P. 1
przerzutniki_jk_ms

przerzutniki_jk_ms

|Views: 39|Likes:

More info:

Published by: zosiaasamosiaa on Feb 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2011

pdf

text

original

WFiIS

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT:

ROK

GRUPA

ZESPÓŁ

NR ĆWICZENIA

Data wykonania: Data oddania:

Zwrot do poprawy:

Data oddania:

Data zliczenia:

OCENA

CEL ĆWICZENIA
Ćwiczenie ma na celu poznanie budowy, zasady działania i własności liczników asynchronicznych budowanych w oparciu o przerzutniki JK Master-Slave, oraz zasady działania i podstawowych własności liczników scalonych 7492 i 7493.

WSTĘP TEORETYCZNY
Pierwszą część laboratorium opisano w tym rozdziale, gdyż dobrze ilustruje ona zasadę działania i właściwości przerzutników JK. Zbadano poprawność działania przerzutnika JK typu SN7473 sprawdzając jego stany otrzymane na wyjściach Q i Q przy odpowiednim ustawieniu stanów na wejściach J i K. W tym celu układ zapięto w następujący sposób:

Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz, Jarosław Mróz

1

Są one zbudowane w konfiguracji Master-Slave. • jeżeli podamy stany niski i wysoki odwrotnie od poprzedniej sytuacji. których używano na ćwiczeniach. dlatego mamy Q . Jarosław Mróz 2 . a także na wejście CLR podjemy stan wysoki jest wykres wyjścia Q: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.Aby przerzutnik działał poprawnie to wszystkie jego stany wyjściowe muszą się pokrywać z wynikami przedstawionymi w tabeli poniżej: J 0 0 1 1 K 0 1 0 1 Qn +1 Qn 0 1 Qn Każdy z czterech stanów wyjściowych Q ma odmienna nazwę. • jeżeli na wejścia J. wynika to z budowy przerzutników. czyli będzie cały czas przerzucał stan poprzedni. Najpierw w reakcji na narastające zbocze zegara wiadomość jest podawana do części Master przerzutnika. czyli na wyjściu mamy Q . w odpowiedzi na opadające zbocze impulsu. Poniższy rysunek obrazuje sposób działania przerzutnika: Efektem pracy przerzutnika. a na K stan wysoki to otrzymujemy funkcję RESET czyli na wyjściu otrzymujemy stan niski. to otrzymamy funkcję SET. czyli stan wysoki na wyjściu. ponieważ zmiana może nastąpić dopiero. a potem. informacja ta jest przepisywana do przerzutnika drugiego – Slave. • jeżeli na wejście J podamy stan niski. że przerzutnik pracuje w systemie dwutaktowym. Oznacza to. Stany na wyjściu pojawiają się w ściśle określonym czasie. gdy sygnał zegara jest w zakresie swojego zbocza opadającego. K podamy same jedynki to przerzutnik będzie przerzucał stany przeciwne do Q . w takcie drugim. a co za tym idzie i funkcje: • jeżeli podamy na wejścia J i K same zera to przerzutnik będzie w stanie HOLD. na którego wejścia J i K.

ale wyeliminowano w tych licznikach błędy wynikające z sumowania czasów propagacji) Układ poglądowy używany w ćwiczeniu przedstawiono poniżej: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Licznik asynchroniczny to taki licznik. w skład którego wchodzi kilka przerzutników (minimum 2). Badano działanie dwubitowego asynchronicznego licznika binarnego (często nazywany także licznikiem modulo 4).1.4mV OPRACOWANIE POMIARÓW 1.9mV 93. K) otrzymano następujące wyniki : J 1 0 1 0 K 1 1 0 0 Q 103. Czas propagacji takiego licznika jest sumą opóźnień użytych przerzutników. W ćwiczeniu wykorzystano dwa przerzutniki (układ SN7473).Badając wartości napięć na wyjściach (dla wszystkich kombinacji wartości J.77V 3. Stan drugiego przerzutnika może się zmienić tylko wtedy. które pochodzi od poprzedniego przerzutnika.78V Q 3. Jarosław Mróz 3 . Dlatego istnieje drugi typ liczników – synchroniczne (maja także pewne wady. w takich licznikach mogą pojawiać się błędy spowodowane przez opóźnienia spowodowane przez czasy propagacji.8V 93.3mV 104. Takie liczniki charakteryzują się sumowaniem czasów propagacji przez przerzutnik. Kolejne przerzutniki włączają się dopiero po wymuszeniu. a na ich wejście podawany jest szybki sygnał.71V 3. gdy zmieni się stan przerzutnika pierwszego. które posiadają wiele przerzutników. sygnał zegarowy podajemy tylko na jedno (pierwsze) wejście CLK.6mV 3. Jest to poważną wadą dla układów.

Jarosław Mróz 4 . Na poniższym wykresie widać stan licznika po kolejnych impulsach: Liczba możliwych kombinacji stanów wyjściowych wynosi cztery. Przedstawiono to za pomocą grafu (jak i na powyższym wykresie): Tablica stanów: numer impulsu 1 2 3 4 5 6 stan w systemie dziesiętnym 0 1 2 3 0 1 QA 0 1 0 1 0 1 QB 0 0 1 1 0 0 Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.Badano stan wyjść QA i QB . Do wejść J i K przyłożono jedynkę logiczną (stan H). Po czterech impulsach licznik powraca do stanu początkowego. które tworzyły słowo dwubitowe.

Poniższy rysunek poglądowo ilustruje badany układ: Poniższy wykres przedstawia obraz z oscyloskopu dla wyjść ABCD. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.1. Jarosław Mróz 5 . Następnie do powyższego układu dodano układ UCY7400 i badano w jakim kodzie pracuje taki układ z wyjściem ABCD.2.

1. Wyjście bramki należy teraz podać na wejście CLR co spowoduje wykasowanie przerzutników i rozpoczęcie liczenia od nowa. a nie do 4. 00 01 10 i przy stanie 11 zamieniał go na stan 00. Jarosław Mróz 6 . Najprostszym rozwiązaniem będzie sprawienie. dlatego można za pomocą licznika modulo 4 i odpowiedniej bramki tak ustawić liczbę stanów wyjściowych. Poniżej znajduje się schemat układu wykorzystanego w pomiarach: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Licznik ten wykorzystuje jedynie 3 możliwe stany z 4 dostępnych. tzn. Kolejną częścią laboratorium było zaprojektowanie licznika asynchronicznego modulo 3.2. aby licznik liczył po kolei. która dla stanu 11 przyjmuje na wyjściu stan 0. aby liczył do 3. Możemy to osiągnąć za pomocą odpowiednio włączonej bramki NAND.

Jarosław Mróz 7 . Po trzecim impulsie licznik powraca do stanu początkowego.Poniżej przedstawiono wykres z oscyloskopu dla rozpatrywanego układu: Liczba możliwych kombinacji stanów wyjściowych wynosi 3. Przedstawiono to za pomocą grafu (jak i na powyższym wykresie): Tablica stanów: numer impulsu 1 2 3 4 5 stan w systemie dziesiętnym 0 1 2 0 1 QA 0 1 0 0 1 QB 0 0 1 0 0 Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.

Jarosław Mróz 8 . który wyniósł Tp = 36ns . Efekt taki jest nie pożądany. a n jest liczbą przerzutników w układzie. które to zostaną omówione w następnym punkcie. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z liczników synchronicznych. wynikają one z sumowania się czasów propagacji przez dołączoną do układu bramkę. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.Na oscyloskopie można zauważyć na wyjściu QA szpilki w czasie kiedy na przebiegu czasu jest zbocze opadającym. Jest to czas potrzebny na ustalenie się stanów wszystkich wyjść. Zmierzono czas propagacji. W praktyce czas ten wyraża się wzorem: Tp = nt p gdzie t p jest czasem propagacji pojedynczego przerzutnika. czasów dotarcia impulsu do bramki oraz z bramki do przerzutnika. a także czasy wyzerowania licznika.

Jarosław Mróz 9 .2. Aby poprawnie skonstruować układ użyto tabeli przedstawionej poniżej. na wejście 2K i 1K stan wysoki.2. 2J 0 1 x 0 2K x x x x 1J 1 x 0 1 1K x 1 x x QB 0 0 1 0 QA 0 1 0 0 Z tabeli wynika. że: • na wejście 2J możemy podąć sygnał z QA . Dzięki niej wyznaczono stany wejść J i K. Poniżej przedstawiono schemat zbudowanego układu: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. a na wejścia CK1 i CK 2 ten sam sygnał wejściowy. W tym punkcie omówiono licznik synchroniczny modulo 3. • • na wejście 1J możemy podąć sygnał z QB . Dodatkowo na wejścia CR1 i CR 2 podaje stan wysoki.

Jarosław Mróz 10 . że w liczniku synchronicznym nie występuje szpilka. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. o której wspominano w poprzednim punkcie.Na poniższych rysunkach przedstawiono i porównano liczniki modulo 3 synchroniczny i asynchroniczny. licznik modulo 3 synchroniczny licznik modulo 3 asynchroniczny Warto zauważyć.

W tej części należało zbadać układ. który został przedstawiony poglądowo na poniższym rysunku: Układ wykorzystany do pomiarów wygląda następująco: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Jarosław Mróz 11 .3.

Poniżej przedstawiono przebieg stanów odczytany dla tego układu z oscyloskopu: Graf przejść dobrze ilustruje przebieg stanów w tym układzie: Układ ten jest licznikiem synchronicznym modulo 3. Jarosław Mróz 12 . Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.

W tym punkcie przedstawiono poglądowe schematy liczników: .asynchroniczny modulo 7: Poniżej przedstawiono poglądowy schemat układu. Po zliczeniu sześciu impulsów ma nastąpić powrót do warunku początkowego Q2Q1Q0 = 000 . Dla stanu QAQB QC = 111 następuje zerowanie licznika i powrót do stanu zerowego. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Jarosław Mróz 13 .4. Po wprowadzeniu sześciu impulsów licznik zostaje wyzerowany. zanim pojawi się impuls siódmy.asynchroniczny modulo 6: Do budowy tego układu należy użyć trzech przerzutników. a cykl pracy licznika szeregowego należy skrócić o dwa stany. . Wartości Q2Q1 = 11 powinny wyzerować licznik. Pracę takiego licznika można zilustrować następującą sekwencją (tablicą stanów): X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Q1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 Q0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Pozycja X oznacza numer kolejnego impulsu zliczanego.

Zbudowaliśmy z nich kilka różnych liczników.WNIOSKI Na laboratoriach zapoznaliśmy się z pracą przerzutników. Z drugiej jednak strony budowa liczników synchronicznych liczących do dużych wartości jest bardziej skomplikowana. zwłaszcza w układach liczących do dużych sum ponieważ nie występują na nich błędy wynikające z sumowania się czasów propagacji. Poznaliśmy dwa podstawowe typy liczników synchroniczne i asynchroniczne. Christoph Schenk Układy półprzewodnikowe [2] – Zbigniew Kulka. aby wykorzystać zalety każdego z nich. Na podstawie pomiarów możemy stwierdzić. Jarosław Mróz 14 . dlatego też stosuje się połączenia liczników synchronicznych i asynchronicznych tak. zliczających do wartości parzystych jak i nieparzystych. Michał Nadachowski Liniowe układy scalone i ich zastosowanie Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. LITERATURA [1] – Urlich Tietze. że liczniki synchroniczne są lepsze do dokładnego zliczania impulsów.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->