2,2

2,3 2,2

2,5 2,3

3,0 2,8

Wszystkie

T 115/70 R 16 (dojazdowe koło zapasowe)3»

4,2

4,2

4,2

4,2

1)

1 bar odpowiada 100 kPa.

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255, Dojazdowe koło zapasowe, patrz strona 205.

270

Ciąg dalszy: Ciśnienie powietrza w o p o n a c h (nadciśnienie) w barach 1 )

Caravan

Ciśnienie w ogumieniu przy obciążeniu do 3 osób

Ciśnienie w ogumieniu przy pełnym obciążeniu

Silnik2) Z 32 SE

Opony 215/55 R 16 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18

Przód 2,5 2,5

Tył 2,4 2,3

Przód 2,6 2,7

Tył 3,1 3,2

Y 20 DTH, Y 22 DTR

195/65 R 15, 205/55 R 16 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18

2,3 2,2

2,3 2,2

2,5 2,3

3,0 2,8

Y30DT

215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 18 225/45 R 17

2,6

2,4

2,7

3,2

2,7 4,2

2,4 4,2

2,8 4,2

3,3 4,2

Wszystkie

T 115/70 R 16 (dojazdowe koło zapasowe)3*

1)

1 bar odpowiada 100 kPa.

2) 3)

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255. Dojazdowe koło zapasowe, patrz strona 205. 271

Ciąg dalszy: Ciśnienie powietrza w oponach (nadciśnienie) w barach 1 )

limuzyna, Caravan z 19-calowymi obręczami kół

Ciśnienie w ogumieniu przy obciążeniu do 3 osób Przód 2,6 2,3 Tył 2.3 2,3

Ciśnienie w ogumieniu przy pełnym obciążeniu Przód 2,8 2,5 Tył 3,3 3,0

Silnik2' Z 16XE. Z 18 XE, Z18XEL, Z 20 NET, Z 22 SE, Z 22 YH, Y 20 DTH, Y 22 DTR Z 32 SE

Opony 235/35 R 19 215/55 R 16 (M+S), 225/45 R 17 (M+S)

235/35 R 19 215/55 R 16 (M+S), 225/45 R 17 (M+S)

3,0 2,6 4.2

2,7 2,6 4,2

3,2 2,7 4,2

3,5 3,2 4,2

Wszystkie

T 115/70 R 16 (dojazdowe koło zapasowe)31

1)

1 bar odpowiada 100 kPa.

2) Oznaczenia handlowe, patrz strony 254. 255. 3) Dojazdowe koło zapasowe, patrz strona 205.

272

Instalacja elektryczna Akumulator, Napięcie Pojemność Bateria nadajnika zdalnego sterowania układu centralnego zamka Bateria nadajnika zdalnego sterowania nagrzewnicy postojowej/wentylacji postojowej 12 V 55Ah/66Ah CR 20 32 /70Ah /72Ah /85Ah

AAA LR 06

273
V7Q

Pojemności (przybliżone w litrach) Silnik1) Układ chłodzenia w samochodach z manualną skrzynią biegów bez klimatyzacji z klimatyzacją z klimatyzacją i nagrzewnicą postojową Układ chłodzenia w samochodach z automatyczną skrzynią biegów lub bezstopniową automatyczną skrzynią biegów CVTronic bez klimatyzacji z klimatyzacją z klimatyzacją i nagrzewnicą postojową Zbiornik paliwa (pojemność znamionowa) limuzyna Caravan Olej silnikowy, po wymianie filtra oleju pomiędzy MIN a MAX na miarce poziomu oleju Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb ze zmywaczami reflektorów 61 60 3,5 1,0 2,9 5,6 Z 16 XE Z 18 XE, Z18XEL Z 20 NET Z 22 SE Z 22 YH Z 32 SE Y 20 DTH, Y 30 DT Y 22 DTR

6,1 6,1 6,7

5,5 5,5 6,0

7,4 7,7 8,2

7,1 7,4 7,9

7,1 7,4 7,9

7,4 7,7 8,2

7,3 7,6 8,2

8,3 8,9

5,5 5,5 6,0
61

7,9 7,9 8,4 61 60 6,0 1.0 2,9 5,6

7.6 7,6 8,1 61 60 5,0 1,0 2,9 5,6

7,6 7.6 8,1 61 60 5,0 1,0 2,9 5.6

7,9 7,9 8,4 61 60 4,75 1,0 2,9 5,6

7,8 7,8 8,4 61 60 5,5 1,0 2,9 5.6

8,3 8,9
61 60 7,25 1,3 2,9 5,6

60 4,25 1,0 2,9 5,6

1J

Oznaczenia handlowe, patrz strony 254, 255.

274

miary (przybliżone, mm) limuzyna pić rokość rokość z dwoma lusterkami zewnętrznymi iokość staw osi dnica zawracania1* 4596 1798 2036 1460 2700 11,50 Caravan 4822 1798 2036 1500 2830 11,50

W metrach.

Wymiary montażowe zdejmowanego haka holowniczego Modele z pokrętłem Wszystkie wymiary odnoszą się do fabrycznie montowanego haka holowniczego.
Wymiar A B C1) D1) E1) F G H 1 J K

mm 334 1061 514,5 480,5 50 492,5 486,5 218 495 492,5 201

Późniejszy montaż haka holowniczego powinien być zlecany Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

1)

Punkt zamocowania dostępny w zależności od modelu.

276

Wymiary montażowe dojmowanego haka holowniczego Modele z dźwignią Wszystkie wymiary odnoszą się do abrycznie montowanego haka olowniczego.
Wymiar mm

A B
C
1)

334 1061 514,5 480,5 50 492,5 486,5 218 495 492,5 201
Późniejszy montaż haka holowniczego powinien być zlecany Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

D F

1) 1)

E

G H I J K

1

Punkt zamocowania dostępny w zależności od modelu.

Wymiary montażowe haka holowniczego odłączanego poprzez obrót Wszystkie wymiary odnoszą się do fabrycznie montowanego haka holowniczego. Wymiar mm

A B C D E F G H 1 J

396,5 157,5 386 74 630 590 491 486 480 379,5

Późniejszy montaż haka holowniczego powinien być zlecany Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

278

Indeks

B ABS (układ przeciwdziałający blokowaniu kół) 180 Adaptive Forward Lighting Wymiana żarówek 221 Akcesoria służące bezpieczeństwu jazdy 202, 203 Akumulator 157, 240, 273 Przerwa w dopływie prądu 58, 119, 147, 155 Alternator 32 Apteczka pierwszej pomocy 113, 202, 203 Autoalarm 61 Autodiagnostyka 95,103, 181 Automatyczna kontrola prędkości 170 Automatyczna praca wycieraczek 17 Automatyczna recyrkulacja powietrza 136 Automatyczna skrzynia biegów 20, 142 Automatyczny tryb pracy 142 Blokada dźwigni zmiany biegów 143 Dźwignia zmiany biegów ....20, 142, 143 Manualny tryb pracy 143 Programy zmiany przełożeń 144 Przerwa w dopływie prądu 147 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca ....145 Wymuszona redukcja biegów 145 Automatyczne poziomowanie zawieszenia 177 Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne 112 Bagażnik Oświetlenie 117 Powiększanie 80 Siatka zabezpieczająca 82 System FlexOrganizer 84 Wymiana żarówek 228 Załadunek 193, 261 Zaczepy stabilizacyjne 84 Bagażnik dachowy 159, 186,261 Bagażnik 186 Benzyna 160, 254, 255 Benzyna bezołowiowa 160, 162, 254, 255 Bezpieczeństwo 92 Bezpieczniki 210 Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic 148 Automatyczny tryb pracy 148 Bezstopniowy automatyczny tryb pracy 148 Blokada dźwigni zmiany biegów 149 Manualny tryb pracy 148 Programy zmiany przełożeń 152 Przerwa w dopływie prądu 155 Usterka 154 Wspomaganie ruszania z miejsca ... 153 Wymuszona redukcja biegów 153 Blokada drzwi od wewnątrz 57 Blokada dźwigni zmiany biegów 20, 142, 143,149 Przerwa w dopływie prądu 147,155 Blokada kierownicy 7,22

280

Blokada otwierania tylnych drzwi od wewnątrz Blokada otwierania tylnych szyb bocznych Blokowanie drzwi Boczne poduszki powietrzne

C 52 119 2, 56 100 Centralny wyświetlacz informacyjny 39 Centralny zamek 56 Chłodzenie 130 Chłodziarka 73 Ciągnięcie przyczepy 156, 186 Ciśnienie oleju 31 Ciśnienie w ogumieniu 174, 266 Ciśnienie w oponach 174, 182, 266 Czas 42, 43 Czasowe wyłączenie samochodu z eksploatacji 242 Czasowe wyłączenie z eksploatacji 242 Części 23, 113,230 Czujnik deszczu 17, 238,244 Czujnik zanieczyszczenia powietrza .— 133

D Dach przesuwno-uchylny Dane Dane techniczne Data Deska rozdzielcza Dmuchawa Docieranie Hamulce Dojazdowe koło zapasowe Doświetlenie skrętu Doświetlenie zakrętu Dopuszczalna masa całkowita pojazdu Drzwi Dźwignia zmiany biegów 121 53, 248 248 42,43 8 125, 233 156 178 185, 205 26 26,116 261 36 142, 149

281

E Eksploatacja zimowa Łańcuchy na koła 185 Łańcuchy śnieżne 266 Olej silnikowy 253 Płyn chłodzący silnik, zabezpieczenie przed zamarzaniem 236 Spryskiwacze szyb, zabezpieczenie przed zamarzaniem 240 Zamki 246 Zużycie paliwa 159 Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego 11, 35,156 Olej 249 Elektroniczna blokada rozruchu 53 Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) 53 Elektryczna regulacja foteli 77 Elektryczne sterowanie szyb bocznych 118 Elektrycznie sterowany dach 121 Emisja C 0 2 257

F Filtr oleju silnikowego 235 Filtr paliwa '. 236 Filtr paliwa w silniku wysokoprężnym ....236 Filtr przeciwpyłowy 141 Fotele 3, 4 Klimatyzowane 24, 128 Podgrzewanie 128 Powiększanie przestrzeni bagażowej 80 Foteliki dziecięce 108,113 Funkcja opóźnionego wyłączania przedniej lampki oświetlenia wnętrza 116

G Głębokość bieżnika Gazy spalinowe Gniazdko zasilania 184 165 72, 87

282

H Hak holowniczy Hamulce Hamulec postojowy Hamulec zasadniczy Płyn hamulcowy Światła hamowania Układ ABS Wspomaganie układu hamulcowego Holowanie Hydroplaning 187 178 22,179 178 238 224 180 156 200 184

I Instalacja elektryczna J Jazda ekonomiczna Jednostki miary

K 210, 241, 273 156,158 41 Karta pojazdu Katalizator Kierunkowskazy Wymiana żarówek Klapa bagażnika Otwieranie Zablokowanie Klasa jakości Klimatyzacja Klimatyzacja sterowana elektronicznie Kluczyk Blokowanie drzwi Uruchamianie silnika Wyłącznik zapłonu Wyjmowanie Kluczyki zapasowe Koła, ogumienie Koło zapasowe Komputer pokładowy Komunikaty ostrzegawcze Korekta ustawień zegara Kratki nawiewu powietrza Książeczka obsługowa Kurtyny powietrzne 2 162, 165, 197 15 223, 224 59 60 59 251 124 132 52 56 7. 2 1 , 53 7, 2 1 , 53 22 52 182 203, 204, 206 27, 46 :... 40 43 127 23 101

283

L Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika 164 Lampki do czytania 116, 117 Lampki kontrolne 10, 31 ABS (układ przeciwdziałający blokowaniu kół) 181 Automatyczna kontrola prędkości .... 170 Elektroniczna blokada rozruchu 53 Napinacze pasów bezpieczeństwa ....94 Pilot parkowania 173 Poduszki powietrzne 103 Układ elektroniczny silnika 164 Układ hamulcowy 179 Układ kontroli trakcji (Traction Control System) 166 Układ monitorujący ciśnienie w oponach 174 Układ stabilizacji dynamicznej (ESP) 168 Układu kontroli emisji spalin 164 Zużycie klocków hamulcowych 178 Lepkość 253 Lewarek 206 Liczba oktanowa 160, 254, 255 Licznik przebiegu całkowitego 37 Licznik przebiegu dziennego 37 Lusterka .....6, 112 Lusterka zewnętrzne 6, 112, 126 Lusterko wewnętrzne 6 Uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania 64 Łańcuchy na koła Łańcuchy śnieżne . 185 266

M
Masa całkowita Masy i obciążenia Mocowanie bagażu Moment dokręcania Mycie silnika 261 260 159, 261 210, 266 246

284

N Nacisk na hak holowniczy 194 Nagrzewnica postojowa 138 Programowanie 138 Zdalne sterowanie 139 Napinacze pasów bezpieczeństwa 94 Narzędzia samochodowe 206 Niezależna regulacja klimatyzacji fotela kierowcy 24, 128 Numer identyfikacyjny pojazdu 249 Numer kluczyka 2 Numer kodowy 2

O Obciążenie dachu 86, 156, 159, 260 Obręcze kół 182 Obrotomierz 37 Obsługa okresowa 23, 232 Ciśnienie w oponach 182 Hamulce 178 Katalizator 165 Klimatyzacja 141 Olej silnikowy 234, 235 Opony 183, 184 Płyn hamulcowy 238 Wycieraczki szyb 238 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 236 Zużycie paliwa 159 Obsługa serwisowa 23, 232 Ochrona środowiska 235, 243 Ochrona przed zamarzaniem 236 Odcinanie dopływu paliwa 157, 159 Odpowietrzanie, układ paliwowy silnika wysokoprężnego 197 Ogrzewanie 124, 129 Fotele 128 Z elektronicznie sterowaną klimatyzacją 134 Z klimatyzacją 131 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 18, 126 Ogrzewanie szyby tylnej 18, 126

Olej silnikowy 234, 250 Oleje 234, 250 Oleje i smary 249, 250 Oświetlenie 14,114 Podróże zagraniczne 117 Oświetlenie asekuracyjne 15 Oświetlenie konsoli środkowej 116 Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej 117 Wymiana żarówek 228 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 227 Wymiana żarówek 227 Oświetlenie wnętrza 116 Wymiana żarówek 228 Opony błotno-śniegowe 185, 264, 266 Opony zimowe 185, 266 Oryginalne części zamienne i akcesoria Opla 23, 230 Osłona przeciwsłoneczna 122,123 Osłona przestrzeni bagażowej 81, 82 Osiągi 257 Oznaczenie kodowe silnika .. 249, 254, 255

285

p
Płyn chłodzący silnik 236 Paliwa 160, 161, 254, 255 Pamięć ustawień 6, 54, 78 Parkowanie 22,172 Parkowanie pojazdu 22 Pasy bezpieczeństwa 93, 96, 245 Pchanie, holowanie samochodu 197 Pedały 157 Pielęgnacja 243 Pielęgnacja samochodu 243 Pierwsze 1000 km przebiegu 156 Pilot parkowania 172 Podłokietnik 69 Podłokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant 25, 70 Podgrzewanie foteli przednich 128 Podgrzewanie siedzeń tylnych 128 Podparcie odcinka lędźwiowego 4, 78 Podróże zagraniczne 160, 231 Reflektory 117 System płatnych wjazdów 50 Poduszka powietrzna pasażera 98 Poduszki powietrzne 98 Podzespoły elektroniczne 241 Pojemności 274 Pokrywa silnika 66 Popielniczka 117 Popielniczki 88 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 197 Automatyczna skrzynia biegów 147 Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic 155 286

Centralny wyświetlacz informacyjny ...42 Elektryczne sterowanie szyb bocznych 119 Elektrycznie sterowany dach 122 Zdalne sterowanie falami radiowymi ....55 Poziom oleju 234 Poziom oleju w silniku 36, 234 Poziom płynu chłodzącego 237 Poziomowanie reflektorów 115, 216 Prędkość 158, 159 Zużycie paliwa 158, 159 Prędkość obrotowa silnika 157 Prędkościomierz 37 Przełącznik świateł 14,114 Przełącznik reflektorów 14 Przed wyruszeniem w drogę 21 Przednie światła przeciwmgielne 114 Wymiana żarówek 223 Przekaźniki 210 Przerwa w dopływie prądu 45, 49, 119 Blokada dźwigni zmiany biegów 147, 155 Elektryczne sterowanie szyb bocznych 119 Przewietrzanie 129, 136 Przewody rozruchowe 198 Przyciski sterujące na kierownicy 28 Przywrócenie samochodu do eksploatacji 242

R Radioodtwarzacz 28, 50 Radiotelefon 51 Recyrkulacja powietrza 126 Reflektory 14 Światła cofania 116 Światła dzienne 114 Podróże zagraniczne 117 Reflektory przeciwmgielne 114 Sygnalizator akustyczny 22 Reflektory halogenowe 217 Podróże zagraniczne 117 Wymiana żarówek 217 Reflektory ksenonowe 220 Podróże zagraniczne 117 Wymiana żarówek 220 Regulacja foteli 3, 77 Regulacja położenia kierownicy 7 Regulacja podświetlenia wskaźników ... 115 Wymiana żarówek 229 Regulacja podparcia ud 78 Regulacja temperatury 125, 134 Regulacja wysokości Kierownica 7 Pasy bezpieczeństwa 96 Regulacja wysokości fotela Fotele 4 Rezerwa paliwa 38 Rolety przeciwsłoneczne 123 Rozpoznawanie obciążenia fotela 103

s
Schowek w desce rozdzielczej 89 Schowki 69, 89 Serwis Opla 23, 230 Siatka zabezpieczająca 82 Silnik wysokoprężny, układ paliwowy 197, 236 Składane stoliki 25, 74 Skórzana tapicerka 245 Skrzynia biegów, automatyczna ....20, 142 Automatyczny tryb pracy 142 Blokada dźwigni zmiany biegów 143 Dźwignia zmiany biegów 142,143 Programy zmiany przełożeń 144 Przerwa w dopływie prądu 147 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca ... 145 Wymuszona redukcja biegów 145 Skrzynia biegów, bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów CVTronic 148 Smary 234 Spalanie stukowe 160 Liczba oktanowa 254, 255 Spryskiwacz szyby tylnej 18, 240, 244 Spryskiwacze szyb Pojemności 274 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 240 Spryskiwacze szyby przedniej 17 Zbiornik płynu do spryskiwaczy 240 Sprzęgło 157

Stacja benzynowa Ciśnienie w ogumieniu 159, 266 Dane samochodu 249 Kluczyki samochodowe 2 Otwieranie pokrywy silnika 66 Paliwa 160, 254, 255 Pojemności 274 Poziom oleju w silniku 234 Spryskiwacze szyby przedniej 240 Stan opon 183 Sygnał dźwiękowy 16 Sygnał świetlny 14 Sygnały ostrzegawcze 22 Sygnalizacja 14 Sygnalizacja alarmu 63 Sygnalizacja terminu obsługi okresowej 30, 232 System FlexOrganizer 84 System informacyjny 50 System samoregulujących się reflektorów przednich (AFL) 116 Podróże zagraniczne 117 System Twin Audio 28 System ustawiania 40 Systemy bezpieczeństwa 92 Systemy płatnych wjazdów 50 Szyby Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb 18, 130, 131, 135

Ś
Światła awaryjne Światła cofania Wymiana żarówek Światła drogowe Lampka kontrolna Wymiana żarówek Światła dzienne Światła mijania Wymiana żarówek Światła postojowe Światła pozycyjne Wymiana żarówek Światła pozycyjne tylne Wymiana żarówek Światła tylne Wymiana żarówek Światło przeciwmgielne tylne Wymiana żarówek Światło skrętu 16 116 224 14, 114 33 218, 220 114 14,114 217, 220 15 14 222 114 224 114 224 224 116

287

T Tablice rejestracyjne 242 Tabliczka identyfikacyjna 248 Telefon komórkowy 51 Temperatura pracy 157 Temperatura silnika 38 Trójkąt ostrzegawczy 113, 202, 203 Tryb automatycznej recyrkulacji powietrza 136 Tryb zimowy Akumulator 157 Ogrzewanie 124, 131 Paliwo do silników wysokoprężnych 161 Zaparowanie i oblodzenie szyb 130,131 Tylne światło przeciwmgielne 114

U Ucho holownicze 200, 201 Uchwyt na napoje 90 Układ hamulcowy 32 Układ kontroli emisji spalin 164 Układ kontroli trakcji 166 Układ kontrolny 28, 44 Układ monitorujący ciśnienie w oponach 174 Układ paliwowy silnika wysokoprężnego 197 Układ stabilizacji dynamicznej (ESP) ...168 Układ wydechowy 165 Układ zapłonowy 233, 240, 241 Uruchamianie silnika 7, 2 1 , 53,197 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 197 Uruchamianie zimnego silnika 157 Uruchomienie silnika 53 Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb 130 Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb Z elektronicznie sterowaną klimatyzacją 135 Z klimatyzacją 131 Uszkodzenia lakieru 245 Uzupełnianie paliwa 161 Klapka wlewu paliwa 161 Wskaźnik poziomu paliwa 38

W Wentylacja 124 Wloty powietrza 140 Wskaźnik poziomu paliwa 38 Wskaźnik temperatury silnika 38 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 44 Wskaźniki i przyrządy 3 1 , 37 Wskazówki dotyczące jazdy 156 Wstępne podgrzewanie paliwa 33 Wyłącznik zapłonu 7, 2 1 , 53 Wybór języka 41 Wycieraczki szyb 238 Wycieraczki szyby przedniej 17 Wyloty powietrza 140 Wymiana żarówek 216 Wymiana baterii Zdalne sterowanie falami radiowymi 55, 140, 273 Wymiana filtra oleju 235 Wymiana oleju 235 Wymiana oleju w silniku 235 Wymiary 275 Wyświetlacz 35, 39, 144, 151 Wyświetlacz graficzny 39 Wyświetlacz kolorowy 39 Wyświetlacz trójfunkcyjny 39 Wyposażenie 108,113 Wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa 108, 113, 202, 203

288

z
z wykazem 230 Załadunek 193, 260 Zabezpieczenie antykorozyjne 233 Zabezpieczenie przed kradzieżą 22, 56, 61 Hak holowniczy 191 Zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem 2, 7, 22 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 236, 240 Zaczepy stabilizacyjne 84 Zagłówki 5, 29, 68 Zamki 246 Zamki drzwi 52, 246 Zapalniczka 87,117 Zaparowanie szyb 18, 130, 131, 135 Zbiornik płynu do spryskiwaczy, spryskiwacze szyb 240 Zdalne sterowanie Centralny zamek 54 Kierownica 28 Nagrzewnica postojowa 139 Uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania 64 Zdalne sterowanie falami radiowymi Centralny zamek 54 Nagrzewnica postojowa 139 Uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania 64 Zmiana koła 206 Zmiana rodzaju opon lub obręczy kół ... 182 Zmywacze reflektorów 17, 240 Zużycie oleju 234 Zużycie oleju silnikowego 234

Zużycie paliwa Zużyty olej

158, 160,257 235

ż
Żarówki 113, 216

289

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful