P. 1
jak pisac prace dyplomowa

jak pisac prace dyplomowa

|Views: 557|Likes:

More info:

Published by: Piotr Piechniak on Jan 18, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2011

pdf

text

original

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

© A.Kraśniewski – WETI PW

Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową?

1

MOTYWACJA
Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych d plomo ch

Osiągnięcia dyplomanta (wyniki pracy teoretyczne i praktyczne ) są istotne, ale recenzent stawia ocenę na podstawie analizy TEKSTU PRACY DYPLOMOWEJ
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 2

CEL Praca dyplomowa – rodzaj dokumentu (raport naukowy) Ogólne zasady tworzenia dokumentów dotyczą także PRACY DYPLOMOWEJ cel: Y systematyzacja wiedzy
przypomnienie wybranych zasad omówienie specyficznych aspektów

przekazanie użytecznych(?) informacji uzyskanie uwag dotyczących zakresu, treści i formy prezentacji
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 3

PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 4 .

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 5 .PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.

a kończącego się projektem rozwiązania i sprawdzeniem stopnia spełnienia podstawowych wymagań oraz sformułowaniem wniosków PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA kompletne pod względem merytorycznym opracowanie postawionego zadania.PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA „kompletne odbicie” procesu rozwiązywania typowego zadania inżynierskiego. zaczynającego się od sformułowania spójnych założeń. ale wymagane jest nowatorskie podejście do propozycji rozwiązania lub do użytych narzędzi projektowania (np. poprzez analizę źródeł oraz dostępnych środków i metod projektowania. 2000 © A. ich udoskonalenie) źródło: Dyplomowanie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. zadanie to może mieć charakter projektu.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 6 . Komisja Kształcenia Rady Wydziału EiTI. wykazujące umiejętność samodzielnego rozwiązania problemu badawczego.

zależność (relacja).PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? algorytm.. ..wymagane nowatorskie podejście © A.. w pracy mgr . METODA PROBLEM + NARZĘDZIA aparatura pomiarowa.. . struktura układu.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 7 . systemy CAD. .. ROZWIĄZANIE układ (projekt układu). struktura danych. symulatory.. moduł programowy.

moduł programowy) Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA (inż.PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK Y Projekt [+ realizacja] „systemu” (układ.) System kształcenia na odległość na potrzeby Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (mgr) Y Studium analityczno-badawcze z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich Protokoły routingu w sieciach MANET – analiza przy użyciu platformy NS-2 (inż.) Tłumienność odbiciowa w torach światłowodowych – analiza zjawiska i pomiary (mgr) Pomiary opóźnień i strat pakietów w sieciach IP (mgr) © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 8 .

.PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK Y metoda. narzędzie (projektowania.) Opracowanie oprogramowania do analizy geometrycznej światłowodów fotonicznych (inż...) Modelowanie kanału radiowego wewnątrz budynków (mgr) Dekompozycja symboliczna automatów skończonych (mgr) Y ??? Głosowanie elektroniczne – filar nowoczesnego państwa demokratycznego (mgr) UMTS versus GSM: Risks of introduction of UMTS in Europe (BS) Usługi sieci inteligentnej jako odpowiedź na potrzeby rynku w Polsce (mgr) Analiza świadczenia usług mobile commerce (inż.) W kierunku Sieci Następnej Generacji (mgr) © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 9 . analizy.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 10 . uproszczona wersja) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Pogłębione studia literaturowe + krytyczna refleksja (oparta na doświadczeniu) + rozszerzenie/uogólnienie/pogłębienie sformułowania problemu + opracowanie metody i narzędzi (z elementami nowatorstwa) + rozwiązanie problemu © A.CYKL DYPLOMOWANIA (4 semestry) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + zarys metody rozwiązania (wnioski co do możliwości rozwiązania problemu) „Konkretną robotę zrobi Pan/Pani w ramach pracy magisterskiej” PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Opracowanie metody. wybór narzędzi + rozwiązanie problemu PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + wybór właściwej metody i narzędzi + kompletne rozwiązanie problemu lub podproblemu (szczególny przypadek.

...) Y nowa/udoskonalona metoda S S dotychczas realizowano tę funkcję programowo. proponowana jest metoda oparta na algorytmie genetycznym dotychczas badano to zjawisko używając . Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 11 S S © A.... od .. obejmującego .. ponieważ .....NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ Y oryginalne sformułowanie problemu S S nie opracowano dotychczas aplikacji realizującej proponowany zestaw funkcji (a jest konkretne zapotrzebowanie) nie zbadano dotychczas zależności .Kraśniewski – WETI PW . jednak żadna z nich nie wykorzystuje wbudowanych modułów pamięci... proponowane jest użycie innego zestawu narzędzi. w grafie . proponowana jest bardziej wydajna realizacja sprzętowa znane są realizacje tego modułu/algorytmu w układach FPGA... (a jest to celowe. proponowana jest realizacja korzystająca z tego typu modułów typowe metody rozwiązania oparte są na wyznaczeniu zbioru ścieżek .

zbudowanie odpowiedniego konwertera S Y nowe rozwiązanie S ??? © A. niezbędne jest dostosowanie systemu .. niezbędne jest jego przystosowanie sygnał otrzymywany na wyjściu badanego obiektu nie odpowiada parametrom wymaganym w standardowym (dostępnym) systemie pomiarowym.NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ Y znaczne udoskonalenie/przystosowanie narzędzia S standardowy (dostępny) symulator uszkodzeń nie ma funkcji umożliwiającej modelowanie uszkodzeń typu ..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 12 ..

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 13 . STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

PLAN (STRUKTURA) PRACY standardowy początek część wstępna ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 14 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 15 .STANDARDOWY POCZĄTEK standardowy początek część wstępna strona tytułowa życiorys streszczenie (pol/ang) spis treści ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] © A.

.. Bogdana Babackiego ew.... Praca wykonana pod kierunkiem dr................ ocena pracy .. dra ........... © A..STRONA TYTUŁOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych [Instytut Telekomunikacji] Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA/MAGISTERSKA Andrzej Abacki Synteza ..... 2005 r.............Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 16 ... inż. podpis Przewodniczącego Komisji Warszawa...

optymalny(?).TYTUŁ PRACY Y informacyjny Y zwięzły (względnie krótki) Y bez zbędnych słów najczęściej nadużywane słowa: metoda. analiza. algorytm. badanie.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 17 . … Algorytm kompresji dokumentów XML lub Kompresja dokumentów XML zamiast Opracowanie algorytmu kompresji dokumentów XML Zabezpieczenie danych gromadzonych w urządzeniach mobilnych zamiast Problematyka zabezpieczenia danych gromadzonych w urządzeniach mobilnych Modele analityczne źródeł TCP ??? zamiast Analiza modeli analitycznych źródeł TCP © A. system. nowy. efektywny.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 18 .PO STRONIE TYTUŁOWEJ Autor pragnie podziękować Panu dr. Bogdanowi Babackiemu za ... inż. © A.

] Y [działalność w kole naukowym] Y [działalność społeczna] Y [osiągnięcia.. . kursy. niekoniecznie „naukowe”] Y zainteresowania © A.. miejsce urodzenia Y przebieg kształcenia [uzyskanie tytułu inżyniera] Y [zmiana stanu cywilnego] Y [przebieg pracy] Y [dodatkowe studia.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 19 .ŻYCIORYS Y data.

STRESZCZENIE Y w języku polskim i angielskim Y ok.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 20 . ½ strony Y styl mieszany (elementy stylu opisowego i informacyjnego) © A.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 21 .ZASADNICZA CZĘŚĆ PRACY standardowy początek część wstępna część wstępna 5-25 % ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] zakończenie 2-10 % © A.

PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 22 . A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.

funkcji projektowanego układu) Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] S © A.CZĘŚĆ WSTĘPNA standardowy początek część wstępna S S S S S Tło .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 23 . ale nie np. postawienie problemu (nieformalne) Związek z innymi p ą y pracami w rozpatrywanym p y y obszarze (przegląd literatury) Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania.definicja obszaru (tematyki) pracy [ogólny stan wiedzy] Motywacja Cel pracy (zadanie do wykonania).

.porównanie na przykładzieobszarze (przegląd literatury) algorytmów DES i SERPENT ść część główna S zakończenie bibliografia [załączniki] S Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania. funkcji projektowanego układu) Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach © A. . postawienie problemu (nieformalne) Ograniczenia zakresu tematycznego: . a zwłaszcza szybkości część S Cel pracy układach FPGA/CPLD i realizacji algorytmów kryptograficznych w(zadanie do wykonania).Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 24 ..CZĘŚĆ WSTĘPNA Tytuł pracy: S Tło . wstępna porównanie ich z wartościami osiąganymi w innych realizacjach.porównanie tylko z realizacjami ą programowymi S Związek z innymi p y pracami w rozpatrywanym p y y . ale nie np.definicja obszaru (tematyki) pracy EFEKTYWNOŚĆ REALIZACJI ALGORYTMÓW standardowy KRYPTOGRAFICZNYCH W[ogólny stan wiedzy] UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH początek Cel pracy: S Motywacja Wyznaczenie wartości istotnych parametrów.

// © A. Temat (nie tytuł) pracy: Stworzenie narzędzia wspomagającego nauczanie na odległość przez Internet. Wstęp //potrzeba nauczania na odległość.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 25 . wykorzystanie Internetu// 2.CZĘŚĆ WSTĘPNA . Wstęp SPIS TREŚCI 1.. . 4. 5. Wstęp (Wprowadzenie) . (charakterystyka obszaru) p y (sformułowanie p p poprzedzone motywacją) y ją) Cel pracy ( Istniejące rozwiązania . 2.... Narzędzia wspomagające nauczanie na odległość przez Internet //ogólna dyskusja.UWAGI Y Nie musi być w jednym rozdziale CZĘŚĆ WSTĘPNA ≠ 1.. 3.. typy narzędzi. realizującego określoną funkcję 1.

.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 26 . 3.CZĘŚĆ WSTĘPNA . Wstęp (Wprowadzenie) . Y W przypadku jednego rozdziału część wstępna może być podzielona na podrozdziały Y Niezależnie od podziału na rozdziały/podrozdziały cel pracy (zadanie do wykonania) – wyróżniony © A.UWAGI Y Nie musi być w jednym rozdziale CZĘŚĆ WSTĘPNA ≠ 1.. 2. Wstęp SPIS TREŚCI 1... 5. (charakterystyka obszaru) p y (sformułowanie p p poprzedzone motywacją) y ją) Cel pracy ( Istniejące rozwiązania . 4.

UWAGI Y Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) Cel: w zestawieniu z wynikami pracy dyplomanta p powinien pokazać.CZĘŚĆ WSTĘPNA . a nie w trakcie pisania pracy warto robić notatki © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 27 . że: p dyplomant nie tworzy czegoś. co wcześniej stworzyli inni dyplomant umie twórczo korzystać z doświadczeń (wyników pracy) innych przegląd literatury – przed przystąpieniem do realizacji zadań (części praktycznej).

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 28 .UWAGI Y Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) może być w części głównej powinien dotyczyć zasadniczego tematu pracy (zadania) Tytuł pracy: y p y Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA Związek z innymi pracami: implementacja algorytmu SERPENT (sprzętowa.CZĘŚĆ WSTĘPNA . programowa) implementacja innych algorytmów kryptograficznych w układach FPGA ale nie ogólne informacje o układach FPGA (może być w części „tło – definicja obszaru”) Uwaga: odwołania do literatury powinny być także w innych rozdziałach/podrozdziałach © A.

Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 29 2.PRZYKŁAD Tytuł pracy: Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA 1. w tym SERPENT implementacja algorytmów kryptograficznych: programowa (wolna).Kraśniewski – WETI PW ....CZĘŚĆ WSTĘPNA .. sprzętowa (szybka) układy FPGA jako efektywne narzędzie realizacji układów cyfrowych b) Ÿ cel pracy: implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA . c) założenie: realizacja oparta na układach Altera Realizacja algorytmów kryptograficznych w układach programowalnych (przegląd literatury) . 3. Wstęp a) motywacja potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa działania systemów algorytmy kryptograficzne. © A.

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 30 .

.problem 1 . Problem k . .rozwiązanie S S S Metoda .CZĘŚĆ GŁÓWNA standardowy początek część wstępna S S S S S S S ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [ [Dekompozycja problemu] p y j p ] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania Problem 1 . ..rozwiązanie .problem k Rozwiązanie ..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? .problem k 31 S © A..metoda ..metoda ....problem 1 .

