Natasza Czarmińska

LICZBY LOSU

Natasza Czarmińska LICZBY LOSU

©Wydawnictwo Wodnika 1994

Redakcja: Ewianna Spiska Korekta: Ewa Koperska Opracowanie graficzne: Jacek H. Herman Zdjęcie na okładce: Jarek Sypniewski

I B B- 5 5 - 35 S N 38 4 71 -

SPIS TREŚCI
Przedmowa…………………………………………………………………..9 Z nieba na ziemię………………………………………………………….13 LICZBY I ICH ZNACZENIE……………………………………………….18 LICZBY GŁÓWNE…………………………………………………………18 Wibracja 0…………………………………………………………………..19 Wibracja liczby 1……………………………………………………………20 Wibracja liczby 2……………………………………………………………20 Wibracja liczby 3……………………………………………………………21 Wibracja liczby 4……………………………………………………………22 Wibracja liczby 5……………………………………………………………23 Wibracja liczby 6……………………………………………………………24 Wibracja liczby 7……………………………………………………………25 Wibracja liczby 8……………………………………………………………25 Wibracja liczby 9……………………………………………………………26 LICZBY-MISTRZOWIE……………………………………………………28 Wibracja liczby 11………………………………………………………….29 Wibracja liczby 22………………………………………………………….29 Wibracja liczby 33………………………………………………………….30 Wibracja liczby 44………………………………………………………….30 Wibracja liczby 55………………………………………………………….31 Wibracja liczby 66………………………………….………………………31 Wibracja liczby 77………………………………….………………………31 PODLICZBY........................................................………………………32

Znaczenie poszczególnych podliczb……………..………………………32 LICZBY ŻYCIA……………………………………..……………………….46 KARTA NUMEROLOGICZN………………………………………………45 LICZBA DROGI ŻYCIA…………………………….………………………46 DROGA ŻYCIA……………………………………………………………...48 DROGA ŻYCIA No. 1…………………………………………….…………49 DROGA ŻYCIA No. 2…………………………………………….…………50 DROGA ŻYCIA No. 3…………………………………………………….…51 DROGA ŻYCIA No. 4…………………………………..……………………52 DROGA ŻYCIA No. 5………………………………..………………………54 DROGA ŻYCIA No. 6………………………………………………………..55 DROGA ŻYCIA No. 7……………………………………………………..…56 DROGA ŻYCIA No. 8..............................................................................58 DROGA ŻYCIA No. 9..............................................................................59 DROGA ŻYCIA No. 11............................................................................60 DROGA ŻYCIA No. 22............................................................................62 ROK OSOBISTY.....................................................................................63 ROK UNIWERSALNY.............................................................................63 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.)..............................................65 ROK OSOBISTY No. 1............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 2............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 3............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 4............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 5............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 6............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 7............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 8............................................................................69 ROK OSOBISTY No. 9............................................................................69 MIESIĄC OSOBISTY..............................................................................70 Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M.O.)........................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1.....................................................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 2.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 3.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 4.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 5.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 6.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 7.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 8.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 9.....................................................................73 CYKLE ŻYCIA.........................................................................................74 SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA....................................................75 ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA.....................................................................76 CYKL No. 1..............................................................................................76 CYKL No. 2..............................................................................................77 CYKL No. 3..............................................................................................78

......................................................142 ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH ................................................................110 DZIEŃ URODZENIA-....................................................125 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER................................................................................86 CYKL No......... 8.................153 TY I TWÓJ PARTNER.........................................................................................................................................................................131 LICZBA EKSPRESJI.......................... 6....................................155 PROGNOZY.......................... 22/4............................................107 WYZWANIA........80 CYKL No.......................................................166 OBLICZANIE PROGNOZ..............................................................................................150 SPOTKANIA.......................140 LEKCJE KARMICZNE.....................125 LICZBA DUSZY...........107 LICZBA WYZWANIA ................87 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI.................................................85 CYKL No........... 9..........................................................................................................................................................................................................................................................................154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH......................................................................................................................................................79 CYKL No....................................127 LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ.112 IMIĘ I NAZWISKO............................................................................................CYKL No............................................................................................................................................................................................................................................132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja ........................................................................ 11/2........................86 CYKL No............................................................................................. 7................................110 REALIZACJE UNIWERSALNE....83 CYKL No.......................................................................................................142 DŁUGI KARMICZNE.........................................84 CYKL No.............. 11/2..............................................................................137 ZAWARTOŚĆ..................................................99 WYZWANIA ŻYCIOWE...................................................................................................................................................................166 .........................................................139 OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH........................................................................... 5........................... 4......82 CYKL No..........................................133 NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY...............89 PUNKTY ZWROTNE.........................................................................85 CYKL No...112 LICZBA DNIA URODZENIA.........................137 AURA-znaczenia poszczególnych liczb ....................................126 LICZBA DUSZY —interpretacja............................................................................................................................................................. 9..................................152 Miłość...........112 WIBRACJA DNIA URODZENIA............................................................................146 PREFERENCJE..............................................................................................................................................135 AURA IMIENIA I NAZWISKA........................................................................................95 OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH.........152 Dzieci................................................................................................................................95 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH....130 REALIZACJA INTYMNA.........................................................

.. będącej źródłem danej litery... zamiera życie. pod warunkiem że jest w nas Wewnętrzny przymus poznania prawdy... gdyż poprzez obcowanie z czystymi symbolami matematycznymi człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami Kosmosu.. DWA zrodziło TRZY. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie. Babilończycy... Źródła numerologii. Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza. że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce.. Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć. o czym mówicie. Że jest on silniejszy od strachu przed śmiercią. Lao-tsy: Tao Te King Numerologia była jedną z najważniejszych przygód mojego życia. Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria.... nazwać i uporządkować za pomocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną.. wasza wiedza jest niewystarczająca". U swych źródeł nauka i wiedza tajemna stanowiły nierozerwalną całość. naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami... a może nawet cywilizacji Lemurii.170 Przedmowa Tao dało początek JEDNOŚCI... jak cykli natury. wypowiedział pogląd: „Jeśli to. hierofanci egipscy. rodzinne i zawodowe związki. wyraża i opisuje formę materii. żyjący w VI wieku przed Chrystusem. przeżycie mistyczne lub technika medytacyjna. czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę.. Obnażyła bezlitośnie pokłady obciążeń i uwarunkowań. także sfery gwiezdne krążące dookoła „środka świata" wydają dźwięk.. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej. kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka.Plan analizy i interpretacji numerologicznej. odnoszącym się zarówno do budowy atomu. A TRZY dało początek wszystkim istotom i rzeczom. jak twierdzą badacze okultystyczni. 9 Wiele setek lat później wybitny fizyk.... że źródłem powstania dźwięku jest ruch opisywany przez liczbę. nie może być wyrażone w liczbach. zaś harmonijnie zestrojonemu Wszechświatowi nadali nazwę Kosmosu („ładu"). wystawiającej na próbę nasze uczuciowe.. jakimi obrasta nasza osobowość zatracając swą własną prawdę. Jest symbolem ruchu i przemiany.. intuicyjną wiedzę. sięgają czasów Atlantydy. opierającą się na znajomości symboli kosmicznych.. . gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby.... jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów..... Chaldejczycy i Grecy.. Sumerowie.. nazwali pitagorejczycy muzyką sfer.. zrozumienia. ale jest nim także każda inna wiedza ezoteryczna.. takiej jaką dziś znamy. JEDNOŚĆ podzieliła się dając początek DWÓM. zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę. Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu.. że jednym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca naukowa.. a kiedy ustaje ruch. poruszając intuicję i wywołując olśnienie zrozumienia mistycznego. która może być opisana poprzez liczbę. Pitagoras uważał więc. a więc — rozwoju. Życie i forma są tylko wibracją... Pierwsza była instrumentem do poznania drugiej poprzez obserwację rzeczywistości zewnętrznej. Ten harmonijny dźwięk gwiezdnych przestworzy.. Chińczycy i Fenicjanie. Pomogła mi odsłonić wewnętrzne mechanizmy rządzące naszą fizyczną rzeczywistością. Numerologia jest więc obszerną. albowiem odległości pomiędzy nimi tworzą harmonijną proporcję wyrażoną stosunkiem liczbowym. i nadająca liczbie wymiar mistyczny. niesłyszalny dla naszych uszu. stworzył grecki filozof Pitagoras. która zawiera się w każdej głębokiej przemianie wewnętrznej. która z kolei odbijała się echem we wnętrzu. lord Kelvin. jakimi są liczby i litery.. Podstawy systemu numerologii. W związku z tym.

zależy jakość naszego życia i charakter zdarzeń. jakim podlegamy w danym okresie czasu. kładę nacisk na pracę nad sobą w kontekście określonego Celu. jak i w tej książce. swoich ograniczeń i możliwości. by zrealizować ten program. między innymi raka i stwardnienia rozsianego. i możliwościach. Jedno i drugie jest pożywką dla naszego ego. że podlegamy tym samym prawom. Programu Życia i Potencjału. Od tego jacy jesteśmy. co pragniemy przekazać innym podczas konsultacji. w których zawarty jest nasz potencjał wewnętrzny. Odpowiedniości losów. którym wysypujemy garść opiłków metalu w pobliżu magnesu. Neutralności obserwacji podczas konsultacji. czy i jak pracujemy nad sobą. jakie stwarza nam nasz wewnętrzny potencjał. Trzy pytania skłaniają nas na ogół do zgłębienia którejś z nauk tajemnych (czy może raczej „utajnionych"): Kim jestem? W jakim kierunku zmierza moje życie? Co mi się przydarzy? 10 W uzyskaniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pomoże nam interpretacja Liczby Drogi Życia(Liczba Przeznaczenia). jaki otrzymaliśmy. Wyklucza to ewentualne wyrzuty sumienia i poczucie „duchowego przewodnictwa". w połączeniu z wiedzą o kierunku. a więc od jakości naszego uczestnictwa w Teraźniejszości zależy jakość naszej Przyszłości. To właśnie spotkanie z wami jest im potrzebne w danym momencie. albowiem na ogół zdarza się nam to. Wybór sposobu doświadczania należy do nas. do oceny możliwości i dynamiki firm. oraz trudności. Do właściwej interpretacji karty numerologicznej niezbędne jest zrozumienie istoty liczb. Tę wewnętrzną wiedzę posiada każdy. a także do diagnozowania i programowania przebiegu leczenia wielu chorób. Obowiązku własnego rozwoju. Informacje o wpływach. czego wymagamy od innych. Tym. własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu. które wyznaczyliśmy sobie do pokonania. jakim dysponujemy. 11 2. Zrozumienie to może przyjść poprzez doświadczenia życiowe. Gdy już dojrzejemy do interpretacji karty numerologicznej innych. a w które wchodzimy coraz bardziej świadomie. co otwiera kolejne furtki do wiedzy o naturze ludzkiej i zasadach Wszechświata. Przyszłość rodzi się tylko i wyłącznie w Teraźniejszości. dla którego przyszliśmy na świat Przypomina. co Natura. które właśnie wy możecie rozwiązać. Podobnie jak astrologia czy nauka o biorytmach. czyli o wyciszeniu własnych emocji. wiedza numerologiczna ma również zastosowanie czysto praktyczne: służy ona między innymi do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach. Osoby. Wszystko. Dlatego też zarówno w mojej praktyce numerologicznej. by ten cel osiągnąć. Numerologia pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu. chęci pomocy lub popisania się) oraz o unikaniu oceny. podpowiadają nam co ma być przedmiotem naszych doświadczeń i w jakich dekoracjach będą się one rozgrywać. Wasz poziom wiedzy i możliwości intuicyjnie przyciąga osoby z takimi problemami. a także znajomość symboliki liczb charakteryzujących Cykle Życia i jego Punkty Zwrotne. najbardziej podstępnym wrogiem naszej Świadomości. Regularne „słoje" ujawniają niewidzialne fizycznym okiem linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. odkrywa tajniki naszej osobowości i cel. Odpowiedź na pytanie „co nam się przydarzy" przyniesie między innymi interpretacja Roku i Miesiąca Uniwersalnego i Osobistego. wyrażających złożoność i dynamikę ludzkiej psychiki i praw ewolucji. w jakim zmierza nasze życie. W praktyce oznacza to. wystarczy ją uruchomić. sensu swego własnego losu. do prognozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji. a wyniesie nam na powierzchnię potrzebne informacje. które do siebie przyciągamy. powinno być przez nas doświadczone wewnętrznie. Możliwość przewidywania konkretnych zdarzeń jest funkcją naszej wiedzy o sobie samych oraz jasności naszych celów. jest przede wszystkim zrozumienie samego siebie. czego naprawdę chcemy. odpowiadają na wysyłaną przez was wibrację. dogłębnie przeżyte i zrozumiane.Numerologia jest jak gest. trzeba pamiętać o trzech zasadach: 1. o rezygnacji z osobistych celów (np. Ale . pragnień. że wnioski formułowane na podstawie analizy karty numerologicznej powinny być zgodne z waszym poczuciem uczciwości wobec samego siebie. Następnie należy zinterpretować imiona i nazwisko. 3. które się zgłaszają do was z prośbą o konsultację. które były lub są naszym udziałem. a ego jest najokrutniejszym. Bez tej wiedzy zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe.

Uczenie się nie jest niczym innym. Wszystko jest wibracją: światło. Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. skał itp. w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. a także materia (stół. gwarantują ład we Wszechświecie. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy. Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach.). swą formą wyrażają określone częstotliwości. w których zbieranie danych i coraz bardziej subtelne obliczenia zajmowały cały dzień. . słowa. myśl itp. że nie zaproponowałam wszystkich wypracowanych w tej dziedzinie wiedzy metod.. tajemny kod wewnętrzny. a nie substancjalna. W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. a ich interpretacja właściwie nigdy się nie kończyła. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła. wszystko może się komunikować między sobą. jak przypominaniem sobie. wody. muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym (czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi). dźwięk. stan naszego zdrowia czy emocji.. ruchy planet. regulują. Obecnie za wystarczającą bazę danych uważam datę urodzenia oraz imiona i nazwisko lub nazwiska w przypadku mężatek i osób o wielu nazwiskach. jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością. góra. Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor. Każdy przekazuje swoje własne doświadczenia. dźwięk. Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi. Podobnie jest z podziałem doby na godziny. przekształcają. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w USA. słowa i barwy są symbolami energetycznymi. do najbardziej ezoterycznej — Lynna Buess'a. Wcielając się w tym. podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. w jaki sposób nasze ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych bytów (roślin. W związku z tym. która jest odpowiedzialna za jedno z praw. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych. powodowała stres emocjonalny u roślin. forma graficzna (do nich należy liczba i litera). jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią Jedni. Aby właściwie zinterpretować kartę numerologiczną niepotrzebne są nie kończące się obliczenia. które regulują wszelkie zależności — strukturę Kosmosu. Przetestowałam też takie metody. 12 Z nieba na ziemię. liczba czy litera. Fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie. a nie innym miesiącu (wyrażonym liczbą). choć niektórzy mogą zarzucić mi. wymagających zbierania jeszcze dokładniejszych danych. dźwięk. elementami astrologii. Dokonuję przeciętnie pięciu działań i w ten sposób uruchamiam własny system znaków. gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. zwierząt. który umożliwia mi uzyskanie potrzebnych w danym momencie informacji płynących z naszej wspólnej wiedzy. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching. Studiowałam kabałę. a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni. przyjmujemy wibrację danego prawa energetycznego. utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu. Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 plus 4) 13 i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie. którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku. Platon W jaki sposób liczba może mieć wpływ na nasze życie? Liczby. Dlatego moment. W każdym z nich spływa specyficzna energia. które informują. myśli. tego. zróżnicowaną w swej częstotliwości. organizację czasu. w tunel. dźwięki. posługiwałam się tarotem kabalistycznym i marsylskim. jaką mamy w sobie. a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą). bo liczba siedem jest przyporządkowana materii. wchodzimy jakby w konkretny temat. Przeszłam przez różne szkoły numerologii. w którym np. przekazując informację energetyczną mogą wyrazić naszą osobowość. symboliką ciała i żywiołów. od najbardziej klasycznej metody Kevina Quinna Avery. Kolor.). że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna. ciało.mogą one być też przeżyte bezpośrednio na planie wewnętrznym.

są wyżłobione przez liczby w naszej dacie urodzenia. który ma nas w określonym czasie . kim będziemy i jakie zdarzenia będą nam towarzyszyć? 14 Otóż jesteśmy częścią przyrody. dusza musi przejść po kolei wszystkie „klasy". Zapisane w ten sposób wibracje komponują nasz los. że ma ona swój własny sens i cel. Natomiast koleiny. epokę. 15 Jednocześnie jest to precyzyjnie przewidziany moment startu. gdyż żeby dotrzeć do „dyplomu". Zapewnia rodzaj środka transportu. Niekiedy czujemy. w bezczasowości i jednoczesności. że planety nie obijają się o siebie jak piłki? Że cała przyroda rozwija się cyklicznie i w sposób przewidywalny. tak też układamy pewien program naszego wcielenia. ale jest konkretem w odniesieniu do prawa jako takiego. Ileż to dziwnych. Spełniamy w ten sposób nie tylko sens naszego jednostkowego rozwoju. a jednocześnie — towarzysząc nam w ciągu całego życia w postaci dokumentów. by spełnić sens naszego obecnego wcielenia. I podobnie jak wybieramy sobie liceum. że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym.które staje się naszym znakiem rozpoznawczym. prowadzi nas swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu. Ale zapominamy o tym. uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. opierają naszej woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących nas samych. gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. Każde z naszych kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe. jak to się dzieje. przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania. Żeby to pojąć. którzy twierdzą. Wcielamy się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii jako takiej. miejsce. który jest zarazem w nas zawarty. wizytówek. którym przemierzamy życie. Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają nam. uruchamia pewne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii. a który sami sobie wybraliśmy. w której przybywamy na świat. które wymykają się nam z rąk. Szkołą jest Ziemia. która się przez nas przejawia. A więc wzór matematyczny naszego życia — data urodzenia oraz imię i nazwisko — wyznacza nam przedziały i charakter doświadczeń. Spostrzegamy. zapytam. a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. że tak niezwykła precyzja zamysłu jest niemożliwa. Słowo ma niezwykłą skuteczność. „przypadkowych" spotkań zburzyło lub przekształciło nasze życie? Słowo. jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia. Teraz zbliżamy się do podstawowego pytania. jakie nasuwa się większości z nas: jak to się dzieje. gdy je wypowiadamy. wyznaczamy sobie następne zadania wybierając moment. Równanie jest abstrakcją w stosunku do zjawisk. Tam. Jako czysta Świadomość cały czas znajdujemy się w stanie iluminacji. rodzinę. a nasz jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w nas lub przez sytuacje. będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni -myśli na co dzień w sposób linearny. nasze wyższe JA widzi. gdy przychodzi rozwiązanie jakiegoś problemu i gdy wykrzykujemy: „Przecież to jasne!". Dlatego nasze imię i nazwisko. często niezależny od naszych poczynań. po których toczy się nasz pojazd. że nasze decyzje są podpowiadane. Jesteśmy częścią Wszechświata. Dla naszej racjonalnej części mózgu. uruchamia komunikat zawarty w nim o nas. a której my jesteśmy częścią. szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych. w których nie ma miejsca na przypadek. Uzupełniamy także doświadczenia Jedni. Tych. podpisów itp. że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. wypowiedziane na głos. Przebywając tam. wystarczy przypomnieć sobie uczucie. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości i otwiera kolejne etapy spełniania się naszej konstrukcji psychicznej i fizycznej. wie wszystko naraz. odwzorowaniem praw kosmicznych. o ile człowiek nie pogwałci jej praw? Wzór matematyczny może służyć nieskończonej liczbie zjawisk opartych tylko na tym. Następuje strumień ruchu. — gwarantuje stały wpływ wybranych przez nas wibracji. a nie na innym prawie zapisanym w danym równaniu. że rzeczywistość duchowa (antymaterialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. kulturę. jakie nam towarzyszy w tym ułamku sekundy. kim jesteśmy. którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała. To jest właśnie słynne „Eureka!". jesteśmy zanurzeni we wszechwiedzy. która.

jak materialną. które wie wszystko. I całe nasze życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości. służy nam przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do naszego potencjału energetycznego. gdyż to. a więc i innych. gdzie spokojnie czeka nasze mądre odbicie. co zostało nam narzucone. a w konsekwencji — prawa. Także my naszym pojawieniem się wpisujemy się w program naszych ziemskich rodziców. Niestety. kim jesteśmy. jakie mamy lekcje do wyuczenia. w doświadczenie ich własnego losu. Przybywamy w odpowiedzi na ich wołanie. jaki rodzaj związku łączy nas z drugą 16 osobą. a nie jako dogmat i wiedza sama w sobie. numerologia pomaga żyć szczęśliwiej i otwiera nam czas przed nami. brak jednego z rodziców lub duża. Pomaga pojąć znaczenie choroby. jakie może nam stworzyć (np. Numerologia pomaga nam zrozumieć siebie. 6.) jako bazę naszej osobowości i podstawę dla naszego rozwoju. poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia. Nazywamy je liczbami głównymi. aby sprostać naszemu programowi. Numerologia może być fascynującą podróżą w głąb naszego marzenia o doskonałości. 4. 3. a jednocześnie dającego nam pewien bagaż genetyczny w postaci tzw. astrologii czy tarota. śmierci w rodzinie. zgodna rodzina. kultura i kraj. Wszystko to. zgadzamy się na zapomnienie. Jest zaprogramowane CO mamy zrobić. Wraz z nazwiskiem otrzymujemy w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń". 7. którą stara się opisać. 9 — to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. Uzmysławia nam. co nam się wydaje ułatwieniem. 17 LICZBYI ICH ZNACZENIE LICZBY GŁÓWNE W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. kłótnie i okrucieństwo lub miłość. 2. że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce. odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza. narodzin dziecka. Gdy już doprowadzi nas do źródła wiedzy. Wybieramy daną rodzinę ze względu na warunki. 5. Rodzina. nazwisku i dacie urodzenia informacje. Mówię: „tak zwanych". na których opiera się istnienie. Dana epoka. 8.doprowadzić do współpracy z innymi. przyjmując ciało fizyczne. że w naszych rękach leży wyzwolenie się z więzienia nawyków i kompromisów. nie będzie nam potrzebny żaden instrument pośredni. która była naszym udziałem. który sobie wybieramy. Możemy odsunąć ciężkie zasłony tego. Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. wypadku samochodowego itp. jako zestaw kluczy. a my wybieramy sobie JAK to zrobić. stać się całością. może stać się nicią Ariadny. Wiedza ta pozwala nam skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. . do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych. może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie — kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają nam szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. np. są wyrazem naszych możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego. użycia naszego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności naszej energii dla całości procesów kosmicznych. tam skąd przybyliśmy. by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia. 1. która pomoże nam trafić z powrotem do wnętrza. Umiejętnie użyta. atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność. by móc penetrować rzeczywistość duchową (antymaterialną) tak samo łatwo. Wystarczy wtedy cicho zanurzyć się w swoim wnętrzu. którą wybieramy. sprawność fizyczna lub choroby genetyczne). żaden klucz w postaci numerologii. czego właśnie potrzebujemy. ubóstwo lub bogactwo itp. Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym (np. zrozumienie i współpraca. by dotrzeć do siebie prawdziwego. jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiliśmy oddać. chwilowe odcięcie się od tej wszechwiedzy. odczytując zakodowane w naszym imieniu. Dlatego numerologia. przebyć kręte korytarze naszych lęków i emocji. w którym się ze sobą łączymy.

Interpretując jakąkolwiek liczbę pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: energia jest jedna. 1 — jest początkiem. w skupieniu. całości i miłości. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej. To my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. Umiejętność ta pozwala nam modelować nasze życie. . Indywidualność. dodając do siebie poszczególne cyfry. Wibracja 0 Zero nie jest liczbą. „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. więc korzystać z energii kryzysu. jednocześnie oznacza „okazję". Jest jednolita. Jedni. Jest elementem męskim (Yang). Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. integralna. czyli źródłem materialnego przejawienia się.45. 19 Wibracja liczby 1 Początek. które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej. W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi. którego symbolem jest linia ciągła . Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły. Centrum. rozpaczą i wycofaniem się. jak mówią do nas. która zmiękcza dotychczasowe struktury (skostniała struktura staje się więzieniem) i otworzyć się na nowe możliwości świadomie wchodząc w doświadczenia. Liczby mają swoje własne życie i indywidualne charaktery. Należy. uniwersalna.Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami. Znane są przypadki. który oznacza „kryzys". Jest symbolem neutralności. W następnych rozdziałach będziemy stale wracać do symboliki liczb. aktywnym. czuć się otwartym wobec zmieniających się okoliczności. osobnym. jak rozwinąć dany symbol. według którego wyraża się jego postawa wobec okoliczności. pewien model. 18 Przyjrzyjmy się liczbom. Jest to raczej symbol równoważności lub wynikania) Przykłady: 27 = 2 + 7 = 9 45 = 4 + 5 = 9 73 = 7 + 3=10=1+0 = 1 2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4 Przede wszystkim musimy zapoznać się z symbolicznym znaczeniem każdej z liczb oraz nauczyć się. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną. pełni. każdej z nich z osobna. Spróbujmy wyciszyć się wewnętrznie i poczuć. Dla jednych stres jest czynnikiem twórczym. podczas gdy inna przystępuje do działania. Są to symbole kosmiczne. Warto wiedzieć. i podliczbami. że naszą postawą możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie. by dostosowywać ich interpretację do kontekstu kolejnych etapów analizy numerologicznej. które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu. potencjały mogą być różne. Na tę samą sytuację jedna osoba reaguje np. 73 czy 2137. Jest źródłem życia jako całości. Jeden z ideogramów chińskich. co nienawiść. (uwaga: tu i w dalszych częściach książki znak = nie oznacza równości arytmetycznej. aby znaleźć jego praktyczne zastosowanie w interpretacji charakteru osoby lub zdarzenia. by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb. W sensie energetycznym miłość jest tym samym. Jest mocą stwórczą. 100 — panowaniem nad całością). Może upłynąć wiele czasu zanim je przyswoimy i zaczniemy rozpoznawać w sobie ich poszczególne wibracje. Każdy z nas w trakcie kolejnych wcieleń wytwarza w sobie zespół reakcji na różne sytuacje. Oznacza to. 27. Wykorzystanie negatywnego potencjału energetycznego polega na przechwyceniu dynamiki spadania i wykorzystaniu jej do rozwoju. pracując nad ograniczeniem jej negatywnych wpływów. Dlatego każda interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy. która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby. Jest to liczba niepodzielna. np. czy raczej wyuczonymi modelami zachowań i nie zawsze wyrażają nasze prawdziwe potrzeby i możliwości. do jakiej sfery naszej wiedzy wewnętrznej apelują. Aspiracja. jaki przekaz zawierają. 10 — nowym cyklem. że nasze reakcje są na ogół jedynie wypracowanymi (często w celu manipulowania otoczeniem). inni „opadają z sił" i są „załamani". gdy naukowcy wybuchali śmiechem widząc równanie matematyczne. które komunikowało im taki właśnie nastrój — rozśmieszało ich. perfekcji. pozytywnym.

twórczość. który chce być kochany i podziwiany. Dużo podróżuje. Czasami wydaje się nadmiernie uległy. Jest wesoły. pamiętliwość. niepewność i emocjonalność. bogate życie uczuciowe. w sensie pozytywnym: spełnienie jednostki. kreacji. jak pierwsza litera alfabetu A. negatywna. intencję. a przedsięwzięcia skuteczne. słuchania. lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. sprytny. lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. 20 Liczba pasywna. konieczność podporządkowania się. Nauczyć się rozumieć własne emocje. zmienność. naszą moc realizacji na planie materialnym. neurotyczny. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie. w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek. zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości. niesienie pomocy. Matka. która wymaga czasu i namysłu. Podporządkowanie. nastawienie na własny rozwój. neutralność. pasję. Zdarza się. lunatyczny. chwalipięta. Zdobycie uznania. planetą — Jowisz. w sensie negatywnym: zarozumiały. nasze ego. pomysły oryginalne. szczerość. . miłości. która jest wyrazem życia. piękno. lojalność i nieustępliwość. egoizm. umiejętność perswazji. Dwie opozycyjne. Jest wrażliwy. towarzyskość. nerwowy. nieśmiałość. wystroju wnętrza i lubi być chwalony. kochania. sukces w życiu. Harmonia. spokój. że odmawia komunikacji. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu). rezerwa. a więc także osłabiać ich wpływ. Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. planetą Słońce. duma. Cierpliwość i giętkość. Entuzjasta.. autorytet. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość. współpracy. towarzyski. pozer. łącząc się dało „trzy". Jego plany bywają utopijne. To człowiek stworzony do tego. delikatność. szarlatan. Umiejętne kierowanie innymi. Afirmacja życia. Bywa nietolerancyjny. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji. skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach". gościnność. jest często błyskotliwy i aktywny. Sztuka bycia razem. Jest cierpliwy. pozbawiony skrupułów. inteligencję i przedsiębiorczość. pretensjonalny. prostota. Egoizm. Pomysł. jej lekcja: nauczyć się współpracy. akcję. niepewność. niepewny. idea. rozumienia. Intuicyjny i pokojowy. manipulator. Dobroć i nieśmiałość. kariera doradcy. choć popularny. Jego umysł jest żywy. Trójkąt symbolizujący „Trójcę". ekspresja twórcza. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach. uczuciowość. naiwność lub obojętność. zależność od innych. Narodziny. Osoba zdolna "podbić świat". uczuciowy. wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. Entuzjazm. Jej żywiołem jest ogień. słuchania i okazywania uczuć. naśladujący innych. życia w społeczeństwie. Pomaga nam w tym słowo. Posiada wybitną zdolność do adaptacji. Wahanie i wątpliwości. sentymentalny. w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek. Wyraża żeński aspekt natury (Yin). Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. nieco marzycielskim. Wyraża ambicję. despotyzm. wyrażająca JA. wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. usłużność. hipokryzja. To ona daje impuls do akcji. skromność. dobrzy przyjaciele. by pozwolić mu dojrzeć. jej lekcja: realizacja siebie. rozwód. odczytanie własnej prawdy wewnętrznej. Używać swego autorytetu. nazbyt niezależny. synchronizacja z własnym losem. Ambicja. nieumiejętność współpracy. gotów się poświęcić. Często samotny. zbyt pasywny. gdy tego wymaga sytuacja. a jej planetą jest Księżyc. optymistyczny i prze21 konywający. budowanie adekwatnej osobowości. Posiada talent literacki lub oratorski. inicjatywa. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński). Samotny i odrzucony przez otoczenie. żądza władzy. Często posiada znakomitą pamięć. Odpowiada żywiołowi wody.Zawiera wibrację słoneczną. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony. Wibracja liczby 3 Pierwszy owoc. oryginalność. zmienny. Przywiązuje się do atmosfery.. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy. człowiekiem pełnym fantazji. by ją wcielić w życie. zamknięty. znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. karierowicz. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień. czyli przyjmująca w siebie ziarno. Równocześnie jest dyplomatą. Jedność myśli i czynu. Wibracja liczby 2 Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. nadmierna uczuciowość. ciepłego łona. potrzebuje czułości i harmonii. receptywna. który symbolizuje linia przerywana . Niezdecydowany. Jest dowódcą. by skutecznie wypełniać polecenia. dyplomacja. tolerancja.

nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia. a jej celem . Nauka akceptacji. kapryśność.poznanie. ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. zawiść. To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów fizycznych. brak woli i wytrwałości. autorytatywność. zmysł organizacyjny i administracyjny. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną. Umiejętność nieingerencji w życie innych. upór. Żywiołem liczby pięć jest powietrze. w sensie pozytywnym: podróże. czyli nasze ziemskie granice. kruchość. ostrożność i wytrzymałość. Doświadczenie z materią to praca. nerwowość. ale także może to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru energetycznego. wyobraźnia. w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia.w sensie pozytywnym: szczęście. Cztery jest symbolem wzrostu. ciekawość. odwaga. „Bierzemy się w garść". jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia. talent literacki. Należy utrzymywać równowagę. zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy (dwoje ramion. zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu. Ziemię i Powietrze. który wyznacza cztery kierunki. prowokować doświadczenia. ale także krzyż. pracowitość. znaleźć własny sposób komunikacji z innymi. nieposłuszeństwo. Wibracja liczby 5 Liczba życia. w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu. wyznaczonemu przez czas. szczere przyjaźnie. jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi. krytyka. To one nas ograniczają. inteligencja. że są one niezbędne. dający nam bazę. kultura. Wprowadza rutynę i powtarzalność. przyciągać i poznawać innych. konserwatyzm i nieustępliwość. szczęście. związków i doświadczeń. Ogień. Artysta. Wibracja liczby 4 Twórczość. kokieteria. zachowawczość. jak daleko sięga nasza wolność. solidność. czułość. równowaga. umysłu. powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. metodyczna uprawa i walka o przetrwanie. rygor. . rzetelność. punktu zwrotnego. równowaga. ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości. jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu. jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. w sensie negatywnym: konflikty i samotność. wykształcenie. Sprawdzając. ale nie są ostateczne. uprzejmość. doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata. agresja. Realizacja. pretensjonalność. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia. ograniczony umysł. by skosztować ile się da. To człowiek w sercu swego ciała. Pięć jest liczbą środka. Pięć to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć). wierność. ryzykować. eksperymentować na własnej skórze. czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń. czyli stwarzanie fundamentów. w sensie negatywnym: bieda. nadmierna zmysłowość. lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". wytrwałość. potrzeba akceptacji. protekcja. przejawiania się ducha. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat. przygody zmysłowe i uczuciowe. nadmiernie rozwinięta ambicja. ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę. zazdrość. bogactwem i uznaniem. Kwadrat. nędza. rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością. Logika. brak smaku artystycznego. od punktu do nieskończoności. wola. śmierć. wiara. Materia. surowość. W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby: 1—2—3—4—5—6—7—8—9 Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek). Zmiana. dwie nogi i głowa). Cztery to praktyczność. a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). 22 w sensie pozytywnym: stabilność. inwencja. otworzyć się na życie w harmonii i równowadze. prawość. Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię. stanowczość. bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według naszych potrzeb. podróżujemy. handel. skuteczność.

inteligencja. dociekliwość. szczerość. Poznawszy na wskroś materię. Symbol ograniczenia człowieka przez czas. zorientowaną na materialny aspekt życia. umiejętność rozwiązywania konfliktów. udane małżeństwo. niezdecydowanie. możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. zmysł piękna. nie pozwolić się wykorzystywać. często w alkohol lub narkotyki. kochająca się rodzina. Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą. niecierpliwość. gdy wynika z 33. nietolerancja. brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej. pielęgnować harmonię wewnętrzną. impulsywność. szóstka przynosi poczucie samotności. Sprawność fizyczna. odwaga. 23 w sensie negatywnym: cierpienie. narcyzm. skłonność do przeciążania się pracą. Magnetyczne oddziaływanie na innych. moralizatorstwo. niepokój. skłonność do tyranii. umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie. Po podróżach. co stanowiło treść liczby pięć. niezależność. nauczyć się akceptować. autorytet. tolerancja. pasji. 7 nut dźwięków. ekstrawagancja. piękna i harmonii rodzinnej. sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. w sensie negatywnym: egocentryzm. które daje możliwość pozbycia się pragnień. uczuciowość. żądzy posiadania. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza. odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. a nawet inicjować zmiany. wykonywać swoje obowiązki. Wibracja liczby 7 Doświadczenie. odpowiedzialność. perfekcja. potrzeba poklasku. Jej żywiołem jest Woda. brak zmysłu praktycznego. podejrzliwość. przewodnika. uwodzicielstwo. nadaktywność. Czas na odpoczynek i kontemplację. bieda. tchórzostwo. Nie spieszymy się i czas się wydłuża. a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. zręczność. spełniona. problemy uczuciowe i seksualne. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji. podpowiadanie drogi. Zaspokojona potrzeba poznania. entuzjazm. czyli wstrzymania się od działania. pacyfizm. wyrozumiałość. dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz"). uczuć i potrzeb zmysłowych. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). . osobowość magnetyczna. ambicja. cierpienie. Otaczanie rzeczywistą opieką. potrzeba ucieczki od rzeczywistości. dwa trójkąty połączone ze sobą. jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych. wrażliwość. To liczba mistrza. a więc i odpowiedzialność. rozwód. zarozumiałość. altruizm. Psycholog. kogoś. a wraz z nim — potrzebę miłości. niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych. współczucie. osoba. miłość i perfekcja. bo nie zależy nam na tym. gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc. w sensie pozytywnym: wiedza. Nauka. Teraz wszystko to przychodzi samo. przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. panowanie nad sobą. bieda. doświadczenie wewnętrzne. zaprzestania pogoni za pieniądzem. bezsenność. która „nie uwierzy. usłużność. osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu. To sztuka. Dyplomacja. zazdrość. uczciwość. Doskonalenie materii. klęska. Dystans. gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram. Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość. samotność. kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych. łaskawość. jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych. niepokój. intuicja i talent. głębokiego związku z drugim człowiekiem. zmienność. Wibracja liczby 6 Symetria i harmonia. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego. krytykanctwo. nieszczęście. dominacja. uduchowienie. zakończenia dzieła. nauczenia się sztuki kompromisu. fanatyzm. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. Jest symbolem sztuki. przyjemniejszą. w sensie pozytywnym: harmonia. autorytatywność. 7 czakramów.właściwości uzdrawiające. czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń. Poczucie spełnienia materialnego. zbiorników energetycznych ciał żywych. lenistwo. w sensie negatywnym: konflikt. 24 jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności. intuicja. zarozumiałość. rozpoznania własnych emocji. zrozumienie tajemnicy poczętego życia. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom. talent artystyczny.

Tolerancja i cierpliwość. Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. Punkt. Te atrybuty dają nam moc sprawczą. talent matematyczny. która nie waży już Dobra i Zła. nieczułość. idealizm. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. Smutek. są dla nas stymulujące. Zdolności profetyczne. wielka siła fizyczna i wytrwałość. wypadki. zrównoważenie. jakie napotykamy. spełnienie. w sensie pozytywnym: władza.Wibracja liczby 8 Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. naprawianie błędów i przyjmowanie należności. używać władzy z umiarem. sprawiedliwość i płodność. w sensie pozytywnym: talent. osiągnięcie pełni. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi. Podróże i kontakty zagraniczne. Łatwość izolowania się. wyważone opinie. Dyscyplina i koncentracja. medytacja. władzę i wymierzanie sprawiedliwości. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień. egoizm. Oznacza spełnienie. talent organizacyjny. Refleksja. pasja i ekstremizm. Surowość i nieustępliwość wobec innych. bankructwo. podporządkowanie. Nasze pole widzenia poszerza się. spłata swych długów. który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej. głębia. Straty. w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się 26 na następne ogniwo spirali. liczba odrodze25 nia i realizacji. Determinacja. samotność. jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza. znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej. Samochwalstwo. strach. Wyciszenie ruchu. precyzyjnie. lęk. logika. uważność. skromność. nietowarzyskość. Waga. Intensywność. upór. ostrożność. Wibracja liczby 9 W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. konserwatyzm. rezygnacja. stres. moc i organizacja. jasnowidzenie. napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie. kara. Cierpienie. po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków. złamania. pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. w uczciwych celach. Miłość bez granic. sukces. Marzenie. bo wie. idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł. prestiż. zdolności administracyjne. Po „trójce" — trójkącie stworzenia. w sensie negatywnym: ruina. Przypomina. zmysł praktyczny. Regeneracja. Sublimacja pragnień. Dotarcie do zamierzonego celu. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później. drzewo wiadomości dobrego i złego. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny. Trudności. nieuczciwość. przekraczamy granice czasu i przestrzeni. emocje. bo tylko my sami wiemy. Osiem to ojciec. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. bez miłosierdzia i wybaczenia. Trudno nas zrozumieć. wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. zazdrość. Liczba ta wyraża przeczucie całości. natręctwo. złość. które gwarantuje wyrównanie zysków i strat. umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. Prawość. zakończenie. mistycyzm. destrukcja. bałagan. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie). ewolucja duchowa. mediacja. Koncentracja. kłótnie. uznanie. ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji. satysfakcja finansowa. Bezinteresowność. Osiem to żniwo. podejrzliwość. brak równowagi. Symbol nieskończoności i bezczasowości. Oszczędność. brutalność. że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. . czyli realizacja prawa karmy. bilans. skrytość. Osiem to liczba mistyczna. Wolność. Wysługiwanie się innymi. skąpstwo. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. zmysł do interesów. rozgłos i sława. dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości. A przede wszystkim dostrzegamy innych. klęska. Służenie innym. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Życie publiczne. Twórcza intuicja. w sensie negatywnym: impulsywność. chłodna wiedza o życiu i śmierci. dokąd zdążamy. wtopienie się indywidualności w ocean bytu. umiejętność wybiegania w przyszłość. Rozstanie i zamknięcie akt. ograniczenie.

których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów. moc duchową. Jest to litera K. obciążoną dodatkowo .jej lekcja: 27 otworzyć się na innych. Nie handlować nimi. wibrację. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie Numerologicznej danej osoby wskazuje na to. uznanie i sławę. Mediumiczność. jak przez mnożenie: 2+2=4. wahanie. ale we wszystkich innych zapewnia siłę. Koncepcja. które omówię dalej. aby otrzymać liczbę prostą). 33. że osoba. a więc zawiera moc Nieba i Ziemi. powinny więc pracować nad zakorzenieniem się w rzeczywistości. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości dla dobra innych. W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku. rodzaj charyzmy. Rządzi nią planeta Uran. 28 Wibracja liczby 11 Rewelacja. Rządzi nią planeta Pluton. która daje taki sam rezultat przez dodawanie. LICZBY-MISTRZOWIE Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb). pedagogika. Inspiracja. melancholia. olśnienie. Niezależnie od tego. Objawienie. władza. Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę". sukces. oryginalność. Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa. medycyna. Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona. wyższych wibracjach. która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów. stara dusza. rozpacz. poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo. inspiracją i oświeceniem. Nie znaczy to. . Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą „jedenastki" to praca nad ego. gdzie pojawi się Liczba-Mistrz. a nie trzydzieści trzy itd. Często jednak zdarza się. Przynosi sukces. gdy dusza jest „obudzona". Spełniona — zostaje mistrzem. 22. lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką. 44 55. Jest to jedyna liczba. napięcie nerwowe. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby. by inicjować nowe dusze. których one dotyczą. Aż do chwili. klęska. trudne stany emocjonalne. sześć. „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko. Liczb tych się nie upraszcza (tj. polityka. a nie dwadzieścia dwa.biedą i goryczą zmarnowanych szans. a nie jedenaście. Wizjonerstwo. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2). nie sumuje się cyfr. ci. Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. talenty „jedenastki" nie są do Wibracja liczby 22 Tworzenie struktur. by nie wyciągać pochopnych wniosków. świadoma swego powołania. humanitarna. jako możliwą do spełnienia. jak karma. rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. Zwykle jednak osoby. miłość. nad egocentryzmem i narcyzmem. cztery. że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej. Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki". w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: jej lekcja: kupienia. Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. budzona jest przez objawienie. sprawiedliwość kosmiczna. między innymi konieczność ścisłej samokontroli. która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi. posiadają specyficzną siłę osobowości. zwane Liczbami-Mistrzami: 11. uznanie. istnieją liczby o szczególnych. odwagę. gdy to nastąpi. która wcieliła się ponownie. nauka. by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe. jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas. religia. że jest to tzw. nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń. 66. „jedenastka" powinna studiować zalety 22. oraz rozwijanie intuicji. czyli osobowości. otrzymują trudne zadania w życiu. 77. dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej. 2x2=4. która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. iluminację. nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe. dzielić się wiedzą.

bunt. Ta liczba wymaga od nas dużo. zawodowych lub społecznych. jeśli jest użyta dla dobra ludzkości. która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. uważny. gdyby uczyły się od liczby 33. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne. lub całkowitą destrukcję (depresję. Znajduje się pod wpływem planety Neptun. konstrukcji. podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. Wibracja liczby 66 Miłość kosmiczna. jak i doświadczenia. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. solidne przyjaźnie i pomoc. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją. Wibracja liczby 55 Energia.Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy. które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości. 29 Podobnie jak „jedenastka". Czasem narcyzm. geniusz. Wibracja liczby 44 Panowanie ducha nad materią. szaleństwo). sława i fortuna. miłość głęboka i stała. Przesadny materializm. przewodnik. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i staniemy się zależni od innych. tyle że w sensie praktycznym i konkretnym. Logika. Powinności. szaleństwo. liczbą geniuszu twórczego. Wibracja ta wyraża również wielką religijność i może powołać mądrego. jeśli jest używana dla celów egoistycznych. wyższej oktawy Wenus. Liczba twórczości i komunikacji. skłonność do pracować dla ludzkości. a te z kolei przyniosą frustrację. natchnionego kapłana. Związki są trwałe. chaos i zagubienie. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: gwałtownych reakcji. Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej wyobraźni. jest potrzeba pokazywania innym. jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. jaką zawiera ich los. ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny. jak bardzo się dla nich poświęcają. w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych. Prawda. apatię i niezadowolenie. dając szansę rozwoju. Równowaga między duchowym i materialnym. opieka i sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. pionierom. tolerancyjny i oddany. zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki". w sensie pozytywnym: mistrz. Wibracja ta wyraża genialną twórczość. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. genialnego wynalazku. Cierpliwość i porozumienie psychiczne. zwana jest wibracją Chrystusową. Służenie innym radą. przynosi pełną dyscyplinę. piękno i radość życia. która sprzyja naukowcom. Nauka tolerancji i cierpliwości. że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów. pragnienie posiadania. moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. jej lekcja: wielkość. Konkretność. zapominają o wymiarze ludzkim. Tendencją negatywną osób. Wiedza. Głęboka percepcja. mądrość. Nauczyciela. ewolucja i współczucie. jej lekcja: życie w służbie innym. których dotyczy ta liczba. Przewodnika. ruina. nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi. odkrywcom. 30 w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność. w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. Wibracja liczby 33 Służba uniwersalna. ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. Nigdy nie próbować czarnej magii. Liczba Mistrza. . 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych. Dlatego dobrze by było. która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej.

16/7 Regeneracja poprzez klęskę (patrz: Długi Karmiczne). Poczucie humoru i wolność. wycofanie się w swój świat wewnętrzny. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami. 18/9 Księżyc. 17/8 Szczęśliwa gwiazda. Trudności w . Przynosi więc trudne doświadczenia. Złudzenie. które pozwalają na przekroczenie ziemskich struktur. bogactwo dzięki szczęściu i talentom. Nadzieja. punktualność i dokładność. spełnienie. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony. Nowy cykl. czasem dzięki poparciu innych. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji. magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych. Przynosi zmiany. ale także ostrożność i powaga w zależności od sytuacji. rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. nadużyć. że czujemy się winni. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. Przynosi nagrody. ale także możliwość sukcesu. Częste zmiany. 13/4 14/5 Przeobrażenie (patrz: Długi Karmiczne). smutek. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji. tendencję do nadgorliwości. Siła kreacji. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. Czasem sukcesy i popularność. Praktyczność. nawet jeśli pozornie. wibracja ta przynosi „wzloty i upadki". Wszystko po to. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu emocji. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń. nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej. Trudności w panowaniu nad instynktami. by służyć innym lub ich wykorzystywać. 31 PODLICZBY Znaczenie poszczególnych podliczb 10/1 Odnowa. Często przynosi rozczarowania miłosne. poczucie braku bezpieczeństwa. Kuszenie. naukami ezoterycznymi. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze.Wibracja liczby 77 Mądrość kosmiczna. 17 skłania nas do uwolnienia się od ograniczeń czasu i przestrzeni. inaczej. Utrudnia wybory. by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. Możliwość posługiwania się władzą. gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. Należy je wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie. Może to prowadzić do per32 wersji. Rozbudza zainteresowanie astrologią. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki. dokonać wielkich wynalazków lub zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na „ułożenie kart". zawieszenie aktywności. możliwość rozczarowań. opóźnień i nieprzyjemnych emocji. osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą. 15/6 Pasja. Samotność. masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. do pozostawania w cieniu. 11/2 Inspiracja (patrz: Liczby-Mistrzowie). numerologia. silnej woli i wytrwałości. zmysłami. Powoduje. Impulsywność (patrz: Długi Karmiczne. intuicji. które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. w jego odczuciu jego życie jest niełatwe. Zapewnia sukces w dziedzinach. Nowy początek. mocy. 12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń. rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji. Opieka sił niewidzialnych. pozbycie się pragnień. by dołożyć swą cegiełkę do energetycznego potencjału Wszechświata. a wraz z nimi właściwą im niepewność. wyobraźni. ważnego od nieważnego. Dlatego istnieje ryzyko skrajności. lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. sublimując swe pragnienia. posiadania. których badanie wymaga dużej koncentracji. Komplikacje. Chwilowe wycofanie się z ufnością. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji.

społeczne i materialne. blisko natury. otwiera się na Wiedzę. Jeśli wibrujemy negatywnie. gdyż lubimy błyszczeć. Jest to liczba obowiązku duchowego. ale musimy być wytrwali. walczyć. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. u której pojawia się ta liczba. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. a oszukani — mścimy się. 22/4 Kontrola nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). utratę energii. Ryzyko rozwodu. 28/1 Niespodziewane zyski lub straty. dharmy w tradycji hinduskiej. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. 26/8 Cierpienie i nieefektywność działania (patrz: Długi Karmiczne). sprowadzamy na siebie konflikty. budzi się ze snu. receptywność i intuicję. Przyszłość osoby. czasem z przygodami. sława i uznanie.. Jeśli nasza postawa jest negatywna. harmonię. a nasze lenistwo i bezwład powodują. Niespodzianki. który „przegląda na oczy". Pomoc ze strony kobiet. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi. 27/9 Wielka moc duchowa. stajemy się zazdrośni. Sukces wymaga poświęceń. chaos myślowy. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. Niestety. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe. której możemy być pewni. że stajemy się okrutni. Daje dużą wyobraźnię. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. spełnienie. Liczba niezwykle twórcza. Często kariera w dziedzinie komunikacji. 24/6 Problemy uczuciowe. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne. powoduje ona trudne 33 stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. zmysł sprawiedliwości i mądrość. nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami. aby dalej się rozwijać. realizacja (patrz: Długi Karmiczne). fizycz34 pych i intelektualnych. gdy życie nie toczy się tak. możemy zdobyć sławę i uznanie. Brak stabilizacji zawodowej. ulegającą napadom wściekłości. Nasza wartość jest rozpoznana. będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. Pomoc w przedsięwzięciach. Sukces. Zręczność. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności. przedsięwzięcia się udają. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. Oznacza jakość. a także naturalny dar uzdrawiania. zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. spotkania. Konieczność nauczenia się używania swej wolności. Posiadamy trafność sądu. 19/1 Odrodzenie. Posiadanie dużej rodziny. 25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia. . jakbyśmy tego chcieli. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. aby cokolwiek osiągnąć. Jeśli reagujemy negatywnie. liczba ta spowoduje niezdecydowanie. które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną. Choć z opóźnieniem. że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. Daje opiekę i otacza miłością. będziemy działać według zasad. 20/2 Przebudzenie. 21/3 Sprowadza zasłużony sukces. nie kończymy nigdy zaczętego dzieła. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji. oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. To człowiek. Możliwość otrzymania spadku. czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. także w dużych grupach. 23/5 Wolność.. Zwłaszcza. pod warunkiem. zależy często od pomocy kobiet. Liczne podróże. Podróże zagraniczne nam sprzyjają. że pracujemy dla dobra ludzkości. Nie jest łatwo „stanąć na nogi" i ustatkować się. nieumiejętność wyboru drogi życiowej. Współpraca przynosząca zysk. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. Sprzyja talentom literackim. uparci. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie. Lubimy podróże i zabawy. podróżom i zmianom miejsca zamieszkania.ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). w której trzeba ciężko pracować. Życie wypełnione jest licznymi zmianami. popisywać się.

Talent literacki. zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. trudnościami. ryzyka. walka i procesy. inni przestaną nas rozumieć. literatura. Jest to liczba postępu. Inwencja i oryginalność. między innymi finansowy. 35 32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji. Wszystko. nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. daje szczęście w grze i spekulacjach. będziemy żyć targani wątpliwościami. gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. radio. by nami zawładnęły. aktorski. Praca za granicą. że będziemy reagować pozytywnie. co niesie los. nerwowi. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne. Rzemiosło. muzyczny. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci. Przynosi sukces. gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego. Natomiast. 34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości. co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. Pouczające podróże. używająca wszystkich środków. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. separacja małżonków. 31/4 Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. Inicjatywa i mądrość.29/11 Ważne znajomości. Niebezpieczeństwo. zarówno jeśli chodzi o uczucia. Szczere przyjaźnie. Przewodnictwo duchowe. pod warunkiem. skłonni do nadmiernej ekscytacji. jak i o pieniądze. miłość i rodzina. co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. 36 37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca. przyjemności. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. Komunikacja. 33/6 Służba uniwersalna. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. sprowadza sprzyjające okoliczności. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces. zerwania. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja. film. spełnienie i zysk. Rozczarowanie miłosne. 36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków. Niewykluczone problemy seksualne. Pociąg do dalekich podróży. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości. lecz posiada ona ogromną . Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny. bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów. impulsywności. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. pomoc osób wysoko postawionych. co stworzymy. będzie miało dużą wartość. pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami. przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę. przerostu pragnień. władzę i zdrowie. co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. które opóźnią realizację naszych celów. rozpad spółki. że możemy dokonać wielkich odkryć. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. jeśli nie zrozumiemy własnych emocji. Daje wewnętrzną moc. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji. czasem nieoczekiwany. Komfort materialny. na które można liczyć. nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi. by osiągnąć cel. która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów. Jest to liczba wymagająca. to doświadczenia pojawiające się. Uważnie dobierać współpracowników. Jeśli wibrujemy negatywnie. by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. telewizja. niezdolni dostosować się do innych. kierując się irracjonalnymi pobudkami. bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne. nieuczciwa i gwałtowna. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni. walką. wytrwałości i cierpliwości. Wymiana. 38/11 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. Handel. Kontrola nad emocjami (patrz: Liczby-Mistrzowie). gdyż naszym atutem jest zaufanie. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej. 35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru. 30/3 Twórczość. a życie nasze zapełni się kłótniami. Magnetyzm. Rozwinięta" intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia.

co ma związek z uczuciami. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia. Burzliwe przygody miłosne. Przynosi żałobę. podziwu tłumów. Wrażliwość. Realizacja planów i spełnione nadzieje. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. Pożyczki. Ryzyko wdowieństwa. kiedy powinna mówić. Uznanie.dobroczynną moc. stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe). Liczne związki miłosne. 41/5 Ta wibracja przynosi opiekę kosmiczną. Problemy rodzinne. 44/8 Panowanie ducha nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). grozi nam nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby" i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie". Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym. która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. 46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób. Osoba taka wie. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże. ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć niż rozsądku. a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością. surową krytykę. wielodzietny związek małżeński. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. Wpływ innych na nasze życie. przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą. pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. który lubi zmiany. Protekcja. Woli życie spokojne. kuszenie. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. co prowadzi do rozstań i rozwodów. ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych. 45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji. często ostro krytykowane przez otoczenie. Niepokoje emocjonalne. uwodzicielstwo. Nie należy wstępować w związek małżeński. w którym miłość jest dawana równo z obu stron. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. Niewierność. Wielka. a kiedy słuchać. Osoba. 40/4 Ograniczenie. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. Urok i magnetyzm. niespodziewanym. Szczere przyjaźnie. które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. Ograniczenia. zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. pasjonata. jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie. porażki uczuciowe. która wyraża tę wibrację. Niezależnie od wykonywanego zawodu. ma skłonność do obżarstwa. Kooperacja i przyjaźń. zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. więc zawsze mieć precyzyjny . Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców. rozwody. towarzyskość i odpowiedzialność. niewrażliwość na cierpienie innych. zachowująca dystans wobec otoczenia. pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym. ale trzeba zastanowić się trzy razy. Może przynieść trwały. mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy. ulegając chwilowym zachciankom. możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. Natura szczodra. jeśli tylko nadarza się okazja. natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność. jest gotowa dzielić się z innymi. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół. 43/7 Nadzieja i rozczarowanie. wartości starych i przebrzmiałych. Szczęście w miłości i w interesach. Receptywność. Natura tajemnicza. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. Jeśli jednak reagujemy negatywnie. że tylko nasze życie jest trudne. Zerwanie. 37 42/6 Sześć jest liczbą miłości. naturę pioniera. 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej. nadużywania alkoholu i złego towarzystwa. ale powinien nad nimi dobrze panować. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli. Wojna i pokój. 39/12/3 Rywalizacja. Zależność uczuciowa. wielodzietność. dbałości o stan zdrowia. dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. zdrada. na zrozumienie drugiego człowieka. Daje ona moc wewnętrzną. Jeśli jesteśmy otwarci na innych. Brak stabilizacji w życiu. 38 47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu. Rozczarowujące związki i przyjaźnie. jest znakomitym szefem. Przyjdą wydarzenia. stagnacja. lenistwo. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych. Szczęśliwy związek. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości. Lubi być w centrum zainteresowania. Należy. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim. wczesne małżeństwo. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę. od dawna zaginionego lub niewidzianego. Uczuciowość. dwulicowość. romantyczna miłość. Potrzeba praktycznych rezultatów.

Wystawia nas na walkę. powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać. Pociąga ją duchowa strona życia. 50/5 Wolność. Ponieważ jesteśmy pod opieką. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. zależni od innych. sprawiedliwość. lecz trwałe. a przede wszystkim bliskości wody. by chronić kogoś innego. co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą. byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi. Możliwa kariera wojskowa. wywołujemy kłótnie rodzinne. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych. jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju. ale rzadko wprowadza je w życie. to lojalność. ukryci wrogowie. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. Ryzyko skaleczeń. Powinna być ostrożna i czujna. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy. że słowem -kluczem „czwórki" jest praca. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. doprowadza do odejścia partnera. Możliwe bogate małżeństwo. dyscyplina i umiłowanie tradycji. gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. Woli być agresywna niż pasywna. jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej. Potrzebuje kontaktu z przyrodą. więc zamożny. narażamy się na zniesławienie. 54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia. która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. doprowadzamy do powstania spisków. która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. dopuszczamy się oszustw. który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje. by ulżyć ludzkiemu cierpieniu. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii. nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. 39 52/7 Przeciwnicy. muzyczny. Miłość platoniczna. nasz wysiłek jest bezproduktywny. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie. Nawet. W miłości — ryzyko rozstań. 55/10/1 Energia. dba o zdrowie. Porozumienie psychiczne (patrz Liczby-Mistrzowie). Dzięki tym przymiotom 40 . ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. Spokój ducha. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek. głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. a zdrowie pogarsza się. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa. a nasze poczucie obowiązku jest ogromne. Nie dajmy się. dyskusje. Musi starać się rozumieć własne emocje. ale i kruchości naszych przekonań. błędy. 56/11/2 Napięcie wewnętrzne. ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy. konfliktów. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu. niespodziewanymi. Talent artystyczny. 48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. obmowy czy braku akceptacji otoczenia.cel. 51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. szczęście. Lubi dobre życie. Groźba zranienia. pełna nienawiści i zazdrości. rywalizacja. Inspiracja twórcza. 58/13/4 To. czujności i samokontroli. więc zapędzić w samotność. co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. zamachu. dlatego. 49/4 Nauka ostrożności. Nie rezygnujmy z siebie tylko. 57/12/3 Liczba zrozumienia. częste zmiany pracy. która sprzyja medytacji. dobrą kuchnię. którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary. stanie się nerwowa i ekstrawagancka. Posiada. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. Lubi zmiany i podróże. możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki. Ma zaufanie do siebie i wiarę. Nagłe zmiany powołania. gróźb pod naszym adresem. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia. raczej z rozsądku. a kiedy czekać. Zwłaszcza. Konieczność respektowania praw życiowych. Nasze życie wówczas rozpada się. Bogate małżeństwo i „światowe" życie. sportowa lub prawnicza. funkcjonalny dom. Walka i utrata pieniędzy. uczciwość. kontrowersje. że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. zazdrość. gorycz i depresję. Jest to osoba. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. Staje się leniwa. odrodzenie. 53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi. jesteśmy niezdecydowani. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. Niebezpieczeństwo nadwagi. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami. Miłość i przyjaźń. często tych właśnie. tracimy energię. Pasja. niewierności. Trzeba zawsze pamiętać.

choć zapewnia opiekę kosmiczną. 63/9 To ogromny potencjał współczucia. ucieczkę od obowiązków. cierpliwość. liczba ta. więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną. Zwłaszcza. Konieczna jest też nauka relaksowania się. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości. także i ten wymaga. nawiązywania kontaktów. planowania i zapobiegania. Dyscyplina. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa. szybkich wyborów. które w konsekwencji prowadzą do samotności. Niezależność myślenia. uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. podróży i finansów. braku miłości bliźniego. zdolności organizacyjne. trzeba najpierw umrzeć. Trzeba. tendencja do gwałtownych rozstań. 62/8 Marzenie o miłości idealnej. by go używać. staniemy się osobami wpływowymi. Niestety. więc zawsze się zatrzymać. 69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej). Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień. bezowocność wysiłków. jakie zapewnia ta liczba. którzy przychodzą nam z pomocą.zyskujemy zaufanie innych. dojrzałości i wytrwałości. 66/12/3 Miłość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. a zarazem umiejętność współpracy. dzielić się nim z innymi. w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym. Rozwijając dużą aktywność mentalną. 61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi. Możliwa kariera literacka lub artystyczna. dar uzdrawiania. 41 wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. obsesyjność. Trudne. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy. pozwalamy sobie pomóc. pochopne działania. by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów. że każda rzecz ma swój czas. Jak każdy dar. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia. 68/14/5 Największym problemem jest tu Chaotyczność. choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu. a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią. Nie przywiązywać się do wartości materialnych. niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm. z jakim dochodzimy do celu. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo. 67/13/4 Zapewnia dar przewidywania. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie. że aby się odrodzić. niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej. Liczba niezbyt przychylna dla handlu. że jest w nas potencjał. W sytuacjach wymagających zdecydowania. 65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji. że zmiana jest zasadą Wszechświata. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych. dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć. 64/10/1 Odnowa. zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie. może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów. wyrzutów sumienia. akceptacja. Przed podjęciem decyzji powinniśmy. Autorytet i żarliwość. nadużyć. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz. 59/14/5 Impulsywność. których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi. zapewnia ona sukces bez wysiłku. . dzięki wrodzonej inteligencji. ulegania pokusom. wewnętrzny niepokój. nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. umiejętności przychodzenia im z pomocą. 60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. otwarcia na innych. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo.

A ponieważ na 12 zamyka się cykl doskonały. komunikować się z innymi (5). Frywolność. dynamizm. uznanie. 72/9 Bogactwo. niepokój. Negatywnie — brak skrupułów. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia. Zwłaszcza że w dacie urodzenia rzadko można spotkać podliczbę większą niż 78. talentowi. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił. ostrożność i dobra organizacja pracy. opieka. Zakończywszy cykl poszukiwania sensu swej ziemskiej egzystencji i określiwszy się od nowa (W/1) powinien zacząć dzielić się swq wiedzą inicjując innych do pracy nad sobą (11). spotyka wartości innych (2). Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia. Spełniony. może sobie pozwolić być wolnym. Poprzez pracę i zrozumienie materii jako bazy życia (4). 74/11/11 Zyski i straty. Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji. komfort osiągnięty dzięki zręczności. pragmatyzmowi. lecz postęp jest zapewniony. zazdrość. Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. by doprowadzić do harmonijnej współpracy dla potrzeb całej ludzkości (12). podejrzliwość. zdecydowaniu. by pokonać przeszkody. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. Dopiero teraz zbiera to. groźba choroby psychicznej. Następnie znajduje czas na refleksję nad swym doświadczeniem. dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy. Sukces. Siła. jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. Wibracja negatywna przynosi samotność. Negatywnie — frustracja i destrukcja. która uchroni nas od niepowodzeń. co zasiał. W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej: 42 Człowiek (1). 73/10/1| Silna wola i zaufanie. egoizm. kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny. Konieczna jest uczciwość. 75/12/3 Awans. determinacja i energia. 78/15/6 Liczba 78 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 12 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). 41 71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. Dużo wysiłku. Dyplomacja. 43 . które mają związek z żywnością lub higieną. medycyna oraz tych wszystkich. może założyć rodzinę i przyjęć na siebie obowiązki zawodowe (6). który określił się jako indywidualność. wyraża się w twórczości lub prokreacji (3). 77/14/5 Mądrość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). ostrożność i ambicja. niezależności. Ostrożność w związkach z ludźmi. ambicji i silnym przekonaniom. Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość. Dystans. pracuje nad sobq i kieruje się ku swej wiedzy wewnętrznej (7). Predyspozycje do show—bussinesu. 76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą.70/7 Poszukiwania. kosztować przyjemności życia. zdobywa władzę nad rzeczywistością (8) i może dzielić się owocami swojej pracy z innymi (9). Tendencja do rozpraszania się. więc i podliczby zakończymy na tej liczbie. Współpraca.

Wszystkim początkującym radzę powściągnąć nadmierny entuzjazm do rozwiązywania cudzych problemów i pierwsze interpretacje traktować bardzo ostrożnie. Zgoda oznacza przystąpienie do współpracy. Hay Jedyna rzecz. I jeśli doszło do tego. Wymaga jedynie znajomości metod obliczeniowych i umiejętności ich zastosowania. że jednak piszę tę książkę. który zawiera w sobie wszystkie liczby charakteryzujące osobę lub zdarzenie. to data urodzenia. A właśnie w poczuciu ciągłości TERAZ zawiera się możliwość kreacji naszej przyszłości. Każdy z nas przepuszcza przez swój wewnętrzny „komputer" dane podstawowe. a następnie zinterpretować je zgodnie z symboliką liczb odnoszących się do danego okresu w życiu. Przede wszystkim należy wyłonić najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia. podobnie jak obliczenie horoskopu astrologicznego. W numerologii rolę horoskopu pełni tzw. karta. ani najlepszy. zdobywamy wiedzę. która jest przecież tylko odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. nie jest niczym szczególnie trudnym. do odpowiedzi na zadane pytanie lub do analizy sytuacji lub zdarzenia stanowiącego przedmiot badania. który posiada każdy z nas. jaką wszyscy posiadamy. przychodzi w odpowiedzi na nasz aktualny poziom ewolucji duchowej. Zgromadziwszy wszystkie dane. które miały znaczący wpływ na nasz los.LICZBY ŻYCIA KARTA NUMEROLOGICZNA Wszyscy znamy z astrologii słowo „horoskop". Nawet jeśli nie rozumiemy do końca powodów. nie spiesząc się z wyciąganiem wniosków. przetwarza je i wyłania z mroku nowe aspekty interpretacji. wymagająca intuicyjnej syntezy na podstawie danych wrzuconych do wewnętrznego „komputera". aż zaakceptowaliśmy rzeczywistość. Nauka ta jest jednak stale wzbogacana przez indywidualne doświadczenia. komu właśnie takie spojrzenie jest potrzebne. Pierwsza część pracy nad kartą to ankieta i obliczenia. Dzięki niej. Mówi się: „opracowuję Kartę Numerologiczna pani X" lub „robię analizę numerologiczna Karty pana Y". takiej. a nie innego schematu. Anthony de Mello mówi. rozwija się przed nami mapa. czy też powtarzały się one wiele razy. lecz nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. Trzeba starać się zrozumieć ich rolę w naszej ewolucji i odpowiedzieć na pytanie. Karta jest to zestaw danych zgromadzonych według planu analizy numerologicznej. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Tak więc mój sposób rozumienia numerologii nie jest ani jedyny. Nie przerażajmy się ilością działań matematycznych. zgodnie z naszym świadomym wyborem. a więc do odsłaniania tajemnic osobowości i losu danej osoby. jaką możemy się posługiwać. w miarę stosowania ich w praktyce. jest lepsza niż tysiąc lat pobożności". Najlepiej jest zacząć od siebie samego i zrozumienia własnego losu. Podczas zbierania danych liczby wnikają w nas i zaczynają otwierać kolejne furtki do głębokiej wiedzy wewnętrznej. Podstawa wiedzy numerologicznej jest ta sama dla wszystkich metod wypracowanych przez pokolenia numerologów. Pozwólmy im popracować. czyli dostęp do potencjału Czasu Teraźniejszego i poruszenie jego aktywności. Czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. Jak każde z wydarzeń w naszym życiu. Zebranie danych do karty. że „chwila zgody na wszystko. także rodzaj wiedzy. To ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. przystępujemy do interpretacji karty. Wbrew pozorom są one bardzo proste i łatwe do zapamiętania. że jest ktoś. rozwijamy . co istnieje. to znaczy. jakich problemów wewnętrznych były one materializacją. na jaką zasługujemy. plan naszej ziemskiej podróży. Luisa L. LICZBA DROGI ŻYCIA Każde doświadczenie jest sukcesem. w czasie której dojrzewamy. 45 przyjmijmy je na razie „na wiarę". której nie możemy zmienić w naszym życiu. Najtrudniejszym zadaniem adepta numerologii jest właściwa interpretacja karty. dla których używa się takiego.

Liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia charakteryzuje drogę życiową — definiuje jakość tej drogi. To one ukazują nam indywidualny charakter człowieka lub wydarzenia. Wpływ LICZBY DROGI ŻYCIA można porównać do znaczenia znaku Zodiaku. ślepych uliczek. Weźmy za przykład dane Jolanty Natalii PEPEL urodzonej 18 maja 1950 roku. Wszystkie są dokładnie na naszą miarę. czyli suma pozioma wszystkich cyfr w dacie urodzenia. suma cyfr zredukowanych: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia + + = DROGA ŻYCIA 18=(1+8) =9 05= 5 1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6 =20/2 W tym przypadku bierzemy pod uwagę liczbę 2 jako główną. 3. To jest to.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2 3. Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać. Należy używać każdego z nich. objazdów czeka nas na naszej drodze. 1.05. stanowiącego przedmiot naszego zainteresowania. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać. że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja". DROGA ŻYCIA Na początku charakterystyki każdej z liczb jest jej opis idealny. że żadne z doświadczeń. pogłębiają interpretację i wychwytują ukryte przy pobieżnym badaniu aspekty karty. a naszą zdolnością ich rozwiązywania. Podobnie jak dla astrologa podstawową informacją jest to. metoda horyzontalna: 18. że tego właśnie mamy dokonać. nie przerasta nas. Najważniejsze jest wiedzieć. by znaleźć jak najwięcej podliczb.suma cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie. 46 tak dla numerologa pierwszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie. zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu. jakie napotykamy. Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. W pierwszej połowie życia . spod jakiego znaku jest dana osoba. 1. z jakimi jesteśmy konfrontowani. która zapewni nam przetrwanie.metoda horyzontalna. oraz 20. tym mniej błądzenia. co przeczuwamy. jak i o czekających nas nagrodach. w którym przebywa Słońce w momencie naszych narodzin.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA + + = + + = 47 18 5 1950 =1973 =1+9+7+3 =20/2 2. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami.się. 29 i 11 jako podliczby pogłębiające analizę.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA 2. która z liczb jest LICZBĄ DROGI ŻYCIA badanej osoby. że możemy dokonać lub co powoduje obawy i niedowierzanie.

jaką zmierzasz. musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. na której możesz spełnić ambicje. a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. które niesie ze sobą dana wibracja. 48 DROGA ŻYCIA No. co otrzymać powinien. na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności. musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości. Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości. gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu. realizacja Jest to droga pionierów. że były niesłuszne. niż chcesz się przyznać. entuzjazmu i niecierpliwości. Gdy ci się coś nie udaje. za kim inni podążają nie pod presją strachu. określić własną indywidualność. spełnienie. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu. odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. złagodzeniem skrajności. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania. Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają. lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi. przewodnikiem. umiesz prowadzić innych. 1. nerwowy. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości. Opieraj się tylko na sobie samym. Jesteś wrażliwy bardziej. i nie ma lepszych lub gorszych liczb. stajesz się agresywny. jaki popełniłeś. zanim nie dokończysz tego„ co za49 cząłeś. jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy. Dobrze by było. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż. Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności. może lepszy. być otwartym na rady twoich współpracowników. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby. by spełnić cel swego wcielenia. Pamiętajmy. Jest to droga sukcesów i awansu. osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. które wyraża się w unikalnych aktach twórczych. stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo. co może stać się przyczyną wyobrażania sobie. jak i pozytywne. ekscentryczny i rozkojarzony. wyzwalać ich twórczą aktywność. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy. Jesteś urodzonym liderem. zapewniasz im pracę. dla każdego z nas inne. że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program. obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją. Lubisz aktywne życie. jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. . Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. zrealizować zamiary. Dlatego nie porównujmy się z innymi. że jesteś tak bardzo inny. Każdy z nas otrzymuje to. czyli kimś. natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. 1 PIONIER Akcja. zarozumiały. do którego dążymy. Aby wykorzystać możliwości. one nie są za tobą. Robisz wszystko według własnych pomysłów. wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów. podjętych na fali entuzjazmu. ale potrzebujesz afirmacji innych. Żyj teraźniejszością. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczmi. chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. które sprawia. gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. nie wychylaj się bezustannie w przyszłość. Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego. szefem.na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych. która rozwija ich możliwości. że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam. a talent organizacyjny — w despotyzm. jak i sprawami swojej rodziny. Nie ma niepodważalnych autorytetów. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi. gdy widzisz już. szefem. potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem. cech czy rodzajów trudności. nauczyć się słuchać. Aby zostać autentycznym liderem. ale nie buduj muru wokół siebie. a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy negatywne. one są w tobie. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. nie do końca przemyślanych. twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem.

2 WSPÓŁPRACOWNIK Współpraca. gadatliwy i natrętny. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. Jesteś znakomitym słuchaczem. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym). przyjaźń. podporządkowanie. na której możesz osiągnąć sukces i harmonię. mediatorów. literackie lub poetyckie. wiernym. przyjazną. umiejętność słuchania innych. szczerą i optymistyczną. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. którzy chcą pomagać innym.Słabe punkty. talent mediatora i doradcy. uległość. układ krążenia i oczy. jesteś nieszczęśliwy. jesteś lubiany przez otoczenie. ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. kontakt z naturą. równowaga Droga współpracy i przyjaźni. służy za ekran ochronny. serce. 3 ARTYSTA Szczęście. Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne. Jesteś z natury osobą wrażliwą. DROGA ŻYCIA No. Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość. które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej 51 osobowości. współpracy. łagodną. a także urodzonych doradców. ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje. twórczość. Liczba 2 jest liczbą współzależności. Twoja rezerwa. Jest to droga wykonawców czyichś planów. lecz raczej z braku refleksji. które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam. Jesteś ekstrawertykiem. DROGA ŻYCIA No. Sprzyja artystom. niestałość. którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji. biura matrymonialne. jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. Żywisz się spokojem. empatia. uczuciową. dialog. Jesteś osobą towarzyską. posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego. pracy w zespołach. leniwie. Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych. Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. pasywnie. płodność. masz niezliczone talenty. zdolności adaptacyjne Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg. podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. wesołą. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany. umiesz więc podtrzymywać ducha grupy. utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. umiarkowanie. by poznać cię naprawdę. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą. We wszystkich dziedzinach. pomoc socjalna. Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu. często stajesz się kolekcjonerem. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte. ale także tym. . Żyjesz beztrosko. Pola twojego działania to medycyna. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów. lojalnym przyjacielem. gdzie niezbędna jest intuicja. założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci. niezrównoważenie. jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami. Zarażasz innych swoim entuzjazmem. harmonią i ciszą. „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. inwencję i wyobraźnię. tzw. psychologia. 50 gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. co robisz. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny. jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. które zatrzymują cię w miejscu. wylewny. „umierasz". Posiadasz naturę artystyczną. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji. Ratunkiem dla ciebie jest spokój. gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. szarych eminencji. system nerwowy. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. cisza i odpowiednia dieta. która często odczytywana jest jako chłód. nadmierny introwertyzm. zdecydować się na cokolwiek. psychiatria.

wysiłek. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką. systematyczną pracą przynoszącą owoce. obsesyjną. Lubisz łatwe i lekkie życie. ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. jakim ma służyć. postępować metodycznie. zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. ograniczenia. co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. Mogą być także znakomitymi adwokatami. 4 BUDOWNICZY Twórcza praca. które nie pozwalają na zmiany. możesz stać się osobą leniwą. radość życia i harmonię. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem. psując nastrój przyjęcia. Stajesz się nerwowy. Mimo pewnej nieśmiałości. Twoja zachowawczość. natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów. Masz umiejętność analitycznego myślenia. „Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach. rzemiosło. Rzadko się mylisz. znerwicowaną. a potem wziąć się do pracy. To jest tak. W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną. ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom. Masz cudowną zdolność do regeneracji. często przesadnie. czasem graniczącą z uporem. kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. jesteś praktyczny. przesiąkniętą rutyną. wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd. organizować życie. czyli budować rzeczywistość od podstaw. umiesz wyrażać swe uczucia. „Trójki" spełniają się w zawodach. kończyć zaczęte i rzeczy. stawy i krążenie krwi. Nawet pozytywnie wibrujące „trójki" z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina. Omijasz komplikacje i wszystko. że ta droga wymaga dużo wysiłku. komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne. tarczycę i system trawienny. by się na nim wzorować. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem. co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. nietolerancyjną. jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby. zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego. jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. szukać ideału. wierny i odpowiedzialny. utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie. Ważne jest dla ciebie. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość. dostrzegania szczegółów. organizacja. kości. co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. chwalipiętą. aktorstwo. co robisz. zbyt ambitną. gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji. Jesteś plotkarzem. należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe. 52 I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie. Dlatego . Posiadasz silną wolę. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół.Jesteś osobą oryginalną. przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność. planowania. skuteczną. handlowcami. organizowania. precyzji. sposobu urządzenia. literatura. planu wnętrza. odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom. znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. a więc utrudniają rozwój. gdyż jesteś lojalny. które wymagają metodyczności. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie. fanatyczną. wytrwały i uczciwy we wszystkim. Będziesz angażować się w sprawy. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji. Jesteś osobą lękliwą. niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. które wymagają mobilności. o który dbasz. To prawda. umiesz jasno widzieć swoje cele. gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą. Jeśli jesteś „czwórką". następnie zebrać odpowiednie środki. analizy i organizacji. A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę. Jeśli chodzi o zdrowie i ciało. byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu. wykorzystujesz innych. pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). struny głosowe. Odnoszą sukces wszędzie tam. DROGA ŻYCIA No. czyli jego ograniczeń. pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam. które nie są tego warte. Lubisz być wyróżniany. choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji. wystrój wnętrz. gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. Można ci zaufać. Cenisz duże towarzystwo. W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy. gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie.

stajesz się nieobliczalny i wybuchowy. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych. Są pełnymi fantazji pisarzami. lękającą się zmian. zaakceptowane. wielu przy godach (także miłosnych). muszą być zauważone przez innych. sprawiedliwości. pięć" często doświadczają w sposób ekstremalny.„czwórki". Żyjesz w napięciu i niepewności. pełną kompleksów. Dojrzeć do prawdy. podróżach pełnych odkryć. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym. pełną erotyzmu i fantazji. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. wahającą się za każdym razem. dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie. Możesz być też osobą nieśmiałą. Negatywnie wibrujące „piątki" są posesywne. by sprawdzić na sobie samym. która symbolizuje miłość i partnerstwo. że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna. zmiany. zarówno w relacjach z innymi ludźmi. posiadasz niespożytą energię. sztuka. które przyciągają dzieci. harmonia. perfekcji i odpowiedzialności. prawo i sprawiedliwość. zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków. 54 Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł. której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją. na której uczysz się podejmowania decyzji. . Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. odpowiedzialność. Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania. uwodzicielską. które chcą "przebudować świat". zazdrosne. Potrzeba wolności jest dla "piątek" tak silna. niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych. że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę. co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. podobnie jak ty. Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian. kochane. jak i zainteresowaniach. rodzina. systemem nerwowym i ciśnieniem. Że aby zaistnieć. doświadczenie. Jesteś wierny pod warunkiem. łagodną i czarującą. egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych. Masz naturę idealistyczną. zmienną. duchowych. osoby stare i ułomne. gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń. Jest to droga. rodzajem i wymaganiami życia i pracy. gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. towarzystwo. oratorami. zabawę. by zrozumieć. zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji. dynamiczną. miłość i seks. Jesteś zachłanny na życie. różnorodności życiowych doświadczeń. Lubisz literaturę. oczekiwać na oceny i reakcje. lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie. być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków. Obydwa warianty „piątki" mają za zadanie rozstać się z przekonaniem. Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych. Jesteś skłonny do ryzyka. 53 DROGA ŻYCIA No. przystosowania. mięśniami. handlu. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu. Jesteś osobą ekspansywną. Skutecznie działają w reklamie. Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie. służba. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych. DROGA ŻYCIA No. „Piątki" muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie. dokonywania wyborów. doświadczenia. Roztaczasz miłość i ciepło. Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. do końca. a nie błyskotliwa erudycja. 5 WĘDROWIEC Siła życia. gdzie się kończy ich wolność. nie naruszać ich terytorium. Dlatego osoby z programem. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji. a także w szkolnictwie i w sporcie. wolność. a zaczyna wolność innych. Masz dar analizy. Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus. możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu. że partner. „Piątki" miewają problemy z nosem. nowych znajomościach. zmysłową. droga tolerancji. mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach. czy się nie mylą. wyruszyć w nieznane. choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. 6 NAUCZYCIEL Miłość. że to. umiejącą szermować argumentami.

trudne we współżyciu. cierpiały. co robisz. nerki i układ moczowy. 7 FILOZOF Wiedza. ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i . brak wiary. Łakomstwo może prowadzić do otyłości. że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. podporządkowanie życia pracy naukowej). ale twoim sercem kieruje rozsądek. Musisz przełamać swój dystans. gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. sama szuka często ochrony i protekcji. sam znajdując przy okazji podporę uczuciową. potrafisz być całkowicie wiemy. Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki. który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie. zamiast żyć naprawdę. Jesteś partnerem. Dlatego też ta sama „szóstka". z tzw. Niestety. pedagogicznej czy też artystycznej. kontemplacja. Bezpieczeństwo materialne. wymagające. Będą nieodpowiedzialne. politycznej. sekret Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne. które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6. religijnej. Jeśli Wibrujesz negatywnie. Swe uczucia często skrywasz. jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. która daje oparcie innym. będąc liczbą przyporządkowaną materii. obrażały się. starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera. dystans. jesteś często osobą błyszczącą w to56 warzystwie. a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. DROGA ŻYCIA No. przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki. jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością. Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów. nieczułe lub przeciwnie. gotowe zamęczyć innych swą czułością. wiara. Natomiast osoby wibrujące negatywnie. wojskowej. Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja. chyba że spotkasz kogoś. przeżywa życie śniąc je. która sprawia. władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej. że są nie rozumiane. struny głosowe. którego będziesz przywódcą i opiekunem. co oznacza. zaniedbane. Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze. Masz bardzo silne potrzeby seksualne. a więc te. nauczasz. resocjalizujesz. by „zgasnąć” w intymnej. pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. tracąc jego smak. zatapiając się w swym wnętrzu. a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie. Uczyć się być pokornym. którzy czując twoją uczciwość. Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. będą nieznośne. dobrowolne lub nie. Brak ci autentycznej wiary w siebie. oczekują od ciebie pomocy. intelekt. będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. a nie jako całość. że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą. alkoholizm lub narkomanię. Zamiast krytykować — wpajasz ideały. We wszystkim. zmusza do poznania jej dogłębnie. lojalność i mądrość. umieć widzieć siebie w całości. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do za55 łożenia rodziny. Lgną do ciebie ludzie z problemami. nieufność. zazdrościły. na jego jakość. domowej sytuacji. Możesz robić wrażenie osoby obojętnej. nieuczciwą. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim). ludzi i sytuacji sprawi. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. klanu. W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło. z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. Jeśli jej nie znajduje.który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję. drogą wiary (np. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. Droga ta może być drogą sławy. zamkniętą w sobie. tzn. Równocześnie „siódemka". zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. zwycięstwo nad samym sobą. Będą krytykowały wszystkich i wszystko.

będziesz wprowadzać destrukcję. lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. nogi. które nic nie robią połowicznie. obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli. Wszystkie te cechy sprawiają. Jesteś znakomitym. W każdej dziedzinie. na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy. interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka. siły woli i pieniądza. wymuszać posłuszeństwo. podekscytowania. o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje. często samotnemu. posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania. skuteczne i humanitarne. Jesteś osobą praktyczną. pieniądze. nigdy nie będziesz się czuł pokonany. bez podtekstów. będziesz osobą goniącą za pieniędzmi. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych. a także wystarczającą wytrwałość. najważniejsze jest. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. Będąc z natury wierny. Przeszedłszy ten próg zrozumienia. nie trwonienia jej bez potrzeby. co masz i co wiesz. Dlatego też wśród „ósemek" spotyka się wielkich mistyków. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. Jesteś niezależny. wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. Twojemu życiu. masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. wyboru kierunku studiów). że panujesz nad sytuacją. choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. medycyna. nauczyć się respektować innych. psychologia. w sensie ogólnym. Realizując negatywną wibrację „ósemki". Słabe punkty to: kolana. jaką uprawia „ósemka". życie z jego podstawowymi wartościami. nie znosisz być zdradzany. przywództwo. obok książek i własnych myśli. ale gotowy dzielić się z innymi tym. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny. Możesz tyranizować otoczenie. DROGA ŻYCIA No. a to co robią jest oryginalne. Musisz uświadomić sobie. twardą. popycha cię do mnożenia obowiązków. a także. nietolerancji. Kochasz z pasją. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. gdzie niezbędna jest umiejętność 57 analizy. realizacja. marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań. Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody. co robisz. wkładasz dużo pasji. Chcesz być doceniany i podziwia58 ny jako głowa rodziny. a więc i doświadczania jest w tobie tak silne. że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi. „Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość. Dla „siódemek". towarzyszy sztuka. że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. środkiem do realizacji celów. stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. Pełnisz rolę ojca. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród „siódemek". by sytuacje były czyste i jasne. co daje innym poczucie bezpieczeństwa. problemów finansowych i ryzyka. ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. że masz zdolności do interesów. Zamiast tworzyć. stawy. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna".szacunku otoczenia. zimną i bezkompromisową. które poddajesz nieustannej analizie. atmosferę zazdrości. lojalnym szefem. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją. którzy pomimo dystansu. by wyczekać na moment sukcesu. mistycyzm Jest to droga autorytetu. bezustannie oceniać innych. sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski. a poczucie. często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. jaki stwarzasz. astrologia. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm. że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. We wszystko. zbliżą się do ciebie. a zdolności muzyczne są często twoim udziałem. okrutną. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem". czasami system nerwowy. 8 ŻNIWIARZ Władza. Pragnienie poznania. by zostały wykorzystane jej zdolności . Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii. odbiorcą przekazów z innych wymiarów. Ważne jest dla ciebie. filozofia.

że „dziewiątki" odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych. wiedząc. służenie innym Droga misjonarzy. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata. m. dyrektorami przedsiębiorstw finansowych. in. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. co czynisz dla ludzkości. którą nagromadziła w wielu poprzednich 60 wcieleniach. Jesteś humanistą. 59 Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta. równowaga i dociekliwość powodują. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić. jeśli chodzi o ciało. pewna i precyzyjna ręka. policjant. prawnik. notariusz. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną. magów. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne. „Jedenastka" ma obowiązek inicjowania innych. Słabe punkty. Jest to droga ideału. posiadasz dużą intuicję. że wszystko. ekonomista. 11 WIZJONER Wizjonerstwo. dzielenia się wiedzą wewnętrzną. rozmach.. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością. uniwersalność. wewnętrzne narządy płciowe. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości. ewolucja i penetracja nowych obszarów życia. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę. natchnienia i oryginalności. w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji. a także. że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. kompozytorami muzyki sakralnej. by wzbogacić innych swoją wiedzą. społecznych. identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. „Dziewiątki" są wspaniałymi artystami. mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym.przywódcze. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak. która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia. komu można pomóc. a także pracy dla celów grupowych. dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych). teatr. dobroć. gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania. Są znakomitymi adwokatami. którzy podróżują. Wszystkie zawody takie jak: chirurg. psychologii i filozofii. bankier. osobą światłą i wykształconą. Staje się nieśmiała. otwartość. metafizyka i okultyzm. intuicja Ci. jak i negatywnie. albowiem rezygnując z własnego rozwoju. to: nerki. „dziewiątki" są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. by służyć ludzkości. doskonała organizacja. lękliwa. DROGA ŻYCIA No. nie mamy czym dzielić się z innymi. gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. 9 MISJONARZ Talent. że ani nie przeżywasz własnego życia. a komu nie. którzy wibrują pozytywnie. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. media i słynnych okultystów. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. odporność na stres i konkretny cel. że jesteś kochany. układ krążenia i gardło. To bilans z poprzednich wcieleń. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia. Umiejętność oceny i obserwacji. Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy. . idealistą. Zarówno wibrując pozytywnie. tolerancję. którzy tego potrzebują. Wśród „dziewiątek" można spotkać także hipnotyzerów. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie. taniec. ideał. ani nie pomagasz wszystkim. niemoralną. stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. malarstwo. kino. tym więcej trudności napotykamy. szczodrość. inspiracja. Niecierpliwi się. otwartość. Pociągają cię poszukiwania intelektualne. intuicji. chirurgami. która sprawia. by nie zapomnieć o sobie. uwaga i altruizm. lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo. czułym i uważnym partnerem. lepszy świat.. będą wyśmienitym polem do działania dla „ósemki". Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. Ulega wpływom. Pracujesz na niego bezinteresownie. Jesteś osobą pełną współczucia dla innych. tych. Chcesz zbudować nowy. DROGA ŻYCIA No. jest pasywna i kłamliwa. ich dziedziny to muzyka.

Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych. która daje ci oparcie. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać. jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia. Choroby często dotyczą żołądka. nieobca jej jest depresja. astrologiem lub. mylisz miłość z nienawiścią. Jesteś osobą pomysłową. 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Nauczyć się prowadzić dialog. Niestety. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. Mimo że „jedenastka" posiada dużą odporność psychiczną. Niekonwencjonalna jedenastka" może przeżyć najróżniejsze formy miłości. naruszasz wszelkie prawa i reguły. nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią. Opanować swój despotyzm. przepracowania się. lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych.. Metafizyczny kontakt. Jeśli wibrujesz negatywnie. a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów. czego nie dostrzegają inni. gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. Często prowadzi to do destrukcji. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. oraz mediumiczność zapewniająca przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują. choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. twórcą rzeczy zupełnie nowych.Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze. gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. psychologiem. DROGA ŻYCIA No. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji. szczerą. Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią. z powodu złej gospodarki energią. wyższa inteligencja. takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko. Prowokuje sytuacje. samolubny. 22 ARCHITEKT Moc wewnętrzna. egoistyczna. możesz być wspaniałym nauczycielem. twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. sprawia. postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. że są poszukiwanymi towarzyszami. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek". które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. lekarzem. Musisz jednak unikać przepracowania. Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi. a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. uczciwą. gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego. Stajesz się nieczuły i obojętny. Jeśli wibrujesz pozytywnie. co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne.. mistrzem duchowym. . jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni. że widzisz to. umieć dawać i brać. żądna władzy i posesywna. jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia. Wielu wielkich polityków. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne. gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. Dążąc do stabilizacji rodzinnej. głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. geniusz konstrukcyjny Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji. „Jedenastki" mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych. które może spowodować rozchwianie emocjonalne. Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa. wychowawcą. nerwowa. nie słuchasz nikogo. Negatywna „jedenastka" jest napięta. nie walczyć i nie manipulować innymi. okultystów. twoje plany przekraczają twoje możliwości. 61 W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. a oryginalność zamienia się w ekscentryczność. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki". Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy. nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. matematyków. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem. numerologiem. wyprzedzających epokę. w jakim kierunku należy iść. czyli np. Masz żywy charakter. pisarzy. Potrafi osiągnąć każdy cel. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. stajesz się despotyczny.

tak wielki jest zakres twoich możliwości. rok 1994: 1+9 + 9 + 4 = 23 2+3=5 Rok 1994 jest R. układy i związki między ludźmi ulegną rozpadowi. No. by uzyskać akceptację otoczenia. Znalazłszy się w polu jej oddziaływania. No. konwencji. ROK UNIWERSALNY Każdy kolejny rok ma swoją własną wibrację wyznaczoną przez liczbę. Dla wielu z nas będzie to rok odkrywania samych siebie i niespodzianek w tej dziedzinie. Tworzyć na skalę uniwersalną. Nauczyć się odpoczywać. RODZINA. które zbudowały swoje poczucie bezpieczeństwa na kruchych podstawach i pragną bronić swej zdobyczy. Liczbę ROKU UNIWERSALNEGO (R. wpisujemy się w pewien rytm zjawisk. U. rozpoznanie najgłębszych potrzeb emocjonalnych i zmysłowych. indywidualny rytm naszego życia. ROK OSOBISTY Dzień. będziemy od nowa zmuszeni do sprzedania siebie. Rok 1994 wyraża się więc poprzez wibrację liczby pięć (5/23) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. ALTRUIZM. miesiąc. miesiąc i rok. podróży. uwolnieniem od hamujących nasz rozwój uzależnień emocjonalnych. TWÓRCZOŚĆ. Niepotrzebne lub opierające się na fałszywych podstawach struktur 63 ry. Rok 1995 wyraża się więc poprzez wibrację liczby sześć (6/24) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. uruchamia się specyficzny. wymianę i przenoszenie informacji lub towarów.Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać. będzie wyrazem naszego indywidualnego cyklu uczestniczenia w procesie przemian. zareklamowania się i zdobycia akceptacji w nowym miejscu. tydzień.. na obcym gruncie. Jak już mówiliśmy. Należy więc przemyśleć swoje wątpliwości i problemy. Dążenie do harmonii sprawi. która opisuje jego miejsce w cyklu przemian. Będziemy musieli zbudować różne rzeczy od początku. np. I od tej chwili każdy dzień. 5. związki oparte na sztucznych podstawach.) znajdujemy redukując wszystkie cyfry do liczby prostej. Poczucie straty rekompensowane będzie poszerzeniem wewnętrznej wolności. zgodny z naszym indywidualnym cyklem życiowym. że wszelkie zmiany przebiegać będą bez zbędnych konfliktów. mogą się rozpaść. zaakceptować doświadczenia nabyte w poprzednim roku aby odnaleźć nowe spojrzenie na swoje miejsce w świecie. kim mamy być i jak żyć. RUCH. strachu. to jakby fala radiowa wyemitowana przez niewidzialną stację nadawczą. Możesz spełnić się w każdej dziedzinie. Rok 1994 będzie testował także naszą zdolność do przystosowania się wobec głębokich i nieuchronnych zmian. PRZYSTOSOWANIE SIĘ. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22. Pracować nad so62 bą tak. Dla wielu z nas rok ten oznaczał będzie życie w nieustannym ruchu. U. 6. . Można w tym roku oczekiwać sytuacji zmuszających do poważnych wyborów zwłaszcza dotyczących rodziny i związków uczuciowych. wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne. TOLERANCJA. HARMONIA. w nowej dziedzinie lub po prostu na inny sposób. zauważać i rozumieć innych. uzależnieniu ekonomicznym lub po prostu przyzwyczajeniu. dzielić się.. Z chwilą. Dla osób. Będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. MIŁOŚĆ i SEKS. nawet jeśli rozmowa miałaby trwać bardzo długo. burzenie naszych osobistych i zapożyczonych mitów. rok ten będzie najprawdopodobniej trudny. Motyw przewodni „szóstki" to SYMETRIA. w którym się urodziliśmy. społecznych i materialnych Odrzucimy krępujące nas więzy konwencji i wyznaczonych granic tego. Dla roku 1995: 1+9 + 9 + 5=24 2+4=6 Rok 1995 jest R. dostosowany do naszych aktualnych potrzeb. a także wielu polityków i historyków. wyznaczany Cyklami Życia i jego Punktami Zwrotnymi. Umiejętność określenia liczb Roku Uniwersalnego i Roku Osobistego jest niezbędna do obliczania Cykli Życia i Punktów Zwrotnych. U. Przyczyną rozkładu będzie poszukiwanie naszej prawdy wewnętrznej. WOLNOŚĆ. rok oraz kolejny etap naszej wędrówki wyznaczony istotnymi datami. Można więc w tym roku oczekiwać wielu głębokich zmian zarówno w skali makro. kiedy wraz z datą urodzenia otrzymujemy przekaz energetyczny w postaci wibracji Liczby Drogi Życia. Rok ten będzie znaczący dla naszych spraw uczuciowych. Motyw przewodni "piątki" to ZMIANA. z myślą o ludzkości. układach. jak i w nas samych i kolejach naszego losu. nie pozwalając na zmiany.

Zwłaszcza powinniśmy się pozbyć uprzedzeń wobec „obcych" .05. jeśli społeczeństwa jak i elity podejmą wysiłek zrozumienia innych. i porozumienia dla wspólnego dobra. * Rok Uniwersalny trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia. jaką rolę przybierzemy w tak zaprojektowanych dekoracjach. nawet bolesne. małostkowych lub nieprzemyślanych.O. 64 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R. Będziemy musieli także podjąć zasadnicze decyzje dotyczące naszej pracy zawodowej. zawiścią czy zazdrością. zależy od naszej wibracji osobistej. Lub działanie na liczbach uproszczonych: 9 + 5 + 5 = 19 = 10= 1 Rok 1994/95 jest Rokiem Osobistym No. jaki jest.). zaborczość i żądza władzy właśnie w tym roku mogą doprowadzić do wydarzeń szczególnie niepomyślnych a nawet tragicznych..osób czy społeczności inaczej myślących lub różniących się od nas obyczajami i poglądami. przed nami wybór zakresu odpowiedzialności i kierunku rozwoju. Jest to liczba ROKU OSOBISTEGO (R.) + + SUMA liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia liczba roku kalendarzowego R. ale ten wysiłek się opłaci. nawet gdyby rozmowa miała trwać bardzo długo.05. Będziemy musieli zrezygnować z wielu swoich resentymentów i poglądów. czym rok ten będzie dla nas.1994 do 18. który trwa od urodzin do urodzin. czyli od liczby dnia i miesiąca. nie zakłócone żądzą posiadania. 18 maja rok 1994 będzie ROKIEM OSOBISTYM No. w tym roku pojawi się szansa odnowienia i oczyszczenia struktur politycznych i systemów sprawowania władzy.dotyczy życia politycznego i społecznego. będzie mogło rozwijać się pomyślnie tylko pod warunkiem akceptacji odmiennych poglądów i dążeń.O. . Neutralność i tolerancja pomoże nam odnaleźć swoje miejsce w życiu. skutki okażą się zbawienne i trwałe. Brak tolerancji. Dla wielu z nas może to być trudne. w którym się urodziliśmy. oparte na pełnej równowadze potrzeb i pragnień.O.Rok 1995 będzie testował naszą zdolność do tolerancji i akceptacji świata takim.. będą dla nas wówczas źródłem głębokiej satysfakcji.O. Otrzymana w ten sposób liczba symbolizuje to wszystko. Jest to ogólna charakterystyka roku. atmosfera. jeśli będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć.1995. To. 1 i trwa od 18. To samo -z zachowaniem proporcji. zbudować od nowa związki uczuciowe i układy bardziej oficjalne. Z drugiej strony. Na przykład dla Jolanty ur. 1/10 liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia Liczba roku kalendarzowego 18 = 1 +8 =9 5 =5 1+9 + 9 + 4 = 23 = 5 2017 2 + 0 + 1 +7 = 10 10 = 1 +0 =1 SUMA R. które dodajemy do liczby Roku Uniwersalnego. Nowe związki mają szansę stać idealnie harmonijne. * Rok Osobisty to rok słoneczny. w jakiej rozgrywać się będą kolejne odsłony naszego losu.

Zwykle wymaga to współpracy z innymi. 66 ROK OSOBISTY No. Dzięki twojej inicjatywie i ogromnej ambicji mogą powstać nowe przedsięwzięcia. Charakterystyka wibracji podliczby przyniesie wiele dodatkowych informacji i pozwoli na głębszą interpretację Roku Osobistego. w naturalny sposób obejmując przywództwo w rodzinie. mogą okazać się nieco wymuszone. kontakty towarzyskie. Czujesz się wybrany.. rozwiewania wątpliwości. związki. co nowe. który będzie przynosił profity przez długie lata. czasem się mylisz. śmiało przystąp do spełniania swoich marzeń otwórz się na wszystko. rozpoznajesz swoje potrzeby emocjonalne i. o których będzie mowa w następnych rozdziałach. 5 . 2 W tym roku znalazłeś się pod wpływem Księżyca. będziesz miał więc wiele nowych pomysłów. dokonywania wyborów. Bardzo wrażliwy i romantyczny. Możesz rozpocząć pionierskie badania naukowe. 65 Zbadanie tą metodą swego dotychczasowego życia pokaże nam. co robisz. w ja sposób reagujemy na poszczególne wibracje i pozwoli na przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz kierunku naszego rozwoju. jeśli zajmujesz się pisaniem. istnieje więc groźba. Być może trzeba pociągnąć dalej pomysły z poprzedniego roku. zmienny. niekiedy monotonnej pracy. dom dla ciała i duszy. Możesz wyrazić siebie w kuchni jako gospodyni domowa. na polu społecznym.W ten sposób możemy znaleźć numer każdego ROKU OSOBISTEGO z przeszłości lub przyszłości. plany. będzie godne realizacji i korzystne dla ciebie. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych. spektakularny sukces. trudzisz się bez oczekiwania na szybki.. Masz w tym czasie również skłonność do przesady i rozrzutności. co i jak się wydarzyło jest to nieodwracalne. Niektóre dokonały się zgodnie z twoją wolą. bardziej bierny niż zwykle. że naczynie nie jest puste.O. Możesz być wciągu tego roku niezdecydowany. ale równocześnie musisz bardzo uważać na to. kim byłeś dotąd. podatny na wpływ z zewnątrz. jesteś pełen energii i wiary w siebie. ROK OSOBISTY No. Niewątpliwie jest to rok. popularny. jak i zachodzących na zewnątrz ciebie. O. Być może twoje życie i stosunki osobiste nie będą miały w tym czasie wiele wdzięku i wydadzą ci się nieco ciężkie i zbyt poważne. w miłości albo na polu literatury. To. Jesteś w tym roku artystą we wszystkim. w pracy. że możesz roztrwonić zarówno zdobycze materialne. Wibracja liczby 3 oświetla cię jak blask reflektorów na scenie. miłość. ROK OSOBISTY No. Stajesz się bardziej pasywny. To. co teraz stworzysz. da nadzwyczaj obfity plon. jeśli nie — musisz ją zbudować od nowa. 4 W tym roku będziesz musiał ograniczyć rozrywki i przyjemności dnia codziennego i zająć się pracą. odwagę i moc realizacji planów. ROK OSOBISTY No. a w każdym razie masz potrzebę. w którym możesz nawiązać poważny romans lub zawrzeć związek małżeński. 4 obdarza cię wielką cierpliwością. „Jeden" jest początkiem cyklu. wyjątkowy. Jeśli wszystko do tej pory szło dobrze. Liczba R. inne zaskoczyły cię lub sprawiły ci ból. Będziesz w centrum zainteresowania. Budujesz solidne podstawy dla swojej przyszłości. dzięki któremu będą odporne na wstrząsy w późniejszych latach. co mówisz i robisz—ta rola to twoja wielka szansa na sukces. solidny i trwały. spółki. 1 Masz za sobą rok poważnych przemian zarówno wewnętrznych. Także ty nie będziesz już tym. ROK OSOBISTY No. Ta wibracja da ci siłę i wolę. by tak było. Stwarzasz swój świat. co zaplanujesz w tym roku. Możesz dokonać tego na każdym polu i w każdej dziedzinie — zależnie od twoich predyspozycji. który chcemy przeanalizować. lecz równocześnie jesteś pełen rezerwy. który świeci odbitym światłem słonecznym. na podstawie której dochodzimy do liczby głównej (np. nie bój się więc zmian. Widzisz wiele spraw i siebie samego w nowym świetle. Związki powstałe w tym R. wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z twoją pracą lub zainteresowaniami. Polecam zwrócenie uwagi na podliczbę. w którym dojdzie do głosu twoja potrzeba wyrażenia samego siebie. W tym roku najistotniejszym polem twojego działania są stosunki partnerskie — przyjaźń. ale pod warunkiem. inicjatywę. przyporządkowana tej wibracji. ale nagrodą będzie poczucie bezpieczeństwa i solidny fundament. Przez cały ten rok prowadzi cię Słońce. i to nowych nie tylko dla ciebie. Jest to rok. skoncentrowany raczej na drobiazgach niż rozległych działaniach. konsekwencją. świecisz więc jasnym blaskiem. 3 Planeta Jowisz. Krótko mówiąc — zmarnować dobre pomysły. Wibracja R. ale pełen wątpliwości i pytań wobec samego siebie. zaprzepaścić szanse. świadomością celu swego działania i pokorą. i teraz błyskotliwa iskra twórcza przybiera postać ciężkiej. jak uczuciowe i intelektualne. -3/5).O. No. Niezależnie od tego. Przed tobą rok sukcesu i czerpania zysków z twoich wysiłków. narzucone przez okoliczności. Potrzebujesz ich jak tlenu. gromadzisz oszczędności. współpraca. Przyszedł czas na nadanie formy twórczym zamysłom. przyciągając do siebie innych. zwana jest przez astrologów planetą wielkiego szczęścia.

w jaki sposób odpowiedziałeś na wyzwania poprzednich lat. poza zdarzeniami życia codziennego.O. To. konieczność szukania pomocy. samotność. ROK OSOBISTY No. Jeśli R. więcej energii skierujesz do wewnątrz niż na zewnątrz. twoje lub bliskich ci osób. No. powinien przynieść . Przede wszystkim wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos — wraz z nim płynie głęboka. Wykorzystaj to mądrze i uczciwie. 9 Ten rok przynosi największą różnorodność doświadczeń jako bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. sprzedawać swoje talenty lub wyroby. swoich osiągnięć. osłabienie zainteresowania codzienną pracą. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa sprawi. Możliwe są problemy zdrowotne. kształcenia. Wibracja „ósemki" obdarza cię niezwykłą mocą twórczą. że zwrócisz się również w kierunku zaspokajania potrzeb artystycznych i intelektualnych — możesz rozwijać swoje zainteresowania. podjąć naukę. uczestniczyć w życiu kulturalnym. szczególnie te. a w szczególności małżeństwo. które przewartościują twój dotychczasowy światopogląd i wpłyną na zmianę stylu twojego życia. zdystansować się wobec spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. które będą dotyczyć opieki.O. Jeśli udało ci się w minionym roku stworzyć przyzwoitą bazę dla dalszego życia. przeżywać będą okres harmonii. wygody życia codziennego wychowania. sukces materialny i wynikające stąd poczucie władzy i wolności. ROK OSOBISTY No. którym nie umiesz sprostać. które wzbogacają cię wewnętrznie. 6 może przynieść cierpienie. jakie łączą cię z drugą osobą. podróżo67 wał i odpoczywał. Związki uczuciowe. prowadzeniem interesów. jakie przed tobą rysował. z którymi związałeś swój los. przynosi jednak pełne zaspokojenie potrzeb materialnych i satysfakcję zawodową. ale nie pozbawiona pułapek. poszukiwanie duchowego oświecenia. Nie poddaj się panice lub sentymentom — stare musi odejść. by zrobić miejsce nowemu. W tym roku korzystne są podróże. 4 nie przyj niósł ci sukcesów i zmarnowałeś szansę. np. medytację. Sytuacja ta jest bardzo korzystna. w obecnym roku możesz kręcić się w kółko. z uczelniami. teraz będziesz poruszał się swobodnie w świecie materii. rozstać się z przyzwyczajeniami. Rok ten. Jest to także rok dużych oczekiwań erotycznych i uczuciowych! Możesz wejść w nowy związek. który będzie emocjonujący i bogaty w różnorodne doświadczenia. No. 6 W tym roku głównym polem twojego działania będzie rodzina. jako wykładowca. spalać w pozornej aktywności i rozpaczliwie szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych. W tym roku twoje zdolności pozazmysłowe staną się twoim sprzymierzeńcem — możesz zaufać swoim przeczuciom i wrażeniom. No. jak przebiegnie. zależy w dużej mierze od tego. 8 Ten rok przyniesie ci pewność siebie. Możesz mieć kontakty ze środkami masowego przekazu. Możesz mieć ochotę zrzucić swoją dotychczasową skórę. utrwalonym obrazem twojej osoby. Twoja osobowość ma w tym czasie magnetyczną siłę. 7 zapewne zauważysz pewien spadek aktywności życiowej. intuicyjna wiedza. poczucia trwałości i głębokich wartości. jaką przyjmiesz. które będą starały się przeniknąć do twojego życia. która skłania innych do podporządkowania się twojej woli. przyjaźni i miłości. Filozoficzna postawa. W R. Należy użyć jej w sposób konstruktywny i za wszelką cenę unikać destruktywnych aspektów tej liczby. ROK OSOBISTY No. Ten rok przynosi rozbudzenie potrzeb intelektualnych. która pomoże ci dokonać właściwych wyborów. możesz pisać. Nie jest to rok obiecujący nadspodziewane zyski. 7 Ten rok daje ci szansę zobaczenia twojego losu w kategoriach uniwersalnych. pozwoli cii zobaczyć inny wymiar twoich problemów. trudne wybory. R. Oznacza to 68 między innymi ograniczenie kontaktów z ludźmi. ale niekoniecznie trwały. a także z ludźmi. dokonywał zmian i ulepszeń. Będziesz nastawiony raczej na zdobywanie wiedzy. w swoim optymalnym wyrazie. wymiany myśli. Jest to korzystny czas dla zgłębiania zagadnień metafizycznych i dla studiów okultystycznych. albo zająć się reklamą. nawykami. zarabianiem pieniędzy. które powinny układać się zadowalająco. Prawdopodobnie przyjmiesz na siebie szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem. w oderwaniu od wzlotów i upadków twojej ziemskiej egzystencji. Możesz doznać przeżyć mistycznych. Musisz być przygotowany do kierowania twoją rodziną i jej sprawami finansowymi.Jest to rok zmian w sprawach osobistych i zawodowych. Jeśli poprzednie lata nie stworzyły warunków do pełnego wykorzystania walorów tej wibracji. Jesteś panem swojego życia i wszystko jest w twoich rękach. O. Być może będziesz osobą ofiarującą swą pomoc innym. np. ROK OSOBISTY No. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia twoich działań.

Możesz być nieostrożny. które będą trwałe i wniosą wiele da twojego życia.) + = Miesiąc kalendarzowy No. skłonny do ryzyka. przede wszystkim literacką. Jeśli jednak wibracja No. 3 Czujesz przypływ sił twórczych i rosnącą potrzebę wyrażenia siebie poprzez sztukę i miłość. to dla Jolanty M. 18 maja 1950 r. Nawiązujesz liczne kontakty. ale też nie podejmuj nadmiernego ryzyka — ten miesiąc jest znakomitym początkiem wielu przedsięwzięć. Jesteś bardziej pewny siebie niż zwykle.O. że nawiążesz romans. co zwykle pociąga za sobą duże wydatki. Jeśli zaś jesteś skierowany raczej ku swemu wnętrzu. W tym miesiącu prawdopodobnie będziesz bardziej ulegać wpływom innych ludzi.O. 6 (czerwiec)+ 1 (No. że raczej jesteś prowadzony przez okoliczności. O. Realizujesz powoli swoje pomysły. masz nowe pomysły. Jest to miesiąc ograniczeń. Twoja aktywność może zostać spożytkowana na twórczość artystyczną. Będziesz bardziej wrażliwy niż zwykle i jest prawdopodobne. Masz świadomość. trwałą i przynoszącą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. możesz czuć się nieszczęśliwy. Upór i wygórowana ambicja mogą doprowadzić cię do poważnych strat finansowych. obawiających się zmian. Masz skłonność do czerpania przyjemności z życia. MIESIĄC OSOBISTY No. by nie roztrwonić pozytywnej energii na działanie. która przyćmiewa kłopoty i nie rozwiązane problemy. której efekty widoczne będą dopiero za jakiś czas. Roku Osobistego M. choć życie będzie tego od ciebie wymagać — jesteś pełen wątpliwości. Swoim . Ten miesiąc nie sprzyja jednak podejmowaniu ważnych decyzji. ich planami. przystępujesz do realizacji śmiałych przedsięwzięć. jednak bądź ostrożny z wyrażaniem swojej woli w sposób nie znoszący sprzeciwu. które odkładałeś na potem. PRZYKŁAD Jolanty ur. potrzebami i problemami. 4 Jest to trudny okres dla osób niecierpliwych. nie przyzwyczajonych do wysiłku. jakie stawia przed tobą działanie dla osiągnięcia wspólnego celu. zniecierpliwiony. spędzasz czas z przyjaciółmi. które może ujrzysz w nowym świetle. niż je stwarzasz. wykonujesz prace. Odczuwasz wielką radość życia. szczęście oraz głęboką wiedzę o sobie samym i prawach istnienia. 1 może stanowić trudne wyzwanie i wprowadzić pewien niepokój. do podporządkowania się potrzebom innych lub wymaganiom. Dla osób zachowawczych. 2 W tym miesiącu twoje doświadczenia związane będą z innymi ludźmi. możesz otrzymać wiele cennych inspiracji. wściekły.czerpanie satysfakcji z dokonań minionego cyklu. lecz przed tobą jeszcze wiele pracy. gdyż słowo jest teraz dla ciebie najlepszym nośnikiem twojej wewnętrznej energii. 69 MIESIĄC OSOBISTY Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M. No. że stajesz się nie tylko bardziej twórczy. 70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1 możesz nawiązać nowe znajomości. że stwarzasz prawdziwą wartość. być może z kimś z twoich dotychczasowych przyjaciół. możesz także stać się inicjatorem i kierownikiem wspólnych przedsięwzięć. konfliktowy. otrzymujesz zastrzyk pozytywnej energii. ale również bardziej atrakcyjny dla innych. którego cel nie jest dla ciebie jasny. błyszczysz w towarzystwie. budowania bazy dla przyszłych przedsięwzięć. zabezpieczania. Testowana będzie twoja zdolność do współpracy. które dawno wymagały dokończenia. korzystnych zbiegów okoliczności i niespodziewanego rozwiązania starych problemów. 4 nie jest zestrojona z twoją naturą. Roku Osobistego) = 7 Czerwiec 1994 r. W Miesiącu Osobistym No. MIESIĄC OSOBISTY No. Szukamy liczby wyrażającej dla Jolanty indywidualny charakter miesiąca czerwca 1994 roku. Możesz spełnić rolę doradcy lub mediatora pomiędzy skłóconymi stronami. Należy uważać. Jest to okres gromadzenia. Ten miesiąc oznacza ciężką pracę. W tym miesiącu mogą niepokoić cię rozterki związane z wyborem kierunku w życiu — nastawienie na publiczny sukces pozostawia niedosyt życia wewnętrznego. Musisz zrezygnować z przyjemności i rozrywek. 1 Rozpoczynasz nowy cykl w skali najbliższych miesięcy. które zaowocują w przyszłości. miesiąc No. Przypływ siły życiowej sprawia. Teraz należy też oczekiwać „szczęścia" w różnych sprawach. 7 MIESIĄC OSOBISTY No. przyjaźnie. miłość. niejasnych doznań i czujesz. Nie „osiądź na laurach".

chłodem i zamknięciem się w sobie sprawiasz przykrość bliskim ci osobom. 71

MIESIĄC OSOBISTY No. 5
Jest to miesiąc, który wprowadzi wiele zmian w twoje życie osobiste i zawodowe. Przede wszystkim wyrazi się to w twojej zwiększonej ruchliwości, konieczności (lub chęci) odbycia podróży albo zmianie miejsca zamieszkania czy pracy. Dla osób zestrojonych z wibracją „piątki" miesiąc ten będzie pełen sukcesów towarzyskich, zawodowych i uczuciowych. Wibracja No. 5 stanowi test na twoje zdolności do przystosowania się. Jest to czas, w którym można „sprzedać siebie", zareklamować swoje pomysły i dokonania. Szansa na przeżycie ekscytującego romansu lub odbudowanie więzi emocjonalnej i erotycznej z partnerem. Dużo akceptacji ze strony otoczenia przyniesie wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jeśli wynika ona tylko z nieuzasadnionego entuzjazmu lub megalomanii — grożą ci przykre rozczarowania. W tym miesiącu może powstać skłonność do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i ryzykownych przygód. Rozterki uczuciowe mogą przejawić się w zazdrości i ingerencji w sferę wolności innych. Osoby, dla których wibracja „piątki" jest obca, mogą czuć się niepewnie wobec jej wyzwań. Nieśmiałość i brak wiary w siebie sprawi, że przepuszczą wiele okazji i będą miały poczucie zmarnowanych szans.

MIESIĄC OSOBISTY No. 6
Jest to miesiąc, w którym będziesz z przyjemnością zaspokajał swoje potrzeby materialne. W związku z tym że wibracja „szóstki" związana jest z wychowaniem i edukacją, nie obędzie się bez czerpania nauki z tego, co ci się przydarza. Jeśli jesteś dobrze zestrojony z wibracją liczby 6, chętnie podzielisz się swymi materialnymi zdobyczami z innymi. Jeśli okaże się, że musisz płacić wysokie podatki, znaczy tylko tyle że twoja sytuacja finansowa jest bardzo korzystna. Może też zdarzyć się, że ktoś zwróci się do ciebie o pomoc. Wiele wysiłku włożysz w upiększenie swego otoczenia i podniesienie komfortu życia swojej rodziny. W tym miesiącu przyjmiesz na siebie wiele nowych obowiązków, ale nie będziesz ich postrzegać jako ciężar, przeciwnie — sprawią ci one przyjemność. Być może właśnie teraz założysz rodzinę lub będziesz podejmować decyzje dotyczące swoich dzieci. Więcej czasu poświęcisz ich wychowaniu i rozwijaniu ich talentów. Jeśli jesteś osobą reagującą negatywnie na wibrację „szóstki", możesz mieć pesymistyczny nastrój i odczuwać niezadowolenie ze swojej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco doskonały. Możesz stać się nietolerancyjny i niezdecydowany co do swoich dalszych ruchów. 72

MIESIĄC OSOBISTY No. 7
Jest to czas głębokich dociekań filozoficznych, chłodnej refleksji nad twoim życiem, oceny twoich związków i kontaktów z ludźmi. Ten miesiąc może przynieść przeżycia mistyczne i rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Twój umysł jest teraz wyjątkowo jasny i czysty, nie należy zaprzątać go nieistotnymi, codziennymi problemami, lepiej wykorzystać ten czas na poważne studia. Masz dużą potrzebę samotności i kontakty z ludźmi mogą być dla ciebie nieco uciążliwe, a w każdym razie mniej ekscytujące niż zwykle. Możesz się wydawać w tym czasie tajemniczy, zresztą wielu twoich myśli istotnie nie zamierzasz ujawnić.

MIESIĄC OSOBISTY No. 8
Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, w tym miesiącu wszystko będzie zależało od ciebie. Tematem przewodnim tego okresu będą pieniądze, a testowany będzie twój stosunek do wartości materialnych. Miesiąc No. 8 przyniesie ci satysfakcję finansową, która może stanowić pokusę sięgnięcia po władzę, w sensie określonym okolicznościami twojego życia. Możesz poczuć się szczególnie mocny jako ostoja rodziny, wymagający jako wspólnik czy szef. Ta wibracja uczyni cię osobą dającą innym poczucie bezpieczeństwa, więc twoje przywództwo będzie naturalne i akceptowane, a jako podwładny możesz oczekiwać awansu. Jeśli nie jesteś dobrze zestrojony z wibracją „ósemki", uważaj, by poczucie mocy nie zawróciło ci w głowie. Miesiąc ten jest dobrym okresem do uporządkowania spraw materialnych, dokonania poważnych operacji finansowych, inwestowania, zakupu akcji. Miesiąc ten może ci też uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych jest bardzo kruche.

MIESIĄC OSOBISTY No. 9
Jest to okres zakończenia cyklu w skali najbliższych miesięcy. Dokonuje się bilans zysków i strat, rzeczy potrzebnych i zbędnych. Pewnych spraw, związków, zobowiązań nie będziesz ciągnął dłużej za sobą. Dojrzałeś jak owoc i wydałeś kolejne ziarno, które przyniesie plon w następnym cyklu. Jesteś bezkompromisowy, szczery wobec siebie i innych, co jest czasami tyleż piękne, co bolesne. Być może rozstaniesz się z bliską ci osobą albo dokonasz transformacji tego związku. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swego życia, w tym miesiącu możesz mieć ochotę „rzucić to wszystko" i na przykład udać się w daleką podróż, która czasami może mieć sens czysto metafizyczny. Wibracja „dziewiątki" rozbudza intuicję, możesz więc zadać sobie wiele pytań i z ufnością oczekiwać odpowiedzi. 73

CYKLE ŻYCIA
Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia. Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.

I CYKL — FORMUJĄCY
okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

II CYKL — PRODUKTYWNY
okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu W społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY
czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci... Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek. 74

SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA
l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra zawarta między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3) II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22) III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Przykład: cykle dla Jolanty Pepel ur. 18 maja 1950 roku będą odpowiednio: I CYKL miesiąc II CYKL dzień urodzenia III CYKL rok urodzenia

maj = 5

18 = 9

1950 = 15 = 6

5

9

6

I cykl — No. 5 II cykl — No. 9/18 III cykl — No. 6/15 Interpretując poszczególne liczby cykli nie zapominajmy o podliczbach. 75 Cykl Formujący = miesiąc urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Produktywny = dzień urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Żniwny = rok urodzenia (zredukowany do jednej cyfry)

ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA
CYKL No. 1
Cykl Formujący
Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny. negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem. rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

Cykl Produktywny
Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy 76 mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

Cykl Żniwny
Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność. negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

CYKL No. 2
Cykl Formujący
Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych. negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie

negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia. negatywnie: problemy we współpracy. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. Młodość bogata i twórcza.sprzyjająca rozwojowi osobowości. pełna doświadczeń i wrażeń. czasu. 4 Cykl Formujący Nauka dyscypliny. nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. umiarkowania. Marnotrawstwo. handlowych lub związanych ze środkami przekazu. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety. Osiągnięcie „złotego środka". natomiast rozmawiać z nim i słuchać. Nauka respektu dla innych. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. CYKL No. Samotność. szczęśliwa miłość. Pomoc przyjaciół lub znajomych. CYKL No. Bezpieczeństwo. Atmosfera ciepła. Nie ryzykować na planie materialnym. co zostało zaczęte. by unikać jej rozproszenia. Rozbita rodzina. poczucia rzeczywistości i służenia innym. które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości. wesołej i komunikatywnej. Samotność i zamknięcie w sobie. Czasem spóźniona. małżeństwa. naszym wnętrzem i Wszechświatem. 3 Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej. 78 Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. Nowe zainteresowania. Zmienne warunki materialne. w której dziecko może się wyrazić. . Przyjaźnie i życie towarzyskie. negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. Odróżniać akceptację od aprobaty. brak porozumienia. pieniędzy. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. negatywnie: strata energii. Działalność twórcza lub artystyczna. podróże. pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. lecz wspólnym celom. zmienność. Brak pracy. rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka. szczęścia. realizacja w dziedzinach artystycznych. Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy. nie podporządkowując się osobom. Nadużycia. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy. Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. Muzyka. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. głównie emocjonalne. Unikać ingerencji w cudze życie. gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. co ma do powiedzenia. towarzyskiej. nie kończenia tego. Sukces materialny. rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. Zależność lub podporządkowanie. Nie ingerować w jego psychikę ani ciało. oryginalność. Szczęśliwe życie uczuciowe. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. Straty. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. ale czasem także ograniczenia. Problemy uczuciowe. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je. w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji. ale też duża łatwość wydawania pieniędzy. negatywnie: problemy finansowe. Nowe zainteresowania. nie ochraniać go nadmiernie. bogate życie towarzyskie. nie wprowadzać napięć emocjonalnych. Nie oceniać go. lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią. poszukiwanie łatwego życia. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu. akceptować. 77 lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie. Twórczość. tworzyć. które trudno zaakceptować. Okres. związków. Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi. rodzice: nie rozpieszczać dziecka. jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. Nie oceniać. dojrzewania planów. Chwiejność charakteru. spółek. twórczości. Ryzyko rozwodu lub zerwania. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami. zaistnieć. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych. brania i dawania według potrzeb. Wyciszenie się.

Należy pamiętać. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. Częste zmiany okoliczności lub rodzice. Cykl Żniwny Okres spełnienia. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. podczas której nie ma czasu na nudę. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń. negatywnie: brak środków do życia. proporcjonalny do włożonego wysiłku. Powolne budowanie przyszłości. Sukces przychodzi z czasem. zwłaszcza w okresie dojrzewania. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Nie nadużywać zmysłów. . Czasem problemy zdrowotne. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Nauczyć się najpierw tworzyć. wypadki. Rozproszenie. negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. Zrozumieć mechanizm inspiracji. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą. lecz wytrwale budować fundamenty. a nie podporządkowaniem. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. by się rozwijać. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. nie wyniszczać ciała. chybionych pomysłów lub dzieł. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. Zdrowie wymagające uwagi. lekcja: nie tracić czasu. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. Stabilizacja. Konieczność walki. Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. Ograniczenia. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. Niestałość. Nadmierny autorytaryzm rodziców. a potem współtworzyć. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy. lekcja: akceptować zmiany. Ograniczenia i problemy uczuciowe. 79 rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu. Emerytura. Liczne obowiązki. gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. Podróże związane z pracą zawodową. negatywnie: dziecko dynamiczne. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością. do unikania ludzi. Nieostrożność. Powołanie. której rezultat rozczarowuje. negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. negatywnie: trudna sytuacja materialna. CYKL No. Okres dojrzewania z problemami. tryb życia mało ruchliwy. powolne bratanie się z rzeczywistością. Podejmować pracę ze zrozumieniem. Tendencja do zasklepienia się. napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. w nauce szkolnej) i pracowitości. 5 Cykl Formujący Poczucie wolności. wzbogacając siebie i innych. Okres dynamiczny i zróżnicowany. wybór drogi życiowej. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Różnorodne zainteresowania. Łatwe przygody.Okres wymagający wysiłku (np. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. Trudności w znalezieniu własnej drogi. świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. podróży. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom. że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych. Nadużywanie zmysłów i seksu. sportu i zabawy. Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. Ważny też staje się dom i rodzina. zmienne. Rozwijać swe talenty. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko. Potrzeba ruchu. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. którzy podróżują. Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. Konieczny czas i cierpliwość. Brak środków finansowych. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. odkryć. Zahamowania możliwości rozwoju. zmian. nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością. rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody. Podróże.

pozbawione celu. Ograniczenia. rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. 6 Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. Pragnienie założenia rodziny. Sposób bycia introwertyczny. Słabe zdrowie. akceptacji ludzi i sytuacji takimi. Wątpliwości. CYKL No. Brak równowagi. negatywnie: duszna atmosfera rodzinna. Duże napięcie nerwowe. a także społecznych. doświadczenia. nie uczyć porównywania się z innymi. nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. Pozytywny kierunek kariery zawodowej.negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. często wymagająca szczególnych kwalifikacji. a nawet tajemniczy. Poczucie bezpieczeństwa. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się. Nauka umiejętności adaptacji. Zbyt wczesny związek małżeński. Studia. poszukiwania. Jakieś spotkania lub okazje. jakimi są. Niezależna działalność zawodowa. nauczyć się tolerancji. Życie raczej w odosobnieniu. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności. Kierunek studiów raczej naukowy. konieczności doświadczania na swój własny sposób. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji. porozumiewania się z otoczeniem. rozkazami. analiza. nie planować za niego życia. błędy w wyborze drogi zawodowej. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie. negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo. Komfort i dobre warunki materialne. lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich. 82 negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. Trudności w dokonywaniu wyborów. planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą. Dyscyplina. Nie dać się sterować presją społeczną. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. która może zahamować rozwój. Poczucie lub dążenie do samotności. Sukces w dziedzinach artystycznych. 7 Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego. brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. opuszczenia swej skorupki. nie narzucać wzorców postępowania. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. dyskretny. konflikty. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym. . który kończy się klęską. marzycielski. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania. Przesadnie surowe wychowanie. pesymizm. 81 CYKL No. Nowe zainteresowania. rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby. które wyraźnie zmienią kierunek życia. negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków. rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. Talent artystyczny. Czasami słabe zdrowie. tzn. duchowego. Życie włóczęgi. Duża wrażliwość. zmysł estetyczny. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa. Zainteresowanie wiedzą tajemną. Sprzyja rodzinie i miłości. należy zachować niezależność. spokoju i harmonii. nie pomagać w tworzeniu pragnień. Nie przesadzać z nakazami. Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. zwyczajową czy religijną. Wewnętrzny przymus niezależności. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji.

jeśli wysyłamy dobro… . a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy. np. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia. Podróże drogą wodną. problemy zdrowotne. wcześniej nierealne.chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka. Ważny jest ojciec. co i jak chce osiągnąć. Możliwość wypadku lub operacji. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. przewrotność. strat. Awans lub założenie własnej firmy. która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. Interwencje chirurgiczne. Udane transakcje i podróże. choroba. porażki. Cykl Żniwny Okres spokojny. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy. korzystanie z doświadczeń życia. ale też rozrzutności wobec dziecka. Niemożność odpoczynku. Projekty. zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. proporcjonalny do naszych możliwości. wypadki. jako ideał albo poprzez problemy z nim związane. interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. okultyzm. Samotność. Walka. które popycha nas do konkretnej realizacji. i odwrotnie. brak środków do życia. Depresja. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. załamania. filozofia. trudno adaptujące się i nerwowe. nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. negatywnie: niebezpieczeństwo klęski. przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. popisywania. które wie. Konieczność wysiłku i pracy. Problemy zdrowotne. Czasem jest to cykl władzy. płaczliwe. Impulsywne. rzadkie kontakty towarzyskie. Należy starać się przewidzieć skutki swego działania. Należy unikać ryzyka i zachować czujność. Starannie ważyć każdą myśl. 9 Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe. literatura). mogą teraz zostać zrealizowane. ruiny. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów. rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną... Poszukiwanie prawdy wewnętrznej. negatywnie: samotność. Walka o byt. Realizacja ambicji. lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie. trudności materialne. negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Jeśli więc będziemy wysyłać zło. wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia. Zrozumieć. Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. mistyką. władzy. kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak. gdyż zbyt dużo rzeczy się . nieuczciwość — wszystko to wróci do nas. by nie krzywdzić innych. Aktywność. jego nieobecność. Czasem wypadki lub operacje. Trudności wymagające walki i odwagi. umiejętnością realizacji planów lub. Straty materialne. zachwiane proporcje i relacje. gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek. CYKL No. emocjonalne. 8 Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne. Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów. CYKL No. 84 lekcja: nauczyć się używać wpływów. Duża ilość energii. bo są one energią. Tendencja do chwalenia się. 83 negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana. negatywnie: życie nierówne. słowo i czyn. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. Unikać skąpstwa. fałsz. czasem zbyt trudny dla dziecka. Cykl bardzo trudny. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem. zyski. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne.

przenoszenie nowych idei. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. Działalność kulturalna. tej najgłębszej. uczciwości wobec innych i niesienia pomocy. z którymi rozmawia. Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności. dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk. Cykl Żniwny . Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku. lekcja: — dawać. Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości. Nauczyć. negatywnie: zbyt silne emocje. Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. komunikacja na najwyższym poziomie. Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego. 85 Cykl Produktywny Spirytualizm. 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. nie zburzyć wyobraźni dziecka. rozpowszechniać swą wiedzę. która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby). Gromadzenie doświadczeń. Wibracje sprzyjające artystom. nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół". poprzez własny przykład. spółek. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne. chęć ucieczki. Powinien on stać się okresem wolności. Spełnienie. własnej i innych. Podróże. Zakładanie stowarzyszeń. Problemy materialne. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych. Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym. starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. które może otrzymywać dziecko. Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. lecz bez zapominania o sobie. idealizm. historia. dzielić się. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu. Jako wibracja końca. Możliwość spełnionego związku partnerskiego. które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. którą jest podłączone do Jedni. zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. Konieczność dania dużo z samego siebie. Nauka. rozwoju ukrytych możliwości i talentów. jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2. 11/2 Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. Erudycja. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia. Konflikty rodzinne. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów. bilansu i spełnienia. twórcom. uniwersalnych. pracować nad dyscypliną wewnętrzną. Talent artystyczny. Uważny wybór przyjaciół. a nie 11. Respektować jego dojrzałość. otoczyć je miłością i zrozumieniem. Zerwania. widzieć w nim Świadomość. Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. dotrzeć do istoty samego siebie. Postawa twórcza. negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej. która daje możliwość pełnego spełnienia. negatywnie: trudności z otoczeniem. archeologia). utrata pozycji lub stanowiska. lekcja: nie zapominać o swych bliskich. Stąd napięcie. Czasem przeczucie jakiegoś powołania. Silnie rozwinięta intuicja. CYKL No. zdolności mediumiczne. odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną. które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. a nawet sławy. Jednym słowem. nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin". Problemy nerwowe. Problemy finansowe i brak energii witalnej. Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. wyrozumiałości. negatywnie: straty i cierpienie. budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi.dzieje. Trudności w życiu małżeńskim. zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Ewolucja. Marzycielskość. 86 rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej.

spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych. Przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień.1972 r. 18. w celu polepszenia bytu grup ludzi.10. Obowiązek twórczości dla innych. lekcja: działać. interesami. lecz wymaga czasu dla wyhamowania poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne. Kompleks wyższości. CYKL No. zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. negatywnie: ekstrawagancja. 1. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych. Ugruntowanie się uznania i pozycji.1950 dzień urodzenia 18 18 miesiąc urodzenia 5 +4 miesiące 9 rok urodzenia 1950 +28 lat 1978 Data stała dla pierwszego okresu przejściowego w życiu Jolanty będzie: 18. Okres przejściowy między cyklami zawiera się w odstępie czasu pomiędzy datą stałą i ruchomą. Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. tworzyć na rzecz wspólnych ideałów. Oblicza się ją dodając do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące.05. negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką. 88 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. dzień urodzenia miesiąc urodzenia +4 miesiące data stała przejścia C.1978 r. Niespożyte siły twórcze. Spokój i możliwość dalszej ewolucji. które oddzielają jak bufor kolejne cykle. wytężonej pracy. SPOSÓB OBLICZANIA DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM FORMUJĄCYM A PRODUKTYWNYM. Może to trwać od kilku dni.= rok urodzenia +28 lat rok dzień urodzenia (bez zmian) miesiąc Przykład: dla Jolanty ur. Istnieją wiec okresy przejściowe. W tym przypadku z obliczeń wynika: . Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami. ostateczne spełnienie. partią polityczną lub wręcz udział w rządzie. Okres wymagający wielkiego wysiłku. Data stała przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego występuje 28 lat i cztery miesiące od dnia urodzenia. Choroba psychiczna.P.Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy. zużywający duże zasoby energii. 89 Inny przykład: osoba urodzona 13.FC. do kilku lat. negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację. 22/4 Cykl Formujący nie istnieje 87 Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4.09.

Żeby znaleźć Rok Osobisty No. 3 Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 1976 r. oblicza się dodając do roku daty stałej dzień i miesiąc urodzenia Jej Rok Osobisty No.O. że poczynając od R. 5 (gdy się cofamy — odległość wynosi 4 lata. datę ruchomą znajdziemy przed datą stałą (przykład A). 1 musimy cofnąć się do R. 90 Natomiast począwszy od R. 1 stycznia Roku Osobistego No. No. a gdybyśmy się posuwali do przodu odległość wyniosła by 5 lat). Roku Osobistego. 2 1978 = rok osobisty No. 2. bo: 1978 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) ------------------------2001 =3 Rok Osobisty.O. Posuwając się do przodu. Data ruchoma przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego Zależy ona od miejsca Roku Osobistego No. No. □ jeśli data stała znajduje się w Roku Osobistym zawartym między 6 a 9 R. 6. 5.O. jest rokiem osobistym No. 7 Rok Osobisty No. 6 Rok Osobisty No. O.O. data ruchoma znajdzie się po dacie stałej (przykład B). 1 najbliższy tej dacie: 1976 = rok osobisty No. No. 91 Przykład B (w przykładzie zastosowaliśmy metodę sumy cyfr uproszczonych): . 3 Rok Osobisty No. Przyglądając się następstwu lat osobistych (tablica poniżej) zauważymy.. w którym usytuowała się data stała. Jest to ważne do obliczenia daty ruchomej.05. trzeba by było cofnąć się aż o 5 lat..1950 rok 1978. w którym ta data wypada. znajdujemy go już po czterech latach: Rok Osobisty No. 1 położonego najbliżej daty stałej. w którym wypada data stała. □ jeśli data stała znajduje się w przedziale od 1 do 5 R. 2 Rok Osobisty No. 4 ■ Rok Osobisty No. No. 1 najbliższy dacie stałej. 8 Rok Osobisty No. 5 Rok Osobisty No. No. 1. odejmujemy dwanaście od czternastu i dodajemy je w formie jednego roku do daty 2000: 14 miesięcy -12 miesięcy = 2 (miesiąc luty) 12 miesięcy (1 rok) dopisujemy do roku 2000 uzyskanego w pierwszym wyniku 2000 + 1=2001 W tym przypadku data stała pierwszego okresu przejściowego to 13 luty (2) 2001.O.dzień urodzenia 13 13 miesiąc urodzenia 10 +4 miesiące 14 rok urodzenia 1972 +28 lat 1978 Ponieważ nie ma czternastego miesiąca. by odnaleźć R. 1 1977 = rok osobisty No. 1 poprzedzającego R. 18. żeby znaleźć najbliższy R. No. 9 Rok Osobisty No. 1 Rok Osobisty No.O. 1 Przykład A: Dla Jolanty ur. 3:. trzeba najpierw obliczyć No.O.1 najbliższego dacie stałej może się znaleźć więc przed lub po tej dacie.

8 2002 = rok osobisty No.2001 r. 5 (wynik obliczenia jw.1950: dzień urodzenia 18 18 18 miesiąc urodzenia 05 +8 miesięcy 13 13-12=1 rok urodzenia 1950 +56 lat 2006 2006+1=2007 18 (dzień) 13 (miesiąc) 2006 13-12 miesięcy (1 rok) = 1 (styczeń) 12 miesięcy czyli 1 rok. 1 2004 = Rok Osobisty No. Przykład A.O. data ruchoma przejścia do cyklu żniwnego — 1 stycznia R.10. jest Rokiem Osobistym No. który dopisujemy do 2006 roku 2006 + 1 rok = 2007 Data stała przejścia do cyklu żniwnego dla Jolanty: 18 Stycznia 2007 r. 4 2007 = Rok Osobisty No. w którym Roku Osobistym znajduje się data stała. 1) Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 2003r. data stała przejścia do cyklu żniwnego — dla każdego taki sam odstęp 56 lat i 8 miesięcy od dnia urodzenia lub 28 lat i 4 miesiące od daty stałej przejścia do cyklu produkcyjnego. 8.O. bo: 2001(2+0+0+1) rok kalendarzowy daty stałej + 13(1+3) dzień urodzenia + 10(1+0) = (3 + 4 + 1) miesiąc urodzenia =8 Jej R. Dla Jolanty rok kalendarzowy 2007. Dla Jolanty ur. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach.osoba ur. Dla osoby urodzonej 12. 9 2003 = rok osobisty No. bo: 2007 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) -----------------------2030 =5 (najbliższy rok osobisty n° 1) 2003 = Rok Osobisty No. data ruchoma może się znaleźć przed lub po dacie stałej w zależności od tego. No.05. rok daty stałej jest jej Rokiem Osobistym No. 93 Przykład B. 13. . No. 3 2006 = Rok Osobisty No. 1 OBLICZANIE DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM PRODUKTYWNYM A ŻNIWNYM 1.02.) A więc datą ruchomą przejścia do cyklu żniwnego będzie: 1 stycznia 2003 r.10. 18. 92 2. 1 najbliższy daty stałej: (wynik obliczenia) (najbliższy rok osobisty No.1972 r. w którym znajduje się data stała. 2001 = rok osobisty No. 1 najbliższego dacie stałej. 5. data stała: 13.. 2 2005 = Rok Osobisty No.1972 r.

01. a daty ruchome na dzień 1 stycznia. jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów. No. 8. 1978 r. No. Liczbę Io Punktu Zwrotnego oblicza się w sposób następujący: miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = No. Cykle — to wpływy wtórne. są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. Dla Jolanty: 1. 2003 r. Io Punkt Zwrotny. Cztery PUNKTY ZWROTNE. No.01.1950 r.) = 5 + 18 = 23/5 . P. No. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń.O.F. Ż. Dla Jolanty: (18. Data stała przejścia z C.P. 2. 8 2030 = Rok Osobisty No. Data stała przejścia z C. 9 2031 = Rok Osobisty No.. 6 18. Daty stałe przypadają zawsze na dzień urodzenia. Rok 2029 jest R. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia. którym podlega nasza droga życia.05. 5 do C. 2007 r. 09.dzień urodzenia 12 12 12 Datą stałą jest 12 czerwca 2029 r. 1 Data ruchoma dla przejścia w Cykl Żniwny dla tej osoby: 1 Stycznia 2031 r. 94 PUNKTY ZWROTNE Liczba Drogi Życia jest wpływem decydującym.01. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA. Dala ruchoma 1. OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH Io PUNKT ZWROTNY to moment urodzin. Data ruchoma 1. 9 do C.Rok Osobisty No. No. trzy wielkie okresy w życiu podporządkowane prawom rozwoju biologicznego i społecznego człowieka. 1976 r. a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia. bo: miesiąc urodzenia 10 +8 miesięcy 18 18-12=1 rok urodzenia 1972 +56 lat 2028 2028+1=2029 2029 (rok kalendarzowy daty stałej) + 12 (dzień urodzenia) + 10 (miesiąc urodzenia) -----------------------2051 =2+0+5+1=8 A więc: 2029 . Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. 9 18.

= No. + rok ur. = No.2 (Liczba Drogi Życia) = 34.Z. i będzie oznaczone liczbą 5. PIRAMIDA: Notujemy w szeregu już zredukowane cyfry daty urodzenia: Np.) i jego charakter określa liczba 6. trwać będzie od urodzenia do 34 roku życia. = suma dwóch pierwszych P. Dla Jolanty 5 + 6=11/2 lub 23 + 24 = 47/11/2 lub 23 + 33 = 56/11/2 IVo PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. + rok ur. = cykl 1 + cykl 2 lIo P.patrz rozdz.Z.Z. IVo P. Z. = cykl 2 + cykl 3 IIIo P. Z. będą się przedstawiały w następujący sposób: 5 9 6 (cyfra oznaczająca miesiąc urodzenia zamienia się miejscem z cyfrą oznaczającą dzień urodzenia . Z. dla Jolanty: 18 9 5 5 1950 6 Numery. Cykle Życia). .Z. bo 36(lat) . jak wynika z metody obliczania cykli. IVo P. = cykl 1 + cykl 3 A więc dla Jolanty: Io P. IIo P. IIIo P. IIo Punktu Zwrotnego. Dla Jolanty: 18 + 1950 = 1968 = (1 + 9 + 6 + 8) = 24/6 lub 18 + 15 = 33/6 95 o o o III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego: Io P. 96 □ □ □ □ |o P. a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia: dzień ur. Z. + IIo P. = No. Z. Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia: miesiąc ur. Z. czyli do 1984 roku. trwać będzie od 34 roku do 43 (do 1993 r. Dla Jolanty 5 + 1950 = 1955 = (1 + 9 + 5 + 5) = 20/2 UPROSZCZONYM SPOSOBEM OKREŚLANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH JEST TZW.lI o PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat.Z.

a). jest zgodna z Liczbą Duszy (patrz rozdz. b). łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą. 97 Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych.Z. Imię i nazwisko). Z.Z. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu. Z. Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. pocz. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem. by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych (patrz rozdz.) — i jego charakter określa liczba 11/2. Trudny okres.Z. trwać będzie od 52 roku życia do śmierci — a jego charakter określa liczba 11/2. 35 lat 34 lata 33 lata 32 lata 31 lat 30 lat 29 lat 28 lat 27 lat koniec IIo P. Z. Z. IIo P. jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia. 1 indywidualizacja. 44 lata 43 lata 42 lata 41 lat 40 lat 39 lat 38 lat 37 lat 36 lat koniec IIIo P. □ Jeśli natomiast liczba P. IIIo P. a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje. □ Ważne jest. na 53. Długi Karmiczne). Konieczna jest postawa aktywna. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. rok życia (kol.Z. Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu. IVo P. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. Z. będąc wyrazem początku. Z. Z.Z. pozytywnie: samorealizacja. i koniec wpływów IIIo P. i koniec llo P. początek IIIo P. jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód.. Z. . a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości.Z. pokrywa się z liczbą cyklu. IVo P. lo P. pocz. głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie. 1. pokrywa się z Liczbą Ekspresji (patrz rozdz. Z. rok życia (kol. przedsiębiorczości. to zakończenie wpływów twojego Io P. Z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koniec Io P. i początek IIo P. Imię i Nazwisko). Imię i Nazwisko). 98 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH PUNKT ZWROTNY No. Z. organizowaniu. d). rok życia (kol.Z.. trwać będzie od 43 do 52 lat (do 2002 r. liczba określająca dany P. negatywnie: klęska osobista. Z. przypada na 35.IIIo P. Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny: □ Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No. Sprzyja aktywności. Natomiast jeśli liczba P. pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej (patrz rozdz. przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk. 53 lata 52 lata 51 lat 50 lat 49 lat 48 lat 47 lat 46 lat 45 lat Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1 (kol. dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata. nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. c) i początek IVo P. Tablica długości trwania wpływów Punktów Zwrotnych a Liczba Drogi Życia a b c d Droga Życia No.Z. trudności w samorealizacji. □ Podobnie jak w przypadku Cykli. realizacja Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości. pocz. na 44.

przynoszący spełnienie. 100 IVo P. praca . lo P. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. Trzeba być dyplomatą. medycyna lub opieka nad chorymi itp. wskazuje na silny wpływ kobiety (matki. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej. dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi. przyjaciół. Należy dbać o równowagę99 emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową.). gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. Nowe zainteresowania. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi. Z. llo lub IIIo P. negatywnie: rozwód. Czasem straty materialne. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie. babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. gdyż musimy pozostać aktywni. Tendencja do zawierania wczesnych związków. Ekstrawagancja. który symbolizuje. Okres szczęścia. Z. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. Jest to najłatwiejszy okres w życiu. współpraca Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. IVo P. Z. Miłość i przyjaźń. Sytuacje uczące sztuki dialogu. niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. współpracy i życiu we dwoje. malarstwo.IIo lub IIIo P. kontaktu i ekspresji własnego ja. wyrażanie samego siebie na zewnątrz Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu. Akcent położony na przyjaźń. Okazje. współpraca. literatura. Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi. nowe okazje. miłości. Potrzeba komunikacji. wyrażania samego siebie. PUNKT ZWROTNY No. Z. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów. Okres bogaty emocjonalnie. twórczości. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. biznes. 4 organizacja. by realizowało swe potrzeby twórcze. oszustwo. Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. lo P. szczęście. lecz emocje ulokowane w wielu związkach. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne. zdrada. umowa. Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. Czas spotkań. przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm. dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi. Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów. PUNKT ZWROTNY No. Twórcza. 2 związki. nie kontrolowane wydatki. negatywnie: zahamowanie ekspresji. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. brak systematyczności. radosna akceptacja jego osoby. odnowa. współobecność. która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna. ponowne odkrycie samego siebie. pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia. PUNKT ZWROTNY No. spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. Nowy styl życia. czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. harmonijne stosunki z otoczeniem. IVo P. trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację. Z. handel. Z. Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia. pozytywnie: czas twórczy. kontrakt. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek. Postępy nierówne. spełnienie. Z. zawarcie małżeństwa. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny. Czasem zerwanie. idealny okres dla dziecka. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2. Życie uczuciowe bogate. Z. llo lub IIIo P. by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie. cierpliwym. reklama. muzyka. związki i udane małżeństwo. związek. nowe początki. pozytywnie: przyjaźnie. 3 twórczość. brak pracy. dziennikarstwo. przyjazna. Należy eksploatować swą wyobraźnię.

Różnorodne zainteresowania. które nie są sprzyjające. Starać się odróżnić wiedzę nabytą. która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości. PUNKT ZWROTNY No. by skończyło to. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. obowiązki. Problemy seksualne. realizm w ocenie sytuacji. 6 odpowiedzialność. IVo P. życia rodzinnego i sukcesu. Dokładność. PUNKT ZWROTNY No. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia". Pilnować. negatywnie: niestałość. ani w grach hazardowych. Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. Kariera zawodowa. trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności. od wiedzy wewnętrznej. Z. do których trzeba umieć się przystosować. ekspansja. lo P. być wyrozumiałym i zgodnym. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. sukces. bezpieczeństwo. Ryzyko wypadków. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. Nadmiar i przesada. Z. Twarda szkoła reguł tego świata. Okres pracy. odporność fizyczną i psychiczną. wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. Brak środków materialnych. tylko pracować. wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. zewnętrzną. Z. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność. pozytywnie: stabilizacja. dającej oparcie pozycji. która powinna być odpowiednio spożytkowana. to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. erotyzm Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. IVo P. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. organizowania życia. co zaczęło. czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej. doświadczenia. Io P. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej. Z. poczucie rzeczywistości. organizacja. która tylko pomaga błyszczeć. 101 pozytywnie: wolność. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń. niosącej prawdę i zrozumienie. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach. wyrażająca się w pełnieniu coraz . Z. IIo lub IIIo P. dla dziecka okres ten może być twardy. Nie liczyć na tzw. ani na szosie. nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska. Problemy prawne. bo z tym mogą być kłopoty. Ograniczenia. 5 zmiany. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. aktywne życie. zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. które stymulują rozwój. Solidne fundamenty. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. Czas miłości. pozytywnie: szczęśliwa rodzina. negatywnie: walka. w którym się wychowuje. z konieczności lub autentycznej potrzeby.okres zmian.Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną. odkrycia. Problemy finansowe lub zdrowotne. Z. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu). Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie. budowy jego fundamentów. która stanowi solidny posag na dalsze życie. sztuka Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność. ograniczenia. czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. IIo lub IIIo P. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. można polegać tylko na własnej pracy. Interesujące. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję. wolność. Poczucie względnego bezpieczeństwa. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. Rozbite życie uczuciowe. Należy akceptować obowiązki. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. Ogromna energia. przygody. spotkania. zabezpieczenie. Okres zaspokajania zmysłów. Niespodziewane pozytywne wydarzenia. szczęście. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym).

zapowiedź błyskotliwej kariery. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę. miłości. choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. moc realizacji Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją. które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. Na każdym kroku przeszkody. upadek. interesom. Humanitaryzm. Problemy zdrowotne w rodzinie. Życie blisko przyrody. ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności. zmiany wewnętrzne. IIo lub IIIo P. Brak zabezpieczenia w życiu. by studiować uczone dzieła. IVo P. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. Ewolucja duchowa. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości.bardziej odpowiedzialnych funkcji. podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. ale zamknięte w sobie. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. pozytywnie: sukces i ekspansja. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. Plajta. natomiast bardzo korzystne są podróże. skłonność do spokojnego życia. Problemy w domu. Z. zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka. PUNKT ZWROTNY No. wyciągania wniosków. Skłonność do ryzyka. Pragnienie zdobywania wiedzy. władzy. jeśli wibrujemy negatywnie. aspiracje intelektualne. Niezależność. doskonalenie się Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji. w sobie i wokół siebie. awans. Ciążące obowiązki rodzinne. Okres sprzyjający aktywności. sprawom finansowym. Doskonalenie się. Zmiana zainteresowań. sukcesowi. Z. 8 spełnienie materialne. planowania. gromadzić życiową mądrość. Wypadki. Z. 7 wiedza. aktywność. Pieniądze i władza. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki. Trudny okres dojrzewania. czas życia rodzinnego. analizy. głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. . poszukiwań. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów. Kłopoty materialne i zdrowotne. Z. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie. PUNKT ZWROTNY No. Z. operacje. specjalizacji. Io P. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. pozytywnie: nowe pomysły. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii — w sztuce. potrzeba odosobnienia. Depresja. 102 negatywnie: rozwód. Io P. Czas studiów. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych. przyjaźni. sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. IIo lub IIIo P. Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego. Klęska. Io P. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym. Proces. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. albo poprzez biedę. 103 IVo P. nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Z. Nauka samodzielności. Możliwe wypadki. Z. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące. Nieoczekiwany sukces. negatywnie: samotność. negatywnie: problemy finansowe. nowy sposób widzenia i rozumienia świata.lub IIIo P. od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo. Prestiż. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. IIo. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. Z. Konieczne jest minimum niezależności. wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna.

Wibracja. Koniec wpływów tego P. 104 negatywnie: konieczność poświęcenia. Sława. Czasami nierealne plany. przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje. ruina. idealizm Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. sława. zabiegi. praca w zespołach. spełnienie ambicji. Straty uczuciowe lub materialne. Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. społeczny prestiż. IIo lub IIIo P. znacząca wibracja w wielkich karierach. życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich. Io P. która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność. Sława i poważanie. Wymiana myśli. Czasem — geniusz. Fanatyzm. autorytet. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość. Czasem pojawienie się powołania. sukces. Z. . Oryginalne projekty. poważanie. ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej. Interesujące doświadczenia. osoby. władza. bez granic. życie aktywne. czego nie zdążyło dokonać. ewolucja duchowa. pozytywnie: sukces. 11 inspiracja. kontakty. coś. 9 uniwersalność. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe. Na ogół ten P. uznanie. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. pozytywnie: ambicja. PUNKT ZWROTNY No. Podróże i sukces publiczny. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów. Z. Io P. z pobudek humanitarnych. Podróże. że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia. Związek uczuciowy. zwieńczenia. Porozumienie na planie subtelnym. potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem. Z. dla ludzkości. często międzynarodowych. wypadki). Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich. Nauka altruizmu. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne — nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek. Z. Z. często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. służące ewolucji wewnętrznej. Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne. którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. dojrzewaniu wiedzy. ambitne plany. nieprzeciętna kariera. 22 wszechwładza. Rozczarowania uczuciowe. pozytywnie: niezwykła kreatywność. Podróże. IIo lub IIIo P. negatywnie: straty. IVo P.IVo P. Z. Jeśli lekcje nie są nauczone — samotność lub przymus obcowania z ludźmi. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. PUNKT ZWROTNY No. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. zwykle realizuje się jako wibracja 2. straty i poświęcenie. stowarzyszeniach o celu charytatywnym. Możliwe. Z. rozstania bardzo bolesne. tolerancji. akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). bezwarunkowo. PUNKT ZWROTNY No. Czas spełnienia. pogłębianie wiedzy. Potrzeba ucieczki. konflikty i rozstania. spełnienie Znaczenie ogólne: praca i aktywność. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. Rozstania nagłe i trudne. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. ewolucja Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych. Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną „odrobione". Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. Kontakty z zagranicą. Intuicja służąca celom praktycznym. Brak równowagi psychicznej. 105 IVo P. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2. Z. także artystycznych. który skończy się klęską i rozczarowaniem. wglądu w drugiego człowieka. Możliwa sława. Z. Zrealizowanie pewnego ideału. lecz dla świata.

Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. Negatywnie: upadek równie szybki. odejmujemy je. by się od niego uwolnić. dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu. Ogromne trudności. który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin. która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu. Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. Z. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok. interpretowany jest jako 4. WYZWANIA LICZBĘ WYZWANIA oblicza się na podstawie liczb przyporządkowanych poszczególnym Cyklom Życia w formie tzw. Io P. 106 WYZWANIA ŻYCIOWE Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania. by poddać nas próbie. które dotyczy całego życia i którego wpływ jest najsilniejszy. podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia. ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań. sytuacje przychodzące po to. rozwiązanie konfliktu czy problemu. Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. oraz dwa WYZWANIA WTÓRNE. Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. niemożliwość realizacji swych ideałów. gdyż jest to jedyny sposób. „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania. Są trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: WYZWANIE GŁÓWNE. IIo lub IIIo P. a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce.negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". 40 roku życia). Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4. Z. I tak: Io Wyzwanie Wtórne = I cykl — II cykl . błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). Niekiedy sława. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie. odwróconej piramidy: 107 Zamiast dodawać cyfry cykli między sobą. Z. jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. nieregularna praca. IVo P. jak wznoszenie się. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym. jak to było w przypadku obliczania Punktu Zwrotnego.

jeśli liczba II cyklu jest większa) 2o Wyzwanie Wtórne = I cykl . o o Dla Jolanty będzie to wyglądało następująco: .III cykl (jw.) Wyzwanie Główne = różnica między I i 2 Wyzwaniem Wtórnym.(lub na odwrót.

Długi Karmiczne). zaś obszary ciała odpowiadające tej liczbie będą narażone na choroby lub uszkodzenia.108 * Jeśli któraś z liczb symbolizujących Wyzwania (zwłaszcza jeżeli będzie to Wyzwanie Główne) pokrywa się z lekcją lub długiem karmicznym (patrz rozdz. Jeśli liczba Wyzwania pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. * * . intensywność problemów wzrośnie. pokonanie przeszkód będzie szczególnie utrudnione. Wyzwanie to trzeba będzie przyjąć w sposób szczególnie świadomy w czasie trwania tego Cyklu lub wpływów danego Punktu Zwrotnego. Jeśli liczba Wyzwania jest identyczna z liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych.

akceptować świat i ludzi takimi. budowanie własnej autonomii. 9 No. jakimi są. nie poddawać się emocjom. 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny. WYZWANIE No. 1 Odkrywanie własnej indywidualności. pogłębianie życia duchowego. — człowiek odpoczywa i może zastanawiać się nad sensem życia. samopoznanie. — inspiracja. 9 Nie ma takiego Wyzwania. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości. 3 Nauka gospodarowania energią. Bliżej jesteśmy Ducha niż Materii . materialnych lub duchowych konsekwencji dotychczasowych działań. — czas zbiorów. komunikacja z innymi. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym. 6 No. — czas odpowiedzialności. Należy unikać rozpraszania się. WYZWANIE No. — czas zmian. WYZWANIE No. WYZWANIE No. 2 No. — poszukiwanie drugiego człowieka. podróży. 10 No. rozpoznanie swych potrzeb emocjonalnych. 5 No. Nadają podstawowy rytm i określają wspólne wszystkim ludziom etapy ewolucji w cyklu dziewięcioletnim. ekspansji. nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. — bilans życia. — człowiek realizuje się w pracy i buduje fundament na przyszłość. nie ślizgać się po powierzchni życia. WYZWANIE No. umiejętność słuchania. Należy zaufać własnej intuicji. a nie na zewnątrz. należy odkryć i rozwijać sferę duchową. możliwość dzielenia się z innymi wiedzą wewnętrzną i zdobyczami materialnymi — odrodzenie. 3 No. WYZWANIE No. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru. zarówno w życiu rodzinnym. 7 No. 1 No. przyjemności. 5 Zrozumieć granice swej wolności. przedsiębiorczość. WYZWANIE No. 8 No. adaptować się do zmian. 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. twórczość. wolności. REALIZACJE UNIWERSALNE Są identyczne dla wszystkich. zrozumienie konieczności współpracy. jak i w pracy. 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. być cierpliwym i zorganizowanym. szukać oparcia we własnym wnętrzu. 4 No. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia. przygód. 11 (0—9) (9—18) (18—27) (27—36) (36—45) (45—54) (54—63) (63—72) (72—81) (81—90) (90—99) — poszukiwanie własnej indywidualności. 110 REALIZACJA LATA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No. Wybory życiowe. — radość życia. 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. WYZWANIE No. zrozumienie. związku uczuciowego. 2 Współpraca. dociera do swej wewnętrznej prawdy.109 LICZBA WYZWANIA WYZWANIE No. nawiązać harmonijne porozumienie z innymi.

czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach. możliwości wyboru.10. Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca(1) Jesteś intelektualistą. że posiadasz wszystkie niezbędne atuty. 112 negatywnie: duma. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego.(inaczej mówiąc . jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność. wyrażasz się poprzez wibrację liczby 6. Masz predyspozycje przywódcy. opisującą pozycję twego Dnia Urodzenia w kolejności dni kalendarzowych każdego miesiąca. negatywnie: twoje życie może być chaotyczne. by w pełni zrealizować swój los. gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. pozytywnie: będziesz umiał dojść tam. być ambitnym. czym emanuje nasza osobowość. potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów. 28 Ta wibracja obdarza silną energią. zarozumiałość. gdyż czujesz. niezależnym. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. która popycha do przodu. niezdecydowanie i uzależnienie. Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł. lenistwo. gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość. aktywnym. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi. ambitny. pozytywnie: jesteś aktywny. potrzeba dominacji. Jeśli urodziłeś się 15 dnia miesiąca.19. Będziesz miał dużo okazji. logicznym.Nieba niż Ziemi) □ 111 No. oraz o tym. by osiągnąć sukces. 1 dzień urodzenia: 1. Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca(10) Umiesz się „pokazać". 15 = 1+5 = 6 Mówi ona o tym. LICZBA DNIA URODZENIA WIBRACJA DNIA URODZENIA WIBRACJA No. pomaga ufać we własne siły. umiejącym panować nad sobą. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. arogancja. Teraz przybywasz. masz predyspozycje przywódcze. gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. Masz łatwość zmiany stylu życia. 12 (99—0) — zamknięcie cyklu zrozumienia praw rządzących Wszechświatem DZIEŃ URODZENIA Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. wybuchowość. posiadać autorytet. czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń. jak jesteśmy postrzegani przez innych. wynalazcy i nowatora. obdarzonym silną osobowością. jesteś pełen inicjatywy. Jesteś błyskotliwy. Łatwo się . Twoim żywiołem jest ogień. Znajdujemy tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości. a więc twoje ego będzie ekspansywne. masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz.

ciepłą. Umiesz . co rozwinęło twoją intuicję. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych. nerwowość. negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy. lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca(19) Liczba Karmiczna 19/1 (por. kimś nadużywającym władzy. 20. Brak ci wspaniałomyślności. błyskotliwą inteligencję. gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych. które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować. umiejętność mediacji. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca(2) Masz potrzebę spokoju. 2 dzień urodzenia: 2. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację. gdy byłeś tyranem. uczuciowość. przyjaciół i kontakt z przyrodą. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne. Determinacja. towarzyskość. potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego.irytujesz. Masz magnetyczną osobowość. zahamowanie ekspresji osobowości. hipokryzja. małżeństwie. Intuicja. pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie. Jesteś ekscentryczny. Posiadasz niezwykłą odwagę. życie na marginesie. inspiracja. nadwrażliwość. Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń. Masz talenty artystyczne. Realizujesz się w przyjaźni. 11. która przynosi sukces materialny. Liczba opieki i odrodzenia. Jesteś osobą uczuciową. nazywać. niedotrzymywanie przyrzeczeń. albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar". Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody. Obecne życie może przynieść doświadczenia. brak ci umiejętności relaksu. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku. duża odwaga i magnetyzm. wiecznie w ruchu. którą możesz się posłużyć w obecnym życiu. W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny. a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię. nieprzeciętna wrażliwość. smak artystyczny. wrażliwość i jednocześnie moc. 114 Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca(20) Szybkie życie. pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. by nazajutrz pogrążyć się w depresji. ostrożność. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji. które zostały rozwinięte w poprzednim życiu. jak i materialnej. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. Możesz się czuć osamotniony. chęć współpracy. negatywnie: — dziś euforia.29. wczesna dojrzałość wewnętrzna. przynosząc sytuację podporządkowania. Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca(11) Jesteś jedną nogą na Ziemi. nerwowy i konfliktowy. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie. Długi Karmiczne). pozytywnie: wielkie ideały. Jesteś wymagający w doborze przyjaciół. nieśmiałość. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. egoistą i zarozumialcem. przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. wyższa inteligencja. jesteś niezdecydowany. skrajny introwertyzm. oryginalność. Jeśli tego nie zmienisz. negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo. uczynność. WIBRACJA No. 113 pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych. harmonii i czułości. całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej. drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca(28) Przyjacielskość. rozproszenie. negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę. Wibracja ta przynosi wrażliwość. wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności. wyobraźnię. pozytywnie: cierpliwość. trzeba uczyć się je rozpoznawać.

czas i pieniądze. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych. negatywnie: uważaj. a nawet uwodzicielskimi. Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca(3) Ekspresja. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom. Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. co usuwa przeszkody na twojej drodze. nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona. pozytywnie: zarażasz innych radością życia. która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową. Staraj się widzieć świat. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus. Ważne jest.dobrze zrozumieć innych. Ważne jest. 115 negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty. by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną. Posiada to wszystko. Jesteś wykształcony. 30. WIBRACJA No. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości. lecz w zwielokrotnionej postaci. harmonia. wierność. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. co zostało zaczęte. . gdyż nie sądzisz po pozorach. Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca(20) Liczba sukcesu. pozytywnie: ochrona przed chorobami. talenty artystyczne. Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca(29) Intuicja. jeśli cała energia będzie zużywana dla innych. Jesteś osobą. gdyż masz zaufanie do życia. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera. 116 negatywnie: trwonisz talenty. byś stworzył zrównoważony dom. uprzejmymi. Jesteś łatwy we współżyciu. lojalność. pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego. pozytywnie: — współpraca. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). jesteś zmienny. inspiracja. którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia. jakim jest naprawdę. negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje. 3 dzień urodzenia: 3. pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia. Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu. skłonny do emfazy. 21. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów. czarującymi. czyni ludzi ekstrawertycznymi. co „trójka". gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. powierzchowny. abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to. skłonną do współdziałania. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. ale raczej w sensie intelektualnym. na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia. negatywnie: ważne jest. Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca(30) Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. masz naturę poznawczą i towarzyską. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej. z pewnością osiągniesz zasłużony sukces. Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji. który pomoże ci osiągnąć stabilizację. komunikacja. Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca(12) Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata. konserwatyzm. że staniesz się niewolnikiem innych. wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy. cierpliwość. nerwowy i źle inwestujesz energię. negatywnie: kłopoty ze zdrowiem. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny.12. gdyż jesteś zbyt niecierpliwy.

unikając wszystkiego. 23 Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. Liczba miłości i protekcji. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa. sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. „Czwórka" jest zwykle punktualna. awanturniczy. negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. Masz naturę głęboką. gotowość do wysiłku i pracy. na którym z czasem stanie potężny gmach. negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. Długi Karmiczne). pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu. Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca(31) Lubisz wysiłek. negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą. Najlepiej czujesz się w podróży. nie dajesz się zwieść iluzji. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia. negatywnie: lenistwo. doświadczeń.31 Wibracja ta zapewnia równowagę. wszechstronny i inteligentny. nie umiesz znaleźć w sobie oparcia. Obowiązek przestrzegania praw. Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca(22) Inspiracja. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych. lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej. Ogromny talent. co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. że musisz umieć się zatrzymać. 117 negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka". Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości. Wzbudzasz zaufanie. Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca(5) W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji. Twoje najważniejsze wyzwania to — nauka głębo118 . otwarty. zamknięcie w sobie. możesz się czuć nie rozumiany przez innych. pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. Depresja.WIBRACJA No. 5 dzień urodzenia: 5. który wymaga koncentracji wysiłków i -specjalizacji. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności. pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. stabilność. WIBRACJA No. gdyż tyle wkładasz energii we wszystko. Nadajesz swojemu życiu tempo. lecz skomplikowaną. zachowujesz się ekstremalnie. a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną. Potrzeba przygód. Budujesz solidny fundament. Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca(13) Liczba Karmiczna (por. będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych. solidność. jesteś niezawodny. ciekawość poznawcza. elastyczny. który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju. Jesteś zdekoncentrowany. Długi Karmiczne). Nieumiejętność dostrojenia się do innych. wspaniałomyślna. upór i egoizm. obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. wierna i uporządkowana. co robisz. a więc gdy cierpliwość się wyczerpie. do powtórzenia doświadczenia lenistwa.13. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu. Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby. 22.14. aktywny. nerwowość. kojąco działasz na otoczenie. gdy byłeś leniwy. Jesteś towarzyski. możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie. Jesteś twórczy. co wymaga wysiłku i jest pożyteczne. pracowity i wytrwały. co może doprowadzić do rozproszenia energii. nastawiony tylko na zewnątrz. ciekawy. Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca(4) Jesteś solidny. pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów. 4 dzień urodzenia: 4. jakiemu trudno sprostać innym. Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca(14) Liczba Karmiczna (por. olbrzymi potencjał twórczy. Jesteś spokojny i zrównoważony. pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian.

harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować. masz skłonność do depresji. gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany. masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. lecz nieobliczalna. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa. demonstracyjny. skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu. surowego i niebezpiecznego furiata. .15. negatywnie: chcesz zdominować tych. Nie znosisz kłamstwa. smak estetyczny. gdyż skaczesz z tematu na temat. Pasja i duży potencjał twórczy. się czuć wolny. jak tego pragniesz. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety. pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością. zgody. Uważany jesteś za egoistę. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych. pracę i zainteresowania. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom. 25 Wibracja ta przynosi inteligencję. Mądrość. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną. łakomstwo i skąpstwo. nieczystość intencji. rozmyślania i ład. Jesteś wrażliwy. aktywną. zdolny do oszustw. potrzebę harmonii i odpowiedzialność. kochać. lubisz i umiesz się bawić. Nie będzie to łatwe. 119 Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca(15) Jesteś magnetyczny. 24 Wibracja 6 przynosi równowagę. Przestrzegasz praw i przepisów. która obecnie przejawia się jako charyzma. oryginalny. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca(23) Liczba maga. działać i czuć się odpowiedzialny. negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak. między intelektem a duszą. Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca(24) Jesteś osobą energiczną. Masz umysłowość analityczną. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. Masz naturę czułą. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. złość. zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych. rozumiejący. pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne. cenisz stabilizację. Masz filozoficzny stosunek do życia. Interesujesz się magią. zdrowotnych i materialnych. za to duch buja wysoko. siłą narzucasz mu swe warunki. 7 dzień urodzenia: 7. Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca(7) Jesteś inteligentny. mądrości. Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca(6) Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć. dynamizm. pozytywnie: altruista. dajesz więcej niż dostajesz. masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. Musisz. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację. Pragniesz spokoju. Nie znosisz krytyki własnej osoby. negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu.kiej refleksji. lenistwo.16. zazdrość. WIBRACJA No. Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności. wspaniałomyślny. zdolność obserwacji. dobry. idealizm. obowiązkowy. negatywnie: zarozumiałość. analizy i wyciągania wniosków. którą zawsze otrzymujesz. obowiązki wydają ci się nie do zniesienia. refleksyjny. znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. filozoficzny stosunek do życia. Musisz pohamować swe ambicje. Zmienny kochanek. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę. uzdrawiającej energii magnetycznej. jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. szacunek dla rodziny. 6 dzień urodzenia: 6. jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji. by być wierny. negatywnie: ogromna nerwowość. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną. pozytywnie: lubisz się uczyć. WIBRACJA No. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni. których kochasz. lojalny. by je zdobyć. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia.

Długi Karmiczne). negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym. pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę. 26 Ta wibracja przynosi sukces materialny. darzysz szacunkiem innych. Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca(25) Masz w sobie dużo magnetyzmu. Jesteś przywiązany do przeszłości. pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna. że warto. negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. by osiągnąć to. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności. zdolny do głębokiej refleksji. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia. 17. Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca(16) Liczba Karmiczna (por. albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym. Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca(26) Jesteś wspaniałomyślny. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu. lubisz samotność. Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka—motyla z poprzednich wcieleń. Beznadziejna sytuacja materialna. zanim zaangażujesz się w cokolwiek. natomiast zaniedbałeś uczucia.18. musisz mieć mocne argumenty i dowody. Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca(8) Zmierzasz do przodu. Klęska moralna lub materialna. 27 Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł. Jesteś poszukiwaczem prawdy. Masz zapewnioną „opiekę bogów". negatywnie: naiwność. By zwyciężyć w drugiej połowie życia. Interesujesz się wiedzą tajemną. duch. musisz walczyć w pierwszej. cenisz postęp. odważny i przedsiębiorczy. 8 dzień urodzenia: 8. czego chcesz. Brak ci siły wewnętrznej. która stanowi dla ciebie oparcie. twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki. Jesteś filozofem. Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji. Niemoralność. Jesteś otwarty. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. którzy mają szlachetne ideały. By zmienić swoje postanowienie. Może przynieść sławę tym. w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym. jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania. gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje. a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych. negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość. umiejętność realizacji własnych celów. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający. co pomaga ci zrealizować swój cel. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe.120 negatywnie: musisz relaksować się i medytować. czasem nie rozumianym przez otoczenie. . Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. pozytywnie: masz zdolności przywódcze. Dużo zmian w życiu. korzystną agresywność i chęć dominacji. Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca(17) Jesteś uroczy i uwodzicielski. Dzielisz się chętnie swą wiedzą. 121 WIBRACJA No. 122 WIBRACJA No. władzę. miły i łatwy we współżyciu. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. materialnym lub uczuciowym. która może doprowadzić do depresji. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi. szczery. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. jesteś mądry. . negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. jesteś produktywny. abyś nauczył się ufać samemu sobie. odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. 9 dzień urodzenia: 9. wrażliwy.

Następnie analizujemy imię i nazwisko używane na co dzień i śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany nazwiska czy imienia. Cykli. Jesteś bardzo uczuciowy. związane np. WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER 1 A J 2 B K 3 C L 4 D M 5 E N 6 F O 7 G P 8 H 9 I R Q .Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca(9) Jesteś szczodry. w jaki przejawiamy się na zewnątrz (Liczba Ekspresji) Liczba Ekspresji mówi o tym. zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu. Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca(18) Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł. Równocześnie jest to liczba złudzenia. jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. aktywny umysł. negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. którzy naprawdę tego potrzebują. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń. Punktów Zwrotnych. które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń. by prowadzić innych i kierować ich losem. że mur. z używaniem drugiego imienia zamiast pierwszego (imię przyjęte podczas bierzmowania. Pamiętaj. Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. wykształcony. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną. 123 pozytywnie: bogata wyobraźnia. stanie się dla ciebie więzieniem. dziel się tylko z tymi. chorą lub starą. są naszymi wadami odbitymi w lustrze. Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. wszystko to. pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności. Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania. który wybudujesz dla ochrony swego ego. wyznaczonego przez Datę Urodzenia. utalentowany. negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. Analizując osobowość bierzemy pod uwagę przede wszystkim imiona i nazwisko zapisane w akcie urodzenia. a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy. Poszukiwany przez nas sens wyniknie dopiero z całościowego potraktowania karty. Zachowaj energię dla siebie. Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca(27) Jesteś odpowiedzialny. o ile nie jest używane na co dzień. nie jest brane pod uwagę). 124 IMIĘ I NAZWISKO W imionach i nazwiskach. Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji. nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia. jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny. masz ogromną energię. Niewykluczone. które widzimy u innych. iluzji. negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. które nosimy. na podstawie interpretacji Liczby Drogi Życia. czego musimy doświadczyć (Liczba Duszy) sposób zaspokojenia naszych potrzeb (Liczba Realizacji Intymnej) sposób. przyjęcie nazwiska współmałżonka). Długów Karmicznych itp. Bogate życie emocjonalne do lat 29. jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. a wraz z nią osiągniesz sukces. Rozkłada się on na trzy "piętra": * * * nasze najgłębsze potrzeby. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. pozytywnie: zdobędziesz mądrość. jak postrzegają nas inni. że wady. Musisz zrozumieć. Wnioski płynące z analizy imion i nazwiska wymagają konfrontacji z treścią innych liczb karty numerologicznej. że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne. w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem.

to spokój. To. który śpiewa. To ona nadaje sens słowu. Silna wola. negatywnie: marzyciel o wybujałej wyobraźni. emocjonalnego i mentalnego. organizowania. czego potrzebujesz. że pisany język hebrajski nie ujawnia samogłosek. by ten sukces osiągnąć. zawierania związków. Lider. Otwarty na dialog. duma. poszukiwanie środków. 1 pozytywnie: potrzeba prowadzenia innych. egoizm. 3 . którą mu nadajemy. zamkniętą podstawę sensu. Wolisz się podporządkować. zarozumiałość. możesz przemarzyć życie bez celu. Samogłoska jest to dźwięk. rozproszony i niezdecydowany. Oznacza pomnażanie jakości tego co się tworzy. Potrzeba sukcesu. zarządzania. Kwadrat (symbol liczby cztery) oznacza zamysł. złożony z pięciu wibracji (E U I A O). przyjaźni. niezależność. Zmysł artystyczny. negatywnie: ambicja. wyrafinowany smak. Zauważmy. wykonawcy. potrzeba odgrywania pierwszoplanowej roli. poprzez wzbogacanie swej wiedzy o wnioski zapewniające niepowtarzanie się nigdy niczego po raz drugi. Ten programator. gdy trzeba je będzie objąć jednym spojrzeniem. poszukiwanie wyłącznie własnej satysfakcji. który brzmi i wibruje zgodnie z formą. nadmierne wymagania i przechwalanie się. Sumę wartości numerycznych samogłosek. oznaczającą Liczbę Duszy. tak jak nasza dusza jest programatorem naszych trzech ciał materialnych: fizycznego. uczuciowość sprzyjają życiu rodzinnemu. Chcesz być zauważony i doceniony jako dobry przywódca. oznaczamy symbolem kwadratu ■ Ułatwi nam to odczyt danych karty. ona je programuje. LICZBA DUSZY No. Wielkie projekty. 126 LICZBA DUSZY -interpretacja LICZBA DUSZY No. dyplomata.S 125 T U V W X Y Z LICZBA DUSZY Zawarta jest w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. LICZBA DUSZY No. na której można budować nowe. Wrażliwość. przyjmujesz rolę doradcy. wielkie przedsięwzięcia. odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną. być natrętny. 2 pozytywnie: skłonność do współpracy.

równowagi. Jesteś logiczny i analityczny. Samotnik. 33 pozytywnie: pragniesz przyjąć na siebie szeroko pojętą odpowiedzialność. a nawet państwowych. negatywnie: jesteś chwalipiętą. artystą. negatywnie: marzyciel. stabilizacji. Zbyt sentymentalny. lub też spędzić życie zamknięty w gronie rodzinnym. Starasz się znaleźć środki wyrazu i wymiany myśli z innymi. żyjesz złudzeniami. trochę nieudacznik. negatywnie: możesz ulec złudzeniu. negatywnie: grozi ci depresja lub. podróże. negatywnie: jesteś nieodpowiedzialny. 4 pozytywnie: potrzeba porządku. Jesteś skryty lub tylko dyskretny. spotkań z ludźmi. Wyrozumiały. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. przygodę. Lubisz dzieci. uczciwy. 6 pozytywnie: potrzebujesz komfortu i ciepłej atmosfery rodzinnej. masz poczucie obowiązku i odpowiedzialności. podążasz w wielu kierunkach naraz. Masz silnie rozwiniętą intuicję. LICZBA DUSZY No. Intelektualista. LICZBA DUSZY No. Czasem możesz uciekać się do poświęcenia. by uzyskać namacalny rezultat swej dobroci. zmiany. Posiadasz wiele zainteresowań. w ekstremalnych przypadkach. Jesteś człowiekiem odważnym i godnym zaufania. Jesteś stały. zapominając o reszcie świata. 11 pozytywnie: jesteś wymagającym partnerem. karierowicz. sukces i władzę. Nerwowy i konfliktowy. Twoją motywacją jest praca sama w sobie. lubisz pieniądze. cichy i spokojny. altruista i filantrop. 129 . tworzyć na wielką skalę. misjonarz. LICZBA DUSZY No. popularnym. Ponieważ potrzebujesz towarzystwa. że jesteś mistrzem. które potrafisz wykorzystać. 127 negatywnie: możesz być zbyt ograniczony. cenisz piękno i harmonię. Starasz się stworzyć sobie i swym najbliższym atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Robisz wszystko. jesteś szczodry i utalentowany. stale zagubiony. Idziesz po najmniejszej linii oporu. Zdarzają się tu też przypadki upośledzenia umysłowego. 22 pozytywnie: pragniesz budować. 5 pozytywnie: kochasz ruch. rozproszony. zrozumienie najgłębszej istoty rzeczy. twórczy. Humanista. Skłonność do alkoholu lub narkotyków. Jesteś osobowością pełną czaru i magnetyzmu. Korzystasz z przyjemności życia ze szkodą dla swego rozwoju. jak i w pracy. by to zdobyć. negatywnie: jesteś nazbyt introwertyczny. doświadczenia. samotności. dla ludzkości. 128 negatywnie: nieuczciwy. Kochasz dom i życie rodzinne. egoistycznie poszukujesz komfortu dla samego siebie. LICZBA DUSZY No. negatywnie: jesteś niestały. Solidny i godny zaufania. 7 pozytywnie: potrzebujesz spokoju. uważny. Nie przepadasz za pracami domowymi. Umiesz znaleźć środki. musisz mieć czas na medytację.pozytywnie: szukasz towarzystwa przyjaciół. LICZBA DUSZY No. Jesteś bardziej konkretny i skuteczny niż „jedenastka". umiesz się dzielić. pragniesz przekazać innym swe objawienia. Jesteś dosyć konwencjonalny. jesteś dobrym doradcą zarówno w domu. Pociąga cię filozofia i zagadnienia metafizyczne. choroba psychiczna. 8 pozytywnie: masz zmysł do interesów. zdeterminowany i konserwatywny. jesteś ekstrawertyczny. niezdecydowany. Jesteś estetą. uciekasz się do wątpliwych metod. jesteś natchniony. 9 pozytywnie: pragniesz nauczać innych. LICZBA DUSZY No. Upierasz się przy swej racji i nie sposób cię przekonać. zbuntowany. LICZBA DUSZY No. Potrzebujesz wolności. w sprawach zawodowych. Możesz być przewodnikiem. wierny. bazy. by być zauważonym. chcesz dzielić się swymi wartościami duchowymi. mistrzem dla innych. Interesują cię praktyki duchowe. By zdobyć władzę i pieniądze. zdobywania wiedzy. starasz się zyskać sympatię otoczenia. negatywnie: masz utopijne idee. z łatwością nawiązujesz kontakty. Umiesz się przystosować do warunków i otoczenia. praktyczny i zdyscyplinowany.

pracowita. zdyscyplinowana. oryginalna i skuteczna. 2 Związek. gadatliwa. magnetyczna. REALIZACJA INTYMNA No. receptywną i sympatyczna. pełna optymizmu. obowiązkowa. 130 REALIZACJA INTYMNA REALIZACJA INTYMNA No. Może on być adekwatny do naszych potrzeb i wówczas stanowi idealne narzędzie. wierna i lojalna. 3 Ekspresja. posiadająca dużą zdolność do adaptacji. godna zaufania. 1 Zarządzanie. spółka. Osoba kooperatywna. niewystarczający do ich zaspokojenia i wówczas rodzą się wewnętrzne konflikty. aktywna. REALIZACJA INTYMNA No. przyjacielska. REALIZACJA INTYMNA No. zgodna. wrażliwa. Sumę wartości numerycznych spółgłosek. 5 Wolność. konkretyzuje. Osoba przedsiębiorcza. która stanowi dla nas Liczbę Realizacji Intymnej. w których te właśnie konflikty mogą znaleźć swe rozwiązanie. Osoba pełna ciepła. Osoba stała. czyli nasz potencjał realizacyjny. zmiana.LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ Realizacja intymna to „obleczenie w ciało" naszych wewnętrznych potrzeb. Trójkąt jest symbolem mocy stwórczej. REALIZACJA INTYMNA No. zrównoważona. wyznacza jej początek i koniec. Osoba towarzyska. Spółgłoska otacza. Liczbę Realizacji Intymnej obliczamy na podstawie wartości numerycznej spółgłosek występujących w imieniu i nazwisku. 6 Odpowiedzialność. . Odważna. komunikatywna. sprawiedliwa. konstrukcja. rozproszona. oznaczamy symbolem trójkąta ▲. przywołujące specyficzne doświadczenia. 4 Praca. a może być też ułomny. ukierunkowuje ją. dowcipna. określa samogłoskę. odpowiedzialna. aktywna i autorytatywna. twórcza. REALIZACJA INTYMNA No. pociągająca. Osoba żywa.

rozumiesz i potrzebujesz drugiego człowieka. egocentryk. Osoba inteligentna. tolerancyjna. mądra. Liczbę Ekspresji. 11 Inspiracja. Umiesz się podporządkować. dyskretny. imiona używane na co dzień (czasami jest to drugie z imion figurujących w dokumentach). posiada wszystkie zalety „dwójki". oryginalność. Liczba Ekspresji wyznacza tym samym zakres i charakter poszukiwanych doświadczeń. Nadwrażliwy. Zwykle żonaty (mężatka). 8 Rzeczy materialne. a inni nie — świadczy to zwykle o nieprzystawalności lub niezgodzie na zawarty w nim program. pełna dystansu. kto kieruje innymi. Kula jest symbolem doskonałej harmonii i pełni. 22 Twórczość. 33 Miłość. uczuciowy. o silnie rozwiniętej intuicji. niewolniczo podporządkowany. czyli w związkach intymnych. negatywnie: uległy. nazwisko „po mężu". Jeśli umiesz się realizować i eksploatować swe talenty. utalentowana. i jaki wpływ na los kobiet ma zwyczaj przyjmowania nazwiska męża. Dlatego też w mojej praktyce uważnie analizuję także pseudonimy. ambitna. że niektórzy lubią swoje imię i nazwisko. Koło jest płaskim odwzorowaniem trójwymiarowej kuli. wyrozumiały i wspaniałomyślny. negatywnie: egoista. dobrze się „w nim" czują. Stanowi o sposobie. wrażliwy dyplomata. REALIZACJA INTYMNA No. REALIZACJA INTYMNA No. REALIZACJA INTYMNA No. pragnąca tworzyć dla ludzkości. organizuje. Czuły. samotnik. czyli umiejętność wyrażenia siebie. Bardzo ważną wskazówką jest fakt. rozsądna i godna zaufania. w pracy. 9 Służba. Osoba niezależna. ludzie chętnie podążają za tobą. usłużna. energiczny. Osoba inteligentna. EKSPRESJA No. Idealista. oznaczamy kółkiem O. REALIZACJA INTYMNA No. Humanista. jak ważna jest decyzja o zmianie imienia i nazwiska. ktoś. w grupie i w społeczeństwie. REALIZACJA INTYMNA No. dajesz się ponieść emocjom. 2 pozytywnie: umiesz współpracować. Osoba mądra. z harmonijnego przepływu między impulsem i jego realizacją. 132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja EKSPRESJA No. Teraz rozumiemy. które mogą doprowadzić nas do wzbogacenia świadomości. Zawsze ostatni. Osoba odpowiedzialna. dyryguje. która jest sumą wartości numerycznych liczb Duszy i Realizacji Intymnej. chętnie wchodzisz w spółki. skuteczna. . genialna. nastawiona filozoficznie do życia. takich. pacyfistyczny.REALIZACJA INTYMNA No. 131 LICZBA EKSPRESJI Ekspresja. delikatny. tyran. podatny na wpływy. 1 pozytywnie: wyrażasz się jako szef. zorganizowana. Jesteś ambitny. spokojna. przedsiębiorczy. wynika z zestrojenia duszy i ciała. wspólne przedsięwzięcia. w jaki możemy funkcjonować na zewnątrz. Osoba szczodra. nieudacznik. 7 Obserwacja. twórczy. potrafiąca walczyć o sukces.

NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY Otrzymując imię (czy raczej podpowiadając je naszym rodzicom) zapewniamy sobie pewien indywidualny potencjał aktywny. o ile swoje talenty wykorzystujesz w służbie ludzkości. 3 pozytywnie: ekstrawertyczny. 22 pozytywnie: budowniczy idei. EKSPRESJA No. negatywnie: fanatyk. Uczciwy. filozof. egoista. materialista. Wzorujesz się na innych. genialny twórca. grupy. egzaltowany. Jesteś wyjątkowy we wszystkim. idealista. Lubisz marzyć. sztywny. Wchodzisz w nowe doświadczenia bez obawy. poszukiwacz. Nie boisz się pracy wymagającej wysiłku. Jesteś pozbawiony gustu i smaku artystycznego. nawet jeśli nie skończyłeś odpowiednich szkół. co robisz. negatywnie: skłonny do depresji. EKSPRESJA No. energiczny i przedsiębiorczy. humanista. czasem niepowtarzalny i nowatorski. kontestator. negatywnie: ulegasz złudzeniu. Człowiek 134 o szerokich horyzontach. uparty. Człowiek interesu. surowy. Interesujesz się rzeczami tajemnymi. nietolerancyjny. Refleksyjny. nie wyjaśnionymi. obojętny. negatywnie: gadatliwy. negatywnie: motywowany pragnieniem zysku i władzy możesz stać się oszustem. zarozumiały. Będziesz dążył do stworzenia wokół siebie atmosfery harmonii i spokoju. Odpowiedzialny. medytować. zazdrosny. oryginalny. wymiany myśli i akceptacji. sztuczny. świadomie zaangażowany. poszukujący prawdy. Jesteś twórczy. tolerancyjny. studiować. odważny. dyskretny. zamknięty i ograniczony. przyjacielski. szef klanu. waleczny. misjonarz. negatywnie: melancholijny. negatywnie: nieodpowiedzialny. lojalny. zgorzkniały buntownik. EKSPRESJA No. racjonalny. 7 pozytywnie: introwertyczny. Masz duże potrzeby estetyczne. praktyczny. towarzyski. idealista. 4 pozytywnie: wyrażasz się przez pracowitość. sukcesu.EKSPRESJA No. rozproszony. EKSPRESJA No. wtrącasz się do nie swoich spraw. kochasz sztukę. że możesz być mistrzem dla innych. pisać. zdecydowanie. 8 pozytywnie: człowiek władzy. poszukiwacz prawdy o świecie i człowieku. Umysł analityczny. Jesteś natchniony. jesteś przyjacielski. Podążasz za swoją intuicją. zmienny. 9 pozytywnie: nauczyciel. Humanista. „Twórczy marzyciel". ordynarny i bezlitosny. 5 pozytywnie: otwarty. Łatwo się dostosowujesz do ludzi i do sytuacji. negatywnie: brak poczucia rzeczywistości. Podróżnik. 6 pozytywnie: głowa rodziny. EKSPRESJA No. nieostrożny i niebezpieczny. melancholiczny. uwodzicielski. smutny. kapryśny. konserwatywny. Człowiek o szerokich horyzontach i niekonwencjonalnych pomysłach. ambitny. ciekawy świata. EKSPRESJA No. Możesz dać się wciągnąć we wszelkiego rodzaju nałogi i doświadczenia seksualne. 133 EKSPRESJA No. EKSPRESJA No. Wspaniałomyślny. nieprzystępny. umiejący sprostać swym różnorodnym zainteresowaniom. 33 pozytywnie: jesteś mistrzem. czarujący. komunikatywny. obojętny. wyrozumiały. niezrównoważony psychicznie. chłonny na wiedzę. Dobry nauczyciel. miłośnik sztuki i podróży. czytać. wynalazca. który widzi daleko i wprowadza w życie nowe idee. zrównoważenie. EKSPRESJA No. cierpliwy. a nawet prowokujesz je. Samotny i zagłębiony w siebie. lubiany za wdzięk i talent konwersacji. Możesz zostać wielkim podróżnikiem. który potrzebuje kontaktów. 11 pozytywnie: posiadasz inspirację i dużą wiedzę. nastawiony na rozwój wewnętrzny. organizator. Otwarty umysł. upośledzony umysłowo. okultysta. samotny. masz wybitnie rozwiniętą inteligencję. negatywnie: skryty. natomiast przyjmując nazwisko wybranej przez nas rodziny decydujemy się na kontynuację . nieczuły. okrutny. przewodnikiem. negatywnie: nieodpowiedzialny. Osoba konfliktowa. utopista. zarozumiały. psycholog. Wymagający. nauczycielem. Wizjoner. Z wiekiem zyskujesz pewność siebie.

należy po prostu policzyć wszystkie litery imion i nazwiska figurujących w akcie urodzenia.= 9/27 136 AURA IMIENIA I NAZWISKA Aura imienia i nazwiska* dostarcza nam dodatkowych wskazówek na temat wpływów energii poszczególnych wibracji na nasze życie. NUMER AKTYWNY (N. które symbolizuje dane imię. Katastrofy. pseudonim czy przydomek. nasza osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie. romantyzm. Walka wewnętrzna między materią i duchem. AURA -znaczenia poszczególnych liczb 10 liter: 11 liter: 12 liter: 13 liter: 14 liter: 15 liter: 16 liter: 17 liter: 18 liter: 19 liter: 20 liter: Zaufanie do samego siebie.= 1/19 N. wpływa na nasze zachowanie. Nieustanny ruch.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia — pomaga nam zrealizować się w tym życiu. wspomagać cechy. zmiana w dobrym lub złym kierunku. wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny. Nieporozumienia z otoczeniem. Rozczarowania w życiu uczuciowym i towarzyskim. nasz potencjał ulegnie zmianie. mówi o odziedziczonych możliwościach. honory. sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie.D. Niezwykła jasność myślenia. Skuteczna realizacja planów. przykład: N. Dlatego tak ważne jest. i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury. .A.pewnej linii doświadczeń. Pech materialny. wyobraźnia. dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Reorganizacja życia.D. by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane. NUMER DZIEDZICZNY (N. Możesz stać się ofiarą innych. 135 lub pozostawać z nim w sprzeczności. niebezpieczeństwo ze strony otoczenia. Aby otrzymać Liczbę Aury. Gwałtowne i głębokie zmiany. szczęście. Aurę opisuje cyfra oznaczająca liczbę liter w imionach i nazwisku. jest aspektem pasywnym.A. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem. Sukces. Zapowiedź poważnych kłopotów spowodowanych przez innych. brzmiących zgodnie z zapisem w akcie urodzenia. Słabość fizyczna lub miękki charakter. Wykorzystujesz innych lub korzystasz z ich pomocy. Tolerancja.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) nazwiska rodowego. bogate życie seksualne. Skłonność do poświęceń. Skoro przyjęliśmy jakieś nazwisko. sukces finansowy i uznanie. zmysł artystyczny. pracy nad sobą.

Komfort materialny. Wierni przyjaciele. Spadek. Błędy w ocenie ludzi i sytuacji. Szczęśliwe małżeństwo. Szczęściarz. Szczęście we wszystkim.137 21 liter: 22 litery: 23 litery: 24 litery: 25 liter: Sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku. Przesadny konserwatyzm. zdrada. numerologia itp. życie proste i uczciwe. Związek z wojną i pokojem. Uczestnictwo w buncie. sprzeczności. Możliwa gwałtowna i nieoczekiwana śmierć własna lub kogoś z otoczenia. Konserwatywne poglądy i brak elastyczności w sprawach finansowych. 26 liter: 27 liter: 28 liter: 29 liter: 30 liter: 31 liter: 32 litery: 33 litery: 34 litery: 35 liter: 36 liter: 37 liter: 38 liter: 39 liter: 138 40 liter: 41 liter: 42 litery: 43 litery: 44 litery: 45 liter: 46 liter: 47 liter: 48 liter: . Kontakt z magią. Autorytet i sukces po wzlotach i upadkach. Sukces. praktycznie we wszystkich przedsięwzięciach. Ogólnie aura niezbyt szczęśliwa. Jesteś zbyt wyrozumiały dla samego siebie. Wczesne małżeństwo. co dotyczy wody. lecz może być związany ze stratą osobistą. Ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym. niesienie pomocy innym. Przeszkody w pierwszej połowie życia. Szczęśliwe związki z ludźmi. Zmienność we wszystkich dziedzinach. Aura przeciwieństw. Dobre zdrowie i długie życie. zdrada otoczenia. Pomoc wpływowych ludzi. Religijność. w zależności od innych aspektów karty. Powodzenie u płci przeciwnej. Skłonność do mistycyzmu i tajemniczość. Rozwody i wiele rozstań. Sukcesy zawdzięczasz swojej oryginalnej osobowości. z walką. z wojskiem. Inspiracja. sukces. z przewrotami. potem sukces. ale także niemoralność. problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej. Szczęście lub klęska. Możliwe całkowite oderwanie od spraw materialnych. niebezpieczeństwo związane z wodą. Sukces w sprawach publicznych. Samotność i niepokoje związane ze sferą materii. takim jak astrologia. Wątpliwości i rozczarowania. Autorytet i władza.

że trzeba dołożyć starań. Sukces i uznanie w życiu publicznym. . przynosi nam szczegółowe informacje zarówno o naszych słabościach i atutach. jakich cech. którą zadaliśmy sobie na to życie. a jakich zbyt mało. Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia. Teraz zajrzymy. dotyczących kierunku życia i charakteru poszczególnych jego etapów. którym się będziemy za chwilę posługiwać. by zrealizować sens naszego istnienia. Grafik ten opiera się na ilości i war139 tości numerycznej liter całego imienia i nazwiska (według aktu urodzenia).1 punktu. Porównując te dwa grafiki od razu widać. jak i o naszych poprzednich wcieleniach. rozdz. każde pole powinno zawierać 2. ZAWARTOŚĆ Do tej pory poznaliśmy znaczenie liczb. Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy. oraz liczby imienia i nazwiska. Lekcje Karmiczne). a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę. Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy nad kartą. Przy założeniu. a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowia140 da. porządkujące trzy piętra.1. Preferencje). że średnia doskonałości = ilość liter (w tym przypadku 19) podzielona przez 9 (ilość liczb pełnego cyklu) = 2. jakich skłonności brak.49 liter: 50 liter: Sukces w polityce. wyhamować (por. by pewne cechy osłabić. OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości. by wyrazić potencjał perfekcyjny (zwyczajowo odejmujemy 1 punkt siódemce i dodajemy go jedynce. Grafik. gdyż zakłada się. czyli jej potencjał. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie (przedstawione na początku książki). rozdz. jakich jest zbyt dużo. które posiadamy w nadmiarze. co się kryje w tych szufladach. trzy „szuflady naszej osobowości. a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń (por. Brak problemów. ponieważ daje nam wgląd w intymna zawartość naszego programu nauczania w obecnym wcieleniu. że mądrość jest rzadszym przymiotem człowieka niż ukierunkowanie na aktywność ego). jakim potencjałem dysponujemy.

141 LEKCJE KARMICZNE Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. 1x6). Będą się one powtarzać tak długo.1x9) 3 liczby parzyste (2x2. Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych. Przywołasz też sytuacje. a nie innego działania. gdyż jej imiona i nazwisko zawierają: 16 liczb nieparzystych (6x1. liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je. 4x5. przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie. która raczej zdaje się na innych. że dana osoba wibruje negatywnie. W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć. tzn. w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu. działania Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności. . przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę).W przypadku Jolanty: zbyt mało: ~ 6. Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste Lekcja: podporządkowanie. Realizacji Intymnej lub Ekspresji. które zostaną nam udzielone w obecnym życiu.praktyczne (liczby parzyste) Jolanta Natalia Pepel jest idealistką. Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne. To jest trochę tak. umiejętność porozumienia. które zmuszą nas do takiego. Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje. Albo przeciwnie — będziemy otoczeni bogactwem po to. + 5 brak: -4. dialogu. * Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy. 3x3. jak korepetycje z przedmiotu. obronną. 2x7. życia we dwoje. czym jest pieniądz. przyjmuje postawę negatywną. Na przykład. ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH Jeśli brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego. dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu". Może być nadwrażliwa lub przeciwnie. że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych. * Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. poddaje się wpływom. W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania. możemy się urodzić w rodzinie bardzo biednej. dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy.~9 nadmiar: + 1. a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć. powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby. emocje. nie panuje nad swymi emocjami. które dają ci władzę. ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności. jeśli mamy zaplanowane korepetycje ze zrozumienia. zupełnie nieczuła. łatwo się podporządkowuje. Może przynieść trudności w małżeństwie. Te puste pola oznaczają. W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. zdolności dyplomatyczne.idealistyczne (liczby nieparzyste) . w którym mieliśmy niedociągnięcia. do wykształcenia w sobie pewnych cech. uzyskania autonomii. dając jednocześ142 nie możliwość uświadomienia sobie. włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe. W obecnym życiu skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi. jest niezdecydowana. by je stracić i w ten sposób poznać jego prawdziwą wartość. pierwiastka realizacji. że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję.-8 Ponadto możemy podzielić liczby (i odpowiadające im litery) na: . dialog Wskazuje na nieumiejętność kooperacji. Jesteś osobą. podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności.

że poznanie świata. stwarzać własną rzeczywistość. poprzez jej nadmiar. szukać kompromisu. W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role. wolność. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej. jakimi są. złe warunki pracy lub też poprzez jej brak. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego. zgoda. skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na budowanie tego aspektu 144 swojej osobowości. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii. przechwalanie się lub intrygi. Problemy natury miłosnej. którzy mają lekcję związaną z liczbą 6. sięgania po wiedzę wewnętrzną. Gdy się jest podwładnym. . by nie naruszać wolności innych. 143 Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę. podejmować czyny i organizować ich wykonanie. przesadnym „luzakiem". dzieci lub innych członków rodziny. że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą. Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie. nie wątpić w ich szczerość. stabilizacja. lecz próbować dostosować się. seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. Nabrać pewności siebie. nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych. ale także uważać. który niegdyś nie został wykształcony. Jesteś nietolerancyjny. Teraz trzeba będzie zrozumieć. zrozumieć. dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd. zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji. jak ważne jest budować solidny fundament. która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian. odpowiedzialności. plotki. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce. obowiązek i odpowiedzialność. Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste Lekcja: harmonia. bez oceny — to hasła dla tych. by świadomie uczyć się tej lekcji. miłość. by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy. Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym. Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie. Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa. przyjemności życia. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość. doznania zmysłowe i nadzmysłowe. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem. Lekceważyłeś partnera. nowe idee i możliwości. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. Jeśli brak liczby 7: — częste Lekcja: mądrość. uspołecznienie. co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. Jeśli brak liczby 4: — częste Lekcja: praca.) Lekcja ta wskazuje. Osoba „odrabiająca" tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany. Odwaga. Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne. by w przypadku "problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu. Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak. gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa. Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi.Jeśli brak liczby 3: — dosyć rzadkie Lekcja: komunikacja. zrozumienia. by zdobyć akceptację otoczenia. postawa twórcza. ale życie zmusi cię do tego. trzeba być posłusznym i milczeć. bez stawiania im zbyt wielkich wymagań. Jest to liczba zaufania do wiedzy. w pracy lub w życiu codziennym. Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie Lekcja: zmiany. Będziesz musiał również służyć innym. organizacja. Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo. by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości. doświadczyć wielu zmian. nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. cierpliwość. piękna. Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy. Inaczej mówiąc. wiedza wewnętrzna. piękno. Trudności w dziedzinie zmysłowej. a także zaufania do samego siebie. tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi.

Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu. gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia. zamkniętą na innych. które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł. rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości. Będziesz zmuszony (np. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy. Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie. zauważenia jej potrzeb. Możliwe są też sytuacje. twoje serce wypełni się miłością. 146 Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą: □ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym. mistycyzm. zrozumienia dla drugiej osoby. w którym poczujesz. empatia. że wiedza wewnętrzna. Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. który utracony zostanie z równą łatwością. Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń. pieniędzmi. a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego. Karma jest konsekwencją naszych wyborów. 16. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie. każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek. Oznacza to. Jesteś osobą egoistyczną. że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości. tolerancja. Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość. Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje. □ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia. że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną. zarozumiałą. W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych. czyli prawo przyczyny i skutku. którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą. w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach. jest wystarczająca. wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią. Nie jest on ani czymś godnym pogardy. że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności. Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13. a także w ostrym przebiegu choroby. że istnieją rzeczy. W obecnym życiu będziesz postawiony wobec sytuacji. które rządzi światem materialnym. z dala od innych. czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną. . musieliśmy zgłosić się osobiście. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości. spełnienie. Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie Lekcja: ewolucja. humanitaryzm. Jeśli lekcja zostanie zrozumiana. ale również z prawodawstwem. 14. niezdecydowanie. dopóki nie nauczysz się współczucia. Aby obejrzeć ich skutki. którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. Mówi ona o ludziach.19 i 26. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku. Jeśli brak liczby 8: — częste Lekcja: wartości materialne. władzą (czyli także ambicją i krytyką). lub też poprzez roztrwonienie majątku. które nie mogą zrealizować się natychmiast. altruizm i zrozumienie. snobistyczną. □ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji. by osiągnąć swój cel. używa ona wielu ciał i dusz. nieczystym. karmę. Każda nasza myśl. która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami.W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości. ojcostwem i mistycyzmem. Jest to liczba kojarzona z materią. rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń. DŁUGI KARMICZNE Liczby Karmiczne wyrażają tzw. w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną. Pole jej działania jest więc ogromne. lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza. ale wysiłki twoje będą bezowocne. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni. ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany. gdy to pojmiesz. pieniądze. Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. z jaką został zdobyty. upartą. władza. lub o tych. na żądanie. Z chwilą. w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji. 145 Może to być też lekcja karmicznej choroby.

narkotyki. alkohol i inne używki.człowiek i 3 . metodycznością i cierpliwością. Zapowiada to również trudności materialne. nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich. jakie spowoduje: zmiany pracy. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne. że sytuacja się stabilizuje. gdy będzie ci się wydawało. Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół. żyła kosztem innych. Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym. które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości. Liczby Realizacji Intymnej. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia. zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację. Liczby Realizacji Intymnej. które poruszą życie jak glebę przed siewem. zaspokajając je bez umiaru poprzez seks. być może opuściła rodzinę. W chwili. Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość). że skupiasz siły na jednym. ambicję i współzawodnictwo. 147 14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. Nie umiesz zaakceptować zobowiązań. Oznacza ona. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób. Liczby Realizacji Intymnej. Liczby Wcielenia.□ Dnia Urodzenia. rytmu życia wokół ciebie. Dnia Urodzenia duma. W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. 13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą. przyjdzie nowa seria wydarzeń. aby nie naruszać terytorium innych. Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. wykluczającym egoizm. Przywołasz więc takie doświadczenia. 13 to 1 . Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym. Od- . Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę.ekspresja twórcza. Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje. Oznacza ona. które źle się skończą. miłości. które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności. precyzyjnie określonym celu. Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym. sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. oraz uczyć się korzystać z wolności tak. Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc. gdy lekcja zostanie zrozumiana. nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników. domu.utrudni życie aż do momentu. ucieczkę od świata. Drogi Życia. 16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). Trudności. co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania. Liczby Wcielenia. Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt zwrotny). statusu społecznego). Drogi Życia. Drogi Życia. by trud zaczął się od nowa. nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia. tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). Liczby Wcielenia. Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie. rutyny. że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę. Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości. sprawiając cierpienie innym. zazdrość. które nie poddają się poznaniu zmysłowemu.

twoja odwaga będzie poddana próbom. gdyż będziesz lekceważony i pomijany. byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią. a także zręcznej i skutecznej realizacji. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi. agresywna. Nadmiar liczby 3: Osoba nieodpowiedzialna i chaotyczna. która realizuje się tylko przez wysiłek. Te liczby wskazują na intensywność i charakter Preferencji. Jej obecność oznacza. że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. schyłek życia może być bolesny i trudny. Nadmiar tej liczby zapewnia ogromną odwagę i dużo energii. PREFERENCJE Patrząc na grafik na stronie 140. nauczyć się tolerancji i cierpliwości. wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka. które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. egoistyczna. ekspansji. by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. by wyróżnić samą siebie. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny. Daje nam ona odwagę. w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień. Powinna się wyzwolić z niewoli rutyny. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada sytuacje. Możesz również ponieść straty materialne. by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi. Na ogół są to osoby gadatliwe. Może mieć tendencję do podporządkowania się.148 budowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym. opanować impulsywność. Trzeba wystrzegać się narzucania swych opinii i pomysłów innym. W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. Nadmiar liczby 2: Osoba nadwrażliwa. 26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. pracę. będziesz rozprzestrzeniać światło. Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian. Osoba ograniczona. 8 jest liczbą władzy. że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. Nadmiar liczby 5: Potrzeba zmiany dla zmiany. aby złagodzić ich wpływ. Opisują cechy. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu. energii. była egoistyczna. nad którymi powinniśmy pracować. zarozumiała i wykorzystywała innych. Zdrowie może ucierpieć przez nadmiar wysiłku. otworzyć się na jego potrzeby. a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Utracjusz. Nadmiar liczby 1: Osoba autorytatywna. którym jest zrozumienie życia. Bierna. By spłacić dług. sztuczna. Dla Jolanty będą to liczby 1 i 5. gdzie liczby występują w nadmiarze. powierzchowna. Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione. jak tego pragniesz. 19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). zarozumiała. tyranizująca otoczenie. dominująca. Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. należy przejąć inicjatywę. marnotrawiący energię. które nie umieją słuchać. lubi . Najmniejsze drobiazgi są poddawane krytyce i analizowane. egocentryczna. posiadająca nadmiernie wybujałą wyobraźnię. zamknięta w swych przekonaniach i poglądach na świat. hojność i szacunek. Dotyczy ona relacji międzyludzkich. Posiada zbyt radykalne opinie i jest przesadnie niezależna. Nadmiar liczby 4: Osoba uparta. ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne. do oddania się całkowicie we władanie innej osoby lub grupy. Może sprawić. ukrytych pasji danej osoby. Przesadnie emocjonalna. Drogi Życia. okazując im miłość. łatwo zauważyć jedno lub kilka pól. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości. że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. entuzjazm i pragnienie władzy. Liczby Realizacji Intymnej. gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną. pedantyczna. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie. emocjonalny i intelektualny. Jest to jednocześnie korzystna 149 wibracja dla spraw finansowych. Liczby Wcielenia. bez określonego celu. Władza i moc przyjdą wtedy. Osoba niezwykle impulsywna.

Zbyt wielkie pragnienie władzy i ambicja oraz przesadne zaufanie do własnych sił mogą doprowadzić do spektakularnej klęski. zwierzchnikami czy rodzeństwem. trzeba także określić Numer Roku Osobistego dla osoby. by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. które wprowadza liczba 4 (a właściwie dzięki obecności tych ograniczeń i konieczności ich zaakceptowania) mamy szansę wypracowania w sobie wewnętrznego oparcia. dla którego ta. umysł krytyczny. 152 Wraz z ograniczeniami. Nadużywanie seksu. narodzin dziecka.. Także relacje między naszymi dziećmi bywają skomplikowane ze względu na bagaż doświadczeń kolejnych inkarnacji (np. używa przyjemności życia. jaki stosunek ma przychodzące na świat dziecko do ponownego wcielenia się.hazard. Osoba ta powinna czynić wysiłki. intensywne życie wewnętrzne. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mogą być leniwe lub mieć problemy w relacji z matką (zależność lub obojętność emocjonalna). Nadmiar liczby 8: Nadmiar ósemki utrudnia w młodości odnalezienie swego powołania. mamy do czynienia z wielkim indywidualistą. Te. Nadmiar tej liczby może także skłaniać w kierunku zaspokajania swego ego poprzez snobizm i gwiazdorstwo. że kontynuujemy wspólną naukę zamieniając przeżyty niegdyś związek małżeński na relację rodzicielską. Aby uzyskać informację o charakterze danego związku czy wydarzenia. Na przykład dzieci wyciągane kleszczami są na ogół duszami. początku ujawnienia się choroby itp. Osoba ta musi uważać. Załóżmy. alkoholu i narkotyków. że Liczba Drogi Życia naszego dziecka (czyli jednocześnie liczba zajścia danego wydarzenia dla nas) jest 4. gdyż nie akceptuje rzeczywistości takiej. bardzo trudnym we współżyciu. ale drogą indywidualną. gdy sami się nimi stajemy oznacza to. dla której chcemy zinterpretować dany fakt. Nadmiar liczby 6: Jest to liczba opieki i odpowiedzialności. konieczna jest znajomość dokładnej daty jego „poczęcia". Oznacza to. założenia firmy. spieszą się. Doświadczeniem jest także spotkanie na swej drodze drugiego człowieka. a także odgadnąć powód. Łatwo wtedy stać się śmietniskiem ludzkich krzywd i cierpienia. które rodzą się zbyt wcześnie lub bardzo szybko są ciekawe. nierzadko bolesne rozszyfrowywanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. zachłanne. zrozumienia rzeczywistości materialnej. Zdarza się także. możemy zrozumieć jego charakter. 151 SPOTKANIA Żadne doświadczenie nie jest przypadkowe. że dusze. Sposób. 6 oznacza to. Nadmiar liczby 7: Liczba ta daje umiejętność analizy. Informuje on nas między innymi o tym. a więc jej nadmiar może wskazywać na nadopiekuńczość i przywiązywanie wagi do błaho150 stek. Dzieci To my wybraliśmy sobie rodziców. Powoduje nadmierną (i niepotrzebną) szczodrość. obserwacji. że wraz z pojawieniem się dziecka zaczynamy . Nadmiar liczby 9: Wskazuje na trudności w odróżnieniu prawdy od fałszu. Jeśli odbyło się to w Roku Osobistym No. I zaczyna się skomplikowane. zamartwianie się i zajmowanie problemami całego świata. które niechętnie wracają na ziemię. z którymi być może wcześniej umówiliśmy się na to doświadczenie. by zdążyć wszystko przeżyć. Jeśli przewaga liczby siedem jest bardzo znacząca (co zdarza się rzadko). jaka jest. nade wszystko ceni własną wolność. Skłania do badań naukowych. Jest wiecznie niezadowolona. tracąc sprzed oczu swój własny cel. Nasze obecne dzieci mogły być naszymi rodzicami w którymś z poprzednich wcieleń lub naszymi nauczycielami duchowymi. zamiana związku małżeńskiego na braterski lub siostrzany — w następnym wcieleniu). W momencie. stanowiące swoistą odmianę służby innym. Ma kłopoty z przystosowaniem się do otoczenia i do sytuacji. wcielają się w ciała naszych dzieci. mogą być istotami nie do końca zdecydowanymi na kolejne doświadczenia ziemskiego losu. Prowadzi ku inicjacji mistycznej. zawarcia związku małżeńskiego. Rodzące się z pępowiną owiniętą dookoła szyi oraz te. że wszystkie doświadczenia związane z urodzeniem i wychowywaniem danego dziecka będą budowaniem fundamentu dla przejawienia się naszego potencjału wewnętrznego. Określając rodzaj wibracji (moment) danego spotkania. Jej sukces zależeć będzie od umiejętności koncentracji i właściwego określenia swego stosunku do materialnej sfery życia. by powściągnąć gwałtowność i ambicje dyktatorskie. na przykład: poznania partnera. Egoista. nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. które ocierają się o śmierć przy porodzie. według własnych pomysłów i z własnej inicjatywy. jakim jest własny rozwój. w jaki rodzą się dzieci również nie jest obojętny. a nie inna osoba pojawiła się w naszym życiu.

jak i nas samych. Jesteśmy im potrzebni tak samo. że przynosi nam ono doświadczenie odpowiedzialności rodzicielskiej. Nasi bliscy nie są przypadkowymi ludźmi. których po prostu spotykamy na swojej drodze. Wszystkie konflikty. zbudować porozumienie. Jednak. które pojawiają się (aby się spalić) w tyglu małżeńskiego współżycia są wprost proporcjonalne do rozmiarów naszych złudzeń i wytrwałości. a po kilkunastu następnych .05. jest poznanie samego siebie. Te z kolei obnażają naszą wewnętrzną prawdę. skłonności do manipulacji i autorytaryzmu. (lub spotkanie dwóch osób). może być doświadczeniem samotności w wyniku częstych wyjazdów jednego z partnerów. akceptacji swej kobiecości. Powoli. Uczymy się szacunku dla innych i tolerancji. Jeśli jest to Rok Osobisty No. 2 — akcent będzie położony na umiejętność dialogu. tolerancji. intuicyjnego porozumienia. Dlatego też polecam ją tylko jako wstęp do głębszej analizy porównawczej dat urodzenia oraz imion i nazwisk interesujących nas osób. jaki nas z nimi łączy. tym większego ognia potrzeba. Równocześnie związek intymny. Im szybciej odważymy się spojrzeć jej w oczy.1958 r. w którym odbijać się będą wszystkie nasze wady i błędy przeznaczone do korekcji. Doświadczenie to stwarza odpowiednie trudności. Wiedza o naszych partnerach i rodzaju związku. Najbardziej uniwersalną metodą prognozowania jakości związku z drugim człowiekiem jest porównywanie Liczb Drogi Życia. a więc najbardziej skutecznych doświadczeń w naszym życiu.naprawdę tworzyć rodzinę. chyba że obydwie strony będą starały się znaleźć w nim oparcie. kontrolowania naszych pragnień i emocji z nimi związanych. że tą podstawą. TY I TWÓJ PARTNER Spotkanie z drugim człowiekiem jest pięknym i bogatym doświadczeniem. wychowawcy. wzajemnej uwagi i zrozumienia. wystawia na próbę nasze poczucie własnej indywidualności. zrozumienia czym jest rola rodzica jako opiekuna. tym prędzej spotkamy właściwą osobę. które zmuszają nas do wykształcenia w sobie tych właśnie cech. Obdarza nas możliwością poznania. Ludzie. Może on się ujawnić jako obcość i alienacja w zakresie samego współżycia. tym fundamentem. zawłaszczania drugiej osoby. zdobycie autonomii lub unicestwienie naszego despotyzmu. z którą odrzucamy prawdę. 153 W praktyce oznacza to. to lustro. są nam potrzebni do naszej ewolucji. na stworzenie zdrowej emocjonalnie relacji. Być może już po kilku kilometrach będą wyrywać sobie kierownicę. ingerencji w czyjeś życie. rzeczywistej roli matki (a w przypadku ojca — rozwiązanie problemów z własną matką. Dzięki związkom uczuciowym uczymy się współżycia i rozumienia innych. Miłość Związek małżeński czy miłosny jest jednym z najbardziej kompleksowych. w którym wypala się nasze „złoto" wewnętrzne. 154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „JEDYNKĄ" Alegorią tego związku może być sytuacja dwóch ambitnych kierowców wsiadających do jednego samochodu. Nieudane związki nie oznaczają . których spotykamy. a my im. nauczyć się wzajemnej akceptacji obszarów wolności. 5 często jest doświadczeniem zmysłowym i raczej krótkotrwałym. Wówczas związek ten może stać się niezwykle twórczy. 1 oznacza to. jak oni są potrzebni nam. normującym stosunki międzyludzkie. wkrótce okazuje się ona nie wystarczająca. nauczyciela. 7(1 +5 + 5 + 1 +9 + 5 + 8 = 34 = 7) przewiduje pewien rodzaj dystansu między partnerami. a nawet kobietą jako taką). w miarę trwania danego związku obumierają iluzje. Oduczamy się posesywności. że powinniśmy lepiej poznać samych siebie. Ma on nas nauczyć dystansu. za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. obserwacji. cierpienia i emocje. harmonii w rodzinie. a pragnienia zmieniają się w rozpoznanie naszych prawdziwych potrzeb. Związek zawarty w wibracji No. związek zawarty 15. umiejętności wyciągania wniosków z doświadczeń. Dlatego przypomina on piec hutniczy. Jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze. autonomii i wolności wewnętrznej. Dziecko stanowić będzie dla nas zwierciadło. przed którym stoimy nadzy i prawdziwi. jest to sygnał. Jeśli to samo dziecko o Liczbie Drogi Życia 4 urodzi się w naszym Roku Osobistym No. stawia nas przed mnóstwem trudności. Przede wszystkim jednak jest sprawdzianem naszej szczerości wobec samych siebie oraz tolerancji wobec inności i odrębności drugiego człowieka. że partnerzy byli dla siebie niewłaściwi. że np. zrównoważonej uczuciowości. który dzięki temu wydarzeniu budujemy. fałszywe wyobrażenia o sobie samych. zarówno tej osoby. samodoskonalenia wewnętrznego. które posiadają Liczbę swej Drogi Życia No. a może być związkiem czysto duchowym lub intelektualnym i realizować się na odległość. jak każda z uniwersalnych metod. Im bardziej wartościowy stop ma powstać. spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć. ale także związek partnerów w interesach. testuje lojalność i identyfikację z ogólnie przyjętym systemem wartości.

szczególnie jeśli jesteście związani uczuciowo. W interesach lub działalności artystycznej wzajemna inspiracja i duże prawdopodobieństwo udanych przedsięwzięć. choć niekoniecznie da to wymierne efekty w sferze materialnej. mogą one okazać się dla was . a nie za napuszone ambicje. analizę przeżyć „piątki" i waszych wspólnych. Nagle może się okazać. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SZÓSTKĄ" W najlepszym przypadku będziecie parą. „Piątka" wymaga ciągłego zainteresowania. Wasz związek może zamienić się w nieustającą rozmowę. nie będzie chwytał w lot jej genialnych pomysłów ani zmieniał z łatwością planów życiowych. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „TRÓJKĄ" Magnetyczna.. 155 ZWIĄZEK „ JEDYNKA " Z „CZWÓRKĄ " Związek tych dwóch osób w swej najlepszej z możliwych wersji pozwoli obojgu na pełną realizację siebie i swoich ambicji. możecie razem wiele dokonać. którymi będzie chciała nieustannie dzielić się z „jedynką". Oczywiście. uzna jego przywódczą rolę w waszym związku i z pasją pomoże mu w realizacji jego ambitnych planów. dowartościowania. jest bardzo znaczący dla was obojga. uszanują nawzajem swoje potrzeby. jeśli wytrwacie do tej chwili. wspólnie podróżować. Wszystko to się uda. potrzeby artystyczne. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „PIĄTKĄ" „Piątka" jest kolekcjonerem doświadczeń. odkrycie sfery wartości duchowych. „Czwórka" będzie adorować „jedynkę" za prawdziwe wartości. Ze względu na walory waszych osobowości. zdobywaniu wykształcenia. „Szóstka" z łatwością przyjmuje rolę osoby cierpiącej. ale z czasem niespodziewanie okaże się. pod warunkiem. „Jedynka" ma inicjatywę. Może to irytować „jedynkę". zdobyć popularność. która okaże się bezcenna. aby nie przyjąć zbyt dosłownie swej przywódczej pozycji — księżycowe „dwójki" są wbrew pozorom bardzo wrażliwe na punkcie swojej wolności. „Czwórka" cierpliwie. Jednak „jedynka" również musi się czegoś w tym związku nauczyć — najczęściej cierpliwości. Być może nie raz będziecie musieli oddać kierownicę. „Jedynce" to właściwie odpowiada. „Siódemka" wniesie w wasze życie to. metodycznie i rozsądnie pokieruje energią „jedynki" i sprowadzi jej inicjatywę na drogę konkretnej realizacji. która lubi otaczać się ludźmi atrakcyjnymi i dodającymi jej splendoru. stymulować nawzajem swą twórczą działalność. irytacja. Prawdopodobnie nie będzie błyszczał w towarzystwie. Życie „jedynki" ulegnie z pewnością spowolnieniu.. obcość. gdyż z pewnością nie było to oczywiste. Jest to związek bardzo inspirujący dla obu stron. niż odbieranie hołdów. Nie znaczy to. że nie możecie razem robić pieniędzy. „Jedynka" ma ambicje i nowatorskie pomysły. możecie odnieść publiczny sukces. metodyczności i akceptacji dla swego partnera. czego potrzebuje „jedynka"-— filozoficzne spojrzenie na świat. zdo156 bywcze ambicje „jedynki" mogą znaleźć oparcie i zrozumienie. Skłonność „jedynki" do zajmowania pozycji lidera może być dla niej męcząca i irytująca. lecz dzięki temu być może osiągnie więcej. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DWÓJKĄ" Związek „jedynki" z „dwójką" ma szansę w pełni usatysfakcjonować was oboje. poświęcającej się. lecz jeśli stać was na to. docenią talenty i inicjatywę. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek będzie dla was niezwykłym doświadczeniem. na swój sposób ambitne i samowystarczalne. W życiu rodzinnym wasza energia skoncentruje się na rozwoju intelektualnym. kontemplację swego losu i wartości kulturowych. by „jedynka" traktowała „trójkę" poważnie. „dwójka" pomoże je zrealizować. „Jedynka" z kolei nie znosi ciągłego pouczania. W najgorszym — może nastąpić frustrujący obie strony brak zrozumienia dla potrzeb partnera. którą łączą szczytne ideały. Jeśli „jedynka" jest kobietą. wspólne zamiłowania literackie lub naukowe. że zdołaliście zbliżyć się do siebie. Może być też tak. najlepiej czuje się w wirze zdarzeń i ludzi. że sprawia wam to większą satysfakcję. ale nie raz przyjdzie jej odczuwać wdzięczność. jeśli obie strony zaakceptują odrębność i wolność partnera. Ten związek wymaga ogromnej pokory i rezygnacji z czysto egoistycznych celów. Już sam fakt. podnoszeniu komfortu domu. uczestnictwo w życiu kulturalnym. Atrakcja jest tu zresztą wzajemna — „trójka" doceni zalety swego partnera. „dwójka" ma intuicję. że sprawiedliwie podzielą się miejscem za kierownicą. Ważne jest. Niech jednak uważa. czarująca „trójka" jest znakomitym partnerem dla „jedynki". związek z mężczyzną spod „dwójki" może oznaczać pewne odwrócenie tradycyjnych ról — prawdopodobnie kobieta będzie głową rodziny lub przełożonym w pracy.jeden z nich śmiertelnie obrażony pójdzie na piechotę. Pionierskie. że „jedynka" króluje bez królestwa. że jej pozycja na tym nie ucierpi.

tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu. Królewska.nieważne. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów. przywiązujecie się do wnętrz. a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem. by umilić sobie nawzajem życie. które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie. To wszystko ma „czwórka". niepewna siebie. Z czasem może się okazać. Jeśli uda wam się sprawiedliwie rozdzielić role. „Dziewiątka" żyje jednak wśród ludzi i dla ludzi i być może nie będzie chciała się oddać na wyłączność. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia. podczas gdy „ósemka" skłonna jest żądać rzeczywistego posłuszeństwa. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna. zmysł praktyczny i talent artystyczny. przedmiotów. sympatii. solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga. komfortowy. „piątka" jest mistrzem słowa. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze zdradą. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów. a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie. zarówno materialnych. Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek. które kolekcjonujecie. a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ" Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. uczuciową. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" . wasz związek będzie pasjonujący. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami. nauczyciela. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom. ma ogromną intuicję. ambitni. delikatną. z których każda na swój sposób jest żądna władzy. wykorzystajcie więc waszą moc. bo rozstać będzie wam się bardzo trudno. jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. Współpraca. że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. „jedynka" może czuć się zazdrosna o jej uczucia i zainteresowanie okazywane innym. „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. skłonną do wszelkiej współpracy. Oboje jesteście sentymentalni. obszaru wolności i odrębności. zwątpieniom. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" „Dwójka" jest osobą taktowną. miejsc. ona zaś przejrzała się w „dwójce" 157 jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. trzeba wiele dobrej woli z obu stron. opartego na poczuciu winy lub obowiązku. intuicja — to wszystko sprawi. choć przejawia się to u każdego z was inaczej. słoneczna natura „jedynki" oczekuje raczej poklasku. często jest niezdecydowana. a „dwójce" wypada się na to zgodzić. „Ósemka" jest bardzo skoncentrowana na sprawach materialnych. wzajemna pomoc. przyjaźń. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium. Włóżcie wiele wysiłku w to. Razem jesteście niezwykle skuteczni. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Oboje macie zmienną naturę. gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. pewni swoich sił i możliwości. Pozwólcie sobie go stworzyć. by tworzyć prawdziwe wartości. wahaniom. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament. W rzeczywistości związek z „dziewiątką" to unia — stan psychiczny „dziewiątki" będzie reagował jak barometr na to co dzieje się między wami. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki". Jest tu szansa na harmonijny. entuzjazmu. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W „dziewiątce" niewątpliwie znajdzie „jedynka" entuzjastę swoich twórczych planów i doskonałego towarzysza w zdobywaniu bogatych doświadczeń. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący. ambitny związek. że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „ÓSEMKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby.

a znajomi i przyjaciele — widownią. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. zależy od tego. chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. „Trójka" potrafi to docenić. gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości. dziennikarstwa. że „siódemka" bywa wycofana. Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi. satysfakcjonujący was oboje spektakl. szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. że będzie się czuła odrzucona. potrzeba tworzenia wspólnoty. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" To może być niełatwy związek. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe. wasze życie będzie bogate i różnorodne. a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. „Trójka" musi się pogodzić z tym. to na ogół jest to poważna sprawa. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jeśli wykorzystacie to. doświadczeń. nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. intuicja. komfortowo i ze smakiem urządzony. zdobywanie wykształcenia. swobodę. sprawić. do czego przywykła. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jesteście parą. zgodnego i kochającego partnera. ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć. „Trójka" musi wiedzieć. że trud był opłacalny. może dodać atrakcyjności temu związkowi. współdziałanie. czego jej samej czasem brak: lekkość. „ósemka". dyplomacja. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie. jak podzielicie role. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt. wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję. rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. oddanego współpracownika. nietowarzyska. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to. o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie. Podróże. że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością. czy będzie to ciekawy. dom sceną. wasz dom będzie dostatni. ideały.Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety. odpowiedzialności i spokojem „szóstki". Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności. Jeśli się jednak dogadacie. współpracy i realizacji wyznaczonych celów. Ważne jest. Jeśli tworzycie rodzinę. powściągliwa. Z czasem może się jednak okazać. twórczość artystyczna. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Wasze życie będzie nieustającym spektaklem. dystans wobec nietrwałych wartości świata materii. To. działalność na polu literatury. pracowitość. skuteczność. 159 ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Bardzo stymulujący związek dla was obojga. a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy. która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi. Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić. To. zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. natomiast łączą was zainteresowania. dalekosiężne plany. ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji. 158 ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ" Jest to znakomity układ dla spraw materialnych. byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji. . Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki. Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku. co w was najlepsze. znajdzie znakomitego wspólnika w interesach.

Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd.. a czasami także dla. należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. z których jedna drąży głęboko. koncepcji. lojalność i odpowiedzialność sprawia. jakie niesie ze sobą wasz związek. Jeśli udało wam się spotkać. to wasza odmienność. którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć. oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej. „czwórka" — skutecznym realizatorem. 160 „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera. Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. by zbudować dom —także w sensie dosłownym. naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról. „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. a nie kogoś. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. która nie okazuje sobie wylewnie uczuć. także w dziedzinie nauki. czego oczekujecie. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ" Razem potraficie dosłownie „zbudować". że jest „gwiazdą". który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów.. wierna i lojalna. Błyskotliwa. „Trójka" musi zapomnieć. o przeforsowanie swoich pomysłów. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna. trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego. natomiast zawsze jest razem. . wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ" Wasze poczucie sprawiedliwości. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację. które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach. Będziecie mieli chęć i możliwości. Po pokonaniu trudności. innym razem będzie się wściekać. uniwersalne. wypracować wasze szczęście. Aby opuścić błędne koło. Być może będziecie typem pary. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ" Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ" Wspólnota celów i metod działania sprawi. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku. Na ogół z korzyścią dla obu stron.ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ" W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych. 7 jako uwolnienie od materii. lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia. że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku. filozofii. że porozumiecie się bez zbędnych słów. planów. uczyć. I na pewno nie będzie to dom pusty. „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne. choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów. sztuki. Bywa to fascynujące. obojgu przyniesie dużo korzyści. co jest atrakcyjne w tym związku. Taki. radzić. a druga lata wysoko. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem. Spokojnie. który 161 przyniesie każdemu z was to. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. reszty świata. ale także irytujące. by pomagać innym. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ" To. bez pośpiechu.

Stworzycie sobie nawzajem warunki do rozwoju intelektualnego. Niewykluczone. To jest właśnie to. macie możliwość stworzyć korzystny i atrakcyjny dla was obojga układ. pomimo wielu wspólnych cech. choć niekoniecznie przewidziany na całe życie. możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. Ten wspaniały związek może się skończyć nagle tak. którą chciałoby się czasami zburzyć. Często jednak „piątki" są wrażliwe wyłącznie na punkcie wolności własnej. Taki związek może być niezwykle twórczy i trwały. Ten związek postawi je wobec wyboru albo-albo.ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „PIĄTKĄ" Wyobraźcie sobie związek dwóch ambitnych.. psychoterapeutów. może „uwiesić się" swego partnera. gdy oczekująca erotycznej adoracji „piątka" zostanie potraktowana z ojcowską czułością. „Szóstka" może czuć się niepotrzebna. Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym. jest szansa na niebanalny i trwały związek. posiadające samowiedzę i sprecyzowane plany. jeśli wasze rozmowy będą szczere i nie staną się polem czysto emocjonalnej walki. a każde z was będzie potrafiło realizować się na zewnątrz.. pracy twórczej i zdobywania doświadczeń. nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla potrzeb „piątki".. Aktywność intelektualna „piątki" będzie znakomicie rezonować z wyobraźnią i wizjonerstwem „dziewiątki". Nie należy oczekiwać tu wielkich sukcesów materialnych. udowadniając głębię swych racji. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to bardzo żywy. doceniając twórczą siłę i skuteczność „ósemki". przekonanych o słuszności swoich metod analizy. ruchliwość i spryt łączą się u was z taktem. a „siódemka" zechce jej czasem słuchać. W waszym związku mogą się pojawić problemy także wtedy. oparty na zaufaniu i niezależności. Kiedy „ósemka" odkryje. inspirujący. Mając wystarczająco dużo dla siebie. że każde pójdzie swoją drogą. możecie odczuwać wzajemną irytację i brak szacunku dla przedsięwzięć partnera. by realizować swoje cele. że jeszcze długo po zakończeniu waszego związku będziecie w samotności kontynuować rozmowę z partnerem. piękna. by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery... Szansa jest o tyle duża. „Piątka" może się wydawać „dziewiątce" zbyt przyziemna. że „piątka" powinna z łatwością zrozumieć potrzebę wolności swego partnera. którymi będziecie dzielić się z innymi. budując sieć uzależnień i zobowiązań. bezpiecznego i wygodnego domu. by je pogodzić. co wam grozi. W najgorszym przypadku wasz związek może być zwykłym marnowaniem energii. „Piątka". ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to związek o dużej sile wewnętrznej i niemałych zadaniach do spełnienia. chyba że inne aspekty waszych kart będą działały na korzyść. inspirującą i twórczą współpracę.. 163 ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku. na przykład tłukąc talerz. chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". Waszymi planetami są Merkury i Wenus. że nie jest panem siebie — może mieć dość. „Ósemka" może zbyt dosłownie traktować swoją rolę głowy domu. W nieco gorszej wersji tego układu. bogaty w różnorodne doświadczenia związek. Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu. jeśli spotykacie się jako osoby dojrzałe. to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera.macie szansę na poważną. harmonią i potrzebą współpracy. ZWIĄZEK „SZÓSTKĄ" Z „SZÓSTKĄ" Oboje potrzebujecie harmonii. by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. rozpamiętując ataki na waszą wolność. Po pokonaniu trudności . 162 ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „ÓSEMKĄ" W najlepszym przypadku. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością . a pogoń za wrażeniami i doświadczeniami może uczynić z was parę żyjącą w pokojach hotelowych. Ale nie jest to niemożliwe. Intelektualizm. Należy także uważać. „dziewiątka" „piątce" zbyt egzaltowana. ZWIĄZEK „PIĄTKĄ" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „piątka" nauczy się czasem milczeć. a nic gorszego nie może jej się przytrafić. Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To. analizując wasze wspólne doświadczenia.

choć każde z was na swój sposób. Połączy was głębokie porozumienie. co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę. „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości. O ile przyziemne wymogi życia was do tego nie zmuszą. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ" Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach. 164 ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „ÓSEMKĄ" To spotkanie obu stronom może pomóc osiągnąć prawdziwą satysfakcję w życiu. to konflikt okaże się pozorny. W mniej korzystnym układzie. To. „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. wspólnota potrzeb i celów. albo . W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć. docenić wiedzy. gdyż rozumiejąc się dobrze i działając podobnymi metodami.odnosić się do zapobiegliwości swego partnera. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Ten związek cechuje szczególne porozumienie. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „SIÓDEMKĄ" Zwykle bywa to związek dwóch dojrzałych osób. jak i w interesach. Z pewnością nie wystarczy wam do szczęścia codzienne bytowanie. Mądrość „siódemki" i skuteczność i odwaga „ósemki" przyczynią się do waszych niemałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia. to dwie drogi do wolności. Możecie się świetnie rozumieć i pomagać sobie nawzajem. szacunek i fascynacja. Oboje macie skłonność do penetracji innego wymiaru rzeczywistości. pełnych dystansu do rzeczywistości zewnętrznej. aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu. jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać. czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle. Związek ten bywa lekcją. że było to przeznaczenie. niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. aby prowadzić wspólnie badania naukowe. ZWIĄZEK „DZIEWIĄTKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jak by się nie potoczyły wasze wspólne losy. nie będziecie zanadto zawracać sobie głowy sprawami materialnymi. tolerancja i wzajemna pomoc. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). Nie czujecie się najlepiej w swej ziemskiej powłoce. w realizacji wielkich ideałów. Nie zapominajcie jednak o sobie. nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą. należy uznać. która uczy was wiele o sobie samych. choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek. zarówno w sprawach uczuciowych. Kiedy się dobrze zastanowicie. potraficie zachować oryginalność i niezależność myślenia. a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu. bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera. jeśli zaakceptujecie i docenicie wkład partnera w rozwój waszego związku. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. Jest to znakomity układ. lecz będziecie wspólnie penetrować dziedzinę ducha i tajemnic przyrody. pasjonującego związku lub totalnego krachu. wspólne dążenia (raczej intelektualne i duchowe niż materialne) i spokojne tempo życia. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ" Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów. odczuwając ją jako krępujący wasze możliwości pancerz. o waszym osobistym szczęściu. Jeśli nie — może być ciężko. Odrzucenie świata materialnego i opanowanie go. w ulżeniu cierpieniom ludzkości. gdyż nie jest dla niej ważne. potraficie spełnić swoje oczekiwania. Wasz związek cechuje wzajemne zrozumienie. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. Jeśli połączycie wasze siły.

06 lub 14. 165 PROGNOZY Każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym.56 = 9 + 56 = 65/11/2 B.10. a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób. 6. a rozwiązanie problemów i zrozumienie nastąpi poprzez cierpienie uczuciowe. w którym zadaliśmy pytanie lub miało miejsce konkretne zdarzenie: np.06. redukujemy w ten sam sposób całkowitą datę. że partner wcale do nich nie pasuje.: 23. piętra.: 06. walka. Na przykład No. 9. ■ Notujemy dokładną godzinę: np. rezultat ostateczny 167 . miast. nie mówiąc o nazwiskach osób związanych z ważnym momentem naszego życia. lub 14.12 ■ Notujemy dzień i miesiąc.: 5 + 9 = 14/5 B.1987 = 14+1+1 +9 + 8 + 7 = 40/4 Otrzymujemy w ten sposób liczbę określającą tło danej sytuacji. dodajemy dwie ostatnie zredukowane liczby Przykłady: A.: 14. do wzajemnej pomocy. telefonu również określa rodzaj doświadczenia. ulic.12 =23+ 12 = 35/8 ■ 2. że będzie to miejsce. 1 i 2) i otrzymujemy liczbę zdarzenia lub odpowiedź na pytanie. Numer domu.10 ■ Notujemy całą datę: np. 6. Czasem okazuje się. że w danym domu lub mieszkaniu doświadczenia będą zmuszały nas do otwarcia się na innych. 9 zapowiada. może to oznaczać. albo całkowity brak porozumienia. cel i sens zdarzenia lub kierunek wskazywany przez odpowiedź na nasze pytanie ■ 5. Przykłady: A. podróży.walczyć o dominację i próbować wykorzystać partnera do realizacji własnych życiowych planów. obcość — oto. Na podstawie daty i innych liczb związanych z interesującym nas wydarzeniem możemy obliczyć liczbę choroby. Przykłady: A.: 5 + 4 = 9 Ta liczba daje syntezę. mieszkania. unia ciał i dusz.: 2 + 3 = 5 B.1986 = 6 + 6 + 1+9 + 8 + 6 = 36/9 B.: 6.: 14. 166 następnie obliczamy w następujący sposób: ■ 1. Jeśli numer domu jest 9.10 = 14 + 10 = 24/6 ■ 3.1986 r. W odnalezieniu harmonii liczby 24 pomoże nam kobieta. poważne problemy emocjonalne. jakie będzie naszym udziałem w danym mieszkaniu lub biurze.06.06 = 6 +6 = 12/3 B. redukujemy dzień plus miesiąc Przykłady: A.10.: 8 + 6 = 14/5 ■ 4.: 9. OBLICZANIE PROGNOZ Teraz podam sposób na szybkie obliczenie prognozy dla danego zdarzenia lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Wielkie porozumienie psychiczne. lecz w takim. kupna mieszkania itp. dodajemy te dwie zredukowane cyfry (obliczone w pkt.56 lub 23. przypadkowym momencie.1987 r. może pomóc w decyzjach życiowych i zrozumieniu właściwego sensu zdarzeń. gdzie zakończymy sprawy związane z małżeństwem lub rodziną. co może przynieść przeznaczenie. by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku. przeprowadzki. a mieszkania 24 (24/6). redukujemy godzinę do pojedynczej cyfry Przykłady: A. Interpretacja numerologiczna nazw firm.

współczucie. list. metoda. 20 zwykle przynoszą zmiany. akcja. twórczość. istotne przeobrażenia w dziedzinie. 19. rekompensata finansowa. wyobraźnia. koncentracja. komunikacja. ekspansja. równowaga. choroba. cisza. dwie możliwości lub propozycje. [1] Nowy początek. romans. kobieta. wyrażenie siebie. wybór do dokonania. książka. dom. . [2] Dwoistość. szczęście. zależność. sukces. wakacje. [7] Opóźnienia. dobra wiadomość. potwierdzenie. mężczyzna. wyzdrowienie. miłość. niezależność. służba innym. 14. czego potrzebujemy. materia. wyobraźnia. spekulacja. kooperacja. wypadek. zmiana kierunku. sprawiedliwość. autoanaliza. Na tym etapie już możemy dać pozytywną odpowiedź. 18. czy zegarek się spieszy czy późni. inicjatywa. organizacja. umiejętność adaptacji. właściwa ocena. niezdecydowanie. konstrukcja. entuzjazm. zabawa. cierpliwości. konieczność zdyscyplinowania i dokładności. bilans do zrobienia. przeszkody. media.55 stawiamy pytanie: „Czy otrzymam wkrótce spodziewaną propozycję pracy?" ■ ■ ■ 1. nowe źródła inspiracji. odpoczynek. cel osiągnięty po długim oczekiwaniu. rozproszenie. pozytywny rozwój. karma. nowa szansa. twórczość artystyczna. 168 Podliczby o wysokiej wibracji (11. cierpienie. wolność. komunikacja. [5] Zmiana.44) mówią o szczególnym darze. PRZYKŁAD: 29 sierpnia o godzinie 19. samotność. [6] Szczęście i miłość rodzinna. cierpliwość. 17. niespodzianka. zbieramy skutki naszego postępowania. towarzyskość. służenie innym. współczucie. długie dojrzewanie. decyzja (rozsądzenie stron). wzrost i ekspansja w życiu zawodowym. zmysł praktyczny. Należy zanotować godzinę w momencie stawiania pytania. cel uniwersalny. co się spełnia. 22. związek. ruch. macierzyństwo.55 = 19 + 55 = 74/11/2 2. ciekawość. przygoda. przeszkoda. miła niespodzianka. atmosfera sprzyjająca twórczości. mistycyzm. twórczość. receptywność. związek. Podliczby 14. panowanie nad sobą. spełnienie. odpoczynek. dopełnianie. awans. czekanie. piękno. 21 zapowiadają szczęście związane z protekcją i opieką. życie małżeńskie. próba. zajęcie się sobą. magnetyzm. Podliczby 10. intuicja. dzieciom. tolerancja. talencie. odpowiedzialność. altruizm. pisarstwo. 19. inspiracja. ewolucja duchowa. [8] Konieczność transformacji. wytrzymałości. spotkania. trudność do pokonania. sprawy materialne. dojrzewanie. pomoc. [4] Trudności. przywództwo. poddanie w wątpliwość. przyjemności. możliwość awansu. 29 sierpnia = 29 + 8 = 37/10/1 3. pielgrzymka. ewolucja. podróż. której dotyczy pytanie. introspekcja. inspiracja. związek seksualny. pieniądze. dom. 33. władza. 13. praca. wolny związek. który pomoże w realizacji waszych projektów. konieczna jest dyplomacja i skorzystanie z własnej intuicji. podjęcie odpowiedzialności. opóźnienie. oryginalność. wycofanie się. dziecko. siła. opozycja. poszukiwanie równowagi.INTERPRETACJA: Uwaga: nie jest ważne. nauczanie. porządku. szpital. choroba. wytrwałości. rada. [9] Opóźnienie. coś. szczodrość. pasywność. Dodajemy dwie znalezione w redukcji liczby: 2 + 1=3 Dodanie podliczb 11 i 10 ukazuje szczęśliwą liczbę 21. pozwalając zrealizować to. stowarzyszenie. radość. [3] Sukces. ewolucja.

Znalezienie liczby Drogi Życia we wszystkich przykładach korzystamy z danych Jolanty Natalii Pepel.05. 18. Metoda wertykalna 170 □ 3. dn.1950 □ 1. 169 Plan analizy i interpretacji numerologicznej 1. 3 i 4: 3 + 7 = 10/1 Uzyskany wynik oznacza sukces powodujący zmianę w życiu.■ 4. Siódemka jako liczba inspiracji twórczej w połączeniu z liczbą 21 (realizacja. ur. ■ 5. Określenie CYKLI i PUNKTÓW ZWROTNYCH: .Metoda horyzontalna 2. Synteza jest pozytywna. 29 sierpnia 1986 = 29 + 8+1 +9 + 8 + 6 = 61/7 Spodziewany kontrakt dotyczy działalności twórczej. spełnienie pragnień) informuje o rozwoju kariery zgodnej z predyspozycjami osoby pytającej. Suma liczb uzyskanych w działaniach pkt.

rozdz. Długość trwania cykli.Obliczyć daty stałe i ruchome rozpoczęcia poszczególnych cykli. Imię i nazwisko: A. LICZBA DUSZY = suma wartości liczbowych samogłosek w imieniu i nazwisku . 3. Określenie WYZWAŃ ŻYCIA 171 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H 9 I R Q Z 4.

172 .

173

E. AURA IMIENIA I NAZWISKA Policz litery imienia i nazwiska: Przykład: Jolanta Natalia Pepel -> 19 liter Jolanta Pepel -> 12 liter

5. Określenie lekcji karmicznych i preferencji:

174 Grafik doskonałości: najpierw należy obliczyć oczekiwaną ilość poszczególnych liter w imieniu i nazwisku (ilość liter podzielona przez 9) i wpisać wynik do grafiku jak niżej; do jedynki dodajemy 1, a od siódemki odejmujemy 1 (patrz str. 140).

Czy danej liczby jest nadmiar czy niedobór, możesz zorientować się przez porównanie wartości z grafiku doskonałości z rzeczywiście występującymi ilościami poszczególnych liter.

Interpretacja tematu numerologicznego
□ Stawiamy czerwonym kolorem literkę k (karmiczny) wszędzie tam, gdzie jakakolwiek liczba (Drogi Życia, Cyklu, Punktu Zwrotnego, Wyzwania Życiowego, Liczba Duszy, Realizacji Intymnej, Ekspresji, Dzień Urodzenia, Numer Aktywny) pokrywa się z lekcją karmiczną. □ Znajdujemy Liczby-Mistrzów.

□ Interpretujemy każdą podliczbę liczb głównych, każdą liczbę główną, każdy dług karmiczny, każdą lekcję do nauczenia się i aurę. □ Określamy główne tendencje. Przykład: u Jolanty Natali Pepel wyraźnie powtarza się dług karmiczny 19, czyli - z jednej strony konieczność poznania samej siebie, swego potencjału, odkrycia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, inicjatywy, a z drugiej - zauważenia i zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb i uczuć, a także konieczność ewolucji. Zwłaszcza, że Numer Aktywny też zawiera liczbę 19, czyli że trzeba ten konflikt rozwiązać na planie praktycznym, codziennym i wcielić go w życie w sposób aktywny i indywidualny w tym właśnie wcieleniu. Czy Jolanta Pepel ma wystarczający potencjał, żeby szybko ten dług spłacić? 175 o ma nadmiar jedynek - co oznacza, że jej ego będzie stawiało silny opór przed otwarciem się na innych. Spowoduje to w pierwszej połowie życia sytuacje zależności i podporządkowania (szczególnie, jeśli chodzi o mężczyzn), a jednocześnie takie sytuacje, w których będzie się starała narzucić swą wolę i opinię innym. Zwłaszcza, że wyzwaniem głównym jej życia jest także 1. Odbędzie się to w wirze zmian, komunikacji, poznawania coraz to nowych miejsc i osób, na planie zmysłów i pragnień - Cykl Formujący No. 5 i jednocześnie Punkt Zwrotny No. 5; o ma niedobór liczby dziewięć, co oznacza trudności w kontaktach z ludźmi, cierpienie i poczucie samotności (zwłaszcza w pierwszych latach Cyklu Produktywnego - No.9/18).

Liczba 18, która jest podliczbą najważniejszego Cyklu Produktywnego No. 9 i jednocześnie Dniem Urodzenia Jolanty (18 maja) wskazuje, że cierpienia będą spowodowane przede wszystkim poddawaniem się iluzji, brakiem proporcji między marzeniami, pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami; niecierpliwością (podbijaną napięciem „jedenastki" w Liczbie Drogi Życia, która popycha do przodu, pospiesza i powoduje ciągłe wychylenie w przyszłość, gdyż jej zakres działania to ideał, myśl, koncepcja i inspiracja). Mając dodatkowo lekcje i pierwsze wyzwanie życia w "czwórce" - poczucie rzeczywistości i ład wewnętrzny pozostawiają wiele do życzenia, a więc wzmacniają nierealne pragnienia i chaos w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa i „bujanie w obłokach". Lekcja w „ósemce" zagraża trudnościami materialnymi, które mogą potęgować niepokój wewnętrzny i poczucie zagrożenia. Ambicja i krytyczny stosunek do innych podkreślać będzie konfliktowy charakter „jedenastki" i prowokować sytuacje współzawodnictwa, w których trudno jest wykazać się altruizmem i empatią, zwłaszcza przy tak silnej osobowości, czerpiącej swą oryginalność z inspiracji (11). Jeśli oryginalność ta jest posunięta do ekscentryczności (negatywna wibracja 11), może spowodować powtórzenie sytuacji alienacji i osamotnienia z poprzednich wcieleń (niedobór 9). Lekcja ta (8) ostrzega też, że upadek ego może dokonać się poprzez cierpienie spowodowane gwałtowną chorobą, mającą swe przyczyny w innym życiu. Gdyby lekcja była także w „dziewiątce" (weźmy pod uwagę, że ta jedyna, słaba dziewiątka zawarta jest w drugim imieniu, używanym praktycznie tylko w dokumentach), można byłoby posunąć się nawet do przypuszczenia, że będzie to rak*). Bezpośrednią przyczyną mogą być nie kontrolowane emocje i kompleksy (zwłaszcza na tle własnej kobiecości) związane z życiem uczuciowym, małżeńskim (niedobór w „szóstce") w okresie pod koniec trwania wpływów 2 o Punktu Zwrotnego (tuż przed inicjacyjnym - 3 o Punktem Zwrotnym No. 11), w drugiej części Cyklu Produktywnego No. 9. Liczba Drogi Życiowej 11 w kontekście liczb inicjacyjnych: 11 i 22 zawartych w potencjale Imienia i Nazwiska pozwala się domyślać, że mamy do czynienia z 176 tzw. Starą Duszą, która będzie usiłowała wydobyć nagromadzoną wiedzę wewnętrzną, by podzielić się nią z innymi (tym bardziej, że wpływy dwóch ostatnich punktów zwrotnych 11/29/56 i 11 w kontekście Cyklu Produktywnego No. 9 (spełnienie, ewolucja) są jakby okresami przygotowanymi na to właśnie). Dwie dwudziestki (podliczby Drogi Życia) informują o zdolnościach profetycznych i gwałtowności zachodzących wydarzeń. Może to zwiększyć jeszcze konfuzję wewnętrzną, gdyż przeczucia i wizje przyszłości potwierdzają poczucie, że się wie więcej, a brak poczucia rzeczywistości i lekceważenie realiów (lekcja w „czwórce") nie pozwalają na realizację tych wizji w odpowiednim czasie i odpowiednimi środkami. Stąd poczucie klęski i niespełnienia, zwłaszcza że głębokie motywacje Duszy (3/30) skłaniają do twórczości, do pracy z grupami (12) i wyrażenia siebie (wyzwanie 3 w drugiej połowie życia), a Realizacja Intymna (11) zapewnia inspirację i oryginalność. Można w związku z tym podejrzewać także obecność jakiegoś talentu, który wyraziłby tę potrzebę twórczości (Liczba Duszy 3), w oryginalnej formie (Realizacja Intymna 11). Istnieje jednak uzasadniona obawa, że gdy dołączą się do tego ambicje (nadmiar 1 i lekcja w 8), osoba ta będzie dążyć do sławy. W konfiguracji 11 i 9 zdobycie sławy jest często usankcjonowaniem zwycięstwa ego nad przejawem

. jak i nad czym w sobie pracować. a energią potencjału energetycznego wyższego etapu ewolucyjnego. marzenia od rzeczywistych potrzeb. i nie będziemy ulegać ambicjom. joga). jeśli zrozumiemy prawa rządzące energią. czyli ŻYCIEM. powodującymi brak równowagi wewnętrznej (w tym wypadku słabe 6). co uniemożliwia spełnienie jej misji wobec ludzkości.to doświadczenia te nie będą nam potrzebne! *) Rak jest chorobą konfliktu ducha z materią. nieakceptacja rzeczywistości. co mamy do zrobienia. poczuciem osamotnienia i niespełnienia. Chyba że sława przyjdzie na końcu i nie wynika z ambicji. Nie trzeba być chorym na raka. W sensie energetycznym jest to konflikt między energią osobowości wibrującą wolno i gęsto. podejmować konkurencyjnej walki . Realizacja utopijnych pragnień. by zmądrzeć. To jest klucz do uruchomienia wszystkich aspektów negatywnych lub pozytywnych wibracji. by rozpowszechnić wiedzę posiadaną przez daną osobą. jaką można dać takiej osobie. jeśli się wyciszymy. żeby uczyła się na każdym kroku odróżniać pragnienia. który posiada wysoką częstotliwość i wymusza zmianę kierunku ewolucji danej osoby. lecz z potrzeby.wiedzy wewnętrznej. Najważniejszą radą. osiągniętego w innym życiu. nie kontrolowane emocje sprowadzać będą cierpienie i choroby. Pomocna dla tej osoby może być łagodna technika relaksacyjna (np. Jeśli sobie uzmysłowimy. Pojawienie się ciężkich doświadczeń świadczy o beznadziejnym uporze osobowości w niezrozumieniu zadanych sobie lekcji. zasilanego nie kontrolowanymi emocjami. uleganie impulsom osobowości. jest ta. by zapanować nad emocjami i usłyszeć swe prawdziwe potrzeby. która narzuci jednocześnie pewną dyscyplinę wewnętrzną i pozwoli na harmonijny kontakt z własnym ciałem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful