Natasza Czarmińska

LICZBY LOSU

Natasza Czarmińska LICZBY LOSU

©Wydawnictwo Wodnika 1994

Redakcja: Ewianna Spiska Korekta: Ewa Koperska Opracowanie graficzne: Jacek H. Herman Zdjęcie na okładce: Jarek Sypniewski

I B B- 5 5 - 35 S N 38 4 71 -

SPIS TREŚCI
Przedmowa…………………………………………………………………..9 Z nieba na ziemię………………………………………………………….13 LICZBY I ICH ZNACZENIE……………………………………………….18 LICZBY GŁÓWNE…………………………………………………………18 Wibracja 0…………………………………………………………………..19 Wibracja liczby 1……………………………………………………………20 Wibracja liczby 2……………………………………………………………20 Wibracja liczby 3……………………………………………………………21 Wibracja liczby 4……………………………………………………………22 Wibracja liczby 5……………………………………………………………23 Wibracja liczby 6……………………………………………………………24 Wibracja liczby 7……………………………………………………………25 Wibracja liczby 8……………………………………………………………25 Wibracja liczby 9……………………………………………………………26 LICZBY-MISTRZOWIE……………………………………………………28 Wibracja liczby 11………………………………………………………….29 Wibracja liczby 22………………………………………………………….29 Wibracja liczby 33………………………………………………………….30 Wibracja liczby 44………………………………………………………….30 Wibracja liczby 55………………………………………………………….31 Wibracja liczby 66………………………………….………………………31 Wibracja liczby 77………………………………….………………………31 PODLICZBY........................................................………………………32

Znaczenie poszczególnych podliczb……………..………………………32 LICZBY ŻYCIA……………………………………..……………………….46 KARTA NUMEROLOGICZN………………………………………………45 LICZBA DROGI ŻYCIA…………………………….………………………46 DROGA ŻYCIA……………………………………………………………...48 DROGA ŻYCIA No. 1…………………………………………….…………49 DROGA ŻYCIA No. 2…………………………………………….…………50 DROGA ŻYCIA No. 3…………………………………………………….…51 DROGA ŻYCIA No. 4…………………………………..……………………52 DROGA ŻYCIA No. 5………………………………..………………………54 DROGA ŻYCIA No. 6………………………………………………………..55 DROGA ŻYCIA No. 7……………………………………………………..…56 DROGA ŻYCIA No. 8..............................................................................58 DROGA ŻYCIA No. 9..............................................................................59 DROGA ŻYCIA No. 11............................................................................60 DROGA ŻYCIA No. 22............................................................................62 ROK OSOBISTY.....................................................................................63 ROK UNIWERSALNY.............................................................................63 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.)..............................................65 ROK OSOBISTY No. 1............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 2............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 3............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 4............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 5............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 6............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 7............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 8............................................................................69 ROK OSOBISTY No. 9............................................................................69 MIESIĄC OSOBISTY..............................................................................70 Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M.O.)........................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1.....................................................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 2.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 3.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 4.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 5.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 6.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 7.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 8.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 9.....................................................................73 CYKLE ŻYCIA.........................................................................................74 SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA....................................................75 ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA.....................................................................76 CYKL No. 1..............................................................................................76 CYKL No. 2..............................................................................................77 CYKL No. 3..............................................................................................78

..........................137 ZAWARTOŚĆ.........................................85 CYKL No............................................................................112 IMIĘ I NAZWISKO..............................................................99 WYZWANIA ŻYCIOWE...........................................153 TY I TWÓJ PARTNER.....140 LEKCJE KARMICZNE..................................................................... 11/2..........................................................................................................................................95 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH...................................112 WIBRACJA DNIA URODZENIA.79 CYKL No.............................................83 CYKL No............86 CYKL No..................................................................... 6...........................................................................................................84 CYKL No.154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH...............................125 LICZBA DUSZY....................................................................132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................112 LICZBA DNIA URODZENIA..85 CYKL No...........................................................................150 SPOTKANIA.............................................. 11/2.............................................................. 4.............................................................................131 LICZBA EKSPRESJI........................................... 8.........133 NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY.146 PREFERENCJE....130 REALIZACJA INTYMNA......................................................................................152 Dzieci....................................................................................................................................................................86 CYKL No...................................................................................107 LICZBA WYZWANIA .........................................................................................80 CYKL No...........................................................................................CYKL No.....................................................................82 CYKL No........................................................................................................................................110 DZIEŃ URODZENIA-...........................................................127 LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ............................................ 7..........................................................142 ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH .........................................................87 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI..................................................................................................................139 OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH..............................................................................................................................................................................................................................................137 AURA-znaczenia poszczególnych liczb ......89 PUNKTY ZWROTNE.......166 ............................................................................................166 OBLICZANIE PROGNOZ... 22/4............... 9.............107 WYZWANIA........155 PROGNOZY.................... 5..95 OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH...........110 REALIZACJE UNIWERSALNE... 9...............................................................................135 AURA IMIENIA I NAZWISKA..................142 DŁUGI KARMICZNE.........................................................................................................152 Miłość.....................125 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER.126 LICZBA DUSZY —interpretacja.......................

.. Chińczycy i Fenicjanie. Numerologia jest więc obszerną.. że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce.. kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka. będącej źródłem danej litery... odnoszącym się zarówno do budowy atomu. 9 Wiele setek lat później wybitny fizyk...... Źródła numerologii.. naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami.. i nadająca liczbie wymiar mistyczny. niesłyszalny dla naszych uszu. Pomogła mi odsłonić wewnętrzne mechanizmy rządzące naszą fizyczną rzeczywistością. zrozumienia. Chaldejczycy i Grecy.. zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę... jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów. intuicyjną wiedzę. która z kolei odbijała się echem we wnętrzu. Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć. a może nawet cywilizacji Lemurii. Obnażyła bezlitośnie pokłady obciążeń i uwarunkowań. stworzył grecki filozof Pitagoras.Plan analizy i interpretacji numerologicznej. Podstawy systemu numerologii. pod warunkiem że jest w nas Wewnętrzny przymus poznania prawdy. jak cykli natury. hierofanci egipscy. że jednym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca naukowa. Jest symbolem ruchu i przemiany.. Pierwsza była instrumentem do poznania drugiej poprzez obserwację rzeczywistości zewnętrznej. o czym mówicie. a więc — rozwoju... że źródłem powstania dźwięku jest ruch opisywany przez liczbę. ale jest nim także każda inna wiedza ezoteryczna.. która zawiera się w każdej głębokiej przemianie wewnętrznej. takiej jaką dziś znamy. U swych źródeł nauka i wiedza tajemna stanowiły nierozerwalną całość. przeżycie mistyczne lub technika medytacyjna. żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii. W związku z tym. JEDNOŚĆ podzieliła się dając początek DWÓM. A TRZY dało początek wszystkim istotom i rzeczom. wasza wiedza jest niewystarczająca".... albowiem odległości pomiędzy nimi tworzą harmonijną proporcję wyrażoną stosunkiem liczbowym. Ten harmonijny dźwięk gwiezdnych przestworzy. czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę.. sięgają czasów Atlantydy. poruszając intuicję i wywołując olśnienie zrozumienia mistycznego.. Babilończycy. nazwać i uporządkować za pomocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej. także sfery gwiezdne krążące dookoła „środka świata" wydają dźwięk.. a kiedy ustaje ruch.. gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby. Że jest on silniejszy od strachu przed śmiercią. wyraża i opisuje formę materii.. jakimi są liczby i litery. lord Kelvin. zamiera życie.. nie może być wyrażone w liczbach. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie... Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza.. nazwali pitagorejczycy muzyką sfer. DWA zrodziło TRZY... wypowiedział pogląd: „Jeśli to. gdyż poprzez obcowanie z czystymi symbolami matematycznymi człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami Kosmosu. jakimi obrasta nasza osobowość zatracając swą własną prawdę.. jak twierdzą badacze okultystyczni. rodzinne i zawodowe związki. .. która może być opisana poprzez liczbę. Pitagoras uważał więc.... Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria.170 Przedmowa Tao dało początek JEDNOŚCI.. Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu... Sumerowie. Życie i forma są tylko wibracją. zaś harmonijnie zestrojonemu Wszechświatowi nadali nazwę Kosmosu („ładu"). Lao-tsy: Tao Te King Numerologia była jedną z najważniejszych przygód mojego życia. wystawiającej na próbę nasze uczuciowe. opierającą się na znajomości symboli kosmicznych..

Osoby. wystarczy ją uruchomić. wiedza numerologiczna ma również zastosowanie czysto praktyczne: służy ona między innymi do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach. czy i jak pracujemy nad sobą. Wasz poziom wiedzy i możliwości intuicyjnie przyciąga osoby z takimi problemami. Gdy już dojrzejemy do interpretacji karty numerologicznej innych. jakim dysponujemy. najbardziej podstępnym wrogiem naszej Świadomości. Ale . że podlegamy tym samym prawom. Odpowiedź na pytanie „co nam się przydarzy" przyniesie między innymi interpretacja Roku i Miesiąca Uniwersalnego i Osobistego.Numerologia jest jak gest. swoich ograniczeń i możliwości. Wybór sposobu doświadczania należy do nas. To właśnie spotkanie z wami jest im potrzebne w danym momencie. by zrealizować ten program. Tym. albowiem na ogół zdarza się nam to. które się zgłaszają do was z prośbą o konsultację. 11 2. Wyklucza to ewentualne wyrzuty sumienia i poczucie „duchowego przewodnictwa". które właśnie wy możecie rozwiązać. dogłębnie przeżyte i zrozumiane. oraz trudności. chęci pomocy lub popisania się) oraz o unikaniu oceny. w połączeniu z wiedzą o kierunku. a wyniesie nam na powierzchnię potrzebne informacje. wyrażających złożoność i dynamikę ludzkiej psychiki i praw ewolucji. czego naprawdę chcemy. Bez tej wiedzy zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe. Od tego jacy jesteśmy. pragnień. którym wysypujemy garść opiłków metalu w pobliżu magnesu. a ego jest najokrutniejszym. do prognozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji. które były lub są naszym udziałem. zależy jakość naszego życia i charakter zdarzeń. w jakim zmierza nasze życie. kładę nacisk na pracę nad sobą w kontekście określonego Celu. jaki otrzymaliśmy. by ten cel osiągnąć. że wnioski formułowane na podstawie analizy karty numerologicznej powinny być zgodne z waszym poczuciem uczciwości wobec samego siebie. trzeba pamiętać o trzech zasadach: 1. w których zawarty jest nasz potencjał wewnętrzny. Następnie należy zinterpretować imiona i nazwisko. Przyszłość rodzi się tylko i wyłącznie w Teraźniejszości. do oceny możliwości i dynamiki firm. jakie stwarza nam nasz wewnętrzny potencjał. jest przede wszystkim zrozumienie samego siebie. Informacje o wpływach. Obowiązku własnego rozwoju. Trzy pytania skłaniają nas na ogół do zgłębienia którejś z nauk tajemnych (czy może raczej „utajnionych"): Kim jestem? W jakim kierunku zmierza moje życie? Co mi się przydarzy? 10 W uzyskaniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pomoże nam interpretacja Liczby Drogi Życia(Liczba Przeznaczenia). odkrywa tajniki naszej osobowości i cel. a w które wchodzimy coraz bardziej świadomie. Podobnie jak astrologia czy nauka o biorytmach. W praktyce oznacza to. Do właściwej interpretacji karty numerologicznej niezbędne jest zrozumienie istoty liczb. a także do diagnozowania i programowania przebiegu leczenia wielu chorób. Zrozumienie to może przyjść poprzez doświadczenia życiowe. Wszystko. i możliwościach. Neutralności obserwacji podczas konsultacji. a więc od jakości naszego uczestnictwa w Teraźniejszości zależy jakość naszej Przyszłości. 3. które wyznaczyliśmy sobie do pokonania. Odpowiedniości losów. Jedno i drugie jest pożywką dla naszego ego. Numerologia pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu. co pragniemy przekazać innym podczas konsultacji. o rezygnacji z osobistych celów (np. między innymi raka i stwardnienia rozsianego. Dlatego też zarówno w mojej praktyce numerologicznej. Tę wewnętrzną wiedzę posiada każdy. Programu Życia i Potencjału. które do siebie przyciągamy. czyli o wyciszeniu własnych emocji. odpowiadają na wysyłaną przez was wibrację. powinno być przez nas doświadczone wewnętrznie. jakim podlegamy w danym okresie czasu. dla którego przyszliśmy na świat Przypomina. a także znajomość symboliki liczb charakteryzujących Cykle Życia i jego Punkty Zwrotne. co otwiera kolejne furtki do wiedzy o naturze ludzkiej i zasadach Wszechświata. Możliwość przewidywania konkretnych zdarzeń jest funkcją naszej wiedzy o sobie samych oraz jasności naszych celów. własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu. sensu swego własnego losu. jak i w tej książce. czego wymagamy od innych. Regularne „słoje" ujawniają niewidzialne fizycznym okiem linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. co Natura. podpowiadają nam co ma być przedmiotem naszych doświadczeń i w jakich dekoracjach będą się one rozgrywać.

jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią Jedni. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła. organizację czasu. Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach. Przetestowałam też takie metody. stan naszego zdrowia czy emocji. przekazując informację energetyczną mogą wyrazić naszą osobowość. w których zbieranie danych i coraz bardziej subtelne obliczenia zajmowały cały dzień. słowa. Dlatego moment. które informują. dźwięk. zróżnicowaną w swej częstotliwości. Każdy przekazuje swoje własne doświadczenia. wszystko może się komunikować między sobą.mogą one być też przeżyte bezpośrednio na planie wewnętrznym. Obecnie za wystarczającą bazę danych uważam datę urodzenia oraz imiona i nazwisko lub nazwiska w przypadku mężatek i osób o wielu nazwiskach. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w USA. przekształcają. elementami astrologii. słowa i barwy są symbolami energetycznymi. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych. dźwięk. Dokonuję przeciętnie pięciu działań i w ten sposób uruchamiam własny system znaków. Uczenie się nie jest niczym innym. Kolor. a ich interpretacja właściwie nigdy się nie kończyła.). wody. podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi. które regulują wszelkie zależności — strukturę Kosmosu. utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu.). a nie substancjalna.. do najbardziej ezoterycznej — Lynna Buess'a. 12 Z nieba na ziemię. muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym (czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi). a także materia (stół. Podobnie jest z podziałem doby na godziny. tego. który umożliwia mi uzyskanie potrzebnych w danym momencie informacji płynących z naszej wspólnej wiedzy. gwarantują ład we Wszechświecie. Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 plus 4) 13 i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie. symboliką ciała i żywiołów. którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku. a nie innym miesiącu (wyrażonym liczbą). forma graficzna (do nich należy liczba i litera). jak przypominaniem sobie. Przeszłam przez różne szkoły numerologii. Wcielając się w tym. w którym np. regulują. która jest odpowiedzialna za jedno z praw. w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. choć niektórzy mogą zarzucić mi. W związku z tym. Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor. posługiwałam się tarotem kabalistycznym i marsylskim. dźwięki. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy. ruchy planet. W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching.. a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni. przyjmujemy wibrację danego prawa energetycznego. W każdym z nich spływa specyficzna energia. ciało. skał itp. Wszystko jest wibracją: światło. że nie zaproponowałam wszystkich wypracowanych w tej dziedzinie wiedzy metod. swą formą wyrażają określone częstotliwości. dźwięk. myśl itp. Studiowałam kabałę. Aby właściwie zinterpretować kartę numerologiczną niepotrzebne są nie kończące się obliczenia. Fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie. Platon W jaki sposób liczba może mieć wpływ na nasze życie? Liczby. liczba czy litera. wchodzimy jakby w konkretny temat. jaką mamy w sobie. a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą). bo liczba siedem jest przyporządkowana materii. zwierząt. góra. w tunel. . w jaki sposób nasze ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych bytów (roślin. jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością. Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. od najbardziej klasycznej metody Kevina Quinna Avery. myśli. powodowała stres emocjonalny u roślin. wymagających zbierania jeszcze dokładniejszych danych. tajemny kod wewnętrzny. że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna.

a który sami sobie wybraliśmy. że planety nie obijają się o siebie jak piłki? Że cała przyroda rozwija się cyklicznie i w sposób przewidywalny. Spostrzegamy. że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym. Uzupełniamy także doświadczenia Jedni. prowadzi nas swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu. którzy twierdzą. wyznaczamy sobie następne zadania wybierając moment. jakie nasuwa się większości z nas: jak to się dzieje. że nasze decyzje są podpowiadane. gdy przychodzi rozwiązanie jakiegoś problemu i gdy wykrzykujemy: „Przecież to jasne!". 15 Jednocześnie jest to precyzyjnie przewidziany moment startu. przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania. Ileż to dziwnych. Słowo ma niezwykłą skuteczność. o ile człowiek nie pogwałci jej praw? Wzór matematyczny może służyć nieskończonej liczbie zjawisk opartych tylko na tym. by spełnić sens naszego obecnego wcielenia. stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w nas lub przez sytuacje. Przebywając tam. często niezależny od naszych poczynań. kim jesteśmy. którym przemierzamy życie. Natomiast koleiny. Dla naszej racjonalnej części mózgu. epokę. Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają nam. nasze wyższe JA widzi. którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała. podpisów itp. który jest zarazem w nas zawarty. są wyżłobione przez liczby w naszej dacie urodzenia. To jest właśnie słynne „Eureka!". a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. rodzinę. w bezczasowości i jednoczesności. Zapewnia rodzaj środka transportu. uruchamia pewne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii.które staje się naszym znakiem rozpoznawczym. wystarczy przypomnieć sobie uczucie. a nie na innym prawie zapisanym w danym równaniu. jak to się dzieje. że tak niezwykła precyzja zamysłu jest niemożliwa. Każde z naszych kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe. że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. ale jest konkretem w odniesieniu do prawa jako takiego. zapytam. Następuje strumień ruchu. Jako czysta Świadomość cały czas znajdujemy się w stanie iluminacji. miejsce. gdy je wypowiadamy. Zapisane w ten sposób wibracje komponują nasz los. kulturę. która. że rzeczywistość duchowa (antymaterialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. kim będziemy i jakie zdarzenia będą nam towarzyszyć? 14 Otóż jesteśmy częścią przyrody. Tam. gdyż żeby dotrzeć do „dyplomu". Ale zapominamy o tym. Wcielamy się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii jako takiej. Równanie jest abstrakcją w stosunku do zjawisk. po których toczy się nasz pojazd. które wymykają się nam z rąk. jakie nam towarzyszy w tym ułamku sekundy. wypowiedziane na głos. wie wszystko naraz. tak też układamy pewien program naszego wcielenia. — gwarantuje stały wpływ wybranych przez nas wibracji. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości i otwiera kolejne etapy spełniania się naszej konstrukcji psychicznej i fizycznej. I podobnie jak wybieramy sobie liceum. będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni -myśli na co dzień w sposób linearny. dusza musi przejść po kolei wszystkie „klasy". wizytówek. w której przybywamy na świat. Teraz zbliżamy się do podstawowego pytania. Spełniamy w ten sposób nie tylko sens naszego jednostkowego rozwoju. a nasz jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. odwzorowaniem praw kosmicznych. Tych. uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia. a jednocześnie — towarzysząc nam w ciągu całego życia w postaci dokumentów. szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych. Szkołą jest Ziemia. jesteśmy zanurzeni we wszechwiedzy. Jesteśmy częścią Wszechświata. A więc wzór matematyczny naszego życia — data urodzenia oraz imię i nazwisko — wyznacza nam przedziały i charakter doświadczeń. uruchamia komunikat zawarty w nim o nas. „przypadkowych" spotkań zburzyło lub przekształciło nasze życie? Słowo. opierają naszej woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących nas samych. w których nie ma miejsca na przypadek. Niekiedy czujemy. Żeby to pojąć. która się przez nas przejawia. gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. że ma ona swój własny sens i cel. który ma nas w określonym czasie . a której my jesteśmy częścią. Dlatego nasze imię i nazwisko.

Przybywamy w odpowiedzi na ich wołanie. śmierci w rodzinie. Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. Niestety. sprawność fizyczna lub choroby genetyczne). żaden klucz w postaci numerologii. jakie mamy lekcje do wyuczenia. kłótnie i okrucieństwo lub miłość. 17 LICZBYI ICH ZNACZENIE LICZBY GŁÓWNE W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. 8. by móc penetrować rzeczywistość duchową (antymaterialną) tak samo łatwo. Dana epoka. która pomoże nam trafić z powrotem do wnętrza. w którym się ze sobą łączymy. przyjmując ciało fizyczne. a nie jako dogmat i wiedza sama w sobie. co nam się wydaje ułatwieniem. odczytując zakodowane w naszym imieniu. którą stara się opisać. Numerologia pomaga nam zrozumieć siebie. jak materialną. kim jesteśmy.) jako bazę naszej osobowości i podstawę dla naszego rozwoju. zgadzamy się na zapomnienie. Wiedza ta pozwala nam skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. zgodna rodzina. ubóstwo lub bogactwo itp. czego właśnie potrzebujemy. a my wybieramy sobie JAK to zrobić. Wybieramy daną rodzinę ze względu na warunki. użycia naszego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności naszej energii dla całości procesów kosmicznych. na których opiera się istnienie. by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia. 7. kultura i kraj. którą wybieramy. Umiejętnie użyta. a w konsekwencji — prawa. 3. a więc i innych. by dotrzeć do siebie prawdziwego. aby sprostać naszemu programowi. Jest zaprogramowane CO mamy zrobić. Numerologia może być fascynującą podróżą w głąb naszego marzenia o doskonałości. Wszystko to. są wyrazem naszych możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego. odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza. . poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia. jaki rodzaj związku łączy nas z drugą 16 osobą. Nazywamy je liczbami głównymi. atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność. astrologii czy tarota. może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie — kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają nam szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. nazwisku i dacie urodzenia informacje. że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce. Pomaga pojąć znaczenie choroby. może stać się nicią Ariadny. Mówię: „tak zwanych". ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym (np. do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych. Wraz z nazwiskiem otrzymujemy w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń". zrozumienie i współpraca. Rodzina. jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiliśmy oddać.doprowadzić do współpracy z innymi. w doświadczenie ich własnego losu. 1. gdzie spokojnie czeka nasze mądre odbicie. nie będzie nam potrzebny żaden instrument pośredni. chwilowe odcięcie się od tej wszechwiedzy. np. Dlatego numerologia. 5. numerologia pomaga żyć szczęśliwiej i otwiera nam czas przed nami. która była naszym udziałem. 2. Uzmysławia nam. Gdy już doprowadzi nas do źródła wiedzy. Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. które wie wszystko. a jednocześnie dającego nam pewien bagaż genetyczny w postaci tzw. Wystarczy wtedy cicho zanurzyć się w swoim wnętrzu. 4. Także my naszym pojawieniem się wpisujemy się w program naszych ziemskich rodziców. brak jednego z rodziców lub duża. przebyć kręte korytarze naszych lęków i emocji. stać się całością. jako zestaw kluczy. I całe nasze życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości. tam skąd przybyliśmy. jakie może nam stworzyć (np. wypadku samochodowego itp. 9 — to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. który sobie wybieramy. narodzin dziecka. że w naszych rękach leży wyzwolenie się z więzienia nawyków i kompromisów. 6. Możemy odsunąć ciężkie zasłony tego. gdyż to. co zostało nam narzucone. służy nam przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do naszego potencjału energetycznego.

Jest to raczej symbol równoważności lub wynikania) Przykłady: 27 = 2 + 7 = 9 45 = 4 + 5 = 9 73 = 7 + 3=10=1+0 = 1 2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4 Przede wszystkim musimy zapoznać się z symbolicznym znaczeniem każdej z liczb oraz nauczyć się. Jeden z ideogramów chińskich. Jest mocą stwórczą. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną. „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. Jedni. które komunikowało im taki właśnie nastrój — rozśmieszało ich. które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej. pewien model. . 100 — panowaniem nad całością). Interpretując jakąkolwiek liczbę pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: energia jest jedna. czuć się otwartym wobec zmieniających się okoliczności. Dla jednych stres jest czynnikiem twórczym. Warto wiedzieć. podczas gdy inna przystępuje do działania. że naszą postawą możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie. Są to symbole kosmiczne. każdej z nich z osobna. Wibracja 0 Zero nie jest liczbą. pozytywnym. Oznacza to. To my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. Wykorzystanie negatywnego potencjału energetycznego polega na przechwyceniu dynamiki spadania i wykorzystaniu jej do rozwoju. Jest jednolita. pełni. Umiejętność ta pozwala nam modelować nasze życie. co nienawiść. Znane są przypadki. jednocześnie oznacza „okazję". W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi. W sensie energetycznym miłość jest tym samym. Aspiracja. pracując nad ograniczeniem jej negatywnych wpływów. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej. Na tę samą sytuację jedna osoba reaguje np. Każdy z nas w trakcie kolejnych wcieleń wytwarza w sobie zespół reakcji na różne sytuacje. Centrum. Jest to liczba niepodzielna. Dlatego każda interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy. że nasze reakcje są na ogół jedynie wypracowanymi (często w celu manipulowania otoczeniem). Należy. dodając do siebie poszczególne cyfry. W następnych rozdziałach będziemy stale wracać do symboliki liczb. perfekcji. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. rozpaczą i wycofaniem się.45. Jest symbolem neutralności. i podliczbami. by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb. 18 Przyjrzyjmy się liczbom. w skupieniu. jak rozwinąć dany symbol. którego symbolem jest linia ciągła . całości i miłości. czy raczej wyuczonymi modelami zachowań i nie zawsze wyrażają nasze prawdziwe potrzeby i możliwości. czyli źródłem materialnego przejawienia się. aktywnym. która zmiękcza dotychczasowe struktury (skostniała struktura staje się więzieniem) i otworzyć się na nowe możliwości świadomie wchodząc w doświadczenia. aby znaleźć jego praktyczne zastosowanie w interpretacji charakteru osoby lub zdarzenia. 19 Wibracja liczby 1 Początek. Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby. np. by dostosowywać ich interpretację do kontekstu kolejnych etapów analizy numerologicznej. 10 — nowym cyklem. który oznacza „kryzys".Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami. uniwersalna. według którego wyraża się jego postawa wobec okoliczności. Spróbujmy wyciszyć się wewnętrznie i poczuć. Liczby mają swoje własne życie i indywidualne charaktery. Jest źródłem życia jako całości. Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły. która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. 27. (uwaga: tu i w dalszych częściach książki znak = nie oznacza równości arytmetycznej. Jest elementem męskim (Yang). które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu. jaki przekaz zawierają. więc korzystać z energii kryzysu. potencjały mogą być różne. Indywidualność. osobnym. inni „opadają z sił" i są „załamani". do jakiej sfery naszej wiedzy wewnętrznej apelują. Może upłynąć wiele czasu zanim je przyswoimy i zaczniemy rozpoznawać w sobie ich poszczególne wibracje. 1 — jest początkiem. jak mówią do nas. 73 czy 2137. gdy naukowcy wybuchali śmiechem widząc równanie matematyczne. integralna.

gościnność. Zdarza się. nadmierna uczuciowość. sprytny. nastawienie na własny rozwój. który chce być kochany i podziwiany. dyplomacja. To człowiek stworzony do tego. człowiekiem pełnym fantazji. w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek. receptywna. że odmawia komunikacji. wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. nazbyt niezależny. Nauczyć się rozumieć własne emocje. Umiejętne kierowanie innymi. Cierpliwość i giętkość. zamknięty. łącząc się dało „trzy". oryginalność. zależność od innych. szczerość. Niezdecydowany. zbyt pasywny. Wibracja liczby 3 Pierwszy owoc. sukces w życiu. Odpowiada żywiołowi wody. Entuzjazm. Jedność myśli i czynu. lunatyczny. Dwie opozycyjne. Posiada talent literacki lub oratorski. która jest wyrazem życia. Jego umysł jest żywy. intencję. ekspresja twórcza. skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach". jej lekcja: realizacja siebie. Jego plany bywają utopijne. miłości. a jej planetą jest Księżyc. Zdobycie uznania. despotyzm. towarzyski. rozwód. autorytet. skromność. Dużo podróżuje. Bywa nietolerancyjny. Pomysł. ciepłego łona. Wyraża żeński aspekt natury (Yin). wystroju wnętrza i lubi być chwalony. egoizm. w sensie pozytywnym: spełnienie jednostki. konieczność podporządkowania się. żądza władzy. chwalipięta. kariera doradcy. Posiada wybitną zdolność do adaptacji. Intuicyjny i pokojowy. Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. która wymaga czasu i namysłu. lojalność i nieustępliwość. Często samotny. negatywna. odczytanie własnej prawdy wewnętrznej. Podporządkowanie. neutralność. pretensjonalny. potrzebuje czułości i harmonii. sentymentalny. niepewny.. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach. . nieco marzycielskim. tolerancja. naszą moc realizacji na planie materialnym. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony. niepewność i emocjonalność. Używać swego autorytetu. Wibracja liczby 2 Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. pozbawiony skrupułów. karierowicz. budowanie adekwatnej osobowości. nieumiejętność współpracy. hipokryzja. w sensie negatywnym: zarozumiały. który symbolizuje linia przerywana . kochania. życia w społeczeństwie. towarzyskość. Entuzjasta. Trójkąt symbolizujący „Trójcę". umiejętność perswazji. Osoba zdolna "podbić świat". Przywiązuje się do atmosfery. pomysły oryginalne. zmienny. Jest wesoły. manipulator. jak pierwsza litera alfabetu A. w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek. rezerwa. Dobroć i nieśmiałość. usłużność. Równocześnie jest dyplomatą. gdy tego wymaga sytuacja. Matka. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu). pamiętliwość. uczuciowy. Narodziny. Wahanie i wątpliwości. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. duma. Jest wrażliwy. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość. uczuciowość. Samotny i odrzucony przez otoczenie. znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. Jest dowódcą. neurotyczny. wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. akcję. jest często błyskotliwy i aktywny. lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński). inicjatywa. To ona daje impuls do akcji. idea. Wyraża ambicję. a więc także osłabiać ich wpływ. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji. synchronizacja z własnym losem. prostota. twórczość. jej lekcja: nauczyć się współpracy. Harmonia. pozer. optymistyczny i prze21 konywający. rozumienia. by ją wcielić w życie. współpracy. Afirmacja życia. zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości. piękno. naśladujący innych. pasję. nerwowy. a przedsięwzięcia skuteczne. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy. kreacji. czyli przyjmująca w siebie ziarno. inteligencję i przedsiębiorczość. niepewność. planetą Słońce. lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. delikatność. choć popularny. nieśmiałość. spokój. by pozwolić mu dojrzeć.Zawiera wibrację słoneczną. Często posiada znakomitą pamięć. Jej żywiołem jest ogień. niesienie pomocy. Ambicja. Czasami wydaje się nadmiernie uległy. szarlatan. Sztuka bycia razem.. słuchania i okazywania uczuć. 20 Liczba pasywna. słuchania. Jest cierpliwy. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie. dobrzy przyjaciele. bogate życie uczuciowe. wyrażająca JA. naiwność lub obojętność. planetą — Jowisz. zmienność. nasze ego. Egoizm. Pomaga nam w tym słowo. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień. by skutecznie wypełniać polecenia. gotów się poświęcić.

ale także może to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru energetycznego. Materia.poznanie. ograniczony umysł. Pięć jest liczbą środka. jak daleko sięga nasza wolność. nadmierna zmysłowość. Wibracja liczby 5 Liczba życia. bogactwem i uznaniem. lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". zazdrość. autorytatywność. a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). związków i doświadczeń. eksperymentować na własnej skórze. metodyczna uprawa i walka o przetrwanie. ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. a jej celem . śmierć. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną. potrzeba akceptacji. kapryśność. Artysta. w sensie negatywnym: bieda. jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji. talent literacki. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat. wyobraźnia. ryzykować. w sensie negatywnym: konflikty i samotność. ale nie są ostateczne. W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby: 1—2—3—4—5—6—7—8—9 Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek). kokieteria. od punktu do nieskończoności. inwencja. To człowiek w sercu swego ciała. który wyznacza cztery kierunki. umysłu. wola. Doświadczenie z materią to praca. surowość. czyli nasze ziemskie granice. doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata. wytrwałość. nadmiernie rozwinięta ambicja. szczere przyjaźnie. otworzyć się na życie w harmonii i równowadze. prowokować doświadczenia. Wibracja liczby 4 Twórczość. To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów fizycznych. bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według naszych potrzeb. Ziemię i Powietrze. inteligencja. rzetelność. skuteczność. stanowczość. czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń. handel. ostrożność i wytrzymałość. nerwowość. jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia.w sensie pozytywnym: szczęście. . by skosztować ile się da. wierność. brak woli i wytrwałości. Zmiana. dwie nogi i głowa). w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia. wykształcenie. odwaga. czułość. kruchość. upór. przygody zmysłowe i uczuciowe. brak smaku artystycznego. Umiejętność nieingerencji w życie innych. zmysł organizacyjny i administracyjny. Sprawdzając. zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu. Wprowadza rutynę i powtarzalność. Realizacja. powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. konserwatyzm i nieustępliwość. równowaga. znaleźć własny sposób komunikacji z innymi. nędza. uprzejmość. „Bierzemy się w garść". ciekawość. podróżujemy. zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy (dwoje ramion. pretensjonalność. zachowawczość. Logika. zawiść. Ogień. Żywiołem liczby pięć jest powietrze. Należy utrzymywać równowagę. czyli stwarzanie fundamentów. wiara. ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę. agresja. równowaga. że są one niezbędne. nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia. szczęście. krytyka. jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi. Pięć to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć). Cztery to praktyczność. 22 w sensie pozytywnym: stabilność. przyciągać i poznawać innych. Cztery jest symbolem wzrostu. rygor. pracowitość. To one nas ograniczają. ale także krzyż. Kwadrat. w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia. przejawiania się ducha. Nauka akceptacji. nieposłuszeństwo. prawość. Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię. ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości. kultura. rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością. protekcja. jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu. dający nam bazę. w sensie pozytywnym: podróże. punktu zwrotnego. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia. solidność. wyznaczonemu przez czas.

Teraz wszystko to przychodzi samo. narcyzm. gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc. Jej żywiołem jest Woda. uczuć i potrzeb zmysłowych. zrozumienie tajemnicy poczętego życia. a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. fanatyzm. czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń. inteligencja. Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji. spełniona. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego. 7 czakramów. umiejętność rozwiązywania konfliktów. zarozumiałość. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. współczucie. potrzeba ucieczki od rzeczywistości. odwaga. które daje możliwość pozbycia się pragnień. cierpienie. Nie spieszymy się i czas się wydłuża. podejrzliwość. niepokój. nauczyć się akceptować. dociekliwość. brak zmysłu praktycznego. samotność. klęska. łaskawość. często w alkohol lub narkotyki. Dystans. To sztuka. sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. żądzy posiadania. wrażliwość. Poznawszy na wskroś materię. Zaspokojona potrzeba poznania. uwodzicielstwo. usłużność. Wibracja liczby 6 Symetria i harmonia. bezsenność. a nawet inicjować zmiany. ambicja. udane małżeństwo. możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. Poczucie spełnienia materialnego. tchórzostwo. bieda. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom. zmienność. skłonność do przeciążania się pracą. czyli wstrzymania się od działania. głębokiego związku z drugim człowiekiem. To liczba mistrza. 7 nut dźwięków. tolerancja. wyrozumiałość. Otaczanie rzeczywistą opieką. brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej. dominacja. 23 w sensie negatywnym: cierpienie. lenistwo. a więc i odpowiedzialność. szczerość. altruizm. Dyplomacja. przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. autorytet. miłość i perfekcja. nietolerancja. podpowiadanie drogi. nadaktywność. niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych. intuicja. zazdrość. Jest symbolem sztuki.właściwości uzdrawiające. ekstrawagancja. niecierpliwość. nie pozwolić się wykorzystywać. doświadczenie wewnętrzne. nauczenia się sztuki kompromisu. niezależność. pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu. pacyfizm. umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie. Czas na odpoczynek i kontemplację. kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych. potrzeba poklasku. odpowiedzialność. dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz"). Nauka. niepokój. intuicja i talent. uczuciowość. zbiorników energetycznych ciał żywych. pielęgnować harmonię wewnętrzną. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. pasji. Psycholog. w sensie negatywnym: egocentryzm. zarozumiałość. uduchowienie. jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych. zmysł piękna. talent artystyczny. wykonywać swoje obowiązki. krytykanctwo. Doskonalenie materii. entuzjazm. Magnetyczne oddziaływanie na innych. zorientowaną na materialny aspekt życia. skłonność do tyranii. jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych. gdy wynika z 33. . Po podróżach. co stanowiło treść liczby pięć. Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą. uczciwość. kochająca się rodzina. szóstka przynosi poczucie samotności. piękna i harmonii rodzinnej. nieszczęście. osoba. zręczność. bieda. w sensie negatywnym: konflikt. kogoś. rozpoznania własnych emocji. dwa trójkąty połączone ze sobą. panowanie nad sobą. Sprawność fizyczna. w sensie pozytywnym: harmonia. Wibracja liczby 7 Doświadczenie. osobowość magnetyczna. gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram. autorytatywność. 24 jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności. przewodnika. zakończenia dzieła. zaprzestania pogoni za pieniądzem. Symbol ograniczenia człowieka przez czas. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). perfekcja. przyjemniejszą. w sensie pozytywnym: wiedza. moralizatorstwo. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza. rozwód. impulsywność. która „nie uwierzy. niezdecydowanie. problemy uczuciowe i seksualne. bo nie zależy nam na tym. a wraz z nim — potrzebę miłości.

Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Osiem to ojciec. Nasze pole widzenia poszerza się. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. Regeneracja. lęk. idealizm. Przypomina. brak równowagi. w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się 26 na następne ogniwo spirali. bo wie. A przede wszystkim dostrzegamy innych. przekraczamy granice czasu i przestrzeni. sprawiedliwość i płodność. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później. ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji. zmysł praktyczny. Surowość i nieustępliwość wobec innych. egoizm. klęska. mediacja. Te atrybuty dają nam moc sprawczą. rozgłos i sława. spełnienie. rezygnacja. Osiem to żniwo. wielka siła fizyczna i wytrwałość. złamania. w uczciwych celach. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. pasja i ekstremizm. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi. Prawość. znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej. Koncentracja. bankructwo. idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł. Trudności. w sensie pozytywnym: talent. stres. Refleksja. pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. talent matematyczny. podejrzliwość. kara. umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. w sensie pozytywnym: władza. zdolności administracyjne. zakończenie. liczba odrodze25 nia i realizacji. dokąd zdążamy. Bezinteresowność. Osiem to liczba mistyczna. Straty. chłodna wiedza o życiu i śmierci. są dla nas stymulujące. . zazdrość. drzewo wiadomości dobrego i złego. Po „trójce" — trójkącie stworzenia. Wyciszenie ruchu. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie). nietowarzyskość. sukces. skąpstwo. Waga. który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej. emocje. ostrożność. bałagan. ewolucja duchowa. Tolerancja i cierpliwość. satysfakcja finansowa. w sensie negatywnym: ruina. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny. brutalność. Trudno nas zrozumieć. konserwatyzm. umiejętność wybiegania w przyszłość. Rozstanie i zamknięcie akt. dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości. precyzyjnie. osiągnięcie pełni. Liczba ta wyraża przeczucie całości. jakie napotykamy. Wysługiwanie się innymi. zrównoważenie. naprawianie błędów i przyjmowanie należności. Determinacja. Służenie innym. Oszczędność. Punkt. czyli realizacja prawa karmy. które gwarantuje wyrównanie zysków i strat. Symbol nieskończoności i bezczasowości. Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza. Życie publiczne. podporządkowanie. Podróże i kontakty zagraniczne. upór. spłata swych długów. destrukcja. Samochwalstwo. natręctwo. samotność. złość. Twórcza intuicja. że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków. Miłość bez granic. władzę i wymierzanie sprawiedliwości. Wolność. po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych. wyważone opinie. która nie waży już Dobra i Zła. Zdolności profetyczne. skromność. ograniczenie. nieczułość. kłótnie. w sensie negatywnym: impulsywność. uważność. Cierpienie. prestiż. używać władzy z umiarem. napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. Smutek. Sublimacja pragnień. logika. jasnowidzenie. bilans. uznanie. głębia. moc i organizacja. nieuczciwość.Wibracja liczby 8 Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. wypadki. medytacja. Oznacza spełnienie. wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. wtopienie się indywidualności w ocean bytu. bo tylko my sami wiemy. strach. Wibracja liczby 9 W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. Intensywność. bez miłosierdzia i wybaczenia. Dotarcie do zamierzonego celu. zmysł do interesów. skrytość. Dyscyplina i koncentracja. Marzenie. talent organizacyjny. Łatwość izolowania się. mistycyzm. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień.

Objawienie. Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. 22. „jedenastka" powinna studiować zalety 22. gdzie pojawi się Liczba-Mistrz. Spełniona — zostaje mistrzem. oraz rozwijanie intuicji. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości dla dobra innych. stara dusza. nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń. LICZBY-MISTRZOWIE Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb). jak przez mnożenie: 2+2=4. ci. Jest to litera K. oryginalność. iluminację. świadoma swego powołania. 77. odwagę. która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej. a nie dwadzieścia dwa. która wcieliła się ponownie. Przynosi sukces. która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi. 2x2=4. 44 55. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2). która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. inspiracją i oświeceniem. 66. klęska. medycyna. . polityka. „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko. sukces. sprawiedliwość kosmiczna. Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki". by nie wyciągać pochopnych wniosków. 33. nauka. cztery. moc duchową. Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona. rozpacz. których one dotyczą. Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. wyższych wibracjach. miłość. lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką. a więc zawiera moc Nieba i Ziemi. humanitarna. Często jednak zdarza się. Aż do chwili. gdy dusza jest „obudzona". olśnienie. pedagogika. rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. Liczb tych się nie upraszcza (tj. a nie jedenaście.biedą i goryczą zmarnowanych szans. jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas. które omówię dalej. między innymi konieczność ścisłej samokontroli. religia. nad egocentryzmem i narcyzmem. Rządzi nią planeta Pluton. talenty „jedenastki" nie są do Wibracja liczby 22 Tworzenie struktur. osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa. Wizjonerstwo. Nie handlować nimi. istnieją liczby o szczególnych. Nie znaczy to. sześć. nie sumuje się cyfr. posiadają specyficzną siłę osobowości. gdy to nastąpi. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie Numerologicznej danej osoby wskazuje na to. Zwykle jednak osoby. by inicjować nowe dusze. Mediumiczność. by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe. że osoba. jako możliwą do spełnienia. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby. Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą „jedenastki" to praca nad ego. zwane Liczbami-Mistrzami: 11. 28 Wibracja liczby 11 Rewelacja. budzona jest przez objawienie. poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo. dzielić się wiedzą. ale we wszystkich innych zapewnia siłę.jej lekcja: 27 otworzyć się na innych. nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. otrzymują trudne zadania w życiu. wahanie. która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów. jak karma. że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej. a nie trzydzieści trzy itd. która daje taki sam rezultat przez dodawanie. czyli osobowości. których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów. napięcie nerwowe. powinny więc pracować nad zakorzenieniem się w rzeczywistości. Niezależnie od tego. Rządzi nią planeta Uran. władza. Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe. rodzaj charyzmy. trudne stany emocjonalne. wibrację. Jest to jedyna liczba. uznanie i sławę. Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę". że jest to tzw. uznanie. Inspiracja. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: jej lekcja: kupienia. obciążoną dodatkowo . W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku. aby otrzymać liczbę prostą). Koncepcja. melancholia.

a te z kolei przyniosą frustrację. przynosi pełną dyscyplinę. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. mądrość. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: gwałtownych reakcji. Cierpliwość i porozumienie psychiczne. 29 Podobnie jak „jedenastka". która sprzyja naukowcom. gdyby uczyły się od liczby 33. że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów. Wiedza. w sensie pozytywnym: mistrz. miłość głęboka i stała. która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. Nauczyciela. ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny. tolerancyjny i oddany. tyle że w sensie praktycznym i konkretnym. Wibracja ta wyraża również wielką religijność i może powołać mądrego. zawodowych lub społecznych. Służenie innym radą. Liczba twórczości i komunikacji. które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. natchnionego kapłana. 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych. skłonność do pracować dla ludzkości. Głęboka percepcja. których dotyczy ta liczba. lub całkowitą destrukcję (depresję. zwana jest wibracją Chrystusową. w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych. Nauka tolerancji i cierpliwości. odkrywcom. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i staniemy się zależni od innych. Konkretność. piękno i radość życia.Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy. jej lekcja: życie w służbie innym. pionierom. Wibracja ta wyraża genialną twórczość. Wibracja liczby 33 Służba uniwersalna. jak i doświadczenia. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność. jest potrzeba pokazywania innym. jak bardzo się dla nich poświęcają. Przesadny materializm. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne. zapominają o wymiarze ludzkim. przewodnik. pragnienie posiadania. szaleństwo). Nigdy nie próbować czarnej magii. 30 w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. ewolucja i współczucie. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją. Związki są trwałe. Liczba Mistrza. Powinności. bunt. jej lekcja: wielkość. konstrukcji. Ta liczba wymaga od nas dużo. nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi. Czasem narcyzm. podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. Prawda. w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. ruina. Dlatego dobrze by było. Tendencją negatywną osób. ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. jeśli jest użyta dla dobra ludzkości. solidne przyjaźnie i pomoc. jeśli jest używana dla celów egoistycznych. moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. sława i fortuna. genialnego wynalazku. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. Wibracja liczby 55 Energia. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości. chaos i zagubienie. Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej wyobraźni. Przewodnika. Logika. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. Wibracja liczby 66 Miłość kosmiczna. . Wibracja liczby 44 Panowanie ducha nad materią. która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. wyższej oktawy Wenus. zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki". dając szansę rozwoju. uważny. Równowaga między duchowym i materialnym. jaką zawiera ich los. szaleństwo. Znajduje się pod wpływem planety Neptun. liczbą geniuszu twórczego. opieka i sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. apatię i niezadowolenie. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. geniusz.

a wraz z nimi właściwą im niepewność. wibracja ta przynosi „wzloty i upadki". Trudności w panowaniu nad instynktami. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. które pozwalają na przekroczenie ziemskich struktur. Opieka sił niewidzialnych. które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. w jego odczuciu jego życie jest niełatwe. spełnienie. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji. Rozbudza zainteresowanie astrologią. zawieszenie aktywności. nadużyć. magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych. że czujemy się winni. Nowy początek. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony. Może to prowadzić do per32 wersji. Możliwość posługiwania się władzą. opóźnień i nieprzyjemnych emocji. Kuszenie. do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. ważnego od nieważnego. ale także możliwość sukcesu. sublimując swe pragnienia. pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą. 17/8 Szczęśliwa gwiazda. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji. masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu emocji. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne. Wszystko po to. czasem dzięki poparciu innych. Należy je wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie. Przynosi nagrody. 16/7 Regeneracja poprzez klęskę (patrz: Długi Karmiczne). Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. do pozostawania w cieniu. intuicji. których badanie wymaga dużej koncentracji. Nadzieja. punktualność i dokładność. osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na „ułożenie kart". silnej woli i wytrwałości. rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. możliwość rozczarowań. wyobraźni. by dołożyć swą cegiełkę do energetycznego potencjału Wszechświata. posiadania. Często przynosi rozczarowania miłosne. smutek. poczucie braku bezpieczeństwa. 15/6 Pasja. inaczej. Przynosi więc trudne doświadczenia. 12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń. gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji. naukami ezoterycznymi. Samotność. Powoduje. Komplikacje. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. wycofanie się w swój świat wewnętrzny. 17 skłania nas do uwolnienia się od ograniczeń czasu i przestrzeni. Praktyczność. 18/9 Księżyc. nawet jeśli pozornie. Utrudnia wybory. ale także ostrożność i powaga w zależności od sytuacji.Wibracja liczby 77 Mądrość kosmiczna. Czasem sukcesy i popularność. 31 PODLICZBY Znaczenie poszczególnych podliczb 10/1 Odnowa. Zapewnia sukces w dziedzinach. Złudzenie. dokonać wielkich wynalazków lub zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji. Siła kreacji. nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej. lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. tendencję do nadgorliwości. by służyć innym lub ich wykorzystywać. 11/2 Inspiracja (patrz: Liczby-Mistrzowie). Częste zmiany. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki. Impulsywność (patrz: Długi Karmiczne. Trudności w . pozbycie się pragnień. Nowy cykl. Dlatego istnieje ryzyko skrajności. Chwilowe wycofanie się z ufnością. zmysłami. gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami. numerologia. Przynosi zmiany. Poczucie humoru i wolność. by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. 13/4 14/5 Przeobrażenie (patrz: Długi Karmiczne). mocy. bogactwo dzięki szczęściu i talentom.

Lubimy podróże i zabawy. 26/8 Cierpienie i nieefektywność działania (patrz: Długi Karmiczne). które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną. Pomoc w przedsięwzięciach. pod warunkiem. utratę energii. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. Oznacza jakość. będziemy działać według zasad. który „przegląda na oczy". nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami. że stajemy się okrutni. Możliwość otrzymania spadku. stajemy się zazdrośni. Często kariera w dziedzinie komunikacji. Nasza wartość jest rozpoznana. zmysł sprawiedliwości i mądrość. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne. 27/9 Wielka moc duchowa. budzi się ze snu. sprowadzamy na siebie konflikty. otwiera się na Wiedzę. To człowiek. przedsięwzięcia się udają. zależy często od pomocy kobiet. Jest to liczba obowiązku duchowego. . Sukces wymaga poświęceń. 20/2 Przebudzenie. możemy zdobyć sławę i uznanie. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. której możemy być pewni. Niespodzianki. spotkania.ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). Brak stabilizacji zawodowej. uparci. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe. nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. Ryzyko rozwodu. Jeśli wibrujemy negatywnie. Liczne podróże. Współpraca przynosząca zysk. Niestety. Sukces. harmonię. 25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia. fizycz34 pych i intelektualnych. 22/4 Kontrola nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). Pomoc ze strony kobiet. popisywać się. a oszukani — mścimy się. Jeśli nasza postawa jest negatywna. Posiadanie dużej rodziny. zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji. jakbyśmy tego chcieli. 19/1 Odrodzenie.. społeczne i materialne. także w dużych grupach. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie. Zręczność. Daje dużą wyobraźnię. powoduje ona trudne 33 stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. Konieczność nauczenia się używania swej wolności. blisko natury. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. spełnienie. Liczba niezwykle twórcza. oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. czasem z przygodami. nie kończymy nigdy zaczętego dzieła. że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. Zwłaszcza. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie. co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. Posiadamy trafność sądu. Życie wypełnione jest licznymi zmianami. Sprzyja talentom literackim. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni. 21/3 Sprowadza zasłużony sukces. nieumiejętność wyboru drogi życiowej. Choć z opóźnieniem. podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. Jeśli reagujemy negatywnie. że pracujemy dla dobra ludzkości. ale musimy być wytrwali. 24/6 Problemy uczuciowe. walczyć. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. dharmy w tradycji hinduskiej. 28/1 Niespodziewane zyski lub straty. ulegającą napadom wściekłości. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu. receptywność i intuicję. aby cokolwiek osiągnąć.. w której trzeba ciężko pracować. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. Nie jest łatwo „stanąć na nogi" i ustatkować się. u której pojawia się ta liczba. a nasze lenistwo i bezwład powodują. 23/5 Wolność. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi. będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. Przyszłość osoby. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. aby dalej się rozwijać. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. gdy życie nie toczy się tak. a także naturalny dar uzdrawiania. realizacja (patrz: Długi Karmiczne). Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności. liczba ta spowoduje niezdecydowanie. Podróże zagraniczne nam sprzyjają. gdyż lubimy błyszczeć. sława i uznanie. chaos myślowy. Daje opiekę i otacza miłością.

Rzemiosło. co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. gdyż naszym atutem jest zaufanie. radio. ryzyka. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. 33/6 Służba uniwersalna. sprowadza sprzyjające okoliczności. aktorski. pod warunkiem. Kontrola nad emocjami (patrz: Liczby-Mistrzowie). władzę i zdrowie. bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom. niezdolni dostosować się do innych. winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. co niesie los. Jest to liczba postępu. Rozwinięta" intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie. gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. Inicjatywa i mądrość. miłość i rodzina. Niebezpieczeństwo. literatura. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości. trudnościami. Wymiana. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi. co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. zerwania. pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami. 31/4 Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu. Uważnie dobierać współpracowników. nieuczciwa i gwałtowna. że możemy dokonać wielkich odkryć. lecz posiada ona ogromną . przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę. że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów. Jest to liczba wymagająca. Szczere przyjaźnie. impulsywności. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej. Pociąg do dalekich podróży. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. 35 32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny. inni przestaną nas rozumieć. kierując się irracjonalnymi pobudkami. Natomiast. 35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji. między innymi finansowy. będzie miało dużą wartość. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji. by osiągnąć cel. zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca. separacja małżonków. Przynosi sukces. ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego. że będziemy reagować pozytywnie. Praca za granicą. Inwencja i oryginalność. które opóźnią realizację naszych celów. to doświadczenia pojawiające się. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces. zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne. Magnetyzm. by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. 36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków. bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. Komfort materialny. telewizja. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. walką. 38/11 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. Niewykluczone problemy seksualne.29/11 Ważne znajomości. 34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości. Talent literacki. zarówno jeśli chodzi o uczucia. będziemy żyć targani wątpliwościami. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów. 36 37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). przyjemności. jeśli nie zrozumiemy własnych emocji. film. spełnienie i zysk. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni. Rozczarowanie miłosne. na które można liczyć. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. używająca wszystkich środków. która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. Jeśli wibrujemy negatywnie. pomoc osób wysoko postawionych. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. rozpad spółki. wytrwałości i cierpliwości. Pouczające podróże. przerostu pragnień. by nami zawładnęły. Handel. Wszystko. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa. 30/3 Twórczość. nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci. co stworzymy. Komunikacja. Przewodnictwo duchowe. Daje wewnętrzną moc. nerwowi. daje szczęście w grze i spekulacjach. skłonni do nadmiernej ekscytacji. jak i o pieniądze. walka i procesy. czasem nieoczekiwany. a życie nasze zapełni się kłótniami. muzyczny.

lenistwo. ulegając chwilowym zachciankom. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. Ograniczenia. dbałości o stan zdrowia. jest znakomitym szefem. Należy. nadużywania alkoholu i złego towarzystwa. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. Przyjdą wydarzenia. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. a kiedy słuchać. wielodzietność. ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji. Daje ona moc wewnętrzną. Wpływ innych na nasze życie. że tylko nasze życie jest trudne. Pożyczki. Niewierność. Osoba. 39/12/3 Rywalizacja. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. Lubi być w centrum zainteresowania. jeśli tylko nadarza się okazja. surową krytykę. przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo. które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. Uznanie. często ostro krytykowane przez otoczenie. który lubi zmiany. ale powinien nad nimi dobrze panować. Wojna i pokój. ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć niż rozsądku. pasjonata. jest gotowa dzielić się z innymi. Problemy rodzinne. Liczne związki miłosne. wczesne małżeństwo. 40/4 Ograniczenie. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych. Przynosi żałobę. towarzyskość i odpowiedzialność. Natura szczodra. a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością. dwulicowość. wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób. naturę pioniera. Receptywność. uwodzicielstwo. Potrzeba praktycznych rezultatów. stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości. możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. Natura tajemnicza. Wrażliwość. Jeśli jesteśmy otwarci na innych. 44/8 Panowanie ducha nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). ale trzeba zastanowić się trzy razy. w którym miłość jest dawana równo z obu stron. pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. niewrażliwość na cierpienie innych. natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność. rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe). ma skłonność do obżarstwa. Zależność uczuciowa. Protekcja. Niezależnie od wykonywanego zawodu. Zerwanie. od dawna zaginionego lub niewidzianego. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie.dobroczynną moc. co ma związek z uczuciami. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim. Wielka. kiedy powinna mówić. mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć. Może przynieść trwały. więc zawsze mieć precyzyjny . 38 47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym. która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Szczęście w miłości i w interesach. Szczere przyjaźnie. stagnacja. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. która wyraża tę wibrację. Burzliwe przygody miłosne. Urok i magnetyzm. rozwody. Niepokoje emocjonalne. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. wielodzietny związek małżeński. jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie. kuszenie. zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli. 41/5 Ta wibracja przynosi opiekę kosmiczną. grozi nam nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby" i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie". Kooperacja i przyjaźń. które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. 43/7 Nadzieja i rozczarowanie. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę. zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. 45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. podziwu tłumów. zdrada. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia. 37 42/6 Sześć jest liczbą miłości. porażki uczuciowe. Woli życie spokojne. Osoba taka wie. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej. 46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. na zrozumienie drugiego człowieka. Realizacja planów i spełnione nadzieje. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy. zachowująca dystans wobec otoczenia. Jeśli jednak reagujemy negatywnie. wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą. Ryzyko wdowieństwa. ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie. nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych. Rozczarowujące związki i przyjaźnie. Uczuciowość. wartości starych i przebrzmiałych. romantyczna miłość. Brak stabilizacji w życiu. Szczęśliwy związek. co prowadzi do rozstań i rozwodów. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. niespodziewanym. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym. Nie należy wstępować w związek małżeński.

Potrzebuje kontaktu z przyrodą. dobrą kuchnię. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać. więc zapędzić w samotność. Pasja. Nawet. Spokój ducha. Możliwa kariera wojskowa. Jest to osoba. 58/13/4 To. gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. odrodzenie. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. niewierności.cel. 54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia. Talent artystyczny. Staje się leniwa. wywołujemy kłótnie rodzinne. 55/10/1 Energia. zależni od innych. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. W miłości — ryzyko rozstań. a przede wszystkim bliskości wody. Bogate małżeństwo i „światowe" życie. szczęście. czujności i samokontroli. Nasze życie wówczas rozpada się. Groźba zranienia. by ulżyć ludzkiemu cierpieniu. więc zamożny. Konieczność respektowania praw życiowych. Musi starać się rozumieć własne emocje. możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki. obmowy czy braku akceptacji otoczenia. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia. częste zmiany pracy. Wystawia nas na walkę. stanie się nerwowa i ekstrawagancka. Walka i utrata pieniędzy. gróźb pod naszym adresem. że słowem -kluczem „czwórki" jest praca. Lubi dobre życie. by chronić kogoś innego. kontrowersje. dlatego. Posiada. sprawiedliwość. którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary. co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. Inspiracja twórcza. dyskusje. która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. Nie dajmy się. dba o zdrowie. doprowadzamy do powstania spisków. 48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. funkcjonalny dom. a zdrowie pogarsza się. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek. błędy. tracimy energię. która sprzyja medytacji. doprowadza do odejścia partnera. 56/11/2 Napięcie wewnętrzne. zazdrość. Powinna być ostrożna i czujna. 50/5 Wolność. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii. lecz trwałe. Niebezpieczeństwo nadwagi. 39 52/7 Przeciwnicy. często tych właśnie. Trzeba zawsze pamiętać. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. a kiedy czekać. muzyczny. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy. Pociąga ją duchowa strona życia. 57/12/3 Liczba zrozumienia. Woli być agresywna niż pasywna. Nagłe zmiany powołania. ale rzadko wprowadza je w życie. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa. Porozumienie psychiczne (patrz Liczby-Mistrzowie). Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. Miłość platoniczna. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu. gorycz i depresję. że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych. nasz wysiłek jest bezproduktywny. Zwłaszcza. zamachu. ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy. powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych. to lojalność. Nie rezygnujmy z siebie tylko. pełna nienawiści i zazdrości. 51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. Miłość i przyjaźń. jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej. byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi. co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą. 49/4 Nauka ostrożności. jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju. narażamy się na zniesławienie. który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje. rywalizacja. Ma zaufanie do siebie i wiarę. dopuszczamy się oszustw. uczciwość. Możliwe bogate małżeństwo. dyscyplina i umiłowanie tradycji. Dzięki tym przymiotom 40 . Lubi zmiany i podróże. ale i kruchości naszych przekonań. raczej z rozsądku. jesteśmy niezdecydowani. Ponieważ jesteśmy pod opieką. która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. Ryzyko skaleczeń. 53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi. a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. niespodziewanymi. ukryci wrogowie. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. konfliktów. a nasze poczucie obowiązku jest ogromne. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami. nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. sportowa lub prawnicza.

63/9 To ogromny potencjał współczucia. cierpliwość. Trudne. Niestety. że jest w nas potencjał. 59/14/5 Impulsywność. jakie zapewnia ta liczba. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. że zmiana jest zasadą Wszechświata. W sytuacjach wymagających zdecydowania. bezowocność wysiłków.zyskujemy zaufanie innych. że każda rzecz ma swój czas. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi. umiejętności przychodzenia im z pomocą. uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości. by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje. Dyscyplina. dojrzałości i wytrwałości. także i ten wymaga. choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę. które w konsekwencji prowadzą do samotności. możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi. braku miłości bliźniego. którzy przychodzą nam z pomocą. 64/10/1 Odnowa. a zarazem umiejętność współpracy. pozwalamy sobie pomóc. tendencja do gwałtownych rozstań. dzięki wrodzonej inteligencji. dzielić się nim z innymi. chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. choć zapewnia opiekę kosmiczną. Niezależność myślenia. Konieczna jest też nauka relaksowania się. 41 wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. zdolności organizacyjne. pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. wyrzutów sumienia. ulegania pokusom. pochopne działania. 61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. Nie przywiązywać się do wartości materialnych. by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej. by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz. Jak każdy dar. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo. obsesyjność. może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów. wewnętrzny niepokój. których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. 69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej). Zwłaszcza. 66/12/3 Miłość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). dar uzdrawiania. ucieczkę od obowiązków. staniemy się osobami wpływowymi. Autorytet i żarliwość. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. że aby się odrodzić. wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. trzeba najpierw umrzeć. akceptacja. bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie. planowania i zapobiegania. obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy. 67/13/4 Zapewnia dar przewidywania. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym. Możliwa kariera literacka lub artystyczna. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo. . to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią. nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. 60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. Liczba niezbyt przychylna dla handlu. więc zawsze się zatrzymać. zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie. dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień. podróży i finansów. nadużyć. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. Rozwijając dużą aktywność mentalną. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi. więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną. która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm. 62/8 Marzenie o miłości idealnej. zapewnia ona sukces bez wysiłku. Przed podjęciem decyzji powinniśmy. 65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji. otwarcia na innych. by go używać. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia. z jakim dochodzimy do celu. szybkich wyborów. 68/14/5 Największym problemem jest tu Chaotyczność. nawiązywania kontaktów. liczba ta. Trzeba.

Poprzez pracę i zrozumienie materii jako bazy życia (4). może sobie pozwolić być wolnym. 77/14/5 Mądrość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny. 43 . Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji. może założyć rodzinę i przyjęć na siebie obowiązki zawodowe (6). Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. Predyspozycje do show—bussinesu. opieka. by pokonać przeszkody. Następnie znajduje czas na refleksję nad swym doświadczeniem. jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. niezależności. Negatywnie — brak skrupułów. Dopiero teraz zbiera to.70/7 Poszukiwania. który określił się jako indywidualność. Zwłaszcza że w dacie urodzenia rzadko można spotkać podliczbę większą niż 78. Konieczna jest uczciwość. kosztować przyjemności życia. uznanie. Ostrożność w związkach z ludźmi. 76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. determinacja i energia. Frywolność. ostrożność i ambicja. groźba choroby psychicznej. dynamizm. komunikować się z innymi (5). egoizm. 72/9 Bogactwo. spotyka wartości innych (2). Współpraca. Dyplomacja. zdecydowaniu. 75/12/3 Awans. Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. Dystans. by doprowadzić do harmonijnej współpracy dla potrzeb całej ludzkości (12). które mają związek z żywnością lub higieną. Siła. Wibracja negatywna przynosi samotność. więc i podliczby zakończymy na tej liczbie. ostrożność i dobra organizacja pracy. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia. talentowi. Zakończywszy cykl poszukiwania sensu swej ziemskiej egzystencji i określiwszy się od nowa (W/1) powinien zacząć dzielić się swq wiedzą inicjując innych do pracy nad sobą (11). Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia. wyraża się w twórczości lub prokreacji (3). W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej: 42 Człowiek (1). komfort osiągnięty dzięki zręczności. pragmatyzmowi. Sukces. co zasiał. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość. niepokój. A ponieważ na 12 zamyka się cykl doskonały. pracuje nad sobq i kieruje się ku swej wiedzy wewnętrznej (7). Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. ambicji i silnym przekonaniom. zazdrość. Dużo wysiłku. 73/10/1| Silna wola i zaufanie. Spełniony. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił. lecz postęp jest zapewniony. dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy. medycyna oraz tych wszystkich. podejrzliwość. zdobywa władzę nad rzeczywistością (8) i może dzielić się owocami swojej pracy z innymi (9). Tendencja do rozpraszania się. 41 71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. która uchroni nas od niepowodzeń. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. 78/15/6 Liczba 78 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 12 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). Negatywnie — frustracja i destrukcja. 74/11/11 Zyski i straty.

karta. Wszystkim początkującym radzę powściągnąć nadmierny entuzjazm do rozwiązywania cudzych problemów i pierwsze interpretacje traktować bardzo ostrożnie. nie jest niczym szczególnie trudnym. do odpowiedzi na zadane pytanie lub do analizy sytuacji lub zdarzenia stanowiącego przedmiot badania. to znaczy. jest lepsza niż tysiąc lat pobożności". przetwarza je i wyłania z mroku nowe aspekty interpretacji. jakich problemów wewnętrznych były one materializacją. zdobywamy wiedzę. jaką wszyscy posiadamy. który posiada każdy z nas. że „chwila zgody na wszystko. które miały znaczący wpływ na nasz los. Nawet jeśli nie rozumiemy do końca powodów. przystępujemy do interpretacji karty. ani najlepszy. Najtrudniejszym zadaniem adepta numerologii jest właściwa interpretacja karty. w czasie której dojrzewamy. Mówi się: „opracowuję Kartę Numerologiczna pani X" lub „robię analizę numerologiczna Karty pana Y". Hay Jedyna rzecz. Karta jest to zestaw danych zgromadzonych według planu analizy numerologicznej. Zrozumienie przyjdzie z czasem. nie spiesząc się z wyciąganiem wniosków. Podstawa wiedzy numerologicznej jest ta sama dla wszystkich metod wypracowanych przez pokolenia numerologów. A właśnie w poczuciu ciągłości TERAZ zawiera się możliwość kreacji naszej przyszłości. Anthony de Mello mówi. Przede wszystkim należy wyłonić najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia. który zawiera w sobie wszystkie liczby charakteryzujące osobę lub zdarzenie. jaką możemy się posługiwać. której nie możemy zmienić w naszym życiu. W numerologii rolę horoskopu pełni tzw. Pierwsza część pracy nad kartą to ankieta i obliczenia. czy też powtarzały się one wiele razy. plan naszej ziemskiej podróży. podobnie jak obliczenie horoskopu astrologicznego. a następnie zinterpretować je zgodnie z symboliką liczb odnoszących się do danego okresu w życiu. że jednak piszę tę książkę. wymagająca intuicyjnej syntezy na podstawie danych wrzuconych do wewnętrznego „komputera". że jest ktoś.LICZBY ŻYCIA KARTA NUMEROLOGICZNA Wszyscy znamy z astrologii słowo „horoskop". 45 przyjmijmy je na razie „na wiarę". I jeśli doszło do tego. a nie innego schematu. Jak każde z wydarzeń w naszym życiu. takiej. Tak więc mój sposób rozumienia numerologii nie jest ani jedyny. Wymaga jedynie znajomości metod obliczeniowych i umiejętności ich zastosowania. aż zaakceptowaliśmy rzeczywistość. przychodzi w odpowiedzi na nasz aktualny poziom ewolucji duchowej. także rodzaj wiedzy. Luisa L. rozwija się przed nami mapa. zgodnie z naszym świadomym wyborem. Pozwólmy im popracować. a więc do odsłaniania tajemnic osobowości i losu danej osoby. rozwijamy . lecz nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. Zgromadziwszy wszystkie dane. Wbrew pozorom są one bardzo proste i łatwe do zapamiętania. która jest przecież tylko odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. Każdy z nas przepuszcza przez swój wewnętrzny „komputer" dane podstawowe. LICZBA DROGI ŻYCIA Każde doświadczenie jest sukcesem. Nie przerażajmy się ilością działań matematycznych. czyli dostęp do potencjału Czasu Teraźniejszego i poruszenie jego aktywności. Trzeba starać się zrozumieć ich rolę w naszej ewolucji i odpowiedzieć na pytanie. komu właśnie takie spojrzenie jest potrzebne. Zgoda oznacza przystąpienie do współpracy. Podczas zbierania danych liczby wnikają w nas i zaczynają otwierać kolejne furtki do głębokiej wiedzy wewnętrznej. na jaką zasługujemy. w miarę stosowania ich w praktyce. to data urodzenia. Najlepiej jest zacząć od siebie samego i zrozumienia własnego losu. dla których używa się takiego. To ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. Dzięki niej. co istnieje. Zebranie danych do karty. Czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. Nauka ta jest jednak stale wzbogacana przez indywidualne doświadczenia.

że tego właśnie mamy dokonać.się. ślepych uliczek. zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu. 1. Weźmy za przykład dane Jolanty Natalii PEPEL urodzonej 18 maja 1950 roku. 3. Podobnie jak dla astrologa podstawową informacją jest to. tym mniej błądzenia. spod jakiego znaku jest dana osoba.suma cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie. nie przerasta nas.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA + + = + + = 47 18 5 1950 =1973 =1+9+7+3 =20/2 2. Najważniejsze jest wiedzieć. DROGA ŻYCIA Na początku charakterystyki każdej z liczb jest jej opis idealny. Należy używać każdego z nich. że możemy dokonać lub co powoduje obawy i niedowierzanie.05. Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. w którym przebywa Słońce w momencie naszych narodzin.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2 3. a naszą zdolnością ich rozwiązywania. Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać. To jest to. jak i o czekających nas nagrodach. metoda horyzontalna: 18. co przeczuwamy. że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja". że żadne z doświadczeń. 1.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA 2. Wszystkie są dokładnie na naszą miarę. jakie napotykamy. by znaleźć jak najwięcej podliczb. To one ukazują nam indywidualny charakter człowieka lub wydarzenia. Wpływ LICZBY DROGI ŻYCIA można porównać do znaczenia znaku Zodiaku. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać. z jakimi jesteśmy konfrontowani. 29 i 11 jako podliczby pogłębiające analizę. objazdów czeka nas na naszej drodze. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami. pogłębiają interpretację i wychwytują ukryte przy pobieżnym badaniu aspekty karty. która z liczb jest LICZBĄ DROGI ŻYCIA badanej osoby. suma cyfr zredukowanych: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia + + = DROGA ŻYCIA 18=(1+8) =9 05= 5 1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6 =20/2 W tym przypadku bierzemy pod uwagę liczbę 2 jako główną. która zapewni nam przetrwanie. czyli suma pozioma wszystkich cyfr w dacie urodzenia. W pierwszej połowie życia .metoda horyzontalna. 46 tak dla numerologa pierwszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie. stanowiącego przedmiot naszego zainteresowania. oraz 20. Liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia charakteryzuje drogę życiową — definiuje jakość tej drogi.

że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program. jaką zmierzasz. one są w tobie. na której możesz spełnić ambicje. za kim inni podążają nie pod presją strachu. przewodnikiem. a talent organizacyjny — w despotyzm. . Pamiętajmy. nie wychylaj się bezustannie w przyszłość. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu. Jesteś wrażliwy bardziej. może lepszy. jak i sprawami swojej rodziny. 48 DROGA ŻYCIA No. musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam. która rozwija ich możliwości. gdy widzisz już. do którego dążymy. obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją. Jest to droga sukcesów i awansu. Gdy ci się coś nie udaje. Opieraj się tylko na sobie samym. Aby zostać autentycznym liderem. co otrzymać powinien. niż chcesz się przyznać. że były niesłuszne. które sprawia. nie do końca przemyślanych. być otwartym na rady twoich współpracowników. zanim nie dokończysz tego„ co za49 cząłeś. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby. określić własną indywidualność. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy negatywne. i nie ma lepszych lub gorszych liczb. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości. Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. 1 PIONIER Akcja. złagodzeniem skrajności. jak i pozytywne. Aby wykorzystać możliwości. jaki popełniłeś. musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości. entuzjazmu i niecierpliwości. nerwowy. na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności. Każdy z nas otrzymuje to. szefem. które niesie ze sobą dana wibracja. zapewniasz im pracę. które wyraża się w unikalnych aktach twórczych. wyzwalać ich twórczą aktywność. jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji. 1. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych. realizacja Jest to droga pionierów. a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. one nie są za tobą. ekscentryczny i rozkojarzony. twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. czyli kimś. ale nie buduj muru wokół siebie. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych. potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem. dla każdego z nas inne. stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła. stajesz się agresywny. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi. zarozumiały. szefem. że jesteś tak bardzo inny. odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy. a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności. podjętych na fali entuzjazmu. osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. spełnienie. ale potrzebujesz afirmacji innych. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo. by spełnić cel swego wcielenia. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania. zrealizować zamiary.na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości. jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy. gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu. cech czy rodzajów trudności. lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi. co może stać się przyczyną wyobrażania sobie. Jesteś urodzonym liderem. Dobrze by było. chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów. Lubisz aktywne życie. Nie ma niepodważalnych autorytetów. ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. nauczyć się słuchać. umiesz prowadzić innych. Robisz wszystko według własnych pomysłów. Żyj teraźniejszością. Dlatego nie porównujmy się z innymi. gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczmi. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych.

którzy chcą pomagać innym. wesołą. zdolności adaptacyjne Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg. Jesteś ekstrawertykiem. gadatliwy i natrętny. uczuciową. 50 gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość. leniwie. Jesteś osobą towarzyską. psychologia. Jesteś z natury osobą wrażliwą. szczerą i optymistyczną. uległość. empatia. We wszystkich dziedzinach. nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. DROGA ŻYCIA No. nadmierny introwertyzm. podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu. pomoc socjalna. Jesteś znakomitym słuchaczem. Posiadasz naturę artystyczną. system nerwowy.Słabe punkty. przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji. zdecydować się na cokolwiek. biura matrymonialne. gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany. jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. które zatrzymują cię w miejscu. ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje. umiarkowanie. na której możesz osiągnąć sukces i harmonię. co robisz. przyjazną. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. 2 WSPÓŁPRACOWNIK Współpraca. pasywnie. Sprzyja artystom. przyjaźń. . posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego. serce. służy za ekran ochronny. masz niezliczone talenty. a także urodzonych doradców. pracy w zespołach. twórczość. Jest to droga wykonawców czyichś planów. Zarażasz innych swoim entuzjazmem. kontakt z naturą. cisza i odpowiednia dieta. DROGA ŻYCIA No. lecz raczej z braku refleksji. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte. równowaga Droga współpracy i przyjaźni. harmonią i ciszą. układ krążenia i oczy. Żywisz się spokojem. łagodną. niestałość. by poznać cię naprawdę. szarych eminencji. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. dialog. umiejętność słuchania innych. współpracy. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. talent mediatora i doradcy. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny. jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. Twoja rezerwa. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów. psychiatria. Liczba 2 jest liczbą współzależności. ale także tym. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami. która często odczytywana jest jako chłód. „umierasz". gdzie niezbędna jest intuicja. Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu. jesteś nieszczęśliwy. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. literackie lub poetyckie. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym). płodność. gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci. ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych. wylewny. wiernym. Żyjesz beztrosko. mediatorów. jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa. którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji. umiesz więc podtrzymywać ducha grupy. 3 ARTYSTA Szczęście. Ratunkiem dla ciebie jest spokój. Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. inwencję i wyobraźnię. Pola twojego działania to medycyna. jesteś lubiany przez otoczenie. lojalnym przyjacielem. które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej 51 osobowości. tzw. często stajesz się kolekcjonerem. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą. podporządkowanie. utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. niezrównoważenie.

Stajesz się nerwowy. by się na nim wzorować. zbyt ambitną. co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą. rzemiosło. 4 BUDOWNICZY Twórcza praca. obsesyjną. Masz umiejętność analitycznego myślenia. stawy i krążenie krwi. co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. handlowcami. planowania. nietolerancyjną. skuteczną. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość. o który dbasz. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem. wysiłek. Lubisz łatwe i lekkie życie. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. szukać ideału. Mimo pewnej nieśmiałości. znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. a potem wziąć się do pracy. znerwicowaną. umiesz jasno widzieć swoje cele. DROGA ŻYCIA No. radość życia i harmonię. możesz stać się osobą leniwą. wierny i odpowiedzialny. Jeśli jesteś „czwórką". organizować życie. Będziesz angażować się w sprawy. czyli jego ograniczeń. wytrwały i uczciwy we wszystkim. Ważne jest dla ciebie. organizowania. jakim ma służyć. Lubisz być wyróżniany. zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego. dostrzegania szczegółów. odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji. wykorzystujesz innych. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół. aktorstwo. choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji. następnie zebrać odpowiednie środki. Twoja zachowawczość. kończyć zaczęte i rzeczy. czasem graniczącą z uporem. literatura. gdyż jesteś lojalny. systematyczną pracą przynoszącą owoce. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina. natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. Cenisz duże towarzystwo. precyzji. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem. 52 I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie. tarczycę i system trawienny. Jesteś osobą lękliwą. komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne. planu wnętrza. przesiąkniętą rutyną. Nawet pozytywnie wibrujące „trójki" z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności. sposobu urządzenia. Rzadko się mylisz. która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom. przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność.Jesteś osobą oryginalną. jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. jesteś praktyczny. Masz cudowną zdolność do regeneracji. Dlatego . A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę. gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji. Jeśli chodzi o zdrowie i ciało. utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie. zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką. Omijasz komplikacje i wszystko. organizacja. czyli budować rzeczywistość od podstaw. które wymagają metodyczności. które nie pozwalają na zmiany. struny głosowe. że ta droga wymaga dużo wysiłku. To jest tak. analizy i organizacji. kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. Mogą być także znakomitymi adwokatami. które wymagają mobilności. gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. Odnoszą sukces wszędzie tam. „Trójki" spełniają się w zawodach. gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd. kości. niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. fanatyczną. pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam. ograniczenia. co robisz. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie. jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów. W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną. To prawda. a więc utrudniają rozwój. które nie są tego warte. chwalipiętą. Można ci zaufać. umiesz wyrażać swe uczucia. pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). Posiadasz silną wolę. Jesteś plotkarzem. psując nastrój przyjęcia. często przesadnie. byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu. W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy. „Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach. jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby. należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe. wystrój wnętrz. postępować metodycznie.

które chcą "przebudować świat". kochane. 53 DROGA ŻYCIA No. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. . 54 Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł. choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. Lubisz literaturę. zabawę. Skutecznie działają w reklamie. różnorodności życiowych doświadczeń. czy się nie mylą. harmonia. „Piątki" muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie. Dojrzeć do prawdy. nie naruszać ich terytorium. Że aby zaistnieć. a zaczyna wolność innych. Jesteś osobą ekspansywną. 5 WĘDROWIEC Siła życia. dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. Dlatego osoby z programem. by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji. zmysłową. Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. a nie błyskotliwa erudycja. być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków. na której uczysz się podejmowania decyzji. perfekcji i odpowiedzialności. dynamiczną. Jest to droga. pełną erotyzmu i fantazji. mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach. „Piątki" miewają problemy z nosem. wielu przy godach (także miłosnych). wolność. Jesteś zachłanny na życie. zazdrosne. rodzina. że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna. że partner. przystosowania. zmiany. muszą być zauważone przez innych. oratorami. podobnie jak ty. handlu. możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu. lękającą się zmian. Roztaczasz miłość i ciepło. gdzie się kończy ich wolność. Są pełnymi fantazji pisarzami. jak i zainteresowaniach. podróżach pełnych odkryć. nowych znajomościach. prawo i sprawiedliwość. uwodzicielską. Potrzeba wolności jest dla "piątek" tak silna. służba. by sprawdzić na sobie samym. doświadczenie. egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych. Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian. Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania. wahającą się za każdym razem. że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji. gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu. Możesz być też osobą nieśmiałą. zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji. mięśniami. Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych. przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych. Negatywnie wibrujące „piątki" są posesywne. miłość i seks. posiadasz niespożytą energię. Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie. która symbolizuje miłość i partnerstwo. do końca. duchowych. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę. Masz naturę idealistyczną. Obydwa warianty „piątki" mają za zadanie rozstać się z przekonaniem. zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków. zmienną. gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. odpowiedzialność. której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją. pięć" często doświadczają w sposób ekstremalny.„czwórki". DROGA ŻYCIA No. dokonywania wyborów. towarzystwo. systemem nerwowym i ciśnieniem. łagodną i czarującą. pełną kompleksów. Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. stajesz się nieobliczalny i wybuchowy. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym. Jesteś wierny pod warunkiem. zaakceptowane. Jesteś skłonny do ryzyka. rodzajem i wymaganiami życia i pracy. Masz dar analizy. umiejącą szermować argumentami. osoby stare i ułomne. oczekiwać na oceny i reakcje. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych. by zrozumieć. lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie. że to. droga tolerancji. Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus. co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. a także w szkolnictwie i w sporcie. 6 NAUCZYCIEL Miłość. Żyjesz w napięciu i niepewności. które przyciągają dzieci. sztuka. niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. doświadczenia. zarówno w relacjach z innymi ludźmi. sprawiedliwości. wyruszyć w nieznane.

władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej. a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. Będą krytykowały wszystkich i wszystko. nieczułe lub przeciwnie. jesteś często osobą błyszczącą w to56 warzystwie. Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. trudne we współżyciu. a nie jako całość. Droga ta może być drogą sławy. który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim). Masz bardzo silne potrzeby seksualne. Brak ci autentycznej wiary w siebie. umieć widzieć siebie w całości. resocjalizujesz. które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6. zamiast żyć naprawdę. tzn. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera. nieufność. Dlatego też ta sama „szóstka". pedagogicznej czy też artystycznej. z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie. starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). przeżywa życie śniąc je. drogą wiary (np. zwycięstwo nad samym sobą. zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. Jeśli Wibrujesz negatywnie. Niestety. dystans. co oznacza. chyba że spotkasz kogoś.który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą. W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło. zmusza do poznania jej dogłębnie. z tzw. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. We wszystkim. tracąc jego smak. Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki. politycznej. potrafisz być całkowicie wiemy. jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. lojalność i mądrość. zazdrościły. nauczasz. Zamiast krytykować — wpajasz ideały. która sprawia. że są nie rozumiane. że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. sekret Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne. którego będziesz przywódcą i opiekunem. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję. Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja. Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością. wojskowej. nieuczciwą. Możesz robić wrażenie osoby obojętnej. Jeśli jej nie znajduje. ale twoim sercem kieruje rozsądek. Uczyć się być pokornym. którzy czując twoją uczciwość. Będą nieodpowiedzialne. na jego jakość. gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia. Równocześnie „siódemka". nerki i układ moczowy. Natomiast osoby wibrujące negatywnie. struny głosowe. by „zgasnąć” w intymnej. co robisz. Lgną do ciebie ludzie z problemami. obrażały się. Bezpieczeństwo materialne. intelekt. a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie. będą nieznośne. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do za55 łożenia rodziny. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. zatapiając się w swym wnętrzu. Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze. będąc liczbą przyporządkowaną materii. Musisz przełamać swój dystans. Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów. która daje oparcie innym. religijnej. że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie. sam znajdując przy okazji podporę uczuciową. Łakomstwo może prowadzić do otyłości. zaniedbane. Jesteś partnerem. podporządkowanie życia pracy naukowej). sama szuka często ochrony i protekcji. ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i . DROGA ŻYCIA No. wiara. brak wiary. alkoholizm lub narkomanię. kontemplacja. Swe uczucia często skrywasz. przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki. cierpiały. domowej sytuacji. ludzi i sytuacji sprawi. oczekują od ciebie pomocy. będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. zamkniętą w sobie. a więc te. 7 FILOZOF Wiedza. gotowe zamęczyć innych swą czułością. dobrowolne lub nie. klanu. wymagające.

przywództwo. odbiorcą przekazów z innych wymiarów. nie trwonienia jej bez potrzeby. popycha cię do mnożenia obowiązków. W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny. by wyczekać na moment sukcesu. wkładasz dużo pasji. zbliżą się do ciebie. że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi. marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań. a to co robią jest oryginalne. Pełnisz rolę ojca. obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. co masz i co wiesz. a także wystarczającą wytrwałość.szacunku otoczenia. Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody. Kochasz z pasją. które poddajesz nieustannej analizie. którzy pomimo dystansu. mistycyzm Jest to droga autorytetu. obok książek i własnych myśli. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją. Jesteś znakomitym. filozofia. towarzyszy sztuka. masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. które nic nie robią połowicznie. lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. nie znosisz być zdradzany. życie z jego podstawowymi wartościami. o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje. interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka. medycyna. będziesz osobą goniącą za pieniędzmi. posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania. lojalnym szefem. Dlatego też wśród „ósemek" spotyka się wielkich mistyków. by zostały wykorzystane jej zdolności . bezustannie oceniać innych. Możesz tyranizować otoczenie. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli. Zamiast tworzyć. że panujesz nad sytuacją. podekscytowania. pieniądze. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. problemów finansowych i ryzyka. Będąc z natury wierny. jaką uprawia „ósemka". by sytuacje były czyste i jasne. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii. nauczyć się respektować innych. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. że masz zdolności do interesów. a zdolności muzyczne są często twoim udziałem. co robisz. astrologia. często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. okrutną. skuteczne i humanitarne. nietolerancji. wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. Twojemu życiu. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy. wymuszać posłuszeństwo. Pragnienie poznania. ale gotowy dzielić się z innymi tym. DROGA ŻYCIA No. Ważne jest dla ciebie. zimną i bezkompromisową. choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. siły woli i pieniądza. sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski. atmosferę zazdrości. co daje innym poczucie bezpieczeństwa. ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm. Wszystkie te cechy sprawiają. Jesteś osobą praktyczną. czasami system nerwowy. wyboru kierunku studiów). stawy. gdzie niezbędna jest umiejętność 57 analizy. twardą. Realizując negatywną wibrację „ósemki". We wszystko. 8 ŻNIWIARZ Władza. Musisz uświadomić sobie. w sensie ogólnym. że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. W każdej dziedzinie. a także. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. a więc i doświadczania jest w tobie tak silne. nogi. stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. często samotnemu. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna". będziesz wprowadzać destrukcję. Chcesz być doceniany i podziwia58 ny jako głowa rodziny. na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu. nigdy nie będziesz się czuł pokonany. Przeszedłszy ten próg zrozumienia. „Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość. środkiem do realizacji celów. Dla „siódemek". Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem". Jesteś niezależny. jaki stwarzasz. bez podtekstów. psychologia. a poczucie. najważniejsze jest. Słabe punkty to: kolana. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród „siódemek". realizacja.

To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Staje się nieśmiała. społecznych. taniec. m. ich dziedziny to muzyka. Wśród „dziewiątek" można spotkać także hipnotyzerów. chirurgami. notariusz. niemoralną. jest pasywna i kłamliwa. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić. . którzy tego potrzebują. lepszy świat. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. dyrektorami przedsiębiorstw finansowych. albowiem rezygnując z własnego rozwoju. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie. 9 MISJONARZ Talent. identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. policjant. gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. doskonała organizacja. 11 WIZJONER Wizjonerstwo. 59 Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta. tych. idealistą. tym więcej trudności napotykamy. To bilans z poprzednich wcieleń. rozmach. że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. komu można pomóc. Jesteś humanistą. media i słynnych okultystów. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. Ulega wpływom. kino. by służyć ludzkości. Wszystkie zawody takie jak: chirurg. a także pracy dla celów grupowych.. by wzbogacić innych swoją wiedzą. szczodrość. uniwersalność. którą nagromadziła w wielu poprzednich 60 wcieleniach. malarstwo. DROGA ŻYCIA No. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania. kompozytorami muzyki sakralnej. stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. że jesteś kochany. intuicja Ci. mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. że „dziewiątki" odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych. jak i negatywnie. odporność na stres i konkretny cel. pewna i precyzyjna ręka. bankier. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne. Zarówno wibrując pozytywnie. lękliwa. „Dziewiątki" są wspaniałymi artystami. tolerancję. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością. że ani nie przeżywasz własnego życia. Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii. posiadasz dużą intuicję. otwartość. uwaga i altruizm. prawnik. metafizyka i okultyzm. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne. w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji. Pracujesz na niego bezinteresownie. że wszystko. Są znakomitymi adwokatami. Niecierpliwi się. ideał. w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. DROGA ŻYCIA No. ani nie pomagasz wszystkim.przywódcze. magów. natchnienia i oryginalności. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości. a komu nie. psychologii i filozofii. lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę. dobroć. a także. która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia. którzy wibrują pozytywnie. Umiejętność oceny i obserwacji. „dziewiątki" są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. czułym i uważnym partnerem. to: nerki. dzielenia się wiedzą wewnętrzną. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata. którzy podróżują. Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym. która sprawia. in. Jest to droga ideału. gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak. układ krążenia i gardło. otwartość. co czynisz dla ludzkości. Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy.. osobą światłą i wykształconą. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną. wewnętrzne narządy płciowe. służenie innym Droga misjonarzy. ekonomista. Chcesz zbudować nowy. ewolucja i penetracja nowych obszarów życia. lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych). wiedząc. Pociągają cię poszukiwania intelektualne. „Jedenastka" ma obowiązek inicjowania innych. inspiracja. Słabe punkty. teatr. nie mamy czym dzielić się z innymi. by nie zapomnieć o sobie. równowaga i dociekliwość powodują. jeśli chodzi o ciało. będą wyśmienitym polem do działania dla „ósemki". Jesteś osobą pełną współczucia dla innych. intuicji.

Działasz pod wpływem wybujałych ambicji. DROGA ŻYCIA No. Niestety. uczciwą. w jakim kierunku należy iść. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. nie słuchasz nikogo. okultystów. Często prowadzi to do destrukcji. co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. z powodu złej gospodarki energią. pisarzy. głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. numerologiem. postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. wychowawcą. która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji. gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. Metafizyczny kontakt. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. Nauczyć się prowadzić dialog. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki". matematyków. gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych. Jesteś osobą pomysłową. dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. Choroby często dotyczą żołądka. Masz żywy charakter. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych. sprawia. Niekonwencjonalna jedenastka" może przeżyć najróżniejsze formy miłości. Wielu wielkich polityków. jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia. jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni. mistrzem duchowym. nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. że widzisz to. Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią. Opanować swój despotyzm. gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. samolubny. Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy. stajesz się despotyczny. Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa. naruszasz wszelkie prawa i reguły. czyli np. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. wyższa inteligencja. oraz mediumiczność zapewniająca przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. Dążąc do stabilizacji rodzinnej. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą. astrologiem lub. . Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Potrafi osiągnąć każdy cel. nerwowa. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne. jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia. Stajesz się nieczuły i obojętny. które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. „Jedenastki" mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie. a oryginalność zamienia się w ekscentryczność. a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów. przepracowania się. czego nie dostrzegają inni. umieć dawać i brać. egoistyczna. Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku. 61 W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. że są poszukiwanymi towarzyszami. szczerą. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. 22 ARCHITEKT Moc wewnętrzna.. nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią. twórcą rzeczy zupełnie nowych. Prowokuje sytuacje. wyprzedzających epokę. takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko.. lekarzem. Negatywna „jedenastka" jest napięta. nie walczyć i nie manipulować innymi. 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek". twoje plany przekraczają twoje możliwości. Jeśli wibrujesz negatywnie. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać. mylisz miłość z nienawiścią. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. żądna władzy i posesywna. Musisz jednak unikać przepracowania. geniusz konstrukcyjny Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. możesz być wspaniałym nauczycielem. nieobca jej jest depresja. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi. Mimo że „jedenastka" posiada dużą odporność psychiczną. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem. gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego. Jeśli wibrujesz pozytywnie.Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze. w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. które może spowodować rozchwianie emocjonalne. która daje ci oparcie. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych. psychologiem.

związki oparte na sztucznych podstawach. PRZYSTOSOWANIE SIĘ. TOLERANCJA. MIŁOŚĆ i SEKS. WOLNOŚĆ. tak wielki jest zakres twoich możliwości. indywidualny rytm naszego życia. zauważać i rozumieć innych. U. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22. Rok 1995 wyraża się więc poprzez wibrację liczby sześć (6/24) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. RUCH. Można więc w tym roku oczekiwać wielu głębokich zmian zarówno w skali makro. ALTRUIZM. Rok 1994 będzie testował także naszą zdolność do przystosowania się wobec głębokich i nieuchronnych zmian. Należy więc przemyśleć swoje wątpliwości i problemy. U. 6. miesiąc. No. będziemy od nowa zmuszeni do sprzedania siebie. Pracować nad so62 bą tak. Poczucie straty rekompensowane będzie poszerzeniem wewnętrznej wolności. miesiąc i rok. . Dążenie do harmonii sprawi. Motyw przewodni „szóstki" to SYMETRIA. w którym się urodziliśmy... Możesz spełnić się w każdej dziedzinie. Będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. RODZINA. Dla wielu z nas będzie to rok odkrywania samych siebie i niespodzianek w tej dziedzinie. U. społecznych i materialnych Odrzucimy krępujące nas więzy konwencji i wyznaczonych granic tego. Motyw przewodni "piątki" to ZMIANA. ROK UNIWERSALNY Każdy kolejny rok ma swoją własną wibrację wyznaczoną przez liczbę. w nowej dziedzinie lub po prostu na inny sposób. rok oraz kolejny etap naszej wędrówki wyznaczony istotnymi datami.Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać. zaakceptować doświadczenia nabyte w poprzednim roku aby odnaleźć nowe spojrzenie na swoje miejsce w świecie. wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne. dzielić się. Będziemy musieli zbudować różne rzeczy od początku. rok ten będzie najprawdopodobniej trudny. Dla roku 1995: 1+9 + 9 + 5=24 2+4=6 Rok 1995 jest R. że wszelkie zmiany przebiegać będą bez zbędnych konfliktów. rozpoznanie najgłębszych potrzeb emocjonalnych i zmysłowych. dostosowany do naszych aktualnych potrzeb. nie pozwalając na zmiany. konwencji. Rok ten będzie znaczący dla naszych spraw uczuciowych. Jak już mówiliśmy. I od tej chwili każdy dzień. zareklamowania się i zdobycia akceptacji w nowym miejscu. HARMONIA. rok 1994: 1+9 + 9 + 4 = 23 2+3=5 Rok 1994 jest R. Rok 1994 wyraża się więc poprzez wibrację liczby pięć (5/23) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. uwolnieniem od hamujących nasz rozwój uzależnień emocjonalnych. tydzień. ROK OSOBISTY Dzień. Dla wielu z nas rok ten oznaczał będzie życie w nieustannym ruchu. strachu. Liczbę ROKU UNIWERSALNEGO (R. układach. Przyczyną rozkładu będzie poszukiwanie naszej prawdy wewnętrznej. to jakby fala radiowa wyemitowana przez niewidzialną stację nadawczą. wyznaczany Cyklami Życia i jego Punktami Zwrotnymi. podróży. jak i w nas samych i kolejach naszego losu. uruchamia się specyficzny. zgodny z naszym indywidualnym cyklem życiowym. No. uzależnieniu ekonomicznym lub po prostu przyzwyczajeniu. Tworzyć na skalę uniwersalną. 5. Umiejętność określenia liczb Roku Uniwersalnego i Roku Osobistego jest niezbędna do obliczania Cykli Życia i Punktów Zwrotnych. Niepotrzebne lub opierające się na fałszywych podstawach struktur 63 ry. wpisujemy się w pewien rytm zjawisk. które zbudowały swoje poczucie bezpieczeństwa na kruchych podstawach i pragną bronić swej zdobyczy. która opisuje jego miejsce w cyklu przemian. Nauczyć się odpoczywać. Z chwilą. kiedy wraz z datą urodzenia otrzymujemy przekaz energetyczny w postaci wibracji Liczby Drogi Życia. Dla osób. wymianę i przenoszenie informacji lub towarów. Znalazłszy się w polu jej oddziaływania. Można w tym roku oczekiwać sytuacji zmuszających do poważnych wyborów zwłaszcza dotyczących rodziny i związków uczuciowych. burzenie naszych osobistych i zapożyczonych mitów. będzie wyrazem naszego indywidualnego cyklu uczestniczenia w procesie przemian. np. TWÓRCZOŚĆ. by uzyskać akceptację otoczenia. na obcym gruncie. mogą się rozpaść. z myślą o ludzkości. a także wielu polityków i historyków. nawet jeśli rozmowa miałaby trwać bardzo długo. układy i związki między ludźmi ulegną rozpadowi. kim mamy być i jak żyć.) znajdujemy redukując wszystkie cyfry do liczby prostej.

64 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R. nawet gdyby rozmowa miała trwać bardzo długo. atmosfera. jeśli społeczeństwa jak i elity podejmą wysiłek zrozumienia innych. Na przykład dla Jolanty ur. Neutralność i tolerancja pomoże nam odnaleźć swoje miejsce w życiu.. zbudować od nowa związki uczuciowe i układy bardziej oficjalne. w którym się urodziliśmy. jaką rolę przybierzemy w tak zaprojektowanych dekoracjach. który trwa od urodzin do urodzin. Jest to liczba ROKU OSOBISTEGO (R. czyli od liczby dnia i miesiąca. w jakiej rozgrywać się będą kolejne odsłony naszego losu. Dla wielu z nas może to być trudne. 18 maja rok 1994 będzie ROKIEM OSOBISTYM No. .05.Rok 1995 będzie testował naszą zdolność do tolerancji i akceptacji świata takim. które dodajemy do liczby Roku Uniwersalnego. czym rok ten będzie dla nas. Będziemy musieli także podjąć zasadnicze decyzje dotyczące naszej pracy zawodowej. * Rok Uniwersalny trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia. jaki jest.osób czy społeczności inaczej myślących lub różniących się od nas obyczajami i poglądami. i porozumienia dla wspólnego dobra. nawet bolesne. To.05. Jest to ogólna charakterystyka roku.). Brak tolerancji.O. zawiścią czy zazdrością. 1 i trwa od 18.) + + SUMA liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia liczba roku kalendarzowego R. Z drugiej strony. będą dla nas wówczas źródłem głębokiej satysfakcji. 1/10 liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia Liczba roku kalendarzowego 18 = 1 +8 =9 5 =5 1+9 + 9 + 4 = 23 = 5 2017 2 + 0 + 1 +7 = 10 10 = 1 +0 =1 SUMA R. Lub działanie na liczbach uproszczonych: 9 + 5 + 5 = 19 = 10= 1 Rok 1994/95 jest Rokiem Osobistym No.O.. Będziemy musieli zrezygnować z wielu swoich resentymentów i poglądów. zależy od naszej wibracji osobistej. ale ten wysiłek się opłaci. Zwłaszcza powinniśmy się pozbyć uprzedzeń wobec „obcych" .dotyczy życia politycznego i społecznego. Nowe związki mają szansę stać idealnie harmonijne. nie zakłócone żądzą posiadania. jeśli będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć.1995. skutki okażą się zbawienne i trwałe. Otrzymana w ten sposób liczba symbolizuje to wszystko. będzie mogło rozwijać się pomyślnie tylko pod warunkiem akceptacji odmiennych poglądów i dążeń.1994 do 18.O. przed nami wybór zakresu odpowiedzialności i kierunku rozwoju. w tym roku pojawi się szansa odnowienia i oczyszczenia struktur politycznych i systemów sprawowania władzy.O. małostkowych lub nieprzemyślanych. oparte na pełnej równowadze potrzeb i pragnień. To samo -z zachowaniem proporcji. * Rok Osobisty to rok słoneczny. zaborczość i żądza władzy właśnie w tym roku mogą doprowadzić do wydarzeń szczególnie niepomyślnych a nawet tragicznych.

No. gromadzisz oszczędności. będziesz miał więc wiele nowych pomysłów. który świeci odbitym światłem słonecznym. o których będzie mowa w następnych rozdziałach. śmiało przystąp do spełniania swoich marzeń otwórz się na wszystko. Możesz dokonać tego na każdym polu i w każdej dziedzinie — zależnie od twoich predyspozycji. Związki powstałe w tym R. Masz w tym czasie również skłonność do przesady i rozrzutności. ale równocześnie musisz bardzo uważać na to. jeśli zajmujesz się pisaniem. który będzie przynosił profity przez długie lata. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych. a w każdym razie masz potrzebę. ale nagrodą będzie poczucie bezpieczeństwa i solidny fundament. bardziej bierny niż zwykle. da nadzwyczaj obfity plon. ROK OSOBISTY No. narzucone przez okoliczności. jesteś pełen energii i wiary w siebie. przyporządkowana tej wibracji.. ale pod warunkiem. trudzisz się bez oczekiwania na szybki. podatny na wpływ z zewnątrz. w którym dojdzie do głosu twoja potrzeba wyrażenia samego siebie. Będziesz w centrum zainteresowania. Być może twoje życie i stosunki osobiste nie będą miały w tym czasie wiele wdzięku i wydadzą ci się nieco ciężkie i zbyt poważne. O. Potrzebujesz ich jak tlenu. Przed tobą rok sukcesu i czerpania zysków z twoich wysiłków. niekiedy monotonnej pracy. Zwykle wymaga to współpracy z innymi. w pracy. 65 Zbadanie tą metodą swego dotychczasowego życia pokaże nam. na podstawie której dochodzimy do liczby głównej (np. -3/5). w którym możesz nawiązać poważny romans lub zawrzeć związek małżeński. świadomością celu swego działania i pokorą. 1 Masz za sobą rok poważnych przemian zarówno wewnętrznych. Także ty nie będziesz już tym. dokonywania wyborów. 3 Planeta Jowisz. wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z twoją pracą lub zainteresowaniami. kontakty towarzyskie. by tak było. ROK OSOBISTY No. i teraz błyskotliwa iskra twórcza przybiera postać ciężkiej. ROK OSOBISTY No. Ta wibracja da ci siłę i wolę. jeśli nie — musisz ją zbudować od nowa. świecisz więc jasnym blaskiem. Być może trzeba pociągnąć dalej pomysły z poprzedniego roku. który chcemy przeanalizować. nie bój się więc zmian. Dzięki twojej inicjatywie i ogromnej ambicji mogą powstać nowe przedsięwzięcia. skoncentrowany raczej na drobiazgach niż rozległych działaniach. odwagę i moc realizacji planów. solidny i trwały.O. Charakterystyka wibracji podliczby przyniesie wiele dodatkowych informacji i pozwoli na głębszą interpretację Roku Osobistego. Wibracja R. miłość.O. zaprzepaścić szanse. 4 W tym roku będziesz musiał ograniczyć rozrywki i przyjemności dnia codziennego i zająć się pracą. związki. co zaplanujesz w tym roku. zmienny. Jest to rok. na polu społecznym. że naczynie nie jest puste. współpraca. plany. Przez cały ten rok prowadzi cię Słońce. że możesz roztrwonić zarówno zdobycze materialne. Stajesz się bardziej pasywny. Bardzo wrażliwy i romantyczny. kim byłeś dotąd. ROK OSOBISTY No. rozpoznajesz swoje potrzeby emocjonalne i. Krótko mówiąc — zmarnować dobre pomysły. Jeśli wszystko do tej pory szło dobrze. i to nowych nie tylko dla ciebie. Jesteś w tym roku artystą we wszystkim. 2 W tym roku znalazłeś się pod wpływem Księżyca. dzięki któremu będą odporne na wstrząsy w późniejszych latach. 66 ROK OSOBISTY No. dom dla ciała i duszy. Widzisz wiele spraw i siebie samego w nowym świetle. czasem się mylisz. inicjatywę.W ten sposób możemy znaleźć numer każdego ROKU OSOBISTEGO z przeszłości lub przyszłości. popularny. istnieje więc groźba. w ja sposób reagujemy na poszczególne wibracje i pozwoli na przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz kierunku naszego rozwoju. 4 obdarza cię wielką cierpliwością. w miłości albo na polu literatury. Niektóre dokonały się zgodnie z twoją wolą. wyjątkowy. konsekwencją. Możesz wyrazić siebie w kuchni jako gospodyni domowa. W tym roku najistotniejszym polem twojego działania są stosunki partnerskie — przyjaźń. co mówisz i robisz—ta rola to twoja wielka szansa na sukces. Polecam zwrócenie uwagi na podliczbę. To. Budujesz solidne podstawy dla swojej przyszłości. Niewątpliwie jest to rok. w naturalny sposób obejmując przywództwo w rodzinie. Liczba R. zwana jest przez astrologów planetą wielkiego szczęścia. To. jak uczuciowe i intelektualne. Niezależnie od tego. co nowe. rozwiewania wątpliwości. przyciągając do siebie innych. 5 . „Jeden" jest początkiem cyklu. Przyszedł czas na nadanie formy twórczym zamysłom. Wibracja liczby 3 oświetla cię jak blask reflektorów na scenie. co i jak się wydarzyło jest to nieodwracalne. ale pełen wątpliwości i pytań wobec samego siebie. co teraz stworzysz. jak i zachodzących na zewnątrz ciebie. Czujesz się wybrany. spółki. Możesz rozpocząć pionierskie badania naukowe. spektakularny sukces. lecz równocześnie jesteś pełen rezerwy. Stwarzasz swój świat. Możesz być wciągu tego roku niezdecydowany. co robisz. będzie godne realizacji i korzystne dla ciebie. inne zaskoczyły cię lub sprawiły ci ból. mogą okazać się nieco wymuszone..

uczestniczyć w życiu kulturalnym. To. powinien przynieść . poszukiwanie duchowego oświecenia. prowadzeniem interesów. możesz pisać. kształcenia. W tym roku korzystne są podróże. 8 Ten rok przyniesie ci pewność siebie. a w szczególności małżeństwo. rozstać się z przyzwyczajeniami. Możesz doznać przeżyć mistycznych. Związki uczuciowe. Przede wszystkim wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos — wraz z nim płynie głęboka. które wzbogacają cię wewnętrznie. ROK OSOBISTY No. Jeśli udało ci się w minionym roku stworzyć przyzwoitą bazę dla dalszego życia. Jest to także rok dużych oczekiwań erotycznych i uczuciowych! Możesz wejść w nowy związek. która skłania innych do podporządkowania się twojej woli. podróżo67 wał i odpoczywał. Wykorzystaj to mądrze i uczciwie. No. Prawdopodobnie przyjmiesz na siebie szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem. 9 Ten rok przynosi największą różnorodność doświadczeń jako bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. O. z którymi związałeś swój los. które będą dotyczyć opieki. Być może będziesz osobą ofiarującą swą pomoc innym. ROK OSOBISTY No. więcej energii skierujesz do wewnątrz niż na zewnątrz. ROK OSOBISTY No. 6 W tym roku głównym polem twojego działania będzie rodzina. jak przebiegnie. teraz będziesz poruszał się swobodnie w świecie materii. spalać w pozornej aktywności i rozpaczliwie szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych. 6 może przynieść cierpienie. albo zająć się reklamą. Będziesz nastawiony raczej na zdobywanie wiedzy. R. przeżywać będą okres harmonii. poczucia trwałości i głębokich wartości. Sytuacja ta jest bardzo korzystna. ale niekoniecznie trwały. 4 nie przyj niósł ci sukcesów i zmarnowałeś szansę. W tym roku twoje zdolności pozazmysłowe staną się twoim sprzymierzeńcem — możesz zaufać swoim przeczuciom i wrażeniom. którym nie umiesz sprostać. w swoim optymalnym wyrazie. wymiany myśli. która pomoże ci dokonać właściwych wyborów. intuicyjna wiedza.Jest to rok zmian w sprawach osobistych i zawodowych. trudne wybory. zależy w dużej mierze od tego. które powinny układać się zadowalająco. No. Możesz mieć kontakty ze środkami masowego przekazu. które będą starały się przeniknąć do twojego życia. Jeśli R. pozwoli cii zobaczyć inny wymiar twoich problemów. Nie poddaj się panice lub sentymentom — stare musi odejść. Jeśli poprzednie lata nie stworzyły warunków do pełnego wykorzystania walorów tej wibracji. w jaki sposób odpowiedziałeś na wyzwania poprzednich lat. a także z ludźmi. jakie łączą cię z drugą osobą. w oderwaniu od wzlotów i upadków twojej ziemskiej egzystencji. osłabienie zainteresowania codzienną pracą. z uczelniami. poza zdarzeniami życia codziennego. Ten rok przynosi rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Filozoficzna postawa. które przewartościują twój dotychczasowy światopogląd i wpłyną na zmianę stylu twojego życia. zarabianiem pieniędzy. 7 Ten rok daje ci szansę zobaczenia twojego losu w kategoriach uniwersalnych. który będzie emocjonujący i bogaty w różnorodne doświadczenia. że zwrócisz się również w kierunku zaspokajania potrzeb artystycznych i intelektualnych — możesz rozwijać swoje zainteresowania. zdystansować się wobec spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. swoich osiągnięć. by zrobić miejsce nowemu. utrwalonym obrazem twojej osoby. Twoja osobowość ma w tym czasie magnetyczną siłę. wygody życia codziennego wychowania. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia twoich działań. Możesz mieć ochotę zrzucić swoją dotychczasową skórę. jakie przed tobą rysował. medytację. przynosi jednak pełne zaspokojenie potrzeb materialnych i satysfakcję zawodową. samotność. Jest to korzystny czas dla zgłębiania zagadnień metafizycznych i dla studiów okultystycznych. Oznacza to 68 między innymi ograniczenie kontaktów z ludźmi. jako wykładowca. Wibracja „ósemki" obdarza cię niezwykłą mocą twórczą. nawykami. No. 7 zapewne zauważysz pewien spadek aktywności życiowej. konieczność szukania pomocy. dokonywał zmian i ulepszeń. np. szczególnie te. Jesteś panem swojego życia i wszystko jest w twoich rękach. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa sprawi. przyjaźni i miłości. W R. Rok ten. jaką przyjmiesz. podjąć naukę. twoje lub bliskich ci osób.O. Możliwe są problemy zdrowotne. ROK OSOBISTY No. sprzedawać swoje talenty lub wyroby. w obecnym roku możesz kręcić się w kółko. Musisz być przygotowany do kierowania twoją rodziną i jej sprawami finansowymi. ale nie pozbawiona pułapek. Należy użyć jej w sposób konstruktywny i za wszelką cenę unikać destruktywnych aspektów tej liczby. np. Nie jest to rok obiecujący nadspodziewane zyski. sukces materialny i wynikające stąd poczucie władzy i wolności.O.

ich planami. 4 Jest to trudny okres dla osób niecierpliwych. że stwarzasz prawdziwą wartość. skłonny do ryzyka. możesz czuć się nieszczęśliwy. miesiąc No. do podporządkowania się potrzebom innych lub wymaganiom. niż je stwarzasz. przystępujesz do realizacji śmiałych przedsięwzięć. 2 W tym miesiącu twoje doświadczenia związane będą z innymi ludźmi. 1 możesz nawiązać nowe znajomości. Nie „osiądź na laurach". wściekły. No. spędzasz czas z przyjaciółmi. trwałą i przynoszącą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. Jeśli jednak wibracja No. W tym miesiącu prawdopodobnie będziesz bardziej ulegać wpływom innych ludzi. 69 MIESIĄC OSOBISTY Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M. że raczej jesteś prowadzony przez okoliczności. MIESIĄC OSOBISTY No. 4 nie jest zestrojona z twoją naturą. przyjaźnie. które będą trwałe i wniosą wiele da twojego życia. że stajesz się nie tylko bardziej twórczy. 1 Rozpoczynasz nowy cykl w skali najbliższych miesięcy. wykonujesz prace. Będziesz bardziej wrażliwy niż zwykle i jest prawdopodobne. Jeśli zaś jesteś skierowany raczej ku swemu wnętrzu. Jest to okres gromadzenia. które dawno wymagały dokończenia. Swoim . Możesz być nieostrożny. możesz także stać się inicjatorem i kierownikiem wspólnych przedsięwzięć. szczęście oraz głęboką wiedzę o sobie samym i prawach istnienia. W tym miesiącu mogą niepokoić cię rozterki związane z wyborem kierunku w życiu — nastawienie na publiczny sukces pozostawia niedosyt życia wewnętrznego. Odczuwasz wielką radość życia. gdyż słowo jest teraz dla ciebie najlepszym nośnikiem twojej wewnętrznej energii. Możesz spełnić rolę doradcy lub mediatora pomiędzy skłóconymi stronami. korzystnych zbiegów okoliczności i niespodziewanego rozwiązania starych problemów. nie przyzwyczajonych do wysiłku. otrzymujesz zastrzyk pozytywnej energii. MIESIĄC OSOBISTY No. W Miesiącu Osobistym No. ale również bardziej atrakcyjny dla innych. 70 MIESIĄC OSOBISTY No. która przyćmiewa kłopoty i nie rozwiązane problemy. Roku Osobistego) = 7 Czerwiec 1994 r. Przypływ siły życiowej sprawia. Musisz zrezygnować z przyjemności i rozrywek.O. Nawiązujesz liczne kontakty. Jesteś bardziej pewny siebie niż zwykle. Masz skłonność do czerpania przyjemności z życia. 3 Czujesz przypływ sił twórczych i rosnącą potrzebę wyrażenia siebie poprzez sztukę i miłość. którego cel nie jest dla ciebie jasny. które może ujrzysz w nowym świetle. konfliktowy. Ten miesiąc oznacza ciężką pracę. Twoja aktywność może zostać spożytkowana na twórczość artystyczną. Szukamy liczby wyrażającej dla Jolanty indywidualny charakter miesiąca czerwca 1994 roku. budowania bazy dla przyszłych przedsięwzięć. Testowana będzie twoja zdolność do współpracy.O. Jest to miesiąc ograniczeń. miłość. obawiających się zmian. Ten miesiąc nie sprzyja jednak podejmowaniu ważnych decyzji. co zwykle pociąga za sobą duże wydatki. lecz przed tobą jeszcze wiele pracy. jednak bądź ostrożny z wyrażaniem swojej woli w sposób nie znoszący sprzeciwu. błyszczysz w towarzystwie. choć życie będzie tego od ciebie wymagać — jesteś pełen wątpliwości. O. potrzebami i problemami. 1 może stanowić trudne wyzwanie i wprowadzić pewien niepokój.czerpanie satysfakcji z dokonań minionego cyklu. by nie roztrwonić pozytywnej energii na działanie. 7 MIESIĄC OSOBISTY No. Należy uważać. jakie stawia przed tobą działanie dla osiągnięcia wspólnego celu. które zaowocują w przyszłości. Masz świadomość. 18 maja 1950 r. to dla Jolanty M. Dla osób zachowawczych. Teraz należy też oczekiwać „szczęścia" w różnych sprawach. że nawiążesz romans.) + = Miesiąc kalendarzowy No. Roku Osobistego M. które odkładałeś na potem. przede wszystkim literacką. Realizujesz powoli swoje pomysły. ale też nie podejmuj nadmiernego ryzyka — ten miesiąc jest znakomitym początkiem wielu przedsięwzięć. Upór i wygórowana ambicja mogą doprowadzić cię do poważnych strat finansowych. której efekty widoczne będą dopiero za jakiś czas. zniecierpliwiony. 6 (czerwiec)+ 1 (No. możesz otrzymać wiele cennych inspiracji. być może z kimś z twoich dotychczasowych przyjaciół. zabezpieczania. PRZYKŁAD Jolanty ur. masz nowe pomysły. niejasnych doznań i czujesz.

chłodem i zamknięciem się w sobie sprawiasz przykrość bliskim ci osobom. 71

MIESIĄC OSOBISTY No. 5
Jest to miesiąc, który wprowadzi wiele zmian w twoje życie osobiste i zawodowe. Przede wszystkim wyrazi się to w twojej zwiększonej ruchliwości, konieczności (lub chęci) odbycia podróży albo zmianie miejsca zamieszkania czy pracy. Dla osób zestrojonych z wibracją „piątki" miesiąc ten będzie pełen sukcesów towarzyskich, zawodowych i uczuciowych. Wibracja No. 5 stanowi test na twoje zdolności do przystosowania się. Jest to czas, w którym można „sprzedać siebie", zareklamować swoje pomysły i dokonania. Szansa na przeżycie ekscytującego romansu lub odbudowanie więzi emocjonalnej i erotycznej z partnerem. Dużo akceptacji ze strony otoczenia przyniesie wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jeśli wynika ona tylko z nieuzasadnionego entuzjazmu lub megalomanii — grożą ci przykre rozczarowania. W tym miesiącu może powstać skłonność do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i ryzykownych przygód. Rozterki uczuciowe mogą przejawić się w zazdrości i ingerencji w sferę wolności innych. Osoby, dla których wibracja „piątki" jest obca, mogą czuć się niepewnie wobec jej wyzwań. Nieśmiałość i brak wiary w siebie sprawi, że przepuszczą wiele okazji i będą miały poczucie zmarnowanych szans.

MIESIĄC OSOBISTY No. 6
Jest to miesiąc, w którym będziesz z przyjemnością zaspokajał swoje potrzeby materialne. W związku z tym że wibracja „szóstki" związana jest z wychowaniem i edukacją, nie obędzie się bez czerpania nauki z tego, co ci się przydarza. Jeśli jesteś dobrze zestrojony z wibracją liczby 6, chętnie podzielisz się swymi materialnymi zdobyczami z innymi. Jeśli okaże się, że musisz płacić wysokie podatki, znaczy tylko tyle że twoja sytuacja finansowa jest bardzo korzystna. Może też zdarzyć się, że ktoś zwróci się do ciebie o pomoc. Wiele wysiłku włożysz w upiększenie swego otoczenia i podniesienie komfortu życia swojej rodziny. W tym miesiącu przyjmiesz na siebie wiele nowych obowiązków, ale nie będziesz ich postrzegać jako ciężar, przeciwnie — sprawią ci one przyjemność. Być może właśnie teraz założysz rodzinę lub będziesz podejmować decyzje dotyczące swoich dzieci. Więcej czasu poświęcisz ich wychowaniu i rozwijaniu ich talentów. Jeśli jesteś osobą reagującą negatywnie na wibrację „szóstki", możesz mieć pesymistyczny nastrój i odczuwać niezadowolenie ze swojej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco doskonały. Możesz stać się nietolerancyjny i niezdecydowany co do swoich dalszych ruchów. 72

MIESIĄC OSOBISTY No. 7
Jest to czas głębokich dociekań filozoficznych, chłodnej refleksji nad twoim życiem, oceny twoich związków i kontaktów z ludźmi. Ten miesiąc może przynieść przeżycia mistyczne i rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Twój umysł jest teraz wyjątkowo jasny i czysty, nie należy zaprzątać go nieistotnymi, codziennymi problemami, lepiej wykorzystać ten czas na poważne studia. Masz dużą potrzebę samotności i kontakty z ludźmi mogą być dla ciebie nieco uciążliwe, a w każdym razie mniej ekscytujące niż zwykle. Możesz się wydawać w tym czasie tajemniczy, zresztą wielu twoich myśli istotnie nie zamierzasz ujawnić.

MIESIĄC OSOBISTY No. 8
Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, w tym miesiącu wszystko będzie zależało od ciebie. Tematem przewodnim tego okresu będą pieniądze, a testowany będzie twój stosunek do wartości materialnych. Miesiąc No. 8 przyniesie ci satysfakcję finansową, która może stanowić pokusę sięgnięcia po władzę, w sensie określonym okolicznościami twojego życia. Możesz poczuć się szczególnie mocny jako ostoja rodziny, wymagający jako wspólnik czy szef. Ta wibracja uczyni cię osobą dającą innym poczucie bezpieczeństwa, więc twoje przywództwo będzie naturalne i akceptowane, a jako podwładny możesz oczekiwać awansu. Jeśli nie jesteś dobrze zestrojony z wibracją „ósemki", uważaj, by poczucie mocy nie zawróciło ci w głowie. Miesiąc ten jest dobrym okresem do uporządkowania spraw materialnych, dokonania poważnych operacji finansowych, inwestowania, zakupu akcji. Miesiąc ten może ci też uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych jest bardzo kruche.

MIESIĄC OSOBISTY No. 9
Jest to okres zakończenia cyklu w skali najbliższych miesięcy. Dokonuje się bilans zysków i strat, rzeczy potrzebnych i zbędnych. Pewnych spraw, związków, zobowiązań nie będziesz ciągnął dłużej za sobą. Dojrzałeś jak owoc i wydałeś kolejne ziarno, które przyniesie plon w następnym cyklu. Jesteś bezkompromisowy, szczery wobec siebie i innych, co jest czasami tyleż piękne, co bolesne. Być może rozstaniesz się z bliską ci osobą albo dokonasz transformacji tego związku. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swego życia, w tym miesiącu możesz mieć ochotę „rzucić to wszystko" i na przykład udać się w daleką podróż, która czasami może mieć sens czysto metafizyczny. Wibracja „dziewiątki" rozbudza intuicję, możesz więc zadać sobie wiele pytań i z ufnością oczekiwać odpowiedzi. 73

CYKLE ŻYCIA
Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia. Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.

I CYKL — FORMUJĄCY
okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

II CYKL — PRODUKTYWNY
okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu W społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY
czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci... Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek. 74

SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA
l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra zawarta między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3) II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22) III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Przykład: cykle dla Jolanty Pepel ur. 18 maja 1950 roku będą odpowiednio: I CYKL miesiąc II CYKL dzień urodzenia III CYKL rok urodzenia

maj = 5

18 = 9

1950 = 15 = 6

5

9

6

I cykl — No. 5 II cykl — No. 9/18 III cykl — No. 6/15 Interpretując poszczególne liczby cykli nie zapominajmy o podliczbach. 75 Cykl Formujący = miesiąc urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Produktywny = dzień urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Żniwny = rok urodzenia (zredukowany do jednej cyfry)

ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA
CYKL No. 1
Cykl Formujący
Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny. negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem. rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

Cykl Produktywny
Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy 76 mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

Cykl Żniwny
Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność. negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

CYKL No. 2
Cykl Formujący
Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych. negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie

Problemy uczuciowe. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka. negatywnie: problemy finansowe. Atmosfera ciepła. CYKL No. zaistnieć. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je. twórczości. negatywnie: problemy we współpracy. podróże. Zmienne warunki materialne. . lecz wspólnym celom. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. spółek. szczęścia. poszukiwanie łatwego życia. handlowych lub związanych ze środkami przekazu. natomiast rozmawiać z nim i słuchać. Rozbita rodzina. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. Brak pracy. Nauka respektu dla innych. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. Nowe zainteresowania. związków. bogate życie towarzyskie. Bezpieczeństwo. poczucia rzeczywistości i służenia innym. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. Ryzyko rozwodu lub zerwania. nie kończenia tego. Szczęśliwe życie uczuciowe. zmienność. nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań. by unikać jej rozproszenia. rodzice: nie rozpieszczać dziecka. Przyjaźnie i życie towarzyskie. Muzyka. które trudno zaakceptować. ale też duża łatwość wydawania pieniędzy. Wyciszenie się. Działalność twórcza lub artystyczna. negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia. ale czasem także ograniczenia. co zostało zaczęte. Czasem spóźniona. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami. akceptować. Chwiejność charakteru. Twórczość. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu. Zależność lub podporządkowanie. oryginalność. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. brania i dawania według potrzeb. Nie oceniać go. 4 Cykl Formujący Nauka dyscypliny. negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. nie podporządkowując się osobom. Nie ryzykować na planie materialnym. małżeństwa. towarzyskiej. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. Nie oceniać. Okres. Sukces materialny. pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. umiarkowania. nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. Nie ingerować w jego psychikę ani ciało. CYKL No. brak porozumienia. Samotność. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety. 3 Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy. głównie emocjonalne. dojrzewania planów. Samotność i zamknięcie w sobie. nie ochraniać go nadmiernie. w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji. naszym wnętrzem i Wszechświatem. co ma do powiedzenia. pieniędzy. gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. Odróżniać akceptację od aprobaty. czasu. Nowe zainteresowania. Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi. w której dziecko może się wyrazić. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych. tworzyć. 77 lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie. Nadużycia. Osiągnięcie „złotego środka". Młodość bogata i twórcza. Marnotrawstwo. które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy.sprzyjająca rozwojowi osobowości. wesołej i komunikatywnej. szczęśliwa miłość. rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. Pomoc przyjaciół lub znajomych. lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią. Straty. nie wprowadzać napięć emocjonalnych. jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. pełna doświadczeń i wrażeń. Unikać ingerencji w cudze życie. realizacja w dziedzinach artystycznych. 78 Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. negatywnie: strata energii.

Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. Rozproszenie. Nauczyć się najpierw tworzyć. Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. chybionych pomysłów lub dzieł. że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami. by się rozwijać. proporcjonalny do włożonego wysiłku. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością. Trudności w znalezieniu własnej drogi. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. Tendencja do zasklepienia się. wypadki. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Nieostrożność. zmian. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko. CYKL No. odkryć. świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. sportu i zabawy. Podróże. Zdrowie wymagające uwagi. powolne bratanie się z rzeczywistością. napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. Okres dojrzewania z problemami. Nie nadużywać zmysłów. rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody. zmienne. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych. Okres dynamiczny i zróżnicowany. lekcja: akceptować zmiany. Różnorodne zainteresowania. Konieczność walki. 79 rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. Podejmować pracę ze zrozumieniem. Stabilizacja. Ograniczenia i problemy uczuciowe. Nadmierny autorytaryzm rodziców. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. Rozwijać swe talenty. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. wzbogacając siebie i innych. Niestałość. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). Liczne obowiązki. Zrozumieć mechanizm inspiracji. Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Cykl Żniwny Okres spełnienia. Powołanie. Brak środków finansowych. negatywnie: dziecko dynamiczne. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. a potem współtworzyć. Należy pamiętać. Podróże związane z pracą zawodową. wybór drogi życiowej. Potrzeba ruchu. którzy podróżują. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. a nie podporządkowaniem. negatywnie: brak środków do życia. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. Czasem problemy zdrowotne. Konieczny czas i cierpliwość. negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. Sukces przychodzi z czasem.Okres wymagający wysiłku (np. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń. Ważny też staje się dom i rodzina. . Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. Częste zmiany okoliczności lub rodzice. Łatwe przygody. nie wyniszczać ciała. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. Powolne budowanie przyszłości. tryb życia mało ruchliwy. nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością. zwłaszcza w okresie dojrzewania. lekcja: nie tracić czasu. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom. w nauce szkolnej) i pracowitości. negatywnie: trudna sytuacja materialna. 5 Cykl Formujący Poczucie wolności. Nadużywanie zmysłów i seksu. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. której rezultat rozczarowuje. Emerytura. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość. do unikania ludzi. podróży. Ograniczenia. lecz wytrwale budować fundamenty. podczas której nie ma czasu na nudę. Zahamowania możliwości rozwoju. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą. niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy.

a nawet tajemniczy. Talent artystyczny. 81 CYKL No. rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. tzn. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. dyskretny. akceptacji ludzi i sytuacji takimi. nie pomagać w tworzeniu pragnień. Duża wrażliwość. Poczucie bezpieczeństwa. opuszczenia swej skorupki. Dyscyplina. marzycielski. Sprzyja rodzinie i miłości. 7 Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego. nauczyć się tolerancji. negatywnie: duszna atmosfera rodzinna. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym. Nowe zainteresowania. rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby. Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych. analiza. brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. poszukiwania. Zainteresowanie wiedzą tajemną. Wątpliwości. Studia. Kierunek studiów raczej naukowy. planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą. Jakieś spotkania lub okazje. Brak równowagi. Duże napięcie nerwowe. nie planować za niego życia. pozbawione celu. porozumiewania się z otoczeniem. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. jakimi są. zwyczajową czy religijną. lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich. Słabe zdrowie. często wymagająca szczególnych kwalifikacji. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. a także społecznych. rozkazami. 82 negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. nie narzucać wzorców postępowania. Nie przesadzać z nakazami. Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. CYKL No. Życie włóczęgi. które wyraźnie zmienią kierunek życia. równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności. konieczności doświadczania na swój własny sposób. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się. błędy w wyborze drogi zawodowej. Sukces w dziedzinach artystycznych. Niezależna działalność zawodowa. należy zachować niezależność. niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie. Sposób bycia introwertyczny. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania. konflikty. Przesadnie surowe wychowanie. Nie dać się sterować presją społeczną. Zbyt wczesny związek małżeński. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. Komfort i dobre warunki materialne. Wewnętrzny przymus niezależności. Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa. Trudności w dokonywaniu wyborów. pesymizm. która może zahamować rozwój. doświadczenia. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb. nie uczyć porównywania się z innymi. nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków. Pragnienie założenia rodziny. Ograniczenia. Życie raczej w odosobnieniu.negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. Poczucie lub dążenie do samotności. . 6 Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. duchowego. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji. zmysł estetyczny. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. który kończy się klęską. Nauka umiejętności adaptacji. Czasami słabe zdrowie. spokoju i harmonii.

i odwrotnie. Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne. którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. filozofia. ale też rozrzutności wobec dziecka. Ważny jest ojciec. gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek. załamania. Czasem jest to cykl władzy. proporcjonalny do naszych możliwości. Czasem wypadki lub operacje. Unikać skąpstwa. Realizacja ambicji. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy. wypadki. że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości. rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. Awans lub założenie własnej firmy. interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. wcześniej nierealne. płaczliwe. np. pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. CYKL No. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. popisywania. jeśli wysyłamy dobro… . 83 negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. zyski. umiejętnością realizacji planów lub. Udane transakcje i podróże. jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana. przewrotność. która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. trudności materialne. nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. literatura). Interwencje chirurgiczne. emocjonalne. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej. mogą teraz zostać zrealizowane. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia. Podróże drogą wodną. CYKL No.. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. nieuczciwość — wszystko to wróci do nas. Cykl bardzo trudny. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. korzystanie z doświadczeń życia. trudno adaptujące się i nerwowe. 9 Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe. Samotność.chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka. co i jak chce osiągnąć. strat. negatywnie: niebezpieczeństwo klęski. problemy zdrowotne. Projekty. porażki. brak środków do życia. Walka o byt. Walka. Zrozumieć. choroba. Depresja. Należy unikać ryzyka i zachować czujność. Aktywność. by nie krzywdzić innych. 8 Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne. wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia. zachwiane proporcje i relacje. 84 lekcja: nauczyć się używać wpływów. Tendencja do chwalenia się. Straty materialne. Jeśli więc będziemy wysyłać zło. gdyż zbyt dużo rzeczy się . Starannie ważyć każdą myśl. fałsz. zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. czasem zbyt trudny dla dziecka. negatywnie: życie nierówne. Cykl Żniwny Okres spokojny. rzadkie kontakty towarzyskie. Problemy zdrowotne. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem. Niemożność odpoczynku. a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy. Należy starać się przewidzieć skutki swego działania. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów. które wie. bo są one energią. jego nieobecność. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. jako ideał albo poprzez problemy z nim związane. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. ruiny. negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. okultyzm. Trudności wymagające walki i odwagi. mistyką. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak. słowo i czyn. Impulsywne. władzy. Konieczność wysiłku i pracy.. lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie. które popycha nas do konkretnej realizacji. Możliwość wypadku lub operacji. negatywnie: samotność. Duża ilość energii.

Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. z którymi rozmawia. Stąd napięcie. Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności. Cykl Żniwny . Gromadzenie doświadczeń. Jednym słowem. a nawet sławy. twórcom. a nie 11. Marzycielskość. Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. uniwersalnych. nie zburzyć wyobraźni dziecka. Respektować jego dojrzałość. negatywnie: zbyt silne emocje. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej. Wibracje sprzyjające artystom. pracować nad dyscypliną wewnętrzną. Czasem przeczucie jakiegoś powołania. budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi. zdolności mediumiczne. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku. rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną. Podróże. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania. Problemy materialne. którą jest podłączone do Jedni. negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. przenoszenie nowych idei. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. Problemy nerwowe. dzielić się. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych. Zerwania. Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. własnej i innych. Talent artystyczny. Ewolucja. odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. lekcja: — dawać. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. która daje możliwość pełnego spełnienia. które może otrzymywać dziecko. 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. Trudności w życiu małżeńskim. Możliwość spełnionego związku partnerskiego. tej najgłębszej. uczciwości wobec innych i niesienia pomocy. Nauczyć. która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. Zakładanie stowarzyszeń. rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej. Erudycja. chęć ucieczki.dzieje. Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości. które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. CYKL No. Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby). 85 Cykl Produktywny Spirytualizm. 11/2 Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym. jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2. Konflikty rodzinne. negatywnie: trudności z otoczeniem. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego. spółek. Postawa twórcza. Uważny wybór przyjaciół. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne. lekcja: nie zapominać o swych bliskich. dotrzeć do istoty samego siebie. zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. lecz bez zapominania o sobie. negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. wyrozumiałości. idealizm. archeologia). rozpowszechniać swą wiedzę. bilansu i spełnienia. Konieczność dania dużo z samego siebie. Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. Nauka. poprzez własny przykład. utrata pozycji lub stanowiska. postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą. otoczyć je miłością i zrozumieniem. nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół". negatywnie: straty i cierpienie. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia. które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. Silnie rozwinięta intuicja. Jako wibracja końca. Spełnienie. Problemy finansowe i brak energii witalnej. 86 rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. widzieć w nim Świadomość. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów. komunikacja na najwyższym poziomie. Działalność kulturalna. Powinien on stać się okresem wolności. starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk. historia. nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin". Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu.

Okres przejściowy między cyklami zawiera się w odstępie czasu pomiędzy datą stałą i ruchomą. SPOSÓB OBLICZANIA DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM FORMUJĄCYM A PRODUKTYWNYM. negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację. Przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień. interesami. Może to trwać od kilku dni. tworzyć na rzecz wspólnych ideałów.= rok urodzenia +28 lat rok dzień urodzenia (bez zmian) miesiąc Przykład: dla Jolanty ur. partią polityczną lub wręcz udział w rządzie.Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy. zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. Oblicza się ją dodając do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące.FC. 1.P. Okres wymagający wielkiego wysiłku. Istnieją wiec okresy przejściowe. negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką. Ugruntowanie się uznania i pozycji. 89 Inny przykład: osoba urodzona 13. Spokój i możliwość dalszej ewolucji. dzień urodzenia miesiąc urodzenia +4 miesiące data stała przejścia C. Kompleks wyższości. Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. CYKL No. Obowiązek twórczości dla innych. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych. Choroba psychiczna. w celu polepszenia bytu grup ludzi. do kilku lat.1972 r.1978 r. Niespożyte siły twórcze. ostateczne spełnienie.05.1950 dzień urodzenia 18 18 miesiąc urodzenia 5 +4 miesiące 9 rok urodzenia 1950 +28 lat 1978 Data stała dla pierwszego okresu przejściowego w życiu Jolanty będzie: 18.10. 88 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. negatywnie: ekstrawagancja.09. które oddzielają jak bufor kolejne cykle. wytężonej pracy. lecz wymaga czasu dla wyhamowania poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne. 22/4 Cykl Formujący nie istnieje 87 Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4. spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych. lekcja: działać. Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami. 18. Data stała przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego występuje 28 lat i cztery miesiące od dnia urodzenia. W tym przypadku z obliczeń wynika: . zużywający duże zasoby energii.

4 ■ Rok Osobisty No. Roku Osobistego. 90 Natomiast począwszy od R. w którym usytuowała się data stała. 1 musimy cofnąć się do R.dzień urodzenia 13 13 miesiąc urodzenia 10 +4 miesiące 14 rok urodzenia 1972 +28 lat 1978 Ponieważ nie ma czternastego miesiąca. 1 Przykład A: Dla Jolanty ur. 8 Rok Osobisty No. 5. O. 1 najbliższy dacie stałej. □ jeśli data stała znajduje się w przedziale od 1 do 5 R. 91 Przykład B (w przykładzie zastosowaliśmy metodę sumy cyfr uproszczonych): . w którym wypada data stała. data ruchoma znajdzie się po dacie stałej (przykład B). oblicza się dodając do roku daty stałej dzień i miesiąc urodzenia Jej Rok Osobisty No. Posuwając się do przodu. 7 Rok Osobisty No.05. □ jeśli data stała znajduje się w Roku Osobistym zawartym między 6 a 9 R.. odejmujemy dwanaście od czternastu i dodajemy je w formie jednego roku do daty 2000: 14 miesięcy -12 miesięcy = 2 (miesiąc luty) 12 miesięcy (1 rok) dopisujemy do roku 2000 uzyskanego w pierwszym wyniku 2000 + 1=2001 W tym przypadku data stała pierwszego okresu przejściowego to 13 luty (2) 2001.O. datę ruchomą znajdziemy przed datą stałą (przykład A). No. 2. 2 1978 = rok osobisty No. żeby znaleźć najbliższy R. 1 stycznia Roku Osobistego No. że poczynając od R. No. by odnaleźć R. 1. znajdujemy go już po czterech latach: Rok Osobisty No.1950 rok 1978. 2 Rok Osobisty No. 6 Rok Osobisty No.O. 1 Rok Osobisty No. 5 (gdy się cofamy — odległość wynosi 4 lata. Żeby znaleźć Rok Osobisty No.O. 1 najbliższy tej dacie: 1976 = rok osobisty No.O.. 6. w którym ta data wypada. 3 Rok Osobisty No. trzeba by było cofnąć się aż o 5 lat. bo: 1978 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) ------------------------2001 =3 Rok Osobisty. No. Data ruchoma przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego Zależy ona od miejsca Roku Osobistego No. 3:. 3 Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 1976 r. Przyglądając się następstwu lat osobistych (tablica poniżej) zauważymy.1 najbliższego dacie stałej może się znaleźć więc przed lub po tej dacie. 5 Rok Osobisty No.O. Jest to ważne do obliczenia daty ruchomej. jest rokiem osobistym No. No. trzeba najpierw obliczyć No. 1 1977 = rok osobisty No.O. No.O. a gdybyśmy się posuwali do przodu odległość wyniosła by 5 lat). 9 Rok Osobisty No. No. 18. 1 poprzedzającego R. 1 położonego najbliżej daty stałej.

1972 r. w którym Roku Osobistym znajduje się data stała. Dla Jolanty ur. No. 1) Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 2003r. bo: 2007 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) -----------------------2030 =5 (najbliższy rok osobisty n° 1) 2003 = Rok Osobisty No. który dopisujemy do 2006 roku 2006 + 1 rok = 2007 Data stała przejścia do cyklu żniwnego dla Jolanty: 18 Stycznia 2007 r.1972 r. data stała przejścia do cyklu żniwnego — dla każdego taki sam odstęp 56 lat i 8 miesięcy od dnia urodzenia lub 28 lat i 4 miesiące od daty stałej przejścia do cyklu produkcyjnego. 3 2006 = Rok Osobisty No. 4 2007 = Rok Osobisty No. bo: 2001(2+0+0+1) rok kalendarzowy daty stałej + 13(1+3) dzień urodzenia + 10(1+0) = (3 + 4 + 1) miesiąc urodzenia =8 Jej R. 9 2003 = rok osobisty No. data ruchoma może się znaleźć przed lub po dacie stałej w zależności od tego.02.10.osoba ur. data stała: 13. 18. .05. 2 2005 = Rok Osobisty No. Przykład A.10.O. 1 najbliższego dacie stałej. w którym znajduje się data stała. jest Rokiem Osobistym No. 2001 = rok osobisty No. 92 2. 93 Przykład B.O.1950: dzień urodzenia 18 18 18 miesiąc urodzenia 05 +8 miesięcy 13 13-12=1 rok urodzenia 1950 +56 lat 2006 2006+1=2007 18 (dzień) 13 (miesiąc) 2006 13-12 miesięcy (1 rok) = 1 (styczeń) 12 miesięcy czyli 1 rok. 5. Dla osoby urodzonej 12.) A więc datą ruchomą przejścia do cyklu żniwnego będzie: 1 stycznia 2003 r.. 1 najbliższy daty stałej: (wynik obliczenia) (najbliższy rok osobisty No. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach.2001 r. 8. 8 2002 = rok osobisty No. 1 OBLICZANIE DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM PRODUKTYWNYM A ŻNIWNYM 1. rok daty stałej jest jej Rokiem Osobistym No. data ruchoma przejścia do cyklu żniwnego — 1 stycznia R. 1 2004 = Rok Osobisty No. Dla Jolanty rok kalendarzowy 2007. No. 5 (wynik obliczenia jw. 13.

1978 r. 94 PUNKTY ZWROTNE Liczba Drogi Życia jest wpływem decydującym.05. OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH Io PUNKT ZWROTNY to moment urodzin. 8 2030 = Rok Osobisty No. Rok 2029 jest R. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA.. Data stała przejścia z C. jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów. Data ruchoma 1. a daty ruchome na dzień 1 stycznia. są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. Io Punkt Zwrotny.dzień urodzenia 12 12 12 Datą stałą jest 12 czerwca 2029 r. 2. bo: miesiąc urodzenia 10 +8 miesięcy 18 18-12=1 rok urodzenia 1972 +56 lat 2028 2028+1=2029 2029 (rok kalendarzowy daty stałej) + 12 (dzień urodzenia) + 10 (miesiąc urodzenia) -----------------------2051 =2+0+5+1=8 A więc: 2029 . a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia. Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. No.01.Rok Osobisty No. P. 2007 r. Dla Jolanty: 1. 01. 09. 6 18. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia.P. 8. 9 18. 5 do C. Cykle — to wpływy wtórne. Daty stałe przypadają zawsze na dzień urodzenia. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia. 9 2031 = Rok Osobisty No. No. 1 Data ruchoma dla przejścia w Cykl Żniwny dla tej osoby: 1 Stycznia 2031 r.01. Liczbę Io Punktu Zwrotnego oblicza się w sposób następujący: miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = No. No. Data stała przejścia z C. Dala ruchoma 1. 9 do C. trzy wielkie okresy w życiu podporządkowane prawom rozwoju biologicznego i społecznego człowieka. Ż. 1976 r. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń.O. którym podlega nasza droga życia. Dla Jolanty: (18. 2003 r. No. No.) = 5 + 18 = 23/5 .1950 r.F. Cztery PUNKTY ZWROTNE.

Z. IVo P.patrz rozdz. i będzie oznaczone liczbą 5. 96 □ □ □ □ |o P.Z. . trwać będzie od 34 roku do 43 (do 1993 r. = cykl 2 + cykl 3 IIIo P. IVo P. Z. jak wynika z metody obliczania cykli.Z. Z. PIRAMIDA: Notujemy w szeregu już zredukowane cyfry daty urodzenia: Np. trwać będzie od urodzenia do 34 roku życia. a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia: dzień ur. IIo Punktu Zwrotnego. Dla Jolanty 5 + 6=11/2 lub 23 + 24 = 47/11/2 lub 23 + 33 = 56/11/2 IVo PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. = cykl 1 + cykl 3 A więc dla Jolanty: Io P. dla Jolanty: 18 9 5 5 1950 6 Numery. czyli do 1984 roku. Dla Jolanty 5 + 1950 = 1955 = (1 + 9 + 5 + 5) = 20/2 UPROSZCZONYM SPOSOBEM OKREŚLANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH JEST TZW. IIIo P. IIo P. = cykl 1 + cykl 2 lIo P. + IIo P.) i jego charakter określa liczba 6. Z. + rok ur. Z. = suma dwóch pierwszych P.Z. bo 36(lat) .Z. Cykle Życia). + rok ur. = No. Dla Jolanty: 18 + 1950 = 1968 = (1 + 9 + 6 + 8) = 24/6 lub 18 + 15 = 33/6 95 o o o III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego: Io P. = No. będą się przedstawiały w następujący sposób: 5 9 6 (cyfra oznaczająca miesiąc urodzenia zamienia się miejscem z cyfrą oznaczającą dzień urodzenia .2 (Liczba Drogi Życia) = 34.lI o PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat. = No. Z. Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia: miesiąc ur.Z.

98 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH PUNKT ZWROTNY No. i koniec wpływów IIIo P. IVo P. b). Z. organizowaniu.Z. realizacja Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości. Natomiast jeśli liczba P. IIIo P. pozytywnie: samorealizacja. początek IIIo P. Imię i nazwisko). pokrywa się z liczbą cyklu. Trudny okres. jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. trwać będzie od 52 roku życia do śmierci — a jego charakter określa liczba 11/2.Z. będąc wyrazem początku. Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu. Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny: □ Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No. a). pocz. jest zgodna z Liczbą Duszy (patrz rozdz.Z. Z. na 44. i początek IIo P. przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk. IVo P.IIIo P.. 1 indywidualizacja. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu. pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej (patrz rozdz. przypada na 35. trwać będzie od 43 do 52 lat (do 2002 r. i koniec llo P.) — i jego charakter określa liczba 11/2. 35 lat 34 lata 33 lata 32 lata 31 lat 30 lat 29 lat 28 lat 27 lat koniec IIo P.Z. Konieczna jest postawa aktywna. głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie. □ Ważne jest. to zakończenie wpływów twojego Io P. Imię i Nazwisko). Z. 44 lata 43 lata 42 lata 41 lat 40 lat 39 lat 38 lat 37 lat 36 lat koniec IIIo P. pocz. a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje. Z. Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. rok życia (kol. 97 Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych. Sprzyja aktywności. pocz.Z. by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych (patrz rozdz. .Z. przedsiębiorczości. Z.Z. Z. Z. Z. 1. pokrywa się z Liczbą Ekspresji (patrz rozdz. 53 lata 52 lata 51 lat 50 lat 49 lat 48 lat 47 lat 46 lat 45 lat Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1 (kol. Z. lo P. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P.Z. Długi Karmiczne). nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. d). na 53. □ Jeśli natomiast liczba P. □ Podobnie jak w przypadku Cykli. IIo P. dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata. rok życia (kol. rok życia (kol. Z. Z. Tablica długości trwania wpływów Punktów Zwrotnych a Liczba Drogi Życia a b c d Droga Życia No. Imię i Nazwisko). trudności w samorealizacji. c) i początek IVo P. łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem. Z. negatywnie: klęska osobista.. liczba określająca dany P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koniec Io P. jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód. a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości.

Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów. lo P. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. Trzeba być dyplomatą. Z. Z. Postępy nierówne. współpracy i życiu we dwoje. negatywnie: zahamowanie ekspresji. malarstwo. IVo P. Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne. pozytywnie: przyjaźnie. pozytywnie: czas twórczy. ponowne odkrycie samego siebie. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. praca . Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. Ekstrawagancja. Z. Należy eksploatować swą wyobraźnię. 4 organizacja. Z. literatura. kontaktu i ekspresji własnego ja. harmonijne stosunki z otoczeniem. reklama. związek. gdyż musimy pozostać aktywni. niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. brak pracy. jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2. która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna. 2 związki. Nowy styl życia. PUNKT ZWROTNY No. lo P. 100 IVo P. 3 twórczość. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie. spełnienie. który symbolizuje. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. llo lub IIIo P. Jest to najłatwiejszy okres w życiu. współpraca Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. oszustwo. współobecność.). Tendencja do zawierania wczesnych związków. biznes. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów. trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację. gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. przynoszący spełnienie. Z. Czasem straty materialne. cierpliwym. Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia. dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi. kontrakt. wyrażanie samego siebie na zewnątrz Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu. wskazuje na silny wpływ kobiety (matki. dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Sytuacje uczące sztuki dialogu. handel. Z. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. negatywnie: rozwód. pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia. Okres bogaty emocjonalnie. miłości. brak systematyczności. radosna akceptacja jego osoby. medycyna lub opieka nad chorymi itp. PUNKT ZWROTNY No. Z. by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie. muzyka. Okres szczęścia. twórczości. Miłość i przyjaźń. Czas spotkań. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny.IIo lub IIIo P. Potrzeba komunikacji. Należy dbać o równowagę99 emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową. Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. nowe okazje. związki i udane małżeństwo. współpraca. umowa. PUNKT ZWROTNY No. przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. szczęście. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej. czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. nie kontrolowane wydatki. Czasem zerwanie. idealny okres dla dziecka. lecz emocje ulokowane w wielu związkach. wyrażania samego siebie. dziennikarstwo. Twórcza. Okazje. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi. by realizowało swe potrzeby twórcze. Z. przyjaciół. nowe początki. Akcent położony na przyjaźń. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm. odnowa. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. IVo P. zdrada. Nowe zainteresowania. Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi. llo lub IIIo P. Życie uczuciowe bogate. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi. zawarcie małżeństwa. przyjazna. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek.

IVo P. Io P. Z. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. szczęście. realizm w ocenie sytuacji. zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. aktywne życie. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. Należy akceptować obowiązki. negatywnie: walka. ekspansja. Z. poczucie rzeczywistości. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. Okres pracy. Starać się odróżnić wiedzę nabytą. Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej. 101 pozytywnie: wolność. odporność fizyczną i psychiczną. Ograniczenia. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję. obowiązki. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. tylko pracować. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. przygody. czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. erotyzm Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. Czas miłości. 5 zmiany. Dokładność. Z. dającej oparcie pozycji. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia". spotkania. trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności. zewnętrzną. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska. IIo lub IIIo P. Kariera zawodowa. wyrażająca się w pełnieniu coraz . Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. ani w grach hazardowych. by skończyło to. wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. Problemy seksualne. Twarda szkoła reguł tego świata. IIo lub IIIo P. warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną. do których trzeba umieć się przystosować. PUNKT ZWROTNY No. która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości. Nie liczyć na tzw. które nie są sprzyjające. Pilnować. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność. Ryzyko wypadków. Z. co zaczęło.Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. od wiedzy wewnętrznej. zabezpieczenie. budowy jego fundamentów. Okres zaspokajania zmysłów. IVo P. Ogromna energia. życia rodzinnego i sukcesu. to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. lo P. Z. bezpieczeństwo. z konieczności lub autentycznej potrzeby. wolność. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej. Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie. które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. organizacja. Niespodziewane pozytywne wydarzenia. w którym się wychowuje. doświadczenia. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach. sztuka Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność. Nadmiar i przesada. ani na szosie. Solidne fundamenty. a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną.okres zmian. Problemy finansowe lub zdrowotne. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. pozytywnie: stabilizacja. negatywnie: niestałość. sukces. które stymulują rozwój. Różnorodne zainteresowania. można polegać tylko na własnej pracy. Rozbite życie uczuciowe. Poczucie względnego bezpieczeństwa. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń. która powinna być odpowiednio spożytkowana. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym). odkrycia. czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. bo z tym mogą być kłopoty. Interesujące. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. niosącej prawdę i zrozumienie. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie. 6 odpowiedzialność. Brak środków materialnych. pozytywnie: szczęśliwa rodzina. organizowania życia. Problemy prawne. dla dziecka okres ten może być twardy. Z. PUNKT ZWROTNY No. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. która tylko pomaga błyszczeć. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu). która stanowi solidny posag na dalsze życie. wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. być wyrozumiałym i zgodnym. ograniczenia.

moc realizacji Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją. Kłopoty materialne i zdrowotne. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Pieniądze i władza. ale zamknięte w sobie. Klęska. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. negatywnie: problemy finansowe. Depresja. rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka. Doskonalenie się. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące. Z. Io P. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. jeśli wibrujemy negatywnie. Pragnienie zdobywania wiedzy. interesom. ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. Z. skłonność do spokojnego życia. Problemy zdrowotne w rodzinie. Z. Niezależność. Możliwe wypadki. awans. nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Humanitaryzm. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych. Z. PUNKT ZWROTNY No. Z. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki. IIo lub IIIo P. Czas studiów. pozytywnie: nowe pomysły. poszukiwań. choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo. IVo P. Nauka samodzielności. podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. Problemy w domu. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii — w sztuce. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości. analizy. Ciążące obowiązki rodzinne. Konieczne jest minimum niezależności. doskonalenie się Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji. specjalizacji. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. Trudny okres dojrzewania. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. 103 IVo P. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów. 102 negatywnie: rozwód. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie. Wypadki. Brak zabezpieczenia w życiu. nowy sposób widzenia i rozumienia świata. zmiany wewnętrzne.lub IIIo P. Prestiż. Okres sprzyjający aktywności. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym. operacje. pozytywnie: sukces i ekspansja. potrzeba odosobnienia. aktywność. . sukcesowi. Ewolucja duchowa. negatywnie: samotność. w sobie i wokół siebie. aspiracje intelektualne. które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. Skłonność do ryzyka. zapowiedź błyskotliwej kariery. Nieoczekiwany sukces. czas życia rodzinnego. upadek. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. by studiować uczone dzieła. Na każdym kroku przeszkody. sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością.bardziej odpowiedzialnych funkcji. Z. Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego. gromadzić życiową mądrość. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. miłości. głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. Proces. Io P. wyciągania wniosków. PUNKT ZWROTNY No. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności. Io P. IIo lub IIIo P. Z. 8 spełnienie materialne. IIo. sprawom finansowym. planowania. 7 wiedza. Życie blisko przyrody. albo poprzez biedę. przyjaźni. Plajta. wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna. Z. natomiast bardzo korzystne są podróże. Zmiana zainteresowań. odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. władzy.

Podróże. stowarzyszeniach o celu charytatywnym. ruina. znacząca wibracja w wielkich karierach. 104 negatywnie: konieczność poświęcenia. pozytywnie: niezwykła kreatywność. życie aktywne. osoby. ewolucja Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych. Możliwa sława. Na ogół ten P. dojrzewaniu wiedzy. sukces. Z. . służące ewolucji wewnętrznej. przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. Interesujące doświadczenia. pozytywnie: sukces. Brak równowagi psychicznej. Z. 22 wszechwładza. Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną „odrobione". Io P. władza. negatywnie: straty. straty i poświęcenie. ambitne plany. potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem. Wibracja. Z. 9 uniwersalność. Z. czego nie zdążyło dokonać. Wymiana myśli. Rozczarowania uczuciowe. mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje. Podróże. Sława. która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność. Czasami nierealne plany. 105 IVo P. Czasem pojawienie się powołania. Straty uczuciowe lub materialne. Z. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. społeczny prestiż. coś. IIo lub IIIo P. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. PUNKT ZWROTNY No. Możliwe. Z. Sława i poważanie. często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów. Rozstania nagłe i trudne. Intuicja służąca celom praktycznym. Jeśli lekcje nie są nauczone — samotność lub przymus obcowania z ludźmi. wglądu w drugiego człowieka. Oryginalne projekty. także artystycznych. Nauka altruizmu. Związek uczuciowy. życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich. poważanie. Czas spełnienia. Fanatyzm. IIo lub IIIo P. Koniec wpływów tego P. bez granic. kontakty. lecz dla świata. Kontakty z zagranicą. 11 inspiracja. Potrzeba ucieczki. Z. PUNKT ZWROTNY No. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne — nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek. dla ludzkości. Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne. z pobudek humanitarnych. Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. wypadki). konflikty i rozstania. sława. Podróże i sukces publiczny. Z. autorytet. IVo P. spełnienie ambicji. Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. rozstania bardzo bolesne. Zrealizowanie pewnego ideału. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2. zabiegi. Io P. pozytywnie: ambicja. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe. że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość. Z. ewolucja duchowa. którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich. nieprzeciętna kariera. zwykle realizuje się jako wibracja 2.IVo P. uznanie. tolerancji. bezwarunkowo. który skończy się klęską i rozczarowaniem. zwieńczenia. pogłębianie wiedzy. PUNKT ZWROTNY No. spełnienie Znaczenie ogólne: praca i aktywność. Porozumienie na planie subtelnym. idealizm Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej. Czasem — geniusz. często międzynarodowych. praca w zespołach.

Niekiedy sława. IVo P. by poddać nas próbie. jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. gdyż jest to jedyny sposób. Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia. a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce. Io P.negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4. odwróconej piramidy: 107 Zamiast dodawać cyfry cykli między sobą. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie. sytuacje przychodzące po to. IIo lub IIIo P. Ogromne trudności. Z. ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań. Z. jak wznoszenie się. błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu. oraz dwa WYZWANIA WTÓRNE. nieregularna praca. które dotyczy całego życia i którego wpływ jest najsilniejszy. odejmujemy je. jak to było w przypadku obliczania Punktu Zwrotnego. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin. interpretowany jest jako 4. podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać. Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. Z. która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu. Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. Są trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: WYZWANIE GŁÓWNE. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym. rozwiązanie konfliktu czy problemu. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok. niemożliwość realizacji swych ideałów. 106 WYZWANIA ŻYCIOWE Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania. WYZWANIA LICZBĘ WYZWANIA oblicza się na podstawie liczb przyporządkowanych poszczególnym Cyklom Życia w formie tzw. Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania. „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację. Negatywnie: upadek równie szybki. który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. by się od niego uwolnić. I tak: Io Wyzwanie Wtórne = I cykl — II cykl . Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. 40 roku życia).

III cykl (jw.) Wyzwanie Główne = różnica między I i 2 Wyzwaniem Wtórnym. jeśli liczba II cyklu jest większa) 2o Wyzwanie Wtórne = I cykl .(lub na odwrót. o o Dla Jolanty będzie to wyglądało następująco: .

intensywność problemów wzrośnie. Jeśli liczba Wyzwania jest identyczna z liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych. * * . Jeśli liczba Wyzwania pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. Wyzwanie to trzeba będzie przyjąć w sposób szczególnie świadomy w czasie trwania tego Cyklu lub wpływów danego Punktu Zwrotnego. Długi Karmiczne). zaś obszary ciała odpowiadające tej liczbie będą narażone na choroby lub uszkodzenia. pokonanie przeszkód będzie szczególnie utrudnione.108 * Jeśli któraś z liczb symbolizujących Wyzwania (zwłaszcza jeżeli będzie to Wyzwanie Główne) pokrywa się z lekcją lub długiem karmicznym (patrz rozdz.

akceptować świat i ludzi takimi. samopoznanie. — bilans życia. 5 Zrozumieć granice swej wolności. 5 No. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru. jakimi są. WYZWANIE No. należy odkryć i rozwijać sferę duchową. — inspiracja. WYZWANIE No. — poszukiwanie drugiego człowieka. nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. 1 No. — człowiek odpoczywa i może zastanawiać się nad sensem życia. rozpoznanie swych potrzeb emocjonalnych. WYZWANIE No. WYZWANIE No. 3 Nauka gospodarowania energią. przedsiębiorczość. nie ślizgać się po powierzchni życia. 4 No. 1 Odkrywanie własnej indywidualności. 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. 110 REALIZACJA LATA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No. — czas zbiorów. — człowiek realizuje się w pracy i buduje fundament na przyszłość. wolności. WYZWANIE No. a nie na zewnątrz. zrozumienie. Należy zaufać własnej intuicji. 2 Współpraca. Bliżej jesteśmy Ducha niż Materii . podróży. 3 No. jak i w pracy. umiejętność słuchania. WYZWANIE No. twórczość. szukać oparcia we własnym wnętrzu. 7 No. 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny. nie poddawać się emocjom. — radość życia. ekspansji. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości. 9 No. 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. związku uczuciowego. 6 No. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym. 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. dociera do swej wewnętrznej prawdy. Wybory życiowe. budowanie własnej autonomii. REALIZACJE UNIWERSALNE Są identyczne dla wszystkich. 11 (0—9) (9—18) (18—27) (27—36) (36—45) (45—54) (54—63) (63—72) (72—81) (81—90) (90—99) — poszukiwanie własnej indywidualności. przygód. — czas zmian. komunikacja z innymi. adaptować się do zmian. 9 Nie ma takiego Wyzwania. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia. pogłębianie życia duchowego. Należy unikać rozpraszania się. WYZWANIE No. nawiązać harmonijne porozumienie z innymi. WYZWANIE No. materialnych lub duchowych konsekwencji dotychczasowych działań. przyjemności. Nadają podstawowy rytm i określają wspólne wszystkim ludziom etapy ewolucji w cyklu dziewięcioletnim. 10 No. być cierpliwym i zorganizowanym. 8 No. — czas odpowiedzialności. zrozumienie konieczności współpracy. zarówno w życiu rodzinnym. 2 No. możliwość dzielenia się z innymi wiedzą wewnętrzną i zdobyczami materialnymi — odrodzenie.109 LICZBA WYZWANIA WYZWANIE No.

Znajdujemy tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi. Teraz przybywasz. czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń. pomaga ufać we własne siły. ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość.(inaczej mówiąc . potrzeba dominacji. ambitny. Masz predyspozycje przywódcy. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. jesteś pełen inicjatywy. pozytywnie: będziesz umiał dojść tam. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego. gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. wybuchowość. negatywnie: twoje życie może być chaotyczne. Masz łatwość zmiany stylu życia. masz predyspozycje przywódcze. masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz. arogancja. niezdecydowanie i uzależnienie.19. posiadać autorytet. LICZBA DNIA URODZENIA WIBRACJA DNIA URODZENIA WIBRACJA No. opisującą pozycję twego Dnia Urodzenia w kolejności dni kalendarzowych każdego miesiąca. Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca(1) Jesteś intelektualistą. czym emanuje nasza osobowość. Twoim żywiołem jest ogień. oraz o tym. że posiadasz wszystkie niezbędne atuty. zarozumiałość.Nieba niż Ziemi) □ 111 No. by w pełni zrealizować swój los. obdarzonym silną osobowością. 12 (99—0) — zamknięcie cyklu zrozumienia praw rządzących Wszechświatem DZIEŃ URODZENIA Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł. a więc twoje ego będzie ekspansywne. możliwości wyboru. być ambitnym. pozytywnie: jesteś aktywny. 112 negatywnie: duma. umiejącym panować nad sobą. logicznym. niezależnym. Jesteś błyskotliwy. gdyż czujesz. jak jesteśmy postrzegani przez innych. wyrażasz się poprzez wibrację liczby 6. aktywnym. która popycha do przodu. Jeśli urodziłeś się 15 dnia miesiąca. 15 = 1+5 = 6 Mówi ona o tym. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. lenistwo. Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne. 28 Ta wibracja obdarza silną energią. Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca(10) Umiesz się „pokazać". gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach. 1 dzień urodzenia: 1. Łatwo się . potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów.10. Będziesz miał dużo okazji. gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. by osiągnąć sukces. wynalazcy i nowatora.

WIBRACJA No. rozproszenie. którą możesz się posłużyć w obecnym życiu. Umiesz . przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. 2 dzień urodzenia: 2. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji. niedotrzymywanie przyrzeczeń. Jesteś ekscentryczny. Jesteś osobą uczuciową. negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. ostrożność. zahamowanie ekspresji osobowości. co rozwinęło twoją intuicję. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie. a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię.29. hipokryzja. drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. gdy byłeś tyranem. Posiadasz niezwykłą odwagę. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację. które zostały rozwinięte w poprzednim życiu. duża odwaga i magnetyzm. kimś nadużywającym władzy. które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować. Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca(28) Przyjacielskość. wiecznie w ruchu. Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody. smak artystyczny. 114 Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca(20) Szybkie życie. jesteś niezdecydowany. Jeśli tego nie zmienisz. Długi Karmiczne). nieprzeciętna wrażliwość. która przynosi sukces materialny. W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny. skrajny introwertyzm. jak i materialnej. umiejętność mediacji. przyjaciół i kontakt z przyrodą. wyższa inteligencja. nerwowość. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca(2) Masz potrzebę spokoju. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie. harmonii i czułości. pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. ciepłą. negatywnie: — dziś euforia. Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca(11) Jesteś jedną nogą na Ziemi. Determinacja. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku. Obecne życie może przynieść doświadczenia. Masz magnetyczną osobowość. gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych. albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar". Jesteś wymagający w doborze przyjaciół. wczesna dojrzałość wewnętrzna. negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo. egoistą i zarozumialcem. pozytywnie: wielkie ideały. całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej. inspiracja. nazywać. pozytywnie: cierpliwość. lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. nerwowy i konfliktowy. pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych. 11. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. życie na marginesie. towarzyskość. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe. trzeba uczyć się je rozpoznawać. małżeństwie. nieśmiałość. Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń. Brak ci wspaniałomyślności. nadwrażliwość. brak ci umiejętności relaksu. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. 20. chęć współpracy. przynosząc sytuację podporządkowania. uczynność. Masz talenty artystyczne. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne. oryginalność. uczuciowość. potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego. Wibracja ta przynosi wrażliwość. wrażliwość i jednocześnie moc. Liczba opieki i odrodzenia. 113 pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych.irytujesz. Intuicja. Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca(19) Liczba Karmiczna 19/1 (por. błyskotliwą inteligencję. wyobraźnię. Możesz się czuć osamotniony. by nazajutrz pogrążyć się w depresji. szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności. Realizujesz się w przyjaźni.

że staniesz się niewolnikiem innych. Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca(3) Ekspresja. inspiracja. gdyż jesteś zbyt niecierpliwy. Ważne jest.12. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu. gdyż masz zaufanie do życia. Jesteś wykształcony. co „trójka". . pozytywnie: — współpraca. skłonną do współdziałania. ale raczej w sensie intelektualnym. pozytywnie: ochrona przed chorobami. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). masz naturę poznawczą i towarzyską. czyni ludzi ekstrawertycznymi. Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca(20) Liczba sukcesu. 115 negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty. czas i pieniądze. lecz w zwielokrotnionej postaci. negatywnie: ważne jest. negatywnie: kłopoty ze zdrowiem. negatywnie: uważaj. Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca(29) Intuicja. wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy. gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną. komunikacja. Staraj się widzieć świat. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus. lojalność. co usuwa przeszkody na twojej drodze. przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości. byś stworzył zrównoważony dom. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera. 116 negatywnie: trwonisz talenty. harmonia. 3 dzień urodzenia: 3. co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów. Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia. pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia. czarującymi. Ważne jest. Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia. który pomoże ci osiągnąć stabilizację. WIBRACJA No. 30. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. a nawet uwodzicielskimi. gdyż nie sądzisz po pozorach. powierzchowny. cierpliwość. jeśli cała energia będzie zużywana dla innych. jakim jest naprawdę. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom. Jesteś łatwy we współżyciu. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej. Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu. Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca(30) Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia.dobrze zrozumieć innych. nerwowy i źle inwestujesz energię. 21. nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje. byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona. Jesteś osobą. konserwatyzm. talenty artystyczne. uprzejmymi. z pewnością osiągniesz zasłużony sukces. skłonny do emfazy. która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową. Posiada to wszystko. abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to. Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca(12) Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych. pozytywnie: zarażasz innych radością życia. pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego. wierność. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. jesteś zmienny. Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną. co zostało zaczęte.

14. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną. Nadajesz swojemu życiu tempo. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu. co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. kojąco działasz na otoczenie. lecz skomplikowaną. Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca(13) Liczba Karmiczna (por. 117 negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka". Nieumiejętność dostrojenia się do innych. negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. co może doprowadzić do rozproszenia energii. pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian. pracowity i wytrwały. wspaniałomyślna. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych. negatywnie: lenistwo. Jesteś spokojny i zrównoważony. pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu. Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca(22) Inspiracja. co wymaga wysiłku i jest pożyteczne. jakiemu trudno sprostać innym. możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie. pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości. wierna i uporządkowana. Jesteś zdekoncentrowany. solidność. Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca(14) Liczba Karmiczna (por. elastyczny. nie umiesz znaleźć w sobie oparcia. negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą. gdy byłeś leniwy. 5 dzień urodzenia: 5. Najlepiej czujesz się w podróży. upór i egoizm. nerwowość. ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby. WIBRACJA No. wszechstronny i inteligentny. co robisz. Liczba miłości i protekcji. do powtórzenia doświadczenia lenistwa. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. aktywny. „Czwórka" jest zwykle punktualna. pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów. Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. Obowiązek przestrzegania praw. Twoje najważniejsze wyzwania to — nauka głębo118 . ciekawość poznawcza. gotowość do wysiłku i pracy. a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji. możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. awanturniczy. 23 Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. Jesteś twórczy.31 Wibracja ta zapewnia równowagę. stabilność. ciekawy. doświadczeń. otwarty. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności. Depresja. Jesteś towarzyski. Masz naturę głęboką. 4 dzień urodzenia: 4. Długi Karmiczne). Wzbudzasz zaufanie. sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. gdyż tyle wkładasz energii we wszystko. będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych. Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. unikając wszystkiego. który wymaga koncentracji wysiłków i -specjalizacji. że musisz umieć się zatrzymać.WIBRACJA No. Długi Karmiczne). lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej. obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. nastawiony tylko na zewnątrz. Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca(5) W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji. nie dajesz się zwieść iluzji. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia. możesz się czuć nie rozumiany przez innych. Ogromny talent. 22. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa. zachowujesz się ekstremalnie. olbrzymi potencjał twórczy. Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca(4) Jesteś solidny.13. pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. jesteś niezawodny. zamknięcie w sobie. Potrzeba przygód. Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca(31) Lubisz wysiłek. negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. a więc gdy cierpliwość się wyczerpie. na którym z czasem stanie potężny gmach. który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju. Budujesz solidny fundament.

negatywnie: ogromna nerwowość. gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany. Nie znosisz krytyki własnej osoby. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia.16. za to duch buja wysoko. pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość. 25 Wibracja ta przynosi inteligencję. lecz nieobliczalna. szacunek dla rodziny. Jesteś wrażliwy. dajesz więcej niż dostajesz. jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. Nie będzie to łatwe. masz skłonność do depresji. złość. by być wierny. pozytywnie: altruista. nieczystość intencji. Uważany jesteś za egoistę. dobry. Pasja i duży potencjał twórczy. lubisz i umiesz się bawić. negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak. gdyż skaczesz z tematu na temat. między intelektem a duszą.15. negatywnie: chcesz zdominować tych. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa. obowiązki wydają ci się nie do zniesienia. pracę i zainteresowania. masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. Nie znosisz kłamstwa. Musisz. zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych. Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca(24) Jesteś osobą energiczną. 24 Wibracja 6 przynosi równowagę. Mądrość. kochać. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni. dynamizm. siłą narzucasz mu swe warunki. którą zawsze otrzymujesz. Zmienny kochanek. smak estetyczny. filozoficzny stosunek do życia. 119 Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca(15) Jesteś magnetyczny. znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. zdrowotnych i materialnych. która obecnie przejawia się jako charyzma. zgody. lojalny. rozmyślania i ład. Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca(23) Liczba maga. Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną. idealizm. łakomstwo i skąpstwo. negatywnie: zarozumiałość. 7 dzień urodzenia: 7. harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. potrzebę harmonii i odpowiedzialność. pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom. Masz naturę czułą. wspaniałomyślny. aktywną. surowego i niebezpiecznego furiata. pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować. . Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca(6) Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych. obowiązkowy.kiej refleksji. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji. się czuć wolny. uzdrawiającej energii magnetycznej. zdolność obserwacji. analizy i wyciągania wniosków. masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. Masz umysłowość analityczną. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację. demonstracyjny. Przestrzegasz praw i przepisów. Pragniesz spokoju. negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. których kochasz. by je zdobyć. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu. jak tego pragniesz. pozytywnie: lubisz się uczyć. oryginalny. skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu. zdolny do oszustw. rozumiejący. zazdrość. Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca(7) Jesteś inteligentny. lenistwo. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę. cenisz stabilizację. Masz filozoficzny stosunek do życia. WIBRACJA No. refleksyjny. mądrości. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną. WIBRACJA No. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety. Musisz pohamować swe ambicje. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. Interesujesz się magią. działać i czuć się odpowiedzialny. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. 6 dzień urodzenia: 6.

czasem nie rozumianym przez otoczenie. pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna. negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. że warto. Jesteś filozofem. Może przynieść sławę tym. która może doprowadzić do depresji. materialnym lub uczuciowym. jesteś mądry. Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca(17) Jesteś uroczy i uwodzicielski. darzysz szacunkiem innych. 8 dzień urodzenia: 8. czego chcesz. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający. a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych. zdolny do głębokiej refleksji. 27 Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł. lubisz samotność. 9 dzień urodzenia: 9. negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość. wrażliwy.120 negatywnie: musisz relaksować się i medytować. Masz zapewnioną „opiekę bogów". Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka—motyla z poprzednich wcieleń. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania. . Brak ci siły wewnętrznej. energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. która stanowi dla ciebie oparcie. Długi Karmiczne). Dużo zmian w życiu. cenisz postęp. Jesteś poszukiwaczem prawdy. którzy mają szlachetne ideały. pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi. Interesujesz się wiedzą tajemną. 26 Ta wibracja przynosi sukces materialny. zanim zaangażujesz się w cokolwiek. pozytywnie: masz zdolności przywódcze. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu. negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. korzystną agresywność i chęć dominacji. duch. 122 WIBRACJA No. Klęska moralna lub materialna. co pomaga ci zrealizować swój cel. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca(16) Liczba Karmiczna (por. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym. Jesteś otwarty. negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. 121 WIBRACJA No. szczery. gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje. By zmienić swoje postanowienie. jesteś produktywny. odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. Beznadziejna sytuacja materialna. Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca(25) Masz w sobie dużo magnetyzmu. musisz walczyć w pierwszej. twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki. Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca(26) Jesteś wspaniałomyślny. abyś nauczył się ufać samemu sobie. musisz mieć mocne argumenty i dowody. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia. albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym. Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności. Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca(8) Zmierzasz do przodu. negatywnie: naiwność. by osiągnąć to. w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym. umiejętność realizacji własnych celów. miły i łatwy we współżyciu. Jesteś przywiązany do przeszłości. By zwyciężyć w drugiej połowie życia. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe. Niemoralność.18. pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę. Dzielisz się chętnie swą wiedzą. . Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. natomiast zaniedbałeś uczucia. 17. władzę. odważny i przedsiębiorczy.

a wraz z nią osiągniesz sukces. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem. Musisz zrozumieć.Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca(9) Jesteś szczodry. 124 IMIĘ I NAZWISKO W imionach i nazwiskach. że wady. utalentowany. negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę. by prowadzić innych i kierować ich losem. pozytywnie: zdobędziesz mądrość. negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia. w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. o ile nie jest używane na co dzień. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. że mur. Rozkłada się on na trzy "piętra": * * * nasze najgłębsze potrzeby. jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. jak postrzegają nas inni. Następnie analizujemy imię i nazwisko używane na co dzień i śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany nazwiska czy imienia. 123 pozytywnie: bogata wyobraźnia. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną. stanie się dla ciebie więzieniem. które nosimy. jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny. dziel się tylko z tymi. Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca(27) Jesteś odpowiedzialny. Równocześnie jest to liczba złudzenia. Poszukiwany przez nas sens wyniknie dopiero z całościowego potraktowania karty. Zachowaj energię dla siebie. Długów Karmicznych itp. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. nie jest brane pod uwagę). Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń. Pamiętaj. czego musimy doświadczyć (Liczba Duszy) sposób zaspokojenia naszych potrzeb (Liczba Realizacji Intymnej) sposób. Punktów Zwrotnych. są naszymi wadami odbitymi w lustrze. zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu. Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji. wszystko to. Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. którzy naprawdę tego potrzebują. WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER 1 A J 2 B K 3 C L 4 D M 5 E N 6 F O 7 G P 8 H 9 I R Q . Bogate życie emocjonalne do lat 29. a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy. iluzji. jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. na podstawie interpretacji Liczby Drogi Życia. który wybudujesz dla ochrony swego ego. z używaniem drugiego imienia zamiast pierwszego (imię przyjęte podczas bierzmowania. masz ogromną energię. wyznaczonego przez Datę Urodzenia. Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania. Niewykluczone. Jesteś bardzo uczuciowy. które widzimy u innych. chorą lub starą. że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne. wykształcony. w jaki przejawiamy się na zewnątrz (Liczba Ekspresji) Liczba Ekspresji mówi o tym. negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca(18) Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń. Analizując osobowość bierzemy pod uwagę przede wszystkim imiona i nazwisko zapisane w akcie urodzenia. związane np. przyjęcie nazwiska współmałżonka). Wnioski płynące z analizy imion i nazwiska wymagają konfrontacji z treścią innych liczb karty numerologicznej. Cykli. aktywny umysł. które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń. pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności.

rozproszony i niezdecydowany. To ona nadaje sens słowu. Lider. na której można budować nowe. potrzeba odgrywania pierwszoplanowej roli. duma. organizowania. przyjaźni. Zmysł artystyczny. być natrętny.S 125 T U V W X Y Z LICZBA DUSZY Zawarta jest w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. 2 pozytywnie: skłonność do współpracy. 3 . oznaczamy symbolem kwadratu ■ Ułatwi nam to odczyt danych karty. zawierania związków. to spokój. Zauważmy. możesz przemarzyć życie bez celu. poszukiwanie środków. zarozumiałość. by ten sukces osiągnąć. Wielkie projekty. poprzez wzbogacanie swej wiedzy o wnioski zapewniające niepowtarzanie się nigdy niczego po raz drugi. negatywnie: marzyciel o wybujałej wyobraźni. emocjonalnego i mentalnego. Oznacza pomnażanie jakości tego co się tworzy. Chcesz być zauważony i doceniony jako dobry przywódca. gdy trzeba je będzie objąć jednym spojrzeniem. Otwarty na dialog. negatywnie: ambicja. wykonawcy. Sumę wartości numerycznych samogłosek. Kwadrat (symbol liczby cztery) oznacza zamysł. tak jak nasza dusza jest programatorem naszych trzech ciał materialnych: fizycznego. To. Wrażliwość. który brzmi i wibruje zgodnie z formą. dyplomata. Ten programator. LICZBA DUSZY No. uczuciowość sprzyjają życiu rodzinnemu. Potrzeba sukcesu. 1 pozytywnie: potrzeba prowadzenia innych. złożony z pięciu wibracji (E U I A O). oznaczającą Liczbę Duszy. który śpiewa. wyrafinowany smak. czego potrzebujesz. Silna wola. którą mu nadajemy. poszukiwanie wyłącznie własnej satysfakcji. wielkie przedsięwzięcia. odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną. przyjmujesz rolę doradcy. zamkniętą podstawę sensu. 126 LICZBA DUSZY -interpretacja LICZBA DUSZY No. Wolisz się podporządkować. że pisany język hebrajski nie ujawnia samogłosek. zarządzania. niezależność. egoizm. nadmierne wymagania i przechwalanie się. ona je programuje. LICZBA DUSZY No. Samogłoska jest to dźwięk.

karierowicz. 7 pozytywnie: potrzebujesz spokoju. choroba psychiczna. LICZBA DUSZY No. negatywnie: jesteś nazbyt introwertyczny. mistrzem dla innych. tworzyć na wielką skalę. uczciwy. Jesteś stały. 127 negatywnie: możesz być zbyt ograniczony. By zdobyć władzę i pieniądze. Masz silnie rozwiniętą intuicję. twórczy. 6 pozytywnie: potrzebujesz komfortu i ciepłej atmosfery rodzinnej. samotności. bazy. zmiany. Jesteś człowiekiem odważnym i godnym zaufania. podążasz w wielu kierunkach naraz. 33 pozytywnie: pragniesz przyjąć na siebie szeroko pojętą odpowiedzialność. zrozumienie najgłębszej istoty rzeczy. 8 pozytywnie: masz zmysł do interesów. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. chcesz dzielić się swymi wartościami duchowymi. negatywnie: jesteś chwalipiętą. 5 pozytywnie: kochasz ruch. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. Jesteś skryty lub tylko dyskretny. w ekstremalnych przypadkach. Skłonność do alkoholu lub narkotyków.pozytywnie: szukasz towarzystwa przyjaciół. umiesz się dzielić. jesteś ekstrawertyczny. Starasz się stworzyć sobie i swym najbliższym atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. a nawet państwowych. zapominając o reszcie świata. niezdecydowany. Humanista. trochę nieudacznik. Solidny i godny zaufania. podróże. Wyrozumiały. 11 pozytywnie: jesteś wymagającym partnerem. cenisz piękno i harmonię. spotkań z ludźmi. popularnym. 22 pozytywnie: pragniesz budować. negatywnie: jesteś nieodpowiedzialny. Twoją motywacją jest praca sama w sobie. Umiesz znaleźć środki. zdeterminowany i konserwatywny. jak i w pracy. LICZBA DUSZY No. Posiadasz wiele zainteresowań. że jesteś mistrzem. w sprawach zawodowych. 129 . Jesteś dosyć konwencjonalny. Kochasz dom i życie rodzinne. lub też spędzić życie zamknięty w gronie rodzinnym. jesteś szczodry i utalentowany. jesteś natchniony. Upierasz się przy swej racji i nie sposób cię przekonać. które potrafisz wykorzystać. lubisz pieniądze. Zbyt sentymentalny. z łatwością nawiązujesz kontakty. zbuntowany. Interesują cię praktyki duchowe. negatywnie: możesz ulec złudzeniu. uciekasz się do wątpliwych metod. Robisz wszystko. by być zauważonym. Idziesz po najmniejszej linii oporu. starasz się zyskać sympatię otoczenia. Jesteś bardziej konkretny i skuteczny niż „jedenastka". zdobywania wiedzy. Starasz się znaleźć środki wyrazu i wymiany myśli z innymi. Jesteś estetą. musisz mieć czas na medytację. równowagi. żyjesz złudzeniami. praktyczny i zdyscyplinowany. Intelektualista. rozproszony. egoistycznie poszukujesz komfortu dla samego siebie. jesteś dobrym doradcą zarówno w domu. Potrzebujesz wolności. Czasem możesz uciekać się do poświęcenia. negatywnie: marzyciel. przygodę. Ponieważ potrzebujesz towarzystwa. negatywnie: grozi ci depresja lub. pragniesz przekazać innym swe objawienia. Jesteś logiczny i analityczny. sukces i władzę. negatywnie: jesteś niestały. uważny. Nerwowy i konfliktowy. by to zdobyć. wierny. Lubisz dzieci. LICZBA DUSZY No. Możesz być przewodnikiem. Samotnik. Nie przepadasz za pracami domowymi. misjonarz. altruista i filantrop. negatywnie: masz utopijne idee. dla ludzkości. 4 pozytywnie: potrzeba porządku. artystą. cichy i spokojny. 128 negatywnie: nieuczciwy. Korzystasz z przyjemności życia ze szkodą dla swego rozwoju. stale zagubiony. by uzyskać namacalny rezultat swej dobroci. LICZBA DUSZY No. Pociąga cię filozofia i zagadnienia metafizyczne. 9 pozytywnie: pragniesz nauczać innych. Umiesz się przystosować do warunków i otoczenia. doświadczenia. Zdarzają się tu też przypadki upośledzenia umysłowego. stabilizacji. Jesteś osobowością pełną czaru i magnetyzmu. masz poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

pracowita. Spółgłoska otacza. 2 Związek. odpowiedzialna. wyznacza jej początek i koniec. Liczbę Realizacji Intymnej obliczamy na podstawie wartości numerycznej spółgłosek występujących w imieniu i nazwisku. gadatliwa. REALIZACJA INTYMNA No. 3 Ekspresja. 6 Odpowiedzialność. Odważna. aktywna. pełna optymizmu. Trójkąt jest symbolem mocy stwórczej. sprawiedliwa. zrównoważona. Osoba kooperatywna. twórcza. wrażliwa. godna zaufania. posiadająca dużą zdolność do adaptacji. REALIZACJA INTYMNA No. aktywna i autorytatywna. a może być też ułomny. oryginalna i skuteczna. 130 REALIZACJA INTYMNA REALIZACJA INTYMNA No. niewystarczający do ich zaspokojenia i wówczas rodzą się wewnętrzne konflikty. 1 Zarządzanie. Sumę wartości numerycznych spółgłosek. Osoba przedsiębiorcza. dowcipna. zdyscyplinowana. 4 Praca. Osoba żywa. ukierunkowuje ją. rozproszona. 5 Wolność. przyjacielska. REALIZACJA INTYMNA No. obowiązkowa. zgodna. określa samogłoskę. Może on być adekwatny do naszych potrzeb i wówczas stanowi idealne narzędzie. pociągająca. konkretyzuje. komunikatywna. w których te właśnie konflikty mogą znaleźć swe rozwiązanie. receptywną i sympatyczna. wierna i lojalna. czyli nasz potencjał realizacyjny. REALIZACJA INTYMNA No. Osoba stała. spółka. REALIZACJA INTYMNA No. oznaczamy symbolem trójkąta ▲. magnetyczna. zmiana. przywołujące specyficzne doświadczenia. .LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ Realizacja intymna to „obleczenie w ciało" naszych wewnętrznych potrzeb. Osoba pełna ciepła. konstrukcja. Osoba towarzyska. która stanowi dla nas Liczbę Realizacji Intymnej.

wrażliwy dyplomata. negatywnie: egoista. uczuciowy. dobrze się „w nim" czują. przedsiębiorczy. 1 pozytywnie: wyrażasz się jako szef. twórczy. REALIZACJA INTYMNA No. o silnie rozwiniętej intuicji. Osoba inteligentna. dyskretny. wyrozumiały i wspaniałomyślny. samotnik. energiczny. 131 LICZBA EKSPRESJI Ekspresja. Umiesz się podporządkować. . REALIZACJA INTYMNA No. utalentowana. 9 Służba. skuteczna. mądra. Osoba inteligentna. wspólne przedsięwzięcia. Dlatego też w mojej praktyce uważnie analizuję także pseudonimy. 33 Miłość. usłużna. 11 Inspiracja. jak ważna jest decyzja o zmianie imienia i nazwiska. 2 pozytywnie: umiesz współpracować. a inni nie — świadczy to zwykle o nieprzystawalności lub niezgodzie na zawarty w nim program. w pracy. która jest sumą wartości numerycznych liczb Duszy i Realizacji Intymnej. Liczbę Ekspresji. nastawiona filozoficznie do życia. posiada wszystkie zalety „dwójki". ambitna. podatny na wpływy. Zawsze ostatni. w jaki możemy funkcjonować na zewnątrz.REALIZACJA INTYMNA No. 22 Twórczość. i jaki wpływ na los kobiet ma zwyczaj przyjmowania nazwiska męża. Kula jest symbolem doskonałej harmonii i pełni. 8 Rzeczy materialne. niewolniczo podporządkowany. Osoba mądra. pragnąca tworzyć dla ludzkości. Liczba Ekspresji wyznacza tym samym zakres i charakter poszukiwanych doświadczeń. 132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja EKSPRESJA No. które mogą doprowadzić nas do wzbogacenia świadomości. Osoba odpowiedzialna. kto kieruje innymi. EKSPRESJA No. REALIZACJA INTYMNA No. ludzie chętnie podążają za tobą. imiona używane na co dzień (czasami jest to drugie z imion figurujących w dokumentach). takich. oryginalność. rozumiesz i potrzebujesz drugiego człowieka. Stanowi o sposobie. Bardzo ważną wskazówką jest fakt. oznaczamy kółkiem O. nieudacznik. Teraz rozumiemy. czyli w związkach intymnych. 7 Obserwacja. spokojna. REALIZACJA INTYMNA No. pełna dystansu. Koło jest płaskim odwzorowaniem trójwymiarowej kuli. że niektórzy lubią swoje imię i nazwisko. rozsądna i godna zaufania. organizuje. negatywnie: uległy. Czuły. Humanista. Jesteś ambitny. Osoba szczodra. Nadwrażliwy. pacyfistyczny. REALIZACJA INTYMNA No. dyryguje. potrafiąca walczyć o sukces. zorganizowana. Jeśli umiesz się realizować i eksploatować swe talenty. chętnie wchodzisz w spółki. nazwisko „po mężu". delikatny. w grupie i w społeczeństwie. Idealista. Zwykle żonaty (mężatka). tyran. genialna. z harmonijnego przepływu między impulsem i jego realizacją. ktoś. dajesz się ponieść emocjom. egocentryk. wynika z zestrojenia duszy i ciała. tolerancyjna. Osoba niezależna. czyli umiejętność wyrażenia siebie.

poszukiwacz prawdy o świecie i człowieku. Jesteś pozbawiony gustu i smaku artystycznego. negatywnie: nieodpowiedzialny. komunikatywny. psycholog. poszukiwacz. szef klanu. świadomie zaangażowany. Wspaniałomyślny. nastawiony na rozwój wewnętrzny. ambitny. 133 EKSPRESJA No. czasem niepowtarzalny i nowatorski. dyskretny. zdecydowanie. Człowiek 134 o szerokich horyzontach. który potrzebuje kontaktów. utopista. 4 pozytywnie: wyrażasz się przez pracowitość. Refleksyjny. Podróżnik. 9 pozytywnie: nauczyciel. praktyczny. kapryśny. pisać. Interesujesz się rzeczami tajemnymi. EKSPRESJA No. nie wyjaśnionymi. materialista. Jesteś wyjątkowy we wszystkim. Człowiek interesu. organizator. uwodzicielski. chłonny na wiedzę. EKSPRESJA No. negatywnie: nieodpowiedzialny. Humanista. Osoba konfliktowa. negatywnie: fanatyk. niezrównoważony psychicznie. rozproszony. 8 pozytywnie: człowiek władzy. Odpowiedzialny. nieczuły. kochasz sztukę. zamknięty i ograniczony. 3 pozytywnie: ekstrawertyczny. negatywnie: brak poczucia rzeczywistości. a nawet prowokujesz je. lubiany za wdzięk i talent konwersacji. Z wiekiem zyskujesz pewność siebie. EKSPRESJA No. przewodnikiem. melancholiczny. negatywnie: motywowany pragnieniem zysku i władzy możesz stać się oszustem. studiować. towarzyski. 5 pozytywnie: otwarty. poszukujący prawdy. EKSPRESJA No. negatywnie: melancholijny. zarozumiały. EKSPRESJA No. Jesteś natchniony. NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY Otrzymując imię (czy raczej podpowiadając je naszym rodzicom) zapewniamy sobie pewien indywidualny potencjał aktywny. surowy. waleczny. kontestator. egzaltowany. 6 pozytywnie: głowa rodziny. o ile swoje talenty wykorzystujesz w służbie ludzkości. ordynarny i bezlitosny. Wizjoner. okultysta. Masz duże potrzeby estetyczne. wymiany myśli i akceptacji. okrutny. upośledzony umysłowo. oryginalny. zrównoważenie. Wymagający. natomiast przyjmując nazwisko wybranej przez nas rodziny decydujemy się na kontynuację . egoista. Człowiek o szerokich horyzontach i niekonwencjonalnych pomysłach. Lubisz marzyć. 11 pozytywnie: posiadasz inspirację i dużą wiedzę. nawet jeśli nie skończyłeś odpowiednich szkół. wtrącasz się do nie swoich spraw. nauczycielem. Możesz zostać wielkim podróżnikiem. odważny. umiejący sprostać swym różnorodnym zainteresowaniom. cierpliwy. Możesz dać się wciągnąć we wszelkiego rodzaju nałogi i doświadczenia seksualne. nieprzystępny. humanista. Umysł analityczny. miłośnik sztuki i podróży. medytować. że możesz być mistrzem dla innych. zazdrosny. racjonalny. negatywnie: skłonny do depresji. nieostrożny i niebezpieczny. Wchodzisz w nowe doświadczenia bez obawy. zarozumiały. konserwatywny. Łatwo się dostosowujesz do ludzi i do sytuacji. Nie boisz się pracy wymagającej wysiłku. sztuczny. idealista. „Twórczy marzyciel". sukcesu. Jesteś twórczy.EKSPRESJA No. nietolerancyjny. obojętny. EKSPRESJA No. Uczciwy. 7 pozytywnie: introwertyczny. Samotny i zagłębiony w siebie. wynalazca. smutny. samotny. ciekawy świata. sztywny. idealista. EKSPRESJA No. zgorzkniały buntownik. filozof. co robisz. uparty. przyjacielski. negatywnie: gadatliwy. Wzorujesz się na innych. energiczny i przedsiębiorczy. jesteś przyjacielski. misjonarz. obojętny. który widzi daleko i wprowadza w życie nowe idee. EKSPRESJA No. czarujący. zmienny. grupy. wyrozumiały. negatywnie: ulegasz złudzeniu. negatywnie: skryty. Będziesz dążył do stworzenia wokół siebie atmosfery harmonii i spokoju. Podążasz za swoją intuicją. czytać. 33 pozytywnie: jesteś mistrzem. Otwarty umysł. tolerancyjny. 22 pozytywnie: budowniczy idei. lojalny. genialny twórca. Dobry nauczyciel. masz wybitnie rozwiniętą inteligencję.

zmysł artystyczny. Rozczarowania w życiu uczuciowym i towarzyskim. sukces finansowy i uznanie.= 1/19 N. Walka wewnętrzna między materią i duchem. sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie. Niezwykła jasność myślenia. Aurę opisuje cyfra oznaczająca liczbę liter w imionach i nazwisku.A. nasza osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie. NUMER AKTYWNY (N. pracy nad sobą. brzmiących zgodnie z zapisem w akcie urodzenia. bogate życie seksualne. 135 lub pozostawać z nim w sprzeczności. romantyzm. przykład: N.pewnej linii doświadczeń. Dlatego tak ważne jest. mówi o odziedziczonych możliwościach. by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane. Skłonność do poświęceń. Katastrofy. Wykorzystujesz innych lub korzystasz z ich pomocy.D. NUMER DZIEDZICZNY (N.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) nazwiska rodowego. Nieustanny ruch. dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska.D. Skuteczna realizacja planów. Tolerancja. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem. Nieporozumienia z otoczeniem. Aby otrzymać Liczbę Aury. Możesz stać się ofiarą innych. wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny. zmiana w dobrym lub złym kierunku. Reorganizacja życia. Zapowiedź poważnych kłopotów spowodowanych przez innych. pseudonim czy przydomek. wpływa na nasze zachowanie. wyobraźnia. . niebezpieczeństwo ze strony otoczenia. Słabość fizyczna lub miękki charakter. Pech materialny.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia — pomaga nam zrealizować się w tym życiu.= 9/27 136 AURA IMIENIA I NAZWISKA Aura imienia i nazwiska* dostarcza nam dodatkowych wskazówek na temat wpływów energii poszczególnych wibracji na nasze życie. Gwałtowne i głębokie zmiany. i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury. nasz potencjał ulegnie zmianie. Sukces. AURA -znaczenia poszczególnych liczb 10 liter: 11 liter: 12 liter: 13 liter: 14 liter: 15 liter: 16 liter: 17 liter: 18 liter: 19 liter: 20 liter: Zaufanie do samego siebie. honory. należy po prostu policzyć wszystkie litery imion i nazwiska figurujących w akcie urodzenia. Skoro przyjęliśmy jakieś nazwisko. jest aspektem pasywnym. szczęście. wspomagać cechy. które symbolizuje dane imię.A.

Przesadny konserwatyzm. co dotyczy wody. ale także niemoralność. Szczęście we wszystkim. Autorytet i sukces po wzlotach i upadkach. z przewrotami. Samotność i niepokoje związane ze sferą materii. Ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym. z walką. Skłonność do mistycyzmu i tajemniczość. niebezpieczeństwo związane z wodą. Sukces w sprawach publicznych. Spadek. Ogólnie aura niezbyt szczęśliwa. praktycznie we wszystkich przedsięwzięciach. Wczesne małżeństwo. Inspiracja. w zależności od innych aspektów karty. Zmienność we wszystkich dziedzinach. Powodzenie u płci przeciwnej. z wojskiem. Wątpliwości i rozczarowania. Rozwody i wiele rozstań. Sukcesy zawdzięczasz swojej oryginalnej osobowości. Dobre zdrowie i długie życie. problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej. Religijność. Wierni przyjaciele. niesienie pomocy innym. takim jak astrologia. Sukces. Szczęśliwe małżeństwo. Związek z wojną i pokojem. Przeszkody w pierwszej połowie życia. Szczęściarz. potem sukces. sukces. zdrada. numerologia itp. Komfort materialny. lecz może być związany ze stratą osobistą. sprzeczności. Błędy w ocenie ludzi i sytuacji. Aura przeciwieństw.137 21 liter: 22 litery: 23 litery: 24 litery: 25 liter: Sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku. 26 liter: 27 liter: 28 liter: 29 liter: 30 liter: 31 liter: 32 litery: 33 litery: 34 litery: 35 liter: 36 liter: 37 liter: 38 liter: 39 liter: 138 40 liter: 41 liter: 42 litery: 43 litery: 44 litery: 45 liter: 46 liter: 47 liter: 48 liter: . Uczestnictwo w buncie. Jesteś zbyt wyrozumiały dla samego siebie. zdrada otoczenia. Możliwa gwałtowna i nieoczekiwana śmierć własna lub kogoś z otoczenia. Możliwe całkowite oderwanie od spraw materialnych. Autorytet i władza. Kontakt z magią. Szczęśliwe związki z ludźmi. życie proste i uczciwe. Szczęście lub klęska. Konserwatywne poglądy i brak elastyczności w sprawach finansowych. Pomoc wpływowych ludzi.

ZAWARTOŚĆ Do tej pory poznaliśmy znaczenie liczb. rozdz. przynosi nam szczegółowe informacje zarówno o naszych słabościach i atutach. gdyż zakłada się. by pewne cechy osłabić. Brak problemów. jakich jest zbyt dużo. ponieważ daje nam wgląd w intymna zawartość naszego programu nauczania w obecnym wcieleniu. że trzeba dołożyć starań. że średnia doskonałości = ilość liter (w tym przypadku 19) podzielona przez 9 (ilość liczb pełnego cyklu) = 2.1 punktu. czyli jej potencjał. Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy. Przy założeniu. a jakich zbyt mało. by zrealizować sens naszego istnienia. a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń (por. porządkujące trzy piętra. Sukces i uznanie w życiu publicznym. oraz liczby imienia i nazwiska. jakim potencjałem dysponujemy. a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę. Porównując te dwa grafiki od razu widać. trzy „szuflady naszej osobowości. dotyczących kierunku życia i charakteru poszczególnych jego etapów. które posiadamy w nadmiarze. Preferencje). OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości. Teraz zajrzymy. . że mądrość jest rzadszym przymiotem człowieka niż ukierunkowanie na aktywność ego). jak i o naszych poprzednich wcieleniach. jakich skłonności brak. Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy nad kartą. by wyrazić potencjał perfekcyjny (zwyczajowo odejmujemy 1 punkt siódemce i dodajemy go jedynce. a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowia140 da.49 liter: 50 liter: Sukces w polityce. którym się będziemy za chwilę posługiwać. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie (przedstawione na początku książki). Grafik ten opiera się na ilości i war139 tości numerycznej liter całego imienia i nazwiska (według aktu urodzenia). Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia. którą zadaliśmy sobie na to życie. co się kryje w tych szufladach.1. każde pole powinno zawierać 2. Grafik. jakich cech. rozdz. Lekcje Karmiczne). wyhamować (por.

jak korepetycje z przedmiotu. czym jest pieniądz. możemy się urodzić w rodzinie bardzo biednej. Jesteś osobą. działania Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności. pierwiastka realizacji. Może przynieść trudności w małżeństwie. umiejętność porozumienia.~9 nadmiar: + 1. przyjmuje postawę negatywną. Na przykład. W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych. W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. jeśli mamy zaplanowane korepetycje ze zrozumienia. które zostaną nam udzielone w obecnym życiu. która raczej zdaje się na innych. ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności. zdolności dyplomatyczne. a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć. emocje. że dana osoba wibruje negatywnie. Będą się one powtarzać tak długo. W obecnym życiu skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi. łatwo się podporządkowuje. Te puste pola oznaczają. liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je. w którym mieliśmy niedociągnięcia. Może być nadwrażliwa lub przeciwnie. 4x5.idealistyczne (liczby nieparzyste) . Przywołasz też sytuacje. by je stracić i w ten sposób poznać jego prawdziwą wartość. zupełnie nieczuła. przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę). + 5 brak: -4. 3x3. a nie innego działania. że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję. W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania. 2x7. przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie.praktyczne (liczby parzyste) Jolanta Natalia Pepel jest idealistką. że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. 141 LEKCJE KARMICZNE Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. To jest trochę tak.1x9) 3 liczby parzyste (2x2. dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy. dialogu. * Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy. nie panuje nad swymi emocjami. Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych. Realizacji Intymnej lub Ekspresji. życia we dwoje. powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby. poddaje się wpływom. W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć. tzn. * Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje. dialog Wskazuje na nieumiejętność kooperacji. uzyskania autonomii. dając jednocześ142 nie możliwość uświadomienia sobie. podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności. które dają ci władzę. Albo przeciwnie — będziemy otoczeni bogactwem po to. do wykształcenia w sobie pewnych cech. jest niezdecydowana. obronną.W przypadku Jolanty: zbyt mało: ~ 6. ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH Jeśli brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego. włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe. w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu. Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne.-8 Ponadto możemy podzielić liczby (i odpowiadające im litery) na: . gdyż jej imiona i nazwisko zawierają: 16 liczb nieparzystych (6x1. 1x6). dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu". które zmuszą nas do takiego. Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste Lekcja: podporządkowanie. .

przyjemności życia. postawa twórcza.Jeśli brak liczby 3: — dosyć rzadkie Lekcja: komunikacja. jakimi są. by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii. doznania zmysłowe i nadzmysłowe. że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą. . która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. Nabrać pewności siebie. którzy mają lekcję związaną z liczbą 6. organizacja. Jesteś nietolerancyjny. Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne. uspołecznienie. obowiązek i odpowiedzialność. gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego. zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji. że poznanie świata. zrozumieć. nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych. Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. jak ważne jest budować solidny fundament. sięgania po wiedzę wewnętrzną. Gdy się jest podwładnym. skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na budowanie tego aspektu 144 swojej osobowości. Trudności w dziedzinie zmysłowej. ale życie zmusi cię do tego. Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie Lekcja: zmiany. a także zaufania do samego siebie. Jest to liczba zaufania do wiedzy. zrozumienia. plotki. Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa. co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. by w przypadku "problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu. bez stawiania im zbyt wielkich wymagań. zgoda. piękno. bez oceny — to hasła dla tych. nowe idee i możliwości. poprzez jej nadmiar. wolność. Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi. W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role. dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd. że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie. Jeśli brak liczby 4: — częste Lekcja: praca. lecz próbować dostosować się. doświadczyć wielu zmian. który niegdyś nie został wykształcony. piękna. Będziesz musiał również służyć innym. przechwalanie się lub intrygi. nie wątpić w ich szczerość. nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. trzeba być posłusznym i milczeć. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość. dzieci lub innych członków rodziny. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. Lekceważyłeś partnera. Jeśli brak liczby 7: — częste Lekcja: mądrość. Osoba „odrabiająca" tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany. tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy. by nie naruszać wolności innych. w pracy lub w życiu codziennym. podejmować czyny i organizować ich wykonanie. miłość. Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji.) Lekcja ta wskazuje. szukać kompromisu. 143 Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę. by świadomie uczyć się tej lekcji. wiedza wewnętrzna. Teraz trzeba będzie zrozumieć. Inaczej mówiąc. Odwaga. by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości. by zdobyć akceptację otoczenia. przesadnym „luzakiem". złe warunki pracy lub też poprzez jej brak. stwarzać własną rzeczywistość. ale także uważać. cierpliwość. seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. stabilizacja. Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak. Problemy natury miłosnej. Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie. odpowiedzialności. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem. Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste Lekcja: harmonia. Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym.

16. Aby obejrzeć ich skutki. pieniędzmi. każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek. Mówi ona o ludziach. altruizm i zrozumienie. pieniądze. którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. Z chwilą. z dala od innych.W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości. Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13. który utracony zostanie z równą łatwością. zauważenia jej potrzeb. upartą. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie. które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł. Oznacza to. które nie mogą zrealizować się natychmiast. □ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia. Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość. ale wysiłki twoje będą bezowocne. Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości. nieczystym. które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza. używa ona wielu ciał i dusz. . mistycyzm. Jest to liczba kojarzona z materią. władza. Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. niezdecydowanie. musieliśmy zgłosić się osobiście. gdy to pojmiesz. Karma jest konsekwencją naszych wyborów. wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią. Jesteś osobą egoistyczną. że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną. która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni. zarozumiałą. karmę. w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach. w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną. że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. a także w ostrym przebiegu choroby. że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności. na żądanie. spełnienie. że istnieją rzeczy. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości. Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje. by osiągnąć swój cel. jest wystarczająca. rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości. Możliwe są też sytuacje. czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. że wiedza wewnętrzna. ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany. Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie. DŁUGI KARMICZNE Liczby Karmiczne wyrażają tzw. odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną. Będziesz zmuszony (np. Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie Lekcja: ewolucja. czyli prawo przyczyny i skutku. Jeśli lekcja zostanie zrozumiana. zrozumienia dla drugiej osoby. Jeśli brak liczby 8: — częste Lekcja: wartości materialne. □ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji. w którym poczujesz. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy. rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń. w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji. 146 Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą: □ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym. 14. twoje serce wypełni się miłością. Każda nasza myśl. snobistyczną. zamkniętą na innych. lub też poprzez roztrwonienie majątku. ale również z prawodawstwem. lub o tych. W obecnym życiu będziesz postawiony wobec sytuacji. które rządzi światem materialnym.19 i 26. władzą (czyli także ambicją i krytyką). 145 Może to być też lekcja karmicznej choroby. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku. a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego. Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą. humanitaryzm. ojcostwem i mistycyzmem. empatia. Pole jej działania jest więc ogromne. tolerancja. gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia. Nie jest on ani czymś godnym pogardy. dopóki nie nauczysz się współczucia. Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń. W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych. Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu. z jaką został zdobyty.

domu. tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. które źle się skończą. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę. zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację. ucieczkę od świata. Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt zwrotny). które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia. Oznacza ona. sprawiając cierpienie innym. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne. Liczby Realizacji Intymnej. Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę. 147 14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. że sytuacja się stabilizuje. Drogi Życia. gdy będzie ci się wydawało. nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników. sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. Liczby Wcielenia. Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. alkohol i inne używki. przyjdzie nowa seria wydarzeń.□ Dnia Urodzenia. W chwili. Liczby Wcielenia. które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. 13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą. Nie umiesz zaakceptować zobowiązań. oraz uczyć się korzystać z wolności tak. Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość). Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności. aby nie naruszać terytorium innych. Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. które nie poddają się poznaniu zmysłowemu. Liczby Realizacji Intymnej. rytmu życia wokół ciebie.utrudni życie aż do momentu. 16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia. ambicję i współzawodnictwo. W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie. Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym. żyła kosztem innych. rutyny. nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich. Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej. Dnia Urodzenia duma. metodycznością i cierpliwością. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób. które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości. Oznacza ona. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. zazdrość. 13 to 1 . że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę. Przywołasz więc takie doświadczenia. jakie spowoduje: zmiany pracy. wykluczającym egoizm. Drogi Życia.człowiek i 3 . że skupiasz siły na jednym. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. statusu społecznego). Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym. precyzyjnie określonym celu. co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania.ekspresja twórcza. Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje. które poruszą życie jak glebę przed siewem. Liczby Realizacji Intymnej. Od- . Liczby Wcielenia. narkotyki. Trudności. Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół. miłości. Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie. Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym. zaspokajając je bez umiaru poprzez seks. być może opuściła rodzinę. Zapowiada to również trudności materialne. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). by trud zaczął się od nowa. gdy lekcja zostanie zrozumiana. Drogi Życia.

pracę. 8 jest liczbą władzy. Posiada zbyt radykalne opinie i jest przesadnie niezależna. Te liczby wskazują na intensywność i charakter Preferencji. gdzie liczby występują w nadmiarze. Nadmiar liczby 4: Osoba uparta. a także zręcznej i skutecznej realizacji. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią. będziesz rozprzestrzeniać światło. w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień. Jej obecność oznacza. emocjonalny i intelektualny. by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi. gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną. marnotrawiący energię. wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka. Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. jak tego pragniesz. które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. Trzeba wystrzegać się narzucania swych opinii i pomysłów innym. energii. tyranizująca otoczenie. PREFERENCJE Patrząc na grafik na stronie 140. bez określonego celu. Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian. Może sprawić. opanować impulsywność. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym. sztuczna. entuzjazm i pragnienie władzy. Przesadnie emocjonalna. nad którymi powinniśmy pracować. Dotyczy ona relacji międzyludzkich. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi. Może mieć tendencję do podporządkowania się. 19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). zamknięta w swych przekonaniach i poglądach na świat. zarozumiała i wykorzystywała innych. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie. Jest to jednocześnie korzystna 149 wibracja dla spraw finansowych. Nadmiar liczby 2: Osoba nadwrażliwa. gdyż będziesz lekceważony i pomijany. Osoba ograniczona. że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. Na ogół są to osoby gadatliwe. egocentryczna. 26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. hojność i szacunek. Zdrowie może ucierpieć przez nadmiar wysiłku. która realizuje się tylko przez wysiłek. Osoba niezwykle impulsywna. Możesz również ponieść straty materialne. schyłek życia może być bolesny i trudny. By spłacić dług. Nadmiar liczby 1: Osoba autorytatywna. nauczyć się tolerancji i cierpliwości. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada sytuacje. posiadająca nadmiernie wybujałą wyobraźnię. egoistyczna. Dla Jolanty będą to liczby 1 i 5. ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne. była egoistyczna. które nie umieją słuchać. twoja odwaga będzie poddana próbom. Bierna. Liczby Wcielenia. agresywna. Władza i moc przyjdą wtedy. lubi . Najmniejsze drobiazgi są poddawane krytyce i analizowane. Opisują cechy. pedantyczna. okazując im miłość. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak. Daje nam ona odwagę. zarozumiała. powierzchowna. Nadmiar liczby 5: Potrzeba zmiany dla zmiany. a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny. by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. ekspansji. Nadmiar tej liczby zapewnia ogromną odwagę i dużo energii. aby złagodzić ich wpływ. należy przejąć inicjatywę. Nadmiar liczby 3: Osoba nieodpowiedzialna i chaotyczna. do oddania się całkowicie we władanie innej osoby lub grupy. W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa.148 budowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem. łatwo zauważyć jedno lub kilka pól. Powinna się wyzwolić z niewoli rutyny. że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. Utracjusz. którym jest zrozumienie życia. dominująca. ukrytych pasji danej osoby. Liczby Realizacji Intymnej. by wyróżnić samą siebie. Drogi Życia. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu. Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione. byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości. otworzyć się na jego potrzeby.

a nie inna osoba pojawiła się w naszym życiu. nade wszystko ceni własną wolność. 152 Wraz z ograniczeniami. które ocierają się o śmierć przy porodzie. Jeśli przewaga liczby siedem jest bardzo znacząca (co zdarza się rzadko). Łatwo wtedy stać się śmietniskiem ludzkich krzywd i cierpienia. Nadmiar liczby 6: Jest to liczba opieki i odpowiedzialności. według własnych pomysłów i z własnej inicjatywy. Nasze obecne dzieci mogły być naszymi rodzicami w którymś z poprzednich wcieleń lub naszymi nauczycielami duchowymi. które niechętnie wracają na ziemię. Egoista. Dzieci To my wybraliśmy sobie rodziców. nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. intensywne życie wewnętrzne. Zbyt wielkie pragnienie władzy i ambicja oraz przesadne zaufanie do własnych sił mogą doprowadzić do spektakularnej klęski. że wszystkie doświadczenia związane z urodzeniem i wychowywaniem danego dziecka będą budowaniem fundamentu dla przejawienia się naszego potencjału wewnętrznego. mogą być istotami nie do końca zdecydowanymi na kolejne doświadczenia ziemskiego losu. Na przykład dzieci wyciągane kleszczami są na ogół duszami. zamiana związku małżeńskiego na braterski lub siostrzany — w następnym wcieleniu). jaki stosunek ma przychodzące na świat dziecko do ponownego wcielenia się. Sposób. dla którego ta. alkoholu i narkotyków. Jej sukces zależeć będzie od umiejętności koncentracji i właściwego określenia swego stosunku do materialnej sfery życia. a więc jej nadmiar może wskazywać na nadopiekuńczość i przywiązywanie wagi do błaho150 stek. Także relacje między naszymi dziećmi bywają skomplikowane ze względu na bagaż doświadczeń kolejnych inkarnacji (np. wcielają się w ciała naszych dzieci. umysł krytyczny. by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków.. Osoba ta powinna czynić wysiłki. I zaczyna się skomplikowane. W momencie. że kontynuujemy wspólną naukę zamieniając przeżyty niegdyś związek małżeński na relację rodzicielską. bardzo trudnym we współżyciu. konieczna jest znajomość dokładnej daty jego „poczęcia". a także odgadnąć powód. spieszą się. zrozumienia rzeczywistości materialnej. mamy do czynienia z wielkim indywidualistą. Jeśli odbyło się to w Roku Osobistym No. Nadużywanie seksu. z którymi być może wcześniej umówiliśmy się na to doświadczenie. że dusze. 151 SPOTKANIA Żadne doświadczenie nie jest przypadkowe. Te. ale drogą indywidualną. 6 oznacza to. zachłanne. Zdarza się także. zwierzchnikami czy rodzeństwem. na przykład: poznania partnera. Powoduje nadmierną (i niepotrzebną) szczodrość. tracąc sprzed oczu swój własny cel. nierzadko bolesne rozszyfrowywanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Jest wiecznie niezadowolona. Prowadzi ku inicjacji mistycznej. Skłania do badań naukowych. Nadmiar liczby 8: Nadmiar ósemki utrudnia w młodości odnalezienie swego powołania. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mogą być leniwe lub mieć problemy w relacji z matką (zależność lub obojętność emocjonalna). Nadmiar liczby 7: Liczba ta daje umiejętność analizy. trzeba także określić Numer Roku Osobistego dla osoby. obserwacji. Nadmiar liczby 9: Wskazuje na trudności w odróżnieniu prawdy od fałszu. że wraz z pojawieniem się dziecka zaczynamy . Określając rodzaj wibracji (moment) danego spotkania. Aby uzyskać informację o charakterze danego związku czy wydarzenia. jakim jest własny rozwój. zawarcia związku małżeńskiego. gdy sami się nimi stajemy oznacza to. Rodzące się z pępowiną owiniętą dookoła szyi oraz te. Osoba ta musi uważać.hazard. Załóżmy. w jaki rodzą się dzieci również nie jest obojętny. Ma kłopoty z przystosowaniem się do otoczenia i do sytuacji. by powściągnąć gwałtowność i ambicje dyktatorskie. Nadmiar tej liczby może także skłaniać w kierunku zaspokajania swego ego poprzez snobizm i gwiazdorstwo. jaka jest. by zdążyć wszystko przeżyć. Informuje on nas między innymi o tym. że Liczba Drogi Życia naszego dziecka (czyli jednocześnie liczba zajścia danego wydarzenia dla nas) jest 4. zamartwianie się i zajmowanie problemami całego świata. które wprowadza liczba 4 (a właściwie dzięki obecności tych ograniczeń i konieczności ich zaakceptowania) mamy szansę wypracowania w sobie wewnętrznego oparcia. używa przyjemności życia. narodzin dziecka. które rodzą się zbyt wcześnie lub bardzo szybko są ciekawe. gdyż nie akceptuje rzeczywistości takiej. Doświadczeniem jest także spotkanie na swej drodze drugiego człowieka. dla której chcemy zinterpretować dany fakt. założenia firmy. stanowiące swoistą odmianę służby innym. Oznacza to. możemy zrozumieć jego charakter. początku ujawnienia się choroby itp.

Dlatego przypomina on piec hutniczy. Im szybciej odważymy się spojrzeć jej w oczy. jaki nas z nimi łączy. Powoli. tym fundamentem. a po kilkunastu następnych . jak każda z uniwersalnych metod.naprawdę tworzyć rodzinę. Wszystkie konflikty. Jednak. fałszywe wyobrażenia o sobie samych. Związek zawarty w wibracji No. tolerancji. umiejętności wyciągania wniosków z doświadczeń. a nawet kobietą jako taką). cierpienia i emocje. a my im. Obdarza nas możliwością poznania. kontrolowania naszych pragnień i emocji z nimi związanych. Nieudane związki nie oznaczają . w którym odbijać się będą wszystkie nasze wady i błędy przeznaczone do korekcji. że tą podstawą. że powinniśmy lepiej poznać samych siebie. harmonii w rodzinie. chyba że obydwie strony będą starały się znaleźć w nim oparcie. a może być związkiem czysto duchowym lub intelektualnym i realizować się na odległość. Ma on nas nauczyć dystansu. za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. obserwacji. że np. normującym stosunki międzyludzkie. Może on się ujawnić jako obcość i alienacja w zakresie samego współżycia. w którym wypala się nasze „złoto" wewnętrzne. a więc najbardziej skutecznych doświadczeń w naszym życiu. jak i nas samych. (lub spotkanie dwóch osób). 5 często jest doświadczeniem zmysłowym i raczej krótkotrwałym. zarówno tej osoby. zrozumienia czym jest rola rodzica jako opiekuna. wzajemnej uwagi i zrozumienia. w miarę trwania danego związku obumierają iluzje. 154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „JEDYNKĄ" Alegorią tego związku może być sytuacja dwóch ambitnych kierowców wsiadających do jednego samochodu. samodoskonalenia wewnętrznego. nauczyć się wzajemnej akceptacji obszarów wolności. spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć. są nam potrzebni do naszej ewolucji. ingerencji w czyjeś życie. wystawia na próbę nasze poczucie własnej indywidualności. Wówczas związek ten może stać się niezwykle twórczy. Dzięki związkom uczuciowym uczymy się współżycia i rozumienia innych. Jeśli to samo dziecko o Liczbie Drogi Życia 4 urodzi się w naszym Roku Osobistym No. może być doświadczeniem samotności w wyniku częstych wyjazdów jednego z partnerów. stawia nas przed mnóstwem trudności. Uczymy się szacunku dla innych i tolerancji. który dzięki temu wydarzeniu budujemy. związek zawarty 15. autonomii i wolności wewnętrznej. których po prostu spotykamy na swojej drodze. Jeśli jest to Rok Osobisty No. Doświadczenie to stwarza odpowiednie trudności. a pragnienia zmieniają się w rozpoznanie naszych prawdziwych potrzeb. zawłaszczania drugiej osoby.1958 r. 2 — akcent będzie położony na umiejętność dialogu. zdobycie autonomii lub unicestwienie naszego despotyzmu. Jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze. rzeczywistej roli matki (a w przypadku ojca — rozwiązanie problemów z własną matką. Te z kolei obnażają naszą wewnętrzną prawdę. Równocześnie związek intymny. zrównoważonej uczuciowości. intuicyjnego porozumienia. Ludzie. Być może już po kilku kilometrach będą wyrywać sobie kierownicę. tym większego ognia potrzeba. 153 W praktyce oznacza to. Przede wszystkim jednak jest sprawdzianem naszej szczerości wobec samych siebie oraz tolerancji wobec inności i odrębności drugiego człowieka. zbudować porozumienie. których spotykamy. ale także związek partnerów w interesach. Dlatego też polecam ją tylko jako wstęp do głębszej analizy porównawczej dat urodzenia oraz imion i nazwisk interesujących nas osób. na stworzenie zdrowej emocjonalnie relacji.05. że partnerzy byli dla siebie niewłaściwi. jest poznanie samego siebie. przed którym stoimy nadzy i prawdziwi. testuje lojalność i identyfikację z ogólnie przyjętym systemem wartości. Jesteśmy im potrzebni tak samo. wychowawcy. Miłość Związek małżeński czy miłosny jest jednym z najbardziej kompleksowych. Najbardziej uniwersalną metodą prognozowania jakości związku z drugim człowiekiem jest porównywanie Liczb Drogi Życia. że przynosi nam ono doświadczenie odpowiedzialności rodzicielskiej. jest to sygnał. skłonności do manipulacji i autorytaryzmu. wkrótce okazuje się ona nie wystarczająca. Dziecko stanowić będzie dla nas zwierciadło. TY I TWÓJ PARTNER Spotkanie z drugim człowiekiem jest pięknym i bogatym doświadczeniem. tym prędzej spotkamy właściwą osobę. Im bardziej wartościowy stop ma powstać. które zmuszają nas do wykształcenia w sobie tych właśnie cech. 7(1 +5 + 5 + 1 +9 + 5 + 8 = 34 = 7) przewiduje pewien rodzaj dystansu między partnerami. akceptacji swej kobiecości. Wiedza o naszych partnerach i rodzaju związku. 1 oznacza to. Oduczamy się posesywności. jak oni są potrzebni nam. to lustro. nauczyciela. Nasi bliscy nie są przypadkowymi ludźmi. z którą odrzucamy prawdę. które pojawiają się (aby się spalić) w tyglu małżeńskiego współżycia są wprost proporcjonalne do rozmiarów naszych złudzeń i wytrwałości. które posiadają Liczbę swej Drogi Życia No.

uzna jego przywódczą rolę w waszym związku i z pasją pomoże mu w realizacji jego ambitnych planów. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek będzie dla was niezwykłym doświadczeniem. Atrakcja jest tu zresztą wzajemna — „trójka" doceni zalety swego partnera. na swój sposób ambitne i samowystarczalne. szczególnie jeśli jesteście związani uczuciowo. którą łączą szczytne ideały. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DWÓJKĄ" Związek „jedynki" z „dwójką" ma szansę w pełni usatysfakcjonować was oboje. W interesach lub działalności artystycznej wzajemna inspiracja i duże prawdopodobieństwo udanych przedsięwzięć. choć niekoniecznie da to wymierne efekty w sferze materialnej. odkrycie sfery wartości duchowych. gdyż z pewnością nie było to oczywiste. pod warunkiem. Już sam fakt. stymulować nawzajem swą twórczą działalność. że sprawia wam to większą satysfakcję. potrzeby artystyczne. Może to irytować „jedynkę". Wszystko to się uda.jeden z nich śmiertelnie obrażony pójdzie na piechotę. „Czwórka" cierpliwie. docenią talenty i inicjatywę. że jej pozycja na tym nie ucierpi. najlepiej czuje się w wirze zdarzeń i ludzi. aby nie przyjąć zbyt dosłownie swej przywódczej pozycji — księżycowe „dwójki" są wbrew pozorom bardzo wrażliwe na punkcie swojej wolności. kontemplację swego losu i wartości kulturowych. irytacja. „Jedynka" z kolei nie znosi ciągłego pouczania. a nie za napuszone ambicje. mogą one okazać się dla was . Wasz związek może zamienić się w nieustającą rozmowę. że „jedynka" króluje bez królestwa. zdobywaniu wykształcenia. możecie razem wiele dokonać. W najgorszym — może nastąpić frustrujący obie strony brak zrozumienia dla potrzeb partnera. zdobyć popularność. jest bardzo znaczący dla was obojga.. „dwójka" pomoże je zrealizować. metodycznie i rozsądnie pokieruje energią „jedynki" i sprowadzi jej inicjatywę na drogę konkretnej realizacji. Niech jednak uważa. Ważne jest. Jednak „jedynka" również musi się czegoś w tym związku nauczyć — najczęściej cierpliwości. podnoszeniu komfortu domu. że sprawiedliwie podzielą się miejscem za kierownicą. wspólne zamiłowania literackie lub naukowe. Być może nie raz będziecie musieli oddać kierownicę. poświęcającej się. „Jedynka" ma ambicje i nowatorskie pomysły. uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jeśli „jedynka" jest kobietą. Ze względu na walory waszych osobowości. Skłonność „jedynki" do zajmowania pozycji lidera może być dla niej męcząca i irytująca. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SZÓSTKĄ" W najlepszym przypadku będziecie parą. Prawdopodobnie nie będzie błyszczał w towarzystwie. związek z mężczyzną spod „dwójki" może oznaczać pewne odwrócenie tradycyjnych ról — prawdopodobnie kobieta będzie głową rodziny lub przełożonym w pracy. „Szóstka" z łatwością przyjmuje rolę osoby cierpiącej. czarująca „trójka" jest znakomitym partnerem dla „jedynki". Oczywiście. „Piątka" wymaga ciągłego zainteresowania. Życie „jedynki" ulegnie z pewnością spowolnieniu. „Siódemka" wniesie w wasze życie to. W życiu rodzinnym wasza energia skoncentruje się na rozwoju intelektualnym. możecie odnieść publiczny sukces. która lubi otaczać się ludźmi atrakcyjnymi i dodającymi jej splendoru. „Jedynce" to właściwie odpowiada. nie będzie chwytał w lot jej genialnych pomysłów ani zmieniał z łatwością planów życiowych. analizę przeżyć „piątki" i waszych wspólnych. 155 ZWIĄZEK „ JEDYNKA " Z „CZWÓRKĄ " Związek tych dwóch osób w swej najlepszej z możliwych wersji pozwoli obojgu na pełną realizację siebie i swoich ambicji. którymi będzie chciała nieustannie dzielić się z „jedynką". czego potrzebuje „jedynka"-— filozoficzne spojrzenie na świat. obcość. jeśli wytrwacie do tej chwili. Jest to związek bardzo inspirujący dla obu stron. lecz dzięki temu być może osiągnie więcej.. ale nie raz przyjdzie jej odczuwać wdzięczność. by „jedynka" traktowała „trójkę" poważnie. uszanują nawzajem swoje potrzeby. „Jedynka" ma inicjatywę. która okaże się bezcenna. że nie możecie razem robić pieniędzy. ale z czasem niespodziewanie okaże się. „dwójka" ma intuicję. „Czwórka" będzie adorować „jedynkę" za prawdziwe wartości. metodyczności i akceptacji dla swego partnera. jeśli obie strony zaakceptują odrębność i wolność partnera. lecz jeśli stać was na to. niż odbieranie hołdów. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „TRÓJKĄ" Magnetyczna. zdo156 bywcze ambicje „jedynki" mogą znaleźć oparcie i zrozumienie. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „PIĄTKĄ" „Piątka" jest kolekcjonerem doświadczeń. wspólnie podróżować. że zdołaliście zbliżyć się do siebie. Nagle może się okazać. Pionierskie. Może być też tak. Ten związek wymaga ogromnej pokory i rezygnacji z czysto egoistycznych celów. Nie znaczy to. dowartościowania.

ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów. Jeśli uda wam się sprawiedliwie rozdzielić role. Oboje jesteście sentymentalni. niepewna siebie. przyjaźń. ambitny związek. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący. że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. trzeba wiele dobrej woli z obu stron. To wszystko ma „czwórka". Jest tu szansa na harmonijny. Królewska. a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. zmysł praktyczny i talent artystyczny. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „ÓSEMKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia. opartego na poczuciu winy lub obowiązku. wykorzystajcie więc waszą moc. Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek. wzajemna pomoc. przywiązujecie się do wnętrz. sympatii. skłonną do wszelkiej współpracy. Współpraca. wasz związek będzie pasjonujący. „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" . „Ósemka" jest bardzo skoncentrowana na sprawach materialnych. które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie. by umilić sobie nawzajem życie. które kolekcjonujecie. a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie. delikatną. jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. Włóżcie wiele wysiłku w to. Razem jesteście niezwykle skuteczni. często jest niezdecydowana. by tworzyć prawdziwe wartości. Pozwólcie sobie go stworzyć. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ" Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze zdradą. pewni swoich sił i możliwości. solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga. Z czasem może się okazać. ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu. a „dwójce" wypada się na to zgodzić. choć przejawia się to u każdego z was inaczej. miejsc. Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. zwątpieniom. z których każda na swój sposób jest żądna władzy. bo rozstać będzie wam się bardzo trudno. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Oboje macie zmienną naturę. że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera. tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. intuicja — to wszystko sprawi. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy. ambitni. wahaniom. „jedynka" może czuć się zazdrosna o jej uczucia i zainteresowanie okazywane innym. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki". zarówno materialnych. W rzeczywistości związek z „dziewiątką" to unia — stan psychiczny „dziewiątki" będzie reagował jak barometr na to co dzieje się między wami. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów. przedmiotów. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W „dziewiątce" niewątpliwie znajdzie „jedynka" entuzjastę swoich twórczych planów i doskonałego towarzysza w zdobywaniu bogatych doświadczeń. słoneczna natura „jedynki" oczekuje raczej poklasku. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna. ona zaś przejrzała się w „dwójce" 157 jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. obszaru wolności i odrębności. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom. gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" „Dwójka" jest osobą taktowną. „Dziewiątka" żyje jednak wśród ludzi i dla ludzi i być może nie będzie chciała się oddać na wyłączność. entuzjazmu. komfortowy. nauczyciela. uczuciową. podczas gdy „ósemka" skłonna jest żądać rzeczywistego posłuszeństwa. a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem. ma ogromną intuicję. „piątka" jest mistrzem słowa.nieważne. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami.

która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi. sprawić. współdziałanie. zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. że „siódemka" bywa wycofana. czy będzie to ciekawy. a znajomi i przyjaciele — widownią. dyplomacja. chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt. że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością. To. nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. wasz dom będzie dostatni. potrzeba tworzenia wspólnoty. że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety. „Trójka" potrafi to docenić. powściągliwa. swobodę. a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy. gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości. rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe. a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jeśli wykorzystacie to. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie. skuteczność. Z czasem może się jednak okazać. doświadczeń. . 158 ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ" Jest to znakomity układ dla spraw materialnych. To. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Wasze życie będzie nieustającym spektaklem. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jesteście parą. działalność na polu literatury. do czego przywykła. zależy od tego. znajdzie znakomitego wspólnika w interesach. Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. intuicja. dystans wobec nietrwałych wartości świata materii. o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie. Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi. wasze życie będzie bogate i różnorodne. odpowiedzialności i spokojem „szóstki". Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii. zdobywanie wykształcenia. że trud był opłacalny. może dodać atrakcyjności temu związkowi. Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby. Jeśli się jednak dogadacie. Ważne jest. Jeśli tworzycie rodzinę. dalekosiężne plany. satysfakcjonujący was oboje spektakl. współpracy i realizacji wyznaczonych celów. nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji. Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki. to na ogół jest to poważna sprawa. twórczość artystyczna. ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". komfortowo i ze smakiem urządzony. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności. ideały. a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. dziennikarstwa. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" To może być niełatwy związek. nietowarzyska. 159 ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Bardzo stymulujący związek dla was obojga.Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. „Trójka" musi się pogodzić z tym. byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji. Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić. wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. natomiast łączą was zainteresowania. Podróże. „Trójka" musi wiedzieć. „ósemka". dom sceną. „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję. oddanego współpracownika. co w was najlepsze. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna. że będzie się czuła odrzucona. czego jej samej czasem brak: lekkość. zgodnego i kochającego partnera. pracowitość. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. jak podzielicie role. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to.

Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. także w dziedzinie nauki. że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. bez pośpiechu. koncepcji. „Trójka" musi zapomnieć. lojalność i odpowiedzialność sprawia. Spokojnie. wypracować wasze szczęście. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ" Razem potraficie dosłownie „zbudować". „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ" Wasze poczucie sprawiedliwości. z których jedna drąży głęboko. . że jest „gwiazdą". choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. Taki. Być może będziecie typem pary. a czasami także dla. by zbudować dom —także w sensie dosłownym. sztuki. co jest atrakcyjne w tym związku. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ" To.. obojgu przyniesie dużo korzyści. Na ogół z korzyścią dla obu stron. a nie kogoś. Błyskotliwa. czego oczekujecie. to wasza odmienność. Bywa to fascynujące. Będziecie mieli chęć i możliwości. który 161 przyniesie każdemu z was to. którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć. uniwersalne. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera.. które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach. filozofii. 160 „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera. należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna. kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku. jakie niesie ze sobą wasz związek. 7 jako uwolnienie od materii. Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd. Jeśli udało wam się spotkać. planów. wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej. by pomagać innym. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ" Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię. lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. Po pokonaniu trudności. reszty świata. „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. Aby opuścić błędne koło. trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. która nie okazuje sobie wylewnie uczuć. uczyć. oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie. że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ" Wspólnota celów i metod działania sprawi. I na pewno nie będzie to dom pusty. o przeforsowanie swoich pomysłów. „czwórka" — skutecznym realizatorem.ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ" W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról. innym razem będzie się wściekać. a druga lata wysoko. ale także irytujące. tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. wierna i lojalna. radzić. który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem. że porozumiecie się bez zbędnych słów. natomiast zawsze jest razem.

by realizować swoje cele. Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To. nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla potrzeb „piątki". W waszym związku mogą się pojawić problemy także wtedy. a pogoń za wrażeniami i doświadczeniami może uczynić z was parę żyjącą w pokojach hotelowych. a każde z was będzie potrafiło realizować się na zewnątrz. ruchliwość i spryt łączą się u was z taktem. że „piątka" powinna z łatwością zrozumieć potrzebę wolności swego partnera. Aktywność intelektualna „piątki" będzie znakomicie rezonować z wyobraźnią i wizjonerstwem „dziewiątki". Ale nie jest to niemożliwe. bogaty w różnorodne doświadczenia związek. by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym.. Mając wystarczająco dużo dla siebie. możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. Szansa jest o tyle duża. posiadające samowiedzę i sprecyzowane plany. chyba że inne aspekty waszych kart będą działały na korzyść. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. Należy także uważać. piękna. by je pogodzić. chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym. jest szansa na niebanalny i trwały związek. którą chciałoby się czasami zburzyć. macie możliwość stworzyć korzystny i atrakcyjny dla was obojga układ. Niewykluczone. inspirujący. jeśli wasze rozmowy będą szczere i nie staną się polem czysto emocjonalnej walki. 162 ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „ÓSEMKĄ" W najlepszym przypadku. psychoterapeutów. może „uwiesić się" swego partnera.. budując sieć uzależnień i zobowiązań. to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera. Często jednak „piątki" są wrażliwe wyłącznie na punkcie wolności własnej. „Piątka". ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to związek o dużej sile wewnętrznej i niemałych zadaniach do spełnienia. pomimo wielu wspólnych cech. rozpamiętując ataki na waszą wolność. gdy oczekująca erotycznej adoracji „piątka" zostanie potraktowana z ojcowską czułością. którymi będziecie dzielić się z innymi. oparty na zaufaniu i niezależności. że każde pójdzie swoją drogą. To jest właśnie to. że nie jest panem siebie — może mieć dość. „Szóstka" może czuć się niepotrzebna. W nieco gorszej wersji tego układu. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością .. „dziewiątka" „piątce" zbyt egzaltowana. a nic gorszego nie może jej się przytrafić. ZWIĄZEK „SZÓSTKĄ" Z „SZÓSTKĄ" Oboje potrzebujecie harmonii.. W najgorszym przypadku wasz związek może być zwykłym marnowaniem energii. choć niekoniecznie przewidziany na całe życie. Kiedy „ósemka" odkryje. Po pokonaniu trudności . Ten związek postawi je wobec wyboru albo-albo. „Piątka" może się wydawać „dziewiątce" zbyt przyziemna. Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu.. jeśli spotykacie się jako osoby dojrzałe. Ten wspaniały związek może się skończyć nagle tak.. Taki związek może być niezwykle twórczy i trwały.macie szansę na poważną. na przykład tłukąc talerz. bezpiecznego i wygodnego domu. inspirującą i twórczą współpracę.ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „PIĄTKĄ" Wyobraźcie sobie związek dwóch ambitnych. a „siódemka" zechce jej czasem słuchać. by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery. Stworzycie sobie nawzajem warunki do rozwoju intelektualnego. ZWIĄZEK „PIĄTKĄ" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „piątka" nauczy się czasem milczeć. Waszymi planetami są Merkury i Wenus. doceniając twórczą siłę i skuteczność „ósemki". pracy twórczej i zdobywania doświadczeń. 163 ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku. udowadniając głębię swych racji. analizując wasze wspólne doświadczenia. harmonią i potrzebą współpracy. Nie należy oczekiwać tu wielkich sukcesów materialnych. Intelektualizm. „Ósemka" może zbyt dosłownie traktować swoją rolę głowy domu. możecie odczuwać wzajemną irytację i brak szacunku dla przedsięwzięć partnera. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to bardzo żywy. co wam grozi. że jeszcze długo po zakończeniu waszego związku będziecie w samotności kontynuować rozmowę z partnerem. przekonanych o słuszności swoich metod analizy.

a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). wspólnota potrzeb i celów. niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę. aby prowadzić wspólnie badania naukowe. Jeśli połączycie wasze siły. Nie zapominajcie jednak o sobie. nie będziecie zanadto zawracać sobie głowy sprawami materialnymi. pasjonującego związku lub totalnego krachu. Związek ten bywa lekcją. Oboje macie skłonność do penetracji innego wymiaru rzeczywistości. bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem. Kiedy się dobrze zastanowicie. to konflikt okaże się pozorny. Jeśli nie — może być ciężko. Odrzucenie świata materialnego i opanowanie go. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ" Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego. w realizacji wielkich ideałów. nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu. 164 ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „ÓSEMKĄ" To spotkanie obu stronom może pomóc osiągnąć prawdziwą satysfakcję w życiu. Nie czujecie się najlepiej w swej ziemskiej powłoce. wspólne dążenia (raczej intelektualne i duchowe niż materialne) i spokojne tempo życia. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach. pełnych dystansu do rzeczywistości zewnętrznej. zarówno w sprawach uczuciowych. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym. jeśli zaakceptujecie i docenicie wkład partnera w rozwój waszego związku. szacunek i fascynacja. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „SIÓDEMKĄ" Zwykle bywa to związek dwóch dojrzałych osób. Wasz związek cechuje wzajemne zrozumienie.odnosić się do zapobiegliwości swego partnera. potraficie spełnić swoje oczekiwania. lecz będziecie wspólnie penetrować dziedzinę ducha i tajemnic przyrody. choć każde z was na swój sposób. jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać. albo . ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ" Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Ten związek cechuje szczególne porozumienie. jak i w interesach. O ile przyziemne wymogi życia was do tego nie zmuszą. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. Z pewnością nie wystarczy wam do szczęścia codzienne bytowanie. Połączy was głębokie porozumienie. która uczy was wiele o sobie samych. to dwie drogi do wolności. potraficie zachować oryginalność i niezależność myślenia. Możecie się świetnie rozumieć i pomagać sobie nawzajem. Jest to znakomity układ. gdyż nie jest dla niej ważne. aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. o waszym osobistym szczęściu. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera. gdyż rozumiejąc się dobrze i działając podobnymi metodami. „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle. że było to przeznaczenie. odczuwając ją jako krępujący wasze możliwości pancerz. W mniej korzystnym układzie. w ulżeniu cierpieniom ludzkości. docenić wiedzy. należy uznać. tolerancja i wzajemna pomoc. w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek. „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości. Mądrość „siódemki" i skuteczność i odwaga „ósemki" przyczynią się do waszych niemałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. ZWIĄZEK „DZIEWIĄTKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jak by się nie potoczyły wasze wspólne losy. gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. To. nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą. W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć.

10. redukujemy dzień plus miesiąc Przykłady: A.: 23.06 = 6 +6 = 12/3 B.56 lub 23.1986 = 6 + 6 + 1+9 + 8 + 6 = 36/9 B. piętra. 165 PROGNOZY Każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym.10 ■ Notujemy całą datę: np. Czasem okazuje się. przeprowadzki.06.: 8 + 6 = 14/5 ■ 4. redukujemy w ten sam sposób całkowitą datę.: 5 + 9 = 14/5 B.: 6. cel i sens zdarzenia lub kierunek wskazywany przez odpowiedź na nasze pytanie ■ 5.1986 r. lub 14. mieszkania. albo całkowity brak porozumienia. w którym zadaliśmy pytanie lub miało miejsce konkretne zdarzenie: np. Przykłady: A. może to oznaczać.: 14. walka.: 2 + 3 = 5 B. kupna mieszkania itp. poważne problemy emocjonalne. że partner wcale do nich nie pasuje.: 14. 6. 9 zapowiada. gdzie zakończymy sprawy związane z małżeństwem lub rodziną. Interpretacja numerologiczna nazw firm.56 = 9 + 56 = 65/11/2 B. co może przynieść przeznaczenie.06.10. a mieszkania 24 (24/6). 9. OBLICZANIE PROGNOZ Teraz podam sposób na szybkie obliczenie prognozy dla danego zdarzenia lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Na przykład No. do wzajemnej pomocy. ■ Notujemy dokładną godzinę: np. 1 i 2) i otrzymujemy liczbę zdarzenia lub odpowiedź na pytanie.: 5 + 4 = 9 Ta liczba daje syntezę. Numer domu. że będzie to miejsce. obcość — oto. Na podstawie daty i innych liczb związanych z interesującym nas wydarzeniem możemy obliczyć liczbę choroby. dodajemy te dwie zredukowane cyfry (obliczone w pkt. W odnalezieniu harmonii liczby 24 pomoże nam kobieta. dodajemy dwie ostatnie zredukowane liczby Przykłady: A. podróży.06 lub 14. a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób.1987 r.10 = 14 + 10 = 24/6 ■ 3. unia ciał i dusz.: 06. Przykłady: A. lecz w takim.1987 = 14+1+1 +9 + 8 + 7 = 40/4 Otrzymujemy w ten sposób liczbę określającą tło danej sytuacji. ulic. przypadkowym momencie.12 ■ Notujemy dzień i miesiąc. miast. 6.walczyć o dominację i próbować wykorzystać partnera do realizacji własnych życiowych planów. że w danym domu lub mieszkaniu doświadczenia będą zmuszały nas do otwarcia się na innych. jakie będzie naszym udziałem w danym mieszkaniu lub biurze.12 =23+ 12 = 35/8 ■ 2. nie mówiąc o nazwiskach osób związanych z ważnym momentem naszego życia. telefonu również określa rodzaj doświadczenia. rezultat ostateczny 167 . a rozwiązanie problemów i zrozumienie nastąpi poprzez cierpienie uczuciowe. Wielkie porozumienie psychiczne. może pomóc w decyzjach życiowych i zrozumieniu właściwego sensu zdarzeń.: 9. redukujemy godzinę do pojedynczej cyfry Przykłady: A. 166 następnie obliczamy w następujący sposób: ■ 1. Jeśli numer domu jest 9. by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku.

podjęcie odpowiedzialności. Podliczby 14. sukces. zmysł praktyczny. przygoda. przyjemności. intuicja. służenie innym. ewolucja duchowa. przeszkody. pisarstwo. awans. atmosfera sprzyjająca twórczości. 168 Podliczby o wysokiej wibracji (11. przeszkoda. ciekawość. dojrzewanie. choroba. nowa szansa. pieniądze.55 stawiamy pytanie: „Czy otrzymam wkrótce spodziewaną propozycję pracy?" ■ ■ ■ 1. [7] Opóźnienia. długie dojrzewanie. rada. 20 zwykle przynoszą zmiany. 17. talencie. konstrukcja. [9] Opóźnienie. autoanaliza. 22. [3] Sukces. romans. inicjatywa. wyobraźnia. twórczość.44) mówią o szczególnym darze. dwie możliwości lub propozycje. szczęście. dzieciom. równowaga. czego potrzebujemy. kobieta. właściwa ocena. [4] Trudności. spełnienie. media. wolność. oryginalność. dziecko. mężczyzna. [2] Dwoistość. ewolucja. ruch. rekompensata finansowa. list. 29 sierpnia = 29 + 8 = 37/10/1 3. potwierdzenie. odpowiedzialność. zależność. magnetyzm. twórczość. próba. cierpliwość. PRZYKŁAD: 29 sierpnia o godzinie 19. czy zegarek się spieszy czy późni. czekanie. 33. ekspansja. kooperacja. wolny związek. Na tym etapie już możemy dać pozytywną odpowiedź. opozycja. umiejętność adaptacji. 19. związek. miłość. entuzjazm. Podliczby 10. Należy zanotować godzinę w momencie stawiania pytania. komunikacja. koncentracja. który pomoże w realizacji waszych projektów. konieczność zdyscyplinowania i dokładności. odpoczynek. metoda. pozwalając zrealizować to. bilans do zrobienia. [6] Szczęście i miłość rodzinna. decyzja (rozsądzenie stron). cierpienie. dobra wiadomość. wytrzymałości. [5] Zmiana. rozproszenie. służba innym. dom. władza. istotne przeobrażenia w dziedzinie. [1] Nowy początek. 19. pozytywny rozwój.55 = 19 + 55 = 74/11/2 2. towarzyskość. poszukiwanie równowagi. życie małżeńskie. zmiana kierunku. [8] Konieczność transformacji. macierzyństwo. dopełnianie. współczucie. pielgrzymka. której dotyczy pytanie. pasywność. organizacja. materia. komunikacja. altruizm. wypadek.INTERPRETACJA: Uwaga: nie jest ważne. coś. opóźnienie. pomoc. wyobraźnia. dom. stowarzyszenie. konieczna jest dyplomacja i skorzystanie z własnej intuicji. szczodrość. związek seksualny. radość. nauczanie. szpital. introspekcja. samotność. inspiracja. książka. karma. cel uniwersalny. związek. ewolucja. wyzdrowienie. twórczość artystyczna. cierpliwości. . sprawy materialne. zbieramy skutki naszego postępowania. tolerancja. sprawiedliwość. cel osiągnięty po długim oczekiwaniu. receptywność. 21 zapowiadają szczęście związane z protekcją i opieką. spekulacja. 14. możliwość awansu. zabawa. wakacje. siła. praca. podróż. mistycyzm. cisza. inspiracja. spotkania. miła niespodzianka. akcja. wzrost i ekspansja w życiu zawodowym. piękno. wyrażenie siebie. zajęcie się sobą. Dodajemy dwie znalezione w redukcji liczby: 2 + 1=3 Dodanie podliczb 11 i 10 ukazuje szczęśliwą liczbę 21. poddanie w wątpliwość. odpoczynek. wycofanie się. co się spełnia. trudność do pokonania. porządku. wytrwałości. 13. niezdecydowanie. współczucie. niezależność. przywództwo. niespodzianka. 18. nowe źródła inspiracji. panowanie nad sobą. wybór do dokonania. choroba.

Określenie CYKLI i PUNKTÓW ZWROTNYCH: .Metoda horyzontalna 2. ■ 5. 29 sierpnia 1986 = 29 + 8+1 +9 + 8 + 6 = 61/7 Spodziewany kontrakt dotyczy działalności twórczej. ur.05. 169 Plan analizy i interpretacji numerologicznej 1. Znalezienie liczby Drogi Życia we wszystkich przykładach korzystamy z danych Jolanty Natalii Pepel. Synteza jest pozytywna. 3 i 4: 3 + 7 = 10/1 Uzyskany wynik oznacza sukces powodujący zmianę w życiu. Metoda wertykalna 170 □ 3.1950 □ 1. Siódemka jako liczba inspiracji twórczej w połączeniu z liczbą 21 (realizacja. Suma liczb uzyskanych w działaniach pkt. dn. 18.■ 4. spełnienie pragnień) informuje o rozwoju kariery zgodnej z predyspozycjami osoby pytającej.

3. Długość trwania cykli.Obliczyć daty stałe i ruchome rozpoczęcia poszczególnych cykli. Określenie WYZWAŃ ŻYCIA 171 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H 9 I R Q Z 4. rozdz. LICZBA DUSZY = suma wartości liczbowych samogłosek w imieniu i nazwisku . Imię i nazwisko: A.

172 .

173

E. AURA IMIENIA I NAZWISKA Policz litery imienia i nazwiska: Przykład: Jolanta Natalia Pepel -> 19 liter Jolanta Pepel -> 12 liter

5. Określenie lekcji karmicznych i preferencji:

174 Grafik doskonałości: najpierw należy obliczyć oczekiwaną ilość poszczególnych liter w imieniu i nazwisku (ilość liter podzielona przez 9) i wpisać wynik do grafiku jak niżej; do jedynki dodajemy 1, a od siódemki odejmujemy 1 (patrz str. 140).

Czy danej liczby jest nadmiar czy niedobór, możesz zorientować się przez porównanie wartości z grafiku doskonałości z rzeczywiście występującymi ilościami poszczególnych liter.

Interpretacja tematu numerologicznego
□ Stawiamy czerwonym kolorem literkę k (karmiczny) wszędzie tam, gdzie jakakolwiek liczba (Drogi Życia, Cyklu, Punktu Zwrotnego, Wyzwania Życiowego, Liczba Duszy, Realizacji Intymnej, Ekspresji, Dzień Urodzenia, Numer Aktywny) pokrywa się z lekcją karmiczną. □ Znajdujemy Liczby-Mistrzów.

□ Interpretujemy każdą podliczbę liczb głównych, każdą liczbę główną, każdy dług karmiczny, każdą lekcję do nauczenia się i aurę. □ Określamy główne tendencje. Przykład: u Jolanty Natali Pepel wyraźnie powtarza się dług karmiczny 19, czyli - z jednej strony konieczność poznania samej siebie, swego potencjału, odkrycia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, inicjatywy, a z drugiej - zauważenia i zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb i uczuć, a także konieczność ewolucji. Zwłaszcza, że Numer Aktywny też zawiera liczbę 19, czyli że trzeba ten konflikt rozwiązać na planie praktycznym, codziennym i wcielić go w życie w sposób aktywny i indywidualny w tym właśnie wcieleniu. Czy Jolanta Pepel ma wystarczający potencjał, żeby szybko ten dług spłacić? 175 o ma nadmiar jedynek - co oznacza, że jej ego będzie stawiało silny opór przed otwarciem się na innych. Spowoduje to w pierwszej połowie życia sytuacje zależności i podporządkowania (szczególnie, jeśli chodzi o mężczyzn), a jednocześnie takie sytuacje, w których będzie się starała narzucić swą wolę i opinię innym. Zwłaszcza, że wyzwaniem głównym jej życia jest także 1. Odbędzie się to w wirze zmian, komunikacji, poznawania coraz to nowych miejsc i osób, na planie zmysłów i pragnień - Cykl Formujący No. 5 i jednocześnie Punkt Zwrotny No. 5; o ma niedobór liczby dziewięć, co oznacza trudności w kontaktach z ludźmi, cierpienie i poczucie samotności (zwłaszcza w pierwszych latach Cyklu Produktywnego - No.9/18).

Liczba 18, która jest podliczbą najważniejszego Cyklu Produktywnego No. 9 i jednocześnie Dniem Urodzenia Jolanty (18 maja) wskazuje, że cierpienia będą spowodowane przede wszystkim poddawaniem się iluzji, brakiem proporcji między marzeniami, pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami; niecierpliwością (podbijaną napięciem „jedenastki" w Liczbie Drogi Życia, która popycha do przodu, pospiesza i powoduje ciągłe wychylenie w przyszłość, gdyż jej zakres działania to ideał, myśl, koncepcja i inspiracja). Mając dodatkowo lekcje i pierwsze wyzwanie życia w "czwórce" - poczucie rzeczywistości i ład wewnętrzny pozostawiają wiele do życzenia, a więc wzmacniają nierealne pragnienia i chaos w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa i „bujanie w obłokach". Lekcja w „ósemce" zagraża trudnościami materialnymi, które mogą potęgować niepokój wewnętrzny i poczucie zagrożenia. Ambicja i krytyczny stosunek do innych podkreślać będzie konfliktowy charakter „jedenastki" i prowokować sytuacje współzawodnictwa, w których trudno jest wykazać się altruizmem i empatią, zwłaszcza przy tak silnej osobowości, czerpiącej swą oryginalność z inspiracji (11). Jeśli oryginalność ta jest posunięta do ekscentryczności (negatywna wibracja 11), może spowodować powtórzenie sytuacji alienacji i osamotnienia z poprzednich wcieleń (niedobór 9). Lekcja ta (8) ostrzega też, że upadek ego może dokonać się poprzez cierpienie spowodowane gwałtowną chorobą, mającą swe przyczyny w innym życiu. Gdyby lekcja była także w „dziewiątce" (weźmy pod uwagę, że ta jedyna, słaba dziewiątka zawarta jest w drugim imieniu, używanym praktycznie tylko w dokumentach), można byłoby posunąć się nawet do przypuszczenia, że będzie to rak*). Bezpośrednią przyczyną mogą być nie kontrolowane emocje i kompleksy (zwłaszcza na tle własnej kobiecości) związane z życiem uczuciowym, małżeńskim (niedobór w „szóstce") w okresie pod koniec trwania wpływów 2 o Punktu Zwrotnego (tuż przed inicjacyjnym - 3 o Punktem Zwrotnym No. 11), w drugiej części Cyklu Produktywnego No. 9. Liczba Drogi Życiowej 11 w kontekście liczb inicjacyjnych: 11 i 22 zawartych w potencjale Imienia i Nazwiska pozwala się domyślać, że mamy do czynienia z 176 tzw. Starą Duszą, która będzie usiłowała wydobyć nagromadzoną wiedzę wewnętrzną, by podzielić się nią z innymi (tym bardziej, że wpływy dwóch ostatnich punktów zwrotnych 11/29/56 i 11 w kontekście Cyklu Produktywnego No. 9 (spełnienie, ewolucja) są jakby okresami przygotowanymi na to właśnie). Dwie dwudziestki (podliczby Drogi Życia) informują o zdolnościach profetycznych i gwałtowności zachodzących wydarzeń. Może to zwiększyć jeszcze konfuzję wewnętrzną, gdyż przeczucia i wizje przyszłości potwierdzają poczucie, że się wie więcej, a brak poczucia rzeczywistości i lekceważenie realiów (lekcja w „czwórce") nie pozwalają na realizację tych wizji w odpowiednim czasie i odpowiednimi środkami. Stąd poczucie klęski i niespełnienia, zwłaszcza że głębokie motywacje Duszy (3/30) skłaniają do twórczości, do pracy z grupami (12) i wyrażenia siebie (wyzwanie 3 w drugiej połowie życia), a Realizacja Intymna (11) zapewnia inspirację i oryginalność. Można w związku z tym podejrzewać także obecność jakiegoś talentu, który wyraziłby tę potrzebę twórczości (Liczba Duszy 3), w oryginalnej formie (Realizacja Intymna 11). Istnieje jednak uzasadniona obawa, że gdy dołączą się do tego ambicje (nadmiar 1 i lekcja w 8), osoba ta będzie dążyć do sławy. W konfiguracji 11 i 9 zdobycie sławy jest często usankcjonowaniem zwycięstwa ego nad przejawem

zasilanego nie kontrolowanymi emocjami. osiągniętego w innym życiu. co uniemożliwia spełnienie jej misji wobec ludzkości. która narzuci jednocześnie pewną dyscyplinę wewnętrzną i pozwoli na harmonijny kontakt z własnym ciałem. Pojawienie się ciężkich doświadczeń świadczy o beznadziejnym uporze osobowości w niezrozumieniu zadanych sobie lekcji.wiedzy wewnętrznej. To jest klucz do uruchomienia wszystkich aspektów negatywnych lub pozytywnych wibracji. jaką można dać takiej osobie. . Pomocna dla tej osoby może być łagodna technika relaksacyjna (np. który posiada wysoką częstotliwość i wymusza zmianę kierunku ewolucji danej osoby. marzenia od rzeczywistych potrzeb. by zapanować nad emocjami i usłyszeć swe prawdziwe potrzeby. by rozpowszechnić wiedzę posiadaną przez daną osobą. W sensie energetycznym jest to konflikt między energią osobowości wibrującą wolno i gęsto. powodującymi brak równowagi wewnętrznej (w tym wypadku słabe 6). co mamy do zrobienia. Realizacja utopijnych pragnień. a energią potencjału energetycznego wyższego etapu ewolucyjnego. czyli ŻYCIEM. Chyba że sława przyjdzie na końcu i nie wynika z ambicji. Nie trzeba być chorym na raka. jest ta. uleganie impulsom osobowości. poczuciem osamotnienia i niespełnienia. Najważniejszą radą. jak i nad czym w sobie pracować. Jeśli sobie uzmysłowimy. nie kontrolowane emocje sprowadzać będą cierpienie i choroby. i nie będziemy ulegać ambicjom. joga).to doświadczenia te nie będą nam potrzebne! *) Rak jest chorobą konfliktu ducha z materią. jeśli zrozumiemy prawa rządzące energią. by zmądrzeć. lecz z potrzeby. nieakceptacja rzeczywistości. podejmować konkurencyjnej walki . żeby uczyła się na każdym kroku odróżniać pragnienia. jeśli się wyciszymy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful