Natasza Czarmińska

LICZBY LOSU

Natasza Czarmińska LICZBY LOSU

©Wydawnictwo Wodnika 1994

Redakcja: Ewianna Spiska Korekta: Ewa Koperska Opracowanie graficzne: Jacek H. Herman Zdjęcie na okładce: Jarek Sypniewski

I B B- 5 5 - 35 S N 38 4 71 -

SPIS TREŚCI
Przedmowa…………………………………………………………………..9 Z nieba na ziemię………………………………………………………….13 LICZBY I ICH ZNACZENIE……………………………………………….18 LICZBY GŁÓWNE…………………………………………………………18 Wibracja 0…………………………………………………………………..19 Wibracja liczby 1……………………………………………………………20 Wibracja liczby 2……………………………………………………………20 Wibracja liczby 3……………………………………………………………21 Wibracja liczby 4……………………………………………………………22 Wibracja liczby 5……………………………………………………………23 Wibracja liczby 6……………………………………………………………24 Wibracja liczby 7……………………………………………………………25 Wibracja liczby 8……………………………………………………………25 Wibracja liczby 9……………………………………………………………26 LICZBY-MISTRZOWIE……………………………………………………28 Wibracja liczby 11………………………………………………………….29 Wibracja liczby 22………………………………………………………….29 Wibracja liczby 33………………………………………………………….30 Wibracja liczby 44………………………………………………………….30 Wibracja liczby 55………………………………………………………….31 Wibracja liczby 66………………………………….………………………31 Wibracja liczby 77………………………………….………………………31 PODLICZBY........................................................………………………32

Znaczenie poszczególnych podliczb……………..………………………32 LICZBY ŻYCIA……………………………………..……………………….46 KARTA NUMEROLOGICZN………………………………………………45 LICZBA DROGI ŻYCIA…………………………….………………………46 DROGA ŻYCIA……………………………………………………………...48 DROGA ŻYCIA No. 1…………………………………………….…………49 DROGA ŻYCIA No. 2…………………………………………….…………50 DROGA ŻYCIA No. 3…………………………………………………….…51 DROGA ŻYCIA No. 4…………………………………..……………………52 DROGA ŻYCIA No. 5………………………………..………………………54 DROGA ŻYCIA No. 6………………………………………………………..55 DROGA ŻYCIA No. 7……………………………………………………..…56 DROGA ŻYCIA No. 8..............................................................................58 DROGA ŻYCIA No. 9..............................................................................59 DROGA ŻYCIA No. 11............................................................................60 DROGA ŻYCIA No. 22............................................................................62 ROK OSOBISTY.....................................................................................63 ROK UNIWERSALNY.............................................................................63 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.)..............................................65 ROK OSOBISTY No. 1............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 2............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 3............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 4............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 5............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 6............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 7............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 8............................................................................69 ROK OSOBISTY No. 9............................................................................69 MIESIĄC OSOBISTY..............................................................................70 Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M.O.)........................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1.....................................................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 2.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 3.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 4.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 5.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 6.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 7.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 8.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 9.....................................................................73 CYKLE ŻYCIA.........................................................................................74 SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA....................................................75 ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA.....................................................................76 CYKL No. 1..............................................................................................76 CYKL No. 2..............................................................................................77 CYKL No. 3..............................................................................................78

..... 11/2....................................152 Miłość......................................................... 6...............................125 LICZBA DUSZY.................. 4..................................................130 REALIZACJA INTYMNA....................................................85 CYKL No.......154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH............................. 9........................................................................ 9.............83 CYKL No..........................................................85 CYKL No.......................................126 LICZBA DUSZY —interpretacja..................146 PREFERENCJE..........................110 REALIZACJE UNIWERSALNE........................................................................................................127 LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ............................99 WYZWANIA ŻYCIOWE....................86 CYKL No...........................................80 CYKL No...................................................................87 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI...............................................................................95 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH..................................................... 22/4................89 PUNKTY ZWROTNE.............................79 CYKL No...155 PROGNOZY...........................................107 WYZWANIA.........................................110 DZIEŃ URODZENIA-.................................................................................................................................................................................................................................... 5...............................................152 Dzieci.............................................................................................................................................139 OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH............132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja ...........................................................................................................................................95 OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH.......................... 8......................................................................112 IMIĘ I NAZWISKO............................................................137 AURA-znaczenia poszczególnych liczb .......................................................150 SPOTKANIA.............................................................................................................CYKL No.................................................................................................153 TY I TWÓJ PARTNER......................................112 LICZBA DNIA URODZENIA...............................................................................................................................140 LEKCJE KARMICZNE...........................................................................................125 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER..84 CYKL No....................................... 11/2.............................82 CYKL No..............................................................................................................135 AURA IMIENIA I NAZWISKA...............................................................86 CYKL No.................................142 DŁUGI KARMICZNE..........142 ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH ............................................................137 ZAWARTOŚĆ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7...................................................................................................131 LICZBA EKSPRESJI..........166 OBLICZANIE PROGNOZ................................................107 LICZBA WYZWANIA ....................................................................166 .........................................................................133 NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY........................................................................................................112 WIBRACJA DNIA URODZENIA.....................................................................

że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce. takiej jaką dziś znamy. JEDNOŚĆ podzieliła się dając początek DWÓM. W związku z tym. .. Sumerowie. Obnażyła bezlitośnie pokłady obciążeń i uwarunkowań. a kiedy ustaje ruch.. DWA zrodziło TRZY.... nie może być wyrażone w liczbach.. wyraża i opisuje formę materii.170 Przedmowa Tao dało początek JEDNOŚCI. Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu. zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę. że źródłem powstania dźwięku jest ruch opisywany przez liczbę. czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę. hierofanci egipscy.. naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie. Podstawy systemu numerologii. jak twierdzą badacze okultystyczni. nazwali pitagorejczycy muzyką sfer. jakimi są liczby i litery... a więc — rozwoju. Że jest on silniejszy od strachu przed śmiercią. wypowiedział pogląd: „Jeśli to. A TRZY dało początek wszystkim istotom i rzeczom. Ten harmonijny dźwięk gwiezdnych przestworzy. Numerologia jest więc obszerną. Pierwsza była instrumentem do poznania drugiej poprzez obserwację rzeczywistości zewnętrznej.... zamiera życie. wasza wiedza jest niewystarczająca". Pitagoras uważał więc.. będącej źródłem danej litery. która może być opisana poprzez liczbę. jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów. która zawiera się w każdej głębokiej przemianie wewnętrznej. przeżycie mistyczne lub technika medytacyjna. odnoszącym się zarówno do budowy atomu. nazwać i uporządkować za pomocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną. żyjący w VI wieku przed Chrystusem.. a może nawet cywilizacji Lemurii... pod warunkiem że jest w nas Wewnętrzny przymus poznania prawdy.. która z kolei odbijała się echem we wnętrzu. że jednym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca naukowa... Pomogła mi odsłonić wewnętrzne mechanizmy rządzące naszą fizyczną rzeczywistością... jak cykli natury.. Chaldejczycy i Grecy. Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza. U swych źródeł nauka i wiedza tajemna stanowiły nierozerwalną całość. o czym mówicie... poruszając intuicję i wywołując olśnienie zrozumienia mistycznego.. lord Kelvin. jakimi obrasta nasza osobowość zatracając swą własną prawdę. sięgają czasów Atlantydy... stworzył grecki filozof Pitagoras. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej. zrozumienia. niesłyszalny dla naszych uszu.. albowiem odległości pomiędzy nimi tworzą harmonijną proporcję wyrażoną stosunkiem liczbowym. Lao-tsy: Tao Te King Numerologia była jedną z najważniejszych przygód mojego życia.. gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby. Chińczycy i Fenicjanie. także sfery gwiezdne krążące dookoła „środka świata" wydają dźwięk..Plan analizy i interpretacji numerologicznej. Źródła numerologii. Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria.. intuicyjną wiedzę. wystawiającej na próbę nasze uczuciowe.. i nadająca liczbie wymiar mistyczny. Życie i forma są tylko wibracją.... gdyż poprzez obcowanie z czystymi symbolami matematycznymi człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami Kosmosu. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii. ale jest nim także każda inna wiedza ezoteryczna. 9 Wiele setek lat później wybitny fizyk.. Jest symbolem ruchu i przemiany...... kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka. zaś harmonijnie zestrojonemu Wszechświatowi nadali nazwę Kosmosu („ładu").. Babilończycy.. rodzinne i zawodowe związki. opierającą się na znajomości symboli kosmicznych. Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć.

Przyszłość rodzi się tylko i wyłącznie w Teraźniejszości. Ale . Możliwość przewidywania konkretnych zdarzeń jest funkcją naszej wiedzy o sobie samych oraz jasności naszych celów. w połączeniu z wiedzą o kierunku. które były lub są naszym udziałem. czego wymagamy od innych. Następnie należy zinterpretować imiona i nazwisko. Gdy już dojrzejemy do interpretacji karty numerologicznej innych. a ego jest najokrutniejszym. dogłębnie przeżyte i zrozumiane. Numerologia pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu. Dlatego też zarówno w mojej praktyce numerologicznej. podpowiadają nam co ma być przedmiotem naszych doświadczeń i w jakich dekoracjach będą się one rozgrywać. które do siebie przyciągamy. czyli o wyciszeniu własnych emocji. Regularne „słoje" ujawniają niewidzialne fizycznym okiem linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. jakie stwarza nam nasz wewnętrzny potencjał. Informacje o wpływach. Do właściwej interpretacji karty numerologicznej niezbędne jest zrozumienie istoty liczb. do prognozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji. co otwiera kolejne furtki do wiedzy o naturze ludzkiej i zasadach Wszechświata. jakim podlegamy w danym okresie czasu. wystarczy ją uruchomić. odpowiadają na wysyłaną przez was wibrację. kładę nacisk na pracę nad sobą w kontekście określonego Celu. sensu swego własnego losu. oraz trudności. wyrażających złożoność i dynamikę ludzkiej psychiki i praw ewolucji. i możliwościach. między innymi raka i stwardnienia rozsianego. Obowiązku własnego rozwoju. czego naprawdę chcemy. Od tego jacy jesteśmy. Tę wewnętrzną wiedzę posiada każdy. jest przede wszystkim zrozumienie samego siebie. najbardziej podstępnym wrogiem naszej Świadomości. jakim dysponujemy.Numerologia jest jak gest. jaki otrzymaliśmy. które się zgłaszają do was z prośbą o konsultację. Programu Życia i Potencjału. którym wysypujemy garść opiłków metalu w pobliżu magnesu. że podlegamy tym samym prawom. Osoby. jak i w tej książce. do oceny możliwości i dynamiki firm. wiedza numerologiczna ma również zastosowanie czysto praktyczne: służy ona między innymi do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach. które właśnie wy możecie rozwiązać. że wnioski formułowane na podstawie analizy karty numerologicznej powinny być zgodne z waszym poczuciem uczciwości wobec samego siebie. Podobnie jak astrologia czy nauka o biorytmach. a w które wchodzimy coraz bardziej świadomie. w których zawarty jest nasz potencjał wewnętrzny. powinno być przez nas doświadczone wewnętrznie. w jakim zmierza nasze życie. Wyklucza to ewentualne wyrzuty sumienia i poczucie „duchowego przewodnictwa". a więc od jakości naszego uczestnictwa w Teraźniejszości zależy jakość naszej Przyszłości. by ten cel osiągnąć. a także znajomość symboliki liczb charakteryzujących Cykle Życia i jego Punkty Zwrotne. 11 2. Jedno i drugie jest pożywką dla naszego ego. by zrealizować ten program. czy i jak pracujemy nad sobą. o rezygnacji z osobistych celów (np. co pragniemy przekazać innym podczas konsultacji. a także do diagnozowania i programowania przebiegu leczenia wielu chorób. własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu. To właśnie spotkanie z wami jest im potrzebne w danym momencie. Neutralności obserwacji podczas konsultacji. Odpowiedniości losów. Zrozumienie to może przyjść poprzez doświadczenia życiowe. Wszystko. a wyniesie nam na powierzchnię potrzebne informacje. trzeba pamiętać o trzech zasadach: 1. odkrywa tajniki naszej osobowości i cel. Wybór sposobu doświadczania należy do nas. chęci pomocy lub popisania się) oraz o unikaniu oceny. Wasz poziom wiedzy i możliwości intuicyjnie przyciąga osoby z takimi problemami. które wyznaczyliśmy sobie do pokonania. Odpowiedź na pytanie „co nam się przydarzy" przyniesie między innymi interpretacja Roku i Miesiąca Uniwersalnego i Osobistego. Trzy pytania skłaniają nas na ogół do zgłębienia którejś z nauk tajemnych (czy może raczej „utajnionych"): Kim jestem? W jakim kierunku zmierza moje życie? Co mi się przydarzy? 10 W uzyskaniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pomoże nam interpretacja Liczby Drogi Życia(Liczba Przeznaczenia). W praktyce oznacza to. swoich ograniczeń i możliwości. Tym. albowiem na ogół zdarza się nam to. dla którego przyszliśmy na świat Przypomina. pragnień. 3. co Natura. zależy jakość naszego życia i charakter zdarzeń. Bez tej wiedzy zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe.

przyjmujemy wibrację danego prawa energetycznego. gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. w tunel. Podobnie jest z podziałem doby na godziny. które informują. myśl itp. a nie substancjalna. symboliką ciała i żywiołów. tego. forma graficzna (do nich należy liczba i litera). Fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie. posługiwałam się tarotem kabalistycznym i marsylskim. muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym (czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi).). W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. ciało. ruchy planet. którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku. Dlatego moment. w których zbieranie danych i coraz bardziej subtelne obliczenia zajmowały cały dzień. Aby właściwie zinterpretować kartę numerologiczną niepotrzebne są nie kończące się obliczenia. bo liczba siedem jest przyporządkowana materii. przekształcają. Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 plus 4) 13 i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie. od najbardziej klasycznej metody Kevina Quinna Avery. elementami astrologii. do najbardziej ezoterycznej — Lynna Buess'a. myśli. utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu. . a także materia (stół. wymagających zbierania jeszcze dokładniejszych danych. Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach. w którym np. Przeszłam przez różne szkoły numerologii. w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. gwarantują ład we Wszechświecie. Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi. jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią Jedni. Dokonuję przeciętnie pięciu działań i w ten sposób uruchamiam własny system znaków.mogą one być też przeżyte bezpośrednio na planie wewnętrznym. podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych. wody. powodowała stres emocjonalny u roślin. Każdy przekazuje swoje własne doświadczenia. liczba czy litera. Obecnie za wystarczającą bazę danych uważam datę urodzenia oraz imiona i nazwisko lub nazwiska w przypadku mężatek i osób o wielu nazwiskach. które regulują wszelkie zależności — strukturę Kosmosu. stan naszego zdrowia czy emocji. Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor. wchodzimy jakby w konkretny temat. Platon W jaki sposób liczba może mieć wpływ na nasze życie? Liczby. jak przypominaniem sobie. dźwięk. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w USA. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching. przekazując informację energetyczną mogą wyrazić naszą osobowość. choć niektórzy mogą zarzucić mi. dźwięk. w jaki sposób nasze ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych bytów (roślin. zwierząt. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła. swą formą wyrażają określone częstotliwości. Kolor. skał itp. Wcielając się w tym. Uczenie się nie jest niczym innym. wszystko może się komunikować między sobą. organizację czasu. a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni. a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą). Przetestowałam też takie metody. dźwięk. która jest odpowiedzialna za jedno z praw. W związku z tym. 12 Z nieba na ziemię.. zróżnicowaną w swej częstotliwości. dźwięki. regulują. słowa i barwy są symbolami energetycznymi. tajemny kod wewnętrzny. słowa. a ich interpretacja właściwie nigdy się nie kończyła. który umożliwia mi uzyskanie potrzebnych w danym momencie informacji płynących z naszej wspólnej wiedzy. Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. że nie zaproponowałam wszystkich wypracowanych w tej dziedzinie wiedzy metod.. W każdym z nich spływa specyficzna energia. a nie innym miesiącu (wyrażonym liczbą). jaką mamy w sobie. góra. jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością.). że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna. Studiowałam kabałę. Wszystko jest wibracją: światło.

która się przez nas przejawia. że planety nie obijają się o siebie jak piłki? Że cała przyroda rozwija się cyklicznie i w sposób przewidywalny. Następuje strumień ruchu. Tych. a nasz jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała. którzy twierdzą. Ileż to dziwnych. Uzupełniamy także doświadczenia Jedni. że rzeczywistość duchowa (antymaterialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. Wcielamy się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii jako takiej. stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w nas lub przez sytuacje. uruchamia komunikat zawarty w nim o nas. które wymykają się nam z rąk. jesteśmy zanurzeni we wszechwiedzy. wystarczy przypomnieć sobie uczucie. Dla naszej racjonalnej części mózgu. a który sami sobie wybraliśmy. by spełnić sens naszego obecnego wcielenia. Tam. Przebywając tam. 15 Jednocześnie jest to precyzyjnie przewidziany moment startu. który jest zarazem w nas zawarty.które staje się naszym znakiem rozpoznawczym. że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym. a nie na innym prawie zapisanym w danym równaniu. Dlatego nasze imię i nazwisko. epokę. odwzorowaniem praw kosmicznych. gdyż żeby dotrzeć do „dyplomu". o ile człowiek nie pogwałci jej praw? Wzór matematyczny może służyć nieskończonej liczbie zjawisk opartych tylko na tym. gdy przychodzi rozwiązanie jakiegoś problemu i gdy wykrzykujemy: „Przecież to jasne!". Równanie jest abstrakcją w stosunku do zjawisk. Natomiast koleiny. „przypadkowych" spotkań zburzyło lub przekształciło nasze życie? Słowo. uruchamia pewne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii. po których toczy się nasz pojazd. a jednocześnie — towarzysząc nam w ciągu całego życia w postaci dokumentów. wie wszystko naraz. Każde z naszych kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe. podpisów itp. a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. I podobnie jak wybieramy sobie liceum. w których nie ma miejsca na przypadek. Żeby to pojąć. że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. kim będziemy i jakie zdarzenia będą nam towarzyszyć? 14 Otóż jesteśmy częścią przyrody. a której my jesteśmy częścią. wyznaczamy sobie następne zadania wybierając moment. Ale zapominamy o tym. wizytówek. — gwarantuje stały wpływ wybranych przez nas wibracji. Spełniamy w ten sposób nie tylko sens naszego jednostkowego rozwoju. opierają naszej woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących nas samych. rodzinę. Niekiedy czujemy. dusza musi przejść po kolei wszystkie „klasy". tak też układamy pewien program naszego wcielenia. To jest właśnie słynne „Eureka!". Jesteśmy częścią Wszechświata. Spostrzegamy. Teraz zbliżamy się do podstawowego pytania. jak to się dzieje. są wyżłobione przez liczby w naszej dacie urodzenia. Słowo ma niezwykłą skuteczność. kulturę. wypowiedziane na głos. jakie nam towarzyszy w tym ułamku sekundy. że tak niezwykła precyzja zamysłu jest niemożliwa. w której przybywamy na świat. w bezczasowości i jednoczesności. który ma nas w określonym czasie . A więc wzór matematyczny naszego życia — data urodzenia oraz imię i nazwisko — wyznacza nam przedziały i charakter doświadczeń. często niezależny od naszych poczynań. będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni -myśli na co dzień w sposób linearny. którym przemierzamy życie. jakie nasuwa się większości z nas: jak to się dzieje. Zapisane w ten sposób wibracje komponują nasz los. ale jest konkretem w odniesieniu do prawa jako takiego. Zapewnia rodzaj środka transportu. szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych. prowadzi nas swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu. miejsce. przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania. Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają nam. że nasze decyzje są podpowiadane. jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia. nasze wyższe JA widzi. Jako czysta Świadomość cały czas znajdujemy się w stanie iluminacji. gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości i otwiera kolejne etapy spełniania się naszej konstrukcji psychicznej i fizycznej. zapytam. Szkołą jest Ziemia. uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. kim jesteśmy. która. że ma ona swój własny sens i cel. gdy je wypowiadamy.

by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia. w którym się ze sobą łączymy. zgodna rodzina. 2. zgadzamy się na zapomnienie. tam skąd przybyliśmy. Pomaga pojąć znaczenie choroby. że w naszych rękach leży wyzwolenie się z więzienia nawyków i kompromisów. które wie wszystko. nie będzie nam potrzebny żaden instrument pośredni. śmierci w rodzinie. Gdy już doprowadzi nas do źródła wiedzy. jako zestaw kluczy. który sobie wybieramy. przyjmując ciało fizyczne. 7. I całe nasze życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości. Wszystko to. 6. Możemy odsunąć ciężkie zasłony tego. Wybieramy daną rodzinę ze względu na warunki. a więc i innych. co zostało nam narzucone. która pomoże nam trafić z powrotem do wnętrza. jak materialną. Mówię: „tak zwanych". przebyć kręte korytarze naszych lęków i emocji. sprawność fizyczna lub choroby genetyczne). jakie może nam stworzyć (np. 5. Umiejętnie użyta. Wraz z nazwiskiem otrzymujemy w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń". są wyrazem naszych możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego. gdyż to. użycia naszego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności naszej energii dla całości procesów kosmicznych. odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza. Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. astrologii czy tarota. odczytując zakodowane w naszym imieniu. numerologia pomaga żyć szczęśliwiej i otwiera nam czas przed nami. poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia. do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych. aby sprostać naszemu programowi. zrozumienie i współpraca. w doświadczenie ich własnego losu. jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiliśmy oddać. narodzin dziecka. może stać się nicią Ariadny. 3. Wiedza ta pozwala nam skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. chwilowe odcięcie się od tej wszechwiedzy. . która była naszym udziałem. Także my naszym pojawieniem się wpisujemy się w program naszych ziemskich rodziców. ubóstwo lub bogactwo itp. np.doprowadzić do współpracy z innymi. Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. brak jednego z rodziców lub duża. 8. 17 LICZBYI ICH ZNACZENIE LICZBY GŁÓWNE W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. służy nam przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do naszego potencjału energetycznego. wypadku samochodowego itp. kim jesteśmy. kłótnie i okrucieństwo lub miłość. którą stara się opisać. Numerologia pomaga nam zrozumieć siebie. a nie jako dogmat i wiedza sama w sobie. co nam się wydaje ułatwieniem. Rodzina. czego właśnie potrzebujemy. 1. 4. że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce. Dlatego numerologia. a my wybieramy sobie JAK to zrobić. Numerologia może być fascynującą podróżą w głąb naszego marzenia o doskonałości. Jest zaprogramowane CO mamy zrobić. kultura i kraj. może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie — kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają nam szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. Wystarczy wtedy cicho zanurzyć się w swoim wnętrzu. jakie mamy lekcje do wyuczenia. by móc penetrować rzeczywistość duchową (antymaterialną) tak samo łatwo. stać się całością. Dana epoka. jaki rodzaj związku łączy nas z drugą 16 osobą. którą wybieramy. a jednocześnie dającego nam pewien bagaż genetyczny w postaci tzw. Niestety. Uzmysławia nam. Nazywamy je liczbami głównymi. żaden klucz w postaci numerologii. gdzie spokojnie czeka nasze mądre odbicie. na których opiera się istnienie. 9 — to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. by dotrzeć do siebie prawdziwego. Przybywamy w odpowiedzi na ich wołanie. ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym (np. nazwisku i dacie urodzenia informacje. a w konsekwencji — prawa.) jako bazę naszej osobowości i podstawę dla naszego rozwoju. atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność.

10 — nowym cyklem. czyli źródłem materialnego przejawienia się. Należy. którego symbolem jest linia ciągła . Jest źródłem życia jako całości. Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły. każdej z nich z osobna. która zmiękcza dotychczasowe struktury (skostniała struktura staje się więzieniem) i otworzyć się na nowe możliwości świadomie wchodząc w doświadczenia. by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną. W następnych rozdziałach będziemy stale wracać do symboliki liczb. perfekcji. Jest elementem męskim (Yang). dodając do siebie poszczególne cyfry. W sensie energetycznym miłość jest tym samym. jaki przekaz zawierają. pełni. rozpaczą i wycofaniem się. w skupieniu. Umiejętność ta pozwala nam modelować nasze życie. że naszą postawą możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej. Każdy z nas w trakcie kolejnych wcieleń wytwarza w sobie zespół reakcji na różne sytuacje. potencjały mogą być różne. np. więc korzystać z energii kryzysu. inni „opadają z sił" i są „załamani". Znane są przypadki. pozytywnym. które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej. W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi. Centrum. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. Wibracja 0 Zero nie jest liczbą. czuć się otwartym wobec zmieniających się okoliczności. by dostosowywać ich interpretację do kontekstu kolejnych etapów analizy numerologicznej. pewien model.Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami. aktywnym. To my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. Jest mocą stwórczą. który oznacza „kryzys". Jedni. aby znaleźć jego praktyczne zastosowanie w interpretacji charakteru osoby lub zdarzenia. do jakiej sfery naszej wiedzy wewnętrznej apelują. Aspiracja. 1 — jest początkiem. Dlatego każda interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy. „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. według którego wyraża się jego postawa wobec okoliczności. Jest symbolem neutralności. Jest jednolita. integralna. Jest to raczej symbol równoważności lub wynikania) Przykłady: 27 = 2 + 7 = 9 45 = 4 + 5 = 9 73 = 7 + 3=10=1+0 = 1 2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4 Przede wszystkim musimy zapoznać się z symbolicznym znaczeniem każdej z liczb oraz nauczyć się. co nienawiść. Oznacza to. Jest to liczba niepodzielna. Jeden z ideogramów chińskich. i podliczbami.45. Są to symbole kosmiczne. jak mówią do nas. która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. 100 — panowaniem nad całością). Indywidualność. 18 Przyjrzyjmy się liczbom. które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu. całości i miłości. Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby. jednocześnie oznacza „okazję". gdy naukowcy wybuchali śmiechem widząc równanie matematyczne. Wykorzystanie negatywnego potencjału energetycznego polega na przechwyceniu dynamiki spadania i wykorzystaniu jej do rozwoju. Warto wiedzieć. pracując nad ograniczeniem jej negatywnych wpływów. 27. podczas gdy inna przystępuje do działania. że nasze reakcje są na ogół jedynie wypracowanymi (często w celu manipulowania otoczeniem). Interpretując jakąkolwiek liczbę pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: energia jest jedna. Spróbujmy wyciszyć się wewnętrznie i poczuć. 73 czy 2137. Na tę samą sytuację jedna osoba reaguje np. uniwersalna. Może upłynąć wiele czasu zanim je przyswoimy i zaczniemy rozpoznawać w sobie ich poszczególne wibracje. Liczby mają swoje własne życie i indywidualne charaktery. (uwaga: tu i w dalszych częściach książki znak = nie oznacza równości arytmetycznej. które komunikowało im taki właśnie nastrój — rozśmieszało ich. jak rozwinąć dany symbol. czy raczej wyuczonymi modelami zachowań i nie zawsze wyrażają nasze prawdziwe potrzeby i możliwości. . 19 Wibracja liczby 1 Początek. osobnym. Dla jednych stres jest czynnikiem twórczym.

kariera doradcy. gotów się poświęcić. wyrażająca JA. Dwie opozycyjne. Zdobycie uznania. jej lekcja: realizacja siebie..Zawiera wibrację słoneczną. Równocześnie jest dyplomatą. nadmierna uczuciowość. jej lekcja: nauczyć się współpracy. który symbolizuje linia przerywana . zbyt pasywny. hipokryzja. lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. karierowicz. spokój. nieśmiałość. Dobroć i nieśmiałość. . naśladujący innych. inteligencję i przedsiębiorczość. Jest wrażliwy. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość. inicjatywa. niesienie pomocy. który chce być kochany i podziwiany. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy. usłużność. sprytny. by skutecznie wypełniać polecenia. Jest cierpliwy. znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. kreacji. szczerość. rozwód. która wymaga czasu i namysłu. negatywna. potrzebuje czułości i harmonii. tolerancja. a jej planetą jest Księżyc. oryginalność. budowanie adekwatnej osobowości. Ambicja. odczytanie własnej prawdy wewnętrznej. rozumienia. pomysły oryginalne. dyplomacja. Samotny i odrzucony przez otoczenie. czyli przyjmująca w siebie ziarno. życia w społeczeństwie. sentymentalny. neurotyczny. receptywna. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. żądza władzy. że odmawia komunikacji. Wibracja liczby 2 Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. umiejętność perswazji. jest często błyskotliwy i aktywny. współpracy. delikatność. rezerwa. Odpowiada żywiołowi wody. lojalność i nieustępliwość. piękno. synchronizacja z własnym losem. Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. egoizm. Czasami wydaje się nadmiernie uległy. Przywiązuje się do atmosfery. Podporządkowanie. która jest wyrazem życia. szarlatan. wystroju wnętrza i lubi być chwalony. Wibracja liczby 3 Pierwszy owoc. choć popularny. chwalipięta. To ona daje impuls do akcji. w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek. Wyraża żeński aspekt natury (Yin). Entuzjazm. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień. pretensjonalny. nasze ego. manipulator. Nauczyć się rozumieć własne emocje. Narodziny. 20 Liczba pasywna. Sztuka bycia razem. słuchania i okazywania uczuć. Jej żywiołem jest ogień. Niezdecydowany. człowiekiem pełnym fantazji. skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach". dobrzy przyjaciele. słuchania.. miłości. wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. nerwowy. intencję. Wyraża ambicję. ciepłego łona. nastawienie na własny rozwój. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński). konieczność podporządkowania się. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie. gdy tego wymaga sytuacja. duma. pozbawiony skrupułów. planetą Słońce. nieco marzycielskim. Używać swego autorytetu. zamknięty. Afirmacja życia. planetą — Jowisz. łącząc się dało „trzy". Posiada wybitną zdolność do adaptacji. zmienność. Matka. twórczość. prostota. idea. kochania. Dużo podróżuje. naszą moc realizacji na planie materialnym. zmienny. w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek. jak pierwsza litera alfabetu A. optymistyczny i prze21 konywający. Często posiada znakomitą pamięć. Jego umysł jest żywy. naiwność lub obojętność. bogate życie uczuciowe. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony. Egoizm. To człowiek stworzony do tego. Bywa nietolerancyjny. zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości. Jest wesoły. Często samotny. niepewny. uczuciowy. pasję. skromność. Pomysł. Harmonia. sukces w życiu. despotyzm. wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. Wahanie i wątpliwości. Intuicyjny i pokojowy. Osoba zdolna "podbić świat". niepewność. Jest dowódcą. towarzyski. by ją wcielić w życie. Posiada talent literacki lub oratorski. Umiejętne kierowanie innymi. a przedsięwzięcia skuteczne. pamiętliwość. lunatyczny. uczuciowość. Jego plany bywają utopijne. towarzyskość. pozer. w sensie pozytywnym: spełnienie jednostki. gościnność. Zdarza się. Entuzjasta. nazbyt niezależny. by pozwolić mu dojrzeć. w sensie negatywnym: zarozumiały. Cierpliwość i giętkość. a więc także osłabiać ich wpływ. neutralność. ekspresja twórcza. akcję. Jedność myśli i czynu. nieumiejętność współpracy. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu). Pomaga nam w tym słowo. autorytet. Trójkąt symbolizujący „Trójcę". zależność od innych. niepewność i emocjonalność.

Wibracja liczby 4 Twórczość. Artysta. bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według naszych potrzeb. brak smaku artystycznego. ograniczony umysł. czyli nasze ziemskie granice. Wprowadza rutynę i powtarzalność. w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu. punktu zwrotnego. nadmiernie rozwinięta ambicja. ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę. upór. Umiejętność nieingerencji w życie innych. W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby: 1—2—3—4—5—6—7—8—9 Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek). nadmierna zmysłowość. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną. zachowawczość. zawiść. w sensie negatywnym: konflikty i samotność. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia. wierność. skuteczność. doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata. Pięć jest liczbą środka. Materia. uprzejmość. zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy (dwoje ramion. bogactwem i uznaniem. handel. nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia. Doświadczenie z materią to praca. krytyka. czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń. że są one niezbędne. powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. równowaga. w sensie pozytywnym: podróże. otworzyć się na życie w harmonii i równowadze. eksperymentować na własnej skórze. by skosztować ile się da. jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. To człowiek w sercu swego ciała. Cztery to praktyczność. inwencja. stanowczość. Cztery jest symbolem wzrostu. jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu. wiara. Ogień. ale nie są ostateczne. To one nas ograniczają. ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię. Kwadrat. nędza. przyciągać i poznawać innych. a jej celem . Żywiołem liczby pięć jest powietrze.w sensie pozytywnym: szczęście. rygor. protekcja. Wibracja liczby 5 Liczba życia. czułość. ciekawość. wola. potrzeba akceptacji. pretensjonalność. równowaga. inteligencja. przejawiania się ducha. jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji. a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). wykształcenie. szczęście. metodyczna uprawa i walka o przetrwanie. nerwowość. brak woli i wytrwałości. Zmiana. jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. surowość. odwaga. umysłu. agresja. kultura. dwie nogi i głowa). Realizacja. ryzykować. prowokować doświadczenia. wyznaczonemu przez czas. ale także może to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru energetycznego. ale także krzyż. lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". ostrożność i wytrzymałość. w sensie negatywnym: bieda. nieposłuszeństwo. ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości. konserwatyzm i nieustępliwość. talent literacki. Pięć to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć). „Bierzemy się w garść". zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu. wytrwałość. kapryśność. czyli stwarzanie fundamentów. kruchość. podróżujemy. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia. rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością. Ziemię i Powietrze. rzetelność. w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia. 22 w sensie pozytywnym: stabilność. . śmierć. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi. Nauka akceptacji. jak daleko sięga nasza wolność. przygody zmysłowe i uczuciowe. pracowitość. związków i doświadczeń. który wyznacza cztery kierunki. Logika. wyobraźnia. szczere przyjaźnie. autorytatywność. od punktu do nieskończoności. zazdrość.poznanie. solidność. znaleźć własny sposób komunikacji z innymi. prawość. zmysł organizacyjny i administracyjny. To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów fizycznych. Sprawdzając. Należy utrzymywać równowagę. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat. kokieteria. dający nam bazę.

gdy wynika z 33. czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń. osobowość magnetyczna. żądzy posiadania. spełniona. odpowiedzialność. w sensie pozytywnym: wiedza. odwaga. niecierpliwość. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. uduchowienie. zrozumienie tajemnicy poczętego życia. Nie spieszymy się i czas się wydłuża. dociekliwość. niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych. Nauka. To sztuka. Doskonalenie materii. możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. szczerość. Po podróżach. intuicja i talent. brak zmysłu praktycznego. głębokiego związku z drugim człowiekiem. pacyfizm. 7 nut dźwięków. zorientowaną na materialny aspekt życia. moralizatorstwo. pielęgnować harmonię wewnętrzną. krytykanctwo. udane małżeństwo. bo nie zależy nam na tym. w sensie pozytywnym: harmonia. tchórzostwo. umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie. podpowiadanie drogi. skłonność do przeciążania się pracą. gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). nauczenia się sztuki kompromisu. a więc i odpowiedzialność. . przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. Psycholog. Wibracja liczby 6 Symetria i harmonia. altruizm. zmienność. zakończenia dzieła. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji. Poczucie spełnienia materialnego. impulsywność. nieszczęście. zazdrość. Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą. wykonywać swoje obowiązki. zaprzestania pogoni za pieniądzem. brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej. kochająca się rodzina. kogoś. ambicja. uczuć i potrzeb zmysłowych. nadaktywność. doświadczenie wewnętrzne. Czas na odpoczynek i kontemplację. fanatyzm. perfekcja. autorytatywność. potrzeba ucieczki od rzeczywistości. talent artystyczny. miłość i perfekcja. przyjemniejszą. podejrzliwość. nauczyć się akceptować. narcyzm. Jest symbolem sztuki. wyrozumiałość. sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. potrzeba poklasku. w sensie negatywnym: egocentryzm. autorytet. uwodzicielstwo. dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz"). Symbol ograniczenia człowieka przez czas. problemy uczuciowe i seksualne. Otaczanie rzeczywistą opieką. Magnetyczne oddziaływanie na innych. 23 w sensie negatywnym: cierpienie. entuzjazm. pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu. intuicja. 7 czakramów. niezdecydowanie. przewodnika. gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram. tolerancja. bieda. Sprawność fizyczna.właściwości uzdrawiające. lenistwo. zręczność. kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych. wrażliwość. szóstka przynosi poczucie samotności. pasji. inteligencja. rozpoznania własnych emocji. czyli wstrzymania się od działania. To liczba mistrza. łaskawość. zarozumiałość. dwa trójkąty połączone ze sobą. piękna i harmonii rodzinnej. Wibracja liczby 7 Doświadczenie. bieda. zmysł piękna. niepokój. współczucie. a wraz z nim — potrzebę miłości. Zaspokojona potrzeba poznania. 24 jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności. Jej żywiołem jest Woda. często w alkohol lub narkotyki. umiejętność rozwiązywania konfliktów. Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość. nie pozwolić się wykorzystywać. Teraz wszystko to przychodzi samo. zbiorników energetycznych ciał żywych. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom. bezsenność. panowanie nad sobą. usłużność. niepokój. osoba. jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych. samotność. zarozumiałość. uczciwość. nietolerancja. jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych. rozwód. Dystans. cierpienie. co stanowiło treść liczby pięć. a nawet inicjować zmiany. a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. ekstrawagancja. dominacja. klęska. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. która „nie uwierzy. w sensie negatywnym: konflikt. które daje możliwość pozbycia się pragnień. niezależność. skłonność do tyranii. Dyplomacja. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego. uczuciowość. Poznawszy na wskroś materię. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza.

Trudno nas zrozumieć. Po „trójce" — trójkącie stworzenia. dokąd zdążamy. Dotarcie do zamierzonego celu. Zdolności profetyczne. zazdrość. spłata swych długów. która nie waży już Dobra i Zła. zakończenie. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. upór. ostrożność. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Samochwalstwo. w sensie negatywnym: impulsywność. naprawianie błędów i przyjmowanie należności. Oszczędność. zdolności administracyjne. jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza. Dyscyplina i koncentracja. drzewo wiadomości dobrego i złego. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Marzenie. Życie publiczne. egoizm. skrytość. moc i organizacja. podporządkowanie. Oznacza spełnienie. zmysł praktyczny. ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji. Determinacja. Łatwość izolowania się. znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej. zmysł do interesów. zrównoważenie. w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się 26 na następne ogniwo spirali. stres. w sensie pozytywnym: władza. Rozstanie i zamknięcie akt. złość. nieczułość. . po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych. pasja i ekstremizm. które gwarantuje wyrównanie zysków i strat. sukces. rezygnacja. Smutek. są dla nas stymulujące. precyzyjnie. wyważone opinie. lęk. Osiem to żniwo. Tolerancja i cierpliwość. podejrzliwość. Regeneracja. logika. jasnowidzenie. Symbol nieskończoności i bezczasowości. bez miłosierdzia i wybaczenia. Bezinteresowność. używać władzy z umiarem. mistycyzm. bilans. mediacja. Twórcza intuicja.Wibracja liczby 8 Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. brak równowagi. napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie. przekraczamy granice czasu i przestrzeni. Liczba ta wyraża przeczucie całości. rozgłos i sława. w sensie pozytywnym: talent. brutalność. władzę i wymierzanie sprawiedliwości. bo wie. Służenie innym. czyli realizacja prawa karmy. spełnienie. w uczciwych celach. umiejętność wybiegania w przyszłość. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. nietowarzyskość. Osiem to ojciec. klęska. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi. Intensywność. natręctwo. Podróże i kontakty zagraniczne. Prawość. Wolność. Wyciszenie ruchu. Sublimacja pragnień. Waga. który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej. wypadki. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później. Miłość bez granic. chłodna wiedza o życiu i śmierci. liczba odrodze25 nia i realizacji. Trudności. konserwatyzm. wielka siła fizyczna i wytrwałość. skromność. uważność. bałagan. Te atrybuty dają nam moc sprawczą. złamania. kłótnie. Wysługiwanie się innymi. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny. talent organizacyjny. idealizm. strach. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie). Nasze pole widzenia poszerza się. Refleksja. samotność. satysfakcja finansowa. Przypomina. Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień. dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości. ewolucja duchowa. że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków. Osiem to liczba mistyczna. emocje. pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. Punkt. prestiż. umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. Surowość i nieustępliwość wobec innych. jakie napotykamy. talent matematyczny. że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. w sensie negatywnym: ruina. medytacja. idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł. skąpstwo. sprawiedliwość i płodność. uznanie. Straty. osiągnięcie pełni. Wibracja liczby 9 W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. głębia. bankructwo. bo tylko my sami wiemy. ograniczenie. destrukcja. Koncentracja. wtopienie się indywidualności w ocean bytu. kara. Cierpienie. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. nieuczciwość. A przede wszystkim dostrzegamy innych.

sukces. miłość. napięcie nerwowe. gdy to nastąpi. olśnienie. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: jej lekcja: kupienia. poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo. humanitarna. budzona jest przez objawienie. a więc zawiera moc Nieba i Ziemi. melancholia. aby otrzymać liczbę prostą). Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki". 28 Wibracja liczby 11 Rewelacja. jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas. sześć. nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. która daje taki sam rezultat przez dodawanie. jako możliwą do spełnienia. która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. między innymi konieczność ścisłej samokontroli. by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe. obciążoną dodatkowo . powinny więc pracować nad zakorzenieniem się w rzeczywistości. oryginalność. trudne stany emocjonalne. która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. Niezależnie od tego. LICZBY-MISTRZOWIE Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb). „jedenastka" powinna studiować zalety 22. rodzaj charyzmy. moc duchową. Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą „jedenastki" to praca nad ego. która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów. Spełniona — zostaje mistrzem. Aż do chwili.jej lekcja: 27 otworzyć się na innych. Liczb tych się nie upraszcza (tj. uznanie. religia. . a nie trzydzieści trzy itd. „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko. Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona. że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej. Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. inspiracją i oświeceniem. lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką. Mediumiczność. otrzymują trudne zadania w życiu. 33. których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów. Rządzi nią planeta Pluton. Nie handlować nimi. Nie znaczy to. rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej. Objawienie. 2x2=4. by nie wyciągać pochopnych wniosków. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie Numerologicznej danej osoby wskazuje na to. nie sumuje się cyfr. wahanie. Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. które omówię dalej. istnieją liczby o szczególnych. W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku. rozpacz. która wcieliła się ponownie. która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi. których one dotyczą. 66. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby. uznanie i sławę. władza. nauka. jak karma. dzielić się wiedzą. oraz rozwijanie intuicji. a nie dwadzieścia dwa. Zwykle jednak osoby. Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę". osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa. klęska. odwagę. wyższych wibracjach. polityka. nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń. ci. wibrację. gdzie pojawi się Liczba-Mistrz. stara dusza. nad egocentryzmem i narcyzmem. że osoba. medycyna. Jest to litera K. świadoma swego powołania. talenty „jedenastki" nie są do Wibracja liczby 22 Tworzenie struktur. posiadają specyficzną siłę osobowości. pedagogika. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe. Wizjonerstwo. ale we wszystkich innych zapewnia siłę. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2). jak przez mnożenie: 2+2=4. że jest to tzw. gdy dusza jest „obudzona". 44 55. Inspiracja. Często jednak zdarza się. Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. 22. iluminację. 77. cztery. by inicjować nowe dusze.biedą i goryczą zmarnowanych szans. Koncepcja. Przynosi sukces. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości dla dobra innych. Jest to jedyna liczba. sprawiedliwość kosmiczna. czyli osobowości. a nie jedenaście. Rządzi nią planeta Uran. zwane Liczbami-Mistrzami: 11.

w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: gwałtownych reakcji. Tendencją negatywną osób. nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi. w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. jaką zawiera ich los. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. których dotyczy ta liczba. 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych. Prawda. Wibracja ta wyraża również wielką religijność i może powołać mądrego. zapominają o wymiarze ludzkim. szaleństwo). Wiedza. ewolucja i współczucie. liczbą geniuszu twórczego. jeśli jest używana dla celów egoistycznych. sława i fortuna. lub całkowitą destrukcję (depresję. Wibracja liczby 33 Służba uniwersalna. która sprzyja naukowcom. Czasem narcyzm. Dlatego dobrze by było. . apatię i niezadowolenie. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne. miłość głęboka i stała. Związki są trwałe. Powinności. Wibracja liczby 55 Energia. przewodnik. moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. 30 w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. Liczba twórczości i komunikacji. tyle że w sensie praktycznym i konkretnym. genialnego wynalazku. ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny. pragnienie posiadania. Znajduje się pod wpływem planety Neptun. chaos i zagubienie. która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. natchnionego kapłana. gdyby uczyły się od liczby 33. Nauczyciela. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i staniemy się zależni od innych. opieka i sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. jej lekcja: życie w służbie innym. ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. Wibracja ta wyraża genialną twórczość. Głęboka percepcja. zwana jest wibracją Chrystusową. która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej.Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy. Logika. w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych. Cierpliwość i porozumienie psychiczne. jeśli jest użyta dla dobra ludzkości. wyższej oktawy Wenus. jest potrzeba pokazywania innym. zawodowych lub społecznych. solidne przyjaźnie i pomoc. Konkretność. 29 Podobnie jak „jedenastka". Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej wyobraźni. bunt. Przewodnika. pionierom. skłonność do pracować dla ludzkości. Służenie innym radą. podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. piękno i radość życia. które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. przynosi pełną dyscyplinę. jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. Nigdy nie próbować czarnej magii. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność. jak bardzo się dla nich poświęcają. Równowaga między duchowym i materialnym. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów. jej lekcja: wielkość. Wibracja liczby 44 Panowanie ducha nad materią. uważny. dając szansę rozwoju. geniusz. ruina. konstrukcji. Ta liczba wymaga od nas dużo. mądrość. a te z kolei przyniosą frustrację. szaleństwo. odkrywcom. Wibracja liczby 66 Miłość kosmiczna. w sensie pozytywnym: mistrz. Nauka tolerancji i cierpliwości. jak i doświadczenia. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją. tolerancyjny i oddany. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości. Przesadny materializm. zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki". Liczba Mistrza.

sublimując swe pragnienia. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń. by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. Przynosi więc trudne doświadczenia. by dołożyć swą cegiełkę do energetycznego potencjału Wszechświata. intuicji. Może to prowadzić do per32 wersji. Trudności w . Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na „ułożenie kart". Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami. możliwość rozczarowań. ale także możliwość sukcesu. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne. spełnienie. by służyć innym lub ich wykorzystywać. nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej. numerologia. Czasem sukcesy i popularność. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. Rozbudza zainteresowanie astrologią. zawieszenie aktywności. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki. osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu. Chwilowe wycofanie się z ufnością. Częste zmiany. Opieka sił niewidzialnych. Dlatego istnieje ryzyko skrajności. nawet jeśli pozornie. które pozwalają na przekroczenie ziemskich struktur. ale także ostrożność i powaga w zależności od sytuacji. 31 PODLICZBY Znaczenie poszczególnych podliczb 10/1 Odnowa. Zapewnia sukces w dziedzinach. posiadania. gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. dokonać wielkich wynalazków lub zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. Nowy początek. nadużyć. 18/9 Księżyc. do pozostawania w cieniu. rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji. wibracja ta przynosi „wzloty i upadki". opóźnień i nieprzyjemnych emocji. 17/8 Szczęśliwa gwiazda. zmysłami. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze. czasem dzięki poparciu innych. 16/7 Regeneracja poprzez klęskę (patrz: Długi Karmiczne). masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. których badanie wymaga dużej koncentracji. mocy. 17 skłania nas do uwolnienia się od ograniczeń czasu i przestrzeni. które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. 11/2 Inspiracja (patrz: Liczby-Mistrzowie). Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony. Trudności w panowaniu nad instynktami. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. Praktyczność. pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą. naukami ezoterycznymi. gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. Kuszenie. Przynosi nagrody. 15/6 Pasja. wyobraźni. tendencję do nadgorliwości. Samotność. do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu emocji. Przynosi zmiany. 13/4 14/5 Przeobrażenie (patrz: Długi Karmiczne). bogactwo dzięki szczęściu i talentom. Komplikacje. Nadzieja. punktualność i dokładność. Wszystko po to. w jego odczuciu jego życie jest niełatwe. Impulsywność (patrz: Długi Karmiczne. Złudzenie. Nowy cykl. 12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń. silnej woli i wytrwałości. a wraz z nimi właściwą im niepewność. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji. smutek.Wibracja liczby 77 Mądrość kosmiczna. magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych. Siła kreacji. Możliwość posługiwania się władzą. pozbycie się pragnień. że czujemy się winni. poczucie braku bezpieczeństwa. rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. wycofanie się w swój świat wewnętrzny. Utrudnia wybory. inaczej. Często przynosi rozczarowania miłosne. ważnego od nieważnego. lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. Należy je wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie. Powoduje. Poczucie humoru i wolność.

20/2 Przebudzenie. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji. przedsięwzięcia się udają. 21/3 Sprowadza zasłużony sukces. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie. To człowiek. Posiadanie dużej rodziny. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości... Oznacza jakość. aby cokolwiek osiągnąć. Zręczność. Brak stabilizacji zawodowej. Pomoc w przedsięwzięciach. stajemy się zazdrośni. Często kariera w dziedzinie komunikacji. a oszukani — mścimy się. 24/6 Problemy uczuciowe. liczba ta spowoduje niezdecydowanie. Podróże zagraniczne nam sprzyjają. dharmy w tradycji hinduskiej. nieumiejętność wyboru drogi życiowej. nie kończymy nigdy zaczętego dzieła. Jeśli nasza postawa jest negatywna. gdyż lubimy błyszczeć. blisko natury. . spotkania. 28/1 Niespodziewane zyski lub straty. aby dalej się rozwijać. Nasza wartość jest rozpoznana. który „przegląda na oczy". 22/4 Kontrola nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. a także naturalny dar uzdrawiania. Liczne podróże. Ryzyko rozwodu. Jeśli reagujemy negatywnie. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie. u której pojawia się ta liczba. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. także w dużych grupach. Choć z opóźnieniem. Niestety. spełnienie. Nie jest łatwo „stanąć na nogi" i ustatkować się. Konieczność nauczenia się używania swej wolności. Zwłaszcza. Liczba niezwykle twórcza. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. powoduje ona trudne 33 stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. Jeśli wibrujemy negatywnie. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. Lubimy podróże i zabawy. sława i uznanie. nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. sprowadzamy na siebie konflikty. 23/5 Wolność.ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). popisywać się. otwiera się na Wiedzę. Możliwość otrzymania spadku. Życie wypełnione jest licznymi zmianami. Posiadamy trafność sądu. 25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia. jakbyśmy tego chcieli. której możemy być pewni. zależy często od pomocy kobiet. utratę energii. Daje dużą wyobraźnię. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. 26/8 Cierpienie i nieefektywność działania (patrz: Długi Karmiczne). harmonię. a nasze lenistwo i bezwład powodują. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi. uparci. Współpraca przynosząca zysk. receptywność i intuicję. możemy zdobyć sławę i uznanie. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych. Sukces wymaga poświęceń. co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. realizacja (patrz: Długi Karmiczne). Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe. oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną. budzi się ze snu. gdy życie nie toczy się tak. będziemy działać według zasad. w której trzeba ciężko pracować. społeczne i materialne. Sukces. zmysł sprawiedliwości i mądrość. Pomoc ze strony kobiet. nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami. Daje opiekę i otacza miłością. że pracujemy dla dobra ludzkości. fizycz34 pych i intelektualnych. 19/1 Odrodzenie. pod warunkiem. że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni. Sprzyja talentom literackim. ale musimy być wytrwali. będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności. podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. walczyć. Niespodzianki. zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. że stajemy się okrutni. Jest to liczba obowiązku duchowego. chaos myślowy. 27/9 Wielka moc duchowa. czasem z przygodami. ulegającą napadom wściekłości. Przyszłość osoby. czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu.

Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. by osiągnąć cel. Wszystko. Wymiana. nieuczciwa i gwałtowna. 35 32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. Daje wewnętrzną moc. by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. by nami zawładnęły. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji. Niewykluczone problemy seksualne. Szczere przyjaźnie. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja. muzyczny. gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. Rozczarowanie miłosne. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości. Jest to liczba wymagająca. Pociąg do dalekich podróży. aktorski. będziemy żyć targani wątpliwościami. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. między innymi finansowy. lecz posiada ona ogromną . Niebezpieczeństwo. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji.29/11 Ważne znajomości. Handel. co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne. bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. na które można liczyć. Rzemiosło. 33/6 Służba uniwersalna. spełnienie i zysk. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom. Talent literacki. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej. zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. że możemy dokonać wielkich odkryć. impulsywności. co stworzymy. 36 37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. czasem nieoczekiwany. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa. kierując się irracjonalnymi pobudkami. Inicjatywa i mądrość. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów. co niesie los. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu. Przewodnictwo duchowe. pod warunkiem. separacja małżonków. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne. co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. daje szczęście w grze i spekulacjach. Praca za granicą. wytrwałości i cierpliwości. film. jak i o pieniądze. 38/11 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. jeśli nie zrozumiemy własnych emocji. winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. używająca wszystkich środków. Jest to liczba postępu. radio. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. które opóźnią realizację naszych celów. walką. rozpad spółki. Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca. Pouczające podróże. bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów. nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Przynosi sukces. Kontrola nad emocjami (patrz: Liczby-Mistrzowie). Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie. Rozwinięta" intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia. pomoc osób wysoko postawionych. walka i procesy. co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. sprowadza sprzyjające okoliczności. Natomiast. przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę. Komunikacja. to doświadczenia pojawiające się. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. niezdolni dostosować się do innych. ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego. będzie miało dużą wartość. literatura. że będziemy reagować pozytywnie. zerwania. przerostu pragnień. 34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości. Komfort materialny. władzę i zdrowie. 36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków. Magnetyzm. inni przestaną nas rozumieć. która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru. Inwencja i oryginalność. ryzyka. skłonni do nadmiernej ekscytacji. przyjemności. gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. miłość i rodzina. gdyż naszym atutem jest zaufanie. 35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. nerwowi. pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami. 31/4 Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. zarówno jeśli chodzi o uczucia. telewizja. a życie nasze zapełni się kłótniami. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi. trudnościami. Jeśli wibrujemy negatywnie. że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów. Uważnie dobierać współpracowników. 30/3 Twórczość.

przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. stagnacja. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. podziwu tłumów. więc zawsze mieć precyzyjny . Realizacja planów i spełnione nadzieje. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie. często ostro krytykowane przez otoczenie. niespodziewanym. Uznanie. Wielka. 38 47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu. nadużywania alkoholu i złego towarzystwa. dwulicowość. możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. jest gotowa dzielić się z innymi. dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym. Przyjdą wydarzenia. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim. 46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. 39/12/3 Rywalizacja. która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Przynosi żałobę. Należy. Niewierność. zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. zdrada. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości. 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej. pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli. który lubi zmiany. uwodzicielstwo. 43/7 Nadzieja i rozczarowanie. która wyraża tę wibrację. Receptywność. ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć niż rozsądku. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych. natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność. wartości starych i przebrzmiałych. Jeśli jesteśmy otwarci na innych. 37 42/6 Sześć jest liczbą miłości. wczesne małżeństwo. Niepokoje emocjonalne. Kooperacja i przyjaźń. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. co ma związek z uczuciami. ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych. ale powinien nad nimi dobrze panować. kuszenie. Urok i magnetyzm. Wojna i pokój. Zerwanie. Natura tajemnicza. że tylko nasze życie jest trudne. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. ale trzeba zastanowić się trzy razy. Lubi być w centrum zainteresowania. jest znakomitym szefem. Szczęście w miłości i w interesach. niewrażliwość na cierpienie innych. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół. Nie należy wstępować w związek małżeński. Zależność uczuciowa. porażki uczuciowe. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże. Pożyczki. Osoba. Potrzeba praktycznych rezultatów. Problemy rodzinne. 40/4 Ograniczenie. grozi nam nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby" i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie". Burzliwe przygody miłosne. Ograniczenia. Wrażliwość. dbałości o stan zdrowia. a kiedy słuchać. lenistwo. surową krytykę. 45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji. 44/8 Panowanie ducha nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). Ryzyko wdowieństwa. Brak stabilizacji w życiu. Wpływ innych na nasze życie. zachowująca dystans wobec otoczenia. rozwody. wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób. 41/5 Ta wibracja przynosi opiekę kosmiczną. Szczęśliwy związek. Osoba taka wie. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. Natura szczodra. Uczuciowość. wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. od dawna zaginionego lub niewidzianego. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia. Daje ona moc wewnętrzną. Woli życie spokojne. kiedy powinna mówić. pasjonata. które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. na zrozumienie drugiego człowieka. Szczere przyjaźnie. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. ulegając chwilowym zachciankom. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym. a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością. w którym miłość jest dawana równo z obu stron. rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe). towarzyskość i odpowiedzialność. jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie. ma skłonność do obżarstwa.dobroczynną moc. Jeśli jednak reagujemy negatywnie. nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych. Może przynieść trwały. romantyczna miłość. Liczne związki miłosne. co prowadzi do rozstań i rozwodów. Niezależnie od wykonywanego zawodu. wielodzietność. Protekcja. jeśli tylko nadarza się okazja. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć. naturę pioniera. stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni. które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. Rozczarowujące związki i przyjaźnie. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy. wielodzietny związek małżeński.

Pasja. jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju. ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. 57/12/3 Liczba zrozumienia. narażamy się na zniesławienie. głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. sportowa lub prawnicza. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie. Konieczność respektowania praw życiowych. dlatego. Musi starać się rozumieć własne emocje. więc zamożny. gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. często tych właśnie. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. zazdrość. 54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia. Potrzebuje kontaktu z przyrodą. uczciwość. a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. sprawiedliwość. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. ukryci wrogowie. funkcjonalny dom. by ulżyć ludzkiemu cierpieniu. możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki. 55/10/1 Energia. jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej. dobrą kuchnię. Porozumienie psychiczne (patrz Liczby-Mistrzowie). że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. stanie się nerwowa i ekstrawagancka. błędy. Walka i utrata pieniędzy. niespodziewanymi. 48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. Możliwa kariera wojskowa. a przede wszystkim bliskości wody. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek. 50/5 Wolność. Wystawia nas na walkę. nasz wysiłek jest bezproduktywny. zależni od innych. tracimy energię. rywalizacja. Lubi dobre życie. więc zapędzić w samotność. Lubi zmiany i podróże. Zwłaszcza. pełna nienawiści i zazdrości. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. raczej z rozsądku. Nie rezygnujmy z siebie tylko. 58/13/4 To. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu. Ponieważ jesteśmy pod opieką. nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. czujności i samokontroli. wywołujemy kłótnie rodzinne. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa. doprowadza do odejścia partnera. Powinna być ostrożna i czujna. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami. 56/11/2 Napięcie wewnętrzne. szczęście. Spokój ducha. dyscyplina i umiłowanie tradycji. Trzeba zawsze pamiętać. Ryzyko skaleczeń. gorycz i depresję. dyskusje. niewierności. Bogate małżeństwo i „światowe" życie. 49/4 Nauka ostrożności. Niebezpieczeństwo nadwagi. ale i kruchości naszych przekonań. W miłości — ryzyko rozstań. Groźba zranienia. konfliktów. Woli być agresywna niż pasywna.cel. 51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. to lojalność. ale rzadko wprowadza je w życie. który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje. co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą. Ma zaufanie do siebie i wiarę. którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary. co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. dopuszczamy się oszustw. która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. Pociąga ją duchowa strona życia. Nawet. muzyczny. byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi. Dzięki tym przymiotom 40 . kontrowersje. by chronić kogoś innego. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych. obmowy czy braku akceptacji otoczenia. która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. doprowadzamy do powstania spisków. dba o zdrowie. Nagłe zmiany powołania. Staje się leniwa. gróźb pod naszym adresem. a kiedy czekać. 39 52/7 Przeciwnicy. zamachu. Inspiracja twórcza. Talent artystyczny. Możliwe bogate małżeństwo. odrodzenie. Miłość i przyjaźń. częste zmiany pracy. Posiada. Jest to osoba. Nasze życie wówczas rozpada się. Miłość platoniczna. lecz trwałe. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia. 53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. a nasze poczucie obowiązku jest ogromne. która sprzyja medytacji. że słowem -kluczem „czwórki" jest praca. Nie dajmy się. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy. a zdrowie pogarsza się. jesteśmy niezdecydowani. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych.

63/9 To ogromny potencjał współczucia. pochopne działania. możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi. Nie przywiązywać się do wartości materialnych. Trzeba. w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje. że aby się odrodzić. 69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej). dar uzdrawiania. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości. że każda rzecz ma swój czas. niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów. która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm. niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia. pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. Trudne. których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. Dyscyplina. by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów. zapewnia ona sukces bez wysiłku. nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. Niezależność myślenia. szybkich wyborów. pozwalamy sobie pomóc. akceptacja. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. wyrzutów sumienia. więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną. które w konsekwencji prowadzą do samotności. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. . zdolności organizacyjne. 59/14/5 Impulsywność. to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. choć zapewnia opiekę kosmiczną. 62/8 Marzenie o miłości idealnej. obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy. Zwłaszcza. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę. 60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. dzielić się nim z innymi. jakie zapewnia ta liczba. bezowocność wysiłków. 41 wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. dojrzałości i wytrwałości. otwarcia na innych. staniemy się osobami wpływowymi. że zmiana jest zasadą Wszechświata. by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. cierpliwość. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym. podróży i finansów. planowania i zapobiegania. Rozwijając dużą aktywność mentalną. dzięki wrodzonej inteligencji. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo. nawiązywania kontaktów. wewnętrzny niepokój. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień. tendencja do gwałtownych rozstań. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi. a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią. 65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji. 67/13/4 Zapewnia dar przewidywania. Liczba niezbyt przychylna dla handlu. wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. więc zawsze się zatrzymać. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa. którzy przychodzą nam z pomocą. by go używać. ulegania pokusom. liczba ta. 61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć. choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu. 64/10/1 Odnowa. Autorytet i żarliwość. z jakim dochodzimy do celu. W sytuacjach wymagających zdecydowania. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz. obsesyjność. trzeba najpierw umrzeć. Możliwa kariera literacka lub artystyczna. umiejętności przychodzenia im z pomocą. nadużyć. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. 66/12/3 Miłość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). ucieczkę od obowiązków. 68/14/5 Największym problemem jest tu Chaotyczność. Jak każdy dar. by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej. że jest w nas potencjał. a zarazem umiejętność współpracy. Przed podjęciem decyzji powinniśmy. zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie. także i ten wymaga. braku miłości bliźniego.zyskujemy zaufanie innych. Konieczna jest też nauka relaksowania się. Niestety. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych.

by pokonać przeszkody. Zakończywszy cykl poszukiwania sensu swej ziemskiej egzystencji i określiwszy się od nowa (W/1) powinien zacząć dzielić się swq wiedzą inicjując innych do pracy nad sobą (11). Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji. Ostrożność w związkach z ludźmi. Sukces. kosztować przyjemności życia. może sobie pozwolić być wolnym. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość. Predyspozycje do show—bussinesu. Wibracja negatywna przynosi samotność. komfort osiągnięty dzięki zręczności. groźba choroby psychicznej. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia. Poprzez pracę i zrozumienie materii jako bazy życia (4). dynamizm. podejrzliwość. która uchroni nas od niepowodzeń. Negatywnie — frustracja i destrukcja. wyraża się w twórczości lub prokreacji (3). Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia. 41 71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. medycyna oraz tych wszystkich. dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy. Tendencja do rozpraszania się. Dużo wysiłku. może założyć rodzinę i przyjęć na siebie obowiązki zawodowe (6). ostrożność i ambicja. ambicji i silnym przekonaniom. pracuje nad sobq i kieruje się ku swej wiedzy wewnętrznej (7). Frywolność. 73/10/1| Silna wola i zaufanie. zazdrość. Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. niezależności. Współpraca. W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej: 42 Człowiek (1). który określił się jako indywidualność. kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny. Dyplomacja. A ponieważ na 12 zamyka się cykl doskonały. Dopiero teraz zbiera to. Zwłaszcza że w dacie urodzenia rzadko można spotkać podliczbę większą niż 78. co zasiał. Dystans. Następnie znajduje czas na refleksję nad swym doświadczeniem. spotyka wartości innych (2). Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. 75/12/3 Awans. egoizm. które mają związek z żywnością lub higieną. ostrożność i dobra organizacja pracy. 43 . 76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. 78/15/6 Liczba 78 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 12 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). pragmatyzmowi. talentowi. determinacja i energia. uznanie. Konieczna jest uczciwość. by doprowadzić do harmonijnej współpracy dla potrzeb całej ludzkości (12). opieka. 72/9 Bogactwo. zdobywa władzę nad rzeczywistością (8) i może dzielić się owocami swojej pracy z innymi (9). 77/14/5 Mądrość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). Negatywnie — brak skrupułów. zdecydowaniu. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił. więc i podliczby zakończymy na tej liczbie.70/7 Poszukiwania. 74/11/11 Zyski i straty. komunikować się z innymi (5). niepokój. lecz postęp jest zapewniony. Siła. Spełniony. jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią.

do odpowiedzi na zadane pytanie lub do analizy sytuacji lub zdarzenia stanowiącego przedmiot badania. Hay Jedyna rzecz. Tak więc mój sposób rozumienia numerologii nie jest ani jedyny. Najlepiej jest zacząć od siebie samego i zrozumienia własnego losu. zdobywamy wiedzę. że „chwila zgody na wszystko. Zgromadziwszy wszystkie dane. czy też powtarzały się one wiele razy. Wbrew pozorom są one bardzo proste i łatwe do zapamiętania. Pierwsza część pracy nad kartą to ankieta i obliczenia. Pozwólmy im popracować. Nawet jeśli nie rozumiemy do końca powodów. rozwija się przed nami mapa. Wymaga jedynie znajomości metod obliczeniowych i umiejętności ich zastosowania. Zebranie danych do karty. który zawiera w sobie wszystkie liczby charakteryzujące osobę lub zdarzenie. a więc do odsłaniania tajemnic osobowości i losu danej osoby. Trzeba starać się zrozumieć ich rolę w naszej ewolucji i odpowiedzieć na pytanie. że jest ktoś. który posiada każdy z nas. Mówi się: „opracowuję Kartę Numerologiczna pani X" lub „robię analizę numerologiczna Karty pana Y". Dzięki niej. to znaczy. Zgoda oznacza przystąpienie do współpracy. przychodzi w odpowiedzi na nasz aktualny poziom ewolucji duchowej. w miarę stosowania ich w praktyce. ani najlepszy. nie spiesząc się z wyciąganiem wniosków. na jaką zasługujemy. które miały znaczący wpływ na nasz los. takiej. aż zaakceptowaliśmy rzeczywistość. nie jest niczym szczególnie trudnym. Czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. przystępujemy do interpretacji karty. Wszystkim początkującym radzę powściągnąć nadmierny entuzjazm do rozwiązywania cudzych problemów i pierwsze interpretacje traktować bardzo ostrożnie. Najtrudniejszym zadaniem adepta numerologii jest właściwa interpretacja karty. wymagająca intuicyjnej syntezy na podstawie danych wrzuconych do wewnętrznego „komputera". jest lepsza niż tysiąc lat pobożności". 45 przyjmijmy je na razie „na wiarę". Nie przerażajmy się ilością działań matematycznych. zgodnie z naszym świadomym wyborem. rozwijamy . a następnie zinterpretować je zgodnie z symboliką liczb odnoszących się do danego okresu w życiu. że jednak piszę tę książkę. jaką możemy się posługiwać. Karta jest to zestaw danych zgromadzonych według planu analizy numerologicznej. to data urodzenia. To ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. co istnieje. Anthony de Mello mówi. która jest przecież tylko odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. także rodzaj wiedzy. plan naszej ziemskiej podróży. przetwarza je i wyłania z mroku nowe aspekty interpretacji. dla których używa się takiego. Luisa L. Podczas zbierania danych liczby wnikają w nas i zaczynają otwierać kolejne furtki do głębokiej wiedzy wewnętrznej. Jak każde z wydarzeń w naszym życiu. lecz nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. Nauka ta jest jednak stale wzbogacana przez indywidualne doświadczenia. a nie innego schematu. Każdy z nas przepuszcza przez swój wewnętrzny „komputer" dane podstawowe. podobnie jak obliczenie horoskopu astrologicznego. jaką wszyscy posiadamy.LICZBY ŻYCIA KARTA NUMEROLOGICZNA Wszyscy znamy z astrologii słowo „horoskop". A właśnie w poczuciu ciągłości TERAZ zawiera się możliwość kreacji naszej przyszłości. Przede wszystkim należy wyłonić najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia. karta. W numerologii rolę horoskopu pełni tzw. w czasie której dojrzewamy. I jeśli doszło do tego. Zrozumienie przyjdzie z czasem. czyli dostęp do potencjału Czasu Teraźniejszego i poruszenie jego aktywności. której nie możemy zmienić w naszym życiu. Podstawa wiedzy numerologicznej jest ta sama dla wszystkich metod wypracowanych przez pokolenia numerologów. LICZBA DROGI ŻYCIA Każde doświadczenie jest sukcesem. jakich problemów wewnętrznych były one materializacją. komu właśnie takie spojrzenie jest potrzebne.

Liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia charakteryzuje drogę życiową — definiuje jakość tej drogi. a naszą zdolnością ich rozwiązywania. jakie napotykamy.suma cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie. DROGA ŻYCIA Na początku charakterystyki każdej z liczb jest jej opis idealny. Wszystkie są dokładnie na naszą miarę. z jakimi jesteśmy konfrontowani. metoda horyzontalna: 18.05. objazdów czeka nas na naszej drodze.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA + + = + + = 47 18 5 1950 =1973 =1+9+7+3 =20/2 2. nie przerasta nas. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami. 46 tak dla numerologa pierwszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie.się. 1. że możemy dokonać lub co powoduje obawy i niedowierzanie. 3. Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. To jest to. że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja". oraz 20. 1. Wpływ LICZBY DROGI ŻYCIA można porównać do znaczenia znaku Zodiaku. Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać. czyli suma pozioma wszystkich cyfr w dacie urodzenia. To one ukazują nam indywidualny charakter człowieka lub wydarzenia. że tego właśnie mamy dokonać. suma cyfr zredukowanych: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia + + = DROGA ŻYCIA 18=(1+8) =9 05= 5 1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6 =20/2 W tym przypadku bierzemy pod uwagę liczbę 2 jako główną. pogłębiają interpretację i wychwytują ukryte przy pobieżnym badaniu aspekty karty. stanowiącego przedmiot naszego zainteresowania.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2 3. 29 i 11 jako podliczby pogłębiające analizę. Weźmy za przykład dane Jolanty Natalii PEPEL urodzonej 18 maja 1950 roku. spod jakiego znaku jest dana osoba. zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu. tym mniej błądzenia. która z liczb jest LICZBĄ DROGI ŻYCIA badanej osoby. co przeczuwamy. Najważniejsze jest wiedzieć. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać. Należy używać każdego z nich. która zapewni nam przetrwanie. by znaleźć jak najwięcej podliczb. W pierwszej połowie życia .metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA 2.metoda horyzontalna. ślepych uliczek. Podobnie jak dla astrologa podstawową informacją jest to. jak i o czekających nas nagrodach. że żadne z doświadczeń. w którym przebywa Słońce w momencie naszych narodzin.

Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności. jak i sprawami swojej rodziny. które niesie ze sobą dana wibracja. twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem. ale potrzebujesz afirmacji innych. Jest to droga sukcesów i awansu. spełnienie. zrealizować zamiary. Nie ma niepodważalnych autorytetów. szefem. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości. jak i pozytywne. nauczyć się słuchać. 48 DROGA ŻYCIA No. stajesz się agresywny. na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności. ale nie buduj muru wokół siebie. Żyj teraźniejszością. że były niesłuszne. Aby wykorzystać możliwości. zapewniasz im pracę. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy. i nie ma lepszych lub gorszych liczb. 1 PIONIER Akcja. potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem. czyli kimś. jaką zmierzasz. Lubisz aktywne życie. złagodzeniem skrajności. stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. ekscentryczny i rozkojarzony. co może stać się przyczyną wyobrażania sobie. które wyraża się w unikalnych aktach twórczych. Pamiętajmy. zanim nie dokończysz tego„ co za49 cząłeś. 1. natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości. Robisz wszystko według własnych pomysłów. gdy widzisz już. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczmi. . Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają. Aby zostać autentycznym liderem. nerwowy. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi. by spełnić cel swego wcielenia. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania. jaki popełniłeś. może lepszy. realizacja Jest to droga pionierów. że jesteś tak bardzo inny. jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. Jesteś urodzonym liderem. obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją. a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych. one nie są za tobą. przewodnikiem. cech czy rodzajów trudności. umiesz prowadzić innych. do którego dążymy. niż chcesz się przyznać. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości.na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. nie do końca przemyślanych. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby. podjętych na fali entuzjazmu. Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji. że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program. co otrzymać powinien. Dobrze by było. a talent organizacyjny — w despotyzm. wyzwalać ich twórczą aktywność. nie wychylaj się bezustannie w przyszłość. Każdy z nas otrzymuje to. że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam. odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych. szefem. które sprawia. lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi. zarozumiały. one są w tobie. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy negatywne. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego. Dlatego nie porównujmy się z innymi. Opieraj się tylko na sobie samym. wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów. osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy. Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. Jesteś wrażliwy bardziej. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż. być otwartym na rady twoich współpracowników. entuzjazmu i niecierpliwości. gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo. a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. Gdy ci się coś nie udaje. która rozwija ich możliwości. na której możesz spełnić ambicje. gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu. dla każdego z nas inne. określić własną indywidualność. za kim inni podążają nie pod presją strachu. musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu.

uległość. Pola twojego działania to medycyna. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. pracy w zespołach. niezrównoważenie. jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. biura matrymonialne. „umierasz". twórczość. 50 gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. na której możesz osiągnąć sukces i harmonię. równowaga Droga współpracy i przyjaźni. umiarkowanie. harmonią i ciszą. inwencję i wyobraźnię. mediatorów. lecz raczej z braku refleksji. umiesz więc podtrzymywać ducha grupy. Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne. gadatliwy i natrętny. wiernym. które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej 51 osobowości. tzw. posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego. We wszystkich dziedzinach. literackie lub poetyckie. współpracy. masz niezliczone talenty. jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. która często odczytywana jest jako chłód. umiejętność słuchania innych. przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji. szarych eminencji. zdecydować się na cokolwiek. którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji. empatia. Zarażasz innych swoim entuzjazmem. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów. psychiatria. gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci. leniwie. pasywnie. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. podporządkowanie. wesołą. przyjazną. zdolności adaptacyjne Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg. łagodną. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu. Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować. Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych. Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość. . by poznać cię naprawdę. talent mediatora i doradcy. serce. które zatrzymują cię w miejscu. jesteś nieszczęśliwy. ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym). Liczba 2 jest liczbą współzależności. Jesteś osobą towarzyską. Jesteś ekstrawertykiem. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. pomoc socjalna. układ krążenia i oczy. uczuciową. 2 WSPÓŁPRACOWNIK Współpraca. Jest to droga wykonawców czyichś planów. które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu. służy za ekran ochronny. płodność. lojalnym przyjacielem. nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. psychologia. Jesteś z natury osobą wrażliwą. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą. jesteś lubiany przez otoczenie. Jesteś znakomitym słuchaczem.Słabe punkty. Twoja rezerwa. a także urodzonych doradców. Żyjesz beztrosko. Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. gdzie niezbędna jest intuicja. nadmierny introwertyzm. co robisz. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny. podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. cisza i odpowiednia dieta. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany. ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje. system nerwowy. Sprzyja artystom. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. Ratunkiem dla ciebie jest spokój. jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa. dialog. kontakt z naturą. 3 ARTYSTA Szczęście. DROGA ŻYCIA No. DROGA ŻYCIA No. ale także tym. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte. często stajesz się kolekcjonerem. wylewny. którzy chcą pomagać innym. Żywisz się spokojem. przyjaźń. niestałość. Posiadasz naturę artystyczną. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam. gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. szczerą i optymistyczną.

handlowcami. która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom. nietolerancyjną. gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. Omijasz komplikacje i wszystko. które wymagają metodyczności. chwalipiętą. Ważne jest dla ciebie. fanatyczną. gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji. Nawet pozytywnie wibrujące „trójki" z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności. kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. To prawda. zbyt ambitną. Rzadko się mylisz. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem. czyli budować rzeczywistość od podstaw. rzemiosło. czasem graniczącą z uporem. a potem wziąć się do pracy. Mogą być także znakomitymi adwokatami. Mimo pewnej nieśmiałości. które nie pozwalają na zmiany. że ta droga wymaga dużo wysiłku. stawy i krążenie krwi. Można ci zaufać. Twoja zachowawczość. kości. systematyczną pracą przynoszącą owoce. szukać ideału. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół. tarczycę i system trawienny. Cenisz duże towarzystwo. komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne. Masz cudowną zdolność do regeneracji. co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam. zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość. odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom. Posiadasz silną wolę. struny głosowe. utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie. znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina. To jest tak. jakim ma służyć. wierny i odpowiedzialny. co robisz. ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. sposobu urządzenia. byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu. wysiłek. Jesteś osobą lękliwą. dostrzegania szczegółów. ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. analizy i organizacji. ograniczenia. co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. Masz umiejętność analitycznego myślenia. planowania. Lubisz być wyróżniany. należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe.Jesteś osobą oryginalną. Odnoszą sukces wszędzie tam. umiesz wyrażać swe uczucia. Stajesz się nerwowy. wykorzystujesz innych. a więc utrudniają rozwój. jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. przesiąkniętą rutyną. wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd. kończyć zaczęte i rzeczy. organizacja. gdyż jesteś lojalny. wystrój wnętrz. przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji. postępować metodycznie. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. często przesadnie. choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji. literatura. psując nastrój przyjęcia. obsesyjną. wytrwały i uczciwy we wszystkim. „Trójki" spełniają się w zawodach. Dlatego . niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę. jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów. o który dbasz. gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą. planu wnętrza. 52 I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie. jesteś praktyczny. by się na nim wzorować. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie. czyli jego ograniczeń. Jeśli chodzi o zdrowie i ciało. które wymagają mobilności. znerwicowaną. skuteczną. które nie są tego warte. radość życia i harmonię. precyzji. 4 BUDOWNICZY Twórcza praca. umiesz jasno widzieć swoje cele. organizowania. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką. jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby. co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy. Jeśli jesteś „czwórką". możesz stać się osobą leniwą. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem. natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. „Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach. Jesteś plotkarzem. następnie zebrać odpowiednie środki. zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego. pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). Będziesz angażować się w sprawy. organizować życie. aktorstwo. DROGA ŻYCIA No. Lubisz łatwe i lekkie życie.

Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus. by sprawdzić na sobie samym. a zaczyna wolność innych. sztuka. nie naruszać ich terytorium. że to. perfekcji i odpowiedzialności. dokonywania wyborów. duchowych. które przyciągają dzieci. by zrozumieć. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu. dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie. stajesz się nieobliczalny i wybuchowy. różnorodności życiowych doświadczeń. zaakceptowane. do końca. Potrzeba wolności jest dla "piątek" tak silna. mięśniami. wyruszyć w nieznane. Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych. Masz naturę idealistyczną. . przystosowania. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. oratorami. wielu przy godach (także miłosnych). Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. pięć" często doświadczają w sposób ekstremalny. a także w szkolnictwie i w sporcie. Negatywnie wibrujące „piątki" są posesywne. przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych. Jesteś wierny pod warunkiem. prawo i sprawiedliwość. lękającą się zmian. zmienną. że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna. droga tolerancji. Że aby zaistnieć. 53 DROGA ŻYCIA No. gdzie się kończy ich wolność. Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian. Możesz być też osobą nieśmiałą. Jest to droga. egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych. a nie błyskotliwa erudycja. gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń. doświadczenie. być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków. handlu. zabawę. DROGA ŻYCIA No. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym. co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. czy się nie mylą. Obydwa warianty „piątki" mają za zadanie rozstać się z przekonaniem. kochane. Są pełnymi fantazji pisarzami. Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. odpowiedzialność. harmonia. podróżach pełnych odkryć. uwodzicielską. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. jak i zainteresowaniach. muszą być zauważone przez innych. możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu. zmysłową. by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie. zazdrosne. umiejącą szermować argumentami. na której uczysz się podejmowania decyzji. pełną kompleksów. Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania. zmiany. podobnie jak ty. doświadczenia. Skutecznie działają w reklamie. sprawiedliwości. 5 WĘDROWIEC Siła życia. które chcą "przebudować świat". niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych. której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją.„czwórki". służba. nowych znajomościach. Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie. 6 NAUCZYCIEL Miłość. „Piątki" muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie. Dojrzeć do prawdy. rodzajem i wymaganiami życia i pracy. która symbolizuje miłość i partnerstwo. rodzina. choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji. dynamiczną. Dlatego osoby z programem. zarówno w relacjach z innymi ludźmi. osoby stare i ułomne. mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach. Masz dar analizy. Jesteś zachłanny na życie. 54 Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł. że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji. Jesteś osobą ekspansywną. systemem nerwowym i ciśnieniem. łagodną i czarującą. Lubisz literaturę. gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. wolność. Jesteś skłonny do ryzyka. wahającą się za każdym razem. że partner. Żyjesz w napięciu i niepewności. Roztaczasz miłość i ciepło. pełną erotyzmu i fantazji. posiadasz niespożytą energię. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę. oczekiwać na oceny i reakcje. towarzystwo. zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków. „Piątki" miewają problemy z nosem. miłość i seks. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych.

kontemplacja. którzy czując twoją uczciwość. Równocześnie „siódemka". Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. tzn. potrafisz być całkowicie wiemy. pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów. z tzw. DROGA ŻYCIA No. dobrowolne lub nie. przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki. alkoholizm lub narkomanię. a więc te. Będą nieodpowiedzialne. jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. nieuczciwą. z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. religijnej. wymagające. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą. Swe uczucia często skrywasz. zaniedbane. przeżywa życie śniąc je. ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i . struny głosowe. będą nieznośne. nauczasz. będąc liczbą przyporządkowaną materii. lojalność i mądrość. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim). pedagogicznej czy też artystycznej. Bezpieczeństwo materialne. sama szuka często ochrony i protekcji. Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze. klanu. gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. sekret Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne. że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. nieczułe lub przeciwnie. Natomiast osoby wibrujące negatywnie. Uczyć się być pokornym. nieufność. starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia. władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej. sam znajdując przy okazji podporę uczuciową. Lgną do ciebie ludzie z problemami. chyba że spotkasz kogoś. a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie. Dlatego też ta sama „szóstka". że są nie rozumiane. Niestety. podporządkowanie życia pracy naukowej). Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do za55 łożenia rodziny. że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie. by „zgasnąć” w intymnej. potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie. które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6. która daje oparcie innym. tracąc jego smak. Brak ci autentycznej wiary w siebie. umieć widzieć siebie w całości. którego będziesz przywódcą i opiekunem. Zamiast krytykować — wpajasz ideały. domowej sytuacji. Jeśli jej nie znajduje. Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja. na jego jakość. trudne we współżyciu. Będą krytykowały wszystkich i wszystko. resocjalizujesz. zazdrościły. zmusza do poznania jej dogłębnie. wiara. drogą wiary (np. zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. 7 FILOZOF Wiedza. co oznacza. będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. Musisz przełamać swój dystans. Łakomstwo może prowadzić do otyłości.który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Masz bardzo silne potrzeby seksualne. politycznej. nerki i układ moczowy. ludzi i sytuacji sprawi. dystans. zatapiając się w swym wnętrzu. Droga ta może być drogą sławy. zamiast żyć naprawdę. oczekują od ciebie pomocy. W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło. brak wiary. Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. intelekt. ale twoim sercem kieruje rozsądek. cierpiały. Możesz robić wrażenie osoby obojętnej. Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. Jesteś partnerem. gotowe zamęczyć innych swą czułością. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję. że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. Jeśli Wibrujesz negatywnie. który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. zamkniętą w sobie. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. obrażały się. jesteś często osobą błyszczącą w to56 warzystwie. która sprawia. wojskowej. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. zwycięstwo nad samym sobą. co robisz. a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. We wszystkim. jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością. a nie jako całość.

Pragnienie poznania. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii. posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania. nie znosisz być zdradzany. czasami system nerwowy. Ważne jest dla ciebie. Kochasz z pasją. będziesz osobą goniącą za pieniędzmi. filozofia. by sytuacje były czyste i jasne. atmosferę zazdrości. Słabe punkty to: kolana. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna". że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. ale gotowy dzielić się z innymi tym. problemów finansowych i ryzyka. a zdolności muzyczne są często twoim udziałem. W każdej dziedzinie. Chcesz być doceniany i podziwia58 ny jako głowa rodziny. a więc i doświadczania jest w tobie tak silne. Jesteś znakomitym. Będąc z natury wierny. wyboru kierunku studiów). co daje innym poczucie bezpieczeństwa. astrologia. a poczucie. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród „siódemek". obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. nigdy nie będziesz się czuł pokonany. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. często samotnemu. mistycyzm Jest to droga autorytetu. Dlatego też wśród „ósemek" spotyka się wielkich mistyków. siły woli i pieniądza. które poddajesz nieustannej analizie. jaką uprawia „ósemka". nietolerancji. by wyczekać na moment sukcesu. które nic nie robią połowicznie. o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje. obok książek i własnych myśli. wkładasz dużo pasji. zimną i bezkompromisową. przywództwo. 8 ŻNIWIARZ Władza. w sensie ogólnym. ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. zbliżą się do ciebie.szacunku otoczenia. We wszystko. gdzie niezbędna jest umiejętność 57 analizy. na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu. lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. Twojemu życiu. stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. nauczyć się respektować innych. a także. wymuszać posłuszeństwo. którzy pomimo dystansu. środkiem do realizacji celów. interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka. okrutną. sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski. że panujesz nad sytuacją. Możesz tyranizować otoczenie. że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi. często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. a to co robią jest oryginalne. nie trwonienia jej bez potrzeby. realizacja. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem". pieniądze. DROGA ŻYCIA No. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci. odbiorcą przekazów z innych wymiarów. „Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość. nogi. by zostały wykorzystane jej zdolności . towarzyszy sztuka. podekscytowania. Dla „siódemek". twardą. lojalnym szefem. najważniejsze jest. bezustannie oceniać innych. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. Wszystkie te cechy sprawiają. Przeszedłszy ten próg zrozumienia. będziesz wprowadzać destrukcję. Zamiast tworzyć. Musisz uświadomić sobie. co robisz. a także wystarczającą wytrwałość. Jesteś osobą praktyczną. że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. jaki stwarzasz. Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy. psychologia. bez podtekstów. Jesteś niezależny. medycyna. że masz zdolności do interesów. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. co masz i co wiesz. marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. popycha cię do mnożenia obowiązków. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli. życie z jego podstawowymi wartościami. Realizując negatywną wibrację „ósemki". W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny. skuteczne i humanitarne. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm. stawy. Pełnisz rolę ojca.

psychologii i filozofii. którzy tego potrzebują. Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy. tolerancję. doskonała organizacja. lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne. 11 WIZJONER Wizjonerstwo. wiedząc. by wzbogacić innych swoją wiedzą. prawnik. ewolucja i penetracja nowych obszarów życia. a także. Są znakomitymi adwokatami. to: nerki. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie. intuicja Ci. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. pewna i precyzyjna ręka. w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. otwartość. lękliwa. nie mamy czym dzielić się z innymi. tych. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak. „Dziewiątki" są wspaniałymi artystami. którzy podróżują. To bilans z poprzednich wcieleń. lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych).przywódcze. identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. inspiracja. in. uwaga i altruizm. otwartość. jak i negatywnie. że ani nie przeżywasz własnego życia. notariusz. metafizyka i okultyzm. malarstwo. DROGA ŻYCIA No. która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia.. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania. „Jedenastka" ma obowiązek inicjowania innych. która sprawia. szczodrość. Wszystkie zawody takie jak: chirurg. intuicji. ideał. dobroć. że wszystko. którzy wibrują pozytywnie. uniwersalność. policjant. 9 MISJONARZ Talent. a także pracy dla celów grupowych. a komu nie. równowaga i dociekliwość powodują. natchnienia i oryginalności. służenie innym Droga misjonarzy. ani nie pomagasz wszystkim. lepszy świat. Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością. co czynisz dla ludzkości. Jesteś humanistą. posiadasz dużą intuicję. komu można pomóc. bankier. Staje się nieśmiała. taniec. osobą światłą i wykształconą. jeśli chodzi o ciało. Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym. że jesteś kochany. „dziewiątki" są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. którą nagromadziła w wielu poprzednich 60 wcieleniach.. . Słabe punkty. Niecierpliwi się. Pracujesz na niego bezinteresownie. m. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę. dyrektorami przedsiębiorstw finansowych. by służyć ludzkości. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia. Umiejętność oceny i obserwacji. mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. społecznych. rozmach. dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. ich dziedziny to muzyka. jest pasywna i kłamliwa. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne. gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat. Wśród „dziewiątek" można spotkać także hipnotyzerów. 59 Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta. media i słynnych okultystów. w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji. chirurgami. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. układ krążenia i gardło. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości. będą wyśmienitym polem do działania dla „ósemki". Jesteś osobą pełną współczucia dla innych. dzielenia się wiedzą wewnętrzną. wewnętrzne narządy płciowe. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną. Jest to droga ideału. Ulega wpływom. Chcesz zbudować nowy. teatr. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić. odporność na stres i konkretny cel. albowiem rezygnując z własnego rozwoju. ekonomista. idealistą. że „dziewiątki" odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych. kino. gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. czułym i uważnym partnerem. magów. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. niemoralną. Zarówno wibrując pozytywnie. tym więcej trudności napotykamy. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. DROGA ŻYCIA No. by nie zapomnieć o sobie. kompozytorami muzyki sakralnej. Pociągają cię poszukiwania intelektualne.

że są poszukiwanymi towarzyszami. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem. matematyków. jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia. nie walczyć i nie manipulować innymi. lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji. Prowokuje sytuacje. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne. lekarzem. które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko. Choroby często dotyczą żołądka. numerologiem. naruszasz wszelkie prawa i reguły. a oryginalność zamienia się w ekscentryczność. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. z powodu złej gospodarki energią. co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. Stajesz się nieczuły i obojętny. Masz żywy charakter. Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy. Wielu wielkich polityków. wyprzedzających epokę. Jeśli wibrujesz negatywnie. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać. gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji. Jesteś osobą pomysłową. wyższa inteligencja. DROGA ŻYCIA No. Nauczyć się prowadzić dialog. możesz być wspaniałym nauczycielem. astrologiem lub. pisarzy. 22 ARCHITEKT Moc wewnętrzna. sprawia. Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa. które może spowodować rozchwianie emocjonalne. geniusz konstrukcyjny Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. stajesz się despotyczny.. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych. Często prowadzi to do destrukcji. Dążąc do stabilizacji rodzinnej. mistrzem duchowym. twórcą rzeczy zupełnie nowych. Musisz jednak unikać przepracowania. nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. Metafizyczny kontakt. jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni.Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze. wychowawcą. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi. Potrafi osiągnąć każdy cel. egoistyczna. Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią. jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia. 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Opanować swój despotyzm. 61 W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Negatywna „jedenastka" jest napięta. „Jedenastki" mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie. rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek". twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. uczciwą. nieobca jej jest depresja. dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne.. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą. gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. że widzisz to. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. przepracowania się. czyli np. gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. szczerą. nie słuchasz nikogo. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych. Niekonwencjonalna jedenastka" może przeżyć najróżniejsze formy miłości. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki". twoje plany przekraczają twoje możliwości. Mimo że „jedenastka" posiada dużą odporność psychiczną. umieć dawać i brać. psychologiem. Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku. w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. Niestety. choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. która daje ci oparcie. postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów. gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego. czego nie dostrzegają inni. żądna władzy i posesywna. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. samolubny. w jakim kierunku należy iść. Jeśli wibrujesz pozytywnie. okultystów. . która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. nerwowa. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. oraz mediumiczność zapewniająca przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują. mylisz miłość z nienawiścią.

będziemy od nowa zmuszeni do sprzedania siebie. TOLERANCJA. Dla osób. ROK OSOBISTY Dzień. Dążenie do harmonii sprawi. Należy więc przemyśleć swoje wątpliwości i problemy. U. indywidualny rytm naszego życia. Dla roku 1995: 1+9 + 9 + 5=24 2+4=6 Rok 1995 jest R. Rok 1995 wyraża się więc poprzez wibrację liczby sześć (6/24) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. Przyczyną rozkładu będzie poszukiwanie naszej prawdy wewnętrznej. HARMONIA. konwencji. Będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. WOLNOŚĆ. Motyw przewodni „szóstki" to SYMETRIA. które zbudowały swoje poczucie bezpieczeństwa na kruchych podstawach i pragną bronić swej zdobyczy. ROK UNIWERSALNY Każdy kolejny rok ma swoją własną wibrację wyznaczoną przez liczbę. w nowej dziedzinie lub po prostu na inny sposób. zauważać i rozumieć innych. Liczbę ROKU UNIWERSALNEGO (R. z myślą o ludzkości. rok 1994: 1+9 + 9 + 4 = 23 2+3=5 Rok 1994 jest R. tydzień. RODZINA. ALTRUIZM. że wszelkie zmiany przebiegać będą bez zbędnych konfliktów. strachu.Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać. rok oraz kolejny etap naszej wędrówki wyznaczony istotnymi datami.. Jak już mówiliśmy. wymianę i przenoszenie informacji lub towarów. a także wielu polityków i historyków. jak i w nas samych i kolejach naszego losu. PRZYSTOSOWANIE SIĘ. Dla wielu z nas rok ten oznaczał będzie życie w nieustannym ruchu. która opisuje jego miejsce w cyklu przemian. uruchamia się specyficzny. kim mamy być i jak żyć. Można w tym roku oczekiwać sytuacji zmuszających do poważnych wyborów zwłaszcza dotyczących rodziny i związków uczuciowych. będzie wyrazem naszego indywidualnego cyklu uczestniczenia w procesie przemian. społecznych i materialnych Odrzucimy krępujące nas więzy konwencji i wyznaczonych granic tego. dzielić się. tak wielki jest zakres twoich możliwości. nie pozwalając na zmiany.. .) znajdujemy redukując wszystkie cyfry do liczby prostej. miesiąc i rok. wpisujemy się w pewien rytm zjawisk. Z chwilą. uwolnieniem od hamujących nasz rozwój uzależnień emocjonalnych. zaakceptować doświadczenia nabyte w poprzednim roku aby odnaleźć nowe spojrzenie na swoje miejsce w świecie. Motyw przewodni "piątki" to ZMIANA. rozpoznanie najgłębszych potrzeb emocjonalnych i zmysłowych. Znalazłszy się w polu jej oddziaływania. Dla wielu z nas będzie to rok odkrywania samych siebie i niespodzianek w tej dziedzinie. Pracować nad so62 bą tak. miesiąc. w którym się urodziliśmy. U. rok ten będzie najprawdopodobniej trudny. Możesz spełnić się w każdej dziedzinie. TWÓRCZOŚĆ. układach. Tworzyć na skalę uniwersalną. Umiejętność określenia liczb Roku Uniwersalnego i Roku Osobistego jest niezbędna do obliczania Cykli Życia i Punktów Zwrotnych. wyznaczany Cyklami Życia i jego Punktami Zwrotnymi. uzależnieniu ekonomicznym lub po prostu przyzwyczajeniu. No. Można więc w tym roku oczekiwać wielu głębokich zmian zarówno w skali makro. Poczucie straty rekompensowane będzie poszerzeniem wewnętrznej wolności. zgodny z naszym indywidualnym cyklem życiowym. Rok 1994 będzie testował także naszą zdolność do przystosowania się wobec głębokich i nieuchronnych zmian. MIŁOŚĆ i SEKS. Nauczyć się odpoczywać. związki oparte na sztucznych podstawach. podróży. np. Niepotrzebne lub opierające się na fałszywych podstawach struktur 63 ry. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22. to jakby fala radiowa wyemitowana przez niewidzialną stację nadawczą. Będziemy musieli zbudować różne rzeczy od początku. 5. Rok 1994 wyraża się więc poprzez wibrację liczby pięć (5/23) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. 6. I od tej chwili każdy dzień. na obcym gruncie. zareklamowania się i zdobycia akceptacji w nowym miejscu. Rok ten będzie znaczący dla naszych spraw uczuciowych. wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne. kiedy wraz z datą urodzenia otrzymujemy przekaz energetyczny w postaci wibracji Liczby Drogi Życia. układy i związki między ludźmi ulegną rozpadowi. dostosowany do naszych aktualnych potrzeb. U. by uzyskać akceptację otoczenia. No. mogą się rozpaść. burzenie naszych osobistych i zapożyczonych mitów. RUCH. nawet jeśli rozmowa miałaby trwać bardzo długo.

w tym roku pojawi się szansa odnowienia i oczyszczenia struktur politycznych i systemów sprawowania władzy. czym rok ten będzie dla nas. zbudować od nowa związki uczuciowe i układy bardziej oficjalne. Zwłaszcza powinniśmy się pozbyć uprzedzeń wobec „obcych" . będą dla nas wówczas źródłem głębokiej satysfakcji. 1/10 liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia Liczba roku kalendarzowego 18 = 1 +8 =9 5 =5 1+9 + 9 + 4 = 23 = 5 2017 2 + 0 + 1 +7 = 10 10 = 1 +0 =1 SUMA R. Jest to liczba ROKU OSOBISTEGO (R. . To.O. jeśli będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. 64 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R. nawet bolesne.Rok 1995 będzie testował naszą zdolność do tolerancji i akceptacji świata takim. To samo -z zachowaniem proporcji. * Rok Osobisty to rok słoneczny. Z drugiej strony. Nowe związki mają szansę stać idealnie harmonijne. zależy od naszej wibracji osobistej.dotyczy życia politycznego i społecznego.osób czy społeczności inaczej myślących lub różniących się od nas obyczajami i poglądami. jaki jest. Dla wielu z nas może to być trudne. jaką rolę przybierzemy w tak zaprojektowanych dekoracjach. Lub działanie na liczbach uproszczonych: 9 + 5 + 5 = 19 = 10= 1 Rok 1994/95 jest Rokiem Osobistym No.. Jest to ogólna charakterystyka roku.1995.. jeśli społeczeństwa jak i elity podejmą wysiłek zrozumienia innych. 1 i trwa od 18. oparte na pełnej równowadze potrzeb i pragnień. Neutralność i tolerancja pomoże nam odnaleźć swoje miejsce w życiu. zaborczość i żądza władzy właśnie w tym roku mogą doprowadzić do wydarzeń szczególnie niepomyślnych a nawet tragicznych. nawet gdyby rozmowa miała trwać bardzo długo. zawiścią czy zazdrością. będzie mogło rozwijać się pomyślnie tylko pod warunkiem akceptacji odmiennych poglądów i dążeń.05.1994 do 18. przed nami wybór zakresu odpowiedzialności i kierunku rozwoju. skutki okażą się zbawienne i trwałe.). atmosfera. czyli od liczby dnia i miesiąca.O. Będziemy musieli zrezygnować z wielu swoich resentymentów i poglądów. ale ten wysiłek się opłaci. Brak tolerancji. w którym się urodziliśmy.O.) + + SUMA liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia liczba roku kalendarzowego R. Otrzymana w ten sposób liczba symbolizuje to wszystko.05. i porozumienia dla wspólnego dobra. Na przykład dla Jolanty ur. które dodajemy do liczby Roku Uniwersalnego. Będziemy musieli także podjąć zasadnicze decyzje dotyczące naszej pracy zawodowej. 18 maja rok 1994 będzie ROKIEM OSOBISTYM No.O. który trwa od urodzin do urodzin. * Rok Uniwersalny trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia. małostkowych lub nieprzemyślanych. nie zakłócone żądzą posiadania. w jakiej rozgrywać się będą kolejne odsłony naszego losu.

Jest to rok. Krótko mówiąc — zmarnować dobre pomysły. da nadzwyczaj obfity plon. jak uczuciowe i intelektualne. zmienny. który będzie przynosił profity przez długie lata. jeśli nie — musisz ją zbudować od nowa. Być może twoje życie i stosunki osobiste nie będą miały w tym czasie wiele wdzięku i wydadzą ci się nieco ciężkie i zbyt poważne. co teraz stworzysz. W tym roku najistotniejszym polem twojego działania są stosunki partnerskie — przyjaźń. przyciągając do siebie innych. Przyszedł czas na nadanie formy twórczym zamysłom. by tak było. solidny i trwały. przyporządkowana tej wibracji. rozwiewania wątpliwości. konsekwencją.. niekiedy monotonnej pracy. co zaplanujesz w tym roku. na podstawie której dochodzimy do liczby głównej (np. związki. Być może trzeba pociągnąć dalej pomysły z poprzedniego roku. ROK OSOBISTY No. o których będzie mowa w następnych rozdziałach. w ja sposób reagujemy na poszczególne wibracje i pozwoli na przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz kierunku naszego rozwoju. Jeśli wszystko do tej pory szło dobrze. spektakularny sukces. Charakterystyka wibracji podliczby przyniesie wiele dodatkowych informacji i pozwoli na głębszą interpretację Roku Osobistego. na polu społecznym. współpraca. trudzisz się bez oczekiwania na szybki. 2 W tym roku znalazłeś się pod wpływem Księżyca. No. gromadzisz oszczędności. Związki powstałe w tym R. 4 W tym roku będziesz musiał ograniczyć rozrywki i przyjemności dnia codziennego i zająć się pracą. że możesz roztrwonić zarówno zdobycze materialne. co nowe. mogą okazać się nieco wymuszone. jak i zachodzących na zewnątrz ciebie. 5 . Niezależnie od tego. Bardzo wrażliwy i romantyczny. zaprzepaścić szanse. wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z twoją pracą lub zainteresowaniami. a w każdym razie masz potrzebę.W ten sposób możemy znaleźć numer każdego ROKU OSOBISTEGO z przeszłości lub przyszłości. zwana jest przez astrologów planetą wielkiego szczęścia. który świeci odbitym światłem słonecznym. co mówisz i robisz—ta rola to twoja wielka szansa na sukces. ROK OSOBISTY No. Niewątpliwie jest to rok. ale pełen wątpliwości i pytań wobec samego siebie. bardziej bierny niż zwykle. To. Zwykle wymaga to współpracy z innymi. Stwarzasz swój świat. lecz równocześnie jesteś pełen rezerwy. odwagę i moc realizacji planów. będziesz miał więc wiele nowych pomysłów.. Dzięki twojej inicjatywie i ogromnej ambicji mogą powstać nowe przedsięwzięcia. śmiało przystąp do spełniania swoich marzeń otwórz się na wszystko. w naturalny sposób obejmując przywództwo w rodzinie. Wibracja R. który chcemy przeanalizować. Będziesz w centrum zainteresowania. 3 Planeta Jowisz. będzie godne realizacji i korzystne dla ciebie.O. inne zaskoczyły cię lub sprawiły ci ból. miłość. spółki. plany. dom dla ciała i duszy. ale równocześnie musisz bardzo uważać na to. Liczba R. Stajesz się bardziej pasywny. nie bój się więc zmian. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych. O. rozpoznajesz swoje potrzeby emocjonalne i. narzucone przez okoliczności. Przez cały ten rok prowadzi cię Słońce. To. kontakty towarzyskie. jeśli zajmujesz się pisaniem. wyjątkowy. istnieje więc groźba. Możesz dokonać tego na każdym polu i w każdej dziedzinie — zależnie od twoich predyspozycji. -3/5). Możesz być wciągu tego roku niezdecydowany. 1 Masz za sobą rok poważnych przemian zarówno wewnętrznych. Budujesz solidne podstawy dla swojej przyszłości. świadomością celu swego działania i pokorą. 65 Zbadanie tą metodą swego dotychczasowego życia pokaże nam. Polecam zwrócenie uwagi na podliczbę. Potrzebujesz ich jak tlenu. co robisz. Ta wibracja da ci siłę i wolę. co i jak się wydarzyło jest to nieodwracalne. świecisz więc jasnym blaskiem. podatny na wpływ z zewnątrz. skoncentrowany raczej na drobiazgach niż rozległych działaniach. kim byłeś dotąd. Przed tobą rok sukcesu i czerpania zysków z twoich wysiłków. i to nowych nie tylko dla ciebie. inicjatywę. ROK OSOBISTY No. 4 obdarza cię wielką cierpliwością. Czujesz się wybrany. 66 ROK OSOBISTY No. ale nagrodą będzie poczucie bezpieczeństwa i solidny fundament. Możesz wyrazić siebie w kuchni jako gospodyni domowa. jesteś pełen energii i wiary w siebie. dzięki któremu będą odporne na wstrząsy w późniejszych latach. Niektóre dokonały się zgodnie z twoją wolą. Możesz rozpocząć pionierskie badania naukowe. Wibracja liczby 3 oświetla cię jak blask reflektorów na scenie. Widzisz wiele spraw i siebie samego w nowym świetle. popularny. w którym dojdzie do głosu twoja potrzeba wyrażenia samego siebie. ale pod warunkiem. w miłości albo na polu literatury. w którym możesz nawiązać poważny romans lub zawrzeć związek małżeński.O. Także ty nie będziesz już tym. Masz w tym czasie również skłonność do przesady i rozrzutności. ROK OSOBISTY No. dokonywania wyborów. czasem się mylisz. Jesteś w tym roku artystą we wszystkim. w pracy. że naczynie nie jest puste. „Jeden" jest początkiem cyklu. i teraz błyskotliwa iskra twórcza przybiera postać ciężkiej.

Możliwe są problemy zdrowotne. Filozoficzna postawa. ROK OSOBISTY No. by zrobić miejsce nowemu.O. Jeśli poprzednie lata nie stworzyły warunków do pełnego wykorzystania walorów tej wibracji. Nie poddaj się panice lub sentymentom — stare musi odejść. zdystansować się wobec spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. Jest to korzystny czas dla zgłębiania zagadnień metafizycznych i dla studiów okultystycznych. ROK OSOBISTY No. którym nie umiesz sprostać. W R. Możesz mieć kontakty ze środkami masowego przekazu. w oderwaniu od wzlotów i upadków twojej ziemskiej egzystencji. nawykami. w swoim optymalnym wyrazie. medytację. więcej energii skierujesz do wewnątrz niż na zewnątrz. O. poczucia trwałości i głębokich wartości. W tym roku twoje zdolności pozazmysłowe staną się twoim sprzymierzeńcem — możesz zaufać swoim przeczuciom i wrażeniom. np. możesz pisać. jakie łączą cię z drugą osobą. zależy w dużej mierze od tego. przeżywać będą okres harmonii. zarabianiem pieniędzy. jakie przed tobą rysował. a w szczególności małżeństwo. pozwoli cii zobaczyć inny wymiar twoich problemów. przynosi jednak pełne zaspokojenie potrzeb materialnych i satysfakcję zawodową. Ten rok przynosi rozbudzenie potrzeb intelektualnych. poszukiwanie duchowego oświecenia. utrwalonym obrazem twojej osoby. które będą dotyczyć opieki. rozstać się z przyzwyczajeniami. jaką przyjmiesz. intuicyjna wiedza. W tym roku korzystne są podróże. Musisz być przygotowany do kierowania twoją rodziną i jej sprawami finansowymi. kształcenia. Wykorzystaj to mądrze i uczciwie. które przewartościują twój dotychczasowy światopogląd i wpłyną na zmianę stylu twojego życia. ROK OSOBISTY No. samotność. które wzbogacają cię wewnętrznie. 9 Ten rok przynosi największą różnorodność doświadczeń jako bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. Rok ten. Będziesz nastawiony raczej na zdobywanie wiedzy. Wibracja „ósemki" obdarza cię niezwykłą mocą twórczą. twoje lub bliskich ci osób. poza zdarzeniami życia codziennego. prowadzeniem interesów. 6 może przynieść cierpienie. np. sukces materialny i wynikające stąd poczucie władzy i wolności. podróżo67 wał i odpoczywał. z którymi związałeś swój los. No. jak przebiegnie. dokonywał zmian i ulepszeń. Możesz doznać przeżyć mistycznych. Sytuacja ta jest bardzo korzystna. w obecnym roku możesz kręcić się w kółko. które powinny układać się zadowalająco. swoich osiągnięć. Jeśli R. jako wykładowca. Nie jest to rok obiecujący nadspodziewane zyski. Jesteś panem swojego życia i wszystko jest w twoich rękach. która pomoże ci dokonać właściwych wyborów. uczestniczyć w życiu kulturalnym. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia twoich działań. ale nie pozbawiona pułapek. spalać w pozornej aktywności i rozpaczliwie szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych. Prawdopodobnie przyjmiesz na siebie szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem. Jeśli udało ci się w minionym roku stworzyć przyzwoitą bazę dla dalszego życia. szczególnie te. wymiany myśli. podjąć naukę.Jest to rok zmian w sprawach osobistych i zawodowych. No. konieczność szukania pomocy. ale niekoniecznie trwały. wygody życia codziennego wychowania. 7 Ten rok daje ci szansę zobaczenia twojego losu w kategoriach uniwersalnych. a także z ludźmi. R. 6 W tym roku głównym polem twojego działania będzie rodzina. Być może będziesz osobą ofiarującą swą pomoc innym. Należy użyć jej w sposób konstruktywny i za wszelką cenę unikać destruktywnych aspektów tej liczby. albo zająć się reklamą. w jaki sposób odpowiedziałeś na wyzwania poprzednich lat. że zwrócisz się również w kierunku zaspokajania potrzeb artystycznych i intelektualnych — możesz rozwijać swoje zainteresowania. Twoja osobowość ma w tym czasie magnetyczną siłę.O. 8 Ten rok przyniesie ci pewność siebie. trudne wybory. Przede wszystkim wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos — wraz z nim płynie głęboka. To. osłabienie zainteresowania codzienną pracą. która skłania innych do podporządkowania się twojej woli. Jest to także rok dużych oczekiwań erotycznych i uczuciowych! Możesz wejść w nowy związek. Oznacza to 68 między innymi ograniczenie kontaktów z ludźmi. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa sprawi. ROK OSOBISTY No. No. z uczelniami. które będą starały się przeniknąć do twojego życia. który będzie emocjonujący i bogaty w różnorodne doświadczenia. 4 nie przyj niósł ci sukcesów i zmarnowałeś szansę. przyjaźni i miłości. Możesz mieć ochotę zrzucić swoją dotychczasową skórę. 7 zapewne zauważysz pewien spadek aktywności życiowej. powinien przynieść . Związki uczuciowe. sprzedawać swoje talenty lub wyroby. teraz będziesz poruszał się swobodnie w świecie materii.

W tym miesiącu mogą niepokoić cię rozterki związane z wyborem kierunku w życiu — nastawienie na publiczny sukces pozostawia niedosyt życia wewnętrznego. W Miesiącu Osobistym No. jakie stawia przed tobą działanie dla osiągnięcia wspólnego celu. miesiąc No. 4 Jest to trudny okres dla osób niecierpliwych. Będziesz bardziej wrażliwy niż zwykle i jest prawdopodobne. być może z kimś z twoich dotychczasowych przyjaciół. wściekły. skłonny do ryzyka. ale też nie podejmuj nadmiernego ryzyka — ten miesiąc jest znakomitym początkiem wielu przedsięwzięć. obawiających się zmian. 1 może stanowić trudne wyzwanie i wprowadzić pewien niepokój. Jesteś bardziej pewny siebie niż zwykle. Jeśli jednak wibracja No. które odkładałeś na potem. możesz czuć się nieszczęśliwy. 18 maja 1950 r. które może ujrzysz w nowym świetle. Teraz należy też oczekiwać „szczęścia" w różnych sprawach. Możesz spełnić rolę doradcy lub mediatora pomiędzy skłóconymi stronami. przede wszystkim literacką. możesz otrzymać wiele cennych inspiracji. Jeśli zaś jesteś skierowany raczej ku swemu wnętrzu. O. PRZYKŁAD Jolanty ur. Testowana będzie twoja zdolność do współpracy. to dla Jolanty M. zabezpieczania. 1 możesz nawiązać nowe znajomości. jednak bądź ostrożny z wyrażaniem swojej woli w sposób nie znoszący sprzeciwu. Masz skłonność do czerpania przyjemności z życia. Musisz zrezygnować z przyjemności i rozrywek. Nawiązujesz liczne kontakty. Realizujesz powoli swoje pomysły. Ten miesiąc nie sprzyja jednak podejmowaniu ważnych decyzji. ale również bardziej atrakcyjny dla innych. miłość. że stwarzasz prawdziwą wartość. co zwykle pociąga za sobą duże wydatki. której efekty widoczne będą dopiero za jakiś czas. 1 Rozpoczynasz nowy cykl w skali najbliższych miesięcy. Odczuwasz wielką radość życia. 70 MIESIĄC OSOBISTY No. Roku Osobistego M. choć życie będzie tego od ciebie wymagać — jesteś pełen wątpliwości. Ten miesiąc oznacza ciężką pracę. Upór i wygórowana ambicja mogą doprowadzić cię do poważnych strat finansowych. trwałą i przynoszącą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. MIESIĄC OSOBISTY No. 7 MIESIĄC OSOBISTY No. otrzymujesz zastrzyk pozytywnej energii.czerpanie satysfakcji z dokonań minionego cyklu. do podporządkowania się potrzebom innych lub wymaganiom. masz nowe pomysły. ich planami.O. gdyż słowo jest teraz dla ciebie najlepszym nośnikiem twojej wewnętrznej energii. 69 MIESIĄC OSOBISTY Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M. które zaowocują w przyszłości. korzystnych zbiegów okoliczności i niespodziewanego rozwiązania starych problemów.) + = Miesiąc kalendarzowy No. Szukamy liczby wyrażającej dla Jolanty indywidualny charakter miesiąca czerwca 1994 roku. Jest to okres gromadzenia. by nie roztrwonić pozytywnej energii na działanie.O. przyjaźnie. konfliktowy. Jest to miesiąc ograniczeń. 2 W tym miesiącu twoje doświadczenia związane będą z innymi ludźmi. możesz także stać się inicjatorem i kierownikiem wspólnych przedsięwzięć. wykonujesz prace. która przyćmiewa kłopoty i nie rozwiązane problemy. niż je stwarzasz. Dla osób zachowawczych. 3 Czujesz przypływ sił twórczych i rosnącą potrzebę wyrażenia siebie poprzez sztukę i miłość. lecz przed tobą jeszcze wiele pracy. że stajesz się nie tylko bardziej twórczy. Należy uważać. Nie „osiądź na laurach". budowania bazy dla przyszłych przedsięwzięć. zniecierpliwiony. Możesz być nieostrożny. Roku Osobistego) = 7 Czerwiec 1994 r. potrzebami i problemami. Twoja aktywność może zostać spożytkowana na twórczość artystyczną. którego cel nie jest dla ciebie jasny. przystępujesz do realizacji śmiałych przedsięwzięć. błyszczysz w towarzystwie. No. szczęście oraz głęboką wiedzę o sobie samym i prawach istnienia. 6 (czerwiec)+ 1 (No. W tym miesiącu prawdopodobnie będziesz bardziej ulegać wpływom innych ludzi. niejasnych doznań i czujesz. Swoim . które dawno wymagały dokończenia. MIESIĄC OSOBISTY No. Przypływ siły życiowej sprawia. że nawiążesz romans. że raczej jesteś prowadzony przez okoliczności. Masz świadomość. 4 nie jest zestrojona z twoją naturą. nie przyzwyczajonych do wysiłku. które będą trwałe i wniosą wiele da twojego życia. spędzasz czas z przyjaciółmi.

chłodem i zamknięciem się w sobie sprawiasz przykrość bliskim ci osobom. 71

MIESIĄC OSOBISTY No. 5
Jest to miesiąc, który wprowadzi wiele zmian w twoje życie osobiste i zawodowe. Przede wszystkim wyrazi się to w twojej zwiększonej ruchliwości, konieczności (lub chęci) odbycia podróży albo zmianie miejsca zamieszkania czy pracy. Dla osób zestrojonych z wibracją „piątki" miesiąc ten będzie pełen sukcesów towarzyskich, zawodowych i uczuciowych. Wibracja No. 5 stanowi test na twoje zdolności do przystosowania się. Jest to czas, w którym można „sprzedać siebie", zareklamować swoje pomysły i dokonania. Szansa na przeżycie ekscytującego romansu lub odbudowanie więzi emocjonalnej i erotycznej z partnerem. Dużo akceptacji ze strony otoczenia przyniesie wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jeśli wynika ona tylko z nieuzasadnionego entuzjazmu lub megalomanii — grożą ci przykre rozczarowania. W tym miesiącu może powstać skłonność do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i ryzykownych przygód. Rozterki uczuciowe mogą przejawić się w zazdrości i ingerencji w sferę wolności innych. Osoby, dla których wibracja „piątki" jest obca, mogą czuć się niepewnie wobec jej wyzwań. Nieśmiałość i brak wiary w siebie sprawi, że przepuszczą wiele okazji i będą miały poczucie zmarnowanych szans.

MIESIĄC OSOBISTY No. 6
Jest to miesiąc, w którym będziesz z przyjemnością zaspokajał swoje potrzeby materialne. W związku z tym że wibracja „szóstki" związana jest z wychowaniem i edukacją, nie obędzie się bez czerpania nauki z tego, co ci się przydarza. Jeśli jesteś dobrze zestrojony z wibracją liczby 6, chętnie podzielisz się swymi materialnymi zdobyczami z innymi. Jeśli okaże się, że musisz płacić wysokie podatki, znaczy tylko tyle że twoja sytuacja finansowa jest bardzo korzystna. Może też zdarzyć się, że ktoś zwróci się do ciebie o pomoc. Wiele wysiłku włożysz w upiększenie swego otoczenia i podniesienie komfortu życia swojej rodziny. W tym miesiącu przyjmiesz na siebie wiele nowych obowiązków, ale nie będziesz ich postrzegać jako ciężar, przeciwnie — sprawią ci one przyjemność. Być może właśnie teraz założysz rodzinę lub będziesz podejmować decyzje dotyczące swoich dzieci. Więcej czasu poświęcisz ich wychowaniu i rozwijaniu ich talentów. Jeśli jesteś osobą reagującą negatywnie na wibrację „szóstki", możesz mieć pesymistyczny nastrój i odczuwać niezadowolenie ze swojej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco doskonały. Możesz stać się nietolerancyjny i niezdecydowany co do swoich dalszych ruchów. 72

MIESIĄC OSOBISTY No. 7
Jest to czas głębokich dociekań filozoficznych, chłodnej refleksji nad twoim życiem, oceny twoich związków i kontaktów z ludźmi. Ten miesiąc może przynieść przeżycia mistyczne i rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Twój umysł jest teraz wyjątkowo jasny i czysty, nie należy zaprzątać go nieistotnymi, codziennymi problemami, lepiej wykorzystać ten czas na poważne studia. Masz dużą potrzebę samotności i kontakty z ludźmi mogą być dla ciebie nieco uciążliwe, a w każdym razie mniej ekscytujące niż zwykle. Możesz się wydawać w tym czasie tajemniczy, zresztą wielu twoich myśli istotnie nie zamierzasz ujawnić.

MIESIĄC OSOBISTY No. 8
Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, w tym miesiącu wszystko będzie zależało od ciebie. Tematem przewodnim tego okresu będą pieniądze, a testowany będzie twój stosunek do wartości materialnych. Miesiąc No. 8 przyniesie ci satysfakcję finansową, która może stanowić pokusę sięgnięcia po władzę, w sensie określonym okolicznościami twojego życia. Możesz poczuć się szczególnie mocny jako ostoja rodziny, wymagający jako wspólnik czy szef. Ta wibracja uczyni cię osobą dającą innym poczucie bezpieczeństwa, więc twoje przywództwo będzie naturalne i akceptowane, a jako podwładny możesz oczekiwać awansu. Jeśli nie jesteś dobrze zestrojony z wibracją „ósemki", uważaj, by poczucie mocy nie zawróciło ci w głowie. Miesiąc ten jest dobrym okresem do uporządkowania spraw materialnych, dokonania poważnych operacji finansowych, inwestowania, zakupu akcji. Miesiąc ten może ci też uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych jest bardzo kruche.

MIESIĄC OSOBISTY No. 9
Jest to okres zakończenia cyklu w skali najbliższych miesięcy. Dokonuje się bilans zysków i strat, rzeczy potrzebnych i zbędnych. Pewnych spraw, związków, zobowiązań nie będziesz ciągnął dłużej za sobą. Dojrzałeś jak owoc i wydałeś kolejne ziarno, które przyniesie plon w następnym cyklu. Jesteś bezkompromisowy, szczery wobec siebie i innych, co jest czasami tyleż piękne, co bolesne. Być może rozstaniesz się z bliską ci osobą albo dokonasz transformacji tego związku. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swego życia, w tym miesiącu możesz mieć ochotę „rzucić to wszystko" i na przykład udać się w daleką podróż, która czasami może mieć sens czysto metafizyczny. Wibracja „dziewiątki" rozbudza intuicję, możesz więc zadać sobie wiele pytań i z ufnością oczekiwać odpowiedzi. 73

CYKLE ŻYCIA
Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia. Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.

I CYKL — FORMUJĄCY
okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

II CYKL — PRODUKTYWNY
okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu W społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY
czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci... Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek. 74

SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA
l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra zawarta między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3) II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22) III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Przykład: cykle dla Jolanty Pepel ur. 18 maja 1950 roku będą odpowiednio: I CYKL miesiąc II CYKL dzień urodzenia III CYKL rok urodzenia

maj = 5

18 = 9

1950 = 15 = 6

5

9

6

I cykl — No. 5 II cykl — No. 9/18 III cykl — No. 6/15 Interpretując poszczególne liczby cykli nie zapominajmy o podliczbach. 75 Cykl Formujący = miesiąc urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Produktywny = dzień urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Żniwny = rok urodzenia (zredukowany do jednej cyfry)

ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA
CYKL No. 1
Cykl Formujący
Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny. negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem. rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

Cykl Produktywny
Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy 76 mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

Cykl Żniwny
Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność. negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

CYKL No. 2
Cykl Formujący
Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych. negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie

negatywnie: problemy we współpracy. 3 Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej. Młodość bogata i twórcza. podróże. Nie ingerować w jego psychikę ani ciało. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. realizacja w dziedzinach artystycznych. które trudno zaakceptować. pieniędzy. Samotność i zamknięcie w sobie. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu. szczęścia. nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości. Marnotrawstwo. Bezpieczeństwo. rodzice: nie rozpieszczać dziecka. oryginalność. Nie oceniać go. Atmosfera ciepła. głównie emocjonalne. zmienność. pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. Osiągnięcie „złotego środka". Unikać ingerencji w cudze życie. towarzyskiej. które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. akceptować. w której dziecko może się wyrazić. Działalność twórcza lub artystyczna. Straty. zaistnieć. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety. Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. natomiast rozmawiać z nim i słuchać. spółek. Zmienne warunki materialne. Brak pracy. tworzyć. CYKL No. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. twórczości. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. Problemy uczuciowe. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. poczucia rzeczywistości i służenia innym. naszym wnętrzem i Wszechświatem. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami. Wyciszenie się. 78 Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. małżeństwa. co zostało zaczęte. co ma do powiedzenia. nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań. Nie oceniać. ale też duża łatwość wydawania pieniędzy. handlowych lub związanych ze środkami przekazu. lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią. związków. Twórczość. brak porozumienia. rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. Nauka respektu dla innych. Chwiejność charakteru. 4 Cykl Formujący Nauka dyscypliny. Samotność. jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. negatywnie: problemy finansowe. nie podporządkowując się osobom. brania i dawania według potrzeb. negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia. nie ochraniać go nadmiernie. Odróżniać akceptację od aprobaty. CYKL No. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. Zależność lub podporządkowanie. Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. czasu. poszukiwanie łatwego życia. szczęśliwa miłość. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. 77 lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie. lecz wspólnym celom. Ryzyko rozwodu lub zerwania. wesołej i komunikatywnej. w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji. nie wprowadzać napięć emocjonalnych. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy. Muzyka. Rozbita rodzina. Nowe zainteresowania. by unikać jej rozproszenia. Nowe zainteresowania. . Nie ryzykować na planie materialnym. Przyjaźnie i życie towarzyskie. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. Czasem spóźniona. rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka. gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. Sukces materialny. Pomoc przyjaciół lub znajomych. negatywnie: strata energii. nie kończenia tego. Okres. pełna doświadczeń i wrażeń. Nadużycia. negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. Szczęśliwe życie uczuciowe. dojrzewania planów. bogate życie towarzyskie. ale czasem także ograniczenia. Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych. umiarkowania.sprzyjająca rozwojowi osobowości.

Ograniczenia i problemy uczuciowe. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. do unikania ludzi. Tendencja do zasklepienia się. wybór drogi życiowej. zmienne. negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. CYKL No. podróży. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. negatywnie: dziecko dynamiczne. niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy. świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). Brak środków finansowych. Podejmować pracę ze zrozumieniem. Należy pamiętać. sportu i zabawy. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą. zmian. Rozwijać swe talenty. nie wyniszczać ciała. by się rozwijać. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Podróże. Rozproszenie. którzy podróżują. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość. Okres dynamiczny i zróżnicowany. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. Ważny też staje się dom i rodzina. rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody. nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. chybionych pomysłów lub dzieł. Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. Nieostrożność. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom. podczas której nie ma czasu na nudę. Konieczny czas i cierpliwość. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. Konieczność walki. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. 5 Cykl Formujący Poczucie wolności. . Nie nadużywać zmysłów. Nauczyć się najpierw tworzyć. wypadki. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. a nie podporządkowaniem. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. proporcjonalny do włożonego wysiłku. w nauce szkolnej) i pracowitości. odkryć. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. Zahamowania możliwości rozwoju. Potrzeba ruchu. której rezultat rozczarowuje. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. 79 rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu. Zdrowie wymagające uwagi. negatywnie: brak środków do życia. Niestałość. Ograniczenia. Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. zwłaszcza w okresie dojrzewania. lecz wytrwale budować fundamenty. Częste zmiany okoliczności lub rodzice. Stabilizacja. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Nadużywanie zmysłów i seksu. Zrozumieć mechanizm inspiracji. negatywnie: trudna sytuacja materialna. Nadmierny autorytaryzm rodziców. gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. tryb życia mało ruchliwy. Liczne obowiązki.Okres wymagający wysiłku (np. Okres dojrzewania z problemami. Cykl Żniwny Okres spełnienia. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. Emerytura. Sukces przychodzi z czasem. a potem współtworzyć. Różnorodne zainteresowania. że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami. gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. Trudności w znalezieniu własnej drogi. Powołanie. napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. Podróże związane z pracą zawodową. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. lekcja: akceptować zmiany. lekcja: nie tracić czasu. Łatwe przygody. negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. powolne bratanie się z rzeczywistością. Powolne budowanie przyszłości. Czasem problemy zdrowotne. wzbogacając siebie i innych.

Pragnienie założenia rodziny. Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. nie pomagać w tworzeniu pragnień. Komfort i dobre warunki materialne. Życie raczej w odosobnieniu. błędy w wyborze drogi zawodowej. zmysł estetyczny. Przesadnie surowe wychowanie. Kierunek studiów raczej naukowy. rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie. Trudności w dokonywaniu wyborów. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji. rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb. Duże napięcie nerwowe. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. 82 negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. opuszczenia swej skorupki. 81 CYKL No. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji. a nawet tajemniczy. rozkazami. Sposób bycia introwertyczny. zwyczajową czy religijną. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. marzycielski. Jakieś spotkania lub okazje. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym. poszukiwania. CYKL No. Zainteresowanie wiedzą tajemną. która może zahamować rozwój. jakimi są. Nie przesadzać z nakazami. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. konflikty. negatywnie: duszna atmosfera rodzinna. 7 Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego. Poczucie bezpieczeństwa. Wewnętrzny przymus niezależności. Zbyt wczesny związek małżeński. Studia.negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. Niezależna działalność zawodowa. pozbawione celu. negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków. Dyscyplina. Nowe zainteresowania. 6 Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. często wymagająca szczególnych kwalifikacji. które wyraźnie zmienią kierunek życia. dyskretny. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się. doświadczenia. spokoju i harmonii. porozumiewania się z otoczeniem. Słabe zdrowie. konieczności doświadczania na swój własny sposób. Ograniczenia. nie planować za niego życia. należy zachować niezależność. brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie. Sprzyja rodzinie i miłości. Duża wrażliwość. nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych. tzn. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. nauczyć się tolerancji. Życie włóczęgi. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. Brak równowagi. a także społecznych. nie narzucać wzorców postępowania. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania. Poczucie lub dążenie do samotności. Czasami słabe zdrowie. Nie dać się sterować presją społeczną. Talent artystyczny. negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. pesymizm. duchowego. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą. Sukces w dziedzinach artystycznych. akceptacji ludzi i sytuacji takimi. analiza. który kończy się klęską. lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich. nie uczyć porównywania się z innymi. Nauka umiejętności adaptacji. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych. Wątpliwości. .

Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów. Awans lub założenie własnej firmy. i odwrotnie. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną. Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. co i jak chce osiągnąć. władzy. która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. załamania. Walka o byt. jeśli wysyłamy dobro… . umiejętnością realizacji planów lub. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej. czasem zbyt trudny dla dziecka. ruiny. Czasem jest to cykl władzy. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem. problemy zdrowotne. Należy unikać ryzyka i zachować czujność. gdyż zbyt dużo rzeczy się . rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. emocjonalne. CYKL No. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. Trudności wymagające walki i odwagi. Duża ilość energii. Unikać skąpstwa. wcześniej nierealne. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. brak środków do życia. lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy. przewrotność. negatywnie: niebezpieczeństwo klęski. negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. ale też rozrzutności wobec dziecka. które wie. Ważny jest ojciec. Tendencja do chwalenia się. słowo i czyn. które popycha nas do konkretnej realizacji. Cykl bardzo trudny. popisywania. Należy starać się przewidzieć skutki swego działania. Czasem wypadki lub operacje.. zyski. którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. jego nieobecność.. negatywnie: życie nierówne. Możliwość wypadku lub operacji. negatywnie: samotność. Depresja. strat. a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy. zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. Starannie ważyć każdą myśl. Impulsywne. zachwiane proporcje i relacje. okultyzm. np. by nie krzywdzić innych. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne. Niemożność odpoczynku. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. korzystanie z doświadczeń życia. Interwencje chirurgiczne. bo są one energią. płaczliwe. jako ideał albo poprzez problemy z nim związane. jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana. mogą teraz zostać zrealizowane. wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia. przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. fałsz. 8 Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne. interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. 83 negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. filozofia. mistyką. literatura). 9 Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe. Zrozumieć. trudno adaptujące się i nerwowe. Walka. Projekty. Podróże drogą wodną. że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości. 84 lekcja: nauczyć się używać wpływów. Realizacja ambicji. wypadki. porażki.chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka. Aktywność. Cykl Żniwny Okres spokojny. nieuczciwość — wszystko to wróci do nas. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. Udane transakcje i podróże. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. Straty materialne. Konieczność wysiłku i pracy. nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów. gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek. CYKL No. proporcjonalny do naszych możliwości. trudności materialne. Samotność. choroba. Problemy zdrowotne. pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. rzadkie kontakty towarzyskie. Jeśli więc będziemy wysyłać zło.

Problemy finansowe i brak energii witalnej. Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. lecz bez zapominania o sobie. własnej i innych. która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. nie zburzyć wyobraźni dziecka. Erudycja. Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości. odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. zdolności mediumiczne. Zerwania. rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby). poprzez własny przykład. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów. dotrzeć do istoty samego siebie. lekcja: — dawać. Marzycielskość. otoczyć je miłością i zrozumieniem. spółek. rozpowszechniać swą wiedzę. Respektować jego dojrzałość. pracować nad dyscypliną wewnętrzną. Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. Nauka. archeologia). Powinien on stać się okresem wolności. Konieczność dania dużo z samego siebie. rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej. Ewolucja. Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. a nawet sławy. Zakładanie stowarzyszeń. z którymi rozmawia. Problemy nerwowe. zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Uważny wybór przyjaciół. historia. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną. Wibracje sprzyjające artystom. Nauczyć. nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół". uczciwości wobec innych i niesienia pomocy. rozwoju ukrytych możliwości i talentów. nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin". Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. negatywnie: zbyt silne emocje. Jednym słowem. Gromadzenie doświadczeń. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej. Talent artystyczny. lekcja: nie zapominać o swych bliskich. negatywnie: trudności z otoczeniem. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne. negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2. chęć ucieczki. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia. Postawa twórcza. a nie 11. 86 rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą. zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. wyrozumiałości. potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. Problemy materialne. Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności. Spełnienie. 85 Cykl Produktywny Spirytualizm. Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. bilansu i spełnienia. negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. twórcom. którą jest podłączone do Jedni. negatywnie: straty i cierpienie. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu. Działalność kulturalna. Cykl Żniwny . dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego. przenoszenie nowych idei. Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. uniwersalnych. które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. która daje możliwość pełnego spełnienia. komunikacja na najwyższym poziomie. które może otrzymywać dziecko. Silnie rozwinięta intuicja. utrata pozycji lub stanowiska. starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. Trudności w życiu małżeńskim. Podróże. CYKL No. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych. budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi. dzielić się. Stąd napięcie. Konflikty rodzinne. idealizm. Jako wibracja końca. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania. Czasem przeczucie jakiegoś powołania. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku. widzieć w nim Świadomość. Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym. które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. Możliwość spełnionego związku partnerskiego. 11/2 Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. tej najgłębszej.dzieje.

Może to trwać od kilku dni. Ugruntowanie się uznania i pozycji. Okres przejściowy między cyklami zawiera się w odstępie czasu pomiędzy datą stałą i ruchomą.10. zużywający duże zasoby energii. negatywnie: ekstrawagancja.09.1950 dzień urodzenia 18 18 miesiąc urodzenia 5 +4 miesiące 9 rok urodzenia 1950 +28 lat 1978 Data stała dla pierwszego okresu przejściowego w życiu Jolanty będzie: 18. negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację. 1. Data stała przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego występuje 28 lat i cztery miesiące od dnia urodzenia. lecz wymaga czasu dla wyhamowania poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne. spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych. Niespożyte siły twórcze. zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną.FC. które oddzielają jak bufor kolejne cykle. SPOSÓB OBLICZANIA DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM FORMUJĄCYM A PRODUKTYWNYM. tworzyć na rzecz wspólnych ideałów. negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką. 22/4 Cykl Formujący nie istnieje 87 Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4. W tym przypadku z obliczeń wynika: .05. Kompleks wyższości. 88 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. Obowiązek twórczości dla innych.1978 r. lekcja: działać. Okres wymagający wielkiego wysiłku. partią polityczną lub wręcz udział w rządzie.= rok urodzenia +28 lat rok dzień urodzenia (bez zmian) miesiąc Przykład: dla Jolanty ur. wytężonej pracy. Choroba psychiczna.1972 r.P. 18. CYKL No. do kilku lat.Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy. Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami. dzień urodzenia miesiąc urodzenia +4 miesiące data stała przejścia C. interesami. Przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień. w celu polepszenia bytu grup ludzi. Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. Oblicza się ją dodając do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące. Spokój i możliwość dalszej ewolucji. 89 Inny przykład: osoba urodzona 13. ostateczne spełnienie. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych. Istnieją wiec okresy przejściowe.

No. data ruchoma znajdzie się po dacie stałej (przykład B). 1 stycznia Roku Osobistego No.. 18. No. 3:.1 najbliższego dacie stałej może się znaleźć więc przed lub po tej dacie.O.dzień urodzenia 13 13 miesiąc urodzenia 10 +4 miesiące 14 rok urodzenia 1972 +28 lat 1978 Ponieważ nie ma czternastego miesiąca. w którym usytuowała się data stała. żeby znaleźć najbliższy R. jest rokiem osobistym No. trzeba by było cofnąć się aż o 5 lat. 3 Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 1976 r. by odnaleźć R.05. 8 Rok Osobisty No. w którym ta data wypada. trzeba najpierw obliczyć No. 7 Rok Osobisty No. 5 Rok Osobisty No.O. 9 Rok Osobisty No. 1 najbliższy tej dacie: 1976 = rok osobisty No. 1 Rok Osobisty No. 2 Rok Osobisty No. 91 Przykład B (w przykładzie zastosowaliśmy metodę sumy cyfr uproszczonych): . 5 (gdy się cofamy — odległość wynosi 4 lata. 1 najbliższy dacie stałej. a gdybyśmy się posuwali do przodu odległość wyniosła by 5 lat). 2. □ jeśli data stała znajduje się w przedziale od 1 do 5 R. □ jeśli data stała znajduje się w Roku Osobistym zawartym między 6 a 9 R.O. oblicza się dodając do roku daty stałej dzień i miesiąc urodzenia Jej Rok Osobisty No.O. 1 musimy cofnąć się do R. Żeby znaleźć Rok Osobisty No. 6 Rok Osobisty No. Roku Osobistego. że poczynając od R. Przyglądając się następstwu lat osobistych (tablica poniżej) zauważymy. O. No. bo: 1978 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) ------------------------2001 =3 Rok Osobisty.1950 rok 1978. No. Jest to ważne do obliczenia daty ruchomej.. 6. Data ruchoma przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego Zależy ona od miejsca Roku Osobistego No. 4 ■ Rok Osobisty No. znajdujemy go już po czterech latach: Rok Osobisty No. 1 położonego najbliżej daty stałej. w którym wypada data stała. Posuwając się do przodu. No. 1 1977 = rok osobisty No. No.O. odejmujemy dwanaście od czternastu i dodajemy je w formie jednego roku do daty 2000: 14 miesięcy -12 miesięcy = 2 (miesiąc luty) 12 miesięcy (1 rok) dopisujemy do roku 2000 uzyskanego w pierwszym wyniku 2000 + 1=2001 W tym przypadku data stała pierwszego okresu przejściowego to 13 luty (2) 2001. 5. 1 poprzedzającego R.O.O. 3 Rok Osobisty No. 2 1978 = rok osobisty No. 90 Natomiast począwszy od R. 1 Przykład A: Dla Jolanty ur. 1. datę ruchomą znajdziemy przed datą stałą (przykład A).

) A więc datą ruchomą przejścia do cyklu żniwnego będzie: 1 stycznia 2003 r. No. 92 2. 4 2007 = Rok Osobisty No. rok daty stałej jest jej Rokiem Osobistym No. Przykład A. 2 2005 = Rok Osobisty No.10. bo: 2001(2+0+0+1) rok kalendarzowy daty stałej + 13(1+3) dzień urodzenia + 10(1+0) = (3 + 4 + 1) miesiąc urodzenia =8 Jej R.02. data stała przejścia do cyklu żniwnego — dla każdego taki sam odstęp 56 lat i 8 miesięcy od dnia urodzenia lub 28 lat i 4 miesiące od daty stałej przejścia do cyklu produkcyjnego.1950: dzień urodzenia 18 18 18 miesiąc urodzenia 05 +8 miesięcy 13 13-12=1 rok urodzenia 1950 +56 lat 2006 2006+1=2007 18 (dzień) 13 (miesiąc) 2006 13-12 miesięcy (1 rok) = 1 (styczeń) 12 miesięcy czyli 1 rok. . 3 2006 = Rok Osobisty No.10. 5 (wynik obliczenia jw.1972 r.O. 1 OBLICZANIE DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM PRODUKTYWNYM A ŻNIWNYM 1. bo: 2007 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) -----------------------2030 =5 (najbliższy rok osobisty n° 1) 2003 = Rok Osobisty No. jest Rokiem Osobistym No. 1 2004 = Rok Osobisty No. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach. który dopisujemy do 2006 roku 2006 + 1 rok = 2007 Data stała przejścia do cyklu żniwnego dla Jolanty: 18 Stycznia 2007 r.1972 r. Dla Jolanty rok kalendarzowy 2007. Dla osoby urodzonej 12. 5.. 93 Przykład B. 1 najbliższego dacie stałej.2001 r. 9 2003 = rok osobisty No. 2001 = rok osobisty No. 8. data ruchoma może się znaleźć przed lub po dacie stałej w zależności od tego. 1 najbliższy daty stałej: (wynik obliczenia) (najbliższy rok osobisty No. 8 2002 = rok osobisty No. w którym Roku Osobistym znajduje się data stała.osoba ur. No. w którym znajduje się data stała.O. data ruchoma przejścia do cyklu żniwnego — 1 stycznia R. data stała: 13. 13.05. 18. Dla Jolanty ur. 1) Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 2003r.

OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH Io PUNKT ZWROTNY to moment urodzin. 8.dzień urodzenia 12 12 12 Datą stałą jest 12 czerwca 2029 r. 94 PUNKTY ZWROTNE Liczba Drogi Życia jest wpływem decydującym.1950 r. Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. Data stała przejścia z C. 6 18. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia. trzy wielkie okresy w życiu podporządkowane prawom rozwoju biologicznego i społecznego człowieka. Rok 2029 jest R.. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA. P. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia. No. Ż.F. 9 do C.05. Liczbę Io Punktu Zwrotnego oblicza się w sposób następujący: miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = No. Cztery PUNKTY ZWROTNE. Data ruchoma 1. 09. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń. No. 5 do C. 2007 r. Dla Jolanty: 1. którym podlega nasza droga życia. 01. a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia. Dla Jolanty: (18. a daty ruchome na dzień 1 stycznia. No. 9 2031 = Rok Osobisty No.O. Io Punkt Zwrotny. 8 2030 = Rok Osobisty No. Cykle — to wpływy wtórne. bo: miesiąc urodzenia 10 +8 miesięcy 18 18-12=1 rok urodzenia 1972 +56 lat 2028 2028+1=2029 2029 (rok kalendarzowy daty stałej) + 12 (dzień urodzenia) + 10 (miesiąc urodzenia) -----------------------2051 =2+0+5+1=8 A więc: 2029 . 1 Data ruchoma dla przejścia w Cykl Żniwny dla tej osoby: 1 Stycznia 2031 r. 1978 r.01.01.P. 9 18. 2. 1976 r. jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów. Dala ruchoma 1. 2003 r.Rok Osobisty No. Daty stałe przypadają zawsze na dzień urodzenia. są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. No. No. Data stała przejścia z C.) = 5 + 18 = 23/5 .

= cykl 2 + cykl 3 IIIo P.Z. IVo P. Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia: miesiąc ur. IIo P.) i jego charakter określa liczba 6. Cykle Życia). = cykl 1 + cykl 2 lIo P. Z. Dla Jolanty: 18 + 1950 = 1968 = (1 + 9 + 6 + 8) = 24/6 lub 18 + 15 = 33/6 95 o o o III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego: Io P. IVo P. Dla Jolanty 5 + 6=11/2 lub 23 + 24 = 47/11/2 lub 23 + 33 = 56/11/2 IVo PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. Z. IIo Punktu Zwrotnego.lI o PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat. + rok ur. i będzie oznaczone liczbą 5. bo 36(lat) . + rok ur. jak wynika z metody obliczania cykli. + IIo P. = No.Z.patrz rozdz. = suma dwóch pierwszych P. będą się przedstawiały w następujący sposób: 5 9 6 (cyfra oznaczająca miesiąc urodzenia zamienia się miejscem z cyfrą oznaczającą dzień urodzenia . = cykl 1 + cykl 3 A więc dla Jolanty: Io P. = No. . a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia: dzień ur. 96 □ □ □ □ |o P.Z. Z. Z. IIIo P. dla Jolanty: 18 9 5 5 1950 6 Numery.Z. = No. trwać będzie od urodzenia do 34 roku życia. czyli do 1984 roku.Z. Z. PIRAMIDA: Notujemy w szeregu już zredukowane cyfry daty urodzenia: Np. Z.2 (Liczba Drogi Życia) = 34. trwać będzie od 34 roku do 43 (do 1993 r. Dla Jolanty 5 + 1950 = 1955 = (1 + 9 + 5 + 5) = 20/2 UPROSZCZONYM SPOSOBEM OKREŚLANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH JEST TZW.

rok życia (kol. b). przedsiębiorczości. d). IVo P.Z. Z. pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej (patrz rozdz. lo P. Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem. 1. Z. trwać będzie od 52 roku życia do śmierci — a jego charakter określa liczba 11/2. dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata. pocz. a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości.Z.. Z.) — i jego charakter określa liczba 11/2. □ Ważne jest. rok życia (kol. rok życia (kol. IIIo P. 1 indywidualizacja. i koniec wpływów IIIo P. to zakończenie wpływów twojego Io P. przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk. trwać będzie od 43 do 52 lat (do 2002 r. początek IIIo P. . Z. pozytywnie: samorealizacja. a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje. Sprzyja aktywności. i początek IIo P. organizowaniu. Imię i nazwisko). Natomiast jeśli liczba P. Z. jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód. pokrywa się z Liczbą Ekspresji (patrz rozdz. Imię i Nazwisko).Z. □ Jeśli natomiast liczba P. jest zgodna z Liczbą Duszy (patrz rozdz. IVo P.IIIo P. na 53. 97 Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych. nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. Konieczna jest postawa aktywna. pocz.Z. Trudny okres. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. IIo P. 53 lata 52 lata 51 lat 50 lat 49 lat 48 lat 47 lat 46 lat 45 lat Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1 (kol. Z. Z. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu.Z. Z. przypada na 35. realizacja Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości.. 44 lata 43 lata 42 lata 41 lat 40 lat 39 lat 38 lat 37 lat 36 lat koniec IIIo P. 98 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH PUNKT ZWROTNY No. 35 lat 34 lata 33 lata 32 lata 31 lat 30 lat 29 lat 28 lat 27 lat koniec IIo P. będąc wyrazem początku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koniec Io P. Tablica długości trwania wpływów Punktów Zwrotnych a Liczba Drogi Życia a b c d Droga Życia No. pokrywa się z liczbą cyklu. Z. Długi Karmiczne). Z. liczba określająca dany P. c) i początek IVo P. by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych (patrz rozdz. a). Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny: □ Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No. Z. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. trudności w samorealizacji. Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu. □ Podobnie jak w przypadku Cykli. na 44. i koniec llo P. jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia.Z.Z. Imię i Nazwisko).Z. negatywnie: klęska osobista. pocz. głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie. łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą. Z.

spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne. zawarcie małżeństwa. zdrada. Czasem straty materialne. Nowy styl życia. literatura. związek. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi. PUNKT ZWROTNY No. IVo P. Postępy nierówne. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. muzyka. przyjazna. Miłość i przyjaźń. reklama. 100 IVo P. harmonijne stosunki z otoczeniem. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. radosna akceptacja jego osoby. Z. dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi. PUNKT ZWROTNY No. biznes. by realizowało swe potrzeby twórcze. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów. Potrzeba komunikacji. Z. związki i udane małżeństwo. negatywnie: zahamowanie ekspresji. idealny okres dla dziecka. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek. lo P. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej. Z. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. twórczości. Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi. oszustwo. szczęście. by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. malarstwo. brak systematyczności. jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi. przynoszący spełnienie. kontrakt. nowe początki. Z. Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. odnowa. Okazje. przyjaciół. Okres bogaty emocjonalnie. Czas spotkań. lo P. która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna.IIo lub IIIo P. Z. cierpliwym. llo lub IIIo P. Czasem zerwanie. dziennikarstwo. dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. llo lub IIIo P. pozytywnie: czas twórczy. Należy dbać o równowagę99 emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową. brak pracy. Nowe zainteresowania. wskazuje na silny wpływ kobiety (matki. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm. gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. Okres szczęścia. nie kontrolowane wydatki. współobecność. Z. niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia. współpraca Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. 3 twórczość. kontaktu i ekspresji własnego ja.). Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie. handel. gdyż musimy pozostać aktywni. który symbolizuje. współpraca. Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. nowe okazje. babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. wyrażania samego siebie. Sytuacje uczące sztuki dialogu. 4 organizacja. medycyna lub opieka nad chorymi itp. 2 związki. Życie uczuciowe bogate. współpracy i życiu we dwoje. Jest to najłatwiejszy okres w życiu. praca . Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. Twórcza. pozytywnie: przyjaźnie. Ekstrawagancja. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. miłości. Z. PUNKT ZWROTNY No. wyrażanie samego siebie na zewnątrz Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu. czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. umowa. Trzeba być dyplomatą. Tendencja do zawierania wczesnych związków. Akcent położony na przyjaźń. przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację. Z. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny. lecz emocje ulokowane w wielu związkach. IVo P. spełnienie. negatywnie: rozwód. ponowne odkrycie samego siebie. Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia. Należy eksploatować swą wyobraźnię.

IIo lub IIIo P. które stymulują rozwój. wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. Problemy seksualne. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. negatywnie: walka. Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej. czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną. a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną. zewnętrzną. niosącej prawdę i zrozumienie. Z. Z. Z. co zaczęło. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie. IIo lub IIIo P. Okres zaspokajania zmysłów. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu). odporność fizyczną i psychiczną. aktywne życie. poczucie rzeczywistości. Ryzyko wypadków. która powinna być odpowiednio spożytkowana. 5 zmiany. organizacja. Różnorodne zainteresowania. by skończyło to. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. Ogromna energia. ani na szosie. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia". wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. Solidne fundamenty. zabezpieczenie. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. odkrycia. Nie liczyć na tzw. PUNKT ZWROTNY No. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. organizowania życia. Rozbite życie uczuciowe. lo P. Z. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję. warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń. obowiązki. Kariera zawodowa. Ograniczenia. nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska. erotyzm Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. która stanowi solidny posag na dalsze życie. które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. dla dziecka okres ten może być twardy. ograniczenia. 101 pozytywnie: wolność. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach. od wiedzy wewnętrznej. zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. które nie są sprzyjające. Twarda szkoła reguł tego świata. doświadczenia. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. negatywnie: niestałość. Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. budowy jego fundamentów. z konieczności lub autentycznej potrzeby. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. Interesujące. wolność. sztuka Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność. można polegać tylko na własnej pracy. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń. być wyrozumiałym i zgodnym. IVo P. przygody. która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości. czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. wyrażająca się w pełnieniu coraz . spotkania. realizm w ocenie sytuacji. Starać się odróżnić wiedzę nabytą. Należy akceptować obowiązki. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność.okres zmian. Niespodziewane pozytywne wydarzenia. trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności. Poczucie względnego bezpieczeństwa. ani w grach hazardowych. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. Brak środków materialnych. to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. dającej oparcie pozycji. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym). Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. Z. Okres pracy. bezpieczeństwo. Nadmiar i przesada. bo z tym mogą być kłopoty. IVo P. PUNKT ZWROTNY No. w którym się wychowuje. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. życia rodzinnego i sukcesu. Problemy finansowe lub zdrowotne.Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. do których trzeba umieć się przystosować. szczęście. ekspansja. pozytywnie: stabilizacja. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej. Z. Dokładność. Czas miłości. Problemy prawne. która tylko pomaga błyszczeć. Pilnować. Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie. tylko pracować. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. 6 odpowiedzialność. pozytywnie: szczęśliwa rodzina. sukces. Io P.

Brak zabezpieczenia w życiu. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym. operacje. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. Niezależność. PUNKT ZWROTNY No. albo poprzez biedę. podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. potrzeba odosobnienia. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. 8 spełnienie materialne. Humanitaryzm. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością. Pieniądze i władza. Z. ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. Pragnienie zdobywania wiedzy. nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Z. Na każdym kroku przeszkody. Czas studiów. IIo. Z. 103 IVo P. negatywnie: samotność. poszukiwań. analizy. gromadzić życiową mądrość. Kłopoty materialne i zdrowotne. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki. doskonalenie się Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji. sukcesowi. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. IVo P. Io P. Trudny okres dojrzewania. przyjaźni. miłości. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę. Problemy w domu. by studiować uczone dzieła. sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. Prestiż. aktywność. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. pozytywnie: nowe pomysły. Io P. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności. zapowiedź błyskotliwej kariery. sprawom finansowym. Klęska. Zmiana zainteresowań. Io P. Z. specjalizacji. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie. PUNKT ZWROTNY No. natomiast bardzo korzystne są podróże. wyciągania wniosków. które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. ale zamknięte w sobie.lub IIIo P. nowy sposób widzenia i rozumienia świata. IIo lub IIIo P. w sobie i wokół siebie. Okres sprzyjający aktywności. moc realizacji Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją. planowania. Z. . Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego. władzy. od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo. wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna. Nieoczekiwany sukces. Ewolucja duchowa. Nauka samodzielności. negatywnie: problemy finansowe. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości. Problemy zdrowotne w rodzinie. odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. Z.bardziej odpowiedzialnych funkcji. IIo lub IIIo P. upadek. czas życia rodzinnego. 102 negatywnie: rozwód. Wypadki. pozytywnie: sukces i ekspansja. Ciążące obowiązki rodzinne. Z. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. 7 wiedza. zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka. Z. jeśli wibrujemy negatywnie. Doskonalenie się. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii — w sztuce. Możliwe wypadki. Życie blisko przyrody. Skłonność do ryzyka. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące. awans. Konieczne jest minimum niezależności. zmiany wewnętrzne. rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. Depresja. interesom. aspiracje intelektualne. Proces. skłonność do spokojnego życia. Plajta.

IVo P. 9 uniwersalność. PUNKT ZWROTNY No. życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich. 11 inspiracja. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. ruina. bez granic. IIo lub IIIo P. pozytywnie: niezwykła kreatywność. Z. 105 IVo P. ewolucja duchowa. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. życie aktywne. Sława. zwykle realizuje się jako wibracja 2. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. służące ewolucji wewnętrznej. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość. czego nie zdążyło dokonać. idealizm Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. nieprzeciętna kariera. Z.IVo P. praca w zespołach. rozstania bardzo bolesne. Rozczarowania uczuciowe. ewolucja Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2. Na ogół ten P. Podróże. bezwarunkowo. zwieńczenia. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów. sława. tolerancji. spełnienie Znaczenie ogólne: praca i aktywność. pozytywnie: ambicja. Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich. często międzynarodowych. Z. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. 22 wszechwładza. spełnienie ambicji. Oryginalne projekty. stowarzyszeniach o celu charytatywnym. Z. Straty uczuciowe lub materialne. Czas spełnienia. społeczny prestiż. Io P. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne — nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek. dla ludzkości. którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. Z. przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. Fanatyzm. ambitne plany. także artystycznych. Z. z pobudek humanitarnych. pogłębianie wiedzy. uznanie. Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne. coś. IIo lub IIIo P. często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. . dojrzewaniu wiedzy. Podróże i sukces publiczny. Porozumienie na planie subtelnym. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. Potrzeba ucieczki. negatywnie: straty. władza. Kontakty z zagranicą. ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej. który skończy się klęską i rozczarowaniem. Jeśli lekcje nie są nauczone — samotność lub przymus obcowania z ludźmi. Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. Związek uczuciowy. Czasem — geniusz. Podróże. straty i poświęcenie. Rozstania nagłe i trudne. Intuicja służąca celom praktycznym. Brak równowagi psychicznej. zabiegi. Nauka altruizmu. 104 negatywnie: konieczność poświęcenia. lecz dla świata. potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem. która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność. Koniec wpływów tego P. Wibracja. Z. kontakty. mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje. Zrealizowanie pewnego ideału. PUNKT ZWROTNY No. Z. Io P. Czasami nierealne plany. Wymiana myśli. konflikty i rozstania. wypadki). Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. Czasem pojawienie się powołania. wglądu w drugiego człowieka. osoby. że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia. Interesujące doświadczenia. Sława i poważanie. Możliwa sława. znacząca wibracja w wielkich karierach. autorytet. Z. PUNKT ZWROTNY No. akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną „odrobione". sukces. poważanie. pozytywnie: sukces. Możliwe.

40 roku życia). IIo lub IIIo P. Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom. odwróconej piramidy: 107 Zamiast dodawać cyfry cykli między sobą. IVo P. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym. Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. nieregularna praca. Niekiedy sława.negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania. jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. Ogromne trudności. która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu. które dotyczy całego życia i którego wpływ jest najsilniejszy. 106 WYZWANIA ŻYCIOWE Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania. jak to było w przypadku obliczania Punktu Zwrotnego. oraz dwa WYZWANIA WTÓRNE. sytuacje przychodzące po to. jak wznoszenie się. podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać. odejmujemy je. by poddać nas próbie. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok. ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań. WYZWANIA LICZBĘ WYZWANIA oblicza się na podstawie liczb przyporządkowanych poszczególnym Cyklom Życia w formie tzw. interpretowany jest jako 4. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin. Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. gdyż jest to jedyny sposób. Negatywnie: upadek równie szybki. I tak: Io Wyzwanie Wtórne = I cykl — II cykl . który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). Z. a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce. rozwiązanie konfliktu czy problemu. Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację. Io P. dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu. „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. Z. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie. Są trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: WYZWANIE GŁÓWNE. by się od niego uwolnić. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia. niemożliwość realizacji swych ideałów. Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. Z. Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4.

) Wyzwanie Główne = różnica między I i 2 Wyzwaniem Wtórnym. o o Dla Jolanty będzie to wyglądało następująco: . jeśli liczba II cyklu jest większa) 2o Wyzwanie Wtórne = I cykl .(lub na odwrót.III cykl (jw.

pokonanie przeszkód będzie szczególnie utrudnione.108 * Jeśli któraś z liczb symbolizujących Wyzwania (zwłaszcza jeżeli będzie to Wyzwanie Główne) pokrywa się z lekcją lub długiem karmicznym (patrz rozdz. Jeśli liczba Wyzwania pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. zaś obszary ciała odpowiadające tej liczbie będą narażone na choroby lub uszkodzenia. Długi Karmiczne). Wyzwanie to trzeba będzie przyjąć w sposób szczególnie świadomy w czasie trwania tego Cyklu lub wpływów danego Punktu Zwrotnego. * * . Jeśli liczba Wyzwania jest identyczna z liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych. intensywność problemów wzrośnie.

6 No. Bliżej jesteśmy Ducha niż Materii . — radość życia. 8 No. 3 No. Należy unikać rozpraszania się. Należy zaufać własnej intuicji. WYZWANIE No. 9 No. Nadają podstawowy rytm i określają wspólne wszystkim ludziom etapy ewolucji w cyklu dziewięcioletnim. a nie na zewnątrz. 9 Nie ma takiego Wyzwania. adaptować się do zmian. zarówno w życiu rodzinnym. jakimi są. WYZWANIE No. — bilans życia. przyjemności. 2 Współpraca. 11 (0—9) (9—18) (18—27) (27—36) (36—45) (45—54) (54—63) (63—72) (72—81) (81—90) (90—99) — poszukiwanie własnej indywidualności. — inspiracja. budowanie własnej autonomii. 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. podróży. 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny. nie ślizgać się po powierzchni życia. WYZWANIE No. — poszukiwanie drugiego człowieka. WYZWANIE No. 1 Odkrywanie własnej indywidualności. 5 Zrozumieć granice swej wolności. 10 No. 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. WYZWANIE No. — czas zbiorów. nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. samopoznanie. — czas zmian. — czas odpowiedzialności. 2 No. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru. zrozumienie konieczności współpracy. WYZWANIE No. 3 Nauka gospodarowania energią. rozpoznanie swych potrzeb emocjonalnych. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym. przedsiębiorczość. wolności. Wybory życiowe. 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. związku uczuciowego. przygód. komunikacja z innymi. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia. należy odkryć i rozwijać sferę duchową. pogłębianie życia duchowego. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości. materialnych lub duchowych konsekwencji dotychczasowych działań. REALIZACJE UNIWERSALNE Są identyczne dla wszystkich. szukać oparcia we własnym wnętrzu. 4 No. WYZWANIE No. nawiązać harmonijne porozumienie z innymi.109 LICZBA WYZWANIA WYZWANIE No. twórczość. możliwość dzielenia się z innymi wiedzą wewnętrzną i zdobyczami materialnymi — odrodzenie. 7 No. jak i w pracy. zrozumienie. — człowiek realizuje się w pracy i buduje fundament na przyszłość. ekspansji. nie poddawać się emocjom. być cierpliwym i zorganizowanym. dociera do swej wewnętrznej prawdy. WYZWANIE No. 1 No. 5 No. 110 REALIZACJA LATA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No. umiejętność słuchania. akceptować świat i ludzi takimi. — człowiek odpoczywa i może zastanawiać się nad sensem życia.

gdyż czujesz. czym emanuje nasza osobowość. wynalazcy i nowatora. pozytywnie: jesteś aktywny. zarozumiałość.Nieba niż Ziemi) □ 111 No. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. aktywnym. arogancja. 15 = 1+5 = 6 Mówi ona o tym. Teraz przybywasz. niezależnym. Masz predyspozycje przywódcy. 1 dzień urodzenia: 1. która popycha do przodu. pozytywnie: będziesz umiał dojść tam. by w pełni zrealizować swój los. jak jesteśmy postrzegani przez innych. opisującą pozycję twego Dnia Urodzenia w kolejności dni kalendarzowych każdego miesiąca. lenistwo. Twoim żywiołem jest ogień. Masz łatwość zmiany stylu życia. Znajdujemy tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości. możliwości wyboru.(inaczej mówiąc . 28 Ta wibracja obdarza silną energią. 112 negatywnie: duma. wyrażasz się poprzez wibrację liczby 6. potrzeba dominacji.19. Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca(10) Umiesz się „pokazać". czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach. ambitny.10. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi. masz predyspozycje przywódcze. masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz. obdarzonym silną osobowością. Łatwo się . pomaga ufać we własne siły. niezdecydowanie i uzależnienie. a więc twoje ego będzie ekspansywne. ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość. jesteś pełen inicjatywy. czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń. logicznym. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego. negatywnie: twoje życie może być chaotyczne. potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów. oraz o tym. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł. Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca(1) Jesteś intelektualistą. gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. posiadać autorytet. wybuchowość. gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. Będziesz miał dużo okazji. gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. LICZBA DNIA URODZENIA WIBRACJA DNIA URODZENIA WIBRACJA No. być ambitnym. jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność. by osiągnąć sukces. 12 (99—0) — zamknięcie cyklu zrozumienia praw rządzących Wszechświatem DZIEŃ URODZENIA Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. że posiadasz wszystkie niezbędne atuty. umiejącym panować nad sobą. Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. Jeśli urodziłeś się 15 dnia miesiąca. Jesteś błyskotliwy.

uczynność. towarzyskość. szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. Realizujesz się w przyjaźni. nerwowy i konfliktowy. Brak ci wspaniałomyślności. chęć współpracy. potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego. ostrożność. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji. Masz magnetyczną osobowość. nieprzeciętna wrażliwość. 114 Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca(20) Szybkie życie. życie na marginesie. Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca(28) Przyjacielskość. ciepłą. nazywać. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku. które zostały rozwinięte w poprzednim życiu. wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. Posiadasz niezwykłą odwagę. Długi Karmiczne). jak i materialnej. wrażliwość i jednocześnie moc. duża odwaga i magnetyzm. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych. pozytywnie: cierpliwość. wyższa inteligencja. Liczba opieki i odrodzenia. 2 dzień urodzenia: 2. 20. smak artystyczny. brak ci umiejętności relaksu. Jesteś wymagający w doborze przyjaciół. Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca(2) Masz potrzebę spokoju. egoistą i zarozumialcem. pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. co rozwinęło twoją intuicję. gdy byłeś tyranem. inspiracja. gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych. drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. Intuicja. Obecne życie może przynieść doświadczenia. Jeśli tego nie zmienisz. negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo. Możesz się czuć osamotniony. negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe. trzeba uczyć się je rozpoznawać. którą możesz się posłużyć w obecnym życiu. wiecznie w ruchu. 113 pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych. harmonii i czułości. oryginalność. Umiesz . pozytywnie: wielkie ideały. uczuciowość. nerwowość. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. niedotrzymywanie przyrzeczeń. która przynosi sukces materialny. błyskotliwą inteligencję. wczesna dojrzałość wewnętrzna. przyjaciół i kontakt z przyrodą. kimś nadużywającym władzy. rozproszenie. by nazajutrz pogrążyć się w depresji. Wibracja ta przynosi wrażliwość. WIBRACJA No. Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody. albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar". przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. jesteś niezdecydowany.29. Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca(11) Jesteś jedną nogą na Ziemi. zahamowanie ekspresji osobowości. całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej. lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię. pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. Jesteś ekscentryczny. hipokryzja. skrajny introwertyzm. które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować. nadwrażliwość.irytujesz. 11. małżeństwie. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie. przynosząc sytuację podporządkowania. Masz talenty artystyczne. umiejętność mediacji. wyobraźnię. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń. nieśmiałość. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy. negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny. negatywnie: — dziś euforia. Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca(19) Liczba Karmiczna 19/1 (por. Jesteś osobą uczuciową. Determinacja. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne. pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę.

Ważne jest. powierzchowny. 115 negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty. negatywnie: uważaj. którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia. gdyż jesteś zbyt niecierpliwy. uprzejmymi. pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu. Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera.dobrze zrozumieć innych. negatywnie: kłopoty ze zdrowiem. Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca(12) Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata. pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych. 21. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej. jesteś zmienny. wierność. gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. harmonia. negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje. co „trójka". Jesteś łatwy we współżyciu. WIBRACJA No. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus. co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów. jakim jest naprawdę. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. byś stworzył zrównoważony dom. która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. 30. konserwatyzm. masz naturę poznawczą i towarzyską. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu. nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. negatywnie: ważne jest. komunikacja. pozytywnie: zarażasz innych radością życia. Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca(29) Intuicja. Staraj się widzieć świat. Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca(3) Ekspresja. Jesteś wykształcony. cierpliwość. 116 negatywnie: trwonisz talenty. co zostało zaczęte. nerwowy i źle inwestujesz energię. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. . czyni ludzi ekstrawertycznymi. jeśli cała energia będzie zużywana dla innych. pozytywnie: — współpraca. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia. że staniesz się niewolnikiem innych. 3 dzień urodzenia: 3. ale raczej w sensie intelektualnym. co usuwa przeszkody na twojej drodze. a nawet uwodzicielskimi. z pewnością osiągniesz zasłużony sukces. Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. lojalność. inspiracja. na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną. abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to. Ważne jest. Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia. Posiada to wszystko. gdyż nie sądzisz po pozorach. Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca(30) Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. pozytywnie: ochrona przed chorobami. czas i pieniądze. wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy. Jesteś osobą. przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości. lecz w zwielokrotnionej postaci. gdyż masz zaufanie do życia. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. który pomoże ci osiągnąć stabilizację. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom. skłonny do emfazy. czarującymi. byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona. skłonną do współdziałania. talenty artystyczne. Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca(20) Liczba sukcesu.12.

zachowujesz się ekstremalnie. zamknięcie w sobie. Jesteś towarzyski. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia. co może doprowadzić do rozproszenia energii. możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie. 22. Ogromny talent. Potrzeba przygód. Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych. pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu.14. pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian. Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca(14) Liczba Karmiczna (por. Długi Karmiczne). Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca(31) Lubisz wysiłek. pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów. wspaniałomyślna. „Czwórka" jest zwykle punktualna. Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca(13) Liczba Karmiczna (por. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności.WIBRACJA No. Wzbudzasz zaufanie. możesz się czuć nie rozumiany przez innych. Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. stabilność. negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą. 5 dzień urodzenia: 5. obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. 23 Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. na którym z czasem stanie potężny gmach. kojąco działasz na otoczenie. jakiemu trudno sprostać innym. nie umiesz znaleźć w sobie oparcia. pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. nastawiony tylko na zewnątrz. który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju. gdyż tyle wkładasz energii we wszystko. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych. pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. pracowity i wytrwały. Masz naturę głęboką. 4 dzień urodzenia: 4. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa. lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej. elastyczny. Nieumiejętność dostrojenia się do innych.13. gotowość do wysiłku i pracy. nerwowość. co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. co wymaga wysiłku i jest pożyteczne. a więc gdy cierpliwość się wyczerpie. Liczba miłości i protekcji. doświadczeń. sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. Twoje najważniejsze wyzwania to — nauka głębo118 . lecz skomplikowaną. Jesteś twórczy. gdy byłeś leniwy. ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby. Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca(5) W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji. Depresja. Obowiązek przestrzegania praw. ciekawość poznawcza. co robisz.31 Wibracja ta zapewnia równowagę. 117 negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka". jesteś niezawodny. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu. możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. wszechstronny i inteligentny. do powtórzenia doświadczenia lenistwa. Jesteś zdekoncentrowany. który wymaga koncentracji wysiłków i -specjalizacji. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. Długi Karmiczne). otwarty. a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji. Najlepiej czujesz się w podróży. upór i egoizm. negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. że musisz umieć się zatrzymać. Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca(4) Jesteś solidny. aktywny. unikając wszystkiego. Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca(22) Inspiracja. Jesteś spokojny i zrównoważony. solidność. WIBRACJA No. Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną. negatywnie: lenistwo. olbrzymi potencjał twórczy. Nadajesz swojemu życiu tempo. nie dajesz się zwieść iluzji. wierna i uporządkowana. Budujesz solidny fundament. awanturniczy. ciekawy.

jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji. pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne. działać i czuć się odpowiedzialny. demonstracyjny. Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca(6) Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć. negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak. pracę i zainteresowania. WIBRACJA No. siłą narzucasz mu swe warunki. pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować. masz skłonność do depresji. nieczystość intencji. wspaniałomyślny. obowiązki wydają ci się nie do zniesienia. Nie znosisz kłamstwa. surowego i niebezpiecznego furiata. negatywnie: ogromna nerwowość. Jesteś wrażliwy. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom. się czuć wolny. Masz naturę czułą. zazdrość. lecz nieobliczalna. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. która obecnie przejawia się jako charyzma. filozoficzny stosunek do życia. kochać. zdolny do oszustw. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu. lojalny. znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. oryginalny. zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych. których kochasz. negatywnie: zarozumiałość. masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. by je zdobyć. rozmyślania i ład. Interesujesz się magią. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety. Przestrzegasz praw i przepisów. gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany. Pasja i duży potencjał twórczy. pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość. złość. między intelektem a duszą. lenistwo. rozumiejący. analizy i wyciągania wniosków.16. 119 Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca(15) Jesteś magnetyczny. za to duch buja wysoko. masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę. potrzebę harmonii i odpowiedzialność.15. Masz filozoficzny stosunek do życia. uzdrawiającej energii magnetycznej. negatywnie: chcesz zdominować tych. jak tego pragniesz. by być wierny. lubisz i umiesz się bawić. łakomstwo i skąpstwo. pozytywnie: lubisz się uczyć. Musisz pohamować swe ambicje. dajesz więcej niż dostajesz. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni. zdolność obserwacji. obowiązkowy. Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności. zdrowotnych i materialnych. harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa. Mądrość. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych. Zmienny kochanek. jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. gdyż skaczesz z tematu na temat. zgody. Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca(24) Jesteś osobą energiczną. którą zawsze otrzymujesz. Pragniesz spokoju. szacunek dla rodziny. aktywną. Nie będzie to łatwe. dynamizm. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną. 7 dzień urodzenia: 7. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia. Musisz. Nie znosisz krytyki własnej osoby.kiej refleksji. Uważany jesteś za egoistę. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną. pozytywnie: altruista. idealizm. refleksyjny. Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca(23) Liczba maga. smak estetyczny. negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. . 24 Wibracja 6 przynosi równowagę. cenisz stabilizację. mądrości. Masz umysłowość analityczną. 25 Wibracja ta przynosi inteligencję. 6 dzień urodzenia: 6. Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca(7) Jesteś inteligentny. dobry. WIBRACJA No.

8 dzień urodzenia: 8. Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca(25) Masz w sobie dużo magnetyzmu. By zmienić swoje postanowienie. Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca(16) Liczba Karmiczna (por. twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. 9 dzień urodzenia: 9. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. Klęska moralna lub materialna. Beznadziejna sytuacja materialna. co pomaga ci zrealizować swój cel. jesteś mądry. jesteś produktywny. pozytywnie: masz zdolności przywódcze. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. by osiągnąć to. jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania. że warto. Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji. materialnym lub uczuciowym. miły i łatwy we współżyciu. Interesujesz się wiedzą tajemną. Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość. abyś nauczył się ufać samemu sobie. 26 Ta wibracja przynosi sukces materialny.18. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności. Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca(8) Zmierzasz do przodu. zanim zaangażujesz się w cokolwiek. Niemoralność. darzysz szacunkiem innych. lubisz samotność. w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym. Jesteś przywiązany do przeszłości. Brak ci siły wewnętrznej. duch. która stanowi dla ciebie oparcie. 27 Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł. negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca(26) Jesteś wspaniałomyślny. cenisz postęp. Jesteś poszukiwaczem prawdy. energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. którzy mają szlachetne ideały. pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym. Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka—motyla z poprzednich wcieleń. Jesteś otwarty. 122 WIBRACJA No. musisz mieć mocne argumenty i dowody. korzystną agresywność i chęć dominacji. pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę. Może przynieść sławę tym. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia. zdolny do głębokiej refleksji. musisz walczyć w pierwszej. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu. Jesteś filozofem. Dzielisz się chętnie swą wiedzą. Dużo zmian w życiu. 121 WIBRACJA No. władzę. Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca(17) Jesteś uroczy i uwodzicielski. wrażliwy. czasem nie rozumianym przez otoczenie. pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna. szczery. a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym. Długi Karmiczne). umiejętność realizacji własnych celów. która może doprowadzić do depresji. . odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje. By zwyciężyć w drugiej połowie życia. natomiast zaniedbałeś uczucia. czego chcesz. odważny i przedsiębiorczy. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający. Masz zapewnioną „opiekę bogów". . 17. negatywnie: naiwność.120 negatywnie: musisz relaksować się i medytować.

Analizując osobowość bierzemy pod uwagę przede wszystkim imiona i nazwisko zapisane w akcie urodzenia. pozytywnie: zdobędziesz mądrość. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń. 124 IMIĘ I NAZWISKO W imionach i nazwiskach. z używaniem drugiego imienia zamiast pierwszego (imię przyjęte podczas bierzmowania. że mur.Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca(9) Jesteś szczodry. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. iluzji. Zachowaj energię dla siebie. negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. by prowadzić innych i kierować ich losem. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną. że wady. utalentowany. które nosimy. w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. Długów Karmicznych itp. wszystko to. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy. że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne. aktywny umysł. Niewykluczone. na podstawie interpretacji Liczby Drogi Życia. Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca(18) Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł. Bogate życie emocjonalne do lat 29. Musisz zrozumieć. Cykli. jak postrzegają nas inni. które widzimy u innych. Jesteś bardzo uczuciowy. Pamiętaj. Wnioski płynące z analizy imion i nazwiska wymagają konfrontacji z treścią innych liczb karty numerologicznej. jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny. negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER 1 A J 2 B K 3 C L 4 D M 5 E N 6 F O 7 G P 8 H 9 I R Q . Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji. 123 pozytywnie: bogata wyobraźnia. chorą lub starą. Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę. Równocześnie jest to liczba złudzenia. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem. który wybudujesz dla ochrony swego ego. Rozkłada się on na trzy "piętra": * * * nasze najgłębsze potrzeby. masz ogromną energię. Następnie analizujemy imię i nazwisko używane na co dzień i śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany nazwiska czy imienia. Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca(27) Jesteś odpowiedzialny. Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania. dziel się tylko z tymi. wyznaczonego przez Datę Urodzenia. nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia. którzy naprawdę tego potrzebują. stanie się dla ciebie więzieniem. jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. w jaki przejawiamy się na zewnątrz (Liczba Ekspresji) Liczba Ekspresji mówi o tym. które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń. negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. wykształcony. a wraz z nią osiągniesz sukces. przyjęcie nazwiska współmałżonka). pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności. Punktów Zwrotnych. czego musimy doświadczyć (Liczba Duszy) sposób zaspokojenia naszych potrzeb (Liczba Realizacji Intymnej) sposób. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu. Poszukiwany przez nas sens wyniknie dopiero z całościowego potraktowania karty. związane np. Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń. nie jest brane pod uwagę). o ile nie jest używane na co dzień. są naszymi wadami odbitymi w lustrze.

Oznacza pomnażanie jakości tego co się tworzy. nadmierne wymagania i przechwalanie się. być natrętny. zarządzania. 3 . Chcesz być zauważony i doceniony jako dobry przywódca. przyjaźni. Potrzeba sukcesu. Wolisz się podporządkować. wielkie przedsięwzięcia. Otwarty na dialog. Zmysł artystyczny. wykonawcy. tak jak nasza dusza jest programatorem naszych trzech ciał materialnych: fizycznego. zarozumiałość.S 125 T U V W X Y Z LICZBA DUSZY Zawarta jest w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. czego potrzebujesz. Lider. 1 pozytywnie: potrzeba prowadzenia innych. egoizm. przyjmujesz rolę doradcy. że pisany język hebrajski nie ujawnia samogłosek. rozproszony i niezdecydowany. który brzmi i wibruje zgodnie z formą. negatywnie: marzyciel o wybujałej wyobraźni. LICZBA DUSZY No. złożony z pięciu wibracji (E U I A O). zawierania związków. To ona nadaje sens słowu. Samogłoska jest to dźwięk. poszukiwanie wyłącznie własnej satysfakcji. gdy trzeba je będzie objąć jednym spojrzeniem. duma. Silna wola. emocjonalnego i mentalnego. ona je programuje. potrzeba odgrywania pierwszoplanowej roli. 126 LICZBA DUSZY -interpretacja LICZBA DUSZY No. Wielkie projekty. zamkniętą podstawę sensu. LICZBA DUSZY No. oznaczamy symbolem kwadratu ■ Ułatwi nam to odczyt danych karty. by ten sukces osiągnąć. To. odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną. Sumę wartości numerycznych samogłosek. Kwadrat (symbol liczby cztery) oznacza zamysł. którą mu nadajemy. Ten programator. poszukiwanie środków. uczuciowość sprzyjają życiu rodzinnemu. na której można budować nowe. niezależność. 2 pozytywnie: skłonność do współpracy. organizowania. oznaczającą Liczbę Duszy. Wrażliwość. który śpiewa. możesz przemarzyć życie bez celu. negatywnie: ambicja. poprzez wzbogacanie swej wiedzy o wnioski zapewniające niepowtarzanie się nigdy niczego po raz drugi. Zauważmy. wyrafinowany smak. dyplomata. to spokój.

Twoją motywacją jest praca sama w sobie. w sprawach zawodowych. lubisz pieniądze. samotności. 7 pozytywnie: potrzebujesz spokoju. Nerwowy i konfliktowy. Idziesz po najmniejszej linii oporu. przygodę. Potrzebujesz wolności. stale zagubiony. Zdarzają się tu też przypadki upośledzenia umysłowego. Jesteś estetą. zdeterminowany i konserwatywny. w ekstremalnych przypadkach. Czasem możesz uciekać się do poświęcenia. Starasz się stworzyć sobie i swym najbliższym atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. uważny. pragniesz przekazać innym swe objawienia. Samotnik. karierowicz. dla ludzkości. LICZBA DUSZY No. doświadczenia. chcesz dzielić się swymi wartościami duchowymi. wierny. Wyrozumiały. Robisz wszystko. 22 pozytywnie: pragniesz budować. podążasz w wielu kierunkach naraz. musisz mieć czas na medytację. Interesują cię praktyki duchowe. negatywnie: możesz ulec złudzeniu. negatywnie: masz utopijne idee. by uzyskać namacalny rezultat swej dobroci. zrozumienie najgłębszej istoty rzeczy. jesteś natchniony. Kochasz dom i życie rodzinne. że jesteś mistrzem. twórczy. negatywnie: jesteś nazbyt introwertyczny. podróże. altruista i filantrop. 11 pozytywnie: jesteś wymagającym partnerem. lub też spędzić życie zamknięty w gronie rodzinnym. 6 pozytywnie: potrzebujesz komfortu i ciepłej atmosfery rodzinnej. Możesz być przewodnikiem. niezdecydowany. 9 pozytywnie: pragniesz nauczać innych. misjonarz. praktyczny i zdyscyplinowany. 127 negatywnie: możesz być zbyt ograniczony. z łatwością nawiązujesz kontakty. By zdobyć władzę i pieniądze. negatywnie: jesteś chwalipiętą. jesteś ekstrawertyczny. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. negatywnie: grozi ci depresja lub. Posiadasz wiele zainteresowań. negatywnie: jesteś nieodpowiedzialny. umiesz się dzielić. LICZBA DUSZY No. 4 pozytywnie: potrzeba porządku. Nie przepadasz za pracami domowymi. choroba psychiczna. zmiany. jak i w pracy. sukces i władzę. egoistycznie poszukujesz komfortu dla samego siebie. LICZBA DUSZY No. spotkań z ludźmi. Pociąga cię filozofia i zagadnienia metafizyczne. równowagi. cenisz piękno i harmonię. Skłonność do alkoholu lub narkotyków. Masz silnie rozwiniętą intuicję. uciekasz się do wątpliwych metod. Jesteś człowiekiem odważnym i godnym zaufania. Korzystasz z przyjemności życia ze szkodą dla swego rozwoju. Zbyt sentymentalny. masz poczucie obowiązku i odpowiedzialności. starasz się zyskać sympatię otoczenia. LICZBA DUSZY No. popularnym. a nawet państwowych. Lubisz dzieci. tworzyć na wielką skalę. zbuntowany. 33 pozytywnie: pragniesz przyjąć na siebie szeroko pojętą odpowiedzialność. żyjesz złudzeniami. jesteś dobrym doradcą zarówno w domu. 8 pozytywnie: masz zmysł do interesów. Intelektualista. Umiesz się przystosować do warunków i otoczenia. Jesteś stały. Jesteś skryty lub tylko dyskretny. 129 . jesteś szczodry i utalentowany. rozproszony. które potrafisz wykorzystać. cichy i spokojny. mistrzem dla innych. Humanista. Jesteś logiczny i analityczny. LICZBA DUSZY No. Jesteś osobowością pełną czaru i magnetyzmu. zapominając o reszcie świata. Jesteś dosyć konwencjonalny. 128 negatywnie: nieuczciwy. Jesteś bardziej konkretny i skuteczny niż „jedenastka". Upierasz się przy swej racji i nie sposób cię przekonać. by być zauważonym. LICZBA DUSZY No. negatywnie: marzyciel. Solidny i godny zaufania. bazy. trochę nieudacznik. 5 pozytywnie: kochasz ruch. artystą. Starasz się znaleźć środki wyrazu i wymiany myśli z innymi. uczciwy. negatywnie: jesteś niestały.pozytywnie: szukasz towarzystwa przyjaciół. zdobywania wiedzy. Ponieważ potrzebujesz towarzystwa. by to zdobyć. Umiesz znaleźć środki. stabilizacji. LICZBA DUSZY No.

ukierunkowuje ją. . zrównoważona. receptywną i sympatyczna. dowcipna. pełna optymizmu. konkretyzuje. 1 Zarządzanie. pracowita. wyznacza jej początek i koniec. a może być też ułomny. Spółgłoska otacza. rozproszona. Osoba żywa. aktywna. niewystarczający do ich zaspokojenia i wówczas rodzą się wewnętrzne konflikty. twórcza. odpowiedzialna. która stanowi dla nas Liczbę Realizacji Intymnej. w których te właśnie konflikty mogą znaleźć swe rozwiązanie. konstrukcja. Liczbę Realizacji Intymnej obliczamy na podstawie wartości numerycznej spółgłosek występujących w imieniu i nazwisku. godna zaufania. Osoba przedsiębiorcza. posiadająca dużą zdolność do adaptacji. REALIZACJA INTYMNA No. komunikatywna. 6 Odpowiedzialność. wierna i lojalna. Sumę wartości numerycznych spółgłosek. Może on być adekwatny do naszych potrzeb i wówczas stanowi idealne narzędzie. REALIZACJA INTYMNA No. aktywna i autorytatywna.LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ Realizacja intymna to „obleczenie w ciało" naszych wewnętrznych potrzeb. 5 Wolność. oznaczamy symbolem trójkąta ▲. zmiana. czyli nasz potencjał realizacyjny. Osoba kooperatywna. wrażliwa. oryginalna i skuteczna. gadatliwa. sprawiedliwa. REALIZACJA INTYMNA No. zgodna. pociągająca. 4 Praca. określa samogłoskę. przyjacielska. Osoba towarzyska. REALIZACJA INTYMNA No. Osoba stała. spółka. Trójkąt jest symbolem mocy stwórczej. obowiązkowa. REALIZACJA INTYMNA No. magnetyczna. 130 REALIZACJA INTYMNA REALIZACJA INTYMNA No. Odważna. przywołujące specyficzne doświadczenia. 3 Ekspresja. Osoba pełna ciepła. zdyscyplinowana. 2 Związek.

spokojna. Osoba niezależna. Idealista. pragnąca tworzyć dla ludzkości. REALIZACJA INTYMNA No. delikatny. Liczbę Ekspresji. REALIZACJA INTYMNA No. samotnik. skuteczna. 1 pozytywnie: wyrażasz się jako szef. organizuje. czyli umiejętność wyrażenia siebie.REALIZACJA INTYMNA No. Zwykle żonaty (mężatka). 132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja EKSPRESJA No. Osoba mądra. Dlatego też w mojej praktyce uważnie analizuję także pseudonimy. negatywnie: uległy. rozsądna i godna zaufania. takich. niewolniczo podporządkowany. twórczy. Kula jest symbolem doskonałej harmonii i pełni. negatywnie: egoista. o silnie rozwiniętej intuicji. wyrozumiały i wspaniałomyślny. 2 pozytywnie: umiesz współpracować. tyran. tolerancyjna. utalentowana. które mogą doprowadzić nas do wzbogacenia świadomości. Nadwrażliwy. . posiada wszystkie zalety „dwójki". w jaki możemy funkcjonować na zewnątrz. i jaki wpływ na los kobiet ma zwyczaj przyjmowania nazwiska męża. Czuły. Osoba inteligentna. Zawsze ostatni. uczuciowy. Jeśli umiesz się realizować i eksploatować swe talenty. Osoba odpowiedzialna. mądra. w grupie i w społeczeństwie. pacyfistyczny. rozumiesz i potrzebujesz drugiego człowieka. pełna dystansu. 33 Miłość. przedsiębiorczy. kto kieruje innymi. imiona używane na co dzień (czasami jest to drugie z imion figurujących w dokumentach). a inni nie — świadczy to zwykle o nieprzystawalności lub niezgodzie na zawarty w nim program. Teraz rozumiemy. wrażliwy dyplomata. chętnie wchodzisz w spółki. Umiesz się podporządkować. 9 Służba. jak ważna jest decyzja o zmianie imienia i nazwiska. dajesz się ponieść emocjom. potrafiąca walczyć o sukces. czyli w związkach intymnych. dyskretny. wynika z zestrojenia duszy i ciała. nazwisko „po mężu". 7 Obserwacja. że niektórzy lubią swoje imię i nazwisko. oryginalność. zorganizowana. 22 Twórczość. Humanista. Liczba Ekspresji wyznacza tym samym zakres i charakter poszukiwanych doświadczeń. nastawiona filozoficznie do życia. energiczny. ambitna. Osoba szczodra. Koło jest płaskim odwzorowaniem trójwymiarowej kuli. EKSPRESJA No. Stanowi o sposobie. nieudacznik. 8 Rzeczy materialne. Bardzo ważną wskazówką jest fakt. genialna. 131 LICZBA EKSPRESJI Ekspresja. która jest sumą wartości numerycznych liczb Duszy i Realizacji Intymnej. z harmonijnego przepływu między impulsem i jego realizacją. Osoba inteligentna. REALIZACJA INTYMNA No. usłużna. ktoś. dobrze się „w nim" czują. w pracy. wspólne przedsięwzięcia. dyryguje. ludzie chętnie podążają za tobą. 11 Inspiracja. oznaczamy kółkiem O. egocentryk. REALIZACJA INTYMNA No. Jesteś ambitny. REALIZACJA INTYMNA No. podatny na wpływy.

EKSPRESJA No. kontestator. misjonarz. 11 pozytywnie: posiadasz inspirację i dużą wiedzę. zarozumiały. okrutny. EKSPRESJA No. egoista. grupy. 9 pozytywnie: nauczyciel. Wspaniałomyślny. filozof. Możesz zostać wielkim podróżnikiem. co robisz. wymiany myśli i akceptacji. negatywnie: gadatliwy. Nie boisz się pracy wymagającej wysiłku. Wzorujesz się na innych. Wchodzisz w nowe doświadczenia bez obawy. jesteś przyjacielski. ambitny. ordynarny i bezlitosny. który potrzebuje kontaktów. zdecydowanie. 33 pozytywnie: jesteś mistrzem. Możesz dać się wciągnąć we wszelkiego rodzaju nałogi i doświadczenia seksualne. odważny. Z wiekiem zyskujesz pewność siebie. Człowiek o szerokich horyzontach i niekonwencjonalnych pomysłach. Samotny i zagłębiony w siebie. czytać. negatywnie: nieodpowiedzialny. miłośnik sztuki i podróży. zmienny. Wymagający. Dobry nauczyciel. rozproszony. Uczciwy. kochasz sztukę. lubiany za wdzięk i talent konwersacji. 22 pozytywnie: budowniczy idei. 5 pozytywnie: otwarty. sztywny. melancholiczny. upośledzony umysłowo. nieprzystępny. energiczny i przedsiębiorczy. surowy. wtrącasz się do nie swoich spraw. Jesteś wyjątkowy we wszystkim. szef klanu. konserwatywny. „Twórczy marzyciel". nieczuły. chłonny na wiedzę. sztuczny. 133 EKSPRESJA No. nie wyjaśnionymi. studiować. Humanista. negatywnie: ulegasz złudzeniu. Łatwo się dostosowujesz do ludzi i do sytuacji. nauczycielem. utopista. nieostrożny i niebezpieczny. racjonalny. nawet jeśli nie skończyłeś odpowiednich szkół. który widzi daleko i wprowadza w życie nowe idee. Człowiek interesu. 6 pozytywnie: głowa rodziny. EKSPRESJA No. negatywnie: skłonny do depresji. medytować. 8 pozytywnie: człowiek władzy. Będziesz dążył do stworzenia wokół siebie atmosfery harmonii i spokoju. 7 pozytywnie: introwertyczny. wynalazca. EKSPRESJA No. wyrozumiały. a nawet prowokujesz je. negatywnie: motywowany pragnieniem zysku i władzy możesz stać się oszustem. natomiast przyjmując nazwisko wybranej przez nas rodziny decydujemy się na kontynuację . 4 pozytywnie: wyrażasz się przez pracowitość. nietolerancyjny. poszukiwacz. negatywnie: skryty. smutny. masz wybitnie rozwiniętą inteligencję. ciekawy świata. negatywnie: brak poczucia rzeczywistości. psycholog. NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY Otrzymując imię (czy raczej podpowiadając je naszym rodzicom) zapewniamy sobie pewien indywidualny potencjał aktywny. Refleksyjny. Interesujesz się rzeczami tajemnymi. towarzyski. zazdrosny. zgorzkniały buntownik. sukcesu. zrównoważenie. negatywnie: nieodpowiedzialny. Jesteś natchniony. egzaltowany. czasem niepowtarzalny i nowatorski. czarujący. nastawiony na rozwój wewnętrzny. Jesteś pozbawiony gustu i smaku artystycznego. uparty. EKSPRESJA No. komunikatywny. zarozumiały. dyskretny. Otwarty umysł. negatywnie: melancholijny. humanista. o ile swoje talenty wykorzystujesz w służbie ludzkości. obojętny. 3 pozytywnie: ekstrawertyczny. idealista. że możesz być mistrzem dla innych. poszukujący prawdy. EKSPRESJA No. materialista. Człowiek 134 o szerokich horyzontach. Wizjoner. negatywnie: fanatyk. lojalny. niezrównoważony psychicznie. Jesteś twórczy. idealista. zamknięty i ograniczony. organizator. poszukiwacz prawdy o świecie i człowieku. Podróżnik. Masz duże potrzeby estetyczne. oryginalny.EKSPRESJA No. Odpowiedzialny. Osoba konfliktowa. waleczny. świadomie zaangażowany. genialny twórca. Lubisz marzyć. EKSPRESJA No. EKSPRESJA No. przyjacielski. przewodnikiem. cierpliwy. uwodzicielski. obojętny. praktyczny. umiejący sprostać swym różnorodnym zainteresowaniom. tolerancyjny. okultysta. kapryśny. samotny. Umysł analityczny. pisać. Podążasz za swoją intuicją.

wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny. wpływa na nasze zachowanie. wspomagać cechy. Aby otrzymać Liczbę Aury. Zapowiedź poważnych kłopotów spowodowanych przez innych. nasza osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie. . Wykorzystujesz innych lub korzystasz z ich pomocy. wyobraźnia.A. Pech materialny. szczęście. Katastrofy. Nieporozumienia z otoczeniem. Skuteczna realizacja planów. romantyzm. Sukces. Rozczarowania w życiu uczuciowym i towarzyskim. które symbolizuje dane imię.D. sukces finansowy i uznanie. Reorganizacja życia. honory. należy po prostu policzyć wszystkie litery imion i nazwiska figurujących w akcie urodzenia. zmysł artystyczny. brzmiących zgodnie z zapisem w akcie urodzenia. NUMER DZIEDZICZNY (N. pracy nad sobą. Słabość fizyczna lub miękki charakter. Walka wewnętrzna między materią i duchem. Niezwykła jasność myślenia. NUMER AKTYWNY (N. pseudonim czy przydomek. Nieustanny ruch. zmiana w dobrym lub złym kierunku. Gwałtowne i głębokie zmiany.= 9/27 136 AURA IMIENIA I NAZWISKA Aura imienia i nazwiska* dostarcza nam dodatkowych wskazówek na temat wpływów energii poszczególnych wibracji na nasze życie.A.D. Skłonność do poświęceń. dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Możesz stać się ofiarą innych. przykład: N. sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) nazwiska rodowego. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia — pomaga nam zrealizować się w tym życiu. by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane.pewnej linii doświadczeń. Dlatego tak ważne jest. i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury. mówi o odziedziczonych możliwościach. Aurę opisuje cyfra oznaczająca liczbę liter w imionach i nazwisku. bogate życie seksualne. Tolerancja. niebezpieczeństwo ze strony otoczenia. jest aspektem pasywnym. nasz potencjał ulegnie zmianie.= 1/19 N. 135 lub pozostawać z nim w sprzeczności. AURA -znaczenia poszczególnych liczb 10 liter: 11 liter: 12 liter: 13 liter: 14 liter: 15 liter: 16 liter: 17 liter: 18 liter: 19 liter: 20 liter: Zaufanie do samego siebie. Skoro przyjęliśmy jakieś nazwisko.

lecz może być związany ze stratą osobistą. numerologia itp. Związek z wojną i pokojem. Przeszkody w pierwszej połowie życia. Ogólnie aura niezbyt szczęśliwa. Szczęściarz. Możliwe całkowite oderwanie od spraw materialnych. życie proste i uczciwe. Autorytet i sukces po wzlotach i upadkach. Szczęście we wszystkim. niebezpieczeństwo związane z wodą. sukces. Kontakt z magią. Religijność. Powodzenie u płci przeciwnej. w zależności od innych aspektów karty. z przewrotami. Szczęśliwe związki z ludźmi. Szczęście lub klęska. Sukces. Komfort materialny. Wierni przyjaciele. Sukcesy zawdzięczasz swojej oryginalnej osobowości. ale także niemoralność. Dobre zdrowie i długie życie. niesienie pomocy innym. potem sukces. Przesadny konserwatyzm. Konserwatywne poglądy i brak elastyczności w sprawach finansowych. Pomoc wpływowych ludzi. Uczestnictwo w buncie. Błędy w ocenie ludzi i sytuacji. Samotność i niepokoje związane ze sferą materii. Aura przeciwieństw. Zmienność we wszystkich dziedzinach.137 21 liter: 22 litery: 23 litery: 24 litery: 25 liter: Sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku. z wojskiem. Ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym. Rozwody i wiele rozstań. Autorytet i władza. zdrada. praktycznie we wszystkich przedsięwzięciach. z walką. Możliwa gwałtowna i nieoczekiwana śmierć własna lub kogoś z otoczenia. 26 liter: 27 liter: 28 liter: 29 liter: 30 liter: 31 liter: 32 litery: 33 litery: 34 litery: 35 liter: 36 liter: 37 liter: 38 liter: 39 liter: 138 40 liter: 41 liter: 42 litery: 43 litery: 44 litery: 45 liter: 46 liter: 47 liter: 48 liter: . co dotyczy wody. Skłonność do mistycyzmu i tajemniczość. zdrada otoczenia. Jesteś zbyt wyrozumiały dla samego siebie. Spadek. sprzeczności. problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej. Wczesne małżeństwo. Szczęśliwe małżeństwo. takim jak astrologia. Wątpliwości i rozczarowania. Sukces w sprawach publicznych. Inspiracja.

1 punktu. co się kryje w tych szufladach. Porównując te dwa grafiki od razu widać. Preferencje). by pewne cechy osłabić. że trzeba dołożyć starań. Teraz zajrzymy. Przy założeniu. jakich jest zbyt dużo. jakich skłonności brak. . ZAWARTOŚĆ Do tej pory poznaliśmy znaczenie liczb. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie (przedstawione na początku książki). Grafik. a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń (por. a jakich zbyt mało. Grafik ten opiera się na ilości i war139 tości numerycznej liter całego imienia i nazwiska (według aktu urodzenia). że mądrość jest rzadszym przymiotem człowieka niż ukierunkowanie na aktywność ego). Lekcje Karmiczne). porządkujące trzy piętra. którą zadaliśmy sobie na to życie. a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowia140 da. jakich cech. którym się będziemy za chwilę posługiwać. rozdz. które posiadamy w nadmiarze. Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia. trzy „szuflady naszej osobowości. by zrealizować sens naszego istnienia. Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy nad kartą. Brak problemów. a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę. jak i o naszych poprzednich wcieleniach. oraz liczby imienia i nazwiska. rozdz. ponieważ daje nam wgląd w intymna zawartość naszego programu nauczania w obecnym wcieleniu. Sukces i uznanie w życiu publicznym. gdyż zakłada się. że średnia doskonałości = ilość liter (w tym przypadku 19) podzielona przez 9 (ilość liczb pełnego cyklu) = 2. każde pole powinno zawierać 2. dotyczących kierunku życia i charakteru poszczególnych jego etapów. OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości. Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy.1.49 liter: 50 liter: Sukces w polityce. by wyrazić potencjał perfekcyjny (zwyczajowo odejmujemy 1 punkt siódemce i dodajemy go jedynce. wyhamować (por. przynosi nam szczegółowe informacje zarówno o naszych słabościach i atutach. czyli jej potencjał. jakim potencjałem dysponujemy.

nie panuje nad swymi emocjami. które zmuszą nas do takiego. ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności. tzn. Na przykład. Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje. W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych. ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH Jeśli brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego. * Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy. + 5 brak: -4. Będą się one powtarzać tak długo.1x9) 3 liczby parzyste (2x2. w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu. uzyskania autonomii. jest niezdecydowana. W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć. Przywołasz też sytuacje. że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję. Może przynieść trudności w małżeństwie. dając jednocześ142 nie możliwość uświadomienia sobie. przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę). powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby. 4x5. W obecnym życiu skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi. Może być nadwrażliwa lub przeciwnie. pierwiastka realizacji. dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy. Realizacji Intymnej lub Ekspresji.W przypadku Jolanty: zbyt mało: ~ 6. dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu". życia we dwoje. emocje. Albo przeciwnie — będziemy otoczeni bogactwem po to. która raczej zdaje się na innych. dialog Wskazuje na nieumiejętność kooperacji. Te puste pola oznaczają. które dają ci władzę. * Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. możemy się urodzić w rodzinie bardzo biednej. W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. poddaje się wpływom. w którym mieliśmy niedociągnięcia. 1x6). 2x7. a nie innego działania. działania Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności. Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste Lekcja: podporządkowanie. To jest trochę tak. łatwo się podporządkowuje.praktyczne (liczby parzyste) Jolanta Natalia Pepel jest idealistką. by je stracić i w ten sposób poznać jego prawdziwą wartość. podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności. Jesteś osobą. . a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć. czym jest pieniądz. W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania. włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe. Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne. które zostaną nam udzielone w obecnym życiu. do wykształcenia w sobie pewnych cech. przyjmuje postawę negatywną. liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je. jeśli mamy zaplanowane korepetycje ze zrozumienia. obronną. gdyż jej imiona i nazwisko zawierają: 16 liczb nieparzystych (6x1. umiejętność porozumienia. 3x3.idealistyczne (liczby nieparzyste) .~9 nadmiar: + 1. zdolności dyplomatyczne. przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie.-8 Ponadto możemy podzielić liczby (i odpowiadające im litery) na: . 141 LEKCJE KARMICZNE Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. dialogu. zupełnie nieczuła. że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych. że dana osoba wibruje negatywnie. jak korepetycje z przedmiotu.

by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości. piękna. Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie Lekcja: zmiany.) Lekcja ta wskazuje. zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji. Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie. Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo. ale życie zmusi cię do tego. Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym. plotki. sięgania po wiedzę wewnętrzną. nie wątpić w ich szczerość. dzieci lub innych członków rodziny. jak ważne jest budować solidny fundament. Nabrać pewności siebie. Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa. który niegdyś nie został wykształcony. zgoda. wiedza wewnętrzna. że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie. bez stawiania im zbyt wielkich wymagań. 143 Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę. Będziesz musiał również służyć innym. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. doświadczyć wielu zmian. poprzez jej nadmiar. stabilizacja. nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii. nowe idee i możliwości. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej. zrozumieć. odpowiedzialności. Trudności w dziedzinie zmysłowej. że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą. obowiązek i odpowiedzialność. podejmować czyny i organizować ich wykonanie. doznania zmysłowe i nadzmysłowe. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce. wolność. miłość. w pracy lub w życiu codziennym. seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. zrozumienia. Problemy natury miłosnej. by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy. cierpliwość. dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd. tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi. Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi. by świadomie uczyć się tej lekcji. Jest to liczba zaufania do wiedzy. Teraz trzeba będzie zrozumieć. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość. lecz próbować dostosować się. Odwaga. by w przypadku "problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu. organizacja. Osoba „odrabiająca" tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany. Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie. Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role. przyjemności życia. uspołecznienie. a także zaufania do samego siebie. Lekceważyłeś partnera. Inaczej mówiąc. szukać kompromisu. Jesteś nietolerancyjny. która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. złe warunki pracy lub też poprzez jej brak. skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na budowanie tego aspektu 144 swojej osobowości.Jeśli brak liczby 3: — dosyć rzadkie Lekcja: komunikacja. stwarzać własną rzeczywistość. ale także uważać. Jeśli brak liczby 4: — częste Lekcja: praca. nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak. że poznanie świata. przechwalanie się lub intrygi. jakimi są. Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne. piękno. przesadnym „luzakiem". bez oceny — to hasła dla tych. trzeba być posłusznym i milczeć. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem. gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa. Gdy się jest podwładnym. którzy mają lekcję związaną z liczbą 6. by zdobyć akceptację otoczenia. by nie naruszać wolności innych. postawa twórcza. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian. Jeśli brak liczby 7: — częste Lekcja: mądrość. co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. . Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste Lekcja: harmonia.

Z chwilą. na żądanie. mistycyzm. czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. Mówi ona o ludziach. by osiągnąć swój cel. dopóki nie nauczysz się współczucia. rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń. twoje serce wypełni się miłością. W obecnym życiu będziesz postawiony wobec sytuacji. Jeśli lekcja zostanie zrozumiana. że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności. jest wystarczająca. snobistyczną. 146 Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą: □ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym. które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł. Pole jej działania jest więc ogromne. gdy to pojmiesz. nieczystym. zauważenia jej potrzeb. że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną. które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. pieniędzmi. zamkniętą na innych. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości. Nie jest on ani czymś godnym pogardy. niezdecydowanie. Karma jest konsekwencją naszych wyborów. że istnieją rzeczy. Każda nasza myśl. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku. Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości. które rządzi światem materialnym. w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji. Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje. rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości. która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami. w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach. które nie mogą zrealizować się natychmiast. Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu. czyli prawo przyczyny i skutku. □ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji. 16. tolerancja. Oznacza to. lub o tych. 14. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni. Możliwe są też sytuacje. z dala od innych. zarozumiałą. Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13. władzą (czyli także ambicją i krytyką). odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną. DŁUGI KARMICZNE Liczby Karmiczne wyrażają tzw. Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie. Aby obejrzeć ich skutki. którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. □ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia. pieniądze. W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych. spełnienie. empatia. a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego. altruizm i zrozumienie. Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie Lekcja: ewolucja. karmę. zrozumienia dla drugiej osoby. musieliśmy zgłosić się osobiście. ale również z prawodawstwem. a także w ostrym przebiegu choroby. Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość. Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń. lub też poprzez roztrwonienie majątku. ale wysiłki twoje będą bezowocne. lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza. Jest to liczba kojarzona z materią. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie. Jeśli brak liczby 8: — częste Lekcja: wartości materialne. który utracony zostanie z równą łatwością. w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną. w którym poczujesz. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy. ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany. którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą.W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości. Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. Będziesz zmuszony (np. władza. 145 Może to być też lekcja karmicznej choroby. . Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. Jesteś osobą egoistyczną. każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek. używa ona wielu ciał i dusz. z jaką został zdobyty. że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. że wiedza wewnętrzna. gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia.19 i 26. upartą. ojcostwem i mistycyzmem. humanitaryzm. wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią.

zazdrość. Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę. nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników. sprawiając cierpienie innym. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości. żyła kosztem innych. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje. Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc. precyzyjnie określonym celu. rutyny. tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. miłości. jakie spowoduje: zmiany pracy. Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. 16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). które źle się skończą. Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt zwrotny). być może opuściła rodzinę. wykluczającym egoizm. że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności. alkohol i inne używki. narkotyki. Trudności. Liczby Realizacji Intymnej. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób. ambicję i współzawodnictwo. że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę. nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia. Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół. oraz uczyć się korzystać z wolności tak. że skupiasz siły na jednym. Drogi Życia. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). Liczby Wcielenia. 13 to 1 . W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie. które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości. 13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą. by trud zaczął się od nowa. Drogi Życia. Liczby Wcielenia. że sytuacja się stabilizuje. Od- . co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania. Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. rytmu życia wokół ciebie. W chwili.ekspresja twórcza.□ Dnia Urodzenia. Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej. Liczby Wcielenia. metodycznością i cierpliwością. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. statusu społecznego). które nie poddają się poznaniu zmysłowemu. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. gdy będzie ci się wydawało. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne. 147 14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. Przywołasz więc takie doświadczenia. Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym. aby nie naruszać terytorium innych. Liczby Realizacji Intymnej. domu. Nie umiesz zaakceptować zobowiązań. które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia.człowiek i 3 . ucieczkę od świata. które poruszą życie jak glebę przed siewem. Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość).utrudni życie aż do momentu. zaspokajając je bez umiaru poprzez seks. Oznacza ona. Drogi Życia. zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację. gdy lekcja zostanie zrozumiana. Liczby Realizacji Intymnej. Oznacza ona. Zapowiada to również trudności materialne. Dnia Urodzenia duma. przyjdzie nowa seria wydarzeń. Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym. Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie. nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich. Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym.

dominująca. Utracjusz. że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. hojność i szacunek. gdyż będziesz lekceważony i pomijany. nauczyć się tolerancji i cierpliwości. Dla Jolanty będą to liczby 1 i 5. Nadmiar liczby 5: Potrzeba zmiany dla zmiany. Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu. ekspansji. a także zręcznej i skutecznej realizacji. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią. byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie. które nie umieją słuchać. ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne. marnotrawiący energię. Nadmiar liczby 4: Osoba uparta. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny. 26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. aby złagodzić ich wpływ. Władza i moc przyjdą wtedy. Osoba ograniczona. Opisują cechy. Trzeba wystrzegać się narzucania swych opinii i pomysłów innym. egocentryczna. które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. 8 jest liczbą władzy. emocjonalny i intelektualny. otworzyć się na jego potrzeby. Nadmiar liczby 3: Osoba nieodpowiedzialna i chaotyczna. opanować impulsywność. bez określonego celu. Nadmiar tej liczby zapewnia ogromną odwagę i dużo energii. Możesz również ponieść straty materialne. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości. lubi . gdzie liczby występują w nadmiarze. która realizuje się tylko przez wysiłek. powierzchowna. pracę. Na ogół są to osoby gadatliwe. którym jest zrozumienie życia. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym. nad którymi powinniśmy pracować. By spłacić dług. była egoistyczna. Nadmiar liczby 1: Osoba autorytatywna. by wyróżnić samą siebie. ukrytych pasji danej osoby. sztuczna. by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi. łatwo zauważyć jedno lub kilka pól. w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień. pedantyczna. Zdrowie może ucierpieć przez nadmiar wysiłku. Nadmiar liczby 2: Osoba nadwrażliwa. Daje nam ona odwagę. Liczby Wcielenia. egoistyczna. będziesz rozprzestrzeniać światło. Może sprawić. schyłek życia może być bolesny i trudny. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie. agresywna.148 budowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi. jak tego pragniesz. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak. Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione. Jest to jednocześnie korzystna 149 wibracja dla spraw finansowych. gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną. W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. posiadająca nadmiernie wybujałą wyobraźnię. tyranizująca otoczenie. Posiada zbyt radykalne opinie i jest przesadnie niezależna. zamknięta w swych przekonaniach i poglądach na świat. 19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). Powinna się wyzwolić z niewoli rutyny. należy przejąć inicjatywę. Liczby Realizacji Intymnej. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada sytuacje. entuzjazm i pragnienie władzy. do oddania się całkowicie we władanie innej osoby lub grupy. wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka. zarozumiała i wykorzystywała innych. Osoba niezwykle impulsywna. okazując im miłość. a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. Dotyczy ona relacji międzyludzkich. Te liczby wskazują na intensywność i charakter Preferencji. twoja odwaga będzie poddana próbom. energii. PREFERENCJE Patrząc na grafik na stronie 140. Najmniejsze drobiazgi są poddawane krytyce i analizowane. Drogi Życia. że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. Jej obecność oznacza. Bierna. Może mieć tendencję do podporządkowania się. zarozumiała. Przesadnie emocjonalna. Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian.

według własnych pomysłów i z własnej inicjatywy. jaka jest. Nadmiar tej liczby może także skłaniać w kierunku zaspokajania swego ego poprzez snobizm i gwiazdorstwo. by powściągnąć gwałtowność i ambicje dyktatorskie. zamiana związku małżeńskiego na braterski lub siostrzany — w następnym wcieleniu). Nasze obecne dzieci mogły być naszymi rodzicami w którymś z poprzednich wcieleń lub naszymi nauczycielami duchowymi. 6 oznacza to. Określając rodzaj wibracji (moment) danego spotkania. Oznacza to. jakim jest własny rozwój. Na przykład dzieci wyciągane kleszczami są na ogół duszami. umysł krytyczny. początku ujawnienia się choroby itp. Informuje on nas między innymi o tym. by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. konieczna jest znajomość dokładnej daty jego „poczęcia". w jaki rodzą się dzieci również nie jest obojętny. a nie inna osoba pojawiła się w naszym życiu. dla którego ta. Łatwo wtedy stać się śmietniskiem ludzkich krzywd i cierpienia. na przykład: poznania partnera. nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. możemy zrozumieć jego charakter. nade wszystko ceni własną wolność. Nadużywanie seksu. zwierzchnikami czy rodzeństwem. Zbyt wielkie pragnienie władzy i ambicja oraz przesadne zaufanie do własnych sił mogą doprowadzić do spektakularnej klęski. Sposób. gdyż nie akceptuje rzeczywistości takiej. które rodzą się zbyt wcześnie lub bardzo szybko są ciekawe. 151 SPOTKANIA Żadne doświadczenie nie jest przypadkowe. nierzadko bolesne rozszyfrowywanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. obserwacji. Jest wiecznie niezadowolona. które niechętnie wracają na ziemię. Te. Dzieci To my wybraliśmy sobie rodziców. które wprowadza liczba 4 (a właściwie dzięki obecności tych ograniczeń i konieczności ich zaakceptowania) mamy szansę wypracowania w sobie wewnętrznego oparcia. Egoista. które ocierają się o śmierć przy porodzie. Jej sukces zależeć będzie od umiejętności koncentracji i właściwego określenia swego stosunku do materialnej sfery życia. a także odgadnąć powód. Nadmiar liczby 6: Jest to liczba opieki i odpowiedzialności. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mogą być leniwe lub mieć problemy w relacji z matką (zależność lub obojętność emocjonalna). Aby uzyskać informację o charakterze danego związku czy wydarzenia. Rodzące się z pępowiną owiniętą dookoła szyi oraz te. Nadmiar liczby 8: Nadmiar ósemki utrudnia w młodości odnalezienie swego powołania. Jeśli odbyło się to w Roku Osobistym No. W momencie.hazard.. zachłanne. Skłania do badań naukowych. zamartwianie się i zajmowanie problemami całego świata. Osoba ta musi uważać. Załóżmy. że wraz z pojawieniem się dziecka zaczynamy . stanowiące swoistą odmianę służby innym. z którymi być może wcześniej umówiliśmy się na to doświadczenie. Nadmiar liczby 9: Wskazuje na trudności w odróżnieniu prawdy od fałszu. Powoduje nadmierną (i niepotrzebną) szczodrość. spieszą się. Zdarza się także. 152 Wraz z ograniczeniami. by zdążyć wszystko przeżyć. Prowadzi ku inicjacji mistycznej. dla której chcemy zinterpretować dany fakt. I zaczyna się skomplikowane. Jeśli przewaga liczby siedem jest bardzo znacząca (co zdarza się rzadko). że dusze. bardzo trudnym we współżyciu. tracąc sprzed oczu swój własny cel. Także relacje między naszymi dziećmi bywają skomplikowane ze względu na bagaż doświadczeń kolejnych inkarnacji (np. zawarcia związku małżeńskiego. używa przyjemności życia. jaki stosunek ma przychodzące na świat dziecko do ponownego wcielenia się. zrozumienia rzeczywistości materialnej. że kontynuujemy wspólną naukę zamieniając przeżyty niegdyś związek małżeński na relację rodzicielską. wcielają się w ciała naszych dzieci. mamy do czynienia z wielkim indywidualistą. Ma kłopoty z przystosowaniem się do otoczenia i do sytuacji. Doświadczeniem jest także spotkanie na swej drodze drugiego człowieka. a więc jej nadmiar może wskazywać na nadopiekuńczość i przywiązywanie wagi do błaho150 stek. ale drogą indywidualną. że Liczba Drogi Życia naszego dziecka (czyli jednocześnie liczba zajścia danego wydarzenia dla nas) jest 4. gdy sami się nimi stajemy oznacza to. Osoba ta powinna czynić wysiłki. trzeba także określić Numer Roku Osobistego dla osoby. założenia firmy. narodzin dziecka. mogą być istotami nie do końca zdecydowanymi na kolejne doświadczenia ziemskiego losu. alkoholu i narkotyków. intensywne życie wewnętrzne. Nadmiar liczby 7: Liczba ta daje umiejętność analizy. że wszystkie doświadczenia związane z urodzeniem i wychowywaniem danego dziecka będą budowaniem fundamentu dla przejawienia się naszego potencjału wewnętrznego.

Obdarza nas możliwością poznania. które posiadają Liczbę swej Drogi Życia No. Im bardziej wartościowy stop ma powstać. Przede wszystkim jednak jest sprawdzianem naszej szczerości wobec samych siebie oraz tolerancji wobec inności i odrębności drugiego człowieka. rzeczywistej roli matki (a w przypadku ojca — rozwiązanie problemów z własną matką. obserwacji. Oduczamy się posesywności. które pojawiają się (aby się spalić) w tyglu małżeńskiego współżycia są wprost proporcjonalne do rozmiarów naszych złudzeń i wytrwałości. może być doświadczeniem samotności w wyniku częstych wyjazdów jednego z partnerów. 1 oznacza to. zawłaszczania drugiej osoby. Dlatego też polecam ją tylko jako wstęp do głębszej analizy porównawczej dat urodzenia oraz imion i nazwisk interesujących nas osób. zbudować porozumienie. Jeśli jest to Rok Osobisty No. wystawia na próbę nasze poczucie własnej indywidualności. których spotykamy. Wszystkie konflikty. za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. nauczyciela. Najbardziej uniwersalną metodą prognozowania jakości związku z drugim człowiekiem jest porównywanie Liczb Drogi Życia. samodoskonalenia wewnętrznego. Wiedza o naszych partnerach i rodzaju związku. to lustro. akceptacji swej kobiecości. Równocześnie związek intymny. jak każda z uniwersalnych metod. 7(1 +5 + 5 + 1 +9 + 5 + 8 = 34 = 7) przewiduje pewien rodzaj dystansu między partnerami. zarówno tej osoby. wkrótce okazuje się ona nie wystarczająca. jak i nas samych. w miarę trwania danego związku obumierają iluzje. 153 W praktyce oznacza to. Jesteśmy im potrzebni tak samo. (lub spotkanie dwóch osób). 154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „JEDYNKĄ" Alegorią tego związku może być sytuacja dwóch ambitnych kierowców wsiadających do jednego samochodu. Być może już po kilku kilometrach będą wyrywać sobie kierownicę. ingerencji w czyjeś życie. Dlatego przypomina on piec hutniczy. umiejętności wyciągania wniosków z doświadczeń. Jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze. chyba że obydwie strony będą starały się znaleźć w nim oparcie. ale także związek partnerów w interesach. TY I TWÓJ PARTNER Spotkanie z drugim człowiekiem jest pięknym i bogatym doświadczeniem. w którym odbijać się będą wszystkie nasze wady i błędy przeznaczone do korekcji. Powoli. wzajemnej uwagi i zrozumienia. testuje lojalność i identyfikację z ogólnie przyjętym systemem wartości. autonomii i wolności wewnętrznej. wychowawcy. nauczyć się wzajemnej akceptacji obszarów wolności. tym fundamentem. Doświadczenie to stwarza odpowiednie trudności. zrozumienia czym jest rola rodzica jako opiekuna. Dziecko stanowić będzie dla nas zwierciadło. z którą odrzucamy prawdę. Im szybciej odważymy się spojrzeć jej w oczy. a nawet kobietą jako taką). że powinniśmy lepiej poznać samych siebie. jak oni są potrzebni nam. normującym stosunki międzyludzkie. których po prostu spotykamy na swojej drodze. Jeśli to samo dziecko o Liczbie Drogi Życia 4 urodzi się w naszym Roku Osobistym No. a może być związkiem czysto duchowym lub intelektualnym i realizować się na odległość. 2 — akcent będzie położony na umiejętność dialogu. kontrolowania naszych pragnień i emocji z nimi związanych. Może on się ujawnić jako obcość i alienacja w zakresie samego współżycia. jest to sygnał.naprawdę tworzyć rodzinę. tolerancji. intuicyjnego porozumienia. Nasi bliscy nie są przypadkowymi ludźmi. skłonności do manipulacji i autorytaryzmu. 5 często jest doświadczeniem zmysłowym i raczej krótkotrwałym. a pragnienia zmieniają się w rozpoznanie naszych prawdziwych potrzeb. są nam potrzebni do naszej ewolucji. na stworzenie zdrowej emocjonalnie relacji. tym prędzej spotkamy właściwą osobę. Te z kolei obnażają naszą wewnętrzną prawdę. fałszywe wyobrażenia o sobie samych. przed którym stoimy nadzy i prawdziwi. który dzięki temu wydarzeniu budujemy. Nieudane związki nie oznaczają . zrównoważonej uczuciowości. Uczymy się szacunku dla innych i tolerancji. związek zawarty 15. spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć. że partnerzy byli dla siebie niewłaściwi.1958 r. że tą podstawą. Wówczas związek ten może stać się niezwykle twórczy. które zmuszają nas do wykształcenia w sobie tych właśnie cech. zdobycie autonomii lub unicestwienie naszego despotyzmu. tym większego ognia potrzeba. Ma on nas nauczyć dystansu. w którym wypala się nasze „złoto" wewnętrzne. że przynosi nam ono doświadczenie odpowiedzialności rodzicielskiej. Jednak. jest poznanie samego siebie. stawia nas przed mnóstwem trudności. Miłość Związek małżeński czy miłosny jest jednym z najbardziej kompleksowych. Związek zawarty w wibracji No. harmonii w rodzinie. Dzięki związkom uczuciowym uczymy się współżycia i rozumienia innych. jaki nas z nimi łączy. że np. a więc najbardziej skutecznych doświadczeń w naszym życiu. Ludzie. a po kilkunastu następnych .05. cierpienia i emocje. a my im.

„dwójka" ma intuicję. aby nie przyjąć zbyt dosłownie swej przywódczej pozycji — księżycowe „dwójki" są wbrew pozorom bardzo wrażliwe na punkcie swojej wolności. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „PIĄTKĄ" „Piątka" jest kolekcjonerem doświadczeń. możecie razem wiele dokonać. którymi będzie chciała nieustannie dzielić się z „jedynką". Już sam fakt. Życie „jedynki" ulegnie z pewnością spowolnieniu. że nie możecie razem robić pieniędzy. uczestnictwo w życiu kulturalnym. docenią talenty i inicjatywę. Skłonność „jedynki" do zajmowania pozycji lidera może być dla niej męcząca i irytująca. Wszystko to się uda. najlepiej czuje się w wirze zdarzeń i ludzi. „Czwórka" cierpliwie. potrzeby artystyczne.. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DWÓJKĄ" Związek „jedynki" z „dwójką" ma szansę w pełni usatysfakcjonować was oboje. Pionierskie. Wasz związek może zamienić się w nieustającą rozmowę. jeśli wytrwacie do tej chwili. Ten związek wymaga ogromnej pokory i rezygnacji z czysto egoistycznych celów. Jeśli „jedynka" jest kobietą. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek będzie dla was niezwykłym doświadczeniem. że zdołaliście zbliżyć się do siebie. odkrycie sfery wartości duchowych.. uzna jego przywódczą rolę w waszym związku i z pasją pomoże mu w realizacji jego ambitnych planów. irytacja. Prawdopodobnie nie będzie błyszczał w towarzystwie. Nagle może się okazać. czarująca „trójka" jest znakomitym partnerem dla „jedynki". „Jedynka" z kolei nie znosi ciągłego pouczania. niż odbieranie hołdów. by „jedynka" traktowała „trójkę" poważnie. lecz dzięki temu być może osiągnie więcej. wspólnie podróżować. Jest to związek bardzo inspirujący dla obu stron. „Siódemka" wniesie w wasze życie to. wspólne zamiłowania literackie lub naukowe. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „TRÓJKĄ" Magnetyczna. że „jedynka" króluje bez królestwa. zdobyć popularność. podnoszeniu komfortu domu. stymulować nawzajem swą twórczą działalność. 155 ZWIĄZEK „ JEDYNKA " Z „CZWÓRKĄ " Związek tych dwóch osób w swej najlepszej z możliwych wersji pozwoli obojgu na pełną realizację siebie i swoich ambicji. choć niekoniecznie da to wymierne efekty w sferze materialnej. Może być też tak. Atrakcja jest tu zresztą wzajemna — „trójka" doceni zalety swego partnera. jest bardzo znaczący dla was obojga. „Jedynka" ma inicjatywę. związek z mężczyzną spod „dwójki" może oznaczać pewne odwrócenie tradycyjnych ról — prawdopodobnie kobieta będzie głową rodziny lub przełożonym w pracy. Jednak „jedynka" również musi się czegoś w tym związku nauczyć — najczęściej cierpliwości. którą łączą szczytne ideały. Być może nie raz będziecie musieli oddać kierownicę. lecz jeśli stać was na to. zdo156 bywcze ambicje „jedynki" mogą znaleźć oparcie i zrozumienie. możecie odnieść publiczny sukces. Ważne jest. pod warunkiem. W życiu rodzinnym wasza energia skoncentruje się na rozwoju intelektualnym. że sprawia wam to większą satysfakcję. a nie za napuszone ambicje. obcość. szczególnie jeśli jesteście związani uczuciowo. metodyczności i akceptacji dla swego partnera. która lubi otaczać się ludźmi atrakcyjnymi i dodającymi jej splendoru.jeden z nich śmiertelnie obrażony pójdzie na piechotę. że jej pozycja na tym nie ucierpi. jeśli obie strony zaakceptują odrębność i wolność partnera. metodycznie i rozsądnie pokieruje energią „jedynki" i sprowadzi jej inicjatywę na drogę konkretnej realizacji. zdobywaniu wykształcenia. nie będzie chwytał w lot jej genialnych pomysłów ani zmieniał z łatwością planów życiowych. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SZÓSTKĄ" W najlepszym przypadku będziecie parą. kontemplację swego losu i wartości kulturowych. „Jedynka" ma ambicje i nowatorskie pomysły. Niech jednak uważa. Może to irytować „jedynkę". W najgorszym — może nastąpić frustrujący obie strony brak zrozumienia dla potrzeb partnera. że sprawiedliwie podzielą się miejscem za kierownicą. „dwójka" pomoże je zrealizować. uszanują nawzajem swoje potrzeby. poświęcającej się. „Jedynce" to właściwie odpowiada. „Czwórka" będzie adorować „jedynkę" za prawdziwe wartości. czego potrzebuje „jedynka"-— filozoficzne spojrzenie na świat. dowartościowania. Oczywiście. W interesach lub działalności artystycznej wzajemna inspiracja i duże prawdopodobieństwo udanych przedsięwzięć. Nie znaczy to. ale nie raz przyjdzie jej odczuwać wdzięczność. mogą one okazać się dla was . Ze względu na walory waszych osobowości. która okaże się bezcenna. na swój sposób ambitne i samowystarczalne. „Piątka" wymaga ciągłego zainteresowania. ale z czasem niespodziewanie okaże się. analizę przeżyć „piątki" i waszych wspólnych. „Szóstka" z łatwością przyjmuje rolę osoby cierpiącej. gdyż z pewnością nie było to oczywiste.

„piątka" jest mistrzem słowa. wahaniom. pewni swoich sił i możliwości. słoneczna natura „jedynki" oczekuje raczej poklasku. Jeśli uda wam się sprawiedliwie rozdzielić role. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" . Królewska. intuicja — to wszystko sprawi.nieważne. ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu. że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera. ma ogromną intuicję. sympatii. zarówno materialnych. Współpraca. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W „dziewiątce" niewątpliwie znajdzie „jedynka" entuzjastę swoich twórczych planów i doskonałego towarzysza w zdobywaniu bogatych doświadczeń. Jest tu szansa na harmonijny. z których każda na swój sposób jest żądna władzy. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium. skłonną do wszelkiej współpracy. bo rozstać będzie wam się bardzo trudno. przedmiotów. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów. a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem. „Dziewiątka" żyje jednak wśród ludzi i dla ludzi i być może nie będzie chciała się oddać na wyłączność. To wszystko ma „czwórka". zmysł praktyczny i talent artystyczny. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Oboje macie zmienną naturę. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy. nauczyciela. jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. ambitny związek. podczas gdy „ósemka" skłonna jest żądać rzeczywistego posłuszeństwa. wykorzystajcie więc waszą moc. solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna. niepewna siebie. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „ÓSEMKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami. zwątpieniom. by umilić sobie nawzajem życie. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki". gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament. delikatną. by tworzyć prawdziwe wartości. Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie. wasz związek będzie pasjonujący. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący. a „dwójce" wypada się na to zgodzić. „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. ona zaś przejrzała się w „dwójce" 157 jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. Włóżcie wiele wysiłku w to. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów. „Ósemka" jest bardzo skoncentrowana na sprawach materialnych. komfortowy. Razem jesteście niezwykle skuteczni. które kolekcjonujecie. obszaru wolności i odrębności. a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. miejsc. przywiązujecie się do wnętrz. W rzeczywistości związek z „dziewiątką" to unia — stan psychiczny „dziewiątki" będzie reagował jak barometr na to co dzieje się między wami. opartego na poczuciu winy lub obowiązku. przyjaźń. że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" „Dwójka" jest osobą taktowną. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ" Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. „jedynka" może czuć się zazdrosna o jej uczucia i zainteresowanie okazywane innym. często jest niezdecydowana. choć przejawia się to u każdego z was inaczej. Oboje jesteście sentymentalni. Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek. uczuciową. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze zdradą. trzeba wiele dobrej woli z obu stron. Z czasem może się okazać. a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie. entuzjazmu. ambitni. Pozwólcie sobie go stworzyć. wzajemna pomoc.

nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna. nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. „Trójka" musi się pogodzić z tym. współdziałanie. a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. satysfakcjonujący was oboje spektakl. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. intuicja. natomiast łączą was zainteresowania. „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję. dalekosiężne plany. współpracy i realizacji wyznaczonych celów. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. Jeśli się jednak dogadacie. dziennikarstwa. o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie. Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki. dom sceną. Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. To. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jeśli wykorzystacie to. że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety. czego jej samej czasem brak: lekkość. Podróże. nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jesteście parą. a znajomi i przyjaciele — widownią. odpowiedzialności i spokojem „szóstki". Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi. powściągliwa. do czego przywykła. nietowarzyska. 159 ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Bardzo stymulujący związek dla was obojga. gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Wasze życie będzie nieustającym spektaklem. chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. dyplomacja. Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby. a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. to na ogół jest to poważna sprawa. wasze życie będzie bogate i różnorodne. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. „Trójka" potrafi to docenić. sprawić. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to. jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii. ideały. skuteczność. rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. co w was najlepsze. pracowitość. Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku. ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć. twórczość artystyczna. 158 ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ" Jest to znakomity układ dla spraw materialnych. zdobywanie wykształcenia. potrzeba tworzenia wspólnoty. że trud był opłacalny. że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności. byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji. doświadczeń. ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. oddanego współpracownika. jak podzielicie role. wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. „ósemka". a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy. swobodę. może dodać atrakcyjności temu związkowi. zależy od tego. znajdzie znakomitego wspólnika w interesach. Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić. Jeśli tworzycie rodzinę. że „siódemka" bywa wycofana. działalność na polu literatury. Z czasem może się jednak okazać. . czy będzie to ciekawy.Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. że będzie się czuła odrzucona. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt. komfortowo i ze smakiem urządzony. wasz dom będzie dostatni. Ważne jest. „Trójka" musi wiedzieć. która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" To może być niełatwy związek. To. dystans wobec nietrwałych wartości świata materii. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie. zgodnego i kochającego partnera.

ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ" Wspólnota celów i metod działania sprawi. które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej. należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. ale także irytujące. naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról.ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ" W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ" Wasze poczucie sprawiedliwości. bez pośpiechu. a nie kogoś. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ" Razem potraficie dosłownie „zbudować". uniwersalne. „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne. Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. obojgu przyniesie dużo korzyści. filozofii. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację. oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia. Jeśli udało wam się spotkać. który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem. choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ" To. uczyć. jakie niesie ze sobą wasz związek. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny. że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku. wierna i lojalna. sztuki. to wasza odmienność. z których jedna drąży głęboko. planów. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. także w dziedzinie nauki. lojalność i odpowiedzialność sprawia. Spokojnie. by pomagać innym. 160 „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera. że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna. czego oczekujecie. radzić. wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera. I na pewno nie będzie to dom pusty. Po pokonaniu trudności. trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. natomiast zawsze jest razem. która nie okazuje sobie wylewnie uczuć. wypracować wasze szczęście. o przeforsowanie swoich pomysłów. „czwórka" — skutecznym realizatorem. „Trójka" musi zapomnieć. tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych. że porozumiecie się bez zbędnych słów. Na ogół z korzyścią dla obu stron. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. co jest atrakcyjne w tym związku. by zbudować dom —także w sensie dosłownym. kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów. koncepcji. 7 jako uwolnienie od materii. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. Bywa to fascynujące.. lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. a druga lata wysoko. który 161 przyniesie każdemu z was to. Błyskotliwa. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego. którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć.. a czasami także dla. „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. Być może będziecie typem pary. . reszty świata. Aby opuścić błędne koło. że jest „gwiazdą". Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera. Będziecie mieli chęć i możliwości. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ" Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię. innym razem będzie się wściekać. Taki.

To jest właśnie to. możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. Mając wystarczająco dużo dla siebie. Stworzycie sobie nawzajem warunki do rozwoju intelektualnego. Ale nie jest to niemożliwe. Intelektualizm. budując sieć uzależnień i zobowiązań.macie szansę na poważną. inspirującą i twórczą współpracę. „Piątka". którymi będziecie dzielić się z innymi. co wam grozi. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to związek o dużej sile wewnętrznej i niemałych zadaniach do spełnienia.. chyba że inne aspekty waszych kart będą działały na korzyść.. rozpamiętując ataki na waszą wolność.. nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla potrzeb „piątki". by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym. Po pokonaniu trudności . 163 ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku. inspirujący. chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". harmonią i potrzebą współpracy. pracy twórczej i zdobywania doświadczeń. Nie należy oczekiwać tu wielkich sukcesów materialnych. W waszym związku mogą się pojawić problemy także wtedy. choć niekoniecznie przewidziany na całe życie. a każde z was będzie potrafiło realizować się na zewnątrz. Ten wspaniały związek może się skończyć nagle tak. piękna. Taki związek może być niezwykle twórczy i trwały. „Szóstka" może czuć się niepotrzebna. może „uwiesić się" swego partnera. którą chciałoby się czasami zburzyć. to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera.. Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym.. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to bardzo żywy. „Piątka" może się wydawać „dziewiątce" zbyt przyziemna. jeśli spotykacie się jako osoby dojrzałe. 162 ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „ÓSEMKĄ" W najlepszym przypadku. bezpiecznego i wygodnego domu. by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery. ZWIĄZEK „PIĄTKĄ" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „piątka" nauczy się czasem milczeć. że „piątka" powinna z łatwością zrozumieć potrzebę wolności swego partnera. jeśli wasze rozmowy będą szczere i nie staną się polem czysto emocjonalnej walki. bogaty w różnorodne doświadczenia związek. że jeszcze długo po zakończeniu waszego związku będziecie w samotności kontynuować rozmowę z partnerem. analizując wasze wspólne doświadczenia. doceniając twórczą siłę i skuteczność „ósemki". W najgorszym przypadku wasz związek może być zwykłym marnowaniem energii. Aktywność intelektualna „piątki" będzie znakomicie rezonować z wyobraźnią i wizjonerstwem „dziewiątki". Często jednak „piątki" są wrażliwe wyłącznie na punkcie wolności własnej. przekonanych o słuszności swoich metod analizy. a nic gorszego nie może jej się przytrafić. oparty na zaufaniu i niezależności. Należy także uważać. by je pogodzić. by realizować swoje cele. że nie jest panem siebie — może mieć dość. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. posiadające samowiedzę i sprecyzowane plany. jest szansa na niebanalny i trwały związek. możecie odczuwać wzajemną irytację i brak szacunku dla przedsięwzięć partnera.ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „PIĄTKĄ" Wyobraźcie sobie związek dwóch ambitnych. Ten związek postawi je wobec wyboru albo-albo. „dziewiątka" „piątce" zbyt egzaltowana. Szansa jest o tyle duża. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością . Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To. na przykład tłukąc talerz. ZWIĄZEK „SZÓSTKĄ" Z „SZÓSTKĄ" Oboje potrzebujecie harmonii. „Ósemka" może zbyt dosłownie traktować swoją rolę głowy domu. macie możliwość stworzyć korzystny i atrakcyjny dla was obojga układ.. Waszymi planetami są Merkury i Wenus. W nieco gorszej wersji tego układu. a pogoń za wrażeniami i doświadczeniami może uczynić z was parę żyjącą w pokojach hotelowych. gdy oczekująca erotycznej adoracji „piątka" zostanie potraktowana z ojcowską czułością. udowadniając głębię swych racji. a „siódemka" zechce jej czasem słuchać. Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu. pomimo wielu wspólnych cech. Kiedy „ósemka" odkryje. ruchliwość i spryt łączą się u was z taktem. Niewykluczone. psychoterapeutów. że każde pójdzie swoją drogą.

odnosić się do zapobiegliwości swego partnera. czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym. jak i w interesach. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera. bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem. choć każde z was na swój sposób. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Ten związek cechuje szczególne porozumienie. Nie czujecie się najlepiej w swej ziemskiej powłoce. nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą. należy uznać. O ile przyziemne wymogi życia was do tego nie zmuszą. Kiedy się dobrze zastanowicie. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. o waszym osobistym szczęściu. Jest to znakomity układ. w ulżeniu cierpieniom ludzkości. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ" Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego. jeśli zaakceptujecie i docenicie wkład partnera w rozwój waszego związku. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach. aby prowadzić wspólnie badania naukowe. Z pewnością nie wystarczy wam do szczęścia codzienne bytowanie. ZWIĄZEK „DZIEWIĄTKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jak by się nie potoczyły wasze wspólne losy. potraficie spełnić swoje oczekiwania. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. W mniej korzystnym układzie. Jeśli nie — może być ciężko. Mądrość „siódemki" i skuteczność i odwaga „ósemki" przyczynią się do waszych niemałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia. nie będziecie zanadto zawracać sobie głowy sprawami materialnymi. co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę. zarówno w sprawach uczuciowych. tolerancja i wzajemna pomoc. gdyż nie jest dla niej ważne. szacunek i fascynacja. potraficie zachować oryginalność i niezależność myślenia. „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości. aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. odczuwając ją jako krępujący wasze możliwości pancerz. niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. to dwie drogi do wolności. 164 ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „ÓSEMKĄ" To spotkanie obu stronom może pomóc osiągnąć prawdziwą satysfakcję w życiu. w realizacji wielkich ideałów. Jeśli połączycie wasze siły. która uczy was wiele o sobie samych. pełnych dystansu do rzeczywistości zewnętrznej. To. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ" Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów. Oboje macie skłonność do penetracji innego wymiaru rzeczywistości. w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. gdyż rozumiejąc się dobrze i działając podobnymi metodami. docenić wiedzy. nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu. Odrzucenie świata materialnego i opanowanie go. Możecie się świetnie rozumieć i pomagać sobie nawzajem. że było to przeznaczenie. Nie zapominajcie jednak o sobie. wspólnota potrzeb i celów. W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć. jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać. Wasz związek cechuje wzajemne zrozumienie. Połączy was głębokie porozumienie. choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek. albo . ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „SIÓDEMKĄ" Zwykle bywa to związek dwóch dojrzałych osób. to konflikt okaże się pozorny. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). pasjonującego związku lub totalnego krachu. lecz będziecie wspólnie penetrować dziedzinę ducha i tajemnic przyrody. wspólne dążenia (raczej intelektualne i duchowe niż materialne) i spokojne tempo życia. Związek ten bywa lekcją. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu.

do wzajemnej pomocy.: 5 + 9 = 14/5 B. że w danym domu lub mieszkaniu doświadczenia będą zmuszały nas do otwarcia się na innych. cel i sens zdarzenia lub kierunek wskazywany przez odpowiedź na nasze pytanie ■ 5. redukujemy dzień plus miesiąc Przykłady: A. unia ciał i dusz. lecz w takim.: 23. mieszkania. może pomóc w decyzjach życiowych i zrozumieniu właściwego sensu zdarzeń. podróży.06.1987 = 14+1+1 +9 + 8 + 7 = 40/4 Otrzymujemy w ten sposób liczbę określającą tło danej sytuacji.56 = 9 + 56 = 65/11/2 B. że będzie to miejsce. ■ Notujemy dokładną godzinę: np. 9.: 9. Na podstawie daty i innych liczb związanych z interesującym nas wydarzeniem możemy obliczyć liczbę choroby. co może przynieść przeznaczenie. piętra. jakie będzie naszym udziałem w danym mieszkaniu lub biurze. walka.1986 = 6 + 6 + 1+9 + 8 + 6 = 36/9 B. Wielkie porozumienie psychiczne.06 lub 14. miast. nie mówiąc o nazwiskach osób związanych z ważnym momentem naszego życia. może to oznaczać. Jeśli numer domu jest 9. przeprowadzki. redukujemy w ten sam sposób całkowitą datę.1987 r.10. W odnalezieniu harmonii liczby 24 pomoże nam kobieta.walczyć o dominację i próbować wykorzystać partnera do realizacji własnych życiowych planów. a rozwiązanie problemów i zrozumienie nastąpi poprzez cierpienie uczuciowe. dodajemy dwie ostatnie zredukowane liczby Przykłady: A. albo całkowity brak porozumienia. 9 zapowiada.12 =23+ 12 = 35/8 ■ 2.: 14.: 5 + 4 = 9 Ta liczba daje syntezę. gdzie zakończymy sprawy związane z małżeństwem lub rodziną. OBLICZANIE PROGNOZ Teraz podam sposób na szybkie obliczenie prognozy dla danego zdarzenia lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. 1 i 2) i otrzymujemy liczbę zdarzenia lub odpowiedź na pytanie. przypadkowym momencie. w którym zadaliśmy pytanie lub miało miejsce konkretne zdarzenie: np. Przykłady: A.: 6. 166 następnie obliczamy w następujący sposób: ■ 1. by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku. lub 14. redukujemy godzinę do pojedynczej cyfry Przykłady: A. ulic.10 = 14 + 10 = 24/6 ■ 3. 6. Numer domu.10 ■ Notujemy całą datę: np. 6. dodajemy te dwie zredukowane cyfry (obliczone w pkt.06 = 6 +6 = 12/3 B. obcość — oto.: 14. Interpretacja numerologiczna nazw firm.12 ■ Notujemy dzień i miesiąc.1986 r.56 lub 23. a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób. 165 PROGNOZY Każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym. że partner wcale do nich nie pasuje. poważne problemy emocjonalne.: 06. a mieszkania 24 (24/6). Czasem okazuje się.: 2 + 3 = 5 B. kupna mieszkania itp.10. rezultat ostateczny 167 . Przykłady: A. Na przykład No.06. telefonu również określa rodzaj doświadczenia.: 8 + 6 = 14/5 ■ 4.

której dotyczy pytanie. nowa szansa. mistycyzm. poszukiwanie równowagi. konstrukcja. właściwa ocena. 20 zwykle przynoszą zmiany. macierzyństwo. pielgrzymka. przygoda. który pomoże w realizacji waszych projektów. autoanaliza. 17. towarzyskość. 13. inspiracja.55 stawiamy pytanie: „Czy otrzymam wkrótce spodziewaną propozycję pracy?" ■ ■ ■ 1. dzieciom. konieczna jest dyplomacja i skorzystanie z własnej intuicji. cel osiągnięty po długim oczekiwaniu. wyobraźnia. konieczność zdyscyplinowania i dokładności. opóźnienie. choroba. list. praca. 18. wycofanie się. służenie innym. szczodrość. opozycja. akcja. sukces. cisza. wybór do dokonania. odpoczynek. dom. trudność do pokonania. decyzja (rozsądzenie stron). pomoc. życie małżeńskie. zajęcie się sobą. potwierdzenie. magnetyzm.55 = 19 + 55 = 74/11/2 2. niezależność. przeszkoda. cierpliwość. książka. zmysł praktyczny. wyzdrowienie. 22. oryginalność. niezdecydowanie. związek seksualny. karma. entuzjazm. rada. czekanie. koncentracja. panowanie nad sobą. Podliczby 10. zmiana kierunku. inspiracja. mężczyzna. metoda. intuicja. sprawy materialne. zabawa. . ciekawość. wakacje. przeszkody. władza. komunikacja. awans. [6] Szczęście i miłość rodzinna. wolność.44) mówią o szczególnym darze. 33. 19. Należy zanotować godzinę w momencie stawiania pytania. samotność. Podliczby 14. poddanie w wątpliwość. pisarstwo. talencie.INTERPRETACJA: Uwaga: nie jest ważne. siła. organizacja. 168 Podliczby o wysokiej wibracji (11. 19. piękno. [4] Trudności. tolerancja. wypadek. dom. współczucie. miła niespodzianka. cierpliwości. ruch. [2] Dwoistość. współczucie. pasywność. choroba. kooperacja. szpital. związek. długie dojrzewanie. pozwalając zrealizować to. stowarzyszenie. dopełnianie. czy zegarek się spieszy czy późni. Dodajemy dwie znalezione w redukcji liczby: 2 + 1=3 Dodanie podliczb 11 i 10 ukazuje szczęśliwą liczbę 21. dobra wiadomość. pieniądze. wyobraźnia. nowe źródła inspiracji. spekulacja. wolny związek. przyjemności. radość. rekompensata finansowa. twórczość. ewolucja duchowa. co się spełnia. 29 sierpnia = 29 + 8 = 37/10/1 3. szczęście. romans. próba. [8] Konieczność transformacji. umiejętność adaptacji. porządku. odpoczynek. zależność. rozproszenie. media. [7] Opóźnienia. ewolucja. wzrost i ekspansja w życiu zawodowym. zbieramy skutki naszego postępowania. niespodzianka. Na tym etapie już możemy dać pozytywną odpowiedź. związek. inicjatywa. PRZYKŁAD: 29 sierpnia o godzinie 19. cel uniwersalny. nauczanie. wytrwałości. ewolucja. twórczość artystyczna. odpowiedzialność. podróż. dwie możliwości lub propozycje. wyrażenie siebie. 21 zapowiadają szczęście związane z protekcją i opieką. kobieta. równowaga. cierpienie. altruizm. [9] Opóźnienie. miłość. [3] Sukces. możliwość awansu. komunikacja. atmosfera sprzyjająca twórczości. dziecko. przywództwo. dojrzewanie. podjęcie odpowiedzialności. wytrzymałości. introspekcja. [5] Zmiana. bilans do zrobienia. spełnienie. 14. coś. czego potrzebujemy. materia. receptywność. pozytywny rozwój. sprawiedliwość. ekspansja. twórczość. służba innym. spotkania. [1] Nowy początek. istotne przeobrażenia w dziedzinie.

05. Suma liczb uzyskanych w działaniach pkt. Siódemka jako liczba inspiracji twórczej w połączeniu z liczbą 21 (realizacja.Metoda horyzontalna 2. Określenie CYKLI i PUNKTÓW ZWROTNYCH: . ■ 5. Znalezienie liczby Drogi Życia we wszystkich przykładach korzystamy z danych Jolanty Natalii Pepel. dn. spełnienie pragnień) informuje o rozwoju kariery zgodnej z predyspozycjami osoby pytającej. 18.1950 □ 1. 3 i 4: 3 + 7 = 10/1 Uzyskany wynik oznacza sukces powodujący zmianę w życiu. Metoda wertykalna 170 □ 3. 29 sierpnia 1986 = 29 + 8+1 +9 + 8 + 6 = 61/7 Spodziewany kontrakt dotyczy działalności twórczej. ur.■ 4. Synteza jest pozytywna. 169 Plan analizy i interpretacji numerologicznej 1.

Określenie WYZWAŃ ŻYCIA 171 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H 9 I R Q Z 4. 3. LICZBA DUSZY = suma wartości liczbowych samogłosek w imieniu i nazwisku . Długość trwania cykli.Obliczyć daty stałe i ruchome rozpoczęcia poszczególnych cykli. Imię i nazwisko: A. rozdz.

172 .

173

E. AURA IMIENIA I NAZWISKA Policz litery imienia i nazwiska: Przykład: Jolanta Natalia Pepel -> 19 liter Jolanta Pepel -> 12 liter

5. Określenie lekcji karmicznych i preferencji:

174 Grafik doskonałości: najpierw należy obliczyć oczekiwaną ilość poszczególnych liter w imieniu i nazwisku (ilość liter podzielona przez 9) i wpisać wynik do grafiku jak niżej; do jedynki dodajemy 1, a od siódemki odejmujemy 1 (patrz str. 140).

Czy danej liczby jest nadmiar czy niedobór, możesz zorientować się przez porównanie wartości z grafiku doskonałości z rzeczywiście występującymi ilościami poszczególnych liter.

Interpretacja tematu numerologicznego
□ Stawiamy czerwonym kolorem literkę k (karmiczny) wszędzie tam, gdzie jakakolwiek liczba (Drogi Życia, Cyklu, Punktu Zwrotnego, Wyzwania Życiowego, Liczba Duszy, Realizacji Intymnej, Ekspresji, Dzień Urodzenia, Numer Aktywny) pokrywa się z lekcją karmiczną. □ Znajdujemy Liczby-Mistrzów.

□ Interpretujemy każdą podliczbę liczb głównych, każdą liczbę główną, każdy dług karmiczny, każdą lekcję do nauczenia się i aurę. □ Określamy główne tendencje. Przykład: u Jolanty Natali Pepel wyraźnie powtarza się dług karmiczny 19, czyli - z jednej strony konieczność poznania samej siebie, swego potencjału, odkrycia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, inicjatywy, a z drugiej - zauważenia i zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb i uczuć, a także konieczność ewolucji. Zwłaszcza, że Numer Aktywny też zawiera liczbę 19, czyli że trzeba ten konflikt rozwiązać na planie praktycznym, codziennym i wcielić go w życie w sposób aktywny i indywidualny w tym właśnie wcieleniu. Czy Jolanta Pepel ma wystarczający potencjał, żeby szybko ten dług spłacić? 175 o ma nadmiar jedynek - co oznacza, że jej ego będzie stawiało silny opór przed otwarciem się na innych. Spowoduje to w pierwszej połowie życia sytuacje zależności i podporządkowania (szczególnie, jeśli chodzi o mężczyzn), a jednocześnie takie sytuacje, w których będzie się starała narzucić swą wolę i opinię innym. Zwłaszcza, że wyzwaniem głównym jej życia jest także 1. Odbędzie się to w wirze zmian, komunikacji, poznawania coraz to nowych miejsc i osób, na planie zmysłów i pragnień - Cykl Formujący No. 5 i jednocześnie Punkt Zwrotny No. 5; o ma niedobór liczby dziewięć, co oznacza trudności w kontaktach z ludźmi, cierpienie i poczucie samotności (zwłaszcza w pierwszych latach Cyklu Produktywnego - No.9/18).

Liczba 18, która jest podliczbą najważniejszego Cyklu Produktywnego No. 9 i jednocześnie Dniem Urodzenia Jolanty (18 maja) wskazuje, że cierpienia będą spowodowane przede wszystkim poddawaniem się iluzji, brakiem proporcji między marzeniami, pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami; niecierpliwością (podbijaną napięciem „jedenastki" w Liczbie Drogi Życia, która popycha do przodu, pospiesza i powoduje ciągłe wychylenie w przyszłość, gdyż jej zakres działania to ideał, myśl, koncepcja i inspiracja). Mając dodatkowo lekcje i pierwsze wyzwanie życia w "czwórce" - poczucie rzeczywistości i ład wewnętrzny pozostawiają wiele do życzenia, a więc wzmacniają nierealne pragnienia i chaos w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa i „bujanie w obłokach". Lekcja w „ósemce" zagraża trudnościami materialnymi, które mogą potęgować niepokój wewnętrzny i poczucie zagrożenia. Ambicja i krytyczny stosunek do innych podkreślać będzie konfliktowy charakter „jedenastki" i prowokować sytuacje współzawodnictwa, w których trudno jest wykazać się altruizmem i empatią, zwłaszcza przy tak silnej osobowości, czerpiącej swą oryginalność z inspiracji (11). Jeśli oryginalność ta jest posunięta do ekscentryczności (negatywna wibracja 11), może spowodować powtórzenie sytuacji alienacji i osamotnienia z poprzednich wcieleń (niedobór 9). Lekcja ta (8) ostrzega też, że upadek ego może dokonać się poprzez cierpienie spowodowane gwałtowną chorobą, mającą swe przyczyny w innym życiu. Gdyby lekcja była także w „dziewiątce" (weźmy pod uwagę, że ta jedyna, słaba dziewiątka zawarta jest w drugim imieniu, używanym praktycznie tylko w dokumentach), można byłoby posunąć się nawet do przypuszczenia, że będzie to rak*). Bezpośrednią przyczyną mogą być nie kontrolowane emocje i kompleksy (zwłaszcza na tle własnej kobiecości) związane z życiem uczuciowym, małżeńskim (niedobór w „szóstce") w okresie pod koniec trwania wpływów 2 o Punktu Zwrotnego (tuż przed inicjacyjnym - 3 o Punktem Zwrotnym No. 11), w drugiej części Cyklu Produktywnego No. 9. Liczba Drogi Życiowej 11 w kontekście liczb inicjacyjnych: 11 i 22 zawartych w potencjale Imienia i Nazwiska pozwala się domyślać, że mamy do czynienia z 176 tzw. Starą Duszą, która będzie usiłowała wydobyć nagromadzoną wiedzę wewnętrzną, by podzielić się nią z innymi (tym bardziej, że wpływy dwóch ostatnich punktów zwrotnych 11/29/56 i 11 w kontekście Cyklu Produktywnego No. 9 (spełnienie, ewolucja) są jakby okresami przygotowanymi na to właśnie). Dwie dwudziestki (podliczby Drogi Życia) informują o zdolnościach profetycznych i gwałtowności zachodzących wydarzeń. Może to zwiększyć jeszcze konfuzję wewnętrzną, gdyż przeczucia i wizje przyszłości potwierdzają poczucie, że się wie więcej, a brak poczucia rzeczywistości i lekceważenie realiów (lekcja w „czwórce") nie pozwalają na realizację tych wizji w odpowiednim czasie i odpowiednimi środkami. Stąd poczucie klęski i niespełnienia, zwłaszcza że głębokie motywacje Duszy (3/30) skłaniają do twórczości, do pracy z grupami (12) i wyrażenia siebie (wyzwanie 3 w drugiej połowie życia), a Realizacja Intymna (11) zapewnia inspirację i oryginalność. Można w związku z tym podejrzewać także obecność jakiegoś talentu, który wyraziłby tę potrzebę twórczości (Liczba Duszy 3), w oryginalnej formie (Realizacja Intymna 11). Istnieje jednak uzasadniona obawa, że gdy dołączą się do tego ambicje (nadmiar 1 i lekcja w 8), osoba ta będzie dążyć do sławy. W konfiguracji 11 i 9 zdobycie sławy jest często usankcjonowaniem zwycięstwa ego nad przejawem

nie kontrolowane emocje sprowadzać będą cierpienie i choroby. powodującymi brak równowagi wewnętrznej (w tym wypadku słabe 6). Jeśli sobie uzmysłowimy. jak i nad czym w sobie pracować. Chyba że sława przyjdzie na końcu i nie wynika z ambicji. zasilanego nie kontrolowanymi emocjami. Pomocna dla tej osoby może być łagodna technika relaksacyjna (np. Najważniejszą radą. Pojawienie się ciężkich doświadczeń świadczy o beznadziejnym uporze osobowości w niezrozumieniu zadanych sobie lekcji. marzenia od rzeczywistych potrzeb. lecz z potrzeby. by zapanować nad emocjami i usłyszeć swe prawdziwe potrzeby. Nie trzeba być chorym na raka. podejmować konkurencyjnej walki . W sensie energetycznym jest to konflikt między energią osobowości wibrującą wolno i gęsto. i nie będziemy ulegać ambicjom. jeśli zrozumiemy prawa rządzące energią. Realizacja utopijnych pragnień. by zmądrzeć. by rozpowszechnić wiedzę posiadaną przez daną osobą. poczuciem osamotnienia i niespełnienia. jest ta. osiągniętego w innym życiu. uleganie impulsom osobowości. jaką można dać takiej osobie. .to doświadczenia te nie będą nam potrzebne! *) Rak jest chorobą konfliktu ducha z materią. jeśli się wyciszymy. To jest klucz do uruchomienia wszystkich aspektów negatywnych lub pozytywnych wibracji. a energią potencjału energetycznego wyższego etapu ewolucyjnego. co uniemożliwia spełnienie jej misji wobec ludzkości. co mamy do zrobienia. joga). który posiada wysoką częstotliwość i wymusza zmianę kierunku ewolucji danej osoby. czyli ŻYCIEM. która narzuci jednocześnie pewną dyscyplinę wewnętrzną i pozwoli na harmonijny kontakt z własnym ciałem. żeby uczyła się na każdym kroku odróżniać pragnienia.wiedzy wewnętrznej. nieakceptacja rzeczywistości.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful