P. 1
leksykonteo

leksykonteo

|Views: 374|Likes:
Wydawca: habakuk1

More info:

Published by: habakuk1 on Feb 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2011

pdf

text

original

Leksykon teologiczny

Leksykon teologiczny
Hasła na literę: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S Ś] [T] [U] [V] [W] [Z Ż] Przedmowa
W ciągu ostatnich trzydziestu lat program badań teologicznych został - ogólnie mówiąc - bardzo wzbogacony. Źródeł historycznych i biblijnych używa się zazwyczaj bardziej naukowo i bardziej rzetelnie. Dyskusje w wąskim gronie ustąpiły miejsca dialogowi i zrodziły gotowość uczenia się od najlepszych dostępnych powag. Studenci i profesorowie łacińskiego Zachodu coraz bardziej odkrywają bogate skarby chrześcijaństwa wschodniego. Sztywne bazowanie na jednej tylko filozofii zastąpiono zdrowszym filozoficznym pluralizmem. W większości środowisk teologowie docenili dwa wielkie wyzwania i stawili im czoła: Co wchodzi w grę, kiedy interpretujemy nasze podstawowe teksty? Jakiej metody teologicznej powinniśmy użyć w rozwoju naszych systemów teologicznych? Dialog z judaizmem, islamem i innymi religiami świata rozkwitł w nowy, zdumiewający sposób. W różnych częściach świata pojawiły się lokalne i regionalne ujęcia wiary chrześcijańskiej. Mimo pewnych strat, chrześcijańska teologia wiele na tym zyskała. Równocześnie jednak zmiany, rozwój i nowa różnorodność stworzyły problemy językowe - dla tych zwłaszcza, którzy rozpoczynaj ą studiowanie teologii. Studenci mogą nie rozumieć znaczenia ważnych, a nawet podstawowych terminów teologicznych. Żeby przyjść z pomocą w tej sytuacji, proponujemy ten zwięzły słownik. Celem naszym nie jest przemycenie jakiegoś systemu, lecz po prostu wyjaśnienie wyrazów i zwrotów kluczowych, używanych w teologii współczesnej - czasami na różne sposoby. Włączyliśmy też niektóre terminy biblijne, katechetyczne, etyczne, historyczne, liturgiczne i filozoficzne, z którymi studenci teologii wcześniej czy później się spotkają. Chociaż adresujemy ten słownik przede wszystkim do ludzi Zachodu (szczególnie do katolików rzymskich), wzrastające kontakty z chrześcijaństwem wschodnim zachęciły nas do dodania niektórych terminów ze Wschodu. Krótko mówiąc, celem tej pracy jest wyjaśnienie terminologii teologicznej i krzewienie dokładności w jej stosowaniu. Będziemy całkowicie zadowoleni, jeżeli uda nam się dorzucić swój wkład w urzeczywistnienie tych zamiarów. Słownik ten był w całości napisany przez nas obu, bierzemy też równą odpowiedzialność za jego treść. Nie wydawało się, by było rzeczą właściwą obciążać zwięzły słownik bibliografią, chcemy jednak wskazać na ważniejsze źródła: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Dokumenty Soboru Watykańskiego II (1962-1965), Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 (CIC) oraz ostatnie (obecnie 37-e, P. Himermann: Fryburg 1991) wydanie H. Denzingera “Enchiridion symbolorum, definitinum et declarationum de rebus fidei et morum" (Podręczny zbiór symbolów, określeń dogmatycznych i wyjaśnień w sprawach wiary i obyczajów = DH). Tych, którzy mają problemy z językiem łacińskim i greckim odsyłamy do tłumaczeń wielu z dokumentów DH, zamieszczonych w książce The Christian Faith autorstwa J. Neuner i J. Dupuis (Bangalore/Londyn/Nowy Jork, wydanie VI popr., 1996; w skrócie ND).

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

1

Leksykon teologiczny

Różni przyjaciele i koledzy służyli nam swą znajomością przedmiotu, co pomogło nam w lepszym wyjaśnieniu wielu terminów: Giorgio Barone-Adesi, Jean Beyer, Charles Conroy, Mańasusai Dhavamony, Ciarence Gallagher, Eduard Hambrye, Eduard Huber, John Long, Antonio Orbe, Ronald Roberson, Tomas Spidlik, Frank Sullivan, Javier Urrutia, Jos Yercruysse, Jared Wiks oraz Boutros Yousif. W szczególny sposób chcemy bardzo serdecznie podziękować Johnowi Michaelowi McDermott oraz Robertowi Taft, którzy przeprowadzili wiele poprawek i uzupełnień. Z uczuciem wdzięczności poświęcamy ten słownik wielkim poplecznikom teologii i teologów, Eugen'owi i Maureen McCarthy'm.
Gerald O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ Rzym, 16 czerwca 1990

Przedmowa do nowego wydania
W nowym wydaniu naszego Leksykonu niektóre hasła powiększyliśmy, dokonaliśmy koniecznych poprawek, wprowadziliśmy 50 nowych haseł oraz dodaliśmy indeks nazwisk. Zamieściliśmy obecnie dokładne odsyłacze do ostatniego (1996) wydania Neuner/Dupuis The Christian Faith, do korzystania razem z wydaniem Denzingera z 1991 roku. W niektórych przypadkach tylko DH zawiera odpowiedni tekst, w kilku tylko ND. Dodaliśmy również odsyłacze do Codex Canonum Ecciesiarum Orientalium, czyli Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (w skrócie CCEO), ogłoszonego przez papieża Jana Pawła II 18 października 1990 r. Kodeks ten jest niezbędnym dziełem dla ludzi zajmujących się chrześcijaństwem wschodnim. Nadal słyszy się nieścisłe wypowiedzi, że niniejszy słownik “redagowaliśmy”. Powtórzmy to, co zostało już zaznaczone w przedmowie do pierwszego wydania. Nie zwerbowaliśmy zespołu współautorów, których pracę następnie byśmy zredagowali; przeciwnie, napisaliśmy razem wszystkie hasła - od “Abba” do “Żydzi”. Wielkiej zachęty doznawaliśmy od naszych czytelników, zachęcał nas także fakt, że niniejszy słownik ukazał się również w języku indonezyjskim, włoskim, polskim i ukraińskim. Przygotowywane są tłumaczenia na inne języki obce. W chwili gdy drugie tysiąclecie chrześcijaństwa ustępuje miejsca trzeciemu, ponownie proponujemy naszym czytelnikom ten słownik, pragnąc udoskonalić jasność i ścisłość w teologii chrześcijańskiej na całym świecie.
G. O'C i E.G.F. Wielkanoc 1999

OD TŁUMACZA (do wydania pierwszego)
Przekładu dokonałem z dostarczonego przez Autorów maszynopisu, co sprawiło, że w naszych polskich warunkach Leksykon mógł się ukazać niewiele później niż oryginał angielski. Uzupełnienia w tekście słownika pochodzące od tłumacza wyszczególniono kursywą. Fragmenty Pisma Świętego - jeżeli nie zaznaczono inaczej - przytaczamy za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Wyd. 3. Poznań 1980. Dokumenty soborowe przytaczamy za: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Poznań 1968. Polskie tłumaczenia wybranych przez autorów fragmentów z “Enchiridionu" Denzingera można znaleźć w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Opr. Stanisław Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ (Poznań 1988). Ks. Jan Ożóg SJ Kraków, 19 marca 1992

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

2

Leksykon teologiczny

Dokumenty Soboru Watykańskiego II
AA Apostolicam actuositatem (Dekret o apostolstwie ludzi świeckich) AG Ad gentes divnitus (Dekret o działalności misyjnej Kościoła). CD Christus Dominus (Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele). DHu Dignitatis humanae (Dekret o wolności religijnej). DV Dei Verbum (Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym). GED Gravissimum educationis (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim). GS Gaudium et spes (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym). IM Inter mirifica (Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli). LG Lumen gentium (Konstytucja dogmatyczna o Kościele). NA Nostra aetate (Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich). OE Orientalium Ecclesiarum (Dekret o Wschodnich Kościołach Katolickich). OT Optatam totius (Dekret o formacji kapłanów). PC Perfectae caritatis (Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego). PO Presbyterorum ordinis (Dekret o posłudze i życiu kapłanów). SC Sacrosanctum Concilium (Konstytucja o Liturgii Świętej). UR Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenizmie). Inne CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich) CIC Codex Iuris Canonici 1983 (Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983)

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

3

Leksykon teologiczny

Abba. Wyraz aramejski, pieszczotliwy = ojciec, najwyraźniej po raz pierwszy w odniesieniu do Boga użyty przez Jezusa. W Nowym Testamencie (Mk 14, 36; Rz 8, 15; Ga 4, 6) zawsze towarzyszy mu odpowiednik grecki. Zob. przybranie za dzieci boże, bóg jako ojciec. Aborcja (łac. “poronienie”). Zamierzone zgładzenie nienarodzonego dziecka w łonie matki, lub poprzez usunięcie go z łona matki. Niezamierzona śmierć nienarodzonego dziecka podczas operacji, która ma uratować życie matki jest aborcją “niebezpośrednią”: śmierć dziecka jest tragicznym, choć nieuniknionym skutkiem ubocznym operacji, która sama w sobie jest dobra (np. usunięcie rakowatej macicy); śmierć dziecka jako taka nie jest środkiem, który powoduje powrót do zdrowia matki. Pismo Święte przeniknięte jest szacunkiem dla niewinnych istot ludzkich oraz życia ludzkiego na każdym jego etapie; jeden tekst potępia przemoc, która powoduje poronienie (Wj 21, 22-25). Dwa dokumenty wczesnochrześcijańskie, Didache (5.2) i List Barnaby (19.5), potępiają aborcję, a niektórzy pisarze patrystyczni (np. św. Bazyli Wielki [zm. 379]) traktują jako morderstwo. Synod w Elwirze (306 r.) ekskomunikuje kobiety wywołujące poronienie dozwalając, by te, które tego żałują, mogły przystąpić do Komunii św. dopiero w chwili śmierci (kanon 63), natomiast Synod w Ancyrze (314 r.) dopuszcza je do Komunii św. po kilku latach pokuty (kanon 21). Synod Quinisextum (691-692) nazywa tych, którzy powodują aborcję “mordercami” (kanon 91). Popierając miłość małżeńską i szacunek dla życia ludzkiego. Sobór Watykański II określa dzieciobójstwo i aborcję jako “okropne przestępstwa” (GS 51; zob. także GS 27). Potępienie aborcji zostało powtórzone w encyklice Jana Pawła II (ur. 1920) z 1995 r. Evangelium vitae. Obydwa kodeksy prawa kanonicznego Kościoła katolickiego traktują aborcję jako poważne przestępstwo przeciwko życiu ludzkiemu (CIC 1397; CCEO 728 §2). W łacińskim Kodeksie Prawa Kanonicznego ci, którzy skutecznie wywołują aborcję, ściągają na siebie automatycznie (latae sententiae) ekskomunikę (CIC 1398); w kodeksie wschodnim ekskomunika nie jest automatyczna, ale zarezerwowana dla biskupa. Zob. ekskomunika, Latae Sententiae, regulacja urodzeń, Sobór Watykański II, Synod Quinisextum. Absolucja. Zob. rozgrzeszenie. Abstynencja. Zob. wstrzemięźliwość. Adam (hebr. “człowiek”). Wyraz biblijny na oznaczenie pierwszego człowieka stworzonego razem z Ewą na obraz i podobieństwo Boże (Rdz l, 26-27) i rzeczywistego przodka Jezusa (Łk 3, 38). Jako Drugi albo Ostatni Adam Chrystus przywrócił rodzajowi ludzkiemu usprawiedliwienie i życie utracone przez pierwszego Adama (zob. DH 901, 1524; ND 1928). Zob. Ewa, grzech pierworodny, nowa Ewa, usprawiedliwienie, wielożeństwo. Ad limina (łac. “do progu”). Zob. wizyta ad limina. Adopcja na dzieci Boże. Zob. przybranie za dzieci Boże. Adopcjonizm (z łac. “przybranie”). Herezja powstała w Hiszpanii w VIII stuleciu, która utrzymywała, że Chrystus jako Bóg był z samej natury prawdziwym Synem Bożym, ale jako Człowiek był tylko Synem przybranym (zob. DH 595,610-15; ND 638). Głównymi przedstawicielami adopcjonizmu byli: Elipand (ok. 718-802), arcybiskup Toledo, i Feliks (zm. 818), biskup Urgel. Źródłem tej herezji było panowanie muzułmanów w Toledo, ówczesnej stolicy Hiszpanii, i teologia islamska, w której jedną z głównych zasad jest twierdzenie, że Bóg nie może mieć Syna. Jej poprzednikami byli ebionici i monarchianie, których studia Adolfa von Hamacka (1851-1930) powiązały z adopcjonizmem. Zob. Ebionici, islam, monarchianie, nestorianie. Adoracja (łac. “oddawanie czci, uwielbienie”). Kult najwyższy, przysługujący tylko Panu Bogu (Pwt 20,1-4; J 4,23), naszemu Stwórcy i Odkupicielowi, który sam jeden powinien odbierać “uwielbienie i

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

4

przeplatanym niektórymi elementami apokryficznymi i refrenem: “Witaj. gr. Germanowi (patriarcha w latach 715-30). Powstała w VI wieku herezja monofizycka. Składa się z 24 strof. krzyż. Zob. W niedziele Adwentu nie odmawia się Gloria (oprócz uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny). a Chrystus pojawi się po raz drugi. w którym konkretnie roku nastąpi powrót Chrystusa. kult świętych.Leksykon teologiczny chwał” (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). św. Agape (gr. Pierwsza część tekstu opiera się na Łukaszowym opowiadaniu o dzieciństwie Pana Jezusa. Ugrupowanie wywodzące się z głównego nurtu adwentystów. wyznanie. Sobór Chalcedoński. 1 J 4. założona przez Juliana z Halikamasu (zm. ale nie zapowiadają. Sergiuszowi (patriarcha w latach 610-38) i św. 460). żyli w całkowitym ubóstwie i oddawali się modlitwie . szabat. Maryjo”. Pogląd głoszący. Zob. chrztu udzielają dorosłym przez całkowite zanurzenie. Akemeci (akojmeci. że nie możemy niczego z całą pewnością wiedzieć o Bogu. Adwentyści Dnia Siódmego. Agnostycyzm (gr. Mnisi. o “tamtym” świecie oraz o życiu pozagrobowym (por. przypuszczenie. Kraków 2002 5 . w Krzyżu). Zob. przybycie”). pozór” = przypuszczenie o niezniszczalności”). że od pierwszej chwili wcielenia ciało Chrystusa było niezniszczalne i nieśmiertelne. eucharystia. Jedna z najstarszych i najpiękniejszych pieśni pochwalnych na cześć Matki Bożej na bizantyńskim Wschodzie. a śpiewa sieją zazwyczaj stojąc (stąd jej nazwa) podczas sobotniego czuwania wigilijnego w piątym tygodniu greckiego Wielkiego Postu. Wierzący oddają cześć Bogu w różnych wizerunkach (np. adorują też Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie (zob. Jana. gloria. “nie śpiący”). Zob. paruzja. Głosiła ona. Charakterystyczną cechą Adwentu jest pewne zubożenie obchodów liturgicznych. szaty liturgiczne przybieraj ą pokutny kolor fioletowy (oprócz trzeciej niedzieli Adwentu. Aleksander (ok. głosić. Autorstwo “Akatistos” przypisywano dwóm patriarchom Konstantynopola. Pawła: “Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5. Adwent (łac. GS 57). Ich założycielem był opat. powstrzymuj ą się od picia alkoholu i palenia tytoniu i żyją w oczekiwaniu na paruzję. paruzja. Część druga rozważa zbawczy wpływ narodzenia Jezusa na cały wszechświat. “nie wiedzący”). którzy na serio potraktowali nakaz św. które utworzyło się. jednakże najprawdopodobniej autorem jest św. kiedy to można użyć koloru różowego). że w roku 1844 nastąpi koniec świata. który pierwsi chrześcijanie spożywali w związku z Eucharystią.przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. White (1827-1915).ok. ateizm.). używany szczególnie w Ewangelii św. DH 3475-3477. Zob. później jednak niesłusznie ich oskarżono o nestorianizm. doketyzm. po 518). adwent. Roman Pieśniarz (Melodos) (zm. w Listach św. Przez “adwent” rozumiemy też “drugie przyjście” Chrystusa i koniec dziejów świata. “niezniszczalność. “nie siedząc”). 17). W chrześcijaństwie zachodnim cztery tygodnie przygotowania do obchodu uroczystości Bożego Narodzenia. 356 . 1 Kor 13). mniemanie. niedziela. kalendarz liturgiczny. 16. Akemeci popierali Sobór Chalcedoński. Akatistos (gr. theotokos. Zob. Powszechnie wyraz ten oznacza różne postaci religijnego sceptycyzmu. Jana i św. ND 1251-52). “przyjście. ikona. przygotowanie do Bożego Narodzenia. Wyraz znamienny dla Nowego Testamentu. Zob. Chrystus przyjął jednak dobrowolnie cierpienia dla naszego dobra. J 15. monofizytyzm. 12-17.3494-3495. Główny ośrodek Wydawnictwo WAM. miłość 2. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. “miłość”). rozpoczynające rok liturgiczny. Aftartodokeci (gr. 560 r. gdy William Miller (1742-1849) zaczął w 1831 r. ok. Wybitnym przedstawicielem Adwentystów Dnia Siódmego była Ellen G. Wyraz ten dotyczy również wspólnego posiłku. Pawła na określenie miłości Boga (lub Chrystusa) do nas i pochodnie na określenie naszej miłości do Boga i do siebie nawzajem (np. Ich dniem świętym jest sobota zamiast niedzieli. DH 600-01. oddawanie czci Bogu.grupami .

W starożytnych kościołach podwyższony stopień (albo przed ołtarzem. z którego kantorzy (łac. lektorzy (łac. sens Pisma Świętego. ND 19-21). którzy żyli normalnie. Ap 19. Psalmy 115-118 (Mk 14. “iść w górę”). z drugiej głoszono Ewangelię. św. Alegoria (gr. Akojmeci Zob. jak na Zachodzie przyjęto propozycję Orygenesa (ok. towarzyszy przyniesieniu darów do ołtarza w czasie “wielkiego wejścia” (które należy odróżnić od “małego wejścia”. Zarówno na Wschodzie. 254) i szkoła aleksandryjska woli czasem alegoryczny sens opowiadań Starego Testamentu niż dosłowny. teologia antiocheńska. “śpiewacy”) prowadzili śpiew. Aleksandryjska teologia. manicheizm. Ambony były często wypierane przez lektoria (czyli Wydawnictwo WAM. przygotowanie do Bożego Narodzenia. jak alegoryczny sens Pisma Świętego. modlitwa. 21 . Sobór Laterański IV. liturgia eucharystyczna. której nazwa pochodzi od miasta Albi w południowej Francji. szczególnie dla zgromadzeń zakonnych uprawiających wieczystą adorację. W roku 1215 Sobór Laterański IV potępił tę herezję. Marka w Wenecji. było ono ich głównym ośrodkiem.) ze Starego Testamentu. nawet podczas nabożeństw pogrzebowych. “czytający”) czytali teksty z Pisma Świętego. teologia aleksandryjska. 185 . Paweł w niektórych miejscach idzie za współczesną sobie egzegezą żydowską i tłumaczy Stary Testament alegorycznie (np.1). Alleluja (heb. którzy nie zawierali związków małżeńskich i prowadzili życie krańcowo surowe. “chwalcie Jah” [skrócona forma Jahwe].ok. a zatem opuszczono ją w pokutnych okresach Adwentu i Wielkiego Postu. gdy kończy się Liturgia Słowa. Herezja średniowieczna. “towarzyszący”). a przetrwali aż do XIII wieku. Szczegółowa interpretacja wychodząca poza zewnętrzną warstwę narracyjną w celu odkrycia głębszych i dalszych powiązań z rzeczywistością (np. “Alleluja” jest szczególnie związane z hymnem Cherubikon. 1-7. 254). który. a zatem jest używana dużo częściej. W liturgii łacińskiej aklamacja towarzysząca antyfonie przed Ewangelią. Ps 80. 1-6) przejęli określenie alleluja (lub halleluja. dualizm. sakramenty i zmartwychwstanie ciał. Ambona (gr.ok. hezychazm. czyli “hymnem cherubinów”. Zob. Wiązała się z radością Wielkanocy. odrzucali też konsekwentnie wcielenie Chrystusa. haggada. asceza. a kaznodzieje wygłaszali kazania. pascha. za wyjątkiem Księgi Tobiasza 13. teologia aleksandryjska. katarzy. Czasami kościoły miały dwie ambony: odpowiednio po stronie południowej i północnej. 8-13). formę używaną w mediolańskim obrządku ambrozjańskim do 1976 r. adwent. liturgia słowa. 185 . Zob. DH 800-802. tak by całe życie się stało “nieustanną modlitwą”. alegoria winnicy u Iz 5. Augustyn uznaje zarówno dosłowny. bogumiłowcy. przypowieść.5. “obrazowy sposób wyrażania się”). Podobnie jak inni Ojcowie Zachodni. cherubikon. Zob. oraz na “zwyczajnych” wiernych. by połączyć modlitwę z konieczną pracą. a zaczyna Liturgia Eucharystyczna.Leksykon teologiczny mieli w Konstantynopolu. Pawłowy ideał stał się także natchnieniem dla mistyków zachodnich. gdzie występuje tylko w Psalmach. odrzucali materię jako zło. akameci. z jednej czytano lekcję ze Starego Testamentu i list. Kraków 2002 6 . Albigensi. Akolita (gr. Do najbardziej zdobionych ambon należą ambona wykonana na polecenie Justyniana I (cesarza w latach 517-565) dla kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu (obecnie Istambuł) oraz ambona w Bazylice św. życie monastyczne. otwierającego całe nabożeństwo liturgiczne). “chwalcie Pana”). tonsura. 17. Chrześcijanie (zob. Rabini żydowscy nazywali Psalmy 113-118 “Wielkim Hallelem”. złagodzili jednak ubóstwo i wybudowali słynną bibliotekę. Zob. Zob. lektor. albo na środku kościoła). Pod koniec swej ostatniej wspólnej Paschy Jezus i j ego uczniowie zaśpiewali drugą połowę “Wielkiego Hallelu”. Orygenes (ok. Przez odkupienie rozumieli albigensi wyzwolenie duszy od ciała. Ga 4. dopóki się nie znaleźli w niebezpieczeństwie śmierci. hermeneutyka. Inaczej niż pisarze antiocheńscy. liturgia godzin. 26). Św. egzegeza. W liturgiach wschodnich nie ma konotacji świątecznych. Zob. (zob. orygenizm. Zwolennicy albigensów dzielili się na “doskonałych”.

1 Kor 14. Anachoreci (gr. Ruch. założyciel ojców paulinistów. Wyrazem tym określano mnichów wschodnich. “wycofujący się” z życia publicznego). dziękczynienie. doksologia. modlitwa. 2). również Ap 22. Jana Chryzostoma. Na Wschodzie przybiera ona imię apostoła albo jakiegoś innego świętego (np. oświecenie. 16). 570). Na końcu doksologii. Mt 6. co zrozumiałe. Zob. lub wypowiedzi (zob. 20).24) . W roku 1899 Leon XIII potępił wypaczoną wersję amerykanizmu (DH 3340-3346. Zob. O ile zachodni eremici mogą by ć pod kierownictwem miejscowego biskupa (CIC 603 § 2). anamnezę. lub potrójnym “amen” (np. Słowo wywodzące się ze żródłosłowu hebrajskiego. nowe zjednoczenie w Chrystusie jako Głowie. lub anafora Addai i Mari). który powstał pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych wśród katolików. “wspierać. “uświęcenie”). “ponowne zebranie”).zwyczaj ten uderzająco różnił się od normalnego użycia słowa “amen”. epikleza. Zob. Kraków 2002 7 . Amen (heb. wielki wpływ wywarł na ten ruch ks. 13. które mogło oznaczać (dosłownie) kołek wbity w ziemię do napinania namiotu. Obecnie podwyższone kazalnice na zewnątrz świątyni mają często charakter dekoracyjny i używane są tylko przy wyjątkowych okazjach. góra Athos. 14). ND 2015-2018). Zob. Zob. lektor. nie ustępować”). Holandii i Szwajcarii). Zob. J 12. lub innej modlitwy “amen” wyrażało potwierdzenie. którzy szli śladami Mennona Simonsa (1496-1561). chrzest dzieci. Spadkobiercami anabaptystów byli mennonici. anachoreci wschodni mogą być powiązani z klasztorami (CCEO 481-85. ikonostas. który powstał w wieku XVI (przede wszystkim w Niemczech. 15-26). Modlitwa eucharystyczna albo kanon w czasie Mszy świętej. epiklezę i doksologię. cenobici. teokracja.podniesienie się”). w rozpoczynającym się ekumenizmie i w ówczesnej kulturze. Wschodni Syryjczycy nazywali anaforę “quddasza” (syr. co było najlepsze w amerykańskim purytanizmie i w Oświeceniu. Według Ewangelii Chrystus często rozpoczynał niektóre uroczyste wypowiedzi jednym “amen” (np. ekumenizm. modlitwa eucharystyczna. którym wyrażano aprobatę na zakończenie modlitwy.Leksykon teologiczny przenośne pulpity do czytania) i podwyższoną kazalnicę (zwykle po północnej stronie kościoła). lub przynajmniej znajduje się w jego pobliżu. Niektóre myśli przewodnie amerykanizmu. sobór watykański II. Anakefalaiosis (gr. Amerykanizm. co zostało powiedziane (Ps 41. obroniono później podczas Soboru Watykańskiego II (por. słowa ustanowienia Najświętszego Sakramentu z Ostatniej Wieczerzy. tak jak eremici na Zachodzie. DHu 28). otwartych na to. Wydawnictwo WAM. z których najsławniejszej przewodził Tomasz Münzer (ok. spotykani głównie w Ameryce Północnej. lub akceptację tego. Inna grupa anabaptystów próbowała ustanowić rządy teokratyczne w Monastyrze (1533-1535) pod wodzą Jana Mattysa i Jana z Lejdy. W greckich kościołach prawosławnych ambona jest zwykle połączona z ikonostasem. “powtórnie udzielający chrztu”). jego zwolennicy uważali chrzest dzieci za nieważny i głosili konieczność “powtórnego chrztu” dorosłych. anafora św. Dzieli się na kilka grup. życie monastyczne. Niewłaściwie zdefiniowany ruch. takie jak wolność wyznania. “świadka wiernego i prawdomównego” (Ap 3. wolność wyznania. purytanie. Anabaptyści (gr. 1490-1535). jako tytuł zmartwychwstałego Jezusa. Od czasów nowotestamentalnych chrześcijanie wszędzie kończyli modlitwy. Zazwyczaj zawiera on wstępny dialog. przywódca wojny chłopskiej (1522-1525). hymny i wyznania wiary słowem “amen”. epistoła. (metaforycznie) prawdę i wierność oraz (w kontekście religijnym) “zaiste” lub “niech się stanie”. tak jak to obecnie ma miejsce we wszystkich liturgiach chrześcijańskich. Teodor Izaak Hecker( 1819-1888). pulpit. “podwyższenie . liturgia. Anafora (gr. Zob. liturgia słowa. Zgromadzenia żydowskie słowem “Amen” odpowiadały na nauczanie kapłanów (Pwt 27. którzy prowadzili życie pustelnicze. “Amen” występuje.

Chociaż czasami uważano ubóstwo za skutek lenistwa (Prz 10. a także ich kultem i ikonografią. że fragment Pisma Świętego albo jakiś aspekt wiary trzeba interpretować w łączności zjedna i niepodzielną wiarą Kościoła (DH 3016. 5. Król mesjański wjedzie do Jerozolimy na osiołku . tomizm. czyli takich. przeżycie religijne. przesłanki wiary. tajemnica. a używane w teologii katolickiej w celu przypomnienia.4) i znak gniewu Bożego. ND 221). Analogię trzeba odróżnić od: a. Wspominanie Bożych zbawczych interwencji w dzieje świata. “nauka o aniołach”). epikleza. Zob. 24-25. by swoim uczyniło zbawienie. “przekleństwo” albo “rzecz lub osoba przeklęta”) Uroczysta forma wyklęcia lub wyłączenia ze wspólnoty.jak człowiek biedny (Za 9. 19) zachęca zgromadzenie. ale oznaczają zupełnie różne rzeczywistości (np. naturą oraz hierarchią aniołów. Traktat w teologii systematycznej. kto głosi fałszywą Ewangelię (Ga 1. Zgodnie ze słowami Magnificat Bóg popiera sprawę człowieka biednego (Łk 1. Angelologia (gr. ubóstwo. Zob. jednoznaczność. Jego śmierci. “powaga Boga objawiającego”) jest decydującym czynnikiem w podjęciu aktu wiary. 46-55). zmartwychwstania i uwielbienia. wieloznaczność. Sobór Laterański IV. Bóg. ND 320). 22). na każdym podobieństwie zachodzącym między Stwórcą a stworzeniami jest wyciśnięte piętno jeszcze większego niepodobieństwa (por. że żadna przekazana w taki sposób informacja nie narusza absolutnej tajemnicy Boga. Analiza tych pobudek wskazuje. W teologii analogia kieruje sposobem mówienia o Bogu ludzkimi słowami i wskazuje. Zob. 5). to jednak prorocy domagali się sprawiedliwości dla uciśnionych (Iz 10. łaska. że auctoritas Dei revelantis (łac. wiara. Analogia bytu. wspominanie”). Analogia (gr. Łk 6. Zob. 9) albo nie miłuje Chrystusa (1 Kor 16. który się z własnej woli objawił w Jezusie Chrystusie. którzy całą swoją ufność złożyli w Bogu (Sf 2 i 3). tajemnica paschalna. Wyrażenie zaczerpnięte z Rz 12. wiara. b. Mt 21. 3. ikona. którego On sam dokonał raz jeden za nas wszystkich. 20). Między powiedzeniem “Bóg istnieje” i powiedzeniem “stworzenia istnieją” zachodzi nieskończona różnica. Zob. Analogia wiary. Anamneza (gr. Studium nad pobudkami prowadzącymi do wiary w Boga. Anatema (gr. “ubodzy. Paweł posługuje się tym wyrazem przeciw każdemu. Ludzie biedni. Kari Barth (1886-1968) używał tego wyrażenia na oznaczenie podobieństw i niepodobieństw. szczególnie Męki Chrystusa. które równocześnie istnieją między ludzką decyzją uwierzenia i Bożą decyzją udzielenia łaski. a wśród błogosławionych przez Jezusa występuje on jako pierwszy (Mt 5.Leksykon teologiczny Analiza wiary. “król” albo “władca” na oznaczenie męskiego dziedzicznego przywódcy niepodległego państwa). życie zakonne. “proporcja” lub “zgodność”). wyraz “miłość” na oznaczenie miłości Bożej i ludzkiej). “wspomnienie. Theologia Crucis. zajmujący się studiami nad funkcjami. Użycie zwyczajnego wyrazu na oznaczenie rzeczywistości. od terminów jednoznacznych albo dokładnie bliskoznacznych (np. Podczas sprawowania Eucharystii polecenie Pana: “To czyńcie na moją pamiątkę” (1 Kor 11. 9. Anawim (hebr. Kraków 2002 8 . Theologia Crucis. Łk 22. 3283. Św. Toteż wyraz ten zaczął oznaczać tych wszystkich. tajemnica. uciśnieni”). Zob. pozbawieni majątku i pozycji społecznej. Wydawnictwo WAM. które mają to samo brzmienie. tajemnica. “pióro” jako część upierzenia ptaków i jako narzędzie służące do pisania). Zob. Jak to podkreślił Sobór Laterański IV. które z tego samego punktu widzenia są podobne i różne (np. DH 806. terminów wieloznacznych.2). błogosławieństwa.

stworzenie. Zob. w którym się pojawiaj ą imiona: Michał. łaska. hipostaza. Aniołowie (z gr. Zob. 394).21. Wyraz. aniołowie. teologia. Antiocheńska teologia. że Duch Święty jest tylko pierwszym i najwyższym stworzeniem ukształtowanym przez Syna. twarz i ręce). Stąd ci Anomoios. Posługują oni w przeprowadzaniu zbawienia ludzkości (Hbr 1. że właściwa teologia staje się niemożliwa. dusza”).Leksykon teologiczny Anglokatolicyzm. Określano nim ten odłam Kościoła anglikańskiego. ich zadaniem było pośredniczenie między Bogiem a ludźmi. enhipostazja. tajemnica. ok. arianizm. filioque. natury i przeznaczenia) w świetle wiary chrześcijańskiej. Mt 18. Zob. “anthropos = człowiek” i łac. 112. ekumenizm. Zwolennicy Aecjusza (zm. 370) i Eunomiusza (zm. zarówno Pismo Święte jak i nauka Kościoła ich istnienie uważają za oczywiste (zob. jak uczuciowych (np. tradycje i praktyki sakramentalne. Ponadto Eunomiusz uczył. Mt 1. Nauka o aniołach bardzo się rozwinęła w późniejszym judaizmie. Łk 2. logos. W Nowym Testamencie aniołowie odgrywają wielką rolę (np. Anomoios (gr. i to zarówno fizycznych (np. chóry anielskie. na sposób ludzki”) Przypisywanie Bogu cech ludzkich. 13-21). Zob. ale istnieje ona w Boskim Logosie. teologia antiocheńska. W Starym Testamencie aniołowie opiekują się jednostkami (Tb 5. We wcześniejszej tradycji Starego Testamentu aniołów z trudem tylko można było odróżnić od Boga (Rdz 16. Zob. a równocześnie ochrona transcendencji Boga. którego się używa na oznaczenie ludzkiej natury Chrystusa. “centrum = środek”) Sposób podejścia do zagadnień teologicznych. Zob. J 20. grzech pierworodny. “angelos” = “wysłaniec. który przyjmował katolicką naukę. że Syn Boży jest tylko pierwszym stworzeniem i że w swojej istocie jest zupełnie niepodobny do Ojca. obraz Boży. który za punkt wyjścia i za nić przewodnią bierze ludzkie doświadczenie. gniew). Toteż jego uczniowie udzielali chrztu tylko “w imię Pana”. przebóstwienie. “bez hipostazy. Wyraz. 7-13). Gabriel i Rafael. Zob. Interpretacja ludzkiego istnienia (jego początku. małymi grupami narodu (Dn 3. osoba. od rzeczywistości bytów materialnych i podkreśla ich osobowe istnienie (zob. Zob. ruch oksfordzki. smutek. Antropomorfizm (gr. eschatologia. 14). Właściwy pierwotnym wierzeniom religijnym pogląd według którego pewne rośliny lub przedmioty mają swojego własnego ducha lub swoją własną duszę. eunomianizm. bezosobowy”). 9-15. teocentryzm. posłaniec”) Duchowi wysłańcy Boga. którzy utrzymywali. Aniołowie stróżowie.choć w różny sposób . Dz 12. Animizm (łac. a nawet całymi narodami (Dn 10. Nauka Kościoła odróżnia duchową rzeczywistość aniołów. którym Bóg wyznaczył zadanie otoczenia troską ludzi (zob. radość. Kraków 2002 9 . aniołowie stróżowie. Jeżeli ten sposób podejścia wypaczy się i uczyni ludzi ośrodkiem i jedyną miarą wszystkiego. DH 3891). ojcowie kapadoccy. uznawani . 24. Antropologia (gr. Antropocentryzm (z gr. Wydawnictwo WAM. “nauka o człowieku”). usta. 12-13). którego po raz pierwszy użyto w połowie XIX wieku. nie może ona istnieć sama w sobie jako osoba ludzka albo jako hipostaza. 24-28). “duch. Rozumne i niematerialne duchy. teologia negatywna. DH 3320). 10. antropocentryzm sprawia.przez judaizm. choć pełna. neochalcedonianizm. protologia. teologia apofatyczna. 15). 20. Chociaż aniołowie są raczej pośrednikami objawienia niż jego przedmiotem. Zob. chrześcijaństwo i islam. którzy przyjęli lub powrócili do wiary ortodoksyjnej musieli być chrzczeni. “niepodobny”). Anhypostazja (gr. Ps 91. “na kształt. 11-12).

“przeciw prawu”) Lekceważenie albo pogarda prawa. Wydawnictwo WAM. 21) albo powołując się na szczególne prowadzenie przez Ducha Świętego. Zob. Ogólnie rzecz biorąc. Zob. religijnych i politycznych. liturgia. które ich uwalnia od zwyczajnych moralnych zobowiązań. Czasami jego początkowe słowa dały nazwę świętu. DH 916. uprzedzenie. anabaptyści. teologia apofatyczna. “clericus = duchowny”). 4.3) i przyjmujący postać osobową w tych. prześladowań i przejawów antysemityzmu. “przeciwnik Chrystusa”) Najwyższy przeciwnik Chrystusa. 8. antyfony zwykle podkreślają obchodzone właśnie święto liturgiczne. “zamiast stołu”). duchowieństwo. Żydzi. Werset często zaczerpnięty z Psalmów lub innych ksiąg Pisma Świętego. gnostycyzm. związany z końcem świata (1 J 2. Rz 3. Władimir Sołowjow (1853-1900) napisał klasyczną “Krótką opowieść o Antychryście”. która ma swe korzenie poza chrześcijaństwem i błędnie odrzuca godność wszystkich ludów zjednoczonych w jednej rodzinie ludzkiej. ideologii złej.22. postawa ta może się opierać na racjach filozoficznych lub teologicznych. Zob. mesjasz. niewrażliwość. Zob. Kraków 2002 10 . Zob. a Dmitrij Mereżkowski (1865-1941) trylogię “Chrystus i Antychryst”. śpiewany przez chór na przemian z wiernymi. Często jest fragmentem psalmu. którzy odrzucają wcielenie (2 J 7). klarykalizm. Stanowisko odmawiające przywódcom Kościoła prawa i obowiązku wypowiadania się na temat skutków politycznych moralności publicznej i odgrywania jakiejkolwiek roli w politycznym i społeczno . W liturgii bizantyńskiej antiphanon oznacza albo grupę trzech psalmów. “zamiast daru”). “uprzedzenie. może też być podyktowana chciwością ekonomiczną.Leksykon teologiczny Antychryst (gr. holokaust. które kiedykolwiek i przez kogokolwiek były kierowane przeciw Żydom" (NA 4). niedoznawanie cierpienia”). Temat Antychrysta często pojawiał się w rosyjskiej myśli i literaturze religijnej. Watykański dokument z 1998 roku “Pamiętamy: Refleksje nad Szoah” odróżnia “antyjudaizm” (czyli nieufność i wrogość ze strony chrześcijan w stosunku do Żydów) od “antysemityzmu”. Utożsamiano go także z “człowiekiem grzechu” (2 Tes 2. lub przez jeden chór na przemian z drugim. wyprzedzenie”). Zob. płynąć z psychologicznego odrzucenia autorytetu. Wspólne dla wszystkich liturgii chrześcijańskich. “naprzemienna odpowiedź” lub “refren”). “brak cierpienia. 3-10) oraz z “bestią” (Ap 11. “anty = przeciw” i łac. Zob. Antysemityzm. Sobór Watykański II odrzucił zarzut. Od czasów Nowego Testamentu rozmaite sekty twierdziły. “laetare” dla czwartej niedzieli Wielkiego Postu.18. Zwolennicy tego poglądu usprawiedliwiali swoje stanowisko. Antyklerykalizm (z gr. Apofatyczna teologiczna. prawo. kościół. wolność od wzruszeń. albo grupę wersetów śpiewanych pomiędzy pierwszymi litaniami Eucharystii.kulturalnym życiu kraju. Wrogość w stosunku do Żydów oparta na motywach rasowych. Zob. kult świętych. Zob. Antymenzjum (gr. Antyfona (gr. Zob. wejścia. że Żydzi są zbiorowo winni śmierci Jezusa i wyraził ubolewanie z powodu “nienawiści. lub bieżące czytania biblijne. eulogia. Antydoron (gr. Antycypacja (łac. litania. chór. Antyfona na wejście. “Gaudete” dla trzeciej niedzieli Adwentu. Wiersz Pisma Świętego lub inny śpiewany lub recytowany podczas podchodzenia kapłana do ołtarza w celu odprawienia mszy św. Antynomizm (gr. 1180). a zawsze odpowiada liturgicznemu zabarwieniu dnia. 7. starowiercy. że chrześcijan nie obowiązuje już żadne prawo. teologia polityczna. Pawła (por. chrześcijaństwo bizantyńskie. Zob. por. śpiew. przedstawiając fałszywie naukę św. np. Starowiercy nazwali antychrystem cara Piotra Wielkiego (1672-1725). Apatia (gr.

Mądrość Syracha. ojcowie apostolscy.). teologia fundamentalna. Niektóre z tych pism (np. 100-165). Grzegorz z Nysy (ok. ojcowie kościoła. Apologeci dostarczali wykształconym ludziom z obcych środowisk argumentów na korzyść religii chrześcijańskiej. inni . Apokatastazę w podobnej postaci głosili niektórzy pisarze wczesnochrześcijańscy. np. DH 146.ok. podważył on Jego pełne człowieczeństwo. według której aniołowie i ludzie . i łac. stoicy. Argumenty mogą być skierowane do zwolenników innych religii. 395) i św. ani rozumnej duszy i że oba te czynniki zastępował Boski Logos (por. Apokryfy (gr. Rozumowa obrona wierzeń chrześcijańskich odnoszących się do Boga. Księga Tobiasza została pierwotnie napisana po hebrajsku lub aramejsku. Zob. biblia. do niezdecydowanych członków swojej własnej wspólnoty lub po prostu do wierzących.ok.411). dialog. jednakże oprócz kilku fragmentów w tych językach istnieje tylko wersja grecka. 254). Izaak z Niniwy (VII w. twierdząc. Stary Testament. 185 .Leksykon teologiczny Apophthegmata patrum (gr. odzyskano dwie trzecie oryginalnego tekstu hebrajskiego (zob. DH 213. Księga Judyty. wydaje się niesłusznie. Podczas gdy jedni z nich. Zob. “obrońca”). piekło. Apolinaryści. 390). lecz zachowało się tylko tłumaczenie greckie. wypowiedzi Ojców”). Zob. ND 202-203). a później potępiona jako heretycka. powszechna naprawa”). niezrozumiały. Chrystusa. Apologeci (gr. Apokatastaza (gr. Nazwa nadawana św.). Mądrości oraz Druga Księga Machabejska) napisano w języku hebrajskim. 160 . jak św. Atenagorasowi (który swoją Apologię skierował ok. ale często opuszczane przez Biblie protestanckie. Zob. 330 . “przywrócenie do stanu pierwotnego. Kanon Pisma Świętego. “powiedzenia. Wydawnictwo WAM. Orygenesowi (ok. stali się pierwszymi chrześcijańskimi autorami posługującymi się poważnie filozofią. sentencje ojców. chrystologia.zostaną ostatecznie zbawieni (por. “ukryty. pierwszymi z nich byli Minuciusz Feliks (autor Octaviusa z II-go lub III-go wieku) oraz Tertulian (ok. Teoria przypisywana. platonizm. roku 177 do cesarza Marka Aureliusza). 1 P 3. w jakim stopniu ich wiara jest odpowiedzialna (por. Apolinarego (ok. Herezja chrystologiczna. którzy bronili własnej wiary przed zarzutami wysuwanymi przez Żydów i pogan. 160) i innym pisarzom chrześcijańskim. Apologetyka. do członków chrześcijańskich wspólnot odłączonych. Apokaliptyczna literatura. arianizm. Tacjanowi (zm. Apokryficzne Ewangelie. Jego usilną troską było ustalenie w ten sposób ścisłej jedności w Chrystusie. 149. W Kościele łacińskim apologeci zaczęli działać nieco później. co Księgi biblijne. ND 13). Nastawiony na obronę pełnego bóstwa Chrystusa przeciw arianom. jak na to wskazuje jego wypowiedź: “Jedna natura wcielonego słowa”.ok. W terminologii protestanckiej określa się tak Pisma Starego Testamentu pisane w języku greckim. 15). lub na język grecki tłumaczone (przeważnie między rokiem 200 przed Chr. Kraków 2002 11 . monofizyci. Zob. Kościoła i naszego wspólnego ludzkiego losu. Justyn. wulgata. drukowane w katolickich wydaniach Pisma Świętego. literatura apokaliptyczna. że Chrystus nie miał ani ducha. napisaną po hebrajsku przed rokiem 180 przed Chr. Dzieła napisane w tych samych gatunkach literackich. św.np. Tacjan byli do greckiej filozofii nastawieni wrogo. Teofilowi Antiocheńskiemu (koniec II wieku). ok. przetłumaczono na język grecki pięćdziesiąt lat później. ale nie przyjęte przez Kościół do kanonu Pisma Świętego. Ewangelie apokryficzne. Zob. Zob. a prawdopodobnie aż 40 po Chr.ok. którzy chcą wiedzieć. 220). filozofia.nawet demony i potępieńcy . od 1900 r. Justynowi męczennikowi (ok. mająca nazwę od imienia biskupa Laodycei. 354. Księgi deuterokanoniczne. DH 409. 310 . Zob. tajemniczy” stąd: “nieautentyczny”).. 151.

odpadnięcie”). argumenty na istnienie Boga. diakon. 5.4. legat”). Jest to forma wyznania wiary upowszechniona dzięki poparciu Karola Wielkiego (ok. Archidiakon (gr. “coś zebranego razem”) wspólnej wiary. posługuje się nią Kościół zachodni podczas udzielania sakramentu chrztu. Anzelma z Canterbury (ok. Ułożyli w ten sposób “symbol” (gr. “wyższy nadzorca”). Apostolskość. DH 545-546. nd 4). “kierownik trzody”). 742-814). posługiwanie Piotrowe. Zob. śmierci i zmartwychwstaniu. który cofnął cesarskie poparcie dla chrześcijaństwa i próbował przywrócić kult bóstw pogańskich. 14). 19) i w (Dz 21. Archimandryta (gr. 8). Apropriacja. Trójca Immanentna. Ga 1. “wyższy sługa”). Bamaba (Dz 14. wiara. Zob. Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary uważa apostolskość “razem z jednością. Jest to prosty. Znana jest postać Juliana Apostaty (cesarz rzymski w latach 361-363). ND 325). Ponieważ to. Tytuł używany od IV lub V wieku przez biskupów szczególnie wybitnych stolic. których zadaniem było dawanie świadectwa o Jego posługiwaniu. 20). quo nihii maius cogitari Wydawnictwo WAM. W rzeczywistości wszystkie opera ad extra (łac. Na Wschodzie arcybiskupami nazywano patriarchów. Rufin (ok. 1.Leksykon teologiczny Apostazja (gr.Synowi Bożemu. 1330. Apostolskie Wyznanie Wiary. 1033-1109). herezja. Jakub (1 Kor 15. żeby wyrazić szacunek dla kapłanów żyjących w celibacie. nicejskie Wyznanie Wiary. Zob. “odstępstwo. W węższym znaczeniu oznacza jednego z dwunastu uczniów wybranych przez Chrystusa (Mt 10. Zob. diecezja. potrójny schemat zbudowany wokół Boga Ojca. Argument ontologiczny. Przydzielenie działania lub przymiotu Bożego tylko jednej Osobie Trójcy Przenajświętszej. który pełni ważne obowiązki w diecezji. Sposób dowodzenia istnienia Boga opracowany przez św. Kraków 2002 12 . mocą Ducha Świętego (Dz l. którzy pełnili funkcje przywódców w głoszeniu pierwotnego orędzia chrześcijańskiego i byli obdarzeni Chrystusowym autorytetem zakładania Kościoła (Ef 2. Argument kosmologiczny. a dzieło uświęcenia . Pierwotnie przewodniczący kolegium diakonów. W szerszym znaczeniu apostołami są: Paweł (1 Kor 9. 13-16). Zob. Tytuł nadawany na bizantyńskim Wschodzie przełożonemu wielkiego klasztoru lub grup klasztorów. powszechność. chociaż w rzeczywistości jest on wspólny wszystkim Trzem Osobom. patriarcha. Przymioty Boże. Arcybiskup (gr. “dzieła na zewnątrz”) są wspólne Trzem Osobom Boskim (por. świętość. później tytuł ten rozszerzono także na metropolitów.i tym właśnie się różni od czystej herezji i schizmy. biskup. 7) i inni. pięć dróg.Duchowi Świętemu. dzieło odkupienia . że każdy z nich wypowiedział jedno jego zdanie. którzy służyli biskupowi pomocą w zarządzaniu diecezją! w j ej sprawach dyscyplinarnych. 17). Syna Bożego i Ducha Świętego (zob. Apostoł (gr. Lk 6. Zob. “wysłaniec. Później wyrazem tym zaczęto oznaczać kapłana. że dwunastu apostołów ułożyło to wyznanie wiary w ten sposób. Tożsamość wiary chrześcijańskiej i praktyk obecnego Kościoła z Kościołem Apostołów.21) na oznaczenie odpadnięcia od wiary i odejścia ze wspólnoty wiernych. 1. W Kościele łacińskim tytuł “arcybiskup” może być tytułem czysto honorowym. używa się go też. I tak dzieło stworzenia przypisuje się Bogu Ojcu. dh 16. świętością i powszechnością” za jedną z czterech cech Kościoła. sukcesja apostolska. co my określamy wyrazem “Bóg” jest “id. 345-410) opowiada legendę. a później na Zachodzie stosowany do metropolitów lub przewodniczących regionów kościelnych. schizma. Powszechnie oznacza dobrowolne i całkowite porzucenie wiary przez ochrzczonego chrześcijanina . Wyraz używany w greckim Starym Testamencie (Jr 2. 2. cechy kościoła. Zob.

“sztuka umierania”). DH 125-126.336). że ten zdumiewający porządek wyłonił się przez czysty przypadek. Kraków 2002 13 . socynianizm. logika. który wychodzi od uporządkowanego charakteru świata i dochodzi do istnienia Boga jako Projektanta i Przyczyny Celowej wszystkiego. Argument teleologiczny spotkał się z dalszymi zarzutami. biologii. teoria przyczynowości (z przyczynami: sprawczą. Argument teleologiczny (gr. mianowicie Boga. Tomasza z Akwinu (ok. zgodnie z którym szansę na przeżycie mają jednostki najbardziej przystosowane. 3026. Przez Ojców Kościoła był zaniedbywany albo odrzucany. że Syn Boży nie był Bogiem z samej natury. Kierunek filozoficzny wywodzący się od Arystotelesa (384-322 przed Chr. jaki głosiła wcześniejsza i często z nim rywalizująca szkoła platońska. kiedy Karol Darwin (1809-1892) rozwinął naukę o planie biologicznym. Ariusza (ok. który wskazuje na Boga jako na ostateczny cel wszystkich rzeczy. pięć dróg. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) i George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). nazwa pochodzi od imienia kapłana aleksandryjskiego. anomoisos. Mechanicystyczne wyjaśnienie porządku w świecie jako prostego wyniku przypadkowego działania sił naturalnych długo cieszyło się uznaniem. Inni filozofowie jednak różnymi sposobami bronili tego argumentu: Renę Descartes (1596-1650). celową. Prawdopodobieństwo. ND 113. przeżycie religijne. Zob. 130. pięć dróg. Ars moriendi (łac. przyczynowość. Zob.dzięki poparciu filozofów arabskich. filioque. sztuka umierania. Tomasz z Akwinu (ok. celowość. że nadaje argumentom za istnieniem rozumnego Projektanta nowej wiarygodności.). jego cechą znamienną jest większy realizm niż ten. 1225-1274). Zob. Arianie polscy. Arianizm spowodował wielki i poważny niepokój w Kościele aż do roku 381. Herezja potępiona na Soborze Nicejskim I (325).). Immanuel Kant (1724-1804) i inni filozofowie odrzucali ten argument dlatego. Zob. Arystoteles (384-322 przed Chr.arystotelesowska etyka. Chociaż te argumenty są dalekie od zastąpienia wiary. Baruch Spinoza (1632-1677). Mojżesza Majmonidesa (1135-1204) i św. argumenty na istnienie Boga. homoousios. semiarianizm. w Średniowieczu jednak . Arianizm. Św. DH 3004. argument teologiczny. lecz że po prostu wyjaśnia wiedzę o Bogu. 250 . 115). że błędnie przechodził on od myśli do istnienia rzeczywistego. którą już pośrednio posiadamy.8). bylibyśmy bowiem zdolni wyobrazić sobie coś. “nauka o celu”). subordynacjonizm. 1225-1274) i wielu innych spoglądało na wszechświat jako na owoc celowego działania. Argumenty na istnienie Boga. tajemnica. co jest większe niż Bóg nieistniejący. pięć dróg. teologia naturalna. Argument.Leksykon teologiczny possit” (łac. lecz tylko pierwszym spośród stworzeń (por. który istnieje. Zob. który twierdził. homoisos. Inaczej wpadlibyśmy w sprzeczność. 12251274) . ontologizm. św. Sobór Nicejski I. formalną i materialną) i pogląd na duszę ludzką jako na formę ciała (a nie jak na jego więźnia zgodnie z pla- Wydawnictwo WAM. Tomasz z Akwinu (ok. samo pojęcie Boga domaga się Jego rzeczywistego istnienia. jak potężny i dalekosiężny jest porządek we wszechświecie istniejącym pozornie przez względnie krótki czas. co istnieje. ponad co nic większego pomyśleć nie można”). chrześcijaństwo ormiańskie. Bóg. Filozoficzne sposoby wykazania ostatecznych podstaw rozumowych wiary w Boga przez przejście z celowości świata do istnienia Bożego Planisty (por. wychodzą one mimo to z uprzedniej wiary w Boga i z uprzedniego przeżycia Boga. Armeńskie chrześcijaństwo. Ostatnio niektórzy dowodzili. Jednak nowe odkrycia w astronomii. że argument ontologiczny nie jest “dowodem”. Arystotelizm. później istniał jeszcze przez kilka stuleci wśród szczepów germańskich w postaci złagodzonej. Dawid Hume (1711-1776) podważył poza doświadczalną przyczynowość w ogólności. a Immanuel Kant (1724-1804) wartość dowodów na istnienie Pana Boga w szczególności. ND 7. Zob. Zob. “tym. jest tak małe. fizyce i innych naukach wykazały.

Asceza (gr. a oświadczenie przyjęte jako prawdziwe. oświecenie. który nie przynosi uszczerbku dla osobistej dojrzałości ani dla społecznej odpowiedzialności. Autonomia (gr. tajemnica. Zob. kościoły wschodnie. Ponieważ z niezależności tej korzystamy w świecie stworzonym i podtrzymywanym w istnieniu przez Boga. wstrzemięźliwość. post. prawosławie orientalne. nd 16-17). Tomasz z Akwinu opracował własne dowody na istnienie Boga. 1243-1306) i dominującego wśród pustelników św. góra athos. Augustyna nazywano czasem augustynizmem. System filozoficzny i teologiczny św. Zob. Zob. umartwienie. a wojującym odrzucaniem Boga. a także od społecznokościelnych podstaw konfliktu. jak ktoś konkretnie pojmuje odrzuconego Boga. dh 75-76. przyczynowość. na nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski. Zob. na pierwszeństwo oświecenia Bożego nad ludzką wiedzą. Augsburskie Wyznanie Wiary. Kraków 2002 14 . którego od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) często używano na oznaczenie prawa człowieka do samostanowienia w dziedzinie wolności moralnej i myśli religijnej. żeby je odróżnić od augustynianizmu.Leksykon teologiczny tonizmem) odzyskały swoje miejsce. Zob. “bezbożność”). fałszywie przypisuje sieje św. tomizm. Atanazjańskie wyznanie wiary. Różne odmiany ateizmu wahają się między pełną tolerancji obojętnością. Jest rzeczą możliwą. Autorytet (łac. “ćwiczenie”) Przyjęte przez chrześcijan pod wpływem Ducha Świętego środki i sposoby oczyszczenia samego siebie z grzechu i usuwania przeszkód na drodze wolnego naśladowania Chrystusa. Zob. teologia negatywna. (gr. heteronomia. że ktoś przez jakiś czas jest ateistą w dobrej wierze. 296373). czemu arystotelizm wyraźnie zaprzeczał. Augustyna z Hippony (354-430). autorytet musi być Wydawnictwo WAM. własnego zwierzchnika”) Wyraz używany na oznaczenie Kościołów. o wcieleniu i odkupieniu (zob. pokuta. Augustynianizm. opierając je na arystotelizmie. pięć dróg. “mający własną głowę. Atanazemu z Aleksandrii (ok. Augustyna. jest to synteza kładąca nacisk: a. “niezawisłość”) Wyraz. Zob. ale trwałe i logiczne wyłączanie istnienia Boga poza nawias jest nieodpowiedzialne i godne potępienia. życie monastyczne. Wszystkie patriarchaty są autokefaliczne. Athos. teonomia. Wyznanie wiary. dusza. “Ktokolwiek chce”). Idziego Rzymskiego z rodziny Colonna (ok. Ateizm (gr. kościół wschodni asyryjski. że rozkaz zostanie wykonany. Autokefaliczny. Asyryjski kościół. Bóg. rozwiniętego przez ucznia Tomasza z Akwinu (ok. Łaska. którymi rządzą ich własne synody i które należą do wschodnich i orientalnych Kościołów prawosławnych. zwane także od słów je rozpoczynających “Quicumque vult” (łac. patriarcha Konstantynopola jest prymasem. Zob. ale bronił naturalnej nieśmiertelności duszy. neoplatonizm. 1225-1274). Zob. wyznanie augsburskie. W Kościele źródłem wszelkiego autorytetu jest Chrystus. nasza autonomia może być tylko względna. ale nie wszystkie Kościoły autokefaliczne są patriarchatami. kontemplacja. b. platonizm. powstało ono bowiem najprawdopodobniej w V wieku w południowej Francji. mistyka. Jest w nim wiele wypowiedzi o Trójcy Przenajświętszej. a jedynie sobór powszechny może ustanawiać prawa obowiązujące wszystkie Kościoły autokefaliczne. naśladowanie Chrystusa. Zaprzeczenie w teorii lub w praktyce istnienia Boga. agnostycyzm. semipelagianizm. Własne poglądy św. które zróżnicowane jest w zależności od tego. Prawidłowa asceza niesie ze sobą postęp w kontemplacji i w miłości Boga. “powaga”) Usprawiedliwione oczekiwanie. Dla Kościołów prawosławnych wschodnich.

a Narodem Wybranym. oparte na przymierzu. Biblia (gr. Baptyści chrztu udzielają wyłącznie tym. zwany “Samochrzcicielem”. Jan Smyth (ok. kanon Pisma Świętego. “księgi”). umowa. nie istniejącym bogom. Ta prawda się wyłania stopniowo z natchnionego zapisu. W czasach późniejszych oznaczało ono wzajemne. Zob. Zob. Ps 115. Kościół. wyrażające wiarę Żydów i chrześcijan w sposób. Członkowie szeroko rozpowszechnionego Kościoła ewangelickiego. imperatyw kategoryczny. chrzest dzieci. Żeby można było ocenić prawdę. adoracja. Beraka (hebr. ogniskuje się na Chrystusie i jest widoczna w całym Piśmie Świętym. Księgi Deuterokanoniczne. jurysdykcja. stosunki między Bogiem. a niejako podkreślanie władzy (por. natchnienie biblijne. który początkami swymi sięga bezpośrednio do początków wieku XVII. Żydowska modlitwa dziękczynna (np. 1554-1612). Zob. Zob. Bezbłędność jest również znamienną cechą dla wrażliwości naprawdę. posłuszeństwo. Zob. chrzciciele”). Podstawowe pojęcie żydowskie. Zob. urząd nauczycielski kościoła. utrzymują oni względną samodzielność miejscowych kongregacji. egzegeza. celibat. Bierny opór. teonomia. czyli do zbawczej prawdy Pisma Świętego (DV 11). Zob. który się stał normą dla wszystkich czasów. autonomia. 22. charyzmaty. antynomizm. Stary Testament surowo potępia oddawania czci bożkom albo wizerunkom fałszywych bogów (Wj 20. ikona. oddawanie czci Bogu. Uroczyste zatwierdzenie publicznego kultu zmarłego chrześcijanina. Zob. Zob. Zob. Nowy Testament nie tylko demaskuje bałwochwalstwo (1 Kor 5. jaką okazuje cały Lud Boży. przymierze”). Baptyści (gr. Bezżenność. Rdz 24. apokryfy. Nowy Testament. 15). 5. które może pierwotnie oznaczało proste zobowiązanie nałożone przez Boga albo (od czasu do czasu) złożoną przez Boga obietnicę. anabaptyści. obrazoburstwo. 7-9. 8. 6). którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. na których się opierali (DV 12). okoliczności życia i sposoby wyrażania się autorów. heteronomia. Wydawnictwo WAM.Leksykon teologiczny sprawowany pod kierownictwem Ducha Świętego jako służba. udzielający chrztu. 10. ewangelicy. 3-5. Oddawanie czci fałszywym.24-27. Berith (hebr. kierowany przez Ducha Świętego. Iz 2. 4-8). Kraków 2002 15 . W roku 1747 papież Benedykt XIV prawo beatyfikowania zastrzegł Stolicy Apostolskiej. Łk 22. Chrześcijański wyraz “eucharystia” jest odpowiednikiem hebrajskiego “beraka”. hermeneutyka. u którego stwierdzono tak zwaną heroiczność cnót. Beatyfikacja (łac. musimy zbadać zamiary. 20. l J 2. prawda. jaką nam przekazują poszczególne księgi biblijne. opór bierny. Ps 28. marcjonizm. a także tradycje. Ap 21. “zaliczenie w poczet błogosławionych”). “błogosławieństwo”). Bezbłędność. analiza wiary.27. Sensus Fidelium. “zobowiązanie. sens Pisma Świętego. “obmywający. Kol 3. Stary Testament. Bezwarunkowy nakaz moralny. kanonizacja. 6-11) odrzuca kult pieniądza jako bałwochwalstwo (Ef 5. biblia. kiedy to nastąpił rozłam w Kościele anglikańskim. Wyraz ten odnosi się przede wszystkim do jednego z ważniejszych rezultatów natchnienia biblijnego. ponieważ samego siebie ochrzcił. natchnienie biblijne. 5). nie może się mylić w sprawach wiary (zob. założenia. przymierze. ale także przez poszerzenie zakresu tego pojęcia (zob. Święte Księgi natchnione przez Boga. założył pierwszy Kościół baptystów w Amsterdamie w roku 1609. LG 12). 27. judaizm. Pwt 5. Bałwochwalstwo. LG 24).

Konferencja Episkopatu. Zob. Binitarianizm może także oznaczać heretyckie odmawianie bóstwa Duchowi Świętemu i przekonanie. Na Zachodzie zwyczajny kapłan może być nadzwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania (CIC 879896. są bardziej wyraziste w wymaganiach. Bluźnierstwo. Dorośli konwertyci jednak bywają bierzmowani bezpośrednio po chrzcie i przed przyjęciem pierwszej Komunii św. sakrament. Rz 4. 14). czyniąc monstrancją znak krzyża. namaszcza jego czoło krzyżmem i mówi: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Tb 13. Binitarianizm (łac. 10-23). Człowiek obdarzony podczas święceń pełnią kapłaństwa i mający prawo do prowadzenia Kościoła partykularnego lub diecezji przez własne nauczanie. W Kościele zachodnim bierzmowania udziela biskup. które ukazują Królestwo Boże z głównymi zadaniami i obietnicami.2026) cztery błogosławieństwa. sakrament. Ludzi będących w błędzie trzeba jednak traktować kulturalnie. Szafarz kładzie rękę na kandydata. stały się także natchnieniem dla wielu niechrześcijan. 7-10) i streszczają doskonałość chrześcijańską. wyznanie wiary. Osiem (albo dziewięć) błogosławieństw Chrystusa z Kazania na Górze (Mt 5. że w Bogu istnieją tylko dwie Osoby. i to później . diecezja. CCEO 692. poświęcenie. Błąd. Wydawnictwo WAM. Biskup (gr.3-11).zwanego tam “namaszczeniem krzyżmem” . 1. Okazanie pogardy dla Boga lub dla spraw religijnych słowami. 25. Zob. CCEO 42. a na Zachodzie jest zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania.z racji duszpasterskich (po dojściu do używania rozumu. charyzmaty. Kraków 2002 16 . 693. Błogosławieństwa. Jako następca apostołów. Kpł 24. Ps 1. 2027.Leksykon teologiczny Bierzmowanie. Błogosławieństwo eucharystyczne. Błogosławieństwa. inicjacja. Sukcesja Apostolska. 2 Kor 13. Sobór Konstantynopolitański I. które mają swoje częściowe odpowiedniki w Starym Testamencie (np. troskę duszpasterską i przewodniczenie podczas sprawowania liturgii. kolegialność. myślami i czynami (por. ordynariusz. ma z całym kolegium biskupów udział w odpowiedzialności za cały Kościół (por. Udziela święceń kapłańskich. 13). 2 Kor 4. teologia trójcy przenajświętszej. 871 §2). Zob. a nawet dopiero w wieku młodzieńczym). chrzest. DHu 14). 46§1. Wyrażenia te występują w Nowym Testamencie obok formuł trynitarnych (np. Hostię konsekrowaną umieszcza się w monstrancji na ołtarzu i wystawia do adoracji. 45§2. LG 22-23). Duch Święty. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. krzyżmo. 15-16. Nabożeństwo eucharystyczne. z miłością. Mt 28. Nowoczesny wyraz na oznaczenie zawartych w Nowym Testamencie krótkich wyznań wiary (np. herezja. Wj 22. Syr 14. a także uszanować ich prawo do wolności religijnej (GS 28. w łączności z biskupem Rzymu. CIC 375-430. W Kościele wschodnim bierzmowania . W paralelnym Kazaniu “na równinie” (Łk 6. 1 Tm 2. charakter. powiązane w pary z czterema “biada”. drugiego spośród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Zob. Zdaniem Kościoła wschodniego obecność biskupa podczas udzielania sakramentu bierzmowania w tym się przejawia. Fałszywe przekonanie albo nieprawidłowy sposób życia. Zob. 5-6. “nadzorca”). jurysdykcja. Po odśpiewaniu hymnów i modlitw oraz po okadzeniu Najświętszego Sakramentu celebrans błogosławi zebranych. że to on poświęcał oleje święte. w których jest wymienione tylko imię Ojca i Syna. naśladowanie Chrystusa. katedra. ingres.udziela kapłan dziecku bezpośrednio po chrzcie. 28. Zob. jemu także jest zastrzeżone prawo święcenia olejów świętych (por. Bizancjum. neologizm: “podwójny” w znaczeniu technicznym jako “dwuosobowy”). które się upowszechniło na Zachodzie od XVI wieku. Królestwo Boże. 24. 744. Na Zachodzie nazwa jednego z siedmiu sakramentów. chrześcijaństwo bizantyjskie. 19. 695-696). Zob.

różnych praktyk “materialnych”. Byt najwyższy. Pwt 4. Bogurodzica. teandryczny.4. który w tradycji monoteistycznej jest uznawany jako Stwórca osobowy. Zob.28. Zob. Zob. marcjonizm. albigensi. liturgia godzin. Bojaźń Boża. Kraków 2002 17 . w Bułgarii) oraz jakiegoś Teofila (Bogumił to słowiański przekład greckiego imienia Teofil). Jest to święto pochodzenia zachodniego. otacza go opartą na przymierzu miłością i pełną miłosierdzia ojcowską wiernością (Joz 24. a. Zob. Zob. jakikolwiek chrzest dzieci.: w nocy (zazwyczaj o północy). o świcie i podczas dnia. pryscylianizm. W Synu i przez oddziaływanie Ducha Świętego ludzie stali się przybranymi dziećmi Bożymi (Ga 4. Boże oficjum. Za jej założycieli uważano kapłana Jeremiasza (połowa X wieku. 1258). wieczny.7. chrześcijaństwo ormiańskie. 4-6) i mogą powrócić do Ojca (J 14. hesed. 14-23). Bożo-ludzki. Zob. Bogumiłowcy mieli pewien wpływ na powstanie sekty albigensów. b. Według Starego Testamentu jedyny i święty Bóg Izraela stoi ponad naszym światem materialnym i nie wolno Go przedstawiać w obrazach (Wj 20. Pogarda dla jakiejkolwiek materii doprowadziła bogumiłowców do odrzucenia a. w czasie z dziewiczego łona Najświętszej Maryi Panny oraz w sercu człowieka wierzącego. Boże Narodzenie. nie należy jej utożsamiać z niewolniczym strachem. Zob. Podczas wcielenia włączenie się Boga w dzieje osiąga punkt szczytowy w objawieniu Trójcy Przenajświętszej. dualizm. miłość.4-5). któremu należy okazywać cześć oraz służyć (Pwt 6.4. Bogumiłowcy (SCS “umiłowani przez Boga”). Chociaż Wydawnictwo WAM. Dualistyczna i doketyczna sekta średniowieczna. Uroczystość w Kościele zachodnim obchodzona po niedzieli Trójcy Przenajświętszej na pamiątkę chwili. epifania. Zob. Uroczysty obchód narodzenia Jezusa Chrystusa przypadający 25 grudnia. takich jak: kult obrazów (łącznie z Krzyżem). wreszcie małżeństwo. doketyzm. niezmienny. W Starym Testamencie to głębokie poczucie religijności i synowskiego przywiązania. Iz 46. eucharystia. Liturgia rzymska zezwala kapłanom na odprawienie w tym dniu trzech Mszy św. b. najświętszy sakrament. kiedy to Chrystus obdarował nas Eucharystią. W węższym znaczeniu osoba. Bóg. Z modlitw dozwolona była tylko Modlitwa Pańska. w którym się zawiera w skrócie nasza właściwa postawa wobec Boga (Hi 28. świętość.Leksykon teologiczny Błogosławiony. beatyfikacja. 6-7). Boże Ciało. w znaczeniu szerszym człowiek znajdujący się w niebie. 11-20). działającego w latach 927-950. wszechwiedzący oraz wszechmocny. Dz 2. Sekta się szybko rozprzestrzeniła na Bałkanach (szczególnie w Bułgarii). 15-24). które zastąpiło pogańskie święto “niezwyciężonego słońca" i ostatecznie się stało wspólnym świętem Kościołów chrześcijańskich oprócz Kościoła ormiańskiego. theotokos. 1-13. Syr 1. Kpł 19. manicheizm. Starego Testamentu (oprócz fragmentów prorockich kładących nacisk na postać Chrystusa i Psalmów). Prz 1. To trzykrotne sprawowanie Eucharystii odbywa się w tym dniu na wspomnienie potrójnych narodzin Syna Bożego: przed wiekami w Boskim łonie Ojca Niebieskiego. Równocześnie Bóg jest zawsze tuż obok narodu wybranego. religijność. Ustanowienie tej uroczystości jest zasługą św. Juliany z Liege (zm. katarzy. 12. ale po inwazji tureckiej wielu jej zwolenników przyjęło islam. gnostycyzm. która przez jakiś czas cieszyła się poparciem Bizancjum. chrzest wodą. która została oficjalnie zaliczona w poczet błogosławionych.

którymi się podczas codziennych modlitw posługują kapłani. a nawet jako “Ukochany Mąż". Zob. Jan dokonuje rozróżnienia pomiędzy pierworodnym Synem Bożym. Syn Boży. jak król na wzór Dawida). patripasjanizm. przyczyną cierpienia jest pożądanie. co tylko można sobie wyobrazić najlepszego w ludzkich matkach i ojcach. SC 83-101. Zob. Księgę Jonasza). Tajlandii i w innych krajach. Wyrażenie używane w odniesieniu do ludzi: a. Bóg jako Ojciec. 19-20.. 9. to jednak dopiero w Nowym Testamencie objawił się On jako Bóg miłujący (1 J 4. Bóg i zło na świecie. Tybecie i w różnych innych miejscach. Korei. Odpierając poglądy Marcjona. b. Bóg zapełniający luki. dostosowane do świąt i okresów liturgicznych (por. b. wcielenie. 1-11. teologia Trójcy Przenajświętszej. liturgia godzin. 12). c. Rz 3. Abba. niewymowność Boga. Podobnie św. różne pieśni. PO 5.). czytania z Ojców Kościoła lub innych pisarzy ascetycznych. W Kościele zachodnim książka lub książki. Ga 4. który negował rozróżnienie osób w Trójcy. Bracia Polscy. 11-32). Kraków 2002 18 . 2. lecz przekracza seksualność i płeć. Jezus uczył swych zwolenników. teodycea. 563 . Rz 8. przybranie za dzieci Boże. wyciąg”). który jest początkiem bez początku Syna i Ducha Świętego. stworzenie. “Monarchię" tę należy odróżnić od modalistycznego monarchianizmu. jedna. 13) oraz oficjalne nauczanie Kościoła. uznaje “monarchię" (gr. 200 r. kalendarz liturgiczny. Zob. Bóg niewymowny. że Bóg troszczy się o wszystkie narody (por. palijski: “stara nauka”) istniejący w Birmie. Kierując się świadomością Boga jako “Abba”. jak encyklika Jana Pawła II z 1980 r. 15. życie ludzkie jest cierpieniem. Bóg Ojciec nie jest dominującym “mężczyzną". a później Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary utożsamiło Boga Starego Testamentu (Jahwe) z Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. 36). a naszym nowym życiem jako “dzieci” Bożych (J 1. Przymierze. Brewiarz (łac. Mongolii. przedstawiają obrazy Boga jako matki. Zob. ok. Pod drzewem Bodhi (“drzewo oświecenia”) książę Gautamana poznał wskutek oświecenia cztery podstawowe prawdy: a. Ireneusz (zm. cierpienie ustaje po wyzwoleniu się z wszystkich postaci pożądania. Zob. nr 52). Bóg. Dives in misericordia (4. czytania z Pisma Świętego. Zawieraj ą one wszystkie psalmy. 7. szukających Boga w tych zjawiskach. a przybraniem za dzieci Boże ochrzczonych i usprawiedliwionych (Rz 8. Wydawnictwo WAM. 6). jak również całej rzeczywistości stworzonej. “krótki spis. spotykany już w Starym Testamencie. podkreśla to przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym (słuszniej nazywana “przypowieścią o miłosiernym ojcu”) (Łk 15. Bóg jako Ojciec. w swym podejściu przyczynowym. Zob. że Bóg jest aktywnie obecny we wszystkich procesach zachodzących w świecie stworzonym. św. monarchianie. Ga 4. Wyznanie to. a zatem powinno się Go określać poprzez to wszystko. przymioty Boże. politeizm. Św. Niedosłowny (czyli metaforyczny) sposób mówienia o stosunku Boga do ludu (oraz dużo rzadziej do poszczególnych osób. 66. ale używany dużo rzadziej niż Bóg jako “Król”. których nauka jeszcze nie potrafi wyjaśnić. modlitwy. Jedna z religii świata założona w Indiach przez Siddharthę Gautamę Buddę (ok. jedyna zasada") Ojca. 10-16) wszystkie ludy (Mt 26. druga odmiana to buddyzm mahayana (sanskryt: “wielki wóz”) istniejący w Chinach.ok. 5-7). socynianizm. 29-30. Istnieje w dwóch odmianach: buddyzm hinayana (sanskryt: “mały wóz”) albo buddyzm theravada (j. zapominających o tym. 13). 483 przed Chr. Japonii. Stary Testament (Iz 49. a także inni wierni. teologia Trójcy Przenajświętszej. Buddyzm (sanskryt: “oświecony”). 14-17. 15.). aby mówili do Boga “Ojcze” (Łk 11. Sri Lance. monoteizm. Paweł rozróżnia pomiędzy Synostwem Jezusa. transcendecja.Leksykon teologiczny już Stary Testament wskazywał na to.

zwłaszcza jeśli Eucharystia jest koncelebrowana przez dwóch. Jeżeli wypowiedź z Wj 3. Ponieważ wyraz “byt” można zastosować na oznaczenie czegokolwiek. namaszczenie chorych. która się rozwinęła mniej więcej w czasach Chrystusa. zbawienie. reformacja. Zob. możemy jako chrześcijanie mówić o Bogu jako o Bycie Najwyższym albo jako o Bycie Samym w Sobie. Zob. Wśród katolików obrządku wschodniego istnieje również duchowieństwo żonate (CCEO 373-376). W ostatnich latach profetyczne ujawnianie niesprawiedliwości i działalność skierowana przeciw niej zaczęła odgrywać większą rolę jako widzialny znak świętości Kościoła w świecie (zob. Pisma buddyjskie zachowały się w języku palijskim (Sri Lanka) oraz w sanskrycie (Indie). wreszcie prawidłowe skupienie. W okresie reformacji tacy katoliccy apologeci. prawidłową intencję. prawidłowy sposób działania. ofiara całopalna. pielęgnują koncelebrę. stałym diakonom nie wolno zawierać małżeństwa po przyjęciu święceń (CIC 247. prawidłowy sposób mówienia. ale także same mogą się stać buddami i w ten sposób zbawiać innych. że jednostki nie tylko mogą dojść do nirvany. prawidłowy wysiłek. synkretyzm. Zob. b. apostolskość. kapłan lub diakon. prawidłowe zajęcia. 1372-1415) położyli nacisk na “duchową” stronę Kościoła. Kiedy Jan Wiklif (ok. jak Marcin Luter (1483-1546). Byt. Kanon trzeci Soboru Nicejskiego I (325) zabraniał duchownym mieszkania z kobietami. że dawne uczynki muszą być wynagrodzone albo ukarane w tym życiu albo w przyszłych jego formach. Kraków 2002 19 . Celebrans. Chrześcijanie wschodni. zasadę zwaną Karwia (sanskryt: “działanie. wiara”). “święty olej”). który prowadzi sprawowaną liturgię. diakon. świętość. Robert Bellarmin (1542-1621) podkreślali z naciskiem te cechy. Który Jestem”) zinterpretujemy w świetle filozofii greckiej. NA 2). uczy. lub więcej księży. czyli wędrówki dusz. jest w niej wiele cech synkretystycznych. lub przynajmniej kilku kapłanów. 1330-1384) i Jan Hus (ok. Jan Paweł II Sollicitudo rei socialis z roku 1987). Husyci.Leksykon teologiczny d. Nawet sakrament euchalaion (gr. Zob.po otrzymaniu święceń. kardynał Jan de Torquemada (wuj późniejszego wielkiego inkwizytora) napisał traktat o Kościele oparty na jego czterech widzialnych cechach. zen. mniszki oraz inni mężczyźni i kobiety prowadzący życie zakonne wyrażają to zobowiązanie ślubem. nie mogą jednak zawierać małżeństwa . za Wydawnictwo WAM. W Kościele rzymskim celibatu wymaga się od kandydatów do kapłaństwa. Całopalenie.14 (“Jestem. Coś. świętość Kościoła. prawidłową kontrolę odczuć i pojęć. Celibat (łac. żeby odpowiedzieć takim autorom. Jest to sposób. Mnisi. eklazjologia. koncelebra. świętość. Istotne właściwości Kościoła Chrystusowego: jedność. kościół 2. że obecnie mówimy o “przewodniczącym” zgromadzeniu. Sobór Watykański II. jak kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) i św.nawet jeżeli owdowieją . Rezygnacja z małżeństwa ze względów religijnych. Kapłani i diakoni prawosławni są zazwyczaj żonaci. katolickość i apostolskość (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). “bezżenność”). zasadę odrodzenia. najchętniej jest sprawowany przez siedmiu. religie świata. ustanie cierpienia można osiągnąć przez ośmiokrotny sposób wyzwolenia. że charakterystyczną cechą prawdziwego Jezusowego Kościoła jest nauczanie nieskażonej Ewangelii. katolickość. ma on najmniejszą zawartość pojęciową. Ta odmiana buddyzmu uznaje oddawanie czci bogom. Cechy Kościoła. co jest albo istnieje. Odmiana buddyzmu zwana mahayama. Biskupi wschodni muszą być bezżenni. czyli przekonanie. którzy podkreślają wspólnotowy charakter wszelkiej liturgii. czyli namaszczenie chorych. Biskup. Na Zachodzie koncelebrę Eucharystii popierał Sobór Watykański II (l 962-1965). który obiecuje skończenie z cierpieniem (opierającym się na pożądliwości) i prowadzi do nirvany (sanskryt: “być unicestwionym”) albo do stanu pełnego spokoju (por. wędrówka dusz. biskup. który utrzymywał. Większe uwrażliwienie na czynne uczestnictwo w liturgii wszystkich wiernych oznacza. 1037). w roku 1431 dominikanin. kapłani. Ten sposób zawiera w sobie prawidłową znajomość tych czterech prawd. Buddyzm głosił dwie zasady podstawowe: a.

Sobór Nicejski I. Chalcedońskie kościoły. Kraków 2002 20 . Kościół i państwo. Zob. góra Athos. Bywają one dawane jednostkom lub grupom (zob. chrześcijaństwo bizantyjskie. którzy otrzymali szczególne dary Ducha Świętego. ciotki. często osoba świecka. celebrans. W znaczeniu ogólnym każdy chrześcijanin wezwany przez Boga i ubogacony przez Niego łaskami. jeżeli jest to nabożeństwo liturgiczne. czyli hymn cherubinów. życie zakonne. Charyzmatyk. do przyjęcia Króla wszechświata. liturgia. takie jak: celibat (1 Kor 7. Synod Quinisextum (691-692) powtórzył ten zakaz w swym kanonie piątym. zwłaszcza przed kryzysem między Wschodem. Celowość. Stosowana przez państwo praktyka wkraczania w sprawy kościelne pod pozorem strzeżenia interesów ludzi wierzących. 1075 i 1078 roku. 7). Zob. Synod Quinisextum. czyli najwyższego z chórów anielskich. 1319) tych. Po przejściu na chrześcijaństwo wykazywali oni często brak poszanowania dla niezależności porządku kościelnego. “prowadzący życie we wspólnocie”). Hymn ten zaprasza zgromadzonych wiernych. w przeszłości. Kościoły chalcedońskie. 10). Grecy mówią o akoluthia (“nabożeństwo kościelne”). Charakter (gr. różaniec. W sposób bardziej szczególny wyraz ten oznacza ludzi. łaska. Cezaropapizm. Teolodzy prawosławni mówią po prostu o niepowtarzalności pewnych podstawowych aktów sakramentalnych. zielonoświątkowcy. Wielu bizantynologów odrzuca mówienie o “cezaropapizmie” jako mylące. władcy bizantyńscy zaczęli panować nad patriarchami. symfonia. diakon. Na Wschodzie zakonnicy po ślubach. Papież św. jak odmawianie różańca. Zob. którzy żyją we wspólnocie i zachowują te same dla wszystkich wskazania co do życia wewnętrznego. Zasada głoszona przez filozofię scholastyczną. Grzegorz VII (Hildebrand) (papież w latach 1073-1085) podtrzymał wymóg celibatu dla duchowieństwa na synodach w 1074. władzę czynienia cudów. 1609. który odbył się około 306 roku. czyli reguły. siostry. źródła wschodniego prawa kanonicznego. Kiedy cesarstwo przetrwało głównie na Wschodzie. sfragis. dar języków. zwykle prowadzi wyświęcony duchowny. LG 10-12) na korzyść Kościoła i świata i zawsze powinna je ożywiać miłość (1 Kor 13. szafarz. które to określenie oznacza obrzędy i gesty stosowane przy danej okazji. Zob. Cherubikon. rozróżniania duchów i dar języków (1 Kor 12. który nadchodzi z Wydawnictwo WAM. którą. Scholastyka. Zob. Zob. gdyż Kościół i państwo zarówno. a Zachodem w roku 1054. Jakakolwiek czynność religijna sprawowana w kościele. Cenobici (gr. jak i teraz powinny ze sobą współpracować. jak również w kanonie trzynastym zezwolił duchownym na Wschodzie żenić się przed diakonatem. jednakże odnośny kanon (trzydziesty piąty) jest dodatkiem późniejszym. “znamię”). ale nie po. nawet jeśli tę zasadę stosuje się w różny sposób do bytów działających. “dary”) Specjalne dary Ducha Świętego ponad te. kapłan. które są ściśle potrzebne do zbawienia. Niezmazywalne i niemożliwe do powtórzenia znamię na duszy (DH 1303. lub kogoś poza wszelkim podejrzeniem. rozumnych i nierozumnych.Leksykon teologiczny wyjątkiem matki. W liturgii bizantyńskiej hymn. Charyzmaty (gr. res et sacramentum sakrament. Ceremonia. ND 1308. 1 Kor 12. według której wszystkie byty zawsze się kieruj ą w działaniu jakimś celem albo zamiarem. Zob. Zob. a jeżeli jest to czynność paraliturgiczna. życie monastyczne. ślub. że na Zachodzie celibat duchownych wprowadzono na Synodzie w Elwirze (Granada). W państwowej religii pogańskiej cesarze rzymscy byli odpowiedzialnymi za kult najwyższymi pontifikami. Zob. Przyjmuje się. porównanych do cherubinów. którzy się stali członkami Ciała Chrystusa (przez chrzest i bierzmowanie) albo Jego pasterzami (przez święcenia). który towarzyszy przejściu z Liturgii Słowa do Liturgii Eucharystycznej. kapłani. 1).

Sposób sklasyfikowania aniołów w dziewięciu chórach. namaszczenie. kim i czym On jest sam w sobie dla tych wszystkich.Leksykon teologiczny zastępami aniołów. której podstawą i źródłem jest fakt. chrystologia funkcjonalna. Hymn intonuje się przed rozpoczęciem procesyjnego “wielkiego wejścia” (nie mylić z “małym wejściem”. Wydarzyło się to nie tylko podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Mt 4. która skupia się na zbawczej działalności Chrystusa i dzięki temu w bardzo dużym stopniu zbiega się z soteriologią. liturgia słowa. Obecnie chóry często znajdują się na galerii. nie ujmując ich systematycznie. Łk 3. kantor. nieznanego z imienia pisarza chrześcijańskiego z końca V lub początku VI wieku. Cherubini i Trony. zajmowaną przez tych. Zob. Archaniołowie i Aniołowie. liturgia. Chrystologia. Podczas “wielkiego wejścia” hymn cherubinów zostaje przerwany. Chrystofania (gr. który zstąpił na nasz świat (J 1. podczas którego kapłan niesie chleb i wino przeznaczone do konsekracji. wyjaśniające w sposób systematyczny. Z konieczności jednak zakłada ona chrystologię ontologiczną. Chrystologia funkcjonalna. ale przede wszystkim podczas objawień Pana Zmartwychwstałego. Zob. Mk 1. ewangelie synoptyczne. Odmiana chrystologii. której podstawą i źródłem jest przebadanie ludzkich dziejów Chrystusa zwłaszcza tak. Kraków 2002 21 . że Jezus jest odwiecznym Słowem Bożym albo Synem Bożym. 16-17. Zob. Nauczanie takie nie było raczej potrzebne na Wschodzie. Prefacje Liturgii Eucharystycznej nawiązuj ą do chórów anielskich. Sobór Watykański II (1962-1965) podkreślał rolę chóru w prowadzeniu śpiewu zgromadzenia wiernych (SC 121). diakon. Początkowo chór był częścią świątyni. aniołowie. Zob. zjawienie Zmartwychwstałego Pana. która się ogniskuje na tym. Chrystologia (gr. Zob. celebrans. którzy codziennie odmawiali Liturgię Godzin. chrystologia. soteriologia. “tysiąc”). Zob. Zob. jak nam je przedstawiają Ewangelie synoptyczne. którzy swym śpiewem towarzyszą obrzędom liturgicznym. aniołowie. “objawienie się Pomazańca”) Objawienie się Jezusa jako Bożego Pomazańca albo Mesjasza. Chrystologia “logossarks”. millenaryzm. Systematyczne opieranie teologii i życia wewnętrznego człowieka na Osobie i dziełach zbawczych Jezusa Chrystusa. kim i czym jest sam Chrystus. “nauka o Chrystusie”). Chór. a upowszechniony przez Dionizego Pseudo-Areopagitę. officium divinum. Zob. aniołowie stróżowie. które zgodnie chwalą Boga. Panowania. które poprzedza śpiewanie Ewangelii przez diakona). unia hipostatyczna. 2122) i nie tylko podczas przemienienia Jezusa na Górze Tabor. Specjalna część katedry lub kościoła przeznaczona dla śpiewaków. Chrystologia “logos-anthropos”. którzy w Niego wierzą. Chiliazm (gr. lub w jakimś innym miejscu kościoła. Chrystologia oddolna. wybiegający poza dane biblijne. 9-11. 14). Teologiczne spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Zwierzchności. Jego dziewięć chórów anielskich było podzielonych na trzy grupy po trzy chóry: Serafini. Chrystocentryzm. teologia antiocheńska. Mesjasz. gdzie wszystkie modlitwy liturgiczne są śpiewane. Nowy Testament zawiera różne chrystologiczne spojrzenia na Chrystusa. soteriologia. Wydawnictwo WAM. teologia aleksandryjska. Chrystologia odgórna. jego śpiew zostaje wznowiony po zakończeniu “wejścia”. aniołowie. Zob. które nie zasłania widoku sprawowanych obrzędów. Moce i Potęgi. Chóry anielskie. liturgia eucharystyczna. przemienienie. chrześcijaństwo bizantyńskie. Odmiana chrystologii.

Mt 28. Chrystologia “odgórna”. znamienna dla Orygenesa (ok. teologia aleksandryjska. nestorianie. a przez to jest zdolny do przyjęcia innych sakramentów. do jakich dojść można. na Wschodzie natomiast z chrztem połączone jest bierzmowanie i pierwsza Komunia św. chrzestny. a zmierzająca do utrzymania pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. 19). mianowicie z chrystologią explicite i implicite. sakrament. pełni wiary i żalu. DH 1524. a postawą człowieka wierzącego. Zob. Zob. Chrystologia “logos-sarks” (gr. Chrystologia wzniosła. Zob. chrzest. Zob. 444). Zob. Po przyjęciu istnienia dwoistości natur (pełnej ludzkiej natury Chrystusa i pełnej Jego natury Bożej) antiocheńczycy stanęli przed pytaniem: W jaki sposób bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa zjednoczyło się w jednym działającym podmiocie? Ich chrystologia mogła zejść na manowce i zagubić rzeczywistą jedność Chrystusa. chrystologia oddolna. Sobór Efeski. gr.. Przyjęcie do wspólnoty Kościoła.3-11). Syn Boży. który sprawia. Zob.Leksykon teologiczny Chrystologia “logos-anthropos” (gr. Dla niektórych aleksandryjczyków większą trudność sprawiało wykazanie prawdziwego człowieczeństwa Chrystusa i odpowiedź na pytanie: W jaki sposób odwieczne Słowo Boże mogło przyjąć autentyczny i w pełni ludzki sposób działania? Jeżeli idzie o powiązania chrystologii opartej na przeciwstawieniu “LogosSarks” oraz chrystologii opartej na przeciwstawieniu “Logos-Antropos”. że człowiek ochrzczony staje się członkiem Kościoła. Tego rozróżnienia nie można mieszać z innym. 5. ukierunkowana na odwiecznie istniejące Słowo Boże. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. podtrzymując autentyczne bóstwo i prawdziwą jedność Chrystusa jako podmiotu działającego. neochalcedonizm. “Słowo-Ciało żywe”). Jest to chrystologia “oddolna”. Chrzest dorosłych. chrystologia wzniosła kładzie nacisk na bóstwo Chrystusa. 254) i św. teologia aleksandryjska. czego zewnętrznym znakiem jest otrzymanie chrześcijańskiego imienia. Jezus historyczny. ale może być zastąpiony przez chrzest krwi (męczeństwo) albo przez chrzest pragnienia (wprost lub nie wprost sformułowane pragnienie przyjęcia chrztu. W odróżnieniu od chrystologii “obniżonej”. Mesjasz. chrystologia odgórna. inicjacja. a w Kościele łacińskim jest obecnie ogólnie obowiązująca w przypadku dorosłych. Cyryla Aleksandryjskiego (zm. Wydawnictwo WAM. że nie można ich po prostu utożsamiać odpowiednio ze szkołą aleksandryjską lub antiocheńską. Chrzczenie. uczestniczą w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i rozpoczynają w Nim nowe życie (Rz 6. teologia antiocheńska. Na Zachodzie dzieje się to podczas udzielania sakramentu chrztu. 350-428) i dla szkoły antiocheńskiej. Chrzest jest niezbędnym warunkiem zbawienia. Podstawowy sakrament “odrodzenia”. Kraków 2002 22 . Sobór Chalcedoński. jeżeli się na Jezusa patrzy z czysto historycznego punktu widzenia. Ochrzczeni po obmyciu wodą i uświęceniu przez Ducha Świętego (J 3. po chrzcie zazwyczaj natychmiast udzielano sakramentu bierzmowania i Komunii św. ND 1928). który przyjmuje Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata. ta praktyka do dzisiaj się utrzymała w Kościele prawosławnym. które schodzi na świat. znamienna dla Teodora z Mopsuestii (ok. Zob. “Słowo-Człowiek”). Chrystus wiary. katechumeni. charakter. Chrystus. to Alojzy Grillmeier (19101998) zauważył. zostają oczyszczeni z grzechów.ok. Chrystologia oddolna. “baptisma” = “zanurzenie”). inicjacja. a skończyć na przyjęciu istnienia dwóch podmiotów: przyjmującego człowieczeństwo Słowa i przyjętego przez Słowo Człowieka .Jezusa. W pierwszych wiekach. Wyrażenie używane na oznaczenie ogromnego rozdźwięku między wnioskami. istnieją bowiem przykłady wskazujące na coś przeciwnego. Szkoła aleksandryjska dochodziła zazwyczaj do dobrych wyników. Zob. Chrzest (ogólnosłowiańskie “chrzcić” = “znaczyć krzyżem”. 185 .

że ma prawo i obowiązek udzielać chrztu dzieciom chrześcijan (zob. Chrzestny musi być katolikiem ochrzczonym. 16. chrzest. Kościół twierdzi. który ich zdaniem kłócił się z zasadą osobistego świadomego opowiedzenia się po stronie Chrystusa. Chrzest przez polanie wodą. a Tertulian (ok. później baptyści . Zob. Komunii św. że na początku V stulecia praktyka chrztu niemowląt była szeroko znana. 160 . Wydawnictwo WAM. Chrzestny. trzykrotnie się całkowicie zanurza w wodzie. że przynajmniej jedno z rodziców wyraża na to zgodę i jest nadzieja. żeby świadkami podczas bierzmowania byli świadkowie chrztu. Nowy katolicki obrzęd chrztu dorosłych stosuje tę praktykę. Chrzest przez pokropienie. Sposób udzielania chrztu w razie niebezpieczeństwa przez trzykrotne pokropienie (zamiast polania) kandydatów wodą. jeżeli ich rodzice lub opiekunowie zaniedbują swoje obowiązki (zob. Chrzestni powinni być naznaczeni przez samego kandydata (jeżeli jest dorosły) albo przez jego rodziców lub opiekunów. Nie może być ojcem ani matką kandydata. Poza dawaniem dobrego przykładu i zachęcaniem do prowadzenia życia chrześcijańskiego rodzice chrzestni biorą odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie swoich chrześniaków. że podczas obrzędu chrztu powinien być obecny osobiście lub przez pełnomocnika przynajmniej jeden chrzestny. 16). 185 . męczennik. 254) wyraźnie mówią o chrzcie niemowląt. chrzest.a także inne ugrupowania . Ponieważ jednak każdy człowiek jest powołany do zbawienia wiecznego. Prawo kanoniczne postanawia. ponieważ biorą oni na siebie podobne obowiązki jak podczas chrztu (CIC 892-895). przeszkody małżeńskie. 220) występuje przeciw tej praktyce.zakazali chrztu niemowląt. 1 Kor 1. kiedy opowiada. bierzmowanie. czego domagali się od każdego przyjmującego chrzest. Zob. w wieku XIII sposób ten przyjęto na Zachodzie jako zwyczajny przy udzielaniu chrztu. Zwyczajny sposób udzielania chrztu na Wschodzie prawosławnym i wśród baptystów na Zachodzie.ok.. 15. Jeżeli wymagają tego okoliczności. W III wieku św. Zob. bierzmowanym i po pierwszej Komunii św. a jeżeli to możliwe. Kraków 2002 23 . i bierzmowania (w takiej kolejności) udziela się im dopiero wtedy. a może nawet powszechna. Wyraz na oznaczenie ojca chrzestnego lub matki chrzestnej. gdy stają się bardziej świadome. baptyści. sakrament. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Chodzi o chrzest niemowląt urodzonych w rodzinach chrześcijańskich. CIC 867-868). chrzestnym może być chrześcijanin wschodni nie katolik pod warunkiem. 1-48. 684-685). Chrzest dzieci można odłożyć. DH 2552-2562 oraz 3296) pod warunkiem. Nowy Testament pośrednio wskazuje na praktykę chrztu niemowląt. Chrzest krwi. który jest świadkiem kandydata do chrztu lub bierzmowania. Całe ciało kandydata. jeżeli dzięki temu można przygotować rodziców do lepszego pełnienia ich chrześcijańskich obowiązków.Leksykon teologiczny Chrzest dzieci. Inaczej mówiąc. 851. a przynajmniej jego głowę. iż dziecko zostanie wychowane po chrześcijańsku (zob. bierzmowanie. Jest rzeczą pożądaną. pelagianizm. 258) i Orygenes (ok. Sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie głowy kandydata wodą. Kościoły wschodnie. w katolickich Kościołach wschodnich dąży się do przywrócenia tej praktyki. Zazwyczaj powinien mieć przynajmniej szesnaście lat. Imiona i nazwiska chrzestnych wpisuje się do ksiąg metrykalnych. że katolikiem jest drugi chrzestny (CCEO 605 §3).każde innej płci. CIC 774. W prawosławnych Kościołach wschodnich dzieciom zaraz po chrzcie udziela się bierzmowania i Komunii św. Zob. Dz 10. Wprowadzono ten sposób pierwotnie dla ludzi chorych. Wygląda na to. albo wreszcie przez proboszcza. 33.ok. dzieci jednak otrzymują tylko chrzest. że całe rodziny przyjmowały wiarę i sakrament chrztu (zob. Po powstaniu reformacji najpierw anabaptyści. Cyprian (zm. których nie można było zanurzyć w wodzie. dwoje . 872-874. CCEO 618. jest to człowiek dorosły. Chrzest przez zanurzenie. anabaptyści.

chrześcijanie malabarscy. której cechą charakterystyczną jest to. 1921 r.nestioriańskiej Liturgii Addai i Mari. nestorianizm. synodzie. przełożoną na język Malaya. kościoły wschodnie katolickie. która się połączyła z Rzymem w roku 1930 i utworzyła (unicki) Kościół Malankarski (Malankara to inna nazwa zamiast Kerala). kościół asyryjski wschodni. kiedy w 1992 r. która zerwała jedność z Rzymem w roku 1653 i połączyła się z Syryjskim Kościołem Prawosławnym. Grupa. Od VIII do XVI wieku metropolitów wysyłał im patriarcha asyryjski. na czele którego stanął kardynał Antony Padiyara (ur. obrządek.z niewielkimi zmianami . Przywracanie liturgii orientalnej rozpoczęło się za czasów Piusa XI w 1934 roku. dzisiaj spotykany tylko u zachodnich i wschodnich Syryjczyków sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie wodą kandydata stojącego już w wodzie albo do niej schodzącego. cztery kategorie. ale brakuje w niej słów ustanowienia. Dzieje św. W 1896 roku Trichur. Zob. lub jako Wschodni Kościół Syryjski (=Wschód Cesarstwa Bizantyńskiego). LG 16 i GS 16). Wyrażenie. Religia tych. po Kościele Bizantyńsko-Ukraińskim. Dawniej bardzo popularny. chrześcijanie malabarscy zostali zmuszeni do zrezygnowania z łączności z patriarchą mezopotamskim.4). do odwołania nestoriańskich błędów.Leksykon teologiczny Chrzest przez zanurzenie i polanie wodą. który nigdy nie zyskał akceptacji Rzymu. Rahner wprowadził to wyrażenie i związane z nim twierdzenie. Druga z tych grup jest. Tomasza z III wieku opisują jego ewangelizację tego regionu oraz męczeńską śmierć. dla wielu jest ona znana do dziś jako Kościół Jakobitów i posługuje się zachodniosyryjską liturgią antiocheńską. do którego należy ponad cztery miliony osób i który wysyła za granicę wielu misjonarzy. epikleza. 26) na oznaczenie tych ludzi. Początkowo należeli oni do tak zwanego (Asyryjskiego) Kościoła Wschodniego. Zob. Zob. Syryjski Kościół prawosławny. że zawiera pełną epiklezę. Syryjski Kościół prawosławny. 1. którym się posługiwał Karl Rahner (1904-1984) na oznaczenie tych. Kraków 2002 24 . liturgia. kierowanymi przez duchownych syryjsko-malabarskich. Emakulum i Changanacherry zostały wikariatami apostolskimi. a w roku 1957 zostało zaaprobowane przez Piusa XII. Kościół. Bardziej znani są oni jako chrześcijanie św. znanego jako Kościół Nestoriański albo Chaldejski. Tomasz Apostoł i (jego grób się znajduje w pobliżu Madrasu). Zob. ponieważ nawrócił ich św.) z Emakulum-Angamały. Grupa. którzy poszli za Chrystusem. którego użyto po raz pierwszy w Antiochii Syryjskiej (Dz 11. zbawienie. Przymusowa latynizacja ich obrządku doprowadziła do wielu rozłamów z Rzymem i do powstania trzech głównych wspólnot. b. a. którzy dzięki łasce udzielonej im przez Chrystusa zostali zbawieni. Chrześcijanie anonimowi. Wyraz. największym wschodnim kościołem katolickim. Chrześcijanie świętego Tomasza. nawiązując do Bożej woli zbawienia wszystkich ludzi (1 Tm 2. która zerwała jedność z Rzymem w roku 1653. c. zachowali oni własną starą liturgię syryjską. Jan Paweł II nadał Kościołowi Syryjsko-Malabarskiemu rangę Kościoła Archidiecezjalnego Większego. Chrześcijanie malabarscy. a na synodzie w Diamper w roku 1599. Jednakże jej wprowadzenie w 1962 roku rozpętało spór do tej pory w pełni nie rozstrzygnięty. Kiedy jednak w wieku XVI Portugalczycy przybyli do Indii. Różne ugrupowania chrześcijan obrządku wschodniego mieszkających w Kerala (południowozachodnie Indie). ale w roku 1662 ponownie się z nim połączyła. Chrześcijanie. chociaż (nie z własnej winy) nigdy nie byli ochrzczeni i pozostawali poza wspólnotą chrześcijańską (por. zezwolono im na przyjęcie . Sytuacja poprawiła się. Chrześcijaństwo. którzy należą do Kościoła i do wspólnot chrześcijańskich. Grupa syryjska prawosławna (Jakobitów). Tomasza. Wydawnictwo WAM.

natomiast mówi się w języku amharskim. którego prawdopodobnie umęczono w Aleksandrii Wydawnictwo WAM.Oprócz chrześcijan mówiących po grecku i po słowiańsku istnieje jeszcze kilka grup etnicznych. kiedy Frumencjusz został wyświęcony na biskupa (ok. monofityzm. wymieni ona później na “cyrylicę”. wywodząca się od faktu przeniesienia przez Konstantyna Wielkiego w roku 330 stolicy państwa z Rzymu do Bizancjum nad Bosforem i przemianowania tego miasta na Konstantynopol. Bułgarzy. Chrześcijaństwo koptyjskie (arab. a j ego religijną stolicą zostało Aksum. którzy w liturgii posługują się językiem staro-cerkiewno-słowiańskim zamiast języka greckiego. a także te. a. np. Sobór Chalcedoński. które i tak często nie były brane pod uwagę.Są to ci chrześcijanie tradycji bizantyńskiej. Zob. Z chwilą chrztu księcia Włodzimierza Kijowskiego w roku 988 chrześcijaństwo stało się oficjalną religią na Rusi Kijowskiej. Niewielka grupa etiopskich chrześcijan będących w łączności z Rzymem tworzy etiopski Kościół katolicki. a od roku 1961 ma własną stolicę metropolitalną w Addis Abebie. duchowej i teologicznej. Marka Ewangelistę. Rusini. Są to Kościoły zachowujące łączność z Konstantynopolem (np. Kościół ten powołuje się na tradycję według której został założony przez św. Językiem używanym w liturgii jest klasyczny gy’yz. Konstyntynopol rościł sobie prawo do drugiego miejsca po Rzymie i stał się niekwestionowanym ośrodkiem religijnym dla większości chrześcijan na Wschodzie. którzy obecnie mają drugie miejsce co do liczby wyznawców Kościoła prawosławnego. nestorianizm. “qubti” z gr. Inni chrześcijanie bizantyńscy . 350 roku) przez św. Cyryl ułożył dla języka staro-cerkiewnosłowiańskiego alfabet. b. lecz tylko od jego imienia przyjęła nazwę. posługuje się obrządkiem etiopskim. Rosjanie. prawnej. Jedność z Rzymem osiągnięta na Soborze Florenckim (1442) trwała krótko (DH 133053. Kościół w Etiopii przeszedł pod jurysdykcję patriarchy aleksandryjskiego. 1419).Od roku 381. Nawrócenie cesarza na katolicyzm w roku 1621 zakończyło się jego abdykacją w roku 1632. 408-409.).Kościół etiopski bez żadnej walki stał się niechalcedońskim. która nie została przez tego świętego ułożona. Orientalny prawosławny patriarchat aleksandryjski zachowuje honorowy prymat nad Prawosławnym Kościołem Etiopskim i Erytrejskim. Wspólna nazwa oznaczająca chrześcijan. którzy należą do bizantyńskiej tradycji liturgicznej. Ukraińcy. a szczególnie od roku 451. Rusini itd. na przykład Gruzini. Dla orientalnego chrześcijaństwa w Etiopii znamienne jest stosowanie pewnych praktyk żydowskich. Wkrótce chrześcijaństwo stało się religią państwową. “egipski”). kościoły orientalne. W XX wieku cesarz Hajle Sellasje I zreformował Kościół i doprowadził do powstania w roku 1959 niezależnego patriarchatu etiopskiego. ND 208. Wspólna nazwa na oznaczenie chrześcijan. 810. głagolicę. 1003-1305. 325-326. prawosławie orientalne. które są w łączności z Rzymem. Chrześcijaństwo etiopskie. Zob. po arabsku “nasz ojciec”. Wskutek kontaktów z Egiptem i za pośrednictwem “dziewięciu Świętych” . Frumencjusza i Edecjusza. Kościół w Etiopii został założony przez dwóch syryjskich świętych. Chrześcijaństwo bizantyńskie. Słowianie bizantyńscy . niektórzy Arabowie. obrzezania i zachowywania szabatu. Po zajęciu miasta przez Turków w roku 1453 patriarchowie nadal się cieszyli honorowym pierwszeństwem wśród wszystkich chrześcijan prawosławnych. Nawracanie narodów słowiańskich na chrześcijaństwo rozpoczęła misja świętych Cyryla i Metodego w roku 863.prawdopodobnie mnichów syryjskich. c. autokefaliczny. W roku 1054 patriarcha i legaci papiescy wzajemnie się obłożyli klątwą. Grecy bizantyńscy . Kościoły wschodnie. W roku 1965 papież Paweł VI i patriarcha Atenegoras wzajemnie zdjęli z siebie klątwy. erytrejski kościół prawosławny. Sobór Konstantynopolitański I. używaną do dnia dzisiejszego.Leksykon teologiczny 2. Atanazego Wielkiego. ponieważ się przeciwstawiali uchwałom Soboru Chalcedońskiego (451) . 644-646. Sobór Chalcedoński. a przede wszystkim Rumuni. którzy przybyli do Etiopii. Kraków 2002 25 . Serbowie. tzw. kraje chrześcijańskie oraz wpływ kulturalny i religijny religii chrześcijańskiej. gdzie przebywał metropolita zwany “abuna”. chrześcijaństwo koptyjskie.

W maju 1973 r. mająca bogatą literaturę i życie monastyczne. objawienie. Wojna z Persami przeszkodziła wysłaniu delegatów na Sobór Chalcedoński (451). W Jezusie Chrystusie chwała Boża wyszła z ukrycia (2 Kor 4. Sobór Florencki. 408-409. odwołuje się do tego. co było pierwszym wypadkiem tego rodzaju na świecie. Najwyższy przywódca duchowy Ormian prawosławnych. w którym islam jest religią przeważającej części ludności. która oficjalnie położyła kres różnicom chrystologicznym. Armenia pozostała wtedy poza wpływami tego soboru. która już się objawiła w życiu Chrystusa. monofizytyzm. 7. 1344-1345. Chwała na wysokości Bogu. chwalą. Grzegorzowi Oświecicielowi (ok. Szymon i Juda. a po Soborze Chalcedońskim poszedł swoją drogą. Kraków 2002 26 . Zob.26) oraz wniebowstąpieniem (Dz 1. Armenia. że ich odmiana chrześcijaństwa. zmartwychwstaniem (Łk 24. 322-326.) za pośrednictwem natury (Wj 24. 55). 11). Wyrażenie oznaczające: a. większość koptyjskich chrześcijan tworzy Koptyjski Kościół Prawosławny. utrzymując formę słowną monofizytyzmu. kiedy to przyjął on ostatecznie uchwały tego Soboru. Najwyższy Patriarcha i Katolikos wszystkich Ormian. prawdziwą zasługę jednak za jego utrwalenie się przypisać należy św. Jana rozpoczyna się od kontemplowania chwały Boga J 1. podpisał razem z Pawłem VI wspólną deklarację. Podczas wypraw krzyżowych (1198) oraz dzięki wpływowi Soboru Florenckiego (1439) część Ormian połączyła się z Rzymem (zob. Chwała Boża. patriarchaty prawosławne. znowu niepodległy kraj (chociaż część jej dawnego terytorium nadal należy do Turcji i Iranu). późna odmiana staroegipskiego. Pod koniec II wieku istniał samodzielnie. 9). Przez wcielenie chwała Syna Bożego ukazała się już w Jego życiu (J 1. prawosławny papież koptyjski. który w roku 301 uznał chrześcijaństwo za religię państwową. 31 -32). a w pełni się objawi przy końcu dziejów (Tt 2. 10031005. Gloria. 1. Pojęcie “chwały” jest jednym z kluczowych pojęć w teologii wschodniej. Kościoły wschodnie. Wprawdzie chrześcijaństwo dotarło do Armenii już pod koniec I wieku. Język koptyjski. 4-5).38). a dopełniła się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (J 17.4. 11. 810. jakobici. Sw. 2534). 31-32) i przez doświadczenia Bożej świętości (Iz 6. Syryjski Kościół prawosławny. Jego przemienieniem (Łk 9. 1305-1308. a na Zachodzie jego wpływ coraz bardziej wzrasta. b. 14). ND 208. rezyduje w Eczmiadzyn. Ciało Chrystusa. DH 1330-1353. 1310-1328.Leksykon teologiczny w roku 68. theologia gloriae. Sobór Chalcedoński. ND 407.zostali wezwani do uwielbienia Boga i do oddawania Mu chwały. 17-18. stosowany jest obecnie tylko w liturgii. Zob. przede wszystkim w Jego cudownych znakach (J 2. kościoły wschodnie. Ps 104. Zob. Chrześcijaństwo ormiańskie. 15. teologia piękna. 1419). że głosili w niej Ewangelię apostołowie: Tadeusz. zmartwychwstałego Jezusa obecnego w Eucharystii. Chwała. metody w teologii.9. Łukasz chwałę Bożą łączy z narodzeniem Jezusa (Łk 2. Wysiłki czynione w celu nawiązania większej łączności doprowadziły do tego. może współdziałać z Egiptem. 4-6). monofizyci. 11-13). Bóg. 1-21. 1-7). przemienienie. toteż Armenia pozostała związana z Konstantynopolem aż do roku 518.ok. DH 1006-1020. epifania. 328). Dało to początek niewielkiemu obecnie Koptyjskiemu Kościołowi Katolickiemu. 14). 15-17. Zob. Sobór Chalcedoński. Shenouda III Egipski. od 23 września 1991 r. doksologia. Nawrócił on króla. jak wykazać. ponieważ językiem ludności kraju stał się arabski. 18-23). powstałym po Soborze Chalcedońskim (ND 671 a). ludzkie ciało Jezusa. w Armenii. melkici. triumfalnym wjazdem do Jerozolimy (Łk 19. że Kościół koptyjski pod koniec XVIII stulecia uznał zwierzchnictwo Rzymu (por. szczególnie w Księdze Wyjścia (Wj 14. prawosławie orientalne. Bartłomiej. 1412-1418. Zob. Ludzie .podobnie jak aniołowie . Ormiański patriarcha katolicki rezyduje w Bejrucie w Libanie. 644-646. łaska. Wydawnictwo WAM. Wzniosły majestat i promieniejący blask Boga objawionego w dziejach Izraela. 260 . Ewangelia św. W Starym Testamencie pełne majestatu promieniowanie objawiającej się Bożej obecności (Wj 33. Obecnie dla wszystkich koptów jest wyzwaniem.

Ta przerażająca śmierć wskazuje. kremacja. Św. Cnota pokuty. na którym grzebie się zmarłych. “siedzieć dookoła”). które są ukierunkowane bezpośrednio na Boga jak na Byt godny nieskończonego zaufania i miłości. wybór zasadniczy. różna od sprawności (lub cnoty) nabytej.Uroczystość obchodzoną w obrządku łacińskim po uroczystości Trójcy Przenajświętszej ku czci Najświętszego Sakramentu zwaną oficjalnie Uroczystością Ciała i Krwi Chrystusa. Codex Iuris Canonici.13. czy na widok ludzkiej nędzy Bóg może cierpieć i czy rzeczywiście cierpi. 1 Tes 1. zmartwychwstanie umarłych. Wiara. że jest z diabłem w zmowie. c.4-5. Teren. Zob. Z różnych powodów odmawiano (a czasem nadal się odmawia) pogrzebu na cmentarzach chrześcijańskich. Rzeczywiste pragnienie odwrócenia się od grzechu i ponownego ukierunkowania się ku Bogu. Kościół. pogrzeb. wiara. Kodeks Prawa Kanonicznego. tajemnica zła. umiarkowanie. odwaga i sprawiedliwość. nawrócenie. d. umiarkowanie. Kraków 2002 27 . Zob. Cnota wlana. patripasjanizm. CCEO 874. Ga 5. że Bóg w pełen miłości sposób rozumie ból i cierpienie ludzi i że się z nimi solidaryzuje. nadzieja i miłość. cnoty teologalne. Utrzymywał on. teologia moralna. Zob. etyka. Chociaż Bóg w swej Bożej naturze nie może się zmieniać ani cierpieć. personalizm. perychoreza chrystologiczna. Circuminsessio (łac. 3). czystość. któremu powinniśmy powierzyć całe nasze życie i całą naszą przyszłość (1 Kor 13. która człowieka uzdalnia do postępowania w sposób właściwy łatwo. Pytanie. DH 1530-1531. Cierpienie Boga. teologia moralna. DV 5). że “Sonatę Diabelską” napisał pod dyktando samego diabła i mówiono o nim. cierpiał i umarł na krzyżu. potocznie po łacinie (Corpus Christi) . Syn Boży. Cmentarz (gr. by papieże.5-6. mając ludzką naturę. nawyk. Zob. teologia rozwoju. Kol 1. ND 1933-1934. roztropność.Leksykon teologiczny Kościół (albo Mistyczne Ciało Chrystusa) ukształtowany z ludzi włączonych w Jego Ciało przez chrzest i przez Ducha Świętego. sprawiedliwość. perychoreza trynitarna. niecierpliwość. Zob. Ciała zmartwychwstanie. Tak było po śmierci Niccolo Paganiniego (1782-1840). nadzieja. Zob. 5. Prawo kanoniczne pozwala. neochalcedonianizm. którzy nie należeli do grupy dominującej. 3. Roztropność. Zob. z przyjemnością i wytrwale. czy też pozostaje “niewzruszony”. Cnota. lub sektorach cmentarzy. Zob. spór o cierpienie Boga. Zob. Najświętszy Sakrament. Efrem Syryjczyk (ok. katakumby. metanoia. agape. 8. które razem wzięte wspierają całą strukturę życia moralnego. Przykładem takiego cmentarza jest “Cmentarz protestancki” w Rzymie.obecnie przywilej ten jest zarezerwowany dla niewielu dygnitarzy państwowych i kościelnych. miłość 2. skrucha doskonała. skrucha mniej doskonała. która stopniowo wzrasta i dojrzewa. “wrzeciądz”). W niektórych krajach ci chrześcijanie. Przeciwieństwem jej jest wada albo stała skłonność do zła. Cnoty kardynalne (łac. 306-373) był przeciwny pochówkom w kościele . Zob. Nawyk dobrego postępowania. często byli (a nawet czasem nadal są) chowani na oddzielnych cmentarzach. biskupi i kardynałowie byli chowani we własnym kościele (CIC 1242. Dobra sprawność dana przez Boga niespodziewanie. Wydawnictwo WAM. “miejsce snu”).

św. pelagianizm. “współdziałanie Boże”). na spotkaniu prawosławnych z anglikanami w 1933 r. dopóki Benedykt XV nie ogłosił Kodeksu Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) w roku 1917. która uzdalnia stworzenia do podejmowania. Sobór Konstantynpolski II. protestanci. przyjmować z jego rąk Komunię św. wspólnota anglikańska. katolicy mogą iść do spowiedzi do kapłana prawosławnego. Wynikiem tej pracy było dzieło Wydawnictwo WAM. korzystali od czasu do czasu z interkomunii. Było to w roku 1141. ponieważ ich poglądy na temat Eucharystii są podobne do anglikańskich. że Jezus Chrystus jest Panem i przystępuje do stołu eucharystycznego z odpowiednim nastawieniem. molinizm. unia hipostatyczna. na mocy którego członkowie tych Kościołów mogą korzystać z interkomunii. że Syn Boży nie jako Bóg umarł na krzyżu i że Syn Maryi niejako człowiek stworzył świat. Sobór Efeski. Kraków 2002 28 . które ludzie świadomie skierowuj ą przeciw woli Bożej. uporządkował prawo kanoniczne przez połączenie w sposób metodyczny przepisów prawnych ustanowionych przez sobory. Papież Grzegorz IX (ok. jeśli odnosi się tylko do współudziału w Eucharystii. że jeżeli ktoś przyjmuje Eucharystię. b. Sensus Fidelium. stąd zazwyczaj ograniczają interkomunię do duszpasterskich nagłych wypadków (np. Kiedy Sergiusz Bułgakow (1871-1944). który wierzy. Ponieważ stworzenia rozumne co jakiś czas popełniaj ą grzechy. niebezpieczeństwo śmierci). Consensus Fidelium. należy przez to rozumieć. kontynuowania i doprowadzenia do końca działalności. żeby nie doprowadzić do pomieszania dwóch natur. W razie konieczności i jeżeli duchownego katolickiego nie ma na miejscu. papieży i Ojców Kościoła. “Zbiór Przepisów Prawa Kanonicznego”). Uczestnictwo w sprawowanej liturgii.27). 1148-1241) nakazał uznanemu znawcy prawa kanonicznego. np. Rajmundowi de Peňafort (1185-1275). w ten sposób powstała jego Concordia discordantium canonum (łac. uzupełnić Decretum Gratiani. podpisane przez papieża Jana Pawła II i patriarchę Ignacego Zakkę I. “Zgoda przepisów niezgodnych”). OE 26. Stale niezbędna współpraca Boga. jednak sakramenty. Kościoły wschodnie. Ten sposób przypisywania przymiotów domaga się jednak pewnych rozróżnień. CCEO 908. stajemy przed zagadnieniem współdziałania Boga w czynnościach. Ruch ekumeniczny zachęca do dzielenia się słowem Bożym. ortodoksja. Oznacza to w podanych wyżej przykładach. DH 251). jak to zostało wyrażone w decyzji niemieckich Kościołów luterańskich z 1975 roku. Zob. łaska. wszechmoc. wolna wola. żeby ci. “wzajemna wymiana przymiotów”). W 1984 r. monofizyci. Główny zbiór praw Kościoła katolickiego. zaproponował. Gracjan. trisagion. UR 8). spotkał się ze znacznym sprzeciwem. czyli dekretem Gracjana. pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Syryjskim Prawosławnym zawarto porozumienie. Zob. Sobór Chalcedoński. Większość Kościołów protestanckich zgadza się na interkomunię każdego ochrzczonego chrześcijanina. zwłaszcza w sakramentach. Zob. ekonomia. 1440). Corpus Iuris Canonici (łac. Communicatio in sacris (łac. których nauka dotycząca Eucharystii jest taka sama. Wymiana przymiotów z powodu jedności bóstwa i człowieczeństwa w jednej i tej samej Osobie Wcielonego Syna Bożego. które należy oceniać zgodnie z zasadą “ekonomii”. kiedy nie mogą przystąpić do Komunii św. Zob. którą się zazwyczaj nazywa Decretum Gratiani. liturgia. w swym własnym Kościele. przez niektórych nazywane “interkomunią”. Anglikanie są zwykle bardziej otwarci wobec prawosławnych i katolików.. że jest członkiem ich Kościoła. zwłaszcza Eucharystia. Natomiast prawosławni uważają. Concursus Divinus (łac. Oznacza to. eucharystia. że przymioty przysługujące jednej naturze mogą Mu być przypisywane nawet wtedy. innego Kościoła niż własny (CIC 1365. gdy się o Nim mówi w odniesieniu do drugiej natury. i sakrament chorych (por. dwunastowieczny mnich z Bolonii. Corpus Iuris Canonici powstawało w sześciu etapach: a. wyrażają (i umacniają) zazwyczaj już obecną jedność kościelną (por. “uczestnictwo w sprawach świętych”).Leksykon teologiczny Communicatio idiomatum (łac. “Syn Boży umarł na krzyżu” albo “Syn Maryi stworzył świat” (por. sakrament. synergizm.

właściwie nie da się wymierzyć ani zegarem. Czas.. Eschatologia chrześcijańska kładzie nacisk na kierunek czasu i historii. 1234-1303) w roku 1298 dodał księgę szóstą pt. jak kościół św. Zob. 23. Pamiętając o wyjściu z Egiptu i oczekując na czasy mesjańskie. kiedy czekamy na coś. albo do konsekracji i do udzielania Komunii św. Liber decretorum extravagantium (łac. które były związane z Jego pełnym mocy przepowiadaniem ostatecznego Królestwa Bożego. gdzie brakuje poczucia historycznego rozwoju. teologia Janowa. Credo (łac.) jako miarę ruchu.Leksykon teologiczny pt. CIC 1403). atanazjańskie wyznanie wiary. d. królestwo boże. który Fryderyk Nietzsche (1844-1900) uchwycił w “micie wiecznego powrotu”. nicejskie wyznanie wiary. “Szósta księga dekretów”). 22-23) świadczą o cudach Jezusa. Bonifacy VIII (ok. Wydarzenie spowodowane szczególnym Bożym działaniem. Zob. Zob. 18. 11. które wykracza poza normalne prawa natury i niesie ze sobą religijne orędzie dla ludu na dzień dzisiejszy i na czasy późniejsze. e. cierpimy. Platon (427-347 przed Chr. żeby mieć nadzieję na pełniejszą przyszłość. Naczynie większe niż kielich mszalny. W łączności z Soborem w Vienne (1311-1312) Klemens V (1264-1314) dodał nowy zbiór praw. Credo atanazjańskie. Dz 2. Credo nicejskie. radujemy się i odpoczywamy. Dzieje Apostolskie opowiadają o różnych cudach zdziałanych przez świętych Piotra i Pawła. 21 26. ani mijaniem dnia i nocy. Cuda są wydarzeniami nie mającymi nic wspólnego ze zdumiewającymi czynami. czyli dekrety papieskie wydane w latach 1261-1471 weszły także w Corpus Iuris Canonici. który szczyt osiągnie w paruzji Chrystusa i w ostatecznym królestwie Bożym (1 Kor 15. zwycięży grecki cykliczny obraz historii. Łk 13. Wreszcie Extravagantes communes (łac. 32) i Dzieje Apostolskie (np. Paweł świadczy. Dekrety te zostały ogłoszone w roku 1317 i są znane jako Clementinae. natura. ponieważ tylko rozum może mierzyć “przedtem i potem”. a Arystoteles (384322 przed Chr. 23. Zob. 8. Mk 8. c. “wierzę”). że taki sam dar otrzymał od Boga (Rz 15. Ewangelie synoptyczne (Mt 4. 20). 11. dzieje zbawienia. Czasu egzystencjalnego. 20-28. Kraków 2002 29 . Bez wchodzenia w szczegóły. Scholastycy dodawali.) określał czas jako “ruchomy obraz wieczności”. Zob. Dekrety papieża Jana XXII (l 249-1334) wydano i opublikowano jako Extravagantes loannis XXII (łac. są one bowiem zbawczymi i objawiającymi znakami pochodzącymi od Boga (J 2. chwała. determinizm. Interpretując czas jako trwanie. Zob. nicejskie wyznanie wiary. Liber sextus decretalium (łac. “kielich zrobiony z okrywy nasiennej lilii wodnej albo do niej podobny”). adwent. “Pisma rozproszone wspólne”). 12. 18. Cyborium (gr. f. Zob. Ap 21. 19. “Pisma rozproszone Jana XXII”). w którym się znajdują Hostie. wyznanie wiary. Credo apostolskie. 12). Żydzi mieli zasadniczo linearne pojęcie czasu i historii. Klemensa w Rzymie. w takich starych świątyniach np. Przeszłość wspominali oni tak. 5. które po przejrzeniu przez papieża Grzegorza XIII (1502-1585) zostało ogłoszone w roku 1582. Zazwyczaj wymaga się cudów do beatyfikacji i kanonizacji sług Bożych (zob. “Księga dekretów rozproszonych”) podzielone na pięć ksiąg i ogłoszone z papieskim autorytetem. Kodeks Prawa Kanonicznego. Zob. że czas został stworzony przez rozum. kielich. 1-22. ani też zmianą pór roku. 21. 2 Kor 12. Henn Bergson (1859-1941) położył fundament pod swą metafizykę teistyczną. 5-17. Wydawnictwo WAM. apostolskie wyznanie wiary. Cud. albo do przechowywania w tabernakulum. Cyborium nazywa się także baldachim nad ołtarzem. Tam. 37). Credo mszalne. Zob.

859. który Grecy nazywają Kathara Deutera. Poniedziałek. kończące się Eucharystią. historia. który. 2310). życie zakonne. W związku z tą praktyką tacy pisarze greccy.1820. 1304-1305. życie monastyczne. a dzieci puszczają latawce. a także o wartości modlitw i dobrych uczynków ofiarowanych na korzyść zmarłych (DH 856-857.) i odprawiają za nich Msze święte (na to mamy świadectwa przynajmniej od trzeciego stulecia). w godzinach nocnych odprawiano Liturgię Godzin. W chrześcijaństwie łacińskim Wigilia Bożego Narodzenia kończy się Mszą św. wielki post. W klasztorach. Wydawnictwo WAM. lub obywanie się bez snu. szabat. 2308-2309). literatura apokaliptyczna. 225). że Chrystus przyjdzie w chwale o północy i z tego względu odprawiał całonocne nabożeństwa. 12. Czuwanie. 258) i św. Czysty poniedziałek. 51). zwłaszcza w wigilię uroczystego święta. Zwyczaj ten korzeniami sięga Kościoła pierwotnego. zanim się uradują wizją uszczęśliwiającą.Leksykon teologiczny eschatologia. Stan tych ludzi. biskupa Hierapolis we Frygii (obecnie Turcja). dla małżonków przez wierność. 150 . można je jednak uzasadnić w świetle Bożej sprawiedliwości oraz tym. Przytaczane zazwyczaj wypowiedzi Pisma Świętego (2 Mch 12. akemeci. ND 26-27. a z pisarzy łacińskich tacy. Marcin Luter (1483-1546) najpierw odrzucił wartość odpustów ofiarowanych za zmarłych. popularne nabożeństwo za zmarłych. sobory te jednak unikały wypowiadania się o “ogniu”. ale i w cierpieniu zanim zobaczymy Boga twarzą w twarz. niczego jednak nie powiedział o jego naturze i trwaniu i ponownie podkreślił wartość modlitw i Mszy św. wizja uszczęśliwiająca. Zob. czemu się sprzeciwiali prawosławni. a dla ludzi samotnych przez panowanie nad sobą. 31-32. Czystość. 185 . a nawet do świtu. że chrześcijanie się modlą za swoich zmarłych (na co mamy świadectwa przynajmniej od drugiego stulecia. Czysty poniedziałek jest dniem świętowania. jak np. wieczność. przygotowanie do Bożego Narodzenia. sakrament pokuty. Augustyn z Hippony (354-430) pisali na różne sposoby o oczyszczeniu po śmierci i o naszej łączności modlitewnej z naszymi drogimi zmarłymi.ok. wielki post.ok. środa popielcowa. św. ponieważ prawosławni mają również inne okresy postu). odprawianą o północy. i przyjął naukę Soboru Florenckiego oraz Soboru Trydenckiego (LG 49. metafizyka. wzorowane na nieszporach. Zob. O takich czuwaniach zaświadczają Pliniusz Młodszy (62-113) i Egeria Pątniczka (koniec IV w. Kraków 2002 30 . a potem samo istnienie czyśćca. natomiast nabożeństwo wieczorne w wigilię Wielkanocy może trwać do późnych godzin nocnych. Orygenes (ok. Klemens Aleksandryjski (ok. Czyściec. Rosjanie prawosławni urządzają czuwania w parafiach. 215). Tertulian (ok. zwłaszcza zakonów kontemplacyjnych. 254) i św. Modlitwa za zmarłych stała się typowym rysem liturgii wschodniej i zachodniej. Czyściec się skończy z chwilą Sądu Ostatecznego (DH 1067). Jan Chryzostom (ok. aby się modlić. ND 1980. Sobór Watykański II krótko przywołał naszą więź z tymi. muszą jeszcze jednak odpokutować swoje osobiste grzechy (odpuszczone dzięki zasługom Chrystusa) i rozwinąć się duchowo. częściowo na podstawie przypowieści Jezusa wzywającej do czujności.ok. 1 Kor 3. śmierć. zwany “Wielkim” (nazywany tak. np. Stan dusz czyśćcowych można rozumieć jako końcowy proces dojrzewania w miłości. rzeczy ostateczne. otwiera on przedwielkanocny. 347-407). 11-15) same z siebie nie dowodzą istnienia czyśćca. którzy po śmierci poddani zostają oczyszczeniu. którzy jeszcze nie są godni widzenia uszczęśliwiającego). Sobór Trydencki (1545-1563) podtrzymał naukę o czyśćcu. czego przykładem jest napis nagrobny Abercjusza. 200 r. małżeństwo. który zmarł ok. 2526. Zob. panichida (SCS “całonocny”). Ograniczanie. Cyprian (zm. którzy umarli w przyjaźni z Bogiem. Grecy zazwyczaj spędzają dzień na wsi. Sobór Lyoński II (1274) i Sobór Florencki (1238-1245) głosiły naukę o oczyszczającym cierpieniu po śmierci (poddani są mu ci. liturgia godzin.). Zob. czterdziestodniowy okres postu. która umożliwia ludziom scalenie życia seksualnego z całą swoją osobowością odpowiednio do własnego powołania: dla żyjących w celibacie przez całkowitą wstrzemięźliwość. post. oczekiwał. świętych obcowanie. ofiarowanych za dusze w czyśćcu cierpiące (DH 1580. nieszpory. jak np. Mt 5. odpusty. 160 . kairos. 38-46. a Rosjanie Czystij Poniedielnik. Cnota. paruzja.

sprawiedliwość pierwotna. wulgata. starały się o nią główne Kościoły wyrosłe z reformacji w XVI i XVII stuleciu. wskutek którego pewien określony budynek zostaje przeznaczony do sprawowania chrześcijańskiego kultu i w ten sposób wskazuje na szczególną obecność Boga i Kościoła w świecie. oczekuje się od kierownika duchownego. luteranizm. 25). Zob. septuaginta. urząd nauczycielski kościoła. Specjalne właściwości. J 2. 396. Wydawnictwo WAM. nowa prawowierność. co jest ukryte w sercu człowieka (1 P 3. De fide (łac. a w ołtarzu umieszcza się relikwie świętych. rozum. później te siedem darów zaczęto uważać za łaski dane chrześcijanom przez oddziaływanie Ducha Świętego. tak jak w obrzędach wprowadzenia w tajemnice. W Liturgii Godzin czytania się bierze nie tylko z Pisma Świętego. podczas których budynek zostaje poświęcony. dzieł napisanych przez świętych i innych autorów duchownych. 1512. 2616-2617. ex cathedra. i sprawowanie ceremonii. Ewangelia. Sposoby ukazywania się Ducha Bożego w ludziach. wiedza i bojaźń Boża) Septuaginta i Wulgata dodają jeszcze pobożność jako dar siódmy. męstwo. 504-505. Zob. Wyrażenie zaczerpnięte ze wschodniego chrześcijaństwa na oznaczenie wglądnięcia w ludzkie serce ogarnięte tęsknotą za Bogiem. Zob. łaska. glosolalia. Wybrane fragmenty (przede wszystkim Pisma Świętego) przeznaczone do czytania podczas sprawowania liturgii. 6-8. poświęcenie. jest to praktyka nawiązująca do synagogalnych czytań Prawa i Proroków. znajomość serca”). Zob. Dary Ducha Świętego. a po grecku geron. Właśnie wglądu w to. kwalifikacja teologiczna.Leksykon teologiczny Czytanie. 2 (mądrość. epistoła. Stwierdzenie teologiczne. Na Zachodzie obrzęd ten zazwyczaj obejmuje odprawienie Mszy św. raj. Zob. 1 Sm 16. “kardiognosis = wiedza. Czytanie w sercu (gr. Wierność tym chrześcijańskim prawdom wiary. 371-372. Jr 20. 1955. mające najwyższy stopień pewności. serce. przebóstwienie. Oficjalna nauka Kościoła mówi o prawości (czyli o wolności od pożądania) i nieśmiertelności (DH 222. Mesjasz. protestanci. grzech pierworodny. i nie wydaje sądów na podstawie pozorów (np. Deifikacja (łac. Dedykacja Kościoła. co się w sercu dzieje. rada. 7. Zob. pożądliwość. “przebóstwienie”). Zob. “wchodzący w zakres wiary”). W początkowym zamyśle był to poetycki opis obfitości Bożych błogosławieństw dla Króla Mesjańskiego. podczas gdy dociekania teologiczne podsuwaj ą jeszcze inne przywileje. W czasie sprawowania Eucharystii czytania wzięte ze Starego Testamentu wy stępuj ą przed epistołą i Ewangelią. inicjacja. które zostały wyprowadzone z Pisma Świętego i z nauki wczesnego Kościoła. po rosyjsku określanego mianem starzec. pochodzące z Bożego objawienia i jako takie ogłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła. nadprzyrodzoność. rozróżnienie duchów. którymi ubogacona została ludzka natura Adama i Ewy oprócz podstawowego nadprzyrodzonego daru łaski. 512. Na Wschodzie przed sprawowaniem pierwszej Liturgii Eucharystycznej ołtarz się kropi wodą święconą i namaszcza świętymi olejami. Sam Jezus także znał tajemnice ludzkiego serca (Mk 2. Zob. glosolalia.4). Dar języków. sakramentale. Zob. Dawna protestancka prawowierność. 514/26). kalwinem. 3514. 508-509. reformacja. 1926. który widzi. 12). 1508-1509. konsekracja. 1978. Definicja ex cathedra. dogmat. Zob. Kraków 2002 31 . Dary pozaprzyrodzone. charyzmaty. Do ich wykazu w hebrajskim tekście Izajasza 11. ale także z Ojców Kościoła. poliganizm. ND 501. Uroczysty obrzęd zastrzeżony biskupowi lub jego delegatowi.

stworzenie. Denzinger. “skarb. że zachowanie Dekalogu może człowieka doprowadzić do pełnej wolności i do wstąpienia między Jego uczniów (Mk 10. ogłoszony drukiem w roku 1854 przez Heinricha Josepha Denzingera. “nauka o demonach”). ludzkie zachowanie (np.Leksykon teologiczny Deizm (z łac. Determinizm (łac. czy uzależnienia od narkotyków) jest z góry określone przez odziedziczone geny. angelologia. GS 65). którzy w różny sposób kładli nacisk na rolę rozumu w religii i odrzucali objawienie. możliwości wyboru między przeciwieństwami. Depozyt wiary (łac. łac. Dekalog (gr. Jezus nie unieważnił dziesięciorga przykazań. Sy-rorum et Armenorum. “bóstwo niższego rzędu. 12. o ich naturze jako upadłych aniołów oraz o ich roli w kuszeniu ludzi i wyrządzaniu im szkody. skarbiec”). 4-5 i Kpł 19. miłość 2. a co się uważa za skarb powierzony Kościołowi do przechowywania. gnostycyzm. Demonologia (gr. “określanie. Gnostycy sprowadzili demiurga do rzędu niższych bóstw i uczynili go odpowiedzialnym za stworzenie świata materialnego. Zob. Zbiór fragmentów zaczerpniętych z dokumentów Kościoła ułożonych chronologicznie. ale nawiązując do Pwt 6. Coptorum. 29-31). 17-21). Zob. Zob. tradycja. wydane w Würzburgu w latach 1863-1864.) boskiemu budowniczemu. teologia moralna. DV 10. por. To wszystko. 20. przejrzane i poprawione przez Peter Hunermanna. “odmitologizowanie”). skażenie ludzkiej natury. 1-17 oraz Pwt 5. “rzemieślnik. Dziesięcioro przykazań Bożych. w których są krótko sformułowane nasze religijne i moralne obowiązki. “przekręcanie. Ritus Orientalium. Zob. którym gardzili. demon”). doskonałość. odmitologizowanie. europejskich i amerykańskich pisarzy XVII oraz XVIII wieku. “Bóg”). gnostycyzm. Demitologizacja (neologizm gr. Pojemny wyraz stosowany na określenie poglądów wielu angielskich. Zwrócił On także uwagę na to. Deprawacja (łac. Trzydzieste siódme wydanie tego zbioru. a także samego siebie (Mk 12. według którego wszystkie wydarzenia zachodzą w sposób nieunikniony i bez żadnego wpływu naszej wolnej woli. Istoty duchowe. Demony (gr. Według determinizmu genetycznego. Wydawnictwo WAM. skłonność do przestępstw. oświecenie. diabeł. Demiurg (gr. Niektórzy współcześni teolodzy w Europie i Ameryce Północnej negując jakiekolwiek szczególne działanie Boże w świecie stają się deistami naszych czasów. naśladowanie Chrystusa. Zob. Zob. cuda i jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę i na dzieje ludzkie. przeznaczenie. “dziesięć słów”). Zob. księgi deuterokanoniczne. Zob. ograniczanie”). Ustaliły się dwie ich wersje przekazane przez Wj 20. artysta”). Imię nadane przez Platona (427-347 przed Chr. ukazało się w roku 1991. Kraków 2002 32 . Wyjaśnienie wszechświata. Spośród innych dzieł Denzingera warto wspomnieć jeszcze dzisiaj użyteczny zbiór wschodnich tekstów liturgicznych pt. czyli aniołom zbuntowanym przeciw Bogu i skłonnym do wyrządzania szkody ludziom. urząd nauczycielski kościoła. Deuterokanoniczne księgi. 14. opatrzność. Nauka o demonach. Temu poglądowi na rzeczywistość jako na coś z góry ściśle wyznaczonego przeczy potoczne doświadczenie. psucie”). aniołowie. Zob. wyjaśniania i wiernego głoszenia wszystkim ludziom aż do skończenia czasów (1 Tm 6. wiedza uprzednia. które w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej odpowiadają diabłom. 2 Tm 1. który ukształtował świat zgodnie z odwiecznymi ideami. wolność. 18 streścił je w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. cud. objawienie. co Bóg nam ostatecznie objawił przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. 621. Zob.

We wczesnym Kościele kobieta pełniąca obowiązki podobne do obowiązków diakona. We wschodnich kościołach katolickich diakon może udzielać chrztu tylko w nagłych przypadkach (CCEO 667§ 2). sakrament święceń. że kapłaństwo i misja dane zostały Kościołowi na służbę wspólnocie (Dz 1. żonatych (LG 29). Kraków 2002 33 . 17. “służba”). duchowny. Dialog (gr. przywódcy upadłych aniołów. kusiciel”). a ponadto -jeżeli są do tego uprawnieni – mogą jako szafarze zwyczajni udzielać chrztu (CIC 861 § 1). Zob. głosić uroczyście Słowo Boże. asystować przy zawieraniu małżeństw (CIC 1108 § 1) i prowadzić pogrzeby. a polegający na okazywaniu sobie tych znaków i gestów. Popierania Jedności Chrześcijan. ekumenizm. Stan diakonisy. wydał Dyrektorium Ekumeniczne część I (1967) i część II (1970). Zob. protestanci. błogosławieństwa podczas ślubu może udzielić tylko asystujący ksiądz (CCEO 823 § 2). i to zarówno z Kościołami wschodnimi (UR 14-18) jak zachodnimi. 19. Jud 6. ale odżył w wieku XIX w Kościele anglikańskim i wśród protestantów. to odróżniamy a. 12).. 16. które wyrażają zarówno wspólną wiarę wyznawaną przez wszystkich uczestników dialogu. 24.41. a w końcu Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (1993). “sługa”). udzielać Komunii św. by prowadzili dialog z całym światem (GS passim). Aluzje do szatana i jego zwolenników są częste w Piśmie Świętym (np. 25. aniołowie. wspólnota anglikańska. Łk 10. założony w 1960 r. Rz 11. jak pragnienie usunięcia przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie pełnej wspólnoty. b. głównie ze względu na upowszechnienie się chrztu dzieci. Zob. wydanie przejrzane oryginalnego dyrektorium z 1967 i 1970 roku (ND 932a-g). duchowieństwo. Mt 25. Diakon (gr.Leksykon teologiczny Diabelskie opętanie. Na Zachodzie stali diakoni pełnią powierzone im funkcje administracyjne i duszpasterskie. 1-6). przez Jana XXIII (papież w latach 1958-1963) i przemianowany w 1989 r. Nazwa używana na oznaczenie Lucyfera lub szatana. 14). Jeżeli idzie o Kościoły wschodnie. Zob. Wyraz. następnie uzupełnienia do niego. Mdr 2. Później ich znaczenie zmalało na Zachodzie i diakonat stał się po prostu przejściowym stanem przed prezbiterem. Zob. a innymi Kościołami chrześcijańskimi nazywamy “ekumenicznym” albo “międzywyznaniowym”. Sobór Watykański II opowiedział się za odnowieniem stałego diakonatu dla mężczyzn starszych. diakonów ustanawiano powszechnie w pierwszych stuleciach Kościoła. podczas gdy dialog między Rzymem. którym posługuje się Nowy Testament na wyrażenie rzeczywistości. 1920 r. a decyzję tę wprowadzono w życie w roku 1967. “oskarżyciel. wiara i ustrój. I tak Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan. 21. Zob. kapłaństwo. szafarz. 13. by się troszczyli o materialne potrzeby gminy jerozolimskiej (Dz 6. 1 Tm 1. z różnymi odmianami chrześcijaństwa.) na Papieską Radę ds. Diabeł (gr. Wydawnictwo WAM. przez Jana Pawła II (ur. podczas którego w dyskusji między przedstawicielami różnych Kościołów dąży się do osiągnięcia pełnej łączności w wierze i życiu sakramentalnym. “rozmowa”). Ap 12. Diakonisa. Dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich nazywamy dialogiem “między religiami” albo “między wiarami”. Sobór Watykański II w ten sposób wyraża się o zadaniach biskupów (LG 24). Idąc częściowo za przykładem siedmiu mężów wybranych po to. 18. 9-12. z wyznawcami religii niechrześcijańskich (AG 16). Kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach. zwany czasem “dialogiem prawdy”. 9. Diakonisa troszczyła się o chorych i ubogich oraz asystowała kapłanowi udzielającemu chrztu kobietom. Sobór Watykański II (1962-1965) zachęca katolików. opętanie diabelskie. prowadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliżenia poglądów. Diakonia (gr. oficjalny dialog teologiczny. jak należy taki dialog prowadzić. zanikł w średniowieczu. religie świata. dialog oparty na miłości. które się oderwały od Rzymu podczas reformacji (UR 19-23). Różne urzędy watykańskie wydaj ą wskazówki (dyrektoria). demony. Sobór Watykański II.

Kraków 2002 34 .). który rządzi w swoim własnym imieniu. Didache (gr. 19-20. 12 itd. podzielonych na wschodnie i zachodnie. nauczanie”). w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny (J 7. Administracyjny podział cesarstwa rzymskiego powstały w wyniku reorganizacji państwa rozpoczętej przez cesarza Dioklecjana (ok. Klemensa to najstarsze dokumenty Kościoła. Niektórym Żydom posługującym się językiem greckim. Stąd nazywa się on “biskupem diecezjalnym” albo “ordynariuszem”. a ich religia zaczęła się rozwijać w kierunku judaizmu talmudyczne-go. Zob. Zob. 11. Po pismach Nowego Testamentu Didache i Pierwszy List św. patriarcha. powszechnego w Średniowieczu i w czasach nam współczesnych. 19. 5. liturgia godzin. 245-316. 13. misje Kościoła. We wczesnym Kościele istniała zasada zachowywania w tajemnicy wszystkiego. Zob. tzw. a żyjącym w Aleksandrii. “gospodarowanie. modlitwy.) i babilońskiego (597 przed Chr. Z początkiem V stulecia takich diecezji było w cesarstwie rzymskim piętnaście. Przepowiadanie chrześcijańskie poza Ziemią Świętą odbywało się najpierw w żydowskich synagogach (Dz 9. co teraz nazywamy parafią aż po egzarchię lub okręg kościelny obejmujący kilka prowincji.14-44. a niejako wikariusz kogo innego. 1. proroków i Eucharystii. Kodeks Prawa Kanonicznego określa diecezję jako część Ludu Bożego. katechumenat. 25). 1 P 1. ojcowie apostolscy. kierowaną przez jej własnego biskupa jako pasterza. Disciplina arcani (łac. eparchia. co dotyczyło obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświętszymi. “nauka. Zob. Zob. CCEO 177). w latach 284-305 cesarz rzymski). “służba Boża”). Discretio spirituum (łac. b. biskup. Kiedy wyraz ten przeszedł do słownictwa kościelnego.). 17. Divinum officium (łac. zarówno katolickich jak protestanckich.Leksykon teologiczny Diaspora (gr. zob. administracja”). j ego znaczenie ulegało poważnym przemianom . Po zburzeniu świątyni i dalszym rozwoju chrześcijaństwa diaspora Żydów coraz bardziej się odcinała od innych. zarząd. arcybiskup. W Niemczech wyraz “diaspora” odnosi się do mniejszości wyznaniowych. Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego (722 przed Chr. Diecezja odpowiada eparchii w Kościołach wschodnich. “rozróżnianie albo rozeznanie duchów”). “nakaz zachowania tajemnicy”). “rozproszenie”). rozeznanie duchów. których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło być kilkaset tysięcy. Kościół zawdzięcza grecki przekład Starego Testamentu. talmud. 1). Obecnie wyrazy “diecezja” i “archidiecezja” oznaczają terytorium będące pod bezpośrednią jurysdykcją biskupa lub arcybiskupa. postu. Zob. c. Chodziło o to. Stolica Święta. Diecezja (gr.od tego. kompilacja wielu źródeł dokonana przez wywodzącego się z kręgów żydowskich autora chrześcijańskiego osiadłego w zachodniej Syrii lub we wschodniej Azji Mniejszej. kościół. a często nawet wrogim (Jk 1. septuaginta. a także zawiera teksty dotyczące chrztu. Utwór pochodzący mniej więcej z końca I wieku. a. że katechumeni i poganie nie będą tych spraw traktowali bez uszanowania. metropolita. który razem z własnymi kapłanami gromadzi wiernych w Duchu Świętym w celu słuchania słowa Bożego i sprawowania Eucharystii (CIC 369. egzarchia. Septuagintę. Współczesne prześladowania i ruchy migracyjne spowodowały na szeroką skalę wzrost diaspory chrześcijan wschodnich. aby mieć pewność. Nowy Testament wyrazem “diaspora” posługuje się na oznaczenie chrześcijan rozproszonych na całym świecie i żyjących w otoczeniu obcym. Ukazuje ona drogi prowadzące do życia lub do śmierci. Wydawnictwo WAM.

“opinia. podobnie dzieje się w Nowym Testamencie (Rz 16. Grzegorza Wielkiego (ok. 66. na podstawie których uznaje się świętego za doktora Kościoła. oraz przez kult w Kościele. siedem soborów powszechnych. chwała. 1-3. że Chrystus wziął z Maryi dokładnie takie ciało. 5. Doktryna (łac. Od wieku VIII na Zachodzie uznano czterech takich doktorów: papieża św. według której Syn Boży był tylko pozornie człowiekiem. chrystologia. żeby było czterech doktorów wschodnich odpowiadających czterem zachodnim. a Duch Święty niższy od Syna. 11. 292. którą nazwano “doksologią subordynacjonistyczną”: “Chwała niech będzie Ojcu przez Syna w Duchu Świętym”. teologia wschodnia. Doksologia (gr. Jan Chryzostom (347-407) zaczęli uchodzić za “trzech hierarchów i nauczycieli Kościoła powszechnego”.12). 1939) i inni. jako taka podana do wierzenia przez nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła i z tego powodu wiążąca raz na zawsze dla wszystkich wierzących (DH 3011. Zob. Doxa (gr. Łk 2. Prawda przez Boga objawiona. Następnie dodano św. W Kościele wschodnim wyrazu “dogmat” używa się na oznaczenia nauczania soborów (szczególnie pierwszych siedmiu soborów powszechnych). który został doktorem Kościoła był św. 3073-3075. należą do nich przede wszystkim wybitność nauki i świętość życia. “chwała”). św. Zob. ortodoksja. Doktor kościoła (łac. podczas gdy “doksologia długą” zaczęto nazywać “Chwała na wysokości Bogu” z rzymskiej liturgii mszalnej (por. 2 J 7). i Duchowi Świętemu”. że to Szymon Cyrenejczyk cierpiał zamiast Syna Bożego. Zob. 1338. 540-604). przypuszczenie. objawienie. “mniemanie. depozyt wiary. że Syn jest niższy od Ojca. Kościół nauczał. Augustyna z Hippony (354-430) i św. 1 Tm 6. 330-379). trzej teologowie. Kraków 2002 35 .Leksykon teologiczny Dogmat (gr. 11. Ambrożego z Mediolanu (ok. tym samym liczba doktorów Kościoła wynosi obecnie trzydziestu trzech. hierarchia prawd. Teresę z Avila (1515-1582). Grzegorz z Nazjanzu (329-389) i św. Efrem Syryjczyk (ok. Ap 4. 307-373). 1347-1380) i św. na Zachodzie rozwinął G. 16. gloria. oparty na oddawaniu czci i na zasadzie modlitwy. Wczesny Kościół rozwinął formułę. i że rzeczywiście cierpiał na sposób ludzki (DH 76. Katarzynę ze Sieny (ok. “nauka”). Hieronima (ok. które mają ludzie. Teresę z Lisieux (1873-1897). urząd nauczycielski Kościoła. Tytuł nadawany niektórym świętym za znakomite i prawomyślne nauczanie. Wainwright (ur. Bazyli Wielki (ok.14). Wczesnochrześcijańska herezja. “wysławianie”) Oddawanie chwały Bogu. dekret”). Zob. 296-373). Doksologiczny styl teologii. b. Zob. a. Kiedy arianie zaczęli tej formuły nadużywać i dowodzić na jej podstawie. teologia janowa. sobór powszechny. 27. Mimo swojej powagi dogmaty nie są ostateczną normą. Zob.W 1970 roku papież Paweł VI dołączył dwie święte kobiety do grona doktorów Kościoła: św. św. Nauczanie Kościoła w wielu jego formach zmierzające nie tylko do przekazania autentycznych prawd wiary. Przeciwstawiając się poglądom doketów.150). św. Ostateczna reguła wiary przekazywana jest raczej przez “Pismo Święte wzięte razem ze świętą Tradycją” (DV 21). pozór”). Wydawnictwo WAM. 1340-1341). jakie my mamy. urząd nauczycielski kościoła. Ta późniejsza doksologia powszechnie się przyjęła i jest znana jako “doksologia krótka”. Psalmy często wysławiają Boga (Ps 8. 342-420). św. ND 121. Ostatnim świętym wschodnim. ojcowie kapadoccy. Bazyli Wielki (ok. które już Nowy Testament odrzucał (1 J 4. W 1997 roku papież Jan Paweł II do tego grona dołączył św. 839-840. 1 P 4. ogłoszony doktorem w 1920 roku przez Benedykta XV (papież w latach 1914-1921). 330-395). Doketyzm (gr. “uczony”). W następnym stuleciu na Wschodzie św. przyjętego przez wszystkie lokalne Kościoły we wzajemnej łączności i będącego pokarmem wiernych podczas sprawowania liturgii i w życiu codziennym. Ciało Jego uważano za rzeczywistość niebieską albo za ciało podobne tylko do tego. Atanazego z Aleksandrii (ok. ale także do dostarczenia pokarmu chrześcijańskiemu życiu i ożywieniu kultu. uważano nawet. LG 25). Papież Benedykt XIV (16751758) opracował zasady. 330-379) przyczynił się do wprowadzenia doksologii równorzędnej: “Chwała Ojcu i Synowi.

wybrali na biskupa Majoryna. prezbiteriów i biskupów. przeżycie religijne. 14) oraz stanowi dążenie wypełniające całe nasze życie (Flp 3. a niektórzy do praktykowania “trzech rad ewangelicznych”: dobrowolnego ubóstwa (Mt 19. Zob. życie zakonne. Zob. Stan tych. 10-12) i posłuszeństwa przełożonemu zakonnemu. Próba interpretacji rzeczywistości. Św. miłość 2.między duszą a ciałem. 48) i celem. którego następnie zastąpił Donat . Zob.1). Wydaje się. Sobór Konstantynopolitański I. tak wierzyli manichejczycy i niektórzy gnostycy we wczesnym Kościele. roku 311 z powodu konsekracji biskupiej Cecy liana z Kartaginy dokonanej przez biskupa Feliksa z Aptung. Zob. 705 i 913). wewnętrznie urobieni.stąd nazwa schizmy. Człowiek. którzy na nowo popadli w grzechy (zob.Leksykon teologiczny Donatyzm. schizma. którzy są dojrzali. Przykładem dualizmu filozoficznego jest system kartezjański (Renę Descartes: 1596-1650). Zob. Chrześcijaństwo przyjmuje istnienie dualizmu warunkowego .głosi jednak. Mt 19. kapłan. która wyjaśnia wszystko przez przyjęcie istnienia dwóch niezależnych od siebie pierwotnych zasad. Duch Święty. Augustyn z Hippony (354-430) bardzo mocno przeciwstawił się donatystom. Radykalny dualizm teologiczny zazwyczaj głosi istnienie dwóch walczących ze sobą bóstw . filozof ten wyjaśniał wszechświat istnieniem dwóch nie dających się zredukować zasad: umysłu i materii. macedonianie. Zob. paruzja. gnostycyzm. a przede wszystkim między Bogiem a wszechświatem stworzonym . Dualizm (z łac. że ostatecznie Bóg stworzył obydwa te pierwiastki. Zob. ważność. ND 1213).dobrego i złego. jakie mają za- Wydawnictwo WAM. dogmatycznie ogłosił bóstwo Ducha Świętego. używając określeń biblijnych. 18-20). jakimi się cieszą ludzie świeccy. katarzy. nie mówiąc jednak o Jego współistotności z Ojcem i Synem (zob. Kol 3. Jej zwolenników zwano także niewłaściwie macedonianami gdyż po śmierci biskupa Macedoniusza z Konstantynopola (zm. dusza. Doświadczenie religijne. Sobór Nicejski I.21). który. manicheizm. DH 123. Zob. świętość. Duchowny. wyznanie wiary Dozyteusza. która powstała ok. któremu w Kościele powierzono jakiś urząd i związane z nim ściśle określone zobowiązania i uprawnienia ponad te. DH 150-151. Duch Święty. a ostatecznie zanikli. ok. diakon. 28-34. który jest ściśle związany z dokładnym wypełnieniem prawa miłości (Mk 2. mimo to utrzymywał. Drugie przyjście Chrystusa. biskup. że donatyści nie uznawali ważności sakramentów sprawowanych przez niegodnych szafarzy i domagali się ponownego chrztu od chrześcijan. Biskupi. bogumiłowcy. 362) dołączyli do niej jego sprzymierzeńcy. Kraków 2002 36 . 12). kiedy Arabowie zniszczyli Kościół w Północnej Afryce. Rzeczownik zbiorowy oznaczający wyświęconych diakonów. która odmawiała Duchowi Świętemu pełni bóstwa. Sekta powstała pod koniec IV stulecia. Sekta ta została potępiona na Soborze Konstantynopolitańskim I (381). Dozyteusz. że w Chrystusie następuje pojednanie wszystkiego z Bogiem (2 Kor 5. nowacjanizm. albigensi. inne jednak niż te. Doskonałość. Kazanie na górze nazywa Boga wzorem naszej doskonałości (Mt 5. “duo = dwa”). Duch. a bogumiłowcy na Wschodzie. Duchoburcy. Schizma. i pozostają bez skazy (Hi 1. współistotny. którego oskarżono o zdradę podczas prześladowania szalejącego za panowania cesarza Dioklecjana. Duchowieństwo. Wszyscy ochrzczeni zostali wezwani do doskonałości. całkowitego powstrzymania się od kontaktów płciowych (zob. a w Średniowieczu albigensi i katarzy na Zachodzie. którzy się z tą konsekracją nie zgadzali. Konferencja zwołana w roku 411 w Kartaginie bardzo ich osłabiła. Zob.

Leksykon teologiczny

konnicy (por. CIC 232; CCEO 328). Człowiek świecki staje się duchownym z chwilą otrzymania święceń diakonatu. Zob. laikat, tonsura, życie zakonne. Duchowość. Systematyczne i rozważne praktykowanie modlitewnego, pobożnego i zgodnego z przepisami życia chrześcijańskiego. W praktyce duchowość chrześcijańska zawsze nawoływała do życia ascetycznego i modlitewnego, w którym kierownictwo duchowe i światło Ducha Świętego ułatwiają rozpoznanie kierunku, w jakim są prowadzone jednostki i wspólnoty (1 Tes 5, 19-22; 1 J 4, 1). Szkoły czy style duchowości często kierowały się charyzmatami takich zakonów, jak: benedyktyni, dominikanie, franciszkanie, jezuici, karmelici i kartuzi. Duchowość jako przedmiot studiów obejmuje zagadnienia teologiczne (łącznie z liturgicznymi), biblijne, historyczne, psychologiczne i społeczne. Teologia wschodnia tym różni się od zachodniej, że duchowości przyznaje pierwszeństwo. Zob. asceza, duch święty, hezychazm, kontemplacja, łaska, mistyka, modlitwa, naśladowanie Chrystusa, pneumatologia, pobożność, przeżycie religijne, rozeznanie duchów, życie monastyczne. Duch Święty. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, którą się adoruje i której się cześć oddaje razem z Ojcem i Synem jako jednemu w naturze i równemu w osobowej godności z Ojcem i Synem. Sobór w miejscowości Braga (675) dodał do Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary wyrażenie, że Duch Święty pochodzi od Ojca “i Syna" (czyli Filioque). We wcześniejszych wschodnich sformułowaniach przyjmowano, że Duch Święty nie został zrodzony jak Syn Boży, ale że pochodzi od Ojca “przez Syna” (per Filium). Wspólne wszystkim trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej dzieło uświęcenia przypisujemy Duchowi Świętemu, pociąga ono bowiem ze sobą fakt, że Duch Święty daruje nam wtedy siebie (J 20, 22; Rz 5, 5). Św. Atanazy z Aleksandrii (ok. 296-373) i św. Cyryl z Aleksandrii (zm. 444) walczyli o uznanie bóstwa Ducha Świętego właśnie dlatego, że czyni On nas podobnymi Bogu przez przebóstwienie i uświęcenie. Bóstwo Ducha Świętego dogmatycznie zostało ogłoszone na Soborze Konstantynopolitańskim i w roku 381. Zob. charyzmaty, epikleza, filioque, pneumatologia, apropriacja, Sobór Florencki, Sobór Konstantynopolitański I, teologia Trójcy Przenajświętszej. Dusza. Duchowy pierwiastek istot ludzkich, który żyje także po ich śmierci. Zgodnie ze Starym Testamentem nefesz (hebr. “tchnienie życia”) pochodzi od Boga i zanika po śmierci człowieka. Wyrażenie “moje nefesz” może oznaczać tyle, co Ja sam” lub “moja dusza” (Ps 3, 2-3; zob. Mk 8, 34-36). Nowy Testament -podobnie jak Septuaginta - często używa wyrazu psyche (gr. “dusza”) na oznaczenie pierwiastka życia (Rz 16, 4; Flp 2, 30). Pod koniec Starego Testamentu język grecki i grecka myśl wprowadziły pojęcie duszy ludzkiej jako czegoś odrębnego od ciała i obdarzonego przez Boga nieśmiertelnością (Mdr 3, 1-9; 9, 15;16, 13). Toteż Nowy Testament wykazuje tu i ówdzie pewien dualizm między ciałem i duszą (Mt 10,28); Łk 16, 22; 23,43; 2 Kor 5, 6-10; Flp 1, 23; 1 P 1, 9), podstawowa jednak jest myśl o istotach ludzkich jako o ciałach ożywionych i przeznaczonych do ostatecznego zmartwychwstania. Wydaje się, że Tertulian (ok. 160 - ok. 220) pod wpływem stoików był przekonany o cielesności duszy, podczas gdy Orygenes (ok. 185 - ok. 254) stanął na drugim krańcu tego układu i twierdził, że nasze dusze nie tylko są duchowe, ale nawet istniały uprzednio. Św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274) duszę rozumiał jako formę ciała. Ten pogląd stał się oficjalną nauką na Soborze w Vienne w roku 1312 (DH 902; ND 405). Przeciw głoszonemu przez Piotra Pompanazziego (1464-1525) neoarystotelizmowi Ojcowie Soboru Laterańskiego V (1513) uczyli, że dusza ludzka jest indywidualna i nieśmiertelna (DH 1440; ND 410). Zob. animizm, antropologia, arystotelizm, materia i forma, nieśmiertelność, preegzystencja, Sobór w Vienne, stoicyzm, śmierć, vestigia trinitatis, węfrówka dusz, zmartwychwstanie, życie pozagrobowe. Duszpasterz. Zob. pasterz. Duszpasterski urząd. Zob. urząd duszpasterski.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

37

Leksykon teologiczny

Dwanaście świąt. Główne święta w roku liturgicznym wschodniego prawosławia, roku który zaczyna się pierwszego września. Są to: Narodzenie Matki Bożej, obchodzone 9 września (ikona często przedstawia poczęcie Maryi); Odnalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, obchodzone 14 września; Wprowadzenie Świętej Dziewicy do świątyni 21 listopada; Narodzenie Chrystusa 25 grudnia; Objawienie Pańskie 6 stycznia (ikona przedstawia chrzest Chrystusa); Ofiarowanie Pana Jezusa 2 lutego; Zwiastowanie Pańskie 25 marca; Niedziela Palmowa; Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Świętego; Przemienienie Pańskie 6 sierpnia; Koimesis (Zaśnięcie) Matki Bożej 15 sierpnia. Wielkanoc, jako święto nad świętami, obchodzone w każdą niedzielę i wszystkie inne święta, na tej liście nie figuruje. Tajemnica Wielkanocna umieszczona jest w samym centrum Ikony Dwunastu Świąt. Zob. Boże Narodzenie, epifania, hipopante, kalendarz liturgiczny, Kościoły wschodnie, Niedziela Palmowa, pięćdziesiątnica, przemienienie, tajemnica wielkanocna, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Dyoteletyzm (gr. “dwie wole”). Nauka Kościoła, że w Chrystusie są dwie wole, odpowiednie do Jego dwóch natur. Chociaż są odrębne, Jego wola boska i ludzka współpracują ze sobą w doskonałej moralnej jedności (zob. DH 556-558, 2531; ND 635-637). Zob. monofityzm, monoteletyzm, Sobór Konstantynopolitański III. Dyptychy (gr. “podwójny, dwoisty, podwójna tabliczka do pisania”). Imiona osób żywych lub zmarłych, które miały być odczytywane podczas sprawowania Eucharystii, pierwotnie wypisywane na dwóch tabliczkach połączonych klamrami. Wypisanie imion wybitnych osobistości na takich tabliczkach oznaczało łączność z nimi, a skreślenie ich imion z listy oznaczało wyłączenie ich ze wspólnoty, czyli ekskomunikowanie. Liturgia bizantyńska przy bardziej uroczystych okazjach do dzisiaj stosuje wypisywanie na tabliczkach imion osób żyjących. Zob. modlitwa Eucharystyczna. Dzieci Boże. Zob. przybranie za dzieci Boże. Dzieje zbawienia. Cała historia ludzi i świata, w którym zamieszkują, jeżeli się na nią patrzy jako na dramat zbawienia trwający od chwili stworzenia aż po paruzję i odnajdujący swój ośrodek w Chrystusie (Ef 1, 3-14; Kol 1, 15-20). Zagadnienie dziejów zbawienia, rozwinięte przez takich uczonych protestanckich, jak Johann Christian Konrad von Hofmann (1810-1877), dało klucz do teologii Starego Testamentu Gerhardowi von Rad (1901 - 1971). Ukazywał on dzieje Izraela przekazywane początkowo w wyznaniach wiary (Pwt 26, 2-9; Joz 24, 2-13). Te dzieje zbawienia są naznaczone nieustannie narastającymi oczekiwaniami na to, że obietnice Boże się spełnią w przyszłości. Dla Oskara Cullmanna (1902-1999) rzeczywistość zewnętrznych wydarzeń jest rzeczą główną w Bożym dziele zbawienia, które szczyt osiąga w Chrystusie. Łukaszowy układ dziejów zbawienia, w którym Chrystus się ukazuje jako pełnia czasów, dla Cullmanna jest sercem teologii Nowego Testamentu. Sobór Watykański II posługiwał się wyrażeniem “dzieje zbawienia”, rozumiejąc je praktycznie jako synonim “dziejów objawienia” (DV 2 - 11, 14-15, AG 3). Zob. nadzieja, Objawienie, odkupienie, paruzja, prorok, wyznanie wiary, zbawienie. Dzień świąteczny. Zob. święto.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

38

Leksykon teologiczny

Dziesięcina. Dziesiąta część plonów, przeznaczona na utrzymanie duchowieństwa i na wsparcie misji Kościoła realizowanej przez szkoły, szpitale, pomoc dla potrzebujących oraz dzieła ewangelizacji. W Starym Testamencie wspieranie utrzymania kapłanów i miejsc kultu (zob. Rdz 14, 16-20; Pwt 12, 6. 11. 17) było nakazane przez Prawo (zob. Lb 18, 25-32; Pwt 14, 22-29). Nowy Testament uważa za rzecz słuszną, aby chrześcijańskie wspólnoty wspierały tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę (zob. Mt 10, 10; Łk 10, 7; 1 Kor 9,7-14; 1 Tm 5, 18). Ostatecznie po nawróceniu Europy na chrześcijaństwo dziesięciny stały się częścią płaconych podatków. Tam, gdzie władze państwowe już nie uznają Kościoła ani go nie wspierają w ten sposób, potrzebne są dobrowolne datki. Ofiary zbierane na tacę podczas ofiarowania wyrażaj ą w kontekście liturgicznym pragnienie wiernych wspierania misji Kościoła. Zob. Kościół i państwo, sprawiedliwość, wspólnota. Dziesięcioro Przykazań Bożych. Zob. Dekalog. Dziewictwo. Stan powstrzymania się od małżeństwa i stosunków płciowych. Od czasów wczesnego Kościoła grupy mężczyzn i kobiet praktykowały życie w konsekrowanym dziewictwie, naśladowaniu Chrystusa, realizowaniu w życiu nieustannej modlitwy, w służbie potrzebującym i w takim postępowaniu, żeby mogli być znakami ostatecznego Bożego królestwa (zob. LG 42, PC 1, 12, OT 10, CIC 604). Zob. bogumiłowcy, celibat, czystość, enkratycy, katarzy, życie monastyczne, życie zakonne. Dziewicze poczęcie Jezusa. Akt, podczas którego Najświętsza Maryja Panna poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego i bez udziału ludzkiego ojca. Opierając się na Ewangeliach (Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38), chrześcijańska tradycja oraz zwyczajna nauka Kościoła zgadzały się co do tego, że Jezus w ten sposób został poczęty; przekonanie to przynajmniej pośrednio popiera Apostolskie wyznanie wiary; “Który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny". Fakt, że Jezus się narodził z kobiety, wskazuje na Jego człowieczeństwo. Natomiast fakt, że się począł wskutek szczególnej interwencji Ducha Świętego, wskazuje na Jego bóstwo: Jest On “Emmanuelem, czyli Bogiem z nami” (Mt 1, 23). Zob. chrystologia, Duch Święty, mariologia, wcielenie. Dziewicze porodzenie. Narodzenie dziecka bez interwencji ludzkiego ojca. Niektórzy nadal twierdzą, że opowiadanie o dziewiczym poczęciu Jezusa zostało zaczerpnięte z pogańskich mitów o kobietach, które wydały na świat nadzwyczajne dzieci przy współudziale bóstw męskich. Mity te jednak różnią się całkowicie od opowiadania o dziewiczym poczęciu Jezusa, którego opis znajduje się w Ewangeliach dzieciństwa św. Mateusza i św. Łukasza. W swym dziele Griechische Mythen in christlicher Deutung Hugo Rahner wykazał powierzchowność tego typu porównań. Zob. dziewicze poczęcie Jezusa. Ebionici (hebr. “ludzie biedni”). Grupa chrześcijańskich ascetów pochodzenia żydowskiego, istniejąca w I i II stuleciu. Uważali oni, że Jezus jest ludzkim synem Maryi i Józefa, a zatem tylko człowiekiem, na którego zstąpił Duch Święty podczas chrztu. Kładli nacisk na zachowanie Prawa Mojżeszowego i dlatego odrzucali naukę św. Pawła. Zob. chrystologia, enkratycy. Edessa (obecnie Urfa w Turcji). Najbardziej znaczący ośrodek chrześcijaństwa syryjskiego, które mimo inwazji muzułmańskiej w roku 629 było aktywne aż do XII stulecia. Legenda opowiada, że Jezus wysłał list i swój własny portret do króla Edessy, Abgara V Ukkamy (4 przed Chr. 50 po Chr.). Z całąpewnością chrześcijaństwo było tutaj znane od II wieku. Najsławniejszym jego pisarzem był św. Efrem Syryjczyk (ok. 306-373), który po opuszczeniu przez Rzymian w roku 363 jego rodzinnego Nisibis założył “szkołę Persów” w Edessie. Cesarz Zenon zamknął tę szkołę w roku 489 z powodu ostrych zatargów między nestorianami a monofizytami. Edessa odgrywała rolę głównego miasta dla syryjskiego Kościoła prawosławnego. Zob. kościół wschodni asyryjski, Kościoły wschodnie, monofizyci, nestorianizm, Syryjski Kościół prawosławny, teologia antiocheńska.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

39

Leksykon teologiczny

Egzarcha (gr. “kierownik”). Państwowy tytuł oznaczający naczelnika prowincji w cesarstwie bizantyńskim. We wschodnim prawie kanonicznym odnosi się do osoby kierującej częścią ludu Bożego (CCEO 984 § 2), która nie stała się jeszcze w pełni eparchią (CCEO 313), czyli diecezją. Na Zachodzie jego odpowiednikiem jest wikariat apostolski, lub prefektura apostolska. Zob. Kościoły wschodnie, eparchia. Egzegeza (gr. “wyprowadzanie znaczenia”). Wyjaśnienie znaczenia tekstów świętych, zazwyczaj biblijnych (DV 12 i 23, OT 16). Egzegeci starają się zarówno ustalić, co autorzy biblijni zamierzali powiedzieć w oryginalnym kontekście, czyli co tekst oznaczał, jak wyjaśnić orędzie tekstu na dzisiaj, czyli powiedzieć, co on dzisiaj oznacza. Zob. hermeneutyka, krytyka biblijna, sens Pisma Świętego, teologia aleksandryjska, teologia antiocheńska. Egzemplaryzm (łac. “wzór, przykład, model”). Teoria, która w wyjaśnianiu rzeczywistości kładzie nacisk na znaczenie przyczynowości wzorczej. Zwolennicy tej teorii uważają, że wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa polega w bardzo dużym stopniu - a może nawet wyłącznie - na tym, że jest ona dla nas wzorem bezinteresownej miłości, jaką On nam okazał. Teoria ta korzeniami sięga do Piotra Abelarda (1079-1142; zob. DH 721-739). Zob. odkupienie, odpokutowanie, przyczynowość. Egzorcyzm (gr. “zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”). Wypędzanie złych duchów (albo nawet samego diabła) z ludzi opętanych albo nawiedzonych ich mocą. Pewną formę egzorcyzmu odnajdujemy w modlitwach poprzedzających chrzest. W wypadku człowieka opętanego egzorcysta wyznaczony przez biskupa sprawuje obrzęd składający się z modlitw, pokropienia wodą i włożenia rąk (CIC 1172; nie ma nic na ten temat w CCEO). Wykonywanie egzorcyzmu opiera się na tym, co Chrystus i Jego uczniowie czynili w podobnych wypadkach (Mt 10, 1; Mk 1, 21-28; Łk 4, 31-37; 11, 14-23; Dz 19, 11-12). W styczniu 1999 roku Watykan opublikował nowy obrzęd egzorcyzmu; poprzedni został po raz ostatni przejrzany w roku 1614. Zob. demony, diabeł, opętanie diabelskie, sakramentale. Egzystencjalizm (łac. “istnienie”). Prąd filozoficzny, religijny i literacki, którego reprezentantami są pisarze tacy, jak: Soren Kierkegaard (1813-1855), Fiodor Dostojewski (1821-1881), Miguel de Unamuno (1864-1936), Karl Jaspers (1863-1969) i Martin Heidegger (1889-1976). Wywarł on poważny wpływ na teologię katolicką i protestancką. Ogólnie rzecz biorąc, prąd ten podkreśla znaczenie osób jako jednostek i ich wolności oraz stara się dociec, na czym polega autentyczna egzystencja. Przedstawiciele tego prądu różnią się między sobą i zajmują pozycje od ateistów z przekonania, jak Jean-Paul Sartre (1905-1980) i Simone de Beauvoir (1908-1986), aż po wierzących chrześcijan, jak Rudolf Bultmann (1884-1976) i Gabriel Marcel (1889-1973). Zob. teologia dialektyczna. Eklezjologia (gr. “nauka o Kościele”). Gałąź teologii, która zajmuje się systematycznie początkami, naturą, wyróżniającymi cechami oraz posłannictwem Kościoła. W Piśmie Świętym nie można wprawdzie odnaleźć wyraźnie sformułowanej nauki o Kościele, Nowy Testament podsuwa nam jednak różne jego obrazy, takie jak: obraz oblubienicy Chrystusa (Ef5, 25; Ap 21, 2; 22, 17), Ciała Chrystusa (Rz 12,4-5; 1 Kor 12, 12-27; Ef 1, 22-23; Kol 1, 18. 24), Ludu Bożego (1 P 2,20; Rz 9,25), świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3, 16; 6, 19), rodziny Bożej (Ef 2, 19-22; por. LG 6-8). Św. Ireneusz z Lyonu (ok. 130 - ok. 200), w walce z gnostykami oraz ich rzekomymi objawieniami dostępnymi tylko dla wybranych, podkreślał widzialną sukcesję apostolską Kościołów lokalnych, która może być rozpoznana przez każdego człowieka. Św. Cyprian z Kartaginy (zm. 258) napisał pierwszy traktat o jedności Kościoła. Prawie wszystkie rozłamy Kościoła były związane - pośrednio lub bezpośrednio - z różnymi sposobami interpretowania jego widzialności i świętości. Kiedy donatyści twierdzili, że sakramenty są ważne tylko wtedy, gdy są sprawowane przez godnych szafarzy, św. Augustyn z Hippony (354-430) wyjaśniał, że świętość Kościoła nie wyklucza grzeszników, ale z góry zakłada ich istnienie. Jak to ujął wiele wieków później Karl Rahner (1904-1984), Kościół jest świętym Kościołem grzeszników. W dziełku pt. Summa de Ecciesia (łac. “Zarys nauki o Kościele”), napisanym przez Jana z Torquemady (1388-1468), wuja wielkiego inkwizytora,

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

40

Zob. 1931) rozwinęli eklezjologię opartą na Eucharystii.Leksykon teologiczny mamy ślad rozwoju eklezjologii jako oddzielnej dyscypliny. gnostycyzm. ferendae sententiae. charyzmaty. 1920). W naszym stuleciu wkład w rozwój tej dyscypliny wniósł ruch ekumeniczny. 18-30). eschatologia. Duch Święty. Wyłączenie z życia sakramentalnego i korzystania z pełni praw w Kościele (CIC 1331. co stworzone (Rdz 1. hierarchiczna i eschatologiczna. Wydawnictwo WAM. Ciało Chrystusa. instytucjonalna. tacy jak: Mikołaj Afanasjew (1893-1966) i Jan Zizioulas (ur. anatema. Zob. charyzmatyczna.1-12). Ekumeniczny sobór. posługiwanie Jezusa. 26-31. zesłanie Ducha Świętego. Ta nadzieja zachęca do świadomego wzięcia udziału w pracy nad ochroną naszego środowiska. W teologii wschodniej wyrazu “ekonomia” używa się także na oznaczenie ustępstw Kościoła na rzecz ludzkiej słabości. Zob. zob. Rozłam między Wschodem. o gospodarstwie”). grzech. Nauka o wzajemnym oddziaływaniu człowieka na to. 1 -2. Rz 3. “nauka o domu.10. kapłani. jak: Ives Congar (1904-1995). wyznanie augsburskie. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego. oczyszczenie”). Najświętsze Serce Jezusa. stosunek Kościoła do królestwa Bożego. że Chrystus jako Kapłan i Ofiara .) i Jean-Mańe-Roger Tillard (ur. Jom Kippur. Tt 2. 17-18. jego posłannictwo w świecie i dla świata. Ogromny wpływ na rozwój eklezjologii katolickiej wywarł św. Trójca immanentna. Zob. żeby można było wytłumaczyć jedność Kościołów miejscowych w tej samej wierze. Mesjasz. zbawienie.odpokutował za nasze grzechy i oczyścił skalany świat (Hbr 2. sakrament pokuty. Zob. skrucha. sobornost. Kraków 2002 41 . gallikanizm. “wykluczenie ze wspólnoty”). która do większego znaczenia doszła dopiero na skutek kontrowersji czasów reformacji. Jako przedstawiciele Boga mężczyźni i kobiety mieli być odpowiedzialnymi gospodarzami tego. “odpokutowanie za winę. uważa. która ogarnia nową ziemię i nowe niebo (2 P 3. a także Sobór Watykański II oraz prace naukowe takich teologów. koncyliaryzm. natura. Jego zmartwychwstanie. a później nauka Soboru Watykańskiego I (1869-1870). Ekskomunika albo automatycznie następuje po dokonaniu pewnych czynów. 3. Głównymi zagadnieniami eklezjologii są: początki Kościoła w Starym Testamencie. Ekologia (gr. wreszcie jego natura pneumatologiczna. Ekspiacja (łac. Głównym tematem kształtującym spotkania przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego wschodniego na Rodos/Patmos (1980) i w Balamand w Libanie (1993) był Kościół jako namacalna tajemnica. a także teologia stworzenia wywodząca się od Jürgena Moltmanna (ur. Karl Rahner (19041984). a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków. stworzenie. 24-25. 1927). 1922 r. Jom Kjppur. 6-8. a przede wszystkim w odkupieniu. 9-11). odkupienie. Sobór Watykański II. ultramontanizm. Hi 28. Kościół. ofiara. 13-14). 1918). które jest dziełem Jezusa Chrystusa (Ef 1. sprawą tą zajął się w swoim nauczaniu Jan Paweł II (ur. Nowy Testament. synod. Ekskomunika (łac.a zarazem jako przedstawiciel nas wszystkich . 18. reformacja. Avery Dulles (ur.9). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. teologia misyjna. Chrześcijanin ma nadzieję. zbawienie. latae sententiae. różnorodność wzorów dla Kościoła. sobór powszechny. źródła wschodniego prawa kanonicznego. Ekonomia (gr. hierachia. Zadaniem epoki mesjańskiej było przywrócenie tego wszystkiego. Teologowie prawosławni. Robert Bellarmin (1542-1621). Zob. zadośćuczynienie. Lud Boży. albo bywa ogłaszana przez sąd kościelny lub odpowiednią władzę. por. Ez 47. co natura utraciła przez grzech (Iz 11. 1926) i innych. Sobór Watykański I. Świętych obcowanie. Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego ukazany w stworzeniu. w szczegółowych wypadkach udziela on przecież dyspensy od swoich własnych przepisów kanonicznych. zob. prymat. cechy Kościoła. Sullivan (ur. a Zachodem doprowadził w prawosławiu do rozwoju eklezjologii bardziej pneumatologicznej. febronianiazm. co go otacza. że całe stworzenie ma udział w chwale (Rz 8. urząd nauczycielski Kościoła. Francis A. 6-10. 9.1213). “zarządzanie gospodarstwem”). Światowa Rada Kościołów. CCEO 1434). extra ecclesiam nulla salus.

także anglikanie posługuj ą się tym wyrazem od czasu pierwszej konferencji w Lambeth (1867) na oznaczenie orędzia wydawanego pod koniec takich konferencji.. obchodzony od 18-go do 25-go stycznia każdego roku. Temu sposobowi wyrażania się. OE 27-30). Encyklika (gr. sprzeciwiało się wielu chrześcijan. DH 3884-3885). siostrami i osobami świeckimi swej wspólnoty w Graymoor. List biskupa przeznaczony do szerokiego rozpowszechnienia. chrystologia. DH 3024. Człowieczeństwo Chrystusa istnieje w hipostazie Słowa Bożego (stąd enhypostazja). 750). został on przyjęty na łono Kościoła katolickiego. Enhypostazja (gr. hierarchia prawd. Światowa Rada Kościołów. która się uosobiła w ten sposób.natchnieni przez Ducha Świętego . wydzielanie się”). choć niedoskonałej. podczas reformacji w wieku XVI. przedstawiciel orygenizmu. dialog. ponieważ sprawia on wrażenie. 650 . Zob. anhypostazja. a nie współczesny mu imiennik. Zob. Ogólnoświatowy ruch wśród chrześcijan. Chrześcijańska społeczność podzieliła się po Soborze Efeskim (431). Emanacja (łac. O. Leoncjusz z Bizancjum. Wiara w Chrystusa i sakrament chrztu są źródłem rzeczywistej. UR 1-4). 4-5. a także innymi sposobami poszukują możliwości usunięcia barier i zaprowadzenia takiej jedności Kościoła. “Bóg z nami”). której później udzielił poparcia św. Żeby wyjaśnić naukę Soboru Chalcedońskie-go (451) o jednej Osobie Chrystusa w dwóch naturach. Encykliki papieskie same z siebie nie są nieomylnymi wypowiedziami. “w osobie”). Szczególnie prawosławie łączy z katolikami wiele wspólnych elementów wiary i życia sakramentalnego.. po Soborze Chalcedońskim (451). gnostycyzm. W prawie kanonicznym wyrazem “elekcja” oznacza się procedurę prawną dokonaną przez uprawnionych wyborców w celu wyznaczenia kogoś na stanowisko kościelne. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (osiem dni modlitw o religijną jedność wszystkich chrześcijan). dziewicze poczęcie Jezusa. panteizm. urząd nauczycielski Kościoła. Ef 4. orygenizm.ok. Tomasza z Akwinu (ok. łącznie z Eucharystią i sukcesją apostolską (zob. lecz raczej autorytatywnymi stwierdzeniami zwyczajnego urzędu nauczycielskiego (zob. Rzeczywistość. Nauka o tym. że została przyjęta przez hipostazę albo słowo. zapoczątkował w 1908 roku założyciel Society of Atonement (Towarzystwa Pokutnego). Jan z Damaszku (ok. jedności wśród chrześcijan (LG 15). Chrześcijanie wschodni autorytatywne listy swoich patriarchów zawsze nazywali “encyklikami”. 1225-1274). sukcesja apostolska. ND 331). “list okólny”). Sobór Watykański II naucza. wtedy jeszcze członek Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych. Zob.Leksykon teologiczny Ekumenizm (gr. że został on dobrowolnie przez Boga stworzony (zob. wiara i ustrój. oikoumene. W następnym roku.przez modlitwę. Paul Wattson (1863-1940). 20). Symboliczne imię przeznaczone dla dziecka zapowiedzianego przez Izajasza królowi Achazowi (Iz 7.zamiast tego. wymyślił to określenie i rozwinął naukę. logos. a także później. neoplatonizm. Św. “wybór”).” (Mt 28. konferencje w Lambeth. Sobór Watykański II. Sobór Chalcedoński. schizma. Wydawnictwo WAM. wskutek schizmy między Wschodem. dialog. “świat zamieszkały”). Emmanuel (hebr. że prawdziwy Kościół “trwa" w Kościele katolickim.14). jakoby świat był rzeczywistością konieczną i niemal utożsamiał się z Bogiem . neochalcedonizm. zob. Kraków 2002 42 . która ze swego źródła (z Boga) wypływa tak. hipostazja. “wypływanie. Od wieku XVIII katolicy zachodni stosują ten wyraz na oznaczenie listu skierowanego przez papieża do całego Kościoła albo do jego części. Communicatio in Sacris. np. Mateusz interpretuje ten znakjako proroctwo o narodzeniu Jezusa (Mt 1. jakiej chciał Chrystus (J 17. 23) i kończy własną Ewangelię odpowiednią obietnicą: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni. jak światło wypływa ze słońca. 21. Zob. nie można go jednak po prostu z nim utożsamiać (LG 8). wraz z innymi zakonnikami. Zob. Zapewne przedstawiciel neochalcedonianizmu Leoncjusz z Jerozolimy (VI wiek). Elekcja (łac. a Zachodem datowanej umownie na rok 1054. że Chrystus ma pełną ludzką naturę. którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela i . który sięga korzeniami do Plotyna i neoplatonizmu i był używany przez św. CIC 349). wybór papieża przez kardynałów podczas konklawe (zob.

Zob. czy łącznie z następującą epikleza. 1 Tm 4. prorok. rozeznanie duchów. Entuzjazm (gr. aby przystępujący do Komunii św. następna niedziela jest niezmiennie poświęcona wydarzeniu Chrztu Pańskiego. Dz 2. chrzcie w Jordanie i pierwszym cudzie w Kanie Galilejskiej (J 2. Boże Narodzenie. wstrzemięźliwi”). czyli kanonie mszalnym. “powstrzymujący się. teologia Janowa.Leksykon teologiczny Enkratycy (gr. sprawiła. podczas której święci się cały cykl objawień Chrystusa w narodzeniu. Zob. teofania. Supra quae) i Pokornie Cię błagamy (łac. podczas gdy wesele w Kanie Glilejskiej jest wspominane w drugą niedzielę zwykłą w roku C. Wydaje się. dla którego coś istnieje. Nazwa. egzarcha. Pisma św. Na Wschodzie. “owładnięcie przez Boga”). “ukazanie się. W Średniowieczu trwał spór o to. że w nowych modlitwach eucharystycznych umieszczono epiklezę przed konsekracją (prośba. jeżeli był po właściwym rozeznaniu poddany kierownictwu. 13). doketyzm. (które przedstawiają Jordan) święci się przez zanurzenie w nich krzyża.18. chociaż w tradycji ormiańskiej do dzisiaj sieje wspomina 6 stycznia. aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. ND 317-320). Wyraz często występujący w kanonach soborów powszechnych na Wschodzie. jednakże miłość uznaje za dar najwyższy (1 Kor 12. aby dary zostały przemienione) i po konsekracji (prośba. Św. zazwyczaj powstrzymywali się oni od mięsa. a oznaczający kościelną jednostkę administracyjną kierowaną przez metropolitę. 6 stycznia obchodzi się jako większe święto Epifanię. wydawał często trwałe korzystne owoce. Mimo to antyfona do pieśni Maryi (Magnificat) z drugich nieszporów uroczystości Objawienia Pańskiego zachowała ten potrójny. Obecnie odpowiada ona diecezji. że dyskusja. chwała. Paweł ostrzega przed tłumieniem oddziaływania Ducha Świętego przez proroctwo lub inne nadzwyczajne dary (1 Tes 5. święto Epifanii obchodzi się ze światłami. żeby Duch Święty albo Logos zstąpił na dary ofiarne i zamienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych. Ogólnie rzecz biorąc. Na Zachodzie w uroczystość Epifanii święci się przybycie Mędrców do Betlejem oraz objawienie Chrystusa poganom. osiągnięcie celu. Stan ekstatyczny lub emocjonalny. a wody rzek itp. Epikleza (gr. “quam oblationem” = tę ofiarę) przed konsekracją oraz Racz wejrzeć na nie (łac. przyczynowość. czy konsekracja dokonywała się przez słowa ustanowienia. każde wezwanie skierowane do Boga. okręg”). Urzeczywistnienie tego. Źle ukierunkowane roszczenie sobie prawa do szczególnego wpływu Ducha Świętego może spowodować znaczne szkody (zob. “realizujący swą własną doskonałość”). jak to jest w większości greckich i orientalnych anafor (por. 19-22). którzy je przyjmują.12. Wydawnictwo WAM. gdzie chrzest nazywa się także photismos (gr. asceza. 1-3). Ogólnie rzecz biorąc. Ewangelie apokryficzne. 13-13. Zob. Zob. łączny charakter: “W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: dziś gwiazda przywiodła Mędrców do żłóbka. Zob. wina. Entelechia (gr. przeżycie religijne. przypisywany specjalnemu wpływowi Ducha Świętego. której się używa na oznaczenie różnych wczesnochrześcijańskich postaci albo grup głoszących hasła krańcowe. dokonana po Soborze Watykańskim II. diecezja. 3556). przynajmniej od IV wieku. 19. jest to każde objawienie się bóstwa w czasie i przestrzeni (Wj 3. 1-5). co jest możliwe. a nawet od małżeństwa. pokłonie Mędrców. Jana wskazuj ą na wcielenie i na całe życie Chrystusa jako na epifanię (J 1. czy modlitwa Uświęć tę ofiarę (łac.1-11). 2718. zostali przemienieni). DH 1017. Supplices te) po konsekracji w starym Kanonie Rzymskim. W anaforze.3-4). Eparchia (gr. To właśnie wśród takich skrajnych ugrupowań powstały niektóre ewangelie apokryficzne. Kraków 2002 43 . Reforma liturgiczna. 14. Na Wschodzie. gnostycy. objawienie”). charyzmaty. jak to utrzymywali łacinnicy. Epifania (gr. W dziejach chrześcijaństwa entuzjazm religijny. DH 803-808. dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie”. dziś podczas godów woda stała się winem. “wezwanie”). “oświecenie”). Z czasem Boże Narodzenie zaczęto na stałe obchodzić 25 grudnia. epikleza jest modlitwą z prośbą. ebionici. 1 J 1. “prowincja. arystotelizm.

W Kościele wschodnim eremitów jest wielu i znani są jako anachoreci. Erytrejski Kościół prawosławny.) i tym samym nie są w łączności z patriarchą Konstantynopola. “nauka o wiedzy”). w przepowiadaniu Jezusa i nauczaniu Kościoła nowotestamentalnego. które nie uznają Soboru Chalcedońskiego (451 r. papież. autokefaliczny Kościół erytrejski. której reprezentantem jest Charles Harold Dodd (1884-1973). którzy się odsuwają od społeczności. co wyrażamy słowem greckim agape. Mk 13. Erytrea tworzyła starożytne królestwo Aksum. Wprawdzie po reformacji zmniejszyła się liczba eremitów. miłość 1-2. góra Athos. posiada około 1. Zgodnie z przeciwstawnym twierdzeniem eschatologii urzeczywistnionej. Epistoła (gr. w oparciu o Nowy Testament. Miałaby ona być różna zarówno od tego. Tradycyjnie określa się tak miłość poszukująca zadowolenia z siebie samej. możliwościami i ograniczeniami. anachoreci. oznaczającym miłość Boga dającą samą siebie w Chrystusie i domagającą się odpowiedzi od człowieka (1 J 4. Według Alberta Schweitzera (1875-1965) Jezus błędnie oczekiwał na natychmiastowe nadejście tego królestwa. Ludzie. 11). którego tradycyjnie używało się na oznaczenie każdego z 21 listów Nowego Testamentu. 7-12). 31-46. “list”). że ludzie ci złożą śluby na ręce miejscowego biskupa i pozostaną pod jego ostatecznym kierownictwem (zob. Zob. Nowoutworzony. co jest w tym królestwie istotne. życie monastyczne. Kościół łaciński do dzisiaj jeszcze uznaje prowadzenie takiego samotnego życia pod warunkiem. “pustynia”). Aksum. “nauka o rzeczach ostatecznych”). chrześcijaństwo koptyjskie. została rozstrzygnięta na korzyść opinii. włoskich i etiopskich. czyli przyjaźń. stolicy Erytrei. CIC 603). oznaczającą istnienie miłości między krewnymi i przyjaciółmi. kanon. “miłość pożądliwa”). jakie zostało wyrażone w czasach przygotowania w Starym Testamencie (np. Zob. Eschatologia (gr. konsekracja.000 wiernych. Erytrea uzyskała niepodległość 24 maja 1993 r. że cała anaforajest epiklezą. na czele którego stoi arcybiskup Asmary. Zob. jednocześnie zgodzili się oni na kontynuowanie ścisłej współpracy. nadzieje mesjańskie). Łk 11. Ap 22. kameduli i karmelici.. Eremici (od gr. zaliczający się do tych prawosławnych Kościołów orientalnych. żeby prowadzić życie samotne poświęcone modlitwie i umartwieniu. Mt 25. Stanowiska pośrednie przyjmują. 2. dopełni się ono jednak (zob. życie zakonne. Duch Święty. filozofia. Eros (gr. Gałąź teologii systematycznej zajmująca się ostatecznym królestwem Bożym takim. że dzięki Jego posługiwaniu już nadeszło to. anafora. w którym tacy ludzie żyją. co wyrażamy słowem greckim filia. którzy wspólnie jako następcy kolegium apostolskiego. Zob. Wyraz. nazywa się eremem albo pustelnią. będąc czymś więcej niż tylko gałęzią teologii. Jezus głosił. jak: kartuzi. ale wiele elementów z ich życia przetrwało w takich zakonach monastycznych. Rządy Kościołem przez biskupów. Kościół ten. chrześcijaństwo etiopskie. Po stuleciach rządów ottomańskich. ordynariusz. biskup. Eschatologia. Zob. 12-13). Rozmowy z papieżem Shenoudą III Egipskim i Synodem Koptyjskim umożliwiły patriarsze Paulosowi z Etiopii i arcybiskupowi Filiposowi z Erytrei rozdzielenie się we wrześniu 1993 r. jej naturą. Miejsce. 20. Zob. Łk 11. sukcesja apostolska. że królestwo Boże zaczęło istnieć razem z posługiwaniem. śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa (zob.Leksykon teologiczny (pierwsza modlitwa eucharystyczna) są częściami epiklezy. 1 Kor 10. “episkopos = nadzorca. agape. kiedy Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych (zob. biskup”). była również uważana za święte miasto chrześcijaństwa etiopskiego. źródłami. Kraków 2002 44 . jak i od tego. kryteriami. tworzą obecne kolegium biskupów odpowiedzialne za sprawowanie tych rządów. Wydawnictwo WAM. prawosławie orientalne. którego stolica. 1 Kor 15. kolegialność. modlitwa eucharystyczna. Epistemologia (gr. Episkopat (gr. Gałąź filozofii zajmująca się ludzką wiedzą. Sobór Chalcedoński. 20-28). diecezja.700. a także drugiego z niedzielnych czytań mszalnych poprzedzających Ewangelię.

Estetyka (gr. i trzeba ich chyba utożsamiać ze wspólnotą z Qumran. teologia piękna. a także nazwy miejscowości jak Beerszeba (Rdz 21. W taki sposób dziwna forma geologiczna została wyjaśniona opowieścią o dziejach żony Lota (Rdz 19. Teologia potrzebuje zasad estetycznych. “dziękczynienie”). “Izrael” jako nowe imię nadane Jakubowi (Rdz 32. Eucharystia (gr. stworzenie. 100). aby we właściwy sposób ocenić wizerunki materialne ukazujące i przekazujące rzeczywistości duchowe i Boże (por.1651. 20 przed Chr. żeby ustalić. teologia moralna. ukształtowanych przez doświadczenie artystyczne. literatura apokaliptyczna. Etyka utylitarna. Eschaton (gr. ND 1517. grzech pierworodny. co jest dobre lub złe albo co człowiek może swobodnie czynić lub czego powinien unikać. . została ustanowiona przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy (DH 1637. gdy kierowane poczuciem obowiązku wypełnią swe powinności niezależnie od powodowanych przez to skutków oraz szanuje istoty ludzkie jako cele same w sobie. że skutki działania są ostateczną normą moralności i próbuje stworzyć “największą szczęśliwość największej liczby”. protologia. Autorzy Starego Testamentu z jednej strony doświadczyli dobroci Boga jako Wybawiciela i Stworzyciela. Ascetyczne i doskonale zorganizowane ugrupowanie żydowskie. której przedstawicielem jest Jeremy Bentham (1748-1832). Etyka (gr.).28). Pliniusz Starszy (ok.. Oznacza to natomiast. która zajmuje się studiami nad zasadami moralnymi. Punkt szczytowy osiąga podczas konsekracji w przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. istota i energie. kulturalne i kontemplacyjne. “odczuwający”). Idąc za Karlem Rahnerem (1904-1984). Napięcie zachodzące między łaską i grzechem w obecnej rzeczywistości wyjaśniali oni. Esencja i energie (gr. Wyrazem “eucharystia” oznaczamy ponadto rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina (DH 1640. krytyka biblijna. “opowiadanie o przyczynach”). Królestwo Boże. millenaryzm. w jaki sposób jakaś rzeczywistość zaistniała. Etiologicznie wyjaśnia się imiona takich osób. będąca najważniejszym spośród sakramentów i stanowiąca ośrodek życia Kościoła. Esseńczycy. przez opowiadanie określonego wydarzenia. nadzieja. IM 6. Mojżesz (Wj 2. Zob. Zob. “oddziaływanie”). Mesjasz. paruzja. Etyka deontologiczna. o którym wspominają: Filon (ok. 23-79) oraz Józef Flawiusz (ok. Kraków 2002 45 . Nie znaczy to. 37 . “rzecz ostateczna”). czyli zbiorem opowieści. SC 122-123). uważa postępowanie ludzkie za moralnie dobre wtedy. Esencja i egzystencja. niektórzy nazywają pierwsze jedenaście rozdziałów Księgi Rodzaju “etiologią historyczną”. z drugiej strony jednak poznali także rzeczywistość grzechu i jego następstw. Prawdopodobnie ich historia rozpoczyna się w drugim stuleciu przed Chrystusem. rękopisy z qumran. zmartwychwstanie umarłych.10). 31). które zgodnie z przypuszczeniem twórcy opowiadania stało u jej początku. Zasady wydawania sądu o przedmiotach pięknych. teologia Janowa. które mają na celu wyjaśnienie naszej obecnej sytuacji wobec Boga. Wydawnictwo WAM. Zob. Zob. a szczególnie jej drugiej części następującej po Liturgii Słowa. że pierwsze rozdziały Pisma Świętego przekazują nam opowiadania historyczne. 26). etos”).ok. Eucharystia. GS 57. Hermann Gunkel (1862-1932) dokonał znacznego dzieła.5).Leksykon teologiczny oznacza skierowanie ku przyszłości całego naszego obecnego istnienia. Wyraz. Ta gałąź filozofii. istota i istnienie. że rzeczywiste wydarzenia pierwotne tłumaczą obecną sytuację człowieka. wolna wola. zob. Historia “wyjaśniająca”. której przedstawicielem jest Immanuel Kant (1724-1804). Zob. analizując i kwalifikując etiologie biblijne. Zob. utrzymuje. sięgając aż do początku rodzaju ludzkiego. a którą zmodyfikował John Stuart Mili (18061873). 50 po Chr. jak: Abraham (Rdz 17.ok. a kończy się Komunią św. 62. 1526). Zob. którego się używa na oznaczenie sprawowania obrzędu Mszy św. “zwyczaj. Etiologia (gr. paruzja.

Twierdził on. racjonalizm. Ci. czyli physis. Grzegorz z Nyssy (ok. Eutanazja została potępiona jako moralnie nie do przyjęcia przez chrześcijańską tradycję. nieuleczalnie chore i upośledzone są dla społeczeństwa finansowym ciężarem oraz twierdzą. przełożonym dużego klasztoru w Konstyntanopolu. Eutychianizm. anafora. łamanie chleba. Jako ofiara i posiłek Eucharystia jest skutecznym symbolem poświęcenia samego siebie na służbę innym. 347-407). ND 1546. ponieważ odrzucają cierpienie jako pozbawione sensu. Zob. Należy go odróżnić od decyzji o zaprzestaniu stosowania nieproporcjonalnie kosztownych i uciążliwych środków przedłużania życia. Działanie (lub jego zaniechanie). do której wszyscy chrześcijanie są powołani. przeistoczenie. Został on oskarżony o głoszenie nauki. oskarżono go o poglądy monofizyckie. które zmierza do świadomego spowodowania śmierci pacjenta. Eutanazja (gr. Zob. sakrament. utwierdzając prawowierną naukę Kościoła odnośnie Trójcy Przenajświętszej oraz właściwe poczucie wiary chrześcijańskiej.odróżnienie to św. Herezja związana z Eutychesem (ok. liturgię darów uprzednio konsekrowanych oraz błogosławieństwa na różne okazje. 1547) b. kapłanów i diakonów podczas sprawowania liturgii. 330-379). Kraków 2002 46 . Euchologion mały zawiera formuły używane przy sprawowaniu sakramentów. ok. Łk 22. w której Chrystus jest obecny jako Kapłan i Ofiara. “pain bénit”. 1742. pod wpływem cesarza i patriarchy aleksandryjskiego został w roku następnym zrehabi- Wydawnictwo WAM. że osoby starsze. palamizm. uprzedza dopełnienie królestwa Bożego. chrześcijaństwo bizantyjskie. Grzegorz z Nazjanzu (329-389) i św.20) zawarte przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Euchologion wielki zawiera liturgie św. Sobór Watykański II (GS 27) oraz nauczanie papieskie. na miejscowym synodzie w Konstantynopolu. i wyraża naszą najgłębszą jedność z Kościołem. Tym samym odróżnili oni niepoznawalną i niewysłowioną istotę Boga od energii. a. Kościół. rzecz pobłogosławiona”). Bazylego (ok. Mowa 29 [Teologiczna III]).46. Euchologion (gr. Najświętszy Sakrament. że jesteśmy gośćmi na Bożej uczcie. przetrwała w postaci tzw. Przeciwko tak wyraźnemu racjonalizmowi zarówno co do treści. “modlitewnik”). 395). liturgia. które nas pojednało z Bogiem (DH 1740. poprzez które Bóg sam nam się objawia . że Bóg jest substancją niezrodzoną. całkowicie prostą i wręcz sprowadzalną do pojęcia niezrodzoności. ofiara. kapłan. że jest Ofiarą uwielbienia i dziękczynienia. Bazyli Wielki (ok. Komunia święta. Potępiony w 448 r. ale nie konsekrowanego. 378-454).25. św. Sobór Nicejski I. “błogosławieństwo. agape. zazwyczaj czynią to. że istoty ludzkie mogą samodzielnie decydować o życiu i śmierci. 395). którzy akceptują eutanazję. Jako posiłek Eucharystia (Dz 2. teologia apofatyczna. W tym drugim znaczeniu wyrazem tym posługujemy się na oznaczenie chleba poświęconego. diakon. “łagodna śmierć”).ok. istota i energie. 335 . Eucharystia dzięki temu.Leksykon teologiczny 1727. która szanuje tajemnicę i “jest dopełnieniem naszych dowodów” (Grzegorz z Nazjanzu. cierpienie Boga. “zamiast daru”). Praktyka ta na niektórych terenach. anomoios. 1537). uważają. a Duch Święty jest stworzony przez Syna. Herezja szerzona przez biskupa Kyzikos. czyli chleba poświęconego. W tradycji bizantyńskiej i koptyjskiej tekst używany przez biskupów. gdzie się mówi po francusku. Eunomianizm. śmierć. eklezjologia. mianowicie boską. chrześcijaństwo koptyjskie. liturgia. uobecnia Nowe Przymierze (1 Kor 11. ND 1514. Syn Boży jest pierwszym bytem stworzonym przez Ojca. na przykład przez encyklikę Jana Pawła II z 1995 roku Evangelium Vitae (64-66). Grzegorz Palamas uczynił kluczowym dla teologii prawosławnej. Zob. Zob. który rozdzielano wiernym pod koniec sprawowania Eucharystii. według których Chrystus nie ma także ludzkiej natury . epikleza.takiej jak nasza. wieczerza pańska. DH 847) sprawia. że Chrystus po wcieleniu ma tylko jedną naturę. Jana Chryzostoma (ok. przymierze. Eulogia (gr. poświęcenie. 330-379) i św. Zob. Msza. rozdawany w praktyce wszystkim obecnym w czasie sprawowania obrzędu. inaczej mówiąc. Eunomiusza (zm. W liturgiach wschodnich jego odpowiednikiem jest “antidoron” (gr. duchoburcy. ojcowie kapadoccy. jak co do metody wystąpili: św.

św. na powagę Pisma Świętego i na pojednanie przez śmierć Chrystusa. 1-2. Ewangelia (gr. Mateusza. 1 Tm 2. Żeby wyjaśnić oczywiste powiązania literackie między tymi Ewangeliami. życiu. 20. in. śmiercią! zmartwychwstaniem Jezusa. Ewangelie apokryficzne. który się zebrał w Efezie. większość współczesnych uczonych opowiada się za teorią dwóch źródeł. b. Łukasz skorzystali z Marka oraz ze zbioru wypowiedzi Jezusa (Źródło “Q” lub Quelle). Adam. Mateusz i św. które powstawały w okresie od II do IV wieku. Ewangelię Piotra i Ewangelię Tomasza. W drugim stuleciu wyraz “Ewangelia” stał się tytułem dla czterech ksiąg Nowego Testamentu. Eucharystię i inne sakramenty. W dziejach zbawienia pierwsza kobieta. Ewangelicy. 5-2. Marek napisał pierwszy. 2 Kor 11. Pawła (Ga 1. które wymyślają cuda i inne wiadomości. “dobra nowina”). jakie mieli do dyspozycji. 34-35. ND 609-616)). a rzadziej się między sobą różnią. jak Protoewangelia Jakuba i Ewangelia dzieciństwa Tomasza. kładą nacisk na osobiste nawrócenie. Zob.Leksykon teologiczny litowany na soborze. nawiązuje do orędzia św. “Ewangelickim” nazywamy także główny Kościół protestancki w Niemczech. nowa Ewa. Ewangelie synoptyczne (gr. Takie pisma apokryficzne. Ewa (hebr. a przez papieża Leona Wielkiego został nazwany “latrocinium” (łac. 1 Kor 15. Zob. Orędzie albo przepowiadanie orędzia o tym. Na Soborze Chalcedońskim jednak (451) Eutyches został potępiony. Ta dobra nowina przynosi zbawienie każdemu. 29). tak że jasno można było dostrzec. DH 290-303. zgadzają się jednak w tym. nauczaniu. protestanci. Ewangelia. aby opowiedzieć . św. 3-4. usprawiedliwienie. są to Ewangelie według św. Łk 2. Jego przyjście na świat wypełniło to. 1-12. Pisma chrześcijańskie. że wszystkie narody na ziemi otrzymały zbawcze objawienie (Mt 2. kościół episkopalny. a potem św. Mateusz i Łukasz nie są co prawda zgodni w szczegółach. dziewicze poczęcia Jezusa. śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelie dzieciństwa. “matka wszystkich żyjących” i żona Adama (Rdz 3. że częściej są one ze sobą zbieżne. 52). Te pisma niekanoniczne trzeba odróżnić od tego. św. źródło “Q”. niezupełnie dzielą poglądy głównego Kościoła anglikańskiego (High Church) na łaskę. 1-11). które sobie często ściśle odpowiadają w treści i sposobie wypowiadania się (frazeologia). 16). Ewangelię Marii. Ewangelie apokryficzne. Mateusza. a także z innych osobnych źródeł. Ogólnie rzecz biorąc. na co ludzi przygotowywał cały Stary Testament. Sobór Chalcedoński. 23) i św.3. Marka i św. co nam Ewangelie kanoniczne mówią o narodzeniu. wspólnota anglikańska. Ewangelie według św. 1-7. Zob. protoewangelia. którzy kładą nacisk na usprawiedliwienie przez wiarę i na najwyższą powagę Pisma Świętego. kto uwierzy (Rz 1. a wszyscy jego zwolennicy go opuścili (zob.często na sposób fantastyczny dzieje Jezusowego narodzenia i Jego dzieciństwa. Wydawnictwo WAM. Marka. Łukasza (1. apokryfy. Wyrażenie pochodzi od protestanckiego znawcy Nowego Testamentu. Łukasza oraz św. że królestwo Boże już jest (Mk l. 13-14). który razem z nią popełnił grzech pierworodny (Rdz 3. monofizytyzm. Łukasza. 14-15) i że Jezus przez powstanie z martwych skutecznie się nam objawił jako Syn Boży i nasz Pan (Rz 1. co o dzieciństwie Jezusa opowiadają Ewangelie według św. ponadto “ewangelikami” nazywamy tych wyznawców Kościoła anglikańskiego. i sprawiło. który te trzy Ewangelie wydrukował w paralelnych kolumnach. Zob. ssobór zbójecki”). które się zajmuj ą nauczaniem. “objęcie wzrokiem”). 30-32). 10. “żyjąca”).: Ewangelię Hebrajczyków. Wśród Ewangelii apokryficznych wyróżniamy m. Jakoba Johanna Griesbacha (17451812). 11) i nawołuje do złożenia ofiary z samego siebie (Mk 8. Kraków 2002 47 . Zob. działalnością. Mateusza (l. Zob. że po dziewiczym poczęciu mocą Ducha Świętego Jezus narodził się z Maryi w Betlejem. 8). Jana. Tb 6. według której św. którzy: a. Zob. a których celem było uzupełnienie tego.

Ewangelia. Mocą Ducha Świętego (Dz 1. Niektórzy fundamentaliści błędnie utrzymywali. 19. Nazwa pochodzi od nazwiska Johanna Nikolausa von Hontheima (1701-1790). LG 14). którzy nie należą wprawdzie do Kościoła. 12-18) i kulturom Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie (Mk 1. chrześcijanie anonimowi. Zob. Zob. Ex opere operantis (łac. J 7. za łamanie szabatu i za zbliżanie się do grzeszników. Kościół. O państwie kościelnym i o prawowitości władzy papieża rzymskiego. jak do niechrześcijan (praca misyjna). talmud. której twórcą jest Karol Darwin (1809-1882). 1451. papież. Usposobienie podmiotu konieczne przed przyjęciem sakramentu. Zob. miszna. wkorzenienie w kulturę. Krytykowali oni Jezusa za przebaczanie grzechów. czego dokonał działający”).36. Ex cathedra (łac. Nauczyciel św. “poza Kościołem nie ma zbawienia”). które się ukształtowało w II stuleciu przed Chr. Uroczyste i wiążące określenie. Po powstaniu Bar-Kochby (135 po Chr. Febronianizm. Zob. Cypriana z Kartaginy (zm. Zob. Zob. według niej obecne istoty żywe rozwinęły się stopniowo drogą doboru naturalnego z bytów mniej złożonych. Nie tylko św. “tronu”). faryzeusz Gamaliel. który w roku 1763 pod pseudonimem lustinus Febronius opublikował książkę pt. ale żyją zgodnie z własnym sumieniem odpowiednio do prawd. 1311-1323. Faith AND order. Ex opere operato (łac. 1601-1613.34-39). Posłannictwo Boże Kościoła nakłada na niego obowiązek szerzenia dobrej nowiny o zbawieniu (CIC 781. Obiektywna owocność i skuteczność sakramentów. prozelityzm. Niemniej Ewangelie wspominaj ą także o tym. poligenizm. Rz 10. które jednak działa niejako przyczyna. że odmawia ona zbawienia tym. czy szafarza. jakie poznali (LG 16). 782 § 1. Faryzeusze (hebr. Sentencja pochodząca od św. 1). Nie oznacza to jednak.. 13. lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. Pawła. katerda 1. Pobożne ugrupowanie żydowskie. ND 839-840) o prawdach objawionych dotyczących wiary i moralności. wiara i ustrój. Niemiecka teoria o stosunkach między Kościołem a państwem. Wydawnictwo WAM. misje Kościoła. odrzucająca niektóre papieskie uprawnienia jako nabytki średniowieczne. saduceusze. jak ustne i skrupulatnie zachowywało wiele praktyk (na podstawie 366 pozytywnych oraz 250 negatywnych norm). Kraków 2002 48 . DH 781. ale także inni faryzeusze stali się chrześcijanami. zbawienie. 19-20. Zob. “na podstawie tego. “na podstawie dokonanej czynności”). Przepowiadanie wszystkim narodom (Mt 28. 50-51. domagał się powściągliwości w postępowaniu z apostołami (Dz 5. że teoria rozwoju biologicznego kłóci się z opowiadaniem Księgi Rodzaju o stworzeniu. nieomylność. Zob. a na końcu wyłonić ludzkie istoty. “rozwój”).Leksykon teologiczny Ewangelizacja. a nawet Go przyjmowali gościnnie (Łk 7. Ewolucja (łac. fundamentalizm. 1-23. “oddzieleni”).) tradycje faryzeuszów zachowali rabini i Miszna. 8) orędzie ewangeliczne dociera zarówno do chrześcijan wyobcowanych z Kościoła. która jest niezależna od postawy lub zasług przyjmującego. ND 1309. Paweł. aby wyprowadzić wyższe formy życia. biskupa pomocniczego w Trier. donatyzm. że niektórzy faryzeusze bronili Jezusa. nadprzyrodzoność. przyjmowało zarówno Prawo pisane. dokonane przez papieża na mocy pełni jego władzy apostolskiej jako pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan (DH 3074-3075. Teoria. urząd nauczycielski Kościoła. sakrament.16. wbrew temu daje ona wspaniały obraz Boga pracującego z mądrością i mocą “od wewnątrz”. 31. ingres. 258). 39). żeby osiągnąć zbawienie (Mk 16. która podkreśla konieczność przynależności do Kościoła Chrystusowego.9-14). Jezus ze swej strony zarzucał im zewnętrzne zachowywanie Prawa i obłudny formalizm (Mk 7. kreacjonizm. Extra ecclesiam nulla salus (łac. CCEO 584-585). Łk 18. 1410).

wskazuje. Anzelm z Canterbury (ok. CIC 1314. jakie są same w sobie. Fides ouaerens intellectum (łac. Zob. egzystencjalizm. Jest to tytuł. “wiara szukająca zrozumienia”). zmysłowej pewności o zjawiskach aż do absolutnej wiedzy ducha. “wiara jako zawierzenie”). jaki św. W swej encyklice z października 1998 roku Fides et Ratio papież Jan Paweł II (ur. Martin Heidegger (1889-1976) doprowadził do tego. która moc wiążącą otrzymuje dopiero po jej formalnym nałożeniu przez sędziego kościelnego (zob. czyli do rzeczy takich. tradycjonalizm. św. Według Marcina Lutra (1483-1546) główny czynnik wiary. w przeciwieństwie do noumena (gr. Zob. “wierzę. Zob. Fenomenologia. wiara. argument ontologiczny.) opowiadał się za zakończeniem współczesnego rozdźwięku pomiędzy wiarą a rozumem. Fenomenologia Edmunda Husserla (1859-1938). racjonalizm. przesłanki wiary. Fenomenologia może być także egzystencjalna. że a. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. a nie takich. Filioque (łac. dążyła do opisania sposobu. żebym mógł zrozumieć”). “rzeczy pojęte umysłem”). W najlepszym razie fideizm słusznie podważa próby naukowego uzasadnienia wiary chrześcijańskiej. 1318. Fideizm (łac. przez które rozum przechodzi od naiwnej świadomości. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) w swojej Fenomenologii ducha (1807) utrzymywał. Kierunek charakteryzujący się a. Wyrażenie dodane do Nicejsko-konstanty-nopolitańskiego wyznania wiary na synodzie. Kraków 2002 49 . “na mocy wyroku. 1920 r. przeżycie religijne. Kościół i państwo. w jaki rzeczy takie. Fides fiducialis (łac. Praca Maxa Schellera (1874-1928) o uczuciach i wartościach ustawiła fenomenologię w ramach myśli augustiańskiej podobnie postąpiła asystentka Husserla. który się po raz czwarty odbył w hiszpańskim mieście Braga (675). że w teologii raczej wiara jest natchnieniem i przewodniczką poznania rozumowego. CCEO 1402). Późniejsi teologowie luterańscy. zbytnim podkreślaniem swobodnego decydowania się na wiarę. że wyśledził różne fazy. latae sententiae. jakie w rzeczywistości istnieją. Wyrażenie to. Ferendae sententiae (łac. 1033-1109) nadał pierwotnie jednemu ze swych dzieł (nazwanemu później Proslogion). który chciał raczej opisywać “mój” świat niż świat taki. Wskazuje ono na to. jakie nam się jawią. modernizm. a nie odwrotnie. że fenomenologia stała się filozofią egzystencji. który zostanie ogłoszony”). jak u Maurice'a Marleau-Ponty'ego (1908-1961). teologia naturalna. odmawiał mu jednak jurysdykcji w większości spraw poza diecezją rzymską (zob. który wprowadził ostre rozróżnienie między światem pojęciowym a zjawiskowym. augustynianizm. W najgorszym razie ukazuje on wiarę jako ślepy skok w ciemność. (gr. Studium nad fenomenami. Zob. zajmująca się naukowym badaniem tego. Kościelna sankcja karna. analiza wiary. Edyta Stein (1891-1942). DH 2592-2597). Wydawnictwo WAM. luteranizm. chociaż przyjmują priorytet tego pełnego zaufania (fiducid) zbawieniu dokonanemu przez Chrystusa. niedocenianiem rozumu w badaniu spraw religijnych. “wiara”). “nauka o zjawiskach”). do elementów wiary zaliczają także rolę rozumu i zgodę. b. czyli zjawiskami. “i Syna”). Zob.Leksykon teologiczny Autor uznawał papieża jako głowę Kościoła. jaki jest sam w sobie. opartą na historyczności i czasie. ukazują same siebie. ut intellegam” (łac. co się zawiera w ludzkiej świadomości. gallikanizm. papież. Zob. będące odmianą Augustynowego “credo. filozofia. Z powodu złożonej natury poszczególnych przypadków i subtelności prawnych większość sankcji w Kościele zachodnim i wszystkie sankcje w katolickich Kościołach wschodnich ma taki właśnie charakter. że dodanie go do wyznania wiary trzeciego synodu w Toledo (589) jest interpolacją (zob. Po Immanuelu Kancie (1724-1804). DH 470). ponieważ wydaje się.

Leksykon teologiczny

b. trzy Osoby Trójcy Przenajświętszej są sobie doskonale równe. Dodanie “Filioque” popierał cesarz Karol Wielki (panował w latach 771-814); później w 1013 roku św. Henryk II (panował w latach 995-1024) nakazał całemu Kościołowi łacińskiemu dodanie “Filioque" do wyznania wiary. Grecki Kościół prawosławny mocno się sprzeciwił temu dodatkowi do wyznania wiary, gdyż, wprowadzając drugą zasadę pochodzenia Ducha Świętego, stanowiło ono zagrożenie dla “monarchii” (czyli bycia jedyną niestworzoną zasadą) Boga Ojca. Pogląd ten został wyraźnie odrzucony przez Kościół katolicki (DH 850,1300-1302). Od czasu, kiedy patriarchą Konstantynopola przestał być Focjusz (ok. 810-895), wyrażenie “Filioque”, często uchodziło za najważniejszy powód oddzielenia się Wschodu od Zachodu. Sobór Florencki (1439) nie nalegał na to, by Grecy przyjęli dodatek “Filioque” do wyznania wiary, byleby tylko uznali samą tę prawdę (DH 1301-1302; ND 323324), co też uczynili. Podczas, gdy wielu prawosławnych nadal odrzuca “Filioque” jako heretyckie, niektórzy idą w ślady Wasilija W. Bołotowa (zm. 1900 r.), rosyjskiego patrologa, który uważał, że jest to kwestia wolnego wyboru, lub tych, którzy tak jak św. Grzegorz Palamas (12961359) starają się w tym względzie pośredniczyć pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zob. arianizm, Bóg jako Ojciec, Duch Święty, nicejskie wyznanie wiary, pochodzenie osób Boskich, Sobór Florencki, Sobór Lyoński II, teologia Trójcy Przenajświętszej. Filokalia (gr. “umiłowanie piękna”). 1. Antologia tekstów z pism Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) sporządzona przez św. Bazylego Wielkiego (ok. 330-379) i św. Grzegorza z Nazjanzu (329-389). 2. Ten sam tytuł wybrano dla antologii wypowiedzi na temat ascezy, życia samotnego i modlitwy serca zwanej hezychazmem; teksty te zaczerpnięto z pism trzydziestu ośmiu Ojców Kościoła, a wydali je w roku 1782 św. Makary Notaras (1731-1805), biskup Koryntu, i św. Nikodem Hagioryta z Góry Athos (ok. 1749-1809). Zachęcony tą antologią Paisy Welichowski (1722-1794) przetłumaczył na język staro-cerkiewno-słowiański swój własny wybór z greckich Ojców Kościoła i ogłosił go w roku 1793 pt. Dobrotoliubie (SCS “umiłowanie tego, co dobre”). Biskup Teofan Zatwomik (ros. “Samotnik” 1815-1894) przełożył swobodnie na język rosyjski antologię z 1782 roku, znacznie ją rozszerzył i dał tytuł wzięty ze zbioru Welichowskiego. Oba wydania Dobrotoliubie wywarły ogromny wpływ na duchowość rosyjską i dotarły do szerokiego ogółu, czego dowodzi anonimowa Droga pielgrzyma, wydana w Kazaniu, azjatyckiej części Rosji, w roku 1870. Dokonane w ostatnich dziesiątkach lat ponowne odkrycie Filokalii bardzo się przyczyniło do tego, że duchowość prawosławna (i w ogóle duchowość Ojców Kościoła) stała się znana na Zachodzie. Zob. hezychazm, mistycyzm, modlitwa jezusa, ojcowie kapadoccy, ojcowie kościoła. Filozofia (gr. “umiłowanie mądrości”). Nauka o najbardziej ogólnych zasadach rzeczy i o naszej wiedzy o nich. Filozofia grecka po Sokratesie (ok. 469-399 przed Chr.) i Platonie (ok. 428-348 przed Chr.) szczyt osiągnęła u Arystotelesa (384-322 przed Chr.), który ją umieścił w jednolitym systemie nauczania; system ten przez całe stulecia odgrywał ogromną rolę zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Wstępna nauka logiki, czyli umiejętności rozumowania, miała służyć jako organon (gr. “narzędzie”) do zdobywania dalszej wiedzy. Po niej następowała (a) theoria (gr. “oglądanie, kontemplacja”), która się dzieliła na filozofię pierwszą (metafizykę), matematykę i fizykę; (b) praksis (gr. “działanie, zachowanie”), która się dzieliła na etykę i politykę; wreszcie (c) poiesis (gr. “działanie, wykonywanie, produkcja”), która się dzieliła na retorykę, poetykę i ekonomię. Od czasów Renę Descartesa (1596-1650) i Immanuela Kanta (1724-1804) centralne miejsce w filozofii zajmuje często problem natury, warunków i granic ludzkiej wiedzy. W XX wieku różne odmiany egzystencjalizmu, analizy językowej, rozmaite formy marksizmu, filozofii rozwoju, różne postaci tomizmu i inne filozofie spowodowały powstanie pluralizmu filozoficznego - przynajmniej na Zachodzie. Teologia potrzebuje wsparcia od opartej na dobrym fundamencie filozofii, żeby krytycznie wyjaśnić pojęcia, zagadnienia i metodę. Zob. arystotelizm, egzystencjalizm, epistemologia, etyka, fenomenologia, filozofia wieczysta, hermeneutyka, idealizm, materializm, metafizyka,

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

50

Leksykon teologiczny

neoplatonizm, nominalizm, personalizm, platonizm, pragmatyzm, scholastyka, strukturalizm, teologia, teologia rozwoju. Filozofia religii. Filozoficzne badanie języka, przekonań, przeżyć i praktyk religijnych. Ta raczej niejasno określona nauka została stworzona przez Davida Hume'a (1 711-1776), Immanuela Kanta (17241804), Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831) i innych przedstawicieli Oświecenia, którzy często pomniejszali znaczenie objawienia i chcieli ukształtować religię w granicach samego tylko rozumu. Obecnie niektórzy posługują się tą dyscypliną, żeby wypracować uzasadnienie wiary albo żeby naukowo opracować relacje zachodzące między wiarą religijną a rozumem filozoficznym. Uprawiając badania filozoficzne nad religią, dyscyplina ta zazwyczaj pomija punkt widzenia osobistej wiary i zastanawia się nad religiami świata bez względu na to, która z nich jest najważniejsza, nie mówiąc już o jedyności jakiejś religii. Toteż zazwyczaj trzeba ją odróżniać od teologii filozoficznej, która nie pomija wiary chrześcijańskiej i w dużym stopniu zbiega się z teologią fundamentalną. Zob. filozofia, objawienie, religijność, teologia fundamentalna, teologia naturalna. Filozofia scholastyczna. Zob. scholastyka. Filozofia transcendentalna. Odmiana tomizmu, stworzona przez jezuitę belgijskiego, Józefa Marćchala (1878-1944) w odpowiedzi na krytyczną filozofię Immanuela Kanta (1724-1804). Od czasów Rene Descartesa (1596-1650) każdy musiał znać pytanie o podmiot, który pyta o wiedzę i jej szuka, ale jest całkowicie świadomy tego, że może zostać wprowadzony w błąd. Następnie David Hume (1711-1776) odrzucił każdą wiedzę, która nie jest ani analityczna (tautologiczna), ani doświadczalna. Kant zakwestionował metafizykę w tym sensie, że kto głosi twierdzenie o istnieniu Boga, o nieśmiertelności duszy i ojej wolności, musi najpierw zbadać, czy taka inicjatywa ma szansę powodzenia. To, co nazywamy “zewnętrzną” rzeczywistością, może się okazać przynajmniej częściowo produktem naszego umysłu. Odpowiadając Kantowi, Marechal bronił teistycznego realizmu św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) dowodząc, że ludzie i ich (metafizyczne) pytania ujawniaj ą pęd, który ich prowadzi ponad bezpośrednimi danymi spostrzeżeń zmysłowych ku Absolutowi. Transcendentalną metodę Marechala stosowali tacy myśliciele, jak Bernard Lonergan (1904-1984), Emerich Coreth (ur. 1919) i Johann Baptist Lotz (ur. 19031992). Zob. epistemologia, filozofia, metafizyka, tomizm. Filozofia wieczysta. Wyrażenie upowszechnione przez neoscholastyków, ale sięgające korzeniami do Augustyna Steuchusa (1496-1548), biskupa Kissamos na Krecie, który w swym dziele pt. De perenni Philosophia (1540) wnioskował za istotną zgodą między (a) myślą takich chrześcijańskich platoników jak Marsyliusz Ficino (1433-1499) i Jan Picodelia Mirandola (1463-1494) oraz (b) filozofią starożytności klasycznej. Później inni pisarze, np. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), rozwinęli to twierdzenie utrzymując, że istnieje podstawowa jedność w całej historii myśli Zachodu. Aldous Huxley (1894-1963) i inni wyrażeniem “filozofia wieczysta” posługiwali się w znaczeniu szerszym i twierdzili, że wszystkie wielkie religijne tradycje mają udział w tej samej pradawnej mądrości. Zob. neoscholastyka, neotomizm, platonizm, scholastyka, tomizm. Forma sakramentu małżeństwa. Sposób sprawowania obrzędu sakramentu małżeństwa, ustalony w roku 1563 przez Sobór Trydencki i nakazany przez prawo kanoniczne (CIC 1108-1123; CCEO 828-842). Żeby małżeństwo było ważne, musi być zawarte przed biskupem miejscowym, przed kapłanem związanym urzędowo z konkretną parafią albo przed kapłanem lub diakonem prawnie delegowanym do sprawowania tego obrzędu. Tam, gdzie kapłan lub diakon jest nieosiągalny, można delegować osoby świeckie, jeżeli się na to zgodzi Konferencja Episkopatu. Muszą być obecni dwaj inni świadkowie. Jeżeli zachodzi słuszna przyczyna, biskup miejscowy może udzielić dyspensy od stosowanej przez prawo formy. Zob. ważność.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

51

Leksykon teologiczny

Forum externum. Zob. forum internum. Forum internum. (łac. “obszar wewnętrzny”). Obraz zaczerpnięty z miast rzymskich, gdzie forum funkcjonowało nie tylko jako centrum życia politycznego i handlu, ale również religii i sprawiedliwości. W odniesieniu do naszego życia wewnętrznego oznacza zakres indywidualnego sumienia człowieka, do którego tylko Bóg ma pełny dostęp. Sądy kościelne zajmują się tym, co się zawiera w wyrażeniu forum externum (łac. “obszar zewnętrzny”), czyli tym, co jest publicznie zauważalne, i sporządzaj ą dokumenty, spisując akta z własnego postępowania i wyroki (CIC 37; CCEO 1514; zob. też CIC 74, 130, 144, 1074, 1081-1082, 1123, 1126, 1145, 1319, 1340, 1361 i 1732; CCEO 791, 796, 798-799, 813, 815, 856, 996, 1420, 1422, 1514). Sprawy osobiste i poufne, oraz przede wszystkim to, co penitent mówi podczas sakramentu pojednania (a co jest ściśle strzeżone tajemnicą spowiedzi) wiąże się z pojęciem określonym wyrażeniem forum internum (zob. CIC 64, 74, 130, 142, 144, 508, 596, 1079, 1082, 1355, 1357; CCEO 980, 992, 994-995, 1527 § 2). Zob. sakrament pokuty. Fragment Muratoriego. Prawdopodobnie najstarszy wykaz ksiąg Nowego Testamentu; nazwa pochodzi od nazwiska księdza, bibliotekarza i archiwisty, księdza Ludwika Antoniego Muratoriego (1672-1750), który w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie odkrył go i opublikował w roku 1740. Ten złożony z 85 linijek łaciński rękopis jest na początku i na końcu uszkodzony, a powszechnie przyjmuje się, że pochodzi z Rzymu z końca II wieku po Chrystusie. W wykazie brakuje pięciu ksiąg, które później uznano za kanoniczne (List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, obydwa Listy św. Piotra oraz Trzeci List św. Jana). Zob. kanon Pisma Świętego, marcjonizm. Fundamentalizm (łac. “podstawa, fundament”). Kierunek w protestantyzmie XX wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, który ogólnie rzecz biorąc, broni takich podstawowych prawd wiary, jak bóstwo Chrystusa i Jego cielesne zmartwychwstanie, ale Pismo Święte interpretuje marginalizując historyczne uwarunkowania jego powstawania, pomija istnienie różnych form literackich i znaczenie pierwotne tekstu. To odrzucenie dobrej egzegezy doprowadziło fundamentalistów do fałszywych problemów związanych z takimi opowiadaniami Starego Testamentu, jak: stworzenie świata, potop oraz dzieje Jonasza. Zob. bezbłędność, ewolucja, kreacjonizm, krytyka biblijna. Fundator. Zob. założyciel. Galukanizm (łac. “Gallus = Gal, Francuz”). Długo trwający prąd we Francji, którego odpowiedniki istniały także w innych krajach, mający na celu znaczne uniezależnienie się od papiestwa. Klasycznie został wyrażony w “Czterech artykułach gallikańskich”, a. zostały one ułożone przez biskupa Meaux, Jakuba Benigna Bossueta (1627-1704) i zatwierdzone podczas zjazdu duchowieństwa w Paryżu w roku 1682, b. stwierdzały one między innymi, że sobory powszechne mają władzę nad papieżem (DH 22812285). Chociaż Ludwik XIV odwołał te artykuły, a duchowieństwo zrobiło to samo w roku 1693, wywierały one nadal wpływ nawet w XIX wieku, kiedy to mocne papiestwo - oraz nauczanie Soboru Watykańskiego I (1869-1870) - zadało mu ostateczny cios. Formą gallikanizmu wschodniego jest etnofiletyzm (gr. “naród" oraz “plemię”), czyli popieranie narodu i Kościoła danego kraju kosztem szerszej jedności chrześcijańskiej; został on potępiony na synodzie w Konstantynopolu w 1872 roku. Zob. febronianizm, koncyliaryzm, Sobór w Konstancji, Sobór Watykański I. Gatunek literacki. Szczególny styl albo forma zewnętrzna utworu pisanego. Może on być krótki (np. psalm lamentacyjny albo przypowieść w obrębie Ewangelii) lub dłuższy (np. Ewangelia bądź homilia jakiegoś Ojca Kościoła). Gatunek literacki trzeba interpretować odpowiednio do ogólnych zasad rządzących tym sposobem pisania i odróżniać go od innych. Zob. egzegeza, hermeneutyka.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

52

Leksykon teologiczny

Gloria (łac. “chwała”). Bardzo stary hymn, którego natchnieniem stały się słowa śpiewane przez aniołów podczas narodzin Chrystusa (Łk 2, 14). W Mszy łacińskiej recytuje się go albo śpiewa w niedziele (oprócz Adwentu i Wielkiego Postu), w uroczystości i święta. W Kościele wschodnim odmawia się go podczas modlitw porannych. Zob. adwent, niedziela, święto, wielki post. Glosolalia. (gr. “mówienie językami”). Przerywane i niezrozumiałe wydawanie głosu przez człowieka, który w ten sposób został obdarowany przez Ducha Świętego podczas oddawania czci Bogu i podczas modlitw błagalnych (1 Kor 12, 10.28.30; 13,1.8; 14, 1-40; zob. Rz 8, 26). Człowiek obdarzony darem proroctwa, charyzmatem wyższym i bardziej użytecznym, może wyjaśnić innym znaczenie tych wypowiedzi. Św. Łukasz, chociaż tłumaczy zjawisko języków jako cudowne mówienie językami obcymi (Dz 2, 4; zob. Mk 16, 17), mówi również o glosolalii (Dz 10,46; 19, 6) w taki sposób, jaki poznaliśmy u św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian. Zob. charyzmaty, Duch Święty, prorocy, zesłanie Ducha Świętego, zielonoświątkowcy. Głoszenie kazań. Zob. kaznodziejstwo. Głupi dla Chrystusa. Zob. szaleni dla Chrystusa. Gniew Boży. Przypisywane Bogu zagniewanie (Wj 4, 14; Pwt 11, 17; 2 Sm 24, 1; Rz 1, 18; 2, 5-8). Taki sposób mówienia poza tym, że jest antropomorficzny (podobnie jak to, co mówimy o stworzeniu, wcieleniu i innych tajemnicach), dotyka zagadnienia niezmienności Bożej, kiedy to Bóg grozi, że zniszczy grzeszną Niniwę, a potem Mu tego “żal” (Jon 3, 1-10). Gniew Boży można tłumaczyć drogą analogii, że wskazuje on na całkowitą niemożliwość współistnienia Bożej świętości z ludzkim grzechem. Hans Urs von Balthasar (1905-1988) w dramatycznych dziejach zbawienia przyznawał miejsce Bożemu gniewowi, żeby przypomnieć, że zbawienie zakłada istnienie zarówno Bożej, jak ludzkiej wolnej woli. Zob. analogia, antropomorfizm, niezmienność. Gnostycyzm (gr. “wiedza”). Dualistyczny prąd religijny, który: a. nawiązywał do żydowskich, chrześcijańskich i pogańskich źródeł, b. wyraźnie wyłonił się w II stuleciu, c. zbawienie ukazywał jako uwolnienie tego, co duchowe, od tego, co materialne i złe. Gnostycy chrześcijańscy odrzucali rzeczywiste wcielenie Chrystusa, a także dokonane przez Niego salus carnis (łac. “zbawienie ciała”). Odrzucali albo ograniczali tradycję głównego nurtu chrześcijańskiego i Pismo Święte, a rościli sobie prawo do tego, że mają wiedzę uprzywilejowaną (o Bogu i o przeznaczeniu człowieka) z tajemnych przekazów i objawień. Prawowierni pisarze chrześcijańscy, szczególnie św. Ireneusz (ok. 130 - ok. 200), pozostawili nam wiele informacji o gnostykach. Dostęp do szerokich bezpośrednich wiadomości o tym ruchu stał się możliwy po roku 1945, kiedy to w Nag Hammadi w Egipcie odnaleziono 52 osobne traktaty gnostyckie z IV wieku pisane w języku koptyjskim. Zob. albigensi, bogumiłowcy, demiurg, dualizm, manicheizm, reguła wiary, walentynianie. Gnoza (gr. “wiedza”). Sposób opisywania życia wiecznego (J 17, 3). Ta życiodajna wiedza o Ojcu i Synu nie jest czysto intelektualnym pojmowaniem rzeczy, ale wynika z głębokiej relacji osobistej (J 10,14-15; 14,9). Według św. Pawła wiedza nie ożywiana przez miłość jest niedoskonała, a nawet bezużyteczna (1 Kor 13, 2, 9, 12). Góra Athos. Słynna święta góra na krańcu najbardziej na wschód wysuniętego cypla trój członowego Przylądka Chalcydyckiego w północnej Grecji. Na tym cyplu mieści się dwadzieścia głównych klaszto-

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

53

910). Nauka o grzechu pierworodnym (DH 496. sakrament pokuty. Od strony kościelnej podlegają patriarsze Konstantynopola. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. filokalia. 11-14). pelagianizm. 23. Zob. mnisi ze Świętej Góry są w dość dużym stopniu samodzielni administracyjnie. anachoretów albo eremitów. wspólnota. wielkiego wschodniego reformatora życia zakonnego.i w ogóle chrześcijaństwo zachodnie . Grzech pierworodny. Grzech. a nie nad zranioną przez grzech wspólnotą. musi być grzesznością odziedziczoną. który niszczy i zniewala ludzi (Rz 1. chrzest dzieci. półeremitów. ND 507-513) wyraża nie tylko stan grzechu. 5. Na Górze Athos można znaleźć wszystkie rodzaje prawosławnych klasztorów mniszych: a. GS 25). jakie nam daje chrzest. skażenie ludzkiej natury. w jakim się wszyscy ludzie rodzą. serce. Hbr2. 3-5). z którego je uwalnia chrzest. Stary Testament grzech nazywa hatta (hebr. peszah (hebr. Ps 51. czyli mnichów żyjących we wspólnotach. 5. 21. ale także prawdę. grzech pierworodny. Jezus .5 i Rz5.wiedział. 11. Tradycyjnie rozumie się go jako utratę łaski i zranienie ludzkiej natury w naszych pierwszych rodzicach. które zaciążyło na późniejszych pokoleniach. czyli anachoretów mieszkających w koloniach pustelniczych pod kierownictwem duchowym doświadczonego mnicha. palamizm. Prorocy. zaczynając od grzechu Adama i Ewy (Rdz 3. że grzech pochodzi z serca (Mk 7. Przyjęta na Górze Athos reguła św. Zob. Protestanci kładli często nadmierny nacisk na grzech pierworodny i na jego złe skutki. Bazyli Wielki (ok. Zob. 15-23). Bazylego Wielkiego i św.29. Kobiety nie mają wstępu na półwysep. szczególnie kiedy św. 3.miała skłonność raczej do zastanawiania się nad grzechami jednostek. Chrześcijaństwo wschodnie podtrzymuje wprawdzie chrzest dzieci. anachoreci. lecz wolnym darem Bożym. nie rozwinęło jednak teologii grzechu pierworodnego. “minięcie celu”). Pawła o potędze grzechu. Jr 17. typ czwarty. Tradycja katolicka . Ez 18. 25. “przekroczenie rozkazu. jak do wspólnego naszego powołania do życia nadprzyrodzonego w Chrystusie. Wydawnictwo WAM. mnich idiorytmiczny cieszy siew pewnym stopniu finansową niezależnością. podkreślali osobistą odpowiedzialność człowieka za grzeszne upadki (Jr 31. hezychazm. upadek. 1510-1516. Ogólnie rzecz biorąc. Tradycja protestancka jest naznaczona przez wypowiedzi św. Tak więc grzech pierworodny nawiązuje zarówno do naszej ludzkiej solidarności w grzechu. cenobitów. c. Jana przez grzech rozumie brak wiary w Chrystusa. “własny styl”). Teodora Studyty (759-826). Od samego początku chrześcijanie wiedzieli. metanoia. d. bunt przeciw przełożonym”) i awon (hebr. teologia naturalna. zwany “idiorytmizmem” (gr. Św. przedkładanie ciemności nad Światłość świata (J 3. Rz4. Każda myśl.podobnie jak autorzy Starego Testamentu (Rdz 6. 621. że ponieważ dzieci są niezdolne do popełnienia grzechu osobistego. “wina pochodząca z nieprawości”) (zob. Grzech ciężki. życie monastyczne. odpokutowanie. nadprzyrodzoność. odsłaniając niejednokrotnie bałwochwalstwo i niesprawiedliwość. 1-41. z innymi ludźmi i z naturą.30. Stary Testament. 1-24. takie rozumienie wypracowano na podstawie Pisma Świętego (przede wszystkim Rdz 3.9. Zob. GS 37). ekspiacja. nie jest naszym prawem “naturalnym”. słowo lub czyn. 6. luteranizm. 18-3. 1-4). pożądliwość. Wydana jednak w roku 1987 encyklika Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis (zob. Kraków 2002 54 . Ewangelia św. zob. eremici.20-23). 36-37) świadczy o odnowie świadomości o społecznym wymiarze grzechu (zob. 16-21. teokracja. 330-379) ułożył dwie własne reguły. opowiada dzieje ludzkiego grzechu i niewoli grzechowej (zob. został wprowadzony na Górze Athos w XIV wieku. grzech śmiertelny i powszedni. łaska. że nowe życie łaski. 8. Cenobityzm rozpowszechnił się na Wschodzie. Tradycja prawosławna znowu widzi. 12-21) i starożytnej praktyki udzielania dzieciom chrztu na odpuszczenie grzechów. że Chrystus umarł za “nasze grzechy” (1 Kor 15. b. jak grzech rozrywa łączność (koinonia) z Bogiem. z których pierwszy założył św.Leksykon teologiczny rów. cenobici. “grzech”. Atanazego Atonity szła dokładnie śladami św. Ps 51. 1-14). 12-21. Augustyn z Hippony (354-430) dowodził przeciw pelagianom. Atanazy Atonita w roku 962. którym człowiek świadomie i dobrowolnie opiera się woli Bożej i w pewnym stopniu odrzuca Bożą dobroć i miłość. 9) .

Grecka antyfona wzywająca Boga trzykrotnie. 19-21. “chwała”). 5. “nauka o grzechu”).5) i które tego nie powodują (Jk 3. To przeważnie ludzie obcy nazywa- Wydawnictwo WAM. Zob. świętość. Zob. piekło.2. Hallel (hebr. którzy należą do zakonów lub zgromadzeń zakonnych. liturgia. wybór zasadniczy. imieniem zatem nadanym przez Boga Jakubowi (Rdz 32. święty mocny. Ga 5. Haggada (hebr. sakrament pokuty. łaska habitualna. Rozróżnienie między grzechami. który nosi rason czyli sutannę”). który pod wodzą Mojżesza wkroczył do ziemi obiecanej Abrahamowi. 1945). “święty”). strój. którzy złożyli zwykłe śluby zakonne. 28. 1938. Książki i pisma opowiadające o życiu świętych. trisagion. szata”). J 7. grzech.8. Hagios (gr. które wykluczają z królestwa Bożego (1 Kor 6. Hanukka (hebr. wśród których byli tak znakomici pisarze jak Hippolyte Delehaye SJ (1859-1941). “trzykroć święty”): “Święty Boże. 1 J 1. Jego dzieło kontynuują do dzisiaj jezuici zwani bollandystami. nie oznaczają one jednak zasadniczego opowiedzenia się przeciw Bogu. Zob. Habit (łac. “ubiór. Zob. Razem z halachą tworzy Talmud. jaki otrzymała od jezuity Jana Bollanda (1596-1665). Hagiografia (z gr. podobnie Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów wschodnich mówi o grzechach “ciężkich”. czyli poważnych (CCEO 719-720). sutanna. Grzech śmiertelny oznacza całkowite i dobrowolne odwrócenie się od Boga. Grzechy powszednie wyrządzają prawdziwą szkodę stosunkom człowieka z Bogiem i bliźnimi.Ef 5. talmud. pięćdziesiątnica. 10). Pod względem ubioru wśród mnichów bizantyńskich “rasophore” (“ten. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o grzechach “powszednich” i “ciężkich” (CIC 988). Hebrajczycy (pochodzenie wyrazu niepewne). W liturgii rzymskiej używa się tej antyfony tylko w Wielki Piątek. Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów (zob. jaką Żydzi nadają Psalmom 113-118 śpiewanym podczas takich uroczystości. w liturgii wschodniej śpiewa się ją regularnie. “święty i pisanie”).Leksykon teologiczny grzech powszedni. Hamartologia (gr. Zob. Naród. 1680-1682. odpowiada zachodniemu nowicjuszowi. DH 1537. Grzech śmiertelny i powszedni. Wielki Piątek. 3). pascha. który często występuje w tych Psalmach. a “makroscheme” (“wielki habit”) stanowi najwyższy stopień. Alleluja (hebr. święty a nieśmiertelny. anachoreci. który może osiągnąć w późnym wieku mnich prawie nie opuszczający swego monasteru. 35. Zob. hagiografia jednak naukowy charakter zawdzięcza bodźcowi. spór o cierpienie boga. Dział teologii zajmujący się grzechem i jego wpływem na ludzkie postawy. Mt 26. nie używa jednak słowa “śmiertelny”. Żydowska interpretacja Pisma Świętego przez opowiadanie legend. ale nie o śmiertelnych. Zob. Zob. męczennik. podań ludowych. Wyróżniający od innych strój noszony przez mężczyzn i kobiety. 16-17). 2). święty. 30). Iz 6. Nazwa. żeby ukazać pełnię Bożej świętości (zob. Zob. szczególnie w okresie wielkanocnym. ND 1626. jak Pascha (zob. 1544. Niesie on ze sobą utratę łaski uświęcającej i ryzyko wiecznego potępienia. grzech śmiertelny i powszedni. Pisma te sięgają wprawdzie czasów wczesnochrześcijańskich. albo “staurophore” (“ten. zmiłuj się nad nami”. cenobici. “poświęcenie”). świątynia. “Chwała Panu”) to wyraz. Sami Hebrajczycy woleli się raczej nazywać Izraelitami albo synami Izraela. który nosi krzyż”) to odpowiednik tych. przypowieści i innych treści nieprawniczych. Kraków 2002 55 . życie zakonne. które następuje po dokładnym rozpoznaniu i pełnej zgodzie w sprawach naprawdę wielkiej wagi (zob. stąd lepiej znana jako “Trisagion” (gr. życie monastyczne. a którego często używaj ą wszystkie liturgie chrześcijańskie. 9-10. “ mikroscheme” (“mały habit”). “opowieść”).

Hermeneutyka (gr. 17) albo stronnictwo lub opinia prowadząca do rozdarcia (1 Kor 11.Leksykon teologiczny li ich Hebrajczykami. nieszpory. 22. Zob. Sergiusz Bułgakow (1871-1944) i Paul Evdokimov (1901-1970) wyrażali poglądy chrześcijańskiego Wschodu. Hesperinos. a występujący w Starym Testamencie 254 razy. Hesed (hebr. niż podkreślając ich rzeczywiste osiągnięcia. CIC 751. Zob. czasem pogardliwie (zob. Praktykowanie cnót chrześcijańskich w stopniu nadzwyczajnym. kanonizacja. Z czasem wyraz “herezja” zaczął oznaczać samowolne i uparte odstępstwo osoby ochrzczonej od prawowiernej nauki wiary (zob. W Nowym Testamencie ugrupowanie sekciarskie (Dz 5. Hermeneutyka. jak: filologia. “dotyczący wyjaśniania” od Hermesa. koło hermetyczne. świętość. berith. Specjaliści zajmujący się hermeneutyką korzystają nie tylko z dorobku takich nauk. monoteizm. “obce prawo”). CCEO 1436-1437). objawienie. język hebrajski. że kandydat na ołtarze praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu nieprzeciętnym. i to mimo niestałości Jego ludzkiego partnera.13) “Hebrajczyk" wskazywał na istotne właściwości prawdziwego Żyda (zob. historia. 2). analogia wiary. Rdz 43. “pełna miłości uprzejmość”). biblijnych lub innych. prawowierność. 1364. b. że są “oświeceni” poprzez zamieszkanie Ducha Świętego. historia zbawienia. jednobóstwo”). Zob. Archaizujący wyraz (Rdz 14. że tekst może zawierać i przekazywać znaczenie wychodzące poza wyraźne zamiary pierwotnego autora. krytyka biblijna. ceniąc świętych raczej za to. w tym w samych Psalmach 127 razy. sens Pisma Świętego. schizma. właściwe postępowanie. Stary Testament. krytyka literacka i socjologia. Kraków 2002 56 . Zob. lecz podle- Wydawnictwo WAM. Zob. 1). “wybór”). Henoteizm (gr. Znamionami takiego heroizmu są: miłość. pokora i wytrwałość w długotrwałych trudnościach. cnota. egzegeza. 2 P 2. judaizm. Izrael. 20. Herezja (gr. 32). Wyjątkiem są tylko męczennicy. Teoria i praktyka rozumienia i interpretowania tekstów. Flp 3. Heteronomia (gr. Hebrajski język. 2 Kor 11. którego używa się od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) na oznaczenie stanu tych ludzi. urząd nauczycielski kościoła. muszą także stosować refleksję filozoficzną nad losem człowieka i jego rolą w tworzeniu i odczytywaniu tekstów. wiara. że wyzwanie rzucone przez herezję doprowadzało do tego. 9. Heilgeschichte. Bywało. którzy ani nie są samodzielni. beatyfikacja. uznaje. ponieważ heroizm ich śmierci ustawia całe ich życie w nowej perspektywie. Ga 5. Pismo Święte i tradycja. wyrażenie tego znaczenia współcześnie. Heroiczność cnót. męczennik. Zob. ustalanie pierwotnego znaczenia tekstu w powiązaniu z jego historycznymi uwarunkowaniami. Zob. przymierze. Izraelici zwracają się do Boga. dogmat. czy świętość moralną. alegoria. Mimo istniejących różnic między indywidualnymi sposobami myślenia i kulturami wspólna nam wszystkim ludzka natura wypełnia tę lukę i pozwala nam zrozumieć i interpretować tekst. której zadaniem jest a. Przed beatyfikacją i kanonizacją trzeba wykazać. Wyraz. ani samych siebie nie określają. Zob. posłańca bogów). Wyraz wskazujący na znamienną cechę Boga. Zob. Hermeneutyczne koło. Hesed oznacza miłosierną wierność Boga w dotrzymywaniu obietnic zawartych w przymierzu. stosując wyrażenie “mój hesed (Ps 144. haggada. apostaza. 5). Zob. że Kościół nauczający ogłaszał uroczyście definicję dogmatyczną.

Nikodem z Góry Athos (ok. Istnieje też w Kościele hierarchia na podstawie jurysdykcji: na czele stoi papież z biskupami. że trzeba je raczej uważać za jakąś Bożą energię niż za Bożą istotę. dobrze rozumiana teonomia (gr. że jego twórcą był Arseniusz Wielki (zm. kapłanów i diakonów). porzucił błyskotliwą karierę nauczyciela na dworze cesarskim i zamienił j ą na życie na pustyni. Hezychazm zmierza do scalenia osobowości ludzkiej przez nieustanną pamięć o Bogu. Prąd ten zyskał nową popularność. co możemy osiągnąć przez “strzeżenie” naszych serc. Ponieważ między nami a najwyższym Bożym autorytetem pośredniczy nasza stworzona świadomość i wolna wola. modlitwa Jezusa. co należy do istoty wiary (np. ND 1710-1713. “materia jako tworzywo plus kształt”). objawienie. palamizm. szczególnie w Nowym Testamencie. który. milcz i bądź spokojny”. Zob. istota i energie. etyka. Sposób uprawiania nieustannej modlitwy i prowadzenia życia ascetycznego. Hierarchia (gr. chóry aniołów. a jego biskupami oraz między biskupem. mianowicie do objawienia Trójcy Przenajświętszej.może zobaczyć niestworzone światło chwały. ND 132). DH 3016. aniołów. mimo to klasyfikacja i interpretacja tych prawd odpowiednio do względnej ich ważności może nam pomóc w wykluczeniu fałszywego ich podkreślania i ułatwić dialog ekumeniczny (zob. Święcenia kapłańskie powodują. CIC 1008-1054). Zasada porządkująca wszechświat. Od św. miała ona jednak swoich poprzedników w Piśmie Świętym. twierdzili. Utrzymuje się opinia. teonomia. Zob. Hezychazm (gr. Hezychazm można by zatem określić jako “modlitwę serca”. święcenia. “prawo Boże”) uwalnia nas od dokonywania nierzeczywistego wyboru między absolutną samodzielnością. ok. 29). Nicefor dodał mu zawiłą technikę psychosomatyczną. Symeona Nowego Teologa (9491002). Pod względem inspiracji i ogólnego podejścia początki hezychazmu pokrywają się z początkami samego monastycyzmu. DH 1767-1770. “spokojny”). odróżnia Kościół katolicki i prawosławny od protestantów (zob. a dopiero od nich wypływają wszystkie inne formy zarządzania Kościołem (zob. Rozumienie przez wyraz “hierarchia” istnienia trzech klas (biskupów. Zob. Zob. Grzegorza Palamasa (ok. a niewolniczą uległością obcemu prawu. ekumenizm. dialog. Wprawdzie we wszystkie prawdy objawione należy wierzyć. a j ego kapłanami wyraża się w kolegialności (zob. Pogłębienie duchowości tego prądu wiąże się z postacią św. których władza nie wypływa z ludu. społeczność ludzką i Kościół. że człowiek . usłyszawszy słowa “uciekaj. że jest to naprawdę światło Boże. kapłani i diakoni (zob. charakterystyczny dla chrześcijaństwa wschodniego. kiedy św. LG 18. dogmat. “porządek”). sakrament święceń. Hierarchia prawd. Nawet ci. Jedność hierarchiczna między papieżem. “hierarchia święceń”).podobnie jak apostołowie na górze Tabor . analogia wiary.Leksykon teologiczny gaj ą jakiemuś prawu zewnętrznemu. w której skład wchodzi powtarzanie “modlitwy Jezusa”. który go przybliżył do mistycyzmu. 3-4. że w Kościele istnieje hierarchia ordinis (łac. kolegialność. filokalia. 3-5). autonomia. 1296-1359) hezychazm otrzymał dojrzałe podstawy dogmatyczne. wyznanie wiary. Kraków 2002 57 . sobornost'. Św. Wydawnictwo WAM. znanych jako Filokalia. jak się one zbliżają do centralnej tajemnicy wiary. które nam przyniósł Chrystus i przez które zostaliśmy zbawieni w Duchu Świętym. czyli pewne szczeble: biskupi. 1749-1809) wydał drukiem antologię ascetycznych pism patrystycznych i hezychastycznych. 1 Kor 15. Hilemorfizm (gr. Zazwyczaj wyrazem “hierarchia” po prostu oznacza się papieża i biskupów. Pseudo-Dionizy Areopagita (koniec V/początek VI wieku) upowszechnił pojęcie istnienia hierarchii wśród aniołów. którzy utrzymywali. DH 2595). Zob. “święty początek”. W wieku XIII i XIV święci Grzegorz z Synaju i Nicefor Hezy-chasta wnieśli wielki wkład w upowszechnienie tego ruchu. Spór powstał jednak wokół twierdzenia. Rz 1. wiara. Zasada interpretowania (nie selekcjonowania!) prawd wiary oparta na tym. Uzdalnia on człowieka prowadzącego taki sposób życia do pozostawania w pełnym spokoju skupieniu w Bogu. materia i forma. CIC 330-372). episkopat. Ta zasada została jasno sformułowana na Soborze Watykańskim II (UR 11). 449). biskup. który krótko ustala to. wolna wola.

Swój ą własną historię przeżywają oni jako opartą na dziejach Jezusa i czerpiącą z nich pożywienie. monofizytyzm. 620/1). niewolnictwo”) okazywany innym świętym. Stosowane przez hinduizm praktyki ascetyczne i rozmyślania (“dyana”) przy pomocy jogi zmierzają do uwolnienia ludzi od namiętności i niepokoju. kiedy to oznaczał “konkretną jednostkową rzeczywistość” albo “odrębne osobowe istnienie”. “więcej niż należna służba”). Tt 3. Hipopante (gr. Kraków 2002 58 . Na Zachodzie w Średniowieczu święto to znano pod łacińską nazwą Occursus Domini (łac. w jaki sposób założenia. Wyraz ten był źródłem powstawania wielu problemów podczas sporów chrystologicznych i trynitarnych w IV i V stuleciu. traktaty). “substancja. oraz Sziwy.podobnie jak Izraelici (Wj 20. metody oraz nieunikniona funkcja interpretowania wykazują. neochalcedonizm. czyli tylko Bogu należna adoracja. międzynarodowym lub światowym. który jest stwórcą świata. Przewyższa on kult zwany dulia (gr. W Jerozolimie obchodzono je przynajmniej od IV wieku. 421. Historia (gr. jest jednak niższy niż tak zwana “latria" (gr. Historycy współcześni. że dążenie do napisania zupełnie “obiektywnej” i “naukowej” historii jest złudzeniem. Pojawił się On. Hbr 1. nie ma też jasno określonego zespołu prawd. “Spotkanie Pańskie”). kiedy “nadeszła pełnia czasów” (Ga 4. “służba. DH 125-126. posługujący się starannie dowodami z dostępnej przeszłości. Ich wiara. kiedy to “paruzja” Chrystusa albo Jego drugie przyjście zakończy i dopełni historię świata (1 Kor 15. 5-9) . Sobór Nicejski I. Grecka nazwa święta Ofiarowania Pańskiego. Chrześcijaństwo jako religia historyczna wiąże się z całą serią wydarzeń i ludzi przede wszystkim z Jezusem Chrystusem i z wypadkami. Do najważniejszych myślicieli hinduizmu ostatnich czasów należą Ramakrishna (1836-1886). 613-616. kiedy to doszło do spotkania między Dzieciątkiem Jezus a Symeonem i Anną (Łk 2. W końcu oficjalny Kościół nauczający przyjął sposób mówienia o Bogu jako o trzech “Hipostazach”. Szczególny rodzaj kultu okazywany Najświętszej Maryi Pannie jako Bożej Rodzicielce. oraz najbardziej popularne dzieło religijne Bhagawadgita. bardziej mistyczne.Leksykon teologiczny Hinduizm. 1.przyjmują zbawcze objawienie Boga za pośrednictwem ludzkich dziej ów. co się znajduje pod czymś innym i jest jego podstawą”). Zob. theotokos. który by pozwolił na spisanie i wyjaśnienie znaczenia. by osiągnąć zjednoczenie z Bogiem w miłości i poddaniu się (kierunek teistyczny) albo dać się wchłonąć ostatecznemu boskiemu absolutowi (kierunek niedualistyczny) . sobór chalcedoński. adoracja. Wisznu. Hipostaza (gr. w które On został włączony.22-38). Jedna z głównych religii świata i główna religia na subkontynencie indyjskim. uwielbienie). religijność. chociaż nie została w zwyczajny sposób uprawomocniona przez badania hi- Wydawnictwo WAM. że uda się kiedyś stworzyć logiczny system. 300-303. dwanaście świąt. który go niszczy. Zob. “badanie”. przede wszystkim istnienie Brahmy. Hiperdulia (gr. Hinduizm jest przekazywany poprzez tradycję duchowych mistrzów i nauczycieli w różnych kastach i różnych społeczno-kulturowych powiązaniach. przyjmuje istnienie wielu bogów. Zob. Mohandas (Mahatma) Gandhi (1869-1948) i Sri Aurobindo (1872-1950). kult świętych. Pwt 26. Swami Vivekananda (1863-1902). Zapisywanie i badanie ważnych wydarzeń z życia ludzkiego na stopniu lokalnym. 4). NA 2). 1-7). który go utrzymuje i chroni. Mimo to postacie tych bogów pojmuje się tylko jako różne sposoby przejawiania się Jednego Najwyższego Boga (Sziwy lub Wisznu odpowiednio dla swoich wyznawców) w nurcie teistycznym albo nieosobowego boskiego absolutu (Brahmy) w nurcie niedualistycznym. Chrześcijanie . będąca podstawą innej rzeczywistości (por. że prawdziwa wolność zazwyczaj przychodzi po całej serii naszych wcieleń (zob. Substancjalna natura albo rzeczywistość. religie świata. a jednocześnie był używany na określenie ogólnej substancji gatunkowej. ukierunkowania i jednolitości wszelkiej historii. Kościół żyje teraz w oczekiwaniu na koniec dziejów (LG 48-51). Hinduizm nie został założony przez jednego człowieka w określonym momencie historycznym. “spotkanie”). Do świętych ksiąg hinduizmu zalicza się Wedy. mających jedną substancję albo naturę oraz o Chrystusie jako o dwóch naturach w jednej “hipostazie” lub osobie (zob. Upaniszady (późniejsze. doszli do poznania. i objawienie Boga doprowadził do punktu szczytowego (DV 4). narodowym. ND 7-8. 20-28. to. Toteż wielu z nich straciło nadzieję na to.w przekonaniu.3). a w wieku VII upowszechniło się ono wszędzie. Zob. “opowiadanie”).