Programowe i sprzętowe realizacje algorytmów kryptograficznych //w szczególności w układach FPGA.Kraśniewski – WETI PW .„PODSTAWY TEORETYCZNE” Zasada: Tylko to. część 3. główna Wstęp a) motywacja b) cel pracy c) [założenie: realizacja oparta na układach Altera] Algorytm SERPENT Programowane układy cyfrowe //omówienie różnych rodzin układów FPGA/CPLD i porównanie ich istotnych parametrów// ale tylko wtedy gdy zadaniem dyplomanta jest dokonanie wyboru odpowiedniego elementu (porównanie eksponujące cechy istotne dla dokonania wyboru). nie zaś gdy narzucona jest realizacja w układzie z rodziny Altera Stratix 4. co ma bezpośredni związek z dalszą częścią pracy Tytuł pracy: Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA 1. zwłaszcza algorytmu SERPENT// Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 32 © A. część wstępna 2.

charakterystyka użytkownika Y wymagania Y ograniczenia dotyczące realizacji systemu (narzucone.SFORMUŁOWANIE PROBLEMU (ZADANIA) CZĘŚĆ GŁÓWNA S S S „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu” systemu S S S Y przeznaczenie systemu . założone) Y możliwości realizacji wymagań – wstępna dyskusja © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 33 .

„funkcjonalność” w tym ograniczenia zakresu funkcji (z uzasadnieniem) Y parametry układ: gabaryty.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 34 . .SFORMUŁOWANIE PROBLEMU WYMAGANIA Y funkcje systemu . szybkość....) © A. Y współdziałanie z otoczeniem (innymi systemami oraz użytkownikiem) – interfejs Y utrzymanie np... . oprogramowanie: szybkość działania... możliwość wprowadzania zmian Wymagania mogą mieć charakter bezwzględny (system musi .) lub „postulatywny” (system powinien .. pobór mocy.

) Y związane z dostępem dyplomanta do zasobów (elementy. oprogramowanie.narzucone..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 35 ..SFORMUŁOWANIE PROBLEMU OGRANICZENIA dotyczące realizacji systemu . założone Y wynikające z charakterystyki użytkownika (dostępność zasobów. narzędzia CAD) Y związane z możliwościami czasowymi wykonawcy © A. .

MHz..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 36 . .. minimalna zakładana konfiguracja sprzętowa komputera klienta obejmuje: procesor .. OGRANICZENIA – PRZYKŁAD Temat pracy: Aplikacja klient-serwer wspomagająca nauczanie na odległość przez Internet WYMAGANIA/OGRANICZENIA System ma działać przy następujących ograniczeniach na komputer klienta (sprzęt i oprogramowanie): moduł klienta ma działać niezależnie od systemu operacyjnego (Windows.) oraz typu przeglądarki (Internet Explorer...) moduł klienta nie wymaga zainstalowania na komputerze użytkownika żadnego oprogramowania oprócz standardowej przeglądarki.. Netscape... dostęp do Internetu realizowany jest w dowolny sposób (może być dostęp „wdzwaniany”) System ma działać przy następujących ograniczeniach na komputer serwera (sprzęt i oprogramowanie): . © A. Linux.SFORMUŁOWANIE PROBLEMU WYMAGANIA.. pamięć . . umożliwiającej . MB.... ...

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU - UWAGI
Y Sformułowanie problemu może być narzucone przez opiekuna w znacznym stopniu tworzone przez studenta (może być częścią postawionego zadania) w obu przypadkach potrzebna dyskusja typu „dlaczego tak, a nie inaczej” zwłaszcza w pracy magisterskiej Y Jeśli – w ramach sformułowanych ograniczeń – wybór (elementów, oprogramowania, ...) jest pozostawiony dyplomantowi, to wybór ten jest elementem metody rozwiązania (a nie sformułowania problemu)
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 37

OCENA ROZWIĄZANIA
CZĘŚĆ GŁÓWNA S S S „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania

przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu” Y Stopień realizacji wymagań funkcjonalnych Y Poprawność rozwiązania (funkcjonowania systemu)

S S S

- weryfikacja (symulacja) - testowanie

zajmuje niekiedy ok. 50% czasu realizacji zadania musi znaleźć odzwierciedlenie w tekście pracy
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 38

OCENA ROZWIĄZANIA (cd.)

Y Właściwości (parametry) rozwiązania
S S określone w wymaganiach inne np. np złożoność układu (liczba elementów logicznych), złożoność programu (liczba linii kodu), ... - analiza - symulacja - pomiary

Y Porównanie z innymi rozwiązaniami
znanymi z literatury, poprzednio zrealizowanymi w zespole, ...
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 39

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 40 . STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 41 . Y Zakres zastosowań proponowanego rozwiązania Y Perspektywy wdrożenia Y Perspektywy kontynuacji (rozszerzenia zakresu tematycznego pracy.) © A. m in co wynika z oceny proponowanych rozwiązań itp itp.in.ZAKOŃCZENIE Y Podsumowanie informacji zawartych w głównej części pracy m. . zalety i ograniczenia proponowanych metod i rozwiązań Y Interpretacja (wnioski) m.in.

.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 42 . wyniki. wyniki.ZAKOŃCZENIE Y Krytyczna refleksja S S czym różniłoby się podejście i ew. © A. gdyby Autor rozpoczynał realizację pracy dziś? czym różniłoby się podejście i ew. gdyby przyjąć inne wymagania/ograniczenia/założenia? Y P Przewidywane kierunki zmian w podejściu do id ki ki i d jś i d problemu S S S postęp technologii przyszłe uwarunkowania ekonomiczne ..

STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 43 .

CO POWINNO BYĆ a czego zwykle nie ma Y Wskazanie alternatywnych możliwości rozwiązania postawionego zadania/problemu zadań/problemów cząstkowych Y Opis procesów decyzyjnych w tym uzasadnienie wyboru przyjętej metody rozwiązania Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie „Jak (zrealizować postawione zadanie)”? trzeba wyjaśnić „Dlaczego właśnie tak. a nie inaczej”? © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 44 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 45 .) Y Opis trudności.CO POWINNO BYĆ a czego zwykle nie ma (cd. jakie wystąpiły podczas realizacji pracy Y Opis procedury badania poprawności zaproponowanego rozwiązania Y Porównanie zaproponowanego rozwiązania z innymi rozwiązaniami Y Krytyczna refleksja © A.

CO POWINNO BYĆ a czego czasem nie ma Y Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby formalnie. brak tego elementu dyskwalifikuje pracę – nie powinna być oceniana !!! © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 46 .

. . MySQL. Java.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 47 . . php.CZEGO NIE POWINNO BYĆ a często jest Y Zbyt obszerne wprowadzenie.historia Internetu . niezwiązane z tematem pracy Y „Pogadanka” popularno-naukowa ..rozwój telefonii komórkowej Y Opis powszechnie używanych narzędzi programowych (filozofia programowania obiektowego.) Y Rozważania teoretyczne (wzory..) – niewykorzystane w praktycznej części pracy © A. C++..

3. 4. Wstęp a) motywacja b) cel pracy c) założenie: realizacja oparta na układach z rodziny Altera Stratix Algorytm SERPENT Ewolucja architektury układów programowalnych FPGA/CPLD Własności programowanych układów cyfrowych //omówienie różnych typów (rodzin) obecnie dostępnych układów FPGA/CPLD i porównanie ich istotnych właściwości (parametrów)// Programowe i sprzętowe realizacje algorytmów kryptograficznych //w szczególności w układach FPGA. zwłaszcza algorytmu SERPENT// Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 48 zbędne 2. 5. © A.Kraśniewski – WETI PW .CZEGO NIE POWINNO BYĆ? a często jest Y Zbyt obszerna „wiedza literaturowa” na początku głównej części pracy nie mylić z „przeglądem literatury” ! Tytuł pracy: Implementacja algorytmu SERPENT w str kt r e FPGA algor tm strukturze 1.

„FILOZOFIA” PISANIA PRACY skoncentrować się na opisaniu „wkładu własnego” Y opisać nie tylko efekt końcowy (wynik pracy).” T. jakie doprowadziły do ostatecznego rozwiązania. przemyśleń i wyborów.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 49 . lecz także proces dochodzenia do tego efektu Y odpowiedzieć na pytanie: „Jak i dlaczego właśnie tak?” zwłaszcza w przypadku pracy magisterskiej „Praca powinna stanowić prezentację logicznego ciągu zdarzeń. Starecki © A.

4.1.1.1 – 6. CUSeeMe 4. 27 7.4.5. Ogólna charakterystyka technik szerokopasmowych (6. Dlaczego e-learning? 2. Model synchroniczny i asynchroniczny Porównanie różnych platform zdalnego nauczania 4.4.3.3.1.1. Cel i zakres pracy Zdalne nauczanie – teoria 2.1 – 6.5. 2.2.5. WebCT. Telefonia trzeciej generacji (6. Czym jest e-learning? 2. Lanstar 2000.4.1.2.1 – 6.8) Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków i tabel Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 6 8 3.2.3.5.STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD 1 PORÓWNANIE TECHNIK WYKŁADOWYCH W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ (praca magisterska) 1.3.4. 4. Porównanie najważniejszych funkcji pakietów zdalnego nauczania Porównanie trzech technik wykładowych stosowanych w nauczaniu na odległość 5.6) 6.4. Budowa łącza radiowego (6. Lotus Learning Space. 72 73 74 50 © A.2. Klasyfikacja systemów szerokopasmowych (6.1.1 – 6.1 – 6.3.4) 6. Opis kursu w postaci prezentacji PowerPoint 5. Opis wykładu stworzonego w technologii Flash 5.1. Architektura fizyczna sieci 3G (6. 5. 9.2. Wstęp 2.Kraśniewski – WETI PW . Kolejne modele i generacje zdalnego nauczania 3.5) 6.4) 6. – 4.2. Perspektywy Modele zdalnego nauczania 3. Porównanie wad i zalet wszystkich trzech form wykładowych Zawartość merytoryczna części wykładowej 6. 14 16 20 6. Opis aplikacji wykładowej 5. 8.

2.8.1. Implementacja 7. Korzyści i problemy 2.1. Założenia względem systemu i jego struktura 3.2.. Perspektywy wdrożenia Literatura Dodatek A (opis zawartości załączonego CD-ROMu) © A.1. .1 – 6. Wstęp 7. Struktura 4. 5 1 – 5 2 . Podmioty zajmujące się kształceniem na odległość na UW 3. Testowanie 7.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 1.STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD 2 SYSTEM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA POTRZEBY INSTYTUTU STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH UW (praca magisterska) Wstęp Kształcenie na odległość a Instytut Iberystyki 2..7..4. Moduł Sprzężenia Zwrotnego 5.9. 2.1. Wdrażanie 8.6.2.2. Moduł Komunikacji Synchronicznej 7. 6. Podsumowanie i perspektywy wdrożenia systemu 8. Funkcje modułu 7. MiniCentrum SMS 6. 1 5 15 21 27 36 71 81 85 86 51 .1 5.5. Współpraca z innymi modułami 7.. Strona WWW 5.3. Testowanie 6. 6. Realizacja założeń 8.2. Założenia 3. Geneza 7.

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 52 .PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

ale nie więcej niż 70 stron „zasadniczego tekstu” (do bibliografii) – reszta w załącznikach © A.cenna umiejętność inżyniera Y liczba błędów rośnie szybciej niż liniowo w funkcji długości tekstu dł ' it k t Y zadowolenie opiekuna i recenzenta w praktyce: 40-100 stron.OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Jak najmniej!!! Y zwięzłe komunikowanie się .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 53 .

OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Niebezpieczeństwa związane ze zwiększaniem objętości pracy przez „ogólne rozważania” (będące kompilacją informacji z literatury) błędy wynikające z niepełnej wiedzy .opis ma charakter selektywny niezadowolenie opiekuna i recenzenta niebezpieczeństwo (pokusa) popełnienia plagiatu © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 54 .

dygresja . a nie idea • wykorzystanie fragmentu tekstu lub elementu graficznego w opinii. raporcie naukowym (na prawach rękopisu) lub dokumencie wewnętrznym podanie źródła. materiały reklamowe produktu) podanie źródła + zgoda właściciela praw autorskich (na piśmie) © A. seminarium. materiałach dydaktycznych (na prawach rękopisu). wykładzie.PLAGIAT naruszenie PRAWA AUTORSKIEGO zasada: ochronie podlega sformułowanie ("słowo"). wiadomościach. wyraźne wyróżnienie (w przypadku tekstu) i.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 55 . ewentualnie. komentarzu. odpowiednia notka (acknowledgment) • wykorzystanie fragmentu tekstu lub elementu graficznego w dokumencie mającym charakter komercyjny (książka.

193 Organ właściwy. Art. któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. Art. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. 4. rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 217 5. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.dygresja (cd. Art. 5. jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. 214 4. © A. stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.KONSEKWENCJE PLAGIATU Prawo o szkolnictwie wyższym .ustawa z 27 lipca 2005 r. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu. 6. o którym mowa w ust. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.) .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 56 . w drodze decyzji.

) .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 57 .pl © A.WIĘCEJ NA TEN TEMAT … Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Fundacja Rektorów Polskich.org.dygresja (cd. 2005 www.frp.

Kraśniewski – WETI PW . w załączniku Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 58 Podobne proporcje przy prezentacji na egzaminie dyplomowym! © A.ew.OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? standardowy początek część wstępna wyczerpujący opis S S S S S S S „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda Rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania część główna mniej dokładne omówienie zakończenie bibliografia [załączniki] mniej dokładne omówienie .

NA JAKIM POZIOMIE SZCZEGÓŁOWOŚCI? S struktura blokowa (układu. S schematy bramkowe (funkcje Boolowskie) wszystkich modułów złożonego układu.....) ale nie S szczegółowy opis procedur i struktur danych (poza szczególnymi przypadkami). Bardziej szczegółowe informacje – w załącznikach S struktura logiczna układu S kompletne wyniki weryfikacji (symulacji) i testowania S „instrukcja użytkownika” Pełna dokumentacja (kod programu. .. . . .) – na CD-ROMie © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 59 ... zmiennych wewnętrznych. oprogramowania) S funkcje poszczególnych modułów i ich współdziałanie (interfejsy) S wybrane rozwiązania szczegółowe (oryginalne.. sprawiające trudności.OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? OPIS ROZWIĄZANIA .

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 60 . STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.

STRUKTURA TEKSTU podział na względnie krótkie fragmenty podrozdziały 2-3 poziomy zagłębienia struktury średnia długość wydzielonego fragmentu struktury: 2 4 strony t kt 2-4 t (pozycje w spisie treści co 2-4 stron) Y Y Y na każdym poziomie łatwo identyfikowalne struktury informacji © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 61 .

osoba?) czy bierna? forma bezosobowa? argumenty za stroną czynną S łatwiej się pisze (mniej błędów) S „wykonawstwo” nie budzi wątpliwości argumenty za stroną bierną S „bo tak piszą inni” S strona czynna może być interpretowana jako wyraz „nieskromności” Y czas (teraźniejszy? przeszły? przyszły?) © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 62 . czy 3.STYL I FORMA Y Y unikanie żargonu strona czynna (1.

STYL I FORMA Y liczne elementy graficzne (rysunki.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 63 .w ramach rozdziałów (dla wygody) wielkość czcionki na rysunkach .zbędny wykaz symboli i skrótów? © A...podobna jak w tekście wykaz rysunków i tabel .) ilustrowane tabelami Y Y Y Y numerowanie elementów graficznych . tabele) S S dokumentacja źródła (jeśli nie jest dziełem autora) porównania (wybór metody. . ocena rozwiązania.

EDPI.5 Y Y Y Y Y „dużo światła” (odstępy) tekst wyrównany do prawego marginesu nowy rozdział – na nowej stronie nagłówki i stopki (bieżąca pagina)? kolor? w IT: Wymagania redakcyjne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich www.edu.F © A.elka.5 w wersji ostatecznej – co najwyżej 1.12 interlinia w wersji roboczej – co najmniej 1.pw.F.STYL I FORMA Y Y podstawowa wielkość czcionki .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 64 .pl: Informacje dydaktyczne dla pracowników i studentów (limitowane): przedmiot EDYM.

) „nie występowanie zamiast „niewystępowanie nie występowanie” niewystępowanie” (zakłóceń. zasadzie.. „90-tych” zamiast „10.... .) „prędkość” zamiast „szybkość” (transmisji.JĘZYK Najczęstsze błędy S S S S S „ilość” zamiast „liczba” (bitów. łączy...” uwaga: „spelling checker” kłamie © A. „90.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 65 . .”.. ..) „10-ty”.) „oparty o” zamiast „oparty na” (modelu. .

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 66 .PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.

czy dyplomant wybrał odpowiednie narzędzia inżynierskie do wykonania zadania i czy wykazał umiejętność ich wykorzystania 5. ilustracje. jaki jest praktyczny rezultat pracy © A. czy zakres i wyniki prac odpowiadają postawionym wymaganiom 3. Y Czy dyplomant wykazał umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich? Y Czy zakres i poziom pracy odpowiada wymaganiom stawianym pracom inżynierskim? Opinia o pracy powinna zawierać ocenę: 1.KRYTERIA OCENY źródło: Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale EiTI INŻ. redakcja. 1 czy analiza źródeł j t odpowiednia do zadania dyplomowego li ź ód ł jest d i d i d d i d l 2. czy forma pracy (układ treści.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 67 . poprawność językowa. wykaz źródeł) odpowiada wymaganiom stawianym publikacjom naukowo-technicznym 4. terminologia.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 68 . wybór narzędzi + rozwiązanie problemu PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + wybór właściwej metody i narzędzi + kompletne rozwiązanie problemu lub podproblemu (szczególny przypadek. uproszczona wersja) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Pogłębione studia literaturowe + krytyczna refleksja (oparta na doświadczeniu) + rozszerzenie/uogólnienie/pogłębienie sformułowania problemu + opracowanie metody i narzędzi (z elementami nowatorstwa) + rozwiązanie problemu © A.CYKL DYPLOMOWANIA (4 semestry) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + zarys metody rozwiązania (wnioski co do możliwości rozwiązania problemu) „Konkretną robotę zrobi Pan/Pani w ramach pracy magisterskiej” PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Opracowanie metody.

czy dobrano właściwe metody dla rozwiązania zadania i czy je umiejętnie wykorzystano 5. krytyczna. poprawność językowa. czy zakres i wyniki prac odpowiadają postawionym wymaganiom 3. czy sformułowano prawidłowe wnioski 6. skorelowana z tematem 2. wykaz źródeł) odpowiada wymaganiom stawianym publikacjom naukowo-technicznym 4. ilustracje. terminologia. czy analiza źródeł j y jest wyczerpująca.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 69 .KRYTERIA OCENY źródło: Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale EiTI Y Czy dyplomant wykazał umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich? MGR Y Czy zakres i poziom pracy odpowiada wymaganiom stawianym pracom magisterskim? Opinia o pracy powinna zawierać ocenę: 1. na czym polega samodzielny wkład dyplomanta © A. redakcja. y y . czy forma pracy (układ treści. właściwie y p ją .

PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 70 . STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.

wymaga „sprzężenia” od opiekuna Y Analiza spisu treści jest dobrym narzędziem oceny j jakości pracy p y Y Opiekun . 40% czasu szczególnie trudne jest „sformułowanie problemu” .też człowiek S S nie jest w stanie przeczytać/zrecenzować pracy (kilku prac) w ciągu dwóch dni niechętnie zabiera się do tej samej pracy (dostarczanej po kawałku) kilka razy Y W „oprawionej” wersji pracy często zdarzają się elementarne błędy formatowania efekt poprawek w ostatniej chwili © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 71 .UWAGI PRAKTYCZNE Y Pisanie pracy trwa dłużej niż się wydaje S S poprawianie zajmuje ok.

słownictwo (żargon).prezentacji na egzaminie dyplomowym) poprawi styl. edycję. . narzeczona(y)..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 72 .. A może warto rozważyć napisanie pracy (magisterskiej) po angielsku © A.. jest zupełnie dobrym recenzentem pracy (a tym bardziej . .UWAGI PRAKTYCZNE Y Mama.. ciocia.

wskazówki.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 73 . rady nie powinny być traktowane jako dogmat NAJWAŻNIEJSZY JEST ZDROWY ROZSĄDEK ! © A.ROZSĄDEK PONAD WSZYSTKO Wytyczne.

jak pisać i dlaczego www. 2009 przedstawiona prezentacja wwwzpt.INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI T.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 74 .pw.htm © A.tele. O poprawności językowej publikacji naukowo-technicznych Zagadnienia Naukoznawstwa.pl/~andrzej/TP/tp_m. Praca dyplomowa – jak realizować. Starecki.pdf J. Wytrębowicz.pl/impuls/Dyplom.pw.ise. 1(179).edu.edu.

Czego zabrakło? C b kł ? © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 75 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 76 .JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? © A.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->