P. 1
B. Wojciszke - Psychologia miłości

B. Wojciszke - Psychologia miłości

5.0

|Views: 3,088|Likes:
Wydawca: Facebook1988

More info:

Published by: Facebook1988 on Jan 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

psychologia

miłości

Boadan WoJciszke

psychologia
Intymność- Namiętność•Zaangażowanie-

miłości

GWP WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE GDAŃSKIE Gdańsk 2003

Copyright © Bogdan Wpjciszke & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994

Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana lub odczytywana w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Wydanie czwarte (dodruk) Redakcja naukowa; Krystyna Drat-Ruszczak Redakcja: Katarzyna Budna, Małgorzata Jaworska Korekta: Joanna Sadowska Opracowanie graficzne: Jarosław Czarnecki Skiad: Maria Chojnicka

ISBN 83-89120-70-4

Druk: Drukarnia „Stella Maris" 80-822 Gdańsk, ul. Rzcźnicka 54/56 tel. 0-58 769 45 54, fax 0-58 769 45 04

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 81-753 Sopot, ul. Bema 4/1A, tel./fax 058 551 61 04, 551-11-01 e-mail: gwp@gwp.gda.pl, www.gwp.pl

Od autora
Miłość jest najważniejszym wydarzeniem między narodzinami a śmiercią człowieka, I choć trudno o pogląd mniej oryginalny, on właśnie byi przyczyn;} napisania lej książki. Gdyby zniknęły wszystkie książki o miłości, zniknęłaby niemal cała literatura piękna, nie hyłoby ani bajek, ani wierszy, ani piosenek. Po cóż wiec jeszcze jedna książka o miłości? Otóż ta książka nie jest pracą literacką, lecz... naukową. Nie pod względem formy, ponieważ staram się możliwie mało nudzić Czytelnika ulubionymi przez naukowców długimi a obco brzmiącymi słowami, definicjami i klasyfikacjami. Jest książką naukową z powodu źródet, z ktńrych czerpie. A źródłem tym jest współczesna psychologia i wykrywane przez nią prawidłowości rządzące naszymi uczuciami, myśleniem i zachowaniem. Naukowe analizy miłości przypominają nieco wnioskowanie o naturze huraganu na podstawie tej jego części, którą gdalo się pracowitemu badaczowi /.łapać do słoika. W dodatku przykładanie naukowej miarki do miłości uważane może być wręcz za jej profanację. Nauka poszukuje uogólnień i ucieka od szczegółu, a każda miłość jest przecież szczególna i inna niż wszystkie pozostałe. Bardziej nadaje się więc na tworzywo sztuki czy literatury niż nauki. Cóż, czy nam się to podoba, czy nie, tyle jest w różnych miłościach podobieństw, co i różnic. Zajmowanie się i jednymi, i drugimi jednako jest fascynujące, bo fascynująca jest sama miłość. Ponadto, jakkolwiek zwykle pragniemy kochać dobrze, to jednak najczęściej robimy to żle, przynajmniej zdaniem tych, których kochamy. Nierzadko ponosimy klęskę w miłości nie z powodu braku starań, lecz właśnie dlatego, że się staramy. Rozważania nad tymi paradoksami i pułapkami miłości zajmują więc sporą część tej książki. Myśl przewodnia jest prosta: miłość ulega nieuchronnym zmianom. Nie z powodu słabości charakteru czy zewnętrznych trudności, lecz dlatego, że taka jest natura tego uczucia. Od pewnego momentu większość tych zmian jest szkodliwa dla kochających się ludzi, a ich związek skazany jest na cichą zagładę lub głośną katastrofę, jeżeli zmianom tym nie potrafią zapobiec. Problem jednak w tym, że

Udane oddziaływanie na własny związek z innym człowiekiem wymaga (parafrazując słynną modlitwę Kurta Vonneguta): sif ~ abyśmy zmienili w naszym związku z bliskim człowiekiem to.abyśmy potrafili odróżnić jedno od drugiego. Próby zapobiegania innym narażają nas tylko na niepotrzebne frustracje i bezsilne przekonanie. co wymaga sił. za sprawne i błyskawiczne wydanie tej książki. że pomoże ona rozróżnić w miłości to. czego zmienić nie można. której stypendium umożliwiło mi ponadroczny pobyt na Uniwersytecie w Bielefeid. co zmienić można. cierpliwości . Elżbiecie Zubrzyckiej. Jest mało prawdopodobne. Aleksandra von Humboldta. Nie z książek się one biorą.abyśmy potrafili wytrzymać to. że nic się nie da zrobić. Dziękuję i Fundacji. od tego. aby zawartość tej książki dodała komukolwiek sił lub cierpliwości.6 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI tylko niektórym zmianom zapobiec można. Nie można jednak wykluczyć. gdzie życzliwie gościł mnie Profesor Alois Angleitner. . i mądrości . Dziękuję też Krystynie Ruszczak za nieocenioną pomoc redakcyjną (i zapoznanie mnie z treścią romansów z serii „Har)equin") oraz mojemu wydawcy. Książka ta powstała dzięki Fundacji im. co wymaga cierpliwości. i Profesorowi za stworzenie mi wspaniałych warunków do pracy.

związek przyjacielski .intymność . którzy mniej mieli szczęścia lub jedynie dłużej czekali z wyciąganiem . co żyje. a jednocześnie nie ulegały żadnym zmianom. Ci zaś. Brzmi to dość banalnie. że liczne (jeśli nie wszystkie) związki między ludźmi oparte na miłości ulegają w trakcie swego trwania daleko idącym przemianom. aby istniały.zakochanie .zaangażowanie Rozwój związku miłosnego . czyli sama istota miłości. W poważnym stopniu zmienia się treść uczucia łączącego partnerów.związek kompletny .namiętność .romantyczne początki . „Dopiero teraz naprawdę ją kocham" — konstatują szczęściarze. albo jako zanik „prawdziwej" miłości. ulega zmianom. Jednym z takich zjawisk jest niewątpliwie miłość niezmienność tego uczucia jest przecież powszechnie uważana za znamię i rękojmię jego prawdziwości. dopóki nie uświadomimy sobie. Wystąpienie takich zmian jest zwykle traktowane albo jako pojawienie się.związek pusty i jego rozpad Zmiana jest nieodłączną towarzyszką życia: wszystko.ROZDZIAŁ 1 Przemiany miłości Trzy składniki miłości . że w odniesieniu do wielu zjawisk żywimy wewnętrznie sprzeczne pragnienia. Potoczna obserwacja wskazuje jednak.

takie obserwacje bardziej mogą skłaniać do refleksji o naturze miłości niż o naturze zaangażowanych w dany związek osób. Trzy składniki miłości Punktem wyjścia moich rozważań jest dokonane przez Roberta J. wzajemne zrozumienie. Przyczyny takich zmian są zwykle upatrywane w negatywnych cechach partnera lub własnych („On jest zbyt samolubny na to. W tym właśnie kierunku podążają rozważania zawarte w niniejszej książce. Z drugiej jednak strony. przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu. namiętności i zaangażowania w utrzymanie związku. skoro tak niewiele z niej zostało". przekonanie. żeby mógł zdobyć się na prawdziwą miłość"). szacunek dla partnera. które wywołują przywiązanie. lecz jako procesu rozgrywającego się w długotrwałym związku dwojga ludzi. Omówię pokrótce naturę każdego z tych składników. że na tak pojmowaną inrymność składają się: pragnienie dbania o dobro partnera.8 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ostatecznych wniosków. stwierdzają: „To nie mogła być prawdziwa miłość. . W ostateczności można jeszcze westchnąć nad ułomnością ludzkiej natury w ogóle. Sternberga (1986) rozróżnienie trzech zasadniczych składników miłości: intymności. W myśl tej koncepcji nieuchronność zmian związku miłosnego nie wynika ani ze słabości charakteru jednego bądź obojga partnerów. bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. że można nań liczyć w potrzebie. to znaczy szybkość przyrostu i spadku każdego z nich w miarę trwania związku. Badania Sternberga wskazują. w której staram się zaprezentować koncepcję miłości nie jako pewnego stanu uczuć tego czy innego człowieka. zwracając szczególną uwagę na ich dynamikę. Intymność Inrymność oznacza tutaj te pozytywne uczucia i towarzyszące im działania. zewnętrznych wobec danego związku czynników. ani z oddziaływania jakichkolwiek innych. lecz z wewnętrznej natury takiego związku i samego uczucia miłości.

Jakże często. zarówno duchowymi. jest ona zbiorem przeżyć charakterystycznych dla miłości w ogóle. rodzeństwa. wzajemnego zrozumienia i udzielania sobie wsparcia i pomocy. Ta chropowatość kontaktów ustępuje jednak w miarę upływu czasu i wykształcania się . . . aby można było mówić o zaistnieniu intymności. a wzajemne próby pomagania sobie mogą nawet przy najlepszych chęciach kończyć się niepowodzeniem wskutek nietrafnego rozpoznania i zrozumienia rzeczywistych potrzeb partnera albo też nieumiejętności ich zaspokojenia. nawet jeżeli któregoś z powyższych uczuć czy zachowań „brakuje" w jego związku. choć nie bardzo jeszcze wiemy. a raczej nieobecna w miłości do rodziców czy dziecka.wymiana intymnych informacji. . Pozytywne emocje składające się na intymność wynikają w dużej mierze z umiejętności komunikowania się. że choć intymność pojawia się w tych związkach z różną mocą. jak to ilustruje rysunek 1. że struktura intymności (czyli skład „mieszanki" wymienionych punktów) nie zależy od tego.PRZEMIANY MIŁOŚCI 9 . czy wszystko to czuje wobec kochanej przez siebie osoby. W początkowym stadium związku partnerom często trudno jest się porozumieć. to spieszę dodać. Badania Sternberga i jego współpracowników wykazują również. Albowiem nie wszystkie te uczucia muszą być przeżywane. nie zaś dla jednej tylko jej odmiany.wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami.dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia. co by to właściwie być miało i jak miałoby się dokonać. Przeciwieństwem będzie tu namiętność. Sugeruje to. Dla jej pojawienia się wystarczy dowolna konfiguracja wystarczająco dużej liczby tych składników. Jeżeli Czytelnik zaczął właśnie sprawdzać. że Jego związek może być intymny. czy przyjaciela tej samej płci. matki. jak i materialnymi. a takie umiejętności wykształcają się dopiero w trakcie wzajemnego poznawania się partnerów. ojca. a działania podejmowane. gnani niecierpliwością serca.uważanie partnera za ważny element własnego życia. chcielibyśmy zrobić dla Niego (Niej) „wszystko". czy idzie 0 miłość do partnera życiowego. Dynamika (przemiany) intymności jest łagodna: siła uczuć 1 działań składających się na intymność rośnie powoli i jeszcze wolniej opada. typowa dla miłości erotycznej lub romantycznej.

szczególnie pozytywnych. jak to ilustruje rysunek 1. Co się stało? Dlaczego to.ntiyna jest zabójcza dla uczuć. ani sposobu na jego kłopoty z szefem. że Jemu wcale nie robi się lepiej od szczegółowego rozstrząsania problemów stale stwarzanych przez zawistnego szefa.zaczynają być odgrywane bez namysłu i bez wysiłku. że sposobem na Jej nieporozumienia z matką nie jest ponawianie propozycji. stanowi bardzo przyjemne wydarzenie i dla pocieszanego. Na przykład znalezienie skutecznego sposobu pocieszenia partnera. Jest to przyjemne i kojące. Już oto wiemy. Dopóki . natomiast doskonale działa wyjście do kina czy placek ze śliwkami według Jej własnego pomysłu. co jest zawsze. według których układają się wzajemne kontakty.10 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI „scenariuszy" wzajemnych kontaktów. Udane scenariusze. że są udane i przynoszą partnerom różne nagrody. a przecież z pozytywnym skutkiem. Wzrost liczby takich udanych wzorców kontaktowania się i umiejętności wzajemnego zaspokajania potrzeb przez partnerów wymaga oczywiście czasu i dobrych chęci obojga zainteresowanych. że ukochany odchodzi z inną. a w dodatku nikt inny nie wie tego aż tak dobrze i przenigdy nie potrafiłby równie płynnie zrealizować recepty na szczęście i nagle. gdy kłótni jeszcze nie było. lecz rozmowa o tych dawnych. że warunkiem niezbędnym do powstania jakichkolwiek emocji jest przerwanie automatyzmów i pojawienie się zdarzeń nieoczekiwanych. co dotąd było najlepsze. przestało być potrzebne? Nie stało się nic ponad ujawnienie się prawidłowości. W rezultacie intymność rośnie dość powoli w miarę trwania związku. która wcale nie zna ani jego. Liczne teorie psychologiczne opisujące pojawianie się i przebieg uczuć nie bez podstaw zakładają. aby zrezygnować całkowicie z utrzymywania z matką jakichkolwiek kontaktów. Wykształcenie takich scenariuszy jest początkowo silnie nagradzające i przyjemne dla partnerów. którą wszyscy dobrze znamy . okazuje się.. Z tego samego powodu takie udane scenariusze wzajemnych kontaktów automatyzują się . choć tkwi w tym być może najbardziej zdradliwa pułapka wielu zrazu pomyślnie rozwijających się związków. Ona może odkryć. czego ukochanemu potrzeba najbardziej. On może się zorientować. szczęśliwych czasach. kiedy jest on w depresji. czyli pewnych niezmiennych ciągów działań obojga partnerów w najczęściej powtarzających się sytuacjach. I tak dalej. mają oczywiście tendencje do utrwalania się właśnie dlatego. i dla pocieszycie!a.. odbiegających od tego.

jak dhigo w trakcie ich stosunków pojawiają się zaburzenia czy różnego rodzaju „chropowatości" i niespodzianki. a w konsekwencji . Skoro tak. zanikają tym samym warunki niezbędne do pojawiania się uczuć pozytywnych. to również uczucia w związku dwojga ludzi przeżywane są tak długo. jak długo partnerzy doświadczają niepewności i jej usuwania. Wzrost i spadek intymności w miarę trwania związku. z natury bardziej podatnych na zobojętnienie). gdyż zanik ten powstrzymują bezpośrednie . Ponieważ w miarę trwania udanego związku wszelkie zgrzyty stopniowo zanikają.PRZEMIANY MIŁOŚCI 11 Rysunek 1. dopóty niewiele jest powodów do przejmowania się (chyba że „zawsze" oznacza stany silnie nieprzyjemne. Zamieranie uczuć związanych z intymnością jest jednak zwykle bardzo powolne. wszystko jest jak zawsze. do których trudniej jest się przyzwyczaić niż do stanów przyjemnych.same uczucia (Berscheid. 1983).

nie zaś jedynie natury. ponieważ psychiczne zyski maleją w miarę upływu czasu. aczkolwiek nie sposób namiętności utożsamić z potrzebą seksualną ani założyć. marzenia na jawie. przypływy energii. Krzywa ilustrująca natężenie intymności na rysunku 1 opada więc bardzo powoli. Jest to wyrazem innej prawidłowości psychologicznej polegającej na tym. wskazywanych przez ludzi jako takie. Warunkiem jej przeżycia jest nie tylko pojawienie się osoby stanowiącej odpowiedni (tj. W przeciwieństwie do samej potrzeby seksualnej. atrakcyjny i choć trochę niedostępny) obiekt namiętności. to przejawy właśnie namiętności: pragnienie i poszukiwanie fizycznej bliskości. że jest to jedyna potrzeba w nią uwikłana. Emocjom tym towarzyszy bardzo silna motywacja do maksymalnego połączenia się z partnerem. obsesja na punkcie partnera. radość). Namiętność Namiętność jest konstelacją silnych emocji zarówno pozytywnych (zachwyt. uczucie podniecenia..np. bicie serca. dotykanie. zazdrość. całowanie.12 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI „zyski" psychiczne wynikające z wykształcenia scenariuszy silnie nagradzających i unikalnych (jeżeli jesteśmy przekonani. często'z mocno uwydatnionym pobudzeniem fizjologicznym. zdolność do przeżywania miłosnej namiętności jest w pewnym stopniu darem kultury. dowartościowania własnej osoby. Niemniej opada. że wartość każdej nagrody spada na skutek wzrostu częstości jej otrzymywania. Jak będę się starał przekonać w dalszych częściach tej książki. psychiczna nieobecność pod nieobecność partnera itd. Wiele typowych przejawów miłości. Shaver i in. ale czyni to w sposób aż nazbyt skuteczny. że tylko dany partner jest nas w stanie zrozumieć czy skutecznie służyć pomocą). a także w bardziej naukowych źródłach . nasza kultura (szeroko pojęta cywilizacja chrześcijańska) nie tylko ideał taki wyznaje i promuje na nieskończenie wiele sposobów. tęsknota). Dominującym elementem namiętności są zwykle w tej czy innej postaci pragnienia erotyczne. 1987). pieszczenie. Obok niej w grę może wchodzić potrzeba samourzeczywistnienia czy odnalezienia sensu życia. tkliwość. dominacji czy opiekuńczości itd. pożądanie. ale również wychowanie w kulturze wyznającej ideał miłości romantycznej. . (co można sprawdzić w każdej książce z serii „Harlequin". kontakty seksualne. niepokój. jak i negatywnych (ból.

na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego: im silniejsza namiętność. Początkowy wzrost namiętności jest procesem przebiegającym lawinowo. Akcja nabiera rumieńców z chwilą ponownego wybuchu namiętności (przeszkoda została usunięta) i czym prędzej się kończy w momencie zapowiadającym niechybny spadek miłosnych porywów. . Nie wygasa jednak. Choć prawda to zupełnie oczywista. Wewnętrzna logika namiętności polega na tym. W ten sam sposób i jeszcze silniej oddziałują: izolowanie się partnerów od świata zewnętrznego. Namiętność intensywnie rośnie. bliskość fizyczna. i zaangażowania. Namiętność nie może wzrastać w nieskończoność. samo tylko trwanie natomiast jest zapowiedzią jej śmierci. Bohaterkom „harlequinów" robi się co prawda rozkosznie słabo. Domagają się całej miłości. czy raczej ubiera się u Harrodsa. w równie oczywisty sposób odrzucamy ją wtedy. czy on jeździ srebrzystym lincolnem. Po początkowym wybuchu namiętność z jakiegoś zewnętrznego powodu (kamerdyner źle przekazał wiadomość) ulega zawieszeniu. gdy akurat sami namiętność przeżywamy. dynamika namiętności jest dramatyczna. Załamanie wzrostu namiętności jest więc nieuchronną konsekwencją jej początkowo lawinowego wzrostu. Dodajmy też. wiedząc. tym więcej pociąga ona za sobą zachowań jeszcze bardziej ją nasilających.zgodnie z licznymi wynikami badań psychologicznych każdy z tych czynników nasila wielkość przeżywanych przez człowieka emocji (niezależnie od ich pozytywnej lub negatywnej treści).PRZEMIANY MIŁOŚCI 13 Podczas gdy dynamika intymności jest łagodna. Wymaga absolutnego uwielbienia partnera. ale w istocie za nic mają samą namiętność. a więc i intymności. prowadzenie rozmów koncentrujących się na ich własnych uczuciach (a rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia). że namiętność jest ponadto uczuciem z natury swej nierealistycznym. kontakty erotyczne itd. podobnie jak największa nawet iawina nie może spadać bez końca. choć przez następnych pięćdziesiąt stron istnieje raczej potencjalnie niż faktycznie. że może ona jedynie rosnąć. Najłagodniejsze z tych zachowań to: bardzo częste kontakty. i niemal równie szybko gaśnie. długotrwałe patrzenie sobie w oczy . szybko osiągając swoje szczytowe natężenie. że i tak przeminie. gdzie kolejność kluczowych zdarzeń jest z reguły podobna. niezależnie od tego. Dobrze o tym wiedzą autorzy romansów z serii „Harleąuin".

a co najmniej przytłumić. a to jest możliwe jedynie za cenę braku realizmu (żaden śmiertelnik nie zasługuje na absolutny podziw i uwielbienie). Osiąganie stałego poziomu pożądanych przez człowieka re- . Namiętność jest niekiedy porównywana z uzależnieniem od narkotyków. odsuwa ona na dalszy plan lub wyłącza inne rodzaje ich aktywności życiowej. 1976).14 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 2. Istotą namiętności jest wreszcie jej zaborczość i zachłanność . Życie oczywiście wymusza realistyczne spojrzenie na partnera i już sam ten realizm musi namiętność zabić.ponieważ na mocy swej definicji namiętność jest sprawą najważniejszą dla przeżywających ją ludzi. Dodatkowym czynnikiem kładącym kres namiętności może więc być niemożliwy już do zniesienia poziom dezorganizacji tych pozostałych dziedzin życia. Wzrost i spadek namiętności w miarę trwania związku. środków nasennych czy alkoholu (Peele i Brodsky.

a intymność poddaje im się jedynie umiarkowanie. Jeżeli do odstawienia w końcu dojdzie. namiętność nie tylko spada do zera. uczucia i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz na utrzymanie tego związku pomimo występowania różnych przeszkód. Tak więc. silne zaangażowanie partnerów (bądź nawet tylko jednego z nich) może być jedynym. a ta może zostać zmieniona czy odwołana. Tej ostatniej fazie towarzyszy depresja. Porównanie namiętności do fizjologicznego uzależnienia nie jest zbyt liryczne i .). w związku z czym ten składnik miłości może przestać istnieć niemalże z dnia na dzień. rysunek 2. „zejściowej" fazy namiętności. Zrodzone w ten sposób uzależnienie doprowadza do konieczności zażywania coraz większej dawki trucizny jedynie w celu uniknięcia niezwykle przykrych objawów jej odstawienia. Zaangażowanie Zaangażowanie jest tu rozumiane jako decyzje.PRZEMIANY MIŁOŚCI 15 zultatów działania tych trucizn wymaga stałego zwiększania dawki w miarę przedłużania się okresu ich pobierania. zaangażowanie jest zwykle rezultatem świadomej decyzji. jak i o słabości tego składnika miłości. Z jednej bowiem strony. a jednocześnie i tęsknota za namiętnością. Dopiero długi okres abstynencji doprowadza na powrót do stanu wyjściowego. Z drugiej jednak strony. po czym następuje całkowite jej wygaszenie..jak każda analogia . pojawia się głęboka depresja. podczas gdy intymność spada powoli i często nie osiąga w ogóle punktu zerowego. Po początkowo szybkim spadku jej natężenia następuje trwające dość krótko ustabilizowanie namiętności na niższym poziomie (plateau). myśli. rozdrażnienie i obsesyjna tęsknota za trucizną. a także bardziej szczegółowe rozważania nad „naturalną śmiercią namiętności" w rozdziale 4. zaangażowanie jest wysoce podatne na świadomą kontrolę ze strony kochających się ludzi. i niechęć do niej. Stanowi to zarówno o sile. W sytuacji gdy jest to już jedyny czynnik . Dostarcza jednak przekonywających intuicji co do przebiegu ostatniej.tylko w pewnym zakresie trafne. Podczas gdy namiętność jest rym składnikiem miłości. choć skutecznym czynnikiem podtrzymującym związek. który niemal w ogóle nie poddaje się „rozumowi" i woli samych zainteresowanych. ale jej ostateczny koniec jest w dodatku połączony z negatywnymi emocjami (por.

iż jego postępowanie jest słuszne. Rozróżnienie pomiędzy intymnością.16 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI podtrzymujący trwanie związku. 1976) sugeruje. że „inwestor" będzie przekonywał zarówno siebie. Dalszymi czynnikami podtrzymującymi zaangażowanie są: dodatni bilans zysków i strat uzyskiwanych w danym związku przez partnerów oraz mała atrakcyjność innych (alternatywnych) związków im dostępnych. . Oznacza to. Następujące potem ustabilizowanie zaangażowania trwa w zasadzie aż do końca związku. Wycofanie wysiłku byłoby równoznaczne z przyznaniem się przed sobą i innymi. Dość złożona komputerowa symulacja rozwoju związku interpersonalnego (Huesmann i Levinger. Natomiast pochlebnie świadczy o nim (o niej) wysiłek wydatkowany sensownie i stosownie. Pewnym krokiem w tym kierunku jest zamieszczony w tabeli 1. a więc z wycofaniem zaangażowania (które spada do zera). namiętnością i zaangażowaniem jako trzema odrębnymi składnikami miłości wymaga oczywiście jakiegoś odrębnego pomiaru każdego z tych składników. Zatem samo wkładanie wysiłku w dany związek nasila szansę. Przerwanie związku jest zwykle równoznaczne z zaprzestaniem działań związek ów podtrzymujących. jak i formalny (jeżeli związek został zalegalizowany jako małżeństwo). że początkowo zaangażowanie rośnie wolno. W udanym związku zaangażowanie jest jednak zwykle jego najbardziej stabilnym składnikiem. Bariery te mogą mieć charakter zarówno nieformalny (własny system wartości. na czym polega różnica między trzema omówionymi składnikami miłości. że wysiłek ów został „zainwestowany" źle. jej wzrost ma charakter esowaty. i tym chętniej będzie to nadal czynił. a w miarę narastania namiętności i intymności jego wzrost jest coraz szybszy. a także liczne bariery przeszkadzające zerwaniu związku. Treść twierdzeń składających się na każdą z tych skal ilustruje. Wysiłek wkładany w utrzymanie związku automatycznie zapoczątkowuje proces jego samopodtrzymywania się. naciski rodziny i przyjaciół). z których każda mierzy jeden z tych składników. zanik zaangażowania prowadzi do rozpadu samego związku. jak to ilustruje rysunek 3. niezbyt pochlebnie świadczy o samym „inwestorze". oczywiście. kwestionariusz zawierający trzy grupy twierdzeń (skale). co. że zanim krzywa zaangażowania osiągnie swój maksymalny i niezmienny poziom. jak i innych.

Zmiany wielkości zaangażowania w miarę czasu trwania związku. wybierając jedną spośród pięciu możliwości: 5 . (Z) .zdecydowanie zgadzam się.! literą. Miarą każdego ze składników jest suma punklów za odpowiedzi w odniesieniu do pozycji oznaczonych tą sam. Nasz związek jest pełen ciepła i serdeczności.PRZEMIANY MIŁOŚCI 17 Rysunek 3.trudno się zdecydować.zdecydowanie nie zgadzam się. czas Treść twierdzeń składających się na skale intymności (pozycje oznaczone literą 1). (I) 2. (N) 3. 3 . jak dalece zgadza się z danym twierdzeniem. poza moim partnerem. 1 . Źródło: Acker i Davis (1992). Tabela 1.zgadzam się. Nie potrafię wyobrazić sobie innej osoby. W odniesieniu do każdej pozycji osoba badana decyduje. 4 . namiętności (N) i zaangażowania (Z). która uczyniłaby mnie tak szczęśliwą. 1. 2 .nie zgadzam się. Uważam nasz związek za coś stałego.

Wierzę. Mocno pragnę uczynić mojego partnera szczęśliwym. (Z) 19. Nie potrafię sobie wyobrazić. jest bardzo romantyczne. Pozostałabym razem z moim partnerem nawet w najgorszych trudnościach. Mój partner bardzo mnie wspiera swoimi uczuciami. Bardzo lubię dawać mojemu partnerowi prezenty. (I) 8. (Z) . (Z) 7. (I) 5. Nie potrafię sobie wyobrazić zerwania naszego związku. (I) 32. Bardzo sobie cenię obecność mojego partnera w moim życiu. (I) 26. (N) 12. (Z) 34. (N) 13. (N) 24. Jest coś prawie „zaczarowanego" w naszych stosunkach. (Z) 31. (I) 23. (N) 6. Jestem mocno zaangażowana w utrzymanie naszego związku. (Z) 25. (Z) 22. (I) 17. (I) 35. (I) 14. Nasz związek wynika częściowo z mojej przemyślanej decyzji. co sama posiadam. Zawsze czuję się mocno odpowiedzialna za samopoczucie mojego partnera. (N) 9. (I) 11. że kocham mojego partnera.18 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 4. Jestem pewna trwałości naszego związku. Moje własne zasady każą mi trwać przy moim partnerze. Mój partner jest dla mnie bardzo pociągający fizycznie. (Z) 10. (Z) 28. (N) 18. że moja miłość do tego partnera będzie trwała do końca życia. że mogłabym być bez mojego partnera. (N) 30. Często myślę w ciągu dnia o moim partnerze. (N) 27. (N) 33. Dostarczam mojemu partnerowi wiele uczuciowego wsparcia. (N) 21. by cokolwiek przeszkodziło mojemu zanagżowaniu w ten związek. Uwielbiam mojego partnera. (Z) 16. Sam widok partnera jest dla mnie podniecający. co nas łączy. Przeżywam wiele szczęścia w naszym związku. Nasz związek jest bardzo „żywy". Nie pozwoliłabym. To. Chętnie dzielę się z moim partnerem wszystkim. Mój partner może na mnie liczyć w potrzebie. Zwierzamy się sobie nawzajem z różnych intymnych spraw. Dobrze się wzajemnie rozumiemy. Czuję uczuciową bliskość między nami. Jestem zupełnie pewna. Idealizuję mojego partnera. (N) 15. Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż nasz związek. (N) 29. (I) 20. (N) 36. Jestem całkowicie pewna swojej miłości do mojego partnera. Mogę liczyć na mojego partnera w potrzebie.

Po pierwsze. że dynamika intymności. nawet jeśli tego pragną). które na rysunku 4. innych . to wynika z tego co najmniej jeden istotny wniosek. Po trzecie. Pomocne będzie tu nałożenie na siebie trzech poprzednich rysunków. stopień owej nieuchronności jest różny dla różnych zmian: niektórych uniknąć nie sposób. krytycznego natężenia każdego ze składników. życie każdego ze składników miłości rozpoczyna się w tym samym momencie (jak to bywa w przypadku nowo poznanej osoby). Zmiany postaci.. maksymalne natężenie namiętności jest znacznie większe od maksymalnych natężeń intymności i zaangażowania (które nie różnią się między sobą pod tym względem). rozważając już nie przemiany każdego ze składników miłości z osobna.. przyjmijmy istnienie pewnego progowego. co ilustrują rysunki 1. składnika tego jeszcze „nie ma". i 3. John Cardi Jeśli przyjąć. Po drugie. namiętności i zaangażowania rzeczywiście zbliżona jest do tego.PRZEMIANY MIŁOŚCI 19 Rozwój związku miłosnego Miłość to słowo używane do nazwania podniecenia seksualnego u młodych. natomiast sam fakt ich występowania jest po prostu nieuchronną konsekwencją rozwoju związku. to znaczy nie liczy się on przy określaniu ogólnego charakteru związku. Oto w miarę trwania związku miłosnego nie tylko mogą pojawić się ważne zmiany w jego treści i intensywności. Okoliczności decydują raczej o tempie czy nasileniu zmian. spróbujmy przyjąć jeszcze kilka dodatkowych. Jeżeli natężenie składnika przekracza tę wartość i jest . Jeżeli natężenie danego składnika znajduje się poniżej tej wartości. wyraża pozioma „gruba kreska". ale zmiany takie są wręcz nieuchronne jako następstwo zróżnicowanej dynamiki trzech podstawowych składników miłości. przyzwyczajenia u ludzi w sile wieku i wzajemnego uzależnienia u starych. Jak zobaczymy na dalszych stronach. lecz wszystkich trzech łącznie.uniknąć można (choć nie zawsze się to zainteresowanym udaje. 2. dość oczywistych założeń. w jakiej miłość tych samych partnerów istnieje i się przejawia. By tego dokonać. Spróbujmy sprecyzować te twierdzenia. zasadniczo wynikają nie z nacisków i okoliczności zewnętrznych. lecz z samej istoty miłości.

ponad kreską. 5 . 2 . 2 . ale już bez namiętności).związek pusty. Przyjęcie tych założeń pozwala wyróżnić szereg typowych faz związku miłosnego.zakochanie. 4 . jakie składniki miłości są w danym momencie obecne w związku z ponadprogową intensywnością: 1 -zakochanie (tylko namiętność).związek pusty (zaan- . układających się w pewną naturalną kolejność. intymność i zaangażowanie). składnik ten „jest". to znaczy występuje w związku jako jego istotna właściwość.związek przyjacielski. 3 .20 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 4. Zróżnicowanie dynamiki trzech podstawowych składników miłości i wynikająca z niego typowa sekwencja faz związku miłosnego rozpoczynającego się miłością od pierwszego wejrzenia: 1 .związek kompletny.związek kompletny (namiętność.romantyczne początki (namiętność i intymność). 4 . 3 .romantyczne początki. 5 .związek przyjacielski (intymność i zaangażowanie. O charakterze każdej fazy decyduje to.

który może być bardzo szybki). to namiętność. W języku potocznym mówi się tu o zakochaniu . Prawie wszystkie udane związki wychodzą poza fazę 1. napędzanymi głównie dynamiką zaangażowania (które niemalże całkowicie pozostaje pod kontrolą zainteresowanych) i intymności (która w dużym stopniu poddaje się kontroli. Zakochanie Jeżeli wszystkie trzy składniki miłości zaczynają się rozwijać równocześnie. co być powinno. i 3. 6 . zakochanie.). Im faza późniejsza. że najmniej zadowalająca faza miłości (związek pusty) często trwa dłużej niż wszystkie poprzednie (i bardziej zadowalające) fazy łącznie. pojawi się najszybciej . nie składają się w żadnym wypadku na kolejność obowiązującą. Inaczej mają się sprawy z trzema pozostałymi fazami. oznacza ona bowiem. którzy ją przeżywają). lecz jedynie na to. niektóre próby oddziaływania partnerów na ich własną miłość wydają się z góry skazane na niepowodzenie. Oczywiście etapy związku przedstawione na rysunku 4. tym krócej trwa i tym większa szansa (jeżeli wszystko „dobrze idzie"). tym dłużej trwa (z wyjątkiem samego rozpadu.rozpad związku (wycofanie nawet zaangażowania). 2. Ponieważ trzy pierwsze fazy związku napędzane są namiętnością i jej zmianami (a namiętność słabo poddaje się świadomej i dowolnej kontroli tych. (Nauka w ogóle nie mówi o tym. a więc na to. lecz jedynie o tym.jako dominująca cecha całego uczucia. co bywa najczęściej. na jakie składniki miłości zainteresowani wywierają wpływ i kiedy (w jakiej fazie związku) to czynią. choć wymaga to i chęci. co jest. Jak będę starał się pokazać w dalszych partiach tej książki.) Im wcześniejsza faza.. jako składnik najintensywniej przybierający na sile.PRZEMIANY MIŁOŚCI 21 gazowanie.co jest prawdopodobne. podczas gdy inne mogą zostać uwieńczone znacznym sukcesem i uchronić związek przed rozpadem. i umiejętności). a przynajmniej . Wszystko zależy od tego. romantyczne początki i związek kompletny prawie nieuchronnie skazane są na przeminięcie. Jest to dość smutna prawidłowość. że zostanie ona w miarę trwania związku przekształcona w fazę następną. co być powinno. w momencie poznania nowej osoby (tak jak to ilustruje rysunek 4. ale już bez intymności).

że przeżyło ją co najmniej raz w życiu (Averill i Boothroyd. krótkotrwałe. W rezultacie pojawia się decyzja partnerów o zaangażowaniu w utrwalenie związku. Romantyczne początki Istotnym elementem zakochania jest pragnienie możliwie najczęstszych i najbliższych kontaktów z ukochaną osobą. zarówno kobiet. a przynajmniej bardziej skoncentrowane na tym. a oprócz szczęścia zawiera również ból. mądrzejsza i bardziej się koncentruje na osobie kochanej niż kochającej. niż na tym. daje silne uczucie szczęścia nieskalanego myślą i jest cokolwiek egoistyczne. kto kocha. może wyglądać nieco inaczej . pisał Goethe). rozpoczynająca się zakochaniem. Jeżeli więc zakochanie spotyka się z wzajemnością. Ich nagła namiętność wcale nie musi być mniej ekscytująca.okoto 50% badanych. uderzającej gwałtownie i nieoczekiwanie niczym piorun z jasnego nieba. Oznacza to wejście w fazę romantycznych początków.intensywnym stanie uczuć opiewanym przez poetów. Miłość od pierwszego wejrzenia jest zresztą nie tylko stereotypem .22 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI . Ta faza również jest raczej krótkotrwała. Co ciekawe. a przynajmniej nie zostanie odrzucone przez partnera. ale także określanym jako szybko przemijająca choroba (przez miłośników prozy). Miłość jest powolniejsza. Intuicja potoczna wyraźnie odróżnia zakochanie od miłości. naturalną konsekwencją rosnących kontaktów jest rozwój intymności. trwalsza. 1977). „starzy przyjaciele" bywają nie mniej zaskoczeni pojawiającą się w ich relacji zmianą niż kochankowie „od pierwszego wejrzenia".cały związek może rozpocząć się od przyjaźni. Jednakże najbardziej typowy obraz miłości w naszej kulturze to miłość od pierwszego wejrzenia. stwierdza. ponieważ silnie nagradzające połączenie gwałtownych rozkoszy namiętności z łagodnymi urokami intymności samo w sobie wzbudza skłonność do utrzymania i rozbudowy tak przyjemnego związku. który jednak przestaje wtedy być . kto jest kochany („Kocham cię . Literatura piękna przynosi liczne opisy takiej namiętności od pierwszego wejrzenia. Tak więc początkowa kolejność faz przedstawionych na rysunku 4. Zakochanie jest ślepe. jak i mężczyzn. Zakochanie nie musi być pierwszą fazą miłości .cóż to cię obchodzi".przypływ namiętności może zdarzyć się nawet po długiej znajomości i być nieoczekiwanym rezultatem powoli narastającej intymności.

Narasta ich wzajemne lubienie się. zaufanie i miłość. Jeśli wierzyć literaturze. 7. Zaczynają uważać swój związek za niemożliwy do zastąpienia. podwyższając w ten sposób jego ważność we własnej „przestrzeni życiowej". że ich indywidualny interes jest nieodłączny od istnienia i jakości łączącego ich związku. s. 3. a przynajmniej za niepowtarzalny. Burgess i Huston (1979. jeśli się powiedzie. „Otwierają się" przed sobą nawzajem . zwłaszcza tej sprzed XX wieku.PRZEMIANY MIŁOŚCI 23 romantyczny. 10. do wzajemnego pochwalania się i ganienia. W przypadku rozdzielenia usiłują znowu być razem. w coraz bardziej różnorodnych sytuacjach. 9. wartym opisu i artystycznej analizy. 8) przedstawili tę kolejność następująco: 1. 8. Kolejność zdarzeń doprowadzających do zapoczątkowania stałego związku jest dosyć zgodnie opisywana przez różnych badaczy. Coraz silniej odczuwają. Zaczynają wzajemnie synchronizować swoje cele i postępowanie oraz wykształcają trwałe scenariusze wzajemnych kontaktów. Partnerzy spotykają się częściej. dopóki zachowuje swój romantyczny charakter. Rozwijają swój własny system porozumiewania się i doskonalą jego używanie. co dostarcza im satysfakcji. Narasta ich zdolność do zauważania i przewidywania punktu widzenia partnera. którzy opierają swe opisy na subiektywnych sprawozdaniach osób badanych z przebiegu ich związków bądź też (rzadziej) na obserwowaniu rzeczywistych związków w trakcie ich powstawania. Zwiększają wysiłek wkładany w związek. Z chwilą . 2.wyjawiają tajemnice i łączą ich intymne kontakty fizyczne. 12. na dłużej. Stają się mniej zahamowani i bardziej skłonni do dzielenia się uczuciami pozytywnymi i negatywnymi. 5. 6. miłość dopóty jest zjawiskiem interesującym. 11. a staje się w pełni dojrzałą miłością. Coraz częściej i silniej występują jako para (a nie dwie jednostki) w relacjach z innymi ludźmi. czyli związkiem kompletnym. 4.

powieściach. Co gorsza. rodzi katastrofalne w skutkach przekonanie.24 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI utraty tego charakteru (a więc wyjścia poza fazę zakochania i romantycznych początków) związek przestaje być dla kogokolwiek interesujący. ani z filmów prawie w ogóle nic dowiadujemy się. filmach i piosenkach. z którymi mozolą się partnerzy w późniejszych fazach związku. które dobrze się kończą. że przez znaczną większość życia kochamy swych partnerów w inny. wierszach. nie wyłączając samych partnerów. co niedorzeczny. to prostą (choć ekscytującą) drogą prowadzą swój związek do nieuchronnego końca. Jest z pewnością wzruszające. jako jedyna opisywana w niezliczonych bajkach. dla sztuki miłość najwyraźniej przestaje być interesująca z chwilą ustabilizowania się związku. . która jest warta przedstawiania przez sztukę i przeżywania przez ludzi. jest w naszej kulturze równie rozpowszechniony. Opowieści o romansach udanych. a jeszcze lepiej obojga) i nigdy się nie stabilizują. które dzieje się „samo". że przeszkody. nie romantyczny sposób. które kończą się źle (przeważnie śmiercią jednego z partnerów. W rezultacie ani z powieści. Dalsze partie tej książki mają na celu między innymi przekonanie Czytelnika do poglądu. stereotyp miłości romantycznej jako uczucia. gdy przeminie jej romantyczna faza. Jeżeli Ona poprzestaje jedynie na „bezprzytomnym osuwaniu się w jego ramiona". większość tego. zważywszy. że kiedy miłość wyjdzie poza fazę romantycznych początków. są bardziej dramatyczne i widowiskowe od dość znojnych trudności. Natomiast droga do jego utrzymania w postaci cieszącej obie strony wiedzie jedynie poprzez rozsądne. Tak czy owak. właściwie bez wysiłku. zmierza prostą drogą do zagłady związku. dobiegają zwykle kresu przed ołtarzem. a więc w momencie kiedy miłość romantyczna ostatecznie przekształca się w miłość kompletną. Nie bez znaczenia jest tu zapewne fakt. a On na odczuwaniu „oszalałego bicia swego serca". Kult miłości romantycznej jako jedynej. że również na inne formy miłości oddziaływać nie należy (bo wtedy miłość przestaje być „autentyczna") albo że po prostu nie daje się tego zrobić (jeżeli tylko miłość jest wystarczająco autentyczna). Najbardziej romantyczne są opowieści o romansach. jakie mają do pokonania początkujący kochankowie romantyczni. co interesującego można zrobić ze swą miłością. co dzieje się w niej „samo". a często nawet wbrew wysiłkom zaangażowanych w uczucie partnerów. zamierzone i świadome ingerencje samych partnerów w kształt ich związku.

nad którym czytelniczki serii „Ogrodów miłości" wolą się nie zastanawiać: co zrobić. Związek kompletny Prawdopodobnie większość związków. co pozwala naprawdę dostrzec kolor tak wyszukany. nigdy nie wykracza poza fazę romantycznych początków: albo miłość romantyczna przemija. albo jedno i drugie. a przynajmniej posiadanie „srebrzystego lincolna". które umożliwiają jej przeżywanie. cóż. jest towarzyszący owym oczom kolosalny spadek. Jednak czytając książki z serii „Harleąuin" (z nich pochodzą wszystkie te cytaty) szybko orientujemy się. jest w miłości traktowany jako coś brzydkiego.PRZEMIANY MIŁOŚCI 25 że On ma oczy „koloru tropikalnej zatoki". czyli przeżywanie miłości romantycznej. to znaczy promują namiętność i intymność) wyłania się współcześnie jako główne kryterium tego . koncepcją rozwoju miłości. jak oczy . co pozbawiona realizmu.. których ważności nie sposób przecenić. że miłość romantyczna (oraz takie cechy partnera. czynnikami niezbędnymi dla pojawienia się „ponadprogowego". w którym siada jak nie resor. że tym. a więc już liczącego się zaangażowania. są silna namiętność i intymność. Realizm zaś. świetnie prosperująca firma. wyrachowanego i sprzecznego z samą istotą miłości.patrzą z udręczeniem na cieknący w łazience kran. ale są całkowicie niezbędne dla trwania związku dwojga ludzi i uchronienia go przed katastrofą. ale ma konsekwencje. kiedy Jego oczy. badania nad kryteriami wyboru partnera życiowego przekonują. Tęsknota za srebrzystym lincolnem jest tyleż zrozumiała. Zgodnie z przedstawioną na rysunku 4. kiedy On dysponuje dziesięcioletnim fiatem. przekształcającego miłość w związek kompletny (co zwykle oznacza zawarcie małżeństwa bądź przynajmniej zamieszkanie razem). kiedy Jego fortuna ogranicza się do M-3. ani rozsądek nic tylko miłości nie zabijają. to skrzynia biegów. Powstaje pytanie. Przytaczane w rozdziale 3. albo brakuje wystarczającego zaangażowania w przetworzenie związku w stałą relację (z powodu braku równie silnych uczuć partnera). Przejście od fazy romantycznych początków do kompletnego związku jest więc wydarzeniem dość rzadkim w życiu człowieka. wedle skwapliwie podsycanej tradycji romantycznej. W rzeczywistości jednak ani realizm.. jakie ludzie nawiązują (szczególnie w młodości).

do niedawna miłość romantyczna była uważana nie tylko za kiepską podstawę małżeństwa. czego jednak Burton nie dożył z powodu swoich innych namiętności). Zanikająca w związku namiętność niekoniecznie musi bowiem wybuchnąć na nowo w odniesieniu do innego partnera. jakoby przyczyną były negatywne cechy któregokolwiek z nich („On nie potrafi kochać") czy ich związku („To nie była prawdziwa miłość"). jak i negatywnymi. Akceptacja tej prawdy mogłaby uchronić wiele par przed goryczą rozczarowań czy rozstań. co zdarzyło się Taylor i Burtonowi. Z faktu. nie ma większego sensu twierdzenie. iż taka jest jej natura. że lata tak naprawdę nie było. albo twierdzenie.zarówno pozytywnymi. jakie stawia przed partnerami stały związek. 1976). niekoniecznie całkowity. Prawdopodobnie jest to możliwe w stosunku do tego samego partnera . którzy. Nie znam rzetelnych danych. Jeżeli wygasa czy słabnie namiętność jednego czy obojga partnerów. najsilniej nasyconą emocjami . wynika jeden wniosek praktyczny. które potwierdzałyby tę tezę. Jeśli uwierzyć poprzednim rozważaniom nad dynamiką namiętności. Równie bezsensowne byłoby obwinianie drzew. Nieco trudniej uwierzyć.26 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI wyboru. że opadły z nich liście. gdyby partnerom udało się utrzymać zadowalający poziom intymności. skoro po nim nadeszła jesień. . badania nad długotrwałymi związkami również wykazują. dzięki czemu cały ich związek nie stałby się dla nich odstręczający. ich wzajemna namiętność musiała wybuchnąć co najmniej dwukrotnie (podobno planowali pobrać się po raz trzeci. ale poniżej poziomu oznaczającego jej dominację w miłosnej relacji. Tym bardziej że optymistyczna metafora cyklicznych pór roku została tu przywołana nie bez przyczyny. że im dłużej trwa małżeństwo. tym słabsza jest miłość romantyczna pomiędzy małżonkami (Cirabalo i in. że namiętność zanika po prostu dlatego. Końcem tej fazy jest zanik namiętności. Jeżeli pobierali się dwa razy na tej zasadzie. że to.na przykład wtedy. Miłość kompletna jest niewątpliwie najbardziej zadowalającą fazą związku. ale wręcz za uczucie niemożliwe do pogodzenia z wymogami. opierające się jedynie na namiętności. choć można tu przytoczyć anegdoty w rodzaju dwukrotnego małżeństwa Elizabeth Taylor i Richarda Burtona. zanik ten wydaje się nieuchronny.. zawierali liczne małżeństwa. jak przystało na idoli Hollywoodu. Jest to jednak zjawisko raczej świeżej daty .

braku wsparcia czy zdrady. miałyby one niewielkie szansę na trwałość. że stale i wzajemne ofiarowywanie dobra (oraz unikanie wyrządzania partnerowi krzywd) prowadzi w miarę trwania związku do tego. iż to się zdarzyć może. W rozdziale 5. wzrasta zaś zdolność do sprawiania mu bólu. Niezbyt logiczna logika ludzkich uczuć w połączeniu z beznadziejnością usiłowań prowadzących do realizacji mitu miłości romantycznej (który dla wielu stanowi jedyną definicję miłości) sprawia jednak. że unikać ich powinni. a paTtnerzy pełni są najlepszych chęci. że oparta na intymności i zaangażowaniu miłość przyjacielska jest zapewne najdłuższą spośród jeszcze satysfakcjonujących faz udanego związku dwojga ludzi. jest powstrzymanie spadku intymności. jeżeli łączący ich związek ma być nadal zadowalający. jak: . opisuję szczegółowo szereg takich pułapek. . Każdego z tych niebezpieczeństw mogą partnerzy uniknąć. który partnerzy mają do pokonania w fazie związku przyjacielskiego. Intymność oczywiście zamiera pod wpływem egoizmu. by namiętności nie przeżywali wcale bądź przynajmniej przeżywali ją w sposób możliwie beznamiętny. że chęci wykazują prawie wszyscy. zaufania. że związek jest udany. czy jest to w ogóle wykonalne i naprawdę najlepsze. Co więcej. iż zdolność do sprawiania partnerowi przyjemności maleje.pułapka dobroczynności. lubienia się. nietolerancji. jest to ta faza. której przedłużenie pozostaje w mocy obojga zainteresowanych.PRZEMIANY MIŁOŚCI 27 zdarza się wszystkim. chęci pomagania i otrzymywania pomocy. a niektóre starają się ich nakłonić. jeżeli tylko wykażą po temu odpowiednie chęci i umiejętności. Paradoksalnie pułapki te wynikają z tego właśnie. Podstawowym problemem. ale można przynajmniej założyć. agresji. Dlatego też liczne systemy etyczne nakazują ludziom nie kierować się namiętnością przy wyborze partnera. choć gorzej przedstawia się sprawa z umiejętnościami. że na partnerów w udanym nawet związku czyha wiele pułapek. polegająca na tym. Związek przyjacielski Gdyby ludzie budowali swoje związki tylko na bazie namiętności. a przynajmniej wiedzą. Pomijając rozważania nad tym. stwierdzić można. a więc utrzymanie wzajemnego przywiązania. Potoczna obserwacja sugeruje.

polegająca na tym. Są one różnymi drogami pogarszania się jakości związku.pułapka obowiązku. nie zaś uczuć żywionych do partnera. ząb za ząb".ludzie wpadają w nie w imię wysiłków. Pułapki są drogami zdradliwymi. szczęśliwszych fazach związku. Ponieważ związek pusty opiera się jedynie na zaangażowaniu. że czynniki podtrzymujące zaangażowanie stają się bardziej istotne dla trwania związku. polegająca na tym. czynniki podtrzymujące ten związek są w zasadzie tożsame z czynnikami podtrzymującymi samo zaangażowanie. choć prawdopodobny i częsty zanik intymności doprowadza miłość (a raczej byłą miłość) do fazy związku pustego.pułapka bezkonfliktowośct. gdy w życiu przy- . Sprawia to. Pułapki te oczywiście nie każdej parze muszą się zdarzyć. a dróg takich jest oczywiście wiele i niestety więcej niż dróg prowadzących do związku szczęśliwego. że systematyczne podpieranie własnych uczuć do partnera poczuciem obowiązku prowadzić może do ich zaniku. że niektóre wzajemnie się wykluczają. Własne działania mogą być widziane jako rezultat jedynie własnej obowiązkowości. . W szczególności związek pusty bardziej niż inne fazy miłości narażony jest na zniweczenie. Związek pusty i jego rozpad Niekonieczny. interesów i uczuć (oraz świętego spokoju) prowadzi do zaniku tej wspólnoty (a święty spokój zamienia się w spokój wręcz śmiertelny). którego jedynym elementem jest występowanie motywacji i zachowań nadal podtrzymujących ów związek. że domaganie się przede wszystkim sprawiedliwości we wzajemnej wymianie „świadczeń" przez partnerów sprowadza się w praktyce głównie do odwzajemniania zachowań negatywnych. bardzo wiele natomiast sposobów bycia nieszczęśliwym. . Ten typ relacji w naszej kulturze jest zwykle pozostałością po poprzednich. bo paradoksalnymi . polegająca na tym.pułapka sprawiedliwości.28 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI . których deklarowanym i świadomym (choć nie zawsze rzeczywistym) celem jest polepszenie bądź utrzymanie związku. a więc sprawiedliwości typu „oko za oko. że stałe unikanie konfliktów w imię utrzymania wspólnoty działań. choćby dlatego. Niewiele jest bowiem sposobów przeżywania szczęścia. niż były w fazach poprzednich.

Zanik intymności w związku zapewne nie jest najważniejszą ani jedyną przyczyną rozwodu. wydaje się niezbyt możliwe). ale . a możliwych tego przyczyn jest aż nazbyt wiele. Jej pojawienie się może wpływać na wzrost częstości rozwodów i spadek ważności przyczyn. współcześnie coraz silniejsza staje się norma kulturowa nakazująca. nowego związku.PRZEMIANY MIŁOŚCI 29 najmniej jednego z partnerów pojawi się szansa na zbudowanie innego. jeśli istotnie występuje. że atrakcyjność związku pustego staje się bardzo niewielka.działania pozwalające utrzymać mitość na dłużej wymagają nie tytko poświęcenia i wysiłku. by utrzymać swój związek w satysfakcjonującej postaci. a opis taki stanowić może pewną podstawę do podjęcia konkretnych działań przez samego Czytelnika. napawają melancholią i zdają się być wyrazem nazbyt pesymistycznego spojrzenia na szansę trwania związku dwojga kochających się ludzi. niczym recepty na placek. Jak zauważają niektórzy autorzy. Cóż. Faktem jest. pesymizm i realizm mają ze sobą wiele wspólnego. jakie uznawane są za wystarczające do rozwodu. który zadecyduje. wcale tak być nie musi. Jedno nie ulega wątpliwości . Związki „zdrowe" to takie. o czym piszę dalej. bardziej pociągającego niż dotychczasowy. Krzywe szybciej lub wolniej opadające na rysunku 4. że w przeciętnym małżeństwie satysfakcja obojga partnerów ze związku maleje z wolna w miarę jego trwania. Jest to o tyle prawdopodobne. głównie poprzez podtrzymywanie intymności i unikanie zagrażających jej pułapek. Opisuję jednak logikę wielu procesów doprowadzających do powstania i zaniku miłości. ale coraz częściej uznawany jest przez samych zainteresowanych za przyczynę wystarczającą. Tego rodzaju norma. aby zaangażowaniu w związek towarzyszyła intymność. zapewne z niejednakową siłą obowiązuje w różnych grupach społecznych i krajach. Dalszy ciąg tej pracy nie zawiera szczegółowego wykazu takich działań (sformułowanie podobnego zbioru przepisów na udany związek. w jakiej fazie jest jego związek i czego mu najbardziej potrzeba. gdzie motywacji i działaniom ukierunkowanym na ich utrzymanie towarzyszy przeżywanie intymności. Jednak ogólne przesłanie tej książki jest raczej optymistyczne niż pesymistyczne -jakkolwiek wiele związków istotnie kończy się fazą pustą i zerwaniem. Partnerzy mogą wiele zrobić. zanik intymności pociąga za sobą (i w odczuciu partnerów usprawiedliwia) zanik zaangażowania.

jakie w uczuciach się kryją. doprowadza miłość prostą drogą do fazy związku pustego. nie skażone myślą. Kiedy historia związku wyjdzie poza fazę miłości romantycznej. że myślenie zabija uczucia. że powinna dziać się sama. charakterystycznego dla naszej kultury traktowania miłości romantycznej jako jedynej postaci miłości wartej zainteresowania i przeżycia. choć w istocie wzbogaca je. co się w nim dzieje samo (spontanicznie. Jest to także skutek złudzenia. o której skłonni jesteśmy raczej sądzić. to.30 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI przede wszystkim myślenia i mądrości obojga partnerów. . myślenie i mądrość słabo kojarzą się nam z miłością. bez świadomych wysiłków mających na celu zmianę biegu wydarzeń). Natomiast sterowany myśleniem wysiłek stwarza szansę uniknięcia tej fazy i utrzymania związku w fazie przyjacielskiej. działa raczej na szkodę niż na korzyść uczuć. Wysiłek. Jest to ubolewania godna konsekwencja wspomnianego już. Wszystko zdaje się wskazywać na to. pokazując ogromne możliwości. jeżeli tylko jest prawdziwa. że zdanie się na samo odczuwanie.

czyli rola neutralnego pobudzenia . 1989). jak się zakochały. czyli reguły stosowania wzorca namiętności Różnice między kobietami i mężczyznami . aż 85% podawało.kto jest bardziej romantyczny? Spośród wszystkich ludzkich uczuć zakochanie jest najbardziej zagadkowe.jak kochać. czyli rola emocji negatywnych . Przy tym najważniejszą z ta- . w jakich warunkach zdarzenie to miało miejsce itd. i to co najmniej na dwa sposoby. 7 1 % zaś mówiło o odkryciu pozytywnych cech kochanej osoby (Aron i in. Na przykład spośród ponad czterystu osób poproszonych w jednym z badań o opisanie. czyli rola emocji pozytywnych .. Pierwszy jest bardzo prosty i polega na poproszeniu ludzi. nieodłączny jego element. co po kolei się działo. jak się zakochali. Jednak zwykle trudno dociec.beznamiętne pożywki namiętności. Czy coś tak z natury tajemniczego daje się w ogóle badać? Tak. czyli kulturowy wzorzec namiętności . co naprawdę znaczą uzyskane w ten sposób wyniki.ROZDZIAŁ 2 Zakochanie Dwa warunki zakochania: przeżycie pobudzenia i jego interpretacja Powstawanie pobudzenia .kogo kochać.przyjemność nasila namiętność. aby opisali. a otaczająca je mgiełka tajemniczości stanowi wręcz konieczny.przykrość także nasila namiętność.uroki owocu zakazanego. czyli rola przeszkód Interpretacja pobudzenia jako namiętności .różnice w przeżywaniu namiętności . że to partner obdarzał je zainteresowaniem.

32

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

kich cech jest atrakcyjność fizyczna (Averill i Boothroyd, 1977). Jakkolwiek jest oczywiste, że kochamy ludzi, o których sądzimy, iż na miłość zasługują, równie oczywiste jest to, że zarówno odwzajemnianie uczuć, jak i atrakcyjność partnera nie są jego obiektywnymi cechami, takimi jak wzrost czy kolor włosów. Są one bowiem przez nas partnerowi przypisane, co oznacza, że stanowią raczej rezultat niż przyczynę naszych uczuć. Zapewne ów dobroczynny wpływ naszych uczuć na przypisywane partnerowi cechy jest w ogóle niezbędnym warunkiem powstania miłości, zważywszy, jak ambitne wymagania miłość stawia obiektowi uczuć. Zakochanie byłoby mało możliwe bez różowych okularów, jakimi nas miłość obdarza, gdy patrzymy na naszego partnera. Drugie podejście polega na tym, by: - po pierwsze, sformułować jakąś prawdopodobną koncepcję opisującą warunki pojawiania się miłości, - po drugie, wybrać jakiś dostępny badaniom wskaźnik czy też „zapowiedź" miłości i - po trzecie, zbadać, czy ta zapowiedź pojawia się ze wzmożoną siłą w warunkach, które sami wywołujemy, a które powinny w myśl naszej koncepcji prowadzić do rodzenia się miłości. W ten sposób możemy ominąć ludzkie domniemania jako sposób poznania warunków, w których miłość się pojawia, a całe nasze przedsięwzięcie nie jest już „mniemanologią", lecz psychologią. Zdrowy rozsądek i sposób, w jaki ludzie opisują swoje zakochanie, wskazują, że do roli takiej zapowiedzi miłości dobrze nadaje się spostrzeganie innej osoby jako pociągającej - fizycznie czy erotycznie atrakcyjnej. Skąd jednak wziąć teoretyczną koncepcję opisującą warunki pojawiania się miłości? Ponieważ miłość jest uczuciem, całkiem dorzeczne wydaje się poszukiwanie takiej koncepcji w teoriach opisujących naturę i warunki rodzenia się wszelkich uczuć. Rozważmy jedną z takich teorii i wynikający z niej opis sytuacji, w jakich pojawia się zakochanie.

Dwa warunki zakochania: przeżywanie pobudzenia i jego interpretacja
W myśl jednej z teorii (dwuczynnikowej teorii emocji Stanleya Schachtera, 1964) każda emocja składa się z dwóch elementów:

ZAKOCHANIE

33

pobudzenia fizjologicznego, nadającego emocji jej natężenie, oraz H subiektywnej, osobistej interpretacji jego źródeł i charakteru. Interpretacja ta decyduje o znaku i treści przeżywanej emocji. Wyczekując na swoją kolejkę u dentysty czujemy, jak wali nam serce, potnieją dłonie i robi się nam gorąco - wszystko to są wskaźniki wzmożonego pobudzenia fizjologicznego. Wiemy doskonale, co to pobudzenie znaczy. Słysząc dobiegający zza drzwi warkot wiertarki, wdychając charakterystyczny zapach chemikaliów i przypominając sobie poprzednie wizyty u dentysty wiemy, że przeżywane przez nas pobudzenie ma swoje źródło w tym wszystkim, co już za chwilę nas spotka z rąk dobrotliwie wyglądającej osoby w białym fartuchu. Nie sposób się pomylić - naszemu pobudzeniu na imię „strach". Zarówno pobudzenie, jak i jego interpretacja są niezbędne do przeżycia każdej emocji - czy będzie to radość, czy strach, zachwyt, czy nienawiść. Kiedy nasze serce bije spokojnie, dłonie są suche, a gardło wilgotne, nie dojdziemy do wniosku, że przeżywamy strach, nawet siedząc na fotelu dentystycznym. Oczywiście, im łatwiej zauważalne i jednoznaczne jest to zdarzenie, które przeżywane pobudzenie faktycznie wywołuje, tym bardziej ono właśnie wyznacza subiektywną interpretację tego, co się stało, a więc i treść emocji. Problem jednak w tym, że przyspieszone bicie serca, potnienie dłoni czy uczucie gorąca pojawiają się w wielu różnych sytuacjach i wcale nie zawsze jest jasne, co dokładnie je wywołało. Co ciekawe, możliwa jest nawet i taka sytuacja, kiedy człowiek upatruje przyczyny przeżywanego podniecenia w innym czynniku niż ten, który był faktycznym jego źródłem. Ma to miejsce szczególnie wtedy, kiedy ta pozorna przyczyna sama się narzuca jako typowa i oczywista, natomiast rzeczywista przyczyna przeżywanego przez nas pobudzenia umyka naszej skupionej na czym innym uwadze. Pomysłowego sprawdzenia tej hipotezy dokonali dwaj Kanadyjczycy (Dutton i Aron, 1974) w badaniach polegających na tym, że do samotnych mężczyzn przechodzących przez most zbliżała się pewna dziewczyna z prośbą o udział w krótkim badaniu psychologicznym. Do badań wybrano jedną piękną dziewczynę i dwa mosty: betonowy, biegnący na wysokości trzech metrów nad lustrem spokojnej wody, i drugi, wiszący na wysokości siedmiu metrów nad górskim strumieniem i skałami, wąski, długi i kołyszący się przy każdym kroku. Autorzy założyli, że przechodzenie przez pierwszy most nie będzie miało żadnych szczególnych następstw, natomiast

34

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

przechodzenie przez drugi wywoła u badanych mężczyzn pewien niepokój czy - mówiąc szczerze - strach. Mężczyzna bać się jednak nie powinien, a przynajmniej jest mu nieprzyjemnie przyznać się do tego nawet przed samym sobą. Mężczyźni schodzący z takiego bujającego nad przepaścią mostu najchętniej przypisaliby więc przyspieszone bicie serca i cokolwiek spotniałe dłonie jakiemuś czynnikowi bardziej godnemu prawdziwego mężczyzny niż strach. Na przykład zapierającemu dech w piersiach widokowi pięknych gór albo, jeszcze lepiej, pięknej kobiety, jeżeli taka pojawiłaby się przed ich oczyma zaraz po zejściu z mostu. Rozumiejąc te męskie pragnienia, autorzy ustawili za mostem piękną eksperymentatorkę. Zęby zaś sprawdzić, czy przyspieszone strachem bicie serca jest przez badanych interpretowane jako nieoczekiwany przypływ uczuć do pięknej badaczki, prosiła ich ona o wymyślenie historyjki opisującej scenę przedstawioną na dość niejasnym obrazku, który im wręczała. Okazało się, że skojarzenia mężczyzn schodzących z niebezpiecznego mostu były bardziej nasycone treściami erotycznymi, niż działo się to w przypadku mężczyzn schodzących z mostu bezpiecznego. Dziewczyna zostawiała też swój numer telefonu, „na wypadek, gdyby chcieli dowiedzieć się czegoś bliższego o wynikach badania", Spośród mężczyzn schodzących z niebezpiecznego mostu niemalże co drugi zadzwonił potem do dziewczyny. Jednak wśród mężczyzn schodzących z mostu bezpiecznego tylko co dziesiąty wykazał równie silne zainteresowanie „wynikami badania". Dodać należy, że żadnej z tych różnic nie stwierdzono, kiedy „krótkie badanie psychologiczne" przeprowadzai-mgżczyzna, a znaczna większość badanych nie chciała nawet wziąć jego numeru telefonu! Oczywiście, trudno powiedzieć, że w eksperymencie tym badano rzeczywiste zakochiwanie się mężczyn, ponieważ brak w nim było, by tak rzec, dalszego ciągu wydarzeń (co nie tylko wymagałoby zbyt wielu pięknych dziewcząt, ale też byłoby nieetyczne). Jednak wiarygodne jest przypuszczenie, że nagły przypływ najwyraźniej erotycznego zainteresowania osobą płci przeciwnej stanowi coś na tyle podobnego do zakochania się, by uważać ten eksperyment za potwierdzenie hipotezy, iż pobudzenie wywołane w istocie lękiem może zostać zinterpretowane przez przeżywającą je osobę jako wywołane erotyczną atrakcyjnością innego człowieka. Tego rodzaju przeniesienie przyczyn pobudzenia z czynnika, który je wywołał (a który nie był wcale oczywisty), na czynnik na-

ZAKOCHANIE

35

dający się do tego, by widzieć w nim źródło pobudzenia, jest zjawiskiem bardzo powszechnym, wykazanym w dziesiątkach badań dotyczących bardzo różnych przyczyn pobudzenia i równie zróżnicowanych emocji uświadamianych sobie przez ludzi. Skłoniło to Ellen Berscheid i Elaine Walster (1974) do sformułowania koncepcji wyjaśniającej powstanie miłosnej namiętności jako rezultatu sytuacji, w której człowiek po pierwsze - przeżywa silne pobudzenie emocjonalne, a po drugie - interpretuje je jako wynik własnej miłości do partnera. Prowokacyjność tej idei polega na tym, że pobudzenie konieczne do przeżycia namiętności do partnera wcale nie musi być faktycznie przez owego partnera wywołane. Przeciwnie, pobudzenie to może zostać przeniesione z dowolnego innego czynnika, jeżeli tylko powoduje on wzrost fizjologicznego napięcia, a człowiek z tych czy innych względów nie upatruje w nim przyczyny owego wzrostu. Prowokacyjność tej koncepcji wynika też z założenia, że człowiek musi nauczyć się interpretowania własnego pobudzenia jako namiętności, jeżeli miałby ją przeżyć. Rozważmy, jakie dowody przemawiają za tym, że powstanie pobudzenia i jego odpowiednia interpretacja istotnie wydają się niezbędne do przeżycia namiętności i zakochania. Powstawanie pobudzenia Konsekwencją przedstawionej dwuczyrinjkowej koncepcji miłości jest więc przewrotna teza, że namiętność może być częściowo, anawet wyłącznie, wynikiem fałszywego uświadomienia sobie przez nas naszego pobudzenia jako wywołanego przez obiekt naszej namiętności, podczas gdy w rzeczywistości zostało ono wywołane czymś zupełnie innym. Fascynujące jest to, iż rzeczywiste źródło pobudzenia nie musi być wcale przyjemne, może być także neutralne, a nawet nieprzyjemne, jak to było w przypadku opisanego eksperymentu z mostami. Beznamiętne pożywki namiętności, neutralne czyli pobudzenie emocjonalnie

Wyobraźmy sobie następującą scenę. Jeszcze kilkaset metrów przed przystankiem autobusowym, do którego zmierzamy, zauważamy nasz nadjeżdżający autobus. Ponieważ jeździ on tylko raz na pół godziny, a nam się spieszy, puszczamy się pędem do przy-

36

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

stanku i w ostatniej chwili dopadamy drzwi, które już, już mają się zamknąć. Szczęśliwie drzwi zatrzaskują się z właściwej strony (za plecami, a nie przed nosem), a my trzęsącymi się jeszcze z wysiłku •rękoma przeszukujemy kieszenie marynarki w poszukiwaniu biletu. Zajmuje to trochę czasu, w końcu jednak odnajdujemy jakiś ważny bilet, kasujemy go z ulgą i zapominając o całym zdarzeniu, przechodzimy do przodu poszukując miejsca. Znajdujemy je, siadamy i... napotykamy utkwione w nas jasnozielone oczy nigdy dotąd nie widzianej blondynki (w rzeczywistości jeździ ona już od wielu dni tym samym autobusem i przygląda się nam myśląc sobie: „A ten co dzisiaj taki czerwony?"). Czujemy, jak wali nam serce, a dłonie się pocą - te jasnozielone oczy po prostu zapierają dech w piersi! Po tym wniosku przebiega nam po plecach dodatkowy dreszcz, dołączający się do wielu innych objawów fizjologicznego pobudzenia, 0 których - gdyby nic to spojrzenie - zapewne pamiętalibyśmy, że wzięły się z pogoni za autobusem. Jednak teraz mamy przed sobą nie autobus, lecz przyglądającą się nam blondynkę - jaki więc sens nadal myśleć o komunikacji miejskiej zamiast o oczach blondynki? Zważywszy, jakie kolosalne (wręcz fizjologiczne) wrażenie zrobiły na nas te oczy, staramy się oczywiście doprowadzić do rozmowy 1 spotkania z ich właścicielką. Próbujemy albo od razu, albo, jeżeli nęka nas nieśmiałość, przy następnym spotkaniu, kiedy blondynka znów się nam przygląda, najwyraźniej z zainteresowaniem (w rzeczywistości myśli ona sobie: „O, dziś już nie jest czerwony"). Nie twierdzę oczywiście, że aby pokochać zielone oczy, trzeba koniecznie biegać za autobusami. Faktem jest natomiast, że pobudzenie fizjologiczne utrzymuje się w organizmie przynajmniej przez kilka minut po zaprzestaniu wysiłku fizycznego (lub ustąpieniu innego czynnika, który je wywołał) i że zmiany w poziomie pobudzenia są zwykle znacznie powolniejsze od zmian sytuacji, w której się znajdujemy, a także od zmian w treści zaprzątających nas myśli. Właśnie to, że uspokajamy się dopiero po jakimś czasie, stwarza warunki do pojawienia się tzw. transferu pobudzenia, czyli przeniesienia przyczyn pobudzenia z tego, co rzeczywiście je wywołało, na coś (lub kogoś) nowego, co w tym czasie pojawiło się w naszym otoczeniu i skupiło na sobie naszą uwagę. Tak więc zalegające w organizmie pobudzenie może prowadzić do wzrostu erotycznej atrakcyjności potencjalnego partnera, tak jak to sugeruje nasza scenka z zakochaniem się w autobusie. Gdy

W jednym z nich znów stosowali krótki. że może zostać zinterpretowane jako podniecenie erotyczne. choć badani z pierwszej grupy mówili o przeżywaniu znacznie silniejszego pobudzenia. Wzrost pobudzenia fizjologicznego prowadził do wyższej oceny jej atrakcyjności. W istocie wzrost pobudzenia działa raczej jako nasilacz bądź to pozytywnego.ZAKOCHANIE 37 wyświetlimy ludziom film o erotycznej treści. wystarczający bądź niewystarczający do podniesienia poziomu fizjologicznego pobudzenia: młodych mężczyzn proszono o bieg w miejscu przez 120 lub 15 sekund. którzy skoncentrowani byli na tej kobiecie (zapowiedziano im spotkanie z nią w późniejszej fazie badania). albo brzydka. Ma to jednak miejsce głównie wtedy. który by niezmiennie podnosił atrakcyjność osób płci przeciwnej. to uważają go za bardziej podniecający. Wykazali to w serii eleganckich badań White i współpracownicy (1981). a następnie o ocenę erotycznej atrakcyjności pewnej kobiety na podstawie magnetowidowego zapisu przeprowadzonej z nią pięciominutowej rozmowy (White i Kight. Taki przyrost atrakcyjności nie występował u badanych oglądających wywiad z kobietą w tym samym pokoju. dzięki czemu utrzymujące się jeszcze pobudzenie zostanie na tyle oderwane w świadomości ludzi od swego rzeczywistego źródła. Badani oglądający . Po wywiadzie proszeni byli o podanie swoich wrażeń na temat tej kobiety. bądź negatywnego stosunku do potencjalnego partnera. jeżeli przed projekcją wykonywali intensywne ćwiczenia fizyczne (Cantor i in. W innym eksperymencie proszono badanych o wykonywanie podobnych ćwiczeń. 1975). jednak tylko u tych badanych. jak bardzo chcieliby się z nią umówić na randkę. seksowności oraz tego. w którym uprzednio wykonywali ćwiczenia fizyczne i w którym jeszcze były porozkładane różne przyrządy gimnastyczne przypominające o ich wykonywaniu.. kiedy między ćwiczeniami a ocenami upłynął pewien czas. co potwierdziły również obiektywne pomiary tempa akcji serca. 1984). a która była albo piękna. Uczuciowo neutralne pobudzenie nie stanowi jednak czynnika. Opisywany przez obie grupy nastrój niczym się nie różnił. z którą mieli się wkrótce spotkać. Następnie wszyscy badani oglądali wywiad z pewną kobietą. acz intensywny wysiłek fizyczny. Warunkiem przeniesienia pobudzenia z jego rzeczywistego źródła na ewentualnego partnera erotycznego jest więc przeniesienie naszej uwagi z czynnika faktycznie wywołującego pobudzenie na owego partnera. o ocenę stopnia jej atrakcyjności.

że wzrost pobudzenia działał w ten sposób zarówno na badane kobiety. lecz nasilał jedynie te uczucia. . ale także dowolną emocją pozytywną.38 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI wywiad w stanie pobudzenia oceniali kobietę piękną jako bardziej atrakcyjną erotycznie. z prośbą o ocenę jej erotycznej atrakcyjności. albo piękna (przystojna). wywołane na przykład uprzednio oglądanym filmem. Jeżeli więc On wydaje nam się już na wstępie dość paskudny. ani za autobusami. im przystojniejsza była to osoba. a następnie pokazywano przeźrocze przedstawiające osobę płci przeciwnej. osoba brzydka zaś według z nich była mniej atrakcyjna. Dodać warto. Jak ilustruje rysunek 5. Subiektywnemu przeniesieniu ulec może bowiem nie tylko pobudzenie wywołane wysiłkiem fizycznym. a nie namiętności. którzy nie mają zwyczaju biegać ani w miejscu. tym wyżej oceniana była atrakcyjność jej ciała i tym bardziej uważana była ona za osobę odpowiednią do umówienia się z nią na randkę. Wzrost pobudzenia nie nasilał zatem ogólnie atrakcyjności płci przeciwnej. to znaczy wzrosłaby atrakcyjność pięknej kobiety. na przykład szybka jazda samochodem) mogą wywołać przyrost irytacji. albo przeciętna. jak i na mężczyzn. 1981). natomiast kobietę brzydką jako mniej atrakcyjną. a w związku z tym i na zakochanie się. brzydkiej zaś . wyniki byłyby bardzo podobne. niż wskazywały na to oceny badanych o średnim poziomie pobudzenia. niż wynikałoby to z ocen badanych nie pobudzonych. W identyczny sposób oddziałuje także pobudzenie seksualne.. W pewnym badaniu wyświetlano młodym kobietom i mężczyznom film o treści erotycznej bądź neutralnej. która była albo brzydka. Przyjemność nasila namiętność. Bardziej interesujące były dodatkowe różnice między badanymi pobudzonymi i nie pobudzonymi seksualnie. czyli rola emocji pozytywnych Czytelnicy. nie muszą jednak popadać w przygnębienie z powodu obniżenia swoich szans na przeniesienie pobudzenia. Osoba przeciętna i przystojna była bardziej atrakcyjna zdaniem ludzi pobudzonych. Na przykład jeżeli w poprzednio opisanym eksperymencie zamiast wysiłku fizycznego zastosowano by oglądanie komika budzącego szczerą wesołość. randki na bujających mostach (czy inne podobne zabiegi. jakie wygląd potencjalnej partnerki wzbudzał sam przez się. To oczywiste.zmalała (co również wykazali White i inni.

że przeżywanie emocji pozytywnych pozwala nam widzieć zarówno siebie. jak i innych przez różowe okulary. Jednakże wpływ tych emocji na erotyczną atrakcyjność ma nieco odmienny charakter. W identyczny sposób oddziałuje wzrost . że osoby już odstręczające stają się jeszcze bardziej awersyjne. które już i tak są bardziej lub mniej atrakcyjne. przeżywanie silnej emocji pozytywnej sprawia. ponieważ bardziej uzależniony jest od samego pobudzenia i jego siły niż od pozytywnego lub negatywnego znaku przeżywanej emocji. (1983). przeciętnej lub przystojnej osoby przeciwnej płci. Źródło: Istvan i in.ZAKOCHANIE 39 Rysunek 5. Emocje pozytywne (a dokładniej: wywołane nimi pobudzenie fizjologiczne) nie nasilają atrakcyjności wszystkich potencjalnych „obiektów namiętności". Wiele danych dowodzi zdroworozsądkowej prawdy. Co więcej. Wpływ przeżywanego pobudzenia seksualnego na ocenę atrakcyjności brzydkiej. Nasilają atrakcyjność jedynie tych osób.

które było oczywiście niezbyt duże w eksperymencie zilustrowanym na rysunku 5. a podczas oglądania innych zdjęć odtwarzano im odgłos normalnej akcji serca. Wykazali to Dermer i Pyszczynski (1978). iż wyżej ocenia on jej atrakcyjność. Zgodnie z przewidywaniami. Jednak ich przeżywanie decyduje o wzroście jedynie erotycznej. Wyświetlał im przeźrocza przedstawiające na wpół rozebrane dziewczęta z „Playboya" informując. jak i kochali kobietę. Możliwe. iż nawet osoby niepożądane stają się pożądane. co zdaje się przeczyć potocznej tezie. że bicie ich własnego serca będzie nagrywane na taśmę. nie zaś ogólnej atrakcyjności osób godnych pożądania. Przy oglądaniu niektórych. z którą byli aktualnie związani uczuciowo. badani z grupy pierwszej relacjonowali wyższy poziom miłości w stosunku do niej. Choć badani z pierwszej i drugiej grupy nie różnili się siłą. Na zakończenie proszono badanych o ocenę. Wchodzi tu jednak w grę jeszcze siła pobudzenia. przypadkowo wybranych zdjęć.40 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI pobudzenia seksualnego. rzecz jasna. którzy prosili badanych mężczyzn o wypełnienie kwestionariuszy mierzących stopień. a także wzmacniane i odtwarzane przez głośnik. w jakim zarówno lubili oni. jak dalece każde zdjęcie było dla nich atrakcyjne i ekscytujące. sprawia. że jakaś kobieta nasila przeżywane przezeń pobudzenie. że silne pobudzenie zaślepia ludzi do tego stopnia. za bardziej ekscytujące uważane były przez badanych te . Valins (1966) zapraszał młodych mężczyzn do udziału w badaniach dotyczących jakoby reakcji fizjologicznych na bodźce o treści erotycznej. nawet fałszywa wiara mężczyzny w to. część zaś czytała raczej beznamiętny fragment opisujący zachowanie godowe mew. odtwarzano każdemu badanemu uprzednio nagrany odgłos przyspieszonej akcji serca. Część z nich została jednak uprzednio wprowadzona w stan pobudzenia erotycznego (poprzez czytanie dość śmiałego opisu fantazji seksualnych pewnej studentki). W rzeczywistości odtwarzane badanym dźwięki nie miały nic wspólnego z ich własnym sercem. Erotyzm jest. źródtem najbardziej pozytywnych i pobudzających emocji w omawianym tu kontekście. Co ciekawe. że po osiągnięciu jakiegoś wystarczająco dużego pobudzenia seksualnego wszystkie potencjalne obiekty namiętności stają się atrakcyjne. Pozwalano im też zabrać dowolne zdjęcie jako rekompensatę za udział w eksperymencie. a oceny te powtarzano w miesiąc później w zmienionym kontekście. z jaką lubili swoją partnerkę.

ZAKOCHANIE

41

zdjęcia, przy których słyszeli oni przyspieszone bicie rzekomo swojego własnego serca (i efekt ten utrzymywał się jeszcze w miesiąc później), a ponadto te właśnie zdjęcia zabierali do domu. Na ogól skłonni jesteśmy uważać, że nasz wgląd we własne uczucia jest bezpośredni i trafny, że oceniając je, sami wiemy, jakie są, i żadne dodatkowe wskazówki nie są nam potrzebne. A jednak to badanie (i wiele podobnych) dowodzi, że ocena naszych własnych uczuć może być nie tyle prostym ich odczytaniem, ile ich myślowym konstruowaniem na podstawie spostrzeganych objawów własnych uczuć. Takich jak przyspieszone bicie serca czy, na przykład, posolenie herbaty -jeżeli posolimy herbatę wybierając się na randkę, to nikt nam nie wmówi, że powodem mogło być zwyczajne zmęczenie, nie zaś to, że tracimy dla Niego (dla Niej) głowę! Oczywiście nie znaczy to, że aby przeżyć jakąś emocję, musimy się uprzednio zagłębić w skomplikowane rozmyślania pod hasłem; „Co ja też właściwie czuję?". Procesy interpretacji przyczyn przeżywanego pobudzenia są z reguły bardzo szybkie i zautomatyzowane, jedynie czasami poprzedzone świadomymi deliberacjami (pamiętamy wieszcza zapytującego raz po raz: „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?"). Nie znaczy to również, że musimy z reguły odczytywać swoje emocje błędnie; nic bardzo zresztą wiadomo, co „błąd" miałby tutaj oznaczać - w końcu to, co dla jednej osoby jest emocją bezzasadną, może być dla kogoś innego uczuciem jak najbardziej usprawiedliwionym. Emocji wzbudzonych przebywaniem w zatłoczonym tramwaju zwykle nie bierzemy za przypływ namiętności bądź niechęci do osoby, którą w tym tramwaju spotykamy. Jednakże z reguły zmiany sytuacji i ich myślowe interpretacje są szybsze od zmian zalegającego pobudzenia emocjonalnego (fizjologicznego). To właśnie „resztowe" pobudzenie zalegające po poprzedniej sytuacji jest powodem nasilającym emocje przeżywane w następnej, nawet radykalnie zmienionej sytuacji. Przytoczone badania nie pozostawiają wątpliwości, że takie resztowe pobudzenie może w pewnych warunkach przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności płci przeciwnej. Przykrość także nasila namiętność, czyli rola emocji negatywnych Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że miłość jest uczuciem, ogólnie rzecz biorąc, silnie pozytywnym. Dla każdego, kto kochał, równie niewątpliwy jest fakt, że daleko miłości do tego, by niosła

42

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

uczucia tylko pozytywne. Przeciwnie, obok niebotycznych wzlotów ducha i ciała miłość namiętna niesie często emocje także negatywne - ból i cierpienie, zazdrość i gniew, rozpacz i strach. Dwuczynnikowa koncepcja miłości (pobudzenie + interpretacja) zakłada, że namiętność jest przeżywana nie tyle pomimo takich negatywnych emocji, ile - po części przynajmniej - dzięki tym emocjom. Pobudzenie wywoływane emocjami negatywnymi może stanowić tak samo pożywkę dla namiętności, jak pobudzenie wywołane emocjami pozytywnymi i zdarzeniami o charakterze neutralnym. To właśnie zdaje się sugerować przytoczony na wstępie eksperyment z mostami. Oczywiście wynik takiego pojedynczego badania może być interpretowany na różne sposoby - na przykład że wzrost atrakcyjności dziewczyny nie był rezultatem przypisania swego pobudzenia fałszywemu źródłu, lecz rezultatem ulgi po wyjściu cało z niebezpieczeństwa (i ta ulga wyzwoliła pozytywne emocje, które przeniosły się na napotkaną dziewczynę). Dlatego też Dutton i Aron przeprowadzili jeszcze jedno badanie, tym razem laboratoryjne, dotyczące, jak powiedziano jego uczestnikom, prawidłowości rządzących uczeniem się. Badani mężczyźni przekonywali się, że ich partnerką w tym przedsięwzięciu okazywała się „przypadkowo" bardzo ładna dziewczyna. Przekonywali się też, że nie wszystko w czekającym ich badaniu będzie takie przyjemne - karą za błędy popełniane w trakcie uczenia się miały być bowiem wstrząsy elektryczne. Na część badanych czekała tu jednak natychmiastowa ulga, gdyż zapewniono ich, że wstrząsy będą zaledwie słabym swędzeniem. Pozostałym zapowiedziano natomiast, że wstrząsy będą dość bolesne, lepiej więc, by starali się popełniać jak najmniej błędów. Tuż przed rozpoczęciem „właściwego" eksperymentu badacz (zapewniając o swej dyskrecji) prosił badanych mężczyzn o ocenę erotycznej atrakcyjności ich partnerki. Badani oczekujący silnych wstrząsów uważali ją za znacznie bardziej pociągającą, niż sądzili badani oczekujący wstrząsów słabych. Podobne wyniki, wskazujące, że strach może podwyższać erotyczną atrakcyjność (a więc być może i namiętność w warunkach naturalnych), uzyskali także inni autorzy (por. Hatfield i Rapson, 1987). Jednak nie znaczy to, że najlepszym sposobem na zakochanie jest spotykanie się z ukochanym podczas gradobicia lub pożaru. Czasami bowiem efektem przeżywania lęku podczas spotkania potencjalnego partnera jest spadek atrakcyjności tej osoby.

ZAKOCHANIE

43

Negatywne emocje mogą się nań przenosić na zasadzie prostego warunkowania znaku emocji (Kenrick i in., 1979; Riordon i Tedeschi, 1983), tak jak reakcja z bolącego zęba przenosi się na biały kitel dentysty. Który z tych efektów wystąpi - czy fałszywe przypisanie pobudzenia emocjonalnego (prowadzące do wzrostu atrakcyjności), czy proste warunkowanie znaku emocji (prowadzące do spadku atrakcyjności partnera), zależy od co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze od tego, jak dalece wyraziste jest rzeczywiste źródło strachu i fakt, że przeżywanemu pobudzeniu na imię właśnie strach. Wiele sytuacji ma standardowo ustalone znaczenie jako sytuacje lękotwórcze i trudno oczekiwać zmiany ich definicji. Trudno pokochać dentystę z tego powodu, że boimy się jego zabiegów. Po drugie, partner, na którego pobudzenie może zostać przetransponowane musi się do tego zabiegu nadawać, co oznacza, że nie może być już na wstępie odstręczający. Tak więc, choć bywa, że strach nasila namiętność, nie musi się tak dziać zawsze. Straszenie partnera niekoniecznie musi zaowocować wzrostem jego namiętności, wręcz przeciwnie! Uroki owocu zakazanego, czyli rola przeszkód Przeszkody są tym dla namiętności, czym wiatr dla ognia nasilają namiętność wielką, a gaszą matą. Jest to często wykorzystywany wątek literacki, a pokonywanie przeszkód stanowi nieodłączny element romantycznego wzorca miłości, o czym będzie mowa nieco dalej. Literackim prototypem roli, jaką odgrywają przeszkody ze strony rodziców, jest oczywiście Szekspirowski dramat Romeo i Julia. Młodzi kochankowie zapałali do siebie namiętnym uczuciem, mimo że pochodzili z dwóch rodów powaśnionych ze sobą od wieków, co zresztą przywiodło kochanków do zguby. Psychologowie twierdzą przewrotnie, że waśń Montecchich z Capulettimi mogła w istocie być jednym z powodów rozpalających namiętność Romea i Julii. Ingerencja rodziców w związek dwojga młodych może mieć bowiem skutek odwrotny do zamierzonego i miast usunąć, może nasilać wzajemną skłonność ku sobie tych ostatnich. Pewnego poparcia tej tezy dostarczyły badania, w których mierzono stopień wzajemnej namiętności i intymności przeżywanej przez kilkadziesiąt par małżeńskich i kilkadziesiąt par „chodzą-

44

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

cych" ze sobą (Driscoll i in., 1972). Mierzono także natężenie, z jakim rodzice zainteresowanych usiłowali przeszkodzić ich związkowi. W parach małżeńskich wzajemna namiętność partnerów słabo wiązała się z wielkością sprzeciwu rodziców wobec związku, a w ogóle nie stwierdzono związku między wtrącaniem się rodziców a intymnością łączącą młodych małżonków. Inaczej w parach przedmałżeńskich, w których sama namiętność odgrywała zapewne większą rolę. Tutaj nasilonemu wtrącaniu się rodziców towarzyszyło nasilenie wzajemnej namiętności (a w mniejszym stopniu także intymności) młodych. Co więcej, badacze dokonali ponownego pomiaru tych wielkości w 6-10 miesięcy później i stwierdzili, że im bardziej wzrosła w tym czasie opozycja rodziców, tym większa była namiętność i intymność relacjonowana przez partnerów związku. Jeżeli natomiast rodzice „dali spokój" i ich ingerencja w związek zmalała, zmalała także wzajemna miłość partnerów. Oczywiście, jest to typowe badanie korelacyjne, gdzie stwierdza się co prawda współzmienność (korelację) dwóch lub więcej zjawisk, ale nie sposób dowieść, które z nich jest przyczyną, a które skutkiem. Niekoniecznie musiało być przecież tak, że to ingerencje rodziców nasilały przeżywany przez kochanków poziom pobudzenia, a ten był przez nich interpretowany jako kolejny dowód wzajemnej namiętności, co prowadziło do jej wzrostu. Mogło być na odwrót: im bardziej młodzi pałali do siebie namiętnością, tym silniej rodzice przeciwstawiali się ich związkowi. Korelacyjny charakter badań uniemożliwia jednoznaczne rozstrzygnięcie, która z tych interpretacji jest prawdziwa, choć Driscoll i jego współpracownicy przytaczają szereg dodatkowych argumentów na rzecz interpretacji pierwszej, że to ingerencje rodziców byiy przyczyną, a wzrost namiętności - rykoszetowym efektem ich działań. Podobną rolę odgrywać mogą i inne przeszkody, na przykład odmienność wyznania dwojga partnerów - partnerzy odmiennych przekonań religijnych stwierdzają przeżywanie silniejszej namiętności niż partnerzy tego samego wyznania. Jednakże już dla par pozostających ze sobą w związku przez okres dłuższy niż 18 miesięcy wzorzec ten ulega odwróceniu, to znaczy wyznawanie różnych religii utrudnia miłość (Rubin, 1974). Jest to zgodne z ogólną logiką ludzkich reakcji na przeszkody. Początkowo bowiem pojawienie się przeszkody działa na człowieka mobilizująco, powoduje

ZAKOCHANIE

45

wzrost pobudzenia (ten właśnie, który w pewnych warunkach może być odczytywany jako objaw wzrostu namiętności), gniew i nasilenie wysiłków mających na celu przezwyciężenie przeszkody. Długotrwałe, nękające działanie nie dających się przezwyciężyć przeszkód prowadzi natomiast do apatii, depresji, bezradności i zaniechania wysiłków (Wortman i Brehm, 1975), co w opisywanym tu przypadku może stanowić dodatkowy czynnik wygaszający miłość partnerów. Tak więc dramatycznie pojawiające się przeszkody mogą namiętność nasilać, choć przedłużające się ich oddziaływanie może w końcu zabić i namiętność, i intymność. Zamieszkiwanie z teściami stale ingerującymi w związek z pewnością nie jest powodem do optymizmu i przewidywania wybuchów namiętności. Jednakże zamykanie córki w domu, gdy ta wybiera się na randkę, z pewnością nie obniży jej zainteresowania wybrankiem.

Interpretacja pobudzenia jako namiętności
„Wyobraźmy sobie małego chłopca bawiącego się ciężarówką, kiedy jego matka wita sąsiadkę, która przyszła z maleńką córeczką na ręku. Chłopczyk pociera oczy, bo przepadła mu drzemka; czuje niejasne skurcze żołądka, bo zbliża się pora podwieczorku. Zaabsorbowany obserwacją gości uderza się niechcący zabawką w rękę, co sprawia mu ból. Przygląda się matce, kiedy ta gestykuluje i rozmawia z sąsiadką -jej głos jest niezwykle ożywiony i podniesiony. Wszyscy na niego patrzą, a w dodatku swędzi go w nosie. Tyle się tego wszystkiego dzieje, że chłopczyk chowa głowę w spódnicy matki, by po chwili ostrożnie się rozejrzeć. Co spowodowało, że się schował? Co właściwie czuje? Czy jest zazdrosny o tę małą dziewczynkę? Czy boi się obcych? Czy zaczyna się bawić w chowanego? Czy szuka ukojenia z powodu bolącej ręki? Czy raczej usiłuje zwrócić na siebie uwagę? Odpowiedzi na te pytania dostarcza mu matka mówiąc: «Nic wstydź się, Jasiu. Marysia nic ci nie zrobi. Przestań się chować i chodź się przywitać». Matka redukuje tę chaotyczną mieszankę bodźców i odczuć do rozmiarów, nad którymi daje się zapanować. Wyjaśnia synowi, że cale to emocjonalne zamieszanie spowodowane zostało pojawieniem się małej Marysi, a nie, na przykład,

W swej rozwiniętej postaci pożądanie seksualne niesie szereg specyficznych zmian fizjologicznych. s. Berscheid i Walster (1974) przekonują. 1974. dobrze sprecyzowanych uczuć. Choć własne emocje wydają się nam czymś jasno określonym i sprecyzowanym. w którym pobudzenie to się przejawia. jak dziecko uczy się nazywania. W przypadku niektórych. s. a nie inne pojęcia stosuje się do nazwania pobudzenia przeżywanego w określonych okolicznościach. jak strach. Po drugie. nienawiść czy radość. 262). Co więcej. liczni badacze ludzkiego seksualizmu stwierdzają. że wystąpienie takich uczuć w obecności obcych nazywa się «wstydzić się»". 1971). jakie rodzaje stymulacji i jakie typy sytuacji wywołują pobudzenie seksualne. zależy w dużym stopniu od poprzednich doświadczeń jednostki" (1951. . uczenie się odpowiednich interpretacji odgrywa znaczną rolę. że namiętność czy miłość romantyczna należy do tej drugiej kategorii uczuć. kiedy przeżywane pobudzenie może zostać zinterpretowane na wiele różnych sposobów. zależy w dużym stopniu od czynników wyuczonych. czy też interpretacji swoich własnych stanów emocjonalnych. precyzja ta nie jest im od początku dana i w przypadku wielu uczuć wynika ona z wyuczenia się. Informuje go. sprawy od początku są raczej jasne. Po pierwsze. w jaki ludzie przeżywają namiętność. których oczywiście nie sposób pomylić z czym innym. to. w stosunku do kogo i kiedy namiętność jest przeżywana. uzależniony wydaje się po części od wzorca miłości obowiązującego w ich kulturze.46 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI drobnym skaleczeniem ręki. 371-372) pokazuje. to jednak powody i sposób jego przeżywania są określone przez kulturę. Okoliczności. Tak więc sposób. Wczesne fazy reakcji seksualnej są jednak niespecyficzne i przypominają fizjologiczne objawy wielu innych emocji (Zuckerman. w których dochodzi do przeżycia namiętności również uzależnione są od kulturowych reguł określających. Ford i Beach podsumowują swoje rozległe międzykulturowe porównania wzorców zachowania seksualnego następująco: „Doświadczenie kształtuje ludzką seksualność na dwa sposoby. a nie biologiczną strukturę organizmu. że raczej te. że choć sama zdolność do przeżywania pożądania i wzorzec towarzyszących mu zmian fizjologicznych są wrodzone. W przypadku innych. Przykład ten (Berscheid i Walster. dające się zaobserwować zachowanie.

ustosunkowanych przyjaciół i rodowych finansów. opiewanym przez trubadurów dwunastowiecznej Prowansji (Huizinga. Trubadurzy kochali się beznadziejnie w żonach swych chlebodawców . Choć starożytność oczywiście również znała tęsknoty miłości. wymagała bezwzględnego poszanowania własności seniora. W tej sytuacji spełnieniem miłości była raczej śmierć jednego z kochanków (najlepiej na wojnie lub podczas turnieju. którego początków doszukiwać się można w ideale miłości dworskiej. Tak niefortunny wybór Olivera poróżnia go z jego plutokratyczną. od wieków nieskażenie anglosaską rodziną. Jane bowiem okazuje się .równie im niedostępne. Szczęście trwa jednak krótko. podczas gdy niezbywalnym elementem ideału miłości dworskiej jest jej niespełnienie. były to raczej tęsknoty za jej erotycznym spełnieniem. w którym żarliwy rycerz stawał ubrany w koszulę swej kochanki miast własnej zbroi) niż akt seksualny. co kończy się odcięciem Olivera od rodziny. na której opierał się cały system feudalny. zdolny student prawa i wybitny hokeista. ponieważ wasalna lojalność. a więc i jego żony. i Jane Calivieri. czyli kulturowy wzorzec namiętności Najbardziej rozpowszechniony czy zalecany sposób przeżywania namiętności w naszej kulturze wiąże się z wzorcem miłości romantycznej.ZAKOCHANIE 47 Jak kochać. a przy tym dziedzic jednej z największych amerykańskich fortun. 1967. W biedzie i znoju udaje się im dotrwać do pierwszej posady Olivera przynoszącej duże pieniądze. która pomimo całej swojej naiwności i prostoty bila rekordy popularności w latach siedemdziesiątych. podobnie jak nakręcony na jej podstawie film.zwykle dość dzikich baronów spędzających czas na polowaniach i wyrzynaniu siebie oraz swoich poddanych. Wynika to najczęściej z przepaści dzielącej kochanków i ich zasadniczej dla siebie niedostępności. Wczesnym wcieleniem mitu miłości romantycznej jest historia Tristana i Izoldy. Jane rezygnuje z atrakcyjnego stypendium w Paryżu i świetnie zapowiadającej się kariery muzycznej. Bohaterami są Oliver Barrett IV. by podjąć pracę nauczycielki i utrzymywać Oliviera do końca jego studiów. Dworni zaś rycerze ubóstwiali żony swoich seniorów lennych . Rougemont ). utalentowana muzyczka i córka skromnego piekarza włoskiego pochodzenia. Współczesnym wcieleniem tego samego mitu jest Love story Ericha Segalla .książka.

by pożyczyć pieniądze na opłatę luksusowego szpitala. że niemożliwe do spełnienia przez większość ludzi. Ten wzorzec powielany jest w bajkach stanowiących zapewne najwcześniej otrzymywany przekaz kulturowy dotyczący właściwego sposobu przeżywania miłości.). miłość romantyczna wymaga od kochanków absolutnej determinacji w dążeniu do jej spełnienia i porzucenia wszystkiego innego . pozostają oczywiście obowiązującym elementem wzorca. Usiłując ją ratować. powieściach i filmach. W wersji dla dorosłych ten sam wzorzec odnajdujemy w licznych wierszach. bo raczej ona niż wspólne życie jest jej spełnieniem. Choć późniejsze czasy uczyniły spełnieniem miłości romantycznej raczej połączenie kochanków. a właściwie bardziej na śmierć. mniej absolutnej postaci. Zaabsorbowanie własnym uczuciem i gotowość do poświęcenia prawie wszystkiego. Jednak nadal jest to wzorzec stawiający przed kochankami wymagania tak wielkie. wystarcza porzucenie kariery zawodowej.48 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI nieuleczalnie chora na białaczkę. Jak widać. 175): . różnice urodzenia. Jak nie bez ironii zauważył Ralph Linton (1936. choć już w złagodzonej. zła wola rodziców itd. pieniędzy czy zdrowego rozsądku. Piękne dziewice muszą pokochać potwora. aby na powrót zamienił się w przystojnego królewicza. a przynajmniej poprzedzone żmudnym i bohaterskim przezwyciężaniem licznych przeszkód. Miłość romantyczna jest więc sprawą na śmierć i życie.poczynając od zdrowego rozsądku (co wyraża się w bezgranicznym i absolutnym uwielbieniu ukochanej osoby) i dotychczasowych więzów z innymi ludźmi (rodziną i przyjaciółmi). a kończąc na własnych normach moralnych i życiu. a przynajmniej liczne i prawic niemożliwe do pokonania przeszkody na drodze do ich połączenia. aby zdobyć ukochaną. forsują szklane góry bronione przez smoki i czarnoksiężników.korzy się przed ojcem. s. Nic nie jest jednak w stanie powstrzymać nieszczęścia. to jednak połączenie owo musiało być stale zagrożone. by zdobyć ukochaną osobę i jej wzajemność. Pop-wzorzec miłości romantycznej jest oczywiście cokolwiek obłaskawiony w stosunku do swego oryginału .współcześni kochankowie nie muszą już poświęcać życia. Jane umiera. mężni rycerze zaś. Niezbędnym warunkiem miłości romantycznej jest wzajemna niedostępność kochanków (rozdziela ich fatum. Oliver dokonuje jeszcze jednego wyrzeczenia .

i prowadzą do wykształcenia pewnego zbioru przekonań składających się na ideologię miłości romantycznej. Jeżeli jakiś związek byłby mi rzeczywiście przeznaczony. liczby w kolumnie oznaczają średnie wyniki uzyskane przez 277 studentów i 453 studentki badane przez Sprecher i Metts (1989). jak bohater starych arabskich opowieści jest zawsze epileptykiem. Odpowiedzi na każde twierdzenie udzielane są na skali od 7 (całkowicie się zgadzam) do 1 (całkowicie się nie zgadzam). że w moim związku miłość będzie rzeczywiście trwać i nie zblednie z czasem. Wszystkie te przekonania korelują ze sobą (to znaczy wiara w jedno z nich nasila szansę akceptacji dowolnego spośród pozostałych). (3) idealizację partnera i (4) wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia.78 . związałabym się z nim.32 4.46 5. praca zawodowa) zostałaby przezwyciężona. Tabela 2. nawet gdyby moi rodzice tego nie akceptowali. znalazłabym sposób na to. Choć dzieci nie bardzo wierzą w bajki. a dorośli . jedne i drugie propagują sposób. Niemniej jednak wyodrębniają się spośród nich cztery wiązki ściślej powiązanych przekonań wyrażających (1) wiarę. Kiedy kogoś kocham. Gdybym kogoś kochała. jak proporcja osób miewających ataki epileptyczne". że w normalnej populacji proporcja osób zdolnych do miłości romantycznej hollywoodzkiego typu jest równie niewielka. Kilkanaście takich przekonań weszło w skład Skali Przekonań Romantycznych skonstruowanej przez Sprecher i Metts (1989).ZAKOCHANIE 49 „Bohater współczesnego amerykańskiego filmu jest zawsze kochankiem romantycznym. że „tylko Ona (On)". a zamieszczonej w tabeli 2. 3. (2) przekonanie. Wiem. dystans fizyczny. Cynik mógłby podejrzewać.w oglądane filmy. że „miłość znajdzie sobie drogę". fizycznej odległości czy jakichkolwiek innych przeszkód. Skala Przekonań Romantycznych. 2. Gdybym kogoś kochała. potrafię przezwyciężyć przeszkody stojące na drodze tego związku.04 5. abyśmy byli razem pomimo sprzeciwu ze strony innych ludzi. podskala „Miłość znajdzie sobie drogę1' 1. w jaki namiętność należy przeżywać.00 4. 5. każda przeszkoda (brak pieniędzy. doktadnie tak. 4. 5.

65 3. tym większa szansa. jakiej dowiem się o człowieku. potrafilibyśmy przezwyciężyć wszystkie problemy i przeciwności.61 2. Związek. !5. 1975). 14. akceptacji i zrozumienia. a im więcej człowiek o niej myśli. Myślę że zakocham się niemal natychmiast. którego wybrałam na slałe.62 2. . Problemem pozostaje więc pytanie . to już z nikim innym się to nie powtórzy z taką samą siłą. 8. jaki zbuduję z moją „prawdziwą miłością". 11.50 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 6. a poza tym.91 4. 12. jakie mogłyby się pojawić.18 3. Myślę. Królewna Śnieżka są przede wszystkim piękne. 9. Jestem przekonana. Śpiąca Królewna. niewiele o nich wiadomo. Kiedy znajdę swoją „prawdziwą miłość". kiedy już napotkam tę właściwą osobę.piękno. że rzeczywiście ją przeżyje (Tesser i Paulhaus. Osoba. że pokochać kogoś naprawdę oznacza pokochać go na zawsze. że gdybym kogoś z wzajemnością pokochała. Wierzę. Kopciuszek. Jeżeli raz przeżyję prawdziwą miłość. 1976). Wierzę. będzie doskonałym partnerem: na przykład będzie pełna miłości. zanim się w nim zakocham.23 4. Muszę znać kogoś przez jakiś czas. 3.31 2.63 3. czyli atrakcyjność fizyczną. że zaakceptuję każdą nową rzecz. czyli reguły stosowania wzorca namiętności Kto jest odpowiednim obiektem namiętności? W zasadzie wzorzec kulturowy postuluje tylko jedną cechę „obiektu" niezmiennie kwalifikującą do przeżycia namiętności . będzie prawie doskonały. którą pokocham. prawdopodobnie szybko się w tym zorieniuję. podskala „Idealizacji" 10. 5.w stosunku do kogo. Kogo kochać. że są także gnębione przez złe macochy czy czarownice.16 podskala „"tylko On" 7. podskala „Miłość od pierwszego wejrzenia" 13.48 W okresie dorastania znaczna część młodzieży oczekuje przeżycia takiej właśnie miłości romantycznej (Dion i Dion. że jest mi przeznaczona tylko jedna prawdziwa miłość.

ZAKOCHANIE 51 A przynajmniej żadne inne ich cechy nie wywołują miłości odpowiednich królewiczów i książąt. Wyniki każdej osoby badanej zostały wpisane do komputera. W rzeczywistości jednak pary były kojarzone losowo. że ich wybór spotkać się może z odrzuceniem (Berscheid i in. tym bardziej zadowolony był jej partner. Huston.. Ci ostatni co prawda bywają początkowo żabami czy potworami. Potwierdzenia bajkowej prawdy o dominującej roli wyglądu fizycznego dostarczyły pewne dość szeroko zakrojone badania.atrakcyjność fizyczna. zdolności intelektualne itp. Także wtedy. samoocenę. w których kilkuset studentów i tyleż studentek rozpoczynających właśnie studia zaproszono na zabawę taneczną (Walster i in. Badaczy interesowała kwestia. ale ostatecznie i oni okazują się w istocie przystojni. jak powiedziano badanym. 1966). jak i kobiety starali się wybierać partnerów maksymalnie atrakcyjnych fizycznie. Im bardziej atrakcyjna była partnerka. pracowicie zmierzonych u wszystkich badanych. którzy przewidywali. Wszystkie te wyniki okazały się sprzeczne z oczekiwaniami samych badaczy. 1973). Pytali więc uczestników zabawy. W końcu skoro ja nic jestem Robertem Redfordcm. a na ogół także dzielni i majętni. 1971. Identycznie zachowywały się badane dziewczęta. Wpływ wywierała natomiast jedna jedyna cecha . Żadna z licznych cech osobowościowych czy intelektualnych. Warunkiem udziału w zabawie było wypełnienie szeregu kwestionariuszy mierzących liczne cechy osobowości. a dodatkowym czynnikiem uwzględnianym przez badaczy była fizyczna atrakcyjność każdego z uczestników (niepostrzeżenie oceniana przez kilkoro studentów obsługujących całe to przedsięwzięcie). jak spodobali się swoim partnerom.. tym bardziej chciał się z nią nadal spotykać i tym częściej faktycznie to robił. jak dalece partnerka czy partner im się spodobali. miał wśród nie znających się przedtem ludzi kojarzyć pary. co decyduje o akceptacji „komputerowo" przydzielonej partnerki czy partnera. Podobne wyniki przyniosło wiele innych badań nad kryteriami wyboru „romantycznego" partnera . jak dalece chcieliby się ponownie spotkać i jak często faktycznie się spotykali (o to ostatnie pytano w 4-6 miesięcy po zabawie). gdy mieli pełną jasność.tak mężczyźni. nie wpływała na to. który na tej podstawie. że ludzie będą się kierowali bezpieczną i sprawiedliwą zasadą dopasowywania atrakcyjności pożądanego partnera do poziomu atrakcyjności własnej. nie będę wymagał od .

Skąd tak rażąca sprzeczność? Pierwszy zbiór danych pochodzi z badań eksperymentalnych nad parami w oczywisty sposób sztucznymi.to. tym on jest bardziej przystojny. aczkolwiek zmienia całą kontrowersję w niezbyt interesujący problem metodologiczny. czego ludzie u swoich partnerów pożądają. Oto dane eksperymentalne. White. że ludzie kierują się zasadą dopasowywania atrakcyjności partnera do poziomu atrakcyjności własnej. 1983. mówią jedynie o tym. jeśli uwzględnić jeszcze jedną różnicę między tymi dwoma zbiorami danych. podczas gdy dane korelacyjne. nad istniejącymi związkami. Sytuacja intrygująca: mamy oto dwa rzetelne. drugi zaś równie mocno sugeruje. ale nie wszyscy chcą być aż tak rozsądni). mówią o tym. czego człowiek pragnie. Badani płci obojga nie wykazywali jednak takich oznak rozsądku i niezmiennie pożądali partnerów o maksymalnej atrakcyjności.argumentują na przykład Murstcin i Christy (1976). że ludzie kierują się w swoich wyborach zasadą maksymalizacji atrakcyjności partnera.52 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ciebie. co ludzie dostają. Innymi słowy. podczas gdy zbiór drugi pochodzi z badań korelacyjnych nad związkami faktycznie istniejącymi. że ludzie faktycznie stosują się do zasady dopasowywania atrakcyjności. Ta różnica między nimi podsuwa dość łatwe rozwiązanie sprzeczności: eksperymenty są sztuczne i w swym ograniczeniu nie są w stanie wykazać rozsądku i poczucia sprawiedliwości. Co więcej. że gdyby wszyscy kierowali się zasadą maksyma- . wydaje się. co uzyskał. korelacja ta jest tym silniejsza. Sprawa jest jednak nadal godna uwagi. choć naturalnie powstające pary są rzeczywiście wyrównane pod względem poziomu atrakcyjności. Wręcz przeciwnie. Mianowicie liczne badania nad rzeczywiście istniejącymi już związkami zgodnie wykazują korelację między atrakcyjnością obojga partnerów: im ona jest piękniejsza. im bardziej zaawansowany jest związek łączący partnerów (McKilip i Reidel. powtarzalne zbiory wyników. abyś byia Kim Basinger. co udaje mu się uzyskać (chyba że nauczy się chcieć tego. nie musi bowiem mieć wiele wspólnego z tym. dotyczące dokonywanych wyborów. że partnerzy kierowali się zasadą dopasowywania atrakcyjności w swoich wyborach. 1980). Nie sposób tej różnicy przecenić . jakim ludzie kierują się w swoich rzeczywistych wyborach partnerów życiowych . Inna grupa badań sugeruje jednak. nie świadczy to jeszcze. z których jeden zdaje się pokazywać. Idea dość przekonywająca.

Przekonuje o tym taki oto eksperyment myślowy. kiedy dziesiątki już zniknęły. jeszcze następnego . ma subtropikalny klimat. Wszyscy wyspiarze zbierają się raz do roku celem odbycia wielodniowego festynu. największym wzięciem wśród wybierających i wybieranych cieszą się ósemki. że dobieranie się par wyrównanych pod względem atrakcyjności ma miejsce nie tylko wtedy..najpiękniejszej kobiety. ziemia tu rodzi sama. na której znajduje się 1000 kobiet i 1000 mężczyzn. wszyscy kierują się tylko nim w swoich wyborach i starają się maksymalizować atrakcyjność partnera. oczywiste jest. Umożliwia to komputerowa symulacja zachowania.szóstki itd. nie trzeba się troszczyć o pożywienie ani ubranie. a ta może ją zaakceptować bądź odrzucić. Następnego dnia. Widać wyraźnie.ZAKOCHANIE 53 lizacji (i wybierali partnerów najatrakcyjniejszych). sytuacja się powtarza. Ponieważ każda kobieta będzie pożądała najprzystojniejszego mężczyzny. Wyspa ta. Symulację taką przeprowadzili Kalick i Hamilton (1986) konstruując (w języku FORTRAN) program spełniający wszystkie warunki obowiązujące na naszej wymyślonej Arkadii. które są akceptowane na samym końcu i w dodatku przez inne jedynki płci przeciwnej. powstałe w rezultacie pary są dopasowane pod względem atrakcyjności! Żyjemy w szczęśliwych czasach. że każdy (każda) z nich jest sklasyfikowany na jednym z poziomów urody od 10 do 1. dzięki czemu skąpo odziani mieszkańcy mogą kierować się łatwo zauważalną urodą jako jedynym kryterium wyboru partnera czy partnerki. że robili tak wszyscy. następnego dnia siódemki. I to znikną najpiękniejszymi parami wyrównanymi pod względem atrakcyjności. to rezultatem ich wyborów byłoby właśnie wyrównanie poziomów atrakcyjności partnerów w obrębie par. kiedy tego rodzaju eksperymenty myślowe można w pewnym sensie naprawdę zrealizować. kiedy już nie ma ani dziesiątek. a każdy mężczyzna . że choć każdy Arkadyjczyk i każda Arkadyjka starała się zmaksymatizować atrakcyjność partnera. z tym że teraz najbardziej w cenie są dziewiątki. ani dziewiątek. Trzeciego dnia. gdzie codziennie każdy Arkadyjczyk może złożyć propozycję dowolnej Arkadyjce. że urodziwi Arkadyjczycy płci obojga najszybciej znikną z rynku matrymonialnego. Arkadyjczycy są wprost opętani tym kryterium. aż do jedynek. Dodać jeszcze trzeba. Wyobraźmy sobie wyspę. choć nie na żywych ludziach (na szczęście). to właśnie dlatego. Arkadia. Symulacja ta wykazała. gdy .

Nawet jeżeli wszyscy wybierający kierują się jedynie kryterium maksymalizacji urody partnera. w innych na uszy.piersi małe i sterczące. kim jest piękność. gdy jedynym takim kryterium jest wybieranie (i akceptowanie) partnera o atrakcyjności możliwie najwyższej. 1951) wykazuje znaczną zmienność kryteriów atrakcyjności i pożądania. W niektórych kulturach (i tych jest więcej) cenione są ciała pulchne i obfite. . W wiktoriańskiej Anglii szczególnym przedmiotem pożądania była kobieca. być może dlatego. Ponieważ jednak ludzie niekoniecznie dostają to. że myślenie w kategoriach biologicznych każe oczekiwać. ale także wtedy. iż wszystkim mężczyznom z grubsza to samo podoba się w kobietach. w jeszcze innych . czego najbardziej pragną. kogo należy kochać? Czyż nie sensowniej jest założyć. jakby kierowali się kryterium dopasowywania urody. że ma ona szeroką.mniej więcej to samo podoba się w mężczyznach. niezgrabny.. że piękno partnera budzi po prostu pożądanie w stosunku do niego (do niej) i że jest to reakcja uwarunkowana biologicznie? Ostatecznie biologiczną funkcją namiętności jest zachęcanie do prokreacji (niezależnie od liczby moralistów namawiających do prokreacji bez namiętności)! Problem polega na tym. kostka u nogi. w innych przeciwnie . niskie czoło. Jednak przegląd wzorców zachowania seksualnego w około dwustu różnych kulturach (Ford i Beach. W swoim podstawowym dziele O pochodzeniu gatunków Karol Darwin (1971) cytuje taki oto wzorzec piękności obowiązujący wśród północnoamerykańskich Indian: „Spytaj Indianina z północy.54 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI kryterium wyboru jest dopasowanie atrakcyjności własnej do atrakcyjności partnera. płaską twarz. Dlaczego w takim razie preferowanie partnerów fizycznie atrakcyjnych ma się wiązać z realizacją kulturowego wzorca określającego. duży szeroki podbródek. o regule dokonywania wyborów nie można wnioskować na podstawie ostatecznego rezultatu tych wyborów. haczykowaty nos. brązewoczerwoną skórę i piersi zwisające do pasa" (s. podczas gdy w innych (mniej licznych) ciała szczupłe i smukłe. wystające kości policzkowe.na genitalia. rezultaty ich wyborów wyglądają tak. a odpowie ci. 289). trzy albo cztery czarne linie w poprzek każdego policzka. małe oczy. W niektórych kulturach zwraca się szczególną uwagę na oczy. wszystkim kobietom zaś . że wszystko inne było skrzętnie ukrywane.. W niektórych za piękne uważane są piersi długie i zwisające.

. a nawet bardzo atrakcyjny.ZAKOCHANIE 55 Co więcej. nogi mięsiste (Wiggins i in. a ci ostatni dzieią się na tych. i to jest pocieszeniem dla wszystkich. Jeżeli chcesz się dowiedzieć. Nie ulega wątpliwości. choć nie tych. Cechy. Zapewne ku uldze licznych Czytelników. jak i indywidualne zróżnicowanie kryteriów piękna jest ogromne i różne wzorce piękna zawierają wykluczające się cechy. to szerokie bary. Trudno więc wyobrazić sobie biologicznie zaprogramowany „mechanizm spustowy" namiętności. że cechy takie wcale nie zawsze są przez kobiety cenione. 1979). Po drugie. zapytaj o to człowieka. niż wygląd kobiet decyduje o ich możliwościach budzenia pożądania w oczach mężczyzn. by tak rzec. generalnie wolą one mężczyzn raczej smukłych (i wysokich) niż „tarzanowatych" (por. że jest średnio. Jest to zjawisko ponadkulturowe i powrócę do niego na końcu następnego rozdziału. Na przykład wśród amerykańskich mężczyzn wyraźnie wyodrębniają się ci. Jednakże nawet ci ostatni mogą czerpać niejakie pocieszenie z dwóch faktów. jak dalece jest on wstanie dostarczać swej partnerce pożądanych przez nią dóbr. których podniecają głównie piersi. O ogólnej atrakcyjności mężczyzny jako partnera decyduje raczej to. niemalże każdy z nas może dowiedzieć się. głównie pośladki bądź głównie nogi. że jesteś piękna (przystojny). owłosiona pierś i prezencja przypominająca Tarzana. przy omawianiu kryteriów wyboru stałego partnera. które . a nawet u różnych osób w obrębie tej samej kultury.powinny być preferowane przez kobiety u mężczyzn (i są przedmiotem tęsknot samych mężczyzn). albo przeciwnie na. którzy przypominają kształtem gruszkę. Cook i McHenry. że zarówno kulturowe. nawet w obrębie tej samej kultury różnym ludziom podobają się różne cechy. który: . jeżeli tylko zapyta o to odpowiednią osobę w odpowiednich okolicznościach. Po pierwsze. 1968). wygląd fizyczny mężczyzny w znacznie mniejszym stopniu decyduje o jego możliwościach budzenia pożądania w oczach kobiet. którzy reagują albo na nogi szczupłe. cokolwiek to oznacza w danym społeczeństwie. Choć kobiety zdecydowanie wolą mężczyzn przybierających od pasa w górę kształt raczej litery V niż gruszki. Jednak badania dowodzą. musiałby on bowiem reagować na przeciwstawne cechy w różnych kulturach. Innymi słowy.jeśli uwierzyć biologicznym przesłankom . oceny atrakcyjności innego człowieka są zmienne i stosunkowo łatwo je podwyższyć.

ma wysoką samoocenę. że wiele kobiet zupełnie nie rozumie. Kinseya i współpracowników uderzyło szczególnie to. Zgodnie z dość licznymi badaniami (Hatfield i Sprecher. sam jest fizycznie atrakcyjny. 2. jest jeszcze ostatnia deska ratunku . co takiego podniecającego mężczyźni widzą w obrazie ciała na kawałku papieru czy celuloidu. że różnica ta objawia się już na wstępie. 1986) wszystkie te czynniki znacząco wpływają na oceny atrakcyjności. mężczyźni łatwiej ulegają podnieceniu czytając o seksie. który: 1. 5. a więc w fazie rodzenia się namiętności czy samego pożądania erotycznego..56 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 1. 1948. podobnie jak mężczyzn zdumiewa fakt. . następującymi wnioskami: 1. 1953) zaowocowały m. 3. głównym czynnikiem wywołującym podniecenie u kobiet jest bliski kontakt fizyczny i dotyk w ogólności. 3. że jest to niezrozumiałe dla kobiet. jest pobudzony seksualnie. Nie pytaj natomiast człowieka. Różnice między kobietami i mężczyznami Simone de Beauvoir twierdziła. które w swoim czasie zrewolucjonizowały poglądy na ludzki seksualizm (Kinsey i in. Jeżeli zabiegi wykorzystujące tę wiedzę okazałyby się nieskuteczne. spędza wiele czasu w kinie lub przed telewizorem (oglądając bohaterki i bohaterów na przykład Dynastii). Pewne fakty sugerują. 2. był przed chwilą pytany o to samo przez wybitną piękność. 4. 3.zapytać o to własną matkę.in. mężczyźni łatwiej niż kobiety wpadają w podniecenie na sam widok ciała płci przeciwnej. jest podobny do Ciebie. często Cię widuje. 2. jest płci przeciwnej niż Ty i siedzi samotnie w barze tuż przed jego zamknięciem. że kobiety i mężczyźni zupełnie co innego rozumieją pod pojęciem miłości i stąd się bierze większość problemów między nimi. Różnice w przeżywaniu namiętności Znane raporty Kinseya.

podczas gdy chłopcy są zarówno generalnie. Kobiety natomiast rzadziej miewają we wczesnej fazie życia okazje. Tego rodzaju stereotyp kulturowy (służący. a przyzwalającego dla mężczyzn) i tradycyjnego stereotypu erotyki męskiej i kobiecej. 1979). Poza tym.ZAKOCHANIE 57 Bardziej współczesne badania zdają się wskazywać na zanikanie tej różnicy (Cook i McHenry. a będąc częściej jedynie obiektem cudzych zabiegów. jak zauważają Rook i Hammen (1977). szereg czynników sprawia. rozpoznanie jego seksualnej natury jest bardziej prawdopodobne u mężczyzn. że kobiety rzeczywiście mogą być mniej skłonne do interpretowania własnego pobudzenia erotycznego jako takiego właśnie. jak i w sprawach seksu w szczególności zachęcani do samodzielności i inicjatywy. Kobiety uczone od dzieciństwa. Po trzecie. głównie obronie interesów mężczyzn. Uniesienia te byty natomiast oczekiwane i poniekąd dopuszczalne u mężczyzn. przynajmniej we wczesnej fazie życia. że wystąpienie własnego pobudzenia seksualnego jest łatwiej zauważalne dla mężczyzn niż dla kobiet. mogą się też nauczyć tłumienia własnego pożądania. kiedy już pobudzenie to się pojawi. a nawet jeżeli to robią. a represjonujący seks u kobiet i stanowiący wyraz ekonomicznego uzależnienia tych ostatnich) istotnie może wyjaśniać omawiane tu różnice między kobietami i mężczyznami. mniej skłonne i zdolne do seksualnych uniesień. Po drugie. jak się twierdzi. by nauczyć się rozpoznawać własne reakcje erotyczne. dziewczęta rzadziej uprawiają masturbację niż chłopcy. dziewczęta wychowywane są w sposób podkreślający raczej bierność i reagowanie na potrzeby czy wymagania innych. nawet jeżeli istotnie je przeżywają. którzy mają większą liczbę wyrazistych doświadczeń seksualnych i którzy sami częściej inicjują sytuacje do takiego pobudzenia prowadzące. Interpretowane jest to jako objaw zanikania podwójnego standardu moralności (bardziej rygorystycznego dla kobiet. W stereotypie tym kobiety windowano na piedestał jako anioły powołane do okiełznywania zwierzęcia w mężczyźnie i w związku z tym czyniono z nich istoty „czyste". rzadziej na ten temat rozmawiają z rówieśnikami. by jej pofolgować. W konsekwencji. . Po pierwsze. oczywiste różnice anatomiczne sprawiają. w których zawsze drzemie bestia tylko czekająca. mogą niekiedy mieć mniejszą jasność co do charakteru swoich przeżyć. że seks im nie przystoi.

Te wzorce zachowań. 1951. . natomiast wzorce zachowań prowadzące do reprodukcyjnej porażki . a pornografia koncentruje się głównie na eksponowaniu kobiecego ciała. czy jej zasady stosują się również do zachowania ludzkiego. były w obrębie danego gatunku utrwalane i rozpowszechniane. a więc zachowania prowadzące w przeszłości do sukcesu reprodukcyjnego ich wykonawców. kiedy to w kilkudziesięcioosobowych grupach polowaliśmy na mamuty.zanikały. Symmons. wykupywany był w poważnej części przez. która . które ukształtowały nas jako gatunek biologiczny (wśród sawann plejstocenu. wzorowany na znanym „Playboyu". Ogromny rynek wydawnictw pornograficznych adresowany jest niemal wyłącznie do mężczyzn. które powiększały szansę sukcesu reprodukcyjnego ich wykonawcy (tj. Osobniki przegrywające w reprodukcyjnym współzawodnictwie bowiem umierały bezpotomnie.. które przetrwały. że zachowania zwierząt ukształtowane zostały w trakcie ewolucji i na mocy jej praw. których dawno już nie ma.zakłada. choć widok męskiego ciała często nie jest podniecający dla kobiet. W konsekwencji obserwowane obecnie wzorce zachowań to te.homoseksualistów (przynajmniej dopóki nie stworzyli oni własnego rynku pornografii . a więc nie mogły przekazać regulujących ich zachowanie genów następnym pokoleniom. Amerykański magazyn „Play girl". że dla mężczyzn sam widok kobiecego ciała jest podniecający.Symmons.58 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Pomimo skądinąd ogromnych różnic między kulturami znaczna ich większość bardziej nakazuje ukrywanie ciała kobiecego niż męskiego. 1979). Nie rozstrzygnięty pozostaje jednak spór o to. 1979). wydania potomstwa i rozpropagowania własnych genów w przyszłych pokoleniach). Wygląda więc na to. mężczyzn . Widoczna powszechność tego zjawiska skłoniła niektórych badaczy do poszukiwania biologicznych jego wyjaśnień.upraszczając . podobnie jak i sawann). znacznie bardziej plastycznego i w dodatku występującego obecnie w warunkach zupełnie odmiennych niż te. W chwili obecnej popularne są wyjaśnienia odwołujące się do zasad socjobiologii. a publikujący zdjęcia nagich mężczyzn. Socjobiologia wykryła wiele fascynujących prawidłowości rządzących zachowaniem zwierząt.. na wzór i podobieństwo anatomicznych własności organizmów. a ciało kobiety jest zwykle bardziej upragnionym przedmiotem pożądania dla mężczyn niż na odwrót (Ford i Beach.

180): „Ponieważ mężczyzna potencjalnie może zapłodnić kobietę niemalże bez ponoszenia kosztów w sensie czasu i energii. że niewiele jest nadziei na ich choćby myślowe rozdzielenie.. Jak pisze Symmons (1979. co wpaja w nas kultura i indywidualne doświadczenie. że to. że większa podatność mężczyzn niż kobiet na wizualne sygnały pobudzenia erotycznego jest uwarunkowana biologicznie i wynika z odmien( ności strategii. co jest ważniejsze: natura czy kultura.. (. (.. W każdym razie niektórzy socjobiologowie zakładają. s. z natężeniem wprost proporcjonalnym do jej spostrzeganej wartości reprodukcyjnej.) Kobiety natomiast inwestują znaczną ilość energii i ponoszą poważne ryzyko zachodząc w ciążę. ponieważ wpływy kultury i natury są u człowieka tak silnie ze sobą splecione. Zupełnie rozsądne jest jednak przypuszczenie. Namiętność erotyczna zapewne wyrasta ze swych biologicznych funkcji. Niemniej ten (socjobiologiczny) . w związku z czym warunki.. ZAKOCHANIF 59 Jest to oczywiście współczesna postać odwiecznego sporu o to.. utrudniając osiągnięcie wszystkich tych celów". w jakich dochodzi do zapłodnienia są dla nich niezmiernie ważne. Dla mężczyzny każdy przypadkowy kontakt może się okazać reprodukcyjnie opłacalny. Znacznie trudniej jest tego oczywiście dowieść w odniesieniu do dowolnej prawidłowości rządzącej naszym zachowaniem. Rozważanie ludzkich namiętności w tak beznamiętny sposób na pewno razi w kontekście miłości romantycznej. Pojawianie się seksualnego pobudzenia na sam widok mężczyzny promowałoby kontakty przypadkowe. zapłodnienie przez najlepiej przystosowanego mężczyznę spośród dostępnych oraz zmaksymalizowanie zwrotnych zysków wynikających z obdarzenia go seksualnymi względami.) Podstawową żeńską «strategią» jest uzyskanie możliwie najlepszego partnera. zbudowywane jest na bazie elementów wrodzonych i uniwersalnych dla ludzi jako gatunku biologicznego. choć obecnie odgrywają one raczej drugorzędną rolę we wzorcach ludzkiego zachowania. jakie każdej płci zapewniają sukces reprodukcyjny. co jednak samo przez się nie musi oznaczać nietrafności tych idei (nawet idee beznamiętne i mało pociągające bywają prawdziwe). czyli rozpropagowanie własnych genów. selekcja naturalna preferowała tę zasadniczą męską tendencję do pojawiania się pobudzenia seksualnego na sam widok kobiety. i z pewnością nie ma tu miejsca na jego rozstrzyganie.

Amerykański socjolog C. że kochają swojego aktualnego partnera (partnerkę): 20% mężczyzn zakochało się w czasie trzech pierwszych spotkań. są bardziej przygnębieni. samotni. że kocha (Kanin i in. Nie od rzeczy będzie wspomnieć. Kobiety okazały się mniej kochliwe: tylko 15% zakochało się podczas trzech pierwszych randek... Hobart (1958) pytał około tysiąca kobiet i mężczyzn o to. Co więcej. W czterdzieści lat później podobne wyniki uzyskały także Sprecher i Metts (1989).przy omawianiu odmienności kryteriów wyboru stałego partnera i partnerki. Stwierdził. W innych badaniach spytano kilkuset młodych ludzi. że kocha. a także odmienności powodów. że w tak różnych krajach jak Polska i Stany Zjednoczone liczba mężczyzn popełniających samobójstwo z powodu zawodu miłosnego jest kilkakrotnie (czterokrotnie w Polsce i trzykrotnie w Stanach) wyższa niż liczba kobiet posuwających się do tego kroku. co należało" (Hill i in. a po dwunastu spotkaniach tylko 30% spośród nich nie było jeszcze pewnych. . jakie u kobiet i u mężczyzn prowadzą do zazdrości. 1976). jak dalece wyznają romantyczną wizję miłości (a więc zgadzają się z twierdzeniami podobnymi do tych z tabeli 2). że mężczyźni są bardziej romantycznymi kochankami niż kobiety. nieszczęśliwi i pochłonięci beznadziejnymi rozmyślaniami typu: „Gdybym tylko zrobi! (powiedział) wtedy to. Kto jest bardziej romantyczny? Być może mniejsza skłonność kobiet do wpadania w podniecenie na sam widok mężczyzny (a także ich większa selektywność" przy wyborze partnera. o czym mowa dalej) wyjaśnia dość nieoczekiwany i raczej sprzeczny z potoczną intuicją fakt. że mężczyźni generalnie częściej się pod nią podpisują niż kobiety. a po dwunastu aż 43% nie miało jeszcze pewności. Mężczyźni dłużej trzymają się straconej sprawy i bardziej cierpią z powodu jej zakończenia. 1970).te ostatnie częściej przejmują inicjatywę podczas zrywania związku (przedmałżeńskiego) i są tu bardziej stanowcze.60 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI sposób wyjaśniania różnic między kobietami i mężczyznami pojawi się w tej pracy jeszcze kilkakrotnie . Stereotyp kobiety jako uduchowionego anioła skłonnego do romantycznych uniesień i przyziemnego mężczyzny zajętego pracą i zarobkowaniem nie znajduje potwierdzenia w badaniach empirycznych. mężczyźni odkochują się z większym trudem niż kobiety . jak szybko uświadomili sobie.

jak i na ogól większej zależności ekonomicznej kobiet od mężczyzn niż odwrotnie). 1991).ZAKOCHANIE 61 być tali ści. - A jednak w nieco innym sensie to właśnie mężczyźni zdają się mniej romantyczni. jak: czułam się. Strategia sukcesu reprodukcyjnego a la plejstocen nakazywałaby bowiem mężczyznom możliwie szybkie odkochiwjtnie się i zakochiwanie się w kolejnej wybrance celem dalszej propagacji własnych genów. przeżywałam różne sensacje fizyczne: zimne ręce. że kobiety są bardziej uczuciowe. Czy oznacza to. i nie. biegać i krzyczeć. w jaki przeżywali swoją miłość. ponieważ kobiety mają ogólną tendencję do silniejszego niż mężczyźni przeżywania wszelkich uczuć. Nie bez przyczyny przytoczyłem je w żeńskiej wersji: z wyjątkiem zdenerwowania kobiety relacjonowały silniejsze przeżywanie namiętności niż mężczyźni.bardziej kochliwi. miałam trudności ze skupieniem uwagi. Same prawidłowości biologiczne nie wystarczają do pełnego wyjaśnienia różnic między kobietami i mężczyznami pod względem sposobu przeżywania miłości. dreszcze na plecach.cierpiałam na bezsenność. Słusznie więc będzie powiedzieć. wolniejsze odkochiwanie się mężczyzn jest z nim oczywiście sprzeczne. a w szczególnoz jakim natężeniem przeżywali takie objawy namiętności. bo silniej swą miłość przeżywają i generalnie bardziej czują się od swoich stałych partnerów uzależnione (co wydaje się skutkiem zarówno kulturowo zdefiniowanej roli kobiecej. Nie. choć mężczyźni . że kobiety są bardziej romantyczne? I tak. . czułam się beztroska i upojona. Choć szybsze zakochiwanie się mężczyzn niż kobiet jest zgodne z myśleniem w kategoriach socjobiologicznych. Nie musi to świadczyć o nietrafności wyjaśnień socjobiologicznych. jakbym chciała podskakiwać. Cytowani już Kanin i współpracownicy pyludzi o sposób. czułam się. . mdłości. byłam nerwowa przed spotkaniami. miałam generalne poczucie szczęścia.. jakbym płynęła na obłoku. zarówno pozytywnych. Tak. aczkolwiek wyraźnie świadczy o ich niewystarczalności. jak i negatywnych (Fujita i in.

a wreszcie . po- .budowanie zaufania Kogo i za co lubimy .dzięki pojawieniu się wzajemnego przywiązania.częstość kontaktów .zalety partnera . Powody są oczywiste: człowiek taki naprawdę dobrze nas zna i rozumie. narastaniu ich wzajemnego zaufania i lubienia się. zapewnia nam więc możliwość bycia sobą. Jeżeli więc namiętność spotyka się z wzajemnością.bliskiego związku z innym człowiekiem.uwaga na dobre rady! . Rozwój intymności Wszyscy potrzebujemy intymności .odkrywanie się .kryteria wyboru partnera Podstawowym skutkiem i przejawem namiętności jest stałe dążenie do nasilenia i pogłębienia kontaktów z ukochaną osobą. prowadzi do wzrostu intymności dzięki wzajemnemu odkrywaniu się partnerów przed sobą.komplementy Przywiązanie Wybór stałego partnera . a przynajmniej nie zostaje odrzucona.ROZDZIAŁ 3 Romantyczne początki Rozwój intymności .przysługi .

Bliski związek oznacza też daleko idące uzależnienie własnych działań. o których nigdyśmy nie myśleli. co prowadzić może do utraty poczucia kontroli nad przebiegiem własnego życia. ale i partnera. to raczej porzucenia niż utraty autonomii. uczuć i losów od innego człowieka. dążą do jej nasilenia nie rozumiejąc. Inni (w tradycyjnym układzie ról są to zwykle mężczyźni) nie potrafią lekko potraktować zagrożeń. Intymność niesie koszty w postaci przeżywania cierpień i lęków już nie tylko własnych. jeżeli taka przyjdzie mu ochota. do której konsekwencji intymności przywiązują większą wagę (Hatficld. a kłopot mniejszy.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 63 nicważ nie musimy przed nim udawać kogoś. Unikając uduszenia . że wolelibyśmy ich przenigdy nie popełnić. kim nie jesteśmy. który nas dobrze zna. Dobroczynne i negatywne skutki intymności są jednakowo realne i prawdopodobne. tym dotkliwiej będzie potrafił nas zranić. Lojalnie przy nas trwając. jeżeli nasz związek się nie powiedzie. a przyjęcie innych. nic mówiąc już o tym. jaka jestem. Pomimo tych oczywistych i niezbędnych każdemu człowiekowi dóbr wynikających z intymności. Możemy mu się zwierzyć. choć ludzie mocno się różnią co do tego. obronę. Równie wiele jest bowiem powodów. dzięki czemu radość stanie się większa. Utrzymanie intymności oznacza bowiem nieuchronnie konieczność dostosowania naszego własnego „ja" do partnera. dla których można się intymności obawiać. które były nam zawsze nieodłączne. zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. Wystawia nas wreszcie na ryzyko emocjonalnej katastrofy. nie jest ona różą bez kolców. Jeżeli czegoś się obawiają. Możemy liczyć na jego wsparcie w ciężkich chwilach. a więc porzucenia pewnych pragnień i działań. kiedy już wie. na pewno nie będzie chciał ze mną nadal być"). że nasze być mogą. do lęku przed utratą własnej indywidualności i „zlaniem się w jedno" z partnerem. jakie niesie intymność. Intymność wystawia nas na ciosy. stałości i zakotwiczenia wobec zmiennych kolei losu. wad i postępków. o których sami wolelibyśmy nigdy nie wiedzieć. podzielić się radością lub kłopotem. 1984). Budzi lęk przed śmiesznością i porzuceniem („Teraz. radę przy trudnych decyzjach. kiedy inni nas odtrącą lub zaatakują. Niektórzy (w tradycyjnym układzie ról są to zwykle kobiety) widzą jedynie dobre strony intymności. Całkowite odkrycie się przed innym człowiekiem oznacza ujawnienie własnych słabości. czego można się w niej lękać. ponieważ partner.

Kiedy bowiem ona. Dobranie się w parę osób. co zdarzyło im się w pracy). choć byliby szczęśliwsi. Cele. jak i obawy osoby A. W początkowych fazach znajomości osoba A chce nie tylko poznać reakcje osoby B na to konkretne zwierzenie. natomiast osoba B występuje w roli jego odbiorcy. Oboje interpretują zachowanie partnera jako skierowane przeciwko „właściwej" postaci ich związku. najnaturalniej w świecie. Rysunek 6. ale również pragnie zorientować się w tym. zmienia się w zależności od osoby partnera. Oczywiście w wielu sytuacjach A i B swobodnie zamieniają się rolami. w której osoba A dokonuje zwierzenia. Do odkrycia się dochodzi zapewne wtedy. Proporcja nadziei do obaw nie jest czymś starym i raz na zawsze danym człowiekowi. Utrzymanie intymności na takim poziomie. on. usiłują wyodrębnić swoje niepodzielnie prywatne terytorium w sensie fizycznym („mój samochód". jak w ogóle osoba B ją . Przeciwnie. sposobu jego reagowania na wysłuchane zwierzenia. stara się do niego możliwe mocno zbliżyć. rodzaju kontaktu itd. stara się zachować pewną dozę indywidualizmu i wykonuje krok do tyłu. Jak już wspomniałem poprzednio. u podłoża takiego aktu odkrycia się leżeć mogą zarówno nadzieje.64 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI własnej odrębności w uścisku ciepłych emocji („dwie dusze w jednym ciele. stanowi problem nie lada. druga zaś się jej obawia. z których jedna głównie intymności pożąda.wzajemnego odkrywania się partnerów przed sobą. to. ilustruje schematycznie główne procesy zachodzące w trakcie takiej wymiany. który oboje by zadowalał.jak pisał ze zrozumieniem Boy). stan ten zaakceptować. „moje biurko") lub psychicznym (odmawiając zeznań na temat tego. flaki w niedzielę" . jest dosyć częstym zjawiskiem. co jeszcze trudniejsze. jak i na sposób późniejszego interpretowania reakcji osoby B. najnaturalniej w świecie. potrzeby i obawy osoby A wpływają zarówno na sam akt zawierzania partnerowi B jakiejś intymnej informacji. Rysunek przedstawia jedną „rundę" wymiany. Oczywiście. gdyby potrafili wzajemnie rozpoznać rzeczywisty stan swoich potrzeb związanych z intymnością i. co dla niej naturalne. wcale nie jest takie dla niego i na odwrót. gdy nadzieje przeważają nad obawami. Odkrywanie się Intymność rozpoczyna się od wymiany intymnych informacji .

Źródło: Reis i Shaver (1988. Przebieg procesu wymiany intymnych informacji. s.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 65 Rysunek 6. 375). .

emocje zaś . kategorii czy schematów. wywodzące się z jej doświadczeń i schematów. w przypadku zaś rozbieżności między słowami i pozawerbalnymi wskaźnikami uczuć opierają swoje wnioski o uczuciach głównie na tych ostatnich. takich jak mimika. Ponieważ fakty dotyczą obiektywnych zdarzeń. ale jest także głównym środkiem usunięcia niepewności co do sposobu traktowania przez partnera i co do postaci. a więc do posiadanych doświadczeń. i to one domagają się rozmów o uczuciach. tradycyjnie bardziej zainteresowane ludzkimi uczuciami niż przedmiotami. a w ustabilizowanych związkach komunikowanie sobie emocji. Zwłaszcza mężczyźni nie zawsze rozumieją ten „zwierzeniowy potencjał" emocji. nie zaś jedynie faktów. zdają się nie mieć kłopotów ze zrozumieniem tego faktu.66 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI potraktuje. a przeżywający je człowiek jest jedynym źródłem danych na ich temat. Zawierzanie partnerowi intymnych emocji już na początku znajomości może być przedwczesne i prowadzić do jego negatywnej reakcji. Oczywiście. Zwierzanie się służy bowiem nie tylko budowie intymności. pantomimika. w jaki zrozumie ona zwierzenia osoby A i jak na nie . 1986). Te ostatnie często przecież nie dają się z faktów wywnioskować i są głębiej ukryte. komunikaty na temat przeżywanych przez nas uczuć wcale nie muszą mieć postaci słownej. że między sobą częściej rozmawiają o faktach i przedmiotach (czy ideach) niż o ludziach i ich uczuciach.subiektywnych na nie reakcji. Kobiety. co już znane. W związku z tym fakty zwykle szybciej stają się przedmiotem zwierzeń niż emocje. zapewne dlatego. W miarę narastania intymności zwierzenia dotyczące jedynie faktów stają się jednak niewystarczające. informacja o gołych faktach jest mniej intymna i mniej mówi o człowieku niż informacja o jego emocjach. jakie wnosi ona do kontaktu z osobą A.. ton głosu itd. ma kluczowe znaczenie dla wysokiej satysfakcji ze związku (Fitzpatrick. mają więc kluczowe znaczenie dla sposobu. Interpretacja dokonywana przez B uzależniona jest od jej własnych celów i oczekiwań. Zwierzenie osoby A polega na wyjawieniu jakiegoś faktu dotyczącego własnej osoby lub na ujawnieniu jakiejś własnej emocji. Oczekiwania osoby B. Ludzie wykazują dużą trafność w odczytywaniu emocji na podstawie pozasłownych wskaźników. jaką może przybrać związek z jego osobą. Istotą wszelkiej interpretacji jest „podciąganie" nowo odebranej informacji do tego.

by negatywne komunikaty przedstawiać w formie mocno . uczucia i problemy zasygnalizowane przez A. Zrozumienie oznacza. często jest to po prostu niemożliwe. Trzeci ważny wniosek osoby A dotyczy tego. Zwłaszcza gdy B widziana jest jako nie tylko obojętna. Najchętniej kontaktujemy się więc z ludźmi podobnymi do nas samych. 1984). a przede wszystkim jej współbrzmienie emocjonalne z osobą A i usiłowanie poprawienia jej stanu emocjonalnego (jeżeli tego wymaga problem stanowiący przedmiot zwierzenia).ROMANTYCZNE POCZĄTKI 67 zareaguje. Interpretacja osoby A i jej odpowiedź na reakcję B zależą głównie od trzech własności reakcji osoby B: od tego. Przekonanie osoby A.inaczej nie może się spodziewać ani właściwej (adekwatnej do problemu). ale oznacza ona uczuciowe zainteresowanie osoby B. że została zrozumiana ma oczywiście kluczowe znaczenie . Reakcja osoby B daje się zwykle opisać w jakichś obiektywnych kategoriach. Uzyskiwanie takiego potwierdzenia od innych ludzi jest często jedynym sposobem upewnienia się o własnej słuszności (jak inaczej uzyskać można potwierdzenie na przykład tego. że uzyska od B potwierdzenie swoich racji czy zasadności swoich emocji i działań. że słusznie się na kogoś pogniewaliśmy?). Stwierdzenie u B braku zrozumienia. potwierdzeniu i trosce. jak A zinterpretuje tę reakcję i zwrotnie na nią odpowie. że B trafnie odczytała potrzeby. jednakże decydujące znaczenie dla przebiegu dalszego kontaktu ma to. czy B się o nią troszczy. Poszukiwanie takiego potwierdzenia stanowi jeden z głównych powodów wchodzenia w kontakty społeczne. Na przykład osoba często odrzucana w przeszłości przez innych może potraktować zwierzenia A jako zapowiedź jeszcze jednego upokorzenia (jakie by ją spotkało gdyby sama odpowiedziała zwierzeniem) i stosownie do tego odpowiedzieć wycofaniem się iub odrzuceniem próby podjętej przez A. potwierdzenia lub troski prowadzi zwykle do wycofania się osoby A z próby kontaktu [ czy nawet do całkowitej rejterady. czy nie. Jednak w naszej kulturze dość powszechnie obowiązuje niepisany nakaz. ani pomocnej reakcji ze strony B. Nie może też się spodziewać. Troska taka nic musi oznaczać od razu rozwiązania problemu osoby A. którzy zapewniają większą szansę potwierdzenia słuszności naszej wizji siebie i świata (Schlenker. czy świadczy ona o zrozumieniu. ale aktywnie odrzucająca zwierzenia A.

sympatii i przywiązania (o czym mowa poniżej). Partner. ponieważ przy dużym stopniu uczuciowego zaangażowania wywołuje ona silne pobudzenie emocjonalne). że jest . jak i w przyszłości. (Jednak. że osiągany poziom intymności w związku jest prostą funkcją liczby takich rund wzajemnego odkrywania się partnerów przed sobą. paradoksalnie. budzi niepewność. czego się obawiamy" (Deutsch. które ukrywają się za jego zachowaniem i sprawiają. czego pragniemy. 1973.cykl powtarza się przy zmienionych rolach. Zaufanie jest więc uogólnionym. 149). Budowanie zaufania Najkrócej mówiąc. Dlatego też osoba A niekoniecznie musi takie rozmyte komunikaty trafnie zinterpretować. to zwykle ponawia akt odkrycia się przed B. że w bardziej ustalonych związkach krótkofalowa wzajemność nic jest już tak konieczna . s. Jednak naiwnością byłoby sądzić. że ze strony innego człowieka spotka nas raczej to. potwierdzeniem i troską. że partner będzie starał się troszczyć o nasze dobro i zaspokajać nasze potrzeby zarówno teraz. Przewidywalność zachowań jest tylko pierwszym krokiem w budowie zaufania. Krok następny to wyjście poza samo zachowanie w kierunku ustalenia pewnych cech partnera. szczególnie w początkowej fazie znajomości (badania wykazały. że spotkała się ze zrozumieniem. lęk i nieufność. 1976). Jeżeli A słusznie interpretuje zachowanie B jako wyrażające zrozumienie i troskę. im są one silniejsze) i mimo wszystko powtarzać cały proces. często na głębszym poziomie intymności. a do tego samo zwierzanie się nie wystarcza. Warunkiem koniecznym zaufania jest nabranie przekonania o przewidywalności zachowań partnera. zaufanie to „pewność. niż to. osoba B odwzajemnia się swoim własnym zwierzeniem . Rozwój intymności zależy także od pojawienia się zaufania.68 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zawoalowanej. Jeżeli A uzna. Może rozstrzygać dwuznaczności na korzyść swych pragnień (tym bardziej.Derlega i in. Wzajemność ta jest niezbędną podstawą do budowy intymności między dwojgiem ludzi. pozytywnym oczekiwaniem. po którym nie wiadomo. którego kapryśne działania nie poddają się żadnym zrozumiałym przez nas regułom.. czego się spodziewać. nieprzewidywalność przynajmniej początkowo może nasilać namiętność.

ROMANTYCZNE POCZĄTKI

69

on godzien zaufania. A więc stwierdzenie, że partner jest człowiekiem uczciwym, odpowiedzialnym, nieegoistycznym i ogólnie rzecz biorąc - „dobrym". Jednakże nawet partner obdarzony tymi wszystkimi cnotami nic musi budzić ufności co do perspektyw naszego z nim związku, dopóki nie nabierzemy przekonania, że on sam skłonny jest troszczyć się o ów związek i zastosować doń wszystkie te swoje cnoty. Dopiero pojawienie się owej wiary w przywiązanie partnera jest uwieńczeniem procesu budowy zaufania. Pojęcie „wiary" pojawia się tu nieprzypadkowo - w istocie żadne dotąd okazywane dowody przywiązania i troski nie mogą dać zupełnej pewności, że będą kontynuowane również w przyszłości, a zaufanie dotyczy przecież głównie przyszłości. Takie rozumienie zaufania posłużyło Remplowi i współpracownikom (1985) do skonstruowania specjalnej mierzącej je skali. Jak widać w tabeli 3., przedstawiającej treść tej Skali Zaufania, składa się ona z trzech podskal. Mierzą one trzy wymienione składniki zaufania (przy czym podskala przewidywałności mierzy głównie przekonanie o nieprzewidywalności zachowań partnera). Tabela 3. Skala Zaufania. Odpowiedzi udzielane są w skali siedmiostopniowej od - 3 (zdecydowanie się nie zgadzam), przez 0 (ani tak, ani nie) do 3 (zdecydowanie się zgadzam). Źródło: Rempel, Holmes i Zanna (1985). Przewidywalność 1. Nigdy nie jestem pewna, czy mój partner nie wyskoczy z czymś, czego nie lubię albo co mnie zmiesza. 2. Mój partner jest bardzo nieprzewidywalny, nigdy nie wiem, co będzie chciał robić następnego dnia. 3. Czuję się mocno niespokojna, kiedy mój partner ma podjąć decyzje mające bezpośredni wpływ na moje życie. 4. Mój partner zachowuje się w bardzo konsekwentny sposób. 5. Czasami unikam mego partnera, ponieważ jest tak nieprzewidywalny, że boję się mimowolnie wywołać konflikt mówiąc coś czy robiąc.

Zaufanie
6. Mój partner dowiódł już, że można mu ufać, i pozwalam mu na robienie takich rzeczy, które mogłyby stanowić zagrożenie, gdyby robił je ktoś inny.

70

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

7. Stwierdziłam, że mogę całkowicie polegać na moim partnerze, szczególnie w sprawach, które są dla mnie ważne. 8. Jestem pewna, że mój parlner nie oszukałby mnie, nawet gdyby miał okazję i pewność, że to się nie wyda. 9. Mogę spokojnie polegać na moim partnerze, że dotrzyma danej mi obietnicy. 10. Pozwalam mojemu partnerowi podejmować za mnie decyzje. Wiara 11. Nawet jeżeli nie wiem, jak mój partner zareaguje, mogę mu swobodnie powiedzieć o sobie nawet takie rzeczy, których sama się wstydzę. 12. Choć czasy mogą się zmienić, a przyszłość nie jest pewna, wiem, że mój partner zawsze będzie gotów mnie wesprzeć i dodać mi sił. 13. Kiedykolwiek mamy podjąć ważną decyzję w sytuacji, której jeszcze dotąd nie przeżyliśmy, wiem, że mój partner będzie się kierował moim dobrem. 14. Nawet kiedy nie ma jeszcze dowodów na to, iż mój partner czymś się ze mną podzieli, i tak jestem pewna, że to zrobi. 15. Kiedy pokażę mojemu partnerowi jakąś swoją słabość, mogę być pewna jego pozytywnej reakcji. 16. Jeszcze zanim zacznę dzielić się jakimś kłopotem z moim partnerem, wiem, że on zareaguje na to w sposób pełen miłości. 17. Kiedy jestem z moim partnerem, czuję się bezpieczna w obliczu nieznanych, nowych sytuacji.

Badania Holmsa i Rcmpla (1989) wykazują, że tak mierzone zaufanie współwystępuje z zamiłowaniem do umiarkowanego stopnia niezależności partnerów w związku, choć nie z obronną (krańcową) samowystarczalnością tych osób, które ujawniają lęk przed intymnością. Koreluje też negatywnie z krańcowym pragnieniem intymności, pragnieniem „zlania się w jedno" z partnerem. Tak więc zaufanie nie łączy się ani z krańcowym zapotrzebowaniem na intymność, ani z jej unikaniem. Obie te postawy są zresztą przejawem i sposobem radzenia sobie przez ludzi z nierozwiązanym problemem niepewności w kontakcie z partnerem. Dowodem niepewności jest bowiem nie tylko unikanie zwierzeń. Ich nadmiar również może świadczyć o niepewności, nawet gdy pozory zdają się świadczyć jedynie o otwartości i pewności siebie osoby zwierzającej się w nieco podejrzanym nadmiarze.

ROMANTYCZNE POCZĄTKI

71

W początkowym stadium związku, kiedy partnerzy dopiero się poznają (a tym, co ich łączy, jest namiętność, jedno- lub obustronna), zaufanie jest niczym więcej, jak naiwnym wyrazem nadziei - zauważają Holmes i Rempel (1989). Przypisywanie partnerowi swoich własnych uczuć, różowe okulary (czy wręcz klapki na oczach), jakie nakłada namiętność, dreszcz nowości przebiegający po plecach podczas pierwszych zwierzeń - wszystko to prowadzi do narastania optymizmu tyleż bezzasadnego, co niezbędnego do dalszego rozwoju związku. Wśród par, które właśnie zaczęły ze sobą „chodzić" poziom zaufania jest wysoki i silnie związany z poziomem miłości (Larzelere i Huston, 1980) - prawdopodobnie dlatego, że zaufanie jest pochodną miłości, nie zaś faktów, które wciąż jeszcze należą do przyszłości. Wśród par, które są już poważnie zaangażowane (ale jeszcze nie są małżeństwami), obserwuje się natomiast spadek powiązania poziomu miłości z poziomem zaufania (Driscoll i in., 1972; Dion i Dion, 1976; Larzelere i Huston, 1980). Zapewne dlatego, że zaufanie w ich przypadku ma już inne źródła niż sama intensywność (własnych) uczuć. Źródła te to fakty, które do tej pory zdążyły się już pojawić, w szczególności zachowania partnera, które z większym lub mniejszym stopniem pewności pozwalają wnioskować, czy jest on godzien zaufania i czy jest zaangażowany w rozwijający się związek. Liczą się tu takie zachowania, w których działanie na rzecz związku i ukochanej osoby wymaga poświęcenia własnego indywidualnego interesu i/lub zaakceptowania pewnego ryzyka związanego z rozwojem intymności (odkrycie się, zezwolenie drugiej osobie, aby wpływała na nasz los). Najważniejszym czynnikiem ułatwiającym rozwój zaufania jest wzajemność i ujawnianie przez partnerów jednakowego poziomu tego rodzaju zachowań, co stanowi zabezpieczenie przed wykorzystaniem i jednostronnym wystawieniem się na ewentualne ciosy. Brak takiej wzajemności to najczęstsza przyczyna rozpadu rozwijającego się związku w jego wczesnej fazie (Hill i in., 1976). Ważne są nie tylko same zachowania partnera, ale i spostrzegane przez nas ich przyczyny. Troska partnera o nasze dobro może być interpretowana na co najmniej trzy sposoby. Po pierwsze, możemy uważać, że partner zaspokaja nasze potrzeby i troszczy się o nas dlatego, iż polepszenie naszego stanu samo przez się sprawia mu przyjemność. Po drugie, możemy sądzić, że partner robi

72

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

to głównie po to, aby w zamian uzyskać takie dobra, które my osobiście potrafimy zapewnić (wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, towarzystwo). Po trzecie wreszcie, że pomaga nam po to, by w zamian uzyskać pewne dobra, które zapewniamy nie tyle my, ile sam fakt pozostawania z nami związku (na przykład pieniądze, prestiż, znajomości). Jak wykazali Rempel i jego współpracownicy (1985), troskliwość partnera wywołuje duże do niego zaufanie tylko wtedy, kiedy uważamy, że chodzi mu głównie o nasze dobro, nie zaś o dobra, które on uzyskuje dzięki związkowi z naszą osobą. Zaufanie zależy więc od tego, czy troska przejawiana przez partnera jest bezwarunkowa i motywowana tylko jego uczuciem, niezależnie od wszelkich zysków, jakie jesteśmy w stanie mu zapewnić. Najbardziej dobroczynną konsekwencją dużego zaufania do partnera jest nasza skłonność do stałego stosowania zasady domniemania dobrych intencji w stosunku do tego, co mówi i robi. Oznacza to interpretowanie zachowań partnera w sposób nie podważający podstawowego założenia, że mu na nas zależy. Dotyczy to zachowań partnera, które można rozumieć na różne sposoby, w tym takich, które skądinąd mogłyby świadczyć o jego samolubstwie, zaniedbywaniu nas i braku troski. Uchylający się od domowych obowiązków mąż widziany jest przez ufną żonę jako fatalnie rozpuszczony przez matkę („Nawet skarpetki mu prała!"), przytłoczony obowiązkami zawodowymi czy z natury leniwy. Ale nie jako ktoś, kto się po prostu nie troszczy ojej dobro. Zaniedbywanie obowiązków domowych może być spowodowane którąkolwiek z tych przyczyn, a nawet wszystkimi równocześnie, i trudno dociec, co jest tutaj najważniejszą czy „obiektywnie prawdziwą" przyczyną. Ważne jest więc, jakie interpretacje sami partnerzy przyjmują - najczęściej to oni są tu głosicielami obowiązującej prawdy. Dopóki wysokie zaufanie trwa, zasada domniemania dobrych intencji jest stosowana automatycznie i bez namysłu. Dopóki mocno wierzymy w to, że partner nas kocha, nie musimy tego przecież ciągle sprawdzać. Wystarczy, że to z góry zakładamy. Założenie owo ma ten dobry skutek, że zachowania wieloznaczne, które nie są ani wyraźnie dobre, ani wyraźnie złe (a takich jest przecież najwięcej na co dzień), również widziane są jako kolejne dowody przywiązania i troski partnera i umacniają nasze wyjściowe założenie o jego miłości. Jak wykazują badania Holmsa i Rempla (1989), zupełnie inaczej sprawy się mają w przypadku ludzi obdarzających partnera

ROMANTYCZNE POCZĄTKI

73

zaufaniem niewielkim. Ci nie zakładają, że partner o nich dba, lecz przeciwnie - aktywnie i świadomie sprawdzają, czy tak faktycznie jest. A raczej, że tak nie jest, ponieważ ta właśnie hipoteza ich prześladuje. Zrozumiałe, że podczas takich zabiegów są wyczuleni na wszelkie sygnały negatywne, co ma ten smutny skulek, iż znajdują ich więcej, niż znaleźliby bez takiego nastawienia. Codzienny pocałunek na dzień dobry przestaje już być przejawem uczuć, lecz wydaje się mechanicznym nawykiem. Przesiadywanie do późna w pracy przestaje być sposobem na polepszenie bytu, a staje się wyrazem unikania domowych obowiązków itd. Dalszy ciąg tych rozważań nie należy jednak do tego rozdziału, w którym przecież wciąż jeszcze mowa o początkach związku.

Kogo i za co lubimy Częstość kontaktów
Jednym z najpowszechniej powtarzających się wyników w badaniach nad doborem małżeńskim jest związek między częstością małżeństw a odległością między miejscami zamieszkania małżonków. Najwięcej jest takich małżeństw, w których partnerzy mieszkali blisko siebie przed ślubem (na przykład w Holandii połowa wszystkich małżeństw zawierana jest przez osoby, których miejsca zamieszkania dzieliło nie więcej niż 10 km - de Hoog, 1979), najmniej zaś takich, których partnerzy mieszkali daleko od siebie. Podobnie jest i ze związkami przyjaźni. W pewnym badaniu nad kształtowaniem się wzajemnych sympatii między lokatorami nowego osiedla stwierdzono, że jeżeli dowolne rodziny miały drzwi wyjściowe w odległości 7 m, bardzo często wskazywały na siebie nawzajem jako na blisko zaprzyjaźnione. Nie działo się tak jednak prawie wcale, kiedy dzieliła je odległość 27 lub więcej metrów (Festinger i in., 1950). Istotna jest jednak nie tyle sama bliskość przestrzenna, ile częstość kontaktów - na przykład rodziny mieszkające jedna nad drugą, a więc w odległości kilkudziesięciu centymetrów, ale mające niewiele okazji do kontaktowania się również nie nawiązywały przyjaźni. Tak więc duża częstość kontaktów sama przez się budzi sympatią. Prawidłowość ta dotyczy zresztą naszego stosunku nie tylko do innych osób, ale wszelkich obiektów, jak wykazały liczne badania

jeżeli tylko są częste. zdjęcia twarzy ludzkich). nawet gdy postępowanie tych ostatnich między bajki każe włożyć opowieści o szczęśliwym dzieciństwie. im częściej osoba ta nas karze (dostarcza nam wszelkiego rodzaju doznań nieprzyjemnych). Ponieważ w większości kontaktów społecznych doznania pozytywne są znacznie częstsze niż doznania negatywne. że badanym przedstawiono długie serie obiektów (w różnych badaniach były to bezsensowne słowa. dostarcza nam wszelkiego rodzaju doznań przyjemnych). Dlaczego wzrost częstości kontaktów z jakąś osobą wywołuje jej lubienie? Dość oczywiste wyjaśnienie odwołuje się do szeroko rozumianych nagród i kar. 1968).cztery. należy odwołać się do innych pojęć niż tylko same kary i nagrody. Z reguły im częściej pokazywany był dowolny obiekt. co prowadzi do ich polubienia się. a miłość ta wzrasta wraz z upływem czasu. . Polegały one na tym. inne dwa razy. że. Wszelkie nowe obiekty budzą naszą niepewność. aby dany obiekt czy osoba nie budziła niechęci już od samego początku. W następnej fazie badania „stare" obiekty mieszano z nowymi. prosząc badanych o wskazanie. jeszcze inne . zjawiskiem samej ekspozycji. tym bardziej zaś jej nic lubimy. ogólnie rzecz biorąc. im częściej nas ona nagradza (tj. aby się wzajemnie nagradzać. a rodzice odczuwają wielką ulgę dopiero wtedy. i to tym bardziej. Dzieci zwykle kochają swoich rodziców. figury geometryczne. które z nich bardziej im się podobają. gdy dziecko nie robi nic (śpi). osiem lub więcej razy. Koncepcja kar i nagród zakłada. Przy tym niektóre obiekty prezentowano tylko raz. melodie. wyjaśnienie w kategoriach kar i nagród jest jednak bezsilne wobec wcale licznych faktów wskazujących na to. im częstsze są kontakty między dwoma dowolnymi osobami. że nawet uciążliwe lub negatywne kontakty rodzą lubienie czy przywiązanie. Już choćby z tego powodu nowi dla nas ludzie budzą niepewność stosunkowo największą. Warunkiem występowania tej prawidłowości jest to.74 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI nad tzw. tym bardziej lubimy jakąś osobę. tym bardziej byl lubiany (Zajonc. tym więcej mają one okazji. im bardziej są one aktywne. choć przynajmniej przez pierwszych kilka miesięcy swojego życia dziecko robi rzeczy skądinąd wyłącznie nieprzyjemne. Choć wszystko to prawda. Takim pojęciem jest na przykład usuwanie niepewności. Podobnie rodzice zwykle kochają swoje nowo narodzone dziecko. Aby więc wyjaśnić wzrost lubienia wskutek samej częstości kontaktów. Oczywiście.

że tak rozumiana responsywność jest w zasadzie jedyną nagrodą. towarzyskich. których niewłaściwe zachowania często szybciej zanikają. Ludzie pragną być zauważeni przez innych. czego po kim możemy się spodziewać. I nawet kiedy dowiadujemy się.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 75 jest ona redukowana w miarę wzrostu częstości kontaktowania się z nimi . że odpowie on na nasze próby komunikowania się z nim. którzy wiedzą. stanowi odpowiedź (respons) na nasze własne działania. Jednak również sama w sobie jest ona pożądana. . Zalety partnera Lubimy ludzi charakteryzujących się cechami. jakkolwiek nie pojawia się w małżeństwach udanych (Koren i in„ 1980). poprawia nasze samopoczucie (i nasz stosunek do często spotykanych osób). a więc takich. co to będzie. umożliwiając powstanie naszego poczucia kontroli nad tym. ale także .coraz lepiej orientujemy się. niż wtedy. Responsywność stanowi oczywiście wstępny warunek uzyskiwania od partnera różnych dóbr (nieresponsywnego partnera trudno do czegokolwiek namówić czy coś od niego uzyskać). i są wrażliwi na potrzeby innych. 1982). co mówi i robi. które dają się lubić: życzliwych. stanowiący po prostu wyraz obojętności. Partnerzy responsywni są na ogół bardziej lubiani. o wysokim prestiżu i dużych umiejętnościach społecznych. im większa jest szansa. inteligentnych. Brak reakcji bywa bardziej bolesny od krytyki nie tylko dla artystów (jak to poświadczają dziesiątki anegdot). iż jednak wiemy. jakiej dostarczyć może noworodek czy niemowlę swoim rodzicom. kiedy nikt nie zwraca na nie uwagi. jak się zachować. 1972).na przykład . że niczego dobrego. Warto też zauważyć. uczciwych. a brak responsywności. o ile to. jest problemem nękającym nieudane małżeństwa. Stanowi na przykład potwierdzenie naszej zdolności do wpływania na przebieg wydarzeń. nawet jeżeli nie stanowi środka do uzyskiwania innych korzyści. co się dzieje. Drugim istotnym dla tych rozważań pojęciem jest responsywność: partner jest responsywny w kontakcie o tyle. to sam fakt. im więcej jego działań stanowi odpowiedź na nasze własne uprzednie działania oraz im bardziej rozbudowane są jego komunikaty (Davis.dla dzieci w wieku szkolnym. kiedy są karane przez dorosłych (Patterson i in. oraz przekonania o skuteczności naszych własnych działań. Responsywność partnera jest tym większa..

Teza o roli zalet partnera jest banalna. To. że zalet tych w ogóle nigdy nie poznamy z powodu braku takich dalszych kontaktów. iż go polubimy . chociaż komplikuje ją kilka dalszych zależności. Jeżeli nie znosimy ludzi mrukliwych albo nerwowo chichoczących po każdym zdaniu. czego nie znosimy. które w dodatku mają niejednakową funkcję. Większość ludzi nie jest w stanie znaleźć takiej osoby). Ciąg dalszy polega na tym. Jednakże osoba. (Wystarczy pomyśleć o jakiejś lubianej osobie i o jej najważniejszych zaletach. to nowo napotkana osoba. Miriam Rodin (1978) zaproponowała koncepcję. zyska sobie naszą sympatię. przynajmniej do czasu. jaki przejść musi nowo poznana osoba. jeśli nie setki badań dowodzą. unikamy dalszych z nią kontaktów. która jest mrukiem albo chichotką. aby pomyśleć o jakiejś nie lubianej osobie i o jej najważniejszych wadach. Pomimo swej prostoty koncepcja ta pozwala zrozumieć szereg interesujących faktów. wady bowiem odgrywają ważniejszą rolę niż zalety. na przykład że jest serdeczna. i zastanowić się nad tym. w myśl której lubienie i nielubienie opierają się na zupełnie odmiennych kryteriach. 1981).natomiast pod tym warunkiem skłonni jesteśmy przymierzać tę osobę do naszych kryteriów lubienia. lecz także od wad. średnio rzecz biorąc. Początkowym testem. których nie znosimy. im bardziej dodatnie. . które mają tę wadę. że ktoś nie chichocze po każdym zdaniu. co każdy może sprawdzić na własny użytek. która przejdzie ten pierwszy test. Jeżeli je spełni. na przykład że jest zawistna.76 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Dziesiątki. które tę zaletę również mają. i zastanowić się tym razem nad tym. Większość ludzi znajduje kogoś takiego bez trudu. czy zna się jakieś lubiane osoby. a wady i zalety nie są swoim lustrzanym odbiciem. zostaje przez nas odrzucona. to znaczy nie może mieć cech. czy zna się jakieś nie lubiane osoby. nie musi tym samym zostać polubiona. jest niespełnienie kryteriów odrzucenia. dopóki nie wykryjemy w niej czegoś. niezależnie od jej ewentualnych zalet. że ocena człowieka jest tym bardziej pozytywna. Po pierwsze. nie sprawia jeszcze. są posiadane przezeń cechy (Anderson. Nawet jeżeli nic znielubimy tej osoby. lubienie partnera zależy nie tylko od jego zalet. Na przykład łatwiej jest znaleźć u nie lubianej osoby zdecydowaną zaletę niż u osoby lubianej zdecydowaną wadę. i jest duża szansa.

Jednak najsilniej działa podobieństwo poglądów. 1983). Druga komplikacja oczywistej tezy o wpływie zalet partnera na lubienie jego osoby wiąże się z faktem.od światopoglądu do kibicowania tej samej drużynie piłkarskiej. postaw i opinii. ta bowiem prowadzi do idealizacji partnera i ślepoty (do czasu) na jego wady. zależy w pewnym stopniu od nas samych. Na przykład w jednym z badań nad wpływem pozytywnych i negatywnych zachowań na ocenę człowieka stwierdzono. Wykrycie u innej osoby jakiejś ważnej wady likwiduje dobroczynne skutki jej zalet. Zważmy też. Nic więc dziwnego. szczególnie jeżeli mamy wysoką samoocenę i jeśli podobieństwo dotyczy cech. że pozytywny efekt zachowania moralnego byl całkowicie likwidowany przez pojawienie się zaledwie jednego zachowania niemoralnego (ogólna ocena wykonawcy zachowań była negatywna). Jednak wykrycie jej zalet nie wyrównuje posiadanych przez nią wad . Ogólnie rzecz biorąc. Im bardziej podobne są . W taki sposób podobieństwo oddziałuje właściwie pod każdym względem . co stanowi zaletę. przegląd tych badań u Czapińskiego. że wykrycie wady ma bardziej nieodwracalne skutki niż wykrycie zalety.Brycz i Wojciszkc. Natomiast całkowita likwidacja efektu jednego zachowania niemoralnego wymagała informacji o aż dziesięciu zachowaniach moralnych tej samej osoby (dopiero wtedy ocena stawała się neutralna . że sami posiadamy jakieś cechy. podczas gdy dostrzeżenie zalet nie przeszkadza późniejszemu wykryciu wad.tak jak przesolona zupa nie nadaje się do jedzenia niezależnie od dowolnej liczby swoich innych walorów smakowych.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 77 Wady człowieka odgrywają zwykle bardziej decydującą rolę niż jego zalety. 1992). Wyjątkiem od tej ostatniej reguły jest jednak sytuacja. im bardziej sądzimy. 1988). kiedy „stwierdzenie zalet" oznacza powstanie namiętności. które są przez nas uważane za pozytywne. a co wadę partnera. że jednym z najsilniejszych wyznaczników sympatyczności innego człowieka jest jego podobieństwo do nas samych. że w swoich ocenach ludzi znacznie bardziej ulegamy informacjom negatywnym niż pozytywnym (por. Tego niejednakowego oddziaływania wad i zalet dowodzą dziesiątki badań wskazujących na to. uniemożliwiając sobie wykrycie jej ewentualnych zalet. 1986) i uważamy za cechy ogólnie ważne (Lewicki. Po stwierdzeniu ważnej wady wycofujemy się z kontaktów z daną osobą. że to. tym wyżej je cenimy (Wojciszke.

1966). W przypadku tych opinii jedynym sprawdzianem i gwarancją ich słuszności staje się wsparcie innych ludzi. Dowodzą tego badania. 1966).. w których niezależnie manipulowano stopniem podobieństwa partnera do badanej osoby oraz tym. jest . czy partner go lubi. czy też nie. że ktoś (podobny) będzie nas lubić. antypatią zaś na partnera. Trafność wielu opinii można sprawdzić na podstawie obiektywnych danych (Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Jaka gazeta sprzedaje się w Polsce najlepiej?). Niewiele jest przyjemności większych od posiadania racji. który go lubił. które dla ludzi są naprawdę ważne. czy lubił tę osobę. ich podobieństwo do nas samych i to. „Podobny" znaczy więc zarówno tyle co „pozytywny" (w odniesieniu do cech). którzy nam tej przyjemności dotarczają poprzez wyznawanie tych samych poglądów. czy nie. który go nie lubił (Aronson i Worchel. im bardziej ten był do niego podobny. Jednakże większości tych opinii. ze oni nas lubią! Jeszcze jedną cokolwiek podejrzaną cnotą. nie sposób sprawdzić opierając się na jakichkolwiek faktach. a więc im bardziej jest nam potrzebne społeczne ich wsparcie. wiąże się z naszym oczekiwaniem. że wynikające z podobieństwa lubienie jest tym silniejsze. Tak więc najważniejszą zaletą innych jest. im mniej pewni jesteśmy swoich własnych poglądów. że ludzie podobni do nas będą nas także lubili. Podobną wymowę ma również to.7S PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI poglądy partnera do naszych własnych. podobieństwo poglądów przestawało działać i badany reagował sympatią na partnera. Słuszności tego rozumowania dowodzi na przykład to. samo przez się rodzi sympatię do niego. tym bardziej go oczywiście lubimy (Byrne. dotyczą one bowiem nie faktów. Trzeci powód. Kiedy jednak badany dowiadywał się wprost. dla którego podobieństwo budzi sympatię. Kiedy badany nie wiedział.. lubił partnera tym bardziej. oczekiwanie. że tamten go lubi bądź nie znosi. jak i „słuszny" (w odniesieniu do poglądów). którą ludzie niezwykle często kierują się w swoich sympatiach i antypatiach. 1971).. Ponieważ ludzkie sympatie i antypatie bardzo silnie rządzą się zasadą wzajemności. lecz wartości (za czy przeciw aborcji?) bądź upodobań (kupować „NIE" Urbana czy nie?). że podobieństwo w zakresie wartości i/lub upodobań budzi większą sympatię do partnera niż podobieństwo jego poglądów dotyczących sprawdzalnych faktów (Byrne i in. toteż lubimy podobnych do nas ludzi.

. .jeżeli są mężczyznami. jak to się dzieje na przykład przy wyłudzaniu czegoś od innych).ROMANTYCZNE POCZĄTKI 79 wygląd fizyczny. zaczynają pracę od wyższej pensji i wyżej zachodzą w karierze zawodowej. .częściej uzyskują pomoc innych. towarzyskość. że płeć przeciwna pała doń namiętnością. Z jednym wyjątkiem.jako dzieci w szkole podstawowej uzyskują lepsze stopnie i są uważane przez nauczycieli za mądrzejsze. w przeciwieństwie do brzydkich: . . W poprzednim rozdziale przytoczyłem dane wskazujące. Ludzie ładni są po prostu generalnie bardziej lubiani i lepiej traktowani przez innych niż już i tak pokrzywdzone przez los osoby brzydkie. którym są umiejętności społeczne: osoby fizycznie atrakcyjne . . zachętą i wsparciem innych. kiedy ich uroda jest „instrumentem" ułatwiającym ich popełnienie.spostrzegane są jako charakteryzujące się szeregiem zalet ducha sprzyjających ich lubieniu. takich jak serdeczność. ponieważ obiektywne pomiary różnych cech osobowościowych wykazują brak rzeczywistych różnic między osobami ładnymi i brzydkimi.uważane są za szczęśliwsze i mające większe szansę na szczęście w przyszłości. że atrakcyjność fizyczna jest praktycznie jedyną cechą człowieka decydującą o tym. jak i jako dorośli lepiej są traktowane przez bliźnich: częściej spotykają się z życzliwością. W szczególności (jak przekonują liczne dane zebrane przez Hatfield i Sprecher. bycie miłym i interesującym. choć rzadziej są o nią proszone.jeżeli są kobietami. przyjazność. .obciążane są mniejszą odpowiedzialnością za swoje naganne uczynki (z wyjątkiem sytuacji. 1986) osoby ładne. grzeczniejsze oraz rokujące większe nadzieje na przyszłość.zarówno jako dzieci. . ich kontakty społeczne są więc na ogół bardziej satysfakcjonujące. częściej i szybciej wychodzą za mąż i w dodatku za lepiej zarabiających i wykształconych mężczyzn. zrównoważenie. . Wpływ atrakcyjności fizycznej daleko jednak wykracza poza kontekst erotyczny. Wszystko to jest mocno niesprawiedliwe.mają więcej do powiedzenia we własnym małżeństwie niż ich partnerzy. wrażliwość.

Jeżeli sami nie mamy ambicji politycznych. zważywszy liczbę byłych ministrów). czy też dziedziny. sukcesy przyjaciela w tej dziedzinie nie tylko nam niczego nie zabierają. że i my sami musimy mieć zalety nie lada. Seria interesujących badań Tessera (1986) przekonuje. z powodu porównań z posiadaczem cnót możemy sami wypadać raczej mizernie. a w każdym razie gorzej. Możemy na przykład podkreślać. zważywszy generalnie bardziej pozytywny charakter ich doświadczeń społecznych. albo też uwypuklać zawodowe sukcesy żony (co jednak jest już nieco trudniejsze. kiedy cudze zalety dotyczą spraw. Po pierwsze.tym bardziej. mogą zarówno podnosić. w której sukcesy nie mają znaczenia dla określenia tego. że pławienie się w cudzej chwale występuje wtedy. jako że liczba sukcesów w naszym kraju jest ostatnio zbliżona do liczby byłych ministrów). Nie jest to zaskoczeniem. Dajemy w ten sposób do zrozumienia. możemy pławić się w cudzej chwale. to i tak chcielibyśmy móc myśleć dobrze. z kim jesteśmy związani. lecz nawet przydają nam chwały .80 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI są śmielsze i skuteczniejsze w kontaktach społecznych.nawet jeżeli źle o sobie myślimy. co do których sami jesteśmy pozbawieni aspiracji. Ostatnia wreszcie komplikacja oddziaływania cnót na lubienie przez nas ich posiadacza polega na tym. Skoro on potrafi być byłym ministrem (a siedzieliśmy przecież w jednej ławce). W tej . kim jesteśmy i jaka jest nasza własna wartość. Dlatego też nawet i cudze zalety będą nas nakłaniać do sympatii bądź antypatii dla ich posiadacza w zależności od wpływu wywieranego przez owe zalety na poczucie naszej własnej wartości. dlaczego ja tego nie umiem zrobić? Wartość własnej osoby jest dla człowieka zwykle wartością najcenniejszą . a przynajmniej uszczknąć z niej trochę dla siebie. a ona odnosi sukcesy zawodowe (a przecież kończyliśmy te same studia). że osoby te są bardziej lubiane. że jesteśmy na ty z jednym z byłych ministrów (co nie jest takie trudne. Po drugie. Ale też i nie jest zaskoczeniem. niż gdybyśmy z nim nie byli w żaden sposób związani i porównywani. ponieważ o lubieniu człowieka bardziej decyduje sposób jego zachowania niż inne. trudniej zauważalne cechy. łatwiej je nawiązują i lepiej potrafią dbać o ich sprawny czy przyjemny przebieg. jak i obniżać naszą własną wartość w naszych i cudzych oczach. że cnoty kogoś. im bliższy jest nam ów przyjaciel.

Jednak większość tych ograniczeń nie występuje jeszcze w początkowych fazach znajomości. zgodnie z tradycją. że pozostały nam jeszcze jakieś aspiracje zawodowe. zależność ta nie jest ani bezwarunkowa. Przysługi Zdrowy rozsądek (i myślenie w kategoriach kar i nagród) podpowiada. W tradycyjnym układzie ról bowiem to właśnie mężowie mocniej opierają własną samoocenę na sukcesach zawodowych. że sami jesteśmy do pewnego stopnia twórcami zalet partnera (podobieństwo!) i po części właśnie dlatego romantyczne początki są naprawdę przyjemną fazą związku. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to. co prowadzić może do naszej antypatii nie tylko w stosunku do sukcesów. tym bardziej go lubimy oraz że im więcej wyrządza nam szkód. ani bezwyjątkowa. to cudze sukcesy zagrażają naszemu własnemu poczuciu wartości .ROMANTYCZNE POCZĄTKI 81 sytuacji skłonni jesteśmy podkreślać swój związek z owym przyjacielem i cieszyć się jego sukcesami. im bardziej jesteśmy z tym „człowiekiem sukcesu" związani. Jednak część pierwsza. ale i żony. Nie bez powodu chińskie powiedzenie zapytuje: „Dlaczego mnie nienawidzisz? Przecież nigdy ci nie pomogłem!" Co najmniej trzy względy . jakkolwiek prawdą jest. a szczególnie w fazie romantycznych początków (co nie znaczy. niż sukcesy żon cieszą ich mężów. dlaczego. że nie pojawią się one później). Zakładając hipotetycznie. Koncepcja ta wyjaśnia. co zresztą współcześnie ma miejsce. jak przekonują badania socjologiczne (albo też porzucenie myśli o wszelkich sukcesach. Jeżeli jednak sami mamy aspiracje w danej dziedzinie. obowiązuje jedynie w mocno ograniczonym zakresie. może więc sprawić. sukcesy żony na tym polu mogą być dla nas dość nieprzyjemne. Nie sposób nie zgodzić się z drugą częścią tego stwierdzenia. o pozytywnej roli przysług. że cnoty i zalety partnera podnoszą naszą dlań sympatię. tym bardziej jest według nas antypatyczny.tym silniej. prowadząca do wzrostu ich własnych aspiracji zawodowych. że już nikt nie będzie się cieszył z sukcesów współmałżonka. Jedynym wyjściem wydaje się włączenie przez mężczyzn sukcesów wychowawczo-rodzinnych w definicję własnej wartości. Podsumowując. że im więcej ktoś nam oddaje przysług. Postępująca emancypacja kobiet. sukcesy zawodowe mężów bardziej cieszą ich żony. co oby miejsca nie miało). a w konsekwencji bardziej go lubić.

że przysługi mogą rodzić sympatię do ich sprawcy. co budzi. Po drugie.Brehm i Cole.82 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI decydują o tym. w którym przestała już obowiązywać reguła wzajemności. ponieważ w naszej (i w każdej innej) kulturze bardzo silnie obowiązuje niepisana norma wzajemności. że wyświadczanie komuś przysług jest zawodną drogą pozyskiwania jego sympatii. Prowadzi to do niechęci. bolesne lub poniżające dla ich odbiorcy. Kłopoty z samym sobą z pewnością nie są jedynym powodem. oddawanie przysługi zobowiązuje jej odbiorcę do odpłaty tą samą monetą. niektóre przysługi mogą być obraźliwe. Na przykład w pewnym badaniu aż 93% osób spełniało niewielką prośbę człowieka.doprowadziło to do znacznego spadku częstości odwzajemniania przysługi (tylko 13% spełniło prośbę). 1966). Jednakże właśnie z powodu tej normy przysługa może być odczuwana głównie jako nieprzyjemna presja ze strony wyświadczającego ją człowieka. Po pierwsze. niczym dziecko specjalnej troski. dla którego przysługi mogą być odczuwane głównie jako przymus wzajemności. nawet jeżeli nikt poza odbiorcą tak nie uważa. sprawca przysług zaczyna być postrzegany jako lizus i manipulant. Miast być widziany jako miły i bezinteresowny. W zacytowanym badaniu eksperymentatorzy wzbudzali u części badanych wątpliwości co do ich własnej wartości . sugerują bowiem. który nieco wcześniej wyświadczył im. rzecz jasna. kogo nie lubimy. Po trzecie wreszcie. związanych z zagrożeniem jego poczucia własnej wartości lub z zaburzeniem porządku jego obrazu świata jako miejsca. że nie pozostawia odbiorcy możliwości stosownego odwdzięczenia się. Choć tego rodzaju . ponieważ wszyscy wiemy. odbiorca przysługi może łacno dojść do wniosku. Dzieje się tak oczywiście tym częściej. oporu (jak każde ograniczenie swobody wyboru) i w rezultacie do znielubienia tego człowieka. nie proszony. antypatię. im bardziej odbiorca przysługi widzi siebie jako dysponenta jakichś dóbr stanowiących przedmiot pożądania sprawcy. W najgorszym zaś przypadku przysługa może być tej wielkości bądź rodzaju. z kim nie chcemy się zadawać itd. że nie jest on w stanie sam sobie poradzić albo że godzien jest litości i opieki. drobną przysługę (przyniósł coca-colę podczas wspólnego uczestnictwa w eksperymencie . To może z kolei prowadzić do różnych negatywnych emocji odbiorcy. iż uzyskanie tej właśnie sympatii jest jedynym powodem działań sprawcy. Podobnie odczuwać będziemy przysługi kogoś.

które go ganią bądź pozostają neutralne. Cudze przysługi są więc z natury swej dwuznaczne (w przeciwieństwie do szkód. jeżeli zdążyły one już wykształcić taki poziom wzajemnego zaufania. Na zasadzie „Dlaczego to dla niego robię? A bo to taki sympatyczny facet!" (jak przekonuje w swojej znakomitej książce Aronson. a kogo wcale do tego nie nakłanialiśmy. to nie my powinniśmy danej osobie wyświadczać przysługi. Na szczęście dla osób znajdujących się w fazie romantycznych początków nie jest to trudne. które człowieka chwalą i pozytywnie go oceniają. chcąc zyskać czyjąś sympatię. 1974). Aby ich sprawca zyskiwał naszą sympatię. lecz raczej subtelnie nakłonić ją do tego. własne przysługi wyświadczane przez człowieka są dlań o wiele bardziej jednoznaczne niż przysługi cudze. wiele badań psychologicznych pokazuje.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 83 zaburzenie może wydawać się zbyt abstrakcyjne. Jeżeli ponoszonemu wysiłkowi nie towarzyszy żadne wystarczające do jego uzasadnienia wyjaśnienie zewnętrzne (na przykład wyraźna czy powtarzana prośba). że osoby. są przezeń bardziej lubiane od osób. Każdy pragnie myśleć o sobie. 1969).tu zwykle nie mamy wątpliwości). o której była już wcześniej mowa. Mniej mamy przecież wątpliwości co do czystości własnych motywów niż cudzych. nawet jeżeli skądinąd jest przyjemne. 1978. wysiłek wymaga uzasadnienia. Interesujące jest to że. gdyby nie to.. że zaburzenie ustalonego porządku jest dla człowieka zagrażające. a co wykazali na przykład Jecker i Landy. Jak mowa o tym dokładniej w rozdziale 6. kto wyświadcza nam przysługę. aby budzić emocje. Aby dojść do tak odkrywczego wniosku. wówczas osoba. iż nic robi rzeczy bez sensu. Dlatego też. będzie sądził. Komplementy Wicie badań dowodzi. szuka dlań uzasadnienia we własnych pragnieniach i upodobaniach. że czyni tak. że interpretując zachowania partnera stosują zasadę domniemania dobrych intencji. aby to ona nam oddała przysługę. że wska- . że jest rozsądny przynajmniej na tyle. musimy je więc ujednoznacznić w pozytywnym kierunku. co zresztą jest zwykle traktowane raczej jako brak pochwał niż jako brak nagan (Mette i Aronson. ponieważ nas lubi. która wysiłek podejmuje. zapewne nie warto byłoby przeprowadzać specjalnych badań. Ktoś. a więc niczym nie uzasadnionych. jakie wyrządzają nam inni .

Warunek pierwszy jest taki. co inni o nich myślą. aby było skuteczne. a w każdym razie nie powinno na pochlebstwo wyglądać. A w związku z tym. niezbyt się przejmują tym. Problem jednak w tym. silniej reagują na objawy obojętności czy niechęci. albo kiedy los pochlebcy zależy od odbiorcy komplementu. nie warto zachwycać się ani inteligencją laureatki Nagrody Nobla. które odczuwają tym dotkliwiej. skwapliwie odpowiadają na sympatię innych.obie co najwyżej wzruszą ramionami na prawienie takich banałów.urodą laureatki i inteligencją Miss . Osoby o wysokiej samoocenie. ale kołacze w nich nadzieja. Takie osoby są nie tyle raz na zawsze przekonane o własnej bezwartościowości (takie przekonanie jest charakterystyczne raczej dla ludzi chorych na depresję).również może być zabiegiem cokolwiek ryzykownym. to kieruj swoje pochlebstwa pod adresem takich cech komplementowanej osoby. że zachwycanie się na odwrót . że to czy tamto jest z nimi nie w porządku. iż potwierdzają one ich najgorsze obawy. co do których nie jest ona pewna. na którą swoim własnym zdaniem zasługują.jest to trudne. ile niepewne swej wartości. jakie muszą być spełnione. a ty jesteś pewien. Ich entuzjazm w odpowiedzi na cudze pochwały jest równie niewielki. . Inaczej to wygląda w przypadku ludzi o niskiej samoocenie. albo przynajmniej w dziedzinie. Gdy pochlebca przesadzi. Dlatego też. Uważają. aby pochlebstwa były skuteczne. ani urodą Miss Europy . Rzecz jasna. jak niechęć w odpowiedzi na cudze przygany. pochlebstwa tracą swą moc albo też przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych. większą od tej. której komplement dotyczy (Dittes. którzy silnie odpowiadają (lubieniem) na akceptację i jeszcze silniej (nielubieniem) na odrzucenie przez innych. gdy jest oczywiste. że odbiorca komplementu posiada komplementowane cechy. że to jednak nieprawda. że osoba komplementowana musi być niepewna własnej wartości albo ogólnie. Wiąże się to z drugim zadaniem pochlebcy: pochlebstwo. Pierwszym zadaniem pochlebcy jest więc znalezienie takich właściwości . 1959). musi być wiarygodne. a więc przekonane o swojej wartości. że je ma. że mieć by chciała. ale wykonalne.ponicważ koi ona (na krótko) ich niepewność.84 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zały one też warunki. Ten wzorzec zależności uzyskiwano na tyle często w różnych badaniach. że wynika stąd jasna reguła dla pochlebców: jeżeli już musisz być pochlebcą. że są zaniepokojeni kwestią własnej wartości.

choć nie zawsze wykonalnym sposobem jest po prostu samemu w pochlebstwo mocno uwierzyć. jakkolwiek nie przeprowadzał on kontrolowanych eksperymentów laboratoryjnych) twierdzi w swoich pamiętnikach. ponieważ wtedy przestają one być pochlebstwami. 1962). nie powinien z tym mieć trudności. który solidnie się przy swoich komplementach napracował. aby komplementy przestały na pochlebstwo wyglądać? Istniejące dane sugerują. Zważywszy wspomnianą już poprzednio koncepcję uzasadniania własnego wysiłku. Porzucając jednak libertyńskie figle. Jednym z podstawowych przejawów (i zapewne niezbędnych warunków) miłości namiętnej jest bowiem przekonanie o tym.gołym okiem widać przecież bezwstydny zachwyt.osoba komplementowana powinna pochlebną opinię o sobie raczej podsłuchać niż być jawnym i zamierzonym jej odbiorcą (Walster i Festinger. i „nadanie" komplementu za jej pośrednictwem . z jakim ludzie wysłuchują nawet najbardziej niewiarygodnych komplementów pod własnym adresem! Otóż to: ludzie lubią komplementy. jako że sami autentycznie w nie wierzą. Jednak najskuteczniejszym. a stają się po prostu wyrazem rzeczywistych uczuć. że zakochani zwykle nie mają trudności w przekonaniu partnerów do swoich komplementów. wiarygodną dla odbiorcy. która je wygłasza. że każdą kobietę można zdobyć. Casanovą (któremu trudno odmówić kompetencji w omawianej materii. czyli do fazy romantycznych początków. a wracając do meritum sprawy. Pochlebca zostanie polubiony jedynie pod warunkiem. Prawdopodobnie skuteczne jest również posłużenie się osobą trzecią. ale niekoniecznie osobę. że partner jest uosobieniem wszelkich cnót. o ile samemu uwierzy się w jej boskość. że prawidłowo rozwiąże swoje zadania. Najlepszym wyjściem jest w komplementy uwierzyć. Przywiązanie Częste przebywanie razem i odkrywanie się partnerów przed sobą nawzajem prowadzi nie tylko do ich polubienia się i rozwoju . że przynajmniej jeden sposób jest skuteczny . pochlebca. twierdzić można.przynajmniej jeśli wierzyć powieściom francuskich libertynów (na przykład de Laclosa).ROMANTYCZNE POCZĄTKI 85 Czy można rozwiązać ten drugi problem pochlebcy i sprawić. Zasadność zadań pochlebcy poddać można w wątpliwość .

Kiedy jednak matka znika. a także fakt. Dziecko na powrót zaczyna się uśmiechać. obok takich. eksploracja otoczenia itd. jak opiekowanie się. wykształcaniem nowych umiejętności czy kontaktowaniem się z pozostałymi członkami rodziny oraz innymi ludźmi.do ich wzajemnego przywiązania. Wreszcie następuje faza negacji przywiązania wyrażająca się paradoksalnym ignorowaniem matki i jej unikaniem. Duża stałość tego ciągu reakcji u różnych dzieci.oddala się od niej tylko na chwilę. po pewnym czasie powraca upewniając się. które zostały w nas wbudowane w trakcie ewolucji. po czym znów bada otoczenie. znów wraca niczym uwiązane na gumce itd. W pierwszej fazie jest to protest wyrażający się płaczem.86 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zaufania. uśmiechać się. Odzyskanie bliskiego fizycznego kontaktu z matką powoduje z wolna zanik protestu. dziecko przestaje się interesować otoczeniem. przejawiać żywe zainteresowanie innymi ludźmi 1 światem w ogólności. 0 czym świadczy fakt. innymi ludźmi. Dalej następuje rozpacz wyrażająca się bierną rezygnacją połączoną z głuchym. ale także do czegoś znacznie ważniejszego i bardziej wyjątkowego . poznawać otoczenie. kiedy się ona już na powrót pojawi. że jego włączenie powoduje całkowite wyłączenie większości innych systemów. W początkowym okresie życia zaspokojenie . 1969. dojmującym smutkiem. że przynajmniej dwie pierwsze jego fazy obserwowane są także u dzieci małp. Dziecko używa przy tym matki jako swojej „bezpiecznej bazy" . że przywiązanie emocjonalne stanowi wrodzony system reakcji. a więc ochrona dziecka przed różnymi niebezpieczeństwami grożącymi jego przetrwaniu (Bowlby. bawić. U małych dzieci obserwuje się bardzo charakterystyczną kolejność reakcji na rozłączenie z matką. Przywiązanie jest oczywiście jednym z wielu systemów reagowania. Jest to jednak system o znaczeniu podstawowym. a skupia się wyłącznie na odzyskaniu matki i fizycznego z nią kontaktu (faza protestu). 1979). Pierwowzorem przywiązania jest stosunek małego dziecka do matki czy innej opiekującej się nim na stałe osoby. stowarzyszanie się z innymi. dzielić się swoimi odkryciami i zabawkami z matką. Na przykład małe dziecko w obecności matki jest zwykle zainteresowane eksploracją (poznawaniem) otoczenia. że matka nadal jest i reaguje na jego obecność. Biologiczną funkcją przywiązania jest utrzymanie pierwotnego opiekuna i dziecka razem. skłoniła badaczy do twierdzenia. aktywnym poszukiwaniem matki i oporem przeciwko próbom niesienia ukojenia przez inne osoby.

1988. . stajemy się bardziej towarzyscy i milsi dla innych. Podobieństw tych jest tak wiefe i idą one tak daleko. pewniej. Przywiązanie wyraża się w poszukiwaniu fizycznego kontaktu. poczucia bezpieczeństwa i zaufania we własne siły. tuleniu. lecz z bardzo podobnym procesem. staje się ukochana osoba. obejmowaniu.. Po przekroczeniu trzeciego roku życia ten system reakcji na matkę zaczyna słabnąć i przybierać mniej dziecinne formy. całowaniu. koncentrację na wysiłkach zmierzających do jej odzyskania i brak zainteresowania otoczeniem. pieszczeniu. obejmowaniu. koncentrację na odzyskaniu jej zainteresowania i niemożność skupienia się na czymkolwiek innym. Miłość wyraża się w poszukiwaniu fizycznego kontaktu. Miłość: odrzucenie bądź obojętność ze strony ukochanej osoby powoduje napięcie. pieszczeniu. bardziej optymistycznie. Przywiązanie: matka dostarcza dziecku bezpiecznej bazy. gdy odzyskanie matki jest niemożliwe. Samo zapotrzebowanie na przywiązanie nie zanika jednak i nowym obiektem przywiązania. mniej boi się obcych. gdy odzyskanie jej zainteresowania jest niemożliwe.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 87 przywiązania jest więc podstawą szczęścia. 3. już w dorosłym życiu. iż mamy tu do czynienia nie z uproszczoną analogią. Przywiązanie: ukształtowanie się i jakość przywiązania zależy od matczynej wrażliwości i responsywności (skłonności do reagowania własnym zachowaniem na zachowanie dziecka). Świadczą o tym przede wszystkim uderzające podobieństwa między reagowaniem dziecka na matkę. kołysaniu w ramionach. śmiechu i płaczu. że czujemy się bezpieczniej. dotykaniu. Miłość: rzeczywista lub wyobrażona wzajemność sprawia. a reagowaniem dorosłego człowieka na ukochaną osobę. 74-75): 1. dotykaniu. A oto najważniejsze podobieństwa (Shaver i in. całowaniu. płacz i smutek pojawia się wtedy. w jej obecności dziecko jest bardziej pewne siebie. 4. 88. lęku przed rozstaniem z ukochaną osobą. kołysaniu w ramionach. że nie sposób się oprzeć wrażeniu. Przywiązanie: zniknięcie matki lub jej niewrażliwość powoduje napięcie. lepiej znosi stresy. tuleniu. 2. Miłość związana jest z pożądaniem zainteresowania i wzajemności ukochanej osoby. śmiechu i płaczu. również pojawia się płacz i smutek. podążaniu za matką.

rozłączenie) do pewnego momentu nasilają namiętność łączącą kochanków. podskoki. czy obdarzana przywiązaniem . przynajmniej początkowo jej aprobata stanowi źródło największej satysfakcji. wszechwiedzącą. różne nieartykułowane dźwięki. 9. mało zrozumiały dla innych („dziecinne" słowa i zdrobnienia. 7. Miłość: połączenie z ukochaną osobą (bądź usunięcie wątpliwości co do jej wzajemności) wywołuje radość. Miłość: obraz ukochanej osoby zostaje wyidealizowany . różne nieartykułowane dźwięki. Miłość: w przypadku stresu. Przywiązanie: wrażliwa matka umie trafnie odczytać potrzeby dziecka. wykształcają swój własny system komunikacji. a jej aprobata sprawia mu ogromną przyjemność.zwłaszcza na początku jest ona „wspaniała". przytulanie się. „cudowna". przytulanie się itd. W okresie pierwotnego przywiązania dziecko wykształca też pewne umysłowe modele stosunków między sobą a „obiektem przywiązania" oraz modele siebie samego w takich stosunkach. Dotyczą one w szczególności tego. zwykle tylko jedna pozostaje osobą najważniejszą. 8. a jej wady są ignorowane. matka i dziecko wykształcają swój własny system komunikacji. 6. niekiedy niemal magiczne porozumienie. strachu lub choroby dziecko poszukuje fizycznego kontaktu z matką. Przywiązanie: do pewnego momentu rozłączenie czy brak matczynej reakcji nasilają dziecięce zachowania wyrażające przywiązanie. strachu lub choroby poszukujemy kontaktu i ukojenia u ukochanej osoby. wyciąganie rąk w górę aby być wziętym na ręce. 10. mało zrozumiały dla innych („dziecinne" słowa i zdrobnienia. dobroczynną. dużo komunikacji pozasłownej). Przywiązanie: choć dziecko może być przywiązane do kilku osób. że kocha lub mogłoby kochać więcej niż jedną osobę. Mifość: kochankowie wykazują ogromną empatię. Przywiązanie: dziecko odbiera matkę jako wszechmocną. Przywiązanie: ponowne połączenie się z matką wywołuje śmiech i radosne gaworzenie. dużo komunikacji pozasłownej). intensywna miłość pojawia się przeważnie tylko w odniesieniu do jednej osoby w danym czasie. Miłość: choć wielu dorosłych uważa. Miłość: przeciwności losu i przeszkody (dezaprobata innych. Przywiązanie: w przypadku stresu. wykazuje ogromną empatię.88 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 5. „niepowtarzalna".

Ciągle upewniają się o jej obecności. który z trzech następujących opisów najlepiej do nich pasuje: Styl bezpieczny Z łatwością zbliżam się do ludzi i nie sprawia mi kłopotu ani bycie uzależnionym od innych. Styl trzeci. cechuje się zaufaniem dziecka do matki i wiarą w jej stałą dostępność. komu takie wsparcie jest udzielane. rosnąca liczba danych przekonuje. Chciałbym się całkowicie . Poprosili oni kilkaset osób o zadecydowanie. a mniej pozytywnych uczuć niż inne matki. że moja partnerka nie kocha mnie naprawdę i że nie zechce ze mną zostać. bezpieczny. 1978). To zróżnicowanie stylów przywiązania do matki skłoniło dwoje amerykańskich psychologów (Hazan i Shavera. Często martwię się. wrażliwość i gotowość do dostarczania wsparcia i opieki. przejawianych przez osoby dorosłe w stosunku do partnerów bliskiego związku. Dzieci takie nie mają poczucia bezpieczeństwa i poczucia. 1987) do tezy o trzech stylach przywiązania i intymności. unikający (21 % dzieci). nerwowo-ambiwalentny (19% dzieci). cechuje się zachowaniami typowymi dla wcześniej opisywanej fazy protestu. Styl drugi. na sposób przeżywania miłości i intymności. Nieczęsto martwię się tym. Ich matka przejawia więcej gniewu i irytacji. że matka zawsze pospieszy im z pomocą.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 89 osoba pozytywnie reaguje na dziecięce zapotrzebowanie na wsparcie i ochronę oraz czy samo dziecko jest kimś. Styl pierwszy (charakterystyczny dla 66% badanych dzieci). że inni mnie opuszczą lub że ktoś za bardzo się do mnie zbliży. odczuwają silny lęk przed rozstaniem z matką i protestują już na słabą zapowiedź rozstania. Styl nerwowo-ambiwalentny Inni ludzie z oporami zbliżają się do mnie na tyle.. na ile bym chciał. ani ich uzależnienie ode mnie. Badania przebiegu spontanicznych kontaktów między matką a dzieckiem wykazały istnienie trzech stylów czy typów przywiązania (Ainsworth i in. Choć takie modele umysłowe czy przekonania ulegają przemianom w miarę upływu czasu. że coś z nich jednak pozostaje nawet w dorosłym życiu i wpływa na postać relacji łączącej nas z innymi. Dzieci takie są częściej odrzucane przez matkę (w szczególności strofowane są za próby nawiązania z nią kontaktu fizycznego). więcej płaczą i mniej interesują się otoczeniem. cechuje się zachowaniami przypominającymi fazę negacji przywiązania.

1990). natomiast styl nerwowo-ambiwalentny . że wykształcone we wczesnym dzieciństwie style przywiązania mogą utrzymywać się także i w późniejszych fazach życia. gdy ktoś za bardzo się do mnie zbliży. Szereg różnic w zakresie takich poglądów przedstawia tabela 4. Styl unikający Czuję się nieco skrępowany bliskością z innymi. Z kolei osoby unikające zachowują się tak samo w stosunku do partnerów odkrywających się zarówno w dużym. sugeruje (choć oczywiście nie dowodzi). jak i małym stopniu (Mikulincer i Ochson. Styl bezpieczny został wybrany przez 56% badanych jako najbardziej dla nich charakterystyczny. że różnice owe wynikają z odmiennych „modeli umysłowych" dotyczących po pierwsze stosunków między sobą a „obiektem przywiązania". a moje partnerki często domagają się. . Osoby bezpieczne i nerwowo-ambiwalentne mają silniejszą skłonność do odkrywania się przed swoimi bliskimi niż osoby unikające. styl unikający . Ludzie cechujący się różnymi stylami przywiązania wykazują szereg interesujących różnic pod względem sposobu przeżywania intymności i miłości. 1991) i australijskich (Feeney i Noller. po drugie zaś tego. które są jednakowe dla obu pici. Jak już wspomniałem poprzednio. bardziej ich lubią i lepiej się czują podczas rozmowy z nimi.przez 25% osób. żeby się od kogoś uzależnić. 1991). którzy sami odkrywają się w małym bądź dużym stopniu: partnerom silnie odkrywającym się ujawniają więcej informacji. niż na to mam ochotę. teoria przywiązania zakłada. Style przywiązania wpływają także na poglądy dotyczące miłości.przez 19% badanych. pozostali dzielą się mniej więcej po równo na styl unikający i nerwowo-ambiwalentny. a podobne rozkłady częstości występowania tych typów zaobserwowano na próbkach izraelskich (Mikulincer i Nachson. Inaczej też zachowują się w stosunku do swoich partnerów.90 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zlać w jedno z ukochaną osobą i to czasami odstrasza ode mnie potencjalne partnerki. abym zwierzał im się bardziej. Rozkłady te są więc zbliżone do tych zaobserwowanych w badaniach nad związkami matka-dziecko. jak wygląda i jest traktowany sam podmiot w tych stosunkach. Stałość tych rozkładów. trudno mi całkowicie ludziom zaufać lub pozwolić sobie samemu. Nieco ponad połowa badanych charakteryzuje się bezpiecznym stylem przywiązania. Robię się nerwowy.

która w danym przypadku istotnie odbiega od pozostałych). s. 8. 9. Jest mało ludzi. 82). Ludzie często mnie nie rozumieją lub nie doceniają. (1988. Poglądy na miłość i samego siebie w zależności od stylu przywiązania (w procentach osób danego typu. Osoby bezpieczne stwierdzają wyższy poziom szczęścia w swoich związkach. Rzadkością jest spotkanie kogoś. Łatwiej mnie poznać niż większość ludzi. U=typ unikający. romantyczna miłość z powieści i filmów nie istnieje w rzeczywistym życiu. W niektórych związkach miłość naprawdę trwa . Ja sam często się zakochuję. Romantyczne uczucia falują i zanikają w trakcie trwania związku. Mam więcej wątpliwości pod własnym adresem niż większość ludzi. 13 28 79 59 9 43 60 N-A 28 34 75 46 20 56 32 64 41 50 59 32 U 25 41 60 41 4 66 32 48 36 36 24 44 68 18 23 72 18 Trzy style przywiązania współwystępują też z różnicami w sposobie przeżywania miłości. 7. 4. Łatwo jest się zakochać. ale rzadko jest w stanic przetrwać.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 91 Tabela 4. 5. 11. 6. 12. Ludzie prawic zawsze mnie lubią. ale czasami mogą być równie silne jak na początku. w kim można naprawdę się zakochać. wytłuszczonym drukiem zaznaczono tę grupę. 2. N-A=styl nerwowo-ambiwalentny. 10. mniejszą natomiast zazdrość i krańcowość przeżywanych uczuć oraz słabsze obawy przed bliskością niż pozostałe dwa typy. Szalona. Osoby nerwowo-ambiwalentne relacjonują natomiast większą zazdrość. B 1. większą krańcowość wszelkich uczuć przeżywanych . B=styl bezpieczny. Ogólnie rzecz biorąc. ludzie mają dobre intencje i dobre serca. 3. zgadzających się z danym poglądem. większą przyjaźń i zaufanie do partnera. Intensywna miłość romantyczna jest powszechna na początku związku.nie blednie wraz z upływem czasu. którzy podobnie jak ja chcieliby i byliby w stanie tak mocno zaangażować się w długotrwały związek. Źródło: Shaver i in.

Sposób przeżywania miłości przez osoby cechujące się różnymi stylami przywiązania wydaje się zatem ogólnie zgodny z tym.31 i 3. znacznie silniejsze niż różnice. a ojców jako niesprawiedliwych i zagrażających. Na przykład choć osoby bezpieczne są na ogół szczęśliwsze od nerwowo-ambiwalentnych i unikających. obsesję na jego punkcie. Osoby nerwowo-ambiwalentne przypominają sobie swoje matki jako niesprawiedliwe i nadmiernie ingerujące w sprawy dziecka. które tutaj pominę) zdolna jest też do wytwarzania więzi emocjonalnej i faktycznie to robi. Znaczna większość ludzi (poza przypadkami patologii. Przytoczone dane przekonują jednak.51. Wreszcie osoby unikające przeżywają stosunkowo największe obawy przed bliskością i najsłabiej akceptują partnera pomimo jego niedoskonałości. Częściej niż pozostałe typy określają swoje uczucie jako miłość od pierwszego wejrzenia. pragnienie całkowitej jedności i wzajemności.92 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI w stosunku do partnera. 3. Osoby unikające przypominają sobie swoje matki jako zimne. Na zakończenie jednak należy podkreślić. Jakkolwiek zatem te trzy typy osób różnią się nieco. . bardziej akceptujących. że wykształcony we wczesnym dzieciństwie typ przywiązania ciąży niczym fatum nad całym życiem człowieka i w decydujący sposób wpływa na późniejsze przeżywanie miłości. że przywiązanie to może przejawiać się na różne sposoby (na przykład nieco silniej poprzez zazdrość i obsesyjną koncentrację na partnerze u osób nerwowo-ambiwalentnych. jak i między sobą nawzajem). cały zaś związek między rodzicami jako nieszczęśliwy. kochających i opiekuńczych. ogólnie rzecz biorąc. Osoby bezpieczne przypominają sobie swoich rodziców jako cieplejszych w kontakcie (zarówno z dzieckiem. że podobieństwa miedzy różnymi typami są. nie należy sądzić. czego można oczekiwać na podstawie teorii przywiązania. Tym bardziej że osoby zaliczające same siebie do poszczególnych typów przypominają sobie także odmienny sposób traktowania w dzieciństwie przez rodziców. w sensie absolutnym wszystkie typy osób uważają się raczej za szczęśliwe (w skali od 1 do 5 średnie oceny pochodzące od tych trzech typów przedstawiają się następująco: 3.19). poprzez przyjazność i zaufanie zaś u osób bezpiecznych) i że sposoby te do pewnego stopnia są zamienne. pożądanie seksualne. nie poświęcające im uwagi i odrzucające. Podobnie sprawy się mają i z innymi wymienionymi skalami.

które niewiele mają wspólnego z przyszłymi warunkami. Wybranie partnera na stałe oznacza zwykle w naszej kulturze małżeństwo. że kandydatka na żonę spełnia następujące warunki: . że to. że trudno tu o dobrą decyzję. nie zaś tym. Decyzja o wyborze partnera opiera się bowiem na doświadczeniach przeszłych. Jest wreszcie zjawiskiem nieco paradoksalnym. Taka swoboda wyboru jest zjawiskiem historycznie nowym. co czeka ich w przyszłości (czyli w stosunkowo długich fazach związku kompletnego i przyjacielskiego). będą więc oczywiście rozważane w dyskusji nad związkiem kompletnym (w następnym rozdziale). Jest to rezultatem niemalże całkowitej swobody wyboru partnera stałego związku: tylko od samych zainteresowanych zależy. co będzie się działo w fazie związku kompletnego i przyjacielskiego. a przynajmniej wspólne zamieszkanie. co spotykało partnerów w przeszłości (w krótkotrwałej fazie zakochania i romantycznych początków).przynajmniej wpółcześnie .ROMANTYCZNE POCZĄTKI 93 Wybór stałego partnera Końcem fazy romantycznych początków jest pojawienie się zaangażowania i przekształcanie się związku w związek kompletny. jest zupełnie odmienne od tego. co dzieje się w fazie romantycznych początków. Jednak sam wybór partnera jest . w jakich nasza decyzja będzie obowiązywać i wyznaczać bieg naszego życia. który zalecał mężczyznom. ponieważ musimy ją podejmować na podstawie przesłanek.podyktowany z reguły tym. Przemiany. Swoboda wyboru partnera jest przy tym zjawiskiem kulturowo rzadkim. Przytoczyli też rady pewnego autora. jakim wówczas podlega miłość partnerów. aby zagwarantowali sobie sukces w małżeństwie upewniając się. choć jej konsekwencje wpływają przede wszystkim na kształt przyszłości. Nie ulega przy tym wątpliwości. Do dziś w wielu kulturach tradycyjnych (na przykład w Indiach czy Turcji) małżeństwa aranżują rodzice lub krewni. kogo wybiorą. Jeszcze przed stu laty własne upodobania przyszłych małżonków odgrywały rolę niewielką albo też zupełnie nieistotną. Uwaga na dobre rady! Tak zatytułowali Hatfield i Walster (1981) jeden z podrozdziałów swej książki o miłości. Nic więc dziwnego.

. skłonna jest udawać.nie pija regularnie alkoholu. ilu chciałbyś mieć. wyznaje tę samą co ty religię. jeśli chce się rzeczywiście mieć partnera. im dłuższą zawierają listę niezbędnych zalet. Oczywiście im dłuższa lista. Co więcej. czy dobrze wam się układa. - .nie chrapie. . jest młodsza od ciebie. badania nad tym.potrafi szyć i robić na drutach. jest tej samej rasy co ty.oboje jej rodzice zgadzają się na ciebie. .ma duże piersi. .jest czysta i schludna.nie narzeka i nie kłóci się. .jest dobrą kucharką. Czy należy się do nich stosować? Z pewnością nie! Szansa trafienia na osobę spełniającą dowolnych dziesięć z góry założonych kryteriów jest mniejsza od prawdopodobieństwa trafienia głównej wygranej w toto-lotka. . dobrych rad słuchać nie należy. .skłonna jest ci pozwolić na uprawianie twoich ulubionych sportów. . chyba trudno byłoby znaleźć lepsze (dlatego je przytoczyłem). aby zorientować się. . jakie cechy partnerów pozwalają przewidzieć sukces w małżeństwie. jest niższa od ciebie.nie ma nadwagi. . .jest atrakcyjna erotycznie. Krótko mówiąc. . sugerują.jest dziewicą na początku waszej znajomości. Porady w tej dziedzinie są oczywiście tym lepsze (bezpieczniejsze).nie jest chora na cukrzycę. . tym trudniej ją spełnić.w jej rodzinie nie ma chorób psychicznych. . że cech takich nic ma.skłonna jest zamieszkać z tobą przed ślubem. . ambicji i zdolności. . że jej inteligencja jest co najwyżej równa twojej.nie używała nigdy narkotyków.94 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI jest piękna.skłonna jest mieć tylu synów.jest tolerancyjna wobec twojej pracy. . . Czy to rady dobre? Dobre.

ROMANTYCZNE POCZĄTKI 95 a przynajmniej nie udało ich się dotąd odnaleźć pomimo dziesiątków lat poszukiwań. Jednak z reguły te cechy małżonków. Jedynym zjawiskiem stwierdzanym powszechnie. co może decydować o sukcesie małżeństwa. wykształcenie. ogólnie rzecz biorąc. takich jak wiek. Homogamia jest jednak stwierdzana w odniesieniu do dość nielicznych i prostych cech. dokonany przez Niasa. Jakie to kryteria? Jeżeli trafna jest dynamiczna wizja miłości przedstawiona w rozdziale 1. to znaczy dobór partnerów na zasadzie podobieństwa: jeżeli partnerzy są do siebie podobni. jacy są w sensie posiadania jakichś trwałych cech osobowości. z którą mamy do czynienia. że kryteria te powinny dotyczyć intymności i namiętności. kolejnym badaniu okazują się nie mieć żadnego wpływu. że niczego nie udaje się w takich badaniach stwierdzić. jest homogamia. że. że tym. że ludzie jakimiś kryteriami się kierują. większa jest szansa. Jak będę się starał dalej przekonać. (rysunek 4. jak w przypadku bezradności-opiekuńczości lub uległości-dominacji. 1979). kiedy ich potrzeby czy cechy osobowościowe uzupełniają się. . ani nic podwyższa szansy na trwały.). Jednakże dokonany przez Niasa przegląd badań wykazuje. Podobieństwo pod względem cech osobowości jest co prawda stwierdzane systematycznie. powtarzającym się z badania na badanie. a nie to. Kryteria wyboru partnera Pomimo całej nieskuteczności czy naiwności dobrych rad w zakresie kryteriów wyboru stałego partnera oczywiste jest. które w jednym badaniu zdają się podwyższać szansę na udane małżeństwo. ale jest ono bardzo małe (jak tego dowodzi przegląd kilkunastu najważniejszych badań nad tym problemem. w innym. że ich uczucie przerodzi się w trwały związek i że związek ten będzie udany. Nie znaczy to. tak rozumiana komplementarność cech ani nie decyduje o wyborze partnera. ponieważ to właśnie ich istnienie decyduje o pojawieniu się trwałego zaangażowania się partnerów w związek. jest komplemcntarność cech partnerów. nawet jeżeli oba badania dotyczą podobnych populacji. o udanym związku decyduje to. co partnerzy w nim robią. pochodzenie społeczne i fizyczna atrakcyjność partnerów. należałoby oczekiwać. udany związek. Mądrość potoczna podpowiada.

Dojrzałości zrównoważenie emocjonalne 4.15 2.28 2. Niezawodność 3. mniej ważne (litera N). Średnia ocen (w skali od 0 do 3) ważności różnych kryteriów w wyborze stałego partnera życiowego.47 2.. 1989). czy dane kryterium było w Polsce uznawane za ważniejsze (litera W).44 2. Wśród metod używanych w tych badaniach była lista osiemnastu cech wymienionych w tabeli 5. Wzajemna miłość i zafascynowanie 2.50 2. Cecha/kryterium 1. Badani wskazywali.45 2. jak w innych krajach. Pomimo wielkiego zróżnicowania kulturowego (od Ameryki do Zambii) badani wykazali bardzo duże podobieństwo pod względem preferencji różnych kryteriów wyboru (średnia korelacja między ocenami ważności osiemnastu badanych kryteriów wyniosła aż 0.30 — N N . Dobre zdrowie 6. mniej wykształceni i mieszkający na wsi zdają się być uczestnikami wyłaniającej się kultury uniwersalnej). studentami i mieszkańcami miast (którzy w większym stopniu niż ludzie starsi.78 dla dwóch dowolnych krajów).81 2. czy też równie ważne (znak -). jednorodność deklarowanych kryteriów wyboru jest zdumiewająco duża.27 2. „polska specyficzność".68 2.69 2. Kolumna trzecia. jak dalece ważna była każda z tych cech jako kryterium wyboru stałego partnera.31 2. Tabela 5. że badani byli w większości ludźmi młodymi. Wykształcenie i inteligencja 7. 1989. Nawet jeśli uwzględnić fakt. TowarzyskośĆ Ważność dla: Polska mężczyzn kobiet specyficzność 2. w skali od 0 (nieistotna lub nieważna) do 3 (konieczna).52 2.96 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Potwierdzenie tego oczekiwania znaleźć można w wynikach badań nad deklarowanymi przez ludzi kryteriami wyboru stałego partnera życiowego. Największe z takich badań przeprowadzone zostało niedawno przez Davida Bussa i jego kilkudziesięciu współpracowników (Buss. Buss i in. Miłe usposobienie 5.87 2. Zbadali oni w sumie około dziesięć tysięcy osób z trzydziestu siedmiu krajów (w tym i Polski) leżących na wszystkich zamieszkałych kontynentach. dotyczy tego.

.42 W W — W - w - Jak widać w tabeli 5.09 2.trudno sobie wyobrazić ich przeżywanie w odniesieniu do partnera. dojrzałość i zrównoważenie emocjonalne. schludność 10.zjawiskiem zarówno nietypowym. Podobne poglądy polityczne Preferowana różnica wieku między sobą a partnerem (w latach) 2.50 1. Podobny poziom wykształcenia 15. zdecydowanie najważniejszym kryterium wyboru partnera jest wzajemna miłość i zafascynowanie. ta zaś za zgoła niewłaściwą podstawę do zawierania małżeństwa (por. Pragnienie posiadania domu i dzieci 9. a trzy następne kryteria to niezawodność (można na partnerze polegać). miłość romantyczna i małżeństwo nie były ze sobą wiązane. jak i bardzo niedawnym. Dziewictwo 17. Wysoka pozycja społeczna 16. Ambicja i przedsiębiorczość 12. 1975).98 1.92 -2. Wręcz przeciwnie.z perspektywy historycznej i kulturowej .46 2.1 1. owo upatrywanie w miłości romantycznej podstawy do budowania trwałego związku jest . że najczęstszym kryterium doboru partnera wśród chłopstwa i mieszczaństwa (ponad 90% ówczesnej populacji) była jego/jej wydajność .75 1. Częstokroć małżeństwo było uznawane za „grób" miłości romantycznej.15 1.03 1. W swoim barwnym i fascynującym opisie obyczajów w Polsce przedrozbiorowej Zbigniew Kuchowicz (1975) podaje. Dobre perspektywy finansowe 14. Gospodarność.21 1.85 1.51 1.28 1. umiejętność gotowania 13. a do niedawna również i w naszej. W większości znanych kultur.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 97 H.76 1. Niewątpliwie ta pierwsza czwórka kryteriów wiąże się przede wszystkim z namiętnością i intymnością .03 3.46 0. To samo wyznanie 1K. Jak już wspomniałem. Kultura osobista. Starczewska.80 1.98 0.84 1.2.91 1. który nie spełniałby owych czterech kryteriów.66 2.16 1. Pierwsze cztery kryteria wiążą się też z intymnością i namiętnością w stopniu większym niż którekolwiek z pozostałych kryteriów wymienionych w tabeli.06 0. Dobra prezencja 11.

to „od Wielkiejnocy przeważnie bita bywała raz lub dwa razy w tygodniu. i głowę miała w dwóch czy trzech miejscach rozbitą" (Coulton. im bardziej dane społeczeństwo jest rozwinięte ekonomicznie i przystaje do coraz szerzej obowiązującego kulturowego wzorca Zachodu. Co więcej. gospodarność i umiejętność gotowania. Mianowicie: . większość z nich stwierdzano wielokrotnie w innych badaniach i układają się one w pewien spójny wzorzec. brak uprzednich doświadczeń seksualnych oraz to. Zabiegi te własnoręcznie wykonywała szacowna seniorka rodu. wśród szlachty kryteria miały charakter ekonomiczno-koligacyjny. ambicję i przedsiębiorczość. czasem dwukrotnie w ciągu dnia. Pojawiające się w tabeli 6. 616). Wszystko to nie znaczy. by partnerka była młodsza od nich. W świecie współczesnym jest ona za taki warunek uważana tym bardziej. jednakże prawie wszystkie przekraczają poziom różnicy przypadkowej. dobre perspektywy finansowe. dojrzałość. . co sugeruje. ani za wystarczający warunek małżeństwa. wykształcenie i inteligencję. Oznacza jednak. 1976.kobiety bardziej cenią: niezawodność.mężczyźni bardziej cenią: dobrą prezencję. wśród magnaterii zaś polityczno-dynastyczny.98 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI w pracy. że gdy jedna z córek rodziny odmówiła zamążpójścia za oblubieńca wybranego przez jej matkę. . że nasi sarmaccy przodkowie czy ich angielscy współcześni się nie kochali. s. różnice między kobietami i mężczyznami wydają się ogólnie niewielkie. Pierwsze cztery kryteria związane z namiętnością i intymnością są również jednakowe (i jednakowo uporządkowane) dla kobiet i mężczyzn. że miłość (przynajmniej romantyczna) nie była uważana ani za konieczny. w trosce o należyte (służące interesom całej rodziny) wyswatanie córki. Z zachowanej do dziś piętnastowiecznej kolekcji listów rodziny Pastonów (Anglia) dowiadujemy się. że miłość romantyczna stanowi dla obu płci równie silną podstawę do konstruowania stałego związku. Podobnie miały się sprawy i gdzie indziej.

ROMANTYCZNE POCZĄTKI 99 podobny poziom wykształcenia. Jeżeli więc te różnice utrzymują się na zbliżonym poziomie niezależnie od specyfiki kulturowej badanych osób. wysoką pozycję społeczną. socjobiologii i założenia. błyszczące . to samo wyznanie oraz to. Skłoniło to Bussa do sięgnięcia po wyjaśnienia nawiązujące do wspominanej już w rozdziale 2.reprodukcyjna zdolność kobiety jest silnie uzależniona od jej wieku. to bardzo trudno jest je wyjaśniać oddziaływaniem czynników kulturowych. a w dwudziestu dziewięciu krajach istotnie wyżej cenią ambicję i przedsiębiorczość. Natomiast kobiety w trzydziestu sześciu krajach bardziej niż mężczyźni cenią sobie dobre perspektywy finansowe partnera. zdrowie. że do identycznych wniosków doszli przed czterdziestu laty Ford i Beach (1951) na podstawie bardziej nieformalnej analizy danych antropologicznych i etnograficznych dotyczących około dwustu kultur. niezależnie od wszelkich czynników kulturowych. ponieważ szereg cech decydujących o atrakcyjności (młodość. Silniejsza preferencja partnerek młodszych od siebie (faktyczna różnica wieku małżonków wynosi średnio 3 lata i utrzymuje się we wszystkich krajach) oraz fizycznie atrakcyjnych wyraża prawdopodobnie poszukiwanie partnerki o możliwie wysokiej zdolności do wydawania potomstwa i rozpropagowania tym samym męskich genów. Większość z tych damsko-męskich różnic co do idealnych cech partnera zdaje się wiązać z odmiennością społecznej roli kobiety i mężczyzny. Przede wszystkim mężczyźni bardziej niż kobiety cenią atrakcyjność fizyczną oraz młodszy wiek partnerek we wszystkich trzydziestu siedmiu krajach. by partner był starszy od nich. że pewne podstawowe różnice między kobietami i mężczyznami wyrażają ewolucyjnie wykształconą swoistość strategii prokreacyjnej (rozrodczej) każdej płci. Co jednak zastanawiające. Rola wieku jest tu oczywista . pełne wargi. niektóre różnice występują w próbkach pochodzących z prawic wszystkich krajów reprezentowanych w badaniach. Fizyczna atrakcyjność również uważana jest za wskaźnik tej zdolności. odmiennością ich pozycji ekonomicznej oraz z kulturowo ukształtowanymi stereotypami tych ról. z których żadna nie miała charakteru cywilizacji przemysłowej (jak to miało miejsce w znakomitej większości krajów badanych przez Bussa). Przypomnijmy też.

kobiety muszą więc być znacznie bardziej selektywne od mężczyzn. W szczególności muszą one wybierać takich mężczyzn. Oczywiście bardziej przekonywającym argumentem są wyniki badań empirycznych. Mężczyźni. którzy kierowali się tymi kryteriami przy wyborze partnerki. w związku z czym ich (dziedziczone) upodobania są dziś mniej rozpowszechnione. w którym wychowanie potomków pochłania dużo czasu i energii. szczególnie ze strony kobiet. zarówno poziom wymagań.100 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI włosy. które inwestują w prokreację znacznie więcej niż mężczyźni. Analogicznie można wyjaśniać swoistość kobiecych upodobań dotyczących cech partnera życiowego. niż książęta na liczne kandydatki do swych względów. ambicja i przedsiębiorczość oraz poziom wykształcenia (choć ten ostatni nie w Polsce). którzy rokują nadzieje na zapewnienie dóbr niezbędnych do przetrwania kobiety i potomstwa w czasie. zapewniali sobie większą propagację własnych genów produkując liczniejsze potomstwo 0 preferencjach podobnych do swoich własnych. produkowali mniej potomstwa. Naj- . Większa selektywność w wyborze partnera ujawniana przez kobiety znajduje też odbicie w mądrości potocznej. podobnie jak wśród Eskimosów cenieni są zręczni łowcy fok. W zakresie większości cech kobiety okazały się znacznie bardziej wymagające niż mężczyźni. skłonność do dominacji czy poczucie humoru. Co więcej. jeszcze dopuszczalnego poziomu różnych cech potencjalnych partnerów (Kenrick i in. Były to cechy podobne do zamieszczonych w tabeli 6. Ludzie są gatunkiem. te właśnie cechy są cenione przez kobiety.. a także liczne cechy charakteru i osobowości. jak i wielkość różnicy między płciami pozostawały mocno uzależnione od stopnia zaangażowania się w potencjalny związek. Ponieważ współcześnie wskaźnikiem zdolności mężczyzny do dostarczania niezbędnych dóbr są jego perspektywy finansowe. agresywność. Mężczyźni (a raczej „osobniki męskie").. Na przykład w bajkach księżniczki znacznie częściej wybrzydzają na licznych konkurentów. gdy jest ona pochłonięta wychowywaniem dzieci. dobre umięśnienie) decyduje także o zdolności reprodukcyjnej. ponieważ dla nich zły wybór oznacza w biologicznym sensie większą katastrofę niż dla mężczyzn. W jednym z nich proszono młode kobiety 1 młodych mężczyzn o określenie minimalnego. Aby zapewnić sobie sukces reprodukcyjny. którzy nie kierowali się takimi kryteriami. 1990). takie jak twórczość.

partnerowi do stałego „chodzenia ze sobą". W przypadku jednorazowej randki. tym bardziej stają się selektywni w wyborze partnerki. w których potencjalny poziom inwestycji jest znacznie wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn (ci ostatni stawiali tu wymagania równie niskie. choć kobiety robiły to z większą intensywnością. Największa przewaga wymagań kobiecych nad męskimi występowała w odniesieniu do relacji wyłącznie seksualnych. jak w przypadku jednorazowej randki). Wyniki te są zrozumiałe. która nie zobowiązuje żadnej z płci do większego wysiłku. wyższe .kandydatowi na męża/żonę. jak i mężczyźni stawiali coraz wyższe wymagania. zważywszy. że nie tylko kobiety inwestują w związek więcej niż mężczyźni i są dlatego bardziej od nich selektywne. kobiety i mężczyźni w ogóle nie różnili się poziomem swoich niskich wymagań. . ale mężczyźni również inwestują wiele (na pewno więcej niż męskie osobniki innych gatunków). W odniesieniu do stałego chodzenia i małżeństwa zarówno kobiety. najwyższe . a im więcej inwestują.ROMANTYCZNE POCZĄTKI 101 niższe wymagania stawiano partnerowi (partnerce) jednorazowej randki i relacji wyłącznie seksualnej.

współzależność skutków działań .samospełniające się proroctwa Empatia . I co dalej? Ano.konsekwencje empatii Chcieć a mieć . doprowadziły do pojawienia się decyzji o zaangażowaniu i zrealizowania tej decyzji.teoria sprawiedliwości . żyli długo i szczęśliwie. Pomimo knowań zawistnych rywalek królewicz odnajduje wreszcie Kopciuszka i poślubia go.wczuwanie się w partnera: składniki empatii .sprawiedliwość w związku dwojga ludzi Naturalna śmierć namiętności . wsparte przywiązaniem i łagodnymi urokami intymności. pan Andrzej Kmicic poślubia wyrwaną ze szponów bezecnego księcia Bogusława pannę Oleńkę (ku aplauzowi całej szlachty laudańskiej i czytelników o mocno już pokrzepionych sercach). bo bajka się skończyła. a ta zamienia się w przystojnego i zamożnego księcia.zazdrość Staiy partner został wybrany. Odkupiwszy grzechy młodości.ROZDZIAŁ 4 Związek kompletny Współzależność partnerów .wbrew „obiektywnym trudnościom" pokochuje Bestię. Zupełnie inaczej niż . Burzliwe rozkosze i cierpienia namiętności. całuje ją. Cierpienia Pięknej zostają nagrodzone .miłość i nienawiść . Jak tego dokonali? Nie wiadomo.współzależność uczuć . natychmiast poślubiającego Piękną.

co robi partner. Kelley i Thibaut. Doskonałą ilustracją tego zjawiska jest sytuacja decyzyjna opisywana w matematycznej teorii gier jako dylemat więźnia na przykładzie następującego scenariusza. ale i od tego. dopiero się zaczyna. co nie tyle w związku dwojga ludzi się zaczyna.. kiedy on też się przyzna. w jakich to czynią (Kelley i in. ile nabiera pierwszoplanowego znaczenia z chwilą jego stabilizacji. a także z powodu szerokiego zakresu sytuacji. w której skutki naszych własnych czynów zależą już nie tylko od tego. myśli i robi drugie. Współzależność partnerów Tym. Wiążąc się na stałe z innym człowiekiem doprowadzamy do sytuacji. o szczęściu i nieszczęściu. To. co czuje. Po drugie. a policja złapała dwóch podejrzanych. co sami robimy. Jeżeli ty się przyznasz i obciążysz współwiną drugiego więźnia. sensie i bezsensie. kiedy on się nie przyzna. Po pierwsze. co naprawdę zadecyduje o jego przebiegu. sukcesach i porażkach w związku dwojga ludzi. a on dostanie dwadzieścia lat. myśli i czyny. Niemniej w stałych związkach nabiera ona szczególnego znaczenia z uwagi na dużą częstość i intensywność. znajdował się w pobliżu.ZWIĄZEK KOMPLETNY 103 w życiu: to. W pewnym mieście dokonano napadu na bank. jest współzależność partnerów. zależy od tego. Współzależność skutków działań Najbardziej oczywistym i dotkliwym przypadkiem współzależności partnerów jest współzależność skutków ich działań. myśli. co czuje. Prowadzący sprawę prokurator stawia więc każdego z nich przed następującym wyborem (a są oni odseparowani i muszą podjąć decyzję niezależnie od siebie). Współzależność jest zjawiskiem powszechnym w społecznościach ludzkich. z których każdy miał przy sobie broń. ty zostaniesz wypuszczony na wolność (w zamian za dostarczenie dowodów jego winy). robi i uzyskuje w wyniku swoich działań jedno z nich. z jaką partnerzy nawzajem wpływają na swoje uczucia. 1978). 1983. ale poza tym przeciwko żadnemu z nich nie ma wiarygodnych dowodów winy. obaj dostaniecie . to są dwie możliwości. Logicznym sposobem na ich uzyskanie jest oczywiście wydobycie odpowiednich zeznań od więźniów.

obaj zostaniecie skazani na dwa lata jedynie za nielegalne posiadanie broni (z braku dowodów udziału w napadzie). więzień 2 przyznać się nie przyznać się więzień 1: 10 lat więzień 1: 0 lat więzień 2: 10 lat więzień 2: 20 lat więzień 1: 20 lat więzień 2: 0 lat więzień 1: 2 lat więzień 2:2 lat przyznać się więzień 1 nie przyznać się Każdy z więźniów stoi więc przed nie lada dylematem. ale kara będzie mniejsza od maksymalnej. kiedy on też się nie przyzna. przesiedzi się 10 zamiast 20 lat. kiedy on się przyzna i obciąży ciebie winą. Najlepiej byłoby więc umówić się. Wszystkie możliwe decyzje i ich konsekwencje przedstawia tabela 6. że obaj się nie przyznają.104 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI po dziesięć lat (żaden z was nie może odnieść korzyści jako jedyny dostarczyciel dowodów. Przyrównywanie partnerów stałego związku do więźniów jest niezbyt przyjemne. ale „więzienny" scenariusz ma pewien dodat- . wyjdzie się na wolność zamiast przesiedzieć 2 lata. ponieważ każdy z was się przyznał). a on zostanie puszczony wolno. ponieważ lepiej się na tym wyjdzie. Tabela 6. Z drugiej jednak strony. ale siedząc w odrębnych celach umówić się nie mogą. Gdyby tamten się przyznał. Współzależność skutków działań partnerów na przykładzie dylematu więźnia. Z jednej strony najrozsądniej byłoby się przyznać. Po drugie. Ba. ponieważ w ten sposób każdy przesiedzi tylko 2 lata. samemu uzyskać wolność. co zrobi tamten drugi. kiedy obaj więźniowie tak właśnie postąpią. a jego wkopać na 20 lat). to przecież nie wiadomo. gdyby zaś tamten się nie przyznał. niezależnie od tego. ten drugi przecież może go wykorzystać (przyznać się. co stanowczo nie jest rozsądne z ich punktu widzenia. czy mogą sobie zaufać. to są również dwie możliwości. obaj przesiedzą po 10 lat. Jeżeli jeden się nie przyzna. Po pierwsze. a nawet gdyby mogli. ty dostaniesz dwadzieścia lat. Jeżeli ty się nie przyznasz.

w którym w większości mieszkań nie ma ani liczników wody. co i ciepła na ogrzanie mieszkań i wszyscy coraz więcej za to płacimy. którzy nie oszczędzają. że oszczędzaliby wszyscy. Jeżeli uczestników jest tylko dwoje. I tak będzie nadal. ogólna prawidłowość w tego typu problemach jest taka. dopóki nie zamontujemy sobie indywidualnych liczników. ci pierwsi przestają zatem oszczędzać . jeżeli partner zdecydował się postawić jedynie na swoje dobro indywidualne. Tak dzieje się na przykład w grach rozgrywanych wielokrotnie w laboratorium między nieznajomymi. i drugiego. Na przykład ponieważ żyjemy w dziwnym kraju. ani liczników energii zużywanej na ogrzanie mieszkania. opłaty nie musiałyby rosnąć w tak zawrotnym tempie i wszyscy byśmy na tym skorzystali. tym większa szansa na współdziałanie dla wspólnego dobra. którzy oszczędzają. jak i wtedy.w rezultacie wszyscy marnujemy równie wiele wody. . dylemat znajduje swe naturalne rozwiązanie. narażają się na nieskuteczne uciążliwości wykorzystywane przez tych. prowadzi to do niesłychanego marnotrawstwa i jednego. Widząc bezsens swych działań. a rozgrywki powtarzane są wielokrotnie. Im więcej bowiem uczestników gry typu dylemat więźnia. Byłoby tak jednak jedynie pod warunkiem. gdy winien jest tylko jeden. przy czym dążenie do dobra wspólnego może prowadzić do znacznych strat własnych. że dążenie do indywidualnego dobra daje mniej korzyści niż dążenie do dobra wspólnego (jeżeli partner również stawia dobro wspólne ponad własne). Ponieważ egoistyczne zachowanie własne może prowadzić do podobnego zachowania partnera. tym mniejsza szansa. Z punktu widzenia związku dwojga ludzi pocieszające jest wyrażenie tej samej prawidłowości w inny sposób: im mniej uczestników gry. Oto konsekwencje ich wyborów będą jednakowe zarówno wtedy. W przeciwnym wypadku ci. a nawet wtedy. oboje zainteresowani uczą się dążyć do dobra wspólnego.ZWIĄZEK KOMPLETNY 105 kowy morał. z góry wybierają możliwości maksymalizujące dobro wspólne. że dopóki sobie ufają. kiedy obaj są niewinni! Niezależnie od tego. nie mówiąc już o tym. kiedy obaj podejrzani są winni. że będą oni mogli skoordynować swoje wysiłki w celu powiększania wspólnego dobra. Żadne apele niczego tu nie zmienią. Gdybyśmy wszyscy zaczęli oszczędzać wodę i ciepło. kto jest winien i czy w ogóle ktoś jest winien. Taki właśnie charakter ma wiele problemów społecznych.

a tylko niespełna 10% spośród tych. śmiertelność (z wszystkich przyczyn łącznie) nie tylko rosła wraz z wiekiem i była większa dla mężczyzn niż kobiet. w którym przeprowadzono wywiady z około siedmioma tysiącami osób. którzy mieli kontakty najsilniejsze. Jak pokazuje rysunek 7.. które „zaczęło"). a w szczególności małżeństwa. to podobnie egoistyczna odpowiedź drugiego z partnerów może nie „przywołać do porządku" tamtego pierwszego. którzy z nich jeszcze żyją. Dość dramatyczną ilustracją pozytywnego wpływu wsparcia są na przykład epidemiologiczne badania nad ludnością jednego z okręgów stanu Kalifornia. W dziewięć lat później powrócono do tych samych badanych. że współzależność oznacza także wzajemne dawanie sobie i uzyskiwanie wsparcia społecznego. zamiast czuć się przywołane do porządku. o czym mowa w następnym rozdziale. bliskie związki z innymi są dla ludzi bardzo korzystne. przypomina sobie własne poprzednie krzywdy. a wreszcie najmniejszy wpływ . otyłość. Przede wszystkim dlatego. W ciągu dziewięciu lat objętych badaniami zmarło aż 30% mężczyzn pięćdziesięciolatków o najsłabszych kontaktach społecznych. jakie niesie współzależność. nawyki zdrowotne. Zjawisko to jest skutkiem gasnącej intymności i spadku wzajemnego zaufania partnerów. Na ich podstawie określono natężenie uczestnictwa każdej z tych osób w sieci wspierających powiązań z innymi ludźmi. picie alkoholu czy przynależność do klasy społecznej. Najbardziej dobroczynny wpływ wywierało pozostawanie w małżeństwie. Zależność ta utrzymywała się po wyeliminowaniu wpływu takich czynników. była również silnie związana z uczestnictwem w sieci społecznej. Pomimo oczywistego ograniczenia osobistej wolności. W miarę trwania takiego związku partnerzy gromadzą zwykle wiele krzywd doznanych od siebie nawzajem.przynależność do kościołów i innych organizacji społecznych. lecz rozpocząć spiralę wymiany negatywnej „oko za oko. palenie. a reprymenda staje się kroplą przelewającą brzegi pucharu. ząb za ząb". Dobroczynnego wpływu wsparcia społecznego. Dlatego też jeżeli jedno z partnerów zachowa się egoistycznie. między innymi w celu sprawdzenia. na samopoczucie oraz stan zdrowia psychicz- . mniejszy wpływ . jak początkowy stan zdrowia.kontakty z przyjaciółmi i krewnymi.106 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI W stałym związku dwojga ludzi nie zawsze jednak tak bywa. ogólnie rzecz biorąc. Pierwsze z partnerów bowiem (to.

prowadzone na bardzo zróżnicowanych grupach z różnych krajów. Na przykład według danych brytyjskich. Izraelskie studium nad dziesięcioma tysiącami mężczyzn. których badano . mieszkańców) wynosi jedynie 260 dla osób pozostających w małżeństwie. nego i fizycznego dowodzą w sumie dziesiątki badań posługujących się bardzo różnymi wskaźnikami zdrowia czy dobrostanu.ZWIĄZEK KOMPLETNY 107 Rysunek 7. 980 dla owdowiałych i aż 1437 dla osób rozwiedzionych (Cochrane. Źródło: Berkman i Synie (1U79). Dobroczynne skutki wsparcia społecznego: wpływ intensywności kontaktów społecznych na śmiertelność kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych. 770 zaś dla osób samotnych. zapadalność na choroby psychiczne (mierzona liczbą przyjęć do szpitali psychiatrycznych na 100 tys. 1988).

. Prowadzi też do niekorzystnych zmian fizjologicznych (na przykład zaburzeń systemu odpornościowego czy hormonalnego) oraz do szkodliwych zmian w zachowaniu. nadużywanie alkoholu czy środków uspokajających. Na przykład stwierdzenia. spełnia funkcje bufora chroniącego przed stresem (Cohen i Wills.wspierać praktycznie. a przede wszystkim podtrzymywać wiarę w wartość naszej własnej osoby. że wsparcie jest ważną przyczyną dobrostanu psychicznego i fizycznego. a posiadanie kochającej i wspierającej małżonki obniżało ryzyko zapadalności na anginę pectoris (Medalie i Goldbourt. a także w odnajdywaniu środków zaradczych. Niemożność poradzenia sobie z taką sytuacją. zanik zdrowych nawyków (na przykład sypiania przez wystarczającą liczbę godzin) itd. służyć pomocą fizyczną i materialną. takich jak nieregularne odżywianie się. a więc pomagać w wykonaniu konkretnych działań.108 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI społeczne.wspierać emocjonalnie. Jednak liczne laboratoryjne badania nad skutkami wsparcia społecznego. Dlaczego? Najważniejsza odpowiedź na to pytanie jest taka. czy też raczej choroba psychiczna uniemożliwia jego zawarcie oraz utrzymanie. gdy oceniamy sytuację jako zagrażającą. prowadzi do poczucia beznadziejności i własnej bezwartościowości. że konflikty w rodzinie zwiększały. czy to małżeństwo blokuje pojawianie się choroby psychicznej. Dzięki wsparciu partnera możemy zatem albo widzieć szkodliwe sytuacje jako mniej zagrażające. szczególnie ze strony partnera bliskiego związku. dwukrotnie w pięcioletnim odstępie czasu. że wsparcie Stres powstaje wtedy. to znaczy pomagać w określeniu i zrozumieniu problemu oraz jego przyczyn. wykazało. jego skutki zaś mierzy się po latach) przekonują. zwłaszcza gdy nagromadzi się w niej wiele szkodliwych czynników. badania prospektywne (w których wsparcie mierzy się w pewnym momencie. 1985). Bliski partner może nas w takich stresujących sytuacjach: . a co skutkiem. co jest przyczyną. 1976) itd.wspierać informacyjnie. bądź też . szkodliwą lub wymagającą od nas podjęcia działań. których jednak podjąć nie możemy lub nie potrafimy. eksperymenty nad zwierzętami i tzw. Wiele spośród tych korelacyjnych wyników (to znaczy takich. które pokazują jedynie współzmienność zjawisk) nie umożliwia precyzyjnego wnioskowania. co prowadzi do mniej in- .

problemów i stosunku do innych ludzi. Jednakże szansa wystąpienia objawów depresji spada znacznie nawet u tych pierwszych. Mężczyźni czują się wspierani przez samo wspólne wykonywanie razem różnych praktycznych działań . Dane te pokazują więc. u tych pierwszych często występuje nagromadzenie licznych czynników ryzyka depresji. niektóre badania sugerują też. jeżeli uzyskują silne wsparcie od swych mężów (mogą im się zwierzyć.). znaleźć pociechę i zrozumienie). że kobiety czerpią większą satysfakcję ze zwierzania się na temat swoich uczuć. takich jak niepodejmowanie pracy zawodowej. którego on udziela. Kobiety poddane oddziaływaniu licznych stresów życiowych częściej cierpią na depresję niż kobiety takich stresów pozbawione. Różnice te nie są jednak wielkie i zapewne wiążą się z tym. podczas gdy mężczyźni czerpią więcej satysfakcji ze wspólnego działania i wykonywania zadań. Co ciekawe. pozostawanie w domu w celu wychowania dzieci. kobiety w ogóle znacznie częściej zapadają na depresję niż mężczyźni. wsparcie męża słabe średnie silne 4 3 1 41 26 10 mało stresów dużo stresów Dobrą ilustracją oddziaływania wsparcia jako bufora chroniącego przed stresem są zamieszczone w tabeli 7. Wsparcie społeczne jako bufor chroniący przed stresem: procent kobiet cierpiących na depresję w zależności od liczby stresów życiowych i wsparcia uzyskiwanego od męża. ile wielkość i jakość wsparcia. 1985). zależność finansowa od partnera itd. który już się pojawił. że liczy się nie tyle sam fakt posiadania stałego partnera. (Nb. Tabela 7. wyniki brytyjskich badań nad zapadalnością kobiet na depresję. Mężczyźni i kobiety różnią się też zakresem zachowań uważanych za wspierające. Źródło: Brown i Harris (1978). że wsparcie mężów ważniejsze jest dla żon niż wsparcie żon dla mężów (Cohen i Wills.ZWIĄZEK KOMPLETNY 109 tensywnego przeżywania stresu. albo iatwiej znosić i skuteczniej zwalczać stres.

Kochać oznacza cieszyć się radościami partnera. niż wynikałoby to z przypadku. jednakże małżonkowie starzy byli znacznie częściej dobierani jako podobni do siebie niż nie-małżonkowie i niż wynikałoby to z przypadku (Zajonc i in.. Uczucia partnera są niewątpliwie ważną i silnie oddziałującą przyczyną naszych własnych emocji. że partnerzy bliskiego związku nie tylko żyją w świecie podobnych emocji. smucić jego smutkami. Kobietom jest natomiast potrzebne zwierzanie się i koncentrowanie na treści przeżyć. Przeżywane razem radości stają się większe. Ponieważ na początku małżeństwa partnerzy nie byli do siebie bardziej podobni niż nie-partnerzy. Podobnie było też z ocenami podobieństwa: małżonkowie młodzi nie byli spostrzegani jako szczególnie do siebie podobni. W udanym związku zarówno dzielimy się z partnerem swoimi uczuciami. ale sami wzajemnie się do siebie upodabniają.110 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI i wykonując je z partnerką błędnie zakładają. gdy się pobierali) i „stare" (dwadzieścia pięć lat później). W pewnych badaniach poproszono dwanaście par małżeńskich.„młode" (z czasów. a dzielone z partnerem kłopoty łatwiej jest znosić. Przy ocenach dotyczących twarzy młodych dobieranie faktycznych małżonków w pary było nietrafne. 1987). oraz o ocenę podobieństwa. Twarze partnerów mających za sobą długotrwałe pożycie małżeńskie są bardziej podobne. Owo podzielanie uczuć sprawia. niż były na początku małżeństwa. o fotografie twarzy . i to w dosłownym znaczeniu. . a stało się tak po dwudziestu pięciu latach pożycia. która kobieta jest żoną którego mężczyzny (bądź na odwrót). mających za sobą co najmniej dwadzieścia pięć lat pożycia. że ona również czuje się wskutek tego wspierana. to znaczy która kobieta jest podobna do którego mężczyzny. jak i oczekujemy tego samego z jego strony. Współzależność uczuć Współzależność partnerów stałego związku dotyczy również treści i natężenia przeżywanych przez nich emocji. wynik ten świadczy o upodabnianiu się twarzy partnerów długotrwałego związku. Co więcej. Jednak przy ocenach twarzy starych trafne dobieranie małżonków w pary było znacznie częstsze. nawet jeżeli rozmowy takie niczego bezpośrednio nie zmieniają w świecie faktów (i mężczyźni skłonni są ich unikać jako bezużytecznych). Fotografie te dostarczono następnie badanym nie znającym tych małżeństw z prośbą o odgadnięcie.

gdy przeżywamy radość. którzy częściej współbrzmią emocjonalnie. im bardziej byli oni zadowoleni ze swojego małżeństwa. .ZWIĄZEK KOMPLETNY 111 w tych samych badaniach stwierdzono także. w świetle tej interpretacji zrozumiały jest również fakt. które często się śmieją. jak często i jak intensywnie przeżywają one różne emocje w odniesieniu do dziesięciu osób ze swojego otoczenia (od bliskich. że partnerzy tym bardziej się do siebie upodabniają. a także .dla porównania . Były to emocje zarówno pozytywne. Dzięki udziałowi mięśni twarzy w wyrażaniu emocji często powtarzające się przeżywanie jakiegoś uczucia prowadzi do trwałej zmiany układu tych mięśni. Partnerzy przeżywający całymi latami podobne emocje. jak i negatywne. takich jak współmałżonek czy rodzic. Na przykład twarze osób często popadających w przygnębienie nabierają charakterystycznie depresyjnego wyglądu. których nazwy dostarczono badanym. w których poproszono kilkadziesiąt dorosłych osób o ocenę. Ponieważ emocjonalne współbrzmienie partnerów istotnie przyczynia się do powodzenia ich związku (o czym mowa nieco dalej przy okazji rozważań o empatii). Tabela 8. Jakie w ogóle emocje partnerzy w stosunku do siebie przeżywają i czym różnią się one od emocji przeżywanych w związku z inymi ludźmi? Nieco światła na tę sprawę rzucają badania. zaczynają też nabierać podobnego wyrazu twarzy. Małżonkowie. im szczęśliwszy jest ich związek.w stosunku do sąsiada. zarówno bardziej się do siebie z tego powodu upodabniają. każda podstawowa emocja ma charakterystyczny dla siebie wzorzec mimiczny . takich jak sąsiad czy daleki krewny). do obojętnych. przedstawia częstość i intensywność przeżywania poszczególnych emocji w stosunku do współmałżonka. Co wspólnego mają tego rodzaju dane ze współzależnością emocji? Otóż najbardziej przekonywającym wyjaśnieniem upodabniania się twarzy partnerów w długotrwałych związkach jest odwołanie się do podobieństwa przeżywanych przez nich emocji. mięśnie twarzy układają się w inny wzorzec niż podczas przeżywania tkliwości czy gniewu. „kurze łapki" w kącikach oczu silniej wykształcają się osobom. Jak wiadomo. jak i bardziej są ze swego związku zadowoleni. iż upodobnienie się partnerów w obrębie pary było tym większe. a więc postaci dość obojętnej. itd.

11 4.13 5.52 1.21 3.45 1.64 2.49 Negatywne (średnio* 1.07 1.73 Niepokój 3.00 1.05 Jak widać.24 4.11 2.bardzo silnie (źródło: Wojciszke i Banaśkiewicz.60 5.75 0.16 1. 1 .79 Nazwa emocji sąsiad częstość intensywność 0. 5 . 4 . 1989). 3 .81 1.często.dość silnie.47 2.20 3.11 0.czasami.52 2.41 1.36 Gniew 2. 2 .47 1.04 Smutek 3.40 3.07 4.06 Obcość 1.83 4. 4 .95 1. nie zaś negatywnych: tych drugich ludzie przeżywają tyle samo w stosunku do małżonka.23 4.57 2.umiarkowanie.19 5.59 4.97 2. co i do sąsiada (a nawet nieco więcej. 3 .12 Zachwyt Odprężenie Szacunek Zainteresowanie Sympatia Czułość Pozytywne (średnio' 4. specyficzność emocji przeżywanych w stosunku do stałego partnera opiera się na emocjach pozytywnych.10 1.43 Poczucie winy 2.30 1.64 3. 6 . Oceny intensywności dokonywane były w skali siedmiostopniowej: 0 oznaczało wcale.51 3.86 2.słabo.35 1.74 1.61 1.33 1.10 1.44 2.10 2.32 1.45 1.bardzo często. Jest to zresztą przejawem ogólnej prawidłowości stwierdzanej w licznych badaniach (w różnych krajach i przy użyciu różnych metod).silnie.bardzo słabo.05 1. 2 .51 5.77 Znudzenie 1.32 2.112 Tabela 8. Oceny częstości dokonywane byty w skali siedmiostopniowej: 0 oznaczało nigdy. W stosunku do małżonka przeżywają natomiast znacznie więcej emocji pozytywnych. choć ta różnica nie jest istotna). PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Częstość i intensywność emocji przeżywanych w stosunku do współmałżonka i sąsiada. 1 .12 2. Jeśli w dowolnym .74 1.11 Wrogość 1.bardzo rzadko.14 5.77 1. 5 .18 5.30 2.74 5.24 Lęk 1.17 0.dość często. Współmałżonek częstość intensywność Wstręt 0.63 0.88 0.rzadko. 6 .

Im częściej człowiek przeżywa uczucia pozytywne w porównaniu z negatywnymi. w którym uczucia pozytywne są rzadsze. ale za to bardzo silne? Seria badań Eda Dicnera i jego współpracowników przekonuje jednoznacznie. W ten sposób uzyskano zapisy nastrojów ogółem z. intensywność pozytywnych emocji ma swoją psychiczną cenę w postaci dużej intensywności emocji negatywnych.5586 „osobo-dni". które nasilają intensywność przeżywania emocji dodatnich. nasilają również emocje ujemne. że te same czynniki. 1985). Wreszcie. . to nasza radość z jej sukcesu będzie większa niż wtedy. Natomiast sama intensywność przeżywanych przez człowieka uczuć pozytywnych nic decyduje o poziomie jego szczęścia i zadowolenia z życia (Diener i in. że tym bardziej jest to prawdą w odniesieniu do emocji skierowanych na partnera bliskiego związku. Dane z tabeli 8. Logika emocji jest bowiem taka. Jeżeli na przykład włożyliśmy wiele wysiłku. W przypadku oblania egzaminu ten sam czynnik (wielkość wysiłku) będzie jednak decydował o intensywności naszych emocji negatywnych. Mała rola intensywności uczuć pozytywnych w wyznaczaniu ogólnego poczucia szczęścia wynika zapewne z ich rzadkości. Na przykład w jednym ze swoich badań Diener prosił 133 osoby o codzienne relacjonowanie nastrojów przeżywanych przez 42 dni. 1991). z natury rzeczy szczęśliwi i bardziej skłonni do uniesień od dorosłych absolwentów. Intensywne uczucia pozytywne w dodatku mają to do siebie. że dla odczuwania szczęścia i ogólnego zadowolenia z życia znacznie ważniejsze jest częste przeżywanie emocji pozytywnych niż ich silne przeżywanie. przygniatająca większość relacjonuje przeżywanie pozytywnych stanów emocjonalnych (Diener i in. by pomóc koleżance w przygotowaniu się do egzaminu. czy od ich siły? Czy lepiej mieć taki związek. tym wyżej ocenia własne szczęście i zadowolcnife z życia i tym wyżej oceniają jego szczęście inni.ZWIĄZEK KOMPLETNY 113 momencie zapytać ludzi o przeżywane przez nich emocje. Czy jednak szczęście uzależnione jest przede wszystkim od częstości uczuć pozytywnych. kiedy włożyliśmy niewiele wysiłku w pomaganie jej..6% zapisów pojawiały się relacje o krańcowo pozytywnych emocjach. Tylko w 2. tym krócej trwa. w którym przeżywamy wiele pozytywnych. mimo że badanymi byli młodzi studenci.. czy raczej taki. choć niezbyt silnych uczuć. że są krótkotrwale: im bardziej intensywna emocja. sugerują.

nie czyni ich od razu jedynie słusznymi. Osoby skłonne do takiego „amplifikującego" (powiększającego) myślenia o zdarzeniach pozytywnych. gdy jest im źle. czy też raczej woli przeżywać mocno. na jego odległych skutkach.. Nie bez podstaw epikurejczycy i stoicy nawoływali więc do unikania gwałtownych radości jako uczuć mających swoją cenę w tym większym smutku czy cierpieniu. Czy ktoś chce przeżywać niewiele. gdy radości już przeminą (Epiktet namawiał nawet do temperowania radości z każdej rzeczy poprzez myślenie o jej utracie). które przeżywają swoje emocje szczególnie silnie. Jeżeli nawet partnerom uda się uniknąć destruktywnych tarć i konfliktów. rzadko zależną od świadomego wyboru. Może to być na przykład jednostronne koncentrowanie się tylko na dobrych bądź tylko na złych aspektach tego zdarzenia. które być może w ogóle nigdy nie nastąpią. a więc doprowadzić swoje kontakty do bezproblemowej doskonałości. ponieważ wraz z rozwiązaniem problemów zanikają podstawy pojawiania się uczuć. że zalecenia te mają swoje uzasadnienie w omówionej logice emocji. lub wyciąganie z owego zdarzenia daleko idących wniosków. by uniknąć cierpień. niestety. ale i. . doskonałość taka ze swej istoty jest groźna.dzięki jej stosowaniu partnerzy mogą mniej cierpieć. skłonne są również do takiego samego myślenia o zdarzeniach negatywnych (Larsen i in. Strategia unikania silnych uczuć może ten proces przyspieszyć . jak upodobaniami wybierającego. Zalecenia takie są oczywiście wyrazem ostrożności i zabezpieczania się przed dużymi cierpieniami za cenę pozbawienia się dużych radości. Skoro więc wskazałem tu na pozytywne konsekwencje wyboru strategii ostrożnej. w ogóle mniej odczuwać. poważnym. Jak o tym mowa w następnym rozdziale. są tymi samymi osobami.114 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Innym czynnikiem nasilającym przeżywanie emocji jest sposób myślenia o zdarzeniu wywołującym te emocje. jest i pozostanie jego sprawą osobistą. W rezultacie ludzie szczególnie skłonni do silnego przeżywania emocji pozytywnych. koncentrowanie się na tych jego konsekwencjach. Wybór ten (o ile w ogóle możliwe jest świadome jego dokonanie) nie daje się uzasadnić niczym innym. godzi się też i wskazać na jej niebezpieczeństwa. które dotykają nas osobiście. choć mało wyrazistym (i z pozoru niepoważnym) problemem nękającym stały związek jest nuda. 1987). narażając się na cierpienia. łatwo mogą zaniknąć również uczucia. To. Kiedy bowiem między partnerami stałego związku zanikają problemy. gdy jest im dobrze. te zaś trudno już w ogóle czymkolwiek umotywować.

co my o nim myślimy. Ona: Ach. Cóż. zależy również od tego.. naprawdę cię kocham. to ja nie mogę powiedzieć. naprawdę rzeczywiście cię kocham.ruch 1. więc nie możesz? Rozumiem. jeszcze. Ona: To znaczy. co o naszym partnerze myślimy. zależy od tego. I naprawdę rzeczywiście mnie kochasz? Tak. Nieco mniej oczywiste jest to. A ty możesz? . że nie wiesz. Skąd więc możesz być taki pewny. jestem tego absolutnie pewien. czy partner już.ruch 3. oczywiście kocham cię. Porzuć mnie . co partner robi i jaki jest. Ona: Kochasz mnie? On: Tak. co to znaczy „kochać"? (przerwa) On: Czy ja wiem. aby sprawdzić.... że mnie kochasz. No tak. jaka w tej czy podobnej postaci może być udziałem każdej niemal pary. że to. że mnie kochasz? (przerwa) On: Czy ja wiem.ZWIĄZEK KOMPLETNY 115 Samospełniające się proroctwa Oczywiste jest.. absolutnie pewien? Tak. że to. co on robi i jaki jest. Czasami właśnie nasze myślenie tworzy działania partnera. że mnie kochasz. skoro Ty nie możesz nawet być pewien. Porzuć mnie ..ruch 2. (przerwa) Ona: A czy ty w ogóle wiesz. Sekwencja ta to Wielka Próba Miłości. Przyjrzyjmy się pewnej sekwencji zdarzeń. a jeszcze częściej naszego partnera. Ale czy jesteś pewien. Ona: On: Ona: On: Ona: On: Ale czy naprawdę mnie kochasz? Tak. chyba nie mogę. dlaczego mielibyśmy nadal być razem. Porzuć mnie . czy też w ogóle nas kocha. jakiej poddajemy siebie.

czy rzeczywiście jest taki agresywny. która to hipoteza inicjuje sekwencję zdarzeń („Sprawdzę. również samo postawienie tych ostatnich podwyższa szansę ich potwierdzenia. czego z takim samozaparciem dokonała dociekliwa partnerka tego dialogu. (przerwa) Ona: Długo to trwało. podczas gdy dziewczęta z grupy drugiej prezentowały się dokładnie odwrotnie. zrośnięte brwi"). 1981. zanim to w końcu z siebie wydusiłeś. Za brzydkie natomiast uważane były te dziewczęta. pewne siebie i lepiej im szła rozmowa. Osoby badane „drugiej generacji" uznawały za piękne te dziewczęta. Jakkolwiek negatywne hipotezy na temat innych łatwiej jest potwierdzić niż hipotezy pozytywne. Snyder i jego współpracownicy wykazali ponadto.że jest ona brzydka (zdjęcie brzyduli).dziewczęta z pierwszej grupy były bardziej ożywione. iż rozmawiają z kobietą nieatrakcyjną.116 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI (przerwa) On: Czy ja wiem. w których studenci rozmawiali przez telefon z losowo dobranymi partnerkami na zadany przez badaczy temat (Snyder i in. Następnie zupełnie innym osobom odtwarzano nagrane na taśmę wypowiedzi dziewcząt z prośbą o odgadnięcie. ma takie czarne. że rozmawiają z kobietą atrakcyjną. czy słuchana dziewczyna jest ładna. czy brzydka. To.rzeczywiście jest agresywny. których partnerzy żywili przekonanie. miałem rację"). to sformułowanie samosprawdzającego się proroctwa. Bezpośrednią przyczyną tych różnic był sposób zachowania się .. że ich partnerka jest bardzo atrakcyjna (każdemu dawano to samo zdjęcie pięknej dziewczyny). chyba nie.. 56). Nie. prawda? Tak Wielką Próbę Miłości widzi amerykański humorysta Dan Greenberg (za Hatfield i Walsterem. Dowodzą tego na przykład badania. u drugiej połowy zaś . Jego istotą jest postawienie przez człowieka pewnej hipotezy o naturze sytuacji czy innego człowieka („Ten nowy sąsiad wygląda na agresywnego faceta.. 1977). s. Mianowicie studenci . U połowy studentów wzbudzano przekonanie. których partnerzy z pierwszej fazy badania byli przekonani. że różnice w zachowaniu dziewcząt wywołane zostały odmiennym postępowaniem rozmawiających z nimi studentów. i rzucę w jego psa kamieniem") doprowadzających do pojawienia się faktycznych dowodów jej trafności („Ale krzyczy i wygraża .

Dotyczy to głównie takich sytuacji. A przecież lepiej uzyskiwać zachowania wyrażające miłość niż jej brak. a więc o tym. że chanym. ile w zachowaniu ich bliźnich. którzy. gdy sami jesteśmy pewni. są zmęczeni. ludzie często precyzują swoje wnioski o własnych uczuciach na podstawie . co z kolei kształtowało zachowanie ich partnerek.albo z dziesięciu innych powodów. Rację miał zatem George Bernard Shaw twierdząc. co zrobimy w takich przypadkach i czy nie rozpoczniemy opisanej już gry „porzuć mnie". ale dlatego. szczególnie jeśli jest pozytywne. że prawie każde zachowanie daje się zinterpretować na wiele sposobów. niż dzieje się to w przypadku osób o niskiej samoocenie (Brockner. że osoby o pozytywnej samoocenie interpretują uzyskiwane od innych informacje zwrotne jako bardziej dla nich pochlebne. Wiadomo na przykład. Jednak często sytuacja jest bardzo daleka od takiej jednoznaczności. że mają kłopoty w pracy. To od nas samych zależy. w sposobie. po prostu znacznie mniej się starali. że na miłość zasługujemy. iż znacznie lepiej jest zakładać. kiedy zachowanie innych jest wieloznaczne. Jeżeli przekonani jesteśmy o własnej bezwartościowości. Psychologowie przeprowadzili wystarczająco wiele podobnych badań. w jaki są traktowane. Rzecz jasna. bardziej będziemy skłonni interpretować niejasne zachowania partnera jako wyraz braku miłości niż wtedy. dowcipni i cieplejsi w kontakcie niż studenci przekonani. Jeżeli nasz partner znika z nie wyjaśnionych powodów na cały weekend. niż by chcieli) niekoniecznie dlatego. założenie o miłości partnera nie zawsze będzie oddziaływać w ten sposób. przekonanie o jego (do nas) namiętności ma oczywiście niewiele sensu. znękani życiem . że rozmawiają z „brzydulą". że interesują się bardziej kimś innym. że różnica między damą i kwiaciarką tkwi nie tyle w ich zachowaniu. W obu tych przypadkach zachęcamy bowiem partnera do zachowań zgodnych z naszym założeniem.). Jedno jest pewne. że rozmawiają z piękną kobietą. że w istocie nie warto nas kochać. Warto jednak pamiętać.ZWIĄZEK KOMPLETNY 117 jest się kochanym przez partnera. 1983). byli bardziej towarzyscy i śmiali. a jest to już trzeci weekend z kolei. Partnerzy zwracają na siebie mniej uwagi niż przedtem (czy też mniej. Jak już wspominałem poprzednio (w rozdziale 2. krótko mówiąc. że jest się nie ko- przekonani. by można było twierdzić. Przekonania studentów dotyczące urody rozmówczyni decydowały więc o postaci i przebiegu ich zachowania. niż zakładać.

trwa nadal (któż w końcu może o tym lepiej wiedzieć od samego obiektu tej miłości?). ponieważ przyjęcie cudzego punktu widzę- . czyli empatia. jak rozumie sytuację partner. przekonane. Empatia Podstawowymi warunkami udanego związku są zarówno chęć. czy jako stała cecha jest zjawiskiem niejednorodnym i oznaczać może trzy dość różne i niezależne od siebie zjawiska. wczuwanie się w innego człowieka może oznaczać przyjmowanie cudzego punktu widzenia i patrzenie na sprawy z cudzej perspektywy. iż miłość. Zachowanie partnera jest niewątpliwe taką silną wskazówką. jak i stałą cechą. wywoływany sytuacją innej osoby).118 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI wskazówek zewnętrznych. Wymaga to pewnych zdolności intelektualnych . że na miłość nie zasługują. Tak więc łatwiej jest kochać osoby o wysokiej samoocenie.nawet jednodniowe noworodki reagują własnym krzykiem na krzyk innego noworodka. nawet jeżeli ma się nie najlepiej. iż miłość ta faktycznie przygasła. Na tej podstawie kształtuje się u człowieka zdolność do przejmowania się cudzym nieszczęściem. tkwiących w sytuacji i w zachowaniu innych ludzi. że są warte miłości. że jesteśmy kochani. to znaczy skłonnością czy zdolnością do wczuwania się w położenie innych. to nasze przekonanie. Pewna elementarna zdolność do wczuwania się w innego człowieka zdaje się być składnikiem biologicznego „wyposażenia" naszego gatunku .chodzi przecież o zrozumienie tego. niż osoby o samoocenie niskiej. Może to być również trudne emocjonalnie. jest poważnym argumentem na rzecz uznania. Wczuwanie się w partnera: składniki empatii Empatia rozumiana czy to jako stan aktualny. rozumienia cudzych emocji i cudzego punktu widzenia. jak i umiejętność wczuwania się partnerów w siebie nawzajem i porozumiewania się ze sobą. jakie są jego myśli. może być zarówno naszą reakcją na jego położenie (będzie to wtedy nasz przemijający stan psychiczny. zamiary i uczucia. Jeżeli nasz partner nie ma jasności co do stanu swoich uczuć. Takie wczuwanie się w innego człowieka. przekonane. Nasze przekonanie. Po pierwsze. że on nas w istocie nie kocha. jest równie ważnym argumentem.

a nic własnej. Współczucie jest emocją własną. Problem oczywiście w tym. choć skierowaną na innego człowieka . że skoro już jakiś pogląd mamy i go bronimy. źe w danej sprawie istnieją inne punkty widzenia niż nasz własny. Co ciekawe. dopóki sprawa. 1987). Jednak w przypadku poważnego konfliktu z partnerem skłonni jesteśmy uważać. Poglądy odmienne wydają się więc nieprawdziwe. krótko mówiąc . empatia oznacza własne cierpienie na widok innego człowieka znajdującego się w opresji.współczucie i własne cierpienie . Badania nad wyznacznikami pomagania innym pokazują. Sukces bliskiego związku dwojga ludzi zasadza się raczej na poszanowaniu odmienności racji partnera niż na najbardziej nawet elokwentnym i racjonalnym przekonaniu go do racji własnych. nawet jeżeli ją udowodnimy partnerowi.współczucie dla partnera znajdującego się w jakimś kłopocie. to tym samym jest on poglądem prawdziwym. choć nasilone przeżywanie obu tych uczuć prowadzić może do częstszego pomagania innym. tak abyśmy choćby na chwilę mogli przyjąć punkt widzenia partnera za własny. skierowana jednak na nas samych. Podobnie jak współczucie.odczuwaną z jego powodu i w jego. W przypadku . Po trzecie wreszcie. by próbnie zaakceptować pogląd partnera.które są jednak dość niezależne od siebie (Batson. że natknięcie się na człowieka w potrzebie budzić może oba te uczucia . A ponadto wymaga myślowego „zawieszenia" naszego własnego punktu widzenia i chwilowego porzucenia go. Trudność z tym związana jest niewielka. wczuwanie się w innego człowieka oznacza nie tylko takie dość zimne zrozumienie. ale i ciepłe. fałszywego. W konsekwencji trudno w bliskim związku o rzecz bardziej niebezpieczną i bezużyteczną niż posiadanie racji. Porzucanie poglądu własnego.głupiego. jest to nasza własna emocja. że dokładnie tak samo sprawy mogą wyglądać z punktu widzenia partnera mającego całkowicie odmienne zdanie. budzi niewiele naszych własnych emocji.ZWIĄZEK KOMPLETMY 119 nia wymaga przede wszystkim dopuszczenia możliwości. o którą idzie. sprawie. sobie samym i wszystkim dookoła. Po drugie. jest zatem dla nas niczym innym. pomoc ta udzielana jest z różnych powodów. emocjonalne współbrzmienie . jak porzucaniem prawdy i słuszności na rzecz poglądu nieracjonalnego. nie zaś na znajdującego się w potrzebie człowieka.

jest szczęściem rozumienia szczęścia.po to. a stają się tylko po prostu inne. Poglądy partnera. Badania Batsona przekonują przy tym. co się z nim faktycznie dzieje. co wykazały badania na . W rezultacie efektem dużej skłonności partnerów do przyjmowania cudzego punktu widzenia jest wzrost satysfakcji ze wzajemnych kontaktów i całego związku. bezsensowne czy głupie. Konsekwencje empatii Częste przyjmowanie punktu widzenia partnera możliwe jest jedynie dzięki gotowości do uznawania perspektywy własnej nie za jedynie słuszną i obowiązującą. ponieważ cierpienie to może zostać usunięte przez ucieczkę z krytycznej sytuacji bez udzielenia pomocy człowiekowi w potrzebie.po to. a więc lepszego zrozumienia. co.uciekając czym prędzej od człowieka w potrzebie. według niego. W przypadku współczucia . a sprzyja tolerancji wobec cudzej odmienności. a zyskujemy szansę uwzględnienia tego. że partner także ma swoje racje. pragnień i uczuć partnera. „Nie mogę na to patrzeć" . Z jednej strony prowadzi to do trafniejszego rozpoznania myśli. Pomoc ma tu więc charakter altruistyczny. lecz tylko za jeden z możliwych punktów widzenia. a przy tym nasila skłonność do kompromisu przy rozwiązywaniu konfliktów już zaistniałych. bezinteresowny. prowadzi ponadto do osłabienia konfliktów i zmniejszenia ich liczby. Pomaganie innemu człowiekowi służy tu więc w istocie egoistycznej poprawie własnego samopoczucia. częściej więc prowadzi do rzeczywistych prób pomagania. Pomniejsza to egocentryzm (koncentrację na sobie i własnym sposobie rozumienia świata). które są sprzeczne z naszymi przestają być niewłaściwe. Świadomość względnego charakteru własnych racji i dopuszczenie możliwości. Współczucie wymaga natomiast rzeczywistej poprawy losu potrzebującej osoby. Przestajemy uszczęśliwiać partnera na siłę czy urabiać go „na własne kopyto". Dzięki temu nasze działania mające na celu poprawienie sytuacji partnera mogą być skuteczne i rzeczywiście mu pomagać.powiada osoba cierpiąca na widok cudzego nieszczęścia i rzeczywiście patrzeć przestaje .120 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI własnego cierpienia . by tego cierpienia się pozbyć. że własne cierpienie jest dość zawodną przesłanką pomagania innym. by poprawić sytuację człowieka znajdującego się w opresji.

na podstawie swoich badań przeprowadzonych na kilkuset parach przedmałżeńskich stwierdzili oni również. wrażliwymi słuchaczami. choć dwa pozostałe składniki empatii (przyjmowanie cudzej perspektywy i reagowanie współczuciem) szansę taką podwyższają. 1990). że satysfakcja mężczyzn ze związku silniej jest uzależniona od empatii ich partnerek niż satysfakcja kobiet od empatii . „chłodna" skłonność do przyjmowania cudzej perspektywy poprawia ogólną satysfakcję ze związku dzięki temu. Natomiast „ciepłe" współczucie poprawia ogólną satysfakcje dzięki temu. ale też są dobrymi. W konsekwencji tendencja do reagowania własnym nieszczęściem na nieszczęściu cudze jest cechą obniżającą szansę zbudowania satysfakcjonującego związku z innym człowiekiem. Skłonność do reagowania własnym cierpieniem wywiera bowiem egocentryzujący wpływ na funkcjonowanie człowieka. dobre porozumiewanie się z partnerem). że promuje ono występowanie pozytywnych zjawisk i procesów w danym związku (serdeczność. Ponieważ ten przejaw wrażliwości polega na tym. pogorszenia poziomu porozumiewania się z nim i do zachowań wyrażających brak poczucia bezpieczeństwa i lęk w kontaktach społecznych. że cudze nieszczęście staje się nieszczęściem własnym. jak to wykazali Davis i Oataut (1987). Trzeci składnik empatii to skłonność do reagowania własnym cierpieniem na opresje innych. Co zrozumiałe. o którego dobroczynnych skutkach była już mowa poprzednio. wpływ tej skłonności na funkcjonowanie człowieka w bliskich związkach z innymi jest raczej szkodliwy niż konstruktywny. że pomału ona uniknąć negatywnych zjawisk i procesów (nietolerancja. przejmuje się własnymi emocjami (które zwykle bolą bardziej od emocji cudzych). W bliskim związku oznacza to oczywiście dostarczanie partnerowi silnego wsparcia. Ogólnie rzecz biorąc. skłonność do przyjmowania perspektywy swojego partnera znacznie silniej była powiązana z satysfakcją ze związku niż ogólna tendencja do przyjmowania cudzej (czyjejkolwiek) perspektywy. jak i przedmałżeńskich (Davis i Oathout.ZWIĄZEK KOMPLETNY 121 parach zarówno małżeńskich (Long i Andrews. co prowadzić może do osłabienia wspierających partnera zachowań. konflikty). sztywność. Ludzie skłonni do serdeczności i współczucia w kontakcie z innymi nie tylko częściej im pomagają. 1987). Drugi składnik empatii to skłonność do reagowania współczuciem na nieszczęścia innych ludzi. Co ciekawe. Miast przejmować się innymi. którym inni częściej się zwierzają. wsparcie i pomoc.

że mniejsza skłonność kobiet do uzależniania swej satysfakcji z bliskiego związku od empatii partnerów tylko dobrze może tej satysfakcji zrobić. liczne badania wskazują także. niewrażliwość i ukrywanie własnych emocji są sztandarowymi składnikami stereotypu męskości (Ashmore i in. Mężczyźni zaś uważani są za mniej zainteresowanych życiem uczuciowym (i do niego zdolnych). cierpliwą matką dwojga dzieci. 1983). Najrozsądniejszym wyjaśnieniem tej różnicy zdaje się odwołanie do wielokrotnie tu wspominanej odmienności tradycyjnych ról społecznych kobiet i mężczyzn. podczas gdy przedsiębiorczość. iż kobiety trafniej odczytują uczucia innych na podstawie ich mimiki i pantomimiki (Hali. być głupszą od partnera (a przynajmniej na to wyglądać). ponieważ noworodki żeńskie silniej reagują płaczem na ptacz innych dzieci od noworodków męskich.. dopiero wtedy. Zauważyć przy tym warto. Chcieć a mieć Czy można być świetną kucharką. Kobiety są w naszej kulturze bardziej niż mężczyźni uważane za ekspertów w dziedzinie życia uczuciowego. 1986). Takie cechy. fakt. jakie powinno być zachowanie partnerów/partnerek i z czego w tym zachowaniu powinniśmy się cieszyć bardziej. Niewykluczone. Nawet gdy wprost odrzucamy tego rodzaju stereotypy. a zawsze i przede wszystkim . że orientują się. kiedy ci im to powiedzą. prowadzić dom i nie wyrzekać się ambicji zawodowych. a do wymagań roli kobiecej należy troska o uczuciowy stan związków. twardość.122 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ich partnerów. że jest nimi nasycona cala nasza kultura (począwszy od czytanek i lektur szkolnych). mężczyźni bowiem są na ogół mniej empatyczni od kobiet (Eisenberg i Lennon. choć różnica ta nie jest tak wielka. Co więcej. w które są zaangażowane. wrażliwość czy serdeczność są stereotypowo uznawane za kobiece. zdawanie sobie sprawy z uczuć innych ludzi. mieć intuicję i bywać doskonałą księgową. 1978). że różnica ta opiera się na jakichś elementach wrodzonych. aby trzeba było podejrzewać mężczyzn. Specyficzność ich roli w związku tradycyjnie polega na sprawnym dostarczaniu różnych dóbr niezbędnych do przetrwania tego związku. co inni ludzie czują. a z czego mniej. jak uczuciowość. oddziałuje na nasze oczekiwania co do tego.

Ludzie kierują się zwykle własnym interesem. być mądrzejszym (a przynajmniej na to wyglądać).ZWIĄZEK KOMPLETNY 123 zapierać dech jako obiekt erotycznego pożądania. a po wszystkim nie chrapać? Nie można. wcale nie jest sposobem na zapewnienie sobie szczęścia. którego ogólna (nic tylko fizyczna) atrakcyjność znacznie przewyższa naszą własną. Jeżeli człowiek znajdzie się w niesprawiedliwej relacji z innym człowiekiem bądź grupą. opiekuńczym i wymagającym. prawie nikt nie dostaje wszystkiego. Grupy nakłaniają swoich uczestników. 2. 1978): 1. którego atrakcyjność mniej więcej równa się naszej własnej. Takie niedopasowanie może bowiem unieszczęśliwić zarówno partnera. Grupy. . tym silniejsze. a karząc za zachowania niesprawiedliwe. toteż usiłują uzyskać maksymalne wyniki („wyniki" oznaczają dowolne zyski po odjęciu poniesionych kosztów). W dodatku sami nie mamy tylu zalet. abyśmy na wszystkie pożądane zalety partnera mogli zasłużyć. Co więcej. fascynować się swoją pracą. ale i beznadziejnie sprzeczne. różnica między pożądanym i uzyskiwanym poziomem fizycznej atrakcyjności partnera. aby stosowali się do systemu sprawiedliwej wymiany. Dobrze zbadanym przypadkiem różnicy między „chcieć" a „mieć" jest omawiana w rozdziale 2. mogą powiększać łączne zyski poprzez wykształcenie sprawiedliwego systemu wymiany dóbr. czego od partnera pragnie. Teoria sprawiedliwości Teoria ta jest bardzo prosta i składają się na nią cztery twierdzenia (Walster i in. być pełnym delikatnego wigoru kochankiem. nagradzając ich za trzymanie się tego systemu. ponieważ nasze pragnienia są nie tylko wygórowane. uwielbiać majsterkowanie i naprawy samochodu. Oczywiście. koniecznie odwzajemnianego? Czy można być twardym i serdecznym. Mówi o tym teoria sprawiedliwości i związane z nią wyniki badań. faktycznie dostajemy takiego. a raczej jednostki składające się na te grupy. im większa niesprawiedliwość.. a przy tym zarabiać duże pieniądze i wiele przebywać w domu. 3. pozyskanie partnera. budzi to nieprzyjemne napięcia. jak i nas samych. Choć pragniemy zdobyć partnera maksymalnie atrakcyjnego.

124 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 4. Nie znamy wszystkich warunków decydujących o tym. że kiedy zadośćuczynienie jest obiektywnie niemożliwe. wiara w sprawiedliwość jest tak duża. 1960). Teoria sprawiedliwości przewiduje więc. i odsądzanie jej od czci i wiary. i polega zwykle na zniekształcaniu subiektywnego obrazu faktów: poprzez zaprzeczanie. że kiedy z tych czy innych powodów uzyskanie rzeczywistego zadośćuczynienia jest niemożliwe. badany mówił innej. gniew. wreszcie poprzez uzasadnianie. Co ciekawe jednak. uczynienie sprawiedliwym czegoś. albo tylko na poziomie własnych przekonań. nowo . Usprawiedliwienie oznacza. Wykorzystując przygotowany przez badaczy spis wad. która dopuszcza się niesprawiedliwości i czerpie korzyści również stara się ją przywrócić . dlaczego ofierze cierpienie „się należy". 1979). wstyd albo lęk przed rewanżem). co sprawiedliwe nie jest. Osoba. próbuje usunąć wynikające stąd napięcia poprzez przywrócenie sprawiedliwości w wymianie dóbr.albo na poziomie faktów (wyrównując ofierze poniesione straty). że ofiara cierpi. a kiedy jedynie przez subiektywne usprawiedliwianie się. w którym pod pewnym pozorem nakłaniano badanych. ale także dla partnera wykorzystującego (który może przeżywać poczucie winy. i potwierdza to wiele badań. że wykorzystywana ofiara domaga się przywrócenia sprawiedliwości. rośnie szansa wystąpienia takich sposobów „przywrócenia sprawiedliwości". ofiara może zacząć wierzyć. kiedy sprawiedliwość będzie przywracana przez rzeczywiste wyrównanie krzywd. jak sama nazwa wskazuje.Janoff-Bullman. na co zasłużyła. że nierównowaga w wymianie dóbr jest nieprzyjemna nie tylko dla partnera wykorzystywanego (przeżywającego poczucie krzywdy. Wiadomo jednak. i pomniejsza swoją własną wartość (w ten sposób można wyjaśniać na przykład zadziwiający fakt. poprzez usprawiedliwienie własnych działań. Jeżeli człowiek znajdzie się w niesprawiedliwej relacji z innym człowiekiem bądź grupą. albo negatywne opinie na jej temat (Davis i Jones. Jednym z pierwszych na to dowodów był eksperyment. iż ma to. poprzez zaprzeczanie własnej odpowiedzialności za jej cierpienia. aby przekazywali innej osobie albo pozytywne. upokorzenie czy wstyd). Oczywiste. jak negowanie wartości ofiary i przypisywanie jej cech negatywnych. że ofiary niezawinionych wypadków drogowych często poszukują przyczyn własnego losu w sobie i we własnych „winach" zupełnie nie związanych z wypadkiem .

mającego wiele osobistych problemów. że już nigdy „ofiary" nie zobaczą. Działo się tak jednak tylko wtedy. Badani oczekujący przyszłego spotkania z partnerem nie zmienili swojej początkowej o nim opinii. Pozostali badani przekonani byli. Tak więc nie dość. nie zasługującego na zaufanie i przyjaźń. nie czuli się osobiście odpowiedzialni ani za wyrządzoną niesprawiedliwość. że skrzywdzili nieznajomego. im dłużej była odwlekana. lecz dlatego. że go już nie zobaczą. a niespłacenie długu prowadzi do katastrofy tym większej. Osoba wysłuchująca tych paskudnych opinii na swój temat była w rzeczywistości współpracownikiem badacza. gdzie liczy się jedynie bezduszne bilansowanie strat 1 zysków. gdy badanych wprowadzono w przekonanie. jakby na tę szkodę w istocie zasługiwali. trwając w przekonaniu. Nie mogąc odrobić wyrządzonej innym szkody. za którą sami jesteśmy odpowiedzialni.ZWIĄZEK KOMPLETNY 125 poznanej osobie. Wszystkich badanych dwukrotnie poproszono o ich własną opinię 0 ocenianej osobie: pierwszy raz . ani za konieczność przywrócenia sprawiedliwości). o czym jednak właściwi badani nie wiedzieli. że wygłoszenie krzywdzącej opinii było ich własną decyzją (badani. Zaprawdę rację miał Tacyt. że sprawia ona wrażenie kogoś płytkiego. Przecież gdy kogoś kochamy. sami zaczęli o partnerze myśleć w bardziej negatywny sposób. gdzie za każde otrzymane dobro trzeba zwrócić jego równowartość. podczas którego mogliby jej wyjaśnić całą sytuację i wycofać owe rzekomo własne opinie.tuż po jej poznaniu i drugi raz po wygłoszeniu „podstawionej" przez badaczy opinii na jej temat. którym wygłoszenie opinii nakazano. Jednakże badani przekonani. że w naturze ludzkiej leży nienawiść do tych. że zależy nam bezinteresownie na szczęściu . to jeszcze zaczęli o nim gorzej myśleć. twierdząc. pełni poświęcenia pragniemy służyć mu pomocą i wsparciem nie dlatego. że liczymy na wzajemność. Części badanych zapowiedziano ponowne spotkanie z ocenianą osobą. których się skrzywdziło! Sprawiedliwość w związku dwojga ludzi Czy jednak zasady sprawiedliwej wymiany naprawdę dotyczą bliskich związków między ludźmi? Przecież miłość nie jest transakcją rynkową. przywracamy więc „sprawiedliwość" myśląc o tych innych w taki sposób. z którymi nie potrafi sobie poradzić. przedkładamy jego dobro ponad własne. że wyrządzają nieznajomemu niczym nie zasłużoną krzywdę.

czyśmy wprost umawiali się z partnerem co do wzajemności. a układ sil w związku zależy od ilości wnoszonych dóbr. poświęcenie własnych pragnień i przedkładanie dobra partnera nad dobro własne trwać mogą jedynie pod warunkiem ich odwzajemniania przez partnera. że to mężowie powinni mieć więcej do powiedzenia w ich związku. że związki oparte na sprawiedliwej wymianie dóbr mają większą szansę na przekształcenie się w związki intymne i trwałe. a bez niego miłości po prostu nie ma. a ich uczestnicy bardziej są ze związku zadowoleni niż uczestnicy związku niesprawiedliwego. Równie prawdziwe jest jednak to. depresję iub wycofanie się. czy nie (przeważnie nie). Przede wszystkim pary dobierają się w taki sposób. a mężczyzna tracący pracę wskutek bezrobocia często traci też autorytet we własnej rodzinie.126 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ukochanej osoby. że partner będzie o nas dbał. częściej uważają. altruizm. Kochając zakładamy przecież. którzy zarabiają dużo. w tej czy innej postaci. że wybitna zaleta jednego z partnerów jest wyrównywana dobrem oferowanym przez drugiego z partnerów. że partner odpłaci nam dobrem prędzej czy później. a dotyczących nierzadko setek par. Przecież ty jej szczęście jest naszą największą nagrodą! To wszystko prawda . podczas gdy żony mężów zarabiających gorzej są tu za równouprawnieniem. o której zadecyduje on i życie. stanowi zupełnie oczywistą przesłankę miłości. że bezinteresowność. Pogwałcenie reguły wzajemności jest złamaniem kontraktu i budzi gniew. Nasze liczenie na wzajemność prawie nigdy nie jest świadomym warunkiem miłości. gdy miłość się kończy bądź jest w opałach. potwierdza te oczekiwania. czy też jedynie. był zrozumiały sam przez się (Sager. . by tak rzec. Nasze stwierdzenie braku wzajemności prawie zawsze jest świadomym wnioskiem. tym więcej mają one w swoich związkach do powiedzenia. jaki wyciągamy. Szereg badań podsumowanych przez Hatficld i współpracowników (1985). niezależnie od tego. 1976). Im wyższe dochody żon. Nie ma przy tym specjalnego znaczenia. Żony mężów. tak jak my o niego dbamy. poczucie krzywdy. Piękne kobiety uzyskują lepiej wykształconych i lepiej zarabiających mężów niż kobiety brzydkie.taki sposób myślenia i działania świadczy o miłości. Jednakże milczące oczekiwanie. czy kontrakt był kiedykolwiek otwarcie zawarty. Teoria sprawiedliwości pozwala więc przewidywać.

szybciej i częściej ich zdradzają (po 6-8 latach) niż małżonkowie przekonani. które jest mniej w związek zaangażowane (mniejszy ma . Badania zaś nad małżeństwami wskazują. Kobiety gorzej znoszą niesprawiedliwy nadmiar. w których jedno z partnerów oferowało silniejsze zaangażowanie (Hill i in. Podczas gdy partnerzy otrzymujący niesprawiedliwie mało czują oczywiście pretensję i gniew. choć w kilku badaniach stwierdzono. Istotnym dobrem oferowanym i otrzymywanym w bliskim związku jest ogólny poziom zaangażowania. 1976). jeżeli już na wstępie spostrzegają swój związek jako sprawiedliwy. Los nagrodzonego ponad miarę Kopciuszka jest przy tym niewiele bardziej godny pozazdroszczenia od losu popełniającego mezalians Królewicza.. a kobiety charakteryzują się większą wrażliwością społeczną. w którym jedno z partnerów wnosi nadwyżkę wysiłku i starań. że „chodzące" ze sobą pary głębiej angażują się we wspólne erotyczne przedsięwzięcia oraz mają większą szansę pozostać razem. Jeżeli partnerzy oferują sobie nawzajem podobny poziom zaangażowania. Na przykład jedno z badań nad parami przedmałżeńskimi wykazało. choć w tym samym czasie rozpadło się aż dwa razy tyle (54%) par. iż otrzymują od swoich partnerów niesprawiedliwie mało. partnerzy otrzymujący niesprawiedliwie dużo mogą być nękani poczuciem winy i obawą o przyszłe losy związku. że to spośród partnerów. a także większą niż mężczyźni skłonnością do widzenia własnych zachowań w kategoriach moralnych. drugie zaś otrzymuje więcej. ich związek jest trwalszy niż w przypadku nierównowagi pod tym względem. że otrzymują sprawiedliwą bądź nadmierną ilość dóbr od partnera (po 12-15 latach). polegającej na tym. Niesprawiedliwy nadmiar łatwiej jest znosić od niesprawiedliwego niedoboru (ludzie łatwiej zdają się przystosowywać do tego pierwszego). że małżonkowie przekonani. niż wnosi. większym stopniem koncentracji na swoich związkach z innymi ludźmi. Wreszcie sporo badań przekonuje. że prawda ta dotyczy szczególnie mężczyzn. że tylko 27% par deklarujących ten sam poziom zaangażowania rozpadło się w ciągu roku objętego badaniem.ZWIĄZEK KOMPLETNY 127 Pary spostrzegające swój związek jako sprawiedliwy bardziej są z niego zadowolone niż pary spostrzegające go jako taki. Niejednakowy poziom zaangażowania prowadzi do pojawienia się zasady mniejszego interesu. Być może dlatego. źe z oczywistych względów nadmiar dóbr otrzymywanych od partnera jest trudniej zauważyć od niedoboru.

Źródło: Peplau i Campbell (1989). to ona miała więcej do powiedzenia. które jest w dany związek mniej zaangażowane. Kiedy mniej zaangażowana była kobieta. Jest to wyrazem tradycyjnego w naszym społeczeństwie układu ról i z reguły większej zależności kobiet od mężczyzn niż na odwrót. Środkowe kolumny z rysunku 8. dotyczą par. to on właśnie miał w danym związku więcej do powiedzenia. w nim interes). . w których oboje partnerzy byli jednakowo zaagażowani -jak widać. Bezdroża sprawiedliwości. Ilustracją tej zasady są dane z rysunku 8. ma w nim więcej do powiedzenia. ma większą w nim władzę. pochodzące z badań. w tych parach więcej do powiedzenia mieli mężczyźni. kto jest bardziej zaangażowany i kto ma więcej do powiedzenia w ich związku. Kiedy mniej zaangażowany był mężezyna.. czyli zasada mniejszego interesu: to z partnerów. w których pytano pary przedmałżeńskie.128 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 8.

Okazało się. Na przykład w pewnych badaniach młodzi studenci współpracowali z miłą i ładną dziewczyną. Licząc na romantyczny początek ludzie rzadziej czują się wykorzystywani w przypadku niesprawiedliwości i mniej pragną wyrównania rachunków. Przytoczone poprzednio badania nad faktycznie istniejącymi związkami sugerują jednak. również stanowi swoisty przejaw działania sprawiedliwości. Jednak uczuciowe zaangażowanie i władza są dobrami słabo wzajemnie wymienialnymi i zapewne dlatego ten szczególny przejaw sprawiedliwości przyczynia się do nietrwałości związku (przynajmniej przedmałżeńskiego). że badani współpracujący z mężatką bardziej ją lubili. Ten. badacze (Clark i Mills. albo dlatego. a także rewanżowała się części badanych w podobny sposób. aby nie miał on charakteru wymiany rynkowej. kiedy dziewczyna się nie rewanżowała i miała do spłacenia pewien dług wdzięczności. Zanim to jednak nastąpiło. Podobne wyniki przyniosły i inne badania. że jest nowa na tym uniwersytecie i liczy na nawiązanie jakichś znajomości. . Natomiast badani liczący na „romantyczny początek" bardziej ją lubili. że dziewczyna zamierza wziąć udział w drugiej części badań albo dlatego. uzyskuje zadośćuczynienie w postaci większego wpływu na postać tego związku. Badani studenci mieli wraz z dziewczyną wziąć udział jeszcze w drugiej części eksperymentu i w związku z tym pytano ich. dość powszechnie obserwowana w bliskich związkach. dziewczyna za nią dziękowała. Na zakończenie podkreślić jednak warto. Licząc na zapoczątkowanie „romantycznego" związku ludzie wolą raczej. kto bardziej się „poświęca" pozostając w związku pomimo mniejszego zaangażowania (a więc ponosi niejako większe koszty niż bardziej zaangażowany partner). Studenci tej pomocy udzielali. że nie od sprawiedliwości miłość się zaczyna. kiedy rewanżowała im się za otrzymaną pomoc zgodnie z zasadami wymiany dóbr.ZWIĄZEK KOMPLETNY 129 Zasada mniejszego interesu. że jest to wygodny dla niej sposób zabicia czasu w oczekiwaniu na męża. a nawet mniej są skłonni do oceniania indywidualnego wkładu partnera czy partnerki we wspólny wynik (Clark. 1979) informowali ich. 1985). że tego rodzaju pragnienia prędzej czy później się kończą i zastępowane są pragnieniem sprawiedliwości. co o niej sądzą. dopóki ten nie zakończy własnych zajęć i nie zabierze jej do domu. która w trakcie zadania prosiła ich o pomoc.

nie w dokładnie tej samej postaci. Cale szczęście. zachłanności oraz zabójczych dla namiętności konsekwencjach jej „skonsumowania". Przyczyn zaniku namiętności dopatrywać się można w jej wewnętrznej logice. co czytelniczki robią w sytuacji. Namiętność wymaga absolutnego uwielbienia partnera. kiedy mają kilka wolnych godzin i zostają w domu z mężem. a już tylko 10% kobiet w wieku ponad 45 lat (większość ogląda wówczas telewizję). aby nasz partner sprawiedliwie odwzajemnił poniesione przez nas wysiłki. że tego samego oczekujemy i od siebie. Choć erotyzm w małżeństwie wyraża nie tylko namiętność.nic nie może być ważniejsze od niej. a samo tylko jej trwanie jest już jej śmiercią. co spadek wzajemnej namiętności relacjonowanej przez małżonków. wewnętrzna logika namiętności jest taka. a to jest możliwe jedynie za cenę braku realizmu w jego spostrzeganiu i ocenie. że kochają się z mężem. 1988). na którą odpowiedziało 86 tysięcy czytelniczek (Carr. choć prawdą jest. . Namiętność nie znosi konkurencji . to efektem może być jedynie katastrofa likwidująca proces. spadek aktywności erotycznej w miarę trwania małżeństwa stwierdzany jest równie powszechnie. Jak już wspominałem w rozdziale 1. iż do własnych działań z reguły przykładamy inną. Jeden z punktów ankiety zapytywał. Naturalna śmierć namiętności W 1984 roku pewne amerykańskie pismo kobiece opublikowało ankietę. którym ów wzrost byl napędzany).. jakkolwiek byśmy sobie tę sprawiedliwość definiowali. że może ona jedynie rosnąć.130 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Me natychmiast. ale i intymność. trwania związku dwojga ludzi. ale jednak na dłuższą metę zawsze pragniemy. nierealistyczności. bardziej pochlebną miarę niż do działań partnera. Namiętność obumiera w miarę. nie za wszystko. Już tylko ta właściwość namiętności decyduje o nieuchronności jej kresu. Nic bowiem nie może rosnąć bez końca (a jeżeli rosło lawinowo. Takiej samej odpowiedzi udzieliło 25% czytelniczek w wieku od 35 do 45 lat. 33% czytelniczek w wieku poniżej 35 lat odpowiedziało. to jednak miłość ta nic może już się opierać na bezgranicznym uwielbieniu. Wcześniej czy później życie wymusza realistyczne spojrzenie na partnera i choć wykrycie jego wad nie wyklucza miłości.

Skulone konwulsyjnie ciało spada w dół niczym lokomotywa pośrodku oceanu. Skok w nicość jest tak bezpośrednim zagrożeniem życia. by najukochańszego przecież człowieka wreszcie z dziką rozkoszą udusić! Choć związek miłości z nienawiścią jest powszechnie uważany za przejaw tajemniczej natury miłości namiętnej. W końcu trudno inaczej zareagować na pojawiającą się ni stąd. nie tylko nic spada. począwszy od starogreckiej tragedii. że przeżycie silnej emocji negatywnej wywołuje zwykle efekt zastępczy w postaci pozytywnego stanu emocjonalnego. Jednakże trwały związek będący często skutkiem namiętności rodzi szereg problemów (dzieci. Miłość i nienawiść Jeden z paradoksów miłości polega na tym. przetrwanie. oczy wychodzą z orbit. ile z logiki wszelkich silnych emocji. pędzące serce mało nie wyskoczy z piersi. choroby itd. Badania nad dynamiką uczuć wskazują. i bywa. zdarza się. Sięgnijmy tu do nieco krańcowego przykładu skoczków spadochronowych. że dochodzi do niekontrolowa- . ajej kres (lub przynajmniej dramatyczne przeskoki od rozkoszy do bólu) wpisany jest w jej istotę. iż wywołuje przerażenie. które mogą być rozwiązane jedynie za cenę czasowego choćby odsunięcia namiętności na dalszy plan.). a pasja jest jednym z imion cierpienia! Dramatyczna bliskość nienawiści i miłości jest klasycznym wątkiem literackim wykorzystywanym w niezliczonych utworach.ZWIĄZEK KOMPLETNY 131 jeżeli ma ona nadal pozostać sobą. ale wręcz rośnie. których namiętność jest doskonałym przykładem. wynika on nie tyle ze swoistej natury namiętności. Czyż to nie najbliższy człowiek zadaje nam najdotkliwszy ból? Czyż to nie najbliższy nam człowiek najbardziej potrafi nas rozwścieczyć? Nie bez powodów namiętność jest pasją. że z ust wydziera się nieartykułowany krzyk. tchu brak. iż przynajmniej od czasu do czasu będziemy go nienawidzieć. ni zowąd gwałtowną ochotę. natomiast przeżycie silnej emocji pozytywnej wywołuje „rykoszetową" emocję negatywna. z którym niewiele uczuć da się porównać. doświadczenie to budzi lęk i niepewność co do własnego zdrowia psychicznego. Namiętność jest więc zjawiskiem z natury swej paradoksalnym. Kiedy nam samym zdarzy się ją dotkliwie odczuć. źc gdy kochamy kogoś namiętnie. szansa.

ale również rośnie siła i czas trwania rykoszetowej reakcji wtórnej (radości).atrapę matki czy nawet eksperymentatora prowadzącego badanie). reakcji wdrukowania.132 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI nego oddania moczu (Epstein. już po wykonaniu skoku. W miarę nabywania doświadczenia w skokach nie tylko słabnie siła reakcji pierwotnej (przerażenia). że spadochron się otworzy. Jeżeli wyklutemu przed kilkoma godzinami kaczątku pokazać po raz pierwszy jego poruszającą się matkę (lub inny obiekt . Słowem . kamienna twarz). obserwowanej u niektórych ptaków.śmiech. Po drugie.i ulga. Są one dwojakiego rodzaju. aby matkę widzieć. Dopiero po kilku minutach kaczątko uspokaja się wracając do stanu początkowego. Stan podwyższonego nastroju po wykonaniu skoku trwać może u doświadczonych skoczków do ośmiu godzin. zanim ich emocje powrócą do stanu normalnego. na przykład kaczek. gadatliwość.śmierć jest jak najbardziej stuprocentowa przeżywane przez skoczków przerażenie jest całkiem uzasadnione. kaczątko wpada w podniecenie ruchowe. a lęk przed skokiem zamienia się w ekscytujące oczekiwanie. 1967). i radość. Przykład drugi dotyczy tzw. nieco bezładne kontaktowanie się na krótko z wieloma osobami akurat będącymi w pobliżu. bezruch. daje się wytłumaczyć jedynie występującymi w ich emocjach zmianami. z mniejszym lub większym powodzeniem stara się za nią podążać i utrzymywać głowę w takiej pozycji. Kiedy po minutowej ekspozycji wycofa się matkę. po którym następuje silne pozytywne ożywienie . Po pierwsze. Ponieważ żadne zabezpieczenie nie gwarantuje stuprocentowo. fakt. kaczątko zaczyna gwałtownie ruszać głową i pozostałymi częściami ciała w poszukiwaniu matki i wielokrotnie wydaje wysoki dźwięk charakterystyczny dla osobników swego gatunku znajdujących się w stanie stresu. zwykle w stopniu zdecydowanie ponadelementarnym). że obdarzeni są oni choćby elementarną chęcią życia i zdolnością przewidywania (a są. Emocje przeżywane podczas skoku tracą na intensywności i zamieniają się w dreszcz podniecenia. Typowa kolejność zdarzeń po wylądowaniu polega na kilkuminutowym stanie przypominającym osłupienie (milczenie. wygaszeniu ulega początkowe przerażenie. iż po przeżyciu takich katuszy wielu skacze jeszcze setki razy. powrót do normalnego stanu uczuć (i stanu fizjologicznego) poprzedzony jest fazą silnie pozytywnych emocji. gdy zaś się nie otworzy . Zakładając. .

Dolna część strona rysunku pokazuje dynamikę reakcji emocjonalnej osoby mającej za sobą wiele doświadczeń z danym bódź- . a odebranie matki -jako kara. że widok matki działa jako nagroda. drugi zaś (gdy matka znika) jest negatywny. Następnie intensywność stanu A nieco opada i stabilizuje się. Organizm wraca do stanu neutralnego. choć u tamtych faza pierwotna ma charakter negatywny. jeżeli bodziec jest przyjemny. sprzed pojawienia się bodźca. który zawsze jest przeciwny pod względem znaku (kiedy matka zakończy wizytę w szpitalu. już bez przeskoku do stanu pierwotnego (rozpacz dziecka przemija. Jeżeli na przemian pokazuje się i zabiera kaczątku matkę. ale także stopniowe narastanie wtórnej (negatywnej) reakcji na jej odebranie. faza wtórna zaś . można jednak wykazać. oczywiście. jego natychmiastowym skutkiem jest szybkie odejście organizmu od stanu neutralnego i osiągnięcie szczytowego natężenia pierwotnego stanu A. Stan ten osiąga swoje szczytowe nasilenie wkrótce po „wyłączeniu" bodźca. Zmiany reakcji wtórnej są zresztą wyraźniejsze i silniejsze niż zmiany reakcji pierwotnej i czasami zmiany tej ostatniej w ogóle nie występują. co dzieje się ze skoczkami spadochronowymi. organizm nie powraca do stanu neutralnego. nie pojawia się również radość). pozostające w nim dziecko wpada w rozpacz). Jest to faza adaptacji organizmu do działającego bodźca (na przykład początkowa fala radości dziecka na widok matki nieco opada . bądź też negatywny.nie sposób ciągle skakać z radości. kiedy pojawia się jakiś nowy bodziec budzący silną emocję. lecz wpada w stan wtórny B. Mamy więc tutaj do czynienia z porządkiem wydarzeń bardzo podobnym do tego. 1980).pozytywny. po czym z wolna zanika.ZWIĄZEK KOMPLETNY 133 Pierwszy z opisanych stanów (gdy pisklę widzi poruszającą się matkę) jest pozytywny emocjonalnie. ale. mierzone częstością wydawania „przywołujących" dźwięków (Solomon. Co prawda kaczątka nie można poprosić o opis własnych uczuć. Jak ilustruje górna część rysunku. który może być pozytywny. nawet gdy się jest dzieckiem). Jeżeli budzący emocje bodziec zniknie. Liczne obserwacje tego rodzaju (wiele z nich pochodzi z dobrze kontrolowanych badań laboratoryjnych) posłużyły Richardowi Solomonowi (1980) do sformułowania teorii procesów przeciwstawnych. jeżeli bodziec jest nieprzyjemny. której podstawową ideę ilustruje rysunek 9. zaobserwować można nie tyiko pewien spadek pierwotnej (pozytywnej) reakcji na jej widok.

niż to miato miejsce na początku (dziecku coraz trudniej się przyzwyczaić do znikania matki). szczyt stanu pierwotnego wypada tu już znacznie niżej (dziecko mniej się cieszy po dwudziestej wizycie matki niż po pierwszej. Nasza ogólna reakcja emocjonalna na dany bodziec zależy zarówno od pierwotnego. Jak widać. Źródło: Solomon (1980. skoczek mniej się boi dwudziestego pierwszego skoku niż pierwszego). jak i wtórnego stanu. jaki bodziec ten w nas .134 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 9. 695). cem. Natomiast szczytowy stan wtórny jest intensywniejszy i zanika wolniej. s. Dynamika reakcji na pojawienie się i zanik bodźca budzącego silne emocje (pozytywne lub negatywne) na początku doświadczeń z danym bodźcem i po licznych doświadczeniach z tym bodźcem.

oba więc mogą się nań przenieść na zasadzie uczenia przez skojarzenie. Osoby te zostały przy tym uporządkowane według stopnia różnorodności kontaktów. dlaczego tak łatwo o nienawiść do tych.ZWIĄZEK KOMPLETNY 135 wzbudza. do osób. O tym ostatnim zjawisku świadczą .dlaczego skoczkowie lubią skakać. jogging czy pisanie książek. dlaczego ludzie potrafią polubić tak (początkowo) nieprzyjemne rzeczy. „Kocham i nienawidzę" jest więc zjawiskiem dość powszechnym i normalnym. jakie przedstawia rysunek 10. których kochamy. uczestnictwo w kulturze itp. . Jednakże w przypadku osób towarzyszących mu w licznych kontekstach (prawie zawsze był to mąż/żona i osoby z najbliższej rodziny) sprawy miały się wyraźnie na odwrót: im silniejsze były emocje pozytywne. Oba te stany są przecież skojarzone z tym bodźcem. Wreszcie pozwala ona w pewnym stopniu zrozumieć. kiedy w ogóle kłótni nie było. jak sauna. w rodzaju tych. kiedy ich jeszcze kochamy. choć ambiwalencja taka często była uważana za zjawisko patologiczne i wyjaśniana na różne egzotyczne sposoby. jak i ujemnych uczuć przeżywanych w stosunku do różnych osób z własnego otoczenia. Pochodzą one z badań. dlaczego trwanie namiętności wymaga nasilania zachowań ją wyrażających (konieczność wyrównania negatywnego „rykoszetu" po porywach i uniesieniach). W przypadku osób znanych człowiekowi „jednowymiarowo" (z nielicznych kontekstów). jego emocje zachowywały się „logicznie": im silniejsze byty uczucia pozytywne. tym słabsze negatywne i na odwrót (korelacja ujemna). a żołnierze wojować. negatywnych stanów wtórnych i kojarzenie ich z osobą partnera). z którymi wykonywał wspólnie od jedenastu. życic towarzyskie. dlaczego namiętność tak często kończy się nienawiścią i dlaczego w ogóle się kończy (nagromadzenie rykoszetowych. rodzinne. dlaczego powracające ze szpitala małe dzieci odrzucają swoje matki. do dwunastu rodzajów działań (takich jak praca.obok licznych anegdot i utworów literackich . z którymi oceniający podmiot wykonywał wspólnie tylko od jednego do dwóch rodzajów działań. Teoria procesów przeciwstawnych pozwala więc wyjaśnić wiele paradoksalnych zjawisk . dlaczego pojednanie z ukochaną osobą jest przyjemniejsze niż stan. tym silniejsze były i negatywne (korelacja dodatnia). odpoczynek. A także.także bardziej systematyczne dane. od takich. w których ludzie opisywali siłę zarówno dodatnich.). nawet jeżeli te często je w szpitalu odwiedzały.

choć bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem ambiwalencji w stosunku do naszych najbliższych jest to. Źródło: Wojciszke i Banaśkiewicz (1989). emocje dyktowane przez automatyczne następstwo rykoszetowych stanów wtórnych stanowią jedynie pewną cząstkę ogółu uczuć przeżywanych przez partnerów bliskiego związku i daleko do tego. co daje okazję do powstania emocji zarówno pozytywnych. Jednak w przypadku ludzi bliskich. w których takie przeciwne stany się pojawiają. Rzecz jasna. Związek (korelacja) pozytywnych i negatywnych emocji przeżywanych w stosunku do tego samego człowieka. nasuwa cokolwiek . im silniejsze są nasze emocje pozytywne. by schemat z rysunku 9. tym silniejsze są i emocje negatywne (prawa cześć rysunku).136 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 10. jak i negatywnych. mógł wyjaśnić wszystko o ludzkich emocjach. że po prostu robimy z nimi wspólnie wiele różnych rzeczy. Mniej barwnym. jako skutek kompleksu Edypa czy nieświadomego lęku przed kastracją. znanych nam z wielu różnych sytuacji. Jednak duża liczba zjawisk. tym słabsze są emocje negatywne (lewa cześć rysunku). W przypadku ludzi. im silniejsze są nasze emocje pozytywne. których spotykamy w niewielu sytuacjach.

choć nieco bardziej pocieszające jest dopełnienie tego wniosku: (prawie) każdy ból niesie też z sobą pewne automatyczne dobrodziejstwa. że (prawie) każda przyjemność niesie automatycznie pewne emocjonalne koszty. może doprowadzić w końcu do jego rozpadu. Nie mniej purytańskie. 1989). L. lecz specyficzna. Stanowi najczęstszą przyczynę stosowania fizycznej przemocy zarówno przez mężów w stosunku do żon.i Rochefoucauld Zazdrość łączona jest z miłością od niepamiętnych czasów jako jej „ciemna strona" czy też nieuchronny skutek. ponieważ osoby o niskim poczuciu własnej wartości mają więcej powodów do powątpiewania w swoją zdolność do utrzymania partnera przy sobie.ZWIĄZEK KOMPLETNY 137 purytańską refleksję. ile stanowi reakcję człowieka na subiektywnie spostrzegane zagrożenie: po pierwsze. uczuć i postępków. jak i przez żony w stosunku do mężów. Oba te zagrożenia są ze sobą zresztą powiązane. to znaczy nie to. Czasami przybiera jawnie patologiczną formę urojeń prześladowczych nie znajdujących najmniejszego uzasadnienia w rzeczywistości. że jest przyczyną 20% wszystkich popełnianych morderstw (White i Mullen. których nikt by się po nich nie spodziewał. Stosunkowo duża liczba badań nad powiązaniem . szans dalszego istnienia związku. jak ogólnie (dobrze lub źle) człowiek o sobie myśli. jego poczucia własnej wartości i/lub po drugie. Zazdrość W zazdrości więcej jest miłości do siebie niż do kochanego człowieka. że zazdrość jest nie tyle oznaką i rękojmią prawdziwej miłości (jak twierdził już św. którego funkcje niezależne są od ludzkiej woli. Nawet jeżeli są one tylko ulgą. Psychologowie dość zgodnie uważają. ich samych nie wyłączając. Wielu ludzi skłania do myśli. Jeśli stale nęka dany związek. Augustyn w swoich Wyznaniach i jak twierdzą wszyscy zazdrośnicy). Szacuje się. lecz ocena własnej wartości jako partnera bliskiego związku. Jest także problemem nękającym przynajmniej od czasu do czasu niemal każdego człowieka i każdą miłość. a automatyzm ów wynika z działania autonomicznego układu nerwowego (on to bowiem zawiaduje fizjologicznym podłożem emocji). Decydującą rolę odgrywa w zazdrości nie samoocena ogólna. to jest to przyjemniejsze niż stan jedynie neutralny.

b). 1977). że ci ostatni powątpiewają we własną wydolność seksualną i mają „kompleks niższości" na tym tle (Roy. Doprowadza to partnerów do stanu. Podobną rolę odgrywa też uzależnienie naszej własnej samooceny od tego. c). Ogólnie rzecz biorąc. że inwestuje w związek zbyt wiele wysiłku i czasu. Szansa jej pojawienia się rośnie. Tak więc. jest to oczywiście pożądane dla związku i zapewnia mu trwanie. Osoby uzależniające ocenę siebie od ocen partnera („Czułabym się strasznie. w jaki definiują oni swój związek. gdy. że ten z partnerów. chociaż nieuzasadniona zazdrość stanowi przede wszystkim wyraz problemów. Dość krańcowym tego przejawem jest fakt. wkładając weń swój czas i energię. Zazdrość stanowi także reakcję na aktualny stan związku między dwojgiem ludzi oraz na sposób. tak żeby mój związek z nią byl lepszy". co zwrotnie nasila stopień ich własnego uzależnienia od tego związku i jego kondycji. nie jest to oczywiście cała prawda. który ją przeżywa. że kobiety spotykające się z fizyczną agresją własnych mężów z reguły twierdzą. co myśli o nas partner. jakie ma z samym sobą ten z partnerów. że dobra. Zgodnie z uprzednimi rozważaniami nad rolą sprawiedliwej wymiany dóbr w stałym związku oczekiwać też należy. który ma zaniżony bilans zysków i uważa. które spostrzegają siebie jako partnerów nieadekwatnych i zgadzają się z twierdzeniami typu: „Chciałbym być innym człowiekiem. . Jednak jednym ze skutków ubocznych takiego stanu może być właśnie zazdrość. 1989). tym bardziej będą się starali o jego utrzymanie. 1981 a. partnerzy czują się bardziej uzależnieni od łączącego ich związku. jakie otrzymują od siebie nawzajem. są dla nich niedostępne poza łączącym ich związkiem. które widzi siebie jako bardziej uzależnione i zaangażowane. będzie bardziej zazdrosny. jest też bardziej zazdrosne (Bringle i in. Tego rodzaju uzależnienie oceny siebie od sądów partnera jest oczywiście naturalną i logiczną konsekwencją bliskiego z nim związku. co i zaprzeczających istnieniu tego powiązania (White i Mullen. a to spośród partnerów. White. w którym uważają oni.. 1983. Natomiast wiele badań zgodnie wykazuje nasilone występowanie zazdrości u osób mających niską ocenę siebie samych w danej relacji. gdyby mój partner mnie nie szanował") są zwykle bardziej zazdrosne (White. Im bardziej partnerzy cenią swój związek. 1981 b.138 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ogólnej samooceny z zazdrością przyniosła tyleż wyników potwierdzających.

że pary. wspólny wypoczynek itd. ten na ogół nie przejawia zazdrości. Wyłączność taka jest zwykle zarezerwowana dla aktywności erotycznej i wiele badań przekonuje. Ten. że należy je wykonywać jedynie z partnerem. że wkładają więcej wysiłku w związek niż ich partner. przekonaniem. Sposób. Począwszy od lat pięćdziesiątych. Niektóre włączają tu na przykład zwierzanie się. tj. tym większa zazdrość. tym większa szansa pojawiania się zazdrości. Najbardziej przekonujących tu argumentów dostarczają obserwacje antropologiczne. decyduje o tym. niektórzy współcześni Amerykanie (szacunki ich liczby wahają się od 1 do 10 milionów. a ich zazdrość bardziej jest przesycona gniewem na samego siebie w momencie jej przeżywania. Lesu z Nowej Irlandii (Melanezja) mają zwyczaj polegający na tym. zgodnie z ogólną prawidłowością. co jest widziane jako zagrożenie.dobry gospodarz udostępniał wizytującemu gościowi własną żonę gasząc w odpowiedniej chwili lampę. Nie mniej ważną sprawą jest zakres działań obwarowanych regułą wyłączności. w jaki partnerzy definiują swój związek. 1969).b). w każdym razie jest ich na pewno więcej niż Ammassaiików i Lesu razem wziętych) uprawiają swinging. 1981 a. poszukiwanie rady. choć czasami jednak atakuje kochanka (Neubeck. które przekazuje ona mężowi. 1937). zwykle małżeńskie. Wskazują także. czują się mniej bezpiecznie. a żona niechętna temu procederowi bywała karcona przez męża (Mirsky. pomaganie w potrzebie i wspieranie podczas psychicznych kłopotów. Logiczne wydaje się przypuszczenie. 1989). iż osoby uważające. który tego nie czynił. że im silniejsze oczekiwanie wyłączności w tym zakresie. mógł zostać publicznie oskarżony o skąpstwo i niegościnność. osoby te odczuwają silniejszy pociąg erotyczny do partnera. Poszczególne pary różnią się zakresem działań obłożonych klauzulą wyłączności. że wzrost uzależnienia od danego związku i partnera pociąga za sobą nasiloną idealizację tegoż partnera (White i Mullen. Wśród Ammassaiików mieszkających na Grenlandii powszechny byl rytuał „gaszenia lampy" . zapraszają do wspólnych przedsięwzięć seksualnych inne pary lub . Polega on na tym. że im więcej działań obłożonych klauzulą wyłączności. Dopóki prezenty trafiają do męża. że kochanek żony daje jej prezenty. Co ciekawe. szczególnie u mężczyzn (White.ZWIĄZEK KOMPLETNY 139 Nieliczne istniejące badania potwierdzają to oczekiwanie. a to z kolei wyznacza oczywiście treść zdarzeń prowadzących do zazdrości.

prowadzącego nierzadko do śmierci rywala. 1974). kobiety są natomiast bardziej niż mężczyźni zazdrosne o czas i uwagę poświęcane rywalkom. choć stroną częściej dopuszczającą . skłonni byli do ataku fizycznego. jeżeli na gruncie przyjętych przez partnerów norm dany akt seksualny miat miejsce w okolicznościach nie zagrażających bądź to istnieniu związku. czy kobiety? Istniejące badania dają tu sprzeczne wyniki. Na mocy tej samej logiki do wybuchu zazdrości dochodzić może w wyniku działań zdających się mieć niewiele wspólnego ze zdradą. 1978). angielskie i holenderskie zgodnie wykazują. natomiast żony początkowo stawiają niejaki opór. że zazdrość kobiet i mężczyzn niczym się nie różni. Na przykład Ammassalikowie przyłapujący rywala z żoną poza rytuałem gaszenia lampy. jeżeli tylko zgodnie z kulturową definicją tego. ponieważ było to uważane za zapowiedź dalszych awansów (Hupka. choć po pewnym czasie dostarcza to im tyleż samo satysfakcji. że mężczyźni bardziej uskarżają się na niewierność.140 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI pojedyncze osoby (za pośrednictwem ogłoszeń w prasie lub specjalnie w tym celu powstałych klubów). Co jednak nie znaczy. 1981). Inicjatywa należy zwykle do mężów. co ich mężom (Smith i Smith. Na przykład wśród dziewiętnastowiecznych Indian kalifornijskich z plemienia Yurok z agresywnym atakiem męża spotykał się śmiałek proszący jego żonę o kubek wody. Kobiety i mężczyźni różnią się przede wszystkim powodami zazdrości: mężczyźni są bardziej niż kobiety zazdrośni o kontakty seksualne. Dowodzą tego zgodnie bardzo różne badania nad reakcjami na wyobrażone sytuacje zdrady (Teisman i Mosher. nad typową zawartością przekazów telewizyjnych (White i Mullen. a większość dowodzi braku różnic w ogólnym poziomie zazdrości. Dopiero pogwałcenie tych okoliczności prowadzi do zazdrości. że do zazdrości nie dochodzi nawet w przypadku „zdrady małżeńskiej". co dopuszczalne. Czy bardziej zazdrośni są mężczyźni. Przykłady te wskazują. Pary te ustalają zwykle zasady określające dopuszczamy zakres kontaktów (na przykład tylko z innymi parami małżeńskimi albo tylko podczas swinging parties) i tylko jedna trzecia par ostatecznie porzuca ten styl życia z powodu zazdrości (Denfeld. Badania amerykańskie. bądź też poczuciu własnej wartości zainteresowanych stron. 1989). 1973). stanowią one oznakę zagrożenia. wreszcie nad podawanymi przez samych zainteresowanych przyczynami rozwodu.

). Fakty te. Levinger. W społeczeństwach. podczas gdy kobiet . Podobnie i dane polskiego Głównego Urzędu Statystycznego wskazują. podczas gdy kobiety częściej w takiej sytuacji wymieniają brak zainteresowania rodziną (dane z drugiej połowy lat 80. a w każdym razie sam fakt urodzenia się dziecka mu jej nie zapewnia. gdzie zdrada usprawiedliwiała ciężką agresję do zabójstwa włącznie. Jak już wspominałem poprzednio (w rozdziale 3. że mężczyźni częściej niż kobiety podają zdradę jako przyczynę rozwodu. 1979). Jesteśmy jednak takim gatunkiem. a nie kobiety (Buunk. 1931. ma charakter ponadkulturowy. poziom wysiłku i czasu wkładanego w wychowanie potomstwa jest znacznie wyższy u kobiet niż u mężczyzn. a nie kobiet (Mead. Thornes i Collard. kobieta ma całkowitą pewność. Jeżeli ewolucyjnym zadaniem mężczyzny jest możliwie szerokie rozpropagowanie własnych genów. że zazdrość mężczyzn koncentruje się głównie na seksie. Oto rodząc dziecko i potem je wychowując. usprawiedliwienie dotyczyło z reguły agresji w wykonaniu zdradzonych mężczyzn. Dlatego też nie ma . 1987. Jeszcze w 1992 roku 20% dorosłych Polaków uważało zdradę mężczyzny za „bardziej naturalną" niż zdrada kobiety (wyniki ankiety przeprowadzonej przez sopocką Pracownię Badań Społecznych na zlecenie „Gazety Wyborczej"). ani drugich nie były uprawnione do wykonywania podobnych zabiegów w przypadku zdrady męża. to stoi on przed problemem raczej nie znanym kobiecie.ZWIĄZEK KOMPLETMY 141 się zdrady są mężczyźni. dały asumpt do wyjaśnień socjobiologicznych. Jednak żony ani jednych. 1966. 1965. Niegdysiejsi Apacze obcinali swoim niewiernym żonom czubek nosa (i zabijali kochanka). jak i uszy. W większości znanych kultur niewierność seksualna kobiet spotyka się ze znacznie cięższymi represjami niż niewierność mężczyzn. ponadkulturowy charakter. a szczególnie ich uniwersalny. Mężczyzna tej pewności nie ma. Murstein. wyższy niż u jakiegokolwiek innego gatunku. Zresztą w naszej własnej kulturze zdrada kobiety spotyka się nadal z silniejszym potępieniem moralnym niż zdrada mężczyzny. 1974). Fakt. a jedenastowieczni Anglicy obcinali zarówno nos. Dziecko jest na pewno jej własnym dzieckiem.). że inwestuje wysiłek w propagowanie własnych genów.na niebezpieczeństwie utraty bądź pogorszenia się związku. gdzie poziom inwestycji wkładanych w wychowanie jest bardzo wysoki nawet ze strony mężczyzny.

Kobiety silniej koncentrują się na rozważaniu motywów swoich partnerów i przypisują zdradę potrzebom seksualnym partnera i atrakcyjności rywalki. że natura wyposażyła nas w zęby. niczego tym samym jeszcze nie usprawiedliwia. „ostateczną funkcją męskiej zazdrości seksualnej jest podwyższenie prawdopodobieństwa. że inwestuje wysiłek w wychowanie własnego potomstwa. w żadnym razie nie usprawiedliwia używania ich do gryzienia innych. 242). Mężczyźni poszukują przyczyn raczej w uczuciowym zaangażowaniu partnerki w związek z rywalem i jej zapotrzebowaniu na uwagę i względy. kiedy mężczyzna zaczyna lokować swoją energię i wysiłek w innym związku. że myślenie w kategoriach socjobiologii promuje wizję mężczyzny-jaskiniowca.taki rodzaj represji wobec rywalki był tradycyjnie stosowany przez zazdrosne żony z Samoa (najwyraźniej wbrew temu. dodaje autor.by tak rzec . Różnice między kobietami i mężczyznami dotyczą także sposobów przeżywania zazdrości i reagowania na nią. Na przykład w nos .propaguje on swoje geny również gdzie indziej. Dopóki mężczyzna inwestuje wysiłek w wychowanie jej dziecka. jak przekonuje Symons (1979. wyjaśnienie takie „nie oznacza. przy czym. Nawet jeżeli . Oczywiście. wszystko jest raczej w porządku. na jakie narażone jest stosowanie modeli socjobiologicznych do wyjaśniania zachowań ludzi (nie zaś zwierząt. jeżeli nawet biologia (i nauka w ogóle) coś wyjaśnia.142 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI i automatycznej pewności. Myślenie w kategoriach socjobiologicznych wyjaśnia także specyficzne powody zazdrości kobiety. że jego żona pocznie jego własne. Przeżywaniu zazdrości przez kobiety towarzyszy smutek i depresja. Po drugie dlatego. Tego rodzaju wyjaśnienia spotykają się z krytyką licznych autorów (na przykład White i Mullen. s. Poważne problemy pojawiają się dopiero wtedy. że zgodnie z założeniami socjobiologii powinni się w taki sposób zachowywać raczej zazdrośni mężowie). a nie cudze dziecko". że stanowi to świadomy motyw działań mężczyzny. Tak więc. z powodu wielu pułapek. . 1989). Fakt. u mężczyn natomiast pojawia się gniew i agresja. dla których je pierwotnie sformułowano). agresywnego zazdrośnika i brutala zwolnionego z odpowiedzialności za swą agresję pozostającą w służbie biologicznych presji. Nie wszystkie jednak badania wykazują ten właśnie wzorzec. Po pierwsze. tak jak nie stanowi takiego motywu w przypadku zazdrosnego osobnika męskiego jakiegokolwiek innego gatunku".

który ma większy wpływ i władzę (Whitc i Mullen.ZWIĄZEK KOMPLETNY 143 depresja bowiem jest generalnie charakterystyczna dla zazdrości tego z partnerów. Kobiety cechują się często większymi umiejętnościami społecznymi. Droga do tego celu wiedzie poprzez obniżenie strat partnera lub podwyższenie jego zysków (na przykład próba podniesienia własnej atrakcyjności. podniesieniu poczucia własnej wartości bądź też ukaraniu partnera (White. Zgodnie z potocznym przekonaniem kobiety częściej niż mężczyźni usiłują celowo wzbudzić zazdrość. uzyskaniu jakiegoś specyficznego zysku (na przykład więcej czasu i uwagi ze strony partnera). oczywiście jej następstwa są zwykle znacznie mniej widowiskowe. Kobiety zdają się być ogólnie bardziej zorientowane na rozwiązywanie problemów nękających związek. atakowanie partnera lub rywala. Droga do tego celu wiedzie przez podwyższenie kosztów. jakie przytaczałem wyżej. co służyć może sprawdzaniu siły związku. Wiąże się to zapewne z ogólniejszymi różnicami między kobietami i mężczyznami. tak aby stał się on dla partnera bardziej atrakcyjny niż związek alternatywny. jego podtrzymywanie i ulepszanie w obliczu zdrady oraz otwarte wyrażanie własnych uczuć. Jak ludzie radzą sobie z zazdrością? White i Mullen (1989) przekonują. który ma mniej w danym związku do powiedzenia. a wywieranie wpływu na partnera polega u nich raczej na manipulowaniu jego uczuciami niż na odwoływaniu się do konkretów. tak aby stał się dlań mniej atrakcyjny od związku pierwotnego. Mężczyźni są natomiast bardziej zorientowani na nierealistyczne próby radzenia sobie z dokuczliwymi emocjami (na przykład poprzez zaprzeczanie) i poszukiwanie innych. co jest z kolei charakterystyczne dla mężczyzn. Polepszenie sianu aktualnego związku. . udzielanie partnerowi większego wsparcia). 1989). a obniżenie zysków partnera wynikających z tego alternatywnego związku (na przykład ostrzeganie rywala przed wadami partnera. 2. Mimo dość dramatycznych konsekwencji zazdrości. wprowadzanie partnera w poczucie winy). gniew zaś . zwiększenie własnego udziału w obowiązkach domowych. że stosują zwykle jedną z następujących ośmiu strategii: 1. 1980 a).dla tego. takich jak pieniądze. Ingerencja w alternatywny związek partnera. zastępczych sposobów urażonego poczucia własnej wartości.

że nie ma czym się niepokoić). Celem dewaluacji partnera (na przykład uświadomienia sobie. podjęcie jakiejś nowej. ale także w sensie prób znalezienia dowolnych innych dowodów wartości własnej osoby (silniejsze skoncentrowanie się na dzieciach.zwykle niezbyt wymyślne . 4.144 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 3. tak aby stało się możliwe zaplanowanie nowych sposobów radzenia sobie z problemem. różnego rodzaju próby przekonywania siebie. Poszukiwanie wsparcia lub odreagowanie ma na celu poradzenie sobie z negatywnymi emocjami i ulżenie sobie przez ich swobodne wyrzucenie z siebie w warunkach. Idzie tu o zaprzeczanie przed samym sobą. obronne koncentrowanie się na pracy. Poszukiwanie alternatyw nie tylko w sensie własnego alternatywnego związku z innym partnerem. Żądanie od partnera większego zaangażowania i budowanie barier utrudniających partnerowi opuszczenie związku (na przykład celowe zajście w ciążę bez informowania o tym partnera. cenionej aktywności). że opiera się on nie na ulotnej namiętności. Wszystkie te zabiegi myślowe mają na celu albo przygotowanie się do nowych działań. Celem dewaluacji rywala jest oczywiście zyskanie poczucia. grożenie. lecz na wzajemnym wspieraniu się i pomocy). a przy tym niepochlebnych informacji na nasz własny temat. wreszcie zmiana sposobu pojmowania własnej osoby i własnej roli w związku bądź w życiu w ogóle (przedefiniowanie własnych wartości. tylko o seks"). Zaprzeczanie/unikanie problemu. by doń „przemówili"). nakłanianie przyjaciół partnera. 7. że problem istnieje. które odwracają uwagę od problemu i przynoszą emocjonalną ulgę (alkohol. próba zmiany siebie. że jesteśmy od niego lepsi. 6.działania. zdobycia nowych umiejętności. Przedefiniowanie istoty pierwotnego związku (na przykład wniosek. 8. angażowanie się w . zmiana interpretacji działań partnera („Nic chodzi mu o nic poważnego. 5. pracy. jak się myślało) jest pomniejszenie dolegliwości na wypadek rozpadu pierwotnego związku bądź też zdyskredytowanie partnera jako źródła wiarygodnych. że nie jest tak inteligentny czy atrakcyjny. przyjaźni z innymi. albo zmianę sposobu myślenia. Dewaluacja partnera i/lub rywala. na przykład przez czytanie odpowiednich książek czy uczestnictwo w treningach wrażliwości). że samemu opuści się związek pierwotny. gdzie nie grozi .

1977. a więc usunięcie rzeczywistych źródeł problemów i emocji (polepszanie własnego związku. Zazdrość jest bólem. sposób. Bardzo często zazdrość pojawia się nawet wtedy. to i tak by tego nie zrobił. jak i tego. poszukiwanie alternatyw). 1977. 1989). a nawet gdyby tak było. które z tych uczuć sami przeżywamy i w jakich sytuacjach.towarzyszyć jej może gniew. to znaczy nie likwiduje problemu. A więc wyżalenie się czy „wywściekanie" w obecności kogoś zaprzyjaźnionego. poczucie winy itd. sprowadza się z grubsza do przynajmniej dwóch kroków. 194). Próby rzeczywistej zmiany sytuacji daj<! większe szansę powodzenia. jak zazdrość jest przeżywana. co piszą psychologowie zajmujący się terapią zazdrości (Clanton i Smith. wstręt do siebie lub partnera. . wstyd.czujemy. Co zatem ludzie powinni robić. odreagowanie). brak takiego realnego zagrożenia nie przeszkadza poczuć „ukłucia zazdrości". co właściwie ją wywołuje.ZWIĄZEK KOMPLETNY 145 to pogorszeniem sytuacji. która iatwo może doprowadzić do pogorszenia się jakości związku i jego rozpadu. Prawie na pewno są to nie tylko sytuacje rzeczywistej zdrady bądź nawet jej zapowiedzi. który możemy przeżywać na wiele różnych sposobów . dostarczającego nam uczuciowego wsparcia. że przestaliśmy być najważniejsi (bądź przestaliśmy na partnera zasługiwać) i w dodatku wszyscy o tym wiedzą. Próby radzenia sobie wyłącznie z dokucz!iwością własnych emocji bez wpływania na ich przyczyny są oczywiście polityką krótkowzroczną. s. poczucie śmieszności. choć go nie zapewniają. aby zazdrość przestała ich gnębić? To. bez zmiany sytuacji wywołującej negatywne emocje (zaprzeczanie/unikanie. w jaki ludzie reagują na zazdrość własną czy partnera. 1981. pogarszanie alternatywnego związku partnera). okazuje się często niewystarczający. jeżeli: . depresja i poczucie beznadziejności. Krok pierwszy: rozpoznanie stanu rzeczy. Jak pisze jeden z terapeutów (w: Clanton i Smith. bezsilność. nienawiść. Punktem wyjścia do racjonalnej próby poradzenia sobie z zazdrością jest rozpoznanie. Inne wreszcie stanowią mieszankę obu tych tendencji (przedefiniowywanic. strach. Inne mają na celu zmianę sytuacji. White i Mullen. że partner wcale nie ma ochoty popędzić do łóżka z rywalką. kiedy doskonale wiemy. Tak czy owak. Hatfield i Walster. to znaczy zarówno tego. Niektóre sposoby radzenia sobie z zazdrością są więc próbą uzyskania jedynie doraźnej ulgi.

co czynimy (i przestać).146 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI . Rozmowy tego rodzaju nie muszą doprowadzić do opanowania problemu zazdrości. Co więcej. Poza tym warto pamiętać. ile byśmy chcieli. ile raczej potencjalnych czy domniemanych rywalek (rywali). seksualnych.czujemy. że rzeczywistą przyczyną zazdrości jest nie zachowanie partnera. albo my sami możemy się przekonać o tym. spojrzeć na nie z pewnej perspektywy. Kiedy mąż po raz czwarty opowiada. czy terytorium uprzednio zawarowanego tylko dia nas. . gdy w samych slipach wystawiał wieczorem butelkę na mleko.czujemy. . Ale czy na pewno chcemy. Niewykluczone. . by bardziej wierzyć w interpretację własną niż w interpretację partnera. Na pewno robi on coś takiego. bądź pozostawaniem od . co czyni (i przestać).czujemy. niebezpiecznym przybieraniem centymetrów w pasie. partner może sobie nie zdawać sprawy z tego.czujemy utratę prywatności.czujemy się bezsilni. . lecz nasze własne poczucie niskiej wartości w związku z brakiem sukcesów zawodowych. że partner wcale ich tak nie interpretuje i być może wcale nie ma powodu. że partner nie zaspokaja naszych potrzeb (emocjonalnych. które jego działania budzą w nas zazdrość. jakie konkretnie zdarzenia prowadzą do pojawiania się tych uczuć. Krok drugi: spojrzenie z perspektywy. a dwudziestoletnia blondynka zaśmiewa się z tego powodu pełną piersią (zupełnie jak jego własna żona. intelektualnych). jak to zatrzasnęły mu się drzwi. żeby już niczyjego zainteresowania nie wzbudzał? Pomocne jest także zorientowanie się. ponieważ straciliśmy kontrolę nad zachowaniem partnera bądź własnym. że partner nic spędza z nami tyle czasu. przyczyną zazdrości są dźwięki wydawane raczej przez blondynkę niż przez męża (te ostatnie wywołują raczej ziewanie). że wzbudza to zainteresowanie płci przeciwnej i nierzadko właśnie w tym celu to robi. jednakże zapoznanie się z punktem widzenia partnera pomaga nabrać pewnego dystansu do własnych uczuć. wyłącznego dostępu do partnera. Dzięki rozmowie może się przekonać. kiedy to słyszała pierwsze dwa razy). Okazać się może. że zazdrość jest stosunkowo często wzbudzana nie tyle zachowaniami partnera. że nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego zachowania partnera.

Innym skutecznym zabiegiem może byćilodegranie scenki/nasilającej konflikt do absurdalnych rozmiarów. która zgłosiła się do terapeuty z tego powodu. by wychować dziecko. dobrym zabiegiem jest/zamiana ró( i odegranie sceny zazdrości. co doprowadzało do pasji 1 zazdrości jego żonę obecną. 1983) zignorowali oczywisty fakt. zmarłej żonie. że nasza własna perspektywa wcale nie jest jedyną możliwą w większości sytuacji wzbudzających zazdrość. żeby stał się możliwie mało interesujący dla płci przeciwnej (a więc w końcu i dla nas samych)? Jeżeli nasz partner jest rzeczywiście skłonny do pomocy w rozwiązywaniu problemu. Przykładem""może być para w średnim wieku. czy rzeczywiście chcemy. Dlatego też już na wstępie propozycja taka często spotyka się z odrzuceniem. Poradzili natomiast żonie. aby robił on możliwie mało interesujących go rzeczy. Ona nie może się elegancko ubrać czy nałożyć makijażu i poczuć się jak kobieta godna pożądania. Mężowi udzielili podobnej rady. On nie może pojechać na konferencję tylko dlatego. który zwykle jest atakowany. jako zabawa niepoważna i głupia. Kontrolowana przez terapeutę kon- . że poświęcenie męża dla kotów stanowiło wyraz kontynuacji jego przywiązania do poprzedniej żony.. przestała tolerować tak bezsensowne i egoistyczne zachowanie męża i natychmiast wystąpiła o rozwód. który zwykle jest zazdrosny i atakuje.ZWIĄZEK KOMPLETNY 147 trzech lat w domu. Terapeuci (Im i in. Przede wszystkim zaś pozwala zrozumieć prostą prawdę. jak wiele ważnych działań czy uczuć nasza zazdrość mu blokuje. natomiast rola partnera broniącego się i uspokajającego pozostaje temu. aby. Taka rozmowa z partnerem może doprowadzić nas do pytań. że organizatorzy nie pomyśleli 0 zorganizowaniu dwóch odrębnych -jednej dla mężczyzn. drugiej dla kobiet. podczas której rola partnera z"azdrosnego odgrywana jest przez tego. Okazać się musi. Tego rodzaju zabieg wymaga jednak dużego wysiłku emocjonalnego i przełamania oporów przed porzuceniem choćby na chwilę swoich własnych „jedynie słusznych" poglądów oraz przyjęciem „irracjonalnych" poglądów partnera. jak destruktywne są ograniczenia nakładane na działania partnera przez naszą zazdrość. Próba odtworzenia toku rozumowania partnera i wynajdywania argumentów z jego perspektywy pozwala tę perspektywę (i partnera) lepiej zrozumieć... czy rzeczywiście chcemy. że mąż poświęcał zbyt wiele uwagi trzem kotom odziedziczonym po poprzedniej.

Udzielenie sobie odpowiedzi na takie pytania. że partner interesuje się także kimś innym? Czy na pewno chcę. skoro pozwalam jej (czy jemu) na tak głębokie angażowanie się gdzie indziej! No. Chodzi jedynie o to. twierdzi. oraz wynegocjować z samym sobą i z partnerem taką postać wzajemnych kontaktów. Propozycja takich rozmyślań może budzić opór. . odpowiedzieć można.. Albert Eflis. z których każde zgłosiło zamiar rozwiedzenia się z powodu kotów. okazała się dla zainteresowanych absurdalna tak dalece. aby sprowadzić ją do rozmiarów. że ona (czy on) interesuje się kimś innym? Nic mogę tego wytrzymać! Jakim muszę być głupcem i niedojdą. No cóż. rozmowa czy zamiana ról z partnerem na pewno nie wyeliminują zazdrości z naszego związku. żeby interesował się tylko mną? Co właściwie by z tego wynikło i czy na pewno by mi się to podobało? A czy mnie samej nie zdarza się interesować także kimś innym? Czy u mnie też zasługuje to tylko na potępienie? No i poza tym. żeby jej nic było. Tego rodzaju „terapia przez absurd" jest dość niebezpieczna i może odbywać się jedynie pod kontrolą doświadczonego terapeuty. Ale całkowite usunięcie zazdrości wcale nie jest konieczne (dla wielu osób mogłoby to być nawet smutne). że zazdrość wynika nie tylko z działań partnera. co Ellis proponuje. lecz na tym. czy naprawdę nie mogę wytrzymać jego zainteresowania kim innym? Nie mogę czy nie chcę? Właściwie dlaczego nie chcę tego wytrzymywać? I tak dalej. nic poddającej się przecież przyziemnemu rozsądkowi. że sami znaleźli kompromis rozwiązujący problem. to po prostu przemyślenie tych kolejnych irracjonalnych wykrzykników. kiedy może to jeszcze coś zmienić. że lepiej jest myśleć wtedy. Istnieją jednak i prostsze możliwości autoterapii. twórca tzw.148 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI frontacja dwojga małżonków. i jak ten niewdzięczny potwór może mi coś takiego robić!" To. Czy to rzeczywiście jest okropne. jako sprzecznych z istotą miłości. która minimalizuje szansę pojawiania się zazdrości.. nie zaś ona nad nami. ale przede wszystkim z własnych irracjonalnych przekonań przyjmujących taką mniej więcej postać: „Czyż to nie okropne. kiedy jeszcze jest o czym myśleć. Problem z zazdrością polega bowiem nie na tym. terapii racjonalno-emotywnej. abyśmy to my nad nią panowali. z którymi można sobie poradzić. a przynajmniej jej szansę na zniszczenie naszego związku.

czyli pułapka obowiązku .ROZDZIAŁ 5 Związek przyjacielski Ponura krzywa satysfakcji Pułapki intymności . z wewnętrznym morale swego związku. dorobienie się itd. Po drugie. czyli pułapka bezkonfiiktowości . związanie końca z końcem.samoocena . wykształcenie .dialog . 1975. że poziom satysfakcji z małżeństwa pozostaje w nikłym stopniu uzależniony od sprawności. 1964). z zadaniami wynikającymi z tego..radzić sobie z dwoma typami problemów.niezhmność zasad.męskość-kobiecość .święty spokój. Wiele badań wykazuje.zaniedbanie . Gottman. czyli pułapka dobroczynności . zaufania i innych pozytywnych uczuć.aniołem być.wyjście Od czego zależy rodzaj reakcji? .szczęścia się wyrzec. Levinger. czyli pułapka sprawiedliwości Reakcje na niezadowolenie . Decydujące znaczenie ma natomiast utrzymanie wewnętrznej spójności pary. co się dzieje poza samą parą wychowanie dzieci. 1979. z jaką małżonkowie radzą sobie z zadaniami zewnętrznymi (Brichler i in.podobnie jak każda grupa społeczna .stan związku Partnerzy stałego związku muszą . bliskości. Po pierwsze.lojalność . z utrzymaniem wzajemnej atrakcyjności.

unikanie wymiany negatywnych postępków i uczuć. Glenn. Niemniej jednak z tej gmatwaniny sprzecznych i trudnych do powtórzenia wyników wyłaniają się pewne fragmenty układające się w dość jasny obraz tego. osiągając najniższy poziom w momencie dorastania dzieci.utrzymanie satysfakcjonującego poziomu intymności. Ich posiadanie wiąże się z licznymi . kolejne fazy dorastania dzieci. 1983. lecz często nietypowych (na przykład osoby zwracające się o pomoc w rozwiązaniu problemów małżeńskich.. Oznacza to. Z uwagi na współwystępowanie satysfakcji z nieobecnością dzieci początkowy spadek satysfakcji z małżeństwa przypisywano głównie pojawieniu się dzieci. Niewiele z tych zależności powtórzonych zostaje przez innych badaczy. pierwsze dziecko i ewentualnie następne. Argyle. by potem ponownie wzrosnąć. co dzieje się z satysfakcją partnerów z ich związku w miarę jego trwania. W większości z nich udało się wykryć takie czy inne czynniki. że początkowo satysfakcja z małżeństwa silnie spada. choć zwykle do poziomu niższego niż początkowy. 1987.dotyczą go dosłownie setki badań psychologicznych i socjologicznych. Ponura krzywa satysfakcji Poziom satysfakcji z małżeństwa niewątpliwie był i jest najpopularniejszym tematem badań nad małżeństwem .150 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI i utrzymanie wzorca wymiany pozytywnych i wzajemnie wspierających zachowań.pokazuje krzywoliniowy związek między etapem „cykiu życiowego". które dodatnio lub ujemnie korelują z poziomem satysfakcji z małżeństwa. że większość tych badań prowadzona jest na próbkach niewielkich. na jakim znajduje się rodzina (jeszcze bezdzietność. opuszczenie domu przez dzieci). łatwych do zbadania.w tym także badania na wielkich próbach reprezentatywnych dla dorosłych populacji różnych krajów . co wynika stąd. jak ilustruje rysunek 11. Krótko mówiąc . różnego rodzaju pacjenci) i z reguły pozbawionych waloru reprezentatywności dla badanych populacji (co z kolei wymaga znacznych nakładów finansowych). a satysfakcją małżonków z ich związku (Ade-Rider i Brubaker. 1990). Co najmniej kilkanaście badań .

kosztami. a niekoniecznie pożądany układ ról z kobietą poświęcającą się domowi i mężczyzną zajętym działalnością zarobkową. Podobnie i późniejszy wzrost satysfakcji przypisywano opuszczeniu domu rodzinnego przez dzieci. co jeszcze nie dowodzi. Źródło: Argyle i Martin (1991. że jedno z nich jest przyczyną drugiego (na przykład na wsi jest więcej bocianów niż w mieście. Poziom satysfakcji z małżeństwa w różnych fazach życiowego cyklu rodziny (dla trzech próbek amerykańskich i jednej brytyjskiej).ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 151 Rysunek 11. jaki partnerzy mają dla siebie nawzajem i każdy dla siebie z osobna. nie tylko ekonomicznymi: spadek ilości czasu. wtrącenie partnerów w tradycyjny. 87). Jednakże nawet stałe współwystępowanie dowolnych zjawisk wcale nie musi oznaczać. dotkliwy wzrost liczby obowiązków. że to właśnie jest przyczyną większej dziet- . s. bezpowrotny zanik posiadania partnera tylko dla siebie.

Raschke. które w przyszłości się rozpadną. w których mierzono zmiany satysfakcji również u małżeństw bezdzietnych. że dzieci stanowią ogromne źródło radości. wcześniej urodzonych. co sztucznie zawyża średnie oceny satysfakcji w porównaniu z małżeństwami młodszymi. Whitc i Booth. To również przyczynia się do względnego zawyżenia ocen satysfakcji u małżeństw „starych". 1987). Mimo stosunkowo dużej powtarzalności i wyrazistości wzorzec zmian satysfakcji z małżeństwa przedstawiony na rysunku 11. tj. są mocno przesiane. 1985). do jakich dociera się w badaniach poprzecznych. prowadzonych na tych samych parach w różnych okresach ich życia. większość wyników pochodzi z badań „poprzecznych". co ważniejsze. Badania takie wykazują spadek satysfakcji z małżeństwa już w ciągu pierwszego . przynajmniej w części dotyczącej późniejszego wzrostu satysfakcji. jako że wśród nich są jeszcze i te niezadowolone. także w badaniach „podłużnych". Są to po prostu małżeństwa najszczęśliwsze. nowsze badania. Prawdopodobieństwo rozwodu jest bardzo silnie uzależnione od satysfakcji z małżeństwa. a niektórzy skłonni są nawet uważać. W konsekwencji długotrwałe małżeństwa. pokazują takie samo tempo początkowego spadku satysfakcji u par zarówno mających. a więc z reguły bardziej przywiązanych do tradycyjnych wartości (w tym i nienaruszalności stanu małżeńskiego). Większość rodziców deklaruje. Podobnych wątpliwości interpretacyjnych nie budzi natomiast faza początkowego spadku satysfakcji. porównujących różne małżeństwa znajdujące się w momencie badania w różnych fazach życia rodzinnego (a nie wciąż te same małżeństwa w różnych momentach). jak i nie mających dzieci (McHaie i Huston. a procent rozwodzących się małżeństw w badanych populacjach (najczęściej amerykańskich) jest bardzo znaczny (obecnie więcej niż jedna trzecia małżeńsrw amerykańskich rozpada się i tendencja ta stale rośnie . Co ważniejsze. a spora część związków najmniej szczęśliwych w ogóle przestała już istnieć. małżeństwa długotrwałe to małżeństwa osób starszych. Po pierwsze.152 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ności rodzin wiejskich). iż jest to jedyny powód do satysfakcji z życia rodzinnego. Po drugie. 1985. jest mylący. Stwierdza się ją bardzo często także w badaniach nie wykazujących późniejszej fazy wzrostu i.

zważywszy. Oznacza to postępujący spadek poziomu intymności. 1989). Najbliżej trzymający się faktów wniosek jest więc taki. Dotychczasowe badania nie pozwalają jednoznacznie orzec. w których wykrywa się dość nieliczną grupę „małżeństw totalnych".ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 153 roku jego trwania (Huston i in„ 1986). statystycznych trendów omawianych w tej pracy.). i niewątpliwie większość par stara się nie dopuścić do jej spadku w swoim związku. że wysoki poziom intymności jest przyjemny dla samych zainteresowanych. 1965). Możliwość taka jest najwyraźniej krzepiąca i uwzględnia potoczną obserwację. niż to sugeruje rysunek 11. że w znacznej większości stałych związków występuje systematyczny i rozłożony na wiele lat spadek satysfakcji z tychże związków. iż wzajemne świadczenie sobie dobra. zaufanie. a związek swój utrzymać pragną (rozpad związku traktowany jest powszechnie jako zfo moralne i klęska zainteresowanych). jaka łączy partnerów. Po pierwsze dlatego. że istnieją jednak pary zachowujące do końca życia silny i szczęśliwy związek uczuciowy. że namiętność spada i wcześniej. a prawdopodobnie i dwudziestu pięciu lat (Glenn. że nawet takie nieliczne obserwacje nie przeczą realności ogólnych. jak i procentu nadal trwających związków w obrębie tej samej. czy jest zjawiskiem rzeczywistym (choć o mniejszym natężeniu. które potrafiły prze definiować znaczenie miłości i własnego związku z opartego na namiętności na taki. czy też ma miejsce jedynie w odniesieniu do niektórych par. czy późniejsze wznoszenie się krzywej satysfakcji z małżeństwa jest wyłącznie sztucznym produktem metody. zachowujących witalność po dziesięciu i więcej latach (Cuber i Haroff. na przykład tych. Warto jednak pamiętać. Po drugie dlatego. W pierwszym rozdziale tej książki intymność charakteryzowana była jako ten składnik miłości. coraz starszej grupy wiekowej jest wyraźny co najmniej w ciągu pierwszych dziesięciu. Ta ostatnia możliwość wydaje się bardziej atrakcyjna i potwierdzana jest wynikami badań. i w szybszym tempie. Jednak pomimo usiłowań większości par nie udaje się utrzymać zadowalającego poziomu intym- . który częściowo poddaje się świadomej kontroli samych zainteresowanych. że ludzie oczywiście zdają sobie sprawę z tego. który budowany jest głównie na bazie przyjaźni partnerów. przywiązanie i po prostu lubienie się z partnerem są niezbędne dla utrzymania związku. Spadek oceniany zarówno za pomocą subiektywnych ocen.

Każdy człowiek ma pewien optymalny dla siebie poziom stymulacji (ilość zewnętrznych bodźców. ciężkie warunki materialne. Nieco mniej oczywistym. s. jak to zrobić. które powinno dziać się samo. którą dobrze znosi) i choć ludzie mocno się między sobą różnią co do tego. ekscytujący jest seks. 65).i ogólnie mówiąc .dawno już została zapomniana. niż by mogli. niegrzeczne. co by się chciało. Ekscytujące jest bliższe poznawanie innego człowieka. że ludzie starają się za słabo. dla którego ludziom zdarza się starać o utrzymanie intymności słabiej. lecz od braku umiejętności ich zrealizowania. czego robić się nie chce).. Znudzone dzieci stają się poirytowane. lekkomyślne. W początkowych swoich fazach związek miłosny jest niewątpliwie ogromnym źródłem stymulacji. kłótliwe. niezadowolone. ich przyczyna . zdrada czy agresywność. 1980. jest mit miłości romantycznej. Nieodpowiedzialność. jaka ilość zewnętrznej stymulacji najbardziej im odpowiada. skłonne do robienia tego. czego robić nie powinny .. albo nie wiedzą. by każdy bez trudu je zauważył i próbował z lepszym lub gorszym skutkiem z nimi walczyć. egoizm. wszyscy źle znoszą jej niedobór. głoszący. zmęczenie. a spadek intensywności starań jest wtórnym efektem ich nieskuteczności.znudzenie . utrata swobody wyboru (niemożność robienia tego. Jednak problemy większości par rozpoczynają się zapewne nie od braku chęci. nierozważne. namolne. Wiele przyczyn spadku intymności ma oczywisty charakter. bezproduktywne. że udaje się tego dokonać pewnej szczęśliwej mniejszości. choć możliwe. gdy problemy w pełni się objawiają. Jak przekonuje pewien doświadczony psycholog terapeuta: „Znudzenie jest zapewne najpowszechniejszym wspólnym mianownikiem wszystkich problemów małżeńskich. że świadome oddziaływania na miłość sprzeczne są z samą istotą tego uczucia. ponieważ do czasu. Kilkakrotnie już wskazywanym powodem. Wszystkie te powody zaniku ciepłych uczuć dla partnera są wystarczająco dotkliwe. nieustanna chęć postawienia na swoim.154 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI ności. Kiedy dorośli się nudzą. ekscytujące . Ta bezskuteczność wynikać może albo z tego. nie zainteresowane. skłonni są do tego samego. tyle że na większą skalę" (Venditti. a przez to bardziej niebezpiecznym problemem jest nuda. Nie zawsze jest jako takie rozpoznawane. a konieczność robienia tego.nie do zniesienia.

różne sondaże zgodnie wskazują.zażąda! Prezydent. Zjawisko to znane jest pod nazwą efektu Coolidge'a. „Proszę o tym powiedzieć Panu Prezydentowi" . to oddają się aktywności seksualnej aż do wyczerpania samca (który dopiero po 10-15 dniach odzyskuje zdolność do kopulowania z normalną dla siebie częstością). co sądzi on o nas samych. habituacji . poglądy i upodobania. Miał on wraz z małżonką odwiedzić wzorcową fermę drobiu. jak często on tak potrafi i uzyskała odpowiedź. a przede wszystkim wiemy. Jeżeli umieścić szczury w tej samej klatce. choć obojgu pokazywano pewnego wzorcowego koguta. które straciły walor nowości. i uzyskał odpowiedź. Jest to szczególnym przejawem powszechnie występującej tzw.widać. Po latach pożycia mniej ekscytujący staje się też seks . Oprowadzana jako pierwsza Pani Prezydentowa. jak z mgłą . z którym równie trudno walczyć. że do kilkunastu dziennie. nie widać. „Proszę o tym powiedzieć Pani Prezydentowej" . że ogromna większość małżeństw uprawia go w miarę trwania związku coraz rzadziej. i najwyraźniej nie . Kiedy bowiem po osiągnięciu tego stadium podstawić samcowi nową partnerkę. nazwa zaś wywodzi się nie od nazwiska jego odkrywcy. podziwiając osiągnięcia koguta zapytała. W istocie jest to jednak wybiórcza utrata zainteresowania seksualnego. Z jakiegoś powodu państwo Coolidge byli oprowadzani po fermie oddzielnie. Nieco później Prezydent podziwiając los rzeczonego koguta zapytał. nie ma on żadnych kłopotów z ponowną kopulacją. że jest. Podobna zależność stwierdzana jest u wielu gatunków zwierząt. raczej znudzenie niż wyczerpanie. ile nowych kur on poznaje. 1967). Nuda jest przeciwnikiem. lecz prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym nazwisku. że do kilkunastu razy dziennie. skąd napływa. Po kilku latach partner oczywiście przestaje być nowym człowiekiem znamy na pamięć jego dzieciństwo i wszystkie niegdyś tak zabawne anegdoty. szczur dochodzi do stadium wyczerpania (tym razem nieodwołalnego) po trzykrotnie większej liczbie ejakulacji niż z jedną tylko partnerką (Bermant. Długo przebywające ze sobą osobniki przeciwnych płci tracą dla siebie wzajemne zainteresowanie. a jeśli podmiany te będą kontynowane. Wraz z upływem czasu duża część tej ekscytacji bezpowrotnie znika.utraty zainteresowania dla obiektów.zażądała Prezydentowa. dzielnie sobie poczynającego z kurami na podwórku.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 155 jest robienie nowych rzeczy wspólnie z innym człowiekiem.

spełnianie obowiązków. Potencjalnie rzecz biorąc.mających na celu czynienie dobra.156 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI sposób tego napływu powstrzymać. unikanie konfliktów i osiągnięcie jakże pożądanej sprawiedliwości. Pułapki intymności Ostatnim wreszcie powodem. jakim jest robienie nowych rzeczy wspólnie z partnerem.w przeciwieństwie do poprzednich . czyli pułapka dobroczynności Wszystko wskazuje na to. jako wszelkie pozytywne doznania). Aniołem być. dla których intymność może w stałym związku dwojga ludzi zanikać. Paradoksalnie. Prawdopodobnie wiele par wykonuje wspólnie tylko takie rutynowe działania. Są to nie zamierzone. że sam . jak i na zwierzętach wykazują bowiem. a często sprzeczne z naszymi zamierzeniami konsekwencje naszych działań wynikających z rzeczywistej troski o dobro naszego związku z innym człowiekiem . co nazwę pułapkami intymności. zakupy. jest to źródło stymulacji. to jeszcze całymi latami nie ulegają znaczącym zmianom. że podstawowym warunkiem utrzymania przyjacielskiego związku partnerów jest wzajemne i stałe wyświadczanie sobie dobra. Prace domowe. Liczne badania zarówno na ludziach. Jedno jest pewne: mgłę można przeczekać. które nie dość. dobrowolnie pozbawiając się w ten sposób jedynego prawdziwie niewyczerpanego źródła stymulacji w związku dwojga ludzi. a raczej całą grupą powodów. najczęściej partnerzy jednak tak układają swoje życie. że od początku trudno uznać za podniecające. Jednakże stałe otrzymywanie nagród od partnera nieuchronnie prowadzi do spadku ich subiektywnie odczuwanej wartości. nudy zaś nie . oglądanie telewizji. codzienna opieka nad dziećmi i ogródkiem działkowym wypełniają wraz z posiłkami zapewne ponad 90% wspólnie spędzanego czasu. a więc dawanie sobie nagród (rozumianych szeroko. jest coś. które . Pewne nadzieje budzi tu trzecie źródło ekscytacji. że niezmiennie i ciągle wykonują wspóinie te same czynności.nie musi wygasnąć i nad którym partnerzy mogą dowolnie zapanować.z przecierania oczu i przeczekiwania zrobić się jej może tylko więcej.

i brzydsza od jego własnej żony . nasza zdolność zaś do wyrządzenia mu przykrości . 1970). że tacy mężowie też bywają) uczyni to z niesłabnącym zapałem raz jeszcze. jako nieoczekiwanych ze strony kochającego przecież człowieka (Aronson. Ponadto stale otrzymywanie nagród prowadzi do wzrostu oczekiwania. Jeżeli mąż stale komplementujący urodę swej małżonki i przynoszący jej od lat bukiety kwiatów (załóżmy. 1963). natomiast rośnie nasza potencjalna zdolność do wyrządzenia mu przykrości.relatywnie większa. podobnie jak i ona. sprawić może partnerowi (bądź nam samym) przyjemność nieproporcjonalnie wielką i niebezpieczną dla stałego związku. szczególnie takich. wykazać w badaniach rzeczywistych małżeństw w ich naturalnie odbywających się kontaktach. Najbardziej bezpośrednim potwierdzeniem . którą uprzednio stale się zachwycała. Komplement obcego człowieka. Jeżeli jednak wyrazi się krytycznie o jej makijażu czy nadwadze . Stevenson i in. że będą one otrzymywane i w przyszłości.jest stracony. że dzieci silniej zmieniają swoje zachowanie pod wpływem aprobaty-dezaprobaty obcych niż swoich własnych rodziców (Shallenberger i Zigler. którym otoczenie pary nie może się nadziwić. Trudno to wyjaśnić bez założenia. bo „przecież ona jest i głupsza.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 157 wzrost częstości występowania dowolnej nagrody owocuje spadkiem jej wartości dla nagradzanego. Niebezpieczeństwo stąd wynikające jest tym większe. Na przykład wiele badań wykazało. w miarę trwania udanego związku spada nasza zdolność do sprawiania partnerowi przyjemności. rzecz jasna. że nasza zdolność do nagradzania partnera może okazać się w pewnym momencie znacznie mniejsza od przyjemności dostarczanych przez inne osoby. że częsta aprobata ludzi bliskich najwyraźniej traci na wartości. co tym bardziej obniża ich wartość. który cokolwiek bez powodu i nieoczekiwanie (a więc szczerze i spontanicznie) zachwyca się nawet nieważnym szczegółem. W ten sposób wyjaśnić można wiele przypadków zdrady małżeńskiej. kiedy pozwoli sobie zgłosić wątpliwości co do postępów jego kariery zawodowej. 1961. jako czegoś oczywistego. Stale nagradzanie podwyższa natomiast potencjalną dokuczliwość wszelkich negatywnych zachowań partnera.. Oczekiwanie takich procesów stanowi jednak rozsądny wniosek z wielu rzetelnych wyników badawczych. może się łatwo spotkać co najwyżej z ziewnięciem.po co więc on to robi?" Tego rodzaju procesy trudno. Słowem.

że warunki utraty czegoś dobrego są bardziej dotkliwe od warunków stale negatywnych. kto już od początku wyrażał się o nas jedynie negatywnie. Jeżeli ktoś początkowo dobrze się o nas wyrażał. że mało inteligentna i zapewne nie ma zbyt wielu przyjaciół. potem zaś pozytywne. I podobnie dla ocen pozytywnych . Jedną z nich może być spostrzeganie osoby wyrażającej się o nas w sposób stale niepochlebny jako negatywnie . pospolita. a to.158 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI tych idei jest teoria strat i zysków w ocenianiu. która w rzeczywistości była podstawioną przez badaczy (Aronsona i Lindera. wreszcie w warunkach zysku były one początkowo negatywne. bardziej lubiły współpracowniczkę z warunków zysku. przy okazji czwartej zaczynały się zmieniać na negatywne i potem aż do końca były niepochlebne.warunki zysku są przyjemniejsze od warunków stale pozytywnych. Natomiast mimo że w warunkach stale pozytywnych wysłuchiwały aż 28 pochlebnych stwierdzeń pod swoim adresem (i 0 niepochlebnych). itd.). sformułowana przez Eliiota Aronsona (1970). 1965) współpracowniczką i zachowywała się w zaprogramowany przez nich sposób. że jest ona nudna. W warunkach stale negatywnych wszystkie wypowiadane przez nią opinie były niepochlebne dla badanej (a to. W warunkach straty opinie wypowiadane przy pierwszych trzech okazjach były pozytywne. ich antypatia do współpracowniczki była mniejsza niż w warunkach straty (gdzie wysłuchiwały tylko 8 stwierdzeń niepochlebnych i 14 stwierdzeń pochlebnych). bądź nie. współpracowniczkę badaczy). Na zakończenie eksperymentu proszono badaną o wskazanie. w której właściwa osoba badana miała okazję siedmiokrotnie wysłuchać opinii na swój własny temat wypowiadanych przez inną osobę. gdzie wysłuchały od niej tylko 14 stwierdzeń pochlebnych (i 8 niepochlebnych). Celem sprawdzenia tych przewidywań zaaranżowano sytuację. Silniejsze oddziaływanie zysku niż warunków stale pozytywnych i strat niż warunków stale negatywnych może mieć wiele różnych przyczyn. jak dalece ona sama lubiła. będziemy czuli się bardziej pokrzywdzeni i bardziej będziemy nic lubić tej osoby niż kogoś. lecz potem zmienił swoje oceny na negatywne. Zakłada ona. swoją partnerkę (tj. W warunkach stale pozytywnych wszystkie opinie współpracowniczki były pochlebne dla badanej. Mimo że w warunkach stale negatywnych badane wysłuchiwały na swój własny temat ogółem aż 24 niepochlebnych stwierdzeń (i 0 stwierdzeń pochlebnych).

Trudniej się przejąć przyganami malkontenta (i pochwałami niezłomnego optymisty) niż przyganami kogoś. Kiedy jednak jesteśmy już od początku oceniani pozytywnie. ale niosą również dodatkowy koszt związany z likwidacją przyjemnych uczuć wywołanych początkowymi ocenami pozytywnymi. kto przedtem wyrządzał nam zło. kto przedtem czynił nam jedynie dobro. Jednak nie wszyscy uciekamy.a więc to jej problem. Typowym przykładem są tu żony alkoholików. Ponieważ jednak tego nie robią (dalej piją). ponieważ duża jest szansa. doświadczamy w związku z tym różnych nieprzyjemnych emocji. W każdym razie wszystkie one pozwalają oczekiwać występowania dość smutnej prawidłowości polegającej na tym. kto najwyraźniej nie jest uprzedzony do nas czy świata. choć niewielka to pociecha. jaką niesie usunięcie początkowo negatywnych emocji. która stale prawi komplementy . osoby zaś. Trzecia wreszcie przyczyna tkwić może w emocjach. który z nich wywołuje omówione zjawisko straty i zysku. podobnie jak Warszawa mniej się wyda europejską stolicą po pobycie w Paryżu niż po wizycie w Tiranie (a to samo odnosić się może do ocen pochlebnych na tle uprzednich ocen negatywnych). a w dodatku niosą także ukojenie wynikające z usunięcia tych początkowych emocji negatywnych. że ci ostatni w końcu zrobią owo „coś dobrego". Podobnie w sytuacji straty otrzymywane w późniejszej fazie przygany są nie tylko nieprzyjemne same przez się. Podobnie łatwiej zostać nagrodzonym przez kogoś. Inna przyczyna tkwić może w zasadzie kontrastu. że każdy z tych trzech czynników decydować może o ludzkich uczuciach i sądach. nie uciekające zazwyczaj od swych mężów i trwające w nadziei. poczucie krzywdy czy niepokój. Oceny niepochlebne mogą się wydawać bardziej negatywne po uprzednich ocenach raczej pozytywnych niż negatywnych.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 159 uprzedzonego malkontenta („Jej się chyba w ogóle nikt nie podoba . że od osoby takiej uciekniemy. zanim zdąży ona wreszcie zrobić coś dobrego. że łatwiej zostać zranionym przez kogoś. Pojawiające się potem oceny pozytywne są oczywiście przyjemne same przez się.jako dobrodusznego optymisty widzącego wszędzie same pozytywy. otrzymywane pochwały nie dają tej dodatkowej przyjemności. a nie mój"). choć na podstawie istniejących dotąd danych nie sposób rozstrzygnąć. Jeżeli jesteśmy początkowo oceniani negatywnie. Różne badania sugerują. jak gniew. ich żony często traktują nawet zupeł- .

Pułapka dobroczynności jest szczególnie zdradliwa.złe. gdy dziobanie owego punktu przestaje być nagradzane. niż zachowanie. a żony alkoholików potrafią równie długo próbować naprawić swoje małżeństwa). Choć dobro jest dobre. że po każdym dziobnięciu w określony punkt klatki otrzyma do zjedzenia jedno ziarno.160 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI nie neutralne zachowania (na przykład oglądanie meczu zamiast upijania się) jako nagradzające i przyjemne. wyuczony. nawet wobec całkowitego wycofania nagród. aż do całkowitego wyczerpania. co zdarza się nieczęsto i zgoła niezależnie od kulinarnych wysiłków żony). że zachowanie nagradzane w przeszłości nieregularnie (to znaczy rzadko i tylko po niektórych przypadkach jego wystąpienia) dłużej się utrzymuje. który tylko z rzadka jej kuchnię chwali (i to w dodatku tylko wtedy. zwykle dobro bywa też nudne. że wysiłek w nie wkładany jest zupełnie niewspółmierny do ewentualnych zysków (zawzięci gracze dziesiątkami lat usiłują wygrać w toto-lotka. ponieważ szansa wpadnięcia w nią tym bardziej rośnie. Wydaje się. gdy powiedzie mu się w pracy. . Ma to pewną dość nieoczekiwaną konsekwencję polegającą na tym. które było uprzednio nagradzane regularnie (po każdym jego wykonaniu). im bardziej staramy się o dobro partnera. im bardziej systematycznie nagrody te były uzyskiwane. potrafi dziobać ów punkt tysiące razy bez żadnego skutku. Głodny gotąb. ale oni również mają skłonność do wpadania w pułapkę bezskutecznego powtarzania czynności nagradzanych tak rzadko. że tylko jedno (nie wiadomo. W takiej sytuacji jest na przykład żona nieustannie próbująca ulepszyć swoją kuchnię (załóżmy. Oczywiście ludzie różnią się od gołębi. Ogólnie rzecz biorąc. że otwarte wyrażanie negatywnych emocji i ocen może zdziałać więcej dobrego w ogólnie pozytywnym związku niż stałe ich tłumienie i wypieranie się ich zarówno przed sobą samym. Zagłaskiwanie kota na śmierć nie jest jednak najrozsądniejszym sposobem postępowania. które) dziobnięcie na kilkadziesiąt bądź kilkaset spotyka się z nagrodą. Warunkiem niezbędnym do wpadnięcia w pułapkę nieregularnych nagród jest nieznajomość mechanizmu produkującego nagrody i niemożność zapanowania nad nim. spadek wartości nagród w miarę ich otrzymywania jest tym wyraźniejszy. szybko się tego oducza. Jeżeli jednak wyuczył się uprzednio. że są takie żony). jak i przed partnerem. a zło . żeby tylko zdobyć uznanie męża.

ponieważ nie podlega ona naszej woli. Dla rozważenia tej sprawy przyjrzyjmy się wynikom kilku badań psychologicznych. Następnie zostawiano każde dziecko sam na sam z zabawkami. W warunkach kary dużej badacz mówił: „Nie chcę. a potraktowali go jako imperatyw moralny. nie zaś pogoń za szczęściem? W końcu taką właśnie radę. że rozumienie miłości jako obowiązku może być zabiegiem nie tylko sprzecznym z istotą miłości. abyś się bawił tą zabawką. słyszymy często. jest istnienie zła. szczególnie ze strony tych. ale także uczucie to uśmiercającym. a następnie zabraniano im bawienia się jedną z atrakcyjnych zabawek (dla każdego dziecka była to druga z najbardziej pożądanych przez nie zabawek dostarczanych mu przez badacza). mężowie i żony ciągle jeszcze zbyt często rujnują wzajemne swoje stosunki popełniając ten sam błąd. co robi. Okazało się. W warunkach kary małej zaś mówił: „Nie chcę. Jeżeli nie posłuchasz. które tak trudno zapewnić na stałe. Bertrand Russetl Może więc. czyli pułapka obowiązku Dawniej rodzice rujnowali swoje relacje z własnymi dziećmi głosząc. co dobre. Zacytowany wyżej Russeli upatruje zlo tego nakazu w niemożności jego spełnienia i w niezasłużonym poczuciu winy nękającym tych. że miłość jest obowiązkiem. Pozabieram wszystkie swoje zabawki i pójdę do domu". Być może jedynym czynnikiem zapewniającym wartościowość tego. Pewne prawidłowości psychologiczne sugerują ponadto. Także w stałym związku dwojga ludzi. którzy nakazu tego nie mogą spełnić. będę zdenerwowany". W pierwszym z tych badań proszono przedszkolaki o uporządkowanie szeregu zabawek od najbardziej do najmniej pożądanej. że żadne dziecko nic bawiło się . w nie zauważony sposób obserwując. Szczęścia się wyrzec. Miłość nie może być obowiązkiem. miast uganiać się za szczęściem i przyjemnościami. czy wręcz nakaz moralny. lepiej zdefiniować swój związek z partnerem jako przede wszystkim realizację obowiązku.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 161 a zło interesujące. albo małą. którzy sami szczęścia nie osiągnęli (a nawet nie próbowali). abyś się bawił tą zabawką. bardzo się rozgniewam. Jeżeli nie posłuchasz. Zakaz ten obłożony został zagrożeniem karą albo dużą.

zabawka ta nie stała się mniej atrakcyjna. Jednakże długofalowe skutki kary małej są silniejsze niż skutki kary dużej. dla których wzrosła. Mamy tu więc do czynienia raczej z podniesieniem uroku owocu zakazanego niż ze skutecznym oddziaływaniem (silnej) kary na upodobania dzieci. Tabela 9. zagrożenie mała kara duża kara brak zagrożenia atrakcyjność zakazanej zabawki większa bez zmian mniejsza 4 10 8 14 0 8 7 0 4 Jak widać w tabeli 9. dla żadnego z dzieci oczekujących dużej kary za bawienie się zakazaną zabawką. Dzieci. dla których atrakcyjność zakazanej zabawki spadła. Jedynie w warunkach kary małej więcej było dzieci. niż tych. te ostatnie .162 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zakazaną zabawką w kilkuminutowym okresie pokusy. Zresztą. jeszcze po czterdziestu dniach (choć zakaz nie był ponawiany) mniej chętnie bawiły się zakazaną zabawką niż dzieci. którym uprzednio zagrożono karą silną (Freedman. Badania te jednoznacznie wskazują na jednakowość krótkotrwałych efektów kary silnej i słabej. Wręcz przeciwnie.. że spadek atrakcyjności zabawki słabo zakazanej ma charakter trwały i przejawia się w rzeczywistym zachowaniu. Po zakończeniu okresu pokusy ponownie proszono dzieci o uszeregowanie zabawek według stopnia ich atrakcyjności. ile dzieci ujawniło daną reakcję. którym grożono karą słabą. aby stwierdzić. 1965). czy zagrożenie karą faktycznie obniża atrakcyjność zakazanej zabawki (takie obniżenie atrakcyjności zakazanej czynności jest przecież głównym powodem stosowania kar) i czy kary duże są skuteczniejsze od kar małych (co jest powodem stosowania raczej dużych niż małych kar). większość przedszkolaków zaczęła jej pożądać bardziej niż przed zakazem. Źródło: Aronson i Carlsmith (1963). Inni badacze uzyskali podobne wyniki stwierdzając. Liczby oznaczają. Nieoczekiwane skutki silnych kar: zmiany atrakcyjności zakazanej zabawki jako skutek wielkości kary zagrażającej za bawienie się tą zabawką. Oczywiście po to.

Nisbett i Ross.poszukują więc powodów uzasadniających to. Z reguły poprzestają więc na jednym jego uzasadnieniu . jaką realizacja tego działania niesie. co wymagało jakiegoś uzasadnienia („Dlaczego nie bawię się tym misiem. kiedy ich nie znajdują. wywodzące się z naszych upodobań.poszukiwanie powodów zachowań rozpoczyna się od uzasadnień wewnętrznych). uczuć. że szukając przyczyn własnych działań (przynajmniej takich. Uzbrojeni w tę wiedzę (znajdującą potwierdzenie w licznych badaniach . które nie zostały przez nich samych zainicjowane i nie były poprzedzone długotrwałym procesem podejmowania decyzji). Jedni i drudzy nie bawili się nią w początkowym okresie pokusy. które tkwią w sytuacji czy też poza samym działaniem i przyjemnością. Uzasadnienia zewnętrzne oznaczają te powody podejmowania działań. a także z naszych własnych przekonań o tym. Uzasadnienia wewnętrzne natomiast to przyjemność płynąca z samej realizacji danej czynności. osobiste powody podejmowania działań. rozpoczynają zwykle od poszukiwania przyczyn zewnętrznych. przyjrzyjmy się zachowaniu przedszkolaków zagrożonych silną bądź słabą karą za bawienie się zakazaną zabawką.nawet jeżeli faktycznie dane działanie spowodowane było więcej niż jedną przyczyną 1 zwykle jest to uzasadnienie zewnętrzne.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 163 albo wcale nie występują. to nasze własne. od przedszkolaków poczynając. Oczywiście. Ludzie są przy tym tak skonstruowani. które są do uzasadnienia własnego postępowania po prostu wystarczające. albo są odwrotne w stosunku do zamierzeń karzącego. Dopiero wtedy. co robią. lecz takich. Ponadto ludzie zwykle poszukują nie wszystkich możliwych powodów własnych działań. Zewnętrznym uzasadnieniem postępowania jest więc chęć uniknięcia kary. 1980). Ludzie. zyskania nagrody. bo on się pogniewa i pozabiera . zwracają się w kierunku ewentualnych wewnętrznych powodów własnego zachowania (chociaż przy interpretacji cudzych zachowań kolejność jest zwykle odwrotna . pragną zwykle myśleć o swoim własnym zachowaniu jako 0 działaniach sensownie uzasadnionych . Dlaczego tak się dzieje? Najbardziej przekonywające wyjaśnienie odwołuje się do pojęcia uzasadnienia zachowania. dzieci zagrożone silną karą łatwo znajdowały tu zewnętrzne uzasadnienie właśnie w groźbie kary („Nie bawię się. spełnienia cudzej prośby itd. Uzasadnienia te z kolei dzielą się z grubsza na zewnętrzne i wewnętrzne. co słuszne. a co nie. skoro mi się podoba?").

które uprzednio rysowały dła uzy- . dopóki otrzymuje za nie pieniądze. co lubiły i mogły robić (nie zaś kary za to. a piątki będzie przynosić jedynie tak długo. Do badań wybrano jedynie dzieci lubiące się bawić pewnym rodzajem pisaków. ta sama logika każe przewidywać. by dostawać pieniądze. powinno prowadzić do spadku jej lubienia i zaniku pragnień leżących u jej podłoża. nagradzane przez rodziców pieniędzmi za każdą przyniesioną ze szkoły piątkę.164 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI wszystkie swoje zabawki"). jak wiele czasu dziecko poświęca na zabawę pisakami. W rezultacie zakazana zabawka stawała się mniej atrakcyjna. odwołującego się do własnych upodobań („Ja po prostu nie lubię tego misia aż tak bardzo"). Ten sposób myślenia znajduje uzasadnienie w wynikach innego badania. badacze zaś przez jednostronne lustro obserwowali. Jednak dzieci zagrożone karą słabą nie znajdowały takiego natychmiastowego uzasadnienia . może piątki co prawda nadal przynosić. Wreszcie dzieciom z grupy trzeciej nagrody ani nie zapowiadano. co lubiły. Jest to zgodne z zasadą. aby rozsądnie i wystarczająco wytłumaczyć niebawienie się atrakcyjną zabawką. Może to mieć ten smutny skutek. nie zaś chęcią wykonywania samej czynności. Nagradzany człowiek zaczyna bowiem widzieć własne działania jako powodowane chęcią uzyskania nagrody. choć również ją dostały. Okazało się. że gwiazda taka była przedmiotem wielkiego pożądania przedszkolaków). W kilka dni później wśród zabawek dostępnych każdemu dziecku znajdowały się również pisaki. że dzieci. ani nie dawano. którym tym razem zapowiadano nagrody za to. przeprowadzonego również na przedszkolakach. to dostaną Odznakę Dobrego Rysownika . Tak więc lubiące się uczyć dziecko. a czego nie mogły robić). że mniej będzie lubić naukę dla niej samej. że uzasadniając własne zachowania zwracamy się początkowo w stronę uzasadnień zewnętrznych. ale już nie dlatego. Jednej grupie zapowiedziano. W tej sytuacji dzieci poszukiwały innego powodu zaniechania zabawki i pod nieobecność uzasadnienia zewnętrznego dochodziły do uzasadnienia wewnętrznego.kara była zbyt słaba.błyszczącą złotą gwiazdę z czerwonymi wstążkami i miejscem na wpisanie własnego imienia (wstępne badania wykazały. że jeżeli będą ładnie rysować. że uzyskiwanie zewnętrznych nagród za wykonywanie czynności. Dzieciom z drugiej grupy nagrody nie zapowiadano. tylko dlatego. Co ciekawe. że lubi się uczyć. skądinąd lubianej i zgodnej z własnymi pragnieniami.

Badanie to pokazuje więc paradoksalne skutki nagrody . lecz tylko spełnienia obowiązku. bo lubię"). Obecność sytuacyjnego uzasadnienia własnego działania w postaci nagrody prowadziła do niedoceniania roli wewnętrznego uzasadnienia tegoż działania. Nie lubiły już pisaków tak bardzo jak na początku (Lepper i in. Pozytywne wysiłki i działania skierowane na kochaną osobę i utrzymanie z nią stałego związku mogą znajdować uzasadnienie albo wewnętrzne. że opisane prawidłowości rzucają bardzo interesujące światło nie tyle na samą miłość. to im większa nagroda. jakie daje nam sam fakt troszczenia się o nią. bawiły się nimi o połowę krócej niż dzieci z dwóch pozostałych grup.miast nasilić lubienie czynności. Nagroda może jednak informować odbiorcę nie tylko o osiągnięciach. Nb. Nagrody (i kary) oczywiście nie zawsze działają w ten paradoksalny sposób. która była nagrodzona. Jeżeli uwypuklony jest ten aspekt jej treści. co się z nią stać może.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 165 skania zapowiedzianej nagrody. albo zewnętrzne. 1973). by w miłości nie szukać szczęścia i przyjemności. Uzasadnienia wewnętrzne odwołują się do naszych własnych uczuć do tej osoby. że podjął on działanie właśnie po to. tym bardziej dodatni jej wpływ na lubienie danej czynności i dalszą ochotę do jej wykonywania. o tym. by nagrodę zyskać. do atrakcyjności naszego z nią związku i do przyjemności.im większa nagroda. 1975). Nastąpił spadek wewnętrznej motywacji do wykonywania uprzednio lubianego działania (motywacji typu: „Robię to. winien jestem tu odpowiedź na pytanie: „A co to wszystko ma wspólnego z miłością?" Otóż wydaje mi się. kary . ile na to. oddziałuje ona w normalny sposób .. jeżeli kochający się ludzie poważnie przejęliby się zaleceniami (niektórych) moralistów. Oczywiście. „normalnie" i nasilają motywację do wykonywania działań. ale i o powodach jego działania. tym bardziej ujemny jej wpływ na lubienie danej czynności i dalszą ochotę do jej wykonywania (Dęci. Jeżeli nagroda udzielana jest za osiągnięty poziom wyniku czy umiejętności. Często oddziałują one. za co jest ona dawana i otrzymywana. Decydującym czynnikiem jest przekazywana przez nagrodę informacja. Uzasadnienia zewnętrzne odwoływać się mogą między innymi do nagród za spełnianie nakazów moralnych bądź też do kar grożących za złamanie tych nakazów. rzecz jasna. spowodowała ona skutek dokładnie odwrotny. za które są udzielane.

a w każdym razie zmiennych uczuć składających się na miłość czymś tak stabilnym jak poczucie obowiązku dostarcza naszemu związkowi z innym człowiekiem dodatkowych. w istocie tak słabych. Miłość jest swoją własną nagrodą. potępienie ze strony innych) są zwykle większe od nagród za ich przestrzeganie. jak i wewnętrznymi. by przestały być spostrzegane jako wyrażające miłość. gdzie kary za łamanie nakazów (poczucie winy. Zatem określanie własnych przyzwoitych wobec partnera działań jako rezultatu spełniania nakazów (czy to moralności. jakie daje nam intymność w łączącym nas związku) może być dla partnera niezbyt przyjemne (w końcu to nie on jawi się jako powód naszych działań. to tym samym stają się one słabsze (kto w końcu poza nami ma decydować. i w konsekwencji może podcinać uczuciowe podstawy naszego z nim związku. łatwo o to. Prawidłowości pokazane na przykładzie przedszkolaków wskazują.moralność jest taką dziedziną.skoro nam chodzi . Może też być dla niego zagrażające . że nie wystarczają one same w sobie do działania na rzecz partnera. czy to rozsądku) prowadzić może do spostrzegania własnych do niego uczuć jako słabszych. lecz nasze własne zasady). a jednocześnie traktowania przyczyn wewnętrznych jako nieistotnych. W dodatku czerpanie podniety do działań pozytywnych wobec partnera z poczucia naszego własnego obowiązku (miast z uroków.166 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zdają się tu być ważniejsze od nagród . przyjemności. solidnych podstaw. jak silne są nasze własne uczucia?). że wsparcie dość ulotnych. Ten właśnie problem nazywam pułapką obowiązku. jakie daje nam sama troska o niego. które jako postępek nienormalny ściąga na siebie uwagę szczególną (zważmy na przykład. widzenie naszego postępowania jako powodowanego obowiązkiem pomniejsza rolę naszych własnych uczuć do partnera. Przestrzeganie nakazów moralnych jest bowiem zachowaniem po prostu normalnym i nie zasługującym na większą uwagę. Z jednej strony oczywiste jest. że kiedy człowiek może uzasadniać sobie jakieś własne zachowanie przyczynami zarówno zewnętrznymi. które jednak bardzo rzadko nakłada obowiązek wynagradzania za czyny moralne). jak wiele zachowań niemoralnych obłożonych jest karami przez prawo. Jeżeli natomiast sami widzimy nasze uczucia jako słabsze. a jeżeli zachowania wyrażające miłość wyrażają również co innego. Z drugiej jednak strony. to ma tendencję do widzenia przyczyn zewnętrznych jako jedynych przyczyn swego postępowania. w przeciwieństwie do łamania norm.

. powoduje brak orientacji partnerów co do treści i wielkości czyhających na ich związek zagrożeń. że nie ma żadnej prostej recepty na rozwiązanie problemu obowiązku (tak jak nie ma prostej recepty na pułapkę dobroczynności). niż to bywało kiedykolwiek wcześniej w dziejach naszej kultury. Unikanie konfliktu ma zresztą swoje uzasadnienie nie tylko w nieco egoistycznym zapewnianiu sobie samemu „świętego spokoju".ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 167 jedynie o obowiązek. a partnerzy są zwykle mniej lub bardziej od siebie różni. występowanie konfliktów w małżeństwie jest po prostu nieuchronne. Nie sposób wyobrazić sobie stałego związku. Na dłuższą metę strategia unikania konfliktu stanowi poważne zagrożenie dla związku. zamiana miłości w obowiązek (małżeński) jest zabiegiem nie pozbawionym poważnych niebezpieczeństw. wartości i interesów w małżeństwie jest tym bardziej prawdopodobny. przy czym „zbyt wiele" oznacza zapewne różne wielkości dla różnych związków. Nie na długo jednak. im bardziej małżonkowie są rzeczywiście partnerami związku i im bardziej się od siebie różnią. konflikty są nieprzyjemne (także dlatego. co przynosi silne natychmiastowe zyski w postaci uniknięcia tych wszystkich przykrości. Choć więc spełnianie obowiązków jest rzeczą piękną i pożyteczną. czyli pułapka bezkonfiiktowości Konflikt celów.unikanie konfliktu pozwala przecież uchronić również i jego przed złem. że burzą romantyczny mit jedności pragnień) i zagrażają istnieniu związku. gdy poczucie obowiązku jest. Tak więc dobrze. Myślę. Szczególnie współcześnie. jakie nękają ich podczas i z powodu kłótni. kiedy domaganie się szczęścia i przyjemności jest głośniejsze czy powszechniejsze. Ponieważ w naszych czasach partnerstwo staje się coraz ważniejszą podstawą budowania stałych związków. jeżeli kierowaliby się głównie tym poczuciem. że znajdziemy sobie inne. to istnieje niebezpieczeństwo. że ludzie starają się ich unikać. aby związek dawał rzeczywistą radość. ponieważ uniemożliwia zlikwidowanie źródeł konfliktów. ale także w trosce o dobro partnera . podobnie jak nie sposób wyobrazić sobie. ważniejsze obowiązki. gdy jest go zbyt wiele. Oczywiście. w którym partnerzy w ogóle nie kierowaliby się poczuciem obowiązku. a wreszcie pozbawia ich umiejętności osiągania porozumienia i radości płynącej z pojednania. Nic więc dziwnego. choć niedobrze. Święty spokój.

A obie te strategie współwystępują z niezadowoleniem partnerów z ich związku. Odłożenie na potem wizyty u dentysty czy w urzędzie niesie natychmiastową ulgę i ta właśnie natychmiastowość decyduje o jej nieodpartym uroku. W konsekwencji postępowanie takie jest równie zabójcze dla związku. że będzie gorszy). że ich życie zaczyna się toczyć gdzie indziej. Unikanie konfliktów. że nic sposób ich rozwiązać). Jeżeli ją denerwuje jego wyraźna nieudolność w robieniu kariery zawodowej. podczas gdy strategią sprzyjającą satysfakcji z małżeństwa jest poszukiwanie kompromisu (Levinger.168 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Uporczywe unikanie konfliktowych tematów rozmów czy działań prowadzi do zubożenia zakresu spraw. on przestanie się jej zwierzać ze swoich kłopotów w pracy (porozmawia o tym z sąsiadem) itd. odcinek serialu z życia wyższych sfer. Zdarzenia bliskie w czasie mają to do siebie. a konflikty pomiędzy nimi są tak zadawnione i poplątane. prowadzi więc do związku. że tak naprawdę dopiero załatanie dziury w zębie czy wypełnienie deklaracji podatkowej będzie załatwieniem sprawy i ulgą ostateczną. w której partnerów niewiele już łączy. Pozornie pozostają nadal w związku. choć odległego w czasie (doprowadzenie do sytuacji. w których partnerzy są lub usiłują być razem. Nietrudno jednak zauważyć. Co więcej. 1980). mogą ominąć konflikt: on pójdzie do sąsiada na mecz. czyli otwarte wyrażenie konfliktu) wystawia nas na niebezpieczeństwo zła nieporównanie większego. który albo staje się nijaki (co oznacza. albo negatywny. W niemal każdym pojedynczym przypadku ominięcie konfliktu wydaje się zupełnie rozsądnym rozwiązaniem. to zamiast się kłócić bądź ustępować sobie nawzajem.transmitowany na innym programie drugoligowy mecz piłki nożnej. Uchronienie siebie i partnera przed ziem niewielkim i natychmiastowym (starcie z partnerem. tak że w końcu jedno lub obydwoje dokonują aktu wewnętrznej emigracji. jednak ich życie coraz bardziej zaczyna się rozgrywać poza nim. Jeżeli ona chce oglądać 147. ale odroczonych. że stałe stosowanie przez partnerów tej właśnie strategii prowadzi prostą drogą do tego. jak strategia otwartego atakowania partnera. że są psychicznie znacznie bardziej realne i odczuwalne od zdarzeń znacznie poważniejszych. motywowane pragnieniem. on zaś . aby „było dobrze". ona zostanie w domu. pomimo świadomości. Unikanie konfliktu stanowi szczególny przykład pułapki polegającej na uleganiu złudnym urokom natychmiastowej ulgi. uzyskiwanie takich natychmiastowych ulg jest w oczywisty spo- .

czy również teściowej. obniżając tym samym szansę znalezienia sensownego kompromisu. Unikanie prób rozwiązania konfliktu przynosi natychmiastową ulgę. Dlaczego więc nasza przykładowa żona zwleka ze zgłoszeniem problemu. Boli ją jedynie brak pewności. ale prowadzi do jego nasilenia. czy to. Jemu wydaje się to zupełnie naturalne (zawsze dotąd zwierzał się matce). a nawet dostrzec potrzebę ich zmiany („Co cię nagle ugryzło? Nigdy dotąd nie miałaś pretensji"). Rozmowa jest dla niej tyleż pożądana (dzięki niej może uda się nakłonić męża do większej dyskrecji). co odstręczająca (nie chce go zranić sugerując. Jednak kocha męża i nie chce sprawiać mu przykrości. iż kiedy to już wreszcie zrobi. choć wielekroć o tym myślała i chciała to zrobić? Dlatego. a poza tym perswazja może się nie udać i w końcu o wszystkim dowie się teściowa). Podobnie jest i w przypadku konfliktów między partnerami stałego związku. powierza tylko jemu. im bliższa jest perspektywa przeprowadzenia rozmowy. być może wyższą niż sam podatek. zobrazowane na nim prawidłowości potwierdzają liczne badania. Ogólna prawidłowość jest jednak taka. co powierza mężowi. Im dłużej będzie czekała. między innymi nad zwierzętami. Ząb boti coraz bardziej i w końcu trzeba go będzie wyrwać zamiast plombować. co na pewno nie pomoże w dobrym przeprowadzeniu rozmowy. które . która w rezultacie zaczyna wiedzieć o domowym życiu i żonie nawet więcej niż ona sama. by dążyć do tej rozmowy. Im dłużej będzie czekała z wyjawieniem swoich pretensji. że ma równie wiele powodów. niezlożenie na czas deklaracji podatkowej zaowocuje karą. że jej mąż zwraca się w każdej sprawie o radę do swojej matki. ponieważ wie.do przeprowadzenia rozmowy i do jej uniknięcia . jak i jej unikać. tym większe też będzie zaskoczenie męża i tym trudniej będzie mu zmienić utarte już zwyczaje. choć ją wyprowadza to z równowagi. Obie tendencje . (zaczerpnięty z klasycznej teorii konfliktu Neala Mtllera. że w miarę wzrostu bliskości wszelkich obiektów pociągających i odstręczających zarazem (czyli ambiwalentnych) tendencja do ich unikania rośnie szybciej od tendencji do zbliżania się do nich. pretensji nagromadzi się tyle. Wyobraźmy sobie żonę stwierdzającą wkrótce po ślubie. że jest maminsynkiem.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 169 sób zdradliwe. tym większa jest szansa. czemu żona wcale nie chce przeszkadzać. że ich zgłoszeniu towarzyszyć będą silne emocje.rosną tym bardziej. że on kocha swoją matkę. Ilustruje to rysunek 12.

Zdesperowana żona kręcić się będzie wokół punktu przecie- .170 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 12. motywacja unikania przeważa nad motywacją dążenia do rozmowy. W miarę zbliżania się rozmowy chęć jej uniknięcia rośnie jednak szybciej niż chęć jej przeprowadzenia i kiedy moment ten jest już bliski. i boję się". i chcieć tego samego obiektu). Dopóki rozmowa jest jeszcze odległa. Jest to więc typowy konflikt „I chciałabym. może pojutrze porozmawiamy"). motywacja do jej przeprowadzenia przeważa nad motywacją do jej uniknięcia i nasza żona ożywiona jest szczerą chęcią zgłoszenia problemu („Jutro się z nim rozmówię"). za pomocą wstrząsów elektrycznych i jedzenia wyuczono i bać się. szkoda psuć nastrój. W rezultacie żona wycofuje się z zamierzonej rozmowy („Nie dzisiaj. Konflikt dążenie-unikanie: wzrost tendencji do unikania i dążenia do ambiwalentnego obiektu w zależności od bliskości tego obiektu.

Czekanie ze zgłoszeniem problemu do czasu. Nawet kiedy sensowny kompromis jesi w pełni osiągalny. Drugi oczywisty powód polega na tym. jest równie niebezpieczne. W obu tych stanach bowiem trudno jest zrobić cokolwiek innego niż na oślep zaatakować partnera. że znacznie lepiej jest od czasu do czasu zepsuć dobry nastrój i przystąpić do nieprzyjemnych rozmów wtedy. przerodzi się w mało kontrolowany wybuch pretensji. to oczywiście zapytujemy się w duchu. dla których rozwiązanie konfliktu jest tak trudne dla samych zainteresowanych. Niestety. Tu właśnie zdaje się zaczynać rola dla partnera. kiedy tak są na siebie wściekli bądź znękani. partner zacznie się bronić i sam atakować! Stanowczo wydaje się. kiedy to on właśnie jest przedmiotem naszego ataku i przyczyną problemu. Ba! Jak jednak partner ma to zrobić. do czego taki partner jest nam w ogóle potrzebny. gdy nie można już dłużej wytrzymać. w którym obie mają jednakową siłę. ukoić nasze emocje. w którym ma nam dopomóc? Jeżeli choć trochę się nami przejmuje.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 171 cia obu motywacji (punktu równowagi. najczęściej jest to argument w postaci własnej silnej emocji (oburzenia na męża. kiedy są one jeszcze tylko nieprzyjemne. w którym boli on najbardziej. Niczym pacjent z bolącym zębem. że można go osiągnąć w zasadzie jedynie po jasnym wyrażeniu i konfrontacji sprzecznych pragnień i dążeń. co miało być zgłoszeniem problemu i poszukiwaniem jego rozwiązania. by uciec spod drzwi. kiedyś w końcu zdecyduje się na odbycie rozmowy . to powinien nam pomóc. że choć kompromis jest rozwiązaniem jeszcze możliwym do zaakceptowania dla obojga partnerów.wtedy gdy dojdzie jakiś dodatkowy argument za jej przeprowadzeniem. ani do zbliżania). w związku z czym nie dochodzi ani do wycofywania się. jak zgłaszanie go w tym momencie. Oczywiście.myśleć. jeżeli zaś nie potrafi tego zrobić. zainteresowani przystępują zwykle do jego poszukiwania w maksymalnie niekorzystnej sytuacji emocjonalnej. że widzą wszystko na czerwono lub czarno. a jeszcze trudniej . W rezultacie to. kiedy wszystkie stomatologiczne niebezpieczeństwa zyskają na wyrazistości dzięki swej dotkliwej bliskości. Przykład ten pokazuje jeden z powodów. że raz jeszcze powiedział o czymś swojej matce). to jednak jest on . Kompromis jest trudny emocjonalnie nie tylko dlatego. zmierzający dzielnie do dentysty. Skoro jest nam tak źle.

a każdy jest . mają większą szansę na trwałość i satysfakcję niż związki niesprawiedliwe. bardziej pożądać rozwiązania kompromisowego niż indywidualistycznego. ząb za ząb". tak ja tobie"). bo zgodne z niepisaną zasadą wzajemności („jak ty mnie. Dopóki kompromis pozostaje kwestią czystej buchalterii strat i zysków dokonywanej w imię realizmu. 1979. 1979. pozostają oni między burzliwą udręką wzajemnych ataków a wewnętrzną emigracją bezkonfliktowości. ponieważ prowadzi prostą drogą do ich nasilenia na zasadzie błędnego koła. albo w sposób istotny zmienić własne pragnienia. Sprawiedliwość. Po kilku rundach negatywnej wymiany nie sposób rozstrzygnąć. To może być równie trudne. Odwzajemnianie negatywnych zachowań i emocji uważane jest powszechnie za najbardziej zabójcze dla związku zjawisko. że w parach szczęśliwych zgłoszenie jakiegoś problemu spotyka się ze zgodą lub przynajmniej wysłuchaniem przez partnera. Niezłomność zasad. czyli pułapka sprawiedliwości Wszyscy pragniemy sprawiedliwości i jak wykazały badania opisywane w poprzednim rozdziale. tj. gdyż prowadzić może do spirali coraz bardziej negatywnych zachowań. A jednak domaganie się przede wszystkim sprawiedliwości przez każdego z partnerów jest bardzo niebezpieczne dla ich związku. Badania nad przebiegiem wzajemnych kontaktów w parach małżeńskich wykazują zgodnie. W parach nieszczęśliwych odpowiedzią jest natomiast uskarżanie się na ten sam lub inny problem. Gottman. „kto pierwszy zaczął". może łacno przybrać biblijną postać „oko za oko. Schaap. 1984). Dylemat ten zaiste przypomina wybór między Scyllą a Charybdą i jeżeli nie zostanie przez partnerów rozwiązany. Przy tym każde z partnerów uważa swoje zachowanie za sprawiedliwe. związki. jeżeli traktowane będzie jako wyrzeczenie się cząstki samego siebie. jaką partnerzy uzyskują.172 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI rozwiązaniem odbiegającym od możliwości najbardziej wymarzonej. ponieważ dla wielu ludzi jest ona jedyną wizją prawdziwej miłości). Prowadzi to do przelicytowywania się partnerów w skargach i nieszczęściach. dopóty jest ciosem dla romantycznej koncepcji jedności pragnień. jakie ich w danym związku spotykają (Billings. Partnerzy mają więc do wyboru: albo porzucić tę koncepcję (co może być trudne. w których wymiana dóbr jest sprawiedliwa.

Oczywiście. ani co znaczy „wszystko". . i głupcy). Kluczową dla związku umiejętnością partnerów jest powstrzymanie się od rewanżu. Z czasem przeradza się to w zautomatyzowaną rundę: „Zawsze musisz wszystko zepsuć" . dopóki każde z partnerów postępuje niczym niezłomny strażnik sprawiedliwości. Nawet najbardziej kochającemu człowiekowi zdarza się tak dalece przejąć sobą. ale także automatycznie wywołuje ochotę do zrewanżowania się zadającemu ból partnerowi. Na krótką metę jest to zachowanie nierozsądne (niesprawiedliwie nagradzamy partnera i narażamy się na jeszcze jedną przykrość). jak zwykle sądzimy) wykorzystana przez „egoistycznego" partnera. Problem polega jednak na tym. Jedynym wyjściem z tego błędnego koła jest poniesienie niesprawiedliwego kosztu i odpowiedzenie dobrem na zło.przekonania o jego ważności we własnym życiu. niewplątanic się w spiralę wymiany negatywnej i konstruktywne zareagowanie na destruktywny postępek partnera. Najmądrzejszemu zdarzy się palnąć karygodne głupstwo (mądrzy ludzie różnią się przecież od głupców tym. Krzywda zaś nie tylko boli. że wysiłek taki ma sens jedynie pod warunkiem podobnej odpowiedzi partnera.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 173 zwykle przekonany. Krzywda doznawana ze strony partnera jest doświadczeniem całkowicie nieuchronnym w związku dwojga ludzi. I wcale nie pragnie się tego dowiedzieć od drugiego. że jedynie oni potrafią postępować mądrze. że odpowiedzialność za to spoczywa na partnerze. że taka umiejętność odpowiedzenia dobrem na zło rośnie wraz ze wzrostem: . ponieważ nie wymieniają już żadnych informacji. lecz jedynie negatywne emocje. gdzie żadne z partnerów już nie wie. itd. ani co znaczy „zawsze". możemy utracić partnera i nasz z nim związek). Wyjściem z pułapki sprawiedliwości jest zgoda na poniesienie ryzyka. co jest przecież równie dotkliwe. że nasza dobra wola zostanie nadużyta i (raz jeszcze.dotychczasowego zadowolenia ze związku. Kiedy żona mówi do męża: „Zepsułeś mi cały wieczór". Rusbult i współpracownicy (1991) wykazali.). że nie widzi nikogo innego (gdy ma wątpliwości co do własnej wartości albo boli go głowa. ten prawie na pewno odpowie: „To ty mi zepsułaś wieczór". głupstwa zaś popełniają i mądrzy. choć na dłuższą metę jest to jedyne rozsądne zachowanie (jeżeli działania tego nie wykonamy. postępuje również eskalacja negatywności.„Ależ to ty wszystko zawsze psujesz". .

Pojawienie się skłonności jednego bądź obojga partnerów do świadomego rozważania. że dzieje się źle (Levinger. jeżeli związek ma trwać nadal. im bardziej jesteśmy przekonani 0 atrakcyjności innych związków potencjalnie nam dostępnych. Reakcje na niezadowolenie Opisane wyżej pułapki są tylko jednym z możliwych źródeł problemów. a przynajmniej jeżeli ma w nim trwać intymność. . każdy z partnerów gromadzi taki zapas „zysków". pozwalającym tę skłonność przewidywać. jakie nękają związek dwojga ludzi. jest poziom zaangażowania partnerów w utrzymanie ich związku. który nie może być długo ignorowany. Kiedy jednak zaczyna się martwić. stanowi sygnał ostrzegawczy. 1979). Nawet jeśli uda się uniknąć ich wszystkich. czy psychiczna męskość-kobiecość (omawiana nieco dalej). konfliktów. Życie każdej pary dostarcza setek okazji do rozczarowań. Nie wydaje się natomiast. oznacza to wyczerpanie owej nadwyżki i sygnał. niechęć do przyjmowania perspektywy partnera.zaangażowania w jego utrzymanie. aby takie buchalteryjne pojęcia były odpowiednimi kategoriami do analizy własnego związku dwojga ludzi. Istotną rolę odgrywają też pewne indywidualne cechy partnerów.wysiłku uprzednio włożonego w ów związek. udręk czy problemów. Opisywanie związku miłosnego w kategoriach strat i zysków. normy wzajemności czy sprawiedliwej wymiany może być użyteczne 1 pożądane przy obiektywnej i bezosobowej (na przykład naukowej) analizie bliskich związków.174 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI . pojawienie się choćby krótkotrwałego niezadowolenia w bliskim związku jest oczywiście nieuchronne. jak stopień skoncentrowania na sobie. czy wymiana dóbr w ich od dawna trwającym związku jest sprawiedliwa. jakie są następ- . Dopóki bowiem związek jest zadowalający. Skłonność do konstruktywnej reakcji na destruktywność partnera maleje zaś tym bardziej. że nie musi się martwić o znak bilansu. Ogólnie najważniejszym aspektem związku. Jednakże skłonność do odpowiadania dobrem na zło jest ogólnie silniej uzależniona od stanu związku niż od indywidualnych cech ludzi weń zaangażowanych. Powstaje więc istotne pytanie: jak ludzie reagują na niezadowolenie ze swojego związku.

modlenie się o zmianę na lepsze. niezwracanie uwagi na jego wady. Lojalność oznacza cierpliwe przeczekiwanie problemu w nadziei. próby zmieniania siebie i/lub partnera. decyzję „pozostańmy (tylko) przyjaciółmi". Koncepcja wydaje się udanym i badawczo uzasadnionym kompromisem między prostotą (konieczną cechą użytecznej teorii) a skomplikowaniem (nieuchronnym przy tak złożonym zjawisku jak długotrwały związek dwojga ludzi). Rusbult i Zembrodt (1983) zidentyfikowały ogółem kilkadziesiąt takich sposobów reakcji. Punktem wyjścia tej koncepcji było uzyskanie od dużej grupy ludzi swobodnego opisu ich własnych sposobów reagowania na niezadowolenie ze związku miłosnego. ograniczanie czasu z nim spędzanego. poszukiwanie kompromisu. jakie zaobserwowali u siebie samych w przeszłości. Lojalność i Zaniedbanie.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 175 stwa różnych rodzajów reakcji i od czego zależy wybór reakcji na niezadowolenie? Oczywiście na pytania te usiłowało odpowiedzieć wielu badaczy. chłodne bądź nieprzy- . że przegląd wszystkiego. których opisy przedstawiły następnie innej grupie badanych. Dialog. byłby o wiele bardziej męczący niż pouczający. z prośbą o ocenę ich podobieństwa do siebie. Owa ukryta struktura okazała się zawierać dwie zasadnicze osie: konstruktywność-destruktywność i aktywność-bierność. Wycofanie się z kontaktów. Oceny podobieństwa poddano następnie analizie przy pomocy jednej z procedur statystycznych pozwalających wydobyć ukrytą strukturę znaczeń leżącą u podstaw „powierzchownego" podobieństwa między różnymi konkretnymi reakcjami na niezadowolenie. izolowanie się od partnera.).amerykańskiej badaczki Caryl Rusbult. terapeutów itp. poszukiwanie pomocy na zewnątrz (u przyjaciół. trwanie przy partnerze.. Zamiast tego przedstawię tu w zasadzie jedną tylko koncepcję . proponowanie jego rozwiązań. rozwód. że „samo się jakoś ułoży" albo że „czas zaleczy rany". sposobów. Dyskusje nad problemem. Jak ilustruje rysunek 13. czyli Wyjście. co mają oni do powiedzenia. atak na partnera (włącznie z fizycznym). odmowę podejmowania dyskusji. zamiana każdego z tych wymiarów w dwudzielny podział pozwala wyróżnić cztery zasadnicze typy reakcji na niezadowolenie. Dialog to podejmowanie prób usunięcia problemu i utrzymania związku w dobrym stanie. Zaniedbanie oznacza wreszcie ignorowanie partnera. Wyjście ze związku oznacza jego aktywne niszczenie. choć obawiam się.

spokojne przyglądanie się. Lojalność i Zaniedbanie: typologia reakcji na niezadowolenie wywołane pojawieniem się problemu w bliskim związku dwojga ludzi. Jednocześnie Dialog i Lojalność stanowią reakcje konstruktywne. Jak widać. podczas gdy Wyjście i Zaniedbanie są destruktywne. jak związek się wali. krytykowanie go za rzeczy nie związane z aktualnym problemem.176 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 13. jemne traktowanie partnera.partnerzy podejmują jakieś kroki. by zmienić niepożądany stan rzeczy. podtrzymujące związek.partnerzy głównie pozwalają sprawom toczyć się ich własnym torem. 745). Pomimo swej prostoty klasyfikacja ta zawiera w sobie . ponieważ stanowią różne drogi zagłady związku. s. Wyjście. (1986 a. Słowem . Dialog. Natomiast Lojalność i Zaniedbanie mają charakter bierny . Wyjście i Dialog są aktywnymi reakcjami na problem . Źródło: Rusbult i in.

staram się podsunąć jakieś kompromisowe rozwiązanie.. co mi się nie podoba. 6. Rusbult i współpracownicy (1986 a) skonstruowali krótki samoopisowy kwestionariusz dość rzetelnie mierzący tendencję do reagowania strategią typu Dialog (a także pozostałymi strategiami.22) były znacząco wyższe od średnich wyników uzyskiwanych przez mężczyzn (41. aby to wszystko naprawić". by się zorientować.. dyskutuję o nich z moim partnerem. że mnie to denerwuje. księdza czy terapeuty). które rozwiązałyby problem. od razu staram się razem z nim odbudować zgodę między nami. 2. Kiedy jesteśmy na siebie źli. co właściwie się dzieje". Kiedy gnębią nas jakieś problemy. Kiedy mój partner mówi czy robi coś. 3.". Pytanie w odniesieniu do każdej pozycji brzmi: „Jak często (o robisz?".74). Gdy mamy z naszym związkiem jakieś poważne problemy. rozważam. czy nie zwrócić się o radę do kogoś z zewnątrz (przyjaciół. o czym mowa niżej). W badaniach nad 68 przedmałżeńskimi parami studenckimi (USA) średnie wyniki uzyskiwane przez kobiety (45. rodziców. jak tylko mogłem. Składają się nań następujące twierdzenia: 1. Przyjrzyjmy się więc bliżej poszczególnym sposobom reagowania. mówię mu o tym. Dialog Konkretnymi przykładami reakcji typu Dialog są następujące wypowiedzi badanych: „Postanowiliśmy pójść na kompromis. Kobiety wykazują zatem większą niż mężczyźni skłonność do reagowania na problemy w sposób równocześnie konstruktywny . Zakres możliwych punktów wynosi więc od 9 do 63. 4. Gdy coś w moim partnerze psuje mi humor.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 177 istotne rozróżnienia i obejmuje większość faktycznie obserwowanych reakcji na problem niezadowolenia w bliskim związku. 5. Gdy niedobrze się między nami dzieje. staram się zaproponować takie zmiany w naszym związku. „Napisałam do niego list. Gdy się pokłócimy. mówię mu. „Starałem się. 7. a odpowiedzi udzielane są w skali od 1 (nigdy tego nie robię) do 9 (bardzo często tak robię).

Różnica między kobietami i mężczyznami pod względem skłonności do stosowania Dialogu obserwowana jest dość powszechnie i w różnych kulturach. żeby ze mną porozmawiał. jak oni mogą tego nie robić). Gdy się pokłócimy. Na przykład Rubin (1976. W jaki sposób rozmawianie może ją przekonać. jak one mogą ustosunkowywać się do wszystkiego. a ona mi mówi. jak i aktywny. tym większe było ich przekonanie o skuteczności własnej reakcji. że chce rozmawiać. jak dalece badani przejawiali skłonności do Dialogu. jak dalece własna odpowiedź na problem okazała się skutecznym jego rozwiązaniem. żebyśmy ze sobą porozmawiali. Mąż: Rozmawiać! Rozmawiać! A co tu jest do rozmawiania? Ja chcę się z nią kochać. Proszono też o ocenę. Lojalności. a także o ocenę aktualnej (a więc już po reakcji na problem) satysfakcji ze związku i własnego weń zaangażowania. jaki ostatnio spotkały w swoim związku. strategia ta ma stosunkowo największe szansę na rzeczywiste rozwiązanie problemu. Jest to więc typ reakcji najbardziej pożądany z punktu widzenia utrzymania intymności i całego związku. może udałoby nam się coś zrozumieć. Nie chcę wskakiwać od razu do łóżka i udawać. s. Pozwalało to stwierdzić. Ponieważ Dialog jest zarówno konstruktywny. USA): Żona: Chciałabym. o czym myśli. Zaniedbania i Wyjścia w odpowiedzi na ten konkretny problem. Dbanie o dobrą kondycję związków uczuciowych stanowi bowiem istotny składnik tradycyjnego i nadal obowiązującego stereotypu roli kobiecej („strażniczka ogniska domowego").178 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI i aktywny. co napotkają na swej drodze. Jak pokazują wyniki z tabeli 10. że nic się nie stało. Dialog był tą strategią. im bardziej badani reagowali Dialogiem. która najsilniej ze wszystkich łączyła się ze skutecznym rozwiązaniem problemu (choć związek . 146) przytacza jako typową taką oto różnicę w reakcjach żony i męża (małżeństwo robotnicze. W pewnych badaniach poproszono kilkaset dorosłych osób o opisanie dowolnego problemu. że ją kocham? Identyczny wątek odnaleźć można w niezliczonych listach do „Kącików złamanych serc" w różnych tygodnikach. oraz opisanie swoich nań reakcji.. Ponadto kobiety są ogólnie bardziej zainteresowane emocjami niż mężczyźni (ci ostatni dziwią się kobietom. czego zresztą należało oczekiwać z uwagi na pewne generalne różnice między płciami. podobnie jak kobiety dziwią się mężczyznom. żeby powiedział mi. a także tym większa była późniejsza satysfakcja ze związku. chciałabym.

nic nie mówię . czy sprawy same się jakoś nie ułożą.32" .44* -0. że nie zwracałem uwagi na jej przywary".54* 0. cierpliwie czekam. (1986 b.0. Tabela 10. Kwestionariusz mierzący tendencję do reagowania strategią typu Lojalność składa się z następujących twierdzeń: 1. akceptuję jego słabość czy wadę nie usiłując go zmienić. Jeżeli jesteśmy na siebie rozgniewani.43* . że może wszystko się ułoży. 5.11 . aby sama nieco „przyschła". 56). 4. to zamiast od razu jakoś działać. Jeżeli mój partner zachowuje się w irytujący sposób. Kiedy mój partner mnie skrzywdzi. Kiedy gnębią nasz związek jakieś problemy. 6. Wpływ typu reakcji na specyficzny problem w bliskim związku dwojga ludzi. Gdy coś mnie w naszym związku niepokoi. „Czekałam w nadziei. kiedy mnie o to poprosił". Gdy odnajduję w partnerze coś.20* 0. aż wszystko się unormuje. .0. na przekonanie o skuteczności własnej reakcji. to z góry tłumaczę wątpliwości na jego korzyść i zapominam o całej sprawie. Dialog 0. jak „Kochałem ją tak bardzo. co mi się nie podoba.15* Zaniedbanie . 2. Źródło: Rusbult i in.17* 0.słabszy niż w przypadku strategii destruktywnych). to zanim cokolwiek powiem.0. 3.06 Lojalność 0.po prostu mu wybaczam. czekam.0.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 179 tej strategii z satysfakcją i zaangażowaniem był słaby . s. pozwalam danej sprawie. i zawsze się z nim umawiałam.25* Wyjście -0. na późniejszą satysfakcję ze związku i późniejsze weń zaangażowanie (korelacje oznaczone gwiazdką istotnie odbiegają od poziomu przypadkowego).50* skuteczność satysfakcja zaangażowanie Lojalność Konkretnymi przykładami reakcji typu Lojalność są takie wypowiedzi badanych.08 0.

26. pozostaję lojalna w stosunku do partnera. 5. co nie ma bezpośredniego związku z danym problemem. Gdy coś mi się u partnera nie podoba. może dziesięć słów na tydzień". czy jednak się naprawi. staram się całą rzecz traktować jako niebyłą i o niej zapomnieć. w pracy czy oglądając telewizję). 3. Oczywiście. jak źle rzeczy się mają. czy ten związek się rozpadnie. spędzam z nim mniej czasu (za to więcej na przykład z przyjaciółmi. że po prostu starałem się sobie jakoś z tym poradzić. zwykle krytykuję go za coś. „Cokolwiek by powiedział.13).180 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 7. Gdy jestem naprawdę wściekła. „Właściwie nie zależało mi na tym. Kiedy mamy kłopoty. jakbyśmy dryfowali w przeciwnych kierunkach . które go zranią). W badaniach Rusbult średnie wyniki uzyskiwane przez kobiety wynosiły 37. 2. Myślę. -jej powiązanie ze skutecznością i późniejszym zaangażowaniem w związek jest słabe (a z satysfakcją ze związku w ogóle nieistotne). choć bierną. przez jakiś czas zachowuję się tak. Kiedy postępowanie partnera mnie wzburzy. jak: „Wyglądało to. 4. raczej się boczę niż przystępuję do konfrontacji. to niezależnie od tego.zamienialiśmy ze sobą pięć. gdy byliśmy w towarzystwie innych". Kiedy mamy jakiś problem. a prawie identyczne wyniki uzyskali ich partnerzy (37. Lojalność jest reakcją konstruktywną. Kiedy jestem na partnera zdenerwowana. jakby go w ogóle nie było. Grywałem w brydża i czytałem dużo książek". traktuję mojego partnera w paskudny sposób (na przykład ignoruję go albo mówię rzeczy. Kwestionariusz mierzący tendencję do reagowania Zaniedbaniem składa się z następujących twierdzeń: 1. odpowiedzi na te pytania również udzielane są w skali od 1 (nigdy tego nie robię) do 9 (bardzo często tak robię). że -jak pokazuje tabela 10. moją odpowiedzią było głównie milczenie oraz ignorowanie go. 6. Gdy jestem rozgniewana na mojego partnera. . Zaniedbanie Przykładami reakcji tego typu są takie wypowiedzi badanych. Nic dziwnego.

Tak więc w przypadku krótko jeszcze trwających związków młodych ludzi Wyjście i Zaniedbanie (a więc obie strategie destruktywne) stosowane są stosunkowo rzadko. mężczyzn zaś 17. sugerują. 2. Przeciętne wyniki kobiet w tym kwestionariuszu wynoszą 18. Pozostaje to w zgodzie z zawartością poprzednich rozdziałów przekonujących. 7. Kiedy jest mi z nim źle. Rozmawiam z partnerem o zerwaniu. odmawiam rozmów na ich temat. obniżającą satysfakcję ze związku i .oczywiście . że początkowe fazy związku są najprzyjemniejsze i powiązane z największą satysfakcją. zaczynam myśleć o spotykaniu się z innymi.26 (różnica nieistotna).ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 181 7. staram się mojego partnera do mnie zniechęcić. 4. podejmuję działania. Przeciętne wyniki kobiet w tym kwestionariuszu wynoszą 22. uderzyłem ją parę razy. mężczyzn zaś 23. „No.60. że Zaniedbanie jest najbardziej nieskuteczną strategią reagowania na problem. Wyjście Przykłady reakcji typu Wyjście to wypowiedzi: „Powiedziałam mu. 3. wskazują. Kiedy mamy ze sobą jakieś problemy. Kiedy mamy ze sobą jakieś poważne problemy. Kiedy partner mnie mocno zirytuje. Kiedy mamy problemy. Wyniki z tabeli 10. aby zakończyć cały ten związek. proponuję. że Wyjście jest strategią mało skuteczną.prowadzi do (czy też . gdy jestem na niego wściekła. Kiedy jestem z naszego związku niezadowolona. Wyniki przedstawione w tabeli 10. są więc niższe od wyników wszystkich poprzednich kwestionariuszy. żebyśmy ze sobą skończyli.50 (różnica nieistotna) i są znacznie niższe od dwóch poprzednio omawianych strategii konstruktywnych. wstyd powiedzieć". a także prowadzi do spadku satysfakcji i zaangażowania w związek. „Rozwiodłam się z nim". myślę o zakończeniu tego związku. że mam już tego dosyć i że to już koniec".86. 6. A oto kwestionariusz mierzący tendencję do reagowania typu Wyjście: 1. Kiedy sprawy między nami mają się naprawdę kiepsko. 5. myślę o zerwaniu.

Na przykład wielu badaczy porównujących funkcjonowanie par szczęśliwych i nieszczęśliwych stwierdziło. zgodnym z oczekiwaniem zarówno stereotypowym (czyż nie po to ludzie się z sobą . Dlaczego reagowanie destruktywne jest ważniejsze od zachowań konstruktywnych? Po pierwsze. o czym była mowa przy okazji pułapki sprawiedliwości. Dialog wpływał pozytywnie. Większa waga strategii destruktywnych niż konstruktywnych jest zresztą jednym z nielicznych wyników powtarzających się w licznych i skądinąd bardzo się różniących badaniach. że związek między strategiami reagowania na problem a satysfakcją jest silniejszy dla strategii destruktywnych niż konstruktywnych: Wyjście i Zaniedbanie silniej obniżają satysfakcję ze związku.182 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI stanowi przejaw) silnego spadku zaangażowania zainteresowanych w utrzymanie ich związku. Wyjście i Zaniedbanie znacznie silniej (i negatywnie) związane były z ogólnym szczęściem badanych par niż Dialog i Lojalność. tonu głosu. Ta sama tabela sugeruje. choć słabo. Podobnie wyglądała też sprawa ze spostrzeganiem reakcji partnera: w parach nieszczęśliwych spostrzegano partnera jako bardziej skłonnego do reagowania Wyjściem i Zaniedbaniem niż w parach szczęśliwych. intymności i zaangażowania uzyskiwanych przez oboje partnerów łącznie. niż Dialog i Lojalność ją podwyższają. najsilniejszym korelatem braku szczęścia było destruktywne odpowiadanie na destruktywne zachowanie partnera (wymiana negatywna). rozumianą jako suma różnych wskaźników namiętności. podczas gdy w ogóle nie udało się zaobserwować zależności między Lojalnością a większością wskaźników „dobroci" związku. Jak podsumowuje te badania Montgomery (1988. Bardzo zbliżone wyniki uzyskała także Rusbult i jej współpracownicy (1986 a). postawy własnego ciała w stosunku do partnera). prowadząc badania nad wpływem poszczególnych strategii na ogólną kondycję związku. Główna różnica polega na silnie destruktywnych zachowaniach par nieszczęśliwych. odrzucanie partnera i wrogość (wszystkie trzy są zresztą bardzo często wyrażane bez pośrednictwa słów. że prawie wcale nie różnią się one natężeniem czy częstością zachowań konstruktywnych. s. 345). a więc za pomocą mimiki. te ostatnie są czymś oczywistym. takich jak krytycyzm. „wymiana zachowań pozytywnych jest mniej ważna od niewymieniania zachowań negatywnych". Zgodnie też z tym.

Co ważniejsze. co ma szereg konsekwencji. gdy destruktywnych jest znacznie mniej. Ludzie przyzwoici i konstruktywni reagują konstruktywnie na problemy.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 183 wiążą. Po drugie. Przede wszystkim są one bardziej wyraziste. Zachowania destruktywne są oczywiście sprzeczne z jednym i drugim. jako zgodne z normą kulturową. wywołują skłonność do ich wyjaśniania szczególnymi („nienormalnymi") cechami partnera. A ponieważ są niezgodne z normą. w bliskim związku dwojga ludzi (i nie tylko) dobro szybciej traci na wartości niż zło.nie są jednak kwitowane w podobny sposób i wymagają jakiegoś szczególnego wyjaśnienia. kto reaguje. że łatwiej o przypisanie mu wyróżniających go cech odpowiedzialnych za jego zachowania negatywne niż o przypisanie mu cech odpowiedzialnych za zachowania pozytywne. Po latach trwania związku prawidłowość ta może w oczywisty sposób przyczyniać się do silniejszej reakcji uczuciowej na destruktywne niż na konstruktywne zachowania partnera.„tak się robi" i już! Zachowania niezgodne z oczekiwaniami . Wszystko to sprawia. ludzie paskudni i destruktywni reagują destruktyw- .i zwykle negatywne . Logika naszego myślenia o przyczynach zachowania partnera jest więc taka. Te pierwsze. i nawet wówczas. zwykle inaczej też wyjaśniamy sobie zachowania zgodne i niezgodne z oczekiwaniami. gdy liczba jednych i drugich jest taka sama. łatwiej je zauważyć i zapamiętać (wiele badań dowodzi. by się wzajemnie wspierać?). w ogóle słabiej prowokują do myślenia o tym. że większa jest szansa przypisania partnerowi szczególnych wad na podstawie jego zachowań destruktywnych niż szczególnych zalet na podstawie jego zachowań konstruktywnych . co zresztą jest regułą niemal w każdym związku.nawet wtedy. jak i skierowanym na konkretnego partnera („Przecież mnie kocha i związał się ze mną"). jak już była o tym mowa przy okazji pułapki dobroczynności. że zwykle lepiej pamiętamy informacje negatywne i sprzeczne z oczekiwaniami niż dane pozytywne i z oczekiwaniami zgodne). Od czego zależy rodzaj reakcji? Zapewne najprościej byłoby odpowiedzieć: od tego. co je sprowadziło. a w szczególności do poszukiwania ich przyczyn w partnerze .

wspominałem wyżej. sukces i świat przedmiotów czy idei oraz towarzyszące jej (w ramach stereotypu) takie męskie cechy. Co więcej. ani kobieca. ani męska. skłonność do dominacji t instrumentalnego traktowania innych. działanie. co orientacja charakterystyczna dla tradycyjnej roli kobiecej. jak serdeczność. męska. ile psychiczna męskość-kobiecość. Ponieważ zaś . To znaczy orientacja na zadanie. że „dobrzy" mają skłonność do reakcji konstruktywnych. Stosownie do tego będzie się ona charakteryzować odpowiednim zachowaniem i postawami. Lojalność) niż destruktywnych (Wyjście. W sensie psychicznym męskość to tyle. podobnie jak Molierowskie wyjaśnienie. Nietrudno jednak zauważyć. niezależność. najkrócej mówiąc. pojmowania ról małżeńskich itd. z przykładaniem dużej wagi do ciepłych i zadowalających kontaktów z innymi. bądź też kobieca. na przykład w zakresie stylu komunikacji z ludźmi. jak aktywność.do destrukcji. że osoby silnie kobiece charakteryzować się będą dużą skłonnością do strategii raczej konstruktywnych (Dialog. że takie wyjaśnienie niczego w istocie nie wyjaśnia. Z kolei kobiecość to tyle. ponieważ ma moc usypiania. że opium usypia. A zatem orientacja na kontakty międzyludzkie. na przeżywanie i podtrzymywanie uczuć oraz takie cechy kobiece. Ponieważ kobiecość wiąże się. 1974).jak pisał Boy). Stanowi jedynie jeszcze jeden akt ujawnienia naszych uczuć w stosunku do partnera. Co ciekawe. Patrząc na własnych partnerów przez różowe bądź czarne okulary naszych uczuć. skłonności do zwierzania się. oczekiwać należy. że ludzie nie różnią się ogólną skłonnością do reakcji różnych typów. choć nie męska (Bem. „źli" zaś . Tak rozumiana męskość-kobiecość wcale nie musi się pokrywać z płcią biologiczną. opiekuńczość.184 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI nie. że kobiety mają większą skłonność do dialogu niż mężczyźni. choć nie kobieca. w rzeczywistości ważna jest tu jednak nie tyle biologiczna pleć. co ogólna orientacja charakterystyczna dla tradycyjnej roli męskiej. Co jednak nie znaczy. Zaniedbanie). często jesteśmy skłonni udzielać sobie prywatnie takiej właśnie odpowiedzi („Żona ci wypruwa flaki/«BO TY ZAWSZE JESTEŚ TAKI»" . Męskość-kubiecość Cechą wpływającą na typ reagowania na problemy w związku jest płeć . zależność od innych i zainteresowanie nimi. Sprawa nie jest tak prosta. ta sama osoba może być równocześnie męska i kobieca.

. że uczynię wszystko. kobiecość sprzyja częstszemu stosowaniu obu strategii konstruktywnych (a w większości przypadków także rzadszemu stosowaniu strategii destruktywnych). mierzono również skłonność do reagowania różnymi typami strategii. silna męskość sprzyja rzadszemu reagowaniu strategiami konstruktywnymi i częstszemu stosowaniu strategii destruktywnych (z jednym wyjątkiem: Zaniedbania.). „Ludzie lubią mi opowiadać o swoich kłopotach.). Przewidywania te sprawdzano w serii badań. Z jednej strony prawdą jest. Natomiast kobiecość sprzyja konstruktywności i hamuje destruktywność w reagowaniu na problemy w bliskim związku dwojga ludzi. że silna męskość mężczyzny jest raczej dwuznacznym błogosławieństwem dla bliskiego związku dwojga ludzi. Jak pokazuje względna wysokość położenia wykresów dla osób silnie i słabo kobiecych. Jest raczej tak. że mężczyźni zachowujący się w typowo męski (na przykład dominujący) sposób spostrzegani są przez kobiety jako bardziej pociągający (Sadalla i in. że w tym i w innych badaniach wpływ biologicznej płci na częstość stosowania poszczególnych strategii był znacznie słabszy. A zatem hipoteza o powiązaniu męskości ze skłonnością do strategii aktywnych nie zyskała sobie potwierdzenia. Jest to jedna z kilku prawidłowości sugerujących. to ja podejmuję większość decyzji" itp. aby im pomóc" itp. oczekiwać można. bo wiedzą. Jak widać. O oddziaływaniu męskości świadczy natomiast kąt nachylenia („stromość") wykresów. Dodać warto. 1987). „Gdy jestem z kimś innym. że męskość hamuje reakcje konstruktywne i najczęściej sprzyja destruktywności. gdzie ta różnica znika u osób silnie kobiecych). że osoby silnie męskie charakteryzować się będą dużą skłonnością do raczej aktywnego niż biernego odpowiadania na pojawiające się problemy (a więc raczej do Dialogu lub Wyjścia niż Lojalności i Zaniedbania). jak i kobiecość („Lubię być z ludźmi. zwykle nieistotny. Męskość zachęca więc do namiętności (trudno . Oczywiście. którzy przyjmują w stosunku do mnie opiekuńczą postawę".ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 185 męskość wiąże się z większą aktywnością i nastawieniem zadaniowym. w których mierzono za pomocą kwestionariuszy zarówno męskość („Zwykle próbuję raczej kontrolować innych niż dać się im kontrolować". Typowe wyniki jednego z tych badań przedstawia rysunek 14.

Źródło: na podstawie danych Rusbult i współpracowników (1986 c). Wpływ męskości i kobiecości na częstość reagowania na problemy Dialogiem. Lojalnością.186 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 14. Zaniedbaniem i Wyjściem. .

ale i męska (o ile nie przestraszy tym swego partnera!). gdzie mąż powiada do żony: „Jeżeli chcesz porozmawiać. co spotyka chłopców i dziewczęta w procesie wychowania 1 socjalizacji.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 187 0 mniej odkrywcze stwierdzenie). a tym. między innymi. Jako małe i większe dzieci. jak pisałem poprzednio. a hamuje konstruktywność w reakcjach na niezadowolenie. Ponieważ jednostronna kobiecość może być równie nudna jak jednostronna męskość. jak ten. czego od nich oczekują ich partnerzy w dorosłym już związku. Nie bez powodu to mężczyźni wymyślają i śmieją się z takich dowcipów. samych już tylko futer u dzisiejszych Polaków). Kiedy chłopcy już się mężczyznami staną. Jako małe i większe . Podobny wymóg stosuje się zapewne i do pożądanej partnerki. ambitnie skupiać się na zadaniach itd. Mamy tu do czynienia z paradoksalną sprzecznością między tym. Męski mężczyzna jest więc dla związku w oczywisty sposób bardziej przydatny niż mężczyzna mało męski. który jest nie tylko męski. męskość hamuje intymność. Także dlatego. Być mężczyzną oznacza też. ale i kobiecy. dowiadują się od swoich partnerek. większą szansę sukcesu ma taki związek.kontrolować własne emocje („mężczyzna nie plącze"). Z drugiej jednak strony.pożądany) partner to taki. być niezależnym od innych. w którym i partnerka jest nic tylko kobieca. Nie tylko dlatego. owszem być mają. że idealny (no. że mężczyznami. być skutecznym dostarczycielem niezbędnych dóbr (fok u niegdysiejszych Eskimosów. ale powinni też okazywać swoje emocje (inaczej spotykają się z nie pozbawionym racji: „Czy ty w ogóle coś czujesz?"). powiedzmy . W świetle badań nad funkcjonowaniem związku i utrzymywaniem w nim wysokiego poziomu intymności kobiecość wydaje się cechą dość jednoznacznie dobrą. to dlaczego nie zadzwonisz do audycji Radiosłuchacze mówią1}" Wygląda więc na to. że sprzyja destruktywności. jednym z najpoważniejszych problemów w długotrwałym związku jest nuda. Niemniej. powinni uzależniać własne uczucia i decyzje od swojej partnerki (przez wzgląd na równouprawnienie) i zaprzestać (egoistycznej) koncentracji na własnych ambicjach. że należy być przede wszystkim mężczyzną . że skojarzona jest z małą empatią i niechęcią do zwierzania się oraz ujawniania innym własnych emocji (o czym mowa była w poprzednich rozdziałach). chłopcy uczą się.

dziewczynki uczą się przede wszystkim być miłe. powinny zaś wybierać strategie raczej bierne. Jest więc nam trudniej niż naszym dziadkom i babciom. ponieważ praca zawodowa kobiet jest współcześnie bardzo powszechnym zjawiskiem nawet w najbogatszych krajach. bardziej będą skłonne „chwytać byka za rogi". Osoby o samoocenie niskiej. mają nie tylko pracować na jednym etacie w domu. że zasługują raczej na dobry los w życiu. przekonanie partnerów o własnej wartości nie wpływa na sposób reagowania na niezadowolenie. Jest to po prostu przejaw dość uniwersalnej w naszych czasach zmiany wzorca kulturowego roli mężczyzny (mającego coraz większy udział w opiece nad dziećmi) i kobiety (mającej coraz większy udział w utrzymaniu domu).a Lojalnością i Zaniedbaniem z drugiej strony jest samoocena. że wcale nie chcą być uległe i ciche. Logiczne wydaje się przypuszczenie. Ale ciekawiej.uczą się. poprzestańmy na wniosku. że osoby o samoocenie wysokiej. każdy z nas coraz bardziej zmuszony jest być i kobiecy (w bliskim związku z innym człowiekiem) i maski (poza tym związkiem). ale jedynie w odniesieniu do strategii destruktywnych: osoby o samoocenie wysokiej częściej wybierają Wyjście ze związku. uległe i ciche. natomiast osoby o samoocenie niskiej . że ani nie zasługują na wiele. lecz także na drugim . Dopiero . Samoocena Inną cechą wpływającą na wybór między Dialogiem i Wyjściem z jednej .poza domem.Zaniedbanie. słowem . Po to tylko. jak być kobiecymi.188 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI dzieci. ani nie potrafią zbyt dobrze radzić sobie z kłopotami. że żyjemy w czasach.. przekonane. troszczyć się o innych i ich uczucia. że jest tak w istocie. by później odkryć. na przykład. to znaczy przekonane o swojej własnej wartości i o tym. Te „dwa etaty" wcale nie zawsze wymuszane są warunkami ekonomicznymi. 1987). Jednakże w obrębie strategii konstruktywnych samoocena nie decyduje o wyborze między Dialogiem a Lojalnością (Rusbult i in. a nawet nie mogą. Co najmniej trzy badania przekonują. Pomijając tu rozważania nad przyczynami i skutkami tej zmiany. skoro. kiedy niezależnie odpici biologicznej. a więc wybierać strategie aktywne. Dopóki więc sprawy związku mają się dobrze (a reakcje na problemy pozostają raczej konstruktywne).

Z kolei problemy niewielkie. albo do destruktywnego Wyjścia (Rusbult i in. to jednak związek ogólnych cech z konkretnymi (szczególnie pojedynczymi) zachowaniami jest z reguły bardzo słaby. że mogą uzyskać szczęście poza związkiem. wywołujące jedynie słabe niezadowolenie. ich zachowania zaś kształtowane są przede wszystkim stanem związku (który także decydująco wpływa na to. gdy związek zaczyna szwankować (a reakcje na problemy stają się raczej destruktywne). stanowiące źródło dotkliwego niezadowolenia. Problemy poważne. na którym widzimy działającego i skupiającego naszą uwagę człowieka. Ponadto faktyczny związek cech charakteru z zachowaniem jest znacznie słabszy od związku. w której ich zachowanie ma miejsce. aktywnie angażują się w jego destrukcję. Osoby o samoocenie wysokiej. Kiedy nasz partner zachowuje się w sposób agresywny. nie demontują aktywnie swego związku. na ogół skłonni jesteśmy przeceniać wpływ cech człowieka na jego zachowanie i nie doceniać sytuacji. lecz ogólny stan związku. Natomiast osoby o samoocenie niskiej. co partnerzy uważają za problem poważny. a co za nieważny). Bierność-aktywność wybieranych strategii jest także uzależniona od wagi problemu. 1986 b). Dotychczasowe badania potwierdzają jednak tę prawidłowość li tylko dla Lojalności.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 189 wtedy. skłonni jesteśmy . że „raju nie ma nigdzie". a więc przekonane. zachęcają do aktywnych prób jego usunięcia. dla Zaniedbania natomiast nie. co konkretnie partnerzy w swoim związku robią. jaki ludzie skłonni są gołym okiem dostrzegać. Stan związku Najsilniejszym wyznacznikiem wyboru strategii powinnny jednak okazywać się nie cechy partnerów czy aktualnego problemu. a więc albo do konstruktywnego Dialogu. Ponieważ jednak sytuacja jest tylko tłem. że różni ludzie mają różne cechy charakteru i osobowości. która umyka naszej uwadze (Ross. 1977). przekonane. co można by uzyskać gdzie indziej. powinny wzbudzać raczej słabsze. bierne reakcje. Aczkolwiek oczywistą prawdą jest. dotkliwe niezadowolenie skłania partnerów do rozważania tego. Za zachowanie naszych partnerów często odpowiedzialna jest sytuacja. Indywidualne cechy są bowiem ogólnie mniej ważne dla związku od tego. lecz jedynie pozwalają mu na „samoistny" upadek.

przez 0. a mniejsza . które mogą się zmieniać od 1. czy związek ten jest bardziej. w szczególności Lojalność. Podobnie oddziałuje także poziom zaangażowania partnerów w związek. czy nie. natomiast trudno nam zauważyć. Zaangażowanie mierzono w tym badaniu za pomocą ocenianego przez partnerów wysiłku. wysiłek dotąd włożony w związek oraz atrakcyjność alternatywnych związków. Dane z tabeli 11. „Sytuacja" oznacza tu przede wszystkim stan związku obojga zainteresowanych. ale których nie byliśmy świadkiem. Duża satysfakcja ze związku prowadzi do reagowania strategiami konstruktywnymi (Dialogiem i Lojalnością) i hamowania stosowania strategii destruktywnych (Zaniedbania i Wyjścia). A więc czy są z niego zadowoleni. Im więcej wysiłku partnerzy włożyli dotąd w swój związek. jaki dotąd włożyli w swój związek (wysiłek taki jest jednym z głównych wyznaczników zaangażowania w związek. Tabela 11. czy są weń zaangażowani. w jakiej partner się znajduje.00 (brak jakiegokolwiek związku). że wybuch złości partnera mógł być spowodowany ciągiem niewielkich. jest myśl. że „agresywność" to cecha. Podobnie trudno nam zrozumieć. że agresję tę mogła wywołać sytuacja. co czekałoby partnerów poza nim. do -1. to. sprzyja jednak strategiom destruktywnym. Jeżeli partnerzy są ze swego związku zadowoleni. w szczególności aktywnemu Wyjściu ze związku. Typ reakcji na niezadowolenie a dotychczasowa satysfakcja ze związku. że sami się do tej agresji przyczyniliśmy prowokując partnera swoimi „słusznymi przecież" uwagami. Liczby oznaczają korelacje. hamuje zaś strategie konstruktywne. przekonują.00 (bardzo silny dodatni związek). bez stałego związku). będą starali się go raczej chronić niż demontować. Atrakcyjność alternatyw jest ogólnie słabiej związana z wyborem strategii. o czym mowa w następnym rozdziale). A już ostatnią rzeczą. czy też mniej pociągający od tego.190 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI sądzić. tym większa skłonność do chronienia go i stosowania strategii konstruktywnych.jak dalece pociągający są inni partnerzy bądź odmienny styl życia (na własną rękę. że tak jest w istocie.do reagowania destruktywnego. kapiących niczym krople z kranu frustracji. rzecz jasna. które wybuch poprzedzały. jaka przychodzi nam do głowy. Trzecią sprawą rozważaną w tabeli jest atrakcyjność alternatyw . z którą on niemalże się urodził.00 .

prawdopodobnie dlatego.ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI 191 (bardzo silny ujemny związek). Lojalność jest zbyt bierną formą jego obrony. czy też bywa tylko na odwrót .. Wygląda więc na to.38* . a nie kierunek zależności. tym mniej skłonni jesteśmy uważać za atrakcyjnych innych .38' 0. kiedy związek dostarcza nam (jeszcze) dużej satysfakcji. że wraz z upływem czasu spada skłonność partnerów do stosowania wszelkich aktywnych strategii.0. Im starszy związek (i jego partnerzy).56* 0. kiedy to sprawy związku budzą już zwykle mniej emocji. 1986 b). Źródło: Rusbult i in. pasuje zaś do faz późniejszych. Co ciekawe. a tym większa skłonność do reagowania Lojalnością (Rusbult i in. 1239).logiczne jest przecież. Tabela 11. Wtedy.(1982. tym mniejsza skłonność do Dialogu.45* . a pewna ich liczba nigdy nie dochodzi do fazy związku pustego). że im bardziej reagujemy Lojalnością.19 Wyjście .48* Zaniedbanie -0. w których poziom satysfakcji i intymności jest jeszcze wysoki.49* 0.59* -0. że liczony w latach wiek związku jest jedynie pośrednim i zawodnym wskaźnikiem fazy. co jest przyczyną. Natomiast odwrotnie mają się sprawy z Lojalnością. a co skutkiem. nasuwa się pytanie. że skłonność do Dialogu cechuje przede wszystkim związki znajdujące się w początkowych fazach rozwoju. s. w jakiej związek się znajduje (niektóre związki zapewne szybciej przechodzą od faz wcześniejszych do późniejszych. Na przykład czy to dotychczasowa satysfakcja ze związku wywołuje skłonność do Dialogu.0.14 Lojalność 0. wraz z wiekiem związku i partnerów spada również skłonność do reagowania na problemy aktywnym wyjściem ze związku.48* . Dialog 0. że ludzie aktywnie dbający o dobro swego związku odnosić zeń muszą większą satysfakcję.0.0. wskazuje także. Obie te zależności są jednak bardzo słabe. Szczegółowe badania Rusbult i współpracowników (1982) pokazały. Korelacje oznaczone gwiazdką islotnie odbiegają od poziomu przypadkowego.27* 0. Skłonność ta słabnie w późniejszych fazach związku.54" Satysfakcja Wysiłek Alternatywy Ponieważ tabela ta zawiera korelacje stwierdzające jedynie siłę.

poza związkiem.192 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI potencjalnych partnerów czy też życie na własną rękę. Ponieważ spostrzeganie innych możliwych związków jako mato kuszących decyduje o zaangażowaniu w aktualny związek (o czym mowa w następnym rozdziale). . których Dialog nie daje. że mimo swego biernego charakteru Lojalność jest strategią nie we wszystkim gorszą od aktywnego Dialogu. Zalety tej zdaje się być pozbawiona strategia Dialogu. Sugeruje to. ponieważ niesie takie dobroczynne dla związku skutki. jest to istotna zaleta Lojalności.

że zapewne większości par nie udaje się intymności utrzymać. który jeszcze partnerów zadowala.poczucie winy . Powodów do zadowolenia jest więc niewiele. na przykład przywiązanie.ROZDZIAŁ 6 Związek pusty i jego rozpad Samopodtrzymujący charakter zaangażowaniu .dzieci . niemniej spada poniżej poziomu. czyli względność satysfakcji .dotychczasowe inwestycje .oczekiwania a zyski i koszty .możliwości zastępcze Bariery .związek z partnerem jako część własnego „ja" Chcieć mimo wszystko. Po latach trwania związku także namiętność jest już tylko echem przeszłości. powodów do niezadowolenia tysiąc.naciski społeczne Rozpad Jest tylko Beatrycze i jej właśnie nie ma Jan Lechoń Spadek intymności jest w zasadzie możliwy do uniknięcia. przynajmniej jeśli zapytać o to samych . Pozytywnych uczuć jest mało i często znacznie mniej niż emocji negatywnych wynikających z doznanych w przeszłości krzywd i nigdy nie rozwiązanych konfliktów. że pewne jej elementy. choć wzrastająca liczba rozwodów i omawiana w poprzednim rozdziale ponura krzywa satysfakcji wskazuje. nigdy nie zanikają całkowicie).uzasadnianie własnych działań . Nie spada ona do zera (wielu badaczy twierdzi.

Przewidywanie. które zamiast radości i siły dają cierpienie. znacznie częściej się potwierdza. że robią to tylko z tego ostatniego powodu.. a zanik zaangażowania oznacza rozpad związku. albo też dlatego.czy jest sens tłumaczyć. że dotąd w nim byli. z reguły dzieje się to dopiero po latach cierpień. że muszą. listę tę łatwo byłoby wydłużać. czyli nasze przekonania. bezsilność. Zaangażowanie . że słońce świeci dziś dlatego. ale nawet oni przechodzą liczne katusze natury psychicznej . depresja. iż świeciło także wczoraj? Cóż. Dlaczego ludzie trwają w związkach. Jeżeli nawet ofiara agresji opuszcza w końcu swój związek z agresorem. a czasami mimo niesłychanych wręcz cierpień jednego bądź obojga partnerów. Związek wkroczył w fazę związku pustego. Liczne małżeństwa trwają nadal pomimo braku satysfakcji.niezadowolenie. choć nieporównanie częstszych przejawach agresji i cierpienia w rodzinach. rozpacz. Pierwszy z tych powodów (ludzie pozostają z sobą nadal dlatego. obecny rozdział niemal w całości dotyczy mechanizmów podtrzymujących nasze zaangażowanie.194 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI zainteresowanych. zawód. Na przykład w Wielkiej Brytanii 60% wszystkich zabójstw kobiet dokonują ich mężowie lub kochankowie. ponieważ nie ma niczego. dokąd niepostrzeżenie dryfował już od dłuższego czasu. takich jak bicie czy znęcanie się fizyczne lub psychiczne. decyzje i działania ukierunkowane na utrzymanie związku z danym partnerem. wyczerpują psychicznie. że tak było dotąd) wydaje się na pierwszy rzut oka niepoważny . W myśl koncepcji przedstawionej w pierwszym rozdziale tej książki. albo dlatego. w USA 30% zabójców natęży do najbliższej rodziny ofiary (Howells. że jutro będzie tak samo jak dziś. że jutrzejsza pogoda o wiele częściej okazuje się podobna do dzisiejszej niż od niej różna. niż nie potwierdza. Naiwnością byłoby sądzić. beznadziejność. 1981). Ponieważ trwanie całego związku zależy w jego fazie pustej od podtrzymania zaangażowania. a nawet mogą być niebezpieczne? Mówiąc najkrócej. ludzie pozostają ze sobą w związku nie przynoszącym im satysfakcji albo dlatego. Zanik pozytywnych powodów pozostawania w związku nie oznacza oczywiście automatycznego jego rozpadu. czynnikiem decydującym o dalszym trwaniu związku staje się w tej fazie zaangażowanie. Oczywiście partnerzy większości związków zwykle nie biją się ani nie znęcają nad sobą nawzajem. prawdą jest.. że mimo wszystko tego chcą. nie mówiąc już o mniej krańcowych. czego chcieliby bardziej.

ZWIĄZEK PUSTY 1 JEGO ROZPAD 195 w związek ma charakter zjawiska samopodtrzymującego się i będę dalej starał się przekonywać. Powód drugi. niż oczekiwaliśmy). Chciałoby się rzec: „bariery zewnętrzne". takim jak nasze wartości czy przekonania nakazujące pozostanie w związku. Trzecim powodem jest to. . Rozważmy pokrótce te trzy mechanizmy decydujące o samopodtrzymującym się charakterze zaangażowania. co rzeczywiście od partnera otrzymujemy. „chcieć mimo wszystko". Dzięki takim porównaniom możemy uznać za znośny nawet taki związek. co dostajemy. że poziom naszego zadowolenia zależy nie tylko od tego. W przypadku działań skierowanych na budowę bliskiego związku z innym człowiekiem samopodtrzymywanie się zaangażowania dochodzi do skutku dzięki naszej skłonności do uzasadniania własnych działań jako sensownych i wartych podjęcia lub dzięki niechęci do utraty dóbr dotychczas zainwestowanych w związek. z tym. niezależnie od tego. Zakładano. i z tym. lecz także od porównania tego. Owa względność satysfakcji oznacza. że sam fakt pojawienia się zaangażowania jest zapewne najważniejszym powodem pozostawania partnerów w skądinąd niezbyt radosnym związku. spełnianym przez nas warunkom. Uzasadnianie własnych działań W pewnym badaniu zaproszono młode kobiety do otwartej i szczerej dyskusji na temat zachowań seksualnych. choć oczywiste jest. który nam niewiele daje (ale i tak więcej niż inne możliwe związki albo więcej. Samopodtrzymujący charakter zaangażowania Jeżeli już raz zaangażujemy się w jakieś działanie. czy skutki działania są zadowalające. odnosi się nie do bezwzględnej satysfakcji ze związku. lecz do satysfakcji względnej. że znaczna ich większość działa jedynie dzięki pewnym „wewnętrznym". sam fakt jego podjęcia może nam utrudniać wycofanie się. naszej własnej tożsamości. czy nie. że bliski związek z innym człowiekiem szybko się dla nas staje częścią naszego własnego ja. czego oczekiwaliśmy. co moglibyśmy uzyskać gdzie indziej (od innych partnerów). Powód trzeci wreszcie to bariery nie pozwalające się ze związku wycofać.

Dlaczego coś. iż wymagało wydatkowania wysiłku. które włożyły duży wysiłek. oceniały ją jako nudną. które włożyły mały wysiłek w dostanie się do grupy. Świadomość włożenia znaczącego wysiłku w coś. że był to ich pierwszy raz i nie mogły jeszcze przeczytać literatury przedmiotu.. rzekomo dlatego. w obecności eksperymentatora (mężczyzny). Nie dość. autorzy tego badania. by dyskusji wysłuchać. W rzeczywistości dyskusję za każdym razem odtwarzano z taśmy. a także badane z grupy kontrolnej. nie wydatkującej żadnego wysiłku. dzięki czemu wszystkie uczestniczki słyszały dokładnie to samo. uznane zostało za niemal interesujące i warte wysiłku? Aronson i Mills powiadają. Jednakże dziewczęta. Dziewczęta musiały przeczytać na głos. uważały i dyskusję.196 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI że dyskutowanie o seksie będzie zajęciem interesującym. a także listę sprośnych słów. Zapewne podobnie uważały i badane studentki. Następnie badane wysłuchiwały dyskusji. skoro część z nich zgodziła się nawet podjąć pewne wysiłki w zamian za możliwość brania udziału w owej grupowej dyskusji o seksie. co było wyraźnie nudne i bezwartościowe. Od jednej grupy wymagano wysiłku stosunkowo dużego. kilka fragmentów opisujących drastyczne sceny erotyczne. kiedy seks w znacznie mniejszym niż dziś stopniu nadawał się do rozmów i pociągał jako temat kuszący. co najwyraźniej nie było tego warte. którą przygotowali Aronson i Mills (1959). Od pozostałych wymagano wysiłku albo małego (czytały na głos słowa dotyczące seksu. same nie biorąc w niej udziału. że muszą się one nieco wyzbyć zahamowań przed czekającą je dyskusją. że dotyczyła drugorzędnych zachowań seksualnych u niższych zwierząt. Pozostaje ona bowiem w sprzeczności z dobrze ugruntowanymi oczekiwaniami (ludzie wkładają przecież wysiłki w przedsię- . a rzadko poruszany. Uwieńczeniem złośliwości eksperymentatorów (w służbie nauki jednak!) było poproszenie dziewcząt o ocenę. i dyskutantów za dość interesujących. Wysłuchiwana dyskusja była okropna. jak dalece podobała im się dyskusja i sami dyskutanci. bełkotliwy i nudny ponad wszelkie wyobrażenie. ponieważ badanie przeprowadzano w latach 50. informując przy tym uczestniczki eksperymentu. Dziewczęta. to jeszcze jej uczestnicy wypowiadali się w sposób rozwlekły. albo żadnego. że właśnie dlatego. choć nie ordynarne). jest dla nas nie do zniesienia.

Po krótkim okresie przygotowania do dyskusji eksperymentator wracał i mówił. która oczekiwała kontaktu z tą właśnie osobą. niechlujnej i odtrącanej przez rówieśników (Bcrscheid i in. gdy wydaje się on nieuchronnie nas oczekiwać w przyszłości. a drugiej niezrównoważonej. W związku z tym prosił o wskazanie. Aby polubić coś. kto budzi odrazę i obrzydzenie. a które bez tych wysiłków wydawałyby nam się bezwartościowe. Jeżeli bowiem już postanowimy wystawić się na nieprzyjemne doznania i przygotujemy się do nich psychicznie. w co wkładamy wysiłek. albo nie lubiana osoba.wystarczy samo psychiczne przygotowanie się do wysiłku w sytuacji. w którym dawano badanym dość szczegółowy opis dwóch osób . jak poddawanie się wstrząsom elektrycznym. którą miała być albo ta lubiana. nieprzyjemnym bodźcom słuchowym. choć nic już ich do tego nie zmuszało! Nic poza ich własnym nastawieniem. Oczywiście ta pierwsza bardziej była lubiana przez badanych niż ta druga. nasze zaangażowanie uniezależnia się od swoich pierwotnych powodów. wcale nie musimy tego wysiłku podejmować . aż 35% badanych ostatecznie ją wybrało jako partnerkę. które na to zasługują).. który ukierunkowuje swoje wysiłki tak bezsensownie. Natomiast w grupie. a realizacja decyzji staje się celem sama w sobie. że niczego wartościowego w zamian nie uzyskuje. Dzięki temu nadal możemy wierzyć we własny rozsądek. dla których ludzie pomimo braku zewnętrznych barier pozostają w bliskich związkach. W grupie przygotowanej na kontakt z osobą lubianą tylko 5% badanych wybrało osobę nieprzyjemną.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 197 wzięcia. Badanym zapowiadano udział w dyskusji na tematy intymne z przydzieloną im partnerką. Prawidłowość ta pozwala zrozumieć jeden z powodów. Wskazuje na to eksperyment.jednej miłej. Sprzeczność owa jest dla nas nie do zniesienia tak dalece. że zaczynamy wierzyć w pozytywność stanów rzeczy osiągniętych dzięki własnemu wysiłkowi. którą z partnerek badani wybierają do wspólnego udziału w dyskusji. Liczne badania wykazały takie właśnie oddziaływanie przeróżnych wysiłków. że został popełniony poważny błąd i że faktycznie partnerzy nie powinni być przydzielani badanym. choć każdemu obserwatorowi z zewnątrz mogą . Nawet jeżeli nie musimy jej w końcu realizować. lecz przez nich wybierani. Trudno nazwać rozsądnym człowieka. wyczerpująca aktywność fizyczna czy nawet wysłuchiwanie kogoś. towarzyskiej i inteligentnej. 1968).

czego człowiek po życiu się spodziewał. części z nich przedstawiono pewien dodatkowy wybór: albo zjedzą robaka. ponieważ nieuchronność kontaktu z nieprzyjemną osobą prowadzi do postrzegania jej w mniej czarnych barwach (Tyler i Sears. albo wezmą udział w prostym badaniu nad postrzeganiem. ale także siebie samych. Niektórzy zaczęli spostrzegać siebie jako bohaterów czy męczenników w służbie nauki.samopotępienie . Połowa osób z tej ostatniej grupy wybrała wstrząsy elektryczne! Interesujące światło na przyczyny tego zdumiewającego zachowania rzucają dalsze dane zebrane w tym eksperymencie. trzy czwarte osób badanych wybrało mimo wszystko zjedzenie robaka. a tym. 1975). Jeszcze innej grupie oczekującej na zjedzenie robaka pozostawiono inny wybór: zamiast zjadania robaków członkowie tej grupy mogli wziąć udział albo w nieszkodliwym badaniu nad postrzeganiem. kiedy cierpienie jest i tak nieuniknione.jest zresztą spotykany również u ofiar ciężkich. Samopotępienie. których nie postawiono przed tą koniecznością. 1977). co go spotkało. przekonanie. Otóż część badanych przekonała siebie samych. stojąc w obliczu niemiłych konieczności.w każdej chwili mogli wycofać się z eksperymentu . Kiedy badani już uwierzyli w tę mało zachęcającą perspektywę. choć w innej grupie osób. zmieniamy sposób widzenia nie tylko tych konieczności. Co ciekawe. Co dość logiczne. Ten ostatni typ reakcji . a nie zawinionych przez siebie wypadków. że zjadanie robaków nie jest w końcu takie straszne. samym zainteresowanym nie wydają się one aż tak negatywne. że zasługuje się na swój marny los. które wymagało poddania się bolesnym wstrząsom elektrycznym. na co właśnie zasługują.zjedzą nieżywego robaka (Comer i Laird. Na szczęście jest to jednak nieczęsty typ reakcji i występuje na ogół wtedy. że dobrowolnie i niczym nie przymuszeni . Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu badaniu. i to na jeden z dwóch sposobów. W badaniu tym wytwarzano u ludzi przekonanie. usuwa dysonans pomiędzy tym. które pokazuje dość dramatyczne następstwa zaangażowania.198 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI się one wydawać prawdziwą katorgą. inni zaś przekonali samych siebie. wszyscy zachowali się „normalnie" i wybrali udział w badaniu nad postrzeganiem. Co zdumiewające. . albo w badaniu. że zjadanie zdechłych robaków jest tym. Inna część zmieniła natomiast widzenie własnej osoby.

ponieważ umożliwia to powstanie i trwanie samonapędzającego się zaangażowania w ich utrzymanie. partnerzy zaś pozostają w nim z powodu przeróżnych nacisków (dzieci. Zapewne myślenie typu: „Na nic innego nie zasługuję" pojawia się w bardzo nieszczęśliwym związku.Langer. a nie radości. jak myśl. Potrzeba ta jest tak silna. Swoboda wyboru leży jednak u podstaw naszego przekonania. moralność. i dlatego skłonni jesteśmy dostrzegać swobodę wyboru nawet w takich związkach. którym poświęcamy poważną część własnego życia. którego nie można opuścić. Potrzebą. że zamiast kontrolować wydarzenia. lecz głęboką ludzką potrzebą. 1980). której niespełnienie może mieć katastrofalne skutki (z pogorszeniem stanu zdrowia włącznie. 1976). widząc swobodę wyboru i własną kontrolę nad biegiem wydarzeń nawet tam. jak wykazały Langer i Rodin. Czy jednak warunek ten jest spełniony w związku dwojga ludzi. czego dowodzą liczne badania (por. Trudno myśleć o sobie. gdzie są jej całkowicie pozbawieni (na przykład w grach losowych ludzie wyżej cenią sobie los. że kontrolujemy bieg wydarzeń. obiektywnie dającym się uzasadnić sądem. że jesteśmy całkowicie pozbawieni swobody wyboru w działaniach. a jest on tak zły. kiedy człowiek jest przekonany. Dzieje się tak z pożytkiem dla trwałości owych związków. że jest się tylko pionkiem nie mającym wpływu na bieg własnego życia. kiedy spełniony jest pewien dodatkowy warunek. który sami wyciągnęli. wspólne mieszkanie)? Gdyby swoboda wyboru była głównie czy jedynie konsekwencją spostrzegania faktycznej sytuacji. że nie sposób patrzeć nań przez różowe okulary. jest równie nie do zniesienia. czy i jak bardzo będzie się wysilał. Myśl. niż los wyciągnięty przez kogoś innego . Cooper. Mianowicie wysiłek musi być wydatkowany w warunkach swobodnego wyboru. a przekonanie to nie jest jedynie chłodnym. w których mamy jej faktycznie bardzo niewiele. sami poddajemy się ich kontroli. . trudno byłoby o niej w takim związku mówić. jeżeli związek ten jest źródłem cierpień. 1975). Wszystkie te konsekwencje wydatkowania wysiłku występują jednak dopiero wtedy. że ludzie ulegają złudzeniu kontroli.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 199 a człowiek nie ma do dyspozycji żadnego innego sposobu przywrócenia swojej wiary w jakiś elementarny porządek i przewidywalność świata. że to od niego samego zależy.

straty i zadowolenie z całego związku. z których zrezygnowaliśmy przez wzgląd na istnienie danego związku. Usuwanie tej sprzeczności sprawia.200 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Podsumowując. Dotychczasowe inwestycje Nie jest to jednak podstawa jedyna. że nasz los jest tym właśnie. Subiektywnie oceniane inwestycje rosną w miarę rozwoju związku mocniej nawet niż zyski. jak to się dzieje na przykład w przypadku żony. ale i przyjemniejszym (dzięki opisanym poprzednio procesom przekonywania siebie o słuszności naszych własnych wyborów). co daje nam partner. uwagi. że źle swoje wysiłki ukierunkowaliśmy. Inwestycje te są dwojakiego rodzaju: dobra włożone w związek i dobra poniechane. jaka pojawiłaby się w momencie wykrycia faktu. Podstawą drugą są niemożliwe do odzyskania inwestycje. albo wmawiamy sobie. Mimo że nadal jest rozsądnie (nawet niewielka szansa odzyskania inwestycji jest lepsza od jej braku w przypadku zerwania). że albo przekonujemy samych siebie o jednak dobrym ukierunkowaniu własnych wysiłków i spostrzegamy swój los jako lepszy (niż gdybyśmy nie zdołali samych siebie przekonać). aby zająć się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. niezależnie od tego. że zaowocuje on odpowiednimi profitami. że budowa związku z drugim człowiekiem wymaga inwestowania weń wysiłku. Często usuwamy tę sprzeczność zawczasu. większość z inwestycji zostałaby stracona. zanim w ogóle zdąży się ona pojawić w naszej świadomości. na co zasłużyliśmy. podstawą samonapędzającego się mechanizmu zaangażowania jest sprzeczność. pieniędzy i dóbr wszelkiego innego rodzaju. Gdyby jednak związek miał się rozpaść. jeżeli partner przestaje dostarczać nam satysfakcji „sam przez się". to jednak robi się coraz mniej przyjemnie. Jedynym sposobem na odzyskanie tych inwestycji jest dalsze pozostawanie w związku w nadziei. Kiedy uprzednie . jak to wykazała Rusbult (1983) w badaniach na „chodzących" z sobą parach. czasu. Dopóki partner dostarcza nam autentycznej satysfakcji. Z punktu widzenia czystej buchalterii strat i zysków wszystkie te inwestycje przydają wartości związkowi. która dla wspierania kariery swego męża porzuciła własną karierę zawodową. Nie ulega wątpliwości. jakich dokonaliśmy na rzecz istniejącego związku. nasze własne inwestycje czynią związek nie tylko bardziej wartościowym.

rzadziej i na krócej (Milardo i in. zwykle robią to po prostu dlatego. Obok dóbr włożonych w związek na inwestycje składają się też i dobra poniechane. a partner nic nam już nie daje oprócz przykrości. Na przykład takich jak zapisanie całej swojej własności na rzecz komuny czy zgoda na brak jakiejkolwiek rekompensaty za dotychczasową pracę w przypadku opuszczenia danej wspólnoty (Kanter. Mamy tu więc do czynienia z błędnym kołem. że im wyżej ludzie szacują inwestycje dotychczas dokonane na rzecz istnienia związku. można przypuszczać.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 201 inwestycje są duże. Najprostszym takim dobrem są nasze kontakty z innymi niż partner osobami. Nie od rzeczy będzie też wspomnieć. że socjologiczne analizy różnego rodzaju utopijnych komun czy alternatywnych społeczności przekonują. który tyle już przegrał. Wcale nie dlatego. partnerzy kontaktują się z mniejszą liczbą osób. gracz pozostaje przy stole. Dokonując następnych inwestycji. Początkowo. na którą się zdecydowaliśmy. że musi się odegrać. podobnie jak my w naszym związku. Choć nie ma na to bezpośrednich dowodów. że przedsięwzięcia te odnosiły większy sukces (trwały dłużej). bo inaczej nie wybrnie z długów. które zresztą również podnosi zaangażowanie (Rusbult. Nic więc dziwnego. czyli ponosząc dalsze koszty. tym większe jest ich zaangażowanie w jego utrzymanie. 1983). w miarę rozwoju swego związku. nawet jeżeli powód ich zaniechania straciłby na zasadności. że jest im ze sobą przyjemniej niż z innymi. 1983). jeżeli obowiązujące w nich reguły wymagały od uczestników dokonywania niemożliwych do odzyskania inwestycji. które długo może jeszcze utrzymywać przy życiu coraz bardziej niekorzystny związek (załamanie nastąpi dopiero po całkowitej utracie nadziei na odzyskanie inwestycji). jakie ponosi każde z nich. Oczywiście. 1968). dzieje się to za cenę rosnących kosztów. Po prostu wycofanie się jest jeszcze bardziej nieprzyjemne i beznadziejne. Kontakty w szczególności „nicodzyskiwalne" to oczywiście partnerzy inni niż osoba. że im bar- .. niezależnie od samego zadowolenia ze związku. że jest to przyjemne albo budzi nadzwyczaj uzasadnione nadzieje. ponieważ dotychczasowe inwestycje bezpowrotnie przepadną. Jednakże części utraconych z tego powodu kontaktów nic daje się już odzyskać. 1980. Choć pułapka inwestycji podtrzymuje zaangażowanie partnerów. znajdujemy się w pułapce własnych inwestycji. Niczym gracz w pokera.

dla którego raz podjęte zaangażowanie trwać może nadal . gdyby uległa ona zmianie. trudniej więc z nim być. naszej własnej tożsamości. Obie te rzeczy nie muszą mieć ze sobą wiele wspólnego. iż ukochana osoba staje się częścią nas samych. że wraz z upływem czasu i wspólnego życia bliski związek z innym człowiekiem staje się nieodłączną częścią nas samych.niezależnie od satysfakcji ze związku i mimo przynoszonych przezeń cierpień . ulegania stereoty- . z których zrezygnowaliśmy. Na przykład pobożnych życzeń („Chciałbym. I problem na całe życie gotowy. co nas odróżnia od innych. Na przykład pleć kiepsko odróżnia nas od innych (polowa ludzi ma przecież tę samą). męża i czytelników przez całe trzy tomy). ponieważ tym większa była nasza inwestycja (będąca w stanie podtrzymywać zaangażowanie nawet bez satysfakcji). Współczesna psychologia odnosi się do tego rodzaju odczuć z pewną rezerwą. że powszechnym składnikiem miłości jest poczucie. ale i tak nie przeszkodziło to Barbarze zadręczać siebie. Jednak odrzucenie pociągających „niedoszłych" wzmaga nasze zaangażowanie w utrzymanie związku z wybranym partnerem.wiąże się z tym. tym dłużej powinniśmy wytrwać w niezadowalającym związku z partnerem faktycznie wybranym. W zasadzie wszyscy są zgodni co do tego.202 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI dziej atrakcyjni byli partnerzy.ja" Trzeci wreszcie powód.trudno byłoby się czuć takim (a nawet tym) samym człowiekiem. że jesteśmy wciąż takim samym człowiekiem. która zrezygnowała ze słodkiego Józefa Toliboskiego na rzecz nieco przaśnego Bogumiła Niechcica (co prawda rezygnacja ta niezupełnie była dobrowolna. jak ilustrują nie kończące się zgryzoty bohaterki Nocy i dni. dlatego też wielu myślicieli uważa miłość za rozszerzenie egoizmu na jeszcze jedną osobę . żeby tak było"). Związek z partnerem jako część własnego .osobę partnera. Kochając włączamy innego człowieka w obręb własnego „ja". ponieważ twierdzenie „ona jest po prostu częścią mnie" może być przecież przejawem bardzo różnych zjawisk. jak i na tym. co nadaje nam ciągłość w trakcie życia. Na tle pociągających. lecz odrzuconych niedoszh/ch partnerów nasz wybrany partner wypada tym gorzej. a więc na poczuciu. ale niewątpliwie nadaje nam poczucie ciągłości . Poczucie własnej tożsamości opieramy zarówno na tym.

wynik ten jest dość eleganckim i obiektywnym potwierdzeniem tezy. że badane szybciej podejmowały decyzje co do „tych samych" cech niż co do cech „różnych". że im ktoś jest nam bliższy. 1991) w dość pomysłowy sposób wykazała. Tak więc żonie łatwiej było się zdecydować. co pozwoliło zmierzyć czas jej reakcji.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 203 powemu wzorcowi przeżywania miłości („Z niezliczonych książek i filmów wiem. Wykorzystali oni banalne zjawisko polegające na tym. ale nie przez badaną). 1986) świadczących. Okazało się. tym bardziej skłonni jesteśmy traktować go tak jak siebie samego. jak dalece każda z tych cech posiadana jest zarówno przez nie same. Podobnego „mieszania się" dowodzi oczywiście znaczna liczba innych obserwacji (Aron i Aron. nawet gdyby sami zainteresowani nam o nich nie powiedzieli? Grupa badaczy (Aron i in. jak i przez męża. czy moglibyśmy się o nich dowiedzieć. najwyraźniej potrzebnego na rozważenie. że bliskość innego człowieka polega na tym. a co nim". a on nie (lub na odwrót) decyzja wymagała dłuższego czasu. Tym razem nazwy cech były eksponowane na ekranie komputera. iż „miesza" się on z naszą własną osobą. ale nie przez męża lub przez męża. Kiedy zaś ona ją miała. . czy nie.. jeżeli jej mąż również ją posiadał. czy mają one także jakąś zobiektywizowaną postać istnienia i konsekwencje. ani przez męża) i „różne" (posiadane przez nią. podporządkowania się pragnieniom partnerki („Ona by chciała. i przez jej małżonka bądź nie posiadane ani przez badaną. „co jest mną. czy same mają te cechy. A więc działać na jego rzecz (niezależnie od tego. Dla przeżywających miłość tego rodzaju ważne są odczucia same w sobie. Badane osoby (wszystkie zamężne) otrzymały listę kilkudziesięciu cech z prośbą o zadecydowanie. że czas był mierzony). to nasze odpowiedzi na pytania o to coś udzielane są szybciej niż wtedy. Po pewnym czasie badane jeszcze raz decydowały. a badana przyciskała tylko klawisze „tak" lub „nie". Z punktu widzenia nauki istotne jest oczywiście pytanie. że jeżeli coś wiemy na pewno. Ponieważ w tego typu badaniach czas reakcji pozostaje poza świadomą kontrolą człowieka (badane nie wiedziały. aby tak było"). kiedy nic jesteśmy czegoś pewni. że bliska osoba rzeczywiście jest psychicznie włączana w obręb własnego „ja". że posiada jakąś cechę. że tak właśnie powinno się kochać"). Pozwoliło to dla każdej badanej znaleźć cechy „te same" (posiadane i przez badaną.

badania nad parami przedmałżeńskimi. albo wcale. czyli względność satysfakcji Oczekiwania a zyski i koszty Myślenie w kategoriach zysków i kosztów każe oczekiwać. Dokładnie tak samo. jak nie możemy się wyrzec bolącej z powodu reumatyzmu nogi . a spadać wraz ze wzrostem kosztów ponoszonych w danym związku. Simpson.. subiektywnie oceniane jako coraz większe (Rusbult. niewiele faktów wskazuje na to. 1987) jest dokładnie sprzeczna z przytaczanymi w poprzednim rozdziale wynikami wskazującymi. Chcieć mimo wszystko. ale także. A przede wszystkim na wszelkie możliwe sposoby bronić jego dobrego imienia. gdy zadaje nam ból. że zaangażowanie w związek będzie tym silniejsze. że w małżeństwach satysfakcja ze związku opiera się silniej na kosztach niż na zy- . Ogólna satysfakcja winna też rosnąć wraz ze wzrostem zysków otrzymywanych od partnera. Davis i Oathaut.by użyć niezbyt lirycznego porównania. przeżywać jego emocje w taki sam sposób jak własne. Po pierwsze. pokazują. tym silniej przyrasta i zaangażowanie (Rusbult. znajdującymi się w początkowych fazach swego związku. ogólna satysfakcja i zyski. koszty. że tak rzeczywiście jest. że w początkowych fazach związku odnoszona zeń satysfakcja bardziej opiera się na zyskach niż na kosztach. 1983). tak jak bronimy wartości swojej własnej osoby. Prawidłowość ta (wykazana zresztą i przez innych autorów. 1983. a porównania tych samych par w różnych momentach związku pokazują. 1987). że zaangażowanie towarzyszy satysfakcji (Rusbult. im większą daje on satysfakcję. I tak jest w istocie: porównania różnych par w tym samym czasie dowodzą. Jeżeli partner rzeczywiście staje się psychicznie częścią nas samych. choć koszty wiążą się z satysfakcją i zaangażowaniem albo słabo. że nie wyrzekamy się go nawet wtedy.204 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI czy on się o tym dowie). że im bardziej rośnie satysfakcja. Choć wydaje się to zupełnie oczywiste. Sugeruje to. zrozumiałe.. rozumieć świat z jego punktu widzenia. Po drugie. te same badania pokazują współwystępowanie zysków z satysfakcją i zaangażowaniem. że w miarę upływu czasu rośnie nie tylko zaangażowanie. np. 1980).

że w początkowych fazach udanego związku oczekiwania partnerów (co do tego. było nam tak dobrze. Nikt nie wykazał dotąd przekonywająco. że nasze oceny satysfakcji mają charakter względny. najwyraźniej trudno byłoby wnioskować o zaangażowaniu na podstawie samej satysfakcji oraz rachunku zysków i strat. jakie wspomniałem opisując pułapkę dobroczynności. ponieważ dokonywane są one zawsze z uwagi na jakieś kryterium. wypada uwierzyć. Ponieważ każda z tych prawidłowości została przynajmniej kilkakrotnie uzyskana w różnych badaniach. Innym powodem tej trudności jest fakt. Może też wynikać z nadziei „młodych" partnerów na satysfakcjonujący związek. czyż nie jest usprawiedliwone oczekiwanie..ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 205 skach.nie bez racji zapytywać mogą partnerzy. Zważmy. które zwykle ma znacznie więcej wspólnego z naszymi pragnieniami i oczekiwaniami niż z rzeczywistością. która wynika z namiętności (ekscytacja wywołana kosztami może być nawet interpretowana jako ekscytacja erotyczna). spadku nadziei oraz tych zmian oczekiwań.ma swoje źródło w idealizacji partnera. że związek jest udany i że w miarę jego rozwoju rośnie rzeczywista satyfakcja przezeń dostarczana. rosną one w niejednakowym tempie. i prawem miłości? Jak ilustruje rysunek 15. że partnerzy początkowo silniej przejmują się pozytywnymi niż negatywnymi zdarzeniami w swoim związku. że partnerzy oczekują dalszego wzrostu satysfakcji. Czyż optymistyczne oczekiwania co do związku nie są i oznaką. który jednak nie jest . kiedy mogliśmy spotykać się tylko czasami i często w nie sprzyjających warunkach. dlaczego tak jest. jak i rzeczywisty poziom zadowolenia ze związku. że początkowe niedocenianie zdarzeń negatywnych . Tak czy owak. Wzrostu oczekiwań nic właściwie nie ogranicza. Skoro dotąd. może poza zdrowym rozsądkiem. którą to nadzieję mylą oni z rzeczywistą satysfakcją z danego związku. że kiedy już się na dobre połączymy (zamieszkamy razem). z czego wynika szereg paradoksalnych konsekwencji. choć w fazach późniejszych bardziej przejmują się zdarzeniami negatywnymi niż pozytywnymi. będzie nam jeszcze lepiej? . Niestety. Nic bardziej naturalnego niż to. Wynika to właśnie z faktu. jak dobrze im ze sobą będzie) stale rosną. rosną więc zarówno oczekiwania. ale przypuszczać można. Późniejszy wzrost wagi zdarzeń negatywnych wynika zaś zapewne z zaniku idealizacji partnera.

Przyrosty zadowolenia z rzeczywistego zaspokojenia potrzeb są więc powolne. wolniejsze od przyrostów oczekiwań.w miarę wzajemnego poznawania się i wzrostu umiejętności wzajemnego zaspokajania swoich potrzeb partnerom jest ze sobą coraz lepiej. Między oczekiwaniami i rzeczywistym poziomem zaspokojenia potrzeb pojawia się więc luka. że przyrosty subiektywnego zadowolenia z jakiejkolwiek nagrody rosną znacznie wolniej od wzrostu obiektywnej wielkości samej nagrody (na przykład utrzymanie stałych przyrostów zadowolenia z wielkości zarobków wymaga nie starych. Reykowski. że apetyt rośnie w miarę jedzenia .por. 1970). najsilniejszą stroną ludzi w początkach miłosnego związku. Co wynika z tego. Ponadto ogólna prawidłowość nagradzania jest taka.206 PSYCHOLOGIA MIŁOŚĆ) Rysunek 15. skoro często nawet on sam nie zdaje sobie sprawy ze swoich faktycznych potrzeb. lecz coraz większych przyrostów zarabianej sumy . której wielkość rośnie w miarę . Uczenie się zaspokajania potrzeb innego człowieka nie jest jednak sprawą łatwą.wzrost oczekiwanego i rzeczywistego poziomu zadowolenia z udanego związku w początkowych fazach jego trwania. Rzeczywiste zadowolenie rośnie również .

I nie byłoby w tym nic dziwnego. z którymi się porównują. nie zaś przy małym poziomie faktycznego zaspokojenia potrzeb. W jakimś momencie luka ta staje się tak duża. Całą tę analizę zaczerpnąłem od Daviesa (1962). Wywołują je ci. wraz ze wzrostem i rzeczywistego. w takim stanie związku nie występuje wybuch. Dopiero kiedy nasze oczekiwania pod adresem partnera są wysokie (co jednak nie stanie się przy beznadziejnym partnerze. co odnosi się do rewolucji społecznych. Zjawisko to wykryto w badaniach nad armią amerykańską podczas II wojny światowej. odnosi się także do rewolucji miłosnych. jak to wygląda u innych osób. że wybuch rewolucji zarówno francuskiej. oczekujemy niewiele. bo on takich oczekiwań nie wzbudzi). Paradoksalnie wybuch niezadowolenia następuje przy dość dużym. Ci. wybuch niezadowolenia nie występuje jednak wtedy. a liczyli na więcej.lotnictwo.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 207 trwania związku. a najwolniej . Jak ilustruje rysunek 15. Gdy rzeczywistość jest fatalna. Ludzie uznają swoje potrzeby za zaspokojone lub nie zaspokojone w zależności od tego. że to. którym zrobiło się już nieco lepiej.. W badaniach tych interesowano się między innymi satysfakcją żołnierzy różnych formacji z tempa. najmniej . luka pomiędzy naszym pragnieniem a rzeczywistością stanie się nie do wytrzymania. a ponieważ takie niewygórowane oczekiwania łatwo spełnić... jak i rosyjskiej (1917 r. psychologia zna liczne fakty wskazujące na zjawisko względnego niezaspokojenia potrzeb. nie wywołują rewolucji. że szybkie tempo awansu w lotnictwie prowadziło do tak wysokich . najszybciej zwalniali kolejne etaty. w jakim awansowali w hierarchii służbowej. rewolucji społecznych i poparł licznymi obserwacjami historycznymi.żandarmi (ponieważ najwięcej ginęło lotników. kiedy rzeczywistość jest na swoim najgorszym poziomie. którzy znajdują się na dnie. że w rzeczywistości najszybciej awansowali lotnicy. jak ta. Najbardziej zadowolona z szybkości awansów była żandarmeria wojskowa. Paradoks ten wyjaśniono zakładając. i oczekiwanego zaspokojenia potrzeb. gdyby nie to. Choć nie ma bezpośrednich dowodów na to. który sformułował ją w odniesieniu do przyczyn. lecz ożywienia gospodarczego i wzrostu rzeczywistego poziomu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. że kontrast między rzeczywistością a oczekiwaniem jest już nie do zniesienia i następuje wybuch niezadowolenia.) poprzedzony był okresem nie krarkowej biedy. czego nie umożliwiały bojowe zadania żandarmów).

kiedy przypominamy sobie dokładnie. jak wiodło się nam z partnerem w przeszłości. nasza ocena stanów obecnych spada.208 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI oczekiwań własnego awansu. Od tego. dobrych czasów". 1985). Jeżeli występują one jako porównanie dla teraźniejszości (kryterium oceny teraźniejszości).im łatwiej dorównać przywołanemu kryterium. Oczywiście. jaka ona była. Obok oczekiwań i porównań z innymi parami często przywoływanym kryterium jest to. czy wspominając „wchodzimy" emocjonalnie w przeszłość raz jeszcze. a więc „za dawnych. jaka ona była. jakkolwiek szybki. że raz jeszcze wchodzimy w przeszłość.. Jest w tym jednak odrobina absurdu . To. gdy zaś wspominamy zdarzenia nieprzyjemne . którym z kolei wiedzie się raczej dobrze niż źle. nie zaś dlaczego była. Gdy wspominamy przyjemne zdarzenia z przeszłości. zależy od sposobu wspominania. Pozostajemy na zewnątrz. które przyrównują się do innych par. że była albo dlaczego była. dobrych czasów z partnerem może więc na zasadzie kontrastu tym bardziej unieszczęśliwiać nas w teraźniejszości. każe to oczekiwać większego niezadowolenia z własnego związku tych par. to działa zasada kontrastu. kiedy przeszłość jest odległa bądź przypominamy sobie tylko. kiedy szczegółowo ją rozważamy. w jakiej roli wspomnienia występują. jak i podnosić nasze zadowolenie z teraźniejszości . zamiast przypominać sobie szczegółowo. Strack i współpracownicy wykazali.ocena ta rośnie (Strack i in. tym niżej go ocenimy i na odwrót .przecież szczęśliwa przeszłość z partnerem jest w końcu także częścią naszego związku i dlatego powinna nas również uszczęśliwiać! Szczęśliwe wspomnienia mogą zarówno obniżać. w której roli jakieś wspomnienie wystąpi. tak dobrymi i złymi wspomnieniami można się zarówno uszczęśliwić. czy też pozostajemy „na zewnątrz" wspominanych zdarzeń. I na odwrót. złe zaś obniżają aktualną satysfakcję. to znaczy ponownie ją przeżywamy. Jeżeli jednak występują one w roli składnika ocenianej rzeczywistości. Jak więc widać. im ambitniejsze kryterium oceny swego związku wybieramy.wszystko zależy od tego. . tym wyższa ocena zadowolenia z własnego związku. był i tak wolniejszy od oczekiwanego. wówczas dobre wspomnienia podnoszą. kiedy jest ona niedawna. Wracając do związków intymnych. że ten. Wspomnienie dawnych.

o którym nie można zapominać rozważając zadowolenie ze związku i jego wpływ na zaangażowanie. ale także wraz z obniżeniem się atrakcyjności tego. czy. . lecz po prostu dowolne uczucia przeżywane w momencie wydawania oceny.oceny wypadają niżej. że kiedy ludzie mają ocenić jakiś skomplikowany aspekt swojego życia (na przykład własny związek z innym człowiekiem). jeżeli czują się źle . Dane te ilustrują jeszcze jedno ważne zjawisko. lub znacząco niższe. że taki wpływ na oceny zadowolenia ze związku mają nie tylko uczucia z nim związane. jak się czują. ich oceny wypadają wyżej. to zamiast pracowicie dodawać czy bilansować wszystkie jego wady i zalety. Liczne badania tego autora przekonują.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 209 jak i unieszczęśliwić (jeżeli tylko uda nam się patrzeć z dystansu na wspomnienia złe. co człowiekowi jest dostępne zamiast danego związku. Nasze oceny satysfakcji (z czegokolwiek zresztą . George Bernard Shaw Zaangażowanie rośnie nie tylko wraz ze wzrostem zadowolenia ze związku. Oczywiście w udanym związku ludzie częściej czują się dobrze niż w nieudanym. lecz na braku jego pożądania. Jeżeli aktualnie czują się dobrze.od samochodu do życia) są niesłychanie zmienne i silnie podatne na oddziaływanie szybko przemijających czynników sytuacyjnych. jeżeli akurat zdarzyło im się znaleźć w automacie telefonicznym monetę (podłożoną przez badacza). Jeżeli zapytać ludzi o to. jeżeli w tym momencie pada deszcz . że zaangażowanie w związek ma wiele innych wyznaczników oprócz samej tylko odnoszonej zeń satysfakcji! Możliwości zastępcze Cnota polega nie na powstrzymywaniu się od zla. ogólnie rzecz biorąc są zadowoleni z życia. Nawet jeżeli biorą się one z zupełnie innego źródła. Problem jednak w tym.j a k to wykazał Norbert Schwarz (1989). Takie możliwości zastępcze to albo związki z innymi partnerami. a przezywać raz jeszcze dobre). Zatem większość naszych ocen satysfakcji to oceny notorycznie zmienne i doprawdy dobrze się dzieje. upraszczają sobie zadanie i dokonują ocen na podstawie tego. takiego jak beznadziejność dżdżystego poranka czy łagodny spokój pogodnego zmierzchu. ich oceny okazują się znacząco wyższe.

Nieatrakcyjność możliwości zastępczych dla związku jest oczywistym powodem. tym większe zaangażowanie w związek. z których część przetrwała. Ponieważ trudno założyć.. zaangażowanie w aktualny związek narażone jest na pokusy życia poza związkiem. ani osób płci przeciwnej. pomniejszały wartość innych potencjalnych partnerów (natomiast osoby z par rozpadających się same dodawały uroku możliwym partnerom alternatywnym). które przetrwały. Rusbult 1980. Dla par. Jest to też sensowne wyjaśnienie powodów.210 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI albo życie w pojedynkę. 1990. podczas gdy dla par. Szansa osiągnięcia czegoś lepszego poza aktualnym związkiem spada z oczywistych względów po przekroczeniu wieku średniego. Dopóki taka rzeczywista lub tylko pozorna szansa istnieje. zamieszkałym przez około dziesięć tysięcy rówieśników płci przeciwnej. które ostatecznie się rozpadły. atrakcyjność możliwości zastępczych rosła w miarę upływu czasu. że atrakcyjność tych rówieśników jednocześnie rosła i spadała. należy przyjąć. Simpson. 1990). wykazały pewną interesującą różnicę między nimi. 1983. atrakcyjność ta spadała (pomiarów dokonywano dwunastokrotnie w ciągu roku . które przetrwały. że pary. dla których na przykład ludzie sześćdziesięcioletni rozwodzą się znacznie rzadziej niż czterdziestolatki. Takie obniżenie atrakcyjności nie dotyczyło jednak spostrzegania atrakcyjności ani rówieśników tej samej płci. stanu wolnego. Wiele badań (Felmlee i in. ale znacznie starszych od badanych. część zaś rozpadła się. W sukurs związkowi przychodzi jednak pewien interesujący mechanizm . To . w który się angażują. w którym jesteśmy. 1987) wykazało. a więc nie stanowiących konkurencji dla ich aktualnego związku (Simpson i in. 1983). dla którego pozostajemy w obojętnym czy nawet bolesnym związku z innym człowiekiem. Badania prowadzone w ciągu jednego roku akademickiego nad parami studenckimi. że dla młodych ludzi aktualnie zaangażowanych w stały związek fizyczna i erotyczna atrakcyjność rówieśników płci przeciwnej jest znacznie mniejsza niż dla ludzi aktualnie wolnych.. Na podobnej zasadzie stwierdzono. że im mniej pociągające są takie alternatywy. Jedne i drugie znajdowały się w tym samym miasteczku uniwersyteckim.oto ludzie aktywnie obniżają (we własnych oczach) atrakcyjność możliwości zastępczych w stosunku do związku.Rusbult.

że nas pociąga.tym przystojniejszy. mógł zasłużyć na poważniejszą uwagę (jeżeli najpierw oceniamy kogoś bardzo atrakcyjnego. w tym potencjalnych konkurentów (bruneta). Oba opisane mechanizmy wskazują. to oczywiście trudno. oznacza przecież tyle. Jeżeli blondyn jest w naszych oczach niesłychanie atrakcyjny. im większe nasze zaangażowanie w związek z blondynem. im większe nasze zaangażowanie (inni nie muszą podzielać naszego zachwytu. to później oceniane osoby wypadają .znacznie gorzej . Jednak mechanizm pierwszy (obrona związku) powinien działać głównie wtedy. a więc kiedy konkurent jest bardzo atrakcyjny i/lub kiedy jego istnienie nas jakoś osobiście dotyczy. na przykład faktycznie go spotykamy. 1980). w jaki związek ten wpływa na nasze spostrzeganie świata. im bardziej zaangażujemy się w związek z naszym obecnym partnerem. Po pierwsze. że tym silniej pomniejszać będziemy wartość konkurenta.Kenrick i Gutierres.na zasadzie kontrastu . Powiedzieć o kimś. co powiedzieć. Im bardziej zaangażowani jesteśmy w związek z blondynem. Natomiast . aby przy takim porównaniu ktokolwiek inny. w tym również barczysty brunet.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 211 pomniejszanie wartości potencjalnych konkurentów może mieć co najmniej dwa powody. stwierdzenie wysokiej atrakcyjności kogoś innego niż własny partner jest sprzeczne z dalszym pozostawaniem w związku z tym partnerem. lecz sposobu. Jeżeli pociąga mnie ten barczysty brunet. Spostrzeganie bruneta jako nieatrakcyjnego będzie więc tym silniejsze. chodzi tylko o nasze zdanie). Powód drugi nie dotyczy obrony naszego związku. że nie budzi zaufania. czyli pomniejszanie wartości bruneta. kiedy pojawia się jakieś zagrożenie dla związku (z blondynem). że jest atrakcyjny. Na pewno wykorzystałby mnie i porzucił"). tym większa szansa na to drugie rozwiązanie sprzeczności. które nas do niego zniechęcą („Ma takie zrośnięte brwi. Po prostu jest w naszych oczach niesłychanie przystojny . czemu u licha nadal angażuję swe uczucia w tego chudego blondyna? Sprzeczność tę możemy rozwiązać albo porzucając blondyna i wiążąc się z brunetem. albo wynajdując w brunecie takie cechy. Zabieg ten sfuży więc obronie naszego związku z blondynem. Jeżeli jesteśmy mocno zaangażowani w związek z blondynem. to prawdopodobnie bardzo się nam ów blondyn podoba. to bez znaczenia.

Mimo tych . Autorzy ci dołożyli wielu starań.212 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI mechanizm drugi (spadek atrakcyjności potencjalnych konkurentów wskutek dużej atrakcyjności aktualnego partnera) nie stawia takich ograniczeń: duża atrakcyjność własnego partnera powinna powodować spadek atrakcyjności wszystkich konkurentów.kiedy konkurent był wysoce atrakcyjny i zanosiło się na osobisty z nim kontakt. czy nie. Tak więc świadoma skłonność do pomniejszania wartości partnerów konkurencyjnych rośnie w warunkach potencjalnego zagrożenia dla już istniejącego związku. Aby sprawdzić.albo nie mogry. że osoby aktualnie zaangażowane w bliski związek w przeciwieństwie do osób aktualnie niezaangażowanych spostrzegają rówieśników płci przeciwnej jako mniej atrakcyjnych. w których nie może być mowy o jakimkolwiek zagrożeniu dla związku. czy są z kimś aktualnie związani. tylko w sześciu z nich występował rówieśnik płci przeciwnej i tylko dwa pytania na cztery dotyczyły atrakcyjności tej osoby (pozostałe dotyczyły skuteczności reklam). kiedy ludzie wcale o nim nie myślą. zagrozić ich obecnemu związkowi (badani mieli je osobiście spotkać lub nie). niezależnie od ich atrakcyjności i tego. że skłonność ta pojawia się także w warunkach. Nie zamyka to jednak sprawy. We wspomnianych już badaniach Simpsona i współpracowników (1990) stwierdzono. czy ich istnienie nas osobiście dotyczy. ponieważ inne badania sugerują. DopieTo po zebraniu tych ocen pytano badanych. W dodatku badani bardzo zadowoleni ze swojego aktualnego związku mieli większą skłonność do pomniejszania wartości partnera konkurencyjnego niż osoby zadowolone tylko umiarkowanie. Okazało się. Badanie przedstawiano jako prowadzone przez agencję reklamową i dotyczące skuteczności reklam prasowych. w którym młodzi ludzie słabo bądź silnie zaangażowani we własny aktualny związek (co zmierzono na wstępie) oceniali atrakcyjność innych osób pici przeciwnej. że obniżanie atrakcyjności potencjalnych konkurentów występowało przede wszystkim w warunkach dużego zagrożenia dla związku . Badani oceniali szesnaście reklam. czy też nie. aby dokonać pomiaru atrakcyjności rówieśników w warunkach nie mających żadnego związku z aktualnymi kontaktami badanych z płcią przeciwną. Przy tym osoby te potencjalnie mogły . Johnson i Rusbult (1989) przeprowadzili eksperyment. która z tych linii rozumowania jest trafniejsza.

wyniki te sugerują. że tendencja ta jest uwarunkowana biologicznie i rozwinęła się w trakcie ewolucji naszego gatunku jako powiększająca szansę sukcesu reprodukcyjnego. dane wskazujące na przykład na lepszy stan zdrowia osób pozostających w małżeństwie). jest przymus. które tego nie potrafiły. . że pomniejszanie wartości możliwych konkurentów jest tendencją nieświadomą. Ponieważ badani nie myśleli o swoich stałych partnerach w trakcie dokonywania ocen (dlaczego mieliby myśleć o ukochanej na widok reklamy papierosów czy kosiarki?). że skłonność do aktywnego pomniejszania atrakcyjności konkurencyjnych partnerów zanika wraz z wiekiem czy trwaniem związku. wydaje się dość prawdopodobna także z tego powodu. przetrwały i rozpowszechniły się (i my je mamy w naszym garniturze genetycznym). Hipoteza. bardziej uzależnionych od mężczyzn z uwagi na obciążenie funkcjami biologicznymi. Utrzymanie stałego związku jest biologicznie korzystne dla jednostki (przypomnijmy przytaczane w rozdziale 4. geny tych kobiet. dla którego partnerzy pozostają w związku nie dającym zadowolenia lub przynoszącym cierpienie. Nie można wykluczyć dość interesującej możliwości. Przynajmniej w odniesieniu do kobiet.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 213 wszystkich środków ostrożności pomniejszanie atrakcyjności nadal miało miejsce. pojawiającą się automatycznie w wyniku samego zaangażowania się w bliski związek z innym człowiekiem. a więc rozpropagowania własnych genów w następnych pokoleniach. iż w długotrwałych związkach spadać może motywacja do ich obrony. że zależność ta rzeczywiście występuje. które potrafiły utrzymać się w bliskim związku z mężczyzną. Geny tych kobiet. Gdyby się okazało. Bariery Oczywistym powodem. nie rozpowszechniły się (i my ich nie mamy). podnosi bowiem szansę jej przetrwania. a więc bariery nie pozwalające tego związku opuścić. byłby to jeden z czynników pomniejszających zaangażowanie w związek i nasilających skłonność do jego opuszczenia. utrzymanie stałego związku prawdopodobnie podnosiło (w ewolucyjnej przeszłości naszego gatunku) szansę wydania i wychowania potomstwa.

Mimo że rola barier jako powodu pozostawania w związku pustym wydaje się przeceniana w potocznej świadomości. że sprawy nie są takie proste. bez sensu byłoby mówić o nim jako o barierze. za które jesteśmy odpowiedzialni. iż barier w ogóle nie ma. rodzącego się z samotnego stwierdzenia. nakazami i zakazami moralnymi). iż niezbyt prawdziwa jest wizja poczucia winy jako procesu jedynie wewnątrzpsychicznego. 1988). by tak często przeżywane uczucie mogło mieć . nie znaczy to oczywiście. empiryczne dowody na to. i że oto karzemy siebie samych za moralny występek. że popełniliśmy zło. w ogóle pożądanie wykluczających się i niemożliwych do pogodzenia rzeczy (zwłaszcza w odniesieniu do naszych partnerów) uznać wypada raczej za regułę niż wyjątek w ludzkich pragnieniach.214 PSYCHOLOGIA MltOŚCt Jeżeli ktoś robi coś. Jednak piszę tu o poczuciu winy jako o barierze. Omówione dotąd czynniki podtrzymujące zaangażowanie sugerują. Czyż poczucie winy nie jest naszą własną wewnętrzną reakcją na złamanie nakazu moralnego. Poczucie winy jest natomiast zjawiskiem częstym. że ludzie (z wyjątkiem cierpiących na zaburzenia psychiczne) skłonni są zadawać samym sobie ból i samych siebie karać. że musi to robić. są niezwykle skąpe (Baumeister i Scher. Zresztą. za spowodowane przez nas zło? Jeżeli poczucie winy miałoby taki właśnie wewnątrzpsychiczny charakter. że ludzie bardzo często zarówno chcą. ponieważ rosnąca liczba danych przekonuje. wyjaśnienie. jak i nie chcą pozostawać w związkach nie dających tm satysfakcji. Przyjrzyjmy się trzem zasadniczym barierom . czyż nie jest to typowy proces „wewnątrzpsychiczny". ta bowiem oznacza zawsze coś zewnętrznego w stosunku do naszych przekonań czy pragnień. co jest dla niego nieprzyjemne.poczuciu winy (wiązanemu tradycyjnie z normami. a trudno przypuścić. Po pierwsze. który polega na samopotępieniu czy też ukaraniu samego siebie za moralne wykroczenie. Poczucie winy Pisanie o poczuciu winy jako barierze zdawać się może pomysłem cokolwiek dziwacznym. istnieniu dzieci oraz naciskom społecznym wywieranym na związek dwojga ludzi. samo się ciśnie na usta.

ale jako ktoś.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 215 swoje podstawy w tak rzadkim zjawisku jak zadawanie sobie samemu bólu. Natomiast żadne badania (a było ich sporo) nie wykazały. 1988). natomiast osoba przeżywająca poczucie winy jest w sprawę zamieszana. czy rozbitków. że poczucie winy jest wśród przestępców znacznie rzadsze od postawy „śmierć frajerom" (Kosewski. podczas gdy inni ludzie zginęli. przeprosiny. gdy zrobią coś złego . jak i. Wygląda więc na to. na przykład. czuje się skrzywdzony. Czują się winni. 1972).wyznanie winy. którzy działali równie dobrze (Austin i in. jak i skutki poczucia winy mają charakter wybitnie społeczny i wiążą się z innymi ludźmi. że poczucie winy jest w istocie reakcją na krzywdę innego człowieka. zadośćuczynienie ofierze. Po drugie. Po trzecie wreszcie. że właściwie wszystkie typy sytuacji wskazywane przez ludzi jako wywołujące poczucie winy dotyczą kontaktów z innymi (szczególnie ich krzywdzenia). 1980). do czyich działań lub intencji skrzywdzona ofiara może zgłosić zastrzeżenia czy pretensje. gdy zostali wyżej nagrodzeni od innych. Inne sytuacje wzbudzające poczucie winy są prawdopodobnie pochodne i mają swoje źródło . a więc z wrażliwością na uczucia innych ludzi. z kim jest się związanym. Z drugiej strony. Albo gdy uniknęli nieszczęścia współtowarzyszy. którzy przetrwali Holocaust. Skłonność do przeżywania poczucia winy jest też związana z empatią (Tangney. na co wskazują zarówno dane eksperymentalne (Tesser i Rosen. ale od oczekiwania do pragnienia droga daleka.. ani też sama w sobie do tego przeżycia nie wystarcza. Najczęstsze konsekwencje poczucia winy mają silny związek z innymi ludźmi . niekoniecznie jako sprawca krzywdy. Wszystkie one zresztą poczucie winy usuwają. 1991). kiedy nie są odpowiedzialni za wydarzające się zło albo kiedy w ogóle nie zrobili niczego złego. aby poczucie winy systematycznie prowadziło do pragnienia poddania się karze. bardzo często ludzie przeżywają poczucie winy. co zapewne jest głównym powodem ich występowania. ludzie często nie przeżywają poczucia winy. że odpowiedzialność za złamanie normy moralnej nie jest ani konieczna do przeżycia poczucia winy. relacje Żydów. zarówno przyczyny. którzy przeżyli katastrofę. Pierwowzorem sytuacji wzbudzającej to uczucie jest wykrycie. Prowadzi ono jedynie do oczekiwania kary. Wszystko to sugeruje. że ktoś.przykładem może być fakt. Tangney (1992) stwierdziła.

zaniechanie robienia czegoś. Widać więc wyraźnie. częściej zaś upatrują owych przyczyn w moralnie obojętnej odmienności oczekiwań obojga partnerów.. czy ludzi zupełnie obcych . bardzo częstym powodem zarówno przeżywania winy. jak i wprowadzania w to poczucie było zaniedbywanie partnera. wreszcie odmienność oczekiwań obojga partnerów co do pożądanego sposobu postępowania. Aktywne zrobienie czegoś złego było oczywiście także przez badanych wymieniane. Brak pozytywnych wysiłków na rzecz podtrzymania związku oraz nieuwzględnianie odmiennych oczekiwań partnera często wystarcza i do przeżycia. nie zaś na osoby.jak stwierdzili Baumeister i współpracownicy. z którymi nie jesteśmy związani. Autorzy ci zauważają. Opisy te były następnie oceniane ze względu na stopień. Baumeister i współpracownicy (1991) poprosili około stu osób o dokładne opisanie sytuacji. i tyleż osób o opisanie sytuacji. Po pierwsze.. osoby wprowadzone w poczucie winy są mniej skłonne (niż osoby wprowadzające) do tego. w której ktoś wprowadził ich w poczucie winy. w jakim pojawiały się w nich różne treści. i do wprowadzania w poczucie winy.216 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI w tym pierwowzorze (Baumeister i in. 1991). Ludzie zdają sobie zresztą sprawę z owej funkcji i dlatego nierzadko (i całkiem skutecznie) podejmują próby wywołania u swoich partnerów tego właśnie uczucia. że złamanie normy moralnej wcale nie jest konieczne ani do przeżycia winy. dzięki swemu powiązaniu z poczuciem winy negatywnego znaku emocjonalnego nabierają nie tylko zachowania krzywdzące partnera. ale także zachowania wyrażające jedynie brak zaangażowania. Co zrozumiałe. co robić się powinno. ani do podjęcia próby wpędzania partnera w to poczucie. ale wcale nie tak często. by widzieć przyczyny całej sytuacji w łamaniu norm moralnych. Jak widać w tabeli 12. w której oni kogoś w poczucie to wpędzili. Jednak niemal zawsze próby takie skierowane są na partnerów bliskich związków. . że podtrzymywanie więzi przez poczucie winy dochodzi do skutku za pośrednictwem co najmniej trzech mechanizmów. jak kazałaby tego oczekiwać „wewnątrzpsychiczna" wizja poczucia winy. między innymi z uwagi na powody przeżywania poczucia winy. Podstawową funkcją poczucia winy jest podtrzymanie istniejących bliskich związków z innymi ludźmi.

7 32.9 Ponieważ ludzie na ogół unikają działań (i zaniechań) prowadzących do negatywnych emocji.4 usprawiedliwianie własnych działań 62. liczy się tu szkoda symboliczna.0 osobie B poprawia się samopoczucie 21. . Oczywiście. opowiadanych przez osoby.0 osoba A czuje niechęć i pretensje 37. w sferze namacalnych faktów. są często znikome: mąż spóźniający się dwie godziny na obiad niszczy.3 osoba A przeprasza.7 powód: A zaniedbała partnera powód: odmienność oczekiwań 49.8 67. Treści pojawiające się w epizodach z poczuciem winy. żałuje 20.1 58. Liczby oznaczają procenty osób. które wprowadziły partnera w poczucie winy. Warto przy tym zauważyć.3 osobie A pogarsza się samopoczucie 49. a żona może nie omieszkać go w tym poczuciu umocnić.4 4.0 osoba B kłamie.1 13. A jednak może czuć się winny.1 32. naciąga fakty 0 16. co najwyżej pół kilo kartofli. Odkupienie kartofli przez spóźniającego się męża niczego nie naprawi.4 37.2 „metawtna" osoby B 0 60.0 46.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 217 Tabela 12.2 53.7 osoba B otwarcie manipuluje 14.6 osoba B posługuje się przeszłością 18. Być może większość okazji. sprowadzająca się do zaniedbywania partnerki i związku.a poczuwanie się do winy jest w istocie jedynym możliwym sposobem naprawienia takich symbolicznych szkód.7 44. poczucie winy powstrzymuje partnerów od wycofywania własnego zaangażowania ze związku. że praktyczne czy „obiektywne" szkody. dotyczy właśnie tego typu sytuacji . które wprowadzono w poczucie winy. i przez osoby. osoby (B) osoby (A) wprowadzone wprowadzające Treść 52. Źródło: Baumeister i in. przy których poczucie winy przeżywamy.5 wspominanie o normach partnera 55. do jakich prowadzi zaniedbanie partnera. (1991).7 powód: A zaniechała czegoś 70.2 1.0 29. w których opowiadaniu dana treść się pojawiła.9 powód: A zrobiła coś złego 22.

nie mówić o niej. dysponowanie dobrami materialnymi itp. Wyznanie zdrady niesie jednak oczywiście pewien dodatkowy przekaz. Drugim powodem związku poczucia winy z utrzymywaniem zaangażowania jest fakt. Zapewne w ten właśnie sposób można wyjaśniać fakt. Wzbudzanie poczucia winy jest też możliwe nawet wtedy. iż jednak nadal o nią dba. Stanowi to zarówno o sile. O słabości. . ale również opiera się na intymności i zaangażowaniu już istniejącym. sposób ten jest bowiem skuteczny jedynie tak długo. O sile. kiedy nie mamy nad partnerem żadnej „realnej" władzy. jaką dają na przykład własna atrakcyjność. może być nękany poczuciem winy. możliwość opuszczenia związku. Wszystko to działa oczywiście pod warunkiem. To dzięki tym ujemnym emocjom będzie on unikał wywołujących je działań. że dość często ludzie dopuszczający się zdrady informują o tym (z poczuciem winy) swoich partnerów. ponieważ odwołanie się do pragnień partnera sprawia. dopóki trwają uczucia partnera i jego troska o nasze dobro.218 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Pokazanie żonie. to pokazywanie mu swojego cierpienia może go przed takimi postępkami powstrzymać. jak i o słabości tego sposobu oddziaływania na poziom zaangażowania partnera. czego partner pragnie uniknąć. 1988). że ten sposób kształtowania jego działań pozbawiony jest oznak zewnętrznego przymusu . a jeżeli już nastąpiła . że czuje się winny. opiera się przecież na emocjach partnera. choć wyznanie takie na ogół pogarsza stan związku. że najskuteczniejszym sposobem na zdradę jest po prostu nie dopuszczać się jej. jest sposobem na wymazanie własnego zaniedbania i dowodem. jak i być wyrazem nadziei. który zdradził. że wyznanie i rozgrzeszenie przyczynią się do naprawy związku. Wygląda więc na to. Partner. że nasze cierpienie jest czymś. Wzbudzanie poczucia winy nie tylko promuje działania pokazujące zaangażowanie. przyczyniając się nieraz do jego zerwania (Lawson. że ludzie świadomie wykorzystują poczucie winy jako sposób na manipulowanie partnerem i utrzymanie go przy sobie. i przekaz ten przysłania skądinąd dobroczynne dla związku konsekwencje ciągu „wyznanie-poczucie winy-rozgrzeszenie".przeciwnie. podobnie jak ma to miejsce w przypadku większości innych przewinień. Jeżeli nie podobają nam się czy bolą jakieś działania (zaniechania) partnera. a wyznanie zdrady może zarówno stanowić dla niego ulgę. że związek jest zagrożony.

Dlatego też u tych pierwszych pojawia się czasami „metawina". kiedy ulega on wpływowi z powodu na przykład przymusu. . a jednak przeżywamy z tego powodu poczucie winy po wykryciu. Spóźniający się na obiad mąż tylko do czasu będzie czuł się winny. albo zakwestionujemy zasadność krzywdy partnera stwierdzając. że partner czuje się skrzywdzony. Albo zmienimy ocenę własnego zachowania (i samo zachowanie). sugeruje jednak. Przede wszystkim jest to manipulacja partnerem. ale w ich uczucia wtargnie chłód znacznie dotkliwszy od chłodu wystygłych kartofli. Pretensje partnera nie odgrywają większej roli. z czego najwyraźniej lepiej zdają sobie sprawę osoby wprowadzające w poczucie winy niż wprowadzane. odwołująca się niekiedy do kłamstwa czy naciągania faktów. czyli poczucie winy z powodu wprowadzenia partnera w poczucie winy. Odmienność tych oczekiwań sprawia. Choć nasze własne działanie uważamy za usprawiedliwione (podtrzymywanie starych przyjaźni jest przecież cnotą. że nasz ukochany ma żal o to. nie doceniają jednak niechęci i pretensji partnera o to. Na przykład zwykliśmy spotykać się od czasu do czasu z paczką przyjaciół z liceum. Po kilku miesiącach zacznie mieć do żony pretensje (na przykład że nie docenia wartości jego pracy). a tu nagle okazuje się. że możemy znaleźć się w sytuacji. która reakcja jest tu bardziej prawdopodobna. jednakże mogą one niewątpliwie hamować uleganie poczuciu winy. Taka paradoksalna sytuacja nie może trwać zbyt długo ani się powtarzać. Choć osoby wprowadzające znacznie częściej wspominają o żalu i przeprosinach partnera niż osoby wprowadzane.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 219 Szereg wyników z tabeli 12. im bardziej partnerzy różnią się oczekiwaniami co do pożądanego sposobu postępowania. że nie zabieramy go z sobą na te spotkania. a nie występkiem). Pojawienie się pretensji jest tym bardziej prawdopodobne. czujemy się winni z powodu reakcji partnera (czuje się zlekceważony). co wydaje nam się zupełnie słuszne. Nietrudno przewidzieć. gdy zrobiliśmy coś. Gromadzenie się pretensji musi przecież z czasem pomniejszać pozytywne uczucia partnera. jakąż to swarliwą i niewyrozumiałą ma żonę. że został w poczucie winy wprowadzony. czyli podciąć samą podstawę skuteczności prób wprowadzenia go w poczucie winy. że czepia się (i cierpi) bez żadnego powodu. a wreszcie już pod drzwiami będzie wzdychał głęboko. że wzbudzanie poczucia winy jest bronią raczej obosieczną i niezbyt bezpieczną w użyciu. Nie tylko poczucie winy zaniknie.

Zdawać by się mogło. że poczuło się . wprowadzenie go w poczucie winy wyrównuje nieco tę nierównowagę . Ostatnim wreszcie mechanizmem. że siedzi od lat w domu. Jednakże wtedy. w które został przez żonę wprowadzony. on zaś pyta: „Dlaczego właśnie teraz?" Przynajmniej na pytanie męża można w tym miejscu odpowiedzieć . jest sprawiedliwe rozłożenie negatywnych uczuć jednego z partnerów między nich oboje. gdyż prowadzi dom i wychowuje dzieci) i właśnie wtedy spotyka się ze szczególnym wybuchem jej pretensji. To właśnie sugerują wyniki z tabeli 12: 49% osób wprowadzonych w poczucie winy relacjonuje. że poczucie winy. ale i zniechęcony . wolą to zrobić nie wchodząc w bezpośredni kontakt z ofiarą (Freedman i in. zostaje mu odebrana przez żonę wpędzającą go w poczucie winy pod hasłem: „Ty robisz to. co chcesz. Ona zapytuje: „Dlaczego to muszę być ja?".jemu robi się gorzej. Widok ofiary nasila bowiem negatywne uczucia sprawcy. 1967). Nawet jeżeli pragną swą winę odkupić. unikając widoku jej krzywdy. co muszę". kiedy taka przyjemność nieśmiało wychynie spoza rutyny codzienności. gdzie żadna praca nie tylko nie kończy się sukcesem.. a nawet powinno nam się robić jeszcze gorzej z powodu jego dolegliwości. Ona czuje się pokrzywdzona . że zbyt mało czasu spędza on w domu. opowiada o tym z radością żonie (która nie pracuje zawodowo. ale on musi siedzieć w pracy i nie dość.właśnie teraz dlatego. ale w ogóle się nie kończy. że nic nam z tego. Tak więc żonie usiłującej wprowadzić swojego męża w poczucie winy z tego powodu. a także dokłada do poczucia winy również i wstyd. Nasz przykładowy maż wraca zadowolony do domu.to prawda. że przeżywający je ludzie mają skłonność do unikania swoich ofiar. kiedy czujemy się przez partnera skrzywdzeni. ale nam robi się lepiej. On czuje się winny. na mocy którego poczucie winy przyczynia się do poprawy więzi między partnerami. pomaga jej znieść własną frustrację. może się zdecydować na odkupienie swoich win poprzez zarabianie większych pieniędzy i spędzanie jeszcze większej ilości czasu w pracy. ponieważ zakończył jakąś trudną pracę.220 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Jeszcze innym niebezpieczeństwem związanym z poczuciem winy jest fakt. że wcale nie sprawia mu to przyjemności. to jeszcze wtedy.radość męża tym dotkliwiej jej przypomina. Tyle że mąż. że żona musi siedzieć w domu. może się to bardzo dobrze udać. a ja to. kiedy wprowadzamy kochanego człowieka w gorsze samopoczucie.

kiedy najbardziej by się przydały. gdzie partnerów łączy wysoki poziom uczuć nazywanych tutaj zbiorczo intymnością. 1990). Sugeruje to. jak i poczucie winy z powodu skrzywdzenia dzieci powinny więc hamować rozpad związku. Ogólnie mówiąc. Gdy już zabraknie tych uczuć i rzeczywistej troski o dobro partnera. Zarówno normy moralne. Ludziom znajdującym się w podobnym stanie emocjonalnym łatwiej się z sobą porozumieć i osiągać wspólne cele niż partnerom przeżywającym odmienne stany. że choć jest to sposób bardzo skuteczny. Dzieci Oczywistym kontekstem. są dzieci. przede wszystkim takich. Dobro dzieci wymaga utrzymania związku. Czy istnienie dzieci faktycznie oddziałuje w ten sposób? . W dodatku aż 44% osób wprowadzających partnera w poczucie winy czuje się w wyniku tego zabiegu lepiej (choć tylko 5% osób wprowadzonych w poczucie winy zdaje sobie z tego sprawę). problem z poczuciem winy jako sposobem na zaangażowanie polega na tym. łatwiej dogadać się dwojgu skrzywdzonym malkontentom niż malkontentowi z karygodnie beztroskim lekkoduchem. w którym poczucie winy (i normy moralne) musi się pojawić w trakcie rozważań nad zanikiem zaangażowania w związek. to jego skuteczność ograniczona jest do związków silnych.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 221 źle (a takie ich uczucia podejrzewa jeszcze większy procent osób. ale również doprowadzenie do zadowalającej komunikacji między partnerami. a fakt istnienia dzieci powinien stanowić czynnik utrzymujący zaangażowanie partnerów w związek. gdy przestają działać pozytywne siły utrzymujące ich przy sobie. z którego powstały. nawet jeżeli stany podobne oznaczają tu stany nieprzyjemne (Locke i Horowitz. Większość stałych związków nimi. Płynące stąd zalecenia trudno jednak przedstawiać jako dobry sposób na trwałe utrzymanie zaangażowania w związek. Prawdopodobnie stawką jest tu zresztą nie tylko sprawiedliwe rozłożenie ciężaru negatywnych uczuć. Słowem dobroczynnych funkcji poczucia winy zaczyna związkowi dwojga ludzi brakować właśnie wtedy. znikają też podstawy do dobroczynnego oddziaływania poczucia winy na zaangażowanie. owocuje. Mówiąc krótko. że polepszenie własnego samopoczucia jest jednym z powodów tego zabiegu. które ich w poczucie winy wprowadziły). by to niezbyt oryginalnie określić.

Istniejące badania przekonują jednak. zapewne dlatego. nie zaś sam rozwód. ponieważ wpływa negatywnie na ich zachowanie. O stosunkowo małej szkodliwości rozwodu dla dzieci najmłodszych i najstarszych decydują jednak zapewne inne powody. jednakże narodziny następnych dzieci nie mają już tak dobroczynnych skutków (White. jeżeli dotknięte nim dzieci znajdują się w szkole podstawowej i średniej. ile opóźnia ich wystąpienie. że krańcowo negatywny wpływ na losy dzieci wywierają raczej te przejawy patologii w rodzinie. Skutki te są natomiast bardzo słabe i nierzetelne (to znaczy w jednych badaniach się ujawniają. samo istnienie dzieci nie tyle zmniejsza częstość rozwodów. . która jednak dla nich samych jest normalna. W przypadku dzieci najstarszych rozwód rodziców jest stosunkowo nieszkodliwy. Ogólnie rzecz biorąc.222 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Badania nad przyczynami rozwodów wykazują. rozwód jest zjawiskiem szkodliwym dla dzieci. że mając dwadzieścia czy więcej lat młodzi ludzie bardziej myślą o perspektywie założenia własnej rodziny niż o odchodzącej w przeszłość rodzinie. zanim zdążą sobie one wykształcić stabilny obraz świata społecznego i własnej rodziny. Współczesny przegląd 92 różnych badań nad tym problemem. 1991). W rezultacie poważny procent rozwodzących się par to pary posiadające dzieci. w innych nie) w odniesieniu do dzieci przedszkolnych i niemal wcale nie występują. samoocenę. poziom osiągnięć szkolnych oraz siłę więzi z obojgiem rodziców. 1990). 1991) przekonuje jednak. w jakim wieku są dzieci w momencie rozwodu. Prawdopodobieństwo rozwodu w pierwszym roku życia pierwszego dziecka jest bliskie zeru. z której wyszli. Negatywne skutki rozwodu są stosunkowo silne. przystosowanie psychiczne i społeczne. Pogląd ten bierze się być może z faktu. rozbitej rodzinie. jeżeli dzieci są już na studiach (Amato i Keith. które objęły łącznie ponad 13 tysięcy dzieci (Amato i Keith. takimi jak bezrobocie. jako że innej sytuacji nie znają. Zdaje się to pozostawać w sprzeczności z szeroko rozpowszechnionym poglądem o bardzo negatywnych skutkach rozwodu dla dzieci. alkoholizm czy przestępczość. że choć bezdzietność osłabia szansę małżeństwa na trwanie. że wielkość tego wpływu jest na ogół przeceniana. Szkodliwość skutków rozwodu dla dzieci z rodzin nim dotkniętych silnie zależy od tego. że rozwód dość często wspołwystępuje z różnymi formami patologii społecznej. W przypadku najmłodszych rozwód rodziców następuje jeszcze. Niemal od początku wzrastają więc w „nienormalnej".

w których porównywano dzieci z rodzin nietkniętych. ile uzyskałoby ono od dwojga rodziców łącznie. co może w przyszłości spowodować brak tychże umiejętności u dziecka. Powtórne małżeństwo nie jest więc rozwiązaniem problemu dzieci (choć niewielka liczba badań sugeruje. Po pierwsze. wykazał. których potwierdzenie stanowiłoby dowód na trafność myślenia o negatywach rozwodu w kategoriach szkodliwości samej nieobecności jednego z rodziców. Ponadto kontakt dziecka z nieobecnym rodzicem z reguły słabnie. że przybrany ojciec polepsza funkcjonowanie chłopców). jednak pogorszenie to jest mniejsze niż w przypadku rozwodu. jak rozwiązują oni swoje konflikty. nieobecność jednego z rodziców jest szkodliwa dla dziecka. Z kolei przegląd 21 badań. Z wyjaśnień tego typu wynikają pewne przewidywania. Przede wszystkim dzieci tracące jedno z rodziców z powodu śmierci powinny mieć się równie źle jak dzieci z małżeństw rozwiedzionych. 1991) sugeruje. w których porównywano dzieci z rodzin pełnych.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 223 Ponadto dzieci najstarsze. że pogorszenie funkcjonowania dzieci mieszkających z przybranym rodzicem jest równie duże jak w przypadku dzieci mieszkających z tylko jednym biologicznym rodzicem. ale mieszkających z rodzicem przybranym wykazał. natomiast dzieci zyskujące rodzica przybranego w miejsce tego. mają większą szansę ułożenia sobie stosunków z każdym z rodziców oddzielnie. jako ludzie prawie dorośli. te choć sama nieobecność jednego z rodziców jest . ponieważ oznacza ona nieobecność jednego z ważnych wzorców socjalizacyjnych (w szczególności chłopcy chowani bez ojca nie mają kulturowego wzorca męskości). Co w ogóle decyduje o szkodliwości rozwodu dla dzieci (szczególnie w wieku od siedmiu do siedemnastu lat)? Odpowiedzi są w zasadzie trzy. który dom opuścił. Przegląd 23 badań. a w dodatku jedno z rodziców nie jest w stanie poświęcić dziecku tyle uwagi i pomocy. Ten układ wyników (Amato i Keith. negocjują czy osiągają kompromis. Brak mieszkających razem obojga rodziców pozbawia także dziecko możliwości obserwowania. że śmierć rodzica powoduje pogorszenie różnych wskaźników funkcjonowania dziecka. dotkniętych rozwodem i dotkniętych śmiercią jednego z rodziców. powinny mieć się równie dobrze jak dzieci z rodzin nietkniętych. dotkniętych rozwodem i żyjących z jednym tylko rodzicem oraz dotkniętych rozwodem.

Spora liczba badań zarówno starszych (Longfellow. Dobrostan dzieci z takich rodzin może być nawet mniejszy niż w przypadku dzieci z rodzin rozbitych. której głową jest matka. że w pełnych rodzinach nękanych silnymi konfliktami występuje pogorszenie funkcjonowania dzieci. aczkolwiek daleko do tego. nie jest to powód jedyny. jak Polska i USA) przyznają opiekę nad dzieckiem matce. Myślenie w kategoriach negatywnych następstw konfliktu prowadzi do hipotezy. by czynnik ten można było uznać za decydujący. Jednakże nieliczne wystarczająco precyzyjne badania wskazują. możliwości wypoczynku czy zdobycia wykształcenia. że choć najlepiej mają się dzieci ze szczęśliwych rodzin. Pogorszenie sytuacji finansowej ma więc pewien udział w obniżeniu dobrostanu dzieci dotkniętych rozwodem.. Tym bardziej że spora część rodziców w swoim dążeniu do jak najdotkliwszego „dołożenia" partnerowi nie cofa się przed pożałowania godnym procederem przeciągania dzieci na swoją stronę (nie bacząc na to. że wyrządzają w ten sposób znacznie większą krzywdę dziecku niż partnerowi). w których oboje rodzice . Typową konsekwencją rozwodu jest spadek dochodów rodziny. co sprawia. jak i nowszych (Amato i Keith. Konflikty między rodzicami oznaczają też ich niezdolność do skoordynowania wysiłków wychowawczych. 1991) przekonuje. 1979). Spadek dochodów oczywiście może wpłynąć na pogorszenie materialnego standardu dziecka. 1983). Trzecim wreszcie powodem szkodliwości rozwodu dla dzieci jest negatywne oddziaływanie konfliktów miedzy rodzicami przed i po rozwodzie. a przynajmniej mniej skuteczne od działań uzgodnionych. W znacznej większości przypadków bowiem sądy (w tym w tak różnych krajach. Niewątpliwie wrogość i konflikty między rodzicami są źródłem stresu i cierpienia dzieci.224 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI powodem części negatywnych skutków rozwodu. poziomu jego zdrowia. a prawie wszędzie na świecie kobiety zarabiają gorzej niż mężczyźni. że ich oddziaływania na dziecko mogą być wzajemnie sprzeczne. ale harmonijnych i wolnych od konfliktu. że nawet wytrącenie (za pomocą metod statystycznych) wpływu wywieranego na dobrostan dziecka przez finansową sytuację rodziny pozostawia ten dobrostan na niższym poziomie u dzieci z małżeństw rozwiedzionych niż u dzieci z rodzin pełnych (Guidubaldi i in. Drugim takim powodem jest pogorszenie finansowej sytuacji dzieci. nie zaś ojcu.

jak aparaty do gotowania jajek lub czyszczenia uszu). Przy tym istotne znaczenie może mieć nie tyle sam rozwód. 1987). Mianowicie znaczna ich większość dotyczy populacji amerykańskich (po prostu w tym kraju przeprowadzono najwięcej metodologicznie rzetelnych studiów).ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 225 są obecni. ale i rozwodów. a niewiele faktów popiera zasadność porównywania go z pijaństwem. że wraz ze słabnięciem konfliktu pogorszenie to słabnie. A przy tym zazwyczaj bliżej dzieci z rodzin szczęśliwych niż z rodzin nękanych ostrymi konfliktami. Może on być jednak mniejszym złem. że rozwód . Tak więc. wychowywane przez jedno z rodziców. im słabszy jest konflikt między rozwiedzionymi już rodzicami i im większe jest ich współdziałanie w wychowywaniu dzieci. Prowadzi to do dwóch konkretnych hipotez: po pierwsze . jak dalece rodzice są w stanie wyzbyć się wzajemnej wrogości. pomiędzy tymi dwoma grupami. o czym zdają się wiedzieć tylko sami Amerykanie.pogorszenie to jest tym mniejsze. Dzieci z rodzin rozbitych. prostytucją czy chorobą umysłową (ulubione metafory rozwodu u moralistów z początków obecnego wieku. Na zakończenie podkreślić należy jedno ograniczenie wniosków z przytoczonych tu wyników badań. że rozwód jest wydarzeniem dla dzieci obojętnym. ogólnie rzecz biorąc. Stany Zjednoczone są natomiast krajem. w których oboje rodzice są obecni. Ma to między innymi i ten skutek. 1991). ale stale skłóceni. o czym wiedzą wszyscy. ile to. Jeżeli pogorszenie funkcjonowania dzieci byłoby głównie reakcją na konflikt między rodzicami.wraz z upływem czasu mijającego od rozwodu rodziców pogorszenie funkcjonowania dzieci słabnie i po drugie . lokują się pod względem takich wskaźników. konflikt między rodzicami zdaje się być najważniejszą przyczyną pogorszenia funkcjonowania dzieci. osiągnięcia szkolne czy zdrowie psychiczne i fizyczne. należałoby także oczekiwać. wciągania dziecka we własne konflikty i ewentualnie współpracować ze sobą w wychowywaniu dzieci pomimo swego rozstania (Raschke. Obie te hipotezy (szczególnie druga) znajdują dość jednoznaczne poparcie w dotychczasowych wynikach badań (Amato i Keith. jak przystosowanie społeczne i psychiczne. zresztą jeszcze i dziś można tego rodzaju porównania napotkać). w którym jest najwięcej na świecie nie tylko samochodów (i mnóstwa innych przedmiotów. najgorzej funkcjonują dzieci z rodzin. Wszystko to nie znaczy oczywiście.

zależnościami zdumiewająco mało wiadomo o wpływie nacisków nieformalnych na dynamikę zaangażowania w związek. Poza takimi. Naciski nieformalne dotyczą związków zarówno przedmałżeńskich.226 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI obłożony jest tam mniejszym (i ciągle malejącym) odium społecznym.na przykład niemożnością przenosin do innych miejsc zamieszkania). Dość powszechne przekonanie społeczne jest takie. Amato i Keith. Dopiero . Im poważniej zaangażowani są partnerzy. 1987). tym silniejsze są naciski otoczenia na utrzymanie związku (Johnson. dość oczywistymi. Na przykład w USA. Istniejące dane porównawcze nie uprawniają jednak do przewidywania tutaj jakichś kolosalnych różnic (por.fakt. i 70. Skutki te mogą być poważniejsze w innych krajach. że wprowadzanie zmian prawnych zwiększających dostępność rozwodu wywiera destruktywny wpływ na instytucję małżeństwa i przyczynia się do zwiększenia liczby rozwodów. 1991). W naszym kraju argumentacja ta przybiera niekiedy postać tezy o demoralizacji narodu przez prawa komunistyczne. jak i małżeństw. które o różne skażenia można podejrzewać. takich jak oczekiwania i namowy rodziny czy przyjaciół. 1982). ale z pewnością nie o skażenie komunizmem. musi z natury rzeczy utrudniać wykrycie ich wspołzmienności z czymkolwiek innym. Bariery prawne dotyczą jedynie formalnie zawartych małżeństw. złagodzenie zaś potępienia rozwodów w opinii publicznej miało miejsce na przełomie lat 60. Im większy poziom integracji danej społeczności (mierzony stopniem jej ustabilizowania . Malejące potępienie społeczne rozwodu zapewne przyczynia się do osłabienia negatywnych skutków rozwodu dla dzieci. gwałtowny wzrost liczby rozwodów nastąpił już na początku lat 60. do formalnych. W ten sam sposób można wyjaśniać utrzymujący się w Polsce od lat kilkudziesięciu znacznie mniejszy procent rozwodzących się małżeństw na wsi niż w mieście. tym rzadsze są w niej rozwody (Breault i Kposowa. że występują one dość niezmiennie.od nieformalnych. Jednak fakty każą dość sceptycznie odnosić się do tego rodzaju twierdzeń. jak system prawny utrudniający bądź uniemożliwiający wyjście z formalnie zawartego związku. Naciski społeczne Ostatnim wreszcie rodzajem bariery są naciski społeczne .. Być może jest to skutkiem powszechności tych nacisków .

takie jak proszenie badanych o opis rozpadu.Paul Simon. śpiewa co prawda. że prowadzenie badań nad związkami. Psychologowie wiedzą. jaki miał miejsce w przeszłości. Zdają sprawę raczej z tego. przemyślany i uzasadniony przed samym sobą. czynniki podtrzymujące to zaangażowanie. że „musi być z pięćdziesiąt sposobów. a skupienie się na dowolnych emocjach prowadzi zwykle do ich nasilenia). po zaniku namiętności. co ludzie robią i uważają za słuszne. 1981). że prawa dotyczące życia rodzinnego raczej „wloką się" za tym. kogo kochasz". po wystąpieniu namiętności i/lub intymności samo zaangażowanie w utrzymanie związku może się wcale na dobre nie pojawić. Rozpad Współczesny trubadur . Najbardziej prawdopodobną tego przyczną jest asymetria uczuć. poprzednio omówione. że badanie takie koncentrowałoby partnerów na ich negatywnych emocjach. W sumie wydaje się. jednak naukowa psychologia ma o nich raczej niewiele do powiedzenia. i tych. które prawo złagodziły. niż z rzeczywistych procesów. Przyczyna jest prosta i ma charakter etyczny. które się aktualnie rozpadają. . w jaki sposób ludzie myślowo sobie poradzili(by) z katastrofą swego związku. Wobec tego stosowane są dość zawodne metody. że bariery formalne (prawne) są mało skutecznym środkiem na utrzymanie zaangażowania samych zainteresowanych w ich związek. Tego rodzaju relacje dają jednak obraz mocno wygładzony. w których zmian takich nie wprowadzono (Raschke. Późniejsze badania dość zgodnie wykazały brak różnic pod względem liczby rozwodów w stanach. a więc niejednakowy poziom namiętności i/lub intymności u obojga partnerów. Dynamiczna koncepcja miłości stanowiąca oś tej książki sugeruje. Sugeruje to. na które porzucasz tego. jeżeli zawiodą bariery nieformalne i inne. 1987). Po drugie. Po pierwsze. na których rozpad ten polegał. bądź o relacje z sytuacji jedynie wyobrażonych. że rozpad związku nastąpić może co najmniej w trzech momentach.ZWIĄZEK PUSTY t JEGO ROZPAD 227 potem w większości stanów złagodzono prawo dotyczące rozwodów (Cherlin. mogłoby spowodować przyspieszenie ich rozpadu (na przykład dlatego. niż kształtują opinie i zachowania.

że fazę tę rozgrywamy sami ze sobą. porównujemy go z bilansem partnera. czy przeciwnie . Po prostu skupiamy krytyczną uwagę na partnerze i jego mankamentach celem wykrycia powodów naszego własnego niezadowolenia. na przykład świadomie starając się reagować konstruktywnie na destruktywne zachowania partnera czy w inny sposób poprawić jego postępowanie. Pewne dość uporządkowane przemyślenia w tej sprawie przedstawił Steve Duck (1982) twierdząc. Jest to nierzadko trudna decyzja. czy jest to związek sprawiedliwy.zgłosić je partnerowi narażając się na ich jeszcze większe nasilenie. Nawet gdybyśmy go nie komunikowali w zamierzony sposób. w jaki konkretnie sposób związek ulega rozpadowi.228 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI jeżeli partnerzy tylko na niej opierają swoją wizję miłości i związku (byłoby to uleganie mitowi miłości romantycznej. Stajemy przed dylematem. Po trzecie wreszcie. Dokonujemy też bilansu własnych strat i zysków z danego związku. ponieważ nasze niezadowolenie staje się coraz bardziej widoczne. jak go o to podejrzewamy. jakie mamy inne możliwości ułożenia sobie życia i jakie koszty niosłoby rozstanie. Wewnątrzpsychiczność oznacza. Wszystko to jednak niewiele mówi o tym. ani z kimkolwiek innym. Rozważamy. wycofanie zaangażowania i rozpad związku może mieć swą przyczynę w zaniku intymności łączącej partnerów.jednak poza tym miasteczkiem taki typ rozpadu zdaje się dotyczyć głównie związków przedmałżeńskich). obalamy argumenty . Faza pierwsza ma charakter „wewnątrzpsychiczny" i rozpoczyna się od stwierdzenia własnego braku satysfakcji ze związku. Uzasadniamy własne niezadowolenie. gdy decydujemy się na konfrontację z partnerem . czy nie. faza konfrontacji i tak się zacznie. niezadowolenie zostaje w końcu partnerowi okazane i nieuchronnie rozpoczyna się tłumaczenie. na wzór bohaterów Hollywoodu . Podejmujemy prywatną (czasami wielokrotnie „ostatnią") próbę niedopuszczenia do rozstania. nie konsultując się ani z partnerem. zastanawiamy się nad tym.wyjawienie mu swojego niezadowolenia. Faza druga następuje wtedy. dlaczego jesteśmy ze związku niezadowoleni. że na ogół rozpad związku składa się z czterech faz. czy starać się stłumić własne negatywne odczucia. Jeżeli tylko nasz partner nie jest tak beznadziejnie niewrażliwy i skoncentrowany na sobie. Świadomie czy nie. gdyż możemy ją odczuwać jako wkroczenie „na równię pochyłą". po której łatwo może się stoczyć cały związek.

czy. to zaczyna się faza trzecia. jakoby było ono bezpodstawne. Prowadzi to do dość daleko . w niej bowiem nastąpi „ogłoszenie" innym rozpadu naszego związku. Teraz zastanawiamy się nie nad tym. Jest to więc faza wspólnej z partnerem koncentracji na naszym związku i na tym. na przykład czy kontynuować go „dla świata". aby stał się on lepszy. społeczna. spotykają się z potępieniem. Faza czwarta wreszcie to „życie pozagrobowe" związku. jak dokonać rozbioru związku. że często osobą najbardziej przekonaną w wyniku perswazji jest sam jej autor). definitywnie i dosłownie rozstać się. w czym pomaga raczej aktywne zajęcie się czymś innym niż rozpamiętywanie przeszłości. ale prawie zawsze przekonuje nas samych (liczne badania nad skutecznością perswazji dowodzą. że rozstanie jest najlepszym z możliwych wyjść. ale musi pokazywać. no i mają mniejszą szansę na następny związek). Jeżeli jednak zburzyć. Dodawać nie trzeba. czy dla dzieci. którzy ponoszą winę. zdyszanych i zduszonych. czy zaniechać nawet tych pozorów. a w znacznej większości negatywnych uczuć obojga partnerów zmagających się z podstawowym dylematem: naprawić ten związek czy go zburzyć. by tak rzec. By uzyskać zgodę i sankcję pozostałych bliskich sobie osób na rozpad związku. produkujemy też „publiczną wersję" powodów jego rozpadu. Obejmuje ona przede wszystkim psychiczne pozostawienie związku za sobą. że za tym beznamiętnym opisem ukrywa się nieraz cały ocean burzliwych i burzących. Ostatni wspólny z partnerem problem to ustalenie.od wytłumaczenia go własnej matce do rozwiązania problemu. zejściowej postaci związku. lecz nad tym. A także jak poradzić sobie ze społecznymi konsekwencjami rozpadu . jeżeli są. Taka publiczna wersja niekoniecznie przekonuje innych. Kolejne z nie kończących się problemów indywidualnych to jak zachować twarz i uniknąć osobistej winy za rozpad związku (ci. mniej lub bardziej nieskutecznie staramy się wynegocjować z partnerem taką postać naszego związku. co zrobić.ZWIĄZEK PUSTY I JEGO ROZPAD 229 partnera. które w wyniku zerwania się pojawiają. z kim teraz grać w brydża czy tenisa. która niewiele musi mieć wspólnego z rzeczywistością. która zażegnałaby niezadowolenie i była dla obojga satysfakcjonująca. jak się niegdyś mawiało. Obejmuje też uporządkowanie tej przeszłości i udzielenie sobie odpowiedzi na liczne „dlaczego".

230

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

idących zmian w treści naszych własnych wspomnień o przeszłości byłego związku. Zmiany te często służą wyidealizowaniu naszej własnej osoby, a najlepiej i samego związku, co jednak może być trudne do pogodzenia. Trudno rozdział ten zakończyć inaczej niż Iwaszkiewiczowską trawestacją cytatu z Lechonia (który ten rozdział otworzył): Jest tylko miłość i jej właśnie nie ma!

ROZDZIAŁ

7

Różnorodność
Rodzaje miłości Psychozabawa - jaka jest Twoja miłość?

Dotychczasowe rozważania prowadzone były w taki sposób, jakby miłość była zjawiskiem zupełnie jednorodnym, jakby wszyscy ludzie kochali się w podobny sposób, a jedyne różnice między nimi wynikały z etapu związku, na jakim się znajdują. Przyjęcie takiej konwencji pozwoliło przedstawić w sposób - mam nadzieję - dość uporządkowany wiele z tego, co dzieje się między partnerami stałego związku. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to tylko pewna wygodna konwencja, pozwalająca zrozumieć w miłości wiele, choć nie wszystko. Tym, czego ona zrozumieć nie pozwala, jest różnorodność miłości, a więc fakt, że pomimo podobieństw różni ludzie przeżywają swą miłość na różne sposoby. Ponieważ cała ta książka koncentrowała się dotąd raczej na podobieństwach, przyjrzyjmy się na jej zakończenie zróżnicowaniu miłości.

Rodzaje miłości
W potocznej czy literackiej refleksji nad miłością zauważyć można bez trudu wielość kryteriów orzekania o prawdziwości tego uczucia. Czasami sądy takie opieramy na intensywności bądź gwałtownej dynamice uczucia: miłość prawdziwa to taka, która partnerów głęboko porusza (Robert i Maria z Komu bije dzwon czują, jak porusza się pod nimi ziemia), albo ta, która uderza gwałtownie jak piorun. Innym razem sądy o prawdziwości uczucia opieramy na

232

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

jego stałości - miłość, która trwała pół roku, jakoś mniej się wydaje miłością od tej, która trwała lat dziesięć. Przy jeszcze innych okazjach decydujemy, że miłość jest prawdziwa, ponieważ zachłannie wyłącza inne pragnienia partnerów, skłaniając ich do porzucenia realizacji własnych, indywidualnych celów (Janc z Love story porzuca karierę muzyczną, a Oliver - karierę hokeisty). Niemal każdą miłość można więc uznać za prawdziwą bądź pozorną, jeżeli tylko posłużyć się odpowiednim kryterium. W dodatku kryteria te przynajmniej częściowo się wykluczają - na przykład uczucia silne i gwałtowne trwają z reguły krócej niż słabe i pojawiające się wolniej. Równoczesne spełnienie różnych kryteriów prawdziwości w tym samym związku jest mało prawdopodobne, jeśli w ogóle możliwe. Problem orzekania o prawdziwości miłości jest więc beznadziejnie nierozwiązywalny, dopóki zakładamy zasadniczą jednorodność tego uczucia. Nie pozostaje więc nic innego, jak wyodrębnić różne rodzaje miłości, choć zajęcie to dość ryzykowne, bo łatwo tu popaść w śmieszność i subiektywizm. Tego ostatniego pozwala, w pewnym przynajmniej stopniu, uniknąć przyjęte w tej pracy rozróżnienie trzech składników miłości: intymności, namiętności i zaangażowania. Przy założeniu, że każdy z tych składników istnieje bądź nie istnieje w danym związku, otrzymujemy osiem możliwych kombinacji przedstawionych w tabeli 13. Tabela 13. Klasyfikacja rodzajów miłości. Źródło: Sternberg (1986, s. 123). Składnik Intymność Namiętność Zaangażowanie Brak miłości — — + — — Lubienie + Miłość ślepa (zakochanie) Miłość pusta + Miłość romantyczna + + Miłość przyjacielska + + + + Miłość fatalna Miłość kompletna + + + Rodzaj miłości

RÓŻNORODNOŚĆ

233

Większość (pięć) z tych kombinacji już przedstawiłem jako kolejne fazy związku między dwojgiem ludzi. Pozostałe to brak miłości, lubienie (o którym również była mowa w rozdziale 3.) oraz miłość fatalna. Ta ostatnia jest połączeniem namiętności z zaangażowaniem w związek. Fatalność tego połączenia polega na uczuciowej niestabilności związku wskutek braku intymności i związanych z nią pozytywnych, łagodnych i trwałych uczuć. Fatalność polega też na tym, że zaangażowanie jest tu pochodne w stosunku do namiętności, z czym wiąże się wysokie ryzyko katastrofalnego zakończenia związku z (raczej nieuchronną) chwilą wygaśnięcia namiętności. Ta klasyfikacja rodzajów miłości nie jest oczywiście jedyną możliwą - jak dotąd różni autorzy wyróżnili od 2 do 18 rodzajów miłości. Roztrząsanie wszystkich tych klasyfikaji mogłoby zniechęcić nawet najwytrwalszego Czytelnika, nie będę więc się tym zajmował. Warto jednak zauważyć, że wszystkie one zawierają w tej czy innej postaci rozróżnienie pomiędzy Eros (miłość namiętna i romantyczna) a Storge (łagodna miłość przyjacielska) wywodzące się jeszcze z Grecji okresu klasycznego. W interesującej koncepcji, która znalazła również poparcie w prowadzonych później badaniach, amerykański socjolog John Lee (1973) założył, że obok tych dwóch podstawowych archetypów miłości istnieje jeszcze trzeci, Ludus - miłość jako gra czy zabawa. Lee przyjął ponadto istnienie jeszcze trzech wtórnych typów miłości, z których każdy stanowi jakąś mieszankę poprzednich. Są to: Mania, mieszanka Eros i Ludus, czyli miłość będąca obsesyjnym uzależnieniem od partnera i własnego uczucia; Agape, mieszanka Eros i Storge, czyli pełna samopoświęcenia miłość altruistyczna, oraz Pragma, mieszanka Storge i Ludus, czyli miłość praktyczna, kierująca się świadomym rozpoznaniem zalet i wad partnera. Trzy podstawowe typy miłości są analogiczne do pierwiastków chemicznych, podczas gdy trzy pochodne typy miłości są analogiczne do związków chemicznych w tym sensie, że mieszanka charakteryzuje się jakościami innymi niż własności składających się na nią typów podstawowych (tak jak sól kuchenna, stanowiąca związek chloru i sodu, ma zupełnie inne własności niż każdy z tych pierwiastków). Każdy z owych sześciu typów miłości ma specyficzne, sobie tylko właściwe cechy, a miary tych typów miłości (pozwalające określić, jak dalece ujawniają się one w różnych parach) są wzajemnie niezależne.

234

PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

Niezależność tę faktycznie wykazali Hendrick i Hendrick (1986), którzy zbudowali kwestionariusz pozwalający mierzyć sześć wymienionych typów miłości. To, co proponuję Czytelnikom na zakończenie tej książki, to wypełnienie na własny użytek tego właśnie kwestionariusza i przyjrzenie się własnej miłości pod kątem stopnia, w jakim nasycona jest ona tymi sześcioma jakościowo różnymi sposobami jej przeżywania.

Psychozabawa - jaka jest Twoja miłość?
Punktem wyjścia dla Hendricków była konstrukcja szeregu twierdzeń, z których każde dotyczyło jednego typu miłości. Punktem dojścia było wyselekcjonowanie (za pomocą pewnych procedur obliczeniowych zwykle stosowanych w takich przypadkach) takich pytań, które mierzyły „swój" typ miłości, ale nie odnosiły się do żadnego z pięciu pozostałych typów. W rezultacie powstał kwestionariusz pod nazwą Skala Postaw Wobec Miłości, zawierający 42 twierdzenia, z których każde 7 mierzyło jeden typ miłości. Osoby badane przy pomocy tego kwestionariusza proszone są o udzielenie odpowiedzi na kolejne twierdzenia z myślą o własnych poglądach na miłość w ogóle bądź też z myślą o własnym konkretnym partnerze (aktualnym lub ostatnim, jeżeli nie są z nikim aktualnie związane). Odpowiedzi na każde pytanie udzielane są w skali od 1 (zupełnie się nie zgadzam), poprzez 2, 3, 4, do 5 (całkowicie się zgadzam). Suma odpowiedzi na siedem pozycji dotyczących tego samego typu informuje, jak silna jest skłonność do przeżywania (lub aktualne przeżywanie) miłości danego typu. Pozwala to porównywać zarówno różnych ludzi między sobą, jak i różne typy miłości dla tego samego człowieka (tego samego związku). Im większa suma dla danej skali (tj. siódemki pytań), tym bardziej dany typ przeżywania miłości dominuje nad pozostałymi. Wszystkie twierdzenia zamieszczone są w tabeli 14. i Czytelnik może dla zabawy spróbować odpowiedzieć na każde z nich, by zorientować się w charakterze miłości przeżywanej w odniesieniu do aktualnego (bądź jakiegokolwiek innego) partnera. Z różnych względów będzie to jednak tylko „psychozabawa", a nie przedsięwzięcie naukowe. Chociażby dlatego, że kwestionariusz ten skonstruowany został na próbie ok. 1400 studentów amerykańskich.

Tabela 14. Nie potrafię kogoś pokochać. 9. Próbuję trzymać go trochę w niepewności co do mojego zaangażowania w nasz związek. Próbuję własnymi siłami mu pomóc.a.zupełnie się nie zgadzam l. 6. Dopiero gdy go już jakiś czas kochałam. kim on się stanie w przyszłości.e. dostaję rozstroju żołądka. w który byłam mocno zaangażowana. Zabawa ta może być dość pouczająca. Nasza miłość fizyczna jest bardzo intensywna i satysfakcjonująca.m. 10. zanim wybiorę sobie partnera. 3. czy oznacza to samo dia obojga zainteresowanych.e. by on cierpiał. Już od pierwszego spotkania coś nas przyciągnęło do siebie.e. że Polacy nie różnią się tu tak bardzo od Amerykanów.a. zdałam sobie sprawę z tej miłości. jeśli najpierw nie zacznę się o niego troszczyć.1. 5. 12. próbuję sobie wyobrazić.m. a przede wszystkim. . Raczej sama wolałabym cierpieć niż pozwolić na to.p. Nic mu się nie stanie. 4. Pomiędzy nami zachodzi coś w rodzaju właściwej „reakcji chemicznej". Zanim się z kimkolwiek zwiążę. Jednak próba Hendricków była mocno zróżnicowana. co miłość w danym związku oznacza. Próbuję starannie zaplanować swoje życie.RÓŻNORODNOŚĆ 235 a nie na próbie polskiej.zgadzam się 3 .s.całkowicie się zgadzam 4 . Kiedy źle się dzieje między nami. 2. toteż jest prawdopodobne. Kiedy nie udaje mi się związek. a idea podstawowych typów miłości wywodzi się jeszcze ze starożytnej Grecji.s.nie zgadzam się 1 . ponieważ może pomóc w zorientowaniu się. gdy znajdzie się w kłopotach. Twierdzenia składające się na Skalę Poslaw Wobec Miłości. wpadam w taką depresję.p.trochę tak. 7. że nawet zdarzało mi się myśleć o samobójstwie. 11. 13. 8. jeżeli pewnych rzeczy o mnie nie będzie wiedział.1. Przy każdym twierdzeniu jest pięć możliwych odpowiedzi: 5 . trochę nie (albo brak zdania) 2 .

kogo kiedyś kochałam.p. Trudno dokładnie określić moment. 27.a19. że on jest w danej chwili z kimś innym. 15. Ważną sprawą przy wyborze partnera jest to. dopóki nie przedłożę jego szczęścia nad swoje własne. a nie jakimś mistycznym. 3O.p. mam kłopoty ze skoncentrowaniem się na czymkolwiek innym. Czasami myśl o tym. Najlepiej kochać jest kogoś o podobnych poglądach i doświadczeniach życiowych. jak zapatruje się on na moją pracę zawodową.1. że byliśmy dla siebie nawzajem przeznaczeni.s. jakie robię z innymi osobami. 22. jeżeli pozwoliłoby mu to zrealizować jego własne. 21.s. 36. Myślę. 29. 35. 31. 16.e. 18. 32.m.s. gdyby dowiedział się o niektórych rzeczach. że jestem zakochana. Nie potrafię się zrelaksować. 33. jak zapatruje się on na moją rodzinę. nadal w pełni i bezwarunkowo go kocham. iż nie mogę zasnąć. że muszę uważać. aby żaden z moich partnerów nie dowiedział się o istnieniu drugiego. Nie potrafię być szczęśliwa. pogarsza się moje samopoczucie fizyczne. 26. czy okaże się on dobrym ojcem. Myślę.m. co do mnie należy. .e.1. mam ochotę trochę się wycofać. 34.236 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI 14.e.s.p.1.p.1. 24. kiedy podejrzewam. w jakim zakochaliśmy się w sobie. tak mnie pobudza. że mój partner zdenerwowałby się. Kiedy on nie zwraca na mnie uwagi. Głównym kryterium w wyborze partnera jest dla mnie to. Najlepsza miłość wyrasta z długotrwałej przyjaźni. Oboje bardzo szybko się zaangażowaliśmy emocjonalnie w nasz związek.a. tajemniczym uczuciem. Nawet kiedy rozgniewa się na mnie. Kiedy mój partner zbyinio się ode mnie uzależni. Naprawdę dobrze się rozumiemy nawzajem.m. 25.m. 20. Kiedy jestem zakochana. Bez trudu i dość szybko otrząsam się z nieudanego związku. 28. Miłość jest w rzeczywistości głęboką przyjaźnią.a. Czasami bywam w sytuacji takiej. 23. Jednym z kryteriów wyboru partnera jest to. Do dziś pozostaję w przyjaznych stosunkach z prawie każdym. 17. Mój partner może używać według własnej chęci wszystkiego.a. Zwykle skłonna jestem poświęcić moje pragnienia.

analiza uzyskanych przez Was wyników stanowić może świetną okazję do porozma- . Czytelniku.e. a w czym jesteście do siebie podobni w poglądach na miłość i sposobie jej przeżywania. 39.m. że różnice między pojedynczymi osobami.przynajmniej niektóre Wasze wyniki będą się więc lokowały znacznie powyżej lub znacznie poniżej średnich z rysunku 16. na przykład Wami.s. Zanim się z kimś zwiążę na poważnie. zupełnie naturalne jest. 40. zdarza mi się robić różne głupie rzeczy. Ich analizy statystyczne wykazały. Clyde'a i Susan Hendrick. uzyskując dwa profile („Ona" i „On"). w czym się różnicie. że kobiety i mężczyźni nie różnią się pod względem Eros i Agape. 38.1.a. Uważam. Sumę punktów uzyskanych przez każde z Was możecie nanieść na wykres z rysunku 16. Jeżeli więc.RÓŻNORODNOŚĆ 237 37. będą znacznie większe. fazą związku pustego i ewentualnym rozpadem). Nawet jeżeli nic innego z tego nie wyniknie. rozpocznij również od diagnozy i wypełnij powyższą Skalę Postaw Wobec Miłości. 42.p. Lubię trochę „bawić się w miłość" z kilkoma różnymi partnerami. 41. Ponieważ wyniki z rysunku to średnie pochodzące od około 400 osób. by odzyskać jego zainteresowanie. Dla niego wytrzymałabym wszystko. Uzyskiwane przez Was wyniki będą też o wiele bardziej krańcowe niż te średnie . Pragmę i Manię. pragniesz podjąć działania mające na celu obronę swej miłości przed jej „naturalnym" losem (tj. Początkiem wszelkich sensownych działań jest zawsze diagnoza stanu wyjściowego.. na wypadek gdybyśmy mieli kiedyś dzieci. Kiedy on nie zwraca na mnie uwagi choćby przez chwile. Namów też do tego samego swoją partnerkę (partnera) i porównajcie wyniki. Moje najbardziej udane związki miłosne wyrastały z dobrej przyjaźni. jakie cechy są dziedziczone w jego rodzinie. próbuję się zorientować. co pozwoli Warn łatwo się zorientować. kobiety ujawniają silniejszą Storge. mężczyźni zaś kochają na sposób znacznie bardziej ludyczny niż kobiety. Profile już wyrysowane to przeciętne wyniki uzyskane przez kilkaset studentek i studentów badanych przez autorów skali. że on doskonale pasuje do mojego ideału urody fizycznej.

jak starałem się poprzednio przekonać. nic ma przecież o czym rozmawiać . uzyskane dla młodych kobiet i mężczyzn w badaniach amerykańskich.238 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rysunek 16. co często prowadzi do spirali wzajemnych oskarżeń. kiedy coś jest nie w porządku. Dopóki wszystko jest w porządku. I podpowiada nierozsądnie. Taka sztucznie wywołana okazja do rozmów na ten temat może być lepsza od okazji pojawiających się samoistnie na co dzień.podpowiada zdrowy rozsądek. okazje samoistne to najczęściej okazje negatywne. Źródło: na podstawie danych Hendricka i Hendrick (1986J. Rozmowa o problemach wtedy. rozpoczynające się od skarg jednego z partnerów.natężenia sześciu typów miłości mierzonych przez Skalę Postaw Wobec Miłości. Ponieważ. wiania na temat stanu Waszego związku. kiedy dolegliwość problemów jest jeszcze niewielka. że musimy o nich rozmawiać. Profile miłości . że może . kiedy już bolą na tyle. Po przeminięciu początkowych faz związku i upewnieniu się o wzajemnej miłości i zaangażowaniu większość par rozmawia o swoim związku tylko wtedy. ma mniejszą szansę na ich zadowalające rozwiązanie niż rozmowa w momencie. mniejsza niż nasza zdolność do wysłuchania partnera i dopuszczenia myśli.

Tym bardziej że cytowane poprzednio badania wykazały. niż pomaga. Co ciekawe. jeżeli będzie całkowicie pozbawiona elementu wyzwania. Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali (suma punktów za odpowiedzi na te pytania przekracza 21) przeżywają miłość jako zafascynowanie kochaną osobą i jej urodą. nie ma czego zazdrościć obdarzanemu nią partnerowi. Czują do partnera nieodparty (choć niekoniecznie wytłumaczalny) i odwzajemniany pociąg fizczny. 19. a nawet. 7. Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali (suma punktów za odpowiedzi na te pytania wynosi więcej niż 21) przeżywają miłość jako zabawę. by „jeszcze raz zgłosić te swoje pretensje" (nieuzasadnione. Miłość jest dla nich grą nie pozbawioną świadomego manipulowania partnerem. 1988). aby miłość niosła radość. poważniejsze formy miłości. Jego realizacja w dużym stopniu stanowi istotę tej miłości i prowadzi do głębokiego porozumienia między partnerami.trudno. Levy i Davis. Jeżeli ta forma miłości (opiewana przez rzymskiego poetę Owidiusza) jako jedyna dominuje w danym związku. 13. 14. 8. tym większa również intymność i zaangażowanie w związek. oczywiście). Ludus. 1987. 31 i 37 (wszystkie z literą e). 26. Wiele osób nie nazwałoby takiego związku miłością. że skłonność do ludycznego traktowania miłości jest ujemnie związana z namiętnością. skłonność do przeżywania miłości w ten sposób jest dodatnio związana z bezpiecznym stylem przywiązania.RÓŻNORODNOŚĆ 239 jemu (jej) jednak chodzi nie tylko o to. Jeżeli jednak w danym związku występują równocześnie i inne. choć im wyższe wyniki w tej skali. dotyczą pytania nr 2. 20. a ujemnie ze stylem unikającym (o stylach tych była mowa w rozdziale 3. a także ogólna satysfakcja odnoszona ze związku zarówno przez kobiety. nie ma powodów do niepokoju . miłości namiętnej i romantycznej. Hendrick i Hendrick. miłości jako gry czy zabawy. której silne i głębokie zaangażowanie w związek z partnerem raczej przeszkadza. intymnością i zaangażowaniem oraz z ogólną satysfakcją ze związku. jak i mężczyzn (Davis i Laty-Mann.). w pewnych granicach. Jest też charakterystyczna dla osób o unikającym stylu przywiązania i współwystępuje z wysokim poziomem konfliktów między partnerami. 1987. 32 i 38 (wszystkie z literą 1). Eros jest więc przede wszystkim namiętnością. gry i zabawy! . dotyczą pytania nr 1. Eros. 25. oszukiwania go.

27. 17. 35 i 41 (wszystkie z literą m). zaangażowaniem). wraz z całym legionem innych porażonych opisywali jej objawy: podniecenie. 11. trwałego i solidnego. 29. dość przyziemna. każda ulotna oznaka serdeczności niesie natychmiastową ulgę. miłości obsesyjnej. choć nie z zaangażowaniem w związek czy satysfakcją zeń odnoszoną. Najmniejszy brak entuzjazmu z jej strony niesie lęk i ból. 23. choć pozbawionego tajemniczości. Pragmy. łagodne i kojące. 28. 48): „Grecy nazywali ją theia mania. gorączka. Ten rodzaj pasji o wyraźnie zaznaczonym fizjologicznym podłożu wydaje się łatwiejszy do przeżywania przez nastolatków w okresie dorastania (jakimi byli na przykład Romeo i Julia u Szekspira). Zapotrzebowanie na uwagę i uczucia ukochanej jest niemożliwe do nasycenia". bezsenność. 15. dotyczą pytania nr 3. dotyczą pytania nr 5. z którymi ten styl jej przeżywania jest powiązany. a jej przeżywanie nie jest powiązane z innymi przejawami miłości (namiętnością. 21. miłości praktycznej. nie ma też i potępieńczych cierpień. Maniakalny kochanek jest całkowicie pochłonięty myślami o ukochanej. 33 i 39 (wszystkie z literą s). boskim szaleństwem. są intymność i troska o partnera. intymnością. Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali (powyżej 21) przeżywają swoją miłość jako opętanie. Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali (suma punktów za odpowiedzi na te pytania powyżej 21) przeżywają miłość jako uczucie spokojne. spadek apetytu. Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali (suma punktów powyżej 21) przeżywają miłość jako racjonalną i uzasadnioną lokatę swoich uczuć. bóle serca. dotyczą pytania nr 4. 22. może nie tyle partnerem. Jak pisał Lee (1974. Jedynymi składnikami miłości. miłości przyjacielskiej. Jest charakterystyczna dla osób cechujących się nerwowo-ambiwalentnym stylem przywiązania do swoich partnerów. 34 i 40 (wszystkie z literą p). 9. . rozsądna i dlatego jest w niej miejsce na uwzględnianie strat i zysków również i partnera. ile swoim własnym uczuciem. choć nie trwałą satysfakcję. s. Ta forma miłości wydaje się cokolwiek mniej pociągająca od jej długofalowych skutków. jak i Platon. choć może dotknąć każdego.240 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Storge. Zamiast tumultu mieszanych uczuć miłość przeżywana jest tu raczej jako łagodna ewolucja i pogłębianie się przywiązania. Nie ma tu boskich uniesień. Jest praktyczna kalkulacja strat i zysków. 16. Skłonność do Manii jest oczywiście silnie powiązana z namiętnością. Zarówno Safona. Manii. 10.

gdy pisał. że miarą sukcesu jest tu nie tylko stopień realizacji ideału. czy oni na to zasługują. bez jakiegokolwiek liczenia na wzajemność. jak to opisano w rozdziale 5. twierdzi. który badał pod tym względem Amerykanów. jak to pięknie opisuje w swej książce Krystyna Starczewska (1975). Istotą tej miłości jest postawa „pragnę tylko tego. do miłości tego typu można jedynie zmierzać. a jeżeli coś jeszcze jest ważne. czy nie. 36 i 42 (wszystkie z literą a). choć zapewne nie sposób jej osiągnąć. Pocieszające jest jednak to. ale nie pary trwale kochające się w ten sposób. Kanadyjczyków i Brytyjczyków. co mu się udało znaleźć. Agape jest moralnym ideałem miłości w etyce zarówno chrześcijańskiej.). Wspominany już Lee. dotyczą pytania nr 6. czego ty pragniesz". że jedyne.RÓŻNORODNOŚĆ 241 Agape. w których każdy sam dla siebie zdaje się być najważniejszy. 18. jak na przykład rodzina. to epizody agapiczne. ludzie do tej formy rniłości nie dorastają. a także z namiętnością i wysokim poziomem satysfakcji ze związku oraz bezpiecznym stylem przywiązania do partnera. W ogóle podobieństwo między partnerami pod względem sposobu przeżywania wzajemnej miłości może w pewnym stopniu de- . jest zapomnieniem o dobru własnym. a troską jedynie o istotne dobro partnera. bezinteresowne. bardziej niż jakakolwiek inna jej forma. jak i w systemach etycznych większości wielkich religii świata. pełne niewyczerpanej cierpliwości i troski. Podobnie jak w przypadku innych ideałów. Podobnie jak to bywa z innymi ideałami. w jakim obojgu zainteresowanym udaje się tak samo do ideału zbliżyć. Paweł w listach do Koryntian. Nie bez znaczenia jest także fakt. ale stopień. Rzadkość występowania tej formy miłości w czystej postaci wynika z trudności jej pogodzenia z indywidualizmem naszych czasów. troską o partnera i niskim poziomem konfliktu. Osoby uzyskujące wysoką punktację w tej skali (powyżej 21) przeżywają miłość jako oddanie partnerowi. Jest związana z zaangażowaniem w utrzymanie związku i intymnością. Właśnie tę formę miłości miał na myśli św. że koniecznym warunkiem Agape jest całkowite odwzajemnianie tej formy miłości przez partnerów (w przeciwnym razie prawie na pewno wpadną w pułapkę sprawiedliwości. że obowiązkiem chrześcijanina jest troska o dobro bliźnich niezależnie od tego. 24. miłości altruistycznej. Ta miłość. to dzieje się to głównie na zasadzie symbolicznego włączenia tego czegoś do własnego „ja". 12. trwałe. 30.

pokrewieństwa ich znaków zodiaku (ulubionego przedmiotu dociekań wielu par). Szansę na szczęście zapisane są nie w gwiazdach. Podobieństwo partnerów w zapatrywaniach na to. która ich łączy. co z tą relacją sami robimy. a w konsekwencji i o jego trwałości. jaka nas łączy z partnerem. jest ważniejsze od. a przede wszystkim w tym. a w szczególności ta konkretna miłość. . lecz w nas samych. w treści i jakości relacji. czym jest miłość w ogóle. powiedzmy.242 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI cydować o ich satysfakcji ze związku (co jak dotąd faktycznie udało się wykazać dla Eros).

21-30)... 110. Intimacy.. NJ: Erlbaum. Amato. E. Aron. New York: Humisphere. E.) Subjective well-being (pp. P. 77-100).Bibliografia Acker. 241-253. (1987). Expeńences offałling in love. The quality of iong-lerm marriages. M. The psychology of happiness. 21-50. N. N. Argyle and N. 26-46. Pattems of attachment: A psychological study ofthe strange situation. A. & Keith.. Aron. passion and commitmenł in adull romantic rełationships: A test of the iriangular theoiy of love. H. Schwarz (Eds. 60. & Davis. . Anderson.) Family relationships in later life (pp. H. Brubaker (Ed. Close relationships as induding other in the self.. (1986). Hillsdale. London: Meuthen. Oxford: Pergamon Press. (1978). New York: Academic Press.. Lewe as the expansion of self: Understanding attraction and satisfaction. (1983). G. (1991). Tudor. NI C.. „Psychological Bulletin". 6. R. Argyle. Ade-Rider. M. 243-257. & Aron. & Brubaker. Aron.. „Journal of Social and Pcrsonal Relationships". A. Argyle. Ainsworth. (1981). M. (1991).. (1989). B. N. „Journal of Social and Personal Relationships". „Journal of Personality and Social Psychology". M. Dutton. G. Strack. (1991). Aron.. A. Beverly Hills: Sagc Publications. D. M. Foundations of Information integralion theoty. S. H. L. Waters. E. H.. E. S„ Blehar. N. In T. M. Parental dworce and the well-being of children: A meta-anafysis. D. Tlie psychotogical causes of happiness. M. Aron. & Iverson. & Nelson. M. & Martin. In F. 9. (1992). A. T. & Wall.

P. J. Aronson. Lincoln: University of Nebraska Press. Ashmore. N. Berkman. C. 156-171. J. Ashmore & F. „American Journal of Epidemiology". G. 53-61. & Carlsmith. 59.. 16.. Stillwell. & Linder. & Heatherton. (1977). F. & Scher.) Advances in ejcpeńmenta! social psychology (vol. Averill. E. P. S. E. (1959). L. Del Boca. Prosocial motivation: Is it ever truły altruistic? In L. Baumeister. C. pp.) The social psychology offemale-male relations (pp. Social networks. (1968). Del Boca (Eds. & Syme. Boye. 104. (1988). R. E. McGinn.) Nebraska Symposium on Motivation (pp. Self-defeating behavior pattems among normal individuals: Review and analysis of common self-destructive tendencies. Bermant. 3-22. E. „Psychonomic Science". 47.. E. 5. The mcasurement of psychological androgyny. (1987). K. (1986). Aronson. Baumeister. 8. & Susmilch. Aronson. J. 177-181. host resistance. 155-162. (1965). (1978). R. On falling in love in confonnance wilh the romantic ideał.244 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Aronson. „Journal of Consulting and Clinical Psychology". łiking as determinants of interpersonal attractiveness. & Wohlers. 188-204. R. 143-173).. F. 426-441. Gain and bas of esteem as determinants of interpersonal attractiveness. 1. Similańty vs. 66. „Journal of Abnormal and Social Psychology". L.. D. „Pśychology Today". & Mills. J. (1980). Austin. M.. Berscheid. J. July. (1966). E. E„ & Worchei. (1963). A. Bem. 1965. C. L. In W. „Journal of Abnormal and Social Psychology". R. Aronson. 65-122). (1991). F. New York: Academic Press. D. D.. and mortality: A nine-year follow-up study of Alameda County residents. 20. Aronson. (1970). W.. Unpublished manuscript. 69-163) New York: Academic Press. Intemal standards revisited: Effects of social compańsons and expeclancies on judgments of faimess and satisfaction. Effect offorced association upon voluntary choice ofassociate. (1979). Berkowitz (Ed. „Psychological Bulletin". 157-158. M. & Boothroyd. K. S. 1963. D. J. „Journal of Experimental Social Psychology". (1967).. D. 235-247. Arnold and D. S. Some antecedents of interpersonal attraction. Gender stereotypes. & Darley. F. 584-588. The effect ofthe severity of threat on the devałuation of the forbidden behavior.istota społeczna. In R. The effect of severity of initiation on liking for a group.. Copulatwn in rats. J. (1974). „Molivation and Emotion". „Journal of Experimental Social Psychology". Batson. . Człowiek . Levine (Eds. The interpersonal funetions ofguilt: Toward a morę social conceptualization of morał affect.. 1. T. 13-19. „Journal of Personality and Social Psychology".. Warszawa: PWN.. 109. A.

R. Some implicutions. K.111 counties. J. Brockner. G. „Polish Psychological Bulletin". R. (1974). 49. E. 1. (1989). R. P.. S.. (1979). T. Renner. (1987). In T. 3. New York: Academic Press. Explaining dworce in the United States: A study of 3.. „Journal of Marriage and the Family". (1969). (Eds. 349-360.BIBLIOGRAFIA 245 Berscheid. (1978). Multimethod analysis of social reinforcemem exchange between mańtally distressed and nondistressed spouse and stranger dyads. „Journal of Social and Cłinical Psychology". Brown. Effects of a favor which reduces freedom. D. E. et al.. T. Personality impressions on ability and morality trait dimensions.. Buunk. „Journal of Personality and Social Psychology". 47. J.. (1987). & Vincent. Berscheid. Vol. A. G. Conditions that promote breakups as a conseąuence of exiradyadic involvements. W. 1980. L. „Journal of Personality and Social Psychology". Huston (Ed. 4. L.. „Journal of Consulting and Cłinical Psychology". An anatysis of situation and person components ofjeahusy. 31. E. Bowlby. & Walster. International preferences in seleeting mates: A study of 37 cultures. W. Social acchange in developing relationships. New York: Basic Books. H.. L.. In L. Social origins of depression. R. Brehm. 355-381). G. Low self-esieem and behavioral plasticity. M. 420-426. Bowlby. J. Sex differcnces in human matę preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. A littte bit about love. J. „Journal of Research in Personality". Attachment. Attachment and loss: Vol. & Huston.. Billings.) (1979). London: Tavistock. Wheeler & P. (1989). B. 5. J. Beverly Hilts: Sagę. Terry. Brycz.. Conflict resoluńon in distressed and nondistressed marńed couples. 12. D. Buss. Burgess. & Wojciszke. 173-189. L. Shaver (Eds. & Cole. M. A. Bringle. The making and breaking ofaffectional bonds. (1983). K. W. E.. Dion. (1971). Buss. 7. Physical attractiveness and dating choice: A test of the matching hypolhesis. Weiss. R.) Review of Personality and Social Psychology. in press.. G. (1992). H. & Walster. „Brain and Behavioral Sciences".. (1966). P. (1979). Brichler.. Walster.(1975). „Journal of Cross-cultural Psychology".& Davis. J. D. & Kposowa. . & Harris. L. Breault. 549-558.. 1-49.) Foundations of' interpersonal attraction (pp. 17. New York: Academic Press. (1983). „Journal of Experimental Social Psychology". B. 368-376. 271-284. 354-368. London: Tavistock.

& Mousaw. Cantor. & Smith. O naturze realizmu. B... Chichesler: Wiley. J. New York: Appleton-century. Cuber. cognition and hcalth. & Laird. R. (1979). M. D. Wartościowanie . & Bryant. C. Marńage. J. J. Comer. & Mills. remarńage. Byrne. Cambridge: Harvard University Press. & McHenry. 92-101. J..) Compatibk and incompatibie relationships (pp. 69-75. (1962). (1976).. (1980). Jealousy.) Handbook of life stress. (1975). social support. The attraction paradigm. Interpersonal attraction in exchange and communal relationships. Toward a theory of revolution. In W. P. Marńage. D. 119-140). & Reeves. „American Sociological Review".. Englewood Cliffs. R. Cherlin. (1988). F. (1981). Cochrane. R. In S. J. (1985). G. Cohen. „Psycholog i cal Reports". Panorama średniowiecznej Anglii. D. „Psychological Bulletin". „Journal of Personality and Social Psychology". Stress. . S. 1292-1294. S. Cooper.. Clanton. Reason (Eds. (1971). S. (Eds. 37. A. 2. 310-357. & Wills.efekt negatywności. Clark. J. Wrocław: Ossolineum Darwin.. K. (1971). 27. M. O pochodzeniu gatunków. P.. implications of relationship type for understanding compatibiłity. (1985). S. 98. Enhancemeni of experienced sexual arousal in response to erotic stimuli through misattńbution of unrelated residual excitation. & Harroff. L. Clark. Faling. G.246 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Byrne. 12-24. Czapiński. Warszawa PIW. New York: Academic. K. 32. lckes (Ed. The course of love: A cross-sectionul design. 199-213. Zillman. J. Oxford: Pergamon Press. R. D. dworce.. Coulton. Fisher & J. 16.) (1977). 98-107. Cimbalo. T. and ihe buffering hypothesis. 5-19. 32. Reducing fears and increasing assertiveness: The role of dissonance reduction. „Journal of Personality and Social Psychology". D. M. 38. (1965). Nelson. (1975). The significant Ameńcans. Choosing to suffer as a conseąuence of expecting to suffer: Why people do U? „Journal of Personality and Social Psychology".. (1976)... Sexual attraction. A. Davies. Cook. G. separation and dworce. V.. G. (1966). (1979). „Journal of Experimcntal Social Psychology". „Journal of Experimental Soda! Psychology". Effects of consensual validation and invalidation on attraction as a function of verifiabiłity. J. New York: Springer Verlag. Warszawa: PIW. NJ: Prentice-Hall. (1988).

K. 409-428. (1974). L. A. 1302 -1309. K. Oxford: Pergamon Press. L. (1978). Davis. E. Matę setection in the Netherlands. Determinanls ofresponsiveness in dyadic inleraction. „Journal of Personality and Social Psychology". New York: Harcourt Brace & World. Dispositional empathy and social relationships. Davis. Dęci. & Pavot. K. & Dion. & Pyszczynski. M. Levine. (1976). In W. not the intensity of positive versus negative affeci. Perlman (Eds. M. 34. J. & Emmons. & Krau. D. 3. Baltimore: John Hopkins University Press.. 75-115). Denfeld. M. pp. (1991). E. Wilson. H. Sełf-esteem and romantic luve. Changes in interpersonal perception as a means of reducing cognitive dissonance.. Deutsch. (1985). Maintenunce of salisfaclion in romantic relcttionships: Bpmathy and relahonal competence. Davis. New York: Springer Verlag. In W. E. H. roles and social behavior. K. (1975). R. S. (1987). J. (1960).BIBLIOGRAFIA 247 Davis. Effects of erotica upon men's loving and liking responses for women they love. 171 -174). A... H. „Journal of Personality". (1982). Derlega.. 61.) Personality. Cook and G. 4. 119-139). Wilson (Eds.. & Jones. Dropouts from swinging: The mairiage counselor or informant. M. Davis. Oxford: Pergamon Press. A. E. 53. (1987). (1991). 397-410. D. Smilh & L. 4<S. . The resolution of conflict: Constructive and destructive processes. „Journal of Social and Persona! Relationships". de Rougemont. Love in the Western World. 43. L. „Journal of Personality and Social Psychology". T. K. Larsen.) Love and attraction (pp. E. In M. & Chaiken. G.. Jones & D.. S. & Latty-Mann. Love stytes and relationship ąuality: A cantribution to validation. „Journal of Personalily and Social Psychology". In J. Intrinsic motivation. H. Diener. Diener. 1253-1265. M. Argyle & N. Dermer. London: Jessica Kingsley Publishers. CT: Yale University Press. Knowles (Eds.) Beyond monogamy (pp. In F. M. A.) Advances in personal relationships (vol. E. R. & Oathout. New Haven. Schwarz (Eds. Dion. Strack. Intensity and freąuency: Dimensions underlying positive and negative effect. (1975). H. 578-587. H. R. „Journal of Abnormal and Social Psychology". 402-410. 260-267). 39-57.. Sandvik.. Happiness is the freąuency. A.. New York: Plenum Press. Smith (Eds. (1979). Ickes and E. (1940). W. Fńendship and disclosure reciprocity. 36. L. V.) Subjectiw well-being (pp. „Journal of Personaiity and Social Psychology". E. D. E.. de Hoog. (1973).

A.) Progress in acperimentul personality research (Vol. E.. Social pressures in infarmal groups: A study of human factors in housing. „Journal of Experimental Social Psychology". G. London: Academic Press. M. 59. liking and trust in heterosexuul reiationships. R. Driscoll. 145-155. & Beach. L. & Dion.. „Psychological Bulletin". 4: Dh. L. Wallington. E. „Social Psychology Quartcrly". & Aron. N. & Lennon. Duck (Ed. S. „Journal of Personality and Social Psychology". A. New York: Plenum. S. K. Berg (Eds.... „Journal of Personality and Social Psychology". L. E. Derlega & J. Fujita. Davis. S. Freedman. (1967). E. „Personality and Sodal Psychology Bulletin". 1-10. Festinger. J.) Personul rdationships. „Journal of Personality and Social Psychology". P. A. Parental interference and rumantic love: Tiie Romeo and Juliet effect. & Lipetz. K. Long-term behavioral effects of cognilive dissonance. P. Sex differences in empathy and related capacities. S. Marńage and verbal intimacy. K. J. 1-30). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. (1991). M. Ford. Paltems of sexual behavior. & Noller. In B. 100-131. 58. Felmlee.. Slanford: Stanford University Press. Eisenberg. Attractiveness ufgroup as function of sdf-esteem and aceptance by group. 510-517. (1976). E. Fitzpatrick. The dissolution of intimate relationships: A hazard model. C. A. (1982). 1.. M. K. (1959).248 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Dion. K. (1991). „Journal of Personality and Social Psychology". J. D. . Compliance without pressure: The effects of guilt. (1967).svlving persona! rdaiioslńps (pp. & Bless. Gender differences in negative affect and well-being: The case for emotional intensity. Sprecher. In S. Diener.. (1950). 13-30. Duck. 24. 30.. S. Love. F.. „Journal of Abnormal and Social Psychology".) Self-disclosure: Theory. Diltes.. 117-124. New York: Academic Press.. (1965). Epstein. (1986).. „Journal of Personality and Social Psychology". In V. 7. Freedman. 427-434. 187-190. 77-82. E. (1990). & Sandvik. Feeney. Schachter. (1983). D. Maher (Ed.. 4). J. 281-291. L. New York: Harper and Row. F. Dutton. research and therapy. & Back. Toward a unified theory of anxiety. E. 61. A.. (1972). & Bassin. Some evidencc for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety. S. (1974). (1951). 53. A topography of relationship dixengangement and dissolution. 2. J. R.

. Hendrick. P. (1981). Breakups before marriage: The end of 103 affairs. Romantic lovc conceptualized as an attachment process. H. C. 10. K. 52. H. 3. Guidubaldi. . M. S. 109-139.. 3-24. Cleminshaw. J. Derlega (Ed. (1967). Hendrick (Ed. 392-402. 12. 187-220). E„ Traupman. S. In V. Hatfield.) Personal relationships (vol. R.. D. & Rempel. Vol 1. M. D. 818-831. A. (1987). „Psychological Bulletin". E. Manta! interaction. New York: Academic Press. J. 50. Z. 363-367. W. W. Hendrick. Gilraour (Eds. (1989). Hatfield. andmarital happiness.. 3. S. and dose relationships.. Hill. J. „School Psychology Review". Goltman. Lanham: University Press of America. A. S. N. 32. Sodal relationships in violent offenders. K.) Communication. & McLoughlin. C.. „Journal of Personality and Social Psychology". 784-794. & Hay. „Social Forces". & Hendrick. (1989). Hali. Hatfield. T. (1984). „National Journal of Sociology". Tlie impact of parenlai dworce on children: Report of the nationwide NASP study. Pcrlman (Eds. S. Howells. Beverly Hills.) Review of personality and social psychology (Vol. & Walster. D. Hatfield.BIBLIOGRAFIA 249 Glenn. Shaver. 845-858. S„ Utnę. C. J.. J. J. Holmes. Minor. & Peplau. Rubin. NY: SUNY Press. „Journal of Personality and Social Psychology". C. 91-118). Perry. Jesień średniowiecza. New York: Academic Press. C. 215-234) London: Academic Press. Eąuity and intimate relations: Recent research. In W. (1987). N. J. Sprecher.) Advances in personal relationships. Passionate love: New direetions in research. (1983). pp. Warszawa: PWN. (1987). E. J. Hazan. 56. 52. „Journal of Marriage and the Family". E. Glenn. J. & Sprecher. New York: Springcr Verlag. G.) Compatible and incompatible relationships (pp. & Hendrick. Duck & R. (1979). (1990). pp. Gender effects in decoding nonverbal cues. K. In W. (1986). (1978). A theory and method of łove. Ickes (Ed. 36. family composition. Albany. C. Huizinga. 300-323. Duration of marriage. Jones and D. 85. Quantitative research on marital ąuality in the 1980s: A critical review. L. (1976). L. Hobart.. (1986). pp. (1985). The dangers of intimacy. tnirror: The importance oflooks in everyday life. pp. & Rapson. In C. Hatfield. 511-524.. Incidence of romaniieism cluring courtship. intimacy. 147-167. A new look at love (Fifth printing). J. CA: Sagę. G. Research on Iow: Does it measure up? „Journal of Personality and Social Psychology". „Journal of Social Issues". 207-220. (1958). In S. Trust in dose relationships. S. E.

4: DissoMng personal relationships (pp. „Journal of Personality and Social Psychology". P. (1969). A. 32-42. Huston. A. T. Commitment and social organization: A study of commilment mechanisms in utopian communities. & Linder. E. M. „The Journal of Sex Research". „Basic and Applied Social Psychology"... J. In S.. Characterołogical versus behavioral self-blame: Inąuiries into depression and rape. L. & Rusbult.. 33. & Thibaut. H. and dating choice.. „Family Process". Harvey.. Wilner. 22. E. (1979). T. 9. Davidson. R.. J. (1983). & Levinger. (1986). Resisting temptation: Devaluation of altemative partners as a means of maintaining commitmcnt in close relalionships. H. L. Kelley. Walster (Eds. 51-73). (1982). D. New York: Wiley Interscience. R. Johnson. New York: Academic Press.. S.. G. & Hamilton. M. Huston. W. R. {1976). Kanin. Peplau. „Journal of Personality and Social Psychology". G. J. „Journal of Personality and Social Psychology". Kapłan. Close relationships. (1978). Istvan. H. D. E. H.. L.. 9. 6. E. 499-517. (1979). Heterosexual attraction and attńbutional processes in fear-producing situations. Kalick. „Journal of Experimental Social Psychology". Ambiguity of acceptance. (1983). Vol.. JanoiT-Bullman. 371-378. D. (1989). H. 211-219. & Breit. R. E. Cialdini. I n M . Social and cognitive features of the dissolution of commilment to relationships. (1970). Christensen. H. A research notę on male-female differences in experience of heterosexua! love. (1973). H.) Advances in expeńmental social psychology. 22. & Weidner. New York: Brunner/Mazel. Kelley. Liking a person as a function ofdoinghim a favor. London: Academic Press. The matching hypothesis reexamined.. 51. McCiintock.. Levingcr.250 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Huesmann. W. J. T. . Jecker. M. (1983). New York: W. 37.. & Scheck. C. D. K.. Im. W. The new sex therapy. 307-318. Griffitt. In L. Johnson. 1798-1809. Incremental exchange theoty: A format model for progression in dyadic social interaction. Sexual arousat and the polarization of perceived sexual atlractiveness. (1974).. 64-72. R. R. Berscheid. M. (1968). 4. social desirabiliiy. & Landy. 57. S. Freeman & Co. 673-682.. „American Sociological Review". D. Berkowitz & E.. Duck (Ed. Jealousy: lnterventions in couples therapy. G. „Human Relations". I. & Peterson. B.. Kanter. E. T. L. 967-980. Kenrick. Interpersonal relations: A theory of interdependence. D. S. J.) Persona! relationships. R. III..

(1964). Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review. „Sociornetry". E. 48. Kenrick. E. C. Obyczaje staropolskie XVII i XVIII wieku. 959 -604. and the stages ofhuman courtship: Qualifying the parenla! investment model „Journal of Personalhy". Trost. 460-468. Sexua! behavior in the human female.. T„ Sadatla. K. Sexual behavior in the human małe. Larzelere. P. & Martin C. Diener. Marital conflict: Relations among behaviors. Kenrick. R. 27. 11-120). The effecls of enhanced persona! responsibility for the aged: A fteld expeńment in an institutional setting. Levinger. Warszawa: Wiedza Powszechna Kuchowicz. (1965). G. A. Carllon. 42. (1980). R. 32. L. E. & Gulierres.. & Cropanzano. M. W. 58. Lepper. Wilson (Eds. C. (1980). (1975). Contrast effects andjudgments of physical attractiveness: Wi\en beauty becomes a social problem. D... „Journal of Personality and Social Psychology". J.. Z. Task and social behavior in marriage. (1948). and distress. Kosewski. Adultery: An analysis of love and betrayai New York: Basic Books. 53. 19-28. Lawson. A. J. „Journal of Personality and Psychology". Pomeroy. (1990). M. 311-328. Pomeroy. „Journal of Personalily and Social Psychology". Larsen. & Rodin. C. „Journal of Personality and Psychology". (1988). T.. (1976). E. S. & Huston. „Journal of Consulting and Clinical Psychology". J. C. 767-774. Martin C. (\9&&). . 129-137.. M. A. 34. 191-198. P o n Mills: New Press. D. (1987). J.. 98-116. Lee. The illusion of control. „Journal of Marriage and the Family". Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. 433-448. G. & Nisbett. R. E. T. (1975). Kinsey. D. Kinsey. (1973).. 27. Oxford: Pergamon Press.. Cognitive operations associated with the characteristic ofintense emotionał responsiveness.BIBLIOGRAFIA 251 Cook & G. Tlie Dyadic Trust Scalę: Toward understanding interpersonal trust in close relationships. Langer. Philadelphia: Saunders. The colors of love: An exploration of the ways of loving. Greene. 131-140. E. & Gebhard.) Love and attraction (pp. outcomes. & Shaw. J. (1973). P. G. S. E. W. (1953). 38. 28. H. Underminlng childrens intrinsic interest with the extrinsic reward: A test of the overjustification hypothesis. Koren. Langer. R. R. „Journal of Marriage and the Family". D. „Journal of Personality and Social Psychology". traits. (1980). A. Philadelphia: Saunders. E. Levinger.. Łódź. R. Evolution. E. K„ Groth.

D. J. The study of man. L. (1983). 58. Mikulincer. B. 59. (1979). & Davis. D.. 61. J. L. V. (1966). New York: Horace Liveright. C. Self-image bias in person perception.. Perspective taking as a predictor ofmarital adjustment. McHale. New York: Academic Press.). New York: Appleton-Century. New York: Basic Books. G. 321-331. (1983).. V.. T. (\91A). M. (1976). Schmalhauser & Caiverton (Eds. 5. 439-471.. Longfellow. Boston: Little. & Andrews. 45. J. „Journal of Personality and Social Psychology". Developing close relationships: Changing patterns of interaction between pair members . 910-924. 36. Mead. K. Milardo. Levinger & O. „Journal of Personality and Social Psychology". Levinger. Human sexual response. „Journal of Personality and Sociai Psychology". (1936). K. Mettee. (1990). M. Long. 409-434. L. (1931). L. In G. Satisfaction in interpersonai interactions as a function of' simitańty in leven of dysphońa. M. & Goldbourt.. „American Journal of Medicine". M. 328-337. (1983).. O. Masters. S. L. Foundations of interpersonai attraction. M. 16. External validity of matching on physical attractiveness for same and opposite sex couples. & Horowitz. „Journal of Personality and Social Psychology". E. R. 126-131. Levy. 13. „Journal of Social and Personal Relationships". & Aronson. „Journal of Applied Sociai Psychology". (1990).Ajfective reactions to appraisal from others. 803-807. E. In T. E. 35-48). Linton. Locke. Source ofmariłal dissaiisfaction atnong applicants for dworce. G.000 men: Psychosocial and other riskfactors as evidenced by a muttivariate analysis of a five-year incidence study. „Journal of Experimental Social Psychology". D.252 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Levinger. (1985). Moles (Eds. & Huston. (1991). P.. & Reidel. Attachment styles and patterns of sełf-disclosure. & Johnson. R. The effect of the transition to parenlhood on the marrtage relationship: A longitudinat study.) Dworce and separation: Contexi. Brown & Co. Jealousy: Primitive and civilized. & Nachson. & Huston T.. D. 823-831. W. Love styles and attachment styles compared: Their relatiom to each other and to various relationship characteristics. causes and conseąuences. C. 60. Angina pectoris among 10. In S. „Journal of Family Issues". Lewicki. 510-544. (1966). S. W. Dworce in context: Its impact on children. Huston (Ed. 6. „American Journal of Orthopsychiatry". (1988). M. C. M. Toward ihe analysis ofclose relationships. McKilip..) Woman's coming of age (pp. R. (1980). 384-393. P. Medalie. Johnson.

K. 964-976. (1976). Ca: Mayfield. close relationships. Neubeck (Ed.) Handbook of persona! relationships. New York: Montgoniery. (1969). NJ: Prenlice Hal). Chichester: J. Power in dating and marriage. Holmes. R. H. I. Hamerlynck (Eds. Riordan.. S. Chichester: Wiley. pp. J. (1989). Mountain View. Freeman (Ed. J. and matńage through ages. Cook & G. „Journai of Personality and Social Psychology". In M. Wilson (Eds. Quality communication in persona! relationships. (1970). Sussman and S. & Ray. K. research and interventions. The Eskimo ofGreenland. Maiilal choicc: matching or complementation? In M. Cooperation and competition among pńmitive peoples. Christy.. Love and addiclion. J. R. In J.. M. A. sex. In S. P. (1983). . G. J. L. R.) Love and attraction (pp. Physical attructiveness and mańml chatce... D.. B. Murstein. L. J. Duck (Ed. Patterson. G. K. Attraction in aversive eiwironments: Some evidence for classictil condińoning and negative reinforcement. Oxford: Pergamon Press. „Journal of Personality and Social Psychology". (1988). (1976). & Campbell... (1985). C. Steinmete (Eds. Evans & L. (1974). T. A. (1972). New York: New American Library. (1980). In F. Pcplau. Neubeck. M. Cobb. 44. pp. In M. Raschke. Wiley & Sons. & Ross. Trust in. 343-359). Warszawa: PZWS. & Zanna. 95-112. 27-69). „Journal of Personality and Social Psychology". H. Duck (Ed. Englewood Cliffs. J. 121-137). B. P. 49. In S. (1979). Love. 367-389. & Shaver.BIBLIOGRAFIA 253 and social networks.) Handbook of personul relationships (pp. (1988). S.) Impiemenling behaviuralprograms for schoois and clinia Champaign II.. Mead (Ed. A feminist perspective (4ih ed. Murstein.: Research Press. Dworce. G. & Brodsky. B. Other societies: An anthropological review ofextramaritul reiations.. & Tedeschi. 44. New York: Plenum Press. T. M.. Nias. (1937). Mirsky.) Women. Clark. Intimacy as an interpersona! process. 537-542. I. New York: Springer. J. 151-155). Z zagadnień psychologii motywacji. Reis. 34. B.) Handbook of maniage and the famify. NJ: Prentice-Hall. Englewood Cliffs. Rempel. Human inference: Strategies and shorteoinings of social judgment. Reykowski. S. A. 683-692. D. B.). „Journal of Personalily and Social Psychology". W. (1987). P. McGraw-HiH. A. Direcl intenemions in the elassroom: A set of procedures for the aggre$sive child. Peele.) Extramarital relalions (pp. Nisbett. In G. Theory.

172-186. 10. C. E„ Verettc. 81-89. 45. F. 744-753. New York: Basic Books. (1977). 26.) Advances in Expenmental Social Psychology. Rook. E„ Morrow. S. Rusbult. 45-63. „Journal of Social Issues". A cognitive perspective on the experience of sexual aroitsat. A longitudinal test of the investment model: The development (and deteńoration) of salisfaction and commitment in heterosexual involvements. J. E. (1986 a). „Journal of Experimental Social Psychology". Rusbult. Accommodation processes in close relationships: Theory and preliminary empirical evidence. M. 98-109). & Lipkus.. E. 101-117. loyalty and neglect: Responses to dissatisfactions in adult romantic involvements. Predicting satisfaction and commitment in adult romantic involvements: An asaessment of the generalizability of the imestment model.. G. G. & Zembrodt.. Roy. K. . 39. Impact of couple puttems of problem soMng on distress and nondistress in dating relationships. 473-478. Rubin. „Personality and Social Psychology Bulletin". D. „Journal of Experimental Social Psychology". In L. 7-28. L. M. Rusbult.. Rusbult. D. Liking and disliking: Sketch of an altematwe view. 49. (1991). Worids of pain: Life in the working ciass famify. I.. G. C. C. 274-293. 4. New York Academic Press. Determinants and conseąuences ofexił. L. L. (1980). Comtnitment and satisfaction in romanlic associalions: A test of the iniestment model. „British Journal of Social Psychology". C. C. 53-78. „Social Psychology Quarterly". (1987). Berkowitz (Ed. D. & Johnson. The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortion in the attńbution process. G. D. D. In M. Responses to dissatisfaction in romantic involvements: A multidimensional scaling analysis. (1983). Whitncy. & Morrow. 19. 293-303. 33. (1986 c).254 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Rodin. I. Roy (Ed. M. „Human Relations". (Vol. J. G. J. (1986 b). & Morrow. 16.) Battered women: A psychological sludy ofdomestic violence (pp. E. Ross. E.. Johnson. Johnson. 173-220. (1978). (1977). C. C. Johnson. (1977). 87-116). Self-esteem and problem solving behavior in close relationships. Rusbult. (1976).. D.. Rusbult.. C. voice.. & Hammen. „Journal of Personality and Social Psychology". E. „Journal of Personality and Social Psychology". Rusbult. A current survey of 150 cases. J. L.. pp. Rusbult. A. E. (1983). J. D. Slovik. 50. C. D. 60. New York: Van Nostrand. J„ & Morrow. „Journal of Personality and Social Psychology".

D. C. E. E. In L. (1987).. Berkowitz (Ed. Sorrentino & E. Rusbult. & Giinn. J. Rigidity. 93-100.„Journal of Personality and Social Psychology". New York: Guilford. C. pp. L. New York: Guilford Press.. New Haven: Yale University Press. Sadalla. 52. 5. (1969). Bruner/Mazel. 43. (1987). In V. 15.. J. negative reaction tendencies and cosatiatiun affecls in norma! and feebleminded children. C. T. Schwartz. Sager. 63. . Sigall. „Journal of Personality and Social Psychology". J.. The integration of three behavioral systems. Shallenberger. C. „Journal of Abnormal and Social Psychology". voice.„Journal of Experimental Social Psychology".. Marńage contracts and couple therapy. pp. 20-26.. identifications. „Sex Roles". I. (1984). B. Kirson. 730-738. M. Hahlweg & N. 1061-1086. The interaction of cognitive and physiological determinants of emolional stale. S. & Aronson. intimacy. (1982). (1988).. loyalty. E. Informational and mońvational functions of affective states. 1-20. 48-81). Derlega (Ed. New York: Academic Press. Zembrodt.BIBLIOGRAFIA 255 Rusbult. D. Kenrick. Zigler. E. Emotion knowledge: Further exploration of a protptype approach. New York: Academic Press. and close relationships. Love as attachment. 52. A comparison of distressed and nondistressed manied couples in a laboratory situation: Literaturę survey. & Bradshaw. Zembrodt. 71-104. and an empirical imestigation.) Maritul interaciion: Analysis and modification (pp. 68-99). P. (1976).) Advances in experimental social psychology (vol. I. Barnes (Eds. Hazan. & Iwaniszek. Shavcr. Schlenker. Shaver. Identities.. Exit. and neglect: Responses to dissatisfaction in romanlic involvements. 133-158). (1986). Feelings as information. J. (1989).) Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior (Vol. In K. In R. T. J. P. N.. R. (1964). C. K. Jacobson (Eds. 1. 2). Schwarz.1230-1242. L. Higgins (Eds. C. P.. and relationships. New York: Schaap. (1961). In R. The impact of gender and sex-role ońentadon on responses to dissatisfaction in close relationships. M. methodological issues.. & O'Connor.) The psychology of love (pp. K. & Vershure. „Journal of Personality and Social Psychology".) Communication. E. Liking for an evaluator as a function of her physica! attractiveness and naturę of evaluations. S. Dominance and heterosexual attracńon. D. (1984). Sternberg & M.. B. Schachter.

(1986).4 triangular theory of love. D. „Journal of Abnormal and Social Psychology". 656-666. (1990).. Mora! affect: Thegood. Development of the „Romuntk Beliefs Scalę" and examination of the effects ufgender and gender-role orientation.. Tanke. 598-607. The dissolulion of rumanlic relationships: Factors involved in relationship stability and emotional distrcss. The evolution of human sexua!ity. Jealousconflict in dating couples.. 35. S. J. Slrack. M.. R. and the ugly. „Journal of Personalny and Social Psychology". Tangney. Teisman.. A. „Journal of Personality and Soda! Psychology". S. Tesser. Zubin (Eds. 391-408). & Knights. „Journal of Personality and Social Psychology". „American Psychologist". Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling naturę of social stereotypes. M. Parents andstrangers asreinforcingagentsforchildren'sperformance. E. Sprecher. 35. (1992). (1987). and modę of thinking. Schwarz. A. . Perception of physicai attmctiveness: Mechanisms iiwolwd in the maintenance ofromanlic retationships. N. Sorrentino & E. (1989). (1986).. W. G. „Journal of Social and Personal Relationships". Symmons. 61.256 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Simpson. The opponent-process theory ofacąuired motivation. & Metts. Oxford: Oxford Universiry Press. F. (1977).. 53.. „Personality and Social Psychology Bulletin". P. Smilh. Some effects of self-evaluatiun maintenance on cognition and action. 59. Solomon. A.) Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior. 6. 683-6y2. 387-411. & Mosher. L. In R. W. (1980). „Psychological Review". 93. H. & Lerma M. K. Wzory miłości w kulturze Zachodu. „Journal of Personality and Social Psychology".) Crińcai issues in coniemporaiy sexual behavior (pp. 1211-1216. R. J. J.. R. Stevenson. . 67. Situational detertninants ofshame and guih in young adulthood. (1979). 119-135. 1460-1469. J. Warszawa: PWN. New York: Guilford Press. L. 1192-1201. mood. E. (\97&). 49. J. R. „Journal of Personality and Social Psychology". 183-185. Keen. V. Stcrnberg. Simpson. M. D. & Gschneidinger. In J. the bad. 42. Tangney. Gangeslad. P. (1991). Money & J. M. Happiness and reminiscing: The role of time perspective. Starezewska. Baltimore: John Hopkins Universi(y Press. Co-mańta! sex: The incorporation of extm-marita! sex ittfo the marriage relationship. T.. Berscheid. J. Snyiier. (1975). E. Higgins (Eds. (1973). (1963). & Smith. „Psychological Reports". D.. (1985). R. S. L. 691-712.

4.. 56-62. T. A. S. „Motivation and Emotion". 291-309. L. The effectiveness of „overheurd" persuasive Communications. 39.. (1980). 508-516. & Festinger. 904-912.. Cognitive effecls offalse heart-rate feedbactc „Journal of Personality and Socia! Psychology". (1981b).. Some correiates of romantic jealousy. SimUarity of objective fate as a determinant ofthe reluctance to transmit unpkasant Information. 4. 400-408. & Kight. (1979). D. L. G. E. E. & Rottmann. While. Eąuity: Theory and research. Physical matching and courtship progress. White. (1990). Research. (1985). 222-227. L. (1976). (1966). Fishbein.. Theory. G. S. (1989). L. „Journal of Personality and Sociai Psychology". Misattribution of arousai and attraction: Effects of salience of explanations for arousai „Journal of Experimental Sociai Psychology". E. C. Jealousy. 23. L. 49. Toward a causal model of iove. G. „Journal of Personality and Socia] Psychology". „Personality and Sociai Psychology Bulletin". Detenninants of divorce: A review of research in the eighties. (1981c). B. 660-668. Walstcr.. A. & Mullen. White. L. & Bcrschcid.. L. „Journal of Abnormal and Sociai Psychology". Passionate łove and misattribution of arousai. G. & Rutstein. E. New York: Guilford Press. 65. 46-53. L. 55-64. L. 52. W. 1095-1105. Walstcr. Relative involvement. White. J. White. A model of romantic jealousy. 295-310. Inducing jealousy: A power perspective. Valins. New York: Continuum. G. 4. Venditti. G. Importance of physical attractiveness in dating behaviar. 6. . White. Aronson. D. G. L. White. (1980). G. „Journal of Personality and Sociai Psychology". (1978).. (1962). & Collard. (1981). (1972). & Paulhaus. Abrahams. White. inadeąuacy. 435-450. 395-402. How to be your own murriage counselor. Walster. K.. White. 129-147. S. D. K. (1981a). Thornes. & Booth. (1966). „Journal of Family Issues". Boston: Allyn and Bacon. J. (1980). L. (1984). E. Who divorces? London: Routledge & Kegan Paul.. G. and jealousy: A test of a causal model. Tesser. & Rosen. „Allernalive Lifeslyles". White.. 20. M. and Clinical Strategics. 41. Transition to paranthood and murital guality.. 5. „Journal of Marriage and the Family". „Journal of Personality and Sociai Psychology". 34. 6. A. „Journal of Personality and Sociai Psychulogy". „Journal of Personality". L. Walster. L. P.. V.BIBLIOGRAFIA 257 Tesser..

(1989). Zróżnicowanie emocji przeżywanych w kontaktach interpersonalnych. Atiitudinal effects of merę exposure.. S. J. T.. „Journal of Personality and Social Psychology Monographs". Wortman. C. S. 277-336). (1975). Zajonc. Struktura ja.. R. & Niedenthal. (1971). (1986). R. 9.. 8. B. „Journal of Persona]ily .. C. & Conger. N. „Przegląd Psychologiczny". Zuckermart. New York: Academic Press. & Brehm. K. B.ind Social Psychology". wartości osobiste i zachowanie. „Molivation and Emotion". B. . 75. Berkowitz (Ed. P. 32. (1968). Responses to uncontrollable outcomes: An integration of reaclance thcory and the Iearned helplessness model. 4. Murphy. In L. M. 335-346. Wojciszke. B. Cotwergence in the physical appearance of spouses. 10. 82-90.. Correiates of heterosexual somatic preference.. M. Zajonc. Wojciszke. P. Wrocław: Ossolineum. R. 1-28. J. 297-329.258 PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI Wiggins. Wiggins. pp. W. „Psychological Bulletin". (1968). (1987). & Banaśkiewicz.)Advances in experimental socialpsychology (Vol. B. J. 87y-897. Adelmann. Physiological measures of sexual response in the human.

. czyli rola emocji pozytywnych Przykrość także nasila namiętność. czyli kulturowy wzorzec namiętności Kogo kochać. czyli rola emocji negatywnych Uroki owocu zakazanego. czyli rola przeszkód Interpretacja pobudzenia jako namiętności Jak kochać.Spis treści Od autora 1. Różnice między kobietami i mężczyznami 5 8 8 12 15 19 21 22 25 27 28 31 32 35 35 38 41 43 45 47 50 56 7 .. Zakochanie Dwa warunki zakochania: przeżycie pobudzenia i jego interpretacja Powstawanie pobudzenia Beznamiętne pożywki namiętności. Przemiany miłości Trzy składniki miłości Intymność Namiętność Zaangażowanie Rozwój związku miłosnego Zakochanie Romantyczne początki Związek kompletny Związek przyjacielski Związek pusty i jego rozpad 2. czyli reguły stosowania wzorca namiętności .. czyli pobudzenie emocjonalnie neutralne Przyjemność nasila namiętność.

czyli pułapka sprawiedliwości Reakcje na niezadowolenie Dialog Lojalność Zaniedbanie Wyjście Od czego zależy rodzaj reakcji? 56 60 62 62 64 68 73 73 75 81 83 85 93 93 95 102 103 103 110 115 118 118 120 122 123 .. czyli pułapka dobroczynności Szczęścia się wyrzec. czyli pułapka obowiązku Święty spokój. czyli pułapka bezkonfliktowości Niezłomność zasad.. Związek przyjacielski Ponura krzywa satysfakcji Pułapki intymności Aniołem być..Różnice w przeżywaniu namiętności Kto jest bardziej romantyczny? Romantyczne początki Rozwój intymności Odkrywanie się Budowanie zaufania Kogo i za co lubimy Częstość kontaktów Zalety partnera Przyshigi Komplementy Przywiązanie Wybór stałego partnera Uwaga na dobre rady! Kryteria wyboru partnera Związek kompletny Współzależność partnerów Współzależność skutków działań Współzależność uczuć Samospełniające się proroctwa Empatia Wczuwanie się w partnera: składniki empatii Kosekwencje empatii Chcieć a mieć Teoria sprawiedliwości Sprawiedliwość w związku dwojga ludzi Naturalna śmierć namiętności Miłość i nienawiść Zazdrość . 125 130 131 137 149 150 156 156 161 167 172 174 177 179 180 181 183 .

Męskość-kobiecość Samoocena Stan związku 6. Związek pusty i jego rozpad Samopodtrzymujący charakter zaangażowania Uzasadnianie własnych działań Dotychczasowe inwestycje Związek z partnerem jako część własnego „ja" Chcieć mimo wszystko. Różnorodność Rodzaje miłości Psychozabawa -jakajest Twoja miłość? 184 188 189 193 195 195 200 202 204 204 209 213 214 221 226 227 231 231 234 Bibliografia 243 . czyli względność satysfakcji Oczekiwania a zyski i koszty Możliwości zastępcze Bariery Poczucie winy Dzieci Naciski społeczne Rozpad 7.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->