Z chwilą wystąpienia apologetów i wskutek walk z gnostykami kultura grecka zaczęła wspierać teologię chrześcijańską językiem filozoficznym i filozoficznymi pojęciami. rozwinięte przez św. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). scholastyka. Niemczech i Holandii . Jezus historyczny. jak Sergiusz Bułgakow (1871-1944). teologia aleksandryjska. humanizm. duchową i liturgiczną tradycję Ojców Kościoła rozwijała teologia mistyczna i monastyczna. Od czasów św. 1296-1359). palamizm. paruzja. kalwinizm. skotyzm. trwające od czasów Nowego Testamentu po Sobór Watykański II. 749). liturgicznym i ekumenicznym. że “Pan Bóg pisze prosto. ojcowie kościoła. Włodzimierz Losky (1903-1958) i Dumitru Staniloae (1903-1993) odnowie teologii katolickiej przewodzili tacy teologowie.ożywiła się teologia katolicka dzięki postępowi w studiach filozoficznych i patrystycznych. teoria ewolucji. teologia afroamerykańska. neopalanizm. Równolegle do wielkich teologów protestanckich. Kraków 2002 59 . Tybinga i jej szkoły. augustynianizm. Grzegorza Palamasa (ok. Tomasza (1548-1617). Katarzyny ze Sieny (1347-1380). mistyka. Św. Tomasz z Akwinu (ok. św. w której wybitną rolę odegrali tacy ludzie. Wielkie wyzwania dla teologów chrześcijańskich przyniosła najpierw filozofia Oświecenia. Wraz z Pseudo-Dionizym Areopagitą (koniec V i początek VI wieku). jak: Jan od św. 675 ok. Po Soborze Watykańskim II zarówno w Kościele katolickim. 1225-1274). i sama reformacja zrewolucjonizowały studia nad Pismem Świętym i nad Ojcami Kościoła. Maksymem Wyznawcą (ok. Bernarda z Clairvaux (1090-1153). Ta wiara przyjmuje kierownictwo prowadzone przez Boga. Sobór Watykański II. neotomizm. Zob. stoicy. św. platonizm. w Azji i w innych częściach świata. łasce. ale na krzywych liniach”. Historia teologii. dialogowa i duchowa. Św.Leksykon teologiczny storyczne. Rudolf Bultmann (1884-1976) i Paul Tillich (1886-1965) oraz teologów prawosławnych. arystotelizm. oświecenie. św. sakramentach i Trójcy Przenajświętszej. eschatologia. stworzył on syntezę filozofii arystotelesowskiej i platońskiej z danymi objawienia. Katolikom Sobór Trydencki dał jasne podstawy pod późniejszą teologię. reformacja. Augustyn z Hippony (354-430). tomizm. ojcowie kapadoccy. jak poza nim teologia stała się bardziej antropologiczna. teologia feministyczna. katechetyczny i duszpasterski. św. nawet jeżeli jeszcze nie możemy rozpoznać bardzo wielu jasnych rysów w całych ludzkich dziejach. obdarzony wspaniałym umysłem i piórem. Zob. gnostycyzm. wywarł ogromny wpływ na późniejszą naukę o grzechu. W późnym Średniowieczu scholastyka przerodziła się w nominalizm. dzieje zbawienia. teologia polityczna. takich jak: Karl Barth (1886-1968). ma jednak oparcie w dowodach historycznych i zachęca ich. apologeci.jeszcze bardziej niż ich poprzednicy w Starym Testamencie . Jan. na przykład poprzez rozróżnienie pomiędzy Bożą istotą a energiami. Sobór Trydencki.pozostawili nam natchnione spojrzenia i podejścia. Gertrudy z Helfty (1256 ok. liturgiczny. dzięki wielkim sporom teologicznym. nominalizm. orygenizm. Dionizy Pétau (1583-1652). istota i energie. doksologiczny. życie monatyczne. 1302) i św. teologia kerygmatyczna. różne odmiany socjalizmu. ruch oksfordzki. Wydawnictwo WAM. Anzelma z Canterbury (ok. protestantyzm liberalny. które jednak nie były systematycznymi traktatami zbudowanymi na podstawach filozoficznych. teologia wyzwolenia. teologia dialektyczna. upatrując w nim sens i jednolitość całej ludzkiej historii. neoscholastyka. nowo powstałe nauki psychologiczne i socjologiczne. toteż rozwija się ona żywiołowo w obu Amerykach. Hildegardy z Bingen (1098-1179). Paweł. między innymi św. a następnie dziewiętnastowieczna krytyka biblijna i historyczna. neoplatonizm. przede wszystkim dzięki dyskusjom trynitarnym i chrystologicznym IV i V stulecia. oraz jego następstwa. Od jednostki po globalną całość prawdą pozostaje powiedzenie. luteranizm. Franciszek de Suarez (15481617) oraz Gabriel Vasquez (1549-1604). jansenizm. którą udoskonalił św. Obecnie mniejszy monopol ma w teologii duchowieństwo i Europa. jak: Ives Congar (1904-1995) i Karl Rahner (1904-1984). chwała. a także ruchom biblijnym. doktor kościoła. W wieku XX szczególnie we Francji. św. Ojcowie Kościoła rozwijali teologię. trzej teologowie. 1033-1109) zaczęła się rozwijać scholastyka. teologia wyzwolenia. Sobór Watykański I. Łukasz i inni autorzy ksiąg Nowego Testamentu . teologia antiocheńska. 580-662) i św. jak Erazm z Rotterdamu (14691536). teologię która miała charakter biblijny. modernizm. by w dziejach byli czynni na pierwszej linii. Równolegle do akademickich studiów prowadzonych na nowych uniwersytetach. Nowy humanizm upowszechniony przez takich uczonych. teologia Ojców Kapadockich pozostawiła niezatarte piętno na teologii wschodniej. Janem Damasceńskim (ok. Systematyczne próby zrozumienia i wyjaśnienia objawienia.

ok. zajmująca się nauką o sposobach skutecznego głoszenia słowa Bożego w kazaniach. teologia pastoralna. Kraków 2002 60 .ok. kazanie). natury”). po odczytaniu Ewangelii. antysemityzm. Zob. 1920)z okazji jego publikacji (“nieopisane zło Szoah”). Lorenzo Valla (ok. kazanie. mogli być pobożni i religijni: błogosławiony Ramon Luli (ok. poleca się ją także w dni powszednie. Wskutek poparcia cesarza Konstancjusza II ich formuła (“Syn był we wszystkim podobny do Ojca zgodnie z Pismem Świętym”) została zatwierdzona na synodzie w Sirmium (359). teologia pastoralna. dzieje zbawienia.. Termin odnoszący się do ugrupowania ariańskiego. Sobór Nicejski I. Gałąź teologii pastoralnej. Zazwyczaj podczas Mszy św. Sobór Watykański II zachęca do głoszenia homilii.zwyczaj wywodzący się z podobnych praktyk stosowanych w synagogach żydowskich (zob. Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. kiedy tylko udzielane są sakramenty. a także ich zdolność do uczenia się i do postępu kulturalnego. “podobny”). Humanizm (łac. semiarianie. papież złożył wizytę w synagodze w Rzymie. Jego typowi przedstawiciele.Leksykon teologiczny Historia zbawienia. 1406-1457). “tej samej istoty. współistotny. regulacja urodzeń. Homiliaria to zbiory homilii Ojców Kościoła. “coś całkowicie spalonego. którzy przyjęli uchwały Soboru Nicejskiego I. homilię głosi biskup. Zob. Holokaust (gr. Żydowskie określenie Holokaustu “Szoah” zostało użyte zarówno w dokumencie watykańskim z marca 1998 r. Zob. 16-22. osłabiona później do stwierdzenia “podobny do Ojca”. do którego zachęcał wszystkich katolików. Dz 13. traktując ją jako sposobność do rachunku sumienia. św. dzieje zbawienia. 13 kwietnia 1986 r. CCEO 614). “rozmowa”. jakie biskupi wygłaszali do swoich wiernych. ofiara całopalna”). Zob. Homoousios (gr. Ponieważ Chrystus jest obecny nie tylko w sakramentach. Pico delia Mirandola (1463-1494). wolnej woli i godności istot ludzkich. ofiara całopalenia. Erazm z Rotterdamu (1469-1536). Zob. Zob. który w sposób od- Wydawnictwo WAM. Wcześniej. Zob. Natchnieniem dla renesansowego humanizmu stało się odkrycie kultury klasycznej. Homilie wymagaj ą głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego. który podkreśla wartość rozumu. judaizm.56) i uważali ludzi za zupełnie autonomiczną “miarę rzeczy”. Homoios (gr. chciał on iść drogą pośrednią między semiarianami. Tomasz Morus (1478-1535). Mimo to nowy humanizm. 15). “przebywanie razem”. 1315). chociaż często krytycznie spoglądali na Kościół i na społeczeństwo. “ludzki”). W niedziele i ważne dni świąteczne nie powinno się homilii opuszczać. Łk 4. Nowsi humaniści często bywali niewierzący (GS 6. stąd: przemawianie podczas zgromadzenia. na którego czele stał Akacjusz z Cezarei (zm. 1233 . jak i w wypowiedzi papieża Jana Pawła II (ur. Prąd kulturalny. 366). Historia święta. Formuła ta. Pierwotnie wyjaśnianie Pisma Świętego podczas sprawowania chrześcijańskich nabożeństw . współistotny. kapłan lub diakon. całopalenie. którymi się posługiwano podczas Liturgii Godzin. Humanae vitae. zwłaszcza w Adwencie i w Wielkim Poście (CIC 767. Zob. Homilia (gr. Z czasem wyrazem tym zaczęto oznaczać kazania. Wyraz od czasu drugiej wojny światowej używany na oznaczenie sześciu milionów Żydów zamordowanych przez nazistów usiłujących wyniszczyć cały naród żydowski. Homiletyka (gr. “dotyczący kazań”). ale także w Słowie Bożym (DV 24). Biblia. padła razem ze śmiercią cesarza. a tymi. “Pamiętamy: Refleksje nad Szoah”. jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego.

racjonalizm. ateizm. który był profesorem filozofii i teologii na uniwersytecie w Pradze. Zob. a także twierdzenie. “pojęcie”) Całościowa interpretacja rzeczywistości i historii. w której idee i ideały maj ą przewagę nad konkretnym doświadczeniem i nad przedmiotami będącymi w zasięgu zewnętrznego doznawania. Kościół nauczający potępił te krańcowe formy idealizmu (DH 3878. rozumowi i umysłowi. które wykluczają absolutną wolną wolę Boga i naszą ograniczoną wolną wolę. udzielonych przez kapłana skalanego symonią. bałwochwalstwo. ND 808. oddawanie czci bogu. 1507/16-17. do aniołów i świętych. jak teoria Renę Descartesa (1596-1650). Między nimi są takie odmiany. kult świętych. kult. Zob. autonomia. który ukazywał. do Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831). 330-379). nawet jeżeli czasem kontury szat są malowane na osłonach. ponieważ główną rzeczą jest tu raczej pobożne zawierzenie tradycji niż oryginalność. by ludzie świeccy mogli przyjmować Komunię św. teologia wschodnia. sola scriptura. Idolatria (gr. Tworzenie takich dzieł było dla artystów czynnością religijną. kiedy nie przyjęto jego żądań. DH 1201 -1230. Ignorancja nie do przezwyciężenia. co nazywamy rzeczywistością zewnętrzną. cześć okazywana ikonom nie odnosi się do obrazów samych w sobie.). 1611/20-21. 1304. Fakt. W sposób bardziej specyficzny przez idealizm rozumiemy każdy taki system filozoficzny. pod dwoma postaciami. adoracja. do Matki Bożej. Zob. języki narodowe. który świat zmiennych doznań zmysłowych uważał za niepewny. który wszystko podporządkowuje świadomości. W roku 1920 Czechosłowacki Kościół Husycki. SC 55). 1369-1415). że uznawał prymat Pisma Świętego jako jedynej normy wiary. które wyjaśniają rzeczywistość jako utworzoną odpowiednio przez naturę lub materię. który ogłasza się reprezentantem tej spuścizny. DH 1480).25. między innymi uznali zasadę przeznaczenia.Leksykon teologiczny powiedzialny próbuje budować lepszy świat oparty na prawdzie i sprawiedliwości. że Pismo Święte jest jedyną normą wiary. Sam Hus odrzucał błędnie ważność sakramentów. DH 2828-2831. antropologia. został przyjęty na Soborze Watykańskim II (zob. Zob. Zob. Husyci. Zob. zerwał jedność z Kościołem katolickim. 1247-1279. DH 1257. 1684/26-27) i stał się czeskim bohaterem narodowym. Sobór w Konstancji. Idealizm (gr. że stał się on prekursorem twórców reformacji (zob. by wprowadzić miejscowy język do liturgii. Ikona (gr. Obraz święty. niewiedza nie do przezwyciężenia. Ikony są zazwyczaj obrazami bez zastosowania perspektywy. w jakim zakresie ludzki umysł tworzy to. Został osądzony i spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji (zob. Osoby i wydarzenia na ikonach są przedstawiane raczej symbolicznie niż realistycznie i w Kościołach wschodnich mają integralną funkcję w sprawowaniu publicznego i prywatnego kultu. Ich spuściznę zachowują w pewnym stopniu różne Kościoły morawskie. namalowany na drewnie albo ukształtowany w formie mozaiki. sprawił. Kraków 2002 61 . który pewność opierał na akcie poznawczym jednostki oraz Immanuela Kanta (1724-1804). Twórcy ikon często pozostają bezimienni. reformacja. przeznaczenie. donatyzm. “obraz. ND 147). w szczególności odrzucono racjonalistyczną próbę Antona Gimthera (17831863) dostosowania teologii do heglizmu (zob. Jego pogląd. reformacja. 2914. lecz do osób świętych. symonia. a także naturalizmowi oraz materializmowi. 13301384) i zaczął je rozpowszechniać. Bazylego Wielkiego (ok. które one przedstawiają: do Boga żywego. 1254. wizerunek”). Zapoznał się on z reformatorskimi ideami Jana Wycliffe'a (ok. “oddawanie czci wizerunkom”). według którego cała historia to ewolucyjne przejawianie się Absolutu. Zwolennicy Jana Husa (ok. Idealizm przybierał różne postaci od Platona (427-347 przed Chr. filozofia. Husyci przyjęli jego poglądy. kapłana czeskiego. 1725. Według św. Wydawnictwo WAM. a prawdziwej wiedzy dopatrywał się w wyższym królestwie odwiecznych idei. ND 1507/17. rozrzucone po świecie. 3025). jest całkowicie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską.3882. W tym znaczeniu idealizm przeciwstawia się realizmowi zdroworozsądkowemu. toteż przygotowywali się oni do tego modlitwą i postem. by wybór celibatu był pozostawiony woli kapłanów i by ludzi świeckich można było dopuszczać do udziału w rządach Kościołem.

zazwyczaj winnych przekazywano w ręce władzy państwowej. Inicjacja (łac. Zob. Stopniowe wprowadzanie w tajemnice religii. panteizm. Kraków 2002 62 . trwanie”). ponieważ zagraża porządkowi społecznemu. “wliczać”). składanie ofiary. której zadaniem było ściganie konwertytów z judaizmu i islamu . trancendencja. że podczas sprawowania liturgii my na ziemi łączymy się z niebem. “pozostawanie w czymś. Ten sposób postępowania upowszechnił się za czasów Innocentego III (1160-1216). Szczegółowa nauka wiary następowała zazwyczaj dopiero po chrzcie. Sanktuarium jest symbolem nieba. że Bóg istnieje także ponad i poza wszechświatem. Według Immanuela Kanta (1724-1804) bezwarunkowa zasada moralna wiążąca wszystkich w sposób absolutny . biskupa lub kapłana. W roku 1967 Paweł VI nie tylko zmienił jego nazwę na Kongregację do Spraw Doktryny Wiary. żeby pokazać. Artykuły wyznania wiary tłumaczono w pełni tuż przez przyjęciem chrztu. przypisywanie. Podobnie jak te religie. diecezja. i prowadzą bezpośrednio do ołtarza. czyli do odpowiednika zakrystii przeznaczonej dla asystujących celebransowi diakonów. drzwi lewe prowadzą do prothesis. Jeżeli inkwizytorzy udowodnili im winę. nieskażonej doktryny w wierze i obyczajach.zwanych odpowiednio marranami albo moryskami . Ingres (łac. “wprowadzenie. disciplina arcani. czyli do pomieszczenia przeznaczonego na przygotowanie darów. Specjalny kościelny trybunał sądowy. Zob. Po konsekracji osadzenie biskupa na tronie jego własnej katedry. “ściana z obrazami”). Imperatyw kategoryczny. Zob.ustanowili inkwizycję hiszpańską. których cechą znamienną była nauka dostępna tylko dla wtajemniczonych oraz kult. “posypywanie daru mąką ofiarną”). a powstał z przekonania.Leksykon teologiczny Ikonoklazm (gr. panenteizm.w przeciwieństwie do imperatywu hipotetycznego.są przeznaczone dla głównego celebransa. a nawa ziemi. Immolacja (łac. drzwi prawe prowadzą do diakonikon. wtajemniczenie”). W roku 1479 Ferdynand VI Izabela Kastylijska . “uprawiać”). w który neofitów wprowadzano stopniowo. która im wymierzała karę. to pojęcie immanencji może doprowadzić do panteizmu. ale także wyznaczył mu bardziej pozytywną funkcję popierania. katechumenat. katedra. Inkwizycja (łac. a nie tylko strzeżenia. która oddziela nawę świątyni od sanktuarium. aresztowanie. środkowe .za aprobatą papieża Sykstusa IV . W Kościołach wschodnich zasłona albo ściana pokryta obrazami. Zob.jawnie lub skrycie wracających do swoich pierwotnych religii. Obeność Boża we wszystkim i wszędzie (zob. Inkulturacja (z łac. Ikonostas (gr. Wydawnictwo WAM. chrzest. Ps 139). Obie części świątyni pokrywa jednak jeden i ten sam dach. Zob. “badanie. Zob. którego zadaniem było śledzenie. Zob. Zob. Trójca immanentna. Zob. etyka. obrazoburstwo. symbol rozpoczęcia przez niego nauczania i rządów duszpasterskich w diecezji. Jeżeli się jej nie uzupełni przez pojęcie Bożej transcendencji. Zob. W roku 1542 papież Paweł III ustanowił Święte Oficjum jako najwyższy trybunał apelacyjny w procesach o herezję. Immanencja Boża (łac. Imputowanie (łac. W ikonostasie jest troje drzwi. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Chrześcijaństwo na początku swego istnienia spotkało się z konkurencją ze strony religii bliskowschodnich. Immanentna troistość. wszechobecność. wkorzenienie w kulturę. chrześcijaństwo praktykowało zasadę zwaną disciplina arcani. która oznacza. “niszczenie obrazów”). herezja. który ma moc wiążącą tylko ze względu na wybrany cel. sądzenie i karanie heretyków. że herezja powinna być likwidowana. śledztwo”). “wejście”).carskie wrota .

Irenizm (z gr. szafarz musi mieć przynajmniej intencję czynienia tego. miasta. communicatio in sacris. dialog. ND 2305). które zostało słusznie potępione (zob. 14471448). przyglądanie się”). Wyrazu “intencja” używa się nie tylko na oznaczenie celu. Inspiracja (łac. “wejście”). Pokojowe albo łagodzące podejście do zagadnień związanych z jednością Kościoła. a także prawa ich przyjmowania (w przypadku ludzi świeckich). etyka. Interpretacja (łac. co czyni Kościół (DH 1611.i w tym wypadku praktycznie nie można go odróżnić od prawdziwego ekumenizmu. prawowierność. CCEO 712. Zob. “między” plus “religia”). Wydawnictwo WAM. Zob. a nawet całe kraje. ale ich nie wyklucza ze wspólnoty Kościoła.1000. która czasowo pozbawia przestępców pewnych uprawnień duchownych oraz pewnych funkcji. “Czystość” intencji wypływa z takiego działania. Bezpośrednie pojmowanie umysłowe przypisuje się zazwyczaj aniołom. “pokój”). ND 1321). Rzadko stosowana kara kościelna. dla którego człowiek coś czyni. tak jak to było w starym prawie kanonicznym (zob. teologia moralna. którzy będąc czystymi duchami. które się kieruje całkowicie uczciwymi zamiarami. antyfona na wejście. Żeby można było ważnie udzielić sakramentów świętych. hermeneutyka. Zazwyczaj interdykt zawiesza prawa do sprawowania sakramentów (jeżeli dotyczy duchowieństwa). W teologii tomiści twierdzą. DH 3880. ekskomunika. “natchnienie”). 1370. by wyprowadzać wnioski. Zob. Intinctio (łac. który się trzyma opinii odbiegającej od normatywnej nauki Kościoła. ale już nie na miejsca. Bezpośrednie uchwycenie rzeczywistości umysłem lub zmysłami. nie potrzebują stosować rozumowania. CIC 915. UR 11). Zob. lub grupy ludzi. “tłumaczenie”). Ten pogląd augustiański niesie ze sobą ryzyko roszczenia sobie prawa do pewnego rodzaju iluminizmu. natchnienie. Irenizm jednak może także oznaczać pogodę ducha. augustynianizm. nawet samego Kościoła. Zob. “zanurzenie”). Interreligijny (łac. Zob. 829. 1373-1374. DH 990-991. Zob. że tu na ziemi nie możemy korzystać z bezpośredniego wglądu w siebie samych lub w Boga bez pośrednictwa zmysłów. czyli do zajęcia stanowiska. z jaką się podchodzi do zagadnień spornych. Augustyna przyjmują taką możliwość. Zakaz ten na mocy samego prawa traci ważność w niebezpieczeństwie śmierci. “zamiar. ekumenizm. “między” plus “wspólnota”). Zamiar. dialog. Zob. kiedy się ma nadzieję na osiągnięcie jedności . w Kodeksie Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich nazywana “ekskomuniką mniejszą” (CCEO 1431). do którego zmierzamy. Interkomunia (z łac. 1331-1332. Zob. wykluczenie”). Kraków 2002 63 . Oficjalnie jednak naucza się. wiedzy i świadomości. Intuicja (łac. tomizm. 1109. zwolennicy św. które może prowadzić do prób zacierania rzeczywistych różnic między chrześcijanami albo do upowszechniania porozumienia kosztem prawdy. Interdykt może być nałożony na pojedyncze osoby. zanurzenie.Leksykon teologiczny Innowierca. “uważne oglądanie. że w niebie będziemy intuicyjnie oglądać Boga (zob. “zakaz. Introit (łac. do możliwości bezpośredniego dostępu do Boga bez udziału w tym stworzeń. wizja uszczęśliwiająca. Zob. odnosi się on bowiem także do różnych rodzajów ludzkiego pojmowania. Interdykt (łac. Zob. 1445. religie świata. Człowiek. epistemologia. W mniejszym stopniu władza poznawania intuicyjnego jest także właściwością ludzi. 1434. chęć”). Intencja (łac.

stawia sobie jednak za cel zdobycie całego świata dla swojego orędzia. Siebie samych muzułmanie uważają za spadkobierców wiary Abrahama (zob. czyli sufizm (arab. że Mahomet otrzymał objawienie Boże. Zob. do całomiesięcznego postu “Ramadan”. 2. Sobór Watykański II podkreślił z naciskiem. Kraków 2002 64 . 1-1 6. 4. znajdującego się w szeregu rozpoczętym przez Abrahama i kontynuowanym przez Jezusa. dzieli się on na 114 części zwanych surami. Bezwzględny monoteizm islamski nie zgadza się z tym. który obejmuje całkowite wstrzymanie się od jedzenia. 1225-1274) podstawowe. 21. Wydawnictwo WAM. “poddanie się” woli Bożej). czyli Żydom i chrześcijanom. Jezus odbiera cześć jako prorok. który zmierza do zjednoczenia z Bogiem przez zaparcie się siebie samego. teologia apofatyczna. że wiara Abrahama i oczekiwanie na sąd ostateczny są elementami. Istota i istnienie. Zob. Ogólnie rzecz biorąc. według którego istota Boża pozostaje niepoznawalna.Leksykon teologiczny Islam (arab. To rozróżnienie w Bogu zostało wymyślone po to. 570-632) uznaje za ostatniego proroka Bożego (“rasul”. przeznaczonym na wspólną modlitwę w południe w meczecie. do dawania jałmużny w celu wspierania biednych. Szyici. “ascetyczne odzienie wełniane”). która Mahometa (ok. eunomianizm. Istota. W systemie filozoficznym św. Tomasza z Akwinu (ok. sztuka islamska unika nawet malowania ludzi. 1296-1359). które odpowiada za ostateczny skład tego wszystkiego. że Mahomet mianował swoim następcą tylko swojego kuzyna. że była to tylko śmierć pozorna. 1-21). religie świata. a chrześcijan za to. do odbycia pielgrzymki do Mekki przynajmniej raz w życiu. prorocy. politeizm. aby ochronić zarówno nasze przebóstwienie jak niedostępną inność Boga. “ścieżka prawa”) islam rozwinął także pewnego rodzaju życie mistyczne. 3. do obrzędowych modlitw pięć razy dziennie. które łączą chrześcijan z muzułmanami (LG 16. muzułmanie jednak odrzucają Jego śmierć na krzyżu i uważają. do wyznania. Grzegorza Palamasa (ok. zwanych też kalifami. Istnienie uprzednia. tradycje te jednak nie są zapisane w Koranie. Zob. Alego. przede wszystkim na sunnitów (prawowiernych) i szyitów. picia i współżycia seksualnego od wschodu do zachodu słońca. monoteizm. preegzystencja. Religia ogólnoświatowa. inaczej niż “energie” albo formy Bożego oddziaływania dające życie i objawiające Boga. Muzułmanie. które zostały ustalone przez Mahometa i j ego pierwszych czterech następców. i odrzucaj ą trzech pozostałych kalifów. Akt istnienia sprawia. że Bóg jest jeden i że Mahomet jest Jego ostatnim wysłańcem albo prorokiem. Pierwsi posługują się sunną. tomizm. ponieważ zostali oni ukształtowani na obraz Boży. Muzułmanie uważają. Rdz 16. istotne rozróżnienie między dwoma zasadami bytu. Islam zapewnia wprawdzie wolność religijną “narodom Pisma”. NA 3). Oprócz tzw. Zob. Istota i energie. Wyznawcy islamu wierzą. 5. utrzymują. co istnieje w świecie stworzonym. przebóstwienie. ponieważ głoszą naukę o Trójcy Przenajświętszej. religijność. że cały Koran został co do słowa natchniony przez Boga. byt. Zob. które później zostało spisane w Koranie (arab. Mahomet potępiał Żydów za to. że odmówili przyjęcia Jezusa. którzy mieszkają przeważnie w Iranie. palamizm. by Bóg (Allach) mógł mieć Syna. hezychazm. dzielą się na kilka grup. Kluczowe rozróżnienie w teologii św. Mają też absolutny zakaz przedstawiania Boga w obrazach. przy czym piątek jest dniem szczególnym. “czytanie”) nawiązującym do niektórych tradycji Starego i Nowego Testamentu. czyli posłaniec). że urzeczywistnia się potencjalność istoty. szariah (arab. ousia. Islam zobowiązuje swoich wyznawców do pięciu głównych rzeczy: 1. i dzięki temu cieszy się on pierwszeństwem przed istotą. że wpadli w politeizm. chociaż wyznają tę samą wiarę. doketyzm. teologia Trójcy Przenajświętszej. czyli opartymi na autorytecie tradycjami.

Zob. Po upadku tego królestwa w roku 722 przed Chrystusem przez jakiś czas Królestwo Południowe nazywano Izraelem (np. który Jestem” lub “Ja będę. Który będę” (Wj 3. Kraków 2002 65 . którego cechą znamienną była surowość moralna i pesymistyczny pogląd na stan człowieka. Naród hebrajski albo żydowski wywodzący się od Jakuba. czyli “Ten. Tytuł krótkiej pracy żydowskiego myśliciela religijnego.) doszło do podziału dwunastu pokoleń izraelskich (Rdz 49. 16). ponieważ “walczył z Bogiem” (Rdz 32. Augustinus (1640) Jansen dowodził między innymi. Imię własne Boga Żydów. którego stolicą była Samaria. “Pan”). Przyjaźń Błażeja Pascala (1623-1662) z Port-Royal. mianowicie może imię Boga zostało wpisane. 6. kiedy pierwotne przekazy i teksty zostały opracowane przez redaktora zwanego jahwistą. Po śmierci Salomona (ok. którego stolicą była Jerozolima. i Królestwo Północne. 12. Ja i Ty. 2-3). Jahwe (pochodzenie wyrazu niepewne). wreszcie w 1690 (DH 2301-2332. Wraz ze swoim przyjacielem.28-29). Ponieważ protestanci często się odwoływali do św. Jeżeli to imię pojmie się przyczynowo. ND 2009/2-3). wskazuje się na Boga jako na Stworzyciela i Pana historii. Nowy Testament oznacza tym wyrazem potomków Jakuba (Mt 10. Mimo nacisku. ponieważ w tych wierszach używał wyrazu “Elohim” na oznaczenie Boga). Buber walczył o wprowadzenie jakościowej różnicy między stosunkiem do rzeczy oraz posługiwaniem się nią (ja . który powołuje do bytu". Kościół uważa.Leksykon teologiczny Izrael (hebr. Pięć tez wziętych z dzieła Jan-sena Augustinus zostało oficjalnie potępionych w roku 1653 (DH 2001-2005. Ten sam szacunek okazywano w różnych przekładach. Iz 1. Według innego redaktora (zwanego elohistą. “tetragrammaton = wyraz złożony z czterech liter). ND 1989). Jehowa. 15. Ruch teologiczny i duchowy. Zob. Tymczasem Izraelici zamiast otrzymać imię Jahwe dzięki szczególnemu objawieniu. 25). który w roku 1636 został wyświęcony na biskupa Ypres w Belgii. Pod koniec XVIII wieku nadzieje na wyzwolenie skłoniły wielu Żydów do mówienia raczej o “Izraelu” niż o judaizmie. 11-12. Imię “Jahwe” pojawia się w opowiadaniach o stworzeniu i o dziejach patriarchów (zob. jaki janseniści kładli na potęgę łaski Bożej. równie często określanego jako Elohim (jest to wspólne Semitom imię Boga). przede wszystkim skierowane przeciw Pelagiuszowi. Zob. które zwracają się do mnie i odpowiadają mi jest możliwa rzeczywista współzależność między Ja i Ty.) Żydzi przestali wymawiać to imię. Ez 2. opatem klasztoru Saint-Cyran. pentateuch. Nazwa pochodzi od nazwiska Kornela Ottona Jansena (1585-1638). w których imię “Jahwe” oddawano wyrazem “Pan”. 8. Jahwe jako imię Boga zostało po raz pierwszy objawione Mojżeszowi i “wyjaśnione” jako “Jestem. 29. w jego miejsce wymawiano “Adonai” (hebr. że sam jest nowym i prawdziwym Izraelem (Ga 6. studnia Jakubowa w Sychem). chociaż ostatecznie jest to możliwe dzięki scalającej więzi z Bogiem. “Bóg panuje”). W swoim pośmiertnym dziele pt. 30. Martina Bubera (1878-1965). Janem Duvergierem de Hauranne (1581-1643). Żydzi. Może to być jednak anachronizm. hebrajczycy. 4. Właśnie to Królestwo Północne znane było jako Izrael z powodu jego ściślejszych powiązań ze spuścizną Jakuba (np. 16). W postępowaniu z osobami. Łk 1. Rdz 2. 26. 54). To współdziałanie jest drogą do tego. mistyka. a także naród żydowski (Mk 12. Po raz pierwszy została ona wydana w roku 1923 w Niemczech i wywarła wielki wpływ na późniejszą filozofię i teologię. Jansen sumiennie przestudiował jego pisma. Łk 1. Augustyna z Hippony (354-430). Jansen chciał poprzeć prawdziwą reformę nauki katolickiej i moralności.ono). judaizm. 3-4. 24. 1-28) na Królestwo Południowe (Juda). że łaska Boża w sposób nie do odparcia ogranicza nasze wolne wybory i że bez szczególnej łaski Bożej nie możemy zachować przykazań. który otrzymał to imię. Jeżeli się gdzieś pojawił taki tetragrammaton. 13-15). które pisano tylko czterema spółgłoskami YHWH (gr. następnie w roku 1656 (DH 2010-2013). klasztorem o wyraźnie jansenistycznych sym- Wydawnictwo WAM. 26. 953 przed Chr. mogli je przejąć od innych. 3. Jakobici. a stosunkiem do osoby. 4. Jansenizm. 6. Izrael. syryjski kościół prawosławny. by się stać sobą. Pod koniec niewoli babilońskiej (587-538 przed Chr. głosili oni i praktykowali surowe zasady moralne oraz skrupulatne podejście do przyjmowania sakramentów świętych. Zob.

18-20). Urodzony ok.10). Po otrzymaniu chrztu z rąk Jana Jezus głosił królestwo Boże. związał się w szczególny sposób z publicznymi grzesznikami i z innymi ludźmi pogardzanymi. Około roku 1000 przed Chrystusem Dawid zdobył miasto i uczynił je stolicą Judy (2 Sm 5. Jeruzalem (hebr. Powstał wskutek zlania dwóch wyrazów hebrajskich oznaczających Boga. Zob. Zbudowane w strategicznym punkcie na górze Syjon i na przyległych wzgórzach. wieloznaczność. Płakał nad miastem (Łk 19. Jerozolimski kościół Grobu Pańskiego. prawosławnych Greków. świątynia. 1-23). że kwestionował przyjęte formy pobożności (Mt 6. “Pomazaniec”). prawosławny ormiański i łaciński. Syryjczyków. wolna wola. że Salomon tylko przetworzył już istniejącą świątynię Jebuzytów na rodzaj królewskiej kaplicy. że pragnął poprawić pewne tradycje (Mk 7. Zob. że naruszał zasadę zachowania szabatu (Mk 2. Zob. Ez 3. Zob. augustynianizm. Zob. powstały w czasach Renesansu. wybrał spośród nich podstawową grupę Dwunastu. uznany za jedną z Osób Boskich (Syn Boży) w dwóch naturach (jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem). Ormian. reformacja. że nie ma żadnej istotnej różnicy między Bogiem a człowiekiem. monogamia. 30 roku naszej ery. przy czym początkowe “a” ze względów brzmieniowych zamieniło się w “e”.1-13. “Nowe” albo “święte” miasto Jeruzalem będzie ostateczną ojczyzną wszystkich błogosławionych (Gal 4. ale pod karą śmierci zakazali do niego powracać Żydom. 1-18). wielu porzuciło zamiar napisania pełnowymiarowej biografii. Po ich powrocie odbudowano świątynię (zob. założyciel chrześcijaństwa. i może on doprowadzić do monizmu w filozofii i do panteizmu w teologii. Jezus Chrystus (hebr. 6-7). panteizm. Jest jednak rzeczą możliwą. Obj 3. mieści on w sobie bowiem sześć oddzielonych od siebie grup chrześcijańskich: katolików rzymskich. 21. mianowicie ze spółgłosek JHVH albo YHWH oraz samogłosek należących do wyrazu “Adonai” (hebr. Orzekanie o wszystkich podmiotach . Miasto króla i kapłana Melchizedeka. Po upadku państwa w roku 586 przed Chrystusem (2 Krl 24-25) Jeruzalem stało się przedmiotem nadziei stęsknionych wygnańców (Ps 137). Koptów i Etiopczyków. łaska. Jednobóstwo. jak współczesne “dzieje” Chrystusa wielokrotnie narzucają Mu wartości i osobowości autorów. monizm. “Bóg zbawia” i gr. pelagianizm. Jahwe. Jeruzalem było twierdzą oporu Jebuzytów przeciwko nacierającym Izraelitom. kościoły wschodnie. w którym umarł ukrzyżowany. 41-44).Leksykon teologiczny patiach. wskazuje na obecne podziały wśród chrześcijan. miała wpływ na jego ataki skierowane przeciwko Jezuitom w osiemnastu Prowincjafkach. 4. Synem kobiety o imieniu Maryja.23-28). “miasto pokoju”). Jehowa. Gdy Albert Schweitzer (1875-1965) wykazał. Jednakże dzieje Jego życia można ująć przynajmniej w następujących punktach. 22-38. powołał uczniów. 4-6 r. po powstaniu BarKochby (132-135) odbudowali je dając mu nazwę Aelia Capitolina. 41-50). przed naszą erą i ukrzyżowany w ok. że Wydawnictwo WAM. Salomon zbudował w nim wspaniałą świątynię (l Kri 6. 25-26.) wybudował jeszcze wspanialszą świątynię. Rzymianie zburzyli miasto w roku 70 po Chrystusie.2.22). Po zajęciu miasta przez Rzymian w roku 64 przed Chrystusem Herod Wielki (panował w latach 37-4 przed Chr. Jezus od dzieciństwa odwiedzał Jeruzalem i jego świątynię (Łk 2.24-6.w dokładnie ten sam sposób. To. Zob. Kraków 2002 66 . czynił cuda i nauczał w pamiętnych przypowieściach.także o Bogu . Jednoznaczność. Był Żydem galilejskim z rodu Dawida. “Pan”). poślubionej Józefowi cieśli. monoteizm. 1-38) i odtąd Jeruzalem było wysławiane jako miasto Boga (Ps 48 i 87). Jeruzalem było matką Kościoła i szczególnym miejscem pielgrzymkowym dla chrześcijaństwa. by szli za Nim. Ten sposób postępowania może jednak nasuwać wniosek. Jednożeństwo. Patriarchatem zostało ogłoszone na Soborze Chalcedońskim (451). Obecnie istnieją w Jeruzalem trzy patriarchaty: prawosławny grecki. determinizm.12. analogia. Wyraz niewłaściwy na oznaczenie Boga. obejmujący zarówno Grób Chrystusa jak teren Kalwarii. który udzielił błogosławieństwa Abrahamowi (Rdz 14.

zebrała się wokół Piotra i pozostałych apostołów i zaczęła przepowiadać zmartwychwstałego i wywyższonego Jezusa jako Chrystusa (Mesjasza). syryjskim itd. Liturgie zazwyczaj zaczynały od języków miejscowych. Zob. Kyrios. mianowicie na napięcie. 54. Boskiego Pana i Syna Bożego. umocniona Jego Duchem. Mimo to dobrze uzasadniona zgodność poglądów panuje co do podtrzymywania prawdziwości wielu historycznych wniosków o Jezusie: na przykład o tym. enhipostazja. “Bożego” języka. którymi się posługuje liturgia. 48). liturgia. że mówił w przypowieściach. Zbawiciela. że rościł sobie prawo do Bożego autorytetu w zmienianiu Prawa (Mk 10. 815-885) do używania języka narodowego wśród Słowian w Europie Środkowej. chrystologia. Kanadzie i Australii po prostu stosuje język angielski. reformacja. jakie istnieje między potrzebą zrozumienia tekstów przez wiernych. Język hebrajski. 5-10. został zdradzony. Jakubowi) i grupom (większym niż “jedenastu”). SC 36. Odrodził się jednak współcześnie jako oficjalny język nowożytnego państwa Izrael.to wszystko spowodowało powstanie wrogości u niektórych przywódców i nauczycieli żydowskich. że jest rzeczą niemożliwą napisanie biografii Jezusa z prawdziwego zdarzenia. wprowadzili języki narodowe do publicznego kultu. Syn Człowieczy. Jezus historyczny. pogrzebany został tego samego dnia. 29). W roku 1963 Sobór Watykański II oficjalnie zatwierdził języki narodowe w liturgii katolickiej (zob. klasyczny język. skazany przez Poncjusza Piłata na śmierć i zabity na krzyżu (na którym umieszczono napis oskarżający Jezusa o przypisywanie sobie praw mesjańskich). Łk 7. że był Żydem. 1-2). Jezus ziemski. że wreszcie został ukrzyżowany w Jerozolimie za Poncjusza Piłata. czy używać języka archaicznego czy narodowego w liturgii. Na Zachodzie w pierwszych kilku wiekach posługiwano się językiem greckim. chrystologia. Kraków 2002 67 . 826-868) i Metodego (ok. czyli takiemu. znalazła grób Jego otwarty i pusty. dopóki stopniowo nie zwyciężył łaciński. Wkrótce potem zjawił się chwalebnie żywy wielu pojedynczym osobom (np. Przywódcy reformacji. Jezus historyczny. Dzieje liturgii wskazuj ą jednak stale na głębsze religijne zjawisko. w jakiego Kościół wierzy i jakiego przepowiada. Wspólnota Jego uczniów. że czynił cuda. 58. Piotrowi. soteriologia. Syn Boży. w którym napisano niemal wszystkie księgi Starego Testamentu. gdzie ustanowił nowe przymierze z Bogiem w nawiązaniu do obchodów Paschy. abba. 101) w obrządku łacińskim. Języki ludowe. Wydawnictwo WAM. Sobór Chalcedoński. Na Wschodzie różne Kościoły narodowe posługiwały się językami miejscowymi: arabskim. Po niewoli babilońskiej jego miejsce zajął język aramejski. logos. chociaż często nadal posługiwali się językiem łacińskim w teologii. Z upływem stuleci jednak teksty liturgiczne stawały się archaiczne i tylko z trudem zrozumiałe. Zob. Stary. Chrystus wiary. Rzym i Konstantynopol zachęciły świętych Cyryla (ok. Marii Magdalenie. communicatio idiomatum. Często “Jezusa historycznego” przeciwstawiano “Jezusowi kerygmatycznemu”. Języki narodowe. greckim. Mt 5. ormiańskim. Wielu chrześcijan wschodnich w Stanach Zjednoczonych. toteż hebrajski mniej więcej w IV wieku przed Chrystusem przestał być językiem używanym w mowie potocznej. ewangelizacja. ujęty. gy'yz (w Etiopii). znany “wyłącznie” z badań historycznych bez uciekania się do wiary. Na pytanie. 21-48) i do odpuszczania grzechów (Mk 2. mesjasz. że wreszcie do Boga był nastawiony w sposób nadzwyczaj poufały . że przepowiadał królestwo Boże. 63. Rzeczywiste wątpliwości w sprawie Jezusa historycznego budzi pytanie: Czy jest rzeczywiście możliwe przeprowadzenie krytycznych dociekań naukowych o Jezusie wyłącznie na podstawie “wydarzeń" bez poddania ich ocenie teologicznej? Zob. unia hipostatyczna. teologia Trójcy Przenajświętszej. W Jerozolimie. nie można dać pełnej i ostatecznej odpowiedzi. koptyjskim. prawdopodobnie w towarzystwie innych niewiast. liturgia godzin. 2-12. a pragnieniem wyrażenia Bożej tajemniczej inności przez użycie klasycznego. Maria Magdalena (J 20. chyba że inny język został wprowadzony przez misjonarzy albo przez naród podbijający.Leksykon teologiczny miał swój pogląd na świątynię w Jerozolimie (Mk 14. doprowadzony na śledztwo w Sanhedrynie. pascha. 15. Obecnie przyjmuje się powszechnie.

W prawie kanonicznym przez jurysdykcję rozumie się prawo i obowiązek sprawowania rządów wewnątrz Kościoła. odpkutowanie. św. monoteizm. wyspowiadają się i nawiedzą pewne bazyliki). holokaust. poniósłszy śmierć raz na zawsze za nasze grzechy. W 1987 r. zanim zaczną wykonywać swoje posługiwanie. osoby świeckie mo- Wydawnictwo WAM. św. szema. a nawet co dwadzieścia pięć lat. szabat. oficjalnie józefmizm został odwołany dopiero w roku 1850. Edyktem Tolerancyjnym z roku 1781 zniósł on zakony kontemplacyjne. Działanie mające na celu uzyskanie przewagi państwa w sprawach kościelnych. określenie “jubileuszowy” stosuje się w odniesieniu do takich lat świętych. haggada. i do odpowiedniego postępowania. 1-4). wydaje się iż nigdy tego nie stosowano. 1-34. Jurysdykcja (łac. przy czym uważa się. W Boskiej Komedii Dante Alighieri (1265-1321) upamiętnił swój tygodniowy pobyt w Rzymie podczas tego pierwszego roku świętego. wyprowadzonego z Egiptu i w szczególny sposób wybranego przez Boga (Rz 9-11).) stała się ona ściśle i jasno monoteistyczna. Religijną i kulturalną tożsamość judaizmu podtrzymywała Biblia hebrajska. CIC 966. że Chrystus. Józefinizm. przed słuchaniem spowiedzi (zob. Żydzi przeżyli stulecia obcego panowania. Zob. że jest to władza we właściwym znaczeniu pasterska i że powinna być wykonywana z pełną miłości pokorą (J 21. Mimo święceń kapłańskich duchowni zazwyczaj muszą otrzymać formalne uprawnienia. obchodzony na przełomie września i października (Kpł 16. np. Piotra. Jana na Lateranie oraz S. zachowywanie szabatu. Lb 29. Żydowskie prawo nakazujące świętowanie każdego pięćdziesiątego roku poprzez wyzwalanie niewolników. umarzanie długów hipotecznych oraz pozostawianie ziemi odłogiem (Kpł 25. Stary Testament. które łączą Żydów z chrześcijanami i które są zapisane w Starym Testamencie (zob. obrzezanie i wierne zachowywanie Prawa Mojżeszowego oraz tradycyjnego nauczania. którzy wybiorą się na pielgrzymkę do Rzymu oraz dopełnią innych czynności religijnych (np. febronianizm.Leksykon teologiczny Jom Kippur (hebr. “trąba z rogu baraniego”). diaspora. zburzenie Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie. wynagrodził za nie i wskutek tego sprawił. Zob. Zob. 7-11). 724). Judaizm. a szczególnie to. synagoga. oświecenie. “orzeczenie prawne”). Rok jubileuszowy rozpoczyna się od pierwszych nieszporów w dzień Bożego Narodzenia. a jurysdykcję nad dobrami kościelnymi z papieża przeniósł na państwo. odpusty. Z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000 Watykan i państwo włoskie ściśle ze sobą współpracowały. Jedyny obowiązkowy żydowski dzień postu. 969. Autor Listu do Hebrajczyków posługuje się obrazem Jom Kippur. LG 9). Maria Maggiore). NA 4. Obecnie świętowanie tego dnia reguluje Miszna. W czasie niewoli babilońskiej (587-539 przed Chr. Chociaż Józef II odwołał na łożu śmierci część swego prawodawstwa. Zachęcony pracą kardynała Augustine Bea(1881-1968) i Jana XXIII (papież w latach 1958-1963). który kończył się obarczeniem grzechami narodu kozła ofiarnego i wyprowadzeniem go na pustynię. Oparta na przepisach prawnych władza osądzania. a w związku z powstaniem Bar-Kochby (132-135) utracili swój kraj i odzyskali go znowu w roku 1948. świątynia. Pawła za Murami. 1 P 5. pielgrzymka. że obrzęd Jom Kippur jest zbędny. Jubileusz (heb. Władzę jurysdykcji mogą otrzymać tylko duchowni po święceniach wyższych. Sobór Watykański II podkreślił wspólne religijne dzieje. hebrajczycy. Zob. Było ono owocem Oświecenia. specjalny rok święty upamiętniał narodzenie matki Jezusa. narodu wywodzącego się od Abrahama. a zastosowane zostało przez Józefa II w Austrii (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego w latach 1765-1790). miszna. pielgrzymki ograniczył. Czasami lata jubileuszowe obchodzono co pięćdziesiąt. 15-17. Religia Żydów. “dzień pokuty”). kiedy to powstało państwo Izrael. żeby wyrazić znaczenie odkupienia.z powodu ingerowania w sprawy kościelne . Kościół i państwo. gallikanizm. któremu nawet .nadano przydomek “cesarz Zakrystia”. Kapłani pracujący w parafiach mają jurysdykcję zwyczajną udzieloną przez biskupa i mogą delegować prawo do udzielania chrztu i asystowania przy zawieraniu małżeństwa innym kapłanom lub diakonom. ekspiacja. Od czasu kiedy Bonifacy VIII (papież w latach 1294-1303) ogłosił rok 1300 rokiem dóbr duchowych dla tych. by otoczyć opieką ogromną rzeszę pielgrzymów. Kraków 2002 68 . kiedy równocześnie zostają otwarte święte drzwi czterech bazylik większych w Rzymie (św. co jest dobre lub złe. w świątyni odbywał się drobiazgowy obrządek. CCEO 722§3. 8-12). Żeby wynagrodzić za grzechy Izraela.

W znaczeniu szczególnym kairos (w liczbie pojedynczej i mnogiej) to chwila ostatecznego sądu Boga nad ludzkim postępowaniem za pośrednictwem Chrystusa w pełni czasów (Ef 1. np. hymn. “rok” trwał trochę dłużej niż faktyczna ilość czasu potrzebnego ziemi na obrót dookoła słońca. oddawanie czci Bogu. Wyraz. pogrzeb 1. Chrześcijanie prawosławni zaczęli j ą wprowadzać dopiero w roku 1924. które będą użyte podczas Eucharystii oraz ciała żywych i zmarłych chrześcijan. który w roku 1582 kazał pominąć dni od 5-14 października. kolekta z dnia i końcowe błogosławieństwo. Zob. Słodko pachnąca żywica. oraz wtóruje słowom z Księgi Ezechiela 38. Ap 1. modlitwa pańska. prz. Kadzidło towarzyszy modlitwom uwielbienia i błaganiom. Zob. 15). paruzja. jeżeli liczba lat będzie podzielna przez 400. takich jak błogosławieństwo eucharystyczne. Kadzidło. czyli “wychwalanie o brzasku”. chleb i wino. kantyk Benedictus. zwana laudes matutinae. procesje i pogrzeby. krótkie responsorium (łac. ale także na oznaczenie chwili. że w klasztorach jutrznię odmawiano wczesnym rankiem. Naczynie. chwalą. liturgia godzin. czyli modlitwa o brzasku. używane do palenia kadzidła podczas Mszy św. Pod koniec XVI-go wieku kalendarz ten w stosunku do kalendarza astronomicznego był już opóźniony około dziesięć dni. 3. Kraków 2002 69 . kadzidło. “brzask”). który w Liturgii Godzin rozpoczyna pierwsze nieszpory pierwszego tygodnia. “święty”) Bardzo stara doksologia żydowska. w której Bóg w szczególny sposób wkracza w momentach zwrotnych dziejów zbawienia (Mk 1. Wydawnictwo WAM. W katolickich krajach Europy zachodniej reformę gregoriańską przyjęto natychmiast.” Zob. Wyrażenie “o brzasku” pochodzi stąd. Starodawna oficjalna modlitwa poranna Kościoła zachodniego. oraz innych ceremonii. ceremonia. obraz ten występuje w Psalmie 141. historia zbawienia. synagoga. czyli “wychwalanie”. kadzidło stosowano regularnie w nabożeństwach chrześcijańskich. 1 Tes 5. Apokalipsa św. utworzonym przez Juliusza Cezara w 45 r. w katedrach te same modlitwy zwano po prostu laudes. jako sędziowie trybunałów (CIC 129. zanosi prośby analogiczne do dwóch próśb w Modlitwie Pańskiej. podobnego do ołtarza kadzenia w świątyni jerozolimskiej (Wj 30. 23: “Tak okażę się wielkim i świętym. Góra Athos. liturgia godzin. Anglia i jej kolonie amerykańskie przyjęły ją dopiero w roku 1752. którego się używa nie tylko tak. 10). lub wonne korzenie palone na rozżarzonych węglach w kadzielnicy. Kalendarz gregoriański. Jutrznia. W obrządku bizantyńskim orthros (gr. Liturgia Godzin. wprowadzona przez papieża Grzegorza XIII. 274). używana w modlitwie codziennej w synagodze. trzy psalmy (jeden z nich może być kantykiem). kolekta. zachęta”). jak wyrazu chronos (gr. które zawiera rozżarzone węgle. Żeby uniknąć rozmijania się kalendarza z porami roku. 3-5). sakrament święceń. 1-2. Kaddisz lub Qaddis (heb. kadzielnica. są obecnie opóźnieni o trzynaście dni. Zob. która po reformie dokonanej na polecenie Soboru Watykańskiego II ma taką budowę: invitatorium (łac. 3). ale dla Wielkanocy i świąt od niej zależnych stosują kalendarz juliański.. Mnisi na Górze Athos. Reforma kalendarza. “odzew”). Pali sieje podczas procesji lub by uczcić ewangeliarz. prośby. 22. W Grecji i Rumunii zmiana kalendarza w 1924 roku wywołała schizmę starokalendarystów. “zaproszenie. doksologia. 2. oraz postanowiono uznać także za przestępne stulecie. Zob. 11). Łk 1. Ojcze nasz. które wznoszą się do Boga. lekcjonarz. kalendarz liturgiczny. Z tych dwóch sposobów modlitwy powstała Jutrznia”. Kadzielnica. że Ja jestem Pan. Wysławia Imię Boże za Jego wielkość i świętość. wprowadzono co cztery lata rok przestępny mający 366 dni. Jana przedstawia obraz niebiańskiego ołtarza kadzenia (Ap 8.Leksykon teologiczny gą współpracować przy sprawowaniu tej władzy. Zob. “czas właściwy”). 10. Chr. Zob. jest dłuższy. błogosławieństwo eucharystyczne. Od około 500 r. czytanie Pisma Świętego. eschatologia. tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają. którzy nadal przyjmują tylko kalendarz juliański. W poprzednim kalendarzu juliańskim. “czas”) na oznaczenie serii wydarzeń historycznych (2 Tm 4. czas. Kairos (gr. eucharystia. duchowieństwo.

ale zapewnia posługę kościelną w siłach zbrojnych lub w takich instytucjach jak szkoły. katedra 2. niedziela. modlitwa eucharystyczna. Przed Soborem Watykańskim II (1962-1965) kantorami byli mężczyźni i śpiewali na zmianę z celebransem. które zawsze przypadają w tym samym dniu. nowy testament. Kraków 2002 70 . apokryfy. Pozostają oni pod bezpośrednią jurysdykcją miejscowego ordynariusza i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów liturgicznych. ambona. śpiew. Kanon (gr. Zob. Osoba prowadząca śpiew w synagodze lub kościele. “śpiewak”). którzy wspomagaj ą grupę duchownych w katedrze lub w kościele kolegiackim (por. Sobór Watykański II. Zob. szpitale lub więzienia (zob. np. anafora. CIC 564-572). ksiądz nadworny”). odgrywa on znaczącą rolę w sprawowaniu Liturgii Godzin i Eucharystii. a także oddawać mu publiczną cześć (por. Tradycyjny na Zachodzie wyraz na oznaczenie modlitwy eucharystycznej albo anafory w czasie Mszy świętej. “cappelanus = ksiądz zawiadujący kaplicą. liturgia. zob. officium divinum. Boże Narodzenie. jutrznia. którym się posługują różne Kościoły chrześcijańskie. zesłanie Ducha Świętego. Zob. przez przyjęcie przeznaczenia z góry wybranych do nieba. którzy są kapłanami. biblia. ojcowie kapadoccy. Lista ksiąg Starego Testamentu wśród różnych wyznań chrześcijańskich wykazuje dość duże różnice. Odgałęzienie protestantyzmu wywodzące się od nazwiska szwajcarskiego reformatora. Jana Kalwina (1509-1564). ordynariusz. “prawidło. określić terminy świąt ruchomych (zwłaszcza Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego.Leksykon teologiczny Kalendarz liturgiczny. a odrzuconych do piekła. wreszcie przez położenie nacisku na Kościół jako na dobrze zorganizowaną i solidarną wspólnotę) odgrywają decydujący wpływ. Na Wschodzie. biskup. W Kościele łacińskim tytuł nadawany często kapłanom. do pomocy w wyborze nowego biskupa. duchowieństwo. Bożego Narodzenia. CIC 1186-1190. pomagają proboszczowi i mieszkają w parafii (CCEO 301-303. dwanaście świąt. Zob. Członkowie wspólnoty wydzielonej w celu składania ofiar i pośredniczenia między Bogiem a ludźmi podczas sprawowania Wydawnictwo WAM. To orzeczenie jest zastrzeżone Stolicy Świętej. Kalendarz. Zob. purytanie. nieszpory. 884-885. Zob. jurysdykcja. Zob. zwinglianizm. Kapelan (z łac. Kantor (łac. który nie jest w zwyczajny sposób zatrudniony przy parafii. Kanon Pisma Świętego. wzór”). Kapłan. chociaż jego teoria o podwójnym przeznaczeniu została zmodyfikowana. CIC 503-510). Kapłani (śrdw. że jeden z jego zmarłych i uprzednio beatyfikowanych członków znajduje się wśród świętych w niebie i że można się do niego publicznie modlić. Uroczyste i oficjalne stwierdzenie Kościoła. świętość. a także świąt nieruchomych. starowiercy. CIC 545-552). W Kościołach protestanckich jego poglądy teologiczne (znamienne przez głoszenie jedności Starego i Nowego Testamentu.-łac. kantorem jest ktoś z (niższego) duchowieństwa. ale o wikariuszach parafialnych. teokracja. Kapadoccy ojcowie. liturgia. świętych obcowanie. CCEO 201 § 2. beatyfikacja. 1057). pulpit. prezbiterianizm. Zob. przez położenie nacisku na najwyższe zwierzchnictwo Boga. święty. stary testament. żeby odpowiednio pokierować sprawowaniem obrzędów liturgicznych w ciągu tygodnia (przede wszystkim chodzi o niedziele). przeznaczenie. reformacja. które mają daty zmienne). gdzie liturgia jest zawsze śpiewana.w odróżnieniu od kościoła parafialnego”). model. kaplica . Kanonizacja. np. “capella = mały kościół. jeżeli stolica jest wolna. Wykaz ksiąg biblijnych oficjalnie uznanych przez Kościół za natchnione i stanowiące normę jego nauczania i postępowania. protestanci. liturgia godzin. Kalwinizm. teologia kongregacyjna. a czasami także do wypełniania innych powinności. Zob. Stolica Święta. Kodeks wschodni nie mówi o kapelanach. parafia. triduum wielkanocne. Kanonik.

Katafatyczna teologia. Istnieje tylko jedno kapłaństwo . niektórzy jednak wolą je nazywać “prezbiteratem”. co wyjaśnia naturę Jego ofiary. diakon. Tytuł tych. charyzmaty. W posługiwaniu kapłana wyświęconego . papież Paweł VI ograniczył do 120 liczbę kardynałów mogących wybierać papieża.oprócz tego. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach. 32. diakon. Dla swej posługi otrzymują szczególne dary dla dobra całego Kościoła (Rz 16. został nazwany w Liście do Hebrajczyków (Hbr 4. To kapłaństwo często nazywa się kapłaństwem urzędowym. biskup. inicjacja. zbierają się razem z papieżem na zwykłe i nadzwyczajne spotkania zwane “konsystorzami” (z łac. celibat. Kraków 2002 71 . parafia. Starożytne podziemne miejsca pochówku. 1-31. 1 P 4. PO 1. W takich okolicznościach zazwyczaj odstępuje się od wymogu święceń biskupich. 10) “najwyższym arcykapłanem”. AA 3). (2) Podczas przyjmowania święceń kapłani są konsekrowani przez Ducha Świętego dla dobra całego Kościoła na szczególnych szafarzy słowa i sakramentów oraz na pasterzy przewodniczących wiernym (PO 2. w osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła (LG 10. święcenia. Za czasów św. Włoszech. sakrament święceń.w nim we właściwy sobie różny sposób mają udział wszyscy ochrzczeni oraz wszyscy wyświęceni szafarze. 1 Kor 12. święcenia. “stać razem”) oraz wybierają papieża (CIC 49-59). Kardynałowie czynni zwykle stoją na czele ważnych diecezji lub kierują jednym z watykańskich urzędów. papież Aleksander. ograniczenie to zniósł Jan XXIII (papież w latach 1958-1963). prorok. AA 10).20-10. duchowieństwo. Paryżu i Trier. Kpł 8. jak w Starym Testamencie kapłani wywodzący się z lewitów (Wj 28.4-10. Zob. 1-9. Zob. “znajomość serca”). kapłana i króla. pośrednictwo Nowego Przymierza i kapłaństwo. Kapłaństwo. służyły chrześcijanom za miejsce pochówku. na Malcie. 14-5. a powszechnym kapłaństwem wiernych. być może “w wąwozie” lub “pod grobami”). 18). W 1973 r. gdy mieli ponad 80 lat. gdy relikwie przeniesiono z nich do kościołów. SC 14. Zob. Damazego (papież w latach 366-384) próbowano spisać i uporządkować relikwie w rzymskich katakumbach. Zaprzestano ich używać. chrzest. 6-8.Leksykon teologiczny kultu. (1) Przez chrzest wszyscy wierzący mają udział w królewskim kapłaństwie Jezusa Chrystusa (l P 2. jak Yves Congar (1904-1995) i Alois Grillmeier (1910-1998). 28). czterdziestu). 10-11). Jedyny najwyższy Pośrednik między Bogiem a ludzkością (1 Tm 2. chociaż zawierały ciała nie tylko chrześcijan. Sykstus V (papież w latach 1575-1580) ustalił liczbę kardynałów na 70. prezbiter. gdyż Żydzi również grzebali zmarłych w katakumbach. biskup. jak kapłani królowie na wzór Melchizedeka (Rdz 14. “powszechne kapłaństwo wiernych”. konklawe. kapłaństwo. Do wszystkich kardynałów zwraca się tytułem “Eminencjo”.Jezusa Chrystusa . poprzez które zarządzany jest Kościół. jest to tzw. Kardiognoza (gr. DH 1326. Zob. 10 grudnia 1593 r. a duchowni maj ą w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń (zob. ND 1705. Początkowo kardynałami byli biskupi z siedmiu diecezji w pobliżu Rzymu. papież. Katakumby. że jest spowiednikiem. żeby podkreślić istotną różnicę między nim. Kardynał (łac. wprowadzonego przez Jana XXIII. czytanie w sercu. Wydawnictwo WAM. 18-20) albo na wzór proroków jak Ezechiel. którzy pełnią funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem. Występują w Azji Mniejszej. protestanci. 5). teologia katafatyczna. “zawias”). Udział w funkcji Chrystusa jako proroka. zostali mianowani kardynałami. którzy pracowali w rzymskich ośrodkach pomocy dla ubogich i domach dla pielgrzymów. godność patriarchy jest najwyższą godnością dla chrześcijan wschodnich (CCEO 46 § 1). Wcześniej napotkał trudności w sprawie podniesienia do godności kardynalskiej kilku patriarchów wschodnich. 1. 25-29. pasterz. które jest wyższe niż kapłaństwo lewitów (Hbr 6. 24). pośrednictwo. Odpowiedzialnymi za wybór papieża uczynił wyłącznie kardynałów w 1179 r. a po ustaniu prześladowań rzymskich sprawowania liturgii. w Afryce Północnej. zawierające nisze wykute w skale (“loculi”). tworzą Kolegium Kardynalskie. a nie tylko w Rzymie (gdzie jest ich ok. 4-6). Zob.zawiera się przede wszystkim sprawowanie ofiary Mszy św. proboszczowie z samego Rzymu oraz siedmiu (później czternastu) diakonów. sakrament święceń. Katakumby (gr. Niektórzy wybitni teologowie. namaszcza chorych i udziela innych sakramentów . Jezus.

w których o mało nie zaginął. Św. dzieło. kościoły. a otaczały go niższe krzesła przeznaczone dla kapłanów koncelebrujących. liturgia słowa. wkorzenienie w kulturę. Nazywany “Krzysztofem Kolumbem katakumb”. Kraków 2002 72 . 2. albigensi. sobornost'. Katolickość (gr. ordynariusz. którego punktem kulminacyjnym były tak zwane skrutinia. 800-802. nieomylność. czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu. Tron biskupi znajdował się za ołtarzem. “nauczanie”). ND 1601). Cecha prawdziwego i nie podzielonego Kościoła. Ogólnoświatowa jedność w wierze i sposobie życia. DH 127. “siedziba”). Katolicyzm. Domitylli. Wyrażenie ex cathedra stosowane jest na oznaczenie uroczystych wypowiedzi papieskich. diecezja. 1. Katedra (gr. Zob. że obejmuje on wszystko i jednoczy w jeden Lud Boży ludzi różnych ras. takie jak pierścień i mitra. katarzy (gr. badając katakumby św. Katechizm. męczennik. Wydawnictwo WAM. Katechumeni. triduum wielkanocne. LG 13). W Kościele pierwotnym okres przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu. wygłasza na mocy swej najwyższej władzy. a rzeczywiste przyjęcie chrztu następowało w Wigilię Wielkanocną. katechumeni. Tron biskupa w kościele katedralnym. dawniejszym niż późniejsze emblematy. Zob. pouczenia moralne i modlitwy. Z tego miejsca mówił biskup kazanie i przewodniczył Eucharystii. odbywały się one w trzecią. W dużym zakresie przywrócono tę praktykę dla dorosłych (por. nawet jeżeli jest przekazywane ludziom już ochrzczonym (CIC 773-780. “powszechność”). a także książki używane do tych celów. inicjacja. 1575-1627) rozpoczął odkrywanie katakumb. w którym biskup ma swój tron. Pouczenie dawane kandydatom do sakramentu chrztu. które ustąpiło miejsca dopiero trzytomowej pracy Gianbattisty de Rossi Roma sotterranea christiana (1864-1877). Katecheza (gr. biskup. którzy się przygotowywali do przyjęcia sakramentu chrztu. Główny Kościół diecezjalny. mitra. 315-386) zawdzięczamy szereg homilii używanych do wtajemniczenia katechumenów. Niemczech i Włoszech). do katolickości odwołuje się także Kościół anglikański i prawosławny. języków i kultur (por. ingres. Ostateczną odpowiedzialność za katechezę ponosi cała wspólnota. Zob. W Kościele pierwotnym albo pouczenie dawane tym. bogumiłowcy. Zob. a głoszonych w Kościele Grobu Świętego. SC 6466). relikwie. Często wyraz ten oznacza podręczniki zawierające wyjaśnienia podstawowych prawd wiary. czyli modlitwy mające na celu uwolnienie wybranych od zła spowodowanego przez grzech. Ludzie przygotowujący się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Zob. cechy kościoła.Leksykon teologiczny Maltańczyk Antonio Bosio (ok. Cyrylowi Jerozolimskiemu (ok. Obecnie wyrazu tego używa się na oznaczenie pouczenia mającego na celu pogłębienie wiary chrześcijańskiej. będący najstarszym znakiem jego urzędu. Katechumenat. Zob. albo książki do tego celu używane. Bosio ostatecznie wydał w 1632 r. Diakon uroczyście wydawał im rozkaz odejścia ze zgromadzenia przed modlitwą wiernych. “czyści”) Nazwa na oznaczenie kilku sekt (przede wszystkim średniowiecznych sekt we Francji. neokatechumenat. Zob. utożsamiana często z rzymskim Kościołem katolickim. książkę Roma sotterranea. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. W Kościele pierwotnym zajmowali oni osobne wyznaczone im miejsca podczas Liturgii Słowa. ekumenizm. które do swojego grona przyjmowały tylko ludzi moralnie i doktrynalnie czystych (zob. jakie papież. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Zob. CCEO 617-626). która sprawia.

Klątwa. Do wielkich kaznodziejów chrześcijańskich zaliczamy: św. pod dwoma postaciami. Kielich. Naczynie. CCEO 433). 9). gdzie wierni zawsze przyjmują Komunię św. 7-13). św. głosił dobrą nowinę o Bogu (Mk 1. kazanie. Marcina Lutra(1483-1546). Zob. św. Zwłaszcza na Wschodzie klasztory są rozumiane jako dom otwarty. cierpienia Boga. Wydawnictwo WAM. 5-11. chwała Boża. W czasach współczesnych wielu teologów anglikańskich.14-18. orędzie. poprzedzony przez Jana Chrzciciela (Mk 1. Zob. George’a Foxa(16241691). Efrema (ok. Gal. na przykład Pustelnia Optyńska na południe od Moskwy była sławna z tego. 1-8). Klasztory zgromadzeń zakonnych czynnych różnią się od klasztorów mniszych i monasterów wschodnich (CIC 609. krzyż. Klasztor. Kenoza (gr. jakiemu się Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej poddała wskutek wcielenia (Flp 2. “odarcie. Zob. Zob. Jana Chryzostoma (ok. co zostało zatwierdzone przez Sobór w Konstancji w 1415 roku (zob. orędzie. św. kielichy pozostały większe. W zetknięciu ze współczesnymi gwałtownymi zmianami w środkach społecznego przekazu zmienił się także sposób głoszenia kazań. prawosławnych i protestanckich obrało “ogołocenie” za główny temat swej chrystologii. “przepowiadanie orędzia” albo “orędzie głoszone”). do którego się wlewa wino przeznaczone do konsekracji podczas sprawowania Eucharystii. 15-16). Zob. że chętnie przyjmowano tam i popierano filozofów i innych uczonych. zob. Odnosi się to raczej do przyjęcia ograniczeń związanych z ludzkim życiem. ewangelizacja. które w rzeczywistości skończyło się całkowitym upokorzeniem przez śmierć krzyżową. wcielenie. Ludwika Bourdaloue (1632-1704). 10. 15-16. katolickich. DH 1198-1200. Dom zakonników lub zakonnic. Zob. Augustyna z Hippony (354-430). 14-15) i wysłał Dwunastu na przepowiadanie (Mk 6. św. Dominika Guzmana (1170-1221). Na Zachodzie używa się kielichów mniejszych od czasu. 1-6. ekskomunika. Głoszenie Słowa Bożego podczas sprawowania kultu chrześcijańskiego albo w postaci zachęty do nawrócenia i oddawania czci Bogu. Zastosowanie ogólnych zasad moralnych w osądzaniu szczegółowych przypadków z uwzględnieniem konkretnych okoliczności. Góra Athos. “przypadek”).Leksykon teologiczny Kazanie (ze staropolskiego: “kazać = mówić. biskupa Jakuba Benigna Bossueta (1627-1704). proklamacja. w piątek wieczorem przed szabatem) podczas wieczerzy głowa rodziny podaje wszystkim obecnym kubek wina i odmawia błogosławieństwo. teologia moralna. 347-407). ND 1506). Leona Wielkiego (papież 440-461). “poświęcenie”). Kerygma (gr. Panu i Synu Bożym (Rz 1. żyjących według zatwierdzonej reguły pod kierownictwem uprawnionych do tego przełożonych. Kazuistyka (łac. Jana Wesleya (1703-1791) i Johna Henry’ego Newmana (1801-1890). Nie oznaczało to i nie mogło oznaczać utraty Bożej natury lub substancji. 2 Kor 8. 306-373). Zob. kiedy zgromadzenie wiernych nie przyjmuje Komunii św. nauczać”). probabilizm. żeby lepiej odpowiedzieć na wyzwanie rzucone przez ewangelizację. katecheza. preegzystencja. Zob. pareneza. “Zakon Kaznodziejski” to nazwa nadana instytutowi zakonnemu założonemu przez św. Nazwa nadawana bardzo staremu żydowskiemu sposobowi zachowywania szabatu i innych świąt obowiązkowych. Kaznodziejstwo. Jezus. cyborium. Kiddusz (hebr.614-616. 7-8). Kraków 2002 73 . Słowo Boże. pod dwoma postaciami. Piotr (Ga 2. Uniżenie samego siebie. Antoniego Padewskiego (1 195-1231). Paweł i inni chrześcijańscy misjonarze głosili Ewangelię o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jako o Chrystusie. W wigilię święta (np. oddawanie czci Bogu. życie monastyczne. Na Wschodzie. ogołocenie”). przy poszukiwaniu woli Bożej. homiletyka.

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO). że te Kościoły powinny mieć własny kodeks prawa kanonicznego. Odpowiedzialność za cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połączonych i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów. Już w roku 1927 w dziesięć lat po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) przez papieża Benedykta XV . źródła wschodniego prawa kanonicznego. Bartolomeos I. Mimo wpływów źródeł wschodnich i narad ze wschodnimi patriarchami katolickimi głównym źródłem kodeksu dla Kościołów Wschodnich pozostał kodeks łaciński ogłoszony w roku 1983. o co zgromadzenie może się w milczeniu modlić i w ten sposób “zbiera” jego modlitwy. Obecny patriarcha Konstantynopola. Kodeks zredagowano po rozległych wspólnych naradach z biskupami i konferencjami episkopatów. by zwiększyć swój wpływ na sprawy niekościelne. prawa. spadkobierca”). który wyraźnie uznał szczególne tradycje. uroczystości i święta – po Gloria. Wydawnictwo WAM. został na ogół przyjęty z radością. 1920) w roku 1990.Kongregacja do Spraw Kościoła Wschodniego (obecnie: Kościołów) zwróciła uwagę na to. Kodeks z roku 1983 miał na celu wyrażenie w terminologii prawniczej nauki Soboru Watykańskiego II oraz następujących po nim dekretów wykonawczych. Zob. który później został sekretarzem komisji. duchowieństwo. nomokanon. Zob. przywileje oraz przepisy sakramentalne Kościołów wschodnich (OE 5-23). “collegium. Zob. “wybrany losem. Kraków 2002 74 . patriarcha. Konferencja Episkopatu. Paweł VI (1887-1978) ustanowił nową Komisję do Spraw Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich. antyklerykałem. “los. Kodeks Prawa Kanonicznego ogłoszony w roku 1983 przez Jana Pawła II zawiera 1752 kanony podzielone na siedem ksiąg (dla porównania: pierwszy Kodeks Prawa Kanonicznego ogłoszony w roku 1917 przez Benedykta XV składał się z 2414 kanonów w pięciu księgach). posiadający duże znaczenie ze względów historycznych jako pierwszy kodeks prawa kanonicznego dla kościołów wschodnich. Kodeks Prawa Kanonicznego (CIC). kościoły wschodnie. towarzystwo”). Kolekta (łac. sobór powszechny. Kleryk (gr. następująca bezpośrednio po akcie pokutnym. Pierwsza zmienna modlitwa podczas Mszy św. Corpus Iuris Canonici. papieżem (LG 22-23. jest jednak także wyrażana . Pierwsze jego projekty zbyt mocno podkreślały centralną pozycję Rzymu oraz łacińskie wzory życia kościelnego. Zob. a w niedziele.podczas obrad konferencji episkopatów i synodów. Prawo Kanoniczne. gloria. Zob. Zob. Zarys prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich ogłoszony przez papieża Jana Pawła II (ur. Kodeks justyniański. Jego rewizję w świetle nadchodzącego ekumenicznego Soboru Watykańskiego II (1962-1965) zapowiedział papież Jan XXIII w 1959 r. Starania kleru o to.Leksykon teologiczny Kler (gr. Pomysł ten zaakceptował w 1929 r. wspólnota. rzecz przydzielona losem”). która przygotowała Kodeks.-łac. CCEO. duchowny. Zob. studiował prawo kanoniczne w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich (w Rzymie) oraz napisał pracę doktorską (na temat potrzeby uporządkowania kanonów w Kościele bizantyńskim) pod kierunkiem O. zrzeszenie”). Zob. CCEO 49-54). kościół miejscowy. Zob. dostosowując je do obchodzonych liturgicznie świąt lub tajemnic. CIC 336-341. Kolegialność (śrdw. kyrie eleison. Klerykalizm. Ivana Zužka SJ. papież Pius XI (1857-1939). a także stanowisko w sprawach duszpasterskich i teologicznych zmierzające do tego. sobornost'.chociaż w mniejszym stopniu . “wspólnota. “zbierać”). Kolegialność najwyraźniej występuje podczas obrad soboru powszechnego. Konferencja Episkopatu. Wyraża ona to. synod. odprawianej w obrządku łacińskim. Ostatecznie wiążący kodeks prawa dla Kościoła rzymskiego. Koinonia (gr. Po Soborze Watykańskim II. by wszystko skupiało się w ręku duchowieństwa.

gdy jest taka potrzeba. że kolegium biskupów istnieje w łączności z papieżem i działa pod jego przewodnictwem. może ona jednak pochodzić także stąd. jaki się zawiera w kole hermeneutycznym. Sobór w Bazylei. Koncelebracja. Sobór Watykański II. wspólnota. Zob. którzy chcą duchowo mieć udział w Ciele Chrystusa. nie są znane. Wydany w roku 1989 dokument Międzynarodowej Komisji Dogmatycznej (“Interpretacja dogmatów”) podsunął tzw. CCEO 707-708. przynajmniej raz w roku. pentarchia. Komunia święta duchowa. że kompozycja zwięźle poddaje nastrój sprawowania czynności liturgicznych zaraz potem następujących. Kondakion (gr. “krótki”). podczas gdy na Zachodzie ograniczono go do kilku tylko okazji.w różnym czasie . Według niej najwyższa władza przysługuje soborowi powszechnemu niezależnie od papieża. czyli powstrzymanie się od jedzenia i picia. 1900) i innych w nawiązaniu do starań interpretatorów o znalezienie znaczenia tekstu. oraz. pragnieniem. ND 1506. i po należnym przygotowaniu (np. kiedy to chrześcijaństwo zachodnie było podzielone przez okazywanie posłuszeństwa dwom. Sobór Watykański II nie zniósł przez to Mszy św. 713). Tekst zmieni zadawane mu pytania. Kondakion może się składać z 18 do 30 strof (a nawet więcej). zwłaszcza jedność biskupa z kapłanami swojej diecezji (SC 57-58). “prywatnych” ani odprawianych bez udziału wiernych (choć powinno się to odbywać raczej w obecności ministranta). przez wyrażenie prośby o przebaczenie grzechów. Koncyliarność. sobór powszechny. Ci wszyscy. msza święta. “świętować wspólnie”). Rudolfa Bultmanna (1884-1976). Hansa Georga Gadamera (ur. powinni się do tego tak przygotować jakby uczestniczyli we Mszy św. Sobór Watykański II głosi. Jeżeli się Komunię świętą przyjmuje w innych okolicznościach (np. Zwyczaj ten powstał w Kościele pierwotnym i przetrwał na Wschodzie. W szczególnej sytuacji historycznej i mając już jakieś rozeznanie co do treści danego tekstu. Pojęcie rozwinięte . koncelebra. Przyjęcie Komunii św. papież. celebrans. Jedna z najstarszych i najważniejszych odmian hymnu liturgicznego w Kościele wschodnim. Zachęcając na nowo do wspólnego sprawowania Eucharystii na Zachodzie. sobornost'.Leksykon teologiczny Koło hermeneutyczne. Sobór raczej uznał społeczny charakter Eucharystii i jedność kapłaństwa w posługiwaniu. DH 1198-1200. a nawet całkowicie poprawi nasze założenia. jeżeli rzeczywiste jej przyjęcie jest niemożliwe. dokoła której tekst był owinięty. Kraków 2002 75 . Zob. przez wzbudzenie aktu doskonałej miłości Boga).przez Martina Heideggera (1889-1976). Wydawnictwo WAM. W Kościołach wschodnich “prywatne” Msze św. kolegialność. CIC 912-923. namaszczenie chorych. w domu chorego). Koncelebra (łac. poprzez jednogodzinny “post”. Koncyliaryzm (łac. a nawet trzem papieżom. communicatio in sacris. Utwór ma tytuł. Komunia święta. eucharystia. hermeneutykę metafizyczną jako środek zaradczy przeciw możliwości powstania relatywizmu. za wyjątkiem wody. Teoria kwitnąca podczas wielkiej schizmy (1378-1417). przez czytanie Pisma Świętego. to także nie można zapominać o jej łączności ze Mszą świętą. interpretator rozpoczyna “dialog”. nazwa pochodzi prawdopodobnie od krótkiego kawałka deski. Zob. Udział w Ciele Chrystusa przez przyjęcie konsekrowanej Hostii w czasie Mszy św. Prawo kościelne nakazuje przyjęcie Komunii św. niekoniecznie pod dwoma postaciami (por. sobór”). po którym następuje wzruszające proiomion. takich jak święcenia kapłańskie. wywodząca się z V lub VI stulecia. “zgromadzenie. Wspólne sprawowanie tej samej czynności sakramentalnej przez kilku szafarzy pod przewodnictwem głównego celebransa. a koncelebra raz dziennie przy tym samym ołtarzu jest normą. Podczas dialogu z interpretatorem tekst i jego orędzie zachowują pierwszeństwo. (np. przez wyspowiadanie się z grzechów ciężkich). Zob. Sobór w Konstancji. podważy oczekiwania. Zob.

Kraków 2002 76 . ekumenizm. żeby zaplanować wspólne inicjatywy duszpasterskie dla dobra Kościoła na całym terytorium.). czyli po prostu to. czyli refrenie. Roman Pieśniarz (Melodos). jak: przeszkody małżeńskie. który się urodził w Homs niedaleko Edessy pod koniec V stulecia i pełnił funkcje diakona w Konstantynopolu. z których pierwsza się nazywa hir-mos (pewnie odgr. Postanowienia tych konferencji same w sobie nie są prawnie wiążące. Apostolos suos. a każda się kończy refrenem. Konferencje w Lambeth. zebranej na wyspie Rodos w roku 1963. Możliwe. dyskutowano nad programem przyszłego ogólnoprawosławnego presoboru. LG 23). co my nazywamy strofami). Doprowadziło ono do trzech ogólnoprawosławnych przedsoborowych konferencji (w latach 1976. wymagana jest przy ich uzgadnianiu jednomyślność. zostały one włączone do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1935 r. 1982 i 1986).“nastrajam się"). Konferencje episkopatu popierał Sobór Watykański II (CD 37-38. używano również języka suahili. dialog. papież Jan Paweł II wyjaśnił ich teologiczną i prawną naturę. wywarły jednak wpływ ogólnoświatowy. Konferencja Episkopatu. Pierwsza ogólnoprawosławna narada odbyła się w Konstantynopolu w roku 1923. Kościoły wschodnie. podczas drugiej. W szczególny sposób podkreślono takie zagadnienia. a także nad ekumenicznymi stosunkami z innymi Kościołami. Spotkania biskupów anglikańskich rozpoczęte w roku 1867 i odbywające się obecnie co dziesięć lat zazwyczaj w Londynie. oprócz angielskiego. Św. lecz poza Wielką Brytanią posiada autorytet wyłącznie moralny. Podczas nabożeństw. które się odbyły w tym samym miejscu. Konferencje ogólnoprawosławne. która się odbyła na Górze Athos w roku 1930. W liście apostolskim motu proprio z maja 1998 r. czyli przez K’ung Fu-tzu (ok. że jest on autorem ostatniej z pięciu klasycznych albo “kanonicznych” ksiąg: Szu King (dokumenty historyczne). Konferencje te zwołuje arcybiskup Canterbury. największej w historii. 753). który zajmuje pierwsze miejsce wśród metropolitów anglikańskich. Oikoi często tworzą akrostych w ten sposób. akatistos. wspólnota anglikańska. post oraz sytuacja Kościołów prawosławnych poza ich tradycyjnymi terenami. a szczyt osiąga w efymion. Spotkanie przygotowawcze odbyło się w roku 1971 w Chambesy. Zob. 550-478 przed Chr. Sobór Watykański II. Podczas drugiej. Wydawnictwo WAM. że każda strofa zaczyna się inną literą alfabetu. Aby doktrynalne wypowiedzi konferencji stanowiły prawdziwe nauczanie Kościoła. W konferencji w 1998 roku. Konfucjanizm. odbywające się przynajmniej raz na rok. urząd nauczycielski kościoła. a miały na celu głębszą dyskusję nad tymi zagadnieniami. śpiew. kolegialność. trzecia odbyła się na wyspie Rodos w roku 1964 i oficjalnie się zobowiązała do prowadzenia dialogu z rzymskim Kościołem katolickim. Zob. co w święcie jest istotnego. Wierzenia i zasady życia przejęte ze starych chińskich klasyków i w specjalny sposób przekazane przez Konfucjusza. Ruch ukierunkowany na pielęgnowanie jedności działania wśród różnych autokefalicznych Kościołów prawosławnych i na przyczynianie się do utrzymania powiązań z innymi Kościołami. motu proprio. Następuje teraz seria strof zwanych oikoi (dosłownie “mieszkania”. reforma kalendarza.. Najlepiej znanym kondakionem jest hymn Akathistos. jest najsławniejszym twórcą kondakionów.). Czwarta zebrała się w Chambesy koło Genewy w roku 1968 i wtedy postanowiono otworzyć tam sekretariat w celu przygotowania przyszłego wielkiego soboru i zrewidowania porządku jego obrad. dyskutowano nad wysłaniem obserwatorów na Sobór Watykański II. Pierwsza ogólnoprawosławna konferencja odbyła się w roku 1961. Zgromadzenie biskupów katolickich jakiegoś kraju lub regionu. wzięło udział 739 biskupów (w tym jedenaście biskupów kobiet) oraz około 600 współmałżonków. by wyrazić znaczenie Wspólnoty anglikańskiej w Afryce. Zob. przede wszystkim wewnątrz Wspólnoty anglikańskiej. którego zadaniem miało być przygotowanie do Świętego i Wielkiego Ogólnoprawosławnego Soboru.Leksykon teologiczny czyli wstęp zbierający to. “harmodzo" . biskup. Zob. w rezydencji arcybiskupa Canterbury. (CIC 447-459. Jeżeli decyzje zostały uchwalone większością dwóch trzecich głosów muszą być zatwierdzone przez Stolicę Świętą. która odbyła się w Kent University w Canterbury pod przewodnictwem arcybiskupa George’a Careya (ur.

przeciw naprawie. taoizm. Nacisk kładł na szczerość. “pod kluczem”). w szczególności wprowadzono wymóg większości dwóch trzecich głosów do wyboru papieża. Konsekracja. najwyższą potęgę kosmiczną. Zob. papież. Odmiana modlitwy myślnej. “uważne przyglądanie się. Sobór w Konstancji. Zgodnie z obecnymi przepisami. dobre wychowanie i zachowanie obrzędów (li). Yi King (księga przemian). Sobór Konstantynopolitański I. Reformy św. buddyzm. przeciw odnowie”). podczas której rozum i wyobraźnia wykazują mniejszą aktywność. by wybrać. kardynał. II. kondakion. Sobór Lyoński II. że wewnętrzna dobroć w całej pełni przejawia się we wszystkich stosunkach międzyludzkich przez dobre obyczaje. Konstancja. Uroczysty akt. Na tej podstawie Konfucjusz oparł swoją etykę. że wybrano nowego papieża. wreszcie roczniki Lu. Pisarze wschodni mówią o takiej modlitwie. Li-Ki (ceremonie i instytucje). Nauczał. czyli do roku 1648) skierowana przeciw siłom reformacji. Potępiony przez Sobór Trydencki (15451563) pogląd. że po przeistoczeniu substancje chleba i wina nadal istnieją obok substancji Ciała i Krwi Pańskiej (zob. Kraków 2002 77 . Za czasów Aleksandra III (papieża w latach 1159-1181) zaostrzono regulamin. Konklawe (łac. Od około 200 roku przed Chrystusem aż po rok 1912 konfucjanizm był oficjalną doktryną państwową w Chinach. Sobór Lyoński II (1274) wprowadził prawa mające na celu wyeliminowanie wywierania wpływu z zewnątrz na kardynałów podczas konklawe. Zob. który natychmiast oznajmia ludziom znajdującym się na zewnątrz konklawe. Konfucjusz przejął współczesną sobie religię. DH 1652. Kontrreformacja. kiedy się ich przeznacza do czynności świętych. wzajemność. chleb i wino konsekruje się w najważniejszej chwili podczas sprawowania Eucharystii. zen.kiedy się je przeznacza dla kultu. po śmierci papieża kardynałowie. jak potrzeba było dwóch lat na wybranie św. którzy nie przekroczyli wieku osiemdziesięciu lat spotykają się w zamkniętych częściach Pałacu Watykańskiego. Zob. rozwijanie w sobie życzliwości (jen) i kształtowanie dobrego charakteru. Wybór papieża przez kardynałów. Ożywiona działalność Kościoła katolickiego (mniej więcej od roku 1520 do końca Wojny Trzydziestoletniej. Zob. ND 1527). gdyż wybór papieża często stawał się areną walk pomiędzy potężnymi rodami rzymskimi. Konsekracja kościoła. Kontemplacja (łac. “istnienie razem różnych substancji”). III i IV. a wierzący spogląda z miłością na Boga i na Boże tajemnice. modlitwa. Sam wyraz jest problematyczny. Grzegorza X (papieża w latach 1271-1276). Konstantynopolitańskie sobory. dedykacja kościoła. Cechami prawdziwej szlachetności są życzliwość. Po tym. W pierwszym tysiącleciu papieży wybierało duchowieństwo i lud Rzymu. lojalność. “przeciw reformie. Kontakion (gr. synowska pobożność. poświęcenie. (łac. przez który człowieka lub rzecz w szczególny sposób przeznacza się dla Boga. że “umysł zstępuje do serca”. Jeżeli zaś została nam ona po prostu dana jako szczególny dar Boży. Zob. Zob. lojalność wobec zasad. oglądanie”). kładąc szczególny nacisk na obrzędy religijne i mocno wierząc w T’ien. która wyznacza los wszystkim ludziom i wszystkim rzeczom. przeistoczenie. zwykle w głosowaniu tajnym. Kartki z rozstrzygającego głosowania pali się nie dodając słomy. medytacja. przyzwoitość i harmonijna równowaga wśród postaw krańcowych. co daje biały dym. Konsubstancjacja (łac. “zarys”?). Zob. ponieważ szczere wysiłki Wydawnictwo WAM. jego następcę. Zob. Ludzi się konsekruje. Zob. nazywamy ją “wlaną”. Grzegorza VII (papież w latach 1073-1085) miały na celu ukrócenie wzrastającej korupcji.Leksykon teologiczny Szhi-King (wiersze). Kontemplację będącą wynikiem pilnego ćwiczenia nazywamy “nabytą”. budynki .

Kościół miejscowy. Kościoły. zielonoświątkowcy. charyzmatyk. Piotra Kanizego (1521-1597). Zob. jaki wywołały skutki wystąpienia Lutra. purytanie. prawosławi orientalne. Zob. Ignacy Loyola (1491-1556) założył zakon jezuitów w celu zwalczania protestantyzmu. Ogromne znaczenie miał Sobór Trydencki (1545-1563). 3). który się zrodził po drugiej wojnie światowej i który zamierza przywrócić do życia doświadczenia pierwszych chrześcijan. że mają jednego Pana. 10). modlili się oni we własnych domach i sprawowali w nich Eucharystię (zob. Po początkowym ogromnym wstrząsie. luteranizm. siły reformatorskie wewnątrz Kościoła nabrały rozpędu. oddawanie czci Bogu. Kościoły wschodnie. Wydawnictwo WAM. świat. 5. Do czołowych postaci z okresu kontrreformacji należą też: św. łączą się jednak w jakimś stopniu ze sobą dzięki temu. Później. misje w Ameryce. Logiczna interpretacja ostatecznego pochodzenia. kulturę barokową. Pierwotnie te Kościoły. inkwizycja. stworzenie 2. że św. zwłaszcza poprzez św. Sobór Laterański V. AG 19-22. Franciszek Salezy (1567-1622) oraz Maria Ward (1585-1645). Sobór Trydencki. teologia piękna. ekumenizm. natury. “ozdoba”). Hiszpania praktycznie została nietknięta przez protestantyzm częściowo wskutek reform już wprowadzonych w życie przez kardynała Franciszka Ximeneza de Cismeros (1436-1498) i popieranych przez monarchę hiszpańskiego. Wypadki takie rzadkie były w Kościele katolickim. Kraków 2002 78 . w którym wiele stałych lub okazjonalnych grup korzysta z odprawiania Mszy św. późniejszego papieża Pawła I V (1476-1559). “nauka o świecie”). Pełny opis kontrreformacji będzie także ujmował wpływ szkół jezuickich. 42-46). Zob. liturgią i przepisami prawnymi. jedną wiarę i jeden chrzest (por. 1495-1552). Dz 1. Zob.1-2. Polski. i kapucyni założeni przez Matteo Serafini da Bascio (ok. prezbiterianizm. porządku i przeznaczenia wszechświata. chwała 1. albo nawet świat jako element wrogo nastawiony do Chrystusa (J 1. co nas otacza (Ga 4. które mogą się między sobą różnić do pewnego stopnia wierzeniami. Anglii i innych krajów. kalwinem. Austrii. LG 26. które po tym soborze nie odłączyły się od Konstantynopola. Kościół 2. Chociaż każdy podręcznik szkolny zazwyczaj podawał. protologia. W teologii wschodniej wyraz ten się odnosi do piękna stworzenia przeciwstawionego brzydocie spowodowanej przez chaos (Rdz 1. reformacja. “świat”. Kościoły chalcedońskie. Tybinga i jej szkoły. Te Kościoły wschodnie. w domu. Zob.4). Kościoły domowe. św. Powstały nowe zakony. 2. Zob. Zob. Ef 4. Kosmos (gr. jezuici byli głęboko zaangażowani w walkę o uratowanie dla Kościoła katolickiego Niemiec. Kościoły niechalcedońskie. Ruch. W Nowym Testamencie wyraz “kosmos” oznacza po prostu to. Sobór Laterański V (1511 -1517) zdecydował naprawić nadużycia. a także panowanie Karola V (1500-155 8) i Filipa II (1527-1598) w Hiszpanii. W niektórych wypadkach doprowadziło to do oderwania się pewnych grup od Kościołów macierzystych. Raczej chodziło mu o naprawienie życia katolików w Europie i o pracę misyjną poza jej granicami. 12-14. Wyrażenia tego używa się nadal na oznaczenie tych Kościołów wschodnich. św. Kajetana (1480-1559) i przez Jana Piotra Caraffę. We Włoszech za sprawę reformy kościelnej zginął Hieronim Savonarola (14521498). prawosławie orientalne. ponieważ zreformował on cały zespół wierzeń Kościoła i praktyk religijnych. a także OE i UR passim). takie jak: teatyni założeni przez św. Różne wspólnoty chrześcijańskie. kiedy otrzymał on zatwierdzenie papieskie (1540). które nie przyjęły uchwał Soboru Chalcedońskiego (451). które przyjęły uchwały Soboru Chalcedońskiego. Filip Neri (1515-1595). Karol Boromeusz (1538-1584). protestanci. nie miało to jeszcze większego znaczenia.Leksykon teologiczny naprawy Kościoła podejmowano na długo przed pierwszym wystąpieniem Marcina Lutra w roku 1517. Azji i Afryce. Wszechświat jako uporządkowana całość. to przecież wtedy. Kosmologia (gr. eschatologia.

oprócz jego tytułu i należnego mu pierwszeństwa Wydawnictwo WAM. jakobici. kościoły wschodnie katolickie cztery kategorie. Chodzi o te Kościoły. Odpowiednio do orientalnych Kościołów prawosławnych ismieją Kościoły katolickie: ormiański. Kościół Maronicki i Włosko-Albański Kościół Katolicki nie odpowiadają żadnemu innemu Kościołowi wschodniemu. chaldejskiej i konstantynopolitańskiej. grecki. antiocheńskiej. uznają trzy pierwsze sobory powszechne. Wschodnie Kościoły katolickie zachowujące łączność z Rzymem. 2. autokefaliczne Kościoły na Cyprze. ruski. Rumunii. Wskutek tego rozwoju powstały cztery grupy: 1. monofizytyzm. ukraiński. a także Orientalny Kościół Prawosławny w Indiach podzielony równomiernie na autokefaliczny Malankarski (Malankara = Keraia) Prawosławny Kościół Syryjski i autonomiczny Kościół pod kierownictwem syryjskiego patriarchy prawosławnego w Damaszku. koptyjski.biskupa. Odpowiednio do Wschodniego Kościoła asyryjskiego istnieje chaldejski i Malabarski Kościół katolicki. Albanii. autonomiczne Kościoły monastyru św. erytrejski kościół prawosławny. melchicki. Katarzyny (Synaj) i Kościoły prawosławne w Finlandii. Czechach i Słowacji. które się stopniowo stały wspólnotami niezależnymi po śmierci Teodozjusza I (395). syryjski kościół prawosławny. kościół wschodni asyryjski. lecz prosi go o łączność w Liturgii Eucharystycznej. patriarcha. chrześcijaństwo ormiańskie. Po swym wyborze patriarcha nie zwraca się do papieża o zatwierdzenie. tak jak to ma miejsce w przypadku metropolity. Koptyjski Kościół Prawosławny. którego niezależność od Etiopskiego Kościoła Prawosławnego uznano w 1993 roku. Orientalne Kościoły prawosławne. chrześcijaństwo koptyjskie. patriarchaty prawosławne. rusini. Należą do nich starożytne patriarchaty Konstantynopola. Aleksandrii. Odpowiednio do wschodnich Kościołów prawosławnych mamy Kościoły katolickie: melchicki. nie uznają jednak Soboru Chalcedońskiego (451). nestorianie. Podobnie sprawa wygląda z autonomicznymi Kościołami prawosławnymi w Japonii i Chinach. kierowany przez patriarchę . łącznie z metropolitami (CCEO 55-150). unici. oraz Erytrejski Kościół Prawosławny. które wyrosły na gruncie tradycji aleksandryjskiej. prawosławie orientalne. dlatego jego członków zazwyczaj nazywa się nestorianami. który potępił Nestoriusza. chrześcijaństwo malabarskie. Japonii oraz Chinach. Wschodnie Kościoły prawosławne. Dodajmy. b. 4. kościół zachodniosyryjski. zachowują wzajemną łączność ze sobą. nowe patriarchaty w Rosji. a jego wyznawców zazwyczaj nazywa się monofizytami. którego autokefaliczność uznała Moskwa. syryjski. 3. Jest sześć patriarchatów katolickich: koptyjski. dla których jako datę zerwania z Rzymem umownie się przyjmuje rok 1054. chrześcijaństwo etiopskie. kiedy to imperium rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. Kościoły wschodnie katolickie cztery kategorie wśród dwudziestu jeden wschodnich Kościołów katolickich. podczas której patriarcha nie otrzymuje już paliusza. ale uznaje ten Kościół za autonomiczny. Konstantynopol nie uznaje ich za autonomiczne. tradycja. Antiochii i Jerozolimy. ponieważ Moskwa nadała im taki status bez jego zgody. czyli Kościół całego regionu. w Polsce. Wschodni Kościół Asyryjski. ale nie uznał jej Konstantynopol. etiopski. kościół bizantyńsko-ukraiński. Istniej ą ponadto katolicy bizantyńscy na terenie byłej Jugosławii. Kościoły archidiecezjalne większe są kierowane przez arcybiskupa większego. który ma praktycznie wszystkie prerogatywy patriarchy. a. który posiada jurysdykcję nad wszystkimi innymi biskupami w patriarchacie. Do tej grupy należy sześć niezależnych od siebie Kościołów: Ormiański Kościół Apostolski. a także prawosławny Kościół w Ameryce. bułgarski. obrządek. że Konstantynopol nie uznał statusu autokefaliczności nadanego przez Moskwę Kościołowi prawosławnemu w Czechach i Słowacji. najwyższym rangą jest patriarchat. a patriarchę konstantynopolitańskiego uważają za pierwszego wśród równych. Bułgarii i Gruzji. Etiopski Kościół Prawosławny i Syryjski Kościół Prawosławny. Zob. autokefaliczny. rumuński. słowacki i węgierski. Kraków 2002 79 . maronicki. uznaje dwa pierwsze sobory powszechne.Leksykon teologiczny Kościoły wschodnie. nie uznaje jednak Soboru Efeskiego (431). syryjski i ma-lankarski. w Grecji. Serbii. chaldejski i ormiański. maronici.

który swymi korzeniami sięga nawrócenia w 988 r. Nazwa wspólnoty kościelnej. że Bóg chce zbawić cały rodzaj ludzki. gdy Kościół Bizantyńsko-Ukraiński zostanie patriarchatem. 5 milionów członków) katolicki kościół wschodni. Zob. Zob. rumuński. polegającą na wzajemnej łączności Kościołów lokalnych pod przewodnictwem Kościoła rzymskiego. która zachowuje łączność z arcybiskupem z Canterbury. Kościół bizantyńsko-ukraiński. by być niezależnymi od moralnych zobowiązań głoszonych przez Kościół (por. jest ich osiem: białoruski.v. Zmarł mając wciąż nadzieję. Słownik języka polskiego s. albański i rosyjski. Stosunki między tymi dwoma instytucjami.Leksykon teologiczny (CCEO 151-154). Zob. W 1946 r. Wydawnictwo WAM. Kościół bizantyńsko-ukraiński. życie sakramentalne. Kościół grekokatolicki. Kościół 2. Kościół i państwo. spędził lata 1945-1963 w komunistycznych więzieniach. przynależność tę odrzucili. węgierski. musi zwracać się do papieża o zatwierdzenie. Zob. rusini. katedra 2. c. ciało Chrystusa. gdy tylko odzyskali wolność pod rządami Michaiła Gorbaczowa (ur. został mianowany arcybiskupem grekokatolickiego Lwowa. zamek. wspólnota anglikańska. papież. powinny jednak ze sobą harmonijnie współpracować. biskup. D) Zwykły Kościół sui iuris. Ta silna mniejszość katolicka istnieje na Ukrainie od czasu Unii Brzeskiej (1596). 2. diaspora. a szczególnie wspólnota w Stanach Zjednoczonych. Chociaż członkowie Kościoła sami ze siebie nie mają żadnego prawa do narzucania własnego zdania w sprawach politycznych. Kraków 2002 80 . które w swoim własnym zakresie są od siebie niezależne. Są one autonomiczne pod względem swej administracji wewnętrznej i podlega im kilka diecezji (CCEO 155173). Zob. grecki. lud Boży. kościoły wschodnie. że doczeka chwili. Największy (ok. DH upassim). 1931). przepowiadanie duszpasterskie i organizację tej wspólnoty. Znaczna diaspora (prawie milion) ukraińskich katolików znajduje się w Kanadzie. źródła wschodniego prawa kanonicznego. Josyf Slipyj (1892-1984) (mianowany kardynałem w 1965). Jest pięć autonomicznych (= sui iuris) Kościołów metropolitalnych: etiopski. to jednak państwo i jego przywódcy nie mogą sobie rościć prawa do tego. Kościół ruski w Stanach Zjednoczonych oraz włosko-albański (bez metropolity). a w 1963 r. symfonia. kościoły wschodnie. cechy kościoła. po wyborze. Kościół katedralny. kiedy to wielu Rusinów przeszło na katolicyzm. na której czele stoją biskupi. malankarski. Wyraz pochodzenia staroczeskiego zapożyczony za pośrednictwem staroniemieckiego z łacińskiego (“castellum” = miejsce obwarowane. społeczność założona przez Jezusa Chrystusa i namaszczona przez Ducha Świętego. Kościół Krizevci (dawna Jugosławia). oraz innych częściach świata. żeby przyspieszyć rozwój wszechstronnego dobrobytu społeczności ludzkiej i podtrzymać właściwą obywatelską i religijną wolność. wolność religijna. kościół. Józef Stalin (1879-1953) zmusił ukraińskich katolików do przyłączenia się do Kościoła prawosławnego. W obecnym języku polskim ma dwa znaczenia: 1. księcia Włodzimierza z Kijowa na Rusi. “budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego”: w węższym znaczeniu: “świątynia rzymskokatolicka” (Szymczak). Stanach Zjednoczonych. Kościół. będące ostatecznym dowodem i znakiem tego. Zob.). Są dwa takie Kościoły: Bizantyńsko-Ukraiński i Syryjsko-Malabarski. Stała obecność Boga wśród zgromadzonego ludu wyraża się przez przepowiadanie. paliusz. skąd chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na tereny wchodzące obecnie w skład Rosji. Kościół episkopalny. twierdza). patriarcha. bułgarski. Arcybiskup większy. Zob. słowacki. który zastąpił metropolitę Andrzeja Szeptyckiego (1906-1944). patriarcha.

patriarchaty prawosławne. ponieważ odrzucił uchwały Soboru Efeskiego (431). Kościół bizantyńsko-ukraiński. 1 Kor 1. czyli od świętych już przebywających w niebie. Kraków 2002 81 . niebo. teologia antiocheńska. jego wyznawcy jednak wolą siebie samych nazywać Zachodniosyryjskim Kościołem Prawosławnym. LG 26. monofizytyzm. prawdopodobnie przez misjonarzy pochodzących z Palestyny i Edessy. kościół 2. Kościół rzymskokatolicki. ponieważ znajdował się on na wschód od impeńum rzymskiego. Ten Kościół zwano często (polemicznie) monofizyckim. która oficjalnie zakończyła wszelkie różnice doktrynalne oraz zapowiadała bliską współpracę w przyszłości (ND 683). jeżeli zachowuje łączność z innymi Kościołami miejscowymi. W czasach późniejszych na Zachodzie był on dobrze znany jako “Kościół nestoriański”. która może pochodzić z czasów apostolskich. a także (ze względu na pochodzenie) Kościołem jakobitów. anafora. Zob. Kościół Wschodnio-syryjski ze stolicą w Edessie. 1. Wspólnota zebrana wokół swego biskupa może się w pełnym znaczeniu nazywać “Kościołem”. katolickość. 1. jak wszystkich chrześcijan (Mt 16. W 410 r. Kościół zachodniosyryjski. tych zaś. Kościół Zachodniosyryjski ze stolicą w Antiochii. Obecnie katolickich spadkobierców tego Kościoła nazywamy Chaldejczykami. patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodniego Mar Dinkha IV razem z papieżem Janem Pawłem II podpisali wspólną “Deklarację chrystologiczną”. Kościół wojujący. którzy nie mają łączności z Rzymem. Zob. W listopadzie 1994 r. c. Wielki Tydzień. Środkowowschodni Kościół. Zob. Tę liturgię zazwyczaj się sprawuje w języku narodowym: w arabskim na Bliskim Wschodzie. kościół wschodni asyryjski. najstarszy z tych. Sobór Watykański II naucza. czyli prymasa. jakobici. Ta odmiana chrześcijaństwa rozwijała się pod niewielkim wpływem greckim. zjednoczony z Rzymem i posługujący się liturgią grecką d. a w 424 roku na synodzie w Markabcie ogłosił swą niezależność i swoją własną stolicą ogłosił Seleucję-Ktesifon nad Tygrysem w Persji znajdującej się poza wpływami cesarstwa bizantyńskiego. to Kościół Zachodniosyryjski jest niezwykle bogaty. Podstawową Liturgią Eucharystyczną jest liturgia św. Kościół unicki. że jeżeli biskup diecezjalny przewodniczy liturgii. Sobór Efeski. Kościół ten nazywamy “Kościołem wschodnim”. Za głównego swego teologa uważał Kościół wschodni Teodora z Mopsuestii (ok.uciekli do Persji. Kościół wschodni. Jej cechą znamienną jest obrzęd okadzania po Liturgii Słowa oraz modlitwa pożegnalna przy ołtarzu na samym końcu. Jeżeli idzie o liturgię. chrześcijanie malabarscy. zjednoczony z Rzymem i istniejący w Libanie.wypędzeni z Edessy przez cesarza Zenona w roku 489 . 18. 2). katolicyzm. Lud Boży ukazuje sam siebie w sposób bardziej widzialny (zob. W chrystologii jego poglądy zostały ustawione przez podobnie myślących teologów.Leksykon teologiczny Kościół miejscowy. AG 19-22). obrządek. którzy . Asyryjczykami. Jest to jedna z czterech głównych gałęzi tradycji syryjskiej. SC 41-42. Edessa. maronici. oraz od Kościoła triumfującego. ma bowiem przynajmniej siedemdziesiąt anafor eucharystycznych i wiele zmiennych tekstów dla innych obrzędów. czyściec. ponieważ Kościół ten został założony w bardzo wczesnym etapie rozwoju chrześcijaństwa. melkici. Ef 1. Zob. Kościół Maronicki. Zob. które przetrwały po zerwaniu łączności z Kościołem powszechnym. 22). Zob. Rz 16. na synodzie w Seleucji-Ktesifon (Persja) zreorganizował się pod kierownictwem swego własnego katolikosa. Widzialny. Kościół Melchicki. asyryjski. 350-428). b. Nowy Testament wyrazu “Kościół” używa zarówno na oznaczenie miejscowych zgromadzeń (Dz 8. pielgrzymujący Kościół tu na ziemi w odróżnieniu od Kościoła cierpiącego (oczekującego). Kościoły wschodnie. Jakuba. eklezjologia. obecnym na Zachodzie i na Wschodzie. Wydawnictwo WAM. trzy rozdziały. eucharystia. nestorianie. które wszystkie wyrastają z wczesnej tradycji monastycznej: a. czyli dusz czyśćcowych. malayamskim w Indiach i angielskim w Stanach Zjednoczonych.

zwłaszcza prawosławnych. które często zawiera groby męczenników. wyprawy krzyżowe. jak dziecko przyjmuje podarunek. którzy opowiadania Księgi Rodzaju wyjaśniają w taki sposób. Krytyka przekazu bada sposób przekazywania ustnego lub na piśmie. jakie do nas dotarły. ale jako wyłączny dar Bożej dobroci. Krytyka formy zajmuje się analizą i klasyfikacją stylu języka biblijnego i sposobu pisania (np. Podziemne pomieszczenie pod kościołem albo jego ołtarzem. Krew Jezusa wyraża i sprawia wyzwolenie ze śmierci do życia (Wj 12. Nauka głosząca. Krypta (gr. 11) Bożego panowania na świecie. jak zabytki archeologiczne i literatura pozabiblijna. Mk 14. “stwarzać”). 14) i nowe . Krew Chrystusa. 9. eschatologia. dusza. Krytyka tekstu stara się ustalić w miarę możliwości dokładnie pierwotne słownictwo pism Starego i Nowego Testamentu. Jezus zachęca swoich słuchaczy do tego. odziedziczone przez siebie przekazy.23. świętych lub innych osób (na przykład fundatorów lub dobroczyńców tego kościoła). Szczególnie Jego przypowieści wskazywały. ale nakazywał śmierć przez spalenie za pewne ohydne grzechy (Kpł 20. DH 3896). 15). że nie akceptował kremacji. Hbr 9.stosunki z Bogiem (Wj 24. 28.14. które nadchodzi niejako nagroda za ludzkie czyny. “ukryte miejsce”). Zob. Jednakże wielu chrześcijan. Jezus samego siebie oddał na służbę obecnego (Mt 12. ekspiacja. zbawienie. Krytyka redakcyjna studiuje. Zob. Kraków 2002 82 . 13. fundamentalizm. a także z takich źródeł zewnętrznych. jak krew rozumiano w Starym Testamencie. czuje do kremacji silną niechęć. zmartwychwstanie umarłych. 18-19).oparte na miłości . W nawiązaniu do tego. l P l. 1 J 1.Leksykon teologiczny Kreacjonizm (łac. Nowy Testament nie utożsamia wprawdzie królestwa Bożego z Kościołem. “crux = krzyż”). Nowoczesna próba pełniejszego zrozumienia Pisma Świętego. 7. Jego naukę i cuda (Mt 4. paruzja. oczyszczenie z grzechów (Kpł 16. Krytyka biblijna. Krucjaty (łac. co wypowiedź. Królestwo Boże. ewolucja. że “królestwo Boże jest blisko”. Obecnie Kościół katolicki zezwala na kremację pod warunkiem. 7. Pojęcie to odnosi się także do skierowanego przeciw ewolucjonizmowi poglądu tych.35). przymierze. 20. kościół 2. przypowieści i wydarzenia cudowne). że “bliski jest Bóg i Jego zbawienie”. (b) jaką myśl i jakie orędzie chcieli przekazać swoim konkretnym odbiorcom. 21. o tym zatem Bożym dziele zbawienia. śmierć. czasami w kilku etapach. 17. a nie -jak się tego domagają traducjoniści . 3-8. Augustyna z Hippony (354-430) robi się to często. Ostateczne zbawcze wkroczenie Boga w dzieje już się odbywa przez przepowiadanie Jezusa. Rz 3. Chrześcijaństwo długo sprzeciwiało się zwyczajowi kremacji. czyli okoliczności) każdej księgi biblijnej. 1. że nie jest traktowana jako zaprzeczenie zmartwychwstania ciał (CIC 1176 § 3. 21) i przyszłego (Mt 8. że nasz wszechświat został powołany do istnienia przez całą serię osobnych Bożych interwencji “od zewnątrz”. Łk 11. ale od czasów św.rodzona przez rodziców. Zob. katakumby. niebo. Usunięcie martwych ciał poprzez spalenie. CCEO 876 § 3). Ap 7. posługująca się różnymi sposobami naukowymi. pogrzeb 1. że każda dusza ludzka jest stworzona bezpośrednio przez Boga (por. 12-14. i dowodzą. Podstawowe orędzie Jezusa o ostatecznym królestwie Bożym (Mk 1. oznaczało tyle. by weszli do tego królestwa albo żeby je przyjęli tak. 24). która współcześnie zaczyna nabierać kształtów. Krytyka historyczna próbuje wyjaśnić datę powstania oraz genezę (kontekst i cel. Zob. 2. Krytyka literacka zajmuje się wartością i wpływem tekstów biblijnych jako dzieł Wydawnictwo WAM. w jaki to robią fundamentaliści. które weszły w skład ksiąg biblijnych takich. (a) jakimi motywami i sposobem myślenia kierowali się autorzy biblijni redagując.9). Zob. Kremacja (gr. 22-23. fragmentów. cmentarz. Stary Testament nie tylko. posługując się dowodami zaczerpniętymi z innych pism. w jakim znaczeniu królestwo Boże jest rzeczywistością eschatologiczną. Zob. “palenie”). 25. Dla Jezusa głoszenie.

chrześcijanie malabarscy. jak na Soborze Trydenckim (1545-1563) przeciw protestanckim obrazoburcom. Święto Podwyższenia Krzyża św. Pierwszymi świętymi. z drugiej listy. 185 . redaktionsgeschichte. Odkupicielowi i Uświęcicielowi. W Kościele zachodnim olej poświęcany przez biskupa (z innymi olejami) w Wielki Czwartek podczas odprawianej rano Mszy Krzyżma św. Tomasza Apostoła w Mylapoor niedaleko Madrasu. z drugiego schematu”). czyli fragmencie płótna z relikwiami. Marcin z Tours (zm. 1-12. Zob. z ich dawnych dziejów (Syr 44. adoracja. czyli pomazaniem. Kult (łac. Zob. Zob. Katolicka nazwa tych sześciu ksiąg (oraz fragmentów innych ksiąg) Starego Testamentu. udzielania sakry biskupiej oraz konsekracji kościołów i ołtarzy. theologia crucis. zwłaszcza od chwili powstania Ruchu Oksfordzkiego. który wylicza wiele bohaterów i bohaterek w wierze Starego Testamentu (Hbr 11. Krytyka historyczna. przypowieści. Święci są czczeni w sposób szczególny przez Kościół katolicki i prawosławny (UR 15). ND 235-236).oto kilka sposobów przywoływania na pamięć śmierci Chrystusa. Charakterystyczny dla chrześcijan znak. Zarówno na Soborze Nicejskim II (787) przeciw wschodnim obrazoburcom. “oddawanie czci. 1). pentateuch. hermeneutyka. Księgi deuterokanoniczne (gr.24. 251-356) i św. namaszczenie. byli: św. Kościół katolicki potwierdził wagę kultu świętych. W Kościele wschodnim Liturgię Eucharystyczną sprawuje się na antimension. DH 3828-3831. Krzyż (z łac. Paweł posłużył się nim. Antoni Opat (ok. które zostały przekazane w języku greckim (Septuaginta). 12-16). krytyka biblijna. mające na celu naśladowanie ich życia i wyjednanie sobie ich wstawiennictwa u Boga. 397). Kult chrześcijański kładzie nacisk raczej na uwielbienie i dziękczynienie niż na błaganie. który się umieszcza na ołta- Wydawnictwo WAM.ok.Leksykon teologiczny literatury (por. obchodzone 14 września. będący świadectwem śmierci Chrystusa dla naszego zbawienia. Żydzi czerpali natchnienie z wielkich postaci. Sześcio. a w tradycji rzymskiej także Droga Krzyżowa . 254) pierwszy zajął się poważnie nabożeństwem do świętych. Zob. Kraków 2002 83 .. adoracja Krzyża w Wielki Piątek. Cześć okazywana zmarłym ludziom o wybitnej świętości. ikona. “crux” po przemianach fonetycznych przez staroczeskie “kriż”). Krzyżmo. Zob. a zostali otoczeni kultem. którzy nie byli męczennikami. Księgi mojżeszowe. Kościół zawsze wspomina i ukazuje krzyż podczas udzielania sakramentów świętych. Księga czytań liturgicznych. redaktionsgeschichte. zob. podczas święceń kapłańskich. 1 -50. a w mniejszym zakresie przez Kościół anglikański. septuaginta. wątek ten przejął autor Listu do Hebrajczyków. Zob. “z drugiego wykazu. Krytyka redakcyjna. czego w Kościele zachodnim się używa do sakramentu bierzmowania. Orygenes (ok. co było istotne w jego orędziu (1 Kor 1. źródło “Q”. Znak krzyża. oddawanie czci Bogu. apokryfy. Wcześni chrześcijanie oddawali cześć Najświętszej Maryi Pannie i męczennikom. żeby streścić to. Zob. Zob. Kult świętych. wyrazem “krzyżmo” oznacza się tam to. Cześć religijna należna Bogu jako Stwórcy. 2 Mch 15. sens Pisma świętego. a których nie ma w kanonie Pisma hebrajskiego. okazywanie czci”). 17-18). jest połączeniem krzyża z kwiatem lotosu i stanowi świadectwo starożytnego wkorzenienia w kulturę. wkorzenienie w kulturę. lekcjonarz. Św. Zob. Zazwyczaj tej mieszaniny oleju z oliwek i balsamu używa się podczas udzielania sakramentu chrztu i bierzmowania.lub siedmiowieczny Coonan Cross (“zgarbiony krzyż”) znaleziony przy grobie św. ewangelie synoptyczne. W Kościołach wschodnich krzyżmo jest nazywane myron. Ołtarze konsekruje się tylko po umieszczeniu w nich relikwii (CIC 1237 § 2).

która się oderwała od Kościoła anglikańskiego. Kwakrowie znani są także z tego. “bardzo bliskie wiary”) i theologice certum (łac. “Quakers = trzęsący się. O sprzyjanie kwietyzmowi oskarżano też sławną mistyczkę. ale przed Gloria i kolektą. DH 2201-2269. których zadaniem jest dopilnowanie przestrzegania praw Kościoła. kolekta 1. spokój”). Do kwalifikacji negatywnych należały “herezja”. fidei proximum (łac. Kyrios (gr. arcybiskupa Cambrai (1651-1715). piis auribus offensiva). Nauka ich kładzie nacisk na wewnętrzne oświecenie dokonane przez żyjącego Jezusa Chrystusa. ruch oksfordzki. b. na którym się umieszcza patenę i kielich). że podczas słuchania słowa Bożego wpadają oni w mistyczne drżenie. zob. sobór powszechny. Kwalifikacja teologiczna. relikwie. “na podstawie wiary Bożej”). że jest skierowana do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej). który głosił konieczność całkowitego oddania się Bogu. Organizacja ich Kościoła opiera się na kapłaństwie wszystkich wiernych. 1640-1697). Kwietyzm (z łac. oraz “niebezpieczne dwuznaczności”. pielgrzymka. Zob. skierowana do Chrystusa Pana (chociaż później uważano. teologia. Franciszka de Salignac Fenelona. wspólnota anglikańska. “na podstawie wiary Kościoła”). Zob. duchowość. oraz “nadzorcy”. “poważne dwuznaczności doktrynalne”. jak: defide ecclesiastica (łac. 2374). Madame Guyon (1648-1717) oraz czołowego pisarza z zakresu duchowości. Do innych twierdzeń stosuje się kwalifikacje takie. otrzymuje kwalifikację defide definita (łac. ponieważ sądzono. Organizacja chrześcijańska. Ocena poszczególnych twierdzeń teologicznych w odniesieniu do prawd objawionych i nauki Kościoła. zarówno mężczyzn jak kobiet. co zmniejszało ludzką odpowiedzialność i zwalniało od zewnętrznych praktyk religijnych jako zbytecznych. męczennik. Człowiek mający zwierzchnie prawa do kogoś lub czegoś i pełną kontrolę. Innocentego XI (papieża wiatach 1676-1689) (zob. “na podstawie wiary określonej dogmatycznie”). beatyfikacja. Kwakrowie (z ang. teologumenon. herezja. “opinia odrzucona” (łac. drżący”). DH 2269. W roku 1687 de Molinos został potępiony przez swojego dawnego przyjaciela. Istniej ą jednak wśród nich “starsi”. którzy przewodniczą zgromadzeniom modlitewnym. Wydany w roku 1989 dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej (O interpretacji dogmatów) nawoływał do jego przywrócenia. We mszy łacińskiej następuje ono po antyfonie na wejście i po akcie pokutnym (chyba że jest w niego włączone). ND 2007). Kyrie eleison (gr. jak łaciński korporał (płótno. świętych obcowanie. W liturgiach wschodnich jest najczęściej odpowiedzią w czasie litami. że są przeciwnikami wojny. Siebie samych nazywają oni “przyjaciółmi prawdy”. urząd nauczycielski Kościoła. gloria. może być zakwalifikowane jako defide divina (łac. Zob. Zob. intonuje ją celebrans (lub chór). Sobór Nicejski II. którego potępił Innocenty XII w roku 1699 (DH 2340-2374). które “obraża pobożne uszy” (łac. opinio reprobatd) oraz stanowisko. Wydawnictwo WAM. Zob. cud. zmiłuj się nad nami”). zazwyczaj jednak się ich nazywa “kwakrami”. Kraków 2002 84 . Trzykrotnie powtarzana prośba o zmiłowanie. kanonizacja. hiperdulia. W obecnej korespondencji Kongregacja Nauki Wiary stosuje takie kwalifikacje negatywne jak “błędy”.Leksykon teologiczny rzu i który pełni podobną funkcję. a powtarza zgromadzenie wiernych. nieomylność. Kuszenie. grzeczna forma zwracania się do kogoś drugiego. Jeżeli zostało uroczyście określone przez Najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła. “Pan”) a. święty. Sobór Trydencki. W konsekwencji odrzucają sakramenty i posługiwanie wypływające ze święceń kapłańskich. założona przez Georga Foxa (1624-1691). modlitwa Jezusa. Zob. Szkoła duchowości założona przez Michała de Molinosa (ok. Jeżeli twierdzenie zawiera siew źródłach objawionych. Stały dawniej wachlarz katolickich not teologicznych ostatnio bardzo stracił na znaczeniu. “teologicznie pewne”. Kyrie wprowadzono do liturgii antiocheńsko-jerozolimskiej przynajmniej od 350 roku. “quies = pokój. pokusa. “Panie.

aborcja. LG 30-38. 18. jest ekskomunika. Zob. 2). 11. Ten sam wyraz grecki i hebrajski oznacza także naród przeciwstawiony jego przywódcom: kapłanom. kazuistyka. Wj 19. duchowieństwo. CIC 976). Laicyzacja. chyba że zostało udowodnione. J 20. CIC 1314. kapłaństwo. Rz 12. chrystologia. DH 3050-3075. konferencje w Lambeth. że tylko kler jest prawdziwym Kościołem (zob. na mocy której duchowny zostaje zwolniony ze swoich obowiązków i wraca do stanu świeckiego. Błażej Pascal (16231662) w wydanych w roku 1657 Prowincjałkach zaatakował kazuistykę jezuicką. 1318). Zgody na powrót do stanu świeckiego można udzielić diakonom z ważnych powodów. Laikat (gr. Wydawnictwo WAM. że Kościół się składa z całego Ludu Bożego. unieważnienie. 20. 3-7. której wyrok nie podlega żadnej apelacji. iż święcenia są nieważne. 36. 1 Kor 12. Tę jednostronność spojrzenia wyrównał Sobór Watykański II. Pwt 7. kapłani. Siedemnastowieczny kierunek w teologii moralnej. chyba że zachodzi niebezpieczeństwo śmierci (zob. którego uważano za boga). Flp 2. ekskomunika. Przykładem takich kar. ważność. hierarchia. obowiązków i darów Ducha Świętego. Lambeth. W Kodeksie prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich nie ma kar latae sententiae. czy ten tytuł chrystologiczny jest pochodzenia starotestamentalnego.3-8). duchowny. rygoryzm. którą błędnie interpretował jako odmianę laksyzmu. Zob. duchowieństwo. a kapłanom tylko wtedy. którzy są w pełni włączeni w Kościół przez chrzest. 9-10). Duchowny sprowadzony do stanu świeckiego nie może wykonywać swojej posługi. LG 9). który nie tylko podkreślił. jednakże dowody mocno przemawiają za żydowskim pochodzeniem tego tytułu i bardzo wczesnym stosowaniem go przez chrześcijan w odniesieniu do Jezusa. święcenia. w jaką się wpada automatycznie po znieważeniu Najświętszego Sakramentu (CIC 1367) albo po dokonaniu przerwania ciąży (CIC 1398). Kara kościelna. Uczeni spierali się co do tego. ND 818-840). Późniejsze ostre rozróżnienie między duchowieństwem a laikatem czasami zawierało w sobie mocny nacisk na to. Procedura prawna. “rozluźnienie”).2. którą zaciąga człowiek samorzutnie po dokonaniu konkretnego przestępstwa (zob. który to wyraz Septuaginta oddaje wyrazem greckim “laos” (por. który uwalniał chrześcijan od wypełniania ich obowiązków z powodów błahych i niewystarczających. 39-42. ale nie otrzymali święceń wyższych i nie stali się duchownymi. 4-31. Jehowa. “sprowadzenie do stanu świeckiego”). ale także przypomniał ludziom świeckim o ich wspólnym powołaniu do świętości i do szerokiej odpowiedzialności w życiu Kościoła i świata (AA passim. bierzmowanie i Komunię św. gdy zachodzi niezwykle ważne uzasadnienie (CIC 290-293. Jr 26. Ta zmiana stanu jest względna. Zob. ND 2006). ponieważ nigdy nie można unieważnić ważnie otrzymanych święceń kapłańskich. Laksyzm został potępiony przez Aleksandra VII (papież w latach 16551667) w roku 1665 (DH 2021-2065. “lud”).11). jest On wyraźnie uznany za kogoś więcej niż człowieka. Akt laicyzacji sam z siebie nie zwalnia z obowiązku zachowania celibatu. AG 41. które istnieją do dzisiaj. Kiedy Jezus otrzymuje tytuł “Pan” (Mk 12. Wierni. Łk 19. Ap 2. Proces sprowadzenia do stanu świeckiego jest zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. hebrajski Stary Testament posługuje się wyrazem “am”. czy też hellenistyczno-pogańskiego (bo tak się zwracano do władcy. Latae sententiae (łac. Nowy Testament uznaje. (1 P 2. cały wachlarz znaczeń pośrednich. 31. które zostały dane po to. Zob. Laksyzm (łac. 6. że Izrael jest wybranym ludem Bożym. 14. by je wykonywać w harmonijnej współpracy dla dobra całego Kościoła (zob. prorokom lub książętom (zob. najświętszy sakrament.Leksykon teologiczny c. a także CIC 224-231). Kodeks z roku 1983 ograniczył ilość takich kar. Iz 14. ferendae sententiae. 2 P 22. duchowny. Na oznaczenie. że istnieją różne rodzaje posługiwania. Zob. 3. a nie z samej tylko hierarchii (zob. wspólnoty podstawowe. “na mocy wydanego orzeczenia”). laikat. (łac. probabilizm. 1 Kor 12. 20-21). W Starym Testamencie Boga nazywa się Panem albo (szczególnie w księgach prorockich) “Panem Zastępów”. Zob. ND 2005) i przez Innocentego XI (papież w latach 1676-1689) w roku 1679 (DH 2101-2165. Kraków 2002 85 . CCEO 394-398).

Zob.ok. Lektorium (łac. Prospera z Akwitanii (ok. Lektor (łac. “miejsce teologiczne”) i wielu go w tym pomijaniu liturgii naśladowało. Modlitwa . “czytanie”). która jest zastrzeżona dla duchownych. Aksjomat. swobodny”). “adorowanie. Najczęstszą odpowiedzią jest Kyrie eleison (gr. podczas której kapłan. “rozszerzony. Modlitwa w postaci dialogu. liturgia. czytanie.na Zachodzie . rozwój dogmatów. że każdy człowiek potrzebuje modlitwy (l Tm 2. “wolny. Zob. “prawo modlitwy prawem wiary”). hiperdulia. List. nawiązujący do Oświecenia w popieraniu wolności i postępu i w przyjmowaniu nowych idei głoszonych przez aktualną wiedzę i kulturę. a który pochodzi od św. święto. Zob. podczas kanonizacji świętych i podczas udzielania święceń biskupom. kto odczytuje Pismo Święte podczas obrzędów kościelnych. że wszyscy ludzie zawsze potrzebują łaski. Najlepszym osiągnięciem liberalizmu było trzeźwe spojrzenie na edukację i walka o sprawiedliwość społeczną. który odrzuca autorytet religijny.odgrywa istotną rolę w interpretacji wiary chrześcijańskiej. sakrament święceń. “Panie. W roku 1972 po reformie liturgicznej w Kościele katolickim utrzymano jako dwie posługi urząd akolity i lektora. Augustyna z Hippony (354-430) (DH 246. 465). czyli antologię wypowiedzi o łasce zaczerpniętych z pism św. Zob. Kraków 2002 86 . “ten. pulpit. wychwalanie”). Lekcja (łac. oświecenie.szczególnie modlitwa liturgiczna . Lex orandi . Podczas Mszy św.Leksykon teologiczny Latria (gr. oddawanie czci”). Zob. modernizm. ND 1913). liturgia. otchłań. a czasami nawet pomijała. były pierwotnie związane z procesjami. 1-4). jutrznia. “pulpit do czytania”). w szczególny Wydawnictwo WAM. a zgromadzenie odpowiada na to ustalonymi wezwaniami. Na Zachodzie litanie zajmują znaczące miejsce podczas sprawowania liturgii Wigilii Wielkanocnej. Liberalizm (łac. zawierająca oficjalne czytania przeznaczone na różne święta i okresy roku kościelnego. epistoła. który czyta”). Ps 188 i 136). Melchior Cano (1509-1560) w dziele o źródłach i argumentach teologicznych. metody w teologii. Lekcjonarz (łac. procesja religijna”). długi) oraz synapte (gr. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”). Zob. “kres szaty”). Ten. że stał się odmianą świeckiego humanizmu.lex credendi (łac. co teologia wschodnia zawsze uznawała. kapłanom i diakonom. Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432) ułożył on Indiculus (łac. protestantyzm liberalny. którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “błaganie. Zob. Rozpowszechniony szeroko kierunek w polityce i religii. Najgorszym zaś było to. Zob. kalendarz liturgiczny. nie wylicza liturgii jako locus theologicus (łac. Prosper wywnioskował. Zob. “pochwały. ocenia chrześcijaństwo na podstawie ducha czasu i jest nie do pogodzenia z prawdziwą wiarą. Litania do Najświętszej Maryi Panny. diakon lub kantor wypowiada całą serię próśb albo . ambona. Laudes (łac. oddawanie czci Bogu. że powstały w Antiochii pod koniec IV wieku. Księga liturgiczna. “księga czytań”). Zob. humanizm. Limbus (łac. “połączony”). Z tego. zmiłuj się nad nami”). 390 . Chrześcijańskie litanie. Kościoły wschodnie zachowały ten starodawny urząd jako jedno z niższych święceń. duchowny.tytułów Jezusa lub imion świętych. uznanym za klasyczne. pulpit. ludzie świeccy mogą odczytywać Pismo Święte oprócz Ewangelii. Litania (gr. tkwiące korzeniami w powtarzających się wezwaniach niektórych Psalmów (np. Teologia zachodnia często traktowała to zagadnienie pobieżnie. “Krótki wykaz”). W obrządku bizantyńskim często używane są takie litanie jak ektenai (gr. wydaje się.

23. post. Sprawowanie tej liturgii uobecnia śmierć ofiarną i zmartwychwstanie Chrystusa. 5). 17. czyli w dni świąteczne wolne od postu i wstrzemięźliwości. Mądrość Izraela była głębsza i zmagała się nawet z takimi tajemnicami. eschatologia. Wyrażenie używane na oznaczenie drugiej części Mszy św. roszczący sobie prawo do ujawniania Bożych tajemnic. paruzja. w szerszym znaczeniu wyraża on także czynności związane z posługiwaniem chrześcijańskim (Flp 2.Leksykon teologiczny sposób związana ze sanktuarium w Loreto we Włoszech.jak Hiob . sakrament. 39) i przewodzenie polityczne (Pwt 34. Podobnie jak Słowo Boże. Zob. Kraków 2002 87 . 16-28). który doprowadzi do ostatecznego przekształcenia świata. zmartwychwstanie zmarłych i sąd ostateczny. 18-2. zapowiadając objawienie w Nowym Testamencie odwiecznie istniejącego Syna Bożego (Prz 8. 1 Kor 1. Mądrość starożytna nie unikała wprawdzie zagadnień religijnych i moralnych. Liturgia eucharystyczna. Jana i Mk 13). kyrie eleison. Dla mądrych tego świata jednak mądrość Boża jest głupstwem (Mt 11. mogła być wzorowana na hymnie Akatistos. rozdziela się Hostie konsekrowane w czasie wcześniejszych Mszy św. Zob. ale od wieku XVI przyjęto termin bizantyński. W chrześcijaństwie bizantyńskim od wieku IX terminem tym oznaczano wspólnotowe sprawowanie kultu. Zob. przede wszystkim podczas Liturgii Eucharystycznej albo Mszy św. Koheleta (albo Eklezjastesa). 1-12). Literatura mądrościowa. niedziele i Święto Zwiastowania. W obrządku bizantyńskim taką liturgię odprawia się w środy i piątki Wielkiego Postu. 6). “odsłaniający. Wyrazowi “mądrość” odpowiada w języku hebrajskim wyraz hokmah. a kończy się uczestniczeniem w ofiarnym Posiłku podczas Komunii św. Przysłów. 9). przypowieść o niesprawiedliwym włodarzu (Łk 16. W obrządku łacińskim liturgię darów uprzednio konsekrowanych odprawia się tylko w Wielki Piątek.wobec Boga byli bez skazy. normalną Eucharystię sprawuje się w soboty. a podczas Komunii św. Pisma apokaliptyczne obejmuj ą zarówno dzieła niekanoniczne (np. 1-8) oraz o mądrych i głupich pannach (Mt 25. 931) uważano za mędrca par exellence (zob. W Nowym Testamencie wyraz ten oznacza działalność kapłańską podczas sprawowania kultu (Łk 1. eucharystia. Pierwszy dokument ogłoszony przez Sobór Watykański II był poświęcony liturgii (zob. Msza święta. Zob. np. 25. Liturgia (gr. Wydawnictwo WAM. akatistos. Liturgia darów uprzednio konsekrowanych. wstrzemięźliwość. szaleni dla Chrystusa. zmartwychwstanie umarłych. który może oznaczać zręczność rzemieślnika (Wj 31. ok. 22-31. “zajęcia Boże”). Sposób pisania powszechny od 200 roku przed Chrystusem do roku 100 po Chrystusie. w którym nie ma konsekracji chleba i wina. 30). Przypowieści Chrystusa odzwierciedlają mądrość Starego Testamentu. wielki post. W Kościele rzymskim pierwotnie te wszystkie czynności wyrażano określeniem Divina Officia (łac. Hbr 8. mądrość. mądrość była zwykle w Starym Testamencie uosabiana. które się stają Ciałem i Krwią Chrystusa. Polega ona na ofiarowaniu chleba i wina. 22-8. następującej po Liturgii Słowa. eucharystia. Apokalipsa św. jak dzieła kanoniczne (np. liturgia słowa. Wielki Piątek. zdolności do rządzenia (Wj 41. przeistoczenie. Syracha (albo Eklezjastyka) i Mądrości (czasami dodaje się do tej listy Pieśń nad Pieśniami i Psalmy). Króla Salomona (zm. Zob. 2). Komunia święta. często jednak kładła nacisk na pożyteczne maksymy mające na celu poparcie czyjejś kariery. Księgi Henocha). a szczególnie wszystkich znaków. jakie poprzedzą (już ustalony) koniec dziejów. komunia święta. 1-22). lex orandi lex credendi. Stąd właśnie pochodzi niefortunne określenie: missa praesanctificatorum (“msza darów uprzednio konsekrowanych”). 6). którzy . ofiara. Obrzęd liturgiczny. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i pozwala ludziom odróżnić dobro od zła (1 Krl 3. Syr 24. Zob. jak nie wyjaśnione cierpienie tych ludzi. Księgę Daniela. 1. Literatura apokaliptyczna (gr. Gatunek literacki. “służba publiczna”). Jest ona jednym z duchowych uposażeń Mesjasza (Iz 11. 5-9). jego słynny wyrok w 1 Krl 3. objawienie. oddawanie czci Bogu. wyjawiający”). SC 5-13). który się rozwinął na starożytnym Środkowym Wschodzie (i gdzie indziej) i który w Starym Testamencie jest reprezentowany przez pięć Ksiąg: Hioba. Mdr 7.

Wspólnoty chrześcijańskie . czyli prywatne przygotowanie chleba i wina. podstawowe zasady i źródła teologii średniowiecznej. Zob. Żydzi wspominali Boże błogosławieństwa przez składanie porannej i wieczornej ofiary w świątyni (zob. ewangelia. jak wielki wpływ wywierał nowy humanizm. na Zachodzie upowszechnił się “brewiarz” (łac.. Bazylego i św. e. łączące wszystkich. “skrót”). anafora. Jako dodatkowe pomoce Cano wymienił: Wydawnictwo WAM. Ps 55.rozwijały dzienny program wspólnych modlitw. tradycja apostolska. jeżeli wypadną w niedzielę lub poniedziałek. tylko 1 stycznia. homilia. w Wielką Sobotę. 347-407). d. kolekta. Jest to zwyczajna liturgia obrządku bizantyńskiego zastępowana przez liturgię św. nauczanie papieskie. czyli czytanie Pisma Świętego (w Liturgii Słowa). sobory. św. którzy się znajdowali na wygnaniu. Liturgia świętego Jana Chryzostoma. które pośrednio lub bezpośrednio zależą od Bożego autorytetu i objawienia. Zob. 17 odnośnie modlitwy rano. Bazylego. Uczestnicy oddają chwałę Bogu. czyli “miejsca wspólne. stosowane w systematycznym przedstawianiu doktryny. Kraków 2002 88 . Pierwsza część Mszy św. nieszpory. inaczej mówiąc. czyli rozpoczęcie obrzędów trzema antyfonami. Na Zachodzie godziny kanoniczne Bożego oficjum składały się z “matutinum” (modlitwy rannej lub nocnej). g. Liturgia Eucharystyczna (czyli preanafora. enarksis. Jana Chryzostoma. w określonych porach dnia odmawiali modlitwy (Dn 6. Wymieniał on siedem loci. Lb 28. eucharystia. barokowej i neoscholastycznej (a także humanizmu renesansowego). “seksty" (modlitwy odmawianej o godzinie dwunastej). eucharystia. podczas gdy ci. Wj 29. nieszporów i komplety (końcowej modlitwy odmawianej w nocy). zob. wypełniają kapłańskie obowiązki Chrystusa i wstawiając się za całym światem. “laudesów”. w niedziele Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej). czyli skrócona wersja godzin kanonicznych przeznaczona do prywatnego odmawiania.zarówno świeckie jak zakonne . Kiedy się okazało. który się odbywa w różnych porach dnia lub nocy. w niektóre dni po Ewangelii lub homilii odmawia się wyznanie wiary i modlitwę wiernych. a polega na odczytywaniu i słuchaniu fragmentów Pisma Świętego (albo innych źródeł) i wspólnym recytowaniu lub śpiewaniu psalmów albo innych modlitw. Kościół powszechny. Liturgie św. Kościoły wschodnie. f. dziękczynienie i rozesłanie). Liturgia przypisywana patriarsze Konstantynopola. teologowie i kanoniści. Zob.. obrządek. De locis theologids (1563) wykazał naocznie. Msza katechumenów. w Wielki Czwartek. Główne tematy będące przedmiotem wiary chrześcijańskiej (=loci communes. Msza święta. Jakuba mają następujący układ: prothesis. Janowi Chryzostomowi (ok. brewiarz. c. 3-8). a. jutrznia. b. 10. Ojcowie Kościoła. nony (modlitwy odmawianej o godzinie trzeciej po południu). “miejsce teologiczne”). a także w same te święta. Melchior Cano (1509-1560) w pośmiertnie wydanym dziele pt. “tercji” (modlitwy o godzinie dziewiątej). antyfona. św. w Wigilię Bożego Narodzenia i Trzech Króli (chyba że wypadną w sobotę albo w niedzielę). Oficjalne sprawowanie kultu wspólnotowego. Komunia św. wieczorem i w południe). epistoła. Wszyscy wschodni duchowni katoliccy są zobowiązani do udziału w Liturgii Godzin zgodnie z prawem swego konkretnego Kościoła. składająca się z modlitw wstępnych wspólnoty zebranej w celu sprawowania czynności kultowych oraz z czytań Pisma Świętego. Słowo Boże. CCEO 377). Locus theologicus (łac. 38-42. życie monastyczne. wyznanie wiary. że duchowni często nie mogą być obecni podczas wspólnych modlitw. Słowo Boże w Piśmie Świętym. na które się wszyscy zgadzają”). wypraszają dla niego zbawienie (CIC 1173-1175. synaksis.Leksykon teologiczny Liturgia godzin. przy czym ostatnie czytanie jest zawsze fragmentem Ewangelii i po nim powinna następować homilia. Liturgia słowa. “prymy” (modlitwy pierwszej).

teologia Janowa. Ps 33. tytuły chrystologiczne. czyli że usprawiedliwienie otrzymuje się przez samą wiarę (nie przez dobre uczynki). W roku 1521 został ekskomunikowany przez papieża Leona X. 20.). łączył filozofię grecką z literaturą mądrościową Starego Testamentu. 9. reformacja. 20 przed Chr. w jaki sposób objawienie Boga osiągnęło szczyt w historycznym wcieleniu Słowa. 1-2. Zob. protestanci. Słowo Boże. przez które “wszystko się stało" i które “stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1.. Iz 43. literatura mądrościowa. metody w teologii. Odmiana chrześcijaństwa biorąca początek od Marcina Lutra (1483-1546). usprawiedliwienie. 33. objawienie. Metoda głoszona przez Cano wywarła wielki wpływ. przede wszystkim w Augsburskim wyznaniu wiary (1530). Typowe poglądy luteranizmu można odnaleźć w pismach luterańskich zawierających wyznania wiary. sola Scriptura. Zob. Luteranizm kładzie bardzo wielki nacisk na Krzyż Chrystusa i na niewolę ludzi w więzach grzechu. został profesorem Pisma Świętego w Wittemberdze. Żydowski filozof. 1 J 1. sola gratia. 50 po Chr. Zob. W Starym Testamencie była mowa o Logosie jako o mocy stwórczej oraz ojej uosobionym samo-objawieniu (Iz 55. Ps 100. do ok. Sobór Trydencki. który przenika wszechświat i nim rządzi.lex credendi. Logos (gr. Zob. Zob. Według Nowego Testamentu wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9. czyli że Pismo Święte (a nie ludzkie tradycje) jest jedyną pełną powagi zasadą wiary. Zob. Światowa Federacja Luterańską obejmowała 124 Kościoły członkowskie w 69 krajach. wyznanie wiary Lukarisa. “Słowny” charakter tego tytułu chrystologicznego podsuwa myśl. Razem ze wspólnotami w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej niemal wszystkie te Kościoły tworzą obecnie Światową Federację Luterańską. sola Scriptura. prawo i Ewangelia.Leksykon teologiczny h. w Artykułach szmalkaldzkich (1536). Filon z Aleksandrii (ok. arianizm. teologia wyzwolenia. a także w katechizmach Lutra. gdzie w roku 1517 ogłosił swoje sławne tezy w liczbie 95. “rozum”). 19. Kraków 2002 89 . 1. eklezjologia. liturgia. doksologia. Ludzie świeccy. Zob. Wydawnictwo WAM. W filozofii greckiej wyrazem tym oznaczano rozum. Lukaris Cyryl. w proteście przeciw gorszącemu sprzedawaniu odpustów. Lumen gloriae (łac. tradycja. twórcy reformacji niemieckiej. 11-16)). przymierze. Pwt 4. historię i tradycję. założoną w 1948 r. rozum naturalny. neoscholastyka. W 1998 r. sola fides. Jana Logos jest istniejącym odwiecznym Słowem Bożym. apropraiacja. 10-11. “orędzie”. “słowo”. laikat.6 miliona z 61 milionów luteranów na świecie. odpusty. Izrael jako naród wybrany przez Boga. Luteranizm ogarnął dużą część Niemiec. Od starożytności wyrazu “Logos” oraz wyrażenia “Syn Boży” używano wymiennie na oznaczenie drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. 7. dogmat. 1-14. Luteranizm. beroth. przypisywanie. 25-26. depozyt wiary. reprezentujące 57. kościół. 6-8. tradycja. Ap 19. Naukę tę można ująć krótko w następujący sposób: sola fides. 3). Jr 31. Za sakramenty rzeczywiście ustanowione przez Chrystusa luteranie uznają tylko chrzest i Eucharystię. Lud Boży.6. Sobór Watykański II wyrażeniem “Lud Boży” posłużył się jako główną nazwą oznaczającą Kościół (LG 9-17) i to zagadnienie następnie rozwijali główni przedstawiciele teologii wyzwolenia. “światło chwały”). W myśli św. w Obronie augsburskiego wyznania wiary (1531). a także kraje skandynawskie. 20-21. brakuje jej jednak większego uwzględnienia tajemnicy i włączenia do loci theologid historii zbawienia i liturgii. i. apolinaryzm.20). Sobór Nicejski I. światło chwały. żeby ukazać Logos jako Boży wzorzec i cel aktywny w stworzeniu. 3). 107. Po wstąpieniu do augustianów w 1505 r. oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przymierzem (Wj 5. czyli usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem łaski Bożej. 3-6. filozofów i prawników. j. Ap 21. 1 P 2. sola gratia. 9-10. której centralne biuro znajduje się w Genewie. wiara i uczynki. lex orandi .

Podczas Mszy św. Wszystkie Ewangelie synoptyczne wspominają. ND 131). która odpowiadała późniejszej chrześcijańskiej modlitwie przed jedzeniem. Ojcowie rodzin żydowskich na początku posiłku łamali chleb i dzielili się nim z obecnymi. którzy odrzucali bóstwo Ducha Świętego (zob. odmawiając modlitwę lub śpiewając hymn dziękczynienia . przybranie za dzieci Boże. DH 151. Na Soborze Konstantynopolitańskim I (381) został wprawdzie potępiony razem z tymi. Termin zaczerpnięty z życia codziennego na Bliskim Wschodzie. przekształca ludzką naturę (“łaska stworzona”) i uprzedza przyszłe życie w niebie. Odmienna od habitualnej. 35). Duch Święty. Zob.było to wyrazem chrześcijańskiej jedności. Sekta. przez działanie Ducha Świętego. 1 Kor 11. 46). 20-22).Leksykon teologiczny Łamanie chleba. nawyki. W obrządku bizantyńskim kapłan. zostajemy usprawiedliwieni i uświęceni (1 Kor 6. 25. duchoburcy. 27). że się stajemy przybranymi dziećmi Bożymi (Rz 8. Wydawnictwo WAM. jest to bowiem łaska. w obrządku łacińskim po. liturgia. Macedonianie. uświęcenie. Łaska skuteczna. mianowicie zbawienie w Chrystusie przez wiarę (Rz 3. Dz 2. Od samego początku chrześcijanie uznawali szczególną rolę sakramentów w życiu łaski. 5) sprawiający. w obrządku ambrozjańskim konsekrowany chleb łamie się przed Ojcze nasz. ale przede wszystkim dar najważniejszy. Kraków 2002 90 . która nazwę zawdzięcza Macedoniuszowi. Jeżeli człowiek odmawia przyjęcia takiej łaski. Duch Święty. Magisterium ecclesiae (łac. powoduje ona bowiem stan uświęcenia u samych podstaw. semiarianie. On sam wykazywał skłonności semiariańskie (zob. Pełnia łaski Chrystusowej (J 1. 19). Udzielanie się Boga (zwane często “łaską nie stworzoną”) oznacza przebóstwienie naszego ludzkiego życia i podnosi nas na nowy i nie zasłużony stopień stosunków stworzenia ze Stwórcą. Mk 14. DH 156. Często nazywa się ją “łaską uświęcającą”. otrzymujemy przebaczenie grzechów. Ef 2. 4. Początkowo część Hostii była później rozdzielana wśród tych. Pawła na Malcie (Dz 27. 2527). Na przykład dzięki sakramentowi chrztu św. Paweł przywołuje Chrystusowe “łamanie chleba” podkreśla jego społeczne znaczenie ze względu na hojne dzielenie się i budowanie społeczności (np. tuż przed Komunią. 13. wiara. W Dziejach Apostolskich “łamanie chleba” czasami odnosi się do Eucharystii (np. biskupowi Konstantynopola od roku 342 do złożenia z urzędu przez synod ariański w roku 360. nazywamy ją (tylko) wystarczającą. do której obecnie odwołuje się w liturgii rzymskiej znak pokoju. by tak było przed rozbiciem okrętu św. Wyrażenie. 34-35). pelagianizm. Kontekst. gdzie chleb w kształcie płaskiego placka łatwiej jest ułamać niż ukroić. Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Pana Boga. 3. urząd nauczycielski Kościoła. “łaska uczynkowa” jest skutkiem działania Ducha Świętego w odpowiedzi na nasze szczególne potrzeby albo wspiera nasze szczególne czynności. Łk 22. 26. Nie wydaje się. sakrament. Łaska habitualna. 30-31.24). Dwaj uczniowie w Emaus poznali zmartwychwstałego Chrystusa po łamaniu chleba (Łk 24. Zob. jeżeli została przez człowieka dobrowolnie przyjęta. 9-11). 1 P 1. Sobór Konstantynopolitański I. którzy nie mogli być obecni . mówi również o tym św. 3-5) i dar Ducha Świętego (Rz 5. 13-16. 3. Łaska. przebóstwienie. wizja uszczęśliwiająca. której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2. Zob. łamie konsekrowany chleb na cztery części. pocałunek pokoju. Zob. arianizm. eucharystia. świętość. 42.) połamał” (Mt 26. zastosował sam Jezus podczas ustanowienia Eucharystii. które potem układa na palenie w formie krzyża.. 16-17) daje nam nowe narodzenie (J 1. czy się rzeczywiście przyznawał do tej herezji. że “Jezus wziął chleb i (. w którym św. niebo. Każda łaska dana przez Boga. 21-26. którego używa się na oznaczenie nowego nieustannego życia w Chrystusie spowodowanego przez łaskę (nie stworzoną). Paweł (1 Kor 11.. 22. dary ducha świętego. Zob. nadprzyrodzoność egzystencjalna.ceremonię tę. 5-8). usprawiedliwienie. “urząd nauczycielski Kościoła”). 4-6). 14-16) i członkami Ciała Chrystusowego (1 Kor 12. są jednak wątpliwości co do tego.

Surowe życie ascetyczne i żywotna działalność misyjna spowodowały. 409. Wśród katolików wschodnich małżeństwo nie jest ważne bez błogosławieństwa kapłana. a jedną kobietą. który dla chrześcijan ochrzczonych jest sakramentem (LG 11. przez porównanie królestwa niebieskiego do uczty weselnej (Mt 22. które spowodowały gniew Boga (Lb 11. Zob. że manna była białą żywiczną substancją. że nauka Maniego rozpowszechniła się i ogarnęła Indie. Związek małżeński jest nierozerwalny. przyjdź!” i “maranatha” i wtedy znaczy: “Pan przyszedł (i jest wśród nas)”. Chiny. 3246. że jego zadaniem jest wyzwolenie iskry światła w ludziach. wymyślono po to. Zob. że zarówno mężczyzna jak kobieta zostali stworzeni na obraz Boży. Oparta na umowie wspólnota życia między jednym mężczyzną. ND 402/5.17). żeby ich w ten sposób uwolnić od materii i ciemności. pryscylianie.11-13. Niewyszukany smak manny (Lb 11. Stary Testament naucza. Manuskrypty z Qumran. Ewangelia św. rodzić dzieci i uzupełniać się wzajemnie (Rdz 1. Italię. dzielą się nawzajem całym sobą. o wiele lepszy od manny. Augustyn z Hippony (354-430) przed swoim nawróceniem był przez dziewięć lat manichejczykiem. 1-35). buddyzm. rozkaz”). Niekatolickie Kościoły wschodnie uważają. Manna (gr. za wyjątkiem sytuacji krytycznych. Północną Afrykę i inne części imperium rzymskiego. Nauka Maniego urodzonego w Persji około roku 215 i na rozkaz władcy perskiego obdartego żywcem ze skóry w roku 275. 22-33). Zob. typologia. że człowiek wykładający dyscypliny teologiczne na uniwersytecie katolickim albo na podobnej wyższej uczelni naucza przedmiotów katolickich w łączności z biskupami (CIC 812. Najprawdopodobniej chodziło tylko o pierwsze znaczenie (zob. który przybył do Rzymu ok. przeszkody małżeńskie. 444-445. Zob. 22. forma sakramentu małżeństwa. Pokarm. 27-28. którą wydzielają niektóre pustynne drzewa. dualizm. 20). “Manichejczyk” był często synonimem heretyka. dzięki której stają się oni mężem i żoną. CCEO 644). 461-464. kyrios. 35). Wyraz aramejski. 1-14. “drobne ziarno:). 15. stwierdzające. eucharystia. 1236). Może mieć dwie postaci: “maranatha” i wtedy oznacza: “O Panie. rękopisy z Qumran. Św. zanim weszli do Ziemi Obiecanej (Wj 16. zapoczątkowany przez Marcjona pochodzącego z Pontu w Azji Mntejszej. Kraków 2002 91 . 4-9) był powodem narzekań ludu na pustyni. 621). 457. Ap 2. w miłości rodzą i wychowują dzieci (GS 47-52). paruzja. roku 140. misja kanoniczna. np. zabiegają o jak największe dobro drugiego. i która opada na ziemię jak szron.Leksykon teologiczny Małżeństwo. sakrament. DH 435. 25. Marcjonizm. Izrael. albigensi. że szafarzem sakramentu małżeństwa jest kapłan. Zaświadczenie wydane przez kompetentną władzę kościelną. teologia.7. występujący w 1 Kor 16. gnostyków i chrześcijan. urząd nauczycielski Kościoła. zob. Jego miłość do Kościoła jest porównywana do związku małżeńskiego (Ef 5. 1-13). Ludową etymologię. według której wyraz ten pochodzi od pytania Hebrajczyków: “Co to jest?". Mandat (łac. którym za sprawą szczególnej Bożej Opatrzności (Ps 78. Ap 22. adwent. 455. katarzy. żeby opanować ziemię. szczególnie gdy szło o podobnie dualistyczne ruchy (zob. 718. jeżeli jest to możliwe. Jezus rozmaitymi sposobami podkreślał godność życia małżeńskiego. zanotowaną w Wj 16. Zob. 1340. “polecenie. Mani zaczerpnął szczegóły z nauk głoszonych przez Zaraustrę. gnostycyzm.24-25) żywili się Żydzi po wyjściu z Egiptu przez lat czterdzieści. eschatologia. W związku z tym wyraz “mandat” zastępuje używane również wyrażenie “misja kanoniczna”. Wydaje się. Oblubieńcy sami dla siebie są szafarzami tego sakramentu. a w samym sobie widział następcę proroków Starego Testamentu. a kapłan (lub diakon) jest tylko oficjalnym świadkiem. 2.25-58. Manicheizm. Zob. Zaratustry oraz Jezusa i uważał. 18-25). by podkreślić Bożą interwencję. a i w tym przypadku wymaga się uzyskania błogosławieństwa kapłana przy najbliższej okazji (CCEO 828-832). a w roku 144 został wyłączony ze wspólnoty ko- Wydawnictwo WAM. diakon. dopóki obie strony żyją. Ascetyczny ruch dualistyczny. Jana ukazuje Jezusa jako Chleb życia wiecznego. 1336. Maranatha. którą jedzono na pustyni (J 6.

ich pracy i produktów. Św. doketyzm. Oczekiwano. “nauka o Maryi”). studiują “teotokologię”. Osobę i dzieło Chrystusa interpretował podobnie jak dokeci. Łukasza. którego głosił Jezus. “Bogurodzicy”) i tym samym łączą ze sobą mariologię i chrystologię. a nawet.14) przed zesłaniem Ducha Świętego jest obecna ze wspólnotą w Wieczerniku. materializm. nestorianie. dopuściły. by mariologia stała się niezależną dziedziną. 3939. “O Maryi nigdy dosyć”). Zob. Marksizm ani nie osiągnął wyzwolenia ludzkości. a przyjmował tylko Listy św. Marcjońskie odrzucanie albo lekceważenie Starego Testamentu pozostało powtarzającą się pokusą dla chrześcijan. Pawła i okaleczoną Ewangelię św. którym się powiodło ekonomicznie i którzy stali się potężni. Na tej podstawie odrzucał on całkowicie hebrajskie księgi Pisma Świętego. 25-27) stoi Ona pod krzyżem. który przedstawił systematyczny traktat o roli i znaczeniu Najświętszej Maryi Panny (LG 52-69). W dramatyczny sposób rządy niemal wszystkich krajów komunistycznych. W tym przyszłym społeczeństwie pytanie o istnienie Boga po prostu samo zaniknie. Kiedy na przykład Sobór Efeski (431) ogłosił. Ukształtowanie się kanonu Pisma Świętego dokonało się częściowo w odpowiedzi na jego błędne nauczanie. Pod koniec III stulecia jego zwolennicy przeważnie stali się manichejczykami. Wydawnictwo WAM. kanon Pisma Świętego. że Stwórca (albo Demiurg) i prawo Starego Testamentu sanie do pogodzenia z Bogiem miłości i łaski. 130 .ok. według której w Chrystusie były dwie osoby: jedna boska. Oburzeni na straszliwą niesprawiedliwość społeczną dowodzili. odniesie zwycięstwo nad kapitalizmem i zrodzi bezklasowe społeczeństwo ludu. które sprawiły. Nauka społeczna. W napisanych przez siebie Antytezach utrzymywał on. szkoła frankfurcka. uczynił to dlatego. był pierwszym soborem powszechnym. rozwinięta przez Karola Marksa (1818-1883) i jego współpracownika Fryderyka Engelsa(1820-1883). ale także poddał krytyce kapitalistyczny mateńalizm (DH 2786. narodzona z Maryi. współodkupicielka. Sobór Efeski. a uwspółcześniona z ogromną potęgą przez Włodzimierza Iljicza Lenina (1870-1924) i Mao-Tse Tunga (1893-1976). W Ewangelii św. co doprowadziło do pewnej przesady. która się streściła w powiedzeniu: De Maria numquam satis (łac. Marksizm. że zasada własności prywatnej i społeczeństwo kapitalistyczne pozbawiły ludzi ich samych. a zachęcające ludzi biednych do cierpliwego znoszenia niedoli i wyglądania nagrody po śmierci. 160 . dualizm. że stary oficjalny marksizm. Na Zachodzie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny ukazywało Ją czasami niezależnie od Chrystusa. Mariologia (gr. Łukasz w opowiadaniu o latach dziecięcych Pana Jezusa (Łk 1-2) ukazuje Ją jako wzór dla wierzących. Chrześcijanie wschodni. że Maryja jest Bogurodzicą. w wielu dawnych bastionach. Kościołem i odkupieniem ludzkości. Kraków 2002 92 . Zob. a nawet zainicjowały reformy. a więksi teologowie.Leksykon teologiczny ścielnej. ekonomiczna. Jana (J 19. Ireneusz z Lyonu (ok. 3773. 200) i Tertulian (ok. Przez całe stulecia zamyślenia teologiczne. theotokos. Przez jakiś czas Marcjon miał wielu zwolenników. ateizm. Sobór Watykański II. Jan Paweł II: Sollicitudo rei socialis 20-21). nauki o Duchu Świętym i o Kościele. że walka klasowa prowadzona przez robotniczy proletariat zakończy to straszliwe wywłaszczenie. Systematyczne studium o osobie Maryi i o Jej roli w dziejach zbawienia. w latach 19891990. Kościół w swej nauce potępił wprawdzie ateistyczny marksizm.ok. polityczna i filozoficzna. Duchem Świętym. ani ekonomicznego dobrobytu dla wszystkich. czyli naukę o Maryi “Theotokos” (gr. Ateistyczny materializm oficjalnego marksizmu przeciwstawiał się wszelkim religiom i odrzucał je jako ideologie sprzyjające tym. Zob. manicheizm. demiurg. który sam siebie wyzwolił. 3930. 220) zbijanie jego poglądów uważali za swój obowiązek. że chciał obronić osobową jedność Chrystusa i odrzucić fałszywą naukę. duszpasterskie lub ludowe nad tymi i innymi fragmentami Pisma Świętego słusznie łączyły Maryję z Chrystusem. jako przedstawicielkę Kościoła i jako Matkę Zbawiciela. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. nowa Ewa. chociaż przestrzegał przed nadużyciami i celowo unikał tytułu “Współodkupicielka”. tacy jak św. stał się przeżytkiem. a druga czysto ludzka. teologia polityczna. którego poczęła Ona w sposób dziewiczy. nauka społeczna Kościoła. komunizm. a w Dziejach Apostolskich (Dz 1. 3865. nie chcąc ryzykować. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Zob. a przyjmuje wyłącznie istnienie rzeczywistości dostrzegalnej zmysłami oraz istniejącej w czasie i przestrzeni. w rok później (1216) został on uznany patriarchą Antiochii. Maronitów można spotkać w Libanie. brał udział w obradach Soboru Laterańskiego IV. 3. Światopogląd. gr. Ze względu na początki Kościoła maronickiego w otoczeniu monasteru św.i odtąd istniał tu tylko katolicki Kościół maronicki. Martyrologium (gr. w którym w ciągu wieku XVIII wydawano ważne teksty liturgiczne i inne. jest On jednak Mądrością.przynajmniej słownie -nie przyjęli oni ich nauki. marksizm. Zbudowana w Konstantynopolu i konsekrowana za cesarza Justyniana w Wydawnictwo WAM. Praktyczna umiejętność i zdolność wydawania sądu. 1-11. mariologia. niezależność organizacyjną uzyskał prawdopodobnie w wieku VII podczas sporów z monoteletami. nie była obsadzona. Materia i forma. Kraków 2002 93 . Zob.Leksykon teologiczny Maronici. który swój początek zawdzięcza św.przynajmniej do XVIII wieku. arystotelizm. jeden z siedmiu większych istniejących obrządków. 1 Kor 1. który pozostał wiemy Soborowi Chalcedońskiemu. Obrządek maronicki. który niegdyś uważano za zlatynizowaną odmianę obrządku zachodniosyryjskiego. a nie na diecezjach . W VIII stuleciu. 3). 42. Po przybyciu krzyżowców przywrócono nigdy nie zerwaną łączność z Kościołem katolickim . 347-407). “Święta Mądrość”). uległ on powierzchownej latynizacji. 29-34). Maronita. 1-28. W XVII i XVIII stuleciu. kiedy stolica patriarchatu. przyczynowość. 2. Maronajego struktura została oparta na monasterach.bez żadnych formalności . Kościoły wschodnie. który odrzuca istnienie takich duchowych bytów. Nowy Testament widzi w Mądrości prawyobrażenie Chrystusa (Mt 12. theotokos. 99-55 przed Chr. Dla walentynian i niektórych innych gnostyków ogromną kosmologiczną i eklezjalną rolę odgrywała mądrość zwana Sofia Prounikos i Sofia Achamoth (gr. Najsłynniejszą świątynię we wschodnim chrześcijaństwie zwie się Hagia Sofia (gr. Jana Chryzostoma (ok. Zob. przyjacielowi św. Lukrecjusz (ok. hokma (hebr. 1-36) zapraszającej na ucztę tych wszystkich. Mądrość jest pewnym dobroczynnym przewodnikiem życia (Mdr 6. “mądrość”) przybiera osobową postać Bożego pośrednika w stworzeniu i prorokini (Prz 8. była ona poświęcona Chrystusowi jako uosobieniu mądrości. Zob. Jest jednak rzeczą sporną. 4. męczennik. na Cyprze. którą podczas niedawnych reform w większej części zarzucono. Materializm. W roku 1584 Grzegorz XIII (papież w latach 15721585) założył w Rzymie kolegium maronickie. Kościół Maronicki. Maryja. czy . panteizm. Ta teoria zwana “hilemorfizmem” (gr. 1-6). wyprawy krzyżowe. “sofia = mądrość”). Antiochia. Objawiona w stworzeniach oraz w dziejach ludzkich (Mdr 10. Członkowie wschodniego Kościoła katolickiego. scholastyka. którzy jeszcze nie są mądrzy (Prz 9. Kol 2. 24-30. Zob. ateizm. której klasycznym przedstawicielem w Starym Testamencie jest Salomon (1 Krl 3. 4). Maronowi. a w formę poetycką ubrał go poeta rzymski. “wykaz męczenników”). “materia i forma”) cieszyła się wielkim uznaniem wśród filozofów i teologów scholastycznych. Nowożytne odmiany materializmu pochodzą od Ludwika Feuer-bacha (1804-1872). Pochodzący od Arystotelesa podział każdej materialnej rzeczywistości na dwie uzupełniające się zasady: stanowiącą podkład pod wszystko materię albo czystą możność. która zostaje wprowadzona w czyn przez formę określającą naturę rzeczy. “Święta Mądrość”) albo Sancta Sophia (tac. sakrament. w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej. Klasyczną postać materializmu ukształtował filozof grecki Epikur (341-270 przed Chr. Karola Marksa (1818-1883) oraz Fryderyka Engelsa (1820-1895). jak Bóg i dusza ludzka.). 17-25). 1-25). Jeremiasz II. Izraelu. jak wschodnimi liturgiami syryjskimi. obecnie uznaje się za niezależną tradycję powiązaną zarówno z zachodnimi. która samą siebie wyraża w “głupstwie krzyża” (1 Kor 1. obrządek. Mądrość 1.). tytuł patriarchy nadano przełożonemu klasztoru maronickiego w Orontesie w Syrii. Matka Boża. w Syrii.

a później muzeum. chrystologia. który teraz króluje w niebie (Dz 2. Ez 34. 6). Obiecany przez Boga wybawca cierpiącego narodu. mający tak szeroki zakres znaczeniowy. antiocheńskiego i jerozolimskiego. 31). na określenie Jezusa i Jego tożsamości (J 1. Matkę Bożą. pelagianizm. modlitwa. monofizytyzm.ok. Obecnie wyrazem “melkita” najczęściej określa się katolików obrządku bizantyńskiego należących do patriarchatów: aleksandryjskiego. czyli “chrztu ogniem”. 1. gnostycyzm. Badanie ostatecznych przyczyn i części składowych rzeczywistości. potrzebujemy tylko wytrwałych ludzkich wysiłków. Uczony jezuita. Zob. Od Renę Descartesa (1596- Wydawnictwo WAM. pomazaniec”). Siergiej Bułgakow (1870-1944) i Paweł Florenskij (1882 . Kościoły pod wezwaniem “Świętej Mądrości” na Ukrainie i w Rosji miały. Zob. Po upadku Konstantynopola w roku 1453 stała się meczetem. Melkici (syr. Taka modlitwa i asceza powinna także sama z siebie prowadzić do oglądania Trójcy Przenajświętszej. obrządek. 4. 4. Psalmy 2. przeżycie religijne. stworzenie 1. 89. Utrzymywali oni. Irenee Hausherr (1891-1978) pisał. 3. 6. 32-33. Sekta. ponieważ nauczał. Mesalianie (syr. która znana była na Środkowym Wschodzie. “po fizyce”). 29). Nowy Testament uznaje Jezusa za królewskiego Mesjasza. Pawła stał się drugim imieniem własnym Jezusa (1 Tes 1. w rozumieniu niektórych. a nawet podczas Jego dzieciństwa (Łk 1. “nauka o mądrości”). ale przyjdzie w potędze i chwale (Dz 3. że już w Pierwszym Liście św. walentynianie. 24. szczególnie w Egipcie i Syrii. tytuły chrystologiczne. 1). “król”). 45. którzy popierali cesarza i prawdziwą wiarę w walce przeciw monofizytom albo przeciw tym. czyli teologia oparta na mądrości. jak: Władimir Sołowjow (1853-1900). a została potępiona przez Sobór Efeski (431). 23-24. Metafizyka (gr. 2 Sm 2. za swą patronkę Maryję. Kiedy Konstantynopol w roku 1054 zerwał łączność z Rzymem. Zob. schizma. pośrednictwo. 25-26) był tak często stosowany. Sofiologia (gr. 41. 2. 2. została opracowana przez takich teologów rosyjskich. szaleni dla Chrystusa. Mediacja (łac. Wskutek obietnicy danej przez Natana Dawidowi (2 Sm 7. podobnie jak się to zwykle dzieje dzisiaj. 390). 4) i namaszczonych kapłanów (Kpł 4. że ich nazywano euchitami (gr. 23. W obu wypadkach wyraz ten wskazywał na ludzi. Hebrajskiego przymiotnika masziah (“namaszczony”) używano na oznaczenie namaszczonego króla (1 Sm 10. 37. że by otrzymać najwyższe duchowe dary. Zob. świątynia Świętej Mądrości stała się wzorem dla wielu innych kościołów bizantyńskich. w przeciwieństwie do trwałych i przenikających wszystko postaci rzeczywistości badanych przez metafizykę). Nałożono już jednak na Niego te zadania podczas Jego posługiwania (Łk 4. 72. Mt 1. że mesalianizm był pelagianizmem Wschodu. podlegającymi przemianom. W kolejności ukazywania się Metafizyka Arystotelesa znajdowała się po traktatach O fizyce (w których autor się zajmował rzeczami naturalnymi. 11. skoro po chrzcie wodą nadal doświadczają pokus. namaszczenie. Zob.Leksykon teologiczny roku 538. czczoną na Zachodzie jako “stolica mądrości”. 1943). literatura mądrościowa. Większość pism tej sekty przypisywano św. w Grecji i Egipcie. że.ok. Mesjasz (hebr. których Bóg obdarował szczególnymi władzami i zadaniami. 36. 20-21). 24-25 oraz Psalmy “mesjańskie”. kiedy mówimy o “Jezusie Chrystusie”. 12-16) i innych wypadków (Iz 9. 110) wyraz “Mesjasz” (albo jego grecki odpowiednik “Chrystus”) zaczął oznaczać obiecanego króla z rodu Dawida. W starożytności ten nacisk na modlitwę sprawił. 5. np. asceza. że wskutek grzechu Adama diabeł zamieszkał w każdej duszy i że można go wyrzucić tylko przez wy trwałą modlitwę i prowadzenie życia ascetycznego. “pośrednictwo”). dary Ducha Świętego. 6-7. “ludzie modlący się”). który miał ostatecznie wyzwolić naród z niewoli. Twierdzili. melkici pozostali przy Konstantynopolu. Mk 8. Ci chrześcijanie w cesarstwie bizantyńskim. 17-21. 300 . Wyraz “Mesjasz” albo “Chrystus”. Kościoły wschodnie. “modlący się”). Makaremu z Egiptu (ok. potrzeba im nieustannej modlitwy. ale po roku 1724 zaczął istnieć melkicki Kościół zjednoczony z Rzymem. Kraków 2002 94 . “namaszczony. którzy byli innego zdania niż Sobór Chalcedoński (451). Sobór Chalcedoński. 5).

4-6). Metanoia (gr. wbudowuje teologię w życie publiczne. depozyt wiary. teologia feministyczna. teologia negatywna. które się zmieniają odpowiednio do charakterystycznych zagadnień. teologia apofatyczna. na pierwszym miejscu stawiają teksty pisane i posługują się kryteriami podsuwanymi przez rozum. że teologia wschodnia ma charakter doksologiczny. Zob. “w drodze do”. e. 1-32). może go utracić na zawsze (Hbr 6. Tematykę teologia czerpie z Bożego objawienia przekazanego i zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji (DV 24. przyjmowali chrzest i w ten sposób rozpoczynali nowe życie w Duchu (Dz 2. konkretny cel wykładowcy i jego słuchaczy. Wyraz biblijny na oznaczenie takiej skruchy albo całkowitej przemiany serca. żeby służyć Bogu żywemu. głównego celu. przyczynowość. Ps 51. 14) jest tak szczególnym darem. egzegeza. Chrzest Jana miał na celu skruchę (Mk 1. wędrówka dusz. 4. sprawia. Metoda ta obejmuje: a. Zob. posługiwania się źródłami i kryteriami. audytorium. Metempsychoza. 15). Zob. teologia polityczna. teologia dogmatyczna.a potem Jezus . teologia wyzwolenia. analogia. społecznymi i kulturalnymi powiązaniami. okoliczności. posługiwanie się danymi biblijnymi i historycznymi. 24. która się interesuje sprawiedliwością. dialog z kolegami profesjonalistami. W imię Jezusa apostołowie zachęcali ludzi. “pogoń za”). podejściem do zagadnień znaczenia i prawdy. 38). d. Na Wschodzie właściwe rozpoznanie tajemnicy Bożej zapewnia metoda stosowana przez teologię apofatyczną. Wydawnictwo WAM.głosił. Zob. cnota pokuty. tomizm. że jeżeli go ktoś naraża na niebezpieczeństwo przez nowy grzech. Logiczne sposoby uprawiania teologii. w jakim “obiektywna” rzeczywistość jest budowana przez podmiot poznający. 19. Joseph Marechal (1878-1944) Karl Rahner (1904-1984) i Bernard Lonergan (1904-1984) rozwinęli umiarkowany realizm. by się poczuł społecznie odpowiedzialny (Iz 1. doksologia. analogia wiary. f. tajemnica. zastanowienie się nad eklezjalnymi. 1. uwzględniający rolę elementu subiektywnego. szukaj ą prawdy i wolą uprawianie teologii w środowiskach uniwersyteckich. Sposób badania. że liturgia jest tam ośrodkiem życia. którzy odrzucają jako bezsensowne wszelkie stwierdzenia niemożliwe do sprawdzenia doświadczalnie. by się nawracali. locus theologicus. OT 16). Jan Chrzciciel . założenia wykładającego. Ponieważ jednak właśnie samej tej zasady nie da się sprawdzić doświadczalnie. Prorocy Starego Testamentu nawoływali do nawrócenia. c. “zmiana sposobu myślenia”). nawrócenie. właściwe postępowanie. 10-20. augustynianizm. Kraków 2002 95 . Latynoamerykańska teologia wyzwolenia wykazuje inną metodę. Dar prawdziwej metanol (zob. Metody w teologii. wśród których wykładowca działa jako teolog.Leksykon teologiczny 1650) i Immanuela Kanta (1724-1804) tradycyjną metafizykę Arystotelesa zmieniono wskutek uświadomienia sobie stopnia. która powoduje. Metoda teologiczna (gr. 2. że nadchodzące królestwo Boże domaga się radykalnej przemiany serca (Mt 3. 4). Klasycznej metafizyce przeciwni są ci wszyscy. 1-12. Ez 18. trzeba było w istotny sposób zmienić jej krytyczne nastawienie do metafizyki. Uczeni północnoamerykańscy i europejscy w sposób znamienny pytając znaczenie. teologia fundamentalna. że człowiek zupełnie odwraca się od grzechu. które by odwróciło naród od bałwochwalstwa i od powierzchownych praktyk religijnych do prowadzenia życia zgodnego z prawem Bożym i do tego. klasyfikowania i spójnego nauczania doktryny chrześcijańskiej. Dz 13. zamierzony stopień systemowego uogólnienia. hermeneutyka. metody w teologii. b. artstotelizm. Fakt. pozytywizm. Mk 1. tradycja. wiara. teologia kerygmatyczna. na pierwszym miejscu stawia wypowiedzi ludzi ubogich i cierpiących i z szacunkiem odnosi się do kryteriów wynikających z praktyki. analogia. filozofia.

13). Kraków 2002 96 . który nauczał. Człowiek. w którym te trzy najważniejsze metody wzajemnie się uzupełniają. prawda. chrześcijanie prawosławni w Rosji czy wyćwiczeni w Zeń mnisi w Japonii. Ap 12. 3. Metodyści wzorowali się na niemieckim pietyzmie i cenili nawrócenie doświadczone przez braci Wesleyów. W nowszych czasach było wielu męczenników w Europie i w krajach pozaeuropejskich: w Afryce. odnajduje się w postawie modlitewnej. Każdą z tych metod można podzielić na podgrupy: 1. niezależnych od episkopalnej struktury Kościoła anglikańskiego. W Ewangelii św. życie religijne. którzy cierpieli i ponieśli śmierć za to. filozofii języka albo rozwoju myśli). Męczennicy byli pierwszymi chrześcijanami. Od samego początku Kościół uważał męczeństwo za “chrzest krwi". Jana Chrzciciela (J 1. które wcześniej były odosobnionymi przypadkami. mogący zastąpić chrzest sakramentalny. “świadek”) oznacza świadectwo dane przez Ojca niebieskiego na korzyść Syna (J 5. Jana odpowiadający temu wyrazowi termin grecki martyr (gr. nawiedzano je przede wszystkim w “dies natalis” (łac. Metoda liturgiczna i monastyczna uprawiania teologii szuka Bożego piękna. teologia wschodu. Wydawnictwo WAM. Metodyści (gr. 6-8. protestanci. na kapłaństwo wszystkich wiernych i na społeczny dobrobyt. Z czasem wyrazem martyr zaczęto oznaczać chrześcijan. Jakuba Arminiusza (1560-1609). Kaplice zbudowane na ich grobach zwano martyrionami. W tym stuleciu wielu chrześcijan cierpiało i poniosło śmierć męczeńską za to. 8. chrzest. w Azji i na Oceanii. Dz 1. Martyrologium to księga liturgiczna zawierająca spis męczenników i innych świętych umieszczonych odpowiednio do dnia ich śmierci. co oznacza. Metoda na przykład może być naznaczona przez filozofię. ewangelizacja. 20. Prześladowania. J 15. Metoda będzie się zmieniać zależnie od tego. Zob. Apostołowie i inni chrześcijanie świadczyli o prawdzie (Łk 24. która jako ruch odnowy powstała w Wielkiej Brytanii pod kierownictwem Jana Wesleya (1703-1793) i jego brata. jaką przyjmuje (np. 1-12) albo przez św. że dawali świadectwo (Dz 22. locus theologicus. wybór na rzecz ubogich. świętość. Prześladowania rzymskie osiągnęły szczyt za panowania Dioklecjana i Galeriusza od roku 303. staje w jednym szeregu ze współbraćmi oddającymi cześć Bogu. Doprowadził on do ustanowienia w roku 1784 wolnych stowarzyszeń (później Kościołów). Decjusza (249-250) i Waleriana (257-258). Odmiana życia chrześcijańskiego. 11). kalwinizm. 5. rocznica urodzin”) męczenników. doxa. przez różne odmiany egzystencjalizmu. kult świętych. przez neotomizm. 19-36. 22). że Chrystus umarł nie tylko za niewielu wybranych. że popierają oni skierowaną przeciw kalwinizmowi naukę duńskiego teologa reformacyjnego. Metoda też się będzie różnić odpowiednio do tego. że związali się z cierpiącymi i okazali im solidarność (zob. 2. PG 14). a teksty i kryteria czerpie z nauki Kościoła. Ich teologia w dużym stopniu nawiązuje do Arminiusza. “idący drogą”). Karola (1707-1788). 33). pozostających jednak w łączności ze sobą i należących obecnie do Światowej Federacji Kościołów Metodystycznych. lecz za wszystkich . teologia piękna. czyli w dniu ich urodzin dla nieba przez męczeństwo.i że najwyższa wolność Boga nie wyklucza prawdziwej wolnej woli ludzi. którym zaczęto oddawać cześć jako świętym. Zob. stały się powszechne i systematyczne za cesarza Septymiusza Sewera (202-203). 14). Teologia chrześcijańska w sposób idealny może się wzbogacić przez stosowanie właściwego pluralizmu. obu Amerykach. sprawiedliwość. 37) oraz świadectwo dane przez Jezusa (J 3. “urodziny. Kładą oni nacisk na ewangelizację. czy ją stosują kontemplatywni trapiści w Stanach Zjednoczonych. 48.Leksykon teologiczny 3. wynosząc teologię serca ponad surową i racjonalistyczną prawowierność. filozofia. Zob. szkoły teologiczne. pluralizm. Męczennik. 15. a zakończyły się po zwycięstwie Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem w roku 312. czy uwzględnia ubogich chrześcijan w Ameryce Łacińskiej czy biednych Hindusów w Indiach. który z powodu swojej wiary i z miłości do Chrystusa poddaje się cierpieniom i śmierci (LG 50. Dz 3. śmierć samego Jezusa uważano za naczelny przykład takiego męczeństwa (zob.

miłość 2. Jana 20. 100 . Zob. Gdzie nowsze i bardziej krytyczne wydania nie są dostępne. rozstrząsanie”). kierownictwo”) skupiający się na prawie niepisanym. Zob. Migne. tacy jak św. 54. Na oznaczenie miłosierdzia Stary Testament ma trzy wyrazy: hesed (hebr.ok. eschatologia. 12-17). fundamentalizm. Wielki Tydzień. “dobrotliwość”). ok. czyli wierna życzliwość. wreszcie hen (hebr. Głównym jego dziełem było: Patrologiae cursus completus. “badanie. Midrasz. Zob. Powinniśmy starać się naśladować Ojca Niebieskiego w okazywaniu miłosierdzia drugim. Pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia. Miała ona na celu podnoszenie na duchu przez wydobywanie z tekstu Biblii skojarzeń i zastosowań idących poza jego znaczenie literalne. We wcześniejszych wiekach chrześcijaństwa nawet wielcy teologowie chrześcijańscy. 165) i św. patrologia. Augustynie z Hippony (354-430) tylko niektóre ugrupowania sekciarskie (np. Ireneusz z Lyonu (ok. Millenaryzm (łac. 177). zwłaszcza na Wschodzie. Międzyreligijny. 29-37). “tysiąc”). którzy sami są miłosierni (zob.ok. 200) opowiadali się za tym przekonaniem. Przekonanie. jakie odczuwa matka do swego dziecka (Iz 49. “postępowanie. Zob. Wielki Piątek. Po św. Ps 51. dopóki ostatecznie nie zwycięży szatana i nie wejdzie definitywnie do swojej chwały. modlitwa Jezusa. która się opiera albo na umowie podobnej do umowy małżeńskiej (Rdz 20. 1-7. 14-15). 12. Miłość Wydawnictwo WAM. 4). jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2. że umiłowanie Boże zostało dane darmo i niezależnie od zasług przyjmującego (Wj 33. dialog. rozwinięta po powrocie z niewoli babilońskiej. 47-48) stała się częścią codziennej modlitwy chrześcijańskiej. albo na ścisłej przyjaźni (1 Sm 20. a Bóg ze swojej strony okaże miłosierdzie tym. (hebr. roku 1000) próbowały czasami przywrócić do życia millenaryzm. Łk 11. 8. które się zrodziło pod wpływem pism apokaliptycznych. 13). Jana. egzegeza. 18. 113. Zob. patrologia Mignę’a jest bezcenna i pozostaje w tym względzie wzorcowym dziełem informacyjnym. Mt 6. rahamin (hebr. hesed. 78) objawione i wyrażone przede wszystkim przez słowa i czyny Jezusa (Mt 9. świadkowie Jehowy. Złożona z 217 tomów Patrologia Latina (PL) zawiera wszystkich łacińskich autorów kościelnych po papieża Innocentego III (1160-1216). W Niedzielę Palmową czyta się opis męki według jednego z synoptyków. 72. 130 . a w Wielki Piątek z Ewangelii św. Żydowska metoda egzegetyczna. “łaska”) oznacza.25). zajmujący się wyjaśnieniem pozaprawnych części Pisma Świętego. 15). Łk 10. że Chrystus razem ze swoimi świętymi będzie królował na ziemi przez tysiąc lat.Leksykon teologiczny Męka Pana Jezusa. 10-13. Łk 22-23. Ludzie proszą o miłosierdzie. 21-35. który po dziewięciu latach pracy na wiejskiej parafii przybył do Paryża i wydał ogromną ilość tekstów teologicznych. Skierowana do Jezusa prośba niewidomego o miłosierdzie (Mk 10. i midrasz haggadah (hebr. która nas zachęca do okazywania współczucia innym i do niesienia im ulgi. które nie dotyczą prawa. Justyn Męczennik (ok. Żydzi odróżniali dwa rodzaje midraszu: midrasz halachah (hebr. “opowiadanie”). a oparte zostało na dosłownej interpretacji Apokalipsy św. 50.jest to wypływająca z wnętrza sympatia albo współczucie podobne do tego. a zwłaszcza o ludzi. J 18-19). Nowy Testament wysławia miłosierdzie Boże (Lk 1. Wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki (Mt 26-27. łaska. Mk 14-15. haggada. Składająca się z 161 tomów Patrologia Graeca (PG) zawiera pisarzy greckich (z łacińskim przekładem) do roku 1439. Skrócony tytuł na wydawnictwa opublikowane przez Jacques-Paula Migne’a (1800-1875). 31-46. religie świata. odkupienie. Zob. Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową. a Bóg niezwykle chętnie go udziela (zob. zbawienie. Kraków 2002 97 . 21 . odpokutowanie. 25. “łono”) . Miłosierdzie.

47. 31-13. Piotra. 2. Bonifacy (680-754) . mandat. tak jak to się stało z samym Jezusem (J 15. 60. “wtajemniczenie”). a św. Wydawnictwo WAM. Metody (ok. duchowny. Zob. cnoty teologiczne. Augustyn z Canterbury (zm. 1 J 4. Księgi prorockie Starego Testamentu wskazują. rozpoczęły szeroką działalność poza Europą. 16). Kraków 2002 98 . Św. We wczesnych stuleciach chrześcijaństwo dotarło do Abisynii. 8. Oficjalne uprawnienie do udziału w jakiś sposób w nauczającym. J 13. 604) . Odpowiedź Kościoła na to. 1-22. Łk 24. uświęcającym i pasterskim posługiwaniu Kościoła wobec świata. 19). Księga Jonasza).krajów germańskich. 29-31) i nauczał. która jest wewnętrznym życiem Trójcy Przenajświętszej (J 17. Pod koniec wieku XX z dnia na dzień coraz bardziej stała się widoczna konieczność ponownej ewangelizacji Europy. 8). Rz 5. ewangelizacja. 6-8. św. 29-37). Indiach. że został przez Chrystusa posłany. 15-26. 6-7.5. Missio canonoca. Mk 16. 34. asyryjski Kościół wschodni. Mistagogia (gr. i to nam umożliwia okazanie w odpowiedzi miłości (Łk 15. 31-46. mimo że jesteśmy grzesznikami. 3) upowszechniał wiarę chrześcijańską w cesarstwie rzymskim. Po odkryciu Ameryki w roku 1492 i po otwarciu nowych dróg do Azji rozpoczęła się heroiczna działalność misyjna w obu Amerykach. Wielcy misjonarze i ich następcy. 5) i bliźniego (Kpł 19. 16. powinna być głoszona wszędzie i każdemu (Mt 28. J 20. 1 J 4. 7 . Zostaliśmy obdarzeni Duchem miłości (Rz 5. 4. Misje kościoła. 42. Pawła i innych (Ga 2. zob. sprawili. 5. przymierze. 25. 26). Naród Wybrany i jego przedstawiciele otrzymali misyjną funkcję zbawiania narodów (zob. 2-5. misja kanoniczna. św.ok. 6. 5) i wezwani do nowej wspólnoty miłości (Ef 25. Iz 2. Trzecia cnota teologalna. której źródłem i wzorem jest wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej i która tłumaczy powiedzenie “Bóg jest miłością” (1 J 4. “Msza darów uprzednio konsekrowanych”). Bóg nas pierwszy umiłował. Patryk (ok. 34. 805-885) krajów słowiańskich. że praktycznie do roku 1000 niemal cała Europa przyjęła chrześcijaństwo. że nasza miłość powinna w szczególny sposób ogarniać nieprzyjaciół i ludzi. prowadzone i inspirowane przez takie osobistości jak David Livingstone (1813-1873). 18-20. którzy się znajdują w szczególnych potrzebach (Mt 5. w jakim znaczeniu Jerozolima. 7-8. ponieważ ma znaczenie ogólnoludzkie (Lk 2. 460) przyczynił się do ewangelizacji Irlandii. 13. Cyryl (826-869) i św. 31-39. 15-20. czyli Asyryjskiego Kościoła Wschodniego) do Chin. 29) i do uczestniczenia w Bożej miłości. diakon. 22-23. wtajemniczenie. w Chinach. Jej pierwszoplanowym przedmiotem jest Bóg. który został wezwany do dania odpowiedzi przez umiłowanie Boga (Pwt 6. 29-32). Zob. Anskar (801-865)-krajów skandynawskich. Dz 1. przewyższająca samego siebie. J 3. 390 . Kościół apostolski prowadzony przez św. życiodajna i jednocząca akceptacja. na drugim miejscu kieruje się ona ku nam samym i ku bliźnim (Pwt 6. popierani niekiedy przez potężnych władców. Wolna. 49. 16. “wysłanie na mocy prawa kanonicznego”). która zakłada istnienie dwóch pozostałych (wiary i nadziei) i jest źródłem życia dla wszystkich cnót. św. agape. Utworzenie przez papieża Grzegorza XV w roku 1622 Kongregacji Rozkrzewiania Wiary dodało odwagi i udzieliło pomocy organizowaniu tej działalności. Japonii i gdzie indziej. 21. Dobra nowina Jezusa Chrystusa. Łk 10. 1 Kor 12. 1-8. 13) miłość może doprowadzać nawet do śmierci za innych. kazanie. żeby Jego dzieło kontynuować na całym świecie. Sobór Laterański IV. liturgia darów uprzednio konsekrowanych.Anglii. Missa praesanctificatorum (łac. 1 J 3. Rz 1. Stary Testament wielokrotnie uznaje Boga jako wiernego i czułego partnera w przymierzu Narodu Wybranego. Od początku XIX stulecia anglikańskie i protestanckie towarzystwa misyjne. Zob. Zob. 16). Jezus oba te podstawowe przykazania połączył w jedno (Mk 12. apostoł. 5. 18). a nawet (za pośrednictwem “nestoriańskiego”.Leksykon teologiczny 1. Jako największe i “nowe” przykazanie (J 13. Zob. św. Indii. 8. Misja kanoniczna (łac. 56. 43-48. 1). 1 Kor 13. 3-32. Zob.

biskup. Zob. Żydowski zbiór traktatów zawierający interpretację i naukę Pisma i Prawa. kształt”). Zob. wizje. ale w samej swojej istocie jest fałszywy. wydarzeniach albo rzeczach. 2 P 1. anafora. Sabeliusz (początek trzeciego Wydawnictwo WAM. zwani również archiprezbiterami. w jaki sposób pobożny Żyd powinien się zachować w różnych okolicznościach. darowane zupełnie swobodnie przez Boga.) w dialogach czasami zręcznie posługuje się mitami. tiara papieska. Na Zachodzie mitrę noszą biskupi. nosi się tylko przy pełnym stroju liturgicznym. Misterium paschalne. 200). Zob. opaci. Zob. kardynał. Miszna (hebr. Mistyka (gr. teologia narracyjna. tajemnica. Misteryjne religie. Mitra. Umysł ludzki jednak nie może działać. jeżeli się opiera na samych tylko pojęciach abstrakcyjnych. judaizm. Mistyka. Herezja. Evelyn Underhill (1875-1941) oraz inni autorzy współcześni popierali ponowne zainteresowanie mistyką. 16). ukształtowany w wyobraźni “mit” (np. a następnie wszyscy biskupi. że “Ojciec”. analogia. opowiadanie”). głębokie przeżycie zjednoczenia z Bogiem i poznanie rzeczywistości Bożej. Joseph Marechal (1878-1944). religie tajemne. kiedy niosą pastorał podczas procesji oraz podczas liturgii. lub anafory. Ten symbol władzy biskupiej pochodzi z jedenastowiecznego Rzymu. Modalizm (łac. chociaż występuje we wszystkich wielkich religiach świata. w doświadczeniu chrześcijańskim nabiera szczególnie osobowych cech i raczej uwydatnia. Kraków 2002 99 .Leksykon teologiczny Misterium (gr. Na Wschodzie mitrę bizantyńską. Byłyby to tylko trzy przejawy albo trzy sposoby objawiania się i oddziaływania jednego i tego samego Boga w dziele stworzenia i odkupienia. rozcięte po bokach nakrycie głowy zakładane przez biskupów. “Syn” i “Duch Święty” są tylko rozróżnieniami dokonywanymi przez umysł ludzki i nie są odrębnymi osobami. żeby odnaleźć i wyrazić prawdę o naszym istnieniu. 4. o gorszącym postępowaniu bogów) może trzymać słuchacza w napięciu. Przez wyraz “mit” często się rozumie opowiadanie o zmyślonych postaciach. wejście. Po “wielkim wejściu”. 7. 4. Platon (427-347 przed Chr. Zob. “powtórzenie”). Podczas gdy wyraz “logos” oznacza rozumne i prawdziwe wyjaśnienie rzeczywistości i ich przyczyn. Autentyczna mistyka jest zawsze źródłem wielkodusznej miłości do bliźnich i zdaje się być częsta wśród chrześcijan oddanych modlitwie i uczulonych na obecność Bożą w ich życiu. kontemplacja. “tajemniczy”). chociaż nigdy podczas samej modlitwy eucharystycznej. będąca prawdopodobnie dziełem rabbiego Judy ha-Nasiego (ok. talmud. niż znosi poczucie odrębności między mistykiem a Bogiem. widzenia i inne podobne fenomeny. że aż twierdziła. Herezję tę w Azji Mniejszej zapoczątkował Noetos (ok. Potrzebuje on języka symbolicznego. Wysokie. katedra. Zob. archimandryta. Zob. 220). Przeżycia mistyczne. była ona podstawą zarówno palestyńskiej. “sposób. “tajemnica. zapożyczył od korony cesarskiej. żeby czytelników doprowadzić do prawdy. Mistyczne ciało Chrystusa. Jest to kompilacja. którą patriarcha ekumeniczny. tajemnica. tajemnica wielkanocna. jak i babilońskiej wersji Talmudu. opartego na wyobraźni. W Nowym Testamencie mamy także echo takiego negatywnego spojrzenia na wyraz “mit” (1 Tm 1. Miszna nadal określa. Opowiadanie symboliczne o ostatecznych rzeczywistościach. biskup zdejmuje mitrę i zakładają ponownie na błogosławieństwo końcowe. symbol. która tak mocno podkreślała jedyność Boga. a na Zachodzie ją upowszechnili: Prakseasz (ok. oraz infułaci. jak: ekstaza. “baśń. 200). kiedy zaczyna się modlitwa eucharystyczna.ok. Tt 1. którym mogą towarzyszyć zjawiska takie. obrzęd tajemny”). zazwyczaj są poprzedzone gruntownym uprawianiem kontemplacji i ascezy. 135 . Ciało Chrystusa. patriarcha ekumeniczny. na Wschodzie mitrę noszą archimandryci. Szczególne. chrześcijaństwo bizantyjskie. Mit (gr. odmitologizowanie. Zob. 14.

podczas oficjalnego sprawowania liturgii kościelnej lub poza nim. których podejrzewano o skłonności modernistyczne. wysławiać. niektóre z nich zawierają wywodzący się z Rosji dodatek: “Nade mną grzesznikiem”. Francji i we Włoszech. pojęcia i poglądy modernistów. 1-13. 711. 14. 749) jako “uniesienie umysłu do Boga". ale nie wszystkie. 15.). mianowicie z jej tęsknoty za modlitwą nieustanną (zob. któremu zabrakło przemyślanych rozróżnień. 3) znajdujących się już w Nowym Testamencie. modlitwa pańska. Modlić się to tyle. Od wieku XIII często była ona regulowana oddechem. modlitwa błagalna. liturgia godzin. Główni jego przedstawiciele to: Alfred Loisy (1857-1940). Łk 23.ok. a może także baron Friedrich von Hugel (1852-1925). neoscholastyka. 22-33. immanencja Boża. ale ma znaczenie drugorzędne. Prośby skierowane do Boga w naszych własnych potrzebach i w potrzebach innych ludzi. przyjmowali historyczny rozwój chrześcijaństwa. jeżeli błagamy Boga o to. a także w pewnym stopniu Marceli z Ancyry (zm. hezychazm. Wydaje się. asceza. adorować. Zob. Najbogatszy zbiór modlitw Nowego Testamentu znajduje się w pierwszych rozdziałach Ewangelii św. wywodzi się z duchowości monastycznej. wyrażać żal i prosić o łaski naszego osobistego Stworzyciela i Pana. Łk 11. Ga 4. Różne są odmiany tej modlitwy. Ogólny termin. DH 957-959). 14. Owocem tego była wkrótce kampania skierowana przeciw tym. znajdującej się w Tradycji apostolskiej (ok. zmiłuj się nade mną”. George Tyrrel (18611905). 1. DH 151. rozwój dogmatów. 46-55. Jezus modlił się publicznie i prywatnie (np. Łk 11. mistyka. teologia apofatyczna. Ef 6. Kraków 2002 100 . krytyka biblijna. wstawiennictwo. Chrześcijanie wiedzą. może być samotna lub z innymi. doktryna. filokalia. który pod koniec XIX i na początku XX wieku powstał w Anglii. Takie prośby są usprawiedliwione. 2. modlitwa Jezusa. zob. oddanie czci Bogu. będąca sercem sprawowanej Eucharystii. w jaki sposób Duch Święty umożliwia im prowadzenie życia modlitwy (Rz 8. 284. Moderniści popierali nowoczesną krytykę biblijną. 675 . liturgia. hezychazm. 35. Modlitwa błagalna. Łukasza (Łk 1. modlitwa. co może być pomocne. 6. na przykład przeceniali wartość przeżycia religijnego i obniżali wagę powszechnie przyjmowanych prawd wiary. Modlitwa. ostro się sprzeciwiali neoscholastyce i byli całkowicie nastawieni na postęp w nauce i filozofii. co wzywać. 12-26. ponieważ modlitwa zawiera także w sobie naszą ludzką wolę i nasze uczucia. rekolekcje. Modernizm (łac. Fotinus (IV w. Pius XII (w sprawie krytyki biblijnej). akemeci. “nowoczesny”). 47-48. teologia Trójcy Przenajświętszej. Modlitwa. Modlitwa eucharystyczna. Zob. Sobór Watykański II i późniejsze prądy w nauce Kościoła i teologii usprawiedliwiły niektóre. Zob. 9-13. a oznaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej. “Modlitwa Jezusa”. co się zgadza z Jego wolą i co nam przyniesie rzeczywiste dobro (Rdz 18. Powszechnie znana na Wschodzie modlitwa. która jest oddźwiękiem zawołań (Mk 10. rozmyślanie. W roku 1907 dekretem Lamentabili i encykliką Pascendi Stolica Święta potępiła modernizm w sposób. 32-42). którą w liturgii rzymskiej nazywa się “kanonem”. Zob.24-30 są zapisem wzruszającej modlitwy w czas prześladowań. teologia katafatyczna. 68-79.29-32). którą się Wydawnictwo WAM. 26-27. 1-4) i razem z nimi odziedziczył starotestamentową tradycję modlitwy reprezentowaną przez Psalmy. Łk 18. filokalia. 374) (zob. 18. Bóg jest obecny w sposób daleko przekraczający obecność ludzkiego partnera w czasie dialogu. która polega na powtarzaniu imienia Jezus połączonego z krótkim sformułowaniem: “Panie Jezu Chryste. Synu Boży. 17). Janem z Damaszku (ok. 42) i wezwań (1 Kor 12. dziękować. ND 13). ok. że niektóre jej późniejsze formy są odmianami pierwszej w pełni rozwiniętej Modlitwy Eucharystycznej. 215). Przez umysł nie można tutaj rozumieć tylko władzy rozumu. uczył uczniów modlitwy (Mt 6. przeżycie religijne. Czasami schodzili na błędne drogi.Leksykon teologiczny stulecia). Modlitwa Jezusa.9-13.46. 7-11. Modlitwa może być wypowiedziana głośno albo cicho w sercu. wstawiennictwo. Mk 1. 6). Dzieje Apostolskie 4. Zob. 7. Mt 6. Określa się ją za Ewagriuszem Pontyjskim (346-399) jako “rozmowę umysłu z Bogiem” albo za św. kontemplacja. 1 Tes 5. 7. a także w pewnym stopniu w Niemczech. patripasjanizm.

jak się wydaje . żeby wydała ona właściwy owoc i przewiduje nasze przyszłe postępowanie. której nie należy mylić z modlitwą Jezusa (w której zwracamy się do Jezusa.. teologia Trójcy Przenajświętszej. opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii. Modlitwy kapłańskie. “wiedza pośrednia”): wiedza zależna od przyszłych ludzkich decyzji i czynności. której Jezus nauczył swoich uczniów. Mogiła Piotr. liturgia godzin. teologia negatywna. Ta dyskusja dowodzi. modlitwę uwielbienia i dziękczynienia. istnieje w wersji krótszej. Zob. kaknon. Modlitwa ta. Molinizm. Zob. władza”). “moc”) zstąpiła na niego i Go przysposobiła. Hipolitowi Rzymskiemu. Zob. która tak mocno podkreślała jedyność Boga. szczególnie Dominik Banez (1528-1604). modlitwa Jezusa. pojednanie z Bogiem i naszymi bliźnimi oraz o wybawienie od przytłaczających nas ciężkich doświadczeń i zła. (gr. modlitwa pańska. (gr.2-3). Zob. Monaster. że najgłębsze zagadnienia teologiczne nie znajdują ostatecznej zadowalającej odpowiedzi. abba. Temu systemowi sprzeciwili się dominikanie. W Modlitwie Pańskiej najpierw zwracamy się do Boga. Monarchianie o nastawieniu modalistycznym sprowadzali Trójcę Przenajświętszą do różnych sposobów objawiania się Boga i Jego działania. prawdopodobnie wcześniejszej (Łk 11. doksologia. Zob. a dominikanom znowu nazywania jezuitów “pelagianami” (zob. często znana pod nazwą Ojcze nasz. Pod koniec I wieku Didache nakazuje. anamnezę przypominającą zbawczą działalność Boga. didache. epikleza. a nie do Boga Ojca). tak porządkuje okoliczności. “uprzednie fizyczne poruszenie”). scientia media. wspomnienia albo modlitwy wstawiennicze i końcową doksologię. kalwinizm. Skończyło się na tym. 2-4). różańcu oraz innych nabożeństwach katolickich. że odrzucała istnienie prawdziwego Syna Bożego jako odrębnej Osoby. aby królestwo i wola Boża stały się obecną rzeczywistością. pojęcie to . by zstąpił na dary. Ponieważ jednak to przewidywanie “zależy” od naszych wolnych decyzji. Zob. Monastycyzm. 220) na określenie herezji. anamneza. Doktryna rozwinięta przez hiszpańskiego jezuitę. że Boża dynamis (gr. wiedza uprzednia. Modlitwa serca. Banez podkreślał nadrzędną wolność Boga i mówił o Bożym współdziałaniu z ludzkimi czynnościami jako o pra-emotio physica (łac. Modlitwa poranna. wstawiennictwo. DH 1997. a następnie prosimy o zapewnienie pożywienia. Kraków 2002 101 . bóg jako ojciec. Monarchianie. Ludwika Molinę (1 535-1600) o stosunku zachodzącym między wolną wolą. patripasjanizm.nie oddaje pełnej sprawiedliwości ludzkiej wolnej woli. 2008). epiklezę wzywającą Ducha Świętego. Zob. a łaską.Leksykon teologiczny często przypisuje św. semipelagianie. klasztor. 9-13). anafora. 160 . “jedna zasada. życie monastyczne. Mimo istnienia pewnych różnic w kolejności Modlitwa Eucharystyczna zawiera następujące elementy: wstępny dialog między kapłanem a zgromadzeniem. Molina je nazywa scientia condicionata (łac “wiedza uwarunkowana”) albo scientia media (łac. Wydawnictwo WAM.ok. Zob. Bóg daje łaskę. tajemnica. wolna wola. że komisja zakazała jezuitom piętnowania dominikanów jako “kalwinów”. Wyraz wymyślony przez Tertuliana (ok. W latach 1598-1607 działała w Rzymie komisja De auxiliis. łaska. Zob. modlitwa. hezychazm. Niektórzy monarchianie utrzymywali. Modlitwa. Zob. pelagianizm. aby Modlitwę Pańską (w wersji Mateuszowej) odmawiać trzy razy dziennie (8. Tajemnica Boża ma pierwsze i ostatnie Słowo. modalizm. oraz dłuższej (Mt 6. “życie samotne”). adopcjonizm. jutrznia. ale nie znalazła ona drogi wyjścia. wyznanie wiary Piotra Mogiły. odgrywa ważną rolę we Mszy św. że Jezus tylko w tym znaczeniu był Bogiem.

małżeństwa monogamicznego. że w Chrystusie są “dwie natury w jednej Osobie” (DH 300-303. Rz 11. Tales z Miletu (640-546 przed Chr. dopóki obie strony żyją (zob. zaś Prawo Mojżeszowe zezwalało na rozwód i na ponowne małżeństwo. “Bóg jest kimś zupełnie innym”) i prawosławna teologia “apofatyczna” (gr. teologia apofatyczna. Sofroniusza (ok. jak ocean wchłania kroplę wody. Jedna natura”). Ideał polegający na tym. ND 1805. małżeństwo. 1-9. Mt 5. zaplanowanego przez Boga. między ciałem a duszą albo między światem stworzonym a niewidzialnym Bogiem) i przez sprowadzenie wszystkiego do jednej tylko zasady. przedstawioną w roku 633 przez patriarchę Cyrusa z Aleksandrii i popartą przez patriarchę Sergiusza z Konstantynopola. Monogamia (gr. Łk 16. że albo wszystko jest wytworem umysłu (idealizm). W Starym Testamencie patriarchowie byli z początku poligamistami. unia hipostatyczna. Chrystus przypisywał ten zwyczaj twardości ludzkiego serca i zmierzał do odnowienia pierwotnego. 488) patriarchą Antiochii. prawosławie orientalne. św. 1828-1829). (gr. 1-40. Obecnie Kościoły “monofizyckie” nazywa się powszechnie orientalnymi Kościołami prawosławnymi. 33-35) wskazują na istnienie zasadniczej różnicy między Bogiem a stworzeniami. Poglądy heretyckie przypisywane tym. Benedykt Spinoza (1632-1677) i przedstawiciele idealizmu filozoficznego. jak i Nowy (zob. Zob. że woda jest pierwotnym tworzywem wszechświata. Monistami byli: Plotyn (ok. “wielożeństwo”). doznania oraz istnienie innych podmiotów. Zgodnie z ugodową formułą monoenergizmu. J 1. Monoenergizm (gr. Sobór Konstantynopolitański II.Leksykon teologiczny Monizm. monoenergizm został zarzucony. 19. 31-32. Żadna ze stron jednak nie broniła czystego monofizytyzmu. 1798. że różnica zdań odnośnie Soboru Chalcedońskiego była częściowo terminologiczna. W Kościele katolickim wcześniejsze ważnie zawarte małżeństwo wyklucza zawarcie następnego. Sobór Chalcedoński. Zob. Wskutek sprzeciwu mnicha. Mk 10. idealizm. albo po kolei. czyli praktykę zawierania związku małżeńskiego z więcej niż jedną kobietą albo równocześnie. Wydawnictwo WAM. chrześcijaństwo etiopskie. Sobór Konstantynopolitański II. a światem stworzonym. Filozofowie greccy przed Sokratesem starali się wyjaśnić rzeczywistość przez jedną pierwotną zasadę. przeszkody małżeńskie. Kościoły “monofizyckie” zostały ostatecznie zorganizowane przez Sewera z Antiochii (ok. albo materii (materializm). chrześcijaństwo koptyjskie eutychianizm. “jeden”). mianowicie że wcielenie oznaczało albo zlanie się bóstwa i człowieczeństwa w trzecią “naturę”. 560-638). Panteizm nie przyjmuje istotnej różnicy między Bogiem. a Piotr Folusznik (zm. którzy odmówili przyjęcia nauki Soboru Chalcedońskiego (451). np. mianowicie Boska energia. 205-270). Hi 38. 465-538). teologia negatywna). Wiele społeczeństw dopuszczało poligamię (gr. przebóstwienie. Monofizytyzm (gr. którzy wszystko sprowadzali do własnego . 18). np. 18.Ja”. 2-12. panteizm. w Jezusie Chrystusie istnieje tylko jeden sposób działania. Zob. Sobór Chalcedoński. Spośród odszczepieńców Tymoteusz Aerulus (zm. Wydaje się. istota i energie. Termin ukuty przez Chrystiana Wolffa (1679-1754) na oznaczenie prób wyjaśniania rzeczywistości przez wykluczenie różnorodności i zróżnicowań (np. dualizm. 37063709. W innym wypadku odmawia się istnienia różnicy między umysłem a materią i twierdzi się. że zawiera się małżeństwo z jedną tylko osobą (zob. 1802. Zarówno Stary Testament (zob. monofizytyzm. czyli zasadę. złożonego z urzędu patriarchy antiocheńskiego w roku 518. Niektóre społeczeństwa przyjmowały też poliandrię (gr. ND 329-330). monoteletyzm. albo wchłonięcie ludzkiej natury Chrystusa przez Jego naturę Boską w taki sposób. Kraków 2002 102 . Powstała w VII wieku próba pogodzenia “monofizytów” z nauką przyj etą przez Sobór Chalcedoński (451) i rozwiniętą przez Sobór Konstantynopolitański II (553). “jednożeństwo”). Zob. który w roku 634 został patriarchą Jerozolimy. wielożeństwo. Johann Gottiieb Fichte (1762-1814). “wielu mężczyzn”). że kobieta może mieć więcej niż jednego męża. Jedno działanie”). Rdz 1-3. DH 3022-3023. 5). W ten sposób solipsyzm przyjmuje istnienie tylko podmiotu poznającego i odrzuca idee. podobne znaczenie ma protestanckie twierdzenie: Deus totaliter aliter (łac. 477) został “monofizyckim” patriarchą Aleksandrii.DH 777-779. 1809. istota i energie. materializm.) uważał. ND 613-616) i oderwali się od patriarchatów konstantynopolitańskiego i rzymskiego. Nauka katolicka kładła nacisk na ten podstawowy dualizm (zob.

co nie oznaczało. 160 . Synody. w drugim wieku we Frygii (obecnie Turcja). sformułowanie. “wielobóstwo”). Objawiona w Nowym Testamencie prawda. etyka. Bóg. wyrażona w swobodzie udzielania sakramentów. Zob. Zob. oparte było na formule uznającej tylko jedną (boską) wolę w Chrystusie. wszechmocnego. Mormoni. czyniono wiele wysiłków. “jednobóstwo”). ale Synod Laterański. którą Smith . że odrzucali istnienie (niższej rangi) bóstw pogańskich. że w Chrystusie jest jedna Osoba.ok. “oddawanie czci jednemu Bogu”). islam. Jest to “Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Dzisiejszego” założony w roku 1830 w stanie Nowy Jork przez Josepha Smitha (1805-1844). ND 635-637). 8). Zob. że ruch ten został przez Kościół potępiony (zob. Herezja głosząca. Kiedy ugodowa próba wprowadzenia dwóch natur. DH 550-554. zakazywał zawierania ponownego związku małżeńskiego po śmierci jednego ze współmałżonków i nakładał surowe przepisy postne.496-498). Jednak mniej więcej w szóstym wieku przed Chrystusem monoteizm Izraela pociągnął za sobą wyraźne odrzucenie istnienia jakichkolwiek innych bogów (Iz 43. osobowego. Odkąd Sobór Chalcedoński (451) zaczął nauczać.odkrył przez objawienie. transtendencja. Aktualny rozwój wielu religii nie wydaje się jednak wyraźnie sprzyjać którejkolwiek z tych klasycznych teorii. potępił ją jako sprzeczną z pełnym człowieczeństwem Chrystusa. panteizm. Ekthesis. Kraków 2002 103 . Montaniści. 44. Wiara w jednego (i tylko jednego). 10-13.jak twierdził . Montanus przepowiadał koniec świata. Niektórzy przedstawiciele religii porównawczych próbowali dowieść albo tego. czyli ogłoszone w roku 638 przez cesarza Herakliusza wyznanie wiary. nie sprzeciwia się autentycznemu monoteizmowi. doprowadziła do tego. a więc praktykowali tylko “monolatrię” (gr. W oparciu o zasadę jedna wola/jedna natura.Leksykon teologiczny Monoteizm. objawienie. szósty sobór powszechny. 478). Sobór Konstantynopolitański III. że istnieje tylko jeden Bóg w Trzech Osobach. którzy kładli nacisk na jedność Chrystusa. które jednak działają w pełnej zgodzie w jednej Osobie (zob. ale dwie natury. Izraelici pierwotnie oddawali cześć tylko jednemu Bogu. judaizm. “jedna wola”). ogłosił uroczyście orzeczenie. nawróconego kapłana pogańskiego. że Chrystusowi. który się odbył w roku 649 pod przewodnictwem papieża Marcina I i w obecności św. które się odbyły w latach 638 i 639 w Konstantynopolu. DH 211. Maksyma Wyznawcy. że w Chrystusie są nie tylko dwie natury. wielobóstwo. Monoteletyzm (gr. Zob. Pełen entuzjazmu ruch odnowy zapoczątkowany przez Montana. triteizm. który jest Stwórcą i Panem wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy. Zob. mimo że miał ludzką naturę. dyoteletyzm. by pogodzić z Kościołem monofizytów. Sobór Chalcedoński. poparły tę formułę. nawet Tertuliana (ok. teologia Trójcy Przenajświętszej. Montanus skończył na tym. Judaizm jednak oraz islam odrzucają wiarę w Trójcę Przenajświętszą jako niemożliwą do pogodzenia z ich wiarą monoteistyczną. tajemnica. który miał wielu zwolenników. Ruch ten odznaczał się ascetycznymi wymaganiami. teologia moralna. monofizytyzm. Moralność. a mimo to istnieje odrębnie od wszechświata i poza nim. wszechwiedzącego i miłującego bez granic Boga. opowiada o proroku Mormonie i o żydowskich uchodźcach w okresie od powstania Wydawnictwo WAM. (gr. a znaków tego końca dopatrywał się w działalności ekstatycznych proroków i prorokiń (takich jak związane z nim Pryscylla i Maksymilla). Moralny nakaz bezwarunkowy. Księga Mormona. że monoteizm się rozwinął z wcześniejszego politeizmu (gr. że samego siebie zaczął uważać za wcielenie Ducha Świętego. ale tylko jednej woli” w Chrystusie. za które później Honoriusz został zganiony (DH 487-488. 220). czyli Konstantynopolitański III (680-681). paruzja. albo że pierwotny czysty monoteizm często przeradzał się w późniejszy politeizm. imperatyw kategoryczny. monoenergizm. Sergiusz z Konstantynopola (patriarcha w latach 610-638) zachęcił Honoriusza I (papieża w latach 625-638) do wygłoszenia nieszczęśliwego sformułowania o “dwóch naturach. brakowało ludzkiej woli i że miał On tylko jedną (boską) wolę. ale tylko jednego sposobu działania (monoenergizm) nie zdała egzaminu. Pogarda dla struktur organizacyjnych. ale także dwie wole.

jaki Bóg czyni dla nas z samego siebie. mozaizm. której zadaniem było przygotowanie Soboru Watykańskiego II. natura. Na oznaczenie tej części Mszy św. Zob. jakie przeżył on w roku 1843. Jeżeli konferencja episkopatu chce wprowadzić jakieś prawo obowiązujące na jej terytorium. Wyraz “egzystencjalny” został utworzony przez Martina Heideggera (1889-1976) zamierzającego opisać sytuację. Msza się skończyła”). Kiedy został zamordowany. Sytuacja. Motu proprio (łac. Zob. spontanicznie”). liturgia. “Idźcie. glosolalia. Zob. liturgia eucharystyczna. gdzie zbudowali oni miasto Salt Lakę City. Zob. Msza darów uprzednia konsekrowanych. kiedy to w życiu łaski podnosi nas ponad to. msza wiernych. naszymi doświadczeniami i ponad naszą naturą. 500 r. liturgia eucharystyczna. Wyraz powszechnie używany w Kościele łacińskim. Wszyscy obecni podczas odprawiania Mszy św. Jan XXIII wysłał takie motu proprio (AAS 52 [1962] 433437). Msza katechumenów. .. eucharystia. liturgia. łaska. Kraków 2002 104 . 1.). “dimissio = rozesłanie”). missa est”) łac.nie tylko katechumeni . nadprzyrodzoność egzystencja. doprowadziło Smitha do opowiedzenia się za wielożeństwem. do Kościoła miejscowego albo do jakiejś szczególnej grupy wiernych. sakramentale. Nadprzyrodzoność. które rozwijają życie wewnętrzne człowieka i pogłębiają jego przekonania religijne. chyba że papież go udziela motu proprio. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom. Objawienie. ale już nieaktualne i wprowadzające w błąd. Od czasów Średniowiecza wyrazem tym oznaczano dar. Stolica Święta.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed odmawianiem wyznania wiary i rozpoczęciem drugiej części Mszy św. kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św. Zob. Mówienie językami. poprawnie używa się dzisiaj wyrażenia: Liturgia Eucharystyczna. że Chrystus powróci i że na ziemi założy królestwo dla swoich świętych. millenaryzm. (może z łac. gdzie zwyczajną formułę “rozesłania” zgromadzenia pod koniec liturgii eucharystycznej było wezwanie: “Ite. “z własnej woli. Mormoni oczekują. modlitwa. Zob. msza katechumenów. jak Droga Krzyżowa albo różaniec. co się należy naszej ludzkiej naturze. Nadprzyrodzoność egzystencjalna. Konferencja Episkopatu. stosowane dawniej na oznaczenie Liturgii Słowa. musi uzyskać specjalne upoważnienie od Stolicy Świętej. różaniec. i przygotowuje nas w ten sposób do życia w chwale. Zob. Osobisty list napisany przez papieża do całego Kościoła. Zob. Zob. Brigham Young (1801-1877) osiedlił zwolenników sekty na pustyni w stanie Utah. w której się znalazła wolna wola ludzka i która jest wynikiem zbawczego dzieła Chrystusa.Leksykon teologiczny wieży Babel aż po założenie mormonów w Stanach Zjednoczonych. następującej po Liturgii Słowa. Takie pozaliturgiczne modlitwy i praktyki religijne. Karl Rahner (1904-1984) wyraz ten zastosował w teologii. wielożeństwo. Wyrażenie powszechnie znane. który jest ponad naszymi kategoriami. judaizm. Po utworzeniu komisji.mają obowiązek słuchania Słowa Bożego. Msza wiernych. Msza. Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św. która w istocie rzeczy już uprzednio warunkuje sposób. a odnosił się do Boga. Wyraz ten został utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (żył ok. Zob. liturgia słowa. Nabożeństwa. w jaki działa wolna wola człowieka. liturgia słowa. liturgia darów uprzednia konsekrowanych. “Grzech pierwo- Wydawnictwo WAM.

Najświętsze Serce Jezusa. Najświętsze Serce Jezusa pozostaje skutecznym symbolem odkupienia. Wyrażenie. zbawienie. eschatologia. Najświętszy Sakrament. i w czym Go naśladowali uczniowie (Dz 13. Eucharystia. symbol. 18-25). 43). Mk 1. zmartwychwstaniu Pana (1 P 1. nabożeństwa. zatwierdził ich sposób święceń . Zob. DH 3858-3860. 37-39. Nałożenie rąk. do czynów wynagradzających i do praktyki przyjmowania Komunii św. zobowiązuje chrześcijan do podjęcia odpowiedzialności za świat i do pracy na rzecz większej sprawiedliwości i pokoju w obecnym miejscu i czasie (GS 21. którego się używa na oznaczenie Chleba i Wina po konsekracji w czasie Mszy św. Nałożenie rąk zawierają obrzędy chrztu i bierzmowania. jak to określił Kar! Rahner (1904-1984). 39. Sobór Florencki (1439) nie nalegając. 5. że namaszczani są Wydawnictwo WAM. cnoty teologiczne. 34. Nadzieja. Nadprzyrodzoność egzystencjalna jest dokładnym przeciwieństwem grzechu pierworodnego. nawyki. 41. nadprzyrodzoność. zaleca sieje ponadto w nowym obrzędzie sakramentu pokuty. Hbr 6. stwarza on bowiem przeszkody. że wszyscy ludzie.6). Zob. zanim przyjęli lub odrzucili zbawienie. miłość 2. Nakaz moralny bezwarunkowy. są już do niej pozytywnie zdeterminowani. odkupienie.17-18. Wyrażenie ukute przez Karla Rahnera (1904-1984). 14. Nałogi. nałożenie rąk stało się wśród katolików zachodnich “materią” udzielania sakramentu święceń kapłańskich. 3. 9-11. 13. łaska. W Starym Testamencie sposób udzielania błogosławieństwa (Rdz 48). W Starym Testamencie jest mowa o tym. Czynne oczekiwanie na spełnienie przyszłych błogosławieństw (1 Kor 15). zwłaszcza kiedy udzielali Ducha Świętego (Dz 8. daleka od zachęcania do całkiem biernego oczekiwania na Bożą interwencję w dzieje. Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu. J 7. usprawiedliwienie. Dzięki nadziei przekraczamy granice naszego obecnego niepełnego życia.. Zob. w każdy pierwszy piątek miesiąca. Nadzieja odpowiada obietnicom Bożym przekazanym w dziejach Starego i Nowego Testamentu. Zob. ND 1705). 2 Kor 1. oparte na wierze i wyrażające się w miłości (1 Kor 13. że zanim ludzie przyjmą łaskę. grzech pierworodny. a nie tylko zewnętrznie się z nią stykają jako z ofertą zbawienia.41). natomiast “formę” stanowią słowa określające skutki sakramentu (zob. ND 1737). 34). żeby już teraz brać pełny udział w przyszłym królestwie Bożym i w wyzwalającym zmartwychwstaniu wszelkiego stworzenia (Rz 8. żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty. imperatyw kategoryczny. 22). 1 Tm 4. W 1947 r. zanim ludzie mogą postępować odpowiednio do swojej wolnej woli. Existential iibernaturalisches na oznaczenie rzeczywistości. oznacza ona bowiem. 19. szczególnie w wyjściu z Egiptu.przez nałożenie rąk. 19-20) i zesłaniu Ducha Świętego. chrześcijanie anonimowi. sakrament święceń. konsekracja. Sobór Florencki. Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. 19. Zob. żeby inni chrześcijanie przyjęli ówczesny łaciński obrządek i sposób udzielania święceń kapłańskich (DH 1326. Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów). w samej istocie swojego istnienia zostali ogarnięci przez z wolnej woli darowaną (stąd: “nadprzyrodzoność”) łaskę Bożą przekazaną przez Chrystusa. Autentyczna nadzieja chrześcijańska. Kraków 2002 105 . wynagrodzenie. przeistoczenie. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). 2. Zob. Chociaż zanikają specyficzne formy tego nabożeństwa powszechne około 1950 r. które zachęcały np. 13). Zob. kiedy czynił cuda (np. Namaszczenie. stosowany również przez Jezusa. 5.Leksykon teologiczny rodny” jest faktem “egzystencjalnym”.

w jaki grzech całkowicie zepsuł ludzką natu- Wydawnictwo WAM. 1716-1719. 13-15) i wyraża solidarność całego Kościoła z ludźmi chorymi. To.ok. Rz 8. 1 J 2. i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. 1396) i Moje życie w Chrystusie ojca Jana z Kronstadtu (1829-1908). Ewangelie w znamienny sposób wypowiadają się o osobistym przylgnięciu na wzór ucznia. krytyka biblijna. że stan czysto naturalny jest pojęciem abstrakcyjnym. 31-38). który jest gotowy służyć bliźniemu w potrzebie (Łk 10. Na Zachodzie sakramentu namaszczenia udziela jeden kapłan. 7). l-6). 3629. mającego na celu powołanie do istnienia Kościoła. co Bóg miał nam do powiedzenia. co się człowiekowi należy dlatego. 2 Tm 3. Zob. niektórzy teologowie wschodni. Natchnienie siedemdziesięciu dwóch ksiąg Starego i Nowego Testamentu było częścią Bożego działania. że jest człowiekiem). 16. Boże Narodzenie. bierzmowanie. 2 Tes 3. J 20. Wj 30. I właśnie dlatego Pismo Święte można także nazywać księgą Kościoła. (łac. Narodzenie Jezusa Chrystusa. Ga 5. Zwolennicy Kalwina i niektórzy inni protestanci pesymistycznie kładli nacisk na sposób. W tym drugim znaczeniu nauka chrześcijańska mówi o jednej naturze Boga i o dwóch naturach (boskiej i ludzkiej) w Chrystusie. przez co życie wierzących staje się podobne do ukrzyżowania i zmartwychwstania (Rz 6. 6). Teologia katolicka odróżnia łaskę (która do nas dociera dzięki zbawczej działalności Boga w Chrystusie) od natury (czyli od tego. 1). jaką znaj dujemy w najstarszym dokumencie chrześcijańskim (1 Tes 1. Zob. DV 11. 29-37) i iść za Synem Człowieczym drogą cierpienia ku chwale (Mk 8. wolą mówić o “prowadzeniu życia w Chrystusie” (zob. biblia. “to. Naprawa szkód. na Wschodzie kilku. którzy mają przyjąć chrzest. święcenia (na Zachodzie) albo są ustanowieni królami. Nowa nazwa. wynagrodzenie. uzdalniając ich do zaczerpnięcia duchowego i fizycznego zdrowia ze zwycięstwa Chrystusa nad chorobą i śmiercią (DH 1694-1700. Pawła łączy się ono z naśladowaniem samego apostoła (1 Kor 4. sens Pisma Świętego. a nie tylko stenotypistami kopiującymi to. 1-11). Naśladowanie Chrystusa. lecz zakłada jej istnienie i ją wywyższa. tak jak Irenee Hausherr (1891-1978). ND 1635-1640. 1656-1659). Iz 45. Natchnienie biblijne. dzięki któremu księgi Pisma Świętego zostały ułożone i dzięki któremu mogą się one nazywać słowem Bożym (zob. 13. Ps 2. że jest stworzony przez Boga (Rdz 1-2). i oddanie siebie samego na pełną miłości służbę dla innych (1 Kor 13. Natura. 16. Zob. co Bóg dyktował (zob. sakrament. 11. co się rozwija i działa odpowiednio do własnych cech charakterystycznych. Tutaj ważną rzeczą jest przypomnienie. Jk 5. Chociaż temat “naśladowania” Chrystusa można znaleźć we wszystkich okresach teologii bizantyńskiej. J 15. 1). by się dać przekształcić mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu (zob. a także to wszystko. bezbłędność. 2 P 1. w listach św. Cały wszechświat. 18. Ne 8. 31. hermeneutyka. Kraków 2002 106 . Mesjasz.Leksykon teologiczny królowie i kapłani. 1. Dla św. co nam powiedzieli ludzcy pisarze. 2. co zrodzone”). 1. Zob. 13). Namaszczenie chorych. znajduje się w tym. krzyżmo. Mk 6.1-17. którzy są rzeczywistymi autorami. 1332 . ponadto gotowość na to. Chrześcijanie namaszczają olejem chorych oraz tych. Ideał i praktyka dążenia za Chrystusem. która po reformach związanych z Soborem Watykańskim II (SC 73) zastąpiła wyrażenie “Ostatnie namaszczenie”. starymi i umierającymi. DH 3006. Specjalne oddziaływanie i kierowanie Ducha Świętego. kiedy to Bóg aktem wypływającym z Jego całkowicie wolnej woli powołał mężczyzn i kobiety do nadprzyrodzonego życia wiecznego. 11). który jest dobry dlatego. 4. 19-21. to wyrażenie można znaleźć w wielu traktatach o życiu duchowym. 15-16. Porządek łaski istniał od samego początku. Pawła naśladowanie Chrystusa oznacza wyzwolenie z grzechu i zaparcie się samego siebie. Zob. 61. 1. 1 Sm 10. Życie w Chrystusie Mikołaja Cabasilasa (ok. 3. a także Jr 18. 25-31. bierzmowanie. ND 216). Według klasycznego stwierdzenia laska nie niszczy natury. Jako sakrament nawiązuje ono do nowotestamentalnego posługiwania chorym (por. zob.

szarytki. Jan Chryzostom (ok. 32-5. Każda prawda. Papież Jan Paweł II (ur. 17. fundamentalizm.Leksykon teologiczny rę (zob. Św. Dla wielu francuski ksiądz paleontolog. Sobór Watykański II w deklaracji Dignitatis humanae (1965) wypowiedział się za wolnością religijną. Św. pożądliwość. św. Ojciec Jan Beyzym (1850-1912). zajmująca się takimi zagadnieniami. łaska. np.zwróciło także uwagę na problem właściwej interpretacji tekstów biblijnych. Adolf Kolping (1813-1865). w swym przemówieniu skierowanym do członków Papieskiej Akademii Nauk w 1992 r. prawami i metodami. Pierwszym wielkim dokumentem o tematyce społecznej była wydana w roku 1891 encyklika Leona XIII Rerum novarum (łac. 1580-1660). Rz 12. stworzenie 1-2. 1555. Jezusowe nawoływanie do pokuty zmuszało ludzi zamożnych do tego. W wieku XX rozwój nauki i technologii stał się bardziej spektakularny. Przez całe stulecia instytucje kościelne niemal samotnie się opiekowały społecznie opuszczonymi. 1955. chorymi i więźniami . fizyka. Trudności nasunęły się ze strony takich nauk. bez względu na to. podczas sympozjum naukowców. “Matka i nauczycielka”) ukierunkowała społeczną naukę Kościoła na konieczność interwencji państwa w wypadku biedy. Już w 1983 r. Joseph de Yeuster (1840-1889) znany jako Ojciec Damian.. że nauka sama z siebie nie może odpowiedzieć na pytania bardziej zasadnicze o sens życia i o wartości. autonomia.podobnie jak dyskusja nad opracowaną przez Karola Darwina (18091882) teorią ewolucji . “O rzeczach nowych”). nagich. biologia. Postęp w teorii nauki wykazał. didache. Nowy Testament wykazuje to samo zrozumienie dla ludzi potrzebujących (Dz 4. ewolucja. Adam Chmielowski (1845-1916) znany jako Brat Albert. Kraków 2002 107 . Ambroży (ok. broń jądrowa) i że powinna szanować inne metody stosowane w filozofii i teologii. Czterdzieści lat później te same i pokrewne zagadnienia podniósł Pius XI w encyklice Quadragesimo anno (“W czterdziestą rocznicę”) (1931). siostry miłosierdzia. 12-14). Encyklika Jana XXIII Mater et magistra (łac. 31-46). ekologia. Zob. Równocześnie zrodziło się powszechne teraz przekonanie. bł. cudzoziemców. Ironicznie można powiedzieć. To wydarzenie . św. opiera się na Bogu i nigdy Mu jej nie można przeciwstawić (zob. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Ten sam Sobór zachęcał do stworzenia na każdym szczeblu bardziej wyraźnego i sprawiedliwego Wydawnictwo WAM. Ogólnie rzecz biorąc. które upamiętniało dzieło Galileusza. wdowami. że nawet w naukach przyrodniczych nie można rościć sobie prawa do czystej. sierotami. ND 1925. Czekający nas sąd powinien nas zachęcać do zajmowania się teraz ziemskimi potrzebami głodnych. benedyktyni) zajmowały się rozwojem oświaty. grzech pierworodny. Zob. w odniesieniu do przypadku Galileusza. że to właśnie żydowskochrześcijańska wiara w Boga jako Stwórcę umożliwiła rozkwit nauki na Zachodzie. Proces Galileusza (1564-1642) wytworzył trwały obraz Kościoła oficjalnego jako instytucji odrzucającej nowe odkrycia naukowe i próbującej ograniczyć naukową swobodę badań. że może spowodować odczłowieczenie życia i stać się bardzo niebezpieczna (np. GS 36). 1920) zwrócił na to uwagę. stał się symbolem zakończenia dawnego antagonizmu między nauką a religią. psychologia i socjologia.podobnie jak zakony mnisze (np. Zob. 2. 11. Nauka i religia. nadprzyrodzoność. krytyka biblijna. Wincenty a’Paulo (ok. pozytywizm. 3. potentia oboedientialis. GS 13). Jk 1. Hbr 13. by się troszczyli o ubogich. bezstronnej “obiektywności”. wszechświat. chorych i więźniów (Mt 25. czy się znajduje w nauce czy w religii. 16. podczas gdy wydana w roku 1963 encyklika Pacem in terris (“Pokój na ziemi”) zalecała międzynarodowy porządek społeczny oparty całkowicie na poszanowaniu praw człowieka. prawda. a wierzeniami religijnymi. Jan Paweł II opowiedział się po stronie nowego dialogu pomiędzy oficjalnym Kościołem a nauką (ND 173). jak astronomia. życie całe spędzili na nieustannym spotykaniu się z potrzebami ubogich i cierpiących. paleontologia. jak sprawiedliwe wynagrodzenie i własność prywatna. Istniejące od XVII wieku napięcie między naukowymi odkryciami. 1 Kor 13. bł. Nauka społeczna Kościoła. DH 1521. Nauka Kościoła o prawach i obowiązkach różnych członków społeczeństwa wobec wspólnego dobra. 14-17). Nauka dwunastu Apostołów. 339-397). Frederic Ozanam (1813-1853). Bóg zapełniający luki. kalekich. kulawych i niewidomych (Łk 14.i wielu innych. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997) . 8. 27. 347-407) i inni Ojcowie Kościoła głosili to samo orędzie. i to zarówno narodowego jak międzynarodowego. entelechia. 1 J 3. kreacjonizm.

13). 15. ponownie wprowadza wierzących w życie chrześcijańskie. “Troska o sprawy społeczne”). “Poprzez pracę”) i Sollicitudo rei socialis (łac. lub natur w przypadku Chrystusa. sprawiedliwość. Wydawnictwo WAM.to stałe wątki w nauczaniu Jana Pawła II. a tak zwanymi “monofizytami”. oficjalnie przyjęto na Soborze Konstantynopolitańskim II w roku 553 (DH 421-438. “nowa prawowierność”). czyli interpretację uchwał Soboru Chalcedońskiego w świetle terminologii stosowanej w teologii Cyryla o cierpieniu Boga. Mt 4. Ta “droga”. Neochalcedonizm. monofizytyzm. Spór toczył się wokół wyrazu “physis” (gr. cnota. Sobór Konstantynopolitański II. Nawyki. który równocześnie ubogaca osobową integralność człowieka i dobro wspólnoty chrześcijańskiej. ale go nie przyjęto. które wytwarzają wzory dobrego lub złego zachowania.Leksykon teologiczny porządku społecznego (GS 9. oraz Centesimus annus. “natura”). W “Trzecim Liście do Nestoriusza” (DH 252-263. prawa człowieka. metanoia. Sobór Efeski. którym się wtedy posługiwano zarówno na określenie konkretnego indywidualnego osobnika (czyli osoby). jakiej użył Cyryl. a celem jej jest albo ponowna ewangelizacja krajów tradycyjnie chrześcijańskich albo pomoc w głębszym zakorzenieniu się Ewangelii na terenach świeżo nawróconych. kapłani i rodziny ukształtowane przez neokatechumenat wyruszaj ą jako wędrowni misjonarze do wszystkich części świata. żeby wejść do królestwa Bożego (Mk 1. 1939) i Carmen Hemandez. Zob. usiłowali na nowo zinterpretować uchwały tego Soboru. Podczas obrad Soboru list ten czytano. 17). katechumenat. jego głównym wyrazicielem był Leoncjusz z Jerozolimy. ich zdaniem. kto by nie głosił. Neochalcedonizm. Sprawiedliwość społeczna.). Wprawdzie posłannictwo. nazwał nowym imieniem dla pokoju. podzielenia Chrystusa na dwie osoby). 444) “o jednej wcielonej naturze Chrystusa”. do jakiego zobowiązał Chrystus swój Kościół. że Bóg . zapoczątkowany przez Kiko Arguello (ur. umieszczono go w aktach. że Sobór Chalcedoński zrobił ustępstwo na korzyść zwolenników Nestoriusza (winnych. jak i jego natury. nowa prawowierność. Cyryla z Aleksandrii (zm. Sprzyjający Cyrylowi teologowie. ND 606/1-12) Cyryl podkreślał istnienie jednej boskiej Osoby w Chrystusie i rzucał klątwę na każdego. Zob. wybór na rzecz ubogich.1987 i 1991 encyklikach Laborem exercens (łac. Próba pośredniczenia między uchwałami Soboru Chalcedońskiego (451) nauczającego. nie odnosi się na pierwszym miejscu do dziedziny politycznej. Neoortodoksja (gr. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Zob. cierpienie Boga. Zob. którzy podtrzymywali przedchalcedońską formułę św. scholastyka. teologia moralna. prowadząca ochrzczonych w ślad za sposobami stosowanymi przez katechumenat wczesnego Kościoła. Zob. Sobór Chalcedoński. 8. Cnoty takie jak odwaga są dobrymi nawykami. wzywał też członków Kościoła do czynnego uczestnictwa w sprawach społecznych (AA 7. W roku 1987 otwarto w Rzymie duże seminarium diecezjalne (“Redemptoris Mater”) dla członków neokatechumenatu mających powołanie kapłańskie. stosując terminologię. W wydanej w roku 1967 encyklice Populo rum progressio (łac.cierpiał na krzyżu. chrzest.w Chrystusie . Zwrot od upodobania w grzechu do Boga w sposób. 63-93). Nawrócenie jest konieczne. co rzeczywiście za sobą pociąga wiara i chrzest. celem jego jest udzielanie chrześcijanom ochrzczonym pomocy w ponownym odkrywaniu tego. mimo to wiara religijna podkreśla nasze zobowiązania wobec bliźnich znajdujących się w potrzebie (GS 42). ND 620-623). wyrażone w sposób szczególny w wydanych w latach 1981. którzy uważali. Powstały po Soborze Watykańskim II sposób wprowadzania w tajemnice chrześcijaństwa. Kraków 2002 108 . że w jednej Osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury. który służy całej osobie ludzkiej. enhypostazja. podczas gdy wady takie jak tchórzostwo są nawykami złymi. zasada pomocniczości Nawrócenie. “Postęp ludów”) Paweł VI rozwój ekonomiczny. solidarność międzynarodowa i prawa człowieka . Zob. W zachodniej filozofii i teologii wewnętrzne stany. mylony czasem z Leoncjuszem z Bizancjum (obydwaj z VI w. Ludzie świeccy. Neokatechumenat. encyklika. potępiając Nestoriusza. teologia wyzwolenia. ekonomicznej i społecznej.

1925-1992). Augustyna z Hippony (354-430) i na innych Ojców Kościoła. Poza i ponad wszelkim doświadczeniem jest Jedność. Próba podjęta podczas pierwszej Konferencji Ogólnoprawosławnej w Atenach (1936). Nowoczesne odnowienie myśli św. Jamblicha (ok. Teologia palamistyczna uwydatnia zarówno: a. Neoscholastyka. analiza lingwistyczna. oraz biskup Kallistos (Timothy) Ware (ur. boska i ludzka. Sobór Chalcedoński. 1934 r. 427-347 przed Chr. historycznych. że była to czasami tylko jasność formalna. teologia antiocheńska. Ale postęp w naukach biblijnych. Zob. Neoplatonizm. że w Chrystusie są dwie różne osoby. Niektórych najsławniejszych teologów prawosławnych tego stulecia można uznać za neopalamistów: Jerzy Florowski (1893-1979). słowna. mająca na celu opracowanie prawosławnej syntezy teologicznej przez powrót do myśli św. 451). Zob. Oprócz niego wymienić trzeba Porfiriusza (ok. jak egzystencjalizm. a głosząca. “Bogurodzica”). palamizm. że zagraża pełnemu i odrębnemu bóstwu i człowieczeństwu Chrystusa. liturgicznych i patrystycznych wykazał.). scholastyka. Herezja potępiona w roku 431 na Soborze Efeskim. monofizytyzm. Antonin Gilbert Sertiiianges (1863-1948). Grzegorza Palamasa (1296-1359). przemianę człowieka na obraz Boży. Maurice de la Taille (1872-1933). powszechnie uważanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa. ojcowie Kościoła. gdy tymczasem jest on głęboko mistyczny. Tomasza z Akwinu (ok. Przypisywano ją niesłusznie Nestoriuszowi (zm. 250-330) i Proklusa (410-485). 232 . Maurice de Wulf (1867-1947). Kraków 2002 109 . Najważniejszym przedstawicielem tego ruchu był Plotyn (205-270). Dumitru Staniloae (1903-1995). Sobór Efeski. od której pochodzimy i do której powinniśmy powrócić przez oczyszczenie. neoscholastyka. Wydawnictwo WAM. jak: Aloisius D'Azeglio Tapparelli (1793-1862). Neoscholastyka aż do czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) ułatwiała strukturalną jasność katolickiej myśli teologicznej. Bóg pozostaje zawsze transcendentny względem stworzeń i jest od nich odrębny. Marie-Domimque Chenu (1882-1990) oraz Ives Congar (1904-1995). Ambrose Gardeił (1859-1931). Najsławniejszymi przedstawicielami neotomizmu byli: Louis Billot (1846-1931). DH 3135-3140). kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926). tomizm. apolinaryci. theotokos. tomizm. scholastyka. często rozumiane jako jednoznaczne z neotomizmem. Gioacchino Pecci (1810-1903). Zob. które są odrębnymi podmiotami połączonymi w jedność miłości. Wywarł on pewien wpływ na św. 1225-1274). który został patriarchą konstantynopolitańskim (428-431). Neotomizm. Etienne Gilson (1884-1978). Nestoriusz się sprzeciwił powszechnie stosowanemu tytułowi maryjnemu Theotokos (gr. Neoplatonizm często interpretowano panteistycznie. Zob. Jacques Maritain (1895-1973). panteizm. najwidoczniej obawiając się. ok. 303). umysłu albo nous i Jedności albo hen. personalizm i rozwój myśli doprowadziły do powstania pluralizmu.). Odrodzenie średniowiecznej filozofii i teologii chrześcijańskiej. Wznowiona i religijna interpretacja filozofii Platona (ok. a potem papież Leon XIII. platonizm. Ze strony filozoficznej takie nowe prądy.ok. arianizm. był jednak gotów przyjąć ten tytuł pod warunkiem. która kwitła w okresie od III do VI stulecia po Chrystusie. Paul Evdokimov (1900-1971) i John Meyendorff (ur. Reginald Garrigou-Lagrange (1877-1964). z czego powstał świat materialny przez swoistego rodzaju emanację. wiedzę i miłość. Ruch ten zdecydowanie popierał jeden z uczniów Tapparelliego. wykazująca braki co do istoty rzeczy. b. mnichowi antiocheńskiemu. jak rzeczywiste odróżnienie w Bogu między istotą a energiami. Matteo Liberatore (1810-1892) i Joseph Kleutgen (1811-1893) zaczęli odnowę scholastyki. Plotyn wysuwał argumenty za istnieniem duszy. eutychianizm. tomizm.Leksykon teologiczny Neopalamizm. Nestorianie. W wydanej w roku 1879 encyklice Aeterni Patris nakazał on nauczanie tomizmu na katolickich wydziałach teologicznych (zob. Władimir Łosski (1903-1958). biskup Perugii. że zostanie on poprawnie wytłumaczony. Kościół wschodni asyryjski. W Kolegium Rzymskim (zwanym później Uniwersytetem Gregoriańskim) tacy jezuici. neotomizm. chociaż w rzeczywistości szersze zakresem i metodą. czyli psyche. Zob.

Według relacji Egerii Pątniczki pod koniec IV w. 613). 35 . J 14. 2 P 3. 1. 10). a w roku 321 Konstantyn Wielki nakazał powstrzymywanie się w tym dniu od pracy. dzięki czemu Syn Boży przyszedł na świat. Zob. lub stanem. 115. Prawo kościelne nakazuje w tym dniu uczestniczenie we Mszy św. 1 Krl 8. Rdz 1.Leksykon teologiczny Nicejskie wyznanie wiary. 300. które się właściwie nazywa Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniem wiary. 293. 611. Kraków 2002 110 . Niedziela. Z Nowego Testamentu dowiadujemy się. zob. że zmartwychwstanie Chrystusa odrodziło wszechświat. czytana jest Męka Pańska według św. niezmienność. który jest “współistotny” (homoousios) Ojcu (DH 125-126. podczas Mszy św. 603/14. szabat. który “z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę” (DH 150. Zob. w którym żyją bogowie. że chrześcijanie święcili niedzielę. W liście apostolskim z maja 1998 r. Przez Nicejskie wyznanie wiary częściej rozumiemy to. 166.4. Pliniusz Młodszy (62-113). filioque. Święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. życie po śmierci. raj. powstało bowiem na Soborze Konstantynopolitańskim I (381). 17. wizja uszczęśliwiająca. stworzenie świata przez Boga i zesłanie Ducha Świętego. w Hiszpanii (ok. Niecierpiętliwość. 306) prawem usankcjonował święcenie niedzieli. 1-44) i jest jedyną liturgią paschalną poza okresem wielkanocnym. 18-20). 107). Na początku II stulecia zarówno św. Używa się go powszechnie podczas sprawowania Eucharystii i udzielania sakramentu chrztu. apatia. Pismo Święte uznaje także. 1-22.. “Dzień Pański” (Ap 1.ok. Mówi się o niebiosach jako o miejscu. Tylko ze wszech miar doskonały i niezmienny Bóg jest niecierpiętliwy (zob. żeby radośnie wspominać zmartwychwstanie Chrystusa (Mk 16. 5). 16). że niebo i ziemia nie mogą Boga ogarnąć (zob. Zob. Sobór Konstantynopolitański I. żeby sprawować Eucharystię (Dz 20. Jest to najpowszechniej przyjęte wyznanie wiary wśród chrześcijan. 1 Kor 16. Mateusza. 27). żeby w ten sposób pokazać. 17. dokładniej się jednak wyraża o Duchu Świętym. jak gubernator rzymski. Niedzielę Palmową obchodzono w Jerozolimie. We wczesnej kosmologii biblijnej jest mowa o sklepieniu niebieskim wspartym na słupach (Hi 26. Marka lub Łukasza. Chrześcijanie wschodni nazywają niedzielę “dniem ósmym”. kalendarz liturgiczny. 3. 1 P 1. 358-359. zmartwychwstanie. Ignacy z Antiochii (ok. Według pierwotnego rozumienia religijnego miejsce na sklepieniu niebieskim lub ponad nim. żeby cierpieć i umrzeć w ludzkiej naturze. Jan Paweł II rozwinął temat zachowywania niedzieli jako prawdziwie dnia świętego. OE 15). w którym na zawsze będą przebywać błogosławieni razem z Bogiem dzięki uwielbionemu człowieczeństwu Chrystusa (zob. głosiło ono odwieczne bóstwo Syna Bożego. To wyznanie wiary zakłada istnienie nicejskiego. CCEO 880-881. które upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jest jednym z dwunastu najważniejszych świąt kalendarza prawosławnego wschodniego. 1-2). co pozwala na właściwe religijne i ludzkie pełne radości przeżycie niedzieli (CIC 1246-1247. która upamiętnia wskrzeszenie Łazarza przez Chrystusa (J 11. ND 12). ND 7-8). Wyznanie wiary zatwierdzone przez Sobór Nicejski I (325). że chrześcijanie w niedzielę gromadzili się. Wolność od możliwości cierpienia i podlegania zmianom powodowanym od zewnątrz. Skierowane przeciw arianom. Przy końcu dziejów zostanie stworzone nowe niebo i nowa ziemia (Iz 65. Synod w Elwirze. Zachodnia liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna się poświęceniem i rozdaniem palm oraz procesją. Zob. adwentyści dnia siódmego. 2). 16) i z którego Bóg schodzi (Wj 19. 1 Tes 4. że Bóg jest obojętny i że się niczym nie interesuje. Miłość Boża dokonała dzieła wcielenia (J 3. Zob. Wydawnictwo WAM. Wielki Tydzień. i powstrzymanie się od pracy. Sobór Nicejski I. prawosławie wschodnie. 13. męka Pana Jezusa. eschatologia. kiedy to chrześcijanie się powstrzymują od pracy. ND 4. Niebo. 11). Niedziela Palmowa. dwanaście świąt. spór o cierpienia Boga. w którym Bóg siedzi na tronie (Ps 11. W prawosławiu wschodnim święto to poprzedza “Sobota Łazarza”. 7. Ap 21. niebo się stanie wtedy “miejscem”. współistotny. DH 16. opowiadając tym. Nie oznacza to jednak. 4). Dies domini.

którzy są “inni” pod względem etnicznym. grzech pierworodny. prawda. politycznym i religijnym. że jakąś prawdę objawioną trzeba definitywnie i bezwzględnie uznać (LG 25). któremu wielkie uznanie dla miłości nie przeszkodziło w badaniu również nienawiści. 31-32) uroczyście ex cathedra podaje naukę o jakiejś prawdzie objawionej dotyczącej wiary lub obyczajów (DH 3065-3075. Tomasza z Akwinu (ok. Zob. Zob. Sobór Watykański I. tajemnica. “Niepokalana”) i Panagia (gr. arystotelizm. samo święto znano przynajmniej od VII stulecia. że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu. Po dokonanej w roku 1970 reformie w obrządku łacińskim nieszpory mają następującą budowę: a. rzadko od papieży. że przeciwieństwem miłości jest obojętność. uzdalnia nas tylko do uświadomienia sobie. wcześniejsza niż jakiekolwiek określenia. ani przez czas i jest w sposób niezmierzony wyższy niż jakiekolwiek stworzenia. Wydawnictwo WAM. Zob. 1-29. która by ją uczyniła konkretną i ograniczoną. teologia apofatyczna. że nie ma żadnej specyfikacji ani właściwości. Piotra (zob. George Bernard Shaw (18561950) twierdził. 12-15. 363-364). 3-11. kolegialność. Sobór Watykański I (1869-1870) nauczał. i to od samego swego poczęcia (zob. który sprawia. Niepojętość Boga. irracjonalna wrogość w stosunku do innych osób. Zob. papieżem (zob. lecz jako Achrantos (gr. urząd nauczycielski Kościoła. Kolegium biskupów w łączności z papieżem przez zwyczajne nauczanie podaje naukę nieomylną. Mt 16. ND 709). LG 25). DH 800. “Najświętsza”). niezmierzoność Boga. miłość 1. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Łk 22. 15. Sobór Powszechny. że papież jest nieomylny wtedy. Łk 1. Właściwość bytu nie mającego granic ani końca. ponieważ nie jest ograniczony ani przez przestrzeń. musimy odróżnić istotę definicji od sposobu jej sformułowania. jeżeli wszyscy jego członkowie są zgodni co do tego. Chociaż dogmat ten został ogłoszony dopiero przez Piusa IX w roku 1854. ex cathedra. która po prostu ignoruje tych. nienawiść przynajmniej ma do tych “innych” stosunek emocjonalny. Zob. ND 831-840). a w szczególności kolegium biskupów będące w łączności z następcą św. jest nieskończona w tym znaczeniu. kiedy jako pasterz wszystkich chrześcijan i następca św. hymn odpowiedni do dnia. że Bóg jako absolutna tajemnica znajduje się całkowicie poza zasięgiem ludzkiego rozumowania. ND 19. 2. że w rzeczywistości nie znamy Boga (zob. Inaczej niż ci. a nawet całych narodów. tylko Bóg jest w pełni i doskonale nieskończony. święta lub okresu liturgicznego. Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętniające fakt. nawet od grzechu pierworodnego. werset wprowadzający. Przeciwstawienie miłości (i światła) nienawiści (i ciemności) odgrywa kluczową rolę w teologii św. osoba. Zawsze uważano. 3001. że nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Ściśle mówiąc. 1225-1274). którzy uważają. Kiedy interpretujemy stwierdzenia nieomylne. theotokos. DH 2800-2804. Głęboka. wielu teologów współczesnych o nienawiści nie myślało. grup ludzi. Ta wolność od możliwości popełnienia błędu w sprawach dotyczących prawd objawionych i moralności. b. Nieszpory.Leksykon teologiczny Nienawiść. Jana. 1 Kor 15. Wieczorny śpiew lub wieczorna modlitwa w Liturgii Godzin. co wiemy z objawienia. To.28). które może być uwarunkowane okolicznościami czasu. 18-19. Nieomylne określenia pochodzą zazwyczaj od soborów powszechnych (zob. 327). Przymiot. Dz 15. LG 12) obdarzył cały Kościół. Częściowo z powodu różnic w pojmowaniu grzechu pierworodnego chrześcijanie prawosławni nie oddają Matce Bożej czci jako “Niepokalanie poczętej”. Kraków 2002 111 . W odróżnieniu od św. DH 265. wieczność. że wskazuje na to kilka wypowiedzi Pisma Świętego (Rdz 3. teologia negatywna. Piotra. W filozofii arystotelesowskiej materia pierwsza albo czysta możność. którą Chrystus przez Ducha Świętego (J 16. Nieskończoność. Nieomylność.

14. lecz je zastępowano wyrazem Adonai (hebr. Niewinność pierwotna. ND 19. cechy Kościoła. trzy psalmy. Mt 16. Niewymowność Boga. 27. Chrystus jako Człowiek podlegał zmianom i śmierci. po których następuje Modlitwa Pańska i kolekta z dnia. wobec Boga taka niewiedza całkowicie uwalnia człowieka od winy. 294. Niewiedza nie do przezwyciężenia może być fizyczna (np. DH 2865-2867. asceza.mimo że ma swe Boże imiona -jest ostatecznie Istotą nie do nazwania (Wj 3. końcowe błogosławieństwo. Jedną z cech charakterystycznych tego prowadzenia przez Ducha Świętego jest nieomylność. ND 19. 3001. J 14. Zagadnienie to w szczególnie dramatyczny sposób rozwinięto w Księdze Hioba 38-42 (zob. Niezmierzoność Boga. jaka powstaje wskutek stopniowego wyzwalania się z przywiązań do zła i z pogłębienia zjednoczenia z Bogiem. hezychazm. przy czym jeden z nich jest czasem zastępowany przez kantyk biblijny. by zdobyć właściwe wiadomości. liturgia darów uprzednio konsekrowanych. Bóg pozostaje bytem. błąd. 1 Tm 1. Zob. Brak wiedzy trwający mimo prawdziwych wysiłków. tolerancja. przymioty Boże. Przymiot Boży. tylko Bóg ze wszech miar doskonały jest całkowicie niezmienny (zob. Wolność od zmiany i od możliwości zmiany. “modlitwa wieczorna”). f. sprawiedliwość pierwotna. niecierpiętliwość. Zob. jakim Chrystus obdarzył swój Kościół. Niewrażliwość. stoicyzm. Dar. 17. żeby wskazać na pogodę ducha. u dzieci oraz u chorych umysłowo) albo moralna (w innych wypadkach). 800. Ml 3. który sprawia. J 1. DH 285. DH 800. Niewiedza nie do przezwyciężenia. Niezawodność. g. 18. Chociaż znany. umartwienie. Nieśmiertelność. LG 12). Zob. 6. krótkie czytanie z Pisma Świętego. 327). “Pan”). Bóg jest miarą dla każdego człowieka i dla każdej rzeczy. Ps 102. Zob. że Bóg nie był i nie może być zmierzony. Zob. DH 3050-3052. którego się nie da opisać. a jeżeli już. to tylko negatywnie (zob. zmartwychwstanie umarłych. 46-55). W obrządku bizantyńskim modlitwa wieczorna zwie się hesperinos (gr. modlitwy wstawiennicze. Bóg. przebóstwienie. nie wymawiano go. co się łączy z j ego istotnymi właściwościami i dawaniem świadectwa prawdzie objawionej (zob. DH 800. nieomylność. uprzedzenia społeczne albo zwyczajny brak zetknięcia się z orędziem chrześcijańskim (zob. 327). 3001. ND 19. Rz 11. W podjęciu takiej decyzji może im przeszkadzać własne wychowanie. W taki sposób mimo własnej sumiennej troski i bez własnej winy ludzie mogą być niezdolni do przyjęcia Kościoła i jego nauczania. Zob.327. Jahwe. liturgia godzin. Zob. h. posługiwali się nim czasami Ojcowie Kościoła. 28. kantyk Najświętszej Maryi Panny.Leksykon teologiczny c. niepojętość Boga. Bóg jest w sposób niewypowiedziany tajemniczy i . 18-20. dusza. e. życie pozagrobowe. LG 16. GS 16). 3001. krótki hymn responsoryjny. śmierć. Ściśle mówiąc. Wskutek obecności zmartwychwstałego Pana i prowadzenia przez Ducha Świętego Kościół jako całość nie może nie spełnić tego. Wydawnictwo WAM. 18. Chociaż sam jest poza jakąkolwiek miarą. wcielenie. w Wielkim Poście wprowadza ona Liturgię darów uprzednio konsekrowanych. Zob. Kraków 2002 112 . jutrznia. 16-17). Niezmienność. Wyraz używany przez stoików na oznaczenie braku cierpienia i wolności od wzruszeń. Zob. dzięki niemu będzie on trwał do końca świata (zob. d. Jeżeli podczas czytania w synagodze występowało imię Boga. czyli Magnificat (Łk 1. ND 818.612). 33-36).

tak było w wypadku Fryderyka Nietzschego (1844-1900). W filozofii Alberta Camusa i niektórych innych egzystencjalistów zawierają się pewne elementy nihilistyczne. zwanemu Scholasticus (gr. które dotyczyło życia Kościoła. Zob. Zob. Fides et ratio papież Jan Paweł II wysuwa argumenty przeciwko różnym formom nihilizmu. DH 109). że rzeczywistość sama w sobie nie ma żadnego sensu. Powodem tej nagłej zmiany mógł być jego zawód w związku z elekcją papieża Korneliusza w roku 250. mistyka. “umysł”). 1285-1347) był najsławniejszym przedstawicielem nominalizmu. Jego wspólnota istniała do V wieku (zob. w którym nastąpiło zjednoczenie odwiecznego Słowa z człowieczeństwem Chrystusa. Słowo”) stwierdził. orygenizm. nie opisują we właściwy sposób rzeczywistości. Noc ciemna. który był nauczycielem Marcina Lutra (1482-1546) nominalizm wpłynął także na reformację. nazwa”). Takie. Zob. w którym spotykają oni Boga. W swej encyklice z października 1998 r. duchowość. Zob. Najwcześniejszy przykład nomokanonu przypisuje się Janowi III. Na Soborze Nicejskim (325) zostali łagodnie potępieni za to. o usprawiedliwieniu i łasce. chrystologia.Leksykon teologiczny Nihilizm (łac. że nazwy (łac. platonizm. nomina) nadawane rzeczom. 577). “prawo” plus “reguła”). Dla mistyków “noc” staje się miejscem uprzywilejowanym. ponieważ jako młody człowiek był prawnikiem w Antiochii. zwłaszcza na naukę o Bogu. jaka powstała wokół sporu. Nowacjanie. którzy podczas prześladowania za cesarza Decjusza (249-250) odpadli od wiary chrześcijańskiej. Zob. Nous (gr. W chrześcijaństwie wschodnim wyraz używany na oznaczenie zbioru kanonów kościelnych i prawa cywilnego. Wilhelm Ockham (ok. które duszę oczyszczają od ziemskich przywiązań. patriarsze konstantynopolitańskiemu (zm. “nic”). “Umysł. w istocie swej ateistyczne. że to uprzywilejowane przeżycie przechodzi przez doświadczenia. Ogólny termin na oznaczenie tych poglądów filozoficznych. “czyści”) i że tworzą Kościół ze wszech miar święty. Zob. wyznają oni bowiem absurdalność wszechświata. Janem od Krzyża (1542-1591) możemy odróżnić między ciemną nocą zmysłów. później jednak stał się zwolennikiem surowego ich traktowania. która osłabia zniewolenie zmysłowych przywiązań. stanowisko może się domagać uznania dla życia. a nawet nadawać mu sens kierując się własną wolą. Zob. reguła wiary. 1420-1495). które zakorzeniły się w zmęczonym wojnami stuleciu. Za św. za panowania cesarza Waleriana (257-258). Kraków 2002 113 . symfonia. i “ciemną nocą ducha”. które głoszą. “imię. Noty Kościoła. Rozum albo ludzka władza rozumienia. Niektóre elementy nominalistyczne można odnaleźć we współczesnej filozofii języka oraz w egzystencjalizmie. Nomokanon (gr. ale przez to umożliwia on dostrzeżenie świata niewidzialnego. Każda substancja jest nieodwracalnie indywidualna. “Ciemność” oznacza. egzystencjalizm. Przez Gabriela Bielą (ok. nie ma natur wspólnych. Schizma. rywalizując z Korneliuszem. kapłan rzymski i autor całkiem poprawnego dzieła o Trójcy Przenajświętszej. W nocy świat widzialny zanika. ateizm. egzystencjalizm. że uważali się za “katharoi” (gr. jak należy postępować z tymi. Nowacjan. początkowo opowiadał się za polityką pojednania wobec odstępców. filozofia. która duszę odziera z duchowych pociech. Filozofia średniowieczna głosząca. wykluczający grzeszników (DH 127. Ewagriusz Pontyjski (346-394) w swojej chrystologii opartej na zestawieniu Nous-Logos (gr. reformacja. źródła wschodniego prawa kanonicznego. Filozofia ta wywarła wpływ na teologię. Norma wiary. Później Wydawnictwo WAM. że dusza Chrystusa istniała uprzednio i że umysł był łącznikiem. powszechniki. i zmarł jako męczennik podczas prześladowania. “prawnik”). cechy Kościoła. Nowacjan konsekrował się na biskupa Rzymu. chociaż bywają przydatne w ich klasyfikowaniu. Nominalizm (łac. a tak zwane powszechniki (pojęcia uniwersalne) istnieją tylko w umyśle. ND 1601).

Chrześcijanie uważają. dwadzieścia jeden Listów i Objawienie św. rygoryzm. a Maryją jako nową Ewą sięgają św. 211-212. przeżycie religijne. “Świętość”. 2 Kor 5. Paweł mówi w sposób równoznaczny o chrzcie. Wzorem proroków podkreślali nadrzędną transcendencję Boga nad grzesznym światem. Nowa prawowierność. a który na różny sposób rozwijali tacy teologowie. że Jezus jest ostatnim albo “nowym" Adamem (Rz 5. 893 § 3). Tt 3. że jest śmiercią starego stanu grzechu. Zob. pierwsze wydanie niemieckie w roku 1917) Rudolf Otto (1869-1937) dowodził. Przeciwieństwo opiera się nie tylko na wypowiedziach. chrzest. Kraków 2002 114 . Napełniająca lękiem obecność Boża. Duchowe odrodzenie. że są normą wiary i że należą do kanonu Pisma Świętego W “szczególny sposób” Kościół w Nowym Testamencie. a równocześnie nowym życiem w Chrystusie zmartwychwstałym (Rz 6. Termin “neoortodoksja”. “zbierać w całość. świętość. 1 Kor 15. 1-11. 63). a przede wszystkim w Ewangeliach. Zob. Nowe narodzenie. schizma. Tytuł nadawany Maryi. tacy Ojcowie Kościoła jak św. zanim zostaną dopuszczeni do pierwszych ślubów. Dwadzieścia siedem ksiąg Pisma Świętego następujących po czterdziestu pięciu. Dzieje Apostolskie. którego natchnieniem był Karl Barth (1886-1968). 453. życie monastyczne. odnoszący się do bóstwa”). W książce Das Heilige (niem. protestantyzm liberalny. 5. 165). Justyna Męczennika (zm. Adam. Nowicjusze prowadzą życie wspólne w specjalnym domu zwanym nowicjatem. Zob. życie zakonne. stosuje się także do prac innych autorów. fizycznej matce Chrystusa i duchowej Matce wszystkich ludzi. “numen = bóstwo” a zatem “należący do bóstwa. sakrament pokuty. “nowy”). 45-49. Członek instytutu zakonnego będący na próbie. Podobieństwa i przeciwieństwa między pierwszą Ewą. reformacja. Jak to zauważyli Ojcowie Kościoła. Nawiązując do tej wypowiedzi. donatyzm. Wydawnictwo WAM. który jednoczy wszystko we wszechświecie (Ef 1. Użyty w Nowym Testamencie grecki wyraz anakefaloioomai (gr. Ireneusz (ok. 1670. kanon Pisma Świętego. odnajduje “odwieczne i Boże świadectwo” o rzeczywistości Jezusa Chrystusa (DV 17-20). Zob. Zob. który wypełnia Boży plan w stworzeniu i w dziejach odkupienia. CIC 641-653. Zob. DH 901). 22. 5. Biblia. 17). Św. 1 P 1. Ruch zrodzony po pierwszej wojnie światowej. 200) przedstawiali Chrystusa jako Głowę Kościoła. 14. 130 . 456-459. też 705. zob. teologia dialektyczna. ND 1404. że powtórnie chrzcili heretyków (DH 183. jak: Emil Brunner (1889-1966). Reinhold Niebuhr (1892-1971) i Helmut Richard Niebuhr(1894-1962). jaką wiarę okazała Maryja. streszczać”) w formie werbalnej odnosi się do Chrystusa. W sensie ścisłym jednak jest on stosowany dla ruchu rozpoczętego i kierowanego przez Bartha. tam posłuszna miłość Maryi przyniosła życie całej ludzkości dzięki zbawczej działalności Jej Syna (LG 56. z których większość mamy wspólne z Żydami (Stary Testament). które sprawia sakrament chrztu (J 3. 1617). Ewa. takich jak Karol Rahner (1904-1984). gdzie nieposłuszeństwo Ewy przyniosło śmierć. natchnienie biblijne. Nowa Ewa. Zob. mogą nosić szaty zakonne własnego instytutu i muszą odbyć kurs formacyjny trwający przynajmniej jeden rok (zob. “tajemnica napełniająca grozą i niezwykle pociągająca”). odpowiadający znaczeniowo “nowej prawowierności”. Numinous (z łac. ND 448.20). wspólodkupicielka. Nowicjusz (łac. że te księgi (cztery Ewangelie. próbowali oni odkryć istotne poglądy reformacji i kładli nacisk na objawiające i sądzące słowo Boże. przymierze. że religia zrodziła się z przeżycia mysterium tremendum etfascinans (łac. 214. ale także na tym.Leksykon teologiczny krytykowano ich za to. zob. Jana) zostały napisane pod szczególnym natchnieniem Ducha Świętego. Nowy Testament. 1196. Stary Testament. 450. 10). Nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie. 3).ok. ślub. “matką wszystkich żyjących” (Rdz 3. mariologia. Niezadowoleni z optymistycznego humanizmu głoszonego przez protestantyzm liberalny. marcjonizm. Ewangelie dzieciństwa.

kierować się tylko wolą Bożą. 2. a na drugim . że nadejdzie zbawcze objawienie Boże (Iz 40. Zob. Tak pojęta “obojętność” jest cechą znamienną duchowości św. logos. 11. Objawienia. apatia. istota i energie. mówili także o tym. Dzieje zbawienia i dzieje objawienia są od siebie nierozdzielne. 1-9). Obojętność. paruzja. braku właściwego religijnego wychowania albo osobistego zaniedbania w praktycznym wyznawaniu wiary w Boga (zob. który jest właściwością ludzi będących stworzeniami obdarzonymi rozumem i Wydawnictwo WAM. Teolog rumuński Dumitru Staniloae (19031995) wiele rozważał na temat prawosławia jako religii objawienia rozumianego jako udzielenie Bożych energii. palamizm. zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego (DV 4. prawda. Niektórzy Ojcowie Kościoła i późniejsi teologowie rozróżniali między (a) “obrazem Boga”. 18. Zob. Zob. rzeczywista obecność. czyli procesem objawiania. 26-27). światło. które są nam dostępne bez ścisłej konieczności szczególnego nam ich przekazywania przez Boga. Ignacego Loyoli (1491-1556). 6). Ujawnienie przez Boga tego. 17). Zob. życie. Przez swoje wcielenie. 31-34). zgodnie z którą ludzie . są one po prostu dwoma stronami tej samej rzeczywistości. 1-11. Dla nauki o objawieniu najbogatszą księgą jest Ewangelia św. w dokonywaniu wyboru. Zarówno teologia katolicka. DV 4). czyli jego przedmiotem. depozyt wiary.4. “Obojętność” może także oznaczać takie oderwanie się od wszystkich stworzeń i doznań. Obraz Boży. teologia janowa. jak: chwała.przez świat stworzony (Ps 19. który nas zachęca do tego. wielcy pośrednicy i przekaziciele Bożego objawienia. 18.Leksykon teologiczny Obecność rzeczywista. 10. Brak zainteresowania sprawami religijnymi wynikający ze zeświecczenia. dzieje zbawienia. Objawienie Chrystusa. że równocześnie był podmiotem objawiającym. a po drugie jako przekazanie Bożych prawd (DV 7. przeżycie religijne. ND 113-114. Słowo Boże. Hbr 1. Zob. tajemnica. Mdr 13. co przedtem było nieznane. znaki. 116. rzeczywista obecność. czyli paruzję (Tt 2. Sobór Watykański II rozumiał objawienie po pierwsze jako ujawnienie się samego Boga. Objawienie. Objawienie Boga. czekamy tylko teraz na ostateczne. hezychazm. 2. śmierć. 22) i wydarzeniami w dziejach (Wj 15. dogmat. Stary Testament utrwalił objawienie Boga przekazane ludziom na pierwszym miejscu słowami (Jr 23. Sobór Watykański II uznał z istoty swej zbawczą i sakramentalną naturę objawiania się Boga za pośrednictwem wydarzeń (dzieł) i słów (DV 2. Od czasów Średniowiecza. Zob. a przede wszystkim z teologią Wcielonego Słowa. 30263028. 13. zwracając uwagę na “symboliczne" objawianie się Boga. Kraków 2002 115 . Jr 31.mężczyzna i kobieta -zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo (Rdz l. 1-2). Pismo Święte i tradycja. 1 J 3. 14. chwalebne objawienie powtórnego przyjścia Pana. wyznanie wiary. samym objawieniem. które ludzie “przeżywają” w wierze. teologia naturalna. sekularyzm. Jana i jej terminologia z wyrazami takimi. Obecność sakramentalna. wizje. 216). jak oficjalna nauka Kościoła stały się bardziej świadome pośredniczej roli Ducha Świętego w dziele objawienia i zbawienia ponad chrześcijaństwem jako instytucją. Pod kątem takich twierdzeń ustawione było nauczanie Soboru Watykańskiego I (DH 3004-3007. świadectwo. DH 2915-2918). 9. tak jednak. teofania. Po Soborze niektórzy uczeni rozwinęli teologię objawienia. Prorocy klasyczni. symbol. a szczególnie od czasów Oświecenia prawdy objawione zaczęto przeciwstawiać prawdom poznanym przez rozum. 14. Podstawowe objawienie zakończyło się z Chrystusem i czasami apostolskimi. 1-21). które nam pozwala. Zob. byśmy Mu na to dali osobistą odpowiedź wiary (DV 2. Nauka.17) Chrystus stał się szczytem Bożego objawienia (1 J 1. 26). a także z wyrażeniem “Ja jestem”. wreszcie treścią objawienia. chrystofania. łaska. oświecenie.

ND 1251-1252). Jana Chryzostoma. 675 ok. Te siedem obrządków znajdujemy zarówno w tradycjach katolickich. Sobór Nicejski II. Obrzezanie. 749) dowodził. przebóstwienie. Nauka o obrazie Bożym przyczyniła się do rozwinięcia poczucia godności i praw człowieka. Wielkim obrońcą obrazów był św. Wciągnięci na listę katechumenów. a dające zgorszenie Żydom i muzułmanom. Ga 5. skażenie ludzkiej natury. bierzmowania i Komunię św. Żydzi z tego obrzędu uczynili podstawowy znak ich przymierza z Bogiem (Rdz 17. które utracone przez grzech . maronici. judaizm. Na Zachodzie takie obrządki. chrześcijaństwo etiopskie. koptyjski.oprócz obrządku maronickiego. jaką stosują Kościoły wschodnie podczas chrześcijańskiej inicjacji Wydawnictwo WAM. upadek. Podczas sprawowania liturgii Wigilii Wielkanocnej otrzymują oni sakramenty chrztu. według którego mają być kształtowani mężczyźni i kobiety (Rz 8. asyryjski Kościół wschodni. Z klasztoru św. Obrzezanie dziewczynek. którą posiada “ecclesia sui iuris”. jak prawosławnych . Kolejność jest taka. jak np. W pierwszej jego fazie niszczono ikony jak bożki pogańskie nie mające nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Prąd. Obcięcie napletka u dziecka płci męskiej na znak przyjęcia go do wspólnoty religijnej.można odtworzyć przez łaskę chrztu i przez życie wiary. 10-14. ambrozjański w Mediolanie. grzech pierworodny. Zob. że posługiwanie się obrazami w celu przedstawienia Chrystusa albo innych świętych postaci jest koniecznym skutkiem wcielenia. ich szczególną duchowość i urządzenia prawne. Zob. 3). chrześcijaństwo koptyjskie. 28-29. praktykowane przez niektórych chrześcijan koptyjskich i etiopskich. to znaczy z określonym dziedzictwem liturgicznym. Święto Obrzezania Dzieciątka Jezus obchodzimy 1 stycznia. ponieważ obrzęd ten został zastąpiony chrztem (Dz 15. Od samego początku obrazoburcy prześladowali. Sposób sprawowania obrzędów religijnych albo udzielania sakramentów. ale także cały sposób życia poszczególnych Kościołów. ortodoksja. bo ten jest tylko katolicki. wschodnio-syryjski (zwany czasami asyryjsko-chaldejskim) i zachodnio-syryjski (albo antiocheński). Obrządek. Teodor Studyta (759-826). Zob. 11-15). Zob. Wj 12. oraz (b) “podobieństwem Bożym”. że Chrystus jest prawdziwym obrazem Bożym (Kol 1. 2-6. różnią się od zwyczajnego obrządku łacińskiego tylko pomniejszymi liturgicznymi szczegółami. Saby w pobliżu Jerozolimy św. 2532. a czasem nawet zabijali mnichów. sławny reformator monastyczny. którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. czyli Kościół autonomiczny (CCEO 27). chrześcijaństwo etiopskie. 48. Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych. Jan Damasceński (ok. 15. Kraków 2002 116 . etiopski. tradycja zachodniosyryjska. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Wśród katolików wschodnich “obrządek” oznacza nie tylko znaczne różnice w liturgii. Koi 2. Wyrazu tego można też używać na oznaczenie całego zespołu obrzędów zachowywanych w poszczególnych Kościołach. Żeby zakończyć cały spór. 15) i że jest wzorem. Kpł 12. 5. obraz Boży. kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan. W tym znaczeniu “obrządek” zbiega się z tradycją określonego Kościoła. islam. napotyka na opór. uważano jednak za niewłaściwe publiczne oddawanie im czci i dlatego usuwano je ze świątyń. 29). teologicznym. maronicki (albo syryjsko-maronicki). W drugiej fazie tego kryzysu (814-843) ikony tolerowano jako pomocne przy nauczaniu prawd wiary. liturgia św. Po przyjęciu obrazoburstwa przez heretycki synod w miejscowości Hiena (753) powszechny Sobór Nicejski II (787) przywrócił obrazy i ich kult (DH 600-603. ustanowiono Święto Ortodoksji. Obrazoburstwo. duchowym i dyscyplinarnym (CCEO 28 § l). łaska. dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu. chrzest. bizantyński. który przeciwstawiał się używaniu obrazów w kulcie chrześcijańskim i powodował niepokoje w cesarstwie bizantyńskim w latach od mniej więcej 725 do 843. 6. Wczesny Kościół zrezygnował z obrzezywania nawróconych mężczyzn. chrześcijaństwo koptyjskie. chrześcijaństwo ormiańskie. Nowy Testament uznaje. które jeszcze teraz obchodzą Kościoły wschodnie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. stworzenie.Leksykon teologiczny wolną wolą i który przez grzech może być tylko zaciemniony. Na Wschodzie istnieje obecnie siedem takich większych obrządków: ormiański.

Triduum Wielkanocne. co on sam nazwał mitologią biblijną. 1 Kor 11. Zob. 24. baptyści. ekspiacja. ruch liturgiczny. 8). Obywatelska religia. Obwieszczenie uroczyste. Wyrazu tego często się używa jako synonimu dla wyrazu “odkupienie” (a czasem przez niedbałość jako synonimu dla “ekspiacji”). który jako najwyższy arcykapłan złożył w naszym imieniu ofiarę nowego przymierza (Hbr 4. 11. 44. Zob. pietyzm. co nas nakłania do prowadzenia ofiarnego życia na każdy dzień (rz 12. pojednanie 1-2. Wyzwolenie z ucisku w Egipcie było wydarzeniem. zamysł Bultmanna był pozytywny: chciał on mity wyjaśniać egzystencjalnie. 8. zbawienie. Odnowa życia. a które się wypełni w przyszłym zmartwychwstaniu (Rz 8. Pwt 7. Kraków 2002 117 . mit. 9-10) i przynosi nowe przymierze przyjaźni z Bogiem (Mk 14. Rz 5. 56-57). mit”) Upowszechniona przez Rudolfa Bultmanna (1884-1976) próba przełożenia na język współczesny tego. Zob. Chociaż pochodzenie jego jest inne. Odnowa charyzmatyczna.Leksykon teologiczny dzieci. religia obywatelska. zbawienie. 14. Wielki Tydzień. egzystencjalizm. Ef4. życie. hermeneutyka. 5. 24. 7. 13-14) przez zbawienie. liturgia godzin. 14-10. zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego uwolnił nas od grzechu i od wszelkiego zła. Ef 5. Zob. usprawiedliwienie. l J 4. Hbr 2. 14. 43. Zob. Chrześcijańską publiczną formą oddawania czci Bogu jest liturgia. Odkupienie. ofiarowaniu samego siebie. zadośćuczynienie. uroczyste obwieszczenie. Zob. ukierunkowana na Chrystusa. Działanie Boże mające na celu wyzwolenie nas z niewoli grzechu i zła. rękopisy z Qumran. zielonoświątkowcy. 21-24). metodyści. zielonoświątkowcy. 21-23. ale także oczyszczenie z winy (1 Kor 6. dziękczynieniu. Odkupiciel. katechumenat. 30). ofiara. odpokutowanie. Osobiście można oddawać cześć Bogu gdziekolwiek i kiedykolwiek (J 4. 1-21. 24. 25. 18). 20-28. “mythos = baśń. cnota pokuty. Ruchy takie powtarzały się od XVIII stulecia w Stanach Zjednoczonych. Ef 1. Oddając cześć Bogu. Taki żywiołowy sposób sprawowania kultu jest znamienny dla Armii Zbawienia założonej w roku 1865 przez Wiliama Bootha (1829-1912). liturgia. na Wyspach Brytyjskich i w wielu innych krajach. Chociaż sam wyraz zakłada usuwanie pewnych rzeczy. a oznacza on ostateczny owoc procesu odkupienia: stać się Wydawnictwo WAM. Zob. Odmitologizowanie (z gr. 25-26. opowiadanie zmyślone. mamy udział w kapłańskim dziele Chrystusa dla naszego dobra (SC 7). przymierze. charyzmatycy. która się wyraża w uwielbieniu.24-30). Adoracja Boga. 18-21) Chrystus wyzwolił nas spod władzy grzechu i zła (Kol 1. 5. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem (Mk 10. kapłani. które w Starym Testamencie stało się przykładem zbawczej działalności Boga (Wj 15. modlitwa błagalna. 54. pod względem stosowania tytuł ten jest synonimem tytułu “Zbawiciel”. bierzmowanie i Komunię św. kadzidło. przymierze. Odpokutowanie. 1). 17-18) i miłość. adoracja. która zmienia ludzkie serca (Mk 7. hiperdulia. Uwolnienie z niewoli babilońskiej także ukazało pełną miłości wierność Boga jako Zbawcy (Iz 41. pokucie i prośbie. którego w odniesieniu do Jezusa użyto w Nowym Testamencie szesnaście razy. Oddawanie czci Bogu. 1 P 1. 25). śmierć. Zob. Odkrycia w Qumran. 54. 13. 23. które podczas tego samego obrzędu otrzymują chrzest.45. Zob. Rz 4. Tytuł nadany Jezusowi (nie przez Nowy Testament) dlatego. 25). Systematyczne próby rozbudzenia nowego życia wśród niedbale lub tylko nominalnie wierzących przez pełne entuzjazmu przepowiadanie i spontaniczną modlitwę mającą na celu wywołanie powszechnej religijnej odpowiedzi. Od czasów Nowego Testamentu przez odkupienie rozumie się nie tylko uwolnienie z ucisku (l Kor 15. krzyż. w którym uczestniczy się dzięki wierze (Rz 3. Zob. że przez swoje wcielenie.

że Bóg się ukazuje w ogniu (Wj 3. Zarówno w tradycji żydowsko-chrześcijańskiej. 22). przepisane dla obchodu Jom Kippur. 18. czyli dla dorocznego Dnia Pojednania) oraz śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa w Nowym Testamencie. kapłan. przymierze. Z ludzkiej strony palenie ofiary ogniem było symbolem. grzech. Kościół oddaje cześć Bogu i wyprasza zbawienie dla świata. eucharystia. ponieważ za niego nie okazali skruchy . 12. Ps 51. “powinność wobec Boga”). a nawet bezużyteczne. ekspiacja. Mk 12. Wyraz ten może również wskazywać środki ułatwiające usunięcie winy i pogodzenie grzeszników z Bogiem. 550) Officium Divinum nazywał opus Dei (łac. że składający ofiarę niczego z niej nie zabierze ze sobą z powrotem. Paweł VI w konstytucji apostolskiej Indulgentiarum doctrina (łac. kalwinizm. liturgia godzin. Jom Kippur. Zob. Zarówno odpust zupełny. Ofiarowanie jakiegoś daru Bogu.i skazuje ich na karę wieczną (zob. Odpuszczenie grzechów. Zachowując ten chrześcijański zwyczaj. odpusty zupełne mogą być pomocne w zmazaniu całej należnej kary. a Jego czcicielami. Ofiara całopalna. 41-45). 15-17). jak cząstkowy może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Liturgia Godzin albo modlitwy oficjalne (przeważnie psalmy). podkreślając pierwszeństwo “miłosierdzia” nad ofiarą (Mt 9. zbawienie. 1 Krl 18. pascha. piekło. ekspiacja. rozgrzeszenie. dziękczynienia i skruchy okazywane Bogu. Odpuszczenie kary doczesnej za popełnione grzechy. brewiarz.kładł nacisk na właściwą intencję i prawe życie tych. Kraków 2002 118 . Inaczej niż odpusty cząstkowe. W Kościele pierwotnym wstawiennictwo chrześcijan oczekujących na śmierć męczeńską mogło zmniejszyć ciężką pokutę nałożoną na skruszonych grzeszników. czyściec. przede wszystkim oznacza on różne obrzędy w Starym Testamencie (np. która miała zadośćuczynić za grzechy i przynieść nowe i trwałe przymierze (Mk 14. jeżeli im nie towarzyszy właściwy stosunek do Boga i do bliźniego (Iz 1. krew Chrystusa. 480 ok.2326). Prawo udzielania odpustów jest w zasadzie zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. którym Bóg wyklucza ze zbawienia ludzi będących po śmierci w stanie grzechu śmiertelnego. 36-39). 2-31. 19. żeby Mu w ten sposób oddać chwałę (Rdz 4. DH 1467. To zmazanie kary czerpie Kościół ze skarbnicy nieskończonych zasług Chrystusa i z uczestnictwa świętych w Jego męce i chwale. przebóstwienie. Uważano. nawiązujący zresztą do żydowskiego zwyczaju praktykowania modlitwy o określonej porze dnia lub nocy. Zob. jansenizm. holokaust.Leksykon teologiczny jedno z Bogiem (od którego przedtem byliśmy odłączeni) i w ten sposób uczestniczyć w Bożym życiu. “Nauka o odpustach”) wydanej w roku 1967 ograniczył ilość odpustów zupełnych i położył nacisk na konieczność osobistego nawrócenia w sercu (zob. 1 Kor 11. Mt 25. Zob. 13. 21-26. W XVI stuleciu gorszące nadużywanie odpustów przyczyniło się do wybuchu reformacji. akemeci. przeznaczenie. CIC 929-997). jak poza nią do samej natury i rzeczywistości ofiary należy obecność kapłana składającego ofiarę w obrzędzie kultowym. jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki wymagane do ich uzyskania. Ofiara. Jezus nawiązywał do Ozeasza. którzy przez złożenie ofiary oddają cześć Bogu (Iz 1. że takie ofiary są powierzchowne. Św. wspierać modlitwy wstawiennicze. 18-19. grzech śmiertelny. “reprobatio”). odkupienie. 11. Jr 7. Odpusty. zasługa. “dzieło Boże”). Akt. Zob. Oz 6. 21-24. Odrzucenie (łac. Officium divinum (łac. 2-5). ND 1685/17. 4-8) i umacniać więź między Bogiem. usprawiedliwienie. które odmawiają kapłani. mogą też wynagradzać za grzechy (Hbr 9. Benedykt z Nursji (ok. oddawanie czci Bogu.2. zakonnicy i inni ludzie (SC 83-101). 7). Am 5. Ps 51. Zob. Ofiary mogą wyrażać akt chwały. Zob.22-24. sakrament pokuty. Swoją śmierć uważał za ofiarę. W Starym Testamencie ofiara całkowicie trawiona przez ogień.szczególnie prorocy . 33). pieczętować przymierze (Wj 24. Zgodnie z Nowym Te- Wydawnictwo WAM. Jom Kippur. za które już wyrażono żal i które już zostały podarowane. Prorocy i inni nauczyciele kładli nacisk na to. Stary Testament . 6.

Listu Barnaby (z pierwszego wieku). którymi się wielu autorów katolickich i protestanckich posługiwało aż po wiek dwudziesty. judaizm. Hbr 10. najstarszego pomnika literackiego tego gatunku. 69 . czyli za cały świat cywilizowany. DH 1738-1759. Niektórzy nowocześni uczeni chcą wykluczyć z tej grupy tych autorów. Zob. 60-130). wizja uszczęśliwiająca. Wielki Piątek i w Niedzielę Wielkanocną. papież. św.ok. ND 1545-1563). Pasterza Hermasa (II wiek) i listu św. 25. Zob. 19. zwłaszcza w takich wyrażeniach jak “sobór ekumeniczny”. Ga 3. SC 7. Pisma te rzucaj ą bezcenny snop światła na czas przejścia od Kościoła nowotestamentalnego do chrześcijaństwa poapostolskiego. 8. jest codziennym ofiarowaniem “na pamiątkę” (Łk 22. Łk 2. chociaż wcale nie jest odrębną ofiarą. Oglądanie Boga. że jest ośrodkiem świata. Kwadrata Wydawnictwo WAM.Leksykon teologiczny stamentem posłuszeństwo Chrystusa. 35 . 25. ekumenizm. Zob. ekspiacja. Oikoumene (gr. co “powszechny". Do Ojców apostolskich zaliczaj ą oni tylko św. który j ą zastosował w opublikowanym w roku 1672 wydaniu tzw. Wyrazy we właściwy sposób odpowiadające pojednaniu (np. Ofiara Mszy świętej. ok. Zob. który może być najstarszym w tej grupie. Zob. których sposób myślenia nie przylega ściśle do Nowego Testamentu. zwracając np. 25. Ignacego Antiocheńskiego. uwagę na to. wynagrodzenie i ofiara) trzeba bardzo jasno odróżnić od wyrazów związanych z przebłaganiem. o którym mówiono (z przesadą). podczas której w sposób bezkrwawy dla dobra wszystkich ludzi odtwarza się ofiara złożona na Kalwarii (zob. Nazwa przyjęta na oznaczenie najstarszych niebiblijnych. 155). autokefaliczny. Fi-loteusz Bryennios opublikował w roku 1883 tekst. 1). jaką była śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (Rz 3. Od VI stulecia patriarchę Konstantynopola zaczęto nazywać patriarchą ekumenicznym w tym znaczeniu. mianowicie anonimową Didache. 14). W roku 1765 Andrea Gallandi dodał do tego zbioru List do Diogneta. tylko kraje dziedziczące kulturę grecką uważali za “oikoumene”. czyli “Naukę”. odkupienie. że w każdej świątyni odprawia się tylko jedna Msza święta na dzień. Ta interpretacja opiera się na błędnym rozumieniu niektórych wypowiedzi Nowego Testamentu (np. że odpowiada całemu światu (zob. Odprawia się wprawdzie wiele Mszy świętych. Msza święta. Tradycja bizantyńska jedyność ofiary Chrystusa podkreśla przez to. Sobór Trydencki (1545-1563) kładł nacisk na ofiarny charakter Mszy świętej. 2 Kor 5. co się wydarzyło w Wielki Czwartek. Polikarpa ze Smymy (ok. Zob. Klemensa Rzymskiego (zm. anamneza. istnieje jednak tylko jedna Ofiara. że ofiarna śmierć Chrystusa łagodzi gniew Boży. Ojcowie apostolscy. ale ortodoksyjnych pism i pisarzy chrześcijańskich. ofiara. Polikarpa i Papiasza. pism św. zadośćuczynienie. Oficjum kapłańskie. Dzięki temu wyraz “ekumeniczny” zaczął oznaczać tyle. liturgia godzin. Zob. albo tych. “znajdujący się w środku ziemi”). 24-25) i uobecnieniem tego wszystkiego. który samego siebie złożył w ofierze. oraz fragmenty Papiasza z Hierapolis (ok. Rz 3. Sobór Watykański II pozostawił bogatszą naukę o Mszy świętej (PO 2. św. 21. 1-10). Ojciec Święty. LG 3. 3. że jest ona “ucztą wielkanocną” albo “ofiarnym posiłkiem” (SC 47).ok. Msza święta. Świat zamieszkały albo cesarstwo rzymskie. 1 Kor 11. 96). a także jego Męczeństwa. Uobecnienie w Eucharystii ofiary doskonałej. Wyjaśnienie odkupienia przez ukazanie. którzy mówili o Morzu Śródziemnym (z łac. Eucharystia. dopełniło i przewyższyło wszelkie inne ofiary (Hbr 10. Klemensa Rzymskiego. a także św. Ci. ofiara. że ma on prymat w chrześcijaństwie bizantyńskim. św. Ofiara przebłagalna. Kraków 2002 119 . 107). Sobór Powszechny. Ignacego Antiocheńskiego (ok. 13). którzy prawdopodobnie nie byli bezpośrednio związani z apostołami. 12. “ziemia zamieszkała”). odpokutowanie. apologię chrześcijaństwa.28). powszechnie zaczęto jej używać za Janem Chrzcicielem Cotelierem. 4.

patrologia. 749). w klasycznej postaci pojawił się jako odpowiedź na pytanie wywołane przez dualizm Rene Descartesa (1596-1650): w jaki sposób umysł może przyczynowo wpłynąć na materię? Okazjonalizm Arnolda Geulincxa (1624-1669). Okazjonalizm. który chciał przez to podkreślić ofiarną wartość Mszy św. Stało się zwyczajem. Wyrażenie stosowane głównie do trzech świętych pochodzących z Kapadocji. nie ma żadnych rzeczywistych przyczyn drugorzędnych. 335 . Jana Damasceńskiego (ok. Grzegorza (ok. 560-636). didache. Izydora z Sewilli (ok. Zob.w każdej z ośmiu tonacji powraca on przez większą część roku liturgicznego. 340 ok. wreszcie do św. przyczynowość.nie działają. później rozszerzono go także na dni powszednie i został nazwany “Wielkim Oktoechosem” lub “Parakletike”. ponieważ ich jednogłośną zgodę uważa się za argument decydujący (zob. co się dzieje.każdy tydzień ma osobne . Prąd filozoficzny. Według Instrukcji wydanej w roku 1989 przez Kongregację do spraw Wychowania Katolickiego “każdy z nich w różny sposób i w różnym stopniu” stał się klasykiem “kultury chrześcijańskiej”. Okazjonalizm (łac. 2856. Ołtarz (z łac. a potem chwilowo biskupa Konstantynopola podczas Soboru Konstantynopolitańskiego I. triodion. św. który odrzuca przyczynowe działanie wszystkich stworzeń. a na Wschodzie ze śmiercią św. chociaż wcześniej głoszony przez muzułmanów i innych niektórych myślicieli średniowiecznych. Dzięki powtarzaniu ośmiotygodniowych cykli w pięćdziesięciu sześciu oficjach własnych . Zob.Leksykon teologiczny (II wiek). Podwyższenie. na którym składana jest ofiara. Bazylego Wielkiego (ok. Grzegorza z Nazjanzu (329-389). że istnieje taka przyczynowość. że uczestnicy sporów teologicznych odwołują się do zachodnich i wschodnich Ojców Kościoła. Oktoechosu używa się razem z Triodionem. pentekostarion. okoliczność”). w drugim . Ojcowie kapadoccy. Od czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) Msza św. Zob. 394). 510-520. eunomianizm. “osiem tonacji”). do jego brata. trzej teologowie. Bóg jest jedyną przyczyną wszystkiego. Nazwa Oktoechos nawiązuje do ośmiu tonacji: w pierwszym tygodniu po zesłaniu Ducha Świętego używa się pierwszej tonacji. biskupa Nyssy i teologa o wielkiej mistycznej głębi. Zob. rzeczy stworzone . Kraków 2002 120 . biskupa Ikonium. 3541.następnej i tak dalej. Pierwotnie posługiwano się nim tylko w niedziele. Zob. który był biskupem Cezarei Kapadockiej i organizatorem życia monastycznego na Wschodzie. najpierw biskupa Sasimy. Określenie ex cathedra. sprowadzały bowiem sakramenty zaledwie do “pretekstów” dla daru łaski Bożej. Czasami do Ojców Kapadockich zalicza się kuzyna św. ojcowie kapadoccy. św.ok.ok. Ojcowie Kościoła. Zob. Ogólnie przyjęta nazwa na oznaczenie pewnych wczesnych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku greckim. Oktoechos (gr. (Mediator Dei. patrystyka. Grzegorza z Nazjanzu. 330-379). Sobór Konstantynopolitański I. mianowicie do św. który około roku 124 skierował do cesarza Hadriana najstarszą apologię wiary chrześcijańskiej. dają one po prostu Bogu okazję do niezliczonych interwencji. że okres Ojców Kościoła na Zachodzie skończył się ze śmiercią św.także umysł ludzki . syryjskim i ormiańskim. “przypadek. po prostu przeczył. Amfilochiusza (ok. ex cathedra. 62). Utożsamienie ołtarza ze stołem zostało zakwestionowane przez Piusa XII. ojcowie kościoła. Księga liturgiczna używana w Kościele greckim podczas sprawowania liturgii własnych w ruchomym okresie od pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (kiedy to w Kościele greckim przypada uroczystość Wszystkich Świętych) do pierwszej niedzieli przedpościa. łacińskim. 395). była powszechnie Wydawnictwo WAM. stworzenie. ND 627/10-16). 675 . których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. W teologii tendencje okazjonalistyczne prowadziły czasami do odrzucenia rzeczywistej przyczynowości sakramentalnej. Uważa się. Okres ten się pokrywa z łacińską liturgią “czasu zwykłego”. apologeci. dopóki ta ostatnia księga nie zastąpi go całkowicie w Niedzielę Palmową i w Wielkim Tygodniu. a szczególnie Nicolasa Malebranche (16381715). istota i energie. DH 271. ojcowie Kościoła. “wywyższony”).

ponieważ nabożeństwa odprawiano na grobach męczenników. 5. były drewnianymi stołami. a także wszystkich i wszystko do siebie pociągający Bóg kieruje naturą i dziejami świata oraz biegiem życia poszczególnych ludzi (zob. Bernard Lonergan (1904-1984) i Karl Rahner (1904-1984) zachowali w umiarkowanej postaci pogląd ontologistów dowodząc. na którym w danym dniu sprawowana jest tylko jedna Liturgia Eucharystyczna. popierana przez wielu katolickich myślicieli belgijskich. devotio moderna (łac. J 1. scientia media. Po użyciu antimension nie pierze się. że wszechmądry. wszechwiedza.2). 1033-1109) i św. dedykacja kościoła. metafizyka. W odróżnieniu od Zachodu. 10. gdzie jeden kościół może posiadać wiele ołtarzy. Terminu tego użył po raz pierwszy Vincenzo Gioberti (1801-1852) w wydanym w roku 1840 Wstępie do studium filozofii. Niektórzy tomiści transcendentalni. lub drewna i na ogół przedstawia obraz pogrzebu Chrystusa. jak i posiłek (SC 47). W roku 1861 Watykan potępił kilka stwierdzeń ontologistów jako mętne (zob. Tradycja chrześcijańska przyjęła rzeczywistą możliwość opętania diabelskiego. np. słowo”). Chrześcijańska nauka o Opatrzności przyjmuje zarówno wolną wolę człowieka. kiedy obrazoburcy zbezcześcili ołtarze. wizja uszczęśliwiająca. argument ontologiczny. Ontologia (gr. 14-20. Zob. Antimension. który był konieczny.23-28. niedokładnie rozwiązywali oni rolę poznania zmysłowego i ograniczoną naturę naszego poznania Boga w tym życiu (zob. W Nowym Testamencie jest mowa o takim opętaniu i o uwolnieniu z niego przez zbawczą moc Chrystusa (Mk 1. Dz 19. Zazwyczaj się ją przypisuje Tomaszowi a Kempis (ok. 1 J 3. Jest ona klasycznym wyrazem tzw. Zob. stąd często na obrazach przedstawiano ich trzymających się kurczowo kolumn ołtarza. O naśladowaniu Chrystusa. jak tajemnicze drogi Boga. gwałtowny lub plugawy stan ludzi. prawosławni używaj ą antimension (gr. Zob. Łk 11. epistemologia. będącej odmianą głęboko rozmodlonej i osobistej pobożności. filozofia. 13-16). przyczynowość. obrazoburstwo. Augustyna z Hippony (354-430). Świętość ołtarzy gwarantowała bezpieczeństwo zbiegom. 25-34. wprowadzony do powszechnego użytku przez Krystiana Wolffa (1679-1754). 1380-1471). często jest synonimem “metafizyki”. lecz pali. Nauka o koniecznych prawdach bytów pojmowanych jako byty istniejące. 18. Stąd w rzymskim Kościele katolickim relikwie stały się dla konsekrowanych ołtarzy obowiązkowe. Zob. czy nie. kochający wszystkich i wszystko. “byt” plus “nauka. Opcja na rzecz ubogich. Wczesne ołtarze. że jakaś wcześniejsza obecność Boga w naszej wiedzy jest logicznym warunkiem każdego dalszego poznania. kościoły prawosławne mają tylko jeden ołtarz.). “pobożność nowoczesna”). Opętanie diabelskie. deizm. nad którymi kontrolę sprawują moce diabelskie. Książeczka o dążeniu do doskonałości wewnętrznej przez naśladowanie Chrystusa. Niestety. ze względu na to. św. Zob. Równocześnie wiele jego rzekomych przyczyn można wyja- Wydawnictwo WAM.Leksykon teologiczny rozumiana jako zarówno ofiara. Jeżeli nie ma konsekrowanego ołtarza. wolna wola. który “może pisać prosto na liniach krzywych”. Anzelma z Canterbury (ok. pobożność. który jest naszym wzorem. wiedza uprzednia. że mamy bezpośrednią wrodzoną wiedzę o Bogu. francuskich i włoskich. W jego ślady poszedł Antonio Rosmini-Serbati (1799-1855). św. 29-31). zaczęto z czasem stosować bez względu na to. Zob. która pod koniec XIV stulecia powstała w Holandii i upowszechniła się w pozostałych krajach Europy. przeznaczenie. “zamiast ołtarza”). Przekonanie. konsekracja. czy ołtarze były konsekrowane. teizm. wybór na rzecz ubogich. Wyraz “ontologia". Dziewiętnastowieczna epistemologia. wywarła ona ogromny wpływ na życie wierzących. “nauka o bycie”). który jest wykonany z płótna. kult świętych. Ołtarze kamienne weszły w użycie. Mt 6. Kraków 2002 121 . augustynianizm. ofiara Mszy świętej. którzy dowodzili. DH 2841-2847). Bonawentury (1221-1274). Ontologizm (gr. że Eucharystię sprawowano w domach prywatnych. Szalony. Opatrzność. 1-20. że nawiązują do Platona (427-347 przed Chr. Z odrobiną słuszności ontologiści rościli sobie prawo do tego.

Wydawnictwo WAM. Opór bierny. a przede wszystkim z przykładu i nauki Chrystusa. “właściwy sąd. 18. wskazuje. 1-7. który się wybrał z egzorcyzmami do klasztoru urszulanek w Loudun. 6. 15-17. prawowierność”). których on może wyznaczyć. tradycja. demony. Tt 1. Zob. obrazoburstwo. Ortopraksis (gr. Ordynariusz (łac. Jud 3). wyznanie wiary. 1. duchowny. Jana Józefa Surina (1600-1665). 21-22. egzorcyzm. herezja. 21. Zob. IV i V stuleciu. 2. 1. Iz 61. a w szerszym znaczeniu także jego wikariusz generalny i wikariusz biskupi. ustalono na Wschodzie na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Święto Ortodoksji. nastawione są bowiem na głoszenie dobrej nowiny (np. monofizytyzm. szczególnie z błogosławieństw zawartych w Kazaniu na górze (Mt 5. poprzedza ono szczegółowe nauczanie o Chrystusie oraz o chrześcijaństwie. l). Kościół lokalny. innowiercy. Pawła wskazują. Ewangelie zawierają to orędzie w sposób szczególny. jurysdykcja. zob. błogosławieństwa. Teoria i praktyka tych. 9. Zob. 13-14. “właściwe postępowanie”). 14). 3-5). Ga 1. kazanie. 1-11. ostatecznie zakończył się kryzys spowodowany obrazoburstwem. orirntalne Kościoły prawosławne. 9. duchowieństwo. Zob. W Septuagincie wyraz kerygma (gr.jak Mohandas Gandhi (1869-1948) i Martin Luter King (1929-1968) – pracują na rzecz przywrócenia sprawiedliwości politycznej i religijnej bez uciekania się do ataków skierowanych przeciw ludziom i bez otwartej wojny. nestorianie. Powszechnie przyjęta etymologia wyrazu “ortodoksja” łącząca go z “właściwym oddawaniem czci”. właściwe postępowanie. jaką on sam razem z innymi przekazywał (Rz 16. 28. Zob. pokój. Listy św. septuaginta. co wielu uznało za diabelskie opętanie. 3-5. 15. Mk 1. Podstawowy zarys Dobrej Nowiny. 3-11. 2. Na Wschodzie oznaczano nim Kościoły zachowujące łączność z Konstantynopolem i Rzymem w przeciwieństwie do oderwanych Kościołów nestoriańskich i monofizyckich. jak głęboko rozumiał on konieczność utrzymania prawdziwego objawienia i nauki. Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z myśli hinduskiej. 15-20). 3-4. Ortodoksja (gr. którzy podlegają jego władzy. Zob. wszyscy oni mają zwyczajną jurysdykcję w diecezji i całkowicie odpowiadają za Kościół lokalny (CIC 134). 17. prowincjał lub ktoś stojący na czele prowincji) ma “zwyczajną” jurysdykcję nad tymi. prawo. Do osławionych wypadków należy przypadek jezuity. 29. w której ujawnia się ostateczne zbawcze dzieło Boga i Jego dar zbawienia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 16. dogmat. którzy . 2 Tm 1. 5) albo natchnioną wypowiedź proroka (zob. co jest zgodne z pierwotnym objawieniem i co jest mu wierne (1 Tm 1. 6-9). Mt 7. Wj 32. 1-7.25. jak bardzo wielki wpływ ma liturgia na prawdę i żywotność nauki w Kościołach wschodnich. prawosławie. “orędzie”) może oznaczać oficjalne obwieszczenie dokonane przez kapłana (zob. Stary Testament posługiwał się rozmaitymi kryteriami. zob. homilia. Orędownictwo. czyli skrócie postanowień soborowych. Orędzie. diecezja. wybitnego pisarza z zakresu duchowości. W późniejszych księgach Nowego Testamentu odnajdujemy echo podobnego oddania sprawie nauczania tego. diabeł. Kiedy w 842 r. (np. Kościoły wschodnie.Leksykon teologiczny śnić raczej zaburzeniami psychicznymi niż rzeczywistym zniewoleniem przez diabla. Jr 23. Wiara i nauka uznana przez Kościół za rzeczywiście opartą na Bożym objawieniu w Jezusie Chrystusie. depozyt wiary. biskup. W kleryckich instytutach zakonnych przełożony wyższy. W Synodykonie. 4. żeby odróżnić prawdziwych i fałszywych proroków (Pwt 13. wstawiennictwo. 9-40. “porządkowy”). 15. Biskup diecezjalny (=ordynariusz miejscowy). jakie czytano tego dnia. GS 78). czyli właściwym sprawowaniem kultu. litanię prawowiernych nauczycieli i świętych przeciwstawiano wykazowi wyklętych heretyków. Kraków 2002 122 . Wyraz “ortodoksja1 wszedł do terminologii Kościoła podczas wielkich sporów chrystologicznych i trynitarnych w III. z poparcia Henryka Dawida Thoreau (1817-1862) dla obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec niesprawiedliwego prawa. 1 Kor 11. a skończył jako chory psychicznie przez dwadzieścia lat. 1 Kor 1. Zob.

Słowo używane pierwotnie na oznaczenie roli. 519. relacje między osobami boskimi. Jego umiłowanie alegorii. 524) dał klasyczną definicję osoby: rationalis naturae individua substantia (łac. co kłóci się z ortodoksyjną wiarą w jedność trzech Osób Boskich. Syn i Duch Święty. W ciągu stuleci wyjaśniono albo dodano różne aspekty tego. Przeciwstawiał się autorytetowi i tradycji.ok. hermeneutyka. Jeżeli jednak chcemy uczciwie osądzać Orygenesa. “twarz. Ojcowie greccy. “coś. którzy byli nim zachwyceni. 8. “pojedyncza substancja rozumnej natury”). Rozwinął on hermeneutykę biblijną. Współczesne społeczne modele Trójcy Przenajświętszej często skłaniaj ą się ku tryteizmowi. Definicja ta użyta w stosunku do Trójcy Przenajświętszej może sugerować trzy racjonalności. tryteizm. a następnie zastosowane w odniesieniu do istniejącej. Tendencji tej przeciwstawiał się Karl Barth (1886-1968). św. platonizm. wyłączność. ousia. hipostazja. Osoby Trójcy Przenajświętszej. 480 . a do rozstrzygania spraw dochodził przez użycie rozumu. co istnieje indywidualnie”) niż prosopon (gr. Ruch. Ojciec. którego natchnieniem był Orygenes z Aleksandrii (ok. Jako pierwszy wielki przedstawiciel systematycznej teologii chrześcijańskiej kładł nacisk na obrazy (w widzialny sposób symbolizuje niewidzialny świat duchowy) i na nasze przebóstwienie dzięki łasce. Syn Boży. prosopon. egzegeza.ok. Były także kłopoty z łacińskim wyrazem persona. niektórzy podkreślaj ą sposób. paruzja. Sobór Chalcedoński (451) używał słów hipostasis i prosopon jako równoznacznych. Zob. 618/2-3). Kraków 2002 123 . Zob. świadomość samego siebie. 296373).Leksykon teologiczny Orygenizm. alegoria. w jaki osoby są między sobą powiązane. apokatastaza. lecz zawsze trzeba j ą traktować jako moralny cel sam w sobie. żeby zwalczyć modalizm Prakseasza. 220) zastosował ten wyraz po to. 403-411. 433. 160 . np. ja i ty. a jeszcze bardziej hipoteza o ostatecznym zbawieniu wszystkich stworzeń (apokatastasis). stosując terminologię uwzględniającą znaczenie literalne. 254). Bóg jako ojciec. czyli nauce o “trzech Bogach”. Duch Święty. często woleli posługiwać się wyrazem hipostasis (gr. 330-379) i św. 353. personalizm. Ostatecznie cesarz Justynian II doprowadził do potępienia orygenizmu na synodzie w roku 543. czym powinna być osoba: zależności (relacje). mówiąc o “trzech sposobach bycia” oraz Karl Rahner (1904-1984). logos. Ostatnie namaszczenie. modalizm. niezbywalne prawa i godność. Obecnie. w jakim stopniu błądził sam Orygenes. ND 401/1. mówiąc o “trzech odrębnych sposobach istnienia”. moralne i alegoryczne Pisma Świętego. Zob. Atanazego z Aleksandrii (ok. Ostatnie przyjście Chrystusa. Według Immanuela Kanta (1724-1804) osoba ludzka jest bytem absolutnym i nigdy nie można jej użyć jako środka. oblicze”). teologia Trójcy Przenajświętszej. i na ich stosunek do innych osób i do otoczenia. chociaż Tertulian (ok. sens Pisma świętego. teologia aleksandryjska. Osoba. bo ten ostatni wyraz nasuwał na myśl czysty modalizm (“Trzy Oblicza Boga”). obowiązki. Bazylego Wielkiego (ok. w jakim stopniu przeprowadzał on badania nad różnorodnością punktów widzenia i w jakim stopniu fałszywe opinie przypisano mu po śmierci. Nauka i kierunek filozoficzny. namaszczenie chorych. Boecjusz (ok. o uprzednim istnieniu dusz ludzkich (łącznie z duszą Chrystusa) i widoczne podporządkowanie Syna Ojcu spotkało się z powtarzającą się krytyką i sprzeciwem. patripasjanizm. musimy uwzględnić tych Ojców Kościoła. który powstał w XVII stuleciu w Europie (i dotarł do Ameryki Północnej). zachęcał do stosowania metod empirycznych w badaniach naukowych. wolność. a potem na Soborze Konstantynopolitańskim II w roku 553 (zob. Osoby Trójcy Przenajświętszej. św. DH 298. ponieważ jego pisma zostały w znacznym stopniu zniszczone. Zob. Niemniej jednak nie jest rzeczą jasną. Trudno w tej sprawie wypowiedzieć się ostatecznie. którą ktoś odgrywa na scenie lub w życiu. bronił wolności i praw człowieka. którzy mają udział w jednej i tej samej naturze Bożej oraz istnieją we wzajemnej zależności od siebie. 185 ok. Zob. Grzegorza z Nazjanzu (329-389). rozumnej jednostki. by przezwyciężyć pojmowanie osób jako autonomicznych jednostek. Oświecenie. mówiąc o Osobach Bożych. hipostaza. Trójca immanentna. W sprawach Wydawnictwo WAM. osoba.

że w jednej i tej samej naturze Bożej mają udział Bóg Ojciec i Syn Boży (DH 125-126. współistotny. czyli w dziewięć lat po śmierci. Oznajmienie i ujawnienie samego siebie. który z dawnego przyjaciela stał się jego wrogiem. w tym Karl Rahner (1904-1984). Dusze ludzi sprawiedliwych. znajdowały się w “limbus patrum". Sobór Konstantynopolitański I (381) głosił naukę o bóstwie Ducha Świętego (DH 150-151. gdzie czekali na Jego przyjście. “coś. autorytet. Synod zebrany w Konstantynopolu w roku 1351 potępił Gregoriosa Akindynosa pośmiertnie. mnichem z Kalabrii i znawcą Pseudo-Dionizego Areopagity (V. Herman Schell (1850-1906). przez które Bóg się nam daje poznać i sprawia. lecz naturalne szczęście. Zob. Sobór Konstantynopolitański II. uznając pełną prawowierność Palamasa. czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”). czyli w “otchłani przeznaczonej dla ojców”. ale musiał się borykać z krytyką ze strony mnicha Gregoriosa Akindynosa (ok. Jan Paweł II użył tego określenia w odniesieniu do posłannictwa Ducha Świętego. Otchłań. Palamasa kanoni- Wydawnictwo WAM. że wszystkie trzy Osoby Boskie mają udział w tej samej ousia (DH 421. Kraków 2002 124 . W języku łacińskim wyraz ousia tłumaczono nie tylko przez essentia (łac. ND 12-13). Sobór Konstantynopolitański III. który się zbyt łatwo kojarzy z greckim wyrazem hypostasis (gr. osoba. objawienie. a jest to wyraz. które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym. wolność religijna. ale inny synod (w sierpniu 1341 roku) nakazał obydwu milczenie. na temat Ducha Świętego. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) i Francois-Marie Arouet. Moses Mendelssohn (1729-1786). “istota”). życie pozagrobowe. że ludzie autentycznie mogą się do Boga upodobnić przez przebóstwienie. Gotthold Ephraim Lessing (17291781). zstąpienie do piekieł. Palamizm. którą praktykowano na Świętej Górze. ale także przez substantia (łac. John Locke (1632-1704). W swej encyklice z 1986 r. w jaki Bóg samego siebie ukazuje i daje w procesie objawienia i obdarowywania łaską. grzech pierworodny. deizm. racjonalizm. przebóstwienie. Sobór Konstantynopolitański III (553) nauczał wyraźnie. żeby pokazać sposób. Palamas jest świętym greckiego Kościoła prawosławnego i uważa się go za największego średniowiecznego teologa bizantyńskiego. które jednak daleko odbiega od pełni błogosławionego szczęścia wizji uszczęśliwiającej. W roku 1344 Palamas został nawet wyklęty za głoszenie herezji. objawienie. wizja uszczęśliwiająca. ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”. czyli Voltaire (1694-1778). “osoba”). łaska. Trzeci atak nadszedł ze strony humanistycznego filozofa Nicefora Gregorasa (ok. którego użył Sobór Nicejski I (325) na oznaczenie tego. Benjamin Franklin (1706-1790). Ousia (gr. lub VI stulecie). Zob. mnicha z Góry Athos i obrońcy sposobu modlitwy zwanej hezychazmem. Sobór Nicejski I. Zob. postmodernizm.ok. że uczestniczymy w Jego Boskim życiu. co się znajduje pod czymś drugim”). Zob. autonomia. którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa. Synteza teologiczna Grzegorza Palamasa (1296-1359). Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych. synod zebrany w Konstantynopolu (w czerwcu 1341 roku) potępił Barlaama. Sobór Konstantynopolitański I. bez naruszania Bożej transcendencji. 1300-1349). a Nicefora Gregorasa uciszył. wprowadził rozróżnienie między niedostępną Bożą istotą a energiami. Immanuel Kant (1724-1804). “istota”). ND 620/1). odrzucało specjalne objawienie Boże i cuda i mogło się bardzo silnie przeciwstawiać głównym zasadom głoszonym przez chrześcijaństwo. Do wybitnych przedstawicieli Oświecenia należeli: Denis Diderot (1713-1784). W roku 1368. Romano Guardini (1885-1968) i inni. 1359). 1290-1348). Wyraz. Dominum et Vivificantem. ND 7-8). 1294 . Wyrażenie. Wskutek sporu z Barlaamem (ok. David Hume (1711-1776). którym się posługiwali Friedrich David Emst Schleiermacher (1768-1834). a także Sobór Watykański II (DV 6). Zazwyczaj teologowie byli zdania. idealizm. Wprawdzie Oświecenie wznieciło fałszywe nadzieje co do społecznego postępu i zachęcało do antydoktrynalnego racjonalizmu. mimo to spowodowało wyłonienie się zdrowego poszanowania dla rozumu ludzkiego i dla wolności religijnej. że w otchłani nie ma żadnych kar.Leksykon teologiczny religijnych wielu przedstawicieli tego ruchu popierało krytykę biblijną. cud. W roku 1347 jednak synod w Konstantynopolu potwierdził jego prawowierność i konsekrowano go na arcybiskupa Tesaloniki. Żeby utrzymać twierdzenie.

Współczesne postaci panteizmu interpretuj ą Boga jako wielkie “Ja”.słusznie lub niesłusznie . zazwyczaj z rękami uniesionymi do błogosławieństwa. że wszystko się w Nim znajduje. jak Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Na Zachodzie tytuł ten stosowano na określenie wybitnych biskupów. do którego się przynajmniej zbliżają tacy idealiści. przepaska”). który utrzymuje. Paliusz (łac. inni znowu naturę wyjaśniają na sposób boski (panteizm emanacyjny): jest to pokusa typowa dla myślicieli mistycy żujących i neoplatońskich. natura. Niektórzy wyjaśniają bóstwo na sposób naturalny (panteizm naturalistyczny). Królestwo Boże. teokracja. musi prosić o nowy paliusz. nazywa się też wikariuszem (zastępcą) Jezusa Wydawnictwo WAM. Głowę Kościoła katolickiego. jest ponad nim. a jeżeli zostanie przeniesiony do nowej diecezji metropolitalnej. jak hinduizm. Giordano Bruno (1548-1600) oraz Jakub Boehme (1575-1624) byli oskarżani . 2843. teologia rozwoju. istota i energie. teizm. papieża rzymskiego. Pseudo-Dionizy Areopagita (ok. czego może uczyć cały Lud Boży. 1260-1327). immanencja. ultramontanizm. od najdawniejszych czasów papież darował paliusze arcybiskupom na znak łączności. Panteizm (gr.ok. 976-977. a niektórym biskupom jako dowód uznania. neoplatonizm. Pierwotnie tytuł zastrzeżony na Wschodzie tylko dla biskupa Aleksandrii. musi prosić o paliusz w ciągu trzech miesięcy od swej nominacji. Benedykt Spinoza (1632-1677). 810 . panenteizm. 1043. “wszystko w Bogu”). Panenteizm (gr. ale i wtedy tylko w okolicznościach przewidzianych przez liturgię. Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) i Charles Hartshorne (ur. zob. W przeciwieństwie do panteizmu. przebóstwienie. Pan wszystkiego”). Zob. 416). Papież (gr. Zob. że chociaż Bóg zawiera w sobie wszechświat. “ojciec”). monizm. 722. ale obecnie stosowany tam także do kapłanów ze względu na ich duchowe pokrewieństwo. Zakłada go tylko na terenie swojej własnej diecezji. emanacja. Dwa słynne przykłady znajdują się w kościele Apostołów w Konstantynopolu i w kościele Bożej Mądrości w Kijowie. 2901. 406/26-27. Jego święto obchodzi się dwa razy: w drugą niedzielę Wielkiego Postu i 14 listopada. czyli haftowaną szarfę. “Wszechwładca. Pantokrator (gr. Chociaż sam wyraz pojawia się po raz pierwszy dopiero w roku 1709. że w ich przemyśleniach zawiera się panteizm. Kierunek filozoficzny. który utożsamia Boga z wszechświatem. można się w nim jednak dopatrywać uwięzionego teizmu. Zob. Zob. Wprawdzie panteizm często uważa się za formę ateizmu.Leksykon teologiczny zowano. hezychazm. Zob. Zob. “wszystko Bogiem”). Jan Skot Eriugena (ok. posługiwanie Piotrowe. czyli arcybiskup. także DH 285. np. która odpowiada paliuszowi. idealizm. że wszystko jest Bogiem. Stanowisko wobec Kościoła nauczającego i wobec życia. ale od XI stulecia został on zastrzeżony dla biskupa Rzymu. kolegialność. 877). 500). Zob. wszechmoc. Królewskie przedstawienie Chrystusa jako najwyższego Pana wszechświata. zgodnie z którym Bóg do tego stopnia przenika wszechświat. Mistrz Eckhart (ok. ozdobiona sześcioma fioletowymi krzyżami z dodanymi dwoma szlaczkami (paskami). 411/1.o to. 1897). Wstęga z białej wełny. panenteizm głosi. ikona. że Bóg i wszechświat do tego stopnia się utożsamiają. arcybiskup. jak: Kari Christian Friedrich Krause (1781-1832). teizm. kardynał Mikołaj Kuzańczyk (1401-1464). System rozwinięty na różne sposoby przez takich filozofów. Obecnie metropolita. Kościół i państwo. W Kościele wschodnim podczas liturgii biskupi zakładają omoforion. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) i Francis Herbert Bradley (1846-1924). papież. hinduizm. Państwo i Kościół. Papież go zakłada jako symbol swojej apostolskiej władzy. panteizm. 3201-3216. które wyolbrzymia Piotrowe posługiwanie papieża z zaniedbaniem roli innych biskupów i tego. ND 141-142. “płaszcz. Kraków 2002 125 . Papizm (od łac. ateizm. papież. trancendencja. sensus fidelium. neopalamizm. Sobór Watykański I potępił panteizm (DH 3023. Góra Athos. “papa = papież”). panteistyczne (lub na pozór panteistyczne) systemy myśli są przynajmniej tak stare. jest to pogląd.

Łk 21. W najdawniej szych dokumentach chrześcijańskich (1 Tes4. św. Oficjalna wizytacja dokonywana przez naczelnika lub przywódcę. Mk 13. Jana wyraz ten jest stosowany do Ducha Świętego jako Wspomożyciela (J 14. 14. Parakleza (gr. 1-4). Piotr i św. jurysdykcja. Zob. Małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie. 3. 13. 11. “sąsiadować. Św. 14. 515-552). Pareneza może być ogólna (jak to bywa pod koniec większości listów św. 18. 1 Kor 5. Partenogeneza (gr. jako Ducha Prawdy. 1-37. który się wstawia u Ojca niebieskiego za grzesznikami (1 J 2. 31). 14) i w oczekiwaniu na dzień sądu (1 J 2. Rz 12. 8). Parafia (gr. 31-46). 29.26. kolegialność. 13). 23) przez wyraz “paruzja” rozumiano powrót Chrystusa w chwale pod koniec dziejów. Zob. Rz 6. 21. czasami jako wykazy uczynków cnotliwych (np. 1 Kor 15. 36-25. biskup. pasterz. CD 30). 26. Bamaba “zachęcają” różnych słuchaczy (Dz 2. 16. Paraklet (gr. z jaką apostołowie głosili publicznie orędzie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mimo więzienia i grożącej im kary. Wspomożyciel”). Parrezja (gr. 20). mieszkać w pobliżu”). 4). 1-21) albo wad (Rz 13. św. 2 P 1. “porównanie”). Pawła (zob. odbywają się prace misyjne (AA 10. Parenetyczne ustępy pojawiają się w listach św. 25. J 3. Synoptycy łączą oczekiwanie na koniec świata z zachętą do czuwania (Mt 24. 23. kapelan. na to Jego pojawienie się chrześcijanie oczekuj ą cierpliwie (Jk 5. 2734). On sam. Duch Święty. młodzież otrzymuje religijne wychowanie. Pozbawiona bojaźni otwartość. upomnienie”).29. żeby sądzić świat (Mt 24. konklawe. by działać w uczniach i prowadzić ich przez dawanie świadectwa o Jezusie i o Jego nauce. prymat. “Orędownik. cnoty kardynalne. naznacza proboszczów i ustanawia parafie (SC 42. rękopisy z Qumran. Paweł “doradza” załodze miotanego burzą okrętu w drodze na Maltę (Dz 27. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 15. ordynariusz. Część diecezji mająca swego własnego proboszcza i ciesząca się pewnym stopniem samodzielności pod jurysdykcją miejscowego biskupa (zob. “zachęta. nieomylność. “wezwanie na pomoc. 40. Zob. który zostanie zesłany. Pareneza (gr. 28). potrzebujących i podeszłych w latach. dziewicze porodzenie. Chrześcijanie powinni się odznaczać podobną odwagą w stosunkach z Bogiem (zob. 28). a nawet śmierci (zob. 7-8. Będzie to “dzień Pana”(1 Kor 1. w którym pojawia się to słowo. Zob. 4. 16. 12. 15. Paruzja (gr. 1 J 2. biskup. diecezja. posługiwanie Piotrowe. Kol 3. 28. 5. 17-22. pojawienie się”). W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858).Leksykon teologiczny Chrystusa i patriarchą Zachodu. w jaki Jezus otwarcie głosił swoje orędzie wrogo usposobionemu światu (J 7. Kraków 2002 126 . CD 32). kapłani. 1-4. liturgia godzin. 22). odmawiane w obrządku bizantyńskim przez piętnaście dni poprzedzających święto Koimesis. 9. AG 37) i otacza się troską chorych. “odwaga w mówieniu”). Zob. Zob. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eucharystii i głoszenie Słowa Bożego (zob. 17). Parabola (gr. 7-8. Wzorem chrześcijańskiej parrezji jest sposób. “obecność. prośba”). Paweł ukazuje tę otwartość w postępowaniu ze wspólnotami (2 Kor 7. Papirusy znad Morza Martwego. czyli Zaśnięcia Matki Bożej (obchodzone 15 sierpnia). Przepowiadanie mające na celu zbudowanie wspólnoty przez praktyczne zalecenia lub ostrzeżenia. 7). W Ewangelii św. Zob. 4. 28. 16. Dz 2. Wydawnictwo WAM. kiedy to Chrystus “drugi raz się ukaże” (Hbr 9. Zob. Zob.31. przypowieść. Wyraz używany na oznaczenie Jezusa jako tego. W jedynym miejscu w Nowym Testamencie. CIC 374. 1-2). 2931. Ponieważ biskup nie może występować w każdym miejscu w diecezji. teologia moralna. 22). przyjście. 13. “dziewicze narodzenie”).26. 4. Pawła) albo skierowana na poszczególne sprawy (1 Kor 11.

Hbr 13. kiedy Bóg będzie “wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15. Jako Dobry Pasterz daje On życie swoje za owce (J 10. ponieważ jest on drugim Rzymem” (kanon 3). nazywa się pastorem. Toteż chrześcijanie szybko zrozumieli. Wielki Tydzień. 7). 29. Pasja (łac. którego w Starym Testamencie używano na oznaczenie przywódców (Jr 2. Aleksandrii. Niektórzy teologowie współcześni wolą nie mówić o “drugim” przyjściu Chrystusa. “ojciec. niebo. Począwszy od VI wieku. które nastąpi “w dniu ostatecznym” (J 6. szafarz. CIC 519). jak mianowanie biskupów większych diecezji i wydawanie wyroków w wypadku odwołania się do ich jurysdykcji. sąd ostateczny. “pasterz”). Wśród protestantów ministra wyświęconego. czy była ona posiłkiem paschalnym (synoptycy) czy nie (Jan). 15) i Boga jako Dobrego Pasterza (Ez 34. 1 Kor 5. podobnie w niektórych krajach niemieckich postępują katolicy (zob. Wielki Piątek. to bez względu na to. 11-16. Po południu 14 Nisan ofiaruje się paschalne baranki. W Ewangelii św. Pwt 16. Konstantynopola. Upatrywano w Nim baranka paschalnego. urząd duszpasterski. 30. 24. 20. 1-4). 1-28. Ci patriarchowie mieli szeroki zakres władzy w takich dziedzinach. “pesah = przejście”) Żydowskie święto rodzinne obchodzone w czasie wiosennej pełni księżyca i wspominające wyjście z Egiptu (Wj 12. Wzywa on innych do tego by byli pasterzami Kościoła. 125. Nazwa nadawana Abrahamowi. Chrystus został posłany do opuszczonej trzody Izraela (Mt 10. 29. kapłan. ponieważ paruzja jest tylko ostatecznym następstwem pierwszego Jego przyjścia przez wcielenie. 12-16). 24). 15-17. że Jezus umierający i zmartwychwstały miał wypełnić pierwotne wyjście i jego wspomnienie podczas świąt Paschy. eschatologia. Ps 23. dwunastu synom Jakuba i Dawidowi (Rdz 12. 1 -2. ale lud pozostaje Jego owcami (J 21. W filozofii arystotelesowskiej przypadłość bytu przeciwstawiona akcji i oznaczająca “podleganie zmianom”. W rozmaitych wyznaniach wiary spotykamy sformułowania. 1-31. Pasterz. piekło. Zob. że to raczej świat przyjdzie do Boga podczas paruzji niż Chrystus do świata. Jana jest mowa o zmartwychwstaniu. Zob. 50. 3. 3-7). 25). 40-42. Zob. Patriarcha (gr. 1 P 2.Leksykon teologiczny 5-36). 10. 7.4). który rządzi”). Kraków 2002 127 . Pascha (prawdopodobnie z hebr. Antiochii i Jerozolimy. Męka Pana Jezusa. Opis męki Pana Jezusa czytany w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek. po której nastąpiło ukrzyżowanie Jezusa i Jego zmartwychwstanie. zbiegła się z Paschą i towarzyszącemu jej trwającemu przez cały tydzień świętu chleba nie kwaszonego (Mk 14. Męka Pana Jezusa. Sobór Chalcedoński (451) w 28 kanonie (którego papież Leon I nigdy nie zatwierdził) rozszerzył to stwierdzenie i uczynił Konstantynopol drugim po Rzymie tylko w sprawach jurysdykcyjnych. biskup. 15. Jakubowi. lud Boży. Wyraz. ND 2-7. 44. zob. Jeżeli idzie o Ostatnią Wieczerzę. 28). “cierpienie”) 1. Wielkanoc. Wielki Tydzień. 8. Zob. pasterz. 2. 1 P 5. Sobór Nicejski I (325) uznał tę funkcję dla Rzymu i przyznał Aleksandrii pierwszeństwo przed Antiochią. Sobór Konstantynopolitański I (381) nadał Konstantynopolowi “honorowe pierwszeństwo po Rzymie. że Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych (zob. 39-40. 19. tego wieczoru podczas paschalnego posiłku spożywa się chleb przaśny z pieczonym barankiem. 3. 54. zazwyczaj uważany przez katolików za ósmy sobór powszechny. wieczerza pańska. 8-9. 12). Wydawnictwo WAM. Chrześcijaństwo wschodnie bardziej niż zachodnie kładzie nacisk na zbiorowy charakter tego przyszłego dopełnienia. 13-17. obsługującego Kościół miejscowy. 6. którego ofiara wyzwalająca usunęła grzech świata (J 1. Zob. zmartwychwstanie Chrystusa. Za Karlem Rahnerem (1904-1984) możemy powiedzieć. 9-10. 76. parafia. 11. Pasterski urząd. Izaakowi. Dz 2. DH 6. Zob. Hbr 7. tytuł ten został nadany biskupom Rzymu. Sobór Konstantynopolitański IV (869-870). zmartwychwstanie Chrystusa. 150. 1-8). Łk 15. 1-4). Pastor (łac.

“cierpienie Ojca”). które uznają Sobór Chalcedoński (451 r. że wypędził Ducha Świętego. Sobór Laterański IV (1215) i Sobór Florencki (1438-1445) powtórzyły tę samą listę patriarchatów i w tym samym porządku (DH 811. prymat. Zob. a później w Północnej Afryce . ND 809).patriarcha. Indie). oraz te. a przede wszystkim pozostawił nietknięte naturalne używanie wolnej woli. Inny medalista. Najstarszym z nich jest Asyryjski Kościół Wschodni. Termin używany przez Tertuliana (ok. Rosja. wśród których “pierwsze miejsce zajmują Kościoły Patriarchalne” (UR 14). Pelagiusz zachęcał do prowadzenia ściśle ascetycznego sposobu życia i popierał konieczność istnienia Kościoła dla moralnej elity. gdzie to będzie potrzebne.katolikos Wschodu (zwany również Katolikosem Apostolskiego Tronu św. a potem umarł na krzyżu. Sobór Powszechny lub papież ustanawiał nowe patriarchaty (OE 11). etiopskim . Wyraz wymyślony w wieku XVII na oznaczenie nauki o Ojcach Kościoła. Zob. Sobór Chalcedoński. ortodoksja. a które określa się jako prawosławne orientalne. rezydujący w Kairze. rezydujący w Kottayam (Kerala. prawa. Patriarchaty prawosławne. monarchianie. Kraków 2002 128 . Serbia. żeby tam. Tertulian walczył wtedy z Prakseaszem (ok. Patrologia (gr. Zob. patrologia. rezydujący w Addis Abebie. 200). DH 661). Pozostałe patriarchaty prawosławne obejmują dwie grupy: te. Kościoły wschodnie. natomiast Malankarskim Prawosławnym Kościołem Syryjskim . z którego kpił. przywileje i jurysdykcję tych Kościołów wschodnich.Leksykon teologiczny uznał prymat Rzymu i wyliczał patriarchaty w tej kolejności (według godności): Rzym. prawosławie orientalne. że to Bóg Ojciec się narodził. rezydujący w Ecthmiadzin w Armenii. który-najpierw w Rzymie. Antiochia. Wydawnictwo WAM. prawowierność. Ojcowie Kościoła. W grupie pierwszej cztery Kościoły korzeniami sięgają czasów Soboru Chalcedońskiego. zapoczątkował ją Pelagiusz (ok. ten zły przykład nie wyrządził żadnej wewnętrznej szkody potomkom Adama. które zachowują łączność z Rzymem (OE 7-10). 220) na oznaczenie tej odmiany monarchianizmu. papież. “nauka o Ojcach Kościoła”). którą nazywamy modalizmem. Grzech pierworodny sprowadził on w najlepszym razie do złego przykładu danego nam przez Adama. 400). modalizm. twierdził znowu.uczył. mnich z Brytanii lub Irlandii. a nawet wcześniejszych (Konstantynopol. którego używają patriarchowie Konstantynopola od szóstego stulecia. Kościoły wschodnie. Studium nad teologią Ojców Kościoła. cierpienie Boga. Noetos (ok. prymat. prawosławie orientalne.ok. jest to propozycja wysuwana przez wielu teologów w związku z przyszłym zjednoczeniem siostrzanych Kościołów z Rzymem. Tytuł. Patrystyka (łac. oikoumene. że ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki swoim wytrwałym wysiłkom.) i są znane jako prawosławne wschodnie. Patripasjanizm (łac. które go nie uznają. “patriarcha powszechny”). Zob. Zob. patriarcha. 1307-1308. natomiast pięć jest późniejszych (Bułgaria. prymat. Jerozolima (uznana jako patriarchat na Soborze Chalcedońskim. którego patriarcha rezyduje w pobliżu Chicago. Herezja głosząca błędną naukę o łasce. Pelagianizm. 200). Konstantynopol. Tomasza). kościół wschodni asyryjski. Sobór Watykański II uznał tradycje. autokefaliczny. Aleksandria. koptyjskim patriarcha (zwany również papieżem). Sobór Watykański II ustalił także ogólne wskazania co do nowej unii z Kościołami wschodnimi odłączonymi od Rzymu (UR 13-18). “studium Ojców Kościoła”). Patriarcha ekumeniczny (gr. Często tego wyrazu używa się niewłaściwie jako synonimu patrologii. Sprowadzając łaskę do dobrego przykładu danego nam przez Chrystusa. zob. Rumunia i Gruzja). Autonomiczne Kościoły prawosławne kierowane przez patriarchów. Zob. Wśród orientalnych Kościołów prawosławnych ormiańskim kieruje katolikos wszystkich Ormian. Zalecił on. Aleksandria i Jerozolima). 160 . patrystyka. pentarchia. Ojcowie Kościoła. W wydanej w roku 1989 instrukcji watykańskiej Kongregacji do Spraw Nauczania Katolickiego odróżnia się “patrologię” jako studium historyczne i literackie nad Ojcami Kościoła od “patrystyki” będącej studium ich myśli teologicznej. Antiochia. a ukrzyżował Boga Ojca.

osoba.Leksykon teologiczny Jego uczniowie. Biblia. na podstawie których po prostu mianoby napisać księgi Pentateuchu. Brightmana (1884-1953). “przez zanurzenie”). Sobór Chalcedoński. potępiły ją też dwa synody w Pomocnej Afryce (DH 222-230. D). augustynianizm. np. Sobór Florencki. Herezji tej zdecydowanie sprzeciwił się św. mesalianie. tora. aleksandryjski. Wyjścia. Per intinctionem (łac. Pentateuch (gr. Kierunek filozoficzny. semipelagianie. której się używa w obrządku bizantyńskim podczas obrzędów liturgicznych od Niedzieli Wielkanocnej po Niedzielę Pięćdziesiątnicy włącznie. E. Johann Gottfried Eichhom (1752-1827) wysunął postulat. istnieją jednak razem bez rozdzielenia i bez podziału (zob.i tak powstała teoria czterech źródeł. antiocheński i jerozolimski. Zob. Celestiusz (V w. Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa). Personalizm (z łac.) i Julian z Ecianum (ok. 115. “chodzić dookoła”). schizma. “pięćdziesiątnica”). według której człowiek jest przedmiotem badań naukowych i można go zinterpretować po prostu. behawioryzmowi i każdej psychologii. Z jednej strony przeciwstawia się on ideologiom totalitarnym (które podporządkowują dobro jednostek dobru zespołu). Obecnie zwrócono większą uwagę na tradycję ustną i na inne czynniki i wskutek tego złagodzono czystą teorię o czterech istniejących wcześniej dokumentach (J. 1331. Mikołaja Bierdiajewa (1874-1948). Zob. Zob. Perychoreza chrystologiczna (gr. Zob. zanurzenie. że od niego pochodzi natchnienie dla wielu opowiadań i dla dużej części prawodawstwa spisanego w Pentateuchu.S. Okresowa księga liturgiczna z oficjami własnymi. ND 301-303. a niektórzy protestanci “pierwszymi pięcioma księgami Mojżesza”. Martina Bubera (1878-1965). oktoechos. konstantynopolitański. Ferdynanda Ebnera (1882-1931). kodeks prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich. Idei pentarchii nigdy całkowicie nie zarzucono i zakłada ona pewne możliwości ekumeniczne. Kraków 2002 129 . to tradycję o autorstwie Mojżesza trzeba rozumieć w takim znaczeniu. Od czasu schizmy między Wschodem a Zachodem (ostatecznie dopiero od czasu odrzucenia Soboru Florenckiego) greckie Kościoły prawosławne mówiły o tetrarchii (gr. P. patriarcha. pięćdziesiątnica. które Żydzi nazywają Tora. Wielkanoc. Pozostają one wprawdzie nietknięte i nie zmieszane jedna z drugą. Zob. Personalistami można nazwać wielu (raczej różnorodnych) myślicieli. Julius Weilhausen (1844-1918) wprowadził tezę innego jeszcze źródła. wcielenie. “pięcioksiąg”). “rządy czterech”). Z drugiej strony prawdziwy personalizm wyklucza jakikolwiek samolubny indywidualizm. Przyjęta wśród katolików i prawosławnych nazwa na oznaczenie pierwszych pięciu ksiąg Pisma Świętego (Rodzaju. E. Opierając się na pewnych przemyśleniach Jana Astruca (1684-1766). 326). 1301. szukający poparcia dla swoich własnych “interesów” kosztem innych. 323. grzech pierworodny. Teoria szczególnie popularna w pierwszym tysiącleciu. Pentarchia (gr. Liczb. Zob. a w roku 431 Sobór Efeski (DH 267-268). unia hipostatyczna. “persona = osoba”). mianowicie Kodeksu Kapłańskiego (P). 1901-1906). pleroma. według której rządy nad jednym i niepodzielnym Kościołem chrześcijańskim sprawować będzie pięciu patriarchów: rzymski. Stary Testament. 386-454) rozwinęli pelagianizm jako system. Sobór Powszechny. Wydawnictwo WAM. Emmanuela Mouniera (1905-1950) i Michała Polany'iego (1891-1976). Jeśli idzie o te księgi. Pentekostarion (gr. skupiający się na niepowtarzalnej wartości osoby ludzkiej. DH 112-113. Zob. “rządy pięciu”). Pełnia. spoglądając na jego funkcje i reakcje. Wzajemne przenikanie się boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. ND 501-502. do którego później dodano źródło deuteronomistyczne (D) . prymat. aby przyjęto jako źródła Pentateuchu dokument jahwistyczny (J) i dokument elohistyczny (E). Augustyn z Hippony (354-430). Zob.

że znamy ilość potępionych. którzy nie okazali żalu za grzechy (DH 1002. 25.Leksykon teologiczny Perychoreza trynitarna. jak Fryderyk Daniel Emst Schleiermacher (1768-1834). Zob. “wybrany fragment”). Pogląd na świat podkreślający w szczególny sposób obecność zła i liczący się z tym. Jana Damasceńskiego (ok. Pesymizm (łac. ale też nie skonkretyzowany bliżej “ogień” (poena sensus. Philosophia perennis (łac. “filozofia wieczysta”). ND 2309). 8-25. ND 1409). że “ten świat jest najlepszy z możliwych”. Odrodzeniowy ruch w protestantyzmie. Zob. łaska. Nauka Kościoła idzie w ślad za Nowym Testamentem (Mt 13. 675 . Spowodowana pobożnością podróż do miejsc świętych . 1 Tm 2. przeżycia religijne i prowadzenie zaangażowanego życia chrześcijańskiego w małych wspólnotach. 28. Kraków 2002 130 . apokatastaza. formalnej prawowierności Kościoła oficjalnego) kładł nacisk na modlitwę. albo podczas badań naukowych. w Fatimie w Portugalii i na Jasnej Górze w Polsce oraz wyspa Tinos w Grecji. że grzech i inne nieszczęścia rzucają cień na ludzkie położenie i zadają mu rany. Najstarsza istniejąca relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej. “pobożność”). czytanie Pisma Świętego. zob. polega na pozbawieniu możliwości oglądania Boga (tzw. filozofia wieczysta. protestanci. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Trójca immanentna. DH 1306. Ta wieczna kara. egzegeza. 31-46) i kładzie nacisk na możliwość kary piekła dla tych. tajemnica zła. 1607-1676). którzy trwając w dobrowolnym. sanktuarium maryjne w Lourdes we Francji. poruszony katastrofalnym trzęsieniem ziemi w Lizbonie. ból utraty. przenikanie się albo współistnienie Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej (DH 1331. poena damni.ok. luteranizm. napisał sztukę pt. odmawiaj ą okazywania miłości Bogu i bliźnim. Przeciwko optymizmowi Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716)ij ego twierdzeniu. Pięcioksiąg Mojżesza. Pielgrzymka. odnajdują nadzieję w życiu łaski i oczekują na ostateczne zwycięstwo podczas powszechnego zmartwychwstania (Rz 8. Nie oznacza to jednak.praktyka wspólna chrześcijanom i wyznawcom innych religii na świecie. grzech pierworodny. została napisana około roku 333 przez anonimowego podróżnika z Bur-digali (obecnie Bordeaux) w Południowej Galii. Zob. 3-6). któremu kształt nadał Phlipp Jakob Spener (1635-1705) i który (na przekór powszechnej. Nikolaus Ludwik Graf von Zinzendorf (1700-1760) i mistyk Garhard Tersteegen (1697-1769). Wzajemna obecność. Pietyzm (łac. 1-4). męczennik. pentateuch. Kandyd (1759). chociaż uznają. Zob. Zob. homilia. zatwardziałość serca. Voltaire (1694-1778). Do znanych nazwisk znamiennych dla tego ruchu należą: hymnograf Paul Gerhardt (ok. Perykopa (gr. czyli kara zmysłów. Zob. Grzegorz z Nazjanzu (329-389). Piekło. Ogarniająca wszystkich zbawcza miłość Boga pozostaje nadal podstawową i skuteczną siłą (1 Kor 15. Wielki Tydzień. Wydawnictwo WAM. Pietyzm ułatwił powstanie metodystów i wpłynął na takich teologów. Zob. różniąca się odpowiednio do popełnionych grzechów (zob. Inne tradycyjne i współczesne miejsca pielgrzymkowe to: Santiago de Compostela w Hiszpanii. metodyści. Itinerarium Burdogalense. antychryst. hermeneutyka. Niedziela Palmowa. 749). Miejsce albo stan. w którym wiecznie cierpią złe duchy.780. przynajmniej na krótką metę. 36-43. Po nawróceniu się cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 312 nasiliły się pielgrzymki do Ziemi Świętej i do grobów męczenników w Rzymie. eschatologia. DH 443. lub analizowany w homilii. “tendencja do spodziewania się najgorszego”). protestanci liberalni. Fragment z Pisma Świętego czytany w kościele. na której prawosławni w szczególny sposób świętują zaśnięcie Matki Bożej. eschatologia. oraz grzesznicy. Ap 21. Wyrażenia tego użył św. Chrześcijanie. relacje miedzy osobami Boskimi. tj. ND 2307). a techniczne znaczenie otrzymało ono u św. ND 326). czyli właściwe potępienie) i na powodowaniu bólu przez nigdy nie gasnący. że właśnie ono odniesie zwycięstwo. Zob.

zwaną Niedzielą Trójcy Przenajświętszej).w którym nowo ochrzczeni ubierali się na biało). ale nie w Piśmie Świętym Sobór Watykański II uważał.Leksykon teologiczny Pięć dróg. Biblia. że od Wielkanocy aż do pierwszej niedzieli po Pięćdziesiątnicy zakazany jest post. W obrządku bizantyńskim Pięćdziesiątnicę obchodzi się przez dwa kolejne dni: w niedzielę świętuje się dopełnienie objawienia Trójcy Przenajświętszej (w obrządku łacińskim to święto się obchodzi w niedzielę po Pięćdziesiątnicy. w co wierzy” (DV 8). W obszarze anglojęzycznym Pięćdziesiątnica zwana jest także Whitsunday (ze staroangielskiego: “White Sunday = Niedziela Biała”. Na piątej drodze autor każe się najpierw przypatrywać planowej organizacji świata i dowodzi. że “Dobra Nowina” jest “źródłem wszystkich zbawczych prawd i normą postępowania”. że tę planowość można wyjaśnić tylko celowym działaniem Bożego Planisty.może ostatni? . ciągle jednak jeszcze dają one wartościowy wkład w naszą (ograniczoną) wiedzę o Bogu. Przeciw zasadzie zwolenników reformacji sola Scriptura (łac. Po święcie Paschy (przypadającym pięćdziesiąt dni wcześniej) i obchodzonym w jesieni Święcie Namiotów trzecie większe święto żydowskie. Immanuel Kant (1724-1804) oraz inni filozofowie. Zawiera się ona nie tylko w “księgach spisanych”. Droga trzecia wychodzi z faktu przypadkowości naszego świata i dochodzi do “pierwszej przyczyny koniecznej”. które do nas dotarły” (DH 1501. a w poniedziałek zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Piękno. Sobór Trydencki (1545-1563) nauczał. kiedy to około trzech tysięcy ludzi przyjęło jego orędzie i zostało ochrzczonych (Dz 2. Czwarta droga zaczyna się od stwierdzenia. prawdopodobnie dzień . zwrócił też uwagę na sposób. argumenty na istnienie Boga. W dwudziestym kanonie Soboru Nicejskiego I (325) jest mowa o Pięćdziesiątnicy w takim kontekście. że istniej ą przy czyny powodujące skutki. Pismo Święte. funkcji i celu (DV 9). do stwierdzenia istnienia Przyczyny Ostatecznej. i to. W Polsce powszechnie się przyjęła nazwa “Zielone Świątki" pewnie od zwyczaju zdobienia domów gałązkami drzew i krzewów. i kończy się oświadczeniem. a mówiąc tylko o Piśmie Świętym jako o Słowie Bożym. że objawienie jest przede wszystkim żywym przekazaniem się samego Boga (DV 2-6) a nie tylko zespołem objawionych twierdzeń “zawartych" w Piśmie Świętym lub w innych źródłach. Zob. 1-42). że we wszechświecie istnieją tylko ograniczone stopnie doskonałości. jego nauka jednak wielu katolików skłoniła do opracowania teorii dwóch źródeł. Kraków 2002 131 . Z Konstytucji Apostolskich i z opisu pielgrzymki Egerii wiemy z całą pewnością. że musi istnieć Przyczyna Nieograniczona. Druga droga prowadzi od naszego doświadczenia. Sobór mówił wprawdzie o jednym źródle (“Dobra Nowina”). Sobór położył nacisk raczej na rozwój jednej (pojedynczej!) tradycji niż poszczególnych tradycji (czyli nauczania lub praktyk w poszczególnych Kościołach). które znajdują się w dziele św. czym on jest. ND 210). Tomasza z Akwinu (ok. do przemówienia św. Piotra skierowanego do mieszkańców Jerozolimy i do pielgrzymów. która nie jest skutkiem żadnej przyczyny. a potem nadanie Prawa Mojżeszowi na Górze Synaj. ale także w “nie spisanych tradycjach. Zob. Pięć dowodów na istnienie Boga. argument teleologiczny. pentekostarion. Pięćdziesiątnica. Jako święto chrześcijańskie Pięćdziesiątnica nawiązuje do zesłania Ducha Świętego na uczniów. teologia piękna. że istnieje “pierwszy motor nieporuszony”. w które pierwotnie świętowano zbiory zboża. która się nam jawi “w nauce. uznawał rolę tradycji w wyja- Wydawnictwo WAM. życiu i kulcie” i przekazuje “wszystkim pokoleniom to wszystko. Zob. “tylko Pismo Święte”). według której niektóre prawdy objawione mogą się zawierać w tradycji. Zob. Pięć dróg u samych podstaw zakwestionowali: Dawid Hume (1711-1776). Duch Święty. Summa Theologiae. Pismo święte i tradycja. 1225-1274) pt. pascha. Stosunek zachodzący między spisanym i natchnionym Słowem Boga z szerszą rzeczywistością Kościoła. Z faktu istnienia zmian (ruchu) na świecie wnioskuje on. że w Ziemi Świętej chrześcijanie to święto obchodzili już w IV stuleciu. a modlitwy z wielokrotnie powtarzanym “Alleluja” odmawia się stojąco. w jaki Tradycja i Pismo Święte są jednolite co do pochodzenia (=objawienie). celowość. przyczynowość.

Kraków 2002 132 . takich jak Marsyliusz Ficino (1433-1499). tradycja. któremu początek dał Platon (427-347 przed Chr. teologia aleksandryjska. 254) wiele zawdzięczają Platonowi. Dzięki odbytemu w roku 1963 posiedzeniu Komisji Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów i wpływowi Ivesa Congara (1904-1995) Gerharda Ebelinga (ur. “pustka. W listach św. 469-399 przed Chr. że wszystkie kierunki filozoficzne są tylko przypisami do Platona. 1900) i innych coraz więcej protestantów zaczęło przyjmować. na jego następców. Słowo Boże. w wątpliwych . orygenizm. 19. neoplatonizm. Zob.jako coś rozrywającego prawdziwą jedność wiary i teologii . albo arystotelikiem. idealizm. 150 . Duch Święty.wolność. zmierzają do jednego podstawowego zagadnienia: wypowiedzi o sprawiedliwości. Początkowo na Ojców Kościoła wpływ wywierał “platonizm średni”. W przeciwieństwie do Zachodu. emanacja. polityczne lub religijne. Pluralizm (łac.4). 9).od “wielokształtności”.chociaż niekoniecznie samego platonizmu . do Kościoła jako dopełnienia Chrystusa (Ef 1. kenoza. dobroci. wystarczalność Pisma Świętego. w którym Syn Boży został wysłany (Ga 4. która sprawia. w jaki sposób Sokrates (ok. protestanci. “w rzeczach istotnych jedność. że wiara chrześcijańska wyraża się na różne spo- Wydawnictwo WAM.). którzy teorię przebóstwienia wyjaśniali platońskim pojęciem współudziału. Każdy pogląd filozoficzny. Tradycja jest istotnym środkiem umożliwiającym zrozumienie objawienia. demiurg. Platonizm.ok.Leksykon teologiczny śnianiu i aktualizowaniu objawienia (DV 8). prawdzie. Matthew Arnold (1822-1888) twierdził. całkowicie transcendentalny Bóg potrzebował pośrednika. partii politycznych lub wyznań religijnych.ok. Hansa Georga Gadamera (ur. in omnibus caritas (łac. W kilka miesięcy po ogłoszeniu 25 stycznia 1959 roku zamiaru zwołania Soboru Watykańskiego II Jan XXIII przywołał klasyczną maksymę: In essentialibus unitas. a we wszystkich . W pewnym sensie spory ariańskie oznaczały kryzys tej postaci platonizmu. a także platoników z okresu Odrodzenia. do pełnej miary bóstwa Chrystusa (Kol 1. a to wskazuje na istnienie wyższego świata odwiecznych i nie podlegających zmianie uniwersalnych idei. który kładł nacisk na absolutną transcendencję Boga. czyli “demiurga”. 215) i Orygenes (ok. Kierunek filozoficzny. Dusze nasze istniały wcześniej niż świat i cieszą się wiedzą wrodzoną. ogołocenie”). Zob. która przez całą serię emanacji przygotowuje na przejście do kenomy (gr. Pawła wyraz ten odnosi się do pełni Boga (Ef 3. Słynne Dialogi. Biblia. Odpowiednio do tego. 1912). Gnostycy zaliczyli pleromę do przymiotów Syna. powszechniki. arystotelizm. 185 . sola scriptura. arianizm. na Wschodzie panował platonizm wśród humanistów takich jak Michał Psellus(ok. DH 403-404). jeżeli je można będzie “uogólnić”. Augustyna z Hippony (354-430). Pleroma (gr. reformacja. “więcej”). że każdy człowiek się rodzi albo platonikiem. czy się przyjmuj e różnorodność kultur. Akademia Platońska pozostawała ośrodkiem nauczania . natomiast Pismo Święte odgrywa szczególną rolę w osądzaniu i reformowaniu Tradycji. augustynianizm. który nie usiłuje sprowadzić wszystkiego do jednej ostatecznej zasady. w których Platon pokazuje. 1019-1078)i wśród teologów. a Orygenes od niego zaczerpnął naukę o uprzednim istnieniu dusz ludzkich (zob. aby stworzyć świat. którą czerpią z uprzedniego oglądania idei. gdzie ostatecznie większą lub mniejszą przewagę zdobył arystotelizm. urząd nauczycielski Kościoła. Klemens z Aleksandrii (ok. Przeciwko zdecydowanej jednolitości Sobór Watykański II poparł prawdziwą różnorodność w tradycji chrześcijańskiej i w kulcie (SC 37. Alfred North Whitehead (1861-1947) zaś przyznał pierwszeństwo mistrzowi Arystotelesa twierdząc. gnostycyzm. Dokumenty soborowe na temat ekumenizmu (UR 14-17) oraz Kościołów wschodnich (OE 5-6) wyrażają sposób w jaki Tradycja (duża litera) jest przekazywana poprzez tradycję (mała litera). pluralizm przyjmuje różne postaci kulturalne.miłość”). że niemożliwe jest odwoływanie się do samego tylko Pisma Świętego. luteranizm. “pełnia”). pięknie i o innych zagadnieniach związanych z naszym zmiennym i widzialnym światem będą uzasadnione. przebóstwienie. Zob. Neoplatonizm oddziaływał na św.dopóki nie została zamknięta przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565) w roku 529 po Chrystusie. 19).) prowadził dyskusje z sofistami i innymi filozofami. in dubiis libertas. 23) i do pełni czasu. 2. UR 14-17). Ojcowie Kościoła. Niektórzy odróżniają “pluralizm” .

którzy nie uznawali jedynego prawdziwego Boga (Pwt 7. Augustyn z Hippony (354-430). Pawła świadczą o roli Ducha Świętego. w którego ślady poszli średniowieczni scholastycy. gdy dary chleba i wina są przynoszone do ołtarza (zob. że wierzący z głębi serca odpowiadają na to. Pobożność. Termin teologiczny wyrażający sposób. łaska. dualizm. 1 Kor 2. takimi jak: Trójca Przenajświętsza. 9-17). 1. Jan Damasceński (ok. Trójca immanentna. kończy się drugim albo mniejszym podniesieniem. teologia Trójcy Przenajświętszej. Św. przekazując własną naukę o Kościele (LG 3-4. relacje między osobami boskimi. 675 . Wśród prawosławnych pocałunek pokoju ma miejsce bezpośrednio przed odmawianiem wyznania wiary. 12. 23-24). Na przykład Sobór Watykański II. zwany także Modlitwą Eucharystyczną. Podporządkowanie osób boskich. że Duch Święty podobnie jak autor w swoich dziełach “Jest wszędzie. Często bywa tak. monizm. ponieważ głoszono im Ewangelię po zewangelizowaniu ludności miejski ej. umożliwia wiarę. “pusty. Pocałunek pokoju. Zob. Gałąź teologii zajmująca się Duchem Świętym. obdarza wspólnotę różnymi charyzmatami i działa na rzecz dopełnienia wszystkich rzeczy w Chrystusie (Rz 8. Wyrazu tego pierwotnie używano na oznaczenie tych mieszkańców cesarstwa rzymskiego. “narody”) to ci. ogołocony”) cechą Ducha Świętego. Zob. wyjaśniał zrodzenie Syna Bożego jako akt poznania samego siebie przez Ojca. adoracja. kanon. “nauka o Duchu Świętym”). w liturgii anglikańskiej) pocałunek pokoju wymienia się.Leksykon teologiczny soby. Mt 5.ok. W Starym Testamencie goim (hebr. Naukę tę ożywił na nowo Władimir Łosski (1903-1958). kiedy to kapłan unosi do góry równocześnie Hostię i Kielich. obrządek. subordynacjonizm. tchnienie. DH 150. wolność religijna. 1-11. które sprawia. a w Mszy łacińskiej przed “Baranku Boży” i Komunią św. W obrządku ambrozjańskim. Zob. który objawia nam Boga. w jaki Druga i Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej pochodzą od Ojca. ND 12. Kościół. teologia Trójcy Przenajświętszej. w jaki sposób myśli chrystologiczne i pneumatologiczne są sobie wzajemnie niezbędne i jak się wzajemnie uzupełniają. filioque. Pozdrawianie się wzajemne podczas liturgii Eucharystycznej jako znak miłości i jedności. Pneumatologia (gr. Komunia święta. pokój. Listy św. duchoburcy. żeby w nas umocnić obraz Syna Bożego. liturgia. 20). lecz w łączności z innymi ważnymi zagadnieniami. Kościół i państwo. świadomość klasyczna. To “zaniedbanie” odpowiada temu. Uniesienie do góry konsekrowanej Hostii i konsekrowanego Kielicha. Pneumatomachowie (gr. religijność. co św. który przychodzi anonimowo. Ps 147. Na Wschodzie oraz w niektórych obrządkach zachodnich (np. Pochodzenie Syna od Ojca zwie się też “zrodzeniem”. “walczący z Duchem Świętym”). daje natchnienie modlitwie. Zob. a jeżeli idzie o szczegóły. Zob. Pochodzenie osób Boskich. Kraków 2002 133 . możemy powiedzieć.6). Poganie (z łac. jak o tym dobrze wiedzą chrześcijanie wschodni. Modlitewne i uczuciowe oddanie. nie ma Go nigdzie”. przebywa w Kościele. Ga 4. Zob. łaska i sakramenty. Posługując się powiedzeniem Gustawa Flauberta (1821-1880). ukazuje.318). którzy mieszkali we wsiach i stali się chrześcijanami później. Nauka o Duchu Świętym. 804. Stary Te- Wydawnictwo WAM. a pochodzenie Ducha Świętego przez wzajemną miłość Ojca i Syna. Podniesienie. czego Bóg od nich chce. podczas gdy pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna zwie się także “tchnieniem” (zob. Kościoły wschodnie. postmodernizm. Zob. raczej przenika całą teologię i życie. niż ogranicza się do jednego określonego działu. Duch Święty. 1-27. chrystologia. “paganus = mieszkaniec wsi”). scholastyka. żeby zachęcić zgromadzonych do adoracji Chrystusa obecnego właśnie w sposób eucharystyczny i żeby wyrazić nasze ofiarowanie się Bogu. rzeczywista obecność. że się nie prowadzi osobnych studiów nad Duchem Świętym. 10-16. 749) nazywa kenotyczną (gr. Zob. łacińskim i w obrządku mozarabskim kanon mszalny.

a dla diakonów . Św. Zgodnie z instrukcją Soboru Watykańskiego II (SC 81). Bytem jest to wszystko dlatego. że jest bytem. jak pogan (Rz 3.Leksykon teologiczny stament wprawdzie potępiał ich bałwochwalstwo. 5. LG 11. św. 6. chrześcijanie anonimowi. 49. 3. która powstała wskutek jakiegoś sporu i odłączenia się od wspólnoty z kimś innym. Jon). Wydawnictwo WAM. sakrament pokuty. czy też kapłana. Paweł ogłasza. (2) Ponieważ sakrament pokuty sprawia pojednanie z Bogiem i Kościołem. modlitwy za zmarłego oraz nadzieja na zmartwychwstanie. wielobóstwo. rzeczywistość. W chrześcijaństwie bizantyńskim obrzędy pogrzebowe znacznie się między sobą różnią zależnie od tego. którym się posługiwali scholastycy na oznaczenie tych właściwości. Centrum tych uroczystości jest podobny do grobu mebel. Wielkanoc. czy osoby dorosłej świeckiej. śmierć. 1-4. które jeszcze nie ukończyło siódmego roku życia. animizm.w domu zmarłego. Sobór Watykański II. 24. 4. które są przynależne bytowi tylko dlatego. żałobna zdecydowanie wyraża radosną wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. zbawienie. PO 5). Ponowne stworzenie stanu przyjaźni po sytuacji. byt. 18-20). 29-32). świece. kremacja. prawdę i dobroć. Wyznawców niektórych religii niechrześcijańskich nazwano poganami (w znaczeniu ujemnym). W greckim Kościele prawosławnym ceremonie. W szerszym znaczeniu wyraz “pojednanie” oznacza skutki odkupienia na całym świecie (Kol 1. Pojednanie. Łk 2. że się jest czymś. Scholastycy często dodawali czwarte tj. jedność. Pojęcia transcendentalne. 9. 7. co dla kapłanów. obrzędy pogrzebowe dla zmarłych biskupów są te same. 2. Wielki Piątek. 1-3). Następnie często odprawia się specjalne nabożeństwo za zmarłego. w kościele. dziewiąty i trzydziesty dzień po jego śmierci. 8-12. zob. bałwochwalstwo. zmartwychwstanie umarłych. 1 Kor 7.są szacunek dla ciała ludzkiego. 2 Kor 5. w jego zwykłym “świeckim” znaczeniu (zob. lecz fioletowe lub białe. że istnieje. by był pośrednikiem w przekazywaniu Bożych błogosławieństw całej ludzkości (Rdz 12. ewangelizacja. Św. i które przekraczają kategorie pozwalające klasyfikować rzeczy (np. 8-11. Uroczyste złożenie do grobu martwego ciała ludzkiego. Zabobonom jeszcze istniejącym wśród nawróconych na chrześcijaństwo przyklejono także etykietkę “pogański”. Szaty liturgiczne kapłana nie są już koloru czarnego. Paweł stosuje na oznaczenie pełnej miłości zbawczej inicjatywy Boga i naszej potrzeby przyjęcia tego. 11). Wyrażenie. Kraków 2002 134 . 1-3. cmentarz. Zbiór ceremonii związanych z pożegnaniem zmarłego chrześcijanina od chwili śmierci aż po pogrzebanie lub kremację ciała (zob. odkupienie. Zob. 19-20). Zazwyczaj zapala się paschał i stawia z przodu trumny. że Bóg pragnie zbawić zarówno Żydów. (l) Wyraz “pojednanie”. na trzeci. 29. piękno.te same. zwany epitaphion (gr. które trzeba ewangelizować. często się go nazywa “sakramentem pojednania” (zob. 1225-1274) wylicza tylko trzy pojęcia transcendentalne: jedność. Am 9. Znamiennymi cechami dla różnych ceremonii . Pogrzeb 2. Stary Testament ukazuje takich “świętych pogan”. Tomasz z Akwinu (ok. 60. 6. fakt. które następują po wspomnieniu śmierci Chrystusa w Wielki Piątek są potocznie znane jako “pogrzeb Chrystusa”. królowa Saby. czas i przestrzeń). czuwanie. prawda. istota. zwane panichidą. co dla ludzi świeckich. Zob. wkorzenienie w kulturę. 15. mimo to świadczył także o Bożym planie zbawienia pogan (Iz 2. Ostatecznie wylicza się sześć pojęć transcendentalnych: 1. czy jest to pogrzeb dziecka. Msza św. Zob. Abraham został wezwany. Hiob i Rut. CIC 1176-1185). “grób”). właściwość. dobroć. co się dzięki Chrystusowi wydarzyło. Sobór Watykański II unika zarówno wyrazu “poganin”. Zob. Pogrzeb 1. jak Melchizedek. nad grobem lub w krematorium . jak “pogaństwo” i raczej mówi o “narodach” (gentes). czyli naszego przez Niego pojednania z Bogiem (Rz 5.

pokój ten pociąga za sobą nową solidarność (Ga 3. chwała. Zob. Poligenizm (gr. 17-19) oraz że pozwolił na to. stworzenie 1. Kraków 2002 135 . Jezus jednak. 1-7. 9. ND 1936-1937). 12-13). wojna sprawiedliwa. Obowiązkiem Jego uczniów jest głoszenie pokoju jako orędzia zbawienia eschatologicznego (Dz 10. ND 420). asceza. 38) i trudne okoliczności (Łk 8. Św. Ef2. 13. 27. “wiele małżeństw”). sarks. transcendencja. Ale zgodnie ze słowami Williama Butlera Yeatsa (1865-1939) “pokój nadchodzi powoli jak deszcz”. 32. 15-20). Słabe ciało (Mk 14.1-2. Mt 26. Po roku 1950 cieszący się poważaniem i prawomyślni teologowie. 13-18) zrodzoną z Jego śmierci i zmartwychwstania (Kol 1. Mi 4. Podobnie jak Chrystus i modlitwa. “Rozwój narodów”) rozwój nazwał nowym imieniem dla pokoju (14). którą nam dał na czas ciężkiej próby (Mt 6. Próba nakłonienia kogoś do grzechu (Jk 1. 1-11. tolerancja.15). Mt 10. W wydanej w roku 1963 encyklice Pacem in terris (łac. pozostawił nam pokój. Zob. sakrament pokuty. Jakiego świat dać nie może” (J 14. grzech pierworodny. W tym samym czasie jednak biologowie zaczęli utrzymywać. 20. DH 1533-1535. 11. Sobór Watykański II opowiedział się za większym wysiłkiem w popieraniu pokoju i poczucia wspólnoty między narodami (GS 77-90). Wydawnictwo WAM. Zarówno dla Starego Testamentu. Szalom (hebr. “wiele początków”). Ps 95. Kościół nauczający uznaje naszą słabość w zetknięciu się z pokusą i poleca modlitwę i ascezę jako środki zaradcze (zob. sprawiedliwość. Stolica Święta przez własną Komisję do spraw Pokoju i Sprawiedliwości oraz na wiele innych sposobów usiłuje popierać pokój międzynarodowy. 106. że rodzaj ludzki nie pochodzi od pierwotnej pary przodków. Pawła (Rz 5. Rz 10. 21. Pogląd. cnota pokuty. 52). Iz 2. 2224. 33. Pokuta (1) Zob. diabeł. 9). jak dla Nowego pokój to coś więcej niż wolność od wojny (zob. 13. Papież Paweł VI w encyklice z 1967 r. 32. Kol 3. Augustyn z Hippony (354-430) nazwał go “uspokojonym stanem rzeczy”. 36. 1-9. miłości i prawdzie. grzech. Łk 11. 2241-2253. 15). 20). Mesjasz. wolności. jak to twierdzi monogenizm (gr. 8-10). W Stanach Zjednoczonych Konferencja Narodowa Biskupów Katolickich wypowiedziała się proroczo w dokumencie zatytułowanym Wyzwanie pokoju: obietnica Boża i nasza odpowiedz (1983). W wydanej w roku 1950 encyklice Humani generis (łac. 28. 2237. doxa. próbował Chrystusa doprowadzić do grzechu przede wszystkim podczas Jego pobytu na pustyni po chrzcie (Mt 4. opierając się na udoskonalonej egzegezie i na dokładniejszej interpretacji wypowiedzi św. Hbr 11. Hans Urs von Balthasar(1905-1988) domagał się jednak pierwszego miejsca dla piękna. O Bogu powiedziano. Pokój. 2192.15. 39) i kiedy narzekają na swoje położenie (Wj 17. pokój”) to wszechstronny dobrobyt będący wynikiem zjednoczenia z Bogiem. Królestwo Boże. szczególnie zbawczy pokój związany z epoką mesjańską (Iz 9. Poligamia (gr. prawdy i dobra. Wielki kusiciel. Zob. “zdrowie. 8. Hbr 3. “Rodzaj ludzki”) Pius XII ostrzega przed poligenizmem. że jest ono tylko harmonijnym funkcjonowaniem jedności. jakim Bóg nas pociąga do siebie w Jezusie Chrystusie. 1-13). “którzy wprowadzają pokój” (Mt 5. 14-15). 22. by Hiob był “kuszony” (Hi 1. “Pokój na ziemi”) Papież Jan XXIII wyraził nadzieję na międzynarodowy pokój w ustroju społecznym opartym na sprawiedliwości. czy się da on pogodzić z nauką o grzechu pierworodnym i o jego przejściu na wszystkich potomków Adama i Ewy (DH 3897. zob. 1-19. zbawienie. nie popełnił grzechu (Hbr 4. scholastyka. lecz od wielu. 2217. Ludzie mogą zgrzeszyć przez “kuszenie” Boga. lecz od jednej. że “kusił” albo “wystawił na próbę” Abrahama (Rdz 22. 4). 16. ewolucja. Powstawszy z martwych. Zob. 12-19). Populorum progressio (łac. Zob.Leksykon teologiczny skłonni jednak byli mówić. kiedy się domagają znaków (Mt 12. 12). Pwt 6. jest ono bowiem pierwszym sposobem. wielożeństwo. Mk 1. 13) mogą nas prowadzić do złego. 4. 19. 8. bo nie jest rzeczą jasną. “jeden początek”). opór bierny. (2) Zob. chociaż kuszony podobnie jak my. modlitwa. 1-7. 3. Jezus nazwał błogosławionymi tych. Łk 4. że nasz rodzaj ludzki nie wywodzi się od wielu rodzin. zaproponowali sposoby pogodzenia wiary o istnieniu grzechu pierworodnego z poligenizmem.

Flawiana. Zob. kolegialność. a szczególnie następstwo apostolskie biskupa Rzymu. Zob. 34. jak konkretnie wykonywać to posługiwanie Piotrowe. Piotr i jaką kontynuują jego następcy. Ireneusz z Lyonu (ok. zdanie to powtórzył patriarcha Demetrios. epikleza. autorytet. 8).ok. Akt wysłania (albo “pochodzenia”). Gotowość wypełnienia praw i nakazów albo przyjęcia za prawdziwe stwierdzeń pochodzących od kogoś obdarzonego autorytetem. Ignacy Antiocheński (ok. 22-36) i pełnienie z miłością obowiązków pasterskich (Mt 16. “wiara w wielu bogów”). Drugiej i Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej przez Ojca niebieskiego w wieczności i czasie (zob. dając nam przykład pełnego miłości posłuszeństwa (J 15. Ut unum sirt (nr 96) Jan Paweł II zaapelował do zwierzchników i teologów innych Kościołów o nawiązanie z nim na temat posługiwania Piotrowego “braterskiego i cierpliwego dialogu”. życia i jedności. jaką pełnił św. państwo wobec obywateli. zob. Ga 4. którzy się związali ślubem zakonnego posłuszeństwa. 16. Posiłek. który byłby widzialnym znakiem chrześcijańskiej jedności w wierze. Rz 1. W Kościele wszyscy powinni okazywać pełne szacunku posłuszeństwo papieżowi i biskupom. nie ma jednak jeszcze zgody co do tego. 20. ofiarnego i duchowego Pokarmu danego nam przez Jezusa Chrystusa w Jego męce i zmartwychwstaniu (wraz z darem Ducha Świętego). Kraków 2002 136 . Eucharystia. koncyliaryzm. rodzice wobec dzieci. 10). oznacza posłuszeństwo Bogu i Bożym przykazaniom (Mt 7. Ostatnio dialog ekumeniczny z Kościołem anglikańskim. protestanci. życie zakonne. J 21. sukcesja apostolska. Hbr 5. prawosławnym i protestanckim wskazuje na narastające poczucie potrzeby istnienia jakiegoś kościelnego urzędu centralnego. 26. CIC 573. 107) nazwał Kościół rzymski “przewodzącym w miłości”. pochodzenie osób Boskich. dzięki temu możemy uprzedzać Jego ostateczne przyjście i składając dziękczynienie. Ci. Ludzie (np. teologia Trójcy Przenajświętszej. Posiłek kultowy. J 14. reformacja. św. urząd nauczycielski Kościoła. Msza święta. którzy z następcą Piotra i pod jego przewodnictwem ponoszą odpowiedzialność za cały Kościół (LG 22). Tylko Bóg ma najwyższy i bezwzględny autorytet. 601 i 618). katolicyzm. 598. miasta. biskupi Rzymu. W swej encyklice z 1995 r. ND 818-840). Ojcowie soboru wykrzyknęli: “Piotr przemówił ustami Leona”. 26). Zob. 35 . wielobóstwo. 24. jakim jest grzech. kiedy to papież Jan Paweł II odwiedził Konstantynopol w roku 1979. Kiedy na Soborze Chalcedońskim (451) odczytano Tomus. apropriacja. filioque. W Kościele chrześcijańskim najwyższym aktem czci jest sprawowanie Eucharystii. CIC 273). Leona I (440461) do patriarchy konstantynopolitańskiego. Posłannictwo Boże. 31-32. całkowicie przeciwstawiona nieposłuszeństwu. Św. 17-19. Posługiwanie Piotrowe. 1-4). Zob. gallikanizm. Wiara. 21.ok. jednoczyć się z Bogiem. w którym święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską. Dz 2. przywódcy kościelni wobec wiernych) w różnym ograniczonym stopniu mają udział w autorytecie Bożym. Szczególna służba na rzecz wiary chrześcijańskiej. febronianizm. Zob. w życiu zakonnym mają obowiązek okazywać posłuszeństwo swoim przełożonym i konstytucjom swojego instytutu zakonnego (PC 14. 130 . Posługiwanie Piotrowe oznacza dawanie świadectwa zmartwychwstaniu Chrystusa (Łk 22. Chrystus stał się “posłuszny aż do śmierci” (Flp 2. 5. 200) za kryterium pozwalające rozpoznać praw dziwa wiarę uznał następstwo apostolskie w ogólności. czyli list papieża św. 4-6). apostoł. Posłuszeństwo. Św. 590. wykonywanej razem ze wszystkimi innymi biskupami. papież. nieomylność. 15-19. Sobór Watykański I (1869-1870) wyraził to posługiwanie Piotrowe w słowach określających powszechną jurysdykcję i nieomylność papieża (DH 3050-3075. Wydawnictwo WAM. 8. podczas którego i dzięki któremu wierni czciciele przyznają się do swego bóstwa i z nim się utożsamiają. 1 P 5.Leksykon teologiczny Politeizm (gr. 21. Kapłani diecezjalni winni są szczególne posłuszeństwo papieżowi i swoim biskupom (PO 15. ofiara Mszy świętej. pentarchia. 27). jurysdykcja. przy czym sama natura tego poddania się zakłada zależność od stopnia wykonywanej władzy (LG 25. W gotowości pełnienia woli swojego Ojca. Sobór Watykański II jasno określił kolegialny charakter tej posługi.

przez Arnolda Toynbee. że jest On ostatecznym Mediatorem między Bogiem. a od lat siedemdziesiątych XX w. Pośredniczka. 1924) i inni analizowali ułomną. “Pośrednik Boży”) z roku 1947 (zob. W tradycji obrządku łacińskiego katolicy zachowują post ilościowy obowiązkowy w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Wielki Tydzień.była to myśl. zniechęconej do rozumu. Trendy postmodernistyczne można znaleźć w architekturze. 6. oświecenie. Wkroczenie kogoś trzeciego w celu pogodzenia dwóch skłóconych ze sobą stron i doprowadzenia w ten sposób . Postmodernizm. nierozważnemu porzuceniu racjonalnego myślenia. Post może być ilościowy (jeżeli się ogranicza ilość przyjmowanych potraw) albo jakościowy (jeżeli się zupełnie wyklucza pewne potrawy. odkupienie. egzegezie biblijnej. Takich podporządkowanych pośredników nazywa się czasami “pośrednikami w znaczeniu względnym”. 7-14) i inni prorocy. 2-3). 1929) oraz inni pisarze sprzeciwiali się postmodernizmowi jako dziwacznemu. podczas gdy chrześcijanie wschodni do Wielkanocy . Zob. święci i ludzie żyjący obecnie na ziemi też się wstawiają za innymi (1 Tm 2. Jean-Francois Lyotard (ur. za wyjątkiem wody i lekarstw (CIC 919. 12). mięso.Leksykon teologiczny Post. suche dni. 3370. Chrystus pościł na pustyni (Łk 4.2). 713 § 2). racjonalizm. “mo- Wydawnictwo WAM. Postępowanie właściwe. Powstrzymywanie się od spożywania pokarmów oparte na motywach religijnych. Właściwe postępowanie. który powstał na Wschodzie. czyli przed 15 sierpnia (CCEO 882). jest to podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej. Jlirgen Habermas (ur. Zob.przez jakieś nowe porozumienie . a ponadto zachowują post od niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego do wigilii uroczystości świętych Piotra i Pawła oraz przez dwa tygodnie przed Zaśnięciem Matki Bożej. odkupiciel. l) i na swój sposób przekazuj ą jako pośrednicy Boże błogosławieństwa. czyli uzależnionymi od zasług Jezusa Chrystusa (zob. Pośrednictwo. 9. 16-33). post jakościowy nazywamy też abstynencją). 740). a nawet dla teologii “śmierci Boga”.23). Wielki Post. hermeneutyka. Podczas II wojny światowej Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) snuł rozważania na temat świata. Określenie po raz pierwszy użyte w 1946 r. szkoła frankfurcka. Łk 18.do osiągnięcia wspólnego rozwiązania lub dobra. metod naukowych i wiary w postęp. W Starym Testamencie Abraham (Rdz 18. zob. 3370.podobnie jak do Bożego Narodzenia . CCEO 707 § 1. takich jak: skrucha (J 1 1. Zob. który “osiągnął dojrzałość” . 1930). filozofii. wstrzemięźliwość. DH 1526. sztuce (np. krytyce literackiej. sędziowie i królowie byli pośrednikami między narodem a Bogiem. 16-18. Michel Foucault (1926-1984). to wstawiennictwo liczy na nieskończone zasługi Jej Syna. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. że wiek współczesny dobiegł końca. Deesis (gr. 24). Jezus Chrystus. która była zachętą dla teologii świeckiej. Hbr 8. Ponieważ jest tak bardzo związana z własnym Synem. zbawienie. że nie pościł tak. 3820. 15. a nawet zranioną. ale podczas działalności publicznej krytykowano Go. oraz innych dyscyplinach. On sam znowu krytykował tych. przygotowanie do Bożego Narodzenia. DH 3320-3321. Pod koniec I wojny światowej Oswald Spengler(1880-1936) pisało “schyłku Zachodu”. Dz 13. Maryja może się wstawiać za innymi swoimi dziećmi (J 19.przygotowują się czterdziestodniowym postem. Romano Guardini (1885-1968) dowodził. literaturze. 14. będąc Bogiem i Człowiekiem. którzy z postu uczynili praktykę pełną obłudy (Mt 6. a jego pierwsze pewne potwierdzenie na piśmie pochodzi od św.2. rzeczywistość ludzkiego istnienia. teologia śmierci Boga. 1215). prace Andy Warhola [1930-1987]). podczas wykładów głoszonych w Monachium i Tybindze. Zob. 12. jak to robili faryzeusze (Mt 11. kapłani. omówiona przez Piusa XII w takich encyklikach jak Mystici Corporis (1943) i Mediator Dei (łac. Mojżesz (Rdz 32. 26). 7) albo przygotowanie się do szczególnego zadania (Mt4. Kraków 2002 137 . 3916. np. jest w pełni i ostatecznie Pośrednikiem. oznacza to. 5. a grzeszną ludzkością (1 Tm 2. Aniołowie. zazwyczaj towarzyszy mu modlitwa (Dz 14. Andrzeja z Krety (zm. Jon 3. powszechnie stosowane w odniesieniu do kultury zachodniej. ND 712). ND 712. Przed przyjęciem Komunii świętej wierni powinni powstrzymać się przynajmniej przez godzinę od jedzenia i picia. Nadawany Matce Bożej tytuł. Jacques Derrida (ur. 18-19).

Platon (427-347 przed Chr. święcenia. 1225-1274) i bł. jurysdykcja. jak: róża. Henri de Lubac (1896-1991) i inni posługiwali się tym wyrażeniem. sprawiedliwość. 1224-1276). często spotykana kompozycja ikonograficzna na środku ikonostasu. Poświęcenie. istniejące same z siebie idee w wyższym świecie służą jako wzory powszechnych nazw. będą cierpieć wieczne męki w piekle. Zob. Zob. hierarchia. Potępienie. ukazuje Matkę Bożą i św. konsekracja. dedykacja kościoła. Zob. stworzenie. filozofia. Wydawnictwo WAM. który jest przedstawiony jako Pantokrator. Alfred Julius Ayer (1910-1989). sakramentale. ani możliwe do sprawdzenia doświadczalnie. żeby wykazać. będący znakiem oficjalnego stwierdzenia. Zob. metafizyka. Poglądem przeciwnym jest nominalizm Williama Ockhama (ok. Ogólne pojęcia takie. Tomasza zAkwinu (ok. uzasadniony”). Zob. wątpliwość. według których tylko byty indywidualne są rzeczywistością. “władza jurysdykcyjna”). platonizm. hierarchia. dom. Aniołowie Stróżowie. Powszechny Sobór. rzecz w tym. który jest znany także jako Innocenty V (papież w 1276 r. święcenia. który twierdził. że znamy tylko to. którzy umierają bez żalu za popełnione grzechy ciężkie. Natura ludzka otwarta na łaskę Bożą. Umiarkowany realizm Tomasza z Akwinu (ok. wzywania albo przydzielania Bożego uznania i łaski. Zob. oparty na czymś. Powątpiewanie. Zob. Jana “Zwiastuna” (jak Jan Chrzciciel jest często nazywany na Wschodzie) wstawiających się u Chrystusa. Potestas ordinis (łac. beraka. że samo to ich twierdzenie ani nie jest tautologiczne. “zdolność do uległości”). Poza Kościołem nie ma zbawienia. co możemy dostrzec zmysłami.). Zob. ale są oparte na rzeczywistej naturze rzeczy. Kraków 2002 138 . metanoia. Los tych ludzi. mariologia. “władza święceń”). Wyrażenie sięga czasów św. Powszechniki. kierując się pewną odmianą przesadnego realizmu. nominalizm. które można sprawdzić doświadczalnie. odrzucał twierdzenia teologiczne i metafizyczne i chciał zorganizować społeczeństwo oparte na zasadach naukowych. Kierunek filozoficzny upowszechniony przez Augusta Comte'a (1798-1857). albo takie. kult świętych. że pojęcia ogólne istnieją w naszym umyśle.31-46). Sobór Powszechny. wstawiennictwo. 1420-1495). Piotra z Tarantaise (ok. odrzucenie. jakie nadajemy rzeczom indywidualnym w naszym zmiennym. Jest to zwyczaj stosowany w Kościołach chrześcijańskich. Potentia idrisdictionis (łac. Teologia potrydencka często interpretowała tę ludzką otwartość statycznie. dowodzili. że pełne znaczenie mają tylko twierdzenia tautologiczne. piekło. np. tomizm. Ponieważ całkowicie odrzucili Boga i bliźnich (Mt 25. jurysdykcja. nauka i religia. łaska. sąd ostateczny. Poświęcenie kościoła Zob. Zob.Leksykon teologiczny dlitwa”). materializm. “positivus = dodatni. Pozytywizm (fr. W okresie międzywojennym logicy o zabarwieniu pozytywistycznym. grzech śmiertelny i powszedni. nazwy powszechne są mniej lub więcej umowne. pantokrator. ikonostas. “positivisme” z łac.). 1225-1274) głosi. Zob. że wieczne. w jaki sposób ludzie są dynamicznie ulegli inicjatywom Bożym. Potentia oboedientialis (łac. Kard. widzialnym świecie. Zob. 1285-1347) i Gabriela Bielą (ok. dowodził. Extra ecclesiam nulla salus. zazwyczaj towarzyszy mu znak krzyża.

Każda rzeczywistość jest prawdziwa. Praeambula fidei (łac. Stary Testament wielokrotnie domaga się opieki nad sierotami. Są to: wolność sumienia i prawo do życia. 27. kardynała Henryka Edwarda Manninga (1808-1892). polska Konstytucja Trzeciego Maja (1791) oraz Deklaracja Narodów Zjednoczonych o Prawach Człowieka (1948) . W znaczeniu bardziej specyficznym wyraz ten się odnosi do nieuporządkowanych pożądań. wolność religijna. Sobór Watykański II poparł pełny zakres praw człowieka (GS 27. 17-22. Piotra Skargę (l 536-1612). Prawa Kościelne. którzy walczyli o prawa człowieka. Zob. 1920) w encyklice Centesimus annus (1991). “nastawienie na rzeczy konkretne”). Prawda. 1-12. Amerykański kierunek filozoficzny. ponieważ zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo i powołani do życia wiecznego z Bogiem. Wiele przepisów prawnych Starego Testamentu i wiele wypowiedzi proroków o niesprawiedliwości (2 Sm 11. amerykańska Deklaracja Niepodległości (1776). teologia afroamerykańska. do których posiadania ludzie są uprawnieni na mocy sprawiedliwości. Trzecie przykazanie dekalogu (Wj 20. św. Wielka Karta Wolności (1215). prawdziwość twierdzeń sprawdzała ich praktycznymi wynikami. Pragmatyzm wpłynął także na Georga Tyrrella (1861-1909) i na innych modernistów. jakakolwiek żądza. opuszczonych i umierających. dekalog. że kładła nacisk na doświadczenie. Wśród wielu chrześcijan. poczynając od Leona XIII (1810-1903). Szczegółowe przykazania wiążące wszystkich członków Kościoła katolickiego.oto ważniejsze oświadczenia wyrażające ogólną świadomość praw ludzkich i zachęcające do ich przestrzegania. zawdzięczający swe powstanie Charlesowi Sandersowi Peirce'mu (1839-1914). wyznanie grzechów ciężkich i przyjęcie Komunii świętej przynajmniej raz w roku (CIC 920. Williama Wilberforce'a (1759-1833). ND 512). Alberta Adama Chmielowskiego (1845-1916). W szczególności Dewey wywarł głęboki wpływ na myśl amerykańską! na amerykańskie wychowanie. antysemityzm i inne karygodne wykroczenia. zachowanie postu i wstrzemięźliwości oraz branie udziału w działalności Kościoła i w udzielaniu pomocy ubogim (CIC 222). b. wdowami i obcokrajowcami (Pwt 24. antropologia. W szczególności jeden cały dokument (Dignitatis humanae) został poświęcony prawu osób i wspólnot do społecznej i obywatelskiej wolności w sprawach religijnych . Obejmują one uczestniczenie we Mszy świętej w niedziele i święta obowiązujące (CIC 1246). wykształcenia i własności. 28) życie chrześcijańskie nadal było odkształcane przez niewolnictwo. bytu i działalności: a. uciemiężenie kobiet. pracy. 19). Sobór Trydencki.to postęp w nauce Kościoła przygotowany przez teologa amerykańskiego. Martina Lutra Kinga (1829-1968). Ogólnie rzecz biorąc. 14. Wbrew tej zasadniczej równości wszystkich ludzi w Chrystusie (Ga 3. “przesłanki wiary”). filozofia. 2-17. Kraków 2002 139 . 29. musimy wspomnieć Bartłomieja de las Casas( 1484-1566). w jaki sposób rzeczy istnieją. 6-21) zapewniało regularny odpoczynek ubogim pracownikom i niewolnikom. 23) jest związanych z podstawowymi prawami człowieka. kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) oraz papieży. Wydawnictwo WAM. biskupa Wilhelma Emmanuela Kettelera (18111877). Daniela O'Connella (17751847). które są następstwem grzechu pierworodnego i pozostają po chrzcie (por. Równocześnie przez wiele stuleci mnisi i inne ugrupowania w Kościele niemal osamotnieni zapewniali ludziom wykształcenie oraz otaczali opieką chorych. Prawa człowieka. Prawo Kanoniczne. jeżeli czyjeś sądy są logicznie spójne i odpowiadają temu. Iz 5. 989). obraz Boży. Pragmatyzm (gr. modernizm. Zob. Pwt 5. który ogłosił przełomową encyklikę Rerum novarum (1891). grzech pierworodny. Johna Courtneya Murraya (1904-1967). Szkoła ta przez to. Zob. a rozwinięty przez Williama Jamesa (1842-1910) i Johna Deweya (1859-1952). DH 1515.Leksykon teologiczny Pożądliwość. 66). przesłanki wiary. teologia feministyczna. małżeństwa. małżeństwo. Zob. Wiedza jest prawdziwa. Cecha znamienna wiedzy. Dobra. jeżeli jest wewnętrznie poznawalna i poznana przez Boga. Zob. upamiętnioną przez Jana Pawła II (ur.

że uosobiło się w Chrystusie (J 13. Prawo. 13). Prawo Kanoniczne Wschodnie. 497-406 przed Chr. Nowy Testament natomiast rozumie prawdę w sposób głęboko osobisty . Zob. Kraków 2002 140 . źródła Wschodniego Prawa Kanonicznego. które wskazuje ludziom właściwą drogę postę- Wydawnictwo WAM. by “czynić prawdę” (J 3. autonomia. wiara i uczynki. a także samego życia.Leksykon teologiczny c. z Ewangelii będącej “mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego” (Rz 1. Prawo miłości (Mt 22. 34. bezowocne wysiłki w celu zapewnienia sobie zbawienia dzięki własnym osiągnięciom religijnym. które pochodzi z samej tylko wiary. O Bogu się mówi. W tym układzie prawo. prawo naturalne. luteranizm. DHu 2). Ps 177. nawet nadane przez Boga Prawo Mojżeszowe. tora. że jest “bogaty w łaskę (hesed) i wierność” (Wj 34. Prawo naturalne. Zob. to wyrażenie Starego Testamentu odbija się echem w Janowym opisie Słowa. 6. jeżeli wiernie przekazujemy to. 32). prawo i Ewangelia. antynomizm. który zastąpił kodeks z 1917 r. jest rzeczywistą Prawdą (J 14. Ducha Świętego i wierzących. Zob. Duch Święty. Szczególnie odnosi się to do Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego przez Jana Pawła II w 1983 r. Przeciwstawienie.21. np. heteronomia. że jesteśmy niewolnikami grzechu. Zob. Zbiór skodyfikowanych ustaw i postanowień prawnych.w kategoriach Chrystusa. Rz 2. usprawiedliwienie. choć było zamierzone jako podstawowe prawidło interpretacji całego Pisma Świętego. Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich. fragmenty Antygony Sofoklesa (ok. żeby umożliwić trwanie wspólnego dobra w społeczeństwie i Kościele i aby je uwydatnić. Pojęcie “prawa i Ewangelii”. W znaczeniu normatywnym prawo uznaje i reguluje uprawnienia i obowiązki obywateli albo wierzących. Corpus Iuris Canonici. jak jako rozmaite grupy. że staliśmy się wolni dzięki zasługom Chrystusa miłosiernie nam przypisanym i że w ten sposób uczestniczymy przez wiarę w sprawiedliwości Chrystusa. podobnie jak wyrażenie “święte przykazanie” (2 P 2. 8. Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich ogłoszonego w 1990 r. zachodnia tradycja prawna. co wiemy. dekalog. do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy katolicy zarówno jako jednostki. Prawomyślność. Powszechne prawo moralne dane przez Boga w samym akcie stworzenia istot ludzkich i możliwe do poznania w świetle rozumu (zob. jeżeli żyjemy odpowiednio do naszych wierzeń i jeżeli stwierdzamy. Zob. wzmaga naszą świadomość. na które kładł nacisk Marcin Luter (1483-1546): a. 14-15) i inne wypowiedzi dowodzą istnienia prawa naturalnego. Sobór Trydencki. Filozofia interpretuje “prawdę” jako właściwość (wiedzy. czasami prowadziło do zbyt mocnego przeciwstawienia Starego Testamentu Nowemu. 2). Prawo Kanoniczne. kodeks prawa kanonicznego. hesed. 16). otrzymało ono jednak nową moc przez to.). przypisywanie. że nasze teorie się sprawdzają praktycznymi następstwami. b. Zob. amen. 29).. reformacja. 21) odnosiło się do chrześcijaństwa. które powstały w obrębie Kościoła. Słowo Boże zwiastuje nam. Pismo Święte (np. oraz konstytucji apostolskiej Pastor bonus (obowiązującej od 1 marca 1989 r. tora. rzeczywistości i działalności). Prawo i Ewangelia. Hebrajski wyraz oznaczający prawdę (emet) jest spokrewniony z wyrazem amen i wskazuje na żywą wierność. usprawiedliwienie. Chrystus. pojęcie transcendentalne. Wyraz “Prawo” może też oznaczać religię żydowską (Dz 23. Prawo Kanoniczne. objawienie. Powtarzające się prawidło w sposobie działania ludzi i innych stworzeń (np. Zesłany przez Niego Duch Święty poprowadzi nas do wszelkiej prawdy (J 16. 14). 1213). nomokanon. prawo.). która reguluje zasady działania Kurii Rzymskiej. będąc doskonałym objawieniem Ojca. 36-40) wywodzi się ze Starego Testamentu. ortodoksja. Wierzący zostali wyzwoleni po to. 15. prawa historii i prawa fizyki). które stało się ciałem i było “pełne łaski i prawdy” (J 1. GS 79. Literatura klasyczna. zob. 6). Nasze słowa i czyny są prawdziwe.

Ignacego Antiocheńskiego (ok. Prefacja (łac. Prawowierność. 2 Kor 8. Dekret Soboru Watykańskiego II o kapłanach nosi tytuł Presbyterorum ordinis (1965). Modlitwa wprowadzająca w Modlitwę Eucharystyczną w mszy łacińskiej i wyliczająca powody skłaniające nas do wysławiania Boga. W świetle samego tylko prawa naturalnego trudno osiągnąć moralną pewność co do określonych rozwiązań w takich dziedzinach. Preegzystencja (łac. starsi. a także od różnych świąt (np. 5. obyczajowość w sferze seksualnej. inne na Wielki Post. 7). liturgia. 427-347 przed Chr. apostołów i męczenników). 35 . 2-3). W czasach św. albo diabłami. chrystologia odgórna. że zdradził on myśl św. Hbr 1. anafora. “dwie natury”) nestoriańskiego. Sobór Chalcedoński. “starszy”). 9. Zob. Początkowo wyraz presbiteroi wydaje się być synonimem wyrazu episkopoi (gr. biskup. żeby się objawić w dziejach ludzkich (J 1. 16. wolna wola. Platon (ok. 23). Wprawdzie przedchrześcijańska myśl żydowska przyjmowała istnienie istot pośredniczących między Bogiem a światem. Wyrażenia tego używano na oznaczenie urzędników synagogalnych. Kraków 2002 141 . że Bóg stworzył istoty duchowe. W Kościele jerozolimskim prezbiterów łączono z apostołami (Dz 15. “przeznaczenie”). 4.4). ale przed diakonami. Prefacje się zmieniają zależnie od okresu liturgicznego (np. chrześcijaństwo ormiańskie. Sobór Efeski. że Jezus z Nazaretu był/jest osobowo identyczny z Synem Bożym. 6. Wydawnictwo WAM. diakon.Leksykon teologiczny powania wolnego i odpowiedzialnego. 444) i skapitulował wobec dyofizyzmu (gr. którzy przewodzili pierwotnym gminom chrześcijańskim (zob. przeznaczenie. Przekonanie. Wielkanoc czy Zesłanie Ducha Świętego). że stają się albo aniołami. inne są na Adwent. Flp 1. 30. W przedchrześcijańskiej myśli żydowskiej Mądrość i Logos to tylko żywe metafory Bożej działalności i Bożych przymiotów. 254) do przypuszczenia. nestorianie. “istnienie uprzednie”). modlitwa eucharystyczna. Prawosławie orientalne. Zob. Predestynacja (łac. ortodoksja.ok. która występowała po “nadzorcach” (czyli po biskupach). Zob. dekalog.ok. 1-9). Grzech utrudnia rozpoznanie prawa moralnego i podporządkowanie się mu (Mt 19. 185 . Współczesne wyrażenie na oznaczenie tych Kościołów wschodnich. które odrzuciły uchwały Soboru Chalcedońskiego (451) uważając. Najświętszej Maryi Panny. który “zstępuje” na ziemię. orientalne prawosławne Kościoły autokefaliczne nie mają takiego punktu oparcia dla jedności. 15-17. patriarchaty prawosławne. kapłani. nie mamy jednak możliwych do udowodnienia poprzedników pojęcia w pełni osobowej preegzystencji Chrystusa jako Syna Bożego i Logosu.6.22-23. Cyryla Aleksandryjskiego (zm. “przedmowa”). które przyjmuje pierwsze siedem soborów. 14. monofizytyzm. Zob.inaczej niż prawosławie wschodnie. wcielenie. autokefaliczny. zob. prawo. albo wreszcie duszami zamieszkującymi w ludzkich ciałach. “nadzorca”. członków żydowskiego sanhedrynu albo najwyższej rady w Jerozolimie. jak: stosunki międzynarodowe. 2. Prezbiter (gr. wieczność. Tt 1. Zob. Kościoły wschodnie. 107) prezbiterzy (albo kapłani) to grupa. sprawiedliwość społeczna. Sobór Konstantynopolitański I. Ta teoria skłoniła Orygenesa (ok. 1. literatura mądrościowa. 5-11. Dz 11.) dowodził istnienia odwiecznych idei. Flp 2. logos. a używanie lub nadużywanie przez nie wolnej woli sprawia. Podczas gdy wschodnie prawosławne Kościoły autokefaliczne uznają patriarchę konstantynopolitańskiego za symbol swojej jedności. Sobór Nicejski I. eucharystia. teologia moralna. który istniał od wieków i który przyszedł na świat. główne jego sformułowania wylicza Dekalog. a także tych. Zob. Siedem Soborów Powszechnych. Kol 1. które były wzorem dla Demiurga kształtującego świat. demiurg. Odpowiadająca prefacji część w liturgiach wschodnich poprzedza bezpośrednio anaforę. 1 Kor 8. grzech. Zob. 14. Te Kościoły przyjmują trzy pierwsze sobory powszechne .

czyli od rządów biskupich.15-18. 1 Kor 12. Mt 12. mają udział w proroczej funkcji Jezusa Chrystusa (LG 12. Jezus. teologia moralna. Jr 27-28). 6. 41-42). którego zasadą znamienną jest to. 29). Privilegium paulinum Zob. że zajął stanowisko pośrednie. 18). 57. doksologia. 28-30. np. 28). 14) połączone z wysławianiem i dziękczynieniem. które mają bardziej oczywiste dowody na swoją korzyść. Nowy Testament wielokrotnie zauważa. że to. obwieszczać”). 7. laksyzm. antycypacja”). Kraków 2002 142 . Człowiek natchniony przez Ducha Bożego do szczególnego mówienia lub działania. “uprzedzenie. “presbiter = starszy”). kiedy to “głosi się śmierć Pana. prorok. Sposób sprawowania rządów w Kościele. “pochodzenie Boże”). w Exultet. Alfons Liguori (1696-1787). kalwinem. Ez 1. Prorok. starsi. a także podczas Eucharystii. 28) i Ewangelii (1 Kor 9. 27). głosili wierność przymierzu i przeciwstawiali się czysto zewnętrznemu zachowywaniu Prawa. na co oczekiwali prorocy Starego Testamentu. Kierunek ten. pochodzenie osób Boskich. orędzie. Jezus Chrystus. 34). 1 Tes 5. Może się to dziać podczas ewangelizowania ludzi “stojących na zewnątrz”. Zob. Są to rządy sprawowane przez cały szereg urzędników aż po zgromadzenie ogólne. aż przyjdzie” (1 Kor 11.3. Głoszenie Chrystusa (Kol 1. kierunek przyjęty przez dominikanów w roku 1656. dzięki temu. a wręcz za proroka w najściślejszym słowa znaczeniu (J 6. Łk 11. Zob. charyzmaty. że był. przemawiał i działał profetycznie (Mk 11. Łk 13. 1505-1572). 1-2.od kongregacjonalizmu. 29. Wydawnictwo WAM. Prolepsis (gr. Wezwani przez Boga (Iz 6. wyjaśniający wydarzenia dawne i obecne i zapowiadający te. 8. przemawiali na podstawie głębokiego poznania Boga. kościół episkopalny. była bardziej prawdopodobna. które miały nadejść. królowie. 15. został podważony przez probabilioryzm. homilia. Św. który się dzisiaj powszechnie przyjmuje (zob. poprzez swój zmysł wiary i dawane świadectwo. Nowy Testament poświadcza istnienie podobnych problemów w badaniu proroctw i wydawaniu o nich sądu (1 Kor 14. sprzyjająca ściślejszej interpretacji prawa. założyciel redemptorystów. Kierunek w teologii moralnej. Konflikty między prorokami wskazywały na konieczność stwierdzenia tożsamości tych. Proklamacja (łac. 26). islam. Sobór Watykański II położył nacisk na to. 32) i późniejszemu Kościołowi. przywilej Pawłowy. 14. czyli w obwieszczaniu Świąt Wielkanocnych. “prawdopodobny”). 15-21. w jaki sposób wszyscy ochrzczeni. 13. 15. Pwt 18. udzielił poparcia probabilizmowi. 1-13. teologia kongregacyjna. Prezbiterianie są związani z tradycją Jana Kalwina (1509-1564) i szkockiego reformatora. “głosić przed kimś. którzy rzeczywiście zostali upoważnieni do przemawiania w imię Boże (1 Krl 22. rygoryzm. Jana Knoxa (ok. 37-40. uprzedzenie. Kościół Szkocki jest jedynym Kościołem prezbiteriańskim będącym jednocześnie Kościołem państwowym. 1 . czyli od rządów wspólnoty. Processiones divinae (łac. Zob. czy jest czymś więcej niż prorocy. kazanie. Stary Testament. chociaż umieszczał samego siebie w szeregu proroków (Mt 13. poświęcone osoby i miejsca w Starym Testamencie (np. anamneza. albo podczas sprawowania obrzędów liturgicznych. z drugiej strony . jansenizm. 4-19. różny z jednej strony od episkopalizmu.Leksykon teologiczny Prezbiterianizm (od gr. Prorocy Starego Testamentu. 40. Jr 1. 14. DH 2725-2727). że jeżeli mimo usiłowań dojścia do pewności pozostaje obiektywna wątpliwość co do istnienia prawa lub co do jego zastosowania. przekazywali słowo Boże narodowi. popierany przez jezuitów i innych moralistów. według którego wolno się kierować tylko tymi opiniami. zgodne z prawem będzie oparcie się na opinii prawdopodobnej. czyli nie będących chrześcijanami. twierdził. Zob. Jezus uznany za jednego z proroków (Mk 6. 35). ewangelizacja. Probabilizm (łac. 19-21). w którym uczestniczą wybrani przedtem reprezentanci: ministrowie i starsi. Zob. zostało wypełnione w Jezusie. kapłani. Zob. nawet gdyby opinia przeciwna. Dar prorokowania dany był także wspólnotom Nowego Testamentu (Rz 12.

protestantyzm liberalny. a także praktykowaniem sakramentu pokuty. eschatologia. system teologiczny i urządzenia związane w jakiś sposób z protestantyzmem. czasami wyraża on też pewien sprzeciw wobec katolicyzmu. że normą wiary jest doświadczenie religijne i wewnętrzna świadomość Boga. sprzeciwiać się”). 6-7. który cenił określenia “postać/zewnętrzny przejaw” z Listu do Tesaloniczan 2. prawo i Ewangelia. 3001. Karola V. Cecha znamienna bytu niepodzielnego i niezłożone-go z różnych części (simplicitas). Różni jego następcy dążyli do uwolnienia Pisma od legendarnych i mitycznych naleciałości. kalwinizm. powaga samego tylko Pisma Świętego i powszechne kapłaństwo wiernych. luteranizm. przypisywanie. Protestanci (łac. a samo chrześcijaństwo pojmowali jako coś niewiele większego niż uderzające zjawisko w historii religii. wiara i uczynki. na który wielki wpływ wywarła filozofia Oświecenia. że teologowie głęboko się powiązali z europejską kulturą mieszczańską i jej politycznymi przywódcami. nestorianie. sola fide. np. Za symboliczną datę początków protestantyzmu przyjmuje się dzień 31 października 1517 roku. prezbiterianizm. głoszeniem. teologia kongregacyjna. co stanowi czyjś “wygląd zewnętrzny”. czyli z szesnastowieczną reformacją. w których zaatakował różne nadużycia związane z nauczaniem. protestanci. sola gratia. Wiara we współczesną wiedzę. ND 604. Zob. “publicznie oświadczać. 800. Niektórzy greccy Ojcowie Kościoła mówili o trzech prosoponach Trójcy Przenajświętszej i o jednym prosoponie w Jezusie Chrystusie (zob. Kościół. 319). Prostota. filozofię i postęp spowodowała. Wydawnictwo WAM. sakrament pokuty. roztropność. 805. którą Duch Święty połączył w jedną całość. 1. metodyści. Zob. Ludzie. Wyraz “protestant” pochodzi od niekatolickiej mniejszości. purytanie. Początkowo maska noszona na scenie. Będąc duchowo i całkowicie samym sobą. ok. 24. Friedrich Schleiermacher (1768-1834). sola scriptura. husyci. W duchowości wschodniej cechowała osobę. słowo prosopon oznaczało to wszystko. Kraków 2002 143 . wyraźnym przykładem takiej postawy jest Adolf von Hamack (1851-1930). że liberałowie kładli nacisk na religię Jezusa historycznego wyrażoną w Kazaniu na Górze i ujmowaną jako solidarność ludzi kierowanych przez Boga. cierpienie Boga. modernizm. ND 19. którego się powszechnie uważa za twórcę tego ruchu. Zob. często sprzeciwiający się dogmatom Kościoła i nastawiony na rozwój naukowego podejścia do Pisma Świętego. Wśród powszechnie przyjętych przez protestantyzm zasad znajdują się: nauka o usprawiedliwieniu przez samą tylko wiarę. Wielkie zainteresowanie etyczne (które przyćmiło eschatologię) sprawiło. teologia dialektyczna. reformacja. DH 297. później wyraz oznaczający osobę. hipostaza. Protestantyzm liberalny. którą się kieruje człowiek prawdziwie religijny (zob. oświecenie. baptyści. 302. teologia dialektyczna. utrzymywał. 1880. kiedy to Marcin Luter ogłosił swoje dziewięćdziesiąt pięć tez o odpustach. Niektórzy. Bóg jest prosty w tym znaczeniu ontologicznym (J 4. zwinglianizm. W znaczeniu moralnym prostota się odnosi do nieskomplikowanej czystości intencji. Wyraz ten często się utożsamia z wyrazem “ewangelik”. rola w dramacie”). “twarz. tak by odsłonić prawdziwą historię. Kierunek w dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej teologii protestanckiej. 451). osoba. maska. podawali w wątpliwość jedyność objawienia chrześcijańskiego. Pierwsza wojna światowa i wyłonienie się teologii dialektycznej przyhamowały na jakiś czas protestantyzm liberalny. albo publiczne “ukazanie się”.16). ewangelicy. 2. nowa prawowierność. skażenie ludzkiej natury. niezmienność. Mt 10. a nie przez uczynki. Od początku lat sześćdziesiątych przeżywa on pewne odrodzenie. Jezus historyczny. Zob. DH 250. Częściej jednak na oznaczenie osoby czyli jednostki rozumnej posługiwali się oni wyrazem hipostasis. 615). Emst Troeltsch (1865-1923). theologia crucis gloriae.Leksykon teologiczny Prosopon (gr. usprawiedliwienie. Dla Nestoriusza (zm. która zebrana na zwołanym przez cesarza sejmie w roku 1529 w Spirze zaprotestowała przeciw religijnej polityce katolickiego władcy. zob.

829-830. “pierwsza ewangelia”) Opowiadanie o dzieciństwie Jezusa zawarte w apokryficznym utworze Jakuba. którzy zachowywali tylko część prawa żydowskiego (zob. wśród Kościołów prawosławnych orientalnych. Wspólnoty religijne i świeckie wiele razy potępiały tę odmianę prozelityzmu. nawrócenie. “i Syna”). 825-826. Dzisiaj jednak prozelityzm ma niemal zawsze znaczenie ujemne i oznacza zmuszanie ludzi lub manipulowanie nimi tak. Dz 2. ponieważ pierwotny plan Boży staje się jasny przez swoje pełne rozwinięcie pod koniec dziejów. Zob. “pierwszeństwo”) Stanowisko pierwszego biskupa albo prymasa w Kościele lokalnym i należne temu stanowisku poważanie. wolność religijna. grzech pierworodny. sprawiedliwość pierwotna. czyli trzy sposoby patrzenia na tego samego Boga. którzy się nawrócili”).15) jako pierwszej obietnicy zbawienia i roli. Poganie nawróceni na judaizm (zob. chrześcijaństwo ormiańskie. Ewa. Zob. Protologia odpowiada eschatologii. jurysdykcja. a Hiszpania stała się pierwszym krajem katolickim. jak to jest w wypadku arcybiskupa Canterbury we wspólnocie anglikańskiej. diecezja. Prozeuci (gr. Prymat (łac. 10). Sobór Watykański II stwierdził prawo Kościoła do prowadzenia pracy ewangelizacyjnej i do zdobywania konwertytów (AG 7. związana z Hiszpanem Pryscylianem. synod. DHu 4). a za sabelianizmem poszła w tym. 3063-3064. że “Ojca”. “ci. Prymat może być powszechny. Kościół wschodni asyryjski. Zob. Prozelityzm.Leksykon teologiczny Protoewangelia (gr. 43). żeby przyjęli taką. przodujący”). ale nie jego rzeczywistą jurysdykcję. kaznodzieją! przez jakiś czas biskupem Avili. Zob. eschatologia. 15. sens Pisma Świętego. Kiedy jednak w roku 1979 Jan Paweł II odwiedzał Konstantynopol. W przeszłości prozelityzm był często synonimem ewangelizacji. kanon Pisma Świętego. Prymas (łac. apokryfy. Pryscylianie Herezja powstała w IV stuleciu. który w wyznaniu wiary używał wyrażenia Filioque (łac. a nie inną wiarę. księgi deuterokanoniczne. 13. prymat. DHu 13-15). Dz 10. Prymat jurysdykcyjny papieża oznacza jego rzeczywisty autorytet w rządzeniu pasterskim w całym Kościele (zob. DH 875. Wyraz stosowany do 39 ksiąg Starego Testamentu uważanych przez wszystkich za natchnione i kanoniczne. 3059-3060. Ignacego Antiocheńskiego (ok. Reakcja na tę herezję przyspieszyła rozwój doktryny trynitarnej. “znajdujący się w kanonie na pierwszym miejscu”). tytułem zatem czcigodnym. “pierwszy.ok. Rzeczywiście. 397) został stracony przez władze państwowe w Trier i tym samym stał Wydawnictwo WAM. ewangelizacja. W Kościele ormiańskim i syryjskim prymasa zwie się “katolikosem” (gr. Mt 23. 3074. ND 804. stworzenie. patriarcha Demetrios I powitał go słowami św. “nauka o rzeczach pierwszych”). upadek. Ewangelie apokryficzne. biskup. Adam. autorytet. 2. Marcina z Tours (zm. “Syna” i “Ducha Świętego" pojmowała jako wyłącznie trzy sposoby ukazywania tej samej rzeczywistości. Protologia (gr. 35 . patriarcha Aleksandrii cieszy się prymatem honorowym wobec Kościołów etiopskiego i erytrejskiego. I tak. Wyraz ten stosuje się także do tradycyjnej interpretacji wypowiedzi o kobiecie depczącej głowę węża (Rdz 3. jaką w tym dziele odegrała Matka Boża. W dialogu ekumenicznym z Kościołami wschodnimi prozelityzm jest jednym z zagadnień umieszczonych w oficjalnym programie. Prymat honorowy oznacza przewodniczenie na synodach i konferencjach. który wskazuje na pasterskie posługiwanie całemu Kościołowi. a także “bojący się Boga”. określając Stolicę Apostolską jako “przewodzącą w miłości”. W roku 386 Pryscylian mimo protestów św. Kraków 2002 144 . wystąpił przeciwko niej także Sobór Watykański II (AG 13. Zob. Nauka o początku świata i ludzi. Protokanoniczny (gr. Zob. 107). nie pociąga on jednak ze sobą żadnej władzy poza własną diecezją lub krajem. papież. “przełożony ogólny”). Ta dualistyczna herezja wiele zapożyczyła z gnostycyzmu i manicheizmu. 839). Ewangelie dzieciństwa. unici. Wielu prawosławnych uznaje honorowy prymat papieża. lub regionalny.

4. Łk 7. sakrament pokuty. Ludzie już stworzeni na obraz i podobieństwo Boże (Rdz l. zwinglianizm. 38) i innymi sposobami domaga się od nas żalu za grzechy oraz dobrowolnego przebaczenia tym wszystkim. 22-23). 18. Ten pogląd nazwano konsubstancją (łac. 33. Eucharystia. 200). nawet przewrotnych i domagających się naprawy (Mk 7. którzy wobec nas zawinili (Mt 5. żeby umożliwić udzielanie Komunii św. 6. reprezentujący odpowiednio Prawo i proroków. chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944). Sobór Laterański IV (1215) użył czasownika transsubstantiare (łac. Przekaz. 6) albo szczególne wielkiej wagi tradycje (1 Kor 11. 23. Marcin Luter (1483-1546) utrzymywał. Zob. 2. metanoia. Przemienienie. Zob. widzieli chwałę Bożą (zob. 451-464). 1-18). Przechowywanie Najświętszego Sakramentu. l-9. Świecąca się lampka w pobliżu tabernakulum wskazuje na obecność Najświętszego Sakramentu. J 20. 47. Grecki Kościół prawosławny zamiast wyrazu “przeistoczenie” stosuje wyraz metabole (gr.cel wcielenia. 283-286. Zmiana (wskutek wypowiedzenia przez kapłana słów konsekracji) substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.23-24. Sobór w Konstancji. “Przekazem” może też być ogólnie przyjęta nauka chrześcijańska (2 Tes 3. ND21. Zob. Wydarzenie z życia Chrystusa. 26-27) dzięki łasce mogą mieć udział w życiu Bożym (2 P 1. epikleza. 29-35. 1531). 296373) oraz innych Ojców Kościoła . manicheizm. DH 188-208. 2-5). 3-4).14-15. “z istotą”). adoracja. Podstawowe przekonanie w żydowsko-chrześcijańskim pojmowaniu miłosiernego postępowania Boga z nami (Ez 18. 130 .1642. Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowanych Hostii. tradycja.36-50) i Kościołowi swemu dał władzę dokonywania tego samego (Łk 24. Ojcowie Kościoła. św. że nie było żadnej zmiany. Wj 24. ale tak naprawdę przedmiotem dyskusji z Kościołem katolickim jest moment konsekracji. Odpuszczenie grzechów przez chrzest (Dz 2.ok. Sobór Trydencki w nauce o Eucharystii ponownie przedstawił prawdę wiary. chrzest. przemiana”) albo metousiois (gr. l Kil 19.1-12. Przeistoczenie. Zob. gnostycyzm. Najświętszy Sakrament. patripasjanizm. W Nowym Testamencie tradycja podtrzymywana we wspólnocie. Jezus odpuszczał grzechy (Mk 2. “zmiana.2135). Można też mówić o religijnych tradycjach żydowskich (Ga 1. wcielenie.21-28. Łk 9. 2-10. 999-1088). Sobór Laterański IV. obecność rzeczywista. Pogląd ten głosił wcześniej Berengariusz z Tours (ok. które całkowicie prze- Wydawnictwo WAM. Biblia. łaska. który odrzucał przeistoczenie i nie zgadzał się z rzeczywistą obecnością (DH 700.12. że podczas konsekracji chleb i wino zostają przeistoczone w Ciało i Krew Chrystusa i że powinny być adorowane (DH 1651-1654. że chociaż pozostają substancje chleba i wina.782. dualizm. Łk 15). Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania chorych. 15. 2 P 1. Ciało i Krew Chrystusa stają się obecne dla wierzącego. Kraków 2002 145 . Atanazego Wielkiego (ok. Zob. Mk 9. Mk 1. konsubstansacja obecność rzeczywista. Jakub i Jan zobaczyli Go promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza (Mt 17. Według św. Przebaczenie grzechów. “zmieniać istotę”) w eucharystycznej części swego wyznania wiary (DH 802. “zmiana istoty”).2 8-36. W mistyce wschodniej “światło Taboru” stało się synonimem najgłębszego przeżycia Boga. konsekracja. Ireneusza z Lyonu (ok. 34. zob. ND 1501). Przemiana serca. 1-13). 1502. Przebóstwienie. W czasach reformacji Ulryk Zwingli (1484-1531) patrzył na Eucharystię zupełnie symbolicznie i twierdził. Zob. modalizm. kiedy to na górze (prawdopodobnie na górze Tabor blisko Nazaretu) Piotr. przypadłość. 16-19). ND 1526-1529. chociaż postaci chleba i wina pozostają. 14).1519). Mojżesz i Eliasz. 1656. 7-23.Leksykon teologiczny się pierwszym heretykiem straconym przez chrześcijańską władzę (zob. Zob. 12-18.

J 10. Ef l. 3484. nie może ono jednak doprowadzić ani do zaprzeczenia powszechnej woli zbawczej Boga (1 Tm 2. 11. który przyjmuje Boga dającego samego siebie w Chrystusie. Zob.ok. 185 . Przeszkody małżeńskie. 2.musi być badane i wyjaśniane w obrębie Kościoła i pod kierownictwem Ducha Świętego (1 Tes 5. lecz coraz większa chwała. jak zwyczajne . szczególnie w swoich najgłębszych pokładach może sprawić. 685. która jest naszą własną. analiza wiary. Przeżycie religijne . 19-20. zakłada pewne posiadanie znajomości Boga. ratum et consummatum. Te założenia wiary chrześcijańskiej. chwała. Trzej uczniowie zobaczyli Chrystusa w nowym świetle. Chociaż przeznaczenie występuje w obronie pierwszeństwa łaski Bożej. 33. Z jednej strony doświadczenie ludzi. W drugiej adnotacji do ułożonych przez siebie Ćwiczeń duchownych św. Cechą przeważającą jednak nie był (i nie jest) konieczny wysiłek. DH 621. Kraków 2002 146 . wszechwiedza. jakim jest rodzaj ludzki) tylko niektórych ludzi do zbawienia wiecznego. Ps 34. Pogląd ten. ani do odrzucenia ludzkiej wolnej woli (zob. ND 1921-1922). celu ludzkiego życia (zob. 3-6). 21). by modlitwa spowodowała w nas “odczuwanie i smakowanie wewnętrzne” rzeczy Bożych. Właściwości lub osobiste okoliczności.Leksykon teologiczny mienia nasze życie po stromym wspinaniu się na górę (nasza asceza). kaznodziejstwo. molinizm. jeżeli pozwalamy Bogu zmienić nasze życie (2 Kor 3. 13. DH 396-397. palamizm. 254). już istniejące ważne małżeństwo. wiedza uprzednia. 23. hezychazm. 3-14). 1 J 3. a oni osiągnęli dojrzałość. a ostatecznie do św. 29. Bezpośredni i osobisty kontakt z Bogiem i z Bożymi sprawami (Wj 24. Zob. Przesłanki wiary. 804-869). zbawienie. które stoją na drodze do zawarcia związku małżeńskiego nazywamy przeszkodami zrywającymi. 14). Na przykład. apokatastaza. CIC 1073-1094. zasługa. przyjmował podwójne przeznaczenie: niektórzy ludzie są wybrani przez Boga do zbawienia wiecznego. starożytni messalianie mylili poczucie (psychologię) łaski z Wydawnictwo WAM. przekreślają one bowiem ważność małżeństwa. żeby podziękować Bogu za zwycięstwo nad Turkami odniesione rok wcześniej pod Belgradem. opatrzność. ND 1967). Wybranie do zbawienia wskutek uprzedniej wiedzy i woli Boga (zob. ścisłe pokrewieństwo (zob. 39. był wielokrotnie potępiany (zob. Zob. DH 3033. co się w szczególny sposób odnosi do przeżyć dramatycznych i mistycznych. DV 8. Jana (J 1. 23. łaska. kalwinizm. 18). ważność. rubryka. święcenia. Hbr 11. 2. publicznie złożone śluby wieczyste. Święto Przemienienia kładzie nacisk na Chrystusa jako na Syna Bożego z samej natury. usłyszą je i w nie uwierzą. 6) i ziemskiej historii Jezusa. Jan Kalwin (1509-1564). 28-30. W tym upodobnieniu do Bożej chwały przez oczyszczenie (zob. że otworzą się na słowo objawione. którego wieczna chwała objawiona przez cierpienie wspiera doczesną pielgrzymkę chrześcijan ku Bogu. pelagianizm. Przeznaczenie. 1567. Grzegorz Palamas (1296-1359) dostrzegał Boże energie w działaniu. a inni znowu są przeznaczeni na wieczne potępienie. Zob. W 1457 r. Zob. od której całkowicie zależymy. papież Kalikst III ustanowił to święto dla całego Kościoła. mistyka. Z drugiej strony człowiek.zarówno o wielkim natężeniu. impotencja. 15-18. Ignacy Loyola (1491-1556) nawiązał do tradycji sięgającej do Orygenesa (ok. kiedy mówił o oczekiwaniu na to. które pozwalaj ą na jasne ukazanie. Przepowiadanie. teologia. wiara. Augustyna z Hippony (354-430) pewne skrajne stwierdzenia. jakoby Bóg wybierał (z “mnóstwa grzechów”. por. 1-3. Przepisy liturgiczne. ND 127. Należą do nich: niedostateczny wiek. Mt 20. 15. 9). odrzucając powszechną wolę zbawczą Boga. Rz 8. Rz 1. głoszony wcześniej przez mnicha Gottschalka (ok. 2) bizantyński mistyk św. Spór z pelagianami wywołał u św. ponieważ zmieniły się ich oczy. Grecy obchodzili to święto przynajmniej od IV stulecia. że akt wiary jest także rozumnym działaniem ludzkim. Zob. Przeżycie religijne. a upowszechniło się ono na Wschodzie około roku 1000. CCEO 790-812). 1 J 1. wolna wola.

jedynego Bytu. Jr 31. Przymierze. z którego byt się kształtuje.22. 20. Wschodni Syryjczycy własny okres przygotowania do Bożego Narodzenia. 5-7). Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św. ponieważ się rozpoczyna nazajutrz po święcie św.Leksykon teologiczny samą łaską. 1-22). Przyczyna sprawcza powoduje skutki w bycie już istniejącym albo powołuje nowy byt do istnienia. Zob. Przyczyna wzorcza służy podczas wykonywania jako model albo wzór. trwaniu i działaniu. analogia. Nowe i wieczne przymierze zostało opieczętowane Krwią Chrystusa (Łk 22. wyrażają one . modernizm. a dekalog streszczał odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20. Jr 11. modlitwa. 31-34). 18. liturgia. obejmujący cztery niedziele przed tą uroczystością. 8. Zob. Kraków 2002 147 . nowe narodzenie. adwent. Zob. Jana Chrzciciela. że Bóg będzie ofiarodawcą i sprawcą świętości wewnętrznej (np. 21-25). 8-17) oraz z Abrahamem i jego potomstwem (Rdz 15. przebóstwienie. od której w ostatecznym rozrachunku nie różnią się realnie. 5-6. które przypisujemy Bogu. czyli “przyczyną pierwszą”. że jest on tym. Przyjęcie. czyli przyczynami drugorzędnymi. że działanie ludzkie odbywa się na innym poziomie niż działanie Boże. odkupienie. powodując przez to.niewyrażalną istotę Boga. Cecha charakterystyczna bytów i wydarzeń.25. Przyczyna materialna jest “tworzywem”. a stali się przybranymi dziećmi Bożymi. Boga nazywamy causa prima. Zob. 1-8). ponieważ tylko dzięki całkowitej zależności od Boga mogą one wywierać na siebie wzajemny wpływ. argumenty na istnienie Boga. czym jest.17. Prorocy więksi zapowiadali. dla którego byt został utworzony. ponieważ wszystkie inne rzeczy zależą od Boga w powstawaniu. Wierzący przestali już być niewolnikami grzechu. Zob. który istnieje koniecznie. Filipa Apostoła. stworzenie. Przygotowanie do Bożego Narodzenia. zmartwychwstanie umarłych. wierność). lecz tylko w jakiejś zależności . Filozofia arystotelesowska zna dziewięć klas przypa- Wydawnictwo WAM. Przyczynowość. 1-21. 8-13). ontologizm.7) razem z Chrystusem. Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym Narodzeniem. 1-17. Przypadkowość. która tkwi w substancji i niezależnie od niej istnieć nie może. Okres ten na Zachodzie nazywa się Adwentem. “zwiastowanie”). rozeznanie duchów. i dziedzicami (Rz 8. palamizm. Duch Święty. oznaczaj ą wyrazem subára (syr. Przyczyna celowa jest celem. messalianie. analogia. Właściwość. Właściwości. mistyka. opierając się na przemyśleniach filozoficznych (np. Ich przybranie zostanie dopełnione przez zmartwychwstanie ciał (Rz 8. 1 Kor 11. zwiastowanie. Hbr 7. berith. sama w sobie jednak nie jest istotną właściwością tej substancji. Wpływ. Przyczyna formalna nadaje bytowi kształt i go organizuje. Ga 4. które wołają “Abba. zwanym czasami postem Filipowym. Zob. Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Hebrajczykami za pośrednictwem Mojżesza (Wj 19. łaska habitualna. które nie istnieją z konieczności ani się z konieczności nie zdarzają. Ga 4.ostatecznie w zależności od Boga. Stworzenia nazywamy causae secundae. W tradycji bizantyńskiej ten okres przed bożonarodzeniowy rozpoczyna się 15 listopada i jest połączony z czterdziestodniowym postem. niezmienność) albo na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym (np. Zob. który z samej swojej natury jest Synem Bożym. kontemplacja. 24. Przymioty Boże. arystotelizm. materia i forma. Ojcze” (Rz 8. jaki jeden byt lub jego część wywiera na drugi. Układ przyjaźni Boga z ludzkością reprezentowaną przez Noego (Rdz 9. Pawłowy sposób wyrażania nowych powiązań z Bogiem ludzi odkupionych przez Chrystusa. recepcja. 15.w granicach analogii . dekalog. kalendarz liturgiczny. Przypadłość. 7-8). post. 17. Żeby wskazać. Pwt 5. Przybranie za dzieci Boże.

Wprawdzie tradycyjnie przypisuje się je królowi Dawidowi (zm. Nowsze dyskusje jednak zmierzają do złagodzenia jakiejkolwiek ostrej różnicy między poglądem protestanckim (według którego Bóg tylko oświadcza. 1-8) wykazuje jasno elementy przypowieściowe. Zob. dziękczynienia. nasienie gorczycy u Mk 4. luteranizm. Charles Harold Dodd (1884-1973) oraz Joachim Jeremias (19001979) wzbogacili nasze rozumienie Jezusowych przypowieści. że grzesznicy się stają sprawiedliwi). Zob. Przypowieść. Pulpit (łac. alegoria. jeżeli chcą publicznym aktem kultu uczcić Pana Boga albo się prywatnie pomodlić. Ewangelie synoptyczne zawierają wiele przypowieści. substancja i przypadłości. potem przeszły na chrześcijaństwo i stwierdzają. skruchy. jakimi się Jezus posługuje. przez tron biskupa. ambonę oraz (w katedrze).Leksykon teologiczny dłości. egzegeza. małżeństwo. prawdopodobnie jednak tylko niektóre ze 150 Psalmów od niego się wywodzą. Prawo do ponownego zawarcia małżeństwa przez osoby. Utwory przypisywane komuś innemu niż ich rzeczywistemu autorowi z myślą o tym. Przez długi czas pulpity w praktyce nie istniały jako oficjalna część wyposażenia kościelnego. “pieśni”). Stałe lub ruchome podwyższenie. krytyka biblijna. 1-14) i opowiedziane jako historia w celu uzmysłowienia i wywołania pewnego religijnego albo moralnego poglądu. Św. chociaż wypowiedź o dobrym pasterzu (J 10. relacja. Zob. Katolicy na oznaczenie takich żydowskich ksiąg przypisywanych fałszywie innym autorom posługują się wyrazem “apokryfy”. uczta weselna u Mt 22. 12-15). żalu. a może Iz 5. których autorzy wypowiadają Bogu ze wszech miar świętemu akty adoracji. Przypisywanie. ambona. Prawne zaliczanie komuś winy lub niewinności kogoś drugiego. które już były związane związkiem małżeńskim. albo im nie pozwoli w pokoju wypełniać praktyk religijnych (CIC 1143). Pseudoepigrafy (gr. Wydawnictwo WAM. krytyka biblijna. Sobór Watykański II przyczynił się do powrotu pulpitów podkreślając. a katolickim (według którego Bóg rzeczywiście sprawia. Jana nie zawiera żadnej przypowieści w ścisłym tego słowa znaczeniu. przeistoczenie. Kraków 2002 148 . 970 przed Chr. Adolf Jülicher (1857-1938). Pieśni religijne Starego Testamentu. Jakość i ilość nazywane są przypadłościami absolutnymi i wewnętrznymi. wierności i innych uczuć. Psalmy (gr. Jest to najważniejsze pojęcie w protestanckim spojrzeniu na usprawiedliwienie. chociaż przypowieści dłuższe (np. Chrześcijanie na całym świecie używają tej żydowskiej księgi liturgicznej. że ich niechrześcijański małżonek albo się chce oddzielić. odpowiednia dla nich część świątyni była zajęta przez ołtarz. Paweł pierwszy sformułował ten przywilej (1 Kor 7. protestanci. 1-14. 1-7). Zob. 11-32) mogą ukazywać pewne znaczenie także w podporządkowanych szczegółach. Zob. Księga Henocha i Wniebowzięcie Mojżesza. ok. przebóstwienie. Zob. przestrzeń i czas. apokryfy. usprawiedliwienie. ilość. kiedy się w kościele czyta Pismo Święte (SC 7). Przypowieść podkreśla jeden punkt. że to sam Chrystus przemawia. 30-32) albo z życia ludzkiego (np. Ewangelia św. przy którym się w kościele czyta lub śpiewa. jakoby niewinność Chrystusa została nam. Przypowieści znajdujemy wprawdzie w Starym Testamencie (2 Sm 12. 1-19) oraz o winnym krzewie i latoroślach (J 15. przeszkody małżeńskie. sens Pisma Świętego. wzywając swoich słuchaczy do ostatecznego uznania prawa Bożego i do podjęcia zgodnej z nim decyzji. Wydarzeniem przełomowym w rozwoju wiedzy o Starym Testamencie było studium Hermana Gunkela (1862-1932) nad Psalmami z uwzględnieniem ich form literackich (zob. u Łk 15. hermeneutyka. “drewniane podwyższenie”). jakie przeżywaj ą poszczególni ludzie i cały naród. w szczególny sposób charakteryzują one jednak naukę i przepowiadanie Jezusa.). że grzesznicy są sprawiedliwi). przypisana (raczej niż udzielana). Porównanie wzięte z natury (np. o synu marnotrawnym. a wśród nich jakość. DH 3521-3528). Zob. by podnieść ich powagę. w których każdy szczegół niesie w sobie zamierzone znaczenie. którą lepiej by było nazywać przypowieścią o miłosiernym ojcu. pozostałe względnymi i zewnętrznymi. Przykładem na to są utwory niekanoniczne. grzesznikom. Przywilej Pawłowy. Nie są one alegoriami. “fałszywe tytuły”).

miały na celu oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych naleciałości. że świat coraz bardziej złożony będzie się stawał coraz bardziej ludzkim i chrześcijańskim. 8. Na Wyspach Brytyjskich niektóre elementy pierwotnego purytanizmu odziedziczyli anglikanie z “Low Church” (ang. Później św. paruzja. Ap 1. kalwinizm. Pierre Teilharda de Chardin (1881-1955). ostateczna meta (zob. “purus = czysty”). protestanci. to jednak przeciw racjonalistom twierdził. episkopat. św. W czasach wczesnochrześcijańskich na pustynię masowo uciekali spragnieni Boga mnisi. pracując na pustyni Madian. które przeciwstawiając się religijnym rozstrzygnięciom królowej Elżbiety I (lata panowania 15581603) i kierując się teologią kalwińską. żeby odrzucić objawienie. Według myśli francuskiego jezuity i paleontologa. wspólnota anglikańska. eschatologia. baptyści. W ostatecznym rozrachunku wielu purytanów odrzucało rządy biskupie w Kościele.ok. Quelle lub “Q” (niem. Palladiusz (ok. 1 Kor 15. Niektóre ze współczesnych ruchów i ugrupowań duchowych. 3008. 480 . Pozbawiając ludzi ich normalnych warunków życia. Pojemne określenie tych wpływowych grup w Kościele anglikańskim. Niektórzy jego przedstawiciele posługiwali się rozumem po to. Rękopisy z Qumran. Pustelnicy. lord protektor Oliver Cromwell (1599-1658) i poeta John Milton (1608-1674). 28. Benedykt z Nursji (ok. takich jak Mali Bracia i Siostry Jezusa. że istnieje “nadprzyrodzone” Boże objawienie. 22. św. Mojżesz zbierał siły wewnętrzne. teologia kongregacyjna. reformacja. Najbardziej znaczącym teologiem wśród purytanów w Nowej Anglii był Jonathan Edwards (1703-1758). Obecnie racjonalizm nie jest już w tak dużym stopniu jak dawniej używany jako synonim ateizmu i agnostycyzmu. baptyści. ścisłe zachowanie niedzieli oraz na bardzo surowy kodeks moralny. 13) rozwoju i dążenia wszechświata. Qumran. który w poszukiwaniu prawdy . Wśród czołowych postaci anglikańskiego purytanizmu znaleźli się: Thomas Cartwright (1535-1603). pustynie bardziej bezpośrednio stawiają ich twarzą w twarz z siłami dobra i zła. Jednakże chrześcijanie wschodni Wydawnictwo WAM. Racjonalizm (z łac. życie monastyczne. Ef 1.także prawdy religijnej daje pierwszeństwo rozumowi. Purytanie kładli nacisk na kaznodziejstwo. prezbiterianizm. lecz jego wejście do Ziemi Obiecanej zostało poprzedzone czterdziestoletnim błądzeniem po pustyni. Kraków 2002 149 . inni doszli do tego. krzewią kontemplację ascetyczną poprzez doświadczenia na pustyni. 365-425) oraz inni wybitni chrześcijanie doznawali przemiany duchowej. W swoich książkach Lephenomene humain (Zjawisko ludzkie). entelechia. któremu winniśmy okazać posłuszeństwo wiary (DH 3004-3005. źródło). Zob. Zob.Leksykon teologiczny Punkt omega (gr. czyli że jego rozwój zmierza ku szczytowi w Chrystusie kosmicznym (zob. Jan Chryzostom (ok. 6. “omega . kongregacjonaliści. Jałowa ziemia pozbawiona wody. Zob. “ratio = rozum”). 15-20). Bardzo mocne nastawienie racjonalistyczne było cechą Oświecenia. eremici. Wyprowadził lud Boży z niewoli. Kol 1. Sobór Watykański I (1869-1870). Jezus stawiał czoła pokusom diabelskim. prezbiterianie oraz kwakrzy. dla których inspiracją jest postać Charlesa de Foucauld (1858-1916). chociaż przeciw fideistom uznawał zdolność rozumu ludzkiego do poznania Boga ze świata stworzonego. chrystocentryzm. Zob. Purytanie (z łac. Niski Kościół).ostatnia litera alfabetu”). System. źródło “Q”. że odrzucali jakiekolwiek religijne przekonania. którzy pragnęli uniknąć kłopotów z prawem lub prześladowań. sentencje ojców. 21. 3-10. gdy przez czterdzieści dni modlił się i pościł na pustyni. Pustynia. asceza. kwarkowie. gdy udawali się na pustynię. Le milieu divin (Środowisko Boże) i innych zestawił on wiarę chrześcijańską z danymi naukowymi i doszedł do wniosku. Zob. jak również wielu tych. 347-407). Zob. 550). ND 113-114. 118). W początkach wieku XVII uchodźcy purytańscy założyli w Massachusetts Bay Colony.

14). królestwo Boże. Wołania te się wzmogły podczas “niewoli babilońskiej” papieży w Awinionie (1305-1374). do którego św. dzięki któremu każde pokolenie przyjmuje Boże objawienie przekazane w Piśmie Świętym i w Tradycji (DV 8-9). Według Septuaginty (LXX) jest to “ogród w Eden”. Odrzucenie wiary w Boga przybiera zazwyczaj pewną postać redukcjonizmu. “przywrócenie. Zob. dzięki któremu oficjalne nauczanie i oficjalne decyzje przyjmuje. który rozluźnia więzy z prawdziwym środowiskiem wiary jakim jest wspólnota. że wiara w Boga jest “tylko” odbiciem ludzkich pragnień i aspiracji. Sobór Powszechny. Rady ewangeliczne. racjonalizm. można je rozwiązać. 23-24. 36. urząd nauczycielski Kościoła. CIC 573. oświecenie. Redaktionsgeschichte (niem. przyjmowanie”). DV 19). depozyt wiary. Ratum et consummatum (łac. Zob. zanim oświadczenia soboru powszechnego zostaną poznane. jeżeli jest tylko zatwierdzone. zwracając się do ludzi swego pokolenia. gdy zachodzą słuszne przyczyny. “przyjęcie. 7. Nazwa nadana przez Willi Marxsena (ur. Zob. Zob. Zob. posłuszeństwo. 3911. Trzy radykalne ideały dla wyznawców chrześcijaństwa. egzegeza. niebo. odnowienie”). sobornost’. zrozumiane i przyjęte przez Kościoły miejscowe i ich przywódców. życie zakonne. DH 1087-1094. 1919) pracy ostatecznych redaktorów lub autorów naszych tekstów biblijnych. 1-2. 43). Zob. którego życie na wszystkich szczeblach naznaczone było poważnymi nadużyciami. CIC 1061). deizm. ubóstwo. Wyrażenie. jeżeli jest zatwierdzone i dopełnione. Recepcja (łac. Przynajmniej od Soboru w Vienne (1311-1312) w Kościele. protestantyzm liberalny. doskonałość. Zob. kiedy to równocześnie było dwóch albo trzech papieży (1378-1417). “dzieje redagowania”). “Raj” zaczął także oznaczać miejsce pobytu błogosławionych po śmierci (Łk 23. celibacie i posłuszeństwie ze względu na nadchodzące królestwo Boże (por. dostosowuje i interpretuje cały Kościół. septuaginta. kiedy wydawali wcześniejsze materiały. Potrzeba często czasu. celibat. oraz orędzie. krytyka biblijna. Zob. eschatologia. Krytyka redakcyjna (Redaktior geschichte) bada pobudki. liberalizm. 15. “sprowadzić do mniejszej miary. Reformacja (łac. ND 1817. gdzie błogosławieni będą jeść z “drzewa życia” (Ap 2. “trzecie niebo” nad ziemią. zmiany. sensus fidelium. Kraków 2002 150 . często nadmiernie upraszczali i rozwodniali chrześcijańskie objawienie. Deiści. Ludwik Feuerbach (18041872) w opublikowanej w roku 1841 Istocie chrześcijaństwa dowodził. 8. które polegają na dobrowolnie przyjętym życiu w ubóstwie. Raj. słyszano wołanie o “reformę głowy i członków”. jakie wprowadzili.Leksykon teologiczny często łączą racjonalizm z zachodnim indywidualizmem. 22. W znaczeniu szerszym wyraz “recepcja” oznacza cały proces. jakimi się kierowali autorzy. podczas wielkiej schizmy zachodniej. Recapitulatio. Sobór Watykański I. Proces. wskutek ruchu koncyliarystycznego i wskutek skandali związanych z papie- Wydawnictwo WAM. 1810. jakie chcieli przekazać swoim czytelnikom (zob. 13. liberalni protestanci i racjonaliści. małżeństwo. 31. w którym Adam i Ewa kiedyś żyli i z którego po grzesznym upadku zostali wypędzeni (Rdz 2. fideizm. 2-4). LG 44). Każda próba wytłumaczenia lub wyjaśnienia złożonych danych rzeczywistości przez odwołanie się do jednego tylko jej aspektu. Ez 28. W ten sposób filozof może ogólnie utożsamić rzeczywistość z dostępnymi bezpośrednio danymi zmysłowymi. Małżeństwo jest nierozerwalne. Objawienie obiecuje życie w “raju Bożym”. 8-10. nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie. Paweł został kiedyś porwany w ekstazie (2 Kor 12. objawienie. ważność. 3. “zatwierdzone i dopełnione”). 35). zredukować”). Redukcjonizm (z łac. którym się posługuje prawo kanoniczne na oznaczenie małżeństwa ważnie zawartego i dopełnionego stosunkiem seksualnym w sposób godny człowieka i ukierunkowany na zrodzenie dzieci (zob.

wędrówka dusz. Spisany i zatwierdzony sposób życia mężczyzn i kobiet związanych ślubami. 15001555). że istnieje szczególne objawienie. Powstające wyznania wiary. gnostycyzm. nauczał. nowe narodzenie. “ponowne zebranie. zob. Reinkarnacja (łac. którego celem było oczyszczenie życia Kościoła i oparcie życia chrześcijańskiego na Piśmie Świętym (UR 21). Regeneracja (łac. do której Chrystus wzywa swój Kościół (UR 6). współpracownik Lutra w Wittemberdze. życie zakonne. tradycja. baptyści. objawienie. Sobór Viennejski.Leksykon teologiczny stwem renesansowym. Różne próby reformy wewnątrz Kościoła katolickiego nabierały siły i ostatecznie osiągnęły cel podczas Soboru Trydenckiego (1545-1563). 130 . “prawidło. Zob. często nazywaną reformacją właściwą. a dla drugiego pokolenia Jan Kalwin (1509-1564). ND 2220-2225). potępił bezpośrednią sterylizację oraz odrzucił sztuczne środki regulacji urodzeń jako pozbawione ładu wewnętrznego (DH 4470-4479. “reguła. Odrzucono autorytet papieski i zniesiono klasztory. W swej encyklice z 1968 r. Rekapitulacja (łac. by zapobiec możliwości poczęcia. wspólnota anglikańska. nominalizm. języki narodowe. Środki antykoncepcyjne (“zapobiegające poczęciu”). że każdy akt seksualny musi pozostać otwarty na poczęcie. Do wiodących reformatorów w Anglii należeli: arcybiskup Tomasz Cranmer (1489-1556). Reguła wiary. Reguła fidei (łac. przepis”). purytanie.ok. kalwinizm. Na tym samym tle trzeba patrzeć na reformację protestancką. W samym sercu tego ruchu stał Marcin Luter (14831546). waldensi. reformator z Zurychu. Ludzie świeccy stowarzyszeni z zakonami żyją czasem według uproszczonej reguły konkretnego zakonu. a także Wydawnictwo WAM. często jednak był to głęboki i szczery ruch religijny. zwinglianizm. protestanci. modlitwę. prezbiterianizm. “odrodzenie”). luteranizm. Do środków naturalnych należy powstrzymywanie się od stosunków seksualnych. Zob. Ireneusz z Lyonu (ok. streszczenie”). Zob. by unowocześniły różne reguły (PC 3-4. przejęły jej rolę. mający na celu obudzenie lub pogłębienie życia duchowego poprzez milczenie. lub sztucznych środków mających na celu zapobieżenie poczęciu podczas stosunku seksualnego. wyznanie wiary. np. Reguła (łac. Norma wiary jako publiczne kościelne kryterium umożliwiające stwierdzenie prawdziwości objawienia przekazanego Kościołowi przez Jezusa Chrystusa. Sobór Trydencki. Niewątpliwie szerzeniu się reformacji pomógł nacjonalizm. Zob. Indywidualny lub grupowy wyjazd (zazwyczaj do domu zakonnego przeznaczonego do tego celu). gdy mogło już dojść do poczęcia poprawnie nazywają się środkami poronnymi. Sobór Watykański II wezwał instytuty zakonne. biskup Hugh Latimer (ok. gdy kobieta może być płodna oraz stosunek przerywany. koncyliaryzm. 1474-1530) w uzyskaniu dlań rozwodu. przyczyniły się do tego także sprawy gospodarcze. polecając głębokie wartości miłości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 200) odwoływał się do tej normy odpierając twierdzenia gnostyków. Regulacja urodzeń. Zob. które działają po stosunku. Rekolekcje. którzy należą do jakiegoś instytutu zakonnego. Reformacja angielska zaczęła się od spraw małżeńskich Henryka VIII (1491-1547) i niepowodzenia kardynała Tomasza Wolseya (ok. Humanae vitae Paweł VI (papież w latach 1963-1978). Zob. “ponowne wcielenie”). wyrażając treść reguły wiary. aborcja. Zob. norma wiary”). działają uprzednio. pigułki i środki mechaniczne. wyznanie augsburskie. nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie. Sobór Watykański II uznał tę nieustanną potrzebę odnowy. reguła wiary. Zob. 1485-1555) i biskup Mikołaj Ridley (ok. Wśród środków sztucznych te. husyci. kontrreformacja. dostępne tylko dla elity. Św. i Filip Melanchton (1497-1560). CIC 578. Innymi czołowymi postaciami reformacji byli: Ulryk Zwingli (1484-1531). Kraków 2002 151 . Używanie naturalnych. anabaptyści. 587).

Kluczowe role przypisuje się bóstwom męskim i żeńskim. nauka i religia. synostwo. pochodzenie Osób Boskich. Długość rekolekcji waha się od trzech do trzydziestu dni. odpowiednio. dialog. tchnienie. Zob. Czysty relatywizm (“wszystkie roszczenia i prawdy są względne”) jest sam w sobie sprzeczny. takich jak: zmiana pór roku. kładą rękę na Biblii. Znamy cztery takie relacje: ojcostwo. a katolicy w sposób szczególny. animizm.oparte są na mitycznej interpretacji zjawisk przyrodzonych. Zob. Zob. W Stanach Zjednoczonych na przykład religia obywatelska to zlepek odziedziczony z tradycji żydowsko-chrześcijańskiej przejawiający się w różny sposób. na czym polega “absolut” Chrystusa. mitraizm). składając przysięgę przed objęciem urzędu. duchowość. krytyka biblijna. jak i rachunek sumienia. Tchnienie czynne jest wspólne Ojcu i Synowi i nie tworzy nowej Osoby. Religia żydowska. Trójca immanentna. ewangelizacja. albo nawiązują do podstawowego wyznania: “wierzymy w Boga”. że nie ma żadnych absolutnych prawd ani wartości i że wszystko jest zdeterminowane przez poszczególne okresy dziejów. którą to długość spopularyzował św. kulturalne i religijne warunkuj ą pój ecie znaczenia i prawdy. islam. jak obmycia oczyszczające lub posiłki ofiarne . Kraków 2002 152 . modernizm. religijność. Religie tajemne. tak by ukazać. Kościół i państwo. warunkowy”). które są przedmiotem nauczania. a przede wszystkim płodność. buddyzm. idealizm. Obecnie od kilkudziesięciu lat w niektórych rekolekcjach wykorzystuje się azjatyckie metody ascezy i modlitwy. a czasem nowej. Relatywizujący sposób podejścia Ernesta Troeltscha (1865-1923) zmusił współczesnych teologów do lepszego wyjaśnienia. synostwo o Synu Bożym. chrystologia. dogmat. obrzędy kultowe i życie etyczne jej zwolenników. to trzeba odróżnić historycznie uwarunkowane sformułowania od trwałych prawd. Zob. orfizm) albo wschodniego (np. Religie. “relativus = odnoszący się do czegoś. a ich bohaterskie czyny świętuje się przez takie akty kultu. co jest wyrażone. filioque. patron ćwiczeń duchowych. Pogląd głoszący. przez kultury. Ignacy Loyola (1491-1556). w których żadna religia nie ma zdecydowanej przewagi. Ojcostwo stanowi o Ojcu. a tchnienie bierne . chrześcijaństwo 2. pluralizm.Leksykon teologiczny ćwiczenia. chrześcijanie anonimowi. Taka hierarchia Osób Boskich między sobą. Łagodniejsza odmiana relatywizmu kładzie nacisk na fakt. tchnienie czynne i tchnienie bierne. które się opierają na Bożej interwencji w dzieje świata . którzy prowadzą rekolektantów ku rozeznaniu woli Bożej na ich obecnej. Zob.inaczej niż judaizm i chrześcijaństwo. Religie te . Relatywizm (z łac. wegetacja. zen. Religia obywatelska Wykorzystywanie tradycji religijnych w celu podtrzymania działalności publicznej w krajach.zewnętrznie podobne do sakramentów chrze- Wydawnictwo WAM. zostali wezwani do prowadzenia życia w ciągłym napięciu między ewangelizacją a dialogiem. Religie pochodzenia greckiego (np. teologia misyjna. Zob. Systemy wierzeń w bóstwo i dawanych mu odpowiedzi. w dekrecie Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła (Ad gentes) i w jego deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate). drodze życia. judaizm. Jeżeli idzie o określenia dogmatyczne. świadomość klasyczna. modlitwa. względny. hinduizm. że jest On w sposób ostateczny i niezrównany pełnią Bożego objawienia i zbawienia dla wszystkich narodów i wszystkich czasów. że stanowią one Trzy Osoby w jednym Bogu. judaizm. Relacje między Osobami Boskimi.o Duchu Świętym. społeczeństwa i osoby. obejmujące także księgi święte. Chrześcijanie ogólnie. Często można skorzystać z kierownictwa mężczyzn lub kobiet. Zob. kiedy na przykład przywódcy polityczni się odwołują do “oczywistego przeznaczenia” narodu. teologia Trójcy Przenajświętszej. Religia i nauka. że założenia historyczne. w których obrzędy były często tajemne i zastrzeżone dla wtajemniczonych.

Religijność (łac. które zresztą. która się rozwinęła pod koniec XIX stulecia i zajmuje się studiami nad podobieństwami i różnicami w wierzeniach i życiu religijnym wyznawców różnych religii. symbol. Relikwie (łac. chrześcijaństwo. a zawierają fragmenty . Karl Barth (1886-1968) przeciwstawił wiarę (opartą na Słowie Bożym i całkowicie zależną od łaski Bożej) “religijności”. sfragis. tajemnica. stworzenie 1. Sobór Trydencki. tuż obok Morza Martwego. czyli od łaski. adoracja. listy itp. ich ubrania. biblia. dialog. ich obrazów i relikwii z podstawowym okazywaniem czci Bogu (SC 111. obrazoburstwo. Na Zachodzie relikwie męczenników i innych świętych zazwyczaj się umieszcza pod stałymi ołtarzami (CIC 1237. Zob. Teksty religijne w języku hebrajskim. odkupienie. buddyzm. Zob. bierzmowanie i święcenia kapłańskie. ikona. Zob. Religioznawstwo. ale do tych religii trzeba przynajmniej zaliczyć chrześcijaństwo. Zob. wielką ilość zwolenników oraz przemyślaną naukę. Od najwcześniejszych stuleci otaczano czcią groby i relikwie męczenników i innych świętych. islam. Od czasu Soboru Trydenckiego (DH 1821-1823. święty.czasem bardzo obszerne .). LG 51). Stąd znane są również jako rękopisy znad Morza Martwego. Moralna cnota religijności wyraża siew adoracji i wielkodusznej służbie okazywanej naszemu miłującemu Bogu. Res et sacramentum (łac. islam. Można się zastanawiać. Sobór Nicejski II. zob. przywiązanie”). “Res et sacramentum” to rzeczywistość przekraczająca łaskę sprawioną bezpośrednio przez sakrament. religijność. Wydaje się. Zasadnicza postawa ludzi wobec Boga jako ich Stwórcy i Zbawiciela. oznacza ona takie trwałe rzeczywistości. aramejskim lub greckim przepisane. którą trzeba odróżnić zarówno od sacramentum tantum (łac. “tylko znak”). taoizm. judaizm. Religioznawstwo jako takie nie wypowiada się o względnych zasługach i ostatecznej prawdzie religii. Zob. Religie tajemne cieszyły się wielkim uznaniem w okresie od pierwszego stulecia przed Chrystusem do czwartego po Chrystusie. od chleba i wina przeznaczonych do sprawowania Eucharystii. Revivalizm. jak od res sacramenti tantum (łac.z niemal wszystkich ksiąg Starego Testamentu i innych utworów religijnych. a także przedmioty ściśle z nimi związane (np. Stary Testament. Ap 6. “rzecz oznaczająca i jej znak”). jakie pozostawia chrzest. łaska. 9). które wzbudzają zainteresowanie światowe ze względu na wiek. sakrament. Jest to rzeczywistość nadprzyrodzona. charakter. którą sakrament oznacza i sprawia. miłość 2. religie świata. szkoła historyczno-religijna. Reprobacja (łac. odnowa życia Rękopisy z Qumran. “tylko rzecz oznaczana sama w sobie”). Zob. ND 1255-1257) nauka Kościoła oficjalnego próbowała naprawić nadużycia związane z relikwiami (zob. wyprawy krzyżowe. chrześcijanie anonimowi. którą odrzucał jako zupełnie bezwartościowy wynik ludzkich dążeń. mit. Resztki ciała pozostałe po świętych. Zob. Zob. buddyzm. czy lista jest kompletna. np. które są przedmiotem jego badań. “odrzucenie”). “związanie. hinduizm. że należały one do znajdującej się w sąsiedztwie wspólnoty żydowskiej. esseńczycy. lub stworzone w latach między 20 przed Chrystusem a 60 po Chrystusie i odnalezione w roku 1947 (i później) w jaskiniach koło Qumran. oddawanie czci Bogu. Nauka. To odkrycie miało ogromne znaczenie dla badań nad Starym Testamentem i nad środowiskiem. Kraków 2002 153 . jakieś 13 kilometrów na południe od Jerycha. Religie świata. Wyprawy krzyżowe spowodowały powstanie handlu relikwiami. szczątki”). Wydawnictwo WAM. Te religie. “resztki.często były fałszywe. hinduizm i taoizm. CIC 1190) i powiązać ogólnie kult świętych. jak rzeczywista obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii (a nie tylko przez łaskę Komunii św.sprowadzane do Europy . kult świętych.Leksykon teologiczny ścijańskich. w którym się narodziło chrześcijaństwo.) i niezniszczalne znamię. odrzucenie. Zob. religijność. judaizm. Komunia święta.

1-32. stopniowo ćwiczenie się w nim powinno doprowadzić do wyższego i prostszego stadium kontemplacji. Myśl o rozeznaniu duchów zawdzięcza wiele Orygenesowi (ok. Rozłam w Kościele. DH 1673). 10). CCEO 722 § 4). Roztropność. 1-10. chrzestny. Tym jednak. Rozgrzeszenie. którzy od biskupa otrzymuj ą upoważnienie do słuchania spowiedzi (por. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z roku 1983 mają oni wtedy prawo słuchania spowiedzi na całym świecie. jurysdykcja. Rozgrzeszenie może być wyrażone w formie orzekającej (np. Jeżeli zagraża niebezpieczeństwo śmierci albo jeżeli ze względu na wielką ilość chcących przystąpić do sakramentu pokuty niemożliwa jest spowiedź indywidualna. 7. można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (CIC 961. Kraków 2002 154 . I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca. 3-11). schizma. 22-23). Rozgrzeszenia udziela biskup zarządzający diecezją. epikleza. dająca możliwość wprowadzania w życie ogólnych zasad i ideałów. lecz “sakramentale” Zob. doświadczenie religijna. Sobór Trydencki (1545-1563) określił. czy też od ducha złego i wprowadzającego w błąd (1 J 4. “Ja tobie odpuszczam grzechy”) albo modlitewnej (np. sakrament pokuty. 18. sakrament. 18. 36-50. diaspora. Zob. który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. że przy najbliższej nadarzającej się sposobności powinni się wyspowiadać indywidualnie. sakramentale.ok. Rozluźnienie obyczajów. zwłaszcza chrztu. Pierwsza cnota kardynalna. 1-6). Zob. charyzmaty. umożliwiająca przewidywanie Wydawnictwo WAM. CCEO 720 § 2). Podkreślał on potrzebę dokonywania wyborów w kontekście Kościoła i jego sakramentów. Zob. W obrządku łacińskim formuła rozgrzeszenia brzmi tak: “Bóg. J 20. DH 1323. której celem jest zjednoczenie z Bogiem i wglądnięcie w wolę Bożą przez zastanawianie się nad zagadnieniem poruszanym w Piśmie Świętym lub nad innym zagadnieniem duchownym. którzy w ten sposób przystąpili do tego sakramentu. 254) i jego nauce o pięciu zmysłach duchowych oraz św. Roztropność chrześcijańska to coś więcej niż przenikliwość. 21-35. Rozgrzeszenie na początku Mszy św. “Niech Bóg ci przebaczy”). ordynariusz. Diadochowi z Photike (połowa V wieku). “Niech Bóg wszechmogący zmiłuje się nad nami i odpuści nam nasze grzechy”). Zob. i podczas Liturgii Godzin nie jest sakramentem. czyli stwierdzeniem.1-12. Łk5. Zob. udzielają go także kapłani. Zob. i Syna. ND 1612). Ojciec miłosierdzia. odpuszczenie grzechów. kontemplacja. 19. Rozgrzeszenie jest istotną częścią sakramentu pokuty i nawiązuje do Chrystusowej posługi przebaczania (Mt 18. 1709. wielu Ojców Kościoła i późniejszych autorów obmyśliło różne zasady albo sposoby. 17-26. Szczególny dar sprawiający. spowiedź. J 8. Wypowiedzenie nad skruszonymi grzesznikami formuły przebaczenia grzechów osobistych przez Chrystusa (zob. diecezja. jaką pozostawił On Kościołowi (Mt 16. 1649). Aby można było odróżnić. takie jak te. trzeba powiedzieć. 15-17. Modlitwa myślna. 15. lecz że jest także aktem prawnym (DH 1685. niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.Leksykon teologiczny Rodzice chrzestni. Rozeznanie duchów. czy konkretne wydarzenia lub stany pochodzą od Ducha Świętego. roztropność. Mk 2. chyba że biskup innej diecezji wyraźnie im tego zakaże na terenie swojej diecezji (por. które napisał św. CIC 967. 185 . że człowiek staje się zdolny do odróżniania Bożych charyzmatów od całkiem naturalnych uzdolnień i wpływów złego ducha (l Kor 12. 19. ND 1628. laksyzm. a także do władzy “związywania” i “rozwiązywania”. przebaczenie grzechów. Ignacy Loyola (1491-1556) dla udzielających ćwiczeń duchownych. Rozmyślanie. że rozgrzeszenie jest nie tylko deklaracją. Wschodnie formuły rozgrzeszenia mają zazwyczaj postać modlitewną (np. i Ducha Świętego”. Ponieważ rozmyślanie jest odmianą modlitwy dla początkujących. Rozproszenie.

W zmaganiu się z zagadnieniem rozwoju wiele zależy od tego. Rubryka (z łac. w co wierzą wszędzie. Mimo takiej tradycji. a oryginalnym depozytem wiary albo objawieniem. modlitwa Jezusa. powszechności i jednomyślności. by mogły rozpocząć działalność jako wolne i odpowiedzialne osoby ludzkie. zawsze i wszyscy”) jako zbyt abstrakcyjną! opracował siedem oznak. a papież-dominikanin. Wincenty z Lerynu (zm. “ogród różany”). co dziecięce (1 Kor 13. Wincentego regułę wszechobecności. Zob. Wzrastanie w człowieku świadomego poczucia odpowiedzialności i odpowiadające mu dojrzewanie osobowej wolnej woli. a kończy się udziałem Matki Bożej w zwycięstwie Jej Syna. Z powodu powtarzania się tej samej modlitwy różaniec czasem nazywa się zachodniokatolickim odpowiednikiem “Modlitwy Jezusa”. co sprawia. Pięć tajemnic bolesnych zaczyna się od konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Skrytykował on podaną przez św. Wskazówka w księgach liturgicznych wydrukowana czerwonym kolorem obok głównego tekstu (drukowanego w czarnym kolorze). z których każda przypomina jakieś wydarzenie z życia Jezusa lub Maryi. depozyt wiary. przed rokiem 450) rozwój dogmatów porównywał do rozwoju człowieka. Św. Pociąga ona za sobą ćwiczenie praktycznej wyobraźni. odpowiedni do etapów ludzkiego dojrzewania. a zniekształceniem. wtajemniczenie. rozumienie i interpretację. że całe życie moralne człowieka staje się rozumne. a “karność” powoduje wzrost w świętości (Hbr 12. neokatechumenat. ale także regularnego pogłębiania znajomości objawienia chrześcijańskiego. że nasze życie z wiary nieustannie się “zmienia”. które punkt szczytowy osiągnęło w Jezusie Chrystusie. Zob. Pius V. Autentyczny rozwój domaga się zachowania -mimo zmian . 2-12). różańca najprawdopodobniej nie wprowadził św. Pięć tajemnic chwalebnych zaczyna się zmartwychwstaniem Chrystusa. nabożeństwa. 11). “quod ubique. a kończy się Jego śmiercią na krzyżu. Rozwój moralny. doskonałość. rozwój moralny. które nadążałoby za rozwojem intelektualnym człowieka. uświęcenie. 18). i dodaje. Pięć tajemnic radosnych skupia się na narodzeniu i dzieciństwie Chrystusa.Leksykon teologiczny trudności i unikanie konsekwencji. oficjalnie różaniec poparł w roku 1569. że dzieci często działają pod przymusem i że moralne zasady tylko powoli docierają do ich wnętrza. Składa się ona z piętnastu tajemnic. Zob. “to. będąca wyrazem nabożeństwa do Matki Bożej. 5-13). katecheza. Oficjalna nauka Kościoła głosi. św. Postęp w przeżywaniu i rozumieniu wiary chrześcijańskiej. tak że “coraz bardziej jaśniejąc”. że dziecko osiąga “wiek posługiwania się rozumem” około siódmego roku życia i że od tego czasu zaczyna działać jako odpowiedzialna osoba ludzka. doktryna. Upowszechnili go jednak dominikańscy kaznodzieje. wytrwałej modlitwy i uczynków miłości okazywanych bliźnim będącym w potrzebie. Współczesna psychologia jednak ukazała. Rozwój wiary. których się nie chce. John Henry Newman (1801-1890) przeszedł na katolicyzm. który się śpiewa lub czyta podczas Wydawnictwo WAM. a mimo to zawsze pozostaje tą samą osobą. Dominik (1170-1221). w jaki sposób człowiek pojmuje objawienie. quod semper. Wspólnoty chrześcijańskie mają obowiązek tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ku odpowiedzialności moralnej w pełnej wolności. przekształca się bowiem z dziecka w człowieka dorosłego. quod ab omnibus creditum est” (łac. Zob. że się wyzbył tego. Rozwój dogmatów. tradycja. Paweł pisze. Dojrzewanie w wierze domaga się nie tylko pełni życia sakramentalnego. Powszechnie przyjęta na Zachodzie modlitwa. Zob. cnoty kardynalne. Doświadczenia sprawdzają i udoskonalają wiarę (Jk 1. Św. Zob. który mimo zmian zachowuje tożsamość. lub kryteriów rozróżniania pomiędzy rozwojem wiernym. gdy kończył pisać O rozwoju doktryny chrześcijańskiej (1845).identyczności między nową nauką. Rozwój nauczania w Kościele od czasów apostolskich (DV 8). Zdrowaś Maryjo (dziesięć razy) i Chwalą Ojcu (jeden raz). “ruber = czerwony”). Kraków 2002 155 . ewolucja. stajemy się podobni do obrazu Chrystusa (2 Kor 3. W obręb jednej tajemnicy wschodzą: Modlitwa Pańska (jeden raz). teologia moralna. rozwój wiary. Różaniec (łac. Rozwój.

Żeby promować swoją sprawę. i umożliwiające skuteczną reformę muzyki kościelnej. którego ośrodkiem był Uniwersytet Oksfordzki. że ich natchnieniem był powrót do Ojców Kościoła. “Pośrednik między Bogiem a ludźmi”) wprowadziła pewne reformy. a który popiera czynny udział wszystkich członków Kościoła w oficjalnym kulcie i prowadzi do tego. kiedy zachodzi wątpliwość. czasami prowadziły do protestów. języki narodowe. Kraków 2002 156 . popierał katolicką tradycję w sprawach kultu. Inicjatorem tego ruchu był opat Prosper Gueranger (1805-1875) i benedyktyńskie opactwo w Solesmes. który zakładał wprowadzenie języka miejscowego do liturgii i podkreślał znaczenie Liturgii Słowa kosztem Eucharystii. żeby Eucharystia stała się rzeczywistym ośrodkiem ich życia wspólnotowego. liberalizm. obrządek. Od roku 1836 Keble. która ukazała. John Henry Newman (później kardynał) (1801-1890) i Edward Bouverie Pusey (1800-1882). ruch ten miał na celu reformę anglikanizmu. Nowożytny ruch. który w wypadkach. Ruch w Kościele anglikańskim w latach 1833-1845. W ostatnim stuleciu wiele wspólnot anglikańskich i niektóre Kościoły protestanckie rozpoczęły reformę i popieraj ą rozwój kultu sakramentalnego. “Narodowe odstępstwo” (1833). “rigor = sztywność. śpiew gregoriański. nawet jeżeli opowiedzenie się za swobodą ma większy stopień prawdopodobieństwa. W Europie benedyktyni tacy. kult. Romano Guardini (1885-1968) i Joseph Jungmann (1889-1975) wspierali nie tylko studia akademickie nad liturgią. aby liturgia stała się przez to bardziej przystępna. Początek ruchu wyznacza mowa Keble'a pt. Encyklika Piusa XII Mediator Dei z 1947 r. kładzie nacisk na prawo z uszczerbkiem dla wolności. Nazwa nadawana plemionom wschodniosłowiańskim na Rusi (Białorusini. Wielki Tydzień. Katolicy ruscy są zazwyczaj członkami Kościoła Bizantyńsko. Rygoryzm (z łac. wspólnota anglikańska. który wprowadził języki narodowe do liturgii i zreformował obrzędy. w jaki sposób można lub trzeba sprawować obrzędy liturgiczne. Zob. “rozprawy okolicznościowe”) w latach 1833-1841. spośród których rozprawa Newmana Tract 90 (1841) spowodowała dużą dyskusję ze względu na jej prokatolicką orientację. Protestantyzm zrodził się jako ruch reformatorski. W ostatnich dziesięcioleciach ruch ekumeniczny wsparł szerzenie reformy liturgicznej w wielu wyznaniach chrześcijańskich. “Biblioteka Ojców”). w XIX stuleciu nazwa ta została rozszerzona na Ukraińców mieszkających w dawnej Galicji na Podkarpaciu i na Bukowinie. a komunia częstsza. życie zakonne. (łac. Był to pierwszy okres anglokatolicyzmu. kiedy to Pius X podjął kroki prawne zachęcające do częstszego przystępowania do Komunii św. kalendarz gregoriański. Zob. ewangelicy. szczyt osiągnęły one w przywróceniu obrzędów Wielkiego Tygodnia i w pracach Soboru Watykańskiego II. Rubryki wskazują. Wielkorusini. Ruch Oksfordzki wydawał Tractsfor the limes (ang. ikonostas. Taki sposób myślenia tłumi Wydawnictwo WAM. Nawet mniejszej wagi reformy. Ojcowie Kościoła. “Wysoki Kościół”) a nie Kościoła Niskiego czy ewangelicką. który zasłynął jako autor żywota Chrystusa. który się zaczął wśród katolików. Newman i Pusey zaczęli wydawać Library ofthe Fathers (ang. System teologii moralnej.Ukraińskiego.Leksykon teologiczny zgromadzeń liturgicznych. anglokatolicyzm. surowość. pracował na rzecz ubogich i zachęcał do tworzenia męskich i żeńskich wspólnot zakonnych. Ruch liturgiczny. Małorusini). Inspirowany raczej tradycją High Church (ang. a nawet usunięciem ikonostasu. Rusini. ruch oksfordzki. Kościoły wschodnie. Rosyjski prawosławny Ojciec Jan z Cronstadt (18291908). jak Pius Parsch (1884-1954). jak przyjęcie kalendarza gregoriańskiego. opierał się wpływom liberalizmu. Ruch oksfordzki. Zob. ale wkrótce rozszerzył się także na inne wyznania chrześcijańskie. nieugiętość”). liturgia. Zob. a za jego koniec zazwyczaj uważa się wstąpienie Newmana do Kościoła katolickiego (1845). Oficjalne jego poparcie pojawiło się w roku 1903. Dla prawosławnych liturgia miała zawsze miejsce centralne. a nawet do schizm. Na jego czele stali: John Keble (1792-1866). opowiadał się za obniżeniem. kładł nacisk na apostolski i sakramentalny charakter Kościoła i na jego znamię kapłańskie. starowiercy. jak Lambert Beauduin (18731960) i Odo Casel (1896-1948) z innymi. ale także jej rozwój w duszpasterstwie.

sąd (zarówno szczegółowy pojedynczego człowieka. 1305). 1410. Zob. Hugo od św.Leksykon teologiczny wolność postępowania na korzyść pewności. Zob. zobowiązanie”). publicznego składania ślubów. Protestanci powszechnie uznają dwa sakramenty: chrzest i Eucharystię. który wskazuje i przekazuje łaskę.obrządek”). obrządek. czyli słów. Rzeczy ostateczne. zmartwychwstanie umarłych oraz istnienie aniołów (Mk 12. “rzeczywistość ukryta. teologia moralna. Sabelianizm. 1313. Rzeczywista obecność. 500). List Kongregacji Doktryny Wiary z roku 1979 zwraca uwagę na naukę Kościoła o zmartwychwstaniu całej osoby ludzkiej. 5. Zob. saduceusze odrzucali tradycję ustną. wizja uszczęśliwiająca. faryzeusze. jak: woda. czyli śmierć. Sakrament (łac. czyli takich elementów. ND 28. Trzy sakramenty (chrzest. 1. Zob. konsekracji kościoła i innych obrzędów religijnych. 1319. 17. 18-27. Te części składowe naszego przeznaczenia. wyraz ten jednak sam w sobie nadaje się do bardziej ogólnego użycia (zob. jak ostateczny całej ludzkości). Od II wieku przed Chrystusem ta arystokratyczna grupa kapłańska odgrywała bardzo ważną rolę polityczną i ekonomiczną. 1717). ND 2009/3). Bez zajmowania wyraźnego stanowiska w sprawie współczesnych dyskusji o oczyszczeniu w chwili śmierci i o możliwości zbawienia wszystkich ludzi. przeistoczenie. Wiktora Wydawnictwo WAM. Po dokonaniu konsekracji podczas Mszy św. Pseudo-Dionizy Areopagita (ok. Od czasów Średniowiecza często analizowano sakramenty odpowiednio do ich “formy”. 1609. Kajfasz. 1 Krl 1. piekło. ND 1673). Wspaniały wkład do nauki o sakramentach wnieśli: św. tajemnica. duszą i bóstwem pod postaciami Chleba i Wina (zob. który jest Alfą i Omegą. Przy sakramencie pokuty czyny penitenta uważa się za “Jakby materię” tego sakramentu (zob. 13). tora. Kraków 2002 157 . 1774. jest On obecny z Ciałem. tajemnica”). 8). i inni saduceusze mieli własne powody polityczne i religijne. chleb. 1100-1160). Krwią. aniołowie. Wśród wielu sposobów obecności Chrystusa zmartwychwstałego na naszym świecie jest to obecność jedyna w swoim rodzaju (SC 7). W Kościele katolickim i prawosławnym przyjmuje się siedem takich sakramentów: chrzest. sąd ostateczny. Oficjalna księga liturgiczna zawierająca modlitwy i opis czynności przepisanych podczas udzielania sakramentów. 1767. punkt szczytowy osiągają w samym Chrystusie. dokonanego przez Boga nieskończenie miłosiernego. i “materii”. ND 1308. namaszczenie chorych i pokutę (zob. 1710. małżeństwo. Ustanowiony przez Chrystusa znak widzialny. Zob. przysięga wojskowa na wierność. wino lub olej -używanych w czasie ich sprawowania. bierzmowanie. niebie albo piekle (DH 4650-4659. “sadduki”. także Dz 4. 17). został on potępiony w roku 1690 (zob. “zastaw. Chrześcijanie wschodni mówią o sakramencie jako o mysterion (gr. 1651-1654. DH 1637. bierzmowanie i kapłaństwo) pozostawiaj ą trwałe znamię na duszy. apokatastaza. ND 2317. śmierć. To powszechnie przyjęte wyrażenie odpowiada temu samemu. Zob. zmartwychwstanie umarłych. DH 1620. czyściec. konsekracja. niebo lub piekło. Najwyższy kapłan. obrządek”). 1526-1528). niebo. 6-8). kapłaństwo. CIC 840-1165). laksyzm. prawdopodobnie od imienia własnego Sadduk). DH 781. Rytuał (z łac. patripasjanizm. prowadzenia pogrzebów. Saduceusze (hebr. żeby ułatwić Poncjuszowi Piłatowi wykonanie wyroku śmierci na Jezusie (zob. Po zburzeniu Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie saduceusze jako grupa przestali istnieć. Augustyn z Hippony (354-430). monarchianizm. co oznacza grecki wyraz ta eschata i łaciński novissima. probabilizm. DH 2303. Eucharystia. “forma. DH 680. 16401641. Ryt (łac. Początkiem i Końcem (Ap 22. z konieczności za naszego życia osłonięte tajemnicą. Eucharystię. Opierając się na Torze. “ritus =. 1517-1518. dlatego nie można ich powtórzyć (zob. Tradycyjnie uważa się ich za potomków kapłana Sadoka (2 Sm 8. oczyszczeniu w czyśćcu i o dwóch naszych ostatecznych możliwościach. Dz 23. modalozm. 1310. Piotr Lombard (ok. ND 1514. epikleza.

szafarz. podobny do sakramentów oraz oznaczający i sprawiający duchowe skutki za wstawiennictwem Kościoła (SC 60.jako rodzice . skrucha mniej doskonała. Obecnie ludzie świeccy mogą udzielać niektórych z nich na podstawie decyzji biskupa miejscowego i zgodnie z księgami liturgicznymi (SC 79. św. Sakrament wyciskający na przyjmującym szczególne znamię i nadający mu możliwość uczestniczenia w kapłańskim posługiwaniu Chrystusa przez nauczanie. Warunkami do owocnego przyjęcia tego sakramentu są: rzeczywisty żal za grzechy. Matthias Joseph Scheeben (1835-1888) i Odo Casel (1886-1948). ustanowiony przez Kościół. małżeństwo. CIC 1168). Karl Rahner (1904-1984) i Edward Schillebeeckx (ur. przebaczenie grzechów. chrzest. sakrament święceń. Eucharystia. ND 1608). Sobór Trydencki (1545-1563) ponownie stwierdził sakramentalny charakter pokuty (dh 1667-1693. surowej i publicznej pokucie czasowej. musieli poddać się długiej. sakrament. ważność. Jeden z siedmiu sakramentów. 1225-1274). ex opere operantis. że wyznanie grzechów jest materią sakramentu. bierzmowanie.przewodniczyć różańcowi odmawianemu przez dzieci. Sakrament pokuty. symboliczna analiza rzeczywistości zbliża go do teologii wschodniej). skrucha doskonała. Na przykład ludzie świeccy mogą posypywać głowy popiołem w Środę Popielcową albo . res et sacramentum. charakter. SC 27. a słowa odpuszczenia jego formą (zob. Wielki Tydzień. Sakrament święceń. 36-50. który się konkretnie urzeczywistnia w życiu siedmioma sakramentami . prawdziwy zamiar niepowtarzania grzechów i unikania jakichkolwiek okazji do grzechu. że tylko chrzest i Eucharystia są sakramentami. wyznanie przynajmniej wszystkich grzechów śmiertelnych. pojednanie. ustanowiony przez Chrystusa na odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie świętym. CIC 1166). teologia symboliczna. którzy popełnili grzechy ciężkie (zob. którzy popełnili morderstwo. palmy rozdawane w Niedzielę Palmową) lub praktyk (a taką jest np. Zob. Sobór Laterański IV (1215) nakazał spowiedź przynajmniej raz w roku dla tych.taką wizję życia sakramentalnego mieli: Otto Semmeiroth (1912-1979). sfragis. którego celem miałoby być uleczenie ludzi z ran i złych skłonności. ex opere operato. modlitwę. 1914) (zob. Ps 51. 5-11.Leksykon teologiczny (ok. PO 5). DH 812. która może przyjmować różne postaci (np. Mk 1. nd 1612). Wschód podchodzi “terapeutycznie” do tego sakramentu. że można w życiu wszystko uświęcić. Współczesna teologia mówi (a) o Chrystusie jako o prasakramencie (“Ursakrament”) albo o znaku skutecznym łaski Bożej. Sakrament pojednania. Rozszerzając definicję sakramentaliów z rzeczy (a takimi są np. Zob. zanim biskup ponownie przyjął ich do świętej wspólnoty. Zob. Marcin Luter (1483-1546) uznawał pokutę za sakrament. a potem za to wszystko żałowali. Kraków 2002 158 . Od VI wieku misjonarze irlandzcy i inni upowszechnili praktykę powtarzanej prywatnej spowiedzi kapłanowi. gotowość wypełnienia pokuty nałożonej przez kapłana. następujący jednak po nim reformatorzy uważali. (b) o ustanowionym przez Niego Kościele jako o sakramencie podstawowym (“Grundsakrament”). Sobór Watykański II wskazał. Środa Popielcowa. 1096-1142. Zob. Tę pojednawczą funkcję sakramentu pokuty podsuwa wypowiedź św. post. sakrament pokuty. nd 1615-1634). LG 7 i 11). ordynariusz. 11. Sobór Florencki (1438-1445) oświadczył. łaska. 4-5. Ta pokuta. 19-23). Sakramentale. Ewangelie przedstawiaj ą Chrystusa jako odpuszczającego grzechy (Mk 2. 36-50) i dającego swoim uczniom władzę odpuszczania grzechów (J 20. Łk 7. Łk 7. W każdym z tych Wydawnictwo WAM. Niedziela Palmowa. 9-14). donatyzm. Ten sakrament odpowiada na głęboką potrzebę wyznawania grzechów. kapłana lub diakona. grzech. dh 1323. zaparli się wiary lub byli winni cudzołóstwa. “pokój z Kościołem odpuszcza grzechy”) (zob. 15. Znak święty. We wczesnym Kościele ochrzczeni chrześcijanie. otrzymania przebaczenia od Boga i pojednania się ze wspólnotą zranioną naszymi grzechami (2 Sm 12. rządzenie i przewodniczenie w sprawowaniu obrzędów liturgicznych na stanowisku biskupa. różaniec. Augustyna z Hippony (354-430). sakrament. a pokuty nadawane penitentom stawały się nieco łagodniejsze. jałmużnę lub jakieś inne dobre uczynki) ma na celu ułatwienie nawrócenia od grzechu do Boga. 18. 32. namaszczenie chorych. sakrament pokuty. spowiedź. odmawianie różańca) na znaki ogarniające wszystko. 1-25. Tomasz z Akwinu(ok. Dawniej uprawnionymi szafarzami sakramentaliów mogli być tylko duchowni. Pax cum Ecciesia dimittit peccata (łac.

Podział na przeciwstawne sobie grupy (J 7. rozłam”). ciało. wyrządza szkodę życiu i jedności Kościoła. teologia Janowa. jest oczywiście sam w sobie sprzeczny. podkreśla jednak fakt. człowieczeństwo (J 1. biskup.47-50). Zob. Gorgiasz (zm. zrywając łączność z innymi członkami Kościoła. 10-13. 18. herezja oznacza wykroczenie przeciw wierze przez dobrowolne odrzucenie prawdy objawionej. Ciało zwierząt i ludzi (1 Kor 15. których nie mogą wykonywać ludzie nie mający święceń. że kandydat został wybrany i powołany. Zob. 12. 25). 17). ryby dobre zostaną oddzielone od złych (Mt 13. kąkol zostanie spalony. 270 przed Chr. Pomimo pojednania między Rzymem i Konstantynopolem. następnie prosi się Ducha Świętego o skuteczne wykonywanie obowiązków przez nowego sługę. Sąd ostateczny. Prorocy Starego Testamentu zapowiadają nadejście “Dnia Pańskiego”. to schizmatycy wykraczają przeciw miłości. a Południowym Królestwem po śmierci Salomona (931. rzeczy ostateczne. 28-3. 14). “podział. poprzedzały ją różne wcześniejsze napięcia. Schizma (gr.jeżeli się weźmie pod uwagę społeczną naturę ludzi i ich odkupienie . podobnie jak inni chrześcijanie prawosławni twierdził. Kościół anglikański. Nie zawsze da się jasno odróżnić schizmę od herezji.) i Pyrron z Elidy (ok.). adwent. J 1 2. Zob. DH 1304-1306. 3). którzy uwierzyli w Chrystusa albo którzy Mu odmówili wiary (J 3. myśleć. Sobór Florencki naucza. 11. Taki absolutny sceptycyzm. że ludzie nigdy nie mogą mieć pewności o czymkolwiek. 21. DH 10. że dopiero na sądzie ostatecznym definitywnie rozstrzygnie się los wszechświata. 150. 360 . duchowieństwo. np. zwany też czasami pyrronizmem. Schizma. Jr 17. wreszcie wśród różnych modlitw wkłada na niego ręce biskup udzielający święceń. “badać. paruzja. diakon. 16-18. 26) i moce cielesnego istnienia prowadzące do grzechu i przeciwstawione życiu według Ducha (Ga 5. charakter. synod w Sardyce. Najpoważniejsza schizma w chrześcijaństwie powstała między katolickim Zachodem a prawosławnym Wschodem. 43. do prawd religijnych lub moralnych. Za datę tego rozłamu przyjęto wprawdzie umownie rok 1054. nawiązując często do starotestamentalnych obrazów sądu ostatecznego. Sardyka. lecz różnica zdań co do autorytetu i ustroju w Kościele. z jednej strony. mówią o tym. że już obecnie się odbywa sąd nad ludźmi. Sceptycyzm (gr. Grecki teolog prawosławny Christos Androutsos (1867-1935) sprzeciwiał się katolickiej wierze w sąd szczegółowy. który jakoby czynił zbędnym sąd ostateczny. ND 2308-2309). 6-22. Sceptycyzm względny ogranicza się do pewnych dziedzin wiedzy. żeby sądzić żywych i umarłych (zob. 31). lub być może 926 r. kapłani. naturalne właściwości życia (1 Kor 1. że przy końcu świata pszenica zostanie oddzielona od plew (Łk 3. kapłaństwo. “żywe ciało”). chrystologia “logos-sarks”. Ewangelia św. że oprócz sądu ostatecznego przy końcu świata istnieje także sąd szczegółowy nad pojedynczymi ludźmi po śmierci (zob. przed Chr. Powodem schizmy nie są na pierwszym miejscu sprawy doktrynalne. wyrażonego w czasie uroczystości 7 grudnia 1965 r. Można jednak powiedzieć tak: podczas gdy rzeczywista. że święcenia kapłańskie są ustanowione przez Chrystusa i że upoważniaj ą one wyświęconych do reprezentowania Chrystusa w pewnych posługach. 13-14. natura. 76. 18-20). Ponowne przyjście na świat Chrystusa przy końcu dziejów. którym Wydawnictwo WAM. namaszczenie. kiedy się objawi wola Boża.. Zob. 17). a pszenica zachowana (Mt 13. relatywizm. ND 2-3. święcenia. Mimo to . przed Chr. Sarks (gr. Zob. 18-19). 28-29). ziemskie pochodzenie (Rz 1.powszechny sąd ostateczny pozostaje wydarzeniem najważniejszym. wątpić”). duch. ciało ludzkie (Dz 2. 39). sakrament. Wątpienie w możliwość poznania czegoś jako rzeczy pewnej. w rzeczywistości jednak. Kraków 2002 159 .) utrzymywali. 376 r. narody zostaną osądzone i udzielona zostanie obfitość Bożych błogosławieństw (Iz 2. 36-43). Ewangelie synoptyczne.ok. której obrazem jest odnotowany w Starym Testamencie rozłam między Północnym.Leksykon teologiczny wypadków w obrzędzie święceń stwierdza się najpierw. a z drugiej przez dłuższy czas nie odczuwali jej szeregowi chrześcijanie po obu stronach. 12. 16-26). katolicki i prawosławny utrzymuje. 1 Kor 1. Am 5. Jana podtrzymuje wprawdzie przekonanie o sądzie ostatecznym (J 5. 24-30.

ok. 524) i innych. Twierdził on. co się wydarzy. Na przykład: zniesienie klasztorów w szesnastowiecznej Anglii. Począwszy od lat siedemdziesiątych XX w. Zob. która przekreśla wierzenia i wartości religijne.) i inni ożywili zainteresowanie tą teorią i wzniecili nową dyskusję na jej temat. wiedza uprzednia. a różnica jednej tylko litery “i” stworzyła podstawę do dialogu i ułatwiła wielu semiarianom powrót do prawowiemości. Sobór Watykański II uznaje istnienie podziałów (Ur 3. Alvin Plantinga (ur. Wyraz ten był neologizmem. Zob. Po Piotrze Abelardzie (1079-1142) i Piotrze Lombardzie (ok. dialog. Zob. Kraków 2002 160 . herezja. Zob. Ideologia ateistyczna lub agnostyczna. summa. ponieważ jest to poznanie większe niż poznanie samych tylko możliwości. 1033-1109) i jego programowym zdaniem fides quaerens intellectum (łac. że Chrystus jest tylko pierwszym wśród stworzeń. Bonawentura (1217-1274) oraz bł. Duns Szkot (1265-1308). Zob. Wincentego z Lerynu (zm. Ludwika de Molinę (1536-1600). laicyzacja. Pogląd wywodzący się od św. scholastyka zaczęła się naprawdę ze św. światowy”). “wiara szukająca zrozumienia”). “współistotny”) z Ojcem. ekumenizm. “czas wolny”. Z Williamem Ockhamem (1285-1347) scholastyka przekształciła się w pusty nominalizm. mniejsze jednak niż widzenie przyszłych wydarzeń. który chciał pogodzić rzeczywistą wolną wolę człowieka z Bożą uprzednią znajomością tego wszystkiego. przed 450) i innych mnichów z południowej Francji. ale niekoniecznie w sposób antyreligijny. nie popierali jednak prawowiernej nauki o tym. filioque. żeby zrozumieć. neotomizm. posługując się terminologią z tego świata. kupcy i inni dla celów wyłącznie świeckich. Sekularyzacja (łac. odrzucali oni pelagianizm. nigdy jednak nie posługuje się wyrazami “schizma” ani “schizmatyk”. platonizm. arianizm. Trzeba ją odróżnić od “świeckości”. Semipelagianie. 480 . Nazywali oni Syna Bożego homo-i-ousios (gr. Scientia media (łac. Sobór Nicejski I. Wyraz ten odnosi się do każdego społecznego lub historycznego procesu. która się posługiwała filozofią arystotelesowską i platońską. Molina nazywał to wiedzą “pośrednią”. systematycznie wytłumaczyć i przemyśleć prawdy wiary. że to łaska jest niezbędna do zbawienia. molinizm. Nauka biskupa Bazylego z Ancyry (Ankara w Turcji) i innych głoszona po Soborze Nicejskim I (325). “szkolny”) Akademicka i monastyczna tradycja. tomizm. według którego ludzie mogą zrobić pierwszy krok ku Bogu bez pomocy łaski Bożej. prymat. “podobnej natury”) z Ojcem. do dnia dzisiejszego schizma ta nie została jeszcze w pełni zażegnana. Semiarianie. nominalizm. Tomasz z Akwinu (1225-1274). łac. a wyjaśnia wszystko. ateizm. “wiedza pośrednia”). arystotelizm. że jest On homoousios (gr. św. Jana Kasjana z Marsylii (ok. czyli od postawy nachylonej ku temu światu i ku jego sprawom. Opierając się na św. Sobór Watykański II. Teoria po raz pierwszy opracowana przez jezuitę. czy też w Niemczech. 1100-1160) największymi jej przedstawicielami byli: św. Anzelmem z Canterbury (ok. 1932 r. kiedy to majątki i budynki. neoscholastyka. Boecjuszu (ok. filozofia. przywłaszczyli sobie ludzie możni. Sekularyzm (z łac. 360-435). Zob. Sobór Florencki.Leksykon teologiczny przewodniczył Paweł VI (papież w latach 1963-1978) w Watykanie i Atenagoras Konstantynopolitański (patriarcha w latach 1948-1972) w Stambule. “saecularis = pogański. wpływ Rewolucji Francuskiej na samą Francję i na politykę Napoleona Bonaparte (1769-1821). jakie stworzenia rozumne podjęłyby z własnej woli w jakiejkolwiek sytuacji. Augustynie z Hippony (354-430). będące przedtem własnością klasztorów. Scholastyka (gr. Nie szli oni w ślady arian głoszących. Wprawdzie uważając. filozofia wieczysta. mimo to twórcy semipelagianizmu (tak ten ruch nazwano pod koniec XVI wieku) czynili tak przynajmniej częściowo z powodu swego sprzeciwu wobec krańcowej od- Wydawnictwo WAM. przemiana z duchownego na świeckie”). 13). w jakiej mogłyby się znaleźć. agnostycyzm. który przynosi ze sobą wyłączenie spod kontroli i spod celów sakralnych czegokolwiek. homoousios. szkoły teologiczne. św. “zeświecczenie. że Bóg zna i bierze pod uwagę decyzje. nigdy też zresztą nie mówi o “herezji” ani o “heretykach”.

teologia antiocheńska. między innymi może ona trzymać na wodzy niekontrolowane fantazjowanie subiektywnej interpretacji. utwór odznacza się mądrością i roztropnością. sens Pisma Świętego. 2618. “wyczucie wierzących”). niezawodność. 13. sensus plenior. Zob. Po napisaniu jednak tekst biblijny . zamierzone przez Autora głównego (Boga) wynurzyło się w świetle późniejszych wypadków w kierowanym przez Boga dziele zbawienia. Sensus plenior (łac.podobnie jak różne inne teksty . Zob. Matthiasa Josepha Scheebena (1835-1888) i Johanna Adama Möhlera (1796-1838). znaczenie. Spisany w języku greckim przez anonimowego autora (koniec V w. Zob. a także z nich korzystają podczas modlitwy. pełniejsze”).zaczyna żyć własnym życiem. niestety dokumenty tego synodu. przez wieki zapomniane. teologia aleksandryjska. wiara. nigdy nie poparła jego interpretacji przeznaczenia. Takie znaczenie. istotna pozostaje krytyka biblijna. w którym został pierwotnie napisany. fundamentalizm. DH 370-397. Zob. Duch Święty. Instynktowne wyczulenie na sprawy wiary. Ich oceną objawienia i trafnością sądu w tych sprawach kieruje Duch Święty (J 16.a często także ustalić (przynajmniej częściowo) . W dokumencie z 1993 roku “Interpretacja Pisma Świętego w Kościele” Papieska Komisja Biblijna przedstawiła dosłowne i duchowe znaczenia Pisma Świętego (ND 273-276). Równocześnie Duch Święty. laikat. dzięki temu mogą odkrywać nowe zakresy znaczeń. jakie mogą nieść ze sobą biblijne teksty.ok. hermeneutyka. Oficjalna nauka Kościoła. alegoria. Kraków 2002 161 . Sens “dosłowny” to znaczenie zamierzone przez pierwotnego autora. 396397. łaska. typologia. Różne znaczenia. Pomijając niektóre przesadne wypowiedzi i wydarzenia. co zamierzał oryginalny autor. 185 . anachoreci. którym jest obdarzony cały Kościół (LG 12. Wyczucie to jest źródłem consensus fidelium (łac. 2620. 20. zaliczamy: Johna Henry'ego Newmana (1801-1890). Augustyna (zob. sobornost’. 2004-2005. Sens Pisma Świętego. cenobici. antropologia. “zgoda wierzących”) i w niej się ono ukazuje. Do tych. które mają znaczenie wykraczające poza sens dosłowny (czyli poza znaczenie bezpośrednio zamierzone przez oryginalnego autora ludzkiego). Odnosi się do tekstów Pisma Świętego. którzy ułatwili opracowanie tego pojęcia. który był pierwszym źródłem natchnienia podczas spisywania tekstów biblijnych. hierarchia.sens dosłowny. że całe Pismo Święte jest ukierunkowane na Chrystusa i że w Nim znajduje swoje znaczenie. 251-356). 1 J 2. ND 373-378. 21-25). św. którzy słyszą i czytają teksty biblijne. natchnienie biblijne. DV 12. Ostatecznie semipelagianizm został potępiony na Drugim Synodzie w Oranges (529). Żeby odkryć . Augustyna z Hippony (354-430). 27). wnoszą do tego dialogu swoje własne zagadnienia i sprawy. Trzeba go odczytywać i interpretować w zupełnie innym kontekście niż ten. W ciągu stuleci ci. przeznaczenie. orygenizm. Może on przekazywać i wywoływać znaczenia wychodzące daleko poza to. krytyka biblijna. jest ono bowiem przyczyną. Analogiczne zbiory przetłumaczone na łacinę znane są pod nazwą Verba Seniorum (“Słowa starszych”). poznano znowu dopiero pod koniec XVI wieku. Jest to bezcenne źródło do poznania początków życia monastycznego i życia duchowego chrześcijan. oświeca jednostki i całą wspólnotę i ułatwia im odnalezienie znaczenia tych tekstów i zastosowanie ich do współczesnego życia (zob. “sens pełniejszy. 1989/4-5). Od czasów Orygenesa (ok. Sens pełniejszy. która wydaje odpowiednie owoce. życie monastyczne. łaska. Antonim Opatem (ok. Sensus fidelium (łac. Sentencje Ojców. sensus plenior. Zob.) zbiór opowiastek i powiedzeń egipskich Ojców pustyni i innych łącznie z św. który pisał dla szczególnego odbiorcy w konkretnych historycznych warunkach i posługiwał się szczególnymi formami literackimi. 254) do papieża Benedykta XV (18541922) i później wierzący dawali swoje świadectwo o przekonaniu. Synkletyką (IV wiek) i Pojmenem (V wiek). chociaż w poglądach na łaskę szła śladami św. Zob. pelagianizm. egzegeza. Wydawnictwo WAM. DV 8).Leksykon teologiczny miany przeznaczenia głoszonej przez św.

12) i narzędziem wiary (Rz 10. “Sfragis” oznacza także to. ilekroć spogląda- Wydawnictwo WAM. Estery). uważają “serce” za zbyt nieścisłe i wolą się posługiwać wyrazami oznaczającymi władze duszy (rozum. czytanie w sercu. Serce. Zob. Sobór Konstantynopolitański I. 21. wola. Siedem grzechów głównych. obżarstwo. Scholastycy zachodni. hezyhazm. według której tłumaczenia dokonało siedemdziesięciu (albo siedemdziesięciu dwóch) uczonych działających niezależnie od siebie. 6. Wprawdzie prawosławni zwołali później ważne sobory . 1-12). pieczęci cesarskiej) albo znaku wskazującego na właściciela jakiejś rzeczy (zob. zwane przez protestantów “apokryficznymi”. Te dodatkowe księgi i uzupełnienia. kanon Pisma Świętego. Sobór Konstantynopolitański III. żeby wskazać. Tobiasza. Katolicy rzymscy normalnie liczą dwadzieścia jeden soborów powszechnych aż do Soboru Watykańskiego II włącznie. Stary Testament. Sobory Powszechne . jego uczuć i postanowień (Iz 65. Siedmiorakie dary. modlitwa Jezusa. że należą oni do Chrystusa. Kraków 2002 162 . chrzest. Wypowiedź ujmująca krótko przekonanie luterańskie. przy czym nawet wtedy tekst oryginalny musiał być wydrukowany na sąsiedniej stronie. dary Ducha Świętego. że powinniśmy zawsze wyznawać. uczucia). Zob. Grzegorza Wielkiego (ok. wulgata. apokryfy. Autorzy Nowego Testamentu. kiedy przytaczają Stary Testament. św. Łk 12. W języku greckich Ojców Kościoła wyraz ten oznacza krzyż znaczony na czołach katechumenów podczas udzielania im sakramentu chrztu. Ich lista. jak przez prawosławne Kościoły wschodnie. jest to temat przewodni w rozważaniach Ojców Kościoła i główna idea w antropologii wschodniej. którego w świeckim języku greckim używa się na oznaczenie urzędowej pieczęci (np. Poważnie różni się on od Biblii hebrajskiej. 45).) dla swej sławnej biblioteki w Aleksandrii. Według Pisma Świętego najbardziej wewnętrzne źródło wiedzy człowieka. co Ojcowie łacińscy nazywaj ą charakterem sakramentalnym.. Zob. zazdrość. Sobór Konstantynopolitański II. 19. “pieczęć”). Zob. Mądrości. “równocześnie sprawiedliwy i grzesznik”). 540-604) i innych. 19).taki jak Konstantynopolitański w roku 1351 i Jerozolimski w roku 1672 . których po prostu nie ma w Biblii hebrajskiej (np. Zob. Simul iustus et peccator (łac. choć cenią sobie biblijne znaczenie tego wyrazu. wygląda następująco: pycha. gniew i lenistwo. 5). rozwiązłość. Sobór Chalcedoński. charakter. Syracha i Barucha). obojętność lub niechęć wobec spraw duchowych. 7. ukończony został jednak prawdopodobnie później . Sobór Nicejski II. 10). Grzechy tradycyjnie uważane za źródło wszystkich innych grzechów. “siedemdziesiąt”). Sobór Nicejski I. Zgodnie z tradycją żydowską dokonanie tłumaczenia zlecił król Egiptu Ptolemeusz Filadelf (285-246 przed Chr. 14. Do czasu uchwalenia konstytucji greckiej z 1978 r. scholastyka.chyba około roku 132 przed Chrystusem. Wyraz. często posługują się raczej Septuagintą niż oryginałem hebrajskim. Serce jest źródłem dobrych i złych myśli (Mk 7. Siedem Soborów Powszechnych. Najważniejszy grecki przekład Starego Testamentu. Łk 6. żeby tłumaczyć Septuagintą na współczesną grekę trzeba było mieć pozwolenie Świętego Synodu. do niektórych ksiąg dodano dodatkowe fragmenty (np. księgi deuterokanoniczne. Wprawdzie przekład wydaje się być dziełem wielu tłumaczy. Mają one szczególne znaczenie podczas każdego dialogu między Wschodem a Zachodem. Duch Święty działa w sercach usprawiedliwionych (Rz 5. katolicy i prawosławni uważają za “deuterokanoniczne”. Judyty. chciwość. Jr 24. Wielu Ojców Kościoła uważało Septuagintę za wzorcowy przekład Starego Testamentu. iż jesteśmy grzesznikami. Wprowadzono do niego również księgi. Sobór Efeski. może być siedliskiem mądrości (1 Krl 3. Sfragis (gr. Sobór Powszechny. znany w nauce pod skrótem “LXX” z powodu legendy. Biblia.żadnego z nich jednak nie uznano za powszechny. ustalona przez Ewagriusza Pontyjskiego (346-399). też Ap 5. antropologia.od Nicejskiego I (325) do Nicejskiego II (787) uznawane za powszechne zarówno przez katolików rzymskich. Grecki Kościół Prawosławny uznaje Septuagintę za księgę natchnioną.Leksykon teologiczny Septuaginta (gr. Wyraz “lenistwo” jest niedokładnym tłumaczeniem greckiego wyrazu acedia (“obojętność”) oznaczającego apatię.

a dokonana na Kalwarii. opracowany przez franciszkanina. a także jego spekulacje o “możliwościach” wywarły pewien wpływ na Martina Heideggera (1889-1976). Skrucha doskonała. wkorzenienie w życie. Zob. ale że i tak byłoby do niego doszło. bł. 9-14. sakrament pokuty. DH 1676-1678. że wcielenie było nie tylko zorganizowanym ku naszej pomocy działaniem z powodu upadku. kalwinizm. co “toż-samość” poznawalna do pewnego stopnia). że bronił Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Twierdził także. Zob. ND 16221624). grzech. że istoty ludzkie wskutek popełnienia grzechu zostały w samej swojej istocie zepsute. Sitz im leben (niem. tomizm. który pochodził ze Szkocji. wizja uszczęśliwiająca. zgorszenie. skrucha mniej doskonała. Zob. Dunsa Szkota (ok. Zob. Przekonanie Szkota. że skrucha mniej doskonała wystarczy do owocnego przyjęcia sakramentu pokuty. że pojedyncze byty stają się osobnikami dzięki haecceitas (łac. 18. a wykłady prowadził w Cambridge. gdy wierzymy w Boże obietnice o przebaczeniu i miłosierdziu za sprawą Chrystusa. “kontekst życiowy”). 11-32. DH 1451-1465. Zob. Zob. Skrucha. że nasze szczęście wieczne w niebie polegać będzie przede wszystkim na naszym umiłowaniu Boga (raczej niż na oglądaniu Go). pierwszeństwo dawał miłości i woli (a nie wiedzy i rozumowi) i dlatego był przekonany. Podczas sprawowania Eucharystii jest uobecniana (ale nie powtarzana!) ofiara Chrystusa. Szczery smutek z powodu popełnionych grzechów. jeśli zaglądniesz w swoje sumienie. uczony wnikliwy”). 1225-1274). upadek. Zob. Skrucha mniej doskonała. Termin łaciński attritio. Zob. Skład Apostolski. “miejsce w życiu”. Sformułowanie używane przez zwolenników kalwinizmu na wyrażenie poglądu. Kraków 2002 163 . Tomasz z Akwinu (ok. ND 1624). jej skutki stają się dzisiaj dostępne (zob. Skrucha doskonała jest konieczna do ważności sakramentu pokuty (zob. Paryżu i Kolonii.Leksykon teologiczny my na siebie w świetle prawa. Szkot różnił się też od Akwinaty tym. “doktor. luteranizm. któremu towarzyszy postanowienie. Skażenie ludzkiej natury. skrucha doskonała. Inaczej niż św. Wydawnictwo WAM. ofiara. Zob. sakrament pokuty. Równocześnie jednak powinniśmy się uważać za rzeczywiście usprawiedliwionych. Apostolskie wyznanie wiary. “zgorszenie”). Oksfordzie. 23-26. Łk 15. Czynność ofiarna obejmująca ofiarę. 1704. Sobór Trydencki (1545-1563) naucza. protestanci. upadek. Zob. DH 1678. “haec = ta”. ND 1614/5-14. metanoia. z powodu ogromnych zdolności do spekulacji nazwano go doctor subtilis (łac. Skandal (łac. kapłana i lud podczas oddawania ofiary Bogu. przypisywanie. 2 Kor 11. szkoły teologiczne. System filozoficzno-teologiczny. zauważysz grzesznika”. a więc mniej więcej tyle. ND 1546). usprawiedliwienie. że nie będzie się już grzeszyć (zob. Zob. skażenie ludzkiej natury. obrzędowo wyrażona podczas Ostatniej Wieczerzy. które nas oskarża. DH 1740-1741. depozyt wiary. Skotyzm. Ps 51. Eucharystia. Jak to przyznawał Jan XXIII (papież w latach 1958-1963). Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. scholastyka. wymyślony w wieku XII na oznaczenie żalu za grzechy (a) będącego raczej wynikiem zawstydzenia i bojaźni przed karą niż miłości do Boga (b) czasami nazywanego “żalem za grzechy niedoskonałym”. 1265-1308). i w świetle naszych naturalnych możliwości. 1644). wcielenie. jeżeli ją ożywia nadzieja przebaczenia i postanowienie unikania nowych grzechów (por. Skarb wiary. Składanie ofiary.

napisane pod szczególnym natchnieniem Ducha Świętego (Rz 15. 2 Kor 2. 2 P 1. która się równocześnie objawia i zbawia (Rz 1. synod. Sobór Chalcedoński. Wyraz ten odpowiada wyrazom koncyliaryzm i kolegialność (rosyjski wyraz sobór to mniej więcej tyle samo. W Ewangelii św. Marcina I.wolność w miłości. Sobornost' (ros. 54) Chrystusa zgadzają się w tym. 11. słowo i sakrament.wolność bez jedności.Leksykon teologiczny Skrybowie (łac. 17). ortodoksja. Pierwszy został zwołany przez Konstantyna Wielkiego przeciw donatystom i odbył się w roku 313 za pontyfikatu papieża Milejadesa. a prawosławni . 18. preegzystencja. 2 P 1. 5. objawienie. ani przez samo znamienne wydarzenie. Sobór Laterański I-IV. 4. 23. 16. Kraków 2002 164 . Cała seria synodów i soborów. Czwarty sobór powszechny. zob.nie przez samo słowo. Słowo Boże jest twórcze (Rdz 1. by się zająć monofizycką herezją Eutychesa (ok.położyła jednostronny nacisk na słowo kosztem znaku i sakramentu. Jana. l). wierze i kulcie. 26) jako Słowo wypowiedziane. 2. Kościoły wschodnie. 21). 14-16). 34. które “stało się Ciałem” (J 1. “pisarze”). 1 Tes 2. to św. Sobór Powszechny. Bóg przemawiał przez proroków (Hbr 1. 14). co w wyrażeniu “Kościół katolicki” oznacza wyraz “katolicki”. że katolicy mają jedność bez wolności. a popierany przez wielkiego teologa wschodniego. 4) i skuteczne (Iz 55. jego naukę i życie. Sobór Watykański II zrozumiał objawienie się Boga jako Jego przyjście . że sobornost’ 'jest cechą charakterystyczną Kościoła prawosławnego: jest to pełna miłości współpraca wiernych i hierarchii w życiu. 4. 20-21. Augustyn z Hippony (354-430) mówił o sakramencie jako o słowie widzialnym. którzy ich naśladowali w prawdziwym przepowiadaniu “Ewangelii Bożej” (1 Tes 2. objawienie. czyli osobowym samoukazaniem się Boga. napisane i wcielone. Dowodził on też. Odwieczny Syn Boży jest Słowem.szczególnie w tradycji kalwińskiej . podobnie Jego apostołowie (Dz 13. 31. 24. Zob. 14. Orygenes (ok. Zob. Jana słowa (J 3. natchnienie biblijne. które się odbywały w pałacu na Lateranie przyległym do bazyliki św. 13) oraz ci. zgromadzenie”). 1 Kor 1. Maksyma Wyznawcę. Objawienie się Boga w dziejach (DV 1-5. donatyzm. który tak się przeciwstawiał istnieniu dwóch natur w Wydawnictwo WAM. Pismo Święte. DV 2. że przekazują “prawdę” (objawienie) i “życie” (zbawienie). Przeciw monoteletom odbył się inny sławny synod. logos. Wyraz. monoteletyzm. symbol i (albo) wydarzenie. 3) i znaki (J 2. 10-11). Chomjakow uważał. 15-17. 3. zwołany w roku 649 przez papieża św. które w Kościele łacińskim uchodzą za powszechne. 2 Tm 3. Zob. 8. 254) połączył słowo i symbol w swojej teologii o istniejącym od wieków i wcielonym Słowie. które nam ukazuje Ojca. który się odbył w mieście zwanym obecnie Kadi-Koy (Turcja). którego użył Jurij Samarin (1819-1876) w rosyjskim przekładzie pisanych po angielsku i francusku dzieł Aleksego Chomjakowa (1 804-1860). 18. Sobory laterańskie. rzeczywistości. św. co “zgromadzenie. która jest katedrą biskupa Rzymu. 1. Zob. Słowo i sakrament. rosyjskiego prawosławnego teologa świeckiego. prorok. W pierwszym tysiącleciu wszystkie sobory powszechne. DV 11). Słowo Boże. Jeżeli idzie o słowo i symbol w życiu chrześcijańskim. 378-454). katolickość. obradowały na Wschodzie. Sobór został zwołany. W Średniowieczu odbyło się na Lateranie pięć soborów. synod. jest słowem Bożym. Reformacja . Zob. Od wieku XI wyrazu soborny w słowiańskim przekładzie wyznania wiary używa się na oznaczenie tego. kolegialność. lecz przez harmonię słów i wydarzeń (zob. “zebranie. synod”). 4. które oświetla i żywi liturgię Kościoła. 17. Sobornost' sprowadza się do kolegialności wszystkich członków Kościoła. 2. 1-2. sakrament. 1. Słowo Boże i odpowiadający mu znak. 15.ok. 3. 13. Jezus głosił słowo Boże (Łk 5. 5. uczeni w piśmie. protestanci . jednak niektóre synody laterańskie cieszyły się pewnym znaczeniem. 185 . 9). leżącym na przeciwległym Konstantynopolowi brzegu Bosforu. symbol.

żeby je włączyli do odmawianego wyznania wiary). fi- Wydawnictwo WAM. W dniu 6 lipca 1439 roku podpisano bullę o nawiązaniu jedności z Grekami. Sobór ogłosił dogmat o dwóch naturach w Chrystusie. a zarazem pierwszy. DH 250-268. 444) 22 czerwca 431 roku otworzył obrady soboru. że wpadł w błąd przeciwny i twierdził. Leon I (papież 440-461) napiętnował synod w Efezie (449) jako latrocinium (łac. częściowo na skutek obawy inwazji tureckiej. monofizytyzm. że Maryja jest Matką Boga. ale już w roku następnym został zrehabilitowany na zwołanym przez cesarza Teodozjusza II (panował w latach 401-450) synodzie w Efezie. Cyryl Aleksandryjski (zm. że drugi list św. Cyryla do Nestoriusza zgadza się z Nicejskim wyznaniem wiary (325) (zob. stwierdził raczej. Sobór doprowadził do unii z Kopiami i Etiopczykami (4 lutego 1442 roku) i z kilkoma innymi Kościołami wschodnimi. Ogłaszając. oraz o jednej Osobie. Jedność osiągnięta. Syn Jednorodzony” został poznany w tych dwóch naturach. Sobór Konstantynopolitański II. Sobór Florencki (1438-1445). Sobór Chalcedoński. a wreszcie do Rzymu w roku 1443. tak jak to miały uczynić inne grupy wschodnie. Podkreślono wtedy szczególnie. chociaż należą tylko do jednej Osoby. który miał zastrzeżenie co do powszechnie przypisywanego Maryi tytułu “Theotokos” (gr. Sobór Florencki kładł nacisk na wyrażenie Filioque (ale nie nalegał na Greków. boskiej i ludzkiej. Nie czekając na legatów papieskich ani na biskupów syryjskich. potem się przeniósł do Florencji w roku 1439. patriarcha Antiochii (zm. sobór zebrał się najpierw w Ferrarze (14381439). który naukę Nestoriusza potępił. Ósmy kanon Soboru Efeskiego uznawał autokefaliczność Kościoła na Cyprze. Kiedy Teodozjusz II spadł z konia i zmarł. 441). Sobór Efeski. Sobór Efeski nie uchwalił żadnej nowej formuły dogmatycznej. ND 604-606).Leksykon teologiczny Chrystusie (nestorianie). jednakże Sobór Florencki posłużył za platformę dla Unii Brzeskiej (1595-1596). a 22 listopada tego samego roku doszło do unii z Ormianami. Zebrało się na nim 500 do 600 biskupów. 449). bez podziału i bez rozłączenia”. Trzeci sobór powszechny. że Jezus Chrystus jest Jedną i tą samą” Osobą Bożą. co papież wyraził w słynnym Liście do Flawiana. Ta w pierwszym rzędzie chrystologiczna nauka utorowała drogę do sformułowań Soboru Chalcedońskiego (451). nie trwała długo. że Chrystus ma tylko jedną naturę. Jerozolima. Pierwotnie zwołano go po to. wszyscy byli ze Wschodu oprócz trzech legatów papieskich i dwóch biskupów z Afryki. Teodozjusza II (panował w latach 408-450). apolinaryści. 454) został usunięty ze stanowiska. albo trzecią. trzy rozdziały. ND 613-615)). patriarchę Konstyntynopola. a jego samego obłożył klątwą. Pan. Sobór Konstantynopolitański I. Pulcherii (399-453). Jerozolima stała się piątym patriarchatem. zrobił to także Dioskor. Sam Dioskor (zm. Ponadto Sobór ogłosił 27 kanonów dotyczących spraw dyscyplinarnych. a czasami jego początek datuje się na rok 1431. że “jeden i ten sam Chrystus. by doprowadzić do jedności z Kościołem greckim. mianowicie boską. patriarcha Aleksandrii. 451). na bezpośrednie oglądanie Boga po śmierci przez tych. w porozumieniu z papieżem zwołał nowy sobór do Chalcedonu. cesarz Marcjan. “łotrostwo”). trzy rozdziały. papież Leon odmówił jednak uznania dwudziestego ósmego kanonu. Zob. Ojcowie soboru potępili Eutychesa. “Bogurodzica”). ponieważ ośmielił się ekskomunikować papieża Leona. Kiedy legaci greccy przybyli. trisagion. Sobór Efeski. Został zwołany przez wschodniego cesarza. Zob. Powszechnie się go uważa za siedemnasty sobór powszechny Kościoła rzymskokatolikiego. Eutyches został potępiony na synodzie lokalnym w Konstantynopolu w roku 448. który przyznawał Konstantynopolowi. na prymat papieża (chociaż wyrażono to bardzo ogólnie) i na istnienie siedmiu sakramentów (DH 1304-1308. theotokos. eutychianizm. ponieważ stosowana na nim przemoc i brak zachowania procedury kanonicznej pozbawiła go prawa do wyrokowania. za sprawą której miliony Słowian przystąpiły do Kościoła katolickiego. który był mężem siostry zmarłego cesarza św. którzy nie popełnili grzechu po chrzcie świętym albo się z niego oczyścili. sobór uznawał. ponieważ pierwsza część Soboru w Bazylei była przygotowaniem Soboru Florenckiego. św. nestorianizm. daleko idące uprawnienia jurysdykcyjne jako drugiemu po starym Rzymie. którym przewodził Jan. którego akta soborowe posiadamy. aby zakończyć spór wywołany przez Nestoriusza (zm. Zob. Sobór Konstantynopolitański II. 1310-1327. Kościoły wschodnie. a po wcieleniu stała się tylko jedną. która powstała z pierwotnych dwóch. Kraków 2002 165 . a nie do dwóch (DH 300-302. bez zmiany. ND 2308-2309). “nowemu Rzymowi”. patriarchy Konstantynopola (zm. które bez uszczerbku dla ich właściwości nadal istnieją “bez pomieszania. który go wcześniej popierał. ok.

trzy rozdziały. Sobór Kontantynopolitański III (680/681). który później został przywrócony na stolicę i znowu złożony ze stanowiska. przeciw pneumatomachom (duchoburcom) ogłosił bóstwo Ducha Świętego. a przeciw apolinarystom podtrzymał pełne człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. dh 710-712). Sobór Konstantynopolitański IV (869/870). Sprawą do rozstrzygnięcia było prawo cesarza i książąt do wręczania biskupom oznak władzy oraz do odbierania od nich przysięgi lojalności. św. żeby zaprowadzić pokój w Kościele wschodnim.przewodniczył mu św. 300. potępił obrazoburstwo i próbował odnieść zwycięstwo nad tymi. który rozwiązywał długotrwałą walkę o inwestyturę między Kościołem. Sobór Konstantynopolitański I (381). Sobór Konstantypolitański I potwierdził i rozszerzył Nicejskie wyznanie wiary. przez jakiś czas . Nektariusza (zm. Grzegorz z Nazjanzu (ok. ogłaszając dwadzieścia kanonów (zob. Kraków 2002 166 . który ogłosił Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (por. według tradycji 150-ciu. synod quinisextum. Po śmierci pierwszego przewodniczącego soboru. które jednak współpracują ze sobą w pełnej harmonii moralnej (zob. Zob. Szósty sobór powszechny. sakrament. Justynian zachęcił 165 biskupów obecnych na Soborze (praktycznie wszyscy byli ze Wschodu) do potępienia Teodora z Mopsuestii (ok.ok. monofizytyzm. Sobór Chalcedoński. ale przez prawosławie uznany został za świętego. 393 . Zwołany został przez cesarza Teodozjusza I w celu wzmocnienia jedności w wierze po długo trwających sporach ariańskich. DH 550-559. koncyliaryzm. Później został uznany jako drugi sobór powszechny .do chwili złożenia rezygnacji . duchoburcy. Piąty sobór powszechny. zwołany przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565). monoteletyzm. a cesarstwem. Sobór Chalcedoński. 810 . Mimo poważnych wątpliwości papież Wigiliusz (papież w latach 537-555) złagodził swoje negatywne nastawienie co do procedury i zatwierdził ostatecznie uchwały soboru (zob. Sobór Konstantynopolitański II (553). Kościoły wschodnie. zgodnie z planem. Zob. schizma. tylko biskupi ze Wschodu. Wzięli w nim udział. który zwołał cesarz Konstantyn IV (Pogonatus) (cesarz w latach 668-685) w celu rozwiązania sprawy monoteletów. ND 620-623). jednak żaden z nich nie przewodniczył obradom. ND 1253). że Chrystus ma dwie odrębne wole (boską i ludzką). apolinaryści. 397) na przewodniczącego i równocześnie na biskupa Konstantynopola. Żeby odnieść zwycięstwo nad monofizytami. ND 635-637). Zob.ok. W opracowanym przez Sobór kanonie dwudziestym pierwszym papież Hadrian II (papież w latach 867-872) po raz pierwszy uznawał pierwszeństwo Konstantynopola nad Aleksandrią (por. Wydawnictwo WAM. Papieża Agatona reprezentowali trzej delegaci.ok. Melicjusza z Antiochii. ND 12). DH 421-438. sobory laterańskie. Zob. monoenergizm. Damazego I (papieża w latach 566-584). pentarchia. 458) oraz Ibasa z Edessy (435-454) za poglądy nestoriańskie. 329 . Stolicy w Konstantynopolu dawał drugie honorowe miejsce po Rzymie. a po jego rezygnacji sobór wybrał św. Przez katolików rzymskich jest uważany za ósmy sobór powszechny. ani żadnego z biskupów Zachodu. 895). W kościele katolickim uważa się go za dziewiąty sobór powszechny. Sobór opowiedział się przeciwko nadawaniu inwestytury przez władze świeckie i próbował przeprowadzić reformę duchowieństwa. złożonego ze stanowiska patriarchy Konstantynopola. Zwołany został przez Kaliksta II (papieża w latach 1119-1124) w celu ratyfikowania Konkordatu Wormackiego. Teodoreta z Cyru (ok. Sobór Laterański I (1123). a w rzeczywistości 146-ciu. 389). którzy popierali Focjusza (ok. neochalcedonianizm.częściowo przez Sobór Chalcedoński. Sobór ponownie zatwierdził chalcedońskie wyznanie wiary i jako konieczny wniosek z obrad ogłosił naukę. 350-428). prymat. czynił to sam cesarz. nicejskie wyznanie wiary. Nie było na nim oficjalnego przedstawiciela papieża św. Potwierdził on prymat jurysdykcyjny Rzymu. macedonianie.Leksykon teologiczny lioque. pochodzenie Osób Boskich. obrazoburstwo. Synod Quinisextum. DH 150. nestorianie. Duch Święty. Sobór w Bazylei. DH 650-664.

dh 751-758). Bonawentura (ok. Sobór Laterański III (1179). by się dokładniej dostosowali do obrządku łacińskiego. aleksandryjski. czyli tzw. Jego celem było utwierdzenie bezpieczeństwa powszechnej społeczności chrześcijańskiej. Katolicy uważają go za trzynasty sobór powszechny. by je wprowadzić w życie. co on sam we wstępnej homilii nazwał “pięcioma ranami Kościoła”: gorszący sposób życia prowadzony przez wielu duchownych i świeckich. jak Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymski 1152-1190) poparł trzech antypapieży. o której marzono w związku z najnowszym utworzeniem cesarstwa rzymskiego i patriarchatu w Konstantynopolu (1204-1263). 1103. 1217-1274). Sobór ten ogłosił także dekrety o nierozerwalności węzła małżeńskiego i o formie chrztu (zob. luteranizm. 317-320. przeistoczenie. Zakładając. dh 717-718). Podejmując kroki przeciw albigensom. wreszcie złożył z urzędu cesarza za herezję i za to. katarom i waldensom. którzy zmieniali sakramenty albo je całkowicie odrzucali (zob. Zob. 12001280) i św. reformy Kościoła. mało jednak zdziałano. Sobór Laterański IV (1215). Brali w nim udział wielcy teologowie. który chciał: zorganizować wyprawę krzyżową (w celu wyzwolenia Ziemi Świętej spod panowania Saracenów). zagrożenie greckie wobec cesarstwa łacińskiego w Konstantynopolu. koncyliaryzm. antiocheński i jerozolimski. Po śmierci Juliusza II obrady prowadził Leon X (1475-1521). Sobór zwołany przez Aleksandra II (papieża w latach 1159-1181)w celu zapewnienia wolności Kościołowi po tym. missio canonica (łac. chodziło o potępienie antypapieża Anakleta II (zm. tacy jak: św. inkwizycja. Brała w nim udział jakaś reprezentacja ze Wschodu. Zob. które zdawały się przeczyć indywidualności i nieśmiertelności duszy. ND 1309. Zwołany przez Innocentego IV (papieża w latach 1243-1254). Katolicy Sobór Laterański V uważają za osiemnasty sobór powszechny. Od tych. DH 800-820. zdobycie Jerozolimy przez Saracenów. Sobór zabronił tworzenia nowych zakonów. ND 19-21. Najważniejszy zachodni sobór powszechny w Średniowieczu. konflikt między Kościołem. zwołany przez papieża Innocentego III w czasie największej doczesnej potęgi Kościoła. Katolicy uważają. wyprawy krzyżowe. którzy popełnili grzech ciężki. Skutek był taki. a Fryderykiem II (cesarzem rzymskim 1215-1250). reformacja. Albert Wielki (ok. by mieli specjalne zezwolenia od biskupa. ponadto wyjaśnił kilka spraw związanych z sakramentami i czyśćcem (zob. DH 830-839).Leksykon teologiczny Sobór Laterański II (1139). “posłanie na mocy prawa kanonicznego”). Sobór ten ogłosił także kanony przeciw lichwie i symonii (zob. którego wybór spowodował schizmę. że Sobór Laterański IV był dwunastym soborem powszechnym. Zwołany przez papieża Juliusza II (1443-1513) w celu załatwienia spraw spornych związanych z odradzającym się koncyliaryzmem i niektórymi poglądami. żeby omówić to. domagano się corocznej spowiedzi (zob. Od kaznodziejów zaczęto się domagać. że naruszał prawa Kościoła. Zaproszo- Wydawnictwo WAM. Sobór Laterański V (1512-1517). 1138) i jego zwolenników. na mocy którego do wyboru papieża wymagana jest większość dwóch trzecich głosów kardynalskich. Sobór potępił także niektóre poglądy Joachima de Fiore (zm. Kraków 2002 167 . 1608-1609). wyprawy krzyżowe. Sobór nakazał Grekom. inwazję Mongołów na Węgry. albigensi. Sobór Laterański IV ustanowił następujące patriarchaty: konstantynopolitański. Zwołany został przez Innocentego II (papieża w latach 1130-1143). Katolicy uważają go za jedenasty sobór powszechny. Zob. 1923). Zwołany przez Grzegorza X (papieża w latach 1271-1276). Sobór Lyoński II (1274). jurysdykcja. że Kościół stanął nieprzygotowany wobec rzeczywistego zagrożenia. 1202). Wyrazu “przeistoczenie” zaczęto używać na oznaczenie zmian dokonanych wskutek konsekracji podczas sprawowania Eucharystii. Sobór Lyoński I (1245). że się skończył rozłam między Wschodem a Zachodem. Przyjęto kilka bardzo pożytecznych projektów reform. Sobór Laterański IV. a dominikanów zmusił do przyjęcia istniejącej reguły. Najbardziej znamiennym postanowieniem soboru był dekret. zgody z Grekami. waldensi. DH 715-716) i potępił tych. które się pojawiło w roku zamknięcia Soboru: w roku 1517 Marcin Luter (1483-1546) ogłosił 95 tez (zob. DH 1451-1492. Katolicy uważają go za dziesiąty sobór powszechny. którego pogrzeb odbył się w ostatnim dniu Soboru. 12011202.

Leksykon teologiczny

no też św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), który zmarł w drodze, zdołał jednak ukończyć studium W sprawie błędów Greków. Pomimo podatku nałożonego na dochody duchowieństwa wyprawa krzyżowa nigdy nie doszła do skutku. Legaci greckiego cesarza Michała VIII Paleologa (panował 1259-1282) podpisali ugodę zjednoczeniową, którą uroczyście świętowano 6 lipca, kiedy to trzykrotnie odśpiewano Filioque. Unia, której celem było częściowo uśmierzenie obaw, że Karol Andegaweński (1220-1285) będzie próbował odnowić cesarstwo łacińskie w Konstantynopolu, okazała się efemeryczna. Prawodawstwo dotyczące reformy Kościoła zniosło niektóre nowe zakony i ustaliło ścisłe zasady, którymi się mieli kierować kardynałowie zebrani w celu dokonania wyboru nowego papieża. Uważano, że zasady te są potrzebne, gdyż przez trzy lata (1268-12710) nie zdołano wybrać papieża. Katolicy uważali zazwyczaj Sobór Lyoński II za czternasty sobór powszechny, ale w roku 1974 Paweł VI (papież w latach 1963-1978) mówił o nim jako o “powszechnym soborze Zachodu”. Zob. filioque, konklawe, wyprawy krzyżowe, Stolica Święta. Sobór Nicejski I (325). Pierwszy sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego (zm. 337), który obradował w Nicei (obecnie Iznik w Turcji) i zajmował się herezją ariańską, grożącą rozbiciem jedności Kościoła i cesarstwa rzymskiego. Kapłan aleksandryjski, Ariusz, głosił, że Chrystus, będąc daleki od tego, by być w pełni naprawdę Bogiem, był tylko pierwszym z Bożych stworzeń. W odpowiedzi sobór nauczał, że Chrystus był Jednorodzonym” Synem Ojca niebieskiego i homoousios (gr. “współistotny, z tej samej istoty”) z Ojcem (zob. DH 125-130; ND 7-8). Sobór uznał także prawa patriarsze arcybiskupów Aleksandrii, Antiochii i Rzymu, a wszystkim nakazał przyjęcie aleksandryjskiego rozwiązania co do terminu obchodu świąt Wielkanocy. Podczas obrad soboru wschodziła także gwiazda św. Atanazego, późniejszego biskupa Aleksandrii (zm. 373), który jako archidiakon towarzyszył swemu biskupowi, św. Aleksandrowi z Aleksandrii (zm. 328). Zob. arianizm, nicejskie wyznanie wiary, patriarcha, Sobór Powszechny, współistotny. Sobór Nicejski II (787). Sobór zwołany przez cesarzową-regentkę, Irenę, i patriarchę konstantynopolitańskiego, św. Tarazjusza (zm. 806). Łącznie z delegacją z Zachodu wzięło w nim udział około 350 biskupów. Patriarchaty: aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski mogły wysłać tylko po dwóch mnichów, znajdowały się bowiem pod panowaniem muzułmańskim. Potępiając herezję obrazoburstwa, sobór opowiedział się za listem Hadriana I (papież 772-795) i wprowadził rozróżnienie między proskynesis (gr. “oddawanie czci, okazywanie szacunku”) obrazom dlatego, że przedstawiają Boga i świętych, a latria (gr. “adoracja”), oznaczającą kult, który się należy samemu tylko Bogu. Sobór potępił także symonię i oświadczył, że elekcja biskupów dokonana przez władze świeckie jest nieważna (zob. DH 600-609; ND 206,1251 -1252). Grecy prawosławni uważają ten Sobór za siódmy - i ostatni - powszechny. Jest on streszczeniem i zakończeniem poprzednich sześciu. Zob. ikona, kult świętych, obrazoburstwo, siedem Soborów Powszechnych. Sobór Powszechny. Spowodowane odpowiednimi okolicznościami spotkanie biskupów całego Kościoła, którzy - z papieżem i pod jego kierownictwem - głoszą naukę i ustanawiają prawa jako zespół, a także mogą wypowiadać się nieomylnie w sprawach dotyczących wiary i obyczajów. Sobór Nicejski II (787), odrzucając twierdzenia obrazoburczego Synodu w Hierii (753), postanowił, że jeśli sobór ma być uważany za powszechny, muszą wyrazić zgodę papież w Rzymie i czterej patriarchowie wschodni (konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski). Opierając się na wykazie sporządzonym przez św. Roberta Bellarmina (1542-1621), katolicy rzymscy zazwyczaj przyjmują, że odbyło się dwadzieścia jeden soborów powszechnych od Nicejskiego I (325) do Watykańskiego II (1962-1965). Zgodnie z obowiązującymi obecnie postanowieniami prawnymi rzeczą papieża jest zwoływanie soboru, przewodniczenie mu osobiście lub przez swoich delegatów, określanie programu obrad, rozszerzenie wysłania zaproszeń do tych, którzy nie są ściśle uprawnieni do uczestnictwa, wreszcie zatwierdzenie dekretów soborowych. Jeżeli papież umrze podczas obrad soboru, obrady muszą być zawieszone, a sobór musi być po-

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

168

Leksykon teologiczny

nownie zwołany przez następcę (CIC 337-341). Zob. koncyliaryzm, konferencja episkopatu, oikumene, recepcja, siedem Soborów Powszechnych, Sobór Nicejski II, synod biskupów. Sobór Trydencki (1545-1563). Zwołany przez Papieża Pawła III, żeby wyjść naprzeciw poważnej potrzebie reform, zebrał się w północnowłoskim mieście Trydent; katolicy uważaj ą go za dziewiętnasty sobór powszechny. Sobór Trydencki, wielki sobór kontrreformacji, wyjaśnił naukę Kościoła i odnowił jego dyscyplinę. Dzieli się go na trzy okresy. Podczas pierwszych ośmiu sesji (1545-1547) omawiano zagadnienia zaatakowane przez reformację, np. stosunek między Pismem Świętym, a Tradycją; grzech pierworodny; usprawiedliwienie i sakramenty. Napięcie między cesarzem Karolem V, a papieżem Pawłem III doprowadziło do zawieszenia obrad Soboru; zostały one wznowione za papieża Juliusza III - i to był drugi okres Soboru (1551-1552). Do osiągnięć sesji IX-XIV należy zaliczyć dekrety o Eucharystii, o sakramencie pokuty i ostatniego namaszczenia, zwanego obecnie namaszczeniem chorych. Kiedy rozmaici książęta zbuntowali się przeciw cesarzowi Karolowi V, obrady Soboru Trydenckiego znowu zawieszono. Ostatecznie zebrał się on w trzecim okresie (1562-1563) za pontyfikatu papieża Piusa IV. Podczas sesji XV-XXV zdefiniowano naukę o Eucharystii, o sakramentach kapłaństwa i małżeństwa oraz o czyśćcu. Wśród spraw dyscyplinarnych znalazły się takie, jak: “forma” małżeństwa, odpusty, konieczność indeksu książek zakazanych oraz szereg reform Kościoła. Dekrety Soboru Trydenckiego, zatwierdzone przez Piusa IV w roku 1564, doprowadziły do powstania solidnej i jasnej podstawy pod późniejszą katolicką naukę, teologię, reformę instytucjonalną i duchową odnowę. Zob. anabaptyści, chrzest, Eucharystia, forma sakramentu małżeństwa, kalwinizm, kontrreformacja, luteranizm, łaska, namaszczenie chorych, Pismo Święte i tradycja, protestanci, reformacja, sakrament, sakrament pokuty, sola fides, sola gratia, sola scriptura, usprawiedliwienie, zwinglianizm. Sobór Vienneński (1311-1312). Sobór, który został zwołany przez papieża Klemensa V (1264-1314) i zebrał się w Vienne w południowej Francji. W roku 1309 papież - z pochodzenia Francuz - przeniósł swoją rezydencję do Awinionu w południowej Francji; papieże przebywali tam do roku 1377, co nazywano “niewolą awiniońską”. Chcąc zdobyć własność templariuszy, zakonu rycerskiego założonego przez Hughes de Payens w roku 1119, Filip IV Piękny zmusił papieża i sobór, żeby ich potępili na podstawie zmyślonych zarzutów o niemoralność i herezję. Sobór potępił beginki, siostry prowadzące półzakonne życie wspólne, oraz ich odpowiednik męski, begardów, za twierdzenie, że każdy człowiek może zobaczyć Boga dzięki naturalnym wysiłkom (zob. DH 891-899). Sobór zarządził podatek na zorganizowanie wyprawy krzyżowej, ale zebrane pieniądze znalazły się w końcu w kieszeniach Filipa IV. Nie wymieniając nazwiska Piotra Oliviego (ok. 1248-1298), przywódcy franciszkanów “spiritualnych”, sobór potępił całą serię przypisywanych mu wypowiedzi i uczył, że Chrystus rzeczywiście cierpiał, ponieważ miał pełną ludzką naturę, że dusza jest formą ciała, i że chrzest dzieci jest konieczny do ich zbawienia (DH 900-904; ND 405). Zob. Sobór Powszechny, wizja uszczęśliwiająca, wyprawy krzyżowe. Sobór Watykański I (1869-1870) Zwołany przez Piusa IX (który był papieżem w latach 1846-1878), zamierzał się zająć wieloma zagadnieniami, także Kościołami wschodnimi (patriarchowie wschodni zostali zaproszeni na Sobór, ale nie przybyli). Obrady zawieszono, kiedy wojska włoskie zajęły Rzym we wrześniu 1870 roku. Do tego roku sobór uchwalił dwie konstytucje: Dei Filius (łac. “Syn Boży”) o Bogu Stworzycielu, o objawieniu, o wierze i o związkach zachodzących między wiarą a rozumem oraz Pastor aeternus (łac. “Odwieczny Pasterz”) o prymacie papieża i o jego nieomylności. Przeciwko fideizmowi i tradycjonalizmowi konstytucja Dei Filius uczyła, że z dzieł stworzenia można z całą pewnością poznać Boga. W Starym i Nowym Testamencie znajduje się “nadprzyrodzone” objawienie Bożych prawd i tajemnic. Dogmatyczne ogłoszenie nieomylności papieskiej wywołało schizmę “starokatolików”; skorzystał też z tego w złym znaczeniu “Żelazny Kanclerz” Niemiec, Otto von Bismarck (1815-1898), który w swej polityce Kulturkampf (niem. “walka o kulturę”) próbował podporządkować Kościół władzy cywilnej (zob. DH 3112-3117; ND 841). Sobór Watykański I wzmocnił wiarę katolicką i powagę papieską, a jego nauka o objawieniu i nieomylności została udoskonalona nauką Soboru Watykańskiego II odpowiednio o

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

169

Leksykon teologiczny

osobistej odpowiedzi wiary na objawienie się Boga i o kolegialności biskupów. Zob. fideizm, nadprzyrodzoność, nieomylność, objawienie, prymat, racjonalizm, starokatolicy, tradycjonalizm, ultramontanizm. Sobór Watykański II (1962-1965). Zwołany przez papieża Jana XXIII (papież w latach 1958-1963) i uważany przez katolików za dwudziesty pierwszy sobór powszechny. Zebrany na jednej sesji pod przewodnictwem papieża Jana XXIII i na trzech sesjach pod przewodnictwem papieża Pawła VI (papież w latach 1963-1978), sobór miał na celu dostosowanie życie Kościoła oraz jego doktrynalnych sformułowań do współczesnych czasów. Zamiast definiować dogmaty, sobór chciał przekazać naukę duszpasterską i rozbudzić sprawę jedności chrześcijańskiej i ogólnoludzkiej. Niespotykana dotąd ilość uczestniczących biskupów nieeuropejskich doprowadziła Karla Rahnera (1904-1984) do podzielenia historii chrześcijaństwa na trzy okresy: a. Kościół i jego początki w chrześcijaństwie judaistycznym, b. Kościół określonej kultury, hellenistycznej albo łacińskiej (europejskiej), który trwał przez stulecia, c. Kościół wszystkich narodów zapoczątkowany przez Sobór Watykański II. W soborze wzięło udział ponad dwa tysiące biskupów katolickich i niekatolickich obserwatorów ze wszystkich wyznań chrześcijańskich, co podniosło jego wartość jako platformy dialogu i punktu odniesienia dla innych. W dniu 7 grudnia 1965 roku papież Paweł VI i prawosławny patriarcha Konstantynopola wydali wspólne oświadczenie wyrażające żal z powodu dziewięciowiekowego podziału i nadzieję na przyszłe pojednanie. Pierwszym z szesnastu dokumentów soborowych była ogłoszona 4 grudnia 1963 roku konstytucja Sacrosanctum Concilium (łac. “Święty Sobór”), czyli Konstytucja o liturgii, która poparła reformę przez: a. powrót do wcześniejszych i prostszych form b. zastosowanie języka narodowego lub miejscowego. Dekret Inter mirifica (łac. “Spośród podziwu godnych”) wydany 4 grudnia 1963 roku zwrócił uwagę na rolę środków komunikacji społecznej. Druga sesja przyniosła konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium (łac. “Światłość narodów”), jedno z większych osiągnięć soboru. Została ona zatwierdzona tego samego dnia (21 listopada 1964 roku), co Dekret o wschodnich Kościołach katolickich Orientalium Ecclesiarum (łac. “Z Kościołów wschodnich”) i Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio... promovenda (łac. “Przywrócenie jedności”), czyli deklaracje zobowiązujące Kościół do pracy ekumenicznej, która miała wydać owoce w późniejszych nieoficjalnych i oficjalnych dialogach. Podczas czwartej sesji ogłoszono Dekret o pasterskich obowiązkach biskupów Christus Dominus (łac. “Chrystus Pan”), dokument, którego celem była także odnowa synodalnych struktur Kościoła. W tym samym dniu (28 października 1965 roku) Sobór ogłosił dwa inne dekrety: Oplatam totius (łac. “Upragniona [odnowa] całego [Kościoła]”) o formacji kapłanów oraz Perfectae caritatis (łac. “Doskonałej miłości”) o odnowie życia zakonnego, a także dwie deklaracje: Gravissimum educationis (łac. “Najważniejszy [obowiązek] wychowania”) o wychowaniu chrześcijańskim oraz Nostra aetate (łac. “W naszym wieku”) o pozytywnych stosunkach Kościoła z religiami niechrześcijańskimi. W dniu 18 listopada 1965 roku sobór zatwierdził dwa dalsze dokumenty: Dei Verbum (łac. “Słowo Boże”), będący znaczącym wkładem w naukę o Bożym objawieniu, a zajmujący się równocześnie wiarą. Pismem Świętym, Tradycją, prawdą biblijną, interpretacją Ewangelii i rolą Pisma w odnowie całego Kościoła; Apostolicam actuositatem (łac. “Apostolska działalność”), czyli dekret o posługiwaniu ludzi świeckich. W dniu 7 grudnia 1965 roku Sobór wydał ostatnie cztery dokumenty: Dignitatis humanae (łac. “Ludzkiej godności”), czyli Dekret o wolności religijnej, Adgentes (łac. “Do narodów”), czyli Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Presbyterorum ordinis (łac. “Kapłańskiego urzędu”), czyli Dekret o posługiwaniu i życiu kapłanów, wreszcie najdłuższy tekst Soboru Watykańskiego II, Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (łac. “Radość i nadzieja”). W dniu 7 grudnia 1965 roku, podczas ceremonii odbywających się jednocześnie w Watykanie i w rezydencji patriarchy ekumenicznego w Konstantynopolu, Kościoły katolicki i prawosławny zdjęły nałożone na siebie nawzajem ekskomuniki. Następnego dnia sobór, będący największym

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

170

Leksykon teologiczny

wydarzeniem w Kościele katolickim dwudziestego stulecia, zakończono uroczystą liturgią. Zob. chrześcijaństwo bizantyńskie, dogmat, języki narodowe, schizma, Sobór Powszechny, synod, synod biskupów. Sobór w Bazylei (1431-1449). Sobór ten, zwołany przez papieża Marcina V (1417-1431), a później przez Eugeniusza IV (1431-1447), miał nadal na sobie plamę koncyliaryzmu poprzedniego Soboru w Konstancji (1414-1418). Częściowo z tego powodu, a częściowo dlatego, że przedstawiciele Kościoła greckiego zgodzili się wziąć udział w soborze powszechnym w Ferrarze, papież Eugeniusz IV nakazał, żeby sobór przeniósł się do tego miasta w roku 1437. Mniejszość zebranych w Bazylei podporządkowała się temu zarządzeniu, większość jednak została i wybrała antypapieża Feliksa V. Wydarzenie to wystawiło na próbę cierpliwość zachodnich chrześcijańskich narodów, które okazały wierność papieżowi Eugeniuszowi, podczas gdy zwolennicy Soboru w Bazylei stali się schizmatykami. Feliks V abdykował w roku 1449. Oprócz niemożliwych do przyjęcia poglądów koncyliarystycznych Sobór w Bazylei zaplanował całą serię reform w Kościele (zob. DH 1445). Zob. koncyliaryzm, Sobór Florencki, Sobór w Konstancji. Sobór w Konstancji (1414-1418). Na ogół uważany przez katolików rzymskich za szesnasty sobór powszechny, zebrał się, żeby położyć kres wielkiej schizmie (1378-1417), której ostatni okres był znamienny dlatego, że panowało aż trzech papieży roszczących sobie prawo do domagania się posłuszeństwa od chrześcijan: Jan XXIII, który pod wpływem cesarza niemieckiego Zygmunta zwołał sobór i podczas jego obrad został zdjęty z urzędu; Grzegorz XII, który sam złożył rezygnację; wreszcie Benedykt XIII, który też został złożony z urzędu. Na ich miejsce wybrano Marcina V. Sobór potępił Jana Wycliffe'a (ok. 13291384)1 Jana Husa(ok. 1369-1415) (por. DH 1151-1195,1201-1279; ND 807-808, 1303, 1610), a także ogłosił dogmat, że w Eucharystii cały Chrystus jest obecny pod postacią chleba i cały pod postacią wina (DH 1198-1200; ND 1506). Zob. husyci, koncyliaryzm. Society of friends. Zob. kwarkowie. Socynianizm. System religijny odrzucający istnienie Trójcy Przenajświętszej i bóstwo Jezusa Chrystusa. Nazwę zawdzięcza Włochowi, Leliuszowi Franciszkowi Marii Sozini (1525-1562) i jego siostrzeńcowi, Faustowi Pawłowi Sozzini (1539-1604; nazwisko jego pisano rzeczywiście inaczej niż nazwisko wuja) (zob. DH 1880; ND 648). Faust Sozzini ostatnią część życia spędził w Polsce i znany jest jako Socyn, założyciel Braci Polskich, zwanych także arianami polskimi. Ostatecznie wielu socynian połączyło siły, żeby stworzyć Kościół unitaryjny. Zob. teologia Trójcy Przenajświętszej, uniatarianizm. Sofiologia (gr. “nauka o mądrości”). Zob. mądrość 4. Sola fides (łac. “tylko wiara”). Główne twierdzenie Marcina Lutra (1483-1546) przekazane protestanckim reformatorom. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17), a nie przez wypełnianie prawa (Rz 3,28). Zob. prawo i Ewangelia, protestanci, usprawiedliwienie, wiara, zasługa. Sola gratia (łac. “tylko łaska”). Podstawowa zasada reformatorów protestanckich wyrażająca - w gruncie rzeczy - to samo przekonanie, co zasada sola fides (łac. “tylko wiara”). Usprawiedliwieni jesteśmy tylko dzięki miłosierdziu Bożemu oraz dzięki zasługom Chrystusa, do których lgniemy przez wiarę, a nie przez zachowanie prawa i zasługujące uczynki. Teologia katolicka także uczy o bezwzględnej potrzebie łaski Bożej, kładzie jednak nacisk na wagę ludzkiej “współpracy” z ogarniającą wszystko inicjatywą Bożego dzieła. Bóg i ludzie nie współzawodniczą ze sobą: Bóg jest koniecznym natchnieniem i oparciem dla każdego ludzkiego powodzenia. Zob. pelagianizm, przypisywanie, semipelagianizm, synergizm, usprawiedliwienie, uświęcenie, wiara i uczynki.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

171

21). Cały sakrament pokuty albo ta jego część. którzy już doszli do używania rozumu. 729-730. Zob. Zob. zmartwychwstanie Chrystusa. teologia wschodnia zawsze rozważała razem osobę i zbawcze dzieło Chrystusa. 29) albo martwe (Mk 15. wystarczalność Pisma Świętego. Pod wpływem Filipa Melanchtona (1497-1560) i innych spojrzenie na zbawcze dzieło Chrystusa dość często częściowo odrywano od chrystologii. Jeszcze jedna zasada reformacyjna wywodząca się od Marcina Lutra (1483-1546) i uznająca najwyższą powagę religijną słowa Bożego takiego. 43). CIC 916. lecz jemu służy” (DV 10). 1 Kor 15. które można oznaczać całego człowieka jako ukierunkowanego na grzech . Eucharystia. 4-5. sarks. 12-27) i naszego ziemskiego ciała. “ciało żywe”). Nowy Testament uznając. Ogólnie rzecz biorąc. “tylko Pismo”). Biblia. W roku 1882 Fryderyk W. 3.wyraz soma jest bardziej neutralny. Tam.Leksykon teologiczny Sola scriptura (łac. Bywało i tak. Rz 4. odpokutowanie. Pismo Święte i tradycja. ekspiacja. Soteriologia (gr. 1 Kor 12. 3-25). “spiritus = duch”). neoplatonizm. 718-727. miłość 2. jak gdyby dusza była uwięziona w ciele. Zob. System praktyk oparty na przekonaniu. chrystologia. ciało Chrystusa. że dusze zmarłych mogą nawiązywać kontakt z ludźmi żyjącymi. że zbawcza funkcja i osobowa tożsamość Chrystusa jako Syna Bożego są od siebie nierozdzielne. W tym sensie zasada ta może stanąć w tym samym szeregu. mają obowiązek przynajmniej raz w roku się Wydawnictwo WAM. 1 P 1. Wszyscy katolicy. Może on oznaczać po prostu ciało jako element różny od duszy (1 Tes 5. Znamienną cechą spirytyzmu było często oszustwo. podobnie jak stosuje różne tytuły mesjańskie do Jezusa. 49-52. w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. platonizm. wykorzystywano go też w celach zarobkowych. Kraków 2002 172 . gdzie nie przeważył wpływ myśli zachodniej. 33). odkupienie. jakie się nam jawi w Piśmie Świętym. CCEO 707. 1 Sm 28. W Listach św. Wpływ tych doświadczeń upowszechnił seanse z mediami w Ameryce Północnej i na Wyspach Brytyjskich. Wprawdzie próby takiego kontaktowania się ze zmarłymi były dość powszechne w przeszłości (np. przede wszystkim jako zwycięskie wyzwolenie.35-58. CCEO 720 § 2-3). urząd nauczycielski Kościoła. H. że Chrystus umarł i powstał z martwych.inaczej niż sarks (gr. Towarzystwo to działa do dzisiaj i zajmuje się zjawiskami parapsychologicznymi albo nienormalnymi. Zupełnie inaczej niż w platonizmie i neoplatonizmie. 22. 16. 25. CIC 961. szczególnie za pośrednictwem medium. Jego Kościoła (Rz 12. nauka społeczna Kościoła. objawienie. Wyrazu soma używa się na oznaczenie Ciała Chrystusa w Eucharystii (Mk 14. 13. Pawła . że “urząd nauczycielski Kościoła nie jest ponad słowem Bożym. 711. Naukowcy na ogół są przeciwni uznaniu parapsychologii za naukę we właściwym znaczeniu. że w traktatach soteriologicznych zajmowano się badaniem “obiektywnego” zbawienia w oderwaniu od “subiektywnego” przysposobienia przez łaskę. 1 Kor 11. Ciało żywe (Mk 5. Społeczna nauka Kościoła. “ciało”). co stwierdzenie Soboru Watykańskiego II. utrzymuje również. żeby zbawić grzeszną ludzkość (Mk 14. tradycja. kiedy to penitent wyznaje przed kapłanem swoje grzechy (CIC 959-991. 29. Spowiedź. że wyklucza ona tłumaczącą i aktualizującą funkcję Tradycji (DV 9. zmartwychwstanie umarłych. zbawienie. łaska. współczesna teologia zachodnia próbuje skończyć z rozdarciem między soteriologią a chrystologią. pojęcie biblijne “soma” nie zawiera w sobie jakiegokolwiek zabarwienia nienawiści wobec materii. w pewnych okolicznościach jednak można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (albo rozgrzeszyć pewną grupę ludzi bez uprzedniej spowiedzi) (zob. 24). Spirytyzm (z łac. to jednak spirytyzm współczesny zapoczątkowano w roku 1848 anormalnymi doświadczeniami z Małgorzatą i Katarzyną Fox w Hydesville. Spowiedź zazwyczaj odbywa się indywidualnie. Meyers stworzył w Londynie Towarzystwo Badań Psychicznych. Nowy Testament. 6-11. Soma (gr. 3). które zostanie uwielbione i “uduchowione” przez zmartwychwstanie (1 Kor 15. “nauka o zbawieniu”). Flp 3. 1. J 11. tak też Jego dzieło zbawcze rozumie na różne sposoby. 5. zadośćuczynienie. 24. Zasada Lutra jest nie do przyjęcia (i nie do wykonania). jeżeli się ją pojmuje w ten sposób. 23). 24). jako wynagrodzenie i jako przekształcającą miłość (J 1. ekonomia. 732-736). 21. Zob. zob. Systematyczna interpretacja zbawczego dzieła Chrystusa na korzyść ludzi i świata.

upadek. ogłoszonej na Soborze Watykańskim I w roku 1870 (DH 3050-3075. zadośćuczynienie. dary pozaprzyrodzone. Zob. skrucha mniej doskonała. nauka społeczna Kościoła. roztropnością i męstwem zalicza do czterech cnót kardynalnych (łac. CCEO 719). jak międzynarodowej. rozgrzeszenie. sakrament pokuty.Leksykon teologiczny wyspowiadać (CIC 989. nadprzyrodzoność. łaska. które przeszkadzają wprowadzaniu zarówno sprawiedliwości narodowej. jurysdykcja. Wydawnictwo WAM. (1) zob. Bezstronność i uczciwość . Zob. Sprawności. cnoty kardynalne. Zob. 6). 26-31). który zerwał z Rzymem w roku 1724. 52).cechy znamienne dla dobrego sędziego. DH 401. “Troska o sprawy społeczne”) z roku 1987 dał naświetlenie zbiorowego zła i struktur grzechu. “nieśmiertelność” Adama i Ewy rozumiał on jako posse non mori (“możliwość nie umierania”). Sobór Laterański IV. Tradycja chrześcijańska sprawiedliwość razem z umiarkowaniem. Sprawiedliwość pierwotna. Do najnowszych czasów teologowie opracowali całą serię darów “pozaprzyrodzonych” albo specjalnych. Dz 7. Przez całe stulecia interpretowano to jako okres historyczny lepiej jednak rozumieć tę pierwotną niewinność jako dobroć nas samych jako istot stworzonych i uświęconych przez Boga (Rdz 1. grzech. Zakładając. którym obdarowani zostali ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa (Rz 3. Adam. skrucha doskonała. Zob. Zalecana jest spowiedź z grzechów powszednich. Johann Joseph Ignaz von Dollinger (1799-1890). Sprawiedliwość Boża objawiła się w zbawieniu. Katolicy. Sprawiedliwa wojna. 21-26) i którzy sami prowadzą życie bez skazy (Mt 5. “głównych”). Spór. Nie wszyscy następcy św. 11-24). Król mesjański przyniesie sprawiedliwość i mądrość (Iz 11. a odeszła ona w proteście przeciwko dogmatowi o nieomylności papieża i powszechnej jurysdykcji papieskiej. Sprawiedliwość. zanim popełnili grzech pierworodny. wybór na rzecz ubogich. pożądliwość. łaska habitualna. nieomylność. teologia wyzwolenia. cnota. ale zachowali wiele tych samych zwyczajów. scholastyka. Kraków 2002 173 . W Starym Testamencie sprawiedliwość Boga jest synonimem Bożej wierności i Jego nieustannej miłości (Mi 7. Stan łaski pierwszych ludzi. że . Zob. że zjednoczenie natury boskiej z ludzką w jednej Osobie Jezusa Chrystusa usprawiedliwiało wyznanie wiary tych mnichów scytyjskich. 432. które przewyższają nasze naturalne władze. ND 617. którzy po przybyciu do Rzymu około roku 519 oświadczyli. W roku 1889 Kościół jansenistów w Utrechcie. a niejako non passe mori (“niemożliwość umierania”). ponieważ na nich się opiera właściwe ludzkie postępowanie. Do tego kroku zachęcił ich kapłan bawarski i historyk Kościoła. który za nas cierpiał i umarł. (2) Zachodnia scholastyka nazywa łaskę uświęcającą sprawnością stworzoną. nawyki. że Bóg jako Bóg nie może cierpieć. Augustyna (354-430) naśladowali jego ostrożny sposób wyrażania się: na przykład. Ewa. przyłączył się do starokatolików. ND 818-840). cnoty teologalne. który trwał od piątego stulecia aż po Sobór Konstantynopolitański II (553). ponieważ (a) przemienia ona naszą duszę i jej całkiem naturalne uzdolnienia. papież. cierpienie Boga. Spór o cierpienie Boga. jakie przypuszczalnie otrzymali Adam i Ewa. jansenizm. Papież Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis (łac. Zob. Sobór Watykański I. a którego przedmiotem były stwierdzenia o Synu Bożym. wojna sprawiedliwa. 3-5. CCEO 719) -jak widać. communicatio idiomatum. W roku 1932 starokatolicy nawiązali pełną łączność z Kościołem anglikańskim. 620/10). grzech pierworodny. (b) wspiera te cnoty teologalne. a nie śmiertelnych. Sobór Konstantynopolitański II. 8-20) i jest ściśle związana z Jego miłosierdziem (Syr 35. Najznaczniejsza ich grupa posługuje się językiem niemieckim. ale nadprzyrodzoną. natomiast wszystkie grzechy ciężkie muszą być wyznane (CIC 988. którzy z różnych powodów opuścili kościół rzymskokatolicki. trisagion. Starokatolicy. możemy jednak przyjąć. wyrzuty sumienia.jedna Osoba Trójcy Przenajświętszej za nas cierpiała w ciele” (zob. Zob. nowy kodeks mówi raczej o grzechach ciężkich.

że mogą bez nich istnieć. natchnienie biblijne. przede wszystkim mieszkający w wioskach. starowiercy podzielili się na dwie grupy: jedni chcieli mieć kapłanów. wokół którego gromadzą się młodzi mnisi albo inni ludzie pragnący kierownictwa duchownego. Ludzie odpowiedzialni w synagodze żydowskiej (Łk 7. założona przez Zenona z Kitionu (335-263 przed Chr. Staurologia (gr. 15. Stoicyzm jest przede wszystkim filozofią moralności. którzy takiego kierownika nazywają geron (gr. a wszechświatem. “nauczający w portyku”). Prawo albo Pięcioksiąg (czyli księgi Rodzaju. który przyswoił stoickie rozróżnienie między Logos endiathetos (gr. marcjonizm. 43. 1) i we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich (Dz 11. Nowy Testament. Pisma. Kościół uznaje ponadto kilka innych ksiąg. Stoicy głosili. czyli takie księgi jak: Psalmy. Mnich prowadzący życie kontemplacyjne. Księgi historyczne. Nikona (1605-1681). głosi jednak także panteistyczną kosmologię. które przechowują i wyjaśniają dzieje przygotowania na przyjście Chrystusa i na powstanie Jego Kościoła (DV 16. np. Zob. którzy odrzucili (głównie liturgiczne) reformy patriarchy moskiewskiego. że istnieje harmonia między człowiekiem. Prorocy.). że księgi Starego Testamentu są natchnione przez Boga i że należą do kanonu Pisma. Ta odmiana kierownictwa jest bardzo znamienna dla rosyjskiej historii życia religijnego. SC 5). sentencje Ojców. theologia crucis. do których się zalicza większość ksiąg historycznych oraz proroków większych i mniejszych (oprócz Księgi Daniela). Justyna Męczennika (zm. Księga Hioba. Księga Daniela. do 65 po Chr. Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku czyniono wysiłki na rzecz zniesienia ekskomuniki z 1667 r. Liczb i Powtórzonego Prawa). 15. szczególnie za panowania Piotra Wielkiego (1672-1725). Szkoła filozoficzna. 6. b. 30. a w roku 1881 uzyskali oni zatwierdzenie państwowe. w sanhedrynie jerozolimskim (Mk 14. “wielki świat”). byli prześladowani przez państwo. ok. który jest makrokosmosem (gr. 14. został spalony na stosie (l 682). 4 przed Chr. Kapłańska. Zob. Literatura mądrościowa i Prorocy. LG 2. laikat. a dzieli się je w następujący sposób: Pięcioksiąg. Logos (rozum lub dusza świata) kieruje wszechświatem. “nauka o Krzyżu”). W roku 1846 przyłączył się do nich złożony z urzędu biskup Ambroży z Bośni. a także dla Greków. a ludzie powinni tylko sprawować kontrolę nad swoimi namiętnościami tak. duchowość. Sobór Watykański II podkreślił nieustanną wartość ksiąg Starego Testamentu (DV 11. “Starzec”). W Nowym Testamencie wyrazy “starszy” lub “prezbiter” wydają się być synonimami wyrazów “nadzorca” albo “biskup” (Flp 1. które Żydzi i chrześcijanie uważają za natchnione i kanoniczne (NA 4). Księgi święte. Księgę Mądrości Salomona oraz Księgę Judyty. aby żyć zgodnie z naturą i jej prawami. kanon pisma świętego. 7). biskup. Stary Testament. podział ten można jeszcze dzisiaj odnaleźć w Kościele reformowanym i prezbiteriańskim. Wpływ tego kierunku filozoficznego na teologię chrześcijańską można już zauważyć u św. 23. znani są również pod nazwą staroobrzędowców. 160) i niektórym innym autorom Kościół zawsze był zdania. Przysłowia. Biblia. prezbiter.Leksykon teologiczny Starowiercy. Dz 17. Przeciwko Marcjonowi (zm. 165). Jan Kalwin (1509-1564) odróżnia “starszych nauczających" (pasterzy wyświęconych) od “starszych kierujących" (ludzi świeckich). Kraków 2002 174 . a ich przywódca. Starsi. c. Zob. 1. 53. 5. Kiedy się do nich nie przyłączył żaden biskup. Przez całe stulecia był to przeważający pogląd wśród intelektualistów w świecie grecko-rzymskim (zob. inni uważali. Ci Rosjanie. który jest mikrokosmosem (gr. kapłan Awwakum. według której wszystko jest przeniknięte przez Boga i przez Boże oddziaływanie. W roku 1667 zostali oni ekskomunikowani jako raskolniki (czyli schizmatycy). “mały świat”). jego zwolennikiem był Seneka (ok. ok. Starzec.) i Marek Aureliusz (cesarz w latach 161-180). czyli od portyku w Atenach. Stoicy (gr. 18). Wyjścia. 14-15). Żydzi stosują potrójny podział tych ksiąg: a. co daje czterdzieści pięć ksiąg Starego Testamentu. 3). “Słowo we- Wydawnictwo WAM. 22). Zob. nazwana tak od stoi. Tt 1. w którym Zenon nauczał.

Dopóki nie została wypracowana nauka o Trójcy Przenajświętszej. Justyna męczennika (ok. DH 3025). 250 . Zob. 3001-3003. Tacjana (zm. lecz znaczeniem. Stolica prymasowska. Strukturalizm (z łac. a przede wszystkim u Orygenesa (ok. Stworzenie. ani czytelnikami oraz ich próbami zrozumienia samych siebie (czyli egzegezą egzystencjalną). ludzie . Zob. 1. zob. 130 . Pismo Święte interesuje sienie tyle początkiem aktu stwórczego. “structura = budowa. Zob. a także władza papieża jako biskupa Rzymu. przypadkowość. apologeci. ingres. Ireneusza z Lyonu (ok. “Słowo wypowiedziane”). W egzegezie biblijnej strukturalizm nie zajmuje się ani powstaniem tekstu i związanym z tym zamierzonym przez autora jego znaczeniem (czyli egzegezą historyczną). gdzie go uważano raczej za sakramentale niż za sakrament. ojcowie kapadoccy. Wyznaczenie niższej pozycji Synowi Bożemu w stosunku do Boga Ojca oraz Duchowi Świętemu w stosunku do Boga Ojca i Syna Bożego. by się stać diakonem. Na Zachodzie. krytyka biblijna. a funkcja subdiakona polega głównie na asystowaniu biskupowi podczas sprawowania liturgii. której symbolem jest jego tron. Oficjalna nazwa państwa watykańskiego. panteizm.ok. doprowadził subordynacjonizm do krańcowej herezji. 150 .Leksykon teologiczny wnętrzne”) oraz Logos prororikos (gr.sekretariat stanu i inne urzędy administracji papieskiej (CIC 361. ale także . prawo naturalne. przyczynowość. 31).zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1. a potem kapłanem. kosmologia. który jest na drodze albo do tego. Metoda stworzona przez Ferdynanda de Saussure'a (1857-1913) i zastosowana w lingwistyce. W Kościołach wschodnich uważa się. konstrukcja”). deizm. Akt. prymat. sakramentale. 254).ok. Kraków 2002 175 .jeżeli na to wskazuje kontekst . ND 19. Zob. albo do tego. która została potępiona w roku 325 na Soborze Nicejskim I (zob. Prawo kanoniczne przez wyrażenie “Stolica święta" lub “Stolica apostolska" rozumie nie tylko samego papieża. Subordynacjonizm (z łac. “diakonos” = “sługa”). Anusz (ok. 26-27) i swoje przeznaczenie realizują przez szczere umiłowanie Boga oraz bliźnich. Zob. 327. DH Wydawnictwo WAM. jakie obecnie niesie ze sobą tekst. katedra 1. Zob. mianowicie światem stworzonym dla chwały Bożej (np. CCEO 48). co nie jest Bogiem i co w swoim istnieniu od Boga zależy. diakon. w przypowieściach).mężczyźni i kobiety . “jedna zasada”) Boga Ojca. żeby wyjaśnić pojęcie Boga i rozwój objawienia. Ps 8. że subdiakonat jest święceniem niższym. egzegeza. Posługa subdiakona istniała od III wieku. Stolica Święta. a teologowie starali się usprawiedliwić i obronić monarchię (gr. Metoda ta zwraca uwagę na głębię struktur opowiadania i na symboliczną funkcję języka (np. Pojęcia stoickie wywarły też pewien wpływ na Ojców Kapadockich oraz na spory trynitarne i chrystologiczne. ewolucja. św. 3021. odmawiając Synowi Bożemu rzeczywistej i pełnej Bożej natury. immanencja Boża. duchowieństwo. 2. Ciaude Levi-Strauss (1908-1995) posłużył się nią do analizy mitów tradycyjnych społeczeństw i zastosował ją w takich dyscyplinach. ok. którym Bóg całkowicie dobrowolnie powołał do istnienia z niczego i podtrzymuje w istnieniu wszystkie istoty (DH 800. 160). papież. egzystencjalizm. “sub” = “pod” plus gr. 828).ok. “subordinare = podporządkowywać”). św. tendencje do rozumienia Syna Bożego i Ducha Świętego jako Osób podporządkowanych całkowicie transcendentnemu Ojcu pojawiały się u św. Podczas gdy wszystkie stworzenia mają udział w dobroci Bożej (Rdz 1. sens Pisma Świętego. Subdiakon (łac. by się stać wieczystym diakonem. Iz 43. Zob. Klemensa z Aleksandrii (ok. 215). w którym Ojciec wypowiada Słowo. panteizm. 7. 185 . Wiele też zawdzięcza stoikom chrześcijańska nauka o prawie naturalnym. jak psychologia i socjologia. hermeneutyka. obraz Boży. logos. ile jego końcowym skutkiem. To wszystko. 100-ok. W Kościele człowiek.ok. 336). został zniesiony po Soborze Watykańskim II. 200). 165).

piątek i sobotę na początku Wielkiego Postu. wstrzemięźliwość. Nieprzerwana ciągłość w sprawach istotnych. czerwony kardynałom. Widzialnym znakiem tej sukcesji i łączności każdego biskupa z osobna z innymi biskupami jest nałożenie rąk przez biskupów konsekrujących na biskupa-elekta. i cechy znamienne (często podlegające zmianie). Sobór Konstantynopolitański I (381) stwierdził. Zob. Zob. dotyczących wiary i praktyk religijnych. Sobór Konstantynopolitański I. Substancja (łac. Przypadają one w środę. Cztery okresy postu i powstrzymywania się od pokarmów mięsnych. monarchianie. arianizm. zob. Zob. Suche dni. Szata do kostek noszona przez duchownych. “rzeczywistość. Sutanna. Ciągłość ta jest wyrażana poprzez nazywanie biskupów następcami apostołów (LG 20). a potem dawał własną odpowiedź na zadane na początku pytanie. osoba. czarny księżom. posługiwanie Piotrowe. ND 7-8)). Celestyn I (papież w latach 422-432) odradzał swym du- Wydawnictwo WAM. ND 12). Szczególnie w przeszłości odmienne sutanny wskazywały na członków zakonów i seminariów. może istnieć sama z siebie. Tomasz zAkwinu (ok. scholastyka. współistotny. między Kościołem dzisiejszym a Kościołem. “zwalczający Ducha Świętego”) głosili podobnie fałszywy subordynacjonizm i twierdzili. czyli zbioru poglądów Ojców Kościoła na rozmaite tematy. Św. 1225-1274). post. Systematyczne omówienie tego. Łucji (13 grudnia). przyczynek”). “succedere = następować po kimś lub po czymś”). Rzeczywistość. “summus = najwyższy. luźną sutannę. teologia moralna. Zob. jakie Bóg zapisał w naszych sercach (Rz 2. tak że najpierw przedstawiał dwa wyraźnie sprzeczne poglądy. Sumienia nie można tak po prostu utożsamiać z prawem Bożym. np. “dziełko. Sumienie. biały misjonarzom w krajach tropikalnych. W Średniowieczu odróżniano summę od opusculum (łac. duchowieństwo ormiańskie podobną do kaptura czapkę. 12001280). które się zajmowało zagadnieniami szczegółowymi. Ponieważ pneumatomachowie (gr. co wiemy o jakiejś dziedzinie. że Duch Święty został stworzony przez Syna Bożego. należą: św. teologia Trójcy Przenajświętszej. o teologii. poddawać się rozluźnieniu albo być nieczule na oddziaływanie Ducha Świętego. Albert Wielki (ok. Substancja i przypadłości. Sobór Nicejski I. GS 16. Sukcesja apostolska (z łac. a syryjskie ściśle przylegającą do głowy kanadyjkę. duchoburcy. po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 1170-1245) oraz św. Suplikacje (z łac. Substancja (łac. DHu 3). arystotelizm. po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) i po wspomnieniu św. przypadłość. oraz od sentencji.Leksykon teologiczny 125-126. fioletowy biskupom. kto ją nosi: kolor biały przysługuje papieżowi. Do tych. biskup. która mimo zmian pozostaje ta sama. trisagion. Kraków 2002 176 . że Duch Święty jest równy w godności z Bogiem Ojcem i Synem Bożym i że Mu przysługuje ten sam rodzaj kultu (zob. hagios. którzy tworzyli summy. które pierwotnie mogły być związane ze świętowaniem zbiorów i następnie tworzyły przygotowanie do święceń. czyli czarną. ousia. 12-16. W Grecji nosi się rason. główny”). DH 150. “to. a nie mogą istnieć niezależnie od niej. Akwinata w Summa theologiae fachowo stosował metodę dialektyczną. współistotny. Aleksander z Hales (ok. Inne Kościoły prawosławne mają różne nakrycia głowy: na przykład. natura. ousia. które w niej tkwią. apostoł. razem z walcowatym nakryciem głowy zwanym kamilafkion. Zdolność do dokonania oceny i wyboru przebiegu działania zgodnie z prawem. serce. zob. Zob. “supplicare” = “błagać”). która się pod czymś znajduje jako jego podstawa”). jaki założył Chrystus za pośrednictwem apostołów. Zob. podczas gdy przypadłości mogą istnieć tylko w substancji. przeistoczenie. co się znajduje pod czymś drugim jako jego podstawa”). Summa (z łac. ponieważ może ono być nawiedzone skrupułami. Zob. Kolor sutanny różni się w zależności od pozycji w hierarchii tego. macedonianie.

które oznaczają ostateczne i transcendentne rzeczywistości. Dz 13. Zob. “księga zgromadzenia”). 473. sakrament. Symbolika. Powstała w teologii wschodniej teoria. kapłani. krzyż. 13. Kraków 2002 177 . Św.Leksykon teologiczny chownym w Rzymie noszenie sutanny poza domem. Zob. Wydawnictwo WAM. 39. Zob. 1-2. Zob. Krótkie opowiadanie o życiu świętego albo nauka o znaczeniu poszczególnego święta. Światowa Rada Kościołów. “zgromadzenie ludzi lub rzeczy”). Kościół i państwo. Żydowska szkoła i miejsce kultu. symfonia (gr. 691-694. źródła wschodniego prawa kanonicznego. Rozumowe wyjaśnienia nigdy nie będą odpowiadały możliwej sile znaczenia. “coś zebranego. możemy oczekiwać. wiara i ustrój. lecz nie wszystkie znaki są symbolami: np. Synagoga (gr.o szkołach. dialog. Hebrajskim odpowiednikiem jest wyraz knesset. zalecił duchownym noszenie sutanny. CIC 149. syryjski Kościół prawosławny. zwłaszcza dzięki dialogom dwustronnym (albo dialogom między oficjalnymi przedstawicielami dwóch Kościołów chrześcijańskich) oraz dzięki pracom Komisji do Spraw Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów (np. kardynał. że Kościół i państwo powinny ze sobą współdziałać dla Chwały Boga. 59). Św. Mk 1. liturgia godzin. Symbol (gr. wspólnota anglikańska. jakie wyrażają konkretne symbole. Oznaczając inne rzeczy. Lk4. mieli się raczej wyróżniać świętością życia. Izrael. biskup. 586. życie zakonne. 10. jej raport z roku 1982 O chrzcie. W teologii jest to systematyczne studium nad symbolami (gr. symbole wkraczają w naszą wyobraźnię. augsburskie wyznanie wiary. 10-12). 17. prawowierni . gdy wychodzą z domu. judaizm. Sprzedaż lub kupno urzędów kościelnych lub sakramentów to grzechy symonii. 188 oraz 1380). ogarniaj ą nasze uczucia i wpływaj ą na nasze zachowanie. lew jako symbol odwagi) albo umowny (np. trzydzieści dziewięć artykułów. 35. ekumenizm. Johanna Adama Möhlera (1796-1838) oraz innych. 925). Jednakże Synod w Bradze w 572 r. Wielu uważa symbole za szczególnego rodzaju znaki. Zob. chrześcijaństwo ormiańskie. Takie postępowanie z dobrami duchownymi. 14-43. Coś dostrzegalnego. poskładanego”). Łukasz pierwszą mowę Jezusa umieszcza w synagodze w Nazarecie (Lk 4. Czasami wskutek grzechu symonii życie Kościoła się zniekształcało. “symbol apostolski”). wyznanie wiary. Synaksarion (gr. Eucharystii i kapłaństwie). Sobór Laterański II. 707. Trwają spory na temat związku pomiędzy symbolami a znakami. Ta gałąź teologii. J 6. 751. Zob. że ich znaczenie jest nie do wyczerpania. Synagogi. który od świętych Piotra i Jana chciał kupić władzę udzielania Ducha Świętego (Dz 8. ożywiła się na nowo dzięki ruchom ekumenicznym. DH 304. Symonia. to samo nakazały kanony anglikańskie z 1604 r. Zob. Wszystkie symbole są znakami. flaga jako symbol państwa) oznacza jeszcze coś innego. Paweł i inni wcześni chrześcijanie w synagogach prowadzili dialogi i rozprawiali z Żydami (zob. 715. “współbrzmienie”). rozwinięta przez Georga Callixtusa (1586-1656). czytamy także o innych pobytach Jezusa w synagogach (Mt 9. apostolskie wyznanie wiary. życie monastyczne. jakby były przeznaczone do kupna lub sprzedaży. Wśród Żydów współczesnych reformowani mówią o “świątyniach”. były przez wiele stuleci ośrodkami żydowskiego kultu i nauczania. “wyznaniami wiary”) i podstawowymi prawdami wiary różnych wyznań chrześcijańskich. Symbolum apostolicum (łac. Obecnie wielu duchownych nosi sutannę zgodnie ze zwyczajami swego kraju. czytane w Kościele bizantyńskim “o brzasku”. którym się obecnie oznacza parlament Izraela. czyli podczas porannej Liturgii Godzin. papież. W szczególności jeżeli mówimy o symbolach religijnych. Nazwa pochodzi od Szymona Maga. 16-30). co w sposób “naturalny” (np. 820.44. teokracja. które się pojawiły po raz pierwszy w wieku VI przed Chrystusem. toteż była ona wielokrotnie potępiana (zob. Zob. znak drogowy nie jest zazwyczaj traktowany jako symbol.

a także wewnątrz samego chrześcijaństwa. Jezus Chrystus. Ps 2. by zrealizować należne Bogu sądzenie wszystkich ludzi.używając go nie brano wtedy pod uwagę pkt. Nauka Kościoła wschodniego o tym. Zob. 26-27) i ludzie sprawiedliwi (ale nigdy w odniesieniu do proroków).często niemożliwych do połączenia . 19). a nie uznaje. Ga 1. “Pan” i “Chrystus”. Mk 12. że jest “Synem” (Mt 11. przybranie za dzieci Boże.zasad i praktyk. który zajmował główne miejsce w Ewangeliach Mateusza i Jana oraz w Liście do Hebrajczyków. Synkretyzm (gr. 12-14). Synergizm (gr. kto jest słaby i śmiertelny (tzn. To krytyczne stanowisko jednak fałszywie zakłada. “współdziałanie”). “zgromadzenie”). Zob. 13. Podobna do synergizmu nauka luteranina Filipa Melanchtona (1497-1560) spotkała się z podobnym (nieuzasadnionym) krytycznym spojrzeniem. że Bóg i ludzie współpracują ze sobą w łasce i wolności. mesjasz. 31). by wskazać apokaliptyczną postać z nieba (Dn 7. liturgia słowa. chrystologia. 36). że to przecież łaska Boża uzdalnia ludzi do żalu i wydaje w nich owoce nawrócenia w wolności. wierze pierwszych pięciu stuleci chrześcijaństwa i apostolskim wyznaniu wiary. 25-27. że pierwotnie posługiwali się nim chrześcijanie. filozofiami. Oz 11.32). przychodzącego. Jego serdeczne zwracanie się do Boga jako Ojca (np. Poza Ewangeliami synoptycznymi tytuł ten prawie się nie pojawia. tytuły chrystologiczne. kyrios.od pierwszego kroku ku nawróceniu aż po ostateczne wytrwanie w dobrem. Wskazuje szczególną relację z Bogiem i powołanie otrzymane od Boga. “związek dwóch miast kreteńskich przeciw trzeciemu”). ale przynajmniej trzy razy dał do zrozumienia. Zob. ponadto jeden raz w Księdze Daniela. a nawet wymieszania różnych .może zachodzić między religiami. 38. W okresie patrystycznym i później tytuł ten pojawił się na nowo tylko jako sposób na wskazanie człowieczeństwa Jezusa . 3. Sobór Nicejski I. “zgromadzenie”). w swym przepowiadaniu i nauczaniu Kościół pierwotny preferował tytuły “Syn Boży”. oddawanie czci Bogu. Głos z nieba podczas chrztu i przemienienia Jezusa. 4-7). a mianowicie Boskiego posłannictwa Syna Człowieczego. Pierwszym człowiekiem. tytuły chrystologiczne. 7. 16) przyczyniły się do powstania tego tytułu. Jezus wiele razy używał tego określenia w stosunku do siebie w odniesieniu do 1) swego dzieła i życia na ziemi (np. W praktyce wyraz ten oznacza dokładnie to samo. Kraków 2002 178 . kalwinów i katolików. 1). semipalagianizm. uważano bowiem. Wydawnictwo WAM. kyrios. Synkretyzm . Jezus nigdy sam nie nazwał się Synem Bożym. Szkoła historyczno-religijna. 26-27). Eucharystii albo jakichkolwiek innych funkcji religijnych. który na szeroką skalę próbował doprowadzić do synkretyzmu ekumenicznego. Próba pogodzenia. ekumenizm. żeby swój własny kult odróżnić od kultu żydowskiego. Określenie używane w Starym Testamencie w odniesieniu do aniołów. był Georg Callixtus (1586-1656). Naukę tę czasami odrzucano jako semipelagiańską. czyli “dziećmi Bożymi" poprzez “Jednorodzonego” Syna Bożego (J 1. Syn Boży. Ga 4. a potem powstanie z martwych (np. proroka). teolog protestancki dążący do pogodzenia luteranów.Leksykon teologiczny Synaksis (gr. Zob. 89. synagoga. apostolskie wyznanie wiary. Wyrażenie hebrajskie (oraz aramejskie) wielokrotnie używane w Księdze Ezechiela na oznaczenie “kogoś”.często powierzchowny i przemijający . Syn Człowieczy. Mk 8. Syn Boży. oraz 3) swego przyjścia w chwale na Sądzie Ostatecznym (np. abba. 13. 6-8. 11. 20. Wierzący mieli stawać się przybranymi synami i córkarni w Synu (np. najwyższym tytułem Jezusa. Eucharystia. Rz 1. co wyraz “synagoga” (gr. religioznawstwo. głównym. Mk 14. Od czasów Soboru Nicejskiego tytuł “Syn Boży” stał się. Narodu Wybranego (np. opierał się on na Piśmie Świętym. możliwe. Mt 8. 13-14). że pomniejsza ona nadrzędną rolę Boga w całym procesie zbawienia człowieka . Zgromadzenie wiernych w celu sprawowania Liturgii Słowa. oraz czasami do takich osób jak namaszczony król (np. że Bóg i ludzie to walczące ze sobą strony. 2) swej śmierci i zmartwychwstania (np. obok “Pana”. Mk8. 4. Zob. chrystologia. Jezus Chrystus.

Leksykon teologiczny

Synod (gr. “spotkanie”). Zgromadzenie biskupów i innych chrześcijan zebranych w celu omówienia spraw związanych z nauką Kościoła i jego życiem. Wyraz ten stosuje się na oznaczenie każdego takiego oficjalnego spotkania - od synodu diecezjalnego aż po sobór powszechny (CD 36-38). Tradycje wschodnich Kościołów chrześcijańskich są bardziej synodalne. Zob. kolegialność, sobornost’, Sobór Powszechny. Synod biskupów. Zgromadzenie biskupów, na którym są reprezentowane wszystkie konferencje episkopatów i które się zazwyczaj odbywa co trzy lata w Rzymie w październiku. Celem jego jest podtrzymywanie kolegialnej jedności między biskupami, a papieżem przez wspieranie go poradami w sprawach wiary, obyczajów i dyscypliny kościelnej (CD 5, CIC 342-348). Synod zebrany w roku 1987 omawiał rolę ludzi świeckich w Kościele, a zebrany w roku 1990 - formację kapłanów. W celu przygotowania Jubileuszowego Roku 2000 odbyły się synody różnych kontynentów: np. 233 biskupów wzięło udział w synodzie biskupów poświęconemu Ameryce (listopad/grudzień 1997), 191 biskupów uczestniczyło w Synodzie poświęconemu Azji (kwiecień/maj 1998). Zob. kolegialność, Konferencja Episkopatu. Synod diecezjalny. Oficjalne zgromadzenie kapłanów i osób świeckich, zwołane przez biskupa odpowiedniej diecezji; celem jego jest udzielenie pomocy biskupowi w rządzeniu tą diecezją (CIC 460-468; CCEO 235-242). Zob. biskup, diecezja, ordynariusz. Synod Quinisextum. Synod zwołany przez Justyniana II (cesarz 685-711), który odbył się w roku 691/692 w Konstantynopolu, w trullusie (gr. “sala z kopułą”) pałacu cesarskiego i stąd nazywany czasami “Synodem Trullańskim”. Miał się on zająć niektórymi sprawami kanonicznymi, co do których piąty i szósty sobór powszechny, czyli Sobór Konstantynopolitański II (553) i III (680-681) nie uchwaliły żadnych kroków dyscyplinarnych. Z tego powodu właśnie synod ten zwie się quinisextum (łac. “piątoszósty”). Zagadnienia prawne dotyczyły przeszkód małżeńskich, wieku święceń kapłańskich, małżeństw duchowieństwa i ubrań duchownych. Zakazano przedstawiania Jezusa pod postacią baranka, uważano bowiem, że jest to odchylenie monofizyckie. Była to również zapowiedź nadchodzącego obrazoburstwa. Z punktu widzenia wschodniego prawa kanonicznego synod ten jest jednym z najważniejszych, mimo że spotkał się ze sprzeciwem także na Wschodzie, a jego postanowienia, ze względu na antyłacińskie nastawienie, nigdy nie zostały w pełni zatwierdzone w Rzymie. Tylko Hadrian I (papież w latach 772-795) dał jego kanonom pewną aprobatę, kiedy mu je błędnie przekazano jako kanony Soboru Konstantynopolitańskiego III. Zob. islam, monofizytyzm, obrazoburstwo, Sobór Konstantynopolitański II, Sobór Konstantynopolitański III, źródła wschodniego prawa kanonicznego. Synod w Sardyce (ok. 343). Synod, który obradował w Sardyce (dzisiaj Sofia, stolica Bułgarii), a zwołany został przez cesarza wschodniego, Konstancjusza II (324-361), i jego brata, cesarza zachodniego Konstansa (ok. 323-350), by zaradzić rozłamowi między Wschodem i Zachodem, który powstał wskutek arianizmu i kwestii prawowierności św. Atanazego z Aleksandrii (ok. 296-373). Po przybyciu na miejsce większość biskupów wschodnich pod pretekstem świętowania zwycięstwa cesarza Konstancjusza przeniosła się do pobliskiego Filippopolis (dzisiaj: Płowdiw w Bułgarii). Przedstawiciele Zachodu pod przewodnictwem Rozjusza z Kordoby stwierdzili prawowierność Atanazego, a nawet Marcelego w Ancyry (obecnie: Ankara w Turcji), który zmarł ok. roku 374. Synod ten jest ważny także dlatego, że ogłosił kilka kanonów dyscyplinarnych, które dopuszczały odwołanie się do papieża (zob. DH 133-136). Zob. arianizm. modializm, prymat. Synod Trullański (691 r.). Zob. Synod Quinisextum. Syryjski Kościół prawosławny. Jest to nazwa Kościoła, któremu pomocy organizacyjnej udzielił Sewer (zm. 538), patriarcha antiocheński i teolog, ale przeciwnik Soboru Chalcedońskiego. Kościół ten - polemicznie nazwany “monofizyckim”, ponieważ sprzeciwiał się sformułowaniu soboru o dwóch naturach w

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

179

Leksykon teologiczny

Chrystusie (raczej niż samym dwom naturom) - tak naprawdę zwie się Kościołem “jakobitów” od imienia Jakuba Baradeusza (ok. 500-578). Pod naciskiem cesarzowej Teodory wyświęcony na biskupa Edessy w 542 r., Jakub wędrował po świecie, głosząc Ewangelię i udzielając święceń biskupom. Żeby uniknąć pochwycenia, ubierał się w łachmany; stąd właśnie jego przezwisko “Baradeusz” (syr. “człowiek w zniszczonym ubraniu”). Z nazwą “jakobici” spotykamy się po raz pierwszy na Soborze Nicejskim II (787), ale oni sami nazywają się Syryjskim Kościołem Prawosławnym. Ich przywódca rezyduje w Damaszku i nosi tytuł: syryjski prawosławny patriarcha Antiochii i całego Wschodu. Liturgia tego Kościoła, jedna z siedmiu znaczniejszych zachowanych w obrządku wschodnim, zwie się “zachodniosyryjską” (albo “antiocheńską”). Obrządek zachodniosyryjski jest niezwykle bogaty. Ma on przynajmniej siedemdziesiąt anafor eucharystycznych i wiele tekstów zmiennych dla innych obrzędów. Główną Liturgią Eucharystyczną jest liturgia św. Jakuba, która może sięgać czasów apostolskich. Zazwyczaj liturgię sprawuje się w językach narodowych: na Środkowym Wschodzie w języku arabskim, w Indiach - w języku malajalamskim, a w Stanach Zjednoczonych - w języku angielskim. Zob. anafora, edessa, jakobici, Kościół wschodni asyryjski, monofizytyzm, tradycja zachodniosyryjska. Systematyka łask. Rozumowa próba wyjaśnienia, jak się to dzieje, że absolutnie wolna wola Boga w udzielaniu łask oraz w uprzedzaniu decyzji człowieka nie przekreśla ludzkiej współpracy i odpowiedzialności. Zob. molinizm, przeznaczenie, semipalagianie, synergizm, teologia apofatyczna. Szabat (hebr. “odpoczynek”). Sobota - ostatni dzień tygodnia, kiedy to należy oddać cześć Bogu i powstrzymać się od pracy (Wj 20,10; 31, 1317). W dniu tym wspomina się fakt, że Bóg “odpoczął” po dokonaniu dzieła stworzenia (Rdz 2, 2-3; Wj 20, 11; 31, 17) i że Naród Wybrany został wyzwolony z Egiptu (Pwt 5, 15). Chrystus, występując przeciw zachowywaniu szabatu, które się stało ściśle legalistyczne (Mt 12, 9-14; Mk 2, 23-28; Łk 13, 10-17), wywołał sprzeciw, ponieważ głosił, że “Syn Człowieczy jest Panem także szabatu" (Mk 2, 28; zob. J 5, 2-18). Adwentyści Dnia Siódmego świętują sobotę jako swój dzień święty, podobnie jak to czyni Kościół etiopski (niechalcedoński). Zob. adwentyści dnia siódmego, chrześcijaństwo etiopskie, niedziela. Szafarz. Człowiek upoważniony do wykonywania funkcji duchownych w Kościele. Odpowiadającego mu terminu łacińskiego minister, którym się posługiwano we wspólnotach nie mających biskupa, używa się coraz częściej w Kościele katolickim. “Szafarzami Bożych tajemnic” Kodeks Prawa Kanonicznego nazywa duchownych mających święcenia wyższe, które ich uprawniają do udzielania sakramentów świętych (CIC 276; CCEO 369). Szafarze słowa (=ministri verbi; zob. Dz 6, 4; Kol 1, 23) oddają się głoszeniu Ewangelii, za co nie tylko papież i biskupi są odpowiedzialni (CIC 756), ale także kapłani, diakoni i inni, którym powierzono przepowiadanie i nauczanie (CIC 757-761; CCEO 608). Zwyczajnymi szafarzami Komunii św. są biskupi, kapłani i diakoni; nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. są ci ludzie świeccy, którym to zostało zlecone (CIC 910). W razie konieczności człowiek świecki może zostać uprawniony do udzielania chrztu, rozdawania Komunii św., głoszenia kazań i przewodniczenia Liturgii Słowa (CIC 920). Zob. biskup, celebrans, diakon, duchowieństwo, duchowny, kapłani, laikat. Szaleni dla Chrystusa. Grupa świętych, którzy cieszyli się uznaniem szczególnie - choć nie wyłącznie w Kościele wschodnim, a którzy na serio potraktowali słowa wypowiedziane przez św. Pawła: “My głupi dla Chrystusa” (1 Kor 4, 10; zob. 1 Kor 1, 18-19. 25; 3, 18-19; 2 Kor 6, 8; Mt 5, 11). Ten rodzaj życia świętych znamy już z Sentencji Ojców (Apophtegmata patrum). W języku greckim “człowiek głupi dla Chrystusa” jest określany wyrazem salos (prawdopodobnie z syryjskiego przekładu 1 Kor 4, 10 wyrazem saklas). Wśród Greków może najbardziej ulubionym z takich świętych jest legendarny św. Andrzej z Konstantynopola (X wiek?), którego życie łączy się z wielkim wschodnim świętem Opieki Bogurodzicy (Pokrow Bogomateri), związanym z płaszczem ochronnym Maryi. Krajem świętych szaleńców z prawdziwego zdarzenia jest Rosja, gdzie “głupi dla Chrystusa” nazywa się “jurodiwij”. Dla przykładu wspomnijmy św. Izaaka Zatwornika (zm. 1090) i św. Bazylego Błogosławionego (zm. 1552). Sposobem życia,

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

180

Leksykon teologiczny

który może uchodzić za czystą karykaturę świętości, tacy szaleni dla Chrystusa w sposób proroczy podważaj ą przyjęte przez społeczeństwo pozorne wartości i powierzchowną religijność wielu chrześcijan. Na Zachodzie wśród świętych znanych ze świętego szaleństwa znajdujemy św. Franciszka z Asyżu (ok. 1181-1226), św. Filipa Nereusza (1515-1595) i św. Benedykta Józefa Labrć'a (l 748-1783). Sprawa świętych szaleńców była natchnieniem dla klasycznych utworów literackich, takich jak: Blanquerna bł. Ramona Lulla (ok. 1233 - ok. 1315), Don Kichot Miquela de Cervantesa (1547-1616), Idiota Fiodora Dostojewskiego (1821-1881); bywali oni także wzorami różnych postaci występujących w utworach Aleksandra Puszkina (1799-1837) i Lwa Tołstoja (1828-1910). Zob. eschatologia, krzyż, literatura mądrościowa, niewrażliwość, sentencje Ojców, świętość, święty, theologia crucis. Szatan (hebr. “przeciwnik”). Rozumiano go najpierw jako przeciwnika, który knuje przeciw komuś intrygi (Hi 1, 6-2, 10), następnie jako diabła i w najwyższym stopniu złego przywódcę upadłych aniołów, który się stara zniweczyć Boży plan zbawienia ludzkości (Mt 13, 39; Mk 1, 13; 4, 15; Łk 10, 18; 13, 16; J 13, 2. 27). Pan Jezus zganił Piotra i nazwał go “szatanem", ponieważ się sprzeciwiał Jego Męce (Mk 8, 33). Zob. aniołowie, demony, diabeł. Szekina (hebr. “mieszkanie, miejsce zamieszkania”). Pełna chwały obecność Boga wśród nas. Stary Testament, chociaż nie używa tego wyrazu, pozwala go odnieść do namiotu spotkania na pustyni, gdzie się ukazała chwała Boża (Wj 33, 7-11; Lb 11, 16-25; 12, 1-10). W Talmudzie wyraz ten może być pełnym czci omówieniem zamiast imienia Boga. Czwarta Ewangelia używa pojęcia szekina, kiedy mówi o Wcieleniu Słowa, które “zamieszkało między nami”, a my “oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1, 14). Zob. chwała, chwała Boża, talmud. Szema (hebr. “słuchaj”). Pierwsze słowo modlitwy, która w swojej pełnej postaci została utworzona z tekstów Pisma Świętego (Pwt 6, 4-9; 11, 13-21; Lb 15, 37-41), zaś w postaci krótszej wygląda w następujący sposób: “Słuchaj, Izraelu! Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5). Chrystus przytoczył początek tej modlitwy, kiedy odpowiadał na pytanie uczonego w Piśmie o to, które jest największe przykazanie (Mk 12, 28-30). W pobożności żydowskiej Szema zajmuje pierwsze miejsce, podobnie jak Modlitwa Pańska w pobożności chrześcijańskiej. Zob. miłość 2, modlitwa. Szeol (etymologia niepewna). Miejsce w świecie podziemnym, gdzie, według myśli wcześniejszych ksiąg Starego Testamentu, wszyscy zmarli wiodą życie cieni (Rdz 37, 35; Lb 16, 30-34; Pwt 32, 22; Hi 3, 1319; 26, 5-6; Iz 14, 9-11). Należało pragnąć długiego życia na ziemi, ponieważ zmarli już nie mogą wychwalać Boga (Ps 6, 5; 88, 3-6. 11-12; Iz 38, 18). Zob. czyściec, eschatologia, niebo, piekło. Szkoła frankfurcka. Grupa uczonych związanych z uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem, których krytyczne spojrzenie naukowe odkryło różne powiązania między naszym sposobem rozumienia, spodziewaną korzyścią i stworzenie rozumniejszego społeczeństwa przez uwolnienie poznania od władzy i manipulacji. Wśród wybitnych członków tej szkoły (która wywarła poważny wpływ na współczesną teologię) znajdują się: Theodor Adomo (1903-1969), Jurgen Habermas (ur. 1929), Max Horkheimer (18951973) i Herbert Marcuse (1888-1979). Zob. hermeneutyka, postmodernizm, teologia polityczna, teologia wyzwolenia. Szkoła historyczno-religijna. Grupa uczonych, w większości niemieckich, wśród których znajdowali się Wilhelm Bousset (1865-1920), Hermann Gunkel (1862-1932) i Richard Reitzenstein (1861-1931). Interpretując judaizm i chrześcijaństwo oraz ich pochodzenie, dowodzili oni wielu paralelnych zjawisk i źródeł w innych przekazach religijnych na Bliskim Wschodzie. Zob. religioznawstwo.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

181

Leksykon teologiczny

Szkoły teologiczne. Różne grupy teologów, którzy badają i systematycznie przedstawiają dane Pisma Świętego i Tradycji w charakterystyczny dla siebie sposób. Ich metody i kryteria są uzależnione od miejsca prowadzenia wykładów (np. od uniwersytetu, klasztoru lub seminarium duchownego), od ich słuchaczy (np. seminarzyści, szeroka publiczność lub cały Kościół) i od upodobań filozoficznych (np. od arystotelizmu, egzystencjalizmu, platonizmu). W Średniowieczu wielkie szkoły teologiczne (augustynianizm, szkoła dominikańska, szkoła franciszkańska) były przeważnie powiązane z takimi nowymi uczelniami, jak uniwersytety w Bolonii, Cambridge, Kolonii, Krakowie, Neapolu, Oksfordzie i Paryżu i z takimi wielkimi mistrzami, jak franciszkanin, św. Bonawentura (1221-1274), dominikanie: św. Albert Wielki (1200-1280) i św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274), a trochę później franciszkanie: bł. Duns Szkot (ok. 1265-1308) oraz William Ockham(ok. 1285-ok. 1347). W wieku XIX i XX szkoły teologiczne powiązały się podobnie z konkretnymi instytucjami (np. uniwersytety w Tybindze, w Chicago, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie) lub z takimi postaciami, jak: Karl Barth ( 1886-1968), Hans Urs von Balthasar (19051988), Karl Rahner (1904-1984), Bernard Lonergan (1904-1984), Pauł Tillich (1886-1965). Zob. augustynianizm, neoscholastyka, neotomizm, nominalizm, scholastyka, skotyzm, tomizm, Tybinga i jej szkoły Sztuka umierania. Nauka rozwinięta w późnym Średniowieczu o tym, jak się powinni zachować chrześcijanie w obliczu śmierci. Książki na ten temat, np. dzieło Jana Gersona (1363-1429), cieszyły się wielkim powodzeniem i wpłynęły na przedstawianie śmierci w sztuce. Zob. śmierć. Ślady Trójcy Przenajświętszej. Zob. vestigia trinitatis. Ślub. Obietnica złożona Bogu dobrowolnie przez człowieka dorosłego, że spełni jakieś dobro, do którego nie jest zobowiązany przez Boże przykazania, prawo kościelne lub inne zobowiązania. Do wypełnienia takiego ślubu jest człowiek zobowiązany na mocy cnoty religii (zob. CIC 1191-1198). W Starym Testamencie śluby były znane (Kpł 27, 1-33; Pwt 23, 21-23; 1 Sm 1, 11), czasem je praktykowano nawet z tragicznymi skutkami (Sdz 11, 30-40). Możliwość składania ślubów podjął Nowy Testament (Dz 21, 2326). Śluby mogą być prywatne albo publiczne. Publiczne są wtedy, gdy sieje składa w obecności świadków, jak się to dzieje już podczas pierwszych (nieuroczystych) ślubów, które członkowie instytutów zakonnych składają zaraz po nowicjacie. Jeżeli śluby publiczne wiążą człowieka na całe życie, zwą się wieczystymi. Jeżeli go wiążą tylko przez pewien okres czasu, o ile nie są odnowione, nazywają się czasowymi. Śluby wieczyste uroczyste nakładają na ślubującego surowsze obowiązki, są uznawane jako takie przez upoważnioną władzę kościelną, a dyspensować od nich może tylko papież. Zob. czystość, nowicjat, posłuszeństwo, ubóstwo, życie zakonne. Śmierć. Ostateczny koniec naszego biologicznego istnienia, po którym dzieje naszego życia otrzymują wobec Boga pełny i nieodwracalny kształt (GS 18). Pismo Święte zauważa zarówno śmierć naturalną (np. Ps 49, 11-12; Iz 40, 6-7, jak śmierć będącą wynikiem grzechu (Rdz 3, 19; Rz 5, 12). Śmierć będzie ostatnim przeciwnikiem, którego trzeba pokonać przez uczestnictwo w zmartwychwstaniu Chrystusa (1 Kor 15, 26). Zob. cmentarz, dusza, pogrzeb 1, zmartwychwstanie umarłych. Śmierć Boga. Zob. teologia śmierci Boga. Śpiew. Śpiewane lub recytowane wypowiadanie poetyckich lub prozaicznych tekstów (często wziętych z Pisma Świętego) podczas sprawowania obrzędów liturgicznych. Praktyka ta jest spadkiem odziedziczonym po judaizmie. Nowy Testament przytacza chrześcijańskie hymny (np. Łk 1, 46-55; Flp 2, 6-11; 1 Tm 3, 16), które uprzedziły powstanie tych ksiąg Pisma. Hymny św. Efrema Syryjczyka (ok. 306-373) na święta kościelne i inne okazje liturgiczne zjednały mu tytuł “Harfy Ducha Świętego”. Wydaje się, że to dzięki św. Hilaremu z Poitiers (ok. 310-367) śpiew się rozszerzył ze Wschodu na Zachód. W obrządkach wschodnich liturgia jest zawsze śpiewana, a w wielu tradycjach są dozwolone co najwyżej instrumenty perkusyjne. Zob. liturgia, śpiew gregoriański.

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

182

9-11) i są nastawieni wrogo wobec Niego i wobec Jego naśladowców (J 8. 31.Leksykon teologiczny Śpiew gregoriański. benedyktynowi Dom Prosper Guerangerowi (1805-1875). Środa Popielcowa i Wielki Piątek są obecnie jedynymi obowiązującymi dniami postu dla katolików rzymskich. czysty poniedziałek. Świadkowie Jehowy. Wyrażenie. którą założył w Stanach Zjednoczonych Charles Taze Russell (1852-1916). postmodernizm.znamionuje się surowym i uporządkowanym pięknem. metody teologiczne. teologia wyzwolenia.powinien być punktem pośredniczącym.16-17). śpiew. oikoumene. że wkrótce nastąpi drugie przyjście Chrystusa. która jest raczej opisową niż normatywną. Świadkowie chrztu i bierzmowania. Wyraz “świat” może też oznaczać regiony w których powinna być przepowiadana Ewangelia (Mk 6. że świat stworzony jest z istoty swej dobry.3025. 30. W teologii oznacza to. dualizm. często popadali w konflikt z prawem. Stali się oni mniej agresywni w sposobie działalności misyjnej. Stał się on drugim przywódcą tej sekty. ponieważ jego rytmika nie jest skomplikowana . Wydawnictwo WAM. stwierdzał. 14). Świat. Zob. Środa Popielcowa. millenaryzm. żeby go zbawić (J 3. nadal stosowanym przez archidiecezję mediolańską. jako że niedziele nie były dniami postnymi. 34. Zob. wszechświat. teraz jednak ustępuje miejsca świadomości pluralistycznej. Najdłuższym tekstem Soboru Watykańskiego VII była konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym. Świadomość klasyczna przez całe stulecia panowała na Zachodzie. Wszechświat stworzony przez Boga (Mt 25. a swoje poglądy głosił w “Strażnicy”. manicheizm. Gaudium etspes. post.zamiast odgradzać Boga od ludzi . a wywrotowe wobec władzy cywilnej. fundamentalizm. chociaż niekoniecznie utraciły one swoją wartość. W obrządku rzymskim dodano 5 dni od Środy Popielcowej do następnej niedzieli włącznie. prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Russel utrzymywał. którego używał Bernard Lonergan (1904-1984) na oznaczenie tego. dzięki czemu stwarza atmosferę modlitwy (SC 116-117). Jego odrodzenie się w czasach współczesnych wiele zawdzięcza opatowi z Solesmes. J 17. podczas którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem wraz z napomnieniem: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. teologia polityczna. charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym. lub “Pamiętaj. Sekta. sakrament. wysłał Syna swego na świat (rozumiany jako ludzkość). Dokument ten. a nawet tych. gnostycyzm. Świadomość klasyczna. Świat . pokuta. 23. Świadomość klasyczna jest rozwiniętą formą świadomości przekonanej. Zob. Zob. 540-604). Bóg jednak kierując się miłością. Zob. którzy nie uznają Chrystusa (J l. w jaki sposób kultura warunkuje świadomość. ponieważ kolejne sześć tygodni do Wielkanocy zawierało tylko 36 dni postu zamiast czterdziestu. 15. nastawieni wrogo do głównych Kościołów. która przybrała nazwę “Świadków Jehowy”.418). 18-20. ND 19. Szatan jest księciem tego świata (J 12. W obrządku rzymskim. bronił ich Joseph Franklin Rutherford (1869-1941). Jego zwolennicy. 14. że pewna określona kultura jest normującym i wyższym kryterium. chrzestny. dzięki któremu można ocenić inne kulturalne doznania i sposoby ich wyrażania. stosowanym na ogół na Zachodzie. w jej rozwoju od wiedzy naiwnej do filozoficznej. pierwszy dzień Wielkiego Postu. czego przykładem może być użycie materii podczas sprawowania sakramentów (zob. 11). Kraków 2002 183 . Śpiew gregoriański . 17. wielki post. Zob. że wielu klasycznych odpowiedzi nie można już dłużej uważać za jedyne wyjaśnienie wiary chrześcijańskiej. DH 800. paruzja. 24). Muzyka obrządku łacińskiego tradycyjnie przypisywana papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu (ok. stojący w jednym szeregu z trwałą chrześcijańską opozycją przeciwko gnostycznym odmianom dualizmu. pluralizm. a która pierwotnie nosiła nazwę “Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”. 5.zwany też melodią prostą. W obrządku ambrozjańskim. ale nadal interpretują Pismo Święte i dzieje świata w sposób osobliwy. 16. który się mógł przyczynić do jej upowszechnienia w Rzymie. 15). Wielki Post zaczyna się w poniedziałek pierwszego tygodnia po Środzie Popielcowej i pierwszy postny dzień Wielkiego Postu wypada w piątek tego tygodnia.

która ma siedzibę w Genewie. palamizm. Zob. żeby mogli w wizji uszczęśliwiającej oglądać Boga. Kraków 2002 184 . zbudowana w Jerozolimie. W dzień i w nocy światło. Dla muzułmanów jest to drugie najświętsze miejsce w świecie po El-Kaaba w Mekce. prawosławnej i protestanckiej. a przekształcającą Bożą energią. lub kilku kande- Wydawnictwo WAM.ok. Pwt 12. Śpiewa trzykrotnie “Lumen Christi!” (Światło Chrystusa) i dzieli się światłem z wiernymi. w New Dehii (1961). zwykle świeca. często zapalają świece przed swym ulubionym świętym. i jedyne miejsce. 2 Mch 6. Równocześnie Światowa Rada Kościołów uważa siebie samą za tymczasową wyrazicielkę tej jedności i jako taka jest ona forum dla spotkań i współpracy między Kościołami chrześcijańskimi. Wierni. Jana mówi nam.5). Kościół 1. W Psalmie 36. Od roku 1965 Kościół rzymskokatolicki. razem z trzema świecami symbolizującymi Trójcę Przenajświętszą (na ołtarzu).. aż do świec używanych przy pogrzebie. Po jej zbezczeszczeniu przez króla Antiocha Epifanesa w roku 167 przed Chrystusem (Dn 9. ekumenizm. 36-59). 1-13. islam. Świątynia Jerozolimska. doroczne święto świateł obchodzone w połowie grudnia. zob.). zwanym narthex (gr. Podczas Wigilii Paschalnej celebrans zapala paschał i wnosi do kościoła. “przedpokój”). Zjednoczenie Kościołów. wiara i ustrój. “Manoualia”. że w Bożym świetle widzimy światło. a Objawienie św. w Nairobi (1975). Zob. Głównym celem Światowej Rady Kościołów jest wezwanie skierowane do wszystkich Kościołów. Zob. chociaż tam także uwzględniano rozróżnienie między niedostępną Bożą istotą. kiedy przychodzą do kościoła. Ezd 3. którzy trzymają małe świece. Jerozolima.Leksykon teologiczny Światło chwały. 970 . w Uppsali (1968). którą zburzyli Rzymianie w roku 70 po Chrystusie. należy 314 Kościołów z rozmaitych tradycji chrześcijańskich: anglikańskiej. tradycja w tym miejscu umieszcza Abrahama składającego ofiarę z Izaaka oraz wniebowstąpienie Mahometa. Na jej miejscu stoi meczet Al Aqsisa. wizja uszczęśliwiająca. sprawności. 1-9. Zob. ma z nią regularne kontakty za pośrednictwem Wspólnej Grupy Roboczej. która przekształca nasz umysł. zawierającym konsekrowane hostie. Do Światowej Rady Kościołów. w Canberra (1991) i w Harare (1998). 930 przed Chr. 1 Mch 1. 41-64. chociaż nie jest członkiem Światowej Rady Kościołów. 23. którego potrzebują ludzie będący w niebie. 2-7. 15-19). Spotkania ogólne odbyły się w Amsterdamie (1948). Świątynia. że bez szczególnego światła chwały rozum ludzki nie może zobaczyć Boga (zob. Na Zachodzie na ogół interpretowano to światło jako stworzoną nadprzyrodzoną cnotę. w którym można było składać ofiary (zob. lub dwunastoma świecami (symbolizującymi Dwunastu Apostołów) na jednym. Po raz pierwszy zbudowano ją za panowania Salomona (ok. które się ukształtowało wskutek zlania się “Ruchu Wiary i Ustroju” z “Życiem i Pracą” podczas spotkania w roku 1948 w Amsterdamie. Życie chrześcijan biegnie od świecy chrzcielnej. 1-31). Herod Wielki. Ceremoniom kościelnym towarzyszy światło zapalonych świec. Główna świątynia żydowska. w Evanstone w Stanach Zjednoczonych (1954). lub bryły wosku uformowane wokół knota i dające po zapaleniu światło. 22. pali się przed tabernakulum. synagoga. czyli “Kopuła Skały”. dialog. Przeciwko błędom przypisywanym begardom i beginkom Kościół nauczający określił. do kościołów wschodnich zwykle znajdują się stoliki na świece wotywne. Przy wejściu. by zmierzały do widzialnej jedności w wierze i w jednej eucharystycznej wspólnocie. Walce. DH 895). Światowa Rada Kościołów. istota i energie. w Vancouver (1983). 11. Na Wschodzie ludzie zapalają świece przed ikonami. Ta świątynia została zburzona przez Babilończyków w roku 586 przed Chr. do dzisiaj przypomina to oczyszczenie świątyni. 31. że w nowej Jerozolimie normalne światło będzie zastąpione przez światło Boże (Ap 21. Na Wschodzie utożsamiano światło to z Bogiem. Prorok Aggeusz oraz prorok Zachariasz zachęcali do budowy drugiej świątyni (520-515 przed Chr. czyli duże lichtarze przed ikonostasem zapalane są przed Liturgią Eucharystyczną. Ag 2. Świece. hezychazm.9 jest mowa o tym. Światło. który panował w latach 37-4 przed Chrystusem. Hannuka. wybudował wspaniałą trzecią świątynię. 1-6) Juda Machabeusz dokonał jej oczyszczenia i ponownego poświęcenia (l Mch 4. poprzez świecę pierwszokomunijną.

których daty się zmieniają każdego roku. czyli pastorał. kapłani. Ta różnica była jednym z pretekstów do schizmy między Wschodem a Zachodem w roku 1054. niekwaszone pieczone placki (por. 28. 1 Kor 5. Ściśle mówiąc. Rdz 19. Po święceniach diakon otrzymuje stułę. że Ostatnia Wieczerza odbyła się w pierwszy dzień święta Przaśników (Mt 26. Janem. diakon. Święto Przaśników. szabat. ikonostas. Wydawnictwo WAM. Mk 14. Zob. Świętość. Ponieważ Ewangelie synoptyczne opowiadają. Święta nieruchome albo stałe (np. ikona. konsekracja. 17.używają do konsekracji chleba kwaszonego. podczas którego kandydaci stają się diakonami. Zob. Świece symbolizują całkowite oddanie. symonia. triduum wielkanocne. Znieważenie osób Bogu poświęconych. miejsc i przedmiotów. kapłanami (prezbiterami) lub biskupami. 18. a przed Liturgią Eucharystyczną. 16-17. Boże Narodzenie i dni poświęcone wspomnieniom świętych) zawsze się obchodzi w tym samym dniu. 15. a znowu chrześcijanie wschodni otrzymali przezwisko prozemitów. czyli że używają do konsekracji chleba niekwaszonego. Obydwaj otrzymują księgę Ewangelii. Kraków 2002 185 . Świece z uroczystości Wielkiego Piątku są zabierane i przechowywane w domu. Święcenia. dwanaście świąt. DH 1303. 7). które się zaczyna pod koniec Liturgii Słowa. Biskup po święceniach otrzymuje pierścień. którzy do konsekracji używaj ą chleba kwaszonego.to świątynia Ducha Świętego (1 Kor 3. Wszyscy chrześcijanie wschodni . 6. 19. 19).ornat. czyli takich. Iz 6. lub “spalanie się” w służbie wspólnocie. Udzielanie tego sakramentu. Komunia święta. Większość Kościołów wschodnich jednak idzie za św. 6. jak pojedynczy chrześcijanie . ponieważ ich Bóg jest święty (Kpł 19. W niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa. 7). że zarówno chleba przaśnego jak kwaszonego można używać podczas sprawowania Eucharystii (zob. że są azymitami. 12. Zdaniem św. Święta ruchome to takie. Świętokupstwo. Sobór Florencki (1439) nauczał. Zob. W Starym Testamencie kodeks świętości (Kpł 17-26) zachęca Izraelitów. tylko Bóg jest święty. Przaśniki (po grecku azymoi = bez kwasu) to cienkie. Święto. 34. kalendarz liturgiczny. by byli świętymi. który jest symbolem jego władzy nauczania. Pawła zarówno cały Kościół. l. na Wschodzie zwie się ją często “Dniem ósmym” albo pierwszym dniem nowego stworzenia. zmartwychwstanie Chrystusa. ND 1508). 3. Zob. 20. 2. biskup. ponieważ jest On “Tajemnicą budzącą przerażenie i zachwyt” (Mysterium tremendum etfascinans). a mimo to jest On źródłem całej naszej duchowej i moralnej doskonałości. 14). Zob. a także przemoc względem osób wiodących życie konsekrowane. który całkowicie spełnia cel swego istnienia i dzięki temu jest sam w sobie zjednoczony. Z powodu fermentacji kwaszony chleb nabrał znaczenia zepsucia (Mt 16. 3). Dzień szczególnego obchodu liturgicznego w kalendarzu liturgicznym. Zob. Łk 22. Arcybiskup Leon z Abhrydy oskarżył katolików rzymskich o to. 5). sakrament święceń. następnie siada na tronie. Sobór Florencki. następuje przez nałożenie rąk i wypowiedzenie przepisanej formuły. 18).oprócz Ormian i maronitów . ingres.Leksykon teologiczny labrach. Przymiot bytu. wydarzeń świętych. Najświętszy Sakrament. Eucharystia. podobnie jak katolicy na Zachodzie zabierają do domu palmy w Palmową Niedzielę.15. Można także mówić o świętości miejsc. według którego Ostatnia Wieczerza i ukrzyżowanie nastąpiły zanim się zaczęło święto Przaśników (J 13. niedziela. pascha. 23. Obrzęd liturgiczny. jak Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. które nam przyniósł Chrystus. 26). “całkowicie inny” niż ludzie i święty w sposób niemożliwy do opisania (zob. a kapłan także kielich i patenę. Świętokradztwo. które Żydzi jedli podczas siedmiodniowego święta będącego wspomnieniem ich wyjścia z Egiptu (Wj 12. a kapłan . tabernakulum. kradzież kielichów mszalnych albo puszek przeznaczonych do przechowywania Najświętszego Sakramentu. mitrę i krzyż pasterski. we Mszy świętej w obrządku łacińskim używa się chleba niekwaszonego. Przykładem może być profanacja kościoła. prezbiter.

ND 1-5. Jedność duchowa między Chrystusem oraz wszystkimi chrześcijanami znajdującymi się w niebie (albo jeszcze cierpiącymi w czyśćcu) lub żyjącymi na ziemi (LG 49-50). Eucharystia. Teologia nowsza razem Wydawnictwo WAM. Św. w wyrażeniu “tajemnicze zabójstwo”). ponieważ są one pobłogosławione przez Boga i Jemu poświęcone. 5. Zob. 111. świętość. przekracza ludzki rozum i ludzkie pojmowanie. Ef 5. że ze względu na obecne pielgrzymowanie Kościół stał się święty przez Ducha Bożego. 5. Ef 1. doskonałość. Paweł zwraca się do wspólnot chrześcijańskich jako do “świętych” (2 Kor 1. wiatyk. święty. Prawda polega raczej na tym. 25-27). 4. cechy Kościoła. Zob. koinonia. w której Arkę Przymierza. 2). Wyraz ten nie oznacza sprawy po prostu niejasnej albo niemożliwej do wyjaśnienia (tak jak np. Niewykluczone. Ozdobna skrzynka. że pierwotnie termin ten oznaczał więź chrześcijan między sobą i z Chrystusem przy sprawowaniu Eucharystii. religie tajemne. beatyfikacja. kult świętych. którą złożył Chrystus. Zob. do błogosławieństwa eucharystycznego. Przy końcu świata Kościół niebieski. Kościół walczący. 41-43. niebo. sed absconditus (łac. Święty. Tajemne religie. Najświętszy Sakrament. Kraków 2002 186 . “namiot”). święty. lub szafka. 22. pism. 9. 9-10). czyli przenośnej świątyni. świece. Człowiek wezwany do pełnej osobowej doskonałości lub już teraz cieszący się tym stanem w życiu wiecznym z Bogiem. donatyści . doskonałość. a mimo to ukryty”). W wieku XIX Sobór Watykański I (DH 3015-3020. czyściec. Tabernakula chrześcijańskie nawiązują do tabernakulum żydowskiego. LG 5051). przez Ducha Świętego i przez chrzest święty cały Kościół został uświęcony (Rz 5. Tajemnicza rzeczywistość Boga. błogosławieństwo eucharystyczne. Zob. a objawiony przez Jezusa Chrystusa (Rz 16. którzy “nawiedzają” Najświętszy Sakrament.zbyt mocno podkreślali świętość Kościoła jako instytucji. 2. Niekiedy chrześcijanie . Kol 1. 1 Kor 6. 1 Kor 1. mający na celu zbawienie człowieka. Leon Bloy (1846-1919) napisał o życiu: “Jedyną smutną rzeczą jest brak miłości Boga i brak świętości”. donatyzm. sprawiedliwość pierwotna. Tabernakulum (łac. chociaż została nam objawiona w Chrystusie. przechowywano podczas wędrówki przez pustynię. że go nieustannie wspiera świadectwo wiary oddanych mu heroicznie niektórych członków. prawa i przymierza. 25. 10-11. “Bóg objawiony. szekina. symbolizującą Bożą obecność.np. przymierze. używane do udzielania Komunii św. 26-27. w której przechowywane są konsekrowane hostie. nowe Jeruzalem. 9. Niektórzy z nich bywają po śmierci oficjalnie uznani za wybitnie świętych (SC 8. Prawosławie uprawiało swoją teologię apofatyczną. To nie umysł ludzki obejmuje myślą Boga. chwała. 104. Świętych obcowanie. Zob. 10-39. która kładzie nacisk na to. 3). hagios. uświęcenie. lub przynajmniej światełko elektryczne. Tabliczki modlitewne. lecz Bóg obejmuje ludzki umysł. 2. trisagion. że Bóg jest niedostępny. kanonizacja. W niektórych kościołach tabernakulum znajduje się za ołtarzem głównym. chorym i umierającym. 19). Matthias Scheeben (18351888) i inni mówili o objawieniu tajemnic i prawd Bożych (w liczbie mnogiej!). Zob. oraz do adoracji przez tych. świętych obcowanie. zajaśnieje promienistą świętością (Ap 21. 11. a mimo to (z powodu wielu grzechów popełnianych przez chrześcijan) potrzebuje on stale oczyszczenia (LG 8). Przez Ofiarę. a zarazem artykuł wiary oparty na najwcześniejszych wyznaniach wiary (DH 1-2. świętość Kościoła. dyptychy. uświęcenie. 1) albo do “powołanych świętych” (Rz 1. konsekracaja. kanonizacja. Tajemnica. Świętość Kościoła. trisagion. Świętość pierwotna. Wszyscy ochrzczeni chrześcijanie otrzymują powołanie do świętości (LG 3942). Pali się przed nim świeca. łaska. 3. 7. Jedna z głównych cech znamiennych dla Kościoła i jego członków. Teologia protestancka poszła za twierdzeniem Lutra: Deus revelatus. lecz plan Boga miłującego. Zob. w innych w bocznej kaplicy. Zob. 2. ND 131-136). 4.Leksykon teologiczny obrzędów.

odkupienie. że harmonię można osiągnąć tylko pod warunkiem. Zob. kiedy mówi o sposobie. w którym chrześcijanie mają udział przez chrzest. w jaki Duch Święty pochodzi od Ojca i od (lub poprzez) Syna.ok. którym się posługuje nauka o Trójcy Przenajświętszej. do chwalebnego końca naszego świata (Rz 8. Rz 6. tajemnica. natomiast Tchnienie Bierne jest inną nazwą dla Ducha Świętego. Jana (J 3. Talmud (hebr. “pouczenie”). który jest Początkiem pochodzącym od Innego. Zob. tajemnica Boga w trzech Osobach. 24-28). Zbiór przekazów żydowskich zawierający Misznę (pouczenie ustne) oraz Gemarę (rozważania dyskusyjne nad Miszną). Odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa.razem z konfucjanizmem i buddyzmem . Tajemnica Wielkanocna.ułatwił kształtowanie się chińskiej historii i kultury. a Tchnieniem Syna. Dzięki temu Kościół łaciński odróżnia między Tchnieniem Ojca. Zob. 1127 . “O pierwszej zasadzie świata i o jej wpływie”). Na tle przewrotów społecznych. który poprzez zbawcze dzieło Chrystusa i posłannictwo Ducha Świętego zaprasza nas do udziału w życiu Bożym. konfucjanizm. Założycielem jego był Lao-Tse. b. System wierzeń religijnych i przekonań filozoficznych. ponieważ mogłoby to osłabić “monarchię” (gr. 8). chińskiego kierownika archiwum państwowego. zmartwychwstanie i wniebowstąpienie (SC 5. Zob. zmartwychwstanie Chrystusa. System ten został później rozwinięty przez Czuang Czou (ok. c. taoizm uczył. Karl Rahner (1904-1984). Tchnienie. który nam sam siebie objawia. 1 Kor 11. Przyjmuje się. a może nawet o wiele wcześniej. 10-12). Eucharystię. przebóstwienie. “jedna zasada”) albo bycie przyczyną bez przyczyny Ojca.). Nowy Testament nazywa Ducha Świętego “Tchnieniem Ojca" (Mt 10. zob. że Duch Święty Wydawnictwo WAM. buddyzm. że jest on autorem Lao Teh Czing (chin. Kraków 2002 187 . Zob. obydwa zostały zebrane w V stuleciu po Chrystusie. wtajemniczenie. Dla Rahnera istnieje ostatecznie tylko jedna tajemnica. tajemnica wielkanocna. przez inne sakramenty oraz przez całe swoje życie (SC 6-10. który jest Początkiem bez początku i Przyczyną bez przyczyny. Mamy do dyspozycji tylko częściowe rozwiązania: odwoływanie się: a. Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud palestyński i dłuższy Talmud babiloński. ale zawierają materiał o wiele wcześniejszy. 369-286 przed Chr. GS 22). Tchnienie czynne. 6) oraz “Duchem Chrystusa” działającego poprzez proroków Starego Testamentu (1 P 1. że jest wspólne Ojcu i Synowi. że Duch Święty jest “Tchnieniem" Obydwu i wprowadza rozróżnienie między tchnieniem “czynnym” i “biernym”. haggada. Tajemnica zła. który żył około 600 roku przed Chrystusem. jaki Bóg okazuje naszej stworzonej wolnej woli. co jest tytułem honorowym (Mądry Starzec) dla Li. w której Tao zostało uznane za jedyną drogę ostatecznej rzeczywistości -innymi słowy. teologia apofatyczna. 23-26).). kiedy to moce zła zostaną ostatecznie przezwyciężone (1 Kor 15. Termin odnoszący się do Ewangelii św. Większość teologów Kościoła greckiego jednak odmawia Synowi udziału w pochodzeniu Ducha Świętego. który mimo że jest nieskończenie dobry i wszechmocny. Taoizm (chin. nie stanowi nowej Osoby. że postawy ludzi i ich prowadzenie się będą zgodne z pierwotną zasadą. teologia apofatyczna. mianowicie od Ojca. przede wszystkim przez Jego śmierć. Wielkanoc. pozwala na tak wiele grzechów. Tajemnica Boga. właśnie dlatego. cierpień i innych trudnych spraw w naszym świecie. do Chrystusowego poddania się tajemnicy zła przez śmierć na krzyżu. “właściwa droga”). Teologia łacińska dodaje. do szacunku. za coś immanentnego w rozwoju wszechświata (zasada porządkująca ponad wszelkim życiem) i za sposób. teodycea. Na Soborze Lyońskim II (1274) i na Soborze Florenckim (1439) sprecyzowano. jakie nastąpiły podczas panowania dynastii Czou (ok. 18-23).Leksykon teologiczny z oficjalnym nauczaniem Kościoła kładzie nacisk na jedność Boga. Sobór Watykański II i encykliki Jana Pawła II sprzyjają raczej wyrazowi “tajemnica” (=mysterium) niż “tajemnice” (-mysterid) Boże. w jaki ludzie powinni porządkować swoje życie zgodnie z Tao. który . 256 przed Chr. 20) oraz “Tchnieniem Syna” (Ga 4. 3-4. dzieje zbawienia.

Leksykon teologiczny jest Tchnieniem Ojca i Syna. Platonik z Cambridge. “ukierunkowanie na Boga”). że Chrystus jest Objawicielem i Zbawcą wszystkich ludzi bez względu na to. że Bóg jest nie tylko odległym Stwórcą. Jan z Damaszku (ok. Niektórzy posługują się tym wyrazem w znaczeniu monofizyckim i monoteleckim. czy zdają sobie z tego sprawę. 500). 34. Dz 4. że nikt nie może Boga zobaczyć i pozostać żywym (Wj 19. 580-662) i św. Iz 6. które ani nie są od siebie oddzielone. Sposób myślenia. żeby wyrazić czyny Boga-Człowieka. 2-8). Mimo to pozostaje fakt istnienia tajemniczego i niezasłużonego cierpienia. odpowiedź tymczasową możemy dostrzec w sposobie. 17-23. “objawienie Boga”). W odniesieniu do chrześcijaństwa i innych religii podejście teocentryczne (które często kładzie zbyt wielki nacisk na pluralizm i jednakową wartość jakiejkolwiek wiary w Boga) często się przeciwstawia podejściu chrystocentrycznemu. 5-9. “bożo-ludzki”). czy nie (J 1. objawieniu i różnorodności czynów zbawczych jest On nieustannie zainteresowany naszym dobrem. Ralph Cudworth (1617-1688) jest prawdopodobnie twórcą tego wyrazu. że w okrutny sposób nadużyli swojej wolności. 9-11. to skąd pochodzi zło na świecie i co ono oznacza? Pytanie to jest starsze niż księga Hioba. paruzja. monoteleci.ok. Zob. 1300. ND 321-322). 1-5). 12. jedna boska Osoba Chrystusa dokonuje czynów bożo-ludzkich. Ewangelie opowiadają o pewnego rodzaju teofaniach podczas chrztu Jezusa i podczas Jego przemienienia (Mk 1. Można słusznie powiedzieć. 6. W jaki sposób ludzie wierzący potrafią wytłumaczyć cierpienie człowieka niewinnego i wierzącego? Oświęcim. który po raz któryś tam z kolei postawił pytanie: Jeżeli Bóg jest wszechdobry i wszechmocny. Wiara w transcendentnego. Często przeciwstawia się go antropocentryzmowi (gr. 20. Stary Testament wprawdzie powtarza. 21. chrześcijaństwo. w jaki sam Jezus cierpiał z nami i za nas. Obecnie wyrazu “teodycea” używa się często w znaczeniu szerszym. islam i judaizm można uznać za religie teistyczne (NA 3-4). a w najbardziej ostrej postaci pojawiło się w opuszczeniu Jezusa na krzyżu (Mk 15. ponieważ Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje (Rdz 1. “ukierunkowanie na człowieka”). 675 . “usprawiedliwienie Boga”) Termin wprowadzony przez filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1641-1716) w odpowiedzi na zarzuty Pierre'a Bayle'a ( 1647-1706). 1-6. Teodycea (gr. W przeciwieństwie do panteizmu. który stwarza i utrzymuje w istnieniu nasz świat oraz działa w nim w szczególny sposób (np. który ludzkie istnienie. że bardzo często to ludzi trzeba by posadzić na ławie oskarżonych za to. monofizytyzm. ale także dzięki opatrzności. Jezusa Chrystusa. Sobór Chalcedoński. Sobór Lyoński II. przez cuda). Teizm (gr. Teocentryzm (gr. Widzialne ukazanie się Boga. Chrystocentryzm. W przeciwieństwie do deizmu natomiast teizm głosi. “Bóg”). Zob. 18-19). 9. W dwóch naturach (i przez nie) oraz w dwóch wolach (i przez nie). żeby Boga utożsamiać ze światem. albo tylko jedną (boską) wolę. Teofania (gr. relacje między osobami Boskimi. tajemnica zła. communicatio idiomatum. 22). który wszystko systematycznie skupia na Bogu. 33. Ponieważ czekamy na paruzję. stała się ona mianowicie synonimem teologii naturalnej. Mimo wielu różnic. 14. Zob. Przymiotnik utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (ok. 34). będących razem jedną przyczyną (DH 850. a “Słowo stało się Ciałem” (J 1. Przesadny antropocentryzm zapomina o Bogu albo Go nawet całkowicie usuwa. 9. 33. opowiada jednak o teofaniach. Bóg. pochodzenie osób boskich. Zob. osobowego Boga. 14). teologia naturalna. Teandryczny (gr. Św. antropocentryzm. Immanuel Kant (1724-1804) jasno odróżniał między teizmem a deizmem. 2 Kor 5. że to pytanie odżyło. 749) używali tego wyrazu w znaczeniu całkiem prawowiernym. Sobór Florencki. chrześcijanie anonimowi. pluralizm. doświadczenie i wartości uważa za swój kierunek i przewodnika. filioque. Równocześnie jednak wyłączny teocentryzm jest także nie do przyjęcia. jakie przeżył Mojżesz i inni (Wj 3. Drezno. cierpienie Boga. ani ze sobą wymieszane. teizm nie kładzie aż tak wielkiego nacisku na Bożą immanencję. Kraków 2002 188 . Zob. Hiroszima i inne przykłady tajemnicy nieprawości we współczesnych czasach sprawiły. jakoby Chrystus miał odpowiednio albo jedną (boską) naturę. We Wydawnictwo WAM. 26-27). które podkreśla. Maksym Wyznawca (ok. Sdz 13.

Zob. Teologia (gr. której początkiem była istniejąca pod koniec II wieku po Chrystusie szkoła katechetyczna w Aleksandrii. ale też niosło ze sobą sankcje cywilne. np. Kładł on nacisk na dosłowne i historyczne wyjaśnianie Pisma. jak Jan Kalwin (1 509-1564) usiłowali ustanowić Boże rządy odpowiednio w Zurychu i Genewie. z bardzo wyraźnym zabarwieniem egzegetycznym. Rządy prowadzone przez samego Boga albo przez Bożych przedstawicieli. 215). a nawet że trzeba ich utożsamiać z bóstwami. oraz podkreślano boską naturę Chrystusa jako Człowieka.ok. 37 . teologia polityczna. teologia afroamerykańska. dekalog. chwała. Zob. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa teokracja się pojawiała nie tylko w nowych ruchach religijnych. 313-398) i św. Wyraz teokracja utworzył Józef Flawiusz (ok. Dziesięć Przykazań) nie tylko wyrażało wolę Bożą. filozofia. “panowanie Boga”). za sedno wszelkiej prawdziwej teologii uważają kontemplację Trójcy Przenajświętszej. Teologia jako fides ąuaerens intellectum (łac. “wiara szukająca zrozumienia”) posługuje się środkami rozumowymi. Zob. 110).ok. “nauka o Bogu”). popierali walkę o prawa społeczne i łączyli siły z ruchami o podobnym charakterze. ok. Psalmy królewskie. Chrześcijanie wschodni.skupiano się na tym. teologia pozytywna. a w szczególności czerpie z takich dyscyplin. rozwinięta przez czarnoskórych chrześcijan. Pantainosa (zm. teologia antiocheńska. teologia katafatyczna. ich przykład naśladował purytański Lord Protektor Oliver Cromwell (1599-1658). W cesarstwie bizantyńskim na władcę patrzono jako na obraz Chrystusa Pantokratora (gr. teologia feministyczna. którzy cechuj ą się troską o duchowość. jakim jest naród żydowski. chrystologia odgórna. chrystologia oddolna. symfonia. Psalmy 2. 254). islam. takich jak islam. Teologia antiocheńska. związany ze wspólnotą chrześcijańską w Antiochii. objawienie.ok. teologia feministyczna. 444). Zarówno Ulryk Zwingli (1484-1531). często układane z okazji koronacji. Pismo Święte interpretowano w niej w sposób alegoryczny i . Grzegorza VII (ok. pantokrator. z teologią feministyczną i z rozwiniętą w Ameryce Łacińskiej teologią wyzwolenia. teologia maralna. Kościół i państwo. duchowość. nawet karę śmierci. 190). Didyma Ślepego (ok. 150 . Teologia aleksandryjska. Szkoła teologiczna. chrystofania.podobnie jak w klasycznej chrystologii odgórnej . teologia negatywna. Teokracja (gr. teologia fundamentalna. Klemensa Aleksandryjskiego (ok. teologia wyzwolenia. Prawo izraelskie (np. wysławiały Boże panowanie ukazywane i wykonywane przez króla (np. 1-12) nazywano teofanią i tego wyrazu używa się do dzisiaj na Wschodzie. orygenizm. św. sens Pisma Świętego. a na państwo jako na obraz porządku niebieskiego. kalwinizm. apologetyka. Teologia afroamerykańska. że Słowo stało się Ciałem. Kierunek teologiczny z IV w. Wobec Bożych tajemnic teologia zawsze “poszukuje" i nigdy nie dociera do ostatecznych odpowiedzi ani definitywnych spojrzeń. przeżycie religijne. “Wszechpanujący”). teologia misyjna. 100) i zastosował go do klasycznego przykładu. Orygenesa (ok. “oglądanie. teologia dogmatyczna. chrystologia “logos-sarks”. teologia systematyczna. wtajemniczenie. Wśród wielu sławnych przedstawicieli teologii aleksandryjskiej wymienia się św. św. jak historia i filozofia.Leksykon teologiczny wczesnym Kościele epifanię albo objawienie się Chrystusa poganom (Mt 2. która posuwała się poza pro- Wydawnictwo WAM. Atanazego Aleksandryjskiego (zm. teologia biblijna. Jej zwolennicy sprzeciwiali się rasistowskiemu i wyłącznie “białemu” interpretowaniu wiary chrześcijańskiej. ale także w samym chrześcijaństwie. hermeneutyka. epifania. historia. że ich przywódcy zostali obdarzeni Bożym autorytetem. monofizytyzm. Dzieli się ona na wiele gałęzi i dziedzin. chrystologia. Wiele narodów starożytnych wierzyło. 1021 -1085). niektóre z nich są tutaj podane. Teokratyczne elementy można odnaleźć w reformach papieża św. a będąca następstwem kierowanego przez Martina Lutra Kinga (1929-1968) ruchu na rzecz praw obywatelskich. Cyryla Aleksandryjskiego (zm. patrystyka. eklezjologia. Północnoamerykańska szkoła teologiczna. Kraków 2002 189 . 45. 373). lub królewskiego ślubu. teologia pastoralna. Zob. teologia apofatyczna. zwinglianizm. 185 . teologia polityczna. Zob. kontemplacja”). dążąc jednak także do teorii (gr. Na Zachodzie metodyczna próba zrozumienia i wytłumaczenia prawdy objawionej.

protestantyzm liberalny. 330 ok. że podkreślała nieskończoną jakościową różnicę między Bogiem a ludźmi. 395) w jego Życiu Mojżesza. obietnica. Teologia biblijna. teologia afroamerykańska. a szczególnie objawieniem Bożym w dziejach Izraela i w życiu Jezusa Chrystusa. teologia wyzwolenia. noc ciemna. wiara. wreszcie przekazywaniem (w tradycji Kościoła i w pismach natchnionych) doznań związanych z objawieniem się Boga. Zob. Zob. chrystologia odgórna. klasycznie opisane przez św. nestorianie. który studiował w Edessie. teologia negatywna. Teologia apofatyczna (gr. teologia systematyczna. 390). ok. Eustacjusz z Antiochii (zm. Teologia fundamentalna. ok. Teologia dogmatyczna. Wydawnictwo WAM. w co wszyscy wierzą. 336) oraz Diodor z Tarsu (zm. a punkt szczytowy osiągnęła w nauczaniu św.Leksykon teologiczny ste. Domaga się ono czasami między innymi święceń kapłańskich dla kobiet i posługiwania się językiem. Teologia feministyczna. istota i energie. że się człowiek otwiera na to objawienie Boże. Jana Chryzostoma (ok. Lucjan z Antiochii. który by nie uwzględniał struktur podtrzymujących męską przewagę. literalne. Każde nasze twierdzenie o Bogu musi być ograniczone przez odpowiednie zaprzeczenie i przez uznanie. ponieważ jej zwolennicy w niewłaściwy sposób zestawiali w jednej Osobie Jezusa Chrystusa boską i ludzką naturę. rozwinął jąśw. apologetyka. teologia. Zazwyczaj się uważa. Kraków 2002 190 . objawienie. egzegezie i życiu Kościoła. teologia polityczna. 312). która opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym. przeczący”). znaczenie tekstu. Współczesne próby odnowienia tej dyscypliny zmierzają do ustawienia tego. 347-407). Dział teologii zachodniej. często tłumaczone jako teologia negatywna. któremu przewodził Karl Barth (1886-1968) i który się całkowicie różnił w poglądach od przeważającego protestantyzmu liberalnego. Podejście do teologii (rozwinięte głównie w Stanach Zjednoczonych po roku 1968) protestujące przeciw długotrwałej przewadze mężczyzn w teologii. Wiedza o Bogu nigdy nie jest czysto intelektualna. wieczność i czas). dogmat. Główna gałąź teologii. “dwie natury”). lecz domaga się zbliżenia do Boga przez moralne i religijne oczyszczenie. Teologia dialektyczna przez to. Zob. chrystologia “logos-anthropos”. które nie uwzględniały żadnej rozumowej syntezy. 350-428) i Teodoreta z Cyru (ok. bada i przedstawia w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej. theologia gloriae. Zob. że teologii antiocheńskiej kształt nadał św. Teologia antiocheńska była narażona na niebezpieczeństwo wyrażenia zgody na dyofizyzm (gr. która czerpiąc dane objawienia z Pisma Świętego i Tradycji. Edessa. sens Pisma Świętego. męczennik (zm. teologia. hermeneutyka. by z Pisma Świętego wyprowadzić jednolite orędzie dla czasów nam współczesnych. w świetle całej historii chrześcijaństwa i zmieniających się warunków życia w naszych czasach (OT 16). że Bóg w sposób nieskończony przekracza wszelkie nasze kategorie. Zob. lubowała się w paradoksach (np. Kładzie ono nacisk na niewspółmierność wszystkich naszych wysiłków zmierzających do opisania absolutnej tajemnicy Boga. dzięki którym wiara w Jezusa Chrystusa i przez Niego staje się rozumna. jak przymierze. teologia dogmatyczna. Każda teologia. chrystologia oddolna. Grzegorza z Nyssy (ok. przesłanki wiary. trzy rozdziały. teologia katafatyczna. Zob. “negatywny. 393-466). usprawiedliwienie. natchnienie biblijne. a przez uwydatnienie Jego pełnego człowieczeństwa częściowo uprzedzali współczesną chrystologię oddolną. Zob. które sprawiają. tradycja. Poszczególne teologie biblijne rozwijają takie zagadnienia ze Starego i Nowego Testamentu. który się zajmuje sprawami podstawowymi. Teodora z Mopsuestii (ok. warunkami. znakami. Mający duże znaczenie ruch w teologii protestanckiej w latach dwudziestych. teologia aleksandryjska. Zob. Podstawowe pojęcie w teologii Wschodu. Teologia chwały. Teologia dialektyczna. proroctwo albo dzieje zbawienia.

wewnętrznie przeżytym i trynitarnym. 30). “twierdzący. “przepowiadać. miłość nienawiść). uzasadnienia tej opinii zwolennicy tej teorii dopatrują się w Piśmie Świętym. Język tej Ewangelii jest bogaty w słownictwo zaczerpnięte z objawienia (np. co spowodowało gwałtowny spór na temat “obrzędów chińskich”. pierwszy List św. chleb. 12. narzucił zwyczaje łacińskie mieszkańcom wybrzeża malabarskiego. 3. 31). Klemens XI (papież w latach 1700-1721) potępił tego rodzaju praktyki. na którym zgodnie z tradycją miał napisać Apokalipsę. Mimo że kategorie poznawcze. której źródłem jest reformacja i której zdaniem Kościoły lokalne mają prawo do załatwiania swoich własnych spraw w całkowitej niezawisłości. chwała. Ta próba niezupełnie się powiodła. 2-3). możemy wypowiadać wiele prawdziwych twierdzeń o Bogu. Syn Boży. chwała. objawienie. a ogólnie rzecz biorąc. celem jej jest rozbudzenie wiary w Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego (J 20. Jana posługuje się symbolami (np. są u samych swoich podstaw niewystarczające. Odmiana protestantyzmu. pozostaje On dla nas zasadniczą tajemnicą. pozytywny”). (b) a tymi. Matteo Ricci (1552-1610) dostosował obrzędy chrześcijańskie do kultury miejscowej. nienawidzą światła (J 1. protestanci. Jana kładzie jeszcze raz nacisk na rzeczywistość wcielenia (l J 4. udzielając życia wiernym i dając im moc. 9. Josepha Jungmanna i innych. prawda . 1-17. skończyło się powstaniem podziału między (a) tymi. przeciwstawnymi obrazami (np. Zob. po złożeniu obietnicy zesłania Ducha Świętego i po modlitwie arcykapłańskiej (J 13. szkoły teologiczne. podczas którego Bóg się nam objawił jako Miłość (1 J 4. głosić orędzie”). by się stali dziećmi Bożymi (J 1. Teologia katafatyczna (gr. W latach trzydziestych tego stulecia Franz Lakner na wydziale teologicznym w Innsbrucku rozwijał teologię kerygmatyczną. który się nam objawił w sposób niezrównany w Jezusie Chrystusie i dał się nam poznać teraz przez Ducha Świętego. Żeby odrzucić głoszone przez doketów fałszywe rozumienie prawdy o tym.kłamstwo. prawda i świadectwo). Zob. theologia crucis. Teologia nastawiona na przepowiadanie decydujących wydarzeń z dziejów zbawienia. Zob. teologia. z którym jesteśmy złączeni jako latorośle (J 15. nie pomija jednak tego. a Benedykt XIV (papież 1740-1758) wymagał nawet od misjonarzy. W Chinach inni misjonarz jezuita. podczas gdy żyjący później jezuita św. Pojęcie dopełniające do teologii apofatycznej. 7-12). iż Bóg sam siebie nam objawił i sam siebie nam darował.46). Jana. że nawet mimo faktu. bardziej kerygmatyczne podejście do teologii powszechnie zastąpiło abstrakcyjne spekulacje scholastyczne. trzej teologowie.Leksykon teologiczny Teologia Janowa. Po ostatniej mowie Jezusa skierowanej do najbliższych zwolenników. woda i pasterz. teologia pozytywna. 12. teologia apofatyczna. miejsce. której ośrodkiem był Chrystus taki. Robert Nobili (1577-1656) przyjął zwyczaje hinduskie. co Chrystus -prawdziwy “krzew winny”. 5. jest celem pielgrzymek. Św. Zob. językiem rozmodlonym. Teologia kongregacyjna. ale ustępują przed oślepiającym zwycięstwem podczas zmartwychwstania. 3941) i pogrążają się w ciemnościach nocy (J 13. 9. Kościół wschodni czci św. 1-18) zapowiada walkę między światłością i ciemnością. 29). 14). właśnie dlatego nazywane czasami “teologią pozytywną". Patmos. Teologia krzyża. Początkowe życzliwe nastawienie do Jezusa. Ewangelia św. Prolog do Ewangelii (J 1.). doketyzm. w jaki sposób cały Kościół i wszyscy chrześcijanie zostali posłani przez Chrystusa. 26) moce ciemności zdają się przeważać podczas męki. 19. reformacja. jakim Go trzeba głosić. Systematyczna nauka o tym. Mimo to dzięki pracom Hugona Rahnera. Kościół. 20. Teologia misyjna. scholastyka. Franciszek Ksawery (1506-1552). Kraków 2002 191 . którzy pozostali duchowo ślepi. Teologia kerygmatyczna (gr. 39. 1-38. 12-13). Teologia apofatyczna jednak kładzie nacisk na to. Teologia wyprowadzona z czwartej Ewangelii i z Pierwszego Listu św. którymi się kierujemy. 1-8)czyni. itp. że Słowo się stało Ciałem (J 1. Jana jako teologa par excellence. mimo że cechował się odwagą i szlachetnością. czyli negatywnej. 9. znaki. którzy odzyskali zdrowie i widzą prawdę (J 1. w mniejszym stopniu z Drugiego i Trzeciego Listu św. by składali Wydawnictwo WAM. który przychodzi jako Boże “światło świata” (J 8. 5. Jana i z Apokalipsy. Zob.

Kościół i państwo. na stosunki między państwem a Kościołem i na pokój między narodami. 22-31. Powinna ona wynikać z pełnego spojrzenia na to. Rerum Ecclesiae Piusa XI (1926).sprawiły. Evangelii praecones Piusa XII (1951) oraz Princeps Pastorum Jana XXIII (1959). Dział teologii. że Chrystus posłał apostołów tak. etyka. 1225-1274) teologię moralną często odrywano od jej dogmatycznych i biblijnych korzeni. Kol 3. Od czasów św. 2. Kwestie moralne dotyczące wiary rozwiązywane są przez akribeia (gr. Dz 14. rozwój filozofii. świętość. Zob. ale także szerzej spojrzeli na sprawiedliwość społeczną. jansenizm. papieże ci wskazywali na konieczność kształtowania Kościołów miejscowych (Benedykt XV). kształcenia miejscowego duchowieństwa (Pius XI). W czasach dawniejszych działalność misyjna ponosiła konsekwencje wynikające ze zgorszenia. Tybinga i jej szkoły. Pawła). 14-15). Podkreślając fakt. 28-30. 1-9. Kościół z samej swojej natury jest nieustannie wysyłany do całego świata (AG 2. Rz 1. by się zajmowali nie tylko moralnością jednostek. która nie tylko ma coś do przekazania. jak chrześcijanie (i inni ludzie) powinni postępować. na racjach filozoficznych i na tradycyjnym doświadczeniu i nauczaniu Kościoła. mogła też być częściowo odmianą duchowego kolonializmu. eklezjologii i antropologii . pareneza. rozwinięta przez św. że Kościół otrzymał polecenie upowszechniania Ewangelii na całym świecie. W encyklice Evangelii nuntiandi (1975) papież Paweł VI daje katolikom wspaniałe wskazówki o naturze pracy ewangelizacyjnej we współczesnym świecie. rasowych i kulturalnych niesprawiedliwości. Alfonsa Liguoriego (1696-1787) była głęboka erudycja i wielkie zrozumienie dla spraw duszpasterskich. wkorzenienie w kulturę. nauka społeczna Kościoła. Teologia naturalna. teologia narracyjna odnajduje swoją ojcowiznę w biblijnych i innych religijnych opowiadaniach. potrzeba jej jednak krytycznych zasad umożliwiających ustalenie znaczenia i prawdy. jak On sam został posłany przez Ojca niebieskiego (LG 17). liturgia. antropologia. Ef 4. kiedy Wydawnictwo WAM. że troska o całościowy rozwój i wyzwolenie należy do pełnego misyjnego zadania Kościoła. “zarządzanie”). Tomasza z Akwinu (ok. Wyzwalając się od abstrakcyjnych stwierdzeń doktrynalnych. posługując się terminologią królestwa Bożego. Obecnie niemal cała teologia misyjna jest zdania. 1225-1274). Mdr 13. teologia. Ps 19. prozelici. Nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako teologii religii historycznej. Znamienną cechą nauki moralnej św. na Dekalogu. na zaleceniach św. a duchowość to życie dogmatem. Sobór Watykański II dostrzegał. 10). wybór zasadniczy. na Kazaniu na Górze. dekalog. Teologia moralna. kazuistyka. Johannes Baptist Hirscher (1788-1865) z Tybingi systematycznie przedstawiał moralność. że tego nie uczynią. a równocześnie się wzbogaciła. zachęcania ludzi świeckich do odnawiania struktur społecznych (Pius XII). oraz przystosowania do kultur miejscowych (Jan XXIII). 1-4. a zdrowa kazuistyka stawała się często pustym legalizmem.Leksykon teologiczny przysięgę. który się zajmuje studiami nad tym. Od czasów Leona XIII (1810-1903) nauczanie papieskie coraz bardziej zachęcało moralistów. rygoryzm. gdyż dogmat to reflektująca duchowość. 8. “dokładność”). Teologia naturalna. Kraków 2002 192 . że posłannictwo Kościoła korzeniami tkwi w tym. Zob. Wśród chrześcijan wschodnich narracyjny wątek w teologii ocalał w liturgii i ikonach. W drugiej połowie wieku XX studia biblijne. 24. i uczy ich tego. Wschodnia teologia moralna uwypukla nasze “życie w Chrystusie”. chrześcijanie anonimowi. a nade wszystko odnowa w chrystologii. probabilizm. 10). sprawiedliwość. W dwudziestym wieku zmianę poglądów na temat działalności misyjnej Kościoła wyrażały cztery encykliki papieskie: Maximum illud Benedykta XV (1919). 26-27) i na odtworzeniu człowieczeństwa w Chrystusie (Rz 6. zgadzała się też na wiele politycznych. Zob. doskonałość. Nauka zajmująca się wiedzą o Bogu dostępną tylko przy pomocy samego rozumu (zob. “opowiadać”). To systematyczne spojrzenie na życie moralne chrześcijan opiera się na Piśmie Świętym (np. a kwestie dotyczące praktyki duszpasterskiej przez oikonomia (gr. 49. 2 Kor 5. 17. że teologia moralna stanęła przed wielkim wyzwaniem. 17. nauki świeckie. jakie niósł ze sobą podział chrześcijaństwa. Teologia narracyjna (łac. Teologia narracyjna wprawdzie pożytecznie naprawia dążenia do oderwania teologii od życia i kultu. Kościół miejscowy. 18-23. ikona. Tomasza z Akwinu (ok. 4. 1 Kor 15. została zakwestionowana w czasach Oświecenia. czego się domagało pierwotne stworzenie (Rdz 1. ale ma także wydarzenia do opowiedzenia. ekonomicznych. 17.

3. Sobór stwierdził wprawdzie możliwość takiego poznania (“można rozpoznać”). 1-8. 1. W “nowym Izraelu Bożym” (Ga 6. 9. 17-25. 3-9) zmieniło z gorliwego faryzeusza (Flp 3. kapłaństwo. Sobór Watykański I (1869-1870) nauczał. b. czym Bóg nie jest.8. Ga 1. 67). lub pozorne sprzeczności pomiędzy przekonaniami. Radykalnie nastawiony na zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa (Rz 4. ok. w jaki Boga poznajemy (dowody rozumowe? intuicja? przeżycie mistyczne?). a przez Ducha Świętego żyją nowym życiem (Rz 5. 6-11). Paweł nauczał. podeszłych wiekiem i umierających). 25. 39) i stopniowo się przemieniają w obraz Chrystusa (Rz 8. 14-17). 1. jaką nam ukazuje teologia dziejów zbawienia. 26-28) i są wezwani do tego. teodycea. przejście od studiowania Pisma Świętego i teologii systematycznej do przepowiadania i nauczania religii. teologia katafatyczna. Podobnie jak w teologii apofatycznej podejście do Bożej Tajemnicy. opiekę nad ludźmi w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych. że nasze usprawiedliwienie wywodzi się z wiary i Chrystusowej łaski pojednania (Rz 5. d. 7. Zob. Teologia pastoralna. troskę o ludzi mających szczególne potrzeby (np.Leksykon teologiczny to celem ataku stała się słuszność argumentów na istnienie Boga. Dz 7. by korzystali z rozmaitych charyzmatów (1 Kor 12. DV 6). teologia misyjna. Przez chrzest ludzie wierzący istniej ą w Chrystusie (Rz 8. Jeżeli nawet pomijaj ą oni to. 16-17) i Ciało Chrystusa (1 Kor 12. literatura mądrościowa. Zob. Teologię naturalną najczęściej uprawiają wierzący chrześcijanie. Grzegorza Wielkiego (ok. 14-15. 2. który kładzie większy nacisk na to. że grzech po prostu uniemożliwił rozumowi ludzkiemu poznanie Boga. prześladowcy chrześcijan (1 Kor 15. wymienić trzeba św. Teolog prawosławny Włodzimierz Łosski (1903-1958) skrytykował zachodnią teologię negatywną za to. 16) wszyscy ochrzczeni cieszą się podstawową jednością (Ga 3. katecheza. co się wyraża po łacinie słowem sapientia (łac. którzy dali swój wkład w rozwój teologii pastoralnej. Kraków 2002 193 . 15). “mądrość”) niż scientia (łac. Teologia negatywna. 13-14. “wiedza”). 12. 1 Kor 15. które podkreśla. 29). 16-4. zdecydowanie odrzucają jakąkolwiek teologię naturalną. 5-8.zupełnie różny od konkretnego spojrzenia na ludzkość grzeszną. ewangelizacja. że ktokolwiek tę możliwość zrealizował bez ukrytej pomocy łaski. którego powołanie będące nawróceniem ok. Dz 9. udzielanie rad w dziedzinie moralnej i duchowej. Flp 2. nie wskazał jednak sposobu. 16. e. Na przestrzeni wieków wśród znakomitych ludzi. walkę o sprawiedliwość i pokój. praktykowanie życia liturgicznego i sakramentalnego. urząd duszpasterski. 15. nie rościł też sobie prawa do zapewnienia. 8-11. Karl Barth (1886-1968) i inni przedstawiciele teologii dialektycznej. to jednak podnoszą te zagadnienia o Bogu. Zob. homiletyka. Jest to sposób uprawiania teologii. teologia apofatyczna. 15. c. św. Teologia rozwinięta przez św. Ostatecznie teologia czysto naturalna wskazuje na abstrakcyjny i filozoficzny sposób patrzenia na ludzkość . 7. chorych. Sobór Watykański II ustawia poznanie Boga z rzeczy stworzonych (czyli teologię naturalną) w nawiązaniu do dziejów objawienia i zbawienia (DV 2-6. 58 . że szuka kompromisu pomiędzy wiarą i rozumem zamiast zaakceptować nierozwiązywalne antynomie. narkomanów. teologia. 9. Teologia Pawłowa. 1-2) w wielkiego apostoła narodów (Ga 1. dowodząc. 15-16. zob. 1 Kor 1. Teologia zwracająca uwagę na: a. f. 31). Dz 22. teologia. a nie z wypełniania Prawa (Ga 2. 6-11). pięć dróg. 22. że “z rzeczy stworzonych można z całą pewnością rozpoznać Boga przy pomocy naturalnego światła rozumu ludzkiego” (DH 3004. niż czym jest w rzeczywistości. Wielu uważa teologię pastoralną za synonim teologii praktycznej albo krytycznego spojrzenia na wielostronne posłannictwo Kościoła w świecie. teologia. 34 roku (1 Kor 9. 12-27). dzieje zbawienia. tajemnica. co wiedzą z objawienia. argumenty na istnienie Boga. 8-9). 349-407). 3-5). teologia dialektyczna. tworząc równocześnie świątynię Ducha Świętego (1 Kor 3. oświecenie. że raczej potrafimy powiedzieć. 540-604) i Karla Rahnera (1904-1984). o uchodźców. Jana Chryzostoma (ok. Flp 3. Pawła (zm. 1 -31) w celu budo- Wydawnictwo WAM. ND 113. które zakładają uprzednie zżycie się z odpowiedziami. Dz 9.

Charles Hartshome (ur. 13) i ukazania własnym życiem owoców Ducha (Ga 5. Razem z teologią Janową. a za swój własny punkt wyjścia uznaje “aktualne sposobności” albo byty we wzajemnym oddziaływaniu z całym wszechświatem. Teologia pozytywna. 5. chwała Boża. teologia dogmatyczna. Whitehead uważa. Dokonany przez Whiteheada przekład tradycyjnej metafizyki na dynamiczną terminologię znalazł zwolenników przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Brytyjskich. 260 ok. Teologia polityczna. Oświecenie doprowadziło do przeciwnej skrajności. Nowe fałszywe skojarzenie ustroju politycznego i religii zachęcało nieraz do wojen i prześladowań. że wszystko ogarnia miłością. Autorzy komentarzy uznają wprawdzie wartość nacisku. kładzie nacisk na pierwszeństwo stawania się nad istnieniem. teologia pastoralna. nie mówiąc o współczesnych “czystkach etnicznych”. pojęcie transcendentalne. wybór na rzecz ubogich. żeby usprawiedliwić cesarskie roszczenia. Teologia polityczna Johanna Baptista Metza (ur. które Chrystus nam objawił jako Jednorodzony Syn Ojca niebieskiego (J 1. Zob. że religia i polityka nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego i że wiara jest prywatną sprawą sumienia każdego człowieka z osobna.tacy jak Euzebiusz z Cezarei (ok. 1897). W nowszych czasach Hans Urs von Balthasar (1905-1988) na Zachodzie oraz Paweł Florenskij (1882 . Zob. 1943) i Paul Evdokimov (1901-1970) na Wschodzie zrobili bardzo wiele dla rozwinięcia teologii piękna. usprawiedliwienie. teologia biblijna. mimo to poddają krytyce jego Wydawnictwo WAM. teologia wyzwolenia. Niektórzy. estetyka. zjawienia zmartwychwstałego Pana. czego naucza wiara chrześcijańska) i przeciwstawna teologii naturalnej. niektórzy z nich . 340) czasami się posługiwali prawdami wiary. przewyższa je jednak. Odkąd chrześcijanie uzyskali wolność religijną dzięki odnowie dokonanej przez Konstantyna Wielkiego (ok. życie religijne. Zob. Teologia rozwoju. Duch Święty. Ta teologia życia religijnego znalazła pewnego rodzaju oficjalny odpowiednik w wydanej w roku 1987 encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis. głosząc pogląd. Harmonia własnych Bożych doskonałości i współdziałania sił w dramacie zbawienia człowieka budzi zachwyt własnym pięknem. oświecenie. symfonia.Leksykon teologiczny wania wspólnoty w miłości (Rz 5. ma na celu ukazanie wzajemnych powiązań wiary chrześcijańskiej z ustrojem społecznym i politycznym . teologia Pawłowa była główną teologią nowotestamentalną i wywarła ogromny wpływ na dzieje chrześcijaństwa. 31-13. np. Teologia praktyczna Zob. Łaska. ponieważ próbuje scalić to podejście do rzeczywistości z wynikami nauk przyrodniczych. Kierunek teologiczny. rozwijali teologię rozwoju w nieco innym kierunku. jest “wielkim towarzyszem. żeby określić to. teologia moralna. Ciało Chrystusa. Gałąź teologii zajmująca się historycznymi przesłankami i szczegółowymi wydarzeniami (wziętymi z Pisma Świętego i Tradycji. które sprawiają przyjemność. nie działa przez przymus. charyzmaty. patrystyka. teologia afroamerykańska. politykę i sposób postępowania. Obecnie wyrażenie “teologia pozytywna” rzadko się pojawia w schematach zawierających podział całej teologii. 280-337). która się zajmuje powszechnymi zasadami religijnymi znanymi z rozumu. jej miejsce często teraz zajmuje wyrażenie “teologia historyczna”. 14). któremu początek dał Alfred North Whitehead (1861-1947).przede wszystkim przez wyrażenie sprzeciwu wobec ogromu niesprawiedliwości na naszym świecie i przez położenie nacisku na solidarność z ukrzyżowanym Jezusem i niezliczonymi ofiarami dawnych i obecnych dziejów świata. Zob. To piękno możemy kontemplować w chwale i blasku. 16-26). że ostatecznymi zasadami rzeczywistości są raczej “aktualne byty” niż substancje. 1928) i innych. choć daleka od myśli o upolitycznieniu religii. jaki Whitehead kładzie na kategorie osobowe. Teologia protestująca przeciw “prywatyzacji religii” i kładąca nacisk na społeczną odpowiedzialność chrześcijan. jego filozofia. teologia systematyczna. Bóg dzięki temu. Kraków 2002 194 . Teologia piękna. 1 Kor 12. teologia fundamentalna. teologia feministyczna. który współuczestniczy w cierpieniu i rozumieniu”. Kościół i państwo. teologia. teologia pastoralna.ok. prawo. W estetyce piękno jest jakością albo zestawieniem jakości. podobnie jak niektóre inne filozofie.

Próba przedstawienia w sposób logiczny i naukowy zasadniczej nauki chrześcijańskiej. itd. możemy powiedzieć. 185 . mówi: “Czas jest ruchomym obrazem wieczności”. 13). Zob. 19. Wiktora (ok. Pogląd głoszący. metody w teologii. Hugo Rahner (1901-1968) mawiał o teologii swój ego brata. We wschodniej teologii ikon mamy przede wszystkim do czynienia z podejściem symbolicznym. Zob. Ponieważ jednak zostały one zaczerpnięte ze stworzonej ludzkiej rzeczywistości i z powszechnego doświadczenia. Przypowieści wskazują. by odpowiedzieć na Boże działanie.rozwinięty głównie w Stanach Zjednoczonych. Augustianin. Prąd teologiczny . Teologia systematyczna w praktyce zazwyczaj się zbiega z teologią dogmatyczną. Św. Zob. który trzeba wypełnić. Hugo od św. Przez całe stulecia teologowie szli w ślady Augustyna. że może w sobie zawierać także zagadnienia moralne. który zmienia się w interakcji z ewoluującym światem. że poświęca więcej uwagi metodologii i terminologii. epistemologia. Augustyn z Hippony (354-430). Zob. albo przyjmowali inne analogie z przeżyć i filozofii takich. teologia fundamentalna. Augustyn z Hippony (354-430) w symbolizmie filozoficznym i w interpretacji Pisma Świętego podsunął świeży bodziec do symbolicznej interpretacji rzeczywistości. jak jego pojęcie “skończonego Boga”. sakrament. a nawet szedł w ślady Fryderyka Nietzschego (18441900) i głosił. innym razem przedstawiał świat jako porzucony przez Boga.Leksykon teologiczny filozoficzne poglądy na takie zagadnienia. teologia dogmatyczna. Próby zrozumienia i wyjaśnienia choć w niewielkim stopniu głównej tajemnicy wiary chrześcijańskiej. jak “Ja-Ty-My” myśli personalistycznej upowszechnionej przez Marcina Bubera (18781965). że pokuta to nie tylko obiektywny obowiązek.). Posługując się przykładem Rahnera. gdy się zastanawiamy nad ludzkim podmiotem. 254) opracował teologię zdecydowanie symboliczną. podczas gdy miłością samego siebie wyjaśniał pochodzenie Ducha Świętego. malując na podstawie działania naszego rozumu i woli własny “psychologiczny” model Trójcy Przenajświętszej. może się jednak od niej różnić tym. Orygenes (ok. na które czekamy.popularny w latach sześćdziesiątych . nie tkwią bezpo- Wydawnictwo WAM. Może się też różnić od teologii dogmatycznej tym. Wszystkie te podejścia do Trójosobowego Boga mogą być pomocne. metoda teologiczna. Teologia Trójcy Przenajświętszej. że Jezus we wszystkich rzeczach i w codziennych wydarzeniach upatrywał jakby okna otwarte na Boga i zaproszenie. 1096-1141). który czasem prowadził dialog ze współczesnym sobie ateizmem. Teologia cholastyczna. Teologia symboliczna. że ma ściśle ustalony punkt widzenia i że się zajmuje sprawami związanymi z uwarunkowaniami i ograniczeniami wiedzy teologicznej. że jest to teologia prawdziwego symbolu. ikona. “uosobioną” wzajemną miłość Ojca i Syna. łaskę. sakramenty. scholastyka. Zob. Teologia systematyczna.). Teologia transcendentalna. postmodernizm. Św. sakrament pokuty. Każde obiektywne pytanie ma subiektywny aspekt rzucający nowe światło na poruszane zagadnienia teologiczne. 2 Kor 13. że świat widzialny jest obrazem świata niewidzialnego. filozofia. Sobór Nicejski II. że Bóg poniósł śmierć z rąk ludzi. Teologia śmierci Boga. orygenizm. wyjaśniał zrodzenie Syna (albo Słowa) przez analogię do ludzkiego poznania samego siebie. Teologia systematyczna zachodnia często tłumaczyła analitycznie różne zagadnienia (chrystologię. że się posługuje zasadami filozoficznymi. Kraków 2002 195 . Kierunek teologiczny podobny do filozofii transcendentalnej i związany w sposób szczególny z Karlem Rahnerem (1904-1984) i Bernardem Lonerganem (1904-1984). ale także cnota skłaniająca podmiot do zmiany postępowania. Syn Boży i Duch Święty (Mt 28. że mianowicie istnieje jeden Bóg w Trzech odrębnych Osobach: Bóg Ojciec. Zob. pisząc w dialogu Timajos o początku i układach świata. na wszystko we wszechświecie spoglądał jako na pewnego rodzaju sakrament Bożych rzeczywistości. natomiast teologia wschodnia miała zazwyczaj podejście bardziej syntetyczne. Karla Rahnera (1904-1984).ok. panenteizm. Platon (427-347 przed Chr. Pyta ona o możliwość odpowiedzi.

relacje między osobami Boskimi. Zob.1928). “Troska o sprawy społeczne”) nawoływał do ogólnoświatowego procesu “rozwoju i wyzwolenia”. duchowość bowiem uważa się za żywy dogmat. źródło “Q”. że istnieją dwa “materialnie” oddzielone i równie ważne “źródła objawienia”: Tradycja i Pismo Święte Zob. 2. Pismo Święte i tradycja. Duch Święty. który sam siebie wyraża “w okazywaniu miłości i posługiwaniu bliźnim”. Niemal powszechnie przyjęta hipoteza. gdzie struktury niesprawiedliwości i ekonomicznej zależności uciskaj ą ogromne rzesze ludzi biednych. teologia Janowa. Teonomia (gr. Bóg jako ojciec. Wydawnictwo WAM. teologia aleksandryjska. że Ewangelie św. jego duchowość i dyscyplinę. że teologia ma publiczne zadanie popierania zmian społecznych. Teologia rozwinięta przez greckich oraz syryjskich Ojców Kościoła. ukazuje scenę filoksenii (gr. 1. metody w teologii. Duch Święty. teologia apofatyczna. Ewangelie synoptyczne. zrodzony a nie stworzony. tchnienie. 1360-1430). a nie odwrotnie. metody w liturgii. Głęboko zainteresowani tym. b. namalowana przez św. zakorzenił się głęboko tam. nawiązuje do wyjścia z Egiptu. chwała. a szczególnie przekazywana przez pierwsze sobory powszechne i wspominana uroczyście podczas obchodów liturgicznych i na ikonach. Mateusza i św. teologia wschodnią czerpie natchnienie i ukształtowanie z liturgii i z życia monastycznego. a przez to ze zbawczymi dziejami Chrystusa. orygenizm. by się troszczyć o sprawiedliwość. i do faktu. Do jego czołowych przedstawicieli należą: Juan Luis Segundo (1925-1996). Syn Boży. śmiercią i zmartwychwstaniem. heteronomia. W teologii Trójcy Przenajświętszej . co duchowe. Teologia wyzwolenia (wydanie pierwsze w roku 1972) dała temu ruchowi początek. Etyka. triteizm. tajemnica. 1928). Ojcowie Kościoła. scenę zatem. liturgia. Pismo Święte odczytuje na tle całkowitego wyzwolenia. trzej teologowie. Sobór Powszechny. pochodzenie osób Boskich.podobnie jak gdzie indziej . autonomia. filioque. Marka i źródło “Q” (zbiór wypowiedzi Jezusa). wybór na rzecz ubogich. teologia antiocheńska. osoba. Teologia wyzwolenia.porządek zbawienia ma pierwszeństwo przed porządkiem stworzenia. a dogmat za tę formę duchowości. życie monastyczne. która w jego słownym sformułowaniu znalazła oficjalne poparcie. c. “prawo Boże”). siedem soborów powszechnych. 1-15). zapisana w Piśmie Świętym. którego książka pt. Łącząc harmonijnie naukę Kościoła. który: a. z Jego męką. która chrześcijanom podsuwa niepojętą tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. ikona. Sobór Nicejski I. modalizm. Zob. “gościnność”) Abrahama z trzema aniołami siedzącymi przy stole (Rdz 18. tajemnica Wielkanocna. Teoria dwóch źródeł. Słynna ikona. Sobór Konstantynopolitański I. Jej cechą znamienną jest prymat tego. Zob. Ta ikona przywodzi nam na myśl główną prawdę teologii Trójcy Przenajświętszej: rozumowanie winno prowadzić od Trójcy Ekonomicznej (objawionej w dziejach zbawienia) do Trójcy Immanentnej (w czym mogą nam pomóc analogie z rzeczywistości stworzonej). Ogólnie rzecz biorąc. teologia feministyczna. ekonomia. a szczególnie Gustavo Gutierrez (ur. które szczyt osiągnęło w Tajemnicy Wielkanocnej. Powszechnie utrzymywany pogląd od wieku XVI do Soboru Watykańskiego II. oddawanie czci Bogu. unitarianie. Jon Sobrino (ur. że Jezus głosił królestwo Boże. przywódcy tego ruchu zawsze rozwijali duchowość wyzwolenia. teologia wschodnia jest zaangażowana w przechowanie całej tradycji chrześcijańskiej tak. Kielich na stole wiąże tę tajemnicę z Eucharystią. Ruch szeroko rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej. Kraków 2002 196 . teologia afroamerykańska. doksologia. Redaktionsgeschichte. teologia symboliczna. jak została ona podana przez Ducha Świętego. dla której ostatecznym autorytetem jest wola Boża ukazywana za pośrednictwem naszego stworzonego rozumu oraz wolnej woli. Zob.Leksykon teologiczny średnio korzeniami w przekazywaniu się Boga w historii zbawienia. Trójca immanentna. teologia polityczna. Łukasza miały dwa większe źródła: Ewangelię św. Teologia wschodnia. do nawoływań prorockich. zwłaszcza najuboższym (nr 46). szaleni dla Chrystusa. objawienie. Andrzeja Rublowa (ok. tradycja. znajdująca się obecnie w galerii w Moskwie. Papież Jan Paweł II w wydanej w roku 1987 encyklice Sollicitudo reisocialis (łac.

“Boża Rodzicielka”). tych też obdarzył chwałą” (Rz 8. teologia naturalna. “teologia chwały”). theologia gloriae. Bóg został objawiony w sposób. chrześcijanie osiągnęli wolność religijną na pod- Wydawnictwo WAM. 30). Zob. ale samym Synem Bożym. Sobór Efeski (431) potępił patriarchę. podtrzymując jedność Osoby Chrystusa i ogłaszając prawomocność tytułu Theotokos (DH 250252. Paweł: “Tych zaś. Nie był tylko człowiekiem Ten. filioque. jest ono znamienne dla teologii scholastycznej i mistycznej. Tetrarchia (gr. Kraków 2002 197 . Papież Paweł VI sprzedał własną tiarę.przez stulecia . 254) wyrażający fakt. Wyrażenie. luteranizm. “Teologia chwały” oznacza tu teologię samouwielbienia człowieka.w niemocy i głupstwie krzyża (zob. chwała. “teologia krzyża”). Tiara papieska (gr. Tytuł nadawany Matce Bożej przynajmniej od czasów Orygenesa (ok. teologia. ND 604-606/1). Jego następca. 1. nakrycie głowy w formie stożka. Jana: “Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. jeżeli sieje pojmuje tak. Zob. cierpliwość”). “zwój. “rządy czterech”). Pozostawianie w spokoju tych. “wytrzymałość. jak je rozumiał św.Leksykon teologiczny Theotokos (gr. pentarchia. Prawosławni czasami się posługują wyrazem theologoumenon.ze strony władców rzymskich. 14). których przeznaczył. a pieniądze przeznaczył na biednych. Tolerancja (tac. Kiedy Nestoriusz z Konstantynopola zakwestionował ten tytuł. mariologia. Twierdzenia wielkich teologów mogą mieć status theologoumenów i w następstwie mogą w jakiś sposób wejść do nauki Kościoła. Duże. Boga miłosiernego i zbawiającego poznajemy jako ukrytego w Chrystusie ukrzyżowanym i w przeżyciach cierpienia i pokus. urząd nauczycielski Kościoła. chwała Boża. 17-31). papież. I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1. Zob. teologia Janowa. Chwałę można łączyć z ulubionym przez Lutra pojęciem usprawiedliwienia. tych też powołał. które wykazują nicość ludzi wobec Boga. że urodziła Ona Syna Bożego. nestorianie. Theologia gloriae (łac. Wyrażenie ukute przez Marcina Lutra (1483-1546) w celu wypracowania właściwego sposobu nauczania teologii. Luter dopatruje się w tym wyrażeniu chęci poznania Boga w sposób zarozumiały przez oparcie się na naszych własnych możliwościach. W innym znaczeniu wyrażenie to jest związane z teologią wschodnią. Theologoumenon (gr. szekina. Niewiążące twierdzenie teologiczne. Zob. Zob. tych też usprawiedliwił. Zob. “Bogurodzica”). a których usprawiedliwił. Po wycierpieniu prześladowań ze strony niektórych przywódców żydowskich. kenoza. którego urodziła Maryja (ani samą tylko naturą ludzką). a których powołał. 1920). W języku łacińskim. 2. czyli jako ujawnienie się chwały Bożej w Bożym uniżeniu samego siebie. któremu Marcin Luter (1483-1546) przeciwstawił swoje wyrażenie “teologia krzyża". 185 . chociaż dokładnym odpowiednikiem jest wyraz Deipara. Sobór Efeski. które nakładano papieżowi na głowę podczas koronacji i które zakładał podczas uroczystych pozaliturgicznych funkcji. którzy się od nas różnią wierzeniami i praktykami. żeby odróżnić wiążące określenia dogmatyczne pierwszych siedmiu soborów od następujących po nich niektórych wypowiedzi Kościoła rzymskokatolickiego. Theologia crucis (łac. 1 Kor 1. siedem soborów powszechnych. a potem . scholastyka. “element o charakterze teologicznym”). najczęściej się ten tytuł pojawia jako Deigenitrix (łac. Ta teologia czerpie natchnienie z Ewangelii św. uchylił się od przywrócenia tiary i jakiejkolwiek uroczystej koronacji na początku swego pontyfikatu w roku 1978. która kładzie nacisk na uwielbienie Chrystusa i na nasz udział w Jego chwale. ani w dogmatycznym nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. turban). jakiego nie oczekiwaliśmy . które nie ma jasnych podstaw ani w Piśmie Świętym. Jan Paweł I odmówił koronacji. a nie przez pokorny akt wiary i zawierzenia Bogu. Siergiej Bułgakow (1871-1944) rozumiał objawienie “kenotycznie”. Jan Paweł II (ur.ok.

Obecnie . wolna wola. że Tomasz jest najlepszym mistrzem filozofii i teologii w seminariach katolickich (zob. Tonsura (łac. np. Tomasza z Akwinu (ok. nadał uporządkowaną formę ogromnej ilości poglądów. “strzyżenie”). Sylwester z Fenary (1474-1528). W Kościele katolickim tonsura została zniesiona w roku 1972 razem ze zniesieniem święceń niższych. Kodeks Prawa Kanonicznego. Zob. Niektórzy baptyści. Wydany w roku 1917 Kodeks Prawa Kanonicznego uważał. Złoty wiek tomizmu przypada na szesnaste i siedemnaste stulecie. neotomizm. pięć dróg. Kraków 2002 198 . wobec byłych Żydów i muzułmanów. tego religia panuje”) tolerował w każdym kraju tylko jedno wyznanie chrześcijańskie. co jest w pewnym sensie związane z tym. kościół i państwo. podkreślając. scholastyka. summa. Sobór Trydencki. Pokój Augsburski (1555) z zasadą cuius regio eius religio (łac. Tomaszu. zaczerpnął bowiem od tego greckiego filozofa takie zagadnienia jak teoria przyczynowości. aby wyrazić. oświecenie. że nie ma jakiejś “oficjalnej filozofii Kościoła” (nr 76. Franciszek de Vitoria (ok. GE 10). jak to uczyniono w praktyce w Anglii za panowania Elżbiety. Anzelma z Canterbury (ok. W swej encyklice z 1998 r. 1200-1280) i tak jak on sam dominikanina. zwłaszcza od czasów św. a inny teolog protestancki. św. nominalizmowi i odżywającemu neoplatonizmowi. pryscylianizm.). religijnej i kulturalnej opartej na poszanowaniu praw ludzkich. neoplatonizm. prawa człowieka. Tomasza z Akwinu jako mistrza sztuki myślenia i wzór dla teologów (nr-y 43-45). jest największym osiągnięciem teologii średniowiecznej. purytanie i kwakrzy uciekli z Anglii poszukując wolności religijnej w Europie i w Ameryce Północnej. pojęcie transcendentalne. ale także w innych religiach. katolicy. zawsze jednak z pełnym miłości poszanowaniem praw innych ludzi (GS 28. 1366). W niektórych zakonach jednak . który odnajdujemy nie tylko w chrześcijaństwie. chrześcijanie zaczęli wykazywać brak tolerancji wobec innych chrześcijan (których oskarżano o herezję lub schizmę). 1033-1109). Mówi się o św. inkwizycja. mimo że nie została ukończona.na dłuższą metę . W czasach reformacji głoszono tolerancję. o naśladowaniu Chrystusa. “kto rządzi. 14851546). 1225-1274). że całymi garściami korzystał on ze św. molinizm. zob. zwani także “tomistami”.przeważnie kontemplacyjnych - Wydawnictwo WAM. Jan Kalwin skazał Michała Servetusa (1511-1553) na śmierć.dla tolerancji rasowej. kodeks wydany w roku 1983 po prostu go zaleca jako szczególnie użytecznego (zob. Usunięcie włosów z czyjejś głowy. przedstawił św. Żydów.zwykła obojętność na zagadnienia prawdy i praktyk również może się podawać za prawdziwą tolerancję. Teodor Beza (1519-1605). skotyzm. Od roku 1300 do 1500 komentatorzy Tomasza. nr 49). platonizm. Bardzo szybko. że “ochrzcił” Arystotelesa (384-322 przed Chr. DG 1). Równocześnie jednak Tomasz zachował pewną liczbę śladów platońskich. Fides et ratio (łac. kształtowanej przez katolickich władców. Sobór Watykański II zachęcił katolików. lektora i ostiariusza) biskup obcinał trochę włosów z głowy kandydata-w ostatnich latach tej praktyki zaledwie niewielki krąg na szczycie głowy. Oświecenie i amerykańska wojna o niepodległość stały się zachętą . Melchior Cano (1509-1560). egzorcysty. Dominik Soto (1494-1560) i Dominik Banez (1528-1604). poparł tę decyzję. Izabelę Kastylijską (14511501) i Ferdynanda V Aragońskiego (1452-1516). a także w Hiszpanii. 500). Tomasz a Kempis. Tomasza (1589-1644). locus theologicus. arystotelizm. Alberta Wielkiego (ok. Filozoficzna i teologiczna nauka św. Tomizm. Zob. że jest on oddzielony od świata i całkowicie oddany Bogu. Jest on twórcą znakomitej syntezy między wiarą i rozumem. Jan od św. Augustyna z Hippony (354-430) i PseudoDionizego Areopagity (ok. stary CIC 589. by żyli Ewangelią i by ją głosili. w buddyzmie. Zob. PO 16. Jego Summa Theologiae.Leksykon teologiczny stawie tzw. 75. nowy CIC 252. obejmowała ona jednak zazwyczaj tylko własne stronnictwo. kiedy to pojawili się Kardynał Tomasz Kajetan (1469-1534). które narastały przez stulecia. muzułmanów. a szczególnie po tym. 73. edyktu mediolańskiego (313). Tomasz. ubogacony encyklopedyczną wiedzą swego nauczyciela. AG 11. augustynianizm. “Wiara i rozum”) papież Jan Paweł II. Podczas udzielania święceń niższych (akolity. których autentyczne nawrócenie na wiarę katolicką traktowano jako podejrzane. wyprawy krzyżowe. byli zaangażowani w przeciwstawianie się skotyzmowi. szkoły teologiczne. jest to symbol. pluralizm.przynajmniej w dziedzinie religijnej . jak cesarz Teodozjusz I Wielki (panował w latach 379-395) ogłosił chrześcijaństwo religią państwową.

Zob. który je zawiera (Pwt 1. immanencja Boża. Na Wschodzie klerycy do dzisiejszego dnia otrzymują tonsurę przed przyjęciem święceń niższych. Pismo Święte i tradycja. Transfinalizacja (łac. 8. życie monastyczne. 44). jest niezbędna do zrozumienia jakiegokolwiek zagadnienia. Ml 2. Tora (hebr. że wiedza o Bogu może do nas przychodzić tylko przez objawienie i przez naszą pełną wiary zgodę na nie. “przekraczanie”). Objawienie jest pełnym autorytetu źródłem prawdy filozoficznej. pouczenie dane w imieniu Boga przez kapłanów (Pwt 17. oświecenie. przeżywania. Zob. Tradycje lokalne mogą zawieść w przekazywaniu Ewangelii i mogą wymagać poprawy (zob. 33. 4. Prz 1. “przekaz”). Wewnątrz całego ludu Bożego biskupi i inni są obarczeni szczególną odpowiedzialnością jako widzialni pośrednicy i interpretatorzy Tradycji. że jakiś nowy kierunek jest zgodny z Tradycją. co dowodzi. 1-23. że neofita całkowicie należy do Boga. Sobór Watykański I (1869-1870) odrzucił twierdzenie tradycjonalistów. ND 113115). sola scriptura. 10. czym jest. że objawienie zostało dane ludzkości na samym początku. Wydawnictwo WAM. “ Szkic o obojętności w dziedzinie religijnej”). Joseph de Maistre (1753-1821). 212). i wszystko. kiedy chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. tak jak mnisi przed wstąpieniem do monasteru. Mk 7. Biblia. teologia apofatyczna. saduceusze. interpretowania i wyrażania podstawowego objawienia się Boga. Tradycjonaliści utrzymywali. teologia naturalna. Tradycja (łac. Louis-Eugene Marie Bautain (1796-1867). panteizm. pięcioksiąg. fideizm. “obcięcie włosów”). którego istnienie “przekracza” wszechświat i nie może być z nim utożsamione. żeby pokazać. wiara. tradycja. 7). depozyt wiary. Przez Ducha Świętego (który jest niewidzialnym Nośnikiem Tradycji) cały lud Boży został upoważniony do zapamiętania. Stary Testament. Dane Mojżeszowi Prawo Boże i Pięcioksiąg. niepojętość Boga. “Tora” może także oznaczać naukę przekazywaną przez rodziców lub przez odpowiedni autorytet (zob. że autorytet Tory był (i jest) wyższy niż powaga “Proroków” i “Pism” (=inna część Biblii żydowskiej). Zamiast przywoływać terminologię substancji i przypadłości (którą się także stosuje do bytów nierozumnych). 11. maronici. objawienie. Wyrazu tego używają niektórzy teologowie. Klasyczną jego formę wyraził Felicite de Lamennais (1782-1854) w czterotomowym Essai sur indifference en matičre de religion (fr. sensus fidelim. Zob. święcenia. prawo”). co się dzieje w Eucharystii. 8. 4. lektor. Tradycjonalizm. Tradycja zachodniosyryjska. duchowny. Dzięki naturalnemu światłu rozumu ludzie także mogą poznać Boga (zob. akolita. Gerhard Casimir Ubaghs (1800-1875) i Augustyn Bonnetty (1798-1879). 3. że jednomyślna zgoda ludzkości nieomylnie świadczy o pierwotnym objawieniu. Proces przekazywania (tradycja jako czynność) albo żywa spuścizna. Dla prawosławia Tradycja. W obrządku bizantyńskim bezpośrednio po chrzcie odbywa się ceremonia zwana trichokuria (gr. 5. Zob. Tradycja zapewnia ciągłość od początków ku przyszłości. 24. 1. Przyjęcie przez cały Kościół wskazuje. w co wierzy" (DV 8). Reakcja przeciw racjonalizmowi i indywidualizmowi. “pouczenie. Tak więc w Tradycji zawiera się “Kościół w nauce. Kraków 2002 199 . 10) oraz prawo Boże zapisane w ludzkich sercach (Jr 31. Transcendencja (łac. Podobne poglądy głosili: Louis de Bonald (1754-1840). Inność Boga. łącznie z (do pewnego stopnia) Kościołem Maronitów. DH 3004-3005. życiu i kulcie” przekazujący następnemu pokoleniu “wszystko.Leksykon teologiczny opat nadal dokonuje ceremonii obcięcia włosów. jak i innych Kościołów. które się zakończyło z Chrystusem i ze wspólnotą Nowego Testamentu. 2). Starożytna tradycja. Utożsamiając i jednocząc Kościół. “zmiana celu”). 33. wyrażana przede wszystkim w kulcie. a potem przekazywane w nieprzerwany sposób podczas następujących po sobie dziejów. popieranym przez Oświecenie. De Lamennais głosił. racjonalizm. Samarytanie za Pismo Święte uważali tylko Pięcioksiąg. teologia naturalna. egzorcyzm. moralnej i religijnej. jaka została przekazana (tradycja jako zawartość). Zob. 3026. podczas której obcina się włosy na głowie w czterech miejscach. syryjski Kościół prawosławny. chrześcijanie malabarscy. z której wzięły początek liturgie zarówno syryjskiego Kościoła prawosławnego. którzy próbują wyjaśnić. Zob.

próbując pogodzić naukę chrześcijańską z filozofią arystotelesowską. zmiłuj się nad nami”). ND 615).na Soborze Chalcedońskim (451). Wiara w trzech bogów. Toteż niektórzy mówiąc eucharystycznej transsygnifikacji (łac. Przeciwnicy soboru. “Tajemnica wiary”) przestrzegł. Księga liturgiczna w Kościele bizantyńskim. że jedna natura wspólna wszystkim Osobom Boskim jest tylko intelektualną abstrakcją. W Wielką Sobotę po zachodzie słońca podczas Wigilii Wielkanocnej uroczyście się obchodzi wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa oraz nasze zanurzenie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu przez chrzest. Starożytny refren (“Święty Boże. Jan Filoponus (zm. Jego potęgę i nieśmiertelność przeciwko tym. Zob. Aż do ostatnich czasów w obrządku łacińskim “Trisagion” śpiewano po łacinie i po grecku podczas adoracji Krzyża w Wielki Piątek. wyjaśniał. spór o cierpienia Boga. Triduum Wielkanocne (łac. monofizycki patriarcha Antiochii. “trzykroć święty”). którzy twierdzą. który utrzymywał. że cierpiał On w swojej Bożej naturze. oktoechos. dodał do tego hymnu po słowach “święty a nieśmiertelny” zdanie: “który zostałeś za nas ukrzyżowany”. podczas której nie ma konsekracji. zazwyczaj na początku obrzędu. Zwolennicy Soboru Chalcedońskiego odpowiedzieli na to skierowaniem tej modlitwy raczej do Trójcy Przenajświętszej niż do Chrystusa. następuje chrzest katechumenów i cała wspólnota . Święty mocny. Zob. W Wielki Piątek po odczytaniu opisu Męki Pańskiej według św. tajemnica wielkanocna.i mamy na to dowody . “trójśpiew”). kiedy coś przyjmuje całkowicie nowy cel. trzy rozdziały. Wielki Post. którym przewodził Piotr Folusznik (zm. W tym okresie zazwyczaj podczas modlitwy porannej śpiewa się trzy pieśni albo kantyki zamiast zwyczajnych dziewięciu. “trzej bogowie”). 1125). rozdaje się uprzednio konsekrowane Hostie. aftartodokeci. a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. po specjalnych modlitwach w intencji całego świata i po adoracji Krzyża następuje Missa praesanctificatorum (łac. Zob. “Trzy dni”). “Msza darów uprzednio konsekrowanych”). Czy transfinalizacja albo transsygnifikacja wskazują na zmianę w chlebie i winie. Msza święta wielkoczwartkowa przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa. został on potępiony na Soborze Konstantynopolitańskim III (680/681 r. zmartwychwstanie Chrystusa. chociaż ich od siebie nie oddzielał (DH 302. nie posiadającymi wspólnej jed- Wydawnictwo WAM. Z tym dodatkiem albo bez niego modlitwę można odnaleźć we wszystkich starożytnych liturgiach. wieczerza pańska. Trisagion (gr. jak zmieniają się nasze ludzkie doznania. że Chrystus się nam oddaje.nawet jeżeli sakrament chrztu nie był sprawowany . podczas której Chleb i Wino podlegaj ą głębokim zmianom znaczeniowym i wyrażają fakt. śpiew. przeistoczenie. Na Zachodzie Synod w Soissons (1092 r. zanim zostanie odprawiona Msza święta. monofizytyzm. przyjmujący trzy odrębne Osoby w jednym Bogu. Paweł VI w wydanej w roku 1965 encyklice Mysterium fidei (łac.). że trzy Osoby Boskie są istotami odrębnymi. “zmiana znaczenia”). Rzeczywiście. Wielki Piątek. 565). która nam pozwoli wyznać rzeczywistą obecność Chrystusa? Zob. ok. pierwszy raz użyto Trisagionu . Wielki Tydzień. zawierająca okresowe oficja własne przeznaczone do sprawowania liturgii od czwartej niedzieli przed Wielkim Postem do Wielkiej Soboty włącznie. że te teorie mogą w najlepszym razie uzupełnić tradycyjną naukę Kościoła o przeistoczeniu. katechumeni. które zbiera-jaw jedno dzieje zbawienia od chwili stworzenia świata po zmartwychwstanie Jezusa. Kraków 2002 200 . liturgia darów uprzednio konsekrowanych. podkreślający świętość Chrystusa. która fałszywie przedstawia monoteizm chrześcijański.odnawia przyrzeczenia chrzcielne. Sobór Chalcedoński. Liturgia światła i poświęcenia paschału wprowadza w cały ciąg czytań biblijnych. a niektóre punkty wydają się z nianie zgadzać. Triodion (gr. Zob. Tria capitula (łac.) potępił filozofa nominalistę Roscellinusa (zm. Jana. “trzy rozdziały”). Triteizm (gr. Obchód liturgiczny rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem. Święty a nieśmiertelny. ale podczas Komunii św.Leksykon teologiczny spoglądają oni na dziedzinę stosunków międzyosobowych i zwracają uwagę. który wprowadził staranne rozróżnienie między Boską i ludzką naturą w Chrystusie. 488). ok.

Zob. Autora czwartej Ewangelii tradycyjnie utożsamia się z Janem. rozpoczętej w Starym Testamencie. 350-428). Absolutna tajemnica trzech Osób Boskich w ich odwiecznym życiu. Wśród jego pism znajduje się Pięć mów teologicznych. Zestaw założeń doktrynalnych przyjętych przez Kościół anglikański w roku 1571. Ewangelia św. Trzy rozdziały. biskupa Hardaskiru w Persji. Papież Wigiliusz (papież w latach 537-555). po jakimś czasie jednak zrezygnował z tej stolicy i wrócił do Nazjanzu (w Kapadocji). Synu Bożym.ok. w których bronił Bóstwa Ducha Świętego. jaki Ibas z Edessy (biskup tego miasta w latach 435-449) wysłał w roku 433 do Marisa. Dzięki “ekonomii” (lub dziejom) zbawienia. trisagion. synem Zebedeusza (zob. Uważani na Wschodzie za teologów par excellence: św.też w Konstantynopolu. że tamta wspólnota prowadzi życie swobodne. Troistość ekonomiczna jest Troistością immanentną i odwrotnie. 1080-1154) został oskarżony o tak dalekie podkreślanie różnic pomiędzy Osobami Boskimi aż do uczynienia z nich całkowicie niezależnych istot. Mammasa . Jan Ewangelista. Na Synodzie w Reims (1148) biskup Gilbert de la Porrée (ok. Zob. 444). Trójca immanentna. w jaki przekazywał on własne przeżycia Boga w hymnach i poematach. Św. 2. 2-8. doktor Kościoła. Jana jest najgłębszą spośród Ewangelii dzięki modlitewnej kontemplacji chwały Boga objawionej w Chrystusie. Podczas soboru został mianowany biskupem Konstantynopola. Grzegorz z Nazjanzu brał udział w drugim soborze powszechnym. Cyrylowi z Aleksandrii (zm. J 21. Potępienie dotknęło pisma i osobę Teodora z Mopsuestii (ok. tridion. apolinaryzm. teologia Janowa. Trójśpiew. uważając to za gest dobrej woli wobec monofizytów występujących przeciw uchwałom Soboru Chalcedońskiego (451). Wybrane pisma trzech autorów. Sobór Konstantynopolitański III. pozostają jednym z ważniejszych świadectw wiary Wspólnoty anglikańskiej. 20. a jego oryginalny wkład w teologię polegał na sposobie. w roku 547 wezwany do Konstantynopola. Kraków 2002 201 . w których nicią przewodnią było przebóstwienie. wiele poezji i kilka listów przeciw apolinarystom. których Justynian I (cesarz 527-565) potępił pośmiertnie. i w Nim doświadczonej (J 20. 2) i uczniem “którego Jezus miłował” (J 13. kiedy doszedł do wniosku. początkowo odmówił podpisu pod takim pośmiertnym potępieniem oraz sprzeciwił się manipulowaniu nauczaniem Soboru Chalcedońskiego. Według słynnego aksjomatu Karla Rahnera (1904-1984). 466). został jednak mnichem i przez około dwadzieścia pięć lat był przełożonym monasteru św. Zob. Artykuły te.Leksykon teologiczny nakowej substancji. a dopełnionej w Nowym Testamencie przez wcielenie Syna Bożego i zesłanie Ducha Świętego objawił się nam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. przebóstwienie. skierowane przeciw św. Zmuszony do przyjaz- Wydawnictwo WAM. W ten sposób od Troistości “ekonomicznej” przeszliśmy do poznania Troistości “immanentnej”.7. św. 23. które często pozwalają na nieco rozbieżne interpretacje. monoteizm. Szymon Nowy Teolog (949-1022). osoba. Zob. pisma biskupa Cyru. ojcowie kapadoccy. filokalia. wspólnota anglikańska. Szymon Nowy Teolog (949-1022) wstąpił najpierw do monasteru “Studios” w Konstantynopolu. nominalizm. oskarżonych o sprzyjanie nestorianizmowi. 21. teologia Trójcy Przenajświętszej. 31). Trzydzieści dziewięć artykułów. Trzej teologowie. Sobór Konstantynopolitański I. teologia Trójcy Przenajświętszej. 26-27. Teodoreta (ok. Trzykroć święty. 19. 1. Zob. Grzegorz z Nazjanzu (329-389) i św. które częściowo różnią anglikański stosunek do spraw kontrowersyjnych od Kościoła rzymskokatolickiego oraz od protestantyzmu kontynentalnego. opuścił go jednak. 393 . oraz list. Konstantynopolitańskim I (381). Św. 20-24). Zob. ekonomia. Uważa się go za największego teologa mistycznego w Kościele bizantyńskim. 3.

a manna na pustyni uprzedza “chleb życia” (J 6. Do późniejszych studentów należeli Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) oraz Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854). W drugim okresie katolickiej szkoły w Tybindze spotykamy Johanna Evangelista Kuhna (1806-1887). późniejszy biskup Rottenburga. któremu w latach 15731574 wysłali grecki przekład Wyznania augsburskiego. a także uczony grecki Marcin Crusius . 130 . Dzieje Ludu Bożego podczas wyjścia z Egiptu uprzednio wyrażaj ą wyzwania. Zastępca Lutra. Wśród profesorów protestanckich wspomnieć trzeba Gerharda Ebelinga (ur. Szkoła Baura upadła. monofizytyzm. który w roku 1837 przeniósł się do Fryburga. Albert Schwegler (1819-1857) i David Friedrich Strauss( 1808-1874). Hbr 6. zyskał poparcie scholastyka Gabriela Biela (ok. Francis Xavier Funk (1840-1907). sławnego historyka soborów i biskupa Rottenburga. 1912). nestorianie. 14.Leksykon teologiczny du do Konstantynopola. 20-21). Eberharda Jiingela (ur. 1933). co doprowadziło do poważnej schizmy na Zachodzie. oraz Karla Josepha Hefelego (1809-1893). Zob. a przeciwstawiać się uchwałom Soboru Chalcedońskiego. studiował w Tybindze. 1420-1495). Pod wpływem Johannesa Michaela Sailera (17511832) ci katoliccy teologowie mogli przezwyciężyć Oświecenie przez to. oraz Johann Adam Möhler (1796-1838). Zob.ok. że je “ochrzcili”. Potop zapowiada chrzest (1 P 3. augsburskie wyznanie wiary. Mimo nieszczęśliwych okoliczności to niezwykłe potępienie można rozumieć jako zapewnienie. Na Za- Wydawnictwo WAM. 28). Filip Melanchton (1497-1560). 1928). z jakimi się chrześcijanie spotkają. Katolicka szkoła w Tybindze pojawiła się. 20-7. rozwój tradycji. 48-51). Po Soborze Watykańskim II z trudem można mówić o “szkołach” w Tybindze. które realizowały objawienie i zbawienie. Mimo przyjaznej reakcji patriarchy nie osiągnięto żadnej zgody. które się utożsamia z uniwersytetem w Tybindze. Sposób interpretowania wydarzeń. 185 . Popierania Jedności Chrześcijan. a także Walter Kasper (ur. Johann Baptist Hirscher (1788-1853). Typologia (gr. o prototypach”). W latach 1534-1535 wydział teologiczny opanowali protestanci. Kilka zupełnie różnych kierunków teologicznych. patriarchą ekumenicznym w latach 1572-1595). Ernsta Käsemanna (1906-1998) i Jürgena Moltmanna (ur. jednakże o tyle tylko. Kraków 2002 202 . Św. 254) rozwinął w kierunku alegorycznym. co Orygenes (ok. Baur dowodził. 1-11). że w nauce Kościoła nie ma niczego. Chociaż programy się różniły. Karl Adam (1876-1966) i Joseph Rupert Geiselmann (18901970). 200) . że we wczesnym chrześcijaństwie dialektyka żydowskiego stronnictwa Piotra i pogańskiego stronnictwa Pawła została pokonana przez pojawienie się w II stuleciu katolicyzmu. który zakładał ten uniwersytet w roku 1477. Ireneusz (ok. W pierwszym okresie do wybitnych postaci tej szkoły należeli: Johann Sebastian Drey (1777-1853). Po zwołaniu powszechnego Soboru Konstantynopolitańskiego II (553) Wigiliusz ostatecznie podpisał potępienie Trzech Rozdziałów. Stosując do dziejów chrześcijaństwa i jego teologii heglowską dialektykę rozwoju (teza-antyteza-synteza). Sobór Konstantynopolitański II. który się później przeniósł do Fryburga. Sobór Chalcedoński. Franza Antona Staudenmeiera (18001856). w wydanym w roku 548 dekrecie ludicatum potępił twierdzenia Teodora. do zagadnień wspólnych należały: królestwo Boże.nawiązali korespondencję z Jeremiaszem II z Konstantynopola (z przerwami. 1926). Byli tam jednak znakomici wykładowcy: Joseph (później kardynał) Ratzinger (ur. która została zażegnana dopiero około roku 689. co mogłoby usprawiedliwiać błędną naukę Nestoriusza. W latach 15731581 trzej teologowie luterańscy: Jakob Andreae. osób i rzeczy jako “typów” zapowiadających “antytypy”. o ile mogły się one skłaniać ku interpretacji nestoriańskiej. kiedy z niej odeszli Albrecht Ritschl (1822-1889) i Adolf von Hamack (1851-1930). sekretarz Papieskiej Rady ds. “nauka o obrazach.a potem szkoła aleksandryjska . jakie przyjmują (l Kor 10.ok. Hrabia Eberhard z Wirtembergi. kiedy w roku 1819 przeniesiono tam katolicki wydział teologiczny z Erlangen. szkoły teologiczne.dostroił się do tego typicznego znaczenia Pisma Świętego. Na początku XIX stulecia Ferdinand Christian Baur (1792-1860) założył sławną “szkołę w Tybindze”. Hans Kling (ur. w której skład wchodzili Adolf Hilgenfeid (18231907).wszyscy z uniwersytetu w Tybindze . W ten sposób Adam i Melchizedek są typami Chrystusa (Rz 5. i sakramenty. 1927). Lukas Osiander oraz Jakob Heerbrand. oświecenie. którego nominalizm znacznie wpłynął na Marcina Lutra (1483-1546). Tybinga i jej szkoły. 1934). Kościół jako organizm i krytyczne studia historyczne. a od 1999 r. Trzeci okres zaznaczył się wykładowcami: Paul Schanz (1841 1905).

teologia wyzwolenia. swobodniej służyć innym i jaśniej świadczyć o bezwzględnej wartości eschatologicznego królestwa Bożego (PC 13. Od dawnych czasów aż do wydanej w roku 1987 encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis (łac. anawim. tora. Ambroży (ok. którzy nadmiernie wywyższali władzę papieską i wszystkich rozwiązań oczekiwali “spoza Alp”. 30). 6. Umożliwiają one spojrzenie na Jezusa z różnych punktów widzenia i zrozumienie. Zob. kim On był lub kim jest oraz czego dokonał lub dokonuje. Jako rada ewangeliczna ubóstwo oznacza dobrowolne wyrzeczenie się prywatnej własności. jak: Chrystus. czyli najwyższą radę żydowską w Jerozolimie. jego następca kardynał Henry Edward Manning (1808-1892) i William George Ward (1812-1882). 467-8. potentia oboedientialis. Louis Veuillot (18131883). jak febronianizm. Zob.9). 629). Ubóstwo. wydatki na zbrojenia. przywódcy Kościoła. alegoria. 14-19) i potem. długi pontyfikat Piusa IX (1846-1878) i inne czynniki sprawiły. za którego pośrednictwem przeszła ona do łacińskiego Średniowiecza. 26-2. Ultramontaniści występowali przeciw takim ruchom. choć nie wyłącznie. CCEO 460. W Nowym Testamencie takie wyrazy i wyrażenia. “Troska o sprawy społeczne” (zob. 24-39. Augustyn z Hippony (354-430).1-15.12. wybór na rzecz ubogich. na które miliony ludzi zostało skazanych przez wojny. Kyrios. wiara i uczynki. żeby dokładnie naśladować Chrystusa (zob. 1. odpowiednie zdolności i zręczność mogły im zapewnić dalszy urzędowy awans (Ps 45. Felicite Robert de Lamennais (1782-1854) przez część swego życia. post.przez analogię . jak pokarm. LG 42). Syr 38. tak jak wielu innych chrześcijan. Jr 8. 8). rady ewangeliczne. gallikanizm i jansenizm. opieka nad słabymi. 1. Syn Boży. Jk 1. nauka społeczna Kościoła. Uczeni w piśmie. W czasach Jezusa wywodzili się przeważnie. żeby otrzymać odpowiedź na każde pytanie. Pogardliwa nazwa. do których należą: modlitwa. Zob. Mesjasz. 2 Kor 8. czyli z Rzymu. Pierwotnie kopiści i archiwariusze. że wielu ludzi zaczęło się rozglądać za autorytetem. Ze względu na ich wkład w interpretację i zastosowanie Pisma Świętego zwano ich także “doktorami Prawa” albo “prawnikami”. “ponad górami”). dach nad głową. Do czołowych postaci wśród ultramontanistów należą: Joseph de Maistre (1753-1821). teologia aleksandryjska. Mk 14. a w jeszcze większym stopniu św. 11. którzy w różny sposób są ubodzy duchowo. sens Pisma Świętego. odwiedzanie chorych. Uczynki miłosierdzia. Zob. Przywrócenie zakonu jezuitów w roku 1814.Leksykon teologiczny chodzie typologiczną interpretację przyjął św. Ultramontanizm (łac. życie zakonne. Stan pozbawienia takich istotnych dóbr.stan tych. orygenizm. a także . nauczanie i gościnność (Mt 7. co się istotnie zawiera w praktykowaniu ewangelicznej rady ubóstwa praktykowanego w instytutach konsekrowanego życia zakonnego (CIC 600. nawet wbrew postępowaniu centralnej władzy w Rzymie. Ruch ultramontański osiągnął szczyt w definicji nieomylności papieskiej na Soborze Waty- Wydawnictwo WAM. Uległość łasce Bożej. Czynności natchnione przez wiarę i Ducha Świętego. czyli znawcami Prawa (zob. Kraków 2002 203 . Zob. chciwość narodów bogatych i przez inne czynniki. sprawiedliwość. Ubodzy. prawa człowieka. Zob. teologia antiocheńska. tworzenie wspólnoty.13. arcybiskup Westminsteru. Syn Człowieczy. Tytuły chrystologiczne. jaką się posługiwali gallikanie na oznaczenie tych wszystkich. 668. 339-397). Syn Boży. 2. kardynał Mikołaj Wiseman (1802-1865). z faryzeuszów i razem z najwyższymi kapłanami i starszymi stanowili złożony z 71 członków sanhedryn. Syn Człowieczy. Ez 7. śluby. Biblia. wybór na rzecz ubogich. ujawniali nieludzkie warunki. Zob. które popierały jurysdykcję Kościołów lokalnych. Kodeks Prawa Kanonicznego krótko zbiera to. niepokoje rewolucyjne w latach 1830-1848. błogosławieństwa. Łk 7. 17-22. ubranie.27). Rz 12. jałmużna. zob.

Michał Servetus (1511-1553) i Fausto Paolo Sozzini. unitanianizm jednak jest herezją stosunkowo późną. który zaczął później oznaczać także innych chrześcijan wschodnich będących w łączności z Rzymem. prawo kanoniczne. Prawosławni uważają często takich katolików za zdradziecką przeszkodę na drodze do jednego Kościoła. prozelityzm. a także Charles William Eliot (1834- Wydawnictwo WAM. Umartwienie. ale dopiero po potwierdzeniu wyroku przez sąd apelacyjny (por. Pogląd. Mimo to w oficjalnym dialogu teologicznym z prawosławiem wschodnim wyłoniono podkomisję do spraw katolików wschodnich obrządku bizantyńskiego będących w łączności z Rzymem. Zob.) w postaci rydwanu ciągniętego przez trzy ogiery. Umiarkowanie. ważność. “unio = zjednoczenie”). którego woźnica musi mocno trzymać lejce. Sobór Watykański II (1962-1965). przyjmuje istnienie jednej tylko Osoby Boskiej. arianizm. Urzędowe stwierdzenie przez sąd kościelny. 2. post. Zob. głosząc naukę o kolegialności wszystkich biskupów z papieżem i pod kierownictwem papieża. albo “skromność”) przede wszystkim (ale nie wyłącznie) przywódców Kościoła i ludzi starszych (1 Tm 3. do jakiej doszło. Późniejsze księgi Nowego Testamentu zachęcają do umiarkowania (czasami tłumaczonego wyrazami “trzeźwość”. Zob. zob. Ćwiczenie w zaparciu się samego siebie. 13. małżeństwo. stoicy uznali za cnotę fundamentalną. upowszechnili go bowiem Marcin Cellarius (1499-1564). Nazwa nadana Rusinom. jakie koszty musi ponieść ten. jakie otrzymujemy przez wiarę i chrzest (Rz 8. “kontrola siebie samego”. celem tej podkomisji jest prowadzenie studium nad zagadnieniem prozelityzmu i unii. wymagane do rozwoju nowego życia. 1708-1712. Paweł bardzo plastycznie opisuje walkę z grzechem i mocami śmierci. Raiph Waldo Emerson (1803-1882).Leksykon teologiczny kańskim I w roku 1870 (zob. febronianizm. który odrzuca Bóstwo Syna Bożego i Ducha Świętego. chrześcijaństwo ormiańskie. maronici. a dla obrony ścisłego monoteizmu. Zob. krzyż. CCEO 842. którego Chrystus pragnie . Sobór Watykański II. Zob. 5). 301302.przede wszystkim małżeństwo lub kapłaństwo . Umiarkowanie. 2. Sobór Watykański I. dał bardziej wyważone wyjaśnienie władzy papieskiej (LG 22-25). stoicy. ND 648). Kościół. 1096. czekającą tych.wbrew przeciwnym pozorom nigdy nie istniał z powodu pewnej przeszkody. 8. Jedna z czterech cnót kardynalnych. Wyraz.raczej za przykład fałszywego prozelityzmu niż rzeczywistego ekumenizmu. Rozmaite wątpliwości co do bóstwa Syna Bożego i Ducha Świętego powstały co prawda w początkach dziejów Kościoła. nestorianie. gallikanizm. Katolicy wschodni mają pełny udział w tym dialogu. Ga 5. W Stanach Zjednoczonych powagę naukową zyskał unitarianizm dzięki takim postaciom. tradycjonalizm. asceza. 14. ND 606/1-12. CIC 1671-1685. Unieważnienie (zamiast “stwierdzenie nieważności”). kiedy “Słowo stało się ciałem” (J l. DH 3065-3075: ND 831-840). że sakrament . Unia hipostatyczna. Unitarianie (z łac. przedstawione przez Platona (427-347 przed Chr. monofizytyzm. którzy podczas synodu w Brześciu Litewskim w roku 1596 zgodzili się na pełną łączność z Rzymem. 24). Św. która uzdalnia człowieka do powściągania swoich pożądań i do kontrolowania namiętności. którzy żyją z Bogiem w Chrystusie (Rz 5. wstrzemięźliwość. jansenizm. “unitas = jedność”). cnoty kardynalne. czyli Socyn (1539-1604) (zob. Tt 1. Kraków 2002 204 . Jednakże warunkowe określenia tej definicji w istocie zawierały w sobie krytykę rzeczy przesadnych w tym ruchu. Jezus kładł nacisk na to. 1357-1377). kto chce być Jego uczniem (Mt 10. Unici (z łac. DH 252-263. Zob. Rusini. czystość. Kościoły wschodnie. 614-615). Po ustaleniu nieważności małżeństwa obie strony mogą swobodnie ponownie zawrzeć związek małżeński. był używany w znaczeniu pejoratywnym i powinno się go zastępować określeniem “katolicy wschodni”. apolinaryści. DH 1880. jak: William Ellery Channing (1780-1842). 34-39). jeżeli nie chce skończyć w rowie. braku zgody na jego przyjęcie albo braków w zachowaniu formy podczas sprawowania sakramentu kapłaństwa lub małżeństwa. melkici. 1-19). sakrament święceń. Jedność między pełnym bóstwem i pełnym człowieczeństwem w jednej (boskiej) Osobie Jezusa Chrystusa. 2.

nauczania “zwyczajnego”). Pełne życia opowiadanie o tym. preegzystencja. Urząd nauczycielski Kościoła. Zebrani na soborze powszechnym albo reprezentowani przez papieża. Urfa. 16. że to pierwsi rodzice (a nie Bóg) wprowadzili zło moralne do naszego świata . Uroczyste obwieszczenie. historia. że ta władza nauczania jest przede wszystkim właściwością całego kolegium biskupów (jako następców kolegium apostolskiego) i poszczególnych biskupów zachowujących łączność z biskupem Rzymu (LG 20-25.stan grzechu. Upadek. Zob. Zob. “Harwardzka Szkoła Teologiczna”). Posługiwanie Ludowi Bożemu przez duchownych jako pasterzy. którzy mają władzę oficjalnego przepowiadania i nauczania. Pełniąc szczególną służbę na korzyść całej społeczności. którym biskup nałożył obowiązek szczególnego posługiwania. 1225-1274) pojmował sakramenty jako znaki uobecniające. proklamacja. Zob. zob. 1 Kor 11. monoteizm. Zob. 6. Biskupi najczęściej pełnią tę funkcję nauczycielską stale (są to różne rodzaje tzw. duchoburcy. że za pośrednictwem Izraela zbawienie Boże zostało zaofiarowane wszystkim narodom (Iz 42. Universalia (łac. Urząd Nauczycielski przywołuje głoszoną przez Wydawnictwo WAM. odwołuje się do zasady uprzedzenia. Łk 2. Edessa. 14. Rz 8. 1 J 2. 28). arianizm. 6. który jednakże “nie jest ponad słowem Bożym. Wielu z nich albo się stało agnostykami. Teolog monachijski. który przez czterdzieści lat był rektorem Uniwersytetu Harvarda i zreformował Harvard Divinity School (ang. Uprzedzenie. 26). Wyraz “uniwersalizm” oznacza też pogląd. zbawienie. DV 10). Izrael. albo powrócili do głównych odmian chrześcijaństwa. 27) oraz do pewnego stopnia zaciągnęli profetyczną odpowiedzialność za głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie. Katolicy są przekonani. Zob. “powszechny. J 8. W czasie chrztu świętego wszyscy wierzący zostali namaszczeni przez Ducha Świętego i są przez Niego prowadzeni (J 14. które się wyłoniło po niewoli babilońskiej. 10. eschatologia. Rz 5. 13. 1928). apokatastaza. wychowanie religijne i troskę o rodziny. jurysdykcja. powszechniki. Księgę Jonasza. I tak św. w jaki te wydarzenia nam ukazuje zmartwychwstanie Chrystusa (l Kor 15. Upodobnienie do Boga. odkupienie. 1-24. Kraków 2002 205 . Ci. 49. Tomasz z Akwinu (ok.Leksykon teologiczny 1926). Unitarianie nie mają formalnego wyznania wiary i liczebnie zmaleli. Mdr 2. nauczanie “nadzwyczajne”). że ostatecznie wszyscy ludzie zostaną zbawieni. który ogarnął wszystkie następujące po nich pokolenia i od którego dopiero Chrystus nas wybawił. Zob. “pojęcia ogólne”). socynianizm. 54. Zob. kapłaństwo. Zob. Uniwersalizm (łac. Wolfhart Pannenberg (ur. jak to Adam i Ewa dobrowolnie okazali Bogu nieposłuszeństwo i w ten sposób utracili niewinne i idealne życie (Rdz 3. wynikająca ze sposobu. adopcjonizm. wszechświatowy”). Urząd duszpasterski. grzech pierworodny. subordynacjonizm. kiedy staje przed szerokim kręgiem zagadnień teologicznych i filozoficznych. które trzeba wyznawać bez zastrzeżeń i na podstawie definicji (jest to tzw. Zob. monarchianizm. lecz jemu służy” (DV 10). Przekonanie. mogą się wypowiadać o prawdach objawionych. 20. teologia Trójcy Przenajświętszej. Adam. uczestniczą w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła. 26. Zob. Ewa. które naturę łaski i sakramentów wyjaśnia jako rzeczywisty początek naszego życia w chwale (J 6. Uprzednie istnienie. 3-8. zob. Zasada uprzedniego udziału w wydarzeniach. przebóstwienie. 23-24. Obdarzony autorytetem urząd nauczania Ewangelii w imię Jezusa Chrystusa. laikat. 12-18). Wyrażenie to można zastosować do tych. np. które nastąpią przy końcu świata. duchowieństwo. 52. 12). Doktryna upadku uczy o tym. Rz 6. 30-32. piekło.

Dz 13. Uświęcenie. które można znaleźć w świecie stworzonym. układ rodzinny typu “ojciec-matka-dziecko” oraz ludzkie dążenie do pełni życia. Uświęcenie polega na miłości. Augustyn z Hippony (354-430) uważał. świętość. którzy byli i pozostają pierwszymi odbiorcami Bożego objawienia. 4. Wydawnictwo WAM. 30. Trzy reguły pozwalające nam mówić o Bogu w sposób analogiczny. przebóstwienie. którym grzechy zostały przebaczone. jednakże wszystko to. 1). oparta na wartości ich osobistych obdarowań. 16). negationis. wiara i uczynki. Św. przebóstwienie. 1 Kor 1. urzeczywistnia się wśród całej wspólnoty wierzących. sukcesja apostolska. że człowiek znajduje przyjęcie w oczach Boga. Kraków 2002 206 . usprawiedliwienie. Działanie Boże sprawiające. X. Usprawiedliwienie. DH 225-230.. można je jednak zrozumieć raczej jako uzupełniające się niż jako ze sobą sprzeczne. 30-31). że Kościół powinien być wyposażony w instytucję (urząd nauczycielski) działającą w ten sposób. 6. teologia naturalna. ND 1901-1906). Zob. a szczególnie wśród ludzi. mogą w większej pełni mieć udział w Bożej świętości i doskonałości. znaczenia i miłości. 9. Zob. że te dwa poglądy wzajemnie się wykluczają. Bożej łaski i wolnej woli. obraz boży. Podczas gdy protestanci raczej podkreślają. ND 1933-1935). Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1. Sobór Trydencki kładzie nacisk na to. Taka sama powaga. DH 1530-1532. 28. zostały one klasycznie sformułowane przez św. sobornost’. Międzyosobowy charakter prawdy sprawia. rozpoczął się międzynarodowy teologiczny dialog katolicko-luterański. Do innych takich śladów należą relacje międzyosobowe typu “Ja-Ty-My”.Leksykon teologiczny Chrystusa zbawczą prawdę. 28. łaska. żeby ją wyjaśnić i dostosować do zmian zachodzących w każdym czasie i w każdej sytuacji. a dochodzi się do niego dzięki uczestniczeniu w sakramentach (zob. który sprawia. “ślady Trójcy Przenajświętszej”). 5.przeżywają i podtrzymują ludzie we wspólnocie. że dzięki obfitej łasce Bożej jest ono możliwe (zob.także prawdę objawioną . Chrześcijanie wschodni wolą mówić o przebóstwieniu (2 P 1. 4). a nie przez wykonywanie nakazów Prawa (Rz 3. kolegialność. papież. który się rozpoczął z usprawiedliwieniem (zob. depozyt wiary. Duch Święty (1 P 1. jest kierowany przez Ducha Świętego (ale Go nie zastępuje). “droga afirmacji. że w tym życiu uświęcenie jest z samej swej istoty niezupełne. 23). przez Kościół Katolicki i Światową Federację Luterańską. przypisywanie. hierarchia. uczynki miłosierdzia. synod. 6. biskup. teologia Trójcy Przenajświętszej. W 1967 r. że istnienie takiego urzędu nauczycielskiego jest wiarygodne. Ślady Trójosobowego Boga. ND 1961). siedem soborów powszechnych. Luteranie kładli nacisk na pochodzące od Boga orzeczenie o sprawiedliwości grzeszników (Rz 3. 2) nadal prowadzi i uzupełnia w uświęcaniu proces. 17. Vestigia trinitatis (łac. luteranizm. ostatecznie zredagowana w 1997 r. W Średniowieczu teologom i wydziałom teologicznym wielkich uniwersytetów powierzano prawo wykonywania zadań pewnego rodzaju urzędu nauczycielskiego. stworzenie. będąca jego wynikiem. Wprawdzie często się uważa. Sobór Powszechny. że ludzie. ex cathedra. DH 1561. Wspólna deklaracja dotycząca nauki o usprawiedliwieniu (zawierającą 44 oświadczenia traktujące o podstawowych prawdach dotyczących usprawiedliwienia) została podpisana 31. 11). która rzeczywiście przekształca grzeszników mocą Ducha Świętego (Rz 5. 2 Kor 5. 17. Zbawczy dar przywrócenia sprawiedliwości. podczas gdy katolicy (i prawosławni) podkreślają otrzymaną łaskę. Stąd właśnie czerpiemy poważniejszy argument na to. 9-12. że Trójca Przenajświętsza odzwierciedla się w ludzkim poznaniu i miłości. uświęcenie. Wśród chrześcijan prawosławnych szczególną rolę w sprawach nauczania odgrywają synody. Via affirmationis. simul iustus et peccator. była podobnie “charyzmatyczną” podstawą działalności “nauczycieli” w Kościele Nowego Testamentu (1 Kor 12. Prawdę . łaska. co nie zostało zdefiniowane przez siedem soborów powszechnych (325-787) nie posiada statusu pewności i pozostaje sprawą do dyskusji. negacji i wzniosłości”). 1999 r. nieomylność. autorytet. eminentiae (łac. analogia. Urząd Nauczycielski wywodzi się od samego Chrystusa. Nadal pozostają pewne różnice odnośnie natury usprawiedliwienia: np. że udziela pomocy ludziom w przeżywaniu prawd objawionych i trwaniu przy nich. Ga 2. Zob. Zob.

który zawiera małżeństwo po spełnieniu warunków wymaganych przez Kościół. Prawdopodobnie urodził się w Egipcie i przewodził gnostykom w Aleksandrii. 1411. W roku 1174 bogaty kupiec z Lyonu. Warunkiem do ważnego przyjęcia innych sakramentów jest uprzednie przyjęcie sakramentu chrztu (CIC 842). W roku 1207 Innocenty III zorganizował krucjatę przeciw albigensom. Polski. że zostanie biskupem Rzymu. a o czynności nieważnej można powiedzieć. ale w stanie grzechu śmiertelnego. platonizm. małżeństwo”) Sofia. Wielu waldensów wyemigrowało wtedy do Hiszpanii. pięć dróg. Ważne przyjęcie sakramentu oznacza. analogia. “pełnia”). Temu systemowi gwałtownie się sprzeciwił św.ok. który przekracza nasze rozumienie i nasz sposób mówienia. W roku 1922 waldensi otwarli szkołę teologiczną w Rzymie bardzo blisko Watykanu. sceptycyzm. CCEO 931). owocne przyjęcie sakramentu oznacza. grzech. Po masakrze waldensów w roku 1655. Na przykład sakramenty. pleroma. Sabaudii i Piemontu. roku 135 udał się do Rzymu. Chrześcijanin. 1802). które pierwotnie tworzyły pleromę (gr.również wprawie kanonicznym (zob. Zob. Wreszcie Bóg będąc samą Dobrocią. Czech. protestanci. 21). kalwinizm. teologia katafatyczna. 1703. że łaska została udzielona albo zwiększona. [Piotr] Valdes (zm. marcjonizm. który wszedł do zwyczajnego słownictwa kościelnego od czasów Soboru Trydenckiego (DH 1809) i papieża Benedykta XIV (1675-1858). Zwolennicy Walentyna. Ważność. Zob. Na przykład przeżycie naszej ludzkiej dobroci pozwala nam orzekać o dobroci Boga. DH 790-797. sakrament. Waldensi włoscy zetknęli się z reformacją protestancką na synodzie w Chanforans (1532) i przyjęli kalwińskie wyznanie wiary. którego utożsamiano ze (złym) Bogiem Starego Testamentu. Równocześnie jednak Bóg nie jest dobry w sposób ograniczony. CIC 124. Zob. transcendencja. że są one przede wszystkim znakami Chrystusowej miłości wynikającej z przymierza. forma sakramentu małżeństwa. Przebywał tu około dwudziestu lat i na pewnym etapie najwyraźniej liczył. reformacja. usłyszawszy zaproszenie Chrystusa skierowane do bogatego młodzieńca (Mt 19. jest dobry w sposób absolutny. Fakt. rozdał własny majątek ubogim i zaczął głosić Ewangelię w południowej Francji. Waldensi. którą opłakuje John Milton w sonecie Na ostatnią rzeź w Piemoncie. teologia negatywna. żeby pewne czynności były ważne . Po roku 1848 uzyskali oni rzeczywistą wolność polityczną i religijną. Zob. Głosił skomplikowany system eonów. oprócz tego. że nic nie było. bóstwo żeńskie. nie otrzymuje jednak (jeszcze) łaski sakramentu. że jest pusta i żadna. Zob.Leksykon teologiczny Tomasza z Akwinu (ok. Ireneusz z Lyonu (ok. DH 809) sprawił. gnostycyzm. oraz jeden z niższych eonów zrodzili Demiurga albo stwórcę wszechświata. Później wskutek syzigies (syr. zawiera je ważnie. Kraków 2002 207 . Walentynianie. domagano się wyznania wiary w prawdy przez nich podważane (zob. nieliczne ich wspólnoty górskie otrzymały zgodę na swobodne praktykowanie własnej religii. co możemy powiedzieć o ludziach. który założył jedną z najważniejszych sekt gnostyckich w drugim stuleciu. 1225-1274). “połączenie. 1301. Nieważność oznacza. teologia apofatyczna. też DH 1341). 640. 130 . że odrzucali oni posługiwanie się jakąkolwiek przemocą. husyci. zanim ok. Wyraz. On sam i jego zwolennicy wywoływali nieustanne napięcia. przed 1219). Od waldensów. 1504. którzy w roku 1207 powrócili na łono Kościoła katolickiego. dualizm. Niemiec. demiurg. Wątpienie. jakie trzeba spełnić. Wydawnictwo WAM. odmawiali składania przysięgi (DH 913) i głosili kazania bez oficjalnego zatwierdzenia ze strony Kościoła (zob. odnosi się on do warunków. 200) (zob. a ostatecznie się wyłonił jako Kościół z kalwińskim wyznaniem wiary. łaska. Jest ich we Włoszech około 30 000 i stanowią tam najliczniejszą grupę protestancką. który początkami sięga dwunastego stulecia. przeszkody małżeńskie. że on się liczy. ponieważ często atakowali zaangażowanie Kościoła w sprawy ziemskie. Kiedy na Soborze Laterańskim III (1179) nie udało się ich skierować na właściwą drogę. ND 403. składają się z istotnych elementów i wskutek tego mogą być ważne albo nieważne. synod w Weronie (1184) obłożył ich klątwą. która dotknęła także placówki waldensów w południowej Francji. że zażegnanie rozłamu stało się niemożliwe. Członkowie ruchu odnowy.

2 Kor 5. Zgodnie z tym przekonaniem dusze istnieją wcześniej niż ich ciała. Niedowierzanie albo zawieszenie zgody co do poszczególnych prawd wiary chrześcijańskiej. 865. DH 403. Wędrówka dusz. analogia wiary. depozyt wiary. wiara. Eucharystia. czyli prawdę objawioną podaną do wierzenia (fides quae). objawienie. którzy się znajdują w niebezpieczeństwie śmierci. 16. Światowa Rada Kościołów. a nie z uczynków Prawa (Rz 3. czyli osobiste zawierzenie Bogu (fides quo). umarł na krzyżu pod Poncjuszem Piłatem i powstał z martwych w uwielbionym człowieczeństwie (Rz 1. dopóki znowu nie ożywią ciała tego samego lub innego gatunku. Ga 2. 8. rozumnej i całkowitej odpowiedzi (DV 4). tora. Wiara jest możliwa przy pomocy Ducha Świętego (Dz 16. 867. Zob. semipelagianie. przypisywanie. fideizm. 10. której celem jest studium problemów teologicznych leżących u podstaw podziałów między chrześcijanami. usprawiedliwienie. 883. 20-26. 31. 921. zanim zostanie całkowicie oczyszczona i dzięki temu wolna od konieczności przejścia w inne ciało. Mimo to Bóg sprawia (Flp 2. ekumenizm. Wiatyk (łac. udzielana tym. Poważne zadawanie pytań i uczciwe stawianie czoła trudnościom nie stanowi grzesznej wątpliwości. sola fides. Wędrówkę dusz w różnych odmianach przyjmuje buddyzm. Sobór Konstantynopolitański III. Sobór Nicejski I. usprawiedliwienie. 27). luteranizm. Komunia św. 3. wędrówka dusz. 2. (zob.od Nicejskiego I (325) do Konstantynopolitańskiego III (680/681) . wiara.Leksykon teologiczny Wątpliwość. Zob. dekalog. Wiara w zmartwychwstanie i oficjalne odrzucenie możliwości wcześniejszego istnienia dusz ludzkich (zob. bardzo burzliwie rozprawiano o nim w czasach reformacji. 14-26). Zob. żeby chrześcijanie umierający mogli wyznać grzechy i przyjąć Komunię św. W konkretnym miejscu na ziemi i w konkretnym momencie dziejów narodził się z Maryi Dziewicy. 854. Kraków 2002 208 . racjonalizm. ND 25) wyklucza ponowne wcielenie. 14.odrzucały różne próby fałszowania lub zaprzeczania pełnego człowieczeństwa i pełnego bóstwa Jezusa Chrystusa. że dusza zamieszkuje w całym szeregu różnych ciał i że może żyć wielokrotnie na tej ziemi. Prawo kościelne usuwa wszelkie ograniczenia. pozostając w pełni Bogiem. Zob. dusza. według której Syn Boży. 961). które się raz na zawsze kończy śmiercią (1 Kor 15. posłusznie oddajemy samych siebie (Rz 1. Zagadnienie to podniesione już zostało w Nowym Testamencie (np. zwane także metempsychozą. Zob. analiza wiary. 4-5). Wiara. Zob. łaska. 2 Kor 3. urządziła ona światowe konferencje w Lozannie (1927). Wydawnictwo WAM. mająca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia. Edynburgu (1937). 20-28. prawda. 26) i powierzamy naszą przyszłość Bogu (Rz 6. prawo. Zob. Lund (1952). 1440. Ga 4. W pojęciu wiary teologia odróżnia aspekt obiektywny. 5. 913. hinduizm. przez którą wyznajemy prawdę o Bożym objawieniu dokonanym ostatecznie w Jezusie Chrystusie (J 20. i aspekt subiektywny. Św. Zob. Wiara i ustrój. Nauka o reinkarnacji utrzymująca. Organizacja ekumeniczna. reformacja.22-23). sola fides. a polega na daniu zupełnie wolnej. 10). CIC 566. a po śmierci istnieją w stanie bezcielesnym. Hbr 11. śmierć. 1). Rz 10. 9). 3-4). 14. pomniejsza poważny charakter łaski Bożej i ludzkiej wolności realizowanej podczas jednego tylko ziemskiego życia. Wiara i uczynki. zasługa. Przekonanie. 844.5. 12-13). Montrealu (1963) i Santiago de Compostela (1993). neoplatonizm i inni. 6). Wcielenie. Obecnie jest podporządkowana Światowej Radzie Kościołów. Prawda. Hbr 9. zmartwychwstanie umarłych. której wynikiem jest miłość (Ga 5. zgoda na wiarę. 16. że usprawiedliwienie wynika z łaski przez wiarę. Wcielenie ponowne. albo nawet co do całości wiary. stał się naprawdę w pełni człowiekiem (J 1. Sobór Chalcedoński. Sobory kościelne . Paweł podkreśla. “posiłek na drogę”). Jk 2. że istnieje nieokreślona seria możliwości. żeby zbawić świat. doketyzm. 16-18). że wierzący wydają owoce wiary (Ga 5.

pascha. charyzmaty. że początkowo obchodzono je w każdą niedzielę. Zob. kiedy to za każdym razem przypadała Pascha żydowska (14 nisan). nieustanną pełnię życia. Wiedza o rzeczach przyszłych jako atrybut Boga. To musiało się stać zarzewiem zatargów. Zob. Wiedza i religia. Zob. ponieważ orędzie chrześcijańskie głosiło.Leksykon teologiczny Widzenia. Zob. Przymiot oznaczający brak początku i końca. filozofia wieczysta. zgodnie z długą tradycją. czyli braterski posiłek. podczas gdy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nadal jeszcze świętowali żydowską Paschę. jak agape. jak pogodzić Bożą wiedzę uprzednią z ludzką wolną wolą. dzięki łasce Bóg pozwala nam jednak uczestniczyć w “życiu wiecznym” (J 11. gnoza. udzielona Chrystusowi i prorokom Starego Testamentu. Wydaje się. Wielkanoc świętują według kalendarza juliańskiego. Prawosławni. Wieczerza Pańska. Zob. przeznaczenie. Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu przygotowania liturgia łacińska nie przewiduje żadnych nabożeństw. systematyka łaska. wolna wola. Przeciwstawia się j ą wiedzy nabytej. będące wspomnieniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W obrządku bizantyńskim rankiem w Wielką Sobotę cele- Wydawnictwo WAM. Najwcześniejsze i najważniejsze święto w roku chrześcijańskim. Zob. Ponieważ wydarzenia przyszłe częściowo zależą od ludzkiego wyboru. a tabernakulum puste. zmartwychwstanie umarłych. normalnych studiów i pracy. Wielkanoc. istnieje problem. W kalendarzu gregoriańskim dzień Wielkanocy przypada między 21 marca a 25 kwietnia. Chrześcijanie wschodni nazywają ją “Wieczerzą Mistyczną” (by przywołać na pamięć jej sakramentalny charakter. Zmartwychwstanie Chrystusa. Wiedza darmo dana przez Ducha Świętego ze względu na pewne szczególne zadanie do spełnienia w Kościele. Zob. liturgia. Wyrażenie używane przez niektórych Ojców Kościoła i powszechne wśród protestantów na oznaczenie Pokarmu eucharystycznego ustanowionego przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. “zwolennicy czternastego”). 7). nauka i religia. Eucharystia. kalendarz gregoriański. Ołtarz pozostaje nieprzystrojony. zwanymi “quarto-decimales” (łac. Wieczność. Wiedza wlana. Wieczność jest przymiotem Bożym. prorok. która jest wynikiem doświadczenia. którzy obchodzili to święto w tym dniu. Ostatnio rozwój ruchu ekumenicznego doprowadził jednak do ugody między katolikami wschodnimi. Wiedza uprzednia. Zob. Wielka Sobota. Praktyka uwzględniania w każdym roku specjalnego dnia przeznaczonego na obchód pamiątki zmartwychwstania wywołała spory między chrześcijanami małoazjatyckimi. który po niej następował. Zob. Msza święta. Dzień poprzedzający największe święto chrześcijańskiego kalendarza. Zob. Wieczysta filozofia. niebo. a prawosławnymi co do ustalania daty Wielkanocy co cztery lata (OE 20). piekło. scientia media. które to określenie wszędzie zyskało sobie zwolenników. że wyzwolenie Izraela z Egiptu się wypełniło i zostało zastąpione przez zmartwychwstanie Chrystusa (1 Kor 5. gdyż “mysterion” oznacza sakrament) oraz “Liturgią Eucharystyczną”. Wiedza. W Nowym Testamencie wyrażenie “Wieczerza Pańska” pojawia się tylko jeden raz (1 Kor 11. 20) i oznacza zarówno ofiarę eucharystyczną. scientia media. I te spory trwają do dzisiaj. Kraków 2002 209 . wizje. łaska. Wielki Tydzień. a innymi wspólnotami chrześcijańskimi. przymioty Boże. jeżeli nawet przyjęli gregoriańską reformę kalendarza. Wiedza pośrednia. agape. które to święto obchodziły w następną niedzielę. 25-26).

Środa Popielcowa. chociaż w oczywisty sposób nawiązuje do czterdziestodniowego postu Mojżesza (Wj 24. 18). w trzecią niedzielę oddaje się cześć Krzyżowi św. że w dziejach religijnych rodzaju ludzkiego wielobóstwo prowadziło do wyższej formy jednobóstwa albo że pier- Wydawnictwo WAM. kiedy to wspomina się odniesione zwycięstwo nad obrazoburcami i innymi heretykami. Ta sama zasada obowiązywała na Wschodzie. Komunia święta. Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym. W Rzymie odprawia się każdego dnia specjalne Msze święte w poszczególnych kościołach zwanych “stacjami”. katechumenat. Przekonanie. która zacznie się wieczorem. Eliasza (1 Krl 19. a przede wszystkim samego Jezusa (Mk 1. Po niej następują modlitwy wstawiennicze za wiele grup ludzi. ale postu się nie przestrzega w soboty i w niedziele. by odkupić grzeszną ludzkość. które jest wspomnieniem dnia (prawdopodobnie 7 kwietnia 30 r. Wielka Sobota. na Filipinach i we Włoszech. Zob. 8). W tradycji bizantyńskiej pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest świętem Prawowierności. podczas której rozdziela się hostie konsekrowane w Wielki Czwartek. theologia crucis. która pod koniec IV wieku odbyła pielgrzymkę z Hiszpanii do Jerozolimy. a nie po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. gdzie okres Wielkiego Postu obejmuje wprawdzie siedem tygodni (dawniej osiem tygodni). palamizm. w piątek piątego tygodnia śpiewa się Akatistos. Wielobóstwo. liturgia darów uprzednio konsekrowanych. którzy są często zgrupowani wokół najwyższego bóstwa w jakiś panteon (gr. J 13. Pierwszą jasną dokumentację obchodów Wielkiego Tygodnia odnajdujemy w Listach paschalnych św. rzymskiej i innych dawnych i współczesnych. Triduum Wielkanocne. Niektórzy autorzy dowodzili. azjatyckiej. Triduum Wielkanocne. w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania. Zob. “wszyscy bogowie”) o znaczeniu hierarchicznym. odnalazła wysoko rozwiniętą liturgię Wielkiego Tygodnia w mieście. kiedy Chrystus umarł na krzyżu. 34). liturgia darów uprzednio konsekrowanych. Pierwotnie post w okresie Wielkiego Postu był bardzo ostry: dozwolony był tylko jeden posiłek pod wieczór z wykluczeniem mięsa. liturgia darów uprzednio konsekrowanych. tak że dni postnych jest trzydzieści sześć (dawniej czterdzieści jeden). Egeria. Wielki Post jest okresem w szczególny sposób poświęconym na przygotowanie katechumenów do chrztu. Wielki Tydzień. kapłan ogłasza zmartwychwstanie i posypuje ludzi liśćmi laurowymi. Dla katolików jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. są oni uosobieniem różnych doznań i funkcji życiowych. Zob. został ustalony w VII wieku. Jana. 13). Atanazego Wielkiego (ok. a szczyt osiąga w wielkosobotnią Wigilię Paschalną. W ambrozjańskim obrządku w Mediolanie nigdy nie dodawano tych dni dodatkowych. Specjalne wielkopiątkowe procesje i sztuki pasyjne nadal odbywają się w różnych częściach świata: na przykład w Hiszpanii. 296-373). w drugą niedzielę obchodzi się święto św. Na Wschodzie zwie się go Tygodniem Zbawienia. greckiej. Święto.Leksykon teologiczny bruje się liturgię św.. czysty poniedziałek. Kościoły wschodnie zachowały niektóre elementy z tego ostrego umartwienia. a w językach romańskich przyjęła się łacińska nazwa “Hebdomada sancta”. Bazylego.. odsłonięcie i adoracja Krzyża oraz Komunia św. chrześcijanie mówiący po grecku. że istnieje wielu bogów. kiedy to chrześcijanie przez modlitwę. co stanowi zapowiedź wigilii Wielkanocy. Grzegorza Palamasa (1296-1359). rosyjsku i arabsku . jaką On sam nas umiłował. Triduum Wielkanocne. Niedziela Palmowa. Wielki Piątek. Wielki post.. w którym Chrystus spędził ostatnie kilka dni swojego ziemskiego życia. Czas trwania Wielkiego Postu. post. post i udzielanie jałmużny przygotowują się do największego święta w roku. Zob. Wielki Tydzień. ryb i zazwyczaj także produktów mlecznych. tabernakulum.). rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją. kalendarz liturgiczny. kiedy to w Rzymie post rozpoczynano w Środę Popielcową. akatistos.nazywają go Wielkim Tygodniem. Kraków 2002 210 . Wielki Piątek. czyli “Tydzień święty”. wstrzemięźliwość. liturgia zachodnia w tym dniu rozpoczyna się od głoszenia Męki Pańskiej według św. Czterdzieści dni przed Wielkanocą.podobnie jak my . Religie politeistyczne istniały i istnieją w kulturach: afrykańskiej. ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem okazywania sobie wzajemnej miłości.

Bemadety Soubirous w Lourdes we Francji (1858) oraz Łucji dos Santos i jej kuzynów Franciszka i Hiacynty w Fatimie w Portugalii (1917). Zob. Pan Jezus. co już zostało objawione w Chrystusie i dodają zachęty do naprawy życia moralnego i duchowego. zjawienia zmartwychwstałego Pana. 23. które . Wina. sumienie. Zob. 22-23. Wigilia. 2-4). Sobór Watykański II potępił wielożeństwo jako zjawisko sprzeczne z prawdziwą godnością małżeństwa (GS 47). które jest równoznaczne z wynikającym z niego wielożeństwem (Mk 10. wizję bł.przynajmniej na dalszą skalę . o winie moralnej -jeżeli przekroczono zasady moralne. palamizm. wieśniaka azteckiego w Guadalupe w Meksyku (1531). Fakt i świadomość (albo tylko świadomość) tego. będące istotą wiecznej szczęśliwości dla zbawionych (zob. 10. 9. Zob. Katarzyny Labouré w Paryżu (1830). św. gdy w rzeczywistości nie zgrzeszyli przeciw Bogu. Wieloznaczność. jednoznaczność. Zob. wreszcie o winie religijnej . są już z samego tego powodu podejrzane. grzech. rodzinie lub jakiejś grupie. niebo. Mówimy o winie prawnej. Wina zbiorowa. 2-12). 16. że dowody bywają źródłem błędu. jeżeli popełniono przestępstwo (obłożone sankcjami karnymi). że ma ona udział w takiej zbiorowej winie. nie można jej automatycznie przenosić na ludzi niewinnych (zob. Dz 7. teizm. Bezpośrednie i doskonałe oglądanie Boga w niebie. Wielożeństwo. Wizje (łac. zob. Domniemane wizje. depozyt wiary. Zamiast tego przypominają one chrześcijanom to. że pewne grzechy popełnia większość społeczeństwa. Mt 7. mistyka. Na drugim krańcu są ludzie o sumieniu rozluźnionym. grzech pierworodny. analogia. Wizje się dzielą na cielesne. Prawdziwa wizja nie dodaje niczego nowego do depozytu wiary. Skrupulaci mogą mieć poczucie winy nawet wtedy.jeżeli obrażono Boga przez popełnienie grzechu. popierał jednożeństwo. 17. Zob.15-17). “widzenia”). Mimo to tylko osobista decyzja jednostki sprawia. 1304-1306. powołując się na pierwotny plan Boży (Rdz 2. którzy potrafią rościć sobie prawo do niewinności. Posiadanie w tym samym czasie więcej niż jednej żony (lub męża). 2930. Łk 24. 1-5. 11. np.wielożeństwo było dopuszczalne (Pwt 21. kiedy możemy naprawdę mówić o tym. odrzucał rozwody i ponowne małżeństwo. 31. jeżeli się coś widzi. Dane antropologiczne i historyczne wydają się być zbyt złożone. Zob. Kraków 2002 211 . Wieloznaczność sprawia. monoteizm. W Starym Testamencie . 19. Zob. ND 2305-2309). DH 1000-1002. 16. Pwt 24. skrucha. św. małżeństwo. jeżeli jest nawiedzona wyobraźnia wewnętrzna (ale nie inne zmysły). wyraz “gwiazda” na oznaczenie ciała niebieskiego i wybitnego aktora). 15-20). 24). dzieci w La Salette we Francji (1846). ale również rzeczywiste przekazy od Boga (Iz 6. święto chwały. żeby podtrzymać było można takie uproszczone zapatrywania. Ez 18. mogą to być zwykłe halucynacje. które zawsze rozpoczyna się nieszporami w przeddzień uroczystości. nieszpory.w okresie patriarchów i później . Dzień poprzedzający uroczyste święto. Użycie tego samego wyrazu w dwóch (lub więcej) znaczeniach (np. Niezwykłe przeżycia. Jr 31. Kościół oficjalnie za godne wiary uznał tylko kilka wizji Matki Bożej. Wizja uszczęśliwiająca.nie wydają “owocu Ducha” (Ga 5. Wina przypisywana całemu narodowi. wyobraźniowe. podczas których się ukazują byty z innego świata. Zob. 9-10). że się popełniło coś złego i że się jest tego czynu winnym. jeżeli wizjoner otrzymuje nagle i niespodziewanie snop światła prawdy. 15. 12. ponieważ ich ciężar jest ważny tylko dla jednego znaczenia. lub praktycznie wszyscy jego członkowie. Jana Diego. Wydawnictwo WAM. Są chwile.Leksykon teologiczny wotne jednobóstwo przekształciło się w wielobóstwo. intelektualne. mimo że obrażają Boga i rzeczywiście wyrządzają krzywdę bliźnim. objawienie.

55. oderwanego od chrześcijańskiej wiary i kultu. Wkorzenienie w życie. Wyrażenie upowszechnione przez Hermana Gunkela (1862-1932) i innych przedstawicieli formizmu. jak słowna zgodność ze zbiorem doktrynalnych sformułowań. Kościoły wschodnie katolickie. 67 po Chr. katolickość. równocześnie jednak rozpoczyna nową obecność Chrystusa przez Ducha Świętego. W Nowym Testamencie wyrażenie to oznacza sposób. 1920 r. Zob. prawowierność. zmartwychwstanie Chrystusa. pluralizm. Nowe wyrażenie na oznaczenie starego obowiązku. DH 10-30. lecz musi się wcielić w każdą kulturę dla zbawienia wszystkich narodów (zob. krytyka biblijna. 1-29.) rozważają różnice kulturowe w wyrażaniu jednej wiary w nowych środowiskach.ok. 21-22). AG 9-11. czyli o historycznych okolicznościach. gdzie się wstawia za nami i korzysta ze swojej władzy nad całym światem (por. Wizyta. Kiedy chrześcijaństwo zapuściło korzenie w Europie. weszła w życie 1 marca 1989 r. LG 13. Właściwe postępowanie prowadzi do modlitwy i do publicznego kultu i z tego czerpie pokarm. w jaki po zesłaniu Ducha Świętego. ewangelizacja. które Go doprowadziło do śmierci. Sobór Watykański II (1962-1965) nauczał. Zob. Wniebowstąpienie oznacza zakończenie zjawień Jezusa po zmartwychwstaniu (oprócz jedynego wypadku ze św. papież. którą biskupi co pięć lat składają papieżowi. 16-34. CIC 400. a przed napisaniem Ewangelii św. Zob. 17. by orędzie chrześcijańskie i chrześcijański sposób życia dostosowywać do pojęć i sposobu życia różnych narodów i do ich różnych kultur. Pawłem). jaką odpowiednie fragmenty biblijne (np. Zob.) ukształtowała się i była przekazywana tradycja (ustna. diecezja. 6). “odwiedziny u progu”). teologia misyjna. Marka i innych ewangelistów (30 . Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (207) nakazuje tylko sprawozdanie co pięć lat. teologia afoamerykańska. wspólnoty podstawowe. by jedna kultura stała się normą. Czasem uczeni mówią o “wkorzenieniu w życie Jezusa”. List apostolski Orientale lumen (1995) oraz encyklika Ut unum sint (1995) Jana Pawła II (ur. Właściwe postępowanie. Zasady tych wizyt ustalaj ą niektóre artykuły (28-32) konstytucji apostolskiej Pastor bonus (ogłoszona 28 czerwca 1988 r. Światowa Rada Kościołów i teologia wyzwolenia. 189. jaką stanowi Kościół obdarzony wszechświatową misją. teologia feministyczna. 3). ale około roku 370 zaczęto Wniebowstąpienie obchodzić na stałe w czterdziestym dniu po Wielkanocy (Dz 1.).. Dz 15. a może czasami na piśmie) o ziemskim życiu Jezusa. Zob. cztery kategorie. 23. 58.Leksykon teologiczny Wizyta ad limina (łac. GS 39. Ga 2. teologia polityczna. 1-10). Zob. że Ewangelia nie może sprawiać. Św. wprowadzenie w życie nauki chrześcijańskiej i przekształcanie ludzkiej społeczności. Oznacza ono funkcję. kolegialność. pięćdziesiątnica. Paweł i inni wcześni misjonarze śmiało się dostosowywali do szerokich rzesz wierzących nieŻydów (por. 21. hymny. zbyt ściśle je utożsamiano z kulturą europejską. które głowa kościoła sui iuris wysyła do Stolicy Apostolskiej. 1928). Działalność samokrytyczna mająca na celu “czynienie prawdy" (J 3. zob. Włożenie rąk. uzdrowił chorego lub wypowiedział jakieś rozstrzygnięcie. Wniebowstąpienie. wypowiedzi lub wydarzenia) mogły mieć w życiu i kulcie społeczności. nałożenie rąk. żeby wejść do pełnej i ostatecznej chwały “po prawicy Ojca”. ponieważ prawdziwa prawowierność ujawnia się we właściwym postępowaniu. Stąd pierwotnie obie te tajemnice obchodzono uroczyście razem w dniu Pięćdziesiątnicy. żeby zdać sprawę ze stanu swoich diecezji (por. Nikos Nissiotis (1925-1986). 17. Kraków 2002 212 . teologia wyzwolenia. Wydawnictwo WAM. Wyrażenie to (w postaci greckiej orthopraksis) od początku lat sześćdziesiątych upowszechniali: Johann Baptist Metz (ur. ND 2-5). Autentyczne właściwe postępowanie sprawia. 395). Wkorzenienie w kulturę. że prawowierność staje się autentyczna. ortodoksja. Właściwe postępowanie czerpie natchnienie z Jezusowego przepowiadania o królestwie i z Jego postępowania. “Wzniesienie się” zmartwychwstałego Chrystusa do nieba. Ga 5. Z jednej strony czysto formalna prawowierność to nic innego. życie religijne. w których Jezus powiedział przypowieść. z drugiej strony jednostronny nacisk na właściwe postępowanie może je sprowadzić do czystego aktywizmu. szkoła frankfurcka. biskup.

przemoc użyta nie może być środkiem samym w sobie. ale nadal dyskutuje się nad sprawą nuklearnego odstraszania (GS 79-82). 1604-1684). by brutalizować porządek społeczny albo personel wojskowy. że katolików. grzech. “Wniebowzięcie” zajęło miejsce “Zaśnięcia”. Podczas gdy Chrystus własną mocą “wstąpił do nieba”. chociaż opierał się on na pojęciach pochodzących od Cycerona (106-43 r. ND 1986/67. tolerancja. Ponieważ niektórych spośród tych warunków nie da się zachować podczas wojny nuklearnej. przed Chr. musi istnieć jakaś proporcja między moralną i fizyczną ceną działań wojennych. jeżeli się ją porówna z okrucieństwem barbarzyńskich hord. Zob. Kraków 2002 213 . b. 33). wolność religijna. i że wobec tego okrucieństwa siła może być uzasadniona. mariologia. antropologia. 6. Do XX wieku ustalono następujące warunki usprawiedliwiające wojnę: a. jakie w szczególny sposób mają mniejszości wyznaniowe (zob. Wojna. Wola Boża. DH 3900-3904. wolna wola. nauczał on jednak. Po stuleciach prześladowań Kościół uzyskał wolność z chwilą ogłoszenia tzw. “zaśnięcie”) Najświętszej Maryi Panny. jak: Roger Williams (ok. pokój. (d) tylko obiekty wojskowe. odtąd się cieszył tolerancją i poparciem Konstantyna Wielkiego (zm. 1 P 2. według której ludzie powinni prowadzić życie (Mt 6. Zob. Najwyższa zasada. Przez akt odkupienia Chrystus nas wyzwolił (Ga 5. prześladowań. Wojna sprawiedliwa. którego prawosławni czczą jako świętego. oparta na nieskończonej Bożej mądrości i dobroci. 13. dogmat. ale jej nie zniszczył (DH 1965-1967. dyskryminacji w imię religii panujących wielokrotnie ukazywały zło takiej nietolerancji. że pod koniec swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały (zob. 1987/66). św.). Człowiek stworzony na podobieństwo Boże ma tę zdolność. Zob. że takie postępowanie z niechrześcijanami byłoby grzechem przeciw naturalnej sprawiedliwości. Tomasz z Akwinu (ok. Władza określania samego siebie. nie wolno jej także użyć po to. Zob. Thomas Jefferson (1743-1826). Mohandas Gandhi (1869-1948) i John Courtney Murray (1904-1967). DHu 2-8. którą grzech osłabił. tora. którzy się oderwali od Kościoła. Stulecia walk religijnych. Kościół i państwo. prawa człowieka. 10. ich wolność religijna powinna być uszanowana i strzeżona. 18-25).Leksykon teologiczny Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. którą można uważać za moralnie uzasadnioną. Wolność religijna. Augustyn z Hippony (354-430). ponieważ ich odstępstwo stanowi zagrożenie dla układów społecznych. Uważał on mianowicie. Twórcą teorii wojny sprawiedliwej jest według powszechnego mniemania św. Jeżeli zwolennicy poszczególnych religii nie naruszają praw innych. Wolna wola. a nie bezbronna ludność cywilna. 337). pożądliwość. Dogmat wiary ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII stwierdzający. d. Wola Boża. 15. Świat pamięta z wdzięcznością o takich nowożytnych obrońcach wolności religijnej. c. kiedy w VII wieku przyjęte zostało to święto w Rzymie. Prawo każdego człowieka i grup ludzkich do wyznawania i praktykowania religii bez przeszkód ze strony innych grup. że wojna jest mniejszym złem. jest osobowym planem miłości dla męż- Wydawnictwo WAM. edyktu mediolańskiego w roku 313. Kościoły wschodnie od V wieku obchodziły koimesis (gr. mogą być celami ataków militarnych. 16) i ta wolność jest przedsmakiem naszej przyszłej wolności w chwale (Rz 8. większość moralistów ją odrzuca. Sobór Watykański II położył nacisk na prawo do wolności wykonywania praktyk religijnych. Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została “wzięta do nieba”. to znaczy dobrowolnego wyboru biegu wydarzeń i pójścia w ślad za nimi. ND 713-715). a oczekiwanym pokojem i lepszym porządkiem społecznym po przeprowadzeniu akcji. zob. NA 4-5). Kiedy chrześcijaństwo było religią panującą w życiu Europy. musi to być wojna obronna i powinna być odpowiedzią na niesprawiedliwą agresję. obraz Boży. 1225-1274) utrzymywał. należy do niego przywracać nawet przy użyciu siły. musi być rzeczywista możliwość powodzenia akcji zbrojnej. żeby można było usprawiedliwić ofiary czasu trwania wojny.

ci członkowie kościoła anglikańskiego (w tym dziewięciu biskupów). Wschodnie Prawo Kanoniczne. Arcybiskupem Canterbury. przebóstwienie. Kraków 2002 214 . Encyklika Leona XIII z 1896 r. Wyraz. w 1967 r. źródła Wschodniego Prawa Kanonicznego. wspólnoty podstawowe. którzy odmówili złożenia przysięgi wierności nowym władcom (Wilhelmowi i Marii) bez powodzenia prowadzili rozmowy ze wschodnimi patriarchami prawosławnymi oraz Kościołem rosyjskim (1716-1725) w sprawie połączenia. jest woluntarystą. Wspólnota anglikańska. 3-4).Leksykon teologiczny czyzn i kobiet. 13).. którym się posługuje Nowy Testament na oznaczenie uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa (Flp 3. parafia. metafizyka. Po tym. posługiwanie i wspólne życie.. Zob. skotyzm. etyka. Zob. wreszcie uczestnictwa wierzących w prawdziwym życiu Bożym (2 P 1. których źródłem stała się reforma Kościoła angielskiego w XVI wieku i które uznają zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury. Po uzgodnieniu szeregu oświadczeń (anglikanie wyrazili w nich również gotowość do opuszczenia “Filioque” w wyznaniu wiary). zebrała się Wspólna Komisja Wydawnictwo WAM. 10). natomiast w 1989 r. Wola Boża. nie zawsze łatwa do odczytania w praktyce. może się czasami domagać bardzo bolesnej ofiary (Mk 14. Apostolicae Curae (która odrzucała ważność święceń anglikańskich) nie przeszkodziła w ponownym rozpoczęciu dialogu anglikańsko-katolickiego podczas rozmów w Malines (1921-1925). Kościół. nominalizm. sobornost'. życie zakonne. 3315-3319. teologia moralna. mającym na celu danie im pełnego i ostatecznego szczęścia. że jest święte. dialog zawieszono w 1977 r. doskonałość. Poważną dyskusję na temat woluntaryzmu wszczęto w dialogu Platona pt. Wschodni asyryjski Kościół. czy prawo dlatego jest święte. na oznaczenie Kościołów episkopalnych wraz z autonomicznymi prowincjami. Eutyfron. z powodu kwestii święceń kapłańskich kobiet. 2. Obecnie wyrazem tym (zwłaszcza j ego greckim odpowiednikiem: koinonia) często oznaczamy jedność. kiedy to Sokrates zapytał: “Czy bogowie lubią prawo dlatego. Każda doktryna. dekalog. lecz również zapoczątkował szereg spotkań na szczycie pomiędzy głowami Kościołów. Zob. wzięcia udziału w sprawowaniu Eucharystii (1 Kor 10. która podkreśla znaczenie woli ludzkiej na niekorzyść umysłu. rozpoczął się oficjalny dialog pomiędzy anglikanami i prawosławnymi. 35-36). dhs 2885-2888. 26). Woluntaryzm odgrywał też pewną rolę w metafizyce. na przykład w skotyzmie i nominalizmie. był nie tylko pierwszym od 1397 r. nd 1722-1728). który przyjechał do Rzymu. Kiedy arcybiskup Geoffrey Fisher (1887-1972) złożył wizytę papieżowi Janowi XXIII w 1960 r. że bogowie je kochają?". który zaowocował Międzynarodową Komisją do Spraw Dialogu Anglikańsko-Prawosławnego. rozeznanie duchów.. W 1973 r. Wspólnota 1. jaka istnieje lub powinna istnieć między Kościołami złączonymi umiłowaniem Jezusa Chrystusa obecnego przez Ducha Świętego. Chrześcijanie zjednoczeni przez modlitwę. a reformacją luterańską (zob. Kościół wschodni asyryjski. Zob. Drugi etap rozmów dwustronnych rozpoczął się w 1980 r. a Paweł VI spotkał się z arcybiskupem Canterbury (Michaelem Ramsey'em) w 1966 r. Po Rewolucji Angielskiej w 1688 r. Wspólnota pojmowała samą siebie jako Kościół sięgający korzeniami do Ojców i umieszczała się w środku między powagą papieską. 16). Kto odpowiada pozytywnie na drugie pytanie. gdy nowym przewodniczącym prawosławnym został biskup Jan Zizioulas. jak Sobór Watykański II mówił o “szczególnym miejscu” Wspólnoty anglikańskiej (UR 13).. teologia moralna. Istnieje również Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Metodystyczna. Zob. Woluntaryzm (łac. Dla systemu woluntarystycznego wola Boża albo moralne upodobanie człowieka działającego są decydujące w ustalaniu wartości moralnych. rozpoczął się trzeci etap. opatrzność. łączności z Duchem Świętym (lub przez Niego powodowana) (2 Kor 13. Określenie używane przynajmniej od czasu pierwszej Konferencji w Lambeth w 1867 r. “wola”). sumienie. wspierania znajdujących się w potrzebie (Rz 15. świętość.

a mające na celu przedstawienie tych wielu miejscowych grup chrześcijan. Kościół episkopalny. ważność. podczas gdy ich oponenci . a luterańskimi Kościołami krajów nordyckich i nadbałtyckich (wszystkie te Kościoły są episkopalne) .24. że był On homo-i-ousios. mówiąc o Chrystusie. Zob. Atanazy Wielki (ok. w Rzymie istnieje centrum anglikańskie. nowa Ewa. Współdziałanie Boże. “współistotny”). DH 3370. wszystkie te dokumenty opublikowano razem w Raporcie końcowym w roku 1982. utworzona w 1983 r. Wspólnota anglikańska posiada obecnie prawie 70 milionów członków w ponad 160 krajach. 3916. Porozumienie Miśnieńskie z 1988 r. Dla Soboru Nicejskiego termin ten. Zob. wybór na rzecz ubogich. Zob. filioque. ma jednak swój udział we wcieleniu (Łk 1. które mają luźniejsze powiązania z władzą kościelną. II Komisja Mieszana (ARCIC II). luteranizm. konferencje w Lambeth. W wypowiedziach z Puebla jest mowa o “kościelnych wspólnotach podstawowych”.Leksykon teologiczny Przygotowawcza. czyli “podobny w naturze” do Ojca. 3370. Zaowocowało to wspólnymi oświadczeniami i wyjaśnieniami na temat Eucharystii.. oznaczał tożsamość istoty Ojca i Syna. Problematyczny tytuł przypisywany czasem Matce Bożej z chęci wyrażenia Jej współdziałania w dziele zbawienia. concursus divinus. 712). Kraków 2002 215 . Od 1966 r. kościół. zawierającą w sobie odpowiadającą j ej równość w godności. pomiędzy anglikańskimi Kościołami Anglii. Wspólnoty podstawowe. odkupienie. Wyrażenie wywodzące się z Ameryki Południowej. liturgia. Chociaż pozostaje Ona ściśle podporządkowana Chrystusowi. trzydzieści dziewięć artykułów. oraz autorytetu w Kościele. Jego Matka. zastąpiona w 1970 r. którzy dokładaj ą starań. 315-367) na Zachodzie byli obrońcami wyrazu homoousios (gr. Wydawnictwo WAM. Wstawiennictwo. l Tm 2. communicatio in sacris.3274-3275. jego dyrektor reprezentuje wobec Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Canterbury i prymasów Wspólnoty anglikańskiej. arianizm. Szkocji i Walii. wcielenie. chociaż posługiwali się nim w znaczeniu błędnym lub budzącym wątpliwości gnostycy i został on potępiony na Synodzie w Antiochii w 268 r. Ruch ten został poparty przez Konferencję Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Medellin w Kolumbii (1968) oraz w Puebla w Meksyku (1979). metodyści. ND 1927). przez Komisję Mieszaną dla Dialogu Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła anglikańskiego (ARCIC I). Zob. pomiędzy Kościołem anglikańskim a ewangelickimi (luterańskimi) Kościołami niemieckimi dotyczyło wzajemnego uznania Eucharystii i kapłaństwa. 9. Modlitwa wstawiennicza jest integralną częścią wszelkiego chrześcijańskiego kultu. Św. Modlitwa błagalna za innych. a św. Hbr 7. Jeszcze dalej poszło Porozumienie z Poorvoo z 1992 r. także się za nami wstawia (DH 1400. Ewa. 25-27) (zob. który sam jeden jest źródłem łaski. Sobór Nicejski I. żeby je odróżnić od innych grup. semirianie. 25. opracowała dokumenty dotyczące zbawienia i Kościoła oraz Kościoła jako wspólnoty. reformacja.dodawali do tego samego wyrazu literę “i”. 296-373) na Wschodzie. modlitwa. 5. DH 1523. biskup. Współodkupicielka. ND 712). purytanie. ND 704. Współistotny. Maryja. Irlandii. Na pierwszym miejscu wstawiennictwo odnosi się do Chrystusa zmartwychwstałego. Kościoły wschodnie. Ojcowie Kościoła. podobnie jak za nami orędują aniołowie i święci (DH 3320-3321). Zob.Kościoły te zapraszały nawzajem swych biskupów do wzięcia udziału w święceniach biskupich. 26-38) i w zbawczej śmierci swego Syna (J 19. przez przeznaczenie swoich własnych uzdolnień na posługiwanie innym ludziom i przez udział we wspólnej działalności społecznej. kapłaństwa i święceń. który się nadal wstawia za nami w niebie (zob. żeby pokonać arian. pośrednictwo. Hilary z Poitiers (ok. sakrament święceń. Wyraz odnoszący się do Chrystusa i włączony do wyznania wiary przyjętego przez Sobór Nicejski I (325).tacy jak: Bazyli zAncyry i Jerzy z Laodycei . przez wspólne studiowanie Pisma Świętego. Zob. teologia wyzwolenia. Dyskusja nad nim trwała następne pięćdziesiąt lat. Sobór Konstantynopolitński I. odpokutowanie. modlitwa błagalna. żeby ożywić swój Kościół przez uprawianie praktyk religijnych..

dni wstrzemięźliwości są o wiele częstsze i z reguły utożsamiane z postem. Dz 17. teodycea. ND 16. że Bóg wie wszechstronnie o wszystkim. że Bóg jest wszędzie obecny (Ps 139. 340-420) przetłumaczył Ewangelie. DH Wydawnictwo WAM. Bóg. stworzenie 1. że inne Osoby Trójcy Przenajświętszej są także wszechmocne (zob. Hieronim (ok. muszą być jej bliskie i muszą rzucać światło na osobiste doświadczenie łaski. którą w sposób “racjonalny” próbowali tłumaczyć myśliciele zachodni (np. 441. Wielki Post. że Bóg jest nieskończenie pełen potęgi (2 Kor 6. przymioty Boże. 8). scientia media. pantokrator. św. że Bóg może dokonać tego. 17). Zob. Powstrzymanie się od czynności skądinąd przez prawo dozwolonych. na oznaczenie katechezy i teologii tkwiącej korzeniami w głębszym przeżyciu Boga i na upowszechnienie takiego przeżycia ukierunkowanej. 18. co się sprzeciwia innym Bożym przymiotom. apropriacja. 7-12. np. przez wspólnotę oddającą Mu cześć i przez sakramenty (SC 7). Wszechmoc. Zob. albo tego. Wszechobecność. Św. Ap 1. Około roku 404 ukończył tłumaczenie (albo rewizję istniejących przekładów) całego Pisma Świętego. że podstawowe kursy teologiczne. 4. tajemnica. kosmos. ale jest też obecny na wiele innych sposobów. Kiedy zaistniała potrzeba nowego ogólnie dostępnego przekładu w Rzymie. albigensi. 8. że Boża znajomość przyszłości podważa korzystanie z ludzkiej wolnej woli. tajemnica zła. wyznaje się jednak. panteizm. Konferencje Episkopatów mogą jednak dostosowywać te przepisy do potrzeb Kościoła miejscowego (por. Wszechwiedza. Obecnie niektórzy posługują się tym wyrazem. jakie głosił podczas Wielkiego Postu i okresu świąt wielkanocnych. przeznaczenie. 164. wszechdobrego i wszechmądrego powołują się często na tajemnicę zła i na jej podstawie kształtują zarzuty. Bóg zna przyszłe wydarzenia w czasie. asceza.Leksykon teologiczny Wstrzemięźliwość. 315-386) w katechezach mistagogicznych (gr. Kościoły wschodnie katolickie cztery kategorie. od jedzenia mięsa. przez ludzi. Karl Rahner (1904-1984) twierdził. przygotowywał katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę i pouczał ich jeszcze po tym wydarzeniu. przymioty Boże. Zob. Św. Kościół zachodni nakazuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową i w każdy piątek roku. Hieronim nauczył się języka hebrajskiego i sam także zaczął przekładać Stary Testament. np. że Wulgata jest “autentycznym” łacińskim przekładem Pisma Świętego (zob. co jest logicznie niemożliwe (np. Zob. katecheza. Bóg jest wszędzie obecny jako stwórcze źródło wszystkich rzeczy. Wtajemniczenie. Maksym Wyznawca (ok. disciplina arcani. katechumenat. W Kościele wschodnim. chociaż różne od mistagogii. 75. a jeśli chodzi o pozostałą część Nowego Testamentu zrewidował istniejącą już Vetus Latina. “wydanie popularne”) na oznaczenie powszechnie używanego łacińskiego przekładu Pisma Świętego. CIC 1249-1253). Wszechmoc nie oznacza jednak. “wtajemniczenie”). 2428). dualizm. Przymiot Boży oznaczający. przeżycie religijne. Przymiot Boży oznaczający. wolna wola. Nazwa wzięta z vulgata editio (łac. 173. 306/12. czas. DH 29. obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Wszechświat. szczególnie w piątki Wielkiego Postu. W wyznaniach wiary wszechmoc zazwyczaj “przypisuje się” Bogu Ojcu. molinizm. konferencja episkopatu. natomiast chrześcijanie wschodni przyjmowali jaz modlitewnym uwielbieniem i szacunkiem. wykonać koło kwadratowe). W roku 1546 Sobór Trydencki oświadczył. zwłaszcza jej greckim odpowiednikiem mistagogią. Przeciwnicy istnienia Boga wszechmocnego. Przymiot Boży oznaczający. przywłaszczenie. wieczność. Cyryl Jerozolimski (ok. 169. Zob. przeistoczenie. przez Pismo Święte. Zmuszony do opuszczenia Rzymu. Jest to tajemnica. Pouczenie o tajemnych obrzędach i tajemnicach jakiejś religii. Wulgata. ale z perspektywy wieczności). Wydaje się. Kraków 2002 216 . gdzie zwyczaj ten zależy od prawa każdego Kościoła sui iuris. Zob. post. “wtajemniczających”). co jest i może być. 580-662) własną mistyczną interpretację liturgii nazwał mistagogią (gr.

Naprawa szkód powstałych wskutek wykroczenia przeciwko komuś drugiemu. Zob. anawim. W roku 1987 Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis wezwał do solidarności z ubogimi i do okazywania im uprzywilejowanej miłości. jak i Nowy objawiaj ą Boga jako otaczającego ubogich miłością uprzywilejowaną. którego twórcy spoglądali na działania moralne w oderwaniu od życia i rozwoju człowieka. która odrywa go od konkretnych czynów człowieka. W Starym Testamencie Izrael był świadomy tego. Takie wynagrodzenie może oznaczać wyrównanie krzywd. osoba. 1920) krytykował taką interpretację wyboru zasadniczego. Badania nad wyborem zasadniczym rozwinęły się w odpowiedzi na legalizm. W encyklice z 1993 r. 47). teologia wyzwolenia. drugiej rewizji tekstu dokonano za pontyfikatu Klemensa VIII (1592). teologia moralna. Sprawa ta była przedmiotem obrad biskupów Ameryki Łacińskiej od czasu ich drugiej konferencji w Medellin w roku 1968. przeznaczenie. by w sprawie ludzi ubogich byli bardziej sprawiedliwi i pełni większej miłości (GS 69. że jest “wybranym ludem Bożym” (Pwt 4. Ignacego Loyoli (1491-1556). Dokonany przez Boga zupełnie dobrowolny wybór jednostek lub grup. Wybranie. Zob. szczególnie jeżeli jest oparty na zasadach podawanych przez Ćwiczenia duchowne św. Iz 41. 11-19). 8-16). Iz 1. którą można okazać w konkretnej działalności na szczeblu lokalnym (nr-y 42. błogosławieństwa. Poprawione wydanie Nowego Testamentu będzie wymagało ukończenia rewizji Vetus Latina. ubogich. 32-40.Leksykon teologiczny 1506. elekcja. Ecclesia in America jeszcze raz podkreślił “preferencyjny wybór na rzecz ubogich” (55. Ogólny kierunek życia lub konkretna bardzo poważna decyzja. ND 214). chociaż nie wyłączną. szczególnie do narodów bogatych. nawrócenie. ostatniego (osiemnastego) tomu poprawionego samego Starego Testamentu. 17. wolna wola. 2. ekskomunika. 58. Zob. zakończyły się one jednak wydaniem w 1995 r. 43. grzech. 10-20) oraz z przepowiadania i postępowania Jezusa (Łk 6. W teologii ascetycznej wyrazem “wybór” oznacza się wybór stanu życia albo poprawę czyjegoś sposobu postępowania. bronił związku pomiędzy wyborem a czynami. jeżeli została np. 88). zob. W roku 1908 rozpoczęto prace nad nowym wydaniem całej Wulgaty. upowszechniona przez zwolenników teologii wyzwolenia i nalegająca na chrześcijan. Karl Rahner (1904-1984). Zob. Wynagrodzenie. Wybór 1. bezbronnych i zepchniętych na margines społeczny czerpie natchnienie z proroków Starego Testamentu (np. W nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. tak czy inaczej John Wordsworth (1843-1911) i Henry Julian White opublikowali (1889-1911) krytyczne wydanie Nowego Testamentu Wulgaty. Zarówno Stary Testament. 20-21. zatrudnienia i innych podstawowych praw człowieka. aby w szczególny sposób pracowali nad doprowadzeniem do zapanowania sprawiedliwości społecznej wśród tych wielu milionów ludzi. którzy są pozbawieni właściwego wyżywienia. nauka społeczna Kościoła. usług lekarskich. niesprawiedliwie zagrożona własność lub dobre imię kogoś drugiego. Veritatis splendor Jan Paweł II (ur. Kraków 2002 217 . Linia postępowania Kościoła w życiu. Poprawione wydanie tekstu zostało ogłoszone za pontyfikatu Sykstusa V (1590). które jest dobre do dzisiaj. 1-17). Nowa wspólnota wierzących skupia się dzięki wybraniu przez Jezusa Chrystusa (J 15. Wybór zasadniczy. Sobór Watykański II zwrócił się do wszystkich chrześcijan. która określa nasze istotne moralne i religijne nastawienie do dobra i zła. Wybór na rzecz. Zob. 16. Biblia. 19-31. To szczególne zrozumienie dla wyzyskiwanych. Wyklęcie. 67). to wynagro- Wydawnictwo WAM. wykształcenia. mieszkania. W swej ekshortacji apostolskiej z 1999 r. który czasami używał (po francusku) określenia “wybór zasadniczy”. ubóstwo. który podkreślał papież. Właśnie w ubogich się objawiła Boża obecność i działalność w sposób szczególny.

czy mianowicie “zawiera” ono w sobie wszystkie prawdy objawione. ikona. maronici. teologia piękna. aktualizacji i zastosowaniu Pisma Świętego. Pismo Święte samo z siebie wystarcza do przekazania objawienia podstawowego. Jeżeli objawienie oceniamy jako wydarzenie międzyosobowe. Staranne ćwiczenie wyobraźni prowadzi do wiedzy i wspiera nas w pojmowaniu. zadośćuczynienie. schizma. którzy przyjmują materialną wystarczalność Pisma. Zob. kiedy to krzyżowcy splądrowali Konstantynopol i ustanowili w tym mieście cesarstwo łacińskie i rzymski patriarchat (1204-1261). urząd nauczycielski Kościoła. nawet katolicy. jest rzeczą trudną dać odpowiedź na pytanie co do materialnej wystarczalności Pisma. Wyprawy wojenne podejmowane przez chrześcijan zachodnich w celu oswobodzenia spod panowania muzułmańskiego kraju. tak. Twórcza zdolność przechodzenia poza bezpośrednie dane. Zob. estetyka. 1050-ok. do roku 1270. na pytanie o wystarczalność Pisma zaczęto patrzeć z podwójnego punktu widzenia: Czy Pismo Święte “zawiera” w sobie wszystkie te objawione prawdy (=wystarczalność materialna)? Czy jest “formalnie” wy starczającą wykładnią samego siebie? Uznając rolę tradycji (i urzędu nauczycielskiego) w zaliczeniu do kanonu. Pismo Święte i tradycja. przywoływać na pamięć i wiązać ze sobą pojęcia i przedmioty. odbyło się pięć poważniejszych wypraw. przez którą nas odkupił. które syryjskojęzyczni chrześcijanie uratowali od zniszczenia. kanon Pisma Świętego. które swoją bezwzględną i nieprzekraczalną pełnię osiągnęło w Chrystusie i Kościele Nowego Testamentu. składa się z dwudziestu j eden artykułów zawierających ogólny zarys doktryny luterańskiej oraz z sied- Wydawnictwo WAM. czy ich w sobie “nie zawiera”. Stan sumienia spowodowany uświadomieniem sobie własnych grzechów. depozyt wiary. Wystarczalność Pisma Świętego. w którym Jezus żył i poniósł śmierć. odpokutowanie. interpretowaniu i scalaniu prawdy. sola scriptura. Czwarta wyprawa krzyżowa w roku 1204. że jest w czymkolwiek “zawarta” . 1115) zaczął głosić potrzebę pierwszej wyprawy krzyżowej. cnota pokuty. Wyprawy krzyżowe. ekspiacja. Pierwsza wyznaniowa deklaracja Kościoła luterańskiego. Chociaż bowiem Sobór Watykański II mówił o objawieniu jako przede wszystkim o osobistym ukazaniu się nam Boga Trójjedynego (DV 2-6). skrucha doskonała. Wyrzuty sumienia. Zob. to jednak już nie uchodziło za stosowne mówić o tej żyjącej Rzeczywistości. chrześcijaństwo bizantyńskie. arystotelizm. łącznie z pogłębieniem rozdarcia między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim. Najświętszy Sakrament. tradycja. że nasiliły się kontakty kulturalne: np. Ułożona głównie przez Filipa Melanchthona i przedstawiona Karolowi V na posiedzeniu sejmu w Augsburgu w roku 1530. aby tworzyć. W późniejszych stuleciach organizowano wyprawy przeciw Turkom. Równocześnie jednak krucjaty sprawiły. coraz więcej myślicieli współczesnych dostrzega jej pozytywną rolę w życiu duchowym. w wykładni. Zob. Kraków 2002 218 . Wyprawy krzyżowe stały się natchnieniem dla pisarzy i malarzy. odrzucają jego wystarczalność formalną. kiedy to Piotr Pustelnik (ok.nawet w Piśmie Świętym. skrucha mniej doskonała.Leksykon teologiczny dzenie oznacza modlitwy odmawiane i dobre uczynki pełnione w celu odpokutowania za grzechy przeciwko miłości Jezusa ukazanej w darze Najświętszego Sakramentu i w męce. Od roku 1096. Chociaż niektórzy więksi filozofowie i teologowie odrzucali wyobraźnię ze względu na jej niebezpieczny i powodujący zniekształcenia wpływ. Zob. jakie nam tu i teraz podrzucają zmysły. w sposobie myślenia i sprawowaniu kultu. sakrament pokuty. Wyobraźnia. praktycznie przypieczętowała schizmę między Rzymem a Konstantynopolem. spowodowały jednak złe następstwa. w którym według powszechnego mniemania zakończyła się ostatnia krucjata śmiercią św. Ludwika IX. Odkąd chrześcijanie zaczęli pojmować objawienie jako przede wszystkim zespół prawd ujawnionych przez Boga. krzyżowcy przywieźli na Zachód księgi Arystotelesa. objawienie. Powinien on prowadzić raczej do zdrowego żalu za grzechy i osiągnięcia przebaczenia Bożego niż do chorobliwych skrupułów wypływających z popełnionych przez siebie błędów. Odgrywa ona istotną rolę w przekazywaniu wiary. Wyznanie augsburskie. Najświętsze Serce Jezusa.

ND 1630-1634. jest to nałożona przez kapłana pokuta. W 450 rocznicę (1980) tego wydarzenia papież Jan Paweł II dołączył się do biskupów niemieckich w uznaniu. W zmodyfikowanej postaci to wyznanie wiary zostało zatwierdzone przez synod w Jassach (w obecnej Rumunii) w roku 1642. Św. luteranizm. Zob. Wyznanie wiary wykazujące ukierunkowanie kalwińskie. najwybitniejszego teologa w prawosławnym Kościele wschodnim od czasu upadku Konstantynopola (1453). “Zadośćuczynienie” to także trzeci etap (po żalu i wyznaniu grzechów) sakramentu pokuty. Chrystus (i tylko Chrystus) dzięki swojej bezgrzeszności. To wyznanie wiary wywarło pewien wpływ na teologię prawosławną. Wyznanie wiary Soboru Nicejskiego. który się przeciwstawił wpływom protestanckim w Kościele bizantyńskim. 25). 1711-1715. 2. człowieczeństwu i bóstwu mógł w odpowiedni sposób zadośćuczynić w naszym imieniu za tę bezmierną obrazę Boga. Teorię św. mająca na celu naprawienie w jakimś małym stopniu szkód spowodowanych przez grzech i otrzymanie od Boga dalszej uzdrawiającej łaski (DH 1689-1693. wcielenie. Jej rzeczywistą słabością jednak jest to.Leksykon teologiczny miu artykułów skierowanych przeciw nadużyciom w Kościele rzymskim. Zadośćuczynienie 1. w odpowiedzi na kalwińskie tendencje Cyryla Lukarisa. Wyznanie wiary Piotra Mogiły. Jest to najbardziej zbliżony do Kościoła rzymskiego dokument przyjęty przez prawosławie. Zob. Syna i Ducha Świętego. kalwinizm. nicejskie wyznanie wiary. Zwięzły zarys podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Wyznanie wiary Dozyteusza. Wyznanie wiary zatwierdzone przez synod w Jerozolimie w roku 1672 i uznane jako obowiązujące we wschodnim Kościele prawosławnym. Kraków 2002 219 . Anzelma niesłusznie krytykowano za podkreślanie elementów prawnych i karnych. Wyjaśnienie wcielenia i odkupienia w taki sposób. Kościoły wschodnie. Wyznania wiary rozwijały się w związku z udzielaniem sakramentu chrztu jako odpowiedzi na pytania dotyczące Ojca. a w roku 1643 przez większość patriarchów prawosławnych. wynagrodzenie. relacje między osobami Boskimi. Rz 4. ortodoksja. ekspiacja. Zob. 1033-1109) opracował klasyczną wersję tego poglądu i zdobył wielu naśladowców w Średniowieczu. że tłumaczy odkupienie bez uwzględnienia zmartwychwstania (zob. 1651-1655). Wyznanie wiary świętego Atanazego Wielkiego. sakrament pokuty. Zależność między osobami Boskimi. że Wyznanie Augsburskie wyraża podstawowe prawdy naszej wspólnej chrześcijańskiej wiary. Zob. Zob. Dyskusje na te tematy oraz błędy heretyckie zmuszały Kościół do dalszego wyjaśniania nauki i wyrażania jej w wyznaniach wiary. a napisane przez patriarchę Konstantynopola Cyryla Lukarisa (1572-1638). odkupienie. że Chrystus dobrowolnie przyjął śmierć i w naszym imieniu naprawił zło spowodowane znieważeniem czci Bożej. dialog. Wydawnictwo WAM. odpokutowanie. w okresie reformacji i później. teologia wschodnia. spowiedź. Anzelm z Canterbury (ok. Zob. Wyznanie wiary ułożone przez prawosławnego patriarchę Kijowa. Piotra Mogiłę (1597-1646). Wyznanie wiary. atanazjańskie wyznanie wiary. którego źródłem był grzech. Zob. Kościoły wschodnie. chociaż w Kościele wschodnim było wielokrotnie potępiane. a szczególnie nauce Cyryla Lukarisa. prawosławny patriarcha Jerozolimy od roku 1669). Wyznanie wiary Lukarisa. skrucha doskonała. jaką jest grzech. W większej części zostało ono ułożone przez Dozyteusza (1641-1707.

wychowanie. którzy się nie chcą otworzyć na wiarę w Jezusa Chrystusa i na Jego orędzie (Mt 13. Zob. czyli naszą sytuację przed Bogiem. życie zakonne. Wyraz o znaczeniu ogólnym oznaczający wyzwolenie od osobistego lub zbiorowego cierpienia i zła. Sobór Trydencki. Zob. które człowieka upoważnia do odebrania nagrody. że Bóg dobre czyny nagradza. Iz 2. ND 1914).ok. ale zadanie decydujące wykonuje sam Bóg (Wj 15. W życiu społecznym i obywatelskim oznacza to na przykład. Mt 5. 14). Kraków 2002 220 . W ich liturgiach znajdujemy nie tylko modlitwy do aniołów i świętych. Komunia święta. w Kościołach wschodnich jest to ogólnie obowiązująca praktyka. przypisywanie. W akcie zbawienia ludzie mają swój udział. 21. Zbawienie. które z natury rzeczy przynależą niższemu stopniowi władzy. 220). Grzeszna odmowa upatrywania Bożej dłoni w działaniu. kiedy jest mowa o ludziach.Leksykon teologiczny Założyciel. oraz meritum de congruo. kiedy się zajmował współpracą międzynarodową w sprawach gospodarczych (GS 85-86) i kiedy wskazywał na granice odpowiedzialności państwa za wychowanie (GE 3. teologowie średniowieczni odróżniali meritum de condigno. Ten. Zasadniczy wybór. 388. 22-23). Zatwardziałość serca. Św. chrześcijaństwo. że wszelkie nasze “roszczenia” wobec Boga opierają się tylko na tym. tak jak to miało miejsce w przypadku faraona (Wj 11. nawiązując do Rz 11. że usprawiedliwiony może wydawać owoce Ducha (Ga 5. 1-21. Zasada pomocniczości. 6). że nie możemy sobie wysłużyć pierwszej łaski usprawiedliwienia i towarzyszącej jej wiecznej nagrody (DH 1532. 28-29. 8. DH 248. chociaż nie zawsze w praktyce. że każde stworzenie zawdzięcza swoją wielkość tylko miłosierdziu Bożemu. Dobro zawarte w jakimś czynie. nie powinny być podejmowane ani wykonywane na szczeblu wyższym. ale także za nich. a złe karze (Wj 23. społeczna nauka Kościoła. a św. uświęcenie. łaska. że są zasługami. przebóstwienie. Jednak usprawiedliwienie dzięki nieskończonym zasługom Jezusa Chrystusa dokonuje wewnętrznej zmiany w człowieku. Dominik (1170-1221) założycielem zakonu kaznodziejskiego. dobre uczynki. 8-22). 19. Mk 16. 6 nauczał. 76). wybór zasadniczy. co wskazuje. 15-31) ludu. Zasługa. 25. mimo to przymierze na górze Synaj i jego skutki zawiera- Wydawnictwo WAM. 1-28. 12). 14. Zasada stale popierana przez społeczną naukę Kościoła: decyzje i czynności. Augustyn z Hippony (354-430) podkreślił. że centralne władze państwowe nie powinny bez konieczności interweniować w działalność szczebli niższych. skażenie ludzkiej natury. Zob. Ps 46. Sobór Trydencki. Za tą nauką stało wiele wypowiedzi Pisma Świętego wskazujących na to. 160 . 31-46. 4. zwanego popularnie dominikanami.48. co nam Bóg uprzednio dał: “Bóg nie nagradza twoich zasług dlatego. W taki sposób Chrystus jest założycielem chrześcijaństwa. czyli zasługę opartą wyłącznie na odwoływaniu się do sprawiedliwości. Zob. 1 Kor 3. któremu groziło narodowe wyniszczenie (Wj 1. który wprowadził ten termin. 10) albo stawienia czoła ludzkim nieszczęściom poprzez udzielenie pomocy potrzebującym (Pwt 15. usprawiedliwienie. Sobór Watykański II odwołał się do zasady pomocniczości. lecz dlatego. 1315. Nowy Testament posługuje się podobnym sposobem mówienia. 6. Zob. Zob. Spór z czasów reformacji o zasługach niemal nie dotknął Kościołów wschodnich. Wewnątrz Kościoła zasada pomocniczości była teoretycznie.7). 20-22. ND 1935). Kościół i państwo. Po Tertulianie (ok. która sprawia. Stary Testament może uwydatniać naturę tego zbawienia jako “z tego świata” (Pwt 33. Pascha przypomina wyzwolenie przez wodę (Wj 12. że są Jego własnymi darami” (zob. Jeden z głównych sposobów udzielania Komunii świętej pod dwoma postaciami. kto jest twórcą jakiegoś ruchu albo instytucji i kto temu nadaje kształt przez sformułowanie przynajmniej ogólnych zasad lub wskazówek. Zanurzenie (intinctio) Zanurzenie konsekrowanego Chleba w konsekrowanym Winie podczas rozdawania Komunii świętej. 3-12. w której jest rzeczą właściwą nagradzanie dobrych uczynków usprawiedliwionego (albo jeszcze nie usprawiedliwionego). stosowana w wielu posoborowych reformach. Ap 22. 1-5).

usprawiedliwienie. że metodę zeń (bez buddyjskiego wyznania wiary) można pogodzić z chrześcijaństwem. mnichowi hinduskiemu przebywającemu w Chinach. 1-14). odkupienie. 12-7.21. łaska. uzdalnia człowieka do przyjęcia chrztu i do wejścia do Kościoła. Zob. Rz 10. 5. “Panowanie Boże” i “królestwo Boże” to pełne czci omówienia na oznaczenie zbawienia Bożego. Zob. Zob. 14). która kwitła w środowisku buddyjskim. pascha. rozmyślanie. Obecnie ten sposób medytacji jest związany głównie z Japonią. Zepsucie natury ludzkiej. Zob. Zgoda pojęciowa. możliwy dzięki mocy Ducha Świętego. Żydowscy bojownicy o wolność. pięćdziesiątnica. Zeloci (łac. 12). jednego z Dwunastu (Łk 6. 67-79). Kraków 2002 221 . którą powinni charakteryzować się przystępujący do Komunii św. odnosi się prawdopodobnie tylko do jego żarliwości religijnej (zob. 1 P 1. saduceusze. że przyszłe zbawienie nadejdzie od Boga. Słowa wypowiadane przez kapłana podczas dodawania wody nawiązują do żarliwości ducha. pojednanie 1-2. chrześcijaństwo bizantyjskie. eschatologiczne (Iz 43. eschaton. 13. która doprowadziła do zburzenia Jerozolimy w roku 70. 8.próbowało wykazać. 9). jezuici: William Johnston (ur.ma coś do powiedzenia o zbawieniu. teologia. Rz 1. Zob. 1 Kor 12. kontemplacja. Zob. co jest sposobem na osiągnięcie spokoju duszy przez “zagubienie się” w rzeczach. Wielu chrześcijan . Ogłoszony przez Kongregację do Spraw Doktryny Wiary w roku 1989 list. zmartwychwstanie umarłych. Hbr 9. 25. ponieważ “zbawi On swój lud od jego grzechów” (Mt 1. Zbiór przepisów prawa kanonicznego. 8).np. Zeon (gr. ostrzega jednak przed nadużyciami i niebezpieczeństwami. 22-32). skażenie ludzkiej natury. Zen (sanskr. chociaż uznaje. 1-34. 5-44.. Odmiana medytacji. Ga 1. którym tę ciepłą wodę się nalewa. 5) i wyraźnie apokaliptyczne (Dn 12. Ez 37. liturgia. że zeń może wesprzeć medytację chrześcijańską. 5). które wypłynęły z boku Chrystusa przebitego na krzyżu włócznią (J 19. Pociąga za sobą takie ceremonie.Leksykon teologiczny ją w sobie duchowe elementy “nie z tego świata” (Ez 36. o jego naturze i o jego przekazywaniu. które szczyt osiągnie “w czasie ostatecznym” (Rz 5. Zob. uczeni w piśmie. że zeloci działali w czasach Jezusa. literatura apokaliptyczna. 18-25. “ciepły”). 1-3) obietnice wskazywały. 8-10. dodawania tuż przed Komunią ciepłej wody do konsekrowanego wina. Duch Święty. jak picie herbaty i sztukę strzelania z łuku. Zob. przymierze. Początek zawdzięcza najpewniej Bodhidharmie. Wydawnictwo WAM. zob. grzech. Zob. Zesłanie Ducha Świętego. buddyzm. paruzja. Mesjasz. 3) i pełne nadziei zawierzenie. 15). Czysto abstrakcyjne wyrażenie zgody na jakąś prawdę bez zrozumienia i odczucia jej rzeczywistości. Ten dobrowolny i w pełni rozumny akt. królestwo Boże. modlitwa. Nowy Testament uwydatnia wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci (Mk 1. Praktycznie każda stronica Pisma Świętego pośrednio lub bezpośrednio . Rz 5. Nie ma żadnego pewnego dowodu na to. faryzeusze. odpokutowanie. “gorliwi”). Miało to symbolizować krew i wodę. soteriologia. którzy walczyli z Rzymianami na początku pierwszego stulecia po Chrystusie i potem podczas wojny. Słowo to oznacza również małe naczynie. udokumentowany od 1230 r. J 2. 14-18). W liturgii bizantyńskiej zwyczaj. 28. zawiera ono w sobie osobiste oddanie się Chrystusowi jako Panu (np. Prorocze (Jr 31. 11. wiara. że Bóg w zbawczy sposób objawił samego siebie w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie (np. Syn Maryi otrzymał imię Jezus (= “Bóg jest zbawieniem”). 5. 17. Corpus Iuris Canonici. Wyznanie. Może najpiękniejszą biblijną modlitwą dziękczynną za zbawcze interwencje Boże jest kantyk Benedictus (Łk 1. Zgoda wiary. że nadejdzie kiedyś zmartwychwstanie (Rz 6. Przydomek “zelota” zastosowany do Szymona. Hbr 2. chrzest. 14). 1925) i Makibi Enomiya (Hugo Lassalle 1898-1990) . “rozmyślanie”). Dz 4.

Inaczej niż u zielonoświątkowców. pierwsi uczniowie dowiedzieli się z Jego objawień (1 Kor 15. 1 Kor 15. 8. glosolalia. Mk 9. 16. lecz ma na celu udzielanie pomocy wszystkim ochrzczonym w przeżywaniu nowego życia w Duchu Świętym. mówienie różnymi językami (1 Kor 14. 1132. Gal. 9-10. prawo kanoniczne. posługiwali się wyrazami wskazującymi. 23. 43-47). nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie. Te ugrupowania powstały w Kansas i w Kalifornii w pierwszych latach XX wieku. 1 Kor 6. 3-4. cud. żeby służyć całemu Ludowi Bożemu. 36. Mk 16. apostoł. szczególnie zaś na prawdę konkretną a nie abstrakcyjną. Są one otwarte na odnowę w Duchu Świętym i na posługiwanie się charyzmatami (1 Kor 12. 42-50). a także całym grupom. wiara. 1 P 1. CIC 277. 5-8. 695-696. który własną mocą powstaje z martwych. którzy przepowiadaniem i posługiwaniem rozpoczęli głoszenie chrześcijańskiego orędzia i zakładanie Kościoła. Kraków 2002 222 . J 20. 1 Kor 15. 42) i przed narażaniem się na “zgorszenie” (Mk 9. Zob. O tym. w praktyce bowiem ilekroć chrześcijanie mówili o Bogu (Ojcu). 35-43). Zob. 1455. dzięki którym pierwsi chrześcijanie poznali. które zapoczątkowało końcowe zmartwychwstanie ludzi i ich świata (1 Kor 15. że to On wskrzesił Jezusa z martwych (Rz 1 O. 5. 17-18. 1211. Późniejsze przekazy Nowego Testamentu.W Nowym Testamencie wyraz “zgorszenie” może także oznaczać coś dobrego. Kardynał John Henry Newman (1801-1890) widząc. 22-24. 5). 291 innych wypowiedzi Nowego Testamentu (np. 12. ale przejście Jezusa przez śmierć do Jego ostatecznie przekształconego życia (Rz 1. jakim było na przykład przywrócenie do życia córki Jaira (Mk 5. 8). Chrystus ostrzega przed dawaniem zgorszenia innym (Mt 16. 16. 1560. 17). Zmartwychwstanie Chrystusa. 1184. 1. 7. grzech. DH 359. 11-18). Mt 28. rozpowszechnił rozróżnienie między zgodą rzeczywistą. 10. 1 Kor 15. Pełna zgoda na prawdę. Fakt. którzy są powodem poważnego zgorszenia (zob. Zob. Zmartwychwstanie Chrystusa.). 703. Mt 28. Łk 24. Ukazał się Jezus takim ludziom. 326. Szczególna seria spotkań z Jezusem zmartwychwstałym. 7. 903. 16-20 itd. tajemnica zła. 1. 16-20. takie jak: uzdrawianie. Od początku lat sześćdziesiątych pojawiło się wiele grup charyzmatycznych w Kościele katolickim i w innych głównych Kościołach chrześcijańskich. 61-62. co jednak u innych powoduje niezadowolenie i sprzeciw (J 6. 13. 539. J 20. Zielonoświątkowcy. Zgorszenie. które kładą nacisk na chrzest w Duchu Świętym i na specjalne dary. Duch Święty. Niektóre wspólnoty chrześcijańskie. Dz 9. 20-28). 22-24. jak: Maria Magdalena (Mt 28. Zob. prorokowanie. przede wszystkim “Jedenastu” (np. Piotr (1 Kor 15. 15). 1 Kor 15. a zgodą czysto pojęciową. 9-10. 34) i Paweł (1 Kor 9. Zjawienia Zmartwychwstałego Pana. zjawienia zmartwychwstałego Jezusa były przeżyciami przeznaczonymi dla pierwszych świadków. Wydany w roku 1983 Kodeks Prawa Kanonicznego uwrażliwia nas na sposoby unikania i dawania zgorszenia. 23). 4-11). charyzmaty. proroctwo. 32-33. nauka Kościoła i wyznania wiary (J 10. 14 Ga 1. 1-11). 990. Zło. 1-19). Wniebowstąpienie. że Jezus zmartwychwstał. ND 634) mówiły o Chrystusie (jako Bogu). że On powstał z martwych. Zob. a równocześnie nakłada sankcje karne na tych. jak wielu ludzi tylko pojęciowo przyjmuje do wiadomości rzeczywistości przekazywane przez konkretne prawdy językiem objawienia chrześcijańskiego. zob.Leksykon teologiczny Zgoda rzeczywista. Zjednoczenie w Chrystusie jako głowie. Ta podstawowa prawda wiary kształtowała pierwotne chrześcijańskie przepowiadanie (Rz 2. posłużył jako Wydawnictwo WAM. Jak wynika z 1 Kor 15. 1722 oraz 1727). pięćdziesiątnica. 1 Tes 1. Mk 16. że Maria Magdalena (prawdopodobnie z innymi towarzyszącymi jej kobietami) odkryła pusty grób. 9. Zob. 1 Kor 1. ta odnowa nie tworzy odrębnych ugrupowań. Zielone Świątki. Nie jest to zwyczajny powrót do ziemskiego życia. Zob. Jakiś czyn lub słowo skłaniające innych do grzechu (Rz 14. 140).

pobytu Chrystusa wśród zmarłych po Jego śmierci na krzyżu. Wyjaśnienia natury tego zmartwychwstania zmieniały się od obrazu fizycznego przywrócenia do życia (2 Mch 7. DH 125. Jego interpretacja Eucharystii. mimo że nie został On przez Niego stworzony (zob. w jaki sposób Syn Boży odwiecznie pochodzi od Ojca niebieskiego. Zmysł wiary. Odrzucając autorytet papieża. ale nie tożsame z nim (1 Kor 15. Zob. 14. liturgia apokaliptyczna. Rz 14. 18-27. ND 1512-1536). 22). adwent. 1-4). że Bóg jest wiernym. któremu początek dał Ulryk (albo Huldreich) Zwingli (1484-1531). paruzja. Zmartwychwstanie umarłych. Święto wspominające uroczyście orędzie o poczęciu Chrystusa. potwierdzający fakt zmartwychwstania (Mk 16. sprawiedliwym i wszechmocnym Panem życia. Zob. Zob. Zstąpienie do piekieł. wynikała ona jednak ze starodawnego żydowskiego przekonania. Ostateczne życie po śmierci dane mocą Bożą całej istocie ludzkiej (czyli i ciału i duszy). Toteż na Tajemnicę Wielkanocną trzeba patrzeć nie tylko jako na samo wydarzenie. ale historycznie niepewną. 31-32). J 20. Zob. wprowadzając reformację w Zurychu. sensus fidelium.Leksykon teologiczny drugorzędny. 9. Zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa łącznie z zesłaniem Ducha Świętego. Ap 1. Znaczenie pełniejsze Zob. że Eucharystia jest także wspólnotowym posiłkiem (zob. zwycięstwa. DH 1635-1661. Pawła na ciało “duchowe”. 43-48. Zginął. ponieważ jest szczytem objawienia Bożego (DV 4. które jest datą tradycyjną. że Jego zdaniem zmartwychwstanie umarłych zawierało w sobie nową postać życia (Mk 12. Zwiastowanie. 17). Kol 1. ale także jako na tajemnicę objawienia. ikona. 1 -2). Wniebowstąpienie. jakie odniósł On nad śmiercią. nadziei i miłości. Sobór Nicejski I. nicejskie wyznanie wiary. LG 48-49. wspólistotny. Dzień 25 marca przypada na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Wydaje się. Wprawdzie w Starym Testamencie wiara w powszechne zmartwychwstanie pojawiła się późno. b. Zwinglianizm. zstąpienie do piekieł. zjawienia Zmartwychwstałego Pana. 51. niebo. Łk 11. pascha. Sposób. świętych obcowanie. 1 Kor 15. dziewicze poczęcie Jezusa. dusza. negatywny znak. co ikonografia bizantyńska wyrażała często. nabożeństwo do świętych i celibat księży. tajemnica wielkanocna. 12. wiary. na nowo ukształtowane. w jaki Jezus odrzucał zarzuty saduceuszów. Tradycyjne sformułowanie (występujące w apostolskim wyznaniu wiary. arianizm. Wymieniona scena jest rzeczywiście znamienna dla ikon przeznaczanych na Wielkanoc i nazywa się ją także anastasis (gr. które anioł Gabriel przyniósł Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1. triduum wielkanocne. sensus plenior. 18. Ruch wśród protestanckiej reformacji. zawiera w sobie wszystkie prawdy wiary chrześcijańskiej. Zrodzony a nie stworzony. wieczność. eschatologia. eschatologia. GS 14. że jest to tylko zupełnie symboliczna obecność. 46) do nadziei na chwalebne. apostolskie wyznanie wiary. Zob. 1-42. 26-38). próbował w Zurychu wprowadzić teokrację. Zob. świadczy. 22-23. doprowadziła do bezowocnej dysputy z Marcinem Lutrem (1483-1546) w Marburgu w roku 1529. “zmartwychwstanie”). zob. Nauka Soboru Nicejskiego I (325) o tym. życie (Dn 12. 11. przedstawiając uwolnienie Adama i Ewy. 5) w świecie odnowionym i na nowo ukształtowanym (zob. jako ofiarę. odkupienia. Wydawnictwo WAM. podobne do oczekiwania św. 35-54). Boże Narodzenie. Kraków 2002 223 . Mszę św. 44-45. że to wywodzące się z Bizancjum święto od VII wieku obchodzono w Rzymie. Orędzie Jezusa o powszechnym królestwie Bożym zakładało powszechne zmartwychwstanie (Mt 8. narodzenia Jezusa. ND 7). Mk 9. ale nie w Nicejskim) na oznaczenie: a. Zwingli na nowo zwrócił uwagę chrześcijan. 1-8. Wielkanoc.

liturgia godzin. która się nie zadowala samą tylko teoretyczną walką o prawdę. jeżeli ich członkowie składają śluby proste (inaczej jest w zakonach. którzy powrócili do życia. przeistoczenie. UR 15. zmartwychwstanie Chrystusa. sprawują wspólnie służbę Bożą i wzajemnie sobie usługują. Zob. Chociaż Kościół naucza. 330-379). cenobici. Ludzie ci byli wprawdzie bliscy śmierci. Bazyli Wielki (ok. reformacja. czyli życiu wspólnotowemu. nie mogą podać niezawodnych informacji o życiu pozagrobowym. niebo. mimo że je dotknęła śmierć biologiczna. luteranizm. jak będzie wyglądało życie pozagrobowe. 48. na które głęboko wpłynął św. anachoreci. jak i duchowni po święceniach. 19. którzy praktykują rady ewangeliczne czystości. kartuzi i cystersi). oficjalna wiara chrześcijańska nie mówi szczegółowo. wieczność. kalwinizm. metanoia. teologia polityczna. dusza. właściwe postępowanie. Przynależność do chrześcijaństwa domaga się życia religijnego. czystości i posłuszeństwa oddają się życiu modlitwy. albo w piekle. czyli życiu pustelniczemu. Wydawnictwo WAM. benedyktyni. sąd ostateczny. Na Wschodzie jednak istnieją głównie zakony mnisze. Zob. Sposób życia chrześcijan. Jana Kasjana (ok. piekło. Po św. Norberta [ok. czyściec. hezychazm. Życie religijne. nie doświadczyli też we właściwy sposób życia. 360-435). założeni w XVI wieku jezuici i teatyni). które nadejdzie. inną niż życie ściśle kontemplacyjne (zob. PC 9). W Egipcie św. których członkowie składają śluby uroczyste). akojmeci. które dzięki mocy Bożej nadal żyją. Na początku odbywaj ą oni nowicjat. franciszkanie i inne zakony czynne stworzyły odrębną możliwość życia monastycznego. Palestyny i Syrii dawało drugą heroiczną możliwość wyboru. Życie zakonne. Augustynie z Hippony (354-430) św. czyli nie wyświęceni na kapłanów lub diakonów. Zob. Zob. ułatwiło rozwój zachodniego życia monastycznego dzięki takim pismom. Instytuty życia zakonnego założone niedawno nazywamy zgromadzeniami zakonnymi. wizja uszczęśliwiająca. Góra Athos. teokracja. Na Zachodzie zatwierdzone formy życia zakonnego prowadzą zakony mnisze (np. mimo że uważano ich za umarłych. ortodoksja. 550) własną regułą nadał ostateczny kształt późniejszemu życiu monastycznemu na Zachodzie. Wschodnie życie monastyczne. że: a. Życie monastyczne. protestanci. wszyscy ochrzczeni są powołani do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości (LG 3942). Opowiadania tych ludzi. Antoni Opat (ok. 480 . jak Życie św. Świadome i osobowe życie istot ludzkich. Sobór Watykański II uczył. Życie zakonne prowadzą zarówno ludzie świeccy. chociaż wpływy łacińskie przyczyniły się do powstawania zgromadzeń typu zachodniego. zakony żebrzące (np. w czasie wojny Zurychu przeciw katolickim kantonom. życie zakonne. 16-26) w ten sposób. 397) i św. obecność rzeczywista. 251-356) i św.prowadzi do niego i z niego się rodzi. 296-373) i Konferencje z Ojcami św. Życie pozagrobowe.dalekie od zaciemniania publicznego kultu Kościoła . Pachomiusz (ok. Antoniego napisane przez św. założeni w XIII stuleciu franciszkanie i dominikanie) i klerycy regułami (np. którego ogniskiem jest Jezus i które . Kraków 2002 224 . że przez zachowanie ubóstwa. ubóstwa i posłuszeństwa i prowadzą życie wspólne pod kierownictwem przełożonego. i “cenobityzmowi”. 290-346) wsparli swoich zwolenników w organizowaniu sposobu życia i duchowego prowadzenia i w ten sposób przygotowali drogę dwom podstawowym odmianom życia monastycznego: “anachoretyzmowi”. Dominikanie. śmierć. którzy odpowiadają na wezwanie Chrystusa do dążenia do doskonałości (Mt 5. Zob. Benedykt z Nursji (ok. a złożone przez nich śluby reguluj ą ich sposób życia. kanonicy regułami (np. Kontrolująca samą siebie działalność. Marcinie z Tours (zm.ok. otchłań. Pod koniec epoki prześladowań rzymskich życie ascetyczne na pustyniach Egiptu. premonstratensi założeni w wieku XII przez św. zamiast męczeństwa. Żal. Ruch zrodzony wśród ochrzczonych wiernych. ale nie powrócili do życia po prawdziwej śmierci. Atanazego z Aleksandrii (ok. ale ma na celu jej sprawdzenie przez przekształcenie społeczeństwa. szkoła frankfurcka. że ostatecznie wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety znajdą się albo w niebie.Leksykon teologiczny niosąc sztandar. 1080-1134] i dlatego znani także jako norbertanie).

które powoływano do życia od czasów drugiej wojny światowej. Zob. posłuszeństwo. Św. czystość. wyjaśnia ona bowiem wiele ścisłych podobieństw między Mateuszem a Łukaszem. przejrzany w roku 534. wywodzące się zazwyczaj z soborów powszechnych i synodów. anachoreci. pozostaje wspólny. ewangelie synoptyczne. w którym dogmaty i tradycja to belki oraz odeskowanie okrętu. Ludzie pochodzenia hebrajskiego lub wyznający judaizm. “zarządzanie. eremici. który się urodził z matki Żydówki albo przeszedł na judaizm. same z siebie jednak nie są odmianą życia zakonnego (CIC 710-730. który święci Mateusz i Łukasz mieliby potraktować jako główne źródło swoich Ewangelii. przepisy kościelne stały się automatycznie prawem dla cesarstwa i weszły w Kodeks Teodozjusza. Źródło “Q”. “księga nawigatora”). judaizm. Od chwili oficjalnego uznania Kościoła przez państwo. w Braterstwie Chrystusowym (Christusbruderschaft) w Niemczech i we wspólnocie ekumenicznej w Taize. Zarówno na Wschodzie. nawigator . synod quinisextum. Obraz ten nawiązuje do rosyjskiego prawa kanonicznego. Za panowania cesarza Teodozjusza II (401-450) wszystkie powszechnie obowiązujące prawa wydane od czasów Konstanty .Leksykon teologiczny b. 102 kanony ustanowione podczas Synodu Quinisextum (691-692) tworzą. ubóstwo. ruch oksfordzki. “ster. nomokanon. Wydawnictwo WAM. ale również oikonomia (gr. Nikodema odzwierciedla ścisłe powiązanie między prawem. że ten ster kieruje łodzią Kościoła powszechnego. Dzieło św. symfonii (gr. Do trwałych osiągnięć Ruchu Oksfordzkiego należy też odnowa życia zakonnego we Wspólnocie anglikańskiej. ślub. PC 2. Przepisy o sposobie postępowania członków Kościoła i jego pasterzy. teoria dwóch źródeł. Kościół i państwo. zagubiony dokument. mnisi i zakonnicy różnią się od osób świeckich tylko sposobem dążenia do świętości. Kraków 2002 225 . czyli świętość. rady ewangeliczne. ekonomia. W roku 529 cesarz Justynian I (panował w latach 527-565) ogłosił nowy kodeks. władanie”). hebrajczycy. doskonałość. zbioru praw drukowanego po raz pierwszy w roku 1653. Kodeks Justyniana zmierzał do ustanowienia tzw. Kodeks Justyniana umożliwił wyłonienie się prawa kanonicznego na Zachodzie w późniejszych wiekach średnich. np. Zob. celibat. złożony przeważnie z wypowiedzi Jezusa (zwanych z grecka logiami). Do podobnego ożywienia życia zakonnego doszło wśród protestantów. Nikodem z Góry Athos (1749-1809) próbował dokonać takiej kompilacji i dodał do niej komentarz zwany Pedalion (gr. CCEO 563. “pierwszy zarys prawa kanonicznego”.to oficerowie okrętowi i załoga. Sobór wezwał także instytuty zakonne do dokonania odnowy przez powrót do pierwotnego ducha swych założycieli i założycielek (zob. Przypuszczalny. kapłanów lub jednych i drugich. 337) zostały skodyfikowane w zbiorze oficjalnie obowiązującym od roku 439. by wyrazić powszechne wezwanie do świętości. surowe przepisy prawa muszą być równoważone duszpasterską troską o dobro ludu. że zakonnicy prowadzą swój własny sposób życia po to. harmonia”) i synallelei (gr. że cesarz stał się wykonawcą prawodawstwa kanonicznego. “Instytuty świeckie”. “surowość”). jak i na Zachodzie.to Jezus. wiosło”). Tacy teologowie prawosławni jak Pauł Evdokimov (1901-1970) mówią o “monastycyzmie duchowym”. filokalia. są odmianą życia konsekrowanego. Dwa wyrazy streszczają ducha Wschodniego Prawa Kanonicznego: nie tylko akribeia (gr. a duchowością oraz wzajemne przenikanie prawa i dogmatu. Uważano. jak to się często nazywa. zwanego Kormcaja Kniga (ros. “zgoda. Bardzo wielu uczonych przyjmuje tę hipotezę. 566).na Wielkiego (zm. cenobici. apostołowie zaś i duchowieństwo . życie monastyczne. Jednakże kodyfikacja Wschodniego Prawa Kanonicznego była sprawą dalekiej przyszłości. CIC 573-709). a jeszcze bardziej w Kodeks Justyniana. cel. Zob. czyli stowarzyszenia osób świeckich. by się z większą swobodą mogli poświęcić pełnej miłości służbie Bogu i ludziom (LG 43-47. Zob. Źródła wschodniego prawa kanonicznego. Corpus Iuris Canonici. symfonia. PC 1). Zgodnie z prawem wydanym w roku 1962 przez państwo Izrael Żydem jest człowiek. co zostało w praktyce uznane przez patriarchę konstantynopolitańskiego. Żydzi. “wzajemna niezawisła współpraca”) między dworem cesarskim a przywódcami kościoła dzięki temu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz