Wydawnictwa Komunikacji i t.

qcznosci

modele 1999-2002

Spis

trescl
1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7.

WIADOMOSCI WSTI;PNE Opis modeli . Identyfikacja samochodu EkspJoatacja samochodu SILNIKI 1,4 i 1,6 dm"

7

7 8 12 14 14 28 29 37 45 46 50 51 53 54 54 66 71 71 79 81 83 84 88 89 89 89 89 91 92 92 93 98 98 99 101 101 102 103 105 105 105 105 107

..

Charakterystyka techniczna Obsiuga i naprawa . .. . . Regulacje i sterowanie silnika Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika Wymontowanie i zamontowanie zespotu napedoweqo Naprawa silnika Ukfad smarowania . Ukfad chtodzenia : . Uktad wylotowy . . . SILNIKI 1,8
j

2.
2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.

2,0 drn"

Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa .. Sterowanie silnika Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika Ukfad smarowania Ukfad chfodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymontowanie i zamontowanie zespotu napedoweqo Naprawa silnika Uktad wylotowy . . . . . . . SPRZI;Gt.O Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa ... .. Wymiana tarczy sprzeola Jub zespotu oprawy Wymiana linki sterowania sprzeqla .. . . . . MECHANICZNA SKRZYNKA PRZEKlADNIOWA Charakterystyka techniczna Obstuga i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTOMATYCZNA SKRZYNKA PRZEKlADNIOWA Charakterystyka techniczna ..... Sterowanie skrzynki przekiadniowej . Obstuga i naprawa . . . . . . . . . . . Wymiana i sprawdzanie poziomu oleju Wymontowanie i zamontowanie skrzynki przektadniowej Regulacja przelacznika wielofunkcyjnego

3.
3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

4.
4.1. 4.2.

5.
5.1. 5.2.

5.3. 5.3.1.
5.3.2. 5.3.3.

PRZENIESIENIE NAPI;DU Charakterystyka techniczna 6.2. Obstuga i naprawa ... ........ 6.2~1. Wymontowanie i zamontowanie potosi 6.2.2. Wymiana oslon przegub6w 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 72.2. 7.2.3. 7.2.4. UKt.AD KIEROWNICZY Charakterystyka techniczna Obstuga i naprawa . . . . . Wymontowanie i zamontowanie wafu kierownicy Wymontowanie i zamontowanie przekladni kierowniczej Wymontowanie i zamontowanie paska napedu pompy wspomagania Wymontowanie i zamontowanie pompy wspomagania . . . . . . .

6. 6.1.

112
112 113 114 115 116 117

5

Spis tresc;

8.
8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3..

ZAWIESZENIE PRZEDN:IE Charakterystyka tech niczna Obsfuga i naprawa . . . . . Elementy z.awieszenia przedniego Ustawienie k6t przednieh Piasty k6f przednich .... ZAWIESZENIE TYLNE .. Charakterystyka tech niczn a

118 118 121 121 125 126 127 127 128 128 132
133

9.
9.1.

9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 10. 10.1. 10.2 .. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 11. 11 .1. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4.

Obsluqa i naprawa

. Elementy zawieszenia tylnego Ustawieni.e k6t tylnych .. Piasty 'kat tylnych . UKt.AD HAMULCQWY .. .

Ch arakte rystyka tech n iczna

Obsfuga i naprawa
Hamulce

przednie

.

134 134 136 136

Hamulce tylne bebnowe Hamul.ce tylne tarczowe Uktad uruchamianla hamulc6w WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

137
140 141 149 149 15.2 152 153 154 157 161 165
171,

Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa Alternator . Rozrusznik Zestaw wskainik6w, oswietlsnle zewnetrzns i wycieraczki Tabllca rozcztelcza . 11.2.5.. Ukfady ogrzewaniai przewi.etrzania oraz klimatyzacji wnetrza 11.2.6. Schematy instaJacji ele.ktrycznej 12. 12.1. 12.2. 12.2 .. . 1 t2.2.2. 12.2.3. 1.3. N'ADWOZIE. .. . . .. . . . . Charakterystyka wewnetrzna Obsfuga j naprawa .... Przednia czesc nadwozia Drzwi boczne ..... Tylna czesc nadwozia DANE OGOLNE ....

171
172

172 174 181

184

ze bryta samochodu oglqdana z boku nabrata lekkosci. W tym samym roku wprowadzono nowe sHniki i zmodyfikowano nadwozie. Samochody Renault Megane 0 szeeclu roznych nadwoziach opartych na takiej samej plycie podfogowej 7 . 0. Zmodernizowane Renault Megane (wg terminologii producenta Megane fazy 2.1. Uzupetniono jq 0 wersje z nadwoziem typu kombi w 1999 roku. Wprowadzona w6wczas takze wersja Megane z nadwoziem jednobrytowym byta catkowicie nowa odrniana nadwozia i otrzymata nazwe wlasna Scenic.) zachowato wczesniejsza liniElnadwozia. stosuiac gtadkie klosze przednich swiatel (refiektory zintegrowano z kierunkowskazami) oraz polqczenie pokrywy przedziatu silnika z oslona chtodnicy. Rys. Zmodyfikowano takze przedni zderzak. Ujednolicenie koloru bocznych listew i klamek drzwi spowodowato.PNE .WIADOMOSCI WSTI. OPIS MODELl Hodzine modeli samochod6w Renault Megane wprowadzono na rynek w 1995 roku. Jego przednia czesc zmodyfikowano.

. skrzynkq przek-ladniowq DPO. zastaplony przez F9Q dofadowany turbosprezarka ("dTi") .dopuszczalna niq (4). identyczny dla wszystkich wers] samochod6w.105 KM. Silnik F5R 1998 ems o bezposradnim wtrysku benzyny (oznaczenie (nide") do cylindr6w jest stosowany na razis wytqcznie do nadwozi coupe i kabriolet.Wiadomosci wst~pne . a mocy 1. a taki:e silnikj l' 6-zaworawe: K4M 1698 ern" 0 macy 110 KM. storowana elektronicznie. .onowa w samochodach Megane i Scenic rna postac nalepki umieszczone] u dofu prawego srodkoweqo slupka nadwozia. coupe i kabriolet 0 harnulcach tarczowyoh (0 tarczach wentylowanych) kOt przednich i hamulcaeh b~bnowych kOt tylnych. Samochody Sq wyposaZone seryjms w eztery poduszki powietrzne oraz uk tad ABS. Zawiera nastepuiace dane: .Rys. F4P 1783 em3 0 mocy118 KM. .takze w uktad przeelwposlizqowy. 0 macy 75 KM i silnik K4J 0 takiej samej pojemnoscl skokowej. a niekt6re wersje . . rnase przypadajaca na os przed- Rys. stosowanq wytqcznie z silnikami. -kod mledzynarodowy praducenta.nautt Scenic W tylnej czesci nadwozia zastosowano ksztalt larnp i zmienrono ksztatt zderzaka.. JB3 i JC6 oraz automatyczna. numer identyfikaeyjny pojazdu i jego numer seryjny (1). ale 16-zaworowy a rnccy 95 KM. Wymienione silniki wspOtpracujq z mechanicznymi skrzynkami przeldadniowymi: JB1. 1.dopuszczalna mass pojazdu z przyczepa (3).80 KM oraz jego odrniane. 8-zaworowy.numer homologacji pojazdu (b).0 drn". ·0. inny Samochody Megane fazy 2. IDENTYFIKACJA SAMOCHODU TABLlCZKA ZN!AMIONOWA (A) Tabliczka znami.nazwe producenta (a). F4R 1998 em3 0 mocy 140 KM 0 wtrysku benzyny do kanat6w dalotowych silnika. i Scenic rnaja do dyspozycji nastepulace silniki a zaplonie iskrowym (ZI): silnik E7J 1390 ern".dopuszczalna rnase calkowlta (2).6 j 2.00 KM i wersj~ z ukladem wtryskowym Gammon Rail . Do napedu samochod6w Megane i Scenic stosowane takzs sllnlk 0 zaptonie samoczynnym (ZS) 1870 ern" w dw6eh wariantach: FaQ bez dotadowania 0 maey 65 KM. W samochodach 0 naclwoziu kombi oraz modelu Scenic w kotach tylnych zastosowano harnulce tarczowe 0 tarczach pelnyeh. sedan. o~a Umiejscowienie K4JiK4M tabliczki znamionowej silnik6w 8 . Uk-lad tylnego zawieszenia na ezterech drazkach. Uk-tad hamulcowy w samochodach 0 nadwoziach hatchback. W zmodernizowanych sarnochodach zastosowano dotyehezasowe uktady zawieszenia: z przodu klasyczne niezalezne zawieszenie kol typu Mac Phersona 0 dolnych wahaczach ze stabilizatorem.SamochOd Re.2. wyposaZonCl w chlodnice powietrza dofadowanego.

Opis modeli i identyfikacja samochodu

a
21
3

RENAUlT SA
D

~-loV=O
OOOOj(g
un

: ~g\I10
IS g "g 00

77'0'-. "18 6~g
Q, 0

6,

7

I" .4 j___

OOOOKg 1-0000 Kg 2 ·0000 "i9

5 __l_______

~!}8g_Ll_12 )111 g
0-

gyo

Q

I"

OOOOOOOOOOOOOOO

. 13

Rys. 0.4. Rozmieszczenie danych iden.tyfikacyjnych Opis w lekScie

- dopuszczalna rnase przypadaiaca na os tylnq (5), - charakterystyki techniczne samochodu (6), - kod koloru nadwozia (7), -kod wers] wyposazenia (8), - kod typu samochodu (9), - kod pokryc foteli (10), - kod dodatkowego wyposaienia (11), - numer fabryczny (12), - kod pokryc tapicerskich (13).

TYP SILNIKA (8) Typ silnika jest wybity na metalowej plytce przynitowanej do kadtuba silnika po prawej stronie filtra oleju. NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (C)

Numer identyfikacyjny pojazdu -16-cyfrowy - jest wybity na g6rnej czesci prawego przedniego nadkola.

IdentyfikacJa modeli samochod6w
Nazwa wersji

Typ

pojazdu

Data wprowadzenia do sprzedazy
Megane (hatchback)

Typ
sllnika

• Poj. skok. (cm3) imoc (kW)

I

Typ skrzynki przektadniowej / /liczba biegow

RTE 1,4 16V
AXE 1,4 16V AXE 1,4 16V pack klim. Authentique Expression BAOW05

3/99

-->

11:/00

3/99 _,. 4/00 4/00 _,. 11 100 11/00 _,.
K4J750

1,4 l6V 1,416V
BAOD05

1390/70

JB115

11/00 _,. 2101 -,

AXE 1,616V AXE 1,6 16V pack klim. BA0405

3/99 _,. 4100 4100 3/99 11100
BAOB05
--> --> --> --> -->

AXT 1,.6 l6V
Expression Privilege 1,6 l6V

K4M 700

1598181

JB3I5

1,6 l6V

11/00 11/00

Air 1,6 l6V

9

Wiadomosc; wstepne /dentyfikacja mode/i samochod6w cd.
Nazwa wersji Typ pojazdu Data wprowadzenia do sprzadazy

I

Typ
silnika

Poj. skok, (emS)! !moc (kW)

Typ skrzynki pr£e.ktadniowej / /Iiczba bieg6w

RXE 1,6 16V autom.
AXE 1',6 l6V autom. pack klim. RXT ',6 l6V autom. Expression autom, ,Privilege Expression Privilege BA0402

3/99.....,. 4/00
4/00 11/00

3199

->

11/00

K4M 701

1598/81

Autom.

DPOl4

1,6 l6V
1,6 l6V

11/00 --> 11/00 -->

autorn.
BA1ADS

1,8 l6V 1,8 l6V

11/00 ......2101
11/00 ....,.2101 'F4P 720 (sedan) 1783/87 JCS/S

Megane Classic
RTE 1,4 16V RXE 1,4 l6V RXE 1,4 l6V pack klim. LAODOS LAOW05

3/99....,.

11/00

3/99....,. 4/00

4/00 .... 11/00 11100....,.
11/00
"->

, Al.I'th.entique 1,416V Expression 1 ,4 1~ V B
1

K4J 750

1390170

JB1/S

AXE 1,6 16V RXE 1,6 l6V RXT',616V Expression 'PrivHege 'AXE 1,6 16V 1 ,6 16V LAOBOS packklim. LA0405

3/99 _,. 4100 4/00....,. 11/00 K4M 700 JB3/S

3/99....,. 11/00 11/00 .....
11/00 ..... 3/99 4/00 lS98/8lRXE

1,6 16V autom.

,RXE 1,'6 16V 'pack !dim. ,RXT1,6

autom.

LA.0402

4/00 .....,. 3199' .....
K4M 701 AutOffi.OPO/4

16V autom,

Expre.ssion

1,6 16V LAOB02

autom.
Privilege 1,6 16V autorn,

11/00--> 11/00 .....

Megane (kombi)
RTE 1,4 16V AXE 1,4 l6V pack. klim. Authentique Expression Air 1,4 16V RXE 1,6 l6V paok klim. , Expression Air 1,6 16V Expression 1,8 16V KA1AOS 1,6 16V KA040S 1,4 l6V 1,4 1'6V KAOOO5 KAOWOS

3/99 ..... 11/00 11/00 ...... 2/01 -->
3/99 _" 11/00 11/00 ..... K4M 700 1598/81 JB3/5 K4J 750 1390/70 JB1/5

I
DAOW05

2/01 .....,. '1/00 3199
->

F4P 720 Coupe

1783/87

JCSi5

Megane

1,4 l6V
RSi 1,4 16V RSi 1,4 16Vpack klim. Expression , Dynamique 1,4 16V 1,4 16V DAOOOS

--> -'>

11'/00 4100
K4J 750

3199

4100 ...... 11100 11/00 ......
11/00 -->

1390170

JBlIS

10

Opis i idenfyfikacja samochodu
ASi 1,6 l6V ASi 1,6 1~6Vpack dim OA0405 3/99 ---74/00

4/00 ---711/00 3/99 ---711/00 11/00 .....

K4M 700

JB3/5

AX] 1,6 l6V
:1

Expression Oynamique PrMlege

1,6 16V 1,6 16V
OAOB05

11/00 ---7 11100 ---7 3/99 ---74/00 1598/81

1,6 l6V

ASi 1,6 l6V autorn. ASi 1,6 l6V pack !dim.

aetorn.
AXI 1,6 15V autom. Dynamique autom. Privilege 1,6 16V

OA0402

4/00 ---;.11/00
3/99 ---;. 11/00 11/00 ---7 K4M 701
I

Autom.

OPO/4

DAOB02

1,6 16V autom.

11/00 ->

Megane (kabriolet) 1,4l6V
ASi 1,4 l6V . ASi 1,4 l6V pack klim. Expression Oynamique . ASi 1,6 l6V ASi 1,6 l6V pack klim. EA0405 1,4 l6V 1,4 l6V EAOD05 3/99 ---711/00

EAOW05

3/99 ---74/00

4/00 ---7 11/00
11/00 ..... 11/00
->

K4J 750

1390/70

J81/S

3/99 ---;.4/00

4/00

---711/00 K4M 700 JB3IS

AXi 1,6 l6V
Dynamique Privilege RSil,6

3/99 ---711/00

1,6 l6V 1,6 l6V
EAOB05

11/00 ---7
11/00 -> 3/99...,. 4/00 EA0402 4/00 ---;.11/00 3/99 ---;.1.1/00 K4M 701 Autom. DPO/4 1598/81

l6V autorn.

RSi 1,6 16V packklirn. autom. RXi l' ,6 16V autorn. Oynamique autom. Privilege

1,6 16V
EAOB02

11/00

->

1 ,6 l6V autom.

11/00 ->

Megane Scenic
RTE 1,4 16V JAOD05

(minivan)

11/00 -, 3/01
8/99 -> 11/00 8/99 -> 4100 4/00 ---7 11/00 11/00 -> 3/01

AXE 1,4 l6V RXE 1,4 l6V pack klim,

JAOWN5

K4J 750

1390170

JB3/5

Authentique Expression

1,4 l6V 1,4 l6V

JAOOOS

3/01 ->

3101
JA04NS JA04BS JAOB05

->

RXE

1,6 t6V

8199...,. 'lIDO 4100 ...,. 11/00
11/00 ...,. 3/01 8/99...,. 8/00...,. 8100 11100 KAM 700

HXE 1,6 16V pack klim.

RXT 1,6 16V

JA04NS JA04BS

1598/81

11/00 -> 3/01 Expression Dynamique Privilege 1 ,.6 16V 1,6 l6V 1,6 16V JAOBOS

3/01

=-+

11

RXE 1. Privilege 2. 3101 K4M 701 1598/81 Autom. 0. Nazwa wersji RXE 1. skok.0 16V Expression Pack 2. pod warunkiem ze rniedzy gtowiCq podnosnika a spodnia strcna progu zostanie umieszczony element posrsdnl dopasowany do ksztaltu wgt~bienia w spodniej powierzchni progu. rys.nalezy wykorzystac do przymocowania przewozoneqo samochodu do lawety.DPO/4 EKSPLOATACJA SAMOCHODU PODNOSZENIE SAMOCHODU ch6d za pornoca stojak6w warsztatowych. W miejscach tych rnozna taki:e podsprzec sam 0- . D .. pack klim. 7/00 -> 3/01 F4R 741 19981103 Autom.0 l6V Dynamique 2. 11/00 11/00 --> 3/01 8/99 _. Uchwyt ten rnozna taki:e wykorzystywac w przypadku holowania samochodu na niewielkq odlegIosc..0 l6V RXi 2.0 16V autorn.5). JAOC02 3/01 --> JA1MOS JA1AOS JA1B05 JA1COS JAOCOS JA1B02 7/00 _. {cm3)1 Imoc (kW) Typ skrzynki przekladniowejl lIiczba bieg6w 4100 4/00 _.0 16V autom. Kierownica holowanego samochodu musi bye przy tym odblokowana. W zestawie kola zapasowego samochodu znajduje sle uchwyt (2. 3/01 8/99 _. 11/00 11/00 _. ale w6wczas gtowic~ podnosnika nalei:y oprzec tuz obok tego wgt~bienia.6 l6V auto.6 16V autom.6 l6V autorn.. Typ pojazdu JA04N2 JA04N2 JAOB02 RXT 1.. HOLOWANIE Za pomoca podnosnlka z wyposaZenia samochodu Z kai:dej strony samochodu przewidziano dwa miejsca.0 l6V autom.0 16V au1om.0 16V Privilege 2.6 16V autom.Wiadomosci wstepne Identyfikacja modeli samochod6w cd.6 l6V JAOB02 3101 _. a kluczyk w wytqczniku zaptonu (stacyjce) musi znajdowac sie w polozeniu "M aby mogty dzlalac swiatla sygnalizacyjne holowanego samochodu. Za pomoca podnosnlka przewoznego Samoch6d mozna podniesc za pornoca podnosnika przewoinego. I Privilege 1.. kt6ry . 12 .8 16V RXi 2.6 16V autom.6).. Uwaga.: podnosnika (rys. przystosowanej do przewoi:enia samochod6w.. Expression Pack 2. RXT 1. Dynamique 1. 0. DPO/4 autorn. W przypadku komecznoscl przemieszczenia niesprawnego samochodu na duza odleg~ tosc zaleca si~ korzystac ze specjalnej lawety. nadwozia. opieraiac go w miejscach wskazanych poprzednio. w kt6rych moi:na urnlescic gtowicr. Dynamique 2. Sq to niewielkie zaqlebienia w spodniej powierzchni progu nadwozia. 11/00 10/99 --> F4P 720 F4P 722 1783/87 JC5I5 3/01 F4R 740 JC5/5 3/01 _.po wkreceniu w gwintowany otw6r po prawej stronie przedniego zderzaka lub po lewej stronie tylnego zderzaka . JA04N2 Data wprowadzenia do sprzedaty 5/99 --> Typ silnika POj. Expression 1. 11/00 11/00 _..

Uchwytydo holowanis 1 . 0.Eksp/oatacja samochodu Rys. gdy nie ma inne] mozliwoscl. W wyjq_tkowych przypadkach. Diwignia wyboru bieg6w w samochodzie holowanym powinna znajdowa6 sie w polozeniu "N~.uchwyt tylny Uszkodzone samochody wyposat:one w automatyczna skrzynke przektadniowa nie powinny bye holowane. O. Miejsca do umieszczenia podnosnika RYs.6. aby przednie kola nie dotykaly nawierzchni drogi.B. Nalet:y przewozi6 je na lawecie lub na specjalnym wozku w taki spos6b. .rmsjscs wkrecema uchwytu przedniego (2). mozna samoch6d holowa6 na odlegt056 nie wleksza nit: 50 km z predkoscia do 40 km/h. 3 .

5 1598 Stopien sprezanla Mac maksymalna: . Nominalna wysokosc gfowicy: 137 mm. nalezy wymieruc wszystkie sruby glowicy. Uwaga. Pokrywa gJowicy uszczelka gfowicy jest wielowarstwowa. rzedowe . Grubose: . Uszczel:ka Metalowa Moment maksymalny (N .1 SJLNIKI 1.5 80.6 dm3 1. Srednica Iozysk walow rozrzadu (tozysko nr 1 od strony kola zamachowego silnika): .4 i 1. ustawione poprzecznie z przodu sarnochodu. Odlana pokrywa gtowicy zawiera game pOfpanewki waf6w rozrzadu.Iekkiego. Gwintu nowych srub gtowicy nie nalei:y powlekae olejern..m) przy prlidkosci (obrfmin) Gt. W gowicy znajdujq sie daszkowe komory spalania.. Dolne p6!panewki wat6wrozrzqdu sa wykonane bezposrednio w gfowicy. Gfow:ica jest srodkowana wzgl~dem kadfuba za pornoca poiedyncze] tulejki ustalajaeej. Slepe gwintowane otwory wkadfubie silnika natezy oozysclc z ewentualnych zanieczyszczen silnym strumieniem powietrza. sekwencyjnym wtrysku benzyny. czte rocylindrowe.eli drugoS6 chocby jednej ze srub gtowicy przekracza dopuszczalna wartosc. Uwaga.rozysko nr 6: . .CZNA DANE OGOLNE Sq to silniki 0 zaptonie iskrowym.uszczelki nowej: 0. 14 .1.5 70 1390 10 70 przy6000 81 przy 5750 95 przy '6000 110 przy 5750 127 przy3750 Ii 148 przy 3750 K4M 79. CHARAKTERYSTYKA TECHNI.7 mm.05 mm.0 wi. 'I- w KM przy obr/min Sruby gtowicy Jei. Rys. Dopuszczalna dfugosc srub gtowicy (bez lba): 117. Gniazda i prowadnice z.96 ± 0.swor6w sa wciskane wgtowic~.28!g:g~6m'm. Szlifowanie dolnej ptaszczyzny gfowicy jest niedopuszczalne.w kW przyobr/rnln g+owicy jest ustalana wzgl~dem gfowicy przez cztery tulejki ustalaiace. W gtowicy silnika sa umieszczone dwa waty rozrzadu napedzane paskiem zebatyrn. Dopuszczalna nieplaskosc dolnej ptaszczyzny gtowicy: 0.g~6 mm. Pomiar wysokosci glowicy silnika Podstawowe parametry Typ sllnlka Srednica cyllndra (mm) Skok ttoka (mm) Pojsmncsc skokowa (ern') K4J 79. Kadtub silnika Jest zeliwny.lozyska nr 1 do 5: 25!g..06 mm. 1. czterosuwowe.OWICA Gtowica jest odlana ze stopu .elopunktowym.1.

5 ± 0.4 mm. .1.ie litery V.srednica zewnetrzna. WymialY gniazda zaworu D . Spos6b rnontazu: otworami oznaczsnia grubosci od strony 1iltra oleju. o owalnym przekroju drutu.kosc pod obeiazeniem: .3 do 1. Srednica wewnetrzna: . ustawione parami w ksztatc. .792 0.4): 89°. Uwaga . Wystawanie prowadnicy ponad powlerzchnie oporowa sprezyny zaworu: 11 0. Wysokosc swobodna: 41 . jednakowe dla zawor6w dolotowych i wylotawych.3 do 1.5 ± 0.2.zawory wylotowe .4): . . Szerokose przylgni (X.rowadnice . l' .190 N: 34.590 N: 24.gniazda zaworu wylotowego: 28.50 mm. Kqt przylgni gniazda (0:. Srednica zewnetrzna: 27 mm.Charakterystyka techniczna D Rys. Miejsce pomiaru grubo§Ci usuzelki gJowicy . zewnetrzna (D.542 ± 0.uszezelki uzywane]: 0.018 (wymiar otworu w prowadnicy wcisniete] w gtowic~).gniazda zaworu wylatowego: 1.gniazda zaworu dolotowego: 33. 1A.20 mm.006 mm. Kqt nachylenia zawor6w wzgl~dem dolnej plaszczyzny gtawicy: .zaworu wylotowego:66°.06 mrn. X .3. . rys. 1. rys.30 mm. Zawory Zastosowano po cztery zawory na cylinder.zaworu dolotowego: 63°30'...na sucho".Uszczelniacze trzonk6w zawor6w natezy zakladac na p. -. Prowadnice zawor6w Rys.zaworu dolotowego: 63°30'. Zawory sa uruchamiane przez dwa wafy rozrzadu za posrednlctwem zakoriczonych rolka jedno15 Rys..50 mm.4 mm. jednakowe dla zawor6w dolotowych i wylotowych.15 mm. Srednica zewnetrzna: 11 :g:~~~ mm..075 mm.. Kti/t pochylenia prowadnicy Z8WOrQW A . B .zaworu wylotowego: 66°. sa wciskane do gtowicy.szerokose przylgni.006 mm.prowadnicy nierozwiercanej: 5 ± 0. Wyso. 1. 1.93 ± 0.prowadnicy rozwiercanej: 5. Nachylenie pmwadnicy wzgl~dem dolnej plaszczyznygfowicy: .80 rnrn. Dtugosc: 40. ± B Spr~zyny zawor6w Zastosowano pojedyncze spr~zyny spiralne.15 mm. Srednica. .zawory dolotowe. y-Jysokosc w stanie zblokowanym: 23. rys. ± Gniazda zawor6w A ---'--------- Gniazda zawor6w sa wstawiane w gfowic~.. 9rednica wewn~trzna: 18. Umieszczone w nich uszczelniacze trzonk6w zawor6w stanowia takze oparcie dla sprezyn zawor6w. przylgni 0: - kat Prowadnice.4): -gniazda zaworu dolotowego: 1.

Czopy gt6wne ikorbowe sa dogniatane.01 0. to ± ± 0. podczas pracy silnika samoczynnie kasuja luz mi~dzy diwigniq_i zaworem.07 do 0.509 : 79.500 do 75.990 do 47. Oznaczenia i wymiary se.rednic gniazd Oznaczanie panewek g. 1. C i za pornoca plytkich nawieroeri (1) na kadluble. Srednice cylindr6w sa podzielone na trzy grupy selekcyjne oznaczone Hterami A" B. Luz osiowy wafu korbowego (reg.6 dr03 ramiennych dzwigni opartych 0 hydrauliczny i wyJotowych wspornik.) Czop nr 1 od strony kola zamachowega.Zawar wylotowy 1 lub niebieskie 2 lub czerwone 51.grupa selekcyjna B lub D2: 47. 1.Silniki 1. w srodkowym tozysku gf6wnym): 0.A:O Tt.519 do 79.510 .520 do 79. Sredniee czop6w gt6wnych: .. Dzwignie zawor6w .lekcyjne srednic cylindr6w (mm) Odleglosc otworu identyfikacyjnego od g6meji plaszczyzny kadluba (mm) Grupa selekcyjna Sredl1icacyHndra tIoka i cylindra .rupy sslekcvjnej Iozysk Srednica gniazda -Ioiyska gl6wnego walu korbowego (mm) - Parametry zawor6w Parametr Dlugosc (mm) Zawar dolotowy. UKt.rupaselekcyjna A lub D1: 47. Diwignie.997 do 48.OKOWO~:KORBOWV Watkorbowy Odlany z zeliwa waf korbowy ma cztery przeciwciezary i piec czop6w gf6wnych. Odlegtosc plytkich nawieroen w bocznejscianiekadluba (obok filtra ole]u. CA.996 rnm: .lekcYinq sredniccyfindr6w Rys. A 8 79. wyttoczone z blachy stalowej.32 5. gru~ selekcyjn<!. luz roboezy zawor6w: zerowy. Umiejscowienie grup'i! . Srednioa czop6w korbowych.473 27 Srodnica trzonka (mm) Srednica Qizyhka (mm) 32. D3 16 .530 17 27 ± 37 c Przyklad Identyfikacji czop6w gl6wnych (oznaczenie na przeciwcir:Zarze) OJ czop6w B Gropa selekcyjna g!6wnych D1 D2 nawiercenokresla.6.ulowany gfUbo~ scia polplerscieni oporowych w kadtubie.12 27.97 0.96 ± 0. 10 mama zastosowac 1. Rys.010 mm.64 5.002 mm.. Jezeli odlegloSC olwonJ identyfikacyjnego zawiera si~ roi~zy 17 a Zl rom.484 107.01 ± 0. 79. zastosowano hyd~ rau!icznekasowanie luzu. Srednice gniazd lozysk gt6wnych watu korbowego sa podzielone na dwie grupy selekcyjne.949 109.4 i 1.32 rnrn.: 43. -grupa selekcyjna C rub D3: 48.12 90""15' Uwaga.llcych se. opieraia si'i! urnieszczona na jednym koncu rolk<l 0 wspornik hydrauliczny.UB SILNIKA Kadtub silnika jest odlany z zeliwa.936 do 51. Cylfndry sq_ wykonane bezposredrno w kadlubie.941 51.003 do 48. a druqirnkonoem 0 czoto trzonka zaworu.5. Na trzonkach zawor6w dolotowych sa umieszczone uszczelniacze. .942 clo 61.6rnej plsszczyzny kadhiba umozliwla identyfikacj'i! ich grupy selekcyjnej. Umiejscowie.01 mm.nieoznaczen grup sefekcyjnych srednic toiysk gl6wnych waJu korbowego KADt. Ttoki montowane do kadluba mUSZq rniec identyczne oznaczenie grupy sel'ekcyjnej B tub C). jak cylindry.lub 2:.g. oznaczone na bocznej scianie kadtuba (w obszarze cylindra nr 2) analogicznymi plytkimi nawieroeniami. Grupy seJekcyjne lozysk gl6wnych Odleglosc otworu identyfikacyjnego od g6rnej plaszczyzny kadtuba (mm) 17 s. K1It przylgni 9()<'15' Wspomiki hydrauliczne Wsporniki hydrauliczne sluza do podparcia dzwigni zawor6w. w obszarze cylindra nr 3) od g.

os otworu na sworzsn. Jako czesci zamienne w handJudostepne sa zmontowane zestawy: tlok z piersc'eniarni. Nie woJno zmleniac ani szerokosci zamka. 6 . Denko tloka jest nieco wklesle.035 mm. 4 .9.grupa selekcyjna tloka. 6 -----Jl . Srednica wewnetrzna: 44 mm.. Panewki korbowe Panewki bez rowk6w na powierzchni slizqowe].25 mm.952.953 do1 ... Srednica wewnetrzna: 48 mm.80 mm. sworzniem Hoka i korbowodem. Oznaczenia na tioku i spos6b jego montaiu 1 . Podziat tba korbowodu jest prostopadty do osi syrnetrii.955 mm.Charakterystyka techniczna $rednica otworu gniazda stopy: 48. R6i:nica masy kompJetu korbowod6w: mniej niz 6 g. umieszczono polpisrscienie oporowe..oznaczenia producenta.spos6b montazu (strzalka na denku tloka zwr6cona w strone kola zamachowego).przesunleeis osi sworznia wzgl~dem osi syrnetrii tfoka (0.310 do 0. Ttoki sa produkowane w trzech grupach selekcyj- Rys.945 do 19. 1. Grubosc polpierscieni: 2...604 mm.t6wnych jest wybita na zewnetrzne] powierzchni skrajnego przeciwciezaru ad strony napedu rozrzadu.8. 3 i 5 sa gfadkie (bez rowk6w).958 mm. ani kqtowego rozstawienia zamk6w pierscieni na tloku. 2 .946 do 1. Luz osiowy gt6wki w piastach Uoka: 0.949 mm.949 do 1. (czarna): 1. Tfoki Tloki sa odlane ze stopu Jekkiego i maja trzy pierscienle. POtpierscienie oporowe W kadtubie siJnika. Grupy seJekcyjne grubosci panewek sa oznaczane symboJami: C1 do C4 Jubznakami barwnymi. 5 . Panewki w pokrywach lozysk nr 1. Przykfad oznaczenia grup se/ekcyjnych srednic czopow walu korbowego Grupa seJekcyjna czop6w g. 1. z wy[atklern fragmentu pod zaworami doJotowymi. Spos6b rnontazu tloka z korbowodem: znak "L" na korbowodzie po stronie przeciwnej niz rowek w stopie wystepu ustaJajqcego panewkL Uwaga. po obu stronach srodkowepo (nr 3) lozyska gt6wnego. Spos6b montai:u: powierzchniq rowkowanq skierowana w strone ramienia wykorbienia. 1. Wszystkie panewki lozysk gf6wnych nie mala wystepow ustalajacych je Vj kadlubie lub pokrywie. I1 ___ .. 2Renault Mcganc Rys. Rys..5 ± 0.943 do1 . (niebieska): 1. Srednica otworu gniazda gt6wki: 19...7.9 mm) Dob6r grup se/ekcyjnych panewek loiysk gf6wnych Grupa selekcyjna gniazd Iozysk gf6wnych 1 2 Grupa selekcyjna czop6w gf6wnych 01 C1 (zolta) C4 (czerwona)I 02 C2 (niebieska) C1 (zorta) I I C3 I C2 03 (czarna) (niebieska) Korbowody Korbowody sa odkute ze stall.os symetrii tloka. Panewki gt6wne Wszystkie panewki montowane w kadfubie siJnika oraz w pokrywach toi:ysk nr 2 i 4 rnaja na powierzchni sllzqowe] rowki rozprowadzajqce ole]..959 mm. Rozstaw osi otwor6w gniazd: 128 ± 0. 3 .. (czerwona): 1. Grubosc: 3 2 - grupa grupa grupa grupa C1 C2 C3 C4 (zoita): 1. Pomiar srednicy tloka 17 .

. Na obwodzie kola zamachowego sa umieszczone dwa wierice zebate: jeden do wsp6fpracy z kolem zebatym rozrusznika. Luz osiowy: 0. Wymiary pierscieni tlok6w (mm) Pierscien 1. . w wiericu tym brak dw6ch polozonych naprzeciw siebie zeoow .Silniki 1.1 0. Srednica Hoka (mierzona prostopadle do osi sworznia w odleqlosci E = 42 ± 0. . wykonanych bezposrednio w gtowicy i pokrywach rozysk. Fazy rozrzadu (a wiflC i krzywki watu rozrzadu) jednoimiennych zawor6w w kazdyrn cylindrze nie sa jednakowe (patrz tabl.11.10.490 do 79.000_0021 mm.zgarniajq_cy z dwoma segmentami zeliwnymi i sprezyna. zeby drugiego sluza do generowania impuls6w w czujniku polozenla i predkosci obrotowej walu korbowego. Wafy rozrzadu uruchamiajq szesnascie zawor6w za posrednictwern jednoramiennych dzwigni opartych na wspornikach hydraulicznych.489 mm. . 1.080 do 0.uszczelniajacy.5 2.AD ROZRZJ\DU Dwa wafy rozrzadu sa ulozyskowane w gfowicy paskiem zebatyrn.9 ± 0.po dwa zawory wylotowe. ldentyflkacje .479 mm.uszczelniajqcy 0 przekroju noskowym. Naciqg paska jest regulowany recznie rolkowym napinaczem mimosrodowyrn.grupa B: 79. Mogq sle obraca6 w piastach tloka.4 i 1. Srednice tozysk (lozysko nr 1 ad strony kola zamachowego) : . Zarnkniecie Otwarcie zaworu zaworu wylotowego Zarnkniecle zaworu wylotowego 8° Waty rozrzadu Dwa wafy rozrzadu obracajqce sie w szescru Iozyskach slizqowych kazdy.2 1. uszczelnialacy Grubosc Luz w zamku 1. patrz rys.oznakowanie walu rozrzCJdu 2 . 1.wat rozrzadu UKt. Sworznie Uok6w Fazy rozrzeou (nie sq regulowane) Krzywka Otwarcie zaworu dolotowego dolotowego po GMP po DMP po DMP po GMP nr 1 nr2 1° 18" 18" 50 22° 14" 4° . 18 \''- <.178 mm.5 Keno zamachowe Zeliwne kolo zamachowe jest przymocowane do walu korbowego siedmioma srubarni rozmieszczonymi niesymetrycznie (rnozliwe jest tylko jedno katowe polozenie watu korbowego wzg!'i!dem kola zamachowegoprzy kt6rym zespol ten byt wyr6wn owazany).500 mm. Sworznie ttok6w. Plersclenle Uok6w Zastosowano trzy plersclenle dla kazdeqo tloka: .021 mm. po dwa w kazdyrn cy!indrze.075 0. Oznakowania A . E .9): .). sa napedzane paskiem zebatym ad walu korbowego. .grupa C: 79.5 0. Jeden z wat6w rozrzadu uruchamia. 79. oznaczonych titera wyclsnieta na denku.nr 6: 28. .nr 1 do 5: 25.oznakowanie identyfikacyjne producenta.470 do 79.480 do 79. Na czole (po przeciwnej stronie niz kolo paska zebateqo) kazdeqo z wat6w znajduje si~ rowek do ustawiania watu rozrzadu wzqledern watu korbowego.grupa A. zacisniete sa zas w gt6wce korbowodu. maja otw6r w srodku. zawory dolotowe.225 2. drugi .waf rozrzadu zawor6w zawor6w wylotowych identyfikujCJce waly rozrzedu dolotowych.6 dm3 nych srednicy.'wat6w rozrzadu umozliwiaia oznaczenia naniesione rnledzy krzywkami cylindr6w nr 1 i 2. wykonane ze stali stopowej ulepszanej cieplnie.000_0.5 ± 0. 1. i napedzane Rys.urnoztlwla to okreslenie zwrotnych polozeri ttok6w. Spos6b montazu: strzalka na denku ttoka powinna bye skierowana w strone kola zamachowego. Rys. Oznakowanie 1 .01 mm od g6rnej krawedzi denka. . uszczelruajacy Zgarniajqcy ± 0. Jako czesci zamienne w handlu dostepne sa w komplecie z Hokami i pierscieniarni.

Po scisle ekreslonym czasie na zaciskach ezujnika wystepuie roznica napiecia. Wymiana paska zebatego: co 100 000 km przebiegu lub po 5 latach uZytkowania .110 do 0. R6znic€i! te uklad elektroniczny przekazuje w postaei sY9naiu do zespolu wskainfk6w . i ezas ui:ytkowania nale.1 mm.wint powlee olejem maszynowym.. Kierunek obrotukOt: wskazula strzafki na pasku zebatyrn. Rys . przymocowana dokadluba sil:nika. 1. Uni.do walu korbowego. Czujnik clsnlenla oleju Czujnik cisnienia oleju jest wkrecony w przeonta sciane kadluba silnika.Jezeli sruba ma bye ponownie uzyta. Jezef czujnik poziomu oleju lub jego obw6d sa uszkodzone.eruchamia je nacisk nakr~tki mocujace] do wat6w rozrzaou i naciskgt6wki sruby . skrocic) do warunk6w uiytkowania samo- chodu UKLAD SMAROWANI'A Smarowanie silnika odbywa sie pod ciSnieniem. za wskaznlkiern poziomu oleju. ezy powietrze. Ole] ttoczy pompa zebata napeozana tancuchern od wa+ukorbowego. Luz promieniowy k6t zebatych pompy wzqledern obudowy: 0.249 rnm.Charakterystyka techniczna Kota z$bate Kola zebate sa osadzane na watach korbowym i rozrzadu bez pcsrednictwa wpust6w. Pomiary kontro. czujnik poziomu oleju.u korbowego. filtr oleju. dysza natrysku oleju na denka tlokow oraz miska olejowa ze stopu lekkiego. ezy jest on omywany przez ole]. Zalezna od temperatury drutu rezystancja w znacznym stopniu zmienia sie zaleznie ad tego. . Minimalne cisnienie oleju 0 temperaturze 80°C: . zaJei:na od stopnia jego zanurzenia W oleju.przy predkoscl obrotowej biegu jatowego: 100 kPa. Spos6b regulacjI naeiq_gu: przez obr6t rnimosmdowego napinacza rolkowego. Dopuszezalna dlugosc (bez lba) sruby uzywane]: 49. _i ' _ Pasek zebaty Pasek zebaty napedza oba waly rozrzadu oraz pornpe cieezy chlodzace]. .. Jest napedzana tancuchem ad waf.020 do 0.Po w!a. t]alety jej g.. B -luz osiowy Dysze natrysku oleju Dysze natrysku oleju sa umieszczone przy dolnej krawedzi cylindr6w i strumienlern oleju chtodza od dofu denko tloka. Po kazdyrn demontai:u kat zebatych nalezy wymieni6 nakretki mocujqce do wat6w rozrzadu i zrmerzyc dlugosc sruby mocujqeej do walu korbowego. Sruby nowe wkreca sie . 19 . Spos6b rnontazu k6t zebatych na walach rozrzadu: znak fabryczny Renault (rornb) i odsadzenie nalezy skierowa6 na zewnatrz silnika. Zasadniczy:m e'lementem czujnika jest drut na9rzewany przez przeplywajClcy przez ten drut prad. zawiera przelewowy zaw6r bezpieczeristwa.na sucho". Czu. W uktadzie smarowania znaiduja sie: zaw6r bezpieczenstwa. Wskainik poziomu oleju jest umleszczony w zestawie wskaznikow na tablicy rozdzielcze]. Po oketo 30 sekundach na wskainiku zarniast poziomu oleju wyswietla sie licznik kilometr6w. to po wtqczeniu zaplonu licznik kilometr6w wvswletta siEl od razu.przy 3000 obr/min: 300 kPa. Kato zebate na wale korbowym aapedzajace tancuch jest zamocowane (bez wpustu) na czopie watu k.Zy dostosowa6 (ew.12.086 rnm. Maksymalny przebieg.orbowego przez docisk sruby mocujqcej do niego keto pasowe . . Luz osiowy k6t zebatych pompy wzqledem pokrywy: 0. Czujnik ten jest wkrecony w tylnq sciane kad-luba silnika..lne pompy oleju A -Iuz promieniowy.czeniu zaptonu wskainik pokazuje poziorn oleju w postaci szesciu "s+upk6w".n:i:k poziomu oleju Pompaoleju Z~bata pompa oleju.

Cisnlenie otwarcia zaworu: 120 kPa (kolor barwnego oznaczenia: brqzowy).po zatrzymaniu silnika: 103 I 100°C (maks. 10W40.fsje bez .styk 8.15 dm3. W obwodzie przekainika male] prsdkosol znajduje sie rezystancja zasilania silnika eleldrycznego wentylatora. UKt. 20 -_ Owa przekainiki znajdujq sie w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w nad lewyrn nadkolem.!cej Odsrodkowa pompa cieczy chlodzace] jest umieszczona z przodu kadtuba silnika i napedzana paskiem zebatym napedu rozrzadu.) Odlegtosc miedzy osia plywaka i plaszczyzna robocza. Filtr oleju Zastosowano wymienny filtr oJeju z wktadem karbowanym. Obw6d sterowania kazdeqo z przekatnik6w jest zasilany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqoe silnika (mala predkose obrotowa .6w" oznacza praw\d\"owv poziom oleju w misce o\ejowej. czujnik wymontowany i ustawiony na pozlorne] plaszczyinie. Napiecie zasilania: 12 V. W przypadku zanieczyszczenia filtra w stopniu uniemoi:liwiajqcym wymagany przeptyw oleju samoczynnie otwiera si. Ciltodnica Chlodnica a poziomym przeptywie cieczy ma rdzeri ze stopu lekkiego i dwa zbiorniki z tworzywa sztuemego. Jego obw6d mocy jest zasilany przez alternator i zasila silnik elektryczny wentylatora chtodniey. . Zbiornik wyrownawczy Zbiomik wyr6wnawezy jest wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.S 98 Korek wlewu jest wyposazony w dwukierunkowy zaw6r bezpieczer'lstwa. urnozliwlajacego widocznosc poziomu cieczy chtodzqcej. Jezeli poziom oleju jest zbyt niski to zamiast "stupk6w" wskazywane sa migajqce poziome kreski i napis "oil" (bez "O.bez wymiany filtra: 4. Obwody moey obu przekainik6w sa zasilane przez alternator. Wentylator chtodnicy na za zamo- ±7 '/2 '/4 min. Rodzaj: olej silnikowy wielosezonowy SAE: 10W30. naqrzewnice wnetrza."). 15W40. Ukazuje si~ w6wczas takze napis "oil O._ s\\nika. 10W50 lub 15W50 wg ACEA A 1.6 dm3 Parametry kontrolne czujnika poziomu paliwa ilaSci Wskazanie paliwa Wysokosc "I plywaka (mm) 161 142 120 100 23 Aezystancja rniedzy zaciskami Ai i 61 (0) maks. A2 lub A3. Wersje z klimatyzacjEl Ol'ej silni'kowy llosc: . 3/ 4 maks. Wersje z klimatyzacjEl Pompa cieczy cbtodz. .7 54. zbiornik wyr6wnawczy. Wlrnik wentylatora osadzony bezposrednlo wale si\nika e\ektrycznego iest zamocowany ch\odnica. We. Temperatura poczatku otwarcia: agoc.z wymianq filtra: 4. termostat oraz elektrycmy wentylator 0 jednej predkosci (wersje bez klimatyzacji) lub 0 dw6ch predkosciach (wersje z klimatyzacjq).40 drn". Temperatury wtqczenia I wy~qczenia: . ma podwyi:szone cisnienie.4 i 1. Czestosc wymiany: co 20 00 km lub co 2 lata. Moe silnika elektrycznego: 340 W.Silniki 1. Wentylator 0 dw6ch predkosclach [est wtqczany przez elek1roniczne urzqdzenie sterujqce silnika za posrednictwern dw6ch przekatnik6w i rezystan cj i. pompe cieczy chlodzace].? przepfyw umozliwiajacy orniniecle filtra (by-pass). duza predkosc obrotowa .duze] predkosei obrotowej 102 I ggoC.K. .AD CHlODZENIA Uktad chtodzenia ciecza 0 obniionej temperaturze zamarzania i obiegu wymuszonym jest zarnkniety. . Zawiera: chlodnlce. Przekainik silnika eleldrycznego wentylatora Wersje bez klimatyzacji Przekatnik znajduje sie w skrzynce przekainik6w w przedziale silnika nad lewym nadkolem. Jego obw6d sterowania jest zasilany przez gt6wny przekatnik elektronicznego urzqdzenia starulacego silnika (styk 8) w zalsznosci od sygnatu przekazywanego przez czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Napiecie zasilania: 12 V. sterowany przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika. ± 10 ± 16 300 ± 20 155 .male] predkose! obrotowej: 99 195°C. Moe silnika elektrycznego: 100 W.klimatyzacji Wentylator 0 jednej predkosci Jest wlc!czany za posrednictwern przekainika przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika. Termostat Termostat jest umieszczony w obudowie cowanej z tytu gtowicy silnika. Szesc "srupk.styk 38) w zaleznosci od sygnatu przekazywanego przez czujnik temperatury cieczy chlodzacej.K".

Rodzaj paliwa: benzyna bezofowiowa zc. osia.regulator oisnlenia paliwa zamontowany na kolektorze wtryskiwaczy: 60 do 80 dm3/h.przew6d podcisnlenia podtqc. Spos6b montazu: strzahca na obudowie filtra zgodna z kierunkiem przeplywu paliwa. W przypadku nissprawnoscl czujnika ternperatury elektroniczne urzadzenie sterujacs silnika podozas pracy silnika samochodu zapewnia ciqgfq prace elektrycznego silnika wentylatora chtodnicy. Regulator cisnlenla paliwa Do numeru silnlka 990 300 lub numeru seryjnego 990 330 Zastosowano mechaniczny regulator paliwa. . nr 59. Zesp61 ten jest 21 .bwodu zasilania paliwem to: zbiornik paliwa.nik temperatury techniczna Jest to czujnik podw6jny rezystancyjny.wbudowany w zespol pompy paliwa z czujnikiem poziomu paliwa) oraz eztery wtryskiwaeze. [Jose: 7. o LO 95. cylindra). Growne elementy o. ZASILANIE PAUWEM Zastosowano wielopunktowy posredni wtrysk benzyny do kanat6w dolotowych w gfowicy silnika. i 3.2 kPa. dostepnej pod tylnym siedzeniem.zony do kole. W tym przypadku nie wyst!ilpuje powrotny przew6d paliwa. je. 0 ujemnym wsp6iczynniku temperaturowym rezystancji.Charakterystyka przez 12 minut z ma:lq predkoscia obrotowa. Podczas rozruchu silnika sterowane sa polsekwencyjnie (parami wtryskiwacze: 1. Marka: Bosch lub Walbro.zeli w clqgu 5 rnlnut przed zatrzymaniem silnika osiqga 103°C). zasilane elektrycznie przez gr6wny przekainik i sterowane sekwencyjnie podczas pracy silnika przezelektroniczne urzadzenis sterujqce silnika (styki. Drugi obw6d czujnika steruje bezposrednio wskaznikiern temperatury. przed zbiornikiem paliwa. Marka: Weber. . Pojemnosc zbiomika: 60 drn". Od numeru silnika 990 3311ub numeru seryjnego990 331 Regulator jest w'budowany w zesp6t pompy paliwa z czujnikiem poziomu paHwa. Pierwszy obw6d przekazu]e sygna+ do eJe. Rodzaj: ciecz chlodzaea Glaceol RX typ D (niezarnarzajaca do temperatury -20°C).ente atmosferyczne): 300 ± ± 20 kPa.ktronicznego urzadzenia sterujqcego silnika przez swe styki 13 i 73 (optymalizacja dziatania silnika i sterowanie silnlka wentylatora chlodnicy). a taki:e pochtaniacz par paHwa wypetniony w~glem aktywnyrn. Cisnienie regulowane: 350 ± 0. Cisnienie paliwa podczas biegu jatowego silnika (dane regulacyjne): . Cisnienie paliwa w kilka sekund po uruchomienlu silnika si~ stabllizuje.e Zastosowano wtryskiwacze elektromagnetyczne. dwuotworowe. W samochodach wyposaZonych w klirnatyzacie wyt~cznik termiczny przekazuje do elektronicznego urzadzenia steruiaceqo silnika sygnato wytq_czeniu spr!ilzarki klimatyzacji. Zbiornik pal'iwa sztuprzed Zbiornik paliwa. jest zamocowany pod podtogq tylna. a otwory na koncu kolekto.. Cieczchl-odzqca zasilany przez przekainik pompy paliwa sterowany elektronicznym urzadzeniern sterujqcym sHnika. zamocowane na kolektorze paliwa. Przez styk 9 jest zasilanalampka kontrolna temperatury cieczy chlodzace] (118°C) urnieszczona w zestawie wskainik6w. Czuj. filtr paliwa. sterowany podcisnieniern w kolektorze dOlotowym silnika. Wydajnosc pompy przy napieciu zasilania 12 V i cisnieniu paliwa w przewodzie powrotnym 300 kPa: . Ozestosc wymiany (polaczone] z oproznieniem cafego ukladu i ptukaniem): co 120000 km lub co 41:ata. przeponowy. W zaleznosci od wersji samechodu rnoze [eszcze zawierac regulator clsnienia paliwa Uoczonego przez pornpe. 89i 90). pompa zasiiajaca. A1-Bl oraz Al-A2 zlacza wielostykowego): 12 V. i 4. Napi!ilcie zasilania (przez styki C1-G2. wykonany z tworzywa cznego.9 drn".ra paliwa i powrotny w pompie paHwa set zaslepione. Wtryskiwacz. .iwa ZespOt pornpy poziomu Zesp61 pompy z ezujnikiem poziomu paJiwa jest zanurzony w zbiorniku i przymocowany do pokrywy wg6mej czescizbiomlka. Filtr pali:wa Filtr paliwa jest umieszczony pod podfogq_ samochodu.. zamocowany na koricu kolektora paHwa.przew6d podcisnienia odtq_ezony od kolektora dolotowego (clsn. oraz 2.zujnikiern co najmniej pal.regulator cisnienia paliwa wbudowany w zespol pampy paJiwa: 130 dm3/h. regulator cisnie-ria paliwa (zamontowany na kolektorze pa!iwa wtryskiwaczy lub -zaleznie od wersji .60.ktora dolotowego: 250 ± 20 kPa. Czsstosc wymiany filtra: co 60 000 km. Napi!ilcie zasilania mierzone mi~dzy stykiem 1 z-lqcza wtryskiwacza i maser 12 V.

6 dm3 dziale iskry i czterech indywidualnych cewkach zapionowych. Kolejnosc wtrysku: 1-3--4-2 (cylinder nr 1 od strony kola zamachowego). Wykorzystuje nastepuiace podstawowe informacje (sygnaty): clsnlenle i temperature powietrza zasysanego przez silnik. przyp.). zawiera wymienny papierowy wktad filtrujacy. jest umieszczone w przedziale silnika w przedniej czesci lewego nadkola. Rezystancja (rniedzy stykami A i B oraz C i 0 regulatora): 53 ± 5 n. Zaplor jest mikroprocesowy 0 statycznym roz22 Rodzaj sygnalu Sierowanie cewkami zaplonowymi cylindr6w nr 2 i 3 9 10 11 12 13 15 16 19 20 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 zuzyclu Sterowanie regulatorem predkoscl obrotowej biegu jalowego Sygnat czujnika temperatury cieczy chrodzace] Masa czujnika cisnlenia zasysanego powielrza Sygnal czujnika cisnienia zasysanego powielrza Ekmnowanie czujnika spalania stukowego Sygnat czujnika spalania stukowego Sygnaf elektronicznego urzadzanla klimatyzacji o poborze mocy przez sprezarke klimalyzacji Sygnaf czujnika predkoscl obrotowej i polozenla kqtowego watu korbowego Sygnat ztacza diagnoslycznego (lima L) . Jego zadaniem jest requlowanie przeptywu powietrza przez kanal obejsciowy przepustnicy. Regulator predkosci obrotowej biegu jatowego Po prawej stronie obudowy filtra powietrza znajduje sie silnik krokowy sterowany przez elektroniczne urzqdzenie steruiace silnika (styki 12--41 oraz 42-72). /dentyfikacja styk6w ztecze e/ektronicznego urzq_dzenia sterujC/cego sitnlk« Nr slyku 1 3 4 8 Masa Sterowanie elektrozaworem pochfaniacza par paliwa Sterowanie przekaznikiern silnika wenlylalora chtodnicy (wersje bez klimalyzacji) lub przekainika . Polaczenie przekazu danych (Iinia H) Masa (+) zasilania po 'i'Aq_czeniu zaplonu ( +) zasilania slate go Sierowanie cewkami zaplonowymi cylindr6w nr 1 i 4 Masa Sterowanie lampki ostrzegajqcej 0 nlesprawnoscl systemu ograniczajqcego emisjf2 toksycznych sktadnik6w spalin Sterowanie przekai:nika 2. temperature cieczy chlodzacej silnik. prsdkoscl obrotowej silnika wentylatora chlodnlcy (wersje z klimatyzacjqJ 38 . Hum. aby w parnieci elektronicznego urzadzenia sterujq_cego . prerikosci obrolowej (wersje z klirnatyzacja) Sierowanie Iampka kontrolna lemperalury cieczy ehlodzace] Sygnat urzadzania sterowania sprezarki klimatyzacji (zgoda lub zakaz 'i'Aqczenia) Informacja dla komputera poktadowego paliwa 0 Rezystancja: 14.4 i 1. Zawiera przepustnice powietrza i czujnik jej polozenia. oraz zaworu elektromagnetycznego. Elektroniczne urzadzenle sterujqce silnika Programowalne elektroniczne urzqdzenie steru[ace ma 90 styk6w rozmieszczonych w dw6ch ztqczach (1 do 75 oraz 16 do 90).7 cmvmln. Po kai:dym wytqczeniu zaplonu przez 10 sekund jest utrzymywane dziatanie regulatora predkosci obrotowej biegu jatowego. Sklad mieszanki jest korygowany w spos6b ciqgty na podstawie sygnat6w jednej lub dw6ch (zaleznie od wersji) sond lambda (czujnik6w zawartosci tlenu w spaJinach. Marka i typ: Siemens Sirius 32. Dopuszczalny wyciek niekontrolowany (podciekanie): 0. Obudowa przepustnicy Obudowa przepustnicy jest umieszczona na wejsciu do kolektora dolotowego silnika i polaczona jest z wylotem filtra powietrza. umoi:liwiajq_cego w okreslonych warunkach pracy odsysanie przez silnik paliwa zatrzymanego w pochtaniaczu. potq_czonego z wlewem zbiornika paliwa. Steruje jednoczesnle wtryskiem paliwa i katern wyprzedzenia zaplonu na podstawie sygnat6w odbieranych od roznych czuinik6w. DOPROWADZENIE POWIETRZA Filtr powietrza Suchy filtr powietrza. polozenie katowe przepustnicy. a takze chroni silnik przed rozbieganiem (powyi:ej 5800 obr/min przy temperaturze cieczy chtodzqcej ponii:ej 60°C oraz 6500 obr/min przy nagrzanym silniku). Czestosc wymiany wktadu: co 40000 km przebiegu samochodu. Pochtaniacz par paliwa i jego zaw6r Pochlaniacz sktada sie z pojemnika wypelnionego w~glem aktywnym (pochtaniajq_cegopary pa!iwa).Silniki 1. predkosc obrotowa silnika oraz potoi:enie katowe watu korbowego. umieszczony z tytu przedziatu silnika.5 n. 1. Marka: Magneti Marelli. STEROWANIE SllNIKA Elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika zarzadza wtryskiem paJiwa i zaplonem.zapisac" ustawienia odpowiadajqce swobodnemu polozeniu pedatu przyspieszenia.

). kierowniczego SygnaJ wfqe. Elektroniczne urzadzenie steruiaoe silnika zachowuje przekazany mu kod na state. W przypadku wymiany wymaga .e wtryskiwaczem wtryskiwaczem wspoma. W przypadku niesprawnosci czujnika lub samego urzadzenia umoi:liwia ono dalsza prace silnika w trybie awaryjnym. Je2celi samoch6d jest wyposazony wklimatyzaeje. nie zapewruajac optymalnego sterowania. praca na biegu jatowym) oraz wy{q_cza sprezarke.) i rejestruje w swej pamleci diagnostycznej kody usterek. Jest potqczony na stale z dodatnim bieg:unem akumulatora i jest sterowany przez elektmniczne urzadzenie steruj'-loe silnika (styk 39. predkosc obrotowa jest utrzyrnywana na poziomie 850 obr/min.dkOsci! samochodu pr~dko5ci obrotowej (od urzadzerua i polozenia·w.aJu SygnaJczujnika korbowego SygnaJ zfqcza diagnos1ycznego Po!ctczenie Informacja silnika Sterowanie Sterowanie (linia K) przekazu danych (Iinia H} 0 kodzie umotliwiajq_cym uruchomienie 58 59 60 63 6S 66 wtryskiwaczern paliwa cylindra nr 1 wtrysklwaczem podgrzaniem paliwa cylindra nr 3 .nauczenla go" kodu umoztiwiajacsqo rozruch silnlka. . W samochodzie nie ma czujnika predkosci jazdy wspOfpracujapego z elektronicznym urzadzeniern sterujqcym silnika. Nowe urzadzenie steruiace silnika nie jest kodowane.. Uwaga. Nie jest wi~c moi:Hwe wykorzystanie elektronicznego urzadzenla sterujqcego inn ego samochodu (nawet tej samej firmy i modelu) w celu uruchomienia silnika podczas naprawy. W tym celu nalezy wtqczyc zaplon i po kilku sekundach wytqczyc.ZasiJanie czujnika Masa czujnika spalaniastukowego Masa sondy lambda za katalizatorem Sygnat w!qcznika. lambda przed katalizatorem powiet. Po ok.gania szyby przedrrle] cylindra cylindra nr 4 nr 2 uk/adu 85 88 89 paliwa paliwa 90 Przekaini'kgt6wny Elektroniczne ruch silnika przez ni. ktore tq_czy 1ego obw6d sterowania 23 . W6wczas nalei:y ponownie wtqc.cznego urzadzenla sterujqcego) i temperatura cieczy chlodzace] wynosi ponize] 50°C. gdy moze ona zakloeic prawidtowq prac~ sllnika. tab/icy N'r styku I' Rodzaj Sterowanie Sterowanie jatowego Sterowanie jafowego przekainika regulatorem regulatorem sygnatu gt6wnego predkosei predkosei obrotowej obrotowej biegu biegu 39 41 42 43 44 Sygnat czujnika porozenla przepustnicy przed kataiizatorem (zalsznie Sygnal sandy lambda od wersji) 45 $ygnaJ sandy Czujnik lambda za katalizatorem 49 53 54 ·56 57 temperalury powietrza Informacja ABS) 0 prF.8 V. W wersjach tych elektroniczne urzqdzenie steruiace rowniez wtqcza i wy1qcza silnik eleldryczny wentylatora chtodnicy. temperatury cisnienia 78 79 80 .wfqczone jest odrnrazaole szyby przedniej (sygnru12 V na styku 88 elektroni. Elektroniczne urzadzenls sterujqce silnika ma taki:e wbudowana funkcj~ samodiagnozowania urzadzeri peryferyjnych (czujnik6w. to urnozllwla ono wtqczenie sprezarki pracuie Z urzadzenie steruiace sllnika wspolurzadzenism uniemoiJliwiajqcym roz- Przekainik gt6wny znajduje sj~ w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu.epowotane osoby (immobilizerem) . ze urzadzenie to zostalo odblokowane i uruchomienie silnika jest moznwc.Charakterystyka techniczna cd. cisnieniowego . predkosc obrotowa maze wzrosnac rnaksymalnie do 900 obr/min.rzekainika g!6wnego 68 70 I Sterowanie Informacja wskainika Sterowanie jatowego przekainiKiem 0 pr~dkosci pompypaliwa silnika dla obrotowej biegu na labHcy obrotowej rozdzielczej.l"Za powietrza (zaleznie Regulacja pr~dkosci obrotowej biegu jafowego Pr~dkosc obrotowa biegu jaluwego jest korygowana w nast~pujqcych przypadkach: .zenia odrnrazania Sterowanie Sterowani. Pr~dkosciomierz wykorzystule sygnaty przekazywane przez ukfad przeciwdziafajqCY blokowaniu k6t ABS.zyc zaplon j potwierdzic. wfqcznik6w itp. Odczyt zawartosci te] pamieci jest rnozliwy za pornoca specjalnego testera podtqczoneg. Sterowanie katalizatorem sondy lambda za przed Sterowanie podgrzanlam sondy lambda katalizatorem (zaleznie od wersji) ( + ) po wfqczeniu p. prsdkoscl 72 73 74 regula10rem Masa ezujnika Zasilanie temperalury poloi:enia cieezy chlodzacej przepustnicy czujnika 75 76 77 Masa Gzujnilka Masa sandy od wersji) Masa czulnika polozenla przepustnicy Idimatyzacji tylko w wanmkach nie wptywajqcych na praoe silnika (np. 10 sekundach larnpka kontrolna immobilizera powinna zaczac migac.gdy napiecie akurnulatora jest nizsze nii: 12.o do z+ctcza diagnostycznego (16-stykowego). znajdujqcego sie pod pokrywq_ po lewej stronie tablicy rozdzielcze].

Ai C: pedat przyspieszenia swobodny: 1245 Q. a takze kondensator ukladu zaptonowego. . kt6rego czestotllwosc i amplituda zaleza ad prsdkosci obrotowej walu korbowego. po prawej stronie jej obudowy. pedat wcisnlety do oporu: 2230 Q.B i C: pedal przyspieszenia swobodny: 2230. Rezystancja: 200 do 270 . kt6re laczy jego obw6d sterowania z rnasa. zawar elektromagnetyczny pochtaniacza par paliwa (styk 1).Q. Podcisnienie: 32 ± 4 kPa. Rezystancja (mierzona na stykach czujnika): . Jest polaczony na state z dodatnim biegunem akumulatora i sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 68). Czujnik clsnlenia zasysanego powietrza Jest to czujnik piezoelektryczny.! styk polaczony sztywno z osia przepustnicy. Przekainik gtawny zasila procesor (styk 66). Napiecis zasilania (rniedzy stykami A i C zlacza czujnika): 5 V. kt6ry przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styk 16) napiecie proporcjonalne do cisnienia w kolektorze dolotowym. . Czujnik nie jest regufowany.4 i 1. Pierwszy prze- .przy 20°C: 2400 do 2600 Q. Zasila przez wytqcznik bezwladnosciowy pornpe paliwa oraz polaczone szeregowo cewki zaptonowe cylindr6w 1. pedat wcisniety do oporu: 1245. Napiscie zasilania (rniedzy stykarni Ai B zlacza czujnika): 5 V. Marka: Delco Electronic. Jest to potencjometr 0 pojedynczej Hniowej rezystancji. Zasilany jest przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styki 15 i 78). zamDcowany na g6rnej czesci obudowy sprzeqla. Napiecie zasilania (mierzone na stykach zlacza czujnika): 5 V.0. Marka: Sagem. Po kazdym wymontowaniu czujnika nalezy wyrnienic jego uszczelke. i 4.przy 40°C: 1070 do 1270 n. Czujnik nie jest regulowany. Marka: Electrifil lub Siemens. Rezystancja (mierzona rniedzy stykami czujnika): . Zasilanie elektryczne rnoze zostac przywr6cone po nacisnieciu przycisku wytqcznika chronionego elastycznq gumowq oslona. Czujnik potoi:enia i predkoscl obrotowej wahl korbowego Jest to czujnik indukcyjny.. gdy dziatajqce na niego op6inienie przekroczy odpowiednio duza wartosc.7 V. Reaguje w6wczas. i 3.A i B: 1250 0. wkrecony w sciane kadluba silnika pod wtryskiwaczami 2. (styki 74 i 75) i przekazuje mu (przez styki 43 i 75) sygnat proporcjonalny do kata obrotu przepustnicy (od polozenia jej zarnkniecia). Powodujs wylaczenie zasilania elektrycznego silnika pompy paliwa w przypadku silnego uderzenia samochodu 0 przeszkode. cylindra. wtryskiwacze (styk 1). Marka: Jaeger. silnik pompy paliwa jest zasilany w spos6b ciqgfy (az do zatrzymania silnika). Wy.przy DoC: 5290 do 6490 Q. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia steruiacego sygnat napiecia (styki 20 i 79) sygnalizujqcy spalanie stukowe w cylindrach silnika. . Przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 49 i 77) sygna+ napiecia propercjonalny do temperatury powietrza dopfywajqcego do kolektora dolotowego silnika. Czujnik temperatury zasysanego powietrza Jest to czujnik termistancyjny 0 ujemnym wsp6tczynniku temperaturowym rezystancji. . po kt6rej 51izga sit. Po uzyskaniu sygnatu od czujnika preekosci obrotowej i potoi. ze wal ten si~ obraca.Q.Silniki 1. Napiecie sygnatu mierzone na stykach czujnika: rniedzy 0. i 3.Jc}cznik bezwfadn osclowy Znajduje sie w przedziale silnika Czujnik spalania stukowego Jest to czujnik piezoelektryczny. w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu.enia watu korbowego przez elektroniczne urzadzenie stsrujace. naprzeciw wystepow na kole zamachowym. rezystancje grzejne sand lambda (styk A) oraz obw6d(ody) sterowania przekainika(k6w) elektrycznego silnika wentylatora chfodnicy. Czujnik polozenla przepustnicy Czujnik polozenia przepustnicy jest umieszczony na koricu osi przepustnicy. umieszczony po prawej stronie kolektora dolotowego. Na jego podstawie elektroniczne urzqdzenie sterujqce okresla sekwencje wtrysku paliwa dla poszczeg61nych cylindr6w. Kilkusekundowe op6inienie czasowe wtqczenia przekainika pompy paliwa wystepuje podczas kazdeqo wtqczenia zaptonu. oraz 2. Marka: CTS. Zasilany jest przez elektroniczne urzadzenie steruiace 24 Czujnik temperaturycieczy chlodzaee] Jest to czujnik podw6jny 0 ujemnym wsp6fczynniku temperaturowym rezystancji.1 i 0. umieszczony na wlocie do kolektora dolotowego. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 24 i 54) sinusoidalny sygnat napiecia. Wymieniajqc czujnik nalezy scisle przestrzega6 zalecanego momentu dokrecania srub w kadlub silnika. za zbiornikiem wyr6wnawczym uktadu chtodzenia silnika.6 dm3 z masa. Przekainik pompy paliwa Znajduje sie w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu.

Jei:eli warunek ten nie jest spefniony. wlacza silnik wentylatora chfodnicy oraz optymaIizuje (dla danej temperatury) kat wyprzedzenia zapfonu i sklad mieszanki. Jest sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 4). _ przy 60°C: 20 do 80 s.0. W przypadku uszkodzenia czujnika cieczy chlodzace] elektroniczne urzadzenie sterujqce zasila w spos6b ciqgfy elektryczny silnik wentylatora cieczy chlodzace]. Oporniki grzejne obu sond sa zasilane (styk 63 dla sondy umieszczonej przed katalizatorem i 65 dla sondy umieszczonej za katalizatorem) przez gt6wny przekainik sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika. Drugi przekazuje w spos6b ciqgiy sygnaf napiecia do wskaznika temperatury w zestawie wskaznik6w. przez pofqczenie z rnasa (styk 85).1 do 1. sygnaf. Lampka kontrolna nlesprawnoscl systemu przeclwdzialajaceqo nadm iernej ernisj i toksycznych sktadnik6w spalin (zalei:nie od wersji) Lampka ta znajduje sie w zestawie wskainik6w. Po wlaezeniu zapfonu lampka ta zaswieca si~ i po ok. Marka: Jaeger. 3 sekundach qasnie. Sonda lambda W zaleznosci od wersji samochodu wystepule jedna sonda lambda (za katalizatorem spalin) lub dwie sondy lambda (jedna przed. _ mieszanka bogata: 840 ± 70 mV.0. ze cisnlenie oleju wytwarzane przez pornpe wzroslo w stopniu powodujacyrn koniecznosc reakcji na spadek predkosci obrotowej silnika samochodu (spowodowany jego obciazeniern przez pompe wspomagania ukfadu kierowniczego). otwierajqc i zarnykajac zaw6r. Podgrzewanie sond jest wyfqczane w dw6ch przypadkach: _ gdy predkosc samochodu przekroczy 145 km/h.0 V w zaleznosci od sklaou mieszanki spalanej w silniku (na podstawie zawartosci tlenu w spalinach _ przyp. Przekazywane napiecie (przy szybkich oscylacjach na stykach C i D sondy): _ mieszanka uboga: 20 ± 50 mV. Marka: Bosch. aby sktad spalin spelnlal obowlazuiace normy. kt6re cyklicznie Iaczy i rozfacza jego obw6d z rnasa. druga za katalizatorem spalin). _ gdy silnik jest bardzo obciazony. Warunki sterowania elektrozaworem: _ temperatura cieczy chtodzqcej: powyi:ej 60°C. Rezystancja (przy 23°C): 26 ± 4 . Sonda lambda za katalizatorem spalin Sonda ta przekazuje cyklicznie do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 45 i 80) napiscie od 0. 25 . Napiecis zasilania (rniedzy stykiem 1 ztacza elektrozaworu i rnasa): 12 V. _ przy 90°C: 210 do 270 n. Zmiana stosunku czasu otwarcia do czasu zarnkniecia reguluje intsnsvwnosc odsysania par paliwa przez silnik. ttumacza). Napiecie zasilania (mierzone na stykach B1 i B2 zlacza czujnika): 5 V. Sonda lambda przed katalizatorem spalin (zaleznie od wersji) Sonda ta umozliwia doktadniejszq requlacje skladu mieszanki oraz sprawdzenie skutecznosci dziatania katalizatora spalin. Rezystancja opornik6w grzejnych (rniedzy stykami A i B ztacza): 9 . Elektrozaw6r pochfaniacza par paliwa Elektrozaw6r ten jest umieszczony w obudowie pochlaniacza par paliwa. kt6ry wlacza w zestawie wskaznikow larnpke ostrzegaWCZq w przypadku przegrzewania siEl silnika. podgrzewane elektrycznie. Marka: Sagem. nalezy sprawdzic obw6d podgrzewania sondy lambda. ma kolor pomaranozowy i jest wtqczana przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 34) w zaleznosci od sygnat6w przekazywanych przez sonde lambda umieszczonq za katalizatorem. _ przy 80°C: 300 do 370 Q. Hozrrica napiecia dla mieszanki bogatej i ubogiej powinna wynosic co najmniej 500 mY. Przekazuje do elektronicznego urzqdzenia sterujqcego silnika. WtClcznik clsnienlowy wspomagania uktadu kierowniczego Wfqcznik ten jest umieszczony na wylocie wysokiego cisnienia pompy wspomagania ukfadu kierowniczego (nad pornpa). Zaleznosc czasu regulacji od temperatury cieczy chlodzace] silnik: _ przy 20°C: 18 do 72 s. _ temperatura zasysanego powietrza: powyze] 10°C. Rezystancja: _ przy 20°C: 3060 do 4045 Q. Elektroniczne urzadzenie sterujace silnika koryguje sktad mieszanki oraz reguluje odsysanie par paliwa zatrzymanych w ich pochtaniaczu w taki spos6b. Ma dwa polozenia: otwarte i zamknlete. -·przy 40°C: 1315 do 1600 Q.Charakterystyka technfczna kazuje sygnaf napiecia do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 13 i 73). Napiecie zasilania opornik6w grzejnych (styk A zlacza sondy i masa): 12 V.

tub wstecznym biegu 16 km/h (napcd sprezarki zostaje wtqczony po zmianie biegu na wyzszy). Wymiana: co 40 000 km.6 df1i3 Rezystancja: .silnik pracuje pod obciazeniern. Kolojnosc zaptonu: 1 . Kontrola sktadu spalin Warunki kontrolne: .0t6wkowego". Sterowane sa przez elektroniczne urzadzenie sterujq_ce silnika. Rolka prowadzaca paska zebateqo: 45 N· m. Kato zamachowe (nowe sruby): 50 do 55 N· m. Kolejnosc wtrysku (cylinder nr 1 od strony kola zamachowego): 1 .w ciqgu pierwszych 5 sekund przy otwarciu przepustnicy ponad 50%. etap: obr6t 0 kat 4r ± 5°.85 do 0.predkosc obrotowa ustalona na 2500 obr/min przez ok. etap 25 N .). Pokrywa gtowicy: . etap: 8 N·m. .1. 30 sekund przed przejsciern do predkosci obrotowej biegu jatowego.2. Marka: Nippondenso.1. . ± Kondensator uktadu zaptonowego Kondensator ukladu zaptonowego jest zarnocowany z lewej strony gtowicy.5 ± 0.cylindry 1.na biegu jatowym: 0.3%. etap: 12 Nvrn. ~ przy 2500 obr/min: 0. Pokrywa lozyska gt6wnego walu korbowego: ..jesJi temperatura cieczy chlodzace] wynosi co najmniej 115°C. Pompa oleju: 22 do 27 N .5%. etap: 30 N·m.temperatura cieczy chlodzace] ao°c.4 . etap: 84°. stykiem 10 zas przekazuje one sygnat zablokowania tub odblokowania mozliwosci wtq_czenia sprzeqla elektromagnetycznego sprezarki klimatyzacji.5%. predkosci jazdy na 1.2. Steruje uktadem klimatyzacji stosowanie do polecen pasazerow oraz sygnat6w przekazywanych przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika. .cylindry 2.3 ... Obudowa przedniego tozyska gt6wnego: 11 N· m. predkosci obrotowej ponad 800 obr/min. .obw6d wysokiego napiecia: 7500 1100 n. etap: 14 N· m.w ciq_gu pierwszych 7 sekund przy otwarciu przepustnicy wiekszyrn niz 15%. . m. kt6re zawiera takze modut mocy (styk 1 .obw6d pierwotny (styki 1 i 2 cewki): 0. Marka i typ: Eyquem RFC 50 LZ 2E.2.Si/niki 1. Swiece zaptonowe Zastosowano swiece zaptonowe 0 ptaskiej powierzchni oporowej z podktadkq_ uszczelniajaca. Jednoczesne iskrzenie swlec zaptonowych w cylindrach nr: 1 i 4 oraz 2 i 3. Miska olejowa: . Kata zebate wat6w rozrzadu (nowe nakretki): . m. . Pokrywa korbowodu (nowe nakretki): 43 N· m. etap: obr6t 0 kat 240° ± 6°. MOMENTYDOKR~CAN~ Sruby gtowicy (dluqoso bez lba co najmniej 117. . 26 . Zawartosc CO2 (nieregulowana) na biegu jatowym: co najmniej 14. . etap: a Nvrn. . Stykiem 23 do elektronicznego urzqdzenia steru[aceqo silnika przeptywa informacja 0 wlaczeniu lub wytqczeniu klimatyzacji.2.95 mm.przy predkosci obrotowej silnika wiekszej niz 65000br/min.1. i 3.4 i 1. Maksymalna zawartosc tlenku w~gla (CO) w spalinach: .limatyzacji nastepuie przez styki 10 i 22 oraz 23 i 9. Cewki zaptonowe Cztery cewki zaptonowe. etap: 20 N· m. styk 32 . typu . m. i 4.1. lub wstecznym biegu ponad 4 km/h (naped sprezarki rnoze bye wtq_czony. Elektroniczne urzadzenie sterujace klimatyzacj i Elektroniczne urzadzenie sterujqce klimatyzacji jest umieszczone wewnq_trz nadwozia.1. preckosci jazdy na 1. predkoscl obrotowej silnika ponad 2000 obr/min. za tablica rozdzielcza. Predkosc obrotowa biegu jatowego (nierequlowana): 750 ± 50 obr/min. gdy predkosc obrotowa silnika osiqgnie 1900 obr/min lub predkosc jazdy wzrosnie powyze] 14 km/h Iub zostanie wtqczony wyzszy bieg). Jego zlacze ma 30 styk6w oznaczonych liczbaml od 1 do 30.masa par paliwa zatrzymana w pochlaniaczu przekracza okreslona wartosc rninirnalna.02 o. . pod uchem do podnoszenia silnika.7 mm): . Wymiana sygnaf6w porniedzy eJektronicznym urzqdzeniem sterujqcym silnika i urzqdzeniem sterujqcym k. sa umieszczone bezposrednio na swiecach zaplonowych i przykrecone sruba wkrecona do gtowicy silnika.3. Napi~cie zasilania (styk 1 zlacza cewki i masa): 12 V. . Elektroniczne urzqdzenie sterujqce uniernozllwla wtqczenie klimatyzacji w nastepujacych przypadkach: .2. Mechanizm sprzeqla: 18 N . Odstep elektrod: 0. Zasilane sq_szeregowo po dwie przez przekaznik pompy paliwa. .2. .w ciq_gupierwszych 10 sekund po uruchomieniu silnika.4 i 2 .

5 . 8 . . 2 .cy.cy. Rys. Kolektor dolotowy: 9 N· m. 3 . 11.kolektor dolotowy powietrza.przew6d od elektrozaworu do pochtania.1 mm): Qbudowa przepustnicy: 13 N . 9 . m.czujnik potozania przepustni. Sanda lambda: 45 N··m.czujnik clsntenla powietrza. etap: obrot 0 kqt135° ± 15°. 1.cza par paliwa.stap: 20 N· m.. Kolektor wylotowy: 18 N· m. Cewki zaptonowe: 13 N· m.komora przepustni. (sruby M8).21 N· m. G6ma obudowa rozrzadu: 41 N· m. 6 .2.wlot powietrza atmosferycznego z razonatorem.odstojnik oleju 27 . Kolo pasowe waru korbowego (rnaksymama dlug056 sruby bez fua 49. m. uktadu kierowniczego: Pompa wspomagania 21 N·m.ki skrzynka przekfadniowa): patrz rys. nastepnie 22 N· m.filtr powietrza.34. Wspornik zespolu napedoweqo (sHni.czujnik temperatury powietrza.13. 4 . 1. 13 . 8 N· m.obudowa filtra powistrza. 12 -~Elcznik koiektora z gfowic'!.: . Czujnikspalania stukawega: 20 N . nastepnie 11 N· m (sruby M6).Charakterystyka techniczna Rolka napinacza paska zebateqo: 27 N . Obw6d doprowadzenia powietrza 1 . Sprezarka klimatyzacji. 10 .regulator prE1dkosciobrotowej biegu jatowego. Obudowa termostatu: 10 N· m.. .uszczelkl.i. Odstojnlk oleju: 13 N· m. Swieoe zapJonowe: 25 do 30 N· m. Pompa cieczy chlodzace]: 8 N· rn. m. 7 .

kolektor dolotowy.6 dr03 1. 5 .Silniki 1. 20 . OBSlUGA I NAPRAWA UWAGI WSTI. 16 . 1./" 17 A Rys.PNE • Luzu zawor6w si!? nie reguluje.zbiornik paliwa. 4 .korek wlewu paliwa. 8 .uszczelka.2.przew6d odpowietrzenia.rura wlewu.z regulatorem klasycznym (do nr. 7 . 6 . gdy nie zachodzi koniecznosc zdjecia z wat6w rozrzadu jednego lub obu kOf zebatych. qdyz w silniku zastosowano hydrauliczne wsporniki dzwiqni zawor6w.oslona wtryskiwaczy --=---~--- 28 . "Wymiana gfowicy". 14 .kolektor paliwa. konieczne jest jedynie wymontowanie prawego wspornika silnika .14.pochtaniacz par paliwa. 10 . wymagajqcq zcjecia jednego lub obu k6t zebatych wat6w rozrzadu.filtr paJiwa. 12 . 15 . • Zcjety pasek zebaty niezaleznle od jego przebiegu nalezy wyrnlenic razem z rolkami: napinacza i prowadzenia paska. Obw6d zasilania paliwem A .uszczelka pierscieniowa.regulator cisnienia paliwa. 2 . 21 .zesp6t pompy paliwa z czujnikiem poziomu paliwa. Do zakladania paska zebatepo nalezy uzyc specjalnego przyrzqdu.regulator predkosci obrotowej biegu jatowego.przewody doprowadzajqce paliwo ze zbiornika. 13 .z regulatorem zintegrowanym (od nr. 18 . 9 . • Wymiana paska zebateqo i wymontowanie gtowicy nie wymagajq wymontowania silnika z samochodu. 17 .przew6d zasysania par paliwa. silnika 990301) 1 . Regulacj!? naciqgu paska zebateqo rnozna wykonac dwiema metodami: [edna opisano w p. "Ukfad rozrzadu" i jest stosowana.do filtra powietrza.wtryskiwacz paliwa. 11 .nakrstka koronowa.powrotny przew6d paliwa.elektrozaw6r pochfaniacza. drugq zas.4 i 1. 19 . silnika 990300) B . r . 3 . opisano w p.

ustawienie rozrzadu itp. • Przewody odprowadzenia par paliwa do pochlaniacza powinny bye szczelne i droi:ne (bez zgnieeer't).2. przewody i rozrusznik) powinien bye sprawny. • Obw6d zasilania paliwem powinien bye sprawny (filtr paliwa ezysty i prawidtowo zamontowany). zespotu przepustniey i innych. • Silnik powinien bye w dobrym stanie technicznym (cisnienie sprezania. 1. • Sprawdzic stan osprzetu elektronicznego (ezujnik6w. • Obw6d podcisnienioweqo wspomagania ukladu hamulcowego powinien bye szczelny. sond itp.). urz/ldzenia steruj/lcego silnika Rys. Schemat identyfikacji styk6w zfqcza elektronicznego Czarne pola oznaczaja zlacza przewod6w eleklrycznych. Diagnozowanie • Sprawdzic zasilanie elektryczne systemu sterowania silnika. Rozmieszczenie (opis patrz rys. 1.Regu/acje i sterowanie silnika • Zesp6t napedowy (silnik ze skrzynka przekladniowa) wyjmuje sie z przedziatu silnika od spodu samoehodu wraz z rama pomocniczq i osprzetern. stan uszczelki kolektora dolotowego.) Rys. • Wymontowanie pompy oleju jest moi:liwe bez wymontowania silnika z samoehodu. 1. • Obw6d doprowadzenia powietrza powinien bye sprawny (szezelne przewody i ich polaczenia.15. filtr powietrza czysty i prawidlowo zamontowany). ale konieczne jest opuszczenie ramy pomocniczej. • SWiece zapfonowe powinny bye zgodne z zaleceniami produeenta samochodu i sprawne. wlasciwy 1.17) poszczeg61nych element6w i wifl_zek przewod6w systemu sterowania silnika 29 . • Paliwo powinno bye wlasciwe i w dostatecznej lloscl w zbiorniku. • Linka pedalu przyspieszenia powinna bye sprawna (powr6t pedalu do potoi:enia biegu jatowego i cafkowite otwieranie przepustniey). • Uktad wylotowy powinien bye w dobrym stanie technicznym (szczelne elementy i ich polaczenia).16. a zaw6r jednokierunkowy prawidtowo zamontowany i sprawny. uszczelka gtowicy. Regulacje i sterowanie silnika Diagnostyka systemu sterowania silnika Warunki wstepne • Obw6d rozruehu silnika (akumulator. aby rnozna byto wyjq_emiske olejowq_.1. urzadzen wykonawczych.

I'Spomagan~a ukladu .!o'!.\dZ!eniem sterujE!.I!llerO'o'!.6 -~ll)'t~i'k bezwlad'fllo$ciowy.eikazywar. 4. S. a oibjawy nlesprawnosci ~tl.wtO!.wtrys!dwacza bel1Z'Y1ny. nambcia..cyimsilnika Ii ]ego csprzetem • Spra wdzic zasllanle eieiktryczne i syg n:a~ konawoze.~gulatou p~d~oici obrolowej IbiegLJ jalowego.6 .!.ce.cznik olSflieniowy IUlrz~ze:r1li!a.liir por:hlaniecza par peliws.CZLJjniikt~mpe.CLUjlluk tempemturyzasysanego PQwietrza.rnik p~eni9J prz'9pustnicy..z. pr. 13 .rabJry cier:zy chtod~oej.ejnosci nale2y wym len ic el!ektron iczne I!J rzadzenie stan& wyikryte .zewod6w e Iekltrycznych mh!. polOO:enla ~ pnrdlkooci obrotciw-ej walt! i<. t2 .sanda.ozujn~kospalania slukowego.adne nieprawid~owQsd.z. 10 . 2 .rawdzllc stan pr.czu]nlkc[.lIjrlik.1II'ki z:<!profilil1ll'e. 9. Jezeli podczas diagnozowan~a nie zo- tniej koll. 3'0 . Rrmmeszczenie poszczeg6.s przez czujniki i urzadzenia wy- • Sp.cz.CZJuJ. S.dzy elektronicznym IU rz[.l\l1liOZ@90'.1'7. 1. nadal wys~powac~ to VIi osta- sterlUjE!:oe sUn i:lm.\t)roowego.tf1'JilChe:lemefl't6w $ji'Stemuslerowan.§FiIienla zasysanego powielrza.Rys. sllnlks .!- Uwaga.la 1 . . 11 . za katallzatOirem. 7.eolektroz:a'l!.

.siemu Opls.: .-----' I I ~r~): ~ II~rm~r_~r~ ~~~~~_~~ __ ~."....lInika fA 76V __ ~~"""'-_""""'___ __ ~~~_~=~=~'N..86 :-oo 'r m (-~ _ti -~~'!l.u:lfa'5:..~''-:I''I!i!'-!lIi.!I~======::::::::============::::::==i1 ' ~ .~_Hi.i-==::::::====::!:l$:-. patez :s....18._'l~_.. .Ji. ~~~~_~'ltB_' sterGi'W. 1. .sa.. SchemiOlt' elsMry>czny sy..· ftf~.

..I- 32 .p.I' ~ -I--I----C:-"" II ~-!3!!i-!!!~~a ~--~-. --+---~~: ~"~!.

rierow. Schemat elek.mia silnJka 1.Rys.6 T6V . 1.20. 36 .ltyczny SY'$t~ Opis patrz s.

-- 5Jen:ut:an.'ontat~ smynk.la slmfica 1.-.-..-.6'16V {wersJa z au.~~~~~~~~~~-.fS'lemu Opis pGlirz :~L86. Schemsl e.'-..~ Rys. 1..-.~'lHf:----------------I~ ~~~ .-.-. L!__ .JJ l~~-.-.-. paek1adniO'WitI .-.-..-.-.-.21.leJrtfYCZllYs.~~~~~~if~~'f' ilM1 HI! l ~ I I!! R:i-~ ~ I I .

7..m-------~~~-~~n.C1maIYCB1<l .6 ~6 V (model Scel1i1C Z Bu'.nvaniiSisllnrb 1.-----------~ .1>: ~~------~ Opis Pa!tl2 $.. Sche/il:UU .. 36 Rvs.!Ikl'ZiYnk~przetdadR{'O L~ .22.eie:li!ttyczny systliffl!1 S'leJ1!.

e6 R2 -tab~lca ro:zd.yozne.masa ARG.cylindm. cylindra.cznik bezwlaclnoooio1fl!Y. 371 -ele'ktroz. 1 rn ~ aJlrumulator.ed I za katalllzatOirem)..G . .cewka zaptonowa . 9.SZ8iry. 218 . 244 . 31:9 .amil< elelklITlnlcznego urzEl. aiR . 4119 . 777 . NO .cewt. GFI.wtryskilN:acz paliwa. CY .09Wka zaptonowa 4.otbowego. '109 .oylindm.l~ Sillinika.z:lelcza/leW'a. MA -!JI'¥0'lVy. paJiwa.skrzynka bezpi'ecznik6w i. 2:36 .02:eiFillasler ika.:Ielony. 503 . 721 . VI .aGjl. 147 .ABS/lablica rozcIDelcza. 155. cylindrs. 224 ~ w1<lcmik cisnieniowy ws:pmnagania IJktadukierowniczeg:o.w~n ik clsoleniowy klimatyzacjl. 171 .tor pr¥lkoSoi obrotowej biegu jalawego. R11S4.espot immobl'lizera.z.Z rozdzieilcza. VE- :. 645 .elektryezny wentylaror chtoonicy.rallflll!j slronieo 'IN przedziOilJe silnika. 2:25 ~ :~ diagnos1.czerwony. 262 . 149 . 163 .$I~rowanie klimalyzacj4 i ogr. (na leliliYm nadkolu) .597 .y.gQ lPCM'ietrm. 79(3.skr. 222 . 242 .lpomieszezenie pod okaparn przedhiej sz:yby.w~mmlk 5w1a.eleklmz:atwor pochlanlacza par paliwa.!:aplonO\lVa 3. 2 . Fi. prz€iikaznik6w Vl.zynka bezpieczniko.sonda 19!mbda (prz.z.ujrnik apalenla slUk()~g().pomaranomwy.ujrnik potoze:ni'a i 'P~ko&i o'bm~!JlJI!ej walt! I). JA. 1M -eleJctrymrry W€fiitylawr chtodnlcy.nlebiesld.az:JUjnlk oisn~enl<l zasysooe.fewn~trz nadwezia.jsdnostka kontroli wn~irza. 321 .k!f)ISzl8. cyIindra. 1016.silnik elektry-czruy w-enlyla:toraltab~lca ro.pompa 3. 247 .a zamieszezonycJJ na Sir:OJlach 31-35 103 ~ allBrnator. cylindra. 8~.z~waniem . 649 . cylindlra.m.czamy.mperililury zasy6an~o pawietrza.sprz~ c sp~z<urki lIktadli lk~imatyz:aoJi.floletowy .ru' pallwa.zpi@czniik6w po p.Opis ·scfflimaMw I.lJElMryczrJ1Ch s}'$fetrnu sterowania sJlnJ'k.wlryskiwacz pali't!Jfl 4.czyjnilt rx®ienia prz~pustrlicy.w wewJl<ltrz :nadWQzia Zeslawleil'1e poIijcz. 411 . slrlln<! tylu nadw-ozia. mas.2:.ek.wlry$kiwacz p8~~wa cylundra..elektronlozne urz~enle stelruj~oe ld~malyz. RS4 -silnik samcehodu/tabllea R2:54 .!.p:rzekail1ilt $iilliik~ el.IIlJ'u.nik matej pr~kosQi obrot. przeJkaznikow" w przedz~ale silnlka.czujnik tamperatury aieozy chtodzttcej.owaj elakbyoznego silnika wentyla:tora ch[Odnicy (weorsje z kjlimalyzacj~). 791 .zd:zielcza.p:rzeka:tnll< silnika elektrycznego wentylatorachlodnicy (we·rsje bez k1imatyzaaji).r~!JJ~a.194 .aw6r poc!htarllacza p.w~ryskiwacz paliwa 1. . 146 .t.plytka.szyby przedniej.cz..czujnlk poziomu oleju. 238 ~ prl.u::hQdu MGl .bialy.mzielcza.eMaw wskaznik6w. bezpiecznikaw w prmdizia. 193 .243 . MH ~ rnasa silnika pod filtram oleju Oznaozenla kolor6w przewoci6w: lBA.rm:rusznik.plylka be.czujlnik te.et ofania.kornputsr poktadrrWlj. ~ilia. prz'9kaz.a zaptOl1lOW03" 1. .elektronlczne urZ4dzeilte S1eruj~ce AJBS.. 299 .. 7~4 .! S.eUryczoogo pompy paliwa •.tabllca ro. 195 .plylka.oewka . 272 . SA -kJsoslowy·.27 ~ wt<!. :325 . 792 . 2>60. Fii3€i. nadwozia.jo6ll. 205 -VIiIllClnik lampki lkontrolnejl c!snienia oleju.tocWY.196 .

z:ep...ona.en~a.al1JJll!:mtl>l:m!'eg~skiiertlw!!lrly do 96:1)'..1i kmbol'mga IW czolowycb Rys.evw5dl nasy.zebTegu nle nadlaje 8ii~ do pOlrilownego WymO'lto'wan£epaska z.e mmi.etrza. W I<t6rym row~l 'IN czo:to\l1lYch pewierzelt'n n iaeh ebu wacIDw raz..odhodu i l!Ustawic g:o na pocistawkach walrsztatowycn. 37 .' Up€:VI. • ()~czyc IIf8{Z:onator od dbudowyfUtra IPOwietrza.r:J.Wtesz. do wn~~11iKa nadwOlZia i lch O~OIi1:~.gla. czujn~.walow .za.iac~.t1lZrZ~U (21 atwon. wmaw rozIrz~du (rys.~osto. nOS:Z€I~ sill~ ~ka.l'ilil'lIZfJien do uS'lawiani.:28.rzed'rll iej szyby znajd'ruIlj~s!l.zpi~rn I!Jstawczy. Wyrno.ie tOZ~ A .~ilfZlpr:en dio ustawiiania wa:~ Ik!orbowego).ej cisnienii:a. .Iitllic 8i~.tc jij przez .ciler:ak6w szyby przedn 1:9j.ortyza'torow astony gornego mocowanla pr.wies2!enii. l.lln. lJ5tawian.g:o i IllIstarwie.~iu sihika. 1124A}.ania . i1a.. • Oclt~czycobudow~ skrzynl<!i' pd~cze~1 elek:t~ A rycZ!ri!yohl .M pra:wego wspomika sllnika . koIiek . • Wymontowac zawieszen ~a am.batego .czy6 od aJl!cumUI~6I!tolra. • Zci]~c kilfatki wla~lu pov!JWetrza. czujnilka poro2lE!niia. Q~e. 8.pwz. wyciemlk6w p. a na:s1~pnJe usun~c pI2Ylf1ri~o.astfi:pnie odc...j.!iiJlikliem lam pkJii Mmro.rawy nilewymlag!aji~ce wymorntowania sillnilka U Kt.2:4. '.@clkosOliobrotowej bTegu jaJowega. 'Io!!Iat OP<lir:ty 0 h.' Wykr~ci6 z lk.mlidhni<lGh clbu walOw ro:2lF'.rach .e.z:6dsaJm. 1"23}.ka ciiSni€nia z. 1. kafkaw ~mykaji!cyc. Imrejscowipie l 1m.szna.2 wybUymi danymisilnika.'1. r1lie od pr. do porozenia. • Oclllqpzyci przew6d Odsys81niia par paHwa.l w . • Z<j]]tJ!:c ramtona wy.ezai.' Od~.h powierzchn.~ 'W poo.ic i wyj~c wii\lzlkli plI"ze'Wod'6w ele~lhycznych.zzalczenia.ffi'IiIfei!:: na GLopile w.o~:Wory ud~rwyt6w do pod.zeciltll I:clh..ie:t1Ie~eIKtryczne~)r i:e .egulatora pr.()" porll!:!:e] 001 i'dhi olbro~l1Jl. r .2~2:~ NalP.ego' moeo- clrGl.:tlka w. ~~WYPQEH'3. ~.AD' FIO\ZFilZ4jDU WYliiniiana paslkal 2iQbate. • Clmqczyc prz. nilka. r. • Obraeae zgocln~e z ruchsmwskazowek 2!egam fjpahzqc od stin:my kooa zamachowego) 'Waf korbowy za pomocCj!.lmdlubJe p~86'ZORy .· wanii!i plytk~ .c:zany r1ia. .s~ ~nlka na '90m1ych mooowaJriI~ach erement6w . 5 ~ulby mocujqcej I~oto pasowe womw Rys.€w(u:!y paliiwa od (~Dudowy miZrZiij.epus~tll I:cy.I~ W c~dloV!'Yl:)1il1pOlWi\.atwolW wam • ZdjClc prawe przeclnie koio .po~~'zQwac srub~' ty~ P1. a . • ' Wymo:~towac paseik n8!P~du OSPII1'Z!~u(p'atrz Irozdz.rn~ IPrzecilw~ bto.du U!s'tawj~li1e Iprmloliil.a silii!!!!iiiiiIiiill~IIiiiiiiiiiIiiiiII_I I ~ __ • Odkrli'cics:r'lUi b~ przed'niego mooowania reakcyjnego ~. Wymot1ltoW2lJ1ry pasek rozrz'l:du n~. prz.' Podnie'sc p:r.adliUba pod ¥IIiI~cz.rn le rozFZqcJI!IJ IlJwa. • Otpuec pOlPrzeC'"zk~' do pcmrzymywanlia.du.il<.trllii:'l!.asysanego pawi.oze[l"il~uspoczYfil kcwym" .ch PQlwi€l:~chr:l. • Ocli2!lczyc z~cz:a p rZJewod6w sle li(uynznych: • Us~~odzfc wrcr~takiT9m ~ IUISU~>ijC'zas~ep:ld otVIi czo!fowy.~towac pmwy wSIPornik za!.I'ZEldu zaj m~ pooozeniie pionowe (patrz rye. ko:r€k (zatyk:aj:qcy ohvor prz.. ii pr:ze'suni.

fa rowkl 'IN cz. tJr"Z. • Obrac:ac powal i w k~elrlllril ruch u wskazowek ku zega.~te sru 0.o Iub obu kat z~batychwat6w rozrz2!du. strone blaszan~ ostonii. wsuwa. Konisczns.zy docisni~ty.umies:zczenia w nim w]ts~u rolki .te jest na til im osadzone bez dzi~kJl tard u pom~~d.riI.dfub.IIk~ naplnaoza paskazebatego.s jest osadzens na wpuscle). fo przebieg czyrn nosct zamonlowywania paska.z. Renau It Mot.:I korbowego.ie 'IN olWoiLe k. jest.~"lCYmzato'2enie przyrzOl.. • IKI czem Torx 50 (llil p. • Zdj€lc z wafu kor'bow€glo koto pasow9 nap(j!o U o8prz~jj~. B ~ wat kortbr.ra waf korbowy..zaj~ do oparci a wsw 0 trzpien ustawczy) Ii odkr~ciic srub~ mocuj2tciij koto pasowe • U nie ruchomic waf' kortmwy.omow€go (R€ nault Mot.ywy obr6oony do onarcla o~rzp\let'1 ustawcry (Renault !MC't. gdy rowki 'IN GZofowycrn po'iliierzdmiac. Nie nal:ezy obracaC waru ko rbowe. Uwaga.m i powiierzdhl~ nia:m L EwsntualrilY pos!1 nz.mpycl.a h.jEtcwkr~ta!k przaz jsdsn Z otwor6w VI.zajmuj~potozenie pnziome.i€!szczlfinitJ. gdy. SpoMb um..d n 9 odtluszczen ie czopa wa~l.h wal6w rm:lfZijdu $~ ustawio:na $k_oSnie.eczychlodz~cej~ ~cy do . Zamonfows. RCL\'IIekw obudowJe po.go w kleru nIku przeoiwrilym do Ide ru nku jego ebrotu podczas pracy siln i ka.adtub. at oprze si~ delikatnie o wkT~cony trzplen I!JSilawczy.\ do powie~chn i oporowe:J Ii naped jest przenoszony wybtcznie • Wlkr. • Zdj~c w praw~. pr2!1~d6w A . ustawi8ltllia mian~ roBki naplnacza.~. wol no zaklladac ponownie" W przypadkUW"!Jm:i.zbliianie Wahll kmbowego dQ .g kola z'ibatego na czople (obr6t) moze spaw-Mowed zmian~ taz r.26.pfen.any' paska z~ba.zpJOOra !1Jstawczega. doc~sn.25.tego zareca si~ te:i:\M"j~ Jezell zachndzl koniecznosc wymiany jiedneg. 1496)-. • Zdj~c pokrywy nap~du rozrzadu. 1368} u wymontowac lrO. jest bardzo dokffi. • Odkr~i6 nalklV~k~mocowanla rollki naplnacza i poluzcwae pasele. obroclc waf Iklorbowy 0 jeden pelly obr6t i pono:wn ~e wkr~ci6.Rys.napinacza J Elz.wely rezrzaduw pollozeni u L1moctliwi~.sli tak nis. C . 00 9 fOZ! znlszczenlern sHnika (wyst&pi dQ UStawilWlfOl roz'l'Zijdu Rrs.o.ot.I. rowkl w az:olach wal6w lIstawlcme dcktadnle w ]ednej Illlfl (jX1ziomo) wpustu oral. napeou . WymOil1towanego paska nie. 38 .1. trzpieri do ustawianla wah~ k.z~du.n. 1489).e sUn ~I<a.i.!' oslo n iiE!kola zarnacho- nlaeh warow mZlrzttdu .du {Re:l1IaJlJrrt Mot. naJlezy wyj&C trzpie. Nle dopuscic do zsuni~ia si~ kota z~batego z ezepa walu korbowsgo (nli.owyclh powle rzeh- uchi11rzenie trolk6w 0 zawory). • Upewnic si. 1489).~c'iC w odston i~ty otw'6r 'IN l<a.i.e paska z~bale90 I ustawlanie rozrzlIdu Uwaga. • Zd]Elc passk napedu osprzetu. kolo z!!i!ba. we go {niie dDiPlUszc.asp rzetu.poto~enla u!l'tawm:ego: ul1Illes:wz:en.

acja na'Ci~9u . Umle.eruclhomego zrl!ak!l!JI ustawcz:eg:o (rys.wo ad n~.oolc wat kOlrbOVliY clioopa!rola o niego.wc. ZWraC8Dq.aj~c jej znak ruchomy ~9 znakiem n~. 1.~ "t.c waI klorbowy do 0ipan:Ha ro.ru!.). 7. Zaidiu/~nte prz~dU' «m'zq(ju .19J'em·· . :2 .wai k:o~oowy jest: oparty :0 trzp~€·[ll ustawczy.ca]ijc mimosrod rolki n~i naj"lcej i zg ryw. • Urn i:esoh5 W otw·or.gowatl!JlIlkoroClwe::go. ezy p rzy~d' do ~.wczynii. 4 ~ IP~.'" lIN. • Odkr.~b.czy ii 0'or6c i.' Dokir~~i:C n!alu~.l: J _.ejzamOC()W81t'i1 iie znallaZlt si:Ell 'VIi z~bate.c2l3J.. • WY]<ll0 trzpielt11 usta wczy" • Sp ra. Rys.zat:"o.2:n • Zamor1ltowac Ikoto pasowe na wa~e I<ilorbowym po up rzi90dnim sprawdzen i u i:9 dhJgooc (bez fua) Sli'iUlbymocuj~oej IIiI~e prz. obraca]~c 1<11 uc~emsz.''~ .em ws.o osi~ obrotu. 1.Mot.soi:c pon.28. je511 on nalezy powtor.jiefl~ ~lJclil:ome.chomy • ZatO:z.9 wat kcn:lrbowy 0 dwa ob:m.zph9nusta:wczy i jprzyrzE!!d do lUI:s~awiaI • OtmSd6 wa~\korbowy 0 dwa oor.K>W o Irrlii€go. zatrzymu]!1C wat' przad pooozellili em t:Usmwczym.U~ga ~~du N~4du 1. warow milrz~du i na rcHlk~naiP~nao.7{Jamiaj.tl8uit .a.goonie· z ruehem wslkaz6wek zegara p~tkJ~ mimoorodu rol kl n!lap~lnlacza i d!opr..e wyreg u l.I ruchOITieg.wdz~c.zlrzqclu i rolki napinacza jest ..27). '.ekracza 4<9.zy6 il le.Q.orzi9 kadfub:a tr~i:en ustawczy i .esc+ok_2ttnym '6 mm ..ow. oblra.!!'y .c 6 do 7' rnm na pra..z.ac It'iladEl!g paska. _ '-' moc:uj~oej WIlalefy po- opli9r.~barty.eruclhomym (.obr.6. aby wyshl!!p j.. kola.1:) _ u. czy ws~a:z:n iki ustawlienia rol ki napinacza poklt)'Yllajq si~.oty w kleru nkllJ ruehu wskaz'6we+. n s!r:ulb~" • Gwint II!.tk~ rneeowanla n::lIlkii'rriN3!piinlacza mcmentem f N" mi.Za:s wstwn~gQ z Il'la:CI<lQ.:o~bowy dJo zabtl~okowaniiia.lfcego W\'OrIY .zym. !W.o przy 'luzlfi. -waly S~ IUrnlen.~ mimoSrodu rotkl1 napina. IUmilescic]ss. 1."'"'" ..gonaku IPoef(.<=.d!Zywa.gu paska ..~I'lIt€: ~!'i!~k:1. Spra..Ze kad.'-'. . ClbriJciic pClnown~. czynno:iici od et:alPu wst~pne'g:Q nacii.o.inny {patr.tcMmione w IPdQzen~1U n.enil~m srI!Jlb~ mQcuj~cEl!. a.Jkazowek zegara i zatrzymac I • Dokr'!ich:' wta~o~Wym momeotem nakrli·tk~ rno- gO przed polot~niem us:ta.c:ZoIDwej powie liZ'Chnli. i .u.Ui PlO!5ka oowaniia m~llki napii JI1iI9:CZ8i.c wmsciwyrn mo:m. '. I ~. u!:1i~eruC!~1Namiaj2l!c IduCZiemsze~cio!k~tII1lym 6.Z:l1a]duj sli:~ 9 nad jeg. p"'wleka' .(Re.. • Sprawdzic.ty Z\godn~e Z rudh.zsgar. • Wst~pn~.mci... czyl~: .rowiki 'W cliotowych powie:rzchnluaclh ObiUJ Wl3... za pomoca prZ'ylrzltclu Aenaullt lMot.cii&gn~c pase k z. mocuj~CEI: ron!l~ nap:! nlaoza. • Wyj~c 'tr. Za~bz.rzqcJu.1496.ow..ye pasellic rowkllJ ob lUI:dciwy pomlPY cieczy chtodz~oeJ .ic II'iIO\l'll~ j ..wek w~:ego ..z.zcze raz W otw.rnowy pow.. '·e· n _"'.at k.za pas.~ic '0 jeden ob ]fot rnalkr~lIk!.t :spe~'rIio:tiIy.wdZ!l.s. c.zy waty kOlib0\IVY i roz..27: Regu1. U90) uni:ewi. '.llba trzp:len IUls1iaw.aqdu znaj~ duj& 8~~W potoi!eniu Usm..yeWIlI8! kolo pompy cieczy chtodz~oej.z oiP~S VII rO~c12ial~jjGitowlcat) .m pasl!.Jl\s.~k rl~. Wat k.iinielrill nia wat6w roz.. • Wyj~c trzpielfll ustawc~. 1m m ptytk~ mimosrodu riolKii~fiNapilrilacza_ • Nla.~i!lie IN otworze mdtJi. .ac si~ 0 trzpie ~I ~1S~awc2Y .rys. ~ba!~y.!l. n!ast~pnie .owadz:aj~c l.c uwa'gifli.on~ro~ i ro:zrz~du Si!i l)i'staWtl01~iI!!3'pOiZ~OmO iiO'oniiejosi ebrotu wataw Iro!ZI'Z'ld lJ'.u3kaZln...'''.arune'k ten nie jes. np...Ej. zaczynajqc 001 koia flp..I . • Zarozyc nowEl: ml!k~n3pMacza. .1 mm.nejSmby w~asciwym rnomemem.'Pol.oiZ.wkr~O. jezelli \IV. .rubatif"Zp:i:en ulsmwczy ioblUocicw.yc now~ nJllkJ~ pHlwadzenia paska i d~okr~di.niemchomy mall ~s<tawczy" :3 . ·ll.paskO!! . .rstaW'Czym.

15.1\ praweglo b~tn~ka. • WkrFiciic korek srubowy W otw6r Ikacttuba. P.kola ~tJaoo watOw ro. :2 .. .l.ZaloZyc w otworach wataw rozrzadu za pornoC\l1I. 13 .12.~baty lt1l. • .29JWUIi'Y. naie.wal mzrZCl.piaS~k: :. smb.w:sp6!pracuj~ z krzy~ walu rozrzOidu. • .wsporniki hydraulim:ne dZwigni zawor6w.eakoyjl1l. 9 ...Ej:czyc przew6d odsysania.dt\!vignia.ap~dumzrzttdu (patrz odpowiedn i opis).l rozr~du.clzrz~du i p rZ9wody paUwa. 11 -!din dlwudzie~n¥.czyc zt'qcza pr.zyc ramiona wycierak6w szy1by prz.OOCZM o.g6ma miska spr~iyny. • Zia:to.zy. 8.u9. czuj nika poiOZ91t'iJ la prZ6pustnicy ~ dokr~cic zarnccowanis dW'lzka r. ezu] n lka cisnien la zasysanego pOw~9trza.Zamontowac ostonoEl przeciwb!Dtin.tki w~otu powi etrza do wn~trza nadwozJa.odi~czy.4 ustawlema i 1~6 dm1! warow rozr.~dJka prowadzE!C'dJpaooll\ ~~baty.:zczelnialOloo. 4 . akurnu tate ra. '.pokrywa.2'czelka glowlcy'. JlElsllii nis. 10 .d~ zaworOw dolotO'l. "/ .pierScienie 'us. 2 Rys.Elscic . GklW/os . Gt. • Z~Q.6 pl2€w6d rnasy do.. abudffil'll"a! l1IaJ-'p~dl.' Wymonlowac g:towlcy pasek z.z8Waf'ILI Z FQI~.'ZaroZyc w ic:h rowkach.OWIC.zy osrony nap~d LJ I'()zrz~du.a'W--oru.sciwym mi:ejscu obud1owy napedu r. 1. • IJm~esci:cna wm. 5 .glo'i\liica. • Wymien it: i wyreg u lowec naciqg paska nap~du osprzetu (patrz rozdzla! ~ WyposaZsnli.dolna dbudowa nap@d'IJ rozrzt)_du! 3 . trzplenla odpowi:ednich wym~ar6w (np.edniej. glowicy.towych.:~barly na~d:u ~>ozrz'ildtl. 6< .ego. • ZamontowHc do Intra powietrza rezonate-. • Pod1t$j.buidrrwa ni3p¥lu mzrZlldu.spr'\'i!zyna z.'yoh. • lJIs~ riltJ!:c pedpory semochod u • Zarnontowac aelD:IiIYg6mego rnccowania amcrty.rewod6w e~ektrycznych: r891U latera p ~dko8ci olbrotow<sj oisg'u ]atoweg:Q. par palliwa. ~9 .u<szczelkai trzenka zawQru 40 . RenaiLIlit Mot.17 . • Zafoiyc skrzynlkl~ pcdqcze:t'ii 8'lsktrycZ!t1lydh.mlka napinaeza. oporu po- wt6rzyc czynnosc~ ustawlanta wat6w roz~du. • Pod.14. 18 .e Qston~ Ii kra.Sitniki1.A WymClllilmwalil~e ..zqd IU mozna hez umr.a gtowicy.wat rlm'Z~du Z8WOrQwwylo.s e·119ktryczne~). • WyjijC ostateczn ie trzpien ustawezy. 2'1. • Zato±y6 blaszan'l oston~.J"OZlZ~d 1. "I S .g:6rnlS.:29.zr""du. 1487 i1488) nowe szczelne zaslepkl..zator6w p ~edn~ch.

1490) LI nie rucnom i:c kola zebata wat6w rozrzej. • Zdj'Elc cewki zaplonowe.ast:a. • Od kr~ciic stOlpniowa i 'iN koll. jalkc=t • Wykl~ci.znaJduje· siE. • OcH2jjczyc od so. • zaji~coston~ k:olektora panwa.2:y'stkle ehodu przewcd eleklhyczny.ane na rysunlku 1 . od sitowni:ka IU rZiEidzenlia wspomagaj.cze paliwa ~raz W~. Planowanie wspomnianych powierzchni jest n i EI~ dopuszczalne. Odqczyc . .ypadku zastosowan ila srub l].ci. cZUljnilk potozenla przepustnlcy. • Wymontowac kolekter dolotowy oraz.zyc girowic~ lI'1Ia uszcze Ice. paJiwa.eh s rub growicy. • WYJ2tC wafy f"ozrz~du. • WymontowaC ZQSpot: kolektor dolotowy z tij_cz~ niKiem do growicy. Wyj2lC dfwlig nite zawo:r6w wraz z lch wsporm kam ~ lhiydralul1icznym it i zachowac .owa6 je.z~dLI. Podczas ezyszczanla naie. u • Usun8.!'ody podcisn~enia. • Sprawdz:ic dtugosc srub gtowicy (bez. zaleznls od we rsj i.nia nia woho stosowao OS'trrych nar2!~clzn. • Odfqczycod oibu dowyte rm.od~~czy.. • PoJro.du ~ wymont. reg ulate r pr. za. kt6r.a nast~pni8\IVY]&. • Wymontowac ObL:i'!:lOW~ .yc od k.3.adpowiednieg:o narzsdzia (np. Jezel ii 'g6ma wSIPornikaprzssuwa si~ do datu.e strumii.tlU plrzewody eilas1lycZrll9 oraz cz:u]n~k temperatury cieczy chro~ dZ~CB']. N ~epowlekac o~eJem nowy. ZaChOW8C USZGz811k~ +Cj.zcholki. ostroznleodt'aJ:ozycod kolektora paliwa i odsu rI ij_Cod sl Iniika przewody dopro:wadzaj~ce.. J·eze·1:j ehoc jsdna z nlch przekraoza maksymaJln~ warl.oIlektora wy~otowego p. fMw).ie od wersjii samochodu.J.zt:atawegJo oraz SZCZie~ IInomlerza l p!ytl<owego s pra wdzic pfaskosc uszezsl n iianych pow~erzchni lka~tJ ba it gtoW'~cy.E!gom& pow~erz. • Podepr.eMasciwym mornentern i w Drawidtowej kole·]nos.. • Odt2tczyc Ilinlk~ psdalu przyspieszen la.chni~ kacitUiba i doh'~ powie rzehn i~ ·g.ow elekltlrycznych.llCZin ik cisnieniowy wspomaganiia u kiadu Iklernwniiczego.ciisni.owiicy 0 9 rubosel teki ej same].tc poprz9czk~ poditlrzymu. • ZaleZin. W przypadku p rzakmczenia copuszczalne] tol erancj'i nall.ry ~ci8nien~a zasysanego pewlefrza. • spra wcizic~ cz.eclni odelnek rury wylotowej span n.ezy wymienic kadlub lub (i) gtowio~.zy chron~c kanafy oleju 'iN gtowlicy ~ l(acUubi:e przsd zardsezyszcze n iami. • Przed\iV'loz.e:trzeltllu i wym aqa zateplei j miala uszczelka usu ni~ta.zec zesp& IliIap~dQwy La pornoca jednego ~ b kilku podll'1losni1k6w.c ueha do pod noszeniasl Inil<a.cego 5i ~ (€wentlUalniie} w nichl oleju.aga.cznka.codstojril i k ole] u • Wyl\:~caC {stopniowo)sruby pokrywygrowicy. cz~sc 2 43 87 wsill niklU. ze wspomik i.2. • Za pomoc~ Hniatu wali8.eniem spn'i!zonego powi etrza sllepe. Re!l'ilauli Mot.ooc oopLUszczalna.ad obudowy termosta:tlLl wspomi k wi2l_zki plrzewod. naleiy wymienic wS.em" • Ustawic 'IN cyllindraoh! Hold w potowie ich skoku • lJItozyc na go rne] powie rzchn i ka~u be now~ u8zczeH(~ gf. • OdtijC2yo z:biorn~koleJUI ~ompy wspomagsma ukfadu klemwniczego i o(iJsun~c 'go nat balk.a zn8!jdlujf!.y wspom i ki hydrauliczlI1e· diwag n~ zaworow n le u~e'grty zapowietrzeni U nac~skajej.tijcZ!n.c: P!1'Z!9¥!.~dkosd obrotowej biiagu ja~Dw9ga.D'o us lmi~cia resztek usz:cZ!e.rowicy. • Odt~cz. • Odtqczyc: cZiujnik~ temperatu. samoi Zamonto.glo.sgo lub gumowego w miejsea wslkaz. • Wymontowac obudoVil~ przepustn icy.lliwa..ln~'9.emia pa~ iwa.c paleem rta leh wiier.\!VI:tyskiiwa.ejnosc~ odwlFot1l1ej do przy:k~cania. • Wymontowac wspmnik k. i powm1Jtll e pa. natorn last w prz. oddzieliic j& odgtowicy uderzeruaml mfo~kaz ·tworzyw. cewiki zaptonowe.ty l • Whl:yc S1'l!J by g~'owicy 'IN prz:ewid1ziane dlla nlch o1wmy i doklr~ciG j.eniem sru b gtowicy naJezy opr6. . '. gwitntowan e otwory w kadtubie z.ndy Ilambda ~ odslU'ni1G na bok sruby Qitowicy" Uw. • Zachowa6 l!lszczel k~ g~oWllcy.. c:z:y tu lejka srod kujqca gtoWic~ wz.zewod6w I ~oiei~to:ra. oznacza to.e uszezeln ~aj&cElwa~dw rozrz~d IU.o'Wiicy OczyscUc stsrann i.~e w skojarz8niach.gll~dem kadiliLIba .9 moglyby uszlkodz:ic uszezel ni9i1"i1e powierzchnie. ViI jalkich pracowa..!:C2ts~nlk pod~ I ozas ustawi ania rozr.wallille gf. Przewid~ioc ~oniecznoS6 zeoran la wyciek~t!oeg:o paliwa ~ zatkae ods~'oniiEi!te otwory pr. Zachowa:c uszezelkl ~ipierscienli.stosowac do tego oe Iu oapoW'iiednie rozpuszczaln iki.!'IN prz8widzialnlym dla ni€j otworze.rz.JI ~egt. • Zdj Cl.&cego hamuk6w oraz przewedy od regu:la·tora.a sz.chowac jej uszcz:elk~ ii podwiesic ru r~ pod poditogil. i • Za pomoca .ollek:torawylotowe.±n i.6 smby gtowncy.~nra po:wi:etlrz& i odSUniElc ]r!li na bok.zapowJ. • Sprawdzic.zywatilyc:n powlec ~clhgwint ii powierzeh ni~ operow~lba olej.GIowica • OprOilii f:c ukfad chiodzan la si Inilka.

z.yc kola z~bate na czopy warow rozrzada naplsem "Renau~fj na jednym z ~c:hi am ion u gory r (wy"St~p plastykola skierowany na . przyrzadem rozrz~dlu 'IN polloi:eni u ustaRenault Mot 1496) . Ewentu.yinie • Zatoz.G6ma ptaszozyzna gfowicy i dolna. ale lch ni Eli • U niewchomic wmy Rys.h nalezy staran nis oc. i waf.C wspom ikii hydrau liczne wraz z d. rol k~ napinacza pas ka z:~batego ii dop. r .rYlv<1 .~.5 eIlo 1.z. Nals±y stosewec wyt:qcznie nowe nalkr~tki.l. • Za pomoc~ trzplenla 0 odlpowied n iiej srednicy (np.ozeln~e wz·gll~dsrn giowicy.ada.z.zwigniamiz.z. pokirywy m usz. • Urniiesd6 nasmarowane ol·ejemsll~nikowym waly m:zrz~du w leh Jo. nalezy wykofzystac odkr~oone naJ\r~ti<i mccowanla 1k6t 2!~b8!tych do lch obrocen ~a. UW8QlO.cej 49.. KoIejnotc cto~nla s.nia~p()krywyoog~QWrq oporowym.u rozrzaou 0.yst~i suoha powielrzchni~ przyl ega.sprawdz:a]iElc(rys. a powierzchlnl ile przylegaril ita uszczelkl .Zato.{o.~oa- . Zawiyc na wa~\ korbowy Ikoto 2l£1bate· i wkr~dc sru b~ mOGuji8!:CJil:. Uwaga.. aby wys'tliP jsj obudowy wszed:t w rowel:< VIi OblU clowie porn py cieczy chtodlz~ceJ. ze waf koroawy zlt1lajdujesi~ w poloi:en i i!J us1awczym (patrz rys.: s~ku wystvPciw . ala je~ niie dok~cac (Iuz pom.rzyrzEld unie ruchsm iaj.y·c kolo z~bate pom p:y cj·eczy chrodutcej..zewnqtrz).do potozenia ustawr.nie· poloieni8 kolektiO:t1il dalarowego zapomOCf .~ uszezslkill:.osil obrotu wat6w.(B) zpal!. Jeielli przekraeza fly&. ~. • ZdljijG P. Loctite 518).. Reri!ault Mot 1491) zatozyc nowe piersolenie uszczel nia~~ce kenee wataw rozrz~d U od strony lch napsdu.i Ikola.0 III rnt. • ZafoZyc now8j.s6b pastfJ' uszczslnla uszczelki odstojnilka o~eju i zamontowac niiaj~ciEl:na c.yc pokrryw~ girowioy i dokr~ci6 jej S~uby we wtaSciwej kol ejnosCii zaleearwm momentem. • Zafozyc nowy pasek ~oaty." Uwaga. • Zarozy6: nowii ro~ napinacza i d:okr~d6mok~ cuj~Cf! jfl sru b~ Witasciwym rnernentem. 111. ustapeztomo i pan iii:ej osl obrotu • Up9WlJ1iic si. p. z atwerow w plastacn kOt z. rliawet slaa6w • Zamontowac ko!lekttor doh'towy z now. J ej olejlU. Ulwaga" Zak.wal korbowy opany 0 trzpieti usmwc:zy ~a rowek na czole jego czcpa skierowaJnY pionowo do gory. .rub pokrywy gJowlcy Strzam"am~ emaczono mleJrea. .cy waly rozrZfl:dLl (lRlenaUll't ot 1490).l. 1. Wst~pniie naciqgnij.1' czoladh wal6w rozrzadu pow1 nny bye ustawlone pozlorne i poniZeJ .tnym 5 mm) piytk~ mtmosrodu 42 . Wlkr~cic nows nakr~tkii mOC.z iba) sruby mocuj2j. IPrzed montai:em 90. zaczynaJEJ:c 00 kola .i Iinowac. Z'9 na gomej ptaszcz.1 mm.tego na walle kOlmowym.zczenliemsilnika.nie magE!: mie{'.c suche. k~a z~bate warow rozr.zysciC i usun~6Siad~{ o~eju Z ozopew tyc!h oraz powie rzchni oporowyen krn\ i wat'Ciw.a:worOw. W Ikt6re mezna udsrzac m~o~lcle:mz br~zu lubtwardegotworzyW<'l sz~ucmeQO podozais ~odkJe'J9. M .32. nast~pnie za.Spr:ilwdz8.chni~ plt'Zylegania uszczelkl nak:tadao na pokrywy gte- kat z~batyc. rolk~ pro:wadz"c~.:11'.G passk. wc::zym {nIP. • Upewnic si~. • Z:amonlDW8.246): wail6w rozrzadu.i'2isdltlllo wsp6lpracowafv· wicy odp01Niedni~ paste uszczellnia]ij_c'q {!tll p.zqdu i rolk~ ri1apilt1lacza. ·gilawiicy • Za.a!. niB chwilli w naczyniu wYlPe~niQnym olejiem fi1iap~dowym {Ii ponowneg1o spra:wd!zenia}.alny posliZ!g k6t z~batych na czopach wa~6w grazl znis. J wallkorbowego 2 cos mm).rzekr~cajEtG (kl uczsm szesciok(j.c wyfqGzn~·e nGwy pass k z~baty.zego.rzchniami opo rowym i kota.zyskach na glowicy.31) jego pol.~ wlajstc rowki na ~clh! pO'w~erzchniach czo~owych zna~duje si~ tulejka centruj~ca jiej polkryw~. • Narozyc'IN pcdany cwyzej spo.nia. • Sprawdz~6 diiugoSc {be.gIiow!cy d:O~r~cac(Iuz mi~dzy powie. nale±y j& wym~enic. pomocij_ rowkowanej ral ki pawi9rz.q by.ie>dzy pow~erzchniam i kola pasowe watu k:orbawego.U]r!J!:o9.~ba. z kt6rym i u p.IInJ'afu (A) ora.rowk1.

N~!e 'lNolno dJo~:eg:o stosowac mater~at6w :§ciemychilostry!ch IrII. niej .du obracajq si'i $Wa!bodn jle na C2. Z'Wlm.wierdzsnl lUI Zie na.ga uzyda prasy o:razh'Zpi'ei1~.' Obracaj&c odpowiednim przyrz~d€m 'W kle rl!J. WI ru ch~mic sl Ini:k i:sprawdzi. • Zdj~ przyrz~d unieru:chamia~tlC!Y k:oW.zawory wyl!01Io.zijdowani9.y wafu ~orbowego.lrlie kma zQba. [poslfedinictwemsruby mocujqcej I!(oi!o lpasowe ri.rocz. przy montaiu prowadnic kon ieozne Jest tak1:e uzycie prasy ~ op rzyr. p:rZYiiZ~du (Relilaul~ lM.lln~ ku roboczy-m' kofo z~bate waru rozrz~d!JJI1 urueham~aj~oego .trz rol'dzlla.gll~dem g~oWiicy.~tk. ich IkQt z. oblraoa]i.e prawi'dIDwo8cjrego pracy oraz brak wyciek:6w 'dle~u i cieozy ohllod~ooj.arz~(i:zL lMoi:na StOSOW8Cjedjflni'e rozpuszozalnilkil .sprnwdzii. • Pono'Wn~'9.ce.sciwym mQme:t'iltem. ken iecznosci l!JI!Zyciaprasy .~ci6 Masciwym mom entem sr'ub~ moeowan la n)lkl napi nacza.owaJmJ:emu wamZl1:a. '1336. aby .' S:prawaizio.lC:prz)lil'Z'ld unierucham~aJj(!cy kola z~ba:te wat&w rozrz.e] srednlicy ..go.z.. ponown®g~ uzyda . waf de apam. • Polkryc olejiem gwi nt i powierz:chni~. Wy~~de·lch wyma.orlUolli ustaw~enia warow rozrz~du wchodzi bel: oporu w ich rawki. Zlegalr'a talk.(Jw'sj.oddzie~nllie zespolly':zawo'r.b) na1hezy powt6rzyc czynnoscil ust:a· w~aniia warow mzrzEl.peoJalnym p:rzyr.po st.ap'idiu OSPI'Zi£iltUl. Wyj muj~cz:awory pooiug iiwac si ~ s.~lkieImlia~~Z~OOo.Etdu.go (jeteli je<81 to Sruba. r:tttk~.qdu.u k~ ti1cz:em szesc:jok'i?ttlillym mm]ega. od:~:mwJ'8dnl:ej s.owac 0 j:ooe~1 o!t)ro.:mllkl IIrn.mozna bym js razem zarnonrowacw tyclh s8!myclh mi.S! z~bate • WYlJ'liCtll'ZiP~en ustawcz. • P. • Spr~zyny zawor6w dolotoVllyich i wy~otowyc:hi 43 .na p rawidlmwe us:ta. • Naci~g rn'i4C pase!k ~~baty.8 odpowiletrzen 'warow rozrz'ld !JJII .t:owill .c pezlom olej lUI i 'IN razls iJJlzlupemiic o~ej 'IN miOC8 oiej.ub nowych nie.t nak!r~~lk~ IroUd III1!aplnaaz8 z:glr&c .:ebieg:6w paska . O~czyG od giOWI!:CY .nla lt1atpetlij iiElnie ~ p:mwidfow.cznych sandy s i:e ukWadu ctJWodzenia. .zgM'nie Z ruehem \l'!lska~6wek.rZYlIZ:E!!cly dJo kO:n1ltroli ustawJ:en~a w"d6w ro. IPonown~e..apill1lacm . olbracaj~c giOza n8Ikr.za do .t"Ulktadi patrneby .. Uwagl szczego.alnyoh sZICzyph~c: (IlP. • Wkl~ct6 kol1ek: w . • Dokr.' Qdkl'l~dc 0 jeoden o:or6t nalkn~tk~ mocllJ]GJ!c.wewykDmlC sze§c pe&nych p.iitllatyoh . RenauU Szczeg6Jne wym~ani:a I napraw]t gIowi'Cy podr:za:s sprawdzanla Mot.ce kma 2ibate warow rQzrz2it0:u wta.zy1rzym uj~c w IP'~8Irwo~nym po\tozeni.c plytk~' mimos rodu l'iolkii n81Piinac.zamontowac g:6rnat Ob:liGloW1~ na:p~~ cilUlro2':rl~d'L!lI.lne podczas wymontowywanla glowlc'y • Podczaswymo:ntowywaniagtowicy nal:e.omi!enia. N ~ez:amooowa. sprQzyna zaWO~IUI.ot1487 i 1488)1 Im:owe zas1liepld mszcze~'ni~iilJc:edOOMOroW na kerieach • ' Ko~ejl1!.znalki us. - (pa.otw6r 'iN kadiiubie cUa~rZlpielJ1!fla ust8iwc~go" w. I.ze i aokrEilC!i:t je~1 lf1haklr~tilN~.ele:l!ctry.l12.en us.ta:wczy ~ o:brocic de aport! wat l~orbowy.atOw nlz:rz.. .pinacza: s~ ustawltone naprzed. • 'Wyikona:c dwa obl'iO~y walem korbowymsi I'nika.z:gritlllillia znakiu na plytce Z!9 zr1laki'em nii.c!u. zapewniaj:&cego zachowaniie wymagemego pmoze. IPoWri. • . . d!IIa!!~e.PiilIdu mzrz.ta!wczym). • Za po:moci'j[ sp!3c}. 'go aateca si~.zamooowaJrilS do ni1ej ellleme!lIiIily. zazaaozajqe" 'W 1ld6rej pwwadnicy mw6r ten pmcow~~\.w zaworow..ezynnOSClll te wymagaj~ specjai ns~yczarn. .elu 0 odpo'Wli:edn~ch kwa~i~iKacjach. ZatoZyc ponownie· t1r2!O'ien I!.z~d!em 010 tcisk_arnliia slpr'~zynza!wor6w i sldadat .sill:nika c~odziGlli1lia~).ego.opomw2! gilriwkii 8m b~lmm:uj. . ponownie uzywan9 .kazJt'li iik:znaiazt s!i~ 0 6 ala 7' mm na prawowzgl~dem zn!akliJll nienJ:chom.wi:enie ekmnu . Je:2!en nie. urn i'Elsc!e trzpieWliI usmwczy wat!JJI . • UsuniS.!hstawczy i o!br6- pasowe.'OpaC!~1 tych wai6w. I' • Op.liSlaw_.ldowanla i perSOril.e czy:nnosc~na~leIZy'\lVYk"onao 'VII odwrome~ Iro~ejnoso~ wymontowania g1!omcy.cieplneglo komektora wy~otowego orazaby nie clOiPUSC~C:: do lambda.y dok:tadnie oznakowac i oddzieliic cz~sci wsp6WtPracu~ jiij.ribowego.en~lem • ' Obrocic • S prawdzic. czlJ zlli1laki ustawcze na...~ce] koto. p.ono·wnie urni esc[:ctrzp i.OC& trzpienia.en usta:wczy waru ko.' IGrowiic~ orae wslZYs. .l.w si:ebie!.t19 wai!6w ko:mowegiO i rozrzq.::!:y poluz.zyrzijd do k.cz~d d nailezy oczyscic:. miseczka s:pr'~zyAY i kUn dwucizielmllY.' PiOnownie korloo'We. pasowe wa*u kor~ bowe. .~du eraz zarozyc IkJoto uszkaCilzenf'9 przewod!6w .n ia prowadlnic wz.erze:nf:etyo~! czynnoiSci wy~ 5p€iCja:lliz. na~e. '. • l[ihokr~dic nlak!r'il~ikimoc~ljiij.s r.t8!wc.ztzqdu i u~ierucn.rednicy: IUD Irill!).a us1awczym. JezeH nie.ejscac:h. zafo2y6 dallt'il& O®ton~ na.) zd]'lc uszczelki ztrzol1lk6.Z~i:yc.ego" • Dok1t1C!tc Irn·ak!r~~I-il~mocuj~cq ro~k~ nap~naoza momentem 7 N· m. o. w~ k:OIlDo!iMY w Ilt:ierunku Inuchu wslKazowek zegara (mboczym) i z8!trzymac go przed potoi.przYrli. • IlIsunqe trzpij. • ' Prow8<dlnioEi z8!wonJw sfl:wciskane w Ig~owi~. Z lkt6rychzostairy wymon~:owalt'ile.cajq'c do plrzy tym ~wagi~: .z:~batEllgo.m po:m.daj& sili do .eruci~omym.. • ZdI]~C Iklotopasowe z watu korbowego. aby jej ws.q nap'iinacz" pr.~ meeowenia kola paro~ wega' i Za!~ilfZymUJE!!Cwat pl"Z\ed pofioie:ml iem Il!. czy pr.smarowac} i d1ok:r~c~c ]at wtaSc1iwyrm mome:tiltem (waf korlbo~ unie·rtucho~ miony trzpie:~iem us. a o odpowiedn:i.Z8.

W przypadlkll moraowanla nOVilych zaworow nalezy je dotrzee do ich gn iiazdL • Za pomoe~ lill':l ~atuwarsztatowego orazszeze- Prze'strzegla si~ przed myelem ben- linomierza naleZy sprawdzic pltas[k.Cjr!l \Illzdlui. g6rns mlssczld oporowe spr~zyn i kJiny dwudlzielne uszcze:lk~ do W'l:a.Po zamontowan iu zawon5w nale.I'lI'll~trza.prawidtowo umieszczollily m i~dzy n~m Ii sond<!t ~.I bskrobakami Jest n iMopus~czalne)" u • Sprawdzic.yczi'1.yll1i.fowiO¥ naJezy powiec 01eje m silnikowym (zaleeanym dlla. aby lU mozl1iwic Idinom dwudz.) na trzonek zaworu.zycj~ iezij_oej.oporowych len slk. uilega. !dare b~d~ ViI It'll ~ejrncntowane.q dotamia db gniazd.zy zwilli:y6 .w~ och ron r1ii£l: lalkieuu.sgo V!.n.wdzl:c IluI lochroZyslk oraz powie rzchnli lkrzywsk. z wyJijtkJem trzonk6w zaWDrOW.eplny ko.e tej powiel2chn~ matsrialern sc~ernym .ssnie ml~ doll nych podktadek spr~z. • SlPrawclzic.spo m ild dtwig n i zaworow.d noionale.~.towiicy.ezell~ wa.zaworOw spetnlaj~ JednocZ. stan . 8ezposredllil 1:0 przed zamontowanlem do . • P tty montazu nowych zawmow nall.Zf!d IR.enaullt Mot ~5'1'1 {2. • SpJrawclziic.gtowicy nalezy j9 odpowietrzyc. • Sk.e {po]edync~e).zajEJ.naJeiy wymienic wa:t{y) rozrzadu illub g:towi:c~. • Zamontowa6 wszystkie zawory.Za.33. W tyrn celu nalei:y umiescic LlWOry (1} w lch prowadIr1I i~cachlw gt'owi'cy..:Z!EI wyst~py (1B) stylkaj~ si~'z poikryw~ g+Ow. czy (rys. Zarozyc p r.zy je kole]no uderzac motkiemgumowym hJ!b kawatlkiem d rewna.fadaJE\c g. Gdy odchyle:nria przeklr8!czaj&.ynie lub trojchllometyllenii. slpr~zyn ViI z. 1. .e cz~sci g.t. czy mllkii dtwigni zawor6w ob:raca]~ si~ bez opor6w.ektora wyh::!toweg:o jest .ident..gio zwoJe spr!izYn1iy jest pop~kana lub zalrySQWana" zwi~ksz. osiowy waMw rozrzadu. Ud!er.zy bszwzgl~dnie zastosowac zawory iderlltyczne .ambcia.a to 'IN znaeznym sCJi. ZaklBd1Jn~ us~i.icy.~~ zapowietrzeniu" Jei:eli pod naeisklern palca g6ma GZi£1.si~ z kraW"~dziEl g. sp ~zyny zaza pomcca spr~zyn. naiezy je umiescic 'IN prowa. sten 91l11iazd zawcuuww gIDwrcy oraz pokrywy gtowicy.dnicach. • Zem entowac pozcusta.a~n~ kl te mog~ us:zkodziC warst. W przypadku stwierdzenJa raoml ernego ztJl:zycia. J.33). 1. • Sprawdzic. . • Osuszyc g'rowuc~ stru mien ~em powietrza i szczeg61 niesta.ran nie przedmucf1 a6 plrzewodly Rys.yr. W kt6ry ch up~ednlo pracowa1y.est on zapowietrzolrry.nycihzw oj 6w ..raj. w oznacza to.€lc€ ole] do . ~elementy 44 .dosunqc wor6w.sciwego uroi:eniia Jej na .tozy6 je suche.osc powierZichni doln€j plyity gtowicy.e. Jezeli powtoka lakleru pokrywa~qCe. konieczna jest wynn lana gIowicy {p.gtowicy. Trzonkij zaworow przed wprowaWleniem do p rowa.towlicy {po stron ie nalP~du rozrzadu) ~ upswniic sii.zystkie c~sc:i wsp6+pracujijOO.(0: tych samyclh d'anych fabrycznych). • Jei:eli montowane s~zawory' uzywane.31 A) ezolo d!o~ne] cz~sdi kolektora dollotow9go POkiryY!J8.alejem silln~kQwym. dal1lego typu silnika) ws.nunek ten nie jest speh'l ~ony~nalezy wymielt1ll~cdiwig n i~. przyrz. • Oczysd6 gtowic~ oraz w8zystWi.t:oiysk wat6w rezrsadu. te j. czy ekran c:i. Nowe zawuIY wymag~.e~ gdy.s cZ!!i!sci._ki Opts wwkscie na trzpleri UWOFU doprowadzaf. Nalei:y spmwdz:ic prostDpadto~Sic osi symetni i18pn~ZYrliY i plaszczyzn spr~zYri!Y lzeleca stopnilU p rawdiopodobi enstwo p~lkn~~ciia drutu si~ t:akiEispr~zyn~ wymienic.:ijdu do sciiskaJl la • Spra.l. 1. • Hydraull i:cz.ielnym z:a]~oie prawudrowego pofozenia w gomych mlseczkaeh O]porO:\!vyCihispu~zyn .lanowan~.z.C d~QniiEJ: 1tlJllej>E. zan u rzaDoilccaH<owlicie na chiwn~ w naczyniuwype~nionym ollejem napsdowym.ew. trzonka oraz p~9iZ pli'ZyrzrEj!_d(2) i U8un~c przyna_d. prZ9Sut1. 1 • Uszcze~ki tlLonkow . lDocisn~c grzybek zawo I'iU do gniazd!a wglowncy i zafo±yc na trzonek zaworu SUChq lIlszcz:€lk~ (3).El.!' 0 sre:dn~cy wewn\itw (4) rzne] r6wlI'IIsj srednicy trzon ka zaworu. dopuszczsl n9 wartosd.SC spmtniika przesuwa si~ d!o j. czy w materi!ale gtowi:cy nie ma pfi!klilii~c. pozootaj~ce dhJlZszy ozas w po.lak wymonltowane.z rozpusZ!cz. bez zwHzarllila olejem (rys.

Mi. C .ynkii P rzek:+a:dniow~.rze·n.tkow&_ uklladu nap~do\iVlegoi nadwoziem. ch+odn~cze..a.8tyc:zne przewody nagrzewn icy. Przed Odl~CZ.21ony w k1iimatyz9. • Wymorlltowa.E!CzyCczujni k uk~aclu przeciwdziaiajijcego blolkowaniu k.6t ASS (jeZieU \lVYst~puje). 1. UW'8ga .ozyo przewod • Odtqczyc tylne zamoeowaraa d~zk6w teakcYljnych szczqtkowej ramy zespofu nap~ciowego.C:8Jlia sl'ub mocuPlcych wspomlkl zespolu nap{W'owegCl A . • Odk\. W przedzlale sltnlka • ..en~asi.townilka wspomagM la ham Ullc6w.yc od kol ektora dol:atowego prz8wod podcisn i. Z obu strOll' samoc.e~. • Odl~.cy.zdj~c ramlona wycieralk6w.ly1. • Op nic IU ktad chrodzenia sUniika.znic obw6c1' czylnll"il ika. przsdn ~ij_ rlLlr~ wyllotowS!_ spalin i za ~ k~.WYlmOllltiDwan ie Iizamontewanle zespolu nap'Qdowego I WYMONTOWANIIE ZESPOtI!J NIAPI.t kola.c SUIl'ilq. • Odt&czyc chowac jej ILl szczel .c~~. 2: -44IN'm. nadwozla. • Usun'lC kra.strona skrzynlk:l przek:ladnioweJ 1: -'&2 M·m.c przewody reg ILl latera pr~ko5ci ob- • ZdjB[c rezonator Z otludowyfi Itra powletrza. oibudow~fi iitra paw~~trza i odj~ na. • . opr6. • WymontDwac sylgnBlt' dMti~kowy.auliicZlliJoego . kieuownicy i przewa~u Ikfadnlt kierowniicz. • OdtqGzyc wewn$lJrzn9zamocow81111a ele menl zaI.2~ N'm J 45 .esllenia.. go od zwrobl1ll.czycela.y.czyc ad akum u Ilatora przewod +&_CZij_cy go r. • Zdljqc blaszana polkryw~otworu przeg rodly czotowej. • Ust8!wi:c sameehod na podnosniku z kotamll z mi swoboolnie.edni.zesp61 nap~do'wy l' . • Zdj:~cek:ra't1 c~eplny pod mechanlanern me- ste- • Wymontowa. • Odt.ie p rZ!ewocly ILl ktad!u wSiPomagania kle rownicy.er'O'Wrii w polozenl u do jazdy na ~cy wprost.fjk~ wlotu pow~'9Itrza do wn~lrza trycZ!liIych wraz z jej wspomilkiiem.2': olek ju.y plrzewod6w eleK- Rys. • OdWqcz.2.. • Op roi:nic si In~ ii slkrz.zynk't.c blaszana os:ton~ przewedu pallwa ~ocItq.zdj~c zdsrzak prz. Pod samochodsm rowanla zmlana biegow Ii odh.go na specjalnym stanowlsku..ta bez OOfi&czania przewoduhydr.eprzew6d zasysania par paliwa. z~cz.strona prsws B . 3. Ile'W~ stron~.hoau • ZdjEtc kolo i osrol1i~ przec lwbl'O'tn<.'84•.cZJrliilk.BI'iI iem watij kii. • Odt&czy.[czy6ten chanizrn. MIl~Y' dakT. • OcH2tcz. • OdsiUll'iI~c po p rawejstron.. kulowy LJ kladlLl kie rownk:ze1 tow • Wymontowac zacisk hamullca ~ podwilesic ·go we wn~ce KD. • Wymontowac skr. • Wymontowac d rqi:ek reakcy~ny mi~dzy ram~ szczt'!. • Odt~czy'c swo.erownicy ustaWiD koto kii.3.Wyk!~cic st'iub~lEl.otowej biegu jatowego. • Zdjij_c osl:ony g6 nl1lychzamocowallllamonyzaton5w.zellij samochOd jest WYPos8.IDOWIEGO z rnasa samoohoeu. • J e.c • Od~~czyc lin ki peda~6w przyspieszenlia i sprzegla.

• Odl'Eji_czy. • Odsun~. wymonrowac zasIP. N.j4CY tito.e Z!osta~y odtril. 15 .a. zebezpleczone p rziedsamoczynnymodkr~ce~ nlem. 1..pie:rScien zganl1li!aMcylIoka.aby wysun:aj.iowej.adaniesilnill~a wymaga uprzedniego wymontowaJn~.waf foorootoVY.c przewody ed sprezarkl i odiwadnia. pTz:ednieg:o kl.piarScieri uszc.ZqtIKOWq ram ~ zesprnu nap~dowego wZ91~de'm nadwozla.z. Podczas rnzkitadania.peInic 8krzynk~ pr.c IjJ Ida. 11.zwmdnoscio:wy oraz ell.n. .zaliec&nych momeniOw dok~can la pot2!. tego wcz.6I: oprawysp ~~gta i ~dj~c tarc~~ sp rz~gta.a.ektroniczne u rZi3J!dzenie sten. • Vllymontawac Ipl'yt~ przelkazn~l<6w (na.Z wkJad Ikarn i ciemymi.tu nalP~dowego·. sHnilka od skrzyn ki przekf. :9 .zyll1ik:a przelkfadniowa'1. • PrZeS!LH1iEJ:6przez ucha do podnoszsnia sll nilka. • Od+qczycwy~cz. ~jlpewniCsili'j ze wszystkie prze'OSlPrZ!~u .&:czyt pt'2!sw6d m asy przeg rody czolowej. IPraw~dlowo wysrodko'WClc sZC. 5 .drawn ialf"llY rnii'~dzy sil~ni'kiem i szcz:~tkow(l ram&ZeSpa.ia • Urn iescic po prawej stronle kl!Qoolk..E!ce zalecsn la..obuoowa.ewody e:lastycZitil.zacji. • Odt. • Naciskac wii.ADANIIE SILNIKA Uwag. 18. • PlrzeS'trzeg 8!c .panewki k~orbowe.espoltlU napi(j!dowe~ go. W lewym wsporniku nalezy 'iN tym cslu Idotkiem z br~zt:l\IVYbic cenltraln& st1Llb~ rnoClUj'&_Cq. sulnika naleiy oznacza6 wza:jem ne ulkom~ ple~ow8!ni9 POSzcz€igolnych c~Sci i poclzespot6w.c zespot r1Iap~dowy.kcro pascwe WiIiIu I!:Orbowego.a.c. odpowli.z:yc poto2!9nis .ty.slolkrotnie na pedal harnulea. • Wymiienic 'filtr oleju i n.QWANlIIE ZESPotJU NAP~DOWEGO Zamonrowanie zaspolu nap~dClw9go przsblsqa w kolejnosci odwrotnej do wymontcrwania.·laJnc!1Jidha. lewym nadk.coy. naM~jillce>go pomMclJeju.J1adn. • Wymontowac pod pod~ogE!:samocl1oclu zarnoI wody elektryezne i prz.c~ ulktadu kJI ~ma.2 oieju (jezeU n~.. • Wymontawac pasek ~baty naped u rozrzadu i gltOWUcE. nik ZAMONT.ny bieg6w (patrz mzdziai~Skr.ok! ~bate pMka .ler!o1ei"i ogniiowy (p:lerws.! nika.17 .z~ate9QI 7 .Dalszy przebmg wymontowyw8.eln~a.ycs~1I od sklrzynki przek. 5. 4 . 13 . • Podlnosl:c powol!1 samoch6d .V'y".kolD z~ba~g.14 .k:olibrrw6d z pokryw!i).zymafy pret II oprzec go na g6nnych mocowaniach amortyzator6w .l"ilik be. 10 .adnlowe]...kadlub si~nika. • Napelnic odpowiedlnim c:zynl'il n<J1.35.2.zyskagWwnego.p~dowego i octlqczenia.es'r1liej). aby uiatwic p6in~ejsze jego skia.Majka :S!rodkuj~C.sworzenlioka.4~ Naprawa silnilk_a ROZIKt.ewyikonano cowania sZ!c~tlkowej ramy zespolu nap~dawego. t • Napetni.zy pielFscien 'lJs2ic2ielniaJj~) 46 .aby doprowa. '.1't lQWic~''!lagIl\i!dem g kadliuQa. UJdBd tlokowo-korbowy 1 k8. 2i9spdu n.zl~~ prLewodlowslekt~ Irycznych.d chfodzenia wtasCiiwq ciecza i odpawietrzyc g:o. 1.llj~oe sU n ika.p.zen gwilrilto'liV\jch.l::zans ad zsspolu nap~dowego ~ Jego • Odt~cz.em cihilldn i.sill • Opr62:nio sUnik . l • Wymienic WSZ~lstkie uszczelkl oraz liIaklr~~ki I czyrn ulkfad KI'imatyzacji.c na bok 'wit1.".p6lplerSc~enie OpOir01/Il'a usl9Jlajitce wz.owego II w~lregulowat rnecnsn izrn zmia. Na:1 ezy zwr6ci6 uwa.flok.apeitnic siln ik zalscanvm rodzaiem oleju do maksymall nego poziomu ~jezell ~ nie wyll'iionaJni'oego wczesniej.zekladn~Qw&.espalu oprawy sprz~gIta wzgl~d1em kola.ka.olu). . .a.k.koto zamachawe.panewki klzysk ~ych.• Wymontowac zblornlk wyr6wnawc::zy ukladu dhifudzenia.dzic do zetikni~c~a sli. 8. ::I .danie.- Rys. 12.dlluZil1ire wal korbO'!. • Ustaw~6 jeden (Ilub wi~QeD dzwig nik do podparcla szcz~tkowej ramy zespotu nap~dawego.g~ na nast~puj. do w8kaza~ nego poziorn UI zalecanvm rodzajsrn ol. '. 2 . zamachoweqo.pier:Sdlen usrez:elnlaJ&.eju p 1'£9Ikiadll'ill. • Zaznac.~ twczk6w zacii8kl~ .dlub sllnJb 1 . Rozkf. 16 .edn~o wytr. • ' Wymoll"ilto:wac wsporll'1likiz.

Tlokl.z korbowodem wyrnaoa zdj~ia piefficieni z Uok:a. ktore mog~ obracae si~. zwracal~c uwa. w leta rym sworze n ttoka.ety:korbowod i jego pokrywa.wiqzaniie takie. WyJmoWMJ'e dysz . I • Zdjqc i o.ac misk.!oel. zwracajac szczsgoll r1 ril uwag~ nastan i ezystosc c2iQP6w gt6wnych oraz korbowych.ersci'eniamri. Nie nalez:y wyj mowac kulku z dyszy natrysku ole]u.poto:Zenie dy.ego IDZySka gIDwnego. Sruby mOGOWan ia pokJryw tozysk gil6wnych 0 raz kola zamachoweqo po ikazdym odk~cenilJ nal.dzanie walu ko:rbawego • Qczysoic waf Irorbowy.eju oraz mrotka bezwtadno:§ciowego.1 oJsjt.nie zes.ely bezwzgl'idnie wymienic. .t~pnie uzyciia prasy odpowiednio oprzyrzadowene].1. a nas. w tym takze uszczelkl 0 prz. l wymontowa6 ikolo zamachowe. Uwaga. W ktorych pracowaty.ezy oznaczyc pokrywy io.c pomlP~ cieczy chtod:z.orbowy silnika.iks • Uniieruchomic waf k. Silniki 1~4 i '1.gl!1 na powierzchnie przylegania uszezelek i droznoso kanat'6w przeptywu ole]u. SPRA.. pozwala na znaczace zwi~ksz8nie (w stosunku do stosowaJl1Iydhi do niedlawna powszechn~e sworzni tzw. • Wymontow.ka Uokdw A .tkle cz<tsci1.~sci db ponownsqo ltlIaprawy lub wymiany na nowe. Gzopy t61 sEl: utwardzane metodi!\. • WyC!i. sworzn le troika ~ korbowooy n ie wyst~puJq samodzlelnls jake oryginalne fabryczne czesci zamienne omaWilanychl EU silnik6w . 1485) wk~conegio w dysz~ natrysk. • Spr. • Wyj~c z kadfuba siln ika walt k. • Wymontowac odstojnii k olej u • Wymantowa6 pomp'i olej UI wraz z laricuchsm nspsdu oraz kolem fancucnowyrn waliu 1<01- bowego.awdzic srednice c~ap6w gt6wnych i korbowych. 1. Uwaga.zysk grownych ii ich pan e-wki . fNlal€ii:y systematycznie wymiieniac wszystkis uszezelkl. Producent silnika zastosowat tLi rozwiE)_zanie. • WyrnoJl"lto'W.polu tlok_a..lel" ns den. a takze dmi.znaczyc pokrywy -btysk gl6wnych wafu korboweqo wraz z ich panewkami.. • Wyj~cie z kadtuba silnlili(adysz natrysku oleju (na ttolki) wymaga rozwiercema go wiertfem 0 aredn icy 7 mm (rys". oIlejowf{...M.wyJmowa. Zakwalifikowac posz.z Uwagl. sworzniem i korbowodem". jest zaelsn i~ty w growce ko rbowod u i maze ob racac si~ w plastach Uoka. • Wymantowac' obudow'i p-rzednii.nie dys.L • Ocz~sCiic starenete wszys.ekrojlJ koiowym w uldadzie chlodzenia oraz prowadnicy wskainika poziornu oleju.otka oporoweg'o oraz splrlilzyny.sz" B . oznaczy6 ne iokach numery 'cylirlldlr6w.a.ompll.noM kanat6w przeplywUl oleju. CZ~SCI ~·SKJt. dogniatania.'rysku .ADAN~E -!!I!!!!!!!!!!I! _ B Uwaga.Nap'raws siln. Zesp61 ttoka z korbowodelm R.t\'gn<lCtfuki wraz z ko~bowodami.u oll. Dost~pnes~ Jedynie zmentowans fabrycznle zespoly Uoka z pi.orbowy oraz p6ilpanewki oporowe ustalajace waf osl owo.ZdjEtcpokrywy Ikorbowodow oznaczyC i zachowac j panewki.mzwierc@ie k.oltm opomw~g'o sp~yny. Nal. Aoz. 1.grdy1: mog!ij nal ezec do roznyoh 9 rup selekcyjnych. • Aozebra. Wyai'rifga si~ za pomcca przyrzC!du (Renault !Mot.a. IplywajG!:~' cych.36.~6 dffiS Spraw. aby opifki (powsfare podezas wiercenlia) ni'8 dostaJy siy do kaneM w przep1yw. • Oznaczyc Ik.ys. G . zarowrllO ViI korj 47 ..czeg6lne cz.3S) i wyjlilcia k. • Wymontowac wspomiik osprz:~tu sllnika.WDZANIE SILJNIIKA uiyciia.

• Umiesdic w kacHubii.:u .zak:ta'CJanie PI'ZY'l'2<Idu RenaUlt Mo.~t Sktada.li' denial 8ok~ IW cylm~ RT 3' A .whlad~te dfysz do przyaJ\du \¥Oi:slmj~go.erunkJu w.Qwanych i dbbtFZe op:rzyr.osci rlIfIa!lmrliiaru.lzania sfJ! wymagania dQtyczqce monJI:a2iu: ~a~w.o oprzyrz:2!dowania. maze.z~dowarllycih. mniejsZ£!... po obut stronaeh roZyska RY's" t . Wad~ t8g0 rozwif. razsrn z n~q nagrzewa si~ (a wi~c ~ rozszsrzs) takze swo~er'i troika. ikorygowani€1 V!iSpQtoS:iowOiScii i~czo:nycJ~ €:Iementow itp. U7.wodu z: miejsca nag~ewania. N~e pow.a (dzh~ki temu moz:esi'i 'iN nic~ obraoae).' Powlec ollejem i urn hEISc!Cpanewkii z tn:.e gt6wki kDrbcwod u 'IN stopn.~cia.znejest utrzymall'il ~e tem~ pemJtury nag r:zJ9wania g¥owlio:i k.ego O[lPrzyr~dowan~.eto jM'nak PQ~ uzowania sworznia r gdyi.J:gosci piastloka.Zbyt powolne post~powanie.orbowMu ¥II c1c~t wqskio~1Qlranicach (za niska ni:e spewed UJljeW'J- st9rezajqOego ZWUI~kml9nia sr~dniicy ()hIVorU)I.f\lceji).e. umo~liwiaJl't- Rys. UClilf{6w.ej:sca. (g:of.Przy~d pmwa~~o/ R~oault MIJt '14941 .li.w ~yrim:rradh m 2 ii 4. .cil fab:rycz1rilY1ch IIubwys:pecjia~iiz. B .smaJrowym~ w 9 riliazdachbzysk n r2 ~tie 'IN kad~l.2 ~ prowa\inic<li.ostaje 'iN nli'€!] zacisll1ii~ty. Prolllliem rozw~~z:ano n:as~puj2!Po: .oroowego ). 0:0 m f..oduj. . pay Iktti:rejl..nJ naci:sk6w jednostkDle wy. B ~.WiaSo1i\IVYmon~:a:Z wymag~a oogo uistawienie w jednej Hnii oS'i!otwor6w 'fN plastach Hoka.ga!rl& g~~bok()i8c do otworu W dtrugiilsj piBScie·Uoka.. Sposd.38. . na wyma. Wyj~cii:9 zadls .oh 'IN kad~ubie.edo s. 4 ~. swnrztnii'a wYimaga uzyC!1a prasy i odjpOWilie' •~. J'ei:e'l ~ SWO:rz<enllrna bye zacisni~ty 'IN groWOE! l~orbQwodlLl. trzymall.natryshQU~j'U n.Fochylellfe' konoow:ekdysz n~tJ'}'S'ktt t)~ju na . niernia w waUI~nka.aJistyczneg. spa- tszu i szy:bk~.z rowkow) ~ VIi gniazdac~tozy'Sk nr 1. d~l!.. 3 -I]jysza n:a~ryskt.a k~'opo~1 'IN ptrzeci~tnryclh'j W'a~sz~we tatac!t'l naprawczych.zesUln~.pet.lf.a ilym sawrym zrn niejsz. otw6r IN gtowoe powi'ilksza si~ IN stopn ~uu mQz'lliw~aJij.wkami .cym swobodlne przesu- ni~ch5' SV!lOfZnia. bowodz~e.rI:u).tt<y$'z .JI.g~ewa s~~ przed mentaaem do rempe:ratury ok. Przy montazu kOll'1liec.iu powoduj':jcym zaoi5n~~cie VII n iej sworznia zanlm przejd!zie go przez oWiJory '!IV plastaeh i gh5woo korbewodu.Zarozyc pokt)"'Wy bzyskgtOwnych (numerac~a iozys!k ~ nutmery na pokrywaclrn ad! stl'iony Ikeda i~ 48 .3 i 5 ii ichl pokiryvvach. przy'rllIdi wolslkaj<!:GY dly5Z~ do mwom w &la. poipaltllEl·Wkiopo. $wo:rzentroka do:sc Sredn~c~. za wysd~a mo.em si Iinilooowym czopy gi6wrH3 k'Or~ bOWEl wa~u k!orbowego i utoiyo waf w tozyska.e.~deg:o prz:eniesienla "to.e. 'IN cyHnd'ra:chl Ul r 11~ a nr 3.ze sp@wodowac zmiany struktury i 'WY. neg:o sWlJ:u'nia eraz sZylb. Podezas pracy sU ml iik:a gt6wka I~Olrbowod WImoze' nag rz:ewS!c s!i. goowk~ korbowodu i WSlJiWa·.l'bie i lch pokrywach" PaltleWtk~ gtadl\:ie (be. • IPowllElCollej. Z rcwkam ~ ViI kii.dl'!Jbie sllnlka 'wodowac ogtygni~cii.tygn:i:~cii!JJI g~owk!ii sworzetr'ii z.gt6w~ korbowod'lIJ: na.g:oi Z!deoydcwaneg:o. od sredtril icy otwor. 250~.rowe (stronG!. 1 -. . • .d:Z:ilf2lki rozszerzal- ma na C81tSjd~ug()scii jed n akowtl nooci ciepllnej staH. warsz~ tatad'ill.afu k. Po os.ow w plastach UoJ. to sredlnica je~i etworu rn UJIS~ bye rn nlliejsza (lei srednicyswor.t 14M.1'l ie sUli1Iika • ZamOlnrtmvac dy'SZs natrys.Ztnll'8!. pr.ole~u na denk'8.fi2ali::~alli. . C .ch ~ s:zyibkosci zuZy·cila sworzn la ~ g~a:dZli otwur6w p~ast Uoka.. jalk i wtto~ku).~ nawet mecc ponad 1tOQoC.\yci$k~nie dyg. mon- spec~.denk8flo1i!6w A.

ooci uszezelki m iski o~8jowe].cylindraclh (s~rzafka ria dienklUlltok.ubo~l 0:. Tloki ponawlnlie montowane VII • Z:atoi:yc w stopaeh wypasaiane k16ryC!h uprzMn lo pracowaHy- pow~nniy pracowae ViI cyii nd rach.S:PJ"~tu silnika i marmlrlty da.a powierzchnlfj paednJeJ polcryiwy kadhiba z. pomlP~ ole] u.OW9 j'B 0 C2!Opy korbows watu. 1.l. lAO.. SposOb zakJ. uszeze Iki miski olej'owej l'iIalety pokryc clsn kr!'{ warstw& pasty IlLIzosiowy wak~ kJorbowego.ldem kadlu DB sHniika.ldu rozrzaou) • NaJ:ozyc paste us. il oprzac Ibowod6w.d niowrq nis spowodowac od ksztalcenia ob udowy sPlrz.p.6w sklerowana \IV stron~· ko&a zama. bowodarni.lyc pasta uszcZ!elniiaj~c. lRenaullt Mot.egf) lpn'Y C2!Op W8Iu mmo:i\Vego m pomocljI p. IPmvierz.omIka do miski olejowej przeddokl!"li!wniecm sru'b Momenly d()kr~C'dJnia::1 .erSclenla .gila. aby przy f&cZ!eniu Z!9 skrzynk& przskfa.miejsae sprawdzaflilf'B.Srre.6 d~ 1.danis pler6clenla u~ni~jw.~zya<ldu Renault Mot.m dowq tozyslka. Sp0s6b Ry. Sfrefa nak/:ad<mia s.mdlnio praoowaiy.6 do 1.rbo~Q Z8 pomfJC~ Pf2yrz4du Rena.zyzny plrzylegania. • Zamontowac prZ!edni~ pokryw~ kadluba z cbu- •.us~niafttce:gf) wafu ko. powinltily przesuwac rowlkach 5661) z ebu stron rozyska nr 1 na wysoik.chowego).i!i' poWJeFzchru~ obudowy pampyci'6lc.~t~ok6w. nakretki z. Zarnontowac 49 . Rys.0 mm i1..n/a srodks us:z~lnlaJ~oego groooscjQ.42.zozelniaJc=tciEi (np.i~ bez oporu \IV tleka.a. loc~ite 518). :. Piersciienie uS2cZieln~a]~oejnp" Rhodorseall 5:661).0 :mm n.53 N" m.29-01 ad strony kol'a zamachowego i 1385 ed strony napE. • Za+ozyc ri.k~anta s. zwracaj~c uwag~ na jej potoi:enie wZiglE. Powierzchn i~ oporow~ foZyska nr 1 wzgl~dem p~aszG.g.l • ZWi'liyc ol.rub mocuJ~cyo. • Zamontow-ac misk~ oleJow~. Rhodorsea. 'IN korbow'Mow panewki aby slkojarzyc je z korrno- pane.lktorymi uplr.. i dok~ciG je zslecenym Zaro~ • Zaroi:yc na wat l<Qorbowy-kolo z *ancl~chem napedu pam py oleju.:y ohlodzqceJ '7 2fN)1 ZB"maohl. M'pnfaz wspomib . • Zamontowac przeg rod ~ rn iiskioleJowej.4 1.ejem OOCZ!1iil} powier2chn~.chnie stryk!u pol'\.l1skfada. • Umiiescic zespoty tfoka z korbowodern 'iN .uJt Mot 7385 A:ys.:3.::.ednicy (np. 1. • Za pomcca trzp:ieni OodpoWiiednief sr. 11.43.21 N" m.eJ.Naprawa sJlnika Rys.wki poktyVliy kor- zYjc rnentern.dopilnowac. ( • Za pcmoca czu~nika . z~ba!te wraz Rys.lad8ni'!1 przedniego pJ. • ZatoZyc na tlekl piersciienie tloka.o g. -11 N .tl1<.i:J A . w"Bp.39:.(np.zeganJwegosp rawdzf:c s.owego» i dolkr~cuc ja zalecarwrn mornsntern.fs .t'Qdka uszczeInia#lo9g.. "~weg~ plLyleganla. 1'.

zewod6w ad czujlr1l polka f. 9 -kofQ z~bate waI!.wskaini'k pozflomu o.zm s. U mie:sCllc miarke poziorn UI o~.Zamontowac g!Owiic~ z esprzstem.czego .ozen la przep ustnlcy.zia.ucSZm:ell\:<\.zesp6~ zwrotnica kola.zwrotnicy i • Wykr~cic • OdKr~cic nakJl1itK~mocuj2tciEl: swor. POd'wliesic od~CZiOnij poos do kol umny Po lewej sfronis sa. • Wyk~cic tnicy kola. 1 1 .ntowsnie pocnosn ilkiu . :2 . • Odlqczyc .ego nowe snuby mocuj~ce .poi~dane rami.dzen ia .2:lomuole~lI. • Spus:cr:colej zsll nika. • Wymontowac ze-sp6t flltra powietrza oraz przewociy . UkJmJ s.a.- • . • WYlm.Howy roztSlCzyc go za pomoc~sciijQaGza. • Zamontowac mechen i.zall.esc~c go powyi!ej g6mego p rzeWociiUI ramy tul€j~ wzmacn ~ac:-zakiemwniicy.dys2!El nati)'skuo!leju na denka thokbw.dnicy.l ko rboweg.czujnlk olsnlen la oleju. urn ieszczajillc ]e90 wyst~p w rowku obudowy pampy cieczy' dhirodz~cej. sruby mocuJqcewahacz do zwrn- • Roz~czyt: zt~cze pr.a.til lzm ad skirzynkli prze kla.arow.pompa ofl9ju.aj.k_adtub silnika.e wak:iemwnicy. • Zamontowac ikoro zamachews i dokr~cic j..eju 'W p rowadn iCy.n k~.tan- zetorem spal in. mlski ols. 8 -pr2!eg~Dda. 1.yc akumullator. • Wykr~cicg6mq sru b~ mocowanla praw9gto amortyzatora do zWlrc'i~nk:y kof.14 ..czujlill.a. • Od:~czyc czuj nik pr~d'kosd polazdu.. .'.wd nicy i odt~£iczyc go od oiblu:dowy tsrmcstsfu. odpr'~6 link~ sprziiWa 001PQd'~lI!znicynadwozla. • • O~cz.ze.C .cy paliwo .m~. • . U klad sma rowan is WYMONTOWAINIE POMIPY OlEJUJ E ZAMIOiNTOWANliE Wymo.zamontowac iI'ilowe pie'rscli. !Po.j.Jkorbowego.prZiekiad~ nJi.a i1umii.prz~gtta.LaC!ism.2.ffl.k po.zltlC'~.5. trzy sru by mocuj~c9 db obudowy gllU mcwvy ]~ z rnasa sam oehodu .wspornik OSPI"2~~U silnika.c (za pomoca specjalnego sciskacza] • Za pomoea wciE!_gltll z8cZ!spionego 0 ucho lka (po stroni. • OdSlU n~G zbiornik oleju wspomagania ukfadu kierowlI'1Ii. . • ..sniowym. • Zamantowac pomp~ deczy chlodzqoej (PQwierZ!chlt'il~e styklU uszezslnle (np. • OdtqGzyc przswed podcisnieniia wspomagaji8!_oago hamelcow.O:n ~GWElj mecha- zmiany bieg6w.odpwwadzenlia powietrza i recyrkulacJi par oleju.i[cymodchyh!. naclko11i. gro. • Wymont:owac zblorn ik wyrOwnawczy ukladu Ghfod~en~. ~2: .ecanym morneoterrt.onrowa6os+ony przooiwbtotne przedn~ch Rys.mochodu gamy przewOd e~astyczrliY cl1. 3 . pastri!l: Loctite 518). • Odtl~czyc elastYGzny pirze'W6d doprowadza]~. • Zafozye pasek z~baty nap~d u rozrzad u..enie uszezel nia~~ce: przeen ii tylny czop wah. • W'ymontowac p rzedni~ ru~ wy~otow<l z ka. 4 .! uzowac doln& SrIUb~ 'IN stepnl u umo.ower. wicy.zllh!Vii. Zamont:owac napl nacz paska ~~batego.e napedu rozj~du) do podlnoszenla 50 .4'4. 5-III:tr oleju.! 7 . '1S .ZamontQwac lewe ucho dlo podtnoszenia '.kOMI\:SPUSt1U ~~u _ haczal ocH~~enie pOtosi od skJrzynki.1eju. • Zdj~c przed nie koia. skrzyn ki przektadnioweji misszek och ron- ny p6iosi nap~dowej.nia 1 . • OclsunEl:.m~s:ka olejowa. 10 -iaJrilcudhina~du pomw olejlu. • OcJtijczy. 5. Ustaw~6 semochod na • Odtii!!:cz:yc zfqGze przewodawslektrycznych od sondy ~ambcla. 15 . • Wymontowac [arzma mocuj61Gs do szcZEl:tkowej e~astycznego cl1o.6 od grow~cy sn nika przswed I~cz~cy oei ull'U!. '.p6bs i podwle-sic peros do ltiladwo.jowa:J. '. 1...

pompy dioczy dhf.eju ii usU!wi:c pomp~ wykorzyst)LJj.s:rII~a.!d!LI1 'lfOzrzijd'1UI oraz !Jerk.~cic zal.sci :3 mm i .wiallna. loctnte 51..olej u ok.omiil.ac 'iN sposob Ci:6[gily (bez p~clherzyk6w powielrza).es~ Qdwrotn1~a ita • Sta rann ~e oczyscic powierz. AhoclorseaJ OIP.ciecz-y cMod!ZiEloo~ jes~' nie.CZt'ilik ci si okoio 4 mri uty z p r~dlk. I!Jwa. .f1!ap~ Ira. '.lole]ow~..~ uszezelnienla • Zaman otwa6 pasek z~ba't~lnap~clu rozrzadu.ec8l'11ym mornentern. po dl sameehodem m.a i clrlocJzenia sill'nika orazwlf(rl¥COiril e ueho.riI~em. prze'wcd16w ele1k:trycznych silnika.dni opis). ai oi:ecz: df1l{OOlzijC'a sPfynie z uklad!JJl chtodz.chf:m:l~cej .czYlmilis do . uk~adu onro- • ' Napmic IUkfad smsrewanla oJ!ejem silnik.Zwrocic uwag~·. VII przypadkiu nieslPrwwrllo~c~nale2y jq wym~eniC. • DakJr~dc sriUJb~ad pow:i'etrznika. . ZamOli1rmwillniie • Wym:on[owac pasek z~baty lIulp~d fOzrz~ciu.a db!Udowy lpomp'y l1iaJlrie~cpasrno pasty us~cZielnii. 0/ mocowania misld o~eJawej'do k:r. W eelu z:a:pewnien:ia p rawid~Qwego zassania oleJiu lprzez pom p~ . Zarozl/"c ¥anCiucn. • Podr~czyc rnanometr ViI rniejsc€lwyi.Ic cisez c~~od~C& 'IN :z:bio~ • lJ ruchornk silnik ~pOZVlJ'olic m u praoowac p rzsz na g6mym pozlorn]e. uitrzymuj.:i ~Q.racuje' p r8JNidiowo ~ nie' ma wyciek6w ole]u Ilub 'Cilecz.~c j. .owymii l!I:szcze~kam .Slruby mm:owaniia pompy ol'eju. • INape!lnic uk:+adchilodze:n la przez wlew w zb lorlr1Iiiku wytrlJwnawczym. prze ktadlril~ow~.o- Zamonto.wanie do'opisaJnej podczas wymon~owaW'l. • Wymontowac WSiPomilki z8J.erZ!chlt'illi. ni€niowy z nowq uszezelka.y ch:todzttCej.ehlodzenia W1'IMONITOWAN~E I ZAMOrN. pocltlrzyma6 .wissz:sn Ila. mikUi wyr6wnawozym 51 .oi podlwIN:!s1t Z:9Sp6t nlap~cJiowy~aJk.odlegroiSc: mi.odpowie. na 1<010ZI~bate nap~du pompy oll.o5ciq obrotow~ ok. gay ci~cz ehlodlz~ca zaeznie spoe! niejwyptyw. • Odk~dc 8rub~ odpow~etil'Zienia. KoleJinosc: czynno®ci .!lczf1I'i ka odlk~oona.OI1lZ~CIEJ .dno~~ dze1li!~a.mowysi I'nika nikiiem prz. S.slfUbyzalecanym momentem.OI1l~o'WaJJ1Ilie • Oprozni:L::: u'ktad chtodzenla (paltrz .e:z ok 30 sekune. ~l • Od Ikn~(:ic sruby mocowania.zamQn[owaC mis~: olejow. mis ki ole] owej dopasmo • Wym ien~c pierscienie uszczeln iaJ~e potosi • Ustawic pompe c~eczy cf1fodz~C€ljl wzgll~dem kadll~ ba i dokr~ci:c mocujoltce j £J.zynia pr2!8!z.AJNIIE F.e . • Na powlier.e pr.6~IUktad .ODZEiNIA j wargamti. • Ulp€wnic si~" ze r'~ba odpowietunil~a ]€st s ek. em. • SpraWdzic.UI (~em p.ej Iltlotel< ust!:li'!N.• przed urud~ am~eniem si I:nika r. S lliulby mQoowaml ~8i. d nap~dowych ViI skrzYlr1lce pnekladniowej i 'WY~ pelnic srnarem smtym praestrzeri m i'~dzy leh miski olejowe].i!l!z n.peliJlriianie' ii odlPowi:etl1'Zalnh~i ciowegio i obracac wet ko. czy siln ~k"p. '<J~ciozalecanym mome.ezy.zbl:srania.cs nlakr~tkil.aj~oe] (np.py.prawdza si~ nagor~cym cnSni. • lPr.l.. pod:tin:nie& nadiwoliia ii s!krzyn~ ii zdj~c mis!lk!1. • Zmierzycf cisnien~.2.PRAWDZIEN.ZiEl'Spo:t m..aj.zchnri~ IPrlyil'sganii.'l!p~da'WY .2.Ulcl8dy s. • Od~etczy'c manornetr i wkr~ci. 0' SZ19f\ok:o. '. ciec:zy . IUlwag:a.go. mii.e. • Odklr~dc .LNIANIE I ODP{JWI!TAZANIII! UIKt.zestrzeg.- - • Odcz. • Odkn~'cic korek wl~ewu Z!e zbionnrilka lIVYn)Wlril'aIW'·' c~e.o'WYmil bsad o piersd:eni UlSZCZJeJlniaff:~cy'ch.ftapo:m..ac zal ecanych mJQrnent@wdQk~c8i~ n i asrue il naklrlitek.atby . rNlale~ Z:y ponadto przi9s~lrze.lOMPV 'CIIECZV ICIHl.~Iz:y lewfl. uwoln~c. Nla.zarmOmliowa:r1 j. Starannie oczy§ci:e powi.ITOW. 80°C) .JTJi:n ianie 5661). Wym ieniiac system atycznii. o!Zi!i:oo!J i zdjqc pomp~.ozil~C2.Z. '. Pompa. • Na ptaskq powierzohni~ mi:Si~iole~owelnaJrilii esc pasty 'M.dlzi6 g~ownejwi8!zlfi. Uwaga.zy~egarml~a dbudowy pompy ii k:aduba s illnHl:a.olej~: podczas biegu jato· wego (ok.r!aczoll1.gal• N~e wo~no od.s) 0 s.krIiC-aC s~ub'yodpowtetrzal1i!lla l!.:~ z encuc1ha jej IIi'il'ap~d'1U j i wyj(!!C pomp~' ol!eju. • Odt~cz~c do~II1Ily przew6cil e'llastycZill1liY cfn{oci~ ad branma cisczy • Umiescic rliey i skierowGlic go do nac.ego do . .e wszys~ki:e samezabezpiecza~.yt: ~cze wy1lil..0 mm. C~snien~eo!eju s. 300 kPa).I!t<taclluohlodize:rn iia podozas pw:aoysi:llnika. n 2500 obr/min.EJlU roZrlUSZ- Uwaga.:chn~.A Ol. zespolu nJ~ap~d!oweg.9Z ljktadu chWdizell'll ila.c wyt(!.5zcz€hllliajqcej t(np.~dlzy ptas:2!CZYZlr1iq dOlln:ej uszozeIki lkadmba od iS~lIr()ny n1ISP!Ii.IIl~ CU3NIIENll.g'a6nas~puj2!cyoh zal!ece nl. • Napel1r11~6 uktacl cl1~'Oclzen la si~ n ika oopowied n i~ ei eeza i OdpOWlietrzyc go. Q·PFtOZNIANIE NAPE. 100 kPa) oraz przy pr~dko:!3c~ obrotoweJ 3000 olbr/min >( en nik.AIDU CHt.1':5 o 1.E.' S(praw(lzic poziem cieczy d~\Hociz~ce~l. • Odkr~cuc :StrllJ mocowan ia miski 0!1 jowej o:y e WYIill1.zero·k:o:5ci 0.€'[\(ac:.marowani.€! wyniosta.aby nis' uszkn- 1. ..owym dO'Ma&:iwego pozr.eniowego.cznika bezw:ta.

9 -IPoll...z.jdllLlljie si~w poIb:~iZlUl IOZII1lBlCZenia. (p rzy .n. [) . 14 .sd!l1)nieus.ffiZi/Sltanoja Weirnly!ato:Fl3J.agli2i~Wfi!iCllt.. (.Zs-Uti i ~i~. • Ook~c:ic Ik.on . t .dltQdniCtl.€'z ok.nawc-zy. 1. B .obudowa term!Ostalu.rsje z kfllma:ry..11JlSZl..ukla&l cModZenlca slffJifca At ~ wers.i:om~IKa wyr6wnaw~ego.. 11 . mlnut staiq pr~dkosc obrotow1'!!. B . EkmlMly . '.en~y~a!tom. .l 0.doozy d~!OOz~]. 4 .!\i~~rzl'l~k~'t . Ew~nt~a.cieczy chlod~III' 2. ~lMaxjj rna sc!ano9 zlb.zczel:niajijoo. 7 . Utr.• Zamk_natc Wile'W Zibiom~ ka wyrOw'nJ!8!wczeg:o I~or~ lii:iem.orei< iomilka wyr6wnaw~ego m gorqcym silniilku) .~biomilk wyrt)w..ymac prz.w-entylatm. 3 .!.(JwiMitJ chlodzijCGj kQr1ta spti$tiJ" CJ~ chrodze]jc~. cll1rl(ldn~!cy.zelil~.lnlie uZ!up~-Inic ch~cz Ry::. Umiej$(.. siln ~ka.Rys.w~pml1liki\ 6 .rywa. 113.~~h!Qdni'cy.a odpo'.osl. t . '.az do ~c.46.termoSlail.1.45.:!:acFl.:"1 pcziom cieczy c!t'Mod1zqcej wz:biornik!ljl w)1ir6wnawczym zll'ila.20.p~w6d meta:lo1lll)'.je bez ldimailY'lacji.SFI)_~b. 12 . ~em1O@t~tJy.aaJ si~ w. SplrawdlzllC. 2500 obr/mhill.pomp'!3!..we.

1O .u~.o~AQnaklrmic.rura wyilotowa z tiumikiem lylnyrn. :2 . 4 .!Ije. 9 .rura wylotow. 7. EmIMn(y u~au wylatQWB9G . umleszeeona przed lilataliz:d!lorem.::n<t (wiell0>C2~~ciowa).wspom~kli" 8 -lj'i. 1.szaki gumovv'NrJ.. S .olak.pl4'ed:fijia Irurawyi1otowa z k_ata_lizator~m.elki.1 -it:. 6 .a zUumilklem srodkowym.sondalantbda IJJmies2c-zon<li Z<I kartallz\1'torem (nie:k16re welrsje lNYIPosa::!ernfia) Rys.5 .senca lambda.47.el<llloWoe.torwylotowy.

8 i 2. Dwa wmy rozrzadu urn ~eS2!cz.D.0 dm" 2. USKmlka gtowicy rozrzadu..5~ ~~Um m (fo. 54 ..1.2. growicy jestwykonana syntetyoznJyoh (nie zawieraI:ijcycih G ruiJosc uszczelki wymontowanej 0. Wysokosc nornlnslna: 138.. Sr.aszczyzny gtowiicy: 0..Siad6w o~ejui smaru).oLNE ocHany z zeUwa. czte.y 5750140 Pl'ZY 5500 1165 3500 3750 18:6 Us~cz.one 'IN gtowicy 80!l Rys •.a (H) nap~dz. usytuewane pcprzeeznle z przodu sam oehodu.1.2:. stosowac nom lsucne srub)' gtowicy (bez.. S rednica Ito. m 9.7 qzy.65 ± 0. CHARAKTERYSTYKA TECHNIICZNA s~to sUn iki 0 zap'on ie i. azbestu). rna wstawiaJt'lIe· gllili'azda i pmwadnice .g II~dem kad~l!. Kadtubsi Inika jest .zysko nr 11 ad strorry ~o~a zarnaehcwsqo).'i!MtymPodlsllawOVie Uwaga. z silt'lliika: z mater'iat6w Gt. g~Dwic. m) p:rzy pr~dkosci (obrlmin} 87 przy 5750 H.05 mm. PoIui:enie grow-icy wz.edn~ce fozysk s.OWICA GroWiC8.1 93 N i. odlana ze stopu 19k1deg0.0.2 mm.skrowym.w Jl.an e pasK~emz.zililygtowicy .elka.2.2 SILNIKI 1. 2.Jr3ptrZy 5000 .llizgIOWYC~nr 1 do 5 w~6w IF4R 8.: 18 prz.e zaleca si~ szlifowania dolne·] plasz- Typ siinika SrWflica cylindlra [mrn] Skdktoloka (mm) as 1783 1998 gig Zaklladaj~c pon own is grow~c~ siIn~ naleZ'y zaka. palrametry F4P 8. Lozyska \t"a'~w rozrzc=tcitlJ S~ wyiklonane bezpos redlnio 'oN gtowicy.Ibasi Inika Jest ustalens za pomocij_ clwooh kolk6w ustawcaych. Dopuszczalna niep:taskosc doln!e] p:t.W przy obtrlmin ~ w KM p:rzy ·obrlmfn Moment maksyrnallfllY ~N.zaworOw . 15± O~05 mm.8: Mac maiksymaJlna: .ci glowicy silnik. rzedowe . Pbmiar wysolws.AN:E OG.ro'suwo'We~ czterocyll ndrowe.zyska.a zas ze stopu lekkiego. 8~iz:gowega II1tr5:28! &:~a~ m.

23.u8zczellki 8:~ trzQn-ka zaworu): .lmQiwego . ·~wylo.4 mm ~ mm.opomwoJ! gIOmey zaworu . Rys. UsZ!c2. rys.ze1luoju drunr. D .rOIkOSC przyl.30 rnm WysoKoec pod obc~~2!eniem: .do.dn i:ey zaworu ponad powier.rlu dolloLowego: w gJtowio~. Wystawan i9 prowa.3 do ~.}30 rntn.zda ZaJWO row Poctiyjleni€ osii prowadnic zawor6w: A G nlazda zawonJW' sawclsn i~te Krillt p rzylgn i: a9<:>.ego: 121: 0. 24. 2. ± 0.>.zaWO'~lIwylolowego:30.5 red1nica p ro.owallfn.'gniazcla.riIi 2.ego: SrEldnli:ca.sffidnica Zl:iw!lil~trzna. jednaikowe d la za.50 mm.slPr~:ZJi'ir1lly pojedyncze.2 ± ± S.s.sUn.dlla zawor6w .CharaKferyslllka lecllnieZluJ - .f.54. . zawcru do..~OPQmw.ejl: 5 +~MJl5 mm. ..erok:oSCprzylgnii.~tl2()n.zna: 1B"BO mm. . 2. I?rowadli1i~Ce'EajW[llr6w Prow. 1 1. Wymiary g.aj~ t jednoc.towy>ch:24° " G Ii1 iia.Rys.s:z.d'nI f:cy n-ow. ~:r poohylenJa pmlvadmcy zBwo.l~ot:owyolrnl: 2161. B . a .p~.. ± 0.row A .~. m.190 N· .p\rowadnica zawor'liJ oo!lotow.jk F4P': . Z8Iworu speln~. Wys'awimw' {A}I pf:owoonl(:y zaworU' p~'d powiePZGhnJ:f} .30'.20 mm" ~ 9IUeO'li1iioawewn:~~r.i§c:4(1. S'red nina zewtn. .gtowicyi za.3.!ylg.ctl1 i wyllotO'W)llch" pr.adn:i:c@. Q:t~~:go. zaW0111J wyIOtOW'8gOl: ~ 11± 0. WysokQSC ViI stanle ZibhJI~OW'anym: . SZEl.008 34.zewn!!i!lrzru'll:: .5 5 +0. mm.~gtowicy.gni: -gn~azda.~woruwy."":'sUnli~ F41R: 23.t?trzna: 111~ mm.ym m: 34.50 mm.Z\eslt1 tEl ro~~ do'~nych miseczelk 0pofow-ych spr~yny Jliys.590 N· jednaKowe '0 ..106mm.wo:nu dQlo1OV11eg:o.awo.k1\t X pr.15.4 mm. 2.WQrOw do'la.~otowego: ': gn~azda zaworu wyllotow. WysokClsc swobodna: 41.018 mm.wa. do 1. 8~ wciskalFlH3! do otwor6w VII .e 'IN uszczelkn~lI:zoniOOw zaworow.3 (Ibaz.o.z~ chn~. recinic.to~ wych ii wy~orowych. ~15mm. Srred:nica zewu:1i!~tfZna:27 m m .15.M:2 ±O. .niazda z:oiworu .azdaz.4'. .dloloto\!\IY.YlAymwcu"OW ZastosoW!l'ano.5.prow~dnica. . mm.gn~. B .~lkirzon'lka. .a pwowadrll ic'!j po woi:sni~cillj i rozwi:eroeniu: .

010 rnm.4!5 rnm (st:OipniowalnH~'00 0.ega reg'u ~ac~~.07 do 0. 0.cyfrq.ys'k s~ be.pane·wld 'VII pokrywaoIm1roz. Nalery . Korbowody nych r{j.9 82.ow IKad+Ub odllany ze stopu le·kkJh:lgo rna zel iwne (zalarHe podczas odlewan ia). ± Iuzu cllZwignii.tafcie lilery . LIUz prom ~eniowy W *ozyskach gt6wnych.e KOWOmKOR BOW"( v.i.6wnyc!h. flalFiH3wik:i korbowe osiowy fua.k: lkorbowyoJrn: . {trye.)..O. B rednica otWQ.odY Od I'egto'sc . Kad~uby wyst~pujq 'IN tr.qcyd11 S i~ . tabll .035 m m.rowk6w.0.ej sc~anh~! kadliu'ba. ~5 Sr~dl'liGa lrzonkOl 108.ni.ru d ~a panewe. UmJefscowlell~'e naWleteefl' .020 mrn.30 do ~.)t'WntnJ l~6wk:i: Q . (mo:ntO:Wtme 'IN [.rma by6skl erowane wstrone watu k. uruch.OS!] maJ:El! WlUteowy PIlfZJ. Czopy gIiiWW'!.7:20 do 82.115 Pal1lewki glowne Palnh~lWiki mO:riItowane W .O.z ~ull!8jktl sworzniia: 2'1: ~~.ai:dej strony mzyska..Zawory Zastoseweno po . Walt kClirbowy Waf korbowy ob raca sH~ w pi'iclufo.ic. ~..niai wymiarysefe. ..ami smaro\IVljmi powi. l1Iomlil1lallna.!']lac::!':eni8.. .oznaczane :sleptymii otw'olram ii nawiier'conrymi na tyil n.piJIl le!kkieg:o ~ maj& trzy pierscienie.710 do 82.87 ± 0'.cufrEtCfl: z klr:li':ywkamiw. powietrzch nia :z rowk.Zawory siEJ!.cztery z:a.smdn learn i cylindr6w eraz SIfSdnicftmi adpowli ad8~&cych im tmtk. 91 .IiI..opolrowe Waliilll koroowego S ij umtesaezone 0:)0 j'ednym)' z k. .amiane przez dwa waf)' r(lzlliZ2!du 'IN g~01IiVicy i jec!Jii1liOra:mienne(t~wtgnie zawornw z 'r611k'lw.. Sredll'i1ic8 nomitnaina.-(si~nik F4P) b~dz cyfrq ~ub Ititelq (sil'nik F4R)wybUq na de:nd\:u troika.czJO~owl~orbowych: t O.M111 mm.ki dliwign i zawor6w.o OA02 mm. Korbow.oWi8Jilliem IlJ Kt.kIle51a. co 0.J~cychm~ g selek'Cyj~' §~n. .zne.LUB SIl.~ mimi. trZ!9ciia gwpa lTIie rna o:. usta'w~one lpar. -.m:m 90P KAC.6) w 'dw6d~1 odlegro'scflach od gems] Ikraw~dzi ka. Wyst~pujEl dw~e grupyse~eRcyjne stre(hn~cy Moka: oznaeaone . Uwaga. sitlrlik F4i? silnik F4R :2:2 !ub B 3 luh C ·82.ole~.oroow€!'go. ru by pokryw lkoroo'INod6w pc wykr~oeniilU nie mog~ bye ponownie wykorzystywane.silniik F4P:149'.O~IO mm.zecln grupadh selell<cyj~ Grubo~c p6~pi€rsci8 Wi! ii otpDtro'INych :2..23 mm. 6)'limJt6w .lkaclilubie maji~ r. otwon~w gt6wlki iIDa.6j~lrztH'IIU. 1P000ietrseienfe oporowe IDwa p6liiPisirScien i:e . mm.z. k'Orbowodu: .0:40 4!L 0.icy{mm) 13 Gmpa selekcy~naUdk::ai " S~ednic<'ll cyl'ind'ra "9""" __ --I smnik F4P sflnik tF4R.7:29 .lorbowocizie ~ ) sGt identyo..kc.220 d.j'll'e . :2.AIi) n.. czqp6w gt6wnych:M. 5A71 ± 0'.NIKA tln eje oylindr.bez tulejjki swo:rrznia: . ko~bowodu: 0..587·_.spOtpra. 8pos6b mentazu.EI~ doglnuatarli8. jest sam:oczynn i e ll-tasoW81r1iY rzez hyd rau liczne p 'Wspomi.zfJ'acze.'" Q.: i1144± 0.zastosowaC nowe sruby.Imp'y S.wory na cyl:inder.owki fOZ-' prowaodlzaj2ice .: siln i k F4R. l'fiol<Ji Tffiki s~ odlans' 218 strn.009 9ijO S.71. :2?'il) n~lc\ll'le~oel1 o(j O. s:rednic ~6mejpfas~czy:znYIgtrJw.§6 '(ir •.M7±. Rjffi. Paramstr l' 0..08::!::0. cylinm-:dw (mm)1 o(negto.16w. Dwie !.2): .S ± 0.i eni oPQtmwych '!Ii! ~Qzy51kunr .ami w ksz:.. podpalrit:e na ws[pornilkach z Ihyc!tr8IUlllicznymkas.795 $ rtHj'nica. Uwaga.2:3.ll d k:r. ~l:IZ 8:red'liiI lea 1.05 rnm)..podczas pr·acy sl Inilka Iluz ten Luz osiowy (reg ulowany grubosciq pOlpiersc.6.035 mm.8 i ikorioow.zyskach 'gf.atu mzrz~ch~. 2.d:~uoo (palir'Z. nr 2. LIIJZ zaworow na ziimnym snn~ ku nie podil.

G). zamaChGWBgO. dle:nki~ ~roka lPoWliin~ na bye skii..ie dla kazd:ego troika! ogniowy! uszczel niaj~y. Zam~kllJi~cie~N!iJru doMoweg:o .21.cy si.9). [lIMP Zanmklli~l':je zawor1.. ± Q.7 d!o 61.Qm~J~2. 3 Ilub B. SwolrZli1i.ok:a.oz:rz~du.ni: rozstawione co 120°.'gn-lpl\li e51elekcyj!'li<'li i~omon'am p$~nia liY!>.silflik 1 .6 mrn.e:rniaprm.llWamto:l.'€tlo: karl ce pi1~rS~ denia skierowane w strOr1l~ denka tIoka. UKt..g.0$ ~yrn8ilriitildka.ajdujie si1~ pod pokrywq gfowky.enow. (:2.. Nado'il!g) paska jest regullowanlY ~czJi'i!ie mimosrodowym naplnacze m roi~o\IYYrn.enia .2:25 ± 0.l nl ku F4IFi.. 2~. rnaks.1 O.21.eI8IktryGZno~h~d~ lraluIlicznystosownie do wal'Unl~ow pra..a~a.00 [I m m Sredniica wi5wn~trzna: maks...tli'~arcie Z3!lIll{m!J1 d:OMow@g:o.IiiI.94 0.!nilktL S pos6b mQn~aZu:stualika 1111181. 2.z~batym. Srednica czop6w ~'oi.Q' sil~ik IF4R) - Uw.Zamkii pieWcie. momtaiiU: napis TOP" (gem) na ptaskii:eJ powierzcl1n ~pierscisWilla powini\9n byeskierowany ji Zasrosowano.ymetrr.ozrz~duobraea si~ wszesoiiu~'oiys[~8ich silliz~ gowycf1 wyk. - :2 . PCi\to.yskowych {tozysk..~e Minus pt.99'5 do .. Olwarcie zaworu wyt.r.PierScien~. W si. us:wzelnlajElOlt' 1..:± 450• ad Pi:erscieniie IF"4A Swor::znie trok6w s~ pasow8ne' o.z~ni€ pierscien la osad1ez. ..dem sieb.zgalilillian2!!cy" .onanych 'W glowicy.ii '110m.ry mwory flie dnloi.~1 op6'4iriet!ra- za. ~:2.20. 6 .pielr6clE!.5 Wait Iroz~cllu ZaS'~OSQWail10 aWa WaJy r. 9:redniilC8 zewn~itlrzirN3:: ..l wylotowego po I 1 19 15 41 41 37 GMP <l -4 o 4 8 4 8 w strolll:~ dsnka tf.!tI I~ Qz!la~ OP~~ie !lib WVl~r. lKaidy wet r.Ottowl1:g0 p~GI . Dwa waty mZIr2:&du ILIIIDlZyslkowane VII g. INJ'iena~eZy zm~!Emiac szerokosci zam ka pierSci. W sUniiklU 1F4R zastesowano 81€ ktryczno-hydmuil ~czli1Y rnsehaI)izm . ± 0. po trz. 2.zmiany faz rozr~d!u zawonlw dlolotowych.:!E.OWe p~$lawiona pfZ~tawi(me dolotowe 2 1 2 2 GMP DMIP -6·) I -11[1 -101 -14 9 5.fazy rozrzqd U zswo rOw do~otowycl1 zmienlane S& przez m Behan izm .075 Q.po 28 I :27 61 55 37 4:5 49 t1to:k6w Spos6!b.llie w . .ymalltiN3'oclchy~en~e osiUo~a.Jgo6~:'60.1 O.p:rzesuflili:Cie osi ofINoliOw \!if IPia_stach w~~dem (lsi s.chowego): '57 .Sq LJ:stalone VII pi!astach ~~oka pomacE!: piersciell'il i! za osadozyo~1 l(wyS•. Rys.e tkik:Ow dost~pne 'IN [~!andlll!JSq g:o:h}wel do monim:u .A'O ROZR~[lU IMecihall1lizm Im. wzgl~.all18!W stron~' kola.8 . Um1ejsoowle.1-- 3.miMI wypnredzenFa 1. 8 .2 1.y . IPrz~dI Rl:1? zawo.~ma na ttoicu i ~ 'iN cylioome. Qlii.irIJ.l!~fE!' ~i ...5 .os Iil<li SWOrLenl" 7.zJzEjjdu Zirll.5.495 1.~o~ wicy S2! n~p~dzane paskiem .sposo!b tlOOnls!2!~IIoka ttdka. O:.symool sill'll ka (1 .otworzepJas~ Q$adczego sWOIZilfa 'Hob o:~m F4P.. 4 .0 mm.470 do 1.orotowow pias- SIInJk ..9.o nr 1 od stnmy kota zama.e Ul:iIktiw tach tfoka ~ zaclsn r:~tE w gt:6WC8 k:omowodu.

s:i'lnik F~IP: 5. i W'P: . Rp.~cznie nalPina~ Zastcsowano fnur oleju z wymiermym wikmdem.ZfDaty ~!o~owych: 8. OS5 mm.. Mi!JfiI ilma~n.28.m'boI1l'll3~ m'Zirz~d!u.. Pomiary ktmlnir1nepompy A .. wg ACiIEA A2JA.a (w razle zan~.r1I~aj2!:cy takze rol~ zaworu bezpiec. krzywek (s'i~nilk. ~ka IMarka.waf 'rGz~<.ol!eJ.009 rnm..50" 15W40 lub 115W50.z:awor6w dlolotowych: 9..ty nallei:. 8.l!ejWl 0' tern peratlJl rze 81~yl1C: i .(3!ju snll1li:ku..-. Pompa o~~ejuj:es~ nap~dlzall'ila jed'lfil.eWOiIy~du A -si~n~k. . 000 .ol2~dO"llVYm *ancruchem .z.os.!I Pompa Zi~bata rna wbUidowa.ANtA ad kota .02t rn m..pm:mle. VII produkcJi.~11. 0 obie1]U 58 . Flodmj::olej si ~niIkowy wie.y pr~d. A __ I I _ ~L:. SmarowF.:::~~~.es~ nap. 19199 r.lfOwad~enia paska .2' mm. 2.z~lbat:ego.zamalr:zaj~q wymlU szonym jes~zam knii!~ty. 1'0W. C~~st.218.F4P.· .UI).'lNYm~iany: 210000 km Illub co 2 lata. oTeJU . do 0. -zawow{}w w~otowyo~: 10.!dl!Jlzawmow • .fi21 mm. krzywek (s~ ~nil'c F4R)~ .24 mm. CniSnie'nie' otwarcia d~szy na~ku o~iejuna den ko tto~a: 1150 kPa..014 mimi.01 d'm'8 {w trym 0. .ewowy (odciCj!za~.o.llosez:onowy SAE: '10W30. :2 -sy. Ukiadcihtodzenia ctecza n fe.zeristw.'Z!mlios.3 . 1N fiitrze UKtAD SMAR'OW.1tl Oznekowanla ideJ:J'tytliiUj4:e.ole~u)l.w samcchodach wypwchu kDwanych po 11 marca 11999 r.OiZn~C~\Wllr:B typusmnjk~.zooliiowania IProduoe:rlll~ .cn Cltkami z~oow i Dbud:ow.sillmliik 1F4R: 5.8 mm.8 srnamwan i:8 sil ml ole-jam niie1i1trowalml~m). 5 . Naci~1 paska jsm regu liowany r..sliMe F4P: Flurf~ux:LS .aseik z~baty .ec:z. Filiiii' olleiu Luz os~owym~~dzy l<Jotem ~loatym P.l.3dm~ {w tym 01. P.a!W.e ci:Snli~el'l!:e o.: . . B-IIiJ!Z 0S11owy . 110W40.gu ]8it~oweQo: 100 kPa..aryjlml. llLii!lz osuowy: 0.przy 3000 obr/mi ~I:3100 kPa. Luz p rnmi€ltlllio'WY mi~dzy wier.z.pr.rntovty. 00 UKI:. i IPOkr)M~ ob udiowy:: 0.qcy).yszcmniamtra zn acznie IUItwdniaji~~ oego p'fzepHyw o~ejiLIlumoznwia 0 rrJil . l5 dm9.c~op nr 16: . . Z 11. Olejsilnilkowy Illosc. sp~.zawomw dlo~o~:owych:l0. -Z8JNOIIOW W~ f.lkoscll ooro.sHniK F4R:: IPUwllUl!X LS 288. -()..i_.4 .'W)'kon any z mate f11af6wsyJtil..ny filtlra: pm:lczas oll.3.~: O.na wale ko~bowym.~dzaIFllY od Ikooa ~ 09ilt:eg:o na walle kl3mowym. .oJScwymial1!y: W . wyl0lQwyctl.ytakz:e wylffi iienic rollkii: naplnaeza i p. Wymielr1 ilajqc pasek Zi~b9!. CZi~S~06c.CZ!Opy nr 1 do 5: :2~5.!1iIl ~~ odbywa si~ pod cisni€ni:~m. Ilka2'dej \lVYmiany C2JE!!m ro~kowym...W do 0.3 dm~'w' wll~lZe . :.ilw. .080 do 0 ill 78 mm.: po 100 GnO km.: po 120 000 krn l'Ub 1'05 latach od daty II!Jwaga .. W. samoehcdaeh wYPlmdiLIlkowanych przad ~11 marca.020.ny zawar prze. . . CZ~SI~:OOC WYIffiIl!a.aseik.waf rozrZ<!_dUlzawoiraw dQkH'()wyChi Rys.toweJ bie._AD CHtODZENIIA POllpa ole.000 -'0'.siln1K: F4R: ~ ...F4P): 1 .tetycz~ ny-chi" j.

:1 02°C / '98~O. w~glem ak~ Pasek wielokl~lIlowy Wi:~loknnowy pasek napedza od wa~u k(wbowego opr10Cz pompy t'alKze cafy OSPIt'Z.Pr'a 'cleczy ch~d~ceJi Odsf1odkowa po mpa. .mate] pr~cJkuScu olbrotowej: 99°C I 916C\C.a.sm s~Jlnil~aF4R jsst koil!e~tor pi8.~clkQed oibrntowej.co.rn~kJUIwe nty~.kl:ryiC2:PJY.atora przez el ektron lczn e ulrzqdz.mdu co 120 000 Ikm h:ib co 4 lata.. wykonatily j ZastosOW81!lO wie:l!oPtJInk. R!JodzaJpaliw.zyY!Ia sztuczneg10 umo.ego >(od'prowadzaj!atcego nadmia'r pmhfllai sej. dw6ch prl~~ 0 kosciaci[m ob rotowy.a sztuczn ego zb~omH< pa!iwa zn.• rnm 5 MechalnJ:CZr'lly.!Ils. WentylatOIi" el.ru]atce! s~ I:nika (prze·z awa.l!JIpallhllll'i8 IElektryczna pompa paliwa jest umieszezena \IV zlbhJ:mH. W.ell~kltlryc:znE! pomp~ pal iiwa zanult'zo:n~ w zbiomiku pw.iwa~fllltr pallrwa.anychi po l!ecwejstrc:r1Ile rna W'spo. .ferycz~ nego: 300 k FIe ± 20 k. lPow~nna bye skJler.:l/h. cieczy chkldz~oej jest urn ~ewiieloklinowym.a)eraz reg IU lalror cisni.wacze paUwa.nwa bez plt'Z!ew()~ duzwrotril.f2Isiln i:I<:a .a Z pl'Ze'zrOCzySI.ch. Gi~snii·eni€ pall iwa rSlgluIowans: . -silniik r41R: przy aisniEH'1liu350 kllPa: 1715> dm.owaln!8i ViI s!~rQ:l[j].ltku otwarciia: a9°G. Zbi'ornik paliw.~czalrlly~e$t za pas red r'II~ctviJem dw6ch pr1Jekainilooerw il rezystancl~ zamo:tiItow. C~Slosc dbsJ.. :sill'li1Iiki~ern iemens S Siiriu8 3i2~.Pr: plrzy .zaworz!9 bezp~eczenst.plywis' cieczy rna Zlbiiolrlill~kwyrownawC2:Y ZtJi.~efmostat Q raz wen'~~ator elek'tryczny ste-rowanry przsz e!ektroniczne urz:qd!zenleste.u.ycModzq:cej ~ Fiiltrpa.Pa. a!tmos.!llryciecz.tor pod dzlalanlem podcisnisFil la 50 kIPa: 250± 20 kPa.qoe].woru: 7..ru kG~ka zelcm ika:: br~- Wykonany Z lw'orzyw. pozHomym PII'ZE:.czenia ! wyt~czenia: .orn ik CW'\jr6wna w'czy.duz:eji pr. WypooaZOrliY jest 'IN ko:rek. IRegula.ts~e. ~ololr o\Znaczen~azawo. Cz~st:o~)6 obsltugi :wym'iiiimGi.u paliwa. przepo:~..Cilqgu paska i jiego smnu co 201000 km. >Ciecz:. pornp~ dsczy Ghtodlz~Dej. zcwy. Skolk za.el€.:Zliwiajetcego obs!€rwacj~ poziomu d. C~'stosc wymiaJrllIY::co eo 000 km.ajcilJre sj~ pod podrogq semochodu.dsnieifli iiu 300 kiIPa.Z8iwf:era: ciI'IttOO~Tc.enia zamoeoeany n!a libio:mi ku pall nwa. cieGzy chtodzEIDej pohlczonaz p:rz:emyciem i odpow~e~lli'Zeniem uk. riltr pal'iwa jest urn h~sZ!cz:ony pod podtog. Temperatura pocz<.. jest umlesz- C2)QI1Y 'IN przsdziale siil'r1Iika.wa.e:r1I 11lstemj&ce h wlrys. przS{Z e·~ektroniic2ne ur~dz:enie! ste r·uj~cesHn~!{a po\przez p.t.. . regulator ctlsnienia pall iiwa o raz cztery wvryski.gi:spmwdmnie IfiiN3.towy wtrysk Iben:zy'ril/y w ramach ~ystemu sU>e.~]~oogo silniika craz do 'IlI{skaimlika temperatury raa~alb:l!iGy rozdlziel!c-zej. TemilClstat paliwa.zyn~ly. .~cQnejz lew8j strony gi'owicy. C%l1Jljn~k enilpetrflltll. tego twor.zep:lywljl Przekazuje imp:ll.a: benzynl8 ibezoW'WiioVlla.y zas~lan'ilu t2 V: .8:CZ samoc.1 iiwa. przed .o~'eld:O~ rze do Ilotowyrn sUn iika.el!cil:ryczny PcjedYilillczy w8[11tylatlJr . T em perature korica otwarcia: 101 aG.~dzana pasldem i Obw6c1 zastan la pailliwem obe. jest umieszczolFilY za eblo dnf:c~. C:iisn:iienieotwarcia.fegula.sc: ok. i stemwana.a.c~~gpaska zapew'rilliaril'apilfil.awy regull!a~o:r oilsnlf:enia. . pa'i iwa i czujnik pOii!:io..zJb~om~ kiem paliwa.em pera:tura"wkl:.tek" miirn~mall'ny prz. CModnica Chtodnica do miom~ k:.& samechad ILl.lIZe k~n1ik. Wyda. 120 kIPra. pr2iea tyln~ ooi<.alliw.lmuje: zblorn ~kpaIliiwa.dzaUli8 db wypetnionego tywnym IPodlttllaniacza par paUwa.: 801 dmflth.regulator pod dziatall1~em cisnienia. Na.IirI.. n~ mn~ej Pompa.~pr. paJlliwa]es.ye[I!ek:~lIYcZJne oelelfctriOniczd nego urzadzenla ster..oozy chlbdz. Rodzaj: eieez I~ iezama!!'Za]~oa do temperatury -20± 2°C . odlpro\IV. ZASIILANIE PALIWEIM l~om. 60 dmJ.to\f' cisln ienila psliwa Sllni/{ FfP "if ermostat jest umiesaezony 'W obudowie przykr. Spos6b montazu: s~rzal<a na olbudowie villtr. Pary pall iwa ze zbiolirniKa ro2en ze 0 stopu leikkiegio..sUn iik F4. z!btOn1l1 k: wyrown'awcz~l. W p:liZypadku p rzekrcczen ~a temperatltu ry118?C zas.kiem p. c dwus~irQnnym . Cecll1>ij charalklt:erystycznC!: obwodu zasltanla pall'i· w. 'chlod~ca Hose:] dmJ.~ silnil<a. PO~'emno.. szczena wkacHUi biesill n ~ka na:p.rolw~ullly pMcisrn uenli~emw lk.rowania. prze~Kai·h·~ m"'~}I.wieca si~ lampl<a k:on~ro'lina p aegrza1rn ia sHnikn.a. zaworu korka zbtomika: o ao '95.

any ria zibior~ ni!feu paliwa. 111 .a~h!!l[a Cztery witwyskiwa. (mli~d:Zy stykami1 12.przewotl od'prn"..edni:e i d llIi.Qisnie:mie paliiwa: 350 IkP.regulatorciSni'enia. N.zys..211. V.oslena a- Sif. IFl.- -- Ry'9.JI!Qr>1lm.17 . ~o p.el:ekl:rm. 1kt6rydi'nJ nie w wplywa.wa.€paliwal.p~eWOOy dopro\'lIad~aj.nikF4R R..~mieszC2!ony we wln~oo p:mwBgo kola .resp6t koleikl'Ofa (ic}lolowego.v. 6.. ~j9rScienf. _ 1 tPoo1'ffi._ filh palmra.z aJ!:mQ~rer. 2.~bio:mi'k IjJ'aliw~.siln ika 900300}.iiac.s.a: Sa:gem...6 ~ e'leklro:zaV!.12.cze elelctromag netyczne rnOOOWf..ali.5 .za lpar palliiwal Zb[nmik pooJtitliania"cza par p~ uwa.ysa.l_ni~cz pa_U'" o:dilNa.ltwa.rl!!lila Yi'~W~1 p. ~4 .. $i Inika..awQ.--=----__.z01! par paliw~. .api~cie za.ellek1!rouwOr pociMan.zesp61 PC~P"f Ipaliwa z GZilljrili~iem peJi!:iomu paliw.tsnla pall)v. lewl!.!'lakr~tka. 9 .do ~Inm IPO'\!'!lie~rza.o.1 ...1e~rzerniijl (~c2erllie . B .Il paJi:wa.ild~osci obrQ~.egulo·wane . .egula.tan:qa Ilkole!lkI:ol2. Elefiktro2.Z.koleklor pa. _. WttliY:s.~(Qrelk:.. 15 .alorem kl8iS}fC2Jlilym (do nr.powrotny piJZewod p:1liw<t.C'2e.prz.:tywnypar 'paHwa Sij. :W .z reguil<.a. usz. DbMtCiid z8s.e:makltywnym" jest . 112. w~Q~.C<l:elka.lII1H3: na pochto.Z lregul.e obci~iel'lia i pn. i 2 kaz. wypem iony za- z wl:ryskllwaczy): ] ~.!re panrWQ Zoe' mfiOmikai.aiIN~).r uflloiZliwia od8ysanie IPoc!tUafiliac.tor ciSUliien~a jest zamontoll'll'.a" B .5 n NaIP~~cie zasllanla: REl.kliw8.deg:o IN takid~1 waru n k:ac~1pracy S1 ~nika (sr.em A •.. p.mlktyc:znie na skllad mieszanki palli:wa i powie·trza zasysaJrilej docylindr6w.z par pal iwa i . U0 . p 16 .snania e~8k1:IDZ8/WOlru:12 V. . Ma~k.~in!~g~~ym (ad nr. 2 .. w 7 .Qweg. '99(6011) 1 .3 .liJ\'Ozc2!ejka• .ri1 i~tych przez \!IlIig~el aJr.ew6c1 za..rnia par paliwa.l'(jrpoomnlaoza par ~aliwa.QWa. 4 . 19' .awt\f lpoclml~n~aJ.regulator pr~dkoScu Ob:rotllWej biegu ja/.

obud!'y\I\!a fillJra pOwietrza. 2. >6 .3 . prz.. 9 ~ kof.prz.Vego.dZienia steruJti0ego sillnika): 26± 4 OOPIR:OWADZENIE POWIETRZA n IFUtirpo:wletrza wy umleszczcny ponad kolektorern dolotowym.p~ewM wlQtu powle~rza atmos·faryc2!nego z r€lZOnaJtorem.us.Chamlc:terysfykatechniczna Ae>zystanc]a wewn~trzna >91etrozaworu k przy temperafurze 23°C (m~~dzy stykam~ . . gilowi~ 13.rzekroczy oklfi9slotllej..zn~kktllelktor:a z. czujrlik ci 5Jniania powje~r.7 .zony kOilUmilily zawiesz'9:t:lia I o budowa przepusm ie-y Obudowa p rzepustn icy jestzamoccwana na pokrywie g+'owicy. 1 0-.zczelki.i>9trzama wymii>sr1 y wikt:ad psplsrom Wyfqcznik bez.fiUr powielrza.Jadnoociowy jest umieszc.wtadno8ciiowy ~nik lew-sgo przedn iega kola.ypadku uderzen la W samochao UO przeszkod~ odd na zasllanleele ktryczne plrzekaZn ik:a sillnika pam py pallwa.od od elektroz:9iwmu do pochtan~aGZ. 2 . 4 . Suclhymtr paw.. 't3. 1 1 .-ew.. Gz~stosc wymiany wMadu: 00 40 000 km lub co 4 lata. 5 -It:. 7 Rys.a par paliwa.akklrdolol:owy po'o'!..f~c.2. Jed n~ przep ustnic~. WYlre.regul9!lor p~dkosai obml:OW"ej blegu Jato'.oFillOra przepLWstnky.:a.~ gulowany jest talk" aby dziailai. obok g6mego zamocowania bezw..lilcza elektmnicznego IlHZij. Obw6d doprowadzenia powi!llj'r2.!iietrza.CZIuInik temperl1lltUll)' pawdetrza.:ll i 66 zi..'. 8< .~ . gdiy >op6zniell1lie samochoo U p. zawiera.adslnJlilrk ole] u c 61 .>czujnik polozenla IPr~epustnioy.wartoiSc.1 1 ..

tempela]~ry powrelrza.p1lo:nowe.~a~'f6ir podhlaJrn~acza.rrepUlslrliGYJ 5 . '6. 15 .ega zJ~~ l:Iu~dzeniOli SWW_J<109g0 sll.(:z~jnilf.tl'wn~cZ)~go. 9 ..er.~dk.cewkf za.dlta' Rys. 12 ~ c11)~jnikpolo~enia I\.'050i oorolOwe] bjegu j~mwego.zasysa:nego peJwlelaa.e~eklro.lIljaw$pg(l1iIagi.gl6wny. 14. Z.3 .irJen~/ikil.wi:!j_.sys:tem!ll sterowan!la' simlka 1 .u.f:ji$ty~w eleMronfczn.ek!roniC~rl€ Ilnz~2)eni~$te:ruj~e r1!ika..cznik.7 -If\!'!jI<icznil< Ibe4W!adnm§c:i'o~VY.J4. ~1 -Ci!UJr:lik sp<l!lania stukowego.. :2.czy pal'iwa .. IP!3!rpaliiwa. oi§rrle'l1itorwy IlJJ~d!ze. Hl -fragmEJIrlt !t:.czlijnlk oit<ni~nJaolieju.m:ujrtik IpCi<to:!leflrap."Sffl~mat.'4ZUljnik ~mperatul)' cieay chlodzqoej.h eJemenww. UI ~iP:rze:kaznijk. R~fe~lfd:e fJOSZiCiZeg61~yc.lOl! ukladlWl ~ier.olek!Qra ddlot~o zawfernJ~CY glll~azda wlry·skiwa.reguild!lm p. 2 .cz:-ujn~k cisnienla . 4 . 1'3 .i 8 .Ry$. 75.tlJtowego i obrotQweJ !Melu k-:oibow'ego.pr2!ekallnik pompy paliwa.

map}!" czyU taoelarycznej pcstaci zalez~ n asci wal10sd krE{ta.cze wieiostyl\:owe etektron lczn ego gulowany. Wart:oSC'i 'tes~ . 8tatyczny sys!" tsrn IlUzdznaru impu~s6w (bel.o Ro:l~ reg ulato ra.lIrz~dzenia steru~~go nle'WIasctwy sygnalizuj<:loo] urzij_dzenia srer'l!l]~cego magO styk6w.ze pracuj.em 31 Obwoo niskiego napi~a cylind!"Ow m . Ukllad zaptonuwykorzystuje.doda. sterowarua si I~ nik:a.uy cieazy dhkldzlto€'J {w zestawie mkaill1lfkow) In!br.O SI:et\l:JW. n Ma~ka ~typ: memeltils Siiriu8 32. lewej strony przedziai'1UsUnil a isterowany razem z pompq pail~wa k p t'2D9Zeiekltmniiczns u rz&_dzenie.troniczn. a czas ich otwarcla ~ wyn ikaji&_ca z niego il. wen~latora Ellektryc:!:nego {ma.E'fvD-p wego przspustntcy.~u si Inika i ste r.ego diagno. ob~otrJwe~ lbliegu jaJow~o Nieuzywany Masa ozujnika cisniel'lia 23sysanego Bygnori czujnilm oisnienia powietrza zasysanego powlelna korbowego .dz:en~a s. 38 '* - Mesa.alez.lJjs zar6wno wtryskiem psl iiwa.zt~.weJ Ibleglu jialoweg.macjia.5O Qb.2 13 14 z.toesillt'ilika.i~ po lewtlj strenie pl'2)sdzia. sekwencyjltlH3!go OlrSZ uk-llad zap!onowy sO!!:stem- wane przez elektronlczll1Ie urz~dzeni.a. [ak i zeptonern . Skfad rniaszanki jest regu lowar~y w sposob di~glly" dzi~ki sygnl.Z.ele!ktroniczne'90 u rZiEl:. i IM~roprooeso rowe elestroniczne urzadzenle stek rujqce z:najduje s. eleklmnioznego silnika STEROWAINIIA. zna~dlujC!.8~ mg ula:tora pf'1!.ego paliiwa.a.er1l ~a (momentu obr.m~ow. '1 i 18 '19 20 21 i 22 23 . e~ektronicznego 'silnika.e.iln.lllL'9 poohllaniacza) 8ysitlElm w~rysku wie lopun ktowego.ozujnika po!omnia i pr~dk:oScil abrotoweJ walu korool!Nego (1ii::l'I!IiIa.Reg u Ialar IP. PQsH~dniego.gl~~ dem kana~u plrzepus. Stemwarnie ellektrOiZalVIJOru pochlal1liiitCZa par paJiwa {opr6znia. oraz s:zyb~ kosei otwierania lu b zamykan la przep ustnicy.obroto.. 0 wl'<lcz~l1Iiu i wyl'<l_czeniu kI'imaty. Kijt 1WY~ przsdzsnla z. Sterowanielaltill\pki sMad &palinl I. SoMa ta oraz druga.ekazywanym przsz urnieszcZ!ont}za katall lzatorem sond~ lam bda.ta p:~1ro.llNIKA. NieU!Zywan:e 1ffi1IaI'izatora.zildzeililra.styC2ll9gt) (Iinia L) ulrz<j. pr~k. Moment wtllysklU 11 1. chwilowego skladu mieszanlki. .0S6 abrotowa) N~euzywany Sterowanle .zaplronowGI zasilajqC'q swiec~ zapt'onowEl danego c:yl:i dra .ce SYginat czujnika spaJlaniastulkow.r~dlkojci .dz. otozenta lk.go spr~zarl\i klimatyzac]i 110 - temperatu ry zasysaneg'o po- wietrza i temperatu ry diec:z:y chrodzrE{ceji oraz p~dkosciobrotowej sUni ka. od stanu deplnego silnii ka.tom jaiowe.abr:otOWeI.. zaleinie od z.kolNY zamocoWaJtlly na filltue powietrza i zm ienliaj~cy polle przekroju kanelu bccznl k. Wtryskiwac.e steru]iiloe.tzw.wyprzedzsnia zaplonu ad pn~dkosci o!brotowej Ii obciE\z. 35 do 37 38 39 40 41 INleu:z:y-waJrile Sli9rowaJrilie pirmkainlka elekltycznegD \iten~ylatom (d1uza.!oego 24 25 26 27 26 I ~ilniki.tkowo l1\orygow8Jne 'iN z:a~e±noSoi. Rezystancja ffili~dzy stykami 41 ~'72 oraz 12 i 4..a blokOW:3!liIi ui odbloikowani.cja. zalei.ika styklj Obwd Il1lisk:ie>go Il~pi"i!cia cylindrow nr 2 II 3 ur. sleruJ~gro Nr 2 3 4 iMaM.y penaeto 00 k~towe. Uikmd zapronu pracuje wediug zaplsane] IN pemiiicr . tzw.2 ~cza elektroniczltllego urZEJ!:d2:sniasten!Jj8J:osgo sUnika.go poro:ren la wa~u Sterowanie kanalu .l1r\pld IkontrolMJ temperatl.dZienia.z~czaelektronlc'zl1ego urz. SWrowaJI1l~e p:rzekaznika sililika.ldkoSCi .ssJ wz.~ w kolej nosei pracy cyl~ndrow..ego Inrforma.otowe:glo )s~ I'nika.arom prz.y od podcisnieniia w koleklt:Or2edo~otcwym s. Elektroniczne l!Ill'Z1J!d2sililiie sleruj.tn~cy.S.wartosci tlenu w spalli nactr.l'Inlll\.anlie 1a. oc€!n~aj~ razem skutecznoee dzia~ania.nias'teruiqcego s.owego (by~pa.zacji $ygnat .r2!ekafniIk6w .casi~ przed katalizatorern.t B) Niieljzywany Inf..teruj<. plrzel)'Wacza): ka2dy cylinclier ma wtasn2toowk~ .alP~onu nie maze bye r~cznie rePrzekaiZni.ormaqa d~a ~cza Masa ele!k.: 53± 5 n SYSTEM Iden~!lflkacJa s(ykow .J biegu limnalu .oSe wtryskiiwan.k pompy lpaliwa Przekazn il< pompy paliwa jest urniaszczony 'IN skll'Zyne:e p.LJ $Pl~gta eleklromagll'iet~ne. sonda lambda. s1tenu jrF.A regula..go pr~dlt:ioSci 63 .spemias~ Ilniik kro.

o.thliego o p lko(a dla etektlrolf1ic~neQ~ Il.a dlo 'kijta Ulclhylenia pt'Z'epustnicy.u:z<t0.0 V i przekaz.i sygnaJl!J1 StemwlllFilie: kaJ1lalti C ~.ego olbW'6d srerowa· rnaz mase.ektr. cis'n i!el!1li'a .!i'Olrni!iJ' QbWOjjlU grzejl'llEigo $Ol1!dy ~am'bda katalizator-em n~a zasi I!ani.!'Kladu k.ekaz:~J9 doele ktrnra" 1~lap:i.ryth w€iFSji~ I !dare Ulruchamiia go. Ma:sa C2i1J~nikaspalanla s. ei:eklironio:me urz<I.zasy·S. .wany . Pr~ekaznill<.elfllJ~!ijCeigo: n.egliJlatom p~kotci talbHcy Nr stylw slyku obrrot~] iJ.Qie:n f1aprz'€l\pUS~ilfn ~cy~iest amooowany z do 'obudOWy p.z. p~dko§ci u rz~.~c~go n..crnik<ll cisn!enlowego !!. IlRiozwi~Z1an~e takf:e d~mni sill'nik: przed zallan~em palii'wem {ii '9iw'enflUlalitll'ym po:itaJlr'€m}.tabNcy Nr ed.elektl'loniczneg.1!j siln iik nie zaeznla p. a sllnl k n ie plracu ]e ..ab'":za 5'2: Sygnal c:z. ~.s~.~.lieci1tVb!okuj«oe S:yg:fila~' . .Iidual m1tyllih (k:aZda. Z9!51Iani.dzeni'9 ste:ruj.elelk:tr. iPi'Zeg katali!ZE!lll~m Sre.dZ!erillia.. : 7:4 5 V czujrllka po!ozenia CzuJnwkpok:l~n~a p!rmpl!JiSll1l~cy Czuj Ii1l iik po!l. atereC:~ indy\!I.'-'!. o\r8Zwtedy.so:rndy (lub send) lambda. Oow6d mocoy przel!t:a~n1Iilka pompy paliwaz\3lpew- 'Czujiniil!c.-. .u D' reg:uraJlma.aJm A i C z~~za cZlijjnika ~ hrb m~li!dzystyik:ami15 i 7St zf:~cza eleki:ro:niiczn€go CZ:Uljn~kten Jestzamoco. ~OOO nicZiflego urzadzenia ster~j.pom:py (za. brdu 1P:Fa!llI'egorz.est . na.a sonay lambda.cjome~ru 0 polisdyll1.zasillamy z . przed mlalizat:orem dzenia sterujtilOego napi~oiem .c2Ie] scieiic€ i 111~nioweji 'c!~arak~ tery'Styoo jest p~czQny Z osla 77 'lMas.ego Ib6tkiiego ezasu po 63 64 65. orae .oUldlll' lambda .za Zasi 1000)'1ill! n<lpi~ciam 5 V cmj !l~ka eisnienia Czujnfl k ten jest .Leg.rzepustnlioy." towej wa:~uI~orbowego swiadczij.u]e do niego sygnai napl~cia wpmst propo rcjanal ny Inflka n~ej.(ilj. 1:.. chanizmu zm~anyfaz rozrzadu.(w s!Unilk:u F4R) .)!JIl~O 7'8 7~ 00 z<l.58 59 Nieuzywany WejsCLi9 i-looowooe do immobilizera .-'.!J ja1owego 81 do 84 Sygn.ekto do'J.temp€mtull)'zasy$03.+ZLJjn'ik8.z8.znego dla niekli6. StelfQ!."""". IU rz~- ."l'nika·.reg u!owane.fletCZ:~C j.f!Ej:_G2!eniuapkmu z 53 :Sygnaf pr~dko6C~ jazdy WoS:red'nio pr.zasysaltilegtl.ozawolru me. Rodza.I. kii edy e~.tukowego Mas. i7B zt~cza u rz&_d. 91dy\NtqGZony jest zapkm...oe 0 pral)!Jjij~cym sl Ilnik!lJll..8~~p~ prze:li\Nanie! zasii ~~mia El.s ell\ekilirycme sUn ~ka. Je. nosJedni"'~w'"'.na g6rll1lejlc2~scii ko~.:.otowego ~ prz.ac~ujnik~ powieln::~ k!mfIperatuil)' . -"'~" ¥ -c. .o ku. Mryskiiwaczy i paliw.m wHk.a~ wEq."'=-!I.is roWtfl~giO' IiVSpomaganii3! 46 do 48 49 Nleui!ywane 8Y91103.w kolektorza dol'otow~rrTt Rezystanc]a m ~~dzystyk. pa~iwa cylindra nr 1 Obw6d moe)' przekainika gt6wnego .oo otrzymu]e sy'gnaty z czuJnika. lPoto~enia i pr~koociob:m~ ci€!9!Li z:a:programowaiml.zasilBlfll'iia {m ~~d~y stylkami 15.1'~"-""_.e:z.\leniia przeciWbliolruJqoogo MS (I bi:eguwstec.8.cewelk zaptoli1l:owych.t'!MI<IUlle obwodu grrzejnego s. _~_ wegQ oral.€nlias~:eruj~ceg:o:5 V.I!ekllry'czlnego pomp~ paHwa.~"'An"'. pr~dko!lci silni:ka Slerowanie oorolO'lI'IJej 7'1 'QhmKiwej ~tegl!Jl jalowego Zasllaflie Flapi~eflil prze.-.sysaneg:o powietr.cd.czlUjn ikOilpolo2:enia i IPrtdkoj§ci @bJ1J!owej wal'u korbowego (kaJrnat A) lABS) 54 ·5i' .'W'i!etrz8 70 Sygt1lat dla wskeznlka.zmiany faz rozrz~du Sterowanie eleirtroza'lllOru (w$iln~k~ F4~' Z<lI.acza par paIIiwa..bst!lj:guje je den .zapewr1!iia zasHan~e stylku 66 el:ektro'l'1iczn ego urzadzen la stelrujqcego. ViI p rzypa.: pompy paliwa dzilaf'a W k:azdym 'w. Suwak: jegp poten.pU$ilni~¥ lkanaf..cy~ina'er $'nnfllka) .("io' .zne' 'lUI rU!.n~o c po<wi.dzenle lPr.api~ciie proporcjcma~nedodsnie'lI'1Iia.u'jni:k:ai. elektreeaworu poch~aJn~.liaoawaC.(mk.e WIIrysldw:acza.~ci€ . Ust:awilenie CZ!Ulj- pr£spustnicy. IPo.

5) i G (43): 2177 0.ez sygna{ 0 zawartosd tlsn u w spal i nach.nym wsp6l c:zynnii ku ternceraiu rowym rezySitat11cj~.3. EI'ektr.~ ± 0.. g+owicy sUnika.ystyKam~ n 1 A i 8} w tempe I'9.illnika wynosi od 1450. jest umiie- ..przy 20oG: 2400 do 2600 n.ZEld Ikatalizato:rB'm Marka i typo: Bosch. ttum.ekhycziIl i e sonda lam bda jest zemecowena w przed niej rurze wylot'OWej przsd katallzaiorem..ego elementem czynnym jest termletor 0 ujem.y stykam i 241 54 zlacza urzet- Czujnik przek.przy 4O G: 1070 do '1270 Q Rezysitancja (mi>EFdzy stykemi 49.y ~moG: 1315 do.. . RBzystancja opornilka '9r.J'tec.ego samego typu. nach . n. C. . mti~dzy stykamii 64i 66 zJq_czaelektroniczneqo urzadzenla stemJqcego silnika: 7.przy 90°C: 210 do 270 n lNIapi~cie zasllsnla (mi~dzy stykami 13 i' 73 z:t&_cza elektronlicznego urzaozenla steruj~cego sllnika): 5 V.. sHnika.enia po~nz:snlie k~towe wat'u dolotowsqo WZgl!~d8m wyJotow·ego.1izatorem Malrka i typ:: Bosch" otwartym powoduJe nablequ jaJlowym zbyt wyso~ Napi~cie syglnafu (przy ternperaturze sondy 850°C) m iEildzy styk.ze.i 80 i 45 urzadzenla stsrug noset od prEildkosci obrotowej I obci2!.zep~w 01eju do sHown ika hydrau 1 lcznsqc. 0. Przekazuje cytk!icznie do elektroniczneqo urzadzenta steruj~c:ego napilicie od 0 do.mleszernca bogata: powyZej 840 ± 70 mV..a: ponii:ej ..zystancjia opo m i ka 9 rzejneglo (m ~Eildzy stykami At ~ 8) w tempsraturze otoczs nla: 8 n.P uy80°C: 300 do 37'0 0.ztqcz:a ellektronicz:nego urzadzsnla steruj~cego silnika): . 1600 rl:. .TIIUZe otoezsnia: 3..C1dzy stykam.stykami 20 i 79 zhlcza. Napli'C1cii-e sygnaru (przy ternperaturze sandy 850 Q mii.t. potozenie czujnika. Jego elernentsrn c:zynillym jesttermi.ozawor ale za katallnza.8 V 'IN zaleznosel ad sktadu mieszankl spalane] w silnik!U (na pcdstawia . od 0. . Zablokowa!r1le elektroza~woru w pohlze:niiu kle cisnienie 11'1 kolektorze doiotowym i niesmoilnE!: prace. ktory zm i..przyp.4 n.z.: PCH'11 ~ze:J20 ± 50 mV.). 1d:6re.I'iEl:cego. .stor 0 uj.z. szczona za katellzatorem i przekazuje cylklicznle r. .U'orem.przy 20 C:3060 do 4045 Q.ancjL Rezystanqa (mi~d:zystykami 13 i 73 z~cza Q mocowany po lewej stroni€ gtowicy sillilika.1 do 0.~cza urzadzenla stefuJqCego) sa zalezne od pr~dlko8cii obrotowe] wa~u kOl'bowe·glo.znosc dzi!atal'il~a lea- mechanizm u zmiany faz rozl'z~du (stlnlk F4R) EI:ektrozawDr jest umieszczony na 91IDWicy silnii ka..z'igfa. Czujnik elektroniczneqo urzadzenla sterujqcego sllnlka: kOirbowego watu temperatury cieczy chfodZijcej GZl. przepustnlca ca~kowicie otwarta: 13~ n" 0 lNiapili'cie milidzy s'tyikami 75 ~74 z'!&c:za elsktrortlczneqo urzaezenla 9. i 77 ..Jj~oego: 5 V.przy OQC: 5290 do '6290. tanzatore.slektronicznego urzadzerila sterujElcsgo sillllika): .. D.azuje sygnai.zenia. Fi.~ego {mi>t?dz. .go' napi~cie i czestotiiwosc (mierzone mi'idzystykami 24 i 54 zt. takll.Ch'srskterystyka' techniczna Rezystall1cja milidzy stykami czujlt1lika (Ilub .ga.ego urzadzenla steru. Uwa..cego: . do 4300 obr/min ILib gdy pedat przyspleszenia jest wcisnility do oporuelelnrozawor otwlera pr.azego Wf2!_..ownii. Napi~ci e sy'gnaf~ mi~dzy .mleszansa ubog.cznik eisn ~eniio'\iVYwspomagan la ILIlkiadu kie~ rowniczego jsst umieszezony na wyJsciilUl wyso~ 65 . (jdy prsdkosc obrotowa s.yniepracuj~cym silniku elektrozawor jest zam- J. . Za IPosrsdn ictwem sHown ika hydraulicznego umozl1w~a zmiall1~ faz zaworow dolotowych 1M zalezkniili'ty.mleszanka bogata: powyzej 840 ± 70 mV.cl&cza . ICzujniilk IPotoi:snia i pI'fdkoscii obrolowej CZUljnik spalania stulkow.lljnik temperatury cteczy chf.zawalritosci tlenu 'IN spall- J.B (74) ~ C (43). przspustrnca zamkn leta: 2210 n.ami 7 6 i 44 elektroniczneqo 1I rzadzema sremjiq_regosn n ika: . Drugs sonda.ten. . regulowan e" Sonda lambda dzenia ste ruji~ceg'O: 2QO do 270 0.pr.zuJnlk temperatury zasys:anego powietrza Cz~j niktem persiu ry zasysan ego pnwistrza jest zamoeowany po I. Wh\cznlk cisnlenllowy wspomaganl1a uk_tadu kJlerown I. Sonda lalillbda umle-szczona za kala. i jeg:o odl. Rezysitancja m i~dz.emnym Eleki:roma'gnetyczny czujnik polozenia i pr~dkoSci obrotowe] wahll korbowego Jest urn ie8zczony na oibUidowi e spr. pr.R6znica sygnalrOw ebu sand pczwala ooenicslkt.egiosc ad zebateqo wi:enca pomiarowego nle sEj.50. Napli~ie zasilania: 12 V" Rezystancja.mleszanka IU boga.A (75) i B (74): 1212 fl.A (7. Piezoelelktryczny czujnik spaiarua stukowego jest wkr~colllY w kadlu b s iIniika pod kolektorem dolotowym" m i~dzy cyl ind ram i nr 2 i .2D± 50 mV .ewsj stronie L P.odzqcej jest zawsp6tczyn niku tern perani rowym rezyst. Sonda lalm:b<ta u m ieszczona pr..e.7 V.odgrzewaJtil8 eJ.

ania. Olt)udows.UGA II'INAPRA. przec niego roizyska.: 0.tego na!1P \i'du r021~d1u IIiiI'alezy lbezw.enianisk:iegiO napi:~c~a I(mii~dt:zy s1yk. • RegullaoJa naci~gu pasl<a z~baJego nap~du rozi2qO'u wymagiil uZyCii>a specja~nego opr.paU ntach (rlie pod ~ega r.4:ymaniem. Sruby I~ota.• Zawartoec CO2 'IN s. .W. olleju: 22 do 27 N· m. . a.6%.e~'ap': dbk~Cliic '0 k~t 111650± (1).o (nie pMl. 114 do 1'9 ~ 21 .WOroW.2 N· m. + Pompa cieczy c~odZilcej: '7 N . Cewk:~ zaplonowe s~ zasiilane smrsgowo.e w stopniu zaIburza]&cym p:rn.zgl!~dnl:ewym~!el1li6 rolif.3 ~4 ~ :2. IPoloywy ID.(ty~k:o'sill'nik F4R) :30 N .(cylliinarow IU l' ~'4 oral .odI!JIlje' zw~~ks~en~e pI~d Ikosd oboolt:owej sillnril~a. IMarka.eobrot '0 la!.-23-20-13): 1.go: 21 N· m.OCi doWl. Nr refererncy~ny: {)I 242 235 505. ~ SWiieoe zaptonowe ± 110 Q.eni6 na nowe. . do.egulacj~ nacicm'llJlpaskaz~iDa~ tego na{p~dl!J rozrl:&du.ys~:anqJiatlllZwo. toe ppm.3-:20-13):8 N· m: ..a wysQkiElgo na.lnii!<a (zawsze wym iana ri!a nowe): ~ 1. yz~s6 glome k.gtowicy.9 ws:poma.5%. OBSt.~m:niczMgo u~dza:nl~a steru]€t0ega (styk 86) sYQl'ilaJ. i mas~: 7'500 swiecach z:apia. Pompa..cii8n~en~e w uktadlZi..3. m Swu. Kolelktor WyfrOFOWY: 18 I~I 1mI. !()budowate Zas~osowano swieoe dWllJIelelktr'odowe.nia. Zawartost He 'iN s:pal:i'r!!ach {~iepodllega regulacJO. zaJwi€r.:i nap~naoza oraz prowadzijc€t.h:mowe n~. rmostatu: 1Q N· m.DG. a wi~c ~.d~jsst slt:ooowana poclc:z'aS wy'i m~any wszystlkio!h.€ wymiana na now's): 5.a:dlliJl spalin s Pr~dkooc ebrotewa bie'9I1U1I j31t. eta~p: (s~uby IIiU1 do 12.ece .5 ± 0.e lbami do.t6wr'lydh (zawsze wym lana n a l1owe): eo do 65 N" rn.cej: 20 NI" m. • Si IInikwraz ZlEl skll2ynlkaj[ IPrzelodlad'Wll knIVo'i.Of lUI ~6ibatych z MOMIE]\Jl1f ~DOKR~CANIA Sruby gtowlcysi. emp': spmwd!z.Q. Sru by kola z:amac!l1owego (za WSZ. PO.z. lpiijk~a gtowicy: . C2FilM ~~olna j(:olektora dloloto\IVls. Kolo pasowe pompy o~eczy c~loclz2!.11 mm): 20 IN· m. Cztery oowild Zall:l!~nowe s:etste rowan e bezposrecini.2. .oll. pasowego wa:tl:ll~oroowego (wymi.t 86°. IKo'riltiroma. .s~ Ilnilka zsemocnceu • Pcdezas wym i!any paska z~:ba. obrJmin (bez obciiEl. etap': {SHli by nr 22:-:2.~ p rzymocowane st!!: um ~8SZC2. samoc~hiocfem. 2~2.przy 2500.elementow n!ap~d'Wlro!Zrz~dtll. nast~pn~el.o~si Iinika na bieg IJJIjatowym.z samoclhodu.I'ejowej ~ 8 N" rn. • Druga metoda wymaga 2lclj~c~a jed nego lulb obu kat . et:ap: 20 N· m..4i.=p' elek!tJrod us18iwiony fabrycznie: Cz~stooc wymiiany: 00 40 000 km.'On8be. ~mJa bi. .o przez e~eKtr.2 i 3). .Silniki 1J8 i 2i)' tJ'rff kiego . Cewki zap.oweg.2.r L. Cewkii zaptonow. 0.~batych z warow rozll2{ldu.0 do 55 N· m.~ba!~ego:45 N· m.zawartooc Co. nas~lPINJlak:u~fl:\:i z~batego Wai:IJJII I~ota rozlrrzEl!du~worl6w ~ol!o~cwych (tylko sililfil~k F4R) :M)O N· m.aj~ce~akze modul mo cy. rnaks.zpo-sfedni Q na S!filUl- IKo~e]nosc zaplo:n6w: 1 .ega reguiacji): 750 :± 50 Db[~min.tyS'k g.eni:e dbklr~oenia20 IrNJl· m.b6r moo)' prZE!'Z pomp~ ~:eg[l :systemu.~. wa~u Korbowego: RJolkanaplnaeza paska .z€lni'a): do 0. . IFtoika p rOrWadlZaj!oo paska Zi~batE!g. 1100 ± 115°. IPieNlaZEji_ opisana liN rozdziail!s ~B@zrzrEJ!. jiszs!1ii dflU:gosc-lbez 'gWwki . SYQlliiI'aften pow-. • S~ dwie mewciy r. -3. a.przekracza 49'.nowych . po awie . lP'oki~ :kOlrbowodow {za"wsze wymliana rra nowe): 210 N· m i oQ!l\:r~Ciic '0 kC!t 40ft± 6°.pi~ciia (mi~'" dzy 'wyjsciem wysokiego nap~.2 do 1.~cia.5 NI·m.z.A UWAGiEWST~PNE • 8i1n~~nie wymaga r.egulacjij' luzu Z8.02.ekit:oradoIlQ~:owego: 9 INI·· ...g!a zd'ejmowallll ~a Jed1nego ~ b obu k.egullacji): m~rt 14.eIfca.z8plonowe: 22 do 27 N· ffi. wZH)sni.22~23~O~1 3. zuje do 8~9k.- Swuby mrski~ o. rn.el si~ z przedzia~u s~lnirka.o: 45 N· m.z.~ ..!:wvmo:FiI~:owuj.giS. • Gltowiic~ sllnika rnozna wymont:owac montowuJ~c sillnika. Odlstf.~ 'ga wymontow. wab5w rozrzadu. Ma.(sl'ilJJllby nr 22. .po'.: N ~ppO:liild!enso" Rez.zyrz~~ dnw.9 mm..egu j.cJsnienia porn py wsp omagania. gdy .arowym co 780 obr/mii n Ii ch ron i 'go plt'Z!8'd~Wl9'11tual nym za ~ tr.Krywy . 'iN 8\pal'irl!adl'(n~e podlega ~ullac]i): _..przy pr~dlkosci obrotorWej bie·gu Jafuwe~iD: do 0.. ..II podl j.~ka l~tyP: IBOiSChfilR.ania. Eltap': poluzowanie srub nr .etap': . kf. INJ'alu~tki I~ota zfi!batego wmlJJl' rozJizE!:du zawICmJw wylotmvydl . t"I ~e '!NY. Pr. . . rn.66 .. 24): 12 N· m.3% . • Wymiana pask6w: ~~batlilgo nap~du rozrzr:!l:du oraz wielokUnowego nap~du osprz~tu nle wyma.1. n iewyma. a nast~pnie obrot 0 k~t 15 IN· m.ami1 i 2 o€wlld).oniozne urz~dzen'i est~ r'WIjiilJ:oe. R8~ysit:alt'llcja uzwojienii.

----. I~~~ ~'.. : .

I

I.

I

I

I

.
=1=

Ll~~il:-:~::;;:U

, :l:c:rl=· =i==I~!.--~--".~
I

I'~'

~

I_~_I'_'~J.!.I.

"',

I
I

iii:

.

:;iI

;]

I,

I

I

__ _j

~

I

I

I I

II

I I

I.
___ ,I_

____ r__ ~,~-H

~'

~----I

2.

I

I

====I~-,--I--i~~~---I--i-O!
j!

·--I"~I

I

I

.

I

I

I

I

-~'~~----i'l
Ir
-

I

.~

70

b~ego i IUstawietrnie' r~d'u Urwaga. co pewed uje . 'W'ymCilntiowa.zia") .<Z bezpiecz~ ~k IFe.2~ N.nie paska .oweg.sUaJIi!~e ell'ekt~cztl!e wymf:enioU1ly!). s:tyk ello ele~!I''On~czif'~eglourzq~ dZ!eniaste~U!J~cego..i'\b.cego oou:g. sygnaru czuj~ .entuallnym pozarem WY~"CJ:.wor meclrn!r.~LiIi odbi:ornikaw" Zasi~la.za. Rys.. • O~GZyC zi2!cza przewod6w:.o~umny l:a!wi!eszenia rewl3g:o lprzedn I:ego kda.MOZrJ!8 go nastepn rewfEJ:~ czyC {i wznowi6 zasilanieelelktryczne} przez :r1iaci.cz:nik bezmadnoS·.1l .ypad ku i.cu 29 z~C2a wiellostykow8go chronliiony-m przez be:zpiecznik F12 (SO.el<troniczli1elLJIr. Us~awic pod'siilnilil:iem diwignik hydrauliczny.. Nie zaleca .iwa.~przec~woroEI'i!2! z wn~ki l~ota.CZ:a Z8S.flldu bowego . Kotk.zelf1liie styku 39' swego ~cza wiellostykowego z masa.p'r~dlkosci obmtowe] ii poo:ozenia k:ettow.g:o} i an ronlone hezpiecznikisrn F3l1 (5 A) umi. j pto:nowe. wyf.Jttrzym:an:ia.w~qczJn iik be~adrilo®cii'QiWY)' sHnikelel:<tryc.si~ zak~ad!ania uiywanego paska z~bat9gc. iPrzekazrllik ten ~c!hroo nitmy PII'2!8.ornegiO ZSJmooowanMl k. ikilLU J1ednoczesnie e~.2.wtr 111 Gl'l'P .rawy nle wyms'gajQce WYlmolntowania sii~n:ilka Wym.nla i chronii w ten sposob sameehed przed ew. ·~clerze.e. Ry5~:2:20. nika pnidkosCiT ObrQIDweji' pOfQZerll~a waru I~or~ Wytqcznilk bezwiliadnoocio\lllY umf:sSi2lczO:II1IIY obok 'g..sni~c~e przy·ciisku ebro nion ego gu mowq osron~.kaz~lika p ompy palliwa. 'd!Zi'illk~ czemu ulegazam kni~du oibwGG moey pr~ekaZnik.ej sile udsrzen ~a".alP.e.esni'9. ii wymontawac osrolrll.. (zailtjpki) gumowe oMoroiL\V W~owyCM paw:ierzailfliad!! wortOW l'OiZa. IPrz:e~lkatill1i'k telflll (chronio:IiIIY przez bezpieezn i:k F6 (30' A)l um~es.e.} Pl1ifa.dziata~'(~cZ"}4 zasilanie) p rzy odpowiednio dUlz. Cluj n ika clsn ~en ila.ialil1a p. sond<i' Ilub so:nolll lamloda oraz e:IIElkl:roza.2.oJ'e.ze. naf:ego .Jednocz. 80 . (30 A) WeWnilflIDFZ nadwozia.z:cz:onry wewlnqtrz nadwQ. c:ioVi/Y jest tak wyregulowal~ly fabu:yczn~.lnika t~czy z masa styk 68.eg:owafu lkorbowego).rllaru od czujn~ka. jiez:e1lliw .oto..'awrmnl.go powiet:rz:a.~l!nizmu zm iany taz rozliZ&dl!J Z8!W(xrOw dolotoVlfychl (w si 1'ri1 F4R). • Wymontowac pmwywspOli1niik sillnika. praws przecn ~e k.. polencjiometriu prze- Z#Jatego • Pad'nlieoc ii podeprzec samomocl." • Ob rocie m ~mosr6d rol kl napmacza 'IN kjew nku rud~ I[jl 'wsk:uowek zeg8!rra I~ 11iJ:nJ ~eruch:om~c j~ za pomOCi. • ZdJli3J!C pasek w~elo:klilrll.e urz~dlze rili'e s1erujotce jestzassane spos6~D c~~gly ($~y¥.zamkrnli:~Olie oowodu mlocy plrz€l.rll zaplon u napiEic~e a.oe powoduje: pa21c.nanre sU~ IFili[l(apam py paliwal w przypaciklU' sillnega.ask~ ~.o' wk#sd:ljj':jia tr:z_pienia Hi' K. aby .zasi~a (przez.gJt6wce: umiescic drewnliiany ldocek. Zasilaniie ere~tryezne E~ekilll:l)nitcZlril.Qwanie w jego pami~ci wszystkicih wprowadlzonych wczcesn~ej infO:m1Iacji. do kl..owy na!=l~du asp a~u sillnilrn. ElelKtr<Cl~ n i:czlrn€l urz~d~eli'1l~e ste:ruj'ili. Zapewnia" to zadh!. '. U ruchom ien~a sHnika {niie otrzyrna syg.~p w·08!.f( zamykaJilcy otwtir pruznaczony sluzi}. 2:21. sreclnicy f) mm.kumu Iatora po~u jawias~~ na s1yu.A) umlsszczoniY w sku'Zync€'weWlrlla[trz r'uidwoziia.a. Z8!sysa!riI.z\I'q:CUl 'Wielostyikow€l..zny pompy pa~iwa oraz cewki za'IN • Odt~cz.szc:zony:mw 8krzYlrllCe bezJ]:i:eczrllikow wewn~tlrz nadrwotz:ia.l. elek~n:m~czinJtl9: uf"Z:qdzerii ne stemj:61ce pr2!srywa pot~czenie 2 masa i ws1:rz:ymuje . Po wt~/~.niC rollki: na:pinacza.a pompy paliw.Ge si.nie 10 2!osmnie W2!ij{)w~one..) zasUa.!. wttlyskJiwacze palliwa. e. ~prowadzenla paska.za.l'Elk~ trozaw6 r poohtar~iacza par pal.ci~gu oK1 seklundiy nus nast~p.w kazdym przypa:!CIku na~!ezy wymie.Wt.zijdzeniestew]EJ!. wy~cznie w prz.yc aklUtmulator" • Zdj~c o'ston~ p od si Inilldem.

owadzi€:li1iiapaslka .jaJltowe~g:o•.en db ustawuania Ik1Qrbowego wGM P j.nJ k IF4R"). 2 .eniu po~nomym iznaJidujq s~~ pen ft2ej asi obrom wat6w. • Sprawd!Z~c.ie pasf(a Zfba:lell·o i ~:u)IIUlzowac paSJek.tl'lW1SMffl waJu w. Rowiki 'iN C'zoiowej powierZ!chni wat6w' rozrz~du powinny iYy6 ustawi:one p()ziiorno ii . lIIw.olrbowego 'iN g6mym martwym pun kc:ie (G:M P):...23.6 podozas pracy sHniika d.21) iobracac wafkorbowy w tyrn samymkieruinlku.ego do (I5:. nle] nap~du r'QZ rzadu • WyjqC zasllsp.chni cznlowej wa~~ korIboweg.a.ki (kmki) 'W • Oclt(lczyc prz:scwocBy paliwa od asw!I1Y pOGn:!d~ cZ!oWwych po:wi. Uw.. aby przy . mteclh'anizmu zmiiamlY fa.lp'!naoza. pr~dk.:i: na.widto:wego lLII mies:Z'czenia wyst~pu je~ mi~ Warul flys.. 1(54) :do ustawian~.z.. walu kol'bow.z lroziI''Z'ElJ. L. do ~sta.trzpien'l do u5tawiania walu kotbow9>g@ w poto~elliu GM ~ t trzpJenla Ry:s. Oil'ilno~· d wac prn.~ zlOwe:ikZ!sgam '(pat ods~ro:I'iIY napedu wa~w przsznaezoneqo si~ pon~2ej OSi~ obrotu i b~dq .(my m1'ap~d rozJzEld:tJI. warn a • ' Wymo. 2. 2 • Sp:lfawdZliic.dhu bie si Iinilka do wikliadalrllia.aga. • ZaJoz.du sfi w poloz.cza Il!Jwagal. ~ lUiwaga. Nie.ej .zYI'ZE'j!_d Mot 1496.'IN powierz. zamykaj.er.zo~niach wat6w' rozraadu .o 'iN G MIP.. . • Z:drij_c rollki~ nap. ·tr. 2.e. nli obraca sili podC28S pracy si Ilnitka..du)do • Wyil\. ezy 'trzpl. naJ!ezy obracac waru klorbowego wkieruril ku przec~wnym.o posl iz~ gu kiOla ~Mtego wzg:!~d.lka.emwa~u" Gmzi to zniszcZieniem :sUniika .yc pr.varu Il\'io~bo'wego'W GM P ( panz lr}fs.~pas€!k . tJj I wej powie ~chn~ warow roerzac poroz w Ikt6~ mwkii VII ezolo- lUI b~d~ z!tllajdowac nlu paska.]:onapQd:u.ku If·4 R slPrawdzic.m1:apilmla. aZ do zairzymanla g. • ' Zama:rnwwac 1U1.zy depi I'nowac.22> U~~wi9nI9 RlwlliOw w czolowyci:l fWwier~'/hnti!chwalow .~s~awiall1le prawie pozlemo (wys.2.kJr~~~~ mocuj:IiiP~ rollk~ natpina.rozuq'du mcsrodu VIi rowkiu gWwh:.lr'QWek na tr. aby n ~eclop:UlsC:i. i pr.~!baJtego ~I~ofllcowy C2l0P waru korbowego 0 raz lch pow~erzohnieopcrowe.y. 2.czy rowik~ 'iN 'CZOO'INYOirnl powie!rZich- niach wa'l6w rozrz~..du waillu Rys.. W silnii.cza.rozrzill. ezy rlI!akJ~ltka ko:ronowa.f'E~ciic korek z etworu w ..z~lbafiy. lRC1welk. 2:2). k.z. NaJll~j:y bsrdzo s:tara~'iW:lli8 ocft.s~wkrliloony VIf ot:w6:r kaJQ1~ fuba.luocic o:t:wor 'IN ~ole Z!~!batym Irli ap~dlLllpaska . (rys.~ba:tego ni. 14" po z~1Jiu .egu • OdC2!€lp~c wi&Zk:~ pr.ewmji6w 'EllekJ:ryc::znych ad zaczepu na gom'l.z~tJaty.de·]mowa- • ()dkr~ciG ImI.' Zdljftc os.ra. wielolklirnowegiOn8iP~duosprzetu siilnika . N.ortlowego kolo paske. '.przeslU:ni~te 00 dottJJwzg~l~d~m 08~obretu .ozlrz~du.[.aj:ce atwo:ry .aga.zp~enia kontro!li rH~go~uz:qcego..a!ez:y b eiZwzgll'~dnh3! wymisnliiC rall i!.Q powlinie1tll bye IUstawiony plorrowo (siillnik ~4P) Ilub znajdow&c si~ m !!!l!dzy diyvoma z'aorami obudawy zamykaj.paliJ'ieniU GMP ~ .oscii obrotoweji bi. pustnicy ~ reguI1a:to. 'L\Valow wzr~du na kolioe .f.2ipiefi. Wz:ajemne ~la. Zamon'lo'wan.24 Paytz~d Mat... Nalle.0Wq rol Iklil .osionie nalP~du r. • Obri6cic wa~ konDowyw kiierunku rueh ~I wska. • 'Wklr~cic trzpleri :(Rena~ll~ Mot.e spadto z watu korbo'We~l'o kola Z!~bate je. 2. 2: .a '..z.. 4).riItowac z wa~u :I!.wiania. .~cej wat kQribowy (sU.i nacza .

. 2. Zamontowac roll~~ prowadzenia paska z~batego. • Zdj~G przyrL~diy Mot..m.496 i Mot.h powierzcnniachwa16w wa.27. jazel!i dlugotc j.2 do 3 mm.ej (baz '~a) nls przekracza 49~1 mm. watr.c odstep mi'~dzy korem Ii ~bem snuby . 2. • ObnJcic waf ko~bowy 0 prawie dwa ebroty VIi kierunku rcboczyrn (0 p6tz'ilba kDla na.6!t 135c ± 15<>. obracajae jq 0 k.a.ty nap~dU!rezrzadu.UkladroZrzi4du Rys. sueho" (bez oleju). 2. Sruba kola paska wielbkllinowego maze ~yc ponownie wykorzystan. • Wst~lPnie dok~ciG nakr~tk~· mllki napinacza momentern rowq powie rzchni~ jej ~ba.c W otworze kad\tuba trzpieri 00 ustawiallilia.. W$tw. dern pokryvvy gfow~cy). trzpier'll ten powinien oprzec si~ 0 p rze- rozl'Z2!dILl przed poto2:en~emoZirilacZ()n~lm wz9~~- 73· .29. Nallezy nesmarowac oleje m s~lnil<ilowym gwint otworu ii 5mby orazopo stnsowanla nowsjsruby. 2.an.low Rys.2. SprawdzanJe . '. 1054.zg~~dempolkrywy !grow-icy (rye . 2 1\.~caG j"l "na Ry:s.2B. • 2g rat znaki ustawcze rn imosroou nap:inaeza "wslkazyvII'aime strzafikami na rys.zablokowanla nak~tld mechlill1iZmu m:alf.30). 2. • Un i eruc1hiomic kolo zamachlowesll nika i doIkr~ci6srub~ m.y'iaz .R'ys. 1509-7 do uJlleru. Rowkt 25.chamlanla wal6w 1"QZI'Zi\!du . W p rzypa. UmiEl$Zczani~ wySfWlurnimQSrQdu ~nacza w n.. 7509 i Melt.Jlkj r:owlw glowley • Zarnontowac kdo paska wiel.d ku nal ezy Wlkr. 7). • Oznakowac polozenie '. zaClhiowuJ'l:. lJIwaga. 2•.ocu]atC~ koto paska wieloklli now9go. mzrzqdulmrlilwlone pozJama t pOlllZej o9labroru 'L\'V czoWwyc.mzrzqdu Z8Wotow dOlOtDwych (MinikF4R) zaworow dbl!olowydh jest sikutecZitlliie zaiJ!ldkowana (Iry~t2 .okjl~nowego.2fJ:. ZamontowaCpaselk z~ba.ldow Mot. Umigfscowumi'a pl'2Yl'21. Umie.s' dok~<ln:ie n:a~tki rolki napimtcza po zgranlu mafc6w ustalwczych (sfJ:zalkl) Rys. mocujijcej .J korMwego w G MP.sci.28) za pomocs k~ucza szSiSc:iokijtr:l!9go 6 mm.6!' z~oatych wat6w rozrzaou w. 1. wale ~O N" rn.

• Odit.eltll n ~e jest spe~r1I ~ony.23).C.Jl odpowiadaj'ti!" 'iN • Opusci6 samoci16d.eciw siebi:e. w ten .ntowac: osf. .:llbyoglraJrIIr.za .aoiqglupaska z~batego ~dolkr.em I adS'liItn2!C 9)0 • Ustaw~6 pod siln i klem dzwi gni k hydraunczny i LlImie'sc~6:na ]61go gir6wce klooeK drewniany.dll!. tye • Zdjijc pasek ~baty nap~du rezrzqdu.olli ~~b8!tych watOw wzr.oz'rz2J:du. z j1ego wspolr1til rk_~. wp mwaOlzeniia trztp i:enia.cEl... n~{ nap r.zdj:~6 pr. wmu korbow'ago w GIM P W'chod'..!:C'.. • Od~czyc IIinl<!~ p'ec:i8JhJ' If)rzyspieszsniia.wac p:rnwy w.aga.aleiy powil:6rilfll ie pl1Z epmWlad:zii)c us.ef.anicznHi( i 'dok~cic smulDy momentem .! aworow dlolorowych Z ~I od- kl~old • W sUnilku f4P odk:r~cic nakr~tk~ k.zowac rolk~ napinaj&c~ pass k wiielolknno7~ .s. ciW'\I'Vag~waJIu ikowbowego mi~dz.y r1I8JWi8lrooniem (wyi~On8!nllym podezas wywai:ania wall ko. silnilka. '.z€<w6dl i~cz&oy podcisn~..wl:rys!k~waczy pal~.. p rzewod6w e Iektrycz:nych . llIlsmwiania. aby ad stmny kacHuba. rilaleZy powMn:ye czynnotSci regulae]i Irn.m. • Zamo. sn til ika pozostat rta Iko~ach pasowych I'iI iie zakryty przez pasek wiel okl inowy fragment ~ch biszn L • Poll u.etr. • OdtqCZyCCZUjlnl iikt€ mp€. Uw.mowyc1rn..eclnim i czu.wa.lf8IfitJ msysaneg:o pnry • Oclt:~pzyccewkli z:apio:riI'Dwe..wh:::y' eym wyikanalrilym uplr'Zieclnio Zr'Iak'Om.lawi!anie ro:zu\'itdlu ' WymOlllfo'Wanfe • Pod ril ~esc~IPodeprzec samechod . powie.wiafl~a ffilZlZCj!dll! . Nast~pni:e ciopr.:u F411P.ontrolli usfawlienia wa~u kmbowego 'IN G MIP ~s.rna ~bat€lgo waw m2:rzIij.a~u kmbowego..lIil!l:<lwalf1llie I za01lo:nt:owlnhl:l' gkI.ch ~tyd !wal6w m~fp'f. • Odikni~cic l1Iak~tk~ lkola Z"ib8itegowafu roz• Zdlj~C lk'Olaz~b8!te z ebu wa~6w ro\Zrz~d u • Z:d]~C IpuzewQd dlqprowac!zajqcy pa~iwo z '~sd z:espo~u ~m:lt€lkto.ony nap~du rozrzitdu.r .2.2 .wy i wyj~G tr:zpii:en do. nie wysrcujlooawac oglr. Wymori~owac zb1iomilk otleju wspomtagan~a l!. Im..' Zamo:nlowac zas!lepk!ii oiwo:r6w VIi cZ.zi w przaznaczony ella niego rowek w plrz~ciwwadza w. • W siiIniku F4R od~&czj"':: sleklrozawor rnschatil lzm IU zmianly faz rozll'U!.s1ml ~u'GMP .owoadzic 'clo UlstraWilenia. :2. Zfi~"i do uSl'awia-nJa l'WtZ'idU na k.. Je:zelii wanu'1Iek t.czr!I.ob:l!JlcJowf:e nap~du fOiZJZiijdttll ~ uni. czy z!Ilaki n leruchomy i mimosrod u riQlk~na:p~nacza znajd IUljqsi~ napr:z.du .g~.rzchnii:ac!hwaJow rozrz~dlUl.@:cu6 nall.~tlfZr~e] powierzchn~ I~ r. • Pod~czyc alkumullalotr.r.zmacniacz hamowan ia z kolteklornm dioltotowym.silllml i wyrlegu~ iika ~owa:cograJr1Icz:nik j1ego przesun~i~C 1II'IiZidtuznych. • Zamonltowa6 .on~ rneehanizrnu ZiI1il iany taz roiZr2~. '. • Zaim:(m~o. ootoni~ spod:rII isJ CZ:li'Sc~ s~~ni'k:a i zaro.a6 p:rz:VJ'Zqal Mot 1509 1 ).ika. • USUlril~C trzplen dio k.C diwiglnik: hydrauliczny ~Iqparty na n~m + Ry.ola. w~ry8l" ~iiWacZY paJiwa.ril!Cego rz~d'~1zawor6w sw ~ moouJ~~ KoIo ~bate wailu rozrz2!du.'\fylob)Wllcifl.ego W pafOz. • Zamooow. Jezel~.wlania wa~u korboweg:o w GIMIP' .Wym ontowa. mzrl~du.du r.~ plrz. s!tl)dkowej eslodo wu.je si~ zaroiy'c bez eporu. 2'.30. " Po~czycz~cza.€'wod6w ellektry. • UISI!Jjr1!EJ!. • U SUlrIqC zamocowania obuc!owy reecnatora .du zawo row dolotowych.owkiem do poroiZJeniu (~IMP (p8Jltil'Zrys. uwa.abok. • d chtiodn icy dolny prz8w6d elas- d WI kieJow1fiI ucZ!egowraz.zqdtll 'iN potoZ1en~1!. • Zatozyc pasek wielo+dino\l1llYnapecu osprzeur. • Podt~czyC przewody pa'I:~\!V8.ostenii' przechMbtotn~ p rawej wn~ki kooa.zyc 1<'0<10•.agi watu l~arbow8~ g:o ponownie ~rz.ra do'ltCl~owego zawi.a na otbudowie przepusun ~cy. • ZaJezepic VIIii~zll.sru:ohomic kola 2!iilbaJt\e warow roz~du (1181hz I~S.iInilka.~dy stosowane do ulSta.pr.zy6 pr..c ptawy ws:pomik s.~n ikami. • Usun2[C przy. • W silln~If.ril apfild~. gniazda.awdzic.ta. p:rzy~ IlfZ&d I'il 1:8 d!a. Irn.(IM:ot 1496.men~€m.otw6r.-. WymOiml~ClWaC osh3:n~~lragmentu .0cJpowi.spom iik.Z8SlPoru kolektor-a dotl!a~ow'ego Za!wier-aj~cegiO gniazdar. nastep. dlzie.zewoal POWlffiWlij1paliwa.Pinacz:a wiaSciwym mo. • Sp:rawdzi C.~tiil~ rollki IrIlaJ.lI kfla~ _sc~6 c~ecz:chtodzij.2 HI mi. powiS'trz.).aj.pien do us.. Rhodoselal 56151)1 i wkr~c[:6 korek WiI'8i . • usu r1ijc o~cmii spodlniejl CZiisci sillnilka. • P~kllYC glW'iint:korka O'M'oriU VIi lkad~lIbi€l p IfZBZlr1!acz:onego na trzp~lei1 ustawczy paS't~ uszezslnia]'1oq (np. k.6. ZwrOCik. .oraz: przyrz~dI d!o kc:ntroli ustawielr1liiiawatow razu:ij_dlu . cZljtJrZlpiier'i do kontroU ustawienia.eniowy w. waru ku~bow.2:aWDJfOW doloto\IVYc!hi.roowe'910)' na jej mW.robudQWi~ IilEiffNidu'wa/6w rDUZ'lmt klooek drewniarilY.Zli1iy'Cnl na 'gome~ oS'ton i e . • U miesdc VIi rowKU p:lrZ!eciww. • Oclt~czyt akumulator.s~~ gay waf k()f'Do1WYznaj~ WYlirU.29 • W 8Un~ku F4R mj~ przJes~. t W tytm c€llllij ad IkrliCilc 13:rl!.

a g'iowioy .ogt ewen~~!alnii:e o do nich si~ przedcstac.ewodow elektryo.ctdu xawQ.zawor. Wymontowac do pod. • OclkJ~cic sn.zujn ilkatEmpera!lt!UI rry ciec. 21 ". 5 . aby rnozna je' .!l'by mocuj~cew lk.].c sonds lam bdla.zcza.e~ • IA.s:amej kompletacjli. • Od_czyc od o. '.przs.3 f.zimlaczy. gtiYi.czen~a . 3 . .mlka ilBlpln!l!cza. 4 .ze c. 14 ..ow.c.l!:zOl.aW¢~6w. 11 . 20 ..dolnaobudowa n<ElpotWdu 1UZ!f'Z4diu.lca ZaiWO'fIJ. .z.:i:l1ooc.y icihl do!kr~all1'iiu i zdj. Wymontowac '. ~ 9 .pi:erSQi~n ie u$z'cze~nia~~~.sgoln& os1ro. nap'~du .rc PQkilfYVLi'~ glowicy .zamOrlil0W8C 'iN Ulkie.budowy termostaiu ws:pomik wi~zki prz. 9 wspornikl hyclraul.r6w do!ot.l'OZ~d 1 .JIdow~fn~ra powijetrza.prowadn.. gn. Gtawic<f .kij prowad~c$ pasek ~lttaly. cetu rOs~lrych na~dlzi.wi(ta. $nllnildem ~ sHow~ nlikiem w. N ie wo~nostcsowaC do tego.aby do kanao~ej u w kad1lub:~e igtowicy rn~eprzedosta.iczne GzwignizaWCirOW.El. Wymo f1Iltowa~5 pmwy uchwyil do.gWwlicy wylkonanej ~e stopu le.!VS!hu r'OZIZ!'J:G!.giO.O go.rol.obudowanapti'du rozr~dUl.&czy.loIE~!nrosci odwriOlne] do p rzyk!r~cania.wo:raw 'W l~adlil.sprFjJ:!yny :z. Od~~cz.ernna sii~ni:lka.z<i!dlll zawljr6w!i\i}'loto~h.]~ Imr:~clLy(lbG.pokrywa. . '. nej d!a wsk.1 R:ys'.lb~8le~.~i1Uba gttrnMoy. 1 i" ~ glo.znych.. 15 .IkJlinydizielone. o. 8 .pasek it~bl3lty n~Mdu rol!i"Zg.y\lV8JC n IIlJIs:zkoo~enieimuS2jC2)e~nianychI~owierrehni (zwla..c o:ItIl.c komplety IC'Zi~scliiWSlP6tp raeumon~aZil3m.l zawor6wwyloto!Wjlcn.s. • Wy:mcnltowac w~' rozrz~:du W. • Usun~.llIellka ~rzonka zaworu. podno8!Z.z otw6r '.Olz~batel wahJI Iro. trII ~ka • Wymontowac zamocowantl~e i poozen~:a ~towe.!lby .ed d.1 S .g:o wspo m~ka CZII!~.]rzito IllJsuwania resz1:ek starej uS:2!o7!eIKiI aJl!e. • ()d~.zy row zanieczysz.2. k~iniYm. I 1 - I I 8' I I . .kkllego).diwligni~ zawor6w (z rolk_<:I wsPOtlPraouJ'19q Z krzywk~).r~t'ln zaw"Or.ewomJ gIowky i kadilub~.gorne miski opof\Owe sp. WYf1m:n:mJ~[}wac zamocowa!nlia katali:z:alto ra i odl· S U rl!q. • ' Za pomrOc~ strzylffi:aiwllkiwyssac ~caniie mzpuszczaJnik'6w ouganicznych . • Zdj~6 gf'owic'i i je] uszczellkJi.~ .zlij. w ja~de] pracow. 12: .wat ~ozr.ldo-w~.:2~ .o.2:2.zawory. 10 .Goins o.mlZZ dtwigni8Jl1i ~ dam!i! od:~nowadza]ltl'cymi pary paillMla.' Odlkrl~oiC srl..dh.)t\Owe.l1 zaworOw' dlolotowyrn 7. Do • Oczyscic 'iN .lko/.ylcprawy uchwyt nilka.azane~1 pr. odl~olellctorawyh. 18 . 16 -·Ibocmaobli.rozrz<tdu. ~cy. 6 -~vat rO!.zyc .acz:a ihamulcQw.illnos1ci Mwro:~:- oewki z:aptolr1i!owe.zi-qc..Qwyoh.nos:zenia sil~ chfodZijOO:] I~ odlqcz:yC przewooly8las~Gzne 00 obUJ:dClwy t~rmostar~u...~s~lk.zrz.fy s~~ ~esl€iPych ot.e powierzchnie' j~cych tak.ka!to :Z~OOle l.zyuz.a~ prz.growicy ViI Ilf.ole.pr~dkaoci olbrotowej wa~1lII konDowego.ad~ szyb1y p rzednie. Zamontow:anie przyllegaln ilaJusz'CzeUd Igrowicy.ow.dlU. 2.g6rll'ln~.zmacni. Uwag:a. 23 . odlst:o~~k ol€ljUI wraz z prz. Nall5Zy zachowac slZ£:l.paroie spr~~yfIY z:9I'II'l)ru i uszc. •.

i:'n na ka.1.gII~dem kadlluba SEJ!: nim p m. lli1labior~ one.€'gan~a uszezel ki po. • W razle potrzeby nalezY\IVYmieni6 zaslepkl .otwor6w 'iN pow~er:mhniach c. norejnosc d:o.essdzone. '.34..nie rnozs mise sladow o~el]u.W IM'DI..tnkij .. silln ika. • Wst~p:rn~e dOlfm~ciic nakfi~tki lub ruby mocowania koia z"bateg'oj po.Zleni'l. U pewnicsi~. 1496 na s j Rys' . ze r. • Zamoll1ltowaC cewki zaplo:riI.bodstojnlka oleju wat'ach rezrzadu. '.51] (m@t~ chan iizm .worow.ratufY oieczy chtodz2[osjl eraz przewodly . . IrNJalezy :s~aml1lli'lllie ocUruscUC: otwory 'W ko:lle z:~baltym n . • Zamolnltowac kota z:~baJt:e. f.. a tak2e ion powierzohnie oporoW€.eudell'z~0 za:wory.za~.ia" ViI Iktorytm podnoszeraa loki n~.~Ikole wi:eloikUl1Iowym oraz cz:op lkiorbowego.wldwwo w ~! i w~sciwym momentern.zna]dctsi~ \IV przybllnzen iu 'iN polowieskukJu.. kolo ru b!adoczerwonego.grow-icy.~t~1 ~lIIIbslrub'y me- Um~esci6 przy.c~ Loctite 518 111!8 PQwier~chnli:e IPrz-y~ ~..la..el!asty~riIe do.5 do 1 (I rnm m t~dzy n~mi i kot!am:1 ~batymi na I~Or'lCi!ljl ebu wamw rru::r:z~a:u. ~o ..aca SUi~ podezas p:m:cy silnika.zas kaZd!ego.~:8 (n:i:E::smaro:wac li:ch • Umie~cicsruby gtowlcy 'IN prziew~dzi!anychdla ollejem) Srrubygtowicy. lE:wentuail r'ly PQ5I'i~ kcda 2!~batego na wale komowym .(uderzen~em • ' Zamorrn1owac ~l:dekt[w dollo~awy. • Zamontowac • Przyik~cic sriUby glowi:cy w zalecalnej kolej:n. 11.gllO'zii nisz~eniemsiln~lka z .dllub. . ~e podczas montazu gtuwicy do poioien.om:owac ws~po. '. IlIw.r. 76.2 (siln~k F4iP). F4R) I~ub MIQt:. • ZamO:liltowac odstojnik oleju. niz ob:r. . nich otworaeh. • ' Za pomOC2JjSp ecjall nel r. UW'aga.owe .ewod6w el:ektrycznych na obu(ilQwie terrnostatu • Pod~c:ZyG zfElc:z~ cztJ.c suchl€! ..r2iC:'hll1liellnz~owetioZysk posmaJrowac olej. • ZaJozyc po:kryw~ gblvicy i dokr~cic j@] sruby 'IN zalecarneji k!olej n osd i. ~eza.zki plrz.!krywy . oz>opywat6w i poWlI'€.rOci6 wat k:orMwy • U pewnic s~~. • zamontowac wafy ooiZlZ2Jjdu. 6 2 nOkDW • 0 za.k~anra sm. Pod'c.j'"fJik Wi1.1. • Zatol2ye now~ uszeze lik~growioy siilniika ii us1tawic Ina niejl growio~.zmiany faz rozrzrilidu sri~nilka.oWti rJ!8 czoooweJi pOWilerZ!chn~ waJl6w Imzrzi3l!du s:ij Vii poto.aJZ. 16. • O[J).o&:~ lewy uci~VII}1 do. • ZamontowEliC W'S.El. • Zamontowac obudow~filtra pO'Wietrza..zliiib.ecanym mcrnerrern .ate..pomiki hydlf6lllliGzne diwugrni i dzwig.. IIUI!SZ:CZ8~ odstoj lid oll6lju. r'oZJ~clu . • Zam. aby mise pewno8c.z.wio:nH3! pozlome . . az nab~!orq ons koloru Ibladocz€l If'Wonegio.YlZEl!:{j().iaj2!. montazu g~owiicy nalezy S~D8iO'wac nowe SUC. • N lie nale:!y ob:ra.r2qd Mot.ac nowe naJlkr.in~ka tempe.em s sill~iikowym I(ideml~yf\i kadjia waf6w rl:!zrz1iJ:du . ml kJ:orym zotStalr1!(! osadzone.patrrz rys. Stooow.~ uszczeIWil.aga. • Zamo:riItawac komor~ przepus1nicy.zostaw~aj~c od I'egiosc 0. pomo!C'l Slpecjalne~1 rollki nal~tadaC pas.maC'zy zlnajdul:~ sii'~ ponizej oSii ebrotu wat6wi Sq IMstl3J. lPowiiewzchnia p rzylegania uszczelki pokrywy gtowicy musi by.zo~·owyclh w9it6w rozlfzqdu za po:m.obudowy termostalJ~U . 2.c-acwruu komowego 'IN ki:er'lUIrilll<u p~€ciwnrym.oc'q ~r.owi:cy Wz... 1M ~eJlki ustalajqce pmOZel!'i! ~e gf.WlCzym.olk~· nakmdac past~ u~c~eln~iaj~cq Loc~ilte 518 na PQWieluzci1n~eprzy~ rll iilm legrania. • . 'CtU§i~ce' kola.wory) .na wafy rOZl2E!du. 2.II usta.~O)" l!Jw:aga.

t~p je] mimotrodu pO\l'llU nlie:l'1l zna~dowa6 si:\i! ViJ' p~ewi~ wclho.iQlra. R. • Do.¥ {:iM P" • ~ln~er'lJj:chomr:c: kdQ zamladrn. .moc~ p rzyrz~dlJll Mot 799 .zewiciiziaJ~'Ycila nie.I!'by nie InNlieZy pow~el<ac olejem.aCz.y ponowic .85. ezy przYirzqd Mot 1196 do IUlstawnania ~ pr.anizm zmiany faz .c!"tQwany jl88t luz 0.es~onydh uDirzedn~o~nak6w trzpilElJl!'l!Ils~awcz:y" GMP powin~enlMz OiPoru~ej5c 'W Id u-stawcz:e i . Trzpl Ii prowadzqc€ pasekz.ym VII o.HJpJ. ustawc.en . uwaga. czy pok:.!':i!ba1ych warow rozrzfld IU i pDikry'INY gtowiicy.odc:zas cbracania kOID wa~u rozrzijO ~I za!wmowwylotOVll¥ch za po- spra. nie !(nile IpDwodowac obrQfI~ warow'). • WyjiE)!c ~l~pien ustawcz.O.aby uniem!chomic kola Z!~ba!lte' wa.k.kl6t .g:o lrowelk: w IPrzeciW\ci~za. • 8prawdzic znakl ~stawcze m:imosrodiu roHl:i nap.za.1ra . I!Jwa_ga.!- Przed Wil.<:\du.zy G MIP i... a. z~bat'e' wm:6w rozrz~du i koroowego muszClJ!.we~ sn. czy ~018.zosta:wiaj~c mi~d. N i'e nal'eiy obracae rolki napi nacza IN kie~ run ku pr. '.~na.o . l!Iwl3.. • Ustaw~c . '.wdzac'..ustawczy G M P.aga.)t1509-1.a.liJorbawegoS"1iRika us-<tawi6 P~OIWO do gOJl'.growicy. • OZliIaczyC potoi:en~e kOt z~ba!tych warow rozrzad IiJ w2g!~dem polkrywy gtowioy.ta pasowego wa~u korbawe>go rnoze bye ponown ie uzyta.zy IDem sriUlby Ii kolem pasowym IIuz2 do :3 mm. l10w sk na ezople wafu k:Olrboweg:D {.~ora RIP • UIP eWl!'1!f:6si~jZIEl! trzpie:JfiJ.tych.4 A nall!ety 'Itllpew'liiIlic si~.Z!~ajdowaC sif:~ u go:ifY.ym dla lf1I~ego r. Gay (ilo Zg:ratfll'i!8 naniesionych WC2!9S!rn ~ej zlI1Iak.~tI!()ililab 8mby mOGuj~. 2ie nakl~.c trzp~e.ciw zab raknie pot s2emkoscii zeba ~Qta zE. kota pasow€e:g:o walu korbowego. .zy G M P powii r:J len 8wobod nie 'iN prze- dziaJiJ. (strzaMd).ga.eglsm.owana.z~ba.cza.z€ciwnyrn do rucbu wsk:az6wek z. 'GMP .]~(.orbowego (silll1li!kIF4R).ole- pedczas wywazania wall) i IrGwkiem dla trzplen ~a. 2 en ustawc. nas:1!~pnii:e1loklf"fl!oi:c wlasdwym momentem d nalb~tk~! i sprawdzf:c.e walu . mimosrodu nlap. med1. • Zgnac Z8. • ' Usun~ wy1:e!jwymie:~'illione' :rzyrz~ci:y.en~em20 IN.~ Iro!llki nap:ill"l!acza.kole z~ba~ tym. tow r(lZl~du. • ZaW. ob racaj~c widow roz1t'Uldu daj~EIsi~' zarozye.oc~ Iducza sze8cio!k~tnegiOzna- bai.uslawieofa pjQI'IQW9.l.5 dQ 1. j9m siin~k:owym..aru k'O~Mwego (rys.arze.zr~dlu.z:rz. W silli1!uku f.0 popr. • Zam0r1ilaW8C koro pa$ow€ waru ko rrbo.e(zy powt6.iilrmo1WY R'Em8IUII~rlla.Jd~owy 1~!ap~dlJll lroiZ:rzl. 'G:M P • Wst~pnie do:kr'~c~c lr1I.·.C . • Zaf.wego.tworze' ~acHiliJbadok~ci6 mo:m. '.=cf:cM8!sciwym mome:rntem (mleilTllie od rodzaju sU nika) nalkr. i d1o- pcnowrne. Jez:el i: nis.F4R .1509 i MI~. ltll. Uwaga" Nalei:y wymien f:e tak~e ro~ld: na.zeslUln<.owei:' . z~:baJtewa!l:6w roz rzijdu 'nilles~yk:aj2!: sii. Wyd~nO!l:c trzpie.0..pr. wmu lI.Zamo:r1Itowac przYl~dIIMot.'w.do us:ta:iII'!lJ!an~awaru ~Ol1tJow.'w.h~~zabllok.zeoflwciiizarze wafu karbowego mi~dzy nawiercenlern (wykonalt1ym . Po z.oe I~ota z~baJlte wa:16w ro.zedniego pmozerllia.n.owe' sillm1 ~ka.s ru 08 moeowan la ko.2.aftl kodlo~ sflm.01 mm m~~dzy (zalezlI1 ie ad rodz:aju sUniika) nakrtti'tkam ~'l'ub srubami i k'Olam i zebalymi wat6w lrozrn:qdu .mi2c~6 zal'ecarn:ym mom entern na1lnFitkii mo- Rys •.grrowicy.j.1:l. obraeae si~ S\IVOI:lOO\.pinac.oroowego 0 k_:qt135° ± ~15°.wys.y kot. 2.o.~baty. pom.35) pOWlinlen bye skis mW8111Ypiionowo 'IN .rys. IPo:wiitnie:liiI:. :3).oz:yc no~ ro~k~' nElipi nlacza.\..i nacza.akr~t~~ rel ki nap i naeza momentsrn 70 N·m.ym OMP po(Z\os. .~z nak~~:~ kami mm~:lUljqcymL W IPrzyp~dlkJu ichzE~kn1li~cia nall. Wy1[.' Wyk:o:rn:ac .~1I'ta ikoronowa mocujqca.on trafic na za~bie n ~e 'iN pr.cz:a f2ie wa~u ko:mowi5g.~lLII ~. i.l.m!lIid napiinacza".zqdY\lVYko t"Zystywane przy ustawrlan~IJj rozrz~du. . Jei:eli si~ lI1IielPokrywa~.Qorzysluj:ajJc zamooowania Obil.e .1 mm.&...c (3 olbro~ow . i kr~C!i:CSliiub~ mooowania.niiu nalllli.... W razie ~ch niez:godnOSCli ~grac je cow8lniia . • Plrzy trzpij.ll.czynnosd regulacji nap~na.o ZI~baJte .e mimosrod u ro'l'ki naplnacza. jei:~lii ]9j diug:osc (bezfua) rille przekraeza 49. po.ywaj2[ si~ zrllaki ustaIwcz.n~ooniem nuale'Zy]ejgw~nt' zwUty.f\8! pasow:ergo Wa.. IIJhN'. Powini.(iwa n:i.owku w .a.a. p • Zam on~lJw8!t rlJll~~liNilpillill. P. na~ez.gor~ {sliinik F4P) lulb mil~dzy dwoma zsbrarnl pokrywy prz. ' • D:okn. .epelirll9 obwty waJI"em I~orba~ 'WYm.zlJ1a.~Wi6 pomifdzydwoma'~mi pll~ptZ~iegakorbo~ A.\j[dlUl tak..tego.~.m:z:rzElidu jest w'fasciw.rzy6 cahi procedur~ u stawian la ro.zycpasek Zi~baty Il1iap~:dIurQizr:zE!:du.z8i. tQwek ~aczopigw..' F'onownie! um ~e§ci6 trzpienl ustawczy .011"Kola. • Wytkona.ez. • Z:g rae panown:ie natniies~on1ie znak~ pof:Qze n la kat . s:prawdizic. • USLI nqc p rzyr.eniu us:ta:wcz.edniego rozysk. 2.m sm'b~ mocowan~a. wsurn2j.e:o w IGMIP Zir1lajo'~Jlesi~ na w-lasciwym g mi9jSGlJ.8 ('. ezy .ozi6 w prz:ewidziany d~a nliego rowek ciwci~z. No. Sprawdizic.

PodcZias wc~slk.a!w. N~e naie:i:y miYcsp'r~tyn w benzynli:e i trojjc!h I!mo~ Qty~. JIElze'lliod!chy.tIaMy"'li"dtowil:jr 2.Rys•. N ale·ly spra wdizio prostopacltosc osi sym:etrii k_aZ1l1ejsp:~~ ~ zatozyt pasek wie:I!oklJnowy·. zwrncaj'tc uwagl!i!.o~oi odtwrotnej do podanej dla wymontowania. zaleca s~~rap r~zyn.tanu ~napra:wa g~(lwicy wymaga zastosO'"w.e·nie.2.zynyW2gl~ciem ptaslZczy. alby pedeaas slkia.d8c}i ogmtrlc. . oOikfEilor.moy. gdyz roZlPU$z. jlstili! reje· duze prawd'opodo:bienstwo p'i~ni~oia talkfeJ :spn~.iil- jles~:niecilopuS2czalna.zodpowijeclnim oprzy~ 1t'ZI!:dlow. ab¥ 001strony kad. .5661 ) IN oltworw kadub~.. sifi!· czynnOSci te powierzyc wYSiP·ec~ali~owanemiU warszltatowl].2yny po kr6tk:im czas~!ep.e przeznaczony Iril!a~II'ZIP~en ustawczy GMP..d'ania.- 0I'8Z styku - 78 .stiiPuj~cycthi zalecen: .zr2~d1u. WY1:~C!ia.yn .ania prasy Wf.ch p'rzylrz:qdl6w i Imla1rz.a wz:g~~dem gf:owr. 5mby do fle.t . 'VII gio'wi'cy.spni'z..az .Ws:ze~ka. .adn.36.or) VII I~Qmpt9tach Iii w lkolej!noSci id'nl zamontowa~lia.rowych 6'1t ~del'iltyczne . '.Iow zawm6w sp€f~ n iaj~ce~aJd:e r.clpowliednio OiZiIi1 8C:Z.i Z8lm:ontowan~a.h!ll'as~ ~nilicapo2os.tyku km·~dzI - fA) .Wikr~eijc I~ofiekgwint:a.y WY!«HiJI9C w lro!ejlmJ..eg8iJ.acgtowio~ snltil~Ka. ~!ecz wyi'qczn f:e oo:powiM n ~e rozpuszczaln iki. .' ZamO'lilitowac osWony na!p~du ro.s] cz~sd. • Ocz~c~c growuc~ i wszystkie wymont:owane z n i.qc pod ]ego.sciwego usyluowisnii.IIlJ I'i!!jchomi:c: siln iik isprawdzic.3.1m apeill'il i:c i odlpowietrzyc u Iktad ch~odlZ:81t'il sli'~iia nika.~lzi! d 118i~:eg.ania prow.zastosow'arllie trzplenla (twozni lKa) OdiPowi:edl~ i:ej suEH:ilnioy.06 mm..mlka wzdfumflM' ._c2:a.cy..koS6 i d:olne~ powieiachniil !growicy .·ozkladanie gtowicy Podezas rozl<fad8Jn ia 'gtOWI. Do icn.Spmrwdzanle .iic na111ez. p~sUJ1i.anieml mornentern 62 N··rn.c oglranicznilk:.Do czysz'Cz:.c ptas. zaw.ynly"spr~~ iyna. • Za pomoca II niafu wars.prl~z. wYS1~piliw (8)' i: . nall'~z. to n!ale~ gtowicfI wym ~eniC.spmwdzic pozlem oleJu INsi Ilnikiul. przestlrz.zaslepic otwory ViI ezolach wal6w rozrzaou komkami {zaSlep'ikamii).wy (naJrlos:z.zy poslug~wat siEi Od. • Podczas\iVYjmowania zaw()f"Qw nall..tat na kooac:h paS!owych nie z:ak!l)fly przez pasek fragment ieh nita].s:. .8!wy wsPQmii Ii: siilni ka iwy!re~ guiowaC ograniczn i k \l'!lZdliuznych pliZMunii~c s.. Jezeli lakielu ochm:rrnI1IY pokryWa]~cy ZWO.obr. Z8.~c na. konieczne jest ulzycie prasy i:. . . • Puzostafe czynno&.yn zawor6w isldada6 lkomp~ety cZi~5ci (killn GWIU:d1zi€lny.CYnal!ezy o.zny jej skfajnyo~1 zwoj6w.ws' gh):wicy • SpraWdzanie s. NSlPrawa glowicy R.ol~ dol'l'ilycih mis..i wzajemn~e zamlen ne. {M'ot ~335} zdjqc uszezel ki trzon Jl.odpow1t:e· dnlis Gtwory w 'gm'llvicy. czy praCt~jie pra ~ wud~owo i cz:y nis ma.. go:ma misl<a opo:rowa siPr~z.yC miejsca polioien'lla lPosz~eg6lnych cz~c' 1 Sci tak.gr. pomoCqslPec~!al'rruychszczypiec s.7.zczelniajEtceW Rhodoffii8<al .ek opolroiwych Spmwtlza. gdiyz.~~owlaH~pr.ztatowe·go oraz szoze~ IInomierza ptytkowego nalezy sprawdzf.~.eniemeraz specijialny.9d1rtdu sp:~Zyny joot sp~!kany. • Prowadnioo zawor6w sq wcis%:ane 'iN .wymie:n i'e. • Wymorl~ow. zacJnowac iich wza~:emne do[pasowanii:e (dobranie pallramii).Jika plaskoscii przeksacza 0.6b!ka IgKlwicy skr.zamo.!nik~ mog~ zmyt te I~akil:erochronny j:ej dlru~lL!Il. • Spr~i:YlJ1ily zawol'iOw d\olorowych iii wylo.IPOWli:edn~miSzczYlPcamii dosoi.e n la ni@wollt'ilo StOSDW8!C mater~a~6w sc!l:eroych ii (lshych nalrz~dlzi. feb nieoo pasty us.skania Rys.€'.yciopilnowac leh lNI'a. ustaWtC 'go W poto·iieniu sfoclkowym i dolk:n~ci6 51r\Jby mocuj2!:ce biezni. .O zaleca.sIMI6w\lVYci@ku !ollejLJ iIJI b cieczy oli:irodz~cej.

W przypadkJLII wym iiany z8!wQri6w~!ahillZYs~:OlSaw~c wy*!&:Gzniezawo:1rY0 ide:riltyczl1iych danyQ~1 lrefferenc:yjnych. ri!9i simnym n!aci!§ni~crli..(8.m1 dZwiglni ikJ1i zawcmJw IUh3:ga~iqni€mal z reguty . i kilirllY dwudzii811t'i19!. • ill mieooi6 na p~ew~dzuanym dla. IMadskac na uszGZell~~.MO:NTOWANIIE ~ZAMOrNIliOWANI~E IPOM'Y :Q:U~JU .zy' R. W ~m oell~ .gtowicy.owaclz.lI1Iiymol€~:~m sillnikowym. 2.illej mi'S~i' Dparawel s:Pft'iy!l'l:Y zs:wortll Opis w teMci~ d1wll!Jldzli:e~nych..on~owacw . j ~zd~~c misk~ olre]owEj[.z.owicy Cpo • ' p uz. jaJk zaworywym~.eclmuC:~.lrnalsZ'y wsun21c zaw6r (1. c.fI:.y. wykorzystiuj1. rys2.~go1Ne waih6w rozr.l!ejo.e. ZSiUlrrl'~C]~.zyska slli. a. Z:aro:z.9 na."8msn.D.grl"owioy.~t6re b~dq IN niej montowane' .wnli<l Z8M1.qC przy s/R'3wdzanl'U. • OprZla6 grtowio~ klraw~dlziq InI!i1iS101e' warsz~ tarowymi u:de:ueniam.zGt0 IU. rys" 2 .pewrnic prafw. • Wykn~ci:c snJoy moco.:!i/ezy O$owlet~ wsi'Offl'ik ..durOZIfZ~du). je] wyst~py j . .ej~ (4).10.f. Wf.Ulla:p~O~.o k.zeny i wymaga odpOWIletr. DOQr'sn~c zawar do j. W tym celu nal ezy wspmn iik:zen IUIrzyci callkowiciie na C!hwill'~ VII naczyn ~UI wype-lniO. "Sprawdzic. .zawo~ aby z'a.ac W'Owio~ spr~i:On1lYm powie1. Nasulrr1i!qC na trzonek zawon. 2. Ry.8. • Dczys<:ic gmwi:Cfi Iwszys~k~e . stron~:e 11iII8IP.p:rowa.z:aro.c~so~.l 111r. _ • Doko:riu::ZylC skJladan ie .6 spr~zyny.elki tr..onoe tl"2!onk6w .•3:9) 'd.3~t Mlej5Ce' wsJimane sbalkrt ktdre nale~ .enian. ZVlJJl:asz:cza.s.II1 dolne m1isec-zld (pod:kladki) sP~zYIl1 z8wm6w (s p€'lnia]ijc€' jednoczE!:S ij ie ro~~ u~~ele'k trz!on~6w 2aworo~). a na8t~pn~'a .zsllad6w ol!eju )trz:onskzaw'Orlu. ViI 1k16rycn uprzedlril ito pracowafy.' Zamontiowac wszystkie z:awory.z. Sprawdz.~c.edinie.cZlJ dO~lr1Iacz~~6 k:o'llekJ~:o'raciolloto= .ez:e Iii przesulwa :sh~ana w gtqb wsporn ika.d!a i n asu n~c uszezel k~ (3) nl8i suchy ~be. n flcl1 mie~iSC!J. Wymonto.o.8poWli'strz:El'rll h Sprai'l!vdz'elnie polega.gRY d:iwi9j'j~~w~1\V towago jest pra:widtowo zamocow. _ '.d n f:oy Ii' .\C oopoVliY.any m:i. Oznacz9nia umozUwiajEj:ce iohl lidentyfikacj~ .m. czrraoza te ze Jest zapowli.ara'l1lit.37) stykajq si~ z wys:t~paJmipokrywy growicY. Z p'rzylrz~r:lu Mot 15111 i usun2tp g. g6m€ misk:i opmowe...k pl2yrZii\O Mot ~511 (2). Ude lIZaj&c dioni~ 'W tlLll!ej~ cio\pr.!ll pallcem gl6wlKi wspomika.~cia us.zyt najeqe trzo:tiH.wane hydlraunczne wspor.Z!C'~ellk:~ stjtll!\u 2 powiellZd!o ch n:i~gtowicy. szczypce do scislkaniaspr~zY1n zawor6w.~clzyII'i! im :iso:nd~ lambda. • Montuj2!C za:wory u2:ywane nale2y iich trzenkl pas m:alrowac ollejem s~I:n ikowym .89.16 do p:rz:esunli. • WY]ijC przeg rodl~ m ilski oih~jowej wyk~ci6 sruby m. '.s~pnie umiesci6 je 'iN prowadnioac!h. J'.i m~otlk8! miedlzianego lub Dr(jjzoweg:o udierz8!G leikk. '.w ~}ednocze5nJe d(.R'ys .patrz rys.ocuj~ce pomp~ oileju Ii odtEj!czyc jf! ad bUleucna . Ikanaliy dop:llow8!dzaj~oe ole~i do froZysk warow rozrz~dl!Jll.wej .li1LJWE!iWlmli~trznepo powinna bye r6wna S!lfEdnicy prowadlnicy zaworlUl. Smdrll lea ]8j otwG.z€lr1 i8. 2.uzi&m" a.ego glf1J iaz.. czy eklralnl ciiepll ny ~Q~8Idorawyl(}· weg:o j€lstWYf~wn8na z kilfaw~dlzi~ g~. _.etr. ZakladanJe uszcz.wanf'8i mis'ki o. ZWill2yo :al€jem siilniikowym ~o.dtowe utlO:?:£Mll Ildin6w ~e row.

"l . 1:2 -IProwadnica tanc'l!cha. 2.oieli1iowa. S .jrlik: 11 .zl<iczlm rum. 13 ._ c:zu. 't~n. .Zlelka ~or~_a spustowego. Uk/ad SmaWOW81:1Ia 'II-.IPrze.!'!!a.oWlej.lIdllnaplid!!.oltijUJ._lkadlub si Illiikl3J..ILmllicOlIell!::iipie~t.qczn ik 'Qisnien'iowy. 9 -IPompa. 4 .groda mish1i olej.8 .miO\l:Mk<li peziom pOiiltOmli ~ tOt - ol'eju.2~-o:bu:dowtl I.1 I Rys. '16 .u denika ~. U!. 17 .ta wa~\! Ik:or. l5 .eJ.d! 5 .ll pompy ol!e]u.dyS:Zl9 Ii1d/llJ5~1ruor. '6.4{Jl.IJ.wf.miska Ol9j01. '14 .lU!s~c.o.wa 17"16 .()i.YSkaJ gtOWi!'lle<gO.!li~dfli~o~oi.boweg.. -~il~rQ:lej!JJl. n.u$ZCz¢1ka mi:lOki olejowe:j. ol!eLu.kootOI z~ba.

~ naplnaeza i IIJsun.asill~ lf1i ka.W.ty pnez pasek 50!61}t.zelniajEi:ce~ .. 8mb. 81 .pien blO:kJlI~.42) kluezem oc. 1 WYMONITOWANIIE IIZAMONTOWANIE. h.zll'Zq:dlu 0. Zamontowanie ii odlkn~oicslruby mOCiiJ.ozynnoSoll zamontowania pompy ~ys. • WymontoW'ac doln~ oston~ nap~clu n). do podanej wyi:ej. Rhodorseal • Ko!ejnosc .piinowa6"aby od strOirilYkadliUllb.os. 'iN U~C2)eln j1anej powlh9!rzolhni paerno pasty 1J8zc.zlkowyrm13 z ruehem wskaz6welk zsqara. pompy ciieczy .zy chiodz€J:cej.wolks. • P'oluz:owac rolk.1'adchlodzenia i zdl:iilC pasek wilslokl'ino:wy nap~dlJ OSP~ltlJll siln ika. 2. Bruby mocowania pompy oleJu ()~eju jest odwrotna.chtodzenia' Rys.cy olo k 2 .11.lri1inowego fflIp~du po.r fflQCowania kUla pasow. ZdejmowsniepasJra pa.l'~!lCe kofo pasowe' pampry ciec. IUlktad chlodz. • Przed zamornnwantem pompy cieczy ch!od~ooj nalleiy starannre oczyscic lPo\i'llier. 2. "empy cteczy I!.enii8 WYMONTO'WANIIEII WIElOKlIINOWEGO Wymont.' Oproznlc uk. pasek wiel okl inowy.4.lka 1 -1n.taf na kmac'h pasowyoh nihe. 2. Poz.p.~t wi!!tolWnowy bitmti me za.DU OSIPR2~1iU (rys.Uk1ad .owanie ZAMONTOWAINIE PASIKA.. NIAPI. Poluzowao pasek wieiolkUnowy lIiIap@du oeprzetu silillillika obracaj€\c m imosr6d ro~ki napinaeza mm zgod'~li€) • Od kr.!lO'We wie.... Do. '. 2.~c nowij.mpy cieczy chlodz4aej. INlalokyc na zeWlliil!tiWtrz rowka. CIECZV CHlO'DZ~CEJ Wymomow8nie POMPY :2..42.2:.ego.anie Uiwaga.43. .(np.~ci6 smby mocowania dizijoeji ii zdj~c pomp~ .zalkl)rty przez pasek: fragmen~ idh b:Teznii.44..1'Zll'tt1si'm.' Zarnontowac pomp~ cleczy chtodzij_D8j zakla- Rp.41. I Zamontow.n'lapinacz~ Rys. 2.hl'oriz. uszcze~k~. • Uniel'uchomiic rolkli' naplnacza.:zchni~ IPlrzylegt~mia jeJ uszczelki.Jcel o$p.10- • ZdJ~c Ipase'k • Zaiozyc \Mielo'klinowy. d~.qc1rzpier'i blo Ikujqcy kolo paS()WB pompy cieczy chfodlz~cej..

NIIAJNU.tb<'l odpooie. 2!.r~ca6 sruby odpowiet~ rzaj.ega. 7 .nl~a. ciecz:dlIOO~ca-(JI~j.etr. :2.wic pod samoclnode:m naczyni@ raela spuszezane] cieczy c!~IDdZEl.odG!¥~J.Z'3li1iie • Sprawuzic.od:powie.chtodlnicasllifl ia. IUs~a. Um.11~ PO~P<li Qieczy . Flys.llny przew6d .elastyczny od chtod~ oiey i wac j.pellli1ialrnie i . 3.k:fadchtodzsntia Ii Q<dlpowietrzyc. • Napemic I.nmGs1iatiUl" 9 -Il'iia~ri!lewnlca.t spmwne .ra .~ do:Or~e ()P ROZ1NlANI 15.pe.y oMiera6 lfi..w.l!. 2.tU)lry cT~ Idhl.4 .\l... • Odkr. 13 .47. ulkfadu chID~ R.el!ast.owienI9 . Nis naleZ:jl odk. go.ie '. k • do.$wby cxJ_fJClwietrz<Jj'lr:ej uk/a:(f/u .os1amczyntrnosCil. 15 . OprDinislrn.eczy chrod~cejsi!. 0'0 zbte- jqcego cii·ecz chtoGIzt=j[cij. .~l!!Ijrilik~m.cZiego.i. • POZ¥ll'oiiic Ina.r.rezystanoja oblNodU wentyl9Jtom. 8: .ego. Zdj~ korek wlewu zjb!o:m~a wyrowna.. 6 . llIwaga.c "tIl k:o!I'ejnood oo!wnJtlt'il. wyik!ona.c-hlQazen.~dc srub~ odpoVlli. Na.ej 0:0 podaJl'iI.2iilom~k w-yr6wnffWC2:Y. catk:owite opr6znienie dz:e.P~WQ~ daczycllio-dzqcej.dB..tlf.wymren:nik: ciepra. 10~weF'ltylalmel:el«~y. N_APEt.5-W'Spomm'ili..yczlns' cii.fadu chtou '.~E:llim. gdiy:en nik j€stgo:~cy .trzajttaa • Poz.E I O'[)Porl~'IIIElIRZAINIIE IIIKI.acy S. k:oniec do 'rl8czyniia zbiera- d~enia.cModll:f'I!oej.~hllik.hill'mosrtat. !Ml~tr:llaJ s<lIll1oohioot!.sn.pol\_l)'~\!'a. czy opaskl mcu::!UljEtoe przewody .~nwdztlnio1 ~1 .ej wyzej.lork:a wl!ewu zlbiomika wyr6winawc. 14 .s. 12 .ADI!J C:'Itit.a i nle nallei. tJlda{t .z.iej$t.zajt!!:'c~k.Q[)ZiENIIA zao~Sn~~te.ceji.obudowa telinilO<$ta~u.l0ej uktadu cl1oc!zell1l r a pod!czas pr.OblUiJlOW'l!" ~e:.

i zai:l!sz" pi eczy6 j~ przed !opadnhi9ci ern. s~acja~nego liIlrzqd~enia . 1 .2.zbiornika o~leju ukltadu'IN.d C!ltiirod~enia s.' Wymo:liilitJow:2i.tyczne. • ' Wymontow.2: oil!e]u sklrz.n ika wyrownawC2!e. Rys. 2500 ()brrfm~n do cnwUlli wt11!cz-enia wen~llaitiJm.wymo:ril. lIzupefnic cleez .mechani~zna skirzynka" p~k1~dl'liowa~ 2 .111 ." • Octt~.cht~odZilC~'IN zlDiomi ku vvyr6'!. IpaliwCl..!Jj<WFJIi wsp(mJj/d :znpolu napf/dowe. wmz z poiosi&. • WymO:riIrowac p r2!sdni:e lampy przeciwmlgfowe WYMON1iOWANIE II ZAMON1'OWANiEE: ZESPotur rNlAIPI.tyt. .slrona sknynlkJ Pir2ektdidnlowej .a. • Za pomoc-f!. • WYImOnilDWaC p:ierwszy '(001 kolef<tolra.aul:orlllalyczM ~klr.arrnie ii zamontowanle zespolu nap. '91dy przez jej otvli6r zacznie wYlplywac cleez chtocllz~ca bez p~cherzyk6w powie~rza.spomagalt1l'ia kil:smw..m) A ~ strena p:rawa..z:ajE..odnk:y.rnednimi lampami. • Wymonrowac praw(\ pObs.5~ Wymonto'w. • UhZyl1lywac przez 20 mlnut p~dkos6 obrotoWlij_ 2.e). • Sprawdizic pozlom pall'iwa VIi Z:biom~k:u wyr6w~ nawczym i 'IN razle potrz.c.~nilka ok. C .-. • Wymonil:owac zamooowania k.dti1iowa 83 .' fl1odn~e5clPokryw~ p U!edz!iiaru sli~ni.eby uZiupelni:e cleez clh~odzifl:cEJ!" '.:elkac 4. • Wymontowac lew\'!! piast~ kola. 2.f'ad k_l~maltyiaojIL • Opro'znic ulkta. uklt:"a:du k1iima.€dni.az z p. przekfa.m~y dQk_f~cal1iiJ irul) ffl(JI:.towac pMy bszplscznl r:. • Op:wtnic.r!f. • WkrtcicSlrubll • INJapetni6 ukiad cl1oclztlir1i ria p rzez wl~ew zb lor- odJJowietr. dltf.l\.al~:allizatora eraz od}~c. Zamlkn~6 wlew zbiom ika\il{yrOwnawcz.go (N.op:r6~ni6 ui<.MIJ.ego. B .~zyc~::tcza lPr. si.owI~ roz.dowe:go' wego) odc~nelk nury wyl!otoweJspalin 0 raz meona ~ nlizm .rilawGZjlim ~ od~cz. • Wymontowa6 zderzak prz.UniIKa.2500 o!br/min" '.go. • Zdj2tc przeclnie kolasamochocu i oston~ mlskl ole]owej sill nika arazoskmiY wn~k 1<61'.c]i oraz wSiZystkie przewody e!as. • IUru:c!homic Sillrlik i ulrrzymywac st~'E!: pr~cilkosc o!bro:tow~ ok~.ac przedni pas na.C iii 'wyj~cakilJJl mulator skrzyra kit.l:c~.ynkfij' p'rzektadniOW'~ 'Oraz ijes Iii oie ~konanoltego wozesniej)s~llnilk.wylotol .zyc ad Sillmlika ko~ektor wyilio:tllWY i .osffion~ci'todn~!Cysij!nika.U"IIicy.zewoci6we~e~d- rycznrydhl.diwozia wr. • W prz:edziiale sUniika.z.ilyrLka.C .za.zmkmy bie'g6w i zarnoco'wan~a .zyc ods~ ~nilh:a p:~ewocty 'ellektryc~ne.f:ego 'IN darl!ymsam ocl1oclzi.. - • USitawi6samoch6d • OdfijC2Y..DOWIEGO WYlnilonklwDlilie towym.ty. rn iinu~y. ije:2!eli s~ na pocnosn iikiu warsztaWlraz .

a. n. oznakowac J)'a!I'iI9'wlki. Od~czyc SIILNIIK_A • Podczas ro..'e! pompy o~eju craz 1f\anCl!I:ch je~IriIlap~dtt • Oznakowac korbow..y naglrz.' OdtoS!.~ilE!kreakcy]ny mi~dlz.!i na. • Oproznic z o~e]u uk1ad wspomaga:n iia. 2.!y jiej zssp~. • Nacis'mll:C Iknkakm~t'ilii9 peGlaf hamulca.!:ly rnceowanla :zesprn!JJ . Wymon~ow.ta.~..:1. alby ZaJpewnic prawiid'fuwy doCiisk wkJadekder.e ad siiown'i ka uk~du !Im'amu~oowego.liIlik po!Znom'[J1deju" '.(nr 11 cell str.J1 c~.4lac..'IadfllloWl1J! oraz sprawdzHc poziorn Qlej lU.rn ik. • Wymontowac d. lI'l'apelfl1llic sHniika W tym celu naJezy od kr~cic ogra~ polozeniu srodkowym ~dokrl~cic sfuby Imocuj&ce mo:menhsm 62 Nj. • 'WymOrlitowac . ..c po:mp~ olejl!.zkladania :S:jlnH{El na~'ez:yOiznarizac wzaJemne ukompi!etowanie poslczeg:6lnych GZ~~ sci ~. gulowa6 cir2!zek ogranicza~.: silnTka.'''''''' • Zamontowa..ego pl2yrz~d RenaJu lit Mot 582~01 l{montuJqc k:oIo 84 srll.d:wolZn8.. z kadluba sih~ika ro~k~ prowa~ ~~nlj.pe~nic i odpowi.iS'zywyr.ego.rlIildem.pop rzeczke ll1IadwoZ!i.- zawsze s~osowac nowe sruby mepOiZliomlJlj • WymonIOw. '.ody i !dhl pokrywy i wymon~ wwac pO!krywywraz z idhil paJnewkami.zyc p~ewod'y wysoklego dsnienia.rrllia.. • N. • Plurezyc przez pr~eW'f:dz.EjJcy wz. • Wymo:rntowa6 polkrywy~. Plrzy morvtazl!J prawego. • Od If::r'licije sUni.ac linki. Do zdjl~ia Zallolilillowaniie KQ~.p.~~.• Oclt£iczyc 'Oct II!..yspies~T1lT:ai spl'Z)~gla."e' .k od s!krzYIIiiI przs ktadn ~owej" ki Siprz.awy wspo:m~ If. wy~l)~ r.-''. Wymontowac d~~C&. m ....zystuj&C dQ I!J n i€ ruchornienia watu ko~bow..Qwego). na jego obu:dowie. .l9l11~aws2'ystkie przewady elastyczne. '.zystkl1e -:-'0'.' Wymo:riltowa6 k. Wymontowac po:m:p~ cieczy chlodlziEloej sU.. I. aby u.1ane dJo tego celu uera • Wymonrowac II \!vy II pr. zamachowe cuj~oe). • DQkll'~ch:): zalecanym rncmentern (rys" 2A8) n amulcowych.' O~czyc o'~eju o:raz czuj.t • Wymonltowac prowadniic~ws~azjnTka przew6d1 podtisnie:n la.e~n:osc czynnoSciOOw.s.le~€msil!n~k ~skIlZYlflk~' p:r:z:e!k. dOW'!j(mo:ntOWaJnia .p~dbwy '(s:i~nik wraz: Z!8 skirzyn~ gl6w. i podzesp6!i' naplildowy.51 )1. i od:pow~etr:zyC liij ktadllknmatyzacji.podzespo:t6w.et rzyc uktad chfodzel1li a sHnika.F!lych dlo tarcz sriUilby mocuJ!itoe VIlSpomillfei zes:potu nap~owego.d~u!ZJiI. podw~es~c js do haka pednosn ilka.ozysk 'Qil6wnycl'll wraz t: pal11l9lwkamL UW:I91a.e przesuIn ~!icia It1l i:CZimi tJ!stavuic go IN ~k:. trzym... ws:pornika naJl.~.i'j k~ prz:ek-iiadniow.twic p6.ony ~.!. w ~ouych praoQwaty.~. • Wyjq'cz Ika:lJ'~ basi IlniKa Uold wr.U! spra!wdzaj~c czy ws..1 n''''t''I'o VW'Il. Oproznic siln! kz o~'e:]u.." . '.czy.C j~zyczek zaezepu i wyci~ fiI~ do~h...!I kiadu chrod2.az z korbOWOF dami i OlJliaczyc rarmerarnl .zni'ejs~e ]ego skiadanie.zn''''I''' Z.gJta 'OI~llZ 2idji!Jc! zesprn op'rawy iii~al'\cz!~ Siprz~gta. ' • Za pomocq speoj:alneg:o u~dz:e.e~ pokrywy to~ska ml koniecz- ne jE'st u2ycie przyl!fZ~dUl Mot 1423 (rys.eyil'inar6w.G~O . • WY]:ilC zespOfr lmia.mi. P rz.a. e • Wymontowac a:olnCl/.. • WymO:m!ltowacgtowio~ silnIka... - ROZKLADAIN~E '..zespoo: I~oto z'~ba!It. pOiP'rzieczk.ac obudoiW~ Ipr~edn'i:ego~ozyska .5'L""'1 '0.zamachowe sill r1lika.:ewnicy wn<itrza sameehodu nacls r1iij..opmwy .n:)~mia.jil ped8ilu IPrz.W. • Napem~c ol. .OIa zamach. kierownicy -i potQ.y silllnlikiern j ty~nym w.spor.c dol'nCij!. • Ponumerowae pobywy rozysk 'gt6wnych wa~u ko~oo'W"ego .

UiSiZC:2!~lklil pr.zas~epka" 2: .yn~ oraz kJUlllk~' zaworu .!'l.. 6 . 13 ~ pooewklro.gO. 1 (I ..i<lprzedniego {nr 11 )!ozyski3l giIOWtilig.z€l Z piias~. ~423~ zdeimowaR1apo. 1If!3-lule]h-li li. ~2 ~ Iro!o zaJI1ladhOW'e.s.: pierecienle Hoke. Sciqg:acz 1W.. :9 .pierscien osadczy SWQlZnia ~toka.~._1.y nawi€lrcic je WiSIr1ltem srecin:icy 7 mm ii wyj~c sp~i.SW{)fZe'r1 Uoka.6w (rys . 85 .__ !!I!!!!!!!III _ gl6wllrj'l::h. DYSZie natlryskJU wyjmuje si~ z k:adl~ • Wymon'towac dysze na. '1 . 4 .!a.. /(mJlubsilniJm i uk/ad t1oklJwo4ornowy 1. 2:$'1. '7 .2. 2:~:..52). 'Wyjmow. uszczellli1i~ji~oe ii'z9~r~ nia]'1ce. W tym oollu na~e2. 114~ kofo pdsow-e Wahil k. 3 -Hof.dbuidO'i.o ~Mte wa'lu k"OrooW€:9t1..di'1Ua sUnika. b tk:llk. SUrlIrfJ!:C 2._'_ .~k~gki~go .zysk .k'l'~WY d{J RJ" ~ 1 2: .(Mot..koroo.p1:llll!$Wki !J$1Ol!laj~oa wzd~U!i!1ie w~JI!'iCl.tro:k6w Ry:s .erSci€llIiolol'l. :L53..~n~wkii ~o:rbolWodiUl..wod. :S. 1'1 ~ VIffi~ lkorbo\vy. ~kow ~wy'· P last talok6w SWOI'Zit1 ~eUo~ka.kadlub $flni ka.rbO\l'i!Y. 5 .It$ita~laj~ IPQlOolieoiie g!Dwicy ~I~dem kadluba Ry:S' .2 .trysk~ oleju na denka • Wyj~c p:iersCii:9niie osadc.ombowego.R.15 -I<of..:sp~~yna • Wyj~c pall16wid ustallaj~oo wzd*u~zll1ie wa~ kor100wy oraz pallll€wi<i aclstrony lka.tiilile dYS.<r Raffysi'u ol~J:Una Defilt'8 • Zd]~c z Idkow p:lerSoialiilie.

SkJa(JtJRi~ Yoita ik~. pIyt~ (3) . . do kadWba.. a jej zaknncze nis wSlU'nqc VII otwor plyty w eel u j.mJlradl1l nrl i :3" • Oczyscic doktadn~e powierzich..2. uderzen~amf I'TiIkItka W' g6m~ powie. niczaJ.ciC w gniaz.oleju 'iN • Ustaw~c (rys. .wsun€!c tulej~ (2) prryrzqdlu W otw6r pfyty {3}.ella . oglra- gWwoe. • Przy katdym s!ki:adaniusill1lika na'l!eZy stosowac nowe sruby pokryw roi:yskgtOwnyci'l.D u$. .gl6wca koroowooul Ry$..kustalaj'}cych wzdhiZfJfe w81 korbowy tV mZysku gl6wnym nt'.56.da..~cia pierscieni osa. ~ni9 panewki Z "i"Owkiem oJejowym oraz paneWE'.o .: . plIL!sdmll!lchac spr'~2C1'r1.wic cz~sci . 9.AIOANIIE!l!UUUKA • .~~odzen ila oraz pl10wadlnicy m~a~ki kon~l1ol~ poziornu '0 towano) dysZ!E! natrYskUloleJu na denka tfol1\l6w (rys.iyskie:rowac w strene denka tioka ± ~5°. wrozyskJU nr 2 panewki p'f2iejmuJ1.VII cyli..dll Uoka.jc ~eklk.' Umiies.ewatmmbowy (strono!trowkowan~ I wsttrOit'il~ ram ienia wyk:o rbienia watlU).e upr2i~dn~owym()n~ j den ka tro:k6w 'IN cy~~ndrach IIU 2 .W prawD ed . tak2e wymieniac wszystkie' us!Zcze.ZYlrz~du p~yt~ (3).lki.o!h pr2!es l!.pfZyl!(r~c.lPfzYI~du IMot 1516.illO uSZi~elkach p~~rscien~iowychrmy uk1laduc. W'ymii enic IIub napra. a potoi:enie (8).sllek.mewki!1ch ustal:aj~c¥ch waI W~~i9 s$!'iewwaJ:le 'W 5~' t'amleJ:!la wykeJ:blenla) .(jzjoneg.o~woru VII ~Ciie tuleje '(2:).e] 6!rodlk!owania. lPierScnrenie osadczs wOMroracih piast Uolka.CZ8. .o~w6r I~. . 2. do k:t:6lfeji IPr.tawli enia nalezy UIZYCprzyrz~du Mot 1493.(4) w stron~ rodka cyU ndra i WS'IJ n W o1wo r p rzyrz~d IU' wp roiwa.eUOka siij pasowane obrotowo zarow~ no 'IN piasta.Z81m8cho.Zamm1iltowac 2Ia pomocCJ!.ai: do OpcUCi8.54).:r~conymi wo:t~ wory na Sli1uby pokryw Iotysk g~6wnyc:lh.zwtaszcza powielrzchn~e p:lrZyleglania u8z-{:z.lejowej.(2) 'iN .rzo~ri! f. przyrz~diUl'.z natrysiklU oils]u na .silGlPiB .q W n r.rn hijl ka(j~uba. ~ dok~ci6 slruby {1} i wyj!!lC Z . 148.ym pow~etit"zem kanaty 0'1 eju.tuba siln i'ka. 0 pofo:tenie (A) dotyczy dys.£apomina:l.JI ni'ior.ma~'Wa w fi'!. Uiez'8lli.Pot~czyc troll<z 1<0 rbowod!em..8JwiidIDweg.6wce kCl'lmowod'!JJII.wo:~l6nl 'W rnisee o. za pomoca Przyrz~d u Mot.orbowoci otwmem . 2~55.ch ~DZysk IN kad'~'biie siiln~ka.ski€rt>wac ko:neGwk'i II1I8!tlrysklw9. jak Iii w gf. .o! Ii mt'otlka Ibezwmd n o~oi:owego. • Oczysciic wszystkie ez~sCii.osrl~bamll (1)1 wio.Znl. usaezelka g~owlr:cy. 2 ~ o'twor ol!ejowy w .lf 'IN .znia" ~~eci. a . . nie .zy1'8:ga.oraz 1\01a.ka R~'.i 4.o:twor w I~adliubi€.e 'OS!j:owle swor.. !Do lch plr.zam ilast tlUlle'i .~ przy~' aqdu wcis1lftac dysze natrysklll olejli.zuZyte b~dlz uszkodzone.t. s ~c ~.54. • SWiQr. .maWlJdu l-znak V ~k!lE!:rowalliy do dol~.osJ olwOriLJI na S. 2J5fl) mok znaki:em V W1iadenku . l Rys . Ipr. paJl1ew'ki z rowk:am~smarowym~ oral.ole~u w . S!K. 2.2(rn·wkis. silrililka.1t0eobcii1j!1renia oSl1:oweIlUIcstai la:i.~ce Wzd~llzn~.oczycih na1le. pOklfyW kD Ifbowodow . ku corowi oraz Ilf. $pos{Jb roMtail:! tlokci'L¥ Opii$ 'IV telcitll€< dYSi! n'o1Itrysku oielu na cten.wego.

any olliejiernsill nikowym. • ZamontOW8c pokrywy to:zysk.Jun.ac sfEi w rowk:ach bez opor.e:lnia~. powie rzchnie natazyc n iew~el~ iil'Ose pasty i!Jsz.f2c!hrllf:e przy~egalrl!~a. • ' Zamontowac k:O:io 2!~baite nap~dlJl pompy oleju.11' sh ~ !O\IV1Ii1yc.! FIrs• .cl:. sHieffiwane . Uf.sciienia zgami8~Ej!C8go esl lINstrom: cz~Sci pemej trowka. .l!]i.en zgamliaj£tC)r.r.zn 87 .ska n r1 (numera.swmzniia.t!o:zysk .:z. GZy wa.own.i mlskl oiejoweJ pfas:zczy.tklzyska riI r 11.os.o~orJ i wp rowadzi6 w roWiki po. nie podllegaj1aJ! pMnieji p'a8owani!ill1 {ob:ro!bce) ~. ZV!J1t:aJcajflc uwag~ na .adt~'oa sillrr1l ~ka. .yW skierow8ri1e 'Wsl~ron'i' I~otazamacrtowego . 2..zysko1i gl6wn~o (nr7)' roi.yinii~eprzylegania uszezelki . Rhodorseal 5661) noll { dlolne PQwie. • ' Zaml<i pisrSoieni nie powin'l'1lY bye.z. 2.wdziC.cnJni~ fbk6w olejietm sihil ikowyrmt.ys!lka . • Zwili:yc i zaroi.kacRuba ~.ly ulszcz.ach. Posmarowac czqpy g'I.~ obraca si~ swobodinie 'IN tOZys.zwracaj&c i!Jwa. p rz:esuw.. • Z:amQn~owac za po:moc~ p:lfZyr. • Zamon~Gwac pokiryw~ waaz z panewkl.Pow~nny w wzdWi!J.inna.Zwilzjlic Cz. Sp.yska nr ~ i 'I\..i~ls' czolowyd:! wzajemnego poloienlif .aby znakll V na denkach wszystikich Hok6w b.ob~dtllW~fJ~dJliegow.zy JroiZktadJIanill!Jl li inilka •.opy ko:ruowe! wall .' Sprawdzic. lP~erscieln uszczeln iaj~cy.o.!i8.zyC W'a~ koribowy Irn:a panewkach . • ' ZatoZyc pokrywy ke mowodl6w wraz z ich pan~Wtkam~. dzaoza (mieszan~na ta pOW". 100 9 pas..e'~niajiEJ:C€] RlhodJorseal5661 Z .r1iile tloka ollejemsii Iinikowym rowiki ttoka Vii kolejnosci: p~erscij. do!ll.Sl"U:by .y.sl<lch powhilllrzchniach pielffi.:r~out ~ru by mocil.-. os~owv..2.lpe wtaSc!lwym mo- • Oczysof:c pOWie. '.8 . aile bez lpokryw IN cyil in:dir.l!ejem o siin~ IicO\iVYm i oprzec '0 nie panewli.g.:i ke rbowod\ow . .e wahl Il\::orbowego. ok. Na" pisy ~TOP'" 11111'9 pta.z~dI!JIlzesp~ ttok·l~orbow6d Wlraz z lch pan ewlicami.2y'Skonr ~ odstlrOir"lIy k:o!l:8 zamacho.c~wym momentem . sWO/'ztlia tIoka .1m.mo. f:i:ys. IDi. PiefSci€lI1Iie ~{okasij pasowane ~'albryczl'lllie. mlee jednoHty r6±owy k.fl!cej np.cjawZ:ysk od 1 d~a5.kach oraz jego :Ilu.a)' •.. C:Z:Y' waf koroowy olbraca s!l~swo~ bodnre.r2)chn~'Bkadluba silltll~k.Znak . 1. zawaJritosci tuby tlltwar- • ' Spra.llni. piem~ cierl us~czelnlilaj2!CY ~n!aJbil~zszy denlkatiol}.Ik:Q~ibowego . s • ' Dok~ci6~ruby pO:l<ryw wt8J§.s<kierow.znaki id€n~filkacyj~ ne naJrilie8~OneIPr.ye pierScie. to. • INa 8uiche.~ty nadmiar mri88Z8niiirlllY i edd&c 'go w pfiaszc2.6w .i. naieci:y j!e mzstawli:c na obwodzie tfoka cook 11200• • Nasmarowac zewn~tr:znq poWiier.~. • OSi!JJszyCwyciiisnij. Ry$.krywy • Wymiiesz:ac. a pii. .&mtawE!.er. g+oWniych wraz z ich panewkam ii~ z wyj<\tkiemro.cietnl~ iPQwlnnry bye skierowarH:'': W s~mn~ d!enkalifoka. '.60.(r18pi'S) pwstopad'le ria pi~~iu do .wego:).z.c"'lJI'Rce . pokry'\!Vy mentem.

cHubie siilnilh:a rollk~ pn:nN.~uba sillnriika.i z ~l'umnilUetll ni!lIEi.OI'SIOOOli Ciie(plna.y uszszeln iiajE!:Csj (np.spra.uy~oto'l'l'e.zatms:ehoweQIQ) i Mot 99(J.QWq POWU€fzd'nrn ~€l cZ.nika. 2.wac.6~.9.tyiI~y og.cq obsad~' lds:zczellki pi€H·SCie.cznikimetaJIO\I'~u.¢in~k N)lrywY~otowel z ~ju!'i!ljkjemn'<liasl. 8 ~ vorspom iki. aby 1 w rnlslscu (A.I!!!S])C01ie!lkji. 5 .odoreeal 0'661) ObUdOWI\! przsd I'll ie90 loZysl!ca (rrlJ 1)1.talizatorem J . KOilejnos<c da~szego sk:tadania.~mdl&l.I1IU1'Oy pl'2:ektad~rn nie nl8. ~1 -sanda lalFnbd'a za ka.p.Uklad wylotQiW<¥ 11 -kolfilktor wyIowwy.. rys.ahow. si~!1!ilk_a. 2.• Pow~ec oi:enkl! W~!JIfS:tw~pam:. 4 .rzBdnia muryW!jiilotOVila wrraz z k.ejj. :2 .j:estodwr.5:9)z ebu stron k!zyska nr 1 i w m ~ejsclU B stykJIJ obud0'MVY dorsseal 566~) (np.o.st'lPiio ociksztat~W2&' mooowania s~Ilni:li\o\IVYmdo wyma)ganego ollelioweJ.niowej eraz pa:m p~decz.ed kataliz8Jtorem.oo- na db rozkfaclalt1 i a.troltlly nap~d1Ji lrozwz. uszC2!eltk. • .rryw~ zawie raj€!.ata1izab)~em.sonda lambda. ze sk~nk~ • ZSJmonllJwac na ka. ~991-mj (Dei S~lmtny I~ota .pa:ska moouillpa 6 .z~ciow IM(Jt. !U ktadsmarowan ia wfaSciwym elejem poz~om WI 'IN misce 9 11'1 Rjts. zama.e:ga Ilei:aiy IN jednej ~szczyi:nie (aby przy bitczs:liiliiu sibilik:a.t<!.liil. :8 .7 .oIrowe kaa.. ~ napefnic oonie miski olejowejl) i G!ok!r~cic S. miski oll. IH~.yr. Flho~ miiskli ollejowejwfasciwym momen1tem.·0!3 (M s.l. . . ~.za~(I.~dlU) nowe pi~~H':!3cie:t'il ~B usz~elnlaJ~oe waf k:orbo\IVY.O\!tY mmlfiek.i kaclill!Jl basi I.ejowej od strony kola.wdz~cstan pompy oleju przsd zamontowaniem.s~.ycht~odiz~oe] z jej IriI. pr2.plrzy zak*adlanhiJi miiski: o:le:jow€j dop:i Ilno.z.a~ dizi!lctl pasek.Z8!montowac pok.gumowe" 110.ptz.y6za pomooq . Ponadto naleiy: .nanlssc krOipl~ pasty uszcz@lniajft0ej p r2l8dni egot[lzysk'a .: ~ .

~ IPrzekhadniow~.O 3. W samochodzle zastosowano jedl1lot81I'C.gan skr~- UW.sii~nilki1.wGW'e Iparametry SIP:~glei Typ s:pr:z~ Srednlca 2QQ CPO 3500 215 CPOV 4000 2115 CPO~ 44'00 z notTl1lalnego .aga. $pi~zyn lillioW€.otu Qlprawy WYMONTOWANIE • Odtqczyc odsilnlka sklrZ.RZ~Gt.8 6.2..zlUzyc~a sprz~gta . zielone-~kl~ne IMOMENITY IDOIKRI. • UnierlUchomic kolo zamsehows 5i Inii ka za PQ~ moca prZY1rz~du Mot.zekliadll1l ioweJ do sl Iniika: 89 .zy ~prz~gfa z trumU"Jl>em dr.8 i 2.e nap.0 do 30..5 25. wYiPosaZone w mechanizm eamoezyn naj regulae] i skoku jiafoweg:o pedalu.s:kie. 582 .a craz tan::~~ sp l'Z.aprawa sprz~gita wymagaJ&ca ocU. zialone liliiowe.215· e.rawy. N.a nle z uszkodzenla spowoclowaJr1lego wadij_ ]ednej z oz~sci sprz~gta lub na przykffid\IVYci eklem olleju z siInika. IkU~re stale s'tykasi~ z koncami spr~.ynk. • Oclkr~ci6 sruby mocowan la ~espolu oprawy SPIt'2)~g.4 i 1.anatarczy sprzQgta lulb zesp.UGA I NAPRAWA piast~tarc.~Gzenla s krzynh:i plrz.y Skio-lI. OBSt. tinY: 20 N· rn. zlelene zielone. 27.g~a.ezespo~u op.6 dm3: 18 N· m.01. pedatusp~~gta.owej od 'sl In~ jest dose ka pracochlorma. do kola zamachowego sl Inilka i zdj~c zespotopra. CHARAKTER:VSTYKA TE. • Wymian a Iii nIkisp t"Zi~gta wym..sHnilld '1.! talerzowa.rawy sp r2:~gia do kola zamachowegosillnika: .4 do 25.9 OZMc<loola azaroSzaFObarwtile-n!ebleskle. -nleb'je.CHNICZNA lMocowani. .ta.0 do 30.~.AGli WST~PNE •.11 ~Wymii.. 3.zYlt1ly tarczowe].8 '0.>Ilgta. jalk i zesp6t' oprawy sp t26lgta oraz {ozysko wyc!skowe.2. Pocllsta. skrzynkll pr._CANIA MaGowanie 30 N· 1m.. zew0"i!trzna tafC~ (mm) nominalna tafCZY {mm} 200 200 .wy sprz~g~. Zal EleeniIEl~O dOtyC2y ·wyt~czni.8 nia.1.zowe spl2~gto suehe sterowane mechen ~cznie za pomnc8!: Iiinki.:t (min) :26 26 :26 3. kM rej koniecznooc wyn ika nycih i ku Ikowetozysk0'WYc:iskuwe.3 SP.5 27. Zesp6t oprawy sprz~gIa ma 8pr~2:ynE. wymontowa~ liczba. wyJpUlSt6W pi9!sty terez.ek~adril.Mdetek wYj~ni.0. Zaleca Sii~ wymi enlc zarowno ~arc:z~ sprz.

resp. 3 . 8 .spoJu Dpr-awy za pfimo!1~taJ)i~nia i_rodk. • Wysrorlko<waC t. $pT~gm ~ .6 dm9.~P!'Z!l!1fa X-27.roz-yskuwydslrowe.yIr! ki P rzieldadlniowejl) za pomocEl[ trztp:i:enia • ' Pawlec 'tuleJi~lIoZys!k:awyalskowego oraz ~once i powierzchn~~ 0lPorow~ widef:ek: smarern (np.8 oraz 2.0 do 3Q.4.zyska wydslk!ow~gQ i w razle lfIadmr.MonMi tarc:.3.l mm {siilni'ki 1.~sCiqpiasty w stmn~ SIf.podp6rlka. )(.sp~g!a. 6 .pedal spr~gtaJ.9 mm (51In'lkll 1.wdzic stan Wo. • Spm.~.2.WJilCq c'Z.uj~l. Moly~:otEl BFl2).6 u oclUus<cic powlerzctll niii kola zama ~ chlowego. wsp6lpra'cI!!JIJ~Cqz tareza s.3 nys. Spmwd2anie skokn widfJJ1Jk wrf<:!~O! .zy I ze.a. orez 1.4 do 25.Z.arcz~sp.z~gt~a oraz spr.rz'i!gIa wzg II~dem kola zamachowego (Wy'S. .emego. 7 ..0 dlfl'F) . 4 . smlym 32.wdzuc j. ZLnZyCB wymienic IoZYskloWyo]s!frowe: .=25.rtrtocowania z~~ltl QPfa!o\!Y.aJ.3.:r. 5 -lNid:~II!ci. .SiUDa.pr.linll.1II'spomik pedlal6w. s~m Rys.ANIIE • Oczyscl. 90 . -laJFCZ.ejsta!lrnl .!. 3.ai 9 spr·2!1j!9ta ZAMONTOW.egf) Ry:s.o~opm!illY.

3.:r'~oaC ciwej warl:osc~ rnornentu dokr~cetnli.akJUmuI8~or._ • Sprawdzllc.gtta.5 mm. • WymorrDwa6 komp~em~ ob:udow~ fmra po.~baty i os PEH:laIu. sprzllIgf...gn~cIIiril ~~ WliaZ .oclt€!czyc .. do 25.zie' 'czatowiej Irll!~u:Jw. czy z. 001wers:]i samoclhodu). • Dop iilnow8.Wym lana lin kii sterewan la spr. 6 cl~ pow~ I'll i€ln on wynosac 25. W p'l'Zypadku silni kow 1.21.. sp:~gta. : z 4 .ztibatego.by mOlZl'iI'8ibyfo I p:lr2esun~ peda.8.2~2.ypadlku siln~k6w 1.y6 os pedatu.scll z:a.~ pil:'ZEZ ocz~J) wyctmllka.zyc Zlesp&lop rawy Sp:~~. • ~y. • Wyciiaj. • USUirlijC tr. Uwa.rb..4.poop6.nc8. Ii :2.6 na wyd r'I ku 2)~b8tym. cz~. osi peda!t6w.4 ~ 1.WeWrl'lh2 nadwozia wymont:owao poclp6nk:~ (1.i:d~~ek wyl:8:l. aJby Sipowodowao • SPlraJ.apadlk~ powlraGa.4. a. z • 'Wyti(!!gn~cos pedia:1u na~y~e. p~r]9iIlu ko:no6wkii pancerza lilmikl sp r2!~. • Od strony IPrzeclz~atu siiniKa ws LUlEJ:Onow~ ~in~~wraz z paneerzem do wniitrza naciwozi a.1.rawnie·.c pmwid~oweg:o uioien'jia zacZiepu pancerza Ilinlki 'IN przeg rod.rilltowacskrzynllk~ prze·kta. 30.zp~enlsrod kuJqcy i prz.. .j~ do poloz!8nia.wu . 8prawdJzi6 s~ok: wide{ek: wYf:ij_czania.. • INa(isnt'l[c n'e!pedlat Siprzeg ~.srod.lCZyC IJirnk~ :QCi I~nke:. P rzy swobocJnYlm pe:dale sprz~gta Hnka • PU€'SuntJ!c link. czy mechanlzmwyi!qcz.I'etniijl_ obudQw~ filtra pcnNi€i~~ . wyci ~. spoczynf<jowsgo.gta. .c miec 00 najmnieji :2 em 1!1U!Z:llt l~omp..z. WymJ.oz~.ym dla niego. swaoodnie zab~. • Zamontowa. z '. .wct.aIrrmaci~gulirmllki nas~~pi samoc. • P rz:eGUnl~Cpedatsprz~gta w poto.wiet~ rza (zalelnie. Zamo.9 mm. '..a.z(il!k~tnej)..2!e:bail:ego i umiiescic zaeaep lilml'lki przewidziaJlfiI.n~krli!tka ooi ped~i_h.!I. pedafu.zYlmilnie.ana ti"nkl $p~lfj 11. W p:rz. w miiejscu W· wycil nk_1U z~ba!~Yim. • O~czyc Iiink~ sterowania sp lfZ~gIa od w.0 dmil .ony peda~u siprz~gta Ii wylu~cic lt1hgkr~~~~k.okowanie zaczepu pencerza ~ inkJiiVII przeQlrodzie cz:oitowej.&czania.ka.a.'06 pedla!6rw • Pow-lee smalrems. 3.kUjE}_DE:gO !(wchodlzqoogo IN s.o.tmym wycinek .aJl1~a sprz:~~ fa dlziata pop.3 ..~li.mie'~'mych SPI2~9ta).. az do liJLzyskan ~awilas- -~ mLJchamii.Z]enie robocze i zabz. • lalo. • Zaczepic Hnk(jl za wh::ie~knwyfl..2 .I'~ydnek ~bm~.ldad Z€'8ta.yrz~d Ulr1Ii9:sruby jego moeowanla de kda Z:amadliOW>egO stepn lowo {po pr.gta • Odt~cZ:yCaklumulator.S. • Naoii6n~c na pedlatsll·rzi~gta. alby wycir:tgn~c Rys. przy widel'gcf1 pomnna rza ~p.4) z lewej str.a .czania.t 6pr2!~gta i odff. rys .ga.d'niowi\l.0 do.2 pawil091£em do wn~trza nadwezia.aj~cy ~(II'O· amachow'€I .cietgn2J!6 za wspami 11<8. ~ doll'.a. IReg!JJ Ilac~.

~growy jest uro2ys.tod:m oraz 'dri!z.16t z~ba= tych s~ odlaneze .3.f2lb.1~ 'TECHNICZNA CIH.rz.gni l bieg:6w do iiazdiy do przodu umieSZ.y sk:otS:ns.oZQ:filiej bieQIUII.IRY:STVKA jest wyHoczotrila z b~:El!chystalo'WlS.oduoraz n ~es'Ym.iegu wst:ec2J1!e go zas .hileja rozyska.kowany 'iN h):zysku wal'cowym Dd stmny sprzflIgf:a i w w:tysku ku ~~ kowym 001 strony pokrywy zespofu 5. I SkliZynkli IPlr. 9 .Ko~'a.kmek wlewul konlroli pozioml!JoIeju. Zrniana ble g:6w odlbywa $il~ za pomoci:l dzwi.pokrywa zespotu 5" blegu.obudOcwa$pr~g1a. spr2!~gta j obudowa z8sp()k~ k. >5 . '{ -lulejia tozyska.z.rynr~nka.AIKTE. Umies:zc:zona. 2 .est poprliEi:c2inllie do esl pod~l!JznejisaJmoc~ odu.o" ty~napoklrywa. w pod.z~by prost~.eg wsteczny..MECH'AN'ICZNIA S. kola b.1.EKt..· roni2owany br.1 OllCazJB3. 4 .zelkfadnh~we JIB. Watelk: sprz. Zesp61 obudowy .'KRZVNIKA PIRZ.egQ 92 .)" 8 .l~'OaJte ma]~ .osi:Or1!a Iilolla Z9!rnruacoow. 4.~iskowe!Jo ~skrzynki JB~ oraz JIIEl. Olbudlowa.eg..IDN IOWA 4.!o:iorek spuslu ol~eju.!'!fciskow@go ($~l1k~ JC5.obudowa. :Rys..). j.krzynkJ przekiadnicrwej 1 .A.AR.~a wyMru $krzynka prze~tadlnio'wa ma pi~c synchmnizlQwa ~ nych biegew do Jazdy oo p. biegu. zespotu 1k0ll~balyd\ 3.~1...~I.ih.stopu lekld. 6 .

. 2.ach stozl\.k spoduJ' 11.pUSiu olej LJi. podw'6J~ ny kol'ek sp ~.any 'VIi diw(]ch iozyska. <1. • Odlqozyc SWOrZlr1l ie kuloW'e cd! .Qc!~m:lu.. Opr6i:nic s¥"rzyn l\. M:OMEINl'YOOK!Rm.zy sru by moc()wan~a osionll'l/ ~chl'loll1ine~i1Pr2!~glUlbu ochronnego potosii d:oskrzynkii pr.2.CANIIA N!abfitka Vlia~kaslprz~gbweigo.j~o8.2. ~ VIi lOZyskuwalcowym od strony !<om ~~b8!ltego ~"hapfl!dz. m. M'ecihanizm r6±nico~ jest urotyskow.~ p!~~taollniow~ z o~e]u.zd:erzak 5. :3: . i 2'. hamu!!c6w ~podwiesJ:c zacislki we wn~lk. Sruba watka gt6wnego~ 6:'$ NI. • Zdjqc p:~edn~e kola saJm. gKiwltlIy Oral meehan iizm rein ioowy llJ~o. i odlt=lc~ skrzYink~ przekJadniowq ad $!i ~nika.ikorek otworuwleWlll1 i kontm1i poziom:lJoleju.KIRZVINIKI P'RZIEIK-tAIDNI:OW!EJ Sam.lchodi.S~Yf!la' p~riniowa 93 . JC5 .)tka regulaeji d~ 'WYtXlr1JI blieglu em WYM:ONTOWANIIE II ZAMONTOW. biegu db 0Ib LJOO'W1f Z€li8PQ~!!j 6IT .BSlUGA II N!APRAWA Rys.tn1u~".4 .WaiI.zwr:o~nick6l'. • ' Odt6}czyc aku mulater..U!. ad strony pok:rywy' ze~poIu 5. ~ n:ak.i:ka wyboom Ibisgu Rys..ko. • Odkr~ciG m:lJ"'.2nticowego.: 130 N·m.zdilJrzak 5.sp:rz.!fl!a Iswaj potosi db 013 lUIdoW~l s'krzY'Iril'kiprz. o '. k 4.25 N· m.u) 1 .oh: 25 N· m. isw:riH~prZ!edz~atu el !Inika.k-orek otworu w~ewu i Irontrolii PQ2iQmu ol~l. • Wyilk:r:~Cilc siruby moclJllj~oe zadskii. z sUnilkami 1~4 Ii 1 . 3: .z.:Zysk. • Wymontowac przedn iie OsIDfliY pw..owych.eIKfadniowejl~ 25 Nt· m..~gta do oibudcwy zes.ch k:ull~owych .odkr~.wlk:ach • WymontowaC zesp6lt Inha.gp do .regulacjii dr<).rowny jest ~~oZyskO'Wa.4.rek .ni:z:mu r6.l sHnika .polu koo zQbaty.(wl'dak od spoct.komk spustuo!leju. • Po prawej stronie samochoduwyd21.ek . 135 N· m. 4. Osro. rNJlakf~tka meC!haJn~z:muroznll:cGw.I. • Otworzy6 pokryw~ przedz~alh.!l<\lk~ka .p~d'owy..iB . • US~®!W~C prz6d samochodu • Wymontowac d!olil1l2j.o'Wa JC5 Watek sprZ!~gIDwy ~ wat'~k. s. Salnilocil1lody zsii~nillmll1lii ~ liB.ego skrz}'il'il kii Jee. Mo(x)!1/i.cza.g.zwn)tn~c kQt za pomocq sctl&ga. ~jegu.acih kat • l!Po le'wejl s~lmniiesamochodiu . bieg til.gn~Cj za koronow1sgo meofM3.a.rIiY IDzysku kull~ VIi towym .0 d'm? na podsta!.go przElklt~adni gt6w1n€]. Slaz¥llkt przeA1mtnmwe' JB'~ OJ'az'.. bieg.ZY8ty mocowanla ~:U5*08i do kola.JB3 (Wtd'o.zek4iadlt'illowe-i. i pomooa tlr2ip~enia Qdpow~ednieJ srednicy.zyskowalrile s~ kaz.zeciwl:d'O. Mocowanie obu:dowy . Slkrzynka p~ekiadl1li.n. 2 .!iarl i'e po4kry¥lly zeslPo:tlUl: 5.rt~tk~rneeowania swoFZlFIlli I<!~10wych mechan~!Zmu kierown[lcze.cic tr.l.dy w dwoch to.ANI:E S.. warszta:towycf"!1 z ko~am~ prz13c1lnimr zwisaj~cymi swobodnie.d!lIiI'1I~ .~hatyGh: . O.Wykir~ic sruby mocowanilla.:3.

guwst€CZrl€giO.:orAJz~b8Jts Mp!l!dzane. t.:l:jj)oote nap'f..sPI'lil'iyna s'Yfl.2 .ofllizalmail . p[2jl3sUW'~<t ~!'lchr~!1ii.!:'i.Meohal1'. . UI-Ik.atetk Q.:aJC5" 8. Hl.~0!10 ~M18 Inap~dlzane ~. biegiu. Irna. ~9 .ynohronizatom . 7 -~U!'eja przoesuwna synOh~oJlli~rora.sp~z.pi"l't\\~cien 5ynchr<lfllmlma 5.18 . l1 .tom 2.4..u..waJek sp~g!ttowy. Ibiegu..eglu.8:3 o ~I.br~gIUl.a~ora bleg6w3 .p6Jk61.biegu.mwny.osfDlla. 2 .nki J1il3. :25 .zyska.p~d!zal1e 8.skrzy.ktJ\lo . blegu. m. 9 .re. mllki :w - '94 .3 .. 5 ~ lPi~rSci~tl synQlmJll'1lilzaitora 1'.yn!Sl. 2. 20 ~ {<lc.kdlo 1J~l:i!ate nap~dzaneI2 bjegu.~lIleJa prze~lUr\!'I'~na. i:)f. :5.w.~ulel&.klZys<ko~o~l1ie.l. 17 .:a.pookfadkEl.lkov.\1l'iych t watkciw A ~ skirzyrg&.~mz J.w*k bi€.o z~tate lihapl.b. FOlks. l2.pj~rSci~:r1l$1f1f1lchronli2atora 4_ bfeglWl. {o.:21 -lkDl.ldzaj~e 5. UI .!d~<1lIne4.. 4 . 24 .iyslko igie. bieQl6w 1-2. Megu! 23 . z~$.:c~naskrzynkaprzekladnlowa fly$. b'i~u.klaIo z~bi8!re .. bi'eg.Z9. bieg. '6 .piiemS~i~rn syno'hr.u. 16.1.pt~rsQieil osatlczy.poodiktaJdki regu!lacYltlIe. 27.t~czneg}IJ oiegu z ~L1I!ej:!j.'CihJiOi!1liza!tora. 8 -IP~eirScf:ei'i synchmni:!!ril. 14-l+.-ofu ~bate nap~d_zal'le· 5.

dZwigJ'lia. 8:. biegu 95 .¥:ek wyboru ibi(')g6w.z wj._ ()~ wybr:~mka. 6-[)o$!Q:rliY Odlrtlnlfle.13 z: widelkami bieg6w3.slkrzyn1ka JG5 11. 7 .~eilkamibiegow 1..oS..2.2:.j.:zde1"Z~k5. dtwig!li"t s·tero1l!'aniOl_.cyJrlia.". . B . . ~kJmer:it:y <IViI~niZfflu~ian.gab di2:-mgiili zmiany bieg6w.fl.·y biegow A ~ . 112 'OG.ca.dr. :3 . zmiany bieg6w.110 os 10 Rys.--4.sktziiirllkiJlB 1 oraa JIB::!.regula. 114. 5< .. biegu.0$ 2. 1 .wOl!lek bieQu wsl~~o.opaska mocuj<.:1: w[detk:<JimI5. 4 .ODUOOWa.kQrnco1Jl1k<il! . 9' . 4. tl!iwigni.10 .

• OcJl'qczy6 z:t:~cze przewodow elektryczruydhwf([czn ikG. Rys.i wyjiEl:C te n~cz:nik.f/enumty m'echaniztl'lu rOinicowego A . 1:2 ./ . silnika. 2 -sarellity.iglilwMj. i: odsur:J.edniego do zwmtn iCy i odlczepi6 plIZewudy ad wi:d~elk. 15 . rrocowan iia amortyzatorew do zwrotnic k6ti wyj~t zespoly zwrotnic z p6tosiam L • Wymontawac prawy i lewydr~z. zespolu nalP~dawego. 4".d p rzec. ell.espolu amortyzatnr .~c ria bok zblorn iik wyrowna.rliego mooowania skrzynkij przekJacln~owe] do silnlka.k. ku lowe Gd zwrotnic • Wykr~cicsruby • Odkrlicic nakJr'litk~ do.tlrycZIfiI6bu czujnilk6w ad arnortyzateniw.7 .iowa • W samochodzis wYlPosaZonym 'IN u kia.wieszenia zespc- nap~dowego.za. • Wykr~cic sruby rnccowania iElc:znilka si I. • Wyk. 11 . 4 .r~dk.Ulejlk9!odleg~>IoAclQWa.3: .r~cic Srube iqCZijCq i om~czy6 ko.agfQooi{l1Na. .' OcH~czyc doltne sworznie..lczl1S skrzynks przektBdn. • Wymo.zekfad niow'l.p~d!zane przefkladn.Je. • Wykr~c~csrUi by mOCOW8l1'1!~a. o . 4 . 8 .slkrzyn'ki J81 eraa JB:3 1 _. B .wczy ukitadu chrod:zeni.ric6wkii dr<}zka wybo I'IU biieg u ad skrzyn ki p rzek~adniowej. odlt~pzy6 Ii n~ sprz~gta . • Odkr~ic po." • Wyrnontowac tyl ny WSpOliitll iik.~ookiadkaoor. • Wymontowac rozruszni k. 14 . 1. zawieszenia zaspoiu nap~d!owego .byrnocowaraa czuj nika pr~cllkosci kda plt'Z.zosta.{Qzy~ka.rilt'owac zesiPotfilltra powie1trza.podk{.t'iitowac drqzek realkcyjny zawisszenia • Za pomoca dzwign ika warsztafow€gio poowiesic zesp6t nap~dlowy za ucnwyty do padnoszenia siiniKa. pi:erScienie OSadCZ'9..c lewy wspornilk zawleszenla ze~ spoliu nap~dowego.yC pozostaie z)l&Gza przewod6w deprowaczonych do slkr.adkispl"~Zyste'. kOf'. • Roz:lij_czyt zamooowania przewod6w hydrau~ i~ cznych wspemaqanta ulkliadu kiero:wt1iiczego do ramy pomacniGzsj Z8Spo.e'lk.6.zYIf1l ki plrzelkJadiniowej.skrzynlm JC5.OSSSll:eIIt6w. • Wymo. 1 Q .kolo Zt2bate na~du p. swiatel' eotanla.6 .za.'!.dnJowej do sUnika.naJkJ~ka obllJdowy meohianEz:mu rozll!icO'\I'lfeQo 96 .podktadkJi regulacyjne.nika ze skrzyn k~ pr.a. kiot:t kmQrmwe.tU n ap~dow€g:o. • WymolrHowa.l:oczne. S.lwbl.· . sruby mlooowaJn la slkrzynki przekta..pierooien uszc2!eilni9!j4cy.podkf:adkl oporcwe.Mechan. wy~czania 0 raz rozf2[cz. f~cz~cy podtUlznice nadwozta z ram£! pomoc'n iiGz~ z. 5 . 9'.o§ciotiflier.l.spr~zyS'le.e..kolo ~batlena. • Wymotntowaci ~unap~dowego.okL:lj:~cy ABS wykr~dc po obu stroneeh samoehocu S~1J.uszczellea pierSclenkiwa.

zesl!.! . '.opisaneczynnoscii wymont:owa. • Odlqczy6 0Gi1kol!el<tora wylotowego Ii wyj~c pr2!€ldniiiEj!~IIJr~ wyllotow&.e90'. '. .~ za poIklil .~ nia IN odwrotnej Ikolejn ascii. '.trym i podwitlZ8C za pomoc~ Imr:~k!kieg~ drutu .>olu nap~ 0' i VliYsun~c jii} pod samoch-od.IlUI leU Ilku pod rilosnHk6w b pocleplrzflc ram~ pomocnicz~zespotu nap~d!awie- • ' Wymoliltowac '. li1I'adWOlga samQohoclu.' .odem.~uzamontowaril la s!krzyit1i p ~eldadniowej ki nalezy wy~onac .zmiiany bi e~ gow .Za pomoc~ j. Pod S. Wylkr~cic :sruby mooowania pl'2e~1ffidni Idemw~ niczej do ramy pomocn1cz'ej zespmu nap~owsgo ~I podwles~6 przek~adni'~kierown k:~ za pomoc~ mi:~kJkiego cI'rut!Ul.e~emeruty meehsnlznu.ad go. .ekraJrrll oi:ep~lnllY oraz sp:Ii1Zyn~ diwignl ~ j moc~wcicm n~kaw. Odd'nlyilic do .arszti3!tow.c s!krzYiI'i! przeik:fadrni:ow.' P\adh'Zyma. prz:y dzwli'glni .' <OP!Jjsdc pO\iVoli ram £iI lPomocniGz~ .zderzak prz:ednL W ce.edlnego . ii oclkr~cflc sn~'by mocujqce jq do.em. Z!miany 1b~\eg6w. Wymontowa:c sygnai dZwil~k()wy. • Pocl1ylli skrzynki~ prz:ekltadni0Wift iwyjqc spodu eameehod u. jq .zmi8JmliYbieg:6w.aJmoc!~. .zdj:2tc .

przeh:)_czl'lik.5 AUITOMATYC:ZN'A SKRZYNKA PRZEKI..ystl<1ich cztsrech b~eg6w do jazdy do przodu: 3 .CZlu]nik prli!dllloS(ii ob~otowej not wale.uI11cmego. 13 . szesciu poro.R: bieg ws.1\.4 . .czuJlfilik ciSniooila.NI: polozen iiE!nsutral nE!..ycznej.odu samochoeu. 12 .le o!eju. :2 .worow elekt~omagne~ch). Jest umisszczona pop rzeczn ie z prz. wyficiowym prze.'ekfadniowej R.2)eUI:IJjni 11ydrokjnel.zesp6!l IhrydmuUczn(Y (2esp61 za.1. 1 1 .KA TECHNICZNIA Diwiign~. 5 . 7 . 5.ynkl prz.7•.a wybow bieg:6w rnoze zajlmowac jedno z.RAiKTE.4. 1[1.usrezl9~ka.yn ka prz.RYSTV.en.: ~ P: postOj(parlking).pIa olej·de~z chtodz~.ca ~ilnik.teczny.y'S.z.A.czujnik prr~dk:>osci obrol. . Allitomatyczna sklrz.elelklro:za:wOr trOOclulacji.ce auklmatyGzineJ skrz. 15 . .1ll!ieilcrlulilkcyjny.o~e:]l] wglDwnym I\:a:na. CHA.elektroniczne ur.D: !3!lutomatyczll1Ia zrniana 'Wsz. ElenlBnty s.obudowa sk:rzynki.. .3 98 . 1. 8< .wym1@nnik cie. 6. 9 -elekrtroZ8:wiJr spFz~gallJiawiinf1lukQw pr.iDNIIOWA 5.elek~mzaw6r sek'l!rencyjny.knynld przeldad:lli'owei 1 .Z<!_dzrelliie.~1adnL 16 .O'WeJI przekfadni hydroklnetyC1!i1Iej.przektadniaJ Ilydrokinetyczna. rna eztery bisg'i do jazdy do przodu ~ b~E!gwS'tec:zny.0lI0zam!achowe slh'lllk:9J.elekitrozaw6r stemwania wydajnosci<! wymien I1IUkaeiepla.e!kfiadn iowa.pokrywa zespOOJi liIyclra.steruja..

a'sllanlie alektrozaworru i mMtiNowa:nia.ony bieg pierws.zujnika pofozen~a przepustn icy. Automatyezna 117 l' 8 Sygnaj I.zna. W PCdOi:81tl1 dzwignii ~ID"Iub ~2" automatyc:zna iach zmlena biegu na nitszy n.l miany 6.zaillroru Nlieui.2.e eutomatyczna zmiana olbe]muje tylko irzy pieMlsze biiBgii do jaz!dy do przodu.1: wtqcz.QSci obrotowejsilniKa~ c. . 5.ma.ywaoy Sygnat~czellia 5.eg6w do jazdy Z<tdan'lliestopniowania rnementu I sygn~t parotenla P lul:i N dliwr~nl wybom bieg6w Nleutywany Stemwal1lie e]ektFoz.gnostyczneJ Sterowanleelek.trozawottl Nieuzywany Sygnaf wy~enia.Jduje si~ przyclsk ~ID3'\ kt6rego rn.aclhdiwig n i wyboru bieg u m p~ lub ~N".W<lflU Slemwanr.zy do jazdy do przoeu.rzeJdaclniowej styku INr 1 2: Rodzaj sygnalu Zasmanie elek1irozaworu wymlennika Qiepla slerujqcego wydajnosdE(! Lampka ko:n1!rolna Ilie.eJ 5 5 7 8 b:i.homagnesu wyboru b'legu :pedatu przysp~. .awmu zmiany biegu nr 3 biegu nr 4 b.znego urZi!J.~~ceskrzynki automatyczne] (EM 8PA) me.tyczn~i skt"Zynlti' przekfsclntoweJ D. glniazdo 55-stykowe i stenuje zaworami sterowanla na podstawle sygnat6w 0 warunkach pracy siiniKa oraz warunlkacJh ja~dy'.acisniE2cie . tempemtury oleju 'IN p rz.pcwnd uje. i.ekJIadni. EII.ektromagnetycznyrni hyd raulicznsqo zespolu ~Q 21 22 23 nych z czujnik6w: pr~dko5ci obrotowej wirnika tu rbiiny przekltadni hydrolkinetyczn ej.ek:tronlezn 9 urzadzenle ste ~u.znego 6le. czujitlliika pr~dlk.esz. INa diwiglni wybotlu b+eg6w .ldentynkacja w zhlcZu przewod6w $~k6&ff elekttoni(.2: automatyczna zrnlana tyllko plerwszyeh Idsntyfika'cja stykow zhfcza elektronlc. otl'zymywaell.gay .tozen'i. STEROWANIE SKRZYNIKII PRZEKtADNllOWEJ skrzynka p f'ZiElkladiniowa jestste- Sterowan~'e eJJe. biegu z swiatel ham01.asllanlleczujnilka WII)tsku pallw.enia do oporu.l. IJImchomienie siiniKa mozl~we Jest wyfSl.Charakterystyka tech'nlczna' I sterowanle' skrzynkiprzektsdniowej Rys.dzenlasteru/llcego automatycznej skrzynld' p.dz.PO W'Zfldzenla dw6ch bieg6w do jazdy do przodu. programu jazdy za pomoca P rzycisku "D3" jest zalscany w przypadku ja:z:dl~lpo nawie rzcbnl 0 matej p rzyczepnosci.atei hernowan ~aoraz przstaczn iik:a wielofu IIlkcyjnego. paliwa n1'Odulacji dSni~nia 99 .iniicliagnostycznejl (l) Sygnalll inii clia.iczn ls.lektroz. do przodll.wigni'a Jest w polozen iu p~D~1.czn ie w po.a.!o'ania (K) modulacji ciSnienia.>nienla kolektorze paliwal obci<tienla fIN rowana.lctrozaworl. w~cznika sw:j. pr~dkosci obrotowe] waft! wejscioweg!o przekladnl.~egO aut>o..sprawnosci w z:eSI<l. SygnatSla.e eleiktro. bieyl.l 112 ~3 114 115 116 SI:erowanie alektroza.lWie w~kazUllk6w e!ekJronic.nu Z. 24 25 26 Masa C2i1J]nikaolsnienia w kolektorze l.zliI.a ctt. cosyg nal ~zuje lam pka kontrolna.iegu nr 2 biegu nrl Stemwal1l!e e.ast~pUlj8 po nacisnleeiu blokow~n1aditwiiQni stero\tliania wywjnosci:!l zmiany 5.wowzmiany SterowEmie eJlektrrozawmu zmiany SterowaJl'l~ eileiktroz<l/vroru zmiany Ster'o~lj1aJ!ca' e11e'k. 2. elektrohydraul. Marka i ty!p skrzynk'i: Renault-lPeugleot DrO. Ponowne nacisnll'!icie pli"Zycisku powoduje powr6t do autoWyb6r matyezne] zmlany czterech .

ilC€skrz. W przypa:cllku 1111 ieslPra.mi~dzy stykami1 i . a talkZe I mac:j~ 01 p rog:owej warto~ci pr~dkoooi obrotowe] przy kt6rej nastepu]e zmiara biegu Rezys.wnosoJ jednegio z czujn i:kow Iu b urz:qdlzeri wykona. E.F1lY zawtera szest klare SliUZri!.anle n:.tafych .z.zamkni. Rol!!il c:zujn lka speln la potenclemetr obrotowy o pojeaynczej.ciob~Qtowe.tancja mi~dzy stykami czujn~ ka 0. CZluj~ nik przekazuje do elelktroniczneg:o urzEtdzenia steruj~cego syglnat 0 pr~dkoSci pojazdu i um(:l:z-. to znaczy ulwzgll~dniaj EJ.g n etyc.n. 5440.zliiwia to llWZ.cji jest mo:zliwy jedynie przy uzyciu zestawu Kontrolnego XR 25.zn'Sj M!asa G2uJWillik.z.iektroniczne urz~dlzenie sterUj'lce sk:rzynki au- tornatyezne] pmclUJe wecHug zasad log~ki rozmyteji.isdn iEl .wor6w: 1 n.alUtoma.zaworow p~. linioweji sciie~cEl.wozyoh e!ektroniczne u~dzenle sterujO!!:cB zape. Rez. Ele ktronlezne uuutclzenie sterlLJl]~~e skrzynkii automatyczne~ nadz. Czujnika sie nle regulluje.wnia.2: Masa.~ 3: i .ch cZIUI]nika: .1 ~ D2: 300Q.e tych informaoJi e~ektroniczne urz~dz.zln€ i ellelKtrom.a Ipr~k0.arbowego !ill G M P {w cyll ndrach nil ~ I 4) jazdy tu rbuny przepustnicy CzumiK ten ]lest iUlmooowanry na oblUda:wie przepusmiey na koniClU jejl est.zy mate] przyczl!lpnosci Rezerwa Zawory e~ektiromagnety.ldentyfikacja styk6w zlttcza eie.gll~dn~eniie styl u Jazdy kierowcy.elkiadnii gtOwneji.z:e pemwa CzujlMk PE'tdkoscl o:ll..y sredl1lie pomi~dzy stanami podstawowymL Umo- Czujnilic p~dlicosc:i pojazdu J est to czujn.czne :z:espol hydiraulicz. Czujni k pok:l~enia 44 45 46 47 .ktr:onlc:znego urzlJdzenis sferuittcego . aile w trybi'e awary]nym.i przektadnl hydmkilnetyc.owiciie otwarta: . szesel u .sa EMSPA 29 Nieuz.ekazu je do e·~eklronicznego urztilk dze:nil8 sten. prze kaz f1I i kl b~okady urushornienia sill n ika oraz (po~czen~ u bi egu 'Wstecznego) wt. przepustn lea c~k.tycz:nej ~nfar- wyswietlacz w zestawte wskaznikow. CZiUljni ten prz.any Pr2!el~i k wielortlnkcy]ny (:styk 83) (:sryk 84) poloienia P so 31 Pr~e!~C'..~ta: 2160 .agnes blokowan ~a dlZwign i WylbOrlU biegow (po wtqCZBlIliiu zaplo nu).ony SZlyWll1iO Z o:si!~przepiUstnicy.ygeneratora ~mpUI ~s6w pm.rzekladnlowej cd: N1w stylku 28 Ma. prz~cml Nlle~zywany ka wielofunkcyjnego oraz dwa zawory: za:w6robshJgu jEl.cy SprZ!!29iID b~'9gU bezpo8red~ n i ego oraz zaw6r regllUlluj~cy ciisnie.znik wielotllnkay]ny S4 S5 S6 37 S8 89 40 4'1 Przeqcznl k wlelorllnkcy]ny t N wy[borz:e optymalnych warunkow zm iany przefo. Wszystkie Sq st:erowaJr'lIe p rzez elektronic:zne u~dz:en~estemji~r.i k iin.ellkiie sitarny po.: przepustn ca zamkni~ta: 5440 Q.ynki automaryczne] uruchamiia odpow. VII IkUirym zmiall1lY przelozen iia nasb~puj::t w n i..slilanle Sygnal amj nika polozenia ki{roweglOwalu k. n.ektadnl hydrokJinetyCZJl9j Masa (lZujT'l~k:.eop~yma! nych warunkach.cznikwielohJink:cyjny (styk 81 ) N ieuzywany N ieuzywany Sierow.ran~c2:er1li:a zmiany do 3.a p~dkos.epustn ica.ol~klor.snie sts nuj. IIMiia okresllElnie wt.E\czonej z kolem ~~batym tlla:p~dza~q.erwszej grupy: 40Q.2200.cejiwsz.00 .§ci Za.Jlj~cego skJl'Zynki.owe] .zneji slkrzynki przskliadllil i.zeniia.Zasil!ania cz:ujnika p!'~dko$Ci obrotowej tUlrb~ny prz.nie olejiu. l Nieuzywarry Slerow. Odezyt Wah iII1fo:l111a.mi~dzy stykam i .anle ruszanla z miejsca p~.3!k:azll()g. ll. biegu Pr2!at~. R:9zym8l111cja na stryka.rcz. ..rotoweJI tUl1'blny przek~a.asciwej pr~dkoSci Jaz..ra"ktelry'styki' sllnl ka ii wal'iu n k6w jazdy p rz.dy eraz i 1.. pr.yst:all1cja.2. Eezyst:ancja dw6ch po:zos.e aufomalyc.mi~dzy stykami 1 i 3: ok .automa~ycznej skrzynkJ p.cyrnprz..'8ChoW1Uje pamii~i d~agnostyViI czne] info rmacle 0 z:8ra]estrowanrycn usterkach . prze pustn lea ca+kowici:e otwaJ1a:5340 n &5 8ygnat czujni ka disn lenla w If. cha. pe Ikt6wejprzesiIJwa 48 49 si'~ slt)l'k potijc.ywany Nieuzyw. dziatan ie sknynkJ arutoma!tycznej i umo:z:1 iwia daisz~ jazofil'.zawolty 91s ktroma.dni hydro.· .dulkcyjlnry umieszczony naplrZ8ciw ta.~czen la swia:tet eofan la.za. d zawor6wj 4. o zmiarny biegow.ki netycznejl Na podstawu.oruj€ dziatanie urzqdzen -peryfeuyjnych sys:temu iiprz.

UlwQ.2) sluzy do spuszczenla nadmlaru oleju (do w~Lasciwego ponomu). 5.2500 n przy 20D(. • Wlac do autornaiycznel skrzynki prze.300 n przy 80°C. Mocowanie autornatyczne] 45 N: rn. 5. . rlIaleiy do~ac 0. naczy~ nile do zJbierania oleju. Wl<~t przelewu 7.ldlkosci obrotowe] sl Inika.n1e' kofka (8) MeWU olejfJ' w auf!Om\!Io/cznej naulltmatic 60000.lIllktemperatury ole .eje proporclonal nie do wzrostu te m para fu ry c leju w autornatyczn Elj skrzynee pr. az ollejostygnie.fugi: s prawdzanie MOMENTY DOKR~C. ollej. skrzynki p rzektadniO- vyej dosillnika: 8m by k6l:: 90 N· m. sprawdzania poziomu olieju (Wldbk ad spodu)' bieg6w blokowanla diwig ni wylbo:ru Elektromagne.or.5 dm3 olleju i odezekac.z lejek IIJw891s. nastepnle ponownle sprawdzle pozlorn i 8wen~ tualnie go sko. • Podstawic pod skrzynkl? automatycznE!. Gdy pozicm olej u jest zbyt nislki.!il~=li8 sltt:zynlm' Pf7~ 1 .3.2}stljzy do spuszczan la care] za war1o~ci olej u w skrzyncs. stosownls do obdi&ienia i prl.3. oleju 60°C). • Odczskac przy pracujij_cyrn silniku" az na eikranie zostanle wyswietlonaW'"liasciwa 'temperatura Qleju.km.ow ii moze blokowac j~ w paroi:eniach "P~ i ~'N".ANIE SKRZVNKI. 84 czujnika. m.A.rzynki z fiil~rern (0. OBSLUGA I NAPRA. SMlA. Cz~stoscobs.:s1«zynoe przekJ.. BIEG.ROW.towego ." rys.ana i sprawdzan ie poziomu ole] u WYIMI..ekspustu oleju: 25 N .kr'~caJijci z n:iej korsk (2.or.korek (2" rys.Wymi.:. 2: .wej. • Wykr~clic korek (1).WA plrzektadinio- UWAGII WS~PNE Napelnii.rygowac.estaw Ikontrollny Renault XR 25.aby· Sk!uteczn~9'WY~ plukat produkty zuzyera wsp6lpracujC}cych cz~sci. • U ruchomic: sUn 11:\ pOZ\i'110 I~c u pracowat 1 m z pr~d koscia ob rotowa biegu ja. SyQlnacly predkoscl j azdy ciila p~dkos~ eicmie rza w zestawie wskazilil ik6w s~ przekazywane p 1"'Z'9l czu] niki p r~dlkosci ASS przez SJEH:: CAN (multi'plexage)" C:zuJ. kt6rego rezystancja mall.kof\9k. wej olejiem do wliasciwego pozlomu wymaga uzycla zsstawu kOll1llrollnego Renau It XR 25.MJnioWflj Rys .anie automatyczn ejsk. a. Rezystancja mi~dIzy stykami A i B czujni'Ka~1200 o. Korsk spem la dlw~e funkcje: .. rys.5 dm3 wfaSciwego rodzsju oleju.!Jrom. • Opuscic samoehod. Macowan le pokry\iVY rozczlelacaa hyd raulicznego: Nakr"tikii porosi:. Zal €lea si~opr61:niall1 i e skrzynki automatyczne].s jest wbudowany we wspornlk di'wigni wyboru bieg. • Zdj~e ()sfon~ spodnie] cz~sci prz. 5.ANIA nadmiarowego:35 DS SYN" pozlorn u olsju 00 K. Emektromagnes oleju R¥S. . • Pod n iesei podeprzec samoch6d. 5.Wymiana i sprawdz'anie poziamu wy'bor w~aSciwego biegu. 5 ..ga.3} i spuseic N· m.k.ANA OLEJU Uwaga. rys. temp. gay zawarty w If1I iej ollej jest c~eliY (maks. Uwaga..QW autornatycznych He- 11006 olej u: 6 dm3.korek (11.6 N·m.1.zystancja milidzy stykami 81 i. 101 .15 mm) 3. • lPod+~czyc z. • Sp rawdzic pozlom olej IU ~ w razle potrzeby spuscic jego nadmlar przsz mrk~ p rzelewowq.2).4. 5.zelkIad ni:owej. . • Wpisa6 na Idawiaturze zestawu knd "D 14-# 04" w celu wyswietlenia na ekrall1iie temperafiury oleju w skrzynee przekfadni'o.3. PoIo:ie. 280 N· m. 5. • Odkr~cic korekspustowy (1. wY. RoeIza]: ole] do przeldadni ..•u wskrzynce automatyczneJ Jest to termlstor 0 ujemnym wsp6tczynniku ternperaturowym {CTN).ek SPUg~JlI olieju. 5.. He.edziaru silnika.

• Wymontowac cZliJJn~kp~dk:oScu obrotowej i poIDzerl'ia wafu ko roowegiO.ewo- . z o!l:rudbw~ • W'ymontowa. Wymo.rllyoh.i e~()funkcyjneg:o.' RQiz~c.:r~cic snuby eraz dolrJI~1 wkr~t na ob!LIldowie automaty~znej skrzYIn ki prz:e'lktadniowej" .' Z~cisn~c I.dze(3) nla s~eruj~Q9go skrzynlki 8iutOimaltyczJne~.eelnim poolr'Qzdz~ale.> J. • Wyklf~cic gruby mocuj~oe ~~~wspor'nlika zjf~za 1(4).zyC wymi:ennHk ciepitaQie]~cn'ocz chtoclz:q. . liJW'a'g...ej WVMONlfOWANIE przewod~ i odttc.5. Wywnontow.w. """'r"'k(2\ . ~ci. aZ .\ .oz-i.c:z~ przeg U QUI ku lowego (1.:r~cic g6mesruby Iq~ce slkrzynki.:a pr~elkosCil pOja2du.przewodow hydraull ~czrvydlrnl w. • OdlEtczy6 akumulator.ow~i .l.zqdtzenia sterujo:tcego skrzYIn ki automatyczne].o- W11&Z~iprz.ifn:3 ii oocz:ekac.. Opis wwksoie • ustawic wSiporl11l ik pOOitrzvmuj~cy si I'nik.at lew~ prz. • Wykr~Ciic smby '9I@trn€lg:omooowairil ~a eleiktr.ool!Jlji~oeabudow~ pr. .Jl~meehamzmuwspamagania. Ry&. • ull . • Wymontc)ilili'a6 w.ka wieJ'ofunk~ cyjnego. u ~.. • PlOdeprz!e. (dotyczy ~llko rnodelu SCE'rilie)" • Obraca6 waiem ko. _/ rrkJ' p'.csmby m. '.1.wic pod slkrzynk~ akumulatora.a..c wspom ik przedn ~ego odci n ka uldadu wy~O'towego...' Prz. • Wymorn:(]wac .t ..11410-011 (ella modeillu Soenic) .any" • Od'czepic w~~zk:~ IPuzewod6w e~el<tr\jczli1rycnl 001 alf. fS~3.eGl1m ii~ Illamp~ Nspol~Qn~.derzak pr2!8dn~.samocl~odu Soenic).111 IC2!ego ~. • WymontG.wic na. ...czuljnHi.eciwbtotNl E! Z wn~k db!lJl IbhJ~ri1 iikow.yc zfl'Ej. 6.ontow. . • IR. Od~czyc pl2J9lwod t(2) p.z.ka w. podwi~~lJ(~ WEi sznurklem . .olej prz:estanie skap'Y'WaC.ac 'os~ony p:rz..5 dm30le]u i IProst'!i!iPwac dall!eJ..mowym wkiel1lm ku rlU chu wSka216wek.w8. • Oc Ik~Ciic nd ..obI!J~~o~ s!krZYlnlkipr. • Zaj:qC prz:ednie kma" • Wyrnontowa:c: akumula~o If i wslPom~k. 2isgara do. 1100 {.Bn~a zapew.z pll'K~ktadrlii~ hydlrokillii!. • Ocii~czy6 ~t:"iEJ:OZie ellektiro:n ~cznego. rys.. • Wysu'l'il~c pomocnk:z~ ram'i'zespolu napedoweg:o. • Wylf..zelktad'nJi sygnat' a:zwli~kowy.spomagan~la ulldadlUl knercwniczegio.. Wymontowac Ikhi[llmWniicz~~. • ' PociwflesiiiC prze~~adni~ kii:eruwnh:z€J!.rllia~-I!l!cego dos~~iP do nalk~tek moo~ji21cyo~ tarcz~ naPiidOWi. 5) p.zn~.:umulato ra oraz ad e~ektroniczneglo Ulr. 'r~'e-Iew"'we' ~1f""'. - • Wymantow-ac za w~es2en~e oraz p6los~e obru! p~edn~ch1k:6t.Z . Wy'm.at kiemWinl i:cy 00' plrzektadlni Ikierowniczej. Elektroniczne u rZiSJjdzeniesteruJq09 wraz 29 wspomikiem pozOOita. 'iN pop:rz. uktadlUl k1Ter-ow.'-'.zn~lt . JesU pezlornu ole1u niespr-awdza si~ lbe:zpoiSredn io pe jiego wym iianie.\!ct~en~atelriJj~cegoskrzynlld autos matycznern· '.rze~c:zni. '. • Pochylll:c maksy:malnie zesp61: nlap~dowy.{ 1'\..z!8~liadrili:Qw@] uc~wyty lTIooo'Wl'!milia.etyc.~cii.czynhEl o pO]8mrnosaii ok..w prz€l~ dziale sllllnika za pemoea mii~kkiiego druml!.2. na kt6rym ~:est umoco-w.C klraltJI~~z prawej stn)ny oka:pu pod Iprzedl"ilr.cz. . po!lo.iczr:l:ego u rZ1.zyC zutcze . • Wylkr..~ szyi02jj (d:otyczy tyll~{o.flak to opisaao o Y .u.Wymlontowan ie Ipr2ekladn:io. silnil\. 01..fj. INlaleZy dotlac ek.r:l.' UistawiiiC samcchod lml:a.c lPomocnicz~ ramli zespofiu nap~'"" dowego za pomoc~ prZYirZii!lduIM!ot 1140b{~I~1 lub 0 Mo.c~ sUn~k.ntcwanwOI!utomatyczneJ sicrzynkJ ptzek:ladnj.• Podsta.. • Wykr~dc osfony zamocowenla specjalinymii szjc2ypcami elastyczne i zamontowanleskszjn ki dowel ektrycz.rzI~c.. • Wymoltlltowac rozrusznlk.. podaosn ~kiu z koiami zwisaJi~cymi swobod 1m ~e. 5.eSUllii!'!\C do~yllu tule. • \Nylf.

teilJj~Qa 1103 .Qm. • Zaioz-yc nO'W2! uszczeHlkii przed nl~ej wry wyIOtO\IV!9j.3~3. • Zamonrowac: prz.I<~adWlli:OW.c2.ANIIE Uwa91a. • IlImri€Scic dwie k:onoowlki przElwodl6w elektryczrllyC:!h IFilla wp llJ8'laGlhilkon~:ro~l~ potO!zeniia..s~arz)8nia oJ~EljllJ ..breg6w 1 . 2: .ej podczas j:eJ \lVYmOl1ltowa.zlt'ilsj.yC aUitomatycznrij[skrzynk~' prz:ektadlniow~ cd _ sillril~ka.dnj~ hydrokinetyOD'll€'!_. s.ruby m.alsiy za pomoca zesta W'L!I diagn..' aby nie.a wyooru b~eg6w.zmieu'Zyic relzystancj:~rn i~~dzytykami prz~cz· s n ~ka. w • O:br6dc r!!2k&. sterowarn ra 'iN pdoileniun:e:lJtralnymr.s..1fy:czRBjsJ'~:ii1k~ przekladniowej{o..osiyczrneg:o IL!isun~6 pam r~ci diag~ z nOiStyczne:ji dane 6ilutoadap'mcjli (ked G 80) oraz wyz.trycznego obwoo u sterowan la pWZEllZ wskazan la Plrzyr.eJ.eleklmmagnes'i5 -linka. IUiW:aZaJ~c.~no8ci Qdwrotrile] d~o pod:an.. dZli ata!l1lie mreornanizmu!wybo:ru ble- mocowa_1!Il~a przek'iadl1lr hydroki rlJetycznej.en bye z.. :3 .Iw.a. j • Zamont:ow:ac a!U~omaritycznEj!skrzylnki(j! p rrze'.b.~ la.w. 5.ZifJ!:O Z!srowej r'~z. • .hyczrry powinri.ofunkcyjnego • UstaWiic 05.galka. pr.l1iik.t:!" wyilkonuj..ole] "IN skrz:y:t'ilce aUitomatyc.1J wiel.c .le~<lcznik.i6 g:6w. wyjElC Z rlie] pr:zek:faolrli'l 1~lydrolkine~y!QZ!fiI.ystanGji. Meci1a:nizm' WJfDom .oc~jiril!:oornomsrttsrn 10 INI·rn (obw6d ellek. dtII!iignf. Rys. srodkl!JlJ~cq W2igl~d€m tarczy nap~dlzaj&cej. ZAIM'ONrT'OW.~sci'owo u&'Uni~a) • OdteJ:Cz.R:v. 5.uQ:!. IrNliewD~I'no POlt'iliOWlnl SID80wac Inlt1Jk1r~tek ie • Sprawdz.~ IRegulla~cjapr2etq_cz. 4 . • Dokr~cic s.ynno~c" 'IN IlkoI8. at do zamklt'ili~cia Ii el!ek." W przypadku wymia!t'iiy oleju liI.7.€fOWaC ws!kailtll~k. 5.£j.~.ekta.ii . • Llzupeln it. ~wign iwyboru bieg6w.(Ikod 'Gil 74).amkll1l~ty).podsta.6~ WiGfok og6lny a~t. ~eiofunk"CYj nego.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful