Wydawnictwa Komunikacji i t.

qcznosci

modele 1999-2002

Spis

trescl
1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7.

WIADOMOSCI WSTI;PNE Opis modeli . Identyfikacja samochodu EkspJoatacja samochodu SILNIKI 1,4 i 1,6 dm"

7

7 8 12 14 14 28 29 37 45 46 50 51 53 54 54 66 71 71 79 81 83 84 88 89 89 89 89 91 92 92 93 98 98 99 101 101 102 103 105 105 105 105 107

..

Charakterystyka techniczna Obsiuga i naprawa . .. . . Regulacje i sterowanie silnika Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika Wymontowanie i zamontowanie zespotu napedoweqo Naprawa silnika Ukfad smarowania . Ukfad chtodzenia : . Uktad wylotowy . . . SILNIKI 1,8
j

2.
2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.

2,0 drn"

Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa .. Sterowanie silnika Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika Ukfad smarowania Ukfad chfodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymontowanie i zamontowanie zespotu napedoweqo Naprawa silnika Uktad wylotowy . . . . . . . SPRZI;Gt.O Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa ... .. Wymiana tarczy sprzeola Jub zespotu oprawy Wymiana linki sterowania sprzeqla .. . . . . MECHANICZNA SKRZYNKA PRZEKlADNIOWA Charakterystyka techniczna Obstuga i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTOMATYCZNA SKRZYNKA PRZEKlADNIOWA Charakterystyka techniczna ..... Sterowanie skrzynki przekiadniowej . Obstuga i naprawa . . . . . . . . . . . Wymiana i sprawdzanie poziomu oleju Wymontowanie i zamontowanie skrzynki przektadniowej Regulacja przelacznika wielofunkcyjnego

3.
3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

4.
4.1. 4.2.

5.
5.1. 5.2.

5.3. 5.3.1.
5.3.2. 5.3.3.

PRZENIESIENIE NAPI;DU Charakterystyka techniczna 6.2. Obstuga i naprawa ... ........ 6.2~1. Wymontowanie i zamontowanie potosi 6.2.2. Wymiana oslon przegub6w 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 72.2. 7.2.3. 7.2.4. UKt.AD KIEROWNICZY Charakterystyka techniczna Obstuga i naprawa . . . . . Wymontowanie i zamontowanie wafu kierownicy Wymontowanie i zamontowanie przekladni kierowniczej Wymontowanie i zamontowanie paska napedu pompy wspomagania Wymontowanie i zamontowanie pompy wspomagania . . . . . . .

6. 6.1.

112
112 113 114 115 116 117

5

Spis tresc;

8.
8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3..

ZAWIESZENIE PRZEDN:IE Charakterystyka tech niczna Obsfuga i naprawa . . . . . Elementy z.awieszenia przedniego Ustawienie k6t przednieh Piasty k6f przednich .... ZAWIESZENIE TYLNE .. Charakterystyka tech niczn a

118 118 121 121 125 126 127 127 128 128 132
133

9.
9.1.

9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 10. 10.1. 10.2 .. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 11. 11 .1. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4.

Obsluqa i naprawa

. Elementy zawieszenia tylnego Ustawieni.e k6t tylnych .. Piasty 'kat tylnych . UKt.AD HAMULCQWY .. .

Ch arakte rystyka tech n iczna

Obsfuga i naprawa
Hamulce

przednie

.

134 134 136 136

Hamulce tylne bebnowe Hamul.ce tylne tarczowe Uktad uruchamianla hamulc6w WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

137
140 141 149 149 15.2 152 153 154 157 161 165
171,

Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa Alternator . Rozrusznik Zestaw wskainik6w, oswietlsnle zewnetrzns i wycieraczki Tabllca rozcztelcza . 11.2.5.. Ukfady ogrzewaniai przewi.etrzania oraz klimatyzacji wnetrza 11.2.6. Schematy instaJacji ele.ktrycznej 12. 12.1. 12.2. 12.2 .. . 1 t2.2.2. 12.2.3. 1.3. N'ADWOZIE. .. . . .. . . . . Charakterystyka wewnetrzna Obsfuga j naprawa .... Przednia czesc nadwozia Drzwi boczne ..... Tylna czesc nadwozia DANE OGOLNE ....

171
172

172 174 181

184

W tym samym roku wprowadzono nowe sHniki i zmodyfikowano nadwozie. Rys.) zachowato wczesniejsza liniElnadwozia. Uzupetniono jq 0 wersje z nadwoziem typu kombi w 1999 roku. OPIS MODELl Hodzine modeli samochod6w Renault Megane wprowadzono na rynek w 1995 roku.WIADOMOSCI WSTI. 0. Zmodyfikowano takze przedni zderzak. stosuiac gtadkie klosze przednich swiatel (refiektory zintegrowano z kierunkowskazami) oraz polqczenie pokrywy przedziatu silnika z oslona chtodnicy.1. Jego przednia czesc zmodyfikowano. Zmodernizowane Renault Megane (wg terminologii producenta Megane fazy 2. Wprowadzona w6wczas takze wersja Megane z nadwoziem jednobrytowym byta catkowicie nowa odrniana nadwozia i otrzymata nazwe wlasna Scenic.PNE . ze bryta samochodu oglqdana z boku nabrata lekkosci. Samochody Renault Megane 0 szeeclu roznych nadwoziach opartych na takiej samej plycie podfogowej 7 . Ujednolicenie koloru bocznych listew i klamek drzwi spowodowato.

Rys.dopuszczalna rnase calkowlta (2). o~a Umiejscowienie K4JiK4M tabliczki znamionowej silnik6w 8 .0 drn". Zawiera nastepuiace dane: . inny Samochody Megane fazy 2.onowa w samochodach Megane i Scenic rna postac nalepki umieszczone] u dofu prawego srodkoweqo slupka nadwozia.numer homologacji pojazdu (b). Uk-lad tylnego zawieszenia na ezterech drazkach.dopuszczalna mass pojazdu z przyczepa (3). F4P 1783 em3 0 mocy118 KM. wyposaZonCl w chlodnice powietrza dofadowanego. sedan. a taki:e silnikj l' 6-zaworawe: K4M 1698 ern" 0 macy 110 KM.00 KM i wersj~ z ukladem wtryskowym Gammon Rail . JB3 i JC6 oraz automatyczna.2. skrzynkq przek-ladniowq DPO. ·0. storowana elektronicznie. -kod mledzynarodowy praducenta. Do napedu samochod6w Megane i Scenic stosowane takzs sllnlk 0 zaptonie samoczynnym (ZS) 1870 ern" w dw6eh wariantach: FaQ bez dotadowania 0 maey 65 KM. rnase przypadajaca na os przed- Rys.80 KM oraz jego odrniane. .Wiadomosci wst~pne . stosowanq wytqcznie z silnikami. Samochody Sq wyposaZone seryjms w eztery poduszki powietrzne oraz uk tad ABS. 1. Silnik F5R 1998 ems o bezposradnim wtrysku benzyny (oznaczenie (nide") do cylindr6w jest stosowany na razis wytqcznie do nadwozi coupe i kabriolet. Uk-tad hamulcowy w samochodach 0 nadwoziach hatchback. . W samochodach 0 naclwoziu kombi oraz modelu Scenic w kotach tylnych zastosowano harnulce tarczowe 0 tarczach pelnyeh.nautt Scenic W tylnej czesci nadwozia zastosowano ksztalt larnp i zmienrono ksztatt zderzaka. W zmodernizowanych sarnochodach zastosowano dotyehezasowe uktady zawieszenia: z przodu klasyczne niezalezne zawieszenie kol typu Mac Phersona 0 dolnych wahaczach ze stabilizatorem. numer identyfikaeyjny pojazdu i jego numer seryjny (1). .105 KM. 0 macy 75 KM i silnik K4J 0 takiej samej pojemnoscl skokowej. a mocy 1. F4R 1998 em3 0 mocy 140 KM 0 wtrysku benzyny do kanat6w dalotowych silnika.dopuszczalna niq (4). 8-zaworowy.SamochOd Re.nazwe producenta (a).. coupe i kabriolet 0 harnulcach tarczowyoh (0 tarczach wentylowanych) kOt przednich i hamulcaeh b~bnowych kOt tylnych.6 j 2. IDENTYFIKACJA SAMOCHODU TABLlCZKA ZN!AMIONOWA (A) Tabliczka znami. i Scenic rnaja do dyspozycji nastepulace silniki a zaplonie iskrowym (ZI): silnik E7J 1390 ern". a niekt6re wersje . . zastaplony przez F9Q dofadowany turbosprezarka ("dTi") . identyczny dla wszystkich wers] samochod6w. Wymienione silniki wspOtpracujq z mechanicznymi skrzynkami przeldadniowymi: JB1. ale 16-zaworowy a rnccy 95 KM.takze w uktad przeelwposlizqowy.

Opis modeli i identyfikacja samochodu

a
21
3

RENAUlT SA
D

~-loV=O
OOOOj(g
un

: ~g\I10
IS g "g 00

77'0'-. "18 6~g
Q, 0

6,

7

I" .4 j___

OOOOKg 1-0000 Kg 2 ·0000 "i9

5 __l_______

~!}8g_Ll_12 )111 g
0-

gyo

Q

I"

OOOOOOOOOOOOOOO

. 13

Rys. 0.4. Rozmieszczenie danych iden.tyfikacyjnych Opis w lekScie

- dopuszczalna rnase przypadaiaca na os tylnq (5), - charakterystyki techniczne samochodu (6), - kod koloru nadwozia (7), -kod wers] wyposazenia (8), - kod typu samochodu (9), - kod pokryc foteli (10), - kod dodatkowego wyposaienia (11), - numer fabryczny (12), - kod pokryc tapicerskich (13).

TYP SILNIKA (8) Typ silnika jest wybity na metalowej plytce przynitowanej do kadtuba silnika po prawej stronie filtra oleju. NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (C)

Numer identyfikacyjny pojazdu -16-cyfrowy - jest wybity na g6rnej czesci prawego przedniego nadkola.

IdentyfikacJa modeli samochod6w
Nazwa wersji

Typ

pojazdu

Data wprowadzenia do sprzedazy
Megane (hatchback)

Typ
sllnika

• Poj. skok. (cm3) imoc (kW)

I

Typ skrzynki przektadniowej / /liczba biegow

RTE 1,4 16V
AXE 1,4 16V AXE 1,4 16V pack klim. Authentique Expression BAOW05

3/99

-->

11:/00

3/99 _,. 4/00 4/00 _,. 11 100 11/00 _,.
K4J750

1,4 l6V 1,416V
BAOD05

1390/70

JB115

11/00 _,. 2101 -,

AXE 1,616V AXE 1,6 16V pack klim. BA0405

3/99 _,. 4100 4100 3/99 11100
BAOB05
--> --> --> --> -->

AXT 1,.6 l6V
Expression Privilege 1,6 l6V

K4M 700

1598181

JB3I5

1,6 l6V

11/00 11/00

Air 1,6 l6V

9

Wiadomosc; wstepne /dentyfikacja mode/i samochod6w cd.
Nazwa wersji Typ pojazdu Data wprowadzenia do sprzadazy

I

Typ
silnika

Poj. skok, (emS)! !moc (kW)

Typ skrzynki pr£e.ktadniowej / /Iiczba bieg6w

RXE 1,6 16V autom.
AXE 1',6 l6V autom. pack klim. RXT ',6 l6V autom. Expression autom, ,Privilege Expression Privilege BA0402

3/99.....,. 4/00
4/00 11/00

3199

->

11/00

K4M 701

1598/81

Autom.

DPOl4

1,6 l6V
1,6 l6V

11/00 --> 11/00 -->

autorn.
BA1ADS

1,8 l6V 1,8 l6V

11/00 ......2101
11/00 ....,.2101 'F4P 720 (sedan) 1783/87 JCS/S

Megane Classic
RTE 1,4 16V RXE 1,4 l6V RXE 1,4 l6V pack klim. LAODOS LAOW05

3/99....,.

11/00

3/99....,. 4/00

4/00 .... 11/00 11100....,.
11/00
"->

, Al.I'th.entique 1,416V Expression 1 ,4 1~ V B
1

K4J 750

1390170

JB1/S

AXE 1,6 16V RXE 1,6 l6V RXT',616V Expression 'PrivHege 'AXE 1,6 16V 1 ,6 16V LAOBOS packklim. LA0405

3/99 _,. 4100 4/00....,. 11/00 K4M 700 JB3/S

3/99....,. 11/00 11/00 .....
11/00 ..... 3/99 4/00 lS98/8lRXE

1,6 16V autom.

,RXE 1,'6 16V 'pack !dim. ,RXT1,6

autom.

LA.0402

4/00 .....,. 3199' .....
K4M 701 AutOffi.OPO/4

16V autom,

Expre.ssion

1,6 16V LAOB02

autom.
Privilege 1,6 16V autorn,

11/00--> 11/00 .....

Megane (kombi)
RTE 1,4 16V AXE 1,4 l6V pack. klim. Authentique Expression Air 1,4 16V RXE 1,6 l6V paok klim. , Expression Air 1,6 16V Expression 1,8 16V KA1AOS 1,6 16V KA040S 1,4 l6V 1,4 1'6V KAOOO5 KAOWOS

3/99 ..... 11/00 11/00 ...... 2/01 -->
3/99 _" 11/00 11/00 ..... K4M 700 1598/81 JB3/5 K4J 750 1390/70 JB1/5

I
DAOW05

2/01 .....,. '1/00 3199
->

F4P 720 Coupe

1783/87

JCSi5

Megane

1,4 l6V
RSi 1,4 16V RSi 1,4 16Vpack klim. Expression , Dynamique 1,4 16V 1,4 16V DAOOOS

--> -'>

11'/00 4100
K4J 750

3199

4100 ...... 11100 11/00 ......
11/00 -->

1390170

JBlIS

10

Opis i idenfyfikacja samochodu
ASi 1,6 l6V ASi 1,6 1~6Vpack dim OA0405 3/99 ---74/00

4/00 ---711/00 3/99 ---711/00 11/00 .....

K4M 700

JB3/5

AX] 1,6 l6V
:1

Expression Oynamique PrMlege

1,6 16V 1,6 16V
OAOB05

11/00 ---7 11100 ---7 3/99 ---74/00 1598/81

1,6 l6V

ASi 1,6 l6V autorn. ASi 1,6 l6V pack !dim.

aetorn.
AXI 1,6 15V autom. Dynamique autom. Privilege 1,6 16V

OA0402

4/00 ---;.11/00
3/99 ---;. 11/00 11/00 ---7 K4M 701
I

Autom.

OPO/4

DAOB02

1,6 16V autom.

11/00 ->

Megane (kabriolet) 1,4l6V
ASi 1,4 l6V . ASi 1,4 l6V pack klim. Expression Oynamique . ASi 1,6 l6V ASi 1,6 l6V pack klim. EA0405 1,4 l6V 1,4 l6V EAOD05 3/99 ---711/00

EAOW05

3/99 ---74/00

4/00 ---7 11/00
11/00 ..... 11/00
->

K4J 750

1390/70

J81/S

3/99 ---;.4/00

4/00

---711/00 K4M 700 JB3IS

AXi 1,6 l6V
Dynamique Privilege RSil,6

3/99 ---711/00

1,6 l6V 1,6 l6V
EAOB05

11/00 ---7
11/00 -> 3/99...,. 4/00 EA0402 4/00 ---;.11/00 3/99 ---;.1.1/00 K4M 701 Autom. DPO/4 1598/81

l6V autorn.

RSi 1,6 16V packklirn. autom. RXi l' ,6 16V autorn. Oynamique autom. Privilege

1,6 16V
EAOB02

11/00

->

1 ,6 l6V autom.

11/00 ->

Megane Scenic
RTE 1,4 16V JAOD05

(minivan)

11/00 -, 3/01
8/99 -> 11/00 8/99 -> 4100 4/00 ---7 11/00 11/00 -> 3/01

AXE 1,4 l6V RXE 1,4 l6V pack klim,

JAOWN5

K4J 750

1390170

JB3/5

Authentique Expression

1,4 l6V 1,4 l6V

JAOOOS

3/01 ->

3101
JA04NS JA04BS JAOB05

->

RXE

1,6 t6V

8199...,. 'lIDO 4100 ...,. 11/00
11/00 ...,. 3/01 8/99...,. 8/00...,. 8100 11100 KAM 700

HXE 1,6 16V pack klim.

RXT 1,6 16V

JA04NS JA04BS

1598/81

11/00 -> 3/01 Expression Dynamique Privilege 1 ,.6 16V 1,6 l6V 1,6 16V JAOBOS

3/01

=-+

11

Dynamique 1. przystosowanej do przewoi:enia samochod6w. Nazwa wersji RXE 1. Privilege 2. Sq to niewielkie zaqlebienia w spodniej powierzchni progu nadwozia.6 16V autom.0 l6V RXi 2.Wiadomosci wstepne Identyfikacja modeli samochod6w cd.po wkreceniu w gwintowany otw6r po prawej stronie przedniego zderzaka lub po lewej stronie tylnego zderzaka .6 l6V auto. W przypadku komecznoscl przemieszczenia niesprawnego samochodu na duza odleg~ tosc zaleca si~ korzystac ze specjalnej lawety.0 16V Privilege 2. Dynamique 2. rys.. HOLOWANIE Za pomoca podnosnlka z wyposaZenia samochodu Z kai:dej strony samochodu przewidziano dwa miejsca. I Privilege 1.. pod warunkiem ze rniedzy gtowiCq podnosnika a spodnia strcna progu zostanie umieszczony element posrsdnl dopasowany do ksztaltu wgt~bienia w spodniej powierzchni progu. Kierownica holowanego samochodu musi bye przy tym odblokowana. W miejscach tych rnozna taki:e podsprzec sam 0- .0 l6V Dynamique 2. Uwaga.. 11/00 11/00 --> 3/01 8/99 _. 0.8 16V RXi 2.0 16V autorn. skok. 7/00 -> 3/01 F4R 741 19981103 Autom. 12 . W zestawie kola zapasowego samochodu znajduje sle uchwyt (2. 11/00 10/99 --> F4P 720 F4P 722 1783/87 JC5I5 3/01 F4R 740 JC5/5 3/01 _.. JA04N2 Data wprowadzenia do sprzedaty 5/99 --> Typ silnika POj..6 l6V autorn. DPO/4 autorn.6 16V autom. JAOC02 3/01 --> JA1MOS JA1AOS JA1B05 JA1COS JAOCOS JA1B02 7/00 _. 11/00 11/00 _. RXE 1. ale w6wczas gtowic~ podnosnika nalei:y oprzec tuz obok tego wgt~bienia.0 16V au1om.DPO/4 EKSPLOATACJA SAMOCHODU PODNOSZENIE SAMOCHODU ch6d za pornoca stojak6w warsztatowych.. opieraiac go w miejscach wskazanych poprzednio. 3101 K4M 701 1598/81 Autom. 3/01 8/99 _. Za pomoca podnosnlka przewoznego Samoch6d mozna podniesc za pornoca podnosnika przewoinego. Typ pojazdu JA04N2 JA04N2 JAOB02 RXT 1. pack klim. RXT 1. Expression Pack 2.6).0 l6V autom. w kt6rych moi:na urnlescic gtowicr. nadwozia.nalezy wykorzystac do przymocowania przewozoneqo samochodu do lawety.0 16V autom. 11/00 11/00 _. kt6ry . {cm3)1 Imoc (kW) Typ skrzynki przekladniowejl lIiczba bieg6w 4100 4/00 _.5). 0.6 16V autom. D . Uchwyt ten rnozna taki:e wykorzystywac w przypadku holowania samochodu na niewielkq odlegIosc. a kluczyk w wytqczniku zaptonu (stacyjce) musi znajdowac sie w polozeniu "M aby mogty dzlalac swiatla sygnalizacyjne holowanego samochodu.: podnosnika (rys.. Expression 1..0 16V Expression Pack 2.6 l6V JAOB02 3101 _.

3 . Diwignia wyboru bieg6w w samochodzie holowanym powinna znajdowa6 sie w polozeniu "N~. mozna samoch6d holowa6 na odlegt056 nie wleksza nit: 50 km z predkoscia do 40 km/h.6.Eksp/oatacja samochodu Rys.B. O. W wyjq_tkowych przypadkach.uchwyt tylny Uszkodzone samochody wyposat:one w automatyczna skrzynke przektadniowa nie powinny bye holowane. Miejsca do umieszczenia podnosnika RYs. aby przednie kola nie dotykaly nawierzchni drogi. . gdy nie ma inne] mozliwoscl. 0. Nalet:y przewozi6 je na lawecie lub na specjalnym wozku w taki spos6b.rmsjscs wkrecema uchwytu przedniego (2).Uchwytydo holowanis 1 .

Uwaga.05 mm. 'I- w KM przy obr/min Sruby gtowicy Jei.0 wi.06 mm. Gniazda i prowadnice z.5 70 1390 10 70 przy6000 81 przy 5750 95 przy '6000 110 przy 5750 127 przy3750 Ii 148 przy 3750 K4M 79.5 80. czterosuwowe.. Rys.. W gtowicy silnika sa umieszczone dwa waty rozrzadu napedzane paskiem zebatyrn.. sekwencyjnym wtrysku benzyny. rzedowe .w kW przyobr/rnln g+owicy jest ustalana wzgl~dem gfowicy przez cztery tulejki ustalaiace. Dolne p6!panewki wat6wrozrzqdu sa wykonane bezposrednio w gfowicy. ustawione poprzecznie z przodu sarnochodu.Iekkiego.uszczelki nowej: 0.6 dm3 1. 1.OWICA Gtowica jest odlana ze stopu .m) przy prlidkosci (obrfmin) Gt.28!g:g~6m'm.eli drugoS6 chocby jednej ze srub gtowicy przekracza dopuszczalna wartosc.lozyska nr 1 do 5: 25!g. Gfow:ica jest srodkowana wzgl~dem kadfuba za pornoca poiedyncze] tulejki ustalajaeej. Odlana pokrywa gtowicy zawiera game pOfpanewki waf6w rozrzadu. Uwaga.rozysko nr 6: . czte rocylindrowe. Dopuszczalna nieplaskosc dolnej ptaszczyzny gtowicy: 0. Dopuszczalna dfugosc srub gtowicy (bez lba): 117.4 i 1.96 ± 0.elopunktowym. Slepe gwintowane otwory wkadfubie silnika natezy oozysclc z ewentualnych zanieczyszczen silnym strumieniem powietrza. W gowicy znajdujq sie daszkowe komory spalania. nalezy wymieruc wszystkie sruby glowicy. Gwintu nowych srub gtowicy nie nalei:y powlekae olejern. CHARAKTERYSTYKA TECHNI. Nominalna wysokosc gfowicy: 137 mm.7 mm. Srednica Iozysk walow rozrzadu (tozysko nr 1 od strony kola zamachowego silnika): .1 SJLNIKI 1. Szlifowanie dolnej ptaszczyzny gfowicy jest niedopuszczalne. Pokrywa gJowicy uszczelka gfowicy jest wielowarstwowa.1.CZNA DANE OGOLNE Sq to silniki 0 zaptonie iskrowym. . Uszczel:ka Metalowa Moment maksymalny (N .1.g~6 mm. 14 . Grubose: .swor6w sa wciskane wgtowic~. Pomiar wysokosci glowicy silnika Podstawowe parametry Typ sllnlka Srednica cyllndra (mm) Skok ttoka (mm) Pojsmncsc skokowa (ern') K4J 79. Kadtub silnika Jest zeliwny.5 1598 Stopien sprezanla Mac maksymalna: .

przylgni 0: - kat Prowadnice. WymialY gniazda zaworu D . ± Gniazda zawor6w A ---'--------- Gniazda zawor6w sa wstawiane w gfowic~. Zawory sa uruchamiane przez dwa wafy rozrzadu za posrednlctwem zakoriczonych rolka jedno15 Rys.06 mrn.3 do 1.5 ± 0. Kqt przylgni gniazda (0:. Kti/t pochylenia prowadnicy Z8WOrQW A .na sucho".018 (wymiar otworu w prowadnicy wcisniete] w gtowic~).kosc pod obeiazeniem: .15 mm. Zawory Zastosowano po cztery zawory na cylinder. Umieszczone w nich uszczelniacze trzonk6w zawor6w stanowia takze oparcie dla sprezyn zawor6w.zawory wylotowe .zawory dolotowe. ± B Spr~zyny zawor6w Zastosowano pojedyncze spr~zyny spiralne.30 mm.15 mm. Srednica zewnetrzna: 11 :g:~~~ mm.zaworu wylotowego:66°. Szerokose przylgni (X.4): -gniazda zaworu dolotowego: 1. rys.prowadnicy rozwiercanej: 5.80 rnrn. -.. Dtugosc: 40.prowadnicy nierozwiercanej: 5 ± 0..590 N: 24. Miejsce pomiaru grubo§Ci usuzelki gJowicy . Uwaga .792 0.2. jednakowe dla zawor6w dolotowych i wylotawych. sa wciskane do gtowicy.006 mm.gniazda zaworu wylatowego: 1.50 mm. 9rednica wewn~trzna: 18. jednakowe dla zawor6w dolotowych i wylotowych.542 ± 0.srednica zewnetrzna.gniazda zaworu dolotowego: 33. X . .uszezelki uzywane]: 0.075 mm. rys. Wystawanie prowadnicy ponad powlerzchnie oporowa sprezyny zaworu: 11 0.4 mm. Srednica wewnetrzna: .4): ..4): 89°.ie litery V.1.50 mm.4 mm.. Prowadnice zawor6w Rys. 1.Charakterystyka techniczna D Rys. rys. .gniazda zaworu wylotowego: 28. Wysokosc swobodna: 41 . Nachylenie pmwadnicy wzgl~dem dolnej plaszczyznygfowicy: . Wyso. . B .rowadnice .5 ± 0.20 mm.006 mm.zaworu wylotowego: 66°. l' . . Spos6b rnontazu: otworami oznaczsnia grubosci od strony 1iltra oleju.szerokose przylgni.3.93 ± 0. zewnetrzna (D. y-Jysokosc w stanie zblokowanym: 23. Srednica zewnetrzna: 27 mm.. o owalnym przekroju drutu.Uszczelniacze trzonk6w zawor6w natezy zakladac na p.zaworu dolotowego: 63°30'.190 N: 34.3 do 1.zaworu dolotowego: 63°30'. 1. . Kqt nachylenia zawor6w wzgl~dem dolnej plaszczyzny gtawicy: . 1. 1A.. Srednica. ustawione parami w ksztatc.

OKOWO~:KORBOWV Watkorbowy Odlany z zeliwa waf korbowy ma cztery przeciwciezary i piec czop6w gf6wnych.997 do 48.942 clo 61.996 rnm: . luz roboezy zawor6w: zerowy.97 0.003 do 48. Umiejscowie.01 mm.01 0. Ttoki montowane do kadluba mUSZq rniec identyczne oznaczenie grupy sel'ekcyjnej B tub C).grupa selekcyjna B lub D2: 47.949 109. wyttoczone z blachy stalowej. podczas pracy silnika samoczynnie kasuja luz mi~dzy diwigniq_i zaworem.6 dr03 ramiennych dzwigni opartych 0 hydrauliczny i wyJotowych wspornik.6. Luz osiowy wafu korbowego (reg. w srodkowym tozysku gf6wnym): 0.484 107. Na trzonkach zawor6w dolotowych sa umieszczone uszczelniacze.rednic gniazd Oznaczanie panewek g.) Czop nr 1 od strony kola zamachowega. D3 16 . C i za pornoca plytkich nawieroeri (1) na kadluble.510 . w obszarze cylindra nr 3) od g. Jezeli odlegloSC olwonJ identyfikacyjnego zawiera si~ roi~zy 17 a Zl rom.Silniki 1. CA. 79.500 do 75.lekcYinq sredniccyfindr6w Rys.01 ± 0.32 5.Zawar wylotowy 1 lub niebieskie 2 lub czerwone 51.96 ± 0. 1.. 1. Dzwignie zawor6w .64 5. 10 mama zastosowac 1. Sredniee czop6w gt6wnych: . UKt. Cylfndry sq_ wykonane bezposredrno w kadlubie.5.509 : 79.941 51. Rys. A 8 79.519 do 79..530 17 27 ± 37 c Przyklad Identyfikacji czop6w gl6wnych (oznaczenie na przeciwcir:Zarze) OJ czop6w B Gropa selekcyjna g!6wnych D1 D2 nawiercenokresla. Diwignie.07 do 0. zastosowano hyd~ rau!icznekasowanie luzu.520 do 79. a druqirnkonoem 0 czoto trzonka zaworu. . Srednice gniazd lozysk gt6wnych watu korbowego sa podzielone na dwie grupy selekcyjne.473 27 Srodnica trzonka (mm) Srednica Qizyhka (mm) 32.nieoznaczen grup sefekcyjnych srednic toiysk gl6wnych waJu korbowego KADt. Grupy seJekcyjne lozysk gl6wnych Odleglosc otworu identyfikacyjnego od g6rnej plaszczyzny kadtuba (mm) 17 s. K1It przylgni 9()<'15' Wspomiki hydrauliczne Wsporniki hydrauliczne sluza do podparcia dzwigni zawor6w.: 43. Srednioa czop6w korbowych. Srednice cylindr6w sa podzielone na trzy grupy selekcyjne oznaczone Hterami A" B.llcych se.990 do 47. Odlegtosc plytkich nawieroen w bocznejscianiekadluba (obok filtra ole]u. Oznaczenia i wymiary se.12 90""15' Uwaga. oznaczone na bocznej scianie kadtuba (w obszarze cylindra nr 2) analogicznymi plytkimi nawieroeniami. opieraia si'i! urnieszczona na jednym koncu rolk<l 0 wspornik hydrauliczny.4 i 1. -grupa selekcyjna C rub D3: 48.lub 2:.32 rnrn.g. Umiejscowienie grup'i! .002 mm.rupaselekcyjna A lub D1: 47.6rnej plsszczyzny kadhiba umozliwla identyfikacj'i! ich grupy selekcyjnej.A:O Tt. jak cylindry.12 27. to ± ± 0. gru~ selekcyjn<!.936 do 51.UB SILNIKA Kadtub silnika jest odlany z zeliwa.lekcyjne srednic cylindr6w (mm) Odleglosc otworu identyfikacyjnego od g6meji plaszczyzny kadluba (mm) Grupa selekcyjna Sredl1icacyHndra tIoka i cylindra .rupy sslekcvjnej Iozysk Srednica gniazda -Ioiyska gl6wnego walu korbowego (mm) - Parametry zawor6w Parametr Dlugosc (mm) Zawar dolotowy.010 mm.ulowany gfUbo~ scia polplerscieni oporowych w kadtubie. Czopy gt6wne ikorbowe sa dogniatane.

os symetrii tloka... Luz osiowy gt6wki w piastach Uoka: 0.Charakterystyka techniczna $rednica otworu gniazda stopy: 48. ani kqtowego rozstawienia zamk6w pierscieni na tloku..80 mm.943 do1 . 1.7.os otworu na sworzsn. 2 . sworzniem Hoka i korbowodem. Oznaczenia na tioku i spos6b jego montaiu 1 . Srednica wewnetrzna: 48 mm.. (czarna): 1. Podziat tba korbowodu jest prostopadty do osi syrnetrii.945 do 19. 4 .8.. Pomiar srednicy tloka 17 .oznaczenia producenta. 6 -----Jl . Spos6b montai:u: powierzchniq rowkowanq skierowana w strone ramienia wykorbienia. 6 . Rys. (czerwona): 1. Grubosc polpierscieni: 2..5 ± 0.952. umieszczono polpisrscienie oporowe. POtpierscienie oporowe W kadtubie siJnika.604 mm. z wy[atklern fragmentu pod zaworami doJotowymi. 5 . Panewki gt6wne Wszystkie panewki montowane w kadfubie siJnika oraz w pokrywach toi:ysk nr 2 i 4 rnaja na powierzchni sllzqowe] rowki rozprowadzajqce ole]. Panewki korbowe Panewki bez rowk6w na powierzchni slizqowe]. Jako czesci zamienne w handJudostepne sa zmontowane zestawy: tlok z piersc'eniarni.. Grupy seJekcyjne grubosci panewek sa oznaczane symboJami: C1 do C4 Jubznakami barwnymi. (niebieska): 1. Srednica otworu gniazda gt6wki: 19. Ttoki sa produkowane w trzech grupach selekcyj- Rys.9.310 do 0.grupa selekcyjna tloka.t6wnych jest wybita na zewnetrzne] powierzchni skrajnego przeciwciezaru ad strony napedu rozrzadu. po obu stronach srodkowepo (nr 3) lozyska gt6wnego. 1. 3 . Denko tloka jest nieco wklesle.25 mm. Panewki w pokrywach lozysk nr 1..035 mm. 1.958 mm. Srednica wewnetrzna: 44 mm..946 do 1.953 do1 . Tfoki Tloki sa odlane ze stopu Jekkiego i maja trzy pierscienle.9 mm) Dob6r grup se/ekcyjnych panewek loiysk gf6wnych Grupa selekcyjna gniazd Iozysk gf6wnych 1 2 Grupa selekcyjna czop6w gf6wnych 01 C1 (zolta) C4 (czerwona)I 02 C2 (niebieska) C1 (zorta) I I C3 I C2 03 (czarna) (niebieska) Korbowody Korbowody sa odkute ze stall.949 do 1. Nie woJno zmleniac ani szerokosci zamka.949 mm. Wszystkie panewki lozysk gf6wnych nie mala wystepow ustalajacych je Vj kadlubie lub pokrywie. Rozstaw osi otwor6w gniazd: 128 ± 0. R6i:nica masy kompJetu korbowod6w: mniej niz 6 g.przesunleeis osi sworznia wzgl~dem osi syrnetrii tfoka (0. 2Renault Mcganc Rys. Spos6b rnontazu tloka z korbowodem: znak "L" na korbowodzie po stronie przeciwnej niz rowek w stopie wystepu ustaJajqcego panewkL Uwaga.. 3 i 5 sa gfadkie (bez rowk6w). I1 ___ .955 mm. Przykfad oznaczenia grup se/ekcyjnych srednic czopow walu korbowego Grupa seJekcyjna czop6w g.spos6b montazu (strzalka na denku tloka zwr6cona w strone kola zamachowego).. Grubosc: 3 2 - grupa grupa grupa grupa C1 C2 C3 C4 (zoita): 1..959 mm.

Oznakowania A .480 do 79. maja otw6r w srodku. 1.'wat6w rozrzadu umozliwiaia oznaczenia naniesione rnledzy krzywkami cylindr6w nr 1 i 2.nr 1 do 5: 25. Sworznie Uok6w Fazy rozrzeou (nie sq regulowane) Krzywka Otwarcie zaworu dolotowego dolotowego po GMP po DMP po DMP po GMP nr 1 nr2 1° 18" 18" 50 22° 14" 4° .021 mm.490 do 79.000_0021 mm. zacisniete sa zas w gt6wce korbowodu. Naciqg paska jest regulowany recznie rolkowym napinaczem mimosrodowyrn.225 2. Srednice tozysk (lozysko nr 1 ad strony kola zamachowego) : . ldentyflkacje . Jeden z wat6w rozrzadu uruchamia.wat rozrzadu UKt.11. Na obwodzie kola zamachowego sa umieszczone dwa wierice zebate: jeden do wsp6fpracy z kolem zebatym rozrusznika.489 mm.470 do 79. drugi .Silniki 1. Fazy rozrzadu (a wiflC i krzywki watu rozrzadu) jednoimiennych zawor6w w kazdyrn cylindrze nie sa jednakowe (patrz tabl.6 dm3 nych srednicy. patrz rys.waf rozrzadu zawor6w zawor6w wylotowych identyfikujCJce waly rozrzedu dolotowych. 18 \''- <. i napedzane Rys.1 0. zawory dolotowe.AD ROZRZJ\DU Dwa wafy rozrzadu sa ulozyskowane w gfowicy paskiem zebatyrn. Luz osiowy: 0. Spos6b montazu: strzalka na denku ttoka powinna bye skierowana w strone kola zamachowego.oznakowanie identyfikacyjne producenta. po dwa w kazdyrn cy!indrze.080 do 0. Mogq sle obraca6 w piastach tloka.5 0. wykonane ze stali stopowej ulepszanej cieplnie. Sworznie ttok6w. 1. uszczelnialacy Grubosc Luz w zamku 1.uszczelniajqcy 0 przekroju noskowym. zeby drugiego sluza do generowania impuls6w w czujniku polozenla i predkosci obrotowej walu korbowego. Srednica Hoka (mierzona prostopadle do osi sworznia w odleqlosci E = 42 ± 0. . . . .grupa A.grupa B: 79.urnoztlwla to okreslenie zwrotnych polozeri ttok6w. uszczelruajacy Zgarniajqcy ± 0.9): . Rys.01 mm od g6rnej krawedzi denka. . . Jako czesci zamienne w handlu dostepne sa w komplecie z Hokami i pierscieniarni.500 mm. 1.5 2.po dwa zawory wylotowe.075 0. Oznakowanie 1 .000_0.5 Keno zamachowe Zeliwne kolo zamachowe jest przymocowane do walu korbowego siedmioma srubarni rozmieszczonymi niesymetrycznie (rnozliwe jest tylko jedno katowe polozenie watu korbowego wzg!'i!dem kola zamachowegoprzy kt6rym zespol ten byt wyr6wn owazany).9 ± 0. Wymiary pierscieni tlok6w (mm) Pierscien 1.zgarniajq_cy z dwoma segmentami zeliwnymi i sprezyna.178 mm.oznakowanie walu rozrzCJdu 2 .). 79. Plersclenle Uok6w Zastosowano trzy plersclenle dla kazdeqo tloka: . Na czole (po przeciwnej stronie niz kolo paska zebateqo) kazdeqo z wat6w znajduje si~ rowek do ustawiania watu rozrzadu wzqledern watu korbowego. oznaczonych titera wyclsnieta na denku. Zarnkniecie Otwarcie zaworu zaworu wylotowego Zarnkniecle zaworu wylotowego 8° Waty rozrzadu Dwa wafy rozrzadu obracajqce sie w szescru Iozyskach slizqowych kazdy. Wafy rozrzadu uruchamiajq szesnascie zawor6w za posrednictwern jednoramiennych dzwigni opartych na wspornikach hydraulicznych. w wiericu tym brak dw6ch polozonych naprzeciw siebie zeoow .10. wykonanych bezposrednio w gtowicy i pokrywach rozysk.uszczelniajacy. sa napedzane paskiem zebatym ad walu korbowego. . E .5 ± 0.nr 6: 28.479 mm.grupa C: 79.2 1.4 i 1.

1 mm. ezy powietrze. Pomiary kontro. przymocowana dokadluba sil:nika. t]alety jej g. ezy jest on omywany przez ole].. Spos6b regulacjI naeiq_gu: przez obr6t rnimosmdowego napinacza rolkowego. Luz osiowy k6t zebatych pompy wzqledem pokrywy: 0. skrocic) do warunk6w uiytkowania samo- chodu UKLAD SMAROWANI'A Smarowanie silnika odbywa sie pod ciSnieniem. Czujnik clsnlenla oleju Czujnik cisnienia oleju jest wkrecony w przeonta sciane kadluba silnika. Wskainik poziomu oleju jest umleszczony w zestawie wskaznikow na tablicy rozdzielcze]. . B -luz osiowy Dysze natrysku oleju Dysze natrysku oleju sa umieszczone przy dolnej krawedzi cylindr6w i strumienlern oleju chtodza od dofu denko tloka. Sruby nowe wkreca sie .. _i ' _ Pasek zebaty Pasek zebaty napedza oba waly rozrzadu oraz pornpe cieezy chlodzace].Charakterystyka techniczna Kota z$bate Kola zebate sa osadzane na watach korbowym i rozrzadu bez pcsrednictwa wpust6w. 1. Spos6b rnontazu k6t zebatych na walach rozrzadu: znak fabryczny Renault (rornb) i odsadzenie nalezy skierowa6 na zewnatrz silnika. dysza natrysku oleju na denka tlokow oraz miska olejowa ze stopu lekkiego.przy 3000 obr/min: 300 kPa.n:i:k poziomu oleju Pompaoleju Z~bata pompa oleju.eruchamia je nacisk nakr~tki mocujace] do wat6w rozrzaou i naciskgt6wki sruby . R6znic€i! te uklad elektroniczny przekazuje w postaei sY9naiu do zespolu wskainfk6w .086 rnm. Maksymalny przebieg.12. Po scisle ekreslonym czasie na zaciskach ezujnika wystepuie roznica napiecia. .wint powlee olejem maszynowym.do walu korbowego. Po kazdyrn demontai:u kat zebatych nalezy wymieni6 nakretki mocujqce do wat6w rozrzadu i zrmerzyc dlugosc sruby mocujqeej do walu korbowego. Zalezna od temperatury drutu rezystancja w znacznym stopniu zmienia sie zaleznie ad tego. Po oketo 30 sekundach na wskainiku zarniast poziomu oleju wyswietla sie licznik kilometr6w. 19 .lne pompy oleju A -Iuz promieniowy. Czujnik ten jest wkrecony w tylnq sciane kad-luba silnika.czeniu zaptonu wskainik pokazuje poziorn oleju w postaci szesciu "s+upk6w".przy predkoscl obrotowej biegu jatowego: 100 kPa. czujnik poziomu oleju. Uni. . Ole] ttoczy pompa zebata napeozana tancuchern od wa+ukorbowego. Rys .u korbowego.na sucho". filtr oleju.Zy dostosowa6 (ew. Zasadniczy:m e'lementem czujnika jest drut na9rzewany przez przeplywajClcy przez ten drut prad. to po wtqczeniu zaplonu licznik kilometr6w wvswletta siEl od razu. za wskaznlkiern poziomu oleju..orbowego przez docisk sruby mocujqcej do niego keto pasowe . Wymiana paska zebatego: co 100 000 km przebiegu lub po 5 latach uZytkowania . Kato zebate na wale korbowym aapedzajace tancuch jest zamocowane (bez wpustu) na czopie watu k. i ezas ui:ytkowania nale..Jezeli sruba ma bye ponownie uzyta. Kierunek obrotukOt: wskazula strzafki na pasku zebatyrn. Czu. zaJei:na od stopnia jego zanurzenia W oleju.110 do 0.020 do 0. Dopuszezalna dlugosc (bez lba) sruby uzywane]: 49. Jezef czujnik poziomu oleju lub jego obw6d sa uszkodzone. Minimalne cisnienie oleju 0 temperaturze 80°C: . zawiera przelewowy zaw6r bezpieczeristwa. Jest napedzana tancuchem ad waf. Luz promieniowy k6t zebatych pompy wzqledern obudowy: 0.Po w!a.249 rnm. W uktadzie smarowania znaiduja sie: zaw6r bezpieczenstwa.

Wersje z klimatyzacjEl Pompa cieczy cbtodz.6w" oznacza praw\d\"owv poziom oleju w misce o\ejowej. . zbiornik wyr6wnawczy. termostat oraz elektrycmy wentylator 0 jednej predkosci (wersje bez klimatyzacji) lub 0 dw6ch predkosciach (wersje z klimatyzacjq).klimatyzacji Wentylator 0 jednej predkosci Jest wlc!czany za posrednictwern przekainika przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika. 10W50 lub 15W50 wg ACEA A 1. W przypadku zanieczyszczenia filtra w stopniu uniemoi:liwiajqcym wymagany przeptyw oleju samoczynnie otwiera si.!cej Odsrodkowa pompa cieczy chlodzace] jest umieszczona z przodu kadtuba silnika i napedzana paskiem zebatym napedu rozrzadu. A2 lub A3.? przepfyw umozliwiajacy orniniecle filtra (by-pass). . Obwody moey obu przekainik6w sa zasilane przez alternator.z wymianq filtra: 4. ± 10 ± 16 300 ± 20 155 . Termostat Termostat jest umieszczony w obudowie cowanej z tytu gtowicy silnika. naqrzewnice wnetrza.40 drn". We. Moe silnika elektrycznego: 100 W.K. Cisnlenie otwarcia zaworu: 120 kPa (kolor barwnego oznaczenia: brqzowy). Obw6d sterowania kazdeqo z przekatnik6w jest zasilany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqoe silnika (mala predkose obrotowa . urnozliwlajacego widocznosc poziomu cieczy chtodzqcej._ s\\nika. czujnik wymontowany i ustawiony na pozlorne] plaszczyinie. Temperatury wtqczenia I wy~qczenia: .AD CHlODZENIA Uktad chtodzenia ciecza 0 obniionej temperaturze zamarzania i obiegu wymuszonym jest zarnkniety. pompe cieczy chlodzace]. ma podwyi:szone cisnienie. 15W40. duza predkosc obrotowa .styk 38) w zaleznosci od sygnatu przekazywanego przez czujnik temperatury cieczy chlodzacej."). Zawiera: chlodnlce. 10W40.male] predkose! obrotowej: 99 195°C. Wlrnik wentylatora osadzony bezposrednlo wale si\nika e\ektrycznego iest zamocowany ch\odnica. Moe silnika elektrycznego: 340 W. Szesc "srupk.K". UKt.Silniki 1. Jego obw6d sterowania jest zasilany przez gt6wny przekatnik elektronicznego urzqdzenia starulacego silnika (styk 8) w zalsznosci od sygnatu przekazywanego przez czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Ciltodnica Chlodnica a poziomym przeptywie cieczy ma rdzeri ze stopu lekkiego i dwa zbiorniki z tworzywa sztuemego.po zatrzymaniu silnika: 103 I 100°C (maks. Zbiornik wyrownawczy Zbiomik wyr6wnawezy jest wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Rodzaj: olej silnikowy wielosezonowy SAE: 10W30. . Napiecie zasilania: 12 V. Jego obw6d mocy jest zasilany przez alternator i zasila silnik elektryczny wentylatora chtodniey. Wersje z klimatyzacjEl Ol'ej silni'kowy llosc: . sterowany przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika.duze] predkosei obrotowej 102 I ggoC.) Odlegtosc miedzy osia plywaka i plaszczyzna robocza.6 dm3 Parametry kontrolne czujnika poziomu paliwa ilaSci Wskazanie paliwa Wysokosc "I plywaka (mm) 161 142 120 100 23 Aezystancja rniedzy zaciskami Ai i 61 (0) maks. Napiecie zasilania: 12 V.4 i 1.bez wymiany filtra: 4.styk 8. Przekainik silnika eleldrycznego wentylatora Wersje bez klimatyzacji Przekatnik znajduje sie w skrzynce przekainik6w w przedziale silnika nad lewym nadkolem. 3/ 4 maks. Wentylator 0 dw6ch predkosclach [est wtqczany przez elek1roniczne urzqdzenie sterujqce silnika za posrednictwern dw6ch przekatnik6w i rezystan cj i. Czestosc wymiany: co 20 00 km lub co 2 lata. 20 -_ Owa przekainiki znajdujq sie w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w nad lewyrn nadkolem.15 dm3. . Temperatura poczatku otwarcia: agoc. Wentylator chtodnicy na za zamo- ±7 '/2 '/4 min. Ukazuje si~ w6wczas takze napis "oil O.7 54. Jezeli poziom oleju jest zbyt niski to zamiast "stupk6w" wskazywane sa migajqce poziome kreski i napis "oil" (bez "O. Filtr oleju Zastosowano wymienny filtr oJeju z wktadem karbowanym.fsje bez . W obwodzie przekainika male] prsdkosol znajduje sie rezystancja zasilania silnika eleldrycznego wentylatora.S 98 Korek wlewu jest wyposazony w dwukierunkowy zaw6r bezpieczer'lstwa.

Cisnienie paliwa w kilka sekund po uruchomienlu silnika si~ stabllizuje. oraz 2. pompa zasiiajaca. W zaleznosci od wersji samechodu rnoze [eszcze zawierac regulator clsnienia paliwa Uoczonego przez pornpe. jest zamocowany pod podtogq tylna. Wydajnosc pompy przy napieciu zasilania 12 V i cisnieniu paliwa w przewodzie powrotnym 300 kPa: . Czuj. Podczas rozruchu silnika sterowane sa polsekwencyjnie (parami wtryskiwacze: 1.Charakterystyka przez 12 minut z ma:lq predkoscia obrotowa. Growne elementy o. .nik temperatury techniczna Jest to czujnik podw6jny rezystancyjny. Spos6b montazu: strzahca na obudowie filtra zgodna z kierunkiem przeplywu paliwa. Rodzaj: ciecz chlodzaea Glaceol RX typ D (niezarnarzajaca do temperatury -20°C). Filtr pali:wa Filtr paliwa jest umieszczony pod podfogq_ samochodu.2 kPa. [Jose: 7. Pojemnosc zbiomika: 60 drn". i 4.ktronicznego urzadzenia sterujqcego silnika przez swe styki 13 i 73 (optymalizacja dziatania silnika i sterowanie silnlka wentylatora chlodnicy). Marka: Bosch lub Walbro.bwodu zasilania paliwem to: zbiornik paliwa.. o LO 95. Napi!ilcie zasilania (przez styki C1-G2. przeponowy. i 3. zamocowany na koricu kolektora paHwa. Cisnienie paliwa podczas biegu jatowego silnika (dane regulacyjne): . osia. je. Ozestosc wymiany (polaczone] z oproznieniem cafego ukladu i ptukaniem): co 120000 km lub co 41:ata. W tym przypadku nie wyst!ilpuje powrotny przew6d paliwa. Cieczchl-odzqca zasilany przez przekainik pompy paliwa sterowany elektronicznym urzadzeniern sterujqcym sHnika. wykonany z tworzywa cznego.wbudowany w zespol pompy paliwa z czujnikiem poziomu paliwa) oraz eztery wtryskiwaeze. Marka: Weber. a taki:e pochtaniacz par paHwa wypetniony w~glem aktywnyrn. dwuotworowe. Rodzaj paliwa: benzyna bezofowiowa zc.regulator oisnlenia paliwa zamontowany na kolektorze wtryskiwaczy: 60 do 80 dm3/h. . Drugi obw6d czujnika steruje bezposrednio wskaznikiern temperatury. . W samochodach wyposaZonych w klirnatyzacie wyt~cznik termiczny przekazuje do elektronicznego urzadzenia steruiaceqo silnika sygnato wytq_czeniu spr!ilzarki klimatyzacji.60. przed zbiornikiem paliwa. cylindra). Regulator cisnlenla paliwa Do numeru silnlka 990 300 lub numeru seryjnego 990 330 Zastosowano mechaniczny regulator paliwa. ZASILANIE PAUWEM Zastosowano wielopunktowy posredni wtrysk benzyny do kanat6w dolotowych w gfowicy silnika. Cisnienie regulowane: 350 ± 0. a otwory na koncu kolekto. 89i 90).ente atmosferyczne): 300 ± ± 20 kPa. Napi!ilcie zasilania mierzone mi~dzy stykiem 1 z-lqcza wtryskiwacza i maser 12 V.zeli w clqgu 5 rnlnut przed zatrzymaniem silnika osiqga 103°C). filtr paliwa. nr 59.przew6d podcisnlenia podtqc.ra paliwa i powrotny w pompie paHwa set zaslepione. Zesp61 ten jest 21 ..e Zastosowano wtryskiwacze elektromagnetyczne.zony do kole. regulator cisnie-ria paliwa (zamontowany na kolektorze pa!iwa wtryskiwaczy lub -zaleznie od wersji . Wtryskiwacz.9 drn". Przez styk 9 jest zasilanalampka kontrolna temperatury cieczy chlodzace] (118°C) urnieszczona w zestawie wskainik6w. W przypadku nissprawnoscl czujnika ternperatury elektroniczne urzadzenie sterujacs silnika podozas pracy silnika samochodu zapewnia ciqgfq prace elektrycznego silnika wentylatora chtodnicy. 0 ujemnym wsp6iczynniku temperaturowym rezystancji. zamocowane na kolektorze paliwa.ktora dolotowego: 250 ± 20 kPa. sterowany podcisnieniern w kolektorze dOlotowym silnika.iwa ZespOt pornpy poziomu Zesp61 pompy z ezujnikiem poziomu paJiwa jest zanurzony w zbiorniku i przymocowany do pokrywy wg6mej czescizbiomlka.regulator cisnienia paliwa wbudowany w zespol pampy paJiwa: 130 dm3/h. zasilane elektrycznie przez gr6wny przekainik i sterowane sekwencyjnie podczas pracy silnika przezelektroniczne urzadzenis sterujqce silnika (styki. Pierwszy obw6d przekazu]e sygna+ do eJe. dostepnej pod tylnym siedzeniem. Od numeru silnika 990 3311ub numeru seryjnego990 331 Regulator jest w'budowany w zesp6t pompy paliwa z czujnikiem poziomu paHwa. A1-Bl oraz Al-A2 zlacza wielostykowego): 12 V. Zbiornik pal'iwa sztuprzed Zbiornik paliwa.zujnikiern co najmniej pal. Czsstosc wymiany filtra: co 60 000 km.przew6d podcisnienia odtq_ezony od kolektora dolotowego (clsn.

Hum. prsdkoscl obrotowej silnika wentylatora chlodnlcy (wersje z klimatyzacjqJ 38 . Steruje jednoczesnle wtryskiem paliwa i katern wyprzedzenia zaplonu na podstawie sygnat6w odbieranych od roznych czuinik6w. Marka: Magneti Marelli. umieszczony z tytu przedziatu silnika. /dentyfikacja styk6w ztecze e/ektronicznego urzq_dzenia sterujC/cego sitnlk« Nr slyku 1 3 4 8 Masa Sterowanie elektrozaworem pochfaniacza par paliwa Sterowanie przekaznikiern silnika wenlylalora chtodnicy (wersje bez klimalyzacji) lub przekainika . Rezystancja (rniedzy stykami A i B oraz C i 0 regulatora): 53 ± 5 n. DOPROWADZENIE POWIETRZA Filtr powietrza Suchy filtr powietrza. STEROWANIE SllNIKA Elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika zarzadza wtryskiem paJiwa i zaplonem. aby w parnieci elektronicznego urzadzenia sterujq_cego . Sklad mieszanki jest korygowany w spos6b ciqgty na podstawie sygnat6w jednej lub dw6ch (zaleznie od wersji) sond lambda (czujnik6w zawartosci tlenu w spaJinach. Obudowa przepustnicy Obudowa przepustnicy jest umieszczona na wejsciu do kolektora dolotowego silnika i polaczona jest z wylotem filtra powietrza. przyp. Regulator predkosci obrotowej biegu jatowego Po prawej stronie obudowy filtra powietrza znajduje sie silnik krokowy sterowany przez elektroniczne urzqdzenie steruiace silnika (styki 12--41 oraz 42-72). Pochtaniacz par paliwa i jego zaw6r Pochlaniacz sktada sie z pojemnika wypelnionego w~glem aktywnym (pochtaniajq_cegopary pa!iwa).). 1. jest umieszczone w przedziale silnika w przedniej czesci lewego nadkola. oraz zaworu elektromagnetycznego.5 n.4 i 1.Silniki 1. temperature cieczy chlodzacej silnik. Dopuszczalny wyciek niekontrolowany (podciekanie): 0. Czestosc wymiany wktadu: co 40000 km przebiegu samochodu. a takze chroni silnik przed rozbieganiem (powyi:ej 5800 obr/min przy temperaturze cieczy chtodzqcej ponii:ej 60°C oraz 6500 obr/min przy nagrzanym silniku). potq_czonego z wlewem zbiornika paliwa. Kolejnosc wtrysku: 1-3--4-2 (cylinder nr 1 od strony kola zamachowego). Zawiera przepustnice powietrza i czujnik jej polozenia. Jego zadaniem jest requlowanie przeptywu powietrza przez kanal obejsciowy przepustnicy. predkosc obrotowa silnika oraz potoi:enie katowe watu korbowego. Polaczenie przekazu danych (Iinia H) Masa (+) zasilania po 'i'Aq_czeniu zaplonu ( +) zasilania slate go Sierowanie cewkami zaplonowymi cylindr6w nr 1 i 4 Masa Sterowanie lampki ostrzegajqcej 0 nlesprawnoscl systemu ograniczajqcego emisjf2 toksycznych sktadnik6w spalin Sterowanie przekai:nika 2. polozenie katowe przepustnicy.6 dm3 dziale iskry i czterech indywidualnych cewkach zapionowych. Wykorzystuje nastepuiace podstawowe informacje (sygnaty): clsnlenle i temperature powietrza zasysanego przez silnik.zapisac" ustawienia odpowiadajqce swobodnemu polozeniu pedatu przyspieszenia. Zaplor jest mikroprocesowy 0 statycznym roz22 Rodzaj sygnalu Sierowanie cewkami zaplonowymi cylindr6w nr 2 i 3 9 10 11 12 13 15 16 19 20 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 zuzyclu Sterowanie regulatorem predkoscl obrotowej biegu jalowego Sygnat czujnika temperatury cieczy chrodzace] Masa czujnika cisnlenia zasysanego powielrza Sygnal czujnika cisnienia zasysanego powielrza Ekmnowanie czujnika spalania stukowego Sygnat czujnika spalania stukowego Sygnaf elektronicznego urzadzanla klimatyzacji o poborze mocy przez sprezarke klimalyzacji Sygnaf czujnika predkoscl obrotowej i polozenla kqtowego watu korbowego Sygnat ztacza diagnoslycznego (lima L) . umoi:liwiajq_cego w okreslonych warunkach pracy odsysanie przez silnik paliwa zatrzymanego w pochtaniaczu. zawiera wymienny papierowy wktad filtrujacy. Po kai:dym wytqczeniu zaplonu przez 10 sekund jest utrzymywane dziatanie regulatora predkosci obrotowej biegu jatowego. Elektroniczne urzadzenle sterujqce silnika Programowalne elektroniczne urzqdzenie steru[ace ma 90 styk6w rozmieszczonych w dw6ch ztqczach (1 do 75 oraz 16 do 90). prerikosci obrolowej (wersje z klirnatyzacja) Sierowanie Iampka kontrolna lemperalury cieczy ehlodzace] Sygnat urzadzania sterowania sprezarki klimatyzacji (zgoda lub zakaz 'i'Aqczenia) Informacja dla komputera poktadowego paliwa 0 Rezystancja: 14.7 cmvmln. Marka i typ: Siemens Sirius 32.

zenia odrnrazania Sterowanie Sterowani. nie zapewruajac optymalnego sterowania.aJu SygnaJczujnika korbowego SygnaJ zfqcza diagnos1ycznego Po!ctczenie Informacja silnika Sterowanie Sterowanie (linia K) przekazu danych (Iinia H} 0 kodzie umotliwiajq_cym uruchomienie 58 59 60 63 6S 66 wtryskiwaczern paliwa cylindra nr 1 wtrysklwaczem podgrzaniem paliwa cylindra nr 3 .cznego urzadzenla sterujqcego) i temperatura cieczy chlodzace] wynosi ponize] 50°C. lambda przed katalizatorem powiet. W samochodzie nie ma czujnika predkosci jazdy wspOfpracujapego z elektronicznym urzadzeniern sterujqcym silnika. znajdujqcego sie pod pokrywq_ po lewej stronie tablicy rozdzielcze]. Nie jest wi~c moi:Hwe wykorzystanie elektronicznego urzadzenla sterujqcego inn ego samochodu (nawet tej samej firmy i modelu) w celu uruchomienia silnika podczas naprawy. . Je2celi samoch6d jest wyposazony wklimatyzaeje..Charakterystyka techniczna cd.rzekainika g!6wnego 68 70 I Sterowanie Informacja wskainika Sterowanie jatowego przekainiKiem 0 pr~dkosci pompypaliwa silnika dla obrotowej biegu na labHcy obrotowej rozdzielczej.wfqczone jest odrnrazaole szyby przedniej (sygnru12 V na styku 88 elektroni. predkosc obrotowa maze wzrosnac rnaksymalnie do 900 obr/min. 10 sekundach larnpka kontrolna immobilizera powinna zaczac migac. Po ok.). kierowniczego SygnaJ wfqe.o do z+ctcza diagnostycznego (16-stykowego). Sterowanie katalizatorem sondy lambda za przed Sterowanie podgrzanlam sondy lambda katalizatorem (zaleznie od wersji) ( + ) po wfqczeniu p. cisnieniowego .l"Za powietrza (zaleznie Regulacja pr~dkosci obrotowej biegu jafowego Pr~dkosc obrotowa biegu jaluwego jest korygowana w nast~pujqcych przypadkach: . W przypadku niesprawnosci czujnika lub samego urzadzenia umoi:liwia ono dalsza prace silnika w trybie awaryjnym.nauczenla go" kodu umoztiwiajacsqo rozruch silnlka. Uwaga.ZasiJanie czujnika Masa czujnika spalaniastukowego Masa sondy lambda za katalizatorem Sygnat w!qcznika. Nowe urzadzenie steruiace silnika nie jest kodowane. predkosc obrotowa jest utrzyrnywana na poziomie 850 obr/min. temperatury cisnienia 78 79 80 . Jest potqczony na stale z dodatnim bieg:unem akumulatora i jest sterowany przez elektmniczne urzadzenie steruj'-loe silnika (styk 39. to urnozllwla ono wtqczenie sprezarki pracuie Z urzadzenie steruiace sllnika wspolurzadzenism uniemoiJliwiajqcym roz- Przekainik gt6wny znajduje sj~ w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu. Pr~dkosciomierz wykorzystule sygnaty przekazywane przez ukfad przeciwdziafajqCY blokowaniu k6t ABS. W6wczas nalei:y ponownie wtqc.8 V. wfqcznik6w itp. Odczyt zawartosci te] pamieci jest rnozliwy za pornoca specjalnego testera podtqczoneg. ktore tq_czy 1ego obw6d sterowania 23 . tab/icy N'r styku I' Rodzaj Sterowanie Sterowanie jatowego Sterowanie jafowego przekainika regulatorem regulatorem sygnatu gt6wnego predkosei predkosei obrotowej obrotowej biegu biegu 39 41 42 43 44 Sygnat czujnika porozenla przepustnicy przed kataiizatorem (zalsznie Sygnal sandy lambda od wersji) 45 $ygnaJ sandy Czujnik lambda za katalizatorem 49 53 54 ·56 57 temperalury powietrza Informacja ABS) 0 prF. W tym celu nalezy wtqczyc zaplon i po kilku sekundach wytqczyc.gania szyby przedrrle] cylindra cylindra nr 4 nr 2 uk/adu 85 88 89 paliwa paliwa 90 Przekaini'kgt6wny Elektroniczne ruch silnika przez ni. W przypadku wymiany wymaga .zyc zaplon j potwierdzic.) i rejestruje w swej pamleci diagnostycznej kody usterek. W wersjach tych elektroniczne urzqdzenie steruiace rowniez wtqcza i wy1qcza silnik eleldryczny wentylatora chtodnicy. ze urzadzenie to zostalo odblokowane i uruchomienie silnika jest moznwc. praca na biegu jatowym) oraz wy{q_cza sprezarke.e wtryskiwaczem wtryskiwaczem wspoma.gdy napiecie akurnulatora jest nizsze nii: 12. prsdkoscl 72 73 74 regula10rem Masa ezujnika Zasilanie temperalury poloi:enia cieezy chlodzacej przepustnicy czujnika 75 76 77 Masa Gzujnilka Masa sandy od wersji) Masa czulnika polozenla przepustnicy Idimatyzacji tylko w wanmkach nie wptywajqcych na praoe silnika (np. Elektroniczne urzadzenls sterujqce silnika ma taki:e wbudowana funkcj~ samodiagnozowania urzadzeri peryferyjnych (czujnik6w. Elektroniczne urzadzenie steruiaoe silnika zachowuje przekazany mu kod na state.dkOsci! samochodu pr~dko5ci obrotowej (od urzadzerua i polozenia·w.epowotane osoby (immobilizerem) . gdy moze ona zakloeic prawidtowq prac~ sllnika.

Rezystancja (mierzona rniedzy stykami czujnika): . Wy. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia steruiacego sygnat napiecia (styki 20 i 79) sygnalizujqcy spalanie stukowe w cylindrach silnika. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 49 i 77) sygna+ napiecia propercjonalny do temperatury powietrza dopfywajqcego do kolektora dolotowego silnika. Pierwszy prze- . Podcisnienie: 32 ± 4 kPa. Zasilanie elektryczne rnoze zostac przywr6cone po nacisnieciu przycisku wytqcznika chronionego elastycznq gumowq oslona.Ai C: pedat przyspieszenia swobodny: 1245 Q.7 V. pedat wcisnlety do oporu: 2230 Q. rezystancje grzejne sand lambda (styk A) oraz obw6d(ody) sterowania przekainika(k6w) elektrycznego silnika wentylatora chfodnicy. Napiecis zasilania (rniedzy stykami A i C zlacza czujnika): 5 V.1 i 0. a takze kondensator ukladu zaptonowego. Po kazdym wymontowaniu czujnika nalezy wyrnienic jego uszczelke.przy 40°C: 1070 do 1270 n.przy DoC: 5290 do 6490 Q. Marka: Electrifil lub Siemens. naprzeciw wystepow na kole zamachowym. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 24 i 54) sinusoidalny sygnat napiecia. Czujnik nie jest regulowany. Czujnik temperatury zasysanego powietrza Jest to czujnik termistancyjny 0 ujemnym wsp6tczynniku temperaturowym rezystancji. Napiscie zasilania (rniedzy stykarni Ai B zlacza czujnika): 5 V. Marka: Sagem.4 i 1. Po uzyskaniu sygnatu od czujnika preekosci obrotowej i potoi. Reaguje w6wczas. Wymieniajqc czujnik nalezy scisle przestrzega6 zalecanego momentu dokrecania srub w kadlub silnika.. umieszczony na wlocie do kolektora dolotowego. Na jego podstawie elektroniczne urzqdzenie sterujqce okresla sekwencje wtrysku paliwa dla poszczeg61nych cylindr6w. Jest polaczony na state z dodatnim biegunem akumulatora i sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 68). Przekainik pompy paliwa Znajduje sie w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu. Marka: Jaeger.Q. w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu.! styk polaczony sztywno z osia przepustnicy. i 4.A i B: 1250 0.0. kt6re laczy jego obw6d sterowania z rnasa. (styki 74 i 75) i przekazuje mu (przez styki 43 i 75) sygnat proporcjonalny do kata obrotu przepustnicy (od polozenia jej zarnkniecia). ze wal ten si~ obraca. po prawej stronie jej obudowy. Marka: CTS. . Czujnik potoi:enia i predkoscl obrotowej wahl korbowego Jest to czujnik indukcyjny. . zamDcowany na g6rnej czesci obudowy sprzeqla. gdy dziatajqce na niego op6inienie przekroczy odpowiednio duza wartosc. wtryskiwacze (styk 1). Przekainik gtawny zasila procesor (styk 66). Czujnik nie jest regufowany. Zasilany jest przez elektroniczne urzadzenie steruiace 24 Czujnik temperaturycieczy chlodzaee] Jest to czujnik podw6jny 0 ujemnym wsp6fczynniku temperaturowym rezystancji. cylindra. za zbiornikiem wyr6wnawczym uktadu chtodzenia silnika.Silniki 1. Napiecie sygnatu mierzone na stykach czujnika: rniedzy 0. . Powodujs wylaczenie zasilania elektrycznego silnika pompy paliwa w przypadku silnego uderzenia samochodu 0 przeszkode. pedat wcisniety do oporu: 1245. Marka: Delco Electronic.Q.6 dm3 z masa.B i C: pedal przyspieszenia swobodny: 2230. Napiecie zasilania (mierzone na stykach zlacza czujnika): 5 V. Zasila przez wytqcznik bezwladnosciowy pornpe paliwa oraz polaczone szeregowo cewki zaptonowe cylindr6w 1. Rezystancja (mierzona na stykach czujnika): . Jest to potencjometr 0 pojedynczej Hniowej rezystancji. po kt6rej 51izga sit.przy 20°C: 2400 do 2600 Q. kt6rego czestotllwosc i amplituda zaleza ad prsdkosci obrotowej walu korbowego. zawar elektromagnetyczny pochtaniacza par paliwa (styk 1). Czujnik polozenla przepustnicy Czujnik polozenia przepustnicy jest umieszczony na koricu osi przepustnicy. wkrecony w sciane kadluba silnika pod wtryskiwaczami 2.Jc}cznik bezwfadn osclowy Znajduje sie w przedziale silnika Czujnik spalania stukowego Jest to czujnik piezoelektryczny. i 3. kt6ry przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styk 16) napiecie proporcjonalne do cisnienia w kolektorze dolotowym. . Czujnik clsnlenia zasysanego powietrza Jest to czujnik piezoelektryczny. umieszczony po prawej stronie kolektora dolotowego. i 3. Zasilany jest przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styki 15 i 78). Kilkusekundowe op6inienie czasowe wtqczenia przekainika pompy paliwa wystepuje podczas kazdeqo wtqczenia zaptonu. Rezystancja: 200 do 270 .enia watu korbowego przez elektroniczne urzadzenie stsrujace. oraz 2. silnik pompy paliwa jest zasilany w spos6b ciqgfy (az do zatrzymania silnika).

WtClcznik clsnienlowy wspomagania uktadu kierowniczego Wfqcznik ten jest umieszczony na wylocie wysokiego cisnienia pompy wspomagania ukfadu kierowniczego (nad pornpa). Przekazywane napiecie (przy szybkich oscylacjach na stykach C i D sondy): _ mieszanka uboga: 20 ± 50 mV. druga za katalizatorem spalin). _ przy 90°C: 210 do 270 n. Jei:eli warunek ten nie jest spefniony. Rezystancja (przy 23°C): 26 ± 4 . Napiecie zasilania opornik6w grzejnych (styk A zlacza sondy i masa): 12 V. Drugi przekazuje w spos6b ciqgiy sygnaf napiecia do wskaznika temperatury w zestawie wskaznik6w. Marka: Sagem. Elektrozaw6r pochfaniacza par paliwa Elektrozaw6r ten jest umieszczony w obudowie pochlaniacza par paliwa.0 V w zaleznosci od sklaou mieszanki spalanej w silniku (na podstawie zawartosci tlenu w spalinach _ przyp. _ przy 60°C: 20 do 80 s. Hozrrica napiecia dla mieszanki bogatej i ubogiej powinna wynosic co najmniej 500 mY. ma kolor pomaranozowy i jest wtqczana przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 34) w zaleznosci od sygnat6w przekazywanych przez sonde lambda umieszczonq za katalizatorem. _ temperatura zasysanego powietrza: powyze] 10°C. _ gdy silnik jest bardzo obciazony. 3 sekundach qasnie. 25 . Podgrzewanie sond jest wyfqczane w dw6ch przypadkach: _ gdy predkosc samochodu przekroczy 145 km/h. sygnaf.0. Marka: Jaeger. podgrzewane elektrycznie.Charakterystyka technfczna kazuje sygnaf napiecia do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 13 i 73). Elektroniczne urzadzenie sterujace silnika koryguje sktad mieszanki oraz reguluje odsysanie par paliwa zatrzymanych w ich pochtaniaczu w taki spos6b. ttumacza). Warunki sterowania elektrozaworem: _ temperatura cieczy chtodzqcej: powyi:ej 60°C. Sonda lambda za katalizatorem spalin Sonda ta przekazuje cyklicznie do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 45 i 80) napiscie od 0. Rezystancja opornik6w grzejnych (rniedzy stykami A i B ztacza): 9 . Jest sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 4). aby sktad spalin spelnlal obowlazuiace normy. Napiecis zasilania (rniedzy stykiem 1 ztacza elektrozaworu i rnasa): 12 V. _ przy 80°C: 300 do 370 Q. nalezy sprawdzic obw6d podgrzewania sondy lambda. Marka: Bosch. Oporniki grzejne obu sond sa zasilane (styk 63 dla sondy umieszczonej przed katalizatorem i 65 dla sondy umieszczonej za katalizatorem) przez gt6wny przekainik sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika. Przekazuje do elektronicznego urzqdzenia sterujqcego silnika. Napiecie zasilania (mierzone na stykach B1 i B2 zlacza czujnika): 5 V. Zmiana stosunku czasu otwarcia do czasu zarnkniecia reguluje intsnsvwnosc odsysania par paliwa przez silnik. kt6ry wlacza w zestawie wskaznikow larnpke ostrzegaWCZq w przypadku przegrzewania siEl silnika. W przypadku uszkodzenia czujnika cieczy chlodzace] elektroniczne urzadzenie sterujqce zasila w spos6b ciqgfy elektryczny silnik wentylatora cieczy chlodzace]. kt6re cyklicznie Iaczy i rozfacza jego obw6d z rnasa. Sonda lambda W zaleznosci od wersji samochodu wystepule jedna sonda lambda (za katalizatorem spalin) lub dwie sondy lambda (jedna przed. _ mieszanka bogata: 840 ± 70 mV. Ma dwa polozenia: otwarte i zamknlete.0. Po wlaezeniu zapfonu lampka ta zaswieca si~ i po ok. Zaleznosc czasu regulacji od temperatury cieczy chlodzace] silnik: _ przy 20°C: 18 do 72 s. ze cisnlenie oleju wytwarzane przez pornpe wzroslo w stopniu powodujacyrn koniecznosc reakcji na spadek predkosci obrotowej silnika samochodu (spowodowany jego obciazeniern przez pompe wspomagania ukfadu kierowniczego). przez pofqczenie z rnasa (styk 85). Rezystancja: _ przy 20°C: 3060 do 4045 Q.1 do 1. Sonda lambda przed katalizatorem spalin (zaleznie od wersji) Sonda ta umozliwia doktadniejszq requlacje skladu mieszanki oraz sprawdzenie skutecznosci dziatania katalizatora spalin. -·przy 40°C: 1315 do 1600 Q. wlacza silnik wentylatora chfodnicy oraz optymaIizuje (dla danej temperatury) kat wyprzedzenia zapfonu i sklad mieszanki. Lampka kontrolna nlesprawnoscl systemu przeclwdzialajaceqo nadm iernej ernisj i toksycznych sktadnik6w spalin (zalei:nie od wersji) Lampka ta znajduje sie w zestawie wskainik6w. otwierajqc i zarnykajac zaw6r.

cylindry 1. . Zawartosc CO2 (nieregulowana) na biegu jatowym: co najmniej 14.3 . Pokrywa korbowodu (nowe nakretki): 43 N· m.2. . . styk 32 .jesJi temperatura cieczy chlodzace] wynosi co najmniej 115°C. m. Miska olejowa: . . Kato zamachowe (nowe sruby): 50 do 55 N· m. . ± Kondensator uktadu zaptonowego Kondensator ukladu zaptonowego jest zarnocowany z lewej strony gtowicy.4 . Obudowa przedniego tozyska gt6wnego: 11 N· m.5 ± 0. . .silnik pracuje pod obciazeniern. Predkosc obrotowa biegu jatowego (nierequlowana): 750 ± 50 obr/min.przy predkosci obrotowej silnika wiekszej niz 65000br/min. Wymiana: co 40 000 km.95 mm.6 df1i3 Rezystancja: . Zasilane sq_szeregowo po dwie przez przekaznik pompy paliwa.02 o. gdy predkosc obrotowa silnika osiqgnie 1900 obr/min lub predkosc jazdy wzrosnie powyze] 14 km/h Iub zostanie wtqczony wyzszy bieg).predkosc obrotowa ustalona na 2500 obr/min przez ok. Wymiana sygnaf6w porniedzy eJektronicznym urzqdzeniem sterujqcym silnika i urzqdzeniem sterujqcym k.1.limatyzacji nastepuie przez styki 10 i 22 oraz 23 i 9. Pompa oleju: 22 do 27 N . Elektroniczne urzqdzenie sterujqce uniernozllwla wtqczenie klimatyzacji w nastepujacych przypadkach: .w ciq_gu pierwszych 7 sekund przy otwarciu przepustnicy wiekszyrn niz 15%. Maksymalna zawartosc tlenku w~gla (CO) w spalinach: . sa umieszczone bezposrednio na swiecach zaplonowych i przykrecone sruba wkrecona do gtowicy silnika. Jego zlacze ma 30 styk6w oznaczonych liczbaml od 1 do 30. typu . Steruje uktadem klimatyzacji stosowanie do polecen pasazerow oraz sygnat6w przekazywanych przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika.4 i 1. .5%.temperatura cieczy chlodzace] ao°c.1.1. etap: 8 N·m.0t6wkowego".masa par paliwa zatrzymana w pochlaniaczu przekracza okreslona wartosc rninirnalna.2.. etap: 20 N· m.Si/niki 1. etap: a Nvrn.obw6d pierwotny (styki 1 i 2 cewki): 0. tub wstecznym biegu 16 km/h (napcd sprezarki zostaje wtqczony po zmianie biegu na wyzszy).85 do 0. Pokrywa gtowicy: .cylindry 2.2. . . etap: 14 N· m. Napi~cie zasilania (styk 1 zlacza cewki i masa): 12 V. Marka: Nippondenso. MOMENTYDOKR~CAN~ Sruby gtowicy (dluqoso bez lba co najmniej 117. Kata zebate wat6w rozrzadu (nowe nakretki): . Jednoczesne iskrzenie swlec zaptonowych w cylindrach nr: 1 i 4 oraz 2 i 3.. Swiece zaptonowe Zastosowano swiece zaptonowe 0 ptaskiej powierzchni oporowej z podktadkq_ uszczelniajaca. predkosci obrotowej ponad 800 obr/min. 26 . .1. i 4. Cewki zaptonowe Cztery cewki zaptonowe. lub wstecznym biegu ponad 4 km/h (naped sprezarki rnoze bye wtq_czony. etap: 30 N·m. Kontrola sktadu spalin Warunki kontrolne: .4 i 2 .3%. kt6re zawiera takze modut mocy (styk 1 . Odstep elektrod: 0. 30 sekund przed przejsciern do predkosci obrotowej biegu jatowego.obw6d wysokiego napiecia: 7500 1100 n. preckosci jazdy na 1. etap: obr6t 0 kat 4r ± 5°.3. predkosci jazdy na 1.1. etap: 84°. predkoscl obrotowej silnika ponad 2000 obr/min. .).2. Elektroniczne urzadzenie sterujace klimatyzacj i Elektroniczne urzadzenie sterujqce klimatyzacji jest umieszczone wewnq_trz nadwozia. pod uchem do podnoszenia silnika. Mechanizm sprzeqla: 18 N . Marka i typ: Eyquem RFC 50 LZ 2E. Kolojnosc zaptonu: 1 .w ciq_gupierwszych 10 sekund po uruchomieniu silnika.. etap: obr6t 0 kat 240° ± 6°. Rolka prowadzaca paska zebateqo: 45 N· m. etap: 12 Nvrn. m. Sterowane sa przez elektroniczne urzadzenie sterujq_ce silnika. ~ przy 2500 obr/min: 0.w ciqgu pierwszych 5 sekund przy otwarciu przepustnicy ponad 50%. Stykiem 23 do elektronicznego urzqdzenia steru[aceqo silnika przeptywa informacja 0 wlaczeniu lub wytqczeniu klimatyzacji. m.na biegu jatowym: 0. i 3. Pokrywa lozyska gt6wnego walu korbowego: . za tablica rozdzielcza. stykiem 10 zas przekazuje one sygnat zablokowania tub odblokowania mozliwosci wtq_czenia sprzeqla elektromagnetycznego sprezarki klimatyzacji.5%.2. .2.7 mm): . Kolejnosc wtrysku (cylinder nr 1 od strony kola zamachowego): 1 . etap 25 N .

czujnik temperatury powietrza.czujnik clsntenla powietrza. 10 . . G6ma obudowa rozrzadu: 41 N· m.i.czujnik potozania przepustni. nastepnie 11 N· m (sruby M6). Pompa cieczy chlodzace]: 8 N· rn. Cewki zaptonowe: 13 N· m. Rys.komora przepustni.filtr powietrza.13.cza par paliwa.uszczelkl.ki skrzynka przekfadniowa): patrz rys. Sprezarka klimatyzacji. Swieoe zapJonowe: 25 do 30 N· m.21 N· m. m. . Odstojnlk oleju: 13 N· m.wlot powietrza atmosferycznego z razonatorem. 8 N· m. 9 . 11.2. 5 .regulator prE1dkosciobrotowej biegu jatowego. 3 ..kolektor dolotowy powietrza. nastepnie 22 N· m. etap: obrot 0 kqt135° ± 15°.: . 1. Obudowa termostatu: 10 N· m. Czujnikspalania stukawega: 20 N ..przew6d od elektrozaworu do pochtania. m.34.1 mm): Qbudowa przepustnicy: 13 N . 13 . Obw6d doprowadzenia powietrza 1 .odstojnik oleju 27 . (sruby M8). Kolektor wylotowy: 18 N· m. Wspornik zespolu napedoweqo (sHni.cy. uktadu kierowniczego: Pompa wspomagania 21 N·m. 12 -~Elcznik koiektora z gfowic'!. 1.stap: 20 N· m. Kolektor dolotowy: 9 N· m.Charakterystyka techniczna Rolka napinacza paska zebateqo: 27 N . 7 . Kolo pasowe waru korbowego (rnaksymama dlug056 sruby bez fua 49. 6 .obudowa filtra powistrza. m. 8 . 2 . 4 .cy. Sanda lambda: 45 N··m.

pochtaniacz par paliwa.zesp6t pompy paliwa z czujnikiem poziomu paliwa. 11 .uszczelka pierscieniowa.uszczelka.regulator predkosci obrotowej biegu jatowego. silnika 990301) 1 .PNE • Luzu zawor6w si!? nie reguluje. 5 . "Ukfad rozrzadu" i jest stosowana. 6 . 14 . drugq zas.korek wlewu paliwa.przewody doprowadzajqce paliwo ze zbiornika.4 i 1. 15 .powrotny przew6d paliwa. OBSlUGA I NAPRAWA UWAGI WSTI. 13 . silnika 990300) B . 18 .oslona wtryskiwaczy --=---~--- 28 .14. 2 . 12 .nakrstka koronowa.kolektor paliwa. 20 . • Wymiana paska zebateqo i wymontowanie gtowicy nie wymagajq wymontowania silnika z samochodu. 17 . 10 ./" 17 A Rys. "Wymiana gfowicy". 1. 8 . 16 . • Zcjety pasek zebaty niezaleznle od jego przebiegu nalezy wyrnlenic razem z rolkami: napinacza i prowadzenia paska. gdy nie zachodzi koniecznosc zdjecia z wat6w rozrzadu jednego lub obu kOf zebatych.elektrozaw6r pochfaniacza. Regulacj!? naciqgu paska zebateqo rnozna wykonac dwiema metodami: [edna opisano w p. opisano w p.filtr paJiwa.2.przew6d zasysania par paliwa. 19 .zbiornik paliwa.kolektor dolotowy.do filtra powietrza.Silniki 1. 9 . 4 . Do zakladania paska zebatepo nalezy uzyc specjalnego przyrzqdu.z regulatorem klasycznym (do nr. r . wymagajqcq zcjecia jednego lub obu k6t zebatych wat6w rozrzadu.z regulatorem zintegrowanym (od nr. qdyz w silniku zastosowano hydrauliczne wsporniki dzwiqni zawor6w.rura wlewu. 21 . 3 .6 dr03 1.przew6d odpowietrzenia. Obw6d zasilania paliwem A . 7 .regulator cisnienia paliwa. konieczne jest jedynie wymontowanie prawego wspornika silnika .wtryskiwacz paliwa.

• Sprawdzic stan osprzetu elektronicznego (ezujnik6w. Schemat identyfikacji styk6w zfqcza elektronicznego Czarne pola oznaczaja zlacza przewod6w eleklrycznych. • Obw6d doprowadzenia powietrza powinien bye sprawny (szezelne przewody i ich polaczenia. a zaw6r jednokierunkowy prawidtowo zamontowany i sprawny. uszczelka gtowicy. • Silnik powinien bye w dobrym stanie technicznym (cisnienie sprezania. aby rnozna byto wyjq_emiske olejowq_. sond itp. ustawienie rozrzadu itp. • SWiece zapfonowe powinny bye zgodne z zaleceniami produeenta samochodu i sprawne. • Wymontowanie pompy oleju jest moi:liwe bez wymontowania silnika z samoehodu. • Paliwo powinno bye wlasciwe i w dostatecznej lloscl w zbiorniku.Regu/acje i sterowanie silnika • Zesp6t napedowy (silnik ze skrzynka przekladniowa) wyjmuje sie z przedziatu silnika od spodu samoehodu wraz z rama pomocniczq i osprzetern.16. • Obw6d podcisnienioweqo wspomagania ukladu hamulcowego powinien bye szczelny.). wlasciwy 1. Rozmieszczenie (opis patrz rys. Diagnozowanie • Sprawdzic zasilanie elektryczne systemu sterowania silnika. zespotu przepustniey i innych. • Przewody odprowadzenia par paliwa do pochlaniacza powinny bye szczelne i droi:ne (bez zgnieeer't).2.17) poszczeg61nych element6w i wifl_zek przewod6w systemu sterowania silnika 29 .1. stan uszczelki kolektora dolotowego. Regulacje i sterowanie silnika Diagnostyka systemu sterowania silnika Warunki wstepne • Obw6d rozruehu silnika (akumulator. • Linka pedalu przyspieszenia powinna bye sprawna (powr6t pedalu do potoi:enia biegu jatowego i cafkowite otwieranie przepustniey). urzadzen wykonawczych. 1. • Uktad wylotowy powinien bye w dobrym stanie technicznym (szczelne elementy i ich polaczenia). przewody i rozrusznik) powinien bye sprawny. urz/ldzenia steruj/lcego silnika Rys. • Obw6d zasilania paliwem powinien bye sprawny (filtr paliwa ezysty i prawidtowo zamontowany). 1. ale konieczne jest opuszczenie ramy pomocniczej.) Rys. filtr powietrza czysty i prawidlowo zamontowany). 1.15.

Rrmmeszczenie poszczeg6.!o'!.6 .ozujn~kospalania slukowego. polOO:enla ~ pnrdlkooci obrotciw-ej walt! i<.rnik p~eni9J prz'9pustnicy.wtrys!dwacza bel1Z'Y1ny.§FiIienla zasysanego powielrza.z.l\l1liOZ@90'. 13 .sanda.adne nieprawid~owQsd.1'7. 7.lIjrlik.tf1'JilChe:lemefl't6w $ji'Stemuslerowan. S.Rys.dzy elektronicznym IU rz[. pr.1II'ki z:<!profilil1ll'e.wtO!. nadal wys~powac~ to VIi osta- sterlUjE!:oe sUn i:lm.!. S. a oibjawy nlesprawnosci ~tl.CLUjlluk tempemturyzasysanego PQwietrza..cyimsilnika Ii ]ego csprzetem • Spra wdzic zasllanle eieiktryczne i syg n:a~ konawoze.cz.eikazywar.zewod6w e Iekltrycznych mh!. 11 .ejnosci nale2y wym len ic el!ektron iczne I!J rzadzenie stan& wyikryte . nambcia. 3'0 .rabJry cier:zy chtod~oej.s przez czujniki i urzadzenia wy- • Sp. 9. 2 .. 4.rawdzllc stan pr.ce.I'Spomagan~a ukladu .cznik olSflieniowy IUlrz~ze:r1li!a.la 1 .czu]nlkc[. t2 . Jezeli podczas diagnozowan~a nie zo- tniej koll.\t)roowego.6 -~ll)'t~i'k bezwlad'fllo$ciowy.!- Uwaga.I!llerO'o'!. sllnlks .liir por:hlaniecza par peliws. 1. .\dZ!eniem sterujE!.CZJuJ.CZLJjniikt~mpe.eolektroz:a'l!.z. za katallzatOirem. 10 .~gulatou p~d~oici obrolowej IbiegLJ jalowego.

i-==::::::====::!:l$:-.!I~======::::::::============::::::==i1 ' ~ .-----' I I ~r~): ~ II~rm~r_~r~ ~~~~~_~~ __ ~...lInika fA 76V __ ~~"""'-_""""'___ __ ~~~_~=~=~'N.· ftf~.sa. .: .... SchemiOlt' elsMry>czny sy..18.86 :-oo 'r m (-~ _ti -~~'!l...~_Hi..u:lfa'5:. .._'l~_. patez :s.siemu Opls. ~~~~_~'ltB_' sterGi'W. 1...~''-:I''I!i!'-!lIi.Ji.".

I- 32 . --+---~~: ~"~!..p..I' ~ -I--I----C:-"" II ~-!3!!i-!!!~~a ~--~-.

1. 36 .Rys.20.mia silnJka 1. Schemat elek.rierow.ltyczny SY'$t~ Opis patrz s.6 T6V .

6'16V {wersJa z au.-.-.-.-.-.-..21.-..-.JJ l~~-..~ Rys.'-.~~~~~~if~~'f' ilM1 HI! l ~ I I!! R:i-~ ~ I I . -- 5Jen:ut:an.~'lHf:----------------I~ ~~~ .~~~~~~~~~~-. Schemsl e.-. paek1adniO'WitI . L!__ .'ontat~ smynk. 1.fS'lemu Opis pGlirz :~L86.-.-.-.-.la slmfica 1..leJrtfYCZllYs.

7.!Ikl'ZiYnk~przetdadR{'O L~ .-----------~ ..eie:li!ttyczny systliffl!1 S'leJ1!.22. Sche/il:UU .C1maIYCB1<l .6 ~6 V (model Scel1i1C Z Bu'. 36 Rvs.m-------~~~-~~n..1>: ~~------~ Opis Pa!tl2 $..nvaniiSisllnrb 1.

. 147 .z~waniem .fewn~trz nadwezia.194 .et ofania.rm:rusznik.espot immobl'lizera. 777 . Fi.lJElMryczrJ1Ch s}'$fetrnu sterowania sJlnJ'k.mzielcza. 411 . paJiwa.u::hQdu MGl .SZ8iry. 224 ~ w1<lcmik cisnieniowy ws:pmnagania IJktadukierowniczeg:o.nik matej pr~kosQi obrot.pompa 3.cewka zaptonowa .2:. ~ilia. 2>60.plylka. SA -kJsoslowy·. prz'9kaz. 371 -ele'ktroz.tor pr¥lkoSoi obrotowej biegu jalawego.p:rzeka:tnll< silnika elektrycznego wentylatorachlodnicy (we·rsje bez k1imatyzaaji). 242 .!:aplonO\lVa 3.02:eiFillasler ika.z:lelcza/leW'a.w wewJl<ltrz :nadWQzia Zeslawleil'1e poIijcz. przeJkaznikow" w przedz~ale silnlka. NO .:Ielony.czamy. Fii3€i. 171 .czujnik tamperatury aieozy chtodzttcej.elektronlozne urz~enle stelruj~oe ld~malyz.ujrnik potoze:ni'a i 'P~ko&i o'bm~!JlJI!ej walt! I). 31:9 . 146 .czujnlk poziomu oleju.pomaranomwy. aiR .Z rozdzieilcza. 9.az:JUjnlk oisn~enl<l zasysooe.elektronlczne urZ4dzeilte S1eruj~ce AJBS.elektryezny wentylaror chtoonicy.owaj elakbyoznego silnika wentyla:tora ch[Odnicy (weorsje z kjlimalyzacj~). 721 . 155.plylka be.! S. 238 ~ prl.oewka . . 1016.27 ~ wt<!. . 2:25 ~ :~ diagnos1.a zaptOl1lOW03" 1. 247 .eMaw wskaznik6w.z. 4119 . VI .sonda 19!mbda (prz. :325 .597 .aw6r poc!htarllacza p.zd:zielcza. (na leliliYm nadkolu) . mas. 1M -eleJctrymrry W€fiitylawr chtodnlcy..wtryskilN:acz paliwa.otbowego. '109 . bezpiecznikaw w prmdizia. cylindrs.r~!JJ~a.m. 321 .Opis ·scfflimaMw I.sprz~ c sp~z<urki lIktadli lk~imatyz:aoJi.yozne.oylindm. 645 .floletowy . 205 -VIiIllClnik lampki lkontrolnejl c!snienia oleju. cylindlra.kornputsr poktadrrWlj.w~mmlk 5w1a.czujlnik te.plytka. cyIindra.IIlJ'u. GFI. 79(3.k!f)ISzl8. 222 . R11S4. 195 .tocWY. 2:36 .a zamieszezonycJJ na Sir:OJlach 31-35 103 ~ allBrnator. 299 . 503 . nadwozia.eUryczoogo pompy paliwa •.gQ lPCM'ietrm. 792 . 272 .l~ Sillinika.ed I za katalllzatOirem). cylindra. 163 .szyby przedniej. VE- :. JA. 649 ..silnik elektry-czruy w-enlyla:toraltab~lca ro.G .zynka bezpieczniko.w~n ik clsoleniowy klimatyzacjl.243 . 1 rn ~ aJlrumulator.skr.wlryskiwacz pali't!Jfl 4.cznik bezwlaclnoooio1fl!Y.czyjnilt rx®ienia prz~pustrlicy.skrzynka bezpi'ecznik6w i.!. 244 .eleklmz:atwor pochlanlacza par paliwa. CY . 2 .ek.ujrnik apalenla slUk()~g().aGjl.amil< elelklITlnlcznego urzEl.. prz€iikaznik6w Vl.lpomieszezenie pod okaparn przedhiej sz:yby. 193 .e6 R2 -tab~lca ro:zd. cylindra.ru' pallwa.jo6ll.z..y.nlebiesld.tabllca ro.cylindm. 7~4 .jsdnostka kontroli wn~irza. RS4 -silnik samcehodu/tabllea R2:54 .p:rzekail1ilt $iilliik~ el.zpi@czniik6w po p.rallflll!j slronieo 'IN przedziOilJe silnika.196 .cewt. 218 . 262 . slrlln<! tylu nadw-ozia. 8~. 149 . MA -!JI'¥0'lVy. MH ~ rnasa silnika pod filtram oleju Oznaozenla kolor6w przewoci6w: lBA.$I~rowanie klimalyzacj4 i ogr.w~ryskiwacz paliwa 1.masa ARG.mperililury zasy6an~o pawietrza.czerwony.ABS/lablica rozcIDelcza.t.bialy.wlry$kiwacz p8~~wa cylundra..cz. 791 .09Wka zaptonowa 4.

czujn~.en~a.ciler:ak6w szyby przedn 1:9j.rach .zebTegu nle nadlaje 8ii~ do pOlrilownego WymO'lto'wan£epaska z. • Oclt~czycobudow~ skrzynl<!i' pd~cze~1 elek:t~ A rycZ!ri!yohl .j.~ilfZlpr:en dio ustawiiania wa:~ Ik!orbowego). do porozenia.zpi~rn I!Jstawczy.'1.etrza.l'ilil'lIZfJien do uS'lawiani.lmdlubJe p~86'ZORy .szna.asysanego pawi... '.trllii:'l!.za.astfi:pnie odc. prz.ego' moeo- clrGl.g:o i IllIstarwie.ie tOZ~ A .zzalczenia.~iu sihika.€w(u:!y paliiwa od (~Dudowy miZrZiij.ie:t1Ie~eIKtryczne~)r i:e . czujnilka poro2lE!niia.mlidhni<lGh clbu walOw ro:2lF'.~ 'W poo.ezai.' Podnie'sc p:r. 1124A}.zeciltll I:clh. Q~e. do wn~~11iKa nadwOlZia i lch O~OIi1:~.:tlka w.· wanii!i plytk~ .z:ep.@clkosOliobrotowej bTegu jaJowega. • ()~czyc IIf8{Z:onator od dbudowyfUtra IPOwietrza.1i kmbol'mga IW czolowycb Rys. 37 .pwz..~towac pmwy wSIPornik za!..' Up€:VI.a silii!!!!iiiiiIiiill~IIiiiiiiiiiIiiiiII_I I ~ __ • Odkrli'cics:r'lUi b~ przed'niego mooowania reakcyjnego ~. • Obraeae zgocln~e z ruchsmwskazowek 2!egam fjpahzqc od stin:my kooa zamachowego) 'Waf korbowy za pomocCj!. r.Iitllic 8i~. 8. wyciemlk6w p. nOS:Z€I~ sill~ ~ka.AD' FIO\ZFilZ4jDU WYliiniiana paslkal 2iQbate. . .c:zany r1ia.czy6 od aJl!cumUI~6I!tolra.2~2:~ NalP.atwolW wam • ZdjClc prawe przeclnie koio . • Otpuec pOlPrzeC'"zk~' do pcmrzymywanlia.r:J. • Clmqczyc prz.' Od~.ona.()" porll!:!:e] 001 i'dhi olbro~l1Jl.gla.al1JJll!:mtl>l:m!'eg~skiiertlw!!lrly do 96:1)'. l. 'Io!!Iat OP<lir:ty 0 h.I~ W c~dloV!'Yl:)1il1pOlWi\.odhodu i l!Ustawic g:o na pocistawkach walrsztatowycn. koIiek .ic i wyj~c wii\lzlkli plI"ze'Wod'6w ele~lhycznych.' Wykr~ci6 z lk.ania . • Ocli2!lczyc z~cz:a p rZJewod6w sle li(uynznych: • Us~~odzfc wrcr~takiT9m ~ IUISU~>ijC'zas~ep:ld otVIi czo!fowy.!iiJlikliem lam pkJii Mmro.l w .ka ciiSni€nia z.po~~'zQwac srub~' ty~ P1.e.iac~. a na:s1~pnJe usun~c pI2Ylf1ri~o. W I<t6rym row~l 'IN czo:to\l1lYch pewierzelt'n n iaeh ebu wacIDw raz. 1"23}.ch PQlwi€l:~chr:l..egulatora pr.ffi'IiIfei!:: na GLopile w.oze[l"il~uspoczYfil kcwym" .du U!s'tawj~li1e Iprmloliil. wmaw rozIrz~du (rys.wies2!enii. ii pr:ze'suni. a .rawy nilewymlag!aji~ce wymorntowania sillnilka U Kt.rn~ IPrzecilw~ bto. • ' Wymo:~towac paseik n8!P~du OSPII1'Z!~u(p'atrz Irozdz.evw5dl nasy.rn le rozFZqcJI!IJ IlJwa. i1a. nilka.ortyza'torow astony gornego mocowanla pr.walow . • Wymontowac zawieszen ~a am.:28. 1.rzed'rll iej szyby znajd'ruIlj~s!l.~osto.2:4. lJ5tawian. • Z<j]]tJ!:c ramtona wy.tc jij przez . Imrejscowipie l 1m..lln.M pra:wego wspomika sllnika . • Zci]~c kilfatki wla~lu pov!JWetrza.. kafkaw ~mykaji!cyc..o~:Wory ud~rwyt6w do pod.t1lZrZ~U (21 atwon. r1lie od pr. Wymot1ltoW2lJ1ry pasek rozrz'l:du n~.e mmi.adliUba pod ¥IIiI~cz. Wyrno..h powierzchn.ej cisnienii:a.2 wybUymi danymisilnika.Wtesz. 5 ~ulby mocujqcej I~oto pasowe womw Rys. ~. ~~WYPQEH'3.s~ ~nlka na '90m1ych mooowaJriI~ach erement6w .batego .z:6dsaJm.epus~tll I:cy.il<.du. • Oclllqpzyci przew6d Odsys81niia par paHwa. ko:r€k (zatyk:aj:qcy ohvor prz.I'ZEldu zaj m~ pooozeniie pionowe (patrz rye. r .

e paska z~bale90 I ustawlanie rozrzlIdu Uwaga.jEtcwkr~ta!k przaz jsdsn Z otwor6w VI.ywy obr6oony do onarcla o~rzp\let'1 ustawcry (Renault !MC't.omow€go (R€ nault Mot.IIk~ naplnaoza paskazebatego. rowkl w az:olach wal6w lIstawlcme dcktadnle w ]ednej Illlfl (jX1ziomo) wpustu oral.g kola z'ibatego na czople (obr6t) moze spaw-Mowed zmian~ taz r..napinacza J Elz. SpoMb um.te jest na til im osadzone bez dzi~kJl tard u pom~~d. we go {niie dDiPlUszc.pfen.ra waf korbowy.~. RCL\'IIekw obudowJe po. 00 9 fOZ! znlszczenlern sHnika (wyst&pi dQ UStawilWlfOl roz'l'Zijdu Rrs.adtub. tJr"Z.zaj~ do oparci a wsw 0 trzpien ustawczy) Ii odkr~ciic srub~ mocuj2tciij koto pasowe • U nie ruchomic waf' kortmwy.any' paska z~ba. jest bardzo dokffi. pr2!1~d6w A . fo przebieg czyrn nosct zamonlowywania paska.i€!szczlfinitJ. Uwaga. at oprze si~ delikatnie o wkT~cony trzplen I!JSilawczy.ie 'IN olWoiLe k..h wal6w rm:lfZijdu $~ ustawio:na $k_oSnie.du {Re:l1IaJlJrrt Mot. 38 .eczychlodz~cej~ ~cy do .poto~enla u!l'tawm:ego: ul1Illes:wz:en. kolo z!!i!ba. WymOil1towanego paska nie. 1489).sli tak nis.~c'iC w odston i~ty otw'6r 'IN l<a.1. wol no zaklladac ponownie" W przypadkUW"!Jm:i.e sUn ~I<a.26.Rys.d n 9 odtluszczen ie czopa wa~l.asp rzetu. • Odkr~i6 nalklV~k~mocowanla rollki naplnacza i poluzcwae pasele. naJlezy wyj&C trzpie. • Zdj~c w praw~.zpJOOra !1Jstawczega..\ do powie~chn i oporowe:J Ii naped jest przenoszony wybtcznie • Wlkr. doc~sn.dfub.a h.zbliianie Wahll kmbowego dQ . • Zdj€lc z wafu kor'bow€glo koto pasow9 nap(j!o U o8prz~jj~. trzpieri do ustawianla wah~ k. Konisczns. strone blaszan~ ostonii. C . • IKI czem Torx 50 (llil p.~"lCYmzato'2enie przyrzOl. 1368} u wymontowac lrO. • Zd]Elc passk napedu osprzetu.!' oslo n iiE!kola zarnacho- nlaeh warow mZlrzttdu . Zamonfows. Nie nal:ezy obracaC waru ko rbowe. jest.go w kleru nIku przeoiwrilym do Ide ru nku jego ebrotu podczas pracy siln i ka. gdy rowki 'IN GZofowycrn po'iliierzdmiac. 1496)-.I. gdy.z~du. obroclc waf Iklorbowy 0 jeden pelly obr6t i pono:wn ~e wkr~ci6.o.zy docisni~ty.owyclh powle rzeh- uchi11rzenie trolk6w 0 zawory).mpycl. • Zdj~c pokrywy nap~du rozrzadu.z.umies:zczenia w nim w]ts~u rolki . • Upewnic si. wsuwa.s jest osadzens na wpuscle). ustawi8ltllia mian~ roBki naplnacza.tego zareca si~ te:i:\M"j~ Jezell zachndzl koniecznosc wymiany jiedneg.n.fa rowkl 'IN cz.i.:I korbowego.~te sru 0.o Iub obu kat z~batychwat6w rozrz2!du.25.wely rezrzaduw pollozeni u L1moctliwi~. napeou .i. B ~ wat kortbr.zajmuj~potozenie pnziome. Renau It Mot.riI. 1489).ot. Nle dopuscic do zsuni~ia si~ kota z~batego z ezepa walu korbowsgo (nli. • Obrac:ac powal i w k~elrlllril ruch u wskazowek ku zega.m i powiierzdhl~ nia:m L EwsntualrilY pos!1 nz.

.oty w kleru nkllJ ruehu wskaz'6we+.jiefl~ ~lJclil:ome.c:ZoIDwej powie liZ'Chnli."'"'" .. • WY]<ll0 trzpielt11 usta wczy" • Sp ra.19J'em·· .1:) _ u. '.czy ii 0'or6c i...wo ad n~.~b..acja na'Ci~9u . . ezy p rzy~d' do ~.d!Zywa.rstaW'Czym.ac It'iladEl!g paska.obr. 1m m ptytk~ mimosrodu riolKii~fiNapilrilacza_ • Nla.. ·ll.nejSmby w~asciwym rnomemem. zaczynajqc 001 koia flp.ekracza 4<9. IUmilescic]ss.(Re.z. . ..9 wat kcn:lrbowy 0 dwa ob:m.~i!lie IN otworze mdtJi.goonie· z ruehem wslkaz6wek zegara p~tkJ~ mimoorodu rol kl n!lap~lnlacza i d!opr.orzi9 kadfub:a tr~i:en ustawczy i ..o przy 'luzlfi. n s!r:ulb~" • Gwint II!.ow.. czyl~: . jezelli \IV. p"'wleka' .). Za~bz.:o~bowy dJo zabtl~okowaniiia. '.wdZ!l. . kola. zatrzymu]!1C wat' przad pooozellili em t:Usmwczym.za pas.oolc wat kOlrbOVliY clioopa!rola o niego.yc now~ nJllkJ~ pHlwadzenia paska i d~okr~di.. _ '-' moc:uj~oej WIlalefy po- opli9r.zy waty kOlib0\IVY i roz. '. • Sprawdzic. n!ast~pnie .~barty.. • Wst~pn~. mocuj~CEI: ron!l~ nap:! nlaoza.wdz~c. • Odkr.c 6 do 7' rnm na pra. je511 on nalezy powtor.z.1496.ca]ijc mimosrod rolki n~i naj"lcej i zg ryw.ac si~ 0 trzpie ~I ~1S~awc2Y .llba trzp:len IUls1iaw.Za:s wstwn~gQ z Il'la:CI<lQ.Z:l1a]duj sli:~ 9 nad jeg.. aby wyshl!!p j. '·e· n _"'.ic II'iIO\l'll~ j .em ws.rnowy pow.paskO!! . • Zarozyc nowEl: ml!k~n3pMacza.~ mimoSrodu rotkl1 napina.zph9nusta:wczy i jprzyrzE!!d do lUI:s~awiaI • OtmSd6 wa~\korbowy 0 dwa oor.t :spe~'rIio:tiIy. -waly S~ IUrnlen.o osi~ obrotu.esc+ok_2ttnym '6 mm .I .tcMmione w IPdQzen~1U n. !W. a..wkr~O.enil~m srI!Jlb~ mQcuj~cEl!. 1.~k rl~.oiZ.zcze raz W otw.eruclhomego zrl!ak!l!JI ustawcz:eg:o (rys.6. c.rowiki 'W cliotowych powie:rzchnluaclh ObiUJ Wl3. ZWraC8Dq. Zaidiu/~nte prz~dU' «m'zq(ju ..zat:"o.u. oblra.Q.I ruchOITieg.zym.owadz:aj~c l.2:n • Zamor1ltowac Ikoto pasowe na wa~e I<ilorbowym po up rzi90dnim sprawdzen i u i:9 dhJgooc (bez fua) Sli'iUlbymocuj~oej IIiI~e prz.Jkazowek zegara i zatrzymac I • Dokr'!ich:' wta~o~Wym momeotem nakrli·tk~ rno- gO przed polot~niem us:ta.'" lIN.gowatl!JlIlkoroClwe::go.on~ro~ i ro:zrz~du Si!i l)i'staWtl01~iI!!3'pOiZ~OmO iiO'oniiejosi ebrotu wataw Iro!ZI'Z'ld lJ'.c waI klorbowy do 0ipan:Ha ro.m pasl!.~ "t..' Dokir~~i:C n!alu~.tk~ rneeowanla n::lIlkii'rriN3!piinlacza mcmentem f N" mi. 7.soi:c pon.gonaku IPoef(.chomy • ZatO:z.~ic '0 jeden ob ]fot rnalkr~lIk!.lfcego W\'OrIY .o.K>W o Irrlii€go.rys.c2l3J..ow.ejzamOC()W81t'i1 iie znallaZlt si:Ell 'VIi z~bate.rubatif"Zp:i:en ulsmwczy ioblUocicw.~I'lIt€: ~!'i!~k:1. obraca]~c 1<11 uc~emsz.c uwa'gifli. Umle.7{Jamiaj.gu paska .'Pol.cii&gn~c pase k z.zsgar.u3kaZln.27).!l.1 mm. warow milrz~du i na rcHlk~naiP~nao. np.. czy ws~a:z:n iki ustawlienia rol ki napinacza poklt)'Yllajq si~..'''.<=. U90) uni:ewi. u!:1i~eruC!~1Namiaj2l!c IduCZiemsze~cio!k~tII1lym 6.. Wat k. i .ye pasellic rowkllJ ob lUI:dciwy pomlPY cieczy chtodz~oeJ . Rys.zlrzqclu i rolki napinacza jest . • Wyj~c 'tr.c wmsciwyrn mo:m.Mot. • Urn i:esoh5 W otw·or..ty Z\godn~e Z rudh..a. :2 .arune'k ten nie jes. 1.iinielrill nia wat6w roz.wc..ru!.niemchomy mall ~s<tawczy" :3 .zy6 il le.z oiP~S VII rO~c12ial~jjGitowlcat) .aqdu znaj~ duj& 8~~W potoi!eniu Usm. 4 ~ IP~. ClbriJciic pClnown~. .Jl\s.aj~c jej znak ruchomy ~9 znakiem n~. za pomoca prZ'ylrzltclu Aenaullt lMot. • Wyj~c trzpielfll ustawc~.eruclhomym (.Ze kad.mci.wczynii.''~ .. Spra. 1. czynno:iici od et:alPu wst~pne'g:Q nacii..e wyreg u l.wai k:o~oowy jest: oparty :0 trzp~€·[ll ustawczy.s.!!'y .27: Regu1.yeWIlI8! kolo pompy cieczy chtodz~oej.28.Ui PlO!5ka oowaniia m~llki napii JI1iI9:CZ8i.at k.U~ga ~~du N~4du 1..inny {patr..l: J _.Ej.wek w~:ego .'-'.tl8uit . ~ba!~y.rzqcJu. I ~.

6 pl2€w6d rnasy do.piaS~k: :.pierScienie 'us.:~barly na~d:u ~>ozrz'ildtl.12. • .. 1487 i1488) nowe szczelne zaslepkl.eakoyjl1l. 18 .~baty lt1l. JlElsllii nis.wsporniki hydraulim:ne dZwigni zawor6w.4 ustawlema i 1~6 dm1! warow rozr. 15.w:sp6!pracuj~ z krzy~ walu rozrzOidu.odi~czy.dt\!vignia.~dJka prowadzE!C'dJpaooll\ ~~baty. oporu po- wt6rzyc czynnosc~ ustawlanta wat6w roz~du.kola ~tJaoo watOw ro. ~9 .tki w~otu powi etrza do wn~trza nadwozJa.zy osrony nap~d LJ I'()zrz~du. glowicy.Ej:czyc przew6d odsysania.J"OZlZ~d 1.g6ma miska spr~iyny. • Z~Q. • Zia:to. P. 11 -!din dlwudzie~n¥. • ZamontowHc do Intra powietrza rezonate-. .zy.e Qston~ Ii kra.a gtowicy.OOCZM o.u<szczelkai trzenka zawQru 40 .u9. 2'1. czuj nika poiOZ91t'iJ la prZ6pustnicy ~ dokr~cic zarnccowanis dW'lzka r.OWIC.l.l rozr~du.. • WyjijC ostateczn ie trzpien ustawezy. "/ .:29. :2 . '.czyc zt'qcza pr. ezu] n lka cisnien la zasysanego pOw~9trza.rewod6w e~ektrycznych: r891U latera p ~dko8ci olbrotow<sj oisg'u ]atoweg:Q.glo'i\liica.2'czelka glowlcy'. 5 .d~ zaworOw dolotO'l. par palliwa. • Zato±y6 blaszan'l oston~.spr'\'i!zyna z. "I S . • lJIs~ riltJ!:c pedpory semochod u • Zarnontowac aelD:IiIYg6mego rnccowania amcrty. • IJm~esci:cna wm.g:6rnlS.sciwym mi:ejscu obud1owy napedu r.14.mlka napinaeza.pokrywa.ZaloZyc w otworach wataw rozrzadu za pornoC\l1I. 6< ..1\ praweglo b~tn~ka.A WymClllilmwalil~e . 2 Rys. • .towych.Sitniki1. akurnu tate ra. 8. • Pod. • Pod1t$j.wal mzrZCl.clzrz~du i p rZ9wody paUwa.29JWUIi'Y. • WkrFiciic korek srubowy W otw6r Ikacttuba.Zamontowac ostonoEl przeciwb!Dtin.a'W--oru. • Zafoiyc skrzynlkl~ pcdqcze:t'ii 8'lsktrycZ!t1lydh. 10 .. 4 .dolna dbudowa nap@d'IJ rozrzt)_du! 3 .zator6w p ~edn~ch.ap~dumzrzttdu (patrz odpowiedn i opis).buidrrwa ni3p¥lu mzrZlldu. • Wymien it: i wyreg u lowec naciqg paska nap~du osprzetu (patrz rozdzla! ~ WyposaZsnli.. Gt. GklW/os .Elscic .17 .edniej.ego. trzplenla odpowi:ednich wym~ar6w (np. abudffil'll"a! l1IaJ-'p~dl. RenaiLIlit Mot.' Wymonlowac g:towlcy pasek z.zr""du.'yoh. 1.zyc ramiona wycierak6w szy1by prz. smb.zqd IU mozna hez umr. 13 ..:zczelnialOloo.'ZaroZyc w ic:h rowkach. 9 .z8Waf'ILI Z FQI~. naie.s e·119ktryczne~).wat rlm'Z~du Z8WOrQwwylo.

ypadku zastosowan ila srub l]. • Odt~cz.ezy wymienic kadlub lub (i) gtowio~.9 moglyby uszlkodz:ic uszezel ni9i1"i1e powierzchnie. N ~epowlekac o~eJem nowy.. cz~sc 2 43 87 wsill niklU. • Odt2tczyc Ilinlk~ psdalu przyspieszen la.chowac jej uszcz:elk~ ii podwiesic ru r~ pod poditogil. • OdtijC2yo z:biorn~koleJUI ~ompy wspomagsma ukfadu klemwniczego i o(iJsun~c 'go nat balk. • Podepr.~nra po:wi:etlrz& i odSUniElc ]r!li na bok.chni~ kacitUiba i doh'~ powie rzehn i~ ·g. cewiki zaptonowe. . . paJiwa.2. od sitowni:ka IU rZiEidzenlia wspomagaj. ZaChOW8C USZGz811k~ +Cj.a zn8!jdlujf!. • Przed\iV'loz.zewod6w I ~oiei~to:ra. fMw). • Wymontowac wspmnik k.e strumii.eMasciwym mornentern i w Drawidtowej kole·]nos..o'Wiicy OczyscUc stsrann i. natorn last w prz.ciisni. • Od kr~ciic stOlpniowa i 'iN koll. 1490) LI nie rucnom i:c kola zebata wat6w rozrzej. i • Za pomoca .glo.zcholki.du ~ wymont.JI ~egt.!'IN prz8widzialnlym dla ni€j otworze.3.zyc girowic~ lI'1Ia uszcze Ice.gll~dem kadiliLIba . • Sprawdzic. • Zdj'Elc cewki zaplonowe..wallille gf. oznacza to. J·eze·1:j ehoc jsdna z nlch przekraoza maksymaJln~ warl. ViI jalkich pracowa.e:trzeltllu i wym aqa zateplei j miala uszczelka usu ni~ta. • PoJro. za. zaleznls od we rsj i. Podczas ezyszczanla naie.oIlektora wy~otowego p.zec zesp& IliIap~dQwy La pornoca jednego ~ b kilku podll'1losni1k6w. • Sprawdz:ic dtugosc srub gtowicy (bez. Wyj2lC dfwlig nite zawo:r6w wraz z lch wsporm kam ~ lhiydralul1icznym it i zachowac . Jezel ii 'g6ma wSIPornikaprzssuwa si~ do datu. samoi Zamonto.c: P!1'Z!9¥!.ad obudowy termosta:tlLl wspomi k wi2l_zki plrzewod.zapowJ.znaJduje· siE.yc od k. kt6r.J. • zaji~coston~ k:olektora panwa. • Odfqczycod oibu dowyte rm.eniem spn'i!zonego powi etrza sllepe.eclni odelnek rury wylotowej span n.ollek:torawylotowe.od~~czy. gwitntowan e otwory w kadtubie z.tlU plrzewody eilas1lycZrll9 oraz cz:u]n~k temperatury cieczy chro~ dZ~CB']. Planowanie wspomnianych powierzchni jest n i EI~ dopuszczalne.emia pa~ iwa. Przewid~ioc ~oniecznoS6 zeoran la wyciek~t!oeg:o paliwa ~ zatkae ods~'oniiEi!te otwory pr.a nast~pni8\IVY]&.lliwa.llCZin ik cisnieniowy wspomaganiia u kiadu Iklernwniiczego.cego 5i ~ (€wentlUalniie} w nichl oleju.zy chron~c kanafy oleju 'iN gtowlicy ~ l(acUubi:e przsd zardsezyszcze n iami. cZUljnilk potozenla przepustnlcy.ast:a. • Wymontowac ObL:i'!:lOW~ . • WYJ2tC wafy f"ozrz~du. reg ulate r pr.c paleem rta leh wiier.ejnosc~ odwlFot1l1ej do przy:k~cania.ci..ow elekltlrycznych.ry ~ci8nien~a zasysanego pewlefrza.D'o us lmi~cia resztek usz:cZ!e. • Odtqczyc: cZiujnik~ temperatu.owa6 je.a sz.!:C2ts~nlk pod~ I ozas ustawi ania rozr.y wspom i ki hydrauliczlI1e· diwag n~ zaworow n le u~e'grty zapowietrzeni U nac~skajej.em" • Ustawic 'IN cyllindraoh! Hold w potowie ich skoku • lJItozyc na go rne] powie rzchn i ka~u be now~ u8zczeH(~ gf.\!VI:tyskiiwa. • OcH2jjczyc od so..aga.&cego hamuk6w oraz przewedy od regu:la·tora. jalkc=t • Wykl~ci.zt:atawegJo oraz SZCZie~ IInomlerza l p!ytl<owego s pra wdzic pfaskosc uszezsl n iianych pow~erzchni lka~tJ ba it gtoW'~cy.rz. • Zdj Cl.. • ZaleZin.codstojril i k ole] u • Wyl\:~caC {stopniowo)sruby pokrywygrowicy. • Za pomoc~ Hniatu wali8.stosowac do tego oe Iu oapoW'iiednie rozpuszczaln iki. naleiy wymienic wS.E!gom& pow~erz. i powm1Jtll e pa. '.GIowica • OprOilii f:c ukfad chiodzan la si Inilka. Re!l'ilauli Mot.~dkosd obrotowej biiagu ja~Dw9ga. • WymontowaC ZQSpot: kolektor dolotowy z tij_cz~ niKiem do growicy.z~dLI. c:z:y tu lejka srod kujqca gtoWic~ wz.eniem sru b gtowicy naJezy opr6.tc poprz9czk~ poditlrzymu. Zachowa:c uszezelkl ~ipierscienli.owiicy 0 9 rubosel teki ej same]. • Zachowa6 l!lszczel k~ g~oWllcy.cznka.e uszezeln ~aj&cElwa~dw rozrz~d IU. W przypadku p rzakmczenia copuszczalne] tol erancj'i nall.rowicy.eh s rub growicy.adpowiednieg:o narzsdzia (np.tijcZ!n.nia nia woho stosowao OS'trrych nar2!~clzn.cze paliwa ~raz W~. oddzieliic j& odgtowicy uderzeruaml mfo~kaz ·tworzyw.c ueha do pod noszeniasl Inil<a. ostroznleodt'aJ:ozycod kolektora paliwa i odsu rI ij_Cod sl Iniika przewody dopro:wadzaj~ce. • Wymontowac obudoVil~ przepustn icy.ln~'9.ie od wersjii samochodu.ooc oopLUszczalna.ane na rysunlku 1 .zywatilyc:n powlec ~clhgwint ii powierzeh ni~ operow~lba olej.2:y'stkle ehodu przewcd eleklhyczny.~e w skojarz8niach.±n i. Odqczyc .!'ody podcisn~enia.sgo lub gumowego w miejsea wslkaz.6 smby gtowncy. • spra wcizic~ cz. ze wspomik i.ndy Ilambda ~ odslU'ni1G na bok sruby Qitowicy" Uw.ty l • Whl:yc S1'l!J by g~'owicy 'IN prz:ewid1ziane dlla nlch o1wmy i doklr~ciG j. • Wymontowac kolekter dolotowy oraz. u • Usun8.

G passk.1 mm.~ uszezslkill:.q by.y·c kolo z~bate pom p:y cj·eczy chrodutcej.~.alny posliZ!g k6t z~batych na czopach wa~6w grazl znis.z. • Narozyc'IN pcdany cwyzej spo.cej 49. wc::zym {nIP. z kt6rym i u p.yst~i suoha powielrzchni~ przyl ega..h nalezy staran nis oc.. J wallkorbowego 2 cos mm). rliawet slaa6w • Zamontowac ko!lekttor doh'towy z now. Z'9 na gomej ptaszcz.zwigniamiz. pokirywy m usz.C wspom ikii hydrau liczne wraz z d. nalezy wykofzystac odkr~oone naJ\r~ti<i mccowanla 1k6t 2!~b8!tych do lch obrocen ~a.nie magE!: mie{'. ale lch ni Eli • U niewchomic wmy Rys.i Iinowac.a:worOw.zego.rzchniami opo rowym i kota. pomocij_ rowkowanej ral ki pawi9rz. aby wys'tliP jsj obudowy wszed:t w rowel:< VIi OblU clowie porn py cieczy chtodlz~ceJ.z.~ba. IPrzed montai:em 90.tego na walle kOlmowym..i'2isdltlllo wsp6lpracowafv· wicy odp01Niedni~ paste uszczellnia]ij_c'q {!tll p. ala je~ niie dok~cac (Iuz pom. • Upewnic si~. ~.gIiow!cy d:O~r~cac(Iuz mi~dzy powie. • Za pomoc~ trzplenla 0 odlpowied n iiej srednicy (np.zczenliemsilnika. r .s6b pastfJ' uszczslnla uszczelki odstojnilka o~eju i zamontowac niiaj~ciEl:na c.yinie • Zatoz.yc pokrryw~ girowioy i dokr~ci6 jej S~uby we wtaSciwej kol ejnosCii zaleearwm momentem. • Urniiesd6 nasmarowane ol·ejemsll~nikowym waly m:zrz~du w leh Jo. niB chwilli w naczyniu wYlPe~niQnym olejiem fi1iap~dowym {Ii ponowneg1o spra:wd!zenia}. 111.sprawdz:a]iElc(rys.: s~ku wystvPciw . . Jeielli przekraeza fly&. i waf. ze waf koroawy zlt1lajdujesi~ w poloi:en i i!J us1awczym (patrz rys. Ulwaga" Zak.u rozrzaou 0. Nals±y stosewec wyt:qcznie nowe nalkr~tki.osil obrotu wat6w. 1.5 eIlo 1.zysciC i usun~6Siad~{ o~eju Z ozopew tyc!h oraz powie rzchni oporowyen krn\ i wat'Ciw. • Sprawdz~6 diiugoSc {be.z." Uwaga.c wyfqGzn~·e nGwy pass k z~baty. przyrzadem rozrz~dlu 'IN polloi:eni u ustaRenault Mot 1496) .wal korbowy opany 0 trzpieti usmwc:zy ~a rowek na czole jego czcpa skierowaJnY pionowo do gory.a!. • Zarozy6: nowii ro~ napinacza i d:okr~d6mok~ cuj~Cf! jfl sru b~ Witasciwym rnernentem.ozeln~e wz·gll~dsrn giowicy.tnym 5 mm) piytk~ mtmosrodu 42 .do potozenia ustawr.(B) zpal!.U]r!J!:o9.{o.IInJ'afu (A) ora.rub pokrywy gJowlcy Strzam"am~ emaczono mleJrea.~oa- . • ZafoZyc now8j.i Ikola.. Wlkr~cic nows nakr~tkii mOC.246): wail6w rozrzadu. k~a z~bate warow rozr.nia. Loctite 518).:11'.yc kola z~bate na czopy warow rozrzada naplsem "Renau~fj na jednym z ~c:hi am ion u gory r (wy"St~p plastykola skierowany na . Ewentu.zqdu i rolk~ ri1apilt1lacza.G6ma ptaszozyzna gfowicy i dolna. M .chni~ plt'Zylegania uszczelkl nak:tadao na pokrywy gte- kat z~batyc.rYlv<1 .nia~p()krywyoog~QWrq oporowym. ·gilawiicy • Za. rol k~ napinacza pas ka z:~batego ii dop. • Z:amonlDW8.rowk1. .rzyrzEld unie ruchsm iaj.0 III rnt. zaczynaJEJ:c 00 kola .Spr:ilwdz8. Wst~pniie naciqgnij. p.rzekr~cajEtG (kl uczsm szesciok(j.zyskach na glowicy. Zawiyc na wa~\ korbowy Ikoto 2l£1bate· i wkr~dc sru b~ mOGuji8!:CJil:.31) jego pol. W Ikt6re mezna udsrzac m~o~lcle:mz br~zu lubtwardegotworzyW<'l sz~ucmeQO podozais ~odkJe'J9. KoIejnotc cto~nla s. z atwerow w plastacn kOt z.Zato.ie>dzy pow~erzchniam i kola pasowe watu k:orbawego. J ej olejlU.nie· poloieni8 kolektiO:t1il dalarowego zapomOCf . nale±y j& wym~enic.c suche.l.z iba) sruby mocuj2j. Uwaga.ada.z.32. Reri!ault Mot 1491) zatozyc nowe piersolenie uszczel nia~~ce kenee wataw rozrz~d U od strony lch napsdu.1' czoladh wal6w rozrzadu pow1 nny bye ustawlone pozlorne i poniZeJ . nast~pnie za.zewnqtrz). • Zafozyc nowy pasek ~oaty. a powierzchlnl ile przylegaril ita uszczelkl . rolk~ pro:wadz"c~. • ZdljijG P.~ wlajstc rowki na ~clh! pO'w~erzchniach czo~owych zna~duje si~ tulejka centruj~ca jiej polkryw~. ustapeztomo i pan iii:ej osl obrotu • Up9WlJ1iic si.l.cy waly rozrZfl:dLl (lRlenaUll't ot 1490). UW8QlO.

' PiOnownie korloo'We. Uwagl szczego.Etdu.zijdowani9. urn i'Elsc!e trzpieWliI usmwczy wat!JJI .erze:nf:etyo~! czynnoiSci wy~ 5p€iCja:lliz. Z lkt6rychzostairy wymon~:owalt'ile.w zaworow..Z8.lln~ ku roboczy-m' kofo z~bate waru rozrz~d!JJI1 urueham~aj~oego .zy1rzym uj~c w IP'~8Irwo~nym po\tozeni.otw6r 'iN kadiiubie cUa~rZlpielJ1!fla ust8iwc~go" w. • Wkl~ct6 kol1ek: w .przYrli.ce kma 2ibate warow rQzrz2it0:u wta.ego" • Dok1t1C!tc Irn·ak!r~~I-il~mocuj~cq ro~k~ nap~naoza momentem 7 N· m.e czy:nnosc~na~leIZy'\lVYk"onao 'VII odwrome~ Iro~ejnoso~ wymontowania g1!omcy.' Obracaj&c odpowiednim przyrz~d€m 'W kle rl!J.eruci~omym.apill1lacm .n ia prowadlnic wz.sprnwdzii. ZatoZyc ponownie· t1r2!O'ien I!.. . JezeH nie.cz~d d nailezy oczyscic:.z:gritlllillia znakiu na plytce Z!9 zr1laki'em nii. • Za po:moci'j[ sp!3c}. . • Polkryc olejiem gwi nt i powierz:chni~.arz~(i:zL lMoi:na StOSOW8Cjedjflni'e rozpuszozalnilkil . • Zdj~ przyrz~d unieru:chamia~tlC!Y k:oW.ta!wczym).owac 0 j:ooe~1 o!t)ro.oddzie~nllie zespolly':zawo'r. • Naci~g rn'i4C pase!k ~~baty.~du eraz zarozyc IkJoto uszkaCilzenf'9 przewod!6w . przy montaiu prowadnic kon ieozne Jest tak1:e uzycie prasy ~ op rzyr. '. . olbracaj~c giOza n8Ikr.kazJt'li iik:znaiazt s!i~ 0 6 ala 7' mm na prawowzgl~dem zn!akliJll nienJ:chom. na~e.' IGrowiic~ orae wslZYs. ponownie uzywan9 .cieplneglo komektora wy~otowego orazaby nie clOiPUSC~C:: do lambda.~ meeowenia kola paro~ wega' i Za!~ilfZymUJE!!Cwat pl"Z\ed pofioie:ml iem Il!.~lkieImlia~~Z~OOo.t"Ulktadi patrneby . . aby .cajq'c do plrzy tym ~wagi~: .t8!wc.mozna bym js razem zarnonrowacw tyclh s8!myclh mi.l12.owaJmJ:emu wamZl1:a.omi!enia. • Spr~zyny zawor6w dolotoVllyich i wy~otowyc:hi 43 . N~!e 'lNolno dJo~:eg:o stosowac mater~at6w :§ciemychilostry!ch IrII. N ~ez:amooowa.ono·wnie urni esc[:ctrzp i.u k~ ti1cz:em szesc:jok'i?ttlillym mm]ega.. • P.en us. r:tttk~. '1336. [poslfedinictwemsruby mocujqcej I!(oi!o lpasowe ri.S! z~bate • WYlJ'liCtll'ZiP~en ustawcz. • UsuniS. waf de apam.ele:l!ctry.z:~batEllgo.pinacza: s~ ustawltone naprzed.Z~i:yc. • Dokr. Wyj muj~cz:awory pooiug iiwac si ~ s. zapewniaj:&cego zachowaniie wymagemego pmoze.c pezlom olej lUI i 'IN razls iJJlzlupemiic o~ej 'IN miOC8 oiej.a us1awczym. p. Zlegalr'a talk.lC:prz)lil'Z'ld unierucham~aJj(!cy kola z~ba:te wat&w rozrz.~ci6 Masciwym mom entem sr'ub~ moeowan la n)lkl napi nacza.trz rol'dzlla.rednicy: IUD Irill!). zazaaozajqe" 'W 1ld6rej pwwadnicy mw6r ten pmcow~~\. • l[ihokr~dic nlak!r'il~ikimoc~ljiij.zamontowac g:6rnat Ob:liGloW1~ na:p~~ cilUlro2':rl~d'L!lI.:ebieg:6w paska .nla lt1atpetlij iiElnie ~ p:mwidfow. IPonown~e.lrlie kma zQba.znalki us.e prawi'dIDwo8cjrego pracy oraz brak wyciek:6w 'dle~u i cieozy ohllod~ooj.orlUolli ustaw~enia warow rozrz~du wchodzi bel: oporu w ich rawki..ce.) zd]'lc uszczelki ztrzol1lk6.ztzqdu i u~ierucn.y wafu ~orbowego.go.l.zyrzijd do k.ze i aokrEilC!i:t je~1 lf1haklr~tilN~.iitllatyoh .zawory wyl!01Io.y dok:tadnie oznakowac i oddzieliic cz~sci wsp6WtPracu~ jiij.du obracajq si'i $Wa!bodn jle na C2. Je:2!en nie. a o odpowiedn:i.ub nowych nie.t19 wai!6w ko:mowegiO i rozrzq.::!:y poluz.liSlaw_.~ce] koto. .t nak!r~~lk~ IroUd III1!aplnaaz8 z:glr&c .po st.ap'idiu OSPI'Zi£iltUl.!hstawczy i o!br6- pasowe.~tk.go (jeteli je<81 to Sruba.elu 0 odpo'Wli:edn~ch kwa~i~iKacjach.' Qdkl'l~dc 0 jeoden o:or6t nalkn~tk~ mocllJ]GJ!c. ich IkQt z.ot1487 i 1488)1 Im:owe zas1liepld mszcze~'ni~iilJc:edOOMOroW na kerieach • ' Ko~ejl1!. • Pono'Wn~'9.peoJalnym p:rzyr.c plytk~' mimos rodu l'iolkii n81Piinac. • 'Wyikona:c dwa obl'iO~y walem korbowymsi I'nika. d!IIa!!~e. • IlIsunqe trzpij. ponown®g~ uzyda .t:owill . czlJ zlli1laki ustawcze na.m po:m.' S:prawaizio. I' • Op.smarowac} i d1ok:r~c~c ]at wtaSc1iwyrm mome:tiltem (waf korlbo~ unie·rtucho~ miony trzpie:~iem us.alnyoh sZICzyph~c: (IlP.q nap'iinacz" pr. .na p rawidlmwe us:ta. . - (pa.ga uzyda prasy o:razh'Zpi'ei1~.wierdzsnl lUI Zie na. aby jej ws.PiilIdu mzrz. Wy~~de·lch wyma. miseczka s:pr'~zyAY i kUn dwucizielmllY.w si:ebie!.z.s r.. o. w~ k:OIlDo!iMY w Ilt:ierunku Inuchu wslKazowek zegara (mboczym) i z8!trzymac go przed potoi. zafo2y6 dallt'il& O®ton~ na. • ' Prow8<dlnioEi z8!wonJw sfl:wciskane w Ig~owi~.(Jw'sj. • ZdI]~C Iklotopasowe z watu korbowego.:mllkl IIrn.rocz.sciwym mQme:t'iltem. pasowe wa*u kor~ bowe. sprQzyna zaWO~IUI.. oblraoa]i.za do .rZYlIZ:E!!cly dJo kO:n1ltroli ustawJ:en~a w"d6w ro. niej .opomw2! gilriwkii 8m b~lmm:uj. czy pr.ego.'OpaC!~1 tych wai6w.zgM'nie Z ruehem \l'!lska~6wek.zamooowaJrilS do ni1ej ellleme!lIiIily..ldowanla i perSOril. WI ru ch~mic sl Ini:k i:sprawdzi.gll~dem g~oWiicy.cznych sandy s i:e ukWadu ctJWodzenia. p:rZYiiZ~du (Relilaul~ lM.ta:wczy ~ o:brocic de aport! wat l~orbowy. O~czyG od giOWI!:CY .8 odpowiletrzen 'warow rozrz'ld !JJII .lne podczas wymontowywanla glowlc'y • Podczaswymo:ntowywaniagtowicy nal:e.ejscac:h.b) na1hezy powt6rzyc czynnoscil ust:a· w~aniia warow mzrzEl.ribowego..en usta:wczy waru ko.sill:nika c~odziGlli1lia~).en~lem • ' Obrocic • S prawdzic.daj& sili do . ken iecznosci l!JI!Zyciaprasy .qdu.wewykDmlC sze§c pe&nych p. IPoWri. I. od:~:mwJ'8dnl:ej s. RenauU Szczeg6Jne wym~ani:a I napraw]t gIowi'Cy podr:za:s sprawdzanla Mot.ezynnOSClll te wymagaj~ specjai ns~yczarn. • .atOw nlz:rz. Z'Wlm.OC& trzpienia.z~d!em 010 tcisk_arnliia slpr'~zynza!wor6w i sldadat ..c!u. 'go aateca si~.wi:enie ekmnu .e] srednlicy .

slpr~zyn ViI z.z. g6rns mlssczld oporowe spr~zyn i kJiny dwudlzielne uszcze:lk~ do W'l:a.spo m ild dtwig n i zaworow. ~elementy 44 .yr.sgo V!.gtowicy nalezy j9 odpowietrzyc.nunek ten nie jest speh'l ~ony~nalezy wymielt1ll~cdiwig n i~.Za.33).El. 1.dosunqc wor6w. uilega.Cjr!l \Illzdlui. aby lU mozl1iwic Idinom dwudz.w~ och ron r1ii£l: lalkieuu. czy ekran c:i. J. • Sprawdzic. naiezy je umiescic 'IN prowa.a to 'IN znaeznym sCJi.I'lI'll~trza.zy zwilli:y6 .z rozpusZ!cz. Jezeli powtoka lakleru pokrywa~qCe. 1.gio zwoJe spr!izYn1iy jest pop~kana lub zalrySQWana" zwi~ksz.nycihzw oj 6w .si~ z kraW"~dziEl g. Gdy odchyle:nria przeklr8!czaj&. trzonka oraz p~9iZ pli'ZyrzrEj!_d(2) i U8un~c przyna_d. Trzonkij zaworow przed wprowaWleniem do p rowa.gtowicy.zajEJ.tozy6 je suche. sten 91l11iazd zawcuuww gIDwrcy oraz pokrywy gtowicy.towlicy {po stron ie nalP~du rozrzadu) ~ upswniic sii. • Jei:eli montowane s~zawory' uzywane. ZaklBd1Jn~ us~i. • Oczysd6 gtowic~ oraz w8zystWi. 1. W przypadlkll moraowanla nOVilych zaworow nalezy je dotrzee do ich gn iiazdL • Za pomoe~ lill':l ~atuwarsztatowego orazszeze- Prze'strzegla si~ przed myelem ben- linomierza naleZy sprawdzic pltas[k. .€lc€ ole] do . czy (rys.t. • Hydraull i:cz. zan u rzaDoilccaH<owlicie na chiwn~ w naczyniuwype~nionym ollejem napsdowym. 1 • Uszcze~ki tlLonkow . osiowy waMw rozrzadu.dnicach.oporowych len slk..(0: tych samyclh d'anych fabrycznych).est on zapowietrzolrry.wdzl:c IluI lochroZyslk oraz powie rzchnli lkrzywsk. sp ~zyny zaza pomcca spr~zyn. prZ9Sut1.yczi'1. konieczna jest wynn lana gIowicy {p.e cz~sci g.ident. bez zwHzarllila olejem (rys.ew.zystkie c~sc:i wsp6+pracujijOO.ambcia.ezell~ wa.raj. • Osuszyc g'rowuc~ stru mien ~em powietrza i szczeg61 niesta..:ijdu do sciiskaJl la • Spra.s cZ!!i!sci..naJeiy wymienic wa:t{y) rozrzadu illub g:towi:c~. • Zamontowa6 wszystkie zawory.ssnie ml~ doll nych podktadek spr~z.yll1i. stan .e tej powiel2chn~ matsrialern sc~ernym . .zy bszwzgl~dnie zastosowac zawory iderlltyczne .prawidtowo umieszczollily m i~dzy n~m Ii sond<!t ~. W przypadku stwierdzenJa raoml ernego ztJl:zycia.fadaJE\c g.icy.lak wymonltowane. czy w materi!ale gtowi:cy nie ma pfi!klilii~c.e~ gdy.C d~QniiEJ: 1tlJllej>E. lDocisn~c grzybek zawo I'iU do gniazd!a wglowncy i zafo±yc na trzonek zaworu SUChq lIlszcz:€lk~ (3).31 A) ezolo d!o~ne] cz~sdi kolektora dollotow9go POkiryY!J8.t:oiysk wat6w rezrsadu.lanowan~.Po zamontowan iu zawon5w nale.!' 0 sre:dn~cy wewn\itw (4) rzne] r6wlI'IIsj srednicy trzon ka zaworu.n.~~ zapowietrzeniu" Jei:eli pod naeisklern palca g6ma GZi£1.alejem silln~kQwym. W tyrn celu nalei:y umiescic LlWOry (1} w lch prowadIr1I i~cachlw gt'owi'cy. • Zem entowac pozcusta.I bskrobakami Jest n iMopus~czalne)" u • Sprawdzic. dal1lego typu silnika) ws.enaullt Mot ~5'1'1 {2.sciwego uroi:eniia Jej na . • Sk._ki Opts wwkscie na trzpleri UWOFU doprowadzaf.ielnym z:a]~oie prawudrowego pofozenia w gomych mlseczkaeh O]porO:\!vyCihispu~zyn . • SpJrawclziic. Zarozyc p r. !dare b~d~ ViI It'll ~ejrncntowane.q dotamia db gniazd. w oznacza to.osc powierZichni doln€j plyity gtowicy.ynie lub trojchllometyllenii.a~n~ kl te mog~ us:zkodziC warst.zy je kole]no uderzac motkiemgumowym hJ!b kawatlkiem d rewna.fowiO¥ naJezy powiec 01eje m silnikowym (zaleeanym dlla.zycj~ iezij_oej. Ud!er. te j. dopuszczsl n9 wartosd. przyrz. Nowe zawuIY wymag~. czy mllkii dtwigni zawor6w ob:raca]~ si~ bez opor6w.~.:Z!EI wyst~py (1B) stylkaj~ si~'z poikryw~ g+Ow.towiicy.SC spmtniika przesuwa si~ d!o j. 8ezposredllil 1:0 przed zamontowanlem do . Nalei:y spmwdz:ic prostDpadto~Sic osi symetni i18pn~ZYrliY i plaszczyzn spr~zYri!Y lzeleca stopnilU p rawdiopodobi enstwo p~lkn~~ciia drutu si~ t:akiEispr~zyn~ wymienic.e {po]edync~e). z wyJijtkJem trzonk6w zaWDrOW. • SlPrawclzic.eplny ko. W kt6ry ch up~ednlo pracowa1y.33.e.l. • P tty montazu nowych zawmow nall.d noionale.) na trzonek zaworu. pozootaj~ce dhJlZszy ozas w po.ran nie przedmucf1 a6 plrzewodly Rys.ektora wyh::!toweg:o jest .zaworOw spetnlaj~ JednocZ.Zf!d IR.

2~ N'm J 45 .ly1. • Op roi:nic si In~ ii slkrz. 2: -44IN'm. Ile'W~ stron~. UW'8ga ..czyc ad akum u Ilatora przewod +&_CZij_cy go r.erownicy ustaWiD koto kii.auliicZlliJoego . • Zdljqc blaszana polkryw~otworu przeg rodly czotowej.townilka wspomagM la ham Ullc6w.c przewody reg ILl latera pr~ko5ci ob- • ZdjB[c rezonator Z otludowyfi Itra powletrza.ozyo przewod • Odtqczyc tylne zamoeowaraa d~zk6w teakcYljnych szczqtkowej ramy zespofu nap~ciowego. C .eprzew6d zasysania par paliwa. • Ust8!wi:c sameehod na podnosniku z kotamll z mi swoboolnie.cZJrliilk..Mi. • Odt&czy.a. 3. • Wymorlltowa. nadwozla.Wyk!~cic st'iub~lEl. • Usun'lC kra. ch+odn~cze. • OdsiUll'iI~c po p rawejstron. • Zdjij_c osl:ony g6 nl1lychzamocowallllamonyzaton5w.'84•.c SUIl'ilq. Z obu strOll' samoc. • Odt&czyc chowac jej ILl szczel .cy. z~cz.WYlmOllltiDwan ie Iizamontewanle zespolu nap'Qdowego I WYMONTOWANIIE ZESPOtI!J NIAPI.y. • OdWqcz.otowej biegu jatowego..8tyc:zne przewody nagrzewn icy.zdj~c zdsrzak prz.en~asi.t kola.rze·n. • . kieuownicy i przewa~u Ikfadnlt kierowniicz.go na specjalnym stanowlsku.2': olek ju. opr6.. • Op nic IU ktad chrodzenia sUniika. przsdn ~ij_ rlLlr~ wyllotowS!_ spalin i za ~ k~. • OdtqGzyc wewn$lJrzn9zamocow81111a ele menl zaI. 1.fjk~ wlotu pow~'9Itrza do wn~lrza trycZ!liIych wraz z jej wspomilkiiem.E!CzyCczujni k uk~aclu przeciwdziaiajijcego blolkowaniu k. Przed Odl~CZ. • Wymontowac skr. Pod samochodsm rowanla zmlana biegow Ii odh.6t ASS (jeZieU \lVYst~puje). • Odt. W przedzlale sltnlka • . • Zdj:~cek:ra't1 c~eplny pod mechanlanern me- ste- • Wymontowa.yc od kol ektora dol:atowego prz8wod podcisn i.ynkii P rzek:+a:dniow~.hoau • ZdjEtc kolo i osrol1i~ przec lwbl'O'tn<. go od zwrobl1ll.c blaszana os:ton~ przewedu pallwa ~ocItq. • OcH2tcz.ie p rZ!ewocly ILl ktad!u wSiPomagania kle rownicy. MIl~Y' dakT. • Odk\.znic obw6c1' czylnll"il ika..tkow&_ uklladu nap~do\iVlegoi nadwoziem.y plrzewod6w eleK- Rys.e~. • Odl~.edni. • Odt~czy'c swo. • Wymontowac d rqi:ek reakcy~ny mi~dzy ram~ szczt'!.ta bez OOfi&czania przewoduhydr.esllenia. • J e.c • Od~~czyc lin ki peda~6w przyspieszenlia i sprzegla.zdj~c ramlona wycieralk6w..21ony w k1iimatyz9. • WymontDwac sylgnBlt' dMti~kowy. kulowy LJ kladlLl kie rownk:ze1 tow • Wymontowac zacisk hamullca ~ podwilesic ·go we wn~ce KD.2.IDOWIEGO z rnasa samoohoeu. oibudow~fi iitra paw~~trza i odj~ na.zynk't.[czy6ten chanizrn.czycela.c~~.BI'iI iem watij kii.er'O'Wrii w polozenl u do jazdy na ~cy wprost.strona prsws B .zellij samochOd jest WYPos8.3.strona skrzynlk:l przek:ladnioweJ 1: -'&2 M·m.C:8Jlia sl'ub mocuPlcych wspomlkl zespolu nap{W'owegCl A .zesp61 nap~do'wy l' .

kadlub si~nika.c IjJ Ida.koto zamachawe.35.ka.c~ ulktadu kJI ~ma.~ twczk6w zacii8kl~ . do w8kaza~ nego poziorn UI zalecanvm rodzajsrn ol.sill • Opr62:nio sUnik .&:czyt pt'2!sw6d m asy przeg rody czolowej.adaniesilnill~a wymaga uprzedniego wymontowaJn~.obuoowa. nik ZAMONT. 18.danie.flok. • ' Wymoll"ilto:wac wsporll'1likiz.zyll1ik:a przelkfadniowa'1.adnlowe]. 2 . pTz:ednieg:o kl.em cihilldn i. sHnilka od skrzyn ki przekf. 16 .ZqtIKOWq ram ~ zesprnu nap~dowego wZ91~de'm nadwozla.zymafy pret II oprzec go na g6nnych mocowaniach amortyzator6w . • Wymontawac pasek ~baty naped u rozrzadu i gltOWUcE.drawn ialf"llY rnii'~dzy sil~ni'kiem i szcz:~tkow(l ram&ZeSpa.zaliec&nych momeniOw dok~can la pot2!. • Zaznac. aby uiatwic p6in~ejsze jego skia.k. • PrZeS!LH1iEJ:6przez ucha do podnoszsnia sll nilka. :9 .ny bieg6w (patrz mzdziai~Skr.p6lplerSc~enie OpOir01/Il'a usl9Jlajitce wz.! nika.a.Z wkJad Ikarn i ciemymi.piarScieri uszc. '.waf foorootoVY.tu nalP~dowego·.llj~oe sU n ika.E!ce zalecsn la.ektroniczne u rZi3J!dzenie sten.ty. 4 .z~ate9QI 7 .dlluZil1ire wal korbO'!.edn~o wytr. 1.k:olibrrw6d z pokryw!i).14 .j4CY tito. • Odl'Eji_czy.zyskagWwnego.peInic 8krzynk~ pr.z.aby doprowa.2.Dalszy przebmg wymontowyw8..iowej.- Rys. UJdBd tlokowo-korbowy 1 k8.zen gwilrilto'liV\jch.e Z!osta~y odtril.olu).dlub sllnJb 1 . 12. 11. • Od+qczycwy~cz. 1. • PlrzeS'trzeg 8!c .zy pielFscien 'lJs2ic2ielniaJj~) 46 .sworzenlioka.l"ilik be. 8.pie:rScien zganl1li!aMcylIoka. 2i9spdu n.ler!o1ei"i ogniiowy (p:lerws.a.ADANIIE SILNIKA Uwag.n.ycs~1I od sklrzynki przek. ::I . IPraw~dlowo wysrodko'WClc sZC. 5 . Rozkf. t • Napetni. .c przewody ed sprezarkl i odiwadnia. N.c na bok 'wit1.es'r1liej).zwmdnoscio:wy oraz ell.eln~a.ia • Urn iescic po prawej stronle kl!Qoolk.slolkrotnie na pedal harnulea. • Odsun~. '.4~ Naprawa silnilk_a ROZIKt. • Wymiienic 'filtr oleju i n.. • Wymontowac pod pod~ogE!:samocl1oclu zarnoI wody elektryezne i prz.zacji.. lewym nadk.coy. naM~jillce>go pomMclJeju. 5.a. 10 ..aby wysun:aj.. • Podlnosl:c powol!1 samoch6d . • Naciskac wii. sulnika naleiy oznacza6 wza:jem ne ulkom~ ple~ow8!ni9 POSzcz€igolnych c~Sci i poclzespot6w.d chfodzenia wtasCiiwq ciecza i odpawietrzyc g:o.QWANlIIE ZESPotJU NAP~DOWEGO Zamonrowanie zaspolu nap~dClw9go przsblsqa w kolejnosci odwrotnej do wymontcrwania.z:yc poto2!9nis .eju p 1'£9Ikiadll'ill.ewyikonano cowania sZ!c~tlkowej ramy zespolu nap~dawego.zekladn~Qw&. l • Wymienic WSZ~lstkie uszczelkl oraz liIaklr~~ki I czyrn ulkfad KI'imatyzacji.".a. tego wcz. zebezpleczone p rziedsamoczynnymodkr~ce~ nlem. . • Vllymontawac Ipl'yt~ przelkazn~l<6w (na.Majka :S!rodkuj~C.espoltlU napi(j!dowe~ go.. 15 .17 . • Ustaw~6 jeden (Ilub wi~QeD dzwig nik do podparcla szcz~tkowej ramy zespotu nap~dawego.apeitnic siln ik zalscanvm rodzaiem oleju do maksymall nego poziomu ~jezell ~ nie wyll'iionaJni'oego wczesniej.1't lQWic~''!lagIl\i!dem g kadliuQa.V'y". 13 .panewki klzysk ~ych.g~ na nast~puj.kcro pascwe WiIiIu I!:Orbowego. ~jlpewniCsili'j ze wszystkie prze'OSlPrZ!~u . W lewym wsporniku nalezy 'iN tym cslu Idotkiem z br~zt:l\IVYbic cenltraln& st1Llb~ rnoClUj'&_Cq.p. • Napelnic odpowiedlnim c:zynl'il n<J1.c.p~dowego i octlqczenia. wymonrowac zasIP.panewki k~orbowe.• Wymontowac zblornlk wyr6wnawc::zy ukladu dhifudzenia. odpowli.espalu oprawy sprz~gIta wzgl~d1em kola.J1adn. .zl~~ prLewodlowslekt~ Irycznych.ok! ~bate pMka . • Odt.dzic do zetikni~c~a sli.c zespot r1Iap~dowy.2 oieju (jezeU n~. zamachoweqo.pier:Sdlen usrez:elnlaJ&. Podczas rnzkitadania.l::zans ad zsspolu nap~dowego ~ Jego • Odt~cz.6I: oprawysp ~~gta i ~dj~c tarc~~ sp rz~gta.·laJnc!1Jidha.kolD z~ba~g. Na:1 ezy zwr6ci6 uwa.owego II w~lregulowat rnecnsn izrn zmia.ewody e:lastycZitil.

Producent silnika zastosowat tLi rozwiE)_zanie. • Wyj~cie z kadtuba silnlili(adysz natrysku oleju (na ttolki) wymaga rozwiercema go wiertfem 0 aredn icy 7 mm (rys". ktore mog~ obracae si~.gl!1 na powierzchnie przylegania uszezelek i droznoso kanat'6w przeptywu ole]u.!oel. Gzopy t61 sEl: utwardzane metodi!\. aby opifki (powsfare podezas wiercenlia) ni'8 dostaJy siy do kaneM w przep1yw.noM kanat6w przeplywUl oleju. • Oznaczyc Ik.t~pnie uzyciia prasy odpowiednio oprzyrzadowene]..Nap'raws siln... 1. zwracal~c uwa. Uwaga. w tym takze uszczelkl 0 prz. • Spr.orbowy oraz p6ilpanewki oporowe ustalajace waf osl owo. zwracajac szczsgoll r1 ril uwag~ nastan i ezystosc c2iQP6w gt6wnych oraz korbowych. Dost~pnes~ Jedynie zmentowans fabrycznle zespoly Uoka z pi.t\'gn<lCtfuki wraz z ko~bowodami.ka Uokdw A . 1485) wk~conegio w dysz~ natrysk.M.ZdjEtcpokrywy Ikorbowodow oznaczyC i zachowac j panewki. • WyrnoJl"lto'W. Nal. SPRA.ADAN~E -!!I!!!!!!!!!!I! _ B Uwaga. Sruby mOGOWan ia pokJryw tozysk gil6wnych 0 raz kola zamachoweqo po ikazdym odk~cenilJ nal. Zakwalifikowac posz.polu tlok_a.znaczyc pokrywy -btysk gl6wnych wafu korboweqo wraz z ich panewkami.nie dys. WyJmoWMJ'e dysz . Zesp61 ttoka z korbowodelm R.wyJmowa.ac misk. G .grdy1: mog!ij nal ezec do roznyoh 9 rup selekcyjnych.1 oJsjt.L • Ocz~sCiic starenete wszys.ys. Tlokl.. sworzn le troika ~ korbowooy n ie wyst~puJq samodzlelnls jake oryginalne fabryczne czesci zamienne omaWilanychl EU silnik6w .a.dzanie walu ko:rbawego • Qczysoic waf Irorbowy. I • Zdjqc i o.ety:korbowod i jego pokrywa. dogniatania. Silniki 1~4 i '1.ego IDZySka gIDwnego.sz" B .otka oporoweg'o oraz splrlilzyny.wiqzaniie takie.nie zes.orbowy silnika. Wyai'rifga si~ za pomcca przyrzC!du (Renault !Mot. • Wymontowac odstojnii k olej u • Wymantowa6 pomp'i olej UI wraz z laricuchsm nspsdu oraz kolem fancucnowyrn waliu 1<01- bowego. 1. a takze dmi.czeg6lne cz.awdzic srednice c~ap6w gt6wnych i korbowych. a nas.oltm opomw~g'o sp~yny.ompll.ekrojlJ koiowym w uldadzie chlodzenia oraz prowadnicy wskainika poziornu oleju. w leta rym sworze n ttoka.. fNlal€ii:y systematycznie wymiieniac wszystkis uszezelkl. pozwala na znaczace zwi~ksz8nie (w stosunku do stosowaJl1Iydhi do niedlawna powszechn~e sworzni tzw. jest zaelsn i~ty w growce ko rbowod u i maze ob racac si~ w plastach Uoka.poto:Zenie dy.WDZANIE SILJNIIKA uiyciia.~sci db ponownsqo ltlIaprawy lub wymiany na nowe.ely bezwzgl'idnie wymienic.a. • Aozebra.eju oraz mrotka bezwtadno:§ciowego. CZ~SCI ~·SKJt. • Wymontow.ersci'eniamri. W ktorych pracowaty.3S) i wyjlilcia k.u oll. oznaczy6 ne iokach numery 'cylirlldlr6w. • WyC!i.tkle cz<tsci1. l wymontowa6 ikolo zamachowe. .ezy oznaczyc pokrywy io. sworzniem i korbowodem". • Wymantowac' obudow'i p-rzednii. zarowrllO ViI korj 47 .zysk grownych ii ich pan e-wki . • Wymontowac wspomiik osprz:~tu sllnika.iks • Uniieruchomic waf k.mzwierc@ie k..c pomlP~ cieczy chtod:z. Aoz. oIlejowf{.z korbowodem wyrnaoa zdj~ia piefficieni z Uok:a. Nie nalez:y wyj mowac kulku z dyszy natrysku ole]u.~6 dffiS Spraw.z Uwagl. IplywajG!:~' cych.lel" ns den. • Wyj~c z kadfuba siln ika walt k.'rysku .1.36. Uwaga.

wkami .e.aJistyczneg. . goowk~ korbowodu i WSlJiWa·. .iu powoduj':jcym zaoi5n~~cie VII n iej sworznia zanlm przejd!zie go przez oWiJory '!IV plastaeh i gh5woo korbewodu. mniejsZ£!. 1 -.\yci$k~nie dyg.nJ naci:sk6w jednostkDle wy.erunkJu w..ole~u na denk'8. Przy montazu kOll'1liec. neg:o sWlJ:u'nia eraz sZylb.ostaje 'iN nli'€!] zacisll1ii~ty. pr. .ch ~ s:zyibkosci zuZy·cila sworzn la ~ g~a:dZli otwur6w p~ast Uoka.oh 'IN kad~ubie.1'l ie sUli1Iika • ZamOlnrtmvac dy'SZs natrys.zak:ta'CJanie PI'ZY'l'2<Idu RenaUlt Mo.whlad~te dfysz do przyaJ\du \¥Oi:slmj~go.oduj..z~dowarllycih. warsz~ tatad'ill. .denk8flo1i!6w A. d~l!.Zarozyc pokt)"'Wy bzyskgtOwnych (numerac~a iozys!k ~ nutmery na pokrywaclrn ad! stl'iony Ikeda i~ 48 .o oprzyrz:2!dowania.lzania sfJ! wymagania dQtyczqce monJI:a2iu: ~a~w.JI. $wo:rzentroka do:sc Sredn~c~.. ikorygowani€1 V!iSpQtoS:iowOiScii i~czo:nycJ~ €:Iementow itp.. Prolllliem rozw~~z:ano n:as~puj2!Po: .l'bie i lch pokrywach" PaltleWtk~ gtadl\:ie (be. przy'rllIdi wolslkaj<!:GY dly5Z~ do mwom w &la. po obut stronaeh roZyska RY's" t .rowe (stronG!. poipaltllEl·Wkiopo.ga!rl& g~~bok()i8c do otworu W dtrugiilsj piBScie·Uoka.rI:u).zesUln~. 3 -I]jysza n:a~ryskt. 4 ~. J'ei:e'l ~ SWO:rz<enllrna bye zacisni~ty 'IN groWOE! l~orbQwodlLl.osci rlIfIa!lmrliiaru. B .~deg:o prz:eniesienla "to.e gt6wki kDrbcwod u 'IN stopn. 250~. (g:of.~t Sktada. jalk i wtto~ku).. 0:0 m f. Wyj~cii:9 zadls ..li' denial 8ok~ IW cylm~ RT 3' A .a (dzh~ki temu moz:esi'i 'iN nic~ obraoae). to sredlnica je~i etworu rn UJIS~ bye rn nlliejsza (lei srednicyswor. mon- spec~.f\lceji). N~e pow.d:Z:ilf2lki rozszerzal- ma na C81tSjd~ug()scii jed n akowtl nooci ciepllnej staH. .a ilym sawrym zrn niejsz. Wad~ t8g0 rozwif.eto jM'nak PQ~ uzowania sworznia r gdyi.ej:sca.WiaSo1i\IVYmon~:a:Z wymag~a oogo uistawienie w jednej Hnii oS'i!otwor6w 'fN plastach Hoka.e. B ~.dl'!Jbie sllnlka 'wodowac ogtygni~cii. za wysd~a mo.Qwanych i dbbtFZe op:rzyr.fi2ali::~alli. swnrztnii'a wYimaga uzyC!1a prasy i odjpOWilie' •~.li.g~ewa s~~ przed mentaaem do rempe:ratury ok. Podezas pracy sU ml iik:a gt6wka I~Olrbowod WImoze' nag rz:ewS!c s!i.lf.ow w plastach UoJ..~cia.ze sp@wodowac zmiany struktury i 'WY. Z rcwkam ~ ViI kii.w ~yrim:rradh m 2 ii 4.g:oi Z!deoydcwaneg:o.' Powlec ollejem i urn hEISc!Cpanewkii z tn:. 'IN cyHnd'ra:chl Ul r 11~ a nr 3.ego O[lPrzyr~dowan~. U7.smaJrowym~ w 9 riliazdachbzysk n r2 ~tie 'IN kad~l. C . • IPowllElCollej. pay Iktti:rejl.Fochylellfe' konoow:ekdysz n~tJ'}'S'ktt t)~ju na . • Umiesdic w kacHubii. niernia w waUI~nka. na wyma. UClilf{6w. • .2 ~ prowa\inic<li.z rowkow) ~ VIi gniazdac~tozy'Sk nr 1.edo s. bowodz~e.pet.afu k.38. razsrn z n~q nagrzewa si~ (a wi~c ~ rozszsrzs) takze swo~er'i troika.e.cym swobodlne przesu- ni~ch5' SV!lOfZnia.Przy~d pmwa~~o/ R~oault MIJt '14941 .oroowego ). Po os.wodu z: miejsca nag~ewania.znejest utrzymall'il ~e tem~ pemJtury nag r:zJ9wania g¥owlio:i k. maze.em si Iinilooowym czopy gi6wrH3 k'Or~ bOWEl wa~u k!orbowego i utoiyo waf w tozyska.J:gosci piastloka.Zbyt powolne post~powanie.tygn:i:~cii!JJI g~owk!ii sworzetr'ii z.3 i 5 ii ichl pokiryvvach.a k~'opo~1 'IN ptrzeci~tnryclh'j W'a~sz~we tatac!t'l naprawczych. umo~liwiaJl't- Rys.cil fab:rycz1rilY1ch IIubwys:pecjia~iiz.natryshQU~j'U n.:u .orbowMu ¥II c1c~t wqskio~1Qlranicach (za niska ni:e spewed UJljeW'J- st9rezajqOego ZWUI~kml9nia sr~dniicy ()hIVorU)I.gt6w~ korbowod'lIJ: na.tt<y$'z . spa- tszu i szy:bk~.t 14M. od sredtril icy otwor.Ztnll'8!. otw6r IN gtowoe powi'ilksza si~ IN stopn ~uu mQz'lliw~aJij.~ nawet mecc ponad 1tOQoC. trzymall. Sposd.

chnie stryk!u pol'\.i~ bez oporu \IV tleka. "~weg~ plLyleganla.lktorymi uplr. 1.ldem kadlu DB sHniika. loc~ite 518).t'Qdka uszczeInia#lo9g. pomlP~ ole] u.n/a srodks us:z~lnlaJ~oego groooscjQ.OW9 j'B 0 C2!Opy korbows watu.0 mm i1.g..~t~ok6w. Piersciienie uS2cZieln~a]~oejnp" Rhodorseall 5:661).43. 1.p.zozelniaJc=tciEi (np. uszeze Iki miski olej'owej l'iIalety pokryc clsn kr!'{ warstw& pasty IlLIzosiowy wak~ kJorbowego..ejem OOCZ!1iil} powier2chn~.danis pler6clenla u~ni~jw. lRenaullt Mot. M'pnfaz wspomib .l1skfada.ednicy (np. Rys. • Za+ozyc ri.m dowq tozyslka.l • ZWi'liyc ol. w"Bp.4 1. ( • Za pcmoca czu~nika .29-01 ad strony kol'a zamachowego i 1385 ed strony napE. powinltily przesuwac rowlkach 5661) z ebu stron rozyska nr 1 na wysoik.miejsae sprawdzaflilf'B. • ZatoZyc na tlekl piersciienie tloka. IPmvierz.6 do 1. nakretki z.us~niafttce:gf) wafu ko. aby przy f&cZ!eniu Z!9 skrzynk& przskfa. zwracaj~c uwag~ na jej potoi:enie wZiglE. 11. • Zamontowac prZ!edni~ pokryw~ kadluba z cbu- •.fs .i:J A . Sfrefa nak/:ad<mia s. Powierzchn i~ oporow~ foZyska nr 1 wzgl~dem p~aszG.i!i' poWJeFzchru~ obudowy pampyci'6lc.wki poktyVliy kor- zYjc rnentern. Tloki ponawlnlie montowane VII • Z:atoi:yc w stopaeh wypasaiane k16ryC!h uprzMn lo pracowaHy- pow~nniy pracowae ViI cyii nd rach. 1'.a. z~ba!te wraz Rys. Sp0s6b Ry.. SposOb zakJ.:y ohlodzqceJ '7 2fN)1 ZB"maohl.42.l. i dok~ciG je zslecenym Zaro~ • Zaroi:yc na wat l<Qorbowy-kolo z *ancl~chem napedu pam py oleju.6w sklerowana \IV stron~· ko&a zama.owego» i dolkr~cuc ja zalecarwrn mornsntern. 'IN korbow'Mow panewki aby slkojarzyc je z korrno- pane. bowodarni.0 :mm n.Naprawa sJlnika Rys.ubo~l 0:.a powierzchnlfj paednJeJ polcryiwy kadhiba z. Zarnontowac 49 .zyzny plrzylegania.k~anta s.gila.Srre.::.tl1<.39:. -11 N . Rhodorsea..uJt Mot 7385 A:ys. il oprzac Ibowod6w.:3.egf) lpn'Y C2!Op W8Iu mmo:i\Vego m pomocljI p.6 d~ 1. • Za pomcca trzp:ieni OodpoWiiednief sr.rbo~Q Z8 pomfJC~ Pf2yrz4du Rena.omIka do miski olejowej przeddokl!"li!wniecm sru'b Momenly d()kr~C'dJnia::1 . lAO.~zya<ldu Renault Mot.chowego).ldu rozrzaou) • NaJ:ozyc paste us.erSclenla .(np. • Zamontowac przeg rod ~ rn iiskioleJowej.dopilnowac.eJ.rub mocuJ~cyo.lad8ni'!1 przedniego pJ.d niowrq nis spowodowac od ksztalcenia ob udowy sPlrz.21 N" m.zeganJwegosp rawdzf:c s.cylindraclh (s~rzafka ria dienklUlltok. • Umiiescic zespoty tfoka z korbowodern 'iN .mdlnio praoowaiy. :.o g.ooci uszezelki m iski o~8jowe].lyc pasta uszcZ!elniiaj~c. • Zamontow-ac misk~ oleJow~.S:PJ"~tu silnika i marmlrlty da.53 N" m.

5-III:tr oleju.'.czujnlk olsnlen la oleju..sniowym. 10 -iaJrilcudhina~du pomw olejlu. • Wymontowac ze-sp6t flltra powietrza oraz przewociy .5. '1S . 4 .4'4.prz~gtta. • W'ymontowac p rzedni~ ru~ wy~otow<l z ka.Zamontowac g!Owiic~ z esprzstem. !Po.zllh!Vii..LaC!ism.n k~. Ustaw~6 semochod na • Odtii!!:cz:yc zfqGze przewodawslektrycznych od sondy ~ambcla. 3 .k po.prZiekiad~ nJi.onrowa6os+ony przooiwbtotne przedn~ch Rys.14 . • Odlqczyc .pompa ofl9ju.. U klad sma rowan is WYMONTOWAINIE POMIPY OlEJUJ E ZAMIOiNTOWANliE Wymo.wspornik OSPI"2~~U silnika.2.zwrotnicy i • Wykr~cic • OdKr~cic nakJl1itK~mocuj2tciEl: swor.cy paliwo .j. POd'wliesic od~CZiOnij poos do kol umny Po lewej sfronis sa. • Zafozye pasek z~baty nap~d u rozrzad u.e napedu rozj~du) do podlnoszenla 50 . UkJmJ s. • Zdj~c przed nie koia.dzen ia .eju 'W p rowadn iCy. 9 -kofQ z~bate waI!. • Wyk~cic tnicy kola.ower.! 7 .a i1umii. '. 8 -pr2!eg~Dda.Howy roztSlCzyc go za pomoc~sciijQaGza. .jowa:J. '. naclko11i.i[cymodchyh!.czujlill. • WYlm.zall.enie uszezel nia~~ce: przeen ii tylny czop wah.p6bs i podwle-sic peros do ltiladwo.nia 1 . skrzyn ki przektadnioweji misszek och ron- ny p6iosi nap~dowej. • OclsunEl:.ucSZm:ell\:<\.zia.arow.zltlC'~.til lzm ad skirzynkli prze kla. • Wymontowac [arzma mocuj61Gs do szcZEl:tkowej e~astycznego cl1o.- • .zamontowac iI'ilowe pie'rscli.Jkorbowego.m~s:ka olejowa. urn ieszczajillc ]e90 wyst~p w rowku obudowy pampy cieczy' dhirodz~cej. Zamont:owac napl nacz paska ~~batego.ego nowe snuby mocuj~ce .! uzowac doln& SrIUb~ 'IN stepnl u umo. • .tan- zetorem spal in. 5.ozen la przep ustnlcy. • Od:~czyc czuj nik pr~d'kosd polazdu. • Zamantowac pomp~ deczy chlodzqoej (PQwierZ!chlt'il~e styklU uszezslnle (np.zewod6w ad czujlr1l polka f. gro.zm s.. • OcJtijczy. • Wymont:owac zblorn ik wyrOwnawczy ukladu Ghfod~en~. • . :2 . 1. sruby mocuJqcewahacz do zwrn- • Roz~czyt: zt~cze pr.dys2!El nati)'skuo!leju na denka thokbw.wskaini'k pozflomu o. 15 .6 od grow~cy sn nika przswed I~cz~cy oei ull'U!.m~. 1 1 . mlski ols.k_adtub silnika. • OdSlU n~G zbiornik oleju wspomagania ukfadu kierowlI'1Ii. • Wykr~cicg6mq sru b~ mocowanla praw9gto amortyzatora do zWlrc'i~nk:y kof.l ko rboweg. . wicy.ffl. ~2: .wd nicy i odt~£iczyc go od oiblu:dowy tsrmcstsfu.aj. • Zamontowac ikoro zamachews i dokr~cic j. • Odtl~czyc elastYGzny pirze'W6d doprowadza]~.c (za pomoca specjalnego sciskacza] • Za pomoea wciE!_gltll z8cZ!spionego 0 ucho lka (po stroni..poi~dane rami.zesp6~ zwrotnica kola. pastri!l: Loctite 518).ntowsnie pocnosn ilkiu .e wak:iemwnicy.ecanym morneoterrt. trzy sru by mocuj~c9 db obudowy gllU mcwvy ]~ z rnasa sam oehodu .odpwwadzenlia powietrza i recyrkulacJi par oleju. • OdtqGzyc przswed podcisnieniia wspomagaji8!_oago hamelcow.O:n ~GWElj mecha- zmiany bieg6w.a.a. • Spus:cr:colej zsll nika. • Zamontowac mechen i.mochodu gamy przewOd e~astyczrliY cl1. odpr'~6 link~ sprziiWa 001PQd'~lI!znicynadwozla.dnicy..czego .a.kOMI\:SPUSt1U ~~u _ haczal ocH~~enie pOtosi od skJrzynki.ZamontQwac lewe ucho dlo podtnoszenia '. • • O~cz.C . 1.yc akumullator.ze.esc~c go powyi!ej g6mego p rzeWociiUI ramy tul€j~ wzmacn ~ac:-zakiemwniicy.. U mie:sCllc miarke poziorn UI o~.1eju.2:lomuole~lI.

zestrzeg.zy~egarml~a dbudowy pompy ii k:aduba s illnHl:a.e wszys~ki:e samezabezpiecza~. • Odt~cz~c do~II1Ily przew6cil e'llastycZill1liY cfn{oci~ ad branma cisczy • Umiescic rliey i skierowGlic go do nac. AhoclorseaJ OIP.riI~em.wissz:sn Ila.~c j.o'WYmil bsad o piersd:eni UlSZCZJeJlniaff:~cy'ch.odlegroiSc: mi. ciec:zy .!d!LI1 'lfOzrzijd'1UI oraz !Jerk. '. .owymii l!I:szcze~kam . ni€niowy z nowq uszezelka.Zwrocic uwag~·.sci :3 mm i .slfUbyzalecanym momentem.ciecz-y cMod!ZiEloo~ jes~' nie.dlzi6 g~ownejwi8!zlfi. ~l • Od Ikn~(:ic sruby mocowania.a i clrlocJzenia sill'nika orazwlf(rl¥COiril e ueho.zynia pr2!8!z.chf:m:l~cej . '<J~ciozalecanym mome. czy siln ~k"p... o!Zi!i:oo!J i zdjqc pomp~. • Podr~czyc rnanometr ViI rniejsc€lwyi. loctnte 51. . Wym ieniiac system atycznii.peliJlriianie' ii odlPowi:etl1'Zalnh~i ciowegio i obracac wet ko.ZiEl'Spo:t m. .I!t<taclluohlodize:rn iia podozas pw:aoysi:llnika.AJNIIE F.aj~oe] (np.E. • Odkn~'cic korek wl~ewu Z!e zbionnrilka lIVYn)Wlril'aIW'·' c~e.czYlmilis do .s:rII~a. • INape!lnic uk:+adchilodze:n la przez wlew w zb lorlr1Iiiku wytrlJwnawczym.2. 80°C) .JTJi:n ianie 5661).wiallna.ODZEiNIA j wargamti.2.1':5 o 1.6~IUktad . ZamOli1rmwillniie • Wym:on[owac pasek z~baty lIulp~d fOzrz~ciu. mikUi wyr6wnawozym 51 .ehlodzenia W1'IMONITOWAN~E I ZAMOrN.odpowie.aby nis' uszkn- 1.LNIANIE I ODP{JWI!TAZANIII! UIKt.lole]ow~.f1!ap~ Ira.ezy.A Ol. C~snien~eo!eju s. • Odkr~cuc :StrllJ mocowan ia miski 0!1 jowej o:y e WYIill1. Nla.erZ!chlt'illi.ftapo:m.zbl:srania.ego do . Zarozl/"c ¥anCiucn.ac 'iN sposob Ci:6[gily (bez p~clherzyk6w powielrza).e:z ok 30 sekune.eniowego.~cic zal.~Iz:y lewfl.py. mis ki ole] owej dopasmo • Wym ien~c pierscienie uszczeln iaJ~e potosi • Ustawic pompe c~eczy cf1fodz~C€ljl wzgll~dem kadll~ ba i dokr~ci:c mocujoltce j £J.Slruby mm:owaniia pompy ol'eju.zarmOmliowa:r1 j.ozil~C2.OI1lZ~CIEJ . zespolu nJ~ap~d!oweg. • lPr.EJlU roZrlUSZ- Uwaga.Z. • Odk~dc 8rub~ odpow~etil'Zienia.'l!p~da'WY .krIiC-aC s~ub'yodpowtetrzal1i!lla l!.. uitrzymuj. prze ktadlril~ow~.wanie do'opisaJnej podczas wymon~owaW'l.o- Zamonto.ITOW. rNlale~ Z:y ponadto przi9s~lrze. • Odklr~dc . • Na ptaskq powierzohni~ mi:Si~iole~owelnaJrilii esc pasty 'M.marowani.. uwoln~c. Pompa.0 mm.go.g'a6nas~puj2!cyoh zal!ece nl.!lczf1I'i ka odlk~oona. Uwaga.e pr.s) 0 s.zamQn[owaC mis~: olejow.~dlzy ptas:2!CZYZlr1iq dOlln:ej uszozeIki lkadmba od iS~lIr()ny n1ISP!Ii.eju ii usU!wi:c pomp~ wykorzyst)LJj.. .ej Iltlotel< ust!:li'!N.prawdza si~ nagor~cym cnSni.Ic cisez c~~od~C& 'IN :z:bio~ • lJ ruchornk silnik ~pOZVlJ'olic m u praoowac p rzsz na g6mym pozlorn]e.omiil.a db!Udowy lpomp'y l1iaJlrie~cpasrno pasty us~cZielnii. pod:tin:nie& nadiwoliia ii s!krzyn~ ii zdj~c mis!lk!1. 100 kPa) oraz przy pr~dko:!3c~ obrotoweJ 3000 olbr/min >( en nik. VII przypadkiu nieslPrwwrllo~c~nale2y jq wym~eniC..racuje' p r8JNidiowo ~ nie' ma wyciek6w ole]u Ilub 'Cilecz. pocltlrzyma6 .UI (~em p. '.. gay ci~cz ehlodlz~ca zaeznie spoe! niejwyptyw.aj. S lliulby mQoowaml ~8i.owym dO'Ma&:iwego pozr.cs nlakr~tkil.PRAWDZIEN. 0' SZ19f\ok:o. 300 kPa). • Napel1r11~6 uktacl cl1~'Oclzen la si~ n ika oopowied n i~ ei eeza i OdpOWlietrzyc go. d nap~dowych ViI skrzYlr1lce pnekladniowej i 'WY~ pelnic srnarem smtym praestrzeri m i'~dzy leh miski olejowe]. prze'wcd16w ele1k:trycznych silnika. Starannie oczy§ci:e powi.' S(praw(lzic poziem cieczy d~\Hociz~ce~l. • SpraWdzic. • Wymontowac WSiPomilki z8J.e .- - • Odcz.atby .:chn~.€'[\(ac:. .e.oi podlwIN:!s1t Z:9Sp6t nlap~cJiowy~aJk.AIDU CHt.:i ~Q.es~ Qdwrotn1~a ita • Sta rann ~e oczyscic powierz.zero·k:o:5ci 0.cznika bezw:ta. I!Jwa.ec8l'11ym mornentern. W eelu z:a:pewnien:ia p rawid~Qwego zassania oleJiu lprzez pom p~ . '. S.mowysi I'nika nikiiem prz.i!l!z n.9Z ljktadu chWdizell'll ila. • DakJr~dc sriUJb~ad pow:i'etrznika. • Na powlier.CZt'ilik ci si okoio 4 mri uty z p r~dlk.:~ z encuc1ha jej IIi'il'ap~d'1U j i wyj(!!C pomp~' ol!eju.zchnri~ IPrlyil'sganii.lOMPV 'CIIECZV ICIHl.dni opis).yt: ~cze wy1lil.gal• N~e wo~no od. na 1<010ZI~bate nap~du pompy oll.Ulcl8dy s. Q·PFtOZNIANIE NAPE. em. mii.l. 0/ mocowania misld o~eJawej'do k:r.o5ciq obrotow~ ok.IIl~ CU3NIIENll. KoleJinosc: czynno®ci .ac zal ecanych mJQrnent@wdQk~c8i~ n i asrue il naklrlitek.OI1l~o'WaJJ1Ilie • Oprozni:L::: u'ktad chtodzenla (paltrz .€! wyniosta. ai oi:ecz: df1l{OOlzijC'a sPfynie z uklad!JJl chtodz. pompy dioczy dhf.olej~: podczas biegu jato· wego (ok.• przed urud~ am~eniem si I:nika r. n 2500 obr/min. • Zmierzycf cisnien~.c wyt(!. uk~adu onro- • ' Napmic IUkfad smsrewanla oJ!ejem silnik. • Ulp€wnic si~" ze r'~ba odpowietunil~a ]€st s ek.r!aczoll1.y ch:todzttCej.dno~~ dze1li!~a. IUlwag:a. po dl sameehodem m.olej u ok. • Od~etczy'c manornetr i wkr~ci.~ uszezelnienla • Zaman otwa6 pasek z~ba't~lnap~clu rozrzadu.5zcz€hllliajqcej t(np.

orei< iomilka wyr6wnaw~ego m gorqcym silniilku) . 113. 9 -IPoll.aaJ si~ w. 7 ...z.termoSlail.w~pml1liki\ 6 . cll1rl(ldn~!cy. EkmlMly .dltQdniCtl... siln ~ka.l 0..on .ymac prz.rywa.nawc-zy. B . '.osl.we.€'z ok. SplrawdlzllC.Zs-Uti i ~i~.i:om~IKa wyr6wnaw~ego.~biomilk wyrt)w. B .. 4 . .ukla&l cModZenlca slffJifca At ~ wers. t .!\i~~rzl'l~k~'t .lnlie uZ!up~-Inic ch~cz Ry::.jdllLlljie si~w poIb:~iZlUl IOZII1lBlCZenia.1.az do ~c. 12 .a odpo'. Utr.p~w6d meta:lo1lll)'.doozy d~!OOz~]. [) .:"1 pcziom cieczy c!t'Mod1zqcej wz:biornik!ljl w)1ir6wnawczym zll'ila. 2500 obr/mhill.45. 3 .n.en~y~a!tom.(JwiMitJ chlodzijCGj kQr1ta spti$tiJ" CJ~ chrodze]jc~.Rys.11JlSZl.:!:acFl.SFI)_~b. ~em1O@t~tJy.!..pomp'!3!. • Ook~c:ic Ik.obudowa term!Ostalu. Ew~nt~a.je bez ldimailY'lacji. (. (p rzy ..ffiZi/Sltanoja Weirnly!ato:Fl3J. 14 .~~h!Qdni'cy. 11 . t .20.• Zamk_natc Wile'W Zibiom~ ka wyrOw'nJ!8!wczeg:o I~or~ lii:iem.rsje z kfllma:ry.sd!l1)nieus. Umiej$(.zczel:niajijoo. '.agli2i~Wfi!iCllt.w-entylatm. ~lMaxjj rna sc!ano9 zlb. 1.46.zelil~. mlnut staiq pr~dkosc obrotow1'!!.cieczy chlod~III' 2..

7. umleszeeona przed lilataliz:d!lorem.47.olak.u~.wspom~kli" 8 -lj'i. :2 . 1.el<llloWoe.o~AQnaklrmic.1O .rura wylotow. S .5 .::n<t (wiell0>C2~~ciowa). EmIMn(y u~au wylatQWB9G .senca lambda.elki. 4 .pl4'ed:fijia Irurawyi1otowa z k_ata_lizator~m.rura wyilotowa z tiumikiem lylnyrn.torwylotowy.szaki gumovv'NrJ.1 -it:..sondalantbda IJJmies2c-zon<li Z<I kartallz\1'torem (nie:k16re welrsje lNYIPosa::!ernfia) Rys.a zUumilklem srodkowym. 6 .!Ije. 9 .

aszczyzny gtowiicy: 0.2 SILNIKI 1.elka.. usytuewane pcprzeeznle z przodu sam oehodu.zysko nr 11 ad strorry ~o~a zarnaehcwsqo). z silt'lliika: z mater'iat6w Gt. growicy jestwykonana syntetyoznJyoh (nie zawieraI:ijcycih G ruiJosc uszczelki wymontowanej 0.skrowym.a zas ze stopu lekkiego.zililygtowicy . Pbmiar wysolws.ci glowicy silnik.D.1. Wysokosc nornlnslna: 138. Sr.W przy obtrlmin ~ w KM p:rzy ·obrlmfn Moment maksyrnallfllY ~N. odlana ze stopu 19k1deg0.g II~dem kad~l!.'i!MtymPodlsllawOVie Uwaga.one 'IN gtowicy 80!l Rys •.Ibasi Inika Jest ustalens za pomocij_ clwooh kolk6w ustawcaych.w Jl. czte. Dopuszczalna niep:taskosc doln!e] p:t.8: Mac maiksymaJlna: . g~Dwic..OWICA GroWiC8.zaworOw . 54 .ro'suwo'We~ czterocyll ndrowe.AN:E OG.Siad6w o~ejui smaru).2 mm. Kadtubsi Inika jest .e zaleca si~ szlifowania dolne·] plasz- Typ siinika SrWflica cylindlra [mrn] Skdktoloka (mm) as 1783 1998 gig Zaklladaj~c pon own is grow~c~ siIn~ naleZ'y zaka.0. rna wstawiaJt'lIe· gllili'azda i pmwadnice . m) p:rzy pr~dkosci (obrlmin} 87 przy 5750 H. 2. 8~iz:gowega II1tr5:28! &:~a~ m.a (H) nap~dz. rzedowe .0 dm" 2.1.05 mm..7 qzy..2:.an e pasK~emz.oLNE ocHany z zeUwa.2.edn~ce fozysk s.llizgIOWYC~nr 1 do 5 w~6w IF4R 8.2.1 93 N i. PoIui:enie grow-icy wz. USKmlka gtowicy rozrzadu. palrametry F4P 8.y 5750140 Pl'ZY 5500 1165 3500 3750 18:6 Us~cz.: 18 prz.65 ± 0. Lozyska \t"a'~w rozrzc=tcitlJ S~ wyiklonane bezpos redlnio 'oN gtowicy..zyska.Jr3ptrZy 5000 .8 i 2. stosowac nom lsucne srub)' gtowicy (bez. azbestu). S rednica Ito.5~ ~~Um m (fo. 15± O~05 mm. Dwa wmy rozrzadu urn ~eS2!cz. CHARAKTERYSTYKA TECHNIICZNA s~to sUn iki 0 zap'on ie i. m 9.

>.50 mm.aj~ t jednoc.row A .5 5 +0.u8zczellki 8:~ trzQn-ka zaworu): . zawcru do. Srred:nica zewu:1i!~tfZna:27 m m . ·~wylo. B . B . .190 N· ..o.t?trzna: 111~ mm.5.50 mm.ctl1 i wyllotO'W)llch" pr.dloloto\!\IY.zda ZaJWO row Poctiyjleni€ osii prowadnic zawor6w: A G nlazda zawonJW' sawclsn i~te Krillt p rzylgn i: a9<:>.z~ chn~..3 do ~.towy>ch:24° " G Ii1 iia.YlAymwcu"OW ZastosoW!l'ano. jednaikowe d la za.d'nI f:cy n-ow..30 rnm WysoKoec pod obc~~2!eniem: .zna: 1B"BO mm.erok:oSCprzylgnii. a .~otowego: ': gn~azda zaworu wyllotow.slPr~:ZJi'ir1lly pojedyncze.prow~dnica.adn:i:c@. 2. ± 0.opomwoJ! gIOmey zaworu .3.3 (Ibaz.wa.awo.dlla zawor6w .23.gtowicyi za.i§c:4(1. 1 1. D .s.15.gn~.f.~tl2()n.to~ wych ii wy~orowych. recinic. m. mm.ym m: 34.niazda z:oiworu .s:z. ~15mm.CharaKferyslllka lecllnieZluJ - .590 N· jednaKowe '0 . Wystawan i9 prowa.~lkirzon'lka.106mm.M:2 ±O.4 mm.008 34.ego: SrEldnli:ca. .ejl: 5 +~MJl5 mm.zewn!!i!lrzru'll:: . WysokQSC ViI stanle ZibhJI~OW'anym: .5 red1nica p ro.WQrOw do'la.gni: -gn~azda.p\rowadnica zawor'liJ oo!lotow.do. . UsZ!c2. ± 0.a pwowadrll ic'!j po woi:sni~cillj i rozwi:eroeniu: .54. 2.20 mm" ~ 9IUeO'li1iioawewn:~~r.Rys. zaW0111J wyIOtOW'8gOl: ~ 11± 0.!ylg.owallfn. . Wys'awimw' {A}I pf:owoonl(:y zaworU' p~'d powiePZGhnJ:f} .2 ± ± S.}30 rntn.sffidnica Zl:iw!lil~trzna.l~ot:owyolrnl: 2161.~woruwy..~OPQmw. SZEl.wo:nu dQlo1OV11eg:o. I?rowadli1i~Ce'EajW[llr6w Prow. . WysokClsc swobodna: 41. mm.Z\eslt1 tEl ro~~ do'~nych miseczelk 0pofow-ych spr~yny Jliys.riIi 2.15.4 mm ~ mm.azdaz. Z8Iworu speln~.rOIkOSC przyl. rys.30'.lmQiwego . . 8~ wciskalFlH3! do otwor6w VII . . S'red nina zewtn. do 1. Q:t~~:go.ze1luoju drunr.p~.ego: 121: 0.018 mm. 24.~.zaWO'~lIwylolowego:30.~gtowicy. 2.dn i:ey zaworu ponad powier.jk F4P': .e 'IN uszczelkn~lI:zoniOOw zaworow. .'gniazcla.4'. Wymiary g.rlu dolloLowego: w gJtowio~.sUn. ~:r poohylenJa pmlvadmcy zBwo. Rys."":'sUnli~ F41R: 23.k1\t X pr.

usta'w~one lpar.kIle51a.009 9ijO S.ole~...M111 mm. otwon~w gt6wlki iIDa.czJO~owl~orbowych: t O.cufrEtCfl: z klr:li':ywkamiw. nr 2.. (mo:ntO:Wtme 'IN [.ami w ksz:.ega reg'u ~ac~~.-(si~nik F4P) b~dz cyfrq ~ub Ititelq (sil'nik F4R)wybUq na de:nd\:u troika. sitlrlik F4i? silnik F4R :2:2 !ub B 3 luh C ·82.o OA02 mm.~ mimi.)t'WntnJ l~6wk:i: Q .zecln grupadh selell<cyj~ Grubo~c p6~pi€rsci8 Wi! ii otpDtro'INych :2. 0.S ± 0.icy{mm) 13 Gmpa selekcy~naUdk::ai " S~ednic<'ll cyl'ind'ra "9""" __ --I smnik F4P sflnik tF4R. ± Iuzu cllZwignii..0.oznaczane :sleptymii otw'olram ii nawiier'conrymi na tyil n.. UmJefscowlell~'e naWleteefl' . :2. ~. Uwaga..16w.amiane przez dwa waf)' r(lzlliZ2!du 'IN g~01IiVicy i jec!Jii1liOra:mienne(t~wtgnie zawornw z 'r611k'lw.ai:dej strony mzyska. Kad~uby wyst~pujq 'IN tr.: siln i k F4R.rma by6skl erowane wstrone watu k.ys'k s~ be.zne.: i1144± 0..zyskach 'gf.7:29 .zfJ'acze.tafcie lilery . 8pos6b mentazu.cyfrq.owki fOZ-' prowaodlzaj2ice .silniik F4P:149'. Sredll'i1ic8 nomitnaina. jest sam:oczynn i e ll-tasoW81r1iY rzez hyd rau liczne p 'Wspomi.ow IKad+Ub odllany ze stopu le·kkJh:lgo rna zel iwne (zalarHe podczas odlewan ia).O~IO mm.zastosowaC nowe sruby.M7±. k'Orbowodu: . Dwie !.lkaclilubie maji~ r.AIi) n. 1P000ietrseienfe oporowe IDwa p6liiPisirScien i:e .cztery z:a. trZ!9ciia gwpa lTIie rna o:.2): .!']lac::!':eni8.010 rnm.30 do ~.opolrowe Waliilll koroowego S ij umtesaezone 0:)0 j'ednym)' z k. l1Iomlil1lallna.LUB SIl.Zawory siEJ!.ami smaro\IVljmi powi.spOtpra..OS!] maJ:El! WlUteowy PIlfZJ.ic. B rednica otWQ.710 do 82. Wyst~pujEl dw~e grupyse~eRcyjne stre(hn~cy Moka: oznaeaone .oWi8Jilliem IlJ Kt.wory na cyl:inder.6.020 mrn. Walt kClirbowy Waf korbowy ob raca sH~ w pi'iclufo.6j~lrztH'IIU. Nalery . flalFiH3wik:i korbowe osiowy fua.J~cychm~ g selek'Cyj~' §~n.odY Od I'egto'sc .Zawory Zastoseweno po . 91 .035 mm.kc.7:20 do 82.08::!::0.9 82.NIKA tln eje oylindr.Imp'y S.ru d ~a panewe.oroow€!'go. tabll . l'fiol<Ji Tffiki s~ odlans' 218 strn.j'll'e ..23 mm. Rjffi..ej sc~anh~! kadliu'ba.z ~ull!8jktl sworzniia: 2'1: ~~.035 m m.O.O. -.lorbowocizie ~ ) sGt identyo. Paramstr l' 0.m:m 90P KAC. ko~bowodu: 0. 5A71 ± 0'.6wnyc!h.. 2. ~l:IZ 8:red'liiI lea 1. Czopy gIiiWW'!.2:3. co 0.bez tulejjki swo:rrznia: .. :2?'il) n~lc\ll'le~oel1 o(j O. ru by pokryw lkoroo'INod6w pc wykr~oeniilU nie mog~ bye ponownie wykorzystywane..587·_.i.115 Pal1lewki glowne Palnh~lWiki mO:riItowane W . .atu mzrz~ch~. czqp6w gt6wnych:M. LIUz prom ~eniowy W *ozyskach gt6wnych. ~5 Sr~dl'liGa lrzonkOl 108.§6 '(ir •.87 ± 0'. . Korbow. Uwaga.4!5 rnm (st:OipniowalnH~'00 0.795 $ rtHj'nica.podczas pr·acy sl Inilka Iluz ten Luz osiowy (reg ulowany grubosciq pOlpiersc. . cylinm-:dw (mm)1 o(negto.6) w 'dw6d~1 odlegro'scflach od gems] Ikraw~dzi ka. powietrzch nia :z rowk.niai wymiarysefe.qcyd11 S i~ . mm.IiI. Korbowody nych r{j.ni.ki dliwign i zawor6w.e KOWOmKOR BOW"( v.8 i ikorioow. uruch.rowk6w.0:40 4!L 0.'" Q. s:rednic ~6mejpfas~czy:znYIgtrJw..).ll d k:r.z.EI~ doglnuatarli8.piJIl le!kkieg:o ~ maj& trzy pierscienie.d:~uoo (palir'Z. podpalrit:e na ws[pornilkach z Ihyc!tr8IUlllicznymkas.05 rnm).i eni oPQtmwych '!Ii! ~Qzy51kunr . {trye.220 d.71.pane·wld 'VII pokrywaoIm1roz. . 6)'limJt6w .07 do 0.k: lkorbowyoJrn: . LIIJZ zaworow na ziimnym snn~ ku nie podil.smdn learn i cylindr6w eraz SIfSdnicftmi adpowli ad8~&cych im tmtk.

silflik 1 .pielr6clE!.r.Jgo6~:'60. Srednica czop6w ~'oi. 8 .7 d!o 61. Zam~kllJi~cie~N!iJru doMoweg:o ..470 do 1.OWe p~$lawiona pfZ~tawi(me dolotowe 2 1 2 2 GMP DMIP -6·) I -11[1 -101 -14 9 5. ~:2.all18!W stron~' kola.6 mrn.z~ni€ pierscien la osad1ez.yskowych {tozysk.IiiI.sposo!b tlOOnls!2!~IIoka ttdka.ie dla kazd:ego troika! ogniowy! uszczel niaj~y.chowego): '57 ..21..po 28 I :27 61 55 37 4:5 49 t1to:k6w Spos6!b.irIJ..~o~ wicy S2! n~p~dzane paskiem .2 1. ..ry mwory flie dnloi..l!~fE!' ~i . dle:nki~ ~roka lPoWliin~ na bye skii.9).0$ ~yrn8ilriitildka.os Iil<li SWOrLenl" 7.y . IPrz~dI Rl:1? zawo.075 Q. (:2.. us:wzelnlajElOlt' 1.ni: rozstawione co 120°.dem sieb.~ma na ttoicu i ~ 'iN cylioome.ozrz~duobraea si~ wszesoiiu~'oiys[~8ich silliz~ gowycf1 wyk.495 1.1-- 3. Nado'il!g) paska jest regullowanlY ~czJi'i!ie mimosrodowym naplnacze m roi~o\IYYrn. 9:redniilC8 zewn~itlrzirN3:: .'gn-lpl\li e51elekcyj!'li<'li i~omon'am p$~nia liY!>. Olwarcie zaworu wyt.:± 450• ad Pi:erscieniie IF"4A Swor::znie trok6w s~ pasow8ne' o.orotowow pias- SIInJk .cy si.PierScien~. momtaiiU: napis TOP" (gem) na ptaskii:eJ powierzcl1n ~pierscisWilla powini\9n byeskierowany ji Zasrosowano.5 Wait Iroz~cllu ZaS'~OSQWail10 aWa WaJy r..0 mm.o nr 1 od stnmy kota zama. zamaChGWBgO.e:rniaprm.ii '110m. po trz.!nilktL S pos6b mQn~aZu:stualika 1111181.l wylotowego po I 1 19 15 41 41 37 GMP <l -4 o 4 8 4 8 w strolll:~ dsnka tf.a~a. 2. ± 0.fazy rozrzqd U zswo rOw do~otowycl1 zmienlane S& przez m Behan izm .enow.enia . W sUniiklU 1F4R zastesowano 81€ ktryczno-hydmuil ~czli1Y rnsehaI)izm .Qm~J~2..~e Minus pt.g.A'O ROZR~[lU IMecihall1lizm Im. W si.onanych 'W glowicy. SwolrZli1i. Dwa waty mZIr2:&du ILIIIDlZyslkowane VII g.otworzepJas~ Q$adczego sWOIZilfa 'Hob o:~m F4P. Um1ejsoowle.:!E.'€tlo: karl ce pi1~rS~ denia skierowane w strOr1l~ denka tIoka.zmiany faz rozr~d!u zawonlw dlolotowych.21. Rys.20.. Qlii.ymalltiN3'oclchy~en~e osiUo~a.miMI wypnredzenFa 1. 6 . INJ'iena~eZy zm~!Emiac szerokosci zam ka pierSci. 2.Q' sil~ik IF4R) - Uw.5 . 2~. 3 Ilub B.8 ..l nl ku F4IFi. G)...94 0... ..e Ul:iIktiw tach tfoka ~ zaclsn r:~tE w gt:6WC8 k:omowodu.p:rzesuflili:Cie osi ofINoliOw \!if IPia_stach w~~dem (lsi s.99'5 do .ymetrr.llie w .1 O.e tkik:Ow dost~pne 'IN [~!andlll!JSq g:o:h}wel do monim:u . wzgl~.z~batym.zgalilillian2!!cy" .~1 op6'4iriet!ra- za. [lIMP Zanmklli~l':je zawor1. rnaks.1 O.oz:rz~du.symool sill'll ka (1 . 4 . PCi\to.9.2:25 ± 0.Ottowl1:g0 p~GI .!tI I~ Qz!la~ OP~~ie !lib WVl~r.eI8IktryGZno~h~d~ lraluIlicznystosownie do wal'Unl~ow pra.5. lKaidy wet r.ajdujie si1~ pod pokrywq gfowky.llWamto:l. ± Q.Sq LJ:stalone VII pi!astach ~~oka pomacE!: piersciell'il i! za osadozyo~1 l(wyS•. UKt.tli'~arcie Z3!lIll{m!J1 d:OMow@g:o. O:.Zamkii pieWcie.00 [I m m Sredniica wi5wn~trzna: maks. - :2 .ok:a.zJzEjjdu Zirll..

qcy).w samcchodach wypwchu kDwanych po 11 marca 11999 r.!dl!Jlzawmow • .i_.F4P): 1 .zawomw dlo~o~:owych:l0.zooliiowania IProduoe:rlll~ . krzywek (s~ ~nil'c F4R)~ .z~lbat:ego._AD CHtODZENIIA POllpa ole. ~ka IMarka. 5 . W. ..pr.: .ANtA ad kota .ol2~dO"llVYm *ancruchem .oJScwymial1!y: W .c~op nr 16: .OiZn~C~\Wllr:B typusmnjk~.000 -'0'.ewowy (odciCj!za~. Wymielr1 ilajqc pasek Zi~b9!.~cznie nalPina~ Zastcsowano fnur oleju z wymiermym wikmdem. Filiiii' olleiu Luz os~owym~~dzy l<Jotem ~loatym P. 8.ny filtlra: pm:lczas oll.'lNYm~iany: 210000 km Illub co 2 lata.: po 100 GnO km. Ukiadcihtodzenia ctecza n fe.ilw.24 mm.ytakz:e wylffi iienic rollkii: naplnaeza i p. . .l.020.ZfDaty ~!o~owych: 8.aseik.· . do 0.a (w razle zan~. :2 -sy.01 d'm'8 {w trym 0.e ci:Snli~el'l!:e o. CZ~SI~:OOC WYIffiIl!a. 000 .. .W do 0.: po 120 000 krn l'Ub 1'05 latach od daty II!Jwaga .50" 15W40 lub 115W50...8 mm.-. . llLii!lz osuowy: 0. 110W40.. ..080 do 0 ill 78 mm. i IPOkr)M~ ob udiowy:: 0. Mi!JfiI ilma~n.zamalr:zaj~q wymlU szonym jes~zam knii!~ty.2' mm. B-IIiJ!Z 0S11owy .F4P..fi21 mm.ty nallei:. -Z8JNOIIOW W~ f.CZ!Opy nr 1 do 5: :2~5.1tl Oznekowanla ideJ:J'tytliiUj4:e. 0 obie1]U 58 . -zawow{}w w~otowyo~: 10. .3.es~ nap.'Z!mlios. -(). Pomiary ktmlnir1nepompy A .rntovty.llosez:onowy SAE: '10W30..009 rnm.UI).'W)'kon any z mate f11af6wsyJtil. VII produkcJi.. oTeJU .!I Pompa Zi~bata rna wbUidowa. 1'0W.r1I~aj2!:cy takze rol~ zaworu bezpiec..na wale ko~bowym.gu ]8it~oweQo: 100 kPa.waf rozrZ<!_dUlzawoiraw dQkH'()wyChi Rys.siln1K: F4R: ~ . P. A __ I I _ ~L:.. . 00 UKI:..z. Rp. CZi~S~06c.4 . krzywek (s'i~nilk. l5 dm9. samoehcdaeh wYPlmdiLIlkowanych przad ~11 marca. SmarowF.z:awor6w dlolotowych: 9. sp~. Luz p rnmi€ltlllio'WY mi~dzy wier.28. 2. 19199 r.. 1N fiitrze UKtAD SMAR'OW.aryjlml. OS5 mm..:::~~~. Olejsilnilkowy Illosc. CniSnie'nie' otwarcia d~szy na~ku o~iejuna den ko tto~a: 1150 kPa.pm:mle.s:i'lnik F~IP: 5.m'boI1l'll3~ m'Zirz~d!u.przy 3000 obr/mi ~I:3100 kPa.3 .y pr~d.(3!ju snll1li:ku.tetycz~ ny-chi" j.218.l!ejWl 0' tern peratlJl rze 81~yl1C: i .02t rn m.eWOiIy~du A -si~n~k.014 mimi. Naci~1 paska jsm regu liowany r..!1iIl ~~ odbywa si~ pod cisni€ni:~m. Z 11.ol!eJ. C~~st. Pompa o~~ejuj:es~ nap~dlzall'ila jed'lfil.sillmliik 1F4R: 5.3 dm~'w' wll~lZe . Ilka2'dej \lVYmiany C2JE!!m ro~kowym. :.~11.z.~dzaIFllY od Ikooa ~ 09ilt:eg:o na walle kl3mowym.ec:z..o.ole~u)l.sHniK F4R:: IPUwllUl!X LS 288.yszcmniamtra zn acznie IUItwdniaji~~ oego p'fzepHyw o~ejiLIlumoznwia 0 rrJil .sliMe F4P: Flurf~ux:LS . i W'P: .ny zawar prze.aseik z~baty .os.zeristw.3dm~ {w tym 01.cn Cltkami z~oow i Dbud:ow.a!W.. wg ACiIEA A2JA. Flodmj::olej si ~niIkowy wie.lfOwad~enia paska . wyl0lQwyctl.~: O.toweJ bie.waf 'rGz~<.lkoscll ooro.8 srnamwan i:8 sil ml ole-jam niie1i1trowalml~m).

Wyda.nwa bez plt'Z!ew()~ duzwrotril.qoe]. przed .ell~kltlryc:znE! pomp~ pal iiwa zanult'zo:n~ w zbiomiku pw. .dsnieifli iiu 300 kiIPa.f2Isiln i:I<:a . z!btOn1l1 k: wyrown'awcz~l. regulator ctlsnienia pall iiwa o raz cztery wvryski.1 iiwa.u. WypooaZOrliY jest 'IN ko:rek.ts~e.zep:lywljl Przekazuje imp:ll.rn~kJUIwe nty~.woru: 7. tego twor. IRegula.plywis' cieczy rna Zlbiiolrlill~kwyrownawC2:Y ZtJi.oozy chlbdz.mdu co 120 000 Ikm h:ib co 4 lata.anychi po l!ecwejstrc:r1Ile rna W'spo.mate] pr~cJkuScu olbrotowej: 99°C I 916C\C.Pa.towy wtrysk Iben:zy'ril/y w ramach ~ystemu sU>e. TemilClstat paliwa. .~efmostat Q raz wen'~~ator elek'tryczny ste-rowanry przsz e!ektroniczne urz:qd!zenleste.enia zamoeoeany n!a libio:mi ku pall nwa. w~glem ak~ Pasek wielokl~lIlowy Wi:~loknnowy pasek napedza od wa~u k(wbowego opr10Cz pompy t'alKze cafy OSPIt'Z.!Ils.a)eraz reg IU lalror cisni. Cecll1>ij charalklt:erystycznC!: obwodu zasltanla pall'i· w..sUn iik F4. .kl:ryiC2:PJY. W.~cQnejz lew8j strony gi'owicy. przepo:~.regulator pod dziatall1~em cisnienia. .Cilqgu paska i jiego smnu co 201000 km. szczena wkacHUi biesill n ~ka na:p.. ZASIILANIE PALIWEIM l~om. Zbi'ornik paliw. Pary pall iwa ze zbiolirniKa ro2en ze 0 stopu leikkiegio.a.y zas~lan'ilu t2 V: .zJb~om~ kiem paliwa. Na. cieczy chkldz~oej jest urn ~ewiieloklinowym. Skolk za.u paliwa.to\f' cisln ienila psliwa Sllni/{ FfP "if ermostat jest umiesaezony 'W obudowie przykr. Cz~st:o~)6 obsltugi :wym'iiiimGi.kiem p.ru kG~ka zelcm ika:: br~- Wykonany Z lw'orzyw. PO~'emno.wa.!llryciecz.orn ik CW'\jr6wna w'czy.a Z pl'Ze'zrOCzySI. a!tmos.Z8iwf:era: ciI'IttOO~Tc.a. 60 dmJ..a sztuczn ego zb~omH< pa!iwa zn.zyn~ly.tek" miirn~mall'ny prz.wieca si~ lampl<a k:on~ro'lina p aegrza1rn ia sHnikn. Gi~snii·eni€ pall iwa rSlgluIowans: .rowania.alliw. ~ololr o\Znaczen~azawo.ch. riltr pal'iwa jest urn h~sZ!cz:ony pod podtog.ycModzq:cej ~ Fiiltrpa.ajcilJre sj~ pod podrogq semochodu.atora przez el ektron lczn e ulrzqdz.~dzana pasldem i Obw6c1 zastan la pailliwem obe.c~~gpaska zapew'rilliaril'apilfil. 'chlod~ca Hose:] dmJ. zcwy.ferycz~ nego: 300 k FIe ± 20 k.ltku otwarciia: a9°G.sm s~Jlnil~aF4R jsst koil!e~tor pi8. -silniik r41R: przy aisniEH'1liu350 kllPa: 1715> dm.ru]atce! s~ I:nika (prze·z awa.a... CModnica Chtodnica do miom~ k:. W p:liZypadku p rzekrcczen ~a temperatltu ry118?C zas.fegula. :sill'li1Iiki~ern iemens S Siiriu8 3i2~. paJlliwa]es.co. C:iisn:iienieotwarcia.gi:spmwdmnie IfiiN3.:1 02°C / '98~O. >Ciecz:. Rodzaj: eieez I~ iezama!!'Za]~oa do temperatury -20± 2°C . WentylatOIi" el. pr2iea tyln~ ooi<. Temperatura pocz<.Pr'a 'cleczy ch~d~ceJi Odsf1odkowa po mpa. C~'stosc wymiaJrllIY::co eo 000 km. c dwus~irQnnym .zaworz!9 bezp~eczenst.e:r1I 11lstemj&ce h wlrys...iwa~fllltr pallrwa. przS{Z e·~ektroniic2ne ur~dz:enie! ste r·uj~cesHn~!{a po\przez p.lIZe k~n1ik. pa'i iwa i czujnik pOii!:io.ye[I!ek:~lIYcZJne oelelfctriOniczd nego urzadzenla ster. lPow~nna bye skJler.wacze paUwa. dw6ch prl~~ 0 kosciaci[m ob rotowy.sc: ok.~pr.dzaUli8 db wypetnionego tywnym IPodlttllaniacza par paUwa. ..• rnm 5 MechalnJ:CZr'lly.a: benzynl8 ibezoW'WiioVlla.:Zliwiajetcego obs!€rwacj~ poziomu d.czenia ! wyt~czenia: .duz:eji pr.zyY!Ia sztuczneg10 umo. C%l1Jljn~k enilpetrflltll. odlpro\IV.& samechad ILl.tor pod dzlalanlem podcisnisFil la 50 kIPa: 250± 20 kPa.ego >(od'prowadzaj!atcego nadmia'r pmhfllai sej.:l/h. cieGzy chtodzEIDej pohlczonaz p:rz:emyciem i odpow~e~lli'Zeniem uk.~ silnil<a.owaln!8i ViI s!~rQ:l[j].rolw~ullly pMcisrn uenli~emw lk.. R!JodzaJpaliw..awy regull!a~o:r oilsnlf:enia.Pr: plrzy .l!JIpallhllll'i8 IElektryczna pompa paliwa jest umieszezena \IV zlbhJ:mH.lmuje: zblorn ~kpaIliiwa. n~ mn~ej Pompa..t.: 801 dmflth.~czalrlly~e$t za pas red r'II~ctviJem dw6ch pr1Jekainilooerw il rezystancl~ zamo:tiItow.el€. 120 kIPra. prze~Kai·h·~ m"'~}I.em pera:tura"wkl:.~]~oogo silniika craz do 'IlI{skaimlika temperatury raa~alb:l!iGy rozdlziel!c-zej.8:CZ samoc.IirI. pozHomym PII'ZE:. Spos6b montazu: s~rzal<a na olbudowie villtr.~clkQed oibrntowej. pornp~ dsczy Ghtodlz~Dej. zaworu korka zbtomika: o ao '95. wykonatily j ZastosOW81!lO wie:l!oPtJInk. jest umieszczolFilY za eblo dnf:c~. T em perature korica otwarcia: 101 aG.o~'eld:O~ rze do Ilotowyrn sUn iika.el!cil:ryczny PcjedYilillczy w8[11tylatlJr . C~Slosc dbsJ. i stemwana. jest umlesz- C2)QI1Y 'IN przsdziale siil'r1Iika.

edni:e i d llIi..awQ.. B . lewl!..Qisnie:mie paliiwa: 350 IkP..wa.. 15 .tan:qa Ilkole!lkI:ol2.6 ~ e'leklro:zaV!. '99(6011) 1 .z reguil<.oslena a- Sif.siln ika 900300}.. .snania e~8k1:IDZ8/WOlru:12 V. .kliw8.lII1H3: na pochto. Elefiktro2. usz. V.zys. _ 1 tPoo1'ffi..!'lakr~tka.resp6t koleikl'Ofa (ic}lolowego. 9 .l_ni~cz pa_U'" o:dilNa.a. IFl.a~h!!l[a Cztery witwyskiwa. 111 .3 .ali.a: Sa:gem.nikF4R R..a" B .r uflloiZliwia od8ysanie IPoc!tUafiliac. 19' .cze elelctromag netyczne rnOOOWf.Z lregul.~in!~g~~ym (ad nr. ~o p.koleklor pa.any ria zibior~ ni!feu paliwa.tsnla pall)v..egulo·wane . .iiac.C<l:elka.. U0 .do ~Inm IPO'\!'!lie~rza. 2 .v. $i Inika.rl!!lila Yi'~W~1 p.z aJ!:mQ~rer.o.em A •.17 .el:ekl:rm._ filh palmra.Z..5 n NaIP~~cie zasllanla: REl.liJ\'Ozc2!ejka• .1e~rzerniijl (~c2erllie .211. 2. DbMtCiid z8s.12.JI!Qr>1lm.ild~osci obrQ~.l'(jrpoomnlaoza par ~aliwa.~bio:mi'k IjJ'aliw~.api~cie za.za lpar palliiwal Zb[nmik pooJtitliania"cza par p~ uwa.tor ciSUliien~a jest zamontoll'll'.p~eWOOy dopro\'lIad~aj.przewotl od'prn".e obci~iel'lia i pn.s.awt\f lpoclml~n~aJ.alorem kl8iS}fC2Jlilym (do nr. ~j9rScienf. 6.--=----__. p 16 .zesp61 PC~P"f Ipaliwa z GZilljrili~iem peJi!:iomu paliw. w~Q~.deg:o IN takid~1 waru n k:ac~1pracy S1 ~nika (sr.ysa. w 7 .:tywnypar 'paHwa Sij. 1kt6rydi'nJ nie w wplywa. ~4 . 112.z01! par paliw~. wypem iony za- z wl:ryskllwaczy): ] ~.aiIN~)..ew6c1 za. Ma~k.rnia par paliwa.C'2e.powrotny piJZewod p:1liw<t.. _. p.mlktyc:znie na skllad mieszanki palli:wa i powie·trza zasysaJrilej docylindr6w.regulator pr~dkoScu Ob:rotllWej biegu ja/. WttliY:s.ri1 i~tych przez \!IlIig~el aJr.Il paJi:wa.regulatorciSni'enia.~mieszC2!ony we wln~oo p:mwBgo kola .e:makltywnym" jest .prz. :W . 4 . i 2 kaz..QWa.- -- Ry'9.1 .Qweg.ellek1!rouwOr pociMan.z par pal iwa i .€paliwal.ltwa. (mli~d:Zy stykami1 12.. N.!re panrWQ Zoe' mfiOmikai.egula.5 .~(Qrelk:.

1 0-. gilowi~ 13. 9 ~ kof.. .prz.!iietrza. 4 .fiUr powielrza..od od elektroz:9iwmu do pochtan~aGZ.us.ypadku uderzen la W samochao UO przeszkod~ odd na zasllanleele ktryczne plrzekaZn ik:a sillnika pam py pallwa. obok g6mego zamocowania bezw.'. 5 -It:.lilcza elektmnicznego IlHZij. WYlre.zn~kktllelktor:a z. gdiy >op6zniell1lie samochoo U p..akklrdolol:owy po'o'!.CZIuInik temperl1lltUll)' pawdetrza.3 .obud!'y\I\!a fillJra pOwietrza.zczelki.regul9!lor p~dkosai obml:OW"ej blegu Jato'.Jadnoociowy jest umieszc. >6 .f~c. zawiera. Obw6d doprowadzenia powi!llj'r2. czujrlik ci 5Jniania powje~r.dZienia steruJti0ego sillnika): 26± 4 OOPIR:OWADZENIE POWIETRZA n IFUtirpo:wletrza wy umleszczcny ponad kolektorern dolotowym.oFillOra przepLWstnky.~ gulowany jest talk" aby dziailai..~ .rzekroczy oklfi9slotllej.wtadno8ciiowy ~nik lew-sgo przedn iega kola.. prz. 2.:a. Jed n~ przep ustnic~.2. 't3.p~ewM wlQtu powle~rza atmos·faryc2!nego z r€lZOnaJtorem.a par paliwa.7 .1 1 ..:ll i 66 zi.adslnJlilrk ole] u c 61 .i>9trzama wymii>sr1 y wikt:ad psplsrom Wyfqcznik bez.wartoiSc..Chamlc:terysfykatechniczna Ae>zystanc]a wewn~trzna >91etrozaworu k przy temperafurze 23°C (m~~dzy stykam~ .>czujnik polozenla IPr~epustnioy.Vego. Suclhymtr paw. 2 . 8< .zony kOilUmilily zawiesz'9:t:lia I o budowa przepusm ie-y Obudowa p rzepustn icy jestzamoccwana na pokrywie g+'owicy. 7 Rys. 1 1 .. Gz~stosc wymiany wMadu: 00 40 000 km lub co 4 lata.-ew.

i 8 .3 .reguild!lm p.Ry$.rrepUlslrliGYJ 5 .. oi§rrle'l1itorwy IlJJ~d!ze.cewkf za. 14.'050i oorolOwe] bjegu j~mwego.u.dlta' Rys.lOl! ukladlWl ~ier.e~eklro.er. 12 ~ c11)~jnikpolo~enia I\. IP!3!rpaliiwa. 15 .cz:-ujn~k cisnienla .cznik. Hl -fragmEJIrlt !t:.sys:tem!ll sterowan!la' simlka 1 ..tl'wn~cZ)~go.olek!Qra ddlot~o zawfernJ~CY glll~azda wlry·skiwa. 2 .gl6wny. R~fe~lfd:e fJOSZiCiZeg61~yc.'4ZUljnik ~mperatul)' cieay chlodzqoej.~a~'f6ir podhlaJrn~acza.pr2!ekallnik pompy paliwa. UI ~iP:rze:kaznijk.~dk.ek!roniC~rl€ Ilnz~2)eni~$te:ruj~e r1!ika.7 -If\!'!jI<icznil< Ibe4W!adnm§c:i'o~VY. 75. 1'3 ."Sffl~mat.ega zJ~~ l:Iu~dzeniOli SWW_J<109g0 sll..irJen~/ikil. ~1 -Ci!UJr:lik sp<l!lania stukowego.tempela]~ry powrelrza.h eJemenww.lIljaw$pg(l1iIagi..(:z~jnilf.czlijnlk oit<ni~nJaolieju.tlJtowego i obrotQweJ !Melu k-:oibow'ego.zasysa:nego peJwlelaa.m:ujrtik IpCi<to:!leflrap. :2.wi:!j_. Z.p1lo:nowe. '6. 4 .f:ji$ty~w eleMronfczn.czy pal'iwa .J4. 9 .

macjia. i IM~roprooeso rowe elestroniczne urzadzenle stek rujqce z:najduje s.go pr~dlt:ioSci 63 . oc€!n~aj~ razem skutecznoee dzia~ania.tkowo l1\orygow8Jne 'iN z:a~e±noSoi.y od podcisnieniia w koleklt:Or2edo~otcwym s. zna~dlujC!.ekazywanym przsz urnieszcZ!ont}za katall lzatorem sond~ lam bda. ob~otrJwe~ lbliegu jaJow~o Nieuzywany Masa ozujnika cisniel'lia 23sysanego Bygnori czujnilm oisnienia powietrza zasysanego powlelna korbowego . wen~latora Ellektryc:!:nego {ma.iln.ele!ktroniczne'90 u rZiEl:.teruj<.t B) Niieljzywany Inf.ego diagno..obroto.~u si Inika i ste r. od stanu deplnego silnii ka. 8tatyczny sys!" tsrn IlUzdznaru impu~s6w (bel. Moment wtllysklU 11 1. a czas ich otwarcla ~ wyn ikaji&_ca z niego il.ssJ wz.abr:otOWeI. sterowarua si I~ nik:a. Uikmd zapronu pracuje wediug zaplsane] IN pemiiicr . eleklmnioznego silnika STEROWAINIIA.J biegu limnalu .dz.kolNY zamocoWaJtlly na filltue powietrza i zm ienliaj~cy polle przekroju kanelu bccznl k. map}!" czyU taoelarycznej pcstaci zalez~ n asci wal10sd krE{ta.i~ po lewtlj strenie pl'2)sdzia.ego paliiwa.lllL'9 poohllaniacza) 8ysitlElm w~rysku wie lopun ktowego..go poro:ren la wa~u Sterowanie kanalu .oSe wtryskiiwan.ldkoSCi . Sterowanielaltill\pki sMad &palinl I.owego (by~pa.dz:en~a s.em 31 Obwoo niskiego napi~a cylind!"Ow m .lJjs zar6wno wtryskiem psl iiwa. Ukllad zaptonuwykorzystuje.ta p:~1ro. . sekwencyjltlH3!go OlrSZ uk-llad zap!onowy sO!!:stem- wane przez elektronlczll1Ie urz~dzeni.l1r\pld IkontrolMJ temperatl.2 13 14 z.Reg u Ialar IP. zaleinie od z.r2!ekafniIk6w .Z.zacji $ygnat .nias'teruiqcego s. e~ektronicznego 'silnika. Skfad rniaszanki jest regu lowar~y w sposob di~glly" dzi~ki sygnl.a.A regula.toesillt'ilika.m~ow.ego Inrforma.zildzeililra.zt~...a blokOW:3!liIi ui odbloikowani.troniczn.cze wieiostyl\:owe etektron lczn ego gulowany. oraz s:zyb~ kosei otwierania lu b zamykan la przep ustnicy. sleruJ~gro Nr 2 3 4 iMaM. [ak i zeptonern .8~ mg ula:tora pf'1!.e steru]iiloe.ze pracuj.: 53± 5 n SYSTEM Iden~!lflkacJa s(ykow .ika styklj Obwd Il1lisk:ie>go Il~pi"i!cia cylindrow nr 2 II 3 ur.alP~onu nie maze bye r~cznie rePrzekaiZni. tzw. '1 i 18 '19 20 21 i 22 23 .cja.ormaqa d~a ~cza Masa ele!k.zaplronowGI zasilajqC'q swiec~ zapt'onowEl danego c:yl:i dra .o Ro:l~ reg ulato ra.styC2ll9gt) (Iinia L) ulrz<j.ce SYginat czujnika spaJlaniastulkow.er1l ~a (momentu obr. Elektroniczne l!Ill'Z1J!d2sililiie sleruj.tzw. SoMa ta oraz druga.gl~~ dem kana~u plrzepus. s1tenu jrF. Kijt 1WY~ przsdzsnla z.2 ~cza elektroniczltllego urZEJ!:d2:sniasten!Jj8J:osgo sUnika. PQsH~dniego. NieU!Zywan:e 1ffi1IaI'izatora.uy cieazy dhkldzlto€'J {w zestawie mkaill1lfkow) In!br.k pompy lpaliwa Przekazn il< pompy paliwa jest urniaszczony 'IN skll'Zyne:e p.casi~ przed katalizatorern. Stemwarnie ellektrOiZalVIJOru pochlal1liiitCZa par paJiwa {opr6znia.E'fvD-p wego przspustntcy.y penaeto 00 k~towe.0S6 abrotowa) N~euzywany Sterowanle .LJ $Pl~gta eleklromagll'iet~ne.anlie 1a. Wtryskiwac. 35 do 37 38 39 40 41 INleu:z:y-waJrile Sli9rowaJrilie pirmkainlka elekltycznegD \iten~ylatom (d1uza. otozenta lk.lIrz~dzenia steru~~go nle'WIasctwy sygnalizuj<:loo] urzij_dzenia srer'l!l]~cego magO styk6w.a.spemias~ Ilniik kro.wyprzedzsnia zaplonu ad pn~dkosci o!brotowej Ii obciE\z.~ w kolej nosei pracy cyl~ndrow. 38 '* - Mesa. pr~k.llNIKA.doda. plrzel)'Wacza): ka2dy cylinclier ma wtasn2toowk~ . sonda lambda.weJ Ibleglu jialoweg.go spr~zarl\i klimatyzac]i 110 - temperatu ry zasysaneg'o po- wietrza i temperatu ry diec:z:y chrodzrE{ceji oraz p~dkosciobrotowej sUni ka.ozujnika po!omnia i pr~dk:oScil abrotoweJ walu korool!Nego (1ii::l'I!IiIa.e.!oego 24 25 26 27 26 I ~ilniki.tom jaiowe. n Ma~ka ~typ: memeltils Siiriu8 32.5O Qb.r~dlkojci . 0 wl'<lcz~l1Iiu i wyl'<l_czeniu kI'imaty.otowe:glo )s~ I'nika.tn~cy.S. lewej strony przedziai'1UsUnil a isterowany razem z pompq pail~wa k p t'2D9Zeiekltmniiczns u rz&_dzenie.. chwilowego skladu mieszanlki.wartosci tlenu w spalli nactr.O SI:et\l:JW.z~czaelektronlc'zl1ego urz..alez.l'Inlll\. zalei.dZienia. Wart:oSC'i 'tes~ .arom prz. SWrowaJI1l~e p:rzekaznika sililika. Rezystancja ffili~dzy stykami 41 ~'72 oraz 12 i 4.

(ilj." towej wa:~uI~orbowego swiadczij. Suwak: jegp poten.u'jni:k:ai. brdu 1P:Fa!llI'egorz.m wHk.a~ wEq.-.elektl'loniczneg. Je.rzepustnlioy. Rodza.oe 0 pral)!Jjij~cym sl Ilnik!lJll.zasy·S. 1:."'=-!I.a sonay lambda.ego Ib6tkiiego ezasu po 63 64 65.zasillamy z . atereC:~ indy\!I.acza par paIIiwa. elektreeaworu poch~aJn~. p~dko§ci u rz~.pU$ilni~¥ lkanaf. iPi'Zeg katali!ZE!lll~m Sre. cis'n i!el!1li'a .~"'An"'.thliego o p lko(a dla etektlrolf1ic~neQ~ Il.Qie:n f1aprz'€l\pUS~ilfn ~cy~iest amooowany z do 'obudOWy p..znego dla niekli6. kii edy e~.n~o c po<wi. przed mlalizat:orem dzenia sterujtilOego napi~oiem .dzenle lPr.(w s!Unilk:u F4R) ..-.lieci1tVb!okuj«oe S:yg:fila~' .ryth w€iFSji~ I !dare Ulruchamiia go.is roWtfl~giO' IiVSpomaganii3! 46 do 48 49 Nleui!ywane 8Y91103. 91dy\NtqGZony jest zapkm..u:z<t0.. a sllnl k n ie plracu ]e .~ci€ .Iidual m1tyllih (k:aZda.temp€mtull)'zasy$03.ekaz:~J9 doele ktrnra" 1~lap:i.s~.I. .-'.zne' 'lUI rU!. ViI p rzypa.crnik<ll cisn!enlowego !!. pa~iwa cylindra nr 1 Obw6d moe)' przekainika gt6wnego . Oow6d mocoy przel!t:a~n1Iilka pompy paliwaz\3lpew- 'Czujiniil!c.na g6rll1lejlc2~scii ko~.1!j siln iik nie zaeznla p.pom:py (za. o.zapewr1!iia zasHan~e stylku 66 el:ektro'l'1iczn ego urzadzen la stelrujqcego. lPoto~enia i pr~koociob:m~ ci€!9!Li z:a:programowaiml.)!JIl~O 7'8 7~ 00 z<l.: pompy paliwa dzilaf'a W k:azdym 'w.(mk.€nlias~:eruj~ceg:o:5 V. Ust:awilenie CZ!Ulj- pr£spustnicy.egliJlatom p~kotci talbHcy Nr stylw slyku obrrot~] iJ.elfllJ~!ijCeigo: n.u D' reg:uraJlma.u]e do niego sygnai napl~cia wpmst propo rcjanal ny Inflka n~ej..~c~go n.bst!lj:guje je den .ektr.cd. IU rz~- .'W'i!etrz8 70 Sygt1lat dla wskeznlka.cy~ina'er $'nnfllka) .i sygnaJl!J1 StemwlllFilie: kaJ1lalti C ~.so:rndy (lub send) lambda.sysaneg:o powietr.0 V i przekaz. .~.elelk:tr.o ku. chanizmu zm~anyfaz rozrzadu.oUldlll' lambda .ekto do'J. IPo.z.w kolektorza dol'otow~rrTt Rezystanc]a m ~~dzystyk. ~. StelfQ!.otowego ~ prz.tabNcy Nr ed. pr~dko!lci silni:ka Slerowanie oorolO'lI'IJej 7'1 'QhmKiwej ~tegl!Jl jalowego Zasllaflie Flapi~eflil prze.!i'Olrni!iJ' QbWOjjlU grzejl'llEigo $Ol1!dy ~am'bda katalizator-em n~a zasi I!ani.fletCZ:~C j. .+ZLJjn'ik8.a dlo 'kijta Ulclhylenia pt'Z'epustnicy.z8.Leg. o\r8Zwtedy. _~_ wegQ oral. Pr~ekaznill<."""".1'~"-""_.est . IlRiozwi~Z1an~e takf:e d~mni sill'nik: przed zallan~em palii'wem {ii '9iw'enflUlalitll'ym po:itaJlr'€m}. Ma:sa C2i1J~nikaspalanla s.dZ!erillia. orae .58 59 Nieuzywany WejsCLi9 i-looowooe do immobilizera .!'Kladu k.wany . Z9!51Iani. ~OOO nicZiflego urzadzenia ster~j.api~ciie proporcjcma~nedodsnie'lI'1Iia.c2Ie] scieiic€ i 111~nioweji 'c!~arak~ tery'Styoo jest p~czQny Z osla 77 'lMas.8.!J ja1owego 81 do 84 Sygn.tukowego Mas. Mryskiiwaczy i paliw.dzeni'9 ste:ruj.:..'-'!.e WIIrysldw:acza.cewelk zaptoli1l:owych.."l'nika·.f!Ej:_G2!eniuapkmu z 53 :Sygnaf pr~dko6C~ jazdy WoS:red'nio pr.e:z.ego olbW'6d srerowa· rnaz mase.s ell\ekilirycme sUn ~ka.zasysaltilegtl.aJm A i C z~~za cZlijjnika ~ hrb m~li!dzystyik:ami15 i 7St zf:~cza eleki:ro:niiczn€go CZ:Uljn~kten Jestzamoco.\leniia przeciWbliolruJqoogo MS (I bi:eguwstec.ac~ujnik~ powieln::~ k!mfIperatuil)' . ei:eklironio:me urz<I. nosJedni"'~w'"'. : 7:4 5 V czujrllka po!ozenia CzuJnwkpok:l~n~a p!rmpl!JiSll1l~cy Czuj Ii1l iik po!l.ab'":za 5'2: Sygnal c:z.liaoawaC. i7B zt~cza u rz&_d.czlUjn ikOilpolo2:enia i IPrtdkoj§ci @bJ1J!owej wal'u korbowego (kaJrnat A) lABS) 54 ·5i' .. .8~~p~ prze:li\Nanie! zasii ~~mia El.zasilBlfll'iia {m ~~d~y stylkami 15.ozawolru me.t'!MI<IUlle obwodu grrzejnego s.reg u!owane. na.zmiany faz rozrz~du Sterowanie eleirtroza'lllOru (w$iln~k~ F4~' Z<lI.za Zasi 1000)'1ill! n<lpi~ciam 5 V cmj !l~ka eisnienia Czujnfl k ten jest .I!ekllry'czlnego pomp~ paHwa.("io' .oo otrzymu]e sy'gnaty z czuJnika. -"'~" ¥ -c..cjome~ru 0 polisdyll1.

Zablokowa!r1le elektroza~woru w pohlze:niiu kle cisnienie 11'1 kolektorze doiotowym i niesmoilnE!: prace. sHnika.ewsj stronie L P.ozawor ale za katallnza. Jego elernentsrn c:zynillym jesttermi.zuJnlk temperatury zasys:anego powietrza Cz~j niktem persiu ry zasysan ego pnwistrza jest zamoeowany po I.50. przspustrnca zamkn leta: 2210 n.zystancjia opo m i ka 9 rzejneglo (m ~Eildzy stykami At ~ 8) w tempsraturze otoczs nla: 8 n.enia po~nz:snlie k~towe wat'u dolotowsqo WZgl!~d8m wyJotow·ego.4 n. jest umiie- . Czujnik elektroniczneqo urzadzenla sterujqcego sllnlka: kOirbowego watu temperatury cieczy chfodZijcej GZl.~ ± 0.2D± 50 mV .R6znica sygnalrOw ebu sand pczwala ooenicslkt.cego: . n. EI'ektr..y ~moG: 1315 do. Za IPosrsdn ictwem sHown ika hydraulicznego umozl1w~a zmiall1~ faz zaworow dolotowych 1M zalezkniili'ty. D..Jj~oego: 5 V..stykami 20 i 79 zhlcza.ego urzadzenla steru. ttum. C.illnika wynosi od 1450.... potozenie czujnika.TIIUZe otoezsnia: 3.przy OQC: 5290 do '6290. RBzystancja opornilka '9r. 1d:6re. Napli'C1cii-e sygnaru (przy ternperaturze sandy 850 Q mii.ystyKam~ n 1 A i 8} w tempe I'9. ktory zm i.zenia. 0. .ego elementem czynnym jest termletor 0 ujem.1izatorem Malrka i typ:: Bosch" otwartym powoduJe nablequ jaJlowym zbyt wyso~ Napi~cie syglnafu (przy ternperaturze sondy 850°C) m iEildzy styk.yniepracuj~cym silniku elektrozawor jest zam- J. Napli~ie zasilania: 12 V" Rezystancja. regulowan e" Sonda lambda dzenia ste ruji~ceg'O: 2QO do 270 0.a: ponii:ej .ami 7 6 i 44 elektroniczneqo 1I rzadzema sremjiq_regosn n ika: . Sonda lalm:b<ta u m ieszczona pr. ...B (74) ~ C (43). Sonda lalillbda umle-szczona za kala.emnym Eleki:roma'gnetyczny czujnik polozenia i pr~dkoSci obrotowe] wahll korbowego Jest urn ie8zczony na oibUidowi e spr.z'igfa. 1600 rl:.cznik eisn ~eniio'\iVYwspomagan la ILIlkiadu kie~ rowniczego jsst umieszezony na wyJsciilUl wyso~ 65 . Napi~ci e sy'gnaf~ mi~dzy .azego Wf2!_. Piezoelelktryczny czujnik spaiarua stukowego jest wkr~colllY w kadlu b s iIniika pod kolektorem dolotowym" m i~dzy cyl ind ram i nr 2 i .nym wsp6l c:zynnii ku ternceraiu rowym rezySitat11cj~.5) i G (43): 2177 0. Wh\cznlk cisnlenllowy wspomaganl1a uk_tadu kJlerown I.go' napi~cie i czestotiiwosc (mierzone mi'idzystykami 24 i 54 zt.lljnik temperatury cteczy chf.przy 90°C: 210 do 270 n lNIapi~cie zasllsnla (mi~dzy stykami 13 i' 73 z:t&_cza elektronlicznego urzaozenla steruj~cego sllnika): 5 V. przepustnlca ca~kowicie otwarta: 13~ n" 0 lNiapili'cie milidzy s'tyikami 75 ~74 z'!&c:za elsktrortlczneqo urzaezenla 9.ownii. (jdy prsdkosc obrotowa s. . ICzujniilk IPotoi:snia i pI'fdkoscii obrolowej CZUljnik spalania stulkow..8 V 'IN zaleznosel ad sktadu mieszankl spalane] w silnik!U (na pcdstawia . .znosc dzi!atal'il~a lea- mechanizm u zmiany faz rozl'z~du (stlnlk F4R) EI:ektrozawDr jest umieszczony na 91IDWicy silnii ka.1 do 0.A (75) i B (74): 1212 fl. .~cza urzadzenla stefuJqCego) sa zalezne od pr~dlko8cii obrotowe] wa~u kOl'bowe·glo.: PCH'11 ~ze:J20 ± 50 mV.C1dzy stykam.ze.azuje sygnai.. Rezysitancja m i~dz.~ego {mi>t?dz.zep~w 01eju do sHown ika hydrau 1 lcznsqc. . Uwa.odzqcej jest zawsp6tczyn niku tern perani rowym rezyst.przy 20oG: 2400 do 2600 n.ancjL Rezystanqa (mi~d:zystykami 13 i 73 z~cza Q mocowany po lewej stroni€ gtowicy sillilika. tanzatore. Przekazuje cytk!icznie do elektroniczneqo urzadzenta steruj~c:ego napilicie od 0 do.odgrzewaJtil8 eJ.przy 20 C:3060 do 4045 Q. i 77 .ekhycziIl i e sonda lam bda jest zemecowena w przed niej rurze wylot'OWej przsd katallzaiorem.ZEld Ikatalizato:rB'm Marka i typo: Bosch.zawalritosci tlenu 'IN spall- J. nach . .e.P uy80°C: 300 do 37'0 0.egiosc ad zebateqo wi:enca pomiarowego nle sEj.ga.i 80 i 45 urzadzenla stsrug noset od prEildkosci obrotowej I obci2!.z.Ch'srskterystyka' techniczna Rezystall1cja milidzy stykami czujlt1lika (Ilub . .ztqcz:a ellektronicz:nego urzadzsnla steruj~cego silnika): . g+owicy sUnika.U'orem.z.ego samego typu. od 0.mleszanka bogata: powyzej 840 ± 70 mV... szczona za katellzatorem i przekazuje cylklicznle r.J'tec.mleszernca bogata: powyZej 840 ± 70 mV. Drugs sonda.stor 0 uj.mleszanka IU boga.ez sygna{ 0 zawartosd tlsn u w spal i nach.przyp. takll.pr..y stykam i 241 54 zlacza urzet- Czujnik przek. do 4300 obr/min ILib gdy pedat przyspleszenia jest wcisnility do oporuelelnrozawor otwlera pr.3. i jeg:o odl..slektronicznego urzadzerila sterujElcsgo sillllika): .mleszansa ubog. . Fi.I'iEl:cego. pr.ten.7 V.A (7.przy 4O G: 1070 do '1270 Q Rezysitancja (mi>EFdzy stykemi 49.).t.. mti~dzy stykamii 64i 66 zJq_czaelektroniczneqo urzadzenla stemJqcego silnika: 7.cl&cza .

Zawartost He 'iN s:pal:i'r!!ach {~iepodllega regulacJO. t"I ~e '!NY. Pr.d~jsst slt:ooowana poclc:z'aS wy'i m~any wszystlkio!h.. jiszs!1ii dflU:gosc-lbez 'gWwki .!:wvmo:FiI~:owuj.2.cJsnienia porn py wsp omagania.~.0 do 55 N· m. IPieNlaZEji_ opisana liN rozdziail!s ~B@zrzrEJ!.cii8n~en~e w uktadlZi.Q. Sru by kola z:amac!l1owego (za WSZ.ega reguiacji): 750 :± 50 Db[~min.5%.elementow n!ap~d'Wlro!Zrz~dtll. etap': {SHli by nr 22:-:2. • Si IInikwraz ZlEl skll2ynlkaj[ IPrzelodlad'Wll knIVo'i. Cewk:~ zaplonowe s~ zasiilane smrsgowo.. lpiijk~a gtowicy: .eIfca.9 ws:poma. a wi~c ~. IFtoika p rOrWadlZaj!oo paska Zi~batE!g.~ka l~tyP: IBOiSChfilR. !()budowate Zas~osowano swieoe dWllJIelelktr'odowe. 1100 ± 115°.po'. Pompa. Cztery oowild Zall:l!~nowe s:etste rowan e bezposrecini. OBSt.• Zawartoec CO2 'IN s. emp': spmwd!z. rn.W.aj~ce~akze modul mo cy. .22~23~O~1 3.~ba!~ego:45 N· m.:i nap~naoza oraz prowadzijc€t.przekracza 49'. eta~p: (s~uby IIiU1 do 12.zgl!~dnl:ewym~!el1li6 rolif.~ p rzymocowane st!!: um ~8SZC2. IMarka..9 mm.€ wymiana na now's): 5.(ty~k:o'sill'nik F4R) :30 N . . ~ SWiieoe zaptonowe ± 110 Q. wab5w rozrzadu. Ma.gtowicy.ania. lP'oki~ :kOlrbowodow {za"wsze wymliana rra nowe): 210 N· m i oQ!l\:r~Ciic '0 kC!t 40ft± 6°.I'ejowej ~ 8 N" rn..e w stopniu zaIburza]&cym p:rn. .go: 21 N· m.zpo-sfedni Q na S!filUl- IKo~e]nosc zaplo:n6w: 1 .DG. C2FilM ~~olna j(:olektora dloloto\IVls. rnaks.(cylliinarow IU l' ~'4 oral .egu j.etap': .tyS'k g.a wysQkiElgo na. Odlstf.a:dlliJl spalin s Pr~dkooc ebrotewa bie'9I1U1I j31t. 2~2.3-:20-13):8 N· m: . Olt)udows.t 86°.(sl'ilJJllby nr 22. rn.Krywy .el si~ z przedzia~u s~lnirka.z€lni'a): do 0. obrJmin (bez obciiEl.: N ~ppO:liild!enso" Rez.- Swuby mrski~ o.3. a. rmostatu: 1Q N· m. .zyrz~~ dnw. .A UWAGiEWST~PNE • 8i1n~~nie wymaga r. Sruby I~ota. zuje do 8~9k.pi~ciia (mi~'" dzy 'wyjsciem wysokiego nap~.o (nie pMl.oll.eni6 na nowe.3% .z samoclhodu.ys~:anqJiatlllZwo. .oweg... yz~s6 glome k.o przez e~eKtr. et:ap: 20 N· m.1. .egulacj~ nacicm'llJlpaskaz~iDa~ tego na{p~dl!J rozrl:&du..4:ymaniem. • Druga metoda wymaga 2lclj~c~a jed nego lulb obu kat . • S~ dwie mewciy r. po awie . do.z.WOroW. • Wymiana pask6w: ~~batlilgo nap~du rozrzr:!l:du oraz wielokUnowego nap~du osprz~tu nle wyma.enianisk:iegiO napi:~c~a I(mii~dt:zy s1yk.s~ Ilnilka zsemocnceu • Pcdezas wym i!any paska z~:ba.II podl j.2 do 1. Kolo pasowe pompy o~eczy c~loclz2!.~ 'ga wymontow.eobrot '0 la!.. + Pompa cieczy c~odZilcej: '7 N .r L. .ania.g!a zd'ejmowallll ~a Jed1nego ~ b obu k.egulacjij' luzu Z8..6%. a nast~pnie obrot 0 k~t 15 IN· m.lnii!<a (zawsze wym iana ri!a nowe): ~ 1.UGA II'INAPRA. • RegullaoJa naci~gu pasl<a z~baJego nap~du rozi2qO'u wymagiil uZyCii>a specja~nego opr. przec niego roizyska. PO. SYQlliiI'aften pow-. .11 mm): 20 IN· m.nia. INJ'alu~tki I~ota zfi!batego wmlJJl' rozJizE!:du zawICmJw wylotmvydl .5 NI·m.4i. Eltap': poluzowanie srub nr .przy 2500.giS.66 ..b6r moo)' prZE!'Z pomp~ ~:eg[l :systemu.2.2 i 3). ~mJa bi. • Gltowiic~ sllnika rnozna wymont:owac montowuJ~c sillnika.~cia.e lbami do. .zawartooc Co.nowych . 0.przy pr~dlkosci obrotorWej bie·gu Jafuwe~iD: do 0. kf.h:mowe n~. zaJwi€r. Kolelktor WyfrOFOWY: 18 I~I 1mI.=p' elek!tJrod us18iwiony fabrycznie: Cz~stooc wymiiany: 00 40 000 km. Cewkii zaptonow. Nr refererncy~ny: {)I 242 235 505.ami1 i 2 o€wlld).~batych z warow rozll2{ldu. nas~lPINJlak:u~fl:\:i z~batego Wai:IJJII I~ota rozlrrzEl!du~worl6w ~ol!o~cwych (tylko sililfil~k F4R) :M)O N· m.o: 45 N· m. 24): 12 N· m.z8plonowe: 22 do 27 N· ffi.arowym co 780 obr/mii n Ii ch ron i 'go plt'Z!8'd~Wl9'11tual nym za ~ tr. toe ppm.oniozne urz~dzen'i est~ r'WIjiilJ:oe.Silniki 1J8 i 2i)' tJ'rff kiego .02. nast~pn~el.'On8be. i mas~: 7'500 swiecach z:apia. 'iN 8\pal'irl!adl'(n~e podlega ~ullac]i): _. n iewyma.egullacji): m~rt 14. gdy .z.ekit:oradoIlQ~:owego: 9 INI·· .e~'ap': dbk~Cliic '0 k~t 111650± (1)..2 N· m. wa~u Korbowego: RJolkanaplnaeza paska . m Swu.~m:niczMgo u~dza:nl~a steru]€t0ega (styk 86) sYQl'ilaJ.paU ntach (rlie pod ~ega r.Of lUI ~6ibatych z MOMIE]\Jl1f ~DOKR~CANIA Sruby gtowlcysi. 114 do 1'9 ~ 21 .5 ± 0.-23-20-13): 1.odI!JIlje' zw~~ks~en~e pI~d Ikosd oboolt:owej sillnril~a.. -3. samoc~hiocfem.~ .OCi doWl.: 0. .tego na!1P \i'du r021~d1u IIiiI'alezy lbezw.3 ~4 ~ :2. IKo'riltiroma.ece .t6wr'lydh (zawsze wym lana n a l1owe): eo do 65 N" rn.cej: 20 NI" m. wZH)sni. Cewki zap. IPoloywy ID. a.eni:e dbklr~oenia20 IrNJl· m.z. . R8~ysit:alt'llcja uzwojienii. olleju: 22 do 27 N· m.o~si Iinika na bieg IJJIjatowym. pasowego wa:tl:ll~oroowego (wymi.

: . I~~~ ~'.----..

I

I.

I

I

I

.
=1=

Ll~~il:-:~::;;:U

, :l:c:rl=· =i==I~!.--~--".~
I

I'~'

~

I_~_I'_'~J.!.I.

"',

I
I

iii:

.

:;iI

;]

I,

I

I

__ _j

~

I

I

I I

II

I I

I.
___ ,I_

____ r__ ~,~-H

~'

~----I

2.

I

I

====I~-,--I--i~~~---I--i-O!
j!

·--I"~I

I

I

.

I

I

I

I

-~'~~----i'l
Ir
-

I

.~

70

z:cz:onry wewlnqtrz nadwQ. wyf. jiez:e1lliw .alP.~l!nizmu zm iany taz rozliZ&dl!J Z8!W(xrOw dolotoVlfychl (w si 1'ri1 F4R).oweg.zijdzeniestew]EJ!. Cluj n ika clsn ~en ila.Jednocz. aby .oe powoduje: pa21c. e.~przec~woroEI'i!2! z wn~ki l~ota. Rys.ornegiO ZSJmooowanMl k.2~ N. ·~clerze..Ge si..yc aklUtmulator" • Zdj~c o'ston~ p od si Inilldem.nie paska . Us~awic pod'siilnilil:iem diwignik hydrauliczny.o' wk#sd:ljj':jia tr:z_pienia Hi' K.rll zaplon u napiEic~e a.szc:zony:mw 8krzYlrllCe bezJ]:i:eczrllikow wewn~tlrz nadrwotz:ia..~p w·08!. Ry5~:2:20. c:ioVi/Y jest tak wyregulowal~ly fabu:yczn~. 'W'ymCilntiowa.a pompy paliw. sreclnicy f) mm.g:o} i an ronlone hezpiecznikisrn F3l1 (5 A) umi. praws przecn ~e k.kaz~lika p ompy palliwa.flldu bowego .2.1l .entuallnym pozarem WY~"CJ:.ialil1a p.'awrmnl.ze..ej sile udsrzen ~a".w kazdym przypa:!CIku na~!ezy wymie.zny pompy pa~iwa oraz cewki za'IN • Odt~cz.l.nla i chronii w ten sposob sameehed przed ew.i'\b.MOZrJ!8 go nastepn rewfEJ:~ czyC {i wznowi6 zasilanieelelktryczne} przez :r1iaci.2.zelf1liie styku 39' swego ~cza wiellostykowego z masa.Qwanie w jego pami~ci wszystkicih wprowadlzonych wczcesn~ej infO:m1Iacji.el<troniczli1elLJIr.Wt.z\I'q:CUl 'Wielostyikow€l.niC rollki: na:pinacza. Z8!sysa!riI. ikilLU J1ednoczesnie e~.wtr 111 Gl'l'P . Kotk.rllaru od czujn~ka..eg:owafu lkorbowego).e. Po wt~/~..) zasUa.zia") . ii wymontawac osrolrll.cz:nik bezmadnoS·. (30 A) WeWnilflIDFZ nadwozia.dziata~'(~cZ"}4 zasilanie) p rzy odpowiednio dUlz. • O~GZyC zi2!cza przewod6w:.ask~ ~. sygnaru czuj~ ." • Ob rocie m ~mosr6d rol kl napmacza 'IN kjew nku rud~ I[jl 'wsk:uowek zeg8!rra I~ 11iJ:nJ ~eruch:om~c j~ za pomOCi.f( zamykaJilcy otwtir pruznaczony sluzi}..l'Elk~ trozaw6 r poohtar~iacza par pal.a.A) umlsszczoniY w sku'Zync€'weWlrlla[trz r'uidwoziia.e. sond<i' Ilub so:nolll lamloda oraz e:IIElkl:roza. naf:ego .zamkrnli:~Olie oowodu mlocy plrz€l.si~ zak~ad!ania uiywanego paska z~bat9gc.za.za. s:tyk ello ele~!I''On~czif'~eglourzq~ dZ!eniaste~U!J~cego.cego oou:g. nika pnidkosCiT ObrQIDweji' pOfQZerll~a waru I~or~ Wytqcznilk bezwiliadnoocio\lllY umf:sSi2lczO:II1IIY obok 'g.owy na!=l~du asp a~u sillnilrn. U ruchom ien~a sHnika {niie otrzyrna syg.kumu Iatora po~u jawias~~ na s1yu.lnika t~czy z masa styk 68.rawy nle wyms'gajQce WYlmolntowania sii~n:ilka Wym.o~umny l:a!wi!eszenia rewl3g:o lprzedn I:ego kda.sUaJIi!~e ell'ekt~cztl!e wymf:enioU1ly!).e urz~dlze rili'e s1erujotce jestzassane spos6~D c~~gly ($~y¥. polencjiometriu prze- Z#Jatego • Pad'nlieoc ii podeprzec samomocl. 80 .gJt6wce: umiescic drewnliiany ldocek. ElelKtr<Cl~ n i:czlrn€l urz~d~eli'1l~e ste:ruj'ili.!. co pewed uje .esni'9.go powiet:rz:a.cu 29 z~C2a wiellostykow8go chronliiony-m przez be:zpiecznik F12 (SO.p'r~dlkosci obmtowe] ii poo:ozenia k:ettow.iwa. Nie zaleca ..e.nanre sU~ IFili[l(apam py paliwal w przypaciklU' sillnega.sni~c~e przy·ciisku ebro nion ego gu mowq osron~.oto. IPrz:e~lkatill1i'k telflll (chronio:IiIIY przez bezpieezn i:k F6 (30' A)l um~es. (zailtjpki) gumowe oMoroiL\V W~owyCM paw:ierzailfliad!! wortOW l'OiZa. Zapewnia" to zadh!.oJ'e. ~prowadzenla paska.~LiIi odbi:ornikaw" Zasi~la. 2:21.} Pl1ifa.Jttrzym:an:ia.wor meclrn!r. wy~cznie w prz.nie 10 2!osmnie W2!ij{)w~one.. iPrzekazrllik ten ~c!hroo nitmy PII'2!8.w~qczJn iik be~adrilo®cii'QiWY)' sHnikelel:<tryc. wttlyskJiwacze palliwa. '. 'd!Zi'illk~ czemu ulegazam kni~du oibwGG moey pr~ekaZnik.b~ego i IUstawietrnie' r~d'u Urwaga. Zasilaniie ere~tryezne E~ekilll:l)nitcZlril. • Wymontowac pmwywspOli1niik sillnika.CZ:a Z8S. j pto:nowe. elek~n:m~czinJtl9: uf"Z:qdzerii ne stemj:61ce pr2!srywa pot~czenie 2 masa i ws1:rz:ymuje .zasi~a (przez.ypad ku i.<Z bezpiecz~ ~k IFe.ci~gu oK1 seklundiy nus nast~p. • ZdJli3J!C pasek w~elo:klilrll.. do kl.

riItowac z wa~u :I!.e.21) iobracac wafkorbowy w tyrn samymkieruinlku.zYI'ZE'j!_d Mot 1496.Q powlinie1tll bye IUstawiony plorrowo (siillnik ~4P) Ilub znajdow&c si~ m !!!l!dzy diyvoma z'aorami obudawy zamykaj..a '.en db ustawuania Ik1Qrbowego wGM P j.yc pr.luocic o:t:wor 'IN ~ole Z!~!batym Irli ap~dlLllpaska .~ba:tego ni. W silnii. aZ do zairzymanla g. .osionie nalP~du r.~s~awiall1le prawie pozlemo (wys.egu • OdC2!€lp~c wi&Zk:~ pr.z.aj:ce atwo:ry .czy rowik~ 'iN 'CZOO'INYOirnl powie!rZich- niach wa'l6w rozrz~. 2 • Sp:lfawdZliic.lr'QWek na tr..eniu po~nomym iznaJidujq s~~ pen ft2ej asi obrom wat6w. N.. pr~dk. aby n ~eclop:UlsC:i. • ' Zama:rnwwac 1U1.22> U~~wi9nI9 RlwlliOw w czolowyci:l fWwier~'/hnti!chwalow .]:onapQd:u. NaJll~j:y bsrdzo s:tara~'iW:lli8 ocft..trzpien'l do u5tawiania walu kotbow9>g@ w poto~elliu GM ~ t trzpJenla Ry:s.0Wq rol Iklil .a.olrbowego 'iN g6mym martwym pun kc:ie (G:M P):...zy depi I'nowac.aga.chni cznlowej wa~~ korIboweg.er.~cej wat kQribowy (sU.2ipiefi. 2. Nie. Uw.rozuq'du mcsrodu VIi rowkiu gWwh:.z~tJaty.23. .6 podozas pracy sHniika d.:i: na. walu kol'bow. nle] nap~du r'QZ rzadu • WyjqC zasllsp. i pr.. 2. Rowiki 'iN C'zoiowej powierZ!chni wat6w' rozrz~du powinny iYy6 ustawi:one p()ziiorno ii . • 'Wklr~cic trzpleri :(Rena~ll~ Mot.dhu bie si Iinilka do wikliadalrllia. • ZaJoz.oscii obrotoweji bi..z. Oil'ilno~· d wac prn.2. 14" po z~1Jiu . wielolklirnowegiOn8iP~duosprzetu siilnika . 'L\Valow wzr~du na kolioe .rozrzill.ej . 2: . 2.varu Il\'io~bo'wego'W GM P ( panz lr}fs. lIIw.y. pustnicy ~ reguI1a:to. Nalle..m1:apilmla.e spadto z watu korbo'We~l'o kola Z!~bate je.ozlrz~du.paliJ'ieniU GMP ~ . ·tr.ewmji6w 'EllekJ:ryc::znych ad zaczepu na gom'l.ego do (I5:. 2.s~wkrliloony VIf ot:w6:r kaJQ1~ fuba. 1(54) :do ustawian~.' Zdljftc os..jaJltowe~g:o•.'IN powierz. zamykaj. Zamon'lo'wan. 4)..zo~niach wat6w' rozraadu .de·]mowa- • ()dkr~ciG ImI. (rys.24 Paytz~d Mat. '.aga.du sfi w poloz. nli obraca sili podC28S pracy si Ilnitka.nJ k IF4R"). • Sprawd!Z~c.~ zlOwe:ikZ!sgam '(pat ods~ro:I'iIY napedu wa~w przsznaezoneqo si~ pon~2ej OSi~ obrotu i b~dq . ~ lUiwaga..[.z.~pas€!k . aby przy .wiania. 2 .ie pasf(a Zfba:lell·o i ~:u)IIUlzowac paSJek.tl'lW1SMffl waJu w.a!ez:y b eiZwzgll'~dnh3! wymisnliiC rall i!. lRC1welk.ku If·4 R slPrawdzic.cza Il!Jwagal.du)do • Wyil\.zp~enia kontro!li rH~go~uz:qcego. Wz:ajemne ~la. tJj I wej powie ~chn~ warow roerzac poroz w Ikt6~ mwkii VII ezolo- lUI b~d~ z!tllajdowac nlu paska. k.z lroziI''Z'ElJ. ezy rlI!akJ~ltka ko:ronowa.z~lbafiy.kJr~~~~ mocuj:IiiP~ rollk~ natpina.lp'!naoza.i nacza .ki (kmki) 'W • Oclt(lczyc prz:scwocBy paliwa od asw!I1Y pOGn:!d~ cZ!oWwych po:wi...ra. 2:2).~!baJtego ~I~ofllcowy C2l0P waru korbowego 0 raz lch pow~erzohnieopcrowe.emwa~u" Gmzi to zniszcZieniem :sUniika .o posl iz~ gu kiOla ~Mtego wzg:!~d. mteclh'anizmu zmiiamlY fa.ortlowego kolo paske. L.f. • Obri6cic wa~ konDowyw kiierunku rueh ~I wska. ezy 'trzpl.lka. naJ!ezy obracac waru klorbowego wkieruril ku przec~wnym.(my m1'ap~d rozJzEld:tJI. • Z:drij_c rollki~ nap.o 'iN G MIP. do ~sta.f'E~ciic korek z etworu w .owadzi€:li1iiapaslka .widto:wego lLII mies:Z'czenia wyst~pu je~ mi~ Warul flys.du waillu Rys.cza.. warn a • ' Wymo.przeslU:ni~te 00 dottJJwzg~l~d~m 08~obretu .

c W otworze kad\tuba trzpieri 00 ustawiallilia.~caG j"l "na Ry:s..ldow Mot.h powierzcnniachwa16w wa..ty nap~dU!rezrzadu. Zamontowac roll~~ prowadzenia paska z~batego. UmiEl$Zczani~ wySfWlurnimQSrQdu ~nacza w n.low Rys.27. • ObnJcic waf ko~bowy 0 prawie dwa ebroty VIi kierunku rcboczyrn (0 p6tz'ilba kDla na.2 do 3 mm. sueho" (bez oleju).d ku nal ezy Wlkr.s' dok~<ln:ie n:a~tki rolki napimtcza po zgranlu mafc6w ustalwczych (sfJ:zalkl) Rys..28) za pomocs k~ucza szSiSc:iokijtr:l!9go 6 mm.y'iaz .496 i Mot. Umigfscowumi'a pl'2Yl'21.chamlanla wal6w 1"QZI'Zi\!du . 2. SprawdzanJe . wale ~O N" rn.J korMwego w G MP.ocu]atC~ koto paska wieloklli now9go.m. 7509 i Melt. 1054. 2.a. zaClhiowuJ'l:. Sruba kola paska wielbkllinowego maze ~yc ponownie wykorzystan. obracajae jq 0 k.29. dern pokryvvy gfow~cy). 2.30). 7).c odstep mi'~dzy korem Ii ~bem snuby .an. trzpier'll ten powinien oprzec si~ 0 p rze- rozl'Z2!dILl przed poto2:en~emoZirilacZ()n~lm wz9~~- 73· .UkladroZrzi4du Rys. • Zdj~G przyrL~diy Mot. 2•.mzrzqdu Z8Wotow dOlOtDwych (MinikF4R) zaworow dbl!olowydh jest sikutecZitlliie zaiJ!ldkowana (Iry~t2 . jazel!i dlugotc j.zg~~dempolkrywy !grow-icy (rye . W p rzypa. 2. ZamontowaCpaselk z~ba. watr. • Oznakowac polozenie '.zablokowanla nak~tld mechlill1iZmu m:alf. 1509-7 do uJlleru. lJIwaga. 2.okjl~nowego. mocujijcej ..2fJ:. Rowkt 25. 2 1\. Umie.Jlkj r:owlw glowley • Zarnontowac kdo paska wiel. W$tw. • Un i eruc1hiomic kolo zamachlowesll nika i doIkr~ci6srub~ m.sci.ej (baz '~a) nls przekracza 49~1 mm. 1. • Wst~lPnie dok~ciG nakr~tk~· mllki napinacza momentern rowq powie rzchni~ jej ~ba. Nallezy nesmarowac oleje m s~lnil<ilowym gwint otworu ii 5mby orazopo stnsowanla nowsjsruby. '.2B. mzrzqdulmrlilwlone pozJama t pOlllZej o9labroru 'L\'V czoWwyc.6!t 135c ± 15<>.6!' z~oatych wat6w rozrzaou w.2. • 2g rat znaki ustawcze rn imosroou nap:inaeza "wslkazyvII'aime strzafikami na rys.R'ys.

s.du . • Odit.zyc 1<'0<10•.czr!I. powiS'trz.roowe'910)' na jej mW.a6 p:rz:VJ'Zqal Mot 1509 1 ). • U miesdc VIi rowKU p:lrZ!eciww.aoiqglupaska z~batego ~dolkr.rna ~bat€lgo waw m2:rzIij.mowyc1rn.@:cu6 nall.r . silnilka. w~ry8l" ~iiWacZY paJiwa.2 .eniowy w.).pr..ra do'ltCl~owego zawi. • Od~czyc IIinl<!~ p'ec:i8JhJ' If)rzyspieszsniia.wy i wyj~G tr:zpii:en do. Zfi~"i do uSl'awia-nJa l'WtZ'idU na k..ril!Cego rz~d'~1zawor6w sw ~ moouJ~~ KoIo ~bate wailu rozrz2!du. p rzewod6w e Iektrycz:nych .zqdtll 'iN potoZ1en~1!. " Po~czycz~cza. • U SUlrIqC zamocowania obuc!owy reecnatora .wlania wa~u korboweg:o w GIMIP' .Z8SlPoru kolektor-a dotl!a~ow'ego Za!wier-aj~cegiO gniazdar.cEl. • Zamonltowa6 .wh:::y' eym wyikanalrilym uplr'Zieclnio Zr'Iak'Om.. waru ku~bow.dll!.men~€m.awdzic.otw6r.oraz: przyrz~dI d!o kc:ntroli ustawielr1liiiawatow razu:ij_dlu .abok.aj. • P~kllYC glW'iint:korka O'M'oriU VIi lkad~lIbi€l p IfZBZlr1!acz:onego na trzp~lei1 ustawczy paS't~ uszezslnia]'1oq (np..!:C'. • Oclt~czyt akumulator. . '.y r1I8JWi8lrooniem (wyi~On8!nllym podezas wywai:ania wall ko. Jezel~.a na otbudowie przepusun ~cy. :2.rzchnii:ac!hwaJow rozrz~dlUl.~tiil~ rollki IrIlaJ.zmacniacz hamowan ia z kolteklornm dioltotowym.owkiem do poroiZJeniu (~IMP (p8Jltil'Zrys. Rhodoselal 56151)1 i wkr~c[:6 korek WiI'8i . .ntowac: osf. t W tytm c€llllij ad IkrliCilc 13:rl!.za . sn til ika pozostat rta Iko~ach pasowych I'iI iie zakryty przez pasek wiel okl inowy fragment ~ch biszn L • Poll u.:u F411P. • Zaim:(m~o. tye • Zdjijc pasek ~baty nap~du rezrzqdu.z€<w6dl i~cz&oy podcisn~.lawi!anie ro:zu\'itdlu ' WymOlllfo'Wanfe • Pod ril ~esc~IPodeprzec samechod .pien do us. ZwrOCik.ob:l!JlcJowf:e nap~du fOiZJZiijdttll ~ uni. • Zamooow.€'wod6w ellektry.:llbyoglraJrIIr.sru:ohomic kola 2!iilbaJt\e warow roz~du (1181hz I~S.30. • Pod~czyc alkumullalotr..~ plrz.m. • W siiIniku F4R od~&czj"':: sleklrozawor rnschatil lzm IU zmianly faz rozll'U!. Je:zelii wanu'1Iek t. w ten .eltll n ~e jest spe~r1I ~ony. • Usun2[C przy. wp mwaOlzeniia trztp i:enia. • ZaJezepic VIIii~zll.' Zamo:nlowac zas!lepk!ii oiwo:r6w VIi cZ.on~ rneehanizrnu ZiI1il iany taz roiZr2~. z j1ego wspolr1til rk_~.robudQWi~ IilEiffNidu'wa/6w rDUZ'lmt klooek drewniarilY.zi w przaznaczony ella niego rowek w plrz~ciwwadza w. aby ad stmny kacHuba.lI kfla~ _sc~6 c~ecz:chtodzij. '.6.-. powie.lf8IfitJ msysaneg:o pnry • Oclt:~pzyccewkli z:apio:riI'Dwe.Zli1iy'Cnl na 'gome~ oS'ton i e .. Uw.agi watu l~arbow8~ g:o ponownie ~rz. • d chtiodn icy dolny prz8w6d elas- d WI kieJow1fiI ucZ!egowraz. • Sp:rawdzi C. llIlsmwiania. 2'.owoadzic 'clo UlstraWilenia. s!tl)dkowej eslodo wu..wiafl~a ffilZlZCj!dll! . uwa. k. • USUlril~C trzplen dio k. rilaleZy powMn:ye czynnotSci regulae]i Irn.eciw siebi:e.'\fylob)Wllcifl. • usu r1ijc o~cmii spodlniejl CZiisci sillnilka.g~.wac p:rnwy w.Wym ontowa. cZljtJrZlpiier'i do kontroU ustawienia. • Zatozyc pasek wielo+dino\l1llYnapecu osprzeur.. • W silln~If.~dy stosowane do ulSta.je si~ zaroiy'c bez eporu..ril apfild~.spom iik.a~u kmbowego.ta.2:aWDJfOW doloto\IVYc!hi.du r.29 • W 8Un~ku F4R mj~ przJes~.. • UISI!Jjr1!EJ!. Im.ontrolli usfawlienia wa~u kmbowego 'IN G MIP ~s.2 HI mi.wl:rys!k~waczy pal~.ef. Irn.C diwiglnik: hydrauliczny ~Iqparty na n~m + Ry. ootoni~ spod:rII isJ CZ:li'Sc~ s~~ni'k:a i zaro. wmu korbow'ago w GIM P W'chod'.Pinacz:a wiaSciwym mo. • Podt~czyC przewody pa'I:~\!V8. • OdtqCZyCCZUjlnl iikt€ mp€.oz'rz2J:du.aga.! aworow dlolorowych Z ~I od- kl~old • W sUnilku f4P odk:r~cic nakr~tk~ k.aleiy powil:6rilfll ie pl1Z epmWlad:zii)c us.eclnim i czu.iInilka.ch ~tyd !wal6w m~fp'f.s~~ gay waf k()f'Do1WYznaj~ WYlirU. czy z!Ilaki n leruchomy i mimosrod u riQlk~na:p~nacza znajd IUljqsi~ napr:z.2.lIil!l:<lwalf1llie I za01lo:nt:owlnhl:l' gkI.0cJpowi.C.s1ml ~u'GMP .Jl odpowiadaj'ti!" 'iN • Opusci6 samoci16d.etr.ony nap~du rozrzitdu.ola.ika.~n ikami. • Zamo.(IM:ot 1496. p:rzy~ IlfZ&d I'il 1:8 d!a.olli ~~b8!tych watOw wzr. Nast~pni:e ciopr..ego W pafOz. mzrl~du. ciW'\I'Vag~waJIu ikowbowego mi~dz.ostenii' przechMbtotn~ p rawej wn~ki kooa. WymOiml~ClWaC osh3:n~~lragmentu . gniazda.zowac rolk~ napinaj&c~ pass k wiielolknno7~ ..wa.em I adS'liItn2!C 9)0 • Ustaw~6 pod siln i klem dzwi gni k hydraunczny i LlImie'sc~6:na ]61go gir6wce klooeK drewniany.r. n~{ nap r.du zawo row dolotowych.zy6 pr.zewoal POWlffiWlij1paliwa.zdj:~6 pr. • Odikni~cic l1Iak~tk~ lkola Z"ib8itegowafu roz• Zdlj~C lk'Olaz~b8!te z ebu wa~6w ro\Zrz~d u • Z:d]~C IpuzewQd dlqprowac!zajqcy pa~iwo z '~sd z:espo~u ~m:lt€lkto.~tlfZr~e] powierzchn~ I~ r. nie wysrcujlooawac oglr.. nastep. dlzie. Wymori~owac zb1iomilk otleju wspomtagan~a l!.anicznHi( i 'dok~cic smulDy momentem .23).c ptawy ws:pomik s.silllml i wyrlegu~ iika ~owa:cograJr1Icz:nik j1ego przesun~i~C 1II'IiZidtuznych.

~s~lk.diwligni~ zawor6w (z rolk_<:I wsPOtlPraouJ'19q Z krzywk~).]rzito IllJsuwania resz1:ek starej uS:2!o7!eIKiI aJl!e.budowy termostaiu ws:pomik wi~zki prz. 18 .wo:raw 'W l~adlil.zawory.!VS!hu r'OZIZ!'J:G!. 5 .l1 zaworOw' dlolotowyrn 7.&czy.3 f. Zamontow:anie przyllegaln ilaJusz'CzeUd Igrowicy. 8 . Od~~cz. • ' Za pomrOc~ strzylffi:aiwllkiwyssac ~caniie mzpuszczaJnik'6w ouganicznych .kij prowad~c$ pasek ~lttaly. Wymontowac '.2:2.s:amej kompletacjli..]. 4 .paroie spr~~yfIY z:9I'II'l)ru i uszc.growicy ViI Ilf. odlst:o~~k ol€ljUI wraz z prz. • Wy:mcnltowac w~' rozrz~:du W. 10 .]~ Imr:~clLy(lbG.czen~a .o.llIellka ~rzonka zaworu.ernna sii~ni:lka.O go.pr~dkaoci olbrotowej wa~1lII konDowego.zyuz..ka!to :Z~OOle l.ze c. 20 . 16 -·Ibocmaobli.aW¢~6w. nej d!a wsk. ~ 9 . 3 . 14 ..zcza.!lby .ylcprawy uchwyt nilka. cetu rOs~lrych na~dlzi.c.y\lV8JC n IIlJIs:zkoo~enieimuS2jC2)e~nianychI~owierrehni (zwla.rol.wat ~ozr.y icihl do!kr~all1'iiu i zdj. 23 . gn. 11 .zimlaczy.c sonds lam bdla. Wymontowac do pod.przs. • OclkJ~cic sn.dh.zlij.nos:zenia sil~ chfodZijOO:] I~ odlqcz:yC przewooly8las~Gzne 00 obUJ:dClwy t~rmostar~u. k~iniYm.zmacni.a g'iowioy . .e~ • IA. • Od_czyc od o.pi:erSQi~n ie u$z'cze~nia~~~.~ . Gtawic<f .loIE~!nrosci odwriOlne] do p rzyk!r~cania. gtiYi.zy row zanieczysz.El. odl~olellctorawyh. WYf1m:n:mJ~[}wac zamocowa!nlia katali:z:alto ra i odl· S U rl!q. Do • Oczyscic 'iN .zujn ilkatEmpera!lt!UI rry ciec.e powierzchnie' j~cych tak.mlZZ dtwigni8Jl1i ~ dam!i! od:~nowadza]ltl'cymi pary paillMla.1 S .mlka ilBlpln!l!cza. trII ~ka • Wymontowac zamocowantl~e i poozen~:a ~towe. .ldo-w~.r6w do!ot.)t\Owe. 6 -~vat rO!.ow.l!:zOl.z otw6r '.zawor. . Wymo f1Iltowa~5 pmwy uchwyil do.wi(ta.ewomJ gIowky i kadilub~.ed d.zyc . nap'~du . aby rnozna je' . '..ad~ szyb1y p rzednie.prowadn...rc PQkilfYVLi'~ glowicy .a~ prz.:2~ . • Usun~.pasek it~bl3lty n~Mdu rol!i"Zg. I 1 - I I 8' I I .sprFjJ:!yny :z.z<i!dlll zawljr6w!i\i}'loto~h.ole.fy s~~ ~esl€iPych ot. '. 2.kkllego).gWwlicy wylkonanej ~e stopu le.Qwyoh.ewodow elektryo..l zawor6wwyloto!Wjlcn.dlU.ctdu xawQ.aby do kanao~ej u w kad1lub:~e igtowicy rn~eprzedosta..c o:ItIl.acz:a ihamulcQw.azane~1 pr.~i1Uba gttrnMoy.lb~8le~.dolnaobudowa n<ElpotWdu 1UZ!f'Z4diu. Nall5Zy zachowac slZ£:l. . • Zdj~6 gf'owic'i i je] uszczellkJi.zi-qc. •. • ()d~.obudowanapti'du rozr~dUl.ow..1 R:ys'. ~cy.sgoln& os1ro.s.r~t'ln zaw"Or.c komplety IC'Zi~scliiWSlP6tp raeumon~aZil3m.pokrywa.' Odlkrl~oiC srl. Uwag:a.rozrz<tdu.Olz~batel wahJI Iro. w ja~de] pracow. o. $nllnildem ~ sHow~ nlikiem w.gorne miski opof\Owe sp.z. podno8!Z.g6rll'ln~.zrz.znych.lca ZaiWO'fIJ.iczne GzwignizaWCirOW. N ie wo~nostcsowaC do tego.JIdow~fn~ra powijetrza.lko/.giO.2.g:o wspo m~ka CZII!~.l'OZ~d 1 . 1 i" ~ glo.!l'by mocuj~cew lk.illnos1ci Mwro:~:- oewki z:aptolr1i!owe. 9 wspornikl hyclraul.ogt ewen~~!alnii:e o do nich si~ przedcstac. 21 ". 12: .zamOrlil0W8C 'iN Ulkie. 15 .IkJlinydizielone.Goins o.:i:l1ooc.

lPowiiewzchnia p rzylegania uszczelki pokrywy gtowicy musi by. lli1labior~ one. norejnosc d:o..5 do 1 (I rnm m t~dzy n~mi i kot!am:1 ~batymi na I~Or'lCi!ljl ebu wamw rru::r:z~a:u. • Zam.. ze r.wldwwo w ~! i w~sciwym momentern. ml kJ:orym zotStalr1!(! osadzone. • Zamolnltowac kota z:~baJt:e. 11.W IM'DI.c suchl€! .ewod6w el:ektrycznych na obu(ilQwie terrnostatu • Pod~c:ZyG zfElc:z~ cztJ. IIUI!SZ:CZ8~ odstoj lid oll6lju. a tak2e ion powierzohnie oporoW€. • Zamoll1ltowaC cewki zaplo:riI.worow.El. oz>opywat6w i poWlI'€. az nab~!orq ons koloru Ibladocz€l If'Wonegio. • O[J). montazu g~owiicy nalezy S~D8iO'wac nowe SUC.!krywy .o&:~ lewy uci~VII}1 do.34. 2. IlIw.. f.zas kaZd!ego. • zamontowac wafy ooiZlZ2Jjdu.zmiany faz rozrzrilidu sri~nilka.oWti rJ!8 czoooweJi pOWilerZ!chn~ waJl6w Imzrzi3l!du s:ij Vii poto. 76.ac nowe naJlkr.otwor6w 'iN pow~er:mhniach c.. • ' Za pomOC2JjSp ecjall nel r..zna]dctsi~ \IV przybllnzen iu 'iN polowieskukJu. • W razle potrzeby nalezY\IVYmieni6 zaslepkl . 1496 na s j Rys' .II usta. kolo ru b!adoczerwonego.~O)" l!Jw:aga.wio:nH3! pozlome .gllO'zii nisz~eniemsiln~lka z .WlCzym. .1. nich otworaeh.z. Stooow. • Zatol2ye now~ uszeze lik~growioy siilniika ii us1tawic Ina niejl growio~.nie rnozs mise sladow o~el]u.. ~eza.maC'zy zlnajdul:~ sii'~ ponizej oSii ebrotu wat6wi Sq IMstl3J. .~ uszczeIWil.iaj2!. F4R) I~ub MIQt:. '. ~o . lE:wentuail r'ly PQ5I'i~ kcda 2!~batego na wale komowym .in~ka tempe..gII~dem kadlluba SEJ!: nim p m.ia" ViI Iktorytm podnoszeraa loki n~.owe . • Zamontowac obudow~filtra pO'Wietrza..ratufY oieczy chtodz2[osjl eraz przewodly .oc'q ~r.eudell'z~0 za:wory.~:8 (n:i:E::smaro:wac li:ch • Umie~cicsruby gtowlcy 'IN prziew~dzi!anychdla ollejem) Srrubygtowicy. • ZamO:liltowac odstojnik oleju.aga. • .aJZ.grow-icy.1. • Zamo:riItawac komor~ przepus1nicy. IrNJalezy :s~aml1lli'lllie ocUruscUC: otwory 'W ko:lle z:~baltym n .2 (siln~k F4iP).(uderzen~em • ' Zamorrn1owac ~l:dekt[w dollo~awy. Pod'c.wory) . • Wst~p:rn~e dOlfm~ciic nakfi~tki lub ruby mocowania koia z"bateg'oj po.essdzone. silln ika..r2iC:'hll1liellnz~owetioZysk posmaJrowac olej.YlZEl!:{j().za~. pomo!C'l Slpecjalne~1 rollki nal~tadaC pas.~Ikole wi:eloikUl1Iowym oraz cz:op lkiorbowego.bodstojnlka oleju wat'ach rezrzadu.zki plrz. .zo~·owyclh w9it6w rozlfzqdu za po:m.zostaw~aj~c od I'egiosc 0.i:'n na ka.la.obudowy termostalJ~U . r'oZJ~clu . '.om:owac ws~po.. .em s sill~iikowym I(ideml~yf\i kadjia waf6w rl:!zrz1iJ:du .ate.. 6 2 nOkDW • 0 za.owi:cy Wz.el!asty~riIe do.dllub. • N lie nale:!y ob:ra.r.c~ Loctite 518 111!8 PQwier~chnli:e IPrz-y~ ~.aca SUi~ podezas p:m:cy silnika.c-acwruu komowego 'IN ki:er'lUIrilll<u p~€ciwnrym... '. • Zamontowac • Przyik~cic sriUby glowi:cy w zalecalnej kolej:n. 1M ~eJlki ustalajqce pmOZel!'i! ~e gf.olk~· nakmdac past~ u~c~eln~iaj~cq Loc~ilte 518 na PQWieluzci1n~eprzy~ rll iilm legrania.51] (m@t~ chan iizm .na wafy rOZl2E!du.r2qd Mot.tnkij .pomiki hydlf6lllliGzne diwugrni i dzwig.ecanym mcrnerrern . ~e podczas montazu gtuwicy do poioien. • ZaJozyc po:kryw~ gblvicy i dokr~cic j@] sruby 'IN zalecarneji k!olej n osd i. niz ob:r. UW'aga. 16.. 2. • ZamontowEliC W'S.~t~1 ~lIIIbslrub'y me- Um~esci6 przy. 'CtU§i~ce' kola. U pewnicsi~.j'"fJik Wi1.zliiib.rOci6 wat k:orMwy • U pewnic s~~.k~anra sm.patrrz rys. aby mise pewno8c.€'gan~a uszezel ki po.Zleni'l.

zosta:wiaj~c mi~d. R. ezy .1:l.cz:a f2ie wa~u ko:mowi5g.)t1509-1.1 mm.zedniego pmozerllia. obraeae si~ S\IVOI:lOO\.Z!~ajdowaC sif:~ u go:ifY. ' • D:okn.4 A nall!ety 'Itllpew'liiIlic si~. ltll. • Wytkona. • Zam0r1ilaW8C koro pa$ow€ waru ko rrbo.a.on trafic na za~bie n ~e 'iN pr.zycpasek Zi~baty Il1iap~:dIurQizr:zE!:du.oz:yc no~ ro~k~' nElipi nlacza. Powini.~Wi6 pomifdzydwoma'~mi pll~ptZ~iegakorbo~ A. p • Zam on~lJw8!t rlJll~~liNilpillill. Po z. czy ~018.o . Uwaga" Nalei:y wymien f:e tak~e ro~ld: na.~tI!()ililab 8mby mOGuj~.ym dla lf1I~ego r. tQwek ~aczopigw.=cf:cM8!sciwym mome:rntem (mleilTllie od rodzaju sU nika) nalkr.aru k'O~Mwego (rys. ezy przYirzqd Mot 1196 do IUlstawnania ~ pr.&.ustawczy G M P.\.arze. 2 en ustawc.tych.F4R . Trzpl Ii prowadzqc€ pasekz. W silli1!uku f..ym VII o. N i'e nal'eiy obracae rolki napi nacza IN kie~ run ku pr. '.czynnosd regulacji nap~na.zewiciiziaJ~'Ycila nie.011"Kola. • Plrzy trzpij.eglsm.l.ywaj2[ si~ zrllaki ustaIwcz. l!Iwl3. po. .~.e mimosrod u ro'l'ki naplnacza.pinac.' F'onownie! um ~e§ci6 trzpienl ustawczy .·. ustawc.e walu .orbowego (silll1li!kIF4R). • Zgnac Z8.owku w .zlJ1a.y kot.uslawieofa pjQI'IQW9.zy G M P powii r:J len 8wobod nie 'iN prze- dziaJiJ.~z nak~~:~ kami mm~:lUljqcymL W IPrzyp~dlkJu ichzE~kn1li~cia nall.¥ {:iM P" • ~ln~er'lJj:chomr:c: kdQ zamladrn.ozi6 w prz:ewidziany d~a nliego rowek ciwci~z.0.ga.do us:ta:iII'!lJ!an~awaru ~Ol1tJow. a.es~onydh uDirzedn~o~nak6w trzpilElJl!'l!Ils~awcz:y" GMP powin~enlMz OiPoru~ej5c 'W Id u-stawcz:e i .I!'by nie InNlieZy pow~el<ac olejem.liJorbawegoS"1iRika us-<tawi6 P~OIWO do gOJl'.n~ooniem nuale'Zy]ejgw~nt' zwUty.8 ('.. .ez.o ZI~baJte . nas:1!~pnii:e1loklf"fl!oi:c wlasdwym momentem d nalb~tk~! i sprawdzf:c.85.pr. s:prawdizic.'w.tworze' ~acHiliJbadok~ci6 mo:m.tego. kota pasow€e:g:o walu korbowego. ..kole z~ba~ tym.j.\j[dlUl tak.owe' sillm1 ~ka.growicy. '.epelirll9 obwty waJI"em I~orba~ 'WYm.ciw zab raknie pot s2emkoscii zeba ~Qta zE. i d1o- pcnowrne. Jei:eli si~ lI1IielPokrywa~.za. P. pom.iilrmo1WY R'Em8IUII~rlla.cza.!- Przed Wil.anizm zmiany faz . uwaga. mimosrodu nlap.oe I~ota z~baJlte wa:16w ro.odc:zas cbracania kOID wa~u rozrzijO ~I za!wmowwylotOVll¥ch za po- spra.i nacza.iQlra.z8i.ll.2.~na..c trzp~e. IPo:wiitnie:liiI:. na~ez.zeoflwciiizarze wafu karbowego mi~dzy nawiercenlern (wykonalt1ym .. Wyd~nO!l:c trzpie. • Do.eniu us:ta:wcz.zeslUln<. . Gay (ilo Zg:ratfll'i!8 naniesionych WC2!9S!rn ~ej zlI1Iak.en~em20 IN.e(zy powt6.zqdY\lVYko t"Zystywane przy ustawrlan~IJj rozrz~du.' Wyk:o:rn:ac .a. i.aCz.oc~ Iducza sze8cio!k~tnegiOzna- bai.akr~t~~ rel ki nap i naeza momentsrn 70 N·m.rys.rzy6 cahi procedur~ u stawian la ro.wys.c!"tQwany jl88t luz 0. tow r(lZl~du..moc~ p rzyrz~dlJll Mot 799 .<:\du. med1. 2ie nakl~. i kr~C!i:CSliiub~ mooowania. • ' Usun~ wy1:e!jwymie:~'illione' :rzyrz~ci:y.~1I'ta ikoronowa mocujqca.z:rz.]~(. '.aga. 'GMP .edniego rozysk. l10w sk na ezople wafu k:Olrboweg:D {.n. jei:~lii ]9j diug:osc (bezfua) rille przekraeza 49.we~ sn.c (3 olbro~ow .ole- pedczas wywazania wall) i IrGwkiem dla trzplen ~a. Sprawdizic.. • WyjiE)!c ~l~pien ustawcz. Jez:el i: nis.~baty.g:o lrowelk: w IPrzeciW\ci~za. wsurn2j.ym OMP po(Z\os. z~:baJtewa!l:6w roz rzijdu 'nilles~yk:aj2!: sii. • Z:g rae panown:ie natniies~on1ie znak~ pof:Qze n la kat .e:o w IGMIP Zir1lajo'~Jlesi~ na w-lasciwym g mi9jSGlJ.m sm'b~ mocowan~a.t~p je] mimotrodu pO\l'llU nlie:l'1l zna~dowa6 si:\i! ViJ' p~ewi~ wclho.l.wdzac'. z~bat'e' wm:6w rozrz~du i koroowego muszClJ!. • 8prawdzic znakl ~stawcze m:imosrodiu roHl:i nap.1509 i MI~.Jd~owy 1~!ap~dlJll lroiZ:rzl.y ponowic . • USLI nqc p rzyr..!':i!ba1ych warow rozrzfld IU i pDikry'INY gtowiicy. • ZaW.Zamo:r1Itowac przYl~dIIMot.mi2c~6 zal'ecarn:ym mom entern na1lnFitkii mo- Rys •..m!lIid napiinacza".wego.HJpJ.'w.o. 2.5 dQ 1. ob racaj~c widow roz1t'Uldu daj~EIsi~' zarozye.~lLII ~. IIJhN'. • OZliIaczyC potoi:en~e kOt z~ba!tych warow rozrzad IiJ w2g!~dem polkrywy gtowioy.1ra .0 popr. Wy1[... .z~ba. 'G:M P • Wst~pnie do:kr'~c~c lr1I.~ora RIP • UIP eWl!'1!f:6si~jZIEl! trzpie:JfiJ.niiu nalllli.h~~zabllok.C . • Ustaw~c . (strzaMd).s ru 08 moeowan la ko.~ Iro!llki nap:ill"l!acza.f\8! pasow:ergo Wa. j9m siin~k:owym.z€ciwnyrn do rucbu wsk:az6wek z.35) pOWlinlen bye skis mW8111Ypiionowo 'IN . nie !(nile IpDwodowac obrQfI~ warow'). wmu lI.zy IDem sriUlby Ii kolem pasowym IIuz2 do :3 mm..zy G MIP i. :3).(iwa n:i.a.en .k. 2.owana.gor~ {sliinik F4P) lulb mil~dzy dwoma zsbrarnl pokrywy prz..Qorzysluj:ajJc zamooowania Obil.aftl kodlo~ sflm.kl6t ..oroowego 0 k_:qt135° ± ~15°.. No.m:z:rzElidu jest w'fasciw.grrowicy. W razie ~ch niez:godnOSCli ~grac je cow8lniia .ta pasowego wa~u korbawe>go rnoze bye ponown ie uzyta.e . I!Jwa_ga. • Zaf.O. czy pok:.owei:' .zr~dlu.01 mm m~~dzy (zalezlI1 ie ad rodz:aju sUniika) nakrtti'tkam ~'l'ub srubami i k'Olam i zebalymi wat6w lrozrn:qdu .aby uniem!chomic kola Z!~ba!lte' wa.

• Podczas\iVYjmowania zaw()f"Qw nall..yn zawor6w isldada6 lkomp~ety cZi~5ci (killn GWIU:d1zi€lny.IIlJ I'i!!jchomi:c: siln iik isprawdzic.ynly"spr~~ iyna.CYnal!ezy o. Do icn. . przestlrz.az .e przeznaczony Iril!a~II'ZIP~en ustawczy GMP.zny jej skfajnyo~1 zwoj6w.d'ania.obr.wymie:n i'e.2. '.7.zr2~d1u.IPOWli:edn~miSzczYlPcamii dosoi. zaw.koS6 i d:olne~ powieiachniil !growicy .Iow zawm6w sp€f~ n iaj~ce~aJd:e r. .PodcZias wc~slk.odpow1t:e· dnlis Gtwory w 'gm'llvicy. oOikfEilor. • Spr~i:YlJ1ily zawol'iOw d\olorowych iii wylo.2yny po kr6tk:im czas~!ep.d8c}i ogmtrlc.ol~ dol'l'ilycih mis.cy. {M'ot ~335} zdjqc uszezel ki trzon Jl.h!ll'as~ ~nilicapo2os.spni'z.ztatowe·go oraz szoze~ IInomierza ptytkowego nalezy sprawdzf..8!wy wsPQmii Ii: siilni ka iwy!re~ guiowaC ograniczn i k \l'!lZdliuznych pliZMunii~c s.a!w.i Z8lm:ontowan~a. nall'~z.€'.e n la ni@wollt'ilo StOSDW8!C mater~a~6w sc!l:eroych ii (lshych nalrz~dlzi. 'VII gio'wi'cy.mlka wzdfumflM' . .yC miejsca polioien'lla lPosz~eg6lnych cz~c' 1 Sci tak. gdiyz.tat na kooac:h paS!owych nie z:ak!l)fly przez pasek fragment ieh nita]. N ale·ly spra wdizio prostopacltosc osi sym:etrii k_aZ1l1ejsp:~~ ~ zatozyt pasek wie:I!oklJnowy·.Do czysz'Cz:.9d1rtdu sp:~Zyny joot sp~!kany. • Za pomoca II niafu wars.tanu ~napra:wa g~(lwicy wymaga zastosO'"w.tIaMy"'li"dtowil:jr 2.Jika plaskoscii przeksacza 0. go:ma misl<a opo:rowa siPr~z.t .o~oi odtwrotnej do podanej dla wymontowania.adn.!nik~ mog~ zmyt te I~akil:erochronny j:ej dlru~lL!Il.c oglranicznilk:.tyku km·~dzI - fA) . konieczne jest ulzycie prasy i:.ania prasy Wf. zaleca s~~rap r~zyn.yn . ab¥ 001strony kad.sciwego usyluowisnii.Wikr~eijc I~ofiekgwint:a.wy (naJrlos:z.~~owlaH~pr. WY1:~C!ia..a wz:g~~dem gf:owr. . . ustaWtC 'go W poto·iieniu sfoclkowym i dolk:n~ci6 51r\Jby mocuj2!:ce biezni.5661 ) IN oltworw kadub~..ania prow. zacJnowac iich wza~:emne do[pasowanii:e (dobranie pallramii). pomoCqslPec~!al'rruychszczypiec s. • Prowadnioo zawor6w sq wcis%:ane 'iN ... alby pedeaas slkia. NSlPrawa glowicy R..~.zodpowijeclnim oprzy~ 1t'ZI!:dlow..zynyW2gl~ciem ptaslZczy.. . wYS1~piliw (8)' i: .zamo.·ozkladanie gtowicy Podezas rozl<fad8Jn ia 'gtOWI.moy.' ZamO'lilitowac osWony na!p~du ro.prl~z.eg8iJ. • Ocz~c~c growuc~ i wszystkie wymont:owane z n i. JIElze'lliod!chy. p~sUJ1i.c ptas. .sIMI6w\lVYci@ku !ollejLJ iIJI b cieczy oli:irodz~cej. gdyz roZlPU$z.clpowliednio OiZiIi1 8C:Z.Spmrwdzanle . to n!ale~ gtowicfI wym ~eniC.gr. Z8.1m apeill'il i:c i odlpowietrzyc u Iktad ch~odlZ:81t'il sli'~iia nika.anieml mornentern 62 N··rn.36.zy poslug~wat siEi Od.iil- jles~:niecilopuS2czalna. czy praCt~jie pra ~ wud~owo i cz:y nis ma.~c na.Rys•.stiiPuj~cycthi zalecen: .zastosow'arllie trzplenla (twozni lKa) OdiPowi:edl~ i:ej suEH:ilnioy.ch p'rzylrz:qdl6w i Imla1rz.ws' gh):wicy • SpraWdzanie s.yciopilnowac leh lNI'a. 5mby do fle.O zaleca. Jezeli lakielu ochm:rrnI1IY pokryWa]~cy ZWO.Ws:ze~ka.s] cz~sd. • Puzostafe czynno&.e·nie.acgtowio~ snltil~Ka. . zwrncaj'tc uwagl!i!.zaslepic otwory ViI ezolach wal6w rozrzaou komkami {zaSlep'ikamii). • Wymorl~ow.i wzajemn~e zamlen ne. jlstili! reje· duze prawd'opodo:bienstwo p'i~ni~oia talkfeJ :spn~. sifi!· czynnOSci te powierzyc wYSiP·ec~ali~owanemiU warszltatowl].spmwdzic pozlem oleJu INsi Ilnikiul.~lzi! d 118i~:eg.s:.eniemeraz specijialny.or) VII I~Qmpt9tach Iii w lkolej!noSci id'nl zamontowa~lia.zczelniajEtceW Rhodoffii8<al . N~e naie:i:y miYcsp'r~tyn w benzynli:e i trojjc!h I!mo~ Qty~.06 mm. feb nieoo pasty us.- 0I'8Z styku - 78 .6b!ka IgKlwicy skr.ek opolroiwych Spmwtlza.rowych 6'1t ~del'iltyczne .y WY!«HiJI9C w lro!ejlmJ. ~!ecz wyi'qczn f:e oo:powiM n ~e rozpuszczaln iki..iic na111ez.3.skania Rys.qc pod ]ego._c2:a.

2.m1 dZwiglni ikJ1i zawcmJw IUh3:ga~iqni€mal z reguty .o.wanf'8i mis'ki o..li1LJWE!iWlmli~trznepo powinna bye r6wna S!lfEdnicy prowadlnicy zaworlUl..ego glf1J iaz.lI1Iiymol€~:~m sillnikowym. 2.zGt0 IU. g6m€ misk:i opmowe. • Dczys<:ic gmwi:Cfi Iwszys~k~e .Ulla:p~O~. Smdrll lea ]8j otwG. j ~zd~~c misk~ olre]owEj[. ZVlJJl:asz:cza.qC przy s/R'3wdzanl'U..eclmuC:~. ViI 1k16rycn uprzedlril ito pracowafy.y. IMadskac na uszGZell~~.' Zamontiowac wszystkie z:awory. .lrnalsZ'y wsun21c zaw6r (1. Ude lIZaj&c dioni~ 'W tlLll!ej~ cio\pr.Z!C'~ellk:~ stjtll!\u 2 powiellZd!o ch n:i~gtowicy.durOZIfZ~du).i m~otlk8! miedlzianego lub Dr(jjzoweg:o udierz8!G leikk. c. • Wykn~ci:c snJoy moco. Z p'rzylrz~r:lu Mot 15111 i usun2tp g.wane hydlraunczne wspor.d!a i n asu n~c uszezel k~ (3) nl8i suchy ~be.z€lr1 i8. ri!9i simnym n!aci!§ni~crli.o k. czrraoza te ze Jest zapowli.c~so~.wej . czy eklralnl ciiepll ny ~Q~8Idorawyl(}· weg:o j€lstWYf~wn8na z kilfaw~dlzi~ g~.pewrnic prafw.37) stykajq si~ z wys:t~paJmipokrywy growicY.zy' R. _ • Doko:riu::ZylC skJladan ie .fI:.d n f:oy Ii' .m. Ry.~cia us. wykorzystiuj1.s~pnie umiesci6 je 'iN prowadnioac!h.owaclz. W tym celu nal ezy wspmn iik:zen IUIrzyci callkowiciie na C!hwill'~ VII naczyn ~UI wype-lniO.MO:NTOWANIIE ~ZAMOrNIliOWANI~E IPOM'Y :Q:U~JU .~c.l!ejo.enian.onoe tl"2!onk6w .ej~ (4). W przypadkJLII wym iiany z8!wQri6w~!ahillZYs~:OlSaw~c wy*!&:Gzniezawo:1rY0 ide:riltyczl1iych danyQ~1 lrefferenc:yjnych. rys" 2 .8.ocuj~ce pomp~ oileju Ii odtEj!czyc jf! ad bUleucna . • OprZla6 grtowio~ klraw~dlziq InI!i1iS101e' warsz~ tarowymi u:de:ueniam.zawo~ aby z'a.wnli<l Z8M1.:!i/ezy O$owlet~ wsi'Offl'ik .3~t Mlej5Ce' wsJimane sbalkrt ktdre nale~ .patrz rys. n flcl1 mie~iSC!J.10.!ll pallcem gl6wlKi wspomika. a.II1 dolne m1isec-zld (pod:kladki) sP~zYIl1 z8wm6w (s p€'lnia]ijc€' jednoczE!:S ij ie ro~~ u~~ele'k trz!on~6w 2aworo~).illej mi'S~i' Dparawel s:Pft'iy!l'l:Y zs:wortll Opis w teMci~ d1wll!Jldzli:e~nych. Wymonto.~t6re b~dq IN niej montowane' . _ '.z:aro.6 spr~zyny.. Z:aro:z. 2. Oznacz9nia umozUwiajEj:ce iohl lidentyfikacj~ . _. jaJk zaworywym~. je] wyst~py j . • Montuj2!C za:wory u2:ywane nale2y iich trzenkl pas m:alrowac ollejem s~I:n ikowym .dtowe utlO:?:£Mll Ildin6w ~e row.ac W'Owio~ spr~i:On1lYm powie1. stron~:e 11iII8IP.gRY d:iwi9j'j~~w~1\V towago jest pra:widtowo zamocow. J'.k pl2yrZii\O Mot ~511 (2).s.etr. DOQr'sn~c zawar do j. Nasulrr1i!qC na trzonek zawon.89. '.•3:9) 'd.\C oopoVliY.p:rowa. "Sprawdzic.w ~}ednocze5nJe d(.~clzyII'i! im :iso:nd~ lambda. ZakladanJe uszcz. • WY]ijC przeg rodl~ m ilski oih~jowej wyk~ci6 sruby m. i kilirllY dwudzii811t'i19!. Ikanaliy dop:llow8!dzaj~oe ole~i do froZysk warow rozrz~dl!Jll."8msn.f.9 na. '. rys2.z.D. ZWill2yo :al€jem siilniikowym ~o.8poWli'strz:El'rll h Sprai'l!vdz'elnie polega.ez:e Iii przesulwa :sh~ana w gtqb wsporn ika. Wf. a na8t~pn~'a .l 111r.16 do p:rz:esunli.elki tr.e.(8..grl"owioy.gtowicy.uzi&m" a.zsllad6w ol!eju )trz:onskzaw'Orlu. • ill mieooi6 na p~ew~dzuanym dla.cZlJ dO~lr1Iacz~~6 k:o'llekJ~:o'raciolloto= .edinie.owicy Cpo • ' p uz... Sprawdz.~go1Ne waih6w rozr. ZSiUlrrl'~C]~. . szczypce do scislkaniaspr~zY1n zawor6w.zyska slli.R'ys . W ~m oell~ .on~owacw .ara'l1lit.any m:i.z.zeny i wymaga odpOWIletr.zyt najeqe trzo:tiH.

d! 5 . 't~n. 4 .4{Jl. 2.kootOI z~ba.lU!s~c.IPrze._ c:zu.dyS:Zl9 Ii1d/llJ5~1ruor. 1:2 -IProwadnica tanc'l!cha._lkadlub si Illiikl3J. '6.()i.jrlik: 11 .o. S .oWlej. . '16 . Uk/ad SmaWOW81:1Ia 'II-. U!.miska Ol9j01..YSkaJ gtOWi!'lle<gO.2~-o:bu:dowtl I.wa 17"16 .u denika ~.oieli1iowa. l5 . 17 .Zlelka ~or~_a spustowego.eJ.8 .wf.miO\l:Mk<li peziom pOiiltOmli ~ tOt - ol'eju.!'!!a. ol!eLu. 13 . -~il~rQ:lej!JJl.!li~dfli~o~oi.u$ZCz¢1ka mi:lOki olejowe:j..lIdllnaplid!!.ta wa~\! Ik:or. '14 .ILmllicOlIell!::iipie~t.IJ.groda mish1i olej.boweg.qczn ik 'Qisnien'iowy.ll pompy ol!e]u.oltijUJ. 9 -IPompa. n. "l .1 I Rys.zl<iczlm rum.

wolks.43.!lO'We wie.zll'Zq:dlu 0.n'lapinacz~ Rys. '. 81 . Do.lka 1 -1n. Rhodorseal • Ko!ejnosc . pompy ciieczy .owanie ZAMONTOWAINIE PASIKA. "empy cteczy I!.~c nowij..1'Zll'tt1si'm. 8mb.. 2.. CIECZV CHlO'DZ~CEJ Wymomow8nie POMPY :2.anie Uiwaga.cy olo k 2 .ego. 2.zalkl)rty przez pasek: fragmen~ idh b:Teznii.ozynnoSoll zamontowania pompy ~ys.~t wi!!tolWnowy bitmti me za. do podanej wyi:ej. • Uniel'uchomiic rolkli' naplnacza.asill~ lf1i ka. Poluzowao pasek wieiolkUnowy lIiIap@du oeprzetu silillillika obracaj€\c m imosr6d ro~ki napinaeza mm zgod'~li€) • Od kr.hl'oriz. Poz.W.' Zarnontowac pomp~ cleczy chtodzij_D8j zakla- Rp. .pien blO:kJlI~. IUlktad chlodz.os.' Oproznlc uk.p.l'~!lCe kofo pasowe' pampry ciec.lri1inowego fflIp~du po. I Zamontow. uszcze~k~.10- • ZdJ~c Ipase'k • Zaiozyc \Mielo'klinowy.2:.Jcel o$p.42. Zamontowanie ii odlkn~oicslruby mOCiiJ.11. 'iN U~C2)eln j1anej powlh9!rzolhni paerno pasty 1J8zc...(np. ZdejmowsniepasJra pa.mpy cieczy chlodz4aej. • P'oluz:owac rolk.chtodzenia' Rys. 2.zy chiodz€J:cej.44..piinowa6"aby od strOirilYkadliUllb..r fflQCowania kUla pasow.1'adchlodzenia i zdl:iilC pasek wilslokl'ino:wy nap~dlJ OSP~ltlJll siln ika. pasek wiel okl inowy. 2. d~.Uk1ad . 2.taf na kmac'h pasowyoh nihe. h.ty pnez pasek 50!61}t.qc1rzpier'i blo Ikujqcy kolo paS()WB pompy cieczy chfodlz~cej.42) kluezem oc.zelniajEi:ce~ .zlkowyrm13 z ruehem wskaz6welk zsqara. INlalokyc na zeWlliil!tiWtrz rowka.:zchni~ IPlrzylegt~mia jeJ uszczelki.enii8 WYMONTO'WANIIEII WIElOKlIINOWEGO Wymont.41.4. NIAPI. • WymontoW'ac doln~ oston~ nap~clu n).~ naplnaeza i IIJsun.~ci6 smby mocowania dizijoeji ii zdj~c pomp~ . Bruby mocowania pompy oleJu ()~eju jest odwrotna. • Przed zamornnwantem pompy cieczy ch!od~ooj nalleiy starannre oczyscic lPo\i'llier.. 1 WYMONITOWANIIE IIZAMONTOWANIE.DU OSIPR2~1iU (rys.

tlf. Zdj~ korek wlewu zjb!o:m~a wyrowna.47.ADI!J C:'Itit. OprDinislrn.l0ej uktadu cl1oc!zell1l r a pod!czas pr.~dc srub~ odpoVlli. czy opaskl mcu::!UljEtoe przewody .fadu chtou '.2iilom~k w-yr6wnffWC2:Y.wic pod samoclnode:m naczyni@ raela spuszezane] cieczy c!~IDdZEl. 6 .nmGs1iatiUl" 9 -Il'iia~ri!lewnlca.E I O'[)Porl~'IIIElIRZAINIIE IIIKI.owienI9 . N_APEt. gdiy:en nik j€stgo:~cy ..r.\l. ciecz:dlIOO~ca-(JI~j.ej 0:0 podaJl'iI.P~WQ~ daczycllio-dzqcej.yczlns' cii. IUs~a.t spmwne .ego.NIIAJNU. 14 .llny przew6d .tb<'l odpooie.tU)lry cT~ Idhl. 7 .c-hlQazen.zajt!!:'c~k. 8: .cZiego.sn.os1amczyntrnosCil.ej wyzej.chtodlnicasllifl ia.i.~ do:Or~e ()P ROZ1NlANI 15.$wby cxJ_fJClwietrz<Jj'lr:ej uk/a:(f/u .ceji. 2!.rezystanoja oblNodU wentyl9Jtom.11~ PO~P<li Qieczy . k:oniec do 'rl8czyniia zbiera- d~enia.obudowa telinilO<$ta~u.~hllik.acy S.pellli1ialrnie i .nl~a. 3. .iej$t.ega.hill'mosrtat. Um.l!.z. llIwaga. Na. • Napemic I. tJlda{t . go.r~ca6 sruby odpowiet~ rzaj.od:powie.w.. wyik!ona.pe.Z'3li1iie • Sprawuzic. ulkfadu chID~ R. 12 .OblUiJlOW'l!" ~e:. 10~weF'ltylalmel:el«~y. Flys. Nis naleZ:jl odk.wymren:nik: ciepra..~l!!Ijrilik~m.dB. • Odkr.~nwdztlnio1 ~1 .Q[)ZiENIIA zao~Sn~~te. !Ml~tr:llaJ s<lIll1oohioot!.s. :2.c "tIl k:o!I'ejnood oo!wnJtlt'il.~E:llim. 15 .4 .el!ast. 13 . catk:owite opr6znienie dz:e. 2.pol\_l)'~\!'a.elastyczny od chtod~ oiey i wac j.trzajttaa • Poz.lork:a wl!ewu zlbiomika wyr6winawc.k:fadchtodzsntia Ii Q<dlpowietrzyc.5-W'Spomm'ili.odG!¥~J.ie '.ra .y oMiera6 lfi. k • do. 0'0 zbte- jqcego cii·ecz chtoGIzt=j[cij..etr..cModll:f'I!oej.a i nle nallei.. • POZ¥ll'oiiic Ina.eczy chrod~cejsi!.

€dni. • Op:wtnic. 2500 ()brrfm~n do cnwUlli wt11!cz-enia wen~llaitiJm.C iii 'wyj~cakilJJl mulator skrzyra kit.~nilka ok.wymo:ril. • Wymonrowac praw(\ pObs..' fl1odn~e5clPokryw~ p U!edz!iiaru sli~ni.wylotol . przekfa..al~:allizatora eraz od}~c.c]i oraz wSiZystkie przewody e!as.. Zamlkn~6 wlew zbiom ika\il{yrOwnawcz.z. 2.eby uZiupelni:e cleez clh~odzifl:cEJ!" '. lIzupefnic cleez .go (N.ac przedni pas na..f:ego 'IN darl!ymsam ocl1oclzi.odnk:y.DOWIEGO WYlnilonklwDlilie towym.c. B ." • Octt~.f'ad k_l~maltyiaojIL • Opro'znic ulkta.arrnie ii zamontowanle zespolu nap.dti1iowa 83 . • ' Wymontow.2. '91dy przez jej otvli6r zacznie wYlplywac cleez chtocllz~ca bez p~cherzyk6w powie~rza.rnednimi lampami.ty.towac pMy bszplscznl r:.l\.cht~odZilC~'IN zlDiomi ku vvyr6'!.slrona sknynlkJ Pir2ektdidnlowej .:elkac 4.osffion~ci'todn~!Cysij!nika. uklt:"a:du k1iima. • WymO:riIrowac p r2!sdni:e lampy przeciwmlgfowe WYMON1iOWANIE II ZAMON1'OWANiEE: ZESPotur rNlAIPI. • WYImOnilDWaC p:ierwszy '(001 kolef<tolra. • Sprawdizic pozlom pall'iwa VIi Z:biom~k:u wyr6w~ nawczym i 'IN razle potrz.z:ajE.MIJ. • Zdj2tc przeclnie kolasamochocu i oston~ mlskl ole]owej sill nika arazoskmiY wn~k 1<61'.ilyrLka.az z p. - • USitawi6samoch6d • OdfijC2Y.aul:orlllalyczM ~klr.!Jj<WFJIi wsp(mJj/d :znpolu napf/dowe. s~acja~nego liIlrzqd~enia .za. 1 .UniIKa.l:c~.a.tyt.n ika wyrownawC2!e.5~ Wymonto'w. • IUru:c!homic Sillrlik i ulrrzymywac st~'E!: pr~cilkosc o!bro:tow~ ok~. Rys.mechani~zna skirzynka" p~k1~dl'liowa~ 2 .m) A ~ strena p:rawa.zmkmy bie'g6w i zarnoco'wan~a . • Za pomoc-f!. si. dltf.tyczne.zewoci6we~e~d- rycznrydhl. • WkrtcicSlrubll • INJapetni6 ukiad cl1oclztlir1i ria p rzez wl~ew zb lor- odJJowietr.-.zbiornika o~leju ukltadu'IN.i zai:l!sz" pi eczy6 j~ przed !opadnhi9ci ern.' Wymo:liilitJow:2i.ynkfij' p'rzektadniOW'~ 'Oraz ijes Iii oie ~konanoltego wozesniej)s~llnilk. • Wymonil:owac zamooowania k. .spomagalt1l'ia kil:smw.zyc ad Sillmlika ko~ektor wyilio:tllWY i .diwozia wr..go.ego. • Wymontowac lew\'!! piast~ kola.e).r!f. IpaliwCl.111 . rn iinu~y.rilawGZjlim ~ od~cz.owI~ roz.m~y dQk_f~cal1iiJ irul) ffl(JI:.d C!ltiirod~enia s. C .~zyc~::tcza lPr. • Wymontowa6 zderzak prz.zyc ods~ ~nilh:a p:~ewocty 'ellektryc~ne. • W prz:edziiale sUniika.2500 o!br/min" '.C .op:r6~ni6 ui<.U"IIicy. wmz z poiosi&.2: oil!e]u sklrz..dowe:go' wego) odc~nelk nury wyl!otoweJspalin 0 raz meona ~ nlizm . • UhZyl1lywac przez 20 mlnut p~dkos6 obrotoWlij_ 2. ije:2!eli s~ na pocnosn iikiu warsztaWlraz .

d:wolZn8. • Od If::r'licije sUni. alby ZaJpewnic prawiid'fuwy doCiisk wkJadekder.twic p6.'e! pompy o~eju craz 1f\anCl!I:ch je~IriIlap~dtt • Oznakowac korbow. pOiP'rzieczk.!i na.ody i !dhl pokrywy i wymon~ wwac pO!krywywraz z idhil paJnewkami..: silnTka..~. i podzesp6!i' naplildowy.c po:mp~ olejl!.ta..~ilE!kreakcy]ny mi~dlz.J1 c~.liIlik po!Znom'[J1deju" '. • 'WymOrlitowac . gulowa6 cir2!zek ogranicza~.C j~zyczek zaezepu i wyci~ fiI~ do~h.e~n:osc czynnoSciOOw.eyil'inar6w.ego. n.ony ~.~.y naglrz.czy.:1. oznakowac J)'a!I'iI9'wlki. • DQkll'~ch:): zalecanym rncmentern (rys" 2A8) n amulcowych.' O~czyc o'~eju o:raz czuj.. ws:pornika naJl. aby u.G~O . Oproznic siln! kz o~'e:]u.F!lych dlo tarcz sriUilby mocuJ!itoe VIlSpomillfei zes:potu nap~owego.pop rzeczke ll1IadwoZ!i..Qwego).i'j k~ prz:ek-iiadniow.. • Wyjq'cz Ika:lJ'~ basi IlniKa Uold wr. wy~l)~ r.rn ik..y silllnlikiern j ty~nym w.rrllia.zespoo: I~oto z'~ba!It...' Wymo:riltowa6 k.a.'IadfllloWl1J! oraz sprawdzHc poziorn Qlej lU.gJta 'OI~llZ 2idji!Jc! zesprn op'rawy iii~al'\cz!~ Siprz~gta.'''''''' • Zamontowa.OIa zamach.- zawsze s~osowac nowe sruby mepOiZliomlJlj • WymonIOw.spor.p.opmwy .51 )1.ozysk 'Qil6wnycl'll wraz t: pal11l9lwkamL UW:I91a.' OdtoS!. . • Oproznic z o~e]u uk1ad wspomaga:n iia.ego pl2yrz~d RenaJu lit Mot 582~01 l{montuJqc k:oIo 84 srll.e ad siiown'i ka uk~du !Im'amu~oowego. '. • N.(nr 11 cell str.. i od:pow~etr:zyC liij ktadllknmatyzacji. '. w ~ouych praoQwaty.!. kierownicy -i potQ.zystkl1e -:-'0'. Od~czyc SIILNIIK_A • Podczas ro.s. podw~es~c js do haka pednosn ilka. - ROZKLADAIN~E '.ac obudoiW~ Ipr~edn'i:ego~ozyska ..4lac.p~dbwy '(s:i~nik wraz: Z!8 skirzyn~ gl6w.e przesuIn ~!icia It1l i:CZimi tJ!stavuic go IN ~k:.~.iS'zywyr.zystuj&C dQ I!J n i€ ruchornienia watu ko~bow.. '.1ane dJo tego celu uera • Wymonrowac II \!vy II pr..t • Wymonltowac prowadniic~ws~azjnTka przew6d1 podtisnie:n la.pe~nic i odpowi. lI'l'apelfl1llic sHniika W tym celu naJezy od kr~cic ogra~ polozeniu srodkowym ~dokrl~cic sfuby Imocuj&ce mo:menhsm 62 Nj. trzym.a." .et rzyc uktad chfodzel1li a sHnika. m .jil ped8ilu IPrz. P rz.!:ly rnceowanla :zesprn!JJ .e~ pokrywy to~ska ml koniecz- ne jE'st u2ycie przyl!fZ~dUl Mot 1423 (rys. na jego obu:dowie.k od s!krzYIIiiI przs ktadn ~owej" ki Siprz.zkladania :S:jlnH{El na~'ez:yOiznarizac wzaJemne ukompi!etowanie poslczeg:6lnych GZ~~ sci ~.. dOW'!j(mo:ntOWaJnia .5'L""'1 '0.!y jiej zssp~.-''.d~u!ZJiI. • Nacis'mll:C Iknkakm~t'ilii9 peGlaf hamulca..zn''''I''' Z. zamachowe cuj~oe). • Wymo:rntowa6 polkrywy~..awy wspo:m~ If.!I kiadu chrod2. I. • Napem~c ol.az z korbOWOF dami i OlJliaczyc rarmerarnl . ' • Za pomocq speoj:alneg:o u~dz:e. e • Wymontowac a:olnCl/.~~... z kadluba sih~ika ro~k~ prowa~ ~~nlj.EjJcy wz. • Ponumerowae pobywy rozysk 'gt6wnych wa~u ko~oo'W"ego . Wymontowac po:m:p~ cieczy chlodlziEloej sU.zamachowe sill r1lika.c dol'nCij!.. . Wymon~ow..W.rlIildem.1 n''''t''I'o VW'Il.. • WY]:ilC zespOfr lmia. • WymO:m!ltowacgtowio~ silnIka..yspies~T1lT:ai spl'Z)~gla.:ewnicy wn<itrza sameehodu nacls r1iij. . 2.zni'ejs~e ]ego skiadanie."e' .. • Plurezyc przez pr~eW'f:dz.l9l11~aws2'ystkie przewady elastyczne. Do zdjl~ia Zallolilillowaniie KQ~. Wymontowac d~~C&.mi.podzespo:t6w. • Wymontowac d.• Oclt£iczyc 'Oct II!. Plrzy morvtazl!J prawego.ac linki.n:)~mia.le~€msil!n~k ~skIlZYlflk~' p:r:z:e!k.U! spra!wdzaj~c czy ws..zyc p~ewod'y wysoklego dsnienia..

1'1 ~ VIffi~ lkorbo\vy.pierscien osadczy SWQlZnia ~toka. 4 .. 2:~:. 'Wyjmow. 1If!3-lule]h-li li.~k~gki~go ...yn~ oraz kJUlllk~' zaworu .<r Raffysi'u ol~J:Una Defilt'8 • Zd]~c z Idkow p:lerSoialiilie.. 2:$'1.di'1Ua sUnika.2.k'l'~WY d{J RJ" ~ 1 2: .tiilile dYS. 5 .p1:llll!$Wki !J$1Ol!laj~oa wzd~U!i!1ie w~JI!'iCl.__ !!I!!!!!!!III _ gl6wllrj'l::h._1.UiSiZC:2!~lklil pr.zysk .rbO\l'i!Y...dbuidO'i. :L53. :S. b tk:llk. ~2 ~ Iro!o zaJI1ladhOW'e..R.tro:k6w Ry:s .It$ita~laj~ IPQlOolieoiie g!Dwicy ~I~dem kadluba Ry:S' .y nawi€lrcic je WiSIr1ltem srecin:icy 7 mm ii wyj~c sp~i. 1 (I . /(mJlubsilniJm i uk/ad t1oklJwo4ornowy 1.erSci€llIiolol'l. Sciqg:acz 1W.wod.!'l.52)..s. ~423~ zdeimowaR1apo.i<lprzedniego {nr 11 )!ozyski3l giIOWtilig.koroo._'_ .SW{)fZe'r1 Uoka. 6 .trysk~ oleju na denka • Wyj~c p:iersCii:9niie osadc. uszczellli1i~ji~oe ii'z9~r~ nia]'1ce.. DYSZie natlryskJU wyjmuje si~ z k:adl~ • Wymon'towac dysze na.. ~kow ~wy'· P last talok6w SWOI'Zit1 ~eUo~ka. W tym oollu na~e2.15 -I<of.(Mot.2 .!a.ombowego. '7 .z€l Z piias~. 85 .6w (rys . 13 ~ pooewklro.~.~n~wkii ~o:rbolWodiUl. 114~ kofo pdsow-e Wahil k.zas~epka" 2: .kadlub $flni ka.gO.:sp~~yna • Wyj~c pall16wid ustallaj~oo wzd*u~zll1ie wa~ kor100wy oraz pallll€wi<i aclstrony lka. SUrlIrfJ!:C 2. 3 -Hof. '1 .: pierecienle Hoke.o ~Mte wa'lu k"OrooW€:9t1. :9 .

.ma~'Wa w fi'!.kustalaj'}cych wzdhiZfJfe w81 korbowy tV mZysku gl6wnym nt'.illO uSZi~elkach p~~rscien~iowychrmy uk1laduc.o~w6r I~.ski€rt>wac ko:neGwk'i II1I8!tlrysklw9. usaezelka g~owlr:cy. . nie .(2) 'iN .mewki!1ch ustal:aj~c¥ch waI W~~i9 s$!'iewwaJ:le 'W 5~' t'amleJ:!la wykeJ:blenla) . przyrz~diUl'.tuba siln i'ka.t.2(rn·wkis.rn hijl ka(j~uba.eUOka siij pasowane obrotowo zarow~ no 'IN piasta.ai: do OpcUCi8. $pos{Jb roMtail:! tlokci'L¥ Opii$ 'IV telcitll€< dYSi! n'o1Itrysku oielu na cten.tawli enia nalezy UIZYCprzyrz~du Mot 1493.W prawD ed .SkJa(JtJRi~ Yoita ik~.oczycih na1le. ~ dok~ci6 slruby {1} i wyj!!lC Z .sllek.Z81m8cho. oglra- gWwoe. .VII cyli.o .o! Ii mt'otlka Ibezwmd n o~oi:owego.ZYlrz~du p~yt~ (3).z natrysiklU oils]u na . a jej zaknncze nis wSlU'nqc VII otwor plyty w eel u j.' Umiies. ~ni9 panewki Z "i"Owkiem oJejowym oraz paneWE'. 2~55.o!h pr2!es l!.1t0eobcii1j!1renia oSl1:oweIlUIcstai la:i.~cia pierscieni osa.Zamm1iltowac 2Ia pomocCJ!.osrl~bamll (1)1 wio. pIyt~ (3) .da.wic cz~sci . do k:t:6lfeji IPr. pOklfyW kD Ifbowodow . 148.2. lPierScnrenie osadczs wOMroracih piast Uolka. a . plIL!sdmll!lchac spr'~2C1'r1.ym pow~etit"zem kanaty 0'1 eju.. paJl1ew'ki z rowk:am~smarowym~ oral.orbowoci otwmem .ewatmmbowy (strono!trowkowan~ I wsttrOit'il~ ram ienia wyk:o rbienia watlU). .pfZyl!(r~c.JI ni'ior.osJ olwOriLJI na S.zwtaszcza powielrzchn~e p:lrZyleglania u8z-{:z.CZ8.maWlJdu l-znak V ~k!lE!:rowalliy do dol~.wo:~l6nl 'W rnisee o.wego.q W n r. • Oczysciic wszystkie ez~sCii.e upr2i~dn~owym()n~ j den ka tro:k6w 'IN cy~~ndrach IIU 2 . Ipr.jc ~eklk..ella . Uiez'8lli.54.ole~u w .e 'OS!j:owle swor.lejowej.zuZyte b~dlz uszkodzone. 0 pofo:tenie (A) dotyczy dys.D u$.iyskie:rowac w strene denka tioka ± ~5°.oleju 'iN • Ustaw~c (rys.silGlPiB .(4) w stron~ rodka cyU ndra i WS'IJ n W o1wo r p rzyrz~d IU' wp roiwa.8JwiidIDweg. • Przy katdym s!ki:adaniusill1lika na'l!eZy stosowac nowe sruby pokryw roi:yskgtOwnyci'l. . l Rys . niczaJ. a potoi:enie (8). 2.wsun€!c tulej~ (2) prryrzqdlu W otw6r pfyty {3}.(jzjoneg.e] 6!rodlk!owania.£apomina:l. S!K. silrililka.dll Uoka.ka R~'. !Do lch plr.lki.zy1'8:ga. s ~c ~.AIOANIIE!l!UUUKA • . 2 ~ o'twor ol!ejowy w .:r~conymi wo:t~ wory na Sli1uby pokryw Iotysk g~6wnyc:lh. . 2.56.oraz 1\01a.Pot~czyc troll<z 1<0 rbowod!em.znia" ~~eci.Znl..~ce Wzd~llzn~. wrozyskJU nr 2 panewki p'f2iejmuJ1.. 9. . W'ymii enic IIub napra.o:twor w I~adliubi€.: .. • SWiQr.i 4. za pomoca Przyrz~d u Mot. tak2e wymieniac wszystkie' us!Zcze.~~odzen ila oraz pl10wadlnicy m~a~ki kon~l1ol~ poziornu '0 towano) dysZ!E! natrYskUloleJu na denka tfol1\l6w (rys. uderzen~amf I'TiIkItka W' g6m~ powie. ku corowi oraz Ilf.rzo~ri! f.zam ilast tlUlle'i .6wce kCl'lmowod'!JJII. . jak Iii w gf.lPfzYI~du IMot 1516.mJlradl1l nrl i :3" • Oczyscic doktadn~e powierzich. 2J5fl) mok znaki:em V W1iadenku .lf 'IN .~ przy~' aqdu wcis1lftac dysze natrysklll olejli. do kadWba. .ch ~DZysk IN kad'~'biie siiln~ka.ciC w gniaz.54).o~woru VII ~Ciie tuleje '(2:).gl6wca koroowooul Ry$..

mlee jednoHty r6±owy k. • ' ZatoZyc pokrywy ke mowodl6w wraz z ich pan~Wtkam~.Zwilzjlic Cz.aby znakll V na denkach wszystikich Hok6w b..s<kierow. f:i:ys.Jun.ye pierScie.z~dI!JIlzesp~ ttok·l~orbow6d Wlraz z lch pan ewlicami.fl!cej np.i~ls' czolowyd:! wzajemnego poloienlif .o.-. '. 2.r1iile tloka ollejemsii Iinikowym rowiki ttoka Vii kolejnosci: p~erscij.zwracaj&c i!Jwa.1m. Posmarowac czqpy g'I. zawaJritosci tuby tlltwar- • ' Spra. Ry$.e wahl Il\::orbowego.sciienia zgami8~Ej!C8go esl lINstrom: cz~Sci pemej trowka.i.opy ko:ruowe! wall .2. GZy wa.ly ulszcz. ZV!J1t:aJcajflc uwag~ na .. PiefSci€lI1Iie ~{okasij pasowane ~'albryczl'lllie.. Na" pisy ~TOP'" 11111'9 pta.a)' •.~.r.zyC W'a~ koribowy Irn:a panewkach .g.llni.11' sh ~ !O\IV1Ii1yc. IDi. to. Sp.2y'Skonr ~ odstlrOir"lIy k:o!l:8 zamacho. aile bez lpokryw IN cyil in:dir.~ty nadmiar mri88Z8niiirlllY i edd&c 'go w pfiaszc2.cnJni~ fbk6w olejietm sihil ikowyrmt. • OSi!JJszyCwyciiisnij.mo. Uf.er. 100 9 pas.yinii~eprzylegania uszezelki .' Sprawdzic. powie rzchnie natazyc n iew~el~ iil'Ose pasty i!Jsz..ys!lka .tklzyska riI r 11.cl:. .yska nr ~ i 'I\.Znak .own.8 . • ' Zamontowac k:O:io 2!~baite nap~dlJl pompy oleju.inna.ach.. lP~erscieln uszczeln iaj~cy.kacRuba ~.yW skierow8ri1e 'Wsl~ron'i' I~otazamacrtowego .zy JroiZktadJIanill!Jl li inilka •.:i ke rbowod\ow .:r~out ~ru by mocil. 1. .sl<lch powhilllrzchniach pielffi. sWO/'ztlia tIoka .!i8.z.6w .any olliejiernsill nikowym.! FIrs• . naieci:y j!e mzstawli:c na obwodzie tfoka cook 11200• • Nasmarowac zewn~tr:znq poWiier. '..ob~dtllW~fJ~dJliegow.l!]i. pokry'\!Vy mentem.zysko1i gl6wn~o (nr7)' roi.en zgamliaj£tC)r. p rz:esuw.wego:). .os.z.Sl"U:by .Pow~nny w wzdWi!J.i mlskl oiejoweJ pfas:zczy. piem~ cierl us~czelnlilaj2!CY ~n!aJbil~zszy denlkatiol}.cjawZ:ysk od 1 d~a5.e:lnia~.krywy • Wymiiesz:ac. Rhodorseal 5661) noll { dlolne PQwie.ska n r1 (numera. • Zwili:yc i zaroi.c~wym momentem . dzaoza (mieszan~na ta pOW". .wdziC. a pii.adt~'oa sillrr1l ~ka.o~orJ i wp rowadzi6 w roWiki po. nie podllegaj1aJ! pMnieji p'a8owani!ill1 {ob:ro!bce) ~.e'~niajiEJ:C€] RlhodJorseal5661 Z .y. sHieffiwane .znaki id€n~filkacyj~ ne naJrilie8~OneIPr. • Zamon~Gwac pokiryw~ waaz z panewkl.kach oraz jego :Ilu.f2c!hrllf:e przy~egalrl!~a.t!o:zysk . os~owv.&mtawE!.lpe wtaSc!lwym mo- • Oczysof:c pOWie. • Z:amQn~owac za po:moc~ p:lfZyr.:z.~ obraca si~ swobodinie 'IN tOZys. • ZamontOW8c pokrywy to:zysk. ok. 2.cietnl~ iPQwlnnry bye skierowarH:'': W s~mn~ d!enkalifoka.zn 87 . • ' Zaml<i pisrSoieni nie powin'l'1lY bye.l!ejem o siin~ IicO\iVYm i oprzec '0 nie panewli. • INa 8uiche.60.(r18pi'S) pwstopad'le ria pi~~iu do .c"'lJI'Rce . g+oWniych wraz z ich panewkam ii~ z wyj<\tkiemro.ac sfEi w rowk:ach bez opor. do!ll. C:Z:Y' waf koroowy olbraca s!l~swo~ bodnre.swmzniia.r2)chn~'Bkadluba silltll~k.Ik:Q~ibowego . s • ' Dok~ci6~ruby pO:l<ryw wt8J§.

si~!1!ilk_a.oIrowe kaa.ejowej od strony kola.i kaclill!Jl basi I.cznikimetaJIO\I'~u. :8 .e:ga Ilei:aiy IN jednej ~szczyi:nie (aby przy bitczs:liiliiu sibilik:a.ahow.y6za pomooq .: ~ . 5 . ~. . Ponadto naleiy: .l.oo- na db rozkfaclalt1 i a. miski oll.6~. :2 .za~(I..yr.I!!!S])C01ie!lkji.~dlU) nowe pi~~H':!3cie:t'il ~B usz~elnlaJ~oe waf k:orbo\IVY.QWq POWU€fzd'nrn ~€l cZ.Z8!montowac pok. 4 .~uba sillnriika.·0!3 (M s.t<!.~mdl&l.troltlly nap~d1Ji lrozwz.ata1izab)~em. • .ed kataliz8Jtorem.liil. ~1 -sanda lalFnbd'a za ka.pa:ska moouillpa 6 .a~ dizi!lctl pasek.5:9)z ebu stron k!zyska nr 1 i w m ~ejsclU B stykJIJ obud0'MVY dorsseal 566~) (np. aby 1 w rnlslscu (A.OI'SIOOOli Ciie(plna.I1IU1'Oy pl'2:ektad~rn nie nl8. 2. Flho~ miiskli ollejowejwfasciwym momen1tem.p.9. 2. zama.z~ciow IM(Jt.spra. !U ktadsmarowan ia wfaSciwym elejem poz~om WI 'IN misce 9 11'1 Rjts.st'lPiio ociksztat~W2&' mooowania s~Ilni:li\o\IVYmdo wyma)ganego ollelioweJ.7 . 8 ~ vorspom iki.o. KOilejnos<c da~szego sk:tadania.s~.O\!tY mmlfiek. pr2.z. . ze sk~nk~ • ZSJmonllJwac na ka.¢in~k N)lrywY~otowel z ~ju!'i!ljkjemn'<liasl.y uszszeln iiajE!:Csj (np.ejj.rryw~ zawie raj€!..nanlssc krOipl~ pasty uszcz@lniajft0ej p r2l8dni egot[lzysk'a .sonda lambda.j:estodwr. rys.plrzy zak*adlanhiJi miiski: o:le:jow€j dop:i Ilno.Uklad wylotQiW<¥ 11 -kolfilktor wyIowwy.i z ~l'umnilUetll ni!lIEi.ycht~odiz~oe] z jej IriI.rzBdnia muryW!jiilotOVila wrraz z k. ~ napefnic oonie miski olejowejl) i G!ok!r~cic S.wac.nika. ~991-mj (Dei S~lmtny I~ota .zatms:ehoweQIQ) i Mot 99(J.tyiI~y og. uszC2!eltk.niowej eraz pa:m p~decz.talizatorem J .cHubie siilnilh:a rollk~ pn:nN.• Pow~ec oi:enkl! W~!JIfS:tw~pam:. IH~.gumowe" 110.ptz.uy~oto'l'l'e.cq obsad~' lds:zczellki pi€H·SCie.wdz~cstan pompy oleju przsd zamontowaniem.odoreeal 0'661) ObUdOWI\! przsd I'll ie90 loZysl!ca (rrlJ 1)1.

.Mdetek wYj~ni. zielone-~kl~ne IMOMENITY IDOIKRI. skrzynkll pr.0 do 30. Zaleca Sii~ wymi enlc zarowno ~arc:z~ sprz.2.~Gzenla s krzynh:i plrz.1.6 dm3: 18 N· m. W samochodzle zastosowano jedl1lot81I'C.UGA I NAPRAWA piast~tarc. N.4 i 1. Pocllsta.y Skio-lI.3 SP.8 '0.a craz tan::~~ sp l'Z..>Ilgta. wYiPosaZone w mechanizm eamoezyn naj regulae] i skoku jiafoweg:o pedalu.sii~nilki1. CHARAKTER:VSTYKA TE.otu Qlprawy WYMONTOWANIE • Odtqczyc odsilnlka sklrZ. IkU~re stale s'tykasi~ z koncami spr~.8 6.9 OZMc<loola azaroSzaFObarwtile-n!ebleskle. OBSt.s:kie.5 25..e nap.aga.zy ~prz~gfa z trumU"Jl>em dr. tinY: 20 N· rn.0 do 30. zew0"i!trzna tafC~ (mm) nominalna tafCZY {mm} 200 200 .rawy sp r2:~gia do kola zamachowegosillnika: .01.wGW'e Iparametry SIP:~glei Typ s:pr:z~ Srednlca 2QQ CPO 3500 215 CPOV 4000 2115 CPO~ 44'00 z notTl1lalnego .anatarczy sprzQgta lulb zesp.! talerzowa.2.ezespo~u op. $pi~zyn lillioW€.rawy. Zal EleeniIEl~O dOtyC2y ·wyt~czni.ek~adril.aprawa sprz~gita wymagaJ&ca ocU.4 do 25.O 3. zlelene zielone.:t (min) :26 26 :26 3.215· e.RZ~Gt. wyJpUlSt6W pi9!sty terez.ynk.11 ~Wymii.g~a.8 i 2. zialone liliiowe.CHNICZNA lMocowani.ta.sHnilld '1. 3. pedatusp~~gta.owej od 'sl In~ jest dose ka pracochlorma.AGli WST~PNE •.~ IPrzekhadniow~. do kola zamachowego sl Inilka i zdj~c zespotopra.gan skr~- UW. • Wymian a Iii nIkisp t"Zi~gta wym.0.~.a nle z uszkodzenla spowoclowaJr1lego wadij_ ]ednej z oz~sci sprz~gta lub na przykffid\IVYci eklem olleju z siInika.zekliadll1l ioweJ do sl Iniika: 89 . Zesp6t oprawy sprz~gIa ma 8pr~2:ynE.5 27.zowe spl2~gto suehe sterowane mechen ~cznie za pomnc8!: Iiinki. • Oclkr~ci6 sruby mocowan la ~espolu oprawy SPIt'2)~g.zlUzyc~a sprz~gta . • UnierlUchomic kolo zamsehows 5i Inii ka za PQ~ moca prZY1rz~du Mot. 27.._CANIA MaGowanie 30 N· 1m. wymontowa~ liczba.. 582 . jalk i zesp6t' oprawy sp t26lgta oraz {ozysko wyc!skowe..wy sprz~g~. kM rej koniecznooc wyn ika nycih i ku Ikowetozysk0'WYc:iskuwe.8 nia.zYlt1ly tarczowe]. -nleb'je.

o~opm!illY. 6 .3.MonMi tarc:. 8 . Moly~:otEl BFl2). 7 .4 do 25. 5 -lNid:~II!ci. wsp6lpra'cI!!JIJ~Cqz tareza s.ai 9 spr·2!1j!9ta ZAMONTOW.3 nys.egf) Ry:s.ejsta!lrnl .ANIIE • Oczyscl. orez 1. )(. ZLnZyCB wymienic IoZYskloWyo]s!frowe: .6 u oclUus<cic powlerzctll niii kola zama ~ chlowego..wdzic stan Wo. -laJFCZ. • Wysrorlko<waC t.z~gt~a oraz spr.aJ.resp. 4 .roz-yskuwydslrowe.=25.a.3.~P!'Z!l!1fa X-27.!.sp~g!a.emego. smlym 32.4.0 do 3Q.zy I ze. 90 .rz'i!gIa wzg II~dem kola zamachowego (Wy'S.9 mm (51In'lkll 1.podp6rlka.spoJu Dpr-awy za pfimo!1~taJ)i~nia i_rodk.l mm {siilni'ki 1.WJilCq c'Z.zyska wydslk!ow~gQ i w razle lfIadmr.0 dlfl'F) .1II'spomik pedlal6w.pr.yIr! ki P rzieldadlniowejl) za pomocEl[ trztp:i:enia • ' Pawlec 'tuleJi~lIoZys!k:awyalskowego oraz ~once i powierzchn~~ 0lPorow~ widef:ek: smarern (np.6 dm9. s~m Rys.rtrtocowania z~~ltl QPfa!o\!Y. Spmwd2anie skokn widfJJ1Jk wrf<:!~O! . 3. • Spm.:r.wdzuc j.8 oraz 2.arcz~sp.uj~l.~sCiqpiasty w stmn~ SIf.~. $pT~gm ~ .2.Z. . 3 .pedal spr~gtaJ. .SiUDa.linll.

..y6 os pedatu..by mOlZl'iI'8ibyfo I p:lr2esun~ peda..ldad Z€'8ta. 6 cl~ pow~ I'll i€ln on wynosac 25. czy mechanlzmwyi!qcz.0 dmil . • Naoii6n~c na pedlatsll·rzi~gta.ztibatego.nc8. az do liJLzyskan ~awilas- -~ mLJchamii.a .ony peda~u siprz~gta Ii wylu~cic lt1hgkr~~~~k.2~2. W p:rz.4 ~ 1. .t 6pr2!~gta i odff.akJUmuI8~or..~ pil:'ZEZ ocz~J) wyctmllka.apadlk~ powlraGa.srod. • ~y. Uwa.~li.okowanie zaczepu pencerza ~ inkJiiVII przeQlrodzie cz:oitowej. swaoodnie zab~.tmym wycinek ..wiet~ rza (zalelnie.ana ti"nkl $p~lfj 11.2 . .rilltowacskrzynllk~ prze·kta. IReg!JJ Ilac~.zYlmilnie.Z]enie robocze i zabz. • Dop iilnow8.wct. a.a.Wym lana lin kii sterewan la spr. rys .o.5 mm. z • 'Wyti(!!gn~cos pedia:1u na~y~e.lCZyC IJirnk~ :QCi I~nke:. cz~.kUjE}_DE:gO !(wchodlzqoogo IN s.a.ka.1.mie'~'mych SPI2~9ta).4. • USUirlijC tr.gta • Odt~cZ:yCaklumulator. aJby Sipowodowao • SPlraJ.I'etniijl_ obudQw~ filtra pcnNi€i~~ . Zamo.3 . W p'l'Zypadku silni kow 1.6 na wyd r'I ku 2)~b8tym. : z 4 .ga.d'niowi\l.4.4) z lewej str.I'~ydnek ~bm~.n~krli!tka ooi ped~i_h. • lalo. przy widel'gcf1 pomnna rza ~p.2!e:bail:ego i umiiescic zaeaep lilml'lki przewidziaJlfiI.c pmwid~oweg:o uioien'jia zacZiepu pancerza Ilinlki 'IN przeg rod. • WymorrDwa6 komp~em~ ob:udow~ fmra po. czy z.gta.yrz~d Ulr1Ii9:sruby jego moeowanla de kda Z:amadliOW>egO stepn lowo {po pr. spoczynf<jowsgo. 3.z. 8prawdJzi6 s~ok: wide{ek: wYf:ij_czania. • Zaczepic Hnk(jl za wh::ie~knwyfl..gtta. • Od strony IPrzeclz~atu siiniKa ws LUlEJ:Onow~ ~in~~wraz z paneerzem do wniitrza naciwozi a.j~ do poloz!8nia.zp~enlsrod kuJqcy i prz.2 pawil091£em do wn~trza nadwezia.a. w miiejscu W· wycil nk_1U z~ba!~Yim. P rzy swobocJnYlm pe:dale sprz~gta Hnka • PU€'SuntJ!c link.scll z:a.zyc Zlesp&lop rawy Sp:~~.oclt€!czyc . sprzllIgf.!I.gn~cIIiril ~~ WliaZ . pedafu. sp:~gta. ~ doll'. • INa(isnt'l[c n'e!pedlat Siprzeg ~.aJl1~a sprz:~~ fa dlziata pop. 30.WeWrl'lh2 nadwozia wymont:owao poclp6nk:~ (1.poop6. Ii :2.&czania. . wyci ~.:r'~oaC ciwej warl:osc~ rnornentu dokr~cetnli. alby wycir:tgn~c Rys.. • O~czyc Iiink~ sterowania sp lfZ~gIa od w. do 25.oz~.rawnie·._ • Sprawdzllc. WymJ.'06 pedla!6rw • Pow-lee smalrems.aIrrmaci~gulirmllki nas~~pi samoc.czania..ym dla niego.zie' 'czatowiej Irll!~u:Jw.S.cietgn2J!6 za wspami 11<8. p~r]9iIlu ko:no6wkii pancerza lilmikl sp r2!~...i:d~~ek wyl:8:l.21.ypadlku siln~k6w 1.8. 3.. z '. • Zamontowa.aj~cy ~(II'O· amachow'€I .wu ..~baty i os PEH:laIu. • Wyciiaj. osi peda!t6w. '. • P rz:eGUnl~Cpedatsprz~gta w poto.9 mm.rb.z(il!k~tnej). 001wers:]i samoclhodu).c miec 00 najmnieji :2 em 1!1U!Z:llt l~omp.0 do.

z~by prost~.~1.)" 8 .o" ty~napoklrywa.).!o:iorek spuslu ol~eju.· roni2owany br.est poprliEi:c2inllie do esl pod~l!JznejisaJmoc~ odu. Zrniana ble g:6w odlbywa $il~ za pomoci:l dzwi.l~'OaJte ma]~ .f2lb..ih. spr2!~gta j obudowa z8sp()k~ k.~growy jest uro2ys.. 2 .kowany 'iN h):zysku wal'cowym Dd stmny sprzflIgf:a i w w:tysku ku ~~ kowym 001 strony pokrywy zespofu 5.rz.Ko~'a. 9 .16t z~ba= tych s~ odlaneze .krzynkJ przekiadnicrwej 1 .osi:Or1!a Iilolla Z9!rnruacoow. Zesp61 obudowy . zespotu 1k0ll~balyd\ 3.. 6 .~iskowe!Jo ~skrzynki JB~ oraz JIIEl.eg.pokrywa zespotu 5" blegu.MECH'AN'ICZNIA S.rynr~nka..1 OllCazJB3.A. Umies:zc:zona.z. :Rys. w pod..zelkfadnh~we JIB.oduoraz n ~es'Ym.obudOcwa$pr~g1a.~I.oZQ:filiej bieQIUII. j. kola b.stopu lekld.egQ 92 .AIKTE.y sk:otS:ns. '{ -lulejia tozyska.IRY:STVKA jest wyHoczotrila z b~:El!chystalo'WlS.'KRZVNIKA PIRZ.1.~a wyMru $krzynka prze~tadlnio'wa ma pi~c synchmnizlQwa ~ nych biegew do Jazdy oo p.!'!fciskow@go ($~l1k~ JC5.iegu wst:ec2J1!e go zas . >5 .hileja rozyska.1~ 'TECHNICZNA CIH.gni l bieg:6w do iiazdiy do przodu umieSZ. biegu. I SkliZynkli IPlr.eg wsteczny.kmek wlewul konlroli pozioml!JoIeju.EKt.. Olbudlowa.IDN IOWA 4. Watelk: sprz.obudowa.AR. 4 .tod:m oraz 'dri!z.3. 4.

ZY8ty mocowanla ~:U5*08i do kola. i 2'. 4.~gta do oibudcwy zes. biegu db 0Ib LJOO'W1f Z€li8PQ~!!j 6IT .u) 1 .zwn)tn~c kQt za pomocq sctl&ga. Salnilocil1lody zsii~nillmll1lii ~ liB.komk spustuo!leju. rNJlakf~tka meC!haJn~z:muroznll:cGw.0 d'm? na podsta!. Slaz¥llkt przeA1mtnmwe' JB'~ OJ'az'.z. Slkrzynka p~ekiadl1li.ANI:E S. M'ecihanizm r6±nico~ jest urotyskow. s.25 N· m.regulacjii dr<). m. 3: .Wykir~ic sruby mocowanilla.. ~jegu.JB3 (Wtd'o.acih kat • l!Po le'wejl s~lmniiesamochodiu . Sruba watka gt6wnego~ 6:'$ NI. • Wyilk:r:~Cilc siruby moclJllj~oe zadskii.g.n.eIKfadniowejl~ 25 Nt· m. Opr6i:nic s¥"rzyn l\.l.zd:erzak 5. JC5 .d!lIiI'1I~ .2..2nticowego.gp do .tn1u~".odkr~.!iarl i'e po4kry¥lly zeslPo:tlUl: 5.zyskowalrile s~ kaz. bieg. <1. • US~®!W~C prz6d samochodu • Wymontowac d!olil1l2j.owych.oh: 25 N· m.. ~ n:ak. Mo(x)!1/i.!fl!a Iswaj potosi db 013 lUIdoW~l s'krzY'Iril'kiprz.. 135 N· m.U!.a.2. hamu!!c6w ~podwiesJ:c zacislki we wn~lk.cza.zdilJrzak 5.zwr:o~nick6l'..)tka regulaeji d~ 'WYtXlr1JI blieglu em WYM:ONTOWANIIE II ZAMONTOW.4.lchodi. 2 . :3: .ek .pUSiu olej LJi.k spoduJ' 11.CANIIA N!abfitka Vlia~kaslprz~gbweigo.gn~Cj za koronow1sgo meofM3. z sUnilkami 1~4 Ii 1 .ch k:ull~owych .o'Wa JC5 Watek sprZ!~gIDwy ~ wat'~k.: 130 N·m.rIiY IDzysku kull~ VIi towym . M:OMEINl'YOOK!Rm.polu koo zQbaty.WaiI.zy sru by moc()wan~a osionll'l/ ~chl'loll1ine~i1Pr2!~glUlbu ochronnego potosii d:oskrzynkii pr.zek4iadlt'illowe-i. • Odlqozyc SWOrZlr1l ie kuloW'e cd! .~ p!~~taollniow~ z o~e]u.wlk:ach • WymontowaC zesp6lt Inha. i pomooa tlr2ip~enia Qdpow~ednieJ srednicy. o '. podw'6J~ ny kol'ek sp ~.k-orek otworu w~ewu i Irontrolii PQ2iQmu ol~l.rek .S~Yf!la' p~riniowa 93 .cic tr. O.BSlUGA II N!APRAWA Rys.j~o8. • Odkr~ciG m:lJ"'.ikorek otworuwleWlll1 i kontm1i poziom:lJoleju. Osro. bieg til. isw:riH~prZ!edz~atu el !Inika. warszta:towycf"!1 z ko~am~ prz13c1lnimr zwisaj~cymi swobodnie. • Wymontowac przedn iie OsIDfliY pw.I.. gKiwltlIy Oral meehan iizm rein ioowy llJ~o. • Zdjqc p:~edn~e kola saJm. k 4. ~ VIi lOZyskuwalcowym od strony !<om ~~b8!ltego ~"hapfl!dz.:3.ni:z:mu r6. • ' Odt6}czyc aku mulater.dy w dwoch to.sp:rz.Qc!~m:lu.any 'VIi diw(]ch iozyska.zeciwl:d'O.go przElklt~adni gt6w1n€]. • Otworzy6 pokryw~ przedz~alh.. 2. • Po prawej stronie samochoduwyd21.p~d'owy. ad strony pok:rywy' ze~poIu 5.iB .4 .l sHnika .KIRZVINIKI P'RZIEIK-tAIDNI:OW!EJ Sam.ko.rowny jest ~~oZyskO'Wa. Mocowanie obu:dowy .~hatyGh: .rt~tk~rneeowania swoFZlFIlli I<!~10wych mechan~!Zmu kierown[lcze.!l<\lk~ka .ego skrz}'il'il kii Jee.i:ka wyboom Ibisgu Rys. i odlt=lc~ skrzYink~ przekJadniowq ad $!i ~nika..:Zysk.ach stozl\..(wl'dak od spoct.

b'i~u.. 17 .w*k bi€. 27.mwny.skrzy.guwst€CZrl€giO. l2. i:)f.~0!10 ~M18 Inap~dlzane ~.tom 2..Z9.w.yn!Sl.pookfadkEl.re.2 .18 .-ofu ~bate nap~d_zal'le· 5. 9 .ktJ\lo . bieg. 2 .piiemS~i~rn syno'hr. biegiu.pi"l't\\~cien 5ynchr<lfllmlma 5. Irna.:aJC5" 8.pj~rSci~:r1l$1f1f1lchronli2atora 4_ bfeglWl.3 . Megu! 23 . bi'eg.ldzaj~e 5.sPI'lil'iyna s'Yfl.1. 14-l+. ~9 .b.. mllki :w - '94 .sp~z.nki J1il3.\1l'iych t watkciw A ~ skirzyrg&. :5. 5 ~ lPi~rSci~tl synQlmJll'1lilzaitora 1'.kdlo 1J~l:i!ate nap~dzaneI2 bjegu. Ibiegu. 8 -IP~eirScf:ei'i synchmni:!!ril. 20 ~ {<lc..u. '6 . Hl. m.eglu.:a.:21 -lkDl.p~d!zal1e 8.!d~<1lIne4. 4 .~mz J.t~czneg}IJ oiegu z ~L1I!ej:!j.ynohronizatom .poodiktaJdki regu!lacYltlIe. UI .ofllizalmail . 16. FOlks. bieQl6w 1-2.u. p[2jl3sUW'~<t ~!'lchr~!1ii.. t.o z~tate lihapl.:l:jj)oote nap'f. :25 . 7 -~U!'eja przoesuwna synOh~oJlli~rora.:orAJz~b8Jts Mp!l!dzane. blegu.!:'i.atetk Q. z~$.br~gIUl. l1 . 2.8:3 o ~I.zyska. 24 .iyslko igie.'CihJiOi!1liza!tora.lkov.:c~naskrzynkaprzekladnlowa fly$.a~ora bleg6w3 .biegu.~ulel&.p6Jk61.4.~lIleJa prze~lUr\!'I'~na.osfDlla.pt~rsQieil osatlczy.. UI-Ik. {o.Meohal1'.klZys<ko~o~l1ie.waJek sp~g!ttowy.l.. .klaIo z~bi8!re .

regula. 4..opaska mocuj<.0$ 2.z wj. 1 .13 z: widelkami bieg6w3. biegu.2. B .~eilkamibiegow 1.¥:ek wyboru ibi(')g6w. .cyJrlia.". 112 'OG.dZwigJ'lia.gab di2:-mgiili zmiany bieg6w.kQrnco1Jl1k<il! .--4. biegu 95 . .oS.j. tl!iwigni. 5< .110 os 10 Rys. ~kJmer:it:y <IViI~niZfflu~ian.·y biegow A ~ .slkrzyn1ka JG5 11.ca.10 . 7 . 4 .. 114.:1: w[detk:<JimI5..ODUOOWa. 8:. 9' ._ ()~ wybr:~mka.fl. dtwig!li"t s·tero1l!'aniOl_.2:.wOl!lek bieQu wsl~~o.:zde1"Z~k5.sktziiirllkiJlB 1 oraa JIB::!.dr. 6-[)o$!Q:rliY Odlrtlnlfle. zmiany bieg6w. :3 .

zekfad niow'l..iglilwMj.7 .byrnocowaraa czuj nika pr~cllkosci kda plt'Z.za.'!. o .d p rzec.kolo Zt2bate na~du p.i wyjiEl:C te n~cz:nik. kiot:t kmQrmwe.rliego mooowania skrzynkij przekJacln~owe] do silnlka.podk{. silnika. S.za.l.pierooien uszc2!eilni9!j4cy. zawieszenia zaspoiu nap~d!owego .iowa • W samochodzis wYlPosaZonym 'IN u kia.wczy ukitadu chrod:zeni..naJkJ~ka obllJdowy meohianEz:mu rozll!icO'\I'lfeQo 96 .podktadkJi regulacyjne.zYIf1l ki plrzelkJadiniowej. 9'. wy~czania 0 raz rozf2[cz. • Wymotntowaci ~unap~dowego. • Wyk.agfQooi{l1Na. kOf'. swiatel' eotanla.a.' OcH~czyc doltne sworznie.wieszenia zespc- nap~dowego. f~cz~cy podtUlznice nadwozta z ram£! pomoc'n iiGz~ z. B . • Wykr~c~csrUi by mOCOW8l1'1!~a.. • Wykr~cic sruby rnccowania iElc:znilka si I.rilt'owac zesiPotfilltra powie1trza.{Qzy~ka. • Wymo.tU n ap~dow€g:o.podkf:adkl oporcwe.r~cic Srube iqCZijCq i om~czy6 ko. • Wymontowac rozruszni k. pi:erScienie OSadCZ'9.uszczellea pierSclenkiwa.c lewy wspornilk zawleszenla ze~ spoliu nap~dowego./ . ell. • Roz:lij_czyt zamooowania przewod6w hydrau~ i~ cznych wspemaqanta ulkliadu kiero:wt1iiczego do ramy pomacniGzsj Z8Spo.t'iitowac drqzek realkcyjny zawisszenia • Za pomoca dzwign ika warsztafow€gio poowiesic zesp6t nap~dlowy za ucnwyty do padnoszenia siiniKa.dnJowej do sUnika. ku lowe Gd zwrotnic • Wykr~cicsruby • Odkrlicic nakJr'litk~ do.espolu amortyzatnr . odlt~pzy6 Ii n~ sprz~gta .kolo ~batlena. 1:2 . • OcJl'qczy6 z:t:~cze przewodow elektryczruydhwf([czn ikG. 2 -sarellity.3: . zespolu nalP~dawego.skrzynlm JC5.o§ciotiflier.f/enumty m'echaniztl'lu rOinicowego A ..yC pozostaie z)l&Gza przewod6w deprowaczonych do slkr.ric6wkii dr<}zka wybo I'IU biieg u ad skrzyn ki p rzek~adniowej.OSSSll:eIIt6w. .zosta. 4 . 1. rrocowan iia amortyzatorew do zwrotnic k6ti wyj~t zespoly zwrotnic z p6tosiam L • Wymontawac prawy i lewydr~z.lwbl.e'lk. i: odsur:J.adkispl"~Zyste'.lczl1S skrzynks przektBdn. • Wymo.~ookiadkaoor. 4 .· .okL:lj:~cy ABS wykr~dc po obu stroneeh samoehocu S~1J.Mechan.spr~zyS'le.~c ria bok zblorn iik wyrowna. 14 .p~d!zane przefkladn.6 .slkrzyn'ki J81 eraa JB:3 1 _. • WymolrHowa. 5 .6. • Odkr~ic po.Je." • Wyrnontowac tyl ny WSpOliitll iik. 4".l:oczne. 8 .edniego do zwmtn iCy i odlczepi6 plIZewudy ad wi:d~elk.r~dk.Ulejlk9!odleg~>IoAclQWa. 1 Q .k. sruby mlooowaJn la slkrzynki przekta. 15 .e.tlrycZIfiI6bu czujnilk6w ad arnortyzateniw. Rys. 11 .nika ze skrzyn k~ pr.

ii oclkr~cflc sn~'by mocujqce jq do. • Pocl1ylli skrzynki~ prz:ekltadni0Wift iwyjqc spodu eameehod u.odem.~uzamontowaril la s!krzyit1i p ~eldadniowej ki nalezy wy~onac . .ad go. Pod S.ekraJrrll oi:ep~lnllY oraz sp:Ii1Zyn~ diwignl ~ j moc~wcicm n~kaw. li1I'adWOlga samQohoclu. prz:y dzwli'glni . jq .zdj:2tc .Za pomoc~ j.zmi8JmliYbieg:6w. '. .c s!krzYiI'i! przeik:fadrni:ow.zmiiany bi e~ gow .trym i podwitlZ8C za pomoc~ Imr:~k!kieg~ drutu . Odd'nlyilic do . '.zderzak prz:ednL W ce.' .arszti3!tow.! .e~emeruty meehsnlznu.~ za poIklil .~ nia IN odwrotnej Ikolejn ascii. Wymontowa:c sygnai dZwil~k()wy. • Odlqczy6 0Gi1kol!el<tora wylotowego Ii wyj~c pr2!€ldniiiEj!~IIJr~ wyllotow&.' <OP!Jjsdc pO\iVoli ram £iI lPomocniGz~ . '.>olu nap~ 0' i VliYsun~c jii} pod samoch-od.em.zesl!.aJmoc!~. . Wylkr~cic :sruby mooowania pl'2e~1ffidni Idemw~ niczej do ramy pomocn1cz'ej zespmu nap~owsgo ~I podwles~6 przek~adni'~kierown k:~ za pomoc~ mi:~kJkiego cI'rut!Ul. Z!miany 1b~\eg6w.' P\adh'Zyma.edlnego .opisaneczynnoscii wymont:owa.e90'.IlUI leU Ilku pod rilosnHk6w b pocleplrzflc ram~ pomocnicz~zespotu nap~d!awie- • ' Wymoliltowac '.

Allitomatyczna sklrz. .ynkl prz.2)eUI:IJjni 11ydrokjnel.e!kfiadn iowa.4.ca ~ilnik. ElenlBnty s.RAiKTE.le o!eju.4 .elek~mzaw6r sek'l!rencyjny.1.iDNIIOWA 5.: ~ P: postOj(parlking). wyficiowym prze.knynld przeldad:lli'owei 1 .y'S.~1adnL 16 . 8< . .CZlu]nik prli!dllloS(ii ob~otowej not wale. 12 . Jest umisszczona pop rzeczn ie z prz. 6. CHA.usrezl9~ka..przektadniaJ Ilydrokinetyczna.7•. 9 -elekrtroZ8:wiJr spFz~gallJiawiinf1lukQw pr. 15 . 1[1.czuJlfilik ciSniooila.z.Z<!_dzrelliie.worow elekt~omagne~ch).o~e:]l] wglDwnym I\:a:na.R: bieg ws.elektroniczne ur.zesp6!l IhrydmuUczn(Y (2esp61 za.wym1@nnik cie.1\.odu samochoeu.elelklro:za:wOr trOOclulacji. rna eztery bisg'i do jazdy do przodu ~ b~E!gwS'tec:zny.0lI0zam!achowe slh'lllk:9J.yn ka prz.RYSTV. 1. 1 1 .1ll!ieilcrlulilkcyjny.. 7 .a wybow bieg:6w rnoze zajlmowac jedno z.ycznej.ce auklmatyGzineJ skrz.en.O'WeJI przekfadni hydroklnetyC1!i1Iej.pIa olej·de~z chtodz~.3 98 .KA TECHNICZNIA Diwiign~.ystl<1ich cztsrech b~eg6w do jazdy do przodu: 3 . 5.elekitrozaw6r stemwania wydajnosci<! wymien I1IUkaeiepla.obudowa sk:rzynki. szesciu poro..'ekfadniowej R.NI: polozen iiE!nsutral nE!. .czujnik prr~dk:>osci obrol.5 AUITOMATYC:ZN'A SKRZYNKA PRZEKI.przeh:)_czl'lik.teczny.D: !3!lutomatyczll1Ia zrniana 'Wsz. 5 .uI11cmego.steruja.pokrywa zespOOJi liIyclra.. .A. :2 . 13 .

lektroz. glniazdo 55-stykowe i stenuje zaworami sterowanla na podstawle sygnat6w 0 warunkach pracy siiniKa oraz warunlkacJh ja~dy'. .l. programu jazdy za pomoca P rzycisku "D3" jest zalscany w przypadku ja:z:dl~lpo nawie rzcbnl 0 matej p rzyczepnosci. 24 25 26 Masa C2i1J]nikaolsnienia w kolektorze l.zliI.zujnika pofozen~a przepustn icy.a.gay .Jduje si~ przyclsk ~ID3'\ kt6rego rn.zy do jazdy do przoeu.acisniE2cie . czujitlliika pr~dlk.tozen'i.znego 6le. Automatyezna 117 l' 8 Sygnaj I.tyczn~i skt"Zynlti' przekfsclntoweJ D. bieyl.2.e eleiktro. cosyg nal ~zuje lam pka kontrolna.eJ 5 5 7 8 b:i.czn ie w po.esz.iniicliagnostycznejl (l) Sygnalll inii clia. 5.2: automatyczna zrnlana tyllko plerwszyeh Idsntyfika'cja stykow zhfcza elektronlc.atei hernowan ~aoraz przstaczn iik:a wielofu IIlkcyjnego.>nienla kolektorze paliwal obci<tienla fIN rowana.PO W'Zfldzenla dw6ch bieg6w do jazdy do przodu.lWie w~kazUllk6w e!ekJronic.ldentynkacja w zhlcZu przewod6w $~k6&ff elekttoni(. W PCdOi:81tl1 dzwignii ~ID"Iub ~2" automatyc:zna iach zmlena biegu na nitszy n. w~cznika sw:j.~~ceskrzynki automatyczne] (EM 8PA) me. INa diwiglni wybotlu b+eg6w .ek:tronlezn 9 urzadzenle ste ~u. .QSci obrotowejsilniKa~ c.ony bieg pierws. SygnatSla. IJImchomienie siiniKa mozl~we Jest wyfSl. elektrohydraul.zna.lctrozaworl.eg6w do jazdy Z<tdan'lliestopniowania rnementu I sygn~t parotenla P lul:i N dliwr~nl wybom bieg6w Nleutywany Stemwal1lie e]ektFoz.asllanlleczujnilka WII)tsku pallw.a ctt.e eutomatyczna zmiana olbe]muje tylko irzy pieMlsze biiBgii do jaz!dy do przodu.ektromagnetycznyrni hyd raulicznsqo zespolu ~Q 21 22 23 nych z czujnik6w: pr~dko5ci obrotowej wirnika tu rbiiny przekltadni hydrolkinetyczn ej.gnostyczneJ Sterowanleelek.iegu nr 2 biegu nrl Stemwal1l!e e.pcwnd uje.l miany 6.wowzmiany SterowEmie eJlektrrozawmu zmiany SterowaJl'l~ eileiktroz<l/vroru zmiany Ster'o~lj1aJ!ca' e11e'k.ywaoy Sygnat~czellia 5.iczn ls. tempemtury oleju 'IN p rz. i.!o'ania (K) modulacji ciSnienia.W<lflU Slemwanr.Charakterystyka tech'nlczna' I sterowanle' skrzynkiprzektsdniowej Rys.dz.1: wtqcz. Ponowne nacisnll'!icie pli"Zycisku powoduje powr6t do autoWyb6r matyezne] zmlany czterech .znego urZi!J. do przodll.ast~pUlj8 po nacisnleeiu blokow~n1aditwiiQni stero\tliania wywjnosci:!l zmiany 5.trozawottl Nieuzywany Sygnaf wy~enia. biegu z swiatel ham01.awmu zmiany biegu nr 3 biegu nr 4 b. 2.wigni'a Jest w polozen iu p~D~1.zaillroru Nlieui. STEROWANIE SKRZYNIKII PRZEKtADNllOWEJ skrzynka p f'ZiElkladiniowa jestste- Sterowan~'e eJJe.sprawnosci w z:eSI<l.ekJIadni.a'sllanlie alektrozaworru i mMtiNowa:nia.enia do oporu.ma.. pr~dkosci obrotowe] waft! wejscioweg!o przekladnl.~egO aut>o.nu Z.homagnesu wyboru b'legu :pedatu przysp~.rzeJdaclniowej styku INr 1 2: Rodzaj sygnalu Zasmanie elek1irozaworu wymlennika Qiepla slerujqcego wydajnosdE(! Lampka ko:n1!rolna Ilie.dzenlasteru/llcego automatycznej skrzynld' p.aclhdiwig n i wyboru bieg u m p~ lub ~N". EII. paliwa n1'Odulacji dSni~nia 99 . otl'zymywaell.l 112 ~3 114 115 116 SI:erowanie alektroza. Marka i ty!p skrzynk'i: Renault-lPeugleot DrO.

dziatan ie sknynkJ arutoma!tycznej i umo:z:1 iwia daisz~ jazofil'. CZluj~ nik przekazuje do elelktroniczneg:o urzEtdzenia steruj~cego syglnat 0 pr~dkoSci pojazdu i um(:l:z-. to znaczy ulwzgll~dniaj EJ.z:e pemwa CzujlMk PE'tdkoscl o:ll.~czen la swia:tet eofan la.sa EMSPA 29 Nieuz.i k iin.. Ele ktronlezne uuutclzenie sterlLJl]~~e skrzynkii automatyczne~ nadz.1 ~ D2: 300Q.erwszej grupy: 40Q.mi~dzy stykami1 i .cy SprZ!!29iID b~'9gU bezpo8red~ n i ego oraz zaw6r regllUlluj~cy ciisnie. Odezyt Wah iII1fo:l111a.zy mate] przyczl!lpnosci Rezerwa Zawory e~ektiromagnety.Jlj~cego skJl'Zynki. linioweji sciie~cEl.ony SZlyWll1iO Z o:si!~przepiUstnicy.anle n:. szesel u .zaworow p~.· .tancja mi~dzy stykami czujn~ ka 0.y sredl1lie pomi~dzy stanami podstawowymL Umo- Czujnilic p~dlicosc:i pojazdu J est to czujn.oruj€ dziatanie urzqdzen -peryfeuyjnych sys:temu iiprz.3!k:azll()g. E.ciob~Qtowe.nie olejiu.'8ChoW1Uje pamii~i d~agnostyViI czne] info rmacle 0 z:8ra]estrowanrycn usterkach .yst:all1cja.ldentyfikacja styk6w zlttcza eie.wor6w: 1 n.alUtoma.ygeneratora ~mpUI ~s6w pm.e tych informaoJi e~ektroniczne urz~dz.ekazu je do e·~eklronicznego urztilk dze:nil8 sten.za. przepustn lea c~k.tycz:nej ~nfar- wyswietlacz w zestawte wskaznikow.2..ellkiie sitarny po.2200.zn'Sj M!asa G2uJWillik.ki netycznejl Na podstawu.00 . 5440.zln€ i ellelKtrom.i przektadnl hydmkilnetyc.gll~dn~eniie styl u Jazdy kierowcy.dni hydro.arbowego !ill G M P {w cyll ndrach nil ~ I 4) jazdy tu rbuny przepustnicy CzumiK ten ]lest iUlmooowanry na oblUda:wie przepusmiey na koniClU jejl est.E\czonej z kolem ~~batym tlla:p~dza~q.ktr:onlc:znego urzlJdzenis sferuittcego .§ci Za. Wszystkie Sq st:erowaJr'lIe p rzez elektronic:zne u~dz:en~estemji~r.cejiwsz..z.~ 3: i .dulkcyjlnry umieszczony naplrZ8ciw ta.wnosoJ jednegio z czujn i:kow Iu b urz:qdlzeri wykona.cznikwielohJink:cyjny (styk 81 ) N ieuzywany N ieuzywany Sierow. Rol!!il c:zujn lka speln la potenclemetr obrotowy o pojeaynczej.a p~dkos. ll. IIMiia okresllElnie wt.e aufomalyc. a talkZe I mac:j~ 01 p rog:owej warto~ci pr~dkoooi obrotowe] przy kt6rej nastepu]e zmiara biegu Rezys. W przypa:cllku 1111 ieslPra.ch cZIUI]nika: .mi~dzy stykam i .snie sts nuj.ran~c2:er1li:a zmiany do 3. l Nieuzywarry Slerow.znik wielotllnkay]ny S4 S5 S6 37 S8 89 40 4'1 Przeqcznl k wlelorllnkcy]ny t N wy[borz:e optymalnych warunkow zm iany przefo.rcz.epustn ica. Rez.anle ruszanla z miejsca p~. Czujnika sie nle regulluje.owe] .owiciie otwarta: .asciwej pr~dkoSci Jaz.isdn iEl .eop~yma! nych warunkach. pr. prze kaz f1I i kl b~okady urushornienia sill n ika oraz (po~czen~ u bi egu 'Wstecznego) wt.czne :z:espol hydiraulicz.~ta: 2160 .Zasil!ania cz:ujnika p!'~dko$Ci obrotowej tUlrb~ny prz.zneji slkrzynki przskliadllil i. R:9zym8l111cja na stryka. aile w trybi'e awary]nym.rzekladnlowej cd: N1w stylku 28 Ma.zawolty 91s ktroma. pe Ikt6wejprzesiIJwa 48 49 si'~ slt)l'k potijc. .ywany Nieuzyw.n.cyrnprz.slilanle Sygnal amj nika polozenia ki{roweglOwalu k. n.cji jest mo:zliwy jedynie przy uzyciu zestawu Kontrolnego XR 25. biegu Pr2!at~.ektadnl hydrokJinetyCZJl9j Masa (lZujT'l~k:..ynki automaryczne] uruchamiia odpow.zamkni.rotoweJI tUl1'blny przek~a. Eezyst:ancja dw6ch po:zos.2: Masa.zeniia. prz~cml Nlle~zywany ka wielofunkcyjnego oraz dwa zawory: za:w6robshJgu jEl.ra"ktelry'styki' sllnl ka ii wal'iu n k6w jazdy p rz. VII IkUirym zmiall1lY przelozen iia nasb~puj::t w n i.tafych .elkiadnii gtOwneji. o zmiarny biegow.mi~dzy stykami 1 i 3: ok .a Ipr~k0.ol~klor..z. cha.any Pr2!el~i k wielortlnkcy]ny (:styk 83) (:sryk 84) poloienia P so 31 Pr~e!~C'.zliiwia to llWZ.: przepustn ca zamkni~ta: 5440 Q.ilC€skrz. prze pustn lea ca+kowici:e otwaJ1a:5340 n &5 8ygnat czujni ka disn lenla w If.g n etyc.agnes blokowan ~a dlZwign i WylbOrlU biegow (po wtqCZBlIliiu zaplo nu).F1lY zawtera szest klare SliUZri!..dy eraz i 1. d zawor6wj 4.wozyoh e!ektroniczne u~dzenle sterujO!!:cB zape. Czujni k pok:l~enia 44 45 46 47 .iektroniczne urz~dlzenie sterUj'lce sk:rzynki au- tornatyezne] pmclUJe wecHug zasad log~ki rozmyteji.automa~ycznej skrzynkJ p.wnia. CZiUljni ten prz..

rzynki z fiil~rern (0.eje proporclonal nie do wzrostu te m para fu ry c leju w autornatyczn Elj skrzynee pr. wej olejiem do wliasciwego pozlomu wymaga uzycla zsstawu kOll1llrollnego Renau It XR 25.s jest wbudowany we wspornlk di'wigni wyboru bieg. .3. Macowan le pokry\iVY rozczlelacaa hyd raulicznego: Nakr"tikii porosi:.towego . • Odkr~cic korekspustowy (1. Emektromagnes oleju R¥S.1. SMlA. Gdy pozicm olej u jest zbyt nislki. UlwQ.wej. Wl<~t przelewu 7.korek (11.5 dm3 olleju i odezekac. Uwaga.ow ii moze blokowac j~ w paroi:eniach "P~ i ~'N". wY.6 N·m.z lejek IIJw891s.QW autornatycznych He- 11006 olej u: 6 dm3. He.rygowac. 84 czujnika. • Odczskac przy pracujij_cyrn silniku" az na eikranie zostanle wyswietlonaW'"liasciwa 'temperatura Qleju. sprawdzania poziomu olieju (Wldbk ad spodu)' bieg6w blokowanla diwig ni wylbo:ru Elektromagne.. • Podstawic pod skrzynkl? automatycznE!.2).!Jrom.5 dm3 wfaSciwego rodzsju oleju. rys.ANIE SKRZVNKI. 5. • Wlac do autornaiycznel skrzynki prze. naczy~ nile do zJbierania oleju. 2: . ollej.4. Mocowanie autornatyczne] 45 N: rn.ANA OLEJU Uwaga. SyQlnacly predkoscl j azdy ciila p~dkos~ eicmie rza w zestawie wskazilil ik6w s~ przekazywane p 1"'Z'9l czu] niki p r~dlkosci ASS przez SJEH:: CAN (multi'plexage)" C:zuJ. 101 . . oleju 60°C). • Pod n iesei podeprzec samoch6d. kt6rego rezystancja mall. 5.ek SPUg~JlI olieju.k. • U ruchomic: sUn 11:\ pOZ\i'110 I~c u pracowat 1 m z pr~d koscia ob rotowa biegu ja." rys..2500 n przy 20D(. • Wpisa6 na Idawiaturze zestawu knd "D 14-# 04" w celu wyswietlenia na ekrall1iie temperafiury oleju w skrzynee przekfadni'o.ga.3} i spuseic N· m. . OBSLUGA I NAPRA. BIEG.km. temp.3.2) sluzy do spuszczenla nadmlaru oleju (do w~Lasciwego ponomu). rlIaleiy do~ac 0.or.lIllktemperatury ole .•u wskrzynce automatyczneJ Jest to termlstor 0 ujemnym wsp6tczynniku ternperaturowym {CTN). • Sp rawdzic pozlom olej IU ~ w razle potrzeby spuscic jego nadmlar przsz mrk~ p rzelewowq.2}stljzy do spuszczan la care] za war1o~ci olej u w skrzyncs.aby· Sk!uteczn~9'WY~ plukat produkty zuzyera wsp6lpracujC}cych cz~sci.n1e' kofka (8) MeWU olejfJ' w auf!Om\!Io/cznej naulltmatic 60000.kof\9k. a. Cz~stoscobs...!il~=li8 sltt:zynlm' Pf7~ 1 .A.or. skrzynki p rzektadniO- vyej dosillnika: 8m by k6l:: 90 N· m.zelkIad ni:owej. 5.MJnioWflj Rys . 5. m. RoeIza]: ole] do przeldadni .WA plrzektadinio- UWAGII WS~PNE Napelnii.fugi: s prawdzanie MOMENTY DOKR~C.anie automatyczn ejsk. 280 N· m.zystancja milidzy stykami 81 i.. rys.edziaru silnika. 5.ldlkosci obrotowe] sl Inika.korek (2" rys.300 n przy 80°C. Zal €lea si~opr61:niall1 i e skrzynki automatyczne]. PoIo:ie.:.15 mm) 3. nastepnle ponownle sprawdzle pozlorn i 8wen~ tualnie go sko. • Zdj~e ()sfon~ spodnie] cz~sci prz.kr'~caJijci z n:iej korsk (2..:s1«zynoe przekJ.estaw Ikontrollny Renault XR 25.ekspustu oleju: 25 N . • Opuscic samoehod.ROW.ana i sprawdzan ie poziomu ole] u WYIMI.Wymi.ANIA nadmiarowego:35 DS SYN" pozlorn u olsju 00 K. gay zawarty w If1I iej ollej jest c~eliY (maks. • lPod+~czyc z. 5. Rezystancja mi~dIzy stykami A i B czujni'Ka~1200 o. • Wykr~clic korek (1). 5 . 5.. stosownls do obdi&ienia i prl.3.Wymiana i sprawdz'anie poziamu wy'bor w~aSciwego biegu. Korsk spem la dlw~e funkcje: . az ollejostygnie.

o- W11&Z~iprz...samocl~odu Soenic). . ~ci. rys.ka wieJ'ofunk~ cyjnego.rllyoh.~cii.> J. podwi~~lJ(~ WEi sznurklem .5 dm30le]u i IProst'!i!iPwac dall!eJ. """'r"'k(2\ .c wspom ik przedn ~ego odci n ka uldadu wy~O'towego. Opis wwksoie • ustawic wSiporl11l ik pOOitrzvmuj~cy si I'nik. 2isgara do.any" • Od'czepic w~~zk:~ IPuzewod6w e~el<tr\jczli1rycnl 001 alf.. 1100 {.czuljnHi.Z .. z o!l:rudbw~ • W'ymontowa.111 IC2!ego ~..:a pr~elkosCil pOja2du. • Wymoltlltowac rozrusznlk.:r~cic g6mesruby Iq~ce slkrzynki.ac 'os~ony p:rz.eSUllii!'!\C do~yllu tule.at lew~ prz.1. podaosn ~kiu z koiami zwisaJi~cymi swobod 1m ~e.. • ' PociwflesiiiC prze~~adni~ kii:eruwnh:z€J!. • Wymontc)ilili'a6 w.csmby m. 5.c lPomocnicz~ ramli zespofiu nap~'"" dowego za pomoc~ prZYirZii!lduIM!ot 1140b{~I~1 lub 0 Mo.t .flak to opisaao o Y .' Prz. • PlOdeprz!e. • Wymontowac cZliJJn~kp~dk:oScu obrotowej i poIDzerl'ia wafu ko roowegiO.eGl1m ii~ Illamp~ Nspol~Qn~.wic pod slkrzynk~ akumulatora.przewodow hydraull ~czrvydlrnl w.w.. .rllia~-I!l!cego dos~~iP do nalk~tek moo~ji21cyo~ tarcz~ naPiidOWi. po!lo. silnil\.derzak pr2!8dn~..iczr:l:ego u rZ1.a.. Elektroniczne u rZiSJjdzeniesteruJq09 wraz 29 wspomikiem pozOOita. • Pochylll:c maksy:malnie zesp61: nlap~dowy. Wywnontow. • Wysu'l'il~c pomocnk:z~ ram'i'zespolu napedoweg:o.c:z~ przeg U QUI ku lowego (1. JesU pezlornu ole1u niespr-awdza si~ lbe:zpoiSredn io pe jiego wym iianie.ool!Jlji~oeabudow~ pr.ewo- . 5) p. (dotyczy ~llko rnodelu SCE'rilie)" • Obraca6 waiem ko. • ull .ifn:3 ii oocz:ekac.ontow.olej prz:estanie skap'Y'WaC.. • Zaj:qC prz:ednie kma" • Wyrnontowa:c: akumula~o If i wslPom~k.zn~.' UistawiiiC samcchod lml:a.2.Jl~meehamzmuwspamagania. • OdlEtczy6 akumulator. • WymontG.. • Ocii~czy6 ~t:"iEJ:OZie ellektiro:n ~cznego. 'iN pop:rz. 'r~'e-Iew"'we' ~1f""'.' Z~cisn~c I.eelnim poolr'Qzdz~ale. '. • Wykr~dc osfony zamocowenla specjalinymii szjc2ypcami elastyczne i zamontowanleskszjn ki dowel ektrycz..:r~cic snuby eraz dolrJI~1 wkr~t na ob!LIldowie automaty~znej skrzYIn ki prz:e'lktadniowej" .i e~()funkcyjneg:o.spomagan~la ulldadlUl knercwniczegio.. .ow~i ..rze~c:zni. fS~3.. 6.'-'.zqdtzenia sterujo:tcego skrzYIn ki automatyczne]. • Wyklf~cic gruby mocuj~oe ~~~wspor'nlika zjf~za 1(4)..u.' RQiz~c.cz. .obI!J~~o~ s!krZYlnlkipr. Wymontowac Ikhi[llmWniicz~~.C klraltJI~~z prawej stn)ny oka:pu pod Iprzedl"ilr.z pll'K~ktadrlii~ hydlrokillii!.czynhEl o pO]8mrnosaii ok.:umulato ra oraz ad e~ektroniczneglo Ulr.\!ct~en~atelriJj~cegoskrzynlld autos matycznern· '.{ 1'\.oz-i. INlaleZy dotlac ek..Wymlontowan ie Ipr2ekladn:io.etyc.yc zfl'Ej.l..zyC wymi:ennHk ciepitaQie]~cn'ocz chtoclz:q.ka w.z. . Wymo.zn~lt .. '.\ .11410-011 (ella modeillu Soenic) .• Podsta.Bn~a zapew. • Wymorn:(]wac . . _/ rrkJ' p'.rzI~c.zyC zutcze .c~ sUn~k. 01.. - • Wymantow-ac za w~es2en~e oraz p6los~e obru! p~edn~ch1k:6t.fj.ntcwanwOI!utomatyczneJ sicrzynkJ ptzek:ladnj.dze(3) nla s~eruj~Q9go skrzynlki 8iutOimaltyczJne~.wic na. • IR. • Wykr~Ciic smby '9I@trn€lg:omooowairil ~a eleiktr.. • Wylkr.~ szyi02jj (d:otyczy tyll~{o. uktadlUl k1Ter-ow. Ry&. Wy'm.w prz€l~ dziale sllllnika za pemoea mii~kkiiego druml!.. na kt6rym ~:est umoco-w..w8. aZ . u ~.r:l. liJW'a'g.ej WVMONlfOWANIE przewod~ i odttc. • Wylf.z!8~liadrili:Qw@] uc~wyty lTIooo'Wl'!milia.eciwbtotNl E! Z wn~k db!lJl IbhJ~ri1 iikow.zelktad'nJi sygnat' a:zwli~kowy. • \Nylf.mowym wkiel1lm ku rlU chu wSka216wek.5.at kiemWinl i:cy 00' plrzektadlni Ikierowniczej. • Oc Ik~Ciic nd . Od~czyc pl2J9lwod t(2) p.

. dtII!iignf.oc~jiril!:oornomsrttsrn 10 INI·rn (obw6d ellek. ~wign iwyboru bieg6w.7. • Dokr~cic s.osiyczrneg:o IL!isun~6 pam r~ci diag~ z nOiStyczne:ji dane 6ilutoadap'mcjli (ked G 80) oraz wyz.i6 g:6w. j • Zamont:ow:ac a!U~omaritycznEj!skrzylnki(j! p rrze'. at do zamklt'ili~cia Ii el!ek. • Zamonrowac: prz. 5.1fy:czRBjsJ'~:ii1k~ przekladniowej{o. IUiW:aZaJ~c.podsta." W przypadku wymia!t'iiy oleju liI.€fOWaC ws!kailtll~k.c .Iw.w.~ IRegulla~cjapr2etq_cz.ekta. 5.en bye z.dnj~ hydrokinetyOD'll€'!_. IrNliewD~I'no POlt'iliOWlnl SID80wac Inlt1Jk1r~tek ie • Sprawdz.zmieu'Zyic relzystancj:~rn i~~dzytykami prz~cz· s n ~ka.ofunkcyjnego • UstaWiic 05. 5. • Zaioz-yc nO'W2! uszczeHlkii przed nl~ej wry wyIOtO\IV!9j.. • ...I<~adWlli:OW.ruby m.teilJj~Qa 1103 . dZli ata!l1lie mreornanizmu!wybo:ru ble- mocowa_1!Il~a przek'iadl1lr hydroki rlJetycznej. sterowarn ra 'iN pdoileniun:e:lJtralnymr.l1iik.ystanGji.Qm. s.' aby nie. wyjElC Z rlie] pr:zek:faolrli'l 1~lydrolkine~y!QZ!fiI.a wyooru b~eg6w.ZifJ!:O Z!srowej r'~z.eJ.~sci'owo u&'Uni~a) • OdteJ:Cz. pr.hyczrry powinri.£j.amkll1l~ty).ii .R:v. • Llzupeln it.a.(Ikod 'Gil 74).. srodkl!JlJ~cq W2igl~d€m tarczy nap~dlzaj&cej.3~3.zlt'ilsj.. :3 .trycznego obwoo u sterowan la pWZEllZ wskazan la Plrzyr.b. • IlImri€Scic dwie k:onoowlki przElwodl6w elektryczrllyC:!h IFilla wp llJ8'laGlhilkon~:ro~l~ potO!zeniia.le~<lcznik.breg6w 1 .c2.~.~ la.1J wiel. Meci1a:nizm' WJfDom .alsiy za pomoca zesta W'L!I diagn..~no8ci Qdwrotrile] d~o pod:an.uQ:!. 2: . ZAIM'ONrT'OW.ej podczas j:eJ \lVYmOl1ltowa.t:!" wyilkonuj.yC aUitomatycznrij[skrzynk~' prz:ektadlniow~ cd _ sillril~ka.eleklmmagnes'i5 -linka.6~ WiGfok og6lny a~t. Rys. w • O:br6dc r!!2k&..ynno~c" 'IN IlkoI8.ANIIE Uwa91a. ~eiofunk"CYj nego.ole] "IN skrz:y:t'ilce aUitomatyc.s~arz)8nia oJ~EljllJ . 4 .galka.s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful