Natasza Czarmińska

LICZBY LOSU

Natasza Czarmińska LICZBY LOSU

©Wydawnictwo Wodnika 1994

Redakcja: Ewianna Spiska Korekta: Ewa Koperska Opracowanie graficzne: Jacek H. Herman Zdjęcie na okładce: Jarek Sypniewski

I B B- 5 5 - 35 S N 38 4 71 -

SPIS TREŚCI
Przedmowa…………………………………………………………………..9 Z nieba na ziemię………………………………………………………….13 LICZBY I ICH ZNACZENIE……………………………………………….18 LICZBY GŁÓWNE…………………………………………………………18 Wibracja 0…………………………………………………………………..19 Wibracja liczby 1……………………………………………………………20 Wibracja liczby 2……………………………………………………………20 Wibracja liczby 3……………………………………………………………21 Wibracja liczby 4……………………………………………………………22 Wibracja liczby 5……………………………………………………………23 Wibracja liczby 6……………………………………………………………24 Wibracja liczby 7……………………………………………………………25 Wibracja liczby 8……………………………………………………………25 Wibracja liczby 9……………………………………………………………26 LICZBY-MISTRZOWIE……………………………………………………28 Wibracja liczby 11………………………………………………………….29 Wibracja liczby 22………………………………………………………….29 Wibracja liczby 33………………………………………………………….30 Wibracja liczby 44………………………………………………………….30 Wibracja liczby 55………………………………………………………….31 Wibracja liczby 66………………………………….………………………31 Wibracja liczby 77………………………………….………………………31 PODLICZBY........................................................………………………32

Znaczenie poszczególnych podliczb……………..………………………32 LICZBY ŻYCIA……………………………………..……………………….46 KARTA NUMEROLOGICZN………………………………………………45 LICZBA DROGI ŻYCIA…………………………….………………………46 DROGA ŻYCIA……………………………………………………………...48 DROGA ŻYCIA No. 1…………………………………………….…………49 DROGA ŻYCIA No. 2…………………………………………….…………50 DROGA ŻYCIA No. 3…………………………………………………….…51 DROGA ŻYCIA No. 4…………………………………..……………………52 DROGA ŻYCIA No. 5………………………………..………………………54 DROGA ŻYCIA No. 6………………………………………………………..55 DROGA ŻYCIA No. 7……………………………………………………..…56 DROGA ŻYCIA No. 8..............................................................................58 DROGA ŻYCIA No. 9..............................................................................59 DROGA ŻYCIA No. 11............................................................................60 DROGA ŻYCIA No. 22............................................................................62 ROK OSOBISTY.....................................................................................63 ROK UNIWERSALNY.............................................................................63 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.)..............................................65 ROK OSOBISTY No. 1............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 2............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 3............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 4............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 5............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 6............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 7............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 8............................................................................69 ROK OSOBISTY No. 9............................................................................69 MIESIĄC OSOBISTY..............................................................................70 Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M.O.)........................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1.....................................................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 2.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 3.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 4.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 5.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 6.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 7.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 8.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 9.....................................................................73 CYKLE ŻYCIA.........................................................................................74 SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA....................................................75 ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA.....................................................................76 CYKL No. 1..............................................................................................76 CYKL No. 2..............................................................................................77 CYKL No. 3..............................................................................................78

..................................... 11/2...................................................................................................................................................................................................132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja .................152 Miłość...................................................................................................112 WIBRACJA DNIA URODZENIA............................................... 6.... 22/4..............................166 OBLICZANIE PROGNOZ.................................................................................................................86 CYKL No........................................112 IMIĘ I NAZWISKO......................................................................................................................................87 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI......................................83 CYKL No.................. 4..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................CYKL No......................................................................................................................................................................112 LICZBA DNIA URODZENIA.........................................166 ...............................................................................................................................80 CYKL No...........110 REALIZACJE UNIWERSALNE.........................133 NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY........................................................................................................150 SPOTKANIA.130 REALIZACJA INTYMNA................. 5........................142 ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH ......152 Dzieci.............137 AURA-znaczenia poszczególnych liczb .........142 DŁUGI KARMICZNE........................................................................................................................................................................................................126 LICZBA DUSZY —interpretacja...........................................................................153 TY I TWÓJ PARTNER...............................................................................................................89 PUNKTY ZWROTNE................................154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH..............................125 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER....................139 OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH........107 WYZWANIA..................................................107 LICZBA WYZWANIA .....................................................................................................125 LICZBA DUSZY...........................95 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH................................................................... 11/2....................................................................................................................95 OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH.................................................................................................................................................................85 CYKL No................................................................................................127 LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ.......................................................................................137 ZAWARTOŚĆ.............................................................................................................155 PROGNOZY...........146 PREFERENCJE................135 AURA IMIENIA I NAZWISKA.131 LICZBA EKSPRESJI..............................84 CYKL No................................... 9............................................ 9........99 WYZWANIA ŻYCIOWE......................................................................................... 8...................................... 7......................140 LEKCJE KARMICZNE.........................................85 CYKL No..................79 CYKL No.....................86 CYKL No.............................................................................................110 DZIEŃ URODZENIA-.....82 CYKL No.

Lao-tsy: Tao Te King Numerologia była jedną z najważniejszych przygód mojego życia. że źródłem powstania dźwięku jest ruch opisywany przez liczbę. Źródła numerologii. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii. Numerologia jest więc obszerną.. jakimi są liczby i litery. hierofanci egipscy. Sumerowie.. zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę. czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę. Ten harmonijny dźwięk gwiezdnych przestworzy. będącej źródłem danej litery. DWA zrodziło TRZY. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej. zaś harmonijnie zestrojonemu Wszechświatowi nadali nazwę Kosmosu („ładu"). Obnażyła bezlitośnie pokłady obciążeń i uwarunkowań... gdyż poprzez obcowanie z czystymi symbolami matematycznymi człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami Kosmosu. Podstawy systemu numerologii. A TRZY dało początek wszystkim istotom i rzeczom.. Chaldejczycy i Grecy.. wasza wiedza jest niewystarczająca".. gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby. Jest symbolem ruchu i przemiany. Babilończycy. poruszając intuicję i wywołując olśnienie zrozumienia mistycznego. naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami.. która może być opisana poprzez liczbę. że jednym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca naukowa. a kiedy ustaje ruch.. Pomogła mi odsłonić wewnętrzne mechanizmy rządzące naszą fizyczną rzeczywistością... zamiera życie.. o czym mówicie. wypowiedział pogląd: „Jeśli to. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie.. intuicyjną wiedzę.. kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka.. Pitagoras uważał więc. albowiem odległości pomiędzy nimi tworzą harmonijną proporcję wyrażoną stosunkiem liczbowym... 9 Wiele setek lat później wybitny fizyk.. Pierwsza była instrumentem do poznania drugiej poprzez obserwację rzeczywistości zewnętrznej. jakimi obrasta nasza osobowość zatracając swą własną prawdę. jak twierdzą badacze okultystyczni.. ale jest nim także każda inna wiedza ezoteryczna. która z kolei odbijała się echem we wnętrzu... U swych źródeł nauka i wiedza tajemna stanowiły nierozerwalną całość. wystawiającej na próbę nasze uczuciowe.. jak cykli natury. przeżycie mistyczne lub technika medytacyjna.. która zawiera się w każdej głębokiej przemianie wewnętrznej.. rodzinne i zawodowe związki.. zrozumienia. i nadająca liczbie wymiar mistyczny. niesłyszalny dla naszych uszu... lord Kelvin.. Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria.... opierającą się na znajomości symboli kosmicznych. nazwali pitagorejczycy muzyką sfer. a może nawet cywilizacji Lemurii... W związku z tym. żyjący w VI wieku przed Chrystusem. a więc — rozwoju...Plan analizy i interpretacji numerologicznej. ... Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu. nie może być wyrażone w liczbach. odnoszącym się zarówno do budowy atomu. jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów.170 Przedmowa Tao dało początek JEDNOŚCI.. Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć.. Że jest on silniejszy od strachu przed śmiercią. Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza... pod warunkiem że jest w nas Wewnętrzny przymus poznania prawdy. także sfery gwiezdne krążące dookoła „środka świata" wydają dźwięk. nazwać i uporządkować za pomocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną. JEDNOŚĆ podzieliła się dając początek DWÓM.. takiej jaką dziś znamy.. że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce. Chińczycy i Fenicjanie. Życie i forma są tylko wibracją. stworzył grecki filozof Pitagoras. sięgają czasów Atlantydy. wyraża i opisuje formę materii.

jak i w tej książce. Dlatego też zarówno w mojej praktyce numerologicznej. sensu swego własnego losu. podpowiadają nam co ma być przedmiotem naszych doświadczeń i w jakich dekoracjach będą się one rozgrywać. Numerologia pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu. chęci pomocy lub popisania się) oraz o unikaniu oceny. wyrażających złożoność i dynamikę ludzkiej psychiki i praw ewolucji. że podlegamy tym samym prawom. a także znajomość symboliki liczb charakteryzujących Cykle Życia i jego Punkty Zwrotne. jakim podlegamy w danym okresie czasu. odkrywa tajniki naszej osobowości i cel. Ale . wiedza numerologiczna ma również zastosowanie czysto praktyczne: służy ona między innymi do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach. dogłębnie przeżyte i zrozumiane. i możliwościach. a ego jest najokrutniejszym. Przyszłość rodzi się tylko i wyłącznie w Teraźniejszości. jakie stwarza nam nasz wewnętrzny potencjał. Następnie należy zinterpretować imiona i nazwisko. które były lub są naszym udziałem. Odpowiedniości losów. że wnioski formułowane na podstawie analizy karty numerologicznej powinny być zgodne z waszym poczuciem uczciwości wobec samego siebie. co otwiera kolejne furtki do wiedzy o naturze ludzkiej i zasadach Wszechświata. Informacje o wpływach. Programu Życia i Potencjału. czego naprawdę chcemy. co pragniemy przekazać innym podczas konsultacji. Bez tej wiedzy zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe. czyli o wyciszeniu własnych emocji. odpowiadają na wysyłaną przez was wibrację. Od tego jacy jesteśmy. co Natura. by ten cel osiągnąć. Trzy pytania skłaniają nas na ogół do zgłębienia którejś z nauk tajemnych (czy może raczej „utajnionych"): Kim jestem? W jakim kierunku zmierza moje życie? Co mi się przydarzy? 10 W uzyskaniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pomoże nam interpretacja Liczby Drogi Życia(Liczba Przeznaczenia). Wszystko. o rezygnacji z osobistych celów (np. najbardziej podstępnym wrogiem naszej Świadomości. W praktyce oznacza to. Podobnie jak astrologia czy nauka o biorytmach. dla którego przyszliśmy na świat Przypomina. wystarczy ją uruchomić. czego wymagamy od innych. Regularne „słoje" ujawniają niewidzialne fizycznym okiem linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. Do właściwej interpretacji karty numerologicznej niezbędne jest zrozumienie istoty liczb. Osoby. Zrozumienie to może przyjść poprzez doświadczenia życiowe. które się zgłaszają do was z prośbą o konsultację. 11 2. 3. które wyznaczyliśmy sobie do pokonania. a także do diagnozowania i programowania przebiegu leczenia wielu chorób. czy i jak pracujemy nad sobą. własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu. pragnień. Możliwość przewidywania konkretnych zdarzeń jest funkcją naszej wiedzy o sobie samych oraz jasności naszych celów. jest przede wszystkim zrozumienie samego siebie. między innymi raka i stwardnienia rozsianego. a więc od jakości naszego uczestnictwa w Teraźniejszości zależy jakość naszej Przyszłości. a w które wchodzimy coraz bardziej świadomie. zależy jakość naszego życia i charakter zdarzeń. którym wysypujemy garść opiłków metalu w pobliżu magnesu. Obowiązku własnego rozwoju. do oceny możliwości i dynamiki firm. w połączeniu z wiedzą o kierunku. w których zawarty jest nasz potencjał wewnętrzny. oraz trudności. swoich ograniczeń i możliwości. do prognozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji. Wybór sposobu doświadczania należy do nas. trzeba pamiętać o trzech zasadach: 1. albowiem na ogół zdarza się nam to. by zrealizować ten program. Gdy już dojrzejemy do interpretacji karty numerologicznej innych. w jakim zmierza nasze życie. jakim dysponujemy. a wyniesie nam na powierzchnię potrzebne informacje. Wyklucza to ewentualne wyrzuty sumienia i poczucie „duchowego przewodnictwa". powinno być przez nas doświadczone wewnętrznie.Numerologia jest jak gest. Odpowiedź na pytanie „co nam się przydarzy" przyniesie między innymi interpretacja Roku i Miesiąca Uniwersalnego i Osobistego. Jedno i drugie jest pożywką dla naszego ego. kładę nacisk na pracę nad sobą w kontekście określonego Celu. które właśnie wy możecie rozwiązać. jaki otrzymaliśmy. które do siebie przyciągamy. Wasz poziom wiedzy i możliwości intuicyjnie przyciąga osoby z takimi problemami. Tym. Neutralności obserwacji podczas konsultacji. Tę wewnętrzną wiedzę posiada każdy. To właśnie spotkanie z wami jest im potrzebne w danym momencie.

Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 plus 4) 13 i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie. że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna. w tunel. ruchy planet. które regulują wszelkie zależności — strukturę Kosmosu. choć niektórzy mogą zarzucić mi. myśli. a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni. wymagających zbierania jeszcze dokładniejszych danych. jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością. słowa. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w USA. jak przypominaniem sobie. utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu. Wszystko jest wibracją: światło. przekazując informację energetyczną mogą wyrazić naszą osobowość. przyjmujemy wibrację danego prawa energetycznego. W każdym z nich spływa specyficzna energia. symboliką ciała i żywiołów. Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi. skał itp. dźwięk. Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. a ich interpretacja właściwie nigdy się nie kończyła. że nie zaproponowałam wszystkich wypracowanych w tej dziedzinie wiedzy metod. Dokonuję przeciętnie pięciu działań i w ten sposób uruchamiam własny system znaków. jaką mamy w sobie. w którym np. posługiwałam się tarotem kabalistycznym i marsylskim. Fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie. wchodzimy jakby w konkretny temat. Uczenie się nie jest niczym innym. a także materia (stół. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych.). Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach. wody. Podobnie jest z podziałem doby na godziny.mogą one być też przeżyte bezpośrednio na planie wewnętrznym. tajemny kod wewnętrzny. swą formą wyrażają określone częstotliwości. ciało. która jest odpowiedzialna za jedno z praw. w których zbieranie danych i coraz bardziej subtelne obliczenia zajmowały cały dzień. słowa i barwy są symbolami energetycznymi. gwarantują ład we Wszechświecie. liczba czy litera. w jaki sposób nasze ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych bytów (roślin. wszystko może się komunikować między sobą. regulują. zwierząt. elementami astrologii. dźwięk. przekształcają. Obecnie za wystarczającą bazę danych uważam datę urodzenia oraz imiona i nazwisko lub nazwiska w przypadku mężatek i osób o wielu nazwiskach. W związku z tym. myśl itp. który umożliwia mi uzyskanie potrzebnych w danym momencie informacji płynących z naszej wspólnej wiedzy. Platon W jaki sposób liczba może mieć wpływ na nasze życie? Liczby. organizację czasu. Studiowałam kabałę. gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. powodowała stres emocjonalny u roślin. podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą). . W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. Przetestowałam też takie metody. tego. góra. Dlatego moment. forma graficzna (do nich należy liczba i litera). muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym (czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi). jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią Jedni. do najbardziej ezoterycznej — Lynna Buess'a. a nie innym miesiącu (wyrażonym liczbą). Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor. które informują. bo liczba siedem jest przyporządkowana materii. Kolor.). Wcielając się w tym. stan naszego zdrowia czy emocji. w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching. od najbardziej klasycznej metody Kevina Quinna Avery. dźwięk. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła.. a nie substancjalna. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy. dźwięki. Przeszłam przez różne szkoły numerologii. 12 Z nieba na ziemię. Aby właściwie zinterpretować kartę numerologiczną niepotrzebne są nie kończące się obliczenia. Każdy przekazuje swoje własne doświadczenia. zróżnicowaną w swej częstotliwości..

uruchamia pewne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii. Uzupełniamy także doświadczenia Jedni. a który sami sobie wybraliśmy. Jako czysta Świadomość cały czas znajdujemy się w stanie iluminacji. a której my jesteśmy częścią. I podobnie jak wybieramy sobie liceum. 15 Jednocześnie jest to precyzyjnie przewidziany moment startu. która się przez nas przejawia. To jest właśnie słynne „Eureka!". w bezczasowości i jednoczesności. że nasze decyzje są podpowiadane. Każde z naszych kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe. Niekiedy czujemy. szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych. jesteśmy zanurzeni we wszechwiedzy. które wymykają się nam z rąk. którzy twierdzą. Zapisane w ten sposób wibracje komponują nasz los. ale jest konkretem w odniesieniu do prawa jako takiego. Tam. tak też układamy pewien program naszego wcielenia. Następuje strumień ruchu. wypowiedziane na głos. Wcielamy się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii jako takiej. wystarczy przypomnieć sobie uczucie. Spełniamy w ten sposób nie tylko sens naszego jednostkowego rozwoju. która. uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. Ale zapominamy o tym. że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym. Dlatego nasze imię i nazwisko. którym przemierzamy życie. kulturę. podpisów itp. często niezależny od naszych poczynań. a nie na innym prawie zapisanym w danym równaniu.które staje się naszym znakiem rozpoznawczym. jakie nasuwa się większości z nas: jak to się dzieje. Spostrzegamy. Szkołą jest Ziemia. — gwarantuje stały wpływ wybranych przez nas wibracji. że planety nie obijają się o siebie jak piłki? Że cała przyroda rozwija się cyklicznie i w sposób przewidywalny. nasze wyższe JA widzi. przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania. Ileż to dziwnych. w której przybywamy na świat. dusza musi przejść po kolei wszystkie „klasy". o ile człowiek nie pogwałci jej praw? Wzór matematyczny może służyć nieskończonej liczbie zjawisk opartych tylko na tym. który jest zarazem w nas zawarty. gdy je wypowiadamy. A więc wzór matematyczny naszego życia — data urodzenia oraz imię i nazwisko — wyznacza nam przedziały i charakter doświadczeń. Natomiast koleiny. rodzinę. kim będziemy i jakie zdarzenia będą nam towarzyszyć? 14 Otóż jesteśmy częścią przyrody. a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. który ma nas w określonym czasie . wyznaczamy sobie następne zadania wybierając moment. „przypadkowych" spotkań zburzyło lub przekształciło nasze życie? Słowo. którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała. Żeby to pojąć. że ma ona swój własny sens i cel. gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w nas lub przez sytuacje. są wyżłobione przez liczby w naszej dacie urodzenia. jak to się dzieje. wizytówek. prowadzi nas swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu. Słowo ma niezwykłą skuteczność. Teraz zbliżamy się do podstawowego pytania. po których toczy się nasz pojazd. zapytam. wie wszystko naraz. a jednocześnie — towarzysząc nam w ciągu całego życia w postaci dokumentów. epokę. by spełnić sens naszego obecnego wcielenia. w których nie ma miejsca na przypadek. gdy przychodzi rozwiązanie jakiegoś problemu i gdy wykrzykujemy: „Przecież to jasne!". że rzeczywistość duchowa (antymaterialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. uruchamia komunikat zawarty w nim o nas. jakie nam towarzyszy w tym ułamku sekundy. Zapewnia rodzaj środka transportu. Przebywając tam. Dla naszej racjonalnej części mózgu. jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia. Tych. a nasz jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni -myśli na co dzień w sposób linearny. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości i otwiera kolejne etapy spełniania się naszej konstrukcji psychicznej i fizycznej. że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. miejsce. odwzorowaniem praw kosmicznych. kim jesteśmy. że tak niezwykła precyzja zamysłu jest niemożliwa. Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają nam. opierają naszej woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących nas samych. gdyż żeby dotrzeć do „dyplomu". Jesteśmy częścią Wszechświata. Równanie jest abstrakcją w stosunku do zjawisk.

17 LICZBYI ICH ZNACZENIE LICZBY GŁÓWNE W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. Gdy już doprowadzi nas do źródła wiedzy. którą wybieramy. Przybywamy w odpowiedzi na ich wołanie. a jednocześnie dającego nam pewien bagaż genetyczny w postaci tzw. 3. odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza. co nam się wydaje ułatwieniem. a nie jako dogmat i wiedza sama w sobie. 2. atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność. 9 — to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. brak jednego z rodziców lub duża. służy nam przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do naszego potencjału energetycznego.) jako bazę naszej osobowości i podstawę dla naszego rozwoju. 6. śmierci w rodzinie. Dana epoka. Pomaga pojąć znaczenie choroby. czego właśnie potrzebujemy. jaki rodzaj związku łączy nas z drugą 16 osobą. jakie może nam stworzyć (np. na których opiera się istnienie. 5. a my wybieramy sobie JAK to zrobić. są wyrazem naszych możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego. sprawność fizyczna lub choroby genetyczne). że w naszych rękach leży wyzwolenie się z więzienia nawyków i kompromisów. Wraz z nazwiskiem otrzymujemy w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń". przebyć kręte korytarze naszych lęków i emocji. aby sprostać naszemu programowi. kultura i kraj. 7. Uzmysławia nam. I całe nasze życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości. którą stara się opisać. Dlatego numerologia. Wybieramy daną rodzinę ze względu na warunki. może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie — kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają nam szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. jak materialną. Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. Rodzina. która była naszym udziałem. Wystarczy wtedy cicho zanurzyć się w swoim wnętrzu. w doświadczenie ich własnego losu. gdyż to. użycia naszego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności naszej energii dla całości procesów kosmicznych. że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce. co zostało nam narzucone. jakie mamy lekcje do wyuczenia. by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia. nie będzie nam potrzebny żaden instrument pośredni. np. Wiedza ta pozwala nam skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. narodzin dziecka. wypadku samochodowego itp. Numerologia może być fascynującą podróżą w głąb naszego marzenia o doskonałości. żaden klucz w postaci numerologii. . ubóstwo lub bogactwo itp. a więc i innych. Wszystko to. numerologia pomaga żyć szczęśliwiej i otwiera nam czas przed nami. zrozumienie i współpraca. zgadzamy się na zapomnienie. do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych. Niestety. jako zestaw kluczy. Umiejętnie użyta. zgodna rodzina. ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym (np. gdzie spokojnie czeka nasze mądre odbicie. by móc penetrować rzeczywistość duchową (antymaterialną) tak samo łatwo. przyjmując ciało fizyczne. odczytując zakodowane w naszym imieniu. stać się całością. kim jesteśmy. który sobie wybieramy. 8. Także my naszym pojawieniem się wpisujemy się w program naszych ziemskich rodziców. w którym się ze sobą łączymy. jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiliśmy oddać. 1. poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia. nazwisku i dacie urodzenia informacje. Numerologia pomaga nam zrozumieć siebie. astrologii czy tarota. Nazywamy je liczbami głównymi. Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. Jest zaprogramowane CO mamy zrobić. a w konsekwencji — prawa. kłótnie i okrucieństwo lub miłość. Mówię: „tak zwanych". tam skąd przybyliśmy. by dotrzeć do siebie prawdziwego. które wie wszystko. Możemy odsunąć ciężkie zasłony tego. 4. może stać się nicią Ariadny.doprowadzić do współpracy z innymi. chwilowe odcięcie się od tej wszechwiedzy. która pomoże nam trafić z powrotem do wnętrza.

Umiejętność ta pozwala nam modelować nasze życie. co nienawiść. która zmiękcza dotychczasowe struktury (skostniała struktura staje się więzieniem) i otworzyć się na nowe możliwości świadomie wchodząc w doświadczenia. Jest mocą stwórczą. Jedni. 100 — panowaniem nad całością). całości i miłości. czuć się otwartym wobec zmieniających się okoliczności. Jest elementem męskim (Yang). potencjały mogą być różne. które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu. integralna. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. aby znaleźć jego praktyczne zastosowanie w interpretacji charakteru osoby lub zdarzenia. 1 — jest początkiem. pozytywnym. Jest symbolem neutralności. 19 Wibracja liczby 1 Początek. W sensie energetycznym miłość jest tym samym. aktywnym. osobnym. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną. pełni. do jakiej sfery naszej wiedzy wewnętrznej apelują. czyli źródłem materialnego przejawienia się. W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi.Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami. jak rozwinąć dany symbol. Jest to liczba niepodzielna. Wykorzystanie negatywnego potencjału energetycznego polega na przechwyceniu dynamiki spadania i wykorzystaniu jej do rozwoju. (uwaga: tu i w dalszych częściach książki znak = nie oznacza równości arytmetycznej. Jest to raczej symbol równoważności lub wynikania) Przykłady: 27 = 2 + 7 = 9 45 = 4 + 5 = 9 73 = 7 + 3=10=1+0 = 1 2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4 Przede wszystkim musimy zapoznać się z symbolicznym znaczeniem każdej z liczb oraz nauczyć się. Wibracja 0 Zero nie jest liczbą. by dostosowywać ich interpretację do kontekstu kolejnych etapów analizy numerologicznej. w skupieniu. według którego wyraża się jego postawa wobec okoliczności. Spróbujmy wyciszyć się wewnętrznie i poczuć. Może upłynąć wiele czasu zanim je przyswoimy i zaczniemy rozpoznawać w sobie ich poszczególne wibracje. uniwersalna. Jeden z ideogramów chińskich. Każdy z nas w trakcie kolejnych wcieleń wytwarza w sobie zespół reakcji na różne sytuacje. Aspiracja. i podliczbami. perfekcji. Indywidualność. że naszą postawą możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie. Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły.45. inni „opadają z sił" i są „załamani". Dla jednych stres jest czynnikiem twórczym. która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Należy. by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb. Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby. jednocześnie oznacza „okazję". „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. np. Jest źródłem życia jako całości. pewien model. To my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. Oznacza to. który oznacza „kryzys". którego symbolem jest linia ciągła . każdej z nich z osobna. rozpaczą i wycofaniem się. więc korzystać z energii kryzysu. dodając do siebie poszczególne cyfry. Dlatego każda interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy. jaki przekaz zawierają. . że nasze reakcje są na ogół jedynie wypracowanymi (często w celu manipulowania otoczeniem). Warto wiedzieć. 27. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej. Centrum. które komunikowało im taki właśnie nastrój — rozśmieszało ich. 18 Przyjrzyjmy się liczbom. pracując nad ograniczeniem jej negatywnych wpływów. W następnych rozdziałach będziemy stale wracać do symboliki liczb. Liczby mają swoje własne życie i indywidualne charaktery. Znane są przypadki. które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej. 73 czy 2137. Są to symbole kosmiczne. Interpretując jakąkolwiek liczbę pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: energia jest jedna. 10 — nowym cyklem. podczas gdy inna przystępuje do działania. Na tę samą sytuację jedna osoba reaguje np. jak mówią do nas. gdy naukowcy wybuchali śmiechem widząc równanie matematyczne. Jest jednolita. czy raczej wyuczonymi modelami zachowań i nie zawsze wyrażają nasze prawdziwe potrzeby i możliwości.

nazbyt niezależny. kochania. potrzebuje czułości i harmonii. lunatyczny. chwalipięta. odczytanie własnej prawdy wewnętrznej. Egoizm. która wymaga czasu i namysłu. To człowiek stworzony do tego. prostota. towarzyski. gotów się poświęcić. niepewność i emocjonalność. w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek. Przywiązuje się do atmosfery. idea. ekspresja twórcza. pamiętliwość. Podporządkowanie. synchronizacja z własnym losem. Zdarza się. Używać swego autorytetu. Często samotny. wyrażająca JA. Intuicyjny i pokojowy. a jej planetą jest Księżyc. w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek. twórczość. lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. Jest wesoły. Jest cierpliwy. Matka. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu).. w sensie pozytywnym: spełnienie jednostki. Sztuka bycia razem. Nauczyć się rozumieć własne emocje. nerwowy. by ją wcielić w życie. człowiekiem pełnym fantazji. zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości. Zdobycie uznania. kariera doradcy.Zawiera wibrację słoneczną. receptywna. uczuciowy. Jego plany bywają utopijne. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy. zbyt pasywny. pomysły oryginalne. Pomysł. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji. zmienność. inicjatywa. wystroju wnętrza i lubi być chwalony. Dużo podróżuje. Osoba zdolna "podbić świat". współpracy. Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość. Często posiada znakomitą pamięć. wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. naśladujący innych. sprytny. budowanie adekwatnej osobowości. miłości. słuchania. niepewny. Posiada talent literacki lub oratorski. Czasami wydaje się nadmiernie uległy. nieśmiałość. konieczność podporządkowania się. To ona daje impuls do akcji. optymistyczny i prze21 konywający. Jedność myśli i czynu. czyli przyjmująca w siebie ziarno. duma. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony. kreacji. Posiada wybitną zdolność do adaptacji. zmienny.. Równocześnie jest dyplomatą. jej lekcja: nauczyć się współpracy. która jest wyrazem życia. ciepłego łona. wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. neurotyczny. . Wyraża ambicję. niesienie pomocy. sukces w życiu. znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. Wibracja liczby 2 Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. pozer. piękno. pasję. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach. szczerość. manipulator. rezerwa. neutralność. lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. Afirmacja życia. Harmonia. Samotny i odrzucony przez otoczenie. łącząc się dało „trzy". despotyzm. rozumienia. inteligencję i przedsiębiorczość. by pozwolić mu dojrzeć. skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach". że odmawia komunikacji. Ambicja. oryginalność. nieumiejętność współpracy. nieco marzycielskim. egoizm. pozbawiony skrupułów. planetą Słońce. usłużność. zamknięty. negatywna. 20 Liczba pasywna. życia w społeczeństwie. tolerancja. jest często błyskotliwy i aktywny. lojalność i nieustępliwość. by skutecznie wypełniać polecenia. niepewność. Bywa nietolerancyjny. towarzyskość. skromność. Cierpliwość i giętkość. uczuciowość. choć popularny. intencję. nasze ego. Narodziny. Entuzjazm. dyplomacja. planetą — Jowisz. karierowicz. naiwność lub obojętność. zależność od innych. żądza władzy. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. Jej żywiołem jest ogień. a więc także osłabiać ich wpływ. Dwie opozycyjne. hipokryzja. rozwód. Jest dowódcą. dobrzy przyjaciele. spokój. nadmierna uczuciowość. Entuzjasta. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński). naszą moc realizacji na planie materialnym. Pomaga nam w tym słowo. umiejętność perswazji. Dobroć i nieśmiałość. jak pierwsza litera alfabetu A. słuchania i okazywania uczuć. Niezdecydowany. Wibracja liczby 3 Pierwszy owoc. który symbolizuje linia przerywana . pretensjonalny. Trójkąt symbolizujący „Trójcę". jej lekcja: realizacja siebie. Jego umysł jest żywy. gościnność. szarlatan. Odpowiada żywiołowi wody. nastawienie na własny rozwój. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie. akcję. a przedsięwzięcia skuteczne. bogate życie uczuciowe. Umiejętne kierowanie innymi. sentymentalny. Jest wrażliwy. gdy tego wymaga sytuacja. w sensie negatywnym: zarozumiały. Wyraża żeński aspekt natury (Yin). delikatność. autorytet. który chce być kochany i podziwiany. Wahanie i wątpliwości.

dwie nogi i głowa). bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według naszych potrzeb. zachowawczość. przyciągać i poznawać innych. inwencja. który wyznacza cztery kierunki. Doświadczenie z materią to praca. w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu. jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. w sensie negatywnym: konflikty i samotność. krytyka. w sensie negatywnym: bieda. rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością. ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości. pracowitość. przejawiania się ducha. nadmierna zmysłowość. kruchość. związków i doświadczeń. protekcja. Pięć jest liczbą środka. ostrożność i wytrzymałość. ciekawość. stanowczość. Umiejętność nieingerencji w życie innych. Wprowadza rutynę i powtarzalność. handel. jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji. nędza. jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu. zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy (dwoje ramion. szczere przyjaźnie. Sprawdzając. ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę. że są one niezbędne. śmierć. szczęście. czyli stwarzanie fundamentów. wola. wyobraźnia. doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata. prowokować doświadczenia. by skosztować ile się da. talent literacki. ryzykować. To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów fizycznych. wyznaczonemu przez czas. skuteczność. dający nam bazę. 22 w sensie pozytywnym: stabilność. konserwatyzm i nieustępliwość. upór. Realizacja. jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. bogactwem i uznaniem. uprzejmość. zawiść. ale nie są ostateczne. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia. nerwowość. surowość. W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby: 1—2—3—4—5—6—7—8—9 Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek). inteligencja. Materia. To one nas ograniczają. wytrwałość. eksperymentować na własnej skórze. Wibracja liczby 4 Twórczość. solidność.w sensie pozytywnym: szczęście. pretensjonalność. Należy utrzymywać równowagę. brak woli i wytrwałości. równowaga. Nauka akceptacji. wierność. czyli nasze ziemskie granice. rygor. znaleźć własny sposób komunikacji z innymi. Zmiana. czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń. Cztery jest symbolem wzrostu. nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia. agresja. . Ogień. w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia. jak daleko sięga nasza wolność. Logika. lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". odwaga. podróżujemy. brak smaku artystycznego. potrzeba akceptacji. równowaga.poznanie. czułość. nadmiernie rozwinięta ambicja. metodyczna uprawa i walka o przetrwanie. Żywiołem liczby pięć jest powietrze. Ziemię i Powietrze. otworzyć się na życie w harmonii i równowadze. nieposłuszeństwo. przygody zmysłowe i uczuciowe. kultura. powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. Wibracja liczby 5 Liczba życia. zmysł organizacyjny i administracyjny. ograniczony umysł. od punktu do nieskończoności. ale także może to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru energetycznego. autorytatywność. kapryśność. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi. a jej celem . kokieteria. a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). ale także krzyż. Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię. To człowiek w sercu swego ciała. umysłu. rzetelność. „Bierzemy się w garść". w sensie pozytywnym: podróże. zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu. wiara. punktu zwrotnego. Cztery to praktyczność. Kwadrat. zazdrość. Artysta. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia. wykształcenie. Pięć to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć). Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat. prawość. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną. ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

nie pozwolić się wykorzystywać. tolerancja. w sensie negatywnym: egocentryzm. jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji. zbiorników energetycznych ciał żywych. inteligencja. 23 w sensie negatywnym: cierpienie. pacyfizm. Symbol ograniczenia człowieka przez czas. 7 nut dźwięków. uczuć i potrzeb zmysłowych. w sensie negatywnym: konflikt. odpowiedzialność. jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych. Sprawność fizyczna. skłonność do przeciążania się pracą. rozwód. Po podróżach. ambicja. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). intuicja. ekstrawagancja. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. często w alkohol lub narkotyki. nauczyć się akceptować. niezależność. samotność. uczciwość. przewodnika.właściwości uzdrawiające. dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz"). gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc. osobowość magnetyczna. Nie spieszymy się i czas się wydłuża. bieda. umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie. zaprzestania pogoni za pieniądzem. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza. To liczba mistrza. niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych. krytykanctwo. Wibracja liczby 7 Doświadczenie. potrzeba poklasku. uczuciowość. narcyzm. rozpoznania własnych emocji. zręczność. niezdecydowanie. Poznawszy na wskroś materię. odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. klęska. zmienność. Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość. Teraz wszystko to przychodzi samo. impulsywność. wyrozumiałość. wrażliwość. nadaktywność. wykonywać swoje obowiązki. Wibracja liczby 6 Symetria i harmonia. dwa trójkąty połączone ze sobą. gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram. nietolerancja. pielęgnować harmonię wewnętrzną. niecierpliwość. czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń. pasji. w sensie pozytywnym: wiedza. zakończenia dzieła. doświadczenie wewnętrzne. a nawet inicjować zmiany. które daje możliwość pozbycia się pragnień. udane małżeństwo. możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. problemy uczuciowe i seksualne. potrzeba ucieczki od rzeczywistości. czyli wstrzymania się od działania. zazdrość. pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. Poczucie spełnienia materialnego. niepokój. sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. przyjemniejszą. nieszczęście. Doskonalenie materii. autorytet. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego. talent artystyczny. Psycholog. podpowiadanie drogi. usłużność. entuzjazm. Dyplomacja. Zaspokojona potrzeba poznania. altruizm. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom. To sztuka. intuicja i talent. osoba. bo nie zależy nam na tym. współczucie. moralizatorstwo. 7 czakramów. Dystans. żądzy posiadania. skłonność do tyranii. która „nie uwierzy. Magnetyczne oddziaływanie na innych. przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. głębokiego związku z drugim człowiekiem. spełniona. co stanowiło treść liczby pięć. tchórzostwo. kochająca się rodzina. . zarozumiałość. szczerość. Czas na odpoczynek i kontemplację. uduchowienie. dociekliwość. 24 jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą. bezsenność. zmysł piękna. dominacja. fanatyzm. Otaczanie rzeczywistą opieką. Nauka. zrozumienie tajemnicy poczętego życia. brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej. lenistwo. a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. brak zmysłu praktycznego. bieda. zarozumiałość. Jej żywiołem jest Woda. Jest symbolem sztuki. miłość i perfekcja. kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych. szóstka przynosi poczucie samotności. gdy wynika z 33. autorytatywność. nauczenia się sztuki kompromisu. a wraz z nim — potrzebę miłości. umiejętność rozwiązywania konfliktów. kogoś. piękna i harmonii rodzinnej. a więc i odpowiedzialność. uwodzicielstwo. perfekcja. zorientowaną na materialny aspekt życia. podejrzliwość. w sensie pozytywnym: harmonia. panowanie nad sobą. osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu. cierpienie. łaskawość. odwaga. niepokój.

Punkt. logika. złość. jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza. kłótnie. wyważone opinie. umiejętność wybiegania w przyszłość. uznanie. nietowarzyskość. Waga. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi. Cierpienie. bałagan. skrytość. Symbol nieskończoności i bezczasowości. nieczułość. Dyscyplina i koncentracja. Osiem to liczba mistyczna. Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień. skromność. A przede wszystkim dostrzegamy innych. talent organizacyjny. że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. konserwatyzm. liczba odrodze25 nia i realizacji. władzę i wymierzanie sprawiedliwości. wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. która nie waży już Dobra i Zła. w uczciwych celach. brutalność. natręctwo. . Surowość i nieustępliwość wobec innych. mistycyzm. są dla nas stymulujące. w sensie negatywnym: ruina. podporządkowanie. samotność. czyli realizacja prawa karmy. dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości. w sensie negatywnym: impulsywność. moc i organizacja. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później. Podróże i kontakty zagraniczne. bilans.Wibracja liczby 8 Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. wielka siła fizyczna i wytrwałość. podejrzliwość. Bezinteresowność. Życie publiczne. Osiem to żniwo. Wibracja liczby 9 W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. sprawiedliwość i płodność. umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. Samochwalstwo. Marzenie. stres. Refleksja. Trudno nas zrozumieć. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. Rozstanie i zamknięcie akt. spełnienie. zdolności administracyjne. destrukcja. jasnowidzenie. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. bez miłosierdzia i wybaczenia. Dotarcie do zamierzonego celu. który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej. kara. Sublimacja pragnień. zazdrość. zmysł do interesów. Przypomina. Osiem to ojciec. upór. uważność. Wysługiwanie się innymi. przekraczamy granice czasu i przestrzeni. emocje. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. skąpstwo. które gwarantuje wyrównanie zysków i strat. w sensie pozytywnym: władza. w sensie pozytywnym: talent. bankructwo. w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się 26 na następne ogniwo spirali. sukces. pasja i ekstremizm. głębia. ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji. prestiż. ewolucja duchowa. drzewo wiadomości dobrego i złego. Te atrybuty dają nam moc sprawczą. Prawość. egoizm. chłodna wiedza o życiu i śmierci. Tolerancja i cierpliwość. lęk. Oszczędność. rezygnacja. klęska. po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych. Koncentracja. Determinacja. Trudności. spłata swych długów. Łatwość izolowania się. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Nasze pole widzenia poszerza się. złamania. naprawianie błędów i przyjmowanie należności. talent matematyczny. Liczba ta wyraża przeczucie całości. medytacja. Twórcza intuicja. Straty. osiągnięcie pełni. pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. Oznacza spełnienie. Regeneracja. satysfakcja finansowa. ograniczenie. zrównoważenie. Miłość bez granic. Zdolności profetyczne. strach. bo tylko my sami wiemy. idealizm. idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł. ostrożność. dokąd zdążamy. wypadki. Intensywność. Po „trójce" — trójkącie stworzenia. rozgłos i sława. Służenie innym. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. mediacja. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie). Wyciszenie ruchu. używać władzy z umiarem. nieuczciwość. precyzyjnie. zmysł praktyczny. że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków. Smutek. wtopienie się indywidualności w ocean bytu. napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie. brak równowagi. bo wie. Wolność. jakie napotykamy. zakończenie. znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny.

a nie dwadzieścia dwa. a nie jedenaście. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe. gdzie pojawi się Liczba-Mistrz. które omówię dalej. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości dla dobra innych. Aż do chwili. stara dusza. ci. cztery. posiadają specyficzną siłę osobowości. sukces. świadoma swego powołania. poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo. medycyna. . inspiracją i oświeceniem. a więc zawiera moc Nieba i Ziemi. „jedenastka" powinna studiować zalety 22. że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2). trudne stany emocjonalne. sprawiedliwość kosmiczna. uznanie i sławę. jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas. która wcieliła się ponownie. nie sumuje się cyfr. 22. że jest to tzw. Spełniona — zostaje mistrzem. a nie trzydzieści trzy itd. dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej. gdy dusza jest „obudzona". „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko. nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. budzona jest przez objawienie. Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. LICZBY-MISTRZOWIE Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb). władza. by nie wyciągać pochopnych wniosków. Rządzi nią planeta Uran. oryginalność. 2x2=4. Rządzi nią planeta Pluton. która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów. Niezależnie od tego. melancholia. 66. która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. Często jednak zdarza się. Inspiracja. Wizjonerstwo. jako możliwą do spełnienia. wahanie. która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi. Nie handlować nimi. osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa. pedagogika. odwagę. obciążoną dodatkowo . humanitarna. która daje taki sam rezultat przez dodawanie. moc duchową.jej lekcja: 27 otworzyć się na innych. Koncepcja. uznanie. aby otrzymać liczbę prostą). których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów. Zwykle jednak osoby. Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę". wyższych wibracjach. 44 55. rodzaj charyzmy. 77. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie Numerologicznej danej osoby wskazuje na to.biedą i goryczą zmarnowanych szans. wibrację. ale we wszystkich innych zapewnia siłę. religia. iluminację. Przynosi sukces. jak przez mnożenie: 2+2=4. nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń. jak karma. Liczb tych się nie upraszcza (tj. sześć. dzielić się wiedzą. rozpacz. klęska. oraz rozwijanie intuicji. zwane Liczbami-Mistrzami: 11. gdy to nastąpi. Jest to jedyna liczba. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: jej lekcja: kupienia. lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką. Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki". 28 Wibracja liczby 11 Rewelacja. napięcie nerwowe. nauka. W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku. których one dotyczą. miłość. by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe. Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona. Mediumiczność. czyli osobowości. Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą „jedenastki" to praca nad ego. 33. Jest to litera K. olśnienie. by inicjować nowe dusze. polityka. powinny więc pracować nad zakorzenieniem się w rzeczywistości. otrzymują trudne zadania w życiu. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby. między innymi konieczność ścisłej samokontroli. talenty „jedenastki" nie są do Wibracja liczby 22 Tworzenie struktur. Nie znaczy to. rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. Objawienie. nad egocentryzmem i narcyzmem. istnieją liczby o szczególnych. że osoba.

liczbą geniuszu twórczego. wyższej oktawy Wenus. Liczba Mistrza. gdyby uczyły się od liczby 33. Prawda. tolerancyjny i oddany. szaleństwo). Wiedza. miłość głęboka i stała. Cierpliwość i porozumienie psychiczne. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność. jeśli jest używana dla celów egoistycznych. Nauczyciela. jak bardzo się dla nich poświęcają. pionierom. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: gwałtownych reakcji. Związki są trwałe. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją. uważny. Wibracja liczby 33 Służba uniwersalna. opieka i sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i staniemy się zależni od innych. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne. przewodnik. piękno i radość życia. Wibracja ta wyraża również wielką religijność i może powołać mądrego. Wibracja ta wyraża genialną twórczość. chaos i zagubienie. 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych. Konkretność. Powinności. jaką zawiera ich los. Wibracja liczby 44 Panowanie ducha nad materią. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. w sensie pozytywnym: mistrz. Przewodnika. Równowaga między duchowym i materialnym. natchnionego kapłana. odkrywcom. a te z kolei przyniosą frustrację. skłonność do pracować dla ludzkości. moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. zwana jest wibracją Chrystusową. jest potrzeba pokazywania innym. że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów. Przesadny materializm. szaleństwo. przynosi pełną dyscyplinę. ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. Dlatego dobrze by było. solidne przyjaźnie i pomoc. Znajduje się pod wpływem planety Neptun. w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych. tyle że w sensie praktycznym i konkretnym. zapominają o wymiarze ludzkim. która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości. nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi. Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej wyobraźni. konstrukcji. jak i doświadczenia. Nauka tolerancji i cierpliwości. mądrość. zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki". dając szansę rozwoju. która sprzyja naukowcom. Logika. Wibracja liczby 66 Miłość kosmiczna. ewolucja i współczucie. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny. pragnienie posiadania. których dotyczy ta liczba. sława i fortuna. Liczba twórczości i komunikacji.Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy. . w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. lub całkowitą destrukcję (depresję. Ta liczba wymaga od nas dużo. 29 Podobnie jak „jedenastka". jeśli jest użyta dla dobra ludzkości. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. geniusz. Wibracja liczby 55 Energia. Tendencją negatywną osób. 30 w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. ruina. która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. zawodowych lub społecznych. Głęboka percepcja. Czasem narcyzm. Służenie innym radą. genialnego wynalazku. Nigdy nie próbować czarnej magii. jej lekcja: życie w służbie innym. apatię i niezadowolenie. jej lekcja: wielkość. które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. bunt.

do pozostawania w cieniu. Opieka sił niewidzialnych. rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. Praktyczność. Nowy cykl. 11/2 Inspiracja (patrz: Liczby-Mistrzowie). intuicji. wycofanie się w swój świat wewnętrzny. by służyć innym lub ich wykorzystywać. smutek. Trudności w panowaniu nad instynktami. nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej. numerologia. do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. Kuszenie. które pozwalają na przekroczenie ziemskich struktur. Czasem sukcesy i popularność. gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. Powoduje. Zapewnia sukces w dziedzinach. ale także możliwość sukcesu. 16/7 Regeneracja poprzez klęskę (patrz: Długi Karmiczne). Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. by dołożyć swą cegiełkę do energetycznego potencjału Wszechświata. 13/4 14/5 Przeobrażenie (patrz: Długi Karmiczne). Przynosi nagrody. wyobraźni. możliwość rozczarowań. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. 18/9 Księżyc. Może to prowadzić do per32 wersji. rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji. 17 skłania nas do uwolnienia się od ograniczeń czasu i przestrzeni. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji. Utrudnia wybory. osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu. ale także ostrożność i powaga w zależności od sytuacji. bogactwo dzięki szczęściu i talentom. naukami ezoterycznymi. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami. 17/8 Szczęśliwa gwiazda. Wszystko po to. Częste zmiany. Często przynosi rozczarowania miłosne. posiadania. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze. dokonać wielkich wynalazków lub zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. zmysłami. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji. Chwilowe wycofanie się z ufnością. 15/6 Pasja. Komplikacje. mocy. Dlatego istnieje ryzyko skrajności. Możliwość posługiwania się władzą. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki. ważnego od nieważnego. lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. zawieszenie aktywności. pozbycie się pragnień. magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych. gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. Nadzieja. 12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na „ułożenie kart". inaczej. nawet jeśli pozornie. wibracja ta przynosi „wzloty i upadki". poczucie braku bezpieczeństwa. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. że czujemy się winni. sublimując swe pragnienia. Złudzenie. masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. 31 PODLICZBY Znaczenie poszczególnych podliczb 10/1 Odnowa. Nowy początek. których badanie wymaga dużej koncentracji. opóźnień i nieprzyjemnych emocji. pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą. spełnienie. Przynosi więc trudne doświadczenia. Poczucie humoru i wolność. punktualność i dokładność. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne.Wibracja liczby 77 Mądrość kosmiczna. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony. silnej woli i wytrwałości. Samotność. Przynosi zmiany. tendencję do nadgorliwości. czasem dzięki poparciu innych. nadużyć. Trudności w . Impulsywność (patrz: Długi Karmiczne. a wraz z nimi właściwą im niepewność. by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu emocji. Siła kreacji. Rozbudza zainteresowanie astrologią. w jego odczuciu jego życie jest niełatwe. Należy je wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie.

Brak stabilizacji zawodowej. jakbyśmy tego chcieli. które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną. popisywać się. Lubimy podróże i zabawy. w której trzeba ciężko pracować. powoduje ona trudne 33 stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. zmysł sprawiedliwości i mądrość. Sukces. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe. Podróże zagraniczne nam sprzyjają. Przyszłość osoby. liczba ta spowoduje niezdecydowanie.ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). Pomoc ze strony kobiet. otwiera się na Wiedzę. Nasza wartość jest rozpoznana. spotkania. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. Niestety. aby dalej się rozwijać. że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. spełnienie. Jeśli nasza postawa jest negatywna. czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu. będziemy działać według zasad. 19/1 Odrodzenie. ulegającą napadom wściekłości. a oszukani — mścimy się. przedsięwzięcia się udają. 23/5 Wolność. utratę energii. receptywność i intuicję. budzi się ze snu. której możemy być pewni. zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. realizacja (patrz: Długi Karmiczne). pod warunkiem. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. 25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia. u której pojawia się ta liczba. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. Liczne podróże. Jeśli reagujemy negatywnie. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami. nie kończymy nigdy zaczętego dzieła. Niespodzianki. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. Często kariera w dziedzinie komunikacji. Jest to liczba obowiązku duchowego. To człowiek. Posiadamy trafność sądu. Zręczność. ale musimy być wytrwali. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. 26/8 Cierpienie i nieefektywność działania (patrz: Długi Karmiczne). chaos myślowy. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi. Sukces wymaga poświęceń. Daje dużą wyobraźnię. aby cokolwiek osiągnąć. stajemy się zazdrośni. harmonię. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. 27/9 Wielka moc duchowa. a nasze lenistwo i bezwład powodują. nieumiejętność wyboru drogi życiowej. 22/4 Kontrola nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). gdyż lubimy błyszczeć. Ryzyko rozwodu.. Życie wypełnione jest licznymi zmianami. czasem z przygodami. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. Współpraca przynosząca zysk. Oznacza jakość. będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. dharmy w tradycji hinduskiej. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. sława i uznanie. Nie jest łatwo „stanąć na nogi" i ustatkować się. 21/3 Sprowadza zasłużony sukces. . Konieczność nauczenia się używania swej wolności. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych. 20/2 Przebudzenie. Liczba niezwykle twórcza. możemy zdobyć sławę i uznanie. gdy życie nie toczy się tak. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności. 24/6 Problemy uczuciowe. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie. uparci. Możliwość otrzymania spadku. Sprzyja talentom literackim. społeczne i materialne. 28/1 Niespodziewane zyski lub straty. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. fizycz34 pych i intelektualnych. sprowadzamy na siebie konflikty. że stajemy się okrutni. Jeśli wibrujemy negatywnie.. nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. Choć z opóźnieniem. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni. Daje opiekę i otacza miłością. który „przegląda na oczy". oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. Posiadanie dużej rodziny. zależy często od pomocy kobiet. walczyć. a także naturalny dar uzdrawiania. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. blisko natury. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie. Pomoc w przedsięwzięciach. że pracujemy dla dobra ludzkości. także w dużych grupach. Zwłaszcza.

Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji. Kontrola nad emocjami (patrz: Liczby-Mistrzowie). gdyż naszym atutem jest zaufanie. władzę i zdrowie. czasem nieoczekiwany. zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru. skłonni do nadmiernej ekscytacji. Pociąg do dalekich podróży. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji. bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów. pod warunkiem. Rzemiosło. by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa. gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny. używająca wszystkich środków. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni. Natomiast. Inicjatywa i mądrość. przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę. co stworzymy. miłość i rodzina. Praca za granicą. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu. to doświadczenia pojawiające się. Jest to liczba wymagająca. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. film. walka i procesy. jeśli nie zrozumiemy własnych emocji. zerwania. muzyczny. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie. 33/6 Służba uniwersalna. Daje wewnętrzną moc. Rozwinięta" intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia. niezdolni dostosować się do innych. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi. przyjemności. że będziemy reagować pozytywnie. by osiągnąć cel. gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. na które można liczyć. spełnienie i zysk. separacja małżonków. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów. Komunikacja. Szczere przyjaźnie. która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. które opóźnią realizację naszych celów. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom. Magnetyzm. nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Komfort materialny. wytrwałości i cierpliwości. by nami zawładnęły. pomoc osób wysoko postawionych. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. Inwencja i oryginalność. Niebezpieczeństwo. lecz posiada ona ogromną . Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. 36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. 36 37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca. radio. przerostu pragnień. Przynosi sukces. sprowadza sprzyjające okoliczności. trudnościami. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne. Handel. Jeśli wibrujemy negatywnie. co niesie los. daje szczęście w grze i spekulacjach. Niewykluczone problemy seksualne. zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. Wszystko. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces. rozpad spółki. 38/11 Dla mężczyzny — kobieca pomoc.29/11 Ważne znajomości. Talent literacki. a życie nasze zapełni się kłótniami. Rozczarowanie miłosne. nerwowi. że możemy dokonać wielkich odkryć. walką. co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. jak i o pieniądze. Uważnie dobierać współpracowników. Wymiana. 35 32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. impulsywności. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. literatura. 30/3 Twórczość. telewizja. między innymi finansowy. kierując się irracjonalnymi pobudkami. co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. będzie miało dużą wartość. winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. nieuczciwa i gwałtowna. aktorski. inni przestaną nas rozumieć. 35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej. ryzyka. 31/4 Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. Przewodnictwo duchowe. bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. zarówno jeśli chodzi o uczucia. ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego. Pouczające podróże. Jest to liczba postępu. 34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości. będziemy żyć targani wątpliwościami. że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów.

Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. Wrażliwość. a kiedy słuchać. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół. które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. Daje ona moc wewnętrzną. które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. Niewierność. 37 42/6 Sześć jest liczbą miłości. który lubi zmiany. zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. niespodziewanym. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. uwodzicielstwo. Ograniczenia. ulegając chwilowym zachciankom. że tylko nasze życie jest trudne. nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych. Natura tajemnicza. Kooperacja i przyjaźń. wielodzietność. Uczuciowość. niewrażliwość na cierpienie innych. jest gotowa dzielić się z innymi. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. surową krytykę. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie. na zrozumienie drugiego człowieka. ale powinien nad nimi dobrze panować. Urok i magnetyzm. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy. Liczne związki miłosne. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. Nie należy wstępować w związek małżeński. romantyczna miłość. a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością. 45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. Realizacja planów i spełnione nadzieje. dwulicowość. wielodzietny związek małżeński. ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć niż rozsądku. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli. ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji. która wyraża tę wibrację. stagnacja. Szczęście w miłości i w interesach. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym. towarzyskość i odpowiedzialność. Może przynieść trwały. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość.dobroczynną moc. co prowadzi do rozstań i rozwodów. zachowująca dystans wobec otoczenia. grozi nam nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby" i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie". stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni. Niepokoje emocjonalne. Szczere przyjaźnie. 46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. 44/8 Panowanie ducha nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). więc zawsze mieć precyzyjny . Brak stabilizacji w życiu. wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę. Szczęśliwy związek. mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć. pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym. Wpływ innych na nasze życie. Jeśli jednak reagujemy negatywnie. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim. Problemy rodzinne. podziwu tłumów. 43/7 Nadzieja i rozczarowanie. Potrzeba praktycznych rezultatów. ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych. 38 47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. dbałości o stan zdrowia. lenistwo. często ostro krytykowane przez otoczenie. natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność. 41/5 Ta wibracja przynosi opiekę kosmiczną. co ma związek z uczuciami. jeśli tylko nadarza się okazja. która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Woli życie spokojne. Uznanie. przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo. Wojna i pokój. wczesne małżeństwo. jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. kiedy powinna mówić. zdrada. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże. rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe). porażki uczuciowe. Pożyczki. Osoba taka wie. Receptywność. nadużywania alkoholu i złego towarzystwa. w którym miłość jest dawana równo z obu stron. Niezależnie od wykonywanego zawodu. Protekcja. Przyjdą wydarzenia. możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. Jeśli jesteśmy otwarci na innych. ma skłonność do obżarstwa. od dawna zaginionego lub niewidzianego. Wielka. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców. Rozczarowujące związki i przyjaźnie. Ryzyko wdowieństwa. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. Przynosi żałobę. Należy. 39/12/3 Rywalizacja. dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. ale trzeba zastanowić się trzy razy. pasjonata. 40/4 Ograniczenie. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości. wartości starych i przebrzmiałych. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. Zależność uczuciowa. Lubi być w centrum zainteresowania. naturę pioniera. kuszenie. rozwody. Osoba. Zerwanie. zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. jest znakomitym szefem. Natura szczodra. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia. wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób. Burzliwe przygody miłosne.

Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia. więc zapędzić w samotność. Pasja. 56/11/2 Napięcie wewnętrzne. dlatego. która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. Ponieważ jesteśmy pod opieką. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami. Ryzyko skaleczeń. sportowa lub prawnicza. 58/13/4 To. Zwłaszcza. Potrzebuje kontaktu z przyrodą. zazdrość. która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. ale i kruchości naszych przekonań. błędy. często tych właśnie. stanie się nerwowa i ekstrawagancka. uczciwość. która sprzyja medytacji. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. Nie dajmy się. gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. kontrowersje. obmowy czy braku akceptacji otoczenia. wywołujemy kłótnie rodzinne. nasz wysiłek jest bezproduktywny. jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju. Miłość i przyjaźń. Niebezpieczeństwo nadwagi. co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. muzyczny. Spokój ducha. Miłość platoniczna. ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać. częste zmiany pracy. a kiedy czekać. szczęście. dobrą kuchnię. Woli być agresywna niż pasywna. gróźb pod naszym adresem. co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą. to lojalność. rywalizacja. Porozumienie psychiczne (patrz Liczby-Mistrzowie). nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. Konieczność respektowania praw życiowych. dopuszczamy się oszustw. gorycz i depresję. by ulżyć ludzkiemu cierpieniu. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. Nie rezygnujmy z siebie tylko. byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi. a przede wszystkim bliskości wody. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. jesteśmy niezdecydowani. dyscyplina i umiłowanie tradycji. Lubi dobre życie. Musi starać się rozumieć własne emocje. Nagłe zmiany powołania. pełna nienawiści i zazdrości. by chronić kogoś innego. raczej z rozsądku. że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii. niewierności. Dzięki tym przymiotom 40 . dyskusje. Posiada. odrodzenie. doprowadza do odejścia partnera. dba o zdrowie. czujności i samokontroli. Wystawia nas na walkę. Powinna być ostrożna i czujna. zależni od innych. tracimy energię. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. doprowadzamy do powstania spisków. Inspiracja twórcza. 55/10/1 Energia. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu. ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy. który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. że słowem -kluczem „czwórki" jest praca. Lubi zmiany i podróże. Ma zaufanie do siebie i wiarę. którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary. sprawiedliwość. Możliwe bogate małżeństwo. W miłości — ryzyko rozstań. 57/12/3 Liczba zrozumienia. 48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych. 53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi. Groźba zranienia. narażamy się na zniesławienie. 54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia. Możliwa kariera wojskowa. Staje się leniwa. Bogate małżeństwo i „światowe" życie. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek. a zdrowie pogarsza się. Pociąga ją duchowa strona życia. 50/5 Wolność. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych. konfliktów. a nasze poczucie obowiązku jest ogromne. zamachu. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa. ukryci wrogowie. Nawet. Talent artystyczny. Jest to osoba. Walka i utrata pieniędzy. więc zamożny. Trzeba zawsze pamiętać. funkcjonalny dom. Nasze życie wówczas rozpada się. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy.cel. ale rzadko wprowadza je w życie. 49/4 Nauka ostrożności. możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. lecz trwałe. 51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. niespodziewanymi. 39 52/7 Przeciwnicy.

68/14/5 Największym problemem jest tu Chaotyczność. Trudne. dzięki wrodzonej inteligencji. wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. podróży i finansów. Możliwa kariera literacka lub artystyczna. akceptacja. a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią. ucieczkę od obowiązków. pozwalamy sobie pomóc. uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości. pochopne działania. a zarazem umiejętność współpracy. 64/10/1 Odnowa. Trzeba. możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi. 67/13/4 Zapewnia dar przewidywania. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. bezowocność wysiłków. Niestety. dar uzdrawiania. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. by go używać. 62/8 Marzenie o miłości idealnej. może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów. wewnętrzny niepokój. tendencja do gwałtownych rozstań. choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć. Dyscyplina. że każda rzecz ma swój czas. 69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej). 61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje. planowania i zapobiegania. obsesyjność. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu. 63/9 To ogromny potencjał współczucia. Nie przywiązywać się do wartości materialnych. braku miłości bliźniego. otwarcia na innych. szybkich wyborów. zapewnia ona sukces bez wysiłku. liczba ta. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. dojrzałości i wytrwałości. zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo. nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień. z jakim dochodzimy do celu. . chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. trzeba najpierw umrzeć. 66/12/3 Miłość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa. jakie zapewnia ta liczba. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych. których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. cierpliwość. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę. Zwłaszcza. wyrzutów sumienia. także i ten wymaga. obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy. że aby się odrodzić. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym. 41 wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną. niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. 60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. zdolności organizacyjne. W sytuacjach wymagających zdecydowania. nawiązywania kontaktów. że zmiana jest zasadą Wszechświata. że jest w nas potencjał. którzy przychodzą nam z pomocą. pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. 65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji. która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm. staniemy się osobami wpływowymi. to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. Przed podjęciem decyzji powinniśmy. Liczba niezbyt przychylna dla handlu. Niezależność myślenia. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia. ulegania pokusom. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz. które w konsekwencji prowadzą do samotności. Rozwijając dużą aktywność mentalną. Konieczna jest też nauka relaksowania się. Jak każdy dar. 59/14/5 Impulsywność. by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie. nadużyć. by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej.zyskujemy zaufanie innych. dzielić się nim z innymi. Autorytet i żarliwość. choć zapewnia opiekę kosmiczną. umiejętności przychodzenia im z pomocą. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości. więc zawsze się zatrzymać. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi.

co zasiał. zdecydowaniu. Dyplomacja. więc i podliczby zakończymy na tej liczbie. Siła. Zwłaszcza że w dacie urodzenia rzadko można spotkać podliczbę większą niż 78. spotyka wartości innych (2). Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. niepokój. 75/12/3 Awans. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość. niezależności. Ostrożność w związkach z ludźmi. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia. Negatywnie — frustracja i destrukcja. uznanie. pracuje nad sobq i kieruje się ku swej wiedzy wewnętrznej (7). 76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. opieka. 43 . komunikować się z innymi (5). 73/10/1| Silna wola i zaufanie. Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia. może sobie pozwolić być wolnym. zdobywa władzę nad rzeczywistością (8) i może dzielić się owocami swojej pracy z innymi (9). Dopiero teraz zbiera to. Predyspozycje do show—bussinesu. 72/9 Bogactwo. Frywolność. Dystans. ostrożność i dobra organizacja pracy. Zakończywszy cykl poszukiwania sensu swej ziemskiej egzystencji i określiwszy się od nowa (W/1) powinien zacząć dzielić się swq wiedzą inicjując innych do pracy nad sobą (11). Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji. kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny. Wibracja negatywna przynosi samotność. ambicji i silnym przekonaniom. która uchroni nas od niepowodzeń. Tendencja do rozpraszania się. Dużo wysiłku. by pokonać przeszkody. 78/15/6 Liczba 78 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 12 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). komfort osiągnięty dzięki zręczności. pragmatyzmowi. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. Poprzez pracę i zrozumienie materii jako bazy życia (4). dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy. kosztować przyjemności życia. by doprowadzić do harmonijnej współpracy dla potrzeb całej ludzkości (12). który określił się jako indywidualność. lecz postęp jest zapewniony. wyraża się w twórczości lub prokreacji (3). determinacja i energia. egoizm. 74/11/11 Zyski i straty. groźba choroby psychicznej. Współpraca. może założyć rodzinę i przyjęć na siebie obowiązki zawodowe (6). 41 71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej: 42 Człowiek (1). Sukces. jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. Konieczna jest uczciwość. A ponieważ na 12 zamyka się cykl doskonały. Zgubić nas może jedynie niecierpliwość.70/7 Poszukiwania. zazdrość. talentowi. 77/14/5 Mądrość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). Następnie znajduje czas na refleksję nad swym doświadczeniem. Spełniony. ostrożność i ambicja. Negatywnie — brak skrupułów. podejrzliwość. dynamizm. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. które mają związek z żywnością lub higieną. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił. medycyna oraz tych wszystkich.

Zrozumienie przyjdzie z czasem. Podczas zbierania danych liczby wnikają w nas i zaczynają otwierać kolejne furtki do głębokiej wiedzy wewnętrznej. także rodzaj wiedzy. co istnieje. który posiada każdy z nas. które miały znaczący wpływ na nasz los. lecz nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. jaką możemy się posługiwać. zdobywamy wiedzę. przetwarza je i wyłania z mroku nowe aspekty interpretacji. zgodnie z naszym świadomym wyborem. wymagająca intuicyjnej syntezy na podstawie danych wrzuconych do wewnętrznego „komputera". która jest przecież tylko odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. To ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. Wbrew pozorom są one bardzo proste i łatwe do zapamiętania. czyli dostęp do potencjału Czasu Teraźniejszego i poruszenie jego aktywności. czy też powtarzały się one wiele razy. Najlepiej jest zacząć od siebie samego i zrozumienia własnego losu. na jaką zasługujemy. w miarę stosowania ich w praktyce. Czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. jaką wszyscy posiadamy. że jednak piszę tę książkę. 45 przyjmijmy je na razie „na wiarę". W numerologii rolę horoskopu pełni tzw. Hay Jedyna rzecz. Nauka ta jest jednak stale wzbogacana przez indywidualne doświadczenia. nie jest niczym szczególnie trudnym. Luisa L. Pierwsza część pracy nad kartą to ankieta i obliczenia. Przede wszystkim należy wyłonić najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia. że „chwila zgody na wszystko. Trzeba starać się zrozumieć ich rolę w naszej ewolucji i odpowiedzieć na pytanie. a nie innego schematu. Karta jest to zestaw danych zgromadzonych według planu analizy numerologicznej.LICZBY ŻYCIA KARTA NUMEROLOGICZNA Wszyscy znamy z astrologii słowo „horoskop". jest lepsza niż tysiąc lat pobożności". ani najlepszy. Zgromadziwszy wszystkie dane. Podstawa wiedzy numerologicznej jest ta sama dla wszystkich metod wypracowanych przez pokolenia numerologów. podobnie jak obliczenie horoskopu astrologicznego. Zgoda oznacza przystąpienie do współpracy. że jest ktoś. a więc do odsłaniania tajemnic osobowości i losu danej osoby. Mówi się: „opracowuję Kartę Numerologiczna pani X" lub „robię analizę numerologiczna Karty pana Y". aż zaakceptowaliśmy rzeczywistość. Nawet jeśli nie rozumiemy do końca powodów. LICZBA DROGI ŻYCIA Każde doświadczenie jest sukcesem. w czasie której dojrzewamy. Anthony de Mello mówi. komu właśnie takie spojrzenie jest potrzebne. I jeśli doszło do tego. której nie możemy zmienić w naszym życiu. to data urodzenia. Dzięki niej. a następnie zinterpretować je zgodnie z symboliką liczb odnoszących się do danego okresu w życiu. nie spiesząc się z wyciąganiem wniosków. który zawiera w sobie wszystkie liczby charakteryzujące osobę lub zdarzenie. rozwijamy . Jak każde z wydarzeń w naszym życiu. Każdy z nas przepuszcza przez swój wewnętrzny „komputer" dane podstawowe. Wszystkim początkującym radzę powściągnąć nadmierny entuzjazm do rozwiązywania cudzych problemów i pierwsze interpretacje traktować bardzo ostrożnie. dla których używa się takiego. przychodzi w odpowiedzi na nasz aktualny poziom ewolucji duchowej. takiej. do odpowiedzi na zadane pytanie lub do analizy sytuacji lub zdarzenia stanowiącego przedmiot badania. rozwija się przed nami mapa. Tak więc mój sposób rozumienia numerologii nie jest ani jedyny. Nie przerażajmy się ilością działań matematycznych. przystępujemy do interpretacji karty. A właśnie w poczuciu ciągłości TERAZ zawiera się możliwość kreacji naszej przyszłości. Zebranie danych do karty. plan naszej ziemskiej podróży. Pozwólmy im popracować. Wymaga jedynie znajomości metod obliczeniowych i umiejętności ich zastosowania. to znaczy. karta. jakich problemów wewnętrznych były one materializacją. Najtrudniejszym zadaniem adepta numerologii jest właściwa interpretacja karty.

To one ukazują nam indywidualny charakter człowieka lub wydarzenia. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać. że żadne z doświadczeń. że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja". Liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia charakteryzuje drogę życiową — definiuje jakość tej drogi. że tego właśnie mamy dokonać. metoda horyzontalna: 18. jak i o czekających nas nagrodach. objazdów czeka nas na naszej drodze. która z liczb jest LICZBĄ DROGI ŻYCIA badanej osoby. jakie napotykamy. oraz 20. Wszystkie są dokładnie na naszą miarę. że możemy dokonać lub co powoduje obawy i niedowierzanie. suma cyfr zredukowanych: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia + + = DROGA ŻYCIA 18=(1+8) =9 05= 5 1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6 =20/2 W tym przypadku bierzemy pod uwagę liczbę 2 jako główną. zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu. To jest to. ślepych uliczek. Weźmy za przykład dane Jolanty Natalii PEPEL urodzonej 18 maja 1950 roku. by znaleźć jak najwięcej podliczb. 46 tak dla numerologa pierwszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2 3. w którym przebywa Słońce w momencie naszych narodzin.się.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA 2. W pierwszej połowie życia . Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać. Wpływ LICZBY DROGI ŻYCIA można porównać do znaczenia znaku Zodiaku. tym mniej błądzenia. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami. 3. pogłębiają interpretację i wychwytują ukryte przy pobieżnym badaniu aspekty karty. Podobnie jak dla astrologa podstawową informacją jest to. która zapewni nam przetrwanie. co przeczuwamy. 29 i 11 jako podliczby pogłębiające analizę. nie przerasta nas. stanowiącego przedmiot naszego zainteresowania. czyli suma pozioma wszystkich cyfr w dacie urodzenia. 1.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA + + = + + = 47 18 5 1950 =1973 =1+9+7+3 =20/2 2. Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. z jakimi jesteśmy konfrontowani. 1. spod jakiego znaku jest dana osoba.05.metoda horyzontalna.suma cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie. Należy używać każdego z nich. a naszą zdolnością ich rozwiązywania. DROGA ŻYCIA Na początku charakterystyki każdej z liczb jest jej opis idealny. Najważniejsze jest wiedzieć.

Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności. musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych. cech czy rodzajów trudności. że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam. jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła. czyli kimś. Dlatego nie porównujmy się z innymi. Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. one są w tobie. osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. które niesie ze sobą dana wibracja. że jesteś tak bardzo inny. jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy. niż chcesz się przyznać. Lubisz aktywne życie. 48 DROGA ŻYCIA No. a talent organizacyjny — w despotyzm. że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program. natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. być otwartym na rady twoich współpracowników. musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości. . Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego. wyzwalać ich twórczą aktywność. co otrzymać powinien. na której możesz spełnić ambicje. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości. może lepszy. ekscentryczny i rozkojarzony. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu. Aby zostać autentycznym liderem. Gdy ci się coś nie udaje. ale potrzebujesz afirmacji innych.na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. zapewniasz im pracę. złagodzeniem skrajności. 1. zarozumiały. że były niesłuszne. realizacja Jest to droga pionierów. umiesz prowadzić innych. gdy widzisz już. chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. Żyj teraźniejszością. zanim nie dokończysz tego„ co za49 cząłeś. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż. jak i pozytywne. 1 PIONIER Akcja. które sprawia. gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu. ale nie buduj muru wokół siebie. one nie są za tobą. nie do końca przemyślanych. podjętych na fali entuzjazmu. jaką zmierzasz. nie wychylaj się bezustannie w przyszłość. Nie ma niepodważalnych autorytetów. wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów. za kim inni podążają nie pod presją strachu. spełnienie. entuzjazmu i niecierpliwości. jaki popełniłeś. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi. szefem. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. jak i sprawami swojej rodziny. a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają. nerwowy. by spełnić cel swego wcielenia. Opieraj się tylko na sobie samym. Aby wykorzystać możliwości. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczmi. Jesteś wrażliwy bardziej. obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją. co może stać się przyczyną wyobrażania sobie. Pamiętajmy. Dobrze by było. twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem. i nie ma lepszych lub gorszych liczb. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. określić własną indywidualność. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy negatywne. która rozwija ich możliwości. Jest to droga sukcesów i awansu. do którego dążymy. lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi. a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych. Jesteś urodzonym liderem. ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. przewodnikiem. szefem. Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji. stajesz się agresywny. odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Robisz wszystko według własnych pomysłów. potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem. dla każdego z nas inne. Każdy z nas otrzymuje to. które wyraża się w unikalnych aktach twórczych. nauczyć się słuchać. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo. zrealizować zamiary. na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania.

Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny. uległość. system nerwowy. talent mediatora i doradcy. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam. posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego. umiarkowanie. która często odczytywana jest jako chłód. Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość. by poznać cię naprawdę. zdecydować się na cokolwiek. „umierasz". Jesteś znakomitym słuchaczem. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. jesteś nieszczęśliwy. przyjazną. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. przyjaźń. We wszystkich dziedzinach. Żywisz się spokojem. twórczość. a także urodzonych doradców. leniwie. niestałość. umiejętność słuchania innych. kontakt z naturą. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą. cisza i odpowiednia dieta. inwencję i wyobraźnię. wylewny. ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych. DROGA ŻYCIA No. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. masz niezliczone talenty. umiesz więc podtrzymywać ducha grupy. empatia. które zatrzymują cię w miejscu. szczerą i optymistyczną. pracy w zespołach. ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje. równowaga Droga współpracy i przyjaźni. DROGA ŻYCIA No. na której możesz osiągnąć sukces i harmonię. lecz raczej z braku refleksji. gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany. nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji. co robisz. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami. jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa. szarych eminencji. „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. łagodną. wiernym. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. . układ krążenia i oczy. często stajesz się kolekcjonerem. Liczba 2 jest liczbą współzależności. Pola twojego działania to medycyna. które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej 51 osobowości. Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować. utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. psychologia. tzw. pasywnie. biura matrymonialne. Jesteś z natury osobą wrażliwą. Jest to droga wykonawców czyichś planów. współpracy. niezrównoważenie. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte. Żyjesz beztrosko. Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. 50 gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów. serce. jesteś lubiany przez otoczenie. Ratunkiem dla ciebie jest spokój. założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci. które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu. Jesteś ekstrawertykiem. nadmierny introwertyzm. zdolności adaptacyjne Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg. lojalnym przyjacielem. gdzie niezbędna jest intuicja. wesołą. podporządkowanie. jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. Zarażasz innych swoim entuzjazmem. którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji. jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. mediatorów. płodność. służy za ekran ochronny. Posiadasz naturę artystyczną. 2 WSPÓŁPRACOWNIK Współpraca. Jesteś osobą towarzyską. 3 ARTYSTA Szczęście. ale także tym. pomoc socjalna. Twoja rezerwa. gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym). Sprzyja artystom. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu. uczuciową. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. harmonią i ciszą. którzy chcą pomagać innym.Słabe punkty. gadatliwy i natrętny. dialog. literackie lub poetyckie. psychiatria. Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne.

handlowcami. W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy. zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego. Omijasz komplikacje i wszystko. planu wnętrza. zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji. „Trójki" spełniają się w zawodach. znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. postępować metodycznie. analizy i organizacji. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. które nie są tego warte. literatura. Stajesz się nerwowy. ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. by się na nim wzorować. przesiąkniętą rutyną. Będziesz angażować się w sprawy.Jesteś osobą oryginalną. szukać ideału. Masz cudowną zdolność do regeneracji. pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). które wymagają metodyczności. byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu. Jeśli chodzi o zdrowie i ciało. Ważne jest dla ciebie. komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne. Mimo pewnej nieśmiałości. niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. Nawet pozytywnie wibrujące „trójki" z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności. wytrwały i uczciwy we wszystkim. co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę. Rzadko się mylisz. Masz umiejętność analitycznego myślenia. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość. DROGA ŻYCIA No. struny głosowe. dostrzegania szczegółów. W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną. możesz stać się osobą leniwą. Mogą być także znakomitymi adwokatami. Można ci zaufać. co robisz. jesteś praktyczny. wierny i odpowiedzialny. organizować życie. zbyt ambitną. należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe. jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów. nietolerancyjną. Posiadasz silną wolę. gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd. 4 BUDOWNICZY Twórcza praca. precyzji. Lubisz być wyróżniany. fanatyczną. jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. a więc utrudniają rozwój. To jest tak. gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji. kończyć zaczęte i rzeczy. Twoja zachowawczość. gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą. gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. wysiłek. Jesteś osobą lękliwą. Odnoszą sukces wszędzie tam. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. obsesyjną. rzemiosło. czyli budować rzeczywistość od podstaw. planowania. co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. psując nastrój przyjęcia. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie. 52 I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem. sposobu urządzenia. stawy i krążenie krwi. ograniczenia. Dlatego . często przesadnie. organizowania. ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. tarczycę i system trawienny. jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką. umiesz wyrażać swe uczucia. Cenisz duże towarzystwo. systematyczną pracą przynoszącą owoce. która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom. utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie. wykorzystujesz innych. gdyż jesteś lojalny. natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. kości. czyli jego ograniczeń. przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność. choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina. To prawda. a potem wziąć się do pracy. Lubisz łatwe i lekkie życie. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem. wystrój wnętrz. radość życia i harmonię. kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. „Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach. o który dbasz. aktorstwo. że ta droga wymaga dużo wysiłku. organizacja. pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam. jakim ma służyć. znerwicowaną. które wymagają mobilności. chwalipiętą. czasem graniczącą z uporem. następnie zebrać odpowiednie środki. skuteczną. odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom. umiesz jasno widzieć swoje cele. które nie pozwalają na zmiany. Jeśli jesteś „czwórką". Jesteś plotkarzem.

podobnie jak ty. Jesteś wierny pod warunkiem. Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian. droga tolerancji. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu. towarzystwo. rodzajem i wymaganiami życia i pracy. Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus. Obydwa warianty „piątki" mają za zadanie rozstać się z przekonaniem. pełną erotyzmu i fantazji.„czwórki". choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. miłość i seks. odpowiedzialność. prawo i sprawiedliwość. które przyciągają dzieci. lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie. by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie. lękającą się zmian. dynamiczną. która symbolizuje miłość i partnerstwo. Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania. różnorodności życiowych doświadczeń. Lubisz literaturę. gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. by zrozumieć. Negatywnie wibrujące „piątki" są posesywne. muszą być zauważone przez innych. możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu. Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie. wolność. duchowych. gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń. Masz dar analizy. sprawiedliwości. wyruszyć w nieznane. Masz naturę idealistyczną. doświadczenie. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę. kochane. rodzina. by sprawdzić na sobie samym. 5 WĘDROWIEC Siła życia. być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym. jak i zainteresowaniach. doświadczenia. dokonywania wyborów. przystosowania. Roztaczasz miłość i ciepło. 53 DROGA ŻYCIA No. Są pełnymi fantazji pisarzami. Że aby zaistnieć. Możesz być też osobą nieśmiałą. handlu. wielu przy godach (także miłosnych). zabawę. Potrzeba wolności jest dla "piątek" tak silna. systemem nerwowym i ciśnieniem. oratorami. Jesteś osobą ekspansywną. że to. nie naruszać ich terytorium. że partner. uwodzicielską. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. a także w szkolnictwie i w sporcie. gdzie się kończy ich wolność. harmonia. a nie błyskotliwa erudycja. a zaczyna wolność innych. egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych. DROGA ŻYCIA No. do końca. że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji. której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją. sztuka. oczekiwać na oceny i reakcje. niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych. Skutecznie działają w reklamie. Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych. pięć" często doświadczają w sposób ekstremalny. zarówno w relacjach z innymi ludźmi. przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych. stajesz się nieobliczalny i wybuchowy. na której uczysz się podejmowania decyzji. Jesteś skłonny do ryzyka. czy się nie mylą. Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. osoby stare i ułomne. Żyjesz w napięciu i niepewności. służba. Dlatego osoby z programem. Jest to droga. Jesteś zachłanny na życie. „Piątki" muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie. nowych znajomościach. Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków. 6 NAUCZYCIEL Miłość. pełną kompleksów. zmiany. zazdrosne. zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji. dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. „Piątki" miewają problemy z nosem. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji. zmysłową. podróżach pełnych odkryć. które chcą "przebudować świat". posiadasz niespożytą energię. mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach. umiejącą szermować argumentami. wahającą się za każdym razem. zaakceptowane. mięśniami. zmienną. Dojrzeć do prawdy. łagodną i czarującą. . perfekcji i odpowiedzialności. że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych. 54 Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł.

Jeśli jej nie znajduje. będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. Brak ci autentycznej wiary w siebie. zmusza do poznania jej dogłębnie. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim). Będą nieodpowiedzialne. intelekt. oczekują od ciebie pomocy. wojskowej. alkoholizm lub narkomanię. 7 FILOZOF Wiedza. zaniedbane. Jeśli Wibrujesz negatywnie. Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki. władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej. z tzw. ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i . będąc liczbą przyporządkowaną materii. Bezpieczeństwo materialne. nieuczciwą. resocjalizujesz. chyba że spotkasz kogoś. wiara. że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie. zamkniętą w sobie. wymagające. tzn. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia. Droga ta może być drogą sławy. zamiast żyć naprawdę. starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. We wszystkim. nieufność. Uczyć się być pokornym. obrażały się. która daje oparcie innym. że są nie rozumiane. zatapiając się w swym wnętrzu. Lgną do ciebie ludzie z problemami. na jego jakość. nieczułe lub przeciwnie. jesteś często osobą błyszczącą w to56 warzystwie. kontemplacja. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do za55 łożenia rodziny. sama szuka często ochrony i protekcji. ale twoim sercem kieruje rozsądek. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję. Będą krytykowały wszystkich i wszystko. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. Swe uczucia często skrywasz. przeżywa życie śniąc je. pedagogicznej czy też artystycznej. Łakomstwo może prowadzić do otyłości. Równocześnie „siódemka". co oznacza. Niestety. podporządkowanie życia pracy naukowej). Natomiast osoby wibrujące negatywnie. jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością. potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie. Jesteś partnerem. Dlatego też ta sama „szóstka". Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. będą nieznośne. co robisz. która sprawia. że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie. politycznej. zwycięstwo nad samym sobą. potrafisz być całkowicie wiemy. którzy czując twoją uczciwość. który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. dobrowolne lub nie. a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. by „zgasnąć” w intymnej. DROGA ŻYCIA No. pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. sekret Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne.który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Zamiast krytykować — wpajasz ideały. Musisz przełamać swój dystans. umieć widzieć siebie w całości. struny głosowe. zazdrościły. przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki. gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. sam znajdując przy okazji podporę uczuciową. nerki i układ moczowy. jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. a nie jako całość. Masz bardzo silne potrzeby seksualne. Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze. Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów. religijnej. którego będziesz przywódcą i opiekunem. drogą wiary (np. Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja. gotowe zamęczyć innych swą czułością. które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą. nauczasz. Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. lojalność i mądrość. klanu. dystans. W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło. Możesz robić wrażenie osoby obojętnej. brak wiary. ludzi i sytuacji sprawi. trudne we współżyciu. domowej sytuacji. z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. a więc te. tracąc jego smak. cierpiały.

najważniejsze jest. Jesteś znakomitym. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. a więc i doświadczania jest w tobie tak silne. Twojemu życiu. życie z jego podstawowymi wartościami. nigdy nie będziesz się czuł pokonany. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. medycyna. którzy pomimo dystansu. Dlatego też wśród „ósemek" spotyka się wielkich mistyków. Pełnisz rolę ojca. środkiem do realizacji celów. ale gotowy dzielić się z innymi tym. popycha cię do mnożenia obowiązków. Jesteś niezależny. bez podtekstów. psychologia. czasami system nerwowy. Wszystkie te cechy sprawiają. Pragnienie poznania. że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. skuteczne i humanitarne. co masz i co wiesz. nie trwonienia jej bez potrzeby. często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. Możesz tyranizować otoczenie. Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli. stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. będziesz wprowadzać destrukcję.szacunku otoczenia. co robisz. obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. a także wystarczającą wytrwałość. towarzyszy sztuka. sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski. na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu. jaki stwarzasz. by wyczekać na moment sukcesu. a także. że panujesz nad sytuacją. przywództwo. jaką uprawia „ósemka". wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. Słabe punkty to: kolana. Przeszedłszy ten próg zrozumienia. Ważne jest dla ciebie. często samotnemu. atmosferę zazdrości. lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród „siódemek". w sensie ogólnym. nietolerancji. problemów finansowych i ryzyka. We wszystko. by sytuacje były czyste i jasne. wyboru kierunku studiów). astrologia. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych. choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. nogi. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy. Chcesz być doceniany i podziwia58 ny jako głowa rodziny. stawy. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. że masz zdolności do interesów. lojalnym szefem. o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją. które nic nie robią połowicznie. będziesz osobą goniącą za pieniędzmi. zimną i bezkompromisową. nie znosisz być zdradzany. odbiorcą przekazów z innych wymiarów. pieniądze. że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka. mistycyzm Jest to droga autorytetu. Jesteś osobą praktyczną. a poczucie. realizacja. zbliżą się do ciebie. które poddajesz nieustannej analizie. DROGA ŻYCIA No. obok książek i własnych myśli. bezustannie oceniać innych. W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. wkładasz dużo pasji. Realizując negatywną wibrację „ósemki". by zostały wykorzystane jej zdolności . „Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość. marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii. posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania. a to co robią jest oryginalne. Zamiast tworzyć. twardą. Musisz uświadomić sobie. nauczyć się respektować innych. że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi. siły woli i pieniądza. Będąc z natury wierny. W każdej dziedzinie. 8 ŻNIWIARZ Władza. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm. wymuszać posłuszeństwo. gdzie niezbędna jest umiejętność 57 analizy. okrutną. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna". podekscytowania. Dla „siódemek". a zdolności muzyczne są często twoim udziałem. filozofia. masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci. co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Kochasz z pasją. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem".

będą wyśmienitym polem do działania dla „ósemki". Umiejętność oceny i obserwacji. 11 WIZJONER Wizjonerstwo. intuicja Ci. otwartość. Pociągają cię poszukiwania intelektualne. a także pracy dla celów grupowych. którą nagromadziła w wielu poprzednich 60 wcieleniach. DROGA ŻYCIA No. pewna i precyzyjna ręka. Wśród „dziewiątek" można spotkać także hipnotyzerów. którzy tego potrzebują. lepszy świat. komu można pomóc. lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych). Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii. kompozytorami muzyki sakralnej.. „Jedenastka" ma obowiązek inicjowania innych. inspiracja. DROGA ŻYCIA No. Są znakomitymi adwokatami. teatr. to: nerki. dyrektorami przedsiębiorstw finansowych. jest pasywna i kłamliwa. 9 MISJONARZ Talent. gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. by wzbogacić innych swoją wiedzą. bankier. co czynisz dla ludzkości. ich dziedziny to muzyka. ekonomista. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości. mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. „dziewiątki" są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne. ewolucja i penetracja nowych obszarów życia. Ulega wpływom. tych. w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji. dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. że wszystko. posiadasz dużą intuicję. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne. lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo. magów. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. wewnętrzne narządy płciowe.. jak i negatywnie. tolerancję. którzy podróżują. szczodrość. którzy wibrują pozytywnie. notariusz. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia. Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym. malarstwo. Wszystkie zawody takie jak: chirurg. jeśli chodzi o ciało. czułym i uważnym partnerem. uwaga i altruizm. że jesteś kochany. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. dzielenia się wiedzą wewnętrzną. Jest to droga ideału. To bilans z poprzednich wcieleń. media i słynnych okultystów. równowaga i dociekliwość powodują. „Dziewiątki" są wspaniałymi artystami. doskonała organizacja. albowiem rezygnując z własnego rozwoju. m. niemoralną. osobą światłą i wykształconą. idealistą. identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. ani nie pomagasz wszystkim. Chcesz zbudować nowy. metafizyka i okultyzm. uniwersalność. chirurgami. psychologii i filozofii. układ krążenia i gardło. że „dziewiątki" odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych. intuicji. Jesteś osobą pełną współczucia dla innych. w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. natchnienia i oryginalności. Jesteś humanistą. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie. że ani nie przeżywasz własnego życia. odporność na stres i konkretny cel. tym więcej trudności napotykamy. służenie innym Droga misjonarzy. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością. policjant. społecznych. Słabe punkty. 59 Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta.przywódcze. nie mamy czym dzielić się z innymi. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną. . że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata. taniec. by nie zapomnieć o sobie. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić. by służyć ludzkości. a komu nie. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. otwartość. Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy. która sprawia. która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia. in. dobroć. a także. Zarówno wibrując pozytywnie. Staje się nieśmiała. lękliwa. kino. rozmach. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę. prawnik. Pracujesz na niego bezinteresownie. wiedząc. Niecierpliwi się. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania. ideał.

gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego. które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. szczerą. Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy. choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. sprawia. nieobca jej jest depresja. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji. egoistyczna. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. mylisz miłość z nienawiścią. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. z powodu złej gospodarki energią. geniusz konstrukcyjny Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. 61 W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. Jeśli wibrujesz pozytywnie. postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. numerologiem. Mimo że „jedenastka" posiada dużą odporność psychiczną. pisarzy. jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni. nerwowa. Niestety. Opanować swój despotyzm. Negatywna „jedenastka" jest napięta. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji. nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. Niekonwencjonalna jedenastka" może przeżyć najróżniejsze formy miłości.. że są poszukiwanymi towarzyszami. w jakim kierunku należy iść. 22 ARCHITEKT Moc wewnętrzna. która daje ci oparcie. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem. „Jedenastki" mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie. lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych. Jesteś osobą pomysłową. . Choroby często dotyczą żołądka.Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze. Stajesz się nieczuły i obojętny. jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia. nie walczyć i nie manipulować innymi. takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko. Prowokuje sytuacje. gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. naruszasz wszelkie prawa i reguły. stajesz się despotyczny. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać. wyprzedzających epokę. czego nie dostrzegają inni. co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi. DROGA ŻYCIA No. Metafizyczny kontakt. która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. Musisz jednak unikać przepracowania. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. Potrafi osiągnąć każdy cel. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki".. astrologiem lub. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych. 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne. Nauczyć się prowadzić dialog. przepracowania się. lekarzem. a oryginalność zamienia się w ekscentryczność. Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku. Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa. Dążąc do stabilizacji rodzinnej. Masz żywy charakter. twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne. twórcą rzeczy zupełnie nowych. nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych. że widzisz to. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą. mistrzem duchowym. które może spowodować rozchwianie emocjonalne. oraz mediumiczność zapewniająca przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują. rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek". Jeśli wibrujesz negatywnie. a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. psychologiem. żądna władzy i posesywna. w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. okultystów. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. Wielu wielkich polityków. samolubny. umieć dawać i brać. matematyków. czyli np. uczciwą. wyższa inteligencja. wychowawcą. twoje plany przekraczają twoje możliwości. możesz być wspaniałym nauczycielem. a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów. jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia. Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią. nie słuchasz nikogo. Często prowadzi to do destrukcji.

Tworzyć na skalę uniwersalną. Umiejętność określenia liczb Roku Uniwersalnego i Roku Osobistego jest niezbędna do obliczania Cykli Życia i Punktów Zwrotnych. że wszelkie zmiany przebiegać będą bez zbędnych konfliktów. miesiąc i rok.Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać. miesiąc. zareklamowania się i zdobycia akceptacji w nowym miejscu. No. Rok ten będzie znaczący dla naszych spraw uczuciowych. burzenie naszych osobistych i zapożyczonych mitów. rozpoznanie najgłębszych potrzeb emocjonalnych i zmysłowych. . ROK UNIWERSALNY Każdy kolejny rok ma swoją własną wibrację wyznaczoną przez liczbę. MIŁOŚĆ i SEKS. dzielić się. PRZYSTOSOWANIE SIĘ. ROK OSOBISTY Dzień. zauważać i rozumieć innych. dostosowany do naszych aktualnych potrzeb. Dla wielu z nas będzie to rok odkrywania samych siebie i niespodzianek w tej dziedzinie. U. U. związki oparte na sztucznych podstawach. uwolnieniem od hamujących nasz rozwój uzależnień emocjonalnych. jak i w nas samych i kolejach naszego losu. by uzyskać akceptację otoczenia. konwencji. 6. rok ten będzie najprawdopodobniej trudny. np. Należy więc przemyśleć swoje wątpliwości i problemy. rok oraz kolejny etap naszej wędrówki wyznaczony istotnymi datami. będziemy od nowa zmuszeni do sprzedania siebie. w nowej dziedzinie lub po prostu na inny sposób. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22. uzależnieniu ekonomicznym lub po prostu przyzwyczajeniu. strachu. Można w tym roku oczekiwać sytuacji zmuszających do poważnych wyborów zwłaszcza dotyczących rodziny i związków uczuciowych. uruchamia się specyficzny.. Pracować nad so62 bą tak. RODZINA. Rok 1995 wyraża się więc poprzez wibrację liczby sześć (6/24) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. Przyczyną rozkładu będzie poszukiwanie naszej prawdy wewnętrznej. tydzień. układach. Jak już mówiliśmy. Można więc w tym roku oczekiwać wielu głębokich zmian zarówno w skali makro. wymianę i przenoszenie informacji lub towarów. wyznaczany Cyklami Życia i jego Punktami Zwrotnymi. Dążenie do harmonii sprawi. Liczbę ROKU UNIWERSALNEGO (R. Motyw przewodni "piątki" to ZMIANA. na obcym gruncie. Motyw przewodni „szóstki" to SYMETRIA. z myślą o ludzkości. układy i związki między ludźmi ulegną rozpadowi. kim mamy być i jak żyć. RUCH. kiedy wraz z datą urodzenia otrzymujemy przekaz energetyczny w postaci wibracji Liczby Drogi Życia. zaakceptować doświadczenia nabyte w poprzednim roku aby odnaleźć nowe spojrzenie na swoje miejsce w świecie. WOLNOŚĆ. HARMONIA. zgodny z naszym indywidualnym cyklem życiowym. rok 1994: 1+9 + 9 + 4 = 23 2+3=5 Rok 1994 jest R. podróży. mogą się rozpaść. Niepotrzebne lub opierające się na fałszywych podstawach struktur 63 ry. Dla wielu z nas rok ten oznaczał będzie życie w nieustannym ruchu. wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne. TOLERANCJA. wpisujemy się w pewien rytm zjawisk. Możesz spełnić się w każdej dziedzinie. TWÓRCZOŚĆ. U.) znajdujemy redukując wszystkie cyfry do liczby prostej. Poczucie straty rekompensowane będzie poszerzeniem wewnętrznej wolności. ALTRUIZM. nawet jeśli rozmowa miałaby trwać bardzo długo. w którym się urodziliśmy. Znalazłszy się w polu jej oddziaływania. Dla roku 1995: 1+9 + 9 + 5=24 2+4=6 Rok 1995 jest R. będzie wyrazem naszego indywidualnego cyklu uczestniczenia w procesie przemian. która opisuje jego miejsce w cyklu przemian. Będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. to jakby fala radiowa wyemitowana przez niewidzialną stację nadawczą. Rok 1994 będzie testował także naszą zdolność do przystosowania się wobec głębokich i nieuchronnych zmian. a także wielu polityków i historyków. które zbudowały swoje poczucie bezpieczeństwa na kruchych podstawach i pragną bronić swej zdobyczy. Z chwilą. No. indywidualny rytm naszego życia. Rok 1994 wyraża się więc poprzez wibrację liczby pięć (5/23) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką.. społecznych i materialnych Odrzucimy krępujące nas więzy konwencji i wyznaczonych granic tego. Będziemy musieli zbudować różne rzeczy od początku. 5. I od tej chwili każdy dzień. nie pozwalając na zmiany. tak wielki jest zakres twoich możliwości. Dla osób. Nauczyć się odpoczywać.

). jaką rolę przybierzemy w tak zaprojektowanych dekoracjach. 1 i trwa od 18. przed nami wybór zakresu odpowiedzialności i kierunku rozwoju. Brak tolerancji. Otrzymana w ten sposób liczba symbolizuje to wszystko.) + + SUMA liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia liczba roku kalendarzowego R. zaborczość i żądza władzy właśnie w tym roku mogą doprowadzić do wydarzeń szczególnie niepomyślnych a nawet tragicznych. jeśli społeczeństwa jak i elity podejmą wysiłek zrozumienia innych. Neutralność i tolerancja pomoże nam odnaleźć swoje miejsce w życiu. * Rok Uniwersalny trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia.O. Będziemy musieli zrezygnować z wielu swoich resentymentów i poglądów. w którym się urodziliśmy. Dla wielu z nas może to być trudne. To samo -z zachowaniem proporcji. zależy od naszej wibracji osobistej. które dodajemy do liczby Roku Uniwersalnego. Lub działanie na liczbach uproszczonych: 9 + 5 + 5 = 19 = 10= 1 Rok 1994/95 jest Rokiem Osobistym No.1994 do 18. ale ten wysiłek się opłaci. skutki okażą się zbawienne i trwałe.. atmosfera. Jest to ogólna charakterystyka roku.05. oparte na pełnej równowadze potrzeb i pragnień. To. Jest to liczba ROKU OSOBISTEGO (R. Na przykład dla Jolanty ur. jaki jest. zbudować od nowa związki uczuciowe i układy bardziej oficjalne. zawiścią czy zazdrością. * Rok Osobisty to rok słoneczny. 18 maja rok 1994 będzie ROKIEM OSOBISTYM No. czym rok ten będzie dla nas. Z drugiej strony.O..1995. nie zakłócone żądzą posiadania. w tym roku pojawi się szansa odnowienia i oczyszczenia struktur politycznych i systemów sprawowania władzy. 1/10 liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia Liczba roku kalendarzowego 18 = 1 +8 =9 5 =5 1+9 + 9 + 4 = 23 = 5 2017 2 + 0 + 1 +7 = 10 10 = 1 +0 =1 SUMA R. nawet bolesne.O. i porozumienia dla wspólnego dobra.Rok 1995 będzie testował naszą zdolność do tolerancji i akceptacji świata takim. czyli od liczby dnia i miesiąca. . 64 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R. Będziemy musieli także podjąć zasadnicze decyzje dotyczące naszej pracy zawodowej.O. będą dla nas wówczas źródłem głębokiej satysfakcji.dotyczy życia politycznego i społecznego.osób czy społeczności inaczej myślących lub różniących się od nas obyczajami i poglądami. będzie mogło rozwijać się pomyślnie tylko pod warunkiem akceptacji odmiennych poglądów i dążeń. jeśli będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. w jakiej rozgrywać się będą kolejne odsłony naszego losu. małostkowych lub nieprzemyślanych.05. który trwa od urodzin do urodzin. nawet gdyby rozmowa miała trwać bardzo długo. Zwłaszcza powinniśmy się pozbyć uprzedzeń wobec „obcych" . Nowe związki mają szansę stać idealnie harmonijne.

1 Masz za sobą rok poważnych przemian zarówno wewnętrznych. Możesz być wciągu tego roku niezdecydowany. ROK OSOBISTY No. na podstawie której dochodzimy do liczby głównej (np. Być może trzeba pociągnąć dalej pomysły z poprzedniego roku. zaprzepaścić szanse. miłość. ale nagrodą będzie poczucie bezpieczeństwa i solidny fundament. Charakterystyka wibracji podliczby przyniesie wiele dodatkowych informacji i pozwoli na głębszą interpretację Roku Osobistego. popularny. śmiało przystąp do spełniania swoich marzeń otwórz się na wszystko. Także ty nie będziesz już tym. inne zaskoczyły cię lub sprawiły ci ból. Jesteś w tym roku artystą we wszystkim.. wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z twoją pracą lub zainteresowaniami. Polecam zwrócenie uwagi na podliczbę. w pracy. świadomością celu swego działania i pokorą. dokonywania wyborów. Krótko mówiąc — zmarnować dobre pomysły. będzie godne realizacji i korzystne dla ciebie. 3 Planeta Jowisz. ROK OSOBISTY No. w ja sposób reagujemy na poszczególne wibracje i pozwoli na przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz kierunku naszego rozwoju. o których będzie mowa w następnych rozdziałach. dom dla ciała i duszy. dzięki któremu będą odporne na wstrząsy w późniejszych latach. a w każdym razie masz potrzebę. Możesz dokonać tego na każdym polu i w każdej dziedzinie — zależnie od twoich predyspozycji. Wibracja liczby 3 oświetla cię jak blask reflektorów na scenie. Dzięki twojej inicjatywie i ogromnej ambicji mogą powstać nowe przedsięwzięcia. To. Stajesz się bardziej pasywny. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych. odwagę i moc realizacji planów. ale równocześnie musisz bardzo uważać na to. Możesz rozpocząć pionierskie badania naukowe. w którym dojdzie do głosu twoja potrzeba wyrażenia samego siebie. Jeśli wszystko do tej pory szło dobrze. Czujesz się wybrany. Być może twoje życie i stosunki osobiste nie będą miały w tym czasie wiele wdzięku i wydadzą ci się nieco ciężkie i zbyt poważne. co mówisz i robisz—ta rola to twoja wielka szansa na sukces. nie bój się więc zmian. co i jak się wydarzyło jest to nieodwracalne. kim byłeś dotąd. Jest to rok. jak i zachodzących na zewnątrz ciebie. spektakularny sukces. podatny na wpływ z zewnątrz.W ten sposób możemy znaleźć numer każdego ROKU OSOBISTEGO z przeszłości lub przyszłości. który będzie przynosił profity przez długie lata. rozwiewania wątpliwości. 4 obdarza cię wielką cierpliwością. Liczba R.O. ale pod warunkiem. Ta wibracja da ci siłę i wolę. Będziesz w centrum zainteresowania. W tym roku najistotniejszym polem twojego działania są stosunki partnerskie — przyjaźń. 2 W tym roku znalazłeś się pod wpływem Księżyca. że naczynie nie jest puste. 5 . 66 ROK OSOBISTY No. Niezależnie od tego. gromadzisz oszczędności. ROK OSOBISTY No. jeśli nie — musisz ją zbudować od nowa. czasem się mylisz. mogą okazać się nieco wymuszone. Przyszedł czas na nadanie formy twórczym zamysłom. związki.. Widzisz wiele spraw i siebie samego w nowym świetle. i to nowych nie tylko dla ciebie. 4 W tym roku będziesz musiał ograniczyć rozrywki i przyjemności dnia codziennego i zająć się pracą. No. Potrzebujesz ich jak tlenu. współpraca. Zwykle wymaga to współpracy z innymi. co teraz stworzysz. że możesz roztrwonić zarówno zdobycze materialne. narzucone przez okoliczności. Bardzo wrażliwy i romantyczny. Niektóre dokonały się zgodnie z twoją wolą. świecisz więc jasnym blaskiem. Wibracja R. jesteś pełen energii i wiary w siebie. bardziej bierny niż zwykle. na polu społecznym. jeśli zajmujesz się pisaniem. kontakty towarzyskie. zmienny. co zaplanujesz w tym roku. jak uczuciowe i intelektualne. lecz równocześnie jesteś pełen rezerwy. spółki. Budujesz solidne podstawy dla swojej przyszłości. Możesz wyrazić siebie w kuchni jako gospodyni domowa. Przez cały ten rok prowadzi cię Słońce. da nadzwyczaj obfity plon. co robisz. konsekwencją. Przed tobą rok sukcesu i czerpania zysków z twoich wysiłków. który świeci odbitym światłem słonecznym. -3/5). niekiedy monotonnej pracy. trudzisz się bez oczekiwania na szybki. będziesz miał więc wiele nowych pomysłów. i teraz błyskotliwa iskra twórcza przybiera postać ciężkiej. solidny i trwały. Niewątpliwie jest to rok. Związki powstałe w tym R.O. Stwarzasz swój świat. co nowe. zwana jest przez astrologów planetą wielkiego szczęścia. skoncentrowany raczej na drobiazgach niż rozległych działaniach. rozpoznajesz swoje potrzeby emocjonalne i. przyciągając do siebie innych. wyjątkowy. „Jeden" jest początkiem cyklu. ROK OSOBISTY No. istnieje więc groźba. inicjatywę. w naturalny sposób obejmując przywództwo w rodzinie. w miłości albo na polu literatury. by tak było. Masz w tym czasie również skłonność do przesady i rozrzutności. w którym możesz nawiązać poważny romans lub zawrzeć związek małżeński. ale pełen wątpliwości i pytań wobec samego siebie. który chcemy przeanalizować. przyporządkowana tej wibracji. plany. 65 Zbadanie tą metodą swego dotychczasowego życia pokaże nam. O. To.

które wzbogacają cię wewnętrznie. 8 Ten rok przyniesie ci pewność siebie. Możesz mieć kontakty ze środkami masowego przekazu. Być może będziesz osobą ofiarującą swą pomoc innym. Prawdopodobnie przyjmiesz na siebie szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem. No. Jest to korzystny czas dla zgłębiania zagadnień metafizycznych i dla studiów okultystycznych. dokonywał zmian i ulepszeń. 4 nie przyj niósł ci sukcesów i zmarnowałeś szansę. zależy w dużej mierze od tego. poza zdarzeniami życia codziennego. 7 Ten rok daje ci szansę zobaczenia twojego losu w kategoriach uniwersalnych. R. Sytuacja ta jest bardzo korzystna. Jeśli R.O. a w szczególności małżeństwo. które przewartościują twój dotychczasowy światopogląd i wpłyną na zmianę stylu twojego życia. więcej energii skierujesz do wewnątrz niż na zewnątrz. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia twoich działań. które powinny układać się zadowalająco. 6 W tym roku głównym polem twojego działania będzie rodzina. samotność. uczestniczyć w życiu kulturalnym. W R. medytację. teraz będziesz poruszał się swobodnie w świecie materii. konieczność szukania pomocy. Ten rok przynosi rozbudzenie potrzeb intelektualnych. jakie przed tobą rysował. 9 Ten rok przynosi największą różnorodność doświadczeń jako bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. nawykami. twoje lub bliskich ci osób. która skłania innych do podporządkowania się twojej woli. spalać w pozornej aktywności i rozpaczliwie szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych. jak przebiegnie. którym nie umiesz sprostać. 7 zapewne zauważysz pewien spadek aktywności życiowej. Oznacza to 68 między innymi ograniczenie kontaktów z ludźmi. ROK OSOBISTY No. swoich osiągnięć. z uczelniami. Związki uczuciowe. Będziesz nastawiony raczej na zdobywanie wiedzy. jako wykładowca. zdystansować się wobec spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. ROK OSOBISTY No. Twoja osobowość ma w tym czasie magnetyczną siłę. w oderwaniu od wzlotów i upadków twojej ziemskiej egzystencji. sprzedawać swoje talenty lub wyroby. Wibracja „ósemki" obdarza cię niezwykłą mocą twórczą. trudne wybory. z którymi związałeś swój los. poszukiwanie duchowego oświecenia. a także z ludźmi. że zwrócisz się również w kierunku zaspokajania potrzeb artystycznych i intelektualnych — możesz rozwijać swoje zainteresowania. rozstać się z przyzwyczajeniami. albo zająć się reklamą. wymiany myśli. np. Jest to także rok dużych oczekiwań erotycznych i uczuciowych! Możesz wejść w nowy związek. kształcenia. W tym roku twoje zdolności pozazmysłowe staną się twoim sprzymierzeńcem — możesz zaufać swoim przeczuciom i wrażeniom. poczucia trwałości i głębokich wartości. przyjaźni i miłości. sukces materialny i wynikające stąd poczucie władzy i wolności. który będzie emocjonujący i bogaty w różnorodne doświadczenia. Rok ten. szczególnie te. Jeśli poprzednie lata nie stworzyły warunków do pełnego wykorzystania walorów tej wibracji. jakie łączą cię z drugą osobą. ROK OSOBISTY No. prowadzeniem interesów. podróżo67 wał i odpoczywał. pozwoli cii zobaczyć inny wymiar twoich problemów. powinien przynieść . 6 może przynieść cierpienie. Przede wszystkim wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos — wraz z nim płynie głęboka. Wykorzystaj to mądrze i uczciwie. ROK OSOBISTY No. przynosi jednak pełne zaspokojenie potrzeb materialnych i satysfakcję zawodową. Nie poddaj się panice lub sentymentom — stare musi odejść. Możesz doznać przeżyć mistycznych. podjąć naukę. Jesteś panem swojego życia i wszystko jest w twoich rękach. możesz pisać. To. które będą dotyczyć opieki. w swoim optymalnym wyrazie. ale nie pozbawiona pułapek. przeżywać będą okres harmonii.Jest to rok zmian w sprawach osobistych i zawodowych. No. w obecnym roku możesz kręcić się w kółko.O. Filozoficzna postawa. Jeśli udało ci się w minionym roku stworzyć przyzwoitą bazę dla dalszego życia. ale niekoniecznie trwały. która pomoże ci dokonać właściwych wyborów. Możesz mieć ochotę zrzucić swoją dotychczasową skórę. które będą starały się przeniknąć do twojego życia. w jaki sposób odpowiedziałeś na wyzwania poprzednich lat. No. jaką przyjmiesz. W tym roku korzystne są podróże. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa sprawi. O. Należy użyć jej w sposób konstruktywny i za wszelką cenę unikać destruktywnych aspektów tej liczby. zarabianiem pieniędzy. np. by zrobić miejsce nowemu. Musisz być przygotowany do kierowania twoją rodziną i jej sprawami finansowymi. wygody życia codziennego wychowania. utrwalonym obrazem twojej osoby. osłabienie zainteresowania codzienną pracą. Możliwe są problemy zdrowotne. Nie jest to rok obiecujący nadspodziewane zyski. intuicyjna wiedza.

która przyćmiewa kłopoty i nie rozwiązane problemy. 7 MIESIĄC OSOBISTY No. miłość. Jeśli jednak wibracja No. niż je stwarzasz. Jeśli zaś jesteś skierowany raczej ku swemu wnętrzu. O. Nie „osiądź na laurach". Należy uważać. że stwarzasz prawdziwą wartość. masz nowe pomysły. 3 Czujesz przypływ sił twórczych i rosnącą potrzebę wyrażenia siebie poprzez sztukę i miłość. 18 maja 1950 r. Musisz zrezygnować z przyjemności i rozrywek. przyjaźnie. 70 MIESIĄC OSOBISTY No. Masz skłonność do czerpania przyjemności z życia. No. Roku Osobistego M. że raczej jesteś prowadzony przez okoliczności. przede wszystkim literacką. błyszczysz w towarzystwie. Możesz być nieostrożny. W tym miesiącu prawdopodobnie będziesz bardziej ulegać wpływom innych ludzi. by nie roztrwonić pozytywnej energii na działanie. Jest to okres gromadzenia. do podporządkowania się potrzebom innych lub wymaganiom. 69 MIESIĄC OSOBISTY Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M. wykonujesz prace. trwałą i przynoszącą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. jednak bądź ostrożny z wyrażaniem swojej woli w sposób nie znoszący sprzeciwu. nie przyzwyczajonych do wysiłku. że stajesz się nie tylko bardziej twórczy. że nawiążesz romans. Jest to miesiąc ograniczeń. które odkładałeś na potem. Nawiązujesz liczne kontakty. choć życie będzie tego od ciebie wymagać — jesteś pełen wątpliwości.O. MIESIĄC OSOBISTY No. Jesteś bardziej pewny siebie niż zwykle. MIESIĄC OSOBISTY No. 1 możesz nawiązać nowe znajomości. 1 może stanowić trudne wyzwanie i wprowadzić pewien niepokój. 2 W tym miesiącu twoje doświadczenia związane będą z innymi ludźmi. Dla osób zachowawczych. zabezpieczania. której efekty widoczne będą dopiero za jakiś czas. ale również bardziej atrakcyjny dla innych. budowania bazy dla przyszłych przedsięwzięć. gdyż słowo jest teraz dla ciebie najlepszym nośnikiem twojej wewnętrznej energii. 4 nie jest zestrojona z twoją naturą. którego cel nie jest dla ciebie jasny. Możesz spełnić rolę doradcy lub mediatora pomiędzy skłóconymi stronami. możesz także stać się inicjatorem i kierownikiem wspólnych przedsięwzięć. które zaowocują w przyszłości. Realizujesz powoli swoje pomysły. które będą trwałe i wniosą wiele da twojego życia. co zwykle pociąga za sobą duże wydatki. Twoja aktywność może zostać spożytkowana na twórczość artystyczną. konfliktowy. które dawno wymagały dokończenia. potrzebami i problemami.O. Ten miesiąc oznacza ciężką pracę. PRZYKŁAD Jolanty ur. to dla Jolanty M. 6 (czerwiec)+ 1 (No. Masz świadomość. jakie stawia przed tobą działanie dla osiągnięcia wspólnego celu. lecz przed tobą jeszcze wiele pracy. 1 Rozpoczynasz nowy cykl w skali najbliższych miesięcy. Odczuwasz wielką radość życia. W tym miesiącu mogą niepokoić cię rozterki związane z wyborem kierunku w życiu — nastawienie na publiczny sukces pozostawia niedosyt życia wewnętrznego. skłonny do ryzyka. szczęście oraz głęboką wiedzę o sobie samym i prawach istnienia. spędzasz czas z przyjaciółmi. Testowana będzie twoja zdolność do współpracy.) + = Miesiąc kalendarzowy No. Swoim . Ten miesiąc nie sprzyja jednak podejmowaniu ważnych decyzji. miesiąc No.czerpanie satysfakcji z dokonań minionego cyklu. przystępujesz do realizacji śmiałych przedsięwzięć. niejasnych doznań i czujesz. zniecierpliwiony. wściekły. które może ujrzysz w nowym świetle. Przypływ siły życiowej sprawia. Upór i wygórowana ambicja mogą doprowadzić cię do poważnych strat finansowych. możesz otrzymać wiele cennych inspiracji. obawiających się zmian. być może z kimś z twoich dotychczasowych przyjaciół. Będziesz bardziej wrażliwy niż zwykle i jest prawdopodobne. korzystnych zbiegów okoliczności i niespodziewanego rozwiązania starych problemów. ale też nie podejmuj nadmiernego ryzyka — ten miesiąc jest znakomitym początkiem wielu przedsięwzięć. 4 Jest to trudny okres dla osób niecierpliwych. Roku Osobistego) = 7 Czerwiec 1994 r. Szukamy liczby wyrażającej dla Jolanty indywidualny charakter miesiąca czerwca 1994 roku. otrzymujesz zastrzyk pozytywnej energii. ich planami. możesz czuć się nieszczęśliwy. Teraz należy też oczekiwać „szczęścia" w różnych sprawach. W Miesiącu Osobistym No.

chłodem i zamknięciem się w sobie sprawiasz przykrość bliskim ci osobom. 71

MIESIĄC OSOBISTY No. 5
Jest to miesiąc, który wprowadzi wiele zmian w twoje życie osobiste i zawodowe. Przede wszystkim wyrazi się to w twojej zwiększonej ruchliwości, konieczności (lub chęci) odbycia podróży albo zmianie miejsca zamieszkania czy pracy. Dla osób zestrojonych z wibracją „piątki" miesiąc ten będzie pełen sukcesów towarzyskich, zawodowych i uczuciowych. Wibracja No. 5 stanowi test na twoje zdolności do przystosowania się. Jest to czas, w którym można „sprzedać siebie", zareklamować swoje pomysły i dokonania. Szansa na przeżycie ekscytującego romansu lub odbudowanie więzi emocjonalnej i erotycznej z partnerem. Dużo akceptacji ze strony otoczenia przyniesie wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jeśli wynika ona tylko z nieuzasadnionego entuzjazmu lub megalomanii — grożą ci przykre rozczarowania. W tym miesiącu może powstać skłonność do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i ryzykownych przygód. Rozterki uczuciowe mogą przejawić się w zazdrości i ingerencji w sferę wolności innych. Osoby, dla których wibracja „piątki" jest obca, mogą czuć się niepewnie wobec jej wyzwań. Nieśmiałość i brak wiary w siebie sprawi, że przepuszczą wiele okazji i będą miały poczucie zmarnowanych szans.

MIESIĄC OSOBISTY No. 6
Jest to miesiąc, w którym będziesz z przyjemnością zaspokajał swoje potrzeby materialne. W związku z tym że wibracja „szóstki" związana jest z wychowaniem i edukacją, nie obędzie się bez czerpania nauki z tego, co ci się przydarza. Jeśli jesteś dobrze zestrojony z wibracją liczby 6, chętnie podzielisz się swymi materialnymi zdobyczami z innymi. Jeśli okaże się, że musisz płacić wysokie podatki, znaczy tylko tyle że twoja sytuacja finansowa jest bardzo korzystna. Może też zdarzyć się, że ktoś zwróci się do ciebie o pomoc. Wiele wysiłku włożysz w upiększenie swego otoczenia i podniesienie komfortu życia swojej rodziny. W tym miesiącu przyjmiesz na siebie wiele nowych obowiązków, ale nie będziesz ich postrzegać jako ciężar, przeciwnie — sprawią ci one przyjemność. Być może właśnie teraz założysz rodzinę lub będziesz podejmować decyzje dotyczące swoich dzieci. Więcej czasu poświęcisz ich wychowaniu i rozwijaniu ich talentów. Jeśli jesteś osobą reagującą negatywnie na wibrację „szóstki", możesz mieć pesymistyczny nastrój i odczuwać niezadowolenie ze swojej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco doskonały. Możesz stać się nietolerancyjny i niezdecydowany co do swoich dalszych ruchów. 72

MIESIĄC OSOBISTY No. 7
Jest to czas głębokich dociekań filozoficznych, chłodnej refleksji nad twoim życiem, oceny twoich związków i kontaktów z ludźmi. Ten miesiąc może przynieść przeżycia mistyczne i rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Twój umysł jest teraz wyjątkowo jasny i czysty, nie należy zaprzątać go nieistotnymi, codziennymi problemami, lepiej wykorzystać ten czas na poważne studia. Masz dużą potrzebę samotności i kontakty z ludźmi mogą być dla ciebie nieco uciążliwe, a w każdym razie mniej ekscytujące niż zwykle. Możesz się wydawać w tym czasie tajemniczy, zresztą wielu twoich myśli istotnie nie zamierzasz ujawnić.

MIESIĄC OSOBISTY No. 8
Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, w tym miesiącu wszystko będzie zależało od ciebie. Tematem przewodnim tego okresu będą pieniądze, a testowany będzie twój stosunek do wartości materialnych. Miesiąc No. 8 przyniesie ci satysfakcję finansową, która może stanowić pokusę sięgnięcia po władzę, w sensie określonym okolicznościami twojego życia. Możesz poczuć się szczególnie mocny jako ostoja rodziny, wymagający jako wspólnik czy szef. Ta wibracja uczyni cię osobą dającą innym poczucie bezpieczeństwa, więc twoje przywództwo będzie naturalne i akceptowane, a jako podwładny możesz oczekiwać awansu. Jeśli nie jesteś dobrze zestrojony z wibracją „ósemki", uważaj, by poczucie mocy nie zawróciło ci w głowie. Miesiąc ten jest dobrym okresem do uporządkowania spraw materialnych, dokonania poważnych operacji finansowych, inwestowania, zakupu akcji. Miesiąc ten może ci też uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych jest bardzo kruche.

MIESIĄC OSOBISTY No. 9
Jest to okres zakończenia cyklu w skali najbliższych miesięcy. Dokonuje się bilans zysków i strat, rzeczy potrzebnych i zbędnych. Pewnych spraw, związków, zobowiązań nie będziesz ciągnął dłużej za sobą. Dojrzałeś jak owoc i wydałeś kolejne ziarno, które przyniesie plon w następnym cyklu. Jesteś bezkompromisowy, szczery wobec siebie i innych, co jest czasami tyleż piękne, co bolesne. Być może rozstaniesz się z bliską ci osobą albo dokonasz transformacji tego związku. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swego życia, w tym miesiącu możesz mieć ochotę „rzucić to wszystko" i na przykład udać się w daleką podróż, która czasami może mieć sens czysto metafizyczny. Wibracja „dziewiątki" rozbudza intuicję, możesz więc zadać sobie wiele pytań i z ufnością oczekiwać odpowiedzi. 73

CYKLE ŻYCIA
Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia. Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.

I CYKL — FORMUJĄCY
okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

II CYKL — PRODUKTYWNY
okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu W społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY
czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci... Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek. 74

SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA
l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra zawarta między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3) II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22) III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Przykład: cykle dla Jolanty Pepel ur. 18 maja 1950 roku będą odpowiednio: I CYKL miesiąc II CYKL dzień urodzenia III CYKL rok urodzenia

maj = 5

18 = 9

1950 = 15 = 6

5

9

6

I cykl — No. 5 II cykl — No. 9/18 III cykl — No. 6/15 Interpretując poszczególne liczby cykli nie zapominajmy o podliczbach. 75 Cykl Formujący = miesiąc urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Produktywny = dzień urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Żniwny = rok urodzenia (zredukowany do jednej cyfry)

ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA
CYKL No. 1
Cykl Formujący
Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny. negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem. rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

Cykl Produktywny
Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy 76 mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

Cykl Żniwny
Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność. negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

CYKL No. 2
Cykl Formujący
Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych. negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie

Nauka respektu dla innych. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy. Zmienne warunki materialne. naszym wnętrzem i Wszechświatem. Nie oceniać. zaistnieć. twórczości. akceptować. 4 Cykl Formujący Nauka dyscypliny. negatywnie: strata energii. nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości. Samotność i zamknięcie w sobie. w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji. handlowych lub związanych ze środkami przekazu. negatywnie: problemy we współpracy. głównie emocjonalne. Bezpieczeństwo. Nie oceniać go. pełna doświadczeń i wrażeń. CYKL No. bogate życie towarzyskie. Straty. Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi. Chwiejność charakteru. które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. nie ochraniać go nadmiernie. Nie ryzykować na planie materialnym. CYKL No. towarzyskiej. Sukces materialny. gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. Pomoc przyjaciół lub znajomych. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. dojrzewania planów. szczęścia. poczucia rzeczywistości i służenia innym. Odróżniać akceptację od aprobaty. . Okres. Zależność lub podporządkowanie. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je. poszukiwanie łatwego życia. 77 lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie. zmienność. w której dziecko może się wyrazić. lecz wspólnym celom. Osiągnięcie „złotego środka". Ryzyko rozwodu lub zerwania. oryginalność. brak porozumienia. negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. brania i dawania według potrzeb. czasu. Czasem spóźniona. pieniędzy. Nadużycia. Brak pracy. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych. szczęśliwa miłość. Muzyka. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. Szczęśliwe życie uczuciowe. wesołej i komunikatywnej. Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy. Atmosfera ciepła. rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka. realizacja w dziedzinach artystycznych. spółek. tworzyć. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. co zostało zaczęte. natomiast rozmawiać z nim i słuchać. podróże. Samotność. Nie ingerować w jego psychikę ani ciało. Przyjaźnie i życie towarzyskie. Unikać ingerencji w cudze życie. negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. co ma do powiedzenia. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. Nowe zainteresowania. umiarkowania. rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań. Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. które trudno zaakceptować. Twórczość. lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią. rodzice: nie rozpieszczać dziecka. nie podporządkowując się osobom. Nowe zainteresowania. małżeństwa. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. ale też duża łatwość wydawania pieniędzy. Działalność twórcza lub artystyczna. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. Młodość bogata i twórcza. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami. negatywnie: problemy finansowe.sprzyjająca rozwojowi osobowości. 3 Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu. Marnotrawstwo. nie kończenia tego. Problemy uczuciowe. 78 Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. nie wprowadzać napięć emocjonalnych. jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. związków. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. by unikać jej rozproszenia. Rozbita rodzina. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety. pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. ale czasem także ograniczenia. Wyciszenie się.

Cykl Żniwny Okres spełnienia. którzy podróżują. negatywnie: brak środków do życia. Zrozumieć mechanizm inspiracji. Podróże. podróży. podczas której nie ma czasu na nudę. Okres dojrzewania z problemami. odkryć. lekcja: akceptować zmiany. Tendencja do zasklepienia się. Brak środków finansowych. Nie nadużywać zmysłów. proporcjonalny do włożonego wysiłku.Okres wymagający wysiłku (np. negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. lecz wytrwale budować fundamenty. której rezultat rozczarowuje. Ograniczenia i problemy uczuciowe. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. CYKL No. Nadmierny autorytaryzm rodziców. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. sportu i zabawy. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. wypadki. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Trudności w znalezieniu własnej drogi. Stabilizacja. Różnorodne zainteresowania. Ważny też staje się dom i rodzina. Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. zmienne. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. powolne bratanie się z rzeczywistością. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń. Zahamowania możliwości rozwoju. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą. wzbogacając siebie i innych. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. Konieczność walki. Łatwe przygody. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych. Podróże związane z pracą zawodową. Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. a nie podporządkowaniem. nie wyniszczać ciała. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko. Należy pamiętać. 79 rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu. Częste zmiany okoliczności lub rodzice. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. Rozwijać swe talenty. Liczne obowiązki. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. tryb życia mało ruchliwy. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody. Zdrowie wymagające uwagi. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością. Nadużywanie zmysłów i seksu. nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością. Powołanie. gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. Rozproszenie. napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. Podejmować pracę ze zrozumieniem. że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami. do unikania ludzi. Emerytura. negatywnie: dziecko dynamiczne. Czasem problemy zdrowotne. lekcja: nie tracić czasu. Powolne budowanie przyszłości. Okres dynamiczny i zróżnicowany. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom. negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. zmian. zwłaszcza w okresie dojrzewania. Konieczny czas i cierpliwość. wybór drogi życiowej. by się rozwijać. negatywnie: trudna sytuacja materialna. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Sukces przychodzi z czasem. w nauce szkolnej) i pracowitości. Niestałość. a potem współtworzyć. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy. Nauczyć się najpierw tworzyć. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. 5 Cykl Formujący Poczucie wolności. Nieostrożność. chybionych pomysłów lub dzieł. Ograniczenia. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość. . Potrzeba ruchu.

Studia. pozbawione celu. Kierunek studiów raczej naukowy. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Życie włóczęgi. często wymagająca szczególnych kwalifikacji. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji. 82 negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. duchowego. Duża wrażliwość. . spokoju i harmonii. rozkazami. opuszczenia swej skorupki. a także społecznych. niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji. Nauka umiejętności adaptacji. zmysł estetyczny. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym. Poczucie lub dążenie do samotności. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. które wyraźnie zmienią kierunek życia. Niezależna działalność zawodowa. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się. tzn. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie. konieczności doświadczania na swój własny sposób. doświadczenia. Wewnętrzny przymus niezależności. równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności. dyskretny. Czasami słabe zdrowie. Pragnienie założenia rodziny. która może zahamować rozwój. konflikty. błędy w wyborze drogi zawodowej. Słabe zdrowie. negatywnie: duszna atmosfera rodzinna. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. 6 Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. Komfort i dobre warunki materialne. rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby. akceptacji ludzi i sytuacji takimi. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb. Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. Sukces w dziedzinach artystycznych. Wątpliwości. 81 CYKL No. planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. należy zachować niezależność. poszukiwania. który kończy się klęską. Talent artystyczny. nie planować za niego życia. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. Nie dać się sterować presją społeczną. a nawet tajemniczy. Ograniczenia. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania. Zainteresowanie wiedzą tajemną. Duże napięcie nerwowe. jakimi są. Sposób bycia introwertyczny. pesymizm. Jakieś spotkania lub okazje. negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo. rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie. Poczucie bezpieczeństwa. brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. Dyscyplina. zwyczajową czy religijną. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. nauczyć się tolerancji. nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. nie pomagać w tworzeniu pragnień. Trudności w dokonywaniu wyborów. marzycielski. Życie raczej w odosobnieniu. lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich. Nowe zainteresowania. Brak równowagi. 7 Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego. Przesadnie surowe wychowanie. analiza. nie narzucać wzorców postępowania. Zbyt wczesny związek małżeński. rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych.negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. Sprzyja rodzinie i miłości. CYKL No. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. porozumiewania się z otoczeniem. Nie przesadzać z nakazami. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. nie uczyć porównywania się z innymi. Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych. negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków.

proporcjonalny do naszych możliwości. Ważny jest ojciec. trudności materialne. CYKL No. Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. choroba. Należy starać się przewidzieć skutki swego działania. słowo i czyn. wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia. pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. wypadki. porażki. zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. jego nieobecność. Awans lub założenie własnej firmy. Cykl bardzo trudny. Straty materialne. np. problemy zdrowotne. okultyzm. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. gdyż zbyt dużo rzeczy się . Podróże drogą wodną. Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów. jako ideał albo poprzez problemy z nim związane. władzy. które wie. mogą teraz zostać zrealizowane. Interwencje chirurgiczne. Jeśli więc będziemy wysyłać zło. Realizacja ambicji. gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek. filozofia. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. przewrotność. Samotność. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej. Impulsywne. wcześniej nierealne. negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Cykl Żniwny Okres spokojny. że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości. Projekty. brak środków do życia. Aktywność. rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. zyski. negatywnie: niebezpieczeństwo klęski. płaczliwe. Niemożność odpoczynku. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. CYKL No. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną. Czasem jest to cykl władzy.chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka. kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak. rzadkie kontakty towarzyskie. Zrozumieć. załamania. Unikać skąpstwa. 83 negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. strat. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem. Depresja. 84 lekcja: nauczyć się używać wpływów. popisywania. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne. Duża ilość energii.. którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona.. Czasem wypadki lub operacje. mistyką. negatywnie: samotność. nieuczciwość — wszystko to wróci do nas. ruiny. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy. 9 Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe. trudno adaptujące się i nerwowe. i odwrotnie. jeśli wysyłamy dobro… . Konieczność wysiłku i pracy. ale też rozrzutności wobec dziecka. umiejętnością realizacji planów lub. interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie. fałsz. Starannie ważyć każdą myśl. bo są one energią. negatywnie: życie nierówne. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. Tendencja do chwalenia się. jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana. Należy unikać ryzyka i zachować czujność. czasem zbyt trudny dla dziecka. Problemy zdrowotne. Trudności wymagające walki i odwagi. która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. literatura). emocjonalne. korzystanie z doświadczeń życia. 8 Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne. przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. Walka. Udane transakcje i podróże. by nie krzywdzić innych. nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. zachwiane proporcje i relacje. Walka o byt. a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy. Możliwość wypadku lub operacji. co i jak chce osiągnąć. które popycha nas do konkretnej realizacji. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów.

Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. Wibracje sprzyjające artystom. Nauka. negatywnie: zbyt silne emocje. Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości. widzieć w nim Świadomość. 85 Cykl Produktywny Spirytualizm. a nie 11. które może otrzymywać dziecko. rozpowszechniać swą wiedzę. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia. Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby). nie zburzyć wyobraźni dziecka. bilansu i spełnienia. Zakładanie stowarzyszeń. negatywnie: straty i cierpienie. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów. twórcom. uczciwości wobec innych i niesienia pomocy. Jednym słowem. Marzycielskość. archeologia). 86 rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. Gromadzenie doświadczeń. budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi. Zerwania. dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk. Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. otoczyć je miłością i zrozumieniem. Cykl Żniwny . które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. lecz bez zapominania o sobie. która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. spółek. lekcja: — dawać. rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej. zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. Spełnienie. własnej i innych. i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. rozwoju ukrytych możliwości i talentów. tej najgłębszej. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. Konieczność dania dużo z samego siebie. potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. Problemy materialne. Jako wibracja końca. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych. chęć ucieczki. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego. Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym. uniwersalnych. negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. lekcja: nie zapominać o swych bliskich. zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej. idealizm. komunikacja na najwyższym poziomie. z którymi rozmawia. odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Nauczyć. Konflikty rodzinne. nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin". Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności. Podróże. zdolności mediumiczne. Respektować jego dojrzałość. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania. starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. Erudycja. poprzez własny przykład. dzielić się. negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. Ewolucja. Uważny wybór przyjaciół. Talent artystyczny. Postawa twórcza. CYKL No. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną.dzieje. którą jest podłączone do Jedni. 11/2 Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. Działalność kulturalna. dotrzeć do istoty samego siebie. która daje możliwość pełnego spełnienia. negatywnie: trudności z otoczeniem. 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. a nawet sławy. Silnie rozwinięta intuicja. Problemy nerwowe. Problemy finansowe i brak energii witalnej. wyrozumiałości. Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. Powinien on stać się okresem wolności. utrata pozycji lub stanowiska. historia. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. pracować nad dyscypliną wewnętrzną. jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2. Możliwość spełnionego związku partnerskiego. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne. Czasem przeczucie jakiegoś powołania. Trudności w życiu małżeńskim. Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. przenoszenie nowych idei. Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół". Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. Stąd napięcie.

lekcja: działać. ostateczne spełnienie. 1. Choroba psychiczna. dzień urodzenia miesiąc urodzenia +4 miesiące data stała przejścia C. Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami. Przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień. negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację. Okres przejściowy między cyklami zawiera się w odstępie czasu pomiędzy datą stałą i ruchomą. Okres wymagający wielkiego wysiłku. lecz wymaga czasu dla wyhamowania poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne.1950 dzień urodzenia 18 18 miesiąc urodzenia 5 +4 miesiące 9 rok urodzenia 1950 +28 lat 1978 Data stała dla pierwszego okresu przejściowego w życiu Jolanty będzie: 18. Data stała przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego występuje 28 lat i cztery miesiące od dnia urodzenia. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych. Niespożyte siły twórcze. spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych.P.05.Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy. które oddzielają jak bufor kolejne cykle. Spokój i możliwość dalszej ewolucji. 88 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. 18. Oblicza się ją dodając do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące. Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. tworzyć na rzecz wspólnych ideałów.= rok urodzenia +28 lat rok dzień urodzenia (bez zmian) miesiąc Przykład: dla Jolanty ur. negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką. negatywnie: ekstrawagancja. 89 Inny przykład: osoba urodzona 13.09.1972 r. CYKL No.10. Istnieją wiec okresy przejściowe. interesami.FC. zużywający duże zasoby energii. Obowiązek twórczości dla innych. Może to trwać od kilku dni. do kilku lat. W tym przypadku z obliczeń wynika: . Ugruntowanie się uznania i pozycji. wytężonej pracy. partią polityczną lub wręcz udział w rządzie. SPOSÓB OBLICZANIA DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM FORMUJĄCYM A PRODUKTYWNYM. zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. w celu polepszenia bytu grup ludzi.1978 r. 22/4 Cykl Formujący nie istnieje 87 Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4. Kompleks wyższości.

1 najbliższy tej dacie: 1976 = rok osobisty No. O. No. że poczynając od R. Jest to ważne do obliczenia daty ruchomej. by odnaleźć R.O. bo: 1978 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) ------------------------2001 =3 Rok Osobisty. Przyglądając się następstwu lat osobistych (tablica poniżej) zauważymy. 6 Rok Osobisty No. 3 Rok Osobisty No. żeby znaleźć najbliższy R.O. 1 stycznia Roku Osobistego No. 6.. jest rokiem osobistym No. 5. No.O. 8 Rok Osobisty No. 5 Rok Osobisty No.O.05. znajdujemy go już po czterech latach: Rok Osobisty No. 5 (gdy się cofamy — odległość wynosi 4 lata. Posuwając się do przodu. 4 ■ Rok Osobisty No. 1 położonego najbliżej daty stałej. w którym ta data wypada. □ jeśli data stała znajduje się w przedziale od 1 do 5 R. 1 poprzedzającego R. a gdybyśmy się posuwali do przodu odległość wyniosła by 5 lat).1 najbliższego dacie stałej może się znaleźć więc przed lub po tej dacie. 9 Rok Osobisty No. data ruchoma znajdzie się po dacie stałej (przykład B). No. No. Żeby znaleźć Rok Osobisty No. 7 Rok Osobisty No. 2. No. 1 1977 = rok osobisty No. 1 najbliższy dacie stałej. Roku Osobistego. 1 Rok Osobisty No. oblicza się dodając do roku daty stałej dzień i miesiąc urodzenia Jej Rok Osobisty No.1950 rok 1978. 2 1978 = rok osobisty No. 3 Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 1976 r. datę ruchomą znajdziemy przed datą stałą (przykład A). 1 Przykład A: Dla Jolanty ur..O.dzień urodzenia 13 13 miesiąc urodzenia 10 +4 miesiące 14 rok urodzenia 1972 +28 lat 1978 Ponieważ nie ma czternastego miesiąca.O. 3:. No. Data ruchoma przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego Zależy ona od miejsca Roku Osobistego No. 2 Rok Osobisty No.O. w którym wypada data stała. 90 Natomiast począwszy od R. trzeba najpierw obliczyć No. 91 Przykład B (w przykładzie zastosowaliśmy metodę sumy cyfr uproszczonych): . 18. trzeba by było cofnąć się aż o 5 lat. □ jeśli data stała znajduje się w Roku Osobistym zawartym między 6 a 9 R. 1 musimy cofnąć się do R. 1. w którym usytuowała się data stała. odejmujemy dwanaście od czternastu i dodajemy je w formie jednego roku do daty 2000: 14 miesięcy -12 miesięcy = 2 (miesiąc luty) 12 miesięcy (1 rok) dopisujemy do roku 2000 uzyskanego w pierwszym wyniku 2000 + 1=2001 W tym przypadku data stała pierwszego okresu przejściowego to 13 luty (2) 2001.

w którym Roku Osobistym znajduje się data stała. bo: 2007 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) -----------------------2030 =5 (najbliższy rok osobisty n° 1) 2003 = Rok Osobisty No. data stała: 13. 13. data ruchoma może się znaleźć przed lub po dacie stałej w zależności od tego. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach..05.osoba ur. 5 (wynik obliczenia jw. data ruchoma przejścia do cyklu żniwnego — 1 stycznia R.10. 92 2. 1 najbliższego dacie stałej. data stała przejścia do cyklu żniwnego — dla każdego taki sam odstęp 56 lat i 8 miesięcy od dnia urodzenia lub 28 lat i 4 miesiące od daty stałej przejścia do cyklu produkcyjnego.O. 8. Dla Jolanty rok kalendarzowy 2007. bo: 2001(2+0+0+1) rok kalendarzowy daty stałej + 13(1+3) dzień urodzenia + 10(1+0) = (3 + 4 + 1) miesiąc urodzenia =8 Jej R.02. w którym znajduje się data stała. rok daty stałej jest jej Rokiem Osobistym No. Dla osoby urodzonej 12. Dla Jolanty ur. jest Rokiem Osobistym No. 2 2005 = Rok Osobisty No.1950: dzień urodzenia 18 18 18 miesiąc urodzenia 05 +8 miesięcy 13 13-12=1 rok urodzenia 1950 +56 lat 2006 2006+1=2007 18 (dzień) 13 (miesiąc) 2006 13-12 miesięcy (1 rok) = 1 (styczeń) 12 miesięcy czyli 1 rok. 8 2002 = rok osobisty No. No. 3 2006 = Rok Osobisty No. który dopisujemy do 2006 roku 2006 + 1 rok = 2007 Data stała przejścia do cyklu żniwnego dla Jolanty: 18 Stycznia 2007 r.1972 r. 9 2003 = rok osobisty No. 1 OBLICZANIE DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM PRODUKTYWNYM A ŻNIWNYM 1. 1) Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 2003r. 2001 = rok osobisty No. . 18.O.10. 1 2004 = Rok Osobisty No. 4 2007 = Rok Osobisty No. 93 Przykład B.) A więc datą ruchomą przejścia do cyklu żniwnego będzie: 1 stycznia 2003 r.1972 r.2001 r. 5. 1 najbliższy daty stałej: (wynik obliczenia) (najbliższy rok osobisty No. No. Przykład A.

2. 8 2030 = Rok Osobisty No. którym podlega nasza droga życia. Dala ruchoma 1. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia.01.01. Data stała przejścia z C. 8. Rok 2029 jest R. 2003 r. No. No.dzień urodzenia 12 12 12 Datą stałą jest 12 czerwca 2029 r. 9 do C. 94 PUNKTY ZWROTNE Liczba Drogi Życia jest wpływem decydującym. 01. 1 Data ruchoma dla przejścia w Cykl Żniwny dla tej osoby: 1 Stycznia 2031 r..1950 r. No. Liczbę Io Punktu Zwrotnego oblicza się w sposób następujący: miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = No. bo: miesiąc urodzenia 10 +8 miesięcy 18 18-12=1 rok urodzenia 1972 +56 lat 2028 2028+1=2029 2029 (rok kalendarzowy daty stałej) + 12 (dzień urodzenia) + 10 (miesiąc urodzenia) -----------------------2051 =2+0+5+1=8 A więc: 2029 .P. P. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA. Dla Jolanty: 1. 1976 r. No.O.F.Rok Osobisty No. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia. Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia. Cztery PUNKTY ZWROTNE.) = 5 + 18 = 23/5 . 09. Dla Jolanty: (18. trzy wielkie okresy w życiu podporządkowane prawom rozwoju biologicznego i społecznego człowieka. No. Data stała przejścia z C. Daty stałe przypadają zawsze na dzień urodzenia. jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów. a daty ruchome na dzień 1 stycznia. 6 18. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń.05. są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia. Data ruchoma 1. 1978 r. Ż. 9 18. 9 2031 = Rok Osobisty No. OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH Io PUNKT ZWROTNY to moment urodzin. Io Punkt Zwrotny. 2007 r. 5 do C. Cykle — to wpływy wtórne.

bo 36(lat) . IIo Punktu Zwrotnego. Dla Jolanty 5 + 6=11/2 lub 23 + 24 = 47/11/2 lub 23 + 33 = 56/11/2 IVo PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. dla Jolanty: 18 9 5 5 1950 6 Numery.patrz rozdz. czyli do 1984 roku. = cykl 1 + cykl 2 lIo P. jak wynika z metody obliczania cykli. Z. Dla Jolanty: 18 + 1950 = 1968 = (1 + 9 + 6 + 8) = 24/6 lub 18 + 15 = 33/6 95 o o o III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego: Io P. trwać będzie od 34 roku do 43 (do 1993 r. 96 □ □ □ □ |o P.Z. będą się przedstawiały w następujący sposób: 5 9 6 (cyfra oznaczająca miesiąc urodzenia zamienia się miejscem z cyfrą oznaczającą dzień urodzenia . PIRAMIDA: Notujemy w szeregu już zredukowane cyfry daty urodzenia: Np. + rok ur. = cykl 1 + cykl 3 A więc dla Jolanty: Io P.lI o PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat. . Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia: miesiąc ur. Z. Dla Jolanty 5 + 1950 = 1955 = (1 + 9 + 5 + 5) = 20/2 UPROSZCZONYM SPOSOBEM OKREŚLANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH JEST TZW.Z. = cykl 2 + cykl 3 IIIo P. IIIo P.Z. = No. Cykle Życia). Z. + rok ur. = No. IVo P.2 (Liczba Drogi Życia) = 34. = No. IIo P. a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia: dzień ur.Z. = suma dwóch pierwszych P.) i jego charakter określa liczba 6.Z. Z. i będzie oznaczone liczbą 5. Z. IVo P. Z. trwać będzie od urodzenia do 34 roku życia. + IIo P.

IVo P. pokrywa się z liczbą cyklu. Z. głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie. Konieczna jest postawa aktywna. a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości. liczba określająca dany P. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu. IIo P. przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk. jest zgodna z Liczbą Duszy (patrz rozdz. Z. realizacja Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości.Z.. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem. 97 Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych. łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą. 53 lata 52 lata 51 lat 50 lat 49 lat 48 lat 47 lat 46 lat 45 lat Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1 (kol. Tablica długości trwania wpływów Punktów Zwrotnych a Liczba Drogi Życia a b c d Droga Życia No. □ Jeśli natomiast liczba P. . jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koniec Io P. dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata.Z. Z. pocz. Z. i początek IIo P. i koniec llo P. pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej (patrz rozdz. Sprzyja aktywności. a). IVo P. na 44. Imię i Nazwisko).Z. i koniec wpływów IIIo P. pocz. pokrywa się z Liczbą Ekspresji (patrz rozdz. rok życia (kol. Z. IIIo P. rok życia (kol.. na 53. Długi Karmiczne).Z. to zakończenie wpływów twojego Io P. Imię i nazwisko). Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. będąc wyrazem początku. organizowaniu. □ Podobnie jak w przypadku Cykli. Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny: □ Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No.Z.) — i jego charakter określa liczba 11/2. Z. Z. Trudny okres. Natomiast jeśli liczba P. rok życia (kol.Z. Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu. trudności w samorealizacji. Z. przedsiębiorczości.Z.Z. 44 lata 43 lata 42 lata 41 lat 40 lat 39 lat 38 lat 37 lat 36 lat koniec IIIo P. b). a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje. d). Z. c) i początek IVo P. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. początek IIIo P. jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. □ Ważne jest. 35 lat 34 lata 33 lata 32 lata 31 lat 30 lat 29 lat 28 lat 27 lat koniec IIo P. Z. trwać będzie od 52 roku życia do śmierci — a jego charakter określa liczba 11/2. 1. nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. lo P. Imię i Nazwisko). pocz. trwać będzie od 43 do 52 lat (do 2002 r. negatywnie: klęska osobista. 1 indywidualizacja. przypada na 35. pozytywnie: samorealizacja. by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych (patrz rozdz. 98 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH PUNKT ZWROTNY No. Z. Z.IIIo P.

spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów. kontrakt. przyjaciół. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny. 4 organizacja. IVo P. llo lub IIIo P. Życie uczuciowe bogate. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. Sytuacje uczące sztuki dialogu. Z. Z. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. Miłość i przyjaźń. przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna. współpracy i życiu we dwoje. oszustwo. nowe początki. Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. wskazuje na silny wpływ kobiety (matki. współpraca. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. muzyka. PUNKT ZWROTNY No. Twórcza. Czasem zerwanie. Okres szczęścia. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. Czasem straty materialne. przyjazna. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi. lo P. ponowne odkrycie samego siebie. gdyż musimy pozostać aktywni. brak pracy. 100 IVo P. zawarcie małżeństwa. idealny okres dla dziecka. malarstwo. miłości. Jest to najłatwiejszy okres w życiu. zdrada. reklama. dziennikarstwo.IIo lub IIIo P. Tendencja do zawierania wczesnych związków. Postępy nierówne. Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi. by realizowało swe potrzeby twórcze. Z. spełnienie. przynoszący spełnienie. Z. współpraca Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. negatywnie: zahamowanie ekspresji. współobecność. związki i udane małżeństwo. lecz emocje ulokowane w wielu związkach. Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. literatura. Okres bogaty emocjonalnie. pozytywnie: czas twórczy. brak systematyczności. wyrażanie samego siebie na zewnątrz Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu. by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie. IVo P. Należy dbać o równowagę99 emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową. pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia. który symbolizuje. cierpliwym. czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. Okazje. Akcent położony na przyjaźń. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. umowa. twórczości. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne. radosna akceptacja jego osoby. PUNKT ZWROTNY No. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi. PUNKT ZWROTNY No. trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację. babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. związek. dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi.). Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia. niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. Nowe zainteresowania. Trzeba być dyplomatą. dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. szczęście. Z. Z. Należy eksploatować swą wyobraźnię. Ekstrawagancja. medycyna lub opieka nad chorymi itp. wyrażania samego siebie. Czas spotkań. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek. handel. odnowa. Z. pozytywnie: przyjaźnie. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. 2 związki. kontaktu i ekspresji własnego ja. negatywnie: rozwód. biznes. Z. Potrzeba komunikacji. lo P. Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. 3 twórczość. nowe okazje. Nowy styl życia. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm. jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2. llo lub IIIo P. Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów. praca . nie kontrolowane wydatki. harmonijne stosunki z otoczeniem.

Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej. można polegać tylko na własnej pracy. obowiązki. aktywne życie. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym). czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. dla dziecka okres ten może być twardy. Czas miłości. organizowania życia. która tylko pomaga błyszczeć. życia rodzinnego i sukcesu. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję. od wiedzy wewnętrznej. Okres zaspokajania zmysłów. wyrażająca się w pełnieniu coraz . zewnętrzną. 101 pozytywnie: wolność. z konieczności lub autentycznej potrzeby. Solidne fundamenty. IIo lub IIIo P. Interesujące. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach. Z. Niespodziewane pozytywne wydarzenia. erotyzm Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. spotkania. która stanowi solidny posag na dalsze życie. Rozbite życie uczuciowe. Brak środków materialnych. Starać się odróżnić wiedzę nabytą. IVo P. być wyrozumiałym i zgodnym. Nie liczyć na tzw. wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. by skończyło to. Pilnować. Z. ani na szosie.okres zmian. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia". IIo lub IIIo P. Ryzyko wypadków. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność. Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. sukces. doświadczenia. czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. Dokładność. to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. która powinna być odpowiednio spożytkowana. Z. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. negatywnie: niestałość. zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. zabezpieczenie. niosącej prawdę i zrozumienie. nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu). Nadmiar i przesada. Różnorodne zainteresowania. sztuka Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność. pozytywnie: stabilizacja. 6 odpowiedzialność. Z. co zaczęło. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. przygody. PUNKT ZWROTNY No. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. realizm w ocenie sytuacji. lo P. która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości. Problemy seksualne. Ogromna energia. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną. Poczucie względnego bezpieczeństwa. Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie. Ograniczenia. bezpieczeństwo. wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. Kariera zawodowa. Z. IVo P. odporność fizyczną i psychiczną. w którym się wychowuje. PUNKT ZWROTNY No. a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną. dającej oparcie pozycji. negatywnie: walka. Io P. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. które stymulują rozwój. szczęście. odkrycia. ekspansja. Problemy prawne.Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. Z. 5 zmiany. bo z tym mogą być kłopoty. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. poczucie rzeczywistości. organizacja. tylko pracować. Okres pracy. wolność. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń. do których trzeba umieć się przystosować. Problemy finansowe lub zdrowotne. Należy akceptować obowiązki. ograniczenia. Twarda szkoła reguł tego świata. pozytywnie: szczęśliwa rodzina. budowy jego fundamentów. ani w grach hazardowych. które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. które nie są sprzyjające. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń.

102 negatywnie: rozwód. Humanitaryzm. IIo lub IIIo P. Zmiana zainteresowań. IIo. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym.lub IIIo P. Skłonność do ryzyka. IIo lub IIIo P. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. Kłopoty materialne i zdrowotne. Proces. negatywnie: problemy finansowe. pozytywnie: sukces i ekspansja. IVo P. 7 wiedza. Z. przyjaźni. PUNKT ZWROTNY No. doskonalenie się Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji. poszukiwań. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii — w sztuce. albo poprzez biedę. Doskonalenie się. moc realizacji Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją. sprawom finansowym. Z. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki. Pieniądze i władza. 8 spełnienie materialne. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. aktywność. operacje. nowy sposób widzenia i rozumienia świata. Z. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego. Plajta. Wypadki. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych. sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. Io P. sukcesowi. Na każdym kroku przeszkody. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. PUNKT ZWROTNY No. upadek. Ciążące obowiązki rodzinne. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. Problemy w domu. pozytywnie: nowe pomysły. Ewolucja duchowa. natomiast bardzo korzystne są podróże. wyciągania wniosków. . Życie blisko przyrody. 103 IVo P. planowania. w sobie i wokół siebie. aspiracje intelektualne. Czas studiów. miłości. głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. ale zamknięte w sobie. analizy. Prestiż. jeśli wibrujemy negatywnie. Brak zabezpieczenia w życiu. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości. zapowiedź błyskotliwej kariery. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie. specjalizacji. gromadzić życiową mądrość. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów. zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. Niezależność. Klęska. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna. które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością. Z. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę. potrzeba odosobnienia. Pragnienie zdobywania wiedzy. interesom. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności. Możliwe wypadki. czas życia rodzinnego. Problemy zdrowotne w rodzinie. Io P. Z. zmiany wewnętrzne. Depresja. Konieczne jest minimum niezależności. skłonność do spokojnego życia. Okres sprzyjający aktywności. Z. podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. negatywnie: samotność. Trudny okres dojrzewania. Z. Io P. Nieoczekiwany sukces. Z. odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo. rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. władzy. ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące. by studiować uczone dzieła. awans. choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny.bardziej odpowiedzialnych funkcji. Nauka samodzielności.

sława. nieprzeciętna kariera. pogłębianie wiedzy. Z. IIo lub IIIo P. Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną „odrobione". ewolucja Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych. lecz dla świata. PUNKT ZWROTNY No. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. konflikty i rozstania. Możliwa sława.IVo P. Z. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. Związek uczuciowy. Nauka altruizmu. autorytet. bezwarunkowo. IVo P. Rozczarowania uczuciowe. często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne — nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek. Czasem — geniusz. władza. idealizm Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. Fanatyzm. czego nie zdążyło dokonać. Jeśli lekcje nie są nauczone — samotność lub przymus obcowania z ludźmi. kontakty. ambitne plany. Kontakty z zagranicą. Rozstania nagłe i trudne. Z. Podróże i sukces publiczny. Potrzeba ucieczki. Z. życie aktywne. pozytywnie: niezwykła kreatywność. z pobudek humanitarnych. Z. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2. dla ludzkości. ruina. straty i poświęcenie. społeczny prestiż. służące ewolucji wewnętrznej. Czas spełnienia. 9 uniwersalność. 11 inspiracja. PUNKT ZWROTNY No. negatywnie: straty. często międzynarodowych. 22 wszechwładza. Czasami nierealne plany. Zrealizowanie pewnego ideału. że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia. Brak równowagi psychicznej. który skończy się klęską i rozczarowaniem. znacząca wibracja w wielkich karierach. spełnienie Znaczenie ogólne: praca i aktywność. 105 IVo P. Porozumienie na planie subtelnym. Z. Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. tolerancji. zwieńczenia. Straty uczuciowe lub materialne. Wymiana myśli. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność. Io P. Sława. ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej. Z. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. pozytywnie: ambicja. Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. Sława i poważanie. Na ogół ten P. Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich. uznanie. Io P. Podróże. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość. Oryginalne projekty. ewolucja duchowa. wypadki). Z. spełnienie ambicji. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. praca w zespołach. . bez granic. rozstania bardzo bolesne. sukces. coś. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. 104 negatywnie: konieczność poświęcenia. pozytywnie: sukces. także artystycznych. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów. Możliwe. dojrzewaniu wiedzy. zwykle realizuje się jako wibracja 2. Intuicja służąca celom praktycznym. Z. Wibracja. PUNKT ZWROTNY No. życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich. Koniec wpływów tego P. Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne. Interesujące doświadczenia. którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. stowarzyszeniach o celu charytatywnym. mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje. akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). Podróże. IIo lub IIIo P. przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. zabiegi. poważanie. osoby. Czasem pojawienie się powołania. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. wglądu w drugiego człowieka. potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe.

IIo lub IIIo P. Negatywnie: upadek równie szybki. Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom. Z. Są trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: WYZWANIE GŁÓWNE. interpretowany jest jako 4. a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce. błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). nieregularna praca. jak wznoszenie się. które dotyczy całego życia i którego wpływ jest najsilniejszy. rozwiązanie konfliktu czy problemu. Z. Niekiedy sława. Io P.negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie. WYZWANIA LICZBĘ WYZWANIA oblicza się na podstawie liczb przyporządkowanych poszczególnym Cyklom Życia w formie tzw. ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań. Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. Ogromne trudności. by poddać nas próbie. I tak: Io Wyzwanie Wtórne = I cykl — II cykl . odwróconej piramidy: 107 Zamiast dodawać cyfry cykli między sobą. Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania. Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. 106 WYZWANIA ŻYCIOWE Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin. Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. Z. Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4. która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu. Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia. dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu. by się od niego uwolnić. sytuacje przychodzące po to. odejmujemy je. który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. 40 roku życia). podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać. IVo P. jak to było w przypadku obliczania Punktu Zwrotnego. niemożliwość realizacji swych ideałów. oraz dwa WYZWANIA WTÓRNE. gdyż jest to jedyny sposób. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym.

jeśli liczba II cyklu jest większa) 2o Wyzwanie Wtórne = I cykl .(lub na odwrót. o o Dla Jolanty będzie to wyglądało następująco: .) Wyzwanie Główne = różnica między I i 2 Wyzwaniem Wtórnym.III cykl (jw.

zaś obszary ciała odpowiadające tej liczbie będą narażone na choroby lub uszkodzenia. Wyzwanie to trzeba będzie przyjąć w sposób szczególnie świadomy w czasie trwania tego Cyklu lub wpływów danego Punktu Zwrotnego.108 * Jeśli któraś z liczb symbolizujących Wyzwania (zwłaszcza jeżeli będzie to Wyzwanie Główne) pokrywa się z lekcją lub długiem karmicznym (patrz rozdz. Jeśli liczba Wyzwania jest identyczna z liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych. pokonanie przeszkód będzie szczególnie utrudnione. Jeśli liczba Wyzwania pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. * * . Długi Karmiczne). intensywność problemów wzrośnie.

Bliżej jesteśmy Ducha niż Materii . być cierpliwym i zorganizowanym. szukać oparcia we własnym wnętrzu. Należy zaufać własnej intuicji. związku uczuciowego. 5 No. 8 No. 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. 2 No.109 LICZBA WYZWANIA WYZWANIE No. umiejętność słuchania. przyjemności. 1 No. 5 Zrozumieć granice swej wolności. należy odkryć i rozwijać sferę duchową. WYZWANIE No. możliwość dzielenia się z innymi wiedzą wewnętrzną i zdobyczami materialnymi — odrodzenie. — poszukiwanie drugiego człowieka. 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. WYZWANIE No. WYZWANIE No. — czas odpowiedzialności. — bilans życia. nawiązać harmonijne porozumienie z innymi. 6 No. zrozumienie konieczności współpracy. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości. 11 (0—9) (9—18) (18—27) (27—36) (36—45) (45—54) (54—63) (63—72) (72—81) (81—90) (90—99) — poszukiwanie własnej indywidualności. zarówno w życiu rodzinnym. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia. ekspansji. a nie na zewnątrz. 9 Nie ma takiego Wyzwania. materialnych lub duchowych konsekwencji dotychczasowych działań. 4 No. 3 No. — inspiracja. 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny. jak i w pracy. nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. rozpoznanie swych potrzeb emocjonalnych. 10 No. zrozumienie. komunikacja z innymi. — czas zbiorów. akceptować świat i ludzi takimi. WYZWANIE No. budowanie własnej autonomii. 3 Nauka gospodarowania energią. Nadają podstawowy rytm i określają wspólne wszystkim ludziom etapy ewolucji w cyklu dziewięcioletnim. samopoznanie. 110 REALIZACJA LATA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No. — radość życia. WYZWANIE No. Należy unikać rozpraszania się. nie ślizgać się po powierzchni życia. twórczość. jakimi są. podróży. WYZWANIE No. adaptować się do zmian. — człowiek realizuje się w pracy i buduje fundament na przyszłość. 9 No. nie poddawać się emocjom. Wybory życiowe. WYZWANIE No. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru. WYZWANIE No. 7 No. dociera do swej wewnętrznej prawdy. pogłębianie życia duchowego. — czas zmian. 1 Odkrywanie własnej indywidualności. 2 Współpraca. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym. przygód. REALIZACJE UNIWERSALNE Są identyczne dla wszystkich. przedsiębiorczość. — człowiek odpoczywa i może zastanawiać się nad sensem życia. wolności.

Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne. arogancja. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego. że posiadasz wszystkie niezbędne atuty. masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz. pomaga ufać we własne siły. 15 = 1+5 = 6 Mówi ona o tym. 1 dzień urodzenia: 1. 112 negatywnie: duma. by osiągnąć sukces. Łatwo się . posiadać autorytet. Jesteś błyskotliwy. a więc twoje ego będzie ekspansywne. potrzeba dominacji. LICZBA DNIA URODZENIA WIBRACJA DNIA URODZENIA WIBRACJA No. 12 (99—0) — zamknięcie cyklu zrozumienia praw rządzących Wszechświatem DZIEŃ URODZENIA Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. by w pełni zrealizować swój los. oraz o tym. umiejącym panować nad sobą. potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów. pozytywnie: jesteś aktywny. czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń. logicznym. wybuchowość. która popycha do przodu.(inaczej mówiąc . być ambitnym. obdarzonym silną osobowością. Masz łatwość zmiany stylu życia.10. niezależnym. gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. masz predyspozycje przywódcze.19. wyrażasz się poprzez wibrację liczby 6. opisującą pozycję twego Dnia Urodzenia w kolejności dni kalendarzowych każdego miesiąca.Nieba niż Ziemi) □ 111 No. gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. możliwości wyboru. Teraz przybywasz. Twoim żywiołem jest ogień. Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca(1) Jesteś intelektualistą. wynalazcy i nowatora. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi. 28 Ta wibracja obdarza silną energią. negatywnie: twoje życie może być chaotyczne. gdyż czujesz. Znajdujemy tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości. pozytywnie: będziesz umiał dojść tam. czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach. ambitny. ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość. jak jesteśmy postrzegani przez innych. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca(10) Umiesz się „pokazać". lenistwo. aktywnym. jesteś pełen inicjatywy. Będziesz miał dużo okazji. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. Jeśli urodziłeś się 15 dnia miesiąca. gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. Masz predyspozycje przywódcy. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł. niezdecydowanie i uzależnienie. jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność. czym emanuje nasza osobowość. zarozumiałość.

negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. Liczba opieki i odrodzenia. uczynność. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji. W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny. Intuicja. Obecne życie może przynieść doświadczenia. Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca(28) Przyjacielskość. trzeba uczyć się je rozpoznawać. jak i materialnej. Jeśli tego nie zmienisz. negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe. nieśmiałość. błyskotliwą inteligencję. przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. wyobraźnię. wiecznie w ruchu. drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. inspiracja. małżeństwie. Długi Karmiczne). a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię. pozytywnie: wielkie ideały. przynosząc sytuację podporządkowania. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy.irytujesz. uczuciowość. duża odwaga i magnetyzm. niedotrzymywanie przyrzeczeń. brak ci umiejętności relaksu. hipokryzja. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne. Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca(11) Jesteś jedną nogą na Ziemi. kimś nadużywającym władzy. nazywać. albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar". rozproszenie. wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. zahamowanie ekspresji osobowości. lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. WIBRACJA No. Jesteś osobą uczuciową. która przynosi sukces materialny. nieprzeciętna wrażliwość. umiejętność mediacji. smak artystyczny. pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie.29. życie na marginesie. pozytywnie: cierpliwość. harmonii i czułości. wczesna dojrzałość wewnętrzna. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. skrajny introwertyzm. potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego. którą możesz się posłużyć w obecnym życiu. 11. 2 dzień urodzenia: 2. pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku. co rozwinęło twoją intuicję. wyższa inteligencja. 114 Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca(20) Szybkie życie. nadwrażliwość. Brak ci wspaniałomyślności. negatywnie: — dziś euforia. egoistą i zarozumialcem. Masz magnetyczną osobowość. Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń. przyjaciół i kontakt z przyrodą. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. Masz talenty artystyczne. Posiadasz niezwykłą odwagę. Realizujesz się w przyjaźni. Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca(19) Liczba Karmiczna 19/1 (por. 113 pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych. nerwowy i konfliktowy. które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować. ostrożność. jesteś niezdecydowany. pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę. towarzyskość. oryginalność. negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo. które zostały rozwinięte w poprzednim życiu. 20. chęć współpracy. Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody. wrażliwość i jednocześnie moc. Umiesz . nerwowość. gdy byłeś tyranem. by nazajutrz pogrążyć się w depresji. Możesz się czuć osamotniony. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej. gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych. ciepłą. szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności. Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca(2) Masz potrzebę spokoju. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację. Determinacja. Wibracja ta przynosi wrażliwość. Jesteś ekscentryczny. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. Jesteś wymagający w doborze przyjaciół.

co „trójka". Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji. Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca(12) Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata. lecz w zwielokrotnionej postaci. abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to. Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca(3) Ekspresja. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny. Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną. który pomoże ci osiągnąć stabilizację. Ważne jest. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. Ważne jest. czyni ludzi ekstrawertycznymi. która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową. negatywnie: ważne jest. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia. skłonny do emfazy. byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona. 21. że staniesz się niewolnikiem innych. pozytywnie: — współpraca. z pewnością osiągniesz zasłużony sukces.dobrze zrozumieć innych. 30. pozytywnie: zarażasz innych radością życia. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). komunikacja. pozytywnie: ochrona przed chorobami. lojalność. by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. a nawet uwodzicielskimi. Jesteś osobą. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera. nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. skłonną do współdziałania. powierzchowny. pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia. Posiada to wszystko. wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy. Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu. jesteś zmienny. na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom. Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca(20) Liczba sukcesu. Staraj się widzieć świat.12. cierpliwość. co usuwa przeszkody na twojej drodze. 3 dzień urodzenia: 3. WIBRACJA No. negatywnie: uważaj. czarującymi. negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus. Jesteś łatwy we współżyciu. harmonia. talenty artystyczne. którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia. 115 negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty. pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. ale raczej w sensie intelektualnym. gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca(30) Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. negatywnie: kłopoty ze zdrowiem. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. Jesteś wykształcony. inspiracja. 116 negatywnie: trwonisz talenty. jakim jest naprawdę. byś stworzył zrównoważony dom. Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca(29) Intuicja. masz naturę poznawczą i towarzyską. gdyż masz zaufanie do życia. wierność. gdyż jesteś zbyt niecierpliwy. . jeśli cała energia będzie zużywana dla innych. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu. konserwatyzm. nerwowy i źle inwestujesz energię. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych. czas i pieniądze. przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości. uprzejmymi. co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów. gdyż nie sądzisz po pozorach. co zostało zaczęte. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia.

solidność. Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca(14) Liczba Karmiczna (por. lecz skomplikowaną. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności. wierna i uporządkowana. co wymaga wysiłku i jest pożyteczne. jakiemu trudno sprostać innym. ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby. który wymaga koncentracji wysiłków i -specjalizacji. Jesteś zdekoncentrowany. Jesteś twórczy. „Czwórka" jest zwykle punktualna. gdy byłeś leniwy. awanturniczy. sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej. Twoje najważniejsze wyzwania to — nauka głębo118 . Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. Ogromny talent. Długi Karmiczne). 4 dzień urodzenia: 4. wspaniałomyślna. Nieumiejętność dostrojenia się do innych. Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. WIBRACJA No. upór i egoizm. Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca(31) Lubisz wysiłek. Wzbudzasz zaufanie. Depresja. możesz się czuć nie rozumiany przez innych. jesteś niezawodny. nie dajesz się zwieść iluzji. Nadajesz swojemu życiu tempo. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych. pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu. 23 Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. Najlepiej czujesz się w podróży. pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian. olbrzymi potencjał twórczy. do powtórzenia doświadczenia lenistwa. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną. Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca(13) Liczba Karmiczna (por. Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca(22) Inspiracja. doświadczeń. pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą. gdyż tyle wkładasz energii we wszystko. otwarty. możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie. nastawiony tylko na zewnątrz. 5 dzień urodzenia: 5.WIBRACJA No. co robisz. stabilność. będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych. gotowość do wysiłku i pracy. pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. Jesteś towarzyski. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. Obowiązek przestrzegania praw.14. zamknięcie w sobie. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa. 22. co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. kojąco działasz na otoczenie. ciekawy. a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji. Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca(5) W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji. Budujesz solidny fundament. wszechstronny i inteligentny. pracowity i wytrwały. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu. elastyczny. Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca(4) Jesteś solidny. Długi Karmiczne). Masz naturę głęboką. na którym z czasem stanie potężny gmach. negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów.13. unikając wszystkiego. zachowujesz się ekstremalnie. negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. Jesteś spokojny i zrównoważony. aktywny. Potrzeba przygód.31 Wibracja ta zapewnia równowagę. nerwowość. ciekawość poznawcza. a więc gdy cierpliwość się wyczerpie. że musisz umieć się zatrzymać. Liczba miłości i protekcji. nie umiesz znaleźć w sobie oparcia. negatywnie: lenistwo. Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości. co może doprowadzić do rozproszenia energii. 117 negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka". który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju.

Masz filozoficzny stosunek do życia. Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca(24) Jesteś osobą energiczną. zgody. jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji. pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne. 6 dzień urodzenia: 6. wspaniałomyślny. Jesteś wrażliwy. by być wierny. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa. 24 Wibracja 6 przynosi równowagę. lubisz i umiesz się bawić. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną. Przestrzegasz praw i przepisów. 119 Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca(15) Jesteś magnetyczny. Masz umysłowość analityczną. których kochasz. pozytywnie: lubisz się uczyć. dobry. 7 dzień urodzenia: 7. zdrowotnych i materialnych. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu. Nie znosisz kłamstwa. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę. zazdrość. pracę i zainteresowania. kochać. negatywnie: zarozumiałość. harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. 25 Wibracja ta przynosi inteligencję. pozytywnie: altruista.kiej refleksji. Musisz pohamować swe ambicje. demonstracyjny. Masz naturę czułą. Pragniesz spokoju. między intelektem a duszą. skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu. lecz nieobliczalna. uzdrawiającej energii magnetycznej. cenisz stabilizację. dajesz więcej niż dostajesz. którą zawsze otrzymujesz. zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni. Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca(7) Jesteś inteligentny.15. się czuć wolny. analizy i wyciągania wniosków. Nie będzie to łatwe. refleksyjny. obowiązki wydają ci się nie do zniesienia. negatywnie: chcesz zdominować tych. Nie znosisz krytyki własnej osoby. idealizm. Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca(6) Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. rozumiejący. zdolny do oszustw. Interesujesz się magią. filozoficzny stosunek do życia. pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość. zdolność obserwacji. nieczystość intencji. masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. Uważany jesteś za egoistę. WIBRACJA No. lenistwo. aktywną. gdyż skaczesz z tematu na temat. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych. smak estetyczny. oryginalny. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. dynamizm. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną. Mądrość. negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności. znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. obowiązkowy. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom. Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca(23) Liczba maga. WIBRACJA No. złość. Musisz. negatywnie: ogromna nerwowość. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością. siłą narzucasz mu swe warunki. surowego i niebezpiecznego furiata. by je zdobyć. lojalny. która obecnie przejawia się jako charyzma. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. Zmienny kochanek. łakomstwo i skąpstwo. za to duch buja wysoko. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych. negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia. pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować. mądrości. szacunek dla rodziny. . gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany.16. jak tego pragniesz. rozmyślania i ład. Pasja i duży potencjał twórczy. działać i czuć się odpowiedzialny. potrzebę harmonii i odpowiedzialność. masz skłonność do depresji. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację.

Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji. wrażliwy. lubisz samotność. .18. odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje. a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych. duch. pozytywnie: masz zdolności przywódcze. Jesteś otwarty. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym. którzy mają szlachetne ideały. negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. Długi Karmiczne).120 negatywnie: musisz relaksować się i medytować. by osiągnąć to. Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca(16) Liczba Karmiczna (por. By zwyciężyć w drugiej połowie życia. 17. 27 Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł. Interesujesz się wiedzą tajemną. Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca(8) Zmierzasz do przodu. musisz walczyć w pierwszej. 9 dzień urodzenia: 9. Jesteś filozofem. zanim zaangażujesz się w cokolwiek. Klęska moralna lub materialna. Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka—motyla z poprzednich wcieleń. Jesteś poszukiwaczem prawdy. 122 WIBRACJA No. negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. czasem nie rozumianym przez otoczenie. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności. Brak ci siły wewnętrznej. natomiast zaniedbałeś uczucia. umiejętność realizacji własnych celów. negatywnie: naiwność. Beznadziejna sytuacja materialna. Dużo zmian w życiu. jesteś produktywny. co pomaga ci zrealizować swój cel. negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość. miły i łatwy we współżyciu. która stanowi dla ciebie oparcie. materialnym lub uczuciowym. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. darzysz szacunkiem innych. twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki. jesteś mądry. w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym. 121 WIBRACJA No. szczery. Masz zapewnioną „opiekę bogów". jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania. Dzielisz się chętnie swą wiedzą. Może przynieść sławę tym. energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. zdolny do głębokiej refleksji. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia. władzę. Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca(17) Jesteś uroczy i uwodzicielski. Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca(25) Masz w sobie dużo magnetyzmu. korzystną agresywność i chęć dominacji. pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe. 8 dzień urodzenia: 8. Niemoralność. 26 Ta wibracja przynosi sukces materialny. odważny i przedsiębiorczy. Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający. Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca(26) Jesteś wspaniałomyślny. By zmienić swoje postanowienie. że warto. musisz mieć mocne argumenty i dowody. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. która może doprowadzić do depresji. Jesteś przywiązany do przeszłości. pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna. pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi. . czego chcesz. abyś nauczył się ufać samemu sobie. cenisz postęp. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu.

Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń. utalentowany. które widzimy u innych. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną. w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. o ile nie jest używane na co dzień. Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji. a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy. masz ogromną energię. w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę. przyjęcie nazwiska współmałżonka). Następnie analizujemy imię i nazwisko używane na co dzień i śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany nazwiska czy imienia. jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności. związane np. aktywny umysł. na podstawie interpretacji Liczby Drogi Życia. wykształcony. negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. pozytywnie: zdobędziesz mądrość. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. a wraz z nią osiągniesz sukces. Pamiętaj. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń. jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny. negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. stanie się dla ciebie więzieniem. który wybudujesz dla ochrony swego ego. Jesteś bardzo uczuciowy. 123 pozytywnie: bogata wyobraźnia. wszystko to. zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu. Punktów Zwrotnych. chorą lub starą. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem. Analizując osobowość bierzemy pod uwagę przede wszystkim imiona i nazwisko zapisane w akcie urodzenia. Cykli. Rozkłada się on na trzy "piętra": * * * nasze najgłębsze potrzeby. Wnioski płynące z analizy imion i nazwiska wymagają konfrontacji z treścią innych liczb karty numerologicznej. Bogate życie emocjonalne do lat 29. Równocześnie jest to liczba złudzenia. Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania. nie jest brane pod uwagę). którzy naprawdę tego potrzebują. które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń. wyznaczonego przez Datę Urodzenia. WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER 1 A J 2 B K 3 C L 4 D M 5 E N 6 F O 7 G P 8 H 9 I R Q . z używaniem drugiego imienia zamiast pierwszego (imię przyjęte podczas bierzmowania. że mur. by prowadzić innych i kierować ich losem. które nosimy. że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne. jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. Musisz zrozumieć. Zachowaj energię dla siebie. nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia. są naszymi wadami odbitymi w lustrze.Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca(9) Jesteś szczodry. Długów Karmicznych itp. dziel się tylko z tymi. Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca(18) Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł. czego musimy doświadczyć (Liczba Duszy) sposób zaspokojenia naszych potrzeb (Liczba Realizacji Intymnej) sposób. 124 IMIĘ I NAZWISKO W imionach i nazwiskach. Poszukiwany przez nas sens wyniknie dopiero z całościowego potraktowania karty. jak postrzegają nas inni. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. że wady. Niewykluczone. Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca(27) Jesteś odpowiedzialny. w jaki przejawiamy się na zewnątrz (Liczba Ekspresji) Liczba Ekspresji mówi o tym. iluzji.

niezależność. czego potrzebujesz. że pisany język hebrajski nie ujawnia samogłosek. Ten programator. potrzeba odgrywania pierwszoplanowej roli. To. oznaczamy symbolem kwadratu ■ Ułatwi nam to odczyt danych karty.S 125 T U V W X Y Z LICZBA DUSZY Zawarta jest w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. przyjmujesz rolę doradcy. uczuciowość sprzyjają życiu rodzinnemu. który brzmi i wibruje zgodnie z formą. poprzez wzbogacanie swej wiedzy o wnioski zapewniające niepowtarzanie się nigdy niczego po raz drugi. rozproszony i niezdecydowany. zamkniętą podstawę sensu. Silna wola. negatywnie: marzyciel o wybujałej wyobraźni. Sumę wartości numerycznych samogłosek. Wolisz się podporządkować. 1 pozytywnie: potrzeba prowadzenia innych. to spokój. Wrażliwość. zarozumiałość. To ona nadaje sens słowu. 2 pozytywnie: skłonność do współpracy. by ten sukces osiągnąć. Kwadrat (symbol liczby cztery) oznacza zamysł. Chcesz być zauważony i doceniony jako dobry przywódca. Otwarty na dialog. dyplomata. poszukiwanie wyłącznie własnej satysfakcji. Zauważmy. wyrafinowany smak. zawierania związków. gdy trzeba je będzie objąć jednym spojrzeniem. oznaczającą Liczbę Duszy. tak jak nasza dusza jest programatorem naszych trzech ciał materialnych: fizycznego. odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną. który śpiewa. którą mu nadajemy. ona je programuje. 126 LICZBA DUSZY -interpretacja LICZBA DUSZY No. Potrzeba sukcesu. emocjonalnego i mentalnego. możesz przemarzyć życie bez celu. negatywnie: ambicja. egoizm. duma. organizowania. Oznacza pomnażanie jakości tego co się tworzy. na której można budować nowe. 3 . przyjaźni. Wielkie projekty. złożony z pięciu wibracji (E U I A O). LICZBA DUSZY No. poszukiwanie środków. wykonawcy. Zmysł artystyczny. LICZBA DUSZY No. nadmierne wymagania i przechwalanie się. być natrętny. Samogłoska jest to dźwięk. zarządzania. Lider. wielkie przedsięwzięcia.

samotności. w sprawach zawodowych. jesteś dobrym doradcą zarówno w domu. negatywnie: masz utopijne idee. musisz mieć czas na medytację. pragniesz przekazać innym swe objawienia. LICZBA DUSZY No. artystą. jak i w pracy. LICZBA DUSZY No. negatywnie: jesteś niestały. uciekasz się do wątpliwych metod. cichy i spokojny. Umiesz się przystosować do warunków i otoczenia.pozytywnie: szukasz towarzystwa przyjaciół. Wyrozumiały. Nie przepadasz za pracami domowymi. by uzyskać namacalny rezultat swej dobroci. bazy. LICZBA DUSZY No. zapominając o reszcie świata. Jesteś skryty lub tylko dyskretny. negatywnie: jesteś nieodpowiedzialny. LICZBA DUSZY No. 8 pozytywnie: masz zmysł do interesów. żyjesz złudzeniami. Kochasz dom i życie rodzinne. uczciwy. zdobywania wiedzy. 6 pozytywnie: potrzebujesz komfortu i ciepłej atmosfery rodzinnej. równowagi. Interesują cię praktyki duchowe. By zdobyć władzę i pieniądze. Robisz wszystko. Nerwowy i konfliktowy. Czasem możesz uciekać się do poświęcenia. zmiany. starasz się zyskać sympatię otoczenia. 129 . Solidny i godny zaufania. jesteś ekstrawertyczny. praktyczny i zdyscyplinowany. twórczy. umiesz się dzielić. Humanista. misjonarz. że jesteś mistrzem. choroba psychiczna. Masz silnie rozwiniętą intuicję. Idziesz po najmniejszej linii oporu. a nawet państwowych. mistrzem dla innych. podróże. rozproszony. Ponieważ potrzebujesz towarzystwa. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. Samotnik. lubisz pieniądze. Korzystasz z przyjemności życia ze szkodą dla swego rozwoju. Zbyt sentymentalny. Skłonność do alkoholu lub narkotyków. Twoją motywacją jest praca sama w sobie. które potrafisz wykorzystać. by to zdobyć. 33 pozytywnie: pragniesz przyjąć na siebie szeroko pojętą odpowiedzialność. LICZBA DUSZY No. Możesz być przewodnikiem. Starasz się stworzyć sobie i swym najbliższym atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. 5 pozytywnie: kochasz ruch. 11 pozytywnie: jesteś wymagającym partnerem. Upierasz się przy swej racji i nie sposób cię przekonać. z łatwością nawiązujesz kontakty. altruista i filantrop. Jesteś bardziej konkretny i skuteczny niż „jedenastka". Lubisz dzieci. jesteś natchniony. jesteś szczodry i utalentowany. sukces i władzę. 128 negatywnie: nieuczciwy. negatywnie: marzyciel. Jesteś osobowością pełną czaru i magnetyzmu. Jesteś stały. podążasz w wielu kierunkach naraz. by być zauważonym. 22 pozytywnie: pragniesz budować. popularnym. Intelektualista. 4 pozytywnie: potrzeba porządku. LICZBA DUSZY No. tworzyć na wielką skalę. LICZBA DUSZY No. Umiesz znaleźć środki. trochę nieudacznik. negatywnie: jesteś chwalipiętą. karierowicz. Jesteś estetą. chcesz dzielić się swymi wartościami duchowymi. Potrzebujesz wolności. stabilizacji. negatywnie: grozi ci depresja lub. Posiadasz wiele zainteresowań. Starasz się znaleźć środki wyrazu i wymiany myśli z innymi. cenisz piękno i harmonię. przygodę. doświadczenia. masz poczucie obowiązku i odpowiedzialności. spotkań z ludźmi. wierny. uważny. lub też spędzić życie zamknięty w gronie rodzinnym. Zdarzają się tu też przypadki upośledzenia umysłowego. stale zagubiony. niezdecydowany. 7 pozytywnie: potrzebujesz spokoju. Jesteś logiczny i analityczny. dla ludzkości. 9 pozytywnie: pragniesz nauczać innych. Jesteś człowiekiem odważnym i godnym zaufania. 127 negatywnie: możesz być zbyt ograniczony. zdeterminowany i konserwatywny. Jesteś dosyć konwencjonalny. Pociąga cię filozofia i zagadnienia metafizyczne. w ekstremalnych przypadkach. zbuntowany. negatywnie: jesteś nazbyt introwertyczny. zrozumienie najgłębszej istoty rzeczy. egoistycznie poszukujesz komfortu dla samego siebie. negatywnie: możesz ulec złudzeniu.

REALIZACJA INTYMNA No. oznaczamy symbolem trójkąta ▲. spółka. godna zaufania. Liczbę Realizacji Intymnej obliczamy na podstawie wartości numerycznej spółgłosek występujących w imieniu i nazwisku. 3 Ekspresja. wierna i lojalna. gadatliwa. pracowita. . która stanowi dla nas Liczbę Realizacji Intymnej. zdyscyplinowana. Osoba żywa. 6 Odpowiedzialność. 4 Praca. pełna optymizmu. w których te właśnie konflikty mogą znaleźć swe rozwiązanie. konstrukcja. odpowiedzialna. niewystarczający do ich zaspokojenia i wówczas rodzą się wewnętrzne konflikty. zmiana. czyli nasz potencjał realizacyjny. przyjacielska.LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ Realizacja intymna to „obleczenie w ciało" naszych wewnętrznych potrzeb. REALIZACJA INTYMNA No. rozproszona. ukierunkowuje ją. REALIZACJA INTYMNA No. 130 REALIZACJA INTYMNA REALIZACJA INTYMNA No. Sumę wartości numerycznych spółgłosek. konkretyzuje. posiadająca dużą zdolność do adaptacji. Osoba kooperatywna. receptywną i sympatyczna. sprawiedliwa. komunikatywna. Osoba przedsiębiorcza. określa samogłoskę. REALIZACJA INTYMNA No. magnetyczna. zrównoważona. dowcipna. wyznacza jej początek i koniec. przywołujące specyficzne doświadczenia. pociągająca. aktywna. twórcza. oryginalna i skuteczna. 2 Związek. Odważna. Może on być adekwatny do naszych potrzeb i wówczas stanowi idealne narzędzie. Osoba towarzyska. obowiązkowa. Osoba pełna ciepła. Spółgłoska otacza. Osoba stała. a może być też ułomny. 1 Zarządzanie. REALIZACJA INTYMNA No. 5 Wolność. Trójkąt jest symbolem mocy stwórczej. wrażliwa. aktywna i autorytatywna. zgodna.

dyryguje. niewolniczo podporządkowany. w grupie i w społeczeństwie. wyrozumiały i wspaniałomyślny. 8 Rzeczy materialne. czyli w związkach intymnych. jak ważna jest decyzja o zmianie imienia i nazwiska. utalentowana. pacyfistyczny. energiczny. Umiesz się podporządkować. dajesz się ponieść emocjom. 9 Służba. egocentryk. i jaki wpływ na los kobiet ma zwyczaj przyjmowania nazwiska męża. wspólne przedsięwzięcia. w pracy. czyli umiejętność wyrażenia siebie.REALIZACJA INTYMNA No. Osoba odpowiedzialna. Liczba Ekspresji wyznacza tym samym zakres i charakter poszukiwanych doświadczeń. które mogą doprowadzić nas do wzbogacenia świadomości. ktoś. 2 pozytywnie: umiesz współpracować. pragnąca tworzyć dla ludzkości. takich. imiona używane na co dzień (czasami jest to drugie z imion figurujących w dokumentach). negatywnie: uległy. delikatny. rozsądna i godna zaufania. Zawsze ostatni. 1 pozytywnie: wyrażasz się jako szef. Liczbę Ekspresji. ludzie chętnie podążają za tobą. dobrze się „w nim" czują. z harmonijnego przepływu między impulsem i jego realizacją. REALIZACJA INTYMNA No. Osoba szczodra. Kula jest symbolem doskonałej harmonii i pełni. REALIZACJA INTYMNA No. Jesteś ambitny. 132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja EKSPRESJA No. oryginalność. Jeśli umiesz się realizować i eksploatować swe talenty. nastawiona filozoficznie do życia. dyskretny. nieudacznik. Bardzo ważną wskazówką jest fakt. 7 Obserwacja. Stanowi o sposobie. o silnie rozwiniętej intuicji. organizuje. Czuły. Osoba inteligentna. że niektórzy lubią swoje imię i nazwisko. Teraz rozumiemy. chętnie wchodzisz w spółki. ambitna. Osoba mądra. . przedsiębiorczy. skuteczna. Osoba inteligentna. uczuciowy. Humanista. 22 Twórczość. REALIZACJA INTYMNA No. tolerancyjna. posiada wszystkie zalety „dwójki". wynika z zestrojenia duszy i ciała. kto kieruje innymi. REALIZACJA INTYMNA No. tyran. Koło jest płaskim odwzorowaniem trójwymiarowej kuli. EKSPRESJA No. nazwisko „po mężu". Zwykle żonaty (mężatka). Dlatego też w mojej praktyce uważnie analizuję także pseudonimy. REALIZACJA INTYMNA No. potrafiąca walczyć o sukces. Osoba niezależna. spokojna. wrażliwy dyplomata. rozumiesz i potrzebujesz drugiego człowieka. w jaki możemy funkcjonować na zewnątrz. która jest sumą wartości numerycznych liczb Duszy i Realizacji Intymnej. usłużna. podatny na wpływy. 11 Inspiracja. 131 LICZBA EKSPRESJI Ekspresja. negatywnie: egoista. Idealista. samotnik. zorganizowana. mądra. genialna. a inni nie — świadczy to zwykle o nieprzystawalności lub niezgodzie na zawarty w nim program. oznaczamy kółkiem O. 33 Miłość. pełna dystansu. Nadwrażliwy. twórczy.

negatywnie: brak poczucia rzeczywistości. Refleksyjny. uwodzicielski. poszukiwacz. samotny. negatywnie: motywowany pragnieniem zysku i władzy możesz stać się oszustem. dyskretny. EKSPRESJA No. Interesujesz się rzeczami tajemnymi. idealista. 33 pozytywnie: jesteś mistrzem. Wymagający. Człowiek interesu. Jesteś pozbawiony gustu i smaku artystycznego. negatywnie: skryty. czasem niepowtarzalny i nowatorski. zgorzkniały buntownik. uparty. 22 pozytywnie: budowniczy idei. Jesteś twórczy. tolerancyjny. przyjacielski. wyrozumiały. negatywnie: melancholijny. 11 pozytywnie: posiadasz inspirację i dużą wiedzę. lojalny. Jesteś wyjątkowy we wszystkim. melancholiczny. EKSPRESJA No. który potrzebuje kontaktów. egzaltowany. Humanista. negatywnie: ulegasz złudzeniu. Otwarty umysł. Wzorujesz się na innych. 133 EKSPRESJA No. praktyczny. nauczycielem. obojętny. nastawiony na rozwój wewnętrzny. 6 pozytywnie: głowa rodziny. okultysta. poszukiwacz prawdy o świecie i człowieku. ciekawy świata. genialny twórca. EKSPRESJA No. grupy. NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY Otrzymując imię (czy raczej podpowiadając je naszym rodzicom) zapewniamy sobie pewien indywidualny potencjał aktywny. rozproszony. Osoba konfliktowa. zdecydowanie. czarujący. 4 pozytywnie: wyrażasz się przez pracowitość. smutny. kontestator. nie wyjaśnionymi. zamknięty i ograniczony. Możesz dać się wciągnąć we wszelkiego rodzaju nałogi i doświadczenia seksualne. nieostrożny i niebezpieczny. wtrącasz się do nie swoich spraw. EKSPRESJA No. niezrównoważony psychicznie. a nawet prowokujesz je. Nie boisz się pracy wymagającej wysiłku. zarozumiały. świadomie zaangażowany. materialista.EKSPRESJA No. lubiany za wdzięk i talent konwersacji. oryginalny. szef klanu. nawet jeśli nie skończyłeś odpowiednich szkół. Masz duże potrzeby estetyczne. sztywny. sztuczny. czytać. EKSPRESJA No. idealista. humanista. utopista. Dobry nauczyciel. przewodnikiem. energiczny i przedsiębiorczy. organizator. który widzi daleko i wprowadza w życie nowe idee. nieprzystępny. nieczuły. masz wybitnie rozwiniętą inteligencję. Wizjoner. jesteś przyjacielski. Będziesz dążył do stworzenia wokół siebie atmosfery harmonii i spokoju. „Twórczy marzyciel". 5 pozytywnie: otwarty. towarzyski. natomiast przyjmując nazwisko wybranej przez nas rodziny decydujemy się na kontynuację . negatywnie: nieodpowiedzialny. Wchodzisz w nowe doświadczenia bez obawy. studiować. pisać. kapryśny. Jesteś natchniony. że możesz być mistrzem dla innych. zarozumiały. 3 pozytywnie: ekstrawertyczny. Samotny i zagłębiony w siebie. umiejący sprostać swym różnorodnym zainteresowaniom. upośledzony umysłowo. miłośnik sztuki i podróży. EKSPRESJA No. 8 pozytywnie: człowiek władzy. co robisz. ordynarny i bezlitosny. EKSPRESJA No. psycholog. waleczny. Z wiekiem zyskujesz pewność siebie. racjonalny. Możesz zostać wielkim podróżnikiem. sukcesu. ambitny. Podążasz za swoją intuicją. zazdrosny. egoista. wymiany myśli i akceptacji. Człowiek 134 o szerokich horyzontach. 9 pozytywnie: nauczyciel. zrównoważenie. negatywnie: fanatyk. komunikatywny. negatywnie: skłonny do depresji. odważny. konserwatywny. 7 pozytywnie: introwertyczny. negatywnie: gadatliwy. nietolerancyjny. misjonarz. wynalazca. surowy. Lubisz marzyć. negatywnie: nieodpowiedzialny. EKSPRESJA No. Odpowiedzialny. Uczciwy. o ile swoje talenty wykorzystujesz w służbie ludzkości. cierpliwy. poszukujący prawdy. okrutny. filozof. obojętny. chłonny na wiedzę. medytować. kochasz sztukę. zmienny. Podróżnik. Umysł analityczny. Łatwo się dostosowujesz do ludzi i do sytuacji. Wspaniałomyślny. Człowiek o szerokich horyzontach i niekonwencjonalnych pomysłach.

Sukces. Skłonność do poświęceń. zmysł artystyczny. bogate życie seksualne.D. Aby otrzymać Liczbę Aury. nasza osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie. Skoro przyjęliśmy jakieś nazwisko. Nieporozumienia z otoczeniem. Walka wewnętrzna między materią i duchem. Nieustanny ruch. pseudonim czy przydomek. 135 lub pozostawać z nim w sprzeczności. niebezpieczeństwo ze strony otoczenia.= 1/19 N. wspomagać cechy.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia — pomaga nam zrealizować się w tym życiu. mówi o odziedziczonych możliwościach. i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury. brzmiących zgodnie z zapisem w akcie urodzenia.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) nazwiska rodowego. wyobraźnia. pracy nad sobą. Niezwykła jasność myślenia. AURA -znaczenia poszczególnych liczb 10 liter: 11 liter: 12 liter: 13 liter: 14 liter: 15 liter: 16 liter: 17 liter: 18 liter: 19 liter: 20 liter: Zaufanie do samego siebie. zmiana w dobrym lub złym kierunku. sukces finansowy i uznanie. Skuteczna realizacja planów. szczęście. Katastrofy. .D. nasz potencjał ulegnie zmianie. Aurę opisuje cyfra oznaczająca liczbę liter w imionach i nazwisku. jest aspektem pasywnym. Gwałtowne i głębokie zmiany. które symbolizuje dane imię. wpływa na nasze zachowanie. Słabość fizyczna lub miękki charakter.A. by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane. Tolerancja. sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie.pewnej linii doświadczeń.= 9/27 136 AURA IMIENIA I NAZWISKA Aura imienia i nazwiska* dostarcza nam dodatkowych wskazówek na temat wpływów energii poszczególnych wibracji na nasze życie. Możesz stać się ofiarą innych. NUMER DZIEDZICZNY (N. NUMER AKTYWNY (N. romantyzm. honory. przykład: N. należy po prostu policzyć wszystkie litery imion i nazwiska figurujących w akcie urodzenia. Dlatego tak ważne jest. Wykorzystujesz innych lub korzystasz z ich pomocy. Zapowiedź poważnych kłopotów spowodowanych przez innych. Rozczarowania w życiu uczuciowym i towarzyskim. wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny.A. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem. dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Reorganizacja życia. Pech materialny.

Przesadny konserwatyzm. z walką. Autorytet i sukces po wzlotach i upadkach. Szczęście we wszystkim. Szczęśliwe małżeństwo. Skłonność do mistycyzmu i tajemniczość. niebezpieczeństwo związane z wodą. z wojskiem. Ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym. z przewrotami. Dobre zdrowie i długie życie. Wątpliwości i rozczarowania. co dotyczy wody. niesienie pomocy innym. Ogólnie aura niezbyt szczęśliwa. Inspiracja. Aura przeciwieństw. Szczęśliwe związki z ludźmi. Komfort materialny. problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej. takim jak astrologia. Wczesne małżeństwo. Uczestnictwo w buncie. Błędy w ocenie ludzi i sytuacji. Kontakt z magią. Rozwody i wiele rozstań. 26 liter: 27 liter: 28 liter: 29 liter: 30 liter: 31 liter: 32 litery: 33 litery: 34 litery: 35 liter: 36 liter: 37 liter: 38 liter: 39 liter: 138 40 liter: 41 liter: 42 litery: 43 litery: 44 litery: 45 liter: 46 liter: 47 liter: 48 liter: . Zmienność we wszystkich dziedzinach.137 21 liter: 22 litery: 23 litery: 24 litery: 25 liter: Sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku. Powodzenie u płci przeciwnej. Sukcesy zawdzięczasz swojej oryginalnej osobowości. Wierni przyjaciele. Przeszkody w pierwszej połowie życia. Jesteś zbyt wyrozumiały dla samego siebie. Związek z wojną i pokojem. Szczęściarz. zdrada. lecz może być związany ze stratą osobistą. sukces. ale także niemoralność. Spadek. Autorytet i władza. Szczęście lub klęska. Pomoc wpływowych ludzi. zdrada otoczenia. potem sukces. w zależności od innych aspektów karty. Sukces. Religijność. życie proste i uczciwe. praktycznie we wszystkich przedsięwzięciach. Możliwe całkowite oderwanie od spraw materialnych. Możliwa gwałtowna i nieoczekiwana śmierć własna lub kogoś z otoczenia. Konserwatywne poglądy i brak elastyczności w sprawach finansowych. sprzeczności. numerologia itp. Samotność i niepokoje związane ze sferą materii. Sukces w sprawach publicznych.

Brak problemów. dotyczących kierunku życia i charakteru poszczególnych jego etapów. jakich jest zbyt dużo.1 punktu. które posiadamy w nadmiarze. że trzeba dołożyć starań. wyhamować (por. Teraz zajrzymy. każde pole powinno zawierać 2. Sukces i uznanie w życiu publicznym. Przy założeniu. a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę. porządkujące trzy piętra. którą zadaliśmy sobie na to życie. oraz liczby imienia i nazwiska. że mądrość jest rzadszym przymiotem człowieka niż ukierunkowanie na aktywność ego). OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości. by zrealizować sens naszego istnienia. a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń (por. jakim potencjałem dysponujemy. a jakich zbyt mało. . jakich skłonności brak. Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy. Grafik ten opiera się na ilości i war139 tości numerycznej liter całego imienia i nazwiska (według aktu urodzenia).49 liter: 50 liter: Sukces w polityce. rozdz. Porównując te dwa grafiki od razu widać. a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowia140 da. przynosi nam szczegółowe informacje zarówno o naszych słabościach i atutach. którym się będziemy za chwilę posługiwać. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie (przedstawione na początku książki). Grafik. że średnia doskonałości = ilość liter (w tym przypadku 19) podzielona przez 9 (ilość liczb pełnego cyklu) = 2. by wyrazić potencjał perfekcyjny (zwyczajowo odejmujemy 1 punkt siódemce i dodajemy go jedynce. by pewne cechy osłabić. jakich cech. trzy „szuflady naszej osobowości. jak i o naszych poprzednich wcieleniach. Preferencje). ponieważ daje nam wgląd w intymna zawartość naszego programu nauczania w obecnym wcieleniu. Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia. Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy nad kartą.1. rozdz. Lekcje Karmiczne). ZAWARTOŚĆ Do tej pory poznaliśmy znaczenie liczb. czyli jej potencjał. co się kryje w tych szufladach. gdyż zakłada się.

Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje. + 5 brak: -4. dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy. podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności. dialogu. W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. 4x5. a nie innego działania. dając jednocześ142 nie możliwość uświadomienia sobie. które dają ci władzę. Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych. do wykształcenia w sobie pewnych cech. by je stracić i w ten sposób poznać jego prawdziwą wartość. przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie. ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności. Te puste pola oznaczają.W przypadku Jolanty: zbyt mało: ~ 6. Może przynieść trudności w małżeństwie. nie panuje nad swymi emocjami. które zmuszą nas do takiego. że dana osoba wibruje negatywnie. Albo przeciwnie — będziemy otoczeni bogactwem po to. W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć.1x9) 3 liczby parzyste (2x2. * Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. życia we dwoje. dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu". poddaje się wpływom. a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć. tzn. dialog Wskazuje na nieumiejętność kooperacji. pierwiastka realizacji. działania Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności. Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste Lekcja: podporządkowanie.praktyczne (liczby parzyste) Jolanta Natalia Pepel jest idealistką. możemy się urodzić w rodzinie bardzo biednej. 141 LEKCJE KARMICZNE Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. łatwo się podporządkowuje. obronną. w którym mieliśmy niedociągnięcia. zupełnie nieczuła. 1x6).~9 nadmiar: + 1. czym jest pieniądz.-8 Ponadto możemy podzielić liczby (i odpowiadające im litery) na: . Jesteś osobą. Może być nadwrażliwa lub przeciwnie. . przyjmuje postawę negatywną. gdyż jej imiona i nazwisko zawierają: 16 liczb nieparzystych (6x1. umiejętność porozumienia. jak korepetycje z przedmiotu. 2x7. * Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy. Realizacji Intymnej lub Ekspresji. 3x3. że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. jest niezdecydowana. W obecnym życiu skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi. emocje. ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH Jeśli brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego. zdolności dyplomatyczne. Na przykład. powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby. która raczej zdaje się na innych.idealistyczne (liczby nieparzyste) . przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę). To jest trochę tak. Przywołasz też sytuacje. włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe. uzyskania autonomii. jeśli mamy zaplanowane korepetycje ze zrozumienia. W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych. W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania. w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu. liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je. że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję. Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne. Będą się one powtarzać tak długo. które zostaną nam udzielone w obecnym życiu.

poprzez jej nadmiar. 143 Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę. zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem. wolność. Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. sięgania po wiedzę wewnętrzną. Jesteś nietolerancyjny.) Lekcja ta wskazuje. postawa twórcza. stabilizacja. Jeśli brak liczby 7: — częste Lekcja: mądrość. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. szukać kompromisu. seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. jakimi są. Trudności w dziedzinie zmysłowej. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. stwarzać własną rzeczywistość. dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd. Jeśli brak liczby 4: — częste Lekcja: praca. Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak. Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi.Jeśli brak liczby 3: — dosyć rzadkie Lekcja: komunikacja. zgoda. Odwaga. który niegdyś nie został wykształcony. uspołecznienie. Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie. Teraz trzeba będzie zrozumieć. przechwalanie się lub intrygi. piękna. nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych. plotki. miłość. nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. a także zaufania do samego siebie. by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości. Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie. by zdobyć akceptację otoczenia. Lekceważyłeś partnera. Inaczej mówiąc. odpowiedzialności. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej. Jest to liczba zaufania do wiedzy. nowe idee i możliwości. skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na budowanie tego aspektu 144 swojej osobowości. doznania zmysłowe i nadzmysłowe. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian. ale także uważać. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość. cierpliwość. Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne. trzeba być posłusznym i milczeć. ale życie zmusi cię do tego. złe warunki pracy lub też poprzez jej brak. Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie Lekcja: zmiany. tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi. przyjemności życia. obowiązek i odpowiedzialność. lecz próbować dostosować się. organizacja. którzy mają lekcję związaną z liczbą 6. by świadomie uczyć się tej lekcji. gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa. dzieci lub innych członków rodziny. podejmować czyny i organizować ich wykonanie. . W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role. doświadczyć wielu zmian. Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym. bez stawiania im zbyt wielkich wymagań. jak ważne jest budować solidny fundament. Będziesz musiał również służyć innym. w pracy lub w życiu codziennym. by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy. że poznanie świata. Osoba „odrabiająca" tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany. piękno. zrozumienia. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego. bez oceny — to hasła dla tych. Nabrać pewności siebie. Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo. wiedza wewnętrzna. Problemy natury miłosnej. że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą. zrozumieć. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy. Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste Lekcja: harmonia. że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie. Gdy się jest podwładnym. by nie naruszać wolności innych. która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. by w przypadku "problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. przesadnym „luzakiem". nie wątpić w ich szczerość. Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa.

w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach. Aby obejrzeć ich skutki. niezdecydowanie. wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią. Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu. DŁUGI KARMICZNE Liczby Karmiczne wyrażają tzw. zamkniętą na innych. odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną. które rządzi światem materialnym. rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości. a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego. tolerancja. ojcostwem i mistycyzmem. które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł. gdy to pojmiesz. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie. każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek. Mówi ona o ludziach. Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie. władzą (czyli także ambicją i krytyką). Karma jest konsekwencją naszych wyborów. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku. . lub o tych. w którym poczujesz. mistycyzm. które nie mogą zrealizować się natychmiast. Możliwe są też sytuacje. nieczystym. Oznacza to. Jeśli lekcja zostanie zrozumiana. na żądanie. Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie Lekcja: ewolucja. □ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia. Z chwilą. upartą. że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności. Nie jest on ani czymś godnym pogardy. ale wysiłki twoje będą bezowocne. Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość. którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą. Jeśli brak liczby 8: — częste Lekcja: wartości materialne. empatia. Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13. zrozumienia dla drugiej osoby.W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości. ale również z prawodawstwem. musieliśmy zgłosić się osobiście. Jest to liczba kojarzona z materią. zauważenia jej potrzeb. snobistyczną. 16. używa ona wielu ciał i dusz. rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń. którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni. Pole jej działania jest więc ogromne. ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany.19 i 26. że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną. w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną. jest wystarczająca. Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń. czyli prawo przyczyny i skutku. 146 Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą: □ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym. lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza. altruizm i zrozumienie. gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia. 145 Może to być też lekcja karmicznej choroby. W obecnym życiu będziesz postawiony wobec sytuacji. z jaką został zdobyty. władza. pieniędzmi. 14. który utracony zostanie z równą łatwością. że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. Będziesz zmuszony (np. która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami. Jesteś osobą egoistyczną. czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. z dala od innych. w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji. że wiedza wewnętrzna. że istnieją rzeczy. Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości. twoje serce wypełni się miłością. Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje. spełnienie. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy. dopóki nie nauczysz się współczucia. □ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji. karmę. W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych. a także w ostrym przebiegu choroby. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości. by osiągnąć swój cel. lub też poprzez roztrwonienie majątku. pieniądze. Każda nasza myśl. humanitaryzm. Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. zarozumiałą. Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości.

precyzyjnie określonym celu. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. które poruszą życie jak glebę przed siewem. Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym. rytmu życia wokół ciebie. zaspokajając je bez umiaru poprzez seks. które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia.□ Dnia Urodzenia. domu. że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości. Liczby Realizacji Intymnej. W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie. Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). sprawiając cierpienie innym. metodycznością i cierpliwością. że skupiasz siły na jednym. Oznacza ona. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne. przyjdzie nowa seria wydarzeń.utrudni życie aż do momentu. które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. Liczby Realizacji Intymnej. że sytuacja się stabilizuje. Od- . Drogi Życia. by trud zaczął się od nowa. sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę. Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie. Liczby Wcielenia. które nie poddają się poznaniu zmysłowemu. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej.człowiek i 3 . Zapowiada to również trudności materialne.ekspresja twórcza. Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje. Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt zwrotny). Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół. wykluczającym egoizm. Dnia Urodzenia duma. Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. aby nie naruszać terytorium innych. Drogi Życia. 16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). Nie umiesz zaakceptować zobowiązań. 13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą. nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników. zazdrość. statusu społecznego). Przywołasz więc takie doświadczenia. że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności. być może opuściła rodzinę. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób. żyła kosztem innych. ucieczkę od świata. 147 14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. Oznacza ona. Trudności. tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. alkohol i inne używki. 13 to 1 . Liczby Realizacji Intymnej. narkotyki. nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich. Liczby Wcielenia. gdy lekcja zostanie zrozumiana. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia. Drogi Życia. Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym. które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości. Liczby Wcielenia. oraz uczyć się korzystać z wolności tak. które źle się skończą. ambicję i współzawodnictwo. miłości. rutyny. jakie spowoduje: zmiany pracy. Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość). gdy będzie ci się wydawało. Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc. W chwili. zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację. co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania.

8 jest liczbą władzy. hojność i szacunek. tyranizująca otoczenie. Dotyczy ona relacji międzyludzkich. by wyróżnić samą siebie. Liczby Wcielenia. zarozumiała i wykorzystywała innych. Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. entuzjazm i pragnienie władzy. 26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. energii. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią. Nadmiar liczby 2: Osoba nadwrażliwa. byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie. ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne. Osoba ograniczona. zamknięta w swych przekonaniach i poglądach na świat. by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi. gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną. Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian. W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. Władza i moc przyjdą wtedy. Możesz również ponieść straty materialne. wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka. jak tego pragniesz. gdzie liczby występują w nadmiarze. ukrytych pasji danej osoby. Posiada zbyt radykalne opinie i jest przesadnie niezależna. otworzyć się na jego potrzeby. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak. nad którymi powinniśmy pracować. należy przejąć inicjatywę. Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione. do oddania się całkowicie we władanie innej osoby lub grupy. łatwo zauważyć jedno lub kilka pól. że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. pedantyczna. Trzeba wystrzegać się narzucania swych opinii i pomysłów innym. twoja odwaga będzie poddana próbom. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu. By spłacić dług. Drogi Życia. okazując im miłość. w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień. schyłek życia może być bolesny i trudny. Przesadnie emocjonalna. Może sprawić. zarozumiała. pracę. Bierna. Jest to jednocześnie korzystna 149 wibracja dla spraw finansowych. lubi . Daje nam ona odwagę. sztuczna. posiadająca nadmiernie wybujałą wyobraźnię. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym. powierzchowna. Jej obecność oznacza. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie. dominująca. ekspansji. która realizuje się tylko przez wysiłek. które nie umieją słuchać. marnotrawiący energię. Opisują cechy. że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada sytuacje. opanować impulsywność. egoistyczna. agresywna. Te liczby wskazują na intensywność i charakter Preferencji. była egoistyczna. Na ogół są to osoby gadatliwe. bez określonego celu. Zdrowie może ucierpieć przez nadmiar wysiłku. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości. którym jest zrozumienie życia. Nadmiar tej liczby zapewnia ogromną odwagę i dużo energii. a także zręcznej i skutecznej realizacji. egocentryczna.148 budowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem. emocjonalny i intelektualny. PREFERENCJE Patrząc na grafik na stronie 140. Nadmiar liczby 3: Osoba nieodpowiedzialna i chaotyczna. Nadmiar liczby 1: Osoba autorytatywna. Nadmiar liczby 5: Potrzeba zmiany dla zmiany. które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. będziesz rozprzestrzeniać światło. 19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). Może mieć tendencję do podporządkowania się. aby złagodzić ich wpływ. Nadmiar liczby 4: Osoba uparta. Dla Jolanty będą to liczby 1 i 5. że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. Powinna się wyzwolić z niewoli rutyny. Osoba niezwykle impulsywna. a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. Najmniejsze drobiazgi są poddawane krytyce i analizowane. Utracjusz. nauczyć się tolerancji i cierpliwości. gdyż będziesz lekceważony i pomijany. Liczby Realizacji Intymnej. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny.

Jeśli odbyło się to w Roku Osobistym No. które ocierają się o śmierć przy porodzie. jaki stosunek ma przychodzące na świat dziecko do ponownego wcielenia się. dla której chcemy zinterpretować dany fakt. Na przykład dzieci wyciągane kleszczami są na ogół duszami. alkoholu i narkotyków. Nadużywanie seksu. zachłanne. nade wszystko ceni własną wolność. Zbyt wielkie pragnienie władzy i ambicja oraz przesadne zaufanie do własnych sił mogą doprowadzić do spektakularnej klęski. 6 oznacza to. W momencie. nierzadko bolesne rozszyfrowywanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Nadmiar tej liczby może także skłaniać w kierunku zaspokajania swego ego poprzez snobizm i gwiazdorstwo. początku ujawnienia się choroby itp. Jest wiecznie niezadowolona. zamartwianie się i zajmowanie problemami całego świata. ale drogą indywidualną. by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków.. zamiana związku małżeńskiego na braterski lub siostrzany — w następnym wcieleniu). nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. Nadmiar liczby 8: Nadmiar ósemki utrudnia w młodości odnalezienie swego powołania. Oznacza to. Informuje on nas między innymi o tym. które niechętnie wracają na ziemię. mamy do czynienia z wielkim indywidualistą. trzeba także określić Numer Roku Osobistego dla osoby. założenia firmy. a więc jej nadmiar może wskazywać na nadopiekuńczość i przywiązywanie wagi do błaho150 stek. 151 SPOTKANIA Żadne doświadczenie nie jest przypadkowe. że kontynuujemy wspólną naukę zamieniając przeżyty niegdyś związek małżeński na relację rodzicielską. Osoba ta musi uważać. używa przyjemności życia. jakim jest własny rozwój. by powściągnąć gwałtowność i ambicje dyktatorskie. Określając rodzaj wibracji (moment) danego spotkania. dla którego ta. I zaczyna się skomplikowane. zawarcia związku małżeńskiego. w jaki rodzą się dzieci również nie jest obojętny. że dusze. Skłania do badań naukowych. gdyż nie akceptuje rzeczywistości takiej. Nadmiar liczby 9: Wskazuje na trudności w odróżnieniu prawdy od fałszu. możemy zrozumieć jego charakter. Jeśli przewaga liczby siedem jest bardzo znacząca (co zdarza się rzadko). które rodzą się zbyt wcześnie lub bardzo szybko są ciekawe. Także relacje między naszymi dziećmi bywają skomplikowane ze względu na bagaż doświadczeń kolejnych inkarnacji (np. narodzin dziecka. intensywne życie wewnętrzne. jaka jest. umysł krytyczny. wcielają się w ciała naszych dzieci. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mogą być leniwe lub mieć problemy w relacji z matką (zależność lub obojętność emocjonalna). Nasze obecne dzieci mogły być naszymi rodzicami w którymś z poprzednich wcieleń lub naszymi nauczycielami duchowymi.hazard. Doświadczeniem jest także spotkanie na swej drodze drugiego człowieka. Aby uzyskać informację o charakterze danego związku czy wydarzenia. które wprowadza liczba 4 (a właściwie dzięki obecności tych ograniczeń i konieczności ich zaakceptowania) mamy szansę wypracowania w sobie wewnętrznego oparcia. Prowadzi ku inicjacji mistycznej. bardzo trudnym we współżyciu. by zdążyć wszystko przeżyć. z którymi być może wcześniej umówiliśmy się na to doświadczenie. Zdarza się także. Ma kłopoty z przystosowaniem się do otoczenia i do sytuacji. obserwacji. Powoduje nadmierną (i niepotrzebną) szczodrość. że Liczba Drogi Życia naszego dziecka (czyli jednocześnie liczba zajścia danego wydarzenia dla nas) jest 4. Załóżmy. Dzieci To my wybraliśmy sobie rodziców. konieczna jest znajomość dokładnej daty jego „poczęcia". Nadmiar liczby 7: Liczba ta daje umiejętność analizy. tracąc sprzed oczu swój własny cel. a także odgadnąć powód. Osoba ta powinna czynić wysiłki. Egoista. Jej sukces zależeć będzie od umiejętności koncentracji i właściwego określenia swego stosunku do materialnej sfery życia. według własnych pomysłów i z własnej inicjatywy. mogą być istotami nie do końca zdecydowanymi na kolejne doświadczenia ziemskiego losu. że wraz z pojawieniem się dziecka zaczynamy . na przykład: poznania partnera. Nadmiar liczby 6: Jest to liczba opieki i odpowiedzialności. Rodzące się z pępowiną owiniętą dookoła szyi oraz te. gdy sami się nimi stajemy oznacza to. zwierzchnikami czy rodzeństwem. stanowiące swoistą odmianę służby innym. a nie inna osoba pojawiła się w naszym życiu. że wszystkie doświadczenia związane z urodzeniem i wychowywaniem danego dziecka będą budowaniem fundamentu dla przejawienia się naszego potencjału wewnętrznego. spieszą się. Te. zrozumienia rzeczywistości materialnej. 152 Wraz z ograniczeniami. Łatwo wtedy stać się śmietniskiem ludzkich krzywd i cierpienia. Sposób.

normującym stosunki międzyludzkie. które zmuszają nas do wykształcenia w sobie tych właśnie cech. zarówno tej osoby. wychowawcy. w którym odbijać się będą wszystkie nasze wady i błędy przeznaczone do korekcji. zawłaszczania drugiej osoby. zbudować porozumienie. ingerencji w czyjeś życie. 7(1 +5 + 5 + 1 +9 + 5 + 8 = 34 = 7) przewiduje pewien rodzaj dystansu między partnerami. że partnerzy byli dla siebie niewłaściwi. obserwacji. tym fundamentem. Doświadczenie to stwarza odpowiednie trudności. których po prostu spotykamy na swojej drodze. fałszywe wyobrażenia o sobie samych. jest to sygnał. kontrolowania naszych pragnień i emocji z nimi związanych. Wiedza o naszych partnerach i rodzaju związku. za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. skłonności do manipulacji i autorytaryzmu. autonomii i wolności wewnętrznej. Przede wszystkim jednak jest sprawdzianem naszej szczerości wobec samych siebie oraz tolerancji wobec inności i odrębności drugiego człowieka. jak i nas samych. intuicyjnego porozumienia. a my im. stawia nas przed mnóstwem trudności. testuje lojalność i identyfikację z ogólnie przyjętym systemem wartości. nauczyć się wzajemnej akceptacji obszarów wolności. związek zawarty 15. w miarę trwania danego związku obumierają iluzje. TY I TWÓJ PARTNER Spotkanie z drugim człowiekiem jest pięknym i bogatym doświadczeniem. Uczymy się szacunku dla innych i tolerancji. wkrótce okazuje się ona nie wystarczająca. Nasi bliscy nie są przypadkowymi ludźmi. Ma on nas nauczyć dystansu. samodoskonalenia wewnętrznego. Jednak. Jeśli jest to Rok Osobisty No. że np. Dlatego też polecam ją tylko jako wstęp do głębszej analizy porównawczej dat urodzenia oraz imion i nazwisk interesujących nas osób. 153 W praktyce oznacza to. że tą podstawą. ale także związek partnerów w interesach. a więc najbardziej skutecznych doświadczeń w naszym życiu. Im szybciej odważymy się spojrzeć jej w oczy. jest poznanie samego siebie. Równocześnie związek intymny. cierpienia i emocje. a nawet kobietą jako taką). a po kilkunastu następnych . wystawia na próbę nasze poczucie własnej indywidualności. Jesteśmy im potrzebni tak samo. może być doświadczeniem samotności w wyniku częstych wyjazdów jednego z partnerów. z którą odrzucamy prawdę. Dzięki związkom uczuciowym uczymy się współżycia i rozumienia innych. akceptacji swej kobiecości. 1 oznacza to. które posiadają Liczbę swej Drogi Życia No. przed którym stoimy nadzy i prawdziwi. harmonii w rodzinie. w którym wypala się nasze „złoto" wewnętrzne. który dzięki temu wydarzeniu budujemy. wzajemnej uwagi i zrozumienia. Najbardziej uniwersalną metodą prognozowania jakości związku z drugim człowiekiem jest porównywanie Liczb Drogi Życia. Te z kolei obnażają naszą wewnętrzną prawdę. Obdarza nas możliwością poznania. 2 — akcent będzie położony na umiejętność dialogu. (lub spotkanie dwóch osób). Jeśli to samo dziecko o Liczbie Drogi Życia 4 urodzi się w naszym Roku Osobistym No. Dlatego przypomina on piec hutniczy. 154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „JEDYNKĄ" Alegorią tego związku może być sytuacja dwóch ambitnych kierowców wsiadających do jednego samochodu. a pragnienia zmieniają się w rozpoznanie naszych prawdziwych potrzeb. 5 często jest doświadczeniem zmysłowym i raczej krótkotrwałym. Powoli.naprawdę tworzyć rodzinę. tym prędzej spotkamy właściwą osobę.1958 r. tolerancji. to lustro. tym większego ognia potrzeba. zrównoważonej uczuciowości. których spotykamy. umiejętności wyciągania wniosków z doświadczeń. a może być związkiem czysto duchowym lub intelektualnym i realizować się na odległość. Oduczamy się posesywności. Ludzie. zrozumienia czym jest rola rodzica jako opiekuna. rzeczywistej roli matki (a w przypadku ojca — rozwiązanie problemów z własną matką. Miłość Związek małżeński czy miłosny jest jednym z najbardziej kompleksowych. które pojawiają się (aby się spalić) w tyglu małżeńskiego współżycia są wprost proporcjonalne do rozmiarów naszych złudzeń i wytrwałości. jaki nas z nimi łączy. nauczyciela. Im bardziej wartościowy stop ma powstać. Jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze. Nieudane związki nie oznaczają . zdobycie autonomii lub unicestwienie naszego despotyzmu.05. na stworzenie zdrowej emocjonalnie relacji. Może on się ujawnić jako obcość i alienacja w zakresie samego współżycia. że powinniśmy lepiej poznać samych siebie. jak każda z uniwersalnych metod. Wszystkie konflikty. spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć. chyba że obydwie strony będą starały się znaleźć w nim oparcie. że przynosi nam ono doświadczenie odpowiedzialności rodzicielskiej. Dziecko stanowić będzie dla nas zwierciadło. Związek zawarty w wibracji No. jak oni są potrzebni nam. Wówczas związek ten może stać się niezwykle twórczy. są nam potrzebni do naszej ewolucji. Być może już po kilku kilometrach będą wyrywać sobie kierownicę.

wspólnie podróżować. metodycznie i rozsądnie pokieruje energią „jedynki" i sprowadzi jej inicjatywę na drogę konkretnej realizacji. że sprawiedliwie podzielą się miejscem za kierownicą. związek z mężczyzną spod „dwójki" może oznaczać pewne odwrócenie tradycyjnych ról — prawdopodobnie kobieta będzie głową rodziny lub przełożonym w pracy. Może to irytować „jedynkę". poświęcającej się. zdobywaniu wykształcenia. podnoszeniu komfortu domu. analizę przeżyć „piątki" i waszych wspólnych. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DWÓJKĄ" Związek „jedynki" z „dwójką" ma szansę w pełni usatysfakcjonować was oboje. Ze względu na walory waszych osobowości. zdobyć popularność.. „dwójka" ma intuicję. metodyczności i akceptacji dla swego partnera. Oczywiście. „Szóstka" z łatwością przyjmuje rolę osoby cierpiącej. stymulować nawzajem swą twórczą działalność. „Jedynka" ma inicjatywę. nie będzie chwytał w lot jej genialnych pomysłów ani zmieniał z łatwością planów życiowych. „Siódemka" wniesie w wasze życie to. możecie odnieść publiczny sukces. Może być też tak. Ten związek wymaga ogromnej pokory i rezygnacji z czysto egoistycznych celów. ale nie raz przyjdzie jej odczuwać wdzięczność. że nie możecie razem robić pieniędzy. W najgorszym — może nastąpić frustrujący obie strony brak zrozumienia dla potrzeb partnera. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „TRÓJKĄ" Magnetyczna. by „jedynka" traktowała „trójkę" poważnie. Nagle może się okazać. Już sam fakt. pod warunkiem. lecz jeśli stać was na to. Jeśli „jedynka" jest kobietą. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „PIĄTKĄ" „Piątka" jest kolekcjonerem doświadczeń. W interesach lub działalności artystycznej wzajemna inspiracja i duże prawdopodobieństwo udanych przedsięwzięć. możecie razem wiele dokonać. uszanują nawzajem swoje potrzeby. zdo156 bywcze ambicje „jedynki" mogą znaleźć oparcie i zrozumienie. odkrycie sfery wartości duchowych. lecz dzięki temu być może osiągnie więcej. którymi będzie chciała nieustannie dzielić się z „jedynką". Życie „jedynki" ulegnie z pewnością spowolnieniu.. „Czwórka" będzie adorować „jedynkę" za prawdziwe wartości. choć niekoniecznie da to wymierne efekty w sferze materialnej. aby nie przyjąć zbyt dosłownie swej przywódczej pozycji — księżycowe „dwójki" są wbrew pozorom bardzo wrażliwe na punkcie swojej wolności. 155 ZWIĄZEK „ JEDYNKA " Z „CZWÓRKĄ " Związek tych dwóch osób w swej najlepszej z możliwych wersji pozwoli obojgu na pełną realizację siebie i swoich ambicji. że sprawia wam to większą satysfakcję. jest bardzo znaczący dla was obojga. gdyż z pewnością nie było to oczywiste. Pionierskie. kontemplację swego losu i wartości kulturowych. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek będzie dla was niezwykłym doświadczeniem. którą łączą szczytne ideały. irytacja. szczególnie jeśli jesteście związani uczuciowo. Wszystko to się uda. że zdołaliście zbliżyć się do siebie. potrzeby artystyczne. najlepiej czuje się w wirze zdarzeń i ludzi. jeśli wytrwacie do tej chwili. W życiu rodzinnym wasza energia skoncentruje się na rozwoju intelektualnym. a nie za napuszone ambicje. która lubi otaczać się ludźmi atrakcyjnymi i dodającymi jej splendoru. na swój sposób ambitne i samowystarczalne. „Piątka" wymaga ciągłego zainteresowania. która okaże się bezcenna. obcość. że „jedynka" króluje bez królestwa. Prawdopodobnie nie będzie błyszczał w towarzystwie. Skłonność „jedynki" do zajmowania pozycji lidera może być dla niej męcząca i irytująca. Atrakcja jest tu zresztą wzajemna — „trójka" doceni zalety swego partnera. niż odbieranie hołdów. dowartościowania. uczestnictwo w życiu kulturalnym. Być może nie raz będziecie musieli oddać kierownicę. czarująca „trójka" jest znakomitym partnerem dla „jedynki". „Jedynka" z kolei nie znosi ciągłego pouczania. mogą one okazać się dla was . docenią talenty i inicjatywę. Jest to związek bardzo inspirujący dla obu stron. wspólne zamiłowania literackie lub naukowe. Nie znaczy to. czego potrzebuje „jedynka"-— filozoficzne spojrzenie na świat. „Czwórka" cierpliwie. Ważne jest. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SZÓSTKĄ" W najlepszym przypadku będziecie parą. uzna jego przywódczą rolę w waszym związku i z pasją pomoże mu w realizacji jego ambitnych planów. ale z czasem niespodziewanie okaże się. Niech jednak uważa. Wasz związek może zamienić się w nieustającą rozmowę.jeden z nich śmiertelnie obrażony pójdzie na piechotę. „dwójka" pomoże je zrealizować. jeśli obie strony zaakceptują odrębność i wolność partnera. „Jedynce" to właściwie odpowiada. że jej pozycja na tym nie ucierpi. „Jedynka" ma ambicje i nowatorskie pomysły. Jednak „jedynka" również musi się czegoś w tym związku nauczyć — najczęściej cierpliwości.

gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. Oboje jesteście sentymentalni. ona zaś przejrzała się w „dwójce" 157 jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. ambitny związek. wykorzystajcie więc waszą moc. Włóżcie wiele wysiłku w to. „Ósemka" jest bardzo skoncentrowana na sprawach materialnych. często jest niezdecydowana.nieważne. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament. Współpraca. wahaniom. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „ÓSEMKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie. delikatną. przedmiotów. a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem. podczas gdy „ósemka" skłonna jest żądać rzeczywistego posłuszeństwa. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom. nauczyciela. zwątpieniom. entuzjazmu. Z czasem może się okazać. zarówno materialnych. że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. z których każda na swój sposób jest żądna władzy. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący. bo rozstać będzie wam się bardzo trudno. wzajemna pomoc. uczuciową. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki". Jest tu szansa na harmonijny. skłonną do wszelkiej współpracy. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" . ma ogromną intuicję. choć przejawia się to u każdego z was inaczej. by tworzyć prawdziwe wartości. „piątka" jest mistrzem słowa. W rzeczywistości związek z „dziewiątką" to unia — stan psychiczny „dziewiątki" będzie reagował jak barometr na to co dzieje się między wami. a „dwójce" wypada się na to zgodzić. Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. przywiązujecie się do wnętrz. Pozwólcie sobie go stworzyć. pewni swoich sił i możliwości. zmysł praktyczny i talent artystyczny. przyjaźń. a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. by umilić sobie nawzajem życie. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W „dziewiątce" niewątpliwie znajdzie „jedynka" entuzjastę swoich twórczych planów i doskonałego towarzysza w zdobywaniu bogatych doświadczeń. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze zdradą. ambitni. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" „Dwójka" jest osobą taktowną. Jeśli uda wam się sprawiedliwie rozdzielić role. „Dziewiątka" żyje jednak wśród ludzi i dla ludzi i być może nie będzie chciała się oddać na wyłączność. obszaru wolności i odrębności. Królewska. Razem jesteście niezwykle skuteczni. słoneczna natura „jedynki" oczekuje raczej poklasku. intuicja — to wszystko sprawi. tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna. Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Oboje macie zmienną naturę. że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera. opartego na poczuciu winy lub obowiązku. solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga. „jedynka" może czuć się zazdrosna o jej uczucia i zainteresowanie okazywane innym. miejsc. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ" Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. sympatii. wasz związek będzie pasjonujący. jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. które kolekcjonujecie. trzeba wiele dobrej woli z obu stron. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów. niepewna siebie. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium. To wszystko ma „czwórka". komfortowy. ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu.

dalekosiężne plany. współpracy i realizacji wyznaczonych celów. ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. „Trójka" potrafi to docenić. „Trójka" musi wiedzieć. gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości. zależy od tego. ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć. . Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe. która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi. „ósemka". a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy. intuicja. a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. to na ogół jest to poważna sprawa. potrzeba tworzenia wspólnoty. że „siódemka" bywa wycofana. wasz dom będzie dostatni. nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna. ideały. komfortowo i ze smakiem urządzony. nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. Jeśli tworzycie rodzinę. satysfakcjonujący was oboje spektakl. rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. że będzie się czuła odrzucona. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" To może być niełatwy związek. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Wasze życie będzie nieustającym spektaklem. „Trójka" musi się pogodzić z tym. że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością. oddanego współpracownika. znajdzie znakomitego wspólnika w interesach. Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku. że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii. sprawić. nietowarzyska. jak podzielicie role. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. Z czasem może się jednak okazać. To. dyplomacja. czego jej samej czasem brak: lekkość. dystans wobec nietrwałych wartości świata materii. że trud był opłacalny. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności. do czego przywykła. Jeśli się jednak dogadacie. skuteczność. natomiast łączą was zainteresowania. odpowiedzialności i spokojem „szóstki". „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję. powściągliwa. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt. byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji. Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie. Podróże. 159 ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Bardzo stymulujący związek dla was obojga. wasze życie będzie bogate i różnorodne. swobodę. Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki. 158 ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ" Jest to znakomity układ dla spraw materialnych.Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to. zdobywanie wykształcenia. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jesteście parą. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. współdziałanie. twórczość artystyczna. doświadczeń. Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi. Ważne jest. czy będzie to ciekawy. nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji. działalność na polu literatury. co w was najlepsze. zgodnego i kochającego partnera. pracowitość. dziennikarstwa. może dodać atrakcyjności temu związkowi. o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jeśli wykorzystacie to. jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. To. dom sceną. a znajomi i przyjaciele — widownią.

Bywa to fascynujące. 7 jako uwolnienie od materii. Na ogół z korzyścią dla obu stron. oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie. którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć. co jest atrakcyjne w tym związku. a nie kogoś. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna. . „Trójka" musi zapomnieć. innym razem będzie się wściekać. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny.. I na pewno nie będzie to dom pusty. lojalność i odpowiedzialność sprawia.. trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. a druga lata wysoko. że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ" To. a czasami także dla. że porozumiecie się bez zbędnych słów. wierna i lojalna. „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne. uczyć. planów. 160 „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ" Wspólnota celów i metod działania sprawi. który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów. z których jedna drąży głęboko. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej. reszty świata. uniwersalne. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. Taki. że jest „gwiazdą". która nie okazuje sobie wylewnie uczuć. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia.ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ" W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. Będziecie mieli chęć i możliwości. Spokojnie. obojgu przyniesie dużo korzyści. Aby opuścić błędne koło. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. o przeforsowanie swoich pomysłów. to wasza odmienność. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ" Razem potraficie dosłownie „zbudować". które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach. „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. bez pośpiechu. by pomagać innym. „czwórka" — skutecznym realizatorem. należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. ale także irytujące. Po pokonaniu trudności. Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. Jeśli udało wam się spotkać. czego oczekujecie. Błyskotliwa. tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych. radzić. także w dziedzinie nauki. natomiast zawsze jest razem. naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego. kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów. jakie niesie ze sobą wasz związek. Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera. by zbudować dom —także w sensie dosłownym. że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. Być może będziecie typem pary. filozofii. wypracować wasze szczęście. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ" Wasze poczucie sprawiedliwości. który 161 przyniesie każdemu z was to. choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. koncepcji. lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ" Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię. sztuki.

„Szóstka" może czuć się niepotrzebna. którą chciałoby się czasami zburzyć. udowadniając głębię swych racji. chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". Po pokonaniu trudności . posiadające samowiedzę i sprecyzowane plany. bogaty w różnorodne doświadczenia związek. Nie należy oczekiwać tu wielkich sukcesów materialnych. a nic gorszego nie może jej się przytrafić. W nieco gorszej wersji tego układu. Taki związek może być niezwykle twórczy i trwały. W waszym związku mogą się pojawić problemy także wtedy.. Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym.. 163 ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku. „dziewiątka" „piątce" zbyt egzaltowana. analizując wasze wspólne doświadczenia. Waszymi planetami są Merkury i Wenus. jeśli spotykacie się jako osoby dojrzałe. Mając wystarczająco dużo dla siebie. by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym. pomimo wielu wspólnych cech. ruchliwość i spryt łączą się u was z taktem.. 162 ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „ÓSEMKĄ" W najlepszym przypadku. Niewykluczone. „Piątka" może się wydawać „dziewiątce" zbyt przyziemna. nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla potrzeb „piątki". ZWIĄZEK „SZÓSTKĄ" Z „SZÓSTKĄ" Oboje potrzebujecie harmonii. choć niekoniecznie przewidziany na całe życie. Aktywność intelektualna „piątki" będzie znakomicie rezonować z wyobraźnią i wizjonerstwem „dziewiątki". pracy twórczej i zdobywania doświadczeń. którymi będziecie dzielić się z innymi. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. by je pogodzić. Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu. a każde z was będzie potrafiło realizować się na zewnątrz. Ten związek postawi je wobec wyboru albo-albo. To jest właśnie to. bezpiecznego i wygodnego domu. budując sieć uzależnień i zobowiązań. oparty na zaufaniu i niezależności. „Ósemka" może zbyt dosłownie traktować swoją rolę głowy domu. może „uwiesić się" swego partnera. Kiedy „ósemka" odkryje. macie możliwość stworzyć korzystny i atrakcyjny dla was obojga układ. Należy także uważać. by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery. przekonanych o słuszności swoich metod analizy. na przykład tłukąc talerz. Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To. gdy oczekująca erotycznej adoracji „piątka" zostanie potraktowana z ojcowską czułością.. to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera. że „piątka" powinna z łatwością zrozumieć potrzebę wolności swego partnera. Stworzycie sobie nawzajem warunki do rozwoju intelektualnego. Często jednak „piątki" są wrażliwe wyłącznie na punkcie wolności własnej.. a pogoń za wrażeniami i doświadczeniami może uczynić z was parę żyjącą w pokojach hotelowych. możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. W najgorszym przypadku wasz związek może być zwykłym marnowaniem energii. Intelektualizm. rozpamiętując ataki na waszą wolność.macie szansę na poważną. Szansa jest o tyle duża. a „siódemka" zechce jej czasem słuchać. piękna. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością . Ale nie jest to niemożliwe. chyba że inne aspekty waszych kart będą działały na korzyść. że nie jest panem siebie — może mieć dość. jeśli wasze rozmowy będą szczere i nie staną się polem czysto emocjonalnej walki. jest szansa na niebanalny i trwały związek. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to związek o dużej sile wewnętrznej i niemałych zadaniach do spełnienia. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to bardzo żywy. ZWIĄZEK „PIĄTKĄ" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „piątka" nauczy się czasem milczeć. możecie odczuwać wzajemną irytację i brak szacunku dla przedsięwzięć partnera.ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „PIĄTKĄ" Wyobraźcie sobie związek dwóch ambitnych. że każde pójdzie swoją drogą. Ten wspaniały związek może się skończyć nagle tak. by realizować swoje cele. inspirującą i twórczą współpracę. doceniając twórczą siłę i skuteczność „ósemki". co wam grozi.. inspirujący. „Piątka". psychoterapeutów. harmonią i potrzebą współpracy. że jeszcze długo po zakończeniu waszego związku będziecie w samotności kontynuować rozmowę z partnerem.

jak i w interesach. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym. Mądrość „siódemki" i skuteczność i odwaga „ósemki" przyczynią się do waszych niemałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia. Połączy was głębokie porozumienie. aby prowadzić wspólnie badania naukowe. w ulżeniu cierpieniom ludzkości. choć każde z was na swój sposób. Oboje macie skłonność do penetracji innego wymiaru rzeczywistości. Jeśli połączycie wasze siły. W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć. a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu. Nie zapominajcie jednak o sobie. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera. to dwie drogi do wolności. O ile przyziemne wymogi życia was do tego nie zmuszą. w realizacji wielkich ideałów. aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). jeśli zaakceptujecie i docenicie wkład partnera w rozwój waszego związku. Związek ten bywa lekcją. należy uznać.odnosić się do zapobiegliwości swego partnera. „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. to konflikt okaże się pozorny. jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać. Jeśli nie — może być ciężko. Jest to znakomity układ. pełnych dystansu do rzeczywistości zewnętrznej. wspólne dążenia (raczej intelektualne i duchowe niż materialne) i spokojne tempo życia. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. Z pewnością nie wystarczy wam do szczęścia codzienne bytowanie. niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. Możecie się świetnie rozumieć i pomagać sobie nawzajem. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „SIÓDEMKĄ" Zwykle bywa to związek dwóch dojrzałych osób. pasjonującego związku lub totalnego krachu. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach. czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle. ZWIĄZEK „DZIEWIĄTKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jak by się nie potoczyły wasze wspólne losy. co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę. Nie czujecie się najlepiej w swej ziemskiej powłoce. że było to przeznaczenie. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ" Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów. docenić wiedzy. 164 ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „ÓSEMKĄ" To spotkanie obu stronom może pomóc osiągnąć prawdziwą satysfakcję w życiu. W mniej korzystnym układzie. potraficie zachować oryginalność i niezależność myślenia. Kiedy się dobrze zastanowicie. gdyż rozumiejąc się dobrze i działając podobnymi metodami. tolerancja i wzajemna pomoc. lecz będziecie wspólnie penetrować dziedzinę ducha i tajemnic przyrody. szacunek i fascynacja. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Ten związek cechuje szczególne porozumienie. albo . potraficie spełnić swoje oczekiwania. Odrzucenie świata materialnego i opanowanie go. gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości. gdyż nie jest dla niej ważne. Wasz związek cechuje wzajemne zrozumienie. o waszym osobistym szczęściu. nie będziecie zanadto zawracać sobie głowy sprawami materialnymi. zarówno w sprawach uczuciowych. To. która uczy was wiele o sobie samych. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek. nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą. nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu. w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. wspólnota potrzeb i celów. odczuwając ją jako krępujący wasze możliwości pancerz. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ" Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego.

ulic.06. 6.: 23.1986 = 6 + 6 + 1+9 + 8 + 6 = 36/9 B. lecz w takim.: 8 + 6 = 14/5 ■ 4. redukujemy w ten sam sposób całkowitą datę. Na przykład No. co może przynieść przeznaczenie.: 5 + 4 = 9 Ta liczba daje syntezę.10 ■ Notujemy całą datę: np. Numer domu. Przykłady: A. redukujemy dzień plus miesiąc Przykłady: A. a rozwiązanie problemów i zrozumienie nastąpi poprzez cierpienie uczuciowe. Na podstawie daty i innych liczb związanych z interesującym nas wydarzeniem możemy obliczyć liczbę choroby.12 =23+ 12 = 35/8 ■ 2.: 2 + 3 = 5 B. w którym zadaliśmy pytanie lub miało miejsce konkretne zdarzenie: np.: 14. W odnalezieniu harmonii liczby 24 pomoże nam kobieta. by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku. poważne problemy emocjonalne. 165 PROGNOZY Każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym. a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób. OBLICZANIE PROGNOZ Teraz podam sposób na szybkie obliczenie prognozy dla danego zdarzenia lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. że partner wcale do nich nie pasuje. obcość — oto.10 = 14 + 10 = 24/6 ■ 3.56 = 9 + 56 = 65/11/2 B. walka. 9. ■ Notujemy dokładną godzinę: np.: 06. piętra. Wielkie porozumienie psychiczne. albo całkowity brak porozumienia. rezultat ostateczny 167 .: 5 + 9 = 14/5 B.walczyć o dominację i próbować wykorzystać partnera do realizacji własnych życiowych planów. mieszkania. Interpretacja numerologiczna nazw firm.: 9. 166 następnie obliczamy w następujący sposób: ■ 1.1986 r. Przykłady: A.: 14. Jeśli numer domu jest 9. gdzie zakończymy sprawy związane z małżeństwem lub rodziną. lub 14. unia ciał i dusz. cel i sens zdarzenia lub kierunek wskazywany przez odpowiedź na nasze pytanie ■ 5. przypadkowym momencie. jakie będzie naszym udziałem w danym mieszkaniu lub biurze.06 = 6 +6 = 12/3 B. przeprowadzki. redukujemy godzinę do pojedynczej cyfry Przykłady: A. 9 zapowiada. że w danym domu lub mieszkaniu doświadczenia będą zmuszały nas do otwarcia się na innych. do wzajemnej pomocy. dodajemy te dwie zredukowane cyfry (obliczone w pkt.1987 r. że będzie to miejsce. kupna mieszkania itp.: 6.10.06. podróży.06 lub 14.10. 1 i 2) i otrzymujemy liczbę zdarzenia lub odpowiedź na pytanie. 6. może to oznaczać. telefonu również określa rodzaj doświadczenia.56 lub 23. a mieszkania 24 (24/6). dodajemy dwie ostatnie zredukowane liczby Przykłady: A.1987 = 14+1+1 +9 + 8 + 7 = 40/4 Otrzymujemy w ten sposób liczbę określającą tło danej sytuacji. nie mówiąc o nazwiskach osób związanych z ważnym momentem naszego życia. może pomóc w decyzjach życiowych i zrozumieniu właściwego sensu zdarzeń. miast. Czasem okazuje się.12 ■ Notujemy dzień i miesiąc.

[1] Nowy początek. dwie możliwości lub propozycje.55 = 19 + 55 = 74/11/2 2. przygoda. cierpienie. czekanie. zmiana kierunku. komunikacja. odpoczynek. organizacja. talencie. Dodajemy dwie znalezione w redukcji liczby: 2 + 1=3 Dodanie podliczb 11 i 10 ukazuje szczęśliwą liczbę 21. cel osiągnięty po długim oczekiwaniu. wytrwałości. altruizm. spekulacja. dziecko. dzieciom. wyobraźnia. współczucie. twórczość. zbieramy skutki naszego postępowania. Należy zanotować godzinę w momencie stawiania pytania. dom. tolerancja. pielgrzymka. opozycja. sprawy materialne. [8] Konieczność transformacji. inspiracja. Podliczby 10. . ewolucja duchowa. związek seksualny. związek. spotkania. ekspansja. odpoczynek. potwierdzenie. media. miłość. miła niespodzianka. czy zegarek się spieszy czy późni. dopełnianie. [3] Sukces. entuzjazm. akcja. wybór do dokonania. awans. receptywność. 22. konstrukcja. mężczyzna. materia. współczucie. służenie innym. co się spełnia. szczodrość. inicjatywa. niespodzianka. twórczość artystyczna. panowanie nad sobą. wolność. trudność do pokonania. bilans do zrobienia. dobra wiadomość. pomoc. czego potrzebujemy. odpowiedzialność. praca. 18. przyjemności. równowaga. [4] Trudności. pozytywny rozwój. poddanie w wątpliwość. przeszkoda. kooperacja. choroba. Na tym etapie już możemy dać pozytywną odpowiedź. książka. dom. komunikacja. poszukiwanie równowagi. karma. sukces. introspekcja. 13. 168 Podliczby o wysokiej wibracji (11. PRZYKŁAD: 29 sierpnia o godzinie 19. cisza. właściwa ocena. długie dojrzewanie. piękno. rozproszenie. cierpliwość. porządku. macierzyństwo. próba. metoda. sprawiedliwość. wakacje. inspiracja. spełnienie. wyzdrowienie. pozwalając zrealizować to. ciekawość. konieczność zdyscyplinowania i dokładności. dojrzewanie. związek. istotne przeobrażenia w dziedzinie. 29 sierpnia = 29 + 8 = 37/10/1 3. pieniądze. koncentracja. zależność. [5] Zmiana. wolny związek. pasywność. romans. opóźnienie. wyrażenie siebie. stowarzyszenie. twórczość. kobieta. zajęcie się sobą. pisarstwo. nauczanie. zabawa. [7] Opóźnienia. 17. coś. oryginalność. radość.55 stawiamy pytanie: „Czy otrzymam wkrótce spodziewaną propozycję pracy?" ■ ■ ■ 1. decyzja (rozsądzenie stron). podjęcie odpowiedzialności. wytrzymałości. autoanaliza.INTERPRETACJA: Uwaga: nie jest ważne. zmysł praktyczny. mistycyzm. który pomoże w realizacji waszych projektów. intuicja. służba innym. 14. szpital. magnetyzm. 20 zwykle przynoszą zmiany. niezależność. [2] Dwoistość. konieczna jest dyplomacja i skorzystanie z własnej intuicji. podróż. życie małżeńskie. list. atmosfera sprzyjająca twórczości. rada. ruch. cel uniwersalny. towarzyskość. nowe źródła inspiracji. przeszkody. [9] Opóźnienie. 33. cierpliwości. niezdecydowanie. ewolucja. 19. [6] Szczęście i miłość rodzinna. możliwość awansu. władza.44) mówią o szczególnym darze. rekompensata finansowa. umiejętność adaptacji. choroba. samotność. nowa szansa. Podliczby 14. 21 zapowiadają szczęście związane z protekcją i opieką. przywództwo. wyobraźnia. 19. wypadek. ewolucja. szczęście. wycofanie się. której dotyczy pytanie. wzrost i ekspansja w życiu zawodowym. siła.

1950 □ 1. 18. Siódemka jako liczba inspiracji twórczej w połączeniu z liczbą 21 (realizacja. ■ 5.■ 4. 169 Plan analizy i interpretacji numerologicznej 1. Synteza jest pozytywna.Metoda horyzontalna 2. ur. dn. 29 sierpnia 1986 = 29 + 8+1 +9 + 8 + 6 = 61/7 Spodziewany kontrakt dotyczy działalności twórczej. Metoda wertykalna 170 □ 3. Określenie CYKLI i PUNKTÓW ZWROTNYCH: . Znalezienie liczby Drogi Życia we wszystkich przykładach korzystamy z danych Jolanty Natalii Pepel.05. 3 i 4: 3 + 7 = 10/1 Uzyskany wynik oznacza sukces powodujący zmianę w życiu. Suma liczb uzyskanych w działaniach pkt. spełnienie pragnień) informuje o rozwoju kariery zgodnej z predyspozycjami osoby pytającej.

3. rozdz. Długość trwania cykli. Określenie WYZWAŃ ŻYCIA 171 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H 9 I R Q Z 4.Obliczyć daty stałe i ruchome rozpoczęcia poszczególnych cykli. LICZBA DUSZY = suma wartości liczbowych samogłosek w imieniu i nazwisku . Imię i nazwisko: A.

172 .

173

E. AURA IMIENIA I NAZWISKA Policz litery imienia i nazwiska: Przykład: Jolanta Natalia Pepel -> 19 liter Jolanta Pepel -> 12 liter

5. Określenie lekcji karmicznych i preferencji:

174 Grafik doskonałości: najpierw należy obliczyć oczekiwaną ilość poszczególnych liter w imieniu i nazwisku (ilość liter podzielona przez 9) i wpisać wynik do grafiku jak niżej; do jedynki dodajemy 1, a od siódemki odejmujemy 1 (patrz str. 140).

Czy danej liczby jest nadmiar czy niedobór, możesz zorientować się przez porównanie wartości z grafiku doskonałości z rzeczywiście występującymi ilościami poszczególnych liter.

Interpretacja tematu numerologicznego
□ Stawiamy czerwonym kolorem literkę k (karmiczny) wszędzie tam, gdzie jakakolwiek liczba (Drogi Życia, Cyklu, Punktu Zwrotnego, Wyzwania Życiowego, Liczba Duszy, Realizacji Intymnej, Ekspresji, Dzień Urodzenia, Numer Aktywny) pokrywa się z lekcją karmiczną. □ Znajdujemy Liczby-Mistrzów.

□ Interpretujemy każdą podliczbę liczb głównych, każdą liczbę główną, każdy dług karmiczny, każdą lekcję do nauczenia się i aurę. □ Określamy główne tendencje. Przykład: u Jolanty Natali Pepel wyraźnie powtarza się dług karmiczny 19, czyli - z jednej strony konieczność poznania samej siebie, swego potencjału, odkrycia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, inicjatywy, a z drugiej - zauważenia i zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb i uczuć, a także konieczność ewolucji. Zwłaszcza, że Numer Aktywny też zawiera liczbę 19, czyli że trzeba ten konflikt rozwiązać na planie praktycznym, codziennym i wcielić go w życie w sposób aktywny i indywidualny w tym właśnie wcieleniu. Czy Jolanta Pepel ma wystarczający potencjał, żeby szybko ten dług spłacić? 175 o ma nadmiar jedynek - co oznacza, że jej ego będzie stawiało silny opór przed otwarciem się na innych. Spowoduje to w pierwszej połowie życia sytuacje zależności i podporządkowania (szczególnie, jeśli chodzi o mężczyzn), a jednocześnie takie sytuacje, w których będzie się starała narzucić swą wolę i opinię innym. Zwłaszcza, że wyzwaniem głównym jej życia jest także 1. Odbędzie się to w wirze zmian, komunikacji, poznawania coraz to nowych miejsc i osób, na planie zmysłów i pragnień - Cykl Formujący No. 5 i jednocześnie Punkt Zwrotny No. 5; o ma niedobór liczby dziewięć, co oznacza trudności w kontaktach z ludźmi, cierpienie i poczucie samotności (zwłaszcza w pierwszych latach Cyklu Produktywnego - No.9/18).

Liczba 18, która jest podliczbą najważniejszego Cyklu Produktywnego No. 9 i jednocześnie Dniem Urodzenia Jolanty (18 maja) wskazuje, że cierpienia będą spowodowane przede wszystkim poddawaniem się iluzji, brakiem proporcji między marzeniami, pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami; niecierpliwością (podbijaną napięciem „jedenastki" w Liczbie Drogi Życia, która popycha do przodu, pospiesza i powoduje ciągłe wychylenie w przyszłość, gdyż jej zakres działania to ideał, myśl, koncepcja i inspiracja). Mając dodatkowo lekcje i pierwsze wyzwanie życia w "czwórce" - poczucie rzeczywistości i ład wewnętrzny pozostawiają wiele do życzenia, a więc wzmacniają nierealne pragnienia i chaos w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa i „bujanie w obłokach". Lekcja w „ósemce" zagraża trudnościami materialnymi, które mogą potęgować niepokój wewnętrzny i poczucie zagrożenia. Ambicja i krytyczny stosunek do innych podkreślać będzie konfliktowy charakter „jedenastki" i prowokować sytuacje współzawodnictwa, w których trudno jest wykazać się altruizmem i empatią, zwłaszcza przy tak silnej osobowości, czerpiącej swą oryginalność z inspiracji (11). Jeśli oryginalność ta jest posunięta do ekscentryczności (negatywna wibracja 11), może spowodować powtórzenie sytuacji alienacji i osamotnienia z poprzednich wcieleń (niedobór 9). Lekcja ta (8) ostrzega też, że upadek ego może dokonać się poprzez cierpienie spowodowane gwałtowną chorobą, mającą swe przyczyny w innym życiu. Gdyby lekcja była także w „dziewiątce" (weźmy pod uwagę, że ta jedyna, słaba dziewiątka zawarta jest w drugim imieniu, używanym praktycznie tylko w dokumentach), można byłoby posunąć się nawet do przypuszczenia, że będzie to rak*). Bezpośrednią przyczyną mogą być nie kontrolowane emocje i kompleksy (zwłaszcza na tle własnej kobiecości) związane z życiem uczuciowym, małżeńskim (niedobór w „szóstce") w okresie pod koniec trwania wpływów 2 o Punktu Zwrotnego (tuż przed inicjacyjnym - 3 o Punktem Zwrotnym No. 11), w drugiej części Cyklu Produktywnego No. 9. Liczba Drogi Życiowej 11 w kontekście liczb inicjacyjnych: 11 i 22 zawartych w potencjale Imienia i Nazwiska pozwala się domyślać, że mamy do czynienia z 176 tzw. Starą Duszą, która będzie usiłowała wydobyć nagromadzoną wiedzę wewnętrzną, by podzielić się nią z innymi (tym bardziej, że wpływy dwóch ostatnich punktów zwrotnych 11/29/56 i 11 w kontekście Cyklu Produktywnego No. 9 (spełnienie, ewolucja) są jakby okresami przygotowanymi na to właśnie). Dwie dwudziestki (podliczby Drogi Życia) informują o zdolnościach profetycznych i gwałtowności zachodzących wydarzeń. Może to zwiększyć jeszcze konfuzję wewnętrzną, gdyż przeczucia i wizje przyszłości potwierdzają poczucie, że się wie więcej, a brak poczucia rzeczywistości i lekceważenie realiów (lekcja w „czwórce") nie pozwalają na realizację tych wizji w odpowiednim czasie i odpowiednimi środkami. Stąd poczucie klęski i niespełnienia, zwłaszcza że głębokie motywacje Duszy (3/30) skłaniają do twórczości, do pracy z grupami (12) i wyrażenia siebie (wyzwanie 3 w drugiej połowie życia), a Realizacja Intymna (11) zapewnia inspirację i oryginalność. Można w związku z tym podejrzewać także obecność jakiegoś talentu, który wyraziłby tę potrzebę twórczości (Liczba Duszy 3), w oryginalnej formie (Realizacja Intymna 11). Istnieje jednak uzasadniona obawa, że gdy dołączą się do tego ambicje (nadmiar 1 i lekcja w 8), osoba ta będzie dążyć do sławy. W konfiguracji 11 i 9 zdobycie sławy jest często usankcjonowaniem zwycięstwa ego nad przejawem

jak i nad czym w sobie pracować. nieakceptacja rzeczywistości. nie kontrolowane emocje sprowadzać będą cierpienie i choroby. joga). osiągniętego w innym życiu. jaką można dać takiej osobie. Najważniejszą radą. poczuciem osamotnienia i niespełnienia. co uniemożliwia spełnienie jej misji wobec ludzkości. żeby uczyła się na każdym kroku odróżniać pragnienia. by zapanować nad emocjami i usłyszeć swe prawdziwe potrzeby.to doświadczenia te nie będą nam potrzebne! *) Rak jest chorobą konfliktu ducha z materią. która narzuci jednocześnie pewną dyscyplinę wewnętrzną i pozwoli na harmonijny kontakt z własnym ciałem. czyli ŻYCIEM. Jeśli sobie uzmysłowimy. To jest klucz do uruchomienia wszystkich aspektów negatywnych lub pozytywnych wibracji. by zmądrzeć. Pojawienie się ciężkich doświadczeń świadczy o beznadziejnym uporze osobowości w niezrozumieniu zadanych sobie lekcji. lecz z potrzeby. . podejmować konkurencyjnej walki . który posiada wysoką częstotliwość i wymusza zmianę kierunku ewolucji danej osoby. Pomocna dla tej osoby może być łagodna technika relaksacyjna (np. jeśli się wyciszymy.wiedzy wewnętrznej. Nie trzeba być chorym na raka. powodującymi brak równowagi wewnętrznej (w tym wypadku słabe 6). marzenia od rzeczywistych potrzeb. jeśli zrozumiemy prawa rządzące energią. zasilanego nie kontrolowanymi emocjami. co mamy do zrobienia. i nie będziemy ulegać ambicjom. Chyba że sława przyjdzie na końcu i nie wynika z ambicji. by rozpowszechnić wiedzę posiadaną przez daną osobą. jest ta. a energią potencjału energetycznego wyższego etapu ewolucyjnego. Realizacja utopijnych pragnień. uleganie impulsom osobowości. W sensie energetycznym jest to konflikt między energią osobowości wibrującą wolno i gęsto.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful