P. 1
przerzutniki_jk_ms

przerzutniki_jk_ms

|Views: 39|Likes:

More info:

Published by: zosiaasamosiaa on Feb 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2011

pdf

text

original

WFiIS

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT:

ROK

GRUPA

ZESPÓŁ

NR ĆWICZENIA

Data wykonania: Data oddania:

Zwrot do poprawy:

Data oddania:

Data zliczenia:

OCENA

CEL ĆWICZENIA
Ćwiczenie ma na celu poznanie budowy, zasady działania i własności liczników asynchronicznych budowanych w oparciu o przerzutniki JK Master-Slave, oraz zasady działania i podstawowych własności liczników scalonych 7492 i 7493.

WSTĘP TEORETYCZNY
Pierwszą część laboratorium opisano w tym rozdziale, gdyż dobrze ilustruje ona zasadę działania i właściwości przerzutników JK. Zbadano poprawność działania przerzutnika JK typu SN7473 sprawdzając jego stany otrzymane na wyjściach Q i Q przy odpowiednim ustawieniu stanów na wejściach J i K. W tym celu układ zapięto w następujący sposób:

Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz, Jarosław Mróz

1

Poniższy rysunek obrazuje sposób działania przerzutnika: Efektem pracy przerzutnika. czyli na wyjściu mamy Q . Jarosław Mróz 2 . a co za tym idzie i funkcje: • jeżeli podamy na wejścia J i K same zera to przerzutnik będzie w stanie HOLD. czyli będzie cały czas przerzucał stan poprzedni. • jeżeli na wejścia J. a potem. w takcie drugim. których używano na ćwiczeniach. Stany na wyjściu pojawiają się w ściśle określonym czasie. to otrzymamy funkcję SET. • jeżeli na wejście J podamy stan niski. czyli stan wysoki na wyjściu. Najpierw w reakcji na narastające zbocze zegara wiadomość jest podawana do części Master przerzutnika. dlatego mamy Q . a na K stan wysoki to otrzymujemy funkcję RESET czyli na wyjściu otrzymujemy stan niski.Aby przerzutnik działał poprawnie to wszystkie jego stany wyjściowe muszą się pokrywać z wynikami przedstawionymi w tabeli poniżej: J 0 0 1 1 K 0 1 0 1 Qn +1 Qn 0 1 Qn Każdy z czterech stanów wyjściowych Q ma odmienna nazwę. a także na wejście CLR podjemy stan wysoki jest wykres wyjścia Q: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. gdy sygnał zegara jest w zakresie swojego zbocza opadającego. K podamy same jedynki to przerzutnik będzie przerzucał stany przeciwne do Q . że przerzutnik pracuje w systemie dwutaktowym. Oznacza to. wynika to z budowy przerzutników. ponieważ zmiana może nastąpić dopiero. • jeżeli podamy stany niski i wysoki odwrotnie od poprzedniej sytuacji. w odpowiedzi na opadające zbocze impulsu. Są one zbudowane w konfiguracji Master-Slave. na którego wejścia J i K. informacja ta jest przepisywana do przerzutnika drugiego – Slave.

sygnał zegarowy podajemy tylko na jedno (pierwsze) wejście CLK. które pochodzi od poprzedniego przerzutnika.77V 3. W ćwiczeniu wykorzystano dwa przerzutniki (układ SN7473). w skład którego wchodzi kilka przerzutników (minimum 2).4mV OPRACOWANIE POMIARÓW 1. Stan drugiego przerzutnika może się zmienić tylko wtedy.3mV 104. ale wyeliminowano w tych licznikach błędy wynikające z sumowania czasów propagacji) Układ poglądowy używany w ćwiczeniu przedstawiono poniżej: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Czas propagacji takiego licznika jest sumą opóźnień użytych przerzutników. w takich licznikach mogą pojawiać się błędy spowodowane przez opóźnienia spowodowane przez czasy propagacji. Takie liczniki charakteryzują się sumowaniem czasów propagacji przez przerzutnik.1. Licznik asynchroniczny to taki licznik.Badając wartości napięć na wyjściach (dla wszystkich kombinacji wartości J. które posiadają wiele przerzutników.78V Q 3.6mV 3.71V 3. Badano działanie dwubitowego asynchronicznego licznika binarnego (często nazywany także licznikiem modulo 4). gdy zmieni się stan przerzutnika pierwszego. Kolejne przerzutniki włączają się dopiero po wymuszeniu.8V 93. Dlatego istnieje drugi typ liczników – synchroniczne (maja także pewne wady. a na ich wejście podawany jest szybki sygnał. Jest to poważną wadą dla układów.9mV 93. Jarosław Mróz 3 . K) otrzymano następujące wyniki : J 1 0 1 0 K 1 1 0 0 Q 103.

Do wejść J i K przyłożono jedynkę logiczną (stan H). Na poniższym wykresie widać stan licznika po kolejnych impulsach: Liczba możliwych kombinacji stanów wyjściowych wynosi cztery. Po czterech impulsach licznik powraca do stanu początkowego. Przedstawiono to za pomocą grafu (jak i na powyższym wykresie): Tablica stanów: numer impulsu 1 2 3 4 5 6 stan w systemie dziesiętnym 0 1 2 3 0 1 QA 0 1 0 1 0 1 QB 0 0 1 1 0 0 Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.Badano stan wyjść QA i QB . które tworzyły słowo dwubitowe. Jarosław Mróz 4 .

1. Jarosław Mróz 5 . Poniższy rysunek poglądowo ilustruje badany układ: Poniższy wykres przedstawia obraz z oscyloskopu dla wyjść ABCD. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Następnie do powyższego układu dodano układ UCY7400 i badano w jakim kodzie pracuje taki układ z wyjściem ABCD.2.

2. aby licznik liczył po kolei. Poniżej znajduje się schemat układu wykorzystanego w pomiarach: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.1. Wyjście bramki należy teraz podać na wejście CLR co spowoduje wykasowanie przerzutników i rozpoczęcie liczenia od nowa. która dla stanu 11 przyjmuje na wyjściu stan 0. Jarosław Mróz 6 . tzn. 00 01 10 i przy stanie 11 zamieniał go na stan 00. Kolejną częścią laboratorium było zaprojektowanie licznika asynchronicznego modulo 3. dlatego można za pomocą licznika modulo 4 i odpowiedniej bramki tak ustawić liczbę stanów wyjściowych. Najprostszym rozwiązaniem będzie sprawienie. aby liczył do 3. a nie do 4. Możemy to osiągnąć za pomocą odpowiednio włączonej bramki NAND. Licznik ten wykorzystuje jedynie 3 możliwe stany z 4 dostępnych.

Jarosław Mróz 7 . Po trzecim impulsie licznik powraca do stanu początkowego.Poniżej przedstawiono wykres z oscyloskopu dla rozpatrywanego układu: Liczba możliwych kombinacji stanów wyjściowych wynosi 3. Przedstawiono to za pomocą grafu (jak i na powyższym wykresie): Tablica stanów: numer impulsu 1 2 3 4 5 stan w systemie dziesiętnym 0 1 2 0 1 QA 0 1 0 0 1 QB 0 0 1 0 0 Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz.

Jarosław Mróz 8 . a n jest liczbą przerzutników w układzie. Zmierzono czas propagacji. a także czasy wyzerowania licznika. W praktyce czas ten wyraża się wzorem: Tp = nt p gdzie t p jest czasem propagacji pojedynczego przerzutnika. Jest to czas potrzebny na ustalenie się stanów wszystkich wyjść.Na oscyloskopie można zauważyć na wyjściu QA szpilki w czasie kiedy na przebiegu czasu jest zbocze opadającym. Efekt taki jest nie pożądany. czasów dotarcia impulsu do bramki oraz z bramki do przerzutnika. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z liczników synchronicznych. które to zostaną omówione w następnym punkcie. wynikają one z sumowania się czasów propagacji przez dołączoną do układu bramkę. który wyniósł Tp = 36ns .

Aby poprawnie skonstruować układ użyto tabeli przedstawionej poniżej. Dzięki niej wyznaczono stany wejść J i K. Jarosław Mróz 9 . W tym punkcie omówiono licznik synchroniczny modulo 3.2. a na wejścia CK1 i CK 2 ten sam sygnał wejściowy. 2J 0 1 x 0 2K x x x x 1J 1 x 0 1 1K x 1 x x QB 0 0 1 0 QA 0 1 0 0 Z tabeli wynika. że: • na wejście 2J możemy podąć sygnał z QA . na wejście 2K i 1K stan wysoki.2. Poniżej przedstawiono schemat zbudowanego układu: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. • • na wejście 1J możemy podąć sygnał z QB . Dodatkowo na wejścia CR1 i CR 2 podaje stan wysoki.

Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. licznik modulo 3 synchroniczny licznik modulo 3 asynchroniczny Warto zauważyć. o której wspominano w poprzednim punkcie. Jarosław Mróz 10 .Na poniższych rysunkach przedstawiono i porównano liczniki modulo 3 synchroniczny i asynchroniczny. że w liczniku synchronicznym nie występuje szpilka.

Jarosław Mróz 11 . który został przedstawiony poglądowo na poniższym rysunku: Układ wykorzystany do pomiarów wygląda następująco: Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. W tej części należało zbadać układ.3.

Poniżej przedstawiono przebieg stanów odczytany dla tego układu z oscyloskopu: Graf przejść dobrze ilustruje przebieg stanów w tym układzie: Układ ten jest licznikiem synchronicznym modulo 3. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Jarosław Mróz 12 .

. Pracę takiego licznika można zilustrować następującą sekwencją (tablicą stanów): X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Q1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 Q0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Pozycja X oznacza numer kolejnego impulsu zliczanego. Po zliczeniu sześciu impulsów ma nastąpić powrót do warunku początkowego Q2Q1Q0 = 000 .asynchroniczny modulo 7: Poniżej przedstawiono poglądowy schemat układu. Jarosław Mróz 13 .asynchroniczny modulo 6: Do budowy tego układu należy użyć trzech przerzutników. Wartości Q2Q1 = 11 powinny wyzerować licznik. Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. Po wprowadzeniu sześciu impulsów licznik zostaje wyzerowany. Dla stanu QAQB QC = 111 następuje zerowanie licznika i powrót do stanu zerowego. zanim pojawi się impuls siódmy. a cykl pracy licznika szeregowego należy skrócić o dwa stany. W tym punkcie przedstawiono poglądowe schematy liczników: .4.

LITERATURA [1] – Urlich Tietze. zliczających do wartości parzystych jak i nieparzystych. aby wykorzystać zalety każdego z nich. Zbudowaliśmy z nich kilka różnych liczników. Michał Nadachowski Liniowe układy scalone i ich zastosowanie Przerzutniki JK-MS – Jacek Mostowicz. zwłaszcza w układach liczących do dużych sum ponieważ nie występują na nich błędy wynikające z sumowania się czasów propagacji. Poznaliśmy dwa podstawowe typy liczników synchroniczne i asynchroniczne. że liczniki synchroniczne są lepsze do dokładnego zliczania impulsów. dlatego też stosuje się połączenia liczników synchronicznych i asynchronicznych tak. Na podstawie pomiarów możemy stwierdzić. Christoph Schenk Układy półprzewodnikowe [2] – Zbigniew Kulka. Jarosław Mróz 14 . Z drugiej jednak strony budowa liczników synchronicznych liczących do dużych wartości jest bardziej skomplikowana.WNIOSKI Na laboratoriach zapoznaliśmy się z pracą przerzutników.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->