Natasza Czarmińska

LICZBY LOSU

Natasza Czarmińska LICZBY LOSU

©Wydawnictwo Wodnika 1994

Redakcja: Ewianna Spiska Korekta: Ewa Koperska Opracowanie graficzne: Jacek H. Herman Zdjęcie na okładce: Jarek Sypniewski

I B B- 5 5 - 35 S N 38 4 71 -

SPIS TREŚCI
Przedmowa…………………………………………………………………..9 Z nieba na ziemię………………………………………………………….13 LICZBY I ICH ZNACZENIE……………………………………………….18 LICZBY GŁÓWNE…………………………………………………………18 Wibracja 0…………………………………………………………………..19 Wibracja liczby 1……………………………………………………………20 Wibracja liczby 2……………………………………………………………20 Wibracja liczby 3……………………………………………………………21 Wibracja liczby 4……………………………………………………………22 Wibracja liczby 5……………………………………………………………23 Wibracja liczby 6……………………………………………………………24 Wibracja liczby 7……………………………………………………………25 Wibracja liczby 8……………………………………………………………25 Wibracja liczby 9……………………………………………………………26 LICZBY-MISTRZOWIE……………………………………………………28 Wibracja liczby 11………………………………………………………….29 Wibracja liczby 22………………………………………………………….29 Wibracja liczby 33………………………………………………………….30 Wibracja liczby 44………………………………………………………….30 Wibracja liczby 55………………………………………………………….31 Wibracja liczby 66………………………………….………………………31 Wibracja liczby 77………………………………….………………………31 PODLICZBY........................................................………………………32

Znaczenie poszczególnych podliczb……………..………………………32 LICZBY ŻYCIA……………………………………..……………………….46 KARTA NUMEROLOGICZN………………………………………………45 LICZBA DROGI ŻYCIA…………………………….………………………46 DROGA ŻYCIA……………………………………………………………...48 DROGA ŻYCIA No. 1…………………………………………….…………49 DROGA ŻYCIA No. 2…………………………………………….…………50 DROGA ŻYCIA No. 3…………………………………………………….…51 DROGA ŻYCIA No. 4…………………………………..……………………52 DROGA ŻYCIA No. 5………………………………..………………………54 DROGA ŻYCIA No. 6………………………………………………………..55 DROGA ŻYCIA No. 7……………………………………………………..…56 DROGA ŻYCIA No. 8..............................................................................58 DROGA ŻYCIA No. 9..............................................................................59 DROGA ŻYCIA No. 11............................................................................60 DROGA ŻYCIA No. 22............................................................................62 ROK OSOBISTY.....................................................................................63 ROK UNIWERSALNY.............................................................................63 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.)..............................................65 ROK OSOBISTY No. 1............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 2............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 3............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 4............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 5............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 6............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 7............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 8............................................................................69 ROK OSOBISTY No. 9............................................................................69 MIESIĄC OSOBISTY..............................................................................70 Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M.O.)........................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1.....................................................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 2.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 3.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 4.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 5.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 6.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 7.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 8.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 9.....................................................................73 CYKLE ŻYCIA.........................................................................................74 SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA....................................................75 ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA.....................................................................76 CYKL No. 1..............................................................................................76 CYKL No. 2..............................................................................................77 CYKL No. 3..............................................................................................78

.......................................................................................................... 9...............................................................................................126 LICZBA DUSZY —interpretacja........ 7..................85 CYKL No.................................................................................................. 9.................................................................142 ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH ..137 ZAWARTOŚĆ......112 IMIĘ I NAZWISKO...........................................................................................152 Miłość...................95 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH....110 REALIZACJE UNIWERSALNE....................................................................... 8.......89 PUNKTY ZWROTNE..............85 CYKL No.............................................................................................................107 LICZBA WYZWANIA .........................................80 CYKL No..................................................................................................125 LICZBA DUSZY...........................99 WYZWANIA ŻYCIOWE...................................................112 LICZBA DNIA URODZENIA...........139 OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH........................................................................... 5................................................. 4...................................84 CYKL No..................................................................................................146 PREFERENCJE...........86 CYKL No.................................................................. 11/2...............................................................127 LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ....... 6..........................................................................................................................................................................................................................153 TY I TWÓJ PARTNER.........83 CYKL No...........................................................................150 SPOTKANIA..........................................................................87 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI.....................................................................................95 OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH................137 AURA-znaczenia poszczególnych liczb .....................................................152 Dzieci...........142 DŁUGI KARMICZNE...............154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH.................................................................................132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja ...140 LEKCJE KARMICZNE.....................................79 CYKL No..................135 AURA IMIENIA I NAZWISKA...........................131 LICZBA EKSPRESJI................................................................133 NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY...........................................................112 WIBRACJA DNIA URODZENIA............. 22/4................................................82 CYKL No....................................................................................................................130 REALIZACJA INTYMNA....................... 11/2.......................................................................166 .................................................................................................................................................................................................155 PROGNOZY..............................................................................................................107 WYZWANIA...................................................86 CYKL No.................................................................................................................................125 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER.........................................................................................................................................................CYKL No.............................................................................................................................................................................................................................110 DZIEŃ URODZENIA-.................166 OBLICZANIE PROGNOZ..................................................

żyjący w VI wieku przed Chrystusem. która z kolei odbijała się echem we wnętrzu. jak cykli natury... wystawiającej na próbę nasze uczuciowe.. gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby.. Lao-tsy: Tao Te King Numerologia była jedną z najważniejszych przygód mojego życia. Pitagoras uważał więc. wypowiedział pogląd: „Jeśli to. Pierwsza była instrumentem do poznania drugiej poprzez obserwację rzeczywistości zewnętrznej. a kiedy ustaje ruch. 9 Wiele setek lat później wybitny fizyk. jakimi są liczby i litery.. zaś harmonijnie zestrojonemu Wszechświatowi nadali nazwę Kosmosu („ładu"). takiej jaką dziś znamy. Obnażyła bezlitośnie pokłady obciążeń i uwarunkowań. lord Kelvin.. wasza wiedza jest niewystarczająca". U swych źródeł nauka i wiedza tajemna stanowiły nierozerwalną całość. sięgają czasów Atlantydy.. zamiera życie.. gdyż poprzez obcowanie z czystymi symbolami matematycznymi człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami Kosmosu. pod warunkiem że jest w nas Wewnętrzny przymus poznania prawdy. także sfery gwiezdne krążące dookoła „środka świata" wydają dźwięk. Życie i forma są tylko wibracją.. DWA zrodziło TRZY.. Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie. że źródłem powstania dźwięku jest ruch opisywany przez liczbę. albowiem odległości pomiędzy nimi tworzą harmonijną proporcję wyrażoną stosunkiem liczbowym.. Pomogła mi odsłonić wewnętrzne mechanizmy rządzące naszą fizyczną rzeczywistością. jakimi obrasta nasza osobowość zatracając swą własną prawdę. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej. ale jest nim także każda inna wiedza ezoteryczna..... a więc — rozwoju. poruszając intuicję i wywołując olśnienie zrozumienia mistycznego. hierofanci egipscy.. że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce. przeżycie mistyczne lub technika medytacyjna. Ten harmonijny dźwięk gwiezdnych przestworzy.. W związku z tym. Podstawy systemu numerologii.. jak twierdzą badacze okultystyczni... nazwali pitagorejczycy muzyką sfer....... nazwać i uporządkować za pomocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną. Źródła numerologii. intuicyjną wiedzę. wyraża i opisuje formę materii.. stworzył grecki filozof Pitagoras. która zawiera się w każdej głębokiej przemianie wewnętrznej. Że jest on silniejszy od strachu przed śmiercią.. odnoszącym się zarówno do budowy atomu.Plan analizy i interpretacji numerologicznej. Chaldejczycy i Grecy.. o czym mówicie... zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę. Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria. Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć... kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka. opierającą się na znajomości symboli kosmicznych.. i nadająca liczbie wymiar mistyczny. Chińczycy i Fenicjanie. Numerologia jest więc obszerną. zrozumienia. Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza.170 Przedmowa Tao dało początek JEDNOŚCI. naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami. Babilończycy.. .. rodzinne i zawodowe związki. będącej źródłem danej litery. nie może być wyrażone w liczbach. JEDNOŚĆ podzieliła się dając początek DWÓM... która może być opisana poprzez liczbę. jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów.... czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę.. A TRZY dało początek wszystkim istotom i rzeczom. Sumerowie. że jednym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca naukowa.. a może nawet cywilizacji Lemurii. niesłyszalny dla naszych uszu. Jest symbolem ruchu i przemiany. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii.

Podobnie jak astrologia czy nauka o biorytmach. które właśnie wy możecie rozwiązać. 3. jakie stwarza nam nasz wewnętrzny potencjał. czego wymagamy od innych. i możliwościach. jakim dysponujemy. Możliwość przewidywania konkretnych zdarzeń jest funkcją naszej wiedzy o sobie samych oraz jasności naszych celów. Jedno i drugie jest pożywką dla naszego ego. czy i jak pracujemy nad sobą. o rezygnacji z osobistych celów (np. Bez tej wiedzy zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe. Tym. w jakim zmierza nasze życie. Wasz poziom wiedzy i możliwości intuicyjnie przyciąga osoby z takimi problemami. które do siebie przyciągamy. by ten cel osiągnąć. wystarczy ją uruchomić. kładę nacisk na pracę nad sobą w kontekście określonego Celu. w których zawarty jest nasz potencjał wewnętrzny. które wyznaczyliśmy sobie do pokonania. co pragniemy przekazać innym podczas konsultacji. które się zgłaszają do was z prośbą o konsultację. Programu Życia i Potencjału. oraz trudności. jakim podlegamy w danym okresie czasu. wiedza numerologiczna ma również zastosowanie czysto praktyczne: służy ona między innymi do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach. Do właściwej interpretacji karty numerologicznej niezbędne jest zrozumienie istoty liczb. Odpowiedź na pytanie „co nam się przydarzy" przyniesie między innymi interpretacja Roku i Miesiąca Uniwersalnego i Osobistego. do prognozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji. wyrażających złożoność i dynamikę ludzkiej psychiki i praw ewolucji. co Natura.Numerologia jest jak gest. pragnień. Gdy już dojrzejemy do interpretacji karty numerologicznej innych. Następnie należy zinterpretować imiona i nazwisko. w połączeniu z wiedzą o kierunku. chęci pomocy lub popisania się) oraz o unikaniu oceny. między innymi raka i stwardnienia rozsianego. dla którego przyszliśmy na świat Przypomina. które były lub są naszym udziałem. dogłębnie przeżyte i zrozumiane. Wybór sposobu doświadczania należy do nas. a także do diagnozowania i programowania przebiegu leczenia wielu chorób. swoich ograniczeń i możliwości. własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu. Tę wewnętrzną wiedzę posiada każdy. 11 2. Od tego jacy jesteśmy. Ale . że podlegamy tym samym prawom. Odpowiedniości losów. że wnioski formułowane na podstawie analizy karty numerologicznej powinny być zgodne z waszym poczuciem uczciwości wobec samego siebie. Przyszłość rodzi się tylko i wyłącznie w Teraźniejszości. a w które wchodzimy coraz bardziej świadomie. Zrozumienie to może przyjść poprzez doświadczenia życiowe. Dlatego też zarówno w mojej praktyce numerologicznej. którym wysypujemy garść opiłków metalu w pobliżu magnesu. Informacje o wpływach. Numerologia pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu. najbardziej podstępnym wrogiem naszej Świadomości. Osoby. To właśnie spotkanie z wami jest im potrzebne w danym momencie. odkrywa tajniki naszej osobowości i cel. podpowiadają nam co ma być przedmiotem naszych doświadczeń i w jakich dekoracjach będą się one rozgrywać. Wyklucza to ewentualne wyrzuty sumienia i poczucie „duchowego przewodnictwa". Obowiązku własnego rozwoju. czego naprawdę chcemy. do oceny możliwości i dynamiki firm. powinno być przez nas doświadczone wewnętrznie. sensu swego własnego losu. jest przede wszystkim zrozumienie samego siebie. jaki otrzymaliśmy. jak i w tej książce. odpowiadają na wysyłaną przez was wibrację. a ego jest najokrutniejszym. albowiem na ogół zdarza się nam to. W praktyce oznacza to. by zrealizować ten program. Neutralności obserwacji podczas konsultacji. Trzy pytania skłaniają nas na ogół do zgłębienia którejś z nauk tajemnych (czy może raczej „utajnionych"): Kim jestem? W jakim kierunku zmierza moje życie? Co mi się przydarzy? 10 W uzyskaniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pomoże nam interpretacja Liczby Drogi Życia(Liczba Przeznaczenia). a więc od jakości naszego uczestnictwa w Teraźniejszości zależy jakość naszej Przyszłości. zależy jakość naszego życia i charakter zdarzeń. Wszystko. co otwiera kolejne furtki do wiedzy o naturze ludzkiej i zasadach Wszechświata. a wyniesie nam na powierzchnię potrzebne informacje. czyli o wyciszeniu własnych emocji. Regularne „słoje" ujawniają niewidzialne fizycznym okiem linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. trzeba pamiętać o trzech zasadach: 1. a także znajomość symboliki liczb charakteryzujących Cykle Życia i jego Punkty Zwrotne.

tajemny kod wewnętrzny. myśli. Dokonuję przeciętnie pięciu działań i w ten sposób uruchamiam własny system znaków. bo liczba siedem jest przyporządkowana materii. podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. a nie innym miesiącu (wyrażonym liczbą). choć niektórzy mogą zarzucić mi. ciało. zwierząt. słowa i barwy są symbolami energetycznymi. wymagających zbierania jeszcze dokładniejszych danych. Wcielając się w tym. wszystko może się komunikować między sobą. stan naszego zdrowia czy emocji. w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni. Każdy przekazuje swoje własne doświadczenia.mogą one być też przeżyte bezpośrednio na planie wewnętrznym.). a nie substancjalna. . przekształcają. że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna. słowa. W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. Kolor. Studiowałam kabałę. w jaki sposób nasze ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych bytów (roślin. Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor. dźwięk. które informują. W każdym z nich spływa specyficzna energia. Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych. Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 plus 4) 13 i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie. regulują. przyjmujemy wibrację danego prawa energetycznego. a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą). od najbardziej klasycznej metody Kevina Quinna Avery.. dźwięk. dźwięki. myśl itp. Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi. Dlatego moment. Fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie. wchodzimy jakby w konkretny temat. posługiwałam się tarotem kabalistycznym i marsylskim. które regulują wszelkie zależności — strukturę Kosmosu. Obecnie za wystarczającą bazę danych uważam datę urodzenia oraz imiona i nazwisko lub nazwiska w przypadku mężatek i osób o wielu nazwiskach. Aby właściwie zinterpretować kartę numerologiczną niepotrzebne są nie kończące się obliczenia. zróżnicowaną w swej częstotliwości. dźwięk. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching. że nie zaproponowałam wszystkich wypracowanych w tej dziedzinie wiedzy metod. góra. swą formą wyrażają określone częstotliwości. który umożliwia mi uzyskanie potrzebnych w danym momencie informacji płynących z naszej wspólnej wiedzy. Uczenie się nie jest niczym innym. Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach. w którym np. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła. jaką mamy w sobie. która jest odpowiedzialna za jedno z praw. utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu. w tunel. 12 Z nieba na ziemię. gwarantują ład we Wszechświecie. muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym (czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi). Przeszłam przez różne szkoły numerologii. Przetestowałam też takie metody. Wszystko jest wibracją: światło. a ich interpretacja właściwie nigdy się nie kończyła. ruchy planet. a także materia (stół. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy. powodowała stres emocjonalny u roślin. organizację czasu. tego. Podobnie jest z podziałem doby na godziny.). którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku. elementami astrologii. Platon W jaki sposób liczba może mieć wpływ na nasze życie? Liczby. przekazując informację energetyczną mogą wyrazić naszą osobowość. liczba czy litera. jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią Jedni. forma graficzna (do nich należy liczba i litera). wody. jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością. w których zbieranie danych i coraz bardziej subtelne obliczenia zajmowały cały dzień. do najbardziej ezoterycznej — Lynna Buess'a. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w USA. skał itp. gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. symboliką ciała i żywiołów.. jak przypominaniem sobie. W związku z tym.

po których toczy się nasz pojazd. 15 Jednocześnie jest to precyzyjnie przewidziany moment startu. I podobnie jak wybieramy sobie liceum. „przypadkowych" spotkań zburzyło lub przekształciło nasze życie? Słowo. Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają nam. ale jest konkretem w odniesieniu do prawa jako takiego. często niezależny od naszych poczynań. Przebywając tam. a nie na innym prawie zapisanym w danym równaniu. kulturę. Tam. że planety nie obijają się o siebie jak piłki? Że cała przyroda rozwija się cyklicznie i w sposób przewidywalny. podpisów itp. Ale zapominamy o tym. epokę. przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania. Spełniamy w ten sposób nie tylko sens naszego jednostkowego rozwoju. a nasz jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. Jesteśmy częścią Wszechświata. A więc wzór matematyczny naszego życia — data urodzenia oraz imię i nazwisko — wyznacza nam przedziały i charakter doświadczeń. wyznaczamy sobie następne zadania wybierając moment. kim jesteśmy. Następuje strumień ruchu. Każde z naszych kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe. Wcielamy się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii jako takiej. zapytam. kim będziemy i jakie zdarzenia będą nam towarzyszyć? 14 Otóż jesteśmy częścią przyrody. Dlatego nasze imię i nazwisko. a jednocześnie — towarzysząc nam w ciągu całego życia w postaci dokumentów. miejsce. Tych. jak to się dzieje. Uzupełniamy także doświadczenia Jedni. w bezczasowości i jednoczesności. uruchamia komunikat zawarty w nim o nas. który jest zarazem w nas zawarty. wypowiedziane na głos. wizytówek. Słowo ma niezwykłą skuteczność. Równanie jest abstrakcją w stosunku do zjawisk. szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych. Zapewnia rodzaj środka transportu. by spełnić sens naszego obecnego wcielenia. uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w nas lub przez sytuacje. Natomiast koleiny. gdyż żeby dotrzeć do „dyplomu". które wymykają się nam z rąk. Szkołą jest Ziemia. która się przez nas przejawia. — gwarantuje stały wpływ wybranych przez nas wibracji. gdy przychodzi rozwiązanie jakiegoś problemu i gdy wykrzykujemy: „Przecież to jasne!". którym przemierzamy życie. wie wszystko naraz. że nasze decyzje są podpowiadane.które staje się naszym znakiem rozpoznawczym. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości i otwiera kolejne etapy spełniania się naszej konstrukcji psychicznej i fizycznej. który ma nas w określonym czasie . Zapisane w ten sposób wibracje komponują nasz los. dusza musi przejść po kolei wszystkie „klasy". są wyżłobione przez liczby w naszej dacie urodzenia. tak też układamy pewien program naszego wcielenia. wystarczy przypomnieć sobie uczucie. że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. odwzorowaniem praw kosmicznych. że rzeczywistość duchowa (antymaterialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. jesteśmy zanurzeni we wszechwiedzy. że tak niezwykła precyzja zamysłu jest niemożliwa. w których nie ma miejsca na przypadek. którzy twierdzą. którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała. Ileż to dziwnych. jakie nasuwa się większości z nas: jak to się dzieje. gdy je wypowiadamy. o ile człowiek nie pogwałci jej praw? Wzór matematyczny może służyć nieskończonej liczbie zjawisk opartych tylko na tym. a której my jesteśmy częścią. a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. która. Jako czysta Świadomość cały czas znajdujemy się w stanie iluminacji. Żeby to pojąć. uruchamia pewne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii. Dla naszej racjonalnej części mózgu. że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym. prowadzi nas swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu. To jest właśnie słynne „Eureka!". będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni -myśli na co dzień w sposób linearny. jakie nam towarzyszy w tym ułamku sekundy. gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. a który sami sobie wybraliśmy. nasze wyższe JA widzi. opierają naszej woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących nas samych. rodzinę. jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia. że ma ona swój własny sens i cel. Teraz zbliżamy się do podstawowego pytania. w której przybywamy na świat. Niekiedy czujemy. Spostrzegamy.

zgodna rodzina. Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. Wiedza ta pozwala nam skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. Niestety. żaden klucz w postaci numerologii. w doświadczenie ich własnego losu. Wszystko to. Numerologia może być fascynującą podróżą w głąb naszego marzenia o doskonałości.) jako bazę naszej osobowości i podstawę dla naszego rozwoju. jak materialną. 1. astrologii czy tarota. Uzmysławia nam. które wie wszystko. Jest zaprogramowane CO mamy zrobić. kim jesteśmy.doprowadzić do współpracy z innymi. np. Rodzina. aby sprostać naszemu programowi. Dlatego numerologia. poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia. jakie mamy lekcje do wyuczenia. brak jednego z rodziców lub duża. nie będzie nam potrzebny żaden instrument pośredni. może stać się nicią Ariadny. numerologia pomaga żyć szczęśliwiej i otwiera nam czas przed nami. Dana epoka. Wystarczy wtedy cicho zanurzyć się w swoim wnętrzu. Umiejętnie użyta. może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie — kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają nam szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. na których opiera się istnienie. Numerologia pomaga nam zrozumieć siebie. są wyrazem naszych możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego. tam skąd przybyliśmy. którą wybieramy. co zostało nam narzucone. jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiliśmy oddać. 9 — to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. użycia naszego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności naszej energii dla całości procesów kosmicznych. Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. Wraz z nazwiskiem otrzymujemy w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń". atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność. a my wybieramy sobie JAK to zrobić. ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym (np. zgadzamy się na zapomnienie. 2. a więc i innych. Możemy odsunąć ciężkie zasłony tego. I całe nasze życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości. która pomoże nam trafić z powrotem do wnętrza. Pomaga pojąć znaczenie choroby. . kultura i kraj. gdzie spokojnie czeka nasze mądre odbicie. jakie może nam stworzyć (np. kłótnie i okrucieństwo lub miłość. 6. stać się całością. co nam się wydaje ułatwieniem. a nie jako dogmat i wiedza sama w sobie. zrozumienie i współpraca. przyjmując ciało fizyczne. ubóstwo lub bogactwo itp. a jednocześnie dającego nam pewien bagaż genetyczny w postaci tzw. 3. jaki rodzaj związku łączy nas z drugą 16 osobą. nazwisku i dacie urodzenia informacje. Gdy już doprowadzi nas do źródła wiedzy. Wybieramy daną rodzinę ze względu na warunki. 4. by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia. by dotrzeć do siebie prawdziwego. a w konsekwencji — prawa. odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza. przebyć kręte korytarze naszych lęków i emocji. do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych. 17 LICZBYI ICH ZNACZENIE LICZBY GŁÓWNE W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. który sobie wybieramy. że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce. wypadku samochodowego itp. Także my naszym pojawieniem się wpisujemy się w program naszych ziemskich rodziców. czego właśnie potrzebujemy. 5. odczytując zakodowane w naszym imieniu. w którym się ze sobą łączymy. jako zestaw kluczy. sprawność fizyczna lub choroby genetyczne). służy nam przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do naszego potencjału energetycznego. śmierci w rodzinie. że w naszych rękach leży wyzwolenie się z więzienia nawyków i kompromisów. gdyż to. chwilowe odcięcie się od tej wszechwiedzy. Mówię: „tak zwanych". narodzin dziecka. 8. która była naszym udziałem. Przybywamy w odpowiedzi na ich wołanie. by móc penetrować rzeczywistość duchową (antymaterialną) tak samo łatwo. 7. Nazywamy je liczbami głównymi. którą stara się opisać.

Na tę samą sytuację jedna osoba reaguje np. Spróbujmy wyciszyć się wewnętrznie i poczuć. Wykorzystanie negatywnego potencjału energetycznego polega na przechwyceniu dynamiki spadania i wykorzystaniu jej do rozwoju. aby znaleźć jego praktyczne zastosowanie w interpretacji charakteru osoby lub zdarzenia. Jeden z ideogramów chińskich. które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu. Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby. do jakiej sfery naszej wiedzy wewnętrznej apelują. pozytywnym. że nasze reakcje są na ogół jedynie wypracowanymi (często w celu manipulowania otoczeniem). W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi. aktywnym. „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. Każdy z nas w trakcie kolejnych wcieleń wytwarza w sobie zespół reakcji na różne sytuacje. Jest źródłem życia jako całości. Jest jednolita. jak rozwinąć dany symbol. pracując nad ograniczeniem jej negatywnych wpływów. w skupieniu. Może upłynąć wiele czasu zanim je przyswoimy i zaczniemy rozpoznawać w sobie ich poszczególne wibracje. który oznacza „kryzys".Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami. 19 Wibracja liczby 1 Początek. pełni. Jedni. Aspiracja. . W następnych rozdziałach będziemy stale wracać do symboliki liczb. i podliczbami. jaki przekaz zawierają. Wibracja 0 Zero nie jest liczbą. 10 — nowym cyklem. np. W sensie energetycznym miłość jest tym samym. Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły. czyli źródłem materialnego przejawienia się. które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej. 100 — panowaniem nad całością). 27. Indywidualność. Jest to liczba niepodzielna. Są to symbole kosmiczne. jak mówią do nas. czuć się otwartym wobec zmieniających się okoliczności. 73 czy 2137. Należy. Umiejętność ta pozwala nam modelować nasze życie. gdy naukowcy wybuchali śmiechem widząc równanie matematyczne. Warto wiedzieć. Znane są przypadki. To my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. która zmiękcza dotychczasowe struktury (skostniała struktura staje się więzieniem) i otworzyć się na nowe możliwości świadomie wchodząc w doświadczenia. uniwersalna. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną. Liczby mają swoje własne życie i indywidualne charaktery. dodając do siebie poszczególne cyfry. Dlatego każda interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. rozpaczą i wycofaniem się. 1 — jest początkiem. inni „opadają z sił" i są „załamani". każdej z nich z osobna. Centrum. pewien model. by dostosowywać ich interpretację do kontekstu kolejnych etapów analizy numerologicznej. więc korzystać z energii kryzysu.45. że naszą postawą możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie. podczas gdy inna przystępuje do działania. Interpretując jakąkolwiek liczbę pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: energia jest jedna. Jest to raczej symbol równoważności lub wynikania) Przykłady: 27 = 2 + 7 = 9 45 = 4 + 5 = 9 73 = 7 + 3=10=1+0 = 1 2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4 Przede wszystkim musimy zapoznać się z symbolicznym znaczeniem każdej z liczb oraz nauczyć się. Oznacza to. Jest elementem męskim (Yang). czy raczej wyuczonymi modelami zachowań i nie zawsze wyrażają nasze prawdziwe potrzeby i możliwości. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej. potencjały mogą być różne. Dla jednych stres jest czynnikiem twórczym. która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Jest mocą stwórczą. całości i miłości. 18 Przyjrzyjmy się liczbom. które komunikowało im taki właśnie nastrój — rozśmieszało ich. którego symbolem jest linia ciągła . (uwaga: tu i w dalszych częściach książki znak = nie oznacza równości arytmetycznej. według którego wyraża się jego postawa wobec okoliczności. by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb. perfekcji. Jest symbolem neutralności. osobnym. jednocześnie oznacza „okazję". co nienawiść. integralna.

To ona daje impuls do akcji. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy. pretensjonalny. niepewny. jej lekcja: nauczyć się współpracy. w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek. Zdarza się. Często posiada znakomitą pamięć. szarlatan. bogate życie uczuciowe. nastawienie na własny rozwój. pozbawiony skrupułów. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie. sukces w życiu.. autorytet. który chce być kochany i podziwiany. nieumiejętność współpracy. w sensie negatywnym: zarozumiały. Zdobycie uznania. pozer. Dobroć i nieśmiałość. Podporządkowanie. lojalność i nieustępliwość. dobrzy przyjaciele. neurotyczny. Często samotny. łącząc się dało „trzy". współpracy. Pomaga nam w tym słowo. prostota. człowiekiem pełnym fantazji. negatywna. a przedsięwzięcia skuteczne. naszą moc realizacji na planie materialnym. ekspresja twórcza. Jego umysł jest żywy. niesienie pomocy. Niezdecydowany. Pomysł. życia w społeczeństwie. towarzyski. by skutecznie wypełniać polecenia. Jej żywiołem jest ogień. optymistyczny i prze21 konywający. wystroju wnętrza i lubi być chwalony. Wahanie i wątpliwości. budowanie adekwatnej osobowości. manipulator. Wibracja liczby 3 Pierwszy owoc. planetą Słońce. wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. 20 Liczba pasywna. sprytny. Jest wesoły. hipokryzja. jest często błyskotliwy i aktywny. konieczność podporządkowania się. Narodziny. nadmierna uczuciowość. szczerość. nieco marzycielskim. potrzebuje czułości i harmonii. Jego plany bywają utopijne. wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. intencję. rezerwa. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński). wyrażająca JA. zmienność. zmienny. gotów się poświęcić. Jest wrażliwy.. towarzyskość. Posiada talent literacki lub oratorski. Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. despotyzm. sentymentalny. znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. pasję. jak pierwsza litera alfabetu A. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. Umiejętne kierowanie innymi. Egoizm. lunatyczny. oryginalność. uczuciowy. Bywa nietolerancyjny. Przywiązuje się do atmosfery. kreacji. Używać swego autorytetu. skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach". spokój. egoizm. naiwność lub obojętność. synchronizacja z własnym losem. nazbyt niezależny. niepewność i emocjonalność. neutralność. twórczość. Cierpliwość i giętkość. Równocześnie jest dyplomatą. a jej planetą jest Księżyc. gościnność. Wyraża żeński aspekt natury (Yin). piękno. nasze ego. Afirmacja życia. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość. miłości. by pozwolić mu dojrzeć. Wyraża ambicję. Jedność myśli i czynu. zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości. Posiada wybitną zdolność do adaptacji. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu). choć popularny. dyplomacja. inicjatywa. chwalipięta. Entuzjasta. w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek. rozwód. odczytanie własnej prawdy wewnętrznej. a więc także osłabiać ich wpływ. Czasami wydaje się nadmiernie uległy. czyli przyjmująca w siebie ziarno. delikatność. Entuzjazm. karierowicz. tolerancja. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach. niepewność. lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. umiejętność perswazji. Jest cierpliwy. uczuciowość. jej lekcja: realizacja siebie. w sensie pozytywnym: spełnienie jednostki. zależność od innych. ciepłego łona. planetą — Jowisz. Jest dowódcą. To człowiek stworzony do tego. Sztuka bycia razem. pomysły oryginalne. . kariera doradcy. Trójkąt symbolizujący „Trójcę". pamiętliwość. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony. naśladujący innych. Odpowiada żywiołowi wody. duma. który symbolizuje linia przerywana . gdy tego wymaga sytuacja. inteligencję i przedsiębiorczość. Matka. słuchania i okazywania uczuć. Samotny i odrzucony przez otoczenie. lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. usłużność. Osoba zdolna "podbić świat". żądza władzy. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień. Wibracja liczby 2 Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. zbyt pasywny. idea. skromność. kochania. akcję. Dwie opozycyjne. Nauczyć się rozumieć własne emocje. Dużo podróżuje. nieśmiałość. Ambicja. rozumienia.Zawiera wibrację słoneczną. by ją wcielić w życie. Harmonia. słuchania. receptywna. która wymaga czasu i namysłu. że odmawia komunikacji. nerwowy. która jest wyrazem życia. zamknięty. Intuicyjny i pokojowy.

Realizacja. Żywiołem liczby pięć jest powietrze. punktu zwrotnego. ale nie są ostateczne. Kwadrat. znaleźć własny sposób komunikacji z innymi. agresja. uprzejmość. Pięć jest liczbą środka. ale także krzyż. przygody zmysłowe i uczuciowe. potrzeba akceptacji. Logika. ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości. jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu. kultura. rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością. nerwowość. inteligencja. Ziemię i Powietrze. upór. jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. autorytatywność. doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata. otworzyć się na życie w harmonii i równowadze. krytyka. kokieteria. brak woli i wytrwałości. pracowitość. zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy (dwoje ramion. jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. stanowczość. równowaga. a jej celem . solidność. wiara. w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia. w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu. umysłu. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną. lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu. Ogień. nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia. dwie nogi i głowa). zmysł organizacyjny i administracyjny. Wprowadza rutynę i powtarzalność. Wibracja liczby 4 Twórczość. wola. konserwatyzm i nieustępliwość. Artysta. To człowiek w sercu swego ciała. eksperymentować na własnej skórze. wyznaczonemu przez czas. Należy utrzymywać równowagę. nieposłuszeństwo. w sensie negatywnym: bieda. ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Sprawdzając. 22 w sensie pozytywnym: stabilność. W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby: 1—2—3—4—5—6—7—8—9 Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek). inwencja. brak smaku artystycznego. szczęście. zazdrość. przejawiania się ducha. wierność. szczere przyjaźnie.w sensie pozytywnym: szczęście.poznanie. . równowaga. Zmiana. handel. prowokować doświadczenia. że są one niezbędne. ryzykować. rygor. śmierć. prawość. Cztery jest symbolem wzrostu. ale także może to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru energetycznego. wykształcenie. a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). zawiść. powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi. talent literacki. jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji. ostrożność i wytrzymałość. ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę. wytrwałość. ciekawość. pretensjonalność. nędza. czułość. odwaga. Pięć to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć). czyli nasze ziemskie granice. Cztery to praktyczność. od punktu do nieskończoności. bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według naszych potrzeb. To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów fizycznych. skuteczność. metodyczna uprawa i walka o przetrwanie. związków i doświadczeń. by skosztować ile się da. To one nas ograniczają. Materia. rzetelność. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia. nadmiernie rozwinięta ambicja. surowość. dający nam bazę. w sensie negatywnym: konflikty i samotność. czyli stwarzanie fundamentów. zachowawczość. czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń. Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię. Doświadczenie z materią to praca. kruchość. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia. bogactwem i uznaniem. kapryśność. Nauka akceptacji. „Bierzemy się w garść". protekcja. Wibracja liczby 5 Liczba życia. przyciągać i poznawać innych. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat. w sensie pozytywnym: podróże. nadmierna zmysłowość. wyobraźnia. Umiejętność nieingerencji w życie innych. ograniczony umysł. podróżujemy. który wyznacza cztery kierunki. jak daleko sięga nasza wolność.

co stanowiło treść liczby pięć. osoba. gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram. które daje możliwość pozbycia się pragnień. uduchowienie. Czas na odpoczynek i kontemplację. rozpoznania własnych emocji. podpowiadanie drogi. a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. wyrozumiałość. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji. Po podróżach. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza. brak zmysłu praktycznego. możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. intuicja i talent. 7 nut dźwięków. Wibracja liczby 6 Symetria i harmonia. usłużność. przyjemniejszą. moralizatorstwo. nauczyć się akceptować.właściwości uzdrawiające. perfekcja. problemy uczuciowe i seksualne. inteligencja. Dystans. zazdrość. umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie. jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych. pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. nie pozwolić się wykorzystywać. niepokój. 23 w sensie negatywnym: cierpienie. To liczba mistrza. nietolerancja. w sensie negatywnym: egocentryzm. Poznawszy na wskroś materię. nieszczęście. Doskonalenie materii. bo nie zależy nam na tym. zarozumiałość. Teraz wszystko to przychodzi samo. a wraz z nim — potrzebę miłości. impulsywność. czyli wstrzymania się od działania. zorientowaną na materialny aspekt życia. Wibracja liczby 7 Doświadczenie. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. uczuć i potrzeb zmysłowych. potrzeba poklasku. Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość. przewodnika. narcyzm. udane małżeństwo. fanatyzm. Sprawność fizyczna. rozwód. potrzeba ucieczki od rzeczywistości. Otaczanie rzeczywistą opieką. klęska. pacyfizm. . Jej żywiołem jest Woda. altruizm. w sensie pozytywnym: wiedza. uwodzicielstwo. ekstrawagancja. kogoś. entuzjazm. jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych. Nie spieszymy się i czas się wydłuża. nadaktywność. w sensie pozytywnym: harmonia. łaskawość. dociekliwość. Magnetyczne oddziaływanie na innych. tolerancja. autorytet. zmysł piękna. która „nie uwierzy. a więc i odpowiedzialność. lenistwo. Zaspokojona potrzeba poznania. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego. intuicja. zbiorników energetycznych ciał żywych. zmienność. gdy wynika z 33. szczerość. nauczenia się sztuki kompromisu. To sztuka. skłonność do tyranii. żądzy posiadania. odpowiedzialność. samotność. Jest symbolem sztuki. osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu. piękna i harmonii rodzinnej. panowanie nad sobą. niepokój. tchórzostwo. szóstka przynosi poczucie samotności. często w alkohol lub narkotyki. kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych. zakończenia dzieła. doświadczenie wewnętrzne. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. pasji. brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej. miłość i perfekcja. niezdecydowanie. skłonność do przeciążania się pracą. bezsenność. talent artystyczny. uczuciowość. krytykanctwo. ambicja. autorytatywność. niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych. umiejętność rozwiązywania konfliktów. sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. bieda. zarozumiałość. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). głębokiego związku z drugim człowiekiem. pielęgnować harmonię wewnętrzną. czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń. cierpienie. Poczucie spełnienia materialnego. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom. a nawet inicjować zmiany. zrozumienie tajemnicy poczętego życia. w sensie negatywnym: konflikt. odwaga. dominacja. podejrzliwość. Dyplomacja. osobowość magnetyczna. Nauka. zaprzestania pogoni za pieniądzem. Psycholog. 24 jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności. uczciwość. 7 czakramów. Symbol ograniczenia człowieka przez czas. niezależność. wrażliwość. przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. współczucie. wykonywać swoje obowiązki. spełniona. dwa trójkąty połączone ze sobą. Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą. zręczność. bieda. gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc. dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz"). kochająca się rodzina. niecierpliwość.

Wolność. Łatwość izolowania się. Przypomina. zrównoważenie. talent organizacyjny. dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości. Prawość. Oszczędność. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie). są dla nas stymulujące. zazdrość. bo tylko my sami wiemy. ewolucja duchowa. Osiem to ojciec. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. zakończenie. konserwatyzm. Bezinteresowność. Wyciszenie ruchu. używać władzy z umiarem. brak równowagi. Trudności. bo wie. skrytość. idealizm. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. talent matematyczny. nieczułość. satysfakcja finansowa. władzę i wymierzanie sprawiedliwości. Regeneracja. Nasze pole widzenia poszerza się. Straty. Wysługiwanie się innymi. Życie publiczne. Refleksja. Waga. kara. zmysł do interesów. Koncentracja. uznanie. natręctwo. mistycyzm. chłodna wiedza o życiu i śmierci. A przede wszystkim dostrzegamy innych. stres. sukces. wypadki. zdolności administracyjne. podejrzliwość. Surowość i nieustępliwość wobec innych. przekraczamy granice czasu i przestrzeni. która nie waży już Dobra i Zła. moc i organizacja. Zdolności profetyczne. jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza. precyzyjnie. złamania. Osiem to żniwo. w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się 26 na następne ogniwo spirali. Służenie innym. w uczciwych celach. lęk. liczba odrodze25 nia i realizacji. Tolerancja i cierpliwość. w sensie negatywnym: ruina. umiejętność wybiegania w przyszłość. Samochwalstwo. sprawiedliwość i płodność. idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł. po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych. Twórcza intuicja. który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień. samotność. skąpstwo. wielka siła fizyczna i wytrwałość. Symbol nieskończoności i bezczasowości. umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. w sensie negatywnym: impulsywność. że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków. rozgłos i sława. ograniczenie. drzewo wiadomości dobrego i złego. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. w sensie pozytywnym: talent. spełnienie. Liczba ta wyraża przeczucie całości. zmysł praktyczny. mediacja. wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. medytacja. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi. Osiem to liczba mistyczna. uważność. . podporządkowanie. nieuczciwość.Wibracja liczby 8 Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. naprawianie błędów i przyjmowanie należności. upór. Wibracja liczby 9 W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. brutalność. Intensywność. Oznacza spełnienie. klęska. Trudno nas zrozumieć. głębia. prestiż. wyważone opinie. emocje. w sensie pozytywnym: władza. Rozstanie i zamknięcie akt. rezygnacja. spłata swych długów. Dotarcie do zamierzonego celu. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny. wtopienie się indywidualności w ocean bytu. destrukcja. osiągnięcie pełni. Te atrybuty dają nam moc sprawczą. Punkt. czyli realizacja prawa karmy. kłótnie. napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie. nietowarzyskość. pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. Podróże i kontakty zagraniczne. złość. Dyscyplina i koncentracja. egoizm. bankructwo. Cierpienie. skromność. Smutek. strach. że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. bałagan. logika. Po „trójce" — trójkącie stworzenia. Miłość bez granic. dokąd zdążamy. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. które gwarantuje wyrównanie zysków i strat. bez miłosierdzia i wybaczenia. pasja i ekstremizm. Determinacja. Marzenie. bilans. znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej. ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji. ostrożność. jakie napotykamy. jasnowidzenie. Sublimacja pragnień. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później.

33. Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. by nie wyciągać pochopnych wniosków. Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki". osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa. Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. Nie handlować nimi. 66. dzielić się wiedzą. Spełniona — zostaje mistrzem. gdy to nastąpi. która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi. Aż do chwili. Jest to jedyna liczba. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: jej lekcja: kupienia. że osoba. moc duchową. Koncepcja. nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń. miłość. Przynosi sukces. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2). polityka. 22. „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko. że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej. powinny więc pracować nad zakorzenieniem się w rzeczywistości. a nie jedenaście. zwane Liczbami-Mistrzami: 11. że jest to tzw. Jest to litera K. Objawienie. których one dotyczą. Mediumiczność. medycyna. która daje taki sam rezultat przez dodawanie. oraz rozwijanie intuicji. LICZBY-MISTRZOWIE Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb). Rządzi nią planeta Uran. która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów. Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. 2x2=4. aby otrzymać liczbę prostą). wibrację. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby. Liczb tych się nie upraszcza (tj. Zwykle jednak osoby. lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką. a więc zawiera moc Nieba i Ziemi. wahanie. Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę". Nie znaczy to. by inicjować nowe dusze. jak przez mnożenie: 2+2=4. sześć. posiadają specyficzną siłę osobowości. rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. władza. 28 Wibracja liczby 11 Rewelacja. która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. gdy dusza jest „obudzona". trudne stany emocjonalne. W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku. Inspiracja. która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo. iluminację. uznanie i sławę.jej lekcja: 27 otworzyć się na innych. sprawiedliwość kosmiczna. 44 55. gdzie pojawi się Liczba-Mistrz. olśnienie. a nie dwadzieścia dwa. jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas. pedagogika. dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej. Niezależnie od tego. melancholia. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości dla dobra innych. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe. by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe. rodzaj charyzmy. Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona. stara dusza. Wizjonerstwo. nie sumuje się cyfr. która wcieliła się ponownie. Często jednak zdarza się. które omówię dalej. Rządzi nią planeta Pluton. istnieją liczby o szczególnych. „jedenastka" powinna studiować zalety 22. sukces. klęska.biedą i goryczą zmarnowanych szans. inspiracją i oświeceniem. . nauka. świadoma swego powołania. 77. jak karma. nad egocentryzmem i narcyzmem. odwagę. cztery. budzona jest przez objawienie. Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą „jedenastki" to praca nad ego. oryginalność. rozpacz. między innymi konieczność ścisłej samokontroli. napięcie nerwowe. wyższych wibracjach. jako możliwą do spełnienia. których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów. talenty „jedenastki" nie są do Wibracja liczby 22 Tworzenie struktur. uznanie. obciążoną dodatkowo . czyli osobowości. ci. otrzymują trudne zadania w życiu. ale we wszystkich innych zapewnia siłę. humanitarna. religia. a nie trzydzieści trzy itd. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie Numerologicznej danej osoby wskazuje na to.

29 Podobnie jak „jedenastka". geniusz. Prawda. Równowaga między duchowym i materialnym. Wibracja liczby 33 Służba uniwersalna. jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. wyższej oktawy Wenus. Tendencją negatywną osób. która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. chaos i zagubienie. natchnionego kapłana. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. 30 w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. jak bardzo się dla nich poświęcają. w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych. Dlatego dobrze by było. jej lekcja: życie w służbie innym. Liczba Mistrza. jeśli jest używana dla celów egoistycznych. genialnego wynalazku. które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. lub całkowitą destrukcję (depresję.Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy. bunt. Powinności. która sprzyja naukowcom. Związki są trwałe. moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. Głęboka percepcja. Liczba twórczości i komunikacji. Logika. Znajduje się pod wpływem planety Neptun. jeśli jest użyta dla dobra ludzkości. Przesadny materializm. Wibracja liczby 66 Miłość kosmiczna. Nigdy nie próbować czarnej magii. Ta liczba wymaga od nas dużo. ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny. Wibracja ta wyraża genialną twórczość. gdyby uczyły się od liczby 33. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją. jej lekcja: wielkość. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne. zapominają o wymiarze ludzkim. konstrukcji. pionierom. szaleństwo. Nauczyciela. piękno i radość życia. Wiedza. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości. zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki". że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów. jest potrzeba pokazywania innym. jaką zawiera ich los. odkrywcom. Wibracja liczby 44 Panowanie ducha nad materią. ruina. . skłonność do pracować dla ludzkości. szaleństwo). solidne przyjaźnie i pomoc. Czasem narcyzm. miłość głęboka i stała. ewolucja i współczucie. Służenie innym radą. uważny. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i staniemy się zależni od innych. a te z kolei przyniosą frustrację. mądrość. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. zwana jest wibracją Chrystusową. sława i fortuna. dając szansę rozwoju. Wibracja liczby 55 Energia. zawodowych lub społecznych. liczbą geniuszu twórczego. Wibracja ta wyraża również wielką religijność i może powołać mądrego. Nauka tolerancji i cierpliwości. jak i doświadczenia. ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi. przynosi pełną dyscyplinę. opieka i sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. tolerancyjny i oddany. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. Przewodnika. Cierpliwość i porozumienie psychiczne. pragnienie posiadania. apatię i niezadowolenie. przewodnik. tyle że w sensie praktycznym i konkretnym. Konkretność. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: gwałtownych reakcji. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność. Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej wyobraźni. w sensie pozytywnym: mistrz. 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych. których dotyczy ta liczba.

opóźnień i nieprzyjemnych emocji. Dlatego istnieje ryzyko skrajności. Poczucie humoru i wolność. wyobraźni. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne. tendencję do nadgorliwości. Przynosi nagrody. Nadzieja. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony. Często przynosi rozczarowania miłosne. Trudności w panowaniu nad instynktami. 18/9 Księżyc. intuicji. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki. gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych. ale także ostrożność i powaga w zależności od sytuacji. numerologia. 12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń. których badanie wymaga dużej koncentracji. Możliwość posługiwania się władzą. Siła kreacji. Złudzenie. które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. Nowy początek. Trudności w . nawet jeśli pozornie. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji. osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu. 15/6 Pasja. nadużyć. Zapewnia sukces w dziedzinach. poczucie braku bezpieczeństwa. spełnienie. Utrudnia wybory. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. ważnego od nieważnego. Impulsywność (patrz: Długi Karmiczne. inaczej. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. punktualność i dokładność. silnej woli i wytrwałości. gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. sublimując swe pragnienia. pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji. masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. Wszystko po to. Rozbudza zainteresowanie astrologią.Wibracja liczby 77 Mądrość kosmiczna. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na „ułożenie kart". Chwilowe wycofanie się z ufnością. by służyć innym lub ich wykorzystywać. Należy je wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie. by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. by dołożyć swą cegiełkę do energetycznego potencjału Wszechświata. 11/2 Inspiracja (patrz: Liczby-Mistrzowie). że czujemy się winni. nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej. rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji. do pozostawania w cieniu. Komplikacje. bogactwo dzięki szczęściu i talentom. dokonać wielkich wynalazków lub zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. Opieka sił niewidzialnych. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń. Praktyczność. ale także możliwość sukcesu. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. Przynosi więc trudne doświadczenia. mocy. Częste zmiany. w jego odczuciu jego życie jest niełatwe. posiadania. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze. 31 PODLICZBY Znaczenie poszczególnych podliczb 10/1 Odnowa. Powoduje. Czasem sukcesy i popularność. a wraz z nimi właściwą im niepewność. wycofanie się w swój świat wewnętrzny. rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. pozbycie się pragnień. smutek. 13/4 14/5 Przeobrażenie (patrz: Długi Karmiczne). Nowy cykl. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. Przynosi zmiany. Kuszenie. czasem dzięki poparciu innych. 17/8 Szczęśliwa gwiazda. naukami ezoterycznymi. Samotność. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu emocji. 16/7 Regeneracja poprzez klęskę (patrz: Długi Karmiczne). zawieszenie aktywności. do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami. zmysłami. które pozwalają na przekroczenie ziemskich struktur. Może to prowadzić do per32 wersji. lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. wibracja ta przynosi „wzloty i upadki". możliwość rozczarowań. 17 skłania nas do uwolnienia się od ograniczeń czasu i przestrzeni.

chaos myślowy. Możliwość otrzymania spadku. receptywność i intuicję. także w dużych grupach. będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych. zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. Posiadanie dużej rodziny. zależy często od pomocy kobiet. Pomoc ze strony kobiet. 26/8 Cierpienie i nieefektywność działania (patrz: Długi Karmiczne). Oznacza jakość. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie. że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. Zręczność. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. gdyż lubimy błyszczeć. czasem z przygodami. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi. Jeśli wibrujemy negatywnie. zmysł sprawiedliwości i mądrość. które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną. ulegającą napadom wściekłości. Życie wypełnione jest licznymi zmianami. że pracujemy dla dobra ludzkości. Choć z opóźnieniem. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności. Jest to liczba obowiązku duchowego. budzi się ze snu. 22/4 Kontrola nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne. dharmy w tradycji hinduskiej. popisywać się. utratę energii. Zwłaszcza. Przyszłość osoby. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe. Ryzyko rozwodu. u której pojawia się ta liczba. blisko natury. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. 25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia. 19/1 Odrodzenie. nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami. Niestety. że stajemy się okrutni. przedsięwzięcia się udają. walczyć. której możemy być pewni. 27/9 Wielka moc duchowa. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie. Podróże zagraniczne nam sprzyjają. sprowadzamy na siebie konflikty. aby cokolwiek osiągnąć. nie kończymy nigdy zaczętego dzieła. Jeśli reagujemy negatywnie. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. Nie jest łatwo „stanąć na nogi" i ustatkować się. spełnienie. Pomoc w przedsięwzięciach. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni. sława i uznanie. Konieczność nauczenia się używania swej wolności. w której trzeba ciężko pracować. otwiera się na Wiedzę. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. 24/6 Problemy uczuciowe. realizacja (patrz: Długi Karmiczne). czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. To człowiek. Nasza wartość jest rozpoznana. uparci. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. harmonię. będziemy działać według zasad. liczba ta spowoduje niezdecydowanie.. spotkania. Sukces wymaga poświęceń. Jeśli nasza postawa jest negatywna. gdy życie nie toczy się tak. powoduje ona trudne 33 stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. aby dalej się rozwijać. Lubimy podróże i zabawy. społeczne i materialne. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. a oszukani — mścimy się. możemy zdobyć sławę i uznanie. Brak stabilizacji zawodowej. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. nieumiejętność wyboru drogi życiowej. jakbyśmy tego chcieli. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. Sukces.. Liczba niezwykle twórcza. 23/5 Wolność. Daje opiekę i otacza miłością. fizycz34 pych i intelektualnych. pod warunkiem. Daje dużą wyobraźnię. . Przynosi odpowiedzialność i protekcję. stajemy się zazdrośni.ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. a nasze lenistwo i bezwład powodują. 21/3 Sprowadza zasłużony sukces. Sprzyja talentom literackim. 20/2 Przebudzenie. ale musimy być wytrwali. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. Posiadamy trafność sądu. Liczne podróże. Współpraca przynosząca zysk. który „przegląda na oczy". Często kariera w dziedzinie komunikacji. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. Niespodzianki. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. 28/1 Niespodziewane zyski lub straty. a także naturalny dar uzdrawiania.

Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja. a życie nasze zapełni się kłótniami. która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. które opóźnią realizację naszych celów. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. 36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków. co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. jak i o pieniądze. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. na które można liczyć. radio. daje szczęście w grze i spekulacjach. bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. 36 37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet).29/11 Ważne znajomości. Magnetyzm. Rozczarowanie miłosne. przyjemności. Talent literacki. Niewykluczone problemy seksualne. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni. 35 32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. by nami zawładnęły. spełnienie i zysk. inni przestaną nas rozumieć. aktorski. film. by osiągnąć cel. walką. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny. Wszystko. używająca wszystkich środków. gdyż naszym atutem jest zaufanie. pomoc osób wysoko postawionych. Niebezpieczeństwo. Natomiast. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów. przerostu pragnień. co stworzymy. literatura. Wymiana. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. Daje wewnętrzną moc. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. władzę i zdrowie. że będziemy reagować pozytywnie. Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej. Jest to liczba postępu. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne. Szczere przyjaźnie. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu. bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów. 31/4 Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. będziemy żyć targani wątpliwościami. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom. jeśli nie zrozumiemy własnych emocji. nieuczciwa i gwałtowna. walka i procesy. rozpad spółki. winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. zarówno jeśli chodzi o uczucia. by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi. miłość i rodzina. Przynosi sukces. będzie miało dużą wartość. sprowadza sprzyjające okoliczności. Inwencja i oryginalność. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. Uważnie dobierać współpracowników. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci. Komunikacja. Rozwinięta" intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia. 34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości. skłonni do nadmiernej ekscytacji. między innymi finansowy. co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji. przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę. kierując się irracjonalnymi pobudkami. Rzemiosło. pod warunkiem. Jeśli wibrujemy negatywnie. separacja małżonków. że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów. Jest to liczba wymagająca. lecz posiada ona ogromną . Praca za granicą. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa. 30/3 Twórczość. zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru. wytrwałości i cierpliwości. 33/6 Służba uniwersalna. zerwania. gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. że możemy dokonać wielkich odkryć. co niesie los. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne. impulsywności. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości. Handel. pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami. Pociąg do dalekich podróży. czasem nieoczekiwany. to doświadczenia pojawiające się. Komfort materialny. trudnościami. gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. 35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. Przewodnictwo duchowe. niezdolni dostosować się do innych. co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. 38/11 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. nerwowi. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego. Kontrola nad emocjami (patrz: Liczby-Mistrzowie). telewizja. Inicjatywa i mądrość. muzyczny. ryzyka. nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. Pouczające podróże. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji.

a kiedy słuchać. że tylko nasze życie jest trudne. Szczęśliwy związek. ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych. który lubi zmiany. które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. jest gotowa dzielić się z innymi. a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością. możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. ma skłonność do obżarstwa. Burzliwe przygody miłosne. uwodzicielstwo. dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. 39/12/3 Rywalizacja. wielodzietny związek małżeński. Niewierność. Liczne związki miłosne. Natura szczodra. Uczuciowość. która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. więc zawsze mieć precyzyjny . Kooperacja i przyjaźń. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. 40/4 Ograniczenie. nadużywania alkoholu i złego towarzystwa. Lubi być w centrum zainteresowania. zdrada. przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo. Problemy rodzinne. pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym. dwulicowość. Nie należy wstępować w związek małżeński. Ryzyko wdowieństwa. Osoba. Należy. ulegając chwilowym zachciankom. stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni.dobroczynną moc. rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe). jest znakomitym szefem. zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. wartości starych i przebrzmiałych. 37 42/6 Sześć jest liczbą miłości. wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób. Przyjdą wydarzenia. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie. romantyczna miłość. 43/7 Nadzieja i rozczarowanie. towarzyskość i odpowiedzialność. co prowadzi do rozstań i rozwodów. 41/5 Ta wibracja przynosi opiekę kosmiczną. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. Woli życie spokojne. Jeśli jesteśmy otwarci na innych. Zerwanie. Niezależnie od wykonywanego zawodu. Potrzeba praktycznych rezultatów. niewrażliwość na cierpienie innych. kuszenie. porażki uczuciowe. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych. nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym. wielodzietność. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże. Szczere przyjaźnie. Pożyczki. stagnacja. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia. lenistwo. na zrozumienie drugiego człowieka. mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć. pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim. niespodziewanym. Jeśli jednak reagujemy negatywnie. naturę pioniera. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół. od dawna zaginionego lub niewidzianego. Protekcja. jeśli tylko nadarza się okazja. które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. 44/8 Panowanie ducha nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą. Osoba taka wie. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli. Receptywność. Brak stabilizacji w życiu. Ograniczenia. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości. Realizacja planów i spełnione nadzieje. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. dbałości o stan zdrowia. 45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. Uznanie. 38 47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu. zachowująca dystans wobec otoczenia. ale trzeba zastanowić się trzy razy. 46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. Przynosi żałobę. Niepokoje emocjonalne. Może przynieść trwały. Daje ona moc wewnętrzną. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. Wrażliwość. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców. Rozczarowujące związki i przyjaźnie. grozi nam nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby" i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie". Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę. Szczęście w miłości i w interesach. co ma związek z uczuciami. natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność. zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. Zależność uczuciowa. surową krytykę. pasjonata. Natura tajemnicza. rozwody. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć niż rozsądku. Urok i magnetyzm. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. wczesne małżeństwo. 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej. Wpływ innych na nasze życie. podziwu tłumów. jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie. ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji. Wojna i pokój. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. Wielka. często ostro krytykowane przez otoczenie. ale powinien nad nimi dobrze panować. która wyraża tę wibrację. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy. kiedy powinna mówić. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. w którym miłość jest dawana równo z obu stron. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym.

że słowem -kluczem „czwórki" jest praca. Nasze życie wówczas rozpada się. jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej. Pociąga ją duchowa strona życia. dobrą kuchnię. jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju. kontrowersje. nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. obmowy czy braku akceptacji otoczenia. Możliwa kariera wojskowa. doprowadzamy do powstania spisków. rywalizacja. Nawet. 56/11/2 Napięcie wewnętrzne. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia. dlatego. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami. tracimy energię. muzyczny. często tych właśnie. a zdrowie pogarsza się. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych. Nagłe zmiany powołania. 51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. Konieczność respektowania praw życiowych. częste zmiany pracy. więc zapędzić w samotność. nasz wysiłek jest bezproduktywny. zamachu. wywołujemy kłótnie rodzinne. a przede wszystkim bliskości wody. raczej z rozsądku. Musi starać się rozumieć własne emocje. Nie dajmy się. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek. pełna nienawiści i zazdrości. Zwłaszcza. Jest to osoba. ukryci wrogowie. Powinna być ostrożna i czujna. by chronić kogoś innego. zazdrość. błędy. że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. Posiada. zależni od innych. Możliwe bogate małżeństwo. 48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy. dyscyplina i umiłowanie tradycji. Wystawia nas na walkę. Walka i utrata pieniędzy. sprawiedliwość. lecz trwałe. a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. dba o zdrowie. odrodzenie. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie. konfliktów. Miłość platoniczna. Bogate małżeństwo i „światowe" życie. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. narażamy się na zniesławienie. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. czujności i samokontroli. 54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia. niewierności. która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. Dzięki tym przymiotom 40 . możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki. uczciwość. stanie się nerwowa i ekstrawagancka. Trzeba zawsze pamiętać. Nie rezygnujmy z siebie tylko. Lubi zmiany i podróże. Talent artystyczny. W miłości — ryzyko rozstań. doprowadza do odejścia partnera. Lubi dobre życie. Pasja. Niebezpieczeństwo nadwagi. 55/10/1 Energia. Groźba zranienia. to lojalność. co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. szczęście. 49/4 Nauka ostrożności. jesteśmy niezdecydowani. Spokój ducha. więc zamożny. gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. 39 52/7 Przeciwnicy. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy. a nasze poczucie obowiązku jest ogromne. gorycz i depresję. która sprzyja medytacji. Porozumienie psychiczne (patrz Liczby-Mistrzowie). ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. ale rzadko wprowadza je w życie. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa. co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą. niespodziewanymi. dyskusje. 58/13/4 To. Inspiracja twórcza. byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi. Staje się leniwa. 57/12/3 Liczba zrozumienia. głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. ale i kruchości naszych przekonań. sportowa lub prawnicza. 53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi. którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary. Potrzebuje kontaktu z przyrodą. Miłość i przyjaźń. dopuszczamy się oszustw. która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. Ryzyko skaleczeń. Woli być agresywna niż pasywna. a kiedy czekać. funkcjonalny dom. 50/5 Wolność. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych. by ulżyć ludzkiemu cierpieniu. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu.cel. Ponieważ jesteśmy pod opieką. Ma zaufanie do siebie i wiarę. gróźb pod naszym adresem. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje.

63/9 To ogromny potencjał współczucia. których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. jakie zapewnia ta liczba. chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. dar uzdrawiania. Przed podjęciem decyzji powinniśmy. że zmiana jest zasadą Wszechświata. Zwłaszcza. dojrzałości i wytrwałości. zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę. liczba ta. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu. braku miłości bliźniego. 61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa. wyrzutów sumienia. Niezależność myślenia. zdolności organizacyjne. w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje. Konieczna jest też nauka relaksowania się. 41 wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. 66/12/3 Miłość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). nawiązywania kontaktów. nadużyć. Trzeba. 59/14/5 Impulsywność. wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. podróży i finansów. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz. obsesyjność. otwarcia na innych. pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. że aby się odrodzić. 68/14/5 Największym problemem jest tu Chaotyczność. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych. 64/10/1 Odnowa. W sytuacjach wymagających zdecydowania. z jakim dochodzimy do celu. Jak każdy dar. . która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm. by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi. pozwalamy sobie pomóc. niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo. bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć. by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów. bezowocność wysiłków. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym.zyskujemy zaufanie innych. planowania i zapobiegania. więc zawsze się zatrzymać. 65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji. a zarazem umiejętność współpracy. Liczba niezbyt przychylna dla handlu. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości. dzielić się nim z innymi. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo. Nie przywiązywać się do wartości materialnych. także i ten wymaga. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi. by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień. staniemy się osobami wpływowymi. Niestety. 69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej). Rozwijając dużą aktywność mentalną. którzy przychodzą nam z pomocą. umiejętności przychodzenia im z pomocą. cierpliwość. by go używać. że jest w nas potencjał. pochopne działania. ulegania pokusom. trzeba najpierw umrzeć. choć zapewnia opiekę kosmiczną. Dyscyplina. może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów. choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. zapewnia ona sukces bez wysiłku. Możliwa kariera literacka lub artystyczna. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie. uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości. dzięki wrodzonej inteligencji. 67/13/4 Zapewnia dar przewidywania. obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy. Autorytet i żarliwość. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym. a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią. które w konsekwencji prowadzą do samotności. tendencja do gwałtownych rozstań. że każda rzecz ma swój czas. 62/8 Marzenie o miłości idealnej. ucieczkę od obowiązków. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. Trudne. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia. akceptacja. więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną. wewnętrzny niepokój. szybkich wyborów. 60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni.

Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. Następnie znajduje czas na refleksję nad swym doświadczeniem. Negatywnie — frustracja i destrukcja. kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny. 75/12/3 Awans. 43 . co zasiał. ambicji i silnym przekonaniom. niepokój. 73/10/1| Silna wola i zaufanie. by doprowadzić do harmonijnej współpracy dla potrzeb całej ludzkości (12). może założyć rodzinę i przyjęć na siebie obowiązki zawodowe (6). spotyka wartości innych (2). Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia. Dyplomacja. może sobie pozwolić być wolnym. Frywolność. Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. Dystans. Ostrożność w związkach z ludźmi. Zakończywszy cykl poszukiwania sensu swej ziemskiej egzystencji i określiwszy się od nowa (W/1) powinien zacząć dzielić się swq wiedzą inicjując innych do pracy nad sobą (11). który określił się jako indywidualność. Dopiero teraz zbiera to. dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy. komunikować się z innymi (5). która uchroni nas od niepowodzeń. dynamizm. W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej: 42 Człowiek (1). Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji. Wibracja negatywna przynosi samotność. więc i podliczby zakończymy na tej liczbie. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił. 72/9 Bogactwo. Dużo wysiłku. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia. Konieczna jest uczciwość. egoizm. lecz postęp jest zapewniony. pragmatyzmowi. groźba choroby psychicznej. Siła. Tendencja do rozpraszania się.70/7 Poszukiwania. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. pracuje nad sobq i kieruje się ku swej wiedzy wewnętrznej (7). by pokonać przeszkody. medycyna oraz tych wszystkich. Współpraca. uznanie. opieka. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. komfort osiągnięty dzięki zręczności. ostrożność i ambicja. 41 71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. A ponieważ na 12 zamyka się cykl doskonały. jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. Predyspozycje do show—bussinesu. 74/11/11 Zyski i straty. ostrożność i dobra organizacja pracy. zdecydowaniu. Negatywnie — brak skrupułów. wyraża się w twórczości lub prokreacji (3). 77/14/5 Mądrość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). zazdrość. Spełniony. Poprzez pracę i zrozumienie materii jako bazy życia (4). które mają związek z żywnością lub higieną. determinacja i energia. podejrzliwość. Zwłaszcza że w dacie urodzenia rzadko można spotkać podliczbę większą niż 78. zdobywa władzę nad rzeczywistością (8) i może dzielić się owocami swojej pracy z innymi (9). 76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. 78/15/6 Liczba 78 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 12 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). kosztować przyjemności życia. niezależności. Sukces. talentowi.

Pierwsza część pracy nad kartą to ankieta i obliczenia. lecz nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. czyli dostęp do potencjału Czasu Teraźniejszego i poruszenie jego aktywności. Tak więc mój sposób rozumienia numerologii nie jest ani jedyny. co istnieje. aż zaakceptowaliśmy rzeczywistość. że jest ktoś. także rodzaj wiedzy. zdobywamy wiedzę. takiej. że „chwila zgody na wszystko. w czasie której dojrzewamy. czy też powtarzały się one wiele razy. Luisa L. I jeśli doszło do tego. Zgromadziwszy wszystkie dane. Najlepiej jest zacząć od siebie samego i zrozumienia własnego losu. które miały znaczący wpływ na nasz los. Anthony de Mello mówi. Wymaga jedynie znajomości metod obliczeniowych i umiejętności ich zastosowania. Hay Jedyna rzecz. A właśnie w poczuciu ciągłości TERAZ zawiera się możliwość kreacji naszej przyszłości. Zrozumienie przyjdzie z czasem. że jednak piszę tę książkę.LICZBY ŻYCIA KARTA NUMEROLOGICZNA Wszyscy znamy z astrologii słowo „horoskop". To ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. zgodnie z naszym świadomym wyborem. nie spiesząc się z wyciąganiem wniosków. w miarę stosowania ich w praktyce. Pozwólmy im popracować. 45 przyjmijmy je na razie „na wiarę". która jest przecież tylko odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. plan naszej ziemskiej podróży. to data urodzenia. Podczas zbierania danych liczby wnikają w nas i zaczynają otwierać kolejne furtki do głębokiej wiedzy wewnętrznej. Jak każde z wydarzeń w naszym życiu. Karta jest to zestaw danych zgromadzonych według planu analizy numerologicznej. który posiada każdy z nas. a nie innego schematu. Zebranie danych do karty. przystępujemy do interpretacji karty. Mówi się: „opracowuję Kartę Numerologiczna pani X" lub „robię analizę numerologiczna Karty pana Y". Nawet jeśli nie rozumiemy do końca powodów. a więc do odsłaniania tajemnic osobowości i losu danej osoby. Podstawa wiedzy numerologicznej jest ta sama dla wszystkich metod wypracowanych przez pokolenia numerologów. komu właśnie takie spojrzenie jest potrzebne. Wbrew pozorom są one bardzo proste i łatwe do zapamiętania. jest lepsza niż tysiąc lat pobożności". Każdy z nas przepuszcza przez swój wewnętrzny „komputer" dane podstawowe. który zawiera w sobie wszystkie liczby charakteryzujące osobę lub zdarzenie. Najtrudniejszym zadaniem adepta numerologii jest właściwa interpretacja karty. LICZBA DROGI ŻYCIA Każde doświadczenie jest sukcesem. rozwijamy . to znaczy. jaką wszyscy posiadamy. Zgoda oznacza przystąpienie do współpracy. dla których używa się takiego. karta. której nie możemy zmienić w naszym życiu. jakich problemów wewnętrznych były one materializacją. ani najlepszy. rozwija się przed nami mapa. przychodzi w odpowiedzi na nasz aktualny poziom ewolucji duchowej. na jaką zasługujemy. a następnie zinterpretować je zgodnie z symboliką liczb odnoszących się do danego okresu w życiu. Przede wszystkim należy wyłonić najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia. podobnie jak obliczenie horoskopu astrologicznego. nie jest niczym szczególnie trudnym. do odpowiedzi na zadane pytanie lub do analizy sytuacji lub zdarzenia stanowiącego przedmiot badania. Dzięki niej. Czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. wymagająca intuicyjnej syntezy na podstawie danych wrzuconych do wewnętrznego „komputera". przetwarza je i wyłania z mroku nowe aspekty interpretacji. Nauka ta jest jednak stale wzbogacana przez indywidualne doświadczenia. jaką możemy się posługiwać. Nie przerażajmy się ilością działań matematycznych. W numerologii rolę horoskopu pełni tzw. Trzeba starać się zrozumieć ich rolę w naszej ewolucji i odpowiedzieć na pytanie. Wszystkim początkującym radzę powściągnąć nadmierny entuzjazm do rozwiązywania cudzych problemów i pierwsze interpretacje traktować bardzo ostrożnie.

zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu. Podobnie jak dla astrologa podstawową informacją jest to.05. a naszą zdolnością ich rozwiązywania. suma cyfr zredukowanych: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia + + = DROGA ŻYCIA 18=(1+8) =9 05= 5 1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6 =20/2 W tym przypadku bierzemy pod uwagę liczbę 2 jako główną. co przeczuwamy. Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. W pierwszej połowie życia . jakie napotykamy.metoda horyzontalna.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA 2. stanowiącego przedmiot naszego zainteresowania. Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać. która zapewni nam przetrwanie. metoda horyzontalna: 18. To jest to. Wpływ LICZBY DROGI ŻYCIA można porównać do znaczenia znaku Zodiaku. To one ukazują nam indywidualny charakter człowieka lub wydarzenia. czyli suma pozioma wszystkich cyfr w dacie urodzenia. z jakimi jesteśmy konfrontowani. 29 i 11 jako podliczby pogłębiające analizę. Najważniejsze jest wiedzieć. 3. że żadne z doświadczeń. Należy używać każdego z nich. która z liczb jest LICZBĄ DROGI ŻYCIA badanej osoby.się. nie przerasta nas.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA + + = + + = 47 18 5 1950 =1973 =1+9+7+3 =20/2 2. że możemy dokonać lub co powoduje obawy i niedowierzanie. objazdów czeka nas na naszej drodze. jak i o czekających nas nagrodach. by znaleźć jak najwięcej podliczb.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2 3.suma cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać. w którym przebywa Słońce w momencie naszych narodzin. 46 tak dla numerologa pierwszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie. Wszystkie są dokładnie na naszą miarę. tym mniej błądzenia. oraz 20. że tego właśnie mamy dokonać. spod jakiego znaku jest dana osoba. ślepych uliczek. DROGA ŻYCIA Na początku charakterystyki każdej z liczb jest jej opis idealny. pogłębiają interpretację i wychwytują ukryte przy pobieżnym badaniu aspekty karty. 1. Liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia charakteryzuje drogę życiową — definiuje jakość tej drogi. Weźmy za przykład dane Jolanty Natalii PEPEL urodzonej 18 maja 1950 roku. że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja". 1. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami.

musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. złagodzeniem skrajności. musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości. Aby wykorzystać możliwości. Dlatego nie porównujmy się z innymi. Jesteś wrażliwy bardziej. które wyraża się w unikalnych aktach twórczych. jak i pozytywne. przewodnikiem. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy. chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczmi. one są w tobie.na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu. 1. Robisz wszystko według własnych pomysłów. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości. zanim nie dokończysz tego„ co za49 cząłeś. podjętych na fali entuzjazmu. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych. jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości. ekscentryczny i rozkojarzony. czyli kimś. Każdy z nas otrzymuje to. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. wyzwalać ich twórczą aktywność. co może stać się przyczyną wyobrażania sobie. nie wychylaj się bezustannie w przyszłość. i nie ma lepszych lub gorszych liczb. że jesteś tak bardzo inny. natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. entuzjazmu i niecierpliwości. może lepszy. 48 DROGA ŻYCIA No. dla każdego z nas inne. jaką zmierzasz. która rozwija ich możliwości. wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów. jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy. Pamiętajmy. 1 PIONIER Akcja. na której możesz spełnić ambicje. realizacja Jest to droga pionierów. Gdy ci się coś nie udaje. co otrzymać powinien. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych. odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. Aby zostać autentycznym liderem. Jesteś urodzonym liderem. zapewniasz im pracę. stajesz się agresywny. . jaki popełniłeś. gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu. nie do końca przemyślanych. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby. lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi. ale nie buduj muru wokół siebie. by spełnić cel swego wcielenia. na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności. Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji. gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż. Jest to droga sukcesów i awansu. a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. które sprawia. Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają. że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam. Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności. Opieraj się tylko na sobie samym. obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją. cech czy rodzajów trudności. a talent organizacyjny — w despotyzm. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy negatywne. Dobrze by było. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program. Lubisz aktywne życie. do którego dążymy. zarozumiały. szefem. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania. zrealizować zamiary. Żyj teraźniejszością. niż chcesz się przyznać. które niesie ze sobą dana wibracja. ale potrzebujesz afirmacji innych. one nie są za tobą. Nie ma niepodważalnych autorytetów. Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem. nauczyć się słuchać. nerwowy. że były niesłuszne. jak i sprawami swojej rodziny. być otwartym na rady twoich współpracowników. stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła. szefem. określić własną indywidualność. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo. gdy widzisz już. osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem. umiesz prowadzić innych. spełnienie. za kim inni podążają nie pod presją strachu.

łagodną. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny. wylewny. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. Sprzyja artystom. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej 51 osobowości. mediatorów. jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. pasywnie. przyjaźń. układ krążenia i oczy. inwencję i wyobraźnię. służy za ekran ochronny. leniwie. które zatrzymują cię w miejscu. którzy chcą pomagać innym. wiernym. uległość. tzw. umiejętność słuchania innych. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte. współpracy. nadmierny introwertyzm. ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. „umierasz". Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam. co robisz. niezrównoważenie. gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. 3 ARTYSTA Szczęście. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów. 2 WSPÓŁPRACOWNIK Współpraca. masz niezliczone talenty. 50 gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. empatia. jesteś nieszczęśliwy. założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci. Żywisz się spokojem. Jesteś osobą towarzyską. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami. przyjazną. psychiatria. Posiadasz naturę artystyczną. niestałość. system nerwowy. Żyjesz beztrosko. Jesteś znakomitym słuchaczem. Liczba 2 jest liczbą współzależności. szarych eminencji. „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. Jesteś ekstrawertykiem. by poznać cię naprawdę. a także urodzonych doradców. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu. posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego. wesołą. szczerą i optymistyczną.Słabe punkty. Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować. gdzie niezbędna jest intuicja. dialog. DROGA ŻYCIA No. podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. zdecydować się na cokolwiek. umiesz więc podtrzymywać ducha grupy. równowaga Droga współpracy i przyjaźni. ale także tym. jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa. Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne. Jest to droga wykonawców czyichś planów. Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość. jesteś lubiany przez otoczenie. gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. harmonią i ciszą. pracy w zespołach. Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych. utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. uczuciową. pomoc socjalna. psychologia. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym). serce. umiarkowanie. Jesteś z natury osobą wrażliwą. biura matrymonialne. literackie lub poetyckie. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. zdolności adaptacyjne Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg. Twoja rezerwa. Zarażasz innych swoim entuzjazmem. kontakt z naturą. We wszystkich dziedzinach. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. lecz raczej z braku refleksji. płodność. przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji. Pola twojego działania to medycyna. twórczość. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. Ratunkiem dla ciebie jest spokój. często stajesz się kolekcjonerem. lojalnym przyjacielem. . które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu. ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje. podporządkowanie. na której możesz osiągnąć sukces i harmonię. DROGA ŻYCIA No. talent mediatora i doradcy. którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany. cisza i odpowiednia dieta. gadatliwy i natrętny. która często odczytywana jest jako chłód.

wytrwały i uczciwy we wszystkim. Można ci zaufać. Twoja zachowawczość. rzemiosło. wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd. które wymagają metodyczności. ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. Omijasz komplikacje i wszystko. wierny i odpowiedzialny. jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. Odnoszą sukces wszędzie tam. aktorstwo. przesiąkniętą rutyną. W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną. byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu. obsesyjną. wykorzystujesz innych. co robisz. jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby. kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. struny głosowe. gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę. co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe. handlowcami. często przesadnie. o który dbasz. co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji. Jeśli chodzi o zdrowie i ciało. To jest tak. Dlatego . W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy. co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. precyzji. umiesz jasno widzieć swoje cele. odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom. natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. Mimo pewnej nieśmiałości. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem. chwalipiętą. To prawda. Jesteś osobą lękliwą. psując nastrój przyjęcia. Lubisz łatwe i lekkie życie. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką. Jesteś plotkarzem. gdyż jesteś lojalny. organizowania. jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów. przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność. a potem wziąć się do pracy. ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne. „Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach. zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego. umiesz wyrażać swe uczucia. Rzadko się mylisz. gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. Jeśli jesteś „czwórką". organizować życie. 52 I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie. które wymagają mobilności. gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji. które nie są tego warte. Masz cudowną zdolność do regeneracji. która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom. jakim ma służyć. planowania. Masz umiejętność analitycznego myślenia. sposobu urządzenia. skuteczną. stawy i krążenie krwi. tarczycę i system trawienny. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie. DROGA ŻYCIA No. znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. fanatyczną. Będziesz angażować się w sprawy. gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą. kończyć zaczęte i rzeczy. Mogą być także znakomitymi adwokatami. utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie. nietolerancyjną. Stajesz się nerwowy. Nawet pozytywnie wibrujące „trójki" z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności. 4 BUDOWNICZY Twórcza praca. kości. wystrój wnętrz. zbyt ambitną. Lubisz być wyróżniany. a więc utrudniają rozwój. Ważne jest dla ciebie. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina. literatura. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. czyli jego ograniczeń. szukać ideału. organizacja. następnie zebrać odpowiednie środki. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. znerwicowaną. pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół. że ta droga wymaga dużo wysiłku. zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam. systematyczną pracą przynoszącą owoce. Posiadasz silną wolę. ograniczenia. postępować metodycznie. radość życia i harmonię. planu wnętrza. analizy i organizacji. jesteś praktyczny. które nie pozwalają na zmiany. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość. „Trójki" spełniają się w zawodach. by się na nim wzorować. możesz stać się osobą leniwą. czyli budować rzeczywistość od podstaw. czasem graniczącą z uporem. dostrzegania szczegółów. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji.Jesteś osobą oryginalną. wysiłek. Cenisz duże towarzystwo. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem.

Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych. 54 Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł. a zaczyna wolność innych. Jesteś osobą ekspansywną. doświadczenie. przystosowania. Obydwa warianty „piątki" mają za zadanie rozstać się z przekonaniem. że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji. zmienną. łagodną i czarującą. stajesz się nieobliczalny i wybuchowy. droga tolerancji. perfekcji i odpowiedzialności. towarzystwo. DROGA ŻYCIA No. Jesteś skłonny do ryzyka. niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu. duchowych. a nie błyskotliwa erudycja. 6 NAUCZYCIEL Miłość. mięśniami. wolność. zarówno w relacjach z innymi ludźmi. rodzina. dynamiczną. być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków. by sprawdzić na sobie samym. pełną erotyzmu i fantazji. zmysłową. pięć" często doświadczają w sposób ekstremalny. Możesz być też osobą nieśmiałą. a także w szkolnictwie i w sporcie. prawo i sprawiedliwość. Dlatego osoby z programem. Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian. uwodzicielską. że partner. pełną kompleksów. które przyciągają dzieci. „Piątki" miewają problemy z nosem. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków. wielu przy godach (także miłosnych). jak i zainteresowaniach. egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych. oczekiwać na oceny i reakcje. harmonia. „Piątki" muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie. Negatywnie wibrujące „piątki" są posesywne. handlu. nie naruszać ich terytorium. że to. Jest to droga. doświadczenia. służba. kochane. Że aby zaistnieć. rodzajem i wymaganiami życia i pracy. czy się nie mylą. by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie. co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. 5 WĘDROWIEC Siła życia. która symbolizuje miłość i partnerstwo. odpowiedzialność. muszą być zauważone przez innych. sztuka. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym. Lubisz literaturę. Roztaczasz miłość i ciepło. zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji. które chcą "przebudować świat". Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie. Skutecznie działają w reklamie. osoby stare i ułomne. wyruszyć w nieznane. Jesteś zachłanny na życie. gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń. by zrozumieć. miłość i seks. do końca. Jesteś wierny pod warunkiem. zabawę. Masz naturę idealistyczną. posiadasz niespożytą energię. Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus. Potrzeba wolności jest dla "piątek" tak silna. umiejącą szermować argumentami. wahającą się za każdym razem. dokonywania wyborów. lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie. przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych. podobnie jak ty. Dojrzeć do prawdy. nowych znajomościach. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. zmiany. Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. gdzie się kończy ich wolność. sprawiedliwości. Żyjesz w napięciu i niepewności. mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach. której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją. oratorami. na której uczysz się podejmowania decyzji. . choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. Są pełnymi fantazji pisarzami. lękającą się zmian. zazdrosne. możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu.„czwórki". systemem nerwowym i ciśnieniem. 53 DROGA ŻYCIA No. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę. podróżach pełnych odkryć. dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania. różnorodności życiowych doświadczeń. że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna. Masz dar analizy. zaakceptowane.

gotowe zamęczyć innych swą czułością. która daje oparcie innym. Jeśli Wibrujesz negatywnie. co robisz. że są nie rozumiane. ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i . Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki. z tzw. wymagające. że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. a nie jako całość. nieczułe lub przeciwnie. Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. co oznacza. religijnej. alkoholizm lub narkomanię. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. struny głosowe. Będą nieodpowiedzialne. We wszystkim. gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. będąc liczbą przyporządkowaną materii. nieufność. dystans. drogą wiary (np. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję. a więc te.który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. na jego jakość. Jesteś partnerem. klanu. potrafisz być całkowicie wiemy. będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. podporządkowanie życia pracy naukowej). lojalność i mądrość. DROGA ŻYCIA No. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. tzn. że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie. wojskowej. politycznej. sama szuka często ochrony i protekcji. pedagogicznej czy też artystycznej. Niestety. resocjalizujesz. przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki. Bezpieczeństwo materialne. pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. Brak ci autentycznej wiary w siebie. władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej. umieć widzieć siebie w całości. Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. którego będziesz przywódcą i opiekunem. chyba że spotkasz kogoś. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą. zamiast żyć naprawdę. którzy czując twoją uczciwość. Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów. przeżywa życie śniąc je. że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. będą nieznośne. zazdrościły. Będą krytykowały wszystkich i wszystko. Dlatego też ta sama „szóstka". nerki i układ moczowy. by „zgasnąć” w intymnej. Uczyć się być pokornym. obrażały się. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim). który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło. które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6. Równocześnie „siódemka". ludzi i sytuacji sprawi. potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie. wiara. Droga ta może być drogą sławy. zamkniętą w sobie. zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. 7 FILOZOF Wiedza. Lgną do ciebie ludzie z problemami. oczekują od ciebie pomocy. nieuczciwą. jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością. Swe uczucia często skrywasz. zmusza do poznania jej dogłębnie. sekret Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne. zwycięstwo nad samym sobą. brak wiary. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do za55 łożenia rodziny. a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. tracąc jego smak. cierpiały. z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie. zatapiając się w swym wnętrzu. nauczasz. trudne we współżyciu. zaniedbane. jesteś często osobą błyszczącą w to56 warzystwie. dobrowolne lub nie. Jeśli jej nie znajduje. sam znajdując przy okazji podporę uczuciową. kontemplacja. Natomiast osoby wibrujące negatywnie. Masz bardzo silne potrzeby seksualne. domowej sytuacji. Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze. Możesz robić wrażenie osoby obojętnej. starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). Łakomstwo może prowadzić do otyłości. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. Musisz przełamać swój dystans. Zamiast krytykować — wpajasz ideały. ale twoim sercem kieruje rozsądek. intelekt. która sprawia. Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja.

że masz zdolności do interesów. sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski. najważniejsze jest. stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. a także. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. którzy pomimo dystansu. jaki stwarzasz. interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka. czasami system nerwowy. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją. W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny. Możesz tyranizować otoczenie. Dlatego też wśród „ósemek" spotyka się wielkich mistyków. by wyczekać na moment sukcesu. gdzie niezbędna jest umiejętność 57 analizy. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm. a zdolności muzyczne są często twoim udziałem. by zostały wykorzystane jej zdolności . bez podtekstów. ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród „siódemek". będziesz wprowadzać destrukcję. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli. wymuszać posłuszeństwo. środkiem do realizacji celów. W każdej dziedzinie. na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu. 8 ŻNIWIARZ Władza. Ważne jest dla ciebie. psychologia. a poczucie. że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi. masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. bezustannie oceniać innych. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych. realizacja. atmosferę zazdrości. nauczyć się respektować innych. Kochasz z pasją. Pełnisz rolę ojca. Przeszedłszy ten próg zrozumienia. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. lojalnym szefem. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. a także wystarczającą wytrwałość. „Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość. Jesteś znakomitym. filozofia. pieniądze.szacunku otoczenia. Jesteś niezależny. co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody. Twojemu życiu. towarzyszy sztuka. Chcesz być doceniany i podziwia58 ny jako głowa rodziny. nogi. jaką uprawia „ósemka". Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna". skuteczne i humanitarne. medycyna. Będąc z natury wierny. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy. często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. mistycyzm Jest to droga autorytetu. a to co robią jest oryginalne. Słabe punkty to: kolana. co masz i co wiesz. Wszystkie te cechy sprawiają. co robisz. nigdy nie będziesz się czuł pokonany. podekscytowania. przywództwo. często samotnemu. wkładasz dużo pasji. stawy. We wszystko. choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. nie trwonienia jej bez potrzeby. ale gotowy dzielić się z innymi tym. problemów finansowych i ryzyka. że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. Zamiast tworzyć. astrologia. zbliżą się do ciebie. lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. Pragnienie poznania. że panujesz nad sytuacją. popycha cię do mnożenia obowiązków. Dla „siódemek". okrutną. Musisz uświadomić sobie. siły woli i pieniądza. wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. twardą. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii. będziesz osobą goniącą za pieniędzmi. a więc i doświadczania jest w tobie tak silne. w sensie ogólnym. życie z jego podstawowymi wartościami. nie znosisz być zdradzany. Jesteś osobą praktyczną. obok książek i własnych myśli. obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. które nic nie robią połowicznie. nietolerancji. że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. Realizując negatywną wibrację „ósemki". DROGA ŻYCIA No. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem". zimną i bezkompromisową. które poddajesz nieustannej analizie. odbiorcą przekazów z innych wymiarów. wyboru kierunku studiów). by sytuacje były czyste i jasne. posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania. o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje.

pewna i precyzyjna ręka. uwaga i altruizm.. jak i negatywnie. inspiracja. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak. magów. gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. natchnienia i oryginalności. czułym i uważnym partnerem. „Jedenastka" ma obowiązek inicjowania innych. by nie zapomnieć o sobie. Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. DROGA ŻYCIA No. to: nerki. jeśli chodzi o ciało. Wśród „dziewiątek" można spotkać także hipnotyzerów. by wzbogacić innych swoją wiedzą. którzy tego potrzebują. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne. metafizyka i okultyzm. mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. „dziewiątki" są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. otwartość. albowiem rezygnując z własnego rozwoju. komu można pomóc. nie mamy czym dzielić się z innymi. wiedząc. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę.przywódcze. służenie innym Droga misjonarzy. Jesteś humanistą. Pracujesz na niego bezinteresownie. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości. jest pasywna i kłamliwa. dzielenia się wiedzą wewnętrzną. To bilans z poprzednich wcieleń. ideał. kino. odporność na stres i konkretny cel. ani nie pomagasz wszystkim. in. Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii.. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością. psychologii i filozofii. tym więcej trudności napotykamy. doskonała organizacja. kompozytorami muzyki sakralnej. a komu nie. Ulega wpływom. by służyć ludzkości. posiadasz dużą intuicję. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną. Jest to droga ideału. ich dziedziny to muzyka. uniwersalność. społecznych. szczodrość. która sprawia. lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych). równowaga i dociekliwość powodują. m. wewnętrzne narządy płciowe. otwartość. bankier. stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. Słabe punkty. będą wyśmienitym polem do działania dla „ósemki". lękliwa. w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia. a także pracy dla celów grupowych. ekonomista. Wszystkie zawody takie jak: chirurg. że wszystko. Pociągają cię poszukiwania intelektualne. 9 MISJONARZ Talent. układ krążenia i gardło. tych. dobroć. intuicja Ci. którzy podróżują. w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji. dyrektorami przedsiębiorstw finansowych. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata. osobą światłą i wykształconą. że jesteś kochany. że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. Staje się nieśmiała. teatr. niemoralną. taniec. . Niecierpliwi się. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Umiejętność oceny i obserwacji. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie. dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. chirurgami. a także. że „dziewiątki" odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych. „Dziewiątki" są wspaniałymi artystami. policjant. intuicji. Są znakomitymi adwokatami. lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo. malarstwo. 11 WIZJONER Wizjonerstwo. identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. idealistą. która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia. Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym. co czynisz dla ludzkości. DROGA ŻYCIA No. którzy wibrują pozytywnie. rozmach. Jesteś osobą pełną współczucia dla innych. 59 Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania. prawnik. media i słynnych okultystów. notariusz. którą nagromadziła w wielu poprzednich 60 wcieleniach. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne. tolerancję. Zarówno wibrując pozytywnie. ewolucja i penetracja nowych obszarów życia. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. Chcesz zbudować nowy. że ani nie przeżywasz własnego życia. lepszy świat. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić. gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat.

które może spowodować rozchwianie emocjonalne. okultystów. Metafizyczny kontakt. 61 W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa. Nauczyć się prowadzić dialog. czego nie dostrzegają inni. z powodu złej gospodarki energią. Jesteś osobą pomysłową. Negatywna „jedenastka" jest napięta. astrologiem lub. numerologiem. choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. 22 ARCHITEKT Moc wewnętrzna. Wielu wielkich polityków. twoje plany przekraczają twoje możliwości. wyprzedzających epokę. żądna władzy i posesywna. nie słuchasz nikogo. głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać. Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku. Masz żywy charakter. Jeśli wibrujesz pozytywnie. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. psychologiem. nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią. czyli np. pisarzy. Choroby często dotyczą żołądka. naruszasz wszelkie prawa i reguły.Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji. Niekonwencjonalna jedenastka" może przeżyć najróżniejsze formy miłości. a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów. wyższa inteligencja. Mimo że „jedenastka" posiada dużą odporność psychiczną. gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych. takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko.. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem. . możesz być wspaniałym nauczycielem. lekarzem. szczerą. gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia. rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek". sprawia. co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. nieobca jej jest depresja. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych. „Jedenastki" mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie. 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Potrafi osiągnąć każdy cel. a oryginalność zamienia się w ekscentryczność. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne. dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne. jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia. egoistyczna. Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. uczciwą. DROGA ŻYCIA No. twórcą rzeczy zupełnie nowych. umieć dawać i brać. gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki". Opanować swój despotyzm. nie walczyć i nie manipulować innymi. Stajesz się nieczuły i obojętny. postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni. a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. samolubny. stajesz się despotyczny. lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji. Często prowadzi to do destrukcji. gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. matematyków. geniusz konstrukcyjny Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. oraz mediumiczność zapewniająca przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują. że widzisz to. która daje ci oparcie. wychowawcą. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. Musisz jednak unikać przepracowania. Dążąc do stabilizacji rodzinnej. Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią. Jeśli wibrujesz negatywnie. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi. Prowokuje sytuacje. że są poszukiwanymi towarzyszami.. mistrzem duchowym. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą. mylisz miłość z nienawiścią. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. przepracowania się. nerwowa. Niestety. w jakim kierunku należy iść. które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy.

wyznaczany Cyklami Życia i jego Punktami Zwrotnymi. w którym się urodziliśmy. wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne. Nauczyć się odpoczywać. rok ten będzie najprawdopodobniej trudny. kim mamy być i jak żyć. Pracować nad so62 bą tak. MIŁOŚĆ i SEKS. miesiąc. HARMONIA. w nowej dziedzinie lub po prostu na inny sposób. Będziemy musieli zbudować różne rzeczy od początku. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22. nie pozwalając na zmiany.. zgodny z naszym indywidualnym cyklem życiowym. Dla osób. ROK OSOBISTY Dzień. Znalazłszy się w polu jej oddziaływania.Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać. Dla wielu z nas rok ten oznaczał będzie życie w nieustannym ruchu. Dążenie do harmonii sprawi. Liczbę ROKU UNIWERSALNEGO (R. wpisujemy się w pewien rytm zjawisk. I od tej chwili każdy dzień. 6. która opisuje jego miejsce w cyklu przemian. Tworzyć na skalę uniwersalną. tak wielki jest zakres twoich możliwości. Z chwilą. TWÓRCZOŚĆ. dzielić się. podróży. Należy więc przemyśleć swoje wątpliwości i problemy. RODZINA. zaakceptować doświadczenia nabyte w poprzednim roku aby odnaleźć nowe spojrzenie na swoje miejsce w świecie. uwolnieniem od hamujących nasz rozwój uzależnień emocjonalnych. rozpoznanie najgłębszych potrzeb emocjonalnych i zmysłowych. a także wielu polityków i historyków. zauważać i rozumieć innych. Motyw przewodni "piątki" to ZMIANA. uzależnieniu ekonomicznym lub po prostu przyzwyczajeniu. uruchamia się specyficzny. RUCH. Rok 1994 wyraża się więc poprzez wibrację liczby pięć (5/23) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. z myślą o ludzkości. . tydzień. Możesz spełnić się w każdej dziedzinie. No. będzie wyrazem naszego indywidualnego cyklu uczestniczenia w procesie przemian. układy i związki między ludźmi ulegną rozpadowi. burzenie naszych osobistych i zapożyczonych mitów. strachu. PRZYSTOSOWANIE SIĘ. kiedy wraz z datą urodzenia otrzymujemy przekaz energetyczny w postaci wibracji Liczby Drogi Życia. 5. układach. że wszelkie zmiany przebiegać będą bez zbędnych konfliktów. U. ROK UNIWERSALNY Każdy kolejny rok ma swoją własną wibrację wyznaczoną przez liczbę. Dla wielu z nas będzie to rok odkrywania samych siebie i niespodzianek w tej dziedzinie. mogą się rozpaść.. Motyw przewodni „szóstki" to SYMETRIA. rok 1994: 1+9 + 9 + 4 = 23 2+3=5 Rok 1994 jest R. WOLNOŚĆ. Poczucie straty rekompensowane będzie poszerzeniem wewnętrznej wolności. wymianę i przenoszenie informacji lub towarów. Rok 1995 wyraża się więc poprzez wibrację liczby sześć (6/24) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. Niepotrzebne lub opierające się na fałszywych podstawach struktur 63 ry. U. konwencji. na obcym gruncie.) znajdujemy redukując wszystkie cyfry do liczby prostej. Można w tym roku oczekiwać sytuacji zmuszających do poważnych wyborów zwłaszcza dotyczących rodziny i związków uczuciowych. Dla roku 1995: 1+9 + 9 + 5=24 2+4=6 Rok 1995 jest R. Rok 1994 będzie testował także naszą zdolność do przystosowania się wobec głębokich i nieuchronnych zmian. indywidualny rytm naszego życia. Przyczyną rozkładu będzie poszukiwanie naszej prawdy wewnętrznej. by uzyskać akceptację otoczenia. Można więc w tym roku oczekiwać wielu głębokich zmian zarówno w skali makro. nawet jeśli rozmowa miałaby trwać bardzo długo. np. które zbudowały swoje poczucie bezpieczeństwa na kruchych podstawach i pragną bronić swej zdobyczy. to jakby fala radiowa wyemitowana przez niewidzialną stację nadawczą. jak i w nas samych i kolejach naszego losu. TOLERANCJA. związki oparte na sztucznych podstawach. rok oraz kolejny etap naszej wędrówki wyznaczony istotnymi datami. No. Umiejętność określenia liczb Roku Uniwersalnego i Roku Osobistego jest niezbędna do obliczania Cykli Życia i Punktów Zwrotnych. Będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. Jak już mówiliśmy. społecznych i materialnych Odrzucimy krępujące nas więzy konwencji i wyznaczonych granic tego. będziemy od nowa zmuszeni do sprzedania siebie. Rok ten będzie znaczący dla naszych spraw uczuciowych. dostosowany do naszych aktualnych potrzeb. U. ALTRUIZM. miesiąc i rok. zareklamowania się i zdobycia akceptacji w nowym miejscu.

Jest to liczba ROKU OSOBISTEGO (R. nie zakłócone żądzą posiadania. Brak tolerancji. jeśli będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. w tym roku pojawi się szansa odnowienia i oczyszczenia struktur politycznych i systemów sprawowania władzy. oparte na pełnej równowadze potrzeb i pragnień.. będzie mogło rozwijać się pomyślnie tylko pod warunkiem akceptacji odmiennych poglądów i dążeń. będą dla nas wówczas źródłem głębokiej satysfakcji. Nowe związki mają szansę stać idealnie harmonijne.O.. Na przykład dla Jolanty ur. jeśli społeczeństwa jak i elity podejmą wysiłek zrozumienia innych. i porozumienia dla wspólnego dobra. To. Z drugiej strony.) + + SUMA liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia liczba roku kalendarzowego R. Będziemy musieli także podjąć zasadnicze decyzje dotyczące naszej pracy zawodowej. w którym się urodziliśmy. zależy od naszej wibracji osobistej. 64 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.05.05.O. 18 maja rok 1994 będzie ROKIEM OSOBISTYM No. zaborczość i żądza władzy właśnie w tym roku mogą doprowadzić do wydarzeń szczególnie niepomyślnych a nawet tragicznych. przed nami wybór zakresu odpowiedzialności i kierunku rozwoju. zbudować od nowa związki uczuciowe i układy bardziej oficjalne.1994 do 18. To samo -z zachowaniem proporcji. zawiścią czy zazdrością. Będziemy musieli zrezygnować z wielu swoich resentymentów i poglądów. nawet bolesne. Neutralność i tolerancja pomoże nam odnaleźć swoje miejsce w życiu. . 1/10 liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia Liczba roku kalendarzowego 18 = 1 +8 =9 5 =5 1+9 + 9 + 4 = 23 = 5 2017 2 + 0 + 1 +7 = 10 10 = 1 +0 =1 SUMA R. * Rok Osobisty to rok słoneczny. Otrzymana w ten sposób liczba symbolizuje to wszystko.). Lub działanie na liczbach uproszczonych: 9 + 5 + 5 = 19 = 10= 1 Rok 1994/95 jest Rokiem Osobistym No. jaki jest.1995. 1 i trwa od 18. jaką rolę przybierzemy w tak zaprojektowanych dekoracjach.Rok 1995 będzie testował naszą zdolność do tolerancji i akceptacji świata takim. które dodajemy do liczby Roku Uniwersalnego. Jest to ogólna charakterystyka roku. który trwa od urodzin do urodzin. nawet gdyby rozmowa miała trwać bardzo długo.dotyczy życia politycznego i społecznego. Zwłaszcza powinniśmy się pozbyć uprzedzeń wobec „obcych" . Dla wielu z nas może to być trudne. w jakiej rozgrywać się będą kolejne odsłony naszego losu. małostkowych lub nieprzemyślanych.osób czy społeczności inaczej myślących lub różniących się od nas obyczajami i poglądami.O. czym rok ten będzie dla nas. ale ten wysiłek się opłaci. czyli od liczby dnia i miesiąca. * Rok Uniwersalny trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia. skutki okażą się zbawienne i trwałe. atmosfera.

kontakty towarzyskie. Jeśli wszystko do tej pory szło dobrze. 4 obdarza cię wielką cierpliwością. co nowe. co i jak się wydarzyło jest to nieodwracalne. który świeci odbitym światłem słonecznym. co robisz. będziesz miał więc wiele nowych pomysłów. 2 W tym roku znalazłeś się pod wpływem Księżyca. Związki powstałe w tym R. Widzisz wiele spraw i siebie samego w nowym świetle. zaprzepaścić szanse. ROK OSOBISTY No. inne zaskoczyły cię lub sprawiły ci ból. i teraz błyskotliwa iskra twórcza przybiera postać ciężkiej. Wibracja liczby 3 oświetla cię jak blask reflektorów na scenie. popularny. Przyszedł czas na nadanie formy twórczym zamysłom. Stwarzasz swój świat. jak i zachodzących na zewnątrz ciebie. podatny na wpływ z zewnątrz. zmienny. zwana jest przez astrologów planetą wielkiego szczęścia. odwagę i moc realizacji planów.. jesteś pełen energii i wiary w siebie. o których będzie mowa w następnych rozdziałach. w którym możesz nawiązać poważny romans lub zawrzeć związek małżeński. trudzisz się bez oczekiwania na szybki. związki. na polu społecznym. współpraca. Możesz być wciągu tego roku niezdecydowany. Dzięki twojej inicjatywie i ogromnej ambicji mogą powstać nowe przedsięwzięcia. a w każdym razie masz potrzebę. miłość. Możesz rozpocząć pionierskie badania naukowe. jeśli zajmujesz się pisaniem.O. świecisz więc jasnym blaskiem. Stajesz się bardziej pasywny. by tak było. lecz równocześnie jesteś pełen rezerwy.. konsekwencją. w naturalny sposób obejmując przywództwo w rodzinie. istnieje więc groźba. przyciągając do siebie innych. co teraz stworzysz. ROK OSOBISTY No. spektakularny sukces. świadomością celu swego działania i pokorą. jak uczuciowe i intelektualne. Być może twoje życie i stosunki osobiste nie będą miały w tym czasie wiele wdzięku i wydadzą ci się nieco ciężkie i zbyt poważne. Będziesz w centrum zainteresowania. O. Bardzo wrażliwy i romantyczny. na podstawie której dochodzimy do liczby głównej (np. spółki. To. Potrzebujesz ich jak tlenu. który chcemy przeanalizować. Krótko mówiąc — zmarnować dobre pomysły. 3 Planeta Jowisz. Możesz dokonać tego na każdym polu i w każdej dziedzinie — zależnie od twoich predyspozycji. 4 W tym roku będziesz musiał ograniczyć rozrywki i przyjemności dnia codziennego i zająć się pracą. ale pełen wątpliwości i pytań wobec samego siebie. Niezależnie od tego. Jesteś w tym roku artystą we wszystkim. Jest to rok. wyjątkowy. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych. 65 Zbadanie tą metodą swego dotychczasowego życia pokaże nam. Niektóre dokonały się zgodnie z twoją wolą. ale równocześnie musisz bardzo uważać na to. Także ty nie będziesz już tym. dom dla ciała i duszy. da nadzwyczaj obfity plon. przyporządkowana tej wibracji. Czujesz się wybrany. który będzie przynosił profity przez długie lata. Przed tobą rok sukcesu i czerpania zysków z twoich wysiłków. Przez cały ten rok prowadzi cię Słońce. Możesz wyrazić siebie w kuchni jako gospodyni domowa. Ta wibracja da ci siłę i wolę. ROK OSOBISTY No. Niewątpliwie jest to rok. nie bój się więc zmian. Polecam zwrócenie uwagi na podliczbę. To. Być może trzeba pociągnąć dalej pomysły z poprzedniego roku. Masz w tym czasie również skłonność do przesady i rozrzutności. plany. wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z twoją pracą lub zainteresowaniami. No. rozpoznajesz swoje potrzeby emocjonalne i. gromadzisz oszczędności. narzucone przez okoliczności. „Jeden" jest początkiem cyklu. Zwykle wymaga to współpracy z innymi. i to nowych nie tylko dla ciebie. rozwiewania wątpliwości. niekiedy monotonnej pracy.W ten sposób możemy znaleźć numer każdego ROKU OSOBISTEGO z przeszłości lub przyszłości. solidny i trwały. ROK OSOBISTY No. będzie godne realizacji i korzystne dla ciebie. 5 . czasem się mylisz. jeśli nie — musisz ją zbudować od nowa. w ja sposób reagujemy na poszczególne wibracje i pozwoli na przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz kierunku naszego rozwoju. w pracy. mogą okazać się nieco wymuszone. co mówisz i robisz—ta rola to twoja wielka szansa na sukces. Liczba R. w którym dojdzie do głosu twoja potrzeba wyrażenia samego siebie. inicjatywę. W tym roku najistotniejszym polem twojego działania są stosunki partnerskie — przyjaźń. -3/5). śmiało przystąp do spełniania swoich marzeń otwórz się na wszystko. Wibracja R. co zaplanujesz w tym roku. 1 Masz za sobą rok poważnych przemian zarówno wewnętrznych. że naczynie nie jest puste. Budujesz solidne podstawy dla swojej przyszłości. w miłości albo na polu literatury. dzięki któremu będą odporne na wstrząsy w późniejszych latach. 66 ROK OSOBISTY No. dokonywania wyborów. Charakterystyka wibracji podliczby przyniesie wiele dodatkowych informacji i pozwoli na głębszą interpretację Roku Osobistego. bardziej bierny niż zwykle. że możesz roztrwonić zarówno zdobycze materialne.O. kim byłeś dotąd. skoncentrowany raczej na drobiazgach niż rozległych działaniach. ale pod warunkiem. ale nagrodą będzie poczucie bezpieczeństwa i solidny fundament.

zdystansować się wobec spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. 8 Ten rok przyniesie ci pewność siebie. Możesz doznać przeżyć mistycznych. Wykorzystaj to mądrze i uczciwie. które wzbogacają cię wewnętrznie. Możesz mieć kontakty ze środkami masowego przekazu. swoich osiągnięć. sukces materialny i wynikające stąd poczucie władzy i wolności. kształcenia.O. które będą dotyczyć opieki. rozstać się z przyzwyczajeniami. ale nie pozbawiona pułapek. podróżo67 wał i odpoczywał. utrwalonym obrazem twojej osoby. prowadzeniem interesów. która skłania innych do podporządkowania się twojej woli. a w szczególności małżeństwo. R. Wibracja „ósemki" obdarza cię niezwykłą mocą twórczą. Jeśli poprzednie lata nie stworzyły warunków do pełnego wykorzystania walorów tej wibracji. Być może będziesz osobą ofiarującą swą pomoc innym. jak przebiegnie. zależy w dużej mierze od tego. 9 Ten rok przynosi największą różnorodność doświadczeń jako bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. Możliwe są problemy zdrowotne. jakie łączą cię z drugą osobą. dokonywał zmian i ulepszeń. pozwoli cii zobaczyć inny wymiar twoich problemów. możesz pisać. wymiany myśli. w swoim optymalnym wyrazie. sprzedawać swoje talenty lub wyroby. konieczność szukania pomocy. np. Będziesz nastawiony raczej na zdobywanie wiedzy. poszukiwanie duchowego oświecenia. przynosi jednak pełne zaspokojenie potrzeb materialnych i satysfakcję zawodową. w jaki sposób odpowiedziałeś na wyzwania poprzednich lat. Jesteś panem swojego życia i wszystko jest w twoich rękach. W R. ROK OSOBISTY No. które powinny układać się zadowalająco. poza zdarzeniami życia codziennego. No. ale niekoniecznie trwały. 4 nie przyj niósł ci sukcesów i zmarnowałeś szansę. Rok ten. twoje lub bliskich ci osób. Możesz mieć ochotę zrzucić swoją dotychczasową skórę. uczestniczyć w życiu kulturalnym. powinien przynieść . Jest to korzystny czas dla zgłębiania zagadnień metafizycznych i dla studiów okultystycznych. Ten rok przynosi rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Należy użyć jej w sposób konstruktywny i za wszelką cenę unikać destruktywnych aspektów tej liczby. Jeśli R. Oznacza to 68 między innymi ograniczenie kontaktów z ludźmi. ROK OSOBISTY No. 6 może przynieść cierpienie. 6 W tym roku głównym polem twojego działania będzie rodzina. osłabienie zainteresowania codzienną pracą. Musisz być przygotowany do kierowania twoją rodziną i jej sprawami finansowymi.O. przyjaźni i miłości. O. trudne wybory. Sytuacja ta jest bardzo korzystna. poczucia trwałości i głębokich wartości. samotność. 7 zapewne zauważysz pewien spadek aktywności życiowej. a także z ludźmi. No. wygody życia codziennego wychowania. nawykami. np. Przede wszystkim wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos — wraz z nim płynie głęboka. zarabianiem pieniędzy. szczególnie te. więcej energii skierujesz do wewnątrz niż na zewnątrz. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa sprawi. z którymi związałeś swój los. które przewartościują twój dotychczasowy światopogląd i wpłyną na zmianę stylu twojego życia. w obecnym roku możesz kręcić się w kółko. Filozoficzna postawa. Jest to także rok dużych oczekiwań erotycznych i uczuciowych! Możesz wejść w nowy związek. medytację.Jest to rok zmian w sprawach osobistych i zawodowych. jako wykładowca. Jeśli udało ci się w minionym roku stworzyć przyzwoitą bazę dla dalszego życia. którym nie umiesz sprostać. spalać w pozornej aktywności i rozpaczliwie szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych. podjąć naukę. Związki uczuciowe. jakie przed tobą rysował. ROK OSOBISTY No. które będą starały się przeniknąć do twojego życia. Nie jest to rok obiecujący nadspodziewane zyski. z uczelniami. albo zająć się reklamą. intuicyjna wiedza. przeżywać będą okres harmonii. by zrobić miejsce nowemu. że zwrócisz się również w kierunku zaspokajania potrzeb artystycznych i intelektualnych — możesz rozwijać swoje zainteresowania. No. 7 Ten rok daje ci szansę zobaczenia twojego losu w kategoriach uniwersalnych. teraz będziesz poruszał się swobodnie w świecie materii. Twoja osobowość ma w tym czasie magnetyczną siłę. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia twoich działań. w oderwaniu od wzlotów i upadków twojej ziemskiej egzystencji. która pomoże ci dokonać właściwych wyborów. który będzie emocjonujący i bogaty w różnorodne doświadczenia. W tym roku twoje zdolności pozazmysłowe staną się twoim sprzymierzeńcem — możesz zaufać swoim przeczuciom i wrażeniom. Prawdopodobnie przyjmiesz na siebie szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem. W tym roku korzystne są podróże. Nie poddaj się panice lub sentymentom — stare musi odejść. jaką przyjmiesz. To. ROK OSOBISTY No.

możesz otrzymać wiele cennych inspiracji. PRZYKŁAD Jolanty ur. 18 maja 1950 r. że nawiążesz romans. otrzymujesz zastrzyk pozytywnej energii. Nie „osiądź na laurach". zabezpieczania. które odkładałeś na potem. Teraz należy też oczekiwać „szczęścia" w różnych sprawach. do podporządkowania się potrzebom innych lub wymaganiom. która przyćmiewa kłopoty i nie rozwiązane problemy. nie przyzwyczajonych do wysiłku. 4 nie jest zestrojona z twoją naturą. Jest to miesiąc ograniczeń. Możesz spełnić rolę doradcy lub mediatora pomiędzy skłóconymi stronami. Masz świadomość. Jest to okres gromadzenia. by nie roztrwonić pozytywnej energii na działanie. Jeśli jednak wibracja No. Roku Osobistego) = 7 Czerwiec 1994 r. niejasnych doznań i czujesz. Musisz zrezygnować z przyjemności i rozrywek. Ten miesiąc nie sprzyja jednak podejmowaniu ważnych decyzji. którego cel nie jest dla ciebie jasny. wykonujesz prace. Realizujesz powoli swoje pomysły. 69 MIESIĄC OSOBISTY Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M. które zaowocują w przyszłości. ale również bardziej atrakcyjny dla innych. No. skłonny do ryzyka. ich planami. jednak bądź ostrożny z wyrażaniem swojej woli w sposób nie znoszący sprzeciwu. Możesz być nieostrożny. potrzebami i problemami. obawiających się zmian. szczęście oraz głęboką wiedzę o sobie samym i prawach istnienia.czerpanie satysfakcji z dokonań minionego cyklu. niż je stwarzasz. Ten miesiąc oznacza ciężką pracę. że stwarzasz prawdziwą wartość. choć życie będzie tego od ciebie wymagać — jesteś pełen wątpliwości. 2 W tym miesiącu twoje doświadczenia związane będą z innymi ludźmi. ale też nie podejmuj nadmiernego ryzyka — ten miesiąc jest znakomitym początkiem wielu przedsięwzięć. 6 (czerwiec)+ 1 (No. masz nowe pomysły. możesz także stać się inicjatorem i kierownikiem wspólnych przedsięwzięć. Dla osób zachowawczych.) + = Miesiąc kalendarzowy No. zniecierpliwiony. Przypływ siły życiowej sprawia. Jesteś bardziej pewny siebie niż zwykle. być może z kimś z twoich dotychczasowych przyjaciół. W tym miesiącu mogą niepokoić cię rozterki związane z wyborem kierunku w życiu — nastawienie na publiczny sukces pozostawia niedosyt życia wewnętrznego. gdyż słowo jest teraz dla ciebie najlepszym nośnikiem twojej wewnętrznej energii. trwałą i przynoszącą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. budowania bazy dla przyszłych przedsięwzięć. której efekty widoczne będą dopiero za jakiś czas. O. jakie stawia przed tobą działanie dla osiągnięcia wspólnego celu. Będziesz bardziej wrażliwy niż zwykle i jest prawdopodobne. Twoja aktywność może zostać spożytkowana na twórczość artystyczną. Szukamy liczby wyrażającej dla Jolanty indywidualny charakter miesiąca czerwca 1994 roku. spędzasz czas z przyjaciółmi. Testowana będzie twoja zdolność do współpracy. Należy uważać. to dla Jolanty M. Masz skłonność do czerpania przyjemności z życia. Odczuwasz wielką radość życia. przyjaźnie. 1 może stanowić trudne wyzwanie i wprowadzić pewien niepokój. 1 możesz nawiązać nowe znajomości. przede wszystkim literacką. wściekły. które dawno wymagały dokończenia. 4 Jest to trudny okres dla osób niecierpliwych. lecz przed tobą jeszcze wiele pracy. 3 Czujesz przypływ sił twórczych i rosnącą potrzebę wyrażenia siebie poprzez sztukę i miłość. korzystnych zbiegów okoliczności i niespodziewanego rozwiązania starych problemów. W Miesiącu Osobistym No. Upór i wygórowana ambicja mogą doprowadzić cię do poważnych strat finansowych. co zwykle pociąga za sobą duże wydatki. Swoim . 7 MIESIĄC OSOBISTY No. możesz czuć się nieszczęśliwy. że raczej jesteś prowadzony przez okoliczności. 70 MIESIĄC OSOBISTY No. Jeśli zaś jesteś skierowany raczej ku swemu wnętrzu. Nawiązujesz liczne kontakty. które może ujrzysz w nowym świetle. miesiąc No.O. 1 Rozpoczynasz nowy cykl w skali najbliższych miesięcy. przystępujesz do realizacji śmiałych przedsięwzięć.O. błyszczysz w towarzystwie. miłość. Roku Osobistego M. konfliktowy. które będą trwałe i wniosą wiele da twojego życia. W tym miesiącu prawdopodobnie będziesz bardziej ulegać wpływom innych ludzi. MIESIĄC OSOBISTY No. że stajesz się nie tylko bardziej twórczy. MIESIĄC OSOBISTY No.

chłodem i zamknięciem się w sobie sprawiasz przykrość bliskim ci osobom. 71

MIESIĄC OSOBISTY No. 5
Jest to miesiąc, który wprowadzi wiele zmian w twoje życie osobiste i zawodowe. Przede wszystkim wyrazi się to w twojej zwiększonej ruchliwości, konieczności (lub chęci) odbycia podróży albo zmianie miejsca zamieszkania czy pracy. Dla osób zestrojonych z wibracją „piątki" miesiąc ten będzie pełen sukcesów towarzyskich, zawodowych i uczuciowych. Wibracja No. 5 stanowi test na twoje zdolności do przystosowania się. Jest to czas, w którym można „sprzedać siebie", zareklamować swoje pomysły i dokonania. Szansa na przeżycie ekscytującego romansu lub odbudowanie więzi emocjonalnej i erotycznej z partnerem. Dużo akceptacji ze strony otoczenia przyniesie wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jeśli wynika ona tylko z nieuzasadnionego entuzjazmu lub megalomanii — grożą ci przykre rozczarowania. W tym miesiącu może powstać skłonność do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i ryzykownych przygód. Rozterki uczuciowe mogą przejawić się w zazdrości i ingerencji w sferę wolności innych. Osoby, dla których wibracja „piątki" jest obca, mogą czuć się niepewnie wobec jej wyzwań. Nieśmiałość i brak wiary w siebie sprawi, że przepuszczą wiele okazji i będą miały poczucie zmarnowanych szans.

MIESIĄC OSOBISTY No. 6
Jest to miesiąc, w którym będziesz z przyjemnością zaspokajał swoje potrzeby materialne. W związku z tym że wibracja „szóstki" związana jest z wychowaniem i edukacją, nie obędzie się bez czerpania nauki z tego, co ci się przydarza. Jeśli jesteś dobrze zestrojony z wibracją liczby 6, chętnie podzielisz się swymi materialnymi zdobyczami z innymi. Jeśli okaże się, że musisz płacić wysokie podatki, znaczy tylko tyle że twoja sytuacja finansowa jest bardzo korzystna. Może też zdarzyć się, że ktoś zwróci się do ciebie o pomoc. Wiele wysiłku włożysz w upiększenie swego otoczenia i podniesienie komfortu życia swojej rodziny. W tym miesiącu przyjmiesz na siebie wiele nowych obowiązków, ale nie będziesz ich postrzegać jako ciężar, przeciwnie — sprawią ci one przyjemność. Być może właśnie teraz założysz rodzinę lub będziesz podejmować decyzje dotyczące swoich dzieci. Więcej czasu poświęcisz ich wychowaniu i rozwijaniu ich talentów. Jeśli jesteś osobą reagującą negatywnie na wibrację „szóstki", możesz mieć pesymistyczny nastrój i odczuwać niezadowolenie ze swojej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco doskonały. Możesz stać się nietolerancyjny i niezdecydowany co do swoich dalszych ruchów. 72

MIESIĄC OSOBISTY No. 7
Jest to czas głębokich dociekań filozoficznych, chłodnej refleksji nad twoim życiem, oceny twoich związków i kontaktów z ludźmi. Ten miesiąc może przynieść przeżycia mistyczne i rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Twój umysł jest teraz wyjątkowo jasny i czysty, nie należy zaprzątać go nieistotnymi, codziennymi problemami, lepiej wykorzystać ten czas na poważne studia. Masz dużą potrzebę samotności i kontakty z ludźmi mogą być dla ciebie nieco uciążliwe, a w każdym razie mniej ekscytujące niż zwykle. Możesz się wydawać w tym czasie tajemniczy, zresztą wielu twoich myśli istotnie nie zamierzasz ujawnić.

MIESIĄC OSOBISTY No. 8
Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, w tym miesiącu wszystko będzie zależało od ciebie. Tematem przewodnim tego okresu będą pieniądze, a testowany będzie twój stosunek do wartości materialnych. Miesiąc No. 8 przyniesie ci satysfakcję finansową, która może stanowić pokusę sięgnięcia po władzę, w sensie określonym okolicznościami twojego życia. Możesz poczuć się szczególnie mocny jako ostoja rodziny, wymagający jako wspólnik czy szef. Ta wibracja uczyni cię osobą dającą innym poczucie bezpieczeństwa, więc twoje przywództwo będzie naturalne i akceptowane, a jako podwładny możesz oczekiwać awansu. Jeśli nie jesteś dobrze zestrojony z wibracją „ósemki", uważaj, by poczucie mocy nie zawróciło ci w głowie. Miesiąc ten jest dobrym okresem do uporządkowania spraw materialnych, dokonania poważnych operacji finansowych, inwestowania, zakupu akcji. Miesiąc ten może ci też uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych jest bardzo kruche.

MIESIĄC OSOBISTY No. 9
Jest to okres zakończenia cyklu w skali najbliższych miesięcy. Dokonuje się bilans zysków i strat, rzeczy potrzebnych i zbędnych. Pewnych spraw, związków, zobowiązań nie będziesz ciągnął dłużej za sobą. Dojrzałeś jak owoc i wydałeś kolejne ziarno, które przyniesie plon w następnym cyklu. Jesteś bezkompromisowy, szczery wobec siebie i innych, co jest czasami tyleż piękne, co bolesne. Być może rozstaniesz się z bliską ci osobą albo dokonasz transformacji tego związku. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swego życia, w tym miesiącu możesz mieć ochotę „rzucić to wszystko" i na przykład udać się w daleką podróż, która czasami może mieć sens czysto metafizyczny. Wibracja „dziewiątki" rozbudza intuicję, możesz więc zadać sobie wiele pytań i z ufnością oczekiwać odpowiedzi. 73

CYKLE ŻYCIA
Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia. Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.

I CYKL — FORMUJĄCY
okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

II CYKL — PRODUKTYWNY
okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu W społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY
czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci... Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek. 74

SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA
l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra zawarta między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3) II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22) III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Przykład: cykle dla Jolanty Pepel ur. 18 maja 1950 roku będą odpowiednio: I CYKL miesiąc II CYKL dzień urodzenia III CYKL rok urodzenia

maj = 5

18 = 9

1950 = 15 = 6

5

9

6

I cykl — No. 5 II cykl — No. 9/18 III cykl — No. 6/15 Interpretując poszczególne liczby cykli nie zapominajmy o podliczbach. 75 Cykl Formujący = miesiąc urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Produktywny = dzień urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Żniwny = rok urodzenia (zredukowany do jednej cyfry)

ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA
CYKL No. 1
Cykl Formujący
Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny. negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem. rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

Cykl Produktywny
Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy 76 mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

Cykl Żniwny
Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność. negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

CYKL No. 2
Cykl Formujący
Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych. negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie

negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. Wyciszenie się. nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości. akceptować. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. naszym wnętrzem i Wszechświatem. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami. Straty. nie kończenia tego. Czasem spóźniona. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety. Zależność lub podporządkowanie. Szczęśliwe życie uczuciowe. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. umiarkowania. Nowe zainteresowania. w której dziecko może się wyrazić. co zostało zaczęte. Unikać ingerencji w cudze życie. Chwiejność charakteru. małżeństwa. brania i dawania według potrzeb. Działalność twórcza lub artystyczna. ale czasem także ograniczenia. gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. Bezpieczeństwo. pełna doświadczeń i wrażeń. poczucia rzeczywistości i służenia innym. negatywnie: strata energii. rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. głównie emocjonalne. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu. nie ochraniać go nadmiernie. szczęścia. oryginalność. Samotność. Nie ryzykować na planie materialnym. nie podporządkowując się osobom. negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia. Nie oceniać. negatywnie: problemy finansowe. ale też duża łatwość wydawania pieniędzy. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. które trudno zaakceptować. zaistnieć. rodzice: nie rozpieszczać dziecka. Osiągnięcie „złotego środka". Nie ingerować w jego psychikę ani ciało. pieniędzy. Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy. Muzyka. czasu. brak porozumienia. Odróżniać akceptację od aprobaty. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. CYKL No. Nie oceniać go. bogate życie towarzyskie. szczęśliwa miłość. Atmosfera ciepła. realizacja w dziedzinach artystycznych. które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. negatywnie: problemy we współpracy. nie wprowadzać napięć emocjonalnych. związków. CYKL No. handlowych lub związanych ze środkami przekazu. Nowe zainteresowania. Sukces materialny. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi. tworzyć. Okres. twórczości. Rozbita rodzina. . Twórczość. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. dojrzewania planów. by unikać jej rozproszenia. towarzyskiej. co ma do powiedzenia. lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią. w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji. Młodość bogata i twórcza. 78 Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych. zmienność. Przyjaźnie i życie towarzyskie.sprzyjająca rozwojowi osobowości. Brak pracy. spółek. poszukiwanie łatwego życia. pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. 77 lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie. 3 Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej. Pomoc przyjaciół lub znajomych. Problemy uczuciowe. Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. lecz wspólnym celom. Zmienne warunki materialne. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. 4 Cykl Formujący Nauka dyscypliny. Ryzyko rozwodu lub zerwania. Nadużycia. nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań. natomiast rozmawiać z nim i słuchać. Nauka respektu dla innych. wesołej i komunikatywnej. Marnotrawstwo. Samotność i zamknięcie w sobie. podróże.

zmian. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). sportu i zabawy. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. Nieostrożność. zmienne. Sukces przychodzi z czasem. Rozproszenie. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych. Emerytura. lekcja: akceptować zmiany. negatywnie: brak środków do życia. Ważny też staje się dom i rodzina. świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością.Okres wymagający wysiłku (np. negatywnie: dziecko dynamiczne. . Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. Ograniczenia i problemy uczuciowe. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. tryb życia mało ruchliwy. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy. której rezultat rozczarowuje. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość. Podróże. Konieczny czas i cierpliwość. a nie podporządkowaniem. Podejmować pracę ze zrozumieniem. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Brak środków finansowych. a potem współtworzyć. nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. Okres dojrzewania z problemami. Nauczyć się najpierw tworzyć. Konieczność walki. chybionych pomysłów lub dzieł. negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. wzbogacając siebie i innych. negatywnie: trudna sytuacja materialna. Należy pamiętać. nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością. Łatwe przygody. nie wyniszczać ciała. Liczne obowiązki. 79 rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu. że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami. Różnorodne zainteresowania. lekcja: nie tracić czasu. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. Powolne budowanie przyszłości. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. CYKL No. rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody. podczas której nie ma czasu na nudę. Stabilizacja. napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. Zahamowania możliwości rozwoju. podróży. Potrzeba ruchu. Zdrowie wymagające uwagi. negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. Tendencja do zasklepienia się. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. Podróże związane z pracą zawodową. proporcjonalny do włożonego wysiłku. powolne bratanie się z rzeczywistością. lecz wytrwale budować fundamenty. by się rozwijać. Trudności w znalezieniu własnej drogi. do unikania ludzi. Nie nadużywać zmysłów. Cykl Żniwny Okres spełnienia. Częste zmiany okoliczności lub rodzice. gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. Ograniczenia. Rozwijać swe talenty. odkryć. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. Nadmierny autorytaryzm rodziców. zwłaszcza w okresie dojrzewania. Powołanie. Zrozumieć mechanizm inspiracji. w nauce szkolnej) i pracowitości. którzy podróżują. Czasem problemy zdrowotne. Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. Okres dynamiczny i zróżnicowany. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. Nadużywanie zmysłów i seksu. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. Niestałość. wypadki. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom. 5 Cykl Formujący Poczucie wolności. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. wybór drogi życiowej.

niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. . rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych. nie uczyć porównywania się z innymi. zmysł estetyczny. nie planować za niego życia. konflikty. Trudności w dokonywaniu wyborów. Zbyt wczesny związek małżeński. 6 Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. które wyraźnie zmienią kierunek życia. Zainteresowanie wiedzą tajemną. 82 negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. Sukces w dziedzinach artystycznych. Wątpliwości. Sposób bycia introwertyczny. Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych. Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa.negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. pesymizm. CYKL No. lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich. rozkazami. Sprzyja rodzinie i miłości. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji. rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby. Talent artystyczny. negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo. Czasami słabe zdrowie. Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. należy zachować niezależność. Poczucie bezpieczeństwa. Pragnienie założenia rodziny. a także społecznych. Komfort i dobre warunki materialne. Studia. równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności. Nowe zainteresowania. błędy w wyborze drogi zawodowej. Kierunek studiów raczej naukowy. Ograniczenia. Brak równowagi. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym. Duża wrażliwość. Dyscyplina. 81 CYKL No. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. pozbawione celu. spokoju i harmonii. marzycielski. nie narzucać wzorców postępowania. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. Jakieś spotkania lub okazje. Duże napięcie nerwowe. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. opuszczenia swej skorupki. Poczucie lub dążenie do samotności. nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. Wewnętrzny przymus niezależności. brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. Nie dać się sterować presją społeczną. Przesadnie surowe wychowanie. doświadczenia. Niezależna działalność zawodowa. akceptacji ludzi i sytuacji takimi. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. który kończy się klęską. Życie raczej w odosobnieniu. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. nauczyć się tolerancji. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. Życie włóczęgi. tzn. negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków. jakimi są. poszukiwania. zwyczajową czy religijną. konieczności doświadczania na swój własny sposób. porozumiewania się z otoczeniem. Nauka umiejętności adaptacji. planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą. która może zahamować rozwój. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. duchowego. a nawet tajemniczy. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie. negatywnie: duszna atmosfera rodzinna. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. 7 Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. często wymagająca szczególnych kwalifikacji. dyskretny. rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie. Słabe zdrowie. analiza. Nie przesadzać z nakazami. nie pomagać w tworzeniu pragnień.

porażki. pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. choroba. 9 Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe. Niemożność odpoczynku. która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie.chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka. trudności materialne. Unikać skąpstwa. płaczliwe. Udane transakcje i podróże. nieuczciwość — wszystko to wróci do nas. Starannie ważyć każdą myśl. 8 Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne. Trudności wymagające walki i odwagi. Problemy zdrowotne. filozofia. Projekty. zachwiane proporcje i relacje. władzy.. strat. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej. Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. wypadki. Tendencja do chwalenia się. Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów. co i jak chce osiągnąć. czasem zbyt trudny dla dziecka. negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Konieczność wysiłku i pracy. jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana. negatywnie: życie nierówne. kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak. jako ideał albo poprzez problemy z nim związane. a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy. by nie krzywdzić innych. wcześniej nierealne. korzystanie z doświadczeń życia. słowo i czyn. gdyż zbyt dużo rzeczy się . 83 negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. Należy unikać ryzyka i zachować czujność. np. Cykl Żniwny Okres spokojny. Podróże drogą wodną. mistyką. Impulsywne. lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie. proporcjonalny do naszych możliwości. Aktywność. emocjonalne. ruiny. okultyzm. nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. bo są one energią. Czasem wypadki lub operacje. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia. które popycha nas do konkretnej realizacji. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. jeśli wysyłamy dobro… . jego nieobecność. Depresja. problemy zdrowotne. mogą teraz zostać zrealizowane. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. negatywnie: niebezpieczeństwo klęski.. gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek. Walka. które wie. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem. literatura). którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. Straty materialne. wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia. trudno adaptujące się i nerwowe. Zrozumieć. Duża ilość energii. przewrotność. Awans lub założenie własnej firmy. Jeśli więc będziemy wysyłać zło. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. brak środków do życia. popisywania. negatywnie: samotność. CYKL No. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną. Możliwość wypadku lub operacji. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. Ważny jest ojciec. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów. zyski. Należy starać się przewidzieć skutki swego działania. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. załamania. interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. CYKL No. że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości. Realizacja ambicji. rzadkie kontakty towarzyskie. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne. Czasem jest to cykl władzy. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy. zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. fałsz. ale też rozrzutności wobec dziecka. i odwrotnie. Samotność. Interwencje chirurgiczne. umiejętnością realizacji planów lub. Cykl bardzo trudny. rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. 84 lekcja: nauczyć się używać wpływów. Walka o byt.

Marzycielskość. która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. lecz bez zapominania o sobie. dzielić się. Erudycja. Silnie rozwinięta intuicja. zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. Stąd napięcie. negatywnie: trudności z otoczeniem. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku. Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości. Jako wibracja końca. Uważny wybór przyjaciół. poprzez własny przykład. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania. Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym. widzieć w nim Świadomość. które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. Ewolucja. bilansu i spełnienia. twórcom. Podróże. Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. przenoszenie nowych idei. jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2. CYKL No. Respektować jego dojrzałość. nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół". pracować nad dyscypliną wewnętrzną. lekcja: — dawać. 85 Cykl Produktywny Spirytualizm. chęć ucieczki. i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą. 86 rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. zdolności mediumiczne. Cykl Żniwny . Wibracje sprzyjające artystom. która daje możliwość pełnego spełnienia. negatywnie: zbyt silne emocje. Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną. Zerwania. z którymi rozmawia. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego. Talent artystyczny. starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. Spełnienie. a nawet sławy. Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności. negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. Nauczyć. które może otrzymywać dziecko. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu. wyrozumiałości. Gromadzenie doświadczeń. Postawa twórcza. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. Nauka. negatywnie: straty i cierpienie. Czasem przeczucie jakiegoś powołania. uczciwości wobec innych i niesienia pomocy. archeologia). dotrzeć do istoty samego siebie. Działalność kulturalna. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej. budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi. idealizm. lekcja: nie zapominać o swych bliskich. komunikacja na najwyższym poziomie. Konieczność dania dużo z samego siebie. Problemy materialne. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych. dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk.dzieje. 11/2 Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Jednym słowem. którą jest podłączone do Jedni. Trudności w życiu małżeńskim. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów. własnej i innych. historia. które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. tej najgłębszej. Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. rozpowszechniać swą wiedzę. otoczyć je miłością i zrozumieniem. potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne. spółek. utrata pozycji lub stanowiska. Powinien on stać się okresem wolności. nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin". Zakładanie stowarzyszeń. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej. Konflikty rodzinne. rozwoju ukrytych możliwości i talentów. nie zburzyć wyobraźni dziecka. Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby). uniwersalnych. Problemy nerwowe. a nie 11. 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. Możliwość spełnionego związku partnerskiego. Problemy finansowe i brak energii witalnej.

22/4 Cykl Formujący nie istnieje 87 Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4. Okres przejściowy między cyklami zawiera się w odstępie czasu pomiędzy datą stałą i ruchomą. Może to trwać od kilku dni.09.10. partią polityczną lub wręcz udział w rządzie. ostateczne spełnienie. Oblicza się ją dodając do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące. Niespożyte siły twórcze. W tym przypadku z obliczeń wynika: . Ugruntowanie się uznania i pozycji. negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację.FC. Obowiązek twórczości dla innych.1972 r. do kilku lat.Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy.1978 r. Przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień. lecz wymaga czasu dla wyhamowania poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne. dzień urodzenia miesiąc urodzenia +4 miesiące data stała przejścia C. Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami.= rok urodzenia +28 lat rok dzień urodzenia (bez zmian) miesiąc Przykład: dla Jolanty ur. 89 Inny przykład: osoba urodzona 13. 1. Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. negatywnie: ekstrawagancja. zużywający duże zasoby energii. CYKL No. Okres wymagający wielkiego wysiłku. Istnieją wiec okresy przejściowe. wytężonej pracy. 18.P.1950 dzień urodzenia 18 18 miesiąc urodzenia 5 +4 miesiące 9 rok urodzenia 1950 +28 lat 1978 Data stała dla pierwszego okresu przejściowego w życiu Jolanty będzie: 18. które oddzielają jak bufor kolejne cykle. SPOSÓB OBLICZANIA DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM FORMUJĄCYM A PRODUKTYWNYM. Data stała przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego występuje 28 lat i cztery miesiące od dnia urodzenia. Choroba psychiczna. spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych. Kompleks wyższości.05. w celu polepszenia bytu grup ludzi. lekcja: działać. 88 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. interesami. negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką. zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. tworzyć na rzecz wspólnych ideałów. Spokój i możliwość dalszej ewolucji.

1 położonego najbliżej daty stałej.dzień urodzenia 13 13 miesiąc urodzenia 10 +4 miesiące 14 rok urodzenia 1972 +28 lat 1978 Ponieważ nie ma czternastego miesiąca. 8 Rok Osobisty No. 2.. trzeba najpierw obliczyć No. by odnaleźć R. □ jeśli data stała znajduje się w przedziale od 1 do 5 R. No. Data ruchoma przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego Zależy ona od miejsca Roku Osobistego No. No. 1 stycznia Roku Osobistego No.O. 7 Rok Osobisty No.1950 rok 1978. 3 Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 1976 r. 90 Natomiast począwszy od R. 6.O. No. 5.O. trzeba by było cofnąć się aż o 5 lat. Posuwając się do przodu.1 najbliższego dacie stałej może się znaleźć więc przed lub po tej dacie. 3 Rok Osobisty No. datę ruchomą znajdziemy przed datą stałą (przykład A). a gdybyśmy się posuwali do przodu odległość wyniosła by 5 lat). 6 Rok Osobisty No. w którym usytuowała się data stała.O. Roku Osobistego. 1 musimy cofnąć się do R. Żeby znaleźć Rok Osobisty No. 9 Rok Osobisty No. znajdujemy go już po czterech latach: Rok Osobisty No. Przyglądając się następstwu lat osobistych (tablica poniżej) zauważymy. jest rokiem osobistym No. 1. 4 ■ Rok Osobisty No. 1 Rok Osobisty No.O. oblicza się dodając do roku daty stałej dzień i miesiąc urodzenia Jej Rok Osobisty No. 1 1977 = rok osobisty No. No. 1 poprzedzającego R. 91 Przykład B (w przykładzie zastosowaliśmy metodę sumy cyfr uproszczonych): . □ jeśli data stała znajduje się w Roku Osobistym zawartym między 6 a 9 R. że poczynając od R. data ruchoma znajdzie się po dacie stałej (przykład B). 2 Rok Osobisty No.05. 18. żeby znaleźć najbliższy R. w którym ta data wypada. No. odejmujemy dwanaście od czternastu i dodajemy je w formie jednego roku do daty 2000: 14 miesięcy -12 miesięcy = 2 (miesiąc luty) 12 miesięcy (1 rok) dopisujemy do roku 2000 uzyskanego w pierwszym wyniku 2000 + 1=2001 W tym przypadku data stała pierwszego okresu przejściowego to 13 luty (2) 2001. 1 najbliższy dacie stałej.O. w którym wypada data stała. O.O. 1 najbliższy tej dacie: 1976 = rok osobisty No. Jest to ważne do obliczenia daty ruchomej. 2 1978 = rok osobisty No. 5 Rok Osobisty No. 5 (gdy się cofamy — odległość wynosi 4 lata. 1 Przykład A: Dla Jolanty ur. bo: 1978 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) ------------------------2001 =3 Rok Osobisty. 3:. No..

No. 1 2004 = Rok Osobisty No. 9 2003 = rok osobisty No. Dla Jolanty ur. w którym znajduje się data stała.) A więc datą ruchomą przejścia do cyklu żniwnego będzie: 1 stycznia 2003 r. Dla osoby urodzonej 12.O. 1 najbliższy daty stałej: (wynik obliczenia) (najbliższy rok osobisty No.10. data stała: 13. bo: 2007 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) -----------------------2030 =5 (najbliższy rok osobisty n° 1) 2003 = Rok Osobisty No. w którym Roku Osobistym znajduje się data stała. data ruchoma może się znaleźć przed lub po dacie stałej w zależności od tego. 1) Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 2003r. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach.. 5 (wynik obliczenia jw. jest Rokiem Osobistym No.1950: dzień urodzenia 18 18 18 miesiąc urodzenia 05 +8 miesięcy 13 13-12=1 rok urodzenia 1950 +56 lat 2006 2006+1=2007 18 (dzień) 13 (miesiąc) 2006 13-12 miesięcy (1 rok) = 1 (styczeń) 12 miesięcy czyli 1 rok. 8 2002 = rok osobisty No. Przykład A. data stała przejścia do cyklu żniwnego — dla każdego taki sam odstęp 56 lat i 8 miesięcy od dnia urodzenia lub 28 lat i 4 miesiące od daty stałej przejścia do cyklu produkcyjnego.O. który dopisujemy do 2006 roku 2006 + 1 rok = 2007 Data stała przejścia do cyklu żniwnego dla Jolanty: 18 Stycznia 2007 r. rok daty stałej jest jej Rokiem Osobistym No. bo: 2001(2+0+0+1) rok kalendarzowy daty stałej + 13(1+3) dzień urodzenia + 10(1+0) = (3 + 4 + 1) miesiąc urodzenia =8 Jej R. data ruchoma przejścia do cyklu żniwnego — 1 stycznia R. 13. 1 OBLICZANIE DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM PRODUKTYWNYM A ŻNIWNYM 1.10.1972 r.2001 r. 92 2. 4 2007 = Rok Osobisty No. Dla Jolanty rok kalendarzowy 2007. 5. 8.osoba ur.1972 r.05. 1 najbliższego dacie stałej. No.02. . 3 2006 = Rok Osobisty No. 18. 2 2005 = Rok Osobisty No. 2001 = rok osobisty No. 93 Przykład B.

a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia.) = 5 + 18 = 23/5 . 9 do C.Rok Osobisty No. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń. Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. Cykle — to wpływy wtórne.O. 9 2031 = Rok Osobisty No.1950 r.05. No.01. 94 PUNKTY ZWROTNE Liczba Drogi Życia jest wpływem decydującym. Daty stałe przypadają zawsze na dzień urodzenia. Dala ruchoma 1.01. bo: miesiąc urodzenia 10 +8 miesięcy 18 18-12=1 rok urodzenia 1972 +56 lat 2028 2028+1=2029 2029 (rok kalendarzowy daty stałej) + 12 (dzień urodzenia) + 10 (miesiąc urodzenia) -----------------------2051 =2+0+5+1=8 A więc: 2029 . Dla Jolanty: (18. Data ruchoma 1. Liczbę Io Punktu Zwrotnego oblicza się w sposób następujący: miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = No. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia. 09. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia.P. 9 18. którym podlega nasza droga życia. 2007 r. 01. Cztery PUNKTY ZWROTNE.. trzy wielkie okresy w życiu podporządkowane prawom rozwoju biologicznego i społecznego człowieka. Dla Jolanty: 1. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA. Ż. 1 Data ruchoma dla przejścia w Cykl Żniwny dla tej osoby: 1 Stycznia 2031 r. Data stała przejścia z C. Data stała przejścia z C. 5 do C. No. a daty ruchome na dzień 1 stycznia. 6 18.F. są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. 1976 r. No. 2003 r. 8. Io Punkt Zwrotny. Rok 2029 jest R. 2. No. P. 1978 r.dzień urodzenia 12 12 12 Datą stałą jest 12 czerwca 2029 r. 8 2030 = Rok Osobisty No. jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów. No. OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH Io PUNKT ZWROTNY to moment urodzin.

Z.patrz rozdz. Dla Jolanty: 18 + 1950 = 1968 = (1 + 9 + 6 + 8) = 24/6 lub 18 + 15 = 33/6 95 o o o III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego: Io P.2 (Liczba Drogi Życia) = 34. a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia: dzień ur. + IIo P.Z.Z.lI o PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat. IVo P. Dla Jolanty 5 + 6=11/2 lub 23 + 24 = 47/11/2 lub 23 + 33 = 56/11/2 IVo PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. czyli do 1984 roku. Z.Z. . = cykl 2 + cykl 3 IIIo P. IIIo P. dla Jolanty: 18 9 5 5 1950 6 Numery. Z. bo 36(lat) . + rok ur. jak wynika z metody obliczania cykli. = No. IIo Punktu Zwrotnego. trwać będzie od urodzenia do 34 roku życia. = No. Z. + rok ur. = cykl 1 + cykl 3 A więc dla Jolanty: Io P. = cykl 1 + cykl 2 lIo P. PIRAMIDA: Notujemy w szeregu już zredukowane cyfry daty urodzenia: Np. Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia: miesiąc ur.) i jego charakter określa liczba 6. i będzie oznaczone liczbą 5. trwać będzie od 34 roku do 43 (do 1993 r. Z. 96 □ □ □ □ |o P. IIo P.Z. będą się przedstawiały w następujący sposób: 5 9 6 (cyfra oznaczająca miesiąc urodzenia zamienia się miejscem z cyfrą oznaczającą dzień urodzenia . Z. = No. Cykle Życia). IVo P. Z. = suma dwóch pierwszych P. Dla Jolanty 5 + 1950 = 1955 = (1 + 9 + 5 + 5) = 20/2 UPROSZCZONYM SPOSOBEM OKREŚLANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH JEST TZW.

pocz. by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych (patrz rozdz. i koniec llo P. organizowaniu. początek IIIo P. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu. Natomiast jeśli liczba P. Z. Z.IIIo P. Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie. rok życia (kol. Konieczna jest postawa aktywna. Z. i początek IIo P. Z.Z. trudności w samorealizacji.Z. Z. □ Jeśli natomiast liczba P. Z. Sprzyja aktywności. □ Podobnie jak w przypadku Cykli. Trudny okres. Imię i nazwisko). łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą. to zakończenie wpływów twojego Io P. d). 98 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH PUNKT ZWROTNY No. negatywnie: klęska osobista.Z. liczba określająca dany P. pozytywnie: samorealizacja. pocz. Z. Długi Karmiczne). Imię i Nazwisko). trwać będzie od 52 roku życia do śmierci — a jego charakter określa liczba 11/2. a). 44 lata 43 lata 42 lata 41 lat 40 lat 39 lat 38 lat 37 lat 36 lat koniec IIIo P. □ Ważne jest. nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. pokrywa się z liczbą cyklu. przypada na 35. 1. Z. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem. Z. jest zgodna z Liczbą Duszy (patrz rozdz. Z. 53 lata 52 lata 51 lat 50 lat 49 lat 48 lat 47 lat 46 lat 45 lat Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1 (kol. 97 Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych. jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia. IVo P. przedsiębiorczości.. b). pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej (patrz rozdz. realizacja Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości. c) i początek IVo P. lo P. i koniec wpływów IIIo P.Z. przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk. Tablica długości trwania wpływów Punktów Zwrotnych a Liczba Drogi Życia a b c d Droga Życia No. rok życia (kol.Z. .Z. dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata. 35 lat 34 lata 33 lata 32 lata 31 lat 30 lat 29 lat 28 lat 27 lat koniec IIo P. Imię i Nazwisko). Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu. Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny: □ Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No. IIo P. 1 indywidualizacja. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P.Z. pokrywa się z Liczbą Ekspresji (patrz rozdz. na 53.Z.) — i jego charakter określa liczba 11/2. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód. będąc wyrazem początku. pocz. IVo P. na 44. Z.. a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości. Z. trwać będzie od 43 do 52 lat (do 2002 r. IIIo P. a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koniec Io P. rok życia (kol.

szczęście. malarstwo. Jest to najłatwiejszy okres w życiu. Nowe zainteresowania. która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna. biznes. ponowne odkrycie samego siebie. związek. związki i udane małżeństwo. Z.). spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. przyjaciół. twórczości. gdyż musimy pozostać aktywni. zawarcie małżeństwa. oszustwo. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej. dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi. współpraca Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. muzyka. spełnienie. medycyna lub opieka nad chorymi itp. współpraca. Miłość i przyjaźń. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm. Z. IVo P. wskazuje na silny wpływ kobiety (matki. Z. Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi. Z. odnowa. lo P. brak systematyczności. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi. dziennikarstwo. Z. miłości. Należy eksploatować swą wyobraźnię. przynoszący spełnienie. Czasem zerwanie. współobecność. Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. Czas spotkań. harmonijne stosunki z otoczeniem. Czasem straty materialne. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. Postępy nierówne. 100 IVo P. llo lub IIIo P. wyrażanie samego siebie na zewnątrz Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu. jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2. Potrzeba komunikacji. pozytywnie: czas twórczy. gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. llo lub IIIo P. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne. Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów. brak pracy. nowe okazje. Akcent położony na przyjaźń. lecz emocje ulokowane w wielu związkach. trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację. Należy dbać o równowagę99 emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową. PUNKT ZWROTNY No. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie. negatywnie: zahamowanie ekspresji. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. idealny okres dla dziecka. nie kontrolowane wydatki. Ekstrawagancja. kontrakt. Z. praca . pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi. Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. PUNKT ZWROTNY No. radosna akceptacja jego osoby. Trzeba być dyplomatą. 3 twórczość. literatura. babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. cierpliwym. Tendencja do zawierania wczesnych związków. współpracy i życiu we dwoje. IVo P. Sytuacje uczące sztuki dialogu. zdrada. wyrażania samego siebie. by realizowało swe potrzeby twórcze. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek. umowa. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. 4 organizacja. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. Z. dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. nowe początki. przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. Okazje. Twórcza. PUNKT ZWROTNY No. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. Okres szczęścia. reklama. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów. który symbolizuje. Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. kontaktu i ekspresji własnego ja. czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. przyjazna.IIo lub IIIo P. lo P. negatywnie: rozwód. Z. Okres bogaty emocjonalnie. by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie. Nowy styl życia. handel. 2 związki. Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia. niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. pozytywnie: przyjaźnie. Życie uczuciowe bogate.

od wiedzy wewnętrznej. która tylko pomaga błyszczeć. które nie są sprzyjające. organizowania życia. Z. bo z tym mogą być kłopoty. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie. erotyzm Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. Problemy prawne. czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach. Należy akceptować obowiązki. Różnorodne zainteresowania. wyrażająca się w pełnieniu coraz . doświadczenia. obowiązki. Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej. PUNKT ZWROTNY No. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję. Ograniczenia. Io P. niosącej prawdę i zrozumienie. Twarda szkoła reguł tego świata. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. z konieczności lub autentycznej potrzeby. realizm w ocenie sytuacji. trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności. Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń. spotkania. PUNKT ZWROTNY No. ani w grach hazardowych.okres zmian. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu). negatywnie: niestałość. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. sztuka Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność. wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. Dokładność. co zaczęło. Z. w którym się wychowuje. które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. Kariera zawodowa. Solidne fundamenty. Czas miłości. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym). szczęście. aktywne życie. która powinna być odpowiednio spożytkowana. sukces. 6 odpowiedzialność. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. odporność fizyczną i psychiczną. przygody. organizacja. można polegać tylko na własnej pracy. Okres zaspokajania zmysłów. negatywnie: walka. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska. Niespodziewane pozytywne wydarzenia. Starać się odróżnić wiedzę nabytą. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. IIo lub IIIo P. warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń. 101 pozytywnie: wolność. zewnętrzną. Nie liczyć na tzw. ani na szosie. Nadmiar i przesada. wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. Z. 5 zmiany. która stanowi solidny posag na dalsze życie. wolność. zabezpieczenie. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia". Problemy finansowe lub zdrowotne. Z. odkrycia. Pilnować. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. IVo P. które stymulują rozwój. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. być wyrozumiałym i zgodnym. bezpieczeństwo. czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. Okres pracy. Ryzyko wypadków. to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. budowy jego fundamentów. poczucie rzeczywistości. by skończyło to. do których trzeba umieć się przystosować. Z. Interesujące. Poczucie względnego bezpieczeństwa. Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. ekspansja. tylko pracować. pozytywnie: stabilizacja. a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną. Z. Ogromna energia. pozytywnie: szczęśliwa rodzina. IIo lub IIIo P. IVo P. Problemy seksualne. Brak środków materialnych. dającej oparcie pozycji. Rozbite życie uczuciowe. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. życia rodzinnego i sukcesu. która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości. lo P.Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. ograniczenia. dla dziecka okres ten może być twardy.

Z. awans. ale zamknięte w sobie. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. Klęska. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii — w sztuce. gromadzić życiową mądrość. Czas studiów. 7 wiedza.lub IIIo P. w sobie i wokół siebie. Pieniądze i władza. Z. Z. Brak zabezpieczenia w życiu. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie. podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. wyciągania wniosków. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. miłości. pozytywnie: sukces i ekspansja. ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. Kłopoty materialne i zdrowotne. choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka. jeśli wibrujemy negatywnie. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym. Okres sprzyjający aktywności. sprawom finansowym. odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. Skłonność do ryzyka. Problemy zdrowotne w rodzinie. Io P. 8 spełnienie materialne. Niezależność. które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. Z. Wypadki. Ciążące obowiązki rodzinne. Na każdym kroku przeszkody. Nieoczekiwany sukces. władzy. moc realizacji Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją. Problemy w domu. Zmiana zainteresowań. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności. 102 negatywnie: rozwód. negatywnie: samotność. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. interesom. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości. Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego. analizy. Z. upadek. pozytywnie: nowe pomysły. planowania. Io P. czas życia rodzinnego. Proces. aspiracje intelektualne. Humanitaryzm. doskonalenie się Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji. IIo lub IIIo P. IIo lub IIIo P. Pragnienie zdobywania wiedzy. natomiast bardzo korzystne są podróże. potrzeba odosobnienia. Ewolucja duchowa. głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. sukcesowi. nowy sposób widzenia i rozumienia świata. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. Z. zapowiedź błyskotliwej kariery. IIo. operacje. wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki.bardziej odpowiedzialnych funkcji. przyjaźni. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych. PUNKT ZWROTNY No. Io P. Życie blisko przyrody. skłonność do spokojnego życia. Z. poszukiwań. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę. IVo P. 103 IVo P. sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością. aktywność. Prestiż. PUNKT ZWROTNY No. Nauka samodzielności. albo poprzez biedę. Konieczne jest minimum niezależności. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Plajta. Trudny okres dojrzewania. zmiany wewnętrzne. Z. od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo. negatywnie: problemy finansowe. specjalizacji. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące. . by studiować uczone dzieła. Doskonalenie się. Możliwe wypadki. Depresja.

Kontakty z zagranicą. sukces. nieprzeciętna kariera. Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. służące ewolucji wewnętrznej. . Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne. mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje. Z. Czas spełnienia. Z. Porozumienie na planie subtelnym. że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia. Na ogół ten P. Sława i poważanie. bez granic. władza. pozytywnie: ambicja. wglądu w drugiego człowieka. 22 wszechwładza. Związek uczuciowy. pozytywnie: sukces. Nauka altruizmu. Czasem — geniusz. Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. Brak równowagi psychicznej. 105 IVo P. Interesujące doświadczenia. którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. kontakty. Podróże i sukces publiczny. 104 negatywnie: konieczność poświęcenia. przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. osoby. która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność. ewolucja Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych. tolerancji. często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. 11 inspiracja. zabiegi. Oryginalne projekty. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. pozytywnie: niezwykła kreatywność. ruina. Z. dojrzewaniu wiedzy. IIo lub IIIo P. straty i poświęcenie. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. zwieńczenia. idealizm Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. Z. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne — nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. konflikty i rozstania. Z. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość. bezwarunkowo. IVo P. Podróże. ewolucja duchowa. PUNKT ZWROTNY No. społeczny prestiż. spełnienie Znaczenie ogólne: praca i aktywność. zwykle realizuje się jako wibracja 2. Rozczarowania uczuciowe. Podróże. Jeśli lekcje nie są nauczone — samotność lub przymus obcowania z ludźmi. Io P. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe. ambitne plany. spełnienie ambicji. Intuicja służąca celom praktycznym. pogłębianie wiedzy. ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej. negatywnie: straty. życie aktywne. Potrzeba ucieczki.IVo P. Io P. Rozstania nagłe i trudne. akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). Możliwe. dla ludzkości. poważanie. życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich. lecz dla świata. PUNKT ZWROTNY No. potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem. Z. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów. Czasem pojawienie się powołania. Z. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. 9 uniwersalność. Fanatyzm. IIo lub IIIo P. Koniec wpływów tego P. znacząca wibracja w wielkich karierach. Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną „odrobione". który skończy się klęską i rozczarowaniem. Sława. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2. sława. stowarzyszeniach o celu charytatywnym. Możliwa sława. Czasami nierealne plany. PUNKT ZWROTNY No. często międzynarodowych. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich. Wibracja. praca w zespołach. Zrealizowanie pewnego ideału. także artystycznych. uznanie. z pobudek humanitarnych. coś. Z. czego nie zdążyło dokonać. wypadki). Wymiana myśli. Straty uczuciowe lub materialne. autorytet. rozstania bardzo bolesne. Z.

I tak: Io Wyzwanie Wtórne = I cykl — II cykl . jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. oraz dwa WYZWANIA WTÓRNE. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin. 40 roku życia). Z. sytuacje przychodzące po to.negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. 106 WYZWANIA ŻYCIOWE Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania. odwróconej piramidy: 107 Zamiast dodawać cyfry cykli między sobą. Niekiedy sława. jak to było w przypadku obliczania Punktu Zwrotnego. Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację. Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać. który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. by poddać nas próbie. Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia. nieregularna praca. Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania. Io P. rozwiązanie konfliktu czy problemu. jak wznoszenie się. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie. Negatywnie: upadek równie szybki. błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). Z. Ogromne trudności. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym. interpretowany jest jako 4. IIo lub IIIo P. ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań. gdyż jest to jedyny sposób. odejmujemy je. Z. by się od niego uwolnić. Są trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: WYZWANIE GŁÓWNE. IVo P. która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu. dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu. a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce. niemożliwość realizacji swych ideałów. WYZWANIA LICZBĘ WYZWANIA oblicza się na podstawie liczb przyporządkowanych poszczególnym Cyklom Życia w formie tzw. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. które dotyczy całego życia i którego wpływ jest najsilniejszy. Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4. Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok.

(lub na odwrót.III cykl (jw. o o Dla Jolanty będzie to wyglądało następująco: .) Wyzwanie Główne = różnica między I i 2 Wyzwaniem Wtórnym. jeśli liczba II cyklu jest większa) 2o Wyzwanie Wtórne = I cykl .

108 * Jeśli któraś z liczb symbolizujących Wyzwania (zwłaszcza jeżeli będzie to Wyzwanie Główne) pokrywa się z lekcją lub długiem karmicznym (patrz rozdz. Długi Karmiczne). zaś obszary ciała odpowiadające tej liczbie będą narażone na choroby lub uszkodzenia. pokonanie przeszkód będzie szczególnie utrudnione. intensywność problemów wzrośnie. * * . Jeśli liczba Wyzwania pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. Jeśli liczba Wyzwania jest identyczna z liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych. Wyzwanie to trzeba będzie przyjąć w sposób szczególnie świadomy w czasie trwania tego Cyklu lub wpływów danego Punktu Zwrotnego.

pogłębianie życia duchowego. 9 Nie ma takiego Wyzwania. 3 Nauka gospodarowania energią. zarówno w życiu rodzinnym. twórczość. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym. szukać oparcia we własnym wnętrzu. WYZWANIE No. 8 No. akceptować świat i ludzi takimi. — poszukiwanie drugiego człowieka. 7 No. 10 No. 11 (0—9) (9—18) (18—27) (27—36) (36—45) (45—54) (54—63) (63—72) (72—81) (81—90) (90—99) — poszukiwanie własnej indywidualności. jakimi są. — radość życia. Bliżej jesteśmy Ducha niż Materii . — czas odpowiedzialności. należy odkryć i rozwijać sferę duchową. 3 No. 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. — człowiek odpoczywa i może zastanawiać się nad sensem życia. nie poddawać się emocjom. możliwość dzielenia się z innymi wiedzą wewnętrzną i zdobyczami materialnymi — odrodzenie. rozpoznanie swych potrzeb emocjonalnych. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości. nawiązać harmonijne porozumienie z innymi. WYZWANIE No. jak i w pracy. Nadają podstawowy rytm i określają wspólne wszystkim ludziom etapy ewolucji w cyklu dziewięcioletnim. WYZWANIE No. — czas zbiorów. — inspiracja. 6 No. wolności. WYZWANIE No. 1 Odkrywanie własnej indywidualności. nie ślizgać się po powierzchni życia. być cierpliwym i zorganizowanym. 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny. przygód. — bilans życia. przedsiębiorczość. 1 No. ekspansji. — czas zmian. samopoznanie. 2 Współpraca. Należy zaufać własnej intuicji. 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. REALIZACJE UNIWERSALNE Są identyczne dla wszystkich. WYZWANIE No. nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. zrozumienie. — człowiek realizuje się w pracy i buduje fundament na przyszłość. komunikacja z innymi. Należy unikać rozpraszania się. a nie na zewnątrz. 5 No. budowanie własnej autonomii. przyjemności. 4 No. 2 No. 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. podróży. WYZWANIE No. umiejętność słuchania. związku uczuciowego.109 LICZBA WYZWANIA WYZWANIE No. materialnych lub duchowych konsekwencji dotychczasowych działań. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru. 5 Zrozumieć granice swej wolności. 110 REALIZACJA LATA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No. adaptować się do zmian. zrozumienie konieczności współpracy. dociera do swej wewnętrznej prawdy. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia. Wybory życiowe. WYZWANIE No. 9 No. WYZWANIE No.

Znajdujemy tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości. 15 = 1+5 = 6 Mówi ona o tym. która popycha do przodu. czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń. wyrażasz się poprzez wibrację liczby 6. pozytywnie: jesteś aktywny. by w pełni zrealizować swój los. pozytywnie: będziesz umiał dojść tam. niezależnym.10. gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. 112 negatywnie: duma. potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów.19. umiejącym panować nad sobą. masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz. jak jesteśmy postrzegani przez innych. Jesteś błyskotliwy. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł. arogancja. wynalazcy i nowatora. lenistwo. Masz łatwość zmiany stylu życia. 1 dzień urodzenia: 1. oraz o tym. logicznym. Łatwo się . Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca(1) Jesteś intelektualistą. ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość. potrzeba dominacji. obdarzonym silną osobowością. jesteś pełen inicjatywy. ambitny. masz predyspozycje przywódcze. gdyż czujesz. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi.(inaczej mówiąc . gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. czym emanuje nasza osobowość. posiadać autorytet. by osiągnąć sukces. możliwości wyboru. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. 12 (99—0) — zamknięcie cyklu zrozumienia praw rządzących Wszechświatem DZIEŃ URODZENIA Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach. że posiadasz wszystkie niezbędne atuty. gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. Teraz przybywasz. opisującą pozycję twego Dnia Urodzenia w kolejności dni kalendarzowych każdego miesiąca. wybuchowość. być ambitnym. pomaga ufać we własne siły. Jeśli urodziłeś się 15 dnia miesiąca.Nieba niż Ziemi) □ 111 No. zarozumiałość. 28 Ta wibracja obdarza silną energią. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego. negatywnie: twoje życie może być chaotyczne. aktywnym. Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca(10) Umiesz się „pokazać". Będziesz miał dużo okazji. niezdecydowanie i uzależnienie. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. Masz predyspozycje przywódcy. jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność. a więc twoje ego będzie ekspansywne. LICZBA DNIA URODZENIA WIBRACJA DNIA URODZENIA WIBRACJA No. Twoim żywiołem jest ogień. Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne.

życie na marginesie. uczuciowość. przynosząc sytuację podporządkowania. niedotrzymywanie przyrzeczeń. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca(2) Masz potrzebę spokoju. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację. Możesz się czuć osamotniony. Jesteś wymagający w doborze przyjaciół. pozytywnie: cierpliwość. WIBRACJA No. W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny.29. ostrożność. Umiesz . wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę. Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca(28) Przyjacielskość. negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. która przynosi sukces materialny. Brak ci wspaniałomyślności. pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. Posiadasz niezwykłą odwagę. Masz magnetyczną osobowość. potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego. nieprzeciętna wrażliwość. wrażliwość i jednocześnie moc. towarzyskość. całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej. 2 dzień urodzenia: 2. negatywnie: — dziś euforia. hipokryzja. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji. wiecznie w ruchu. harmonii i czułości. którą możesz się posłużyć w obecnym życiu. duża odwaga i magnetyzm. małżeństwie. nazywać. Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca(19) Liczba Karmiczna 19/1 (por. 20. Determinacja. 11. które zostały rozwinięte w poprzednim życiu. a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię. jak i materialnej. smak artystyczny. szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności. brak ci umiejętności relaksu. przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy. kimś nadużywającym władzy. Długi Karmiczne). które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować. ciepłą. egoistą i zarozumialcem. Obecne życie może przynieść doświadczenia. oryginalność. Jesteś ekscentryczny. lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. Realizujesz się w przyjaźni. Liczba opieki i odrodzenia. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. trzeba uczyć się je rozpoznawać. wczesna dojrzałość wewnętrzna. Intuicja. skrajny introwertyzm. Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń. zahamowanie ekspresji osobowości. błyskotliwą inteligencję. Jeśli tego nie zmienisz. Masz talenty artystyczne. nerwowy i konfliktowy. Wibracja ta przynosi wrażliwość. negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe. gdy byłeś tyranem. umiejętność mediacji. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne. pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie. Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca(11) Jesteś jedną nogą na Ziemi. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku. Jesteś osobą uczuciową. by nazajutrz pogrążyć się w depresji. chęć współpracy. inspiracja. albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar". pozytywnie: wielkie ideały. 114 Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca(20) Szybkie życie. nieśmiałość. 113 pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych. co rozwinęło twoją intuicję. wyższa inteligencja. uczynność.irytujesz. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. wyobraźnię. przyjaciół i kontakt z przyrodą. nerwowość. rozproszenie. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie. negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo. Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody. jesteś niezdecydowany. nadwrażliwość.

cierpliwość. negatywnie: uważaj. nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. Staraj się widzieć świat. 3 dzień urodzenia: 3. Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca(20) Liczba sukcesu. co usuwa przeszkody na twojej drodze. czarującymi. którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia. a nawet uwodzicielskimi. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. Jesteś osobą. . Ważne jest. Jesteś łatwy we współżyciu. by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. komunikacja. nerwowy i źle inwestujesz energię. pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego. harmonia. 30. która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową. pozytywnie: zarażasz innych radością życia. Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca(29) Intuicja. talenty artystyczne. co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów. inspiracja. z pewnością osiągniesz zasłużony sukces. byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona. lecz w zwielokrotnionej postaci. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. negatywnie: kłopoty ze zdrowiem. co „trójka". skłonną do współdziałania. Posiada to wszystko. lojalność. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny. pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia. konserwatyzm. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca(12) Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata. negatywnie: ważne jest. przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. co zostało zaczęte. masz naturę poznawczą i towarzyską. Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia. czyni ludzi ekstrawertycznymi. WIBRACJA No. gdyż nie sądzisz po pozorach. abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to. ale raczej w sensie intelektualnym. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej. Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną.12. Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom. na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu. 21. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera. Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca(3) Ekspresja. byś stworzył zrównoważony dom. 115 negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty. pozytywnie: — współpraca. wierność. uprzejmymi. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia. że staniesz się niewolnikiem innych. jeśli cała energia będzie zużywana dla innych. czas i pieniądze. wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy. jesteś zmienny. Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje. 116 negatywnie: trwonisz talenty. jakim jest naprawdę. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus. gdyż jesteś zbyt niecierpliwy. Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca(30) Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. powierzchowny.dobrze zrozumieć innych. Ważne jest. skłonny do emfazy. pozytywnie: ochrona przed chorobami. gdyż masz zaufanie do życia. który pomoże ci osiągnąć stabilizację. Jesteś wykształcony.

23 Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca(4) Jesteś solidny. wszechstronny i inteligentny. a więc gdy cierpliwość się wyczerpie. Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca(5) W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji. Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. upór i egoizm. jakiemu trudno sprostać innym. Masz naturę głęboką. pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną. awanturniczy. Twoje najważniejsze wyzwania to — nauka głębo118 . unikając wszystkiego. Obowiązek przestrzegania praw. negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia. lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej. elastyczny. Ogromny talent. co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. solidność. co robisz. do powtórzenia doświadczenia lenistwa. nie dajesz się zwieść iluzji. gotowość do wysiłku i pracy. Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca(31) Lubisz wysiłek. pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian. gdyż tyle wkładasz energii we wszystko. który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju. nie umiesz znaleźć w sobie oparcia. Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca(22) Inspiracja. Potrzeba przygód. doświadczeń. negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. zamknięcie w sobie. który wymaga koncentracji wysiłków i -specjalizacji. Budujesz solidny fundament. Depresja. ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby. 5 dzień urodzenia: 5. jesteś niezawodny. 4 dzień urodzenia: 4.31 Wibracja ta zapewnia równowagę. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności. sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. ciekawy. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie. Jesteś zdekoncentrowany. Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca(13) Liczba Karmiczna (por. Jesteś towarzyski. Najlepiej czujesz się w podróży. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa. Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości. wspaniałomyślna. pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. Liczba miłości i protekcji. negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych. lecz skomplikowaną. stabilność. negatywnie: lenistwo. zachowujesz się ekstremalnie. możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. Jesteś spokojny i zrównoważony. wierna i uporządkowana. otwarty. Długi Karmiczne). możesz się czuć nie rozumiany przez innych. 22. Jesteś twórczy. WIBRACJA No. nastawiony tylko na zewnątrz. gdy byłeś leniwy. a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji. „Czwórka" jest zwykle punktualna. pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. Długi Karmiczne). Nieumiejętność dostrojenia się do innych. pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu. co wymaga wysiłku i jest pożyteczne. że musisz umieć się zatrzymać. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu. Nadajesz swojemu życiu tempo. olbrzymi potencjał twórczy. nerwowość. ciekawość poznawcza. aktywny. Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca(14) Liczba Karmiczna (por. na którym z czasem stanie potężny gmach. kojąco działasz na otoczenie.WIBRACJA No. pracowity i wytrwały.13. 117 negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka". co może doprowadzić do rozproszenia energii.14. Wzbudzasz zaufanie. będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych.

15. pracę i zainteresowania. Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności. 7 dzień urodzenia: 7. się czuć wolny. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością. Nie będzie to łatwe. lojalny. Pasja i duży potencjał twórczy. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa. surowego i niebezpiecznego furiata. dobry. Musisz pohamować swe ambicje. skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu. aktywną. Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca(24) Jesteś osobą energiczną. obowiązkowy. Interesujesz się magią. Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca(7) Jesteś inteligentny. która obecnie przejawia się jako charyzma. dajesz więcej niż dostajesz. Nie znosisz kłamstwa. nieczystość intencji. 6 dzień urodzenia: 6. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. oryginalny. łakomstwo i skąpstwo. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną. Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca(23) Liczba maga. idealizm. masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu. by być wierny. lubisz i umiesz się bawić. Masz umysłowość analityczną.kiej refleksji. obowiązki wydają ci się nie do zniesienia. 25 Wibracja ta przynosi inteligencję. refleksyjny. dynamizm. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację. którą zawsze otrzymujesz.16. negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. . Pragniesz spokoju. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom. negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych. pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne. negatywnie: zarozumiałość. 24 Wibracja 6 przynosi równowagę. Uważany jesteś za egoistę. harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną. 119 Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca(15) Jesteś magnetyczny. gdyż skaczesz z tematu na temat. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. między intelektem a duszą. zdolny do oszustw. zdrowotnych i materialnych. filozoficzny stosunek do życia. zgody. zdolność obserwacji. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety. Nie znosisz krytyki własnej osoby. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni. masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji. by je zdobyć. Mądrość. Musisz. negatywnie: ogromna nerwowość. zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych. Masz filozoficzny stosunek do życia. lecz nieobliczalna. cenisz stabilizację. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia. gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany. rozumiejący. kochać. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych. mądrości. zazdrość. znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. negatywnie: chcesz zdominować tych. Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca(6) Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć. złość. rozmyślania i ład. masz skłonność do depresji. działać i czuć się odpowiedzialny. pozytywnie: lubisz się uczyć. pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość. jak tego pragniesz. szacunek dla rodziny. jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. których kochasz. pozytywnie: altruista. WIBRACJA No. za to duch buja wysoko. Masz naturę czułą. siłą narzucasz mu swe warunki. smak estetyczny. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę. Jesteś wrażliwy. potrzebę harmonii i odpowiedzialność. Przestrzegasz praw i przepisów. Zmienny kochanek. uzdrawiającej energii magnetycznej. pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować. WIBRACJA No. analizy i wyciągania wniosków. wspaniałomyślny. demonstracyjny. lenistwo.

która może doprowadzić do depresji. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu. Jesteś filozofem. Niemoralność. Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca(25) Masz w sobie dużo magnetyzmu. Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. . Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka—motyla z poprzednich wcieleń. w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym.120 negatywnie: musisz relaksować się i medytować. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. 17. odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. Brak ci siły wewnętrznej. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca(26) Jesteś wspaniałomyślny. Klęska moralna lub materialna. By zmienić swoje postanowienie. a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych. lubisz samotność. pozytywnie: masz zdolności przywódcze. abyś nauczył się ufać samemu sobie. pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę. Jesteś otwarty.18. materialnym lub uczuciowym. czego chcesz. jesteś produktywny. Beznadziejna sytuacja materialna. albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym. 121 WIBRACJA No. musisz walczyć w pierwszej. korzystną agresywność i chęć dominacji. Długi Karmiczne). szczery. Jesteś poszukiwaczem prawdy. 8 dzień urodzenia: 8. duch. zdolny do głębokiej refleksji. by osiągnąć to. co pomaga ci zrealizować swój cel. Dużo zmian w życiu. natomiast zaniedbałeś uczucia. pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. odważny i przedsiębiorczy. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający. 27 Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł. energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. 26 Ta wibracja przynosi sukces materialny. miły i łatwy we współżyciu. darzysz szacunkiem innych. Może przynieść sławę tym. musisz mieć mocne argumenty i dowody. 122 WIBRACJA No. . negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. którzy mają szlachetne ideały. 9 dzień urodzenia: 9. negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość. Interesujesz się wiedzą tajemną. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. negatywnie: naiwność. że warto. Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca(8) Zmierzasz do przodu. władzę. wrażliwy. Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca(17) Jesteś uroczy i uwodzicielski. zanim zaangażujesz się w cokolwiek. czasem nie rozumianym przez otoczenie. gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje. twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki. umiejętność realizacji własnych celów. która stanowi dla ciebie oparcie. Jesteś przywiązany do przeszłości. cenisz postęp. pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna. negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca(16) Liczba Karmiczna (por. jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania. By zwyciężyć w drugiej połowie życia. Masz zapewnioną „opiekę bogów". Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności. jesteś mądry. Dzielisz się chętnie swą wiedzą. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia.

w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę. WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER 1 A J 2 B K 3 C L 4 D M 5 E N 6 F O 7 G P 8 H 9 I R Q . Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. w jaki przejawiamy się na zewnątrz (Liczba Ekspresji) Liczba Ekspresji mówi o tym. nie jest brane pod uwagę). pozytywnie: zdobędziesz mądrość. Wnioski płynące z analizy imion i nazwiska wymagają konfrontacji z treścią innych liczb karty numerologicznej. jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny. stanie się dla ciebie więzieniem. Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca(27) Jesteś odpowiedzialny. Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca(18) Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł. negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. Zachowaj energię dla siebie. Pamiętaj. że mur. nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. którzy naprawdę tego potrzebują. Poszukiwany przez nas sens wyniknie dopiero z całościowego potraktowania karty. pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności. Musisz zrozumieć. Punktów Zwrotnych. który wybudujesz dla ochrony swego ego. masz ogromną energię.Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca(9) Jesteś szczodry. o ile nie jest używane na co dzień. jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń. które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń. chorą lub starą. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. Jesteś bardzo uczuciowy. na podstawie interpretacji Liczby Drogi Życia. dziel się tylko z tymi. Cykli. które nosimy. przyjęcie nazwiska współmałżonka). by prowadzić innych i kierować ich losem. Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania. a wraz z nią osiągniesz sukces. Analizując osobowość bierzemy pod uwagę przede wszystkim imiona i nazwisko zapisane w akcie urodzenia. Bogate życie emocjonalne do lat 29. jak postrzegają nas inni. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. Równocześnie jest to liczba złudzenia. Rozkłada się on na trzy "piętra": * * * nasze najgłębsze potrzeby. z używaniem drugiego imienia zamiast pierwszego (imię przyjęte podczas bierzmowania. zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu. 123 pozytywnie: bogata wyobraźnia. utalentowany. Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń. że wady. wyznaczonego przez Datę Urodzenia. Niewykluczone. negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. wszystko to. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną. Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji. jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. związane np. a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy. Długów Karmicznych itp. aktywny umysł. negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. Następnie analizujemy imię i nazwisko używane na co dzień i śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany nazwiska czy imienia. że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne. które widzimy u innych. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem. iluzji. wykształcony. czego musimy doświadczyć (Liczba Duszy) sposób zaspokojenia naszych potrzeb (Liczba Realizacji Intymnej) sposób. 124 IMIĘ I NAZWISKO W imionach i nazwiskach. są naszymi wadami odbitymi w lustrze.

Wrażliwość. 3 . LICZBA DUSZY No. niezależność. możesz przemarzyć życie bez celu. przyjmujesz rolę doradcy. gdy trzeba je będzie objąć jednym spojrzeniem. nadmierne wymagania i przechwalanie się. emocjonalnego i mentalnego. wyrafinowany smak. dyplomata. zawierania związków. złożony z pięciu wibracji (E U I A O). zarządzania. potrzeba odgrywania pierwszoplanowej roli. 2 pozytywnie: skłonność do współpracy. 126 LICZBA DUSZY -interpretacja LICZBA DUSZY No. który brzmi i wibruje zgodnie z formą. by ten sukces osiągnąć. że pisany język hebrajski nie ujawnia samogłosek. poszukiwanie wyłącznie własnej satysfakcji. Ten programator. to spokój. Zauważmy. LICZBA DUSZY No. organizowania. na której można budować nowe.S 125 T U V W X Y Z LICZBA DUSZY Zawarta jest w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. czego potrzebujesz. oznaczamy symbolem kwadratu ■ Ułatwi nam to odczyt danych karty. który śpiewa. Otwarty na dialog. wielkie przedsięwzięcia. To ona nadaje sens słowu. którą mu nadajemy. rozproszony i niezdecydowany. wykonawcy. ona je programuje. negatywnie: marzyciel o wybujałej wyobraźni. zarozumiałość. przyjaźni. Silna wola. Oznacza pomnażanie jakości tego co się tworzy. poprzez wzbogacanie swej wiedzy o wnioski zapewniające niepowtarzanie się nigdy niczego po raz drugi. Lider. Zmysł artystyczny. oznaczającą Liczbę Duszy. Kwadrat (symbol liczby cztery) oznacza zamysł. Potrzeba sukcesu. negatywnie: ambicja. zamkniętą podstawę sensu. być natrętny. Wolisz się podporządkować. odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną. To. Chcesz być zauważony i doceniony jako dobry przywódca. 1 pozytywnie: potrzeba prowadzenia innych. egoizm. uczuciowość sprzyjają życiu rodzinnemu. Wielkie projekty. tak jak nasza dusza jest programatorem naszych trzech ciał materialnych: fizycznego. poszukiwanie środków. Sumę wartości numerycznych samogłosek. Samogłoska jest to dźwięk. duma.

uczciwy. Zbyt sentymentalny. Skłonność do alkoholu lub narkotyków.pozytywnie: szukasz towarzystwa przyjaciół. Jesteś logiczny i analityczny. twórczy. by być zauważonym. dla ludzkości. Potrzebujesz wolności. choroba psychiczna. negatywnie: jesteś nieodpowiedzialny. negatywnie: marzyciel. LICZBA DUSZY No. negatywnie: jesteś nazbyt introwertyczny. Twoją motywacją jest praca sama w sobie. Jesteś dosyć konwencjonalny. by to zdobyć. Nerwowy i konfliktowy. że jesteś mistrzem. jesteś natchniony. Umiesz się przystosować do warunków i otoczenia. w sprawach zawodowych. LICZBA DUSZY No. jesteś szczodry i utalentowany. uciekasz się do wątpliwych metod. wierny. cenisz piękno i harmonię. rozproszony. trochę nieudacznik. 11 pozytywnie: jesteś wymagającym partnerem. praktyczny i zdyscyplinowany. doświadczenia. Możesz być przewodnikiem. By zdobyć władzę i pieniądze. Humanista. negatywnie: grozi ci depresja lub. lub też spędzić życie zamknięty w gronie rodzinnym. Pociąga cię filozofia i zagadnienia metafizyczne. Starasz się znaleźć środki wyrazu i wymiany myśli z innymi. spotkań z ludźmi. popularnym. Solidny i godny zaufania. Jesteś skryty lub tylko dyskretny. podążasz w wielu kierunkach naraz. LICZBA DUSZY No. 5 pozytywnie: kochasz ruch. Korzystasz z przyjemności życia ze szkodą dla swego rozwoju. 129 . Robisz wszystko. zrozumienie najgłębszej istoty rzeczy. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. 127 negatywnie: możesz być zbyt ograniczony. Lubisz dzieci. Jesteś stały. 22 pozytywnie: pragniesz budować. chcesz dzielić się swymi wartościami duchowymi. stabilizacji. Starasz się stworzyć sobie i swym najbliższym atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Umiesz znaleźć środki. misjonarz. cichy i spokojny. żyjesz złudzeniami. zdobywania wiedzy. zapominając o reszcie świata. umiesz się dzielić. Posiadasz wiele zainteresowań. 6 pozytywnie: potrzebujesz komfortu i ciepłej atmosfery rodzinnej. sukces i władzę. LICZBA DUSZY No. negatywnie: masz utopijne idee. Jesteś osobowością pełną czaru i magnetyzmu. Interesują cię praktyki duchowe. stale zagubiony. Zdarzają się tu też przypadki upośledzenia umysłowego. niezdecydowany. Upierasz się przy swej racji i nie sposób cię przekonać. artystą. jak i w pracy. z łatwością nawiązujesz kontakty. a nawet państwowych. pragniesz przekazać innym swe objawienia. masz poczucie obowiązku i odpowiedzialności. LICZBA DUSZY No. negatywnie: jesteś chwalipiętą. 7 pozytywnie: potrzebujesz spokoju. Jesteś estetą. jesteś dobrym doradcą zarówno w domu. LICZBA DUSZY No. podróże. by uzyskać namacalny rezultat swej dobroci. Kochasz dom i życie rodzinne. Jesteś człowiekiem odważnym i godnym zaufania. równowagi. lubisz pieniądze. zdeterminowany i konserwatywny. starasz się zyskać sympatię otoczenia. przygodę. 4 pozytywnie: potrzeba porządku. w ekstremalnych przypadkach. negatywnie: możesz ulec złudzeniu. mistrzem dla innych. egoistycznie poszukujesz komfortu dla samego siebie. zmiany. które potrafisz wykorzystać. 8 pozytywnie: masz zmysł do interesów. zbuntowany. Ponieważ potrzebujesz towarzystwa. Masz silnie rozwiniętą intuicję. 9 pozytywnie: pragniesz nauczać innych. Intelektualista. bazy. Idziesz po najmniejszej linii oporu. Jesteś bardziej konkretny i skuteczny niż „jedenastka". 33 pozytywnie: pragniesz przyjąć na siebie szeroko pojętą odpowiedzialność. LICZBA DUSZY No. Wyrozumiały. jesteś ekstrawertyczny. tworzyć na wielką skalę. uważny. musisz mieć czas na medytację. negatywnie: jesteś niestały. 128 negatywnie: nieuczciwy. Samotnik. altruista i filantrop. Czasem możesz uciekać się do poświęcenia. Nie przepadasz za pracami domowymi. karierowicz. samotności.

która stanowi dla nas Liczbę Realizacji Intymnej. 5 Wolność. odpowiedzialna. zrównoważona. Osoba przedsiębiorcza. godna zaufania. pracowita. wierna i lojalna. Osoba kooperatywna. w których te właśnie konflikty mogą znaleźć swe rozwiązanie. 1 Zarządzanie. Trójkąt jest symbolem mocy stwórczej. Liczbę Realizacji Intymnej obliczamy na podstawie wartości numerycznej spółgłosek występujących w imieniu i nazwisku. niewystarczający do ich zaspokojenia i wówczas rodzą się wewnętrzne konflikty. a może być też ułomny. REALIZACJA INTYMNA No. aktywna i autorytatywna. Osoba żywa. twórcza. 4 Praca. receptywną i sympatyczna. 3 Ekspresja. zdyscyplinowana. rozproszona. oznaczamy symbolem trójkąta ▲. pociągająca. Osoba stała. ukierunkowuje ją. Odważna. konkretyzuje. konstrukcja. sprawiedliwa. wrażliwa. pełna optymizmu. REALIZACJA INTYMNA No. czyli nasz potencjał realizacyjny. spółka. oryginalna i skuteczna. wyznacza jej początek i koniec. komunikatywna. zmiana. Osoba towarzyska. gadatliwa. zgodna. 130 REALIZACJA INTYMNA REALIZACJA INTYMNA No. 6 Odpowiedzialność. obowiązkowa.LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ Realizacja intymna to „obleczenie w ciało" naszych wewnętrznych potrzeb. Spółgłoska otacza. określa samogłoskę. przyjacielska. 2 Związek. posiadająca dużą zdolność do adaptacji. Może on być adekwatny do naszych potrzeb i wówczas stanowi idealne narzędzie. aktywna. REALIZACJA INTYMNA No. dowcipna. REALIZACJA INTYMNA No. REALIZACJA INTYMNA No. Sumę wartości numerycznych spółgłosek. przywołujące specyficzne doświadczenia. . Osoba pełna ciepła. magnetyczna.

wynika z zestrojenia duszy i ciała. Liczba Ekspresji wyznacza tym samym zakres i charakter poszukiwanych doświadczeń. REALIZACJA INTYMNA No. pełna dystansu. egocentryk. negatywnie: egoista. kto kieruje innymi. Osoba inteligentna. Osoba szczodra. dajesz się ponieść emocjom. rozumiesz i potrzebujesz drugiego człowieka. wspólne przedsięwzięcia. REALIZACJA INTYMNA No. Dlatego też w mojej praktyce uważnie analizuję także pseudonimy. Liczbę Ekspresji. które mogą doprowadzić nas do wzbogacenia świadomości. pragnąca tworzyć dla ludzkości. REALIZACJA INTYMNA No. EKSPRESJA No. ktoś. usłużna. Kula jest symbolem doskonałej harmonii i pełni. 132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja EKSPRESJA No. ambitna. Stanowi o sposobie. nastawiona filozoficznie do życia. Bardzo ważną wskazówką jest fakt. genialna. 131 LICZBA EKSPRESJI Ekspresja. 8 Rzeczy materialne. dyryguje. pacyfistyczny. Osoba inteligentna. delikatny. Osoba niezależna. rozsądna i godna zaufania. Koło jest płaskim odwzorowaniem trójwymiarowej kuli. 11 Inspiracja. chętnie wchodzisz w spółki. dyskretny. samotnik. Nadwrażliwy. utalentowana. w pracy. uczuciowy. z harmonijnego przepływu między impulsem i jego realizacją. Jesteś ambitny. imiona używane na co dzień (czasami jest to drugie z imion figurujących w dokumentach). tolerancyjna. niewolniczo podporządkowany. Teraz rozumiemy. Czuły. twórczy. nazwisko „po mężu". czyli umiejętność wyrażenia siebie. . wyrozumiały i wspaniałomyślny. nieudacznik. takich. 7 Obserwacja. jak ważna jest decyzja o zmianie imienia i nazwiska. oznaczamy kółkiem O. w grupie i w społeczeństwie. podatny na wpływy. Umiesz się podporządkować. REALIZACJA INTYMNA No. Jeśli umiesz się realizować i eksploatować swe talenty. energiczny. czyli w związkach intymnych. która jest sumą wartości numerycznych liczb Duszy i Realizacji Intymnej. w jaki możemy funkcjonować na zewnątrz. o silnie rozwiniętej intuicji. zorganizowana. posiada wszystkie zalety „dwójki". a inni nie — świadczy to zwykle o nieprzystawalności lub niezgodzie na zawarty w nim program.REALIZACJA INTYMNA No. 1 pozytywnie: wyrażasz się jako szef. Osoba mądra. 2 pozytywnie: umiesz współpracować. Humanista. 33 Miłość. 9 Służba. Zwykle żonaty (mężatka). Zawsze ostatni. dobrze się „w nim" czują. oryginalność. ludzie chętnie podążają za tobą. mądra. organizuje. Osoba odpowiedzialna. tyran. 22 Twórczość. Idealista. że niektórzy lubią swoje imię i nazwisko. potrafiąca walczyć o sukces. wrażliwy dyplomata. i jaki wpływ na los kobiet ma zwyczaj przyjmowania nazwiska męża. REALIZACJA INTYMNA No. przedsiębiorczy. spokojna. skuteczna. negatywnie: uległy.

Człowiek o szerokich horyzontach i niekonwencjonalnych pomysłach. Samotny i zagłębiony w siebie. odważny. idealista.EKSPRESJA No. 8 pozytywnie: człowiek władzy. rozproszony. że możesz być mistrzem dla innych. uwodzicielski. uparty. wymiany myśli i akceptacji. masz wybitnie rozwiniętą inteligencję. wtrącasz się do nie swoich spraw. samotny. negatywnie: melancholijny. 4 pozytywnie: wyrażasz się przez pracowitość. Masz duże potrzeby estetyczne. nieprzystępny. Odpowiedzialny. Otwarty umysł. obojętny. nastawiony na rozwój wewnętrzny. tolerancyjny. praktyczny. Umysł analityczny. sztywny. o ile swoje talenty wykorzystujesz w służbie ludzkości. „Twórczy marzyciel". EKSPRESJA No. poszukiwacz prawdy o świecie i człowieku. NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY Otrzymując imię (czy raczej podpowiadając je naszym rodzicom) zapewniamy sobie pewien indywidualny potencjał aktywny. utopista. zrównoważenie. przewodnikiem. humanista. czytać. poszukujący prawdy. negatywnie: ulegasz złudzeniu. Jesteś twórczy. wyrozumiały. Humanista. 5 pozytywnie: otwarty. Interesujesz się rzeczami tajemnymi. wynalazca. nieczuły. psycholog. Podróżnik. Nie boisz się pracy wymagającej wysiłku. natomiast przyjmując nazwisko wybranej przez nas rodziny decydujemy się na kontynuację . energiczny i przedsiębiorczy. lubiany za wdzięk i talent konwersacji. Lubisz marzyć. negatywnie: nieodpowiedzialny. negatywnie: nieodpowiedzialny. negatywnie: motywowany pragnieniem zysku i władzy możesz stać się oszustem. sztuczny. upośledzony umysłowo. przyjacielski. Osoba konfliktowa. Możesz dać się wciągnąć we wszelkiego rodzaju nałogi i doświadczenia seksualne. Wizjoner. 6 pozytywnie: głowa rodziny. 11 pozytywnie: posiadasz inspirację i dużą wiedzę. zarozumiały. zamknięty i ograniczony. Wymagający. umiejący sprostać swym różnorodnym zainteresowaniom. Wchodzisz w nowe doświadczenia bez obawy. racjonalny. jesteś przyjacielski. Dobry nauczyciel. egzaltowany. Będziesz dążył do stworzenia wokół siebie atmosfery harmonii i spokoju. poszukiwacz. waleczny. czasem niepowtarzalny i nowatorski. negatywnie: gadatliwy. kochasz sztukę. co robisz. komunikatywny. 9 pozytywnie: nauczyciel. pisać. dyskretny. czarujący. Jesteś pozbawiony gustu i smaku artystycznego. nie wyjaśnionymi. egoista. ambitny. genialny twórca. EKSPRESJA No. sukcesu. negatywnie: fanatyk. Z wiekiem zyskujesz pewność siebie. lojalny. 33 pozytywnie: jesteś mistrzem. materialista. negatywnie: skryty. organizator. miłośnik sztuki i podróży. Jesteś wyjątkowy we wszystkim. kontestator. EKSPRESJA No. grupy. EKSPRESJA No. szef klanu. zdecydowanie. EKSPRESJA No. zazdrosny. który potrzebuje kontaktów. nawet jeśli nie skończyłeś odpowiednich szkół. który widzi daleko i wprowadza w życie nowe idee. EKSPRESJA No. Jesteś natchniony. studiować. negatywnie: skłonny do depresji. chłonny na wiedzę. 22 pozytywnie: budowniczy idei. Możesz zostać wielkim podróżnikiem. oryginalny. cierpliwy. Łatwo się dostosowujesz do ludzi i do sytuacji. towarzyski. EKSPRESJA No. ordynarny i bezlitosny. Wspaniałomyślny. 3 pozytywnie: ekstrawertyczny. EKSPRESJA No. nieostrożny i niebezpieczny. misjonarz. idealista. niezrównoważony psychicznie. okultysta. Uczciwy. smutny. Człowiek interesu. obojętny. negatywnie: brak poczucia rzeczywistości. konserwatywny. Podążasz za swoją intuicją. filozof. nauczycielem. kapryśny. nietolerancyjny. Wzorujesz się na innych. okrutny. Człowiek 134 o szerokich horyzontach. 133 EKSPRESJA No. a nawet prowokujesz je. zarozumiały. świadomie zaangażowany. 7 pozytywnie: introwertyczny. Refleksyjny. ciekawy świata. medytować. surowy. zmienny. zgorzkniały buntownik. melancholiczny.

wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny. honory. zmysł artystyczny.A. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem. Niezwykła jasność myślenia. sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie. Skłonność do poświęceń. które symbolizuje dane imię. Walka wewnętrzna między materią i duchem. dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska.D.= 9/27 136 AURA IMIENIA I NAZWISKA Aura imienia i nazwiska* dostarcza nam dodatkowych wskazówek na temat wpływów energii poszczególnych wibracji na nasze życie. by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane. bogate życie seksualne. AURA -znaczenia poszczególnych liczb 10 liter: 11 liter: 12 liter: 13 liter: 14 liter: 15 liter: 16 liter: 17 liter: 18 liter: 19 liter: 20 liter: Zaufanie do samego siebie.D. Gwałtowne i głębokie zmiany. przykład: N. pracy nad sobą. Skuteczna realizacja planów. i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury. Pech materialny. wpływa na nasze zachowanie. mówi o odziedziczonych możliwościach.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia — pomaga nam zrealizować się w tym życiu. Nieustanny ruch. Skoro przyjęliśmy jakieś nazwisko. NUMER AKTYWNY (N. nasza osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie. Nieporozumienia z otoczeniem. romantyzm. wspomagać cechy.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) nazwiska rodowego.pewnej linii doświadczeń. szczęście. Wykorzystujesz innych lub korzystasz z ich pomocy. Zapowiedź poważnych kłopotów spowodowanych przez innych. Tolerancja. Słabość fizyczna lub miękki charakter. jest aspektem pasywnym. należy po prostu policzyć wszystkie litery imion i nazwiska figurujących w akcie urodzenia. niebezpieczeństwo ze strony otoczenia. Aurę opisuje cyfra oznaczająca liczbę liter w imionach i nazwisku. . Sukces. sukces finansowy i uznanie. Reorganizacja życia.= 1/19 N.A. wyobraźnia. Aby otrzymać Liczbę Aury. brzmiących zgodnie z zapisem w akcie urodzenia. 135 lub pozostawać z nim w sprzeczności. Dlatego tak ważne jest. pseudonim czy przydomek. Katastrofy. Rozczarowania w życiu uczuciowym i towarzyskim. zmiana w dobrym lub złym kierunku. NUMER DZIEDZICZNY (N. nasz potencjał ulegnie zmianie. Możesz stać się ofiarą innych.

Dobre zdrowie i długie życie. Przesadny konserwatyzm. Przeszkody w pierwszej połowie życia. Powodzenie u płci przeciwnej. niebezpieczeństwo związane z wodą. Wczesne małżeństwo. w zależności od innych aspektów karty. Sukces. życie proste i uczciwe. takim jak astrologia. Sukces w sprawach publicznych. zdrada. Szczęście we wszystkim. Uczestnictwo w buncie. sprzeczności. Szczęśliwe małżeństwo. Szczęśliwe związki z ludźmi. Samotność i niepokoje związane ze sferą materii. Aura przeciwieństw. lecz może być związany ze stratą osobistą. z przewrotami. Rozwody i wiele rozstań. numerologia itp. Skłonność do mistycyzmu i tajemniczość. co dotyczy wody. potem sukces. Kontakt z magią. Ogólnie aura niezbyt szczęśliwa. Spadek. Wierni przyjaciele. Komfort materialny. Inspiracja. Konserwatywne poglądy i brak elastyczności w sprawach finansowych. ale także niemoralność. problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej. Autorytet i sukces po wzlotach i upadkach.137 21 liter: 22 litery: 23 litery: 24 litery: 25 liter: Sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku. sukces. z wojskiem. Możliwe całkowite oderwanie od spraw materialnych. Jesteś zbyt wyrozumiały dla samego siebie. Wątpliwości i rozczarowania. Ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym. Pomoc wpływowych ludzi. z walką. Możliwa gwałtowna i nieoczekiwana śmierć własna lub kogoś z otoczenia. praktycznie we wszystkich przedsięwzięciach. Zmienność we wszystkich dziedzinach. Sukcesy zawdzięczasz swojej oryginalnej osobowości. Autorytet i władza. Szczęściarz. Błędy w ocenie ludzi i sytuacji. Szczęście lub klęska. Religijność. 26 liter: 27 liter: 28 liter: 29 liter: 30 liter: 31 liter: 32 litery: 33 litery: 34 litery: 35 liter: 36 liter: 37 liter: 38 liter: 39 liter: 138 40 liter: 41 liter: 42 litery: 43 litery: 44 litery: 45 liter: 46 liter: 47 liter: 48 liter: . niesienie pomocy innym. zdrada otoczenia. Związek z wojną i pokojem.

wyhamować (por. porządkujące trzy piętra. jakich cech. by wyrazić potencjał perfekcyjny (zwyczajowo odejmujemy 1 punkt siódemce i dodajemy go jedynce.1 punktu. jakich skłonności brak. rozdz. a jakich zbyt mało. jakich jest zbyt dużo. Grafik. trzy „szuflady naszej osobowości. rozdz. by zrealizować sens naszego istnienia. a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń (por. a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę. jakim potencjałem dysponujemy. Sukces i uznanie w życiu publicznym. ZAWARTOŚĆ Do tej pory poznaliśmy znaczenie liczb. Preferencje). Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia. każde pole powinno zawierać 2.49 liter: 50 liter: Sukces w polityce. gdyż zakłada się. Przy założeniu. jak i o naszych poprzednich wcieleniach. Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy. że mądrość jest rzadszym przymiotem człowieka niż ukierunkowanie na aktywność ego). które posiadamy w nadmiarze. Lekcje Karmiczne).1. oraz liczby imienia i nazwiska. co się kryje w tych szufladach. . ponieważ daje nam wgląd w intymna zawartość naszego programu nauczania w obecnym wcieleniu. dotyczących kierunku życia i charakteru poszczególnych jego etapów. Teraz zajrzymy. że średnia doskonałości = ilość liter (w tym przypadku 19) podzielona przez 9 (ilość liczb pełnego cyklu) = 2. OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości. którą zadaliśmy sobie na to życie. by pewne cechy osłabić. że trzeba dołożyć starań. którym się będziemy za chwilę posługiwać. Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy nad kartą. czyli jej potencjał. Grafik ten opiera się na ilości i war139 tości numerycznej liter całego imienia i nazwiska (według aktu urodzenia). przynosi nam szczegółowe informacje zarówno o naszych słabościach i atutach. Porównując te dwa grafiki od razu widać. a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowia140 da. Brak problemów. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie (przedstawione na początku książki).

ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH Jeśli brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego. podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności. które zostaną nam udzielone w obecnym życiu. do wykształcenia w sobie pewnych cech. W obecnym życiu skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi. przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę). zdolności dyplomatyczne. że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. + 5 brak: -4. by je stracić i w ten sposób poznać jego prawdziwą wartość. 3x3. W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania. W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych. włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe. przyjmuje postawę negatywną.~9 nadmiar: + 1. działania Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności. poddaje się wpływom. że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję. w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu.-8 Ponadto możemy podzielić liczby (i odpowiadające im litery) na: . Te puste pola oznaczają. jest niezdecydowana. powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby. nie panuje nad swymi emocjami. Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych. a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć. uzyskania autonomii. liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je. gdyż jej imiona i nazwisko zawierają: 16 liczb nieparzystych (6x1. życia we dwoje. dialogu. Przywołasz też sytuacje. Będą się one powtarzać tak długo. przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie. Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste Lekcja: podporządkowanie. Jesteś osobą. możemy się urodzić w rodzinie bardzo biednej. W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć. Na przykład. Może przynieść trudności w małżeństwie. w którym mieliśmy niedociągnięcia. jak korepetycje z przedmiotu. zupełnie nieczuła. które zmuszą nas do takiego. łatwo się podporządkowuje. * Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności. dialog Wskazuje na nieumiejętność kooperacji. dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy. pierwiastka realizacji. . 4x5. To jest trochę tak. Albo przeciwnie — będziemy otoczeni bogactwem po to.praktyczne (liczby parzyste) Jolanta Natalia Pepel jest idealistką. 1x6). dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu". czym jest pieniądz. jeśli mamy zaplanowane korepetycje ze zrozumienia. że dana osoba wibruje negatywnie. obronną.W przypadku Jolanty: zbyt mało: ~ 6. * Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy.idealistyczne (liczby nieparzyste) . tzn. Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne. Realizacji Intymnej lub Ekspresji. 141 LEKCJE KARMICZNE Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. emocje. 2x7. dając jednocześ142 nie możliwość uświadomienia sobie. W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. które dają ci władzę. Może być nadwrażliwa lub przeciwnie. Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje. umiejętność porozumienia.1x9) 3 liczby parzyste (2x2. a nie innego działania. która raczej zdaje się na innych.

Jesteś nietolerancyjny. . lecz próbować dostosować się. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. by zdobyć akceptację otoczenia. doznania zmysłowe i nadzmysłowe. uspołecznienie. że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie. Nabrać pewności siebie. Lekceważyłeś partnera. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. nowe idee i możliwości. ale życie zmusi cię do tego. seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. przechwalanie się lub intrygi. W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role. by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości. nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych. bez oceny — to hasła dla tych. Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste Lekcja: harmonia. gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa. doświadczyć wielu zmian. Będziesz musiał również służyć innym. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość. dzieci lub innych członków rodziny. Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne. podejmować czyny i organizować ich wykonanie. Jeśli brak liczby 4: — częste Lekcja: praca. Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie Lekcja: zmiany. że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą. nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej. skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na budowanie tego aspektu 144 swojej osobowości. nie wątpić w ich szczerość. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce. Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie. Gdy się jest podwładnym. Teraz trzeba będzie zrozumieć. postawa twórcza. dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd.Jeśli brak liczby 3: — dosyć rzadkie Lekcja: komunikacja.) Lekcja ta wskazuje. Osoba „odrabiająca" tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany. Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. trzeba być posłusznym i milczeć. zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji. piękna. którzy mają lekcję związaną z liczbą 6. zrozumieć. tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi. zrozumienia. który niegdyś nie został wykształcony. bez stawiania im zbyt wielkich wymagań. wolność. by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy. stwarzać własną rzeczywistość. Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi. piękno. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian. Jeśli brak liczby 7: — częste Lekcja: mądrość. Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak. jak ważne jest budować solidny fundament. która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. organizacja. cierpliwość. w pracy lub w życiu codziennym. Problemy natury miłosnej. ale także uważać. 143 Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem. a także zaufania do samego siebie. jakimi są. miłość. poprzez jej nadmiar. Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy. co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. Jest to liczba zaufania do wiedzy. złe warunki pracy lub też poprzez jej brak. obowiązek i odpowiedzialność. wiedza wewnętrzna. Trudności w dziedzinie zmysłowej. zgoda. by świadomie uczyć się tej lekcji. plotki. szukać kompromisu. przyjemności życia. przesadnym „luzakiem". Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym. że poznanie świata. Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa. sięgania po wiedzę wewnętrzną. Odwaga. stabilizacja. Inaczej mówiąc. by w przypadku "problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo. by nie naruszać wolności innych. odpowiedzialności.

niezdecydowanie. Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13. wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią. Jeśli lekcja zostanie zrozumiana. a także w ostrym przebiegu choroby. Jesteś osobą egoistyczną. 14. odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną. W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych. Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. w którym poczujesz. ale również z prawodawstwem. □ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia. snobistyczną. używa ona wielu ciał i dusz. □ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni. Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego. z dala od innych. że istnieją rzeczy. DŁUGI KARMICZNE Liczby Karmiczne wyrażają tzw. które rządzi światem materialnym. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy. Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje. gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia. Aby obejrzeć ich skutki. tolerancja. którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą. w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną. czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości. Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie. Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość. Mówi ona o ludziach. ale wysiłki twoje będą bezowocne. która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami. musieliśmy zgłosić się osobiście. altruizm i zrozumienie. W obecnym życiu będziesz postawiony wobec sytuacji. lub o tych. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie. władzą (czyli także ambicją i krytyką). jest wystarczająca. władza. w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach. Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu. które nie mogą zrealizować się natychmiast. zamkniętą na innych. którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza. zarozumiałą. który utracony zostanie z równą łatwością. karmę. że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności. rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości. Z chwilą.19 i 26. pieniędzmi. by osiągnąć swój cel. . że wiedza wewnętrzna. Nie jest on ani czymś godnym pogardy. które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. gdy to pojmiesz. każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek. 16. że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną. że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. Będziesz zmuszony (np. Każda nasza myśl. Oznacza to. ojcostwem i mistycyzmem. nieczystym. twoje serce wypełni się miłością. dopóki nie nauczysz się współczucia. Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie Lekcja: ewolucja. w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji. humanitaryzm. Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń.W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości. Jeśli brak liczby 8: — częste Lekcja: wartości materialne. upartą. 145 Może to być też lekcja karmicznej choroby. zrozumienia dla drugiej osoby. spełnienie. rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń. Pole jej działania jest więc ogromne. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości. pieniądze. empatia. z jaką został zdobyty. mistycyzm. Karma jest konsekwencją naszych wyborów. na żądanie. które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł. Możliwe są też sytuacje. zauważenia jej potrzeb. lub też poprzez roztrwonienie majątku. ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany. czyli prawo przyczyny i skutku. 146 Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą: □ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym. Jest to liczba kojarzona z materią. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku.

zaspokajając je bez umiaru poprzez seks. Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę. 13 to 1 . Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym. być może opuściła rodzinę. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. które nie poddają się poznaniu zmysłowemu. Oznacza ona. które poruszą życie jak glebę przed siewem. statusu społecznego). które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia. Liczby Wcielenia. Trudności. które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. Liczby Wcielenia. Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie. 16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. Przywołasz więc takie doświadczenia. Drogi Życia. Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom.ekspresja twórcza. nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników. które źle się skończą. jakie spowoduje: zmiany pracy. gdy lekcja zostanie zrozumiana. zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację. co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania. rutyny. Zapowiada to również trudności materialne. narkotyki. wykluczającym egoizm. żyła kosztem innych. by trud zaczął się od nowa. nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia.□ Dnia Urodzenia. miłości. Nie umiesz zaakceptować zobowiązań. zazdrość. Liczby Realizacji Intymnej. Oznacza ona. Drogi Życia. że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę. oraz uczyć się korzystać z wolności tak. gdy będzie ci się wydawało. sprawiając cierpienie innym. nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich. ambicję i współzawodnictwo. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości. Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół. W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie. Liczby Realizacji Intymnej. Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt zwrotny). aby nie naruszać terytorium innych. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne. że skupiasz siły na jednym. że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności. Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc.utrudni życie aż do momentu.człowiek i 3 . tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym. precyzyjnie określonym celu. Dnia Urodzenia duma. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób. Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje. alkohol i inne używki. że sytuacja się stabilizuje. Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość). Drogi Życia. sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej. 13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą. które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości. Liczby Realizacji Intymnej. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę. 147 14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. Od- . Liczby Wcielenia. przyjdzie nowa seria wydarzeń. ucieczkę od świata. metodycznością i cierpliwością. domu. rytmu życia wokół ciebie. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. W chwili.

należy przejąć inicjatywę. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie. zarozumiała i wykorzystywała innych. pedantyczna. Może sprawić. by wyróżnić samą siebie. sztuczna. Jest to jednocześnie korzystna 149 wibracja dla spraw finansowych. hojność i szacunek. w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień. Te liczby wskazują na intensywność i charakter Preferencji. tyranizująca otoczenie. agresywna. Trzeba wystrzegać się narzucania swych opinii i pomysłów innym. byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie. Opisują cechy. Nadmiar liczby 4: Osoba uparta. Dla Jolanty będą to liczby 1 i 5. aby złagodzić ich wpływ. Osoba niezwykle impulsywna. gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną. opanować impulsywność. Władza i moc przyjdą wtedy. wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka. Liczby Wcielenia. ekspansji. zarozumiała. otworzyć się na jego potrzeby. łatwo zauważyć jedno lub kilka pól. zamknięta w swych przekonaniach i poglądach na świat. nauczyć się tolerancji i cierpliwości. że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. a także zręcznej i skutecznej realizacji. Dotyczy ona relacji międzyludzkich. 8 jest liczbą władzy. entuzjazm i pragnienie władzy. Posiada zbyt radykalne opinie i jest przesadnie niezależna. powierzchowna. Daje nam ona odwagę. którym jest zrozumienie życia. Nadmiar liczby 1: Osoba autorytatywna. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym. Liczby Realizacji Intymnej. Nadmiar tej liczby zapewnia ogromną odwagę i dużo energii. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny. okazując im miłość. pracę. że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi. Bierna. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią. że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. do oddania się całkowicie we władanie innej osoby lub grupy. Najmniejsze drobiazgi są poddawane krytyce i analizowane. lubi . Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. bez określonego celu. które nie umieją słuchać. Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione. gdzie liczby występują w nadmiarze. a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Możesz również ponieść straty materialne. nad którymi powinniśmy pracować. Nadmiar liczby 3: Osoba nieodpowiedzialna i chaotyczna. W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. emocjonalny i intelektualny. ukrytych pasji danej osoby. schyłek życia może być bolesny i trudny. jak tego pragniesz. dominująca. 26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. posiadająca nadmiernie wybujałą wyobraźnię. które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. Utracjusz. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości. Przesadnie emocjonalna. PREFERENCJE Patrząc na grafik na stronie 140. by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak. 19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). energii. będziesz rozprzestrzeniać światło. była egoistyczna. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada sytuacje. gdyż będziesz lekceważony i pomijany. Może mieć tendencję do podporządkowania się. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu. Powinna się wyzwolić z niewoli rutyny. Nadmiar liczby 5: Potrzeba zmiany dla zmiany.148 budowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem. egocentryczna. Zdrowie może ucierpieć przez nadmiar wysiłku. marnotrawiący energię. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi. twoja odwaga będzie poddana próbom. Nadmiar liczby 2: Osoba nadwrażliwa. Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian. Na ogół są to osoby gadatliwe. ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne. egoistyczna. Drogi Życia. która realizuje się tylko przez wysiłek. Jej obecność oznacza. By spłacić dług. Osoba ograniczona.

nade wszystko ceni własną wolność. Jest wiecznie niezadowolona. gdyż nie akceptuje rzeczywistości takiej. bardzo trudnym we współżyciu. że wraz z pojawieniem się dziecka zaczynamy . 151 SPOTKANIA Żadne doświadczenie nie jest przypadkowe. W momencie. Te. Nadmiar liczby 7: Liczba ta daje umiejętność analizy. zawarcia związku małżeńskiego. alkoholu i narkotyków.. że wszystkie doświadczenia związane z urodzeniem i wychowywaniem danego dziecka będą budowaniem fundamentu dla przejawienia się naszego potencjału wewnętrznego. Egoista. Nadmiar tej liczby może także skłaniać w kierunku zaspokajania swego ego poprzez snobizm i gwiazdorstwo. dla którego ta. jakim jest własny rozwój. a nie inna osoba pojawiła się w naszym życiu. zamiana związku małżeńskiego na braterski lub siostrzany — w następnym wcieleniu). Nasze obecne dzieci mogły być naszymi rodzicami w którymś z poprzednich wcieleń lub naszymi nauczycielami duchowymi. stanowiące swoistą odmianę służby innym. trzeba także określić Numer Roku Osobistego dla osoby. by zdążyć wszystko przeżyć. Osoba ta musi uważać. możemy zrozumieć jego charakter. które rodzą się zbyt wcześnie lub bardzo szybko są ciekawe. Osoba ta powinna czynić wysiłki. Nadużywanie seksu. a także odgadnąć powód. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mogą być leniwe lub mieć problemy w relacji z matką (zależność lub obojętność emocjonalna). mogą być istotami nie do końca zdecydowanymi na kolejne doświadczenia ziemskiego losu. początku ujawnienia się choroby itp. Powoduje nadmierną (i niepotrzebną) szczodrość. Sposób. by powściągnąć gwałtowność i ambicje dyktatorskie. które ocierają się o śmierć przy porodzie. Załóżmy. Nadmiar liczby 9: Wskazuje na trudności w odróżnieniu prawdy od fałszu. Jej sukces zależeć będzie od umiejętności koncentracji i właściwego określenia swego stosunku do materialnej sfery życia. wcielają się w ciała naszych dzieci. by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. nierzadko bolesne rozszyfrowywanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Prowadzi ku inicjacji mistycznej. dla której chcemy zinterpretować dany fakt. że dusze. Na przykład dzieci wyciągane kleszczami są na ogół duszami. które wprowadza liczba 4 (a właściwie dzięki obecności tych ograniczeń i konieczności ich zaakceptowania) mamy szansę wypracowania w sobie wewnętrznego oparcia. Także relacje między naszymi dziećmi bywają skomplikowane ze względu na bagaż doświadczeń kolejnych inkarnacji (np. zwierzchnikami czy rodzeństwem. Skłania do badań naukowych. tracąc sprzed oczu swój własny cel. Określając rodzaj wibracji (moment) danego spotkania. jaka jest. że Liczba Drogi Życia naszego dziecka (czyli jednocześnie liczba zajścia danego wydarzenia dla nas) jest 4.hazard. I zaczyna się skomplikowane. zachłanne. ale drogą indywidualną. umysł krytyczny. mamy do czynienia z wielkim indywidualistą. Rodzące się z pępowiną owiniętą dookoła szyi oraz te. używa przyjemności życia. a więc jej nadmiar może wskazywać na nadopiekuńczość i przywiązywanie wagi do błaho150 stek. Jeśli odbyło się to w Roku Osobistym No. Oznacza to. intensywne życie wewnętrzne. zamartwianie się i zajmowanie problemami całego świata. na przykład: poznania partnera. Doświadczeniem jest także spotkanie na swej drodze drugiego człowieka. zrozumienia rzeczywistości materialnej. Dzieci To my wybraliśmy sobie rodziców. Nadmiar liczby 6: Jest to liczba opieki i odpowiedzialności. 6 oznacza to. nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. że kontynuujemy wspólną naukę zamieniając przeżyty niegdyś związek małżeński na relację rodzicielską. gdy sami się nimi stajemy oznacza to. 152 Wraz z ograniczeniami. spieszą się. narodzin dziecka. Zbyt wielkie pragnienie władzy i ambicja oraz przesadne zaufanie do własnych sił mogą doprowadzić do spektakularnej klęski. według własnych pomysłów i z własnej inicjatywy. Jeśli przewaga liczby siedem jest bardzo znacząca (co zdarza się rzadko). które niechętnie wracają na ziemię. Łatwo wtedy stać się śmietniskiem ludzkich krzywd i cierpienia. założenia firmy. w jaki rodzą się dzieci również nie jest obojętny. obserwacji. konieczna jest znajomość dokładnej daty jego „poczęcia". Ma kłopoty z przystosowaniem się do otoczenia i do sytuacji. Aby uzyskać informację o charakterze danego związku czy wydarzenia. Informuje on nas między innymi o tym. Zdarza się także. Nadmiar liczby 8: Nadmiar ósemki utrudnia w młodości odnalezienie swego powołania. z którymi być może wcześniej umówiliśmy się na to doświadczenie. jaki stosunek ma przychodzące na świat dziecko do ponownego wcielenia się.

jest poznanie samego siebie. Najbardziej uniwersalną metodą prognozowania jakości związku z drugim człowiekiem jest porównywanie Liczb Drogi Życia. autonomii i wolności wewnętrznej. harmonii w rodzinie. TY I TWÓJ PARTNER Spotkanie z drugim człowiekiem jest pięknym i bogatym doświadczeniem. 5 często jest doświadczeniem zmysłowym i raczej krótkotrwałym. tym prędzej spotkamy właściwą osobę. które zmuszają nas do wykształcenia w sobie tych właśnie cech. Doświadczenie to stwarza odpowiednie trudności. Ludzie. jaki nas z nimi łączy. Oduczamy się posesywności.05. Dziecko stanowić będzie dla nas zwierciadło. Ma on nas nauczyć dystansu. Jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze. że tą podstawą. w którym wypala się nasze „złoto" wewnętrzne.1958 r. chyba że obydwie strony będą starały się znaleźć w nim oparcie. normującym stosunki międzyludzkie. Wówczas związek ten może stać się niezwykle twórczy. fałszywe wyobrażenia o sobie samych. tym większego ognia potrzeba. zdobycie autonomii lub unicestwienie naszego despotyzmu. zrozumienia czym jest rola rodzica jako opiekuna. Im szybciej odważymy się spojrzeć jej w oczy. są nam potrzebni do naszej ewolucji. obserwacji. Jesteśmy im potrzebni tak samo.naprawdę tworzyć rodzinę. 1 oznacza to. Powoli. to lustro. zarówno tej osoby. wychowawcy. rzeczywistej roli matki (a w przypadku ojca — rozwiązanie problemów z własną matką. których spotykamy. Nieudane związki nie oznaczają . spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć. Miłość Związek małżeński czy miłosny jest jednym z najbardziej kompleksowych. wzajemnej uwagi i zrozumienia. że np. Równocześnie związek intymny. Dzięki związkom uczuciowym uczymy się współżycia i rozumienia innych. (lub spotkanie dwóch osób). Im bardziej wartościowy stop ma powstać. 2 — akcent będzie położony na umiejętność dialogu. a więc najbardziej skutecznych doświadczeń w naszym życiu. Obdarza nas możliwością poznania. kontrolowania naszych pragnień i emocji z nimi związanych. Dlatego też polecam ją tylko jako wstęp do głębszej analizy porównawczej dat urodzenia oraz imion i nazwisk interesujących nas osób. cierpienia i emocje. 154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „JEDYNKĄ" Alegorią tego związku może być sytuacja dwóch ambitnych kierowców wsiadających do jednego samochodu. tolerancji. samodoskonalenia wewnętrznego. tym fundamentem. które posiadają Liczbę swej Drogi Życia No. które pojawiają się (aby się spalić) w tyglu małżeńskiego współżycia są wprost proporcjonalne do rozmiarów naszych złudzeń i wytrwałości. w miarę trwania danego związku obumierają iluzje. Jeśli jest to Rok Osobisty No. zbudować porozumienie. Dlatego przypomina on piec hutniczy. za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. Wszystkie konflikty. zawłaszczania drugiej osoby. akceptacji swej kobiecości. Być może już po kilku kilometrach będą wyrywać sobie kierownicę. jak i nas samych. związek zawarty 15. a pragnienia zmieniają się w rozpoznanie naszych prawdziwych potrzeb. testuje lojalność i identyfikację z ogólnie przyjętym systemem wartości. których po prostu spotykamy na swojej drodze. może być doświadczeniem samotności w wyniku częstych wyjazdów jednego z partnerów. że partnerzy byli dla siebie niewłaściwi. Może on się ujawnić jako obcość i alienacja w zakresie samego współżycia. a nawet kobietą jako taką). ale także związek partnerów w interesach. nauczyciela. stawia nas przed mnóstwem trudności. który dzięki temu wydarzeniu budujemy. a my im. Uczymy się szacunku dla innych i tolerancji. jak oni są potrzebni nam. jest to sygnał. zrównoważonej uczuciowości. intuicyjnego porozumienia. z którą odrzucamy prawdę. Jednak. 153 W praktyce oznacza to. Jeśli to samo dziecko o Liczbie Drogi Życia 4 urodzi się w naszym Roku Osobistym No. ingerencji w czyjeś życie. Te z kolei obnażają naszą wewnętrzną prawdę. na stworzenie zdrowej emocjonalnie relacji. a po kilkunastu następnych . że przynosi nam ono doświadczenie odpowiedzialności rodzicielskiej. 7(1 +5 + 5 + 1 +9 + 5 + 8 = 34 = 7) przewiduje pewien rodzaj dystansu między partnerami. a może być związkiem czysto duchowym lub intelektualnym i realizować się na odległość. jak każda z uniwersalnych metod. Związek zawarty w wibracji No. że powinniśmy lepiej poznać samych siebie. nauczyć się wzajemnej akceptacji obszarów wolności. wystawia na próbę nasze poczucie własnej indywidualności. przed którym stoimy nadzy i prawdziwi. wkrótce okazuje się ona nie wystarczająca. skłonności do manipulacji i autorytaryzmu. Nasi bliscy nie są przypadkowymi ludźmi. w którym odbijać się będą wszystkie nasze wady i błędy przeznaczone do korekcji. umiejętności wyciągania wniosków z doświadczeń. Wiedza o naszych partnerach i rodzaju związku. Przede wszystkim jednak jest sprawdzianem naszej szczerości wobec samych siebie oraz tolerancji wobec inności i odrębności drugiego człowieka.

że nie możecie razem robić pieniędzy. „Jedynka" ma inicjatywę. kontemplację swego losu i wartości kulturowych. uzna jego przywódczą rolę w waszym związku i z pasją pomoże mu w realizacji jego ambitnych planów. Nie znaczy to. że zdołaliście zbliżyć się do siebie. uczestnictwo w życiu kulturalnym. że jej pozycja na tym nie ucierpi. Ze względu na walory waszych osobowości. najlepiej czuje się w wirze zdarzeń i ludzi. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „PIĄTKĄ" „Piątka" jest kolekcjonerem doświadczeń. 155 ZWIĄZEK „ JEDYNKA " Z „CZWÓRKĄ " Związek tych dwóch osób w swej najlepszej z możliwych wersji pozwoli obojgu na pełną realizację siebie i swoich ambicji. Może to irytować „jedynkę". poświęcającej się. dowartościowania. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DWÓJKĄ" Związek „jedynki" z „dwójką" ma szansę w pełni usatysfakcjonować was oboje. Niech jednak uważa. Ten związek wymaga ogromnej pokory i rezygnacji z czysto egoistycznych celów. lecz jeśli stać was na to. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek będzie dla was niezwykłym doświadczeniem. która lubi otaczać się ludźmi atrakcyjnymi i dodającymi jej splendoru. odkrycie sfery wartości duchowych. choć niekoniecznie da to wymierne efekty w sferze materialnej. stymulować nawzajem swą twórczą działalność. że sprawiedliwie podzielą się miejscem za kierownicą. gdyż z pewnością nie było to oczywiste. szczególnie jeśli jesteście związani uczuciowo.. Prawdopodobnie nie będzie błyszczał w towarzystwie. która okaże się bezcenna. irytacja.jeden z nich śmiertelnie obrażony pójdzie na piechotę. mogą one okazać się dla was . by „jedynka" traktowała „trójkę" poważnie. Jednak „jedynka" również musi się czegoś w tym związku nauczyć — najczęściej cierpliwości. którą łączą szczytne ideały. Jest to związek bardzo inspirujący dla obu stron. ale z czasem niespodziewanie okaże się. „Jedynce" to właściwie odpowiada. uszanują nawzajem swoje potrzeby. „Piątka" wymaga ciągłego zainteresowania. potrzeby artystyczne. W interesach lub działalności artystycznej wzajemna inspiracja i duże prawdopodobieństwo udanych przedsięwzięć. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „TRÓJKĄ" Magnetyczna. „Siódemka" wniesie w wasze życie to. W najgorszym — może nastąpić frustrujący obie strony brak zrozumienia dla potrzeb partnera. lecz dzięki temu być może osiągnie więcej. Być może nie raz będziecie musieli oddać kierownicę. nie będzie chwytał w lot jej genialnych pomysłów ani zmieniał z łatwością planów życiowych. Życie „jedynki" ulegnie z pewnością spowolnieniu. ale nie raz przyjdzie jej odczuwać wdzięczność. jest bardzo znaczący dla was obojga. docenią talenty i inicjatywę. jeśli wytrwacie do tej chwili. W życiu rodzinnym wasza energia skoncentruje się na rozwoju intelektualnym. na swój sposób ambitne i samowystarczalne. metodycznie i rozsądnie pokieruje energią „jedynki" i sprowadzi jej inicjatywę na drogę konkretnej realizacji. zdobyć popularność. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SZÓSTKĄ" W najlepszym przypadku będziecie parą. zdobywaniu wykształcenia. Nagle może się okazać. że „jedynka" króluje bez królestwa. „Czwórka" będzie adorować „jedynkę" za prawdziwe wartości. związek z mężczyzną spod „dwójki" może oznaczać pewne odwrócenie tradycyjnych ról — prawdopodobnie kobieta będzie głową rodziny lub przełożonym w pracy. czarująca „trójka" jest znakomitym partnerem dla „jedynki". Ważne jest. Już sam fakt. Wszystko to się uda.. „Jedynka" ma ambicje i nowatorskie pomysły. Oczywiście. „dwójka" ma intuicję. którymi będzie chciała nieustannie dzielić się z „jedynką". „Czwórka" cierpliwie. Jeśli „jedynka" jest kobietą. Atrakcja jest tu zresztą wzajemna — „trójka" doceni zalety swego partnera. jeśli obie strony zaakceptują odrębność i wolność partnera. pod warunkiem. wspólne zamiłowania literackie lub naukowe. Pionierskie. niż odbieranie hołdów. aby nie przyjąć zbyt dosłownie swej przywódczej pozycji — księżycowe „dwójki" są wbrew pozorom bardzo wrażliwe na punkcie swojej wolności. czego potrzebuje „jedynka"-— filozoficzne spojrzenie na świat. analizę przeżyć „piątki" i waszych wspólnych. „Jedynka" z kolei nie znosi ciągłego pouczania. że sprawia wam to większą satysfakcję. podnoszeniu komfortu domu. możecie razem wiele dokonać. obcość. a nie za napuszone ambicje. możecie odnieść publiczny sukces. „Szóstka" z łatwością przyjmuje rolę osoby cierpiącej. metodyczności i akceptacji dla swego partnera. Skłonność „jedynki" do zajmowania pozycji lidera może być dla niej męcząca i irytująca. wspólnie podróżować. zdo156 bywcze ambicje „jedynki" mogą znaleźć oparcie i zrozumienie. „dwójka" pomoże je zrealizować. Wasz związek może zamienić się w nieustającą rozmowę. Może być też tak.

zwątpieniom. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów. wahaniom. choć przejawia się to u każdego z was inaczej. Jeśli uda wam się sprawiedliwie rozdzielić role. obszaru wolności i odrębności. skłonną do wszelkiej współpracy. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Oboje macie zmienną naturę. przywiązujecie się do wnętrz. często jest niezdecydowana. Włóżcie wiele wysiłku w to. a „dwójce" wypada się na to zgodzić. że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera. ambitni. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami. opartego na poczuciu winy lub obowiązku. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów. To wszystko ma „czwórka". „Ósemka" jest bardzo skoncentrowana na sprawach materialnych. intuicja — to wszystko sprawi. „Dziewiątka" żyje jednak wśród ludzi i dla ludzi i być może nie będzie chciała się oddać na wyłączność. Z czasem może się okazać. delikatną. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze zdradą. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament. a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie. tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium. „jedynka" może czuć się zazdrosna o jej uczucia i zainteresowanie okazywane innym. by tworzyć prawdziwe wartości. komfortowy. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" „Dwójka" jest osobą taktowną. a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem. uczuciową. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna. pewni swoich sił i możliwości. które kolekcjonujecie. „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. bo rozstać będzie wam się bardzo trudno. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki". W rzeczywistości związek z „dziewiątką" to unia — stan psychiczny „dziewiątki" będzie reagował jak barometr na to co dzieje się między wami. trzeba wiele dobrej woli z obu stron. by umilić sobie nawzajem życie. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" . Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie. sympatii. „piątka" jest mistrzem słowa. miejsc. Królewska. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom. przedmiotów.nieważne. ma ogromną intuicję. słoneczna natura „jedynki" oczekuje raczej poklasku. solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga. Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek. niepewna siebie. ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu. nauczyciela. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy. ona zaś przejrzała się w „dwójce" 157 jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „ÓSEMKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. wasz związek będzie pasjonujący. jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. zarówno materialnych. Oboje jesteście sentymentalni. Współpraca. zmysł praktyczny i talent artystyczny. entuzjazmu. Pozwólcie sobie go stworzyć. wzajemna pomoc. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W „dziewiątce" niewątpliwie znajdzie „jedynka" entuzjastę swoich twórczych planów i doskonałego towarzysza w zdobywaniu bogatych doświadczeń. a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. ambitny związek. z których każda na swój sposób jest żądna władzy. gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ" Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. Jest tu szansa na harmonijny. wykorzystajcie więc waszą moc. przyjaźń. podczas gdy „ósemka" skłonna jest żądać rzeczywistego posłuszeństwa. Razem jesteście niezwykle skuteczni.

ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć. szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. satysfakcjonujący was oboje spektakl. nietowarzyska. . Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. swobodę. powściągliwa. „Trójka" musi się pogodzić z tym. że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością. Z czasem może się jednak okazać. Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić. Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku. gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości. dalekosiężne plany. dom sceną. że będzie się czuła odrzucona. byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Wasze życie będzie nieustającym spektaklem. zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. 158 ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ" Jest to znakomity układ dla spraw materialnych. a znajomi i przyjaciele — widownią. Jeśli się jednak dogadacie. To. komfortowo i ze smakiem urządzony. może dodać atrakcyjności temu związkowi. która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi. nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy. „Trójka" potrafi to docenić. „ósemka". zależy od tego. wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. To. o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie. działalność na polu literatury. „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe. natomiast łączą was zainteresowania. Podróże. nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. czy będzie to ciekawy. 159 ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Bardzo stymulujący związek dla was obojga. czego jej samej czasem brak: lekkość. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii. dyplomacja. zdobywanie wykształcenia. znajdzie znakomitego wspólnika w interesach. a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. do czego przywykła. wasze życie będzie bogate i różnorodne. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jesteście parą. co w was najlepsze. Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi. wasz dom będzie dostatni. odpowiedzialności i spokojem „szóstki". Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki. chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety. dziennikarstwa. dystans wobec nietrwałych wartości świata materii. twórczość artystyczna. jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. współpracy i realizacji wyznaczonych celów. ideały. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". że „siódemka" bywa wycofana. jak podzielicie role. że trud był opłacalny. Jeśli tworzycie rodzinę. doświadczeń. pracowitość. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to. współdziałanie. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. zgodnego i kochającego partnera. „Trójka" musi wiedzieć.Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt. potrzeba tworzenia wspólnoty. nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji. ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jeśli wykorzystacie to. to na ogół jest to poważna sprawa. intuicja. sprawić. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" To może być niełatwy związek. Ważne jest. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie. skuteczność. oddanego współpracownika. Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby.

7 jako uwolnienie od materii. obojgu przyniesie dużo korzyści.. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ" Wspólnota celów i metod działania sprawi. radzić. to wasza odmienność. Jeśli udało wam się spotkać. co jest atrakcyjne w tym związku. I na pewno nie będzie to dom pusty. którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć. kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów. wypracować wasze szczęście.. że jest „gwiazdą". że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku. a druga lata wysoko. uniwersalne. Być może będziecie typem pary. Bywa to fascynujące. z których jedna drąży głęboko. a czasami także dla. „czwórka" — skutecznym realizatorem. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera.ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ" W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny. choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. Spokojnie. by pomagać innym. koncepcji. Błyskotliwa. Po pokonaniu trudności. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ" Razem potraficie dosłownie „zbudować". Na ogół z korzyścią dla obu stron. „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne. należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. bez pośpiechu. Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd. trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ" Wasze poczucie sprawiedliwości. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację. 160 „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera. „Trójka" musi zapomnieć. Aby opuścić błędne koło. planów. oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie. innym razem będzie się wściekać. uczyć. który 161 przyniesie każdemu z was to. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. filozofii. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ" Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię. jakie niesie ze sobą wasz związek. by zbudować dom —także w sensie dosłownym. ale także irytujące. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej. który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem. która nie okazuje sobie wylewnie uczuć. lojalność i odpowiedzialność sprawia. Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych. Taki. reszty świata. wierna i lojalna. a nie kogoś. czego oczekujecie. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego. także w dziedzinie nauki. że porozumiecie się bez zbędnych słów. Będziecie mieli chęć i możliwości. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ" To. natomiast zawsze jest razem. naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról. . lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna. „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera. o przeforsowanie swoich pomysłów. które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach. sztuki.

„Szóstka" może czuć się niepotrzebna. jest szansa na niebanalny i trwały związek. Ale nie jest to niemożliwe. „dziewiątka" „piątce" zbyt egzaltowana.. „Piątka" może się wydawać „dziewiątce" zbyt przyziemna. choć niekoniecznie przewidziany na całe życie. a pogoń za wrażeniami i doświadczeniami może uczynić z was parę żyjącą w pokojach hotelowych. W nieco gorszej wersji tego układu. Należy także uważać. psychoterapeutów. a każde z was będzie potrafiło realizować się na zewnątrz. Szansa jest o tyle duża. Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym. chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". Stworzycie sobie nawzajem warunki do rozwoju intelektualnego. posiadające samowiedzę i sprecyzowane plany. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. piękna. Mając wystarczająco dużo dla siebie. Kiedy „ósemka" odkryje. budując sieć uzależnień i zobowiązań. to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera. inspirującą i twórczą współpracę.. ZWIĄZEK „SZÓSTKĄ" Z „SZÓSTKĄ" Oboje potrzebujecie harmonii.ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „PIĄTKĄ" Wyobraźcie sobie związek dwóch ambitnych. ZWIĄZEK „PIĄTKĄ" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „piątka" nauczy się czasem milczeć. pomimo wielu wspólnych cech. 163 ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku. może „uwiesić się" swego partnera.. by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym. jeśli wasze rozmowy będą szczere i nie staną się polem czysto emocjonalnej walki. macie możliwość stworzyć korzystny i atrakcyjny dla was obojga układ. pracy twórczej i zdobywania doświadczeń. że „piątka" powinna z łatwością zrozumieć potrzebę wolności swego partnera. by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery. którymi będziecie dzielić się z innymi. oparty na zaufaniu i niezależności. W waszym związku mogą się pojawić problemy także wtedy. a nic gorszego nie może jej się przytrafić. nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla potrzeb „piątki".. „Ósemka" może zbyt dosłownie traktować swoją rolę głowy domu. że nie jest panem siebie — może mieć dość. bogaty w różnorodne doświadczenia związek. Niewykluczone. że jeszcze długo po zakończeniu waszego związku będziecie w samotności kontynuować rozmowę z partnerem. chyba że inne aspekty waszych kart będą działały na korzyść. 162 ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „ÓSEMKĄ" W najlepszym przypadku. Ten wspaniały związek może się skończyć nagle tak. gdy oczekująca erotycznej adoracji „piątka" zostanie potraktowana z ojcowską czułością. bezpiecznego i wygodnego domu. Intelektualizm. możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. Nie należy oczekiwać tu wielkich sukcesów materialnych. że każde pójdzie swoją drogą. przekonanych o słuszności swoich metod analizy.macie szansę na poważną. „Piątka". by je pogodzić. jeśli spotykacie się jako osoby dojrzałe. harmonią i potrzebą współpracy. doceniając twórczą siłę i skuteczność „ósemki". na przykład tłukąc talerz. ruchliwość i spryt łączą się u was z taktem. Waszymi planetami są Merkury i Wenus.. co wam grozi. możecie odczuwać wzajemną irytację i brak szacunku dla przedsięwzięć partnera. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to związek o dużej sile wewnętrznej i niemałych zadaniach do spełnienia. analizując wasze wspólne doświadczenia. To jest właśnie to. udowadniając głębię swych racji. Taki związek może być niezwykle twórczy i trwały. rozpamiętując ataki na waszą wolność. a „siódemka" zechce jej czasem słuchać. którą chciałoby się czasami zburzyć. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością . Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu. Ten związek postawi je wobec wyboru albo-albo. Aktywność intelektualna „piątki" będzie znakomicie rezonować z wyobraźnią i wizjonerstwem „dziewiątki". Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to bardzo żywy. by realizować swoje cele. Po pokonaniu trudności . inspirujący. W najgorszym przypadku wasz związek może być zwykłym marnowaniem energii.. Często jednak „piątki" są wrażliwe wyłącznie na punkcie wolności własnej.

164 ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „ÓSEMKĄ" To spotkanie obu stronom może pomóc osiągnąć prawdziwą satysfakcję w życiu. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. Nie czujecie się najlepiej w swej ziemskiej powłoce. bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem. w realizacji wielkich ideałów. jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać. Odrzucenie świata materialnego i opanowanie go. „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. potraficie spełnić swoje oczekiwania. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. Jest to znakomity układ. w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. wspólne dążenia (raczej intelektualne i duchowe niż materialne) i spokojne tempo życia. gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. potraficie zachować oryginalność i niezależność myślenia. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach. niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. to dwie drogi do wolności. o waszym osobistym szczęściu. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ" Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów. Wasz związek cechuje wzajemne zrozumienie. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. w ulżeniu cierpieniom ludzkości. odczuwając ją jako krępujący wasze możliwości pancerz. docenić wiedzy. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ" Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego.odnosić się do zapobiegliwości swego partnera. Możecie się świetnie rozumieć i pomagać sobie nawzajem. W mniej korzystnym układzie. aby prowadzić wspólnie badania naukowe. tolerancja i wzajemna pomoc. Mądrość „siódemki" i skuteczność i odwaga „ósemki" przyczynią się do waszych niemałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia. Połączy was głębokie porozumienie. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). Kiedy się dobrze zastanowicie. Nie zapominajcie jednak o sobie. ZWIĄZEK „DZIEWIĄTKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jak by się nie potoczyły wasze wspólne losy. pasjonującego związku lub totalnego krachu. Związek ten bywa lekcją. szacunek i fascynacja. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym. gdyż nie jest dla niej ważne. W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć. jeśli zaakceptujecie i docenicie wkład partnera w rozwój waszego związku. zarówno w sprawach uczuciowych. nie będziecie zanadto zawracać sobie głowy sprawami materialnymi. choć każde z was na swój sposób. należy uznać. Oboje macie skłonność do penetracji innego wymiaru rzeczywistości. To. nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu. Z pewnością nie wystarczy wam do szczęścia codzienne bytowanie. albo . gdyż rozumiejąc się dobrze i działając podobnymi metodami. to konflikt okaże się pozorny. „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości. nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „SIÓDEMKĄ" Zwykle bywa to związek dwóch dojrzałych osób. a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu. jak i w interesach. co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę. wspólnota potrzeb i celów. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Ten związek cechuje szczególne porozumienie. że było to przeznaczenie. która uczy was wiele o sobie samych. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera. lecz będziecie wspólnie penetrować dziedzinę ducha i tajemnic przyrody. O ile przyziemne wymogi życia was do tego nie zmuszą. czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle. choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek. aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. Jeśli połączycie wasze siły. pełnych dystansu do rzeczywistości zewnętrznej. Jeśli nie — może być ciężko.

rezultat ostateczny 167 . a rozwiązanie problemów i zrozumienie nastąpi poprzez cierpienie uczuciowe. 9. co może przynieść przeznaczenie. cel i sens zdarzenia lub kierunek wskazywany przez odpowiedź na nasze pytanie ■ 5. redukujemy dzień plus miesiąc Przykłady: A.: 9.06 lub 14. piętra. 165 PROGNOZY Każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym. 9 zapowiada. 6. Na podstawie daty i innych liczb związanych z interesującym nas wydarzeniem możemy obliczyć liczbę choroby. do wzajemnej pomocy. redukujemy godzinę do pojedynczej cyfry Przykłady: A. lub 14. by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku.06 = 6 +6 = 12/3 B.10 = 14 + 10 = 24/6 ■ 3.1986 = 6 + 6 + 1+9 + 8 + 6 = 36/9 B. telefonu również określa rodzaj doświadczenia. przeprowadzki. ulic. poważne problemy emocjonalne. przypadkowym momencie. ■ Notujemy dokładną godzinę: np.: 5 + 9 = 14/5 B.10. lecz w takim. nie mówiąc o nazwiskach osób związanych z ważnym momentem naszego życia. kupna mieszkania itp.56 lub 23. dodajemy te dwie zredukowane cyfry (obliczone w pkt.: 5 + 4 = 9 Ta liczba daje syntezę. Czasem okazuje się.: 23. że będzie to miejsce. obcość — oto. dodajemy dwie ostatnie zredukowane liczby Przykłady: A.1987 r. unia ciał i dusz. a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób. Przykłady: A. a mieszkania 24 (24/6). Na przykład No. że w danym domu lub mieszkaniu doświadczenia będą zmuszały nas do otwarcia się na innych.10 ■ Notujemy całą datę: np. 6. w którym zadaliśmy pytanie lub miało miejsce konkretne zdarzenie: np.56 = 9 + 56 = 65/11/2 B. albo całkowity brak porozumienia. 166 następnie obliczamy w następujący sposób: ■ 1. Numer domu. OBLICZANIE PROGNOZ Teraz podam sposób na szybkie obliczenie prognozy dla danego zdarzenia lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli numer domu jest 9. podróży.: 6. miast. Interpretacja numerologiczna nazw firm. W odnalezieniu harmonii liczby 24 pomoże nam kobieta. gdzie zakończymy sprawy związane z małżeństwem lub rodziną. 1 i 2) i otrzymujemy liczbę zdarzenia lub odpowiedź na pytanie.: 8 + 6 = 14/5 ■ 4.10. jakie będzie naszym udziałem w danym mieszkaniu lub biurze.walczyć o dominację i próbować wykorzystać partnera do realizacji własnych życiowych planów.: 06. walka.06. Wielkie porozumienie psychiczne. może pomóc w decyzjach życiowych i zrozumieniu właściwego sensu zdarzeń. mieszkania.: 2 + 3 = 5 B.: 14. Przykłady: A.1987 = 14+1+1 +9 + 8 + 7 = 40/4 Otrzymujemy w ten sposób liczbę określającą tło danej sytuacji. że partner wcale do nich nie pasuje.12 ■ Notujemy dzień i miesiąc.1986 r. może to oznaczać.12 =23+ 12 = 35/8 ■ 2.: 14. redukujemy w ten sam sposób całkowitą datę.06.

wyrażenie siebie. sprawy materialne. 168 Podliczby o wysokiej wibracji (11. opóźnienie. zajęcie się sobą. kooperacja. 20 zwykle przynoszą zmiany. dzieciom. dopełnianie. szpital. spełnienie. który pomoże w realizacji waszych projektów. odpoczynek. macierzyństwo. zabawa. inspiracja.44) mówią o szczególnym darze. [6] Szczęście i miłość rodzinna. twórczość. przyjemności. zmiana kierunku. koncentracja. przywództwo.55 = 19 + 55 = 74/11/2 2. podróż. Na tym etapie już możemy dać pozytywną odpowiedź. coś. sukces. długie dojrzewanie. altruizm. istotne przeobrażenia w dziedzinie. praca. mężczyzna. metoda. ewolucja. rekompensata finansowa. 18. spekulacja. dwie możliwości lub propozycje. współczucie. spotkania. pozwalając zrealizować to. cisza. receptywność. przeszkoda. entuzjazm. ewolucja. czego potrzebujemy. inicjatywa. Podliczby 10. oryginalność. panowanie nad sobą. [9] Opóźnienie. umiejętność adaptacji. wolny związek. miłość. akcja. materia. wybór do dokonania. mistycyzm. niezależność. 21 zapowiadają szczęście związane z protekcją i opieką. której dotyczy pytanie. [8] Konieczność transformacji. rada. czekanie. nowe źródła inspiracji. talencie. poddanie w wątpliwość. współczucie. sprawiedliwość. równowaga. dojrzewanie. komunikacja. Dodajemy dwie znalezione w redukcji liczby: 2 + 1=3 Dodanie podliczb 11 i 10 ukazuje szczęśliwą liczbę 21. ekspansja. choroba. próba. opozycja. bilans do zrobienia. możliwość awansu. 22. niezdecydowanie. list. władza. wyzdrowienie. cierpienie. przeszkody. samotność. wyobraźnia. [4] Trudności. [1] Nowy początek. pisarstwo. komunikacja. wakacje. atmosfera sprzyjająca twórczości. podjęcie odpowiedzialności. pozytywny rozwój. wypadek. dobra wiadomość. związek. rozproszenie. nauczanie. zależność. [7] Opóźnienia. pomoc.INTERPRETACJA: Uwaga: nie jest ważne.55 stawiamy pytanie: „Czy otrzymam wkrótce spodziewaną propozycję pracy?" ■ ■ ■ 1. pielgrzymka. media. intuicja. twórczość. cel uniwersalny. służba innym. wzrost i ekspansja w życiu zawodowym. cierpliwość. 29 sierpnia = 29 + 8 = 37/10/1 3. odpoczynek. 19. odpowiedzialność. radość. twórczość artystyczna. niespodzianka. [5] Zmiana. służenie innym. decyzja (rozsądzenie stron). pasywność. wytrwałości. organizacja. ewolucja duchowa. Podliczby 14. towarzyskość. 13. konstrukcja. magnetyzm. choroba. ciekawość. 17. zmysł praktyczny. miła niespodzianka. inspiracja. przygoda. dziecko. pieniądze. piękno. 19. poszukiwanie równowagi. trudność do pokonania. potwierdzenie. czy zegarek się spieszy czy późni. książka. romans. właściwa ocena. wolność. autoanaliza. nowa szansa. szczodrość. wytrzymałości. wyobraźnia. związek seksualny. [3] Sukces. [2] Dwoistość. dom. życie małżeńskie. stowarzyszenie. związek. awans. dom. porządku. konieczna jest dyplomacja i skorzystanie z własnej intuicji. Należy zanotować godzinę w momencie stawiania pytania. cierpliwości. co się spełnia. 14. ruch. tolerancja. karma. konieczność zdyscyplinowania i dokładności. zbieramy skutki naszego postępowania. szczęście. cel osiągnięty po długim oczekiwaniu. kobieta. . wycofanie się. introspekcja. PRZYKŁAD: 29 sierpnia o godzinie 19. siła. 33.

Siódemka jako liczba inspiracji twórczej w połączeniu z liczbą 21 (realizacja. 3 i 4: 3 + 7 = 10/1 Uzyskany wynik oznacza sukces powodujący zmianę w życiu. Metoda wertykalna 170 □ 3.05. Suma liczb uzyskanych w działaniach pkt.Metoda horyzontalna 2. dn. 18. 169 Plan analizy i interpretacji numerologicznej 1.■ 4. Znalezienie liczby Drogi Życia we wszystkich przykładach korzystamy z danych Jolanty Natalii Pepel. spełnienie pragnień) informuje o rozwoju kariery zgodnej z predyspozycjami osoby pytającej. ■ 5. 29 sierpnia 1986 = 29 + 8+1 +9 + 8 + 6 = 61/7 Spodziewany kontrakt dotyczy działalności twórczej.1950 □ 1. Synteza jest pozytywna. ur. Określenie CYKLI i PUNKTÓW ZWROTNYCH: .

Określenie WYZWAŃ ŻYCIA 171 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H 9 I R Q Z 4. Długość trwania cykli. Imię i nazwisko: A. LICZBA DUSZY = suma wartości liczbowych samogłosek w imieniu i nazwisku . 3.Obliczyć daty stałe i ruchome rozpoczęcia poszczególnych cykli. rozdz.

172 .

173

E. AURA IMIENIA I NAZWISKA Policz litery imienia i nazwiska: Przykład: Jolanta Natalia Pepel -> 19 liter Jolanta Pepel -> 12 liter

5. Określenie lekcji karmicznych i preferencji:

174 Grafik doskonałości: najpierw należy obliczyć oczekiwaną ilość poszczególnych liter w imieniu i nazwisku (ilość liter podzielona przez 9) i wpisać wynik do grafiku jak niżej; do jedynki dodajemy 1, a od siódemki odejmujemy 1 (patrz str. 140).

Czy danej liczby jest nadmiar czy niedobór, możesz zorientować się przez porównanie wartości z grafiku doskonałości z rzeczywiście występującymi ilościami poszczególnych liter.

Interpretacja tematu numerologicznego
□ Stawiamy czerwonym kolorem literkę k (karmiczny) wszędzie tam, gdzie jakakolwiek liczba (Drogi Życia, Cyklu, Punktu Zwrotnego, Wyzwania Życiowego, Liczba Duszy, Realizacji Intymnej, Ekspresji, Dzień Urodzenia, Numer Aktywny) pokrywa się z lekcją karmiczną. □ Znajdujemy Liczby-Mistrzów.

□ Interpretujemy każdą podliczbę liczb głównych, każdą liczbę główną, każdy dług karmiczny, każdą lekcję do nauczenia się i aurę. □ Określamy główne tendencje. Przykład: u Jolanty Natali Pepel wyraźnie powtarza się dług karmiczny 19, czyli - z jednej strony konieczność poznania samej siebie, swego potencjału, odkrycia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, inicjatywy, a z drugiej - zauważenia i zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb i uczuć, a także konieczność ewolucji. Zwłaszcza, że Numer Aktywny też zawiera liczbę 19, czyli że trzeba ten konflikt rozwiązać na planie praktycznym, codziennym i wcielić go w życie w sposób aktywny i indywidualny w tym właśnie wcieleniu. Czy Jolanta Pepel ma wystarczający potencjał, żeby szybko ten dług spłacić? 175 o ma nadmiar jedynek - co oznacza, że jej ego będzie stawiało silny opór przed otwarciem się na innych. Spowoduje to w pierwszej połowie życia sytuacje zależności i podporządkowania (szczególnie, jeśli chodzi o mężczyzn), a jednocześnie takie sytuacje, w których będzie się starała narzucić swą wolę i opinię innym. Zwłaszcza, że wyzwaniem głównym jej życia jest także 1. Odbędzie się to w wirze zmian, komunikacji, poznawania coraz to nowych miejsc i osób, na planie zmysłów i pragnień - Cykl Formujący No. 5 i jednocześnie Punkt Zwrotny No. 5; o ma niedobór liczby dziewięć, co oznacza trudności w kontaktach z ludźmi, cierpienie i poczucie samotności (zwłaszcza w pierwszych latach Cyklu Produktywnego - No.9/18).

Liczba 18, która jest podliczbą najważniejszego Cyklu Produktywnego No. 9 i jednocześnie Dniem Urodzenia Jolanty (18 maja) wskazuje, że cierpienia będą spowodowane przede wszystkim poddawaniem się iluzji, brakiem proporcji między marzeniami, pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami; niecierpliwością (podbijaną napięciem „jedenastki" w Liczbie Drogi Życia, która popycha do przodu, pospiesza i powoduje ciągłe wychylenie w przyszłość, gdyż jej zakres działania to ideał, myśl, koncepcja i inspiracja). Mając dodatkowo lekcje i pierwsze wyzwanie życia w "czwórce" - poczucie rzeczywistości i ład wewnętrzny pozostawiają wiele do życzenia, a więc wzmacniają nierealne pragnienia i chaos w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa i „bujanie w obłokach". Lekcja w „ósemce" zagraża trudnościami materialnymi, które mogą potęgować niepokój wewnętrzny i poczucie zagrożenia. Ambicja i krytyczny stosunek do innych podkreślać będzie konfliktowy charakter „jedenastki" i prowokować sytuacje współzawodnictwa, w których trudno jest wykazać się altruizmem i empatią, zwłaszcza przy tak silnej osobowości, czerpiącej swą oryginalność z inspiracji (11). Jeśli oryginalność ta jest posunięta do ekscentryczności (negatywna wibracja 11), może spowodować powtórzenie sytuacji alienacji i osamotnienia z poprzednich wcieleń (niedobór 9). Lekcja ta (8) ostrzega też, że upadek ego może dokonać się poprzez cierpienie spowodowane gwałtowną chorobą, mającą swe przyczyny w innym życiu. Gdyby lekcja była także w „dziewiątce" (weźmy pod uwagę, że ta jedyna, słaba dziewiątka zawarta jest w drugim imieniu, używanym praktycznie tylko w dokumentach), można byłoby posunąć się nawet do przypuszczenia, że będzie to rak*). Bezpośrednią przyczyną mogą być nie kontrolowane emocje i kompleksy (zwłaszcza na tle własnej kobiecości) związane z życiem uczuciowym, małżeńskim (niedobór w „szóstce") w okresie pod koniec trwania wpływów 2 o Punktu Zwrotnego (tuż przed inicjacyjnym - 3 o Punktem Zwrotnym No. 11), w drugiej części Cyklu Produktywnego No. 9. Liczba Drogi Życiowej 11 w kontekście liczb inicjacyjnych: 11 i 22 zawartych w potencjale Imienia i Nazwiska pozwala się domyślać, że mamy do czynienia z 176 tzw. Starą Duszą, która będzie usiłowała wydobyć nagromadzoną wiedzę wewnętrzną, by podzielić się nią z innymi (tym bardziej, że wpływy dwóch ostatnich punktów zwrotnych 11/29/56 i 11 w kontekście Cyklu Produktywnego No. 9 (spełnienie, ewolucja) są jakby okresami przygotowanymi na to właśnie). Dwie dwudziestki (podliczby Drogi Życia) informują o zdolnościach profetycznych i gwałtowności zachodzących wydarzeń. Może to zwiększyć jeszcze konfuzję wewnętrzną, gdyż przeczucia i wizje przyszłości potwierdzają poczucie, że się wie więcej, a brak poczucia rzeczywistości i lekceważenie realiów (lekcja w „czwórce") nie pozwalają na realizację tych wizji w odpowiednim czasie i odpowiednimi środkami. Stąd poczucie klęski i niespełnienia, zwłaszcza że głębokie motywacje Duszy (3/30) skłaniają do twórczości, do pracy z grupami (12) i wyrażenia siebie (wyzwanie 3 w drugiej połowie życia), a Realizacja Intymna (11) zapewnia inspirację i oryginalność. Można w związku z tym podejrzewać także obecność jakiegoś talentu, który wyraziłby tę potrzebę twórczości (Liczba Duszy 3), w oryginalnej formie (Realizacja Intymna 11). Istnieje jednak uzasadniona obawa, że gdy dołączą się do tego ambicje (nadmiar 1 i lekcja w 8), osoba ta będzie dążyć do sławy. W konfiguracji 11 i 9 zdobycie sławy jest często usankcjonowaniem zwycięstwa ego nad przejawem

Nie trzeba być chorym na raka. Chyba że sława przyjdzie na końcu i nie wynika z ambicji. który posiada wysoką częstotliwość i wymusza zmianę kierunku ewolucji danej osoby. jaką można dać takiej osobie. podejmować konkurencyjnej walki . a energią potencjału energetycznego wyższego etapu ewolucyjnego. nieakceptacja rzeczywistości. która narzuci jednocześnie pewną dyscyplinę wewnętrzną i pozwoli na harmonijny kontakt z własnym ciałem. lecz z potrzeby. nie kontrolowane emocje sprowadzać będą cierpienie i choroby. Realizacja utopijnych pragnień. marzenia od rzeczywistych potrzeb. czyli ŻYCIEM. jak i nad czym w sobie pracować. co uniemożliwia spełnienie jej misji wobec ludzkości. Pomocna dla tej osoby może być łagodna technika relaksacyjna (np. uleganie impulsom osobowości. Jeśli sobie uzmysłowimy. żeby uczyła się na każdym kroku odróżniać pragnienia. jeśli zrozumiemy prawa rządzące energią. joga).wiedzy wewnętrznej. jest ta. i nie będziemy ulegać ambicjom. osiągniętego w innym życiu. poczuciem osamotnienia i niespełnienia. zasilanego nie kontrolowanymi emocjami. jeśli się wyciszymy. by zmądrzeć. co mamy do zrobienia. powodującymi brak równowagi wewnętrznej (w tym wypadku słabe 6). by rozpowszechnić wiedzę posiadaną przez daną osobą. Pojawienie się ciężkich doświadczeń świadczy o beznadziejnym uporze osobowości w niezrozumieniu zadanych sobie lekcji.to doświadczenia te nie będą nam potrzebne! *) Rak jest chorobą konfliktu ducha z materią. Najważniejszą radą. To jest klucz do uruchomienia wszystkich aspektów negatywnych lub pozytywnych wibracji. by zapanować nad emocjami i usłyszeć swe prawdziwe potrzeby. . W sensie energetycznym jest to konflikt między energią osobowości wibrującą wolno i gęsto.