P. 1
Kardiologia praktyczna 3 - Choroba niedokrwienna serca (2)

Kardiologia praktyczna 3 - Choroba niedokrwienna serca (2)

|Views: 2,962|Likes:

More info:

Published by: Beata Kaczmarek on Feb 23, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA

DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY

TOM III Część 2
CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego Artura Mamcarza Patryka Krzyżaka

AKADEMIA MEDYCZNA WARSZAWA 2003

© Copyright by Mirosław Dłużniewski, Artur Mamcarz & Patryk Krzyżak

ISBN 83-88559-85-0

Recenzent: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Druk i oprawa: B-2 Sp. z o.o. Projekt graficzny serii: Urszula Janiszewska

Korekta: Magdalena Zielonka

Katedra i Klinika Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa tel.: (22) 326 58 24, fax: (22) 326 58 26 web site: www.amkard.waw.pl e-mail: klinika@amkard.waw.pl

KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA
DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY

TOM III Część 2
CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

Autorzy:
Dr n. med. Wojciech Braksator Lek. med. Ewa Burbicka Lek. med. Marek Chmielewski Lek. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska1 Lek. med. Katarzyna Cybulska Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski Lek. med. Agnieszka Domagała Lek. med. Włodzimierz Gierlak Dr n. med. Iwonna Grzywanowska-Łaniewska Lek. med. Maciej Janiszewski Lek. med. Liliana Kostana Lek. med. Edyta Kostarska-Srokosz Dr n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska2 Dr n. med. Jarosław Król Dr n. med. Hubert Krysztofiak3 Lek. med. Patryk Krzyżak Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuch Dr hab. n. med. Marek Kuch Mgr Magdalena Makarewicz-Wujec2 Dr hab. n. med. Artur Mamcarz Prof. dr hab. Marek Naruszewicz4 Lek. med. Agnieszka Petrykowska Dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz Lek. med. Katarzyna Sadkowska Dr n. med. Jacek Sawicki Dr n. med. Teresa Serwecińska Prof. dr hab. n. med. Kazimierz B. Suwalski5 Lek. med. Piotr Suwalski5 Dr n. med. Joanna Syska-Sumińska Dr n. med. Edmund Szczepańczyk Prof. dr hab. n. med. Ewa Szczepańska-Sadowska1 Dr n. med. Andrzej Światowiec Lek. med. Monika Tomaszewska-Kiecana Dr hab. n. med. Adam Witkowski6 Lek. med. Karol Wrzosek

z Katedry i Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 1 2 z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie z Zakładu Upowszechniania Wiedzy o Żywności i Żywieniu Instytutu Żywności i Żywienia z Zakładu Fizjologii Stosowanej Instytutu-Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN z Centrum Badań nad Miażdżycą Pomorskiej AM w Szczecinie z Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie z Instytutu Kardiologii w Aninie 3 4 5 6 .

.

Ewa Burbicka. Witold Pikto-Pietkiewicz. Choroba niedokrwienna serca u osób z cukrzycą Artur Mamcarz. Nieme niedokrwienie Edyta Kostarska-Srokosz. Marek Chmielewski. Włodzimierz Gierlak. Włodzimierz Gierlak 5. Jacek Sawicki 6. Jacek Sawicki. Odmienności choroby niedokrwiennej serca u kobiet Katarzyna Cybulska. Marek Chmielewski. Teresa Serwecińska. Agnieszka Petrykowska 2. Mirosław Dłużniewski 12. Marek Kuch 4. Ostre zespoły wieńcowe – strategia postępowania Marek Kuch. Mirosław Dłużniewski 9. Kardiologia interwencyjna w chorobie niedokrwiennej serca Adam Witkowski 3 13 30 40 54 63 73 92 107 115 126 138 169 . Artur Mamcarz. Włodzimierz Gierlak. Mirosław Dłużniewski 13. Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST – leczenie interwencyjne Marek Chmielewski. Marek Kuch 8. Marek Kuch 3. Włodzimierz Gierlak 7. Powikłania ostrego zawału serca Karol Wrzosek. Choroba niedokrwienna serca u ludzi w podeszłym wieku Edmund Szczepańczyk. Marek Kuch. Joanna Syska-Sumińska. Mirosław Dłużniewski 10. Jacek Sawicki.SPIS TREŚCI Część 2 1. Kardiologiczny zespół X Liliana Kostana. Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST – leczenie fibrynolityczne Marek Kuch. Mirosław Dłużniewski 11. Leczenie wspomagające w ostrych zespołach wieńcowych – dodatkowe czy niezbędne? Marek Kuch. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST – preferujemy leczenie zachowawcze Włodzimierz Gierlak. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST – preferujemy leczenie interwencyjne Jacek Sawicki.

Rehabilitacja kardiologiczna w chorobie niedokrwiennej serca Katarzyna Cybulska. Suwalski 15. Maciej Janiszewski. Ocena ryzyka operacyjnego u chorych kardiologicznych przed rozległymi zabiegami chirurgii naczyniowej Wojciech Braksator. Marek Kuch. Kazimierz B. Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej Piotr Suwalski. Joanna Syska-Sumińska 16.14. Artur Mamcarz 185 207 218 .

Tak szeroki wachlarz przypadków klinicznych utrudniał stworzenie jednorodnej strategii postępowania w ostrych postaciach choroby wieńcowej. do którego „wrzucane” są postaci choroby wieńcowej. Klasyfikacja choroby niedokrwiennej serca (ChNS) uległa ponadto poszerzeniu o ekwiwalentne do dusznicy bolesnej. Niestabilna dusznica bolesna stała się więc swego rodzaju dużym „workiem”. niejednokrotnie przebiegające bardziej dramatycznie formy bezbólowe. Stąd też możemy klasyfikować ChNS pod postacią: niemego niedokrwienia. W 1979 roku grono ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Kardiologicznego zaproponowało zamianę terminu „choroba wieńcowa” na pojęcie „choroba niedokrwienna serca”. nie mieszczące się już w ramach dusznicy bolesnej stabilnej. zaburzeń rytmu. Dominującą przyczyną pozostała jednak miażdżyca tętnic wieńcowych z jej kliniczną manifestacją.I. gdyż właśnie z aktualnym spojrzeniem na ostre postaci choroby wieńcowej związany jest ściśle sposób ich leczenia. Pojawiły się też pierwsze nieprawidłowości arbitralnej klasyfikacji. Agnieszka Petrykowska Omawianie strategii postępowania w ostrych zespołach wieńcowych rozpocząć należy od wyjaśnienia. gdyż pojęcie dusznica bolesna jest zbyt ogólne i niejednorodne. jak i zaostrzony choroby. 1). Ten sam problem zarysowywał się często przy różnicowaniu na granicy pomiędzy niestabilną dusznicą bolesną. 2). Dalszy rozwój badań poświęconych chorobie wieńcowej pokazał jednak. 3 . co kryje się pod tym pojęciem. niewydolności serca. obejmujące różne stany kliniczne. Postać bólowa choroby wieńcowej zachowała nazwę – dławica piersiowa lub zamiennie stosowaną – dusznica bolesna. Włodzimierz Gierlak. zawierając w sobie zarówno okres stabilny. prowadzące do niedokrwienia mięśnia sercowego. ten uproszczony podział musiał ulec rozbudowaniu. dla której właśnie zarezerwowano pojęcie: „choroba wieńcowa”. zależy praktycznie jedynie od interpretacji lekarza stawiającego rozpoznanie. z którą postacią mamy do czynienia. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE – STRATEGIA POSTĘPOWANIA Marek Kuch. Dusznica bolesna zaostrzona w sposób płynny przechodzić może w niestabilną dusznicę bolesną i w tych przypadkach rozstrzygnięcie. a ostrym zawałem serca (ryc. czy też nagłego zatrzymania czynności serca (ryc. Historyczny już z perspektywy czasu podział choroby wieńcowej obejmował trzy jej postaci o wzrastającym stopniu zagrożenia: dusznicę bolesną stabilną i niestabilną oraz zawał serca. Wraz z rozwojem wiedzy o miażdżycy i jej klinicznych manifestacjach. a nie wykazujące jeszcze jednoznacznych cech martwicy mięśnia sercowego. że nawet tak rozbudowany podział ChNS nie jest wystarczający.

często przemijający wzrost. ostre postaci choroby wieńcowej objęły: niestabilną dusznicę bolesną. ostry niepełnościenny i pełnościenny (transmuralny) zawał serca oraz nagły (niedokrwienny) zgon sercowy. dopuszczano nawet brak zmian w spoczynkowym zapisie elektrokardiograficznym (EKG). z drugiej natomiast pozostawiał furtkę dla możliwości zawału bez wzrostu enzymów wskaźnikowych lub ich niewielki. a ostrym zawałem serca próbowano rozwiązać wprowadzając pojęcie zawału serca niepełnościennego. Ta ostatnia forma choroby wieńcowej. którą 4 . przyjrzyjmy się dokładniej ewoluującemu spojrzeniu na ostre formy kliniczne choroby wieńcowej. Tak więc. Problem płynnej granicy pomiędzy niestabilną dusznicą bolesną. a ostrym zawałem bez załamka Q i z załamkiem Q Pozostawiając na boku wątpliwości związane z coraz bardziej złożonym podziałem całej choroby niedokrwiennej serca. Natomiast w przypadku podwyższonych enzymów wskaźnikowych.Rycina 1: Podział choroby niedokrwiennej serca wg ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Kardiologicznego Rycina 2: Wzajemne zależności pomiędzy dusznicą bolesną stabilną. Sygnalizował on z jednej strony martwicę serca.

odwrócenie załamka T. ubytek potencjału załamka R) za synonim niepełnościenności. a innych zmian elektrokardiograficznych (obniżenie odcinka ST. jakkolwiek w pełni uzasadniony patomorfologicznie. zostanie pominięta w dalszych rozważaniach. Badania epidemiologiczne pokazały. opisane powyżej zmiany (zawały non-Q) (ryc. Rycina 3: Kolejne klasyfikacje ostrych zawałów serca i niestabilnej dusznicy bolesnej Ten podział był niewątpliwie znacznie bardziej dokładny w odniesieniu do zagadnienia pełnościenności i niepełnościenności zawału serca. dzieląc ostre zawały serca na te. Pojawiło się również określenie „uszkodzenie płaszczo5 . był praktycznie niemożliwy do udowodnienia klinicznie (ryc. Problem jednak w tym. Podział na zawały pełnościenne i niepełnościenne (w większości podwsierdziowe). że nie należy traktować zawałów niepełnościennych jako zawały małe i niegroźne. Przyjęcie fali Pardeego za synonim pełnościenności. które mają inne niż załamek Q. 3). że wraz z ewolucją podziałów choroby wieńcowej. ze względu na swoją niedokładność w odniesieniu do oceny zawałów serca. 3). stanowiło zbyt duże uproszczenie. które mają wykształcony załamek Q (zawały z załamkiem Q) i te. opierającą się również na zapisie EKG.z praktycznego punktu widzenia lepiej nazywać nagłym zatrzymaniem krążenia lub serca. Ten wygodny – z punktu widzenia klasyfikacji – podział ostrych form choroby wieńcowej stał się z czasem trudny do przyjęcia. poszerzała się również wiedza dotycząca istoty zawałów serca. Stworzono więc nową klasyfikację. 3). nie zawsze znajdując odzwierciedlenie w badaniach patomorfologicznych (ryc. gdyż już na wstępie wymaga innego postępowania leczniczego.

we”. wzrostu aktywności CK Frakcja wyrzutowa lewej komory Wyższa klasa czynnościowa wg Killipa-Kimballa Powrót czynności mięśnia Częstość występowania samoistnego niedokrwienia Ponowny zawał Śmiertelność wczesna Śmiertelność późna Śmiertelność całkowita ZAWAŁ ZAWAŁ BEZ ZAŁAMKA Q Z ZAŁAMKIEM Q wzrasta wieczór rzadkie (30%) często częściej częste mniejsza krótszy większa rzadko często większa częściej mniejsza większa podobna maleje rano częste (90%) rzadko rzadziej rzadkie większa dłuższy mniejsza często rzadko mniejsza rzadziej większa mniejsza podobna przedruk z L. G. że w zawale serca ważna jest nie tylko pełnościenność uszkodzenia. jako pojęcie zmian elektrokardiograficznych. Pierard: Non-q wave. obejmujących co prawda „tylko” odcinek ST i załamek T. Saunders Company. ale także obszar. Braunwald (red. W. ale za to rozciągających się w całej wstędze odprowadzeń przedsercowych. Philadelphia.): Management of Acute Myocardial Infarction. incomplete infarction. Fakt ten uzmysłowił lekarzom. dokuTabela 1: Współczynniki opisujące chorobowość ZMIENNA Częstość występowania Najczęstsza pora wystąpienia objawów Zamknięcie tętnicy odpowiedzialnej za zawał Krążenie oboczne Zawał przebyty w przeszłości Objawy prodromalne Maksymalna aktywność CK Czas upływający od maks. 1994 str. w: D. Julian. który martwica obejmuje. A. Dalsze dowody przyniosły badania kliniczne. E. 318 6 . B.

Warto w tym miejscu podkreślić. Dlaczego niestabilną dusznicę bolesną. a niestabilną dusznicą bolesną wydaje się mieć. zarysowują się między nimi pewne różnice. że wśród OZW z uniesieniem odcinka ST. Zbyt późno dla rozstrzygnięcia strategii postępowania przy przyjęciu chorego do szpitala. dający szansę na uzyskanie jak najszybszej reperfuzji. Niemniej jednak. co staje się oczywiste. zawały non-Q i zawały z załamkiem Q potraktowano razem? W większości przypadków nie sposób w pierwszych godzinach. Tym bardziej że różnica pomiędzy zawałami non-Q. z którą ostrą postacią choroby wieńcowej mamy do czynienia. gdyż pozwalał na klasyfikację zawałów dopiero z chwilą wytworzenia się załamka Q. bądź nieobecności uniesienia odcinka ST w spoczynkowym badaniu elektrokardiograficznym w chwili przyjęcia chorego do szpitala. stał się więc całkowicie nieprzydatny. na podstawie objawów klinicznych rozróżnić. ze względu na znikomy wpływ tego faktu na sposób leczenia w ostrej fazie zawału.mentujące niekorzystny przebieg kliniczny zawałów non-Q w okresie odległym (tab. mającej bezpośredni wpływ na zmniejszenie śmiertelności. gdy weźmiemy pod uwagę wspólny patomechanizm ich powstawania. czy mamy do czynienia z niestabilną dusznicą bolesną. Wprowadzenie pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) zmieniło całkowicie filozofię leczenia ostrego zawału serca. nazywając je w odniesieniu do pierwszych godzin hospitalizacji – ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW) (ryc. Powrócono natomiast do znaczenia pewnej ciągłości ostrych form choroby wieńcowej. są nieliczni chorzy bez zawału serca. Stąd podział na ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST. a właściwie ostrych form choroby wieńcowej. 3). zanim jesteśmy w stanie to rozpoznać. opartego na obecności. Nowy podział nie ma jednak rozstrzygnąć. mimo stworzenia wspólnego pojęcia OZW. a nie jakościowy. a z kolei część chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia ST rozwinie ostry zawał serca. zwłaszcza w ostrej fazie charakter ilościowy. Powrócono więc do pierwotnej koncepcji podziału zawałów serca. Podstawowym czynnikiem determinującym skuteczność strategii postępowania stał się jak najkrótszy czas od początku bólu zawałowego do rozpoczęcia leczenia. Co więcej. W koncepcji tej jednak odstąpiono od pojęcia pełnościenności. Podział ostrych zawałów serca na posiadające wytworzony załamek Q i nie mające załamka Q. w ostrej fazie zawału serca. 1). niestabilna choroba wieńcowa może przechodzić w ostry zawał serca w sposób płynny. czy z ostrym zawałem ser7 .

jako postępowanie pierwszoplanowe (ryc. czy też zawałami z wytworzonym załamkiem Q i bez załamka Q. niż do zawałów z wytworzonym załamkiem Q. Liczne badania kliniczne pokazały. 4). jest ono obojętne lub wręcz niekorzystne. Tak więc pod względem strategii leczenia farmakologicznego. zawałom non-Q znacznie bliżej jest do niestabilnej dusznicy bolesnej. W przypadku ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Drugą różnicę wśród OZW stanowi podjęcie decyzji o sposobie leczenia: postępowania interwencyjnego przy użyciu PTCA. ST w elektrokardiogramie (wg ACC/AHA) 8 .ca. W odniesieniu do leczenia fibrynolitycznego jest to usankcjonowane już wcześniej istniejącej różnicy w terapii pomiędzy zawałami pełnościennymi i niepełnościennymi. Rycina 4: Strategia postępowania u chorych z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odc. czy zachowawczego (farmakologicznego). ale ma na celu wyznaczenie różnej strategii postępowania. Jednakże aktualne standardy postępowania dopuszczają również leczenie fibrynolityczne. W innych przypadkach natomiast. bądź pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG). metodą z wyboru jest jak najwcześniejsze wykonanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej (percutaneous coronary intervention. PCI). że leczenie fibrynolityczne zmniejsza śmiertelność jedynie w zawałach z uniesieniem odcinka ST lub blokiem lewej odnogi pęczka Hisa.

5). Obydwa markery ulegają podwyższeniu około 3 godziny i dają najwyższe wartości około 18 (CK-MB) lub 24 (troponiny) godziny od momentu uszkodzenia mięśnia sercowego. • dynamiczne zmiany elektrokardiograficzne – obniżenia odcinka ST. • podwyższone markery uszkodzenia mięśnia sercowego – troponiny. kierowani na zabiegi PTCA. Postępowaniem z wyboru u pacjentów tak zwanego niskiego ryzyka – jest leczenie zachowawcze (ryc. Czas pojawienia się markerów uszkodze9 .Rycina 5: Strategia postępowania u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odc. 6). ST w elektrokardiogramie (wg ACC/AHA) W przypadku ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST schemat postępowania jest bardziej skomplikowany i zależy od indywidualnej dla każdego chorego oceny ryzyka wystąpienia zgonu lub ostrego zawału serca. O wysokim ryzyku świadczą przede wszystkim trzy grupy nieprawidłowości: • objawy kliniczne – długotrwałe. nie ustępujące lub nawracające bóle wieńcowe oraz zaburzenia hemodynamiczne. podobnie jak chorzy z OZW z uniesieniem odcinka ST w EKG. ewentualnie mioglobina. odwrócone załamki T. CK (frakcja sercowa MB). Pacjenci wysokiego ryzyka są. Bardzo ważnym i niezbędnym elementem algorytmu postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST są właśnie markery uszkodzenia mięśnia sercowego. przede wszystkim troponiny i CK-MB (ryc.

strategia inwazyjna jest w znacznie mniejszym stopniu oparta na czasie (w niestabilnej dusznicy bolesnej niejednokrotnie trudnym do ustalenia) od początku bólu. a nawet 6 godzinach od początku bólu zawałowego. jak w przypadku ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. jeśli zwrócimy uwagę.nia miokardium wymusza dwukrotne ich oznaczenie. a bardziej na ocenie zagrożenia chorego (ryc. Rycina 6: Dynamika stężenia markerów martwicy (białek wskaźnikowych w surowicy krwi) mięśnia sercowego Algorytm postępowania interwencyjnego w OZW bez uniesienia odcinka ST. 10 . że oprócz chorych mających jednoznacznie wysokie i niskie ryzyka. Aktualna strategia postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. aby nie przeoczyć wczesnej (do 3 godzin) martwicy mięśnia sercowego (ryc. 6). 4 i 5). nawet w strategii zachowawczej. Drugą wątpliwość stanowią chorzy troponinododatni z OZW bez uniesienia odcinka ST. u których postępowanie lecznicze powinno być takie samo. ze względu na wczesne pojawianie się jej w krwiobiegu. wskazuje na jeszcze jedną różnicę w stosunku do OZW z uniesieniem ST. Angioplastyka pierwotna (PCI) daje szczególne korzyści w stosunku do leczenia fibrynolitycznego w pierwszych 3. niezadowalające wyniki leczenia farmakologicznego powinny skłaniać do jak najszybszego podjęcia leczenia interwencyjnego. Co więcej. Jest to jednak marker o niskiej swoistości w odniesieniu do martwicy mięśnia sercowego (ryc. Pomocne może być oznaczenie mioglobiny. są w tej grupie również chorzy mający ryzyko pośrednie. jakkolwiek przydatna klinicznie. zachowuje jednak nadal duży stopień dowolności sposobu leczenia chorych bez uniesienia odcinka ST w EKG. Jest to szczególnie widoczne. 5). W przypadku ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.

Strategia leczenia OZW z uniesieniem odcinka ST zakłada uzyskanie jak najszybszej reperfuzji przy użyciu: pierwotnej przezskórnej angioplastyki 11 . upraszczającą jednocześnie strategię postępowania w ostrych zespołach wieńcowych. 2. Zapamiętaj! 1. w odniesieniu do pierwszych godzin hospitalizacji. ostry zawał serca z wytworzonym załamkiem Q albo bez wytworzonego załamka Q) ujęto. a omijająca niepewność oceny ryzyka w OZW bez uniesienia odcinka ST. wydaje się podziałem przyszłości. zmiany w zapisie EKG. w jedną wspólną grupę ostrych zespołów wieńcowych. 7). nie jak w poprzednich podziałach. Ostre postaci choroby niedokrwiennej serca (niestabilna dusznica bolesna. Istotą tej definicji są.Wychodząc tym wątpliwościom naprzeciw. ale markery martwicy mięśnia sercowego. w roku 2000 połączone Komitety Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACC) zaproponowały nową definicję zawału serca. w każdym przypadku świadczyłyby o ostrym zawale serca (ryc. Podzielono ją dla potrzeb strategii postępowania w fazie ostrej na: ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST i ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST. Wymaga ona jednak opracowania strategii leczenia opartej na nowych kryteriach. Rycina 7: Definicja ostrego zawału serca oparta na wzroście stężenia troponiny i/lub CK-MB (według ESC/ACC) Przedstawiona koncepcja jednoznacznego obrazu ostrego zawału serca i niestabilnej dusznicy bolesnej. Znamiennie podwyższone wartości troponiny i/lub CK-MB. oparta na markerach martwicy mięśnia sercowego.

Saunders. 1996. 1994. Louis. B. Bielsko-Biała. E. L. G. chirurgicznego pomostowania tętnic wieńcowych (metoda najrzadziej stosowana). New York. P. 3. 2002. Braunwald. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca.wieńcowej (metoda najskuteczniejsza). 21: 1406-32. J. Strategia leczenia OZW bez uniesienia odcinka ST zależna jest od indywidualnej dla każdego chorego oceny ryzyka wystąpienia zgonu lub zawału serca. L. Saunders Company. E. 12 . 2000. Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. 1: 34. Circulation. XLVI (Suplement). 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. Chorzy wysokiego ryzyka powinni być leczeni przy użyciu metod inwazyjnych. Sydney. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia.): Ostre zespoły wieńcowe. R. a chorzy niskiego ryzyka zachowawczo. Giec: Choroba niedokrwienna serca. P. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Kardiologia Po Dyplomie 2002. Kardiologia Polska 1997. Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). Rapaport: Wytyczne leczenie ostrych zespołów wieńcowych. 445. Circulation 1999. Eur Heart J 2000. 2001. 102. Opolski. Poloński. 100: 1016. Wrocław 2002. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). Warto przeczytać: E. St. Filipiak. a-medica press. D. K. G. L. Urban i Partner. W. Poloński (red. albo leczenia fibrynolitycznego (metoda najczęściej stosowana). Toronto. London. PZWL. Zipes. Philadelphia.

Modelowo wystąpienie OZW stanowi konsekwencję wytworzenia niestabilnej blaszki miażdżycowej.II. jednak bez jego zamknięcia. Skala TIMI Risk Score opracowana została na podstawie danych z badań klinicznych dotyczących ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST – TIMI 11B oraz ESSENCE (tab. z punktu widzenia kardiologa. skala punktowa. We wczesnym okresie stenokardii objawy kliniczne. jak i badanie przedmiotowe. że niezbędnym uzupełnieniem zaproponowanego podziału jest ocena wczesnych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST – PREFERUJEMY LECZENIE ZACHOWAWCZE Włodzimierz Gierlak. rozpoczyna się walka z czasem o uzyskanie drożności lub utrzymanie drożności zamykającej się tętnicy wieńcowej. Jedynie w niektórych sytuacjach klinicznych niewydolność wieńcowa pojawia się wtórnie do podstawowej jednostki chorobowej. pozwalająca na przyłóżkową ocenę stopnia zagrożenia chorego. Należy pamiętać. już przed rozpoczęciem hospitalizacji można pogrupować pacjentów według ryzyka dokonania zawału serca. Według powyższej propozycji. zwykle farmakologicznego. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST dotyczą zwykle zawału serca non-Q oraz niestabilnej dusznicy bolesnej. poza grupą pacjentów troponino dodatnich. ostry zespół wieńcowy to zdarzenie. Pierwszą grupę stanowią pacjenci obciążeni niskim ryzykiem. nie pozwalają na jednoznaczne zróżnicowanie OZW. pozwala na wstępne zróżnicowanie zdarzenia na podstawie pierwszego wykonanego badania elektrokardiograficznego. Jacek Sawicki. Łączy je wspólna patofizjologia oraz strategia leczenia. Drugą 13 . 1). którego wystąpienie może być zależne również od wielu innych czynników warunkujących deficyt przepływu wieńcowego. Tak więc. kwalifikowanych do zabiegów kardiologii interwencyjnej. w którym następuje istotne ograniczenie drożności naczynia wieńcowego. Nowy podział ostrych zespołów wieńcowych na NSTEMI (bez uniesienia odcinka ST) oraz STEMI (z uniesieniem odcinka ST). Marek Kuch Od momentu pojawienia się bólu zamostkowego rozpoczynającego ostry zespół wieńcowy (OZW). gdy zapis EKG jest stabilny. a wczesne markery uszkodzenia są ujemne. W jaki sposób możemy precyzyjnie określić stopień zagrożenia pacjentów z OZW? Aby uwzględnić znaczenie czynników ryzyka ostrych zespołów wieńcowych w 2000 roku opracowana została przez Antmana i wsp. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST jest jednak zdarzeniem.

należy traktować jedynie jako rozpoznanie wstępne. nadciśnienie tętnicze. Pogrupowanie ostrych zespołów wieńcowych. Siłą nowego podziału pozostaje jego elastyczność zakładająca śledzenie dynamiki zmian zapisu EKG oraz seryjnych oznaczeń enzymatycznych. podwyższone stężenie cholesterolu. które nie jest jednoznaczne z ostatecznym rozpoznaniem Rycina 1: Przebieg ostrych zespołów wieńcowych 14 . gdy ulegają podwyższeniu enzymy charakterystyczne dla wczesnego uszkodzenia. 1 pkt 1 pkt grupę stanowią pacjenci o wysokim ryzyku dokonania zawału serca. zmiany odcinka ST w EKG wzrost wczesnych markerów uszkodzenia (TnI lub CK-MB). nikotynizm). znaczące (³ 50% zwężenie tętnicy wieńcowej w wywiadzie). SUMA RYZYKO POWIKŁAŃ 0-2 NISKIE 3-5 ŚREDNIE 6-7 WYSOKIE 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w ostatnim tygodniu. cukrzyca. wynikające z nowego podziału.Tabela 1: Skala TIMI Risk Score TIMI RISK SCORE wg Antmana wiek powyżej 65 lat. ³ 2 epizody dławicy w ciągu 24 godzin. gdy obserwujemy dynamikę rejestracji EKG. co najmniej 3 czynniki ryzyka (wywiad wieńcowy.

zawału z załamkiem Q czy zawału bez załamka Q. jednak w początkowym okresie nie można też wykluczyć ewolucji zdarzenia w kierunku zawału z załamkiem Q. Stratyfikacja ryzyka ostrych zespołów wieńcowych skutkuje wdrożeniem określonego postępowania terapeutycznego. którym powinniśmy podporządkować diagnostykę ostrych zespołów wieńcowych. Możliwy przebieg ostrych zespołów wieńcowych przedstawia rycina 1. w tym bowiem okresie możemy zastosować leczenie fibrynolityczne. bądź niestabilnej dusznicy bolesnej. lecz także zawał non-Q. zachowawczego bądź inwazyjnego. obowiązujące w leczeniu ostrego zawału serca. godziny od rozpoczęcia ostrego incydentu wieńcowego. to powinniśmy zapewnić mu możliwość leczenia pierwotną angioplastyką do 6. Stąd wynikają kryteria czasowe. godzina od rozpoczęcia incydentu. jeśli w kolejnych EKG potwierdzimy STEMI. Kolejną barierą pozostaje 12. Ostatecznie na podstawie obrazu klinicznego. Jeśli pacjent hospitalizowany z powodu NSTEMI miałby ewoluować w kierunku STEMI. rejestracji EKG oraz oznaczeń wczesnych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego możemy wyodrębnić pacjentów o niskim oraz wysokim ryzyku zgonu lub zawału serca. Rycina 2: Algorytm postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST 15 . Do ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST należy nie tylko niestabilna dusznica bolesna.

Czy koncentrując się na morfologii odcinka ST nie zapominamy jednak o złożonej patofizjologii prowadzącej do wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych? Jakie możliwe sytuacje kliniczne mogą zawierać się w grupie ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST? 1. manifestacja elektrokardiograficzna zależy od przebiegu tętnicy wieńcowej oraz umiejscowienia niestabilnej blaszki miażdżycowej. bądź o obecności innego istotnego hemodynamicznie zwężenia tętnic wieńcowych. 3. Niestabilność wieńcowa towarzysząca przebytemu ostremu zawałowi mięśnia sercowego świadczy o obecności „aktywnego” niedokrwienia w obszarze dokonanego zawału. tj. kiedy w przebiegu procesów neoangiogenezy dochodzi do wytworzenia krążenia obocznego. Przekroczenie niewielkiej rezerwy wieńcowej może prowadzić do ostrego zespołu wieńcowego. 2. lecz bez jej zamknięcia. bądź świeży zawał serca w obszarze niemym elektrokardiograficznie. 16 . z zaburzeniami przepływu wieńcowego na poziomie mikrokrążenia. W wybranych przypadkach możliwą do wykorzystania metodą leczenia jest przezmięśniowa laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego. lecz bez zwężeń tętnic wieńcowych. Wobec zaawansowanej miażdżycy tętnic wieńcowych pacjenci nie kwalifikują się zwykle do leczenia inwazyjnego. zwykle jednak z niewystarczającym przepływem wieńcowym. Wówczas leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze. Wskazana jest pierwotna angioplastyka. Wczesny okres STEMI. zawał wysoki boczny lub izolowany zawał ściany tylnej. Jest to sytuacja obciążona wysokim ryzykiem powikłań i stanowi wskazanie do leczenia inwazyjnego. wynikająca najczęściej z pęknięcia blaszki miażdżycowej z wytworzeniem czopu płytkowego. Problem dotyczy zwykle pacjentów z wieloletnim okresem choroby. Wielonaczyniowa postać choroby niedokrwiennej serca z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych. Po potwierdzeniu rozpoznania wskazana jest pierwotna angioplastyka tętnic wieńcowych lub leczenie fibrynolityczne. z istotnym hemodynamicznie zwężeniem tętnicy wieńcowej. Angina pectoris de novo. Leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze oraz eliminacja zwykle licznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. 5. do czasu potwierdzenia rozpoznania prowadzone jest leczenie zachowawcze. Spodziewane jest potwierdzenie obecności wczesnych markerów uszkodzenia. Zespół polimetaboliczny przebiegający najczęściej z istotnym ograniczeniem rezerwy wieńcowej. 4.

Pacjenci po rewaskularyzacji. zaleca się połączenie leczenia antyagregacyjnego małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego z leczeniem przeciwzakrzepowym pochodnymi kumaryny (acenokumarol). 9. W przypadku obecności licznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u pacjentów. Pacjenci z zawałem non-Q.Kolejne dwie grupy stają się coraz liczniejsze w miarę rosnącej dostępności leczenia inwazyjnego. 7. 10. powinna być kwalifikowana do przyspieszonej oceny koronarograficznej i dalszych działań inwazyjnych. Pacjenci z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym skutkującym istotnym przerostem mięśnia lewej komory. z niedostatecznie rozwiniętym mikrokrążeniem w obszarze przerostu. przełomem nadciśnieniowym ze wzrostem oporu obwodowego. gdy niedokrwienie podwsierdziowe/zawał non-Q jest konsekwencją niedostatecznego przepływu wieńcowego w obrębie przerośniętego mięśnia sercowego oraz podwyższonego ciśnienia w jamie lewej komory. którym jest wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej. powodującym redystrybucję krążenia wieńcowego. Zjawisko istotnie udało się ograniczyć po zastosowaniu stentów powlekanych rapamycyną. jak i po angioplastyce koncentruje się na zapobieganiu restenozie. że grupa ta mieści się według podziału w ostrych zespołach bez uniesienia odcinka ST. gdy mamy do czynienia z krytycznym zwężeniem tętnicy wieńcowej. poprzez intensywne leczenie antyagregacyjne połączeniem kwasu acetylosalicylowego i tienopirydyny (według aktualnych zaleceń – klopidogrelu). Główny nacisk leczenia farmakologicznego zarówno przed. a w konsekwencji z pogorszeniem przepływu wieńcowego. 8. Jeśli jednak dojdzie do restenozy. z postępującym procesem zamykania pomostów wieńcowych. Pacjenci z istotną hemodynamicznie stenozą aortalną. jednak napełzanie neointimy może prowadzić do adhezji i agregacji płytek w stencie prowadząc do zakrzepicy. należy rozważyć kolejną angioplastykę lub CABG. W tej grupie wskazane jest postępowanie zachowawcze. tj. do którego dochodzi najczęściej w sytuacji. Pomimo tego. Podobnie jak w poprzednim przypadku decydujące znaczenie przypada intensywnemu leczeniu antyagregacyjnemu. Pacjenci z restenozą po PTCA. Pacjenci wymagają leczenia przyczynowego. którzy przebyli CABG. angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA) oraz pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) i stanowią rosnący problem kliniczny dotyczący właściwego wyboru postępowania terapeutycznego. 6. o potrzebie rewaskularyzacji decydować będzie obraz 17 .

Wedle aktualnych wytycznych dla pacjentów z OZW bez uniesienia odcinka ST z niskim ryzykiem powikłań. w mechanizmie zespołu hiperkinetycznego. grupującej pozawieńcowe przyczyny niedokrwienia mięśnia sercowego. Zalecenia te wynikają z analiz badania GUSTO IV ACS. Jednak jedynie mniej niż w połowie przedstawionych sytuacji możemy oczekiwać korzyści z podjęcia wczesnego leczenia inwazyjnego. 12. Nadczynność tarczycy może prowadzić do ostrego zespołu wieńcowego. ze spadkiem perfuzji wieńcowej poniżej zapotrzebowania. nie kwalifikowanych w trybie pilnym do angioplastyki – proponowany jest trójlekowy model leczenia przeciwzakrzepowego (kwas acetylosalicylowy. 11. Po pierwsze – przywrócenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego. Stosowanie w tym przypadku inhibitora receptora glikoproteinowego IIb/IIIa uważa się za przeciwwskazane. Po drugie – zahamowanie tworzenia zakrzepu w obrębie niestabilnej blaszki miażdżycowej oraz usprawnienie jego lizy. Decydujące znaczenie w tych przypadkach ma podjęcie leczenia przyczynowego. heparyna drobnocząsteczkowa). tienopirydyna. FARMAKOTERAPIA OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST W GRUPIE NISKIEGO RYZYKA Leczenie OZW bez uniesienia odcinka ST obejmuje dwa kierunki. Jeśli nitrogliceryna jest niewystarczająca do opanowania bólu wieńcowego. Następnie pacjent powinien otrzymać kwas acetylosalicylowy w postaci niepowlekanej w dawce 300-500 mg. W przypadku obecności bólu zamostkowego leczenie rozpoczynamy od nitrogliceryny podanej podjęzykowo w postaci 1-2 dawek aerozolu. Kolejne poniższe dwie przyczyny wywołujące ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST należą do klasy A według klasyfikacji Braunwalda. Do tego czasu prowadzone jest leczenie zachowawcze. należy zastosować narkotyczne leki przeciwbólowe 18 . a podażą tlenu. Jak widać na powyższych przykładach. ujawniając obecność dotąd nieistotnych zwężeń tętnic wieńcowych. a w niektórych stanach leczeniem z wyboru pozostaje leczenie zachowawcze. poprzez stymulowany hipertyreozą wzrost zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen.tętnic wieńcowych w koronarografii. istnieje duża różnorodność sytuacji klinicznych prowadzących do OZW bez uniesienia odcinka ST. Utrata krwi krążącej w mechanizmie hipotensji i niedokrwistości pokrwotocznej powoduje hipoperfuzję tkankową. Zaostrzenie niewydolności wieńcowej w przebiegu istotnego hemodynamicznie krwawienia.

można rozważyć zastosowanie antagonistów kanałów wapniowych z grupy werapamilu lub diltiazemu. pomimo wdrożonego leczenia zachowawczego pozostaje niestabilny.(morfina i. Czy rozpoznanie OZW bez uniesienia odcinka ST pozwala od razu wyznaczyć optymalne postępowanie lecznicze? Zwykle. Jeśli pacjent. Największe korzyści z podawania leków beta-adrenolitycznych odnoszą pacjenci.v. W przypadku występowania objawów pobudzenia układu współczulnego (np. ze zmniejszeniem dawki do podtrzymującej 75150 mg/dobę. Istnieje tendencja do dalszego ograniczania czasu stosowania nitrogliceryny i. aby jednoznacznie określić stopień zagrożenia chorego. to powinno ono być kontynuowane. Przy braku przeciwwskazań. test wysiłkowy.). Wlew nitrogliceryny nie powinien przekraczać 48 godzin. echokardiografia obciążeniowa bądź scyntygrafia perfuzyjna). zaś istotnie wzrasta częstość występowania powikłań krwotocznych. seryjne rejestra19 . należy włączyć leki beta-adrenolityczne. ze względu na tachyfilaksję wynikającą z wyczerpywania się endogennego zapasu grup sulfhydrylowych. tachykardia) leki beta-adrenolityczne są lekami z wyboru. W przypadku obecności przeciwwskazań do leczenia beta-adrenolitycznego. Takie leczenie możemy wdrożyć jeszcze w okresie przedszpitalnym. Należy podkreślić. Okres przyjmowania leków przedstawia się następująco: kwas acetylosalicylowy – terapia przewlekła. niestabilna dusznica bolesna). stanowi to wskazanie do leczenia inwazyjnego.v. Stosowanie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych antagonistów kanałów wapniowych z grupy dihydropirydyny jest przeciwwskazane. W okresie szpitalnym wskazane jest podawanie nitrogliceryny we wlewie ciągłym. Następnie zalecana dawka terapeutyczna enoksaparyny to 1 mg/kg 2 x dziennie w iniekcji podskórnej. co pozwala w późniejszym okresie na poszerzenie diagnostyki nieinwazyjnej choroby niedokrwiennej serca (ECHO. Wskazane jest wczesne rozpoczęcie leczenia statyną. Zwykle taki model leczenia pozwala na stabilizację OZW bez uniesienia odcinka ST w grupie niskiego ryzyka. dłuższe podawanie nie przynosi redukcji potrójnego punktu końcowego (zgon. u których dotąd nie były one stosowane. W badaniach TIMI 11B potwierdzono również skuteczność rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego enoksaparyną w bolusie dożylnym w dawce 30 mg. Aktualnie zaleca się jak najwcześniejsze uzupełnienie leczenia antyagregacyjnego kwasem acetylosalicylowym o klopidogrel – lek z grupy tienopirydyn – zwłaszcza jeśli planujemy angioplastykę tętnic wieńcowych. zawał. Stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych zalecane jest wg badań FRAXIS nad nadroparyną do 6 dni. potrzebujemy nawet do kilku godzin (dwukrotne oznaczenie wczesnych markerów uszkodzenia. że jeśli pacjent otrzymywał przed wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego leczenie beta-adrenolityczne.

FARMAKOTERAPIA OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST W GRUPIE WYSOKIEGO RYZYKA Leczenie ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST w grupie pacjentów wysokiego ryzyka zakłada wczesne leczenie inwazyjne. Stąd. mające na celu optymalizację zapotrzebowania tlenowego mięśnia sercowego oraz intensywne leczenie antyagregacyjne i przeciwzakrzepowe. monitorowanie rytmu serca). stosowanie w tej grupie inhibitorów receptorów płytkowych GP IIb/IIIa. w grupie wysokiego ryzyka powikłań zalecany jest czterolekowy model leczenia przeciwzakrzepowego (kwas acetylosalicylowy. rekomendowane według zaleceń European Society of Cardiology (ESC). Tak więc. inhibitora GP IIb/IIIa oraz heparyny niefrakcjonowanej. że leczenie zachowawcze OZW bez uniesienia odcinka ST jest leczeniem z wyboru do momentu ustalenia wskazań do leczenia inwazyjnego. to 20 . Zalecane jest kontynuowanie infuzji dożylnej do 12 godzin w przypadku abciksimabu oraz do 24 godzin w przypadku eptifibatidu i tirofibanu po wykonanej angioplastyce tętnic wieńcowych. Tak więc można stwierdzić. Jeśli początkowe schematy leczenia obejmowały łączenie kwasu acetylosalicylowego.Rycina 3: Farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST w grupie pacjentów niskiego ryzyka cje EKG. poza przedstawionym powyżej modelem leczenia. jako pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. W tym okresie prowadzone jest leczenie zachowawcze. heparyna drobnocząsteczkowa oraz inhibitor receptora GP IIb/IIIa). tienopirydyna. Zalecenia stosowania inhibitora receptora GP IIb/IIIa w OZW bez uniesienia odcinka ST szczególnie dotyczą pacjentów z cukrzycą.

ze względu na szybszy efekt antyagregacyjny przy rozpoczęciu leczenia oraz mniejszą liczbę działań ubocznych niż tiklopidyna. Według zaleceń ACC/AHA wprowadzono zalecenia przyjmowania statyn w ciągu 24-96 godzin od wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. Po opublikowaniu wyników badania CURE dołączył jeszcze klopidogrel. klopidogrel uznany został za tienopirydynę z wyboru. występowaniu chorób współistniejących. Zalecane jest stosowanie klopidogrelu w okresie od 21 . Farmakoterapia lekami beta-adrenolitycznymi wymaga ustalenia optymalnej dawki dobowej w okresie ostrym i jest kontynuowana przewlekle. czynników ryzyka oraz wyników badań dodatkowych.w wyniku kolejnych prowadzonych wieloośrodkowych badań klinicznych. heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) uzyskały przewagę nad heparyną niefrakcjonowaną (UFH) w leczeniu OZW bez uniesienia odcinka ST. Rycina 4: Leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST w grupie pacjentów wysokiego ryzyka LECZENIE OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST W PREWENCJI WTÓRNEJ Prewencja wtórna OZW bez uniesienia odcinka ST zakłada indywidualizację leczenia. Badanie to potwierdziło skuteczność intensywnego leczenia antyagregacyjnego OZW. Do kanonu leczenia farmakologicznego należały dotąd kwas acetylosalicylowy i beta-adrenolityk. opartą na analizie przebiegu klinicznego. Według zaleceń American College of Cardiology oraz American Heart Association (ACC/AHA) dotyczących leczenia przeciwpłytkowego OZW bez uniesienia odcinka ST. u chorych z frakcją cholesterolu LDL >100 mg%. Przede wszystkim konieczna jest modyfikacja czynników ryzyka.

Przedstawione zagadnienia prewencji wtórnej powinny stanowić elementarz pacjenta po przebytym ostrym zespole wieńcowym. w grupie pacjentów wysokiego ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Po opublikowaniu wyników badania HOPE do tego kanonu włączono inhibitory enzymu konwertującego. Skuteczność leczenia hipercholesterolemii zapewnia stosowanie statyn. • Aspirin and Antianginal. • B-blockers and Blood pressure. Najważniejsze elementy w prowadzeniu prewencji wtórnej według zaleceń ACC/AHA opisane zostały regułą ABCDE.miesiąca do 9 miesięcy. • Diet and Diabetes. • Cholesterol and Cigarette smoking. Rycina 5: Farmakoterapia w prewencji wtórnej ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST 22 . Systematyczne przestrzeganie wymienionych zaleceń decydować będzie o skuteczności prowadzonego leczenia. • Education and Exercise.

a także redystrybucję krążenia wieńcowego na korzyść warstw podwsierdziowych. W konsekwencji osiągamy optymalizację zapotrzebowania tlenowego mięśnia sercowego. 23 . jak również badania „Prove-it”. Nie ma wystarczających danych. efekt hipolipemizujący dobrze koreluje z siłą hamowania reduktazy HMG-CoA przez poszczególne leki z grupy statyn. Zalecenia amerykańskie przewidują stosowanie statyn u wszystkich chorych z OZW ze stężeniem cholesterolu LDL powyżej 100 mg% w ciągu pierwszych 24-96 godzin hospitalizacji. Azotany Stosowanie azotanów w OZW opiera się na podstawach patofizjologicznych. jak i ACC/AHA rekomendują jako cel leczenia – osiągnięcie czynności serca w granicach 50-60/min.LEKI STOSOWANE W LECZENIU OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST Leki beta-adrenolitycze Zastosowanie leków beta-adrenolitycznych w OZW bez uniesienia odcinka ST wynika z przesłanek patofizjologicznych. Zarówno zalecenia ESC. Pomimo istotnych różnic we wchłanianiu. Według standardów ESC zaleca się rozpoczynanie leczenia beta-adrenolitykami o krótkim okresie półtrwania. wynikających z dużych badań klinicznych świadczących o korzyściach ze stosowania leków beta-adrenolitycznych w OZW bez uniesienia odcinka ST. Azotany poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego powodują redukcję zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. co wydłuża fazę przepływu wieńcowego. Chronotropowo ujemne działanie tej grupy leków wydłuża podokres rozkurczu mięśnia sercowego. Statyny Korzystny efekt terapeutyczny tej grupy leków osiągany jest poprzez blokowanie reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA na szlaku przemian cholesterolu w wątrobie. Danych dokumentujących skuteczność leczenia hipolipemizującego u pacjentów z OZW bez uniesienia odcinka ST dostarczyły badania MIRACL oraz trwające jeszcze badania „A to Z”. farmakokinetyce i właściwościach fizykochemicznych. Zgodnie ze standardami ESC. wskazania do leczenia statynami ustala się na podstawie lipidogramu oznaczonego w pierwszej dobie hospitalizacji. Leki beta-adrenolityczne wywierają również korzystny wpływ poprzez hamowanie utleniania wolnych kwasów tłuszczowych w procesie beta-oksydacji.

Standardy ACC/AHA dopuszczają stosowanie diltiazemu i werapamilu w przypadku obecności przeciwwskazań do stosowania leków beta-adrenolitycznych przy zachowanej czynności skurczowej lewej komory. Od 1999 roku zaproponowano wyróżnienie leków o działaniu mającym na celu stabilizację blaszki miażdżycowej. inhibitory konwertazy oraz leki beta-adrenolityczne. Stwierdzono zmniejszenie częstości występowania zawału serca o 25% w porównaniu do placebo. Brak danych z badań randomizowanych dotyczących stosowania diltiazemu i werapamilu. Według ostatnich zaleceń ACC/AHA (w wyniku badania HOPE) nastąpiło rozszerzenie wskazań do przyjmowania inhibitorów konwertazy o grupę chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca o wysokim ryzyku powikłań. w dawce powodującej ustąpienie dolegliwości lub limitowanej wartościami ciśnienia tętniczego. Inhibitory konwertazy angiotensyny Standardy ESC nie wymieniają tej grupy leków jako rutynowo stosowanej w OZW bez uniesienia odcinka ST. jak i przez następne 9 do 12 miesięcy. lekami beta-adrenolitycznymi zwłaszcza wtedy.Nitrogliceryna podawana jest dożylnie. bez uszkodzenia lewej komory. Jako drugi zalecany lek przeciwpłytkowy wymieniany jest klopidogrel. to standardy ESC zalecają dawkę od 75 do 150 mg/dobę. Kwas acetylosalicylowy Jest to podstawowy lek o działaniu antyagregacyjnym stosowany w OZW i w leczeniu przewlekłym. Jednak w badaniach SOLVD i SAVE wykazano zmniejszenie ryzyka zawału serca w 6-miesięcznej obserwacji u osób z chorobą niedokrwienną serca leczonych inhibitorami konwertazy. Należą do nich statyny. Antagoniści kanałów wapniowych Grupa dihydropirydyn nie znajduje zastosowania w leczeniu OZW bez uniesienia odcinka ST. 24 . jeżeli OZW przebiegają z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym. Jakkolwiek najnowsza metaanaliza leczenia antyagregacyjnego z 2002 roku wskazuje. niewydolnością serca lub cukrzycą. Okres stosowania ograniczony jest rozwojem zjawiska tachyfilaksji. w przypadku braku przeciwwskazań do stałego stosowania. że małe dawki kwasu acetylosalicylowego mają być korzystniejsze niż dawki większe. Inhibitory konwertazy angiotensyny w standardach leczenia ostrych zespołów wieńcowych ACC/AHA zajmują miejsce łącznie z azotanami. zarówno w fazie ostrej. bowiem na podstawie wyników dużych badań klinicznych wykazano ich szkodliwe działanie.

zawału serca i zgonu o 29% w stosunku do placebo. mało przewidywalny stopień wiązania leku z białkami osocza i stosunkowo mała skuteczność w stosunku do zakrzepów bogatopłytkowych. Enoxa25 . niż korzyści z leczenia kwasem acetylosalicylowym. że heparyny drobnocząsteczkowe różnią się w obrębie grupy wieloma cechami: masą cząsteczkową. Skuteczność leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi została wykazana w wielu badaniach klinicznych. Ponadto korzyści leczenia heparyną niefrakcjonowaną utrzymywały się krócej. stosunkiem aktywności anty-Xa do anty-IIa – co uniemożliwia traktowanie ich jako jednorodnej grupy.W przypadku przeciwwskazań do kwasu acetylosalicylowego zalecane jest stosowanie klopidogrelu. Decyduje o tym krótki okres półtrwania heparyny niefrakcjonowanej. wykazano synergistyczne działanie heparyny niefrakcjonowanej łącznie z kwasem acetylosalicylowym u chorych leczonych z powodu OZW. z których najistotniejsze to FRAXIS dotyczące nadroparyny. Jednocześnie podkreśla się. Z kolei przewaga heparyn drobnocząsteczkowych polega na wyższej dostępności biologicznej i dłuższym okresie półtrwania. Podanie heparyny niefrakcjonowanej bez kwasu acetylosalicylowego zmniejszyło ryzyko nawrotu niestabilności. Tabela 2: Heparyny drobnocząsteczkowe w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST BADANIE FRIC FRISC FRAXIS TIMI 11B ESSENCE LICZEBNOŚĆ n = 1482 n = 1506 n = 3468 n = 3910 n = 3171 PORÓWNANIE DZIAŁANIA dalteparyna vs UFH dalteparyna vs placebo nadroparyna vs placebo enoxaparyna vs UFH enoxaparyna vs UFH WYNIKI +/+ + + UFH – heparyna niefrakcjonowana Z grupy heparyn drobnocząsteczkowych najlepiej udokumentowane korzystne działanie w leczeniu OZW posiada enoxaparyna. Aktualne standardy ESC preferują stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych w miejsce heparyny niefrakcjonowanej. Heparyna Na podstawie metaanalizy opublikowanej w 1996 roku. FRIC dotyczące dalteparyny oraz ESSENCE i TIMI 11B z enoxaparyną.

u których planowany jest zabieg pierwotnej angioplastyki (percutaneous coronary intervention. ze względu na jego właściwości immunogenne. W przypadku stosowania tirofibanu.. Inhibitory receptora GP IIb/IIIa Abciximab wiąże się trwale z płytkami krwi. że tirofiban powinien być stosowany łącznie z heparyną niefrakcjonowaną bądź drobnocząsteczkową. iż obciążona jest dość częstym występowaniem objawów ubocznych.c. pacjent początkowo otrzymuje wlew nasycający w dawce 0. Rozwija w pełni swoje działanie dopiero po 3 dniach. Ponowne podanie abciximabu jest przeciwwskazane. Dawka nasycająca podana w bolusie wynosi 0. a następnie wlew podtrzymujący przez 12 godzin. PCI). Klopidogrel jest lekiem nowszej generacji. Należy wspomnieć. kontynuowana w postaci wlewu dożylnego w dawce do 10 mg/min przez 12 godzin. tirofiban i eptifibatid. Leczenie takie zapewnia blokowanie ponad 80% receptorów GP IIb/IIIa. Charakteryzuje się także niską częstością występowania objawów ubocznych. Tiklopidyna dawkowana jest 2 x 250 mg.25 mg/kg m.paryna w dawce terapeutycznej powinna być stosowana podskórnie 2 x dziennie 1 mg/kg m. Leki te zapobiegają także wczesnej zakrzepicy po angioplastyce z założeniem stentu. następnie wlew dożylny w dawce 0. Z badań PRISM-PLUS wynika. U chorych. Okres leczenia powinien wynosić 48 godzin. Stąd tak dobre notowania w aktualnych rekomendacjach ACC/AHA. zaleca się podanie leku w bolusie na 10-60 minut przed zabiegiem. działa już po 2 godzinach przy zastosowaniu dawki nasycającej 300 mg. Skuteczność klopidogrelu potwierdzono w badaniach CURE na grupie 12 562 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST.4 mg/kg/min przez 30 min. praktycznie ze zniesieniem agregacji płytek krwi. Bezpośrednie inhibitory trombiny jak dotąd nie otrzymały rejestracji wskazań klinicznych do stosowania w leczeniu OZW. Tienopirydyny Działają antyagregacyjnie blokując ADP-zależną drogę aktywacji płytek. Obecnie rejestrację FDA ze wskazaniami do leczenia OZW posiadają abciximab. Kryteria zastosowania i optymalny dobór dawkowania inhibitora receptora GP IIb/IIIa ustalono na podstawie wyników dużych badań klinicznych.c.1 mg/kg/min. Dawka podtrzymująca klopidogrelu wynosi 75 mg dziennie. Do grupy należy tiklopidyna i klopidogrel. 26 . najczęściej ze strony przewodu pokarmowego. Zalecane jest stosowanie w zależności od wskazań od 1 do 9 miesięcy.

Celem pozostaje stabilizacja blaszki miażdżycowej. aż do momentu ustalenia wskazań do leczenia inwazyjnego. Podsumowując można stwierdzić. jako nieswoisty inhibitor. co umożliwia szybsze podjęcie interwencji chirurgicznej w grupie pacjentów troponinododatnich. Obecna klasyfikacja ostrych zespołów wieńcowych ma charakter funkcjonalny i ma za zadanie jak najszybsze wdrożenie postępowania terapeutycznego ze względu na stratyfikację ryzyka. Jeżeli pacjent planowany jest do procedur kardiologii interwencyjnej. w wyniku czego posiada większą zdolność zapobiegania rozwojowi restenozy. leczenie inhibitorami receptora GP IIb/IIIa należy prowadzić u pacjentów z OZW bez uniesienia odcinka ST. bądź metodami inwazyjnymi. takie jak eptifibatid i tirofiban charakteryzują się krótszymi okresami półtrwania. którą możemy uzyskać w zależności od przebiegu rozwijającego się OZW.Tabela 3: Badania kliniczne nad zastosowaniem inhibitorów receptora GP IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST AKRONIM PARAGON A PARAGON B PRISM PRISM-PLUS PURSUIT TACTICS-TIMI GUSTO IV ACS UFH – heparyna niefrakcjonowana LEK BADANY lamifiban + UFH lamifiban tirofiban vs UFH tirofiban + UFH eptifibatid tirofiban abciximab Według wytycznych ESC. to leczenie inhibitorem receptora GP IIb/IIIa powinno być rozpoczęte jeszcze przed zabiegiem i kontynuowane do 12 godzin dla abciximabu oraz do 24 godzin dla tirofibanu i eptifibatidu. Właściwa ocena zagrożenia pacjenta z OZW pozwala na indywidualizację leczenia oraz wybór jego optymalnej strategii. 27 . jako uzupełnienie leczenia kwasem acetylosalicylowym i heparyną niefrakcjonowaną w grupie pacjentów troponinododatnich. posiada również zdolność blokowania receptorów witronektynowych oraz hamuje migrację leukocytów. Z kolei swoiste inhibitory receptora GP IIb/IIIa. bądź zachowawczo. że leczenie zachowawcze OZW bez uniesienia odcinka ST jest leczeniem z wyboru. u których planuje się wykonanie wczesnej rewaskularyzacji. Nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia wyboru inhibitora receptora GP IIb/IIIa. Abciximab.

K. b) zahamowanie tworzenia zakrzepu w obrębie niestabilnej blaszki miażdżycowej. Filipiak. 4. Stosowanie fibrynolizy w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST jest przeciwwskazane. 102. P. Louis. Circulation.Zapamiętaj! 1 Obecny podział ostrych zespołów wieńcowych ma sprzyjać szybkiej kwalifikacji pacjentów do leczenia inwazyjnego. 7. do czasu ustalenia wskazań do leczenia inwazyjnego. D. 1996. Philadelphia. Poloński (red. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. W. a jego podażą. Zipes. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). L. L. Warto przeczytać: E. tienopirydyny i heparyny drobnocząsteczkowej. 2001. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca. G. Bielsko-Biała. B.J. Urban i Partner. New York. Leczeniem z wyboru ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST jest strategia zachowawcza. Stosowanie inhibitorów receptora GP IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST jest przeciwwskazane. 6. 28 . Leczenie zachowawcze ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST obejmuje: a) przywrócenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen. Wrocław 2002.P. jeśli nie planujemy PTCA. PZWL. Leczenie przeciwzakrzepowe ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST wymaga łączenia kwasu acetylosalicylowego. 3. Sydney. Braunwald. G. statyny oraz inhibitory konwertazy. Opolski. St. 5. 1994. 2000. London. a-medica press. Toronto. Giec: Choroba niedokrwienna serca. 2. Do leków stabilizujących blaszkę miażdżycową należą: beta-adrenolityki.): Ostre zespoły wieńcowe. Saunders Company.

Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. Eur Heart J 2000.L. 445. E. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia. Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). 29 . XLVI. Rapaport: Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych. 21: 1406-32. 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). 2002. Kardiologia Polska 1997. 100: 1016. (Suplement). Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. E. 1: 34. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology. Saunders. R. Poloński. Kardiologia Po Dyplomie 2002. Circulation 1999.

Ścierają się ze sobą zwolennicy dwóch przeciwstawnych poglądów. OCENA ROKOWANIA U CHORYCH Z OSTRYM ZESPOŁEM WIEŃCOWYM Z powodu wspomnianej powyżej dużej różnorodności objawów i rokowania w OZW. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST – PREFERUJEMY LECZENIE INTERWENCYJNE Jacek Sawicki. niż leczenie interwencyjne ostrego zawału serca. czy wręcz bez choroby wieńcowej. że początkowo należy wszystkich pacjentów leczyć farmakologicznie. czy miesiącach. zawału serca czy nawrotu niedokrwienia w najbliższych kilku tygodniach. iż u każdego chorego z rozpoznaniem OZW należy dążyć do jak najszybszego wykonania koronarografii. zarówno pod względem przebiegu klinicznego obecnego epizodu. Pogląd swój opierają na stwierdzeniu. Marek Kuch Leczenie interwencyjne ostrego zespołu wieńcowego (OZW) bez uniesienia odcinka ST budzi znacznie więcej kontrowersji w chwili obecnej. PCI) lub w wybranych przypadkach pomostowania aortalno-wieńcowego (coronary artery bypass graft. Ponadto zwolennicy wczesnej strategii inwazyjnej uważają. CABG). Dlaczego nie zrobić tego podczas pierwszego epizodu OZW? Zwolennicy strategii zachowawczej uważają.III. jak i ryzyka wystąpienia zgonu. Swoją opinię opierają na spostrzeżeniu. zatem i tak trzeba będzie wykonać u nich koronarografię i leczenie zabiegowe – PCI lub CABG. a ewentualne leczenie inwazyjne zarezerwować dla chorych z nawracającym niedokrwieniem (ponowne wystąpienie bólów w klatce piersiowej lub pojawienie się zmian niedokrwiennych w EKG). iż wśród chorych klasyfikowanych pierwotnie jako chorzy z OZW znajduje się pewien odsetek pacjentów bez ostrego niedokrwienia. iż jest to najbardziej skuteczna metoda leczenia. Zatem wykonywanie u wszystkich chorych z pierwotnym rozpoznaniem OZW rutynowo koronarografii jest niecelowe. Zwolennicy wczesnej strategii inwazyjnej uważają. iż chorzy z OZW stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. sprawą bardzo istotną jest prawidłowa ocena ciężkości choroby. W 1989 roku Braunwald wprowadził klasyfikację niestabilnej dusznicy bo30 . Nie bez znaczenia jest również fakt. a następnie leczenia interwencyjnego – angioplastyki wieńcowej z ewentualną implantacją stentu (percutaneous coronary intervention. czyli OZW z uniesieniem odcinka ST. iż ryzyko nawrotu OZW w czasie pierwszych kilku miesięcy u tych chorych jest wysokie. Włodzimierz Gierlak.

W celu jego określenia można zastosować kryteria zawarte w amerykańskich wytycznych rozpoznawania i leczenia 31 . Tabela 1: Klasyfikacja niestabilnej dusznicy bolesnej wg Braunwalda OKOLICZNOŚCI KLINICZNE A rozwija się w obecności choroby pozasercowej. W tym samym roku ukazały się amerykańskie wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia niestabilnej dusznicy bolesnej/zawału serca bez uniesienia odcinka ST. zawału serca czy nawrotu niedokrwienia. bez ostatnich 48 h (DB podostra) IA IB IC II IIA IIB IIC DB spoczynkowa III w ciągu 48 h (DB ostra) DB – dusznica bolesna IIIA IIIB IIIC W roku 2000 Braunwald unowocześnił tę klasyfikację poprzez uwzględnienie w niej roli oznaczeń sercowych troponin. od świeżego zawału (DB pozawałowa) CIĘŻKOŚĆ I Średnio ciężka DB lub narastająca bez bólu spoczynkowego DB spoczynkowa w ciągu miesiąca.lesnej opartą na wywiadach. Ryzyko to jest określane jako niskie. Bardzo ważną sprawą jest przeprowadzenie właściwej stratyfikacji ryzyka wystąpienia zgonu. przedstawia ją tabela 1. umiarkowane bądź wysokie. obecności lub braku zmian w elektrokardiogramie oraz intensywności leczenia przeciwniedokrwiennego. która nasila niedokrwienie mięśnia sercowego (DB wtórna) B rozwija siępod nieobecność choroby pozasercowej (DB pierwotna) C rozwija się w ciągu 2 tyg.

Stratyfikacja ryzyka według kryteriów zawartych w amerykańskich wytycznych jest dość skomplikowana. ponieważ bierze się w niej pod uwagę znaczną liczbę różnych danych klinicznych. • II lub III klasa NDB wg Braunwalda. Należą do nich: 32 . • choroba naczyń mózgowych. chorzy z cukrzycą mają ryzyko wystąpienia powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego o 50% wyższe niż chorzy bez cukrzycy. • podwyższone stężenie CRP. EKG • nowa inwersja załamka T ³ 0. ST ³ 0. Tabela 2: Stratyfikacja ryzyka w niestabilnej dusznicy bolesnej • wiek >65lat. WYWIAD • dusznica pozawałowa. Na podstawie analizy wieloczynnikowej zidentyfikował on 7 niezależnych czynników rokowniczych w OZW. • blok lewej odnogi pęczka Hisa. które przedstawia tabela 2. • cukrzyca. szczególnie przy prawidłowych troponinach. Stąd Antman zaproponował bardziej użyteczną klinicznie metodę oceny ryzyka w OZW. • nowa zmiana odc. STAN KLINICZNY • klasa B NDB wg Braunwalda. Dodatkowym czynnikiem rokowniczym może być podwyższone stężenie CRP.niestabilnej dusznicy bolesnej/zawału serca bez uniesienia odcinka ST. jako osoby oporne na kwas acetylosalicylowy. MARKERY SERCOWE ANGIOGRAM • podwyższone stężenie troponiny T lub I lub CPK-MB. • obecność skrzepliny w świetle tętnicy. Inną grupę wysokiego ryzyka stanowią chorzy przyjmujący już kwas acetylosalicylowy. I tak. Określani są oni często. u nich ryzyko zgonu lub wystąpienia zawału serca jest także o 50% wyższe. • niewydolność serca/hipotonia. Określa się ją często jako skala Antmana lub skala TIMI. • choroba tętnic obwodowych. Podobne zwiększenie ryzyka powoduje współistniejąca choroba naczyń obwodowych lub naczyń mózgowych.05 mV.3 mV.

• obecność więcej niż 3 czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. KORONAROGRAFIA I ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA W OSTRYM ZESPOLE WIEŃCOWYM Zasadniczym celem rewaskularyzacji w niestabilnej chorobie wieńcowej jest poprawa ukrwienia mięśnia sercowego i zapobieganie nawrotom jego 33 . a 6-7 punktów w skali Antmana oznacza wysokie ryzyko. W razie obecności do 2 wymienionych czynników rokowniczych ryzyko określane jest jako małe. zawału serca lub nawrotu niedokrwienia jest 10-krotna pomiędzy grupą małego a wysokiego ryzyka (4. • stosowanie kwasu acetylosalicylowego w ostatnich 7 dniach. • więcej niż 2 epizody dusznicy bolesnej w czasie ostatnich 24 godzin. Rycina 1: Skala ryzyka TIMI (TIMI 11B) Zatem wszyscy pacjenci z grupy wysokiego ryzyka (być może także z grupy ryzyka umiarkowanego) powinni być poddani procedurom inwazyjnym.• wiek powyżej 65 lat.5 mm. • podwyższone wartości markerów uszkodzenia mięśnia sercowego. 7% vs 40. Różnica szans wystąpienia zgonu. przy współistnieniu 3 do 5 jako umiarkowane.9%). • udokumentowana choroba wieńcowa we wcześniej wykonanej koronarografii. • obniżenie odcinka ST ³ 0.

Zasadniczym celem zastosowania wymienionych technik jest uniknięcie niebezpieczeństwa zatorowości obwodowej fragmentami uruchomionej skrzepliny bądź blaszki miażdżycowej. czy wreszcie metody trombolizy wykorzystujące energię laserową. Zwężenie ekscentryczne. Decyzje o wybraniu określonej metody rewaskularyzacji są podejmowane właśnie na podstawie angiogramów. czyli zjawiska określanego mianem no reflow phenomenon. Metodą rewaskularyzacji częściej stosowaną jest PCI.niedokrwienia. a 44-59% chorych ma wielonaczyniową chorobę wieńcową. że leczenie interwencyjne (PCI lub CABG) stosuje się u 14% do 53% chorych. Z badań TIMI IIIB i FRISC II wynika. Na podstawie licznych badań klinicznych u chorych z niestabilną chorobą wieńcową przeprowadzonych w ostatnich latach. iż w przypadku stwierdzenia w świetle tętnicy skrzepliny oraz w miarę stabilnego stanu chorego. Od 14 do 19% chorych nie ma istotnych przewężeń w tętnicach wieńcowych. co pozwala uniknąć progresji choroby do zawału serca lub zgonu. Niezwykle istotną sprawą w przypadku wielonaczyniowej choroby wieńcowej jest ustalenie. natomiast zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej ma 4-8% chorych. Wykonanie koronarografii jest równie bezpieczne u chorych z niestabilną. ocenia się. Brak przepływu tkankowego jest z kolei przyczyną złego wyniku końcowego zabiegu PCI. W tych skrajnych sytuacjach zaleca się wykonanie koronarografii po zabezpieczeniu chorego wewnątrzaortalną kontrapulsacją. z obecnością owrzodzenia oraz ubytki wypełnienia lub przejaśnienia mogą nasuwać po34 . Wydaje się. hipotonia lub wstrząs) wymagają specjalnego postępowania. co nierzadko bywa trudne i wymaga bardzo dużego doświadczenia w ocenie koronarogramów. które zwężenie i w której tętnicy jest odpowiedzialne za obecny ostry epizod wieńcowy. że 30-38% chorych z OZW ma krytyczną zmianę miażdżycową w 1 tętnicy. cewniki odsysające skrzeplinę ze światła tętnicy wieńcowej. W nielicznych przypadkach używa się najnowszych technik. bardziej właściwe jest odczekanie z interwencją i przygotowanie chorego do zabiegu agresywnym leczeniem przeciwkrzepliwym i przeciwpłytkowym. Jedynie chorzy niestabilni hemodynamicznie (obrzęk płuc. jak i stabilną chorobą wieńcową. Koronarografia pozostaje ciągle niezbędnym narzędziem. To właśnie zatorowość obwodowa jest uznawana za główną przyczynę braku przepływu tkankowego pomimo przywrócenia pełnej drożności w tętnicy nasierdziowej. jak systemy zapobiegające zatorowości naczyń mikrokrążenia (angiojet). zmniejszenia do niezbędnego minimum liczby wstrzyknięć do tętnic wieńcowych oraz niewykonywanie wentrykulografii. o nieregularnych zarysach. jeśli chodzi o ocenę obecności i rozległości zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

Abciximab jest fragmentem Fab humanizowanego przeciwciała mysiego i cechuje się krótkim okresem półtrwania w osoczu (poniżej 10 minut). i do połowy lat 90. aby lek stosować bezpośrednio przed zabiegiem i kontynuować go do 12 godzin po zabiegu PCI. Umożliwia mechaniczną stabilizację blaszki miażdżycowej. mogą wykluczać możliwość wykonania PCI. Zatem wlew abciximabu może trwać krócej. Potwierdzeniem tego jest fakt. Zagrożenie wzmożoną trombogenezą zostało przezwyciężone poprzez szerokie stosowanie stentów w czasie zabiegów angioplastyki w OZW. iż największe korzyści ze stentowania odnoszą chorzy z grupy wysokiego ryzyka. takie jak znaczna krętość przebiegu naczynia. obecność zwapnień w ścianach tętnic oraz zwężeń na obwodzie. co może prowadzić do narastania skrzepliny w świetle tętnicy wieńcowej oraz do pełnego jej zamknięcia. Eptifibatide jest pierścienio35 . a ostatnio także poprzez wprowadzenie inhibitorów receptorów płytkowych GP IIb/IIIa. że znaczną redukcję powikłań związanych z wykonaniem PCI. eptifibatide) należy przedłużyć do 24 godzin po zabiegu PCI. I tak. niż te uzyskiwane w stabilnej chorobie wieńcowej. częstość zawałów serca związanych z zabiegiem PCI spadła o połowę. Leczenie pozostałymi inhibitorami GP IIb/IIIa (tirofiban.dejrzenie obecności skrzepliny w świetle tętnicy i są markerami wysokiego ryzyka. Implantacja stentów jest metodą bezpieczną. Zaleca się. w OZW były mniej korzystne. Inne cechy. Rezultaty PCI wykonywanych w latach 80. Angioplastyka balonowa może indukować uszkodzenie blaszki miażdżycowej i nasilać trombogenezę. Wprowadzenie stentów w powikłanych angioplastykach wieńcowych zminimalizowało konieczność pilnych operacji na tętnicach wieńcowych. Dzięki takiemu skojarzonemu leczeniu uzyskuje się najlepsze rezultaty w okresie szpitalnym. Właśnie ostry zawał serca był głównym powikłaniem zabiegów angioplastyki balonowej wykonywanych u chorych z OZW. z 10 do 5%. Bardzo ważną sprawą jest podkreślenie. zablokowanie receptora może trwać nawet kilka tygodni. Sama śmiertelność związana z wykonaniem PCI w OZW jest niska. Lekiem najbardziej polecanym jest abciximab. ale bardzo silnym powinowactwem do receptora płytkowego. Różnice w czasie trwania terapii poszczególnymi preparatami z grupy inhibitorów płytkowych receptorów GP IIb/IIIa. udało się uzyskać poprzez wdrożenie tuż przed i kontynuowanie po procedurze inwazyjnej leczenia inhibitorami receptora GP IIb/IIIa. Taka sytuacja ma miejsce w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST. ma to szczególne znaczenie w przypadku rozwarstwienia błony wewnętrznej. które utrzymują się również w obserwacji przedłużonej do 6 czy 12 miesięcy. wynikają ze znacznych różnic we właściwościach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. W efekcie. Po zakończeniu wlewu dożylnego leku agregacja płytek wraca stopniowo do normy w ciągu 24-48 godz.

6%). Efekt działania eptifibatidu zanika po 4 godzinach. Śmiertelność oraz powikłania pooperacyjne są częstsze wśród chorych z ciężką dusznicą niestabilną (III klasa wg Braunwalda) oraz u chorych operowanych z powodu dusznicy pozawałowej w okresie poniżej 7 dni od dokonania się zawału. aby (o ile to możliwe) zabiegi były wykonywane bez użycia krążenia pozaustrojowego oraz metodami małoinwazyjnymi (z dostępu przez minitorakotomię). a tirofibanu po 8 godzinach od zakończenia wlewu. Optymizmem może napawać fakt. Okres półtrwania obu leków wynosi 2-3 godziny i są one bardzo swoistymi inhibitorami receptorów GP IIb/IIIa. Analiza badań klinicznych BARI i CABRI oceniająca podgrupy chorych z niestabilną chorobą wieńcową wykazała. że obecność cukrzycy bezwzględnie wymaga połączenia PCI z leczeniem inhibitorami GP IIb/IIIa. Identyczne efekty uzyskano w najnowszym badaniu poświęconym temu zagadnieniu.wym heptapeptydem. że w przypadku zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz choroby trójnaczyniowej. Chorych ze zmianą w jednej tętnicy zwykle kwalifikuje się do angioplastyki wieńcowej połączonej z implantacją stentu i ostatnio coraz częściej z podaniem inhibitora receptora płytkowego GP IIb/IIIa. iż 36 . Zaleca się. polecane jest leczenie operacyjne. akceptowalna jest również częstość zawałów pooperacyjnych (9. że śmiertelność operacyjna jest mała (4. które mogą stanowić przeciwwskazanie do CABG. Dalszą niezwykle ważną sprawą jest kontynuowanie leczenia przeciwpłytkowego kwasem acetylosalicylowym i tiklopidyną lub kwasem acetylosalicylowym i klopidogrelem przez co najmniej 9 miesięcy po ostrym epizodzie wieńcowym leczonym interwencyjnie. że skuteczność zabiegów PCI jest podobna do rezultatów uzyskiwanych przy zastosowaniu pomostowania aortalno-wieńcowego. W chwili obecnej uważa się. OPERACYJNE LECZENIE OSTREGO ZESPOŁU WIEŃCOWEGO Generalnie uważa się. Jedyną różnicą na korzyść CABG była mniejsza liczba ponownych zabiegów rewaskularyzacyjnych w obserwacji odległej. w badaniu ARTS.7%). dlatego zaleca się dłuższe stosowanie wymienionych preparatów. Obecnie nowoczesne techniki operacyjne powodują. można kwalifikować do PCI. ale ze zmianami nadającymi się do angioplastyki i założenia stentu. Obecnie po wynikach badania CURE preferowanym lekiem jest klopidogrel. Wyjątek mogą stanowić chorzy ze współistniejącymi ciężkimi chorobami innych narządów i układów. szczególnie przy współistniejącej dysfunkcji skurczowej lewej komory. Chorych z chorobą dwunaczyniową lub trójnaczyniową. natomiast tirofiban jest związkiem niepeptydowym.

Największe korzyści odnieśli chorzy z grupy wysokiego ryzyka. który przemawia za wyborem leczenia operacyjnego jest współistnienie cukrzycy.031). w którym wykazano przewagę wczesnej strategii inwazyjnej nad strategią pierwotnie zachowawczą było badanie FRISC II. Istotnym czynnikiem. które wykazało przewagę wczesnej strategii inwazyjnej było badanie TACTICS-TIMI 18. czy do leczenia inwazyjnego. Polega ono na wykonaniu PCI w tętnicy odpowiedzialnej za aktualny OZW (culprit artery). Częstość występowania złożonego punktu końcowego (zgon. co wiąże się z wykonywanymi procedurami.w najświeższym badaniu FRISC II pilne leczenie operacyjne związane było z bardzo niską śmiertelnością (2. Ponadto koronarografię w grupie leczenia inwazyjnego wykonywano pomiędzy 4 a 48 godziną (średnio po 24 godzinach). niezależnie od tego. i określa się mianem wczesnego ryzyka (early hazard). Były to badania TIMI IIIB i VANQWISH.1%). W grupie leczonej zachowawczo współczynnik ten wyniósł 12. coraz częściej stosowane jest leczenie etapowe. Wykazano w nich większą śmiertelność i większą częstość zawałów serca w okresie szpitalnym. że wszyscy chorzy otrzymali dożylny wlew tirofibanu. z najbardziej zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych. a następnie po ustabilizowaniu chorego wykonuje się rewaskularyzację pozostałych zwężeń metodą operacyjną. Warto na koniec wspomnieć. zawał serca. hospitalizacja z powodu niestabilnej choroby wieńcowej) w ciągu 37 .1% (p=0. Natomiast częstość nawrotów dusznicy bolesnej i ponownych hospitalizacji zmniejszyła się o 50%. z uwagi na nawracające niedokrwienie.4%. czy byli losowo przydzieleni do leczenia zachowawczego. ponadto warte podkreślenia jest. pomimo iż większość operacji wykonano u chorych ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej lub z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz wcześnie (poniżej 7 dni) po zawale serca. PORÓWNANIE WYNIKÓW LECZENIA INWAZYJNEGO OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH Z LECZENIEM ZACHOWAWCZYM Dwie wcześniejsze duże próby kliniczne oceniające skuteczność wczesnego leczenia inwazyjnego w OZW nie wykazały jego przewagi nad terapią zachowawczą. Kolejnym badaniem. W grupie leczonej inwazyjnie stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie częstości występowania głównego punktu końcowego (zgon lub zawał serca w ciągu 6 miesięcy obserwacji) do 9. że u najciężej chorych. Różniło się ono od poprzedniego tym. w szczególności CABG. poddana leczeniu inwazyjnemu. Poza tym dość znaczna grupa chorych pierwotnie zakwalifikowana do leczenia zachowawczego była. iż 30-dniowa śmiertelność u chorych poddanych CABG wyniosła 2%. Pierwszym ważnym badaniem.

bezpieczne i daje największe korzyści w stosunku do leczenia zachowawczego. co mogło zwiększyć korzystne efekty procedur inwazyjnych. natomiast u chorych z ryzykiem umiarkowanym można koronarografię i leczenie interwencyjne odłożyć o kilka dni. W ocenie tego badania podkreśla się fakt stosowania u wszystkich chorych tirofibanu.025).4% w grupie leczonej zachowawczo (p=0. że chorzy z grupy wysokiego ryzyka powinni mieć wykonane cewnikowanie serca natychmiast. Zipes. Takie skojarzone leczenie jest skuteczne. D. 2001. Najczęściej wykonywaną procedurą jest balonowa angioplastyka wieńcowa często połączona ze stentowaniem. zalecane jest pierwotnie postępowanie zachowawcze. zawału serca czy nawrotu niestabilnej choroby wieńcowej.P. Warto przeczytać: E. W. szczególnie gdy towarzyszy jej dysfunkcja skurczowa lewej komory. Louis. New York. ale może ono być odroczone o kilka dni. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). Saunders Company. London. 38 . 4.6 miesięcy obserwacji wyniosła 15. W wybranych przypadkach wykonywane jest pilne leczenie operacyjne.B. a ostatnio z podaniem inhibitora receptora płytkowego GP IIb/IIIa. Philadelphia. Braunwald. P.9% w grupie leczonej inwazyjnie i 19. W przypadkach OZW o niskim ryzyku. Leczenie inwazyjne zalecane jest we wszystkich przypadkach OZW o wysokim ryzyku wystąpienia zgonu bądź zawału serca. dotyczy to chorych ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz wielonaczyniową chorobą wieńcową. echokardiogram) określających dalsze ryzyko wystąpienia zgonu. Zwraca się także uwagę. St. Toronto. Chorzy z OZW o umiarkowanym ryzyku także odnoszą korzyści z wczesnego leczenia inwazyjnego. Zapamiętaj! 1. a po opanowaniu objawów celowe jest wykonanie nieinwazyjnych badań (test wysiłkowy. 5. 3. Powinno ono być wykonane w ciągu pierwszych 48 godzin hospitalizacji. Sydney. Chorzy z OZW stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem zagrożenia zgonem lub wystąpienia zawału serca. 2.

2000. (Suplement). 39 . 1996. Poloński (red. E. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology.): Ostre zespoły wieńcowe. Opolski. 2002. Urban i Partner. Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. Giec: Choroba niedokrwienna serca. 1: 34. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. R. Eur Heart J 2000.J. Poloński. Filipiak. Wrocław 2002. G. a-medica press. G. Bielsko-Biała. L. Kardiologia Polska 1997. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia. L. Kardiologia Po Dyplomie 2002. 102. Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. Circulation. 100: 1016. 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction).L. Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). 445. PZWL. Rapaport: Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych. 1994. XLVI. 21: 1406-32. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca. K. Circulation 1999. E. Saunders.

Czasu jest natomiast bardzo niewiele. od jak najszybszego wdrożenia leczenia specjalistycznego. że w pierwszej godzinie można zmniejszyć śmiertelność chorych z ostrym zawałem serca aż o połowę. a zagrożenie zgonem jest z kolei najwyższe (ryc.. Patrząc na krzywą sporządzoną przez Lincoffa i wsp. Roczna śmiertelność w ostrym zawale serca pozostaje wysoka. Tak dużej redukcji śmiertelności nie można już osiągnąć w żadnym z etapów późniejszych. pozostaje niezmiennie głównym problemem kardiologicznym krajów cywilizowanych. to jednak w praktyce klinicznej są utożsamiane z rodzącym się ostrym zawałem serca. Mimo wdrażania nowych metod leczniczych i środków farmakologicznych o coraz silniejszym działaniu. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Z UNIESIENIEM ODCINKA ST – LECZENIE FIBRYNOLITYCZNE Marek Kuch. Przeważającą część stanowi śmiertelność związana z ostrą fazą zawału. a więc pierwszej godzinie od chwili wystąpienia bólu zawałowego. a więc na ogół od początku bólu zawałowego. to dramatycznie zmniejszająca 40 . ze względu na towarzyszącą mu bardzo wysoką śmiertelność. stwierdzamy. w pierwszej godzinie od początku objawów (ryc. wyniki leczenia są dalekie od zadowalających. Stąd też coraz częściej mówi się o tak zwanej złotej godzinie. dochodząc w Polsce do 40%. do momentu uzyskania reperfuzji w zamkniętej tętnicy wieńcowej. Należy przy tym podkreślić. że leczeniem przyczynowym zawału serca jest przywrócenie co najmniej pierwotnej. a więc sprzed ostrego zamknięcia. Ostry zawał serca. Marek Chmielewski. w której zmniejszenie śmiertelności jest największe. Problemem podstawowym jest więc maksymalne skrócenie czasu od wystąpienia objawów. drożności naczynia wieńcowego i powrót w nim przepływu krwi w jak najkrótszym czasie. przede wszystkim. U większości chorych po trzech godzinach od początku bólu zawałowego nie jesteśmy już w stanie całkowicie zapobiec martwicy mięśnia sercowego. Stąd też rozdziały poświęcone współczesnemu leczeniu ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST dotyczyć będą leczenia ostrej fazy tworzącego się zawału serca.IV. Włodzimierz Gierlak Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST. a skuteczność leczenia ostrego zawału serca zależna jest. 1). przy czym większość to zgony w okresie przedszpitalnym. 1). pokazującą zmniejszenie śmiertelności w zależności od momentu wdrożenia leczenia. jakkolwiek nie są synonimem ostrego zawału serca. Martwica mięśnia sercowego rozpoczyna się już po 20 minutach od chwili całkowitego zamknięcia tętnicy wieńcowej. Kolejne dwie upływające godziny. co automatycznie niesie ze sobą określone implikacje terapeutyczne. Czas ten jest jednak nadal zbyt długi.

kiedy to czas „zwalnia” tworząc pewne plateau na poziomie 25% redukcji śmiertelności. Od około 9 godziny czas ponownie „przyspiesza” i nasze możliwości terapeutyczne ulegają dalszemu znacznemu ograniczeniu (ryc. Dlatego tak ważne jest. 2).się skuteczność interwencji medycznych. Rycina 1: Roczna śmiertelność w ostrym zawale serca Rycina 2: Zmniejszenie śmiertelności w kolejnych godzinach od wystąpienia bólu zawałowego 41 . aż do mniej więcej 3 godziny od początku bólu zawałowego. aby leczenie ostrego zawału serca rozpocząć jak najwcześniej od pojawienia się bólu.

Do nich należy ograniczenie strefy zawału oraz zmniejszenie częstości występowania przewlekłej niewydolności serca. Czynione są już pierwsze próby łączenia obydwu sposobów leczenia dla maksymalnego skrócenia czasu od początku zawału do uzyskania reperfuzji. które mogą zapewnić jak najszybszą reperfuzję mięśnia sercowego. które są w niej pokładane. W badaniu GUSTO-1 obniżono śmiertelność do 6. O ile lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesiątych należał do leczenia farmakologicznego. Stosując leki fibrynolityczne kolejnych generacji (nowe pochodne natywnego tkankowego aktywatora plazminogenu) i wprowadzając już pewną strategię postępowania farmakologicznego. 3). obejmującą leczenie fibrynolityczne wraz z heparynami i lekami przeciwpłytkowymi. strategia farmakologiczna jest niewątpliwie nadal częściej stosowana od strategii inwazyjnej. PCI) oraz zachowawczą (czyli farmakologiczną przy użyciu leków fibrynolitycznych podawanych dożylnie). w badaniu GUSTO-5 – poniżej 6. że rozpoczęcie leczenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem skutecznego udrożnienia zamkniętej tętnicy wieńcowej. jak również strategii leczenia farmakologicznego ma się już ku 42 . jakim jest ograniczenie śmiertelności. Stąd też ostatnie dwie dekady poprzedniego tysiąclecia to gwałtowne poszukiwania metod. Stąd też w przyszłości obydwa sposoby leczenia mają szansę być metodami uzupełniającymi się. Każda ze wspomnianych metod uzyskiwania reperfuzji ma swoje zalety i wady.0%. są również cele drugoplanowe. to koniec ubiegłego stulecia został zdominowany przez myśl wykonywania angioplastyki tętnic wieńcowych. dochodząc do – jak się wydaje bardzo wyśrubowanej dla tej metody leczenia – wartości 5.4% w badaniu ASSENT-3 (ryc. Mamy więc aktualnie dwie strategie postępowania w ostrym zawale serca: inwazyjną (czyli pierwotną przezskórną angioplastykę wieńcową. Wydaje się jednak. co jest efektem zauważalnym na ogół po miesiącach lub nawet latach od wystąpienia zawału serca. Wprowadzenie leczenia fibrynolitycznego (streptokinaza) w ostrym zawale serca spowodowało obniżenie śmiertelności z 12-13% do 8%.Patrząc na cele leczenia ostrego zawału serca warto pamiętać.3%. Na dzień dzisiejszy jednak nadal są one przede wszystkim traktowane jako alternatywne metody leczenia ostrego zawału serca. że era porównywania ze sobą różnych leków fibrynolitycznych. jakkolwiek należy podkreślić bardzo dynamiczny rozwój PCI i duże nadzieje. jako zabiegu pierwotnego w ostrym zawale serca. Współcześnie. że oprócz pierwszoplanowego. Należy również pamiętać. uzyskano dalsze obniżenie śmiertelności.

Sposób podawania jest zależny od preparatu.ż. występującym w ludzkim organizmie. co raczej wzajemnie się uzupełniać (tab.) nie mniejszy „RODZINA” t-PA 0 – (3) 6 h duży ściana przednia lub przednia i boczna młodsi (<60-65 r. jakkolwiek kierunek rozwoju tej grupy lekowej ewoluuje ku rezygnacji ze Tabela 1: Leczenie fibrynolityczne w ostrym zawale serca – uzupełniające się wskazania dla różnych grup lekowych STREPTOKINAZA (SK) czas od początku bólu obszar zawału lokalizacja zawału wiek pacjentów uprzednie leczenie SK koszt jednej dawki 0 – (6) 12 h mały ściana dolna i/lub tylna starsi (>60-65 r. Pierwszą z grup. stanowi jeden lek pierwszej generacji – streptokinaza. Przeprowadzone dotychczas liczne badania porównawcze pozostawiły w praktyce klinicznej dwie grupy leków fibrynolitycznych.ż. Drugą jest natomiast wielolekowa i nadal stale udoskonalana grupa oparta na natywnym. 1). podawana w pojedynczej. tkankowym aktywatorze plazminogenu. stałej dawce 1.5 miliona jednostek w 60-minutowym wlewie dożylnym.) tak większy (o rząd wielkości) 43 . które obecnie nie tyle powinny ze sobą konkurować.Rycina 3: Wybrane wieloośrodkowe badania międzynarodowe ilustrujące postęp w zmniejszaniu śmiertelności w ostrym zawale serca końcowi. która nie ulega już właściwie dalszemu rozwojowi.

44 . w rzadkich przypadkach do wstrząsu włącznie. należy leczyć fibrynolitycznie (w przypadku leczenia zachowawczego) (tab. a jeszcze lepiej – jednego wstrzyknięcia (bolusa) dożylnego. że znaczna część przeciwwskazań do terapii fibrynolitycznej i przeciwzakrzepowej ma charakter względny (ciężkie choroby nerek lub dróg moczowych. krwawienie wewnątrzczaszkowe. że chociaż leki fibrynolityczne same w sobie mogą powodować spadki ciśnienia tętniczego. to właśnie we wstrząsie kardiogennym korzyści z zastosowania leczenia fibrynolitycznego są statystycznie największe. kaniulacja dużych naczyń żylnych). operacja chirurgiczna. wątroby. górna granica wieku pacjentów poddawanych fibrynolizie) i należy je rozpatrywać w zależności od stanu chorego oraz wielkości i czasu dokonania się zawału. 2. • przebyty udar mózgowy. Aktualne standardy postępowania w ostrym zawale serca przyjmują jednoznacznie. • objawy świadczące o świeżym krawieniu. skaza krwotoczna. im rozleglejszy jest zawał. Tabela 2: Przeciwwskazania bezwzględne do leczenia fibrynolitycznego i przeciwzakrzepowego PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE • poważny uraz. trombocytopenia. • wcześniejsze leczenie streptokinazą lub APSAC (do 6 miesięcy). • ciąża. Co więcej. asystolii i wstrząsu kardiogennego. płuc. Warto w tym miejscu zauważyć. APSAC). leczenie fibrynolityczne oceniane globalnie zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych arytmii komorowych. bądź też granica nieprawidłowych wartości parametrów klinicznych jest trudna do ustalenia (nadciśnienie tętnicze znacznego stopnia. • zaburzenia krzepnięcia krwi. Korzyści uzyskiwane przy zastosowaniu leczenia fibrynolitycznego są tym większe. uraz głowy (do 6 tygodni). • czynna choroba wrzodowa (do 3 miesięcy od stwierdzenia świeżej niszy wrzodowej). • przewlekła choroba wątroby z nadciśnieniem wrotnym. Wiemy również. 3).stałego wlewu na rzecz dwóch. • alergia (streptokinaza. przemijające niedokrwienie centralnego układu nerwowego (do 6 miesięcy). że wszystkich chorych z bólem zawałowym trwającym do 12 godzin i nie mających przeciwwskazań.

• przebyta infekcja paciorkowcowa (streptokinaza). • zabiegi reanimacyjne. głównie ściany przedniej oraz przedniej i bocznej. • choroby centralnego układu nerwowego (padaczka. Coraz bardziej intensywne leczenie farmakologiczne. • źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.Tabela 3: Przeciwwskazania względne do leczenia fibrynolitycznego i przeciwzakrzepowego PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE • choroby organiczne o zwiększonym ryzyku krwawienia lub zatorowości. bóle głowy i zaburzenia widzenia niewiadomego pochodzenia). • menstruacja lub laktacja. • retinopatia proliferacyjna. powinny mieć zastosowany tkankowy aktywator plazminogenu przy konieczności kolejnego leczenia fibrynolitycznego. ze względu na możliwość reakcji alergicznych (do wstrząsu anafilaktycznego włącznie). pojawiły się również niedoskonałości i objawy niepożądane leczenia fibrynolitycznego. spowodowało 45 . • choroba płuc z wytwarzaniem jam w miąższu płucnym (np. Liczne przeprowadzone badania porównawcze pozwalają na sformułowanie pewnych ogólnych zasad dotyczących leczenia fibrynolitycznego. Osoby leczone w przeszłości streptokinazą. Tkankowy aktywator plazminogenu jest lekiem silniejszym. z rozległymi zawałami. bądź też całkowitego braku działania fibrynolitycznego. zwłaszcza przy użyciu silniejszych leków fibrynolitycznych. działającym krócej i bardziej dynamicznie od streptokinazy. Wraz z niewątpliwymi sukcesami w zmniejszaniu śmiertelności w ostrym zawale serca. • ekstrakcja zęba (do 14 dni). gruźlica) lub ciężkie zapalenie oskrzeli z krwiopluciem. 1). co jednak okupione jest większą liczbą powikłań. a także zgłaszający się do szpitala w pierwszych 3-6 godzinach bólu zawałowego są raczej kandydatami do podania tkankowego aktywatora plazminogenu. Można więc dokonać indywidualizacji wskazań dla każdej z tych dwóch grup lekowych. • nakłucie tętnicy w miejscu niemożliwym do ucisku (do 14 dni). Pozostałe osoby byłyby kandydatami do zastosowania streptokinazy. a więc potencjalnie mniej narażeni na powikłania krwotoczne. Pacjenci młodsi. ciśnienie skurczowe >200 mm Hg lub rozkurczowe >110 mm Hg. opierając się na zasadzie komplementarności (tab.

przedłużony czas krwawienia. U niektórych chorych leki fibrynolityczne w ogóle nie działają. Niemniej ważnym od uzyskania reperfuzji celem w leczeniu ostrego zawału serca jest utrzymanie drożności tętnicy wieńcowej. Wyniki uzyskiwane dla streptokinazy są znacznie gorsze – przepływ TIMI 3 w momencie wypisu ze szpitala obecny jest u 25-30% leczonych chorych.39%). wspomaganego przez leczenie niefrakcjonowaną heparyną podawaną dożylnie. a obecnie stanowią nierozłączną całość (ryc. przy czym utrzymanie zadowalającej drożności wieńcowej (jedynie przepływ TIMI 3) jest realne maksymalnie w około 50%. Inne powikłania leczenia fibrynolitycznego są znacznie rzadsze. gdyż zamknięcie światła naczynia spowodowane jest całkowicie przez blaszkę miażdżycową. Wśród leków grupy pierwszej prak- 46 . Skutkuje to bardzo często koniecznością wykonywania w późniejszym okresie zawału wtórnych zabiegów angioplastyki wieńcowej. Za czynniki ryzyka powikłań krwotocznych uważa się: płeć żeńską. nadciśnienie tętnicze. starszy wiek. Stałe podnoszenie górnej granicy wieku osób kwalifikowanych do leczenia. ocenianą koronarograficznie w 90 minucie od rozpoczęcia wlewu. pomimo skutecznej fibrynolizy. którzy mogliby być poddani temu leczeniu). drugą natomiast leki przede wszystkim przeciwpłytkowe.0%) oraz wewnątrzczaszkowych krwotocznych udarów mózgu (1. na uwagę zasługuje możliwość wystąpienia reakcji alergicznych oraz spadków ciśnienia tętniczego po streptokinazie. Leki stosowane w tym celu można podzielić na dwie grupy. że termin „strategia postępowania” w ostrym zawale serca oznaczać powinna farmakologiczne lub mechaniczne (w tym stenty) udrożnienie naczynia oraz farmakologiczne utrzymanie jego drożności. obniżone stężenie fibrynogenu. Pierwszą stanowią leki wpływające przede wszystkim pośrednio. jakim był tkankowy aktywator plazminogenu. które pierwotnie były sobie przeciwstawiane. Reperfuzję po zastosowaniu tkankowego aktywatora plazminogenu. Badania inwazyjne pokazały ponadto niesatysfakcjonującą skuteczność leczenia fibrynolitycznego. niską masę ciała. mimo zastosowania leczenia już w pierwszych godzinach zawału serca. bądź bezpośrednio na czynniki krzepnięcia krwi (antytrombinowe).9-1.jednoczesny wzrost groźnych dla życia powikłań: krwawień systemowych (0. W wielu przypadkach otwarcie tętnicy wieńcowej jest niepełne. W badaniu GUSTO-1 najskuteczniejszą strategią okazało się zastosowanie silnego leku fibrynolitycznego. osiąga się w około 70%. co tłumaczy część obserwowanych niepowodzeń. zwiększyło jednocześnie procentowo grupę chorych z przeciwwskazaniami do fibrynolizy (według niektórych autorów nawet do 15% chorych. gdyż leki są w stanie rozpuścić jedynie skrzeplinę zamykającą światło naczynia. 4).041. Od tego momentu można przyjąć.

a następnie wlew dożylny 12 jednostek/kilogram/godzinę (maksymalnie 1 000 j. że po podaniu leków fibrynolitycznych. jednak nie krótszy niż 48 godzin. jest również stymulowany efekt prokoagulacyjny. zwłaszcza po zastosowaniu leków z rodziny tkankowego aktywatora plazminogenu – działającego szybko i silnie. Jest to o tyle zrozumiałe. Heparyny wywierają efekt wzmacniający działanie leków fibrynolitycznych. W licznych badaniach 47 . Alternatywną grupą lekową do heparyn niefrakcjonowanych stanowią heparyny drobnocząsteczkowe. drobnocząsteczkowe). standardowe). wartości powinny mieścić się w granicach 50-70 sekund. oprócz skutecznej lizy skrzepliny. W przypadku leczenia streptokinazą. Efekt ten jest widoczny. Jest bardzo prawdopodobne. Aktualny schemat podawania heparyny powinien obejmować bolus dożylny 4 000 jednostek tuż przed lub w czasie stosowania leku fibrynolitycznego. zwłaszcza powikłanych tętniakiem i/lub niewydolnością serca. ze względu na trwający około 2-3 dni stan lityczny po podaniu tego leku./h) pod kontrolą APTT (czasu częściowej aktywacji tromboplastyny). Stąd też korzystny efekt heparyny podawanej po tkankowym aktywatorze plazminogenu. Heparyna może być jednak pomocna przy rozległych zawałach. zwłaszcza enoksaparyna. czemu zapobiegać mają właśnie heparyny. ale również powodującego silny efekt odbicia w układzie krzepnięcia. że nieskuteczność działania leków fibrynolitycznych w wielu przypadkach jest związana z wczesną reokluzją naczynia.Rycina 4: Farmakologiczne leczenie podtrzymujące drożność tętnicy wieńcowej po reperfuzji tyczne znaczenie mają heparyny podawane w ciągłym wlewie dożylnym (heparyny niefrakcjonowane. APTT należy kontrolować co 4 godziny. dającego proporcjonalnie w dużym procencie drożność naczyń wieńcowych. bądź też w dawkach frakcjonowanych podskórnie (heparyny frakcjonowane. stosowanie heparyny nie jest zalecane. a jednocześnie ograniczają możliwość narastania skrzepliny. Okres podawania heparyny dożylnie jest różny. z możliwością przejścia na dalsze podawanie heparyny podskórnie.

stąd też tak ważna rola leków przeciwpłytkowych. Jest to o tyle ważna grupa. W największym badaniu oceniającym działanie kwasu acetylosalicylowego (ISIS-2) wykazano 23% zmniejszenie śmiertelności. jest kwas acetylosalicylowy. Najlepiej zbadanym lekiem. większą skuteczność od kwasu salicylowego w obniżeniu śmiertelności ze wszystkich leków stosowanych w ostrym zawale serca. nieznacznie jedynie oddziałując na płytki krwi. a występujących również bez objawów klinicznych. a ostatnio również w zawałach z wytworzonym załamkiem Q. jaka jest jego najmniejsza skuteczna dawka? Pojęcie to nie jest jednak dotychczas zdefiniowane i mieści się według różnych autorów w dość szerokich granicach od 75 mg do 325 mg. stwarzając przy tym korzystniejsze warunki podania – dwa razy dziennie w formie podskórnej. można więc przyjąć. Aktualny schemat podawania kwasu acetylosalicylowego zaleca zastosowanie podwójnej dawki leku w pierwszej dobie ostrego zawału serca. Nie jest ich pozbawiona (szczególnie w zakresie przewodu pokarmowego) także postać tabletki powlekanej. że w przeciwieństwie do heparyn nie stanowi kontynuacji leczenia fibrynolitycznego. Najczęściej stosowaną dawką kwasu acetylosalicylowego w naszym ośrodku w pierwszej dobie jest 48 . o udowodnionym wpływie zwiększającym przeżywalność w ostrym zawale serca. że im szybciej leki przeciwpłytkowe zostają zastosowane.. Znacznie lepsze wyniki dało połączenie leku fibrynolitycznego z kwasem acetylosalicylowym. ale jego uzupełnienie. W metaanalizie dokonanej przez Yusufa i wsp. Heparyny działają przede wszystkim na włóknik. zawałach non-Q. Problem ten ma niewątpliwie duże znaczenie w dobie coraz częściej opisywanych. co znacznie przekroczyło efekt uzyskany przez każdy z tych leków oddzielnie (streptokinaza zmniejszała śmiertelność o 25%). że heparyny drobnocząsteczkowe są podobnie skuteczne jak heparyny standardowe. Pozostaje jednak nadal otwartym pytanie. już w domu chorego. a więc szkielet skrzeplinowy. tym lepiej. niewątpliwie nadal numerem jeden w tej grupie. udowodniono. Drugą główną grupę oddziałującą na układ krzepnięcia. Płytki krwi biorą od początku czynny udział w powstawaniu zakrzepu. Stąd też pojawiły się badania pokazujące korzystny efekt kwasu acetylosalicylowego podawanego w okresie przed zastosowaniem leczenia fibrynolitycznego.klinicznych przeprowadzonych w niestabilnej dusznicy bolesnej. ujemnych efektów działania kwasu acetylosalicylowego. stanowią leki hamujące czynność płytek. Mechanizm działania kwasu acetylosalicylowego jest powszechnie znany. A przecież skrzepliny zamykające tętnice wieńcowe są przede wszystkim bogatopłytkowe. wykazywała jedynie streptokinaza podawana do 6 godzin od początku bólu zawałowego. bo 42% zmniejszenie śmiertelności. przedkładając efekt pewnego zablokowania tromboksanów nad ochronne działanie prostacyklin.

Wśród leków przeciwpłytkowych wspomnieć należy również o bezpośrednich blokerach receptora glikoproteinowego IIb/IIIa. Znana jest ich wysoka skuteczność w leczeniu inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Innymi lekami przeciwpłytkowymi o rosnącym znaczeniu są tienopirydyny (tiklopidyna i klopidogrel). u których nawet pokrywane preparaty kwasu acetylosalicylowego powodują zaostrzenie choroby wrzodowej. W przypadku konieczności natychmiastowego silnego działania przeciwpłytkowego można stosować klopidogrel. Pełne działanie leku pojawia się jednak z opóźnieniem. taka postać leku ma co prawda krótszy czas działania i potencjalnie częściej dochodzi do działań niepożądanych. Podkreślenia wymaga fakt. a następnie dawka ulega zmniejszeniu do podtrzymującej. Niejasna nadal jest pozycja tych leków w leczeniu zachowawczym OZW. niezależne od nietolerancji kwasu acetylosalicylowego. Są to zawsze leki z wyboru u chorych nie tolerujących kwasu acetylosalicylowego (astma aspirynowa. który nie ma wspomnianego okresu nasycania. co miałoby dać zbliżone działanie do leków blokujących bezpośrednio receptor glikoproteinowy IIb/IIIa. a mianowicie hamują tylko pierwszą fazę agregacji płytek zależną od ADP. którzy przybyli do szpitala już po upływie 12 lub więcej godzin od chwili wystąpienia bólu. Coraz częściej pochodne tienopirydynowe stosowane są łącznie z kwasem acetylosalicylowym dla spotęgowania działania przeciwpłytkowego. W związku z tym. o tyle nie jest jednoznacznie ustalony schemat leczenia pacjentów z ostrym zawałem serca. gdyż jego skuteczność 49 . niemniej jednak w innym mechanizmie niż niesterydowe leki przeciwzapalne. uczulenie na salicylany) oraz chorych. po 4-5 dniach stosowania. Tienopirydyny mają jednak również swoje wskazania kliniczne.300-500 mg. O ile standardy postępowania w ostrym zawale serca trwającym do 12 godzin są sprecyzowane. Z lekami tymi wiąże się duże nadzieje w leczeniu zawału serca. W takiej sytuacji leczenie fibrynolityczne nie jest z reguły stosowane. inhibitory GP IIb/IIIa nie są na dzień dzisiejszy rekomendowane w leczeniu zachowawczym OZW z uniesieniem odcinka ST. Leki te działają również na płytki krwi. Najczęstszym sposobem podawania tiklopidyny jest dawka 250 mg stosowana 2 razy dziennie. wynoszącej 70-150 mg dziennie. przy zachowaniu formy doustnej. iż w zawale serca. Są one stosowane przede wszystkim w zabiegach angioplastyki wieńcowej. pierwszą dawkę kwasu acetylosalicylowego podajemy w tabletce niepowlekanej. ale zyskujemy cenny czas (wchłania się i działa szybciej). a zwłaszcza OZW z uniesieniem odcinka ST. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań są niejednoznaczne.

W latach dziewięćdziesiątych wprowadzono pierwotną angioplastykę wieńcową. 5). dożylny wlew heparyny przez pompę infuzyjną albo też heparyny drobnocząsteczkowej podawanej podskórnie. z perspektywy czasu. Oceniając retrospektywnie. Nie oznacza to jednak. Alternatywną formę może stanowić leczenie przeciwkrzepliwe (heparyny) wraz z jednym lub dwoma lekami przeciwpłytkowymi. bądź nawracających dolegliwości bólowych czy też cech niewydolności serca w przebiegu niestabilności wieńcowej nie może być ono stosowane. że skuteczność leczenia zależna jest przede wszystkim od czasu. jako cel leczenia w ostrym zawale serca 50 . wraz z kwasem acetylosalicylowym i/lub tienopirydyną. rozpoczynanego już w okresie przedszpitalnym. a w latach późniejszych również angioplastykę wieńcową. a ponadto jest okupione znaczną liczbą powikłań (pęknięcie ściany lewej komory. Rycina 5: Reperfuzja. Jednocześnie badania dowiodły. Początkowo kierunek działań obejmował uzyskanie reperfuzji naczyniowej. leczenie ostrego zawału serca. dającą większy procent udrożnień naczyń. rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne).gwałtownie spada. Rozpoczęto więc próby leczenia fibrynolitycznego. podawanymi w formie doustnej. Jest to ciągły. Wraz z rozwojem leczenia fibrynolitycznego. a więc drożności dużych nasierdziowych tętnic wieńcowych za pomocą leczenia farmakologicznego. który upłynął od początku bólu zawałowego do wdrożenia leczenia powodującego reperfuzję. nacisk położono na jak największą skuteczność terapii. że w wybranych przypadkach: utrzymujących się. Wprowadzano coraz nowsze generacje leków fibrynolitycznych. można je porównać do walki różnymi sposobami o uzyskanie reperfuzji (ryc.

Pewne nadzieje wiąże się z lekami blokującymi glikoproteinowe receptory płytkowe IIb/IIIa. To wydawałoby się oczywiste stwierdzenie wymusza jednak poszukiwania dalszych. to prawdziwym celem leczenia jest uzyskanie reperfuzji tkankowej. skuteczniejszych sposobów leczenia ostrego zawału serca. Wydaje się więc. ma jednak również pewne ograniczenia techniczne. przeciwpłytkowe i przeciwtrombinowe będą postępowaniem odpo- 51 . będąca ostatecznym leczeniem ostrego zawału serca. o ile maksymalnie skraca czas od początku objawów do uzyskania drożności tętnicy wieńcowej. dający duży procent reperfuzji. ale wspomniana we wcześniejszej części artykułu możliwość uzupełniania się tych dwóch metod. ze względu na zapobieganie zatorowości w mikrokrążeniu wieńcowym. Tu jednak nie dysponujemy już specyficznymi lekami służącymi temu celowi. jakim jest upływający czas. że godzina różnicy w rozpoczęciu leczenia na korzyść fibrynolizy powodowała wyrównanie korzyści uzyskanych dzięki zastosowaniu pierwotnej angioplastyki wieńcowej. W tym nowym rozpatrywanym aspekcie. że tak. udowodnił. Nowy przeciwnik. Pierwotna angioplastyka naczyń wieńcowych przy bardzo wielu zaletach w odniesieniu do leczenia zachowawczego. fibrynoliza byłaby więc leczeniem stanowiącym etap wstępny. a jednocześnie pozwalający na transport chorego do pracowni hemodynamiki. Wyłania się jednak szansa stworzenia pełnego standardu leczenia ostrego zawału serca. których transport do pracowni hemodynamicznej jest względnie długi. Stąd też przypomniano sobie o praktycznie zarzuconym już sposobie leczenia fibrynolitycznego ostrego zawału serca w okresie przedszpitalnym. że rodzaj metody służącej uzyskaniu reperfuzji jest o tyle ważny. Nie ważna jest jednak konkurencyjność. Trudno już dzisiaj powiedzieć. czy będzie to strategia przyszłości. Podstawowe znaczenie odgrywa jednak nadal czas (ryc. Są nimi: mniejsza dostępność i dłuższy czas upływający do rozpoczęcia zabiegu od początku bólu zawałowego w stosunku do czasu wdrożenia leczenia fibrynolitycznego. że jakkolwiek reperfuzja naczyniowa jest niezbędna. leki fibrynolityczne. w którym przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych. Z całą pewnością postępowanie takie skraca czas do rozpoczęcia intensywnego leczenia w zawale serca. a może właśnie owe 60 minut uzyskane w badaniu CAPTIM. 5).Coraz głębsza wiedza o patofizjologii choroby niedokrwiennej serca pokazała jednak. że leczenie fibrynolityczne powinno być stosowane u tych chorych. Czy jest w takim razie w obecnym schemacie leczenia jeszcze miejsce na leczenie fibrynolityczne? Wydaje się. trwający 90. porównującym te dwie metody. stwierdzono. gdzie wykonana byłaby angioplastyka wieńcowa. W opublikowanym przed dwoma laty badaniu CAPTIM.

L. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). Poloński. Philadelphia. Louis. Celem leczenia w ostrych zespołach wieńcowych jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie reperfuzji w naczyniu wieńcowym. D. 3. jaki już upłynął od początku bólu zawałowego. 2000. 1996. Warto przeczytać: E. PZWL. Poloński (red. K. 6. Bielsko-Biała. 4. Giec: Choroba niedokrwienna serca. Leczenie podtrzymujące drożność tętnic wieńcowych obejmuje leki: przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy. Opolski. Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. P. W. 5. Saunders Company. Strategia postępowania w ostrych zespołach z uniesieniem odcinka ST powinna obejmować leczenie udrażniające i podtrzymujące drożność tętnicy wieńcowej. 2. London. a-medica press. Braunwald. Leczenie fibrynolityczne powinno być stosowane do 12 godzin od początku bólu zawałowego. Urban i Partner. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca.P.wiednio uzupełniającym się w zależności od czasu. inhibitory receptora GP IIb/IIIa) oraz leki antytrombinowe (heparyny). Zapamiętaj! 1. Toronto.B.J. Zipes. L. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. G. tienopirydyny. L. Wrocław 2002. 1994. Filipiak. Sydney. Śmiertelność w ostrym zawale serca jest najwyższa w okresie przedszpitalnym. Circulation. G. St. Największe korzyści z leczenia reperfuzyjnego osiąga się w pierwszej godzinie zawału serca.): Ostre zespoły wieńcowe. 52 . 445. New York. 2001. R. 102.

Rapaport: Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych. E. (Suplement). 21: 1406-32. Eur Heart J 2000. Kardiologia Polska 1997. 1: 34. 100: 1016. 2002. Kardiologia Po Dyplomie 2002. Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). 53 . Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology. Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. XLVI. Saunders. Circulation 1999.Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia. E.

Tematem niniejszego rozdziału jest omówienie roli postępowania inwazyjnego w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).1 mV w pozostałych odprowadzeniach. – ból nie ustępuje w spoczynku ani po przyjęciu podjęzykowym nitrogliceryny lub dwuazotanu (krótkodziałające azotany). który powstaje na podłożu pękniętej blaszki miażdżycowej. nadgarstków. zaś w przypadku dokonania się zawału z wykształconym załamkiem Q – myślimy o zawale pełnościennym. Rozpoznanie STEMI stawiane jest klasycznie na podstawie: • typowego wywiadu klinicznego: – ból zamostkowy piekący. 54 . będziemy rozpoznawać zawał bez załamka Q (zawał non-Q. NSTEMI). Zawały z uniesieniem odcinka ST powstają w większości (70%) przypadków w wyniku zakrzepu zamykającego światło naczynia wieńcowego. Aby ujednolicić terminologię. To nazewnictwo. na ogół warstwy podwsierdziowej. Jak widać. ramion. idealne dla rozpoznania wstępnego. żuchwy lub nadbrzusza. I tak w wyniku ograniczenia martwicy jedynie do jednej warstwy. • typowych zmian elektrokardiograficznych: – nowe uniesienie odcinka ST w punkcie J powyżej 0. Rozpoznanie wstępne zawału serca z uniesieniem odcinka ST będzie podlegało zmianom w wyniku stosowanego leczenia. łokci. Jacek Sawicki Zgodnie ze współczesnym nazewnictwem zawału mięśnia sercowego tę postać choroby wieńcowej dzielimy na zawały serca z uniesieniem odcinka ST (ST segment elevation myocardial infarction. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Z UNIESIENIEM ODCINKA ST – LECZENIE INTERWENCYJNE Marek Chmielewski. Marek Kuch.2 mV w odprowadzeniach V1-V3 i/lub powyżej 0. także przy rozpoznaniu ostatecznym. rozpierający.V. nie ogranicza możliwości postawienia tradycyjnego rozpoznania ostatecznego przy wypisie pacjenta ze szpitala. współczesne wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają konsekwentne stosowanie nowej terminologii (STEMI i NSTEMI). – ból może promieniować do pleców. STEMI) i zawały serca bez uniesienia odcinka ST (non ST segment elevation myocardial infarction. gniotący. nazewnictwo dotyczące zawału serca z uniesieniem ST jest w chwili obecnej dość różnorodne i nieprecyzyjne. czy też niepełnościenny lub podwsierdziowy). – ból trwa dłużej niż 30 minut.

powinno jednak budzić niepokój lekarza.• stężenia markerów biochemicznych martwicy mięśnia sercowego: – stężenie troponin. Występowanie tylko jednego z 3 kryteriów nie pozwala na rozpoznanie zawału serca. randomizowanych badań klinicznych. które prowadzi do postępującej martwicy kardiomiocytów i w konsekwencji – uszkodzenia części lewej komory zaopatrywanej przez zamkniętą tętnicę (infarct related artery). którymi są przede wszystkim dość liczne przeciwwskazania. Postępowanie otwierające zamkniętą tętnicę dozawałową ma na celu ograniczenie strefy uszkodzenia oraz zmniejszenie śmiertelności wczesnej i odległej leczonych pacjentów. Bezpośrednią przyczyną STEMI jest zamknięcie naczynia wieńcowego. Ocena skuteczności leczenia trombolitycznego była przedmiotem wielu dobrze zaprojektowanych. Dla rozpoznania STEMI konieczne jest oczywiście kryterium elektrokardiograficzne. z użyciem różnych leków. METODY UDROŻNIENIA ZAMKNIĘTEJ TĘTNICY WIEŃCOWEJ W ZAWALE SERCA Z UNIESIENIEM ODCINKA ST Postępowanie udrażniające tętnicę dozawałową w STEMI można podzielić na leczenie: • farmakologiczne (trombolityczne). prospektywnych. Dla rozpoznania zawału mięśnia sercowego potrzebne są co najmniej 2 z 3 wyżej wymienionych kryteriów. w których uzyskano znamienną redukcję śmiertelności. Celem postępowania terapeutycznego jest przede wszystkim jak najszybsze udrożnienie zamkniętego przez zakrzep naczynia i przywrócenie w nim pełnego przepływu krwi. – stężenie CK-MB (frakcja sercowa – izoenzym kinazy kreatynowej). PCI). Przeciwskazania bezwzględne to: • przebyty udar krwotoczny lub udar o nieznanej etiologii w przeszłości. • udar niedokrwienny mózgu w ciągu ostatnich 6 miesięcy.: leczenia trombolitycznego). które jest również warunkiem podjęcia niektórych form terapii (np. w przypadku występowania typowego wywiadu klinicznego. Ma ono niestety szereg ograniczeń. 55 . • inwazyjne (percutaneous coronary intervention.

Spośród przeciwwskazań względnych. z ciśnieniem skurczowym powyżej 180 mm Hg. w tym krwotoki śródczaszkowe w 1% leczonych przypadków. • ciężki uraz. a także w trakcie transportu karetką do szpitala. Najgroźniejszym powikłaniem leczenia trombolitycznego jest krwotok śródczaszkowy. • skaza krwotoczna. • duża ilość przeciwwskazań ogranicza w stopniu istotnym (do 50%) możliwość stosowania leków trombolitycznych. które wpłynęły na poszukiwanie innych sposobów leczenia udrażniającego tętnicę pozawałową: • skuteczność w przywracaniu pełnego przepływu (TIMI 3) w zamkniętej tętnicy nie przekracza 32% (SK) i 54% (t-PA). • duże powikłania krwotoczne występują w 4-13%. Leczenie farmakologiczne (trombolityczne) z całą pewnością stanowi przełom w leczeniu zawału serca z uniesieniem odcinka ST. zabieg chirurgiczny lub uraz głowy w ciągu ostatnich 3 tygodni.• uszkodzenie OUN lub nowotwór. że u prawie połowy pacjentów pozostają zwężenia rezydualne. 56 . którego częstość występowania sięga 1% leczonych. • oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze. Tromboliza farmakologiczna ma jednak szereg ograniczeń. kaniulacja żyły podobojczykowej). • reanimację z zewnętrznym masażem serca. • krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatnich 4 tygodni. Obok istotnego wpływu na zmniejszenie śmiertelności pozwala na szybkie wdrożenie postępowania udrażniającego tętnicę – możliwość podawania leków w każdym szpitalu posiadającym łóżka monitorowane. co oznacza. ale istotnych należy wymienić: • nakłucie naczynia niepoddającego się uciskowi (np. • tętniak rozwarstwiający aorty. • skuteczność leczenia trombolitycznego zmniejsza się średnio o 9% z każdą godziną opóźnienia w stosunku do początku bólu zawałowego.

– angioplastyka odroczona (deferred PCI) – w trakcie pierwszego tygodnia po trombolizie. – angioplastyka wczesna (immediate PCI) – w trakcie leczenia trombolitycznego bez czekania na jego efekt. • minimalne przechodzenie środka cieniującego za zwężeniem. – angioplastyka planowa (elective PCI) – w okresie >7 dni od wystąpienia zawału.• leczenie fibrynolityczne jest nieskuteczne w leczeniu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrego zawału serca. 57 . • szybkie wypełnienie się naczynia środkiem cieniującym. Zabiegi interwencyjne na tętnicach wieńcowych w zawale serca z uniesieniem odcinka ST dzielimy na: • zabiegi pierwotne (udrożnienie mechaniczne bez wcześniejszej trombolizy): – pierwotna angioplastyka (primary PCI). zaś korzyści płynące z podjętych działań inwazyjnych (PTCA. • opóźnione. • zabiegi wtórne (po wcześniejszej trombolizie): – angioplastyka ratunkowa (rescue PCI) – po nieudanej trombolizie. niecałkowite wypełnienie naczynia. pilna operacja pomostowania aortalno-wieńcowego) znacznie większe niż przy leczeniu trombolitycznym. ale całkowite wypełnienie naczynia. Wymienione ograniczenia trombolizy oraz stale rosnące bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów przezskórnej angioplastyki stały się powodem szybkiego wzrostu zastosowania technik inwazyjnych w leczeniu STEMI. stentowanie. jeśli istnieją objawy kliniczne niedokrwienia lub dodatni wynik testu wysiłkowego. SK – streptokinaza. t-PA – tkankowy aktywator plazminogenu Tabela 1: Skala TIMI – angiograficzna klasyfikacja przepływu w tętnicach wieńcowych TIMI 0 1 2 3 OPIS • brak przepływu za zwężeniem (okluzja tętnicy). Bezpieczeństwo wykonywania diagnostycznego cewnikowania tętnic wieńcowych (koronarografii) w ostrym zawale serca jest porównywalne z zabiegami planowymi. jeśli istnieje krytyczne zwężenie (>70%).

– coraz więcej danych przemawia za podawaniem klopidogrelu (300 mg p.5% w grupie leczonej t-PA). W grupie leczonej przyspieszonym wlewem t-PA odnotowano 2% udarów mózgowych i brak tego powikłania w grupie leczonej PTCA. Specjalistyczne centra hemodynamiczne skupiają odpowiednio wyszkolony personel dysponujący pełnym zapleczem umożliwiającym leczenie ewentualnych powikłań zabiegu (odpowiednio wyposażony oddział intensywnej terapii). Jak wykazano w analizach wielu rejestrów dotyczących leczenia pierwotną angioplastyką doświadczenie operatora i liczba wykonywanych w ośrodku zabiegów ma decydujący wpływ na liczbę powikłań i śmiertelność wewnątrzszpitalną.) i heparynę niefrakcjonowaną (70 j/kg m.6% w stosunku do 6. jeśli czas transportu do ośrodka hemodynamicznego nie przekracza 1 godziny.Szczególne miejsce w leczeniu STEMI zajmuje pierwotna angioplastyka.2% w grupie leczonej pierwotnie PTCA).o. randomizowane badania porównujące pierwotną angioplastykę z leczeniem fibrynolitycznym. Także w badaniach porównujących skuteczność pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym za pomocą streptokinazy uzyskano podobnie korzystne wyniki.c. Już w pierwszych badaniach pochodzących z lat 80. Kolejnym krokiem torującym obecną pozycję pierwotnej angioplastyki w leczeniu ostrego zawału serca były prospektywne.v.). Leczenie STEMI prowadzone jest w wysoko specjalistycznych ośrodkach kardiologicznych. aż 36% pacjentów leczonych trombolitycznie i tak wymagało planowej angioplastyki z powodu nawrotów niedokrwienia (tylko 6. Równie wysoką skuteczność sięgającą 82% uzyskiwano w ostrych zawałach powikłanych wstrząsem kardiogennym. Wskazania do pierwotnej angioplastyki w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST: • zawał do 12 godziny od początku objawów: – podać kwas acetylosalicylowy (300 mg p.) i abciximabu (inhibitor płytkowego receptora IIb/IIIa) przed zabiegiem pierwotnej angioplastyki. 58 . Jednym z pierwszych było badanie PAMI. W grupie leczonej pierwotną angioplastyką obserwowano po 30 dniach zmniejszenie śmiertelności i ponownych zawałów (w obu przypadkach 2. dysponujących 24-godzinnym dyżurem hemodynamicznym. uzyskiwano ponad 90% skuteczności w przywracaniu drożności naczynia dozawałowego. Korzystny efekt pierwotnej angioplastyki kształtowany przez mniejszą ilość ponownych zawałów i hospitalizacji utrzymywał się w obserwacji odległej. Ostatecznie.o. i. w którym wzięło udział 200 pacjentów leczonych trombolitycznie za pomocą t-PA i 195 pacjentów leczonych za pomocą pierwotnego PTCA.

– >12 godzin (łącznie z transportem) – wówczas rozważyć trombolizę (streptokinaza. a różnice te nie są znamienne statystycznie. angioplastyka wczesna lub ratunkowa. dużych incydentów sercowo-naczyniowych (zgon. Wysoka skuteczność pierwotnej angioplastyki w zmniejszaniu niekorzystnych następstw zawału serca. gdzie odsetki te wynoszą odpowiednio 12. Przy przedłużaniu się pierwotnej angioplastyki powyżej 4 godzin wynosi 7. W większości województw istnieją całodobowe dyżury hemodynamiczne i ustalone procedury przesyłania pacjentów do tych placówek. to 30-dniowy złożony punkt końcowy (częstość występowania dużych incydentów sercowo-naczyniowych) wynosi 5.4% (p<0.7 tromboliza 6.9 5. czyli tzw. Dla powodzenia tej formy leczenia ostrego zawału konieczne jest współdziałanie lekarza rozpoznającego zawał (w przychodni. • zawał do 24 godziny od początku objawów: – jeśli są objawy wstrząsu kardiogennego. 59 . co świadczy o istotnym pogorszeniu rokowania pacjentów.0 (ns) W chwili obecnej decydujące znaczenie w podjęciu decyzji o leczeniu STEMI za pomocą pierwotnej angioplastyki ma możliwość szybkiego transportu pacjenta do ośrodka hemodynamicznego.5% i 19. t-PA). Optymalny czas wykonania pierwotnej angioplastyki nie powinien przekraczać 6 godzin od początku zawału. Jest to oczywista przewaga nad leczeniem trombolitycznym. zawał nie zakończony zgonem. udar mózgu) utrzymuje się mimo przedłużania się czasu do otwarcia naczynia za pomocą PCI.5 6.4 7. izbie przyjęć lub oddziale nie posiadającym zaplecza hemodynamicznego). Jeśli PCI wykonywane jest przed upływem 2 godzin od początku zawału.8%.7%.4 2.01).5 6. u których leczenie trombolityczne podjęto z opóźnieniem.6 4. Tabela 2: Wpływ angioplastyki na poprawę rokowania u pacjentów ze STEMI ŚMIERTELNOŚĆ SZPITALNA (%) PTCA PAMI Weaver Topol (metaanaliza 1996) GUSTO-IIb 2.

• istotne statystycznie zmniejszenie śmiertelności. UŁATWIONA (FACILITATED PCI) Celem postępowania torowanego w pierwotnej angioplastyce jest zminimalizowanie za pomocą środków farmakologicznych skutków opóźnienia w podjęciu leczenia zabiegowego u pacjentów transportowanych do ośrodka hemodynamicznego. Stosowanie inhibitora receptora IIb/IIIa znacznie zwiększa jednak łączny koszt zabiegu. W ośrodkach wielkomiejskich opóźnienie związane z ustaleniem postępowania. Podsumowanie zalet pierwotnej angioplastyki wieńcowej w stosunku do trombolizy w STEMI: • wyższy odsetek drożności tętnicy dozawałowej. transportem chorego i przyjęciem do pracowni hemodynamicznej średnio wynosi 50 minut (badania Euro Heart Survey). ANGIOPLASTYKA TOROWANA. Spośród kilku dostępnych leków z tej grupy w zawale serca z uniesieniem odcinka ST zalecany jest abciximab. Istotnym elementem uzupełniającym leczenie za pomocą pierwotnej angioplastyki. Przypadek każdego pacjenta musi być traktowany indywidualnie w zależności od czasu wystąpienia zawału i przewidywanego czasu wykonania pierwotnej angioplastyki.zespołu pogotowia ratunkowego i ośrodka hemodynamicznego. w niektórych przypadkach opóźnienie przekracza 90 minut. zwłaszcza u osób. ponownych zawałów i potrzeby rewaskularyzacji. obrzęk płuc. a w okresie okołozabiegowym inhibitora receptora płytkowego IIb/IIIa. • zmniejszenie ilości powikłań krwotocznych (w tym udarów mózgowych). którym implantowano stent jest stosowanie łączne 2 leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy i tiklopidyna lub klopidogrel). W chwili obecnej nie ma ustalonych standardów angioplastyki torowanej. zwłaszcza u pacjentów w stanie ciężkim (wstrząs. • krótszy czas hospitalizacji. Z całą pewnością elementami składowymi postępowania mogą być różne leki wpływające na skrzeplinę obecną w świetle naczynia wieńcowego: · 60 . cechy niewydolności lewej komory przy przyjęciu) oraz z cukrzycą. • zmniejszenie częstości nawrotów niedokrwienia.

PRAGUE) na uwagę zasługuje Małopolski Program Leczenia Ostrych Incydentów Wieńcowych. Spośród niewielu dobrze udokumentowanych badań (DANAMI.• kwas acetylosalicylowy. Koronarografia i angioplastyka są zabiegami bezpiecznymi u osób z ostrym zawałem serca (w tym STEMI). 61 . inhibitor receptora płytkowego IIb/IIIa) zwiększają skuteczność leczenia pierwotną angioplastyką. • inhibitory receptora płytkowego IIb/IIIa. jak i wieloośrodkowych testowane są jednak różne schematy postępowania. • heparyny. • klopidogrel. Angioplastyka torowana (lek trombolityczny i inhibitor receptora płytkowego IIb/IIIa przed zabiegiem) jest obiecującym postępowaniem mogącym zwiększać skuteczność angioplastyki w ostrym zawale serca. w którym pacjenci z przewidywanym opóźnieniem pierwotnej angioplastyki. otrzymują przed zabiegiem angioplastyki 1 dawkę t-PA i 1 dawkę abciximabu. • leki trombolityczne. Leczenie udrażniające tętnicę w ostrym zawale z uniesieniem odcinka ST (STEMI) zmniejsza śmiertelność i poprawia rokowanie chorych. Leczeniem z wyboru w STEMI do 12 godziny od początku bólu zawałowego powinna być pierwotna angioplastyka (jeśli istnieje możliwość wykonania w tym czasie zabiegu w specjalistycznym ośrodku hemodynamicznym). 2. Udowodniono przewagę pierwotnej angioplastyki nad trombolizą w STEMI (większy odsetek udrożnionych naczyń dozawałowych. Zapamiętaj! 1. Trwają wieloośrodkowe badania prospektywne. 3. W chwili obecnej brak jednoznacznych dowodów na przewagę angioplastyki torowanej nad dotychczasowymi schematami postępowania. tiklopidyna lub klopidogrel. 5. 4. które zweryfikują ten sposób postępowania. mniejszy odsetek ponownych zawałów). związanym z transportem (nierzadko z odległych miejsc województwa). niższa śmiertelność wczesna i odległa. oceniające skuteczność angioplastyki torowanej (CADILLAC-2 i FINESSE). Zarówno w programach jedno-. Wstępne wyniki są niezwykle obiecujące. Leczenie farmakologiczne przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy. 6.

London. Zipes.7. 100: 1016. 2001. Wrocław 2002. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). XLVI. St. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca. Louis. L. P. 445. PZWL. Toronto. Warto przeczytać: E. Philadelphia. L. Kardiologia Polska 1997. Poloński (red. 1: 34. R. 2000. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology. Postępowaniem z wyboru u pacjentów we wstrząsie zawałowym powinna być pierwotna angioplastyka. B. Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. K. W.P. E. Kardiologia Po Dyplomie 2002. 62 . Saunders Company. Sydney. Circulation. 21: 1406-32. 1994. 1996. Opolski. New York. D. L. 102. E. Urban i Partner. Giec: Choroba niedokrwienna serca. Saunders. Poloński.J. a-medica press. G. Eur Heart J 2000. Circulation 1999. (Suplement). 2002. Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). Filipiak. G. 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Rapaport: Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia. Bielsko-Biała. Braunwald.): Ostre zespoły wieńcowe.

że to działanie jest możliwe do 3 godzin od początku trwania bólu zawałowego. gradacja leków zmniejszających obciążenie serca układa się następująco: leki beta-adrenolityczne. Jacek Sawicki. niezbędne jest również leczenie wspomagające. 63 . antagoniści kanałów wapniowych oraz azotany. umożliwiające sercu przetrwanie krytycznego okresu. 1).VI. Włodzimierz Gierlak Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (OZW) najczęściej utożsamia się z leczeniem reperfuzyjnym. Z punktu widzenia zmniejszenia śmiertelności. wzajemnie przeplatającą się całość. Uważa się. Leki beta-adrenolityczne Jedyne z leków hemodynamicznych. Rycina 1: Leczenie ostrych zespołów wieńcowych Wśród leków zmniejszających pracę serca najważniejsze miejsce zajmują leki wpływające w różnym mechanizmie hemodynamicznym na jego odciążenie. Ma on jednak walor dydaktyczny i dlatego został opisany w oddzielnym rozdziale (ryc. traktowane są jako potencjalnie mogące ograniczyć strefę martwicy w ostrym zawale serca. gdyż stanowią one nierozerwalną. Podział leczenia na udrażniające tętnice wieńcowe i zmniejszające pracę serca jest sztuczny z punktu widzenia klinicznego. Warto jednak pamiętać. LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH – DODATKOWE CZY NIEZBĘDNE? Marek Kuch. ocenianej na podstawie dużych wieloośrodkowych badań klinicznych. Niewątpliwie uzyskanie. Marek Chmielewski. inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę. że aby leczenie reperfuzyjne było skuteczne. a następnie utrzymanie drożności tętnicy wieńcowej jest pierwszoplanowym celem leczenia.

w postaci kolejnych bolusów dożylnych (2-3). którzy nie mają przeciwwskazań do ich podawania. tak zwane hemodynamiczne efekty działania leków beta-adrenolitycznych: • zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen. • zmniejszenie obciążenia. szczególnie wartościowe są inhibitory ACE u pacjentów z dys64 . Zakres działania tych leków jest bardzo szeroki. Spektrum działania leków beta-adrenolitycznych jest więc bardzo szerokie. mogą również zapobiegać pęknięciu serca oraz obniżyć wczesne ryzyko związane z leczeniem fibrynolitycznym. • wydłużenie czasu rozkurczu serca. leki beta-adrenolityczne pośrednio redukują bądź zmniejszają ból zawałowy. jak i ponownych zawałów serca. Leki beta-adrenolityczne w zawale serca powinny być podawane jak najwcześniej.Stąd też duży nacisk kładzie się na jak najwcześniejsze podawanie tej grupy lekowej w ostrych zespołach wieńcowych. Mówiąc w pewnym uproszczeniu. mają również szansę przerwać kaskadę niekorzystnych zdarzeń prowokowanych przez katecholaminy. a leki te są bardzo skuteczne zarówno w prewencji nawracających epizodów niedokrwienia. niezależnie od możliwości podania w fazie ostrej zawału. Ważne jest jednak dokładne przestrzeganie przeciwwskazań dla tych leków ze względu na potencjalną tendencję do hipotonii – częściowo jatrogenną – w niedokrwionym sercu. Niemniej jednak. leki beta-adrenolityczne należą do leków. Efekt działania leków beta-adrenolitycznych jest szczególnie korzystny w OZW przebiegających z tachykardią i podwyższonym ciśnieniem tętniczym systemowym. Ponadto leki beta-adrenolityczne. • zwiększenie przepływu podwsierdziowego. Bardzo ważne jest również ich działanie zmniejszające kurczliwość mięśnia serca. ze względu na wysoką skuteczność w zmniejszaniu śmiertelności w prewencji wtórnej u chorych po zawale serca. kontynuowane po 6-8 godzinach w postaci doustnej. a następnie przy uzyskaniu korzystnego efektu. leki beta-adrenolityczne powinny być stosowane u wszystkich chorych. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-I) Są drugą grupą leków o udowodnionej wartości przedłużającej życie w prewencji wtórnej po zawale serca. blokując bezpośrednio receptory adrenergiczne beta. zwłaszcza w ostrym zawale serca. Zmniejszając kurczliwość. które powinny być zastosowane na każdym etapie leczenia zawału serca. Mechanizm ograniczający strefę zawału to klasyczne. Zmniejszając niedokrwienie serca.

że inhibitory ACE są lekami. Należy podkreślić. dawką optymalną jest często dawka minimalna. że w fazie ostrej zawału serca pierwszoplanowym efektem tej grupy lekowej jest działanie hemodynamiczne. Nie rozstrzygnięty jest natomiast nadal problem. Mechanizm korzystnego działania tych leków w ostrym zawale serca polega przede wszystkim na obniżeniu obciążenia wstępnego. Zbyt duże i zbyt wcześnie podane dawki inhibitorów ACE mogą powodować hipotonię z następową hipoperfuzją naczyń wieńcowych. W rozległych zawałach serca. Stąd też na dzień dzisiejszy należy uznać. powodując zamiast zmniejszenia obciążenia serca jego hipoksję z następowym rozszerzeniem strefy martwicy. Podnoszony jest również wpływ azotanów na odkształcal65 . że tolerowanie jedynie niskich dawek leku w ostrej fazie zawału serca. ze względu na swoje wielokierunkowe działanie. zwiększanych w kolejnych dobach. w których inhibitory ACE w ostrym zawale serca podawano praktycznie od chwili przyjęcia. znaną od bardzo dawna grupą lekową. towarzyszące nadciśnienie tętnicze) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. niemniej jednak i ona jest korzystna w leczeniu zawału. dzięki swojemu działaniu przeciwbólowemu w chorobie niedokrwiennej serca. aż do dawki optymalnej. Ponadto w ostrej fazie zawału serca preferowane są leki o krótkim czasie działania. nie oznacza nietolerancji wyższych dawek w późniejszym okresie zawału. Badania ISIS-4.funkcją lewej komory. Pierwsze dwie doby ostrego zawału serca cechuje duża labilność ciśnienia tętniczego krwi. z niską frakcją wyrzutową lewej komory. że zarówno dawka wstępna leku. często również u chorych ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym systemowym. Do rozwiązania natomiast pozostaje kwestia momentu rozpoczęcia podawania leku. W tej grupie chorych bezdyskusyjne jest w tej chwili włączanie inhibitorów enzymu konwertującego już w ostrej fazie zawału serca. pokazały. które powinny być podawane z konkretnych wskazań (dysfunkcja/niewydolność lewej komory. jak i moment włączenia leku do terapii zawału serca odgrywają zasadniczą rolę. Ważną obserwacją jest to. a więc z rozległymi zawałami. z objawami jawnej niewydolności serca. rozpoczynając od małych dawek. Ponadto mają one również słabsze działanie na obciążenie następcze i działanie rozkurczowe na duże pnie tętnic wieńcowych. Azotany Są kolejną. podawane 3 razy dziennie. Dawka optymalna to najwyższa dawka dająca u konkretnego pacjenta korzystny efekt hemodynamiczny. powinny być stosowane w ostrych zawałach serca bez objawów dysfunkcji lewej komory oraz w innych postaciach ostrych zespołów wieńcowych. czy ACE-I. zwłaszcza w ostrej fazie. Stąd też aktualny pogląd na temat stosowania inhibitorów ACE w ostrym zawale serca mówi o włączaniu tych leków w 2-3 dobie.

Niemniej jednak należy przyjąć. W naszym ośrodku. jak i ISIS-4. Zakres dawek NTG jest bardzo szeroki i zależy przede wszystkim od indywidualnej tolerancji pacjenta. wtórnie do małej objętości napełniania prawej komory. którego mechanizm w ostrych zespołach wieńcowych opiera się głównie na odciążeniu serca.ność krwinek czerwonych. nie potwierdziły wcześniejszych wyników. Warto podkreślić zwłaszcza działanie przeciwbólowe azotanów. przy braku przeciwwskazań. Pierwsze badania dotyczące nitrogliceryny podawanej dożylnie w ostrej fazie zawału serca były bardzo korzystne. Niemniej jednak następne badania. W zawałach prawej komory serca NTG jest przeciwwskazana ze względu na możliwość hipotensji. że w obu badaniach analizowane były wyniki podawania azotanów przede wszystkim w formie doustnej lub przezskórnej. Nitroglicerynę dożylnie podajemy przez 24-48. zmniejszały częstość powikłań mechanicznych i zmniejszały śmiertelność pozawałową. z wyjątkiem wskazań życiowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W obydwóch badaniach nie uzyskano istotnej redukcji śmiertelności przy użyciu azotanów. Należy również zauważyć. Szczególną ostrożność należy zachować w zawałach obejmujących ścianę dolną lewej komory. Ogólnie należy przyjąć regułę. że podajemy maksymalną tolerowaną dawkę pod kontrolą częstości serca i ciśnienia tętniczego krwi. W szpitalu. ze względu na potencjalną możliwość towarzyszącego zawału prawej komory. Dalsze podawanie NTG dożylnie powoduje zjawisko tachyfilaksji. w Oddziałach Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOK/OIOM) w ostrym zawale serca nitrogliceryna (NTG) powinna być podawana w ciągłym wlewie kroplowym przez pompę infuzyjną. zarówno GISSI-3. jakkolwiek leki te stosowane są rzadziej. nitroglicerynę podajemy wszystkim pacjentom z ostrym zawałem serca. 66 . w sposób znaczny zmniejszając skuteczność tej grupy lekowej. Azotany powodowały redukcję obszaru zawału. że azotany powinny być podawane u chorych z nawracającymi dolegliwościami bólowymi. ale także rozkurczu naczyń wieńcowych. maksymalnie 72 godziny. objawami niewydolności serca oraz ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym systemowym. jakkolwiek w badaniu GISSI-3 dodanie azotanów do inhibitorów ACE zwiększało ich skuteczność. Wskazania do stosowania azotanów w innych postaciach ostrych zespołów wieńcowych są bardzo zbliżone. co może mieć korzystne znaczenie w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Ciśnienie tętnicze skurczowe nie powinno być niższe niż 100 mm Hg u pacjentów normotensyjnych i nie powinno nagle być obniżane o więcej niż 30 mm Hg.

jest natomiast bardzo labilne. że w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. łatwo i niejednokrotnie gwałtownie ulega obniżeniu po niewielkich dawkach leków. Jest to spowodowane zasadniczymi różnicami we wskazaniach do ich zastosowania w leczeniu OZW bez uniesienia odcinka ST i z uniesieniem odcinka ST. Ciśnienie w pierwszej dobie OZW. zwłaszcza z podwyższonymi wartościami ciśnienia rozkurczowego. zwalniające czynność serca (diltiazem. kurcz naczyń wieńcowych). Tak więc. pełnościennym zawale serca i stosowane są w jego leczeniu ze specjalnych wskazań (współistniejące nadciśnienie tętnicze. zwłaszcza ostrego zawału serca. Co więcej. gdy nie współistnieje niewydolność serca. wartość AKW jest zbliżona do leków beta-adrenolitycznych. 67 . Lekami kolejnego wyboru są ACE-inhibitory (zwłaszcza przy towarzyszącej dysfunkcji/niewydolności lewej komory i/lub nadciśnieniu tętniczym) lub AKW (przede wszystkim w OZW bez uniesienia ST. konkurencyjne – wszystkie obniżają ciśnienie tętnicze krwi. jednakże przy braku przeciwwskazań lekami pierwszego wyboru są leki beta-adrenolityczne. Antagoniści kanałów wapniowych (AKW) w dużych badaniach klinicznych nie wykazali zmniejszenia śmiertelności w ostrym. wśród leków hemodynamicznych. w towarzyszącym nadciśnieniu tętniczym). Hipotetyczny kurcz naczyniowy czy też utrzymujący się tonus mięśniówki tętnic wieńcowych powoduje. nietolerancji leków beta-adrenolitycznych. możliwość dołączania kolejnych leków hemodynamicznych limitowana jest wartością ciśnienia tętniczego. Zupełnie inaczej oceniana jest natomiast rola AKW w leczeniu OZW bez uniesienia odcinka ST. że są one w stosunku do siebie. wydają się być przeciwwskazani – jako grupa lekowa – u chorych z zawałem powikłanym niewydolnością serca. Rozpatrując leki odciążające serce należy pamiętać.Antagoniści kanałów wapniowych Są najbardziej kontrowersyjną grupą. W ostrej fazie preferowane są leki krótkodziałające. mimo różnych mechanizmów działania. Potencjalna możliwość nadmiernego obniżenia wartości ciśnienia wymusza również pewną gradację w kolejności podawania leków hemodynamicznych (ryc. Stąd też stosowanie połączeń leków powinno być zindywidualizowane i rozpoczynane zawsze od małych dawek. W warunkach szpitalnych rozpoczyna się na ogół od NTG podawanej dożylnie celem zmniejszenia obciążenia wstępnego i/lub leków beta-adrenolitycznych dla zmniejszenia konsumpcji tlenu i przeciwdziałania efektom amin katecholowych. werapamil) podawane w dużych dawkach 3-4 razy dziennie. 2). podejrzeniu kurczu naczyniowego. że wartość tych leków jest znacznie większa. Można przyjąć.

to eliminuje najsilniejszy czynnik stresowy. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć. Rodzaj podanego środka zależy od doświadczeń ośrodka leczącego i powinien być dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. jak tylko jest to możliwe. Ból sam w sobie nasila i podtrzymuje kaskadę niekorzystnych zdarzeń. gdyż właśnie walka z bólem zapoczątkowuje cały proces leczenia. a w przypadku dalszego braku albo niewystarczającej skuteczności. Można jednak mówić o ogólnych zasadach leczenia przeciwbólowego. podawać lek w ciągłym wlewie dożylnym przez pompę infuzyjną. należy zmienić preparat. Jakkolwiek leczenie przeciwbólowe nie stanowi leczenia przyczynowego w ostrych zespołach wieńcowych. mogąc doprowadzić do migotania komór. jakim jest silny ból wieńcowy (zawałowy). że nie można skutecznie leczyć ostrych zespołów wieńcowych bez zlikwidowania bólu wieńcowego. w których pośredniczą aminy katecholowe. Leczenie przeciwbólowe w ostrych zespołach wieńcowych jest synonimem leczenia narkotycznego podawanego dożylnie. Jeżeli zwiększenie dawki nie daje efektu. Nie ma oczywiście szczególnie polecanego leku narkotycznego. za- 68 . ACE-I – inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę Opis leczenia ostrych zespołów wieńcowych rozpocząć należałoby od sposobu zwalczania bólu. W praktyce jest ono zapoczątkowane w okresie przedszpitalnym. najlepiej w postaci złożonych mieszanek.Rycina 2: Leczenie zmniejszające pracę serca w ostrych zespołach wieńcowych NTG – nitrogliceryna. a kontynuowane na oddziale szpitalnym. Rozpoczynać je należy tak wcześnie. czy też powstania i/lub rozszerzenia strefy martwicy. zwalczającego ból u każdego pacjenta. Rozpoczynać powinno się od podawania leków w dawkach podzielonych (bolusach) dożylnie.

ale również podtrzymanie efektu przeciwbólowego. najczęściej przez okres 1-2 dób. wszystkie podawane dożylnie w dawkach podzielonych. że leki narkotyczne mają działanie hipotensyjne. W naszym ośrodku do zwalczania bólu najczęściej stosujemy połączenia leków narkotycznych z neuroleptykami: mieszanka lityczna (pethidinum – 100 mg. często towarzyszące dysfunkcji lewej komory. Nie jest to jednak powikłanie częste. promethazyna – 50 mg) lub mieszanka neuroleptoanalgetyczna (fentanyl – 0. Ze stosowanych wlewów dożylnych z kolei największą wartość wykazuje mieszanka lityczna (ryc. a ponadto nie stanowi problemu na oddziałach intensywnej opieki medycznej.1 mg. że lekiem najsilniej działającym jest morfina. L. Przy stosowaniu leków narkotycznych (zwłaszcza morfiny) nie należy zapominać o ich depresyjnym działaniu na ośrodek oddechowy. – mieszanka lityczna.v. 3). – dożylnie Czynnikiem mogącym utrudniać prawidłowe leczenie przeciwbólowe jest niskie ciśnienie tętnicze. 69 . Stąd też wlewy kontynuowane są także po ustąpieniu dolegliwości bólowych. Rycina 3: Leczenie przeciwbólowe w ostrych zespołach wieńcowych M. Celem leczenia jest przede wszystkim całkowite ustąpienie bólu. i. chlorpromazyna – 50 mg. W przypadku nieskuteczności dawek frakcjonowanych podajemy leki przeciwbólowe w ciągłym wlewie dożylnym. dehydrobenzoperidol – 5 mg) oraz morfinę (na ogół samodzielnie). dodatkowo obniżane przez inne leki stosowane w leczeniu OZW. również leki o działaniu sedatywnym. Należy pamiętać.wierających oprócz leku narkotycznego. Z naszych obserwacji wynika. NLA – neuroleptoanalgezja. zależne przede wszystkim od dużych dawek narkotyków. jakkolwiek pojawia się ono na ogół dopiero przy podawaniu większych dawek.

W niepowikłanych OZW nie ma potrzeby stosowania leków diuretycznych. Do takich należy przede wszystkim blokujące działanie naparstnicy na układ przewodzący serca u pacjentów ze współistniejącym migotaniem przedsionków przebiegającym z szybką czynnością komór. Są one natomiast potrzebne w leczeniu większości powikłań. Najbezpieczniejsza z obecnie stosowanych jest metyldigoxina. Niemniej jednak naparstnica może być przydatna. powodującym dekompensację układu krążenia. Wspomniane wskazania nie są niczym nowym w leczeniu OZW. rozpoczynając od małych dawek leku (np. digoxiny – 0.Lekami. Drugą grupę natomiast stanowią leki dające poprawę kliniczną w wyselekcjonowanej grupie chorych: antagoniści kanałów wapniowych.: w przypadku metyldigoxiny – 0. W fazie ostrej są one na ogół przeciwwskazane. o których należy również wspomnieć w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych są preparaty naparstnicy. mogą być również pomocne w leczeniu współistniejącego nadciśnienia tętniczego. gdy ulegają nasileniu lub gdy utrzymują się objawy niewydolności serca. jak i pośrednie (rozszerzające naczynia obwodowe) u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory. że zmniejszają one śmiertelność w ostrych zespołach wieńcowych. z możliwością powtarzania dawek. Leki te powinny być stosowane w OZW 70 . pytaniem otwartym pozostaje natomiast.25 mg). opisywanymi szeroko w innych rozdziałach tej książki. a więc: leki beta-adrenolityczne. natomiast zmianie uległ sposób dawkowania. mimo stosowania innych leków krążeniowych. leki antyarytmiczne. które w dużych badaniach klinicznych udowodniły jednoznacznie. są statyny. Pierwszą stanowią leki.i tonotropowe dodatnie zwiększające zapotrzebowanie na tlen mięśnia sercowego i tak już będącego w deficycie tlenowym. że zmniejszają śmiertelność. Lekami stosowanymi w OZW. Ponadto wykazuje korzystne działanie. Z punktu widzenia rokowniczego leki stosowane w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych można podzielić na dwie grupy. inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę oraz statyny. W fazie ostrej powinny to być niewątpliwie preparaty dożylne. leki moczopędne. Dobową dawkę metyldigoxiny – 0. ze względu na swoje działanie ino. zarówno bezpośrednie (inotropowo dodatnie).05 mg.5 mg należy uznać za dość dużą w ostrych zespołach wieńcowych. a digoxiny – 0.3 mg. Preparaty naparstnicy powinny być zastosowane w tych przypadkach. a redukcji – liczba różnych podawanych preparatów naparstnicy. w której dobie powinny być włączone. W OZW należy dążyć do maksymalnie doraźnego stosowania naparstnicy. czy nawet wręcz konieczna w niektórych konkretnych sytuacjach klinicznych. naparstnica. Wiadomo. Leki te powinny być stosowane u wszystkich chorych nie mających przeciwwskazań do ich podawania.

Strategia postępowania w ostrych zespołach wieńcowych obejmuje leczenie reperfuzyjne i nie mniej ważne leczenie zmniejszające pracę serca. Niektóre z leków nie dają się jednoznacznie zakwalifikować do jednej z tych grup. 71 .inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (doustnie)*. objawy dysfunkcji/niewydolności serca oraz współistniejące nadciśnienie tętnicze. w inhalacjach) w razie bólu. Antagoniści kanałów wapniowych mogą być stosowani w ostrych zespołach wieńcowych przebiegających bez objawów niewydolności serca. Standard leczenia zmniejszającego obciążenie serca w ostrych zespołach wieńcowych powinien obejmować: a) w okresie przedszpitalnym: .u chorych z konkretnymi wskazaniami do ich podania. którzy nie mają przeciwwskazań do ich podawania. 3. . Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę powinny być stosowane u wszystkich chorych po zawale serca z dysfunkcją/niewydolnością lewej komory i/lub nadciśnieniem tętniczym.leki beta-adrenolityczne (doustnie lub dożylnie). Leki beta-adrenolityczne powinny być stosowane u wszystkich chorych po zawale serca. niedostatecznie przebadane. Wskazania do stosowania azotanów w ostrych zespołach wieńcowych obejmują dolegliwości bólowe. 5. . Do takich należą: leki narkotyczne.narkotyczne leki przeciwbólowe (dożylnie). 2. ale przede wszystkim powinien być traktowany jako pomocniczy przy wyborze leczenia dla konkretnego pacjenta. a następnie doustnie). 7.leki beta-adrenolityczne (dożylnie.azotany (podjęzykowo. zmniejszające śmiertelność po zawale serca. . 6. a jednocześnie niewątpliwie niezbędne w leczeniu OZW oraz inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę.azotany (we wlewie dożylnym). Stąd też tak widziany podział leków nie jest ścisły. rzadziej dożylnie)*. 4. dopoliczkowo.antagonistów kanałów wapniowych (doustnie. . ale również podtrzymanie efektu przeciwbólowego. b) w okresie szpitalnym: . . ale w chwili obecnej stosowane nadal z konkretnych wskazań w tej grupie chorych (dysfunkcja/niewydolność lewej komory i/lub nadciśnienie tętnicze). Zapamiętaj! 1. Celem leczenia przeciwbólowego (leki narkotyczne) w ostrych zespołach wieńcowych jest przede wszystkim całkowite ustąpienie bólu. będzie z pewnością ulegał zmianie.

K. L. D. Circulation 1999. L. 2000. Saunders Company. 72 . Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. E. PZWL. Giec: Choroba niedokrwienna serca. Kardiologia Po Dyplomie 2002. Circulation. 100: 1016. London. 1: 34. 1996. Poloński. Bielsko-Biała. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology.): Ostre zespoły wieńcowe. Wrocław 2002.J. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia. XLVI. P. Louis. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). G. Poloński (red. Kardiologia Polska 1997. Toronto. Eur Heart J 2000. Rapaport: Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych.P. 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). (Suplement). New York. Braunwald. Urban i Partner. Filipiak. 102. 445. E. W. St. Saunders. Zipes. 2001. L. B. * w wybranych grupach chorych Warto przeczytać: E. R. Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Preparaty naparstnicy i leki moczopędne są stosowane w leczeniu powikłań ostrych zespołów wieńcowych.8. 2002. G. 21: 1406-32. a-medica press. 1994. Sydney. Opolski. Philadelphia.

jak: migotanie komór (ventricular fibrillation. Wśród powikłań wczesnych możemy wyróżnić powikłania arytmiczne – zaburzenia rytmu i przewodzenia. Dodatkowo przebieg zawału mogą komplikować powikłania zakrzepowo-zatorowe. Wiodącą hipotezą powstawania zaburzeń rytmu w ostrym zawale serca jest zjawisko micro-reentry powstające w odpowiedzi na elektryczną niejednorodność miokardium. sięgając nawet 15-20%. Pozostają one jednak ciągle podstawową przyczyną nagłych zgonów. Zwolnienie przewodzenia pobudzeń i pojawiające się bloki w uszkodzonych fragmentach mięśnia sercowego wiodą do takich arytmii. zarówno wczesnego. POWIKŁANIA OSTREGO ZAWAŁU SERCA Karol Wrzosek. Mechanizm powstawania zaburzeń rytmu i przewodzenia w ostrej fazie zawału serca nie jest do końca poznany. zarówno w okresie wczesnym. zaburzenia gospodarki wapniowej i potaso73 . Tutaj najczęstszą przyczyną są mechaniczne powikłania zawału lub niewydolność serca spowodowana rozległym obszarem martwicy. Szczególnie wysoka jest ona w fazie przedszpitalnej. mechaniczne oraz hemodynamiczne. Niektóre z nich stanowią jednak stan bezpośredniego zagrożenia życia i nie leczone są przyczyną nagłego zgonu sercowego. a mimo coraz lepszej organizacji oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej. Współczesne leczenie. zmniejszyło częstość groźnych powikłań. VT). czy też farmakologicznymi. takie jak stymulacja adrenergiczna. jak i odległego. jak i późnym zawału serca. Teresa Serwecińska. wysoka pozostaje również w fazie szpitalnej. oparte na jak najszybszym przywróceniu odpowiedniej perfuzji czy to metodami interwencyjnymi. że występowanie większości z nich. kwasica komórkowa. nie ma znaczenia rokowniczego. Marek Kuch W ostatnich latach nastąpił duży postęp w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. VF) lub częstoskurcz komorowy (ventricular tachycardia. zwłaszcza w pierwszych dwóch dobach zawału. Duże znaczenie mają tutaj zaburzenia metabolizmu komórkowego. ZABURZENIA RYTMU Zaburzenia rytmu i przewodzenia w ostrym zawale serca występują u ponad 90% chorych. Wysoka śmiertelność jest związana przede wszystkim z groźnymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia.VII. Przyjmuje się obecnie. Do powikłań późnych zaliczamy: zapalenie osierdzia oraz tętniak pozawałowy. Elektrofizjologicznie główną przyczyną tych zaburzeń jest utrata przezbłonowego potencjału oraz zwolnienie przewodzenia bodźców w obrębie niedokrwionych i uszkodzonych obszarów mięśnia serowego.

Najczęściej jest to tzw. Nie zwiększa ono jednak śmiertelności odległej i nie pogarsza późniejszego rokowania. Jeśli częstość rytmu komorowego wynosi poniżej 150/min i jest on dobrze tolerowany hemodynamicznie. VF). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku późnego i/lub wtórnego 74 . uszkodzenie układu przewodzącego oraz przyczyny jatrogenne. zjawisko reperfuzji. Najczęściej podaje się lidokainę dożylnie (i. pierwotne migotanie komór. Komorowe zaburzenia rytmu Pojedyncze pobudzenia przedwczesne jednoośrodkowe – obecnie przyjmuje się. Pary. nieutrwalony częstoskurcz komorowy wymagają leczenia. że nie wpływają na przeżycie zarówno wczesne. Migotanie komór wymaga natychmiastowej defibrylacji elektrycznej. nasilają konsumpcję tlenu oraz przepowiadają złośliwe arytmie (VT.5 mEq/l. a następnie we wlewie dożylnym.) w dawce 50 mg jednorazowo. jeśli pogarszają hemodynamikę serca. Alternatywnymi lekami są amiodaron lub rzadziej prokainamid. a następnie we wlewie kroplowym przez pompę infuzyjną z prędkością 3 mg/min. stąd należy dążyć do jak najszybszego oznaczenia stężenia jonu potasowego we krwi i ewentualnej jego korekcji do wartości powyżej 4. W tej sytuacji klinicznej – lekami z wyboru są leki beta-adrenolityczne. Arytmie pojawiające się u pacjentów z ostrym zawałem serca wymagają intensywnego leczenia. leczenie można rozpocząć od dożylnego podania lidokainy w bolusie. Wśród innych przyczyn wymienia się: zaburzenia hemodynamiczne. Nierzadko współistnieją z tachykardią – są wówczas efektem wzmożonej stymulacji adrenergicznej. Zaburzenia elektrolitowe. rozpoczynając od energii 50-100 J. trwający dłużej niż 30 s) wymaga wykonania kardiowersji elektrycznej. nagły zgon sercowy). Częstoskurcz komorowy polimorficzny wymaga defibrylacji elektrycznej z początkową energią 200 J. jak i odległe – nie wymagają więc leczenia. salwy.wej. Pacjenci z nawracającymi w kolejnych dobach epizodami VT i VF wymagają badania elektrofizjologicznego i nierzadko wszczepienia kardiowertera-defibrylatora lub procedury kardiochirurgicznej (ablacja chirurgiczna). takie jak hipokaliemia zwiększają ryzyko wystąpienia częstoskurczu komorowego. występujące w pierwszych 48 godzinach od początku objawów zawału.v. Pierwotne VF jest odpowiedzialne za wysoką śmiertelność przedszpitalną (tzw. Częstoskurcz komorowy utrwalony (tzn. Po przywróceniu rytmu zatokowego należy skorygować powstałe zaburzenia elektrolitowe. zwiększenie ilości wolnych kwasów tłuszczowych i wolnych rodników. hipoksemię oraz równowagę kwasowo-zasadową.

Profilaktyczne stosowanie lidokainy celem zapobiegania napadom częstoskurczu komorowego oraz migotania komór nie jest obecnie zalecane. które zlokalizowane w miejscach użyteczności publicznej mogą być użyte przez świadków nagłego zatrzymania krążenia. chociaż zmniejsza częstość ich występowania. Po skutecznej defibrylacji zalecane jest stosowanie dożylnego wlewu lidokainy lub coraz częściej amiodaronu oraz wyrównanie współistniejących zaburzeń elektrolitowych (hipokaliemia). Aby zminimalizować wysoką śmiertelność przedszpitalną. niewydolności lewej komory. Szybki rytm zwiększa zużycie tlenu przez mięsień sercowy. hipowolemii oraz podawanych leków. spowodowaną głównie groźnymi. zmniejsza rozległość zawału i częstość pozawałowej dysfunkcji komory. W leczeniu znajdują tutaj zastosowanie leki przeciwbólowe. z przetrwałymi tachyarytmiami nadkomorowymi (migotanie/trzepotanie przedsionków). Wczesne leczenie interwencyjne zmniejsza częstość występowania groźnych komorowych zaburzeń rytmu. Pogarsza ono śmiertelność i rokowanie odległe. Częstoskurcz nadkomorowy prowadzi do wzrostu częstości rytmu komór. wprowadzono przed kilkunastu laty tzw. Jeśli wywołuje objawy hemodynamiczne lub nasila dolegliwości bólowe. tym samym ograniczając występowanie wtórnych/późnych migotań komór. tlenoterapia. nie są synonimami). zmniejsza perfuzję wieńcową. bólu. Wyniki dotychczasowych badań są bardzo zachęcające. nasila niedokrwienie. a w przypadku niewydolności serca – diuretyki oraz nitrogliceryna. Za późne uważa się VF pojawiające się po 48 godzinach od początku zawału serca. Do wystąpienia późnego i/lub wtórnego VF predysponowani są pacjenci z rozległym zawałem ściany przedniej. Natomiast wtórne VF jest następstwem znacznej niewydolności lewej komory i występuje często wśród objawów wstrząsu kardiogennego. z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego. to jednocześnie nieznacznie zwiększa śmiertelność ogólną. jakkolwiek są bliskoznaczne i u znacznej części chorych pokrywają się. komorowymi zaburzeniami rytmu. stanowiąc jednocześnie wskazanie do diagnostyki elektrofizjologicznej i rozpoczęcia podawania leków antyarytmicznych lub wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.migotania komór (pojęcia te. znaczną dysfunkcją lewej komory. Nadkomorowe zaburzenia rytmu Tachykardia zatokowa w ostrej fazie zawału serca jest związana ze zwiększonym napięciem układu sympatycznego w następstwie niepokoju. wy75 . a w konsekwencji martwicę. leki beta-adrenolityczne. automatyczne zewnętrzne defibrylatory (AED).

amiodaron i. przerostem lewej komory. w razie potrzeby powtarzając ją co 5-10 min do maksymalnej dawki 2 mg. Bloki przewodzenia – w efekcie niedokrwienia lub uszkodzenia układu przewodzącego w zawale serca może dochodzić do powstawania bloków na różnych piętrach układu bodźco-przewodzącego. bądź jego dysfunkcji. v. esmolol i.v.. odczynem osierdziowym oraz u osób starszych. zarówno w węzłach: zato76 . Przy nieskuteczności atropiny należy zastosować stymulację elektryczną przez ścianę klatki piersiowej lub przy użyciu przedsionkowej elektrody endokawitarnej. Bradyarytmie Bradykardia zatokowa występuje u około 25-40% chorych. z rozległym obszarem zawału. W przypadku hipotonii.v.5 mg i. Bradykardia bez następstw hemodynamicznych wymaga jedynie obserwacji. Bradykardia występująca po 6 godzinach od wystąpienia objawów jest raczej objawem niedokrwienia węzła zatokowego. Jeśli występują zagrażające życiu zaburzenia hemodynamiczne (obrzęk płuc. wymaga wykonania kardiowersji elektrycznej.). istnieją wskazania do wykonania kardiowersji elektrycznej. głównie w pierwszych godzinach zawału i częściej w przebiegu zawału ściany dolnej i tylnej. Migotanie przedsionków zwiększa również ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. niż efektem wzmożonego napięcia nerwu błędnego. Za jej powstawanie w pierwszych godzinach ostrego zawału serca odpowiada stymulacja receptorów nerwu błędnego. częściej u osób nieleczonych fibrynolitycznie. W przypadku nieskuteczności tego leczenia. pacjenci z tą arytmią powinni być leczeni przeciwkrzepliwie (heparyna podskórnie). Lekami mogącymi przywrócić rytm zatokowy są leki beta-adrenolityczne (jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania) lub amiodaron w małych dawkach.. w dużej liczbie zlokalizowanych w obrębie ściany dolnej i tylnej.v. Wzrost częstości komór i utrata funkcji skurczowej przedsionków wiedzie do spadku rzutu serca. hipotensji. zmniejszenia perfuzji wieńcowej i w konsekwencji do powiększenia się obszaru zawału. adenozyna i. Przy braku przeciwwskazań. pojawienia się ektopii komorowej i spadku częstości rytmu poniżej 40-50/min wskazane jest podanie atropiny w dawce 0. hipotonia) lub nawraca ból wieńcowy. zawałem przedsionka. Migotanie i trzepotanie przedsionków występuje u 10-15% chorych we wczesnej fazie zawału serca..maga szybkiego leczenia farmakologicznego (metoprolol. głównie za sprawą tworzących się przyściennych skrzeplin. nasilenia niedokrwienia. Często migotanie przedsionków jest objawem rozpoczynającej się dysfunkcji lewej komory.

Często poprzedzony jest blokiem typu Mobitz II i pojawia się nagle. Częstość zastępczego rytmu z szerokimi zespołami QRS wynosi poniżej 40/min. Dostęp do prawego przedsionka i prawej komory uzyskuje się poprzez wkłucie do żył centralnych (żyła szyjna wewnętrz77 . Blok p-k III° może powstać w następstwie zawału zarówno ściany dolnej. niewydolności lewej komory i wstrząsu kardiogennego (ryc. wymaga czasowej stymulacji prawej komory. Blok przedsionkowo-komorowy (blok p-k) I° nie wymaga intensywnego leczenia. jak i przedniej. najczęściej pomiędzy 12 a 24 godziną od wystąpienia objawów. Blok przedsionkowo-komorowy II° typu 1 (periodyka Wenckebacha) u chorego z zawałem ściany dolnej lub tylnej w przebiegu okluzji prawej tętnicy wieńcowej ma na ogół charakter przemijający. Blok przedsionkowo-komorowy II° typu 2 (Mobitz II) oraz blok przedsionkowo-komorowy III° (całkowity) jest wskazaniem do założenia elektrody czasowej do prawej komory. stymulacji elektrycznej przez ścianę klatki piersiowej.kowo-przedsionkowym i przedsionkowo-komorowym. Aby zapewnić prawidłową czynność serca pacjentom z blokiem p-k typu Mobitz II oraz blokiem p-k III°. najczęściej węzłowy. Jeśli towarzyszy zawałowi ściany przedniej lub występuje jako element bloku wielopęczkowego. jak i w pęczku Hisa i jego odnogach. niemniej jednak wymaga bacznej obserwacji. Ten rodzaj bloku występuje na ogół w przebiegu rozległej martwicy. Blok u pacjenta z zawałem ściany dolnej jest najczęściej konsekwencją przemijającego niedokrwienia tkanki przewodzącej zlokalizowanej nad lub w łączu przedsionkowo-komorowym. antagoniści kanałów wapniowych) przy odstępie PR mniejszym od 240 ms. hipotonią lub zaburzeniami rytmu. 1). a nierzadko do czasu jej założenia. z wąskimi zespołami QRS i częstością powyżej 40/min jest stabilny i dobrze odpowiada na leczenie farmakologiczne (atropina). Blok III° u pacjentów z zawałem ściany przedniej powstaje w następstwie trwałego uszkodzenia włókien przewodzących w obrębie przegrody międzykomorowej. konieczne jest zastosowanie stymulacji endokawitarnej. Rytm zastępczy. wymaga bacznej obserwacji. wymaga leczenia stymulacją (elektroda w prawej komorze). Nie zaleca się redukcji dawek leków wydłużających przewodzenie przedsionkowe (leki beta-adrenolityczne. Blok p-k III° często poprzedzony jest blokiem p-k I° i/lub periodyką Wenckebacha. Jeśli jest powikłany bradykardią poniżej 50/min. Objawy towarzyszące całkowitemu zahamowaniu przewodzenia przedsionkowo-komorowego zależne są od anatomicznej lokalizacji uszkodzenia oraz rozległości zawału. Gdy tego typu blok występuje w zawale ściany przedniej.

Nierzadko wiedzie do pełnego bloku p-k. Do najczęściej występujących należą komorowe zaburzenia rytmu. a przede wszystkim lewej odnogi pęczka Hisa (left bundle branch block. Niejednokrotnie bardzo trudno jest stwierdzić. ustępowanie bólu zawałowego. z punktu widzenia mechanizmu ich powstawania. stężenia enzymów wskaźnikowych). 78 . Wśród wielu wymienianych przyczyn najistotniejszą rolę wydaje się odgrywać niestabilność elektryczna niedokrwionych błon komórkowych oraz wypłukiwanie produktów przemiany beztlenowej z niedokrwionego obszaru. podobojczykowa. a rzadziej – bloki przedsionkowo-komorowe. takie jak złożone dodatkowe pobudzenia komorowe. czy występujące zaburzenia rytmu serca mają charakter reperfuzyjny. czy też są powikłaniem ostrego zawału serca. Dlatego też powinny być one oceniane wraz z obrazem klinicznym (zmiany odcinka ST. Pod kontrolą skopii rentgenowskiej lub zapisu EKG wprowadza się elektrodę endokawitarną podłączając ją do zewnętrznego stymulatora. Arytmie poreperfuzyjne Oddzielną grupę arytmii.na. udowa) lub poprzez wenesekcję żyły w dole łokciowym. nieutrwalony częstoskurcz komorowy. przyspieszony rytm komorowy. Rycina 1: Blok przedsionkowo-komorowy II° typu 2 (Mobitz II) 3:1 Bloki odnóg. LBBB) występuje w rozległym zawale ściany przedniej i przegrody. stanowią arytmie występujące w trakcie leczenia reperfuzyjnego lub tuż po nim. Świeżo występujący (ostry) LBBB stanowi elektrokardiograficzne kryterium rozpoznania ostrego zawału serca i jest wskazaniem do leczenia reperfuzyjnego.

część z nich ma charakter przemijający i wymaga jedynie monitorowania w warunkach oddziału intensywnej opieki kardiologicznej. jakkolwiek najważniejsze jest leczenie przyczynowe i korygowanie zaburzeń metabolicznych do nich prowadzących (hipokaliemia. Hipotonia Hipotonia towarzysząca ostremu zawałowi serca może być wynikiem odruchowego pobudzenia układu przywspółczulnego.Zaburzenia rytmu należą do obrazu zawału serca. Zmniejszenie kurczliwości zaburza ciśnienie napełniania lewej komory. Inną przyczyną hipotonii w ostrym zawale serca może być odwodnienie. 79 . płyny. ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE W trakcie zawału dochodzi do upośledzenia mechanicznej czynności serca jako pompy. Te ostatnie należy leczyć objawowo. unosząc kończyny dolne. kwasica). Ostra niewydolność serca (obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny) Wystąpienie i nasilenie ostrej niewydolności lewej komory obciąża rokowanie. Do zaburzeń hemodynamiki serca prowadzą również powikłania mechaniczne zawału serca. hipomagnezemia. Szybką poprawę stanu ogólnego uzyskuje się podając atropinę. Współczesne leczenie oparte na reperfuzji znacznie zmniejszyło częstość występowania złośliwych arytmii. Przyczyną hipotonii może być również wstrząs zawałowy oraz zawał prawej komory. 1). a w przypadku jego obniżenia ostrożne podanie płynów infuzyjnych. Występuje najczęściej w przebiegu zawału ściany dolnej i towarzyszy jej na ogół bradykardia. inne natomiast są zapowiedzią lub stanowią bezpośrednie zagrożenie życia chorego. Dodatkowo czynnikiem pogłębiającym te zaburzenia jest ogłuszenie mięśnia w następstwie niedokrwienia. redukuje rzut serca i w konsekwencji powoduje objawy ogólnoustrojowe. nie przyjmujących płynów. Powstające wówczas zaburzenia hemodynamiczne zależą od wielkości obszaru objętego martwicą oraz od stanu mięśnia sercowego przed wystąpieniem zawału. Decydujące znaczenie ma wówczas pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego. szczególnie u ludzi starszych. wymiotujących. redukując tym samym ich wkład w dużą śmiertelność okołozawałową. Klasyfikacja Killipa i Kimballa oparta na badaniu przedmiotowym pozwala ocenić zaawansowanie niewydolności serca i jednocześnie przewidywać rokowanie (tab.

wzrost przepływu przez nerki i diurezę. kaszlem.in. To głównie dzięki temu działaniu znajduje zastosowanie w leczeniu wstrząsu kardiogennego.Tabela 1: Klasyfikacja Killipa i Kimballa KLASA I II III IV OBJAWY KLINICZNE bez cech niewydolności lewej komory. Osłuchowo nad polami płucnymi stwierdza się liczne rozlane różnokalibrowe rzężenia. przede wszystkim dopaminy oraz dobutaminy.c. ze względu na współistniejącą hipotonię. najlepiej z dodatnimi ciśnieniami końcowo-wydechowymi. W leczeniu obrzęku płuc najważniejsze jest zmniejszenie obciążenia wstępnego. podaniu nitrogliceryny w dożylnym wlewie pod kontrolą ciśnienia. Jej wpływ zależny jest od stosowanej dawki. często obrzęk płuc. powodując m. furosemidu oraz tlenu przez maskę lub cewnik nosowy. Niejednokrotnie z powodu hipoksemii konieczna jest mechaniczna wentylacja. beta oraz dopaminergiczne zlokalizowane w układzie sercowo-naczyniowym oraz w OUN jest lekiem o podstawowym znaczeniu w leczeniu ostrej niewydolności serca. Większe dawki zwiększają kurczliwość mięśnia sercowego i częstość rytmu. nierzadko z odkrztuszaniem krwisto podbarwionej wydzieliny. rzężenia obejmujące ponad 50% pól płucnych. Klinicznie obrzęk płuc manifestuje się dusznością o charakterze orthopnoe i tachypnoe./min) rozszerza naczynia nerkowe i trzewne (receptor DA-1). rzężenia obejmujące mniej niż 50% pól płucnych lub słyszalny III ton. z przewagą drobnobańkowych. morfiny. Polega ono na zastosowaniu pozycji siedzącej. wstrząs zawałowy. przy jednocześnie słabym wpływie na częstość serca. III ton. Jej zastosowanie 80 . Dopamina poprzez rozległe oddziaływanie na receptory alfa. konieczne staje się zastosowanie amin presyjnych. W mniejszych dawkach (do 3 µg/kg m. Obrzęk płuc Obrzęk płuc występuje w kilku do kilkunastu procentach ostrego zawału serca i wiąże się z 45% śmiertelnością. Dobutamina – syntetyczna amina o bardzo silnym działaniu inotropowym. Przy braku odpowiedzi na powyższe leczenie.

są stosowane w przypadku współistniejącej tachyarytmii nadkomorowej z szybką czynnością komór.usprawnia czynność mechaniczną serca. Wstrząs kardiogenny Częstość występowania wstrząsu zawałowego sięga 7-10%. spadek rzutu. Dzięki temu zwiększa pojemność minutową serca praktycznie przy niezmienionym ciśnieniu tętniczym. Upośledzenie perfuzji narządowej i kompensacyjny wyrzut katecholamin powodują powstanie licznych. prowadząc do martwicy mięśnia sercowego i najczęściej śmierci chorego (ryc. np. parametrów ciśnienia i tętna. jakkolwiek posiadają działanie inotropowo dodatnie. W większych dawkach wszystkie aminy tracą swoją selektywność w stosunku do receptorów – poprzez przewagę stymulacji receptorów alfa-adrenergicznych powodują skurcz naczyń obwodowych. 2). Najczęstszą przyczyną jest rozległy zawał obejmujący ponad 40% masy lewej komory. Glikozydy naparstnicy. pęknięcie przegrody międzykomorowej albo mięśnia brodawkowatego. samopodtrzymujących się zaburzeń metabolicznych nasilających niedokrwienie. w zależności od występujących zaburzeń hemodynamicznych. hipotonia i objawy hipoperfuzji narządowej. przebiegające z ostrą niedomykalnością zastawki mitralnej. Rycina 2: Patomechanizm wstrząsu kardiogennego 81 . Oba te leki mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie. współistniejący zawał prawej komory lub mechaniczne powikłania zawału serca. Dominującymi zaburzeniami hemodynamicznymi są: zwiększenie ciśnienia napełniania lewej komory. zmniejszając jednocześnie obciążenie wstępne i następcze.

Skojarzenie leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej oraz mechanicznego wspomagania krążenia zmniejszyło śmiertelność do czter- Rycina 3: Zasada działania przeciwpulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) (wg D.Wstrząs kardiogenny rozpoznajemy w przypadku utrzymującej się hipotonii poniżej 90 mm Hg. Reperfuzja farmakologiczna ma tutaj ograniczoną skuteczność i obarczona jest ogromną śmiertelnością. zimna. Celem wykluczenia mechanicznych powikłań jako przyczyny wstrząsu. śpiączka). Wrocław 1998) 82 . oraz na podstawie objawów hipoperfuzji obwodowej (spocona.8 litrów/min/m2 i zwiększenie wartości ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych powyżej 18 mm Hg. Korzystne w takich przypadkach jest również zastosowanie urządzeń mechanicznych do wspomagania krążenia ustrojowego. takich jak pompy do przeciwpulsacji wewnątrzaortalnej (intra aortic baloon pump. Objawy te utrzymują się pomimo opanowania bólu. J. Wyd. 3). redukując obciążenie następcze. zwiększyć ciśnienie perfuzji w naczyniach mózgowych oraz naczyniach wieńcowych. blada. drżenia mięśniowe. należy dążyć do jak najszybszego wykonania badania echokardiograficznego. poprzez wsteczny. Zlokalizowany w aorcie zstępującej balon wypełniany helem w odpowiednim momencie cyklu hemodynamicznego (sterowany zapisem EKG) pozwala. Med. Często wstrząsowi kardiogennemu towarzyszy obrzęk płuc. objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego – niepokój. diurezy poniżej 20 ml/h. hipokaliemii i kwasicy. Kryteria wstrząsu oparte na pomiarze parametrów hemodynamicznych obejmują oprócz hipotonii. zaburzeń rytmu. a tym samym zmniejsza pracę serca (ryc. Leczeniem z wyboru wstrząsu kardiogennego w przebiegu zawału serca jest angioplastyka wieńcowa lub chirurgiczna rewaskularyzacja. dogłowowy przepływ krwi w aorcie. zmniejszenie indeksu sercowego poniżej 1.: Urban & Partner. IABP). sięgającą dziewięćdziesięciu kilku procent. często zasiniona skóra. wyrównaniu hipowolemii. Deflatacja balonu w momencie skurczu lewej komory odciąża natomiast lewą komorę. Schofer: Kardiologia Inwazyjna. Mathey.

dziestu kilku procent. wyniki leczenia pozostają ciągle niezadowalające. Przekłada się ono na ciśnienie napełniania lewej komory. Obejmuje ona monitorowanie rytmu serca. takich jak: dopamina. Tlen podawany jest przez maskę. a następnie w naczyniach płucnych. kwasowo-zasadowych i parametrów gazometrycznych. Również leki rozszerzające naczynia. dobutamina. a przede wszystkim wyraźnie gorsze rokowanie. zastosowanie wczesnej angioplastyki wieńcowej u chorych we wstrząsie kardiogennym. pozwala monitorować ciśnienia w obrębie prawego serca. można było zastosować jak najwyższe dawki nitrogliceryny. rzadziej noradrenalina. Nieocenioną rolę w monitorowaniu czynności hemodynamicznej serca daje zastosowanie cewnika Swana-Ganza. Dąży się do tego. Współistnienie 83 . PCWP). zmniejszyło również śmiertelność ocenianą po 6 miesiącach od zawału. W badaniu SHOCK. a raczej część rozległego zawału (rzadko występuje jako zawał samodzielny). Monitorowanie przy użyciu cewnika Swana-Ganza pozwala dostosować leczenie do zmieniającego się stanu hemodynamicznego. wolemii. ciśnienie zaklinowania (pulmonary capillary wedge pressure. częściowo odrębny sposób leczenia. diurezy. Za pomocą końcówki cewnika zlokalizowanej w okolicy małych rozgałęzień tętnicy płucnej można zmierzyć tzw. Leczenie farmakologiczne obejmuje stosowanie amin katecholowych. przy jak najniższych dawkach amin katecholowych. Wyniki odległe również są zachęcające. Wartość ciśnienia zaklinowania w kapilarach prawidłowo wynosząca 6-12 mm Hg wzrasta w zawale z towarzyszącą niewydolnością lewej komory do ponad 18 mm Hg. odgrywają pomocniczą rolę w leczeniu wstrząsu zawałowego. zaburzeń elektrolitowych. Zawał prawej komory Nie jest to powikłanie. Cewnik z balonem wprowadzony z dostępu przez żyłę centralną. konieczna jest stała ocena stanu chorego. będąc tym samym dobrym wskaźnikiem jej funkcji. jaki się dokonał w leczeniu niewydolności serca w przebiegu ostrego zawału serca. Opisany jest w tym miejscu ze względu na charakterystyczne zaburzenia hemodynamiczne. Bardzo ważną rolę w leczeniu wstrząsu kardiogennego zajmuje tlenoterapia. ciśnienia tętniczego (najlepiej metodą krwawą). prawej komorze. W leczeniu ostrej niewydolności serca oraz wstrząsu kardiogennego. aby pod kontrolą ciśnienia tętniczego. umieszczony w prawym przedsionku. Pomimo dużego postępu. redukujące obciążenie wstępne. a w przypadku znacznej hipoksemii konieczne jest zastosowanie wspomaganego oddychania. Wskazania do zastosowania glikozydów naparstnicy są analogiczne do obrzęku płuc.

z towarzyszącymi objawami małego rzutu czy dużym spadkiem ciśnienia po podaniu małych dawek nitrogliceryny. z dominującą znaczną hipotonią. powodując wzrost ciśnień w prawym przedsionku oraz ośrodkowego ciśnienia żylnego. Ocenia się. głównie za sprawą wspólnego unaczynienia przez prawą tętnicę wieńcową oraz przez dystalne odcinki gałęzi okalającej i gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej. w zaciskającym zapaleniu osierdzia oraz w zatorze tętnicy płucnej. tachyarytmie) serca. tamponada serca) i arytmicznych (zaburzenia przewodzenia. hydralazyna). Upośledzenie czynności skurczowej prawej komory wiedzie do wzrostu ciśnienia jej napełniania. roztworem soli fizjologicznej). W badaniu echokardiograficznym uwidocznić można rozstrzeń komory oraz upośledzenie odcinkowe lub globalne jej funkcji skurczowej. W przypadku współwystępowania niewydolności lewej komory. 84 . takich jak NTG czy diuretyki. obrzęk płuc). Należy unikać leków obniżających obciążenie wstępne.zawału prawej komory związane jest z wysokim ryzykiem nagłego zgonu oraz częstszym występowaniem ostrej niewydolności serca (wstrząs kardiogenny. Współwystępujący zawał prawej komory zwiększa śmiertelność wewnątrzszpitalną oraz prawdopodobnie również odległą. Prawidłowe pozostaje ciśnienie napełniania lewej komory. przepełnieniem żył szyjnych. Obraz kliniczny zawału prawej komory jest bardzo różnorodny – od bezobjawowego klinicznie do bardzo ciężkiego stanu. Typową zmianą w obrazie EKG jest uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach RV3 i RV4 (odprowadzenia po prawej stronie klatki piersiowej). Wzrasta również liczba powikłań mechanicznych (pęknięcie ściany. Podobne zaburzenia można obserwować w przypadku tamponady osierdzia. 50% i przedniej w około 10%. przy równoczesnym spadku indeksu sercowego. z następującymi objawami hemodynamicznymi: hipotonią. konieczne jest zastosowanie leków rozszerzających naczynia tętnicze (nitroprusydek sodu. Charakterystyczny jest również towarzyszący tym objawom brak zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Leczenie. polega na korekcie objętości końcoworozkurczowej poprzez wypełnienie łożyska naczyniowego (np. a czasami kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Zawał prawej komory należy podejrzewać u pacjentów z zawałem ściany dolnej i/lub tylnej. poza reperfuzją. że wystąpienie zawału prawej komory towarzyszy zawałowi ściany dolnej w około 35%. związaną z przewlekłą niewydolnością serca. ściany tylnej w ok.

z wywiadem nadciśnienia tętniczego. z towarzyszącym rozkojarzeniem elektryczno-mechanicznym. Rycina 4: Tętniak pozawałowy lewej komory 85 . Postępowaniem z wyboru w przypadku tamponady jest punkcja i drenaż worka osierdziowego oraz natychmiastowy zabieg chirurgiczny (ryc. Najczęściej dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie tamponady. 4). W niewielkim odsetku przypadków. dochodzi do wytworzenia tzw. pełnościennego zawału ściany przedniej i/lub bocznej ściany lewej komory. Badaniem potwierdzającym rozpoznanie jest echokardiografia. a 7. Występuje silny ból w klatce piersiowej. przebieg jest mniej dramatyczny. Śmiertelność w przypadku pęknięcia wolnej ściany lewej komory sięga 100%. dniem zawału. gdy narastanie krwiaka osierdzia jest wolniejsze. w większości u osób starszych. sinica oraz wstrząs. przepełnienie żył szyjnych.MECHANICZNE POWIKŁANIA ZAWAŁU Mechaniczne powikłania ostrej fazy zawału serca prowadzą do groźnych zaburzeń hemodynamicznych wymagających leczenia kardiochirurgicznego. Pęknięcie wolnej ściany lewej komory Pęknięcie wolnej ściany lewej komory jest przyczyną około 10% zgonów w ostrym zawale serca. Miejscem najbardziej narażonym na pęknięcie jest pogranicze tkanki martwiczej i żywego mięśnia. Występują najczęściej między 3. Najczęściej występuje w przebiegu pierwszego. Są one przyczyną około 15% wszystkich zgonów w zawale. niewydolność obukomorowa. tętniaka rzekomego. Jeśli dochodzi do pęknięcia ściany bez przerwania nasierdzia (głównie wskutek zrostów z osierdziem).

obukomorowa niewydolność serca oraz wstrząs. Wśród mechanizmów odpowiedzialnych za jej powstanie wymienia się: zmianę geometrii skurczu lewej komory. zastojem w płucach lub obrzękiem oraz wstrząsem. Rozpoznanie potwierdza badanie echokardiograficzne. pełnościennego zawału serca. kilkudziesięciu godzin) lub „dorzutem” zawału w krótkim czasie. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Bardzo zagrożeni są pacjenci z tak zwanym zawałem dwufazowym (różne tętnice wieńcowe zamykają się niejednoczasowo. ostrej niedomykalności mitralnej sięga 90%. szczególnie po upływie kilku. poszerzenie pierścienia mitralnego. sinicą. holosystoliczny szmer skurczowy promieniujący do lewej pachy. powstającego w rozległych zawałach. holosystoliczny szmer. przejawiających się objętościowym przeciążeniem i niewydolnością lewej komory. najgłośniejszy w 3-4 międzyżebrzu. zapinką Amplatza. Przy dużych ubytkach przegrody szmer może być cichy.Pęknięcie przegrody międzykomorowej Pęknięcie przegrody międzykomorowej stanowi najczęściej powikłanie pierwszego. Zapalenie osierdzia Płyn w jamie osierdzia może pojawić się już w pierwszych dniach zawału. Leczeniem z wyboru jest pilny zabieg kardiochirurgiczny. Objawem klinicznym jest szybko pogarszający się stan chorego. alternatywą może być przeznaczyniowe zamknięcie ubytku dyskiem w kształcie parasolki. Śmiertelność w nieoperowanej. zwykle z towarzyszącym mrukiem. U pacjentów w krytycznym stanie. rozciągnięcie nici ścięgnistych. często z równoczesną rewaskularyzacją. Charakterystycznym objawem osłuchowym jest głośny. szczególnie w obrębie ściany 86 . w odstępie kilku. Jest on najczęściej wynikiem zapalenia osierdzia (pericarditis epistenocardiaca). Częściowe lub całkowite pęknięcie powoduje najsilniejsze zaburzenia hemodynamiczne przejawiające się dusznością. W rzucie zastawki dwudzielnej pojawia się głośny. Wśród prawdopodobnych przyczyn wymienia się również leczenie fibrynolityczne. szczególnie u osób z nadciśnieniem tętniczym. W przypadku mniejszych ubytków i stabilności hemodynamicznej zabieg może być odroczony poza ostrą fazę zawału. kilkunastu godzin od wystąpienia zawału. a także niedokrwienie lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego. tzw. Niedomykalność mitralna w przebiegu zawału serca Do dysfunkcji aparatu zastawkowego w przebiegu zawału serca dochodzi często. Wielkość powstałego otworu w przegrodzie międzykomorowej determinuje lewo-prawy przeciek i tym samym nasilenie zaburzeń hemodynamicznych.

co najwyżej. W leczeniu ostrego zapalenia osierdzia stosuje się kwas acetylosalicylowy w dużej dawce (650 mg co 4-6 godzin). Obecność tętniaka powoduje lub nasila niewydolność lewej komory. 87 . głównie w okresie ich tworzenia. tkankę łączną oraz osierdzie. które klinicznie manifestuje się obecnością szmeru tarcia osierdzia. Około 80% tętniaków zlokalizowanych jest w dorzeczu gałęzi przedniej zstępującej (ściana przednia. w lokalizacji przypodstawnej lewej komory. o tak zwanym tętniaku czynnościowym lewej komory. zarówno w skurczu. Wnętrze tętniaka często wypełnione jest skrzeplinami. PÓŹNE POWIKŁANIA ZAWAŁU SERCA Tętniak pozawałowy Tętniak pozawałowy prawdziwy rozwija się u około 8-38% pacjentów po przebytym zawale serca. Pozostałe w dorzeczu prawej tętnicy wieńcowej (ściana tylna. Ściana tętniaka zawiera wsierdzie. mimo bardzo zbliżonego obrazu echokardiograficznego. Warto podkreślić. któremu towarzyszą zaburzenia kurczliwości pod postacią akinezy lub dyskinezy. Podejmuje się je dopiero w przypadku nieskuteczności objawowego leczenia farmakologicznego niewydolności serca. zapalenie osierdzia stanowi wskazanie do przerwania podawania leków przeciwkrzepliwych. Zazwyczaj. koniuszek). dolna). może być mylony z nawracającym niedokrwieniem czy kolejnym zawałem. W miejscu pełnościennej martwicy powstaje lokalne zapalenia osierdzia. Może ono występować do 6 tygodni od zawału. W pierwszych dobach zawału serca powinniśmy mówić. gdy cienka warstwa tkanki łącznej rozciąga się i uwypukla w trakcie skurczu. w pierwszych dobach zawału serca. występowania groźnych zaburzeń rytmu. Niecharakterystycznym objawem pozawałowego tętniaka jest przetrwałe uniesienie odcinka ST w zapisie elektrokardiograficznym. Tętniaki prawdziwe pękają rzadko. że o tętniaku możemy dopiero mówić w momencie zastąpienia martwiczej tkanki przez bliznę łącznotkankową. Powstaje on w trakcie przebudowy uszkodzonego mięśnia sercowego. Obecność tętniaka potwierdza badanie echokardiograficzne (ryc. często jest również przyczyną groźnych komorowych zaburzeń rytmu. czy też w przypadku zatorowości systemowej. 4).przedniej. Ból pojawiający się w trakcie zapalenia osierdzia. Tętniakiem nazywamy trwałe zniekształcenie jamy lewej komory (na ogół przyjmuje ona kształt fragmentu kuli). rzadziej – nasilającym się w trakcie głębokiego wdechu – bólem lub charakterystycznymi dla zapalenia zmianami w zapisie elektrokardiograficznym. jak i rozkurczu. Sama obecność tętniaka nie jest wskazaniem do leczenia operacyjnego.

ok. Obecność tętniaka rzekomego stanowi wskazanie do leczenia operacyjnego. Jego ścianę stanowi najczęściej nasierdzie. Tętniak rzekomy występuje rzadko. gorączką. np. Dodatkowo upośledzenie przepływu wieńcowego. Szybkie wynaczynienie krwi. W krótkim czasie dochodzi do rozwoju wstrząsu kardiogennego. tachykardia. powoduje zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego. powoduje w ciągu minut czy godzin tzw. Obecność krwi. a w RTG klatki piersiowej powiększenie sylwetki serca. w przebiegu pęknięcia wolnej ściany komory. czasami konieczne są glikokortykoidy. Szybkość narastania płynu w jamie osierdzia decyduje o objawach klinicznych. do leczenia można włączyć niesterydowe leki przeciwzapalne. w konsekwencji ucisku na naczynia wieńcowe. 88 . 50% ryzykiem pęknięcia. leukocytozą oraz wystąpieniem głośnego zazwyczaj szmeru tarcia osierdzia. Tamponada serca Tamponada serca może być powikłaniem zarówno wczesnym. gdyż działają one niekorzystnie na formowanie się blizny łącznotkankowej. płynu wysiękowego. ma prawdopodobnie tło immunologiczne. prowadzi w przeciągu dni czy też tygodni do tamponady przewlekłej. Dominującym objawem przewlekłej tamponady jest obwodowy zastój żylny. podczas gdy wolno toczący się proces zapalenia osierdzia. Rozpoznanie tamponady potwierdza badanie ECHO. Występuje w 1-8 tygodniu zawału. ale obarczony jest dużym. W zapisie EKG można stwierdzić mały woltaż zespołów QRS. Należy jednak bardzo uważać. Różnicowania z tętniakiem prawdziwym dokonuje się za pomocą echokardiografii. w konsekwencji wiodących do wstrząsu kardiogennego. Objawia się występowaniem bólów w okolicy przedsercowej. czy też gazu.Tętniak rzekomy powstaje w mechanizmie niepełnej perforacji wolnej ściany komory. Również w tym przypadku należy zaniechać podawania antykoagulantów. wiedzie do powstania groźnych zaburzeń hemodynamicznych. zwykle zrośnięte z osierdziem. po 4 tygodniach w razie braku poprawy. jak i późnym zawału serca. chirurgiczną tamponadę. Zespół Dresslera leczymy dużymi dawkami aspiryny. Ucisk na żyły główne oraz prawy przedsionek wiedzie do upośledzenia napełniania prawej komory i w konsekwencji do ostrej niewydolności prawokomorowej. Późne zapalenie osierdzia Zespół Dresslera – zwany zespołem pozawałowym. Klinicznym objawem rozwijającej się ostrej tamponady osierdzia jest wzrost ciśnienia żylnego. obecność tętna dziwacznego. spadek ciśnienia tętniczego. ropy.

pojawiają się przyścienne zakrzepy. kształtu. Rycina 5: Punkcja osierdzia (wg D. Wyd. Punkcję.: Urban & Partner. J. Od jego wielkości. nie leczonych przeciwkrzepliwie. do której przylegają. Ich obecność jest wskazaniem do kilkutygodniowego podawania doustnych antykoagulantów. Wrocław 1998) Powikłania zakrzepowo-zatorowe U około 20% chorych z zawałem serca. ruchomości zależy rodzaj farmakologicznej lub chirurgicznej terapii. W ostrym zawale serca 89 . Med. Rozpoznaje się je w badaniu echokardiograficznym. Źródłem zatorów systemowych często bywa również tętniak pozawałowy. a następnie agregują płytki krwi oraz fibrynogen. pod kontrolą echokardiografii wykonujemy z dostępu pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym a lewym łukiem żebrowym (ryc. 5). Schofer: Kardiologia Inwazyjna. z zachowaniem zasad aseptyki. Martwica stanowi trombogenną powierzchnię. Leczenie przeciwkrzepliwe w ostrej fazie zawału znacznie zredukowało liczbę zakrzepicy żylnej i zatorów tętnicy płucnej. szczególnie w przypadku rozległego zawału ściany przedniej. Skrzepliny wewnątrzsercowe są potencjalnym źródłem zatorów systemowych. Mathey.Leczenie ostrej zagrażającej życiu tamponady polega na odbarczeniu jej drogą nakłucia worka osierdziowego oraz pilnej interwencji chirurgicznej.

przegrody międzykomorowej. Louis. 2001. której poświęcony będzie oddzielny tom podręcznika. częstoskurczu komorowego lub innych tachyarytmii zaburzających hemodynamikę. Urban i Partner. St. 4. a-medica press. L. Philadelphia. Leczenie reperfuzyjne. London. Braunwald. Bielsko-Biała. Komorowe zaburzenia rytmu w ostrej fazie zawału serca są przyczyną tzw. W okresie szpitalnym najczęstszą przyczyną zgonów są powikłania mechaniczne oraz hemodynamiczne. Circulation. W. Filipiak. L. 2000.J. 3. Toronto.źródłem zatorowości płucnej mogą być również przyścienne skrzepliny zlokalizowane w prawym przedsionku i prawej komorze. 90 .B. P. Opolski: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca. Saunders Company. 1996. Opolski. postępowaniem z wyboru jest wykonanie defibrylacji lub kardiowersji elektrycznej. ostra niedomykalność mitralna oraz ostra tamponada osierdzia. 5. G. 1994. Interwencji kardiochirurgicznej wymagają następujące powikłania: pęknięcie wolnej ściany komory. Sydney. a szczególnie pierwotna angioplastyka wieńcowa zmniejsza ilość powikłań zawału serca. Giec: Choroba niedokrwienna serca. Wrocław 2002. Poloński (red. Zapamiętaj! 1. Warto przeczytać: E. W przypadku wystąpienia migotania komór. Zipes. New York. D. PZWL. a w przypadku wstrząsu zawałowego jest postępowaniem z wyboru. Libby: Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine (6th edition). nagłego zgonu sercowego i odpowiadają za wysoką śmiertelność przedszpitalną. G. 102. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.): Ostre zespoły wieńcowe. Powikłaniem ostrego zawału serca jest również przewlekła niewydolność serca. K.P. 2.

21: 1406-32. Circulation 1999. R. 1: 34. E. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology. (Suplement). E. Topol: Textbook of Interventional Cardiology (4th edition). Wojnicz: Ostry zawał serca 2001 – leczenie trombolityczne czy pierwotna angioplastyka? Kardiologia Polska 2002: 56. 2002. Eur Heart J 2000. 100: 1016.L. 91 . Task Force Report: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: Executive summary and recommendations: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). Kardiologia Polska 1997. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: Standardy Postępowania w Chorobach Układu Krążenia. Kardiologia Po Dyplomie 2002. 445. Rapaport: Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych. XLVI. Poloński. Saunders.

W trakcie wojny koreańskiej amerykańscy lekarze prowadzili badania nad chorobą wieńcową. Winternitz) zaczęły używać metody ambulatoryjnego monitorowania EKG i za pomocą tej nowej wówczas techniki opisywali.S. może występować bez towarzyszącego bólu w klatce piersiowej. gniecenie. o którym to zaburzeniu nie znalazłem żadnej wzmianki w piśmiennictwie lekarskim. że obniżenie odcinka ST w zapisie EKG. Artur Mamcarz. Wobec siedliska tego zaburzenia i wobec jego objawów uczucia ściskania. L. którzy zmarli z powodu niemego zawału serca. dławienia i trwogi. DEFINICJA NIEMEGO NIEDOKRWIENIA Nieme niedokrwienie polega na występowaniu niedokrwienia mięśnia sercowego bez klinicznych objawów dławicy piersiowej lub jej ekwiwalentów (poczucie duszności. NIEME NIEDOKRWIENIE Edyta Kostarska-Srokosz. Był to początek badań nad nowym zjawiskiem. Autor dobrze znał objawy. wspominając o dwóch przypadkach. Pepine. a wynikami badań koronarograficznych. Pisał: „Istnieje zaburzenie chorobowe w piersiach. stwierdzono rozległe zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych. cechujące się objawami gwałtownymi i znamiennymi.J. ale jeszcze nie mógł znać etiologii tej choroby. Schang / C.J. które wyka92 . S. pieczenie w klatce piersiowej). Stern / D. W badaniach autopsyjnych mężczyzn z poczuciem zdrowia. a niezbyt rzadko przytrafiające się. Dopiero wiele lat później wyjaśniono. Następnie Stern i Tzivoni wykazali korelację pomiędzy rejestracją elektrokardiograficzną metodą Holtera. u których nigdy nie było bólów wieńcowych. nie byłoby może niewłaściwym nazwać go angina pectoris”.VIII. Dopiero w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku kolejne grupy badaczy (S. godne uwagi ze względu na właściwy charakter grożącego mu niebezpieczeństwa. SMI). Tzivoni. W dawnych pismach rzadko spotyka się wzmianki na temat niemego niedokrwienia. w których pacjenci nie odczuwali bólu podczas zdarzeń sercowych. typowe dla niedokrwienia mięśnia sercowego. RYS HISTORYCZNY W lipcu 1768 angielski lekarz William Heberden wygłosił odczyt.R. które nazwano niemym niedokrwieniem mięśnia sercowego (silent myocardial ischemia. Herrick opisał swe badania prowadzone w 1912 roku u pacjentów z zawałem serca. który został opublikowany cztery lata później. Mirosław Dłużniewski WPROWADZENIE. że ten ból w klatce piersiowej jest powodowany niedokrwieniem mięśnia sercowego. Gettes / S.

że jest ono powodowane przez zaburzenia mechanizmów ostrzegania. u których obserwujemy zarówno nieme. intensywność epizodów niedokrwiennych). U pacjentów. • Teorie progu bólowego (czas trwania. perfuzji mięśnia sercowego. jak i bólowe niedokrwienie możemy myśleć o mniejszym i większym obszarze lub krótszym i dłuższym czasie trwania tych epizodów. nie do końca poznana i niejednoznacznie wyjaśniona. metabolizmu i aktywności elektrycznej serca. Być może łagodniejsze niedokrwienie nie stymuluje w ogóle receptorów bólowych.zać można metodami obiektywnymi. Wielu badaczy zakłada. kończyn na niedokrwienie lub organizmu na porażenie prądem). Jednak w większości analiz oceniających zmiany hemodynamiczne i wentrykulograficzne oraz zmiany przepływu krwi przez mięsień sercowy podczas niemego niedokrwienia. • Uszkodzony system ostrzegania (uszkodzenie włókien nerwowych) u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. a dłuższym będzie towarzyszył ból wieńcowy. Ostatnio prowadzone badania nad przyczyną tego zjawiska skupiają się wokół kilku zagadnień. czyli poprzez pośrednie i bezpośrednie pomiary funkcji lewej komory. demonstrujących epizody niemego niedokrwienia. również w naczyniach wieńcowych. • Zwiększona produkcja endogennych opioidów i beta-endorfin udokumentowana u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. jednocześnie podkreślając. I tak w ambulatoryjnym zapisie EKG metodą Holtera krótsze epizody niedokrwienia będą częściej bezobjawowe. Najważniejsze z nich to: • Związek pomiędzy cukrzycą a zwiększoną częstością występowania niemego niedokrwienia i niemych zawałów serca. Mają oni wyższy próg bólowy i słabiej wyrażoną reakcję na stymulację miazgi zębowej niż pacjenci z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego. PRZYCZYNA NIEMYCH EPIZODÓW NIEDOKRWIENIA Patogeneza niemego niedokrwienia jest złożona. • Inne zaburzenia czucia u pacjentów z niemym niedokrwieniem mięśnia sercowego (mniejsza wrażliwość skóry na wysoką temperaturę. po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego oraz po odnerwieniu chirurgicznym po transplantacji serca. Wyjaśniałoby to obecne u pacjentów z cukrzycą uszkodzenie obwodowych włókien nerwowych w połączeniu z mikroangiopatią. nie wykazano 93 . że nie wszyscy mają taką samą wrażliwość na bodźce bólowe.

do wzrostu ciśnienia końcoworozkurczowego w lewej komorze. • Mechanizmy aktywacji czynników zapalnych – na przykład zwiększoną produkcję cytokin u pacjentów z niemym niedokrwieniem. Obserwacje takie prowadzono podczas zabiegów angioplastyki. następnie po 94 . • Badania roli czynników psychologicznych. Berlin 1984) Wyjaśnienie mechanizmów powstawania niemego niedokrwienia może przybliżyć również analiza sekwencji występowania zmian w mięśniu sercowym po zamknięciu tętnicy wieńcowej.jednoznacznie. Sigwarta i wsp. kiedy tętnicę zamykano balonem. zwłaszcza kory mózgowej. • Uszkodzenie nie tylko obwodowego. Powoduje to zmniejszenie przepływu wieńcowego i zmianę regionalnego stosunku przepływu do zapotrzebowania na tlen. jakoby obszar zagrożonego mięśnia sercowego był mniejszy w porównaniu z niedokrwieniem bólowym. Wówczas w ciągu pierwszych 10 sekund dochodzi do odcinkowych zaburzeń relaksacji i kurczliwości komory. kiedy pacjent wypiera odczuwane dolegliwości wieńcowe i nie podaje ich w badaniu podmiotowym lub w trakcie wykonywanych testów diagnostycznych. Wówczas fałszywie można postawić rozpoznanie niemego niedokrwienia. • Zjawiska dysymulacji. W niektórych przypadkach rozległość niedokrwienia może być ograniczona dzięki dobrze funkcjonującemu krążeniu obocznemu. ale i centralnego układu nerwowego. Rycina 1: Schemat zmian kolejno pojawiających się po zamknięciu naczynia wieńcowego balonem w trakcie angioplastyki (na podstawie pracy U.: Silent Myocardial Ischemia.

Zakłada ona. Brak odczuwania bólu u osób z SMI może być również związany ze zmianami ośrodkowej i obwodowej wrażliwości na ból. osiągnięcie wystarczająco silnego pobudzenia manifestowałoby się wystąpieniem niedokrwienia bólowego. należy jednak pamiętać także o udziale dośrodkowych włókien przywspółczulnych. Być może wiele epizodów niemych. Najpełniejszą ocenę różnej wrażliwości na bodźce bólowe przedstawili Droste i Roskamm. inaczej trudno byłoby wytłumaczyć częste promieniowanie bólu do żuchwy i szyi. czy sam niedobór tlenu. że dośrodkowe włókna nerwowe biegnące w sercowych nerwach współczulnych są odpowiedzialne za przewodzenie czucia bólu. może wpływać na intensywność bodźców i osiągnięcie krytycznego progu. czy klasyczne transmitery adrenergiczne i cholinergiczne? Pojawiają się sugestie. charakteryzuje się około 30-sekundowym „niemym okresem przejściowym”. ale wiadomo też. co może powodować stymulację nerwów czuciowych. natomiast brak krytycznego progu koniecznego dla przemiany procesu percepcji w świadome odczucie – powodowałby niedokrwienie nieme. Widzimy więc. często bólowego. że niedokrwienie u człowieka z zachowaną świadomością. Czy są to mediatory chemiczne wyzwalające się w czasie niedokrwienia. że zwiększona stymulacja adrenergiczna. mianowicie teorii intensywności i swoistości – bliższa prawdzie wydaje się ta pierwsza. cechy konstrukcji psychicznej. czyli uszkodzenia czuciowych włókien współczulnych. że może to być związane z bodźcami mechanicznymi (rozciągnięcie tętnicy wieńcowej). manifestująca się tachykardią i wzrostem ciśnienia. Innym mechanizmem szeroko dyskutowanym u chorych po zawale serca i u osób z cukrzycą jest teoria odnerwienia. na końcu zaś występuje ból w klatce piersiowej. Zmiany stężeń tych endogennych substancji przeciwbólowych to bardzo interesujący nurt badań. Nie wiemy jednak na pewno.około 20 sekundach pojawiają się zmiany odcinka ST w zapisie EKG. a także zmiany w poziomie endorfin. Podobne znaczenie miałyby nawracające incydenty niedokrwienia. ale wyniki pochodzące 95 . jak i bezbólowym niedokrwieniu. czy peptydy uwalniające się z zakończeń nerwów czuciowych. że dla odczuwania bólu konieczne byłoby wystarczająco silne (nadmierne) pobudzenie receptorów. biorąc pod uwagę wrażliwość osobniczą. które jeszcze nie zdążyły doprowadzić do bólu wieńcowego? Nie do końca znany jest mechanizm pojawiania się bólu wieńcowego. to po prostu krócej trwające zaburzenia przepływu w naczyniach wieńcowych. Z dwóch teorii tłumaczących wystąpienie bólu wieńcowego. Wiadomo. Wobec tego. że zjawiska te występują zarówno w bólowym. Malliani sugeruje.

jaki procent osób z poczuciem zdrowia ma bezbólowe epizody niedokrwienia. Znakomicie dokumentują to badania populacji Framingham. Należy również pamiętać. Typ I Niezwykle trudno jest dokładnie określić. • TYP III: epizody niemego niedokrwienia u osób z chorobą wieńcową. Jak pokazują liczne badania. Pacjenci bezobjawowi niezbyt chętnie dają namówić się na wykonanie badań diagnostycznych. Z pewnością część nagłych zgonów arytmicznych nie poprzedzonych objawami. Publikowane w latach 90. inne badania mówią o braku korelacji ich stężenia i intensywności bólu. bez objawów bólowych. Sugeruje się. które odpowiadają za to zjawisko są w części znane i wiążą się z wczesnorannym zwiększeniem aktywności hormonalnej (katecholaminy). że nieme niedokrwienie podlega podobnym rytmom dobowym jak niedokrwienie bólowe i występuje głównie w godzinach rannych. przy braku sygnału ostrzegawczego. pokazują z jednej strony różnice w stężeniu beta-endorfiny u osób z bólowym i bezbólowym niedokrwieniem w czasie testu wysiłkowego. jakim jest ból wieńcowy. Ustalono także. • TYP II: epizody niemego niedokrwienia u osób po zawale serca. wiązała się z wystąpieniem SMI. Nowy. u których występują również epizody bólowe. że epizody niemego niedokrwienia. prace. generując ciężką arytmię. mogą prowadzić do przedłużania tego stanu. że badanie hemo96 . zmniejszeniem aktywności fibrynolitycznej osocza i zwiększeniem aktywności agregacyjnej płytek. interesujący nurt badań niemego niedokrwienia dotyczy aspektów „zamrożenia” i „ogłuszenia” mięśnia lewej komory. Mechanizmy. stając się podłożem do rozwoju kardiomiopatii niedokrwiennej lub przedłużającej się niestabilności elektrycznej.z różnych ośrodków są dotychczas sprzeczne i nie pozwalają na wyciąganie ostatecznych wniosków. u których wykazano również obecność czynnego niedokrwienia. a już w szczególności koronarografii. występuje one głównie w godzinach rannych. WYSTĘPOWANIE BEZOBJAWOWEJ CHOROBY WIEŃCOWEJ W 1981 roku Cohn zaproponował podział niemego niedokrwienia na trzy typy: • TYP I: epizody niemego niedokrwienia u osób całkowicie zdrowych.

Autorzy wielu doniesień zgodnie podkreślają. w którym niejednokrotnie wykazywano zmiany w naczyniach wieńcowych i rozpoznawano nieme niedokrwienie. nieme niedokrwienie występuje częściej i może stanowić nawet 10% tej populacji.dynamiczne ma pewną liczbę powikłań. Były prowadzone badania autopsyjne u osób zmarłych. wolnych od dolegliwości wieńcowych za życia. można stwierdzić. Wykonywanie go w celach wyłącznie diagnostycznych ma jednoznaczne ograniczenia. Rycina 2: Częstość równoczesnego występowania dodatnich wyników wysiłkowych badań EKG i badań scyntygraficznych w kolejnych dekadach wieku (na podstawie pracy J. Fleg i wsp. a występuje ona częściej u mężczyzn niż u kobiet. zwłaszcza w czasie stresu (psychofizycznego). że u mężczyzn z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka. że średnio u około 5% populacji z poczuciem zdrowia występują epizody niemego niedokrwienia. nieprawidłowy zapis EKG). Analizując wyniki tych różnych badań. Planowano również badania przesiewowe w populacjach osób z poczuciem zdrowia.L. ograniczoną dostępność i określone (wysokie) koszty. u których wykonywano angiografię z innych przyczyn niż choroba wieńcowa (ocena wad zastawkowych. Circulation 1990) 97 . że u zdrowych osób częstość występowania bezobjawowej choroby wieńcowej rośnie z wiekiem. Opisywano również zmiany w naczyniach wieńcowych u pacjentów bezobjawowych.. Należy jednak pamiętać. Pacjentów z dodatnim testem wysiłkowym kierowano na badanie angiograficzne.

liczby zwężonych naczyń czy ilości epizodów wieńcowych.Typ II Duże znaczenie w tej grupie ma udokumentowanie aktywnego niedokrwienia. to nieme niedokrwienie. W badaniach klinicznych udowodniono. zwykle powodowanych przez nadmierne obciążenie fizyczne lub psychiczne. liczba niemych epizodów przewyższa liczbę objawowych. które różnicowałyby chorych z jawnym klinicznie i niemym niedokrwieniem. czy istnieją uwarunkowania kliniczne. I tak. U właściwie leczonych chorych liczba epizodów niemych spada do 1/3 w stosunku do wszystkich epizodów niedokrwienia. u których nie można wykonać testu wysiłkowego. w pozawałowym teście wysiłkowym wykonanym w pierwszym miesiącu od zawału. u których nie dochodzi do czynnego niedokrwienia. 98 . U około 30-40% osób. Analizując wyżej opisane trzy typy niemego niedokrwienia. z całkowicie zamkniętym naczyniem wieńcowym i bez utrzymującego się niedokrwienia. Na ogół jednak u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową. Częstsze występowanie niemego niedokrwienia u chorych po przebytym zawale serca. Pozostali pacjenci nie mają dolegliwości. natomiast czyhające niebezpieczeństwo. U pacjentów. w stosunku do chorych bez martwicy jest tłumaczone uszkodzeniem struktur percepcji bólu przez bliznę pozawałową. ale u około 1/3 z nich. nasuwa się pytanie. pacjent po przebytym zawale serca. które przeżyły ostry zawał serca utrzymują się dolegliwości bólowe (wieńcowe). niemego niedokrwienia poszukuje się w ambulatoryjnym badaniu EKG metodą Holtera i stwierdza się je u 30-40% badanych. że aż 90% wszystkich epizodów niedokrwiennych może być nieme. czyli cała reszta schowana pod wodą. Nie są w tej grupie uwzględniane osoby z bezobjawową chorobą wieńcową. Typ III U pacjentów z objawową chorobą wieńcową wysoce prawdopodobne jest występowanie również epizodów niemego niedokrwienia. występuje niewydolność serca lub poważne zaburzenia rytmu serca. Otóż do tej pory prowadzone badania nie wykazały istotnych statystycznie różnic pomiędzy obiema grupami pacjentów pod względem wieku. co najmniej trzy.lub czterokrotnie. zgodnie z wymienionymi kryteriami powinien być wykluczony z tej grupy. w której wystające nad powierzchnię 1/9 jej objętości to epizody jawne. szczególnie u osób z zaawansowanymi zmianami naczyniowymi. stwierdza się niedokrwienie (bezbólowe od 1/3 do 2/3 badanych). płci. Silber w swojej pracy porównuje niedokrwienie mięśnia sercowego do pływającej góry lodowej.

Intensivmedizin 1986) NIEMY ZAWAŁ SERCA Wielu badaczy uważa. Vogler: Die stumme Myokardischamie. 20-60% wszystkich zawałów serca jest nierozpoznawalne przez pacjentów i są one diagnozowane retrospektywnie. Nieme zawały serca były dokładnie analizowane i opisywane w grupie badanej z Framingham. Diagnozę niemego (nierozpoznanego) zawału serca stawia się zwykle na podstawie zapisu EKG. Silber. Około połowa z nich jest rzeczywiście niema. z wieloma czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. że na bezobjawową chorobę wieńcową składają się dwa podstawowe zespoły – nieme niedokrwienie mięśnia sercowego i bezbólowy zawał serca. dokumentujące upośledzenie czynności skurczowej uszkodzonego obszaru mięśnia sercowego. A. W badaniach autopsyjnych stwierdzono. że rozległość zmian miażdżycowych jest podobna do obserwowanej w przypadku objawowych zawałów serca. w którym opisujemy cechy dokonanej martwicy mięśnia sercowego. czyli pacjenci nie są w stanie przypomnieć sobie z przeszłości jakichkolwiek nieprawidłowych objawów ze strony układu krążenia. Potwierdzenia można również oczekiwać wykonując badanie echokardiograficzne. Szczególnie często nieme zawały serca występują u pacjentów w zaawansowanym wieku. a zwłaszcza z cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym. 99 . na podstawie których można byłoby przybliżyć czas dokonania się zawału.Rycina 3: Niedokrwienie mięśnia sercowego – jawne i nieme (na podstawie pracy S.

3 2. J.: Characteristics of silent and symptomatic myocardial ischemia during daily activities. Jest to jednak nadal główne badanie oceniające epizody niedokrwienne u pacjentów nie mogących wykonać próby wysiłkowej oraz w diagnostyce wariantu Prinzmetala dusznicy bolesnej. W latach siedemdziesiątych badacze przy użyciu tej metody udokumentowali istnienie epizodów niemego niedokrwienia.2 ns 167 ± 92 18 82 189 ± 128 26 74 176 ± 128 25 75 ns ns ns DIAGNOSTYKA NIEMEGO NIEDOKRWIENIA Ambulatoryjne monitorowanie EKG metodą Holtera Holter wprowadził do diagnostyki układu krążenia ambulatoryjną rejestrację EKG w 1961 roku. Obecnie uważa się.Tabela 1: Ocena kliniczna chorych z niemymi i jawnymi epizodami niedokrwienia (na podstawie pracy S. Stern i wsp. 100 . A. Cardiology 1988) KLINIKA Chorzy z niemym niedokrwieniem (n=104) 63 ± 10 93 Chorzy z jawną dusznicą bolesną (n=33) 61 ± 7 79 Chorzy z typem mieszanym (n=54) 60 ± 9 81 p wiek mężczyźni (%) średnia liczba uszkodzonych naczyń wieńcowych epizody wieńcowe choroba 1 naczynia (%) choroba 2 lub 3 naczyń (%) ns ns 2. Badanie metodą Holtera nie jest szeroko wykorzystywane jako metoda przesiewowa do wykrywania niemego niedokrwienia u bezobjawowych pacjentów.3 2. że wartość ambulatoryjnej rejestracji EKG dla ilościowej oceny niedokrwienia u pacjentów jest ograniczana przez słabą powtarzalność i trudności techniczne badania.

Obecnie uważa się. Pamiętając o możliwości otrzymania wyniku fałszywie dodatniego. nie zaprzeczał. że występowanie bólu podczas jego podstawowego dwustopniowego testu nie było kryterium diagnostycznym choroby niedokrwiennej serca. który w latach trzydziestych XX wieku wprowadził badanie wysiłkowe do diagnostyki choroby wieńcowej. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku badacze uważali wręcz. tromboksan. Najnowsze badania zmieniły istotnie sposób interpretacji wyników testu wysiłkowego.1 mV). Przez wiele lat ocena obecności lub nieobecności bólu nie była brana pod uwagę w interpretacji wyników próby wysiłkowej. bardziej właściwe wydają się być zapisy 48-godzinne.Nadal najważniejszą metodą przesiewową w tym przypadku jest test wysiłkowy. zwłaszcza u pacjentów po zawale serca. trwające przez co najmniej minutę i oddzielone od kolejnego epizodu przynajmniej jednominutową przerwą (reguła 1x1x1). szczególnie skuteczności terapii u pacjentów z już stwierdzonym niemym niedokrwieniem. że testy bezbólowe są mniej patologiczne niż bólowe. 24-godzinny zapis EKG nie jest jednak optymalnym czasem monitorowania. Może również świadczyć o obecności utajonej choroby niedokrwiennej serca w populacjach bezobjawowych. jak i badania holterowskiego w diagnostyce niedokrwienia w populacjach bezobjawowych. Natomiast na pewno jest to doskonała metoda kontroli. formalne ograniczenia szerokiego wykorzystywania zarówno testu wysiłkowego. co pokrywa się z okresem najczęstszego występowania zawałów i nagłych zgonów sercowych. że nieme niedokrwienie wykazane za pomocą próby wysiłkowej jest jednym z najsilniejszych i wiarygodnych wskaźników prognostycznych przyszłych incydentów wieńcowych. test wysiłkowy jako badanie przesiewowe należałoby wykonywać szczególnie u osób z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Test wysiłkowy Master. Istnieją oczywiste. Są one oczy101 . Większość badaczy jest zgodna co do definicji niedokrwienia stwierdzanego w trakcie monitorowania metodą Holtera: jest to obniżenie odcinka ST o nie mniej niż 1 mm (0. Jest to związane z porannym wzrostem poziomu katecholamin. Podczas monitorowania EKG metodą Holtera w okresie poprzedzającym oraz w czasie obniżenia odcinka ST bardzo często pojawia się przyspieszona czynność serca i przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego. histamina. spadkiem aktywności fibrynolitycznej osocza oraz pobudzeniem aktywacji płytek z równoczesnym uwalnianiem peptydów (serotonina. W rozkładzie dobowym epizody niemego niedokrwienia występują najczęściej pomiędzy godziną 6:00 a 12:00. płytkowy czynnik wzrostu) działających naczynioskurczowo.

Obecność lub brak bólu w klatce piersiowej towarzyszące zmianom niedokrwiennym odcinka ST podczas próby wysiłkowej nie wpływa na ryzyko kolejnych zdarzeń wieńcowych. jak i śmierci sercowej. obecności czynników ryzyka). nawet przy braku towarzyszących zmian w zapisie EKG czy bólu 102 . stąd postulat skrupulatnej kwalifikacji do badań (ustalenie prawdopodobieństwa ChNS. Echokardiografia i scyntygrafia obciążeniowa Zaburzenia perfuzji mięśnia sercowego stwierdzane za pomocą scyntygrafii oraz zaburzenia kurczliwości obserwowane w badaniu echokardiograficznym są również uznanymi metodami wykrywania przemijającego niedokrwienia.Rycina 4: Nieme niedokrwienie w zapisie EKG metodą Holtera wiście głównie natury ekonomicznej. Obniżenie odcinka ST w fazie recovery testu wysiłkowego jest związane ze zwiększonym ryzykiem zarówno ostrych zespołów wieńcowych.

Zmiany wielonaczyniowe stwierdzono u 75% badanych. ma duże znaczenie prognostyczne. dotyczy to także ryzyka nagłego zgonu. Te badania są ostatecznym dowodem na istnienie niemego niedokrwienia. U chorych po zawale serca. ponieważ nie uwzględnia epizodów niemego niedokrwienia. W badaniu ACIP (Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot) okazało się. • transplantacji serca. Nasuwa się wniosek. • po zatrzymaniu krążenia. W badaniach ACIP dokonano analizy chorych bez dławicy z udokumentowaną w koronarografii chorobą niedokrwienną serca. niezależnie od obecności dolegliwości w klatce piersiowej. że niedokrwienie wykrywane za pomocą ambulatoryjnego monitorowania metodą Holtera nie zawsze koreluje z obecnością i obszarem niedokrwienia opisywanym w echokardiograficznej próbie obciążeniowej. Znaczenie kliniczne niemego niedokrwienia i rokowanie Wiele badań prowadzonych jest w celu określenia znaczenia klinicznego niemego niedokrwienia. że u pacjentów z bezobjawowymi epizodami częściej występuje choroba wieńcowa wielonaczyniowa. 103 . • po zawale serca. u których udokumentowano nieme niedokrwienie. że obie te techniki wykrywają odmiennie patofizjologicznie wyrażone niedokrwienie. niezależnie czy objawowe czy nieme. uzupełniając się wzajemnie. ryzyko kolejnych epizodów sercowych wzrasta 2-4-krotnie. Ocena oparta jedynie na występowaniu bólów wieńcowych jest słabym wykładnikiem choroby niedokrwiennej. Wykazano. a więc prawdopodobnie celowe jest stosowanie obu tych badań jednocześnie. Klinicznie istotne nieme niedokrwienie mięśnia sercowego możemy spotkać szczególnie u pacjentów: • ze stabilną i niestabilną dusznicą bolesną (również wariant Prinzmetala). w celu pełniejszej diagnostyki niemego niedokrwienia. niż u pacjentów bez niemych epizodów. • po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.wieńcowego. a prawie połowa z nich miała chorobę trzech naczyń. Natomiast udokumentowane niedokrwienie. a co najważniejsze pokazują także stopień nasilenia tych zaburzeń.

wiek > 45 lat). Leczenie Po rozpoznaniu u chorego niemego niedokrwienia. czy rozpocząć leczenie. sól.• z wieloma czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (palenie papierosów. stosowanie atenololu w dawce 100 mg na dobę w sposób istotny statystycznie zmniejszało czas trwania epizodów niedokrwiennych. to jakiego rodzaju? Piśmiennictwo na ten temat. stawiamy tych z udokumentowanym niedokrwieniem. niedogodność czy koszt tych działań? • na jakiej podstawie ocenimy skuteczność naszego leczenia? Najbardziej kontrowersyjnym problemem jest rozpoczynanie terapii u osób całkowicie bezobjawowych. antagonisty kanałów wapniowych. W ciekawym badaniu ASIST. Pomiędzy pacjentami. hiperlipidemii czy cukrzycy. Zastanawiając się nad sposobem leczenia niemego niedokrwienia. lekarz musi podjąć decyzję. wywiad rodzinny. z udokumentowanym w badaniach nieinwazyjnych niedokrwieniem. ale bez objawów klinicznych. Leczenie farmakologiczne powinno się stosować według zasad jak dla populacji z niedokrwieniem bólowym. nadciśnienie tętnicze. słusznie zresztą. cukrzyca. Wiele dobrze udokumentowanych prac dotyczy podawania leków beta-adrenolitycznych u osób asymptomatycznych. Wybór leku beta-adrenolitycznego. a jeśli tak. którzy nie mają choroby niedokrwiennej serca. aktywność fizyczna) oraz farmakologiczne leczenie nadciśnienia. czy zabiegów PTCA ma w tej grupie najwięcej zwolenników. wobec ogromnych kontrowersji i wysokich kosztów leczenia jest ogromne. który i tak nie ma dolegliwości? • jakie mamy możliwości leczenia takich pacjentów? • jak ocenić ryzyko. których ogranicza ból wieńcowy. Z pewnością naczelną zasadą terapeutyczną będzie w tej grupie modyfikacja niefarmakologiczna istniejących czynników ryzyka (dieta. a tymi. należałoby znaleźć odpowiedź na kilka ważnych pytań: • czy powinniśmy leczyć bezobjawowych pacjentów jedynie na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w badaniach diagnostycznych? • czy możemy poprawić leczeniem stan pacjenta. • z cukrzycą. hipercholesterolemia. co zaowocowało re- 104 .

Okazał się on wyraźnie skuteczniejszy. fibraty). W badaniu APSIS porównującym skuteczność metoprololu i nifedypiny również nie stwierdzono różnic między stosowanymi preparatami. PODSUMOWANIE Wiemy dziś już na pewno. gdzie dodatkowo testowano leczenie skojarzone (atenolol + nifedypina SR lub diltiazem + isordil). Kolejne badanie porównujące skuteczność amlodypiny w porównaniu z atenololem (CASIS) także nie rozstrzygnęło pojedynku między obiema grupami. W innych. W badaniu TIBBS porównywano z kolei bisoprolol z nifedypiną o przedłużonym działaniu. żadne z badań nie rozstrzygnęło definitywnie nie tylko przewagi któregoś z leków. że najlepszym sposobem terapii jest skuteczna rewaskularyzacja. redukując o 60% liczbę epizodów niedokrwienia (nifedypina o 29%) oraz o 68% czas ich trwania (nifedypina o 28%). że nieme niedokrwienie jest zjawiskiem częstym. To pierwsze połączenie okazało się bardziej skuteczne. tienopirydyny) oraz gospodarkę lipidową (statyny. że w świetle przedstawionych danych. a w monitorowaniu holterowskim przez atenolol. pokazało małe ryzyko incydentów sercowych we wszystkich grupach i brak różnic istotnych statystycznie między grupami. Toczące się aktualnie badania wyjaśnią z pewnością wiele nurtujących nas kwestii.dukcją incydentów sercowych w tej grupie pacjentów i wydłużeniem czasu do pierwszego incydentu (120 vs 79 dni. uwzględniając także stosowanie leków modyfikujących układ krzepnięcia (kwas acetylosalicylowy. Niestety. a przede wszystkim problemu – leczyć czy nie? Wydaje się jednak. co przypisywano wpływom atenololu. nifedypiny i terapii skojarzonej obu lekami. Obiecujące wydaje się stosowanie w tej grupie leków kardioprotekcyjnych. Leczenie chorego po zawale i z mieszaną postacią niemego niedokrwienia nie odbiega od ogólnie w tym zakresie przyjętych standardów. Badanie TIBET. a sposób leczenia należy wybrać indywidualnie dla konkretnego pacjenta. gdzie porównywano skuteczność atenololu. p<0. ale także sposobu oceny skuteczności leczenia (test wysiłkowy. Temat ten poruszono również w innym rozdziale niniejszego podręcznika – 105 . połączenie obu leków okazało się skuteczniejsze niż monoterapia. groźnym i powinno być skutecznie diagnozowane i leczone. licznych badaniach oceniano skuteczność werapamilu. Niedokrwienie w czasie testu wysiłkowego było skuteczniej tłumione przez amlodypinę. monitorowanie holterowskie). diltiazemu. mibefradilu oraz carteololu. W badaniu tym udokumentowano również. Podobne wyniki uzyskano w badaniu ACIP. na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco. która może przedłużać życie u osób ze stabilną chorobą wieńcową.006).

Bel Corp. 2. ale z dwoma lub więcej czynnikami ryzyka choroby wieńcowej należy wykonać kontrolne badanie wysiłkowe. Opie: Nowe zespoły niedokrwienne. Warszawa 1996. Kuch: Nieme niedokrwienie. ale może również występować bez konkretnej przyczyny. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z potrzeby wczesnej diagnostyki kardiologicznej u pacjenta z czynnikami ryzyka. 3. S. L. S. Akademia Medyczna. Mamcarz: Nieme niedokrwienie. 4. 4. 106 . Cohn: Nieme niedokrwienie i zawał serca. Warszawa 2001. 106: 1906. Stern: Angina pectoris without chest pain. E. A.H. D. jeżeli nagle pojawiają się niewyjaśnione objawy sercowe. Warto przeczytać: P.F. Nieme niedokrwienie może być wywołane obciążeniem fizycznym lub psychicznym. J. częstość występowania. Znaczenie kliniczne niemego niedokrwienia jest porównywalne z objawową chorobą niedokrwienną serca. Via Medica. Brak bólu wieńcowego nie wyklucza choroby niedokrwiennej serca. Nie tylko dławica piersiowa i zawał serca.M. Należy wykluczyć niemy zawał serca. Vol. Yellon. Gdańsk 2001. Dziduszko-Federko: Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego u chorych po zawale serca. Jest to bowiem modelowa grupa dla dyskutowania zjawiska. uwarunkowania kliniczne i prognostyczne znaczenie w trzech grupach pacjentów. Rahimtoola. Circulation 2002. jakim jest nieme niedokrwienie. nawet bez bólu wieńcowego. Zapamiętaj! 1.rozdziale poświęconym odrębnościom ChNS u chorych z cukrzycą. U pacjenta z poczuciem zdrowia. Warszawa 1996. Medipress 1997. 5. Praca doktorska. Praca habilitacyjna.H. No 6.

a dziesięć lat póżniej Opherk uściślił definicję o obecność dodatniego testu wysiłkowego i wówczas zaczęto stosować określenie „zespół X”. Trudne jest wykluczenie kurczu naczyniowego jako mechanizmu niedokrwienia. MIEJSCE W KARDIOLOGII W amerykańskim rejestrze badań angiograficznych z lat 70.. nie stosuje się prowokacji ergonowiną. ale bez obecności zmian w naczyniach wieńcowych w badaniu koronarograficznym. W naszym kraju. Jest to największy tego typu rejestr na świecie. Aktualnie dostępna technika badania obrazuje naczynia o średnicy minimum 0. Ewa Burbicka. progresja zmiany).IX. podczas gdy dla zmian ekscentrycznych korelacja wyników jest o 1/3 gorsza. prawidłowy obraz naczyń stwierdzano w 19%. 107 . nie wyklucza obecności tego zjawiska w warunkach pobudzenia metabolicznego bądź odruchowego. KARDIOLOGICZNY ZESPÓŁ X Liliana Kostana. w czasie angiografii. pęknięcie. choć ujemny wynik tej próby w niektórych ośrodkach na świecie. jest warunkiem rozpoznania zespołu X. nie utrudniając przepływu kontrastu. mimo wykonywania przy każdym badaniu wielu projekcji radiofotograficznych. prawie pełną zgodność w przypadku zmian koncentrycznych. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach badania angiograficznego (tab. Mirosław Dłużniewski Kardiologiczny zespół X to postać choroby o manifestacji klinicznej dusznicy bolesnej. 1). zaś uzyskiwane obrazy są przekrojami bryły w kilku płaszczyznach. Występowanie bólów w klatce piersiowej o charakterze stenokardii u chorych z prawidłowym angiogramem opisano pierwszy raz trzydzieści lat temu. Utrudnia to ocenę zmian ekscentrycznych. Negatywny wynik koronarografii nie wyklucza również obecności blaszek miażdżycowych maskowanych przez remodeling naczyniowy – wówczas zmiana „zatapia się” w ścianę naczynia. a stanowiąc podłoże dla typowej dynamiki blaszki niestabilnej (owrzodzenie.2 mm. a wyniki tej analizy są zbliżone do późniejszych zestawień europejskich. Weryfikacja rozpoznania u chorych objawowych poprzez wykonanie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) daje wysoką. analizując 1 000 000 wykonanych badań. Brak spontanicznego spazmu naczynia na cewniku w trakcie badania.

• zmiany ekscentryczne. • zaburzenia przewodzenia śródkomorowego. Tabela 2: Pozawieńcowe przyczyny stenokardii • wady serca. • hipertyreoza. Typowa stenokardia może również występować w chorobach serca o etiologii pierwotnie pozanaczyniowej. 108 . • niedokrwistość. • nadciśnienie tętnicze. • hipokaliemia. • poliglobulia. nie związanych z patologią układu krążenia (tab. • przerost mięśnia sercowego. Mogą one współistnieć z fałszywie dodatnim testem wysiłkowym i dawać trudny do interpretacji obraz kliniczny (tab. Należy być ostrożnym w traktowaniu zespołu X jako rozpoznania ostatecznego. • niedokrwistość. 4). 3).Tabela 1: Ograniczenia koronarografii w diagnostyce zespołu X • naczynia < 0. • wada aortalna. 2). • remodeling naczyniowy. których pewne rozpoznanie wymaga niejednokrotnie dłuższej obserwacji (tab. Tabela 3: Przyczyny fałszywie dodatniego testu wysiłkowego • przerost mięśnia lewej komory. • kardiomiopatia.2 mm. • zaburzenia hormonalne. • zaburzenia rytmu. • naparstnicowanie. bowiem bóle w klatce piersiowej o charakterze zbliżonym do stenokardii mogą występować w wielu jednostkach chorobowych.

• hiperwentylacja. • dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa. Choć zwykło się rozpatrywać zespół X jako problem kardiologiczny. Nadwrażliwość bólowa u tych chorych znajduje potwierdzenie w licznych badaniach klinicznych. bowiem typowe. może dojść do zawału mięśnia sercowego. niż w trakcie wysiłku. Szczególne miejsce ma zespół X u chorych z „panic syndrome” – zespołem lęku napadowego. W grupie tej dominują kobiety w okresie pomenopauzalnym. jak i infuzji dosercowej soli fizjologicznej i kontrastu występuje znacznie częściej niż u innych chorych. Dolegliwości bólowe są niejednokrotnie bardziej wyrażone niż w CAD i często odbiegają od kliniki dusznicy bolesnej wysiłkowej – częściej pojawiają się po. • przewlekłe serce płucne. to wiele wskazuje na obecność złożonej dysfunkcji naczyniowo-nerwowej. Udowodniono niższy próg odczuwania bólu przy drażnieniu skóry bodźcami bólowymi. znaczne ograniczenie tolerancji wysiłku. kołatanie serca. 109 . w przeciwieństwie do przewlekłego stresu prowokującego uporczywe bóle somatyczne. CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA Rozpoznanie zespołu X dotyczy 10-30% chorych z dusznicą bolesną. • zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP). Jest to sytuacja kliniczna z nierzadko jaskrawą demonstracją objawów dusznicowych. ostre pobudzenie adrenergiczne znosi odczuwanie bólu. a średnia wieku osób z tym rozpoznaniem jest niższa niż w CAD (coronary artery disease) i wynosi około 50 lat. • kamica żółciowa. Intensywność doznań bólowych jest zaskakująca. przedłużają się lub występują w nocy. mimo nieobecności zmian w naczyniach wieńcowych. • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. • refluks żołądkowo-przełykowy. Chorzy ci częściej zgłaszają duszność. Jaka jest rola kurczu naczyń mikrokrążenia w tej sytuacji – trudno ocenić. bowiem żaden model eksperymentalny in vivo nie jest w stanie odtworzyć nasilenia i dynamiki pobudzenia adrenergicznego obecnego w tej sytuacji.Tabela 4: Różnicowanie bólów dusznicowych • skurcz przełyku. U chorego w silnym napadzie lękowym. Mężczyźni chorują 4 razy rzadziej niż kobiety. Reakcja bólowa przy manipulacji cewnikiem w trakcie badania naczyniowego.

Spoczynkowe badanie EKG ma obraz prawidłowy lub przedstawia niespecyficzne zaburzenia okresu repolaryzacji. sepsa). Dotyczy to około 4% pacjentów przyjmowanych do OIOK. Obraz kliniczny świeżego zawału i zapalenia mięśnia sercowego może być identyczny co do charakteru bólu. Ogniskowy wychwyt przy prawidłowym scyntygramie perfuzyjnym. skłaniające pacjenta do licznych wizyt lekarskich. zmian krzywej EKG. są trudne do klasyfikacji jako przyczyna czy też skutek choroby. Echokardiografia obciążeniowa z użyciem dobutaminy nie ujawnia miejscowych zaburzeń kurczliwości. KIERUNKI DIAGNOSTYCZNE Wśród nieinwazyjnych badań diagnostycznych nie ma testu. Test wysiłkowy spełniający kryteria rozpoznania niedokrwienia mięśnia sercowego. limit duszności lub niediagnostyczne zmiany krzywej EKG. Pozostałe 80% stanowią różne postaci zapalenia mięśnia sercowego. 2). zwłaszcza w trybie pomocy doraźnej. jak i potwierdzenia enzymatycznego martwicy. Rycina 1: Rodzaj stymulacji adrenergicznej a stres Szczególną sytuacją jest kliniczne rozpoznanie zawału mięśnia sercowego u chorego z prawidłowymi naczyniami wieńcowymi. 1). Pamiętać jednak trzeba. Znacznie częściej badanie nie pozwala na jednoznaczną interpretację – ogranicza ją limit tętna maksymalnego. nakazuje rozpoznanie myocarditis (ryc. 110 . W różnicowaniu pomocne jest wykonanie scyntygrafii serca z użyciem przeciwciał antymiozynowych (AMA) znakowanych indem. głęboka niedokrwistość. dającej niejednokrotnie duże poczucie niesprawności. zawał metaboliczny (tyreotoksykoza. występuje w 10-60% przypadków. którego specyficzność pozwalałaby na rozpoznanie zespołu X. prowokuje natomiast silne doznania bólowe. że nie jest to równoznaczne z rozpoznaniem zespołu X! Spośród tej grupy mniej niż 20% można uznać za przypadki microvascular angina lub tzw. Jakość życia tych chorych badana kwestionariuszem Nottingham Health Profile jest znacznie gorsza niż chorych z CAD (ryc.Współistniejące objawy nerwicowo-lękowe i depresyjne.

choć nie w pełni specyficznym zjawiskiem jest „reverse redistribution” – obecność ubytków perfuzji nie w trakcie i bezpośrednio po obciążeniu. Tu największą wartość diagnostyczną – choć nie patognomoniczną – ma zjawisko „slow flow phenomenon” (wolny przepływ kontrastu w badaniu naczyniowym).Rycina 2: Zespół X a zawał serca Uzupełniającą wartość ma scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego – SPECT. jak i preparatach histopatologicznych. nie ustalono podłoża anatomicznego typowego dla rozważanego zespołu. że patologia dotyczy mikrokrążenia wieńcowego i jest zjawiskiem czynnościowym – zwiększoną wrażliwością na czynniki naczyniozwężające lub zmniejszoną wrażliwością na czynniki naczyniorozszerzające odziałujące na śródbłonek i mięśniówkę gładką naczyń. ale może też być zjawiskiem uogólnionym. Wydaje się. Ciekawe jest to. która u pacjentów z zespołem X bywa zmniejszona nawet dwukrotnie. ale po upływie kilku godzin. ale uzyskiwane obrazy rozkładu znacznika są zwykle różne od tych uzyskiwanych w CAD. Zwykle dotyczy jednej z tętnic nasierdziowych. PATOFIZJOLOGIA Mimo ogromnego postępu w technikach obrazowania naczyń wieńcowych. Konsekwencją tych zjawisk jest ograniczona rezerwa wieńcowa. nie stwierdza się patologii poza pewnym odsetkiem zgrubienia błony wewnętrznej. Częstym. Mechanizm żadnego z tych zjawisk nie znalazł wytłumaczenia w dotychczasowych badaniach. U 30-70% chorych z zespołem X występuje ubytek perfuzji mięśnia sercowego. W większości badań in vivo. że nie daje się ich przypisać do konkretnego regionu unaczynienia dużą tętnicą wieńcową. a rozkład znacznika jest wyraźnie nierównomierny. Badaniem niezbędnym dla rozpoznania zespołu X jest koronarografia. Na dysfunkcję śródbłonka naczynio111 .

azotany stymulują układ współczulny wzmacniając i tak nadmierną aktywację adrenergiczną. Nie będzie to w sprzeczności z faktem. a u znacznej części wręcz nasila objawy. Adenozyna będzie tu pogłębiała dysproporcję perfuzji tkankowej na rzecz obszarów nie objętych skurczem prearterioli. O ile mechanizm zaburzeń mikrokrążenia wieńcowego zaczyna układać się w dosyć spoistą teorię.wego mógłby wskazywać fakt. że pierwotną reakcją jest przewlekła stymulacja adrenergiczna z niehomogenną dystrybucją przepływu i regionalnym przekrwieniem pewnych obszarów tkanki. Nadmierne pobudzenie układu współczulnego przejawia się klinicznie wyższymi wartościami podwójnego produktu w teście wysiłkowym. Dlaczego tak się dzieje? Być może dlatego. że stosowanie azotanów – będących egzogennym donorem tlenku azotu – łagodzi objawy u niewielkiej grupy chorych. a wpływ estrogenów na kurczliwość naczyń w mechanizmie stymulacji śródbłonka oraz do wydzielania substancji naczyniorozszerzających (PG. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wyjaśniły wątpliwości dotyczące obecności rzeczywistego niedokrwienia miokardium. W tle pojawia się wątek reakcji zapalnej dotyczącej drobnych naczyń oraz dysfunkcji hormonalnej zmieniającej ich reaktywność. Potwierdza to efekt przeciwbólowy aminofiliny podawanej przed testem wysiłkowym. EDRF) jest powszechnie znany. Jeżeli przyjąć teorię niehomogennej perfuzji w łożysku mikrokrążenia i regionalny skurcz prearterioli. że oprócz bezpośredniego działania na śródbłonek. szczególnie jeśli uznamy. że u blisko 1/3 chorych dowieńcowy wlew adenozyny daje ubytek perfuzji w lokalizacji takiej jak SPECT wysiłkowy. To waśnie egzogenna adenozyna pozwoliła zobrazować badaniem MRI obszary niedokrwienia podwsierdziowego. płuc i mięśni szkieletowych. że rozpatrywany zespół dotyczy głównie kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Postulowany efekt nadpobudliwości bólowej prowokowanej katecholaminami potwierdza pozytywny efekt stosowania imipraminy. która hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i działa przeciwbólowo niezależnie od znoszenia objawów depresyjnych. Wątpliwości budzi fakt. nadmierną kurczliwością mięśnia lewej komory oraz obniżonym progiem odczuwania bólu. Nadmierne uwalnianie adenozyny w regionach objętych kurczem naczyń przedwłosowatych ma pobudzać przekrwienie sąsiednich obszarów i wzmocnienie reakcji bólowej. a nie tylko pobudzenia eferentnych włókien układu współczulnego. to niejasny pozostaje ich związek ze współistniejącą dysfunkcją perfuzji ośrodkowego układu nerwowego. to właśnie adenozyna jest stymulatorem zakończeń nocyceptywnych. Ta koncepcja potwierdza się w wielu badaniach klinicznych. Być może wszystkie z rozpatrywanych elementów współistnieją 112 . Niejasna jest rola adenozyny w postulowanej dysfunkcji naczyniowej. która pozostaje jednak bez wpływu na elektrokardiograficzny wynik badania.

Skrajne opinie w ogóle negują potrzebę farmakoterapii. bez wpływu na wyniki testu wysiłkowego. zważywszy że przy zachowanej funkcji lewej komory przeżywalność 7-letnia wynosi 96 % (badania CASS). wręcz przestrzegają przed utrwalaniem poczucia poważnej choroby w sytuacji zdecydowanie dobrego rokowania odległego. Stosunkowo niewielka liczba prac nad stosowaniem antagonistów kanałów wapniowych nie rekomenduje ich jednoznacznie do stosowania w zespole X. Trzeba jednak pamiętać o zdecydowanie gorszym komforcie życia. Połączenie tych leków wraz z modyfikacją stylu życia – redukcją masy ciała. a w niektórych przypadkach może wystąpić nasilenie dolegliwości oraz paradoksalne pogorszenie parametrów testu wysiłkowego. zaprzestaniem palenia i psychoterapią – daje najlepsze efekty. systematycznym treningiem fizycznym. Hormonalna terapia zastępcza u kobiet w okresie okołomenopauzalnym łagodzi objawy. co skłania do podejmowania prób łagodzenia objawów. a prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca nie odbiega od reszty populacji.w różnej proporcji i zależnie od przewagi jednego z nich różnicują obraz kliniczny. U chorych z objawami zespołu lękowego lub nie reagujących na inne metody leczenia pomocne bywa włączenie imipraminy. Połowa chorych nie doznaje ulgi przy stosowaniu azotanów. Trudno potępić tę opinię. że najlepsze efekty uzyskuje się stosując leki z grupy b-adrenolityków. Przypadki reagujące na leki z tej grupy to zapewne przykłady dominacji kurczu drobnych naczyń. szczególnie jeżeli stwierdzamy cechy krążenia hiperkinetycznego. Wydaje się. Próba stosowania leków blokujących receptory a – przy atrakcyjnych założeniach teoretycznych – poniosła całkowite fiasko w próbach klinicznych. WSKAZÓWKI TERAPEUTYCZNE Mimo wielu lat obserwacji nie ma obowiązującej doktryny terapeutycznej. 113 . Równie korzystne jest włączenie inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę.

Zapamiętaj! 1.O. 188-201. często współistnieje z zespołem lęku napadowego. 85: 883-7. 8. 5.G. – spaczona reaktywność naczyń wobec adenozyny. 4. Świątecka (red. Zespół X jest rozpoznaniem z wykluczenia. Dobre rokowanie co do przeżycia. Leczenie: empiryczny dobór leków. Warunkiem koniecznym rozpoznania jest koronarografia. Dąbrowska-Kugacka: Kardiologiczny zespół X. G. w: Choroby serca u kobiet. Epstein: Pathophysiological dilemma of Syndrom X. S. 6.E. Dolegliwości mogą odbiegać od kliniki typowej dusznicy bolesnej. P. Nie stwierdzono podłoża anatomicznego – traktujemy go jako zespół zaburzeń czynnościowych. Najlepsze efekty przy stosowaniu b-adrenolityków oraz ACE-inhibitorów wraz z modyfikacją stylu życia. Dotyczy głównie kobiet w okresie okołomenopauzalnym.. 114 . wyd. Circulation 1992. Via Medica 2000. Nie istnieje specyficzne badanie diagnostyczne dla rozpoznania tego zespołu.). I. 3. Warto przeczytać: A. R. Najważniejsze wątki patofizjologiczne: – przewlekłe pobudzenie adrenergiczne. Cannon. 7. Camici. 2.

U obu płci obserwuje się wzrost tych wskaźników po 50. roku życia wskaźniki te są podobne u obu płci. że ChNS w podobnym stopniu dotyczy mężczyzn i kobiet. Uważa się. odnoszono także do kobiet. co u mężczyzn. U kobiet przed menopauzą profil lipidowy jest zazwyczaj korzystniejszy niż u mężczyzn w tym samym wieku. jak i mężczyzn. zaczęły pojawiać się doniesienia o niezwykle istotnych różnicach w epidemiologii. a dane z badań klinicznych przeprowadzonych u mężczyzn. CZYNNIKI RYZYKA U obu płci prawdopodobieństwo rozwoju ChNS jest uzależnione od obecności klasycznych czynników ryzyka. diagnostyce.X. Dopiero w drugiej połowie lat 70. Po uwzględnieniu danych dotyczących całej populacji można stwierdzić. roku życia. Po 70. a polega na zmniejszaniu stęże115 . U osób poniżej 50. ODMIENNOŚCI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U KOBIET Katarzyna Cybulska. że efekt ten jest związany z działaniem estrogenów. jednak jest on znacznie większy u kobiet. obrazie klinicznym. Joanna Syska-Sumińska. Zaburzenia lipidowe Hiperlipidemię u kobiet rozpoznaje się na podstawie tych samych kryteriów. EPIDEMIOLOGIA W krajach rozwiniętych choroba niedokrwienna serca jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonów zarówno kobiet. Przez wiele lat. jednak kobiety w momencie zachorowania są średnio o 10 lat starsze. Dotyczy on zarówno mężczyzn. jednak znaczenie rokownicze niektórych z nich jest odmienne u mężczyzn i u kobiet. zwłaszcza starszych. zagadnieniom związanym z rozpoznawaniem i leczeniem ChNS u kobiet. że przebieg choroby jest podobny u obu płci. rokowaniu. zapobieganiu i leczeniu ChNS u kobiet. jak i kobiet. roku życia umieralność i zachorowalność na ChNS jest wyraźnie większa u mężczyzn. Mirosław Dłużniewski WSTĘP Choroba niedokrwienna serca (ChNS) stanowi obecnie jeden z najpoważniejszych problemów opieki zdrowotnej w krajach uprzemysłowionych. uważano. poświęcano znacznie mniej uwagi.

niż u mężczyzn. W grupie osób w podeszłym wieku nadciśnienie tętnicze wiąże się z większym ryzykiem ChNS u kobiet. 116 . niż u mężczyzn.6. nadciśnienie jest silnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. niż u mężczyzn. istotne znaczenie ma także określenie stosunku stężenia cholesterolu całkowitego do HDL. Zmniejszenie śmiertelności z powodu ChNS i udarów mózgu sięga 30% w grupie leczonych kobiet. oceniane na podstawie zmniejszenia śmiertelności i liczby incydentów wieńcowych.nia cholesterolu całkowitego. efekt ten jest szczególnie wyraźny u kobiet starszych. że hipertrójglicerydemia jest silniejszym czynnikiem zagrożenia ChNS u kobiet. Zjawisko to można przynajmniej częściowo tłumaczyć faktem częstszego współistnienia innych czynników ryzyka u kobiet z cukrzycą. gdy stężenie trójglicerydów przekracza 400 mg/dL. Zasady leczenia hiperlipidemii i wynikające z niego korzyści. a u kobiet w wieku pomenopauzalnym tylko przy wartościach przekraczających 265 mg/dL. Nadciśnienie tętnicze Pomimo że powikłania nadciśnienia tętniczego występują rzadziej u kobiet. przy czym na zwiększenie ryzyka wskazuje wartość tego wskaźnika przekraczająca 5. niż u mężczyzn z cukrzycą. niż u mężczyzn. cholesterolu LDL i lipoproteiny (a) oraz zwiększaniu stężenia cholesterolu HDL. Nie ma obecnie podstaw uzasadniających stosowanie hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu hiperlipidemii u kobiet. Śmiertelność w grupie kobiet chorujących na cukrzycę jest większa. są podobne u obu płci. • zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego ma wartość prognostyczną jedynie u kobiet przed menopauzą. Cukrzyca Cukrzyca jest silniejszym czynnikiem ryzyka ChNS u kobiet. niż stężenie cholesterolu LDL. Powszechnie znane są korzyści wynikające ze skutecznej terapii hipotensyjnej. • wydaje się. U kobiet istnieją pewne różnice dotyczące wpływu poszczególnych lipoprotein na rozwój miażdżycy: • stężenie cholesterolu HDL wydaje się być lepszym wskaźnikiem ryzyka ChNS.

jak płeć męska. co przypisuje się postępującemu zmniejszaniu się stężenia cholesterolu HDL. Większe ryzyko wiąże się z występowaniem typu otyłości brzusznej. zmniejszenie HDL) i parametrów krzepnięcia (zwiększenie stężenia fibrynogenu i czynnika VII i inhibitora aktywatora plazminogenu – PAI-1). a po 2-3 latach jest podobne. Należy podkreślić. rokiem życia. Z większym ryzykiem ChNS wiąże się także wielokrotny. niezależnie od stosowania hormonalnej terapii zastępczej. Stosowanie środków antykoncepcyjnych trzeciej generacji może wiązać się z mniejszym ryzykiem. Zaprzestanie palenia wiąże się z szybkim zmniejszeniem ryzyka zawału serca.Palenie tytoniu Palenie tytoniu w podobnym stopniu obciąża rokowanie u kobiet i u mężczyzn. niż wpływ palenia papierosów. że wpływ stosowania antykoncepcji doustnej na występowanie i śmiertelność z powodu powikłań sercowo-naczyniowych jest znacznie mniejszy. następujący po sobie przyrost i utrata masy ciała. Ryzyko to zwiększa się dodatkowo w przypadkach wczesnej menopauzy fizjologicznej i chirurgicznej. jak i u kobiet. Ten czynnik ryzyka stwierdza się u połowy kobiet leczonych z powodu ChNS. stosujących antykoncepcję doustną. Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych Nie ma danych wskazujących na zwiększenie ryzyka ChNS u niepalących kobiet. Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zwiększa się istotnie wraz z obecnością czynników ryzyka ChNS. największe znaczenie przypisuje się zmianom stężeń lipidów (zwiększenie cholesterolu LDL. niż w przypadku starszych preparatów. Stan hormonalny Menopauza uważana jest za czynnik ryzyka ChNS o podobnym znaczeniu. Z punktu widzenia wpływu na ryzyko rozwoju ChNS. jak u osoby niepalącej. bez czynników ryzyka. 117 . przed 30. z których najsilniejszym jest palenie papierosów. W okresie menopauzy w organizmie kobiety dochodzi do wielu zmian wynikających ze zmniejszenia wydzielania hormonów płciowych. Otyłość Otyłość jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju ChNS zarówno u mężczyzn. Istotne znaczenie przypisuje się częstemu współistnieniu otyłości i nadciśnienia tętniczego. Zwiększenie ryzyka dotyczy także kobiet palących niewielkie ilości papierosów (1-3 papierosów dziennie).

Uważa się. jest po118 . nawet przy dodatnim wyniku próby wysiłkowej. powikłania mechaniczne. takie jak: zaburzenia przewodzenia. udar mózgowy. zaburzenia lipidowe. U kobiet częściej występują powikłania zawału serca. że przyczyną większej liczby obserwowanych powikłań i zgonów u kobiet są między innymi: bardziej zaawansowany wiek i współistnienie innych schorzeń. częściej współistnieją u nich: nadciśnienie tętnicze. Przedstawione odmienności w obrazie klinicznym dławicy piersiowej u kobiet. Oba te stany wiążą się ze znacznie lepszym rokowaniem. jak i odległa śmiertelność w zawale serca jest większa u kobiet. Jak wykazano. towarzyszące rozpoznawanemu od ponad 25 lat kardiologicznemu zespołowi X. Zawał serca Kobiety chorujące na zawał serca są starsze niż mężczyźni. takie jak: nudności i wymioty. a także krwawienia. niż u mężczyzn. Niestabilna dusznica bolesna i zawał niepełnościenny Pomimo częstszego współistnienia innych schorzeń rokowanie u kobiet leczonych z powodu niestabilnej dusznicy bolesnej lub zawału non-Q. związane ze stresem. potwierdza się angiograficznie ChNS. co wpływa na późniejsze podjęcie leczenia reperfuzyjnego. a także bóle nocne. niewydolność krążenia. zarówno wczesna. cukrzyca.ODMIENNOŚCI W OBRAZIE KLINICZNYM CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA Bóle w klatce piersiowej U kobiet częściej niż u mężczyzn występują nietypowe bóle w klatce piersiowej. U kobiet częściej niż u mężczyzn występują zawały nieme klinicznie i zawały z nietypowymi dolegliwościami. pleców i brzucha. tym większa korelacja ze zmianami w tętnicach wieńcowych. Im bardziej typowy ból. znacznie rzadziej stwierdza się istotne zmiany w koronarografii. Jednak u kobiet z potwierdzoną ChNS. W tych przypadkach. duszność i zmęczenie lub objawy wegetatywne. można przynajmniej częściowo tłumaczyć częstym współistnieniem innych mechanizmów wyzwalania niedokrwienia. niż w przypadku zwężenia tętnic nasierdziowych. takimi jak: bóle karku. częściej niż u mężczyzn. wstrząs i nawroty dławicy. Natomiast u kobiet z typową dławicą. Fakt ten istotnie utrudnia ocenę destabilizacji choroby u kobiet z już rozpoznaną ChNS. występują bóle spoczynkowe. niewydolność krążenia. Kobiety zgłaszają się do szpitala z większym opóźnieniem. tylko nieco rzadziej niż u mężczyzn. takich jak kurcz naczyń wieńcowych i zaburzenia mikrokrążenia.

Współistnienie niewydolności serca wpływa na zwiększenie śmiertelności ogólnej i ryzyka nagłego zgonu sercowego. jednak prawdopodobieństwo jego wystąpienia u kobiet wynosi jedynie jedną trzecią ryzyka stwierdzanego u mężczyzn. Obserwacje te dotyczą wszystkich grup wiekowych.dobne lub nawet lepsze niż u mężczyzn. Niewydolność serca U kobiet z ChNS częściej stwierdza się objawy niewydolności serca. niż u mężczyzn z ChNS. niż u mężczyzn. przyczyny tego zjawiska są jednak nieznane. a w grupie z uniesieniem ST rzadziej niż u mężczyzn dochodzi do zawału serca. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa Wartość prognostyczna dodatniej próby wysiłkowej jest u kobiet znacznie mniejsza niż u mężczyzn. • gorszą tolerancję wysiłku i mniejsze osiągane obciążenia. elektrokardiogram spoczynkowy ma u kobiet mniejszą wartość diagnostyczną. co jest związane z częstszym występowaniem wyników fałszywie dodatnich. 119 . U kobiet z niestabilną dusznicą bolesną rzadziej obserwuje się uniesienie odcinka ST. zwłaszcza w odprowadzeniach znad ściany dolnej. Nagły zgon sercowy Jak wynika z badań Framingham. odsetek nagłych zgonów sercowych u kobiet z ChNS jest o około połowę mniejszy. NIEINWAZYJNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE Elektrokardiogram spoczynkowy Ze względu na częstsze występowanie nieswoistych zaburzeń okresu repolaryzacji komór. • częstsze występowanie fałszywie dodatniego obniżenia odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej. U kobiet częściej występują zawały niepełnościenne. Mniejsza czułość i swoistość testu wysiłkowego u kobiet może być uwarunkowana przez następujące czynniki: • rzadsze występowanie choroby wielonaczyniowej. Fakt ten wiąże się z częstszym występowaniem dysfunkcji rozkurczowej.

u których stwierdza się trzy lub więcej czynników ryzyka. a najmniejsza u kobiet po menopauzie. jednak ich przydatność w rozpoznawaniu ChNS u kobiet jest mniejsza. swoistość i wartość prognostyczna nieinwazyjnych badań służących rozpoznawaniu CHNS (na podstawie meta-analizy danych z 21 badań klinicznych. Echokardiografia obciążeniowa Echokardiografia obciążeniowa z zastosowaniem wysiłku fizycznego lub środków farmakologicznych wydaje się mieć największą wartość dla rozpoTabela 1: Czułość. w których uczestniczyło 4113 kobiet) Rodzaj badania Czułość Swoistość Wartość prognostyczna wyniku dodatniego 85% 88% 91% Wartość prognostyczna wyniku ujemnego 57% 47% 31% Test wysiłkowy Scyntygrafia Tl-201 Echokardiografia obciążeniowa 120 61% 78% 86% 70% 64% 79% . z tego powodu uważa się. niż u mężczyzn. Wartość prognostyczna ujemnego wyniku testu wysiłkowego jest uzależniona od wieku pacjentki i obecności czynników ryzyka ChNS. jest ona największa u młodych kobiet bez czynników ryzyka. co może powodować fałszywie dodatnie ubytki perfuzji w obrębie przegrody i ściany przedniej. jak i prognostycznego. takich jak sestamibi znakowane technetem 99m. Wynika to z osłabienia energii promieniowania związanego z obecnością sutków.Fałszywie dodatnie wyniki testu wysiłkowego istotnie częściej uzyskuje się u kobiet z nietypowymi bólami w klatce piersiowej. Badania izotopowe Techniki izotopowe istotnie zwiększają wartość diagnostyczną testu wysiłkowego. że dodatni wynik próby wysiłkowej nie ma w tych przypadkach znaczenia zarówno diagnostycznego. W porównaniu do klasycznej perfuzyjnej scyntygrafii talowej nieco większą czułość i swoistość uzyskiwanych wyników zapewnia zastosowanie nowych izotopów.

– ujemny wynik elektrokardiograficznej próby wysiłkowej przy dużym obciążeniu. 121 . konieczna jest weryfikacja wyniku echokardiograficznym badaniem obciążeniowym. • w przypadku niediagnostycznej elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wskazane jest wykonanie echokardiograficznego badania obciążeniowego. • dodatni wynik elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u kobiet z dużym prawdopodobieństwem ChNS – potwierdza rozpoznanie. Niektórzy autorzy uważają nawet. występującego przy małym obciążeniu i długo ulegającego normalizacji. • u kobiet z pośrednim ryzykiem ChNS należy wykonać elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Następnie: • u kobiet z małym prawdopodobieństwem ChNS należy poszukiwać innych przyczyn bólu w klatce piersiowej. występującego przy dużym obciążeniu. – w przypadku stwierdzenia obniżenia odcinka ST jedynie w odprowadzeniach znad ściany dolnej. Diagnostyka bólów w klatce piersiowej u kobiet jest niewątpliwie trudniejsza niż u mężczyzn. z dużym prawdopodobieństwem wyklucza ChNS w tej grupie. w którym echokardiografia obciążeniowa jest badaniem wstępnym u wszystkich kobiet z podejrzeniem ChNS. W zależności od doświadczenia i możliwości ośrodka. Wydaje się. Dane dotyczące czułości. z dużym prawdopodobieństwem potwierdza ChNS w tej grupie.znawania ChNS u kobiet. najlepiej z zastosowaniem sestamibi znakowanego technetem 99m. że najistotniejsze z punktu widzenia dalszego postępowania jest określenie prawdopodobieństwa ChNS u danej chorej. swoistości i wartości prognostycznej u kobiet powszechnie stosowanych badań nieinwazyjnych wykonywanych w diagnostyce CHNS przedstawiono w tabeli 1. jako najbardziej dostępne badanie przesiewowe: – stwierdzenie obniżenia odcinka ST w wielu odprowadzeniach. że spośród różnych strategii diagnostycznych u kobiet postępowaniem optymalnym pod względem kosztów i skuteczności jest schemat. echokardiograficzne badanie obciążeniowe można zastąpić scyntygrafią perfuzyjną. na podstawie oceny objawów klinicznych oraz obecności czynników ryzyka. a koronarografię wykonuje się przy dodatnim wyniku badania echokardiograficznego.

diuretyki i leki sedatywne. które mają znacznie większe poczucie zagrożenia chorobami nowotworowymi. statyny) jest podobna u obu płci. jak i chirurgicznie. aby zalecać stosowanie estrogenowo-progestagenowej terapii zastępczej. że liczba kobiet uczestniczących w dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych była istotnie mniejsza niż mężczyzn. niż chorobami układu krążenia. WHI). LECZENIE INWAZYJNE Kobiety rzadziej niż mężczyźni kierowane są do diagnostyki i leczenia inwazyjnego. natomiast rzadziej zalecane są beta-adrenolityki i kwas acetylosalicylowy. jak i wtórnej ChNS. Zabiegi rewaskularyzacyjne. Jak wskazują wyniki niedawno opublikowanych badań klinicznych (HERS. zarówno w prewencji pierwotnej. Pomimo że zalecenia dotyczące leczenia farmakologicznego ChNS są takie same u obu płci.Leczenie farmakologiczne choroby niedokrwiennej serca u kobiet Oceniając skuteczność leczenia farmakologicznego ChNS. na przykład rakiem sutka. że skuteczność głównych grup leków wieńcowych (takich jak: kwas acetylosalicylowy. HERS II. nie ma obecnie podstaw. Określenie wpływu stosowania monoterapii estrogenowej wymaga dalszych badań. pomimo że jest ono tak samo skuteczne u obu płci. Ze względu na fakt. Nie bez znaczenia jest także bagatelizowanie objawów klinicznych przez same kobiety. iż kobiety poddawane zabiegom rewaskularyzacyjnym są zazwyczaj starsze i mają więcej czynników ryzyka niż mężczyźni. niż u mężczyzn. u kobiet obserwuje się pewne różnice w zakresie stosowanej farmakoterapii: częściej niż u mężczyzn stosowane są azotany. czy różnice w zakresie leczenia mają wpływ na przebieg i rokowanie w stabilnej ChNS. Jest to związane z mniejszą średnicą tętnic wieńcowych i mniejszymi wymiarami serca u kobiet. należy wziąć pod uwagę. inhibitory konwertazy angiotensyny. są trudniejsze technicznie u kobiet. a także przeświadczenia lekarzy o rzadszym jej występowaniu u kobiet. Kobiety ze świeżym zawałem serca rzadziej niż mężczyźni i z większym opóźnieniem otrzymują leczenie fibrynolityczne. beta-adrenolityki. Wynika to z mniej typowego obrazu klinicznego ChNS. Dotychczas nie udowodniono. Na podstawie dostępnych badań klinicznych wydaje się jednak. 122 . ocena skuteczności tych zabiegów wymaga uwzględnienia tych czynników. antagoniści kanałów wapniowych. zarówno wykonywane przezskórnie.

zawały okołooperacyjne. a kobiety po zawale serca i zabiegach rewaskularyzacyjnych szczególnie jej wymagają. mają wszczepianą mniejszą liczbę pomostów wieńcowych i częściej są to pomosty żylne niż tętnicze. a wskazania operacyjne powinny być indywidualizowane. Jednak dzięki zastosowaniu nowych technik. krwawienia. że wyniki przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) wykonywanej u kobiet są gorsze niż u mężczyzn. a przede wszystkim stentów wieńcowych i inhibitorów receptora glikoproteinowego IIb/IIIa. a rewaskularyzacja częściej jest niekompletna. Śmiertelność 30-dniowa jest większa u kobiet niż u mężczyzn. ocenianych angiograficznie bezpośrednio po zabiegu jest porównywalny u obu płci. niewydolność serca. Tymczasem kobiety istotnie rzadziej uczest123 . natomiast wyniki odległe są podobne u obu płci. poglądy te są obecnie weryfikowane. podobnie jest w przypadku śmiertelności po 6 i 12 miesiącach. w ciągu ostatnich lat dokonał się istotny postęp w tej dziedzinie. REHABILITACJA U KOBIET Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA Korzyści z rehabilitacji kardiologicznej są podobne u obu płci. wyniki wczesne (do 30 dni po zabiegu) są nadal nieco gorsze u kobiet. powikłania neurologiczne. Wnikliwa analiza wielu czynników ryzyka występujących u operowanych kobiet skłania jednak do wniosku. odsetek skutecznych rewaskularyzacji. Kobiety są zazwyczaj operowane w bardziej zaawansowanym okresie choroby. Jak wynika z najnowszych publikacji. takich jak: zła funkcja lewej komory. u kobiet częściej obserwuje się nawrót dolegliwości dławicowych. Natomiast nie obserwuje się istotnych różnic w przeżywalności 5-letniej. są mniej aktywne fizycznie i częściej samotne. zaawansowany wiek. Po operacji. Jak się wydaje. a także wczesną i późną reokluzję pomostów.Przezskórna angioplastyka wieńcowa Do niedawna uważano. U kobiet częściej stwierdza się występowanie czynników zwiększających ryzyko CABG. mała powierzchnia ciała i średnica tętnic wieńcowych. Pomostowanie tętnic wieńcowych Do niedawna płeć żeńska była uważana za niezależny czynnik ryzyka powikłań pooperacyjnych pomostowania tętnic wieńcowych (CABG). współistnienie innych schorzeń. że sama płeć jako taka nie wpływa na gorsze wyniki CABG u kobiet. ponieważ są obciążone większą liczbą czynników ryzyka. Dane z piśmiennictwa dotyczące porównania śmiertelności i częstości powikłań po PTCA u mężczyzn i kobiet różnią się od siebie. choć różnice te – po uwzględnieniu wieku i czynników ryzyka – są coraz mniej wyraźne.

PODSUMOWANIE Jak wynika z przedstawionych danych. a po rozpoznaniu choroby podobnie intensywnego leczenia jak mężczyźni. Takie postępowanie.niczą w programach rehabilitacyjnych i częściej z nich rezygnują. szczególną uwagę należy zwrócić na pomoc psychologiczną i socjalną. ChNS jest problemem zarówno mężczyzn. Należy zdawać sobie sprawę. obowiązki domowe itp. zatem w całej populacji rozpowszechnienie ChNS jest podobne u obu płci. a także niedocenianie znaczenia aktywności fizycznej i własnych możliwości w tym zakresie. u których ten problem był przez wiele lat niedoceniany. częstsze współistnienie stanów lękowych i depresji. 3. wymagają szczególnej uwagi i wnikliwości diagnostycznej. • poza treningiem fizycznym. 2. ChNS w podobnym stopniu dotyczy obu płci. a zwłaszcza osteoporozę. 124 . Znaczenie rokownicze niektórych czynników ryzyka ChNS jest odmienne u mężczyzn i u kobiet. jest gorsze niż u mężczyzn. że rokowanie u kobiet z potwierdzoną ChNS. Kobiety chorują później niż mężczyźni. Do najważniejszych z nich mogą należeć: trudniejsza sytuacja życiowa. Rozpoznanie ChNS u kobiet jest trudniejsze niż u mężczyzn ze względu na mniej typowe objawy kliniczne i mniejszą swoistość badań diagnostycznych. Przyczyn tego stanu jest wiele. jak trudności z dojazdem. Rehabilitacja kardiologiczna u kobiet powinna odbywać się z uwzględnieniem następujących zaleceń: • kobiety częściej powinny być kierowane na rehabilitację prowadzoną w warunkach stacjonarnych (ułatwia to pokonanie takich przeszkód. Kobiety. obok intensywnego zwalczania czynników ryzyka i leczenia schorzeń współistniejących. żyją jednak dłużej. • w kwalifikacji i doborze ćwiczeń należy uwzględniać schorzenia współistniejące. Zapamiętaj! 1. jak i kobiet. dlatego należy wcześnie kierować je do diagnostyki i leczenia inwazyjnego.). przyczyni się z pewnością do poprawy uzyskiwanych wyników leczenia ChNS u kobiet. większe obciążenie obowiązkami rodzinnymi.

kierowane do diagnostyki i leczenia inwazyjnego. Am. są gorsze u kobiet niż u mężczyzn. 1999. D. a różnice związane z płcią stają się mniej wyraźne. W związku z rozwojem nowych metod leczenia inwazyjnego obserwuje się stałą poprawę uzyskiwanych wyników. Circulation 1997. C. Y. Sutherland i wsp. Kobiety z podejrzeniem ChNS wymagają szczególnej uwagi i wnikliwości diagnostycznej. Via Medica 2000. Tendera (red. Warto przeczytać: J. co wynika przede wszystkim z większego zaawansowania choroby i współistniejących obciążeń. J.): Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet. Grady i wsp. 96: 2468.): Choroby serca u kobiet. 83: 660. Świątecka (red. zwłaszcza wczesne. Kobiety z ChNS są starsze i bardziej obciążone czynnikami ryzyka i chorobami współistniejącymi niż mężczyźni. Kwok. 5. a także na rehabilitację.E.: Cardiovascular disease in women: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. 125 . Mosca. a po rozpoznaniu choroby podobnie intensywnego leczenia. Manson. Kim. S. Kłoś i M. 52 (supl.4. L. 6. pomimo tego są rzadziej i z większym opóźnieniem leczone fibrynolitycznie. III): 1-102.: Meta-analysis of exercise testing to detect coronary artery disease in women.E. G. Wyniki rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej. J. Kardiologia Polska 2000. jak mężczyźni. Cardiol.

• zmniejszenie ilości miocytów. • zmniejszenie podatności tętnic. Niestety.in. ciągle jeszcze większość dużych prób klinicznych nie obejmuje swym zasięgiem chorych w wieku podeszłym. które zmiany w układzie krążenia mają charakter kompensacyjno-adaptacyjny. zależny jest od wielu czynników zewnętrznych. • przyrost kolagenu. Stwarza to poważne problemy ekonomiczne. • wzrost masy lewej komory. Obserwowane zmiany w układzie krążenia związane z wiekiem to: • dysfunkcja śródbłonka naczyniowego. • przebudowa (remodeling) naczyń. spadek zawartości elastyny. Ciągle trudno jest ustalić. 126 . że w 2035 roku odsetek osób powyżej 65 roku życia przekroczy 25%. społeczne i implikacje terapeutyczne.XI. • względne zwiększenie objętości krążącej krwi związane z dylatacją dużych naczyń. Do tego trzeba dodać. • częstsze w wieku podeszłym zmiany zwyrodnieniowe zastawek serca. nie jest równomierny. Mirosław Dłużniewski Liczba osób w wieku podeszłym na świecie ciągle wzrasta. ocenia się. a które są skutkiem procesu degeneracji związanego z wiekiem. że około 80% zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych obserwuje się w tej grupie chorych. pomimo uznania. że wiek jest poważnym (może najważniejszym) czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych. Objawia się ona m. z drugiej zaś upośledzeniem odpowiedzi relaksacyjnej naczynia na endoczy egzogenny NO. Starzenie jest jednym z głównych czynników prowadzących do dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. przebiega z różną dynamiką. CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA U LUDZI W PODESZŁYM WIEKU Edmund Szczepańczyk. • pogrubienie miocytów. Proces starzenia dotyczy każdego narządu i układu. zmniejszeniem wydzielania (produkcji) tlenku azotu (NO) przez komórki śródbłonka z jednej strony. • wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

polegająca głównie na pogrubieniu ich błony wewnętrznej.Dysfunkcja śródbłonka jest dobrym markerem zmian miażdżycowych dla osób powyżej 65. • zmniejszenie maksymalnej częstości serca w czasie wysiłku fizycznego i stresu. poza wzrostem podatności rozkurczowej. opisywane wyżej zmiany strukturalne w mięśniu sercowym. Przebudowa naczyń. • niewydolność krążenia. powoduje wzrost systemowego oporu naczyniowego. Można zatem przyjąć. przyrost zawartości kolagenu i jednoczesny spadek ilościowy elastyny powodują. fragmentaryzacja pobudzenia elektrycznego przez większą zawartość kolagenu itp. Powyższe zmiany leżą u podstaw patogenetycznych choroby niedokrwiennej serca (ChNS) i niewydolności serca u osób w podeszłym wieku. dotyczy ponadto całego łożyska naczyniowego. Współdziała z tym zmniejszenie podatności tętnic. Zmniejszenie ilości miocytów wynika z apoptozy i martwicy – dwóch zjawisk nieodłącznie towarzyszących procesowi starzenia się mięśnia sercowego. głównego czynnika wzrostu obciążenia następczego. że wraz z wiekiem dochodzi do stałego zmniejszania rezerwy wieńcowej. • często współistniejące – depresja i lęk. Inne zmiany strukturalne związane z tym procesem – pogrubienie miocytów. • częsta nietolerancja glukozy i cukrzyca. Czynnikami współdziałającymi/wspomagającymi rozwój ChNS w wieku podeszłym są ponadto: • zmniejszenie rezerwy czynnościowej innych narządów. zmiany w układzie narządu ruchu. a zwłaszcza: – zmniejszenie przesączania kłębkowego w nerkach. 127 . przyrost masy lewej komory. – częste współistnienie patologii w układzie oddechowym (spadek wentylacji). roku życia. dylatacja dużych naczyń.in. zaburzenia endokrynne. Związane jest to z występowaniem znacznej ilości substratów arytmii w tym wieku – m. W wieku podeszłym obserwuje się nasilenie częstości i ilości zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. • częste w wieku podeszłym zaburzenia rytmu serca. a następnie całego serca. zwolnienie przewodzenia w pogrubionych włóknach mięśniowych. • współistnienie szeregu schorzeń towarzyszących wiekowi podeszłemu – jak niedokrwistość. itp. • nadwaga..

a nie jako jeden z jej czynników etiologicznych. Rola katecholamin i sterydów w rozwoju ChNS jest oczywista. natomiast wyraźny jest wzrost protekcyjnego znaczenia frakcji HDL. Można też przyjąć. o których wspomniano wyżej. r. związane z przewlekłą dysfunkcją śródbłonka. przyczyną ostrego incydentu wieńcowego lub zawału jest najczęściej pęknięcie blaszki wieńcowej w śródściennej tętnicy wieńcowej. Częste jest też skorelowane z wiekiem nadciśnienie tętnicze krwi (zwłaszcza podwyższone wartości ciśnienia rozkurczowego). że pomiędzy 20. jednakże sam podeszły wiek jest tutaj znaczącym.Obserwuje się też. Jednakże najczęściej są traktowane jako konsekwencja ChNS. zarówno w sytuacjach przedłużonego stresu. ż. np. co nakłada się na niedostateczną perfuzję wieńcową z przyczyn. że wartość cholesterolu całkowitego ma mniejsze znaczenie obciążające w wieku podeszłym. Z kolei lęk i depresja spostrzegane często u chorych w wieku podeszłym są dobrze zdefiniowanymi zaburzeniami psychicznymi. jak depresja i lęk mogą mieć tych samych „poprzedników”. że wszystkie uznane czynniki ryzyka ChNS występują w wieku podeszłym częściej niż w populacji młodszej. CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM Jest oczywiste. jako pewnego czynnika rozwoju ChNS. gdyby przyjąć. bardziej zaznacza się w tym względzie liniowa zależność od podwyższenia frakcji LDL. Udowodniono. a 85. 128 . Sprawa staje się bardziej złożona. że zarówno ChNS. ODMIENNOŚĆ PATOGENETYCZNA ORAZ PRZEBIEG CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM U osób poniżej 50. samoistnym czynnikiem ryzyka. jak też w cięższych przypadkach depresji podwyższony poziom czynnika uwalniającego kortykosterydy i katecholaminy (CRF) w płynie mózgowym. stres. które towarzyszą zaawansowanej chorobie wieńcowej. rokiem życia dochodzi do „fizjologicznej” redukcji rezerwy częstości serca w czasie wysiłku fizycznego czy stresu o 1/3. że podwyższony poziom lipidów osocza u osób starszych przekłada się na wzrost tromboaterogenezy. Z kolei ocenia się. natomiast w populacji starszej raczej kurcz naczynia lub upośledzenie jego relaksacji.

U pacjentów w starszym wieku. • przyjmowaniem w związku z powyższym znacznej ilości różnych leków. częściej niż u młodych. sedatywnych itp. niż w populacji młodszej. r. • współistnienie objawów ze strony innych niż serce narządów. Powyższe związane jest z obserwowanym w wieku podeszłym: • zwiększeniem progu percepcji bólu. Zmniejszenie wytwarzania tlenku azotu (NO) w wieku podeszłym może polegać na: • niedoborach substratu (L-argininy) lub kofaktora. niespecyficzne zmiany w zapisie EKG. zwłaszcza przeciwbólowych. co stwarza poważne trudności diagnostyczno-terapeutyczne. W szczególności częstsze niż w populacji młodszej są: • bezbólowy przebieg ostrego incydentu wieńcowego. Na odmienny przebieg ChNS u osób starszych ma z pewnością wpływ wspomniana wyżej przewlekła „spoczynkowa” dysfunkcja śródbłonka prowadząca do zmniejszenia wytwarzania tlenku azotu i gorsza odpowiedź relaksacyjna naczynia wieńcowego na tlenek azotu. Należy wspomnieć tutaj o znacznie większym zagrożeniu zgonem sercowym u chorych w wieku podeszłym związanym z ostrymi incydentami wieńcowymi. Przebieg ChNS u chorych w wieku podeszłym jest często nietypowy. ż. • częstymi dolegliwościami bólowymi ze strony innych narządów (daje to efekt pewnego „uśpienia” receptorowego). • zwiększonym rozpadzie NO (np. różnica ta ulega zupełnemu zatarciu. • zmniejszonej ekspresji białka śródbłonkowej syntazy NO (eNOS). w wieku powyżej 70. • tzw. inaktywacja przez jony nadtlenkowe).W wieku młodszym częstość występowania ChNS jest większa u mężczyzn niż u kobiet. 129 . • epizody niemego niedokrwienia mięśnia sercowego. dochodzi do poważniejszych postaci ChNS – zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej i choroby trzech naczyń.

metabolizmu. utrudnienie ruchomości z powodu schorzeń zwyrodnieniowych w narządzie ruchu) powodują częstokroć niemożność wykonania testu obciążeniowego. zaburzeń rytmu serca (również w okresie powysiłkowym). Echokardiografia. że przyszłościowo transfer genu eNOS do ściany zmienionych miażdżycowo tętnic stworzy istotny postęp w terapii ChNS u chorych w wieku podeszłym. • zmienionej farmakodynamiki – mniejszego działania terapeutycznego. c. podwójnego iloczynu. Problem polega na tym. natomiast w zaawansowanych zmianach miażdżycowych zależne są od przyczyny zawartej w pkt. wydalania i interakcji leków. a większego i częstszego działania ubocznego. przeciążenia. Z kolei obserwowane bardzo często w spoczynkowym EKG u starszych pacjentów zmiany okresu repolaryzacji („niespecyficzne” zmiany kompleksu ST-T). ciśnienia tętniczego. poza zmianami w zapisie EKG parametry – zachowanie się częstości serca. Nasuwa się zatem wniosek. W badaniu wysiłkowym u osób w podeszłym wieku należy oceniać też inne. dystrybucji. zmiany organiczne (np. DIAGNOSTYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM Test wysiłkowy EKG i echokardiografia obciążeniowa Zmniejszenie rezerwy czynnościowej innych narządów czy układów. że badania te (podobnie zresztą jak badania wysiłkowe) nie są odpowiednio często wykonywane pacjentom w zaawansowanym wieku. zmiany o typie przerostu. zaburzenia przewodzenia śródkomorowego – obniżają wartość testu wysiłkowego u tych chorych. scyntygrafia perfuzyjna i koronarografia Wszystkie te 3 metody diagnostyczne mają podobną specyficzność i czułość – niezależną od wieku chorego. 130 . a i b. Leczenie ChNS u osób w wieku podeszłym Zasadnicze trudności terapeutyczne w tej grupie chorych sprowadzają się do: • zmienionej w zaawansowanym wieku farmakokinetyki wchłaniania.Zaburzenia relaksacji naczyń w mało zaawansowanej miażdżycy są wywołane przyczynami wymienionymi w pkt.

że śmiertelność 1-miesięczna po ostrym incydencie wieńcowym lub zawale serca wynosi: • w grupie chorych powyżej 75. W nielicznych badaniach obejmujących chorych powyżej 65. interakcje związane z przyjmowaniem znacznych ilości. – 25%. Brak jest nadal odpowiedniej liczby badań klinicznych oceniających te metody lecznicze u chorych w starszym wieku. r. I tak. przeważnie z powodu wielu oporów i obaw – obydwie metody uzyskiwania szybkiej reperfuzji są stosowane niezbyt często u chorych w wieku podeszłym. Podkreśla się. że różnica ta wynika z zaawansowania ChNS u osób starszych oraz z częściej w tej grupie obserwowanych powikłań towarzyszących ostremu incydentowi wieńcowemu – niewydolności serca. – 4. roku życia (ISIS-2. ż. GISSI. Nasuwa się zatem wniosek. zaburzeń rytmu i przewodzenia. • częstszego w tej grupie chorych zaniechania terapii z przyczyn ekonomicznych. pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA).• częstej polipragmazji. Jednakże. W wielu niedawno zakończonych badaniach zaznacza się tendencja do ograniczania leczenia trombolitycznego u osób starszych na korzyść PTCA. z za- 131 . a zwłaszcza wielu rodzajów leków przekładają się na większą liczbę objawów ubocznych i powodują często przerwanie procesu terapeutycznego. r. GUSTO III) wykazano efektywność leczenia trombolitycznego (częstość reperfuzji) podobną do grup o mniej zaawansowanym wieku. w badaniu PAMI (Primary Angioplasty in Myocardial Infarction) wykazano wyraźną przewagę skuteczności angioplastyki u osób >70. Leczenie niestabilnej dusznicy bolesnej i zawału serca u osób w podeszłym wieku Ostre incydenty wieńcowe u osób w podeszłym wieku obarczone są znacznym (kilkakrotnie większym) ryzykiem zgonu niż w populacji młodszej. Jednakże obserwowano częstsze występowanie udarów krwotocznych w grupie osób starszych po takim leczeniu. że osoby starsze mogłyby uzyskać znacznie większe korzyści z leczenia trombolitycznego czy wczesnej. Ocenia się. r. ż. • w grupie chorych poniżej 55. ż.5%. wstrząsu kardiogennego.

Obserwowano znaczny spadek śmiertelności (% zgonów wynosił): 2% vs 10% (PTCA/t-PA). Metaanaliza 2600 chorych leczonych PTCA w wieku powyżej 70. wykazała istotne zmniejszenie śmiertelności i udarów (zwłaszcza udarów krwotocznych) w stosunku do leczenia trombolitycznego. Nie wykazano jednak. objętych programem MEDICARE. 132 .ż. Azotany Brak jest specjalnych badań oceniających skuteczność i tolerancję azotanów u starszych wiekiem pacjentów. r. że wspomniane wyżej zjawisko zmniejszenia produkcji i wydzielania NO przez „starszy” śródbłonek uzasadniałoby wręcz konieczność substytucyjnego podawania azotanów pacjentom z ChNS w starszym wieku. Zalecana dawka dobowa KAS zawiera się między 75 mg a 150 mg. Wykazano też. u których po przebyciu zawału serca nie podawano KAS – po upływie 6 miesięcy od zawału wykazano dwukrotnie wyższą śmiertelność w porównaniu do grupy chorych otrzymujących w tym czasie KAS. choć mniejszą różnicę wykazano w podobnym badaniu GUSTO-IIb (9. Wyraźną. aby stosowanie azotanów u osób starszych poprawiało rokowanie w jakiejkolwiek postaci ChNS – brak również takiego efektu w odniesieniu do chorych w młodszym wieku. że azotany stosowane u osób w wieku podeszłym przynoszą objawową poprawę. r.6% vs 13. które obciążone jest większą ilością incydentów krwawień wewnątrzczaszkowych. Zatem leczenie pierwotną angioplastyką wieńcową czyni z niej skuteczniejsze narzędzie w leczeniu świeżego zawału serca u osób w podeszłym wieku w stosunku do leczenia trombolitycznego. LECZENIE FARMAKOLOGICZNE CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM Kwas acetylosalicylowy Przy braku przeciwwskazań – kwas acetylosalicylowy (KAS) należy stosować u chorych z ChNS niezależnie od przedziału wiekowego. U pacjentów powyżej 70. Z uwagi na zwiększające się wraz z wiekiem ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych w wieku podeszłym stosować należy minimalną dawkę skuteczną i to najlepiej w postaci wolno rozpuszczającej się (dojelitowej). nad leczeniem trombolitycznym (rt-PA. Nie brak natomiast sugestii. przerywając ostre napady bólów dławicowych..7% – PTCA/t-PA).wałem serca ściany przedniej.ż. tkankowy aktywator plazminogenu).

ISIS-1. 133 . Jest to godne podkreślenia. MINT. ten korzystny efekt jest już dużo mniejszy. Leki beta-adrenolityczne (LBA) Na podstawie wyników kilku opublikowanych ostatnio badań (CIBIS II. jak też w niestabilnej dusznicy bolesnej (HINT. Z tego też powodu stosowanie krótkodziałających diazotanów u osób starszych powinno być ograniczone na korzyść monoazotanów i to najlepiej o przedłużonym uwalnianiu.ż. niż u chorych poniżej 60 r. z kolei często towarzysząca podeszłemu wiekowi stała hipotonia uniemożliwia ich zastosowanie u tych chorych. Dla chorych powyżej 60-65 r. Występujące często w wieku podeszłym zaburzenia snu nakazują stosowanie LBA o mniejszej lipofilności. oczywiście z bardzo ostrożnym wdrażaniem beta-adrenolityków. że stosowanie LBA poprawia rokowanie w grupie chorych w podeszłym wieku i to zarówno w świeżym zawale serca (ISIS-I). Ponadto częste bóle głowy po próbie włączenia azotanów do terapii ChNS są czasami powodem jej zaniechania przez chorych w podeszłym wieku.ż. w tej fazie zawału jest przeciętnie 3-krotnie większa. Z kolei częstsze przypadki współistnienia POChP u pacjentów w tym wieku istotnie ograniczają stosowanie leków tej grupy. Istotną przeszkodą powszechnego stosowania LBA w ChNS osób w podeszłym wieku jest częściej niż u młodszych obserwowane nasilenie niewydolności serca. w obserwacji krótkoterminowej. ASIST). Można też wykorzystać formę przezskórną leku. zaburzeń przewodzenia itp.Istotną przeszkodą w stosowaniu leków tej grupy są obserwowane u starszych pacjentów. trzeba bowiem pamiętać. częściej niż u młodszych.ż.ż. ASIST) wykazano. MERIT-HF. początkową minimalizacją dawki i ze stopniowym jej zwiększaniem.. spadki ciśnienia tętniczego po przyjęciu azotanu. stosowanie LBA u pacjentów w podeszłym wieku z ChNS powinno być powszechniejsze. Pomimo tych uwag. Metaanaliza wpływu LBA na redukcję śmiertelności w ostrej fazie zawału serca wykazuje znamienny profit dla chorych powyżej 65 r. Co prawda w obserwacji długoterminowej (3-36 miesięcy po ostrym zawale serca) różnica dotycząca śmiertelności ulega zmniejszeniu. stale jednak utrzymuje się korzystny efekt blokowania receptora beta u chorych w starszych przedziałach wiekowych. Również nierzadkie u osób w starszym wieku choroby naczyń obwodowych i cukrzyca nakazują stosowanie preparatów kardioselektywnych lub mających oprócz właściwości blokujących receptory beta zdolności wazodylatacyjne. że śmiertelność w grupie chorych powyżej 65 r. stwarza to preferencję dla leków blokujących wybiórczo receptory beta1.

nitrendypina). Pomimo różnic farmakologicznych oraz hemodynamicznych antagoniści kanałów wapniowych są bardzo skuteczni w leczeniu dusznicy Printzmetala oraz ostrej i przewlekłej niewydolności wieńcowej. towarzyszących ChNS wieku podeszłego. Jest jednak grupa chorych tego przedziału wiekowego ze stabilną chorobą wieńcową. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) Działanie leków tej grupy jest wielokierunkowe – przeciwdziałają kilku czynnikom patomechanizmu ChNS u osób w wieku podeszłym. gdy leki z tej grupy są przeciwwskazane lub źle tolerowane u chorych w podeszłym wieku. a ponadto powodując regresję przerostu lewej komory – przynoszą wyraźną poprawę perfuzji wieńcowej. Przy stosowaniu antagonistów kanałów wapniowych u osób w podeszłym wieku możemy spodziewać się częstszych niż w młodszej grupie wiekowej objawów niepożądanych – zaburzeń przewodzenia. nicardypina. Chodzi tu przede wszystkim o preparaty krótkodziałające pochodne dihydropirydyny. zmniejszanie zjawisk ogłuszania i hibernacji mięśnia sercowego w przedłużającym się niedokrwieniu oraz korzyści z ich stosowania w zawałach bez załamka Q. Generalnie rzecz ujmując. Są dane. Zmniejszając napięcie i przerost ścian tętnic oraz odwracając dysfunkcję śródbłonka. zaparć itp. Wykazano też ich stabilizujący wpływ na blaszkę miażdżycową. GISSI-3) leczonych ACE-I. hipotonii.in. Stosowane w ostrym zawale serca i okresie pozawałowym pozwalają ograniczyć zjawisko remodelingu – niekorzystnej pozawałowej przebudowy lewej komory. antagoniści kanałów wapniowych nowej generacji powinni stanowić alternatywę dla beta-adrenolityków w przypadkach. że 134 . która może odnieść spore korzyści ze stosowania antagonistów kanałów wapniowych w połączeniu z lekami beta-adrenolitycznymi. Dotyczy to zwłaszcza amlodypiny i felodypiny przydatnych w przypadkach ChNS z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym. wzrostem śmiertelności okołozawałowej (nifedypina. Ponadto diltiazem i werapamil są przydatne w stanach krążenia hiperkinetycznego. opóźniając rozwój ChNS.Antagoniści kanałów wapniowych Nie ustają kontrowersje dotyczące stosowania antagonistów kanałów wapniowych w ostrej fazie zawału serca i w okresie po jego przebyciu – dotyczą one zwłaszcza chorych w podeszłym wieku. obarczone m. TRACE. zwłaszcza jeżeli towarzyszy ona zaawansowanemu nadciśnieniu tętniczemu. SAVE. Uzyskano istotne zmniejszenie śmiertelności rocznej i niewydolności serca w okresie pozawałowym u chorych w wieku podeszłym (badania AIRE.

chociaż niejednorodna. Leczenie przeciwzakrzepowe Każdorazowo u chorego z ChNS w wieku podeszłym należy oszacować stosunek spodziewanych korzyści do zagrożeń związanych z leczeniem przeciwzakrzepowym. które obciążone jest tylko nieco wyższym poziomem ryzyka i powinno być szerzej akceptowane. brak istotnych objawów ubocznych – stanowią o tym. że rokowanie dla operowanych chorych w podeszłym wieku. niektóre witaminy. Należy też uwzględnić zdolności psychofizyczne danego pacjenta do właściwego prowadzenia takiego leczenia. inne (np. Brak wpływu leków metabolicznych na hemodynamikę. stale się powiększa. Jeszcze inne przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu. który pogłębia uszkodzenie miokardium (antyoksydanty egzogenne. 135 . Leczenie metaboliczne Stanowi ono dzisiaj nieodłączny element terapii różnych postaci ChNS chorych w różnym wieku. jak trimetazydyna. Leczenie kardiochirurgiczne Postępy diagnostyki ChNS. zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka – w ostatnich latach znacznie się poprawiły. Niektóre z nich. Jest to przekonanie z założenia błędne – wielu autorów wskazuje na dobre wyniki leczenia operacyjnego w tej grupie wiekowej. że ta grupa leków może być stosowana zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku. Grupa tych leków. PEACE. kardioprotekcji okołooperacyjnej oraz doskonalenie technik operacyjnych i poprawa opieki pooperacyjnej sprawiają.również w stabilnej postaci choroby wieńcowej ACE-I przynoszą znamienną poprawę w grupach starszych wiekowo pacjentów (badania HOPE. toczące się jeszcze – EUROPA i inne). L-arginina) są substratami dla produkcji endogennego NO. a nawet jej zaniechanie w przewidywaniu powikłań i gorszych wyników leczenia. ranolazyna oraz fosfokreatyna – wywołują efekt cytoprotekcji (usprawniając przemiany energetyczne komórki). itp. Powszechne jest jednak ciągle przekonanie o konieczności bardzo ostrożnego podejścia do leczenia kardiochirurgicznego u pacjentów w zaawansowanym wieku – odsuwanie interwencji chirurgicznej w czasie.). poprawa przemian metabolicznych komórki mięśnia sercowego w stanach niedokrwienia.

stabilizacja ciśnienia tętniczego. gdzie stosowano statyny.ż. w badaniu 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study) u pacjentów powyżej 64. fibraty lub ACE-inhibitory – tym niemniej obiektem zainteresowania tych badań w zbyt małym stopniu są chorzy w wieku podeszłym. do których należy przeprowadzone badanie PRESERVE. całościowa ocena układu krzepnięcia itp. Zatem nasuwa się wniosek. wykluczenie źródeł zatorowości (echokardiograficzna ocena jam serca i aorty.Mniejsza rezerwa czynnościowa innych narządów u chorych w wieku podeszłym sprawia. a to z powodu krótszej oczekiwanej długości życia tych osób. Należy tutaj dodać. Częściej też w tej grupie chorych dochodzi do udarów mózgowych w okresie okołooperacyjnym i po ich uruchamianiu. np.) Ponadto troska o prawidłowe ciśnienie perfuzji w czasie zabiegu. sumienna antykoagulacja i rehabilitacja w okresie pooperacyjnym – wszystko to przekłada się na mniejszą ilość istotnych powikłań leczenia kardiochirurgicznego. że wiele doniesień wskazuje na większe ryzyko i gorsze wyniki zabiegów przęsłowania aortalno-wieńcowego (CABG) u kobiet niż u mężczyzn w tej samej grupie wieku podeszłego. że w okresie pooperacyjnym częściej tych chorych trzeba wspomagać oddechowo i krążeniowo. 136 . Niedawno. że główny wysiłek u chorych w tej grupie należy skierować na zapobieganie ostrym incydentom wieńcowym. Są jednak wyjątki. a nie na walkę z czynnikami ryzyka ChNS. o 43% liczby zgonów. po przebyciu zawału serca lub z rozpoznaną dusznicą bolesną. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem w prewencji wtórnej okazał się efekt pleotropowy ACE-inhibitorów i statyn (w mniejszym stopniu fibratów) na dysfunkcję śródbłonka naczyniowego i stabilizację blaszki miażdżycowej oraz zmniejszenie odczynów zapalnych towarzyszących niedokrwieniu. wykazano zmniejszenie o 34% śmiertelności całkowitej rocznej. r. PREWENCJA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM Zagadnienie pierwotnej czy wtórnej prewencji ChNS w tej grupie wiekowej jest przedmiotem stałych kontrowersji. Podobne wyniki otrzymano w szeregu innych badań. Wiele wskazuje na to. Udzielając z kolei porad dietetycznych pacjentom w zaawansowanym wieku. a o 33% mniej epizodów sercowo-naczyniowych. że przebycie ostrego incydentu wieńcowego u osób powyżej 80 roku życia znacznie zwiększa ryzyko zgonu. należy uwzględniać niepogarszanie jakości ich życia. co nakazuje przeprowadzać u nich sumienną diagnostykę przedoperacyjną. np.

47: 613-615. 3. KLINIKA. 1996. Rokowanie po przebyciu ostrego incydentu wieńcowego w wieku podeszłym jest znacznie gorsze niż w młodszej grupie wiekowej. S. Warto przeczytać: M.Na koniec smutna konstatacja: wiek jest jedynym z nielicznych czynników ryzyka ChNS nie poddających się niestety modyfikacji terapeutycznej. 2. 1996. M. 7. Częstsze są u tych chorych najcięższe powikłania ChNS. Zmieniona farmakokinetyka i farmakodynamika w wieku podeszłym każe z większą starannością dobierać rodzaj preparatu i jego dawki. 6. Częstsze są objawy niepożądane po stosowaniu standardowych dawek leku. 8. mylący. 8: 358-377. niezależnie od ich wieku. Nowa Medycyna 2001. 5. 1998: 45-48. D. Dłużniewski: Choroba niedokrwienna serca u ludzi starszych – występowanie i leczenie.: Zabiegi kardiochirurgiczne u chorych w wieku podeszłym. 40-44.G. Przebieg ChNS u chorych w podeszłym wieku jest nietypowy. Zapamiętaj! 1. 137 . Leczenie inwazyjne i kardiochirurgiczne przynosi podobne efekty – niezależnie od wieku chorego – staranniejsze muszą być tylko diagnostyka i przygotowanie przedoperacyjne chorych w wieku zaawansowanym. który jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka ChNS. Ogólne zasady leczenia ChNS są jednakowe dla chorych. E. 4. Duprez: Eur Heart J. J Am Geriatr Soc. Częstość ChNS zwiększa się wraz z wiekiem. Woś i wsp. 17 (Suppl G): 13-18. Rich: Drugs Aging.A. zatem potencjalne korzyści terapeutyczne u chorych w wieku podeszłym mogą być nawet większe niż u młodych. Lakatta: Cardiovascular aging research: the next horizons. 1999.W.

spinającym klamrą wiele nieprawidłowości patofizjologicznych. że kumulacja tak dużego zagrożenia musi w konsekwencji zaowocować jawną lub w pierwszym etapie – klinicznie bezobjawową ChNS. nadciśnienie tętnicze i zaburzenia krzepnięcia. zespół oporności na insulinę). Skupiają się one w jej przebiegu jak w soczewce. że cukrzyca jest tylko ostatnim. Tak naprawdę cukrzyca jest bowiem – w szerokim rozumieniu – chorobą układu sercowo-naczyniowego. CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA U OSÓB Z CUKRZYCĄ Artur Mamcarz. kardiologów. biochemicznych i humoralnych. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.XII.in. że cukrzyca typu 2 (non-insulin dependent diabetes mellitus. NIDDM) jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS). a oznacza konieczność współpracy diabetologów. diagnostycznych i terapeutycznych. mamy do czynienia z metabolicznym zespołem czynników zagrożenia miażdżycą (zespół X. nazywaną też cukrzycą insulinoniezależną. dyslipidemię. że potrzeba taka istnieje. Nie może wobec tego dziwić fakt. zespół metaboliczny. a także lekarzy innych specjalności medycznych po to. aby chory z cukrzycą stał się celem intensywnych działań prewencyjnych. Witold Pikto-Pietkiewicz. a dotyczących naczyń tętniczych. iż w przebiegu cukrzycy dochodzi do współwystępowania wielu zagrożeń sprzyjających aterogenezie. Dzieje się tak dlatego. klinicznym wykładnikiem tego zespołu. klinicznych i doświadczalnych. Tylko wówczas ryzyko rozwoju powikłań związanych pierwotnie z hiperglikemią. małych i dużych. hiperinsulinemię. Czy przy burzliwym rozwoju nauki i coraz większej specjalizacji (także w obrębie podstawowych działów medycyny). tworzenie nowego pojęcia. w różnych obszarach zmniejszy się w sposób istotny. U większości chorych z cukrzycą typu 2. otyłość brzuszną. Nie budzi już dziś żadnych wątpliwości fakt. Wśród składowych zespołu X wymienia się m. Mirosław Dłużniewski WSTĘP W ostatnim czasie pojawił się w piśmiennictwie naukowym nowy termin – kardiodiabetologia. Z jednej strony bo- 138 . czy oddzielnej dyscypliny naukowej jest rzeczywiście potrzebne i co tak naprawdę termin ten oznacza? Postaramy się przekonać czytelnika. insulinooporność. Pojawiają się opinie. Związki między dwiema chorobami metabolicznymi: cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca są od pewnego czasu przedmiotem intensywnych badań epidemiologicznych.

że w przypadku cukrzycy insulinoniezależnej ryzyko zgonu z powodu ChNS było dwukrotnie wyższe. Można podać za Tatoniem. W blisko 100-osobowej grupie chorych naszej Kliniki występowały one u blisko 50%. Cukrzyca niweluje dysproporcje związane z płcią. pokazały pięciokrotne zwiększenie częstości zawału serca u mężczyzn i blisko dziewięciokrotne u kobiet z NIDDM. Epidemiologia Wyniki licznych badań pokazują. umieralności i śmiertelności z powodu ChNS. farmakologii klinicznej i inwazyjnych procedur naprawczych zwiększa skuteczność działań prewencyjnych i leczniczych w ChNS. że wszystkie postacie cukrzycy i upośledzenia tolerancji glukozy powodują zwiększenie zapadalności. że choroby naczyniowe powodują nawet 80% zgonów u chorych z NIDDM. Klasyczne już opracowanie Panzrama wykazało. niż u mężczyzn (wzrost dwukrotny). Szacuje się. Miażdżycę tętnic wieńcowych u kobiet z cukrzycą cechują zmiany bardziej rozsiane. poprawić rokowanie. że w USA częstość ChNS skorygowana względem wieku. który odbył się w Berlinie w 2002 roku. większa częstość choroby wielonaczyniowej i zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej. niż w grupie pacjentów bez cukrzycy. Czy możemy wobec tego wykorzystać szansę. z drugiej zaś strony dynamiczny rozwój diagnostyki. że ryzyko ChNS u chorych na cukrzycę zwiększa się 3-4-krotnie. że częstość pierwszego zawału serca u osób z cukrzycą była podobna. ChNS jest przyczyną zgonu około 40-50% chorych z cukrzycą typu 1 i powyżej 60% u chorych z 2 typem choroby. wydłużyć życie chorych z cukrzycą i poprawić jego jakość? Aby odpowiedzieć na te pytania. grupa badaczy szwedzkich donosiła. w fazie szpitalnej zawału serca. W czasie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. u dorosłych z cukrzycą wynosi w przybliżeniu 45%! Haffner wykazał. zatem wzrost ryzyka względnego jest większy u kobiet (sześciokrotny wzrost zachorowań). Należy w tym miejscu wspomnieć o bardzo częstym występowaniu zaburzeń tolerancji glukozy i jawnej cukrzycy w grupie osób bez klinicznych wykładników choroby metabolicznej. konieczne jest przedstawienie podstawowych faktów epidemiologicznych i klinicznych dotyczących tej szczególnej grupy chorych.wiem mamy do czynienia z intensywnie wzrastającą częstością występowania cukrzycy (szacunkowe dane mówią o dwukrotnym wzroście zachorowań do 2025 roku – liczba chorych na cukrzycę osiągnie wtedy liczbę 300 milionów osób). prowadzone w dzielnicy Bródno w Warszawie. chorobowości. Badania Tatonia natomiast. 139 . jak częstość kolejnego zawału u osób z prawidłową tolerancją węglowodanów.

że zarówno śmiertelność w ostrej fazie. Cytowane już badania Tatonia pokazały. już w szpitalnej fazie zawału serca. nadciśnienie tętnicze. Liczne obserwacje z tego zakresu są od wielu lat publikowane w prasie medycznej. jak i częstość istotnych powikłań w obserwacji odległej. albuminurię i proteinurię. Zastosowanie w tej grupie metod prewencji wtórnej. z drugiej zaś strony mamy do czynienia z dysinsulinemią i metabolicznymi czynnikami zagrożenia (niedobór i nadmiar insuliny. Jest ona także niezwykle istotna z punktu widzenia kontaktu lekarz-pacjent. U chorych z cukrzycą i jawną klinicznie chorobą niedokrwienną serca rokowanie jest zdecydowanie gorsze. pozwoli bowiem na zmniejszenie ryzyka powikłań. rodzinne czy konstytucjonalne. Przyczyny tego stanu rzeczy należy poszukiwać z jednej strony w większej rozległości uszkodzenia w tej grupie chorych. Zasadniczym. dotycząca blisko 200-osobowej grupy chorych (badanie GAMI). Podobne wnioski przynosi praca opublikowana w czerwcu 2002 roku w Lancet. oksydacja lipoprotein). Stoimy wobec tego na stanowisku. nefropatię cukrzycową. niż u osób bez cukrzycy. ZASADY DIAGNOSTYKI I LECZENIA Rozważając przyczyny wysokiej korelacji pomiędzy cukrzycą. takie jak wpływy genetyczne. endoteliopatię czy trombofilię. Wśród tych ostatnich należy wymienić otyłość brzuszną. CZYNNIKI ZAGROŻENIA CHNS U OSÓB Z CUKRZYCĄ – PODSTAWY PATOFIZJOLOGICZNE. łatwym do badania. BMI czy zaburzeń lipidowych. hiperglikemia na czczo i po posiłkach. insulinooporność. jest w sposób ścisły skorelowana z obecnością cukrzycy. w której autorzy podkreślają konieczność precyzyjnej oceny metabolizmu węglowodanów. a wskaźnikami zagrożenia ChNS należy rozpoznać różne grupy czynników związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy. wreszcie z zespołami pośrednio lub częściowo zależnymi od hiperglikemii. spektakularnym wykładnikiem zaburzeń biochemicznych jest hiperglikemia. nasilenie glikacji białek. że krzywa po doustnym obciążeniu glukozą powinna być rutynowym badaniem w szpitalnym okresie zawału serca. dyslipidemia i jej konsekwencje. Z jednej strony istnieją swoiste dla cukrzycy czynniki ryzyka. z drugiej zaś w opóźnieniach związanych z początkiem terapii – brak wskazań do trombolizy lub leczenia pierwotną angioplastyką (primary PTCA).Nie były one zależne od wartości glikemii na czczo. bowiem motywacja do osiągania celów terapeutycznych (prawie normogliekmia) może być jasno zdefiniowanym celem terapii i może motywować pacjenta do przestrzegania zale140 .

nasilenie powstawania wolnych rodników tlenowych czy oksydacja LDL. Proces powstawania AGE jest nieodwracalny. Konsekwencją tego stanu jest zmniejszenie stężenia tlenku azotu. indukcją procesów zapalnych. gęstych cząsteczek LDL. Hiperglikemia Hiperglikemia prowadzi pośrednio lub bezpośrednio do istotnych zaburzeń. zwiększeniem proliferacji komórkowej. przewlekły stres oksydacyjny. niewydolność serca). Do najistotniejszych należą ilościowe i jakościowe zaburzenia w funkcji i składzie lipoprotein osocza. wiąże się ze zmianą struktury i funkcji macierzy komórkowej. insulinooporność. Glikacji podlegają białka błony podstawnej kłębków nerkowych (nefropatia). Następstwem przewlekłej hiperglikemii – obok innych. białka ściany naczyniowej (nadciśnienie tętnicze. zarówno w zakresie działań niefarmakologicznych. Rzadziej zmiany dotyczą cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. Proces ten może również dotyczyć cząsteczek LDL i apolipoprotein (promowanie ich aterogennej roli). istotnych zaburzeń – jest powstawanie produktów zaawansowanej glikacji białek (advanced glycation end products. nadciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. w tym insuliny. Zaburzenia gospodarki lipidowej Specyfiką zaburzeń gospodarki lipidowej jest zwiększenie stężenia trójglicerydów i frakcji VLDL. nadciśnienie tętnicze. makroangiopatia). niż u osób bez cukrzycy. Bardzo łatwo ulegają one oksydatywnej modyfikacji i glikacji. zwiększenie stężenia prozapalnych cytokin. jak i farmakoterapii. Wydaje się.ceń terapeutycznych. Cechą dyslipidemii cukrzycowej jest obecność wysoko aterogennych. Są one szczegól- 141 . które w konsekwencji promują dysfunkcję śródbłonka – wspólny mianownik chorób układu krążenia (ChNS. tzw. AGE). ma większy wpływ na wyżej wymienione nieprawidłowości. Jednym z istotnych powodów. spadkiem elastyczności naczyń. otyłość (zwłaszcza trzewna). małych. przy obniżonych poziomach HDL. enzymów i hormonów. choć mechanizmy jej powstawania są oczywiście bardziej złożone. nadmierne wytwarzanie trombiny. wzrost stężenia cząsteczek adhezyjnych. białka siatkówki (retinopatia). Otyłość. często towarzysząca tym zaburzeniom. dla których ChNS występuje szczególnie często u osób z cukrzycą jest – jak wcześniej zaznaczono – skumulowanie czynników ryzyka w tej grupie. że proces ten jest jednym z zasadniczych powodów wystąpienia endoteliopatii cukrzycowej.

nie mocno wyrażone w cukrzycy źle kontrolowanej. Regułą powinno być wobec tego częste (co najmniej raz w roku) kontrolowanie pełnego lipidogramu i oznaczanie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1), której wzrost stężenia jest prostym, biochemicznym wykładnikiem złej kontroli glikemii. Implikacje terapeutyczne związane z tego rodzaju profilem zaburzeń to przede wszystkim częste stosowanie fibratów (leki pierwszego rzutu w izolowanej hipertrójglicerydemii lub hiperlipidemii mieszanej) oraz inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyny), które będą oczywiście pierwszym wyborem w przypadku dominującego podwyższenia cholesterolu frakcji LDL. Wyniki badania HPS, które udokumentowały istotną korzyść ze stosowania simwastatyny w prewencji powikłań naczyniowych cukrzycy, być może spowodują weryfikację poglądów na temat bezwzględnej konieczności stosowania tej grupy leków u chorych z NIDDM. Nie należy jednak zapominać o patofizjologicznych przesłankach skuteczności terapeutycznej pochodnych kwasu fibrynowego, które obok znaczącego wpływu na poziom trójglicerydów (TG), ingerują w mechanizmy receptorowe, podnosząc stężenia HDL (receptory jądrowe PPAR). W badaniu DAIS, którego wyniki zostały niedawno opublikowane, udało się udokumentować efekt fenofibratu mikronizowanego na progresję miażdżycy w grupie osób z cukrzycą i dyslipidemią. Wybór leku zależy od rodzaju zaburzeń, a docelowe poziomy cholesterolu LDL w tej grupie, to wartości nie przekraczające 100 mg%, dla TG poziomy niższe niż 150 mg%, zaś dla cholesterolu frakcji HDL wyższe niż 45 mg%. Dokładne informacje dotyczące zasad leczenia zaburzeń lipidowych, także u chorych z cukrzycą, przedstawiono w drugim tomie „Kardiologii Praktycznej” dotyczącym farmakologii klinicznej. Nadciśnienie tętnicze Kolejnym bardzo interesującym zagadnieniem jest problem nadciśnienia tętniczego u pacjentów z NIDDM. Wskaźniki chorobowości w wielu badaniach epidemiologicznych w tej grupie chorych przekraczają 50%. Zachorowania są szczególnie liczne w cukrzycy typu 2 (często powyżej 60, a nawet 70%). Patogeneza tego stanu rzeczy jest złożona i związana z jednej strony z obecnością neuropatii autonomicznej, otyłością trzewną, nadwrażliwością na sód czy obecnością hiperinsulinizmu i insulinooporności, z drugiej zaś z dysfunkcją śródbłonka, którą opisywano wcześniej i brakiem równowagi między substancjami relaksującymi naczynie (tlenek azotu – NO, prostacyklina, bradykinina, EDHF), a związkami naczyniokurczącymi (endotelina, angiotensyna). Zasady diagnostyki nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą nie odbiegają od powszechnie przyjętych. Należy tylko z całą stanowczością pod142

kreślić konieczność częstego pomiaru ciśnienia, przy okazji każdego kontaktu lekarz-pacjent. To banalna wydawałoby się prawda, ale w badaniach ankietowych prowadzonych przez nasz Ośrodek okazało się, że jedynie 50% pacjentów ma mierzone ciśnienie w czasie wizyty w gabinecie internistycznym. Odrębności terapeutyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą są przedmiotem licznych opracowań. Najbardziej wyczerpująco przedstawiła je Czech, podkreślając: • konieczność indywidualizacji terapii; • duże znaczenie niefarmakologicznych metod leczenia (dieta, aktywność fizyczna, dążenie do normowagi); • zasadę łączenia małych dawek leków różnych grup (minimalizowanie objawów ubocznych przy wpływie na podstawowe zaburzenia patofizjologiczne). Skuteczność hipotensyjna leków pierwszego rzutu (zalecenia WHO) jest porównywalna, należy jednak z całą mocą podkreślić, że inhibitory ACE, zwłaszcza tkankowe, stały się w świetle wyników najnowszych badań – pierwszoplanową grupą terapeutyczną. Ich neutralność metaboliczna, korygowanie dysfunkcji śródbłonka i bezpieczeństwo, są tu znaczącym atutem. Wrócimy do tych rozważań w części dotyczącej odrębności terapeutycznych. Należy zwrócić uwagę, że cele leczenia hipotensyjnego osób z cukrzycą, są w świetle zaleceń WHO i ostatniego raportu JNC ustalone na niższym poziomie, niż dla ogólnej populacji. Należne wartości ciśnienia nie powinny przekraczać 130/85 mm Hg. Według niektórych ekspertów docelowe wartości ciśnienia powinny być jeszcze niższe i wynosić poniżej 130/80 mm Hg, a w przypadku obecności białkomoczu, przekraczającego 1 g/dobę, ciśnienie nie powinno przekraczać 125/75 mm Hg. Wydaje się, że w świetle wyników wielu badań interwencyjnych powinniśmy dążyć do osiągnięcia jak najniższych, dobrze tolerowanych przez chorego wartości ciśnienia tętniczego. Otyłość Niezwykle ważnym i często spotykanym czynnikiem ryzyka w cukrzycy jest otyłość. Znaczenie otyłości, zwłaszcza androidalnej, w rozwoju przedwczesnej miażdżycy i innych chorób cywilizacyjnych (także nowotworowych) jest dobrze udokumentowana. Należy podkreślić, że 65-85% osób z cukrzycą insulinoniezależną cierpi na otyłość, w większości trzewną. Siedzący tryb ży143

cia, brak aktywności fizycznej, często nieprawidłowa dieta, jest nie tylko powodem częstszego występowania cukrzycy u osób otyłych, lecz także trudności terapeutycznych w wyrównaniu zaburzeń metabolicznych w jawnej cukrzycy. Wobec tego odpowiedni sposób żywienia, przez który rozumiemy prawidłowy skład dziennej racji pokarmowej, ograniczenie ilości kalorii, tłuszczów zwierzęcych i cukrów prostych, dietę bogatą w błonnik (warzywa i owoce) i zwiększenie aktywności ruchowej, jest nie tylko elementem niefarmakologicznego leczenia otyłości i cukrzycy, lecz także, a może przede wszystkim, zasadniczym sposobem pierwotnej prewencji tej choroby. Podkreślenia wymaga fakt dużej skuteczności kontrolowanego wysiłku fizycznego w pierwotnym zapobieganiu cukrzycy. Problem ten poruszano w czasie XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej we wrześniu 2002 roku. Palenie tytoniu Kolejnym, nie najmniej istotnym czynnikiem zwiększonego ryzyka miażdżycy u osób z cukrzycą – jest palenie tytoniu. Pewnym paradoksem jest fakt, że grupa ta pali tytoń częściej, niż populacja ogólna. Wdaje się, że jest to swoisty rodzaj kompensacji ograniczeń dietetycznych i innych związanych z chorobą podstawową. Szkodliwość palenia jest bezsporna. Głównym mechanizmem prowokującym przyspieszoną aterogenezę, szczególnie widoczną w złożonym łańcuchu patogenetycznym osób chorujących na cukrzycę, jest uszkodzenie śródbłonka, a co za tym idzie torowanie drogi dla substancji tworzących blaszkę miażdżycową. Dodatkowym elementem jest brak ochronnej roli antyoksydantów (głównie witaminy C), której niedobór u palaczy jest powszechny. Działania uświadamiające, zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia nałogu palenia u chorych z cukrzycą, wpisują się w nurt szeroko zakrojonych działań profilaktycznych w całej populacji. Zaburzenia krzepnięcia Zespół zaburzeń związanych ze zwiększoną gotowością prozakrzepową u chorych z cukrzycą nazywamy trombofilią cukrzycową. Manifestuje się ona klinicznie m.in. wzrostem stężeń fibrynogenu i czynnika VII, spadkiem stężenia t-PA (tkankowy aktywator plazminogenu) oraz zwiększoną aktywnością PAI-1 (inhibitor aktywatora plazminogenu). Mamy też do czynienia ze zwiększoną skłonnością krwinek płytkowych do agregacji, spadkiem odkształcalności erytrocytów, nasileniem syntezy tromboksanu i spadkiem produkcji prostacykliny przez błonę wewnętrzną tętnic. Mechanizmy tych zaburzeń są złożone, a zasadniczą ich przyczyną może być hiperglikemia
144

i dyslipidemia. W ich korygowaniu znaczenie mają wobec tego zarówno metody niefarmakologiczne (dieta, aktywność fizyczna, niepalenie), jak i skuteczne leczenie hiperglikemii, korygowanie zaburzeń lipidowych i leczenie przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, klopidogrel). ODRĘBNOŚCI KLINICZNE Najbardziej aktualne jest w dalszym ciągu stwierdzenie, że zasadniczą odrębnością kliniczną ChNS u osób z cukrzycą jest fakt, że podejrzenie tej choroby istnieje u wszystkich pacjentów, niezależnie od czasu trwania cukrzycy, stopnia wyrównania, sposobu leczenia, czy współwystępujących objawów klinicznych, chyba że się ją wykluczy za pomocą wiarygodnych badań. Prawdziwość tego stwierdzenia bierze się z faktu, że u większości chorych na cukrzycę występują, jak wcześniej powiedziano, bardzo liczne zaburzenia sprzyjające aterogenezie. Z drugiej zaś strony choroba niedokrwienna u tych osób częściej niż w populacji ogólnej przybiera postać bezobjawową (nieme niedokrwienie – silent myocardial ischemia, SMI). Nieme niedokrwienie Problem niemego niedokrwienia czy bezbólowego zawału u chorych z NIDDM jest przedmiotem badań doświadczalnych, epidemiologicznych i klinicznych od kilkudziesięciu lat. Już w latach 60. Schönfield i Bradley dowodzili, że typowe bóle wieńcowe u chorych z cukrzycą występowały 3-krotnie rzadziej niż w populacji generalnej. Ponad 40% diabetyków chorych na zawał miało objawy niecharakterystyczne (duszność, zmęczenie, nudności) w miejsce typowych bólów. Obserwowano też pogorszenie wydolności krążenia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, czy przejściowe napady ischemiczne OUN lub niewyrównanie metaboliczne cukrzycy. Należy podkreślić, że pojawienie się tych objawów u osób z cukrzycą jest wskazaniem do podjęcia precyzyjnej diagnostyki kardiologicznej celem wykluczenia świeżego zawału. Badania epidemiologiczne nie są jednoznaczne. Najbardziej wyczerpujący, krytyczny przegląd piśmiennictwa przedstawiają autorzy fińscy. Rozpowszechnienie tej postaci ChNS szacują oni na 14-41% (w różnych populacjach), przy 6-12% rozpowszechnieniu tego stanu w grupach kontrolnych. Pewnym ograniczeniem w ocenie rzeczywistego rozpowszechnienia bezbólowego niedokrwienia jest niedoskonałość metod diagnostycznych. Dotyczy to przede wszystkim spoczynkowego badania EKG, ale także testu wysiłkowego, scyntygrafii perfuzyjnej czy echokardiografii obciążeniowej. Badania japońskie, w których weryfikowano rozpoznanie niemego niedokrwienia angiograficznie pokazały, że jedynie w 40% zmiany repolaryzacji były w istocie
145

We własnych badaniach żadne z późnych powikłań cukrzycy nie kojarzyło się z częstszym występowaniem SMI. brak dysproporcji związanych z płcią i gorsze rokowanie. a bezbólowym zawałem serca czy niemym niedokrwieniem jest ciągle nie udowodniony. że „związek między autonomiczną neuropatią.wykładnikiem zmian miażdżycowych w naczyniach. Warto w tym miejscu zaprezentować opinie grupy szwedzkich badaczy pod 146 . Problem nie jest do końca zbadany. Istnieją tu jednak poważne wątpliwości kliniczne. Często poruszanym problemem jest kwestia oceny przyczyn częstszego występowania SMI w tej grupie chorych. nieprawidłowe stężenia endorfin. że neuropatia autonomiczna występuje z równą częstością w grupach osób z i bez cukrzycy. Powszechnie tłumaczy się go faktem występowania neuropatii autonomicznej i zniszczenia włókien czuciowych aferentnych przewodzących ból. których celem zasadniczym była ocena prognostycznego znaczenia niemego niedokrwienia u mężczyzn chorych na cukrzycę. bowiem wszystkie manifestacje kliniczne ChNS są w tej grupie częstsze. We własnych badaniach prowadzonych wspólnie z zespołem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. chorobie tętniczek o średnicy nie przekraczającej 100 nm. Warto tu zacytować opinię autorów fińskich. że przyczyna SMI nie leży wyłącznie w makroangiopatii cukrzycowej (miażdżyca dużych tętnic). Stanowi to ciekawe wyzwanie naukowe dla badaczy i klinicystów. Kolejną odrębnością kliniczną jest cięższy przebieg choroby niedokrwiennej serca u osób z NIDDM. Wspomniano o tym wcześniej. dowodzą. W naszej opinii może być to pierwsza. Rozważa się możliwe wpływy zaburzeń percepcji bólu. Było ono trzykrotnie częstsze niż w grupie bez cukrzycy. Wydaje się. uszkodzenie współczulnych włókien sercowych. lecz teoretyczne podstawy tego związku mogą zawładnąć wyobraźnią naukowców oraz lekarzy”. lecz także w mikroangiopatii. że wartościową. Zarówno badania Nesto. W podsumowaniu należy stwierdzić. którzy mówią. kliniczna manifestacja rozkurczowej niewydolności serca i kardiomiopatii cukrzycowej we wczesnej fazie. jak i Hume. Wydaje się. Mechanizmy związane z brakiem percepcji bólu są z pewnością złożone i różne w różnych fazach choroby. rozpowszechnienie SMI oceniono na 30%. W badaniach własnych udokumentowano jej znaczenie w rozpoznawaniu zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory oraz wpływu tej dysfunkcji na pogarszanie się tolerancji wysiłku w obserwacji wieloletniej. że nie ma nic niezwykłego w bardzo częstym występowaniu niemego niedokrwienia u osób z cukrzycą. nieinwazyjną metodą w różnicowaniu tych stanów może być echokardiografia. także u osób bez cukrzycy. Problem nie jest definitywnie rozstrzygnięty. zwłaszcza u osób z zawałem serca.

przewodnictwem Malmberga i Rydena, którzy w czasie ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Berlinie (wrzesień 2002), przedstawili analizy różnych opracowań klinicznych dotyczących tego problemu. Stwierdzono, że u chorych z cukrzycą częściej występuje choroba wielonaczyniowa (badanie MITRA Plus – 65 tysięcy osób), dotyczy ona 68% osób z NIDDM i 54% osób bez cukrzycy. Śmiertelność szpitalna w grupie NIDDM wynosi około 30%, a w grupie bez zaburzeń tolerancji węglowodanów jest niższa niż 20% (analiza dotyczy chorych leczonych nieinwazyjnie). Śmiertelność roczna po zawale u chorych z NIDDM wynosi około 55%, a w grupie bez cukrzycy nie przekracza 30%, zaś ponowny zawał w ciągu roku zakończony zgonem pacjenta u osób z cukrzycą występuje dwukrotnie częściej (30% vs 15%). Zasadnicze odrębności kliniczne u chorych z cukrzycą przedstawiono w tabeli 1. Tabela 2 przedstawia zaś wybrane czynniki ryzyka miażdżycy u chorych z cukrzycą insulinoniezależną, ich uwarunkowania i cele terapeutyczne.
Tabela 1: Odrębności kliniczne u chorych z cukrzycą i ChNS

• Zwiększenie częstości występowania ChNS we wszystkich grupach wiekowych. • Zniesienie dysproporcji zachorowań związanej z płcią (brak ochronnego wpływu estrogenów). • Często nietypowy przebieg choroby wieńcowej (nieme niedokrwienie). • Obecność licznych czynników ryzyka miażdżycy (metaboliczny zespół X). • Współwystępowanie zespołów naczyniowych na tle miażdżycy (miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, miażdżyca tętnic szyjnych, udar mózgu). • Cięższy przebieg ChNS. • Zwiększona zapadalność na zawał serca, większa ilość powikłań zawału, większa śmiertelność, mniejsza dostępność do nowoczesnego leczenia (opóźnienia związane z nietypowym przebiegiem, rozsiane zmiany w naczyniach). • Większa częstość niewydolności serca, także rozkurczowej – cukrzyca obok nadciśnienia tętniczego jest modelowym przykładem zaburzeń funkcji rozkurczowej i wtórnie niewydolności rozkurczowej.

147

Tabela 2: Czynniki ryzyka ChNS u osób z cukrzycą

CZYNNIKI RYZYKA ChNS

CHARAKTERYSTYKA ODRĘBNOŚCI

• glikacja białek strukturalnych i czynnościowych; • promowanie dysfunkcji śródbłonka HIPERGLIKEMIA (endoteliopatia); • konieczność uzyskiwania „prawie” normoglikemii; • promowany przez hiperglikemię, dyslipidemię, wpływ na rozwój powikłań (neuropatia, retinopatia, nefropatia); • modyfikacja stresu przez działania niefarmakologiczne (dieta bogata w antyoksydanty) i farmakologiczne (gliklazyd, karwedilol); • cechy charakterystyczne – wysoki poziom trójglicerydów, niski poziom HDL (poniżej 40 mg%), obecność małych, gęstych cząsteczek LDL; • wartości należne: – LDL – poniżej 100 mg%, – HDL – powyżej 45 mg%, – trójglicerydy – poniżej 150 mg%; • leczenie: – statyny (cel pierwszoplanowy – LDL), – fibraty (cel pierwszoplanowy – HDL), – u wszystkich leczenie niefarmakologiczne (dieta, aktywność fizyczna); • złożona patogeneza, duża częstość występowania (powyżej 60% chorych z cukrzycą); • wartości docelowe ciśnienia – 130/85 mm Hg lub niższe, dobrze tolerowane przez chorego; • ACE-inhibitory – pierwszoplanowy wybór terapeutyczny;

STRES OKSYDACYJNY

ZABURZENIA LIPIDOWE (DYSLIPIDEMIA)

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

148

CZYNNIKI RYZYKA ChNS

CHARAKTERYSTYKA ODRĘBNOŚCI • zespół oporności na insulinę – osiowy zespół, zapoczątkowujący ciąg wydarzeń patofizjologicznych; • duża częstość rozpowszechnienia otyłości – BMI graniczne dla nadwagi 25 kg/m2, dla otyłości 30 kg/m2, otyłość trzewna – obwód brzucha na wysokości pępka: – dla kobiet powyżej 88 cm, – dla mężczyzn powyżej 102 cm; • rozpoznanie zespołu metabolicznego: co najmniej trzy z wielu cech, najłatwiej: ciśnienie powyżej 130/85 mm Hg, obwód brzucha powyżej 88 cm (K) i 102 cm (M), poziom HDL poniżej 40 mg%; • duża częstość rozpowszechnienia; • „swoista” kompensacja ograniczeń związanych z chorobą; • wielokierunkowe działanie uszkadzające śródbłonek i promowanie miażdżycy; • zwiększenie liczby płytek, ich skłonności do adhezji i agregacji; • wzrost stężeń fibrynogenu; • zmniejszona aktywność fibrynolityczna osocza (niskie stężenia t-PA, wysokie PAI-1); • leczenie: osiąganie normoglikemii, stosowanie kwasu acetylosalicylowego i tiklopidyny, zwalczanie dyslipidemii.

OTYŁOŚĆ (TRZEWNA), METABOLICZNY ZESPÓŁ X

PALENIE TYTONIU

ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA (TROMBOFILIA)

DIAGNOSTYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U CHORYCH Z CUKRZYCĄ Jak wcześniej podkreślono, u każdego chorego z cukrzycą zachodzi podejrzenie istnienia ChNS. Szczególnego znaczenia nabiera wobec tego konieczność stworzenia odpowiedniego, skutecznego algorytmu diagnostycznego, zmierzającego do precyzyjnego i w miarę możliwości wczesnego postawienia rozpoznania, oceny stopnia zaawansowania miażdżycy i wdrożenia skutecznej terapii.
149

Badanie podmiotowe i przedmiotowe Bardzo ważnym elementem badania jest oczywiście badanie podmiotowe, choć w diagnostyce chorego z cukrzycą napotykamy na pułapki. Typowe wysiłkowe bóle dławicowe, charakteryzujące się promieniowaniem do lewego barku, ramienia i dłoni, stwierdzane u 90% chorych bez cukrzycy, u chorych z NIDDM występują rzadziej, w około 70% przypadków. Ekwiwalentem typowych objawów mogą być bóle żuchwy, pleców lub brzucha. Często pojawia się nietypowa lokalizacja dolegliwości lub ekwiwalenty bólu w postaci duszności, większej męczliwości lub zasłabnięć. Problem braku bólów (nieme niedokrwienie) przedstawiono wcześniej. Konieczne jest nie tylko ustalenie obecności lub charakteru bólów czy klinicznych objawów niewydolności serca, ale także precyzyjna ocena obecności czynników ryzyka ChNS i stała, agresywna ich modyfikacja zarówno niefarmakologiczna, jak i farmakologiczna. Spoczynkowe badanie EKG Spoczynkowe badanie EKG jest ciągle ważnym badaniem w diagnostyce „wieńcowej” chorego z cukrzycą. Powinno ono być wykonywane rutynowo co 6-12 miesięcy i przy każdym wystąpieniu objawów (nie tylko wieńcowych, ale także przy niewyrównaniu metabolicznym). Umożliwia ono niekiedy wykrycie niemego niedokrwienia lub przebytego bezbólowo zawału serca. Pozwala rozpoznać bloki odnóg pęczka Hisa, cechy przerostu lub przeciążenia lewej komory, a czasem obecność arytmii komorowej lub nieprawidłowości dyspersji QT. Czułość i swoistość badania EKG w wykrywaniu zaburzeń ukrwienia jest jednak niewielka. Krzywa EKG rejestruje bowiem zmiany, ale nie wykazuje w sposób bezsporny ich przyczyn. Jak wiadomo, najbardziej typowe dla niedokrwienia jest horyzontalne obniżenie ST, przekraczające 1 mm w stosunku do linii izoelektrycznej. Wiadomo jednak, że podobne zmiany mogą być wynikiem zaburzeń funkcji układu wegetatywnego, spotykamy je w zespole MVP (wypadanie płatka zastawki mitralnej), WPW, przeroście lewej komory czy w zaburzeniach przewodzenia śródkomorowego. Z drugiej strony, nawet przy obecności krytycznych zwężeń spoczynkowy obraz EKG może być prawidłowy. Krótko mówiąc, umiejętność właściwego „czytania” EKG wymaga od lekarza świadomości, iż obraz kliniczny bywa o wiele bardziej złożony, niż możliwości graficzne elektrokardiogramu. Test wysiłkowy Kolejnym badaniem nieinwazyjnym, w naszej opinii rutynowym, powinna być dynamiczna ocena chorego w czasie testu wysiłkowego EKG. Badanie
150

iż zanotowano istotną różnicę w przeżywalności pacjentów z SMI i cukrzycą w stosunku do osób z asymptomatycznym niedokrwieniem bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej (59 vs 82%. czy też niemego – lecz także na ocenę związku arytmii z niedokrwieniem. a także reakcję ciśnienia na obciążenie. Istotnym ograniczeniem testu wysiłkowego w diagnostyce niedokrwienia jest niska czułość i swoistość metody. Własne badania pokazały. W wielu badaniach udokumentowano znaczenie testu wysiłkowego w diagnostyce ChNS u osób z cukrzycą. w grupie z niedokrwieniem bólowym – 66%. Szczególnie często badanie to służyło wykrywaniu bezbólowej postaci choroby niedokrwiennej serca. poprzez wpływy psychologiczne. antyarytmicznego czy przeciwniedokrwiennego). określanych jako niespecyficzne. redukcję otyłości. że wysiłek jest jedną z form skutecznego leczenia w tej grupie chorych. Przy istotnym podejrzeniu ChNS. że dodatni wynik badania wysiłkowego jest jednym z najsilniejszych markerów zagrożenia wystąpienia powikłań w wieloletniej obserwacji. Pozwala również na ocenę skuteczności leczenia (hipotensyjnego. wartość prognostyczna dodatnia takiego znaleziska wynosiła 100%. Na uwagę zasługuje fakt. a u chorych bez zmian w wysiłkowym badaniu EKG – 93% (p = 0. niedokrwiennym wyniku testu wysiłkowego. Test wysiłkowy powinien znaleźć się w rutynowym arsenale metod diagnostycznych już na początku rozpoznania cukrzycy i powinien być powtarzany raz na 1-3 lata (w zależności od sytuacji klinicznej). W ciekawej pracy Valensiego. Wyjątkiem jest praca Weinera z rejestru CASS. także w obecności niemego niedokrwienia. Wiemy bowiem. mającej na celu identyfikację osób wysoko zagrożonych powikłaniami miażdżycy.008). Podobną wartość ma znalezienie cech przerostu lewej komory – może być on istotnym wykładnikiem obecności istotnych zwężeń w naczyniach przy dodatnim. przy 50% wartości badania izotopowego. p < 0.to pozwala nie tylko na rozpoznanie niedokrwienia – czy to objawowego. iż znalezienie takich nieprawidłowości powinno skłaniać do precyzyjnej diagnostyki w tej grupie chorych. hiperlipidemii. w której w 6-letniej obserwacji przeżywalność pacjentów z cukrzycą i bezbólowym niedokrwieniem wynosiła 59%. proteinurii i spoczynkowych nieprawidłowości w EKG. Autorzy konkludują. 151 . Poza tym bada tolerancję wysiłku. czy wreszcie zwiększenie tkankowej wrażliwości na insulinę. prospektywnych obserwacji dla klinicznej oceny dodatnich testów w tej grupie chorych. wskazana jest czasem weryfikacja rozpoznania za pomocą metod o większej trafności diagnostycznej (echokardiografia obciążeniowa lub scyntygrafia perfuzyjna). stanowić także może podstawę do przepisywania wysiłku jako formy terapii („wysiłek na receptę”). Badania autorów włoskiej grupy MiSAD pokazały zależność niemego niedokrwienia od wieku.001). Brak jest jednak wieloletnich.

U chorych z istotnym zwężeniem naczynia wieńcowego czułość i swoistość była wysoka i porównywalna w obu grupach. Badanie EKG metodą Holtera Istotnym uzupełnieniem informacji uzyskanych z wysiłkowego badania EKG. dipirydamol. że w kaskadzie niedokrwienia zaburzenia perfuzji występują z reguły zdecydowanie wcześniej. co u chorych z cukrzycą może mieć znaczenie kliniczne i wpływać na rokowanie. przy stosunkowo małej dostępności i wysokich kosztach. trudnych diagnostycznie przypadków. a może przede wszystkim ocenić obecność zaburzeń rytmu i przewodzenia. W grupie bez neuropatii lub z łagodnie nasilonymi zaburzeniami znajdowano typowy rozkład niedokrwienia. w porównaniu z pacjentami bez zaburzeń glikemii oceniali Kang i Berman. głównie w godzinach rannych. W grupie 25 pacjentów. ale także. trend ten zanikał u osób z wyraźną neuropatią autonomiczną. Wobec tego specyficzność i czułość badań perfuzyjnych z użyciem różnych technik pomiarowych i różnych sposobów obciążania pacjentów (wysiłek. a także ich związek z niedokrwieniem. Współczesna aparatura umożliwia również analizę zmienności rytmu zatokowego (HRV) zależną od wpływu układu współczulnego. dobutamina). znajdując SMI w badaniu holterowskim u 38 z 60 badanych pacjentów.Scyntygrafia perfuzyjna Izotopowe badanie perfuzyjne jest ważną metodą w diagnostyce niedokrwienia u osób z cukrzycą. metodą zarezerwowaną dla wybranych. podobnie jak echokardiografia obciążeniowa. analizowano rozkład dobowy niedokrwienia. Badanie holterowskie pozwala również prześledzić dobową zmienność niedokrwienia. Badanie izotopowe pozostaje jednak. Badanie to pozwala nie tylko wykryć obecność niedokrwienia (objawowego lub niemego). Metoda izotopowa ma tę przewagę nad metodami elektrokardiograficznymi. a u chorych ze zwężeniem LAD istotnie wyższa u chorych z cukrzycą. u których oceniono zaburzenia funkcji układu autonomicznego (neuropatia). Autorzy sugerują. dla której istnieją podobne wskazania. wzbogaconego przy istotnych wskazaniach o badanie izotopowe. Interesujące badanie u chorych z cukrzycą przeprowadził Zarich. że zmiany napięcia układu wegetatywnego mają jednoznaczny wpływ na zmienność dobową zjawiska. W naszej opinii powinno się wykonać badanie holterowskie u każdego pacjenta z cukrzycą i powtarzać to badanie raz na 1-5 lat 152 . są z reguły wyższe niż metod z użyciem rejestracji EKG. 91% wszystkich epizodów przebiegało bezbólowo. Wartość badania izotopowego w wykrywaniu istotnych zaburzeń perfuzji u pacjentów z cukrzycą. jest 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera.

obejmujący grupę 67 pacjentów z cukrzycą. Badanie echokardiograficzne Kolejnym. U chorych z zawałem pozwala oszacować wielkość uszkodzenia. ale co najmniej połowa z nich ma zaburzenia funkcji rozkurczowej. Zasady nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej u chorych z cukrzycą przedstawiono w tabeli 3. ocenić ewentualny przerost mięśnia lewej komory niezależnie od obecności nadciśnienia czy obserwować rozwój kardiomiopatii cukrzycowej. niestety na niewielkiej grupie chorych. zajmuje się wpływem dysfunkcji rozkurczowej na wydolność fizyczną pacjentów. twierdząc w konkluzji. Wydaje się. powinien mieć wykonane badanie ECHO. którzy uważają. a możliwościami wysiłkowymi chorych z cukrzycą. Pozwala śledzić zaburzenia funkcji rozkurczowej i skurczowej. a te należy leczyć”. Podobną opinię przedstawia cytowana wcześniej grupa badaczy szwedzkich. iż istnieje silna korelacja między zaburzonym rozkurczem (E/A ratio – stosunek fazy szybkiego napływu mitralnego do fazy skurczu przedsionka – norma powyżej 1.0). ale ma więcej niż jeden czynnik ryzyka. pokazywał podobne zależności. Połowa chorych z cukrzycą nie ma bowiem zaburzeń funkcji skurczowej. Dodatkowo wykazano.in. że echokardiografia jest obiecującą metodą w diagnostyce wczesnej fazy kardiomiopatii cukrzycowej.(zależnie od sytuacji klinicznej) i zawsze w przypadku zmiany stanu klinicznego pacjenta (ryzyko niedokrwienia. Nasz materiał. staje się badanie echokardiograficzne. manifestującej się m. Poirier w ostatnio opublikowanym materiale. rutynowym badaniem w diagnostyce chorego z cukrzycą. że obecność SMI w istotny sposób wpływa na pogorszenie tolerancji wysiłku w czasie i narastającą dysfunkcję rozkurczową. Bardzo ważnym nurtem badań echokardiograficznych u chorych z cukrzycą są obecnie badania służące ocenie zaburzeń funkcji rozkurczowej. także bezobjawowego i zaburzeń rytmu serca). zaburzeniami rozkurczu. wartość frakcji wyrzutowej czy obecność powikłań zawału. że „jeśli pacjent z cukrzycą nie ma objawów niewydolności serca. 153 .

zaburzenia rytmu. • zasady powszechnie obowiązujące – duża czujność diagnostyczna. często występowania. • brak pełnej korelacji cechy niewydolności między wydolnością serca. przerost lewej SPOCZYNKOWE komory. Hisa. blizna po zawale. dyspersja QT. 154 . palenie tytoniu. • zasada: 1x/6-12 miesięcy i przy każdym zaostrzeniu objawów klinicznych i niewyrównaniu metabolicznym. nieme niedokrwienie. metaboliczne (hiperglikemia). BADANIE PRZEDMIOTOWE • duża dostępność. szmery nad sercem i naczyniami. • interpretacja – częstość rytmu (tachykardia). tętno obwodowe. wydolność wysiłkowa. sposób żywienia itd. • nietypowy charakter okoliczności dolegliwości. bloki odnóg. zaburzenia jonowe. zmiany ST. • niska swoistość.. BADANIE fizyczną a cechami PODMIOTOWE • obecność czynników niewydolności serca ryzyka – nadciśnienie (mała aktywność tętnicze. • pomiar obwodu brzucha (otyłość trzewna). wywiad fizyczna pacjentów. • wpływy pozasercowe – leki. • niska czułość. • trudności interpretacyjne – przerost. • walory ekonomiczne. aktywność fizyczna. • pomiary ciśnienia. rodzinny. otyłość). BADANIE EKG zaburzenia rytmu. bloki odnóg p.Tabela 3: Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna u chorego z cukrzycą BADANIE ZASADY ZALETY WADY OGRANICZENIA • charakter bólów.

• zasada: na początku rozpoznania choroby i 1x/1-3 lata. zaburzenia rytmu. także nieme. mała aktywność reakcja ciśnienia fizyczna). 155 . • nieme niedokrwienie – korelacja 24-GODZINNE z zaburzeniami rytmu. • trudności interpretacyjne – mała wydolność • interpretacja – przyrost pacjentów (otyłość. • zasada: na początku rozpoznania cukrzycy i 1x/1-5 lat (sytuacja kliniczna). • trudności techniczne – otyłość.BADANIE ZASADY ZALETY WADY OGRANICZENIA TEST WYSIŁKOWY • duża dostępność. • możliwość obiektywizacji skarg – „podpatrzenie swego chorego w czasie wysiłku”. tętna (neuropatia). EKG METODĄ • HRV – dobowa HOLTERA zmienność rytmu (neuropatia). wydolność wysiłkowa. • obiektywizacja dolegliwości. • duże doświadczenie kliniczne (80 lat). • niezadowalająca czułość i swoistość. MONITORO• dobowy rozkład WANIE niedokrwienia. (spadek wartości – objawy małego rzutu). • zaburzenia rytmu i przewodzenia. niedokrwienne zmiany ST.

• precyzyjna ocena skuteczności interwencji (PCI. i czynnościowa. • trudności • ocena zaburzeń funkcji interpretacyjne: skurczowej. łość. • możliwość oceny przy niediagnostycznym spoczynkowym EKG. CABG). niedomykaluniemożliwiająca ność zastawek. DT) – metoda z wyboru – wczesna faza niewydolności – kardiomiopatia cukrzycowa. zmiana stanu pacjenta – zawał. interwencje wieńcowe). diagnostyczna – czu• mała dostępność. METODY OBRAZOWE: SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA ECHO OBCIĄŻENIOWE 156 . rozległości warunki badania zawału i jego powikłań – otyłość (czasem (tętniak. wartość predykcyjna dodatnia i ujemna – przewyższa inne metody. obecprecyzyjną ność skrzepliny itd. IVRT. swoistość. • niewystarczająca • dysfunkcja rozkurczowa dostępność sprzętu wysokiej jakości.BADANIE ZASADY ZALETY WADY OGRANICZENIA ECHO SERCA • ocena morfologiczna • koszty. interpretację). • możliwość kwalifikacji do badań inwazyjnych i interwencji.). • kwalifikacja do badań – indywidualna. • przerost lewej komory. (E/A. • zasada: na początku rozpoznania cukrzycy i 1x/1-5 lat (sytuacja kliniczna. • wysoka wartość • wysoki koszt.

zwłaszcza we wczesnej fazie choroby. Obecne standardy diagnostyczne u osób z cukrzycą nie są ściśle określone. że zaawansowanie zmian miażdżycowych uniemożliwi skuteczną interwencję kardiochirurga lub kardiologa inwazyjnego. informacji płynących z badań nieinwazyjnych. • wykorzystanie przed kwalifikacją do badania i leczenia metod obciążeniowych (echokardiografia. LECZENIE Zasadnicze cele leczenia chorych z rozpoznaną cukrzycą to pierwotne zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca i jej powikłaniom. • późna kwalifikacja • precyzyjne – zaawansowanie wykorzystanie zmian. • metoda dla wyboru rodzaju terapii. W cukrzycy ty157 . Diagnostyka inwazyjna Nieprawidłowe wyniki powyższych badań powinny stanowić wskazanie (przy braku skuteczności leczenia farmakologicznego) do wykonania diagnostyki inwazyjnej i optymalizacji terapii (także procedury zabiegowe – pomostowanie aortalno-wieńcowe. stenty). Propozycję schematu diagnostycznego w przypadku podejrzenia ChNS przedstawiono na rycinie 1. angioplastyka. opublikowane przez Grundy'ego w 1999 roku. Istnieją wytyczne. chorych bez cukrzycy. często bowiem istnieje obawa (uzasadniona przy długo trwającej.BADANIE ZASADY ZALETY WADY OGRANICZENIA KORONAROGRAFIA • kwalifikacja jak dla • inwazyjność. często źle wyrównanej cukrzycy). Dostępność badań inwazyjnych dla chorych z cukrzycą powinna być szersza. scyntygrafia perfuzyjna wysiłkowa) – w wypadku wątpliwości kwalifikacyjnych.

leczenie przeciwagregacyjne. Zasady leczenia farmakologicznego ChNS u osób z cukrzycą nie odbiegają od ogólnie przyjętych reguł. zwiększenie aktywności ruchowej. hiperlipidemia. wyszczególnione w tabeli 4. leczenie otyłości. zaś w cukrzycy typu 2 z jednej strony na optymalizacji leczenia choroby w celu uzyskania prawie normoglikemii. 158 . unikanie palenia tytoniu). że w naszej opinii rozpoznanie niemego niedokrwienia jest wskazaniem do leczenia przeciwniedokrwiennego. Podkreślić należy fakt. Istnieją jednak pewne odrębności (szczególne korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem określonych grup preparatów). z drugiej zaś na stałej modyfikacji czynników ryzyka i skutecznej ich terapii (nadciśnienie tętnicze. dieta redukcyjna.Rycina 1: Schemat diagnostyczny w przypadku podejrzenia ChNS u osób z cukrzycą pu 1 polega ono na wczesnej intensyfikacji leczenia insuliną.

• istotne przesłanki • hipotonia i nasilanie patofizjologiczne: tachykardii (duże dysfunkcja śródbłonka dawki. 159 AZOTANY . ANTAGONIŚCI KANAŁÓW WAPNIOWYCH • poprawa tolerancji glukozy (diltiazem). • skuteczne w leczeniu niemego niedokrwienia. • zmniejszenie ryzyka incydentów wieńcowych i poprawa rokowania po zawale serca. WADY • maskowanie objawów hipoglikemii (nieselektywne). BETAADRENOLITYKI • korzystny wpływ w niewydolności serca. preparaty – niedobór NO. • zmniejszenie liczby nagłych zgonów. niewydolności nerek amlodypina).Tabela 4: Wady i zalety leków „wieńcowych” stosowanych u chorych z cukrzycą GRUPA LEKÓW ZALETY • ochrona przed niedokrwieniem wywołanym katecholaminami. • niekorzystny wpływ na metabolizm lipidów – rekompensowany korzyściami klinicznymi. diltiazem. szybko działające). przewaga substancji kurczących naczynie (endotelina). • zwolnienie czynności serca w neuropatii (werapamil). • nasilanie • nefroprotekcja (werapamil. (nifedypina). • nasilenie stopnia tachykardii (nifedypina). • hamowanie glikogenolizy i glukoneogenezy (nieselektywne). • korzyści u chorych z tachykardią w przebiegu neuropatii autonomicznej. • pogorszenie tolerancji glukozy (nifedypina).

perindopril. • poprawa tolerancji glukozy. WADY • pojawianie się szybkiej lub pierwotnej tolerancji (wyczerpanie grup tiolowych związane z dysfunkcją śródbłonka). • nie udowodniony wpływ na śmiertelność. • objawy niepożądane – kaszel. AZOTANY • poprawa wydolności krążenia. 160 . • leki z wyboru w nadciśnieniu towarzyszącym cukrzycy. • ryzyko hiperkalemii. • zwiększanie napięcia układu przywspółczulnego (korzystne w neuropatii). • ryzyko hipotonii. INHIBITORY ENZYMU KONWERTUJĄCEGO ANGIOTENSYNĘ (ACE-I) • silnie wyrażone właściwości nefroprotekcyjne. wazoprotekcja (przebudowa naczyń. • liczne interakcje (diuretyki). • zmniejszenie zdolności płytek do adhezji i agregacji. • kardioprotekcja. zmniejszanie insulinooporności. serca): chinapril. zapobieganie lub spowalnianie neuropatii: benazepril. • zmniejszanie tolerancji na azotany: kaptopril.GRUPA LEKÓW ZALETY • substytut tlenku azotu. • bóle głowy. • poprawa komfortu życia – możliwości wysiłkowe. zmniejszenie ilości bólów wieńcowych.

udaru mózgu. a nagły wyrzut katecholamin prowokowany hipoglikemią (przy zablokowaniu b-receptora). Co prawda stosowanie nieselektywnych b-adrenolityków w tej grupie pacjentów może maskować objawy hipoglikemii.GRUPA LEKÓW ZALETY • wiązanie wolnych rodników (grupy sulfhydrylowe). betaxolol. niż u osób bez cukrzycy – 300 mg/dobę). są 161 . chroniąc je przed konsekwencjami niedotlenienia. • nie ustalono optymalnej dawki (wydaje się. rozdrażnienie. może hamować glikogenolizę i glukoneogenezę. CEGO z wpływami na układ ANGIOTENSYNĘ kinin (bradykinina). Wykazano. Znajdują zastosowanie także w terapii u osób z cukrzycą. jak tachykardia. zaburzenia mowy i koncentracji. Dokładnie omówiono ten problem w drugim tomie „Kardiologii Praktycznej”. • wskazania podobne jak u chorych bez cukrzycy. WADY INHIBITORY ENZYMU • ochrona śródbłonka KONWERTUJĄ– tkankowe. potliwość. metoprolol. KWAS ACETYLOSALICYLOWY Leki b-adrenolityczne Jest to podstawowa grupa leków stosowanych w ChNS. (ACE-I) • pierwotna prewencja cukrzycy: ramipril. • dobra tolerancja. pomimo istnienia pewnych obaw i kontrowersji. Mogą one również nasilać objawy neuroglikopenii. atenolol) lub b-adrenolityki nowych generacji (bisoprolol. Zmiana ta zmniejsza zapotrzebowanie miokardium na tlen. z agonistyczną aktywnością wobec receptora b2. Dzieje się tak najczęściej przy stosowaniu preparatów nieselektywnie blokujących receptor beta. zwiększając wykorzystywanie glukozy i zmniejszając wykorzystanie wolnych kwasów tłuszczowych. • zmniejszenie ryzyka zgonu sercowego. zawału serca. splątanie. że b-adrenolityki zmieniają metabolizm energetyczny mięśnia sercowego. że powinna być wyższa. celiprolol) oraz labetalol wpływający również na receptor alfa. Leki kardioselektywne (acebutolol. tj. poprzez blokowanie b-receptora i przeoczenie takich objawów.

że efekt naczyniorozszerzający po podaniu organicznych azotanów. zachodzi również w naczyniach z uszkodzonym śródbłonkiem. Ważne jest. co prowadzi do wewnątrzkomórkowego wzrostu cGMP. Leki te. a zmniejszanie stopnia tachykardii czy efekty antyarytmiczne. że są dobrze tolerowane. pod warunkiem. Ilość ostrych incydentów sercowych w odległej obserwacji jest także mniejsza w stosunku do osób bez cukrzycy (redukcja o 50%). Należy wobec tego szeroko propagować stosowanie tej grupy leków (także w ostrych zespołach wieńcowych). ze stosowanie leków tej grupy wpływa korzystnie na funkcję autonomicznego układu nerwowego. Odkąd dobrze rozumiemy mechanizm działania tej grupy leków i wiemy.u chorych z cukrzycą bezpieczne. można nawet akceptować niższe wartości. korzyści kliniczne są bowiem w tej grupie większe. znajdują także swoje miejsce w leczeniu chorych z cukrzycą. Istnieją prace. Istnieją doniesienia. że stosowanie leków b-adrenolitycznych u osób z cukrzycą i ChNS przynosi większe korzyści kliniczne (redukcja śmiertelności). niż u osób bez cukrzycy (względne zmniejszenie ryzyka może sięgać blisko 40%). Azotany Leki tej grupy. które mówią. Zastosowanie b-adrenolityków u pacjentów z ostrym zawałem serca i cukrzycą powodowało większą redukcję śmiertelności. w przeciwieństwie do b-adrenolityków starszych generacji. defosforylacji łańcuchów lekkich miozyny i relaksacji miocytu. Azotany wywierają na naczynia działanie naczyniorozszerzające. stosowane od dawna w leczeniu ChNS. Dawkę beta-adrenolityków powinno się ustalić na poziomie spoczynkowej wartości tętna 55-60 na min. W konsekwencji wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowego cGMP dochodzi do przemieszczenia jonów wapnia na zewnątrz komórki. niż u chorych bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. poprzez zwiotczenie mięśniówki gładkiej naczyń. hamując aktywację współczulną i zwiększając napięcie nerwu błędnego. niż u pacjentów bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej (37% vs 13%). Wiadomo też. które pokazują. że zarówno cukrzyca. przynoszą kolejne korzyści metaboliczne (zmniejszenie zapotrzebowania na tlen) i kliniczne (zmniejszanie ilości nagłych zgonów). produkowany przez komórki śródbłonka – egzogenne. Podobnie jak endogenny azotan – EDRF (tlenek azotu). Ma to szczególne znaczenie u osób z neuropatią autonomiczną. co do niekorzystnego wpływu tej grupy leków na gospodarkę tłuszczową. 162 . Wobec szerokich wskazań do terapii hipolipemizującej u chorych z cukrzycą. nie ma dziś obaw. że stosowanie leków tej grupy może opóźniać postęp nefropatii cukrzycowej. organiczne azotany aktywują cyklazę guanylową miocytów. nie wpływają także na metaboliczne zaburzenia dotyczące gospodarki tłuszczowej.

Antagoniści kanałów wapniowych (AKW) W terapii chorych z NIDDM jest to chętnie stosowana grupa leków. Spowodowane to jest przewlekłym stresem oksydacyjnym. mają działanie nefroprotekcyjne. Szczególnie godne polecenia są nowe pochodne dihydropirydyny. Godne polecenia są pochodne benzodiazepiny (diltiazem). zwłaszcza rozkurczowej. które oprócz korzystnego wpływu na zaburzenia ukrwienia. Kontrowersje co do przydatności azotanów w tej grupie chorych wiązały się z wcześniejszymi doniesieniami. niż u osób z prawidłowym metabolizmem węglowodanów. który może być odpowiedzialny za niedobór EDRF u pacjentów z cukrzycą. co w konsekwencji powoduje zmniejszenie napływu jonów wapnia do wnętrza kardiomiocytów i komórek mięśni gładkich naczyń. Mechanizm działania leków tej grupy wiąże się z selektywnym blokowaniem kanałów wapniowych typu L. Implikacją terapeutyczną może być wobec tego stosowanie azotanów w połączeniu z lekami blokującymi enzym konwertujący. Mechanizmem. że produkcja NO. które pokazywały. które mogą przełamać barierę biodostępności. takich jak beta-karoten.jak i ChNS powodują deficyt wytwarzania endogennego tlenku azotu. co u chorych z cukrzycą. nie jest u chorych z NIDDM mniejsza. który u chorych z cukrzycą wiąże się z istnieniem głębokich zaburzeń metabolicznych. Problem polega raczej na biodostępności tlenku azotu. które posiadają w swej strukturze grupę SH (kaptopril). że stosowanie monoazotanów u chorych z NIDDM poprawia jakość życia w większym stopniu. Wobec istnienia dużych kontrowersji. w tym także z hiperglikemią. nie pogarszając kurczliwości. że rozszerzalność naczyń pod wpływem nitrogliceryny jest u chorych z cukrzycą mniejsza i dowodzi głębokich zaburzeń funkcji śródbłonka. Ważne jest także stosowanie w terapii dużych dawek azotanów. godna polecenia jest modyfikacja dietetyczna (bogate w witaminy antyoksydacyjne warzywa i owoce). a wiąże się z nasiloną biodegradacją tego związku przez powstające w dużej ilości wolne rodniki. przynajmniej w pierwszej fazie choroby. lub dołączenie do terapii antyoksydantów. koniecznych do produkcji NO. wydaje się być niewydolność układów enzymatycznych biorących udział w odzyskiwaniu grup tiolowych (SH). alfa-tokoferol (witamina E). wobec dużego rozpowszechnienia niewydolności serca. w efekcie powodując spadek kurczliwości i rozkurcz naczyń obwodowych. Udowodniono przecież. takie jak amlodypina lub felodypina. co do znaczenia substytucyjnego podawania witamin. Leki nowej generacji działają selektywnie na naczynia obwodowe. które mają silny 163 . niż u osób bez cukrzycy. jest szczególnie istotne. znaczenie tej grupy leków wyraźnie wzrosło. czy witamina C (wymiatacze wolnych rodników). Badania ostatnich lat dowiodły jednak.

Lek ten nie wpływa na tolerancję glukozy i metabolizm lipidów. że jej aktywność biologiczna wiąże się również z powstawaniem wolnych rodników tlenowych. przy słabszym wpływie na naczynia obwodowe. Silniejsze efekty biologiczne.wpływ naczyniorozszerzający na naczynia wieńcowe. Nie sposób nie wspomnieć o pochodnych fenyloalkiloaminy (np. wpływem na zwiększoną produkcję endoteliny. W ostatnich latach ustalono. tkankowe inhibitory ACE. wywierają tzw. Preparat nie zmienia metabolizmu lipidów. Z tych powodów podanie inhibitora konwertazy prowadzi do wielorakich efektów biologicznych (działanie pleotropowe). ACE-inhibitory Patofizjologiczne podstawy skutecznego wpływu leków tej grupy w różnych stanach chorobowych są dziś dobrze poznane. że także u chorych na cukrzycę zajmują ważne miejsce w terapii. Angiotensyna II jest jedną z najsilniejszych substancji presyjnych. 164 . bowiem 90% aktywności układu R-A-A jest związana z jego składową tkankową. • hamowanie wzrostu fibroblastów. związanych także z zahamowaniem rozpadu bradykininy i stymulacją śródbłonkowych receptorów B2 przez aktywne biologicznie kininy. co skutkuje utratą wody i sodu. stymulowaniem niekorzystnej przebudowy serca i naczyń (remodeling). wazopresyny i samej angiotensyny. a być może promowaniem apoptozy (programowana śmierć komórki). a jego dodatkowym atutem są wpływy przeciwpłytkowe i działanie nefroprotekcyjne. a zatrzymywaniem potasu. werapamil). mogą okazać się szczególnie przydatne u osób z cukrzycową nefropatią autonomiczną. a jej rola w patogenezie nadciśnienia tętniczego jest uznana. może poprawiać tolerancję glukozy i działać ochronnie na nerki poprzez zapobieganie toksycznemu działaniu wolnych rodników tlenowych na błony komórkowe. • zahamowanie produkcji aldosteronu. które zwalniając czynność serca. a przez to również kliniczne. nic więc dziwnego. • spadek produkcji katecholamin. • poprawa diurezy oraz ochrona kłębuszka nerkowego. mięśni gładkich naczyń i przerostu lewej komory. Najistotniejsze z klinicznego punktu widzenia efekty działania ACE-inhibitorów są następujące: • rozkurcz naczyń krwionośnych.

Badanie to udokumentowało po raz pierwszy skuteczność ACE-inhibitora (ramipril) w pierwotnej prewencji cukrzycy. Efekt ten związany jest z jednej strony ze zmniejszeniem napięcia ścian naczyń kłębkowych. Stosowane w okresie okołozawałowym zmniejszają śmiertelność o kilkanaście procent. Powodują również wzrost frakcji cholesterolu HDL. działanie antymiażdżycowe. mikroangiopatii. także u osób z cukrzycą. Wyniki tego badania spowodowały. prawdopodobnie pobudzając syntezę lipoprotein aI i aII. Wyniki badania DIGAMI. że ADA (American Diabetes Association) zaleciło stosowanie leków tej grupy u wszystkich chorych z cukrzycą. w tym mikroalbuminurię. Warto w tym miejscu. jak wcześniej wspomniano. leki tej grupy mają wybitnie wyrażone działanie nefroprotekcyjne. niż w grupie leczonej konwencjonalnie. a przede wszystkim ochronę śródbłonka. jak i tiklopidyny udokumentowano nie tylko znaczące efekty kliniczne. których wielokierunkowe działanie ochronne związane jest także z zahamowaniem rozpadu bradykininy. Podkreśla się ich korzystny wpływ na ścianę naczyniową. w tym leków antyarytmicznych i leków wpływających na krzepliwość krwi (kwas acetylosalicylowy) nie odbiega od przyjętych powszechnie zasad. a być może także makroangiopatii (wielokierunkowy wpływ na dysfunkcję śródbłonka). z drugiej zaś z odstawieniem pochodnych sulfonylomocznika. że u chorych. Szczególnie godne polecenia są. już w chwili rozpoznania choroby. Wiadomo bowiem. zmniejszają białkomocz. że zawał serca stymuluje 165 . Prawdopodobnie. zwłaszcza u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi. jako sposób prewencji nefropatii. Częstość ich stosowania powinna być zdecydowanie większa. śmiertelność była istotnie niższa. Może się z jednej strony wiązać z ochronnymi wpływami insuliny. jako o lekach „wieńcowych”. poprawiając tolerancję glukozy i zwiększając wrażliwość na insulinę. ale także duży profil bezpieczeństwa. choć w kilku zdaniach odnieść się do leczenia cukrzycy. największego projektu klinicznego poświęconego temu zagadnieniu pokazały. Stosowanie pozostałych leków wieńcowych u chorych z cukrzycą. z drugiej zaś z ochronnym wpływem leków tej grupy na wszystkie naczynia. u których w ostrej fazie zawału stosowano intensywną insulinoterapię. Z pewnością to wielokierunkowe działanie leków tej grupy zaowocowało zmniejszeniem częstości incydentów sercowych w pierwotnej prewencji ChNS w badaniu HOPE. bowiem zarówno w przypadku kwasu acetylosalicylowego.Oprócz korzystnego wpływu na zmniejszanie tolerancji na azotany (grupy sulfhydrylowe). Mechanizm ten jest nie do końca jasny. dzięki hamowaniu aktywności układu współczulnego ułatwiają wyrównanie gospodarki węglowodanowej. Coraz częściej mówimy o inhibitorach ACE. która w świetle ostatnich danych jest niezależnym czynnikiem ryzyka ChNS u chorych na cukrzycę. tkankowe inhibitory ACE.

uwalnianie TNF alfa i innych prozapalnych cytokin („burza cytokininowa”), a TNF alfa promuje apoptozę, dysfunkcję śródbłonka i działa prozakrzepowo, natomiast insulina hamuje uwalnianie tego związku. Z drugiej strony, znane są niekorzystne wpływy pochodnych sulfonylomocznika pierwszej generacji na zjawisko „preconditioning”, związane z niewybiórczym wpływem na kanały potasowe. Nowe pochodne tej grupy, poprzez swoją wybiórczość, mają być pozbawione tych wpływów. W każdym razie problem nie jest do końca rozstrzygnięty, a prowadzone badanie DIGAMI 2 ma rozwikłać te wątpliwości. Kardioprotekcja Obiecującą perspektywą wydaje się stosowanie kardioprotekcji wewnątrzkomórkowej. Obecna na rynku trimetazydyna i będąca w fazie intensywnych badań klinicznych ranolazyna to leki, których mechanizm działania polega na zmniejszeniu beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Ingerując w komórkowe mechanizmy odpowiedzialne za niedokrwienie, przynoszą one istotną poprawę kliniczną (zmniejszenie częstości bólów wieńcowych, wydłużenie dystansu chromania wieńcowego, poprawę parametrów elektrokardiograficznych). Leczenie inwazyjne Nie sposób nie odnieść się do zasad inwazyjnego leczenia ChNS u chorych z cukrzycą. Rozwój metod kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii przynosi rewizję dotychczasowych poglądów także w tym zakresie. Wyniki badania BARI (największego randomizowanego badania, które porównywało skuteczność CABG z PTCA u 1829 pacjentów, w tym 359 chorych z NIDDM) pokazały, że siedmioletnia przeżywalność w grupie PTCA wynosiła 55,7%, a u chorych po CABG 76,4%. Uznano wobec tego, że metodą z wyboru w leczeniu inwazyjnym ChNS u chorych z cukrzycą, jest interwencja kardiochirurgiczna. Bardziej szczegółowa analiza wykazała jednak, że korzyści notowano wyłącznie wtedy, gdy do pomostowania używano tętnicy piersiowej wewnętrznej u pacjentów z chorobą trzech naczyń lub z co najmniej czterema ciasnymi zwężeniami. Należy również pamiętać, że badanie to odbyło się jeszcze w czasie, kiedy w kardiologii interwencyjnej nie używano powszechnie stentów. Przełomowe wydają się wyniki metaanalizy trzech dużych badań (EPIC, EPILOG, EPISTENT), gdzie u pacjentów poddawanych angioplastyce i stentowaniu naczyń wieńcowych, stosowano inhibitory receptora płytkowego IIb/IIIa. Udowodniono, że stosowanie abciximabu może zmniejszyć śmiertelność w grupie chorych z cukrzycą do poziomu pacjentów bez
166

zaburzeń gospodarki węglowodanowej, którzy nie otrzymywali leczenia przeciwpłytkowego. Analiza wyników badania GUSTO IIb pokazała, że pierwotna angioplastyka u chorych z cukrzycą, jest równie skuteczna, jak u chorych bez cukrzycy i przewyższa efekty terapii trombolitycznej. Dla ostatecznego ustalenia, czy w dobie coraz powszechniejszej dostępności do procedur inwazyjnych, chorzy z cukrzycą mogą być równie skutecznie leczeni CABG, jak i PCI (percutaneous coronary intervention), potrzebne są dobrze zaprojektowane prospektywne badania kliniczne. Czekamy na taką analizę. PODSUMOWANIE Czy istnieją odrębności diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca? Z pewnością tak. ChNS u osób z NIDDM jest w wielu aspektach inna. Ma cięższy przebieg, częściej przebiega w sposób bezobjawowy, wiąże się z większą ilością powikłań. Na wiele pytań nie znamy jeszcze odpowiedzi. Kardiodiabetologia, rozumiana jako dyscyplina łącząca wysiłki specjalistów z zakresu kardiologii i diabetologii, jest z pewnością potrzebna. Cukrzyca jest przecież w wielu aspektach chorobą układu sercowo-naczyniowego. Mamy nadzieję, ze przekonaliśmy o tym Czytelnika. Nasze podejście do diagnostyki i terapii chorego z NIDDM nie powinno być zasadniczo różne, niż u pacjentów bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Różnica powinna polegać wyłącznie na tym, że czujność diagnostyczna i precyzja terapeutyczna powinny być większe niż u osób bez cukrzycy, a dostępność procedur diagnostycznych, także inwazyjnych – powszechniejsza. Im wcześniej wykryjemy chorobę, im wcześniej zaczniemy ją wielokierunkowo leczyć, tym efekty naszych działań będą lepsze, wydłuży się życie pacjentów z NIDDM i poprawi jego jakość. Zapamiętaj! 1. Cukrzyca typu 2 jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, co wiąże się zarówno z przewlekłą hiperglikemią, jak i wpływem towarzyszących cukrzycy zaburzeń na proces aterogenezy. Stany te doprowadzają do istotnej dysfunkcji śródbłonka (endoteliopatia cukrzycowa). 2. Zasadnicze odrębności kliniczne u chorych z cukrzycą to: większa częstość ChNS, szczególnie niemego niedokrwienia, cięższy przebieg choroby, zniesienie ochronnego wpływu estrogenów (brak dysproporcji związanych z płcią).
167

3. Diagnostyka „wieńcowa” u chorego z cukrzycą powinna uwzględniać wszystkie dostępne metody, włącznie z diagnostyką inwazyjną, a badania powinny być wykonywane często, już od początku rozpoznania nieprawidłowości metabolicznych. Pozwoli to wykryć wczesne zmiany miażdżycowe i skutecznie zaplanować leczenie. 4. Leczenie powinno uwzględniać konieczność precyzyjnego wyrównania zaburzeń metabolicznych (prawie normoglikemia), lipidowych (należne poziomy LDL [poniżej 100 mg/dL], HDL [powyżej 45 mg/dL], trójglicerydów [poniżej 150 mg/dL]), dążenie do uzyskania wartości ciśnienia poniżej 130/85 mm Hg, normalizację masy ciała i zwiększenie aktywności ruchowej, która poprawia tkankową wrażliwość na insulinę. 5. Leczenie farmakologiczne jest często związane z koniecznością polipragmazji. Lekami pierwszego wyboru stają się dziś ACE-inhibitory, zwłaszcza tkankowe. Nie należy się obawiać leków beta-adrenolitycznych nowych generacji. Swoje ważne miejsce mają też antagoniści kanałów wapniowych wszystkich grup oraz azotany, które poprawiają jakość życia chorych. 6. Leczenie inwazyjne ChNS u chorych z cukrzycą przynosi dziś znakomite efekty kliniczne (także u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi), zwłaszcza wtedy, gdy precyzyjna diagnostyka pozwoli na wczesną kwalifikację do tego typu procedur oraz gdy jako zasadę przyjmie się stosowanie w ostrych interwencjach wieńcowych nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego (inhibitory receptora IIb/IIIa). 7. Cukrzyca 2 typu powinna być dziś traktowana jako choroba układu sercowo-naczyniowego, a powstawanie nowej dyscypliny – kardiodiabetologii – najpełniej pokazuje trafność tego stwierdzenia. Warto przeczytać: W.C. Stanley, L. Ryden: Choroba niedokrwienna serca, a cukrzyca; Via Medica, Gdańsk 2000. P.G. Mc Nally: Choroby układu sercowo-naczyniowego, a cukrzyca; Via Medica, Gdańsk 2000. J. Tatoń, A. Czech, M. Bernas: Kardiodiabetologia; Via Medica, Gdańsk 2002. Diabetologia; Medical Science Review 2002. A. Czech, J. Tatoń (red.): Cukrzyca a choroby serca; a-medica press, Bielsko Biała 2000.

168

XIII. KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA
Adam Witkowski

WPROWADZENIE Zabiegi przezskórnego poszerzania naczyń wieńcowych (percutaneous coronary intervention, PCI) lub inaczej angioplastyki wieńcowej są powszechnie stosowane na świecie jako główna metoda rewaskularyzacji mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ChNS). Pierwszy zabieg klasycznej balonowej angioplastyki (percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA), wykonany przez Andreasa Gruentziga w 1977 roku w Zurichu, rozpoczął szybki rozwój kardiologii interwencyjnej naczyń wieńcowych w Europie Zachodniej i USA. Już w 1990 roku wykonano w USA 300 000 tego typu zabiegów, co równało się liczbie przeprowadzonych operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (aorto-coronary bypass graft, CABG). Ocenia się, że na świecie w roku 2000 liczba zabiegów PCI przekroczyła 1 000 000. W Polsce, pierwsze zabiegi angioplastyki wykonano w 1981 roku w Instytucie Kardiologii w Warszawie, a już w 1997 roku ich liczba (7343), przekroczyła liczbę operacji CABG (6542 – wyłącznie z powodu choroby wieńcowej). Miarą dynamicznego rozwoju tej gałęzi kardiologii jest postęp, jaki dokonał się w kraju między 1997 rokiem, kiedy wykonano 7343 zabiegi PCI, a rokiem 2001 – 29 660 zabiegów. Oznacza to czterokrotny przyrost zabiegów PCI na przestrzeni pięciu lat, ze średnią 772 zabiegów PCI na 1 milion mieszkańców w 2001 roku. Jednak w porównaniu do średniej w krajach Unii Europejskiej – 1500 PCI na 1 milion mieszkańców – nadal jest to dwukrotnie mniej. Prawdopodobnie ten poziom uda się osiągnąć w kraju w ciągu kolejnych 3-4 lat. ZAŁOŻENIA REWASKULARYZACJI Cele, które powinny być osiągnięte za pomocą rewaskularyzacji mięśnia sercowego, są (z pewnymi wyjątkami) takie same w przypadku PCI, jak i CABG. Należą do nich: • ustąpienie dolegliwości dławicowych; • przywrócenie zdolności do wykonywania wysiłku fizycznego; • przywrócenie prawidłowego ukrwienia mięśnia sercowego;

169

• zmniejszenie częstości nowych incydentów sercowych (zawałów serca, kolejnych zabiegów rewaskularyzacji, zgonów); • wydłużenie życia chorych. Ogólnie rzecz biorąc, zabiegi rewaskularyzacji są wykonywane w celu uzyskania ustąpienia dolegliwości dławicowych u chorych nie odpowiadających lub odpowiadających tylko częściowo na leczenie farmakologiczne, tzn. u których jakość życia w trakcie leczenia zachowawczego jest zła. U pacjentów asymptomatycznych („nieme niedokrwienie”) decydujące znaczenie w kwalifikacji do zabiegu rewaskularyzacji mają czynniki prognostyczne (zmniejszenie częstości nowych incydentów sercowych, wydłużenie życia) oraz nieprawidłowe wyniki testów obciążeniowych (elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, scyntygrafia – np. SPECT, echokardiografia wysiłkowa lub z podaniem dobutaminy). Z kolei u chorych z ostrym zawałem serca wykonana w trybie pilnym, tzn. do 12 godziny od początku bólu dławicowego, bezpośrednia angioplastyka wieńcowa (primary angioplasty) jest obecnie uważana za metodę z wyboru leczenia tej grupy pacjentów. Udowodniono również, że zdecydowanie większe korzyści z wczesnego leczenia interwencyjnego odnoszą pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym, bez uniesienia odcinka ST w porównaniu do leczonych zachowawczo. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO ANGIOPLASTYKI TĘTNIC WIEŃCOWYCH Z klinicznego i angiograficznego punktu widzenia można powiedzieć, że wskazaniem do wykonania zabiegu angioplastyki jest co najmniej jedna, angiograficznie istotna (> 50% średnicy światła) zmiana miażdżycowa w tętnicy wieńcowej, pod warunkiem, że istnieją dowody (objawy kliniczne i/lub badania dodatkowe), świadczące o niedokrwieniu w obszarze mięśnia sercowego zaopatrywanym przez tę tętnicę. Niewątpliwie, jak to już wspomniano wyżej, zabieg PCI jest najbardziej skuteczną i bezpieczną metodą leczenia pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Zostało to bezspornie udowodnione w randomizowanych badaniach, porównujących leczenie zabiegowe z trombolitycznym w ostrym zawale serca (m.in. PAMI, ZWOLLE STUDY, MITRA, PRAGUE-1 i 2, DANAMI-2, AIR-PAMI). Przezskórna rewaskularyzacja wykonana do 12 godzin od początku bólu zawałowego, jako leczenie z wyboru, nosi nazwę pierwotnej angioplastyki (primary angioplasty); podjęta po uprzednim leczeniu trombolitycznym z powodu braku jego skuteczności jest nazywana angioplastyką ratunkową (rescue angioplasty), z kolei pojęcie an170

gioplastyki torowanej lub wspomaganej (facilitated angioplasty) jest zarezerwowane dla łączonej terapii farmakologicznej (połowa dawki t-PA i pełna dawka abciximabu) z następową angioplastyką. Jak wynika z badania CADILLAC, implantacja stentu powinna być standardem po udrożnieniu tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał. Jak wynika z ostatnio opublikowanych wyników badań (FRISC II, TACTICS-TIMI 18B, VINO), u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca bez załamka Q) poddanych wczesnemu leczeniu interwencyjnemu, znamiennie rzadziej w obserwacji odległej występują nowe incydenty sercowe, takie jak zgon, zawał serca czy konieczność wykonania zabiegu rewaskularyzacji, w porównaniu do pacjentów leczonych początkowo zachowawczo. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zgonu i ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego (tab. 1). Należy przy tym wspomnieć, że ta grupa chorych odnosi największe korzyści z podania dożylnych leków blokujących glikoproteinowe receptory płytkowe IIb/IIIa przed lub w trakcie zabiegu PCI.
Tabela 1: Pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST o zwiększonym ryzyku ostrego zawału serca i zgonu – kandydaci do pilnej koronarografii i wczesnego leczenia interwencyjnego

• nawracające w trakcie leczenia farmakologicznego niedokrwienie (bóle dławicowe, dynamiczne zmiany odcinka ST w kolejnych elektrokardiogramach); • dodatni wynik testu troponinowego (jeżeli pierwszy ujemny, należy powtórzyć po 6 godzinach); • niestabilność hemodynamiczna (np. obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny); • groźne komorowe zaburzenia rytmu (np. utrwalony częstoskurcz komorowy, trzepotanie/migotanie komór); • wczesna niestabilna dusznica pozawałowa.
Eur Heart J 2000; 21: 1406-32

Ponadto, można wymienić cztery specyficzne podgrupy pacjentów z ChNS, którzy są kandydatami do zabiegów PCI: 1. Pacjenci asymptomatyczni lub z łagodną dławicą piersiową: u tych chorych rekomendowane jest wykonanie zabiegu PCI, jeżeli zwężenie (a) są zlokalizowane w 1, 2 lub 3 tętnicach wieńcowych, a wykona-

171

nie zabiegu jest technicznie proste. Poszerzane naczynia powinny zaopatrywać w krew duże obszary mięśnia sercowego lub w przypadku chorych z cukrzycą, co najmniej obszary umiarkowanej wielkości. 2. Pacjenci z dławicą piersiową w klasach II-IV CCS i chorzy niestabilni: zabiegi PCI są zalecane u chorych z przynajmniej 1 zwężeniem zlokalizowanym w 1 (lub więcej) naczyniu, które zaopatruje(ją) umiarkowany/duży obszar(y) mięśnia sercowego, a zabieg angioplastyki ma przewidywaną wysoką skuteczność. Do tej grupy należy także zaliczyć pacjentów z chorobą dwu- i trzynaczyniową, obejmującą zwężenie gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej lub z obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory oraz ze zwężeniami zlokalizowanymi w żylnych pomostach aortalno-wieńcowych. 3. Pacjenci po operacyjnym leczeniu ChNS: wskazaniem do wykonania zabiegu PCI jest dławica pooperacyjna, jeżeli jej przyczyną jest zwężenie żylnego pomostu lub też zwężenie tętnicy wieńcowej, która nie była pomostowana. 4. Pacjenci po uprzednio wykonanym zabiegu angioplastyki wieńcowej, u których przyczyną nawrotu dolegliwości dławicowych jest restenoza. Informacje dotyczące poszczególnych grup pacjentów z ChNS, którzy mogą być kandydatami do zabiegów PCI są również zebrane w tabeli 2. Przeciwwskazania do angioplastyki wieńcowej dzieli się na bezwzględne oraz względne: PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE • brak istotnej zmiany (> 50% światła) w angiografii i/lub IVUS (intravenous ultrasound study) i brak niedokrwienia w testach prowokacyjnych; • brak stentów w Pracowni Hemodynamicznej.

172

jeżeli w koronarografii stwierdzono przynajmniej jedno istotne zwężenie (>50% światła). bądź po uprzednim leczeniu zabiegowym (PCI. • pacjenci z restenozą po zabiegu PCI. bez cech zagrożenia ostrym zawałem serca i zgonem – nie spełniający kryteriów z tabeli 1. • pacjenci z objawami klinicznymi stabilnej ChNS i/lub dodatnim wynikiem testu obciążeniowego (np. kilkunastogodzin• pacjenci z pozawałowym ubytkiem przenej ocenie wstępnej grody międzykomorowej (VSD) i koronarografii – po koronarografii ewentualny zabieg PCI i przezskórnego zamknięcia VSD. SPECT). Mogą to być pacjenci z ChNS de novo. badaniach dodatkowych i koronarografii zabieg PCI jest niewskazany 173 . zakrzepica stentu). • pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST. • pacjenci z bólami dławicowymi i brakiem istotnego zwężenia tętnicy wieńcowej w koronarografii – pacjenci tacy wymagają dalszej diagnostyki nieinwazyjnej. konieczne natychmiastowe/pilne wykonanie koronarografiii zabiegu PCI • pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST.Tabela 2: Pacjenci z różnymi formami klinicznymi ChNS – schemat kwalifikacji do zabiegów PCI • pacjenci z ostrym zawałem serca z uniesieniem ST. zabieg PCI w trybie elektywnym. CABG). próba wysiłkowa EKG. • pacjenci z ostrym zamknięciem tętnicy wieńcowej po zabiegu PCI (np. zabieg PCI może okazać się konieczny po kilku-. po ocenie klinicznej. ewentualnie wykonania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS). spełniający kryteria podane w tabeli 1. po lub bez przebytego zawału serca.

• brak zabezpieczenia kardiochirurgicznego. obecnie w wielu ośrodkach z powodzeniem wykonuje się zabiegi stentowania izolowanych zwężeń pnia LTW. doświadczenia operatora oraz wyposażenia i norm. Jednak obecnie. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ I RYZYKO ZABIEGÓW PRZEZSKÓRNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ Skuteczna angiograficznie angioplastyka jest klasycznie definiowana jako pozostawienie zwężenia rezydualnego < 50%. należy zaliczyć: 174 . • rozsiane zmiany w żylnych pomostach i tętnicach wieńcowych. biorąc pod uwagę wysoki procent stentowania w czasie zabiegów PCI. Wiąże się to z udowodnionym korzystnym wpływem mniejszego zwężenia rezydualnego na częstość występowania restenozy (bigger is better). że skuteczność zabiegów PCI jest zależna od: określonego angiograficznie rodzaju zmiany miażdżycowej. należy stwierdzić. • koagulopatie (zaburzenia krzepnięcia. • niedrożność tętnicy > 6 miesięcy. W skrócie można powiedzieć. osłabiło to przeciwwskazanie. a w szczególności ryzyko zgonu. jeśli nie jest zabezpieczony przynajmniej jednym niezwężonym pomostem do GPZ lub GO.PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE • istotna zmiana w pniu LTW. Do czynników klinicznych zwiększających ryzyko zabiegu PCI. że powszechne stosowanie stentów w latach 90. dąży się do pozostawiania zwężenia rezydualnego < 10%. charakterystyki klinicznej pacjenta. które powinna spełniać Pracownia Hemodynamiczna. przy przepływie TIMI III w naczyniu poszerzanym. stany nadkrzepliwości).

zdarzające się w 3-8% przypadków. czy stanu klinicznego pacjenta bezpośrednio przed PCI. jest głów175 . • cukrzyca. Ogólnie można założyć. Bezpośrednie wyniki zabiegów PCI zależą w oczywisty sposób od rodzaju kwalifikowanych do zabiegu zmian miażdżycowych. że niezależnie od liczby poszerzanych tętnic wieńcowych. WYNIKI BEZPOŚREDNIE I ODLEGŁE ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ Z danych opublikowanych w 2001 roku przez American College of Cardiology wynika. którym poszerzano dwie tętnice. Pięcioletnie przeżycie u chorych poddanych zabiegowi poszerzenia jednej tętnicy wieńcowej przekracza 90%. • wiek >65 lat. Nagłe zamknięcie tętnicy wieńcowej w czasie lub bezpośrednio po klasycznej angioplastyce balonowej. 80%-90% leczonych tą metodą chorych. przy częstości okołozabiegowych zawałów serca z załamkiem Q 1-3%. liczby poszerzanych tętnic i ich średnicy referencyjnej. • niewydolność lewej komory serca. Należy także zwrócić uwagę na wyraźną zależność bezpośredniego wyniku PCI od doświadczenia lekarzy wykonujących ten zabieg (tzw. U chorych. • duży obszar mięśnia sercowego zagrożonego ostrym niedokrwieniem. pilnych operacji CABG z powodu powikłań zabiegów PCI 0. że skuteczność angiograficzna zabiegów PCI wynosi obecnie w USA 96-99%. przewlekła niewydolność nerek). a po angioplastyce trzech tętnic 86%.• płeć żeńska. • wielonaczyniowa choroba wieńcowa. • zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej lub jego ekwiwalent. • przebyty zawał serca.5-1.4%. • kolaterale zaopatrujące duży obszar miokardium i pochodzące z segmentu naczynia położonego dystalnie do poszerzanego zwężenia. krzywa uczenia). dobrego odległego efektu jednego lub kilku zabiegów PTCA można oczekiwać u ok. • przewlekła niewydolność nerek. • brak leczenia przeciwpłytkowego.2% i wewnątrzszpitalnej śmiertelności 0. a także chorób współistniejących (cukrzyca. pięcioletnie przeżycie wynosi ok. 88%.

Przyczynę stanowi na ogół rozwarstwienie (dyssekcja) ściany tętnicy. Stwierdzono. może wymagać pilnej operacji kardiochirurgicznej.5-2% takich chorych. u których stwierdzono trzecią restenozę w zaopatrującej duży obszar mięśnia sercowego tętnicy wieńcowej i nie można u nich zastosować brachyterapii. Celowe może być szybkie zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Przyjmuje się.ną przyczyną zgonu chorych poddanych temu zabiegowi. Za angiograficzne kryterium restenozy przyjmuje się zwężenie poszerzanej uprzednio zmiany >50% światła. jest zwykle poddawany kolejnej angioplastyce w czasie kontrolnej koronarografii (ad hoc). szczególnie z wyjściowo obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory. Klinicznymi kryteriami restenozy są: • nawrót dolegliwości dławicowych. Najskuteczniejszym sposobem leczenia restenozy w stencie jest brachyterapia. Pacjent. do ostrego zamknięcia tętnicy wieńcowej dochodzi bardzo rzadko. a w pewnych typach złożonych zmian miażdżycowych częściej. Pomimo dość łatwego rozwiązania problemu za pomocą klasycznej angioplastyki balonowej. że obecnie. • zmiana ujemnego wyniku testu wysiłkowego na dodatni. częstość kolejnego nawrotu zwężenia jest wysoka (do 80%). Oddzielnym problemem jest występowanie restenozy w implantowanym stencie. Chorzy. że użycie stentu dla poszerzenia zmiany spowodowanej restenozą zmniejsza kolejny nawrót zwężenia. u którego na podstawie kryteriów klinicznych i angiograficznych rozpoznano restenozę. że te kryteria świadczą o wystąpieniu restenozy. RESTENOZA Restenoza. Dyssekcja wymaga ponownego udrożnienia naczynia i powtórnej angioplastyki. czyli nawrót zwężenia po zabiegu klasycznej angioplastyki balonowej. Najlepsze efekty daje natychmiastowa implantacja stentu – obecnie uznawana za metodę z wyboru. 176 . w erze powszechnej. jeżeli są spełnione w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zabiegu PTCA lub implantacji stentu. powinni być operowani. elektywnej implantacji stentów w czasie zabiegów PCI. Należy dodać. często z wtórnie nałożoną skrzepliną. • przebycie zawału serca w strefie poszerzanej tętnicy. 30% przypadków. występuje w ok. Nadal 0. czyli użycie energii jonizującej gamma lub beta do zahamowania niekontrolowanych podziałów komórkowych. aterektomii lub implantacji drugiego stentu.

NOWE URZĄDZENIA STOSOWANE W ZABIEGACH PRZEZSKÓRNEJ REWASKULARYZACJI W kardiologii interwencyjnej stale prowadzone są prace nad nowymi urządzeniami. Poszerzyły spektrum chorych leczonych niechirurgicznie. Poszukiwania te mają na celu wyeliminowanie dwóch niekorzystnych zjawisk. że obecnie stosowane przy zabiegach implantacji stentów leki (bolus heparyny bezpośrednio przed zabiegiem oraz kwas acetylosalicylowy z klopidogrelem lub tiklopidyną) z jednej strony sprowadziły częstość występowania zakrzepicy stentu do < 1%. Należy dodać. Stenty są używane obecnie w 70-100% zabiegów poszerzania zwężonych naczyń wieńcowych. Rozpowszechniona w ostatnich latach technika stentowania bezpośredniego (direct stenting) przyczyniła się do redukcji kosztów zabiegów PCI. że stenty dokonały przełomu w kardiologii interwencyjnej i w podejściu do przezskórnego leczenia pacjentów z ChNS. ponieważ w ewidentny sposób ich stosowanie przyczyniło się do skuteczniejszego leczenia powikłań związanych z zabiegiem. skrócenia czasu trwania procedury i zmniejszenia narażenia pacjentów i personelu na promieniowanie rentgenowskie. które są używane do poszerzania naczyń wieńcowych: stenty. Z uwagi na udowodnioną skuteczność i wynikające z niej powszechne zastosowanie zostanie wyłącznie omówione zastosowanie tych pierwszych. Można wskazać trzy typy nowych urządzeń. • nawrotu zwężenia (restenozy) po PTCA (około 30%-40% przypadków). W przypadku tego ostatniego zjawiska. oceniane w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zabiegu implantacji stentu. Także koszty leczenia. są obecnie porównywalne do kosztów klasycznej angioplastyki balonowej. aterektomy i lasery. 177 . które mogłyby poprawić wyniki przezskórnej rewaskularyzacji. jak i redukcji częstości występowania restenozy. z drugiej praktycznie wykluczyły powstawanie groźnych powikłań krwotocznych. znacznie zwiększyły bezpieczeństwo zabiegów interwencyjnych oraz poprawiły wyniki odległe poprzez zmniejszenie częstości występowania restenozy. które limitują skuteczność klasycznej angioplastyki balonowej: • ostrego lub zagrażajacego zamknięcia tętnicy w czasie lub bezpośrednio po zabiegu PTCA (około 5% przypadków). Trzeba jednoznacznie powiedzieć. zabiegi stentowania optymalizowane ultrasonografią wewnątrzwieńcową (ICUS – intracoronary ultrasound study) wydają się mieć nieznaczną przewagę nad stentowaniem pod kontrolą angiograficzną.

klopidogrel można podać w dawce nasycającej 300 mg w dniu zabiegu.4%. kontynuowany po PTCA w dawce 100-150 mg/dobę przez okres niezdefiniowany.5% vs 19. randomizowanym badaniu RAVEL nie stwierdzono angiograficznej restenozy u żadnego pacjenta.001) oraz w podgrupach pacjentów z poszerzaną gałęzią przednią zstępującą i cukrzycą.5%. p < 0. Badania te jednoznacznie przemawiają za stosowaniem stentów uwalniających rapamycynę bądź paklitaksel u wszystkich chorych.2% vs 35. czy stenty uwalniające wspomniane leki będą skuteczne po implantacji w zmianach restenotycznych i w zwężonych żylnych pomostach aortalno-wieńcowych. p < 0. ponadto w badaniach CLASSICS i CURE-PCI udowodniono jego wysoką skuteczność (w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym) u pacjentów pod178 .9%. jednak znacznie rzadszą w porównaniu ze stentem konwencjonalnym (3. W wielośrodkowym.3% vs 17. Przed planową implantacją stentu tiklopidynę należy włączyć na 48 godzin przed zabiegiem.9%. p < 0.Stenty uwalniające miejscowo leki (cytostatyczne lub cytotoksyczne).001).001 i 8.1% vs 18.013). Po zabiegu brachyterapii kwas acetylosalicylowy z klopidogrelem lub tiklopidyną powinien być stosowany przez 6-12 miesięcy. p < 0. W randomizowanym badaniu TAXUS II (stent uwalniający paklitaksel vs stent konwencjonalny) stwierdzono także wyraźną redukcję restenozy i lepsze sześciomiesięczne przeżycie bez nowych incydentów sercowych (odpowiednio 2. p < 0. Klopidogrel powoduje mniej objawów ubocznych w porównaniu z tiklopidyną. hamujące podziały komórek. wydają się obecnie optymalnym rozwiązaniem dla zwiększenia skuteczności odległej zabiegów PCI. Nie wiadomo obecnie. obejmującego 1100 chorych. Tiklopidyna. To samo dotyczyło restenozy w całym segmencie objętym barotraumą (urazem) po poszerzeniu naczynia wieńcowego (8. stwierdzono jednak restenozę w obrębie stentu uwalniającego rapamycynę.9% vs 36. klopidogrel: tiklopidyna (2 x 250 mg) lub klopidogrel (1 x 75 mg) są rutynowo stosowane u pacjentów po implantacji stentu przez 2-4 tygodnie.001). któremu implantowano stent uwalniający rapamycynę (sirolimus). którzy są kwalifikowani do zabiegów przezskórnego poszerzania zmian de novo w natywnych tętnicach wieńcowych. LEKI STOSOWANE W TRAKCIE I PO ZABIEGU ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ Kwas acetylosalicylowy: powinien być podawany na co najmniej dwa dni przed zabiegiem w dawce 150-350 mg/dobę. Również 9-miesięczne przeżycie bez nowych incydentów sercowych było lepsze (7.3%. W ogłoszonych podczas TCT w Waszyngtonie w 2002 roku wynikach randomizowanego badania SIRIUS.

wykonać kontrolną koronarografię niż test obciążeniowy. OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYM PO ZABIEGU ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ Podane poniżej zasady dotyczą sytuacji standardowych i są schematem postępowania ambulatoryjnego z pacjentem po zabiegu angioplastyki. z suboptymalnym wynikiem PCI. po poszerzeniu pnia LTW. ale wymaga jeszcze jednoznacznego potwierdzenia. U części pacjentów z grup podwyższonego ryzyka lepiej jest. Większość pacjentów po skutecznym i niepowikłanym zabiegu PCI może być wypisana do domu po 24 godzinach. że powinien być u tych chorych preferowany. Obecnie nie wydaje się wskazane wykonywanie rutynowo elektrokardiograficznego testu wysiłkowego w 2-5 dobie po zabiegu. gdzie zmniejszają liczbę nowych incydentów sercowych w obserwacjach odległych. Pacjenci po zabiegach PCI powinni być okresowo (co 6-12 miesięcy) kontrolowani w poradni przyklinicznej lub rejonowej. z uwagi na większą czułość tych prób oraz bezpośrednią wizualizację strefy niedokrwienia. w razie wątpliwości. Leki blokujące płytkowe receptory IIb/IIIa: obecnie dostępne na rynku to abciximab (ReoPro). Dawka heparyny jest zmniejszana do 70 j/kg przy stosowaniu inhibitora GP IIb/IIIa. z cukrzycą). W razie uzasadnionej konieczności wykonania testu wysiłkowego. potem co 1 godzinę (w razie trwania zabiegu) 2500-5000 jednostek pod kontrolą ACT (> 300 sekund). przede wszystkim u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową i cukrzycą. 179 . szczególnie u pacjentów z wielonaczyniową ChNS. Stosowane są w bolusie i wlewie dożylnym w czasie i bezpośrednio po zabiegach PCI. dlatego nie jest oficjalnie rekomendowane jako terapia standardowa. tirofiban (Aggrastat) i eptifibatide (Integrilin). Tego typu postępowanie powinno być ograniczone do pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (obniżona frakcja wyrzucania lewej komory. należy preferować SPECT lub echokardiografię obciążeniową. dlatego wydaje się. Heparyna: 100 jednostek/kg bezpośrednio przed zabiegiem. pacjenci po zatrzymaniu krążenia w wywiadach. Rutynowe użycie heparyn drobnocząsteczkowych przed zabiegiem PCI jest możliwe. Koszulka naczyniowa powinna zostać usunięta 6 godzin po podaniu bolusa heparyny (przy ACT < 90 sekund).dawanych zabiegom PCI z powodu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST w elektrokardiogramie.

Kończące się w roku 2002 europejskie. nie może być poddanych żadnej skutecznej formie klasycznej rewaskularyzacji.NOWE TECHNIKI REWASKULARYZACYJNE Około 5-12% pacjentów z zaawansowaną dławicą piersiową oporną na leczenie farmakologiczne i udowodnionym niedokrwieniem w wysiłkowym badaniu scyntygraficznym. 180 . • czynniki wzrostu (białka) jako takie (vascular endothelial growth factor. za pomocą specjalnego cewnika z igłą i głowicą ultradźwiękową. Dla tych tzw. pacjentów no-option pojawiły się w ostatnim okresie różne formy przezskórnej terapii: laserowej i genowej. wieloośrodkowe. może być przezskórne wytworzenia pomostu in-situ między tętnicą przednią zstępującą a towarzyszącą jej żyłą serca. Dotychczas opublikowane wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. najczęściej dowieńcowo lub bezpośrednio do mięśnia lewej komory. Kolejną opcją terapeutyczną u pacjentów bez możliwości wykonania klasycznej rewaskularyzacji. Ponadto z podawaniem czynników wzrostu dla naczyń wiążą się nie w pełni jeszcze poznane zagadnienia bezpieczeństwa. Czynnikiem podawanym w celu wywołania terapeutycznej angiogenezy w niedokrwionym mięśniu lewej komory serca mogą być: • geny odkodowujące czynniki wzrostu dla naczyń. które mogą być dla nich szansą na powrót do aktywności życiowej i zawodowej. • wirusy przenoszące fragment DNA odkodowujący czynnik wzrostu. FGF). wieloośrodkowe badanie DIRECT). Różne są również drogi podawania tych środków terapeutycznych. VEGF lub fibroblast growth factor. przezskórnej lub chirurgicznej z uwagi na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Przezskórna aplikacja energii lasera do mięśnia lewej komory serca za pomocą systemu NOGA niestety nie spełniła pokładanych oczekiwań – wyniki nie różniły się od uzyskanych w grupie placebo (randomizowane. Niezbędna jest implantacja stentu w miejscu wytworzonej anastomozy i założenie specjalnego korka zamykającego żyłę. czy stymulacja angiogenezy w mięśniu lewej komory jest skuteczna klinicznie. Brak jest opublikowanych wyników tej formy terapii. kosztów itd. randomizowane badanie EUROINJECT-1 może przynieść więcej informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności tej formy terapii.

WB Saunders Company. komórki autologicznego szpiku kostnego.J. 2. Zapamiętaj! 1. Angioplastyka wieńcowa jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym inwazyjnym sposobem leczenia pacjentów z ChNS. Stosowane są m. wskazują jednak na poważne problemy związane z tego typu terapią (komorowe zaburzenia rytmu serca). odróżnicowane komórki mięśni szkieletowych. Wcześnie wykonane zabiegi angioplastyki wieńcowej są optymalnym sposobem leczenia wybranych grup pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST. Po zabiegu angioplastyki wieńcowej koniecznie należy stosować przez 4 tygodnie skojarzone leczenie przeciwpłytkowe: kwas acetylosalicylowy z klopidogrelem lub kwas acetylosalicylowy z tiklopidyną.in. są zachęcające. Tego typu terapia jest stosowana eksperymentalnie w ograniczonej grupie chorych ze znacznie obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory i nieodwracalnym (np. Wstępne doniesienia. Pacjenci z cukrzycą i/lub ostrym zespołem wieńcowym odnoszą korzyść ze skojarzonego leczenia inhibitorem receptora płytkowego IIb/IIIa i angioplastyką wieńcową. że ta metoda ma szanse na szybki rozwój. 3. 4. 37: 1-24. komórki płodowe i inne. JACC 2001. Topol: Textbook of Interventional Cardiology. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne są obecnie najskuteczniejszym narzędziem zabezpieczającym przed nawrotem zwężenia (restenozą) w tętnicy wieńcowej. dotyczące małych grup pacjentów. pozawałowym) uszkodzeniem jej mięśnia. Philadelphia. Natomiast z uwagi na ograniczoną dostępność do zabiegów transplantacji serca wydaje się. 181 . 3rd Edition. 5.Terapeutyczna miogeneza niesie za sobą jeszcze więcej pytań i wątpliwości niż angiogeneza. Pierwotna angioplastyka wieńcowa (primary angioplasty) jest metodą z wyboru leczenia chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Warto przeczytać: E. 6. ACC/AHA guidelines for percutaneous coronary intervention (revision of the 1993 PTCA guidelines) – executive summary. 1999.

Buszman. K. A. 21: 1406-1432. E. van Hout. 182 . 278: 2093-2098. 346: 1773-80. Standardy dostępne w wersji elektronicznej: www. Lancet 1998. B. W. G.: Management of acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation. 352: 673-681. Theroux i wsp.E. Bertrand. J.: Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibition in non-ST-elevation acute coronary syndromes: early benefit during medical treatment only with additional protection during percutaneous coronary intervention. Betriu i wsp. R. J. Gil.C.W. M. Braunwald. Dąbrowski. W. Bonnier i wsp. JAMA 1997.M. N Engl J Med.R.: ACC/AHA guideline update for management of patients with unstable angina and non-ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients with Unstable Angina) 2002.D. Witkowski: Standardy postępowania w kardiologii inwazyjnej.W. J. Circulation 1999. acc. P.: Comparison of primary coronary angioplasty and intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Książyk. A.: A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for coronary revascularization. P. IV): 1-44. H. Serruys. 2002. K.J.: Randomized comparison of implantation of heparin-coated stents with balloon angioplasty in selected patients with coronary artery disease (BENESTENT II). P. Antman. E. Folia Cardiologica 1999. Weaver.E. Serruys. E. Morice. Sousa i wsp.L. Brzezińska-Rajszys. 2000. P. M. Akkerhuis. Simoons. Kubica.A. J. 6 (supl. Eur Heart J.M. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology. A quantitative review. Beasley. 100: 2045-2048. Boersma. org Task Force Members: M. Simes. Fox i wsp. M. i wsp.

0014 cala wprowadzony do obwodu GO i wypełniony w miejscu zwężenia balonik o średnicy 3. ciśnienie 12 atmosfer Rycina 1c: Po zabiegu klasycznej angioplastyki balonowej (PTCA) widoczny dobry efekt terapii ze zwężeniem rezydualnym 30% 183 .0 mm. z dodatnim wynikiem testu troponinowego. przyjętej do Instytutu Kardiologii w Warszawie z powodu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST. wykazała ciasne zwężenie gałęzi okalającej (GO) Rycina 1 b: Widoczny prowadnik o średnicy 0.Rycina 1a: Koronarografia lewej tętnicy wieńcowej wykonana w trybie pilnym u 64-letniej pacjentki. ze zmianami w EKG nad ścianą dolno-tylną.

0014 cala do GPZ wprowadzono stent o średnicy 3. bez zwężenia rezydualnego 184 .Rycina 2a: 68-letnia pacjentka. direct stenting). Następnie stent rozprężono ciśnieniem 16 atmosfer Rycina 2c: Widoczny bardzo dobry efekt zabiegu implantacji stentu do GPZ. W koronarografii lewej tętnicy wieńcowej gałąź przednia zstępująca (GPZ) zamknięta tuż po odejściu gałęzi diagonalnej Rycina 2b: Po prowadniku o średnicy 0.0 mm i długości 18 mm (technika stentowania bezpośredniego. przyjęta do Instytutu Kardiologii w Warszawie w 2 godzinie ostrego zawału ściany przedniej serca.

natomiast likwiduje lub zapobiega skutkom wywołanym przez nią. W tym samym roku Vineberg wszczepił tętnicę piersiową wewnętrzną do tkanki mięśnia sercowego. jako objawu niedokrwienia oraz zapobieganie takim następstwom. Suwalski WSTĘP W 1962 roku Effler z zespołem zoperowali zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej metodą rozwiniętą przez Senninga. Od czasu pierwszych doniesień przez Favaloro. Dopiero Argentyńczyk Favaloro wprowadził bezpośrednią rewaskularyzację serca poprzez zastosowanie żyły jako pomostu (bypass) łączącącego aortę z tętnicą wieńcową. Należy pamiętać. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu dokonaniu Sonesa. LECZENIE CHIRURGICZNE CHOROBY WIEŃCOWEJ Piotr Suwalski. że wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych nie leczy przyczyn choroby wieńcowej. Udowodniono. a więc jest zabiegiem paliatywnym. Niezależnie. jak zawał serca i nagła śmierć sercowa. Nie ulega wątpliwości. jakim była koronarografia. W Polsce pierwszą operację pomostowania aortalno-wieńcowego wykonał Jan Moll w 1969 roku. Kazimierz B. a nie radykalnym. a zabiegi te stanowią obecnie 70% operacji wykonanych na oddziałach kardiochirurgicznych. która umożliwiła już w 1958 roku dokładną lokalizację zwężenia tętnicy wieńcowej. Rewaskularyzacja chirurgiczna polega na wytworzeniu pomostu (bypass) pomiędzy aortą i tętnicą wieńcową. Pomost ten zostaje wszyty poza zwężonym miejscem w tętnicy wieńcowej. że przez wytworzenie pomostów pomiędzy aortą i tętnicami wieńcowymi poniżej zwężenia zmniejsza się dług tlenowy. Celem rewaskularyzacji w leczeniu choroby niedokrwiennej serca jest poprawa ukrwienia i zniesienie bólu. że po raz pierwszy własną tętnicę piersiową chorego – jako pomost – zastosował Kolessow (ZSRR) w 1965 roku i to bez krążenia pozaustrojowego. Metoda ta została zaakceptowana przez chirurgów na całym świecie. a więc doprowadza krew do obszaru mięśnia sercowego poza zwężeniem tętnicy. Efekty takiego postępowania pozostawiały jednak dużo do życzenia. technika operacyjna znacznie się poprawiła i uległa licznym modyfikacjom. dzięki pracom Greena również użył tętnicy piersiowej wewnętrznej jako anastomozy. Favaloro w 1970 roku. Wypada wspomnieć.XIV. że był to początek nowej ery w kardiochirurgii – ery leczenia choroby wieńcowej za pomocą pomostów aortalno-wieńcowych. znosi dolegli185 .

tętnicę promieniową. Zdecydowaną większość w 15-letniej obserwacji uzyskały obserwacje z udziałem obu tętnic piersiowych. a więc jest to również ważny aspekt ekonomiczny. jak ważna jest rola dalszej fachowej opieki nad chorymi po operacjach tego typu. ze względu na bardzo dobre wyniki odległe. tętnicę żołądkowo-sieciową prawą. Z upływem lat. w stronę której ewoluuje chirurgia naczyń wieńcowych (choć nie zawsze możliwe jest jej wdrożenie). które są spowodowane dalszym rozwojem zmian miażdżycowych i powstawaniem zwężeń w wykonanych pomostach. Obecność hiperplazji śródbłonka jest powszechna w żyłach będących pomostami dłużej niż pół roku. po wszyciu w wysokociśnieniowy układ tętniczy podlega nie tylko procesowi mechanicznych naprężeń i następowej przebudowie struktury. nie jest postępowaniem ostatecznym. Należy dodać. Bezsporna w ocenie odległej jest większa skuteczność rewaskularyzacji z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej. Duża część operowanych wraca do normalnego życia. dziedzina ta wciąż się rozwija. Operacje tego typu poprawiają komfort życia. Do tak zwanej rewaskularyzacji tętniczej. 186 . Dalszemu zamknięciu ulega 5% pomostów żylnych w każdym kolejnym roku. Żyła odpiszczelowa (ryc. Rodzaj naczyń zastosowanych do pomostowania odgrywa zasadniczą rolę w ocenie odległych wyników.wości bólowe i często poprawia funkcję obszarów. chronią przed zawałem serca. Około 10-15% pomostów ulega zamknięciu we wczesnym okresie pooperacyjnym. proste pobranie i odpowiednią długość. i 41%-83%. Chorzy z tego typu dolegliwościami mogą być ponownie operowani lub poddani zabiegowi PTCA. 1). Odsetek drożności pomostów tętniczych i żylnych po upływie 10 lat od zabiegu wg różnych autorów przedstawia się odpowiednio: 75%-95%. Stąd widać. Pomostowanie tętnic wieńcowych. które pozostały w stanie przewlekłego niedokrwienia. niestety. stosuje się następujące naczynia tętnicze: tętnicę piersiową wewnętrzną lewą i prawą. tętnicę nabrzuszną dolną. że wciąż pracuje się nad coraz to lepszymi metodami operacyjnymi choroby wieńcowej. u chorych leczonych operacyjnie mogą pojawiać się nawroty choroby. lecz także procesowi przyśpieszonej sklerotyzacji ze wszystkimi jej negatywnymi skutkami. a w przypadku zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej przedłużają życie. powszechnie używana w rewaskularyzacji ze względu na swoją dostępność.

czy strefy mięśnia sercowego z wyraźnie upośledzoną funkcją hemodynamiczną są niedokrwione odwracalnie. opierając się głównie na poniższych danych: • stan kliniczny chorego.Rycina 1: Pobranie żyły odpiszczelowej wielkiej WSKAZANIA I CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE OPERACYJNEGO LECZENIA CHOROBY WIEŃCOWEJ Decyzję o kwalifikowaniu chorego do leczenia operacyjnego podejmuje kardiochirurg wspólnie z kardiologiem (najlepiej interwencyjnym). Ocenę funkcji lewej komory serca przeprowadza się zarówno w badaniach inwazyjnych (wentrykulografia). jak i nieinwazyjnych (echokardiografia). czy też nie? Zabiegi rewaskularyzacji w tej grupie chorych są skuteczne pod warunkiem. • ocena funkcji lewej komory. 187 . • wynik elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. kardiochirurgowi potrzebne są dodatkowe informacje – szczególnie ważna jest odpowiedź na pytanie. U chorych ze znacznym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory serca (tzw. że pomosty zostaną wykonane do stref odwracalnego niedokrwienia. • wynik badania kontrastowego tętnic wieńcowych (koronarografii). Decydujące znaczenie w kwalifikacji do leczenia operacyjnego mają czynnościowe badania echokardiograficzne (echokardiograficzna próba dobutaminowa i echokardiograficzne badanie wysiłkowe) lub (jeżeli są dostępne) badania izotopowe (scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego). kardiomiopatia niedokrwienna).

5 pkt.Wskazania do zabiegu chirurgicznego nie opierają się tylko na obrazie naczyń wieńcowych i funkcji lewej komory. USA) Loop opracował specjalny schemat. 1 pkt. W celu określenia prawdopodobieństwa powikłań pooperacyjnych.81 i 6. • żeńska. upośledzona funkcja lewej komory (tj. a 0 pkt. odpowiednio – 5 i 17%.. 27% śmiertelność i ok. Systematycznie skale addytywne (punktowe) zastępowane są precyzyjniejszymi opartymi na skomplikowanych przeliczeniach logistycznych.69%. powodzenia i dalszego rokowania po ewentualnym zabiegu. EF < 35 %). który już na wstępie może wnieść cenne informacje. Bardzo istotne znaczenie w kwalifikowaniu chorego do operacji ma obraz kliniczny choroby.24 i 5. • 60 r. – 0. służą one ogólnej ocenie spodziewanych wyników oraz jako narzędzie pomocnicze w codziennej praktyce. Powyższe wyniki oparte są na danych amerykańskich. płeć. co do samego sensu. Dla porównania – suma 10 i więcej punktów daje ok. – 0. Należy podkreślić. aż do zgonu włącznie. Tabela 1: Stratyfikacja ryzyka operacyjnego euroSCORE CZYNNIKI RYZYKA DEFINICJA LICZBA PUNKTÓW 1 wiek.: operacja ze wskazań nagłych – 6 pkt. W Europie w ciągu kilku ostatnich lat coraz szerszą akceptację uzyskał system stratyfikacji ryzyka operacyjnego euroSCORE (tab. w oparciu o analizę materiału klinicznego jednego z pionierskich ośrodków kardiochirurgicznych na świecie (Cleveland Clinic. I tak np. 37% powikłań..ż. stężenie kreatyniny w surowicy ponad 1. reoperacja. przewlekłe choroby płuc. niedomykalność zastawki dwudzielnej – po 3 pkt. • przewlekłe stosowanie leków sterydowych lub rozszerzających oskrzela..99%. 1). efekty innych ośrodków mogą od nich odbiegać. Warto wymienić niektóre jego punkty.9 mg% – 4 pkt. że systemy te nie mogą zastępować precyzyjnej kwalifikacji u indywidualnego pacjenta. + 1 za każde kolejne 5 lat 1 1 188 .

• choroby upośledzające codzienną aktywność. przebyte operacje kardiochirurgiczne. • zabiegi chirurgiczne w obrębie aorty brzusznej. jedno lub więcej z wymienionych: • częstoskurcz komorowy lub migotanie komór. • zabieg z otwarciem worka osierdziowego.v. 2 zaburzenia neurologiczne. czynne infekcyjne zapalenie wsierdzia. • sztuczna wentylacja IABP. • masaż serca. tętnic kończyn dolnych lub tętnic szyjnych.CZYNNIKI RYZYKA DEFINICJA jedno lub więcej z wymienionych: • chromanie przestankowe. 2 3 2 3 stan przed operacją. 2 189 . stężenie kreatyniny w surowicy. LICZBA PUNKTÓW zmiany naczyniowe pozasercowe. • >200 mmol/l przed operacją.. • ostra niewydolność nerek (anuria lub oliguria < 10 ml/h). 3 KARDIOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA niestabilna choroba wieńcowa. • wlew NTG i. • antybiotykoterapia z powodu zapalenia wsierdzia w dniu operacji. • zwężenie tętnicy szyjnej > 50% lub jej zamknięcie.

• <90 dni. ew. pozawałowy ubytek przegrody.8 3.2 • zabieg na otwartym sercu. zstępująca. LICZBA PUNKTÓW 13 2 2 OPERACYJNE CZYNNIKI RYZYKA zabieg w trybie nagłym. zabieg inny niż CABG. • skurczowe PAP >60 mm Hg. • znacznie upośledzona: LVEF <30%. zabieg na aorcie piersiowej. nadciśnienie płucne DEFINICJA • średnio upośledzona: LVEF 30-50%. SUMA Liczba punktów 0-2 3-5 powyżej 5 małe średnie duże Ryzyko Śmiertelność 0. łuk. • aorta wstępująca. + CABG. zawał mięśnia sercowego.CZYNNIKI RYZYKA funkcja lewej komory.0 11. 2 2 3 4 190 .

• powikłanie po zabiegu PTCA. 191 . a co za tym idzie modyfikację postępowania. świeży zawał serca. z „kardiochirurgicznego” punktu widzenia proponuje się następujący podział kliniczny choroby wieńcowej na: 1. 2 i 3). z równocześnie współistniejącą złą funkcją lewej komory. powikłania zawału serca: a) ostre – wstrząs kardiogenny. stabilną chorobę wieńcową. b) przewlekłe – tętniak lewej komory. – pozawałowy ubytek przegrody międzykomorowej. – kardiomiopatia niedokrwienna. Głównie na podstawie tego badania oraz wieloletnich obserwacji zostały opracowane wskazania do leczenia operacyjnego. Koronarografia i wentrykulografia są podstawowymi badaniami dla kardiochirurga. 3. Opierając się wyłącznie na obrazie koronarografii i funkcji lewej komory ustalono wskazania względne i bezwzględne (tab. 2. – ostra niedomykalność zastawki mitralnej. niestabilną chorobę wieńcową. • ostialne zwężenie dominującej prawej tętnicy wieńcowej. Tabela 2: Wskazania bezwzględne do zabiegu operacyjnego WSKAZANIA BEZWZGLĘDNE • zwężenie powyżej 50% pnia lewej tętnicy wieńcowej. 4.Aby ułatwić kwalifikację chorych do operacji ze względu na różnorodny obraz choroby wieńcowej. • krytyczne zwężenie w odcinku proksymalnym gałęzi przedniej zstępującej (GPZ). – przewlekła niedomykalność mitralna. • krytyczne zwężenie (powyżej 70%) trzech dużych gałęzi tętnic wieńcowych ze współistniejącą złą funkcją lewej komory.

• z bardzo obwodowo wąskimi naczyniami wieńcowymi (poniżej 1 mm). Dyskwalifikowani z zabiegu operacyjnego są chorzy: • z licznie rozsianą miażdżycą obwodową naczyń wieńcowych. Nierzadko zabiegi kardiochirurgiczne przeprowadzane są ze wskazań życiowych. z wyjątkiem braku zgody pacjenta. Bardzo istotne znaczenie ma obraz kliniczny chorego. • krytyczne zwężenie dwóch naczyń wieńcowych. która zaopatruje znaczną część lewej komory serca o prawidłowej funkcji. PRZECIWWSKAZANIA DO OPERACJI WSZCZEPIENIA POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH Należy podkreślić. • krytyczne zwężenie gałęzi przedniej zstępującej (GPZ) w odcinku proksymalnym. że przeciwwskazania do operacji. mają charakter względny. • z jedno. • nie wyrażający zgody na leczenie operacyjne. • z bardzo upośledzoną funkcją hemodynamiczną serca. a obszar anatomiczny zwężenia nie pozwala na wykonanie przezskórnej koronaroplastyki. POSTĘPOWANIE Z CHORYM NA CHOROBĘ WIEŃCOWĄ Stabilna choroba wieńcowa Dolegliwości bólowe w tej grupie chorych są oceniane wg kwalifikacji Canadian Cardiovascular Society (CCS). Według tej kwalifikacji są cztery 192 .Tabela 3: Wskazania względne do zabiegu operacyjnego WSKAZANIA WZGLĘDNE • krytyczne (> 70%) zwężenie trzech naczyń wieńcowych z dobrą funkcją lewej komory. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego nie opierają się tylko na obrazie naczyń wieńcowych i funkcji lewej komory. przy dobrej frakcji wyrzutowej lewej komory i okresie stabilnym choroby. które zaopatrują rozległy obszar mięśnia i dobrą funkcją lewej komory.lub dwunaczyniową chorobą wieńcową przy niewielkiej strefie unaczynienia przez zwężone tętnice. Dyskwalifikacja zachodzi w oparciu na badaniu koronarograficznym.

Dotyczy to szczególnie grupy chorych. Niestety. tzn. Oczywiste jest. u których nie udało się udrożnić tętnicy „dozawałowej” lub wystąpiło powikłanie zabiegu endowaskularnego. pilne wskazanie do operacji. u których leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne i wówczas są oni kwalifikowani do leczenia operacyjnego. W grupie IV znajdują się chorzy. hybrydowego.grupy chorych. nie zawsze jest to możliwe. Bardzo korzystna dla chorego może być możliwość zaplanowania zabiegu tzw. na przykład po udrożnieniu tętnicy „dozawało- Rycina 2: Zespolenie tętnicy piersiowej wewnętrznej z tętnicą wieńcową (gałąź przednia zstępująca) 193 . że najpierw powinien być on pod ścisłą obserwacją w warunkach intensywnego nadzoru. Podstawowym celem leczenia przed operacją powinno być ustabilizowanie choroby wieńcowej i operowanie bez dolegliwości bólowych. Szczególnie trudne decyzje dotyczą postępowania u pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Niestabilna choroba wieńcowa „Niestabilny” chory powinien być rozpatrywany jako bezwzględne. Ostre zespoły wieńcowe Rola kardiochirurga w dobie interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych polega na ścisłej współpracy z kardiologiem inwazyjnym w określaniu najlepszego toku postępowania u konkretnego pacjenta.

Wielkość tętniaka można określić jako objętość. Tętniak lewej komory Jako powikłanie ostre występuje pod postacią rzekomego tętniaka. Pozawałowy ubytek w przegrodzie międzykomorowej Pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej jest jednym z najcięższych powikłań zawału mięśnia sercowego. natomiast roz194 . Daje to nasilone objawy kliniczne związane zawsze z niewydolnością prawej komory i bardzo często lewej. rewaskularyzacja. W postaci ostrej operacje są związane z ogromnym ryzykiem operacyjnym. We wszystkich przypadkach już przed operacją należy podłączyć wspomaganie krążenia kontrapulsacją wewnątrzaortalną i wspomagać krążenie w ten sposób po operacji. POSTĘPOWANIE Z CHORYM. należy różnicować pojęcie ich wielkości i rozległości. wręcz przeciwnie – znacznie je pogarsza. Nie poprawia wyników. Jest to w zasadzie pęknięcie ściany serca. Uzyskuje się to przez możliwie szybkie podłączenie do krążenia pozaustrojowego i zastosowanie mechanicznego wspomagania serca. Operacje tego typu są przeprowadzane z tzw.wej” przez kardiologa inwazyjnego i wyprowadzeniu pacjenta z fazy ostrej. Bardzo duże znaczenie ma wykonanie operacji od razu po rozpoznaniu pozawałowego ubytku. należy go przeprowadzić do 6 godzin od zawału. Oczekiwanie na ustabilizowanie stanu chorego czy doprowadzenie do lepszych warunków anatomicznych (wczesny okres zawału charakteryzuje się znaczną kruchością ścian mięśnia sercowego) znacznie utrudnia prawidłowe zamknięcie ubytku. Tworzy się przeciek wewnątrzsercowy z lewa na prawo. wskazań życiowych. Najczęściej występuje ono jako przewlekłe powikłanie zawału u 10-20% chorych po przebytym zawale. U KTÓREGO WYSTĄPIŁO POWIKŁANIE ZAWAŁU SERCA Wstrząs kardiogenny Operacja pomostowania w świeżym zawale i wstrząsie kardiogennym jest limitowana czasem. Aby zabieg był skuteczny i zapobiegał martwicy. Celem leczenia chirurgicznego zawału powikłanego wstrząsem jest stabilizacja krążenia. przeprowadzenie w trybie planowym rewaskularyzacji pozostałych naczyń przez kardiochirurga. Omawiając wskazania do operacji tętniaków serca. resuscytacja obszaru objętego zawałem.

wskazaniem jest jeden z niżej wymienionych objawów: • zastoinowa niewydolność krążenia. zbliznowaceniem. Przyczyną tego powikłania jest najczęściej pęknięcie nici ścięgnistej oraz dysfunkcja lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego w wyniku zawału. z dodatnią próbą wysiłkową oraz w grupie II/III NYHA. Dlatego też nie wszyscy chorzy w tej grupie powinni być kierowani do zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych. O wskazaniu do leczenia operacyjnego tętniaka decyduje rozległość. Przewlekła niedomykalność mitralna U 4% chorych kierowanych do leczenia operacyjnego stwierdza się przewlekłą niedomykalność mitralną z powodu choroby niedokrwiennej. która zostaje po wycięciu tętniaka. Kardiomiopatia niedokrwienna Zabieg operacyjny daje szansę na poprawienie ukrwienia mięśnia sercowego i jego kurczliwości tylko wtedy. ze złymi warunkami technicznymi do pomostowania. który jest przyczyną śmierci w sytuacji. ewentualnie konieczne może się okazać wszczepienie zastawki sztucznej.ległość jest to obszar ściany serca objęty przez tętniak. to zazwyczaj pojawia się ona nagle i doprowadza do ostrej niewydolności lewokomorowej. gdy nie ma możliwości natychmiastowej korekcji chirurgicznej. Nie każdy tętniak musi być operowany. • istotne komorowe zaburzenia rytmu (częstoskurcz). a właściwie ocena części serca. w IV grupie czynnościowej wg NYHA powinni być kierowani do przeszczepu serca. Natomiast. Ostra niedomykalność mitralna Jeżeli dochodzi do ostrej niedomykalności mitralnej. • zatory tętnic obwodowych. Wtedy szybko rozwija się obrzęk płuc. bez dolegliwości bólowych. Zabieg chirurgiczny polega na naprawie pękniętej nici ścięgnistej lub wykonaniu plastyki zastawki mitralnej. Chorzy z rozstrzenią serca. chorzy z frakcją wyrzutową poniżej 30%. Do operacji naprawczej zastawki kwalifikuje się tylko chorych z niedomykalnością III i IV°. jeżeli pomosty zostaną wykonane do nadal czynnych metabolicznie obszarów serca. z potencjalnie odwracalną dysfunkcją mięśnia sercowego. 195 . z objawami prawo.i lewokomorowej niewydolności. mogą być kierowani do pomostowania naczyń wieńcowych.

Klatkę piersiową otwiera się poprzez przecięcie podłużne mostka (sternotomię podłużną). W tym czasie pobiera się i odpowiednio preparuje materiał służący do wykonania pomostów. euroSCORE).TECHNIKI OPERACYJNE Ścisła obserwacja chorego. ewentualnie do prawej tętnicy wieńcowej) i tętnice nabrzuszne dolne (do prawej tętnicy wieńcowej). Zabieg operacyjny jest wykonywany przy użyciu aparatu płuco-serce w krążeniu pozaustrojowym. ciśnienia w tętnicy płucnej i saturacji metodą przezskórną oraz ciągłej zbiórki moczu i stałego bilansowania ilości płynów utraconych i przetaczanych. diazepam) do operacji wymaga stałego monitorowania zapisu EKG i ciśnienia tętniczego. tętnicę żołądkowo-sieciową (do któregoś z naczyń z zakresu gałęzi okalającej). po uprzednio dokładnie przeprowadzonej kwalifikacji. skopolamina. Chory po otrzymaniu premedykacji (morfina. Początkowo jako materiał do pomostowania wykorzystywano tylko odwróconą żyłę odpiszczelową pobraną od pacjenta. a następnie tętnicę piersiową wewnętrzną prawą (w przypadku licznych rozgałęzień końcowych naczyń wieńcowych. po określeniu możliwości powikłań (wg skali Loop'a. Obecnie stosuje się przede wszystkim tętnicę piersiową wewnętrzną lewą (do pomostów sekwencyjnych przede wszystkim do gałęzi lewej tętnicy wieńcowej). po pomostowaniu przez lewą tętnicę wewnątrzpiersiową. ponieważ może chronić pacjenta przed niedokrwieniem lub zawałem przed zabiegiem operacyjnym. Liczne doniesienia mówiły o powstawaniu zmian zwężających światło pomostu żylnego. Szczególną uwagę należy poświęcić preparowaniu i szczelności pobieranych żył. Zastosowany aparat (pompy i sztuczny utleniacz) oraz wymiennik ciepła po196 . którym okazały się własne tętnice chorego. tętnice promieniowe (jako pomost wspomagający lewą tętnicę piersiową wewnętrzną lub do naczyń z zakresu gałęzi okalającej. gdyż od sposobu ich pobierania zależą dalsze losy i drożność pomostów. a po przewiezieniu na salę operacyjną monitorowania ośrodkowego ciśnienia żylnego. W celu podłączenia chorego do układu krążenia pozaustrojowego zakłada się kaniule do aorty i prawego przedsionka. stosuje się pełną heparynizację. które można wykonać bez krążenia pozaustrojowego. Jest to lewa tętnica piersiowa wewnętrzna i/lub żyła odpiszczelowa wielka. Aby nie wystąpiło wykrzepianie krwi. prawą wszywa się koniec do jej boku). w okresie poprzedzającym zabieg operacyjny ma istotne znaczenie. to zmusiło chirurgów do poszukiwania lepszego materiału. Szczególnie dobrym rozwiązaniem pozostaje wszczepienie tętnicy piersiowej wewnętrznej do gałęzi zstępującej przedniej. Pobieranie materiału do wykonania pomostów wieńcowych powinno być delikatne. a także pomiaru temperatury ciała.

znaczne zwolnienie metabolizmu. Dzięki krążeniu pozaustrojowemu można zatrzymać serce i wykonać zespolenia z tętnicami wieńcowymi.zwalają na wyłączenie serca i płuc w czasie operacji oraz na obniżenie temperatury chorego. Zatrzymanie serca następuje po zaciśnięciu klemu na aorcie i podaniu do tętnic wieńcowych płynu kardioplegicznego (tj. Rodzaj zespoleń jest uzależniony od możliwości technicznych i anatomicznych naczyń wieńcowych. dając tym samym więcej czasu na działanie zabiegowe. Rycina 3: Zespolenie tętnicy wieńcowej z żyłą Typy zespoleń dzielimy najczęściej na: • zespolenie: koniec pomostu do boku naczynia wieńcowego. 197 . roztworu kardiopleginy o temperaturze 4°C i stężeniu jonów K+ 20-30 mmol/l). co pozwala na zatrzymanie serca w rozkurczu i poprzez schłodzenie. • zespolenie sekwencyjne: bok pomostu do boku naczynia wieńcowego. co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie tkanek na tlen.

W ciągu ostatnich miesięcy „na rynku” pojawiają się urządzenia zastępujące klasyczne anastomozy zarówno proksymalne. W pomostach wolnych proksymalny koniec jest wszywany w ścianę aorty. mogą zajmować się kardiolodzy. choć wyniki są obiecujące. DALSZE LECZENIE POOPERACYJNE Po wyjściu pacjenta z oddziału pooperacyjnego dalszym leczeniem. do głównych zadań lekarza będzie należało utrzymanie drożności istniejących pomostów i zapobieganie postępowi choroby wieńcowej (profilaktyka przeciwzakrzepowa i przeciwcholesterolowa). Oczywiście bardzo wiele pozostaje w gestii samego pacjenta. jak i tętnice. a w uszypułowanych. Są one na różnych etapach badań klinicznych i wymagają krytycznej i chłodnej oceny. tętnica piersiowa wewnętrzna odchodzi naturalnie od tętnicy podobojczykowej. zamykamy klatkę piersiową zespalając mostek szwami metalowymi i pozostawiamy dreny w śródpiersiu i/lub w jamie opłucnowej. o ile nie występują powikłania związane bezpośrednio z postępowaniem kardiochirurgicznym.Pomosty tętnicze mogą być wolne (wyizolowane) lub uszypułowane. np. jak i dystalne. co do ich przydatności na szerszą skalę. gdzie jest monitorowane EKG. albo tuż po operacji) oraz na powikłania późne. częstości i regularności akcji serca. Do zespoleń sekwencyjnych mogą być używane zarówno żyły. Do powikłań wczesnych zalicza się: 198 . jak np. Są to dość liczne czynności wykonywane przez operatora i obsługującego maszynę płuco-serce (perfuzjonistę). ciśnienia tętniczego krwi. morfologii krwi itp. POWIKŁANIA PO OPERACJI POMOSTOWANIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH Powikłania po operacjach pomostowania naczyń wieńcowych można podzielić na powikłania wczesne (które występują śródoperacyjnie. Celem ich leczenia jest wyrównanie i unormowanie parametrów kardiologicznych i internistycznych. Dreny z klatki piersiowej usuwane są zazwyczaj w drugiej dobie po zabiegu i wtedy pacjent zostaje uruchamiany. Natomiast w okresie poszpitalnym. Po wykonaniu zespoleń z tętnicami wieńcowymi przystępujemy do etapu odłączenia pacjenta od krążenia pozaustrojowego. ciśnienie tętnicze i żylne oraz diureza. Po usunięciu kaniul do krążenia pozaustrojowego i neutralizacji heparyny siarczanem protaminy. oraz rehabilitacja ogólna. Pacjent zostaje przewieziony na salę pooperacyjną.

nasilenie istniejącej niewydolności serca. • powikłania pozasercowe. założonej śródoperacyjnie i podłączonej do stymulatora. albo zła śródoperacyjna ochrona mięśnia sercowego (kardioprotekcja).9%. Bradykardia ustępuje zazwyczaj po dobie lub kilku dniach. Operacje wykonywane w świeżym zawale dają wysoką śmiertelność.5%. 3. która pojawia się u ponad połowy chorych. Powikłania sercowe Do tych powikłań należy przede wszystkim zaliczyć zawał okołooperacyjny i powstający w jego wyniku zespół niewydolności serca. 199 . • Zespół małego rzutu serca Jest to bardzo groźne powikłanie. Częstość występowania tego zespołu określa się na 5-15%. amiodaron i kardiowersję elektryczną. natomiast u chorych ze stabilną postacią i dobrą funkcją lewej komory jest dużo mniejsza – ok. Operacje wykonywane z powodu powikłań zawału mają niższą śmiertelność śródoperacyjną. Stosowanie leków antyarytmicznych należy prowadzić z dużą ostrożnością.9-1.• śmiertelność szpitalną. że średnia śmiertelność szpitalna wynosi ok. opierając się na różnych danych statystycznych. Dotyczy to 7% operowanych chorych. Przyjmuje się obecnie.5%. sięgają aż 40%. Z kolei bradykardię pooperacyjną leczymy najczęściej podłączeniem elektrody do czasowej stymulacji.0-7.0%. Przyczyną jego powstania może być zawał śródoperacyjny. ale w przypadku pęknięcia przegrody międzykomorowej i ostrej niedomykalności zastawki mitralnej. które często mogą być spowodowane niedoborem elektrolitów. • Zaburzenia rytmu serca Najczęściej występują pod postacią arytmii nadkomorowej. • powikłania sercowe. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując leki b-adrenolityczne. Śmiertelność szpitalna Śmiertelność u chorych operowanych z powodu niestabilnej choroby wieńcowej mieści się w granicach 7. 0. Arytmie tego typu najczęściej ustępują samoistnie po kilku dobach od zabiegu. średnio wynosi ona 18. Groźnymi powikłaniami są złożone komorowe zaburzenia rytmu serca.

obciążenia wstępnego i wreszcie wzrost przepływu wieńcowego (w tym krążenia obocznego do stref niedokrwienia). W przypadkach. a przede wszystkim tętnic wieńcowych. Najczęściej stosowana jest kontrapulsacja wewnątrzaortalna. przez tętnicę udową. Głównym efektem fizjologicznym kontrapulsacji wewnątrzaortalnej jest redukcja obciążenia następczego lewej komory oraz wzrost ciśnienia perfuzji przez naczynia łuku aorty. dopamina. zaleca się mechaniczne wspomaganie krążenia. Rycina 4: Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) 200 . Jest to założenie balonu do kontrapulsacji. Obserwowany wzrost rzutu serca wynika z poprawy ukrwienia tego narządu oraz redukcji obciążenia wstępnego i następczego i wynosi średnio 15-20%. Wypełnienie balonu poprawia perfuzję wieńcową. a więc i zapotrzebowania tlenowego. w których mimo stosowania katecholamin (adrenalina. Działanie balonu jest synchronizowane zapisem EKG. Niejako „działania uboczne” IABP to redukcja napięcia mięśnia lewej komory.W leczeniu wczesnych powikłań operacyjnych spowodowanych zawałem śródoperacyjnym czy zespołem małego rzutu serca stosuje się leki inotropowe i wazodylatacyjne. dobutamina) i innej farmakoterapii nie udaje się opanować niewydolności serca. zmniejszenie objętości skurczowych i rozkurczowych lewej komory. rozprężenie ułatwia wypływ krwi z komory i zmniejsza ciśnienie w warstwie podwsierdziowej.

• kostno-stawowe (np.i pooperacyjnego niedokrwienia narządów jamy brzusznej: • powikłania żołądkowo-jelitowe – 1. z których u 25% powikłania pozostają utrwalone. • ostre zapalenie trzustki (80-90% śmiertelności). zwyrodnieniowych itp. którzy brali leki antyagregacyjne. 201 .) oraz zwężenie tętnic mózgowych. Powikłania pod postacią zwiększonego krwawienia pooperacyjnego pojawiają się często u chorych. martwica rany. zapalenie śródpiersia). • Ostra niewydolność nerek Jest bardzo groźnym powikłaniem i wymaga hemofiltracji lub dializowania chorych. odma podskórna. • infekcyjno-zapalne (np. obrzęk kończyny dolnej po safenotomii. • krwawienie z przewodu pokarmowego (20% śmiertelności). etc.). wytworzenie stawu rzekomego mostka).6%.Powikłania pozasercowe • Neurologiczne Neurologiczne powikłania mogą występować pod postacią przemijających objawów i dotyczy to 5% operowanych chorych. • perforacja przewodu pokarmowego (29% śmiertelności). oderwane fragmenty zmian miażdżycowych. • inne (np. Do kolejnych powikłań należą: • zakrzepowo-zatorowe. • Brzuszne Powikłania te są wynikiem śród. • Krwotoczne Powikłania te mogą być spowodowane przez krążenie pozaustrojowe. Przyczyną tych powikłań mogą być mikrozatory z krążenia pozaustrojowego lub zatory (skrzepliny. • martwica jelit (60% śmiertelności). które zmniejsza liczbę płytek krwi i uszkadza ich funkcję.

Należy podkreślić. WYNIKI. 3. Wiek chorych jest czynnikiem pogarszającym rokowanie. cukrzyca. 6. Lepszy komfort życia. jest to związane z odległą drożnością pomostów. Funkcja lewej komory (EF < 30%) zwiększa ryzyko operacji. Na zwiększenie późnej śmiertelności ma wpływ współistnienie miażdżycy naczyń obwodowych. – 88% – 5 lat. 202 . a u pozostałych są słabsze i łatwiej poddają się kontroli farmakologicznej. Istotne przedłużenie przeżycia u chorych ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej i ze zwężeniem trzech tętnic wieńcowych przy upośledzonej funkcji lewej komory. Poza wpływem rodzaju zastosowanego pomostu na przeżywalność odległą ma: – funkcja lewej komory. U 80% chorych bóle ustępują całkowicie. Wartość lecznicza: – 97% chorych przeżywa miesiąc. – 60% – >15 lat po operacji. – tętnicze. u których nie doszło do nieodwracalnych zmian w mięśniu sercowym. – płeć. że średni wiek operowanych w wielu klinikach kardiochirurgii zbliża się do 70 lat. – 95% – 1 rok. 4. Na przeżywalność odległą wpływ ma rodzaj zastosowanego pomostu. Pomosty mogą być: – żylne. – rozległość i zaawansowanie choroby wieńcowej. OBSERWACJE ODLEGŁE 1. – 75% – 10 lat. Poprawa funkcji lewej komory u chorych. 5. – dalsze leczenie. – wiek. 2. hiperlipidemia i rozległe uszkodzenia mięśnia serca.KORZYŚCI Z LECZENIA OPERACYJNEGO.

Oto niektóre z nich: • CCABG – Conventional Coronary Artery Bypass Grafting. wykonywana na nie bijącym sercu. • CCABG. Mimo upływu lat wciąż pozostaje techniką referencyjną. 203 . ale poprzez „klasyczną” sternotomię podłużną. Jest to procedura z pełnym wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. CABG Konwencjonalne pomostowanie aortalno-wieńcowe. Dzięki specjalnym stabilizatorom unieruchamiany jest obszar serca. Jej niewątpliwą zaletą jest uniknięcie krążenia pozaustrojowego. stąd też największym beneficjantem tej metody jest niemała grupa zwiększonego ryzyka operacji tradycyjnej. • OPCAB Pomostowanie aortalno-wieńcowe bez zużycia krążenia pozaustrojowego. • PACAB – Port Access Coronary Artery Bypass. W istocie jest to powrót do idei Kolesowa. Teoretycznie tą techniką można pomostować wszystkie naczynia wieńcowe dostępne metodą konwencjonalną. w którym wykonać należy anastomozę. W związku z popularyzacją nowych technik w chirurgii serca powstały nowe skróty je oznaczające. często jednak występują problemy z dostępem do naczyń ściany tylnej oraz tętnicy okalającej. z drugiej zaś ograniczaniem rany operacyjnej. Zabieg wykonywany jest na bijącym sercu. który w 1964 roku jako pierwszy bez użycia krążenia pozaustrojowego wszczepił lewą tętnicę piersiową wewnętrzną do gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej. Obecnie jest to metoda stosowana dość powszechnie. • TECAB – Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass. • MIDCAB – Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass. • OPCAB – Off-Pump Coronary Artery Bypass.NOWE TECHNIKI Dążenie do ograniczenia zakresu inwazyjności w kardiochirurgii wyraża się z jednej strony próbą rezygnacji z krążenia pozaustrojowego w określonych przypadkach. o udowodnionej skuteczności oraz niskiej i wciąż zmniejszającej się śmiertelności i chorobowości okołooperacyjnej.

• MIDCAB Miniinwazyjna chirurgia tętnic wieńcowych. acz obiecujących doświadczeń. W dowolnej odległości (pierwotną 204 . Niektórzy autorzy kwestionują dobór pacjentów. Kaniulowane są naczynia udowe. Narzędzia bezpośrednio obsługiwane przez chirurga zastąpione zostały systemem specjalnych wieloprzekładniowych siłowników. bądź balonem wprowadzonym przez tętnicę udową do aorty wstępującej. Niektórzy stosują jedno niewielkie cięcie jak w metodzie MIDCAB (patrz wyżej). TECAB Chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony dostęp. Ponadto. Dotyczy to zarówno etapu pobierania tętnicy piersiowej wewnętrznej. Technika ta umożliwia nie tylko pomostowanie naczyń wieńcowych. tworząc sztuczny nadgarstek doskonalszy od ludzkiego (choć pozbawiony zmysłu czucia). Najnowsza technologia umożliwia niezwykłą dokładność oraz filtrowanie drżeń ręki operatora. bazuje na metodyce opisanych wyżej operacji przez ograniczony dostęp. pod kontrolą specjalnych torów wizyjnych (niektóre sterowane głosem chirurga). Zabieg jest bardzo trudny technicznie. podobnego do narzędzi laparoskopowych. • Roboty w kardiochirurgii Ta dziedzina mająca zaledwie kilka lat skromnych. poprzez które wykonywana jest procedura za pomocą specjalnego instrumentarium. typowo pomostować można tylko gałąź przednią zstępującą lewej tętnicy wieńcowej i prawą tętnicę wieńcową. Jest to operacja na bijącym sercu z użyciem stabilizatora. W metodzie tej stosowane jest krążenie pozaustrojowe. którym najczęściej jest minitorakotomia boczna (cięcie długości kilkunastu cm). ale również operacje zastawkowe (plastyka zastawki mitralnej). jakość zespoleń oraz pełność rewaskularyzacji wieńcowej. ale także i OPCAB. Operacja niewątpliwie w ogromnym stopniu ogranicza inwazyjność poprzez rezygnację z użycia krążenia pozaustrojowego i wykonanie niewielkiego nacięcia. Zaklemowanie aorty (czynność konieczna do wejścia w krążenie pozaustrojowe i zatrzymanie serca) odbywa się specjalnym długim klemem przez ścianę klatki piersiowej. ma jednak szereg ograniczeń. jak i w krążeniu pozaustrojowym. czy korekcję wrodzonych wad serca (ASD). „Ograniczony dostęp” oznacza kilka 4-6-centymetrowych cięć na klatce piersiowej. a dodatkowo z niewielkiego dostępu przez ścianę klatki piersiowej. trwa dyskusja dotycząca operacji typu MIDCAB. Od czasu opublikowania tej metody na zjeździe w Oksfordzie w 1994 roku. Mogą się one odbywać zarówno na bijącym sercu. • PACAB. jak i samego wykonywania zespolenia.

bardzo korzystny dla pacjentów.ideą było obsługiwanie urządzenia przez Internet. mechanicznego sprzężenia zwrotnego oraz trójwymiarowy obraz wysokiej rozdzielczości. PERSPEKTYWY Kończąc należy dodać. Mimo to wyniki nie pogarszają się. w kilku ośrodkach na świecie posiadających tak drogi sprzęt. wciąż boryka się z licznymi problemami i wciąż poszukuje odpowiedzi na rozliczne pytania. obecnie tego typu zabiegi w klinikach kardiochirurgii stanowią większość. Rozwój chirurgii wieńcowej nastąpił w latach 70. LITA) do gałęzi przedniej zstępującej (GPZ. „Wyścig zbrojeń” w tej dziedzinie z zaprzęgnięciem najnowszych osiągnięć naukowych nabrał ogromnego tempa. Ponadto trwa pogoń kardiochirurgii za metodami minimalizacji zabiegu. Rewaskularyzacja tętnicza ma znakomite wyniki odległe. na razie jest on znacznie za „wolny”) od pacjenta znajduje się konsola sterownicza. LAD) lewej tętnicy wieńcowej. z pewnością jednak będzie ona umacniać swą pozycję w leczeniu choroby wieńcowej. Z pewnością za kilka lat charakter kliniczny i technologiczny kardiochirurgii będzie ewoluował. a nawet miesięcy temu wydawały się zahaczać o science fiction jest na etapie udanych badań klinicznych. chorzy z cukrzycą) są coraz lepsze. Głównym materiałem do pomostowania aortalno-wieńcowego jest nadal żyła odpiszczelowa wielka. które jeszcze kilka lat. 4. Bezpieczeństwo i dokładność zapewnia system skali ruchów. Podstawą kwalifikacji do zabiegu jest koronarografia. Obecnie operacje tą techniką wykonywane są tylko w ściśle wyselekcjonowanych przypadkach. „Złotym standardem” jest wszczepienie tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej (LIMA. a w porównaniu z innymi metodami leczenia choroby wieńcowej – najskuteczniejsze. za pomocą których chirurg porusza siłownikami wewnątrz pacjenta. 2.. szczególnie u pacjentów najciężej chorych. Zapamiętaj! 1. dąży się do pełnej rewaskularyzacji tętniczej. Rozwój kardiologii inwazyjnej. choć ze względu na wyniki odległe. 3. zaś w subpopulacjach najbardziej obciążonych (np. Wiele pomysłów. powoduje zjawisko koncentracji najciężej chorych w klinikach kardiochirurgii. Jej głównymi częściami są dwie manetki podobne do joysticków. 205 . że kardiochirurgia przeżywając swój rozkwit.

Suwalski. Urban & Partner.J. F. 6. Poloński). Bernas). Postępy w leczeniu operacyjnym. szczególnie w grupie pacjentów obciążonych. Urban & Partner. Filipiak. L. F. J. Suwalski: Ostra niedokrwienna niedomykalność zastawki mitralnej (ischaemic mitral regurgitation – IMR). Suwalski: Chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę. Warszawa 2002. M. Zabiegi typu OPCAB. Filipiak.J.: G. K. liczbę powikłań i czas rekonwalescencji.: G. Zembala (red. (red. Filipiak. M. (red. Wrocław 2002: 274276. Suwalski: Zasady stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Opolski.B. W: Kardiodiabetologia. Warto przeczytać: S. K. L. Śląsk. W: Ostre zespoły wieńcowe. Filipiak. W: Ostre zespoły wieńcowe. Wydawnictwo Medyczne Via Medica. Suwalski. Kurowski. K. L. Suwalski. np. K.: G. Suwalski. Gdańsk 2002: 313-326. Opolski. K. Majstrak.B. Kurowski. W: Ostre zespoły wieńcowe. J. MIDCAB w znaczący sposób ograniczyły inwazyjność operacji. A.: G.: J. P. Suwalski: Pęknięcie przegrody międzykomorowej (ventricular septal rupture – VSR). (red. Wrocław 2002: 259-260. Woś (red. P. K. Poloński).B. A. Majstrak. B.): Choroba niedokrwienna serca.): Chirurgia naczyń wieńcowych. PZWL. F. Katowice 2001. (red. Opolski. Czech. Poloński). K. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej ma dobre wyniki odległe. K. (red. Suwalski: Pęknięcie wolnej ściany serca. Poloński). Opolski. P. W: Ostre zespoły wieńcowe.5. Urban & Partner. Tatoń. K. 206 . A. Majstrak. Urban & Partner. L. P.B. z cukrzycą. Wrocław 2002: 261-263. Wrocław 2002: 263-264. Wydawnictwo naukowe.

Tryb konsultacji jest zwykle rozłożony w czasie. 225 mln osób. a w przypadku tętniaka aorty brzusznej (TAB) do 70%. Powikłania sercowo-naczyniowe są 2-5 razy częstsze w przypadku 207 . Częstość występowania ChNS w ogólnej populacji pacjentów chirurgicznych ocenia się na 10%. Szacuje się. przede wszystkim spowodowane chorobami na tle miażdżycy: chorobą wieńcową. Joanna Syska-Sumińska WSTĘP Szybko rośnie liczba Europejczyków w wieku powyżej 60 roku życia. każdego chorego powinien zbadać kardiolog. podstawowe parametry laboratoryjne i EKG. Odsetek ich sięga 10%. a zwłaszcza zwiększonej śmiertelności dominują przyczyny kardiologiczne. Obok konsultacji internistycznej obejmującej ocenę pulmonologiczną (wydolność oddechowa). szczególnie narażonych na powikłania okołooperacyjne. Ryzyko świeżego ZS wzrasta z 1% w populacji ogólnej do 5-8% u chorych już po przebytym ZS. nadciśnieniem tętniczym. Ocena dotyczy przebiegu operacji oraz sposobu postępowania po zabiegu. OCENA KLINICZNA Ocena pacjenta przygotowywanego do rozległego zabiegu powinna być kompleksowa. Podstawą kwalifikacji pozostaje nadal badanie kliniczne. Wśród powikłań. a badanie pacjenta jest maksymalnie skrócone. Obejmuje ono badanie kliniczne. sięgając w okresie okołooperacyjnym 15%. nefrologiczną (wydolność nerek). a 5-letnia – nawet 45%. tzn. Śmiertelność 30-dniowa w grupie niekardiochirurgicznych operacji naczyniowych (NON) jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej operowanej populacji i wynosi 5-6%. niewydolnością serca. w grupie NON wzrasta do 50-70%. zaburzenia jonowe). 60% ludności. Marek Kuch. Śmiertelność z powodu ZS po operacjach naczyniowych przekracza 50%. W nagłych przypadkach TAB decydują wskazania życiowe.XV. a także obecnością licznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Jest to populacja potencjalnych pacjentów. OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH PRZED ROZLEGŁYMI ZABIEGAMI CHIRURGII NACZYNIOWEJ Wojciech Braksator. metaboliczną (cukrzyca. w tym przebytym zawałem serca (ZS). że za 25 lat będzie to ok. wydolność czynnościową (zdolność wykonywania wysiłków na różnym poziomie wydatku energetycznego) i ocenę nawodnienia pacjenta.

DŁAWICA PIERSIOWA • stabilna – klasa IV wg CCS. • stabilna – klasa III wg CCS. Najbardziej przydatne to: wskaźnik ryzyka kardiologicznego (Cardiac Risk Index. PUNKTY 10 5 10 20 10 10 5 20 5 ZABURZENIA RYTMU 5 5 ZŁY STAN OGÓLNY 208 . Badanie kliniczne pacjentów przygotowywanych do operacji naczyniowych prowadzimy na podstawie kilku czynników ujętych w skale i wskaźniki. – AspAT podwyższony. wskaźnik ryzyka kardiologicznego wg Goldmana w modyfikacji Detsky'ego PARAMETR ChNS • zawał serca <6 miesięcy.in. Tabela 1: Skala oceny ryzyka poperacyjnego niekardiochirurgicznych operacji naczyniowych. • kiedykolwiek.operacji wykonywanych w trybie pilnym. CRI) opracowany przez Detsky'ego w oparciu o skalę Goldmana (tab. 1) i wskaźnik wg Eagle'a (Eagle Index).: – pO2 <60 mm Hg. • rytm pozazatokowy (nadkomorowa ekstrasystolia). • ekstrasystolia komorowa >5/min. – kreatynina >260 mmol/l (3mg/dl). OBRZĘK PŁUC STENOZA AORTALNA • ostatni tydzień. • niestabilna – ostatnie 3 miesiące. – pCO2 >50 mm Hg. – chory leżący z przyczyn niekardiologicznych. • ciasna.<20 mEq/L. • zawał serca >6 miesięcy. • m. – HCO3. – K+ <3 mmol/L.

PARAMETR WIEK OPERACJA W TRYBIE PILNYM NIEWYDOLNOŚĆ SERCA • ostatni miesiąc. PUNKTY 5 10 10 5 65 SUMA PUNKTÓW 0-15 16-30 >30 SUMA PUNKTÓW (maksymalna możliwa) WSKAŹNIK RYZYKA minimalne RYZYKO pośrednie wysokie CCS – Kanadyjskie Towarzystwo Serca i Naczyń W skali Goldmana z 1977 roku wyodrębniono 4 klasy zagrożeń w okresie okołooperacyjnym: klasa I (0-5 pkt) związana jest z ryzykiem 0. • przewlekła. • przebyty zawał serca.. • cukrzyca.). okołooperacyjne powikłania kardiologiczne występują w 10-15%. • niewydolność krążenia. Jest to proste zestawienie parametrów klinicznych. wskaźnika Eagle'a. Pacjenci tej grupy stanowią 30-60% wszystkich operacji naczyniowych. Ocena obejmuje 5 czynników: • wiek >70 lat.) ma poniżej 10% powikłań. Grupa z ryzykiem umiarkowanym (16-30 pkt. ryzyko także jest niskie – poniżej 3%. Gdy CRI wynosi 20-30 pkt. Innym sposobem oceny stanu jest określenie tzw. a klasa IV z 22% powikłań i 56% zgonów.7% powikłań i 0. gdy wskaźnik jest niski (0-15 pkt. • wywiad dławicy piersiowej. Detsky i wsp.2% zgonów. 209 . unowocześnili ten sposób oceny zgodnie z nowszymi standardami i wskaźnik ten jest z powodzeniem stosowany do dziś. • >70 lat.

zawał serca). Suma punktów świadczy o ryzyku okołooperacyjnym: 0 pkt – niskie. gdy wynosi powyżej 10 MET. Różnicę stanowi jedynie czas. zwłaszcza u osób starszych. Obecnie w ocenie chorych kwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych zalecane są kryteria Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych z 1996 i 1997 roku zmodyfikowane w roku 2002. Ze średnim ryzykiem (od 1 do 5%) spośród zbiegów naczyniowych wiąże się endarteriektomia szyjna. który możemy poświęcić na ocenę. > 2 pkt – wysokie ryzyko powikłań pooperacyjnych. 1-2 pkt – umiarkowane. Do oceny ryzyka większości chorych zalecane są: badanie kliniczne. na podstawie wywiadu chorobowego (Duke Activity Status Index). gra w golfa to wydatek 4-10 MET. długotrwałe zabiegi z dużym przemieszczeniem płynów i utratą krwi.Obecność jednego z nich to 1 punkt. gra w tenisa lub w piłkę nożną odpowiada >10 MET. Według standardów amerykańskich ryzyko rozległych operacji naczyniowych jest duże i wynosi > 5% (zgon. krótki bieg. Podstawowym klinicznym wskaźnikiem stanu chorego jest wydolność czynnościowa. chodzenie po domu to ekwiwalent 1-4 MET. Chodzenie po schodach. Żaden zabieg naczyniowy nie należy do grupy małego ryzyka ze względu na rodzaj operacji. Ryzyko powikłań okołooperacyjnych jest wysokie u chorych nie osiągających poziomu wydolności 4 MET. spacer z prędkością 5-7 km/h. wyrażana w metabolicznym ekwiwalencie zużycia tlenu – MetabolitET (Metabolic Equivalent). czy np. Koronarografii wymaga niewielki odsetek operowanych chorych. Wydatek energetyczny podczas takich czynności jak jedzenie. podstawowe badanie laboratoryjne i spoczynkowe EKG. operacje TAB i innych dużych naczyń. Tylko u chorych podwyższonego ryzyka zalecane są indywidualnie dodatkowe procedury oceny. ale także od rodzaju zabiegu operacyjnego. mycie. Należy u każdego pacjenta przed operacją przeprowadzić ocenę wydolności w oparciu na skali Duke’a. Zabiegi dużego ryzyka to: operacje (nie tylko naczyniowe) wykonywane w trybie nagłym. ubieranie. co jest zależne od stopnia pilności zabiegu. operacje tętnic obwodowych. Standardy te traktują pacjenta operowanego podobnie jak każdego innego nie przygotowywanego do zabiegu. Możliwość powikłań zależy nie tylko od stanu chorego. Aktywne pływanie. Bardzo ważnym elementem kwalifikacji jest wydolność czynnościowa pacjenta. 210 . Ryzyko to jest natomiast niskie.

jak i odległych. wykonujemy test wysiłkowy EKG (TW). Dotyczy to zarówno powikłań wczesnych. wzrost ciśnienia tętniczego. oparta na wybranych badaniach dodatkowych. W grupie planowych zabiegów oraz w grupie ryzyka umiarkowanego warto wykonać dodatkowe badania i procedury. pilne wskazania. kurcz naczyniowy. przerwanie blokady receptora b.BADANIA DODATKOWE U pacjentów z wysokim klinicznym ryzykiem ciężkich powikłań mogą one przewyższać korzyści operacji. anemia. scyntygrafię dipirydamolową (ScDi). Główną przyczyną jest zaostrzenie ChNS oraz dysfunkcja pozawałowa lewej komory. nim zapadnie decyzja o planowym zabiegu naczyniowym lub wykonaniu koronarografii. poprzez które możliwa jest istotna jego redukcja. pęknięcie blaszki miażdżycowej. 211 . Do mechanizmów powodujących niedokrwienie zaliczamy wzrost zapotrzebowania na tlen (tachykardia. Pooperacyjne powikłania kardiologiczne występują najczęściej w pierwszych 7 dobach po zabiegu. Wobec wysokiego ryzyka operacji NON ocena chorego jest wnikliwa. angiokardiografię izotopową i na końcu koronarografię. hipoksemia. Każdy chory musi mieć wykonane spoczynkowe badanie EKG. Do innych. zakrzep z powodu wzrostu aktywności czynników krzepnięcia). Pooperacyjne niedokrwienie mięśnia sercowego jest najczęstsze do 48 godzin po zabiegu i koreluje ze szczytem zapadalności na ZS. wysokospecjalistycznych metod zaliczamy: echokardiografię obciążeniową z użyciem dobutaminy (ED) lub dipirydamolu (EDi). u których jest to możliwe. Należy wybrać jedną skuteczną nieinwazyjną metodę diagnostyczną. W tabeli 2 przedstawiono metaanalizę wartości prognostycznej kilku nieinwazyjnych testów w ocenie ryzyka okołoperacyjnego zabiegów naczyniowych. Oczywiście życiowe. stosowanie leków adrenergicznych) lub redukcja jego podaży (redukcja ciśnienia. usprawiedliwiają podjęcie takiego ryzyka. powinien mieć ECHO serca z oceną frakcji wyrzutowej. U tych pacjentów.

9 10. że w wypadku ujemnego wyniku ED – nie ma powikłań. ma niski iloraz wiarygodności. Nie można więc w sposób pewny przewidzieć wystąpienia groźnych kardiologicznych powikłań zabiegu. mimo względnie wysokiej czułości. Test wysiłkowy EKG.7 1. mają umiarkowaną wartość prognostyczną. że w przypadku dodatniego wyniku ED ryzyko powikłań okołooperacyjnych jest na poziomie 50%. Tabela 3 przedstawia wartości prognostyczne ED w ocenie przedoperacyjnej NON. naczyniowych nie jest w stanie wykonać odpowiedniego wysiłku fizycznego.9 3.6 Tak klasyczne parametry oceny kardiologicznej.8 Sc-Di ED EDi 3391 815 222 1. a także znamienną wartością prognostyczną (WP).3 1. jak frakcja wyrzutowa (EF) poniżej 35% i zmiany niedokrwienne w EKG. Dodatnia wartość prognostyczna sięga 50%. Charakteryzuje się wysokimi wartościami ilorazów wiarygodności. a ujemna 100%. Mniejsze znaczenie kliniczne ma umiarkowany poziom dodatniej WP. Oznacza to.Tabela 2: Przedoperacyjne badania dodatkowe w ocenie ryzyka powikłań kardiologicznych – metaanaliza wg Poldermansa Test EF <35% EKG Liczba 164 869 Czułość 38 (17-59) 41 (28-55) 61 (47-75) 86 (82-90) 98 (94-100) 100 Iloraz wiarygodności Pozytywny Negatywny 5.2 1. chorzy operowani są bezpiecznie.0 35. a ponadto większość chorych tzw.3 Swoistość 93 (82-100) 76 (65-98) 71 (59-85) 55 (49-61) 75 (63-87) 89 (70-100) TW 782 2. Z drugiej strony jedynie ok. 50% pacjentów z dodatnim wynikiem ED rozwinie powikłania kardiologiczne w okresie okołoperacyjnym.5 1. Jest to bardzo istotna informacja kliniczna. 212 . Najwyższą wartość diagnostyczną ma echokardiografia dobutaminowa.9 8.1 4. Ujemna WP 96% oznacza.

podobnie jak w przypadku testu wysiłkowego EKG. cukrzyca.0) 4. W czasie wlewu dobutaminowego monitorowane są także inne parametry kliniczne. gdy ich nie ma – wynik jest ujemny.6) 213 . Podobne są także przeciwwskazania i kryteria przerwania próby. ED jest badaniem.Tabela 3: Wartość prognostyczna echokardiografii dobutaminowej (ED) w ocenie ryzyka pooperacyjnych powikłań kardiologicznych WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA DODATNIA Poldermans Materiał własny Metaanaliza (9 doniesień) 38% 54% 17-38% UJEMNA 100% 97% 96-100% Dobutamina jest aminą katecholową. przebyty zawał. jak i przyspieszając czynność serca.1 (1.9 (2.4) 124 (17-934) 4.6 (2. ST ­¯. echokardiografia dobutaminowa (+): nowe zaburzenia kurczliwości. echokardiografia dobutaminowa: zmiany odc.6-4.0-1. która powoduje wzrost zużycia tlenu przez mięsień sercowy wzmacniając siłę skurczu. Jeżeli wystąpią – wynik testu jest dodatni.2 (1.3-8.8-9. ból w trakcie ED. ILORAZ SZANS (ODDS RATIO) 4.8 (0.2) 3. które również dobrze określa ryzyko późnych powikłań kardiologicznych Tabela 4: Jednozmienna analiza kardiologicznego ryzyka okołooperacyjnego niekardiochirurgicznych operacji naczyniowych PARAMETR BADANY wywiad wieńcowy.2-11) 1. Podczas dożylnego wlewu dobutaminowego poszukujemy nowych zaburzeń kurczliwości lewej komory w badaniu echokardiograficznym.

Rycina 1: Algorytm postępowania przed planowymi niekardiochirurgicznymi operacjami naczyniowymi (NON) 214 .

Pacjenci. że iloraz szans (odds ratio) wystąpienia tych powikłań przy dodatnim wyniku ED wynosi aż 124. którzy nie mają klinicznych czynników podwyższonego ryzyka zabiegu. echokardiografia dobutaminowa przed operacjami naczyniowymi jest uznawana za wysoce skuteczną metodę w przewidywaniu groźnych powikłań kardiologicznych. praktycznie bez powikłań. 3. Według aktualnych poglądów. Zapamiętaj! 1. 4. mają niskie ryzyko powikłań okołooperacyjnych. Pacjenci. komorowe zaburzenia rytmu i posiadają dobrą wydolność czynnościową. U osób bez zawału i z ujemnym wynikiem ED ilość powikłań nie przekracza 6%. Operacje ze wskazań życiowych przeprowadzane powinny być w trybie pilnym. u których stwierdzamy upośledzoną wydolność czynnościową i kliniczne czynniki ryzyka. cukrzyca. jest najsilniejszym modyfikatorem ich wystąpienia. dławica piersiowa. Wynik echokardiografii dobutaminowej jest najsilniejszym modyfikatorem wystąpienia powikłań kardiologicznych. ED jest metodą bezpieczną i wiarygodną w rękach doświadczonego badacza. Ocena kliniczna planowych pacjentów jest dokonana wnikliwie przez internistę kardiologa. proponujemy następujący algorytm postępowania (ryc. przede wszystkim naczyniowym. Analiza metodą regresji logistycznej wybranych najistotniejszych parametrów wykazała. Każdego chorego przygotowywanego do operacji naczyniowej należy traktować indywidualnie. Biorąc pod uwagę powyższe informacje kliniczne i wartość badań dodatkowych przed rozległym zabiegiem operacyjnym. takich jak: wiek >70 lat. 215 . po konsultacji internistycznej. Chorzy z ujemnym wynikiem ED mają niskie (<1%) ryzyko NON i gładki przebieg okołoperacyjny. W tabeli 4 przedstawiono istotne czynniki modyfikujące ryzyko. podlegają rozszerzonej diagnostyce. U chorych po ZS i z dodatnim wynikiem ED powikłania w ciągu 60 miesięcy obserwacji sięgają 40%. Podstawowym elementem takiej oceny jest wydolność czynnościowa oceniana w skali od 1 do 10 MET. niewydolność serca. Chorzy ci kierowani powinni być do zabiegu bez wykonywania dodatkowych procedur. Polecaną metodą jest echokardiografia dobutaminowa.u chorych poddanych rozległym operacjom. 2. przebyty zawał Q w EKG. bez zbędnych procedur. 1).

Pellikka. N. Warto przeczytać: D. 2000. Echocardiography 2000. J. 39: 542-553.A. pękający tętniak aorty brzusznej). Eagle. I. Berger. Wong. 5: 7-17. 1992. 7. P. Dla pozostałych chorych należy dokonać wyboru indywidualnego podjętego i opartego na danych klinicznych i wynikach badań dodatkowych. 116: 743-53. Nie ma ustalonego. M. Ann Intern Med. głównie stosując leki beta-adrenolityczne. Executive Summary: a Report of the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines. Liszewska-Pfeifer: Ocena kardiologiczna przed operacjami pozasercowymi – Algorytmy Postępowania.: ACC/AHA Guideline Update for Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery. 330: 707-709. b) duże ryzyko wynikające z analizy ED lub innych testów nieinwazyjnych.S. H. Zawsze w pełni należy wykorzystać możliwości leczenia zachowawczego. Bax. 216 . Detsky: Perioperative Cardiac Risk Assessment for Patients Having Vascular Surgery. Das.R. Thompson i wsp: Role of Dobutamine Stress Echocardiography for Preoperative Cardiac Risk Assessment Before Major Vascular Surgery. którzy mają wysoce dodatni wynik ED.B. P. 2002. T.K. Calkins i wsp. D. L. u których wynik ED jest dodatni. J Am Coll Cardiol. Do badania koronarograficznego kierowani powinni być chorzy. K. Engl. Goldman: Assessment of Perioperative Risk. A. 6. W. Pacjenci. Med. 8 Niewykonanie koronarografii w stanach niestabilności wieńcowej jest możliwe jedynie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia (np. gdy istnieje duże ryzyko operacyjne. a przede wszystkim na doświadczeniu konsultującego kardiologa. 17: 79-91. Poldermans.A. Medipress Kardiologia 1999. 1994.J. optymalnego sposobu postępowania. Mahoney i wsp.: Assessment of Cardiac Risk Before Nonvascular Surgery. c) wątpliwy wynik ED. stanowią grupę niejednorodną.5. 35: 1647-53. Pewne wskazania do wykonania koronarografii i ewentualnych zabiegów udrażniania lub pomostowania naczyń wieńcowych to: a) nie poddająca się leczeniu dławica piersiowa. J Am Coll Cardiol. J.

Poldermans. Kuch. Kardiologia Polska 1997. Boersma. 284: 1865-1073. Braksator i wsp.J. J. 46: 207-211. Mamcarz i wsp. J. M. Syska-Sumińska. Polski Przegląd Kardiologiczny 2002. 217 . E. D.: Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi – punkt widzenia kardiologa.Blocker Therapy.W.: Predictors of Cardiac Events after Major Vascular Surgery: Role of Clinical Characteristics. Dobutamine Echocardiography. Braksator.272. 4. and B. Syska-Sumińska. J. JAMA 2001. 3: 267. W. Brax i wsp.: Dobutaminowa Echokardiografia Obciążeniowa jest przydatna w ocenie ryzyka powikłań kardiologicznych operacji naczyniowych. A.

XVI. patofizjologii chorób układu krążenia. a także po inwazyjnym i chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca. REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA Katarzyna Cybulska. którym jeszcze w latach 50. 218 . Dzięki nadzorowi lekarskiemu na wszystkich jej etapach. że postępowanie takie nie było właściwe – nasilało stres związany z chorobą. DEFINICJA Rehabilitacja kardiologiczna jest zespołem działań mających na celu przywrócenie sprawności pacjentom z chorobami układu krążenia lub – gdy nie jest to w pełni możliwe – zapewnienie jak najlepszej adaptacji do ograniczeń wynikających z choroby. jak i operacyjnie. Dzisiaj wiadomo. a także rozwój nowoczesnych badań diagnostycznych przyczynił się do wprowadzenia metod wczesnej rehabilitacji u pacjentów po przebytych ostrych zespołach wieńcowych. ubiegłego wieku zalecano ścisłe unieruchomienie przez okres 6 tygodni po zawale. Podstawową zasadą rehabilitacji kardiologicznej jest kompleksowość postępowania oparta na: • treningu fizycznym. możliwe jest wczesne rozpoznanie postępu choroby i podjęcie odpowiednich działań z kwalifikacją do leczenia inwazyjnego włącznie. Artur Mamcarz WSTĘP W ciągu ostatnich dziesięcioleci całkowicie zmieniło się postępowanie z pacjentami z chorobą wieńcową. zarówno u chorych leczonych zachowawczo. a zwłaszcza z chorymi po zawale serca. Postęp wiedzy w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego. • modyfikowaniu czynników ryzyka. i 60. Maciej Janiszewski. Obecnie rehabilitacja kardiologiczna stanowi integralną część postępowania medycznego. W konsekwencji chory opuszczał szpital w złym stanie ogólnym i rzadko był w stanie powrócić do pracy zawodowej. • interwencji psychospołecznej. prowadziło do powstawania zaników mięśniowych i znacznego zmniejszenia wydolności fizycznej pacjenta.

do czego nie dochodzi w wyniku treningu. metabolizmu węglowo- 219 . W wyniku treningu zwiększa się objętość wyrzutowa (wynik poprawy kurczliwości i wzrostu objętości późnorozkurczowej). z których najważniejszymi z punktu widzenia prewencji chorób układu krążenia są zmiany w zakresie parametrów lipidowych. nie ulega zwiększeniu. późnorozkurczowej) bez zmian lub ­ Wpływ na parametry metaboliczne Trening fizyczny prowadzi do szeregu korzystnych zmian metabolicznych. Tabela 1: Porównanie efektów treningu fizycznego i blokady receptora beta EFEKT Tętno (w spoczynku i podczas wysiłku) Ciśnienie tętnicze (w spoczynku i podczas wysiłku) Kurczliwość Objętość wyrzutowa Pojemność minutowa BETA-BLOKADA ¯ TRENING ¯ ¯ ¯ ­ (­ obj. natomiast nie ma zgodności dotyczącej pojemności minutowej. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia bólu i niedokrwienia mięśnia sercowego i możliwe jest zwiększenie zakresu dopuszczalnych obciążeń wysiłkowych. późnorozkurczowej) ¯ ¯ ­ ­ (­ obj. Efekt treningu fizycznego jest podobny do efektu stosowania blokady receptorów beta. która według większości badaczy.EFEKTY BIOLOGICZNE TRENINGU FIZYCZNEGO Wpływ na hemodynamikę Podstawowym celem treningu w rehabilitacji kardiologicznej jest umożliwienie wykonania tego samego wysiłku przy mniejszym zapotrzebowaniu serca na tlen. Dzięki systematycznemu treningowi zmniejsza się spoczynkowa i wysiłkowa częstość skurczów serca oraz mniejszy jest przyrost ciśnienia tętniczego krwi podczas wysiłku submaksymalnego. która powoduje jednak zmniejszenie pojemności minutowej serca.

Tabela 2: Najważniejsze efekty metaboliczne treningu fizycznego PARAMETR stężenie cholesterolu całkowitego stężenie cholesterolu LDL stężenie cholesterolu HDL stężenie trójglicerydów stężenie glukozy aktywność fibrynolityczna osocza adhezja i agregacja płytek krwi stężenie PAI-1* lepkość krwi * PAI-1 – inhibitor aktywatora plazminogenu WPŁYW TRENINGU FIZYCZNEGO ¯ ¯ ­ ¯ ¯ ­ ¯ ¯ ¯ Wpływ na stan psychiczny Trening fizyczny prowadzi do zmniejszenia lęku i objawów depresyjnych. co z kolei zmniejsza odczuwanie bólu i prowadzi do poprawy nastroju.danów oraz parametrów krzepnięcia. Ćwiczenia fizyczne powodują także zwiększone wydzielanie endorfin. Uważa się. Wytrenowanie organizmu zwiększa się według przedstawionego poniżej schematu: 220 . takich jak noradrenalina i serotonina w ośrodkowym układzie nerwowym. Najważniejsze efekty metaboliczne treningu fizycznego przedstawiono w tabeli 2. METODY TRENINGU Pod wpływem wielokrotnego powtarzania właściwie dobranych wysiłków fizycznych powstają w organizmie zmiany powodujące wzrost wydolności ogólnej i wieńcowej. że efekty te są konsekwencją zwiększenia wydzielania neuroprzekaźników.

co najmniej trzy razy tygodniowo. Typowymi przykładami wysiłków aerobowych są: biegi. kompensacji i hiperkompensacji prowadzi do stopniowego utrwalenia się zmian charakterystycznych dla okresu hiperkompensacji. Innym rodzajem wysiłków są wysiłki anaerobowe (statyczne). w których czas przeważa nad intensywnością. marsz. przy obciążeniu większym od tego. aby każdy następny trening rozpoczynany był w okresie wzmożonej wydolności.Praca ® zmęczenie (okres zmniejszenia zdolności do wykonywania pracy) ® kompensacja (powrót wydolności do stanu wyjściowego) ® hiperkompensacja (okres zwiększenia wydolności). ponieważ zbyt duża przerwa po poprzednim wysiłku prowadzi do zaniku przejawów hiperkompensacji i następny wysiłek rozpoczynany jest od poziomu wyjściowego. które może być wykonane w czasie całej pracy. obejmują duże grupy mięśniowe i trwają odpowiednio długo. większą poprawę wydolności fizycznej uzyskuje się w wyniku prowadzenia ćwiczeń metodą treningu interwałowego. Trening jest efektywny. Wysiłki aerobowe są zazwyczaj związane z ruchem ciała lub kończyn. warunkiem skuteczności treningu jest prowokowanie przez niego zmęczenia. podczas których wykorzystywany jest tlen dostarczany z krwią do pracujących mięśni – tego rodzaju metabolizm zachodzi podczas wysiłków o małej intensywności i długim czasie trwania. Wysiłki anaerobowe nie są związane z ruchem ciała lub 221 . by dać efekt treningu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia aerobowe są podstawą treningu wytrzymałościowego stosowanego w rehabilitacji kardiologicznej. podczas których praca mięśniowa jest tak natężona. czyli takie. lecz do poprawy ogólnej wydolności organizmu. Przerwy nie umożliwiają pełnego wypoczynku. pływanie. Jak wynika z przedstawionego schematu. obciążenie w kolejnych odcinkach pracy zwiększa się. że ilość tlenu dostarczanego z krwią jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb metabolicznych pracujących mięśni. wykonywane wielokrotnie z odpowiednimi przerwami. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji. Trening stosowany w rehabilitacji kardiologicznej oparty jest na ćwiczeniach aerobowych (dynamicznych). jeżeli uzyskuje się przyspieszenie tętna w czasie wysiłku o co najmniej 15-20% w stosunku do wartości wyjściowych. Trening tego typu nie prowadzi do zwiększenia siły ani szybkości. stosuje się wysiłki dłuższe. czyli takich. Oznacza to. Istotne jest także. jazda na rowerze. Systematyczne powtarzanie trzech faz: zmęczenia. którego istotą jest dzielenie zasadniczej pracy na mniejsze części. Zalecony pacjentowi wysiłek może być wykonywany podczas sesji treningowej w formie ciągłej lub przerywanej. że sesje treningowe powinny odbywać się systematycznie.

publikowanych jest coraz więcej prac wskazujących na korzystny wpływ wprowadzenia do programu rehabilitacji elementów treningu oporowego. • etap III – rehabilitacja poszpitalna późna. wynikających przede wszystkim ze zwiększenia oporu obwodowego. Chociaż rehabilitacja kardiologiczna oparta jest głównie na treningu wytrzymałościowym. podczas którego pacjenci korzystają z szeregu przyrządów. takich jak: cykloergometr. że tego typu wysiłki nie poprawiają wydolności fizycznej i nie są wskazane u pacjentów z chorobami układu krążenia. bieżnia. ETAPY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Klasycznym modelem rehabilitacji kardiologicznej jest postępowanie z pacjentami po świeżym zawale serca. Przykład tak zaplanowanej rehabilitacji może stanowić prowadzony w wielu ośrodkach trening stacyjny. a typowymi ich przykładami mogą być: podtrzymywanie. Zaletą treningu oporowego jest możliwość zwiększenia siły mięśniowej. dźwiganie i pchanie ciężkich przedmiotów. • etap II – rehabilitacja poszpitalna wczesna. wiosła. symulatory jazdy na nartach. stopnie. że u pacjentów z chorobami układu krążenia należy stosować jedynie nisko obciążeniowy (obciążenia dobierane indywidualnie. Ćwiczenia oporowe zawierają elementy wysiłku statycznego i dynamicznego i polegają na wykonywaniu serii powtórzeń określonych czynności wymagających pokonania pewnego oporu. składa się on z następujących etapów: • etap I – rehabilitacja szpitalna. w którym wykorzystuje się przede wszystkim ćwiczenia aerobowe. Uważa się. Model ten (z niewielkimi modyfikacjami) można z powodzeniem zastosować także w innych grupach chorych kardiologicznych.kończyn. Należy podkreślić. maksymalnie do 15 kg) trening oporowy. ponieważ prowadzą do niekorzystnych zmian hemodynamicznych. 222 . niezbędnej do normalnego funkcjonowania. Przykładem ćwiczeń oporowych mogą być ćwiczenia głównych grup mięśniowych z wykorzystaniem sprężyn. który powinien stanowić jedynie uzupełnienie i urozmaicenie typowego treningu wytrzymałościowego. nie związane z ich przemieszczeniem. taśm elastycznych czy hantli.

Prowadzenie rehabilitacji II etapu możliwe jest zarówno w warunkach sta- 223 . Etap II – rehabilitacja poszpitalna wczesna Rehabilitacja II etapu oparta jest na omawianych wcześniej zasadach treningu fizycznego. wchodzenie po schodach (średnio 6-10 doba). zaburzeń rytmu. Model B: zakładający pobyt chorego w szpitalu wynoszący 21 dni i dłużej. • model A2 – 7 dni. Zakłada on systematyczne prowadzenie kontrolowanych ćwiczeń fizycznych i stopniowe zwiększanie obciążeń treningowych. gdzie postęp rehabilitacji jest uzależniony od aktualnego stanu chorego. • okres 2 – ćwiczenia czynne i pionizacja (średnio 4-5 doba). zaraz po ustabilizowaniu się objawów wynikających z ostrej fazy zawału. • okres 3 – wolne spacery. spadek ciśnienia podczas ćwiczeń). Obejmuje ona uruchomienie chorego umożliwiające mu opuszczenie szpitala. a przejście do kolejnego etapu jest możliwe. Dotyczy on chorych z zawałem powikłanym. Możliwe jest dalsze skrócenie okresu uruchamiania: • model A1 – 10 dni. Usprawnianie w ramach rehabilitacji szpitalnej można podzielić na trzy okresy: • okres 1 – ćwiczenia bierne i siedzenie w łóżku (średnio 2-3 doba). W większości ośrodków czas trwania tego etapu rehabilitacji wynosi 8-12 tygodni. Wskazanie do zaprzestania ćwiczeń stanowi pojawienie się bólów wieńcowych. Ćwiczenia wykonywane są pod kontrolą ciśnienia i tętna. Istnieją 2 zasadnicze modele rehabilitacji szpitalnej: Model A: zakłada pełne uruchomienie pacjenta w ciągu 14 dni. gdy nie dochodzi do nieprawidłowych zmian tych parametrów w czasie ćwiczeń (przyśpieszenie tętna o >30% i zwyżka ciśnienia o > 20 mm Hg w stosunku do wartości wyjściowych. objawów niewydolności serca.Etap I – rehabilitacja szpitalna Rehabilitacja szpitalna rozpoczynana jest jeszcze w sali R.

jednak obie metody traktowane są jako równorzędne w sensie osiąganej poprawy wydolności fizycznej. Rehabilitacja III etapu rozpoczyna się zwykle 8-12 tygodni po zawale. jak i ambulatoryjnych. miejsce zamieszkania lub brak właściwego nadzoru nie skorzystają z formy ambulatoryjnej. a także innych badań. Uważa się. że do rehabilitacji sanatoryjnej powinni być kwalifikowani chorzy z powikłanym przebiegiem zawału oraz pacjenci bez powikłań. Podstawowym warunkiem prowadzenia rehabilitacji na każdym etapie jest stabilny stan kliniczny chorego. Usprawnianie pacjenta w warunkach szpitalnych odbywa się przede wszystkim w oparciu na aktualnym stanie klinicznym i możliwościach chorego. jej celem jest uzyskanie dalszej poprawy tolerancji wysiłku. takich jak: test wysiłkowy. większa redukcja masy ciała i pełniejsze oddziaływanie psychologiczne. że w warunkach uzdrowiska możliwa jest lepsza kontrola diety. tj. CABG). u których konieczne jest podjęcie intensywnych działań w zakresie modyfikacji czynników ryzyka i poprawy wydolności fizycznej. a czas jej trwania nie jest ograniczony. KWALIFIKACJA DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ U PACJENTÓW Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ Wskazania do rehabilitacji kardiologicznej w tej grupie pacjentów obejmują: • chorych po świeżym zawale serca. zapewniające trwałą zmianę stylu życia. ideałem byłoby kontynuowanie przez pacjenta określonych form wysiłku fizycznego do końca życia. Etap III – rehabilitacja poszpitalna późna Rehabilitacja III etapu odbywa się w warunkach ambulatoryjnych. którzy ze względu na sytuację ekonomiczną. Można oczekiwać. Nie prowadzono prac porównawczych dotyczących efektów rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej. w szpitalu uzdrowiskowym. natomiast kwalifikacja pacjenta do programu treningu fizycznego wymaga już znacznie dokładniejszej oceny ryzyka w oparciu na badaniach nieinwazyjnych. któ224 .cjonarnych. badanie echokardiograficzne i badanie EKG metodą Holtera. a następnie utrwalenie osiągniętych efektów w zakresie wydolności fizycznej i modyfikacji stylu życia i w ten sposób zapobieganie szybkiemu rozwojowi i nawrotom choroby. • chorych ze stabilną chorobą wieńcową. • chorych po inwazyjnym leczeniu choroby wieńcowej (PTCA.

• choroby niekardiologiczne mogące wpływać na zdolność do wykonywania wysiłku lub których przebieg mógłby ulegać zaostrzeniu w wyniku treningu (np. infekcje. tyreotoksykoza. Przeciwwskazania do prowadzenia treningu fizycznego przedstawiono poniżej.rych wykonanie jest uzasadnione w indywidualnych przypadkach. Ryzyko jest przede wszystkim uzależnione od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. • niestabilna dusznica bolesna. a także podczas ustalania obciążeń treningowych i zakresu monitorowania należy pamiętać. • tętniak rozwarstwiający aorty. Przy kwalifikacji pacjentów do rehabilitacji. zazwyczaj inwazyjnego. a szczególnie od stopnia upośledzenia czynności lewej komory serca i indukowanego wysiłkiem niedokrwienia mięśnia sercowego. mięśnia sercowego lub osierdzia. • brak współpracy chorego. Podstawą bezpieczeństwa prowadzenia ćwiczeń oraz ustalenia rodzaju i zakresu nadzoru w ramach rehabilitacji poszpitalnej jest właściwa ocena ryzyka wystąpienia powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego. że ocena ryzyka nie może ograniczać się do nich. • ciężkie. • świeży zator tętniczy. • niewyrównane nadciśnienie tętnicze. niewydolność nerek. że im większe jest ryzyko ustalone u danego chorego. • niewyrównana niewydolność serca. niedokrwistość). objawowe zwężenie zastawki aortalnej. • niekontrolowane zaburzenia rytmu serca powodujące zaburzenia hemodynamiczne. • niewyrównana cukrzyca (glikemia > 250 mg%). a także ostrożniejsze wprowadzanie kolejnych etapów obciążenia wysiłkiem. przed jej rozpoczęciem. 225 . Pacjenci z grupy dużego ryzyka nie powinni być kwalifikowani do rehabilitacji – są to chorzy wymagający dalszej diagnostyki i leczenia. • aktywne zapalenie wsierdzia. Podstawowe wskazówki dotyczące oceny stopnia ryzyka u pacjentów z chorobą wieńcową przedstawiono w tabeli 3. Przedstawione wskazówki opierają się na przyjętych wskaźnikach klinicznych złego rokowania w chorobie wieńcowej. ani też wymagać uwzględnienia wszystkich wymienionych cech. tym intensywniejsza powinna być kontrola i monitorowanie. należy jednak pamiętać.

• indukowane wysiłkiem niedokrwienie mięśnia sercowego (1-2 mm obniżenie ST). • niewielkie. zabiegu kardiochirurgicznego lub angioplastyki. • wysiłkowy spadek lub brak przyrostu ciśnienia tętniczego podczas zwiększania obciążenia. wstrząsem kardiogennym i/lub złożonymi komorowymi zaburzeniami rytmu* • znacznego stopnia niedokrwienie mięśnia sercowego indukowane małym wysiłkiem (obniżenie ST > 2 mm). • wydolność wysiłkowa ³ 6 METs w teście wysiłkowym ³ 3 tygodni po ostrym incydencie wieńcowym. Małe • bez złożonych komorowych zaburzeń rytmu w spoczynku i podczas wysiłku. • złożone komorowe zaburzenia rytmu w spoczynku lub podczas wysiłku*.Tabela 3: Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych w czasie wysiłku fizycznego u osób z chorobą wieńcową (opracowano na podstawie klasyfikacji American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation) RYZYKO CHARAKTERYSTYKA • bez objawów dysfunkcji lewej komory (frakcja wyrzutowa > 50%). Średnie • wydolność wysiłkowa < 5-6 METs w teście wysiłkowym ³ 3 tygodni po ostrym incydencie wieńcowym. • bez objawów niedokrwienia w spoczynku lub podczas wysiłku objawiającego się występowaniem bólów wieńcowych i/lub zmianami odcinka ST. Duże * nie dotyczy zaburzeń rytmu występujących w ostrej fazie zawału związanych z reperfuzją 226 . do średniego stopnia upośledzenie funkcji lewej komory (EF 31-49%). • niepowikłany przebieg zawału. • stan po zatrzymaniu krążenia. • ciężkie upośledzenie czynności lewej komory (EF < 30%). • zawał serca powikłany niewydolnością krążenia.

• fazy treningu właściwego – trwającego co najmniej 20 minut. 227 . ciśnienia tętniczego i przepływu wieńcowego. wymagających udziału dużych grup mięśniowych. którego uzupełnieniem są ćwiczenia ogólnokondycyjne. • fazy stopniowego zmniejszania obciążenia – trwającej 5-10 minut. a optymalnie 30-45 minut. W początkowym okresie prowadzony jest trening na cykloergometrze. Zwiększanie obciążenia Każdy trening powinien składać się z 3 faz: • fazy rozgrzewki – trwającej 5-10 minut złożonej z ćwiczeń rozciągających. pominięcie tej fazy stwarza zagrożenie nagłego zmniejszenia powrotu żylnego. ćwiczenia oporowe i trening stacyjny. Częstotliwość W celu uzyskania istotnej poprawy wydolności fizycznej zaleca się. co w warunkach utrzymującego się dużego zapotrzebowania serca na tlen. obejmującego wykonywanie ćwiczeń aerobowych na zasadzie treningu interwałowego lub w sposób ciągły. niedokrwienia i komorowych zaburzeń rytmu. może prowadzić do wystąpienia hipotonii. aby sesje treningowe odbywały się 3-5 razy w tygodniu. W późniejszych etapach rehabilitacji wprowadzane mogą być elementy gier sportowych. zalecane jest wykonywanie wysiłków aerobowych. a następnie powolnego uruchamiania dużych grup mięśniowych i stopniowego dochodzenia do poziomu treningu właściwego. ćwiczenia w wodzie. obejmującej ćwiczenia o małej intensywności pozwalające na stopniową adaptację układu krążenia do zmniejszonego wysiłku.ZASADY PLANOWANIA REHABILITACJI I DOBORU OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH Rodzaj wysiłku Jak już wspomniano poprzednio.

. – HRsp. limitowanego objawami testu wysiłkowego. HRsp. Intensywność wysiłku ustala się zazwyczaj na poziomie 40-80% tętna maksymalnego osiągniętego podczas kwalifikacyjnego. Najpowszechniej stosowaną metodą rehabilitacji II etapu jest trening interwałowy na cykloergometrze. którego wartość można wyliczyć na podstawie wzoru: TT = [ (HRmaks. HRmaks. – maksymalna częstość tętna uzyskana w czasie kwalifikacyjnego testu wysiłkowego. • dużą: > 80% HR maks. W miejscu prowadzenia ćwiczeń musi znajdować się sprzęt do resuscytacji.. Aby ją obiektywnie ocenić. Tego typu monitorowanie najłatwiej jest prowadzić podczas ćwiczeń na cykloergometrze. Ogólną zasadą stosowaną w rehabilitacji kardiologicznej jest rozpoczynanie od wysiłków o małej intensywności. U pacjentów z chorobami układu krążenia w zasadzie nie zaleca się wykonywania wysiłków o dużej intensywności ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań. Inną metodą określania intensywności treningu jest ustalenie tętna treningowego (TT). Intensywność wysiłku określa się jako: • małą: < 60% HR maks. Po odpoczynku pacjent zaczyna pracę ze zwiększo228 .Intensywność Intensywność wysiłku stosowanego w czasie ćwiczeń fizycznych musi być indywidualnie dobrana do możliwości chorego. Polega on na 4-minutowym obciążeniu chorego pracą.) x 40-80%] + HRsp. – spoczynkowa częstość tętna w czasie testu wysiłkowego Zastosowany we wzorze odsetek (40-80%) jest uzależniony od oceny ryzyka i możliwości chorego. przed kwalifikacją do kolejnych etapów rehabilitacji należy wykonać test wysiłkowy. • umiarkowaną: 60-79% HR maks. Nadzorowanie treningu Opisane metody ustalania intensywności wysiłku wymagają monitorowania EKG lub częstości tętna. a następnie przy dobrej tolerancji ćwiczeń wydłużanie czasu trwania wysiłku i zwiększanie jego intensywności do umiarkowanej. po której następuje 2-minutowy odpoczynek.

Stosowanie tych leków istotnie modyfikuje odpowiedź układu krążenia na wysiłek. do 100-110 W przy szczytowym obciążeniu w treningach końcowych – jest ono uzależnione od aktualnego stanu pacjenta. Ćwiczenia tego typu prowadzone są w większych grupach chorych (10-12 osób) w sali gimnastycznej lub w basenie pod nadzorem terapeuty. Wpływ stosowania leków beta-adrenolitycznych na intensywność wysiłku Większość pacjentów kwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej jest leczonych lekami beta-adrenolitycznymi. Chorzy leczeni beta-adrenolitykami często skarżą się na zmęczenie. w czasie maksymalnego obciążenia i po zakończeniu ćwiczeń. uzyskanych w teście wysiłkowym wykonanym podczas stosowania beta-adrenolityków. a ciśnienie tętnicze mierzy się przed treningiem. 229 . W czasie treningu interwałowego kontrolę tętna przeprowadza się co 2 minuty. obniżenie odcinka ST>1 mm. jednak jako HR maks. Stosowane obciążenie zwiększa się od 20-30 W na początku treningu. W czasie jednej sesji treningowej chory odbywa zazwyczaj 4-6-czterominutowych cykli pracy. Pod koniec sesji treningowej obciążenie jest stopniowo zmniejszane. Ustalanie intensywności wysiłku przy współistnieniu niedokrwienia i zaburzeń rytmu serca U pacjentów. intensywność wysiłku ustala się w podobny sposób. że tętno treningowe w tej grupie chorych powinno być o 10 uderzeń na minutę mniejsze od tętna. aby umożliwić adaptację układu krążenia do zakończenia wysiłku. co może ograniczać intensywność treningu. u których podczas kwalifikacyjnego testu wysiłkowego stwierdza się występowanie niedokrwienia mięśnia sercowego lub zaburzeń rytmu serca. można przejść do rehabilitacji bez monitorowania. arytmia). Ogólnie można powiedzieć. przy którym występowały objawy. po kilku tygodniach treningu w warunkach monitorowania.nym obciążeniem. przyjmuje się tętno. po upewnieniu się co do bezpieczeństwa prowadzonych ćwiczeń oraz przyswojeniu przez pacjenta zasad oceny intensywności treningu (na podstawie kontroli tętna i oceny zmęczenia). U chorych z małym ryzykiem powikłań. na podstawie wartości tętna spoczynkowego i maksymalnego. jak opisano powyżej. co objawia się zmniejszeniem spoczynkowej i maksymalnej częstości tętna oraz pojemności minutowej. przy którym pojawiły się opisane nieprawidłowości (ból wieńcowy. Ustalanie tętna treningowego w tej grupie chorych odbywa się w opisany poprzednio sposób.

hiperlipidemią i cukrzycą. Jest to także okres częstych kontaktów z personelem medycznym. należnej masy ciała i zapotrzebowania kalorycznego jest zazwyczaj niedostateczna. niż jakiejkolwiek metody leczenia inwazyjnego. Modyfikacja diety U większości pacjentów z chorobą wieńcową. a także systematyczną kontrolę ich przestrzegania.MODYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ Okres rehabilitacji po ostrym incydencie wieńcowym to czas. Na podstawie wielokrotnie wykonywanych pomia230 . hiperlipidemii i cukrzycy W okresie rehabilitacji możliwa jest wnikliwa kontrola skuteczności farmakoterapii rozpoczętej w szpitalu. Skuteczność prowadzonego postępowania należy oceniać na podstawie kontroli masy ciała. kiedy chory ma jeszcze w pamięci przeżycia z ostrej fazy choroby i jest bardzo podatny na sugestie dotyczące zmiany stylu życia. a zwłaszcza u osób z nadwagą. a także stosowanie nikotynowej terapii zastępczej i/lub bupropionu. Wiedza chorych na temat zdrowej diety. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego. a także wykrycie nie rozpoznanych wcześniej czynników ryzyka. Istotną rolę odgrywa także kontakt z innymi pacjentami znajdującymi się w podobnej sytuacji i możliwość dzielenia się doświadczeniami. co umożliwia przekazanie choremu wielu informacji i zaleceń. Ze względu na występowanie silnego uzależnienia psychicznego i fizycznego zaprzestanie palenia stanowi trudny problem dla większości chorych. Skuteczność tego postępowania jest więc większa. zmniejsza ryzyko nawrotu choroby o 50%. istnieje konieczność wprowadzenia istotnych modyfikacji dotychczas stosowanej diety. terapię behawioralną. profilu lipidowego i glikemii. Pomoc medyczna w tym zakresie obejmuje: informowanie chorych o szkodliwych efektach palenia oraz o ryzyku wynikającym z jego kontynuowania. W ramach programu rehabilitacji konieczne jest przekazywanie pacjentom informacji w tym zakresie. Zaprzestanie palenia Udowodniono. przy czym postępowanie optymalne stanowi współpraca z dietetykiem i ustalenie indywidualnego programu dietetycznego. ale także z jego rodziną. że zaprzestanie palenia papierosów po zawale serca. O konieczności zaprzestania palenia należy rozmawiać nie tylko z pacjentem. Czas rehabilitacji należy więc jak najlepiej wykorzystać dla wprowadzenia i utrwalenia u chorego zachowań prozdrowotnych.

Interwencje psychospołeczne stanowią jeden z trzech podstawowych elementów rehabilitacji kardiologicznej. a w pewnych przypadkach – konsultacji psychiatrycznej i stosowaniu farmakoterapii. jakie stwarza sama choroba. Czynniki te mają istotny wpływ na życie rodzinne i powrót do aktywności zawodowej. Depresja nasila uczucie zmęczenia. różnica ta była istotna statystycznie i wynikała przede wszystkim ze zmniejszenia liczby nagłych zgonów. potwierdzono w randomizowanym badaniu przeprowadzonym w grupie 375 chorych z chorobą wieńcową. Obserwacja ta stała się podstawą wprowadzenia treningu fizycznego do programów prewencji chorób układu krążenia. kontroli parametrów lipidowych i glikemii.4% w grupie kontrolnej. podejmowanych w ramach programu rehabilitacji kardiologicznej. obejmujących trening fizyczny. Lęk lub depresję na znaczącym poziomie klinicznym odczuwa 30-50% chorych. możliwe jest podjęcie decyzji dotyczących rozpoczęcia lub intensyfikacji leczenia farmakologicznego. a także rehabilitacja. W ciągu trwającej 3 lata obserwacji. jak i w podgrupie pacjentów z chorobą wieńcową. modyfikację czynników ryzyka oraz porady psychologiczne. prowadzi do pogorszenia jakości życia.6%. Podejmowane działania polegają na psychoterapii indywidualnej i grupowej. w porównaniu do 29. W wielu badaniach obserwacyjnych stwierdzono istotny wpływ systematycznego wysiłku fizycznego na zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej i zgonu zarówno u osób zdrowych. odsetek zgonów w grupie rehabilitowanej wynosił 18. w których oceniano efekty samego tylko treningu fizycznego. wskazują na korzystny. WYNIKI REHABILITACJI Brak aktywności fizycznej jest jednym z wielu czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. lecz nieistotny statystycznie wpływ rehabilitacji na chorobowość i śmiertelność. Polegają one na rozpoznawaniu problemów psychologicznych i socjalnych będących następstwem pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Obserwacje z wielu randomizowanych badań 231 . Obserwacje z randomizowanych badań klinicznych. INTERWENCJE PSYCHOSPOŁECZNE Wielu powracających do zdrowia pacjentów kardiologicznych i ich rodziny z trudnością dostosowują się do warunków. brak istotności statystycznej był związany ze zbyt małą liczebnością badanych grup. zmniejsza wydolność wysiłkową. Korzystny wpływ wieloczynnikowych działań. Prawdopodobnie.rów ciśnienia tętniczego.

Rehabilitacja kardiologiczna jest zespołem działań mających na celu przywrócenie sprawności pacjentom z chorobami układu krążenia lub. jak i operacyjnie. Wykazano także korzystny wpływ rehabilitacji na jakość życia chorych po zawale serca. gdy nie jest to w pełni możliwe. Rehabilitacja Medyczna 1998. 104: 1964-1740.klinicznych wskazują na korzystny wpływ wieloczynnikowych programów rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej u pacjentów z chorobą wieńcową. Balady.J. 2: 1-84. Amsterdam i wsp. wydaje się. 4. 2. 232 . Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji kardiologicznej według zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej. Circulation 2001. jednak w większości przypadków wyniki te nie osiągają istotności statystycznej ze względu na zbyt małą liczbę pacjentów. że szczególne korzyści z tego postępowania odnoszą pacjenci z depresją. E. 3. W grupie rehabilitowanej obserwowano także rzadsze występowanie bólów w klatce piersiowej i większą poprawę wydolności fizycznej. Zapamiętaj! 1. A statement for Healthcare Professionals From the American Health Association. Rehabilitacja kardiologiczna jest postępowaniem kompleksowym opartym na treningu fizycznym. Fletcher.A. zapewnienie jak najlepszej adaptacji do ograniczeń wynikających z choroby. modyfikacji czynników ryzyka i interwencji psychospołecznej. Podstawowym celem treningu w rehabilitacji kardiologicznej jest umożliwienie wykonania tego samego wysiłku przy mniejszym zapotrzebowaniu serca na tlen. Wyniki czterech metaanaliz danych z mniejszych badań randomizowanych wskazują jednak na istotne statystycznie 20-25% zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych losowo przydzielanych do programu rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja kardiologiczna stanowi obecnie integralną część postępowania medycznego zarówno u chorych leczonych zachowawczo. G. Warto przeczytać: G.F.: Exercise standards for Testing and Training.

Rehabilitacja.G. P. Secondary prevention programs: A statement for Healthcare Professionals From the American Health Association and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation writing group. S. Balady. 80: 234-244. O'Connor. Buring.E.A. Circulation 2000. PZWL 1989: 23-65. 102: 1069-1073. Rudnicki: Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Yusuf i wsp. Kuch. S.: An overview of randomized trials of rehabilitation with exercise after myocardial infarction.T. P. 233 . Ades. J. Circulation 1989. J.J. Comoss i wsp. G.: Core components of cardiac rehabilitation.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->