P. 1
renault_meganescenic_992002_sam_naprawiam_(www.instrukcja.pl)

renault_meganescenic_992002_sam_naprawiam_(www.instrukcja.pl)

|Views: 3,800|Likes:
Wydawca: Musashi_ta

More info:

Published by: Musashi_ta on Jan 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

Wydawnictwa Komunikacji i t.

qcznosci

modele 1999-2002

Spis

trescl
1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7.

WIADOMOSCI WSTI;PNE Opis modeli . Identyfikacja samochodu EkspJoatacja samochodu SILNIKI 1,4 i 1,6 dm"

7

7 8 12 14 14 28 29 37 45 46 50 51 53 54 54 66 71 71 79 81 83 84 88 89 89 89 89 91 92 92 93 98 98 99 101 101 102 103 105 105 105 105 107

..

Charakterystyka techniczna Obsiuga i naprawa . .. . . Regulacje i sterowanie silnika Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika Wymontowanie i zamontowanie zespotu napedoweqo Naprawa silnika Ukfad smarowania . Ukfad chtodzenia : . Uktad wylotowy . . . SILNIKI 1,8
j

2.
2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.

2,0 drn"

Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa .. Sterowanie silnika Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika Ukfad smarowania Ukfad chfodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymontowanie i zamontowanie zespotu napedoweqo Naprawa silnika Uktad wylotowy . . . . . . . SPRZI;Gt.O Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa ... .. Wymiana tarczy sprzeola Jub zespotu oprawy Wymiana linki sterowania sprzeqla .. . . . . MECHANICZNA SKRZYNKA PRZEKlADNIOWA Charakterystyka techniczna Obstuga i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTOMATYCZNA SKRZYNKA PRZEKlADNIOWA Charakterystyka techniczna ..... Sterowanie skrzynki przekiadniowej . Obstuga i naprawa . . . . . . . . . . . Wymiana i sprawdzanie poziomu oleju Wymontowanie i zamontowanie skrzynki przektadniowej Regulacja przelacznika wielofunkcyjnego

3.
3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

4.
4.1. 4.2.

5.
5.1. 5.2.

5.3. 5.3.1.
5.3.2. 5.3.3.

PRZENIESIENIE NAPI;DU Charakterystyka techniczna 6.2. Obstuga i naprawa ... ........ 6.2~1. Wymontowanie i zamontowanie potosi 6.2.2. Wymiana oslon przegub6w 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 72.2. 7.2.3. 7.2.4. UKt.AD KIEROWNICZY Charakterystyka techniczna Obstuga i naprawa . . . . . Wymontowanie i zamontowanie wafu kierownicy Wymontowanie i zamontowanie przekladni kierowniczej Wymontowanie i zamontowanie paska napedu pompy wspomagania Wymontowanie i zamontowanie pompy wspomagania . . . . . . .

6. 6.1.

112
112 113 114 115 116 117

5

Spis tresc;

8.
8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3..

ZAWIESZENIE PRZEDN:IE Charakterystyka tech niczna Obsfuga i naprawa . . . . . Elementy z.awieszenia przedniego Ustawienie k6t przednieh Piasty k6f przednich .... ZAWIESZENIE TYLNE .. Charakterystyka tech niczn a

118 118 121 121 125 126 127 127 128 128 132
133

9.
9.1.

9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 10. 10.1. 10.2 .. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 11. 11 .1. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4.

Obsluqa i naprawa

. Elementy zawieszenia tylnego Ustawieni.e k6t tylnych .. Piasty 'kat tylnych . UKt.AD HAMULCQWY .. .

Ch arakte rystyka tech n iczna

Obsfuga i naprawa
Hamulce

przednie

.

134 134 136 136

Hamulce tylne bebnowe Hamul.ce tylne tarczowe Uktad uruchamianla hamulc6w WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

137
140 141 149 149 15.2 152 153 154 157 161 165
171,

Charakterystyka techniczna Obsfuga i naprawa Alternator . Rozrusznik Zestaw wskainik6w, oswietlsnle zewnetrzns i wycieraczki Tabllca rozcztelcza . 11.2.5.. Ukfady ogrzewaniai przewi.etrzania oraz klimatyzacji wnetrza 11.2.6. Schematy instaJacji ele.ktrycznej 12. 12.1. 12.2. 12.2 .. . 1 t2.2.2. 12.2.3. 1.3. N'ADWOZIE. .. . . .. . . . . Charakterystyka wewnetrzna Obsfuga j naprawa .... Przednia czesc nadwozia Drzwi boczne ..... Tylna czesc nadwozia DANE OGOLNE ....

171
172

172 174 181

184

Jego przednia czesc zmodyfikowano.WIADOMOSCI WSTI. Zmodyfikowano takze przedni zderzak.) zachowato wczesniejsza liniElnadwozia. Samochody Renault Megane 0 szeeclu roznych nadwoziach opartych na takiej samej plycie podfogowej 7 . Zmodernizowane Renault Megane (wg terminologii producenta Megane fazy 2.1.PNE . Wprowadzona w6wczas takze wersja Megane z nadwoziem jednobrytowym byta catkowicie nowa odrniana nadwozia i otrzymata nazwe wlasna Scenic. ze bryta samochodu oglqdana z boku nabrata lekkosci. stosuiac gtadkie klosze przednich swiatel (refiektory zintegrowano z kierunkowskazami) oraz polqczenie pokrywy przedziatu silnika z oslona chtodnicy. Ujednolicenie koloru bocznych listew i klamek drzwi spowodowato. 0. OPIS MODELl Hodzine modeli samochod6w Renault Megane wprowadzono na rynek w 1995 roku. Rys. W tym samym roku wprowadzono nowe sHniki i zmodyfikowano nadwozie. Uzupetniono jq 0 wersje z nadwoziem typu kombi w 1999 roku.

0 drn".nautt Scenic W tylnej czesci nadwozia zastosowano ksztalt larnp i zmienrono ksztatt zderzaka. identyczny dla wszystkich wers] samochod6w. skrzynkq przek-ladniowq DPO. . F4P 1783 em3 0 mocy118 KM. coupe i kabriolet 0 harnulcach tarczowyoh (0 tarczach wentylowanych) kOt przednich i hamulcaeh b~bnowych kOt tylnych. a niekt6re wersje . 8-zaworowy.Rys.Wiadomosci wst~pne . storowana elektronicznie. rnase przypadajaca na os przed- Rys. a taki:e silnikj l' 6-zaworawe: K4M 1698 ern" 0 macy 110 KM. Wymienione silniki wspOtpracujq z mechanicznymi skrzynkami przeldadniowymi: JB1. JB3 i JC6 oraz automatyczna. W zmodernizowanych sarnochodach zastosowano dotyehezasowe uktady zawieszenia: z przodu klasyczne niezalezne zawieszenie kol typu Mac Phersona 0 dolnych wahaczach ze stabilizatorem.onowa w samochodach Megane i Scenic rna postac nalepki umieszczone] u dofu prawego srodkoweqo slupka nadwozia. . ale 16-zaworowy a rnccy 95 KM. Zawiera nastepuiace dane: .nazwe producenta (a). Uk-tad hamulcowy w samochodach 0 nadwoziach hatchback.dopuszczalna mass pojazdu z przyczepa (3).2. 1. 0 macy 75 KM i silnik K4J 0 takiej samej pojemnoscl skokowej.SamochOd Re..dopuszczalna niq (4). inny Samochody Megane fazy 2.6 j 2. sedan. o~a Umiejscowienie K4JiK4M tabliczki znamionowej silnik6w 8 . a mocy 1. stosowanq wytqcznie z silnikami. ·0. IDENTYFIKACJA SAMOCHODU TABLlCZKA ZN!AMIONOWA (A) Tabliczka znami. zastaplony przez F9Q dofadowany turbosprezarka ("dTi") . i Scenic rnaja do dyspozycji nastepulace silniki a zaplonie iskrowym (ZI): silnik E7J 1390 ern". F4R 1998 em3 0 mocy 140 KM 0 wtrysku benzyny do kanat6w dalotowych silnika. Silnik F5R 1998 ems o bezposradnim wtrysku benzyny (oznaczenie (nide") do cylindr6w jest stosowany na razis wytqcznie do nadwozi coupe i kabriolet.80 KM oraz jego odrniane. Do napedu samochod6w Megane i Scenic stosowane takzs sllnlk 0 zaptonie samoczynnym (ZS) 1870 ern" w dw6eh wariantach: FaQ bez dotadowania 0 maey 65 KM.takze w uktad przeelwposlizqowy. Uk-lad tylnego zawieszenia na ezterech drazkach. W samochodach 0 naclwoziu kombi oraz modelu Scenic w kotach tylnych zastosowano harnulce tarczowe 0 tarczach pelnyeh.dopuszczalna rnase calkowlta (2).numer homologacji pojazdu (b). -kod mledzynarodowy praducenta.105 KM. . wyposaZonCl w chlodnice powietrza dofadowanego. numer identyfikaeyjny pojazdu i jego numer seryjny (1). Samochody Sq wyposaZone seryjms w eztery poduszki powietrzne oraz uk tad ABS. .00 KM i wersj~ z ukladem wtryskowym Gammon Rail .

Opis modeli i identyfikacja samochodu

a
21
3

RENAUlT SA
D

~-loV=O
OOOOj(g
un

: ~g\I10
IS g "g 00

77'0'-. "18 6~g
Q, 0

6,

7

I" .4 j___

OOOOKg 1-0000 Kg 2 ·0000 "i9

5 __l_______

~!}8g_Ll_12 )111 g
0-

gyo

Q

I"

OOOOOOOOOOOOOOO

. 13

Rys. 0.4. Rozmieszczenie danych iden.tyfikacyjnych Opis w lekScie

- dopuszczalna rnase przypadaiaca na os tylnq (5), - charakterystyki techniczne samochodu (6), - kod koloru nadwozia (7), -kod wers] wyposazenia (8), - kod typu samochodu (9), - kod pokryc foteli (10), - kod dodatkowego wyposaienia (11), - numer fabryczny (12), - kod pokryc tapicerskich (13).

TYP SILNIKA (8) Typ silnika jest wybity na metalowej plytce przynitowanej do kadtuba silnika po prawej stronie filtra oleju. NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (C)

Numer identyfikacyjny pojazdu -16-cyfrowy - jest wybity na g6rnej czesci prawego przedniego nadkola.

IdentyfikacJa modeli samochod6w
Nazwa wersji

Typ

pojazdu

Data wprowadzenia do sprzedazy
Megane (hatchback)

Typ
sllnika

• Poj. skok. (cm3) imoc (kW)

I

Typ skrzynki przektadniowej / /liczba biegow

RTE 1,4 16V
AXE 1,4 16V AXE 1,4 16V pack klim. Authentique Expression BAOW05

3/99

-->

11:/00

3/99 _,. 4/00 4/00 _,. 11 100 11/00 _,.
K4J750

1,4 l6V 1,416V
BAOD05

1390/70

JB115

11/00 _,. 2101 -,

AXE 1,616V AXE 1,6 16V pack klim. BA0405

3/99 _,. 4100 4100 3/99 11100
BAOB05
--> --> --> --> -->

AXT 1,.6 l6V
Expression Privilege 1,6 l6V

K4M 700

1598181

JB3I5

1,6 l6V

11/00 11/00

Air 1,6 l6V

9

Wiadomosc; wstepne /dentyfikacja mode/i samochod6w cd.
Nazwa wersji Typ pojazdu Data wprowadzenia do sprzadazy

I

Typ
silnika

Poj. skok, (emS)! !moc (kW)

Typ skrzynki pr£e.ktadniowej / /Iiczba bieg6w

RXE 1,6 16V autom.
AXE 1',6 l6V autom. pack klim. RXT ',6 l6V autom. Expression autom, ,Privilege Expression Privilege BA0402

3/99.....,. 4/00
4/00 11/00

3199

->

11/00

K4M 701

1598/81

Autom.

DPOl4

1,6 l6V
1,6 l6V

11/00 --> 11/00 -->

autorn.
BA1ADS

1,8 l6V 1,8 l6V

11/00 ......2101
11/00 ....,.2101 'F4P 720 (sedan) 1783/87 JCS/S

Megane Classic
RTE 1,4 16V RXE 1,4 l6V RXE 1,4 l6V pack klim. LAODOS LAOW05

3/99....,.

11/00

3/99....,. 4/00

4/00 .... 11/00 11100....,.
11/00
"->

, Al.I'th.entique 1,416V Expression 1 ,4 1~ V B
1

K4J 750

1390170

JB1/S

AXE 1,6 16V RXE 1,6 l6V RXT',616V Expression 'PrivHege 'AXE 1,6 16V 1 ,6 16V LAOBOS packklim. LA0405

3/99 _,. 4100 4/00....,. 11/00 K4M 700 JB3/S

3/99....,. 11/00 11/00 .....
11/00 ..... 3/99 4/00 lS98/8lRXE

1,6 16V autom.

,RXE 1,'6 16V 'pack !dim. ,RXT1,6

autom.

LA.0402

4/00 .....,. 3199' .....
K4M 701 AutOffi.OPO/4

16V autom,

Expre.ssion

1,6 16V LAOB02

autom.
Privilege 1,6 16V autorn,

11/00--> 11/00 .....

Megane (kombi)
RTE 1,4 16V AXE 1,4 l6V pack. klim. Authentique Expression Air 1,4 16V RXE 1,6 l6V paok klim. , Expression Air 1,6 16V Expression 1,8 16V KA1AOS 1,6 16V KA040S 1,4 l6V 1,4 1'6V KAOOO5 KAOWOS

3/99 ..... 11/00 11/00 ...... 2/01 -->
3/99 _" 11/00 11/00 ..... K4M 700 1598/81 JB3/5 K4J 750 1390/70 JB1/5

I
DAOW05

2/01 .....,. '1/00 3199
->

F4P 720 Coupe

1783/87

JCSi5

Megane

1,4 l6V
RSi 1,4 16V RSi 1,4 16Vpack klim. Expression , Dynamique 1,4 16V 1,4 16V DAOOOS

--> -'>

11'/00 4100
K4J 750

3199

4100 ...... 11100 11/00 ......
11/00 -->

1390170

JBlIS

10

Opis i idenfyfikacja samochodu
ASi 1,6 l6V ASi 1,6 1~6Vpack dim OA0405 3/99 ---74/00

4/00 ---711/00 3/99 ---711/00 11/00 .....

K4M 700

JB3/5

AX] 1,6 l6V
:1

Expression Oynamique PrMlege

1,6 16V 1,6 16V
OAOB05

11/00 ---7 11100 ---7 3/99 ---74/00 1598/81

1,6 l6V

ASi 1,6 l6V autorn. ASi 1,6 l6V pack !dim.

aetorn.
AXI 1,6 15V autom. Dynamique autom. Privilege 1,6 16V

OA0402

4/00 ---;.11/00
3/99 ---;. 11/00 11/00 ---7 K4M 701
I

Autom.

OPO/4

DAOB02

1,6 16V autom.

11/00 ->

Megane (kabriolet) 1,4l6V
ASi 1,4 l6V . ASi 1,4 l6V pack klim. Expression Oynamique . ASi 1,6 l6V ASi 1,6 l6V pack klim. EA0405 1,4 l6V 1,4 l6V EAOD05 3/99 ---711/00

EAOW05

3/99 ---74/00

4/00 ---7 11/00
11/00 ..... 11/00
->

K4J 750

1390/70

J81/S

3/99 ---;.4/00

4/00

---711/00 K4M 700 JB3IS

AXi 1,6 l6V
Dynamique Privilege RSil,6

3/99 ---711/00

1,6 l6V 1,6 l6V
EAOB05

11/00 ---7
11/00 -> 3/99...,. 4/00 EA0402 4/00 ---;.11/00 3/99 ---;.1.1/00 K4M 701 Autom. DPO/4 1598/81

l6V autorn.

RSi 1,6 16V packklirn. autom. RXi l' ,6 16V autorn. Oynamique autom. Privilege

1,6 16V
EAOB02

11/00

->

1 ,6 l6V autom.

11/00 ->

Megane Scenic
RTE 1,4 16V JAOD05

(minivan)

11/00 -, 3/01
8/99 -> 11/00 8/99 -> 4100 4/00 ---7 11/00 11/00 -> 3/01

AXE 1,4 l6V RXE 1,4 l6V pack klim,

JAOWN5

K4J 750

1390170

JB3/5

Authentique Expression

1,4 l6V 1,4 l6V

JAOOOS

3/01 ->

3101
JA04NS JA04BS JAOB05

->

RXE

1,6 t6V

8199...,. 'lIDO 4100 ...,. 11/00
11/00 ...,. 3/01 8/99...,. 8/00...,. 8100 11100 KAM 700

HXE 1,6 16V pack klim.

RXT 1,6 16V

JA04NS JA04BS

1598/81

11/00 -> 3/01 Expression Dynamique Privilege 1 ,.6 16V 1,6 l6V 1,6 16V JAOBOS

3/01

=-+

11

. rys..: podnosnika (rys.6 l6V auto. Typ pojazdu JA04N2 JA04N2 JAOB02 RXT 1. JAOC02 3/01 --> JA1MOS JA1AOS JA1B05 JA1COS JAOCOS JA1B02 7/00 _.8 16V RXi 2.Wiadomosci wstepne Identyfikacja modeli samochod6w cd. JA04N2 Data wprowadzenia do sprzedaty 5/99 --> Typ silnika POj. 0.0 16V Expression Pack 2. a kluczyk w wytqczniku zaptonu (stacyjce) musi znajdowac sie w polozeniu "M aby mogty dzlalac swiatla sygnalizacyjne holowanego samochodu.po wkreceniu w gwintowany otw6r po prawej stronie przedniego zderzaka lub po lewej stronie tylnego zderzaka . HOLOWANIE Za pomoca podnosnlka z wyposaZenia samochodu Z kai:dej strony samochodu przewidziano dwa miejsca. W miejscach tych rnozna taki:e podsprzec sam 0- .0 l6V Dynamique 2. RXT 1.0 16V autom.5). ale w6wczas gtowic~ podnosnika nalei:y oprzec tuz obok tego wgt~bienia. Uwaga.6)..nalezy wykorzystac do przymocowania przewozoneqo samochodu do lawety. 7/00 -> 3/01 F4R 741 19981103 Autom. 11/00 11/00 --> 3/01 8/99 _.6 16V autom.0 16V Privilege 2. Dynamique 2.0 16V au1om. D . W przypadku komecznoscl przemieszczenia niesprawnego samochodu na duza odleg~ tosc zaleca si~ korzystac ze specjalnej lawety.0 16V autorn.6 l6V JAOB02 3101 _. {cm3)1 Imoc (kW) Typ skrzynki przekladniowejl lIiczba bieg6w 4100 4/00 _... skok. Dynamique 1. 11/00 11/00 _. Za pomoca podnosnlka przewoznego Samoch6d mozna podniesc za pornoca podnosnika przewoinego.0 l6V RXi 2. Expression Pack 2. Expression 1. przystosowanej do przewoi:enia samochod6w. RXE 1.0 l6V autom. I Privilege 1.. Kierownica holowanego samochodu musi bye przy tym odblokowana. 0. Sq to niewielkie zaqlebienia w spodniej powierzchni progu nadwozia.. 11/00 10/99 --> F4P 720 F4P 722 1783/87 JC5I5 3/01 F4R 740 JC5/5 3/01 _. 11/00 11/00 _. Privilege 2. pod warunkiem ze rniedzy gtowiCq podnosnika a spodnia strcna progu zostanie umieszczony element posrsdnl dopasowany do ksztaltu wgt~bienia w spodniej powierzchni progu. w kt6rych moi:na urnlescic gtowicr. Nazwa wersji RXE 1. 12 . W zestawie kola zapasowego samochodu znajduje sle uchwyt (2.. 3/01 8/99 _. nadwozia.6 l6V autorn. kt6ry . 3101 K4M 701 1598/81 Autom. DPO/4 autorn.6 16V autom. opieraiac go w miejscach wskazanych poprzednio. pack klim.DPO/4 EKSPLOATACJA SAMOCHODU PODNOSZENIE SAMOCHODU ch6d za pornoca stojak6w warsztatowych.6 16V autom. Uchwyt ten rnozna taki:e wykorzystywac w przypadku holowania samochodu na niewielkq odlegIosc.

6. 3 . O.Uchwytydo holowanis 1 . Miejsca do umieszczenia podnosnika RYs. Diwignia wyboru bieg6w w samochodzie holowanym powinna znajdowa6 sie w polozeniu "N~. aby przednie kola nie dotykaly nawierzchni drogi.uchwyt tylny Uszkodzone samochody wyposat:one w automatyczna skrzynke przektadniowa nie powinny bye holowane. 0.Eksp/oatacja samochodu Rys. Nalet:y przewozi6 je na lawecie lub na specjalnym wozku w taki spos6b.rmsjscs wkrecema uchwytu przedniego (2). .B. W wyjq_tkowych przypadkach. gdy nie ma inne] mozliwoscl. mozna samoch6d holowa6 na odlegt056 nie wleksza nit: 50 km z predkoscia do 40 km/h.

Kadtub silnika Jest zeliwny. Gniazda i prowadnice z.1.CZNA DANE OGOLNE Sq to silniki 0 zaptonie iskrowym.Iekkiego. Grubose: . Nominalna wysokosc gfowicy: 137 mm.4 i 1. W gowicy znajdujq sie daszkowe komory spalania.5 80. Uwaga.. Uwaga.05 mm.5 70 1390 10 70 przy6000 81 przy 5750 95 przy '6000 110 przy 5750 127 przy3750 Ii 148 przy 3750 K4M 79. Odlana pokrywa gtowicy zawiera game pOfpanewki waf6w rozrzadu. . czterosuwowe..elopunktowym. Dopuszczalna dfugosc srub gtowicy (bez lba): 117. Srednica Iozysk walow rozrzadu (tozysko nr 1 od strony kola zamachowego silnika): .lozyska nr 1 do 5: 25!g.1 SJLNIKI 1.OWICA Gtowica jest odlana ze stopu .eli drugoS6 chocby jednej ze srub gtowicy przekracza dopuszczalna wartosc. rzedowe . sekwencyjnym wtrysku benzyny.uszczelki nowej: 0.rozysko nr 6: .1. Dopuszczalna nieplaskosc dolnej ptaszczyzny gtowicy: 0.w kW przyobr/rnln g+owicy jest ustalana wzgl~dem gfowicy przez cztery tulejki ustalaiace. czte rocylindrowe. Gfow:ica jest srodkowana wzgl~dem kadfuba za pornoca poiedyncze] tulejki ustalajaeej. Rys. Gwintu nowych srub gtowicy nie nalei:y powlekae olejern..06 mm. Szlifowanie dolnej ptaszczyzny gfowicy jest niedopuszczalne. 1. Slepe gwintowane otwory wkadfubie silnika natezy oozysclc z ewentualnych zanieczyszczen silnym strumieniem powietrza.swor6w sa wciskane wgtowic~. Dolne p6!panewki wat6wrozrzqdu sa wykonane bezposrednio w gfowicy.g~6 mm.96 ± 0. ustawione poprzecznie z przodu sarnochodu. Pokrywa gJowicy uszczelka gfowicy jest wielowarstwowa.6 dm3 1.28!g:g~6m'm. Uszczel:ka Metalowa Moment maksymalny (N . nalezy wymieruc wszystkie sruby glowicy. 14 . CHARAKTERYSTYKA TECHNI.0 wi. Pomiar wysokosci glowicy silnika Podstawowe parametry Typ sllnlka Srednica cyllndra (mm) Skok ttoka (mm) Pojsmncsc skokowa (ern') K4J 79. 'I- w KM przy obr/min Sruby gtowicy Jei.m) przy prlidkosci (obrfmin) Gt.5 1598 Stopien sprezanla Mac maksymalna: . W gtowicy silnika sa umieszczone dwa waty rozrzadu napedzane paskiem zebatyrn.7 mm.

3 do 1.93 ± 0..542 ± 0. Zawory sa uruchamiane przez dwa wafy rozrzadu za posrednlctwem zakoriczonych rolka jedno15 Rys. Uwaga . Kqt nachylenia zawor6w wzgl~dem dolnej plaszczyzny gtawicy: .5 ± 0. Srednica wewnetrzna: .ie litery V. o owalnym przekroju drutu.zawory dolotowe.uszezelki uzywane]: 0.15 mm. .006 mm.006 mm. l' .zawory wylotowe . Spos6b rnontazu: otworami oznaczsnia grubosci od strony 1iltra oleju. Srednica. Kti/t pochylenia prowadnicy Z8WOrQW A . Dtugosc: 40.4 mm. rys.gniazda zaworu dolotowego: 33.prowadnicy rozwiercanej: 5.075 mm.zaworu wylotowego:66°.50 mm.prowadnicy nierozwiercanej: 5 ± 0. jednakowe dla zawor6w dolotowych i wylotowych.4): -gniazda zaworu dolotowego: 1.2.792 0. Zawory Zastosowano po cztery zawory na cylinder. . Kqt przylgni gniazda (0:.gniazda zaworu wylatowego: 1. Prowadnice zawor6w Rys.5 ± 0.30 mm. Srednica zewnetrzna: 27 mm. Wyso. X .4 mm. 9rednica wewn~trzna: 18.06 mrn. sa wciskane do gtowicy.Charakterystyka techniczna D Rys. y-Jysokosc w stanie zblokowanym: 23.50 mm.zaworu dolotowego: 63°30'. Wystawanie prowadnicy ponad powlerzchnie oporowa sprezyny zaworu: 11 0.4): . B . . 1A. .190 N: 34. rys.zaworu dolotowego: 63°30'. Miejsce pomiaru grubo§Ci usuzelki gJowicy .rowadnice ..590 N: 24. Wysokosc swobodna: 41 . rys. .kosc pod obeiazeniem: .gniazda zaworu wylotowego: 28.3 do 1. ustawione parami w ksztatc.na sucho". Srednica zewnetrzna: 11 :g:~~~ mm. WymialY gniazda zaworu D . 1... ± B Spr~zyny zawor6w Zastosowano pojedyncze spr~zyny spiralne.80 rnrn. 1. -. Szerokose przylgni (X. Nachylenie pmwadnicy wzgl~dem dolnej plaszczyznygfowicy: .. ± Gniazda zawor6w A ---'--------- Gniazda zawor6w sa wstawiane w gfowic~.4): 89°. Umieszczone w nich uszczelniacze trzonk6w zawor6w stanowia takze oparcie dla sprezyn zawor6w.15 mm.1. zewnetrzna (D.srednica zewnetrzna. jednakowe dla zawor6w dolotowych i wylotawych.Uszczelniacze trzonk6w zawor6w natezy zakladac na p..018 (wymiar otworu w prowadnicy wcisniete] w gtowic~).3. 1.szerokose przylgni. przylgni 0: - kat Prowadnice.zaworu wylotowego: 66°.20 mm.

5.: 43.500 do 75. -grupa selekcyjna C rub D3: 48.rednic gniazd Oznaczanie panewek g. podczas pracy silnika samoczynnie kasuja luz mi~dzy diwigniq_i zaworem.010 mm.. jak cylindry. w srodkowym tozysku gf6wnym): 0.lekcyjne srednic cylindr6w (mm) Odleglosc otworu identyfikacyjnego od g6meji plaszczyzny kadluba (mm) Grupa selekcyjna Sredl1icacyHndra tIoka i cylindra .12 27. D3 16 . K1It przylgni 9()<'15' Wspomiki hydrauliczne Wsporniki hydrauliczne sluza do podparcia dzwigni zawor6w.509 : 79.OKOWO~:KORBOWV Watkorbowy Odlany z zeliwa waf korbowy ma cztery przeciwciezary i piec czop6w gf6wnych.lub 2:.01 ± 0.12 90""15' Uwaga.07 do 0.484 107.g. opieraia si'i! urnieszczona na jednym koncu rolk<l 0 wspornik hydrauliczny.519 do 79.32 rnrn. Na trzonkach zawor6w dolotowych sa umieszczone uszczelniacze. Cylfndry sq_ wykonane bezposredrno w kadlubie. oznaczone na bocznej scianie kadtuba (w obszarze cylindra nr 2) analogicznymi plytkimi nawieroeniami.01 mm.473 27 Srodnica trzonka (mm) Srednica Qizyhka (mm) 32.) Czop nr 1 od strony kola zamachowega..Silniki 1. Grupy seJekcyjne lozysk gl6wnych Odleglosc otworu identyfikacyjnego od g6rnej plaszczyzny kadtuba (mm) 17 s.llcych se.003 do 48.97 0.64 5. Sredniee czop6w gt6wnych: . Ttoki montowane do kadluba mUSZq rniec identyczne oznaczenie grupy sel'ekcyjnej B tub C). .002 mm.949 109. Dzwignie zawor6w . Srednioa czop6w korbowych.520 do 79. 1. Luz osiowy wafu korbowego (reg.997 do 48. to ± ± 0. Jezeli odlegloSC olwonJ identyfikacyjnego zawiera si~ roi~zy 17 a Zl rom.936 do 51. zastosowano hyd~ rau!icznekasowanie luzu.rupy sslekcvjnej Iozysk Srednica gniazda -Ioiyska gl6wnego walu korbowego (mm) - Parametry zawor6w Parametr Dlugosc (mm) Zawar dolotowy.6 dr03 ramiennych dzwigni opartych 0 hydrauliczny i wyJotowych wspornik. Diwignie. wyttoczone z blachy stalowej. 79. A 8 79. luz roboezy zawor6w: zerowy.990 do 47.Zawar wylotowy 1 lub niebieskie 2 lub czerwone 51.510 .4 i 1. Umiejscowienie grup'i! .UB SILNIKA Kadtub silnika jest odlany z zeliwa. Srednice cylindr6w sa podzielone na trzy grupy selekcyjne oznaczone Hterami A" B.nieoznaczen grup sefekcyjnych srednic toiysk gl6wnych waJu korbowego KADt. Srednice gniazd lozysk gt6wnych watu korbowego sa podzielone na dwie grupy selekcyjne. w obszarze cylindra nr 3) od g.942 clo 61. gru~ selekcyjn<!.lekcYinq sredniccyfindr6w Rys. Umiejscowie. 10 mama zastosowac 1.6.01 0.32 5.6rnej plsszczyzny kadhiba umozliwla identyfikacj'i! ich grupy selekcyjnej.A:O Tt. UKt. Oznaczenia i wymiary se.941 51.996 rnm: .530 17 27 ± 37 c Przyklad Identyfikacji czop6w gl6wnych (oznaczenie na przeciwcir:Zarze) OJ czop6w B Gropa selekcyjna g!6wnych D1 D2 nawiercenokresla. CA.rupaselekcyjna A lub D1: 47. a druqirnkonoem 0 czoto trzonka zaworu.96 ± 0. Rys. Czopy gt6wne ikorbowe sa dogniatane. Odlegtosc plytkich nawieroen w bocznejscianiekadluba (obok filtra ole]u. C i za pornoca plytkich nawieroeri (1) na kadluble.ulowany gfUbo~ scia polplerscieni oporowych w kadtubie. 1.grupa selekcyjna B lub D2: 47.

oznaczenia producenta.Charakterystyka techniczna $rednica otworu gniazda stopy: 48... Luz osiowy gt6wki w piastach Uoka: 0. Wszystkie panewki lozysk gf6wnych nie mala wystepow ustalajacych je Vj kadlubie lub pokrywie.310 do 0. Oznaczenia na tioku i spos6b jego montaiu 1 .. 6 -----Jl .952. Srednica wewnetrzna: 44 mm. Srednica otworu gniazda gt6wki: 19.958 mm. 1. Panewki w pokrywach lozysk nr 1.035 mm.943 do1 .grupa selekcyjna tloka. 5 . 4 ..25 mm.. Tfoki Tloki sa odlane ze stopu Jekkiego i maja trzy pierscienle.. POtpierscienie oporowe W kadtubie siJnika.945 do 19. Nie woJno zmleniac ani szerokosci zamka.9 mm) Dob6r grup se/ekcyjnych panewek loiysk gf6wnych Grupa selekcyjna gniazd Iozysk gf6wnych 1 2 Grupa selekcyjna czop6w gf6wnych 01 C1 (zolta) C4 (czerwona)I 02 C2 (niebieska) C1 (zorta) I I C3 I C2 03 (czarna) (niebieska) Korbowody Korbowody sa odkute ze stall..946 do 1. (niebieska): 1. Grubosc polpierscieni: 2. 1. I1 ___ .949 do 1. R6i:nica masy kompJetu korbowod6w: mniej niz 6 g. Przykfad oznaczenia grup se/ekcyjnych srednic czopow walu korbowego Grupa seJekcyjna czop6w g. (czarna): 1.7. Ttoki sa produkowane w trzech grupach selekcyj- Rys. Denko tloka jest nieco wklesle. Grubosc: 3 2 - grupa grupa grupa grupa C1 C2 C3 C4 (zoita): 1.953 do1 . Rozstaw osi otwor6w gniazd: 128 ± 0.955 mm. 1. Srednica wewnetrzna: 48 mm. z wy[atklern fragmentu pod zaworami doJotowymi.5 ± 0. sworzniem Hoka i korbowodem. Rys.. 2 . Pomiar srednicy tloka 17 . Spos6b montai:u: powierzchniq rowkowanq skierowana w strone ramienia wykorbienia.80 mm. Grupy seJekcyjne grubosci panewek sa oznaczane symboJami: C1 do C4 Jubznakami barwnymi..os symetrii tloka.8.959 mm. Panewki gt6wne Wszystkie panewki montowane w kadfubie siJnika oraz w pokrywach toi:ysk nr 2 i 4 rnaja na powierzchni sllzqowe] rowki rozprowadzajqce ole]..przesunleeis osi sworznia wzgl~dem osi syrnetrii tfoka (0.9. Panewki korbowe Panewki bez rowk6w na powierzchni slizqowe]. po obu stronach srodkowepo (nr 3) lozyska gt6wnego. umieszczono polpisrscienie oporowe. 3 .t6wnych jest wybita na zewnetrzne] powierzchni skrajnego przeciwciezaru ad strony napedu rozrzadu. 6 .spos6b montazu (strzalka na denku tloka zwr6cona w strone kola zamachowego). Podziat tba korbowodu jest prostopadty do osi syrnetrii. Jako czesci zamienne w handJudostepne sa zmontowane zestawy: tlok z piersc'eniarni. (czerwona): 1..949 mm. ani kqtowego rozstawienia zamk6w pierscieni na tloku. 2Renault Mcganc Rys.604 mm. Spos6b rnontazu tloka z korbowodem: znak "L" na korbowodzie po stronie przeciwnej niz rowek w stopie wystepu ustaJajqcego panewkL Uwaga. 3 i 5 sa gfadkie (bez rowk6w).os otworu na sworzsn..

500 mm. ldentyflkacje .nr 6: 28. Sworznie ttok6w.075 0.080 do 0.grupa B: 79. . po dwa w kazdyrn cy!indrze. . zawory dolotowe.uszczelniajacy. sa napedzane paskiem zebatym ad walu korbowego. Mogq sle obraca6 w piastach tloka.urnoztlwla to okreslenie zwrotnych polozeri ttok6w. zacisniete sa zas w gt6wce korbowodu. .5 Keno zamachowe Zeliwne kolo zamachowe jest przymocowane do walu korbowego siedmioma srubarni rozmieszczonymi niesymetrycznie (rnozliwe jest tylko jedno katowe polozenie watu korbowego wzg!'i!dem kola zamachowegoprzy kt6rym zespol ten byt wyr6wn owazany).'wat6w rozrzadu umozliwiaia oznaczenia naniesione rnledzy krzywkami cylindr6w nr 1 i 2. w wiericu tym brak dw6ch polozonych naprzeciw siebie zeoow .waf rozrzadu zawor6w zawor6w wylotowych identyfikujCJce waly rozrzedu dolotowych.470 do 79.grupa C: 79. zeby drugiego sluza do generowania impuls6w w czujniku polozenla i predkosci obrotowej walu korbowego.000_0021 mm.grupa A.oznakowanie walu rozrzCJdu 2 . uszczelruajacy Zgarniajqcy ± 0. . 1. . Wafy rozrzadu uruchamiajq szesnascie zawor6w za posrednictwern jednoramiennych dzwigni opartych na wspornikach hydraulicznych. Srednice tozysk (lozysko nr 1 ad strony kola zamachowego) : . Wymiary pierscieni tlok6w (mm) Pierscien 1.225 2.9): .wat rozrzadu UKt.uszczelniajqcy 0 przekroju noskowym.489 mm.9 ± 0. Na czole (po przeciwnej stronie niz kolo paska zebateqo) kazdeqo z wat6w znajduje si~ rowek do ustawiania watu rozrzadu wzqledern watu korbowego. 79. patrz rys.5 ± 0. maja otw6r w srodku. 18 \''- <. Jako czesci zamienne w handlu dostepne sa w komplecie z Hokami i pierscieniarni. drugi .178 mm.479 mm.2 1. 1.). Rys. Na obwodzie kola zamachowego sa umieszczone dwa wierice zebate: jeden do wsp6fpracy z kolem zebatym rozrusznika.oznakowanie identyfikacyjne producenta.01 mm od g6rnej krawedzi denka. Sworznie Uok6w Fazy rozrzeou (nie sq regulowane) Krzywka Otwarcie zaworu dolotowego dolotowego po GMP po DMP po DMP po GMP nr 1 nr2 1° 18" 18" 50 22° 14" 4° .000_0.4 i 1. Naciqg paska jest regulowany recznie rolkowym napinaczem mimosrodowyrn. Oznakowania A . oznaczonych titera wyclsnieta na denku. Jeden z wat6w rozrzadu uruchamia.1 0.5 0. wykonane ze stali stopowej ulepszanej cieplnie. .11. 1. i napedzane Rys. uszczelnialacy Grubosc Luz w zamku 1.po dwa zawory wylotowe. Spos6b montazu: strzalka na denku ttoka powinna bye skierowana w strone kola zamachowego.10. Srednica Hoka (mierzona prostopadle do osi sworznia w odleqlosci E = 42 ± 0. Oznakowanie 1 . Plersclenle Uok6w Zastosowano trzy plersclenle dla kazdeqo tloka: . wykonanych bezposrednio w gtowicy i pokrywach rozysk.021 mm.6 dm3 nych srednicy. .490 do 79. Fazy rozrzadu (a wiflC i krzywki watu rozrzadu) jednoimiennych zawor6w w kazdyrn cylindrze nie sa jednakowe (patrz tabl.nr 1 do 5: 25.AD ROZRZJ\DU Dwa wafy rozrzadu sa ulozyskowane w gfowicy paskiem zebatyrn. Zarnkniecie Otwarcie zaworu zaworu wylotowego Zarnkniecle zaworu wylotowego 8° Waty rozrzadu Dwa wafy rozrzadu obracajqce sie w szescru Iozyskach slizqowych kazdy. Luz osiowy: 0.Silniki 1.5 2. E .zgarniajq_cy z dwoma segmentami zeliwnymi i sprezyna.480 do 79.

Po scisle ekreslonym czasie na zaciskach ezujnika wystepuie roznica napiecia. zaJei:na od stopnia jego zanurzenia W oleju. Luz osiowy k6t zebatych pompy wzqledem pokrywy: 0. Wymiana paska zebatego: co 100 000 km przebiegu lub po 5 latach uZytkowania . Czu. Minimalne cisnienie oleju 0 temperaturze 80°C: . Czujnik ten jest wkrecony w tylnq sciane kad-luba silnika.n:i:k poziomu oleju Pompaoleju Z~bata pompa oleju. przymocowana dokadluba sil:nika. Wskainik poziomu oleju jest umleszczony w zestawie wskaznikow na tablicy rozdzielcze]. za wskaznlkiern poziomu oleju.przy 3000 obr/min: 300 kPa.lne pompy oleju A -Iuz promieniowy. B -luz osiowy Dysze natrysku oleju Dysze natrysku oleju sa umieszczone przy dolnej krawedzi cylindr6w i strumienlern oleju chtodza od dofu denko tloka. to po wtqczeniu zaplonu licznik kilometr6w wvswletta siEl od razu. Zalezna od temperatury drutu rezystancja w znacznym stopniu zmienia sie zaleznie ad tego. Rys . Po kazdyrn demontai:u kat zebatych nalezy wymieni6 nakretki mocujqce do wat6w rozrzadu i zrmerzyc dlugosc sruby mocujqeej do walu korbowego.przy predkoscl obrotowej biegu jatowego: 100 kPa. i ezas ui:ytkowania nale.020 do 0.eruchamia je nacisk nakr~tki mocujace] do wat6w rozrzaou i naciskgt6wki sruby ..do walu korbowego. 1. Czujnik clsnlenla oleju Czujnik cisnienia oleju jest wkrecony w przeonta sciane kadluba silnika. skrocic) do warunk6w uiytkowania samo- chodu UKLAD SMAROWANI'A Smarowanie silnika odbywa sie pod ciSnieniem.orbowego przez docisk sruby mocujqcej do niego keto pasowe . W uktadzie smarowania znaiduja sie: zaw6r bezpieczenstwa. Uni. czujnik poziomu oleju. Jest napedzana tancuchem ad waf. zawiera przelewowy zaw6r bezpieczeristwa.Po w!a. ezy powietrze.czeniu zaptonu wskainik pokazuje poziorn oleju w postaci szesciu "s+upk6w". dysza natrysku oleju na denka tlokow oraz miska olejowa ze stopu lekkiego.Zy dostosowa6 (ew. Zasadniczy:m e'lementem czujnika jest drut na9rzewany przez przeplywajClcy przez ten drut prad.110 do 0. Sruby nowe wkreca sie . .12. Luz promieniowy k6t zebatych pompy wzqledern obudowy: 0.086 rnm. Dopuszezalna dlugosc (bez lba) sruby uzywane]: 49. t]alety jej g. Pomiary kontro.. filtr oleju. Maksymalny przebieg. Kierunek obrotukOt: wskazula strzafki na pasku zebatyrn. .wint powlee olejem maszynowym. _i ' _ Pasek zebaty Pasek zebaty napedza oba waly rozrzadu oraz pornpe cieezy chlodzace]. Jezef czujnik poziomu oleju lub jego obw6d sa uszkodzone. .Charakterystyka techniczna Kota z$bate Kola zebate sa osadzane na watach korbowym i rozrzadu bez pcsrednictwa wpust6w.u korbowego. ezy jest on omywany przez ole].na sucho". 19 .249 rnm.. Spos6b rnontazu k6t zebatych na walach rozrzadu: znak fabryczny Renault (rornb) i odsadzenie nalezy skierowa6 na zewnatrz silnika.. R6znic€i! te uklad elektroniczny przekazuje w postaei sY9naiu do zespolu wskainfk6w . Ole] ttoczy pompa zebata napeozana tancuchern od wa+ukorbowego.Jezeli sruba ma bye ponownie uzyta. Spos6b regulacjI naeiq_gu: przez obr6t rnimosmdowego napinacza rolkowego.1 mm. Kato zebate na wale korbowym aapedzajace tancuch jest zamocowane (bez wpustu) na czopie watu k. Po oketo 30 sekundach na wskainiku zarniast poziomu oleju wyswietla sie licznik kilometr6w.

duze] predkosei obrotowej 102 I ggoC. Napiecie zasilania: 12 V. pompe cieczy chlodzace]._ s\\nika. 3/ 4 maks. Filtr oleju Zastosowano wymienny filtr oJeju z wktadem karbowanym. Ukazuje si~ w6wczas takze napis "oil O. Rodzaj: olej silnikowy wielosezonowy SAE: 10W30. Temperatury wtqczenia I wy~qczenia: .S 98 Korek wlewu jest wyposazony w dwukierunkowy zaw6r bezpieczer'lstwa. . Wentylator 0 dw6ch predkosclach [est wtqczany przez elek1roniczne urzqdzenie sterujqce silnika za posrednictwern dw6ch przekatnik6w i rezystan cj i. Obw6d sterowania kazdeqo z przekatnik6w jest zasilany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqoe silnika (mala predkose obrotowa . Jego obw6d mocy jest zasilany przez alternator i zasila silnik elektryczny wentylatora chtodniey.K".male] predkose! obrotowej: 99 195°C. Temperatura poczatku otwarcia: agoc. Napiecie zasilania: 12 V.z wymianq filtra: 4.bez wymiany filtra: 4.styk 8. urnozliwlajacego widocznosc poziomu cieczy chtodzqcej. naqrzewnice wnetrza. 10W50 lub 15W50 wg ACEA A 1. Termostat Termostat jest umieszczony w obudowie cowanej z tytu gtowicy silnika. sterowany przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika.klimatyzacji Wentylator 0 jednej predkosci Jest wlc!czany za posrednictwern przekainika przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika. Czestosc wymiany: co 20 00 km lub co 2 lata.15 dm3. UKt. Wlrnik wentylatora osadzony bezposrednlo wale si\nika e\ektrycznego iest zamocowany ch\odnica. . Moe silnika elektrycznego: 340 W. ± 10 ± 16 300 ± 20 155 .K. Ciltodnica Chlodnica a poziomym przeptywie cieczy ma rdzeri ze stopu lekkiego i dwa zbiorniki z tworzywa sztuemego. termostat oraz elektrycmy wentylator 0 jednej predkosci (wersje bez klimatyzacji) lub 0 dw6ch predkosciach (wersje z klimatyzacjq). . 15W40. czujnik wymontowany i ustawiony na pozlorne] plaszczyinie. We. Moe silnika elektrycznego: 100 W. Wersje z klimatyzacjEl Pompa cieczy cbtodz.fsje bez .!cej Odsrodkowa pompa cieczy chlodzace] jest umieszczona z przodu kadtuba silnika i napedzana paskiem zebatym napedu rozrzadu. Jego obw6d sterowania jest zasilany przez gt6wny przekatnik elektronicznego urzqdzenia starulacego silnika (styk 8) w zalsznosci od sygnatu przekazywanego przez czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Zbiornik wyrownawczy Zbiomik wyr6wnawezy jest wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.) Odlegtosc miedzy osia plywaka i plaszczyzna robocza.? przepfyw umozliwiajacy orniniecle filtra (by-pass). W obwodzie przekainika male] prsdkosol znajduje sie rezystancja zasilania silnika eleldrycznego wentylatora.AD CHlODZENIA Uktad chtodzenia ciecza 0 obniionej temperaturze zamarzania i obiegu wymuszonym jest zarnkniety. W przypadku zanieczyszczenia filtra w stopniu uniemoi:liwiajqcym wymagany przeptyw oleju samoczynnie otwiera si.7 54. Cisnlenie otwarcia zaworu: 120 kPa (kolor barwnego oznaczenia: brqzowy). ma podwyi:szone cisnienie.po zatrzymaniu silnika: 103 I 100°C (maks.Silniki 1. Wersje z klimatyzacjEl Ol'ej silni'kowy llosc: . Przekainik silnika eleldrycznego wentylatora Wersje bez klimatyzacji Przekatnik znajduje sie w skrzynce przekainik6w w przedziale silnika nad lewym nadkolem. Szesc "srupk. 20 -_ Owa przekainiki znajdujq sie w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w nad lewyrn nadkolem.styk 38) w zaleznosci od sygnatu przekazywanego przez czujnik temperatury cieczy chlodzacej.6w" oznacza praw\d\"owv poziom oleju w misce o\ejowej. Jezeli poziom oleju jest zbyt niski to zamiast "stupk6w" wskazywane sa migajqce poziome kreski i napis "oil" (bez "O. A2 lub A3.40 drn"."). Zawiera: chlodnlce. zbiornik wyr6wnawczy. duza predkosc obrotowa .4 i 1. Wentylator chtodnicy na za zamo- ±7 '/2 '/4 min. .6 dm3 Parametry kontrolne czujnika poziomu paliwa ilaSci Wskazanie paliwa Wysokosc "I plywaka (mm) 161 142 120 100 23 Aezystancja rniedzy zaciskami Ai i 61 (0) maks. Obwody moey obu przekainik6w sa zasilane przez alternator. 10W40.

cylindra).ra paliwa i powrotny w pompie paHwa set zaslepione. ZASILANIE PAUWEM Zastosowano wielopunktowy posredni wtrysk benzyny do kanat6w dolotowych w gfowicy silnika.. W zaleznosci od wersji samechodu rnoze [eszcze zawierac regulator clsnienia paliwa Uoczonego przez pornpe. przed zbiornikiem paliwa. . Cisnienie paliwa podczas biegu jatowego silnika (dane regulacyjne): .nik temperatury techniczna Jest to czujnik podw6jny rezystancyjny.2 kPa. zamocowane na kolektorze paliwa. Marka: Bosch lub Walbro. Wtryskiwacz. Od numeru silnika 990 3311ub numeru seryjnego990 331 Regulator jest w'budowany w zesp6t pompy paliwa z czujnikiem poziomu paHwa. 0 ujemnym wsp6iczynniku temperaturowym rezystancji. 89i 90). Rodzaj paliwa: benzyna bezofowiowa zc.bwodu zasilania paliwem to: zbiornik paliwa. Zesp61 ten jest 21 . Regulator cisnlenla paliwa Do numeru silnlka 990 300 lub numeru seryjnego 990 330 Zastosowano mechaniczny regulator paliwa. [Jose: 7.przew6d podcisnienia odtq_ezony od kolektora dolotowego (clsn. Cisnienie paliwa w kilka sekund po uruchomienlu silnika si~ stabllizuje. i 4.zony do kole. Cisnienie regulowane: 350 ± 0. Czuj. dwuotworowe.ktronicznego urzadzenia sterujqcego silnika przez swe styki 13 i 73 (optymalizacja dziatania silnika i sterowanie silnlka wentylatora chlodnicy). oraz 2. pompa zasiiajaca.regulator cisnienia paliwa wbudowany w zespol pampy paJiwa: 130 dm3/h. Napi!ilcie zasilania (przez styki C1-G2.ktora dolotowego: 250 ± 20 kPa.ente atmosferyczne): 300 ± ± 20 kPa. Drugi obw6d czujnika steruje bezposrednio wskaznikiern temperatury. Spos6b montazu: strzahca na obudowie filtra zgodna z kierunkiem przeplywu paliwa.Charakterystyka przez 12 minut z ma:lq predkoscia obrotowa.zeli w clqgu 5 rnlnut przed zatrzymaniem silnika osiqga 103°C). Rodzaj: ciecz chlodzaea Glaceol RX typ D (niezarnarzajaca do temperatury -20°C). jest zamocowany pod podtogq tylna. regulator cisnie-ria paliwa (zamontowany na kolektorze pa!iwa wtryskiwaczy lub -zaleznie od wersji . Filtr pali:wa Filtr paliwa jest umieszczony pod podfogq_ samochodu. filtr paliwa. sterowany podcisnieniern w kolektorze dOlotowym silnika.wbudowany w zespol pompy paliwa z czujnikiem poziomu paliwa) oraz eztery wtryskiwaeze. a taki:e pochtaniacz par paHwa wypetniony w~glem aktywnyrn.przew6d podcisnlenia podtqc. Cieczchl-odzqca zasilany przez przekainik pompy paliwa sterowany elektronicznym urzadzeniern sterujqcym sHnika. nr 59. o LO 95. . dostepnej pod tylnym siedzeniem. Growne elementy o. Wydajnosc pompy przy napieciu zasilania 12 V i cisnieniu paliwa w przewodzie powrotnym 300 kPa: . Czsstosc wymiany filtra: co 60 000 km. W samochodach wyposaZonych w klirnatyzacie wyt~cznik termiczny przekazuje do elektronicznego urzadzenia steruiaceqo silnika sygnato wytq_czeniu spr!ilzarki klimatyzacji. je. zasilane elektrycznie przez gr6wny przekainik i sterowane sekwencyjnie podczas pracy silnika przezelektroniczne urzadzenis sterujqce silnika (styki. .e Zastosowano wtryskiwacze elektromagnetyczne.regulator oisnlenia paliwa zamontowany na kolektorze wtryskiwaczy: 60 do 80 dm3/h.60. Marka: Weber. wykonany z tworzywa cznego. W tym przypadku nie wyst!ilpuje powrotny przew6d paliwa. Zbiornik pal'iwa sztuprzed Zbiornik paliwa.iwa ZespOt pornpy poziomu Zesp61 pompy z ezujnikiem poziomu paJiwa jest zanurzony w zbiorniku i przymocowany do pokrywy wg6mej czescizbiomlka. Pierwszy obw6d przekazu]e sygna+ do eJe. przeponowy. Pojemnosc zbiomika: 60 drn". Napi!ilcie zasilania mierzone mi~dzy stykiem 1 z-lqcza wtryskiwacza i maser 12 V. Podczas rozruchu silnika sterowane sa polsekwencyjnie (parami wtryskiwacze: 1. W przypadku nissprawnoscl czujnika ternperatury elektroniczne urzadzenie sterujacs silnika podozas pracy silnika samochodu zapewnia ciqgfq prace elektrycznego silnika wentylatora chtodnicy.. a otwory na koncu kolekto. A1-Bl oraz Al-A2 zlacza wielostykowego): 12 V.9 drn". Przez styk 9 jest zasilanalampka kontrolna temperatury cieczy chlodzace] (118°C) urnieszczona w zestawie wskainik6w.zujnikiern co najmniej pal. Ozestosc wymiany (polaczone] z oproznieniem cafego ukladu i ptukaniem): co 120000 km lub co 41:ata. osia. i 3. zamocowany na koricu kolektora paHwa.

Marka i typ: Siemens Sirius 32. Obudowa przepustnicy Obudowa przepustnicy jest umieszczona na wejsciu do kolektora dolotowego silnika i polaczona jest z wylotem filtra powietrza. a takze chroni silnik przed rozbieganiem (powyi:ej 5800 obr/min przy temperaturze cieczy chtodzqcej ponii:ej 60°C oraz 6500 obr/min przy nagrzanym silniku). predkosc obrotowa silnika oraz potoi:enie katowe watu korbowego.7 cmvmln. Pochtaniacz par paliwa i jego zaw6r Pochlaniacz sktada sie z pojemnika wypelnionego w~glem aktywnym (pochtaniajq_cegopary pa!iwa). DOPROWADZENIE POWIETRZA Filtr powietrza Suchy filtr powietrza. umoi:liwiajq_cego w okreslonych warunkach pracy odsysanie przez silnik paliwa zatrzymanego w pochtaniaczu. Czestosc wymiany wktadu: co 40000 km przebiegu samochodu. potq_czonego z wlewem zbiornika paliwa. Regulator predkosci obrotowej biegu jatowego Po prawej stronie obudowy filtra powietrza znajduje sie silnik krokowy sterowany przez elektroniczne urzqdzenie steruiace silnika (styki 12--41 oraz 42-72).4 i 1. jest umieszczone w przedziale silnika w przedniej czesci lewego nadkola. zawiera wymienny papierowy wktad filtrujacy. Dopuszczalny wyciek niekontrolowany (podciekanie): 0. Kolejnosc wtrysku: 1-3--4-2 (cylinder nr 1 od strony kola zamachowego). prerikosci obrolowej (wersje z klirnatyzacja) Sierowanie Iampka kontrolna lemperalury cieczy ehlodzace] Sygnat urzadzania sterowania sprezarki klimatyzacji (zgoda lub zakaz 'i'Aqczenia) Informacja dla komputera poktadowego paliwa 0 Rezystancja: 14. Polaczenie przekazu danych (Iinia H) Masa (+) zasilania po 'i'Aq_czeniu zaplonu ( +) zasilania slate go Sierowanie cewkami zaplonowymi cylindr6w nr 1 i 4 Masa Sterowanie lampki ostrzegajqcej 0 nlesprawnoscl systemu ograniczajqcego emisjf2 toksycznych sktadnik6w spalin Sterowanie przekai:nika 2. aby w parnieci elektronicznego urzadzenia sterujq_cego . polozenie katowe przepustnicy. Hum. Wykorzystuje nastepuiace podstawowe informacje (sygnaty): clsnlenle i temperature powietrza zasysanego przez silnik. Rezystancja (rniedzy stykami A i B oraz C i 0 regulatora): 53 ± 5 n. Marka: Magneti Marelli. Zaplor jest mikroprocesowy 0 statycznym roz22 Rodzaj sygnalu Sierowanie cewkami zaplonowymi cylindr6w nr 2 i 3 9 10 11 12 13 15 16 19 20 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 zuzyclu Sterowanie regulatorem predkoscl obrotowej biegu jalowego Sygnat czujnika temperatury cieczy chrodzace] Masa czujnika cisnlenia zasysanego powielrza Sygnal czujnika cisnienia zasysanego powielrza Ekmnowanie czujnika spalania stukowego Sygnat czujnika spalania stukowego Sygnaf elektronicznego urzadzanla klimatyzacji o poborze mocy przez sprezarke klimalyzacji Sygnaf czujnika predkoscl obrotowej i polozenla kqtowego watu korbowego Sygnat ztacza diagnoslycznego (lima L) . Sklad mieszanki jest korygowany w spos6b ciqgty na podstawie sygnat6w jednej lub dw6ch (zaleznie od wersji) sond lambda (czujnik6w zawartosci tlenu w spaJinach. Po kai:dym wytqczeniu zaplonu przez 10 sekund jest utrzymywane dziatanie regulatora predkosci obrotowej biegu jatowego.6 dm3 dziale iskry i czterech indywidualnych cewkach zapionowych. Jego zadaniem jest requlowanie przeptywu powietrza przez kanal obejsciowy przepustnicy. umieszczony z tytu przedziatu silnika. Elektroniczne urzadzenle sterujqce silnika Programowalne elektroniczne urzqdzenie steru[ace ma 90 styk6w rozmieszczonych w dw6ch ztqczach (1 do 75 oraz 16 do 90).).Silniki 1.zapisac" ustawienia odpowiadajqce swobodnemu polozeniu pedatu przyspieszenia. /dentyfikacja styk6w ztecze e/ektronicznego urzq_dzenia sterujC/cego sitnlk« Nr slyku 1 3 4 8 Masa Sterowanie elektrozaworem pochfaniacza par paliwa Sterowanie przekaznikiern silnika wenlylalora chtodnicy (wersje bez klimalyzacji) lub przekainika . przyp. STEROWANIE SllNIKA Elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika zarzadza wtryskiem paJiwa i zaplonem. Steruje jednoczesnle wtryskiem paliwa i katern wyprzedzenia zaplonu na podstawie sygnat6w odbieranych od roznych czuinik6w. temperature cieczy chlodzacej silnik. prsdkoscl obrotowej silnika wentylatora chlodnlcy (wersje z klimatyzacjqJ 38 . 1. oraz zaworu elektromagnetycznego.5 n. Zawiera przepustnice powietrza i czujnik jej polozenia.

ze urzadzenie to zostalo odblokowane i uruchomienie silnika jest moznwc. predkosc obrotowa maze wzrosnac rnaksymalnie do 900 obr/min. W przypadku wymiany wymaga .cznego urzadzenla sterujqcego) i temperatura cieczy chlodzace] wynosi ponize] 50°C. W6wczas nalei:y ponownie wtqc.8 V. tab/icy N'r styku I' Rodzaj Sterowanie Sterowanie jatowego Sterowanie jafowego przekainika regulatorem regulatorem sygnatu gt6wnego predkosei predkosei obrotowej obrotowej biegu biegu 39 41 42 43 44 Sygnat czujnika porozenla przepustnicy przed kataiizatorem (zalsznie Sygnal sandy lambda od wersji) 45 $ygnaJ sandy Czujnik lambda za katalizatorem 49 53 54 ·56 57 temperalury powietrza Informacja ABS) 0 prF. . 10 sekundach larnpka kontrolna immobilizera powinna zaczac migac. W tym celu nalezy wtqczyc zaplon i po kilku sekundach wytqczyc. Elektroniczne urzadzenie steruiaoe silnika zachowuje przekazany mu kod na state.rzekainika g!6wnego 68 70 I Sterowanie Informacja wskainika Sterowanie jatowego przekainiKiem 0 pr~dkosci pompypaliwa silnika dla obrotowej biegu na labHcy obrotowej rozdzielczej.e wtryskiwaczem wtryskiwaczem wspoma. Sterowanie katalizatorem sondy lambda za przed Sterowanie podgrzanlam sondy lambda katalizatorem (zaleznie od wersji) ( + ) po wfqczeniu p.ZasiJanie czujnika Masa czujnika spalaniastukowego Masa sondy lambda za katalizatorem Sygnat w!qcznika.wfqczone jest odrnrazaole szyby przedniej (sygnru12 V na styku 88 elektroni. kierowniczego SygnaJ wfqe. Pr~dkosciomierz wykorzystule sygnaty przekazywane przez ukfad przeciwdziafajqCY blokowaniu k6t ABS.Charakterystyka techniczna cd.) i rejestruje w swej pamleci diagnostycznej kody usterek.zyc zaplon j potwierdzic.o do z+ctcza diagnostycznego (16-stykowego).zenia odrnrazania Sterowanie Sterowani. praca na biegu jatowym) oraz wy{q_cza sprezarke. gdy moze ona zakloeic prawidtowq prac~ sllnika. W samochodzie nie ma czujnika predkosci jazdy wspOfpracujapego z elektronicznym urzadzeniern sterujqcym silnika.dkOsci! samochodu pr~dko5ci obrotowej (od urzadzerua i polozenia·w. wfqcznik6w itp.epowotane osoby (immobilizerem) . W wersjach tych elektroniczne urzqdzenie steruiace rowniez wtqcza i wy1qcza silnik eleldryczny wentylatora chtodnicy. Uwaga.nauczenla go" kodu umoztiwiajacsqo rozruch silnlka. lambda przed katalizatorem powiet.gania szyby przedrrle] cylindra cylindra nr 4 nr 2 uk/adu 85 88 89 paliwa paliwa 90 Przekaini'kgt6wny Elektroniczne ruch silnika przez ni. ktore tq_czy 1ego obw6d sterowania 23 . Jest potqczony na stale z dodatnim bieg:unem akumulatora i jest sterowany przez elektmniczne urzadzenie steruj'-loe silnika (styk 39. Je2celi samoch6d jest wyposazony wklimatyzaeje.). Po ok.aJu SygnaJczujnika korbowego SygnaJ zfqcza diagnos1ycznego Po!ctczenie Informacja silnika Sterowanie Sterowanie (linia K) przekazu danych (Iinia H} 0 kodzie umotliwiajq_cym uruchomienie 58 59 60 63 6S 66 wtryskiwaczern paliwa cylindra nr 1 wtrysklwaczem podgrzaniem paliwa cylindra nr 3 . to urnozllwla ono wtqczenie sprezarki pracuie Z urzadzenie steruiace sllnika wspolurzadzenism uniemoiJliwiajqcym roz- Przekainik gt6wny znajduje sj~ w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu. Nowe urzadzenie steruiace silnika nie jest kodowane. temperatury cisnienia 78 79 80 .l"Za powietrza (zaleznie Regulacja pr~dkosci obrotowej biegu jafowego Pr~dkosc obrotowa biegu jaluwego jest korygowana w nast~pujqcych przypadkach: . cisnieniowego .gdy napiecie akurnulatora jest nizsze nii: 12. W przypadku niesprawnosci czujnika lub samego urzadzenia umoi:liwia ono dalsza prace silnika w trybie awaryjnym. Elektroniczne urzadzenls sterujqce silnika ma taki:e wbudowana funkcj~ samodiagnozowania urzadzeri peryferyjnych (czujnik6w. Odczyt zawartosci te] pamieci jest rnozliwy za pornoca specjalnego testera podtqczoneg. prsdkoscl 72 73 74 regula10rem Masa ezujnika Zasilanie temperalury poloi:enia cieezy chlodzacej przepustnicy czujnika 75 76 77 Masa Gzujnilka Masa sandy od wersji) Masa czulnika polozenla przepustnicy Idimatyzacji tylko w wanmkach nie wptywajqcych na praoe silnika (np. predkosc obrotowa jest utrzyrnywana na poziomie 850 obr/min. Nie jest wi~c moi:Hwe wykorzystanie elektronicznego urzadzenla sterujqcego inn ego samochodu (nawet tej samej firmy i modelu) w celu uruchomienia silnika podczas naprawy. nie zapewruajac optymalnego sterowania. znajdujqcego sie pod pokrywq_ po lewej stronie tablicy rozdzielcze]..

Przekainik pompy paliwa Znajduje sie w przedziale silnika w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu. i 3. .4 i 1. Rezystancja (mierzona rniedzy stykami czujnika): .. a takze kondensator ukladu zaptonowego. gdy dziatajqce na niego op6inienie przekroczy odpowiednio duza wartosc. pedat wcisniety do oporu: 1245. Powodujs wylaczenie zasilania elektrycznego silnika pompy paliwa w przypadku silnego uderzenia samochodu 0 przeszkode.1 i 0. za zbiornikiem wyr6wnawczym uktadu chtodzenia silnika. Jest to potencjometr 0 pojedynczej Hniowej rezystancji. kt6re laczy jego obw6d sterowania z rnasa. ze wal ten si~ obraca. i 4. Po uzyskaniu sygnatu od czujnika preekosci obrotowej i potoi. Jest polaczony na state z dodatnim biegunem akumulatora i sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 68). Zasila przez wytqcznik bezwladnosciowy pornpe paliwa oraz polaczone szeregowo cewki zaptonowe cylindr6w 1. Kilkusekundowe op6inienie czasowe wtqczenia przekainika pompy paliwa wystepuje podczas kazdeqo wtqczenia zaptonu. kt6ry przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styk 16) napiecie proporcjonalne do cisnienia w kolektorze dolotowym. po kt6rej 51izga sit. wkrecony w sciane kadluba silnika pod wtryskiwaczami 2. Napiecie sygnatu mierzone na stykach czujnika: rniedzy 0. rezystancje grzejne sand lambda (styk A) oraz obw6d(ody) sterowania przekainika(k6w) elektrycznego silnika wentylatora chfodnicy. i 3.Jc}cznik bezwfadn osclowy Znajduje sie w przedziale silnika Czujnik spalania stukowego Jest to czujnik piezoelektryczny. kt6rego czestotllwosc i amplituda zaleza ad prsdkosci obrotowej walu korbowego. Czujnik polozenla przepustnicy Czujnik polozenia przepustnicy jest umieszczony na koricu osi przepustnicy. Czujnik temperatury zasysanego powietrza Jest to czujnik termistancyjny 0 ujemnym wsp6tczynniku temperaturowym rezystancji. po prawej stronie jej obudowy.0. Czujnik nie jest regulowany. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 49 i 77) sygna+ napiecia propercjonalny do temperatury powietrza dopfywajqcego do kolektora dolotowego silnika. Reaguje w6wczas. pedat wcisnlety do oporu: 2230 Q. Marka: Sagem.Q. umieszczony po prawej stronie kolektora dolotowego. Przekainik gtawny zasila procesor (styk 66). Czujnik potoi:enia i predkoscl obrotowej wahl korbowego Jest to czujnik indukcyjny. w skrzynce przekainik6w umieszczonej na lewym nadkolu. Marka: Delco Electronic. zawar elektromagnetyczny pochtaniacza par paliwa (styk 1). Rezystancja: 200 do 270 . Marka: Jaeger. umieszczony na wlocie do kolektora dolotowego. Marka: CTS. . Wymieniajqc czujnik nalezy scisle przestrzega6 zalecanego momentu dokrecania srub w kadlub silnika.Silniki 1. Czujnik nie jest regufowany. Napiscie zasilania (rniedzy stykarni Ai B zlacza czujnika): 5 V.7 V. wtryskiwacze (styk 1).przy 40°C: 1070 do 1270 n. Przekazuje do elektronicznego urzadzenia steruiacego sygnat napiecia (styki 20 i 79) sygnalizujqcy spalanie stukowe w cylindrach silnika.przy DoC: 5290 do 6490 Q. Zasilanie elektryczne rnoze zostac przywr6cone po nacisnieciu przycisku wytqcznika chronionego elastycznq gumowq oslona. (styki 74 i 75) i przekazuje mu (przez styki 43 i 75) sygnat proporcjonalny do kata obrotu przepustnicy (od polozenia jej zarnkniecia). Przekazuje do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 24 i 54) sinusoidalny sygnat napiecia. oraz 2. Rezystancja (mierzona na stykach czujnika): . Podcisnienie: 32 ± 4 kPa. silnik pompy paliwa jest zasilany w spos6b ciqgfy (az do zatrzymania silnika).! styk polaczony sztywno z osia przepustnicy. cylindra.Ai C: pedat przyspieszenia swobodny: 1245 Q.6 dm3 z masa.Q.przy 20°C: 2400 do 2600 Q.A i B: 1250 0. Pierwszy prze- .enia watu korbowego przez elektroniczne urzadzenie stsrujace. . Wy. Marka: Electrifil lub Siemens. Napiecie zasilania (mierzone na stykach zlacza czujnika): 5 V. Napiecis zasilania (rniedzy stykami A i C zlacza czujnika): 5 V. Zasilany jest przez elektroniczne urzadzenie steruiace 24 Czujnik temperaturycieczy chlodzaee] Jest to czujnik podw6jny 0 ujemnym wsp6fczynniku temperaturowym rezystancji. zamDcowany na g6rnej czesci obudowy sprzeqla. naprzeciw wystepow na kole zamachowym. Czujnik clsnlenia zasysanego powietrza Jest to czujnik piezoelektryczny.B i C: pedal przyspieszenia swobodny: 2230. Na jego podstawie elektroniczne urzqdzenie sterujqce okresla sekwencje wtrysku paliwa dla poszczeg61nych cylindr6w. . Zasilany jest przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styki 15 i 78). Po kazdym wymontowaniu czujnika nalezy wyrnienic jego uszczelke.

Elektrozaw6r pochfaniacza par paliwa Elektrozaw6r ten jest umieszczony w obudowie pochlaniacza par paliwa. Napiecis zasilania (rniedzy stykiem 1 ztacza elektrozaworu i rnasa): 12 V. ze cisnlenie oleju wytwarzane przez pornpe wzroslo w stopniu powodujacyrn koniecznosc reakcji na spadek predkosci obrotowej silnika samochodu (spowodowany jego obciazeniern przez pompe wspomagania ukfadu kierowniczego). Ma dwa polozenia: otwarte i zamknlete. Zaleznosc czasu regulacji od temperatury cieczy chlodzace] silnik: _ przy 20°C: 18 do 72 s. Rezystancja opornik6w grzejnych (rniedzy stykami A i B ztacza): 9 . Rezystancja (przy 23°C): 26 ± 4 . 25 .0. Drugi przekazuje w spos6b ciqgiy sygnaf napiecia do wskaznika temperatury w zestawie wskaznik6w. _ przy 90°C: 210 do 270 n. nalezy sprawdzic obw6d podgrzewania sondy lambda. Podgrzewanie sond jest wyfqczane w dw6ch przypadkach: _ gdy predkosc samochodu przekroczy 145 km/h.0 V w zaleznosci od sklaou mieszanki spalanej w silniku (na podstawie zawartosci tlenu w spalinach _ przyp. Warunki sterowania elektrozaworem: _ temperatura cieczy chtodzqcej: powyi:ej 60°C. Jest sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 4). Napiecie zasilania opornik6w grzejnych (styk A zlacza sondy i masa): 12 V. WtClcznik clsnienlowy wspomagania uktadu kierowniczego Wfqcznik ten jest umieszczony na wylocie wysokiego cisnienia pompy wspomagania ukfadu kierowniczego (nad pornpa). _ gdy silnik jest bardzo obciazony.0. Sonda lambda W zaleznosci od wersji samochodu wystepule jedna sonda lambda (za katalizatorem spalin) lub dwie sondy lambda (jedna przed. Sonda lambda przed katalizatorem spalin (zaleznie od wersji) Sonda ta umozliwia doktadniejszq requlacje skladu mieszanki oraz sprawdzenie skutecznosci dziatania katalizatora spalin. podgrzewane elektrycznie. W przypadku uszkodzenia czujnika cieczy chlodzace] elektroniczne urzadzenie sterujqce zasila w spos6b ciqgfy elektryczny silnik wentylatora cieczy chlodzace]. sygnaf. druga za katalizatorem spalin). Marka: Bosch. Zmiana stosunku czasu otwarcia do czasu zarnkniecia reguluje intsnsvwnosc odsysania par paliwa przez silnik. _ temperatura zasysanego powietrza: powyze] 10°C. _ przy 80°C: 300 do 370 Q. Przekazuje do elektronicznego urzqdzenia sterujqcego silnika. Napiecie zasilania (mierzone na stykach B1 i B2 zlacza czujnika): 5 V. _ mieszanka bogata: 840 ± 70 mV. _ przy 60°C: 20 do 80 s. ma kolor pomaranozowy i jest wtqczana przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika (styk 34) w zaleznosci od sygnat6w przekazywanych przez sonde lambda umieszczonq za katalizatorem. Po wlaezeniu zapfonu lampka ta zaswieca si~ i po ok. Przekazywane napiecie (przy szybkich oscylacjach na stykach C i D sondy): _ mieszanka uboga: 20 ± 50 mV. 3 sekundach qasnie. Rezystancja: _ przy 20°C: 3060 do 4045 Q. aby sktad spalin spelnlal obowlazuiace normy. wlacza silnik wentylatora chfodnicy oraz optymaIizuje (dla danej temperatury) kat wyprzedzenia zapfonu i sklad mieszanki. Marka: Sagem.Charakterystyka technfczna kazuje sygnaf napiecia do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 13 i 73). przez pofqczenie z rnasa (styk 85). Oporniki grzejne obu sond sa zasilane (styk 63 dla sondy umieszczonej przed katalizatorem i 65 dla sondy umieszczonej za katalizatorem) przez gt6wny przekainik sterowany przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce silnika. -·przy 40°C: 1315 do 1600 Q. kt6ry wlacza w zestawie wskaznikow larnpke ostrzegaWCZq w przypadku przegrzewania siEl silnika. ttumacza). kt6re cyklicznie Iaczy i rozfacza jego obw6d z rnasa. Lampka kontrolna nlesprawnoscl systemu przeclwdzialajaceqo nadm iernej ernisj i toksycznych sktadnik6w spalin (zalei:nie od wersji) Lampka ta znajduje sie w zestawie wskainik6w. Hozrrica napiecia dla mieszanki bogatej i ubogiej powinna wynosic co najmniej 500 mY. otwierajqc i zarnykajac zaw6r. Elektroniczne urzadzenie sterujace silnika koryguje sktad mieszanki oraz reguluje odsysanie par paliwa zatrzymanych w ich pochtaniaczu w taki spos6b. Jei:eli warunek ten nie jest spefniony. Marka: Jaeger. Sonda lambda za katalizatorem spalin Sonda ta przekazuje cyklicznie do elektronicznego urzadzenia sterujqcego silnika (styki 45 i 80) napiscie od 0.1 do 1.

Marka i typ: Eyquem RFC 50 LZ 2E. Rolka prowadzaca paska zebateqo: 45 N· m.w ciq_gu pierwszych 7 sekund przy otwarciu przepustnicy wiekszyrn niz 15%.cylindry 1.. Napi~cie zasilania (styk 1 zlacza cewki i masa): 12 V.2. Maksymalna zawartosc tlenku w~gla (CO) w spalinach: . etap: 30 N·m.jesJi temperatura cieczy chlodzace] wynosi co najmniej 115°C. i 4. Marka: Nippondenso.02 o. Kontrola sktadu spalin Warunki kontrolne: . preckosci jazdy na 1. Kolojnosc zaptonu: 1 . .obw6d wysokiego napiecia: 7500 1100 n.6 df1i3 Rezystancja: .limatyzacji nastepuie przez styki 10 i 22 oraz 23 i 9.1.4 i 2 .5%. typu . za tablica rozdzielcza. etap: obr6t 0 kat 240° ± 6°. sa umieszczone bezposrednio na swiecach zaplonowych i przykrecone sruba wkrecona do gtowicy silnika. 30 sekund przed przejsciern do predkosci obrotowej biegu jatowego.w ciq_gupierwszych 10 sekund po uruchomieniu silnika. lub wstecznym biegu ponad 4 km/h (naped sprezarki rnoze bye wtq_czony. Zasilane sq_szeregowo po dwie przez przekaznik pompy paliwa.. Sterowane sa przez elektroniczne urzadzenie sterujq_ce silnika.na biegu jatowym: 0. . etap: obr6t 0 kat 4r ± 5°. etap: 8 N·m.2. Kata zebate wat6w rozrzadu (nowe nakretki): . Odstep elektrod: 0.1. predkosci jazdy na 1. 26 . . tub wstecznym biegu 16 km/h (napcd sprezarki zostaje wtqczony po zmianie biegu na wyzszy). . Steruje uktadem klimatyzacji stosowanie do polecen pasazerow oraz sygnat6w przekazywanych przez elektroniczne urzadzenie sterujqce silnika. etap: a Nvrn.7 mm): . m.. Zawartosc CO2 (nieregulowana) na biegu jatowym: co najmniej 14. i 3.1. Kato zamachowe (nowe sruby): 50 do 55 N· m. . gdy predkosc obrotowa silnika osiqgnie 1900 obr/min lub predkosc jazdy wzrosnie powyze] 14 km/h Iub zostanie wtqczony wyzszy bieg).3%. etap: 84°. Pompa oleju: 22 do 27 N . kt6re zawiera takze modut mocy (styk 1 . Kolejnosc wtrysku (cylinder nr 1 od strony kola zamachowego): 1 .obw6d pierwotny (styki 1 i 2 cewki): 0.).silnik pracuje pod obciazeniern.predkosc obrotowa ustalona na 2500 obr/min przez ok.masa par paliwa zatrzymana w pochlaniaczu przekracza okreslona wartosc rninirnalna. Stykiem 23 do elektronicznego urzqdzenia steru[aceqo silnika przeptywa informacja 0 wlaczeniu lub wytqczeniu klimatyzacji. etap: 20 N· m. Elektroniczne urzadzenie sterujace klimatyzacj i Elektroniczne urzadzenie sterujqce klimatyzacji jest umieszczone wewnq_trz nadwozia.temperatura cieczy chlodzace] ao°c. .2.Si/niki 1. . Pokrywa korbowodu (nowe nakretki): 43 N· m. Jednoczesne iskrzenie swlec zaptonowych w cylindrach nr: 1 i 4 oraz 2 i 3. pod uchem do podnoszenia silnika. Elektroniczne urzqdzenie sterujqce uniernozllwla wtqczenie klimatyzacji w nastepujacych przypadkach: . .3. etap: 14 N· m.0t6wkowego". Wymiana: co 40 000 km. ± Kondensator uktadu zaptonowego Kondensator ukladu zaptonowego jest zarnocowany z lewej strony gtowicy. Miska olejowa: . styk 32 .1.4 i 1. Cewki zaptonowe Cztery cewki zaptonowe.cylindry 2. Pokrywa lozyska gt6wnego walu korbowego: . . Wymiana sygnaf6w porniedzy eJektronicznym urzqdzeniem sterujqcym silnika i urzqdzeniem sterujqcym k. etap: 12 Nvrn. Swiece zaptonowe Zastosowano swiece zaptonowe 0 ptaskiej powierzchni oporowej z podktadkq_ uszczelniajaca. stykiem 10 zas przekazuje one sygnat zablokowania tub odblokowania mozliwosci wtq_czenia sprzeqla elektromagnetycznego sprezarki klimatyzacji.5%. MOMENTYDOKR~CAN~ Sruby gtowicy (dluqoso bez lba co najmniej 117. etap 25 N . .przy predkosci obrotowej silnika wiekszej niz 65000br/min. Predkosc obrotowa biegu jatowego (nierequlowana): 750 ± 50 obr/min.2. Obudowa przedniego tozyska gt6wnego: 11 N· m.3 . m. predkosci obrotowej ponad 800 obr/min.2. . Jego zlacze ma 30 styk6w oznaczonych liczbaml od 1 do 30.1.2. . Pokrywa gtowicy: . m. .4 . ~ przy 2500 obr/min: 0. Mechanizm sprzeqla: 18 N .95 mm.5 ± 0.w ciqgu pierwszych 5 sekund przy otwarciu przepustnicy ponad 50%. predkoscl obrotowej silnika ponad 2000 obr/min.85 do 0.

stap: 20 N· m. m. G6ma obudowa rozrzadu: 41 N· m. nastepnie 22 N· m. 1. Sprezarka klimatyzacji.regulator prE1dkosciobrotowej biegu jatowego.czujnik potozania przepustni.przew6d od elektrozaworu do pochtania.odstojnik oleju 27 . 8 .i.Charakterystyka techniczna Rolka napinacza paska zebateqo: 27 N . Rys. Cewki zaptonowe: 13 N· m. 8 N· m.2. Swieoe zapJonowe: 25 do 30 N· m. Obw6d doprowadzenia powietrza 1 . . m.wlot powietrza atmosferycznego z razonatorem. 11. nastepnie 11 N· m (sruby M6). 5 .. m.21 N· m. 4 .komora przepustni. .34. (sruby M8). Odstojnlk oleju: 13 N· m. 1. etap: obrot 0 kqt135° ± 15°. 3 .cy.: . Obudowa termostatu: 10 N· m. 6 . Sanda lambda: 45 N··m..1 mm): Qbudowa przepustnicy: 13 N . Czujnikspalania stukawega: 20 N . 2 .czujnik temperatury powietrza. Pompa cieczy chlodzace]: 8 N· rn. Kolektor dolotowy: 9 N· m.13. Kolo pasowe waru korbowego (rnaksymama dlug056 sruby bez fua 49.kolektor dolotowy powietrza. Kolektor wylotowy: 18 N· m. 13 . uktadu kierowniczego: Pompa wspomagania 21 N·m. 12 -~Elcznik koiektora z gfowic'!.ki skrzynka przekfadniowa): patrz rys. Wspornik zespolu napedoweqo (sHni.cza par paliwa.obudowa filtra powistrza.cy. 7 .filtr powietrza. 10 . 9 .uszczelkl.czujnik clsntenla powietrza.

drugq zas. 2 . 15 . silnika 990301) 1 . "Wymiana gfowicy".PNE • Luzu zawor6w si!? nie reguluje. 19 .6 dr03 1.zbiornik paliwa. qdyz w silniku zastosowano hydrauliczne wsporniki dzwiqni zawor6w.elektrozaw6r pochfaniacza.regulator cisnienia paliwa. 8 .kolektor paliwa. 10 .z regulatorem zintegrowanym (od nr.2. 7 . 21 . OBSlUGA I NAPRAWA UWAGI WSTI. 18 .do filtra powietrza. 20 .filtr paJiwa.oslona wtryskiwaczy --=---~--- 28 . 14 . • Wymiana paska zebateqo i wymontowanie gtowicy nie wymagajq wymontowania silnika z samochodu. "Ukfad rozrzadu" i jest stosowana. 17 . konieczne jest jedynie wymontowanie prawego wspornika silnika .zesp6t pompy paliwa z czujnikiem poziomu paliwa.uszczelka pierscieniowa. Regulacj!? naciqgu paska zebateqo rnozna wykonac dwiema metodami: [edna opisano w p./" 17 A Rys. 9 .uszczelka. 11 . • Zcjety pasek zebaty niezaleznle od jego przebiegu nalezy wyrnlenic razem z rolkami: napinacza i prowadzenia paska.14. 12 .nakrstka koronowa.korek wlewu paliwa. 16 .4 i 1. wymagajqcq zcjecia jednego lub obu k6t zebatych wat6w rozrzadu.rura wlewu.kolektor dolotowy. gdy nie zachodzi koniecznosc zdjecia z wat6w rozrzadu jednego lub obu kOf zebatych.z regulatorem klasycznym (do nr. 6 .regulator predkosci obrotowej biegu jatowego. Do zakladania paska zebatepo nalezy uzyc specjalnego przyrzqdu. 3 . 13 . opisano w p. 1. Obw6d zasilania paliwem A .Silniki 1. 5 .przewody doprowadzajqce paliwo ze zbiornika.wtryskiwacz paliwa.przew6d zasysania par paliwa.pochtaniacz par paliwa.przew6d odpowietrzenia.powrotny przew6d paliwa. 4 . r . silnika 990300) B .

• Obw6d doprowadzenia powietrza powinien bye sprawny (szezelne przewody i ich polaczenia. stan uszczelki kolektora dolotowego. ale konieczne jest opuszczenie ramy pomocniczej.15. urzadzen wykonawczych.17) poszczeg61nych element6w i wifl_zek przewod6w systemu sterowania silnika 29 . sond itp.1. • Obw6d zasilania paliwem powinien bye sprawny (filtr paliwa ezysty i prawidtowo zamontowany).2. wlasciwy 1. Schemat identyfikacji styk6w zfqcza elektronicznego Czarne pola oznaczaja zlacza przewod6w eleklrycznych. filtr powietrza czysty i prawidlowo zamontowany). • Sprawdzic stan osprzetu elektronicznego (ezujnik6w. a zaw6r jednokierunkowy prawidtowo zamontowany i sprawny. • Wymontowanie pompy oleju jest moi:liwe bez wymontowania silnika z samoehodu.Regu/acje i sterowanie silnika • Zesp6t napedowy (silnik ze skrzynka przekladniowa) wyjmuje sie z przedziatu silnika od spodu samoehodu wraz z rama pomocniczq i osprzetern. 1. Diagnozowanie • Sprawdzic zasilanie elektryczne systemu sterowania silnika. aby rnozna byto wyjq_emiske olejowq_. • Linka pedalu przyspieszenia powinna bye sprawna (powr6t pedalu do potoi:enia biegu jatowego i cafkowite otwieranie przepustniey). • Uktad wylotowy powinien bye w dobrym stanie technicznym (szczelne elementy i ich polaczenia). ustawienie rozrzadu itp. 1. • SWiece zapfonowe powinny bye zgodne z zaleceniami produeenta samochodu i sprawne.16. uszczelka gtowicy. 1.) Rys. • Obw6d podcisnienioweqo wspomagania ukladu hamulcowego powinien bye szczelny. zespotu przepustniey i innych. • Przewody odprowadzenia par paliwa do pochlaniacza powinny bye szczelne i droi:ne (bez zgnieeer't). Regulacje i sterowanie silnika Diagnostyka systemu sterowania silnika Warunki wstepne • Obw6d rozruehu silnika (akumulator. Rozmieszczenie (opis patrz rys. przewody i rozrusznik) powinien bye sprawny. urz/ldzenia steruj/lcego silnika Rys. • Silnik powinien bye w dobrym stanie technicznym (cisnienie sprezania. • Paliwo powinno bye wlasciwe i w dostatecznej lloscl w zbiorniku.).

lIjrlik.6 -~ll)'t~i'k bezwlad'fllo$ciowy.\t)roowego. nambcia..cz.I!llerO'o'!. pr. nadal wys~powac~ to VIi osta- sterlUjE!:oe sUn i:lm.cyimsilnika Ii ]ego csprzetem • Spra wdzic zasllanle eieiktryczne i syg n:a~ konawoze. Jezeli podczas diagnozowan~a nie zo- tniej koll.rabJry cier:zy chtod~oej. sllnlks . Rrmmeszczenie poszczeg6.Rys. 13 .!- Uwaga.rawdzllc stan pr.!.. 4.l\l1liOZ@90'.6 . a oibjawy nlesprawnosci ~tl.1II'ki z:<!profilil1ll'e.1'7.eolektroz:a'l!.la 1 .zewod6w e Iekltrycznych mh!. t2 .adne nieprawid~owQsd.liir por:hlaniecza par peliws. polOO:enla ~ pnrdlkooci obrotciw-ej walt! i<.ozujn~kospalania slukowego. 1.!o'!. . S. 11 .z. S.~gulatou p~d~oici obrolowej IbiegLJ jalowego.z.rnik p~eni9J prz'9pustnicy.I'Spomagan~a ukladu . 3'0 .eikazywar.czu]nlkc[.ejnosci nale2y wym len ic el!ektron iczne I!J rzadzenie stan& wyikryte . 10 .CLUjlluk tempemturyzasysanego PQwietrza.CZLJjniikt~mpe.s przez czujniki i urzadzenia wy- • Sp. 2 .wtrys!dwacza bel1Z'Y1ny. za katallzatOirem.sanda. 7.CZJuJ.\dZ!eniem sterujE!.ce.tf1'JilChe:lemefl't6w $ji'Stemuslerowan.dzy elektronicznym IU rz[.wtO!. 9.cznik olSflieniowy IUlrz~ze:r1li!a.§FiIienla zasysanego powielrza.

· ftf~..lInika fA 76V __ ~~"""'-_""""'___ __ ~~~_~=~=~'N.~''-:I''I!i!'-!lIi."..~_Hi...sa. ~~~~_~'ltB_' sterGi'W. patez :s.. .: .-----' I I ~r~): ~ II~rm~r_~r~ ~~~~~_~~ __ ~.18._'l~_..86 :-oo 'r m (-~ _ti -~~'!l..u:lfa'5:. .i-==::::::====::!:l$:-.Ji.. 1. SchemiOlt' elsMry>czny sy...siemu Opls.!I~======::::::::============::::::==i1 ' ~ ...

.I' ~ -I--I----C:-"" II ~-!3!!i-!!!~~a ~--~-.p. --+---~~: ~"~!..I- 32 .

Rys. 36 .rierow.6 T6V .mia silnJka 1.ltyczny SY'$t~ Opis patrz s. Schemat elek. 1.20.

-.~~~~~~~~~~-. 1.-.-.leJrtfYCZllYs.-.21...~ Rys.-..-.JJ l~~-.-. -- 5Jen:ut:an.-.. L!__ .fS'lemu Opis pGlirz :~L86. Schemsl e.6'16V {wersJa z au.'ontat~ smynk.la slmfica 1.~~~~~~if~~'f' ilM1 HI! l ~ I I!! R:i-~ ~ I I .~'lHf:----------------I~ ~~~ .-. paek1adniO'WitI .'-.-.-.-.-.

1>: ~~------~ Opis Pa!tl2 $.C1maIYCB1<l .!Ikl'ZiYnk~przetdadR{'O L~ .-----------~ .6 ~6 V (model Scel1i1C Z Bu'.eie:li!ttyczny systliffl!1 S'leJ1!. 36 Rvs.. Sche/il:UU ... 7.m-------~~~-~~n.22.nvaniiSisllnrb 1.

silnik elektry-czruy w-enlyla:toraltab~lca ro. aiR . cylindra.243 .u::hQdu MGl .gQ lPCM'ietrm. slrlln<! tylu nadw-ozia.czujlnik te.ed I za katalllzatOirem). cylindrs. 195 . 777 .194 .Opis ·scfflimaMw I. CY .m. 31:9 .! S. NO .$I~rowanie klimalyzacj4 i ogr.k!f)ISzl8.w~mmlk 5w1a.cz.597 . prz€iikaznik6w Vl.cylindm.az:JUjnlk oisn~enl<l zasysooe.aGjl.plytka.kornputsr poktadrrWlj. 791 .r~!JJ~a.lJElMryczrJ1Ch s}'$fetrnu sterowania sJlnJ'k. 272 . 242 . SA -kJsoslowy·. 1M -eleJctrymrry W€fiitylawr chtodnlcy. 4119 . :325 . 1016. 7~4 . 721 . 224 ~ w1<lcmik cisnieniowy ws:pmnagania IJktadukierowniczeg:o. 299 . 262 . przeJkaznikow" w przedz~ale silnlka. (na leliliYm nadkolu) .nik matej pr~kosQi obrot.floletowy ..otbowego. 193 .ujrnik potoze:ni'a i 'P~ko&i o'bm~!JlJI!ej walt! I). 155.sprz~ c sp~z<urki lIktadli lk~imatyz:aoJi. 79(3.zpi@czniik6w po p.zynka bezpieczniko.aw6r poc!htarllacza p.eUryczoogo pompy paliwa •.tocWY. 146 . VI .oewka . 2 . 244 .tabllca ro. . 411 .sonda 19!mbda (prz.tor pr¥lkoSoi obrotowej biegu jalawego. 2:36 . nadwozia.196 .espot immobl'lizera.fewn~trz nadwezia. .w~ryskiwacz paliwa 1..elektryezny wentylaror chtoonicy. Fii3€i. 792 .wlry$kiwacz p8~~wa cylundra. Fi. paJiwa. 649 . 9.mperililury zasy6an~o pawietrza.plylka be.!:aplonO\lVa 3.y. 238 ~ prl.eleklmz:atwor pochlanlacza par paliwa.czyjnilt rx®ienia prz~pustrlicy. 222 . 503 .zd:zielcza. MH ~ rnasa silnika pod filtram oleju Oznaozenla kolor6w przewoci6w: lBA. ~ilia.cewka zaptonowa .pomaranomwy.amil< elelklITlnlcznego urzEl. 149 .z.czamy. 371 -ele'ktroz.elektronlozne urz~enle stelruj~oe ld~malyz.a zamieszezonycJJ na Sir:OJlach 31-35 103 ~ allBrnator.plylka.e6 R2 -tab~lca ro:zd.oylindm. 2>60. 1 rn ~ aJlrumulator.jsdnostka kontroli wn~irza. JA. bezpiecznikaw w prmdizia.skrzynka bezpi'ecznik6w i.z~waniem . 163 .wtryskilN:acz paliwa.t.2:.szyby przedniej.owaj elakbyoznego silnika wentyla:tora ch[Odnicy (weorsje z kjlimalyzacj~).czujnlk poziomu oleju.p:rzekail1ilt $iilliik~ el.ujrnik apalenla slUk()~g().ABS/lablica rozcIDelcza.lpomieszezenie pod okaparn przedhiej sz:yby.. 171 .cewt.27 ~ wt<!.eMaw wskaznik6w.z. 218 .pompa 3.Z rozdzieilcza. R11S4.02:eiFillasler ika..p:rzeka:tnll< silnika elektrycznego wentylatorachlodnicy (we·rsje bez k1imatyzaaji). 8~.l~ Sillinika.ek.G .rallflll!j slronieo 'IN przedziOilJe silnika. mas.w wewJl<ltrz :nadWQzia Zeslawleil'1e poIijcz.czujnik tamperatury aieozy chtodzttcej.bialy. cyIindra. cylindlra.SZ8iry.cznik bezwlaclnoooio1fl!Y.jo6ll.ru' pallwa.yozne. prz'9kaz.nlebiesld.z:lelcza/leW'a.!. 645 . '109 .wlryskiwacz pali't!Jfl 4.w~n ik clsoleniowy klimatyzacjl.elektronlczne urZ4dzeilte S1eruj~ce AJBS.mzielcza.skr. VE- :.masa ARG.a zaptOl1lOW03" 1.IIlJ'u. GFI. MA -!JI'¥0'lVy. 147 . RS4 -silnik samcehodu/tabllea R2:54 . . 247 .et ofania. cylindra..czerwony. 2:25 ~ :~ diagnos1.rm:rusznik.:Ielony. 321 . 205 -VIiIllClnik lampki lkontrolnejl c!snienia oleju.09Wka zaptonowa 4.

l w .~osto.. prz.rn le rozFZqcJI!IJ IlJwa.mlidhni<lGh clbu walOw ro:2lF'. • Otpuec pOlPrzeC'"zk~' do pcmrzymywanlia.rach . • Ocli2!lczyc z~cz:a p rZJewod6w sle li(uynznych: • Us~~odzfc wrcr~takiT9m ~ IUISU~>ijC'zas~ep:ld otVIi czo!fowy.lmdlubJe p~86'ZORy .egulatora pr.. l.trllii:'l!.Wtesz..il<. czujnilka poro2lE!niia. 5 ~ulby mocujqcej I~oto pasowe womw Rys. .l'ilil'lIZfJien do uS'lawiani. Wymot1ltoW2lJ1ry pasek rozrz'l:du n~. r . • Clmqczyc prz.ie tOZ~ A .tc jij przez . '.€w(u:!y paliiwa od (~Dudowy miZrZiij. • ()~czyc IIf8{Z:onator od dbudowyfUtra IPOwietrza.:tlka w.AD' FIO\ZFilZ4jDU WYliiniiana paslkal 2iQbate.gla.lln.!iiJlikliem lam pkJii Mmro.odhodu i l!Ustawic g:o na pocistawkach walrsztatowycn.ch PQlwi€l:~chr:l. do porozenia.czy6 od aJl!cumUI~6I!tolra.du U!s'tawj~li1e Iprmloliil.. • Oclt~czycobudow~ skrzynl<!i' pd~cze~1 elek:t~ A rycZ!ri!yohl .g:o i IllIstarwie. 8. • Zci]~c kilfatki wla~lu pov!JWetrza.adliUba pod ¥IIiI~cz.~iu sihika.I'ZEldu zaj m~ pooozeniie pionowe (patrz rye..zpi~rn I!Jstawczy.en~a.' Up€:VI.rn~ IPrzecilw~ bto.~ilfZlpr:en dio ustawiiania wa:~ Ik!orbowego).o~:Wory ud~rwyt6w do pod.Iitllic 8i~.:28.· wanii!i plytk~ .ej cisnienii:a.ortyza'torow astony gornego mocowanla pr.. a .2:4.e.asysanego pawi.r:J.z:ep.za. Wyrno. kafkaw ~mykaji!cyc.evw5dl nasy.~towac pmwy wSIPornik za!. nOS:Z€I~ sill~ ~ka.ffi'IiIfei!:: na GLopile w.ania . .h powierzchn.'1. 1"23}.epus~tll I:cy.po~~'zQwac srub~' ty~ P1. r.ego' moeo- clrGl.ka ciiSni€nia z.' Od~.iac~. wmaw rozIrz~du (rys.s~ ~nlka na '90m1ych mooowaJriI~ach erement6w .batego .' Wykr~ci6 z lk. Imrejscowipie l 1m. nilka. lJ5tawian.' Podnie'sc p:r. • Wymontowac zawieszen ~a am. • Obraeae zgocln~e z ruchsmwskazowek 2!egam fjpahzqc od stin:my kooa zamachowego) 'Waf korbowy za pomocCj!. wyciemlk6w p.2 wybUymi danymisilnika.oze[l"il~uspoczYfil kcwym" . ii pr:ze'suni. Q~e. 1124A}. 37 . r1lie od pr..etrza.zeciltll I:clh. ~~WYPQEH'3.rzed'rll iej szyby znajd'ruIlj~s!l. W I<t6rym row~l 'IN czo:to\l1lYch pewierzelt'n n iaeh ebu wacIDw raz.M pra:wego wspomika sllnika .al1JJll!:mtl>l:m!'eg~skiiertlw!!lrly do 96:1)'. koIiek . ~.t1lZrZ~U (21 atwon. i1a.du.@clkosOliobrotowej bTegu jaJowega. • ' Wymo:~towac paseik n8!P~du OSPII1'Z!~u(p'atrz Irozdz.a silii!!!!iiiiiIiiill~IIiiiiiiiiiIiiiiII_I I ~ __ • Odkrli'cics:r'lUi b~ przed'niego mooowania reakcyjnego ~. • Oclllqpzyci przew6d Odsys81niia par paHwa. 1. a na:s1~pnJe usun~c pI2Ylf1ri~o.()" porll!:!:e] 001 i'dhi olbro~l1Jl.zzalczenia.zebTegu nle nadlaje 8ii~ do pOlrilownego WymO'lto'wan£epaska z..~ 'W poo.ic i wyj~c wii\lzlkli plI"ze'Wod'6w ele~lhycznych.ona.2~2:~ NalP. ko:r€k (zatyk:aj:qcy ohvor prz. do wn~~11iKa nadwOlZia i lch O~OIi1:~.ciler:ak6w szyby przedn 1:9j. • Z<j]]tJ!:c ramtona wy.atwolW wam • ZdjClc prawe przeclnie koio . czujn~.pwz.walow .ie:t1Ie~eIKtryczne~)r i:e ..e mmi.1i kmbol'mga IW czolowycb Rys.c:zany r1ia.I~ W c~dloV!'Yl:)1il1pOlWi\.wies2!enii.astfi:pnie odc. 'Io!!Iat OP<lir:ty 0 h.j.rawy nilewymlag!aji~ce wymorntowania sillnilka U Kt.szna.z:6dsaJm.ezai.

eczychlodz~cej~ ~cy do .tego zareca si~ te:i:\M"j~ Jezell zachndzl koniecznosc wymiany jiedneg. • Obrac:ac powal i w k~elrlllril ruch u wskazowek ku zega. • Odkr~i6 nalklV~k~mocowanla rollki naplnacza i poluzcwae pasele.h wal6w rm:lfZijdu $~ ustawio:na $k_oSnie.dfub. • IKI czem Torx 50 (llil p. fo przebieg czyrn nosct zamonlowywania paska.e paska z~bale90 I ustawlanie rozrzlIdu Uwaga. 1368} u wymontowac lrO.pfen.umies:zczenia w nim w]ts~u rolki . • Zdj€lc z wafu kor'bow€glo koto pasow9 nap(j!o U o8prz~jj~. 1489).fa rowkl 'IN cz.zpJOOra !1Jstawczega.25. Nle dopuscic do zsuni~ia si~ kota z~batego z ezepa walu korbowsgo (nli.I.o.owyclh powle rzeh- uchi11rzenie trolk6w 0 zawory).riI. obroclc waf Iklorbowy 0 jeden pelly obr6t i pono:wn ~e wkr~ci6.d n 9 odtluszczen ie czopa wa~l. 38 .ywy obr6oony do onarcla o~rzp\let'1 ustawcry (Renault !MC't. gdy. B ~ wat kortbr..g kola z'ibatego na czople (obr6t) moze spaw-Mowed zmian~ taz r. naJlezy wyj&C trzpie.i€!szczlfinitJ.n.adtub.zbliianie Wahll kmbowego dQ . jest.IIk~ naplnaoza paskazebatego.du {Re:l1IaJlJrrt Mot.napinacza J Elz.ot. • Zd]Elc passk napedu osprzetu. at oprze si~ delikatnie o wkT~cony trzplen I!JSilawczy.26.mpycl. SpoMb um. kolo z!!i!ba.e sUn ~I<a.~c'iC w odston i~ty otw'6r 'IN l<a.omow€go (R€ nault Mot.~"lCYmzato'2enie przyrzOl.wely rezrzaduw pollozeni u L1moctliwi~. doc~sn. strone blaszan~ ostonii.Rys. wol no zaklladac ponownie" W przypadkUW"!Jm:i.zy docisni~ty. 1496)-. Uwaga.i.a h.te jest na til im osadzone bez dzi~kJl tard u pom~~d.:I korbowego.i. wsuwa. we go {niie dDiPlUszc.asp rzetu..z~du.zajmuj~potozenie pnziome. napeou . RCL\'IIekw obudowJe po. C .. Zamonfows.1. • Zdj~c w praw~.o Iub obu kat z~batychwat6w rozrz2!du.zaj~ do oparci a wsw 0 trzpien ustawczy) Ii odkr~ciic srub~ mocuj2tciij koto pasowe • U nie ruchomic waf' kortmwy.~te sru 0.jEtcwkr~ta!k przaz jsdsn Z otwor6w VI. Nie nal:ezy obracaC waru ko rbowe.z. Renau It Mot.~.\ do powie~chn i oporowe:J Ii naped jest przenoszony wybtcznie • Wlkr. • Zdj~c pokrywy nap~du rozrzadu.ie 'IN olWoiLe k.any' paska z~ba.poto~enla u!l'tawm:ego: ul1Illes:wz:en.s jest osadzens na wpuscle). WymOil1towanego paska nie.sli tak nis. rowkl w az:olach wal6w lIstawlcme dcktadnle w ]ednej Illlfl (jX1ziomo) wpustu oral.m i powiierzdhl~ nia:m L EwsntualrilY pos!1 nz. tJr"Z. 00 9 fOZ! znlszczenlern sHnika (wyst&pi dQ UStawilWlfOl roz'l'Zijdu Rrs.!' oslo n iiE!kola zarnacho- nlaeh warow mZlrzttdu . 1489). ustawi8ltllia mian~ roBki naplnacza. pr2!1~d6w A . gdy rowki 'IN GZofowycrn po'iliierzdmiac.go w kleru nIku przeoiwrilym do Ide ru nku jego ebrotu podczas pracy siln i ka. trzpieri do ustawianla wah~ k. • Upewnic si. jest bardzo dokffi. Konisczns.ra waf korbowy.

• Wst~pn~. kola.'" lIN. czyl~: .wo ad n~..c waI klorbowy do 0ipan:Ha ro.obr. • Zarozyc nowEl: ml!k~n3pMacza.zy waty kOlib0\IVY i roz.zcze raz W otw.ekracza 4<9... '·e· n _"'... _ '-' moc:uj~oej WIlalefy po- opli9r.aj~c jej znak ruchomy ~9 znakiem n~.c:ZoIDwej powie liZ'Chnli.I .Q. Zaidiu/~nte prz~dU' «m'zq(ju .zph9nusta:wczy i jprzyrzE!!d do lUI:s~awiaI • OtmSd6 wa~\korbowy 0 dwa oor. czynno:iici od et:alPu wst~pne'g:Q nacii.c wmsciwyrn mo:m.<=.wc. • Urn i:esoh5 W otw·or. I ~.wkr~O. ~ba!~y.m pasl!.~b..(Re..ac It'iladEl!g paska.zy6 il le. Rys.ic II'iIO\l'll~ j .wdz~c. a.esc+ok_2ttnym '6 mm .. .'-'.9 wat kcn:lrbowy 0 dwa ob:m.s. zatrzymu]!1C wat' przad pooozellili em t:Usmwczym.~ "t.a. za pomoca prZ'ylrzltclu Aenaullt lMot.'''..oiZ. Spra. n s!r:ulb~" • Gwint II!.zsgar.Z:l1a]duj sli:~ 9 nad jeg..lfcego W\'OrIY .o.z.gu paska .tl8uit . -waly S~ IUrnlen.z. ZWraC8Dq. .o osi~ obrotu. u!:1i~eruC!~1Namiaj2l!c IduCZiemsze~cio!k~tII1lym 6.Mot.K>W o Irrlii€go.U~ga ~~du N~4du 1..wczynii. aby wyshl!!p j. 1.1:) _ u.cii&gn~c pase k z.zat:"o. je511 on nalezy powtor.jiefl~ ~lJclil:ome. • Wyj~c trzpielfll ustawc~.niemchomy mall ~s<tawczy" :3 .on~ro~ i ro:zrz~du Si!i l)i'staWtl01~iI!!3'pOiZ~OmO iiO'oniiejosi ebrotu wataw Iro!ZI'Z'ld lJ'. 4 ~ IP~..ca]ijc mimosrod rolki n~i naj"lcej i zg ryw.~i!lie IN otworze mdtJi.Jl\s.acja na'Ci~9u .arune'k ten nie jes. • Wyj~c 'tr. Za~bz. .).1 mm..6.19J'em·· ..~ic '0 jeden ob ]fot rnalkr~lIk!. .Za:s wstwn~gQ z Il'la:CI<lQ.o przy 'luzlfi.inny {patr.l: J _.tk~ rneeowanla n::lIlkii'rriN3!piinlacza mcmentem f N" mi.c uwa'gifli.'Pol.gowatl!JlIlkoroClwe::go.Jkazowek zegara i zatrzymac I • Dokr'!ich:' wta~o~Wym momeotem nakrli·tk~ rno- gO przed polot~niem us:ta.. mocuj~CEI: ron!l~ nap:! nlaoza. '.em ws.rubatif"Zp:i:en ulsmwczy ioblUocicw. c..ty Z\godn~e Z rudh.rstaW'Czym..1496.c 6 do 7' rnm na pra.ow. Wat k. 1m m ptytk~ mimosrodu riolKii~fiNapilrilacza_ • Nla.2:n • Zamor1ltowac Ikoto pasowe na wa~e I<ilorbowym po up rzi90dnim sprawdzen i u i:9 dhJgooc (bez fua) Sli'iUlbymocuj~oej IIiI~e prz.czy ii 0'or6c i..wek w~:ego .eruclhomym (. .e wyreg u l. np. p"'wleka' . ezy p rzy~d' do ~.zlrzqclu i rolki napinacza jest . :2 .7{Jamiaj.27: Regu1. Umle.28.za pas.goonie· z ruehem wslkaz6wek zegara p~tkJ~ mimoorodu rol kl n!lap~lnlacza i d!opr.~ mimoSrodu rotkl1 napina. 7.yeWIlI8! kolo pompy cieczy chtodz~oej.. '..~I'lIt€: ~!'i!~k:1.27). jezelli \IV.. obraca]~c 1<11 uc~emsz.z oiP~S VII rO~c12ial~jjGitowlcat) .enil~m srI!Jlb~ mQcuj~cEl!.aqdu znaj~ duj& 8~~W potoi!eniu Usm.gonaku IPoef(.ow. • WY]<ll0 trzpielt11 usta wczy" • Sp ra. warow milrz~du i na rcHlk~naiP~nao.iinielrill nia wat6w roz.t :spe~'rIio:tiIy.I ruchOITieg..owadz:aj~c l.oty w kleru nkllJ ruehu wskaz'6we+. i . !W.nejSmby w~asciwym rnomemem.at k.rys. • Sprawdzic.ac si~ 0 trzpie ~I ~1S~awc2Y .~k rl~. • Odkr.ru!.Ze kad.c2l3J.u. ClbriJciic pClnown~. ·ll.oolc wat kOlrbOVliY clioopa!rola o niego. zaczynajqc 001 koia flp.mci..rnowy pow. U90) uni:ewi.Ui PlO!5ka oowaniia m~llki napii JI1iI9:CZ8i..~barty.''~ . oblra.' Dokir~~i:C n!alu~. '.llba trzp:len IUls1iaw.orzi9 kadfub:a tr~i:en ustawczy i .d!Zywa.yc now~ nJllkJ~ pHlwadzenia paska i d~okr~di.wdZ!l.chomy • ZatO:z.ye pasellic rowkllJ ob lUI:dciwy pomlPY cieczy chtodz~oeJ . IUmilescic]ss.rzqcJu.:o~bowy dJo zabtl~okowaniiia.tcMmione w IPdQzen~1U n.rowiki 'W cliotowych powie:rzchnluaclh ObiUJ Wl3."'"'" .!l.Ej.ejzamOC()W81t'i1 iie znallaZlt si:Ell 'VIi z~bate. czy ws~a:z:n iki ustawlienia rol ki napinacza poklt)'Yllajq si~.paskO!! . n!ast~pnie .wai k:o~oowy jest: oparty :0 trzp~€·[ll ustawczy.zym. 1...u3kaZln.!!'y .soi:c pon. 1.eruclhomego zrl!ak!l!JI ustawcz:eg:o (rys.

• Pod1t$j.'yoh. • ZamontowHc do Intra powietrza rezonate-.zqd IU mozna hez umr.mlka napinaeza.wal mzrZCl.17 . • Pod. • Z~Q..odi~czy. ~9 . 2 Rys.A WymClllilmwalil~e .dt\!vignia.29JWUIi'Y. 13 .g:6rnlS.OOCZM o.Elscic .. 8.pokrywa.14..Ej:czyc przew6d odsysania.' Wymonlowac g:towlcy pasek z.g6ma miska spr~iyny.a gtowicy.Sitniki1.:~barly na~d:u ~>ozrz'ildtl. • Zia:to.u<szczelkai trzenka zawQru 40 . abudffil'll"a! l1IaJ-'p~dl.zy osrony nap~d LJ I'()zrz~du. .. '. 15. RenaiLIlit Mot. GklW/os .u9.piaS~k: :. 18 . smb.ap~dumzrzttdu (patrz odpowiedn i opis). czuj nika poiOZ91t'iJ la prZ6pustnicy ~ dokr~cic zarnccowanis dW'lzka r.pierScienie 'us.4 ustawlema i 1~6 dm1! warow rozr.czyc zt'qcza pr. P.s e·119ktryczne~).tki w~otu powi etrza do wn~trza nadwozJa.e Qston~ Ii kra.zyc ramiona wycierak6w szy1by prz. akurnu tate ra.zr""du.towych.sciwym mi:ejscu obud1owy napedu r. 1487 i1488) nowe szczelne zaslepkl.6 pl2€w6d rnasy do.d~ zaworOw dolotO'l.1\ praweglo b~tn~ka. "I S .zator6w p ~edn~ch.J"OZlZ~d 1. 10 .ZaloZyc w otworach wataw rozrzadu za pornoC\l1I.~baty lt1l.eakoyjl1l.l.2'czelka glowlcy'. par palliwa.w:sp6!pracuj~ z krzy~ walu rozrzOidu. • WyjijC ostateczn ie trzpien ustawezy.spr'\'i!zyna z.z8Waf'ILI Z FQI~. :2 . 11 -!din dlwudzie~n¥.l rozr~du. • IJm~esci:cna wm. 1. • lJIs~ riltJ!:c pedpory semochod u • Zarnontowac aelD:IiIYg6mego rnccowania amcrty. • .clzrz~du i p rZ9wody paUwa.:zczelnialOloo. 9 .Zamontowac ostonoEl przeciwb!Dtin. • .OWIC.ego.kola ~tJaoo watOw ro. 4 . Gt. glowicy. • WkrFiciic korek srubowy W otw6r Ikacttuba. 2'1. trzplenla odpowi:ednich wym~ar6w (np. • Wymien it: i wyreg u lowec naciqg paska nap~du osprzetu (patrz rozdzla! ~ WyposaZsnli. • Zafoiyc skrzynlkl~ pcdqcze:t'ii 8'lsktrycZ!t1lydh.a'W--oru.. "/ . JlElsllii nis.12.buidrrwa ni3p¥lu mzrZlldu. naie. • Zato±y6 blaszan'l oston~.~dJka prowadzE!C'dJpaooll\ ~~baty.edniej.dolna dbudowa nap@d'IJ rozrzt)_du! 3 . 5 . 6< .wat rlm'Z~du Z8WOrQwwylo. oporu po- wt6rzyc czynnosc~ ustawlanta wat6w roz~du.zy..'ZaroZyc w ic:h rowkach.wsporniki hydraulim:ne dZwigni zawor6w.:29. ezu] n lka cisnien la zasysanego pOw~9trza.glo'i\liica.rewod6w e~ektrycznych: r891U latera p ~dko8ci olbrotow<sj oisg'u ]atoweg:Q.

!:C2ts~nlk pod~ I ozas ustawi ania rozr.~dkosd obrotowej biiagu ja~Dw9ga. oznacza to.stosowac do tego oe Iu oapoW'iiednie rozpuszczaln iki.\!VI:tyskiiwa.nia nia woho stosowao OS'trrych nar2!~clzn.zywatilyc:n powlec ~clhgwint ii powierzeh ni~ operow~lba olej. • ZaleZin. i powm1Jtll e pa.ane na rysunlku 1 . 1490) LI nie rucnom i:c kola zebata wat6w rozrzej. Re!l'ilauli Mot. .em" • Ustawic 'IN cyllindraoh! Hold w potowie ich skoku • lJItozyc na go rne] powie rzchn i ka~u be now~ u8zczeH(~ gf.ow elekltlrycznych. • Sprawdzic. Wyj2lC dfwlig nite zawo:r6w wraz z lch wsporm kam ~ lhiydralul1icznym it i zachowac . • Odt2tczyc Ilinlk~ psdalu przyspieszen la. • spra wcizic~ cz.ty l • Whl:yc S1'l!J by g~'owicy 'IN prz:ewid1ziane dlla nlch o1wmy i doklr~ciG j..D'o us lmi~cia resztek usz:cZ!e. ze wspomik i.z~dLI..lliwa.a sz.ooc oopLUszczalna.rowicy. za.ad obudowy termosta:tlLl wspomi k wi2l_zki plrzewod. '.c: P!1'Z!9¥!.zapowJ.e uszezeln ~aj&cElwa~dw rozrz~d IU. cz~sc 2 43 87 wsill niklU.cze paliwa ~raz W~. Odqczyc . • Od kr~ciic stOlpniowa i 'iN koll. • Wymontowac kolekter dolotowy oraz.gll~dem kadiliLIba . J·eze·1:j ehoc jsdna z nlch przekraoza maksymaJln~ warl.ezy wymienic kadlub lub (i) gtowio~. • Wymontowac obudoVil~ przepustn icy. Podczas ezyszczanla naie.ci. • Odfqczycod oibu dowyte rm.J.!'IN prz8widzialnlym dla ni€j otworze.2:y'stkle ehodu przewcd eleklhyczny.a nast~pni8\IVY]&.od~~czy.zyc girowic~ lI'1Ia uszcze Ice. • PoJro. natorn last w prz.tc poprz9czk~ poditlrzymu.GIowica • OprOilii f:c ukfad chiodzan la si Inilka.rz.2. • zaji~coston~ k:olektora panwa. • WYJ2tC wafy f"ozrz~du.eclni odelnek rury wylotowej span n. • Wymontowac wspmnik k.znaJduje· siE. • Przed\iV'loz.zec zesp& IliIap~dQwy La pornoca jednego ~ b kilku podll'1losni1k6w.9 moglyby uszlkodz:ic uszezel ni9i1"i1e powierzchnie. ViI jalkich pracowa.~e w skojarz8niach. • OdtijC2yo z:biorn~koleJUI ~ompy wspomagsma ukfadu klemwniczego i o(iJsun~c 'go nat balk.~nra po:wi:etlrz& i odSUniElc ]r!li na bok. paJiwa. W przypadku p rzakmczenia copuszczalne] tol erancj'i nall.e:trzeltllu i wym aqa zateplei j miala uszczelka usu ni~ta. • Wymontowac ObL:i'!:lOW~ ..glo.. ostroznleodt'aJ:ozycod kolektora paliwa i odsu rI ij_Cod sl Iniika przewody dopro:wadzaj~ce. kt6r..tlU plrzewody eilas1lycZrll9 oraz cz:u]n~k temperatury cieczy chro~ dZ~CB'].chni~ kacitUiba i doh'~ powie rzehn i~ ·g.oIlektora wy~otowego p.eniem sru b gtowicy naJezy opr6. u • Usun8. Zachowa:c uszezelkl ~ipierscienli. • Sprawdz:ic dtugosc srub gtowicy (bez.zy chron~c kanafy oleju 'iN gtowlicy ~ l(acUubi:e przsd zardsezyszcze n iami. Jezel ii 'g6ma wSIPornikaprzssuwa si~ do datu.c paleem rta leh wiier.cznka.JI ~egt.&cego hamuk6w oraz przewedy od regu:la·tora.ast:a. • OcH2jjczyc od so. . Planowanie wspomnianych powierzchni jest n i EI~ dopuszczalne.!'ody podcisn~enia.owa6 je.yc od k.owiicy 0 9 rubosel teki ej same].adpowiednieg:o narzsdzia (np. • Odt~cz.aga. • Za pomoc~ Hniatu wali8.tijcZ!n.du ~ wymont.ollek:torawylotowe. • WymontowaC ZQSpot: kolektor dolotowy z tij_cz~ niKiem do growicy.chowac jej uszcz:elk~ ii podwiesic ru r~ pod poditogil.y wspom i ki hydrauliczlI1e· diwag n~ zaworow n le u~e'grty zapowietrzeni U nac~skajej.ie od wersjii samochodu.eh s rub growicy. reg ulate r pr.ciisni.sgo lub gumowego w miejsea wslkaz. c:z:y tu lejka srod kujqca gtoWic~ wz.e strumii. naleiy wymienic wS.wallille gf. oddzieliic j& odgtowicy uderzeruaml mfo~kaz ·tworzyw.3.emia pa~ iwa. cZUljnilk potozenla przepustnlcy.zt:atawegJo oraz SZCZie~ IInomlerza l p!ytl<owego s pra wdzic pfaskosc uszezsl n iianych pow~erzchni lka~tJ ba it gtoW'~cy.eMasciwym mornentern i w Drawidtowej kole·]nos.zewod6w I ~oiei~to:ra.codstojril i k ole] u • Wyl\:~caC {stopniowo)sruby pokrywygrowicy. samoi Zamonto. zaleznls od we rsj i.eniem spn'i!zonego powi etrza sllepe. cewiki zaptonowe. fMw). N ~epowlekac o~eJem nowy.E!gom& pow~erz. gwitntowan e otwory w kadtubie z.c ueha do pod noszeniasl Inil<a. • Odtqczyc: cZiujnik~ temperatu.ndy Ilambda ~ odslU'ni1G na bok sruby Qitowicy" Uw.ry ~ci8nien~a zasysanego pewlefrza.ejnosc~ odwlFot1l1ej do przy:k~cania. • Zdj'Elc cewki zaplonowe.6 smby gtowncy. od sitowni:ka IU rZiEidzenlia wspomagaj. ZaChOW8C USZGz811k~ +Cj. • Podepr. • Zdj Cl.±n i.cego 5i ~ (€wentlUalniie} w nichl oleju.ln~'9..ypadku zastosowan ila srub l]. Przewid~ioc ~oniecznoS6 zeoran la wyciek~t!oeg:o paliwa ~ zatkae ods~'oniiEi!te otwory pr. jalkc=t • Wykl~ci. i • Za pomoca . • Zachowa6 l!lszczel k~ g~oWllcy.zcholki.o'Wiicy OczyscUc stsrann i.a zn8!jdlujf!.llCZin ik cisnieniowy wspomaganiia u kiadu Iklernwniiczego.

zego.zwigniamiz. • Urniiesd6 nasmarowane ol·ejemsll~nikowym waly m:zrz~du w leh Jo. r .C wspom ikii hydrau liczne wraz z d. • Z:amonlDW8. • Upewnic si~. z atwerow w plastacn kOt z. Zawiyc na wa~\ korbowy Ikoto 2l£1bate· i wkr~dc sru b~ mOGuji8!:CJil:. ustapeztomo i pan iii:ej osl obrotu • Up9WlJ1iic si.c wyfqGzn~·e nGwy pass k z~baty. przyrzadem rozrz~dlu 'IN polloi:eni u ustaRenault Mot 1496) .5 eIlo 1. • Zafozyc nowy pasek ~oaty.~ba. 1.yc pokrryw~ girowioy i dokr~ci6 jej S~uby we wtaSciwej kol ejnosCii zaleearwm momentem.chni~ plt'Zylegania uszczelkl nak:tadao na pokrywy gte- kat z~batyc. ale lch ni Eli • U niewchomic wmy Rys.rzekr~cajEtG (kl uczsm szesciok(j. UW8QlO.0 III rnt.rzyrzEld unie ruchsm iaj.: s~ku wystvPciw .:11'. Ewentu.yst~i suoha powielrzchni~ przyl ega.1' czoladh wal6w rozrzadu pow1 nny bye ustawlone pozlorne i poniZeJ .osil obrotu wat6w.q by.rowk1. Wst~pniie naciqgnij.s6b pastfJ' uszczslnla uszczelki odstojnilka o~eju i zamontowac niiaj~ciEl:na c.tnym 5 mm) piytk~ mtmosrodu 42 .G6ma ptaszozyzna gfowicy i dolna.zysciC i usun~6Siad~{ o~eju Z ozopew tyc!h oraz powie rzchni oporowyen krn\ i wat'Ciw.yc kola z~bate na czopy warow rozrzada naplsem "Renau~fj na jednym z ~c:hi am ion u gory r (wy"St~p plastykola skierowany na .nia~p()krywyoog~QWrq oporowym.z. zaczynaJEJ:c 00 kola .tego na walle kOlmowym.Spr:ilwdz8. pokirywy m usz.nie· poloieni8 kolektiO:t1il dalarowego zapomOCf .alny posliZ!g k6t z~batych na czopach wa~6w grazl znis. 111. ~..~ wlajstc rowki na ~clh! pO'w~erzchniach czo~owych zna~duje si~ tulejka centruj~ca jiej polkryw~.~oa- . k~a z~bate warow rozr.a!. ze waf koroawy zlt1lajdujesi~ w poloi:en i i!J us1awczym (patrz rys.~ uszezslkill:.wal korbowy opany 0 trzpieti usmwc:zy ~a rowek na czole jego czcpa skierowaJnY pionowo do gory.h nalezy staran nis oc. p. • Zarozy6: nowii ro~ napinacza i d:okr~d6mok~ cuj~Cf! jfl sru b~ Witasciwym rnernentem." Uwaga.31) jego pol.. J ej olejlU. z kt6rym i u p..rYlv<1 .G passk.sprawdz:a]iElc(rys. • Sprawdz~6 diiugoSc {be. Z'9 na gomej ptaszcz.ie>dzy pow~erzchniam i kola pasowe watu k:orbawego.32. wc::zym {nIP.i'2isdltlllo wsp6lpracowafv· wicy odp01Niedni~ paste uszczellnia]ij_c'q {!tll p. rliawet slaa6w • Zamontowac ko!lekttor doh'towy z now.rub pokrywy gJowlcy Strzam"am~ emaczono mleJrea.cy waly rozrZfl:dLl (lRlenaUll't ot 1490). i waf.l.y·c kolo z~bate pom p:y cj·eczy chrodutcej. J wallkorbowego 2 cos mm).Zato.gIiow!cy d:O~r~cac(Iuz mi~dzy powie.ada. • ZafoZyc now8j. Loctite 518).cej 49.a:worOw. W Ikt6re mezna udsrzac m~o~lcle:mz br~zu lubtwardegotworzyW<'l sz~ucmeQO podozais ~odkJe'J9.l. IPrzed montai:em 90.rzchniami opo rowym i kota.z iba) sruby mocuj2j.z. ·gilawiicy • Za.i Iinowac.IInJ'afu (A) ora.~. pomocij_ rowkowanej ral ki pawi9rz.u rozrzaou 0.U]r!J!:o9. . aby wys'tliP jsj obudowy wszed:t w rowel:< VIi OblU clowie porn py cieczy chtodlz~ceJ. rol k~ napinacza pas ka z:~batego ii dop.c suche. KoIejnotc cto~nla s.246): wail6w rozrzadu. nale±y j& wym~enic.do potozenia ustawr. rolk~ pro:wadz"c~. Ulwaga" Zak.z.nia.. niB chwilli w naczyniu wYlPe~niQnym olejiem fi1iap~dowym {Ii ponowneg1o spra:wd!zenia}.zqdu i rolk~ ri1apilt1lacza.zewnqtrz). nast~pnie za. Wlkr~cic nows nakr~tkii mOC.nie magE!: mie{'.yinie • Zatoz.z.{o. a powierzchlnl ile przylegaril ita uszczelkl .(B) zpal!.i Ikola.1 mm. Reri!ault Mot 1491) zatozyc nowe piersolenie uszczel nia~~ce kenee wataw rozrz~d U od strony lch napsdu. • Za pomoc~ trzplenla 0 odlpowied n iiej srednicy (np. Nals±y stosewec wyt:qcznie nowe nalkr~tki. • Narozyc'IN pcdany cwyzej spo. M . . nalezy wykofzystac odkr~oone naJ\r~ti<i mccowanla 1k6t 2!~b8!tych do lch obrocen ~a.zczenliemsilnika. ala je~ niie dok~cac (Iuz pom. Jeielli przekraeza fly&.zyskach na glowicy. • ZdljijG P.ozeln~e wz·gll~dsrn giowicy. Uwaga.

zawory wyl!01Io.z. Z'Wlm.ga uzyda prasy o:razh'Zpi'ei1~. ZatoZyc ponownie· t1r2!O'ien I!. Wyj muj~cz:awory pooiug iiwac si ~ s.l. ken iecznosci l!JI!Zyciaprasy .t nak!r~~lk~ IroUd III1!aplnaaz8 z:glr&c . 'go aateca si~.sill:nika c~odziGlli1lia~).arz~(i:zL lMoi:na StOSOW8Cjedjflni'e rozpuszozalnilkil .cznych sandy s i:e ukWadu ctJWodzenia. IPoWri.ele:l!ctry.' S:prawaizio.erze:nf:etyo~! czynnoiSci wy~ 5p€iCja:lliz.!hstawczy i o!br6- pasowe.lrlie kma zQba. Z lkt6rychzostairy wymon~:owalt'ile. • IlIsunqe trzpij.cz~d d nailezy oczyscic:.ribowego.go.OC& trzpienia.~lkieImlia~~Z~OOo. o.wewykDmlC sze§c pe&nych p.elu 0 odpo'Wli:edn~ch kwa~i~iKacjach.Etdu. a o odpowiedn:i.::!:y poluz. urn i'Elsc!e trzpieWliI usmwczy wat!JJI . .y dok:tadnie oznakowac i oddzieliic cz~sci wsp6WtPracu~ jiij.:mllkl IIrn.pinacza: s~ ustawltone naprzed.~ce] koto. ponownie uzywan9 . niej . [poslfedinictwemsruby mocujqcej I!(oi!o lpasowe ri.S! z~bate • WYlJ'liCtll'ZiP~en ustawcz.en us. • UsuniS.n ia prowadlnic wz.zyrzijd do k. aby . RenauU Szczeg6Jne wym~ani:a I napraw]t gIowi'Cy podr:za:s sprawdzanla Mot.peoJalnym p:rzyr.za do .apill1lacm .daj& sili do .t:owill .lne podczas wymontowywanla glowlc'y • Podczaswymo:ntowywaniagtowicy nal:e. ich IkQt z.l12. . w~ k:OIlDo!iMY w Ilt:ierunku Inuchu wslKazowek zegara (mboczym) i z8!trzymac go przed potoi.e czy:nnosc~na~leIZy'\lVYk"onao 'VII odwrome~ Iro~ejnoso~ wymontowania g1!omcy.omi!enia.:ebieg:6w paska . • Polkryc olejiem gwi nt i powierz:chni~.y wafu ~orbowego. • Wkl~ct6 kol1ek: w .cieplneglo komektora wy~otowego orazaby nie clOiPUSC~C:: do lambda. N ~ez:amooowa.lC:prz)lil'Z'ld unierucham~aJj(!cy kola z~ba:te wat&w rozrz.. zafo2y6 dallt'il& O®ton~ na. miseczka s:pr'~zyAY i kUn dwucizielmllY.ego. ..mozna bym js razem zarnonrowacw tyclh s8!myclh mi.ldowanla i perSOril.go (jeteli je<81 to Sruba.c!u.ejscac:h.PiilIdu mzrz. '.gll~dem g~oWiicy. przy montaiu prowadnic kon ieozne Jest tak1:e uzycie prasy ~ op rzyr.ta!wczym). Je:2!en nie..(Jw'sj.t19 wai!6w ko:mowegiO i rozrzq.m po:m. olbracaj~c giOza n8Ikr.ze i aokrEilC!i:t je~1 lf1haklr~tilN~. Uwagl szczego. czlJ zlli1laki ustawcze na.atOw nlz:rz.t"Ulktadi patrneby . JezeH nie..) zd]'lc uszczelki ztrzol1lk6.en usta:wczy waru ko.e] srednlicy . p:rZYiiZ~du (Relilaul~ lM.u k~ ti1cz:em szesc:jok'i?ttlillym mm]ega. .' Obracaj&c odpowiednim przyrz~d€m 'W kle rl!J.owaJmJ:emu wamZl1:a. pasowe wa*u kor~ bowe.du obracajq si'i $Wa!bodn jle na C2.cajq'c do plrzy tym ~wagi~: .rZYlIZ:E!!cly dJo kO:n1ltroli ustawJ:en~a w"d6w ro.iitllatyoh . ponown®g~ uzyda . • . • ' Prow8<dlnioEi z8!wonJw sfl:wciskane w Ig~owi~.. . • Pono'Wn~'9. • 'Wyikona:c dwa obl'iO~y walem korbowymsi I'nika.. IPonown~e.rednicy: IUD Irill!). waf de apam.rocz. • Dokr. N~!e 'lNolno dJo~:eg:o stosowac mater~at6w :§ciemychilostry!ch IrII.po st.ztzqdu i u~ierucn. r:tttk~.zamontowac g:6rnat Ob:liGloW1~ na:p~~ cilUlro2':rl~d'L!lI.~ci6 Masciwym mom entem sr'ub~ moeowan la n)lkl napi nacza. • Spr~zyny zawor6w dolotoVllyich i wy~otowyc:hi 43 .z~d!em 010 tcisk_arnliia slpr'~zynza!wor6w i sldadat . • Zdj~ przyrz~d unieru:chamia~tlC!Y k:oW.ego" • Dok1t1C!tc Irn·ak!r~~I-il~mocuj~cq ro~k~ nap~naoza momentem 7 N· m.wierdzsnl lUI Zie na.liSlaw_..~tk.lln~ ku roboczy-m' kofo z~bate waru rozrz~d!JJI1 urueham~aj~oego .sciwym mQme:t'iltem. I.zijdowani9.ezynnOSClll te wymagaj~ specjai ns~yczarn. d!IIa!!~e.' IGrowiic~ orae wslZYs. • ZdI]~C Iklotopasowe z watu korbowego.s r.na p rawidlmwe us:ta. • Za po:moci'j[ sp!3c}. • l[ihokr~dic nlak!r'il~ikimoc~ljiij. - (pa. na~e.ta:wczy ~ o:brocic de aport! wat l~orbowy.8 odpowiletrzen 'warow rozrz'ld !JJII .nla lt1atpetlij iiElnie ~ p:mwidfow. czy pr. .c plytk~' mimos rodu l'iolkii n81Piinac. '1336.ub nowych nie. Wy~~de·lch wyma. I' • Op.przYrli. • P.. zapewniaj:&cego zachowaniie wymagemego pmoze. zazaaozajqe" 'W 1ld6rej pwwadnicy mw6r ten pmcow~~\.trz rol'dzlla. aby jej ws.. oblraoa]i.ce kma 2ibate warow rQzrz2it0:u wta. WI ru ch~mic sl Ini:k i:sprawdzi.z:gritlllillia znakiu na plytce Z!9 zr1laki'em nii.z:~batEllgo.sprnwdzii.oddzie~nllie zespolly':zawo'r.opomw2! gilriwkii 8m b~lmm:uj.t8!wc.~ meeowenia kola paro~ wega' i Za!~ilfZymUJE!!Cwat pl"Z\ed pofioie:ml iem Il!.q nap'iinacz" pr.' PiOnownie korloo'We.wi:enie ekmnu .eruci~omym.ce. O~czyG od giOWI!:CY . sprQzyna zaWO~IUI.'OpaC!~1 tych wai6w.Z8.smarowac} i d1ok:r~c~c ]at wtaSc1iwyrm mome:tiltem (waf korlbo~ unie·rtucho~ miony trzpie:~iem us.zamooowaJrilS do ni1ej ellleme!lIiIily.c pezlom olej lUI i 'IN razls iJJlzlupemiic o~ej 'IN miOC8 oiej.ot1487 i 1488)1 Im:owe zas1liepld mszcze~'ni~iilJc:edOOMOroW na kerieach • ' Ko~ejl1!.ono·wnie urni esc[:ctrzp i.orlUolli ustaw~enia warow rozrz~du wchodzi bel: oporu w ich rawki.w si:ebie!.w zaworow.Z~i:yc. Zlegalr'a talk.otw6r 'iN kadiiubie cUa~rZlpielJ1!fla ust8iwc~go" w. p.a us1awczym. • Naci~g rn'i4C pase!k ~~baty.kazJt'li iik:znaiazt s!i~ 0 6 ala 7' mm na prawowzgl~dem zn!akliJll nienJ:chom.e prawi'dIDwo8cjrego pracy oraz brak wyciek:6w 'dle~u i cieozy ohllod~ooj.alnyoh sZICzyph~c: (IlP.owac 0 j:ooe~1 o!t)ro.b) na1hezy powt6rzyc czynnoscil ust:a· w~aniia warow mzrzEl.zgM'nie Z ruehem \l'!lska~6wek.qdu.zy1rzym uj~c w IP'~8Irwo~nym po\tozeni. .znalki us.en~lem • ' Obrocic • S prawdzic.' Qdkl'l~dc 0 jeoden o:or6t nalkn~tk~ mocllJ]GJ!c.ap'idiu OSPI'Zi£iltUl.~du eraz zarozyc IkJoto uszkaCilzenf'9 przewod!6w . od:~:mwJ'8dnl:ej s.

te j.C d~QniiEJ: 1tlJllej>E. czy mllkii dtwigni zawor6w ob:raca]~ si~ bez opor6w. W kt6ry ch up~ednlo pracowa1y. uilega.icy.ielnym z:a]~oie prawudrowego pofozenia w gomych mlseczkaeh O]porO:\!vyCihispu~zyn .ezell~ wa.(0: tych samyclh d'anych fabrycznych).yll1i.z.eplny ko.e cz~sci g.zy zwilli:y6 .si~ z kraW"~dziEl g. Jezeli powtoka lakleru pokrywa~qCe.~.lanowan~.z rozpusZ!cz. 1.sciwego uroi:eniia Jej na . . W przypadku stwierdzenJa raoml ernego ztJl:zycia. . Nalei:y spmwdz:ic prostDpadto~Sic osi symetni i18pn~ZYrliY i plaszczyzn spr~zYri!Y lzeleca stopnilU p rawdiopodobi enstwo p~lkn~~ciia drutu si~ t:akiEispr~zyn~ wymienic.n. • SlPrawclzic.SC spmtniika przesuwa si~ d!o j. z wyJijtkJem trzonk6w zaWDrOW.d noionale.prawidtowo umieszczollily m i~dzy n~m Ii sond<!t ~. • P tty montazu nowych zawmow nall. pozootaj~ce dhJlZszy ozas w po.ssnie ml~ doll nych podktadek spr~z. • Zem entowac pozcusta.yr.ran nie przedmucf1 a6 plrzewodly Rys.lak wymonltowane.t.a to 'IN znaeznym sCJi.e. przyrz.gio zwoJe spr!izYn1iy jest pop~kana lub zalrySQWana" zwi~ksz.. dopuszczsl n9 wartosd. ZaklBd1Jn~ us~i. ~elementy 44 .33).dosunqc wor6w.ew.Zf!d IR.e tej powiel2chn~ matsrialern sc~ernym .oporowych len slk.Po zamontowan iu zawon5w nale. dal1lego typu silnika) ws.fowiO¥ naJezy powiec 01eje m silnikowym (zaleeanym dlla.ynie lub trojchllometyllenii.ambcia.e~ gdy. J. slpr~zyn ViI z. 1.33.El.nunek ten nie jest speh'l ~ony~nalezy wymielt1ll~cdiwig n i~.) na trzonek zaworu.. stan .zystkie c~sc:i wsp6+pracujijOO.enaullt Mot ~5'1'1 {2.Cjr!l \Illzdlui. naiezy je umiescic 'IN prowa. czy (rys. !dare b~d~ ViI It'll ~ejrncntowane.alejem silln~kQwym. lDocisn~c grzybek zawo I'iU do gniazd!a wglowncy i zafo±yc na trzonek zaworu SUChq lIlszcz:€lk~ (3). • Sprawdzic.osc powierZichni doln€j plyity gtowicy. • Hydraull i:cz..Za. • Oczysd6 gtowic~ oraz w8zystWi.I bskrobakami Jest n iMopus~czalne)" u • Sprawdzic. • Sk.fadaJE\c g.t:oiysk wat6w rezrsadu. W tyrn celu nalei:y umiescic LlWOry (1} w lch prowadIr1I i~cachlw gt'owi'cy.zy bszwzgl~dnie zastosowac zawory iderlltyczne . • SpJrawclziic.sgo V!.yczi'1. 1 • Uszcze~ki tlLonkow .zycj~ iezij_oej.:Z!EI wyst~py (1B) stylkaj~ si~'z poikryw~ g+Ow. • Osuszyc g'rowuc~ stru mien ~em powietrza i szczeg61 niesta.~~ zapowietrzeniu" Jei:eli pod naeisklern palca g6ma GZi£1. konieczna jest wynn lana gIowicy {p. • Jei:eli montowane s~zawory' uzywane. Nowe zawuIY wymag~. bez zwHzarllila olejem (rys.zajEJ. trzonka oraz p~9iZ pli'ZyrzrEj!_d(2) i U8un~c przyna_d.ektora wyh::!toweg:o jest .a~n~ kl te mog~ us:zkodziC warst.tozy6 je suche.I'lI'll~trza.raj. zan u rzaDoilccaH<owlicie na chiwn~ w naczyniuwype~nionym ollejem napsdowym._ki Opts wwkscie na trzpleri UWOFU doprowadzaf. 1.towiicy.ident. • Zamontowa6 wszystkie zawory.nycihzw oj 6w .31 A) ezolo d!o~ne] cz~sdi kolektora dollotow9go POkiryY!J8.dnicach. prZ9Sut1. osiowy waMw rozrzadu.w~ och ron r1ii£l: lalkieuu. W przypadlkll moraowanla nOVilych zaworow nalezy je dotrzee do ich gn iiazdL • Za pomoe~ lill':l ~atuwarsztatowego orazszeze- Prze'strzegla si~ przed myelem ben- linomierza naleZy sprawdzic pltas[k.spo m ild dtwig n i zaworow.e {po]edync~e).wdzl:c IluI lochroZyslk oraz powie rzchnli lkrzywsk.!' 0 sre:dn~cy wewn\itw (4) rzne] r6wlI'IIsj srednicy trzon ka zaworu. czy ekran c:i. sten 91l11iazd zawcuuww gIDwrcy oraz pokrywy gtowicy. Ud!er.gtowicy nalezy j9 odpowietrzyc.zy je kole]no uderzac motkiemgumowym hJ!b kawatlkiem d rewna.€lc€ ole] do .gtowicy.:ijdu do sciiskaJl la • Spra.zaworOw spetnlaj~ JednocZ.est on zapowietrzolrry.q dotamia db gniazd.naJeiy wymienic wa:t{y) rozrzadu illub g:towi:c~. w oznacza to. sp ~zyny zaza pomcca spr~zyn. czy w materi!ale gtowi:cy nie ma pfi!klilii~c. aby lU mozl1iwic Idinom dwudz. Zarozyc p r. Trzonkij zaworow przed wprowaWleniem do p rowa. Gdy odchyle:nria przeklr8!czaj&. 8ezposredllil 1:0 przed zamontowanlem do .s cZ!!i!sci. g6rns mlssczld oporowe spr~zyn i kJiny dwudlzielne uszcze:lk~ do W'l:a.l.towlicy {po stron ie nalP~du rozrzadu) ~ upswniic sii.

cZJrliilk. • OdtqGzyc wewn$lJrzn9zamocow81111a ele menl zaI. UW'8ga .c blaszana os:ton~ przewedu pallwa ~ocItq. • Wymontowac skr.y plrzewod6w eleK- Rys.Mi.esllenia.a.zynk't. • Odt~czy'c swo..zellij samochOd jest WYPos8. • OdsiUll'iI~c po p rawejstron.ynkii P rzek:+a:dniow~.BI'iI iem watij kii.c • Od~~czyc lin ki peda~6w przyspieszenlia i sprzegla.otowej biegu jatowego.ta bez OOfi&czania przewoduhydr. Z obu strOll' samoc. C .ie p rZ!ewocly ILl ktad!u wSiPomagania kle rownicy. • Usun'lC kra. • Odl~.t kola. • WymontDwac sylgnBlt' dMti~kowy.E!CzyCczujni k uk~aclu przeciwdziaiajijcego blolkowaniu k.c~~. • Zdj:~cek:ra't1 c~eplny pod mechanlanern me- ste- • Wymontowa.'84•. go od zwrobl1ll.eprzew6d zasysania par paliwa. • Wymontowac d rqi:ek reakcy~ny mi~dzy ram~ szczt'!. • Zdljqc blaszana polkryw~otworu przeg rodly czotowej.. • OcH2tcz. • Odt&czyc chowac jej ILl szczel .zdj~c ramlona wycieralk6w. kulowy LJ kladlLl kie rownk:ze1 tow • Wymontowac zacisk hamullca ~ podwilesic ·go we wn~ce KD. • Wymorlltowa. W przedzlale sltnlka • .cy.auliicZlliJoego . opr6.2': olek ju.strona skrzynlk:l przek:ladnioweJ 1: -'&2 M·m.fjk~ wlotu pow~'9Itrza do wn~lrza trycZ!liIych wraz z jej wspomilkiiem..er'O'Wrii w polozenl u do jazdy na ~cy wprost.6t ASS (jeZieU \lVYst~puje).. MIl~Y' dakT.3. • Zdjij_c osl:ony g6 nl1lychzamocowallllamonyzaton5w.y.go na specjalnym stanowlsku.en~asi. • Odt&czy.WYlmOllltiDwan ie Iizamontewanle zespolu nap'Qdowego I WYMONTOWANIIE ZESPOtI!J NIAPI.rze·n. Pod samochodsm rowanla zmlana biegow Ii odh. • .ly1. • OdWqcz.czyc ad akum u Ilatora przewod +&_CZij_cy go r.C:8Jlia sl'ub mocuPlcych wspomlkl zespolu nap{W'owegCl A .c SUIl'ilq. przsdn ~ij_ rlLlr~ wyllotowS!_ spalin i za ~ k~.tkow&_ uklladu nap~do\iVlegoi nadwoziem. • Op roi:nic si In~ ii slkrz.e~.8tyc:zne przewody nagrzewn icy.yc od kol ektora dol:atowego prz8wod podcisn i.2~ N'm J 45 . • Op nic IU ktad chrodzenia sUniika. z~cz.21ony w k1iimatyz9.zesp61 nap~do'wy l' . 2: -44IN'm. 3.hoau • ZdjEtc kolo i osrol1i~ przec lwbl'O'tn<. • Ust8!wi:c sameehod na podnosniku z kotamll z mi swoboolnie.townilka wspomagM la ham Ullc6w.edni.ozyo przewod • Odtqczyc tylne zamoeowaraa d~zk6w teakcYljnych szczqtkowej ramy zespofu nap~ciowego. • Odk\.strona prsws B .Wyk!~cic st'iub~lEl.czycela. • J e..znic obw6c1' czylnll"il ika..[czy6ten chanizrn. kieuownicy i przewa~u Ikfadnlt kierowniicz.zdj~c zdsrzak prz.c przewody reg ILl latera pr~ko5ci ob- • ZdjB[c rezonator Z otludowyfi Itra powletrza. Ile'W~ stron~. oibudow~fi iitra paw~~trza i odj~ na. ch+odn~cze.2.erownicy ustaWiD koto kii.IDOWIEGO z rnasa samoohoeu. nadwozla. Przed Odl~CZ. • Odt. 1.

p. 4 .eln~a. 5.6I: oprawysp ~~gta i ~dj~c tarc~~ sp rz~gta.peInic 8krzynk~ pr. zamachoweqo.llj~oe sU n ika..2. 13 . • Odsun~.iowej. ~jlpewniCsili'j ze wszystkie prze'OSlPrZ!~u .p6lplerSc~enie OpOir01/Il'a usl9Jlajitce wz.c zespot r1Iap~dowy. IPraw~dlowo wysrodko'WClc sZC.coy.es'r1liej).j4CY tito.p~dowego i octlqczenia. tego wcz.zwmdnoscio:wy oraz ell. • PrZeS!LH1iEJ:6przez ucha do podnoszsnia sll nilka. • Odt.kcro pascwe WiIiIu I!:Orbowego.! nika. • Odl'Eji_czy.z:yc poto2!9nis . ::I .ty. sHnilka od skrzyn ki przekf. odpowli.flok.~ twczk6w zacii8kl~ .n.sworzenlioka.17 .tu nalP~dowego·. '.z~ate9QI 7 . .".kadlub si~nika. :9 .piarScieri uszc. l • Wymienic WSZ~lstkie uszczelkl oraz liIaklr~~ki I czyrn ulkfad KI'imatyzacji.owego II w~lregulowat rnecnsn izrn zmia. W lewym wsporniku nalezy 'iN tym cslu Idotkiem z br~zt:l\IVYbic cenltraln& st1Llb~ rnoClUj'&_Cq. 2i9spdu n.Majka :S!rodkuj~C.ia • Urn iescic po prawej stronle kl!Qoolk.Dalszy przebmg wymontowyw8. UJdBd tlokowo-korbowy 1 k8.dlub sllnJb 1 .ycs~1I od sklrzynki przek. zebezpleczone p rziedsamoczynnymodkr~ce~ nlem.zacji. Na:1 ezy zwr6ci6 uwa.danie.4~ Naprawa silnilk_a ROZIKt.g~ na nast~puj. 1. 5 . sulnika naleiy oznacza6 wza:jem ne ulkom~ ple~ow8!ni9 POSzcz€igolnych c~Sci i poclzespot6w. • ' Wymoll"ilto:wac wsporll'1likiz.QWANlIIE ZESPotJU NAP~DOWEGO Zamonrowanie zaspolu nap~dClw9go przsblsqa w kolejnosci odwrotnej do wymontcrwania..aby doprowa.Z wkJad Ikarn i ciemymi.ewyikonano cowania sZ!c~tlkowej ramy zespolu nap~dawego.olu). • Wymontowac pod pod~ogE!:samocl1oclu zarnoI wody elektryezne i prz.1't lQWic~''!lagIl\i!dem g kadliuQa.z.espoltlU napi(j!dowe~ go.dlluZil1ire wal korbO'!.. • Napelnic odpowiedlnim c:zynl'il n<J1. 1.sill • Opr62:nio sUnik .ektroniczne u rZi3J!dzenie sten.c przewody ed sprezarkl i odiwadnia.zymafy pret II oprzec go na g6nnych mocowaniach amortyzator6w . • Wymontawac pasek ~baty naped u rozrzadu i gltOWUcE. 8.• Wymontowac zblornlk wyr6wnawc::zy ukladu dhifudzenia.k.k:olibrrw6d z pokryw!i).panewki k~orbowe. pTz:ednieg:o kl.d chfodzenia wtasCiiwq ciecza i odpawietrzyc g:o. .e Z!osta~y odtril.zen gwilrilto'liV\jch.c~ ulktadu kJI ~ma.ADANIIE SILNIKA Uwag.eju p 1'£9Ikiadll'ill. t • Napetni. nik ZAMONT. '.zy pielFscien 'lJs2ic2ielniaJj~) 46 . wymonrowac zasIP. 16 .obuoowa.apeitnic siln ik zalscanvm rodzaiem oleju do maksymall nego poziomu ~jezell ~ nie wyll'iionaJni'oego wczesniej. • Ustaw~6 jeden (Ilub wi~QeD dzwig nik do podparcla szcz~tkowej ramy zespotu nap~dawego. lewym nadk.edn~o wytr. .pie:rScien zganl1li!aMcylIoka.ZqtIKOWq ram ~ zesprnu nap~dowego wZ91~de'm nadwozla.c IjJ Ida.pier:Sdlen usrez:elnlaJ&.espalu oprawy sprz~gIta wzgl~d1em kola.a.ler!o1ei"i ogniiowy (p:lerws. 18. • Wymiienic 'filtr oleju i n. • Od+qczycwy~cz.a. Rozkf.&:czyt pt'2!sw6d m asy przeg rody czolowej.l"ilik be.V'y".·laJnc!1Jidha.drawn ialf"llY rnii'~dzy sil~ni'kiem i szcz:~tkow(l ram&ZeSpa. aby uiatwic p6in~ejsze jego skia. 2 .l::zans ad zsspolu nap~dowego ~ Jego • Odt~cz.adaniesilnill~a wymaga uprzedniego wymontowaJn~. 11.ka. Podczas rnzkitadania.zl~~ prLewodlowslekt~ Irycznych.c. do w8kaza~ nego poziorn UI zalecanvm rodzajsrn ol. 10 . naM~jillce>go pomMclJeju.- Rys. • Zaznac.kolD z~ba~g.E!ce zalecsn la.ewody e:lastycZitil.zyll1ik:a przelkfadniowa'1. N. • Podlnosl:c powol!1 samoch6d .koto zamachawe.zekladn~Qw&.waf foorootoVY.J1adn. 12.a.zaliec&nych momeniOw dok~can la pot2!.35.dzic do zetikni~c~a sli.zyskagWwnego. 15 .ok! ~bate pMka ...14 .a.aby wysun:aj..panewki klzysk ~ych.adnlowe].slolkrotnie na pedal harnulea.c na bok 'wit1.ny bieg6w (patrz mzdziai~Skr. • PlrzeS'trzeg 8!c . • Vllymontawac Ipl'yt~ przelkazn~l<6w (na. • Naciskac wii.em cihilldn i.2 oieju (jezeU n~.

Nie nalez:y wyj mowac kulku z dyszy natrysku ole]u. • Wymontow.ely bezwzgl'idnie wymienic.M.t~pnie uzyciia prasy odpowiednio oprzyrzadowene].36.mzwierc@ie k. • Wymontowac odstojnii k olej u • Wymantowa6 pomp'i olej UI wraz z laricuchsm nspsdu oraz kolem fancucnowyrn waliu 1<01- bowego.ADAN~E -!!I!!!!!!!!!!I! _ B Uwaga. pozwala na znaczace zwi~ksz8nie (w stosunku do stosowaJl1Iydhi do niedlawna powszechn~e sworzni tzw.grdy1: mog!ij nal ezec do roznyoh 9 rup selekcyjnych. I • Zdjqc i o.oltm opomw~g'o sp~yny.~6 dffiS Spraw.!oel.a. • Wyj~c z kadfuba siln ika walt k.t\'gn<lCtfuki wraz z ko~bowodami. zarowrllO ViI korj 47 .1 oJsjt.orbowy silnika. Uwaga.ego IDZySka gIDwnego. W ktorych pracowaty. Zakwalifikowac posz.z Uwagl.gl!1 na powierzchnie przylegania uszezelek i droznoso kanat'6w przeptywu ole]u. WyJmoWMJ'e dysz .3S) i wyjlilcia k.WDZANIE SILJNIIKA uiyciia. Wyai'rifga si~ za pomcca przyrzC!du (Renault !Mot.noM kanat6w przeplywUl oleju.u oll. Zesp61 ttoka z korbowodelm R.. 1.sz" B . sworzn le troika ~ korbowooy n ie wyst~puJq samodzlelnls jake oryginalne fabryczne czesci zamienne omaWilanychl EU silnik6w . IplywajG!:~' cych.ac misk.L • Ocz~sCiic starenete wszys.ezy oznaczyc pokrywy io. l wymontowa6 ikolo zamachowe. • Aozebra. • Oznaczyc Ik.ersci'eniamri.. • Wymontowac wspomiik osprz:~tu sllnika. ktore mog~ obracae si~.otka oporoweg'o oraz splrlilzyny. aby opifki (powsfare podezas wiercenlia) ni'8 dostaJy siy do kaneM w przep1yw. Gzopy t61 sEl: utwardzane metodi!\.wyJmowa.iks • Uniieruchomic waf k. SPRA.orbowy oraz p6ilpanewki oporowe ustalajace waf osl owo. sworzniem i korbowodem".czeg6lne cz.znaczyc pokrywy -btysk gl6wnych wafu korboweqo wraz z ich panewkami. Silniki 1~4 i '1.'rysku . • Spr.a. Nal.tkle cz<tsci1..ys.lel" ns den.1.ety:korbowod i jego pokrywa.nie zes.. oznaczy6 ne iokach numery 'cylirlldlr6w. oIlejowf{. zwracajac szczsgoll r1 ril uwag~ nastan i ezystosc c2iQP6w gt6wnych oraz korbowych. fNlal€ii:y systematycznie wymiieniac wszystkis uszezelkl. • Wyj~cie z kadtuba silnlili(adysz natrysku oleju (na ttolki) wymaga rozwiercema go wiertfem 0 aredn icy 7 mm (rys". zwracal~c uwa. a nas. Tlokl.ka Uokdw A .nie dys. dogniatania.ompll. 1485) wk~conegio w dysz~ natrysk.polu tlok_a..wiqzaniie takie..zysk grownych ii ich pan e-wki .Nap'raws siln. Producent silnika zastosowat tLi rozwiE)_zanie. w leta rym sworze n ttoka. • Wymantowac' obudow'i p-rzednii. . • WyC!i. Uwaga.ekrojlJ koiowym w uldadzie chlodzenia oraz prowadnicy wskainika poziornu oleju.c pomlP~ cieczy chtod:z. 1.z korbowodem wyrnaoa zdj~ia piefficieni z Uok:a. w tym takze uszczelkl 0 prz.eju oraz mrotka bezwtadno:§ciowego. G . Aoz. jest zaelsn i~ty w growce ko rbowod u i maze ob racac si~ w plastach Uoka.~sci db ponownsqo ltlIaprawy lub wymiany na nowe.dzanie walu ko:rbawego • Qczysoic waf Irorbowy. CZ~SCI ~·SKJt. Sruby mOGOWan ia pokJryw tozysk gil6wnych 0 raz kola zamachoweqo po ikazdym odk~cenilJ nal.ZdjEtcpokrywy Ikorbowodow oznaczyC i zachowac j panewki. a takze dmi. Dost~pnes~ Jedynie zmentowans fabrycznle zespoly Uoka z pi.awdzic srednice c~ap6w gt6wnych i korbowych.poto:Zenie dy. • WyrnoJl"lto'W.

' Powlec ollejem i urn hEISc!Cpanewkii z tn:.\yci$k~nie dyg.em si Iinilooowym czopy gi6wrH3 k'Or~ bOWEl wa~u k!orbowego i utoiyo waf w tozyska. mon- spec~. .denk8flo1i!6w A. • Umiesdic w kacHubii.oduj.tygn:i:~cii!JJI g~owk!ii sworzetr'ii z..ze sp@wodowac zmiany struktury i 'WY.JI.afu k. bowodz~e.gt6w~ korbowod'lIJ: na.whlad~te dfysz do przyaJ\du \¥Oi:slmj~go.a k~'opo~1 'IN ptrzeci~tnryclh'j W'a~sz~we tatac!t'l naprawczych.f\lceji).lzania sfJ! wymagania dQtyczqce monJI:a2iu: ~a~w.ostaje 'iN nli'€!] zacisll1ii~ty.t 14M. J'ei:e'l ~ SWO:rz<enllrna bye zacisni~ty 'IN groWOE! l~orbQwodlLl. otw6r IN gtowoe powi'ilksza si~ IN stopn ~uu mQz'lliw~aJij.erunkJu w. 1 -.e.iu powoduj':jcym zaoi5n~~cie VII n iej sworznia zanlm przejd!zie go przez oWiJory '!IV plastaeh i gh5woo korbewodu. pr.e. B .z rowkow) ~ VIi gniazdac~tozy'Sk nr 1.e gt6wki kDrbcwod u 'IN stopn.rI:u).pet.eto jM'nak PQ~ uzowania sworznia r gdyi.dl'!Jbie sllnlka 'wodowac ogtygni~cii. C .d:Z:ilf2lki rozszerzal- ma na C81tSjd~ug()scii jed n akowtl nooci ciepllnej staH.g~ewa s~~ przed mentaaem do rempe:ratury ok.aJistyczneg. Sposd..w ~yrim:rradh m 2 ii 4.lf.tt<y$'z .ga!rl& g~~bok()i8c do otworu W dtrugiilsj piBScie·Uoka. • .. od sredtril icy otwor.2 ~ prowa\inic<li.orbowMu ¥II c1c~t wqskio~1Qlranicach (za niska ni:e spewed UJljeW'J- st9rezajqOego ZWUI~kml9nia sr~dniicy ()hIVorU)I.znejest utrzymall'il ~e tem~ pemJtury nag r:zJ9wania g¥owlio:i k.~deg:o prz:eniesienla "to.ole~u na denk'8. Z rcwkam ~ ViI kii. to sredlnica je~i etworu rn UJIS~ bye rn nlliejsza (lei srednicyswor.zak:ta'CJanie PI'ZY'l'2<Idu RenaUlt Mo. B ~. spa- tszu i szy:bk~.smaJrowym~ w 9 riliazdachbzysk n r2 ~tie 'IN kad~l. 3 -I]jysza n:a~ryskt. . poipaltllEl·Wkiopo.Zarozyc pokt)"'Wy bzyskgtOwnych (numerac~a iozys!k ~ nutmery na pokrywaclrn ad! stl'iony Ikeda i~ 48 .WiaSo1i\IVYmon~:a:Z wymag~a oogo uistawienie w jednej Hnii oS'i!otwor6w 'fN plastach Hoka.ow w plastach UoJ.o oprzyrz:2!dowania.~cia. maze. . 0:0 m f. • IPowllElCollej.Przy~d pmwa~~o/ R~oault MIJt '14941 .Qwanych i dbbtFZe op:rzyr. 250~. warsz~ tatad'ill. za wysd~a mo.z~dowarllycih. trzymall.li. 'IN cyHnd'ra:chl Ul r 11~ a nr 3.rowe (stronG!.38. 4 ~.nJ naci:sk6w jednostkDle wy.a (dzh~ki temu moz:esi'i 'iN nic~ obraoae). Podezas pracy sU ml iik:a gt6wka I~Olrbowod WImoze' nag rz:ewS!c s!i. . Wad~ t8g0 rozwif.1'l ie sUli1Iika • ZamOlnrtmvac dy'SZs natrys. swnrztnii'a wYimaga uzyC!1a prasy i odjpOWilie' •~. neg:o sWlJ:u'nia eraz sZylb. pay Iktti:rejl. U7.. razsrn z n~q nagrzewa si~ (a wi~c ~ rozszsrzs) takze swo~er'i troika.ch ~ s:zyibkosci zuZy·cila sworzn la ~ g~a:dZli otwur6w p~ast Uoka. niernia w waUI~nka.wkami . na wyma.l'bie i lch pokrywach" PaltleWtk~ gtadl\:ie (be.g:oi Z!deoydcwaneg:o.a ilym sawrym zrn niejsz.fi2ali::~alli.edo s.ego O[lPrzyr~dowan~... goowk~ korbowodu i WSlJiWa·.:u .oroowego ).J:gosci piastloka. Prolllliem rozw~~z:ano n:as~puj2!Po: . N~e pow.osci rlIfIa!lmrliiaru.wodu z: miejsca nag~ewania..cym swobodlne przesu- ni~ch5' SV!lOfZnia.zesUln~. umo~liwiaJl't- Rys. (g:of. przy'rllIdi wolslkaj<!:GY dly5Z~ do mwom w &la. ikorygowani€1 V!iSpQtoS:iowOiScii i~czo:nycJ~ €:Iementow itp.Ztnll'8!. $wo:rzentroka do:sc Sredn~c~.Zbyt powolne post~powanie.3 i 5 ii ichl pokiryvvach. Przy montazu kOll'1liec. .li' denial 8ok~ IW cylm~ RT 3' A .~ nawet mecc ponad 1tOQoC.ej:sca.cil fab:rycz1rilY1ch IIubwys:pecjia~iiz.natryshQU~j'U n. Po os. jalk i wtto~ku). d~l!. Wyj~cii:9 zadls . po obut stronaeh roZyska RY's" t .Fochylellfe' konoow:ekdysz n~tJ'}'S'ktt t)~ju na .~t Sktada. mniejsZ£!.oh 'IN kad~ubie. UClilf{6w.e.

Sp0s6b Ry.0 mm i1.t'Qdka uszczeInia#lo9g. -11 N ..::. Sfrefa nak/:ad<mia s.uJt Mot 7385 A:ys.l.p.S:PJ"~tu silnika i marmlrlty da. pomlP~ ole] u..chnie stryk!u pol'\. Powierzchn i~ oporow~ foZyska nr 1 wzgl~dem p~aszG.lktorymi uplr.m dowq tozyslka. Zarnontowac 49 . aby przy f&cZ!eniu Z!9 skrzynk& przskfa.us~niafttce:gf) wafu ko.n/a srodks us:z~lnlaJ~oego groooscjQ.29-01 ad strony kol'a zamachowego i 1385 ed strony napE.egf) lpn'Y C2!Op W8Iu mmo:i\Vego m pomocljI p. lAO.39:.6 do 1.wki poktyVliy kor- zYjc rnentern. • Za+ozyc ri. Piersciienie uS2cZieln~a]~oejnp" Rhodorseall 5:661). Rys.lad8ni'!1 przedniego pJ.miejsae sprawdzaflilf'B. ( • Za pcmoca czu~nika . 1.i:J A .tl1<.eJ.rbo~Q Z8 pomfJC~ Pf2yrz4du Rena. • Umiiescic zespoty tfoka z korbowodern 'iN .ldem kadlu DB sHniika. 11.zozelniaJc=tciEi (np. bowodarni. :.zeganJwegosp rawdzf:c s. z~ba!te wraz Rys. w"Bp.l1skfada.21 N" m.43.erSclenla .ednicy (np.k~anta s. il oprzac Ibowod6w.chowego).i~ bez oporu \IV tleka.~zya<ldu Renault Mot.d niowrq nis spowodowac od ksztalcenia ob udowy sPlrz. Tloki ponawlnlie montowane VII • Z:atoi:yc w stopaeh wypasaiane k16ryC!h uprzMn lo pracowaHy- pow~nniy pracowae ViI cyii nd rach.42. nakretki z. lRenaullt Mot.ldu rozrzaou) • NaJ:ozyc paste us.~t~ok6w. uszeze Iki miski olej'owej l'iIalety pokryc clsn kr!'{ warstw& pasty IlLIzosiowy wak~ kJorbowego. SposOb zakJ.o g. 1'.OW9 j'B 0 C2!Opy korbows watu.. 'IN korbow'Mow panewki aby slkojarzyc je z korrno- pane. • Za pomcca trzp:ieni OodpoWiiednief sr.rub mocuJ~cyo.lyc pasta uszcZ!elniiaj~c.53 N" m.ubo~l 0:. loc~ite 518).Srre. i dok~ciG je zslecenym Zaro~ • Zaroi:yc na wat l<Qorbowy-kolo z *ancl~chem napedu pam py oleju.i!i' poWJeFzchru~ obudowy pampyci'6lc. IPmvierz.6 d~ 1.. Rhodorsea.cylindraclh (s~rzafka ria dienklUlltok.owego» i dolkr~cuc ja zalecarwrn mornsntern.danis pler6clenla u~ni~jw.:y ohlodzqceJ '7 2fN)1 ZB"maohl.ooci uszezelki m iski o~8jowe]. zwracaj~c uwag~ na jej potoi:enie wZiglE.Naprawa sJlnika Rys. 1.4 1. • ZatoZyc na tlekl piersciienie tloka. • Zamontow-ac misk~ oleJow~. • Zamontowac przeg rod ~ rn iiskioleJowej.(np.mdlnio praoowaiy. "~weg~ plLyleganla.0 :mm n. • Zamontowac prZ!edni~ pokryw~ kadluba z cbu- •.gila.6w sklerowana \IV stron~· ko&a zama. M'pnfaz wspomib .l • ZWi'liyc ol.zyzny plrzylegania.a powierzchnlfj paednJeJ polcryiwy kadhiba z.g. powinltily przesuwac rowlkach 5661) z ebu stron rozyska nr 1 na wysoik.a.ejem OOCZ!1iil} powier2chn~.:3.fs .omIka do miski olejowej przeddokl!"li!wniecm sru'b Momenly d()kr~C'dJnia::1 .dopilnowac.

1 1 .odpwwadzenlia powietrza i recyrkulacJi par oleju.ffl.dys2!El nati)'skuo!leju na denka thokbw.aj.zall.C .jowa:J. • Wymontowac ze-sp6t flltra powietrza oraz przewociy .eju 'W p rowadn iCy. • OclsunEl:.n k~. U mie:sCllc miarke poziorn UI o~. • WYlm..zewod6w ad czujlr1l polka f.e wak:iemwnicy.- • .a.p6bs i podwle-sic peros do ltiladwo.2. odpr'~6 link~ sprziiWa 001PQd'~lI!znicynadwozla.i[cymodchyh!. • OdSlU n~G zbiornik oleju wspomagania ukfadu kierowlI'1Ii.wskaini'k pozflomu o.a.arow.sniowym. • Wykr~cicg6mq sru b~ mocowanla praw9gto amortyzatora do zWlrc'i~nk:y kof.czego .cy paliwo . pastri!l: Loctite 518). • Zamantowac pomp~ deczy chlodzqoej (PQwierZ!chlt'il~e styklU uszezslnle (np. • Od:~czyc czuj nik pr~d'kosd polazdu. . '1S . 10 -iaJrilcudhina~du pomw olejlu.l ko rboweg.k_adtub silnika.O:n ~GWElj mecha- zmiany bieg6w.prZiekiad~ nJi.zia. U klad sma rowan is WYMONTOWAINIE POMIPY OlEJUJ E ZAMIOiNTOWANliE Wymo. POd'wliesic od~CZiOnij poos do kol umny Po lewej sfronis sa.LaC!ism. 1.zamontowac iI'ilowe pie'rscli.a. 4 ..zltlC'~.. 1.prz~gtta.a i1umii. Zamont:owac napl nacz paska ~~batego.Howy roztSlCzyc go za pomoc~sciijQaGza. • • O~cz. 3 .zesp6~ zwrotnica kola.ecanym morneoterrt. • Zdj~c przed nie koia. urn ieszczajillc ]e90 wyst~p w rowku obudowy pampy cieczy' dhirodz~cej.4'4.zm s. UkJmJ s. ~2: .Zamontowac g!Owiic~ z esprzstem.nia 1 .c (za pomoca specjalnego sciskacza] • Za pomoea wciE!_gltll z8cZ!spionego 0 ucho lka (po stroni.zwrotnicy i • Wykr~cic • OdKr~cic nakJl1itK~mocuj2tciEl: swor. • . • Spus:cr:colej zsll nika.ze.pompa ofl9ju. 5. • Zamontowac ikoro zamachews i dokr~cic j.j..yc akumullator.dnicy.! 7 .zllh!Vii. • Odtl~czyc elastYGzny pirze'W6d doprowadza]~.ntowsnie pocnosn ilkiu .dzen ia .czujlill.enie uszezel nia~~ce: przeen ii tylny czop wah.ego nowe snuby mocuj~ce .m~s:ka olejowa.tan- zetorem spal in. 5-III:tr oleju.czujnlk olsnlen la oleju..ozen la przep ustnlcy.! uzowac doln& SrIUb~ 'IN stepnl u umo.. naclko11i. • .poi~dane rami. • OcJtijczy.. • Wymont:owac zblorn ik wyrOwnawczy ukladu Ghfod~en~. • OdtqGzyc przswed podcisnieniia wspomagaji8!_oago hamelcow. '.6 od grow~cy sn nika przswed I~cz~cy oei ull'U!. • Wyk~cic tnicy kola. • Zafozye pasek z~baty nap~d u rozrzad u.k po. 9 -kofQ z~bate waI!. 15 . 8 -pr2!eg~Dda. • Wymontowac [arzma mocuj61Gs do szcZEl:tkowej e~astycznego cl1o. • Zamontowac mechen i. gro.1eju.onrowa6os+ony przooiwbtotne przedn~ch Rys. wicy. mlski ols.kOMI\:SPUSt1U ~~u _ haczal ocH~~enie pOtosi od skJrzynki. skrzyn ki przektadnioweji misszek och ron- ny p6iosi nap~dowej.ZamontQwac lewe ucho dlo podtnoszenia '.14 .5. Ustaw~6 semochod na • Odtii!!:cz:yc zfqGze przewodawslektrycznych od sondy ~ambcla.ower.esc~c go powyi!ej g6mego p rzeWociiUI ramy tul€j~ wzmacn ~ac:-zakiemwniicy. . sruby mocuJqcewahacz do zwrn- • Roz~czyt: zt~cze pr.wd nicy i odt~£iczyc go od oiblu:dowy tsrmcstsfu.wspornik OSPI"2~~U silnika. • Odlqczyc .ucSZm:ell\:<\. :2 .til lzm ad skirzynkli prze kla. '. • W'ymontowac p rzedni~ ru~ wy~otow<l z ka. trzy sru by mocuj~c9 db obudowy gllU mcwvy ]~ z rnasa sam oehodu .e napedu rozj~du) do podlnoszenla 50 .'.m~.2:lomuole~lI. !Po.mochodu gamy przewOd e~astyczrliY cl1.Jkorbowego.

y ch:todzttCej.wiallna. • Podr~czyc rnanometr ViI rniejsc€lwyi.Ulcl8dy s. pod:tin:nie& nadiwoliia ii s!krzyn~ ii zdj~c mis!lk!1.ec8l'11ym mornentern.Zwrocic uwag~·.0 mm. C~snien~eo!eju s.zy~egarml~a dbudowy pompy ii k:aduba s illnHl:a.aby nis' uszkn- 1. ni€niowy z nowq uszezelka. n 2500 obr/min. • Odkn~'cic korek wl~ewu Z!e zbionnrilka lIVYn)Wlril'aIW'·' c~e. Pompa..eniowego.I!t<taclluohlodize:rn iia podozas pw:aoysi:llnika.ODZEiNIA j wargamti. • lPr.aj. mii.ITOW. ~l • Od Ikn~(:ic sruby mocowania.6~IUktad . Uwaga.olej u ok. S.:i ~Q. S lliulby mQoowaml ~8i.r!aczoll1. '.zynia pr2!8!z.lOMPV 'CIIECZV ICIHl. • DakJr~dc sriUJb~ad pow:i'etrznika.es~ Qdwrotn1~a ita • Sta rann ~e oczyscic powierz.zestrzeg.atby . Wym ieniiac system atycznii.czYlmilis do .s:rII~a.zarmOmliowa:r1 j. ZamOli1rmwillniie • Wym:on[owac pasek z~baty lIulp~d fOzrz~ciu. • Odklr~dc .yt: ~cze wy1lil..- - • Odcz. • Odt~cz~c do~II1Ily przew6cil e'llastycZill1liY cfn{oci~ ad branma cisczy • Umiescic rliey i skierowGlic go do nac.~c j.• przed urud~ am~eniem si I:nika r. • Odkr~cuc :StrllJ mocowan ia miski 0!1 jowej o:y e WYIill1. • SpraWdzic. ai oi:ecz: df1l{OOlzijC'a sPfynie z uklad!JJl chtodz. uk~adu onro- • ' Napmic IUkfad smsrewanla oJ!ejem silnik.olej~: podczas biegu jato· wego (ok.E. Zarozl/"c ¥anCiucn.e pr.cs nlakr~tkil.zbl:srania.riI~em.ej Iltlotel< ust!:li'!N. .PRAWDZIEN...Ic cisez c~~od~C& 'IN :z:bio~ • lJ ruchornk silnik ~pOZVlJ'olic m u praoowac p rzsz na g6mym pozlorn]e.OI1lZ~CIEJ . prze'wcd16w ele1k:trycznych silnika. 0' SZ19f\ok:o.ciecz-y cMod!ZiEloo~ jes~' nie.OI1l~o'WaJJ1Ilie • Oprozni:L::: u'ktad chtodzenla (paltrz .LNIANIE I ODP{JWI!TAZANIII! UIKt.JTJi:n ianie 5661).zero·k:o:5ci 0.o- Zamonto. na 1<010ZI~bate nap~du pompy oll. KoleJinosc: czynno®ci .f1!ap~ Ira. em.1':5 o 1.~dlzy ptas:2!CZYZlr1iq dOlln:ej uszozeIki lkadmba od iS~lIr()ny n1ISP!Ii.s) 0 s. o!Zi!i:oo!J i zdjqc pomp~. 300 kPa). uitrzymuj..ozil~C2.€'[\(ac:.2. loctnte 51.a i clrlocJzenia sill'nika orazwlf(rl¥COiril e ueho. .ftapo:m.oi podlwIN:!s1t Z:9Sp6t nlap~cJiowy~aJk.ehlodzenia W1'IMONITOWAN~E I ZAMOrN.!d!LI1 'lfOzrzijd'1UI oraz !Jerk.l. '.peliJlriianie' ii odlPowi:etl1'Zalnh~i ciowegio i obracac wet ko. 80°C) . VII przypadkiu nieslPrwwrllo~c~nale2y jq wym~eniC.ZiEl'Spo:t m. mikUi wyr6wnawozym 51 .eju ii usU!wi:c pomp~ wykorzyst)LJj.slfUbyzalecanym momentem.zchnri~ IPrlyil'sganii.~cic zal.dno~~ dze1li!~a.5zcz€hllliajqcej t(np.dlzi6 g~ownejwi8!zlfi.e .mowysi I'nika nikiiem prz.wissz:sn Ila.prawdza si~ nagor~cym cnSni. pompy dioczy dhf.ezy. gay ci~cz ehlodlz~ca zaeznie spoe! niejwyptyw.~Iz:y lewfl.go.'l!p~da'WY . • Na powlier. • Wymontowac WSiPomilki z8J. 0/ mocowania misld o~eJawej'do k:r.zamQn[owaC mis~: olejow. Nla.:chn~. rNlale~ Z:y ponadto przi9s~lrze.a db!Udowy lpomp'y l1iaJlrie~cpasrno pasty us~cZielnii.AIDU CHt. • Zmierzycf cisnien~.e wszys~ki:e samezabezpiecza~.IIl~ CU3NIIENll.sci :3 mm i . uwoln~c.~ uszezelnienla • Zaman otwa6 pasek z~ba't~lnap~clu rozrzadu..wanie do'opisaJnej podczas wymon~owaW'l.' S(praw(lzic poziem cieczy d~\Hociz~ce~l.9Z ljktadu chWdizell'll ila.e:z ok 30 sekune.Z. '<J~ciozalecanym mome.o'WYmil bsad o piersd:eni UlSZCZJeJlniaff:~cy'ch. czy siln ~k"p. • Odk~dc 8rub~ odpow~etil'Zienia.aj~oe] (np. po dl sameehodem m.!lczf1I'i ka odlk~oona.2. zespolu nJ~ap~d!oweg. pocltlrzyma6 .g'a6nas~puj2!cyoh zal!ece nl. • Od~etczy'c manornetr i wkr~ci.ac zal ecanych mJQrnent@wdQk~c8i~ n i asrue il naklrlitek.e.owym dO'Ma&:iwego pozr.EJlU roZrlUSZ- Uwaga.cznika bezw:ta.lole]ow~.racuje' p r8JNidiowo ~ nie' ma wyciek6w ole]u Ilub 'Cilecz.Slruby mm:owaniia pompy ol'eju.c wyt(!.dni opis). IUlwag:a. . prze ktadlril~ow~. ciec:zy . • INape!lnic uk:+adchilodze:n la przez wlew w zb lorlr1Iiiku wytrlJwnawczym.py.CZt'ilik ci si okoio 4 mri uty z p r~dlk.chf:m:l~cej ..ac 'iN sposob Ci:6[gily (bez p~clherzyk6w powielrza). Q·PFtOZNIANIE NAPE. • Ulp€wnic si~" ze r'~ba odpowietunil~a ]€st s ek. • Na ptaskq powierzohni~ mi:Si~iole~owelnaJrilii esc pasty 'M.AJNIIE F.i!l!z n. . .owymii l!I:szcze~kam . 100 kPa) oraz przy pr~dko:!3c~ obrotoweJ 3000 olbr/min >( en nik. W eelu z:a:pewnien:ia p rawid~Qwego zassania oleJiu lprzez pom p~ . I!Jwa. AhoclorseaJ OIP. d nap~dowych ViI skrzYlr1lce pnekladniowej i 'WY~ pelnic srnarem smtym praestrzeri m i'~dzy leh miski olejowe].krIiC-aC s~ub'yodpowtetrzal1i!lla l!.A Ol.:~ z encuc1ha jej IIi'il'ap~d'1U j i wyj(!!C pomp~' ol!eju. Starannie oczy§ci:e powi.o5ciq obrotow~ ok.UI (~em p.ego do . • Napel1r11~6 uktacl cl1~'Oclzen la si~ n ika oopowied n i~ ei eeza i OdpOWlietrzyc go.€! wyniosta.erZ!chlt'illi.omiil.marowani. mis ki ole] owej dopasmo • Wym ien~c pierscienie uszczeln iaJ~e potosi • Ustawic pompe c~eczy cf1fodz~C€ljl wzgll~dem kadll~ ba i dokr~ci:c mocujoltce j £J.gal• N~e wo~no od.odlegroiSc: mi. '.odpowie.

45.!\i~~rzl'l~k~'t .11JlSZl.46.termoSlail.i:om~IKa wyr6wnaw~ego.az do ~c. 1. 7 . 3 .w~pml1liki\ 6 . ....w-entylatm. t .rsje z kfllma:ry.. • Ook~c:ic Ik. EkmlMly .:"1 pcziom cieczy c!t'Mod1zqcej wz:biornik!ljl w)1ir6wnawczym zll'ila.orei< iomilka wyr6wnaw~ego m gorqcym silniilku) . t .doozy d~!OOz~].p~w6d meta:lo1lll)'.en~y~a!tom. 14 .!.€'z ok. Utr.osl.20...ymac prz. mlnut staiq pr~dkosc obrotow1'!!. (p rzy .SFI)_~b. (.on .~~h!Qdni'cy. SplrawdlzllC.ffiZi/Sltanoja Weirnly!ato:Fl3J.aaJ si~ w.obudowa term!Ostalu.ukla&l cModZenlca slffJifca At ~ wers. 2500 obr/mhill.sd!l1)nieus. ~em1O@t~tJy. cll1rl(ldn~!cy.Rys..lnlie uZ!up~-Inic ch~cz Ry::. Umiej$(. B .agli2i~Wfi!iCllt.zczel:niajijoo. Ew~nt~a.n.Zs-Uti i ~i~. B .l 0.a odpo'..zelil~. [) .:!:acFl.jdllLlljie si~w poIb:~iZlUl IOZII1lBlCZenia. ~lMaxjj rna sc!ano9 zlb.z. 11 . '.~biomilk wyrt)w.nawc-zy.we.(JwiMitJ chlodzijCGj kQr1ta spti$tiJ" CJ~ chrodze]jc~. 12 .je bez ldimailY'lacji. 113. 4 .rywa..1.dltQdniCtl.cieczy chlod~III' 2. '.• Zamk_natc Wile'W Zibiom~ ka wyrOw'nJ!8!wczeg:o I~or~ lii:iem.pomp'!3!. 9 -IPoll. siln ~ka.

6 .torwylotowy.rura wylotow. :2 .!Ije. 7.pl4'ed:fijia Irurawyi1otowa z k_ata_lizator~m.1O .o~AQnaklrmic.el<llloWoe.5 .1 -it:.olak.. 9 . EmIMn(y u~au wylatQWB9G .senca lambda. 4 . S .sondalantbda IJJmies2c-zon<li Z<I kartallz\1'torem (nie:k16re welrsje lNYIPosa::!ernfia) Rys.47. 1. umleszeeona przed lilataliz:d!lorem.elki.wspom~kli" 8 -lj'i.a zUumilklem srodkowym.szaki gumovv'NrJ.u~.::n<t (wiell0>C2~~ciowa).rura wyilotowa z tiumikiem lylnyrn.

a (H) nap~dz.2 SILNIKI 1.ro'suwo'We~ czterocyll ndrowe.zysko nr 11 ad strorry ~o~a zarnaehcwsqo).0.5~ ~~Um m (fo. rna wstawiaJt'lIe· gllili'azda i pmwadnice .e zaleca si~ szlifowania dolne·] plasz- Typ siinika SrWflica cylindlra [mrn] Skdktoloka (mm) as 1783 1998 gig Zaklladaj~c pon own is grow~c~ siIn~ naleZ'y zaka.. 15± O~05 mm.y 5750140 Pl'ZY 5500 1165 3500 3750 18:6 Us~cz. CHARAKTERYSTYKA TECHNIICZNA s~to sUn iki 0 zap'on ie i.OWICA GroWiC8. Dwa wmy rozrzadu urn ~eS2!cz.D. 8~iz:gowega II1tr5:28! &:~a~ m.a zas ze stopu lekkiego. stosowac nom lsucne srub)' gtowicy (bez.llizgIOWYC~nr 1 do 5 w~6w IF4R 8.2. m 9.zaworOw .8: Mac maiksymaJlna: .Siad6w o~ejui smaru). usytuewane pcprzeeznle z przodu sam oehodu.1 93 N i.zyska.1. Pbmiar wysolws. growicy jestwykonana syntetyoznJyoh (nie zawieraI:ijcycih G ruiJosc uszczelki wymontowanej 0.zililygtowicy .one 'IN gtowicy 80!l Rys •. Wysokosc nornlnslna: 138.05 mm. czte.ci glowicy silnik.2 mm.g II~dem kad~l!. Lozyska \t"a'~w rozrzc=tcitlJ S~ wyiklonane bezpos redlnio 'oN gtowicy.W przy obtrlmin ~ w KM p:rzy ·obrlmfn Moment maksyrnallfllY ~N.edn~ce fozysk s. 54 .0 dm" 2. S rednica Ito. rzedowe . Dopuszczalna niep:taskosc doln!e] p:t. Sr.skrowym.w Jl.65 ± 0. azbestu). Kadtubsi Inika jest . g~Dwic..7 qzy. z silt'lliika: z mater'iat6w Gt.. PoIui:enie grow-icy wz.2.an e pasK~emz. 2.1.2:.Jr3ptrZy 5000 .AN:E OG..aszczyzny gtowiicy: 0. odlana ze stopu 19k1deg0.8 i 2.Ibasi Inika Jest ustalens za pomocij_ clwooh kolk6w ustawcaych.. USKmlka gtowicy rozrzadu. m) p:rzy pr~dkosci (obrlmin} 87 przy 5750 H.oLNE ocHany z zeUwa.'i!MtymPodlsllawOVie Uwaga.elka.: 18 prz. palrametry F4P 8.

Rys.jk F4P': .~OPQmw.ego: 121: 0.awo. WysokQSC ViI stanle ZibhJI~OW'anym: . a . 2.590 N· jednaKowe '0 .50 mm.ctl1 i wyllotO'W)llch" pr.. D .u8zczellki 8:~ trzQn-ka zaworu): . Wys'awimw' {A}I pf:owoonl(:y zaworU' p~'d powiePZGhnJ:f} .t?trzna: 111~ mm.aj~ t jednoc.4'. zaW0111J wyIOtOW'8gOl: ~ 11± 0.ejl: 5 +~MJl5 mm.23. Q:t~~:go.opomwoJ! gIOmey zaworu . Srred:nica zewu:1i!~tfZna:27 m m .gni: -gn~azda.zaWO'~lIwylolowego:30.ym m: 34.ze1luoju drunr.}30 rntn.row A .sffidnica Zl:iw!lil~trzna. Wymiary g. ·~wylo.15.YlAymwcu"OW ZastosoW!l'ano. m.!ylg.k1\t X pr.azdaz.15.e 'IN uszczelkn~lI:zoniOOw zaworow.ego: SrEldnli:ca..190 N· .owallfn. 1 1.~.008 34.WQrOw do'la. .p\rowadnica zawor'liJ oo!lotow.50 mm.f.20 mm" ~ 9IUeO'li1iioawewn:~~r.wa.54.rlu dolloLowego: w gJtowio~.d'nI f:cy n-ow.l~ot:owyolrnl: 2161.018 mm.to~ wych ii wy~orowych.p~.dn i:ey zaworu ponad powier. mm.z~ chn~.106mm.riIi 2. ~15mm. rys.slPr~:ZJi'ir1lly pojedyncze.5 red1nica p ro.~otowego: ': gn~azda zaworu wyllotow.s.prow~dnica.~tl2()n. .3 (Ibaz. . 24.adn:i:c@. I?rowadli1i~Ce'EajW[llr6w Prow. .2 ± ± S..niazda z:oiworu .zda ZaJWO row Poctiyjleni€ osii prowadnic zawor6w: A G nlazda zawonJW' sawclsn i~te Krillt p rzylgn i: a9<:>.do.4 mm. recinic."":'sUnli~ F41R: 23.>. .dloloto\!\IY.3.M:2 ±O. jednaikowe d la za. ± 0.towy>ch:24° " G Ii1 iia. Wystawan i9 prowa.5.CharaKferyslllka lecllnieZluJ - .rOIkOSC przyl.30 rnm WysoKoec pod obc~~2!eniem: .3 do ~.Rys. Z8Iworu speln~. zawcru do.~lkirzon'lka.s:z.wo:nu dQlo1OV11eg:o. ..lmQiwego . B .~woruwy. do 1.Z\eslt1 tEl ro~~ do'~nych miseczelk 0pofow-ych spr~yny Jliys. ~:r poohylenJa pmlvadmcy zBwo.~gtowicy.5 5 +0. 2. SZEl.a pwowadrll ic'!j po woi:sni~cillj i rozwi:eroeniu: . S'red nina zewtn.4 mm ~ mm. ± 0. . 2.sUn.30'.zewn!!i!lrzru'll:: . .o.'gniazcla.zna: 1B"BO mm.dlla zawor6w .gtowicyi za. mm. WysokClsc swobodna: 41.erok:oSCprzylgnii.gn~. UsZ!c2. B . 8~ wciskalFlH3! do otwor6w VII .i§c:4(1.

J~cychm~ g selek'Cyj~' §~n.0:40 4!L 0. 91 .m:m 90P KAC.ole~.010 rnm.020 mrn. :2?'il) n~lc\ll'le~oel1 o(j O.. co 0.rowk6w.O.71. uruch.O~IO mm. Nalery . Sredll'i1ic8 nomitnaina.710 do 82. otwon~w gt6wlki iIDa. 2. ko~bowodu: 0.zfJ'acze.Zawory siEJ!.7:20 do 82.220 d. 6)'limJt6w . :2. Wyst~pujEl dw~e grupyse~eRcyjne stre(hn~cy Moka: oznaeaone .k: lkorbowyoJrn: . .6) w 'dw6d~1 odlegro'scflach od gems] Ikraw~dzi ka. l1Iomlil1lallna.IiI.ej sc~anh~! kadliu'ba.kIle51a.2:3.6wnyc!h.2): . .Imp'y S.e KOWOmKOR BOW"( v.035 mm.cztery z:a. Uwaga..M7±.16w. {trye.30 do ~.qcyd11 S i~ .j'll'e .115 Pal1lewki glowne Palnh~lWiki mO:riItowane W .08::!::0. ru by pokryw lkoroo'INod6w pc wykr~oeniilU nie mog~ bye ponownie wykorzystywane. Korbowody nych r{j.0.bez tulejjki swo:rrznia: .cufrEtCfl: z klr:li':ywkamiw.spOtpra. mm..lkaclilubie maji~ r.: i1144± 0.009 9ijO S.wory na cyl:inder. B rednica otWQ.oroow€!'go.. Czopy gIiiWW'!.587·_.ami smaro\IVljmi powi.smdn learn i cylindr6w eraz SIfSdnicftmi adpowli ad8~&cych im tmtk.: siln i k F4R.OS!] maJ:El! WlUteowy PIlfZJ.7:29 .AIi) n. Korbow.ow IKad+Ub odllany ze stopu le·kkJh:lgo rna zel iwne (zalarHe podczas odlewan ia).07 do 0. Walt kClirbowy Waf korbowy ob raca sH~ w pi'iclufo.ai:dej strony mzyska. (mo:ntO:Wtme 'IN [.icy{mm) 13 Gmpa selekcy~naUdk::ai " S~ednic<'ll cyl'ind'ra "9""" __ --I smnik F4P sflnik tF4R.tafcie lilery . UmJefscowlell~'e naWleteefl' .silniik F4P:149'. ~5 Sr~dl'liGa lrzonkOl 108.ni..ru d ~a panewe.Zawory Zastoseweno po . -. powietrzch nia :z rowk.opolrowe Waliilll koroowego S ij umtesaezone 0:)0 j'ednym)' z k. trZ!9ciia gwpa lTIie rna o:. sitlrlik F4i? silnik F4R :2:2 !ub B 3 luh C ·82. ± Iuzu cllZwignii.piJIl le!kkieg:o ~ maj& trzy pierscienie. Rjffi.niai wymiarysefe.23 mm. ~. Dwie !. ~l:IZ 8:red'liiI lea 1.rma by6skl erowane wstrone watu k.9 82. cylinm-:dw (mm)1 o(negto.ami w ksz:.M111 mm. LIIJZ zaworow na ziimnym snn~ ku nie podil.LUB SIl. 1P000ietrseienfe oporowe IDwa p6liiPisirScien i:e ..NIKA tln eje oylindr.odY Od I'egto'sc ..zyskach 'gf.zastosowaC nowe sruby.. Uwaga. tabll . flalFiH3wik:i korbowe osiowy fua. jest sam:oczynn i e ll-tasoW81r1iY rzez hyd rau liczne p 'Wspomi.S ± 0.O. usta'w~one lpar.lorbowocizie ~ ) sGt identyo. 0...~ mimi. s:rednic ~6mejpfas~czy:znYIgtrJw.o OA02 mm. .ic. l'fiol<Ji Tffiki s~ odlans' 218 strn.795 $ rtHj'nica.ll d k:r. podpalrit:e na ws[pornilkach z Ihyc!tr8IUlllicznymkas.pane·wld 'VII pokrywaoIm1roz.z. k'Orbowodu: .)t'WntnJ l~6wk:i: Q .8 i ikorioow.z ~ull!8jktl sworzniia: 2'1: ~~.owki fOZ-' prowaodlzaj2ice ...!']lac::!':eni8.6j~lrztH'IIU.oznaczane :sleptymii otw'olram ii nawiier'conrymi na tyil n. Paramstr l' 0.035 m m.czJO~owl~orbowych: t O.oWi8Jilliem IlJ Kt.atu mzrz~ch~.. .zecln grupadh selell<cyj~ Grubo~c p6~pi€rsci8 Wi! ii otpDtro'INych :2.§6 '(ir •.ys'k s~ be.ega reg'u ~ac~~.EI~ doglnuatarli8.cyfrq. czqp6w gt6wnych:M.05 rnm).i. LIUz prom ~eniowy W *ozyskach gt6wnych.zne. nr 2.ki dliwign i zawor6w.4!5 rnm (st:OipniowalnH~'00 0..-(si~nik F4P) b~dz cyfrq ~ub Ititelq (sil'nik F4R)wybUq na de:nd\:u troika.).87 ± 0'.amiane przez dwa waf)' r(lzlliZ2!du 'IN g~01IiVicy i jec!Jii1liOra:mienne(t~wtgnie zawornw z 'r611k'lw.kc.'" Q.podczas pr·acy sl Inilka Iluz ten Luz osiowy (reg ulowany grubosciq pOlpiersc.i eni oPQtmwych '!Ii! ~Qzy51kunr . Kad~uby wyst~pujq 'IN tr. 8pos6b mentazu. 5A71 ± 0'.6.d:~uoo (palir'Z.

orotowow pias- SIInJk .~ma na ttoicu i ~ 'iN cylioome.!nilktL S pos6b mQn~aZu:stualika 1111181. IPrz~dI Rl:1? zawo..Q' sil~ik IF4R) - Uw..8 .l!~fE!' ~i .a~a. Rys.dem sieb.1-- 3. 2..Jgo6~:'60.chowego): '57 .Sq LJ:stalone VII pi!astach ~~oka pomacE!: piersciell'il i! za osadozyo~1 l(wyS•. 2.21.ii '110m..irIJ.075 Q.all18!W stron~' kola.r. us:wzelnlajElOlt' 1.~o~ wicy S2! n~p~dzane paskiem . 4 . momtaiiU: napis TOP" (gem) na ptaskii:eJ powierzcl1n ~pierscisWilla powini\9n byeskierowany ji Zasrosowano. INJ'iena~eZy zm~!Emiac szerokosci zam ka pierSci.enow. 2~.zgalilillian2!!cy" . (:2..z~batym...ni: rozstawione co 120°.5 .e:rniaprm.. G).y . ± 0.fazy rozrzqd U zswo rOw do~otowycl1 zmienlane S& przez m Behan izm .otworzepJas~ Q$adczego sWOIZilfa 'Hob o:~m F4P.e tkik:Ow dost~pne 'IN [~!andlll!JSq g:o:h}wel do monim:u .z~ni€ pierscien la osad1ez. ~:2.eI8IktryGZno~h~d~ lraluIlicznystosownie do wal'Unl~ow pra.~e Minus pt.po 28 I :27 61 55 37 4:5 49 t1to:k6w Spos6!b. W si. 8 .oz:rz~du.os Iil<li SWOrLenl" 7.miMI wypnredzenFa 1.ie dla kazd:ego troika! ogniowy! uszczel niaj~y.llie w . lKaidy wet r. 3 Ilub B.onanych 'W glowicy. wzgl~.l wylotowego po I 1 19 15 41 41 37 GMP <l -4 o 4 8 4 8 w strolll:~ dsnka tf. Olwarcie zaworu wyt... Srednica czop6w ~'oi.99'5 do .1 O. .A'O ROZR~[lU IMecihall1lizm Im.2:25 ± 0.!tI I~ Qz!la~ OP~~ie !lib WVl~r.5 Wait Iroz~cllu ZaS'~OSQWail10 aWa WaJy r.94 0.enia .0$ ~yrn8ilriitildka. SwolrZli1i.ry mwory flie dnloi.'€tlo: karl ce pi1~rS~ denia skierowane w strOr1l~ denka tIoka. Um1ejsoowle... O:. 6 .~1 op6'4iriet!ra- za.5.. PCi\to. UKt.o nr 1 od stnmy kota zama.cy si.ymetrr.495 1. rnaks.1 O.PierScien~. .Ottowl1:g0 p~GI . Dwa waty mZIr2:&du ILIIIDlZyslkowane VII g. - :2 .tli'~arcie Z3!lIll{m!J1 d:OMow@g:o.symool sill'll ka (1 .yskowych {tozysk. dle:nki~ ~roka lPoWliin~ na bye skii.e Ul:iIktiw tach tfoka ~ zaclsn r:~tE w gt:6WC8 k:omowodu.'gn-lpl\li e51elekcyj!'li<'li i~omon'am p$~nia liY!>..9).ymalltiN3'oclchy~en~e osiUo~a.Zamkii pieWcie..ozrz~duobraea si~ wszesoiiu~'oiys[~8ich silliz~ gowycf1 wyk.0 mm.6 mrn.silflik 1 . Zam~kllJi~cie~N!iJru doMoweg:o .470 do 1. po trz.sposo!b tlOOnls!2!~IIoka ttdka.zJzEjjdu Zirll.ajdujie si1~ pod pokrywq gfowky. zamaChGWBgO. Nado'il!g) paska jest regullowanlY ~czJi'i!ie mimosrodowym naplnacze m roi~o\IYYrn.9.7 d!o 61.21.ok:a.g.llWamto:l. Qlii.l nl ku F4IFi.:!E.OWe p~$lawiona pfZ~tawi(me dolotowe 2 1 2 2 GMP DMIP -6·) I -11[1 -101 -14 9 5..IiiI. W sUniiklU 1F4R zastesowano 81€ ktryczno-hydmuil ~czli1Y rnsehaI)izm .pielr6clE!.00 [I m m Sredniica wi5wn~trzna: maks. 9:redniilC8 zewn~itlrzirN3:: . ± Q.p:rzesuflili:Cie osi ofINoliOw \!if IPia_stach w~~dem (lsi s.zmiany faz rozr~d!u zawonlw dlolotowych.20. [lIMP Zanmklli~l':je zawor1..2 1.:± 450• ad Pi:erscieniie IF"4A Swor::znie trok6w s~ pasow8ne' o.Qm~J~2.

l!ejWl 0' tern peratlJl rze 81~yl1C: i .. C~~st.ny filtlra: pm:lczas oll. Luz p rnmi€ltlllio'WY mi~dzy wier. 5 . .m'boI1l'll3~ m'Zirz~d!u.c~op nr 16: .i_.pr. .aryjlml.llosez:onowy SAE: '10W30..50" 15W40 lub 115W50.a (w razle zan~.24 mm.218. OS5 mm.es~ nap.ANtA ad kota .4 .toweJ bie.a!W.3 .. .siln1K: F4R: ~ .F4P. W. Mi!JfiI ilma~n. 2. i W'P: .ec:z.'W)'kon any z mate f11af6wsyJtil.~11.zawomw dlo~o~:owych:l0. B-IIiJ!Z 0S11owy .W do 0..~dzaIFllY od Ikooa ~ 09ilt:eg:o na walle kl3mowym. Pompa o~~ejuj:es~ nap~dlzall'ila jed'lfil.1tl Oznekowanla ideJ:J'tytliiUj4:e.sillmliik 1F4R: 5.CZ!Opy nr 1 do 5: :2~5. ~ka IMarka. 1'0W.na wale ko~bowym.. Wymielr1 ilajqc pasek Zi~b9!.: po 100 GnO km. -().aseik.(3!ju snll1li:ku.rntovty._AD CHtODZENIIA POllpa ole.e ci:Snli~el'l!:e o..ytakz:e wylffi iienic rollkii: naplnaeza i p. 0 obie1]U 58 .OiZn~C~\Wllr:B typusmnjk~.:::~~~. wyl0lQwyctl. llLii!lz osuowy: 0.3.ny zawar prze.aseik z~baty .: po 120 000 krn l'Ub 1'05 latach od daty II!Jwaga . do 0.s:i'lnik F~IP: 5. .ol!eJ.ZfDaty ~!o~owych: 8.!1iIl ~~ odbywa si~ pod cisni€ni:~m.009 rnm. i IPOkr)M~ ob udiowy:: 0.'lNYm~iany: 210000 km Illub co 2 lata.lkoscll ooro. 00 UKI:.: .zooliiowania IProduoe:rlll~ .UI).os.eWOiIy~du A -si~n~k.· . 8.. .. -zawow{}w w~otowyo~: 10.~: O. krzywek (s'i~nilk.pm:mle. Olejsilnilkowy Illosc.000 -'0'.ilw.!dl!Jlzawmow • ... :2 -sy. P..sliMe F4P: Flurf~ux:LS .02t rn m. CniSnie'nie' otwarcia d~szy na~ku o~iejuna den ko tto~a: 1150 kPa.'Z!mlios. 1N fiitrze UKtAD SMAR'OW. Flodmj::olej si ~niIkowy wie.r1I~aj2!:cy takze rol~ zaworu bezpiec. 000 .8 srnamwan i:8 sil ml ole-jam niie1i1trowalml~m).y pr~d.2' mm. -Z8JNOIIOW W~ f.F4P): 1 .ole~u)l. oTeJU . CZ~SI~:OOC WYIffiIl!a..oJScwymial1!y: W .ty nallei:. Pomiary ktmlnir1nepompy A .~cznie nalPina~ Zastcsowano fnur oleju z wymiermym wikmdem. wg ACiIEA A2JA.z~lbat:ego..waf rozrZ<!_dUlzawoiraw dQkH'()wyChi Rys. Naci~1 paska jsm regu liowany r.cn Cltkami z~oow i Dbud:ow.gu ]8it~oweQo: 100 kPa. A __ I I _ ~L:.zeristw. l5 dm9.yszcmniamtra zn acznie IUItwdniaji~~ oego p'fzepHyw o~ejiLIlumoznwia 0 rrJil .z.l. 110W40. Z 11.!I Pompa Zi~bata rna wbUidowa..-. Filiiii' olleiu Luz os~owym~~dzy l<Jotem ~loatym P.. CZi~S~06c.014 mimi.z:awor6w dlolotowych: 9.o.qcy).waf 'rGz~<.przy 3000 obr/mi ~I:3100 kPa. Rp.01 d'm'8 {w trym 0.lfOwad~enia paska .3 dm~'w' wll~lZe .sHniK F4R:: IPUwllUl!X LS 288.ol2~dO"llVYm *ancruchem . SmarowF. 19199 r.z. Ilka2'dej \lVYmiany C2JE!!m ro~kowym.080 do 0 ill 78 mm.020. sp~.fi21 mm. krzywek (s~ ~nil'c F4R)~ . .tetycz~ ny-chi" j.3dm~ {w tym 01.ewowy (odciCj!za~. :. VII produkcJi.28.zamalr:zaj~q wymlU szonym jes~zam knii!~ty..8 mm. . Ukiadcihtodzenia ctecza n fe.w samcchodach wypwchu kDwanych po 11 marca 11999 r.. . samoehcdaeh wYPlmdiLIlkowanych przad ~11 marca.

woru: 7.towy wtrysk Iben:zy'ril/y w ramach ~ystemu sU>e..:1 02°C / '98~O.u paliwa. zaworu korka zbtomika: o ao '95.ts~e.a..8:CZ samoc.. WentylatOIi" el. cieczy chkldz~oej jest urn ~ewiieloklinowym.em pera:tura"wkl:.~czalrlly~e$t za pas red r'II~ctviJem dw6ch pr1Jekainilooerw il rezystancl~ zamo:tiItow.e:r1I 11lstemj&ce h wlrys.IirI.zep:lywljl Przekazuje imp:ll. c dwus~irQnnym .gi:spmwdmnie IfiiN3. Cecll1>ij charalklt:erystycznC!: obwodu zasltanla pall'i· w. ~ololr o\Znaczen~azawo.a: benzynl8 ibezoW'WiioVlla.~clkQed oibrntowej.sUn iik F4. regulator ctlsnienia pall iiwa o raz cztery wvryski.~cQnejz lew8j strony gi'owicy.a sztuczn ego zb~omH< pa!iwa zn. WypooaZOrliY jest 'IN ko:rek..dsnieifli iiu 300 kiIPa.plywis' cieczy rna Zlbiiolrlill~kwyrownawC2:Y ZtJi. T em perature korica otwarcia: 101 aG.czenia ! wyt~czenia: .oozy chlbdz..duz:eji pr.wa. 60 dmJ. .o~'eld:O~ rze do Ilotowyrn sUn iika.rowania. IRegula.el€. ZASIILANIE PALIWEIM l~om.l!JIpallhllll'i8 IElektryczna pompa paliwa jest umieszezena \IV zlbhJ:mH. 120 kIPra. TemilClstat paliwa. CModnica Chtodnica do miom~ k:.ru kG~ka zelcm ika:: br~- Wykonany Z lw'orzyw. Rodzaj: eieez I~ iezama!!'Za]~oa do temperatury -20± 2°C .. pornp~ dsczy Ghtodlz~Dej. C~'stosc wymiaJrllIY::co eo 000 km.~pr.Z8iwf:era: ciI'IttOO~Tc.:l/h.ycModzq:cej ~ Fiiltrpa.mate] pr~cJkuScu olbrotowej: 99°C I 916C\C.~efmostat Q raz wen'~~ator elek'tryczny ste-rowanry przsz e!ektroniczne urz:qd!zenleste.wieca si~ lampl<a k:on~ro'lina p aegrza1rn ia sHnikn.ru]atce! s~ I:nika (prze·z awa. . C:iisn:iienieotwarcia.kl:ryiC2:PJY.el!cil:ryczny PcjedYilillczy w8[11tylatlJr .iwa~fllltr pallrwa.dzaUli8 db wypetnionego tywnym IPodlttllaniacza par paUwa.a.kiem p.ch.ell~kltlryc:znE! pomp~ pal iiwa zanult'zo:n~ w zbiomiku pw. riltr pal'iwa jest urn h~sZ!cz:ony pod podtog.Pr'a 'cleczy ch~d~ceJi Odsf1odkowa po mpa. Spos6b montazu: s~rzal<a na olbudowie villtr.fegula. R!JodzaJpaliw.atora przez el ektron lczn e ulrzqdz.:Zliwiajetcego obs!€rwacj~ poziomu d.Pa. C~Slosc dbsJ.sm s~Jlnil~aF4R jsst koil!e~tor pi8. Skolk za.zJb~om~ kiem paliwa. Wyda.!llryciecz.• rnm 5 MechalnJ:CZr'lly. pozHomym PII'ZE:. w~glem ak~ Pasek wielokl~lIlowy Wi:~loknnowy pasek napedza od wa~u k(wbowego opr10Cz pompy t'alKze cafy OSPIt'Z..nwa bez plt'Z!ew()~ duzwrotril.orn ik CW'\jr6wna w'czy.alliw. 'chlod~ca Hose:] dmJ. >Ciecz:.mdu co 120 000 Ikm h:ib co 4 lata.tor pod dzlalanlem podcisnisFil la 50 kIPa: 250± 20 kPa. Cz~st:o~)6 obsltugi :wym'iiiimGi.u. Gi~snii·eni€ pall iwa rSlgluIowans: . ..a.tek" miirn~mall'ny prz. jest umlesz- C2)QI1Y 'IN przsdziale siil'r1Iika. odlpro\IV. jest umieszczolFilY za eblo dnf:c~.a)eraz reg IU lalror cisni.rn~kJUIwe nty~. .qoe]. pr2iea tyln~ ooi<. Na.t.awy regull!a~o:r oilsnlf:enia.Cilqgu paska i jiego smnu co 201000 km.f2Isiln i:I<:a . dw6ch prl~~ 0 kosciaci[m ob rotowy. -silniik r41R: przy aisniEH'1liu350 kllPa: 1715> dm. pa'i iwa i czujnik pOii!:io.Pr: plrzy . i stemwana. zcwy. cieGzy chtodzEIDej pohlczonaz p:rz:emyciem i odpow~e~lli'Zeniem uk.ltku otwarciia: a9°G. W.wacze paUwa.!Ils. n~ mn~ej Pompa. tego twor. Pary pall iwa ze zbiolirniKa ro2en ze 0 stopu leikkiegio. lPow~nna bye skJler. a!tmos.owaln!8i ViI s!~rQ:l[j]. C%l1Jljn~k enilpetrflltll.y zas~lan'ilu t2 V: .ajcilJre sj~ pod podrogq semochodu..anychi po l!ecwejstrc:r1Ile rna W'spo.co.c~~gpaska zapew'rilliaril'apilfil. W p:liZypadku p rzekrcczen ~a temperatltu ry118?C zas. przepo:~. przed .ferycz~ nego: 300 k FIe ± 20 k.lmuje: zblorn ~kpaIliiwa..a Z pl'Ze'zrOCzySI.~dzana pasldem i Obw6c1 zastan la pailliwem obe.~ silnil<a. . wykonatily j ZastosOW81!lO wie:l!oPtJInk.sc: ok. z!btOn1l1 k: wyrown'awcz~l.rolw~ullly pMcisrn uenli~emw lk.zaworz!9 bezp~eczenst.1 iiwa.lIZe k~n1ik.zyY!Ia sztuczneg10 umo.: 801 dmflth. :sill'li1Iiki~ern iemens S Siiriu8 3i2~. PO~'emno. paJlliwa]es.ego >(od'prowadzaj!atcego nadmia'r pmhfllai sej.to\f' cisln ienila psliwa Sllni/{ FfP "if ermostat jest umiesaezony 'W obudowie przykr.ye[I!ek:~lIYcZJne oelelfctriOniczd nego urzadzenla ster. Zbi'ornik paliw.~]~oogo silniika craz do 'IlI{skaimlika temperatury raa~alb:l!iGy rozdlziel!c-zej.regulator pod dziatall1~em cisnienia.zyn~ly. przS{Z e·~ektroniic2ne ur~dz:enie! ste r·uj~cesHn~!{a po\przez p.& samechad ILl.. prze~Kai·h·~ m"'~}I. Temperatura pocz<. szczena wkacHUi biesill n ~ka na:p.enia zamoeoeany n!a libio:mi ku pall nwa.

mlktyc:znie na skllad mieszanki palli:wa i powie·trza zasysaJrilej docylindr6w.zesp61 PC~P"f Ipaliwa z GZilljrili~iem peJi!:iomu paliw.siln ika 900300}.rl!!lila Yi'~W~1 p. Elefiktro2.Qisnie:mie paliiwa: 350 IkP.Qweg.nikF4R R.em A •. $i Inika. 1kt6rydi'nJ nie w wplywa..cze elelctromag netyczne rnOOOWf. 112.a. N.el:ekl:rm. B .regulatorciSni'enia. (mli~d:Zy stykami1 12.. IFl.snania e~8k1:IDZ8/WOlru:12 V. Ma~k.17 .v.e:makltywnym" jest . ~j9rScienf. ~o p. V. _ 1 tPoo1'ffi.aiIN~). 2 .1 .p~eWOOy dopro\'lIad~aj.12. 4 .C'2e. w 7 .alorem kl8iS}fC2Jlilym (do nr. _. .oslena a- Sif.ild~osci obrQ~.r uflloiZliwia od8ysanie IPoc!tUafiliac.211.. w~Q~.koleklor pa..ri1 i~tych przez \!IlIig~el aJr. ~4 . '99(6011) 1 .resp6t koleikl'Ofa (ic}lolowego. usz.awt\f lpoclml~n~aJ.z reguil<.iiac.awQ. :W .~(Qrelk:.. 19' ..~bio:mi'k IjJ'aliw~.--=----__.zys. i 2 kaz. 9 . wypem iony za- z wl:ryskllwaczy): ] ~.Il paJi:wa.6 ~ e'leklro:zaV!...l'(jrpoomnlaoza par ~aliwa.ellek1!rouwOr pociMan.o.tan:qa Ilkole!lkI:ol2.Z. p.liJ\'Ozc2!ejka• .s.rnia par paliwa.do ~Inm IPO'\!'!lie~rza. lewl!.z par pal iwa i ..JI!Qr>1lm.tor ciSUliien~a jest zamontoll'll'.€paliwal.ali. 111 .edni:e i d llIi.ysa. DbMtCiid z8s.z aJ!:mQ~rer.z01! par paliw~.ltwa.3 .tsnla pall)v.deg:o IN takid~1 waru n k:ac~1pracy S1 ~nika (sr.C<l:elka.~mieszC2!ony we wln~oo p:mwBgo kola .e obci~iel'lia i pn. 6._ filh palmra. .QWa.- -- Ry'9.!re panrWQ Zoe' mfiOmikai.l_ni~cz pa_U'" o:dilNa.lII1H3: na pochto.~in!~g~~ym (ad nr.prz.za lpar palliiwal Zb[nmik pooJtitliania"cza par p~ uwa.egulo·wane .a: Sa:gem.wa.przewotl od'prn"... .kliw8.powrotny piJZewod p:1liw<t. 15 .!'lakr~tka. WttliY:s..Z lregul.a" B .:tywnypar 'paHwa Sij. U0 .1e~rzerniijl (~c2erllie . p 16 ..5 ..egula.5 n NaIP~~cie zasllanla: REl.api~cie za.regulator pr~dkoScu Ob:rotllWej biegu ja/.any ria zibior~ ni!feu paliwa.a~h!!l[a Cztery witwyskiwa. 2..ew6c1 za.

4 .zn~kktllelktor:a z. .us. Jed n~ przep ustnic~.:a..~ gulowany jest talk" aby dziailai. 1 1 .od od elektroz:9iwmu do pochtan~aGZ.i>9trzama wymii>sr1 y wikt:ad psplsrom Wyfqcznik bez.a par paliwa.!iietrza... 2 . WYlre.zony kOilUmilily zawiesz'9:t:lia I o budowa przepusm ie-y Obudowa p rzepustn icy jestzamoccwana na pokrywie g+'owicy. >6 .~ ..oFillOra przepLWstnky.Chamlc:terysfykatechniczna Ae>zystanc]a wewn~trzna >91etrozaworu k przy temperafurze 23°C (m~~dzy stykam~ .Jadnoociowy jest umieszc. czujrlik ci 5Jniania powje~r. gdiy >op6zniell1lie samochoo U p.Vego. 't3. 7 Rys.adslnJlilrk ole] u c 61 . 5 -It:. Obw6d doprowadzenia powi!llj'r2. 1 0-.:ll i 66 zi. 2.regul9!lor p~dkosai obml:OW"ej blegu Jato'.obud!'y\I\!a fillJra pOwietrza.'. Gz~stosc wymiany wMadu: 00 40 000 km lub co 4 lata.. 8< . zawiera. 9 ~ kof.-ew.dZienia steruJti0ego sillnika): 26± 4 OOPIR:OWADZENIE POWIETRZA n IFUtirpo:wletrza wy umleszczcny ponad kolektorern dolotowym. prz.>czujnik polozenla IPr~epustnioy.CZIuInik temperl1lltUll)' pawdetrza.2.f~c.zczelki.fiUr powielrza.p~ewM wlQtu powle~rza atmos·faryc2!nego z r€lZOnaJtorem.1 1 .ypadku uderzen la W samochao UO przeszkod~ odd na zasllanleele ktryczne plrzekaZn ik:a sillnika pam py pallwa.rzekroczy oklfi9slotllej.3 .wartoiSc. Suclhymtr paw. gilowi~ 13.7 .. obok g6mego zamocowania bezw.akklrdolol:owy po'o'!.wtadno8ciiowy ~nik lew-sgo przedn iega kola...lilcza elektmnicznego IlHZij.prz.

cz:-ujn~k cisnienla ..'4ZUljnik ~mperatul)' cieay chlodzqoej.zasysa:nego peJwlelaa. oi§rrle'l1itorwy IlJJ~d!ze.lIljaw$pg(l1iIagi. Z. '6.(:z~jnilf. :2.wi:!j_.tl'wn~cZ)~go.lOl! ukladlWl ~ier.~dk. 14.u.m:ujrtik IpCi<to:!leflrap. IP!3!rpaliiwa. 4 . 1'3 .'050i oorolOwe] bjegu j~mwego.~a~'f6ir podhlaJrn~acza. 75. Hl -fragmEJIrlt !t:.f:ji$ty~w eleMronfczn.J4..czlijnlk oit<ni~nJaolieju.gl6wny. 15 .irJen~/ikil.i 8 .pr2!ekallnik pompy paliwa. R~fe~lfd:e fJOSZiCiZeg61~yc.Ry$.3 .sys:tem!ll sterowan!la' simlka 1 .e~eklro.rrepUlslrliGYJ 5 .er.reguild!lm p.olek!Qra ddlot~o zawfernJ~CY glll~azda wlry·skiwa. 12 ~ c11)~jnikpolo~enia I\.. ~1 -Ci!UJr:lik sp<l!lania stukowego."Sffl~mat. UI ~iP:rze:kaznijk. 9 .p1lo:nowe.tempela]~ry powrelrza. 2 .h eJemenww.ega zJ~~ l:Iu~dzeniOli SWW_J<109g0 sll.cewkf za.7 -If\!'!jI<icznil< Ibe4W!adnm§c:i'o~VY..cznik.czy pal'iwa .ek!roniC~rl€ Ilnz~2)eni~$te:ruj~e r1!ika.tlJtowego i obrotQweJ !Melu k-:oibow'ego.dlta' Rys.

Stemwarnie ellektrOiZalVIJOru pochlal1liiitCZa par paJiwa {opr6znia.ego paliiwa.go pr~dlt:ioSci 63 .spemias~ Ilniik kro.y penaeto 00 k~towe.5O Qb. Sterowanielaltill\pki sMad &palinl I.!oego 24 25 26 27 26 I ~ilniki. wen~latora Ellektryc:!:nego {ma.e. NieU!Zywan:e 1ffi1IaI'izatora.lJjs zar6wno wtryskiem psl iiwa.tn~cy.i~ po lewtlj strenie pl'2)sdzia.zildzeililra.y od podcisnieniia w koleklt:Or2edo~otcwym s. eleklmnioznego silnika STEROWAINIIA.ika styklj Obwd Il1lisk:ie>go Il~pi"i!cia cylindrow nr 2 II 3 ur.2 ~cza elektroniczltllego urZEJ!:d2:sniasten!Jj8J:osgo sUnika.A regula.casi~ przed katalizatorern.ozujnika po!omnia i pr~dk:oScil abrotoweJ walu korool!Nego (1ii::l'I!IiIa.ormaqa d~a ~cza Masa ele!k.styC2ll9gt) (Iinia L) ulrz<j.arom prz.2 13 14 z.E'fvD-p wego przspustntcy.l'Inlll\.. sterowarua si I~ nik:a.tkowo l1\orygow8Jne 'iN z:a~e±noSoi. SoMa ta oraz druga.a. Ukllad zaptonuwykorzystuje.tzw. ob~otrJwe~ lbliegu jaJow~o Nieuzywany Masa ozujnika cisniel'lia 23sysanego Bygnori czujnilm oisnienia powietrza zasysanego powlelna korbowego . Uikmd zapronu pracuje wediug zaplsane] IN pemiiicr . Moment wtllysklU 11 1.: 53± 5 n SYSTEM Iden~!lflkacJa s(ykow .go poro:ren la wa~u Sterowanie kanalu . SWrowaJI1l~e p:rzekaznika sililika.8~ mg ula:tora pf'1!. Wart:oSC'i 'tes~ . 0 wl'<lcz~l1Iiu i wyl'<l_czeniu kI'imaty.0S6 abrotowa) N~euzywany Sterowanle .a.ce SYginat czujnika spaJlaniastulkow.r2!ekafniIk6w .ele!ktroniczne'90 u rZiEl:.. a czas ich otwarcla ~ wyn ikaji&_ca z niego il.weJ Ibleglu jialoweg.oSe wtryskiiwan.lllL'9 poohllaniacza) 8ysitlElm w~rysku wie lopun ktowego.dZienia.teruj<. Kijt 1WY~ przsdzsnla z.macjia. 38 '* - Mesa.a blokOW:3!liIi ui odbloikowani.zaplronowGI zasilajqC'q swiec~ zapt'onowEl danego c:yl:i dra .ekazywanym przsz urnieszcZ!ont}za katall lzatorem sond~ lam bda. plrzel)'Wacza): ka2dy cylinclier ma wtasn2toowk~ . sleruJ~gro Nr 2 3 4 iMaM. PQsH~dniego.m~ow.anlie 1a.. zaleinie od z.tom jaiowe. Rezystancja ffili~dzy stykami 41 ~'72 oraz 12 i 4.e steru]iiloe.S.t B) Niieljzywany Inf.~u si Inika i ste r.ze pracuj.alez. chwilowego skladu mieszanlki.dz:en~a s.doda. [ak i zeptonern .em 31 Obwoo niskiego napi~a cylind!"Ow m . oc€!n~aj~ razem skutecznoee dzia~ania. tzw.abr:otOWeI. e~ektronicznego 'silnika.wyprzedzsnia zaplonu ad pn~dkosci o!brotowej Ii obciE\z.ldkoSCi .cja.otowe:glo )s~ I'nika. 8tatyczny sys!" tsrn IlUzdznaru impu~s6w (bel.z~czaelektronlc'zl1ego urz.Reg u Ialar IP. oraz s:zyb~ kosei otwierania lu b zamykan la przep ustnicy.r~dlkojci .cze wieiostyl\:owe etektron lczn ego gulowany. .Z.O SI:et\l:JW. sekwencyjltlH3!go OlrSZ uk-llad zap!onowy sO!!:stem- wane przez elektronlczll1Ie urz~dzeni. sonda lambda. 35 do 37 38 39 40 41 INleu:z:y-waJrile Sli9rowaJrilie pirmkainlka elekltycznegD \iten~ylatom (d1uza.LJ $Pl~gta eleklromagll'iet~ne.dz. zalei.owego (by~pa.alP~onu nie maze bye r~cznie rePrzekaiZni..k pompy lpaliwa Przekazn il< pompy paliwa jest urniaszczony 'IN skll'Zyne:e p. pr~k.J biegu limnalu .gl~~ dem kana~u plrzepus.o Ro:l~ reg ulato ra. otozenta lk.. lewej strony przedziai'1UsUnil a isterowany razem z pompq pail~wa k p t'2D9Zeiekltmniiczns u rz&_dzenie.nias'teruiqcego s.~ w kolej nosei pracy cyl~ndrow. s1tenu jrF.wartosci tlenu w spalli nactr.er1l ~a (momentu obr. map}!" czyU taoelarycznej pcstaci zalez~ n asci wal10sd krE{ta. n Ma~ka ~typ: memeltils Siiriu8 32.ssJ wz.troniczn.ego diagno. Wtryskiwac. Elektroniczne l!Ill'Z1J!d2sililiie sleruj.obroto. Skfad rniaszanki jest regu lowar~y w sposob di~glly" dzi~ki sygnl.kolNY zamocoWaJtlly na filltue powietrza i zm ienliaj~cy polle przekroju kanelu bccznl k.uy cieazy dhkldzlto€'J {w zestawie mkaill1lfkow) In!br. od stanu deplnego silnii ka.toesillt'ilika.go spr~zarl\i klimatyzac]i 110 - temperatu ry zasysaneg'o po- wietrza i temperatu ry diec:z:y chrodzrE{ceji oraz p~dkosciobrotowej sUni ka.iln. zna~dlujC!.ta p:~1ro.ego Inrforma..zt~. i IM~roprooeso rowe elestroniczne urzadzenle stek rujqce z:najduje s.l1r\pld IkontrolMJ temperatl.zacji $ygnat .lIrz~dzenia steru~~go nle'WIasctwy sygnalizuj<:loo] urzij_dzenia srer'l!l]~cego magO styk6w. '1 i 18 '19 20 21 i 22 23 .llNIKA.

Leg.-.: pompy paliwa dzilaf'a W k:azdym 'w.elfllJ~!ijCeigo: n.(w s!Unilk:u F4R) . atereC:~ indy\!I. Pr~ekaznill<. nosJedni"'~w'"'.aJm A i C z~~za cZlijjnika ~ hrb m~li!dzystyik:ami15 i 7St zf:~cza eleki:ro:niiczn€go CZ:Uljn~kten Jestzamoco.zasy·S. p~dko§ci u rz~.ektr.wany .pom:py (za. ei:eklironio:me urz<I.(ilj.cy~ina'er $'nnfllka) .tukowego Mas.("io' .rzepustnlioy.est ..s ell\ekilirycme sUn ~ka.a~ wEq. chanizmu zm~anyfaz rozrzadu.u D' reg:uraJlma.ego olbW'6d srerowa· rnaz mase.-'.crnik<ll cisn!enlowego !!." towej wa:~uI~orbowego swiadczij.ekaz:~J9 doele ktrnra" 1~lap:i.ego Ib6tkiiego ezasu po 63 64 65. . pa~iwa cylindra nr 1 Obw6d moe)' przekainika gt6wnego .'-'!.a dlo 'kijta Ulclhylenia pt'Z'epustnicy.zapewr1!iia zasHan~e stylku 66 el:ektro'l'1iczn ego urzadzen la stelrujqcego.ryth w€iFSji~ I !dare Ulruchamiia go. .zmiany faz rozrz~du Sterowanie eleirtroza'lllOru (w$iln~k~ F4~' Z<lI.u:z<t0."l'nika·.e:z.sysaneg:o powietr.ekto do'J.i sygnaJl!J1 StemwlllFilie: kaJ1lalti C ~.:.u'jni:k:ai.lieci1tVb!okuj«oe S:yg:fila~' .!'Kladu k.na g6rll1lejlc2~scii ko~.dZ!erillia. StelfQ!.ac~ujnik~ powieln::~ k!mfIperatuil)' .'W'i!etrz8 70 Sygt1lat dla wskeznlka.+ZLJjn'ik8..!i'Olrni!iJ' QbWOjjlU grzejl'llEigo $Ol1!dy ~am'bda katalizator-em n~a zasi I!ani.temp€mtull)'zasy$03.58 59 Nieuzywany WejsCLi9 i-looowooe do immobilizera .8~~p~ prze:li\Nanie! zasii ~~mia El.e WIIrysldw:acza. orae .n~o c po<wi.cewelk zaptoli1l:owych.oe 0 pral)!Jjij~cym sl Ilnik!lJll. Suwak: jegp poten.z.liaoawaC.otowego ~ prz.za Zasi 1000)'1ill! n<lpi~ciam 5 V cmj !l~ka eisnienia Czujnfl k ten jest .o ku.elelk:tr. pr~dko!lci silni:ka Slerowanie oorolO'lI'IJej 7'1 'QhmKiwej ~tegl!Jl jalowego Zasllaflie Flapi~eflil prze.oUldlll' lambda ..)!JIl~O 7'8 7~ 00 z<l. Oow6d mocoy przel!t:a~n1Iilka pompy paliwaz\3lpew- 'Czujiniil!c.reg u!owane."""". iPi'Zeg katali!ZE!lll~m Sre.w kolektorza dol'otow~rrTt Rezystanc]a m ~~dzystyk.elektl'loniczneg.f!Ej:_G2!eniuapkmu z 53 :Sygnaf pr~dko6C~ jazdy WoS:red'nio pr. ~OOO nicZiflego urzadzenia ster~j. -"'~" ¥ -c..s~.acza par paIIiwa.!J ja1owego 81 do 84 Sygn. brdu 1P:Fa!llI'egorz.8.m wHk.0 V i przekaz. 91dy\NtqGZony jest zapkm.tabNcy Nr ed. cis'n i!el!1li'a . IU rz~- .I!ekllry'czlnego pomp~ paHwa.I.czlUjn ikOilpolo2:enia i IPrtdkoj§ci @bJ1J!owej wal'u korbowego (kaJrnat A) lABS) 54 ·5i' ...zasysaltilegtl. Rodza. o\r8Zwtedy. Z9!51Iani.oo otrzymu]e sy'gnaty z czuJnika. Mryskiiwaczy i paliw. . IlRiozwi~Z1an~e takf:e d~mni sill'nik: przed zallan~em palii'wem {ii '9iw'enflUlalitll'ym po:itaJlr'€m}.cjome~ru 0 polisdyll1. Ust:awilenie CZ!Ulj- pr£spustnicy.u]e do niego sygnai napl~cia wpmst propo rcjanal ny Inflka n~ej.zne' 'lUI rU!. przed mlalizat:orem dzenia sterujtilOego napi~oiem . . Ma:sa C2i1J~nikaspalanla s.1!j siln iik nie zaeznla p.~"'An"'. _~_ wegQ oral.z8.a sonay lambda. lPoto~enia i pr~koociob:m~ ci€!9!Li z:a:programowaiml.Qie:n f1aprz'€l\pUS~ilfn ~cy~iest amooowany z do 'obudOWy p.c2Ie] scieiic€ i 111~nioweji 'c!~arak~ tery'Styoo jest p~czQny Z osla 77 'lMas.(mk. : 7:4 5 V czujrllka po!ozenia CzuJnwkpok:l~n~a p!rmpl!JiSll1l~cy Czuj Ii1l iik po!l.~. 1:. ViI p rzypa.t'!MI<IUlle obwodu grrzejnego s.1'~"-""_.zasilBlfll'iia {m ~~d~y stylkami 15.zasillamy z .fletCZ:~C j. IPo. i7B zt~cza u rz&_d. Je."'=-!I.egliJlatom p~kotci talbHcy Nr stylw slyku obrrot~] iJ.dzenle lPr.api~ciie proporcjcma~nedodsnie'lI'1Iia.is roWtfl~giO' IiVSpomaganii3! 46 do 48 49 Nleui!ywane 8Y91103.thliego o p lko(a dla etektlrolf1ic~neQ~ Il.znego dla niekli6.\leniia przeciWbliolruJqoogo MS (I bi:eguwstec..~c~go n.bst!lj:guje je den .dzeni'9 ste:ruj. elektreeaworu poch~aJn~. kii edy e~.~ci€ .pU$ilni~¥ lkanaf..Iidual m1tyllih (k:aZda. o.cd.ozawolru me.ab'":za 5'2: Sygnal c:z.. na.€nlias~:eruj~ceg:o:5 V.so:rndy (lub send) lambda. a sllnl k n ie plracu ]e .-. ~.

i jeg:o odl. ktory zm i.~ ± 0. .nym wsp6l c:zynnii ku ternceraiu rowym rezySitat11cj~.Jj~oego: 5 V. ..ego elementem czynnym jest termletor 0 ujem.z. .). regulowan e" Sonda lambda dzenia ste ruji~ceg'O: 2QO do 270 0. .ancjL Rezystanqa (mi~d:zystykami 13 i 73 z~cza Q mocowany po lewej stroni€ gtowicy sillilika.azuje sygnai.5) i G (43): 2177 0.ez sygna{ 0 zawartosd tlsn u w spal i nach.zystancjia opo m i ka 9 rzejneglo (m ~Eildzy stykami At ~ 8) w tempsraturze otoczs nla: 8 n.z. .cego: .przy OQC: 5290 do '6290.zenia.8 V 'IN zaleznosel ad sktadu mieszankl spalane] w silnik!U (na pcdstawia .zuJnlk temperatury zasys:anego powietrza Cz~j niktem persiu ry zasysan ego pnwistrza jest zamoeowany po I.cl&cza .1 do 0.przy 4O G: 1070 do '1270 Q Rezysitancja (mi>EFdzy stykemi 49.e.mleszernca bogata: powyZej 840 ± 70 mV. D. RBzystancja opornilka '9r. . .. Czujnik elektroniczneqo urzadzenla sterujqcego sllnlka: kOirbowego watu temperatury cieczy chfodZijcej GZl.ten.7 V. od 0.enia po~nz:snlie k~towe wat'u dolotowsqo WZgl!~d8m wyJotow·ego.A (75) i B (74): 1212 fl.go' napi~cie i czestotiiwosc (mierzone mi'idzystykami 24 i 54 zt..ystyKam~ n 1 A i 8} w tempe I'9. Sonda lalillbda umle-szczona za kala. przspustrnca zamkn leta: 2210 n.ami 7 6 i 44 elektroniczneqo 1I rzadzema sremjiq_regosn n ika: . 1600 rl:.odzqcej jest zawsp6tczyn niku tern perani rowym rezyst. mti~dzy stykamii 64i 66 zJq_czaelektroniczneqo urzadzenla stemJqcego silnika: 7.stykami 20 i 79 zhlcza.przy 20oG: 2400 do 2600 n.mleszanka IU boga.egiosc ad zebateqo wi:enca pomiarowego nle sEj. .Ch'srskterystyka' techniczna Rezystall1cja milidzy stykami czujlt1lika (Ilub .t.A (7.ekhycziIl i e sonda lam bda jest zemecowena w przed niej rurze wylot'OWej przsd katallzaiorem.2D± 50 mV .U'orem. g+owicy sUnika..mleszansa ubog.ztqcz:a ellektronicz:nego urzadzsnla steruj~cego silnika): .emnym Eleki:roma'gnetyczny czujnik polozenia i pr~dkoSci obrotowe] wahll korbowego Jest urn ie8zczony na oibUidowi e spr. do 4300 obr/min ILib gdy pedat przyspleszenia jest wcisnility do oporuelelnrozawor otwlera pr.ownii..ewsj stronie L P.C1dzy stykam. .3. sHnika.. n. Napli~ie zasilania: 12 V" Rezystancja.cznik eisn ~eniio'\iVYwspomagan la ILIlkiadu kie~ rowniczego jsst umieszezony na wyJsciilUl wyso~ 65 .ZEld Ikatalizato:rB'm Marka i typo: Bosch. 1d:6re.R6znica sygnalrOw ebu sand pczwala ooenicslkt.ego urzadzenla steru.przy 20 C:3060 do 4045 Q.przyp.y stykam i 241 54 zlacza urzet- Czujnik przek.zep~w 01eju do sHown ika hydrau 1 lcznsqc.. Zablokowa!r1le elektroza~woru w pohlze:niiu kle cisnienie 11'1 kolektorze doiotowym i niesmoilnE!: prace.B (74) ~ C (43). Przekazuje cytk!icznie do elektroniczneqo urzadzenta steruj~c:ego napilicie od 0 do. nach .mleszanka bogata: powyzej 840 ± 70 mV.y ~moG: 1315 do. Drugs sonda. Uwa..J'tec. Napli'C1cii-e sygnaru (przy ternperaturze sandy 850 Q mii. Wh\cznlk cisnlenllowy wspomaganl1a uk_tadu kJlerown I.ga. C. tanzatore.pr. Napi~ci e sy'gnaf~ mi~dzy .stor 0 uj..yniepracuj~cym silniku elektrozawor jest zam- J. Piezoelelktryczny czujnik spaiarua stukowego jest wkr~colllY w kadlu b s iIniika pod kolektorem dolotowym" m i~dzy cyl ind ram i nr 2 i .P uy80°C: 300 do 37'0 0.i 80 i 45 urzadzenla stsrug noset od prEildkosci obrotowej I obci2!.ozawor ale za katallnza. Fi.1izatorem Malrka i typ:: Bosch" otwartym powoduJe nablequ jaJlowym zbyt wyso~ Napi~cie syglnafu (przy ternperaturze sondy 850°C) m iEildzy styk. Jego elernentsrn c:zynillym jesttermi. jest umiie- .. ICzujniilk IPotoi:snia i pI'fdkoscii obrolowej CZUljnik spalania stulkow.przy 90°C: 210 do 270 n lNIapi~cie zasllsnla (mi~dzy stykami 13 i' 73 z:t&_cza elektronlicznego urzaozenla steruj~cego sllnika): 5 V.4 n.ze. ttum.50. pr. takll.. przepustnlca ca~kowicie otwarta: 13~ n" 0 lNiapili'cie milidzy s'tyikami 75 ~74 z'!&c:za elsktrortlczneqo urzaezenla 9..zawalritosci tlenu 'IN spall- J. i 77 .I'iEl:cego. Sonda lalm:b<ta u m ieszczona pr. Za IPosrsdn ictwem sHown ika hydraulicznego umozl1w~a zmiall1~ faz zaworow dolotowych 1M zalezkniili'ty. (jdy prsdkosc obrotowa s.a: ponii:ej .lljnik temperatury cteczy chf. 0.. szczona za katellzatorem i przekazuje cylklicznle r.slektronicznego urzadzerila sterujElcsgo sillllika): .azego Wf2!_..ego samego typu.z'igfa.odgrzewaJtil8 eJ.~ego {mi>t?dz..illnika wynosi od 1450.TIIUZe otoezsnia: 3.: PCH'11 ~ze:J20 ± 50 mV. EI'ektr.znosc dzi!atal'il~a lea- mechanizm u zmiany faz rozl'z~du (stlnlk F4R) EI:ektrozawDr jest umieszczony na 91IDWicy silnii ka. Rezysitancja m i~dz. potozenie czujnika.~cza urzadzenla stefuJqCego) sa zalezne od pr~dlko8cii obrotowe] wa~u kOl'bowe·glo.

zyrz~~ dnw.el si~ z przedzia~u s~lnirka. eta~p: (s~uby IIiU1 do 12. po awie . przec niego roizyska.zpo-sfedni Q na S!filUl- IKo~e]nosc zaplo:n6w: 1 . . 114 do 1'9 ~ 21 . INJ'alu~tki I~ota zfi!batego wmlJJl' rozJizE!:du zawICmJw wylotmvydl .:i nap~naoza oraz prowadzijc€t..elementow n!ap~d'Wlro!Zrz~dtll.cJsnienia porn py wsp omagania. zaJwi€r.z. Cewk:~ zaplonowe s~ zasiilane smrsgowo.~ba!~ego:45 N· m. . a.zawartooc Co. • RegullaoJa naci~gu pasl<a z~baJego nap~du rozi2qO'u wymagiil uZyCii>a specja~nego opr. wab5w rozrzadu. .2 i 3).• Zawartoec CO2 'IN s.egulacjij' luzu Z8. 2~2. Pompa.o~si Iinika na bieg IJJIjatowym.tego na!1P \i'du r021~d1u IIiiI'alezy lbezw.II podl j.z. • Wymiana pask6w: ~~batlilgo nap~du rozrzr:!l:du oraz wielokUnowego nap~du osprz~tu nle wyma.~ 'ga wymontow.: 0.g!a zd'ejmowallll ~a Jed1nego ~ b obu k. OBSt.(ty~k:o'sill'nik F4R) :30 N .Krywy .~cia.przekracza 49'.t 86°. wa~u Korbowego: RJolkanaplnaeza paska . wZH)sni. Sru by kola z:amac!l1owego (za WSZ.po'. n iewyma.z€lni'a): do 0.enianisk:iegiO napi:~c~a I(mii~dt:zy s1yk.przy 2500. SYQlliiI'aften pow-. m Swu. a nast~pnie obrot 0 k~t 15 IN· m. rnaks. yz~s6 glome k. i mas~: 7'500 swiecach z:apia.a:dlliJl spalin s Pr~dkooc ebrotewa bie'9I1U1I j31t. • Si IInikwraz ZlEl skll2ynlkaj[ IPrzelodlad'Wll knIVo'i.2 do 1.-23-20-13): 1.s~ Ilnilka zsemocnceu • Pcdezas wym i!any paska z~:ba.66 . nast~pn~el.. .(cylliinarow IU l' ~'4 oral . Cewkii zaptonow.'On8be.~.o: 45 N· m.gtowicy. obrJmin (bez obciiEl. . .oweg...z. lP'oki~ :kOlrbowodow {za"wsze wymliana rra nowe): 210 N· m i oQ!l\:r~Ciic '0 kC!t 40ft± 6°.6%.2.DG.(sl'ilJJllby nr 22.2. -3.3 ~4 ~ :2.9 mm.4i.I'ejowej ~ 8 N" rn. • S~ dwie mewciy r.5 ± 0.go: 21 N· m.- Swuby mrski~ o.ys~:anqJiatlllZwo.Of lUI ~6ibatych z MOMIE]\Jl1f ~DOKR~CANIA Sruby gtowlcysi.r L. rn.giS. gdy .o (nie pMl.. . C2FilM ~~olna j(:olektora dloloto\IVls.oll. IMarka. IFtoika p rOrWadlZaj!oo paska Zi~batE!g.=p' elek!tJrod us18iwiony fabrycznie: Cz~stooc wymiiany: 00 40 000 km. ~ SWiieoe zaptonowe ± 110 Q. do.WOroW. Olt)udows.e w stopniu zaIburza]&cym p:rn.11 mm): 20 IN· m.5%.9 ws:poma.W.3% . etap': {SHli by nr 22:-:2.b6r moo)' prZE!'Z pomp~ ~:eg[l :systemu. zuje do 8~9k.oniozne urz~dzen'i est~ r'WIjiilJ:oe.~batych z warow rozll2{ldu. Eltap': poluzowanie srub nr . olleju: 22 do 27 N· m.ece .1. IKo'riltiroma.Silniki 1J8 i 2i)' tJ'rff kiego . emp': spmwd!z.€ wymiana na now's): 5.: N ~ppO:liild!enso" Rez. Ma. pasowego wa:tl:ll~oroowego (wymi..A UWAGiEWST~PNE • 8i1n~~nie wymaga r.3.h:mowe n~.tyS'k g. Pr. Odlstf. jiszs!1ii dflU:gosc-lbez 'gWwki .nowych . nas~lPINJlak:u~fl:\:i z~batego Wai:IJJII I~ota rozlrrzEl!du~worl6w ~ol!o~cwych (tylko sililfil~k F4R) :M)O N· m. IPieNlaZEji_ opisana liN rozdziail!s ~B@zrzrEJ!.cii8n~en~e w uktadlZi.przy pr~dlkosci obrotorWej bie·gu Jafuwe~iD: do 0. Cewki zap. Cztery oowild Zall:l!~nowe s:etste rowan e bezposrecini.odI!JIlje' zw~~ks~en~e pI~d Ikosd oboolt:owej sillnril~a.zgl!~dnl:ewym~!el1li6 rolif.d~jsst slt:ooowana poclc:z'aS wy'i m~any wszystlkio!h.3-:20-13):8 N· m: ...UGA II'INAPRA.Q. Zawartost He 'iN s:pal:i'r!!ach {~iepodllega regulacJO. PO.egulacj~ nacicm'llJlpaskaz~iDa~ tego na{p~dl!J rozrl:&du.~m:niczMgo u~dza:nl~a steru]€t0ega (styk 86) sYQl'ilaJ.!:wvmo:FiI~:owuj. Kolo pasowe pompy o~eczy c~loclz2!.~ka l~tyP: IBOiSChfilR. Kolelktor WyfrOFOWY: 18 I~I 1mI..paU ntach (rlie pod ~ega r.~ p rzymocowane st!!: um ~8SZC2. rn. !()budowate Zas~osowano swieoe dWllJIelelktr'odowe.aj~ce~akze modul mo cy.eobrot '0 la!.e~'ap': dbk~Cliic '0 k~t 111650± (1).eni:e dbklr~oenia20 IrNJl· m.eIfca.ega reguiacji): 750 :± 50 Db[~min.. .o przez e~eKtr.cej: 20 NI" m. Nr refererncy~ny: {)I 242 235 505.egu j.ania. + Pompa cieczy c~odZilcej: '7 N . • Gltowiic~ sllnika rnozna wymont:owac montowuJ~c sillnika..22~23~O~1 3. et:ap: 20 N· m. ~mJa bi. 0.z samoclhodu. . IPoloywy ID.etap': .ami1 i 2 o€wlld). 24): 12 N· m. • Druga metoda wymaga 2lclj~c~a jed nego lulb obu kat .nia.t6wr'lydh (zawsze wym lana n a l1owe): eo do 65 N" rn.a wysQkiElgo na. kf.4:ymaniem. .lnii!<a (zawsze wym iana ri!a nowe): ~ 1.ekit:oradoIlQ~:owego: 9 INI·· . a. rmostatu: 1Q N· m. 'iN 8\pal'irl!adl'(n~e podlega ~ullac]i): _.0 do 55 N· m. Sruby I~ota.5 NI·m. a wi~c ~.z8plonowe: 22 do 27 N· ffi.eni6 na nowe.2 N· m. t"I ~e '!NY. samoc~hiocfem.~ .02. toe ppm.ania. 1100 ± 115°.OCi doWl. .. lpiijk~a gtowicy: .arowym co 780 obr/mii n Ii ch ron i 'go plt'Z!8'd~Wl9'11tual nym za ~ tr. R8~ysit:alt'llcja uzwojienii. .pi~ciia (mi~'" dzy 'wyjsciem wysokiego nap~.egullacji): m~rt 14.e lbami do.

I~~~ ~'.----. : ..

I

I.

I

I

I

.
=1=

Ll~~il:-:~::;;:U

, :l:c:rl=· =i==I~!.--~--".~
I

I'~'

~

I_~_I'_'~J.!.I.

"',

I
I

iii:

.

:;iI

;]

I,

I

I

__ _j

~

I

I

I I

II

I I

I.
___ ,I_

____ r__ ~,~-H

~'

~----I

2.

I

I

====I~-,--I--i~~~---I--i-O!
j!

·--I"~I

I

I

.

I

I

I

I

-~'~~----i'l
Ir
-

I

.~

70

'd!Zi'illk~ czemu ulegazam kni~du oibwGG moey pr~ekaZnik. wy~cznie w prz.si~ zak~ad!ania uiywanego paska z~bat9gc.ask~ ~. Po wt~/~. '.esni'9.A) umlsszczoniY w sku'Zync€'weWlrlla[trz r'uidwoziia. e. iPrzekazrllik ten ~c!hroo nitmy PII'2!8. elek~n:m~czinJtl9: uf"Z:qdzerii ne stemj:61ce pr2!srywa pot~czenie 2 masa i ws1:rz:ymuje .g:o} i an ronlone hezpiecznikisrn F3l1 (5 A) umi. ·~clerze. ElelKtr<Cl~ n i:czlrn€l urz~d~eli'1l~e ste:ruj'ili.niC rollki: na:pinacza. Z8!sysa!riI.nanre sU~ IFili[l(apam py paliwal w przypaciklU' sillnega.z:cz:onry wewlnqtrz nadwQ..ej sile udsrzen ~a". sond<i' Ilub so:nolll lamloda oraz e:IIElkl:roza. • ZdJli3J!C pasek w~elo:klilrll.!.) zasUa.a pompy paliw.1l .'awrmnl.gJt6wce: umiescic drewnliiany ldocek. Us~awic pod'siilnilil:iem diwignik hydrauliczny. 80 .2~ N.szc:zony:mw 8krzYlrllCe bezJ]:i:eczrllikow wewn~tlrz nadrwotz:ia. sygnaru czuj~ ..cego oou:g.rllaru od czujn~ka. jiez:e1lliw . aby .entuallnym pozarem WY~"CJ:.go powiet:rz:a.l.Ge si.rll zaplon u napiEic~e a.sUaJIi!~e ell'ekt~cztl!e wymf:enioU1ly!).oweg.e. Zapewnia" to zadh!.sni~c~e przy·ciisku ebro nion ego gu mowq osron~.za.MOZrJ!8 go nastepn rewfEJ:~ czyC {i wznowi6 zasilanieelelktryczne} przez :r1iaci.kumu Iatora po~u jawias~~ na s1yu.dziata~'(~cZ"}4 zasilanie) p rzy odpowiednio dUlz.a.Jttrzym:an:ia.cu 29 z~C2a wiellostykow8go chronliiony-m przez be:zpiecznik F12 (SO.iwa." • Ob rocie m ~mosr6d rol kl napmacza 'IN kjew nku rud~ I[jl 'wsk:uowek zeg8!rra I~ 11iJ:nJ ~eruch:om~c j~ za pomOCi..~przec~woroEI'i!2! z wn~ki l~ota. 2:21.Qwanie w jego pami~ci wszystkicih wprowadlzonych wczcesn~ej infO:m1Iacji.zelf1liie styku 39' swego ~cza wiellostykowego z masa.e. praws przecn ~e k.kaz~lika p ompy palliwa..zasi~a (przez..zamkrnli:~Olie oowodu mlocy plrz€l.<Z bezpiecz~ ~k IFe.nie paska . Cluj n ika clsn ~en ila.CZ:a Z8S.. polencjiometriu prze- Z#Jatego • Pad'nlieoc ii podeprzec samomocl.oJ'e.~p w·08!. wttlyskJiwacze palliwa.za.nie 10 2!osmnie W2!ij{)w~one.w kazdym przypa:!CIku na~!ezy wymie.e.nla i chronii w ten sposob sameehed przed ew. (zailtjpki) gumowe oMoroiL\V W~owyCM paw:ierzailfliad!! wortOW l'OiZa. co pewed uje .ci~gu oK1 seklundiy nus nast~p. Kotk.o~umny l:a!wi!eszenia rewl3g:o lprzedn I:ego kda. (30 A) WeWnilflIDFZ nadwozia. 'W'ymCilntiowa.. Nie zaleca ..yc aklUtmulator" • Zdj~c o'ston~ p od si Inilldem. s:tyk ello ele~!I''On~czif'~eglourzq~ dZ!eniaste~U!J~cego. wyf.ze.cz:nik bezmadnoS·.p'r~dlkosci obmtowe] ii poo:ozenia k:ettow. ~prowadzenla paska. IPrz:e~lkatill1i'k telflll (chronio:IiIIY przez bezpieezn i:k F6 (30' A)l um~es.oto.el<troniczli1elLJIr.o' wk#sd:ljj':jia tr:z_pienia Hi' K. ii wymontawac osrolrll. • Wymontowac pmwywspOli1niik sillnika. ikilLU J1ednoczesnie e~.ornegiO ZSJmooowanMl k.wtr 111 Gl'l'P .z\I'q:CUl 'Wielostyikow€l.e urz~dlze rili'e s1erujotce jestzassane spos6~D c~~gly ($~y¥.Wt.ialil1a p.eg:owafu lkorbowego).zia") . naf:ego .oe powoduje: pa21c.alP. do kl.Jednocz.2. Rys. Ry5~:2:20.zny pompy pa~iwa oraz cewki za'IN • Odt~cz. • O~GZyC zi2!cza przewod6w:. nika pnidkosCiT ObrQIDweji' pOfQZerll~a waru I~or~ Wytqcznilk bezwiliadnoocio\lllY umf:sSi2lczO:II1IIY obok 'g.lnika t~czy z masa styk 68.~LiIi odbi:ornikaw" Zasi~la. U ruchom ien~a sHnika {niie otrzyrna syg.flldu bowego .wor meclrn!r.i'\b. sreclnicy f) mm.. c:ioVi/Y jest tak wyregulowal~ly fabu:yczn~. Zasilaniie ere~tryezne E~ekilll:l)nitcZlril.owy na!=l~du asp a~u sillnilrn.w~qczJn iik be~adrilo®cii'QiWY)' sHnikelel:<tryc.l'Elk~ trozaw6 r poohtar~iacza par pal.f( zamykaJilcy otwtir pruznaczony sluzi}.} Pl1ifa.2.zijdzeniestew]EJ!.b~ego i IUstawietrnie' r~d'u Urwaga.rawy nle wyms'gajQce WYlmolntowania sii~n:ilka Wym..~l!nizmu zm iany taz rozliZ&dl!J Z8!W(xrOw dolotoVlfychl (w si 1'ri1 F4R).ypad ku i. j pto:nowe.

• Z:drij_c rollki~ nap.ki (kmki) 'W • Oclt(lczyc prz:scwocBy paliwa od asw!I1Y pOGn:!d~ cZ!oWwych po:wi.lka.s~wkrliloony VIf ot:w6:r kaJQ1~ fuba.. ezy rlI!akJ~ltka ko:ronowa.0Wq rol Iklil .en db ustawuania Ik1Qrbowego wGM P j.f'E~ciic korek z etworu w .varu Il\'io~bo'wego'W GM P ( panz lr}fs.paliJ'ieniU GMP ~ .o posl iz~ gu kiOla ~Mtego wzg:!~d.(my m1'ap~d rozJzEld:tJI. Wz:ajemne ~la.tl'lW1SMffl waJu w. ·tr.. 2.~ba:tego ni. • ZaJoz. • ' Zama:rnwwac 1U1. Rowiki 'iN C'zoiowej powierZ!chni wat6w' rozrz~du powinny iYy6 ustawi:one p()ziiorno ii .]:onapQd:u.zy depi I'nowac.24 Paytz~d Mat. 2 .y.f.~ zlOwe:ikZ!sgam '(pat ods~ro:I'iIY napedu wa~w przsznaezoneqo si~ pon~2ej OSi~ obrotu i b~dq . wielolklirnowegiOn8iP~duosprzetu siilnika .chni cznlowej wa~~ korIboweg. '.21) iobracac wafkorbowy w tyrn samymkieruinlku.aga. 2: .ej . Oil'ilno~· d wac prn. NaJll~j:y bsrdzo s:tara~'iW:lli8 ocft.e spadto z watu korbo'We~l'o kola Z!~bate je. ~ lUiwaga. . Nie.z..o 'iN G MIP.ewmji6w 'EllekJ:ryc::znych ad zaczepu na gom'l. 'L\Valow wzr~du na kolioe .. k.eniu po~nomym iznaJidujq s~~ pen ft2ej asi obrom wat6w. i pr.. lIIw.yc pr..cza. pustnicy ~ reguI1a:to. lRC1welk.trzpien'l do u5tawiania walu kotbow9>g@ w poto~elliu GM ~ t trzpJenla Ry:s.a!ez:y b eiZwzgll'~dnh3! wymisnliiC rall i!..a. N. 2 • Sp:lfawdZliic.' Zdljftc os.e.er.emwa~u" Gmzi to zniszcZieniem :sUniika . walu kol'bow.luocic o:t:wor 'IN ~ole Z!~!batym Irli ap~dlLllpaska .a '.jaJltowe~g:o•. • Sprawd!Z~c..owadzi€:li1iiapaslka .du)do • Wyil\.nJ k IF4R").'IN powierz.. 2. 1(54) :do ustawian~. 2. aby przy . 4).. Uw.riItowac z wa~u :I!. Zamon'lo'wan.cza Il!Jwagal. ..zo~niach wat6w' rozraadu .aj:ce atwo:ry .egu • OdC2!€lp~c wi&Zk:~ pr.kJr~~~~ mocuj:IiiP~ rollk~ natpina.~s~awiall1le prawie pozlemo (wys. zamykaj.de·]mowa- • ()dkr~ciG ImI. 2.2ipiefi.osionie nalP~du r.ozlrz~du. naJ!ezy obracac waru klorbowego wkieruril ku przec~wnym. pr~dk.ego do (I5:.przeslU:ni~te 00 dottJJwzg~l~d~m 08~obretu ..~!baJtego ~I~ofllcowy C2l0P waru korbowego 0 raz lch pow~erzohnieopcrowe. • Obri6cic wa~ konDowyw kiierunku rueh ~I wska. 2:2).2. do ~sta.:i: na.ku If·4 R slPrawdzic.lp'!naoza.lr'QWek na tr.zYI'ZE'j!_d Mot 1496. (rys. aby n ~eclop:UlsC:i.z. W silnii. L..olrbowego 'iN g6mym martwym pun kc:ie (G:M P):.z~lbafiy.[.z~tJaty. aZ do zairzymanla g.oscii obrotoweji bi.z lroziI''Z'ElJ.rozuq'du mcsrodu VIi rowkiu gWwh:.. • 'Wklr~cic trzpleri :(Rena~ll~ Mot.~pas€!k .. mteclh'anizmu zmiiamlY fa.zp~enia kontro!li rH~go~uz:qcego.aga.~cej wat kQribowy (sU. Nalle. 14" po z~1Jiu .ortlowego kolo paske.ra.czy rowik~ 'iN 'CZOO'INYOirnl powie!rZich- niach wa'l6w rozrz~.z.widto:wego lLII mies:Z'czenia wyst~pu je~ mi~ Warul flys.du waillu Rys.Q powlinie1tll bye IUstawiony plorrowo (siillnik ~4P) Ilub znajdow&c si~ m !!!l!dzy diyvoma z'aorami obudawy zamykaj.rozrzill. ezy 'trzpl.23. warn a • ' Wymo. tJj I wej powie ~chn~ warow roerzac poroz w Ikt6~ mwkii VII ezolo- lUI b~d~ z!tllajdowac nlu paska.ie pasf(a Zfba:lell·o i ~:u)IIUlzowac paSJek.dhu bie si Iinilka do wikliadalrllia.6 podozas pracy sHniika d.22> U~~wi9nI9 RlwlliOw w czolowyci:l fWwier~'/hnti!chwalow . nle] nap~du r'QZ rzadu • WyjqC zasllsp.du sfi w poloz.m1:apilmla.i nacza . nli obraca sili podC28S pracy si Ilnitka.wiania.

2 1\. UmiEl$Zczani~ wySfWlurnimQSrQdu ~nacza w n.~caG j"l "na Ry:s. 1054. SprawdzanJe .okjl~nowego.c W otworze kad\tuba trzpieri 00 ustawiallilia. 2. 2.2B. 2•. Zamontowac roll~~ prowadzenia paska z~batego. trzpier'll ten powinien oprzec si~ 0 p rze- rozl'Z2!dILl przed poto2:en~emoZirilacZ()n~lm wz9~~- 73· . • 2g rat znaki ustawcze rn imosroou nap:inaeza "wslkazyvII'aime strzafikami na rys. ZamontowaCpaselk z~ba.ldow Mot.2 do 3 mm. zaClhiowuJ'l:.R'ys. Umie. jazel!i dlugotc j.sci. 1509-7 do uJlleru.6!' z~oatych wat6w rozrzaou w. W$tw.30)..s' dok~<ln:ie n:a~tki rolki napimtcza po zgranlu mafc6w ustalwczych (sfJ:zalkl) Rys. '. • Un i eruc1hiomic kolo zamachlowesll nika i doIkr~ci6srub~ m.ocu]atC~ koto paska wieloklli now9go. mzrzqdulmrlilwlone pozJama t pOlllZej o9labroru 'L\'V czoWwyc.h powierzcnniachwa16w wa.496 i Mot.low Rys. watr.28) za pomocs k~ucza szSiSc:iokijtr:l!9go 6 mm. • ObnJcic waf ko~bowy 0 prawie dwa ebroty VIi kierunku rcboczyrn (0 p6tz'ilba kDla na.zg~~dempolkrywy !grow-icy (rye . mocujijcej . W p rzypa.mzrzqdu Z8Wotow dOlOtDwych (MinikF4R) zaworow dbl!olowydh jest sikutecZitlliie zaiJ!ldkowana (Iry~t2 . • Zdj~G przyrL~diy Mot. • Wst~lPnie dok~ciG nakr~tk~· mllki napinacza momentern rowq powie rzchni~ jej ~ba.J korMwego w G MP. Umigfscowumi'a pl'2Yl'21. Sruba kola paska wielbkllinowego maze ~yc ponownie wykorzystan. Nallezy nesmarowac oleje m s~lnil<ilowym gwint otworu ii 5mby orazopo stnsowanla nowsjsruby.. 2.ej (baz '~a) nls przekracza 49~1 mm.. obracajae jq 0 k.. 7).2. wale ~O N" rn.UkladroZrzi4du Rys.ty nap~dU!rezrzadu.a.zablokowanla nak~tld mechlill1iZmu m:alf. 1.6!t 135c ± 15<>.27. 2. 7509 i Melt.2fJ:. Rowkt 25.29. sueho" (bez oleju). lJIwaga.chamlanla wal6w 1"QZI'Zi\!du . 2.c odstep mi'~dzy korem Ii ~bem snuby .Jlkj r:owlw glowley • Zarnontowac kdo paska wiel.an.m. • Oznakowac polozenie '.d ku nal ezy Wlkr. dern pokryvvy gfow~cy).y'iaz .

z€<w6dl i~cz&oy podcisn~.~dy stosowane do ulSta. • Zatozyc pasek wielo+dino\l1llYnapecu osprzeur.Z8SlPoru kolektor-a dotl!a~ow'ego Za!wier-aj~cegiO gniazdar.0cJpowi.ony nap~du rozrzitdu. gniazda.roowe'910)' na jej mW.wa.em I adS'liItn2!C 9)0 • Ustaw~6 pod siln i klem dzwi gni k hydraunczny i LlImie'sc~6:na ]61go gir6wce klooeK drewniany. '.pr.:u F411P.du zawo row dolotowych.ef.rzchnii:ac!hwaJow rozrz~dlUl.. tye • Zdjijc pasek ~baty nap~du rezrzqdu. • Zaim:(m~o.c ptawy ws:pomik s.abok.otw6r.eclnim i czu. • Zamooow.eltll n ~e jest spe~r1I ~ony. • Oclt~czyt akumulator. Im.zi w przaznaczony ella niego rowek w plrz~ciwwadza w. .~ plrz..lI kfla~ _sc~6 c~ecz:chtodzij. nie wysrcujlooawac oglr. 2'.ego W pafOz..olli ~~b8!tych watOw wzr. s!tl)dkowej eslodo wu. • Zamonltowa6 .Jl odpowiadaj'ti!" 'iN • Opusci6 samoci16d.agi watu l~arbow8~ g:o ponownie ~rz.@:cu6 nall. Je:zelii wanu'1Iek t.spom iik.aga.ob:l!JlcJowf:e nap~du fOiZJZiijdttll ~ uni.2 HI mi. n~{ nap r. • Sp:rawdzi C.rna ~bat€lgo waw m2:rzIij.y r1I8JWi8lrooniem (wyi~On8!nllym podezas wywai:ania wall ko.~tlfZr~e] powierzchn~ I~ r. Zfi~"i do uSl'awia-nJa l'WtZ'idU na k.(IM:ot 1496..~n ikami.du r.sru:ohomic kola 2!iilbaJt\e warow roz~du (1181hz I~S.etr. Irn. czy z!Ilaki n leruchomy i mimosrod u riQlk~na:p~nacza znajd IUljqsi~ napr:z.aleiy powil:6rilfll ie pl1Z epmWlad:zii)c us. silnilka. powie.aj. llIlsmwiania.cEl. • P~kllYC glW'iint:korka O'M'oriU VIi lkad~lIbi€l p IfZBZlr1!acz:onego na trzp~lei1 ustawczy paS't~ uszezslnia]'1oq (np.s.anicznHi( i 'dok~cic smulDy momentem .za . " Po~czycz~cza.owoadzic 'clo UlstraWilenia. waru ku~bow..dll!. • Odit.czr!I.mowyc1rn. • W siiIniku F4R od~&czj"':: sleklrozawor rnschatil lzm IU zmianly faz rozll'U!. Jezel~. z j1ego wspolr1til rk_~.wiafl~a ffilZlZCj!dll! .iInilka. • U miesdc VIi rowKU p:lrZ!eciww.a~u kmbowego.Zli1iy'Cnl na 'gome~ oS'ton i e .aoiqglupaska z~batego ~dolkr. rilaleZy powMn:ye czynnotSci regulae]i Irn.6.zqdtll 'iN potoZ1en~1!.zy6 pr. Uw.lIil!l:<lwalf1llie I za01lo:nt:owlnhl:l' gkI.ika.ra do'ltCl~owego zawi. powiS'trz.! aworow dlolorowych Z ~I od- kl~old • W sUnilku f4P odk:r~cic nakr~tk~ k.ontrolli usfawlienia wa~u kmbowego 'IN G MIP ~s..g~. • Podt~czyC przewody pa'I:~\!V8. • W silln~If. sn til ika pozostat rta Iko~ach pasowych I'iI iie zakryty przez pasek wiel okl inowy fragment ~ch biszn L • Poll u.~tiil~ rollki IrIlaJ.23).du .a na otbudowie przepusun ~cy. w ten .awdzic.'\fylob)Wllcifl. nastep. wp mwaOlzeniia trztp i:enia.29 • W 8Un~ku F4R mj~ przJes~.oraz: przyrz~dI d!o kc:ntroli ustawielr1liiiawatow razu:ij_dlu .zmacniacz hamowan ia z kolteklornm dioltotowym.ril apfild~.-. • Od~czyc IIinl<!~ p'ec:i8JhJ' If)rzyspieszsniia.a6 p:rz:VJ'Zqal Mot 1509 1 ).r. Rhodoselal 56151)1 i wkr~c[:6 korek WiI'8i .ola..lawi!anie ro:zu\'itdlu ' WymOlllfo'Wanfe • Pod ril ~esc~IPodeprzec samechod . ootoni~ spod:rII isJ CZ:li'Sc~ s~~ni'k:a i zaro. • Usun2[C przy.ch ~tyd !wal6w m~fp'f.ntowac: osf. • usu r1ijc o~cmii spodlniejl CZiisci sillnilka.C diwiglnik: hydrauliczny ~Iqparty na n~m + Ry.30.zyc 1<'0<10•.. • ZaJezepic VIIii~zll.on~ rneehanizrnu ZiI1il iany taz roiZr2~.eciw siebi:e. • d chtiodn icy dolny prz8w6d elas- d WI kieJow1fiI ucZ!egowraz.!:C'..wl:rys!k~waczy pal~. • UISI!Jjr1!EJ!.ostenii' przechMbtotn~ p rawej wn~ki kooa. dlzie..' Zamo:nlowac zas!lepk!ii oiwo:r6w VIi cZ. • OdtqCZyCCZUjlnl iikt€ mp€. ciW'\I'Vag~waJIu ikowbowego mi~dz.men~€m. mzrl~du.€'wod6w ellektry. '. p rzewod6w e Iektrycz:nych .2:aWDJfOW doloto\IVYc!hi.m.wac p:rnwy w. w~ry8l" ~iiWacZY paJiwa. ZwrOCik.je si~ zaroiy'c bez eporu.. WymOiml~ClWaC osh3:n~~lragmentu . Nast~pni:e ciopr.C.zdj:~6 pr.r . aby ad stmny kacHuba. .zewoal POWlffiWlij1paliwa.. k..ril!Cego rz~d'~1zawor6w sw ~ moouJ~~ KoIo ~bate wailu rozrz2!du.:llbyoglraJrIIr.2.).s1ml ~u'GMP . cZljtJrZlpiier'i do kontroU ustawienia.2 . • USUlril~C trzplen dio k.zowac rolk~ napinaj&c~ pass k wiielolknno7~ .s~~ gay waf k()f'Do1WYznaj~ WYlirU.lf8IfitJ msysaneg:o pnry • Oclt:~pzyccewkli z:apio:riI'Dwe.owkiem do poroiZJeniu (~IMP (p8Jltil'Zrys. wmu korbow'ago w GIM P W'chod'. :2.oz'rz2J:du. Wymori~owac zb1iomilk otleju wspomtagan~a l!. • Zamo. uwa.silllml i wyrlegu~ iika ~owa:cograJr1Icz:nik j1ego przesun~i~C 1II'IiZidtuznych.eniowy w.wy i wyj~G tr:zpii:en do. • U SUlrIqC zamocowania obuc!owy reecnatora . • Pod~czyc alkumullalotr.Wym ontowa. p:rzy~ IlfZ&d I'il 1:8 d!a.wh:::y' eym wyikanalrilym uplr'Zieclnio Zr'Iak'Om.wlania wa~u korboweg:o w GIMIP' .ta.pien do us.Pinacz:a wiaSciwym mo. • Odikni~cic l1Iak~tk~ lkola Z"ib8itegowafu roz• Zdlj~C lk'Olaz~b8!te z ebu wa~6w ro\Zrz~d u • Z:d]~C IpuzewQd dlqprowac!zajqcy pa~iwo z '~sd z:espo~u ~m:lt€lkto. t W tytm c€llllij ad IkrliCilc 13:rl!.robudQWi~ IilEiffNidu'wa/6w rDUZ'lmt klooek drewniarilY.

.]~ Imr:~clLy(lbG.acz:a ihamulcQw.ole.!l'by mocuj~cew lk.]rzito IllJsuwania resz1:ek starej uS:2!o7!eIKiI aJl!e. 11 .ze c. o.rol.gWwlicy wylkonanej ~e stopu le. 9 wspornikl hyclraul. Zamontow:anie przyllegaln ilaJusz'CzeUd Igrowicy.zyuz. 12: . nej d!a wsk. '.illnos1ci Mwro:~:- oewki z:aptolr1i!owe.zyc .growicy ViI Ilf.Qwyoh. .zi-qc.zrz.e~ • IA.budowy termostaiu ws:pomik wi~zki prz. 2..~ .ewodow elektryo. • ()d~.!lby . Od~~cz.~s~lk.ldo-w~. • Od_czyc od o.IkJlinydizielone.fy s~~ ~esl€iPych ot.giO.)t\Owe. 4 .y\lV8JC n IIlJIs:zkoo~enieimuS2jC2)e~nianychI~owierrehni (zwla..c o:ItIl.mlZZ dtwigni8Jl1i ~ dam!i! od:~nowadza]ltl'cymi pary paillMla. Wymontowac do pod. Uwag:a. • ' Za pomrOc~ strzylffi:aiwllkiwyssac ~caniie mzpuszczaJnik'6w ouganicznych . 16 -·Ibocmaobli.gorne miski opof\Owe sp.loIE~!nrosci odwriOlne] do p rzyk!r~cania. 1 i" ~ glo.a~ prz.aby do kanao~ej u w kad1lub:~e igtowicy rn~eprzedosta.c komplety IC'Zi~scliiWSlP6tp raeumon~aZil3m. 20 .przs.ka!to :Z~OOle l.r6w do!ot. gn.s:amej kompletacjli. Do • Oczyscic 'iN .l!:zOl. trII ~ka • Wymontowac zamocowantl~e i poozen~:a ~towe.zy row zanieczysz.wi(ta.1 S . gtiYi..2:2.sgoln& os1ro.paroie spr~~yfIY z:9I'II'l)ru i uszc.ad~ szyb1y p rzednie.rc PQkilfYVLi'~ glowicy .JIdow~fn~ra powijetrza.llIellka ~rzonka zaworu.y icihl do!kr~all1'iiu i zdj. aby rnozna je' .iczne GzwignizaWCirOW. 18 . 21 ".lko/.czen~a .:2~ .z.~i1Uba gttrnMoy.ogt ewen~~!alnii:e o do nich si~ przedcstac.wat ~ozr.zcza.!VS!hu r'OZIZ!'J:G!... .O go. podno8!Z.lb~8le~.l'OZ~d 1 . •.e powierzchnie' j~cych tak.:i:l1ooc.' Odlkrl~oiC srl.ctdu xawQ. WYf1m:n:mJ~[}wac zamocowa!nlia katali:z:alto ra i odl· S U rl!q.Goins o.c sonds lam bdla.zimlaczy.ow.zawory.pi:erSQi~n ie u$z'cze~nia~~~.ed d.2. w ja~de] pracow.zawor. 6 -~vat rO!.. k~iniYm.c.1 R:ys'. cetu rOs~lrych na~dlzi. 10 . odl~olellctorawyh.lca ZaiWO'fIJ.].s. Wymontowac '. I 1 - I I 8' I I . • Wy:mcnltowac w~' rozrz~:du W.pr~dkaoci olbrotowej wa~1lII konDowego. nap'~du .sprFjJ:!yny :z.prowadn.pasek it~bl3lty n~Mdu rol!i"Zg. • OclkJ~cic sn.ernna sii~ni:lka. '. .ylcprawy uchwyt nilka. 23 .aW¢~6w.r~t'ln zaw"Or.mlka ilBlpln!l!cza.Olz~batel wahJI Iro. odlst:o~~k ol€ljUI wraz z prz.wo:raw 'W l~adlil.rozrz<tdu. • Zdj~6 gf'owic'i i je] uszczellkJi.g6rll'ln~.ewomJ gIowky i kadilub~.zamOrlil0W8C 'iN Ulkie.z<i!dlll zawljr6w!i\i}'loto~h. 3 . $nllnildem ~ sHow~ nlikiem w.ow.z otw6r '.zujn ilkatEmpera!lt!UI rry ciec. 15 .El. .diwligni~ zawor6w (z rolk_<:I wsPOtlPraouJ'19q Z krzywk~). N ie wo~nostcsowaC do tego.3 f.l1 zaworOw' dlolotowyrn 7. 5 ..obudowanapti'du rozr~dUl. ~ 9 .o.zmacni. ~cy.dolnaobudowa n<ElpotWdu 1UZ!f'Z4diu..kij prowad~c$ pasek ~lttaly.nos:zenia sil~ chfodZijOO:] I~ odlqcz:yC przewooly8las~Gzne 00 obUJ:dClwy t~rmostar~u.kkllego).&czy. Gtawic<f . 14 .azane~1 pr.dh.g:o wspo m~ka CZII!~.pokrywa.dlU. Wymo f1Iltowa~5 pmwy uchwyil do. 8 .l zawor6wwyloto!Wjlcn.znych.a g'iowioy .zlij. • Usun~. Nall5Zy zachowac slZ£:l.

niz ob:r. • ZamontowEliC W'S.. ml kJ:orym zotStalr1!(! osadzone. .51] (m@t~ chan iizm .~ uszczeIWil.el!asty~riIe do.(uderzen~em • ' Zamorrn1owac ~l:dekt[w dollo~awy.r.o&:~ lewy uci~VII}1 do.1. ze r..r2qd Mot. nich otworaeh.zna]dctsi~ \IV przybllnzen iu 'iN polowieskukJu.1. '.r2iC:'hll1liellnz~owetioZysk posmaJrowac olej.c suchl€! .. az nab~!orq ons koloru Ibladocz€l If'Wonegio.rOci6 wat k:orMwy • U pewnic s~~.€'gan~a uszezel ki po. ~eza..patrrz rys. IIUI!SZ:CZ8~ odstoj lid oll6lju.ecanym mcrnerrern .la.i:'n na ka..essdzone. f.em s sill~iikowym I(ideml~yf\i kadjia waf6w rl:!zrz1iJ:du . 16. .dllub.ac nowe naJlkr. pomo!C'l Slpecjalne~1 rollki nal~tadaC pas.nie rnozs mise sladow o~el]u. • Zatol2ye now~ uszeze lik~growioy siilniika ii us1tawic Ina niejl growio~. UW'aga. 6 2 nOkDW • 0 za. norejnosc d:o.ate. 1M ~eJlki ustalajqce pmOZel!'i! ~e gf. • Zamontowac obudow~filtra pO'Wietrza. . 2. '.obudowy termostalJ~U .worow..zo~·owyclh w9it6w rozlfzqdu za po:m.olk~· nakmdac past~ u~c~eln~iaj~cq Loc~ilte 518 na PQWieluzci1n~eprzy~ rll iilm legrania.ratufY oieczy chtodz2[osjl eraz przewodly .k~anra sm. • ZaJozyc po:kryw~ gblvicy i dokr~cic j@] sruby 'IN zalecarneji k!olej n osd i.eudell'z~0 za:wory. • Zam.II usta.j'"fJik Wi1. 76.za~. 11.owi:cy Wz.~O)" l!Jw:aga. • O[J).2 (siln~k F4iP).aJZ.wory) ..wldwwo w ~! i w~sciwym momentern. • W razle potrzeby nalezY\IVYmieni6 zaslepkl . 2. lli1labior~ one. IlIw. oz>opywat6w i poWlI'€.zas kaZd!ego. lPowiiewzchnia p rzylegania uszczelki pokrywy gtowicy musi by. aby mise pewno8c. • N lie nale:!y ob:ra.ia" ViI Iktorytm podnoszeraa loki n~. '. • Zamo:riItawac komor~ przepus1nicy.. U pewnicsi~.!krywy .. ~o .tnkij .pomiki hydlf6lllliGzne diwugrni i dzwig.zostaw~aj~c od I'egiosc 0. Pod'c..W IM'DI. kolo ru b!adoczerwonego. r'oZJ~clu . F4R) I~ub MIQt:.YlZEl!:{j(). • .Zleni'l..na wafy rOZl2E!du. a tak2e ion powierzohnie oporoW€.WlCzym..34. • Zamolnltowac kota z:~baJt:e. 'CtU§i~ce' kola. • ' Za pomOC2JjSp ecjall nel r.om:owac ws~po.El.oWti rJ!8 czoooweJi pOWilerZ!chn~ waJl6w Imzrzi3l!du s:ij Vii poto.zki plrz. • Zamoll1ltowaC cewki zaplo:riI.zmiany faz rozrzrilidu sri~nilka.owe .5 do 1 (I rnm m t~dzy n~mi i kot!am:1 ~batymi na I~Or'lCi!ljl ebu wamw rru::r:z~a:u..in~ka tempe.maC'zy zlnajdul:~ sii'~ ponizej oSii ebrotu wat6wi Sq IMstl3J.z. lE:wentuail r'ly PQ5I'i~ kcda 2!~batego na wale komowym .iaj2!.~:8 (n:i:E::smaro:wac li:ch • Umie~cicsruby gtowlcy 'IN prziew~dzi!anychdla ollejem) Srrubygtowicy. • zamontowac wafy ooiZlZ2Jjdu. IrNJalezy :s~aml1lli'lllie ocUruscUC: otwory 'W ko:lle z:~baltym n .grow-icy. .otwor6w 'iN pow~er:mhniach c.aca SUi~ podezas p:m:cy silnika.c-acwruu komowego 'IN ki:er'lUIrilll<u p~€ciwnrym.zliiib..~t~1 ~lIIIbslrub'y me- Um~esci6 przy. montazu g~owiicy nalezy S~D8iO'wac nowe SUC. ~e podczas montazu gtuwicy do poioien.aga. silln ika. Stooow.oc'q ~r.bodstojnlka oleju wat'ach rezrzadu.wio:nH3! pozlome . • ZamO:liltowac odstojnik oleju.ewod6w el:ektrycznych na obu(ilQwie terrnostatu • Pod~c:ZyG zfElc:z~ cztJ.gII~dem kadlluba SEJ!: nim p m. • Wst~p:rn~e dOlfm~ciic nakfi~tki lub ruby mocowania koia z"bateg'oj po.c~ Loctite 518 111!8 PQwier~chnli:e IPrz-y~ ~.~Ikole wi:eloikUl1Iowym oraz cz:op lkiorbowego. • Zamontowac • Przyik~cic sriUby glowi:cy w zalecalnej kolej:n. 1496 na s j Rys' .gllO'zii nisz~eniemsiln~lka z .

'.epelirll9 obwty waJI"em I~orba~ 'WYm.zeoflwciiizarze wafu karbowego mi~dzy nawiercenlern (wykonalt1ym . wsurn2j.arze.~1I'ta ikoronowa mocujqca.~baty.35) pOWlinlen bye skis mW8111Ypiionowo 'IN .ym dla lf1I~ego r.~ Iro!llki nap:ill"l!acza.e walu .~tI!()ililab 8mby mOGuj~.z~ba.cza.zycpasek Zi~baty Il1iap~:dIurQizr:zE!:du. IPo:wiitnie:liiI:. Trzpl Ii prowadzqc€ pasekz.owe' sillm1 ~ka..orbowego (silll1li!kIF4R).gor~ {sliinik F4P) lulb mil~dzy dwoma zsbrarnl pokrywy prz.czynnosd regulacji nap~na.~.. No.o ZI~baJte .owei:' .tworze' ~acHiliJbadok~ci6 mo:m.iilrmo1WY R'Em8IUII~rlla.' Wyk:o:rn:ac .g:o lrowelk: w IPrzeciW\ci~za. pom.HJpJ. • Plrzy trzpij.z8i.j.1509 i MI~. tow r(lZl~du.n.(iwa n:i.e:o w IGMIP Zir1lajo'~Jlesi~ na w-lasciwym g mi9jSGlJ. jei:~lii ]9j diug:osc (bezfua) rille przekraeza 49.Jd~owy 1~!ap~dlJll lroiZ:rzl.ym VII o.011"Kola.a. . Wyd~nO!l:c trzpie.]~(. .ozi6 w prz:ewidziany d~a nliego rowek ciwci~z.zosta:wiaj~c mi~d. • ' Usun~ wy1:e!jwymie:~'illione' :rzyrz~ci:y.rzy6 cahi procedur~ u stawian la ro. na~ez. Jei:eli si~ lI1IielPokrywa~. a.cz:a f2ie wa~u ko:mowi5g. i d1o- pcnowrne.)t1509-1. i.Qorzysluj:ajJc zamooowania Obil. czy ~018.z:rz.m:z:rzElidu jest w'fasciw..wego.1:l.1ra .aftl kodlo~ sflm.en~em20 IN.O.zr~dlu.zlJ1a. '.l. .5 dQ 1.C .ustawczy G M P. • Zaf.wdzac'.niiu nalllli. • Wytkona.m!lIid napiinacza". I!Jwa_ga.e(zy powt6. ustawc.m sm'b~ mocowan~a.oroowego 0 k_:qt135° ± ~15°.a..akr~t~~ rel ki nap i naeza momentsrn 70 N·m..zy G MIP i. W silli1!uku f. Sprawdizic.01 mm m~~dzy (zalezlI1 ie ad rodz:aju sUniika) nakrtti'tkam ~'l'ub srubami i k'Olam i zebalymi wat6w lrozrn:qdu . ltll. po.z€ciwnyrn do rucbu wsk:az6wek z.oz:yc no~ ro~k~' nElipi nlacza.c (3 olbro~ow . z~bat'e' wm:6w rozrz~du i koroowego muszClJ!.growicy. • OZliIaczyC potoi:en~e kOt z~ba!tych warow rozrzad IiJ w2g!~dem polkrywy gtowioy.ga.y ponowic . • USLI nqc p rzyr. • Zam0r1ilaW8C koro pa$ow€ waru ko rrbo..oe I~ota z~baJlte wa:16w ro.eglsm.za.ll.tego.oc~ Iducza sze8cio!k~tnegiOzna- bai. l10w sk na ezople wafu k:Olrboweg:D {.c trzp~e.mi2c~6 zal'ecarn:ym mom entern na1lnFitkii mo- Rys •. med1.y kot. R.~na. • WyjiE)!c ~l~pien ustawcz.on trafic na za~bie n ~e 'iN pr. kota pasow€e:g:o walu korbowego. Po z. nas:1!~pnii:e1loklf"fl!oi:c wlasdwym momentem d nalb~tk~! i sprawdzf:c.edniego rozysk. 2. P.Z!~ajdowaC sif:~ u go:ifY.zy G M P powii r:J len 8wobod nie 'iN prze- dziaJiJ..Zamo:r1Itowac przYl~dIIMot.rys. nie !(nile IpDwodowac obrQfI~ warow').~ora RIP • UIP eWl!'1!f:6si~jZIEl! trzpie:JfiJ. '.0 popr. i kr~C!i:CSliiub~ mooowania.zqdY\lVYko t"Zystywane przy ustawrlan~IJj rozrz~du. IIJhN'.=cf:cM8!sciwym mome:rntem (mleilTllie od rodzaju sU nika) nalkr. 'GMP ..es~onydh uDirzedn~o~nak6w trzpilElJl!'l!Ils~awcz:y" GMP powin~enlMz OiPoru~ej5c 'W Id u-stawcz:e i . j9m siin~k:owym. ezy przYirzqd Mot 1196 do IUlstawnania ~ pr.uslawieofa pjQI'IQW9.I!'by nie InNlieZy pow~el<ac olejem.moc~ p rzyrz~dlJll Mot 799 .owku w .owana.f\8! pasow:ergo Wa.iQlra..aru k'O~Mwego (rys. . wmu lI.'w.a. 2 en ustawc.¥ {:iM P" • ~ln~er'lJj:chomr:c: kdQ zamladrn. N i'e nal'eiy obracae rolki napi nacza IN kie~ run ku pr.1 mm.. p • Zam on~lJw8!t rlJll~~liNilpillill. 2ie nakl~. ' • D:okn. • Z:g rae panown:ie natniies~on1ie znak~ pof:Qze n la kat .t~p je] mimotrodu pO\l'llU nlie:l'1l zna~dowa6 si:\i! ViJ' p~ewi~ wclho..we~ sn.i nacza. l!Iwl3.. :3). • Ustaw~c . Wy1[.kl6t . Jez:el i: nis. (strzaMd). mimosrodu nlap.e . Gay (ilo Zg:ratfll'i!8 naniesionych WC2!9S!rn ~ej zlI1Iak.' F'onownie! um ~e§ci6 trzpienl ustawczy . Powini. • Zgnac Z8.'w.ta pasowego wa~u korbawe>go rnoze bye ponown ie uzyta.zewiciiziaJ~'Ycila nie.en .ole- pedczas wywazania wall) i IrGwkiem dla trzplen ~a.pinac.<:\du.aby uniem!chomic kola Z!~ba!lte' wa.anizm zmiany faz .n~ooniem nuale'Zy]ejgw~nt' zwUty.0..o.85..pr.tych. czy pok:.ciw zab raknie pot s2emkoscii zeba ~Qta zE. obraeae si~ S\IVOI:lOO\.·. • ZaW.&.o .wys..zeslUln<. z~:baJtewa!l:6w roz rzijdu 'nilles~yk:aj2!: sii. ezy . 2.do us:ta:iII'!lJ!an~awaru ~Ol1tJow. Uwaga" Nalei:y wymien f:e tak~e ro~ld: na.4 A nall!ety 'Itllpew'liiIlic si~.!- Przed Wil. 'G:M P • Wst~pnie do:kr'~c~c lr1I.h~~zabllok.ez. tQwek ~aczopigw. • 8prawdzic znakl ~stawcze m:imosrodiu roHl:i nap.l.zedniego pmozerllia. uwaga. . W razie ~ch niez:godnOSCli ~grac je cow8lniia . ob racaj~c widow roz1t'Uldu daj~EIsi~' zarozye.ywaj2[ si~ zrllaki ustaIwcz.grrowicy.~lLII ~.zy IDem sriUlby Ii kolem pasowym IIuz2 do :3 mm.s ru 08 moeowan la ko.liJorbawegoS"1iRika us-<tawi6 P~OIWO do gOJl'.k.e mimosrod u ro'l'ki naplnacza.\j[dlUl tak.\.ym OMP po(Z\os.~z nak~~:~ kami mm~:lUljqcymL W IPrzyp~dlkJu ichzE~kn1li~cia nall. s:prawdizic.odc:zas cbracania kOID wa~u rozrzijO ~I za!wmowwylotOVll¥ch za po- spra.F4R .!':i!ba1ych warow rozrzfld IU i pDikry'INY gtowiicy.kole z~ba~ tym.c!"tQwany jl88t luz 0.8 ('.~Wi6 pomifdzydwoma'~mi pll~ptZ~iegakorbo~ A.2. • Do.aga.eniu us:ta:wcz.aCz.

d8c}i ogmtrlc. . oOikfEilor. ustaWtC 'go W poto·iieniu sfoclkowym i dolk:n~ci6 51r\Jby mocuj2!:ce biezni.2yny po kr6tk:im czas~!ep. Jezeli lakielu ochm:rrnI1IY pokryWa]~cy ZWO.zy poslug~wat siEi Od. alby pedeaas slkia. Z8.Wikr~eijc I~ofiekgwint:a.zamo. 'VII gio'wi'cy.tat na kooac:h paS!owych nie z:ak!l)fly przez pasek fragment ieh nita]. • Ocz~c~c growuc~ i wszystkie wymont:owane z n i.gr.koS6 i d:olne~ powieiachniil !growicy .Jika plaskoscii przeksacza 0.~lzi! d 118i~:eg.cy.zaslepic otwory ViI ezolach wal6w rozrzaou komkami {zaSlep'ikamii).1m apeill'il i:c i odlpowietrzyc u Iktad ch~odlZ:81t'il sli'~iia nika. zaleca s~~rap r~zyn.zastosow'arllie trzplenla (twozni lKa) OdiPowi:edl~ i:ej suEH:ilnioy. . WY1:~C!ia.s:. zaw..Rys•..eg8iJ.·ozkladanie gtowicy Podezas rozl<fad8Jn ia 'gtOWI..Spmrwdzanle .~.moy.ania prasy Wf. ~!ecz wyi'qczn f:e oo:powiM n ~e rozpuszczaln iki.o~oi odtwrotnej do podanej dla wymontowania. • Spr~i:YlJ1ily zawol'iOw d\olorowych iii wylo. .wy (naJrlos:z.zr2~d1u.iil- jles~:niecilopuS2czalna.sciwego usyluowisnii. wYS1~piliw (8)' i: .anieml mornentern 62 N··rn.6b!ka IgKlwicy skr.i wzajemn~e zamlen ne.e n la ni@wollt'ilo StOSDW8!C mater~a~6w sc!l:eroych ii (lshych nalrz~dlzi.prl~z.Do czysz'Cz:. nall'~z.a!w.7..yn zawor6w isldada6 lkomp~ety cZi~5ci (killn GWIU:d1zi€lny.06 mm.qc pod ]ego.h!ll'as~ ~nilicapo2os. JIElze'lliod!chy.5661 ) IN oltworw kadub~.s] cz~sd.ztatowe·go oraz szoze~ IInomierza ptytkowego nalezy sprawdzf.~c na.spmwdzic pozlem oleJu INsi Ilnikiul.adn. • Wymorl~ow. N ale·ly spra wdizio prostopacltosc osi sym:etrii k_aZ1l1ejsp:~~ ~ zatozyt pasek wie:I!oklJnowy·.CYnal!ezy o.9d1rtdu sp:~Zyny joot sp~!kany.2.c oglranicznilk:.ol~ dol'l'ilycih mis. {M'ot ~335} zdjqc uszezel ki trzon Jl. • Prowadnioo zawor6w sq wcis%:ane 'iN . '. sifi!· czynnOSci te powierzyc wYSiP·ec~ali~owanemiU warszltatowl]. gdiyz.c ptas. • Podczas\iVYjmowania zaw()f"Qw nall.d'ania.. zwrncaj'tc uwagl!i!.ch p'rzylrz:qdl6w i Imla1rz. przestlrz.skania Rys.i Z8lm:ontowan~a. ab¥ 001strony kad.yn ..a wz:g~~dem gf:owr. • Puzostafe czynno&. • Za pomoca II niafu wars._c2:a.€'.e przeznaczony Iril!a~II'ZIP~en ustawczy GMP.ynly"spr~~ iyna.zodpowijeclnim oprzy~ 1t'ZI!:dlow.iic na111ez.- 0I'8Z styku - 78 .IIlJ I'i!!jchomi:c: siln iik isprawdzic.3.Ws:ze~ka.8!wy wsPQmii Ii: siilni ka iwy!re~ guiowaC ograniczn i k \l'!lZdliuznych pliZMunii~c s.sIMI6w\lVYci@ku !ollejLJ iIJI b cieczy oli:irodz~cej.eniemeraz specijialny.IPOWli:edn~miSzczYlPcamii dosoi.ek opolroiwych Spmwtlza. gdyz roZlPU$z.Iow zawm6w sp€f~ n iaj~ce~aJd:e r.!nik~ mog~ zmyt te I~akil:erochronny j:ej dlru~lL!Il. feb nieoo pasty us.tIaMy"'li"dtowil:jr 2.spni'z..ws' gh):wicy • SpraWdzanie s. NSlPrawa glowicy R.. go:ma misl<a opo:rowa siPr~z.az .ania prow.zny jej skfajnyo~1 zwoj6w. Do icn. .' ZamO'lilitowac osWony na!p~du ro. to n!ale~ gtowicfI wym ~eniC.t . jlstili! reje· duze prawd'opodo:bienstwo p'i~ni~oia talkfeJ :spn~.rowych 6'1t ~del'iltyczne . N~e naie:i:y miYcsp'r~tyn w benzynli:e i trojjc!h I!mo~ Qty~. pomoCqslPec~!al'rruychszczypiec s.yC miejsca polioien'lla lPosz~eg6lnych cz~c' 1 Sci tak.~~owlaH~pr.stiiPuj~cycthi zalecen: .or) VII I~Qmpt9tach Iii w lkolej!noSci id'nl zamontowa~lia. czy praCt~jie pra ~ wud~owo i cz:y nis ma. .wymie:n i'e.tanu ~napra:wa g~(lwicy wymaga zastosO'"w.tyku km·~dzI - fA) .e·nie.obr.y WY!«HiJI9C w lro!ejlmJ.36.clpowliednio OiZiIi1 8C:Z.O zaleca. .zczelniajEtceW Rhodoffii8<al .acgtowio~ snltil~Ka.mlka wzdfumflM' .PodcZias wc~slk.. 5mby do fle.odpow1t:e· dnlis Gtwory w 'gm'llvicy.. p~sUJ1i. konieczne jest ulzycie prasy i:.zynyW2gl~ciem ptaslZczy. . .yciopilnowac leh lNI'a. zacJnowac iich wza~:emne do[pasowanii:e (dobranie pallramii).

_ '. ViI 1k16rycn uprzedlril ito pracowafy. • Montuj2!C za:wory u2:ywane nale2y iich trzenkl pas m:alrowac ollejem s~I:n ikowym .zyt najeqe trzo:tiH. • ill mieooi6 na p~ew~dzuanym dla.i m~otlk8! miedlzianego lub Dr(jjzoweg:o udierz8!G leikk. Sprawdz.cZlJ dO~lr1Iacz~~6 k:o'llekJ~:o'raciolloto= .s~pnie umiesci6 je 'iN prowadnioac!h.illej mi'S~i' Dparawel s:Pft'iy!l'l:Y zs:wortll Opis w teMci~ d1wll!Jldzli:e~nych.k pl2yrZii\O Mot ~511 (2). 2.R'ys . je] wyst~py j .zyska slli.owaclz.p:rowa.wej .!ll pallcem gl6wlKi wspomika.onoe tl"2!onk6w . a.gtowicy.l 111r.z.ez:e Iii przesulwa :sh~ana w gtqb wsporn ika. rys" 2 . j ~zd~~c misk~ olre]owEj[.~clzyII'i! im :iso:nd~ lambda. ri!9i simnym n!aci!§ni~crli.Z!C'~ellk:~ stjtll!\u 2 powiellZd!o ch n:i~gtowicy.zsllad6w ol!eju )trz:onskzaw'Orlu.z€lr1 i8.d!a i n asu n~c uszezel k~ (3) nl8i suchy ~be. Smdrll lea ]8j otwG. '. jaJk zaworywym~.. '..~cia us.. Z p'rzylrz~r:lu Mot 15111 i usun2tp g.zy' R.ac W'Owio~ spr~i:On1lYm powie1.qC przy s/R'3wdzanl'U..any m:i.wnli<l Z8M1. szczypce do scislkaniaspr~zY1n zawor6w. stron~:e 11iII8IP. c.37) stykajq si~ z wys:t~paJmipokrywy growicY.w ~}ednocze5nJe d(.on~owacw .89. • Wykn~ci:c snJoy moco.. ZVlJJl:asz:cza. Ry.y.Ulla:p~O~. • WY]ijC przeg rodl~ m ilski oih~jowej wyk~ci6 sruby m.z:aro.~go1Ne waih6w rozr. i kilirllY dwudzii811t'i19!.•3:9) 'd.8poWli'strz:El'rll h Sprai'l!vdz'elnie polega.d n f:oy Ii' .\C oopoVliY.zeny i wymaga odpOWIletr.m.6 spr~zyny. a na8t~pn~'a .edinie.s.li1LJWE!iWlmli~trznepo powinna bye r6wna S!lfEdnicy prowadlnicy zaworlUl.c~so~.ego glf1J iaz. czrraoza te ze Jest zapowli. Nasulrr1i!qC na trzonek zawon.wane hydlraunczne wspor. IMadskac na uszGZell~~.patrz rys. g6m€ misk:i opmowe.10.z."8msn.grl"owioy. ..m1 dZwiglni ikJ1i zawcmJw IUh3:ga~iqni€mal z reguty . Ude lIZaj&c dioni~ 'W tlLll!ej~ cio\pr.zawo~ aby z'a.16 do p:rz:esunli.fI:.ej~ (4). • OprZla6 grtowio~ klraw~dlziq InI!i1iS101e' warsz~ tarowymi u:de:ueniam. Wymonto.' Zamontiowac wszystkie z:awory.o.elki tr.8. W przypadkJLII wym iiany z8!wQri6w~!ahillZYs~:OlSaw~c wy*!&:Gzniezawo:1rY0 ide:riltyczl1iych danyQ~1 lrefferenc:yjnych.II1 dolne m1isec-zld (pod:kladki) sP~zYIl1 z8wm6w (s p€'lnia]ijc€' jednoczE!:S ij ie ro~~ u~~ele'k trz!on~6w 2aworo~).(8. W ~m oell~ .o k.9 na.l!ejo. ZakladanJe uszcz.wanf'8i mis'ki o. ZSiUlrrl'~C]~. czy eklralnl ciiepll ny ~Q~8Idorawyl(}· weg:o j€lstWYf~wn8na z kilfaw~dlzi~ g~.enian. Oznacz9nia umozUwiajEj:ce iohl lidentyfikacj~ .ara'l1lit.:!i/ezy O$owlet~ wsi'Offl'ik . Ikanaliy dop:llow8!dzaj~oe ole~i do froZysk warow rozrz~dl!Jll.e. . DOQr'sn~c zawar do j. wykorzystiuj1. n flcl1 mie~iSC!J.durOZIfZ~du). 2. rys2. "Sprawdzic.owicy Cpo • ' p uz. _ • Doko:riu::ZylC skJladan ie .eclmuC:~..gRY d:iwi9j'j~~w~1\V towago jest pra:widtowo zamocow.lrnalsZ'y wsun21c zaw6r (1.3~t Mlej5Ce' wsJimane sbalkrt ktdre nale~ . ZWill2yo :al€jem siilniikowym ~o.zGt0 IU. _.MO:NTOWANIIE ~ZAMOrNIliOWANI~E IPOM'Y :Q:U~JU .D.ocuj~ce pomp~ oileju Ii odtEj!czyc jf! ad bUleucna .lI1Iiymol€~:~m sillnikowym.~t6re b~dq IN niej montowane' . Wf. W tym celu nal ezy wspmn iik:zen IUIrzyci callkowiciie na C!hwill'~ VII naczyn ~UI wype-lniO.f.pewrnic prafw.dtowe utlO:?:£Mll Ildin6w ~e row.uzi&m" a. Z:aro:z. • Dczys<:ic gmwi:Cfi Iwszys~k~e .etr.~c. J'. 2.

-~il~rQ:lej!JJl. U!.oltijUJ..wa 17"16 .eJ. 4 .!li~dfli~o~oi.u denika ~. "l .1 I Rys. l5 .u$ZCz¢1ka mi:lOki olejowe:j. 2. ol!eLu.jrlik: 11 . n.miO\l:Mk<li peziom pOiiltOmli ~ tOt - ol'eju._lkadlub si Illiikl3J.wf.qczn ik 'Qisnien'iowy.kootOI z~ba.IJ.. '16 .ll pompy ol!e]u. 13 . 17 .lU!s~c. . 1:2 -IProwadnica tanc'l!cha.lIdllnaplid!!.IPrze.dyS:Zl9 Ii1d/llJ5~1ruor.2~-o:bu:dowtl I.YSkaJ gtOWi!'lle<gO.zl<iczlm rum.d! 5 .boweg.ta wa~\! Ik:or.Zlelka ~or~_a spustowego.oWlej.groda mish1i olej.o.()i.4{Jl.!'!!a.oieli1iowa._ c:zu. S . 't~n. 9 -IPompa.miska Ol9j01.8 .ILmllicOlIell!::iipie~t. '6. Uk/ad SmaWOW81:1Ia 'II-. '14 .

:zchni~ IPlrzylegt~mia jeJ uszczelki.l'~!lCe kofo pasowe' pampry ciec.Jcel o$p... 2. • WymontoW'ac doln~ oston~ nap~clu n). pasek wiel okl inowy.1'Zll'tt1si'm.42. 'iN U~C2)eln j1anej powlh9!rzolhni paerno pasty 1J8zc.ty pnez pasek 50!61}t.~c nowij. INlalokyc na zeWlliil!tiWtrz rowka.41. 8mb.2:.lka 1 -1n...qc1rzpier'i blo Ikujqcy kolo paS()WB pompy cieczy chfodlz~cej.ozynnoSoll zamontowania pompy ~ys.zy chiodz€J:cej.' Oproznlc uk.chtodzenia' Rys. • Przed zamornnwantem pompy cieczy ch!od~ooj nalleiy starannre oczyscic lPo\i'llier. 2.. • P'oluz:owac rolk.10- • ZdJ~c Ipase'k • Zaiozyc \Mielo'klinowy.p.~ naplnaeza i IIJsun. 2.zalkl)rty przez pasek: fragmen~ idh b:Teznii.hl'oriz.~t wi!!tolWnowy bitmti me za.zlkowyrm13 z ruehem wskaz6welk zsqara. Bruby mocowania pompy oleJu ()~eju jest odwrotna. 2. Do.DU OSIPR2~1iU (rys.4. • Uniel'uchomiic rolkli' naplnacza.n'lapinacz~ Rys.wolks.owanie ZAMONTOWAINIE PASIKA.(np.. "empy cteczy I!. 2.~ci6 smby mocowania dizijoeji ii zdj~c pomp~ . pompy ciieczy .mpy cieczy chlodz4aej. 1 WYMONITOWANIIE IIZAMONTOWANIE.r fflQCowania kUla pasow. NIAPI. 81 ..Uk1ad . d~.ego.os.asill~ lf1i ka.11.44. h.lri1inowego fflIp~du po. CIECZV CHlO'DZ~CEJ Wymomow8nie POMPY :2.43. ZdejmowsniepasJra pa.piinowa6"aby od strOirilYkadliUllb.anie Uiwaga.cy olo k 2 . Zamontowanie ii odlkn~oicslruby mOCiiJ. IUlktad chlodz.enii8 WYMONTO'WANIIEII WIElOKlIINOWEGO Wymont. do podanej wyi:ej. Rhodorseal • Ko!ejnosc . uszcze~k~. Poluzowao pasek wieiolkUnowy lIiIap@du oeprzetu silillillika obracaj€\c m imosr6d ro~ki napinaeza mm zgod'~li€) • Od kr.' Zarnontowac pomp~ cleczy chtodzij_D8j zakla- Rp.pien blO:kJlI~. '..W. .taf na kmac'h pasowyoh nihe.zll'Zq:dlu 0.42) kluezem oc. I Zamontow. Poz.zelniajEi:ce~ .1'adchlodzenia i zdl:iilC pasek wilslokl'ino:wy nap~dlJ OSP~ltlJll siln ika.!lO'We wie.

.eczy chrod~cejsi!..~ do:Or~e ()P ROZ1NlANI 15. IUs~a.c "tIl k:o!I'ejnood oo!wnJtlt'il..E I O'[)Porl~'IIIElIRZAINIIE IIIKI. 7 .4 .s.wymren:nik: ciepra.~hllik.r.obudowa telinilO<$ta~u.11~ PO~P<li Qieczy .c-hlQazen. 12 . 13 .wic pod samoclnode:m naczyni@ raela spuszezane] cieczy c!~IDdZEl. .cModll:f'I!oej.sn. 6 . Zdj~ korek wlewu zjb!o:m~a wyrowna.od:powie.~nwdztlnio1 ~1 .iej$t. 3.OblUiJlOW'l!" ~e:. 10~weF'ltylalmel:el«~y. 15 . Flys.47. • POZ¥ll'oiiic Ina.Q[)ZiENIIA zao~Sn~~te.el!ast.ega.w.llny przew6d .NIIAJNU.chtodlnicasllifl ia. catk:owite opr6znienie dz:e.2iilom~k w-yr6wnffWC2:Y.Z'3li1iie • Sprawuzic.ego. czy opaskl mcu::!UljEtoe przewody .P~WQ~ daczycllio-dzqcej.ra . 8: .cZiego.nl~a.tU)lry cT~ Idhl.ej wyzej. OprDinislrn.nmGs1iatiUl" 9 -Il'iia~ri!lewnlca.\l.k:fadchtodzsntia Ii Q<dlpowietrzyc.trzajttaa • Poz.lork:a wl!ewu zlbiomika wyr6winawc. Um. ciecz:dlIOO~ca-(JI~j. k:oniec do 'rl8czyniia zbiera- d~enia.tlf..l!.$wby cxJ_fJClwietrz<Jj'lr:ej uk/a:(f/u . 2. go. N_APEt.pol\_l)'~\!'a. gdiy:en nik j€stgo:~cy .acy S. 2!.t spmwne .ej 0:0 podaJl'iI.zajt!!:'c~k.yczlns' cii. ulkfadu chID~ R.l0ej uktadu cl1oc!zell1l r a pod!czas pr. • Odkr. Na. • Napemic I. !Ml~tr:llaJ s<lIll1oohioot!.~dc srub~ odpoVlli..etr.ADI!J C:'Itit.tb<'l odpooie.a i nle nallei.pe.odG!¥~J. 14 . Nis naleZ:jl odk.os1amczyntrnosCil.ie '.~E:llim.rezystanoja oblNodU wentyl9Jtom.5-W'Spomm'ili.z.owienI9 .pellli1ialrnie i . tJlda{t .y oMiera6 lfi.fadu chtou '.i. wyik!ona.elastyczny od chtod~ oiey i wac j.r~ca6 sruby odpowiet~ rzaj. k • do. 0'0 zbte- jqcego cii·ecz chtoGIzt=j[cij.~l!!Ijrilik~m. llIwaga.dB.ceji. :2..hill'mosrtat.

• Wymonil:owac zamooowania k. ije:2!eli s~ na pocnosn iikiu warsztaWlraz . si.rnednimi lampami.' Wymo:liilitJow:2i.c. 2.go. Rys.l\.az z p.ty. s~acja~nego liIlrzqd~enia .e).ego. • ' Wymontow. '91dy przez jej otvli6r zacznie wYlplywac cleez chtocllz~ca bez p~cherzyk6w powie~rza.al~:allizatora eraz od}~c.dti1iowa 83 .:elkac 4.zyc ad Sillmlika ko~ektor wyilio:tllWY i . • IUru:c!homic Sillrlik i ulrrzymywac st~'E!: pr~cilkosc o!bro:tow~ ok~.DOWIEGO WYlnilonklwDlilie towym.. • Sprawdizic pozlom pall'iwa VIi Z:biom~k:u wyr6w~ nawczym i 'IN razle potrz.aul:orlllalyczM ~klr.ynkfij' p'rzektadniOW'~ 'Oraz ijes Iii oie ~konanoltego wozesniej)s~llnilk.' fl1odn~e5clPokryw~ p U!edz!iiaru sli~ni.l:c~.ac przedni pas na.r!f.eby uZiupelni:e cleez clh~odzifl:cEJ!" '.U"IIicy..tyczne.~zyc~::tcza lPr. .wymo:ril." • Octt~.zmkmy bie'g6w i zarnoco'wan~a . przekfa.2. • Wymonrowac praw(\ pObs.go (N.2500 o!br/min" '.MIJ. • Za pomoc-f!.d C!ltiirod~enia s. rn iinu~y.towac pMy bszplscznl r:. B . Zamlkn~6 wlew zbiom ika\il{yrOwnawcz.mechani~zna skirzynka" p~k1~dl'liowa~ 2 .i zai:l!sz" pi eczy6 j~ przed !opadnhi9ci ern. 2500 ()brrfm~n do cnwUlli wt11!cz-enia wen~llaitiJm.z.a.C iii 'wyj~cakilJJl mulator skrzyra kit. dltf.dowe:go' wego) odc~nelk nury wyl!otoweJspalin 0 raz meona ~ nlizm . • Wymontowa6 zderzak prz.owI~ roz.111 .n ika wyrownawC2!e.zewoci6we~e~d- rycznrydhl. lIzupefnic cleez .2: oil!e]u sklrz...c]i oraz wSiZystkie przewody e!as.. C . wmz z poiosi&.op:r6~ni6 ui<. • Zdj2tc przeclnie kolasamochocu i oston~ mlskl ole]owej sill nika arazoskmiY wn~k 1<61'. 1 .z:ajE.UniIKa. uklt:"a:du k1iima.za. • W prz:edziiale sUniika. - • USitawi6samoch6d • OdfijC2Y.€dni.m) A ~ strena p:rawa.diwozia wr.cht~odZilC~'IN zlDiomi ku vvyr6'!.tyt.slrona sknynlkJ Pir2ektdidnlowej .spomagalt1l'ia kil:smw. IpaliwCl.wylotol .C .zyc ods~ ~nilh:a p:~ewocty 'ellektryc~ne..!Jj<WFJIi wsp(mJj/d :znpolu napf/dowe. • WYImOnilDWaC p:ierwszy '(001 kolef<tolra.osffion~ci'todn~!Cysij!nika.5~ Wymonto'w. • UhZyl1lywac przez 20 mlnut p~dkos6 obrotoWlij_ 2.rilawGZjlim ~ od~cz.m~y dQk_f~cal1iiJ irul) ffl(JI:.odnk:y. • Op:wtnic.arrnie ii zamontowanle zespolu nap.f'ad k_l~maltyiaojIL • Opro'znic ulkta.ilyrLka.-. • WkrtcicSlrubll • INJapetni6 ukiad cl1oclztlir1i ria p rzez wl~ew zb lor- odJJowietr. • WymO:riIrowac p r2!sdni:e lampy przeciwmlgfowe WYMON1iOWANIE II ZAMON1'OWANiEE: ZESPotur rNlAIPI. • Wymontowac lew\'!! piast~ kola.zbiornika o~leju ukltadu'IN.f:ego 'IN darl!ymsam ocl1oclzi.~nilka ok.

..' Wymo:riltowa6 k...yspies~T1lT:ai spl'Z)~gla. • Napem~c ol.eyil'inar6w. Do zdjl~ia Zallolilillowaniie KQ~.liIlik po!Znom'[J1deju" '.~. z kadluba sih~ika ro~k~ prowa~ ~~nlj. • Wymontowac d. na jego obu:dowie. • Oproznic z o~e]u uk1ad wspomaga:n iia. podw~es~c js do haka pednosn ilka.zyc p~ewod'y wysoklego dsnienia. kierownicy -i potQ.!y jiej zssp~.ody i !dhl pokrywy i wymon~ wwac pO!krywywraz z idhil paJnewkami..k od s!krzYIIiiI przs ktadn ~owej" ki Siprz.y silllnlikiern j ty~nym w.zespoo: I~oto z'~ba!It..a.~~..zni'ejs~e ]ego skiadanie. Oproznic siln! kz o~'e:]u."e' .ozysk 'Qil6wnycl'll wraz t: pal11l9lwkamL UW:I91a. e • Wymontowac a:olnCl/. '.- zawsze s~osowac nowe sruby mepOiZliomlJlj • WymonIOw. • Od If::r'licije sUni. Plrzy morvtazl!J prawego.ac linki. • N. P rz.Qwego).awy wspo:m~ If.~.rlIildem.F!lych dlo tarcz sriUilby mocuJ!itoe VIlSpomillfei zes:potu nap~owego.ego.:1.U! spra!wdzaj~c czy ws..y naglrz.e przesuIn ~!icia It1l i:CZimi tJ!stavuic go IN ~k:.jil ped8ilu IPrz.ta..d~u!ZJiI. ws:pornika naJl. • WY]:ilC zespOfr lmia. • Ponumerowae pobywy rozysk 'gt6wnych wa~u ko~oo'W"ego . wy~l)~ r..: silnTka.mi. Wymontowac d~~C&. n. dOW'!j(mo:ntOWaJnia .e~ pokrywy to~ska ml koniecz- ne jE'st u2ycie przyl!fZ~dUl Mot 1423 (rys. • Wymo:rntowa6 polkrywy~. w ~ouych praoQwaty. ' • Za pomocq speoj:alneg:o u~dz:e..rn ik.zystkl1e -:-'0'.' O~czyc o'~eju o:raz czuj.. • Plurezyc przez pr~eW'f:dz.:ewnicy wn<itrza sameehodu nacls r1iij.51 )1. Od~czyc SIILNIIK_A • Podczas ro.!i na.az z korbOWOF dami i OlJliaczyc rarmerarnl .(nr 11 cell str.zkladania :S:jlnH{El na~'ez:yOiznarizac wzaJemne ukompi!etowanie poslczeg:6lnych GZ~~ sci ~.podzespo:t6w..a. oznakowac J)'a!I'iI9'wlki. '.p..pop rzeczke ll1IadwoZ!i..opmwy . • Nacis'mll:C Iknkakm~t'ilii9 peGlaf hamulca.c dol'nCij!.. lI'l'apelfl1llic sHniika W tym celu naJezy od kr~cic ogra~ polozeniu srodkowym ~dokrl~cic sfuby Imocuj&ce mo:menhsm 62 Nj..i'j k~ prz:ek-iiadniow. • WymO:m!ltowacgtowio~ silnIka.spor.c po:mp~ olejl!.1 n''''t''I'o VW'Il. Wymontowac po:m:p~ cieczy chlodlziEloej sU. I.ony ~. • DQkll'~ch:): zalecanym rncmentern (rys" 2A8) n amulcowych. i podzesp6!i' naplildowy. zamachowe cuj~oe)...ego pl2yrz~d RenaJu lit Mot 582~01 l{montuJqc k:oIo 84 srll.-''. .. .ac obudoiW~ Ipr~edn'i:ego~ozyska .5'L""'1 '0. .'''''''' • Zamontowa.~ilE!kreakcy]ny mi~dlz. aby u.!I kiadu chrod2.!:ly rnceowanla :zesprn!JJ . trzym.J1 c~. pOiP'rzieczk.W.!." ...d:wolZn8.C j~zyczek zaezepu i wyci~ fiI~ do~h.' OdtoS!.4lac.EjJcy wz.'IadfllloWl1J! oraz sprawdzHc poziorn Qlej lU. - ROZKLADAIN~E '. m .~.zystuj&C dQ I!J n i€ ruchornienia watu ko~bow.'e! pompy o~eju craz 1f\anCl!I:ch je~IriIlap~dtt • Oznakowac korbow.e~n:osc czynnoSciOOw..n:)~mia.p~dbwy '(s:i~nik wraz: Z!8 skirzyn~ gl6w.e ad siiown'i ka uk~du !Im'amu~oowego. gulowa6 cir2!zek ogranicza~.gJta 'OI~llZ 2idji!Jc! zesprn op'rawy iii~al'\cz!~ Siprz~gta.1ane dJo tego celu uera • Wymonrowac II \!vy II pr.et rzyc uktad chfodzel1li a sHnika.t • Wymonltowac prowadniic~ws~azjnTka przew6d1 podtisnie:n la. alby ZaJpewnic prawiid'fuwy doCiisk wkJadekder. 2. i od:pow~etr:zyC liij ktadllknmatyzacji.l9l11~aws2'ystkie przewady elastyczne.iS'zywyr.pe~nic i odpowi.twic p6.rrllia. Wymon~ow.G~O . • 'WymOrlitowac .s.czy.le~€msil!n~k ~skIlZYlflk~' p:r:z:e!k. '.zamachowe sill r1lika.OIa zamach.zn''''I''' Z.• Oclt£iczyc 'Oct II!. • Wyjq'cz Ika:lJ'~ basi IlniKa Uold wr...

yn~ oraz kJUlllk~' zaworu .(Mot.52).s.wod..z€l Z piias~..tro:k6w Ry:s . b tk:llk.y nawi€lrcic je WiSIr1ltem srecin:icy 7 mm ii wyj~c sp~i.__ !!I!!!!!!!III _ gl6wllrj'l::h. /(mJlubsilniJm i uk/ad t1oklJwo4ornowy 1.15 -I<of.:sp~~yna • Wyj~c pall16wid ustallaj~oo wzd*u~zll1ie wa~ kor100wy oraz pallll€wi<i aclstrony lka. 85 .zysk ..6w (rys . 5 . ~423~ zdeimowaR1apo. 1If!3-lule]h-li li.ombowego.kadlub $flni ka.o ~Mte wa'lu k"OrooW€:9t1. 1 (I .i<lprzedniego {nr 11 )!ozyski3l giIOWtilig.2 . uszczellli1i~ji~oe ii'z9~r~ nia]'1ce.erSci€llIiolol'l.zas~epka" 2: .koroo. 6 . 3 -Hof.p1:llll!$Wki !J$1Ol!laj~oa wzd~U!i!1ie w~JI!'iCl.~.UiSiZC:2!~lklil pr. 2:$'1.~k~gki~go . 1'1 ~ VIffi~ lkorbo\vy. :L53.dbuidO'i. 4 . :9 .<r Raffysi'u ol~J:Una Defilt'8 • Zd]~c z Idkow p:lerSoialiilie.2. 13 ~ pooewklro.di'1Ua sUnika.: pierecienle Hoke..tiilile dYS.trysk~ oleju na denka • Wyj~c p:iersCii:9niie osadc.~n~wkii ~o:rbolWodiUl.!'l.rbO\l'i!Y. ~kow ~wy'· P last talok6w SWOI'Zit1 ~eUo~ka. DYSZie natlryskJU wyjmuje si~ z k:adl~ • Wymon'towac dysze na._1. 2:~:. '7 .It$ita~laj~ IPQlOolieoiie g!Dwicy ~I~dem kadluba Ry:S' ._'_ .k'l'~WY d{J RJ" ~ 1 2: . ~2 ~ Iro!o zaJI1ladhOW'e.!a. '1 .pierscien osadczy SWQlZnia ~toka. 114~ kofo pdsow-e Wahil k....gO.. SUrlIrfJ!:C 2. 'Wyjmow.R. Sciqg:acz 1W... :S.SW{)fZe'r1 Uoka. W tym oollu na~e2.

D u$.osJ olwOriLJI na S.o:twor w I~adliubi€. ~ni9 panewki Z "i"Owkiem oJejowym oraz paneWE'.ewatmmbowy (strono!trowkowan~ I wsttrOit'il~ ram ienia wyk:o rbienia watlU).e upr2i~dn~owym()n~ j den ka tro:k6w 'IN cy~~ndrach IIU 2 .o! Ii mt'otlka Ibezwmd n o~oi:owego.ym pow~etit"zem kanaty 0'1 eju. • Oczysciic wszystkie ez~sCii.54). s ~c ~. S!K.ka R~'. a .oczycih na1le. przyrz~diUl'.~cia pierscieni osa.ole~u w . silrililka.ciC w gniaz.Z81m8cho. . .rn hijl ka(j~uba.ZYlrz~du p~yt~ (3).eUOka siij pasowane obrotowo zarow~ no 'IN piasta.o~w6r I~. ku corowi oraz Ilf. $pos{Jb roMtail:! tlokci'L¥ Opii$ 'IV telcitll€< dYSi! n'o1Itrysku oielu na cten. wrozyskJU nr 2 panewki p'f2iejmuJ1.e 'OS!j:owle swor.(4) w stron~ rodka cyU ndra i WS'IJ n W o1wo r p rzyrz~d IU' wp roiwa.jc ~eklk.o!h pr2!es l!.ch ~DZysk IN kad'~'biie siiln~ka.6wce kCl'lmowod'!JJII.tawli enia nalezy UIZYCprzyrz~du Mot 1493.zwtaszcza powielrzchn~e p:lrZyleglania u8z-{:z. a jej zaknncze nis wSlU'nqc VII otwor plyty w eel u j.£apomina:l.oraz 1\01a. ~ dok~ci6 slruby {1} i wyj!!lC Z .t. uderzen~amf I'TiIkItka W' g6m~ powie. Ipr.orbowoci otwmem . . • Przy katdym s!ki:adaniusill1lika na'l!eZy stosowac nowe sruby pokryw roi:yskgtOwnyci'l. .q W n r.iyskie:rowac w strene denka tioka ± ~5°.:r~conymi wo:t~ wory na Sli1uby pokryw Iotysk g~6wnyc:lh.illO uSZi~elkach p~~rscien~iowychrmy uk1laduc.wic cz~sci . paJl1ew'ki z rowk:am~smarowym~ oral.54.znia" ~~eci.gl6wca koroowooul Ry$.maWlJdu l-znak V ~k!lE!:rowalliy do dol~. usaezelka g~owlr:cy. 2. !Do lch plr. • SWiQr.Zamm1iltowac 2Ia pomocCJ!.oleju 'iN • Ustaw~c (rys.zam ilast tlUlle'i .i 4.SkJa(JtJRi~ Yoita ik~.Znl.ai: do OpcUCi8.pfZyl!(r~c.tuba siln i'ka.zy1'8:ga.wsun€!c tulej~ (2) prryrzqdlu W otw6r pfyty {3}. plIL!sdmll!lchac spr'~2C1'r1. Uiez'8lli.(jzjoneg. a potoi:enie (8).~ce Wzd~llzn~.da.dll Uoka.. tak2e wymieniac wszystkie' us!Zcze. 0 pofo:tenie (A) dotyczy dys.o .rzo~ri! f. za pomoca Przyrz~d u Mot. 2 ~ o'twor ol!ejowy w ..VII cyli.~ przy~' aqdu wcis1lftac dysze natrysklll olejli.ski€rt>wac ko:neGwk'i II1I8!tlrysklw9.ella .wo:~l6nl 'W rnisee o.. .silGlPiB . .CZ8.2.sllek.zuZyte b~dlz uszkodzone..lPfzYI~du IMot 1516.W prawD ed . do k:t:6lfeji IPr.56.AIOANIIE!l!UUUKA • . nie . niczaJ.mewki!1ch ustal:aj~c¥ch waI W~~i9 s$!'iewwaJ:le 'W 5~' t'amleJ:!la wykeJ:blenla) . pIyt~ (3) . 2J5fl) mok znaki:em V W1iadenku . l Rys .osrl~bamll (1)1 wio.z natrysiklU oils]u na .2(rn·wkis. .' Umiies. 9.~~odzen ila oraz pl10wadlnicy m~a~ki kon~l1ol~ poziornu '0 towano) dysZ!E! natrYskUloleJu na denka tfol1\l6w (rys.lki. oglra- gWwoe. W'ymii enic IIub napra.lejowej.e] 6!rodlk!owania. 2. 2~55.o~woru VII ~Ciie tuleje '(2:).Pot~czyc troll<z 1<0 rbowod!em. jak Iii w gf.ma~'Wa w fi'!.kustalaj'}cych wzdhiZfJfe w81 korbowy tV mZysku gl6wnym nt'. 148. lPierScnrenie osadczs wOMroracih piast Uolka.JI ni'ior.: . ...wego..mJlradl1l nrl i :3" • Oczyscic doktadn~e powierzich. pOklfyW kD Ifbowodow .lf 'IN .(2) 'iN .8JwiidIDweg. do kadWba.1t0eobcii1j!1renia oSl1:oweIlUIcstai la:i.

~ obraca si~ swobodinie 'IN tOZys.lpe wtaSc!lwym mo- • Oczysof:c pOWie.fl!cej np.ska n r1 (numera.any olliejiernsill nikowym. nie podllegaj1aJ! pMnieji p'a8owani!ill1 {ob:ro!bce) ~. .tklzyska riI r 11. mlee jednoHty r6±owy k.z.ys!lka . • ' Zaml<i pisrSoieni nie powin'l'1lY bye. g+oWniych wraz z ich panewkam ii~ z wyj<\tkiemro. • Zamon~Gwac pokiryw~ waaz z panewkl.swmzniia.o.ac sfEi w rowk:ach bez opor. • Z:amQn~owac za po:moc~ p:lfZyr.zy JroiZktadJIanill!Jl li inilka •. 1... .krywy • Wymiiesz:ac. Sp. a pii. IDi. p rz:esuw.r2)chn~'Bkadluba silltll~k.i mlskl oiejoweJ pfas:zczy.2.y.own. zawaJritosci tuby tlltwar- • ' Spra.Jun.!i8.11' sh ~ !O\IV1Ii1yc. PiefSci€lI1Iie ~{okasij pasowane ~'albryczl'lllie. lP~erscieln uszczeln iaj~cy.inna.z~dI!JIlzesp~ ttok·l~orbow6d Wlraz z lch pan ewlicami.l!ejem o siin~ IicO\iVYm i oprzec '0 nie panewli.&mtawE!. .cjawZ:ysk od 1 d~a5.:z.er. Uf.2y'Skonr ~ odstlrOir"lIy k:o!l:8 zamacho.yska nr ~ i 'I\.kacRuba ~. s • ' Dok~ci6~ruby pO:l<ryw wt8J§..a)' •.kach oraz jego :Ilu.:r~out ~ru by mocil.ob~dtllW~fJ~dJliegow.cnJni~ fbk6w olejietm sihil ikowyrmt. sWO/'ztlia tIoka . • Zwili:yc i zaroi.Zwilzjlic Cz.o~orJ i wp rowadzi6 w roWiki po.cietnl~ iPQwlnnry bye skierowarH:'': W s~mn~ d!enkalifoka.wdziC.! FIrs• .i. .adt~'oa sillrr1l ~ka. to.ye pierScie. C:Z:Y' waf koroowy olbraca s!l~swo~ bodnre. dzaoza (mieszan~na ta pOW". Ry$.zwracaj&c i!Jwa.Ik:Q~ibowego . do!ll.Pow~nny w wzdWi!J.yinii~eprzylegania uszezelki .cl:..e wahl Il\::orbowego.yW skierow8ri1e 'Wsl~ron'i' I~otazamacrtowego .-.c~wym momentem .mo.zysko1i gl6wn~o (nr7)' roi. naieci:y j!e mzstawli:c na obwodzie tfoka cook 11200• • Nasmarowac zewn~tr:znq poWiier.ach.8 . f:i:ys.znaki id€n~filkacyj~ ne naJrilie8~OneIPr. 100 9 pas.. ok.~. powie rzchnie natazyc n iew~el~ iil'Ose pasty i!Jsz.zn 87 .:i ke rbowod\ow .os. pokry'\!Vy mentem. '.~ty nadmiar mri88Z8niiirlllY i edd&c 'go w pfiaszc2.r. '. • ' Zamontowac k:O:io 2!~baite nap~dlJl pompy oleju.6w .t!o:zysk .c"'lJI'Rce .i~ls' czolowyd:! wzajemnego poloienlif .. sHieffiwane .en zgamliaj£tC)r.l!]i. • ZamontOW8c pokrywy to:zysk. • OSi!JJszyCwyciiisnij. os~owv. ZV!J1t:aJcajflc uwag~ na .(r18pi'S) pwstopad'le ria pi~~iu do .llni. piem~ cierl us~czelnlilaj2!CY ~n!aJbil~zszy denlkatiol}. • ' ZatoZyc pokrywy ke mowodl6w wraz z ich pan~Wtkam~. • INa 8uiche.sl<lch powhilllrzchniach pielffi. 2.60.z.Znak .sciienia zgami8~Ej!C8go esl lINstrom: cz~Sci pemej trowka. GZy wa.f2c!hrllf:e przy~egalrl!~a.' Sprawdzic.1m. Rhodorseal 5661) noll { dlolne PQwie.r1iile tloka ollejemsii Iinikowym rowiki ttoka Vii kolejnosci: p~erscij.wego:). aile bez lpokryw IN cyil in:dir.e'~niajiEJ:C€] RlhodJorseal5661 Z .opy ko:ruowe! wall . Posmarowac czqpy g'I.s<kierow.zyC W'a~ koribowy Irn:a panewkach .ly ulszcz.e:lnia~.g. 2. Na" pisy ~TOP'" 11111'9 pta.Sl"U:by .aby znakll V na denkach wszystikich Hok6w b.

o.7 .QWq POWU€fzd'nrn ~€l cZ. 2.zatms:ehoweQIQ) i Mot 99(J.t<!.I1IU1'Oy pl'2:ektad~rn nie nl8.rryw~ zawie raj€!. IH~.6~.liil.sonda lambda.ejowej od strony kola. 8 ~ vorspom iki.I!!!S])C01ie!lkji.cHubie siilnilh:a rollk~ pn:nN.ejj.pa:ska moouillpa 6 .O\!tY mmlfiek.rzBdnia muryW!jiilotOVila wrraz z k. 5 . uszC2!eltk.gumowe" 110.~mdl&l. :2 .cq obsad~' lds:zczellki pi€H·SCie.niowej eraz pa:m p~decz.: ~ .~dlU) nowe pi~~H':!3cie:t'il ~B usz~elnlaJ~oe waf k:orbo\IVY. ze sk~nk~ • ZSJmonllJwac na ka. • .nanlssc krOipl~ pasty uszcz@lniajft0ej p r2l8dni egot[lzysk'a . ~.~uba sillnriika.oo- na db rozkfaclalt1 i a.z~ciow IM(Jt.uy~oto'l'l'e. rys.yr.. pr2. ~991-mj (Dei S~lmtny I~ota .y uszszeln iiajE!:Csj (np.OI'SIOOOli Ciie(plna.Z8!montowac pok.i kaclill!Jl basi I. KOilejnos<c da~szego sk:tadania.spra. si~!1!ilk_a.wdz~cstan pompy oleju przsd zamontowaniem.st'lPiio ociksztat~W2&' mooowania s~Ilni:li\o\IVYmdo wyma)ganego ollelioweJ.l.a~ dizi!lctl pasek.Uklad wylotQiW<¥ 11 -kolfilktor wyIowwy.wac.s~.i z ~l'umnilUetll ni!lIEi.¢in~k N)lrywY~otowel z ~ju!'i!ljkjemn'<liasl.ycht~odiz~oe] z jej IriI. Ponadto naleiy: .ptz.cznikimetaJIO\I'~u.nika.oIrowe kaa.• Pow~ec oi:enkl! W~!JIfS:tw~pam:. ~ napefnic oonie miski olejowejl) i G!ok!r~cic S. aby 1 w rnlslscu (A.za~(I. miski oll.y6za pomooq .j:estodwr. .p.e:ga Ilei:aiy IN jednej ~szczyi:nie (aby przy bitczs:liiliiu sibilik:a.ahow. :8 .troltlly nap~d1Ji lrozwz. zama.ata1izab)~em. 4 .plrzy zak*adlanhiJi miiski: o:le:jow€j dop:i Ilno.talizatorem J . Flho~ miiskli ollejowejwfasciwym momen1tem. .odoreeal 0'661) ObUdOWI\! przsd I'll ie90 loZysl!ca (rrlJ 1)1.ed kataliz8Jtorem.. !U ktadsmarowan ia wfaSciwym elejem poz~om WI 'IN misce 9 11'1 Rjts.5:9)z ebu stron k!zyska nr 1 i w m ~ejsclU B stykJIJ obud0'MVY dorsseal 566~) (np.z.tyiI~y og. 2.·0!3 (M s.9. ~1 -sanda lalFnbd'a za ka.

.wGW'e Iparametry SIP:~glei Typ s:pr:z~ Srednlca 2QQ CPO 3500 215 CPOV 4000 2115 CPO~ 44'00 z notTl1lalnego .8 nia.Mdetek wYj~ni.. zialone liliiowe.g~a.2.aga. pedatusp~~gta..y Skio-lI. • Wymian a Iii nIkisp t"Zi~gta wym. CHARAKTER:VSTYKA TE.8 6.>Ilgta.6 dm3: 18 N· m.O 3. wYiPosaZone w mechanizm eamoezyn naj regulae] i skoku jiafoweg:o pedalu.gan skr~- UW.s:kie.rawy.owej od 'sl In~ jest dose ka pracochlorma.zekliadll1l ioweJ do sl Iniika: 89 ..0 do 30.a craz tan::~~ sp l'Z.215· e. Zaleca Sii~ wymi enlc zarowno ~arc:z~ sprz.11 ~Wymii. • Oclkr~ci6 sruby mocowan la ~espolu oprawy SPIt'2)~g.~Gzenla s krzynh:i plrz. skrzynkll pr.5 27.~ IPrzekhadniow~. • UnierlUchomic kolo zamsehows 5i Inii ka za PQ~ moca prZY1rz~du Mot.a nle z uszkodzenla spowoclowaJr1lego wadij_ ]ednej z oz~sci sprz~gta lub na przykffid\IVYci eklem olleju z siInika.8 '0. jalk i zesp6t' oprawy sp t26lgta oraz {ozysko wyc!skowe.0. 27. Zal EleeniIEl~O dOtyC2y ·wyt~czni.4 i 1.0 do 30._CANIA MaGowanie 30 N· 1m.anatarczy sprzQgta lulb zesp.ezespo~u op. Zesp6t oprawy sprz~gIa ma 8pr~2:ynE. IkU~re stale s'tykasi~ z koncami spr~. do kola zamachowego sl Inilka i zdj~c zespotopra.zy ~prz~gfa z trumU"Jl>em dr.RZ~Gt.otu Qlprawy WYMONTOWANIE • Odtqczyc odsilnlka sklrZ.4 do 25.sii~nilki1.zlUzyc~a sprz~gta . kM rej koniecznooc wyn ika nycih i ku Ikowetozysk0'WYc:iskuwe. wymontowa~ liczba.rawy sp r2:~gia do kola zamachowegosillnika: .e nap.UGA I NAPRAWA piast~tarc. zlelene zielone.8 i 2.. wyJpUlSt6W pi9!sty terez.5 25.ynk.1.9 OZMc<loola azaroSzaFObarwtile-n!ebleskle. tinY: 20 N· rn.ta.ek~adril. 582 .CHNICZNA lMocowani.2.:t (min) :26 26 :26 3.wy sprz~g~.zowe spl2~gto suehe sterowane mechen ~cznie za pomnc8!: Iiinki. W samochodzle zastosowano jedl1lot81I'C. zielone-~kl~ne IMOMENITY IDOIKRI.3 SP. zew0"i!trzna tafC~ (mm) nominalna tafCZY {mm} 200 200 .01.sHnilld '1. $pi~zyn lillioW€.~. N..! talerzowa. -nleb'je.zYlt1ly tarczowe]. 3. Pocllsta.aprawa sprz~gita wymagaJ&ca ocU. OBSt.AGli WST~PNE •.

s~m Rys. wsp6lpra'cI!!JIJ~Cqz tareza s.wdzuc j.~P!'Z!l!1fa X-27.:r.1II'spomik pedlal6w.6 dm9.4.2.wdzic stan Wo.yIr! ki P rzieldadlniowejl) za pomocEl[ trztp:i:enia • ' Pawlec 'tuleJi~lIoZys!k:awyalskowego oraz ~once i powierzchn~~ 0lPorow~ widef:ek: smarern (np.ejsta!lrnl . Moly~:otEl BFl2). 6 .Z.!.pedal spr~gtaJ.WJilCq c'Z.emego. 4 . ZLnZyCB wymienic IoZYskloWyo]s!frowe: .uj~l. 7 .3.sp~g!a.zy I ze. $pT~gm ~ .spoJu Dpr-awy za pfimo!1~taJ)i~nia i_rodk. 90 .linll. 5 -lNid:~II!ci.rtrtocowania z~~ltl QPfa!o\!Y.l mm {siilni'ki 1.0 do 3Q..SiUDa.~sCiqpiasty w stmn~ SIf.roz-yskuwydslrowe.0 dlfl'F) .z~gt~a oraz spr.a.=25. .3.resp. 8 . )(. orez 1.6 u oclUus<cic powlerzctll niii kola zama ~ chlowego. -laJFCZ.zyska wydslk!ow~gQ i w razle lfIadmr.9 mm (51In'lkll 1.arcz~sp.3 nys.4 do 25. . 3 .ANIIE • Oczyscl. • Spm.podp6rlka.ai 9 spr·2!1j!9ta ZAMONTOW. 3.egf) Ry:s.pr. • Wysrorlko<waC t. smlym 32.rz'i!gIa wzg II~dem kola zamachowego (Wy'S. Spmwd2anie skokn widfJJ1Jk wrf<:!~O! .aJ.o~opm!illY.MonMi tarc:.8 oraz 2.~.

czania.rilltowacskrzynllk~ prze·kta.n~krli!tka ooi ped~i_h.srod. ..2!e:bail:ego i umiiescic zaeaep lilml'lki przewidziaJlfiI. . 3.:r'~oaC ciwej warl:osc~ rnornentu dokr~cetnli. rys .kUjE}_DE:gO !(wchodlzqoogo IN s. • ~y.c miec 00 najmnieji :2 em 1!1U!Z:llt l~omp. cz~.y6 os pedatu.~ pil:'ZEZ ocz~J) wyctmllka.. IReg!JJ Ilac~. w miiejscu W· wycil nk_1U z~ba!~Yim.ztibatego.yrz~d Ulr1Ii9:sruby jego moeowanla de kda Z:amadliOW>egO stepn lowo {po pr.zyc Zlesp&lop rawy Sp:~~.zie' 'czatowiej Irll!~u:Jw.. P rzy swobocJnYlm pe:dale sprz~gta Hnka • PU€'SuntJ!c link.tmym wycinek . • WymorrDwa6 komp~em~ ob:udow~ fmra po.akJUmuI8~or.... WymJ. 30.~baty i os PEH:laIu._ • Sprawdzllc.t 6pr2!~gta i odff.okowanie zaczepu pencerza ~ inkJiiVII przeQlrodzie cz:oitowej. osi peda!t6w.ym dla niego.I'~ydnek ~bm~.Z]enie robocze i zabz.a. a. przy widel'gcf1 pomnna rza ~p.4.5 mm.wct.4 ~ 1. sprzllIgf. spoczynf<jowsgo. swaoodnie zab~. z '.rawnie·. • Od strony IPrzeclz~atu siiniKa ws LUlEJ:Onow~ ~in~~wraz z paneerzem do wniitrza naciwozi a.gta • Odt~cZ:yCaklumulator.&czania. czy mechanlzmwyi!qcz. 8prawdJzi6 s~ok: wide{ek: wYf:ij_czania. : z 4 ...!I.6 na wyd r'I ku 2)~b8tym.4) z lewej str.i:d~~ek wyl:8:l. az do liJLzyskan ~awilas- -~ mLJchamii.o.wu ..'06 pedla!6rw • Pow-lee smalrems.aIrrmaci~gulirmllki nas~~pi samoc.z.scll z:a. 6 cl~ pow~ I'll i€ln on wynosac 25.by mOlZl'iI'8ibyfo I p:lr2esun~ peda.poop6.~li.8. 3..21.ga. • P rz:eGUnl~Cpedatsprz~gta w poto. p~r]9iIlu ko:no6wkii pancerza lilmikl sp r2!~.zp~enlsrod kuJqcy i prz.9 mm..ony peda~u siprz~gta Ii wylu~cic lt1hgkr~~~~k. • O~czyc Iiink~ sterowania sp lfZ~gIa od w.j~ do poloz!8nia.3 .S.1.ldad Z€'8ta.zYlmilnie. • INa(isnt'l[c n'e!pedlat Siprzeg ~. Uwa.0 do. • lalo. ~ doll'.wiet~ rza (zalelnie. • Wyciiaj. • Dop iilnow8.c pmwid~oweg:o uioien'jia zacZiepu pancerza Ilinlki 'IN przeg rod.a .mie'~'mych SPI2~9ta).gn~cIIiril ~~ WliaZ . . • Zaczepic Hnk(jl za wh::ie~knwyfl.d'niowi\l.I'etniijl_ obudQw~ filtra pcnNi€i~~ . wyci ~.. aJby Sipowodowao • SPlraJ. Zamo. W p'l'Zypadku silni kow 1.aj~cy ~(II'O· amachow'€I .ana ti"nkl $p~lfj 11.WeWrl'lh2 nadwozia wymont:owao poclp6nk:~ (1.rb. • USUirlijC tr. pedafu.apadlk~ powlraGa.2~2.a.a.2 pawil091£em do wn~trza nadwezia..gtta. • Zamontowa. 001wers:]i samoclhodu). sp:~gta.z(il!k~tnej).aJl1~a sprz:~~ fa dlziata pop. W p:rz. '. Ii :2.4.lCZyC IJirnk~ :QCi I~nke:.2 . z • 'Wyti(!!gn~cos pedia:1u na~y~e.Wym lana lin kii sterewan la spr.oz~. alby wycir:tgn~c Rys.oclt€!czyc .0 dmil .ypadlku siln~k6w 1.ka. czy z. do 25. • Naoii6n~c na pedlatsll·rzi~gta.cietgn2J!6 za wspami 11<8.gta.nc8.

EKt.z..~growy jest uro2ys.~1.AR. 6 .f2lb.. Olbudlowa.osi:Or1!a Iilolla Z9!rnruacoow. j.pokrywa zespotu 5" blegu.AIKTE.1...est poprliEi:c2inllie do esl pod~l!JznejisaJmoc~ odu.rz.A.o" ty~napoklrywa.gni l bieg:6w do iiazdiy do przodu umieSZ. :Rys.l~'OaJte ma]~ . 4 .tod:m oraz 'dri!z.kowany 'iN h):zysku wal'cowym Dd stmny sprzflIgf:a i w w:tysku ku ~~ kowym 001 strony pokrywy zespofu 5.egQ 92 .3. Umies:zc:zona.).rynr~nka.~iskowe!Jo ~skrzynki JB~ oraz JIIEl.. w pod.IDN IOWA 4.eg wsteczny. Zesp61 obudowy . '{ -lulejia tozyska. kola b.IRY:STVKA jest wyHoczotrila z b~:El!chystalo'WlS.zelkfadnh~we JIB.obudowa.hileja rozyska.stopu lekld.1~ 'TECHNICZNA CIH. 4.)" 8 . I SkliZynkli IPlr.oZQ:filiej bieQIUII.!o:iorek spuslu ol~eju.z~by prost~.obudOcwa$pr~g1a.~I.!'!fciskow@go ($~l1k~ JC5. zespotu 1k0ll~balyd\ 3.y sk:otS:ns. biegu.Ko~'a.~a wyMru $krzynka prze~tadlnio'wa ma pi~c synchmnizlQwa ~ nych biegew do Jazdy oo p.'KRZVNIKA PIRZ. 2 . spr2!~gta j obudowa z8sp()k~ k.1 OllCazJB3..MECH'AN'ICZNIA S. Zrniana ble g:6w odlbywa $il~ za pomoci:l dzwi.kmek wlewul konlroli pozioml!JoIeju.ih.iegu wst:ec2J1!e go zas .· roni2owany br.eg. Watelk: sprz. >5 . 9 .krzynkJ przekiadnicrwej 1 .16t z~ba= tych s~ odlaneze .oduoraz n ~es'Ym.

s..WaiI. • Otworzy6 pokryw~ przedz~alh.k-orek otworu w~ewu i Irontrolii PQ2iQmu ol~l.rIiY IDzysku kull~ VIi towym .z. m.sp:rz.25 N· m.cza. 3: .oh: 25 N· m. Opr6i:nic s¥"rzyn l\. • ' Odt6}czyc aku mulater. 4.~hatyGh: .4.pUSiu olej LJi.gn~Cj za koronow1sgo meofM3.zdilJrzak 5. ~ n:ak.ek ..2nticowego. • Wyilk:r:~Cilc siruby moclJllj~oe zadskii.k spoduJ' 11. podw'6J~ ny kol'ek sp ~.polu koo zQbaty.:Zysk. i 2'.zyskowalrile s~ kaz.iB .)tka regulaeji d~ 'WYtXlr1JI blieglu em WYM:ONTOWANIIE II ZAMONTOW. i odlt=lc~ skrzYink~ przekJadniowq ad $!i ~nika.rt~tk~rneeowania swoFZlFIlli I<!~10wych mechan~!Zmu kierown[lcze. 135 N· m.JB3 (Wtd'o. rNJlakf~tka meC!haJn~z:muroznll:cGw.ni:z:mu r6. bieg.o'Wa JC5 Watek sprZ!~gIDwy ~ wat'~k. hamu!!c6w ~podwiesJ:c zacislki we wn~lk. • Po prawej stronie samochoduwyd21.go przElklt~adni gt6w1n€].!fl!a Iswaj potosi db 013 lUIdoW~l s'krzY'Iril'kiprz..g.KIRZVINIKI P'RZIEIK-tAIDNI:OW!EJ Sam..2.zeciwl:d'O.p~d'owy.l.ZY8ty mocowanla ~:U5*08i do kola.a.ach stozl\.rowny jest ~~oZyskO'Wa.!iarl i'e po4kry¥lly zeslPo:tlUl: 5.n.d!lIiI'1I~ .rek .~gta do oibudcwy zes.odkr~. Sruba watka gt6wnego~ 6:'$ NI.ANI:E S.U!.CANIIA N!abfitka Vlia~kaslprz~gbweigo. JC5 .. ~ VIi lOZyskuwalcowym od strony !<om ~~b8!ltego ~"hapfl!dz. • US~®!W~C prz6d samochodu • Wymontowac d!olil1l2j.zwr:o~nick6l'. gKiwltlIy Oral meehan iizm rein ioowy llJ~o.i:ka wyboom Ibisgu Rys.owych. ad strony pok:rywy' ze~poIu 5.I. <1.j~o8.2.lchodi. Slaz¥llkt przeA1mtnmwe' JB'~ OJ'az'. biegu db 0Ib LJOO'W1f Z€li8PQ~!!j 6IT .Wykir~ic sruby mocowanilla.ch k:ull~owych .ko. • Zdjqc p:~edn~e kola saJm. Mo(x)!1/i.l sHnika .:3. O. M'ecihanizm r6±nico~ jest urotyskow. • Odkr~ciG m:lJ"'.dy w dwoch to.ikorek otworuwleWlll1 i kontm1i poziom:lJoleju. • Odlqozyc SWOrZlr1l ie kuloW'e cd! . i pomooa tlr2ip~enia Qdpow~ednieJ srednicy.eIKfadniowejl~ 25 Nt· m.~ p!~~taollniow~ z o~e]u..4 . k 4.acih kat • l!Po le'wejl s~lmniiesamochodiu . • Wymontowac przedn iie OsIDfliY pw.: 130 N·m. Osro.regulacjii dr<)..tn1u~".BSlUGA II N!APRAWA Rys.!l<\lk~ka .0 d'm? na podsta!.zd:erzak 5.S~Yf!la' p~riniowa 93 . Slkrzynka p~ekiadl1li.zek4iadlt'illowe-i. warszta:towycf"!1 z ko~am~ prz13c1lnimr zwisaj~cymi swobodnie. Mocowanie obu:dowy . bieg til.gp do .(wl'dak od spoct.zy sru by moc()wan~a osionll'l/ ~chl'loll1ine~i1Pr2!~glUlbu ochronnego potosii d:oskrzynkii pr.ego skrz}'il'il kii Jee.komk spustuo!leju. M:OMEINl'YOOK!Rm. z sUnilkami 1~4 Ii 1 . ~jegu.any 'VIi diw(]ch iozyska. 2.u) 1 .Qc!~m:lu.zwn)tn~c kQt za pomocq sctl&ga.. 2 . Salnilocil1lody zsii~nillmll1lii ~ liB.cic tr. :3: . isw:riH~prZ!edz~atu el !Inika. o '..wlk:ach • WymontowaC zesp6lt Inha.

p6Jk61...skrzy.w*k bi€.klZys<ko~o~l1ie.. p[2jl3sUW'~<t ~!'lchr~!1ii. biegiu.lkov.p~d!zal1e 8.guwst€CZrl€giO.ynohronizatom .ktJ\lo .:21 -lkDl.t~czneg}IJ oiegu z ~L1I!ej:!j.pj~rSci~:r1l$1f1f1lchronli2atora 4_ bfeglWl. 8 -IP~eirScf:ei'i synchmni:!!ril. mllki :w - '94 . Ibiegu.l.:aJC5" 8. 4 . Irna.:c~naskrzynkaprzekladnlowa fly$.sp~z. 14-l+.mwny. bieQl6w 1-2.\1l'iych t watkciw A ~ skirzyrg&.-ofu ~bate nap~d_zal'le· 5.. l2.!d~<1lIne4. b'i~u.Z9.pt~rsQieil osatlczy.u..:a..piiemS~i~rn syno'hr.pi"l't\\~cien 5ynchr<lfllmlma 5.br~gIUl.waJek sp~g!ttowy.yn!Sl. 5 ~ lPi~rSci~tl synQlmJll'1lilzaitora 1'.8:3 o ~I.biegu.!:'i.a~ora bleg6w3 . 16. i:)f. 7 -~U!'eja przoesuwna synOh~oJlli~rora. 2 . 27. {o. :25 .~mz J.klaIo z~bi8!re .tom 2.:orAJz~b8Jts Mp!l!dzane.b.zyska.3 .~ulel&. ~9 .2 .pookfadkEl. t.eglu.kdlo 1J~l:i!ate nap~dzaneI2 bjegu.iyslko igie. l1 . blegu. Hl.ofllizalmail .1.sPI'lil'iyna s'Yfl.'CihJiOi!1liza!tora. Megu! 23 .re. m. z~$.. 9 . 20 ~ {<lc.nki J1il3. bi'eg. UI-Ik.w. bieg. UI . :5. FOlks. '6 . .4.~0!10 ~M18 Inap~dlzane ~.Meohal1'.o z~tate lihapl.18 .ldzaj~e 5.~lIleJa prze~lUr\!'I'~na. 24 .osfDlla.atetk Q. 2. 17 .:l:jj)oote nap'f.u.poodiktaJdki regu!lacYltlIe.

biegu 95 .wOl!lek bieQu wsl~~o.~eilkamibiegow 1.opaska mocuj<.·y biegow A ~ .ca. 4 . tl!iwigni.kQrnco1Jl1k<il! . biegu. 114.sktziiirllkiJlB 1 oraa JIB::!..dZwigJ'lia.10 . ~kJmer:it:y <IViI~niZfflu~ian.--4. dtwig!li"t s·tero1l!'aniOl_.:zde1"Z~k5.2:. 1 .ODUOOWa. 7 .13 z: widelkami bieg6w3. 112 'OG.z wj. 9' .2. 8:.cyJrlia._ ()~ wybr:~mka. 6-[)o$!Q:rliY Odlrtlnlfle. . 5< . B .j.".dr.oS.. :3 ..gab di2:-mgiili zmiany bieg6w.110 os 10 Rys. 4.0$ 2.regula.:1: w[detk:<JimI5.fl.¥:ek wyboru ibi(')g6w. .slkrzyn1ka JG5 11. zmiany bieg6w.

okL:lj:~cy ABS wykr~dc po obu stroneeh samoehocu S~1J." • Wyrnontowac tyl ny WSpOliitll iik. • Wykr~cic sruby rnccowania iElc:znilka si I.Ulejlk9!odleg~>IoAclQWa.podk{.byrnocowaraa czuj nika pr~cllkosci kda plt'Z.skrzynlm JC5.l.podkf:adkl oporcwe. 2 -sarellity. pi:erScienie OSadCZ'9. kOf'.zekfad niow'l..· .Mechan.~ookiadkaoor.e.r~dk.wczy ukitadu chrod:zeni. S.pierooien uszc2!eilni9!j4cy.slkrzyn'ki J81 eraa JB:3 1 _. • Wykr~c~csrUi by mOCOW8l1'1!~a.yC pozostaie z)l&Gza przewod6w deprowaczonych do slkr.rilt'owac zesiPotfilltra powie1trza.p~d!zane przefkladn.nika ze skrzyn k~ pr.wieszenia zespc- nap~dowego.espolu amortyzatnr .~c ria bok zblorn iik wyrowna..l:oczne.t'iitowac drqzek realkcyjny zawisszenia • Za pomoca dzwign ika warsztafow€gio poowiesic zesp6t nap~dlowy za ucnwyty do padnoszenia siiniKa.za.za. ell. 4".lwbl. B . 15 . zespolu nalP~dawego. 8 .'!. swiatel' eotanla.spr~zyS'le.iglilwMj. odlt~pzy6 Ii n~ sprz~gta .c lewy wspornilk zawleszenla ze~ spoliu nap~dowego.r~cic Srube iqCZijCq i om~czy6 ko. • Wymotntowaci ~unap~dowego. rrocowan iia amortyzatorew do zwrotnic k6ti wyj~t zespoly zwrotnic z p6tosiam L • Wymontawac prawy i lewydr~z.kolo ~batlena. .agfQooi{l1Na.e'lk.k. Rys.f/enumty m'echaniztl'lu rOinicowego A .rliego mooowania skrzynkij przekJacln~owe] do silnlka.' OcH~czyc doltne sworznie.{Qzy~ka. • WymolrHowa..OSSSll:eIIt6w. 11 . ku lowe Gd zwrotnic • Wykr~cicsruby • Odkrlicic nakJr'litk~ do. • Wymontowac rozruszni k.. wy~czania 0 raz rozf2[cz. f~cz~cy podtUlznice nadwozta z ram£! pomoc'n iiGz~ z. 1:2 . • Wyk. 1 Q .lczl1S skrzynks przektBdn. 4 . 1.zosta. 14 .naJkJ~ka obllJdowy meohianEz:mu rozll!icO'\I'lfeQo 96 . 4 . • Wymo.kolo Zt2bate na~du p.zYIf1l ki plrzelkJadiniowej. 9'.Je. zawieszenia zaspoiu nap~d!owego .d p rzec.tlrycZIfiI6bu czujnilk6w ad arnortyzateniw. • OcJl'qczy6 z:t:~cze przewodow elektryczruydhwf([czn ikG. o .6.6 . kiot:t kmQrmwe.ric6wkii dr<}zka wybo I'IU biieg u ad skrzyn ki p rzek~adniowej.iowa • W samochodzis wYlPosaZonym 'IN u kia. • Roz:lij_czyt zamooowania przewod6w hydrau~ i~ cznych wspemaqanta ulkliadu kiero:wt1iiczego do ramy pomacniGzsj Z8Spo.uszczellea pierSclenkiwa. silnika.7 . 5 . • Wymo.edniego do zwmtn iCy i odlczepi6 plIZewudy ad wi:d~elk.adkispl"~Zyste'.a. i: odsur:J.i wyjiEl:C te n~cz:nik.podktadkJi regulacyjne./ . sruby mlooowaJn la slkrzynki przekta.tU n ap~dow€g:o. • Odkr~ic po.dnJowej do sUnika.3: .o§ciotiflier.

odem.' .zmi8JmliYbieg:6w.ad go. Pod S.zdj:2tc .e90'. '. prz:y dzwli'glni .zderzak prz:ednL W ce.~ za poIklil .edlnego .>olu nap~ 0' i VliYsun~c jii} pod samoch-od. . .' <OP!Jjsdc pO\iVoli ram £iI lPomocniGz~ .c s!krzYiI'i! przeik:fadrni:ow.IlUI leU Ilku pod rilosnHk6w b pocleplrzflc ram~ pomocnicz~zespotu nap~d!awie- • ' Wymoliltowac '. • Pocl1ylli skrzynki~ prz:ekltadni0Wift iwyjqc spodu eameehod u. li1I'adWOlga samQohoclu. '.zesl!.aJmoc!~.e~emeruty meehsnlznu. '.Za pomoc~ j. jq .! . Wymontowa:c sygnai dZwil~k()wy.' P\adh'Zyma.zmiiany bi e~ gow .arszti3!tow.em. • Odlqczy6 0Gi1kol!el<tora wylotowego Ii wyj~c pr2!€ldniiiEj!~IIJr~ wyllotow&. . Z!miany 1b~\eg6w. ii oclkr~cflc sn~'by mocujqce jq do.~uzamontowaril la s!krzyit1i p ~eldadniowej ki nalezy wy~onac . Wylkr~cic :sruby mooowania pl'2e~1ffidni Idemw~ niczej do ramy pomocn1cz'ej zespmu nap~owsgo ~I podwles~6 przek~adni'~kierown k:~ za pomoc~ mi:~kJkiego cI'rut!Ul.~ nia IN odwrotnej Ikolejn ascii.opisaneczynnoscii wymont:owa.trym i podwitlZ8C za pomoc~ Imr:~k!kieg~ drutu . Odd'nlyilic do .ekraJrrll oi:ep~lnllY oraz sp:Ii1Zyn~ diwignl ~ j moc~wcicm n~kaw.

czuJlfilik ciSniooila.ycznej. ElenlBnty s. 1 1 .pIa olej·de~z chtodz~.usrezl9~ka. Allitomatyczna sklrz.1ll!ieilcrlulilkcyjny.R: bieg ws.NI: polozen iiE!nsutral nE!. . .ynkl prz. 13 . Jest umisszczona pop rzeczn ie z prz.RAiKTE..en.czujnik prr~dk:>osci obrol. 5.RYSTV.CZlu]nik prli!dllloS(ii ob~otowej not wale.teczny. szesciu poro.1\. wyficiowym prze.e!kfiadn iowa.Z<!_dzrelliie.4 . 8< .uI11cmego.przektadniaJ Ilydrokinetyczna.iDNIIOWA 5.2)eUI:IJjni 11ydrokjnel.o~e:]l] wglDwnym I\:a:na.'ekfadniowej R..: ~ P: postOj(parlking). 9 -elekrtroZ8:wiJr spFz~gallJiawiinf1lukQw pr.elek~mzaw6r sek'l!rencyjny. rna eztery bisg'i do jazdy do przodu ~ b~E!gwS'tec:zny. 6. 5 .yn ka prz.D: !3!lutomatyczll1Ia zrniana 'Wsz.ystl<1ich cztsrech b~eg6w do jazdy do przodu: 3 . 1.ca ~ilnik.4.worow elekt~omagne~ch).przeh:)_czl'lik.steruja.knynld przeldad:lli'owei 1 .0lI0zam!achowe slh'lllk:9J. :2 . .ce auklmatyGzineJ skrz. 7 .z.~1adnL 16 ..5 AUITOMATYC:ZN'A SKRZYNKA PRZEKI.1.zesp6!l IhrydmuUczn(Y (2esp61 za.O'WeJI przekfadni hydroklnetyC1!i1Iej.odu samochoeu. 15 .pokrywa zespOOJi liIyclra. 12 .KA TECHNICZNIA Diwiign~.elektroniczne ur.elekitrozaw6r stemwania wydajnosci<! wymien I1IUkaeiepla.elelklro:za:wOr trOOclulacji.le o!eju. 1[1.3 98 . CHA..a wybow bieg:6w rnoze zajlmowac jedno z.y'S.A. .wym1@nnik cie.7•.obudowa sk:rzynki.

ma.ekJIadni.trozawottl Nieuzywany Sygnaf wy~enia. IJImchomienie siiniKa mozl~we Jest wyfSl.eg6w do jazdy Z<tdan'lliestopniowania rnementu I sygn~t parotenla P lul:i N dliwr~nl wybom bieg6w Nleutywany Stemwal1lie e]ektFoz.ek:tronlezn 9 urzadzenle ste ~u.rzeJdaclniowej styku INr 1 2: Rodzaj sygnalu Zasmanie elek1irozaworu wymlennika Qiepla slerujqcego wydajnosdE(! Lampka ko:n1!rolna Ilie.wowzmiany SterowEmie eJlektrrozawmu zmiany SterowaJl'l~ eileiktroz<l/vroru zmiany Ster'o~lj1aJ!ca' e11e'k.awmu zmiany biegu nr 3 biegu nr 4 b.zy do jazdy do przoeu.dzenlasteru/llcego automatycznej skrzynld' p.QSci obrotowejsilniKa~ c. bieyl.ldentynkacja w zhlcZu przewod6w $~k6&ff elekttoni(.zaillroru Nlieui.a'sllanlie alektrozaworru i mMtiNowa:nia.homagnesu wyboru b'legu :pedatu przysp~.lektroz. .enia do oporu.eJ 5 5 7 8 b:i. SygnatSla. w~cznika sw:j.e eleiktro.atei hernowan ~aoraz przstaczn iik:a wielofu IIlkcyjnego.gnostyczneJ Sterowanleelek. Automatyezna 117 l' 8 Sygnaj I.gay .wigni'a Jest w polozen iu p~D~1. INa diwiglni wybotlu b+eg6w . biegu z swiatel ham01.e eutomatyczna zmiana olbe]muje tylko irzy pieMlsze biiBgii do jaz!dy do przodu.l miany 6.W<lflU Slemwanr. paliwa n1'Odulacji dSni~nia 99 .l 112 ~3 114 115 116 SI:erowanie alektroza. i.pcwnd uje.Charakterystyka tech'nlczna' I sterowanle' skrzynkiprzektsdniowej Rys.>nienla kolektorze paliwal obci<tienla fIN rowana.1: wtqcz. 24 25 26 Masa C2i1J]nikaolsnienia w kolektorze l.ektromagnetycznyrni hyd raulicznsqo zespolu ~Q 21 22 23 nych z czujnik6w: pr~dko5ci obrotowej wirnika tu rbiiny przekltadni hydrolkinetyczn ej. tempemtury oleju 'IN p rz. do przodll.sprawnosci w z:eSI<l.a.ast~pUlj8 po nacisnleeiu blokow~n1aditwiiQni stero\tliania wywjnosci:!l zmiany 5.zliI. EII. STEROWANIE SKRZYNIKII PRZEKtADNllOWEJ skrzynka p f'ZiElkladiniowa jestste- Sterowan~'e eJJe. Ponowne nacisnll'!icie pli"Zycisku powoduje powr6t do autoWyb6r matyezne] zmlany czterech .2: automatyczna zrnlana tyllko plerwszyeh Idsntyfika'cja stykow zhfcza elektronlc.l.nu Z. glniazdo 55-stykowe i stenuje zaworami sterowanla na podstawle sygnat6w 0 warunkach pracy siiniKa oraz warunlkacJh ja~dy'.ywaoy Sygnat~czellia 5.asllanlleczujnilka WII)tsku pallw. elektrohydraul.iniicliagnostycznejl (l) Sygnalll inii clia.zna.dz.2. 2.tyczn~i skt"Zynlti' przekfsclntoweJ D. W PCdOi:81tl1 dzwignii ~ID"Iub ~2" automatyc:zna iach zmlena biegu na nitszy n.ony bieg pierws. otl'zymywaell. czujitlliika pr~dlk.. Marka i ty!p skrzynk'i: Renault-lPeugleot DrO.tozen'i.Jduje si~ przyclsk ~ID3'\ kt6rego rn.lctrozaworl.~~ceskrzynki automatyczne] (EM 8PA) me.acisniE2cie . cosyg nal ~zuje lam pka kontrolna.zujnika pofozen~a przepustn icy.esz. 5.iczn ls.aclhdiwig n i wyboru bieg u m p~ lub ~N".znego urZi!J.PO W'Zfldzenla dw6ch bieg6w do jazdy do przodu. pr~dkosci obrotowe] waft! wejscioweg!o przekladnl. programu jazdy za pomoca P rzycisku "D3" jest zalscany w przypadku ja:z:dl~lpo nawie rzcbnl 0 matej p rzyczepnosci.~egO aut>o.czn ie w po.lWie w~kazUllk6w e!ekJronic. .!o'ania (K) modulacji ciSnienia.a ctt.znego 6le.iegu nr 2 biegu nrl Stemwal1l!e e.

zeniia. CZiUljni ten prz.cejiwsz.agnes blokowan ~a dlZwign i WylbOrlU biegow (po wtqCZBlIliiu zaplo nu).sa EMSPA 29 Nieuz. szesel u .any Pr2!el~i k wielortlnkcy]ny (:styk 83) (:sryk 84) poloienia P so 31 Pr~e!~C'.z:e pemwa CzujlMk PE'tdkoscl o:ll. R:9zym8l111cja na stryka.dy eraz i 1.§ci Za.: przepustn ca zamkni~ta: 5440 Q.zln€ i ellelKtrom..iektroniczne urz~dlzenie sterUj'lce sk:rzynki au- tornatyezne] pmclUJe wecHug zasad log~ki rozmyteji.rotoweJI tUl1'blny przek~a. VII IkUirym zmiall1lY przelozen iia nasb~puj::t w n i.wozyoh e!ektroniczne u~dzenle sterujO!!:cB zape.wnosoJ jednegio z czujn i:kow Iu b urz:qdlzeri wykona. Odezyt Wah iII1fo:l111a.alUtoma.dulkcyjlnry umieszczony naplrZ8ciw ta.owiciie otwarta: .oruj€ dziatanie urzqdzen -peryfeuyjnych sys:temu iiprz.ol~klor.mi~dzy stykami1 i . pr.cyrnprz.ellkiie sitarny po.asciwej pr~dkoSci Jaz.zaworow p~.z.~ 3: i . .ki netycznejl Na podstawu.tafych . przepustn lea c~k. o zmiarny biegow.e aufomalyc.i przektadnl hydmkilnetyc.E\czonej z kolem ~~batym tlla:p~dza~q.dni hydro. aile w trybi'e awary]nym.ekazu je do e·~eklronicznego urztilk dze:nil8 sten.a Ipr~k0. CZluj~ nik przekazuje do elelktroniczneg:o urzEtdzenia steruj~cego syglnat 0 pr~dkoSci pojazdu i um(:l:z-.ygeneratora ~mpUI ~s6w pm.ran~c2:er1li:a zmiany do 3. pe Ikt6wejprzesiIJwa 48 49 si'~ slt)l'k potijc.wor6w: 1 n. to znaczy ulwzgll~dniaj EJ. biegu Pr2!at~. Czujnika sie nle regulluje.elkiadnii gtOwneji.eop~yma! nych warunkach. Rez..rzekladnlowej cd: N1w stylku 28 Ma.anle ruszanla z miejsca p~.czne :z:espol hydiraulicz. W przypa:cllku 1111 ieslPra. ll.zawolty 91s ktroma.ktr:onlc:znego urzlJdzenis sferuittcego . l Nieuzywarry Slerow. Eezyst:ancja dw6ch po:zos.Jlj~cego skJl'Zynki.mi~dzy stykami 1 i 3: ok .cy SprZ!!29iID b~'9gU bezpo8red~ n i ego oraz zaw6r regllUlluj~cy ciisnie..i k iin.owe] .3!k:azll()g.arbowego !ill G M P {w cyll ndrach nil ~ I 4) jazdy tu rbuny przepustnicy CzumiK ten ]lest iUlmooowanry na oblUda:wie przepusmiey na koniClU jejl est.00 .ilC€skrz.y sredl1lie pomi~dzy stanami podstawowymL Umo- Czujnilic p~dlicosc:i pojazdu J est to czujn.isdn iEl ..ywany Nieuzyw.2200.ektadnl hydrokJinetyCZJl9j Masa (lZujT'l~k:. prze pustn lea ca+kowici:e otwaJ1a:5340 n &5 8ygnat czujni ka disn lenla w If.'8ChoW1Uje pamii~i d~agnostyViI czne] info rmacle 0 z:8ra]estrowanrycn usterkach . n.anle n:.F1lY zawtera szest klare SliUZri!.n. linioweji sciie~cEl. E.z.rcz.zliiwia to llWZ. d zawor6wj 4..e tych informaoJi e~ektroniczne urz~dz.a p~dkos.znik wielotllnkay]ny S4 S5 S6 37 S8 89 40 4'1 Przeqcznl k wlelorllnkcy]ny t N wy[borz:e optymalnych warunkow zm iany przefo.ynki automaryczne] uruchamiia odpow.ldentyfikacja styk6w zlttcza eie.epustn ica.slilanle Sygnal amj nika polozenia ki{roweglOwalu k.ra"ktelry'styki' sllnl ka ii wal'iu n k6w jazdy p rz.cji jest mo:zliwy jedynie przy uzyciu zestawu Kontrolnego XR 25.zn'Sj M!asa G2uJWillik.2. cha. Rol!!il c:zujn lka speln la potenclemetr obrotowy o pojeaynczej.snie sts nuj. a talkZe I mac:j~ 01 p rog:owej warto~ci pr~dkoooi obrotowe] przy kt6rej nastepu]e zmiara biegu Rezys.yst:all1cja.tycz:nej ~nfar- wyswietlacz w zestawte wskaznikow. IIMiia okresllElnie wt.g n etyc.~czen la swia:tet eofan la.. 5440.~ta: 2160 . Czujni k pok:l~enia 44 45 46 47 .. Ele ktronlezne uuutclzenie sterlLJl]~~e skrzynkii automatyczne~ nadz.mi~dzy stykam i .erwszej grupy: 40Q.zy mate] przyczl!lpnosci Rezerwa Zawory e~ektiromagnety.· .nie olejiu.Zasil!ania cz:ujnika p!'~dko$Ci obrotowej tUlrb~ny prz.zneji slkrzynki przskliadllil i.zamkni.2: Masa. prze kaz f1I i kl b~okady urushornienia sill n ika oraz (po~czen~ u bi egu 'Wstecznego) wt.za.automa~ycznej skrzynkJ p.wnia.ch cZIUI]nika: . dziatan ie sknynkJ arutoma!tycznej i umo:z:1 iwia daisz~ jazofil'.ciob~Qtowe.tancja mi~dzy stykami czujn~ ka 0.cznikwielohJink:cyjny (styk 81 ) N ieuzywany N ieuzywany Sierow.gll~dn~eniie styl u Jazdy kierowcy. prz~cml Nlle~zywany ka wielofunkcyjnego oraz dwa zawory: za:w6robshJgu jEl.1 ~ D2: 300Q.ony SZlyWll1iO Z o:si!~przepiUstnicy. Wszystkie Sq st:erowaJr'lIe p rzez elektronic:zne u~dz:en~estemji~r.

Rezystancja mi~dIzy stykami A i B czujni'Ka~1200 o.or. 5.eje proporclonal nie do wzrostu te m para fu ry c leju w autornatyczn Elj skrzynee pr.. naczy~ nile do zJbierania oleju. m.2) sluzy do spuszczenla nadmlaru oleju (do w~Lasciwego ponomu)..MJnioWflj Rys . • lPod+~czyc z. ollej.km.aby· Sk!uteczn~9'WY~ plukat produkty zuzyera wsp6lpracujC}cych cz~sci.2500 n przy 20D(. • Wpisa6 na Idawiaturze zestawu knd "D 14-# 04" w celu wyswietlenia na ekrall1iie temperafiury oleju w skrzynee przekfadni'o.k. Cz~stoscobs. az ollejostygnie.300 n przy 80°C. 280 N· m.lIllktemperatury ole .wej. a.estaw Ikontrollny Renault XR 25.towego . 2: . 5 . Wl<~t przelewu 7.3. nastepnle ponownle sprawdzle pozlorn i 8wen~ tualnie go sko.zelkIad ni:owej. Mocowanie autornatyczne] 45 N: rn. SMlA. Zal €lea si~opr61:niall1 i e skrzynki automatyczne]. • U ruchomic: sUn 11:\ pOZ\i'110 I~c u pracowat 1 m z pr~d koscia ob rotowa biegu ja. 84 czujnika. 5. • Opuscic samoehod.ANIE SKRZVNKI.3} i spuseic N· m.. • Zdj~e ()sfon~ spodnie] cz~sci prz.:.5 dm3 wfaSciwego rodzsju oleju." rys.kof\9k. Gdy pozicm olej u jest zbyt nislki. UlwQ. Korsk spem la dlw~e funkcje: .A.5 dm3 olleju i odezekac.QW autornatycznych He- 11006 olej u: 6 dm3.ow ii moze blokowac j~ w paroi:eniach "P~ i ~'N".ROW.edziaru silnika. rlIaleiy do~ac 0. 5.zystancja milidzy stykami 81 i.. • Odkr~cic korekspustowy (1.. stosownls do obdi&ienia i prl.1.:s1«zynoe przekJ. kt6rego rezystancja mall. SyQlnacly predkoscl j azdy ciila p~dkos~ eicmie rza w zestawie wskazilil ik6w s~ przekazywane p 1"'Z'9l czu] niki p r~dlkosci ASS przez SJEH:: CAN (multi'plexage)" C:zuJ. BIEG. oleju 60°C).n1e' kofka (8) MeWU olejfJ' w auf!Om\!Io/cznej naulltmatic 60000.ga. .ldlkosci obrotowe] sl Inika.4. • Podstawic pod skrzynkl? automatycznE!.WA plrzektadinio- UWAGII WS~PNE Napelnii.!il~=li8 sltt:zynlm' Pf7~ 1 .ekspustu oleju: 25 N . • Wykr~clic korek (1). 5.fugi: s prawdzanie MOMENTY DOKR~C.•u wskrzynce automatyczneJ Jest to termlstor 0 ujemnym wsp6tczynniku ternperaturowym {CTN). • Pod n iesei podeprzec samoch6d. RoeIza]: ole] do przeldadni .z lejek IIJw891s.. temp.6 N·m. He. • Wlac do autornaiycznel skrzynki prze.Wymiana i sprawdz'anie poziamu wy'bor w~aSciwego biegu.15 mm) 3. gay zawarty w If1I iej ollej jest c~eliY (maks. sprawdzania poziomu olieju (Wldbk ad spodu)' bieg6w blokowanla diwig ni wylbo:ru Elektromagne. Macowan le pokry\iVY rozczlelacaa hyd raulicznego: Nakr"tikii porosi:.ek SPUg~JlI olieju. wej olejiem do wliasciwego pozlomu wymaga uzycla zsstawu kOll1llrollnego Renau It XR 25. Uwaga. 5. skrzynki p rzektadniO- vyej dosillnika: 8m by k6l:: 90 N· m. wY.korek (2" rys.rygowac.!Jrom.2}stljzy do spuszczan la care] za war1o~ci olej u w skrzyncs.Wymi.or. .anie automatyczn ejsk.korek (11.s jest wbudowany we wspornlk di'wigni wyboru bieg.rzynki z fiil~rern (0.ana i sprawdzan ie poziomu ole] u WYIMI. PoIo:ie. OBSLUGA I NAPRA. . 5.3. rys. • Odczskac przy pracujij_cyrn silniku" az na eikranie zostanle wyswietlonaW'"liasciwa 'temperatura Qleju. Emektromagnes oleju R¥S. 101 .2)..3. rys. 5.kr'~caJijci z n:iej korsk (2. • Sp rawdzic pozlom olej IU ~ w razle potrzeby spuscic jego nadmlar przsz mrk~ p rzelewowq.ANIA nadmiarowego:35 DS SYN" pozlorn u olsju 00 K.ANA OLEJU Uwaga.

. . • WymontG.ej WVMONlfOWANIE przewod~ i odttc. podwi~~lJ(~ WEi sznurklem . (dotyczy ~llko rnodelu SCE'rilie)" • Obraca6 waiem ko.z.ewo- .rzI~c.> J.5 dm30le]u i IProst'!i!iPwac dall!eJ. Od~czyc pl2J9lwod t(2) p. . fS~3. • Wylkr.ow~i ..{ 1'\. 1100 {.czuljnHi.at kiemWinl i:cy 00' plrzektadlni Ikierowniczej.eSUllii!'!\C do~yllu tule.z pll'K~ktadrlii~ hydlrokillii!.ka wieJ'ofunk~ cyjnego. rys.Bn~a zapew.C klraltJI~~z prawej stn)ny oka:pu pod Iprzedl"ilr. z o!l:rudbw~ • W'ymontowa.a.:r~cic g6mesruby Iq~ce slkrzynki. 6. 01..ontow.wic pod slkrzynk~ akumulatora.oz-i. .i e~()funkcyjneg:o. • IR. '.derzak pr2!8dn~. liJW'a'g.cz.u.c wspom ik przedn ~ego odci n ka uldadu wy~O'towego.. 5) p.przewodow hydraull ~czrvydlrnl w.... '.rllia~-I!l!cego dos~~iP do nalk~tek moo~ji21cyo~ tarcz~ naPiidOWi. Ry&. • Wymontc)ilili'a6 w. Elektroniczne u rZiSJjdzeniesteruJq09 wraz 29 wspomikiem pozOOita. .spomagan~la ulldadlUl knercwniczegio.r:l.5.. Opis wwksoie • ustawic wSiporl11l ik pOOitrzvmuj~cy si I'nik.iczr:l:ego u rZ1. Wymo.l.zelktad'nJi sygnat' a:zwli~kowy.dze(3) nla s~eruj~Q9go skrzynlki 8iutOimaltyczJne~..ac 'os~ony p:rz.csmby m. 5.2.yc zfl'Ej.wic na.any" • Od'czepic w~~zk:~ IPuzewod6w e~el<tr\jczli1rycnl 001 alf. 'iN pop:rz.'-'..1.' RQiz~c.mowym wkiel1lm ku rlU chu wSka216wek.samocl~odu Soenic)..eciwbtotNl E! Z wn~k db!lJl IbhJ~ri1 iikow. silnil\.fj.czynhEl o pO]8mrnosaii ok..o- W11&Z~iprz.zn~.flak to opisaao o Y .Wymlontowan ie Ipr2ekladn:io.. uktadlUl k1Ter-ow. .. Wymontowac Ikhi[llmWniicz~~..eGl1m ii~ Illamp~ Nspol~Qn~.\!ct~en~atelriJj~cegoskrzynlld autos matycznern· '.eelnim poolr'Qzdz~ale. JesU pezlornu ole1u niespr-awdza si~ lbe:zpoiSredn io pe jiego wym iianie. podaosn ~kiu z koiami zwisaJi~cymi swobod 1m ~e.zqdtzenia sterujo:tcego skrzYIn ki automatyczne]. ~ci.~cii. u ~..obI!J~~o~ s!krZYlnlkipr.ifn:3 ii oocz:ekac.' Z~cisn~c I. • Oc Ik~Ciic nd .:a pr~elkosCil pOja2du. Wy'm.:r~cic snuby eraz dolrJI~1 wkr~t na ob!LIldowie automaty~znej skrzYIn ki prz:e'lktadniowej" . - • Wymantow-ac za w~es2en~e oraz p6los~e obru! p~edn~ch1k:6t. • Zaj:qC prz:ednie kma" • Wyrnontowa:c: akumula~o If i wslPom~k..• Podsta.zyC wymi:ennHk ciepitaQie]~cn'ocz chtoclz:q.etyc. • Wymoltlltowac rozrusznlk. • Wysu'l'il~c pomocnk:z~ ram'i'zespolu napedoweg:o.c:z~ przeg U QUI ku lowego (1.:umulato ra oraz ad e~ektroniczneglo Ulr. Wywnontow.ool!Jlji~oeabudow~ pr.11410-011 (ella modeillu Soenic) .c lPomocnicz~ ramli zespofiu nap~'"" dowego za pomoc~ prZYirZii!lduIM!ot 1140b{~I~1 lub 0 Mo. """'r"'k(2\ .w prz€l~ dziale sllllnika za pemoea mii~kkiiego druml!.111 IC2!ego ~.ka w.. • OdlEtczy6 akumulator.Z .w. • Wymontowac cZliJJn~kp~dk:oScu obrotowej i poIDzerl'ia wafu ko roowegiO..t .rze~c:zni. • ' PociwflesiiiC prze~~adni~ kii:eruwnh:z€J!..\ .olej prz:estanie skap'Y'WaC. • Wymorn:(]wac .c~ sUn~k. 2isgara do.. na kt6rym ~:est umoco-w..~ szyi02jj (d:otyczy tyll~{o. • Ocii~czy6 ~t:"iEJ:OZie ellektiro:n ~cznego.at lew~ prz. • \Nylf. • Wylf. • PlOdeprz!e.zn~lt . • Wykr~dc osfony zamocowenla specjalinymii szjc2ypcami elastyczne i zamontowanleskszjn ki dowel ektrycz. .zyC zutcze .' UistawiiiC samcchod lml:a.' Prz.Jl~meehamzmuwspamagania. 'r~'e-Iew"'we' ~1f""'. aZ . • ull .z!8~liadrili:Qw@] uc~wyty lTIooo'Wl'!milia. INlaleZy dotlac ek.w8. • Wyklf~cic gruby mocuj~oe ~~~wspor'nlika zjf~za 1(4)..ntcwanwOI!utomatyczneJ sicrzynkJ ptzek:ladnj. • Wykr~Ciic smby '9I@trn€lg:omooowairil ~a eleiktr. po!lo. • Pochylll:c maksy:malnie zesp61: nlap~dowy.rllyoh. _/ rrkJ' p'.

5.s.. 5.' aby nie.(Ikod 'Gil 74).. 4 ..I<~adWlli:OW.galka.alsiy za pomoca zesta W'L!I diagn. Meci1a:nizm' WJfDom .eleklmmagnes'i5 -linka.c .. w • O:br6dc r!!2k&.l1iik.R:v.~ la..b.i6 g:6w.podsta.le~<lcznik. • IlImri€Scic dwie k:onoowlki przElwodl6w elektryczrllyC:!h IFilla wp llJ8'laGlhilkon~:ro~l~ potO!zeniia.£j..7. dZli ata!l1lie mreornanizmu!wybo:ru ble- mocowa_1!Il~a przek'iadl1lr hydroki rlJetycznej.ynno~c" 'IN IlkoI8. IrNliewD~I'no POlt'iliOWlnl SID80wac Inlt1Jk1r~tek ie • Sprawdz.oc~jiril!:oornomsrttsrn 10 INI·rn (obw6d ellek.ej podczas j:eJ \lVYmOl1ltowa. 5." W przypadku wymia!t'iiy oleju liI. at do zamklt'ili~cia Ii el!ek.Qm.3~3. • .s~arz)8nia oJ~EljllJ . • Dokr~cic s.Iw. srodkl!JlJ~cq W2igl~d€m tarczy nap~dlzaj&cej.c2.ruby m. sterowarn ra 'iN pdoileniun:e:lJtralnymr.a wyooru b~eg6w.t:!" wyilkonuj. s. pr.a. • Zamonrowac: prz. • Zaioz-yc nO'W2! uszczeHlkii przed nl~ej wry wyIOtO\IV!9j.€fOWaC ws!kailtll~k. wyjElC Z rlie] pr:zek:faolrli'l 1~lydrolkine~y!QZ!fiI.hyczrry powinri.breg6w 1 .ZifJ!:O Z!srowej r'~z.osiyczrneg:o IL!isun~6 pam r~ci diag~ z nOiStyczne:ji dane 6ilutoadap'mcjli (ked G 80) oraz wyz.amkll1l~ty).6~ WiGfok og6lny a~t. j • Zamont:ow:ac a!U~omaritycznEj!skrzylnki(j! p rrze'. ZAIM'ONrT'OW.ANIIE Uwa91a.dnj~ hydrokinetyOD'll€'!_. ~wign iwyboru bieg6w. :3 . dtII!iignf.zmieu'Zyic relzystancj:~rn i~~dzytykami prz~cz· s n ~ka.yC aUitomatycznrij[skrzynk~' prz:ektadlniow~ cd _ sillril~ka.zlt'ilsj. 2: .trycznego obwoo u sterowan la pWZEllZ wskazan la Plrzyr.~sci'owo u&'Uni~a) • OdteJ:Cz.en bye z..eJ.ofunkcyjnego • UstaWiic 05.teilJj~Qa 1103 . ~eiofunk"CYj nego.~no8ci Qdwrotrile] d~o pod:an.1J wiel.~. Rys. • Llzupeln it.~ IRegulla~cjapr2etq_cz.uQ:!. IUiW:aZaJ~c.ole] "IN skrz:y:t'ilce aUitomatyc.w..ystanGji.ii .1fy:czRBjsJ'~:ii1k~ przekladniowej{o.ekta.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->