P. 1
Oświadczenie o spowodowaniu kolizji

Oświadczenie o spowodowaniu kolizji

|Views: 158|Likes:

More info:

Published by: Andrzej Robaczek on Feb 02, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2011

pdf

text

original

OŚWIADCZENIE O SPOWODOWANIU KOLIZJI

................, dnia ...................199...... r.
Ja, niżej podpian! ................................"i#i$ i
na%&i'o(...............................................................
%a#ie%'a)! &
................................................................................
...................................................
*e+i,!#-j./! i$ do&ode# oo0i,!# nr
................................................................................
.........
o1&iad/%a#, że dnia ...................................................... o
+od%inie .................................................
'ier-j./ a#o/2ode# #ar'i
................................................................................
...........................
o n-#er%e reje,ra/!jn!#
................................................................................
...............................
0$d./!# &)ano1/i. #oj. *-03
................................................................................
.......................
na -*i/!, drod%e nr3
................................................................................
..........................................
pr%! 'r%!żo&ani- % -*i/. "dro+. nr3(
................................................................................
.............
po&odo&a)e# 'o*i%j$ % a#o/2ode# #ar'i
................................................................................
..
Do &&. 'o*i%ji do%)o %e &%+*$d- na nie%a/2o&anie pr%e%e #nie 4
5 0e%pie/%ne+o od,$p- %a jad./!# poja%de#3
5 &!#-%enie pier&%e6,&a3
W a#o/2od%ie ..................................... & &!ni'- 'o*i%ji %o,a)!
-%'od%one na,$p-j./e e*e#en,! 4
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
W a#o/2od%ie 'iero&an!# pr%e%e #nie %o,a)! -%'od%one na,$p-j./e e*e#en,! 4
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
Poja%d 'iero&an! pr%e%e #nie je, -0e%pie/%on! & ra#a/2 OC & 7ir#ie
.....................................
................................................................................
...........................................................................
................................................................................
...........................................................................
n-#er po*i!
................................................................................
.....................................................
W!raża# %+od$ na &!p)a/enie od%'odo&ania &)a1/i/ie*o&i -%'od%one+o poja%d-.
..........................................
"podpi(
UWA8I
W pr%!pad'-, +d! do%)o do 'o*i%ji dro+o&ej na*eż!4
W!)./%!9 i*ni', %a/i.+n.9 2a#-*e/ r$/%n!, &)./%!9 1&ia,)a a&ar!jne
W!i.19 % poja%d-
Upe&ni9 i$ /%! & &!ni'- 'o*i%ji ni', nie odni:) o0raże6. W pr%!pad'-
&!,.pienia o0raże6 na*eż! nie%&)o/%nie &e%&a9 po+o,o&ie ra,-n'o&e,
e&en,-a*nie inne )-ż0! pe/ja*i,!/%ne
Zano,o&a9 n-#er reje,ra/!jn! &p:)-/%e,ni'a 'o*i%ji ora% inne dane
do,!/%./e je+o poja%d- "'o*or, #ar'$ i,p.(
U,a*i9 e&en,-a*n!/2 1&iad':& 'o*i%ji
U,a*i9 dane &p:)-/%e,ni'a 'o*i%ji, a & pr%!pad'- od#o&! i/2 podania
&e%&a9 po*i/j$
Za0e%pie/%!9 #iej/e 'o*i%ji 5 ,r:j'., o,r%e+a&/%!
Wp:*nie % &p:)-/%e,ni'ie# 'o*i%ji -,a*i9 jej o'o*i/%no1/i ora% &inne+o
jej po&odo&ania, & pr%!pad'- 0ra'- /onen-- &e%&a9 po*i/j$
W #iar$ #oż*i&o1/i #iej/e 'o*i%ji %a0e%pie/%!9 & ,en po:0, 0! nie
po&odo&a9 %a+rożenia d*a inn!/2 -/%e,ni':& r-/2-, a ,a'że 0! nie po&odo&a9
-,r-dnie6 & 'o#-ni'a/ji.

W pr%!pad'-, +d! je,e1#! pe&ni, iż ,o nie #! po&odo&a*i1#! 'o*i%j$, &'a%ane
je, &e%&anie po*i/ji.
C%$,o %dar%a i$, że pra&/a 'o*i%ji &!/o7-je &oje o1&iad/%enie & po,$po&ani-
pr%ed 7ir#a -0e%pie/%enio&., /o nara%i9 na #oże na 'o%,! i ')opo,! %&i.%ane %
do/2od%enie# ro%/%e6 pr%ed .de#. Pro,o':) % #iej/a 'o*i%ji ora% 7a',
pr%!j$/ia #anda,- 'arne+o pr%e% pra&/$ 'o*i%ji pra',!/%nie &!'*-/%a #oż*i&o19
-/2!*enia i$ -0e%pie/%!/ie*a od &!p)a/enia od%'odo&ania.
W pr%!pad'-, +d! pra&/a 'o*i%ji po#i#o -,a*e6 po*i/ji od#:&i pr%!j$/ia #anda,-
'arne+o pra&a 0$d%ie ro%pa,r!&ana pr%ed 'o*e+i-# d. &!'ro/%e6. Pra&o#o/ne
or%e/%enie 'o*e+i-# je, &i.ż./e d*a -0e%pie/%!/ie*a & %a'reie -,a*enia &in!
pra&/!. Od or%e/%enia 'o*e+i-# pr%!)-+-je od&o)anie do .d- &)a1/i&e+o d*a
#iej/a 'o*i%ji.

........... gdy doszło do kolizji drogowej należy: Wyłączyć silnik.. gdy sprawca kolizji pomimo ustaleń policji odmówi przyjęcia mandatu karnego sprawa będzie rozpatrywana przed kolegium ds.. Często zdarza się......................trójkąt ostrzegawczy Wspólnie z współuczestnikiem kolizji ustalić jej okoliczności oraz winnego jej spowodowania..................... ewentualnie inne służby specjalistyczne Zanotować numer rejestracyjny współuczestnika kolizji oraz inne dane dotyczące jego pojazdu (kolor.... a w przypadku odmowy ich podania wezwać policję Zabezpieczyć miejsce kolizji ..... wykroczeń....... by nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu..... W przypadku.. W przypadku.... Od orzeczenia kolegium przysługuje odwołanie do sądu właściwego dla miejsca kolizji.. w przypadku braku consensusu wezwać policję W miarę możliwości miejsce kolizji zabezpieczyć w ten sposób... zaciągnąć hamulec ręczny................. wskazane jest wezwanie policji.... Prawomocne orzeczenie kolegium jest wiążące dla ubezpieczyciela w zakresie ustalenia winy sprawcy....... gdy jesteśmy pewni................ Wyrażam zgodę na wypłacenie odszkodowania właścicielowi uszkodzonego pojazdu..... W przypadku wystąpienia obrażeń należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe... iż to nie my spowodowaliśmy kolizję....... numer polisy ............ włączyć światła awaryjne Wysiąść z pojazdu Upewnić się czy w wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń........ że sprawca kolizji wycofuje swoje oświadczenie w postępowaniu przed firma ubezpieczeniową........ a także by nie powodować utrudnień w komunikacji...................................................... ........................... ....................................................... co narazić nas może na koszty i kłopoty związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem.............. markę itp........ (podpis) UWAGI W przypadku.......... ........ ... Protokół z miejsca kolizji oraz fakt przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę kolizji praktycznie wyklucza możliwość uchylenia się ubezpieczyciela od wypłacenia odszkodowania.) Ustalić ewentualnych świadków kolizji Ustalić dane współuczestnika kolizji.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->