Natasza Czarmińska

LICZBY LOSU

Natasza Czarmińska LICZBY LOSU

©Wydawnictwo Wodnika 1994

Redakcja: Ewianna Spiska Korekta: Ewa Koperska Opracowanie graficzne: Jacek H. Herman Zdjęcie na okładce: Jarek Sypniewski

I B B- 5 5 - 35 S N 38 4 71 -

SPIS TREŚCI
Przedmowa…………………………………………………………………..9 Z nieba na ziemię………………………………………………………….13 LICZBY I ICH ZNACZENIE……………………………………………….18 LICZBY GŁÓWNE…………………………………………………………18 Wibracja 0…………………………………………………………………..19 Wibracja liczby 1……………………………………………………………20 Wibracja liczby 2……………………………………………………………20 Wibracja liczby 3……………………………………………………………21 Wibracja liczby 4……………………………………………………………22 Wibracja liczby 5……………………………………………………………23 Wibracja liczby 6……………………………………………………………24 Wibracja liczby 7……………………………………………………………25 Wibracja liczby 8……………………………………………………………25 Wibracja liczby 9……………………………………………………………26 LICZBY-MISTRZOWIE……………………………………………………28 Wibracja liczby 11………………………………………………………….29 Wibracja liczby 22………………………………………………………….29 Wibracja liczby 33………………………………………………………….30 Wibracja liczby 44………………………………………………………….30 Wibracja liczby 55………………………………………………………….31 Wibracja liczby 66………………………………….………………………31 Wibracja liczby 77………………………………….………………………31 PODLICZBY........................................................………………………32

Znaczenie poszczególnych podliczb……………..………………………32 LICZBY ŻYCIA……………………………………..……………………….46 KARTA NUMEROLOGICZN………………………………………………45 LICZBA DROGI ŻYCIA…………………………….………………………46 DROGA ŻYCIA……………………………………………………………...48 DROGA ŻYCIA No. 1…………………………………………….…………49 DROGA ŻYCIA No. 2…………………………………………….…………50 DROGA ŻYCIA No. 3…………………………………………………….…51 DROGA ŻYCIA No. 4…………………………………..……………………52 DROGA ŻYCIA No. 5………………………………..………………………54 DROGA ŻYCIA No. 6………………………………………………………..55 DROGA ŻYCIA No. 7……………………………………………………..…56 DROGA ŻYCIA No. 8..............................................................................58 DROGA ŻYCIA No. 9..............................................................................59 DROGA ŻYCIA No. 11............................................................................60 DROGA ŻYCIA No. 22............................................................................62 ROK OSOBISTY.....................................................................................63 ROK UNIWERSALNY.............................................................................63 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R.O.)..............................................65 ROK OSOBISTY No. 1............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 2............................................................................66 ROK OSOBISTY No. 3............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 4............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 5............................................................................67 ROK OSOBISTY No. 6............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 7............................................................................68 ROK OSOBISTY No. 8............................................................................69 ROK OSOBISTY No. 9............................................................................69 MIESIĄC OSOBISTY..............................................................................70 Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M.O.)........................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 1.....................................................................70 MIESIĄC OSOBISTY No. 2.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 3.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 4.....................................................................71 MIESIĄC OSOBISTY No. 5.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 6.....................................................................72 MIESIĄC OSOBISTY No. 7.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 8.....................................................................73 MIESIĄC OSOBISTY No. 9.....................................................................73 CYKLE ŻYCIA.........................................................................................74 SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA....................................................75 ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA.....................................................................76 CYKL No. 1..............................................................................................76 CYKL No. 2..............................................................................................77 CYKL No. 3..............................................................................................78

.........................................................................................................................................................................................................................................................153 TY I TWÓJ PARTNER............140 LEKCJE KARMICZNE.................................................................................139 OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH...142 ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH ..107 LICZBA WYZWANIA ...........................................................................................................................................................................................................110 DZIEŃ URODZENIA-..........................................127 LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ...........................................................................................................................................................................137 AURA-znaczenia poszczególnych liczb ............................................135 AURA IMIENIA I NAZWISKA...................................... 9...................................................................................................................................................... 22/4...................................................................146 PREFERENCJE.....166 ........................................................84 CYKL No..................................................131 LICZBA EKSPRESJI.............................80 CYKL No.............................................83 CYKL No.........................................CYKL No.............................................99 WYZWANIA ŻYCIOWE..................................................125 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER...........................................................................................................86 CYKL No...89 PUNKTY ZWROTNE..79 CYKL No..............107 WYZWANIA........................................... 11/2.................................................................................................................................................................................................................................................................95 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH.....125 LICZBA DUSZY..........................................................................................................................................154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH.......................82 CYKL No..112 IMIĘ I NAZWISKO......................................................................85 CYKL No..................................................................................112 WIBRACJA DNIA URODZENIA....152 Miłość....................................................126 LICZBA DUSZY —interpretacja...................................................................................................................110 REALIZACJE UNIWERSALNE....................150 SPOTKANIA...................................112 LICZBA DNIA URODZENIA.................... 8..........130 REALIZACJA INTYMNA........ 11/2.......................... 5.........................................................................132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja ............................................................... 4......................87 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI.......................95 OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH.................................... 6............................................................................................................................................142 DŁUGI KARMICZNE............................................................... 7.......................86 CYKL No.....................................................166 OBLICZANIE PROGNOZ......................152 Dzieci.......137 ZAWARTOŚĆ............................................................................................................................................................................................................................ 9.....................................133 NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY..................................................................85 CYKL No...........155 PROGNOZY...........................................................................................................

lord Kelvin.. pod warunkiem że jest w nas Wewnętrzny przymus poznania prawdy... stworzył grecki filozof Pitagoras. nie może być wyrażone w liczbach. przeżycie mistyczne lub technika medytacyjna.... niesłyszalny dla naszych uszu. będącej źródłem danej litery.. Jest symbolem ruchu i przemiany. o czym mówicie. Pitagoras uważał więc.. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii.. gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby. wypowiedział pogląd: „Jeśli to.. naszymi emocjami i wzajemnymi relacjami. Podstawy systemu numerologii. odnoszącym się zarówno do budowy atomu.. .. sięgają czasów Atlantydy.. Sumerowie. wystawiającej na próbę nasze uczuciowe. wasza wiedza jest niewystarczająca".. hierofanci egipscy. Obnażyła bezlitośnie pokłady obciążeń i uwarunkowań. gdyż poprzez obcowanie z czystymi symbolami matematycznymi człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami Kosmosu. zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę. Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć.. i nadająca liczbie wymiar mistyczny.. a kiedy ustaje ruch. zamiera życie.. intuicyjną wiedzę.. A TRZY dało początek wszystkim istotom i rzeczom..Plan analizy i interpretacji numerologicznej. U swych źródeł nauka i wiedza tajemna stanowiły nierozerwalną całość. czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę. DWA zrodziło TRZY. opierającą się na znajomości symboli kosmicznych.. Ten harmonijny dźwięk gwiezdnych przestworzy. Chaldejczycy i Grecy.170 Przedmowa Tao dało początek JEDNOŚCI. rodzinne i zawodowe związki. Chińczycy i Fenicjanie. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie.... jakimi obrasta nasza osobowość zatracając swą własną prawdę. Pomogła mi odsłonić wewnętrzne mechanizmy rządzące naszą fizyczną rzeczywistością... jak cykli natury. takiej jaką dziś znamy. która może być opisana poprzez liczbę.. zaś harmonijnie zestrojonemu Wszechświatowi nadali nazwę Kosmosu („ładu"). Że jest on silniejszy od strachu przed śmiercią.. Lao-tsy: Tao Te King Numerologia była jedną z najważniejszych przygód mojego życia. a więc — rozwoju.. jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów. jak twierdzą badacze okultystyczni. poruszając intuicję i wywołując olśnienie zrozumienia mistycznego. Życie i forma są tylko wibracją. że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce. nazwać i uporządkować za pomocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną. Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza. JEDNOŚĆ podzieliła się dając początek DWÓM... kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka. Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu. ale jest nim także każda inna wiedza ezoteryczna.. Numerologia jest więc obszerną. jakimi są liczby i litery. wyraża i opisuje formę materii.. Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria. że źródłem powstania dźwięku jest ruch opisywany przez liczbę... Babilończycy. Źródła numerologii. nazwali pitagorejczycy muzyką sfer.... W związku z tym. że jednym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca naukowa. Pierwsza była instrumentem do poznania drugiej poprzez obserwację rzeczywistości zewnętrznej. zrozumienia. żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej.. albowiem odległości pomiędzy nimi tworzą harmonijną proporcję wyrażoną stosunkiem liczbowym.. 9 Wiele setek lat później wybitny fizyk. która zawiera się w każdej głębokiej przemianie wewnętrznej. która z kolei odbijała się echem we wnętrzu... a może nawet cywilizacji Lemurii.. także sfery gwiezdne krążące dookoła „środka świata" wydają dźwięk..

Neutralności obserwacji podczas konsultacji. jaki otrzymaliśmy. które do siebie przyciągamy. Trzy pytania skłaniają nas na ogół do zgłębienia którejś z nauk tajemnych (czy może raczej „utajnionych"): Kim jestem? W jakim kierunku zmierza moje życie? Co mi się przydarzy? 10 W uzyskaniu odpowiedzi na dwa pierwsze pytania pomoże nam interpretacja Liczby Drogi Życia(Liczba Przeznaczenia). którym wysypujemy garść opiłków metalu w pobliżu magnesu. chęci pomocy lub popisania się) oraz o unikaniu oceny. w jakim zmierza nasze życie. w których zawarty jest nasz potencjał wewnętrzny. do prognozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji. które się zgłaszają do was z prośbą o konsultację. Odpowiedź na pytanie „co nam się przydarzy" przyniesie między innymi interpretacja Roku i Miesiąca Uniwersalnego i Osobistego. Tym. oraz trudności. czy i jak pracujemy nad sobą. które były lub są naszym udziałem. swoich ograniczeń i możliwości. Regularne „słoje" ujawniają niewidzialne fizycznym okiem linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. najbardziej podstępnym wrogiem naszej Świadomości. zależy jakość naszego życia i charakter zdarzeń. Wyklucza to ewentualne wyrzuty sumienia i poczucie „duchowego przewodnictwa". co Natura. że wnioski formułowane na podstawie analizy karty numerologicznej powinny być zgodne z waszym poczuciem uczciwości wobec samego siebie. Osoby. Wszystko.Numerologia jest jak gest. jakim podlegamy w danym okresie czasu. 11 2. Możliwość przewidywania konkretnych zdarzeń jest funkcją naszej wiedzy o sobie samych oraz jasności naszych celów. czyli o wyciszeniu własnych emocji. wystarczy ją uruchomić. jak i w tej książce. w połączeniu z wiedzą o kierunku. a w które wchodzimy coraz bardziej świadomie. 3. Odpowiedniości losów. kładę nacisk na pracę nad sobą w kontekście określonego Celu. co pragniemy przekazać innym podczas konsultacji. a więc od jakości naszego uczestnictwa w Teraźniejszości zależy jakość naszej Przyszłości. Następnie należy zinterpretować imiona i nazwisko. sensu swego własnego losu. W praktyce oznacza to. odpowiadają na wysyłaną przez was wibrację. Jedno i drugie jest pożywką dla naszego ego. Do właściwej interpretacji karty numerologicznej niezbędne jest zrozumienie istoty liczb. Ale . a także do diagnozowania i programowania przebiegu leczenia wielu chorób. a ego jest najokrutniejszym. między innymi raka i stwardnienia rozsianego. Podobnie jak astrologia czy nauka o biorytmach. Zrozumienie to może przyjść poprzez doświadczenia życiowe. czego wymagamy od innych. Od tego jacy jesteśmy. odkrywa tajniki naszej osobowości i cel. Przyszłość rodzi się tylko i wyłącznie w Teraźniejszości. powinno być przez nas doświadczone wewnętrznie. wyrażających złożoność i dynamikę ludzkiej psychiki i praw ewolucji. do oceny możliwości i dynamiki firm. Gdy już dojrzejemy do interpretacji karty numerologicznej innych. które właśnie wy możecie rozwiązać. że podlegamy tym samym prawom. a wyniesie nam na powierzchnię potrzebne informacje. o rezygnacji z osobistych celów (np. by ten cel osiągnąć. wiedza numerologiczna ma również zastosowanie czysto praktyczne: służy ona między innymi do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach. Wasz poziom wiedzy i możliwości intuicyjnie przyciąga osoby z takimi problemami. jakim dysponujemy. Bez tej wiedzy zrozumienie drugiego człowieka jest niemożliwe. To właśnie spotkanie z wami jest im potrzebne w danym momencie. dogłębnie przeżyte i zrozumiane. albowiem na ogół zdarza się nam to. Programu Życia i Potencjału. Dlatego też zarówno w mojej praktyce numerologicznej. trzeba pamiętać o trzech zasadach: 1. i możliwościach. Numerologia pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu. jest przede wszystkim zrozumienie samego siebie. czego naprawdę chcemy. by zrealizować ten program. co otwiera kolejne furtki do wiedzy o naturze ludzkiej i zasadach Wszechświata. Tę wewnętrzną wiedzę posiada każdy. Informacje o wpływach. Obowiązku własnego rozwoju. podpowiadają nam co ma być przedmiotem naszych doświadczeń i w jakich dekoracjach będą się one rozgrywać. dla którego przyszliśmy na świat Przypomina. pragnień. Wybór sposobu doświadczania należy do nas. które wyznaczyliśmy sobie do pokonania. własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu. a także znajomość symboliki liczb charakteryzujących Cykle Życia i jego Punkty Zwrotne. jakie stwarza nam nasz wewnętrzny potencjał.

Platon W jaki sposób liczba może mieć wpływ na nasze życie? Liczby. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w USA. dźwięk. która jest odpowiedzialna za jedno z praw. góra. a ich interpretacja właściwie nigdy się nie kończyła. którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku. które regulują wszelkie zależności — strukturę Kosmosu. organizację czasu. przyjmujemy wibrację danego prawa energetycznego. Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi. który umożliwia mi uzyskanie potrzebnych w danym momencie informacji płynących z naszej wspólnej wiedzy. Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 plus 4) 13 i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie. wymagających zbierania jeszcze dokładniejszych danych. a nie substancjalna. regulują. liczba czy litera. w jaki sposób nasze ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych bytów (roślin. a także materia (stół. że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna. Uczenie się nie jest niczym innym. wchodzimy jakby w konkretny temat. W każdym z nich spływa specyficzna energia. W związku z tym. w którym np. a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni. stan naszego zdrowia czy emocji. gwarantują ład we Wszechświecie. Przeszłam przez różne szkoły numerologii. Podobnie jest z podziałem doby na godziny. Wcielając się w tym. w których zbieranie danych i coraz bardziej subtelne obliczenia zajmowały cały dzień. że nie zaproponowałam wszystkich wypracowanych w tej dziedzinie wiedzy metod. jaką mamy w sobie. tajemny kod wewnętrzny. przekazując informację energetyczną mogą wyrazić naszą osobowość. a nie innym miesiącu (wyrażonym liczbą). Przetestowałam też takie metody. słowa. forma graficzna (do nich należy liczba i litera). elementami astrologii. przekształcają. Fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie. jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością. myśli. a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą). Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor. dźwięk. Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach. podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. od najbardziej klasycznej metody Kevina Quinna Avery. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła. W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. choć niektórzy mogą zarzucić mi. Aby właściwie zinterpretować kartę numerologiczną niepotrzebne są nie kończące się obliczenia. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy. tego. symboliką ciała i żywiołów. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching. Wszystko jest wibracją: światło. Obecnie za wystarczającą bazę danych uważam datę urodzenia oraz imiona i nazwisko lub nazwiska w przypadku mężatek i osób o wielu nazwiskach. ciało. w tunel. bo liczba siedem jest przyporządkowana materii. muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym (czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi).mogą one być też przeżyte bezpośrednio na planie wewnętrznym. 12 Z nieba na ziemię.. dźwięk. .. Kolor. Studiowałam kabałę. zróżnicowaną w swej częstotliwości. Dlatego moment. myśl itp. zwierząt.).). utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych. w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. skał itp. powodowała stres emocjonalny u roślin. do najbardziej ezoterycznej — Lynna Buess'a. swą formą wyrażają określone częstotliwości. ruchy planet. Dokonuję przeciętnie pięciu działań i w ten sposób uruchamiam własny system znaków. wszystko może się komunikować między sobą. posługiwałam się tarotem kabalistycznym i marsylskim. słowa i barwy są symbolami energetycznymi. jak przypominaniem sobie. gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią Jedni. Każdy przekazuje swoje własne doświadczenia. wody. dźwięki. które informują.

Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają nam. w której przybywamy na świat. że ma ona swój własny sens i cel. by spełnić sens naszego obecnego wcielenia. że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. wie wszystko naraz. opierają naszej woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących nas samych. Tam. a który sami sobie wybraliśmy. Dla naszej racjonalnej części mózgu. Niekiedy czujemy. Wcielamy się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii jako takiej. która się przez nas przejawia. gdy je wypowiadamy. uruchamia pewne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii. epokę. który jest zarazem w nas zawarty. o ile człowiek nie pogwałci jej praw? Wzór matematyczny może służyć nieskończonej liczbie zjawisk opartych tylko na tym. Teraz zbliżamy się do podstawowego pytania. wizytówek. wystarczy przypomnieć sobie uczucie. Ale zapominamy o tym. wyznaczamy sobie następne zadania wybierając moment. Uzupełniamy także doświadczenia Jedni. Szkołą jest Ziemia. która. szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych. Następuje strumień ruchu. często niezależny od naszych poczynań. miejsce. podpisów itp. zapytam. Przebywając tam. kim będziemy i jakie zdarzenia będą nam towarzyszyć? 14 Otóż jesteśmy częścią przyrody. że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym. że planety nie obijają się o siebie jak piłki? Że cała przyroda rozwija się cyklicznie i w sposób przewidywalny. tak też układamy pewien program naszego wcielenia. przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania. a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. którzy twierdzą. kim jesteśmy. odwzorowaniem praw kosmicznych. Jesteśmy częścią Wszechświata. jakie nam towarzyszy w tym ułamku sekundy. którym przemierzamy życie. że rzeczywistość duchowa (antymaterialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. ale jest konkretem w odniesieniu do prawa jako takiego. gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. a nie na innym prawie zapisanym w danym równaniu. po których toczy się nasz pojazd. Natomiast koleiny. że nasze decyzje są podpowiadane. którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała. gdy przychodzi rozwiązanie jakiegoś problemu i gdy wykrzykujemy: „Przecież to jasne!". prowadzi nas swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu. Równanie jest abstrakcją w stosunku do zjawisk. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości i otwiera kolejne etapy spełniania się naszej konstrukcji psychicznej i fizycznej. wypowiedziane na głos. w bezczasowości i jednoczesności. uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. „przypadkowych" spotkań zburzyło lub przekształciło nasze życie? Słowo. To jest właśnie słynne „Eureka!". gdyż żeby dotrzeć do „dyplomu". które wymykają się nam z rąk. Słowo ma niezwykłą skuteczność. Żeby to pojąć. Spostrzegamy. Dlatego nasze imię i nazwisko. który ma nas w określonym czasie . są wyżłobione przez liczby w naszej dacie urodzenia. 15 Jednocześnie jest to precyzyjnie przewidziany moment startu. a jednocześnie — towarzysząc nam w ciągu całego życia w postaci dokumentów. stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w nas lub przez sytuacje. jesteśmy zanurzeni we wszechwiedzy. jak to się dzieje. rodzinę. będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni -myśli na co dzień w sposób linearny. Zapewnia rodzaj środka transportu. a której my jesteśmy częścią. Tych. uruchamia komunikat zawarty w nim o nas. — gwarantuje stały wpływ wybranych przez nas wibracji. a nasz jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. Każde z naszych kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe. Zapisane w ten sposób wibracje komponują nasz los. A więc wzór matematyczny naszego życia — data urodzenia oraz imię i nazwisko — wyznacza nam przedziały i charakter doświadczeń. dusza musi przejść po kolei wszystkie „klasy". Ileż to dziwnych. jakie nasuwa się większości z nas: jak to się dzieje. w których nie ma miejsca na przypadek. Jako czysta Świadomość cały czas znajdujemy się w stanie iluminacji. Spełniamy w ten sposób nie tylko sens naszego jednostkowego rozwoju.które staje się naszym znakiem rozpoznawczym. kulturę. nasze wyższe JA widzi. I podobnie jak wybieramy sobie liceum. że tak niezwykła precyzja zamysłu jest niemożliwa. jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia.

np. na których opiera się istnienie. ubóstwo lub bogactwo itp. sprawność fizyczna lub choroby genetyczne). Numerologia pomaga nam zrozumieć siebie. Wystarczy wtedy cicho zanurzyć się w swoim wnętrzu. 9 — to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. że w naszych rękach leży wyzwolenie się z więzienia nawyków i kompromisów. Przybywamy w odpowiedzi na ich wołanie. atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność. 5. że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce. a w konsekwencji — prawa. użycia naszego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności naszej energii dla całości procesów kosmicznych. by dotrzeć do siebie prawdziwego. astrologii czy tarota. którą wybieramy. jaki rodzaj związku łączy nas z drugą 16 osobą. 7. I całe nasze życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości. służy nam przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do naszego potencjału energetycznego.doprowadzić do współpracy z innymi. w którym się ze sobą łączymy. przebyć kręte korytarze naszych lęków i emocji. kłótnie i okrucieństwo lub miłość. 3. narodzin dziecka. Numerologia może być fascynującą podróżą w głąb naszego marzenia o doskonałości. przyjmując ciało fizyczne. wypadku samochodowego itp. 4. Umiejętnie użyta. czego właśnie potrzebujemy. która pomoże nam trafić z powrotem do wnętrza. by móc penetrować rzeczywistość duchową (antymaterialną) tak samo łatwo. nie będzie nam potrzebny żaden instrument pośredni. Dana epoka. Gdy już doprowadzi nas do źródła wiedzy. która była naszym udziałem. stać się całością. co nam się wydaje ułatwieniem. jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiliśmy oddać. Niestety. 1. które wie wszystko. poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia. 2. gdyż to. Jest zaprogramowane CO mamy zrobić. Uzmysławia nam. Wszystko to. którą stara się opisać. 6. kim jesteśmy. numerologia pomaga żyć szczęśliwiej i otwiera nam czas przed nami. brak jednego z rodziców lub duża. 17 LICZBYI ICH ZNACZENIE LICZBY GŁÓWNE W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. w doświadczenie ich własnego losu. 8. chwilowe odcięcie się od tej wszechwiedzy. Wybieramy daną rodzinę ze względu na warunki. a my wybieramy sobie JAK to zrobić. Wraz z nazwiskiem otrzymujemy w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń". Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. Nazywamy je liczbami głównymi. gdzie spokojnie czeka nasze mądre odbicie. tam skąd przybyliśmy. żaden klucz w postaci numerologii. śmierci w rodzinie. a więc i innych. Dlatego numerologia. może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie — kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają nam szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. są wyrazem naszych możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego. zgodna rodzina. co zostało nam narzucone. a nie jako dogmat i wiedza sama w sobie. a jednocześnie dającego nam pewien bagaż genetyczny w postaci tzw. aby sprostać naszemu programowi. jakie może nam stworzyć (np. Także my naszym pojawieniem się wpisujemy się w program naszych ziemskich rodziców. do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych. jako zestaw kluczy. zrozumienie i współpraca. by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia. Możemy odsunąć ciężkie zasłony tego. Pomaga pojąć znaczenie choroby. Wiedza ta pozwala nam skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. nazwisku i dacie urodzenia informacje. odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza. może stać się nicią Ariadny. jakie mamy lekcje do wyuczenia. Rodzina. Mówię: „tak zwanych". kultura i kraj. odczytując zakodowane w naszym imieniu. jak materialną. Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym (np.) jako bazę naszej osobowości i podstawę dla naszego rozwoju. zgadzamy się na zapomnienie. który sobie wybieramy. .

dodając do siebie poszczególne cyfry. Wibracja 0 Zero nie jest liczbą. Dla jednych stres jest czynnikiem twórczym. że naszą postawą możemy zmienić energię pozytywną w negatywną i odwrotnie. Jest to liczba niepodzielna. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej. integralna. Jedni. Oznacza to. uniwersalna. To my dopisujemy do naszych uczuć plusy i minusy dodatnich lub ujemnych potencjałów. 73 czy 2137. do jakiej sfery naszej wiedzy wewnętrznej apelują. W sensie energetycznym miłość jest tym samym.45. Celem każdego z nas powinno być odnalezienie w sobie siły. inni „opadają z sił" i są „załamani". W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi. według którego wyraża się jego postawa wobec okoliczności. 18 Przyjrzyjmy się liczbom. Warto wiedzieć.Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami. każdej z nich z osobna. pewien model. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną. które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu. co nienawiść. (uwaga: tu i w dalszych częściach książki znak = nie oznacza równości arytmetycznej. Może upłynąć wiele czasu zanim je przyswoimy i zaczniemy rozpoznawać w sobie ich poszczególne wibracje. jednocześnie oznacza „okazję". Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby. Jest to raczej symbol równoważności lub wynikania) Przykłady: 27 = 2 + 7 = 9 45 = 4 + 5 = 9 73 = 7 + 3=10=1+0 = 1 2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4 Przede wszystkim musimy zapoznać się z symbolicznym znaczeniem każdej z liczb oraz nauczyć się. 10 — nowym cyklem. które komunikowało im taki właśnie nastrój — rozśmieszało ich. Indywidualność. Należy. Na tę samą sytuację jedna osoba reaguje np. że nasze reakcje są na ogół jedynie wypracowanymi (często w celu manipulowania otoczeniem). którego symbolem jest linia ciągła . 19 Wibracja liczby 1 Początek. . Jest mocą stwórczą. Jest symbolem neutralności. 27. Jeden z ideogramów chińskich. jaki przekaz zawierają. pracując nad ograniczeniem jej negatywnych wpływów. Jest jednolita. pozytywnym. aktywnym. Umiejętność ta pozwala nam modelować nasze życie. Interpretując jakąkolwiek liczbę pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: energia jest jedna. aby znaleźć jego praktyczne zastosowanie w interpretacji charakteru osoby lub zdarzenia. Wykorzystanie negatywnego potencjału energetycznego polega na przechwyceniu dynamiki spadania i wykorzystaniu jej do rozwoju. czy raczej wyuczonymi modelami zachowań i nie zawsze wyrażają nasze prawdziwe potrzeby i możliwości. potencjały mogą być różne. więc korzystać z energii kryzysu. podczas gdy inna przystępuje do działania. który oznacza „kryzys". by odpowiedzieć na pozytywną wibrację poszczególnych liczb. Jest źródłem życia jako całości. rozpaczą i wycofaniem się. by dostosowywać ich interpretację do kontekstu kolejnych etapów analizy numerologicznej. która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. która zmiękcza dotychczasowe struktury (skostniała struktura staje się więzieniem) i otworzyć się na nowe możliwości świadomie wchodząc w doświadczenia. Dlatego każda interpretacja danej liczby zawiera rezultaty pozytywnej i negatywnej postawy. w skupieniu. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. jak mówią do nas. Każdy z nas w trakcie kolejnych wcieleń wytwarza w sobie zespół reakcji na różne sytuacje. 1 — jest początkiem. i podliczbami. Są to symbole kosmiczne. które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej. np. czuć się otwartym wobec zmieniających się okoliczności. czyli źródłem materialnego przejawienia się. Jest elementem męskim (Yang). gdy naukowcy wybuchali śmiechem widząc równanie matematyczne. 100 — panowaniem nad całością). Liczby mają swoje własne życie i indywidualne charaktery. W następnych rozdziałach będziemy stale wracać do symboliki liczb. „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. osobnym. całości i miłości. Aspiracja. jak rozwinąć dany symbol. Znane są przypadki. Spróbujmy wyciszyć się wewnętrznie i poczuć. Centrum. pełni. perfekcji.

sprytny. Entuzjazm. naśladujący innych. szczerość. Zdobycie uznania. że odmawia komunikacji. w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek. bogate życie uczuciowe. Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. Harmonia. wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. Jest dowódcą. To ona daje impuls do akcji. sentymentalny. by skutecznie wypełniać polecenia. Osoba zdolna "podbić świat". w sensie negatywnym: zarozumiały. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do samego siebie. zamknięty. który chce być kochany i podziwiany. Jest wesoły. 20 Liczba pasywna. Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu). znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu. nieśmiałość. Intuicyjny i pokojowy. nieco marzycielskim. Umiejętne kierowanie innymi. miłości. zbyt pasywny. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony. Wyraża ambicję. która wymaga czasu i namysłu. intencję. niepewny. . Wibracja liczby 2 Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. by ją wcielić w życie. Trójkąt symbolizujący „Trójcę". Równocześnie jest dyplomatą.. towarzyskość. usłużność. jak pierwsza litera alfabetu A. planetą — Jowisz. tolerancja. Tak spełniony człowiek posiada wspaniałą umiejętność adaptacji. kreacji. Wahanie i wątpliwości. towarzyski. Wyraża żeński aspekt natury (Yin). nadmierna uczuciowość. neutralność. twórczość. gościnność. choć popularny.. skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach". łącząc się dało „trzy". planetą Słońce. nasze ego. czyli przyjmująca w siebie ziarno. lojalność i nieustępliwość. hipokryzja. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość. w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek. Wibracja liczby 3 Pierwszy owoc. uczuciowość. receptywna. a więc także osłabiać ich wpływ. szarlatan. Nauczyć się rozumieć własne emocje. egoizm. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach. Pomysł. despotyzm. akcję. jest często błyskotliwy i aktywny. skromność. Jest cierpliwy. słuchania. karierowicz. inicjatywa. gotów się poświęcić. Egoizm. piękno. Podporządkowanie. Niezdecydowany. a przedsięwzięcia skuteczne. nieumiejętność współpracy. uczuciowy. ciepłego łona. człowiekiem pełnym fantazji. ekspresja twórcza. a jej planetą jest Księżyc. Często posiada znakomitą pamięć. pozbawiony skrupułów. Matka. oryginalność. Dwie opozycyjne. Odpowiada żywiołowi wody. wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. odczytanie własnej prawdy wewnętrznej.Zawiera wibrację słoneczną. nerwowy. pozer. wystroju wnętrza i lubi być chwalony. naiwność lub obojętność. lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. Jego umysł jest żywy. Jej żywiołem jest ogień. zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości. spokój. Przywiązuje się do atmosfery. umiejętność perswazji. dobrzy przyjaciele. Narodziny. pasję. sukces w życiu. Bywa nietolerancyjny. Zdarza się. autorytet. kariera doradcy. Jego plany bywają utopijne. rozumienia. słuchania i okazywania uczuć. który symbolizuje linia przerywana . negatywna. w sensie pozytywnym: spełnienie jednostki. naszą moc realizacji na planie materialnym. prostota. Posiada wybitną zdolność do adaptacji. Sztuka bycia razem. gdy tego wymaga sytuacja. życia w społeczeństwie. chwalipięta. Pomaga nam w tym słowo. współpracy. duma. budowanie adekwatnej osobowości. nazbyt niezależny. Często samotny. niepewność. konieczność podporządkowania się. Ambicja. rozwód. neurotyczny. Samotny i odrzucony przez otoczenie. niesienie pomocy. Afirmacja życia. Jest siewcą uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. Jedność myśli i czynu. To człowiek stworzony do tego. Czasami wydaje się nadmiernie uległy. zmienny. rezerwa. zmienność. żądza władzy. zależność od innych. by pozwolić mu dojrzeć. potrzebuje czułości i harmonii. inteligencję i przedsiębiorczość. nastawienie na własny rozwój. Entuzjasta. Dobroć i nieśmiałość. Jest to twórczość w swym stanie pierwotnym: lawy bez formy. pamiętliwość. kochania. synchronizacja z własnym losem. manipulator. lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. dyplomacja. wyrażająca JA. delikatność. pretensjonalny. pomysły oryginalne. Posiada talent literacki lub oratorski. Jest wrażliwy. Dużo podróżuje. jej lekcja: realizacja siebie. Używać swego autorytetu. która jest wyrazem życia. idea. niepewność i emocjonalność. lunatyczny. Cierpliwość i giętkość. optymistyczny i prze21 konywający. jej lekcja: nauczyć się współpracy. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński).

zazdrość. . równowaga. skuteczność. powoduje niechęć do zmian i ugruntowuje przyzwyczajenia. Realizacja. Logika. handel. inteligencja. prowokować doświadczenia. jej lekcja: praca jako czynnik rozwoju. talent literacki. wytrwałość. nadmiernie rozwinięta ambicja. jej lekcja: znaleźć swój własny sposób ekspresji. surowość. 22 w sensie pozytywnym: stabilność. czyli nasze ziemskie granice. zachowawczość. Ziemię i Powietrze. Zmiana. nieposłuszeństwo. Pięć jest liczbą środka. który wyznacza cztery kierunki. dwie nogi i głowa). krytyka. Należy utrzymywać równowagę. kruchość. potrzeba akceptacji. ale także może to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru energetycznego. Cztery jest symbolem wzrostu. zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy (dwoje ramion. Kwadrat. brak smaku artystycznego. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w każdej dziedzinie życia. odwaga. Pięć to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć). Ogień. protekcja. Umiejętność nieingerencji w życie innych. śmierć. kultura. wiara. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi. Wprowadza rutynę i powtarzalność. autorytatywność. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną. Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię. Żywiołem liczby pięć jest powietrze. uprzejmość. przyciągać i poznawać innych. stanowczość. znaleźć własny sposób komunikacji z innymi. inwencja. ale nie są ostateczne. zawiść. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia. jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. To człowiek w sercu swego ciała. szczęście. bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według naszych potrzeb.w sensie pozytywnym: szczęście. ryzykować. ostrożność i wytrzymałość. Wibracja liczby 5 Liczba życia. pracowitość. Doświadczenie z materią to praca. czułość. upór. agresja. solidność. wykształcenie. Cztery to praktyczność. ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. by skosztować ile się da. konserwatyzm i nieustępliwość. ale także krzyż. nerwowość. ciała i duszy w zmaganiach z czterema żywiołami dzięki pracy i cierpliwości. „Bierzemy się w garść". szczere przyjaźnie.poznanie. jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu. nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia. podróżujemy. związków i doświadczeń. jak daleko sięga nasza wolność. równowaga. ograniczony umysł. rygor. w której linia wertykalna odpowiada poznaniu jakościowemu. Wibracja liczby 4 Twórczość. W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby: 1—2—3—4—5—6—7—8—9 Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek). Nauka akceptacji. ciekawość. a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). kokieteria. nadmierna zmysłowość. doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata. To one nas ograniczają. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat. Artysta. w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia. nędza. czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń. rozpoznać i uznać swe ograniczenia ze świadomością. że są one niezbędne. lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". metodyczna uprawa i walka o przetrwanie. pretensjonalność. wyobraźnia. Sprawdzając. wyznaczonemu przez czas. w sensie negatywnym: konflikty i samotność. przygody zmysłowe i uczuciowe. To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów fizycznych. wola. zmysł organizacyjny i administracyjny. w sensie pozytywnym: podróże. a jej celem . czyli stwarzanie fundamentów. dający nam bazę. brak woli i wytrwałości. bogactwem i uznaniem. Materia. ale symbolizuje wszystkie cztery elementy: Wodę. przejawiania się ducha. rzetelność. punktu zwrotnego. od punktu do nieskończoności. eksperymentować na własnej skórze. zaś linia horyzontalna odpowiada poznaniu ilościowemu. w sensie negatywnym: bieda. umysłu. prawość. kapryśność. wierność. otworzyć się na życie w harmonii i równowadze.

Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. entuzjazm. kochająca się rodzina. Jej żywiołem jest Woda. tchórzostwo. dwa trójkąty połączone ze sobą. nauczenia się sztuki kompromisu. samotność. fanatyzm. intuicja. co stanowiło treść liczby pięć. potrzeba poklasku. wykonywać swoje obowiązki. uczuć i potrzeb zmysłowych. osoba. Otaczanie rzeczywistą opieką. współczucie. zorientowaną na materialny aspekt życia. zmysł piękna. skłonność do przeciążania się pracą. odwaga. skłonność do tyranii. talent artystyczny. Po podróżach. kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych. altruizm. żądzy posiadania. Poczucie spełnienia materialnego. uczuciowość. czyli niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń. tolerancja. umiejętności podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie. uczciwość. które daje możliwość pozbycia się pragnień. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza. kogoś. pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. brak odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej. perfekcja. rozwód. bo nie zależy nam na tym. spełniona. ekstrawagancja. zarozumiałość. nie pozwolić się wykorzystywać. Dystans. łaskawość. zazdrość. podejrzliwość. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). Sprawność fizyczna. niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych. dominacja. sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe wartości. doświadczenie wewnętrzne. moralizatorstwo. To sztuka. możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. nadaktywność. szczerość. szóstka przynosi poczucie samotności. impulsywność. zmienność. przyjemniejszą. 24 jej lekcja: nauczyć się odpowiedzialności. w sensie pozytywnym: wiedza. Zaspokojona potrzeba poznania. zakończenia dzieła. dociekliwość. Nie spieszymy się i czas się wydłuża. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji. inteligencja. a wraz z nim — potrzebę miłości. lenistwo. osiągnąć równowagę w dawaniu i braniu.właściwości uzdrawiające. problemy uczuciowe i seksualne. autorytet. pielęgnować harmonię wewnętrzną. zbiorników energetycznych ciał żywych. Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą. zaprzestania pogoni za pieniądzem. bezsenność. która „nie uwierzy. nietolerancja. podpowiadanie drogi. umiejętność rozwiązywania konfliktów. wrażliwość. udane małżeństwo. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia — czas kreacji świata materialnego. autorytatywność. a więc i odpowiedzialność. uduchowienie. w sensie pozytywnym: harmonia. przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa. jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych. pacyfizm. bieda. osobowość magnetyczna. gdy wynika z 33. zarozumiałość. Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom. Wibracja liczby 6 Symetria i harmonia. klęska. Doskonalenie materii. Wibracja liczby 7 Doświadczenie. miłość i perfekcja. w sensie negatywnym: egocentryzm. odpowiedzialność. narcyzm. a nawet inicjować zmiany. 7 nut dźwięków. często w alkohol lub narkotyki. Magnetyczne oddziaływanie na innych. Symbol ograniczenia człowieka przez czas. Teraz wszystko to przychodzi samo. Czas na odpoczynek i kontemplację. . niepokój. Poznawszy na wskroś materię. Dyplomacja. niezależność. zręczność. w sensie negatywnym: konflikt. gdy nie jesteśmy proszeni o pomoc. niecierpliwość. pasji. 7 czakramów. zrozumienie tajemnicy poczętego życia. intuicja i talent. potrzeba ucieczki od rzeczywistości. cierpienie. 23 w sensie negatywnym: cierpienie. brak zmysłu praktycznego. odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość. uwodzicielstwo. Nauka. nauczyć się akceptować. To liczba mistrza. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. krytykanctwo. bieda. rozpoznania własnych emocji. a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. niepokój. niezdecydowanie. nieszczęście. Jest symbolem sztuki. Psycholog. usłużność. ambicja. piękna i harmonii rodzinnej. wyrozumiałość. przewodnika. dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz"). czyli wstrzymania się od działania. jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych. gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram. głębokiego związku z drugim człowiekiem. panowanie nad sobą.

kara. Nasze pole widzenia poszerza się. władzę i wymierzanie sprawiedliwości. mediacja. Regeneracja. Samochwalstwo. Wibracja liczby 9 W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. pasja i ekstremizm. w sensie pozytywnym: talent. bilans. Refleksja. Wolność. bałagan. ewolucja duchowa. Sublimacja pragnień. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. rozgłos i sława. przekraczamy granice czasu i przestrzeni. logika. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień. zakończenie. wypadki. która nie waży już Dobra i Zła. konserwatyzm. Osiem to ojciec. Wysługiwanie się innymi. Rozstanie i zamknięcie akt. w sensie negatywnym: impulsywność. Po „trójce" — trójkącie stworzenia. dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości. destrukcja. zdolności administracyjne. Twórcza intuicja. jakie napotykamy. Łatwość izolowania się. naprawianie błędów i przyjmowanie należności. Oznacza spełnienie. Służenie innym. spłata swych długów. Osiem to liczba mistyczna. zmysł do interesów. Przypomina. głębia. czyli realizacja prawa karmy. medytacja. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Waga. natręctwo. klęska. Determinacja. samotność. skąpstwo. wyważone opinie. strach. bez miłosierdzia i wybaczenia. Marzenie. ograniczenie. Prawość. . bo tylko my sami wiemy. zmysł praktyczny. umiejętność realizacji siebie na poziomie materialnym. zazdrość. które gwarantuje wyrównanie zysków i strat. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii we współczesnym świecie). Smutek. rezygnacja. znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej. Trudności. pewnie i nieodwołalnie jak chirurg. idealizm. sukces. używać władzy z umiarem. A przede wszystkim dostrzegamy innych. Punkt. dokąd zdążamy. Zdolności profetyczne. Bezinteresowność. osiągnięcie pełni. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego. są dla nas stymulujące. że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków. Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie powstania zamysłu. że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. ostrożność. liczba odrodze25 nia i realizacji. podejrzliwość. spełnienie. Tolerancja i cierpliwość. Dotarcie do zamierzonego celu. napięcie wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie. Intensywność. idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł. sprawiedliwość i płodność. bo wie. wtopienie się indywidualności w ocean bytu. jasnowidzenie. nietowarzyskość. po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości materialnych i duchowych. który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej. Liczba ta wyraża przeczucie całości. w sensie pozytywnym: władza. skrytość. emocje. Osiem to żniwo. w sensie negatywnym: ruina. Trudno nas zrozumieć. jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza. Życie publiczne. Straty. drzewo wiadomości dobrego i złego. satysfakcja finansowa. podporządkowanie. Podróże i kontakty zagraniczne. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi. chłodna wiedza o życiu i śmierci. Źle wykorzystana energia myśli wróci do nas prędzej czy później. stres. Koncentracja. ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji. moc i organizacja. prestiż. mistycyzm. precyzyjnie. Surowość i nieustępliwość wobec innych. brutalność. talent matematyczny. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy decyzje w sposób błyskawiczny. Miłość bez granic. Symbol nieskończoności i bezczasowości. talent organizacyjny. lęk. umiejętność wybiegania w przyszłość. upór. zrównoważenie. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. skromność. nieuczciwość. egoizm. złamania. uznanie. Te atrybuty dają nam moc sprawczą. Wyciszenie ruchu. w uczciwych celach. wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy poziom rozwoju. Dyscyplina i koncentracja.Wibracja liczby 8 Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap nie kończących się przemian. kłótnie. w którym jedno koło się zamyka i wznosimy się 26 na następne ogniwo spirali. złość. brak równowagi. Oszczędność. uważność. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako narzędzia. Cierpienie. nieczułość. wielka siła fizyczna i wytrwałość. bankructwo.

rozpacz. nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. miłość. że jest to tzw. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby. Aż do chwili. która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów. trudne stany emocjonalne. władza. osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa. że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej. talenty „jedenastki" nie są do Wibracja liczby 22 Tworzenie struktur. jako możliwą do spełnienia. która otwiera dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. Liczb tych się nie upraszcza (tj. uznanie i sławę. iluminację. istnieją liczby o szczególnych. Mediumiczność. 28 Wibracja liczby 11 Rewelacja. ci. jak przez mnożenie: 2+2=4. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe. stara dusza. Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. aby otrzymać liczbę prostą). powinny więc pracować nad zakorzenieniem się w rzeczywistości. 2x2=4. lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką. Często jednak zdarza się. których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów.biedą i goryczą zmarnowanych szans. ale we wszystkich innych zapewnia siłę. Wizjonerstwo. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: jej lekcja: kupienia. polityka. LICZBY-MISTRZOWIE Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb). by nie wyciągać pochopnych wniosków. 44 55. oryginalność. wibrację. otrzymują trudne zadania w życiu. uznanie. 33. która wcieliła się ponownie. „jedenastka" powinna studiować zalety 22. nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń. Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki". olśnienie. obciążoną dodatkowo . Objawienie. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie Numerologicznej danej osoby wskazuje na to. wyższych wibracjach. humanitarna. Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę". Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej. gdy to nastąpi. Koncepcja. których one dotyczą. 66. „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko. która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi. budzona jest przez objawienie. dzielić się wiedzą. odwagę. 77. cztery. która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. gdzie pojawi się Liczba-Mistrz. nad egocentryzmem i narcyzmem. inspiracją i oświeceniem. Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona. Niezależnie od tego. świadoma swego powołania. moc duchową. by inicjować nowe dusze. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości dla dobra innych. Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc. sukces. które omówię dalej. 22. Zwykle jednak osoby. między innymi konieczność ścisłej samokontroli. a nie jedenaście. posiadają specyficzną siłę osobowości. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2). dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej. jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas. Rządzi nią planeta Uran. . a więc zawiera moc Nieba i Ziemi. rodzaj charyzmy. gdy dusza jest „obudzona". sprawiedliwość kosmiczna. klęska. a nie dwadzieścia dwa. rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. jak karma. oraz rozwijanie intuicji. czyli osobowości. Nie handlować nimi. zwane Liczbami-Mistrzami: 11. by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe. Jest to jedyna liczba. sześć. medycyna.jej lekcja: 27 otworzyć się na innych. poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo. Jest to litera K. pedagogika. melancholia. wahanie. napięcie nerwowe. Nie znaczy to. a nie trzydzieści trzy itd. W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku. religia. nauka. Spełniona — zostaje mistrzem. że osoba. która daje taki sam rezultat przez dodawanie. Inspiracja. Rządzi nią planeta Pluton. nie sumuje się cyfr. Przynosi sukces. Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad sobą „jedenastki" to praca nad ego.

Równowaga między duchowym i materialnym. dając szansę rozwoju. Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej wyobraźni. Prawda. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. zwana jest wibracją Chrystusową. Powinności. moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód. liczbą geniuszu twórczego. Związki są trwałe. . jak i doświadczenia. 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych. Przesadny materializm. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha. Nauczyciela. szaleństwo). że nieświadomie zaniedbują potrzeby emocjonalne swych partnerów.Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy. zapominają o wymiarze ludzkim. Znajduje się pod wpływem planety Neptun. nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi. piękno i radość życia. Osoby naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją. Wibracja liczby 33 Służba uniwersalna. geniusz. w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. bunt. ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. Konkretność. 30 w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. Czasem narcyzm. jaką zawiera ich los. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne. jak bardzo się dla nich poświęcają. Dlatego dobrze by było. Liczba Mistrza. szaleństwo. która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. Przewodnika. gdyby uczyły się od liczby 33. pionierom. jeśli jest użyta dla dobra ludzkości. Wibracja liczby 44 Panowanie ducha nad materią. jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. tyle że w sensie praktycznym i konkretnym. Logika. podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. Wiedza. w sensie pozytywnym: w sensie negatywnym: gwałtownych reakcji. Ta liczba wymaga od nas dużo. jest potrzeba pokazywania innym. które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. 29 Podobnie jak „jedenastka". sława i fortuna. która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. przynosi pełną dyscyplinę. natchnionego kapłana. opieka i sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. jej lekcja: wielkość. przewodnik. Wibracja liczby 66 Miłość kosmiczna. wyższej oktawy Wenus. pragnienie posiadania. których dotyczy ta liczba. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. która sprzyja naukowcom. solidne przyjaźnie i pomoc. konstrukcji. zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki". Wibracja ta wyraża również wielką religijność i może powołać mądrego. Głęboka percepcja. Cierpliwość i porozumienie psychiczne. mądrość. zawodowych lub społecznych. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i staniemy się zależni od innych. uważny. tolerancyjny i oddany. Nigdy nie próbować czarnej magii. jej lekcja: życie w służbie innym. Wibracja liczby 55 Energia. chaos i zagubienie. Liczba twórczości i komunikacji. apatię i niezadowolenie. genialnego wynalazku. w sensie pozytywnym: mistrz. ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny. lub całkowitą destrukcję (depresję. miłość głęboka i stała. skłonność do pracować dla ludzkości. ewolucja i współczucie. odkrywcom. jeśli jest używana dla celów egoistycznych. Nauka tolerancji i cierpliwości. Tendencją negatywną osób. ruina. w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych. Służenie innym radą. a te z kolei przyniosą frustrację. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata. Wibracja ta wyraża genialną twórczość.

nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze. Zapewnia sukces w dziedzinach. Przynosi zmiany. 15/6 Pasja. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń. Przynosi nagrody. Impulsywność (patrz: Długi Karmiczne. czasem dzięki poparciu innych. Chwilowe wycofanie się z ufnością. Dlatego istnieje ryzyko skrajności. Siła kreacji. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. 12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń. Trudności w panowaniu nad instynktami. Samotność. silnej woli i wytrwałości. dokonać wielkich wynalazków lub zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. wibracja ta przynosi „wzloty i upadki". inaczej. Rozbudza zainteresowanie astrologią. 17 skłania nas do uwolnienia się od ograniczeń czasu i przestrzeni. których badanie wymaga dużej koncentracji. które pozwalają na przekroczenie ziemskich struktur. zmysłami. Komplikacje. magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych. numerologia. do pozostawania w cieniu. w jego odczuciu jego życie jest niełatwe. pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą. 17/8 Szczęśliwa gwiazda. Kuszenie. Trudności w . nawet jeśli pozornie. lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. Czasem sukcesy i popularność. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. Możliwość posługiwania się władzą. by dołożyć swą cegiełkę do energetycznego potencjału Wszechświata. Poczucie humoru i wolność. osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. ważnego od nieważnego. masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. wycofanie się w swój świat wewnętrzny. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony. rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji. rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. 31 PODLICZBY Znaczenie poszczególnych podliczb 10/1 Odnowa. Częste zmiany. 18/9 Księżyc. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki. Należy je wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie. opóźnień i nieprzyjemnych emocji. sublimując swe pragnienia. gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. 13/4 14/5 Przeobrażenie (patrz: Długi Karmiczne). Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na „ułożenie kart". W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu emocji. tendencję do nadgorliwości. 16/7 Regeneracja poprzez klęskę (patrz: Długi Karmiczne). Wszystko po to. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. bogactwo dzięki szczęściu i talentom. Praktyczność.Wibracja liczby 77 Mądrość kosmiczna. gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. możliwość rozczarowań. mocy. smutek. że czujemy się winni. wyobraźni. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne. by służyć innym lub ich wykorzystywać. naukami ezoterycznymi. zawieszenie aktywności. Nadzieja. które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. posiadania. Utrudnia wybory. Przynosi więc trudne doświadczenia. Może to prowadzić do per32 wersji. 11/2 Inspiracja (patrz: Liczby-Mistrzowie). poczucie braku bezpieczeństwa. spełnienie. Powoduje. Opieka sił niewidzialnych. nadużyć. ale także ostrożność i powaga w zależności od sytuacji. ale także możliwość sukcesu. Nowy początek. Nowy cykl. a wraz z nimi właściwą im niepewność. Złudzenie. Często przynosi rozczarowania miłosne. intuicji. punktualność i dokładność. pozbycie się pragnień.

Możliwość otrzymania spadku. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. Lubimy podróże i zabawy. Liczne podróże. zmysł sprawiedliwości i mądrość. nieumiejętność wyboru drogi życiowej. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. Oznacza jakość. Pomoc w przedsięwzięciach. społeczne i materialne. Przyszłość osoby. Jeśli nasza postawa jest negatywna. 19/1 Odrodzenie. czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu. Życie wypełnione jest licznymi zmianami. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. Niespodzianki. 21/3 Sprowadza zasłużony sukces. 20/2 Przebudzenie. możemy zdobyć sławę i uznanie.. spotkania. Często kariera w dziedzinie komunikacji.. 25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia. Zwłaszcza. Zręczność. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne. blisko natury. Nie jest łatwo „stanąć na nogi" i ustatkować się. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi. Liczba niezwykle twórcza. realizacja (patrz: Długi Karmiczne). To człowiek. uparci. aby cokolwiek osiągnąć. Daje opiekę i otacza miłością. Sukces. a nasze lenistwo i bezwład powodują. utratę energii. Choć z opóźnieniem. oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. 24/6 Problemy uczuciowe. Jeśli reagujemy negatywnie. 28/1 Niespodziewane zyski lub straty. Sprzyja talentom literackim. 27/9 Wielka moc duchowa. Pomoc ze strony kobiet. powoduje ona trudne 33 stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. sprowadzamy na siebie konflikty. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń.ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną. Jest to liczba obowiązku duchowego. 22/4 Kontrola nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). 23/5 Wolność. Daje dużą wyobraźnię. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności. przedsięwzięcia się udają. Posiadamy trafność sądu. sława i uznanie. podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni. Podróże zagraniczne nam sprzyjają. będziemy działać według zasad. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. który „przegląda na oczy". gdyż lubimy błyszczeć. Konieczność nauczenia się używania swej wolności. Jeśli wibrujemy negatywnie. chaos myślowy. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. popisywać się. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. Posiadanie dużej rodziny. Niestety. budzi się ze snu. a oszukani — mścimy się. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. Ryzyko rozwodu. dharmy w tradycji hinduskiej. gdy życie nie toczy się tak. ale musimy być wytrwali. Brak stabilizacji zawodowej. nie kończymy nigdy zaczętego dzieła. spełnienie. będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. liczba ta spowoduje niezdecydowanie. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. harmonię. że pracujemy dla dobra ludzkości. 26/8 Cierpienie i nieefektywność działania (patrz: Długi Karmiczne). 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. Współpraca przynosząca zysk. otwiera się na Wiedzę. aby dalej się rozwijać. której możemy być pewni. zależy często od pomocy kobiet. Nasza wartość jest rozpoznana. nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami. receptywność i intuicję. fizycz34 pych i intelektualnych. Sukces wymaga poświęceń. stajemy się zazdrośni. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji. czasem z przygodami. u której pojawia się ta liczba. jakbyśmy tego chcieli. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie. w której trzeba ciężko pracować. że stajemy się okrutni. . pod warunkiem. ulegającą napadom wściekłości. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie. a także naturalny dar uzdrawiania. walczyć. także w dużych grupach.

31/4 Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. 35 32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny. między innymi finansowy. walka i procesy. władzę i zdrowie. Niewykluczone problemy seksualne. pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. przyjemności. Jeśli wibrujemy negatywnie. Jest to liczba postępu. co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. że możemy dokonać wielkich odkryć. Rzemiosło. inni przestaną nas rozumieć. impulsywności. aktorski. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji. która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu. zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru. rozpad spółki. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne. Komunikacja. Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca. skłonni do nadmiernej ekscytacji. Talent literacki. Rozczarowanie miłosne. by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego. 34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji. Pociąg do dalekich podróży. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów. sprowadza sprzyjające okoliczności. 36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków. walką. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. lecz posiada ona ogromną . pod warunkiem. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi. Praca za granicą. nieuczciwa i gwałtowna. Przynosi sukces. Jest to liczba wymagająca. Inwencja i oryginalność. bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. film. Rozwinięta" intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja. kierując się irracjonalnymi pobudkami. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci. nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. zerwania. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa. jak i o pieniądze. Pouczające podróże. że będziemy reagować pozytywnie. na które można liczyć. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. Daje wewnętrzną moc. Uważnie dobierać współpracowników. pomoc osób wysoko postawionych. zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. telewizja. co stworzymy. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni. Komfort materialny. Wymiana. Inicjatywa i mądrość. muzyczny. spełnienie i zysk. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces. Magnetyzm. będzie miało dużą wartość. zarówno jeśli chodzi o uczucia. 36 37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). literatura. Wszystko. daje szczęście w grze i spekulacjach. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości. Handel. 33/6 Służba uniwersalna. ryzyka. Kontrola nad emocjami (patrz: Liczby-Mistrzowie).29/11 Ważne znajomości. przerostu pragnień. miłość i rodzina. przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę. winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. czasem nieoczekiwany. gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. które opóźnią realizację naszych celów. Przewodnictwo duchowe. separacja małżonków. bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów. 30/3 Twórczość. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. by osiągnąć cel. co niesie los. Natomiast. trudnościami. to doświadczenia pojawiające się. radio. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. jeśli nie zrozumiemy własnych emocji. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom. niezdolni dostosować się do innych. wytrwałości i cierpliwości. będziemy żyć targani wątpliwościami. 35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. gdyż naszym atutem jest zaufanie. używająca wszystkich środków. Szczere przyjaźnie. a życie nasze zapełni się kłótniami. by nami zawładnęły. gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów. 38/11 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. nerwowi. Niebezpieczeństwo.

co prowadzi do rozstań i rozwodów. Natura szczodra. wczesne małżeństwo. Przyjdą wydarzenia. wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni. Wrażliwość. podziwu tłumów. towarzyskość i odpowiedzialność. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim. kiedy powinna mówić. dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości. Liczne związki miłosne. Uczuciowość. Szczęśliwy związek. jest znakomitym szefem. Lubi być w centrum zainteresowania. rozwody. ma skłonność do obżarstwa. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. wartości starych i przebrzmiałych. zachowująca dystans wobec otoczenia. w którym miłość jest dawana równo z obu stron. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. od dawna zaginionego lub niewidzianego. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół. ale powinien nad nimi dobrze panować. Ograniczenia. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. Zależność uczuciowa. Burzliwe przygody miłosne. natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność. które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. 43/7 Nadzieja i rozczarowanie. dwulicowość. a kiedy słuchać. ale trzeba zastanowić się trzy razy. Niewierność. romantyczna miłość. ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych. Uznanie. Jeśli jesteśmy otwarci na innych. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia. zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. Należy. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę. wielodzietność. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym. jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie. Woli życie spokojne. który lubi zmiany. Szczere przyjaźnie. Daje ona moc wewnętrzną. Wielka. 38 47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu. wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców. Niezależnie od wykonywanego zawodu. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. lenistwo. pasjonata. często ostro krytykowane przez otoczenie. Natura tajemnicza. na zrozumienie drugiego człowieka. dbałości o stan zdrowia. Kooperacja i przyjaźń. więc zawsze mieć precyzyjny . ale równocześnie działanie raczej pod wpływem uczuć niż rozsądku. przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo. surową krytykę. 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej. zdrada. Wpływ innych na nasze życie. Niepokoje emocjonalne. 37 42/6 Sześć jest liczbą miłości. niespodziewanym. uwodzicielstwo. Problemy rodzinne. Osoba. a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością. co ma związek z uczuciami. która wyraża tę wibrację. 44/8 Panowanie ducha nad materią (patrz: Liczby-Mistrzowie). Urok i magnetyzm. Nie należy wstępować w związek małżeński. 39/12/3 Rywalizacja. Potrzeba praktycznych rezultatów.dobroczynną moc. Może przynieść trwały. że tylko nasze życie jest trudne. Receptywność. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. ulegając chwilowym zachciankom. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. 41/5 Ta wibracja przynosi opiekę kosmiczną. porażki uczuciowe. nadużywania alkoholu i złego towarzystwa. Rozczarowujące związki i przyjaźnie. możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. Realizacja planów i spełnione nadzieje. 45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. wielodzietny związek małżeński. 46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. Protekcja. ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji. jeśli tylko nadarza się okazja. nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych. grozi nam nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby" i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie". 40/4 Ograniczenie. Pożyczki. niewrażliwość na cierpienie innych. Zerwanie. Jeśli jednak reagujemy negatywnie. mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć. Szczęście w miłości i w interesach. Wojna i pokój. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych. Ryzyko wdowieństwa. pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. stagnacja. które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe). Brak stabilizacji w życiu. naturę pioniera. jest gotowa dzielić się z innymi. Przynosi żałobę. kuszenie. pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. Osoba taka wie.

gorycz i depresję. często tych właśnie. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych. by ulżyć ludzkiemu cierpieniu. 56/11/2 Napięcie wewnętrzne. Ponieważ jesteśmy pod opieką. obmowy czy braku akceptacji otoczenia. Talent artystyczny. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. Porozumienie psychiczne (patrz Liczby-Mistrzowie). który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje. 49/4 Nauka ostrożności. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie. Jest to osoba. sportowa lub prawnicza. co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. Potrzebuje kontaktu z przyrodą. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. Zwłaszcza. Wystawia nas na walkę. Spokój ducha. ale i kruchości naszych przekonań. więc zapędzić w samotność. a przede wszystkim bliskości wody. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie. W miłości — ryzyko rozstań. co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą. narażamy się na zniesławienie. jesteśmy niezdecydowani. 57/12/3 Liczba zrozumienia. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa. a kiedy czekać. jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju. więc zamożny. Ryzyko skaleczeń. uczciwość. dyskusje. Miłość platoniczna. Trzeba zawsze pamiętać. doprowadzamy do powstania spisków. Dzięki tym przymiotom 40 . nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. zamachu. szczęście. Niebezpieczeństwo nadwagi. lecz trwałe. 55/10/1 Energia. ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy. 53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi. Konieczność respektowania praw życiowych. która sprzyja medytacji. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy. by chronić kogoś innego. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu. a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. dlatego. ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. Inspiracja twórcza. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać. głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. 54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia. dopuszczamy się oszustw. że słowem -kluczem „czwórki" jest praca. Staje się leniwa. Bogate małżeństwo i „światowe" życie. niewierności. gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. Nawet. raczej z rozsądku. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia. odrodzenie. Nagłe zmiany powołania. sprawiedliwość. 50/5 Wolność. 51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. 39 52/7 Przeciwnicy. byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi. a zdrowie pogarsza się. to lojalność. funkcjonalny dom. stanie się nerwowa i ekstrawagancka. że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. zazdrość. wywołujemy kłótnie rodzinne. Powinna być ostrożna i czujna. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami. a nasze poczucie obowiązku jest ogromne. Pociąga ją duchowa strona życia. 58/13/4 To. czujności i samokontroli. Nie rezygnujmy z siebie tylko. niespodziewanymi. muzyczny. kontrowersje. ale rzadko wprowadza je w życie. Walka i utrata pieniędzy. powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii. konfliktów. którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary. dobrą kuchnię. Miłość i przyjaźń. Nasze życie wówczas rozpada się. Pasja. Posiada. Ma zaufanie do siebie i wiarę. zależni od innych. Możliwa kariera wojskowa. Lubi dobre życie. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. częste zmiany pracy. błędy. nasz wysiłek jest bezproduktywny. ukryci wrogowie. która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. gróźb pod naszym adresem. tracimy energię. dba o zdrowie. Możliwe bogate małżeństwo. doprowadza do odejścia partnera. pełna nienawiści i zazdrości. jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej. rywalizacja. Lubi zmiany i podróże. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek. Woli być agresywna niż pasywna. Nie dajmy się. możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki.cel. dyscyplina i umiłowanie tradycji. Musi starać się rozumieć własne emocje. 48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. Groźba zranienia.

że jest w nas potencjał. Liczba niezbyt przychylna dla handlu. umiejętności przychodzenia im z pomocą. może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów. 69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej). Trzeba. Rozwijając dużą aktywność mentalną. Nie przywiązywać się do wartości materialnych. wewnętrzny niepokój. 62/8 Marzenie o miłości idealnej. 60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. akceptacja. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy. dar uzdrawiania. zdolności organizacyjne. 63/9 To ogromny potencjał współczucia. więc zawsze się zatrzymać. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo. więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną. z jakim dochodzimy do celu. że aby się odrodzić. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. nadużyć. staniemy się osobami wpływowymi. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa. braku miłości bliźniego. Dyscyplina. chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. bezowocność wysiłków. niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. ulegania pokusom. Zwłaszcza. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi. nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. Niezależność myślenia. że zmiana jest zasadą Wszechświata. 61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz. cierpliwość. Jak każdy dar. dzielić się nim z innymi. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu. uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości. Niestety.zyskujemy zaufanie innych. możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi. Konieczna jest też nauka relaksowania się. 41 wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. zapewnia ona sukces bez wysiłku. by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej. Autorytet i żarliwość. dojrzałości i wytrwałości. choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm. otwarcia na innych. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości. tendencja do gwałtownych rozstań. 67/13/4 Zapewnia dar przewidywania. ucieczkę od obowiązków. . jakie zapewnia ta liczba. którzy przychodzą nam z pomocą. podróży i finansów. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę. by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. 64/10/1 Odnowa. a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią. W sytuacjach wymagających zdecydowania. 59/14/5 Impulsywność. Trudne. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo. liczba ta. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym. 65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji. obsesyjność. Możliwa kariera literacka lub artystyczna. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych. Przed podjęciem decyzji powinniśmy. wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. wyrzutów sumienia. by go używać. zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie. które w konsekwencji prowadzą do samotności. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień. w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje. trzeba najpierw umrzeć. szybkich wyborów. także i ten wymaga. 68/14/5 Największym problemem jest tu Chaotyczność. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. dzięki wrodzonej inteligencji. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie. a zarazem umiejętność współpracy. 66/12/3 Miłość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć. by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów. choć zapewnia opiekę kosmiczną. niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. planowania i zapobiegania. nawiązywania kontaktów. że każda rzecz ma swój czas. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi. pozwalamy sobie pomóc. bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. pochopne działania.

który określił się jako indywidualność. Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. 72/9 Bogactwo. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia. 73/10/1| Silna wola i zaufanie. Tendencja do rozpraszania się. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. ostrożność i ambicja. może sobie pozwolić być wolnym. Dyplomacja. Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. 78/15/6 Liczba 78 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 12 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). 76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił. Konieczna jest uczciwość. determinacja i energia. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. by pokonać przeszkody. ambicji i silnym przekonaniom. opieka. niezależności. co zasiał. A ponieważ na 12 zamyka się cykl doskonały. medycyna oraz tych wszystkich. Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji. niepokój. by doprowadzić do harmonijnej współpracy dla potrzeb całej ludzkości (12). Siła. która uchroni nas od niepowodzeń. podejrzliwość. 77/14/5 Mądrość kosmiczna (patrz: Liczby-Mistrzowie). Dopiero teraz zbiera to. dynamizm. 43 .70/7 Poszukiwania. 41 71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej: 42 Człowiek (1). może założyć rodzinę i przyjęć na siebie obowiązki zawodowe (6). 74/11/11 Zyski i straty. więc i podliczby zakończymy na tej liczbie. wyraża się w twórczości lub prokreacji (3). spotyka wartości innych (2). komfort osiągnięty dzięki zręczności. Dużo wysiłku. Sukces. Zwłaszcza że w dacie urodzenia rzadko można spotkać podliczbę większą niż 78. komunikować się z innymi (5). uznanie. Ostrożność w związkach z ludźmi. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość. kosztować przyjemności życia. pracuje nad sobq i kieruje się ku swej wiedzy wewnętrznej (7). Zakończywszy cykl poszukiwania sensu swej ziemskiej egzystencji i określiwszy się od nowa (W/1) powinien zacząć dzielić się swq wiedzą inicjując innych do pracy nad sobą (11). które mają związek z żywnością lub higieną. zdecydowaniu. egoizm. Predyspozycje do show—bussinesu. Dystans. 75/12/3 Awans. Spełniony. groźba choroby psychicznej. Frywolność. zazdrość. kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny. Negatywnie — brak skrupułów. Następnie znajduje czas na refleksję nad swym doświadczeniem. Wibracja negatywna przynosi samotność. dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy. Poprzez pracę i zrozumienie materii jako bazy życia (4). pragmatyzmowi. Negatywnie — frustracja i destrukcja. ostrożność i dobra organizacja pracy. Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia. talentowi. Współpraca. lecz postęp jest zapewniony. zdobywa władzę nad rzeczywistością (8) i może dzielić się owocami swojej pracy z innymi (9).

jest lepsza niż tysiąc lat pobożności". plan naszej ziemskiej podróży. Tak więc mój sposób rozumienia numerologii nie jest ani jedyny. rozwija się przed nami mapa. Czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. Zrozumienie przyjdzie z czasem. który posiada każdy z nas. czyli dostęp do potencjału Czasu Teraźniejszego i poruszenie jego aktywności. Nawet jeśli nie rozumiemy do końca powodów. której nie możemy zmienić w naszym życiu. jakich problemów wewnętrznych były one materializacją. Dzięki niej. co istnieje. w miarę stosowania ich w praktyce. jaką możemy się posługiwać. Jak każde z wydarzeń w naszym życiu. Karta jest to zestaw danych zgromadzonych według planu analizy numerologicznej. Najtrudniejszym zadaniem adepta numerologii jest właściwa interpretacja karty. do odpowiedzi na zadane pytanie lub do analizy sytuacji lub zdarzenia stanowiącego przedmiot badania. zgodnie z naszym świadomym wyborem. I jeśli doszło do tego. a następnie zinterpretować je zgodnie z symboliką liczb odnoszących się do danego okresu w życiu. Wbrew pozorom są one bardzo proste i łatwe do zapamiętania. rozwijamy . nie spiesząc się z wyciąganiem wniosków. Zgromadziwszy wszystkie dane. na jaką zasługujemy. wymagająca intuicyjnej syntezy na podstawie danych wrzuconych do wewnętrznego „komputera". nie jest niczym szczególnie trudnym. Pierwsza część pracy nad kartą to ankieta i obliczenia. to znaczy. Wszystkim początkującym radzę powściągnąć nadmierny entuzjazm do rozwiązywania cudzych problemów i pierwsze interpretacje traktować bardzo ostrożnie. Podstawa wiedzy numerologicznej jest ta sama dla wszystkich metod wypracowanych przez pokolenia numerologów. takiej. że „chwila zgody na wszystko. podobnie jak obliczenie horoskopu astrologicznego. Nie przerażajmy się ilością działań matematycznych. A właśnie w poczuciu ciągłości TERAZ zawiera się możliwość kreacji naszej przyszłości. Trzeba starać się zrozumieć ich rolę w naszej ewolucji i odpowiedzieć na pytanie. jaką wszyscy posiadamy. To ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. Wymaga jedynie znajomości metod obliczeniowych i umiejętności ich zastosowania. który zawiera w sobie wszystkie liczby charakteryzujące osobę lub zdarzenie. Pozwólmy im popracować. Luisa L. karta. Anthony de Mello mówi. która jest przecież tylko odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. komu właśnie takie spojrzenie jest potrzebne. 45 przyjmijmy je na razie „na wiarę". Najlepiej jest zacząć od siebie samego i zrozumienia własnego losu. Zgoda oznacza przystąpienie do współpracy. że jest ktoś. przychodzi w odpowiedzi na nasz aktualny poziom ewolucji duchowej. zdobywamy wiedzę. Nauka ta jest jednak stale wzbogacana przez indywidualne doświadczenia. Zebranie danych do karty. ani najlepszy. a nie innego schematu.LICZBY ŻYCIA KARTA NUMEROLOGICZNA Wszyscy znamy z astrologii słowo „horoskop". które miały znaczący wpływ na nasz los. W numerologii rolę horoskopu pełni tzw. Mówi się: „opracowuję Kartę Numerologiczna pani X" lub „robię analizę numerologiczna Karty pana Y". Przede wszystkim należy wyłonić najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia. Podczas zbierania danych liczby wnikają w nas i zaczynają otwierać kolejne furtki do głębokiej wiedzy wewnętrznej. to data urodzenia. lecz nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. przystępujemy do interpretacji karty. LICZBA DROGI ŻYCIA Każde doświadczenie jest sukcesem. aż zaakceptowaliśmy rzeczywistość. Hay Jedyna rzecz. dla których używa się takiego. przetwarza je i wyłania z mroku nowe aspekty interpretacji. czy też powtarzały się one wiele razy. a więc do odsłaniania tajemnic osobowości i losu danej osoby. w czasie której dojrzewamy. że jednak piszę tę książkę. Każdy z nas przepuszcza przez swój wewnętrzny „komputer" dane podstawowe. także rodzaj wiedzy.

Wszystkie są dokładnie na naszą miarę.się. DROGA ŻYCIA Na początku charakterystyki każdej z liczb jest jej opis idealny. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami. spod jakiego znaku jest dana osoba. która z liczb jest LICZBĄ DROGI ŻYCIA badanej osoby. jakie napotykamy.05. która zapewni nam przetrwanie. W pierwszej połowie życia . że tego właśnie mamy dokonać. To one ukazują nam indywidualny charakter człowieka lub wydarzenia. że żadne z doświadczeń. w którym przebywa Słońce w momencie naszych narodzin. zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu. Liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia charakteryzuje drogę życiową — definiuje jakość tej drogi.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2 3. 29 i 11 jako podliczby pogłębiające analizę. a naszą zdolnością ich rozwiązywania. stanowiącego przedmiot naszego zainteresowania. suma cyfr zredukowanych: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia + + = DROGA ŻYCIA 18=(1+8) =9 05= 5 1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6 =20/2 W tym przypadku bierzemy pod uwagę liczbę 2 jako główną. że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja".metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA + + = + + = 47 18 5 1950 =1973 =1+9+7+3 =20/2 2. jak i o czekających nas nagrodach.suma cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie. Należy używać każdego z nich. że możemy dokonać lub co powoduje obawy i niedowierzanie. 46 tak dla numerologa pierwszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie. czyli suma pozioma wszystkich cyfr w dacie urodzenia. co przeczuwamy.metoda horyzontalna. z jakimi jesteśmy konfrontowani. To jest to. Wpływ LICZBY DROGI ŻYCIA można porównać do znaczenia znaku Zodiaku.metoda wertykalna: dzień urodzenia miesiąc urodzenia rok urodzenia DROGA ŻYCIA 2. objazdów czeka nas na naszej drodze. 1. pogłębiają interpretację i wychwytują ukryte przy pobieżnym badaniu aspekty karty. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać. 3. metoda horyzontalna: 18. Istnieje kilka sposobów obliczania Liczby Drogi Życia. Podobnie jak dla astrologa podstawową informacją jest to. by znaleźć jak najwięcej podliczb. Weźmy za przykład dane Jolanty Natalii PEPEL urodzonej 18 maja 1950 roku. oraz 20. Najważniejsze jest wiedzieć. 1. nie przerasta nas. ślepych uliczek. tym mniej błądzenia. Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać.

jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy. ekscentryczny i rozkojarzony. odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności. spełnienie. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego. złagodzeniem skrajności. które sprawia. one nie są za tobą. gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu. ale nie buduj muru wokół siebie. Lubisz aktywne życie. ale potrzebujesz afirmacji innych. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż. niż chcesz się przyznać. umiesz prowadzić innych. gdy widzisz już. jaką zmierzasz. Jest to droga sukcesów i awansu. Żyj teraźniejszością. Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji. a talent organizacyjny — w despotyzm. które niesie ze sobą dana wibracja. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. co otrzymać powinien. musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. być otwartym na rady twoich współpracowników. Dobrze by było. szefem. potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości. jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. zrealizować zamiary. co może stać się przyczyną wyobrażania sobie. natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. one są w tobie. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczmi. Jesteś urodzonym liderem. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi. Gdy ci się coś nie udaje. Aby zostać autentycznym liderem. że były niesłuszne. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo. Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu. nauczyć się słuchać. które wyraża się w unikalnych aktach twórczych. gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. czyli kimś. jak i pozytywne. twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem. Pamiętajmy. Robisz wszystko według własnych pomysłów. a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. Jesteś wrażliwy bardziej. Dlatego nie porównujmy się z innymi. chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam. obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją. jaki popełniłeś. stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości. realizacja Jest to droga pionierów.na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. Opieraj się tylko na sobie samym. określić własną indywidualność. która rozwija ich możliwości. nie do końca przemyślanych. stajesz się agresywny. nerwowy. szefem. na której możesz spełnić ambicje. Aby wykorzystać możliwości. wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów. 48 DROGA ŻYCIA No. ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. że jesteś tak bardzo inny. zarozumiały. przewodnikiem. . Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności. cech czy rodzajów trudności. lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania. Każdy z nas otrzymuje to. zapewniasz im pracę. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy negatywne. musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości. nie wychylaj się bezustannie w przyszłość. Nie ma niepodważalnych autorytetów. 1 PIONIER Akcja. i nie ma lepszych lub gorszych liczb. może lepszy. zanim nie dokończysz tego„ co za49 cząłeś. jak i sprawami swojej rodziny. by spełnić cel swego wcielenia. dla każdego z nas inne. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych. podjętych na fali entuzjazmu. entuzjazmu i niecierpliwości. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby. 1. do którego dążymy. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych. Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają. że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program. wyzwalać ich twórczą aktywność. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy. za kim inni podążają nie pod presją strachu. osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności.

kontakt z naturą. pasywnie. służy za ekran ochronny. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. układ krążenia i oczy. nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. lojalnym przyjacielem. które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu. wylewny. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu. masz niezliczone talenty. przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji. tzw. a także urodzonych doradców. uległość. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam. Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne. Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. niestałość. którzy chcą pomagać innym. nadmierny introwertyzm. dialog. równowaga Droga współpracy i przyjaźni. twórczość. We wszystkich dziedzinach. które zatrzymują cię w miejscu. łagodną. Jesteś znakomitym słuchaczem. umiejętność słuchania innych. gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. szarych eminencji. założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci. umiarkowanie. pracy w zespołach. Liczba 2 jest liczbą współzależności. 2 WSPÓŁPRACOWNIK Współpraca. jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa. harmonią i ciszą. system nerwowy. Sprzyja artystom. która często odczytywana jest jako chłód. „dwójki" znajdą swe właściwe miejsce. podporządkowanie. DROGA ŻYCIA No. niezrównoważenie. które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej 51 osobowości. umiesz więc podtrzymywać ducha grupy. pomoc socjalna. ale także tym. Jesteś z natury osobą wrażliwą. wesołą. empatia. którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji. Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych. przyjaźń. Żyjesz beztrosko. Jest to droga wykonawców czyichś planów. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte. jesteś lubiany przez otoczenie. serce. by poznać cię naprawdę. Twoja rezerwa. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany. gadatliwy i natrętny. gdzie niezbędna jest intuicja. szczerą i optymistyczną. jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. na której możesz osiągnąć sukces i harmonię. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym). uczuciową. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami. Jesteś ekstrawertykiem. gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. co robisz. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny. Pola twojego działania to medycyna. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. mediatorów. Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość. wiernym. biura matrymonialne. zdecydować się na cokolwiek. utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. „umierasz". Jesteś osobą towarzyską. ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. psychologia. posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego. Zarażasz innych swoim entuzjazmem. literackie lub poetyckie. 3 ARTYSTA Szczęście. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. płodność. leniwie. Posiadasz naturę artystyczną. Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów. Żywisz się spokojem. . Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. jesteś nieszczęśliwy. zdolności adaptacyjne Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg. talent mediatora i doradcy.Słabe punkty. współpracy. ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje. przyjazną. Ratunkiem dla ciebie jest spokój. cisza i odpowiednia dieta. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. inwencję i wyobraźnię. DROGA ŻYCIA No. często stajesz się kolekcjonerem. 50 gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. lecz raczej z braku refleksji. psychiatria.

sposobu urządzenia. chwalipiętą. „Czwórki" są niezastąpione we wszystkich dziedzinach. kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną. planowania. wystrój wnętrz. obsesyjną. Dlatego . W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie. o który dbasz. tarczycę i system trawienny. pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę. Nawet pozytywnie wibrujące „trójki" z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności. które nie pozwalają na zmiany. precyzji. które wymagają metodyczności. byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu. To prawda. psując nastrój przyjęcia. natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. jesteś praktyczny. analizy i organizacji. Mimo pewnej nieśmiałości. czyli jego ograniczeń. organizacja. co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi. przesiąkniętą rutyną. co robisz. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką. Jesteś plotkarzem. Lubisz łatwe i lekkie życie. gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu „cztery" — poczucia istoty stabilnej konstrukcji. Mogą być także znakomitymi adwokatami. a potem wziąć się do pracy. Posiadasz silną wolę. Omijasz komplikacje i wszystko. Twoja zachowawczość. Będziesz angażować się w sprawy. systematyczną pracą przynoszącą owoce. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół. która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom. utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie. nietolerancyjną. To jest tak. W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy. ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość. ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. umiesz wyrażać swe uczucia. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. fanatyczną. zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego. literatura. pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina. choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji. należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe. wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd. komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne. Odnoszą sukces wszędzie tam. postępować metodycznie. kości. jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów. Jeśli chodzi o zdrowie i ciało. Jesteś osobą lękliwą. wysiłek. DROGA ŻYCIA No. że ta droga wymaga dużo wysiłku. Masz umiejętność analitycznego myślenia. możesz stać się osobą leniwą. Rzadko się mylisz. czasem graniczącą z uporem. organizować życie. znerwicowaną. odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom. skuteczną. organizowania. następnie zebrać odpowiednie środki. dostrzegania szczegółów.Jesteś osobą oryginalną. Ważne jest dla ciebie. wykorzystujesz innych. Stajesz się nerwowy. handlowcami. stawy i krążenie krwi. wytrwały i uczciwy we wszystkim. zbyt ambitną. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem. szukać ideału. gdyż jesteś lojalny. Jeśli jesteś „czwórką". niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. które nie są tego warte. wierny i odpowiedzialny. 52 I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie. a więc utrudniają rozwój. rzemiosło. „Trójki" spełniają się w zawodach. co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. Można ci zaufać. gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji. jakim ma służyć. Lubisz być wyróżniany. kończyć zaczęte i rzeczy. często przesadnie. 4 BUDOWNICZY Twórcza praca. zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. umiesz jasno widzieć swoje cele. radość życia i harmonię. gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność. Masz cudowną zdolność do regeneracji. by się na nim wzorować. gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą. struny głosowe. co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. które wymagają mobilności. ograniczenia. czyli budować rzeczywistość od podstaw. jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby. Cenisz duże towarzystwo. jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. planu wnętrza. aktorstwo.

prawo i sprawiedliwość. możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu. Jesteś skłonny do ryzyka. Jesteś osobą ekspansywną. muszą być zauważone przez innych. Obydwa warianty „piątki" mają za zadanie rozstać się z przekonaniem. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. wielu przy godach (także miłosnych). Masz naturę idealistyczną. służba. lękającą się zmian. Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus. Roztaczasz miłość i ciepło. Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania. duchowych. gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. czy się nie mylą. nowych znajomościach. Jest to droga. towarzystwo. Żyjesz w napięciu i niepewności. wolność. że partner. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym. Możesz być też osobą nieśmiałą. Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. sprawiedliwości. zmysłową. łagodną i czarującą. a także w szkolnictwie i w sporcie. odpowiedzialność. zabawę. że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji. Są pełnymi fantazji pisarzami. zaakceptowane. jak i zainteresowaniach. Skutecznie działają w reklamie. doświadczenia. wyruszyć w nieznane. droga tolerancji. oczekiwać na oceny i reakcje. rodzajem i wymaganiami życia i pracy. 6 NAUCZYCIEL Miłość. zmienną. umiejącą szermować argumentami. miłość i seks. Dlatego osoby z programem. a zaczyna wolność innych. że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna. doświadczenie. zazdrosne. harmonia. Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian. nie naruszać ich terytorium.„czwórki". które chcą "przebudować świat". DROGA ŻYCIA No. różnorodności życiowych doświadczeń. sztuka. systemem nerwowym i ciśnieniem. Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. 54 Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł. kochane. podobnie jak ty. Jesteś zachłanny na życie. Masz dar analizy. 53 DROGA ŻYCIA No. Potrzeba wolności jest dla "piątek" tak silna. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu. Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych. Że aby zaistnieć. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. posiadasz niespożytą energię. Negatywnie wibrujące „piątki" są posesywne. perfekcji i odpowiedzialności. zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków. gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń. osoby stare i ułomne. Dojrzeć do prawdy. być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków. lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie. choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. do końca. by zrozumieć. pełną kompleksów. że to. oratorami. rodzina. Jesteś wierny pod warunkiem. . pięć" często doświadczają w sposób ekstremalny. uwodzicielską. co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. dokonywania wyborów. przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych. zmiany. 5 WĘDROWIEC Siła życia. która symbolizuje miłość i partnerstwo. niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji. mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach. której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych. przystosowania. „Piątki" miewają problemy z nosem. Lubisz literaturę. mięśniami. stajesz się nieobliczalny i wybuchowy. zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji. wahającą się za każdym razem. pełną erotyzmu i fantazji. podróżach pełnych odkryć. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę. gdzie się kończy ich wolność. Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie. by sprawdzić na sobie samym. na której uczysz się podejmowania decyzji. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie. egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych. dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. a nie błyskotliwa erudycja. „Piątki" muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie. które przyciągają dzieci. handlu. dynamiczną. zarówno w relacjach z innymi ludźmi.

ale twoim sercem kieruje rozsądek. zwycięstwo nad samym sobą. pedagogicznej czy też artystycznej. sama szuka często ochrony i protekcji. wymagające.który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Jeśli jej nie znajduje. która daje oparcie innym. z tzw. potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie. zaniedbane. jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością. religijnej. a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). domowej sytuacji. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera. brak wiary. cierpiały. jesteś często osobą błyszczącą w to56 warzystwie. nieufność. która sprawia. Jako negatywna „siódemka" jesteś osobą lekceważącą. Natomiast osoby wibrujące negatywnie. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim). ludzi i sytuacji sprawi. Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki. Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja. Swe uczucia często skrywasz. Masz bardzo silne potrzeby seksualne. nerki i układ moczowy. by „zgasnąć” w intymnej. będąc liczbą przyporządkowaną materii. że są nie rozumiane. potrafisz być całkowicie wiemy. zazdrościły. Dlatego też ta sama „szóstka". Jesteś partnerem. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję. przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki. Brak ci autentycznej wiary w siebie. że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie. będą nieznośne. zatapiając się w swym wnętrzu. Uczyć się być pokornym. co robisz. gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. lojalność i mądrość. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia. dobrowolne lub nie. a więc te. podporządkowanie życia pracy naukowej). Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. Jeśli Wibrujesz negatywnie. którzy czując twoją uczciwość. wiara. że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. umieć widzieć siebie w całości. intelekt. a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie. z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. wojskowej. Musisz przełamać swój dystans. Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów. co oznacza. obrażały się. nieuczciwą. sam znajdując przy okazji podporę uczuciową. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do za55 łożenia rodziny. Równocześnie „siódemka". ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i . Łakomstwo może prowadzić do otyłości. oczekują od ciebie pomocy. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6. że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. Niestety. a nie jako całość. trudne we współżyciu. resocjalizujesz. będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. 7 FILOZOF Wiedza. politycznej. DROGA ŻYCIA No. zmusza do poznania jej dogłębnie. pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. Bardzo ważne dla „szóstki" jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. Będą krytykowały wszystkich i wszystko. tracąc jego smak. Bezpieczeństwo materialne. chyba że spotkasz kogoś. struny głosowe. przeżywa życie śniąc je. jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. alkoholizm lub narkomanię. Będą nieodpowiedzialne. We wszystkim. Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze. W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło. na jego jakość. klanu. nauczasz. Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. sekret Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne. Zamiast krytykować — wpajasz ideały. władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej. Lgną do ciebie ludzie z problemami. który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. zamkniętą w sobie. Droga ta może być drogą sławy. dystans. gotowe zamęczyć innych swą czułością. Możesz robić wrażenie osoby obojętnej. którego będziesz przywódcą i opiekunem. drogą wiary (np. nieczułe lub przeciwnie. tzn. kontemplacja. zamiast żyć naprawdę.

Jesteś znakomitym. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci. często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny. by wyczekać na moment sukcesu. nie trwonienia jej bez potrzeby. Zamiast tworzyć. że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. Ważne jest dla ciebie. „Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy. Możesz tyranizować otoczenie. Dlatego też wśród „ósemek" spotyka się wielkich mistyków. że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. We wszystko. w sensie ogólnym. Pełnisz rolę ojca. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych. astrologia. sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski. a więc i doświadczania jest w tobie tak silne. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją. nigdy nie będziesz się czuł pokonany. zimną i bezkompromisową. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród „siódemek". DROGA ŻYCIA No. Musisz uświadomić sobie. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna". Realizując negatywną wibrację „ósemki". Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm. będziesz wprowadzać destrukcję. które poddajesz nieustannej analizie. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii. masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. twardą. pieniądze. by sytuacje były czyste i jasne. co robisz. nie znosisz być zdradzany. stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje. by zostały wykorzystane jej zdolności . że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi. medycyna. Jesteś osobą praktyczną. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. Pragnienie poznania. będziesz osobą goniącą za pieniędzmi. wkładasz dużo pasji. interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka. co masz i co wiesz. Przeszedłszy ten próg zrozumienia. przywództwo. często samotnemu. popycha cię do mnożenia obowiązków. a poczucie. posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania. nauczyć się respektować innych. co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem". ale gotowy dzielić się z innymi tym. lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. najważniejsze jest. 8 ŻNIWIARZ Władza. Jesteś niezależny. Wśród „siódemek" spotyka się też wielu uzdrowicieli. lojalnym szefem. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. marzycielskość i intelektualizm „siódemki" nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań. odbiorcą przekazów z innych wymiarów. na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu. a to co robią jest oryginalne. Chcesz być doceniany i podziwia58 ny jako głowa rodziny. podekscytowania. ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. gdzie niezbędna jest umiejętność 57 analizy. W każdej dziedzinie. Twojemu życiu. Słabe punkty to: kolana. filozofia. atmosferę zazdrości. że masz zdolności do interesów. mistycyzm Jest to droga autorytetu. którzy pomimo dystansu. Wszystkie te cechy sprawiają. obok książek i własnych myśli.szacunku otoczenia. jaki stwarzasz. stawy. środkiem do realizacji celów. które nic nie robią połowicznie. problemów finansowych i ryzyka. a także. bez podtekstów. jaką uprawia „ósemka". Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. Kochasz z pasją. wymuszać posłuszeństwo. realizacja. a zdolności muzyczne są często twoim udziałem. choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. towarzyszy sztuka. okrutną. zbliżą się do ciebie. skuteczne i humanitarne. że panujesz nad sytuacją. wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. czasami system nerwowy. nogi. wyboru kierunku studiów). Będąc z natury wierny. nietolerancji. siły woli i pieniądza. Dla „siódemek". psychologia. a także wystarczającą wytrwałość. życie z jego podstawowymi wartościami. bezustannie oceniać innych.

tych. notariusz. że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości. intuicja Ci. kompozytorami muzyki sakralnej. wiedząc. „Jedenastka" ma obowiązek inicjowania innych.przywódcze. Jest to jedna z lekcji „dziewiątki" — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak. m. intuicji. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. Wśród „dziewiątek" można spotkać także hipnotyzerów. ideał. służenie innym Droga misjonarzy. odporność na stres i konkretny cel. tolerancję. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością. uwaga i altruizm. dyrektorami przedsiębiorstw finansowych. otwartość. psychologii i filozofii. DROGA ŻYCIA No. Są znakomitymi adwokatami. czułym i uważnym partnerem. in. Wszystkie zawody takie jak: chirurg. doskonała organizacja. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne. stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. metafizyka i okultyzm. w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. dobroć. lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo. Pracujesz na niego bezinteresownie. że ani nie przeżywasz własnego życia. by wzbogacić innych swoją wiedzą. Chcesz zbudować nowy. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. Słabe punkty. którą nagromadziła w wielu poprzednich 60 wcieleniach. komu można pomóc. otwartość. co czynisz dla ludzkości. która sprawia. pewna i precyzyjna ręka. którzy podróżują. tym więcej trudności napotykamy. Zarówno wibrując pozytywnie. którzy tego potrzebują. magów. niemoralną. społecznych. Jest to droga ideału. policjant. gdyż „dziewiątki" przychodzą na ten świat. że jesteś kochany. „dziewiątki" są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie. Jako pozytywnie wibrująca „dziewiątka" jesteś dobrym. 9 MISJONARZ Talent. ani nie pomagasz wszystkim. będą wyśmienitym polem do działania dla „ósemki". którzy wibrują pozytywnie. jest pasywna i kłamliwa. równowaga i dociekliwość powodują. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną. by służyć ludzkości. dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. wewnętrzne narządy płciowe. malarstwo. osobą światłą i wykształconą. gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. rozmach. natchnienia i oryginalności. teatr. Pociągają cię poszukiwania intelektualne. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. szczodrość. a komu nie. 59 Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta. To bilans z poprzednich wcieleń. dzielenia się wiedzą wewnętrzną. lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych). że wszystko. układ krążenia i gardło. jeśli chodzi o ciało. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. „Dziewiątki" są wspaniałymi artystami. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata. . jak i negatywnie. a także. kino. prawnik. lepszy świat. która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia. w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia. lękliwa. albowiem rezygnując z własnego rozwoju. że „dziewiątki" odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych. Staje się nieśmiała. Ulega wpływom. mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. chirurgami. Umiejętność oceny i obserwacji.. ekonomista. ewolucja i penetracja nowych obszarów życia. inspiracja. to: nerki. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania. nie mamy czym dzielić się z innymi. identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. DROGA ŻYCIA No. taniec. Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii. idealistą. Niecierpliwi się. a także pracy dla celów grupowych. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne. 11 WIZJONER Wizjonerstwo. bankier.. Jesteś humanistą. by nie zapomnieć o sobie. Jesteś osobą pełną współczucia dla innych. posiadasz dużą intuicję. ich dziedziny to muzyka. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić. media i słynnych okultystów. Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy. uniwersalność. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę.

Musisz jednak unikać przepracowania. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą. „Jedenastki" mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie. nerwowa.. że są poszukiwanymi towarzyszami. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych. mylisz miłość z nienawiścią. w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. wychowawcą. sprawia. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych. Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Często prowadzi to do destrukcji. lekarzem. egoistyczna. Mimo że „jedenastka" posiada dużą odporność psychiczną. Choroby często dotyczą żołądka. okultystów. nieobca jej jest depresja. Masz żywy charakter. możesz być wspaniałym nauczycielem. Niekonwencjonalna jedenastka" może przeżyć najróżniejsze formy miłości. Negatywna „jedenastka" jest napięta. a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. Metafizyczny kontakt. co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią. dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne. Opanować swój despotyzm. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać. gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. naruszasz wszelkie prawa i reguły. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. wyższa inteligencja. Niestety. Jeśli wibrujesz pozytywnie. w jakim kierunku należy iść. szczerą. głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko. że widzisz to. Jeśli wibrujesz negatywnie. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne. Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy. uczciwą. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. Jesteś osobą pomysłową. żądna władzy i posesywna. Potrafi osiągnąć każdy cel. a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów. które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. która daje ci oparcie. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. które może spowodować rozchwianie emocjonalne. gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego. 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. 61 W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. . psychologiem. gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia.. matematyków. czyli np. Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku. z powodu złej gospodarki energią. postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. czego nie dostrzegają inni. twoje plany przekraczają twoje możliwości. stajesz się despotyczny. wyprzedzających epokę. nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. DROGA ŻYCIA No. oraz mediumiczność zapewniająca przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. pisarzy. Prowokuje sytuacje. 22 ARCHITEKT Moc wewnętrzna. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. samolubny. Podobnie jak „jedenastki" — osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji. twórcą rzeczy zupełnie nowych. astrologiem lub. jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia. twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. Posiadając inspirację i inteligencję „jedenastki".Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze. rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek". Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych. przepracowania się. Stajesz się nieczuły i obojętny. Wielu wielkich polityków. gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. nie słuchasz nikogo. mistrzem duchowym. jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni. Nauczyć się prowadzić dialog. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi. Dążąc do stabilizacji rodzinnej. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem. a oryginalność zamienia się w ekscentryczność. umieć dawać i brać. nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią. nie walczyć i nie manipulować innymi. geniusz konstrukcyjny Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. numerologiem. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji.

Można w tym roku oczekiwać sytuacji zmuszających do poważnych wyborów zwłaszcza dotyczących rodziny i związków uczuciowych. Można więc w tym roku oczekiwać wielu głębokich zmian zarówno w skali makro. Motyw przewodni "piątki" to ZMIANA. która opisuje jego miejsce w cyklu przemian. że wszelkie zmiany przebiegać będą bez zbędnych konfliktów. uwolnieniem od hamujących nasz rozwój uzależnień emocjonalnych. Dla wielu z nas będzie to rok odkrywania samych siebie i niespodzianek w tej dziedzinie. kiedy wraz z datą urodzenia otrzymujemy przekaz energetyczny w postaci wibracji Liczby Drogi Życia. uruchamia się specyficzny. wyznaczany Cyklami Życia i jego Punktami Zwrotnymi. zgodny z naszym indywidualnym cyklem życiowym. w nowej dziedzinie lub po prostu na inny sposób. społecznych i materialnych Odrzucimy krępujące nas więzy konwencji i wyznaczonych granic tego. Rok 1994 wyraża się więc poprzez wibrację liczby pięć (5/23) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. w którym się urodziliśmy. ALTRUIZM.. RUCH. Będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. Z chwilą. konwencji. 6. indywidualny rytm naszego życia. U. by uzyskać akceptację otoczenia. na obcym gruncie. kim mamy być i jak żyć. zaakceptować doświadczenia nabyte w poprzednim roku aby odnaleźć nowe spojrzenie na swoje miejsce w świecie. rozpoznanie najgłębszych potrzeb emocjonalnych i zmysłowych. tydzień.) znajdujemy redukując wszystkie cyfry do liczby prostej. . MIŁOŚĆ i SEKS. wymianę i przenoszenie informacji lub towarów. rok oraz kolejny etap naszej wędrówki wyznaczony istotnymi datami. wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne. Motyw przewodni „szóstki" to SYMETRIA. nawet jeśli rozmowa miałaby trwać bardzo długo. Dążenie do harmonii sprawi. TOLERANCJA. Dla wielu z nas rok ten oznaczał będzie życie w nieustannym ruchu. nie pozwalając na zmiany. RODZINA. Jak już mówiliśmy. układach. będzie wyrazem naszego indywidualnego cyklu uczestniczenia w procesie przemian. burzenie naszych osobistych i zapożyczonych mitów. Będziemy musieli zbudować różne rzeczy od początku. np. PRZYSTOSOWANIE SIĘ. Dla osób. podróży. Pracować nad so62 bą tak. rok ten będzie najprawdopodobniej trudny. Rok ten będzie znaczący dla naszych spraw uczuciowych. uzależnieniu ekonomicznym lub po prostu przyzwyczajeniu. Poczucie straty rekompensowane będzie poszerzeniem wewnętrznej wolności. WOLNOŚĆ. dostosowany do naszych aktualnych potrzeb. związki oparte na sztucznych podstawach. U.Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22. Rok 1994 będzie testował także naszą zdolność do przystosowania się wobec głębokich i nieuchronnych zmian. No. HARMONIA. TWÓRCZOŚĆ. Tworzyć na skalę uniwersalną. zauważać i rozumieć innych. I od tej chwili każdy dzień. No. 5. dzielić się. Nauczyć się odpoczywać. zareklamowania się i zdobycia akceptacji w nowym miejscu. miesiąc. Dla roku 1995: 1+9 + 9 + 5=24 2+4=6 Rok 1995 jest R. Możesz spełnić się w każdej dziedzinie. ROK UNIWERSALNY Każdy kolejny rok ma swoją własną wibrację wyznaczoną przez liczbę. miesiąc i rok. z myślą o ludzkości. wpisujemy się w pewien rytm zjawisk. tak wielki jest zakres twoich możliwości. będziemy od nowa zmuszeni do sprzedania siebie. układy i związki między ludźmi ulegną rozpadowi. które zbudowały swoje poczucie bezpieczeństwa na kruchych podstawach i pragną bronić swej zdobyczy. rok 1994: 1+9 + 9 + 4 = 23 2+3=5 Rok 1994 jest R. Liczbę ROKU UNIWERSALNEGO (R. Umiejętność określenia liczb Roku Uniwersalnego i Roku Osobistego jest niezbędna do obliczania Cykli Życia i Punktów Zwrotnych. mogą się rozpaść. Rok 1995 wyraża się więc poprzez wibrację liczby sześć (6/24) i należy go interpretować zgodnie z jej symboliką. Znalazłszy się w polu jej oddziaływania. a także wielu polityków i historyków.. ROK OSOBISTY Dzień. strachu. Niepotrzebne lub opierające się na fałszywych podstawach struktur 63 ry. jak i w nas samych i kolejach naszego losu. to jakby fala radiowa wyemitowana przez niewidzialną stację nadawczą. Należy więc przemyśleć swoje wątpliwości i problemy. Przyczyną rozkładu będzie poszukiwanie naszej prawdy wewnętrznej. U.

Na przykład dla Jolanty ur.O.O. * Rok Osobisty to rok słoneczny. oparte na pełnej równowadze potrzeb i pragnień.O. nie zakłócone żądzą posiadania. zbudować od nowa związki uczuciowe i układy bardziej oficjalne.. Zwłaszcza powinniśmy się pozbyć uprzedzeń wobec „obcych" . Nowe związki mają szansę stać idealnie harmonijne. będzie mogło rozwijać się pomyślnie tylko pod warunkiem akceptacji odmiennych poglądów i dążeń. i porozumienia dla wspólnego dobra. 18 maja rok 1994 będzie ROKIEM OSOBISTYM No. * Rok Uniwersalny trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia. Neutralność i tolerancja pomoże nam odnaleźć swoje miejsce w życiu. nawet gdyby rozmowa miała trwać bardzo długo. w jakiej rozgrywać się będą kolejne odsłony naszego losu. jeśli będziemy skłonni raczej dogadywać się ze sobą niż walczyć. nawet bolesne.05.05.Rok 1995 będzie testował naszą zdolność do tolerancji i akceptacji świata takim.. zależy od naszej wibracji osobistej. Jest to liczba ROKU OSOBISTEGO (R. 1 i trwa od 18.) + + SUMA liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia liczba roku kalendarzowego R. jeśli społeczeństwa jak i elity podejmą wysiłek zrozumienia innych. 1/10 liczba dnia urodzenia liczba miesiąca urodzenia Liczba roku kalendarzowego 18 = 1 +8 =9 5 =5 1+9 + 9 + 4 = 23 = 5 2017 2 + 0 + 1 +7 = 10 10 = 1 +0 =1 SUMA R. 64 Obliczanie liczby Roku Osobistego (R. ale ten wysiłek się opłaci. To. skutki okażą się zbawienne i trwałe.dotyczy życia politycznego i społecznego. który trwa od urodzin do urodzin. w którym się urodziliśmy. Będziemy musieli także podjąć zasadnicze decyzje dotyczące naszej pracy zawodowej. małostkowych lub nieprzemyślanych. To samo -z zachowaniem proporcji. Lub działanie na liczbach uproszczonych: 9 + 5 + 5 = 19 = 10= 1 Rok 1994/95 jest Rokiem Osobistym No. przed nami wybór zakresu odpowiedzialności i kierunku rozwoju. Brak tolerancji.osób czy społeczności inaczej myślących lub różniących się od nas obyczajami i poglądami. Będziemy musieli zrezygnować z wielu swoich resentymentów i poglądów. czym rok ten będzie dla nas. jaki jest. będą dla nas wówczas źródłem głębokiej satysfakcji. Jest to ogólna charakterystyka roku. atmosfera. Dla wielu z nas może to być trudne. zawiścią czy zazdrością. zaborczość i żądza władzy właśnie w tym roku mogą doprowadzić do wydarzeń szczególnie niepomyślnych a nawet tragicznych.1994 do 18. czyli od liczby dnia i miesiąca.O. jaką rolę przybierzemy w tak zaprojektowanych dekoracjach. w tym roku pojawi się szansa odnowienia i oczyszczenia struktur politycznych i systemów sprawowania władzy.1995. Z drugiej strony. . które dodajemy do liczby Roku Uniwersalnego.). Otrzymana w ten sposób liczba symbolizuje to wszystko.

Będziesz w centrum zainteresowania.O. Przyszedł czas na nadanie formy twórczym zamysłom. dzięki któremu będą odporne na wstrząsy w późniejszych latach. Być może trzeba pociągnąć dalej pomysły z poprzedniego roku. co zaplanujesz w tym roku. czasem się mylisz. w pracy. 5 . Stajesz się bardziej pasywny. Wibracja R. będzie godne realizacji i korzystne dla ciebie. 1 Masz za sobą rok poważnych przemian zarówno wewnętrznych. Bardzo wrażliwy i romantyczny. ale pod warunkiem. Przez cały ten rok prowadzi cię Słońce. Możesz dokonać tego na każdym polu i w każdej dziedzinie — zależnie od twoich predyspozycji. To. co teraz stworzysz.. kim byłeś dotąd.W ten sposób możemy znaleźć numer każdego ROKU OSOBISTEGO z przeszłości lub przyszłości. w miłości albo na polu literatury. zwana jest przez astrologów planetą wielkiego szczęścia. Wibracja liczby 3 oświetla cię jak blask reflektorów na scenie. da nadzwyczaj obfity plon. Potrzebujesz ich jak tlenu. co nowe. w którym możesz nawiązać poważny romans lub zawrzeć związek małżeński. mogą okazać się nieco wymuszone. inne zaskoczyły cię lub sprawiły ci ból. ROK OSOBISTY No. solidny i trwały. Polecam zwrócenie uwagi na podliczbę. Zwykle wymaga to współpracy z innymi. spektakularny sukces. wprowadzać nowatorskie rozwiązania związane z twoją pracą lub zainteresowaniami. Liczba R. Związki powstałe w tym R. Stwarzasz swój świat. konsekwencją. który będzie przynosił profity przez długie lata. Jeśli wszystko do tej pory szło dobrze. Budujesz solidne podstawy dla swojej przyszłości. istnieje więc groźba. ROK OSOBISTY No. spółki. świecisz więc jasnym blaskiem. że możesz roztrwonić zarówno zdobycze materialne. 66 ROK OSOBISTY No. Jest to rok. i to nowych nie tylko dla ciebie. Ta wibracja da ci siłę i wolę. narzucone przez okoliczności. rozpoznajesz swoje potrzeby emocjonalne i. jak i zachodzących na zewnątrz ciebie. odwagę i moc realizacji planów. jak uczuciowe i intelektualne. Niektóre dokonały się zgodnie z twoją wolą. zaprzepaścić szanse. inicjatywę. że naczynie nie jest puste. przyciągając do siebie innych. 4 obdarza cię wielką cierpliwością. związki. w naturalny sposób obejmując przywództwo w rodzinie. Także ty nie będziesz już tym. skoncentrowany raczej na drobiazgach niż rozległych działaniach. No. na podstawie której dochodzimy do liczby głównej (np. Charakterystyka wibracji podliczby przyniesie wiele dodatkowych informacji i pozwoli na głębszą interpretację Roku Osobistego. plany. trudzisz się bez oczekiwania na szybki. ROK OSOBISTY No. przyporządkowana tej wibracji. ROK OSOBISTY No. co i jak się wydarzyło jest to nieodwracalne. Niezależnie od tego. ale równocześnie musisz bardzo uważać na to. co mówisz i robisz—ta rola to twoja wielka szansa na sukces. 4 W tym roku będziesz musiał ograniczyć rozrywki i przyjemności dnia codziennego i zająć się pracą. świadomością celu swego działania i pokorą. musi być interpretowane w kontekście Cykli Życia i jego Punktów Zwrotnych. podatny na wpływ z zewnątrz. śmiało przystąp do spełniania swoich marzeń otwórz się na wszystko. miłość. i teraz błyskotliwa iskra twórcza przybiera postać ciężkiej. Masz w tym czasie również skłonność do przesady i rozrzutności. nie bój się więc zmian. 65 Zbadanie tą metodą swego dotychczasowego życia pokaże nam. w którym dojdzie do głosu twoja potrzeba wyrażenia samego siebie. To. 3 Planeta Jowisz. współpraca. a w każdym razie masz potrzebę. by tak było. bardziej bierny niż zwykle. wyjątkowy. o których będzie mowa w następnych rozdziałach. rozwiewania wątpliwości. zmienny. W tym roku najistotniejszym polem twojego działania są stosunki partnerskie — przyjaźń. będziesz miał więc wiele nowych pomysłów. ale nagrodą będzie poczucie bezpieczeństwa i solidny fundament. Czujesz się wybrany. lecz równocześnie jesteś pełen rezerwy. niekiedy monotonnej pracy. kontakty towarzyskie. O. który chcemy przeanalizować. Możesz wyrazić siebie w kuchni jako gospodyni domowa. Krótko mówiąc — zmarnować dobre pomysły. Jesteś w tym roku artystą we wszystkim. w ja sposób reagujemy na poszczególne wibracje i pozwoli na przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz kierunku naszego rozwoju. Niewątpliwie jest to rok. dom dla ciała i duszy. jeśli nie — musisz ją zbudować od nowa. jeśli zajmujesz się pisaniem. który świeci odbitym światłem słonecznym. -3/5).O. dokonywania wyborów. na polu społecznym. co robisz. gromadzisz oszczędności. Przed tobą rok sukcesu i czerpania zysków z twoich wysiłków. jesteś pełen energii i wiary w siebie. „Jeden" jest początkiem cyklu. ale pełen wątpliwości i pytań wobec samego siebie. Być może twoje życie i stosunki osobiste nie będą miały w tym czasie wiele wdzięku i wydadzą ci się nieco ciężkie i zbyt poważne. Widzisz wiele spraw i siebie samego w nowym świetle. 2 W tym roku znalazłeś się pod wpływem Księżyca. Dzięki twojej inicjatywie i ogromnej ambicji mogą powstać nowe przedsięwzięcia. popularny.. Możesz rozpocząć pionierskie badania naukowe. Możesz być wciągu tego roku niezdecydowany.

jaką przyjmiesz. Możliwe są problemy zdrowotne. teraz będziesz poruszał się swobodnie w świecie materii. Być może będziesz osobą ofiarującą swą pomoc innym. trudne wybory. 4 nie przyj niósł ci sukcesów i zmarnowałeś szansę. Wykorzystaj to mądrze i uczciwie.O. utrwalonym obrazem twojej osoby. że zwrócisz się również w kierunku zaspokajania potrzeb artystycznych i intelektualnych — możesz rozwijać swoje zainteresowania. który będzie emocjonujący i bogaty w różnorodne doświadczenia. Twoja osobowość ma w tym czasie magnetyczną siłę. z którymi związałeś swój los. zależy w dużej mierze od tego. Musisz być przygotowany do kierowania twoją rodziną i jej sprawami finansowymi. Jeśli R. w swoim optymalnym wyrazie. które przewartościują twój dotychczasowy światopogląd i wpłyną na zmianę stylu twojego życia. by zrobić miejsce nowemu. ROK OSOBISTY No. poczucia trwałości i głębokich wartości. np. ale nie pozbawiona pułapek. w obecnym roku możesz kręcić się w kółko. przyjaźni i miłości. jak przebiegnie. które wzbogacają cię wewnętrznie. Jeśli udało ci się w minionym roku stworzyć przyzwoitą bazę dla dalszego życia. kształcenia. Możesz doznać przeżyć mistycznych. dokonywał zmian i ulepszeń. 7 Ten rok daje ci szansę zobaczenia twojego losu w kategoriach uniwersalnych. R. 9 Ten rok przynosi największą różnorodność doświadczeń jako bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. w jaki sposób odpowiedziałeś na wyzwania poprzednich lat. samotność. Ten rok przynosi rozbudzenie potrzeb intelektualnych. twoje lub bliskich ci osób. albo zająć się reklamą. Jest to także rok dużych oczekiwań erotycznych i uczuciowych! Możesz wejść w nowy związek. wygody życia codziennego wychowania. intuicyjna wiedza. Filozoficzna postawa. podjąć naukę. Będziesz nastawiony raczej na zdobywanie wiedzy. medytację. ale niekoniecznie trwały. Jeśli poprzednie lata nie stworzyły warunków do pełnego wykorzystania walorów tej wibracji. wymiany myśli.O. Wibracja „ósemki" obdarza cię niezwykłą mocą twórczą. z uczelniami. W tym roku korzystne są podróże. Możesz mieć kontakty ze środkami masowego przekazu. więcej energii skierujesz do wewnątrz niż na zewnątrz. możesz pisać. jakie przed tobą rysował.Jest to rok zmian w sprawach osobistych i zawodowych. 8 Ten rok przyniesie ci pewność siebie. sukces materialny i wynikające stąd poczucie władzy i wolności. Należy użyć jej w sposób konstruktywny i za wszelką cenę unikać destruktywnych aspektów tej liczby. swoich osiągnięć. zdystansować się wobec spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. Prawdopodobnie przyjmiesz na siebie szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem. konieczność szukania pomocy. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia twoich działań. poszukiwanie duchowego oświecenia. To. Rok ten. przeżywać będą okres harmonii. pozwoli cii zobaczyć inny wymiar twoich problemów. zarabianiem pieniędzy. np. Sytuacja ta jest bardzo korzystna. w oderwaniu od wzlotów i upadków twojej ziemskiej egzystencji. przynosi jednak pełne zaspokojenie potrzeb materialnych i satysfakcję zawodową. które powinny układać się zadowalająco. powinien przynieść . Przede wszystkim wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos — wraz z nim płynie głęboka. O. Związki uczuciowe. osłabienie zainteresowania codzienną pracą. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa sprawi. która skłania innych do podporządkowania się twojej woli. nawykami. prowadzeniem interesów. Nie jest to rok obiecujący nadspodziewane zyski. W R. jakie łączą cię z drugą osobą. No. Jesteś panem swojego życia i wszystko jest w twoich rękach. które będą dotyczyć opieki. a w szczególności małżeństwo. uczestniczyć w życiu kulturalnym. No. 7 zapewne zauważysz pewien spadek aktywności życiowej. Oznacza to 68 między innymi ograniczenie kontaktów z ludźmi. Nie poddaj się panice lub sentymentom — stare musi odejść. W tym roku twoje zdolności pozazmysłowe staną się twoim sprzymierzeńcem — możesz zaufać swoim przeczuciom i wrażeniom. poza zdarzeniami życia codziennego. Możesz mieć ochotę zrzucić swoją dotychczasową skórę. ROK OSOBISTY No. rozstać się z przyzwyczajeniami. szczególnie te. ROK OSOBISTY No. Jest to korzystny czas dla zgłębiania zagadnień metafizycznych i dla studiów okultystycznych. które będą starały się przeniknąć do twojego życia. która pomoże ci dokonać właściwych wyborów. 6 może przynieść cierpienie. sprzedawać swoje talenty lub wyroby. No. jako wykładowca. którym nie umiesz sprostać. a także z ludźmi. ROK OSOBISTY No. spalać w pozornej aktywności i rozpaczliwie szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych. podróżo67 wał i odpoczywał. 6 W tym roku głównym polem twojego działania będzie rodzina.

wściekły. Dla osób zachowawczych. szczęście oraz głęboką wiedzę o sobie samym i prawach istnienia. konfliktowy. które odkładałeś na potem. Swoim .) + = Miesiąc kalendarzowy No.O. Możesz być nieostrożny. Przypływ siły życiowej sprawia. Ten miesiąc nie sprzyja jednak podejmowaniu ważnych decyzji. błyszczysz w towarzystwie. Odczuwasz wielką radość życia. choć życie będzie tego od ciebie wymagać — jesteś pełen wątpliwości. jednak bądź ostrożny z wyrażaniem swojej woli w sposób nie znoszący sprzeciwu. MIESIĄC OSOBISTY No. Będziesz bardziej wrażliwy niż zwykle i jest prawdopodobne. nie przyzwyczajonych do wysiłku. być może z kimś z twoich dotychczasowych przyjaciół. Upór i wygórowana ambicja mogą doprowadzić cię do poważnych strat finansowych. które może ujrzysz w nowym świetle. Roku Osobistego M. które zaowocują w przyszłości. 69 MIESIĄC OSOBISTY Obliczanie liczby Miesiąca Osobistego (M. otrzymujesz zastrzyk pozytywnej energii. PRZYKŁAD Jolanty ur. że nawiążesz romans. 18 maja 1950 r. Nie „osiądź na laurach". W Miesiącu Osobistym No. której efekty widoczne będą dopiero za jakiś czas. masz nowe pomysły. Twoja aktywność może zostać spożytkowana na twórczość artystyczną. które będą trwałe i wniosą wiele da twojego życia. gdyż słowo jest teraz dla ciebie najlepszym nośnikiem twojej wewnętrznej energii. Masz skłonność do czerpania przyjemności z życia. Jeśli zaś jesteś skierowany raczej ku swemu wnętrzu. przede wszystkim literacką.O. Ten miesiąc oznacza ciężką pracę. Należy uważać. możesz otrzymać wiele cennych inspiracji. Szukamy liczby wyrażającej dla Jolanty indywidualny charakter miesiąca czerwca 1994 roku. co zwykle pociąga za sobą duże wydatki. 4 nie jest zestrojona z twoją naturą. to dla Jolanty M. 1 może stanowić trudne wyzwanie i wprowadzić pewien niepokój. korzystnych zbiegów okoliczności i niespodziewanego rozwiązania starych problemów. trwałą i przynoszącą satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. niż je stwarzasz. Jesteś bardziej pewny siebie niż zwykle. 1 Rozpoczynasz nowy cykl w skali najbliższych miesięcy. Jeśli jednak wibracja No. które dawno wymagały dokończenia. by nie roztrwonić pozytywnej energii na działanie. Nawiązujesz liczne kontakty. wykonujesz prace. możesz także stać się inicjatorem i kierownikiem wspólnych przedsięwzięć. która przyćmiewa kłopoty i nie rozwiązane problemy. miesiąc No. Testowana będzie twoja zdolność do współpracy. Realizujesz powoli swoje pomysły. przyjaźnie. Jest to okres gromadzenia. potrzebami i problemami. W tym miesiącu mogą niepokoić cię rozterki związane z wyborem kierunku w życiu — nastawienie na publiczny sukces pozostawia niedosyt życia wewnętrznego. Musisz zrezygnować z przyjemności i rozrywek. zniecierpliwiony. budowania bazy dla przyszłych przedsięwzięć. możesz czuć się nieszczęśliwy. O. Jest to miesiąc ograniczeń. 7 MIESIĄC OSOBISTY No. skłonny do ryzyka. że stwarzasz prawdziwą wartość. miłość. Teraz należy też oczekiwać „szczęścia" w różnych sprawach. spędzasz czas z przyjaciółmi. do podporządkowania się potrzebom innych lub wymaganiom. 1 możesz nawiązać nowe znajomości. ale również bardziej atrakcyjny dla innych. lecz przed tobą jeszcze wiele pracy. ale też nie podejmuj nadmiernego ryzyka — ten miesiąc jest znakomitym początkiem wielu przedsięwzięć. 2 W tym miesiącu twoje doświadczenia związane będą z innymi ludźmi. MIESIĄC OSOBISTY No. jakie stawia przed tobą działanie dla osiągnięcia wspólnego celu. niejasnych doznań i czujesz. Możesz spełnić rolę doradcy lub mediatora pomiędzy skłóconymi stronami. obawiających się zmian. Masz świadomość. ich planami. że stajesz się nie tylko bardziej twórczy. 6 (czerwiec)+ 1 (No. No. Roku Osobistego) = 7 Czerwiec 1994 r. 70 MIESIĄC OSOBISTY No. 3 Czujesz przypływ sił twórczych i rosnącą potrzebę wyrażenia siebie poprzez sztukę i miłość. przystępujesz do realizacji śmiałych przedsięwzięć. że raczej jesteś prowadzony przez okoliczności.czerpanie satysfakcji z dokonań minionego cyklu. 4 Jest to trudny okres dla osób niecierpliwych. którego cel nie jest dla ciebie jasny. zabezpieczania. W tym miesiącu prawdopodobnie będziesz bardziej ulegać wpływom innych ludzi.

chłodem i zamknięciem się w sobie sprawiasz przykrość bliskim ci osobom. 71

MIESIĄC OSOBISTY No. 5
Jest to miesiąc, który wprowadzi wiele zmian w twoje życie osobiste i zawodowe. Przede wszystkim wyrazi się to w twojej zwiększonej ruchliwości, konieczności (lub chęci) odbycia podróży albo zmianie miejsca zamieszkania czy pracy. Dla osób zestrojonych z wibracją „piątki" miesiąc ten będzie pełen sukcesów towarzyskich, zawodowych i uczuciowych. Wibracja No. 5 stanowi test na twoje zdolności do przystosowania się. Jest to czas, w którym można „sprzedać siebie", zareklamować swoje pomysły i dokonania. Szansa na przeżycie ekscytującego romansu lub odbudowanie więzi emocjonalnej i erotycznej z partnerem. Dużo akceptacji ze strony otoczenia przyniesie wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jeśli wynika ona tylko z nieuzasadnionego entuzjazmu lub megalomanii — grożą ci przykre rozczarowania. W tym miesiącu może powstać skłonność do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i ryzykownych przygód. Rozterki uczuciowe mogą przejawić się w zazdrości i ingerencji w sferę wolności innych. Osoby, dla których wibracja „piątki" jest obca, mogą czuć się niepewnie wobec jej wyzwań. Nieśmiałość i brak wiary w siebie sprawi, że przepuszczą wiele okazji i będą miały poczucie zmarnowanych szans.

MIESIĄC OSOBISTY No. 6
Jest to miesiąc, w którym będziesz z przyjemnością zaspokajał swoje potrzeby materialne. W związku z tym że wibracja „szóstki" związana jest z wychowaniem i edukacją, nie obędzie się bez czerpania nauki z tego, co ci się przydarza. Jeśli jesteś dobrze zestrojony z wibracją liczby 6, chętnie podzielisz się swymi materialnymi zdobyczami z innymi. Jeśli okaże się, że musisz płacić wysokie podatki, znaczy tylko tyle że twoja sytuacja finansowa jest bardzo korzystna. Może też zdarzyć się, że ktoś zwróci się do ciebie o pomoc. Wiele wysiłku włożysz w upiększenie swego otoczenia i podniesienie komfortu życia swojej rodziny. W tym miesiącu przyjmiesz na siebie wiele nowych obowiązków, ale nie będziesz ich postrzegać jako ciężar, przeciwnie — sprawią ci one przyjemność. Być może właśnie teraz założysz rodzinę lub będziesz podejmować decyzje dotyczące swoich dzieci. Więcej czasu poświęcisz ich wychowaniu i rozwijaniu ich talentów. Jeśli jesteś osobą reagującą negatywnie na wibrację „szóstki", możesz mieć pesymistyczny nastrój i odczuwać niezadowolenie ze swojej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco doskonały. Możesz stać się nietolerancyjny i niezdecydowany co do swoich dalszych ruchów. 72

MIESIĄC OSOBISTY No. 7
Jest to czas głębokich dociekań filozoficznych, chłodnej refleksji nad twoim życiem, oceny twoich związków i kontaktów z ludźmi. Ten miesiąc może przynieść przeżycia mistyczne i rozbudzenie potrzeb intelektualnych. Twój umysł jest teraz wyjątkowo jasny i czysty, nie należy zaprzątać go nieistotnymi, codziennymi problemami, lepiej wykorzystać ten czas na poważne studia. Masz dużą potrzebę samotności i kontakty z ludźmi mogą być dla ciebie nieco uciążliwe, a w każdym razie mniej ekscytujące niż zwykle. Możesz się wydawać w tym czasie tajemniczy, zresztą wielu twoich myśli istotnie nie zamierzasz ujawnić.

MIESIĄC OSOBISTY No. 8
Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, w tym miesiącu wszystko będzie zależało od ciebie. Tematem przewodnim tego okresu będą pieniądze, a testowany będzie twój stosunek do wartości materialnych. Miesiąc No. 8 przyniesie ci satysfakcję finansową, która może stanowić pokusę sięgnięcia po władzę, w sensie określonym okolicznościami twojego życia. Możesz poczuć się szczególnie mocny jako ostoja rodziny, wymagający jako wspólnik czy szef. Ta wibracja uczyni cię osobą dającą innym poczucie bezpieczeństwa, więc twoje przywództwo będzie naturalne i akceptowane, a jako podwładny możesz oczekiwać awansu. Jeśli nie jesteś dobrze zestrojony z wibracją „ósemki", uważaj, by poczucie mocy nie zawróciło ci w głowie. Miesiąc ten jest dobrym okresem do uporządkowania spraw materialnych, dokonania poważnych operacji finansowych, inwestowania, zakupu akcji. Miesiąc ten może ci też uświadomić, że poczucie bezpieczeństwa budowane na wartościach materialnych jest bardzo kruche.

MIESIĄC OSOBISTY No. 9
Jest to okres zakończenia cyklu w skali najbliższych miesięcy. Dokonuje się bilans zysków i strat, rzeczy potrzebnych i zbędnych. Pewnych spraw, związków, zobowiązań nie będziesz ciągnął dłużej za sobą. Dojrzałeś jak owoc i wydałeś kolejne ziarno, które przyniesie plon w następnym cyklu. Jesteś bezkompromisowy, szczery wobec siebie i innych, co jest czasami tyleż piękne, co bolesne. Być może rozstaniesz się z bliską ci osobą albo dokonasz transformacji tego związku. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swego życia, w tym miesiącu możesz mieć ochotę „rzucić to wszystko" i na przykład udać się w daleką podróż, która czasami może mieć sens czysto metafizyczny. Wibracja „dziewiątki" rozbudza intuicję, możesz więc zadać sobie wiele pytań i z ufnością oczekiwać odpowiedzi. 73

CYKLE ŻYCIA
Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia. Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.

I CYKL — FORMUJĄCY
okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

II CYKL — PRODUKTYWNY
okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu W społeczeństwie.

III CYKL —ŻNIWNY
czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci... Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek. 74

SPOSÓB OBLICZANIA CYKLI ŻYCIA
l cykl (FORMUJĄCY) odpowiada liczbie miesiąca urodzenia (cyfra zawarta między 1 a 9: październik — 10/1, listopad —11/2, grudzień — 12/3) II cykl (PRODUKTYWNY) odpowiada liczbie dnia urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 — 9, oprócz liczb—mistrzów (11, 22) III cykl (ŻNIWNY) odpowiada sumie cyfr roku urodzenia zredukowanej do liczby pojedynczej od 1 do 9, oprócz liczb—mistrzów (11,22)

Przykład: cykle dla Jolanty Pepel ur. 18 maja 1950 roku będą odpowiednio: I CYKL miesiąc II CYKL dzień urodzenia III CYKL rok urodzenia

maj = 5

18 = 9

1950 = 15 = 6

5

9

6

I cykl — No. 5 II cykl — No. 9/18 III cykl — No. 6/15 Interpretując poszczególne liczby cykli nie zapominajmy o podliczbach. 75 Cykl Formujący = miesiąc urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Produktywny = dzień urodzenia (zredukowany do jednej cyfry) Cykl Żniwny = rok urodzenia (zredukowany do jednej cyfry)

ZNACZENIE CYKLI ŻYCIA
CYKL No. 1
Cykl Formujący
Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny. negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem. rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

Cykl Produktywny
Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy 76 mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

Cykl Żniwny
Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność. negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

CYKL No. 2
Cykl Formujący
Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych. negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie

Samotność. Ryzyko rozwodu lub zerwania. 77 lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. Odróżniać akceptację od aprobaty. lecz wspólnym celom. nie wprowadzać napięć emocjonalnych. Atmosfera ciepła. ale też duża łatwość wydawania pieniędzy. wesołej i komunikatywnej. Nauka respektu dla innych. spółek. związków. naszym wnętrzem i Wszechświatem. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. nie kończenia tego. bogate życie towarzyskie. poczucia rzeczywistości i służenia innym. Nie oceniać go. Samotność i zamknięcie w sobie. Pomoc przyjaciół lub znajomych. nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. Okres. oryginalność. Problemy uczuciowe. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu. 4 Cykl Formujący Nauka dyscypliny. Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. dojrzewania planów. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. małżeństwa. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. Brak pracy. Wyciszenie się. Chwiejność charakteru. negatywnie: problemy we współpracy. 78 Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. Nie ingerować w jego psychikę ani ciało. pieniędzy. Rozbita rodzina. negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. nie podporządkowując się osobom. nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań. rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka. Przyjaźnie i życie towarzyskie. Straty. pełna doświadczeń i wrażeń. Twórczość. negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia. tworzyć. negatywnie: problemy finansowe. Czasem spóźniona. Działalność twórcza lub artystyczna. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych. CYKL No. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami. pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. co ma do powiedzenia. w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji. towarzyskiej. które trudno zaakceptować. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. szczęśliwa miłość. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy. co zostało zaczęte. gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. . zmienność. Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. Młodość bogata i twórcza. poszukiwanie łatwego życia. handlowych lub związanych ze środkami przekazu. zaistnieć. Osiągnięcie „złotego środka". umiarkowania. negatywnie: strata energii. jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. natomiast rozmawiać z nim i słuchać. brania i dawania według potrzeb. brak porozumienia. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią. twórczości. ale czasem także ograniczenia. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je. Nadużycia. Sukces materialny. by unikać jej rozproszenia. Nowe zainteresowania. podróże. w której dziecko może się wyrazić. Unikać ingerencji w cudze życie. akceptować. głównie emocjonalne. Muzyka. Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi. Szczęśliwe życie uczuciowe. czasu.sprzyjająca rozwojowi osobowości. rodzice: nie rozpieszczać dziecka. nie ochraniać go nadmiernie. Nie ryzykować na planie materialnym. Nie oceniać. Zależność lub podporządkowanie. szczęścia. Marnotrawstwo. 3 Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej. Zmienne warunki materialne. realizacja w dziedzinach artystycznych. Bezpieczeństwo. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. CYKL No. rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. Nowe zainteresowania.

Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. Czasem problemy zdrowotne. lekcja: nie tracić czasu. Podejmować pracę ze zrozumieniem. niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy. Brak środków finansowych. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Podróże związane z pracą zawodową. Liczne obowiązki. Zdrowie wymagające uwagi. do unikania ludzi. Cykl Żniwny Okres spełnienia. Powołanie. Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. Podróże. Nadużywanie zmysłów i seksu. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. a potem współtworzyć. Stabilizacja. podróży. nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością. że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko. gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. Trudności w znalezieniu własnej drogi. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. nie wyniszczać ciała. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). a nie podporządkowaniem. wybór drogi życiowej. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. odkryć. Różnorodne zainteresowania. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. Okres dynamiczny i zróżnicowany. zwłaszcza w okresie dojrzewania. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość. Nauczyć się najpierw tworzyć. negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. CYKL No. Częste zmiany okoliczności lub rodzice. negatywnie: dziecko dynamiczne. Rozwijać swe talenty. Zrozumieć mechanizm inspiracji.Okres wymagający wysiłku (np. wzbogacając siebie i innych. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. Nieostrożność. Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. by się rozwijać. 79 rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu. 5 Cykl Formujący Poczucie wolności. Niestałość. nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. powolne bratanie się z rzeczywistością. Rozproszenie. w nauce szkolnej) i pracowitości. gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Łatwe przygody. Sukces przychodzi z czasem. chybionych pomysłów lub dzieł. Ważny też staje się dom i rodzina. lekcja: akceptować zmiany. Emerytura. podczas której nie ma czasu na nudę. Należy pamiętać. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. . Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. zmienne. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. sportu i zabawy. negatywnie: brak środków do życia. Nie nadużywać zmysłów. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych. Ograniczenia. wypadki. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Okres dojrzewania z problemami. Nadmierny autorytaryzm rodziców. rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody. świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom. tryb życia mało ruchliwy. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. którzy podróżują. Potrzeba ruchu. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Powolne budowanie przyszłości. Ograniczenia i problemy uczuciowe. negatywnie: trudna sytuacja materialna. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością. Zahamowania możliwości rozwoju. zmian. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. Konieczność walki. Konieczny czas i cierpliwość. Tendencja do zasklepienia się. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. proporcjonalny do włożonego wysiłku. lecz wytrwale budować fundamenty. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. której rezultat rozczarowuje.

Studia. Kierunek studiów raczej naukowy. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. Wątpliwości. często wymagająca szczególnych kwalifikacji. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie. Sukces w dziedzinach artystycznych. nie uczyć porównywania się z innymi. Wewnętrzny przymus niezależności. pesymizm. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. doświadczenia. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. a nawet tajemniczy. rozkazami. błędy w wyborze drogi zawodowej.negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. Brak równowagi. nauczyć się tolerancji. Talent artystyczny. konflikty. a także społecznych. Niezależna działalność zawodowa. Nie dać się sterować presją społeczną. rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. Duże napięcie nerwowe. konieczności doświadczania na swój własny sposób. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji. rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby. Słabe zdrowie. opuszczenia swej skorupki. Dyscyplina. Życie raczej w odosobnieniu. równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania. Nowe zainteresowania. tzn. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. negatywnie: duszna atmosfera rodzinna. Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. 6 Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych. brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji. nie planować za niego życia. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym. Zainteresowanie wiedzą tajemną. . Zbyt wczesny związek małżeński. nie pomagać w tworzeniu pragnień. Sprzyja rodzinie i miłości. duchowego. zmysł estetyczny. Nauka umiejętności adaptacji. dyskretny. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb. akceptacji ludzi i sytuacji takimi. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. Duża wrażliwość. rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. która może zahamować rozwój. nie narzucać wzorców postępowania. który kończy się klęską. Trudności w dokonywaniu wyborów. Życie włóczęgi. Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa. CYKL No. 82 negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się. nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. analiza. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. Jakieś spotkania lub okazje. Komfort i dobre warunki materialne. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. Nie przesadzać z nakazami. Ograniczenia. Przesadnie surowe wychowanie. 81 CYKL No. porozumiewania się z otoczeniem. które wyraźnie zmienią kierunek życia. jakimi są. 7 Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego. negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo. Pragnienie założenia rodziny. Poczucie lub dążenie do samotności. należy zachować niezależność. spokoju i harmonii. lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich. pozbawione celu. marzycielski. Sposób bycia introwertyczny. poszukiwania. Poczucie bezpieczeństwa. zwyczajową czy religijną. Czasami słabe zdrowie.

Czasem wypadki lub operacje. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. popisywania. wypadki. Konieczność wysiłku i pracy. Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. emocjonalne. CYKL No. zachwiane proporcje i relacje. i odwrotnie. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. które wie. lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie. Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów. literatura). proporcjonalny do naszych możliwości. Interwencje chirurgiczne. Ważny jest ojciec. Aktywność. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. nieuczciwość — wszystko to wróci do nas. Impulsywne. ruiny. negatywnie: samotność. Straty materialne. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej. Awans lub założenie własnej firmy. załamania. przewrotność. wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia. Niemożność odpoczynku. Jeśli więc będziemy wysyłać zło. gdyż zbyt dużo rzeczy się . która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. wcześniej nierealne. Podróże drogą wodną. umiejętnością realizacji planów lub.chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka. które popycha nas do konkretnej realizacji. Walka o byt. a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy. jako ideał albo poprzez problemy z nim związane. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne. co i jak chce osiągnąć. korzystanie z doświadczeń życia. fałsz. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną. filozofia. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. jego nieobecność. Trudności wymagające walki i odwagi. Problemy zdrowotne. że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości. czasem zbyt trudny dla dziecka. trudności materialne. Samotność. zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów. Unikać skąpstwa. 84 lekcja: nauczyć się używać wpływów. rzadkie kontakty towarzyskie. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. by nie krzywdzić innych. płaczliwe. przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek. Cykl Żniwny Okres spokojny. rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. Duża ilość energii. Starannie ważyć każdą myśl. porażki. mogą teraz zostać zrealizowane. Cykl bardzo trudny.. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem. którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. Należy starać się przewidzieć skutki swego działania. Depresja. choroba. 9 Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe. negatywnie: życie nierówne. Walka. słowo i czyn. Czasem jest to cykl władzy. okultyzm. Udane transakcje i podróże. np. ale też rozrzutności wobec dziecka. władzy. jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana. bo są one energią. CYKL No. zyski. 83 negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. problemy zdrowotne. 8 Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne. negatywnie: niebezpieczeństwo klęski. brak środków do życia. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy. interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. Możliwość wypadku lub operacji. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia. negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Realizacja ambicji. trudno adaptujące się i nerwowe.. jeśli wysyłamy dobro… . Zrozumieć. Tendencja do chwalenia się. mistyką. Należy unikać ryzyka i zachować czujność. pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. strat. kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak. Projekty.

starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. idealizm. Trudności w życiu małżeńskim. Postawa twórcza. dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk. jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2. Problemy materialne. Jednym słowem. z którymi rozmawia. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku. archeologia). Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną. lekcja: — dawać. uniwersalnych. a nawet sławy. Problemy nerwowe. Konflikty rodzinne. która daje możliwość pełnego spełnienia. negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. twórcom. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego. nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół". zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Marzycielskość. budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi. Konieczność dania dużo z samego siebie. wyrozumiałości. Uważny wybór przyjaciół. 85 Cykl Produktywny Spirytualizm. dzielić się. zdolności mediumiczne. 11/2 Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. Podróże. które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. Nauczyć. pracować nad dyscypliną wewnętrzną. i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą. Wibracje sprzyjające artystom. Stąd napięcie. spółek. potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. Problemy finansowe i brak energii witalnej. CYKL No. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. komunikacja na najwyższym poziomie. a nie 11. poprzez własny przykład. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania. negatywnie: straty i cierpienie. Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym. negatywnie: zbyt silne emocje. Silnie rozwinięta intuicja. rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby). Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. Zerwania. Jako wibracja końca. tej najgłębszej. Respektować jego dojrzałość. lekcja: nie zapominać o swych bliskich. Talent artystyczny. rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne. chęć ucieczki. Gromadzenie doświadczeń. Powinien on stać się okresem wolności. Nauka. bilansu i spełnienia. nie zburzyć wyobraźni dziecka.dzieje. Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. widzieć w nim Świadomość. uczciwości wobec innych i niesienia pomocy. Ewolucja. Spełnienie. zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych. Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. własnej i innych. rozpowszechniać swą wiedzę. Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. którą jest podłączone do Jedni. odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. które może otrzymywać dziecko. przenoszenie nowych idei. Działalność kulturalna. Erudycja. rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej. która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów. dotrzeć do istoty samego siebie. Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności. lecz bez zapominania o sobie. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia. nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin". Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości. historia. Czasem przeczucie jakiegoś powołania. 86 rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. utrata pozycji lub stanowiska. Zakładanie stowarzyszeń. negatywnie: trudności z otoczeniem. 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. Cykl Żniwny . negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. Możliwość spełnionego związku partnerskiego. otoczyć je miłością i zrozumieniem. Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu.

interesami. 89 Inny przykład: osoba urodzona 13. SPOSÓB OBLICZANIA DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM FORMUJĄCYM A PRODUKTYWNYM.05. dzień urodzenia miesiąc urodzenia +4 miesiące data stała przejścia C. Choroba psychiczna. spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych. wytężonej pracy. Niespożyte siły twórcze. W tym przypadku z obliczeń wynika: . Data stała przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego występuje 28 lat i cztery miesiące od dnia urodzenia.1978 r. zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. tworzyć na rzecz wspólnych ideałów. lecz wymaga czasu dla wyhamowania poprzednich wpływów i zastąpienia ich przez następne. Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami. Spokój i możliwość dalszej ewolucji. 18. zużywający duże zasoby energii. Ugruntowanie się uznania i pozycji. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych.1950 dzień urodzenia 18 18 miesiąc urodzenia 5 +4 miesiące 9 rok urodzenia 1950 +28 lat 1978 Data stała dla pierwszego okresu przejściowego w życiu Jolanty będzie: 18.P.10. 88 DŁUGOŚĆ TRWANIA CYKLI Długość każdego cyklu wynosi 28 lat i cztery miesiące. negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację. 1. negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką. Może to trwać od kilku dni. negatywnie: ekstrawagancja.1972 r. CYKL No. lekcja: działać. Oblicza się ją dodając do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące. Kompleks wyższości. Obowiązek twórczości dla innych. partią polityczną lub wręcz udział w rządzie. które oddzielają jak bufor kolejne cykle. w celu polepszenia bytu grup ludzi. ostateczne spełnienie.= rok urodzenia +28 lat rok dzień urodzenia (bez zmian) miesiąc Przykład: dla Jolanty ur.FC.09. do kilku lat. Przejście z jednego do drugiego cyklu nie dokonuje się z dnia na dzień. Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. Istnieją wiec okresy przejściowe. 22/4 Cykl Formujący nie istnieje 87 Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4. Okres przejściowy między cyklami zawiera się w odstępie czasu pomiędzy datą stałą i ruchomą. Okres wymagający wielkiego wysiłku.Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy.

2 Rok Osobisty No. 4 ■ Rok Osobisty No. 1 położonego najbliżej daty stałej. 5 (gdy się cofamy — odległość wynosi 4 lata. No. trzeba by było cofnąć się aż o 5 lat. 7 Rok Osobisty No.dzień urodzenia 13 13 miesiąc urodzenia 10 +4 miesiące 14 rok urodzenia 1972 +28 lat 1978 Ponieważ nie ma czternastego miesiąca. Data ruchoma przejścia z Cyklu Formującego do Cyklu Produktywnego Zależy ona od miejsca Roku Osobistego No. Roku Osobistego.. 1 stycznia Roku Osobistego No.. bo: 1978 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) ------------------------2001 =3 Rok Osobisty. 6 Rok Osobisty No. O.O. No.O. 1 Przykład A: Dla Jolanty ur. No.1950 rok 1978. a gdybyśmy się posuwali do przodu odległość wyniosła by 5 lat). 3:. 1 najbliższy dacie stałej. Przyglądając się następstwu lat osobistych (tablica poniżej) zauważymy. Żeby znaleźć Rok Osobisty No. 1 Rok Osobisty No. 9 Rok Osobisty No. data ruchoma znajdzie się po dacie stałej (przykład B). 91 Przykład B (w przykładzie zastosowaliśmy metodę sumy cyfr uproszczonych): . 8 Rok Osobisty No. Posuwając się do przodu. znajdujemy go już po czterech latach: Rok Osobisty No. No.O. No. by odnaleźć R.05. jest rokiem osobistym No.1 najbliższego dacie stałej może się znaleźć więc przed lub po tej dacie. oblicza się dodając do roku daty stałej dzień i miesiąc urodzenia Jej Rok Osobisty No. 1.O. □ jeśli data stała znajduje się w przedziale od 1 do 5 R.O. 1 najbliższy tej dacie: 1976 = rok osobisty No. 90 Natomiast począwszy od R. 3 Rok Osobisty No. 18. Jest to ważne do obliczenia daty ruchomej. trzeba najpierw obliczyć No. □ jeśli data stała znajduje się w Roku Osobistym zawartym między 6 a 9 R. 2 1978 = rok osobisty No. datę ruchomą znajdziemy przed datą stałą (przykład A). 2. w którym usytuowała się data stała. 5 Rok Osobisty No. 3 Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 1976 r. w którym wypada data stała. 1 poprzedzającego R. że poczynając od R. w którym ta data wypada.O. 5.O. 1 musimy cofnąć się do R. No. 1 1977 = rok osobisty No. odejmujemy dwanaście od czternastu i dodajemy je w formie jednego roku do daty 2000: 14 miesięcy -12 miesięcy = 2 (miesiąc luty) 12 miesięcy (1 rok) dopisujemy do roku 2000 uzyskanego w pierwszym wyniku 2000 + 1=2001 W tym przypadku data stała pierwszego okresu przejściowego to 13 luty (2) 2001. 6. żeby znaleźć najbliższy R.

data ruchoma przejścia do cyklu żniwnego — 1 stycznia R.02. 1 najbliższy daty stałej: (wynik obliczenia) (najbliższy rok osobisty No.10.2001 r.O.05. data ruchoma może się znaleźć przed lub po dacie stałej w zależności od tego. Dla osoby urodzonej 12. 13. 3 2006 = Rok Osobisty No.O.1972 r.1972 r.) A więc datą ruchomą przejścia do cyklu żniwnego będzie: 1 stycznia 2003 r. 1) Data ruchoma pierwszego okresu przejściowego: 1 stycznia 2003r. data stała przejścia do cyklu żniwnego — dla każdego taki sam odstęp 56 lat i 8 miesięcy od dnia urodzenia lub 28 lat i 4 miesiące od daty stałej przejścia do cyklu produkcyjnego. 8 2002 = rok osobisty No. w którym znajduje się data stała. data stała: 13. 5. bo: 2007 (rok kalendarzowy daty stałej) + 18 (dzień urodzenia) + 5 (miesiąc urodzenia) -----------------------2030 =5 (najbliższy rok osobisty n° 1) 2003 = Rok Osobisty No. 2 2005 = Rok Osobisty No. Przykład A. No. bo: 2001(2+0+0+1) rok kalendarzowy daty stałej + 13(1+3) dzień urodzenia + 10(1+0) = (3 + 4 + 1) miesiąc urodzenia =8 Jej R. 18. 5 (wynik obliczenia jw. 92 2. rok daty stałej jest jej Rokiem Osobistym No. Podobnie jak w poprzednich obliczeniach. 1 2004 = Rok Osobisty No. 93 Przykład B. 2001 = rok osobisty No.. 1 najbliższego dacie stałej.10. . 9 2003 = rok osobisty No. No. 1 OBLICZANIE DWÓCH DAT WYZNACZAJĄCYCH BUFOR MIĘDZY CYKLEM PRODUKTYWNYM A ŻNIWNYM 1. w którym Roku Osobistym znajduje się data stała. który dopisujemy do 2006 roku 2006 + 1 rok = 2007 Data stała przejścia do cyklu żniwnego dla Jolanty: 18 Stycznia 2007 r. Dla Jolanty rok kalendarzowy 2007. 4 2007 = Rok Osobisty No. Dla Jolanty ur. 8. jest Rokiem Osobistym No.osoba ur.1950: dzień urodzenia 18 18 18 miesiąc urodzenia 05 +8 miesięcy 13 13-12=1 rok urodzenia 1950 +56 lat 2006 2006+1=2007 18 (dzień) 13 (miesiąc) 2006 13-12 miesięcy (1 rok) = 1 (styczeń) 12 miesięcy czyli 1 rok.

Io Punkt Zwrotny.) = 5 + 18 = 23/5 .F. OBLICZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH Io PUNKT ZWROTNY to moment urodzin. W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń. którym podlega nasza droga życia. a daty ruchome na dzień 1 stycznia. Cykle — to wpływy wtórne. 9 2031 = Rok Osobisty No. Daty stałe przypadają zawsze na dzień urodzenia. No. są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia. Pierwszy Punkt Zwrotny zwany jest też LICZBĄ WCIELENIA. Dla Jolanty: 1. Rok 2029 jest R. trzy wielkie okresy w życiu podporządkowane prawom rozwoju biologicznego i społecznego człowieka.1950 r. P. Ż.dzień urodzenia 12 12 12 Datą stałą jest 12 czerwca 2029 r. 9 18. Liczbę Io Punktu Zwrotnego oblicza się w sposób następujący: miesiąc urodzenia + dzień urodzenia = No.P. No. Dla Jolanty: (18. No. 1978 r. Jeśli się nam to uda — uzyskamy solidną bazę do świadomej pracy nad sobą w kolejnych fazach życia.05.O. bo: miesiąc urodzenia 10 +8 miesięcy 18 18-12=1 rok urodzenia 1972 +56 lat 2028 2028+1=2029 2029 (rok kalendarzowy daty stałej) + 12 (dzień urodzenia) + 10 (miesiąc urodzenia) -----------------------2051 =2+0+5+1=8 A więc: 2029 . 5 do C. 2. 2003 r. 6 18. No. 9 do C. 8. 1 Data ruchoma dla przejścia w Cykl Żniwny dla tej osoby: 1 Stycznia 2031 r.01. a jego wibracja ma wpływ na nasz rozwój od urodzenia do około 36 roku życia. 01. No. Data stała przejścia z C. 94 PUNKTY ZWROTNE Liczba Drogi Życia jest wpływem decydującym. 2007 r. Data stała przejścia z C. 09. Dala ruchoma 1. Czas trwania jego wpływów oblicza się odejmując od 36 Liczbę Drogi Życia. Podczas trwania jego wpływów rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia.01. jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów. 1976 r. Data ruchoma 1. 8 2030 = Rok Osobisty No..Rok Osobisty No. Cztery PUNKTY ZWROTNE.

IIo Punktu Zwrotnego. Dla Jolanty: 18 + 1950 = 1968 = (1 + 9 + 6 + 8) = 24/6 lub 18 + 15 = 33/6 95 o o o III PUNKT ZWROTNY zabarwia swym wpływem następne 9 lat i jego liczba stanowi sumę liczb I i II Punktu Zwrotnego: Io P. Jego liczba wynika z sumy miesiąca i roku urodzenia: miesiąc ur.Z.) i jego charakter określa liczba 6. + rok ur. jak wynika z metody obliczania cykli. PIRAMIDA: Notujemy w szeregu już zredukowane cyfry daty urodzenia: Np. Z. Z. dla Jolanty: 18 9 5 5 1950 6 Numery. = No. będą się przedstawiały w następujący sposób: 5 9 6 (cyfra oznaczająca miesiąc urodzenia zamienia się miejscem z cyfrą oznaczającą dzień urodzenia . i będzie oznaczone liczbą 5. = No. + rok ur.Z. IVo P. = cykl 2 + cykl 3 IIIo P. czyli do 1984 roku. IIIo P.Z. Z. Z. trwać będzie od 34 roku do 43 (do 1993 r. bo 36(lat) .Z. 96 □ □ □ □ |o P.patrz rozdz. = cykl 1 + cykl 3 A więc dla Jolanty: Io P.2 (Liczba Drogi Życia) = 34. Dla Jolanty 5 + 1950 = 1955 = (1 + 9 + 5 + 5) = 20/2 UPROSZCZONYM SPOSOBEM OKREŚLANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH JEST TZW.lI o PUNKT ZWROTNY rozciąga swój wpływ na kolejne 9 lat. . Z. = No.Z. a jego liczba wynika z sumy dnia i roku urodzenia: dzień ur. = suma dwóch pierwszych P. + IIo P. IVo P. Cykle Życia). trwać będzie od urodzenia do 34 roku życia. Dla Jolanty 5 + 6=11/2 lub 23 + 24 = 47/11/2 lub 23 + 33 = 56/11/2 IVo PUNKT ZWROTNY decyduje o pozostałej części życia. IIo P. Z. = cykl 1 + cykl 2 lIo P.

będąc wyrazem początku. . Z. by sprawdzić i brać pod uwagę w interpretacji fakt pokrywania się liczby Cykli lub Punktów Zwrotnych i Długów Karmicznych (patrz rozdz. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koniec Io P. pocz. Z. liczba określająca dany P. negatywnie: klęska osobista. b). 97 Podana niżej tabela przedstawia zależność między Liczbą Drogi Życia a długością trwania wpływów Punktów Zwrotnych. jeśli dana osoba nie będzie miała siły i chęci do posuwania się naprzód. przynosi to pewną dwuznaczność i rozdźwięk. Czasami tendencja do egoizmu i autorytaryzmu. Z. Z. □ Jeśli natomiast liczba P. pocz. przedsiębiorczości. 98 ZNACZENIE PUNKTÓW ZWROTNYCH PUNKT ZWROTNY No. □ Jeśli liczba wpływów któregoś z P. przypada na 35. Rozwój możliwości twórczych i potrzeby autonomii. Tablica długości trwania wpływów Punktów Zwrotnych a Liczba Drogi Życia a b c d Droga Życia No.Z. 1. Z. a pokrywająca się z Liczbą Drogi Życia przynosi ułatwienia i nowe możliwości. na 44.Z. realizacja Znaczenie ogólne: okres krystalizowania się osobowości. łatwiej będzie się realizować w zgodzie z samym sobą. Trudny okres. pocz. □ Podobnie jak w przypadku Cykli. Sukces osiągnięty własnym wysiłkiem. trwać będzie od 52 roku życia do śmierci — a jego charakter określa liczba 11/2. pokrywa się z Liczbą Realizacji Intymnej (patrz rozdz. IVo P. pokrywa się z Liczbą Ekspresji (patrz rozdz. Z. pokrywa się z liczbą cyklu. i początek IIo P. lo P. Długi Karmiczne).Z. rok życia (kol. Z. Z. rok życia (kol. Z.. Sprzyja aktywności. początek IIIo P. rok życia (kol. 44 lata 43 lata 42 lata 41 lat 40 lat 39 lat 38 lat 37 lat 36 lat koniec IIIo P. 1 indywidualizacja. pozytywnie: samorealizacja. a pasywność będzie miała fatalne konsekwencje.. □ Ważne jest.Z. i koniec llo P. c) i początek IVo P. trwać będzie od 43 do 52 lat (do 2002 r. organizowaniu. IIo P. Z. jest zgodna z Liczbą Duszy (patrz rozdz.Z. d). dana osoba będzie miała okazję wyrażenia siebie we własnym sposobie życia i widzenia świata. Konieczna jest postawa aktywna. Imię i Nazwisko). 35 lat 34 lata 33 lata 32 lata 31 lat 30 lat 29 lat 28 lat 27 lat koniec IIo P. głębokie dążenia będą się łatwiej spełniały w tym okresie. na 53. to zakończenie wpływów twojego Io P. Z. Natomiast jeśli liczba P. a). Z.Z. Imię i nazwisko). trudności w samorealizacji.Z. i koniec wpływów IIIo P. IVo P. 53 lata 52 lata 51 lat 50 lat 49 lat 48 lat 47 lat 46 lat 45 lat Jeśli liczbą twojej Drogi Życia jest 1 (kol. Trzeba liczyć na samego siebie i znaleźć własną drogę w życiu.IIIo P. IIIo P. jest dokładnie na swoim miejscu — pozwala dziecku określić się na początku życia. nauka autonomii oraz wprowadzania myśli w czyn. Imię i Nazwisko). Zmiana wpływów jednego Punktu Zwrotnego na następny: □ Odbywa się zawsze w dniu urodzin i jej efekt jest najbardziej odczuwalny w Roku Osobistym No.) — i jego charakter określa liczba 11/2.Z.

Trzeba dodawać takiemu dziecku odwagi. przyjaciół. jeśli jesteśmy źle zestrojeni z wibracją liczby 2. Czas życia małżeńskiego (lub rozwodu) i współpracy. negatywnie: rozwód. Dużo wrażliwość lub przewrażliwienie. współpracy i życiu we dwoje. PUNKT ZWROTNY No. pozwalający mu na zagnieżdżenie się w centrum życia. Nowe zainteresowania. Z. spełnienie. dojrzała postawa życiowa wyrażająca się w osiągnięciu harmonii z samym sobą i z innymi. IVo P. przynoszący spełnienie.IIo lub IIIo P. Możliwa strata finansowa spowodowana brakiem skrupulatności i rozwagi. idealny okres dla dziecka. PUNKT ZWROTNY No. współobecność. przyjaźni lub poddanie w wątpliwość dotychczasowych związków osobistych czy zawodowych. Ekstrawagancja. Czasem prowokowanie niebezpiecznych sytuacji przez ekstrawagancję i niezręczność w relacjach międzyludzkich. gdyż musimy pozostać aktywni. medycyna lub opieka nad chorymi itp. pozytywnie: przyjaźnie. muzyka. umowa. która wymaga komunikacji z innymi (droga artystyczna. twórczości. handel. brak systematyczności. odnowa. Tendencja do zawierania wczesnych związków. wyrażania samego siebie. malarstwo. Ta liczba nigdy nie zapewnia pełnej stabilizacji ze względu na dualizm. Nowy styl życia. cierpliwym. Okres sprzyjający sukcesowi we wszystkich dziedzinach życia. nie kontrolowane wydatki. lo P. Akcent położony na przyjaźń. Miłość i przyjaźń. literatura. llo lub IIIo P. niezwykle spokojny koniec życia poświęcony współpracy z innymi. Czasem zerwanie. biznes. negatywnie: zahamowanie ekspresji. by realizowało swe potrzeby twórcze. związki i udane małżeństwo.). kontrakt. współpraca. nowe okazje. szczęście. 100 IVo P. 4 organizacja. IVo P. babki lub innej wychowującej dziecko kobiety) w dzieciństwie i młodości. brak pracy. Trzeba być dyplomatą. trzeba znaleźć w sobie odwagę i determinację. llo lub IIIo P. wyrażanie samego siebie na zewnątrz Znaczenie ogólne: poszukiwanie indywidualnych środków wyrazu. zdrada. nowe początki. Należy unikać nadmiernych ułatwień i przesady we wszystkich dziedzinach. Z. harmonijne stosunki z otoczeniem. Dla mężczyzny może oznaczać wpływ kobiety. 2 związki. Konieczność podporządkowania się otoczeniu. Potrzeba komunikacji. dziennikarstwo. gdyż mało jest przeszkód z zewnątrz. miłości. Z. by wykorzystać swe talenty lub zrealizować się w dziedzinie. Z. oszustwo. Rodząca się potrzeba twórcza i odkrycie własnych środków wyrazu. Rozproszenie energii i powierzchowność zainteresowań. Życie uczuciowe bogate. Zdrowie psychiczne i fizyczne wymaga uwagi. reklama. Czas na rozwijanie zainteresowań i talentów. PUNKT ZWROTNY No. czas relacji przyjacielskich i towarzyskich. Należy dbać o równowagę99 emocjonalną dziecka i zapewnić mu stabilizację życiową i uczuciową. radosna akceptacja jego osoby. Postępy nierówne. Z. Z. pozytywnie: czas twórczy. Okazje. lecz emocje ulokowane w wielu związkach. spokojny schyłek życia wśród przyjaciół. Jest to najłatwiejszy okres w życiu. Z. Duża aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów. współpraca Znaczenie ogólne: nie jest łatwo dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. Okres sprzyjający komunikacji — słownej i artystycznej. Czas spotkań. który symbolizuje. Należy eksploatować swą wyobraźnię. Z. Okres bogaty emocjonalnie. Sytuacje uczące sztuki dialogu. lo P. kontaktu i ekspresji własnego ja. Okres sprzyjający zawieraniu związków i spółek. związek. 3 twórczość. Pasywność i poddawanie w wątpliwość dotychczasowych przekonań i słuszności swych wyborów. przyjazna. Zaczynanie od początku pod koniec życia może być trudne. wskazuje na silny wpływ kobiety (matki. ponowne odkrycie samego siebie. Okres szczęścia. zawarcie małżeństwa. Jeśli wibrujemy negatywnie — problemy z komunikacją i zamknięcie się w sobie. praca . Twórcza. dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Czasem straty materialne. Brak skłonności do wysiłku i dyscypliny.

Niespodziewane pozytywne wydarzenia. Zwrócić uwagę na nadmierną impulsywność i nieostrożność. Należy kształtować swe zdolności adaptacyjne i tolerancję. IIo lub IIIo P. Nadmiar i przesada. Problemy finansowe lub zdrowotne. Obowiązuje absolutna ostrożność: nie ryzykować ani w inwestycjach. niosącej prawdę i zrozumienie. Kariera zawodowa. Wchodzić w nowe doświadczenia zachowując elastyczność i czujność. IVo P. Solidne fundamenty. bo z tym mogą być kłopoty. w którym się wychowuje. co zaczęło. Okres zaspokajania zmysłów. Trzeba zaakceptować tę zmienność okoliczności życia i jego warunków. które stymulują rozwój. przygody. spotkania. Równowaga musi być zachowana w każdej dziedzinie. Ograniczenia. Dokładność. Czas miłości. Okoliczności sprzyjają zrozumieniu istoty pracy. ekspansja. Z. która przejawia się w pozornie nic nie znaczących sygnałach z podświadomości. ograniczenia. ani na szosie. W najlepszym przypadku rezultaty tej pracy zapewnią bezpieczną egzystencję.okres zmian. która tylko pomaga błyszczeć. Z. czynne życie naznaczone podróżami i transformacjami różnego rodzaju. z konieczności lub autentycznej potrzeby. które podtrzymują formę fizyczną i otwartość umysłu. Konstruktywna praca przynosząca efekt w przewidzianym terminie. Należy zapewnić mu swobodę i różnorodność doświadczeń. która powinna być odpowiednio spożytkowana. trzeba uzbroić się w cierpliwość i dostosować się do okoliczności. która stanowi solidny posag na dalsze życie. lo P. Należy akceptować obowiązki. organizowania życia. Io P. Podróże wzbogacają i stają się źródłem satysfakcji. 5 zmiany. Czasami niezbyt dobrze zabezpieczone materialne podstawy bytu i problemy z równowagą wewnętrzną. Z. to i tak ciekawość świata pozwoli mu zdobyć niezbędną wiedzę. Nie brać na siebie zbyt ciążących i długoterminowych zobowiązań. Ryzyko wypadków. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzący do spełnienia. nawet jeśli dziecko ma kłopoty z dostosowaniem się do tradycyjnego środowiska. warunki ciężkie i stwarzające szereg ograniczeń. można polegać tylko na własnej pracy. Głęboki kontakt z samym sobą owocujący pracą literacką lub terapeutyczną. wyrażająca się w pełnieniu coraz . sztuka Znaczenie ogólne: trzeba udźwignąć odpowiedzialność. zaniedbania lub upodobanie do ryzyka i łatwych przygód. a dla niektórych — spotkania z wiedzą ezoteryczną. dającej oparcie pozycji. Różnorodne zainteresowania. czyli ciągłej konsumpcji w celu zaspokajania zmysłów. negatywnie: niestałość. Praca stanowi najwyższą wartość i najsolidniejsze oparcie. Częste zmiany (nawet kraju stałego pobytu). do których trzeba umieć się przystosować. obowiązki. zewnętrzną. PUNKT ZWROTNY No. Okres pracy. Ogromna energia. aktywne życie. Z. budowy jego fundamentów. odkrycia. bezpieczeństwo. życia rodzinnego i sukcesu. Negatywnie — walka o zachowanie równowagi materialnej. dla dziecka okres ten może być twardy. szczęście. negatywnie: walka. by skończyło to. realizm w ocenie sytuacji. Poczucie względnego bezpieczeństwa. Starać się odróżnić wiedzę nabytą. IVo P. ani w grach hazardowych. Liczne zainteresowania i różnorodna działalność. 101 pozytywnie: wolność. Rozbite życie uczuciowe. PUNKT ZWROTNY No. wychowywać je w poczuciu wolności i otwarcia na świat. Przeszkody i opóźnienia we wszystkim. Problemy prawne. Mało fantazji lub możliwości spełnienia marzeń. Nie liczyć na tzw. pozytywnie: stabilizacja. 6 odpowiedzialność. Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej. IIo lub IIIo P. Problemy seksualne. doświadczenia. Z. poczucie rzeczywistości. organizacja. Z. odporność fizyczną i psychiczną. które nie są sprzyjające. erotyzm Znaczenie ogólne: trzeba zrozumieć znaczenie i granice swej wolności. Nie ulegać pasji nieustannego „używania życia". wolność. wywiązywać się ze swych zobowiązań rodzinnych i zawodowych. Brak środków materialnych. pozytywnie: szczęśliwa rodzina. Twarda szkoła reguł tego świata. Pilnować. być wyrozumiałym i zgodnym. Unikać długoterminowych zobowiązań (także w życiu prywatnym). Interesujące. zabezpieczenie. sukces.Znaczenie ogólne: trzeba zwrócić uwagę na dobrą organizację i angażować się tylko w przedsięwzięcia solidne i dobrze przemyślane. od wiedzy wewnętrznej. tylko pracować.

głębokie rozumienie życia i drugiego człowieka. Io P. Plajta. Możliwa rekompensata wysiłku włożonego w jakąś pracę w przeszłości. Istotne są w tym czasie relacje z ojcem. zapowiedź błyskotliwej kariery. gromadzić życiową mądrość. władzy. sukcesowi. wiek dojrzały i starość stosunkowo harmonijna i spokojna. Możliwe wypadki. interesom. Z. albo poprzez biedę. zmiany wewnętrzne. Pierwsze doświadczenia miłosne przyniosą rozczarowanie. PUNKT ZWROTNY No. Dziecko (młody człowiek) dobrze i chętnie się uczące. skłonność do spokojnego życia. Niezależność.bardziej odpowiedzialnych funkcji. analizy. podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. Czasem problemy zdrowotne lub materialne. choć wypełniona licznymi obowiązkami wobec rodziny. Prestiż. IVo P. pozytywnie: sukces i ekspansja. w sobie i wokół siebie.lub IIIo P. IIo lub IIIo P. Zerwanie ze starym sposobem życia lub zakończenie jakiegoś związku uczuciowego. 102 negatywnie: rozwód. odpowiedzialności rodzicielskiej i zawodowej. Należy złagodzić surowość wychowania prowadzącą do kompleksów. zbyt dużo obowiązków jak dla dziecka. jeśli wibrujemy negatywnie. by studiować uczone dzieła. Zmiana zainteresowań. Brak zabezpieczenia w życiu. Na ogół wcześnie zakłada rodzinę. Z. IIo. sytuacje stawiające dziecko w obliczu samotności lub konieczności usunięcia się w cień i obserwacji. planowania. Na każdym kroku przeszkody. Uczymy się praktycznego spojrzenia na świat i wcześnie zaczynamy sprawdzać się w działaniu. rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. 103 IVo P. Uczyć się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji. Nieoczekiwany sukces. Doskonalenie się. Ewolucja duchowa. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Okres sprzyjający aktywności. Trzeba być ostrożnym z podejmowaniem zobowiązań i angażowaniem się w spółki. przyjaźni. Zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym. negatywnie: samotność. Negatywnie — obowiązki rodzinne i poświęcenie się bez otrzymania w zamian wdzięczności. Io P. Pieniądze i władza. Z. Trudny okres dojrzewania. Ciążące obowiązki rodzinne. doskonalenie się Znaczenie ogólne: trzeba nauczyć się refleksji. które często zmuszone jest zajmować się rodzeństwem lub wykonywać inne prace domowe z powodu braku lub częstej nieobecności jednego z rodziców. Problemy zdrowotne w rodzinie. ale może przynieść „prezent kosmiczny" w postaci duchowego oświecenia. natomiast bardzo korzystne są podróże. Io P. Możliwość problemów zdrowotnych i finansowych. 7 wiedza. Z. . PUNKT ZWROTNY No. upadek. wyciągania wniosków. awans. negatywnie: problemy finansowe. Nauka samodzielności. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. Z. Z. sprawom finansowym. Konieczne jest minimum niezależności. Problemy w domu. nowy sposób widzenia i rozumienia świata. Nie sprzyja małżeństwu ani miłości. ale zamknięte w sobie. Z. Proces. poszukiwań. od dziecka jesteśmy konfrontowani z wartością pieniądza — albo poprzez bogactwo. Potrzeba autonomii i zrealizowania się w wybranej dziedzinie. Wypadki. czas życia rodzinnego. Życie blisko przyrody. Małżeństwo należy zawierać z dużą ostrożnością. 8 spełnienie materialne. moc realizacji Znaczenie ogólne: należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją. pozytywnie: nowe pomysły. aspiracje intelektualne. Klęska. operacje. aktywność. Humanitaryzm. Pragnienie zdobywania wiedzy. Kłopoty materialne i zdrowotne. nieśmiałości lub problemów zdrowotnych. Z. IIo lub IIIo P. potrzeba odosobnienia. Czas studiów. Sprzyja rozwojowi twórczości i tworzeniu harmonii — w sztuce. Skłonność do ryzyka. miłości. specjalizacji. Depresja.

Przeżycia mistyczne i objawienia wewnętrzne. sława. Kontakty z zagranicą. Porozumienie na planie subtelnym. Z. mogą nastąpić straty materialne i problemy ze zdrowiem (operacje. ważna zmiana: podniesienie standardu życia i pozycji zawodowej. wglądu w drugiego człowieka. Zrealizowanie pewnego ideału. IIo lub IIIo P. Trzeba znosić cierpliwie otaczającą nas rzeczywistość. Możliwa sława. . ewolucja duchowa. autorytet. bez granic. Z. Z. Z. sukces. nieprzeciętna kariera. że dziecko ma do dokończenia coś z poprzedniego życia. idealizm Znaczenie ogólne: wzniosłe aspiracje. Podróże. ruina. Czas spełnienia. Z. Oryginalne projekty. PUNKT ZWROTNY No. osoby. należy interpretować zgodnie z symboliką liczby 2. która prowadzi w kierunku drugiego człowieka i która może także przynieść popularność. Kontynuacja realizacji jakiegoś dzieła. dojrzewaniu wiedzy. Możliwe. 11 inspiracja. Rozczarowania uczuciowe. Wymiana myśli. często dzięki przyjaciołom lub współpracownikom. pozytywnie: sukces. często międzynarodowych. Związek uczuciowy. Koniec wpływów tego P. ewolucja Znaczenie ogólne: trzeba otworzyć się na świat i na innych. Życie osobiste kruche: priorytet mają problemy i sprawy innych. tolerancji. czego nie zdążyło dokonać. społeczny prestiż. Niekiedy spełnienie poprzez związek uczuciowy lub małżeństwo. Egoizm lub brak tolerancji stanie się przyczyną niepowodzeń. pozytywnie: ambicja. zabiegi. 9 uniwersalność. Poważne ryzyko w każdej dziedzinie jeśli wibrujemy negatywnie. uznanie. będzie emocjonalnie trudnym przeżyciem. Io P. Fanatyzm. spełnienie Znaczenie ogólne: praca i aktywność. Należy unikać angażowania się w sprawy czysto finansowe. Brak równowagi psychicznej. PUNKT ZWROTNY No. Sława. zwykle realizuje się jako wibracja 2. który skończy się klęską i rozczarowaniem. bezwarunkowo.IVo P. służące ewolucji wewnętrznej. Podróże i sukces publiczny. władza. spełnienie ambicji. 22 wszechwładza. Z. Wibracja. Rozstania nagłe i trudne. akceptować zmiany okoliczności życia lub miejsca zamieszkania (ewentualnie kraju). negatywnie: straty. praca w zespołach. Z. Z. PUNKT ZWROTNY No. Czasem pojawienie się powołania. pogłębianie wiedzy. poważanie. Trzeba dobrze rozumieć swoje potrzeby emocjonalne — nie rozpoznane staną się przyczyną pomyłek. Potrzeba ucieczki. pozytywnie: niezwykła kreatywność. straty i poświęcenie. Straty uczuciowe lub materialne. znacząca wibracja w wielkich karierach. Sława i poważanie. Jeśli odpowiednie lekcje nie zostaną „odrobione". Jeśli wibrujemy negatywnie — straty są bardzo poważne. Nauka altruizmu. przyspieszone dojrzewanie wewnętrzne wywołane okolicznościami życia. kontakty. którego realizacja jest utrudniona przez warunki zewnętrzne. Intuicja służąca celom praktycznym. Może być nasycony większym napięciem i możliwością konfliktów. lecz dla świata. rozstania bardzo bolesne. IVo P. Czasami nierealne plany. życie ewoluuje w kierunku bogatych relacji międzyludzkich. Nie pracujemy już wyłącznie dla siebie lub dla swych bliskich. Interesujące doświadczenia. konflikty i rozstania. Z. Io P. coś. życie aktywne. stowarzyszeniach o celu charytatywnym. zwieńczenia. dla ludzkości. także artystycznych. wypadki). Czasem — geniusz. IIo lub IIIo P. Podróże. potrzeba podzielenia się z innymi swym doświadczeniem. 105 IVo P. 104 negatywnie: konieczność poświęcenia. z pobudek humanitarnych. Zakończenie podróży lub okresu spędzonego poza granicami swego kraju. Stwarzanie bazy dla przyszłych pokoleń. Na ogół ten P. ambitne plany. Jeśli lekcje nie są nauczone — samotność lub przymus obcowania z ludźmi.

ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań. IVo P. 106 WYZWANIA ŻYCIOWE Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania. sytuacje przychodzące po to. W ekstremalnym przypadku — całkowicie zrujnowane życie. Z. Niekiedy sława. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia. niemożliwość realizacji swych ideałów. by poddać nas próbie.negatywnie: najbardziej negatywnie obciążona liczba z „czwórek". Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom. Ten okres zwykle bywa przeżywany na poziomie wibracji 4. interpretowany jest jako 4. WYZWANIA LICZBĘ WYZWANIA oblicza się na podstawie liczb przyporządkowanych poszczególnym Cyklom Życia w formie tzw. która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu. dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu. błyskotliwa kariera zawodowa (czasem niespodziewana). Wysokie stanowisko lub twórczość w niepospolitej dziedzinie. Jedno z nich obejmuje pierwszą połowę życia (do ok. by się od niego uwolnić. rozwiązanie konfliktu czy problemu. odwróconej piramidy: 107 Zamiast dodawać cyfry cykli między sobą. Zwykle należy go interpretować zgodnie z symboliką liczby 4. oraz dwa WYZWANIA WTÓRNE. 40 roku życia). nieregularna praca. gdyż jest to jedyny sposób. Praca nie pozostawia zbyt dużo czasu na życie prywatne. podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać. Io P. Negatywnie: upadek równie szybki. Są trzy podstawowe Wyzwania na Drodze Życia: WYZWANIE GŁÓWNE. niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację. Z. jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. jak to było w przypadku obliczania Punktu Zwrotnego. „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. odejmujemy je. które dotyczy całego życia i którego wpływ jest najsilniejszy. który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. Do osiągnięcia wibracji 22 konieczny jest rzadko spotykany potencjał umożliwiający realizację tej energii na planie fizycznym. a drugie wkracza na jego miejsce mniej więcej po czterdziestce. I tak: Io Wyzwanie Wtórne = I cykl — II cykl . IIo lub IIIo P. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin. Ogromne trudności. Z. Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania. jak wznoszenie się.

) Wyzwanie Główne = różnica między I i 2 Wyzwaniem Wtórnym.III cykl (jw. o o Dla Jolanty będzie to wyglądało następująco: .(lub na odwrót. jeśli liczba II cyklu jest większa) 2o Wyzwanie Wtórne = I cykl .

zaś obszary ciała odpowiadające tej liczbie będą narażone na choroby lub uszkodzenia. Jeśli liczba Wyzwania jest identyczna z liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych. Długi Karmiczne). * * . Jeśli liczba Wyzwania pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. Wyzwanie to trzeba będzie przyjąć w sposób szczególnie świadomy w czasie trwania tego Cyklu lub wpływów danego Punktu Zwrotnego. pokonanie przeszkód będzie szczególnie utrudnione.108 * Jeśli któraś z liczb symbolizujących Wyzwania (zwłaszcza jeżeli będzie to Wyzwanie Główne) pokrywa się z lekcją lub długiem karmicznym (patrz rozdz. intensywność problemów wzrośnie.

nawiązać harmonijne porozumienie z innymi. zrozumienie konieczności współpracy. jak i w pracy. umiejętność słuchania. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia. a nie na zewnątrz. WYZWANIE No. ekspansji. przyjemności. 8 No. nie poddawać się emocjom. należy odkryć i rozwijać sferę duchową. nie ślizgać się po powierzchni życia. WYZWANIE No. twórczość. 2 No. dociera do swej wewnętrznej prawdy. 3 Nauka gospodarowania energią. związku uczuciowego. — czas zbiorów. 11 (0—9) (9—18) (18—27) (27—36) (36—45) (45—54) (54—63) (63—72) (72—81) (81—90) (90—99) — poszukiwanie własnej indywidualności. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości. 6 No. REALIZACJE UNIWERSALNE Są identyczne dla wszystkich. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym. rozpoznanie swych potrzeb emocjonalnych. 110 REALIZACJA LATA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No.109 LICZBA WYZWANIA WYZWANIE No. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru. komunikacja z innymi. Bliżej jesteśmy Ducha niż Materii . 10 No. być cierpliwym i zorganizowanym. WYZWANIE No. przedsiębiorczość. Należy zaufać własnej intuicji. podróży. WYZWANIE No. 1 Odkrywanie własnej indywidualności. samopoznanie. — czas odpowiedzialności. 7 No. — człowiek realizuje się w pracy i buduje fundament na przyszłość. 1 No. WYZWANIE No. budowanie własnej autonomii. WYZWANIE No. adaptować się do zmian. akceptować świat i ludzi takimi. WYZWANIE No. wolności. jakimi są. materialnych lub duchowych konsekwencji dotychczasowych działań. WYZWANIE No. zrozumienie. 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny. 2 Współpraca. nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. — inspiracja. pogłębianie życia duchowego. — poszukiwanie drugiego człowieka. szukać oparcia we własnym wnętrzu. 3 No. — radość życia. 5 No. przygód. — bilans życia. 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. Nadają podstawowy rytm i określają wspólne wszystkim ludziom etapy ewolucji w cyklu dziewięcioletnim. 5 Zrozumieć granice swej wolności. zarówno w życiu rodzinnym. 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. 4 No. możliwość dzielenia się z innymi wiedzą wewnętrzną i zdobyczami materialnymi — odrodzenie. Należy unikać rozpraszania się. 9 No. Wybory życiowe. — czas zmian. 9 Nie ma takiego Wyzwania. — człowiek odpoczywa i może zastanawiać się nad sensem życia.

by osiągnąć sukces. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł. Jesteś błyskotliwy. potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów. pomaga ufać we własne siły. czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach. obdarzonym silną osobowością. Twoim żywiołem jest ogień. gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. 15 = 1+5 = 6 Mówi ona o tym. Masz łatwość zmiany stylu życia. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego. być ambitnym. 28 Ta wibracja obdarza silną energią. Masz predyspozycje przywódcy. czym emanuje nasza osobowość. 1 dzień urodzenia: 1. Znajdujemy tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości.(inaczej mówiąc . 112 negatywnie: duma. czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń. 12 (99—0) — zamknięcie cyklu zrozumienia praw rządzących Wszechświatem DZIEŃ URODZENIA Każdy dzień posiada swoją własną wibrację wyrażoną przez liczbę. oraz o tym. Jeśli urodziłeś się 15 dnia miesiąca. która popycha do przodu. lenistwo. opisującą pozycję twego Dnia Urodzenia w kolejności dni kalendarzowych każdego miesiąca. Łatwo się . aktywnym. zarozumiałość. negatywnie: twoje życie może być chaotyczne. gdyż czujesz. możliwości wyboru. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. a więc twoje ego będzie ekspansywne. niezależnym. wybuchowość. Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne. jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność. gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. Teraz przybywasz. LICZBA DNIA URODZENIA WIBRACJA DNIA URODZENIA WIBRACJA No.Nieba niż Ziemi) □ 111 No. jesteś pełen inicjatywy. logicznym. Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca(10) Umiesz się „pokazać".10. jak jesteśmy postrzegani przez innych. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi. posiadać autorytet. pozytywnie: jesteś aktywny. wynalazcy i nowatora. masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz. niezdecydowanie i uzależnienie. gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. by w pełni zrealizować swój los. że posiadasz wszystkie niezbędne atuty.19. pozytywnie: będziesz umiał dojść tam. ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. umiejącym panować nad sobą. masz predyspozycje przywódcze. ambitny. Będziesz miał dużo okazji. Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca(1) Jesteś intelektualistą. potrzeba dominacji. arogancja. wyrażasz się poprzez wibrację liczby 6.

nadwrażliwość. pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę. błyskotliwą inteligencję. rozproszenie. chęć współpracy. którą możesz się posłużyć w obecnym życiu. Liczba opieki i odrodzenia. co rozwinęło twoją intuicję. Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń.29. uczynność. całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej. 114 Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca(20) Szybkie życie. drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. Posiadasz niezwykłą odwagę. niedotrzymywanie przyrzeczeń. Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca(19) Liczba Karmiczna 19/1 (por. a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię. kimś nadużywającym władzy. pozytywnie: wielkie ideały. egoistą i zarozumialcem. wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny. Wibracja ta przynosi wrażliwość. małżeństwie. nieśmiałość. ciepłą. negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo. towarzyskość. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. oryginalność. 113 pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych. wyobraźnię. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych.irytujesz. Obecne życie może przynieść doświadczenia. Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca(2) Masz potrzebę spokoju. przyjaciół i kontakt z przyrodą. pozytywnie: cierpliwość. trzeba uczyć się je rozpoznawać. uczuciowość. wyższa inteligencja. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku. Jesteś wymagający w doborze przyjaciół. Możesz się czuć osamotniony. Jesteś osobą uczuciową. wrażliwość i jednocześnie moc. ostrożność. harmonii i czułości. smak artystyczny. Masz talenty artystyczne. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. duża odwaga i magnetyzm. Determinacja. inspiracja. 20. nieprzeciętna wrażliwość. wczesna dojrzałość wewnętrzna. która przynosi sukces materialny. Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody. negatywnie: — dziś euforia. 11. Realizujesz się w przyjaźni. brak ci umiejętności relaksu. negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe. negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. które zostały rozwinięte w poprzednim życiu. by nazajutrz pogrążyć się w depresji. przynosząc sytuację podporządkowania. Długi Karmiczne). potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego. Masz magnetyczną osobowość. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji. zahamowanie ekspresji osobowości. Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca(28) Przyjacielskość. gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych. przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy. albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar". hipokryzja. Intuicja. nerwowość. życie na marginesie. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne. Brak ci wspaniałomyślności. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. jak i materialnej. wiecznie w ruchu. umiejętność mediacji. Jeśli tego nie zmienisz. skrajny introwertyzm. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację. nerwowy i konfliktowy. 2 dzień urodzenia: 2. gdy byłeś tyranem. które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować. Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca(11) Jesteś jedną nogą na Ziemi. szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności. WIBRACJA No. nazywać. lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. Umiesz . pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie. Jesteś ekscentryczny. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. jesteś niezdecydowany.

Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. że staniesz się niewolnikiem innych. jeśli cała energia będzie zużywana dla innych. gdyż masz zaufanie do życia. co usuwa przeszkody na twojej drodze. 21. 115 negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty. który pomoże ci osiągnąć stabilizację. nerwowy i źle inwestujesz energię. byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona. Posiada to wszystko. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. jakim jest naprawdę. lojalność. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej. negatywnie: ważne jest. gdyż nie sądzisz po pozorach. konserwatyzm. co zostało zaczęte. gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. pozytywnie: ochrona przed chorobami. na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną. którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia. ale raczej w sensie intelektualnym. cierpliwość. by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia. negatywnie: uważaj. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus. Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca(20) Liczba sukcesu.12. negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje. Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca(12) Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata. Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną. czarującymi. co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów. Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca(3) Ekspresja. przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). wierność. powierzchowny. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. co „trójka". abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to. talenty artystyczne. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu. pozytywnie: — współpraca. Jesteś łatwy we współżyciu. z pewnością osiągniesz zasłużony sukces. czyni ludzi ekstrawertycznymi. byś stworzył zrównoważony dom. komunikacja. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia. gdyż jesteś zbyt niecierpliwy. 30. masz naturę poznawczą i towarzyską. wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy. 116 negatywnie: trwonisz talenty. Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji. Ważne jest. czas i pieniądze. Jesteś wykształcony. a nawet uwodzicielskimi. . Ważne jest. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych. jesteś zmienny. 3 dzień urodzenia: 3. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. skłonną do współdziałania. pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego. Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca(30) Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera. pozytywnie: zarażasz innych radością życia. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. negatywnie: kłopoty ze zdrowiem. Staraj się widzieć świat. lecz w zwielokrotnionej postaci. Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca(29) Intuicja. pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia. Jesteś osobą. skłonny do emfazy. inspiracja. WIBRACJA No.dobrze zrozumieć innych. harmonia. która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową. Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu. uprzejmymi.

Jesteś towarzyski.WIBRACJA No. na którym z czasem stanie potężny gmach. gdyż tyle wkładasz energii we wszystko. Długi Karmiczne). WIBRACJA No. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną. Nieumiejętność dostrojenia się do innych.14. możesz się czuć nie rozumiany przez innych. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu. Twoje najważniejsze wyzwania to — nauka głębo118 . Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca(14) Liczba Karmiczna (por. awanturniczy. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych. Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca(5) W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji. solidność. Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca(13) Liczba Karmiczna (por. wszechstronny i inteligentny. Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca(31) Lubisz wysiłek. zachowujesz się ekstremalnie. Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca(22) Inspiracja. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności. możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie. nie umiesz znaleźć w sobie oparcia. nastawiony tylko na zewnątrz. Masz naturę głęboką. doświadczeń. jesteś niezawodny. Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości. a więc gdy cierpliwość się wyczerpie. 117 negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka". ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby. Długi Karmiczne). upór i egoizm. 4 dzień urodzenia: 4.13. jakiemu trudno sprostać innym. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. do powtórzenia doświadczenia lenistwa. Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca(4) Jesteś solidny. co może doprowadzić do rozproszenia energii. wierna i uporządkowana. lecz skomplikowaną. Jesteś spokojny i zrównoważony. obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu. Jesteś twórczy. kojąco działasz na otoczenie. negatywnie: lenistwo. będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych. wspaniałomyślna. sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej. Ogromny talent. gotowość do wysiłku i pracy. stabilność. ciekawość poznawcza. nerwowość. Jesteś zdekoncentrowany. aktywny. „Czwórka" jest zwykle punktualna. co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. 23 Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. Obowiązek przestrzegania praw. że musisz umieć się zatrzymać. negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. Liczba miłości i protekcji. możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. ciekawy. pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. elastyczny. Najlepiej czujesz się w podróży. pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. co robisz. a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji. Nadajesz swojemu życiu tempo. pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian. gdy byłeś leniwy. nie dajesz się zwieść iluzji. Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. Budujesz solidny fundament. Depresja. 22.31 Wibracja ta zapewnia równowagę. który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju. unikając wszystkiego. który wymaga koncentracji wysiłków i -specjalizacji. Wzbudzasz zaufanie. otwarty. negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. 5 dzień urodzenia: 5. Potrzeba przygód. pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów. co wymaga wysiłku i jest pożyteczne. olbrzymi potencjał twórczy. negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą. pracowity i wytrwały. zamknięcie w sobie. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa.

Musisz. obowiązkowy. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. szacunek dla rodziny. dajesz więcej niż dostajesz. którą zawsze otrzymujesz. złość. mądrości. siłą narzucasz mu swe warunki. Nie znosisz kłamstwa. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia. między intelektem a duszą. uzdrawiającej energii magnetycznej. refleksyjny. dynamizm. Masz umysłowość analityczną. działać i czuć się odpowiedzialny. która obecnie przejawia się jako charyzma. demonstracyjny.16. WIBRACJA No. Masz filozoficzny stosunek do życia. rozumiejący. Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca(7) Jesteś inteligentny. pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne. 6 dzień urodzenia: 6. się czuć wolny. zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych. cenisz stabilizację. WIBRACJA No. obowiązki wydają ci się nie do zniesienia. Pasja i duży potencjał twórczy. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę. 119 Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca(15) Jesteś magnetyczny. smak estetyczny. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu. lojalny. negatywnie: zarozumiałość. surowego i niebezpiecznego furiata. lubisz i umiesz się bawić. negatywnie: ogromna nerwowość. Nie będzie to łatwe. jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. . by je zdobyć. analizy i wyciągania wniosków. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni. dobry. pozytywnie: altruista. Musisz pohamować swe ambicje. Zmienny kochanek. zdrowotnych i materialnych. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację. Nie znosisz krytyki własnej osoby. Interesujesz się magią. Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca(23) Liczba maga. kochać. znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną. lecz nieobliczalna. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych. zdolność obserwacji. oryginalny. zdolny do oszustw. gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany. filozoficzny stosunek do życia. pracę i zainteresowania. łakomstwo i skąpstwo. Przestrzegasz praw i przepisów. negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną. Jesteś wrażliwy. wspaniałomyślny.kiej refleksji. masz skłonność do depresji. nieczystość intencji. jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość. Masz naturę czułą. jak tego pragniesz. negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. pozytywnie: lubisz się uczyć. zgody. harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom. 24 Wibracja 6 przynosi równowagę. by być wierny. Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca(6) Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć. rozmyślania i ład. Uważany jesteś za egoistę. Pragniesz spokoju.15. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością. za to duch buja wysoko. masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. 7 dzień urodzenia: 7. 25 Wibracja ta przynosi inteligencję. skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu. negatywnie: chcesz zdominować tych. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety. Mądrość. lenistwo. idealizm. pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować. Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca(24) Jesteś osobą energiczną. gdyż skaczesz z tematu na temat. potrzebę harmonii i odpowiedzialność. aktywną. zazdrość. których kochasz. masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności.

odważny i przedsiębiorczy. materialnym lub uczuciowym. Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji. . Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca(26) Jesteś wspaniałomyślny. Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca(17) Jesteś uroczy i uwodzicielski. twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki. 121 WIBRACJA No. Jesteś otwarty. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. jesteś produktywny. by osiągnąć to. Jesteś poszukiwaczem prawdy. Interesujesz się wiedzą tajemną. a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych. negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość. zdolny do głębokiej refleksji. odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. którzy mają szlachetne ideały. pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. 27 Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł.120 negatywnie: musisz relaksować się i medytować. musisz mieć mocne argumenty i dowody. miły i łatwy we współżyciu. 122 WIBRACJA No. pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. co pomaga ci zrealizować swój cel. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi. Dzielisz się chętnie swą wiedzą. Brak ci siły wewnętrznej. czasem nie rozumianym przez otoczenie. Jesteś przywiązany do przeszłości. 17. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia. Masz zapewnioną „opiekę bogów". umiejętność realizacji własnych celów. szczery. musisz walczyć w pierwszej. negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. lubisz samotność. gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje. albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym. czego chcesz. Niemoralność. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca(8) Zmierzasz do przodu. pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna. natomiast zaniedbałeś uczucia. która stanowi dla ciebie oparcie. By zwyciężyć w drugiej połowie życia. Dużo zmian w życiu. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym. Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca(16) Liczba Karmiczna (por. Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca(25) Masz w sobie dużo magnetyzmu. . jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania. cenisz postęp. 26 Ta wibracja przynosi sukces materialny. Beznadziejna sytuacja materialna. jesteś mądry. władzę. że warto.18. 8 dzień urodzenia: 8. Jesteś filozofem. wrażliwy. pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe. pozytywnie: masz zdolności przywódcze. Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. 9 dzień urodzenia: 9. Długi Karmiczne). Klęska moralna lub materialna. korzystną agresywność i chęć dominacji. negatywnie: naiwność. negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. zanim zaangażujesz się w cokolwiek. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający. duch. darzysz szacunkiem innych. By zmienić swoje postanowienie. w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności. która może doprowadzić do depresji. Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka—motyla z poprzednich wcieleń. Może przynieść sławę tym. abyś nauczył się ufać samemu sobie. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu.

Rozkłada się on na trzy "piętra": * * * nasze najgłębsze potrzeby. 123 pozytywnie: bogata wyobraźnia. stanie się dla ciebie więzieniem. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. aktywny umysł. że wady. że mur. Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania. WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER 1 A J 2 B K 3 C L 4 D M 5 E N 6 F O 7 G P 8 H 9 I R Q . przyjęcie nazwiska współmałżonka). nie jest brane pod uwagę). jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. Jesteś bardzo uczuciowy. Cykli. Wnioski płynące z analizy imion i nazwiska wymagają konfrontacji z treścią innych liczb karty numerologicznej. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem. o ile nie jest używane na co dzień. Musisz zrozumieć. nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia.Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca(9) Jesteś szczodry. 124 IMIĘ I NAZWISKO W imionach i nazwiskach. iluzji. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń. Pamiętaj. a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy. pozytywnie: zdobędziesz mądrość. wykształcony. jak postrzegają nas inni. jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. Punktów Zwrotnych. w jaki przejawiamy się na zewnątrz (Liczba Ekspresji) Liczba Ekspresji mówi o tym. wyznaczonego przez Datę Urodzenia. którzy naprawdę tego potrzebują. Długów Karmicznych itp. zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu. pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności. Poszukiwany przez nas sens wyniknie dopiero z całościowego potraktowania karty. w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. utalentowany. Analizując osobowość bierzemy pod uwagę przede wszystkim imiona i nazwisko zapisane w akcie urodzenia. Następnie analizujemy imię i nazwisko używane na co dzień i śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany nazwiska czy imienia. by prowadzić innych i kierować ich losem. z używaniem drugiego imienia zamiast pierwszego (imię przyjęte podczas bierzmowania. związane np. które widzimy u innych. negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. na podstawie interpretacji Liczby Drogi Życia. w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę. Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji. chorą lub starą. dziel się tylko z tymi. masz ogromną energię. które nosimy. że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne. Bogate życie emocjonalne do lat 29. Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca(27) Jesteś odpowiedzialny. Zachowaj energię dla siebie. które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną. Równocześnie jest to liczba złudzenia. który wybudujesz dla ochrony swego ego. Niewykluczone. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca(18) Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł. a wraz z nią osiągniesz sukces. czego musimy doświadczyć (Liczba Duszy) sposób zaspokojenia naszych potrzeb (Liczba Realizacji Intymnej) sposób. Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń. wszystko to. negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. są naszymi wadami odbitymi w lustrze. jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny.

duma. na której można budować nowe. poszukiwanie środków. Chcesz być zauważony i doceniony jako dobry przywódca. zawierania związków.S 125 T U V W X Y Z LICZBA DUSZY Zawarta jest w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. To. odkrywa naszą wewnętrzną naturę emocjonalną. Oznacza pomnażanie jakości tego co się tworzy. Potrzeba sukcesu. Silna wola. ona je programuje. wykonawcy. przyjmujesz rolę doradcy. rozproszony i niezdecydowany. Otwarty na dialog. nadmierne wymagania i przechwalanie się. potrzeba odgrywania pierwszoplanowej roli. wielkie przedsięwzięcia. Zauważmy. Kwadrat (symbol liczby cztery) oznacza zamysł. 1 pozytywnie: potrzeba prowadzenia innych. by ten sukces osiągnąć. którą mu nadajemy. niezależność. 126 LICZBA DUSZY -interpretacja LICZBA DUSZY No. Ten programator. który śpiewa. poprzez wzbogacanie swej wiedzy o wnioski zapewniające niepowtarzanie się nigdy niczego po raz drugi. negatywnie: marzyciel o wybujałej wyobraźni. Wrażliwość. Wielkie projekty. emocjonalnego i mentalnego. możesz przemarzyć życie bez celu. uczuciowość sprzyjają życiu rodzinnemu. czego potrzebujesz. LICZBA DUSZY No. poszukiwanie wyłącznie własnej satysfakcji. 3 . zamkniętą podstawę sensu. oznaczającą Liczbę Duszy. Wolisz się podporządkować. być natrętny. Samogłoska jest to dźwięk. złożony z pięciu wibracji (E U I A O). dyplomata. który brzmi i wibruje zgodnie z formą. tak jak nasza dusza jest programatorem naszych trzech ciał materialnych: fizycznego. oznaczamy symbolem kwadratu ■ Ułatwi nam to odczyt danych karty. gdy trzeba je będzie objąć jednym spojrzeniem. organizowania. Sumę wartości numerycznych samogłosek. LICZBA DUSZY No. negatywnie: ambicja. zarozumiałość. że pisany język hebrajski nie ujawnia samogłosek. przyjaźni. zarządzania. To ona nadaje sens słowu. 2 pozytywnie: skłonność do współpracy. to spokój. Zmysł artystyczny. Lider. wyrafinowany smak. egoizm.

negatywnie: jesteś nazbyt introwertyczny. podróże. Idziesz po najmniejszej linii oporu. popularnym. zrozumienie najgłębszej istoty rzeczy. Jesteś dosyć konwencjonalny. że jesteś mistrzem. jesteś dobrym doradcą zarówno w domu. Ponieważ potrzebujesz towarzystwa. Nerwowy i konfliktowy. negatywnie: jesteś chwalipiętą. jesteś natchniony. jesteś szczodry i utalentowany. stale zagubiony. Twoją motywacją jest praca sama w sobie. choroba psychiczna. Wyrozumiały. uciekasz się do wątpliwych metod. artystą. żyjesz złudzeniami. By zdobyć władzę i pieniądze. podążasz w wielu kierunkach naraz. spotkań z ludźmi. 127 negatywnie: możesz być zbyt ograniczony. musisz mieć czas na medytację. Lubisz dzieci. 9 pozytywnie: pragniesz nauczać innych. sukces i władzę. 11 pozytywnie: jesteś wymagającym partnerem. uczciwy. LICZBA DUSZY No. Interesują cię praktyki duchowe. negatywnie: marzyciel. Umiesz znaleźć środki. cichy i spokojny. Pociąga cię filozofia i zagadnienia metafizyczne. negatywnie: grozi ci depresja lub. zbuntowany. Intelektualista. Jesteś stały. twórczy. cenisz piękno i harmonię. które potrafisz wykorzystać. lubisz pieniądze. 4 pozytywnie: potrzeba porządku. dla ludzkości. uważny. by być zauważonym. tworzyć na wielką skalę. mistrzem dla innych. z łatwością nawiązujesz kontakty. Masz silnie rozwiniętą intuicję.pozytywnie: szukasz towarzystwa przyjaciół. Umiesz się przystosować do warunków i otoczenia. zapominając o reszcie świata. Starasz się stworzyć sobie i swym najbliższym atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Samotnik. wierny. 22 pozytywnie: pragniesz budować. Jesteś estetą. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. Posiadasz wiele zainteresowań. Korzystasz z przyjemności życia ze szkodą dla swego rozwoju. stabilizacji. Solidny i godny zaufania. negatywnie: masz utopijne idee. w ekstremalnych przypadkach. chcesz dzielić się swymi wartościami duchowymi. 33 pozytywnie: pragniesz przyjąć na siebie szeroko pojętą odpowiedzialność. przygodę. a nawet państwowych. 7 pozytywnie: potrzebujesz spokoju. praktyczny i zdyscyplinowany. Zdarzają się tu też przypadki upośledzenia umysłowego. równowagi. niezdecydowany. Czasem możesz uciekać się do poświęcenia. LICZBA DUSZY No. LICZBA DUSZY No. Robisz wszystko. negatywnie: jesteś nieodpowiedzialny. Jesteś człowiekiem odważnym i godnym zaufania. pragniesz przekazać innym swe objawienia. doświadczenia. rozproszony. w sprawach zawodowych. masz poczucie obowiązku i odpowiedzialności. 6 pozytywnie: potrzebujesz komfortu i ciepłej atmosfery rodzinnej. Kochasz dom i życie rodzinne. lub też spędzić życie zamknięty w gronie rodzinnym. LICZBA DUSZY No. Jesteś osobowością pełną czaru i magnetyzmu. Humanista. trochę nieudacznik. starasz się zyskać sympatię otoczenia. LICZBA DUSZY No. jak i w pracy. Starasz się znaleźć środki wyrazu i wymiany myśli z innymi. zdeterminowany i konserwatywny. bazy. by to zdobyć. Jesteś bardziej konkretny i skuteczny niż „jedenastka". Zbyt sentymentalny. egoistycznie poszukujesz komfortu dla samego siebie. Możesz być przewodnikiem. zmiany. Jesteś skryty lub tylko dyskretny. altruista i filantrop. samotności. Nie przepadasz za pracami domowymi. zdobywania wiedzy. Skłonność do alkoholu lub narkotyków. negatywnie: możesz ulec złudzeniu. by uzyskać namacalny rezultat swej dobroci. karierowicz. jesteś ekstrawertyczny. Jesteś logiczny i analityczny. umiesz się dzielić. 5 pozytywnie: kochasz ruch. LICZBA DUSZY No. Potrzebujesz wolności. 129 . Upierasz się przy swej racji i nie sposób cię przekonać. 128 negatywnie: nieuczciwy. 8 pozytywnie: masz zmysł do interesów. LICZBA DUSZY No. misjonarz. negatywnie: jesteś niestały.

zrównoważona. konstrukcja. Osoba towarzyska. REALIZACJA INTYMNA No. 5 Wolność. która stanowi dla nas Liczbę Realizacji Intymnej. 1 Zarządzanie. Osoba stała. 6 Odpowiedzialność. odpowiedzialna. Osoba kooperatywna. godna zaufania. aktywna. konkretyzuje. 3 Ekspresja. REALIZACJA INTYMNA No. magnetyczna. oryginalna i skuteczna. rozproszona. twórcza. zmiana. Może on być adekwatny do naszych potrzeb i wówczas stanowi idealne narzędzie. REALIZACJA INTYMNA No. wyznacza jej początek i koniec. aktywna i autorytatywna. dowcipna. posiadająca dużą zdolność do adaptacji. wierna i lojalna. komunikatywna. Spółgłoska otacza. wrażliwa. 2 Związek. pełna optymizmu. przywołujące specyficzne doświadczenia. Odważna. pociągająca. oznaczamy symbolem trójkąta ▲. Sumę wartości numerycznych spółgłosek. Trójkąt jest symbolem mocy stwórczej. sprawiedliwa. w których te właśnie konflikty mogą znaleźć swe rozwiązanie. niewystarczający do ich zaspokojenia i wówczas rodzą się wewnętrzne konflikty. obowiązkowa. . czyli nasz potencjał realizacyjny. Osoba żywa. określa samogłoskę. zgodna. 130 REALIZACJA INTYMNA REALIZACJA INTYMNA No. receptywną i sympatyczna. a może być też ułomny. gadatliwa. Osoba przedsiębiorcza. pracowita. spółka. przyjacielska. ukierunkowuje ją. Osoba pełna ciepła. REALIZACJA INTYMNA No.LICZBA REALIZACJI INTYMNEJ Realizacja intymna to „obleczenie w ciało" naszych wewnętrznych potrzeb. 4 Praca. Liczbę Realizacji Intymnej obliczamy na podstawie wartości numerycznej spółgłosek występujących w imieniu i nazwisku. zdyscyplinowana. REALIZACJA INTYMNA No.

Teraz rozumiemy. nastawiona filozoficznie do życia. ludzie chętnie podążają za tobą. REALIZACJA INTYMNA No. 1 pozytywnie: wyrażasz się jako szef. pragnąca tworzyć dla ludzkości. że niektórzy lubią swoje imię i nazwisko. 2 pozytywnie: umiesz współpracować. przedsiębiorczy. potrafiąca walczyć o sukces. Osoba odpowiedzialna. ambitna. które mogą doprowadzić nas do wzbogacenia świadomości. w jaki możemy funkcjonować na zewnątrz. i jaki wpływ na los kobiet ma zwyczaj przyjmowania nazwiska męża. wyrozumiały i wspaniałomyślny. jak ważna jest decyzja o zmianie imienia i nazwiska. oznaczamy kółkiem O. Jeśli umiesz się realizować i eksploatować swe talenty. nieudacznik. skuteczna. Liczbę Ekspresji. kto kieruje innymi. egocentryk. organizuje. negatywnie: egoista. czyli umiejętność wyrażenia siebie. genialna. podatny na wpływy. dajesz się ponieść emocjom. chętnie wchodzisz w spółki. REALIZACJA INTYMNA No. REALIZACJA INTYMNA No. Dlatego też w mojej praktyce uważnie analizuję także pseudonimy. dyryguje. Osoba niezależna. negatywnie: uległy. 11 Inspiracja. twórczy. zorganizowana. niewolniczo podporządkowany. EKSPRESJA No. a inni nie — świadczy to zwykle o nieprzystawalności lub niezgodzie na zawarty w nim program. takich. ktoś. Zwykle żonaty (mężatka). pełna dystansu.REALIZACJA INTYMNA No. która jest sumą wartości numerycznych liczb Duszy i Realizacji Intymnej. Koło jest płaskim odwzorowaniem trójwymiarowej kuli. Nadwrażliwy. delikatny. Osoba mądra. dobrze się „w nim" czują. spokojna. Osoba szczodra. Kula jest symbolem doskonałej harmonii i pełni. rozsądna i godna zaufania. nazwisko „po mężu". Zawsze ostatni. Osoba inteligentna. wynika z zestrojenia duszy i ciała. 131 LICZBA EKSPRESJI Ekspresja. Umiesz się podporządkować. Idealista. utalentowana. REALIZACJA INTYMNA No. Jesteś ambitny. w pracy. 7 Obserwacja. 132 LICZBA EKSPRESJI -interpretacja EKSPRESJA No. posiada wszystkie zalety „dwójki". imiona używane na co dzień (czasami jest to drugie z imion figurujących w dokumentach). Osoba inteligentna. rozumiesz i potrzebujesz drugiego człowieka. 8 Rzeczy materialne. usłużna. wspólne przedsięwzięcia. o silnie rozwiniętej intuicji. 22 Twórczość. Stanowi o sposobie. energiczny. mądra. REALIZACJA INTYMNA No. wrażliwy dyplomata. tyran. uczuciowy. 9 Służba. z harmonijnego przepływu między impulsem i jego realizacją. czyli w związkach intymnych. . samotnik. Humanista. dyskretny. w grupie i w społeczeństwie. 33 Miłość. tolerancyjna. Liczba Ekspresji wyznacza tym samym zakres i charakter poszukiwanych doświadczeń. Czuły. Bardzo ważną wskazówką jest fakt. pacyfistyczny. oryginalność.

3 pozytywnie: ekstrawertyczny. Człowiek 134 o szerokich horyzontach. nietolerancyjny. praktyczny. negatywnie: motywowany pragnieniem zysku i władzy możesz stać się oszustem. melancholiczny. lubiany za wdzięk i talent konwersacji. studiować. negatywnie: skryty. negatywnie: gadatliwy. grupy. nieczuły. nawet jeśli nie skończyłeś odpowiednich szkół. co robisz. energiczny i przedsiębiorczy. negatywnie: nieodpowiedzialny. EKSPRESJA No. Z wiekiem zyskujesz pewność siebie. poszukiwacz prawdy o świecie i człowieku. negatywnie: melancholijny. EKSPRESJA No. nieprzystępny. obojętny. świadomie zaangażowany. Wzorujesz się na innych. smutny. niezrównoważony psychicznie. 11 pozytywnie: posiadasz inspirację i dużą wiedzę. Osoba konfliktowa. masz wybitnie rozwiniętą inteligencję. waleczny. 5 pozytywnie: otwarty. okrutny. Łatwo się dostosowujesz do ludzi i do sytuacji. EKSPRESJA No. organizator. ordynarny i bezlitosny. Możesz zostać wielkim podróżnikiem. Jesteś natchniony. czytać. Jesteś twórczy. pisać. a nawet prowokujesz je. komunikatywny. szef klanu. że możesz być mistrzem dla innych. natomiast przyjmując nazwisko wybranej przez nas rodziny decydujemy się na kontynuację . misjonarz. EKSPRESJA No. „Twórczy marzyciel". samotny. EKSPRESJA No. negatywnie: nieodpowiedzialny. humanista. psycholog. wynalazca. który widzi daleko i wprowadza w życie nowe idee. materialista. utopista. Uczciwy. 6 pozytywnie: głowa rodziny. cierpliwy. 133 EKSPRESJA No. racjonalny. medytować. 22 pozytywnie: budowniczy idei. sztywny. Wchodzisz w nowe doświadczenia bez obawy. kochasz sztukę. filozof. Jesteś wyjątkowy we wszystkim. obojętny. idealista. Refleksyjny. Odpowiedzialny. egzaltowany. uwodzicielski. umiejący sprostać swym różnorodnym zainteresowaniom. rozproszony. idealista. EKSPRESJA No. zarozumiały. EKSPRESJA No. Możesz dać się wciągnąć we wszelkiego rodzaju nałogi i doświadczenia seksualne. genialny twórca. ambitny. który potrzebuje kontaktów. surowy. wyrozumiały. Dobry nauczyciel. 33 pozytywnie: jesteś mistrzem. Człowiek interesu. przyjacielski. zamknięty i ograniczony. kapryśny. o ile swoje talenty wykorzystujesz w służbie ludzkości. wymiany myśli i akceptacji.EKSPRESJA No. tolerancyjny. czarujący. Masz duże potrzeby estetyczne. zgorzkniały buntownik. zmienny. negatywnie: brak poczucia rzeczywistości. 9 pozytywnie: nauczyciel. lojalny. przewodnikiem. zarozumiały. dyskretny. zazdrosny. Interesujesz się rzeczami tajemnymi. czasem niepowtarzalny i nowatorski. oryginalny. 7 pozytywnie: introwertyczny. Samotny i zagłębiony w siebie. Wizjoner. Wymagający. nie wyjaśnionymi. zdecydowanie. uparty. nieostrożny i niebezpieczny. sukcesu. Lubisz marzyć. Człowiek o szerokich horyzontach i niekonwencjonalnych pomysłach. Podróżnik. Będziesz dążył do stworzenia wokół siebie atmosfery harmonii i spokoju. nastawiony na rozwój wewnętrzny. sztuczny. towarzyski. Podążasz za swoją intuicją. Wspaniałomyślny. 4 pozytywnie: wyrażasz się przez pracowitość. Otwarty umysł. jesteś przyjacielski. Humanista. konserwatywny. poszukiwacz. okultysta. odważny. upośledzony umysłowo. Jesteś pozbawiony gustu i smaku artystycznego. egoista. zrównoważenie. 8 pozytywnie: człowiek władzy. wtrącasz się do nie swoich spraw. negatywnie: skłonny do depresji. kontestator. Umysł analityczny. negatywnie: ulegasz złudzeniu. poszukujący prawdy. chłonny na wiedzę. miłośnik sztuki i podróży. NUMER AKTYWNY I DZIEDZICZNY Otrzymując imię (czy raczej podpowiadając je naszym rodzicom) zapewniamy sobie pewien indywidualny potencjał aktywny. nauczycielem. ciekawy świata. Nie boisz się pracy wymagającej wysiłku. negatywnie: fanatyk. EKSPRESJA No.

mówi o odziedziczonych możliwościach. NUMER AKTYWNY (N. Aby otrzymać Liczbę Aury. Pech materialny.A. nasz potencjał ulegnie zmianie. . Nazwisko może być w zgodzie z imieniem. Tolerancja. dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Skłonność do poświęceń.= 1/19 N. by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane. sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie. bogate życie seksualne. brzmiących zgodnie z zapisem w akcie urodzenia. pseudonim czy przydomek. Wykorzystujesz innych lub korzystasz z ich pomocy. Aurę opisuje cyfra oznaczająca liczbę liter w imionach i nazwisku. Katastrofy. Nieustanny ruch.= 9/27 136 AURA IMIENIA I NAZWISKA Aura imienia i nazwiska* dostarcza nam dodatkowych wskazówek na temat wpływów energii poszczególnych wibracji na nasze życie. Skuteczna realizacja planów. Nieporozumienia z otoczeniem. Gwałtowne i głębokie zmiany. szczęście. i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury. należy po prostu policzyć wszystkie litery imion i nazwiska figurujących w akcie urodzenia.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) nazwiska rodowego. Skoro przyjęliśmy jakieś nazwisko. wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny.D. 135 lub pozostawać z nim w sprzeczności. niebezpieczeństwo ze strony otoczenia. Możesz stać się ofiarą innych. romantyzm. które symbolizuje dane imię. NUMER DZIEDZICZNY (N. wyobraźnia. honory. sukces finansowy i uznanie. nasza osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie. Zapowiedź poważnych kłopotów spowodowanych przez innych.pewnej linii doświadczeń. jest aspektem pasywnym. wspomagać cechy. Sukces. zmysł artystyczny. Walka wewnętrzna między materią i duchem. Rozczarowania w życiu uczuciowym i towarzyskim. Słabość fizyczna lub miękki charakter. zmiana w dobrym lub złym kierunku.D. przykład: N.) — wyrażający się w sumie wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia — pomaga nam zrealizować się w tym życiu. Dlatego tak ważne jest.A. wpływa na nasze zachowanie. pracy nad sobą. Reorganizacja życia. Niezwykła jasność myślenia. AURA -znaczenia poszczególnych liczb 10 liter: 11 liter: 12 liter: 13 liter: 14 liter: 15 liter: 16 liter: 17 liter: 18 liter: 19 liter: 20 liter: Zaufanie do samego siebie.

Kontakt z magią. Szczęściarz. Sukces. Rozwody i wiele rozstań. Autorytet i władza. Sukces w sprawach publicznych. numerologia itp. takim jak astrologia. co dotyczy wody. 26 liter: 27 liter: 28 liter: 29 liter: 30 liter: 31 liter: 32 litery: 33 litery: 34 litery: 35 liter: 36 liter: 37 liter: 38 liter: 39 liter: 138 40 liter: 41 liter: 42 litery: 43 litery: 44 litery: 45 liter: 46 liter: 47 liter: 48 liter: . Możliwa gwałtowna i nieoczekiwana śmierć własna lub kogoś z otoczenia. Dobre zdrowie i długie życie. Szczęście lub klęska. Powodzenie u płci przeciwnej. sukces. problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej. Autorytet i sukces po wzlotach i upadkach. niesienie pomocy innym. Ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym. Pomoc wpływowych ludzi. Sukcesy zawdzięczasz swojej oryginalnej osobowości. Konserwatywne poglądy i brak elastyczności w sprawach finansowych. niebezpieczeństwo związane z wodą. Jesteś zbyt wyrozumiały dla samego siebie. w zależności od innych aspektów karty. Komfort materialny. sprzeczności. ale także niemoralność. lecz może być związany ze stratą osobistą. Samotność i niepokoje związane ze sferą materii. Szczęśliwe związki z ludźmi. z przewrotami. z walką. Uczestnictwo w buncie. Szczęśliwe małżeństwo. Wczesne małżeństwo. Aura przeciwieństw. Przeszkody w pierwszej połowie życia. Szczęście we wszystkim. Błędy w ocenie ludzi i sytuacji.137 21 liter: 22 litery: 23 litery: 24 litery: 25 liter: Sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku. życie proste i uczciwe. potem sukces. Religijność. z wojskiem. Inspiracja. Skłonność do mistycyzmu i tajemniczość. zdrada otoczenia. Wątpliwości i rozczarowania. praktycznie we wszystkich przedsięwzięciach. zdrada. Przesadny konserwatyzm. Zmienność we wszystkich dziedzinach. Możliwe całkowite oderwanie od spraw materialnych. Związek z wojną i pokojem. Spadek. Wierni przyjaciele. Ogólnie aura niezbyt szczęśliwa.

Sukces i uznanie w życiu publicznym. ZAWARTOŚĆ Do tej pory poznaliśmy znaczenie liczb. które posiadamy w nadmiarze. Brak problemów. Porównując te dwa grafiki od razu widać. oraz liczby imienia i nazwiska. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie (przedstawione na początku książki). ponieważ daje nam wgląd w intymna zawartość naszego programu nauczania w obecnym wcieleniu. którą zadaliśmy sobie na to życie. dotyczących kierunku życia i charakteru poszczególnych jego etapów. a jakich zbyt mało. przynosi nam szczegółowe informacje zarówno o naszych słabościach i atutach. którym się będziemy za chwilę posługiwać. Grafik ten opiera się na ilości i war139 tości numerycznej liter całego imienia i nazwiska (według aktu urodzenia). . trzy „szuflady naszej osobowości. Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy nad kartą. gdyż zakłada się. by wyrazić potencjał perfekcyjny (zwyczajowo odejmujemy 1 punkt siódemce i dodajemy go jedynce.1. jakich cech. rozdz. rozdz. Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia. a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę. że trzeba dołożyć starań. jakich skłonności brak. czyli jej potencjał. Grafik. a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń (por. jakich jest zbyt dużo. by pewne cechy osłabić. Lekcje Karmiczne). że mądrość jest rzadszym przymiotem człowieka niż ukierunkowanie na aktywność ego). wyhamować (por. by zrealizować sens naszego istnienia. Teraz zajrzymy.49 liter: 50 liter: Sukces w polityce. a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowia140 da. każde pole powinno zawierać 2. porządkujące trzy piętra. Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy. jak i o naszych poprzednich wcieleniach.1 punktu. Przy założeniu. że średnia doskonałości = ilość liter (w tym przypadku 19) podzielona przez 9 (ilość liczb pełnego cyklu) = 2. co się kryje w tych szufladach. OKREŚLANIE PREFERENCJI I LEKCJI KARMICZNYCH Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości. Preferencje). jakim potencjałem dysponujemy.

1x6). Na przykład. nie panuje nad swymi emocjami. Jesteś osobą. Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste Lekcja: podporządkowanie. W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć. przyzywając sytuacje utrudniające jej naukę). które zostaną nam udzielone w obecnym życiu. że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję.1x9) 3 liczby parzyste (2x2.idealistyczne (liczby nieparzyste) . Będą się one powtarzać tak długo. że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. + 5 brak: -4. przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie. dopóki lekcja nie zostanie nauczona (mówimy wtedy. zupełnie nieczuła. która raczej zdaje się na innych. tzn. ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności.-8 Ponadto możemy podzielić liczby (i odpowiadające im litery) na: . ZNACZENIE LEKCJI KARMICZNYCH Jeśli brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego. uzyskania autonomii. powoduje ona celową niemoc wykorzystania pełnego potencjału danej liczby. życia we dwoje. * Jeśli brakująca w imionach i nazwisku liczba pokrywa się z Liczbą Drogi Życia. liczbą któregoś z Cykli lub Punktów Zwrotnych — podkreśla to trudności i nasila je. Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje. łatwo się podporządkowuje. możemy się urodzić w rodzinie bardzo biednej. 141 LEKCJE KARMICZNE Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. dialogu. a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć. Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne. w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu. jest niezdecydowana. czym jest pieniądz. które zmuszą nas do takiego. Może przynieść trudności w małżeństwie. włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe. dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu".~9 nadmiar: + 1. Realizacji Intymnej lub Ekspresji. do wykształcenia w sobie pewnych cech. W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania. To jest trochę tak. dając jednocześ142 nie możliwość uświadomienia sobie. zdolności dyplomatyczne. Albo przeciwnie — będziemy otoczeni bogactwem po to. 4x5. przyjmuje postawę negatywną. gdyż jej imiona i nazwisko zawierają: 16 liczb nieparzystych (6x1. obronną. . pierwiastka realizacji. emocje. poddaje się wpływom. Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych. * Jeśli liczba ta jest identyczna z Liczbą Duszy. 3x3. jak korepetycje z przedmiotu. że dana osoba wibruje negatywnie. by je stracić i w ten sposób poznać jego prawdziwą wartość. działania Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności. a nie innego działania. umiejętność porozumienia. W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych. które dają ci władzę. jeśli mamy zaplanowane korepetycje ze zrozumienia. W obecnym życiu skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi. Przywołasz też sytuacje.praktyczne (liczby parzyste) Jolanta Natalia Pepel jest idealistką.W przypadku Jolanty: zbyt mało: ~ 6. w którym mieliśmy niedociągnięcia. dialog Wskazuje na nieumiejętność kooperacji. 2x7. Te puste pola oznaczają. podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności. Może być nadwrażliwa lub przeciwnie.

by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy. organizacja. by zdobyć akceptację otoczenia. Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie. złe warunki pracy lub też poprzez jej brak. Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo. W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role. że poznanie świata. piękna. co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi. trzeba być posłusznym i milczeć. Będziesz musiał również służyć innym. dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego.) Lekcja ta wskazuje. Odwaga. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. stabilizacja. dzieci lub innych członków rodziny. odpowiedzialności. by nie naruszać wolności innych. stwarzać własną rzeczywistość. jak ważne jest budować solidny fundament. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem. Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi. gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa. piękno. zrozumieć. Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii. Osoba „odrabiająca" tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany. poprzez jej nadmiar. zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji. zgoda. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość. przesadnym „luzakiem". który niegdyś nie został wykształcony. wolność. Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste Lekcja: harmonia. że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian. wiedza wewnętrzna. nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych. Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym. Jeśli brak liczby 7: — częste Lekcja: mądrość. Inaczej mówiąc. nie wątpić w ich szczerość. ale także uważać. doświadczyć wielu zmian. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce. że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą. szukać kompromisu. Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie Lekcja: zmiany. Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne. Teraz trzeba będzie zrozumieć. plotki. Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak. a także zaufania do samego siebie. 143 Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę. Gdy się jest podwładnym. nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych. Trudności w dziedzinie zmysłowej. by w przypadku "problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób. Lekceważyłeś partnera. Jeśli brak liczby 4: — częste Lekcja: praca. postawa twórcza. Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa. bez oceny — to hasła dla tych. miłość. zrozumienia. w pracy lub w życiu codziennym. którzy mają lekcję związaną z liczbą 6. która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej. Problemy natury miłosnej. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy. Jest to liczba zaufania do wiedzy. Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie. sięgania po wiedzę wewnętrzną. by świadomie uczyć się tej lekcji.Jeśli brak liczby 3: — dosyć rzadkie Lekcja: komunikacja. podejmować czyny i organizować ich wykonanie. seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. skorzystać z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamienić na budowanie tego aspektu 144 swojej osobowości. by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości. . przyjemności życia. obowiązek i odpowiedzialność. cierpliwość. bez stawiania im zbyt wielkich wymagań. nowe idee i możliwości. Nabrać pewności siebie. uspołecznienie. przechwalanie się lub intrygi. Jesteś nietolerancyjny. Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. jakimi są. doznania zmysłowe i nadzmysłowe. ale życie zmusi cię do tego. lecz próbować dostosować się.

w którym poczujesz. którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. w gwałtowności charakteru i nieoczekiwanych wydarzeniach. jest wystarczająca. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni. Jesteś osobą egoistyczną. władza. że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną. że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności. Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. ale również z prawodawstwem. karmę. wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią. zarozumiałą. pieniądze. 145 Może to być też lekcja karmicznej choroby. Z chwilą. Oznacza to. DŁUGI KARMICZNE Liczby Karmiczne wyrażają tzw. tolerancja. Karma jest konsekwencją naszych wyborów. Pole jej działania jest więc ogromne. lub o tych. lub też poprzez roztrwonienie majątku. dopóki nie nauczysz się współczucia. przez problemy z ciałem) uzyskać wgląd w siebie i w sobie znaleźć oparcie. Możliwe są też sytuacje. że wiedza wewnętrzna. □ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji. 14.W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości. odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną. a także w ostrym przebiegu choroby. ale wysiłki twoje będą bezowocne. Jeśli brak liczby 8: — częste Lekcja: wartości materialne. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości. zauważenia jej potrzeb. 146 Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą: □ Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym. Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości. zrozumienia dla drugiej osoby. czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany. upartą. która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami. niezdecydowanie. Aby obejrzeć ich skutki. Jest to liczba kojarzona z materią. Będziesz zmuszony (np. snobistyczną. Jeśli lekcja zostanie zrozumiana. gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia. że istnieją rzeczy. empatia. ojcostwem i mistycyzmem. którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą. rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń. by osiągnąć swój cel. mistycyzm. z dala od innych. humanitaryzm. Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie Lekcja: ewolucja. twoje serce wypełni się miłością. Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13. W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych. Nie jest on ani czymś godnym pogardy. Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. które rządzi światem materialnym. spełnienie. w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji. pieniędzmi. używa ona wielu ciał i dusz. Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość. a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego. które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł. który utracony zostanie z równą łatwością. □ Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia. w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną. że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. musieliśmy zgłosić się osobiście. 16. władzą (czyli także ambicją i krytyką). nieczystym. z jaką został zdobyty. na żądanie. rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości.19 i 26. gdy to pojmiesz. Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy. Każda nasza myśl. Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie. które nie mogą zrealizować się natychmiast. altruizm i zrozumienie. lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku. czyli prawo przyczyny i skutku. . Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje. Mówi ona o ludziach. W obecnym życiu będziesz postawiony wobec sytuacji. które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu. zamkniętą na innych. każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek. Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń.

nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników. Drogi Życia. które poruszą życie jak glebę przed siewem. wykluczającym egoizm. ambicję i współzawodnictwo. sprawiając cierpienie innym. Oznacza ona. Liczby Realizacji Intymnej. Dnia Urodzenia duma. Drogi Życia. Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym. ucieczkę od świata. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę. Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej. Oznacza ona. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). które nie poddają się poznaniu zmysłowemu. by trud zaczął się od nowa. jakie spowoduje: zmiany pracy. Od- . miłości. narkotyki. 16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). że skupiasz siły na jednym. aby nie naruszać terytorium innych. które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia. rytmu życia wokół ciebie. które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. zaspokajając je bez umiaru poprzez seks. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób. 147 14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. 13 to 1 . Przywołasz więc takie doświadczenia. które źle się skończą. Liczby Wcielenia. rutyny. Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół. być może opuściła rodzinę. że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności. tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę. zazdrość. nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia. Liczby Wcielenia. domu. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. oraz uczyć się korzystać z wolności tak. W chwili. statusu społecznego). Liczby Realizacji Intymnej. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne. alkohol i inne używki. Zapowiada to również trudności materialne. zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację. precyzyjnie określonym celu. metodycznością i cierpliwością. nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich. gdy lekcja zostanie zrozumiana. 13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą. Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę.ekspresja twórcza. Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość). Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości. Liczby Realizacji Intymnej. które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości. W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie. Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc. żyła kosztem innych. Liczby Wcielenia.człowiek i 3 . gdy będzie ci się wydawało. Drogi Życia. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. przyjdzie nowa seria wydarzeń. Trudności. Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje.utrudni życie aż do momentu. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę.□ Dnia Urodzenia. Nie umiesz zaakceptować zobowiązań. Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie. Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt zwrotny). co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania. Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym. że sytuacja się stabilizuje. Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym.

W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy. Dla Jolanty będą to liczby 1 i 5. Liczby Realizacji Intymnej. łatwo zauważyć jedno lub kilka pól. Nadmiar liczby 3: Osoba nieodpowiedzialna i chaotyczna. Jest to jednocześnie korzystna 149 wibracja dla spraw finansowych. hojność i szacunek. Dotyczy ona relacji międzyludzkich. pracę. powierzchowna. PREFERENCJE Patrząc na grafik na stronie 140. Na ogół są to osoby gadatliwe. które nie umieją słuchać. Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione. że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień. by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. Powinna się wyzwolić z niewoli rutyny. energii. że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną. która realizuje się tylko przez wysiłek. egocentryczna. Władza i moc przyjdą wtedy. Zdrowie może ucierpieć przez nadmiar wysiłku. Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian. gdyż będziesz lekceważony i pomijany. jak tego pragniesz. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie. Opisują cechy. marnotrawiący energię. Drogi Życia. Możesz również ponieść straty materialne. które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. Jej obecność oznacza. ukrytych pasji danej osoby. należy przejąć inicjatywę. ekspansji. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu. 8 jest liczbą władzy. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny. była egoistyczna. Najmniejsze drobiazgi są poddawane krytyce i analizowane. Utracjusz. Może sprawić. posiadająca nadmiernie wybujałą wyobraźnię. Te liczby wskazują na intensywność i charakter Preferencji. Daje nam ona odwagę. Nadmiar liczby 1: Osoba autorytatywna. ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne. entuzjazm i pragnienie władzy. Posiada zbyt radykalne opinie i jest przesadnie niezależna. Nadmiar liczby 4: Osoba uparta. egoistyczna. 19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka. Może mieć tendencję do podporządkowania się. a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią.148 budowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem. zarozumiała. By spłacić dług. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak. aby złagodzić ich wpływ. a także zręcznej i skutecznej realizacji. emocjonalny i intelektualny. zamknięta w swych przekonaniach i poglądach na świat. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym. agresywna. by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi. Osoba ograniczona. bez określonego celu. lubi . Trzeba wystrzegać się narzucania swych opinii i pomysłów innym. otworzyć się na jego potrzeby. Nadmiar tej liczby zapewnia ogromną odwagę i dużo energii. 26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. sztuczna. byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości. pedantyczna. Osoba niezwykle impulsywna. Liczby Wcielenia. twoja odwaga będzie poddana próbom. do oddania się całkowicie we władanie innej osoby lub grupy. dominująca. Nadmiar liczby 2: Osoba nadwrażliwa. opanować impulsywność. zarozumiała i wykorzystywała innych. by wyróżnić samą siebie. nauczyć się tolerancji i cierpliwości. nad którymi powinniśmy pracować. schyłek życia może być bolesny i trudny. którym jest zrozumienie życia. Przesadnie emocjonalna. gdzie liczby występują w nadmiarze. Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. Bierna. Nadmiar liczby 5: Potrzeba zmiany dla zmiany. Jeśli jest podliczbą: Liczby Duszy zapowiada sytuacje. będziesz rozprzestrzeniać światło. okazując im miłość. tyranizująca otoczenie.

że wszystkie doświadczenia związane z urodzeniem i wychowywaniem danego dziecka będą budowaniem fundamentu dla przejawienia się naszego potencjału wewnętrznego. założenia firmy. Prowadzi ku inicjacji mistycznej. tracąc sprzed oczu swój własny cel. nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi.. by powściągnąć gwałtowność i ambicje dyktatorskie. Sposób. konieczna jest znajomość dokładnej daty jego „poczęcia". w jaki rodzą się dzieci również nie jest obojętny. alkoholu i narkotyków. Egoista. I zaczyna się skomplikowane.hazard. że wraz z pojawieniem się dziecka zaczynamy . Oznacza to. na przykład: poznania partnera. Informuje on nas między innymi o tym. Jeśli przewaga liczby siedem jest bardzo znacząca (co zdarza się rzadko). trzeba także określić Numer Roku Osobistego dla osoby. by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. że Liczba Drogi Życia naszego dziecka (czyli jednocześnie liczba zajścia danego wydarzenia dla nas) jest 4. Aby uzyskać informację o charakterze danego związku czy wydarzenia. jaki stosunek ma przychodzące na świat dziecko do ponownego wcielenia się. zrozumienia rzeczywistości materialnej. nade wszystko ceni własną wolność. Rodzące się z pępowiną owiniętą dookoła szyi oraz te. bardzo trudnym we współżyciu. początku ujawnienia się choroby itp. Łatwo wtedy stać się śmietniskiem ludzkich krzywd i cierpienia. Nadmiar liczby 9: Wskazuje na trudności w odróżnieniu prawdy od fałszu. że kontynuujemy wspólną naukę zamieniając przeżyty niegdyś związek małżeński na relację rodzicielską. Osoba ta powinna czynić wysiłki. które niechętnie wracają na ziemię. Jeśli odbyło się to w Roku Osobistym No. mogą być istotami nie do końca zdecydowanymi na kolejne doświadczenia ziemskiego losu. gdyż nie akceptuje rzeczywistości takiej. zamiana związku małżeńskiego na braterski lub siostrzany — w następnym wcieleniu). które rodzą się zbyt wcześnie lub bardzo szybko są ciekawe. Doświadczeniem jest także spotkanie na swej drodze drugiego człowieka. Jest wiecznie niezadowolona. Zbyt wielkie pragnienie władzy i ambicja oraz przesadne zaufanie do własnych sił mogą doprowadzić do spektakularnej klęski. że dusze. Załóżmy. 152 Wraz z ograniczeniami. możemy zrozumieć jego charakter. jaka jest. a także odgadnąć powód. ale drogą indywidualną. Te. zawarcia związku małżeńskiego. które ocierają się o śmierć przy porodzie. Nadmiar liczby 8: Nadmiar ósemki utrudnia w młodości odnalezienie swego powołania. narodzin dziecka. Nadmiar liczby 7: Liczba ta daje umiejętność analizy. mamy do czynienia z wielkim indywidualistą. 151 SPOTKANIA Żadne doświadczenie nie jest przypadkowe. W momencie. a nie inna osoba pojawiła się w naszym życiu. wcielają się w ciała naszych dzieci. zachłanne. Określając rodzaj wibracji (moment) danego spotkania. Dzieci przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie mogą być leniwe lub mieć problemy w relacji z matką (zależność lub obojętność emocjonalna). Skłania do badań naukowych. z którymi być może wcześniej umówiliśmy się na to doświadczenie. Nadmiar tej liczby może także skłaniać w kierunku zaspokajania swego ego poprzez snobizm i gwiazdorstwo. by zdążyć wszystko przeżyć. Nadmiar liczby 6: Jest to liczba opieki i odpowiedzialności. nierzadko bolesne rozszyfrowywanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Na przykład dzieci wyciągane kleszczami są na ogół duszami. dla którego ta. Nasze obecne dzieci mogły być naszymi rodzicami w którymś z poprzednich wcieleń lub naszymi nauczycielami duchowymi. 6 oznacza to. Dzieci To my wybraliśmy sobie rodziców. gdy sami się nimi stajemy oznacza to. według własnych pomysłów i z własnej inicjatywy. zamartwianie się i zajmowanie problemami całego świata. Nadużywanie seksu. które wprowadza liczba 4 (a właściwie dzięki obecności tych ograniczeń i konieczności ich zaakceptowania) mamy szansę wypracowania w sobie wewnętrznego oparcia. stanowiące swoistą odmianę służby innym. Zdarza się także. używa przyjemności życia. Powoduje nadmierną (i niepotrzebną) szczodrość. Jej sukces zależeć będzie od umiejętności koncentracji i właściwego określenia swego stosunku do materialnej sfery życia. spieszą się. dla której chcemy zinterpretować dany fakt. Osoba ta musi uważać. Także relacje między naszymi dziećmi bywają skomplikowane ze względu na bagaż doświadczeń kolejnych inkarnacji (np. intensywne życie wewnętrzne. jakim jest własny rozwój. a więc jej nadmiar może wskazywać na nadopiekuńczość i przywiązywanie wagi do błaho150 stek. Ma kłopoty z przystosowaniem się do otoczenia i do sytuacji. zwierzchnikami czy rodzeństwem. obserwacji. umysł krytyczny.

cierpienia i emocje. nauczyciela. tym prędzej spotkamy właściwą osobę. których spotykamy. testuje lojalność i identyfikację z ogólnie przyjętym systemem wartości. skłonności do manipulacji i autorytaryzmu. a my im. 153 W praktyce oznacza to. Obdarza nas możliwością poznania. Przede wszystkim jednak jest sprawdzianem naszej szczerości wobec samych siebie oraz tolerancji wobec inności i odrębności drugiego człowieka. Jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze. kontrolowania naszych pragnień i emocji z nimi związanych. w którym odbijać się będą wszystkie nasze wady i błędy przeznaczone do korekcji. spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć. 154 ANALIZA ZWIĄZKÓW DRÓG ŻYCIOWYCH ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „JEDYNKĄ" Alegorią tego związku może być sytuacja dwóch ambitnych kierowców wsiadających do jednego samochodu. TY I TWÓJ PARTNER Spotkanie z drugim człowiekiem jest pięknym i bogatym doświadczeniem. a może być związkiem czysto duchowym lub intelektualnym i realizować się na odległość. że przynosi nam ono doświadczenie odpowiedzialności rodzicielskiej. zbudować porozumienie. Może on się ujawnić jako obcość i alienacja w zakresie samego współżycia. zawłaszczania drugiej osoby. Dlatego przypomina on piec hutniczy. zrozumienia czym jest rola rodzica jako opiekuna. wystawia na próbę nasze poczucie własnej indywidualności. intuicyjnego porozumienia. Im bardziej wartościowy stop ma powstać. że partnerzy byli dla siebie niewłaściwi. normującym stosunki międzyludzkie. 2 — akcent będzie położony na umiejętność dialogu. tolerancji.05. Ma on nas nauczyć dystansu. tym fundamentem. które zmuszają nas do wykształcenia w sobie tych właśnie cech. które posiadają Liczbę swej Drogi Życia No. Wiedza o naszych partnerach i rodzaju związku. Jesteśmy im potrzebni tak samo. za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. 5 często jest doświadczeniem zmysłowym i raczej krótkotrwałym. na stworzenie zdrowej emocjonalnie relacji. Być może już po kilku kilometrach będą wyrywać sobie kierownicę.naprawdę tworzyć rodzinę.1958 r. umiejętności wyciągania wniosków z doświadczeń. to lustro. Miłość Związek małżeński czy miłosny jest jednym z najbardziej kompleksowych. Wówczas związek ten może stać się niezwykle twórczy. nauczyć się wzajemnej akceptacji obszarów wolności. harmonii w rodzinie. obserwacji. Oduczamy się posesywności. rzeczywistej roli matki (a w przypadku ojca — rozwiązanie problemów z własną matką. Dzięki związkom uczuciowym uczymy się współżycia i rozumienia innych. a po kilkunastu następnych . których po prostu spotykamy na swojej drodze. jak każda z uniwersalnych metod. wkrótce okazuje się ona nie wystarczająca. Równocześnie związek intymny. stawia nas przed mnóstwem trudności. może być doświadczeniem samotności w wyniku częstych wyjazdów jednego z partnerów. Dziecko stanowić będzie dla nas zwierciadło. Nieudane związki nie oznaczają . Związek zawarty w wibracji No. Powoli. Doświadczenie to stwarza odpowiednie trudności. że np. wychowawcy. jest to sygnał. jest poznanie samego siebie. a pragnienia zmieniają się w rozpoznanie naszych prawdziwych potrzeb. Wszystkie konflikty. że tą podstawą. zrównoważonej uczuciowości. a więc najbardziej skutecznych doświadczeń w naszym życiu. że powinniśmy lepiej poznać samych siebie. w miarę trwania danego związku obumierają iluzje. 1 oznacza to. ale także związek partnerów w interesach. Uczymy się szacunku dla innych i tolerancji. które pojawiają się (aby się spalić) w tyglu małżeńskiego współżycia są wprost proporcjonalne do rozmiarów naszych złudzeń i wytrwałości. fałszywe wyobrażenia o sobie samych. Jeśli to samo dziecko o Liczbie Drogi Życia 4 urodzi się w naszym Roku Osobistym No. zarówno tej osoby. wzajemnej uwagi i zrozumienia. Im szybciej odważymy się spojrzeć jej w oczy. Te z kolei obnażają naszą wewnętrzną prawdę. tym większego ognia potrzeba. 7(1 +5 + 5 + 1 +9 + 5 + 8 = 34 = 7) przewiduje pewien rodzaj dystansu między partnerami. Nasi bliscy nie są przypadkowymi ludźmi. Ludzie. chyba że obydwie strony będą starały się znaleźć w nim oparcie. (lub spotkanie dwóch osób). są nam potrzebni do naszej ewolucji. zdobycie autonomii lub unicestwienie naszego despotyzmu. ingerencji w czyjeś życie. z którą odrzucamy prawdę. jak i nas samych. a nawet kobietą jako taką). samodoskonalenia wewnętrznego. jak oni są potrzebni nam. Dlatego też polecam ją tylko jako wstęp do głębszej analizy porównawczej dat urodzenia oraz imion i nazwisk interesujących nas osób. w którym wypala się nasze „złoto" wewnętrzne. który dzięki temu wydarzeniu budujemy. związek zawarty 15. autonomii i wolności wewnętrznej. Najbardziej uniwersalną metodą prognozowania jakości związku z drugim człowiekiem jest porównywanie Liczb Drogi Życia. Jeśli jest to Rok Osobisty No. Jednak. akceptacji swej kobiecości. przed którym stoimy nadzy i prawdziwi. jaki nas z nimi łączy.

gdyż z pewnością nie było to oczywiste. „dwójka" pomoże je zrealizować. „Czwórka" cierpliwie. „Jedynka" ma inicjatywę. zdo156 bywcze ambicje „jedynki" mogą znaleźć oparcie i zrozumienie. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SZÓSTKĄ" W najlepszym przypadku będziecie parą. ale nie raz przyjdzie jej odczuwać wdzięczność. Nagle może się okazać. że nie możecie razem robić pieniędzy.. uczestnictwo w życiu kulturalnym. wspólnie podróżować. „Czwórka" będzie adorować „jedynkę" za prawdziwe wartości. Ze względu na walory waszych osobowości. analizę przeżyć „piątki" i waszych wspólnych. docenią talenty i inicjatywę. że sprawia wam to większą satysfakcję. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek będzie dla was niezwykłym doświadczeniem. „dwójka" ma intuicję. czego potrzebuje „jedynka"-— filozoficzne spojrzenie na świat. odkrycie sfery wartości duchowych. uszanują nawzajem swoje potrzeby. stymulować nawzajem swą twórczą działalność. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DWÓJKĄ" Związek „jedynki" z „dwójką" ma szansę w pełni usatysfakcjonować was oboje. Ważne jest. jest bardzo znaczący dla was obojga. niż odbieranie hołdów. pod warunkiem.jeden z nich śmiertelnie obrażony pójdzie na piechotę. możecie odnieść publiczny sukces. mogą one okazać się dla was . Pionierskie. ale z czasem niespodziewanie okaże się. że sprawiedliwie podzielą się miejscem za kierownicą. Wasz związek może zamienić się w nieustającą rozmowę. jeśli wytrwacie do tej chwili.. aby nie przyjąć zbyt dosłownie swej przywódczej pozycji — księżycowe „dwójki" są wbrew pozorom bardzo wrażliwe na punkcie swojej wolności. którą łączą szczytne ideały. która okaże się bezcenna. zdobyć popularność. Skłonność „jedynki" do zajmowania pozycji lidera może być dla niej męcząca i irytująca. Oczywiście. szczególnie jeśli jesteście związani uczuciowo. na swój sposób ambitne i samowystarczalne. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „TRÓJKĄ" Magnetyczna. Jest to związek bardzo inspirujący dla obu stron. lecz jeśli stać was na to. Niech jednak uważa. najlepiej czuje się w wirze zdarzeń i ludzi. W życiu rodzinnym wasza energia skoncentruje się na rozwoju intelektualnym. 155 ZWIĄZEK „ JEDYNKA " Z „CZWÓRKĄ " Związek tych dwóch osób w swej najlepszej z możliwych wersji pozwoli obojgu na pełną realizację siebie i swoich ambicji. Życie „jedynki" ulegnie z pewnością spowolnieniu. która lubi otaczać się ludźmi atrakcyjnymi i dodającymi jej splendoru. Wszystko to się uda. związek z mężczyzną spod „dwójki" może oznaczać pewne odwrócenie tradycyjnych ról — prawdopodobnie kobieta będzie głową rodziny lub przełożonym w pracy. dowartościowania. lecz dzięki temu być może osiągnie więcej. a nie za napuszone ambicje. Nie znaczy to. możecie razem wiele dokonać. uzna jego przywódczą rolę w waszym związku i z pasją pomoże mu w realizacji jego ambitnych planów. nie będzie chwytał w lot jej genialnych pomysłów ani zmieniał z łatwością planów życiowych. że „jedynka" króluje bez królestwa. Prawdopodobnie nie będzie błyszczał w towarzystwie. Ten związek wymaga ogromnej pokory i rezygnacji z czysto egoistycznych celów. czarująca „trójka" jest znakomitym partnerem dla „jedynki". zdobywaniu wykształcenia. poświęcającej się. „Jedynka" ma ambicje i nowatorskie pomysły. „Jedynce" to właściwie odpowiada. obcość. kontemplację swego losu i wartości kulturowych. „Piątka" wymaga ciągłego zainteresowania. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „PIĄTKĄ" „Piątka" jest kolekcjonerem doświadczeń. metodyczności i akceptacji dla swego partnera. W najgorszym — może nastąpić frustrujący obie strony brak zrozumienia dla potrzeb partnera. choć niekoniecznie da to wymierne efekty w sferze materialnej. Być może nie raz będziecie musieli oddać kierownicę. Jednak „jedynka" również musi się czegoś w tym związku nauczyć — najczęściej cierpliwości. Może być też tak. „Szóstka" z łatwością przyjmuje rolę osoby cierpiącej. Już sam fakt. jeśli obie strony zaakceptują odrębność i wolność partnera. którymi będzie chciała nieustannie dzielić się z „jedynką". by „jedynka" traktowała „trójkę" poważnie. Atrakcja jest tu zresztą wzajemna — „trójka" doceni zalety swego partnera. wspólne zamiłowania literackie lub naukowe. Może to irytować „jedynkę". W interesach lub działalności artystycznej wzajemna inspiracja i duże prawdopodobieństwo udanych przedsięwzięć. „Jedynka" z kolei nie znosi ciągłego pouczania. „Siódemka" wniesie w wasze życie to. irytacja. potrzeby artystyczne. Jeśli „jedynka" jest kobietą. że jej pozycja na tym nie ucierpi. że zdołaliście zbliżyć się do siebie. podnoszeniu komfortu domu. metodycznie i rozsądnie pokieruje energią „jedynki" i sprowadzi jej inicjatywę na drogę konkretnej realizacji.

a „dwójka" jest przecież znakomitym słuchaczem. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to wyjątkowo korzystny układ dla realizacji wspólnych celów. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od wielkiej fascynacji — „dwójkę" urzekł zapał i bezpośredniość „trojki". ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DWÓJKĄ" Dwie księżycowe natury będą się rozumieć bez słów. zarówno materialnych. Razem możecie stworzyć silny i twórczy związek. skłonną do wszelkiej współpracy. wahaniom. ale istnieje również niebezpieczeństwo stworzenia dusznego układu. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W „dziewiątce" niewątpliwie znajdzie „jedynka" entuzjastę swoich twórczych planów i doskonałego towarzysza w zdobywaniu bogatych doświadczeń. wykorzystajcie więc waszą moc. „piątka" jest mistrzem słowa. sympatii. Królewska. pewni swoich sił i możliwości. delikatną. Współpraca. Musicie jednak oboje unikać poddawania się zmiennym nastrojom. gdyż wzmocni to wasze poczucie wspólnoty. opartego na poczuciu winy lub obowiązku. że „dwójka" nie ma ochoty żyć według gustu swego partnera.nieważne. które kolekcjonujecie. które jest wam obojgu niezbędne jako doświadczenie. Pozwólcie sobie go stworzyć. wasz związek będzie pasjonujący. zmysł praktyczny i talent artystyczny. To wszystko ma „czwórka". Często brak jej jednak jasności celów i umiejętności logicznego myślenia. przyjaźń. by umilić sobie nawzajem życie. a jego niezwykła atrakcyjność i walory umysłowe wydają jej się nieco przereklamowane. „jedynka" może czuć się zazdrosna o jej uczucia i zainteresowanie okazywane innym. nauczyciela. choć przejawia się to u każdego z was inaczej. obszaru wolności i odrębności. ZWIĄZEK „JEDYNKA" Z „ÓSEMKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. ambitni. W rzeczywistości związek z „dziewiątką" to unia — stan psychiczny „dziewiątki" będzie reagował jak barometr na to co dzieje się między wami. bo rozstać będzie wam się bardzo trudno. Wasze mieszkanie będzie pełne pamiątek i rzeczy. a „dwójce" wypada się na to zgodzić. by tworzyć prawdziwe wartości. a współpraca będzie dla was interesująca — połączy was głębokie uczucie. zwątpieniom. uczuciową. intuicja — to wszystko sprawi. miejsc. z których każda na swój sposób jest żądna władzy. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Aby ten związek był dla was obojga satysfakcjonujący. często jest niezdecydowana. „Dziewiątka" żyje jednak wśród ludzi i dla ludzi i być może nie będzie chciała się oddać na wyłączność. Jest tu szansa na harmonijny. słoneczna natura „jedynki" oczekuje raczej poklasku. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" „Dwójka" jest osobą taktowną. Razem jesteście niezwykle skuteczni. „Dwójka" ceni porozumienie bez słów. jak intelektualnych lub związanych z waszą działalnością twórczą. Z czasem może się okazać. entuzjazmu. tym bardziej że stany te będą zaraźliwe. Oboje jesteście sentymentalni. przedmiotów. trzeba wiele dobrej woli z obu stron. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" . komfortowy. ona zaś przejrzała się w „dwójce" 157 jak w lustrze i własne odbicie przyniosło jej satysfakcję. ma ogromną intuicję. „Dwójka" zmaga się raczej z wewnętrznymi wątpliwościami. niepewna siebie. solidną budowlę stanowiącą bezpieczną bazę dla was obojga. że macie szansę przeżyć głęboki i piękny związek. ambitny związek. Jeśli jednak wasz związek będzie miał solidny fundament. Bardzo ważne jest dla was obojga posiadanie własnego terytorium. podczas gdy „ósemka" skłonna jest żądać rzeczywistego posłuszeństwa. Nie wyklucza to jednak wspaniałego związku — oboje potraficie przystosować się do otoczenia. Włóżcie wiele wysiłku w to. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze zdradą. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Oboje macie zmienną naturę. „piątka" skłonna jest uzewnętrzniać swą niekonsekwencję dokonując częstych zmian w swoim życiu. „Szóstka" może zechcieć przyjąć wobec „dwójki" rolę opiekuna. Jeśli uda wam się sprawiedliwie rozdzielić role. wzajemna pomoc. przywiązujecie się do wnętrz. „Ósemka" jest bardzo skoncentrowana na sprawach materialnych.

ale — z drugiej strony — ona to doskonale rozumie i nauczy się z tym żyć. „Trójka" musi wiedzieć. jako para możecie wspólnie osiągnąć harmonię i szczęście. „Piątka" będzie wymagała od „trójki" większej koncentracji i powagi w traktowaniu waszych życiowych planów. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „siódemka" z kimś się wiąże na stałe. Powściągliwość „dwójki" wynika z niepewności. dystans wobec nietrwałych wartości świata materii. Dwie primadonny w jednym teatrze to na ogół o jedną za wiele. ideały. byście pozwolili i pomogli sobie nawzajem znaleźć drogę twórczej realizacji. sprawić. nauczyć się korzystać ze swojej wyjątkowej intuicji. dyplomacja. To. nietowarzyska. „ósemka". czego jej samej czasem brak: lekkość. satysfakcjonujący was oboje spektakl. Ważne jest. chłód „siódemki" to filozoficzny dystans wobec spraw tego świata. działalność na polu literatury. a znajomi i przyjaciele — widownią. ale i głęboka rozwaga oraz widzenie rzeczy w kontekście przyczyny i skutku. że „siódemka" bywa wycofana. Przez wasz dom przewinie się wielu ciekawych ludzi. która niekoniecznie dobrze sobie radzi ze sprawami materialnymi. zgodnego i kochającego partnera. gdy „trójka" zaakceptuje inny świat swojego partnera i odkryje jego prawdziwe wartości. do czego przywykła. zdobywanie wykształcenia. nowe znajomości — to wszystko może być wasze wspólne. dziennikarstwa. wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron. że nie jest wielbiona za swoje zewnętrzne zalety. wasz dom będzie dostatni. co w was najlepsze. Branie na siebie zbyt wielu zobowiązań oraz tendencja do wzajemnych oskarżeń i wyrzutów mogą zakłócić harmonię tego związku. szczególnie że bardzo chce być poważnie traktowana. wasze życie będzie bogate i różnorodne. a wspólne plany i zainteresowania nie pozwolą wam się nudzić ze sobą. doświadczeń.Jest to związek dwóch osób nieco powściągliwych i pozornie chłodnych. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „CZWÓRKĄ" To może być niełatwy związek. potrzeba tworzenia wspólnoty. To. to na ogół jest to poważna sprawa. rozwijaniu waszych talentów i zainteresowań. pracowitość. Skłonność do samotnictwa „siódemki" może „dwójkę" niepokoić. Z czasem może się jednak okazać. twórczość artystyczna. współpracy i realizacji wyznaczonych celów. współdziałanie. „Czwórka" z kolei nauczy się doceniać w swym partnerze to. ZWIĄZEK „DWÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jesteście parą. jak podzielicie role. powściągliwa. 158 ZWIĄZEK „DWÓJKI" Z „ÓSEMKĄ" Jest to znakomity układ dla spraw materialnych. że będzie się czuła odrzucona. „Dwójka" ma w tym związku szansę wzmocnić swoją pozycję. odpowiedzialności i spokojem „szóstki". swobodę. może dodać atrakcyjności temu związkowi. 159 ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „PIĄTKĄ" Bardzo stymulujący związek dla was obojga. „Trójka" potrafi to docenić. skuteczność. „Trójka" musi się pogodzić z tym. Będzie zmuszona poważniej spojrzeć na życie. Zalety „trójki" zostaną dopełnione poczuciem harmonii. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „TRÓJKĄ" Wasze życie będzie nieustającym spektaklem. zrezygnować z wielu niewinnych przyjemności. znajdzie znakomitego wspólnika w interesach. Oryginalność i wyobraźnia „dziewiątki" znajdą rezonans w poszukującej pola do działania „dwójce". dom sceną. komfortowo i ze smakiem urządzony. ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „SZÓSTKĄ" Jeśli wykorzystacie to. że dla jej partnera wolność jest najwyższą wartością. Podróże. zależy od tego. oddanego współpracownika. Oboje macie szansę rozwijać swoje talenty i inspirować się nawzajem. Jeśli tworzycie rodzinę. intuicja. Jeśli się jednak dogadacie. o ile nie zapragnie czerpać wszystkich zysków dla siebie. dalekosiężne plany. Z pewnością znajdziecie głębokie porozumienie w dziedzinie sztuki. natomiast łączą was zainteresowania. że trud był opłacalny. a wasze wysiłki skupią się na zdobywaniu wiedzy. a także jako badacze tajemnic przyrody oraz zagadnień psychologicznych i parapsychologicznych. Wszystkie niezbędne dla sukcesu cechy są obecne w waszym związku — takt. Nie obędzie się jednak bez trudności — oboje z trudem budujecie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i macie skłonność do "podczepiania się" pod energię drugiej osoby. czy będzie to ciekawy. . nabrać pewności siebie i stać się bardziej konkretna.

. jakie niesie ze sobą wasz związek. bez pośpiechu. planów. innym razem będzie się wściekać. który zadba skutecznie o materialne podstawy do rozwijania waszych talentów. obojgu przyniesie dużo korzyści. wierna i lojalna. że porozumiecie się bez zbędnych słów. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SIÓDEMKĄ" Obie te liczby dotyczą materii — 4 jako ograniczenie przez materię. która nie okazuje sobie wylewnie uczuć. co jest atrakcyjne w tym związku. czego oczekujecie. że umknęło jej pasjonujące doświadczenie. Macie szansę zrealizować wielkie przedsięwzięcia. Z tej pozycji łatwo będzie wam rozpocząć penetrację rzeczywistości duchowej. także w dziedzinie nauki. Być może będziecie typem pary. uniwersalne. „Trójka" musi zapomnieć. filozofii. Zwykle „czwórka" musi przyjąć na siebie rolę balansu na rozhuśtanym okręcie. 7 jako uwolnienie od materii. oboje stanowicie dla siebie korzystne dopełnienie. to wasza odmienność. „Czwórce" — poczucie zabezpieczenia i dobrze spełnionego obowiązku. wypracować wasze szczęście. Będziecie mieli chęć i możliwości. uczyć. a nie kogoś. Taki. by zbudować dom —także w sensie dosłownym. który 161 przyniesie każdemu z was to. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „SZÓSTKĄ" Wasze poczucie sprawiedliwości. reszty świata. Wasze nie kończące się dyskusje i spory mogą prowadzić donikąd. 160 „dziewiątka" — zobaczyć w „trójce" partnera. Spokojnie. tworząc oazę bezpieczeństwa dla siebie i innych. natomiast zawsze jest razem. „Piątka" raz będzie za to wdzięczna. że jest „gwiazdą". lojalność i odpowiedzialność sprawia. Bywa to fascynujące. by pomagać innym. radzić.. Nie należy jednak przesadzić z mnogością obowiązków i potrzebą poświęcania się. kogo można wykorzystywać do realizacji własnych celów.ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „ÓSEMKĄ" W waszym związku „trójka" z pożytkiem dla siebie winna uznać w partnerze swojego przewodnika. lecz konsekwentnie stworzycie wartości wzbudzające szacunek i zaufanie. I na pewno nie będzie to dom pusty. ale także irytujące. Jesteście parą idealnie nadającą się do tego. Na ogół z korzyścią dla obu stron. choć czasem nazbyt idealistyczne koncepcje „dziewiątki" w formę i uczynić je możliwymi do zrealizowania. Jeśli udało wam się spotkać. Błyskotliwa. z których jedna drąży głęboko. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „PIĄTKĄ" To. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku spotykają się dwie osoby. Prawdopodobnie osiągniecie zasłużony sukces materialny. trzeba się zatrzymać i zacząć jeszcze raz. naturalny zresztą dla „ósemki" podział ról. wszechstronnie utalentowana „trójka" chętnie (choć nie bez przekornych protestów) podda się ojcowskiej kurateli swego partnera. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „ÓSEMKĄ" Wspólnota celów i metod działania sprawi. Po pokonaniu trudności. Aby opuścić błędne koło. „Czwórka" ma szansę ubrać oryginalne. koncepcji. „Siódemka" będzie zapewne inspiratorem. że macie szansę na stworzenie wyjątkowo harmonijnego i szczęśliwego związku.. Stąd związek ten jest szczególnie silny i znaczący. o przeforsowanie swoich pomysłów. należy połączyć te dwie tendencje i wyciągnąć z nich maksymalną korzyść. a druga lata wysoko. ZWIĄZEK „CZWÓRKA" Z „CZWÓRKĄ" Razem potraficie dosłownie „zbudować". ZWIĄZEK „TRÓJKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W tym związku prawdopodobnie oboje będziecie walczyć o dominację. „ósemce" — poczucie mocy i opanowania świata zewnętrznego. „czwórka" — skutecznym realizatorem. którego inni będą wam w cichości ducha zazdrościć. sztuki. Z kolei brak konsekwencji „piątki" musi irytować jej partnera. które może zaowocować harmonią i sukcesami w wielu dziedzinach. a czasami także dla.

którymi będziecie dzielić się z innymi. Opiekuńczość i dydaktyzm „szóstki" nie znajdzie wdzięcznego odbiorcy w jej niezależnym. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „SZÓSTKĄ" Jest to związek o dużej sile wewnętrznej i niemałych zadaniach do spełnienia. że „piątka" powinna z łatwością zrozumieć potrzebę wolności swego partnera. pomimo wielu wspólnych cech. Aktywność intelektualna „piątki" będzie znakomicie rezonować z wyobraźnią i wizjonerstwem „dziewiątki". choć niekoniecznie przewidziany na całe życie. W waszym związku mogą się pojawić problemy także wtedy.ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „PIĄTKĄ" Wyobraźcie sobie związek dwóch ambitnych. którą chciałoby się czasami zburzyć.. Po pokonaniu trudności . Ten wspaniały związek może się skończyć nagle tak. jeśli wasze rozmowy będą szczere i nie staną się polem czysto emocjonalnej walki. 163 ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „SIÓDEMKĄ" Ten związek charakteryzuje pewna sprzeczność interesów i zapewne trzeba wiele czasu i wysiłku. macie możliwość stworzyć korzystny i atrakcyjny dla was obojga układ. chodzącym własnymi drogami partnerze spod „siódemki". W nieco gorszej wersji tego układu.. Nie należy oczekiwać tu wielkich sukcesów materialnych. „Ósemka" może zbyt dosłownie traktować swoją rolę głowy domu. a pogoń za wrażeniami i doświadczeniami może uczynić z was parę żyjącą w pokojach hotelowych. „Piątka". bogaty w różnorodne doświadczenia związek. Taki związek może być niezwykle twórczy i trwały. by móc się dalej rozwijać i służyć pomocą innym. budując sieć uzależnień i zobowiązań. harmonią i potrzebą współpracy.macie szansę na poważną. Waszymi planetami są Merkury i Wenus. rozpamiętując ataki na waszą wolność. a nic gorszego nie może jej się przytrafić. może „uwiesić się" swego partnera. co wam grozi. by poczucie obowiązku i skłonności opiekuńcze nie przyczyniły się do stworzenia nazbyt uładzonej atmosfery. ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to bardzo żywy. posiadające samowiedzę i sprecyzowane plany. udowadniając głębię swych racji. a każde z was będzie potrafiło realizować się na zewnątrz. ruchliwość i spryt łączą się u was z taktem. możecie odczuwać wzajemną irytację i brak szacunku dla przedsięwzięć partnera. Wzajemna pomoc i miłość — czego można więcej chcieć? To. Wasz najczystszy idealizm w tym jednym miejscu może się nieco zawahać — potrzebujecie zabezpieczenia materialnego i komfortu. analizując wasze wspólne doświadczenia. a „siódemka" zechce jej czasem słuchać. inspirujący. „Siódemka" będzie prawdopodobnie z obojętnością .. Dotyczy to także wartości moralnych i intelektualnych. „dziewiątka" „piątce" zbyt egzaltowana. że nie jest panem siebie — może mieć dość. gdy oczekująca erotycznej adoracji „piątka" zostanie potraktowana z ojcowską czułością. inspirującą i twórczą współpracę. że każde pójdzie swoją drogą. Ten związek postawi je wobec wyboru albo-albo. psychoterapeutów.. nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla potrzeb „piątki". Intelektualizm. przekonanych o słuszności swoich metod analizy. pracy twórczej i zdobywania doświadczeń. Ale nie jest to niemożliwe. ZWIĄZEK „SZÓSTKĄ" Z „SZÓSTKĄ" Oboje potrzebujecie harmonii. jest szansa na niebanalny i trwały związek. To jest właśnie to.. Często jednak „piątki" są wrażliwe wyłącznie na punkcie wolności własnej. „Szóstka" może czuć się niepotrzebna. jeśli spotykacie się jako osoby dojrzałe. na przykład tłukąc talerz. Stworzycie sobie nawzajem warunki do rozwoju intelektualnego. Niewykluczone. Mając wystarczająco dużo dla siebie. 162 ZWIĄZEK „PIĄTKA" Z „ÓSEMKĄ" W najlepszym przypadku. oparty na zaufaniu i niezależności. że jeszcze długo po zakończeniu waszego związku będziecie w samotności kontynuować rozmowę z partnerem.. możecie dzielić się z innymi i dawać przykład. by je pogodzić. „Piątka" może się wydawać „dziewiątce" zbyt przyziemna. bezpiecznego i wygodnego domu. Szansa jest o tyle duża. W najgorszym przypadku wasz związek może być zwykłym marnowaniem energii. Należy także uważać. ZWIĄZEK „PIĄTKĄ" Z „SIÓDEMKĄ" Jeśli „piątka" nauczy się czasem milczeć. doceniając twórczą siłę i skuteczność „ósemki". piękna. chyba że inne aspekty waszych kart będą działały na korzyść. Kiedy „ósemka" odkryje. by realizować swoje cele. to zazdrość i wysokie wymagania wobec partnera.

Możecie się świetnie rozumieć i pomagać sobie nawzajem. aby prowadzić wspólnie badania naukowe. docenić wiedzy. Połączy was głębokie porozumienie. Kiedy się dobrze zastanowicie. czy słucha Mozarta w wyściełanym fotelu czy na twardym krześle. potraficie spełnić swoje oczekiwania. choć z pewnością zachowacie wzajemny szacunek. nieprzeciętnych talentów przywódczych i skuteczności działania — być może wasze drogi się rozejdą. jeśli zaakceptujecie i docenicie wkład partnera w rozwój waszego związku. gdyż rozumiejąc się dobrze i działając podobnymi metodami. aczkolwiek wymaga to spełnienia wielu warunków. „dziewiątka" podniesie do poziomu uniwersalnego. Odrzucenie świata materialnego i opanowanie go. gdyż jest w nich zawarta olbrzymia energia i moc twórcza. wspólnota potrzeb i celów. wspólne dążenia (raczej intelektualne i duchowe niż materialne) i spokojne tempo życia. w walce o humanitarne prawa i sprawiedliwość. Jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu między idealizmem („szóstka") i materializmem ("ósemka"). ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „ÓSEMKĄ" Wasze spotkanie może doprowadzić do silnego. to dwie drogi do wolności. że było to przeznaczenie. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" W najlepszym przypadku oboje widzicie swoje powołanie w służbie innym. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „DZIEWIĄTKĄ" Ten związek cechuje szczególne porozumienie. „Szóstka" powinna docenić talenty przywódcze i skuteczność swego partnera. tolerancja i wzajemna pomoc. W mniej korzystnym układzie.odnosić się do zapobiegliwości swego partnera. Jeśli połączycie wasze siły. pełnych dystansu do rzeczywistości zewnętrznej. co „szóstka" pragnie zrealizować na małą skalę. potraficie zachować oryginalność i niezależność myślenia. w ulżeniu cierpieniom ludzkości. szacunek i fascynacja. Związek ten bywa lekcją. ZWIĄZEK „ÓSEMKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jest to związek bardzo twórczy dla was obojga. nic nie powstrzyma was na drodze do osiągnięcia celu. To. w realizacji wielkich ideałów. należy uznać. Jest to znakomity układ. pasjonującego związku lub totalnego krachu. Wzajemna fascynacja i inspiracja uczynią z was silną i niezależną parę. albo . a „dziewiątka" nie potrafi zaakceptować jej autorytetu. Nie zapominajcie jednak o sobie. ZWIĄZEK „SZÓSTKA" Z „ÓSEMKĄ" Jest tu duża szansa na wzajemne zrozumienie i wspólnotę interesów. Nie czujecie się najlepiej w swej ziemskiej powłoce. zarówno w sprawach uczuciowych. ZWIĄZEK „DZIEWIĄTKI" Z „DZIEWIĄTKĄ" Jak by się nie potoczyły wasze wspólne losy. Wasz związek cechuje wzajemne zrozumienie. ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „SIÓDEMKĄ" Zwykle bywa to związek dwóch dojrzałych osób. Bardzo silne osobowości mogą się wspierać i stymulować lub walczyć ze sobą. Z pewnością nie wystarczy wam do szczęścia codzienne bytowanie. W korzystnym układzie siły tajemne strzegły będą waszych przedsięwzięć. gdyż nie jest dla niej ważne. bo ewentualny brak odzewu na wasze szlachetne uczynki i idee może uczynić z was parę ludzi zgorzkniałych i rozczarowanych życiem. „ósemka" wiele skorzysta czerpiąc inspirację od „szóstki" i akceptując jej system wartości. jeśli „ósemka" nie ma ochoty się rozwijać. 164 ZWIĄZEK „SIÓDEMKA" Z „ÓSEMKĄ" To spotkanie obu stronom może pomóc osiągnąć prawdziwą satysfakcję w życiu. jak i w interesach. lecz będziecie wspólnie penetrować dziedzinę ducha i tajemnic przyrody. która uczy was wiele o sobie samych. o waszym osobistym szczęściu. nie będziecie zanadto zawracać sobie głowy sprawami materialnymi. Oboje macie skłonność do penetracji innego wymiaru rzeczywistości. Jeśli wasz związek oparty jest na solidnych podstawach. niemniej może stać się przedmiotem gry między wami. choć każde z was na swój sposób. Jeśli nie — może być ciężko. Mądrość „siódemki" i skuteczność i odwaga „ósemki" przyczynią się do waszych niemałych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia. odczuwając ją jako krępujący wasze możliwości pancerz. to konflikt okaże się pozorny. O ile przyziemne wymogi życia was do tego nie zmuszą.

1986 r. nie mówiąc o nazwiskach osób związanych z ważnym momentem naszego życia. rezultat ostateczny 167 . unia ciał i dusz.10 ■ Notujemy całą datę: np. lub 14.: 23. dodajemy te dwie zredukowane cyfry (obliczone w pkt. 9. redukujemy dzień plus miesiąc Przykłady: A. piętra.10 = 14 + 10 = 24/6 ■ 3. Numer domu. Na przykład No. a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób. 166 następnie obliczamy w następujący sposób: ■ 1. lecz w takim. Przykłady: A. a mieszkania 24 (24/6).56 lub 23. że w danym domu lub mieszkaniu doświadczenia będą zmuszały nas do otwarcia się na innych.: 2 + 3 = 5 B.1986 = 6 + 6 + 1+9 + 8 + 6 = 36/9 B.06 lub 14.06.: 5 + 4 = 9 Ta liczba daje syntezę. redukujemy godzinę do pojedynczej cyfry Przykłady: A.12 ■ Notujemy dzień i miesiąc. 1 i 2) i otrzymujemy liczbę zdarzenia lub odpowiedź na pytanie. Przykłady: A. dodajemy dwie ostatnie zredukowane liczby Przykłady: A. albo całkowity brak porozumienia.: 9. gdzie zakończymy sprawy związane z małżeństwem lub rodziną. walka. podróży.: 14.walczyć o dominację i próbować wykorzystać partnera do realizacji własnych życiowych planów. w którym zadaliśmy pytanie lub miało miejsce konkretne zdarzenie: np. przypadkowym momencie. W odnalezieniu harmonii liczby 24 pomoże nam kobieta. 165 PROGNOZY Każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym.56 = 9 + 56 = 65/11/2 B. kupna mieszkania itp.1987 = 14+1+1 +9 + 8 + 7 = 40/4 Otrzymujemy w ten sposób liczbę określającą tło danej sytuacji. Interpretacja numerologiczna nazw firm. poważne problemy emocjonalne. 6.10.1987 r. 6.: 5 + 9 = 14/5 B. może pomóc w decyzjach życiowych i zrozumieniu właściwego sensu zdarzeń. ulic. że partner wcale do nich nie pasuje. ■ Notujemy dokładną godzinę: np. co może przynieść przeznaczenie. 9 zapowiada. by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku.: 8 + 6 = 14/5 ■ 4. przeprowadzki. telefonu również określa rodzaj doświadczenia.06.10. Czasem okazuje się. jakie będzie naszym udziałem w danym mieszkaniu lub biurze.: 6. mieszkania. że będzie to miejsce. może to oznaczać. obcość — oto.12 =23+ 12 = 35/8 ■ 2. miast. Jeśli numer domu jest 9.: 14.06 = 6 +6 = 12/3 B. Wielkie porozumienie psychiczne. a rozwiązanie problemów i zrozumienie nastąpi poprzez cierpienie uczuciowe. redukujemy w ten sam sposób całkowitą datę.: 06. OBLICZANIE PROGNOZ Teraz podam sposób na szybkie obliczenie prognozy dla danego zdarzenia lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. do wzajemnej pomocy. cel i sens zdarzenia lub kierunek wskazywany przez odpowiedź na nasze pytanie ■ 5. Na podstawie daty i innych liczb związanych z interesującym nas wydarzeniem możemy obliczyć liczbę choroby.

dobra wiadomość. długie dojrzewanie. 17. szczęście. introspekcja. cierpliwości. odpoczynek. dom. dziecko. ewolucja. związek seksualny. [7] Opóźnienia. 13. współczucie. pozytywny rozwój. niezależność. zajęcie się sobą. sprawiedliwość. [9] Opóźnienie. kobieta. szczodrość. twórczość. który pomoże w realizacji waszych projektów. autoanaliza. pisarstwo. karma. próba. talencie. choroba. cel uniwersalny. towarzyskość. dzieciom. oryginalność. list. inspiracja. cierpliwość. koncentracja. komunikacja. pasywność. panowanie nad sobą. 18. rozproszenie. 14. [2] Dwoistość. nowe źródła inspiracji. zależność. coś. Dodajemy dwie znalezione w redukcji liczby: 2 + 1=3 Dodanie podliczb 11 i 10 ukazuje szczęśliwą liczbę 21. akcja. stowarzyszenie. konstrukcja. konieczność zdyscyplinowania i dokładności. 168 Podliczby o wysokiej wibracji (11. [1] Nowy początek. przywództwo. sukces. wolność. równowaga. radość. cisza. spełnienie. media. czekanie. nowa szansa. 20 zwykle przynoszą zmiany. ekspansja. spotkania. [4] Trudności. wyrażenie siebie. niezdecydowanie. 29 sierpnia = 29 + 8 = 37/10/1 3. [8] Konieczność transformacji. Podliczby 10. możliwość awansu. dwie możliwości lub propozycje. cel osiągnięty po długim oczekiwaniu. cierpienie. związek. 19. wzrost i ekspansja w życiu zawodowym. 19. wypadek. metoda. miłość. wycofanie się. tolerancja. konieczna jest dyplomacja i skorzystanie z własnej intuicji. atmosfera sprzyjająca twórczości. co się spełnia. rada. zmysł praktyczny. miła niespodzianka. której dotyczy pytanie. czy zegarek się spieszy czy późni. przygoda. [5] Zmiana. magnetyzm. mężczyzna. Na tym etapie już możemy dać pozytywną odpowiedź. nauczanie.INTERPRETACJA: Uwaga: nie jest ważne. życie małżeńskie. czego potrzebujemy.55 stawiamy pytanie: „Czy otrzymam wkrótce spodziewaną propozycję pracy?" ■ ■ ■ 1. wyobraźnia. odpowiedzialność. [6] Szczęście i miłość rodzinna. związek. zmiana kierunku. władza. ruch. niespodzianka. kooperacja. romans. materia. opóźnienie. zbieramy skutki naszego postępowania. sprawy materialne. intuicja. inspiracja. istotne przeobrażenia w dziedzinie. mistycyzm. spekulacja. wyobraźnia. wytrzymałości. awans. opozycja. poszukiwanie równowagi. piękno. siła. 21 zapowiadają szczęście związane z protekcją i opieką. wakacje. samotność. wytrwałości. pomoc. Należy zanotować godzinę w momencie stawiania pytania. PRZYKŁAD: 29 sierpnia o godzinie 19. służba innym. porządku. ciekawość. odpoczynek. bilans do zrobienia. twórczość. zabawa. praca. komunikacja. receptywność. 22. dom. [3] Sukces. służenie innym. potwierdzenie. ewolucja duchowa. wybór do dokonania. macierzyństwo. przeszkoda. Podliczby 14. altruizm. wyzdrowienie. pozwalając zrealizować to. dopełnianie.44) mówią o szczególnym darze. choroba. poddanie w wątpliwość. dojrzewanie. wolny związek. entuzjazm. rekompensata finansowa. pieniądze.55 = 19 + 55 = 74/11/2 2. przeszkody. organizacja. . trudność do pokonania. podróż. 33. umiejętność adaptacji. inicjatywa. przyjemności. twórczość artystyczna. podjęcie odpowiedzialności. pielgrzymka. ewolucja. decyzja (rozsądzenie stron). książka. szpital. współczucie. właściwa ocena.

1950 □ 1. ur. Metoda wertykalna 170 □ 3.■ 4. Określenie CYKLI i PUNKTÓW ZWROTNYCH: . Siódemka jako liczba inspiracji twórczej w połączeniu z liczbą 21 (realizacja. dn.Metoda horyzontalna 2. 18. Synteza jest pozytywna.05. Suma liczb uzyskanych w działaniach pkt. ■ 5. Znalezienie liczby Drogi Życia we wszystkich przykładach korzystamy z danych Jolanty Natalii Pepel. 3 i 4: 3 + 7 = 10/1 Uzyskany wynik oznacza sukces powodujący zmianę w życiu. 29 sierpnia 1986 = 29 + 8+1 +9 + 8 + 6 = 61/7 Spodziewany kontrakt dotyczy działalności twórczej. spełnienie pragnień) informuje o rozwoju kariery zgodnej z predyspozycjami osoby pytającej. 169 Plan analizy i interpretacji numerologicznej 1.

rozdz. LICZBA DUSZY = suma wartości liczbowych samogłosek w imieniu i nazwisku . Długość trwania cykli. Określenie WYZWAŃ ŻYCIA 171 WARTOŚCI NUMERYCZNE LITER: 1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H 9 I R Q Z 4.Obliczyć daty stałe i ruchome rozpoczęcia poszczególnych cykli. 3. Imię i nazwisko: A.

172 .

173

E. AURA IMIENIA I NAZWISKA Policz litery imienia i nazwiska: Przykład: Jolanta Natalia Pepel -> 19 liter Jolanta Pepel -> 12 liter

5. Określenie lekcji karmicznych i preferencji:

174 Grafik doskonałości: najpierw należy obliczyć oczekiwaną ilość poszczególnych liter w imieniu i nazwisku (ilość liter podzielona przez 9) i wpisać wynik do grafiku jak niżej; do jedynki dodajemy 1, a od siódemki odejmujemy 1 (patrz str. 140).

Czy danej liczby jest nadmiar czy niedobór, możesz zorientować się przez porównanie wartości z grafiku doskonałości z rzeczywiście występującymi ilościami poszczególnych liter.

Interpretacja tematu numerologicznego
□ Stawiamy czerwonym kolorem literkę k (karmiczny) wszędzie tam, gdzie jakakolwiek liczba (Drogi Życia, Cyklu, Punktu Zwrotnego, Wyzwania Życiowego, Liczba Duszy, Realizacji Intymnej, Ekspresji, Dzień Urodzenia, Numer Aktywny) pokrywa się z lekcją karmiczną. □ Znajdujemy Liczby-Mistrzów.

□ Interpretujemy każdą podliczbę liczb głównych, każdą liczbę główną, każdy dług karmiczny, każdą lekcję do nauczenia się i aurę. □ Określamy główne tendencje. Przykład: u Jolanty Natali Pepel wyraźnie powtarza się dług karmiczny 19, czyli - z jednej strony konieczność poznania samej siebie, swego potencjału, odkrycia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, inicjatywy, a z drugiej - zauważenia i zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb i uczuć, a także konieczność ewolucji. Zwłaszcza, że Numer Aktywny też zawiera liczbę 19, czyli że trzeba ten konflikt rozwiązać na planie praktycznym, codziennym i wcielić go w życie w sposób aktywny i indywidualny w tym właśnie wcieleniu. Czy Jolanta Pepel ma wystarczający potencjał, żeby szybko ten dług spłacić? 175 o ma nadmiar jedynek - co oznacza, że jej ego będzie stawiało silny opór przed otwarciem się na innych. Spowoduje to w pierwszej połowie życia sytuacje zależności i podporządkowania (szczególnie, jeśli chodzi o mężczyzn), a jednocześnie takie sytuacje, w których będzie się starała narzucić swą wolę i opinię innym. Zwłaszcza, że wyzwaniem głównym jej życia jest także 1. Odbędzie się to w wirze zmian, komunikacji, poznawania coraz to nowych miejsc i osób, na planie zmysłów i pragnień - Cykl Formujący No. 5 i jednocześnie Punkt Zwrotny No. 5; o ma niedobór liczby dziewięć, co oznacza trudności w kontaktach z ludźmi, cierpienie i poczucie samotności (zwłaszcza w pierwszych latach Cyklu Produktywnego - No.9/18).

Liczba 18, która jest podliczbą najważniejszego Cyklu Produktywnego No. 9 i jednocześnie Dniem Urodzenia Jolanty (18 maja) wskazuje, że cierpienia będą spowodowane przede wszystkim poddawaniem się iluzji, brakiem proporcji między marzeniami, pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami; niecierpliwością (podbijaną napięciem „jedenastki" w Liczbie Drogi Życia, która popycha do przodu, pospiesza i powoduje ciągłe wychylenie w przyszłość, gdyż jej zakres działania to ideał, myśl, koncepcja i inspiracja). Mając dodatkowo lekcje i pierwsze wyzwanie życia w "czwórce" - poczucie rzeczywistości i ład wewnętrzny pozostawiają wiele do życzenia, a więc wzmacniają nierealne pragnienia i chaos w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa i „bujanie w obłokach". Lekcja w „ósemce" zagraża trudnościami materialnymi, które mogą potęgować niepokój wewnętrzny i poczucie zagrożenia. Ambicja i krytyczny stosunek do innych podkreślać będzie konfliktowy charakter „jedenastki" i prowokować sytuacje współzawodnictwa, w których trudno jest wykazać się altruizmem i empatią, zwłaszcza przy tak silnej osobowości, czerpiącej swą oryginalność z inspiracji (11). Jeśli oryginalność ta jest posunięta do ekscentryczności (negatywna wibracja 11), może spowodować powtórzenie sytuacji alienacji i osamotnienia z poprzednich wcieleń (niedobór 9). Lekcja ta (8) ostrzega też, że upadek ego może dokonać się poprzez cierpienie spowodowane gwałtowną chorobą, mającą swe przyczyny w innym życiu. Gdyby lekcja była także w „dziewiątce" (weźmy pod uwagę, że ta jedyna, słaba dziewiątka zawarta jest w drugim imieniu, używanym praktycznie tylko w dokumentach), można byłoby posunąć się nawet do przypuszczenia, że będzie to rak*). Bezpośrednią przyczyną mogą być nie kontrolowane emocje i kompleksy (zwłaszcza na tle własnej kobiecości) związane z życiem uczuciowym, małżeńskim (niedobór w „szóstce") w okresie pod koniec trwania wpływów 2 o Punktu Zwrotnego (tuż przed inicjacyjnym - 3 o Punktem Zwrotnym No. 11), w drugiej części Cyklu Produktywnego No. 9. Liczba Drogi Życiowej 11 w kontekście liczb inicjacyjnych: 11 i 22 zawartych w potencjale Imienia i Nazwiska pozwala się domyślać, że mamy do czynienia z 176 tzw. Starą Duszą, która będzie usiłowała wydobyć nagromadzoną wiedzę wewnętrzną, by podzielić się nią z innymi (tym bardziej, że wpływy dwóch ostatnich punktów zwrotnych 11/29/56 i 11 w kontekście Cyklu Produktywnego No. 9 (spełnienie, ewolucja) są jakby okresami przygotowanymi na to właśnie). Dwie dwudziestki (podliczby Drogi Życia) informują o zdolnościach profetycznych i gwałtowności zachodzących wydarzeń. Może to zwiększyć jeszcze konfuzję wewnętrzną, gdyż przeczucia i wizje przyszłości potwierdzają poczucie, że się wie więcej, a brak poczucia rzeczywistości i lekceważenie realiów (lekcja w „czwórce") nie pozwalają na realizację tych wizji w odpowiednim czasie i odpowiednimi środkami. Stąd poczucie klęski i niespełnienia, zwłaszcza że głębokie motywacje Duszy (3/30) skłaniają do twórczości, do pracy z grupami (12) i wyrażenia siebie (wyzwanie 3 w drugiej połowie życia), a Realizacja Intymna (11) zapewnia inspirację i oryginalność. Można w związku z tym podejrzewać także obecność jakiegoś talentu, który wyraziłby tę potrzebę twórczości (Liczba Duszy 3), w oryginalnej formie (Realizacja Intymna 11). Istnieje jednak uzasadniona obawa, że gdy dołączą się do tego ambicje (nadmiar 1 i lekcja w 8), osoba ta będzie dążyć do sławy. W konfiguracji 11 i 9 zdobycie sławy jest często usankcjonowaniem zwycięstwa ego nad przejawem

i nie będziemy ulegać ambicjom. co uniemożliwia spełnienie jej misji wobec ludzkości. podejmować konkurencyjnej walki . jeśli się wyciszymy. nieakceptacja rzeczywistości. zasilanego nie kontrolowanymi emocjami. co mamy do zrobienia. czyli ŻYCIEM. Pomocna dla tej osoby może być łagodna technika relaksacyjna (np. Chyba że sława przyjdzie na końcu i nie wynika z ambicji. by zmądrzeć. by rozpowszechnić wiedzę posiadaną przez daną osobą. jaką można dać takiej osobie. lecz z potrzeby. Nie trzeba być chorym na raka. uleganie impulsom osobowości. jest ta. jak i nad czym w sobie pracować. marzenia od rzeczywistych potrzeb. W sensie energetycznym jest to konflikt między energią osobowości wibrującą wolno i gęsto. która narzuci jednocześnie pewną dyscyplinę wewnętrzną i pozwoli na harmonijny kontakt z własnym ciałem. powodującymi brak równowagi wewnętrznej (w tym wypadku słabe 6). żeby uczyła się na każdym kroku odróżniać pragnienia.to doświadczenia te nie będą nam potrzebne! *) Rak jest chorobą konfliktu ducha z materią. by zapanować nad emocjami i usłyszeć swe prawdziwe potrzeby. Realizacja utopijnych pragnień. który posiada wysoką częstotliwość i wymusza zmianę kierunku ewolucji danej osoby. jeśli zrozumiemy prawa rządzące energią. Pojawienie się ciężkich doświadczeń świadczy o beznadziejnym uporze osobowości w niezrozumieniu zadanych sobie lekcji. joga).wiedzy wewnętrznej. a energią potencjału energetycznego wyższego etapu ewolucyjnego. To jest klucz do uruchomienia wszystkich aspektów negatywnych lub pozytywnych wibracji. osiągniętego w innym życiu. poczuciem osamotnienia i niespełnienia. Jeśli sobie uzmysłowimy. Najważniejszą radą. . nie kontrolowane emocje sprowadzać będą cierpienie i choroby.