P. 1
Sam naprawiam daewoo lanos

Sam naprawiam daewoo lanos

|Views: 14,684|Likes:
Wydawca: picasso_088

More info:

Published by: picasso_088 on Feb 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

Spis tresel

1. 1.1. 1.2.
1.3. 1.4.

Informacje og61ne 0 samochodzie Opis pojazdu Dane identyfikacyjne Charakterystyka techniczna pojazdu Walory uzvtkowe samochodu . . . . . . . urzadzenta sterowania i kontroli . . . .. Uwagi dotyczaca eksploatacji Obsruga sarnochodu " . . . . . . . . . .. Obsluga codzienna Obsluga raz w rnleslacu . . . . . . . . . .. Og61ne zasady obslugi i napraw samochodu Wybrane czynnosci obslugowe ;:)~ri:1WULCl.11I1:t puznnuu uleju vv ellulku . Wymiana oleju i filtra oleju Wymiana wkladu filtra powietrza Wymiana filtra paliwa Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekladniowej ... . . . . . . . . . . . . . .. Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Sprawdzanie skoku pedalu sprzeqta Wymiana swlec zaplonowych . . . . . .. Sprawdzanie stanu akumulatora .... Sprawdzanie stanu plyncw eksploatacyjnych Konserwacja nadwozia i elernentow podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Konserwacja uszczslek gumowych .. Wymiana kola . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wykaz caynnosci obstugi okresowej Materialyeksploatacyjne Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu . . . . . . . . .. Holowanie Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . .. Slinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Og61na charakterystyka silnika . . . . ..

9 9 12
14 15

1.5.
1.6.

20
28

2. 2.1.
2.2.

30
30 30

2.3.
2.4.

32 6!
32

32

34 34
35

36 36
36

37 37
38 38 38 39

Kadlub silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wal korbowy i ttoki . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Glowica i uktad rozrzadu Pomiar cisnienia sprezania . . . . . . . .. Wymiana paska rozrzadu . . . . . . . . .. Wymiana uszczelki pod glowicq . . . .. 3.5. Uklad smarowania .. . . . . . . . . . . . .. Pomiar ctsn'enia oleju Demontaz miski olejowej Wymiana pompy oleju Typowe niedomagania ukladu smarowania 3.6. Uklad chlodzenia Wymiana termostatu . . . . . . . . . . . . .. W~IMill". lSe"'p~1 plynl J nhlnri'l'lnnanfi'l Wymiana chtodnicy Typowe niedomagania ukladu chlodzenia 3.7. Doprowadzenie powietrza 3.8. Zasilanis paliwem . . . . . . . . . . . . . . .. 3.9. Zaplon bezposredni (DIS) 3.10. Sterowanie pracq silnika . . . . . . . . . .. Programowanie obrot6w biegu jalowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diagnostyka systemu sterowania . . .. 3.11. Uklad wylotowy 3.12. Typowe niesprawnosci silnika . . . . . .. 4. 4.1 . Ukfad przenlesienia napedu . . . . . .. Sprz!?g!o....................... Charakterystyka techniczna ..... . .. Regulacja pedalu sprz~gla . . . . . . . .. Sprawdzenie punktu wtaczanla sprzeqta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Odpowietrzanie ukladu sterowania sprzeqia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wymontowanie tarczy sprzeqta ..... Skrzynka przekladniowa . . . . . . . . . .. Charakterystyka techniczna Wymontowanie skrzynki z samochodu

3.2. 3.3.

45 49
51

52
53 55

56 57 58 58 59 59 61 62 63 63 65
67 68

70 70 72 75 77 77 79 79

2.5.

2.6. 2.7.

42 42 42 42 43 44 45

80 80
81

3. 3.1 .

4.2.

83 84 84

6
Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce P610sis napedows Wymontowanie petost napedowe] Wmontowanie palosi naosdowe] Diagnostyka ukladu przeniesienia napedu Typowe nlesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Uk fad kierownlczy . Charakterystyka uktadu kierowniczego Uklad klerowniczy ze wspomaganiem Wymontowanie pompy ukladu wspomaganla Wymontowanie przekladnl kierowniczej Odpowietrzenie uktadu Typowe nlesprawnosci ukladu kierowniczego ze wspomaganiem ... Uklad kierowniczy bez wspomagania ~ymon~ow~nie przekladni klerownicze] , Typowe niesprawnosc uktadu kierowniczego bez wspomagania .... Demontai. i regulacja element6w uktadu kierowniczego Zdejmowanie kola kierownicy Zdejmowanie drazkow kierowniczych R.egula~ja n~ciqgu lozyska przekladnl klerownicze] Sprawdzenle ustawienia przekladni kierowniczej i k6t klerowanych Zawieszenie i kola . . . . . . . . . . . . . .

DAEWOO LANOS

85 85

B.S. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.B. 7.7.

4.3.

86 86 86
87 87

Zamianak61 Pomiar bicia kota Typowe nlssprawnosci zawieszenia samochodu Ukfad hamulcowy

. . . .

107 107 108 109 110 111 111 113 113 115 115 116 117
117

f

4.4.

5.
5.1

89
90
91 91

5.2.

92 93 93

5.3.

94
94 94

5.4.

Charakterystyka ukladu hamulcowega Diagnostyka ukladu hamulcowega ... Odpowietrzanie ukladu hamulcowego Plyn hamulcowy Pompa hamulcowa Serwa hamutoowe Hamulce k6t przadnich Sprawdzenie i wymiana wk!adek hamulcowych Dernontaz zacisku hamulca Sprawdzanie tarcz hamulcowych 7.8. Hamulce k6~tylnych Sprawdzanie bebnow hamulcowych Sprawdzanie okladzln ciernych Wymiana szczek hamulcowych 7.9. Hamulec awaryjny 7.10. Lampka sygnalizacyjna ukladu harnulcoweqo 7.11. Uklad ABS 7.12. Typowe nlesprawnosci ukladu hamulcowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 118 119 120 120 121 121 123 124 124 126 126 127 128 130 131

. . . . .

95
95 95

B.
8.1. 8.2.

Nadwozie.

,

96 96 98
98

6.
B.1. B.2.

B.3.

6.4.

Ustawienie kat . przednie zawieszenie , .. Wymontowanie kolumny przedniego zawleszenla . Wymontowanie wahacza . Sprawdzenie przedniego zawieszenia Tylne zawieszenie . Wymontowanie tylnej osl . Wymiana amortyzatora . Wymiana spr~Zyny tylnego zawieszenia . Wymontowanie drazka stabilizatora .. Sprawdzenie tylnego zawieszenia . Regulacja luzu tozyska kola . Wymiana piasty kola . Kola i ogumienie . Zalecane rozmiary opon i clsnlanie w ogumieniu .

99 99 101 102 102 102
104 105 105 105 105 106 106

104

Opis nadwozia , Wyposai.enie zwlekszajace bezpieczerislwo uiytkownlk6w samochodu Pasy bezpieczeristwa Poduszka powietrzna Siedzenia i zagt6wkl 8.3. Budowa nadwozia 8.4. Elementy przodu nadwozia Pokrywa silnika Blatnik przedni Zderzak przedni B.S. Drzwl przednie Zamkf drzwi Wymontowanle plata tapicerskiego drzwi przednich Wymlana szyby drzwl przednich Wymlanalusterka bocznego B.B. Drzwi tylne Zamki drzwi Wymontowanie plata tapicerskiego drzwi tylnych Wymiana szyby drzwi Iylnych 8.7. Szyba tytu nadwozia Naprawa uszkodzonej sciezki grzejnej

,. . . . . . . . . . . . . . . .

131 131
132 134 134 135
135

136 136 136 136 136
137

137

SPIS

rassci
9.S. 9.7. Wymiana zarowek Sygnal diwl~kowy 9.B. Sygna,lizatm dtw\~kowy . . . . . . . . . .. 9.9. Wycieraczki i spryskiwacze 9.1 O. System zabezpieczenia samochodu immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.11. Zestawwskainik6w , 9.12. Schematy instalacji elektrycznej . . . .. 10. Zmlany i modernizacje 10.1. Lanos Sport . . . . . . .. 10.2 Zasilanla gazowe Zalqcznik 1. Dane do regulae)1 I naprawy Zalqcznlk 2. Momenty dokrecenle element6wzfqcznych Zafqcznik 3. Charakterystyczne podwozla .. , . ..

7
151 157

Szyba tylna boczna (wersja 3·drzwiowa) 8.B. Zderzak tylny 8.9. Tablica rozdzielcza, lusterko wewnetrzns 8.10. Ogrzewanie, przewietrzanie oraz klimatyzacja wnetrza 9. 9.1. Wyposaienle elektryczne . . .. Akumulator..................... ladowanle akumulatora , Uruchamlanie silnika za pornoca akurnulatora zewnetrznepo Alternator Wymontowanie alternatora . . . . . Typowe nlesprawnoscl uktadu ladowania akurnulatora Rozrusznlk Wymontowanie rozrusznlka Typowe nlesprawnosci ukladu rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczniki.................... Oswietlenie.....................

137

i37

157
157 160 161 161 215 215 217 223 226 230 233 236

13B 140 143 143 143 144 144 145 146 146 146 147 148 150

9.2.

. . .. ,... . . ..

9.3.

wymlary

9.4. 9.5.

Sfownlczek skrot6w Skorowidz rzeczoWy . . . . . . . . . . . ..

II Z racji specjalnych, korzystnych warunk6w gwarancyjnych oterowanych nabywcy nowego samochodu przez gwarantazaleca siy dokladne zapoznanie sil z ich postanowieniami iscisle przestrzeganie tych warunl<Ow, poo rygorem utrary ywaram':JI. vv ramacn gwaranGJI TU:l.tClLY powier nynullCllll.o OUOIUy I 11"~"*",, pojazdu Autoryzowanym Stacjom Obs1ugi Daewoo. W zwiqzku z powytszym. W okrasle gwarancyjnym, intormacje obsfugowo·naprawcze zawarte w tej publlkae] nalezy traktowac intormacyjnie, np. w celu postawienla wlasciwej diagnozy dotyczace] stanu technicznego pojazdu, oceny prawidtowego wykonania obslugl Iub naprawy gwarancyjnej w ASO. Po uptywie okresu gwarancji wiadomoSci dotyczqce obstug i napraw mog~ bye wykorzystane do samodzielnych prac przy samochodzie. Ze wzglfildu na udoskonalanie konstrukcji samochodu przez producenta zakres i czestosc wykonywania czynnoscl obslugowych mog~ ulegac zmianom. Zaleca sie kai:dorazowe sprawdzenie tych danych w fabrycznej dokumentacJi pojazdu.

La"

8 DAEWDO LANDS SAMDCH60 OAEWDD LANDS a .3-drzwiowy . C . b .sedan.5-drzwiowy.

o 1. uktad kierowniczy moi:e bye z przektadnia klerownicza ze wspomaganiem alba bez wspomagania. Mozllwe jest rowntsz przewozsrue wlekszsqo bagaiu po uprzednim ziozeniu tylnych siedzsn.radosny i nos nas. wahacze wzdluzne. konstrukcj~ pedwozia konsultowano z firmq Porschs a sllnika z flrmCl Ricardo. W ciC\gu30 rnlesiecy od zatwierdzenia projektu uruchomiono seryjnC\ produkcie samoehodu Daewoo Lanos. Wyzwanie opracowania nowego sarnoohodu podleto w potowle lat 90. Konstrukcja samochodu zostata opracowana przy Wsp6tudziale renemewanyeh firm.5 SOHC a rnocy 63 kW/86 KM alba 1. 1500 ems (1. Samoch6d w wersji osobowej jest przystosowany do przewozu pleciu pasai:er6w. SOHC . rnajacych znaczaoy udzlal w przygotowaniach wielu znanych konstrukcjL Stylizacja nadwozia i wnetrza zostata dopracowana przez firm~ ltal Design. ezyli radujC\cy nas. Jego celem byle skonstruowanie samochodu spslntalaceqo wysokie wymagania w zakresie wymag6w bezpleczenstwa i ekologli.4 SOHC) Ii 0 mocy 55 kW175 KM). Z) OOHe . Tylne zawieszenie to zespolona as skretna. Opis pojazdu INFORMACJE .0 rn. dzieki rnozllwosel ztozenla. dzia!a w uktadzie krzyi:owym.1. pleciodrzwtowa i trzydrzwiowa hatchback (dlugosc nadwezia 4074 mm) oraz pleclodrzwtowa i trzydrzwiowa wersj~ towarowa van (dlugose nadwozia identyczna z wersia hatchback) . " Spotyka s!~ oznakowanie lego silnika symbolem 1. Samoch6d maze mise piEi!cioblegowC\rnschaniczna skrzynke bieg6w lub czterostopniowq skrzynkEi! automatyczna. Hydrauliczny. wtasciwosc: jezdnych. Samoeh6d ma trzy wersje nadwozIowe przeznaczone do przewozu os6b . sylwetki.podwOjny walek rozrntdu na gtcwicy. stwarza szanse ponad trzykrotnego zwiEilkszenlaobJfiltosci przestrzeni baqazowe]. Wszystkie te Jednostki napedowe maia wielopunktowy wtrysk paliwa. wyposai:onego w odpowiednie [ednostkl napedowe. .5 DOHC a mocy 73 kW/100 KM) lub 1600 cm3 (1. Niesymetryczny podzial opar- Daewoo Lanos jest samochodem nalezacvrn do grupy sredntcb aut 0 d1ugosci nadwozia nieco powyze] 4. wspomagany. Przednie zawieszenie samochodu jest niezalezne z kolumnami typu MacPherson. ukfad hamulcowy wypesaiony w hamulce tarczowe a wentylowanych tarczaeh na ko!ach przednich i hamulee bebnowe z tylu. dwustozkows sprezyny srubowe i amortyzat a ry.czterodrzwiowa typu sedan (dlugose nadwozia 4237 mm). ktorego nazwa wywodzi siEilad laclnskich slow: latus . OGOLNE SAMOCODZIE Samoch6d maze bye wyposai:ony w jeden z kilku silnlkow: 1400 ems (1. Zesp61 napadowy jest umieszczony poprzecznie nad przednla osia i napedza kola przednie. Pojazd wyposai:ono w lnstalaeje elektryczna 12 V (ujemny zacisk akumulatora dotaczono do masy pojazdu).6 DOHC3) a mocy 78 kW 1106 KM). Dzielone oparcie tylnego siedzenia.poJadynczy walek rOzfZctdu na gtowlcy.3.

..sledzenia tylne ziozons BAGAZOWA (warsla hatchback) ..polsmnosc PRZESTRZEN Ustawienie sledzen tylnych Pojamnosc ba.wldak.10 INFORMACJE OG0LNE 322l =------.siedzenia tylne w po.-.z siatka metalowa . Wersja towarowa (van) w samochodzie trzydrzwiowym ma dwa miejsca sisdzace oraz przestrzen bagaiowCl cddzielona ad prze- ni~ta do przodu. W celu przesuniecia przegrody nalezy wykr~cic sruby moculace [a do nadwozta a po przesunleciu wkrecic te sruby wgniazda odpowiadajqce nowemu potozsniu przegrody.__ PRZESTRZEN BAGAZOWA (warsja sedan) a . natomiast w wersji pieciodrzwlowe] (4-miejscowej) rna przecrooe umleszozona za oparoiami tylnych siedzsn. b .zamontowana na stale. b . cia w stosunku 2/3 urnozliwla przswozenie dlugich przedmiot6w i jednoczesne zabranls jednego alba nawet dw6ch pasate row.zycji normalnej 250 686 l'ylne sladzanla zlozone 9Sa strzeni pasaZerskiej przeqroda .. W tej wersji po zloieniu oparcia tylneg.gaZnika (dml") nadwozie sedan Tylne aledzania w pozycji normalnej 322 nadwozie hatchback a .o siedzenia przegrada maze bye przesusiedzenia.. bezposradnio za przednie .

piqtym drzwiom z tylu nadwozia. pornirno mniejszej pojemnosci bagai.OPIS POJAZDU 11 PRZESTRZEN 8AGAZOWA (wersja van) Nadwozie typu hatchback. pozwala na umieszczenie w bagai. Wersja S 3. Wyposazenie samochodu Lanes" Rodzaj wyposaienia Wspomaganie ukladu kierowniczego RegulacJa WYSOKoscJ ola KlerownJcy k Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrma pasazsra Uklad ASS Ogrzewanie tyrnej szyby SWiatta przeclwmglowe przednie Wycieraczka tylnej s"Zyby(hatchback) Tylny spoiler Obrotomiarz Zegar cyfrowy K1imaty"Zacja Centralny zamsk Immobilizer .nika nlz nadwozie typu sedan.wyposazeme dodatkowe \opcja). 5-drzwlowy 0 - Wersja SE 4-drzwlowy S WersJa SX11 3. Zderzakl w kolorze nadwozia Elaktryczne sterowanie szyb drzwl bocznych Elek!ryczne sterowanie lusterka prawego Antena elektrycznie podnoszona Batwione szyby Lakier metalik rub perlowy Dodatkowe (trzecte) swlaUo hamowanla QbiaSnienie oznae.4. pakietach. SX) z dodatkowym (opcjonal- PRZEGRODA ODDZlElAJACA PRZESTRZEN BAGAZOWA nym) wyposaZeniem..niku przedmiot6wo sporych rozmiarach dzililki duzyrn. tzw. Samoch6d jest produkowany w wersji podstawowej (standardowej .S) oraz wzbogaconych (SE.wyposaienl8 standardowe.brak 1'1 wyposaienlu. kt6re jest takie oterowane w zr6inicowanych fabrycznych zestawach.4 l'Iyposaienie 1'19 opisu warsjl S Z wYil:l. 4. dodalkowe ~wlatlo hamowanla w standardzll~) ~ Samoch6d z s!lnikiem 1600 dm' (1.6 DOHC).5-drzwlowy s S s 0 0 0 s Q 0 0 s s s - s s s - - - s s s s 0 s a s s 0 s s s 5 s S3! 531 0 - s 0 0 0 s 5 s a a 0 0 " Wyposaienie moze utec zmianom (1'1 Lanosle 1. . . " W slandatdzle dotyczy szyb drzwi bocz:nych przsdnich.zeJi : S. 0.lklem lmmobllizera.

numer homologacji.samoch6d wyprodukowany w zakladach Daewoo-FSO.typ silnika: C .3-drzwiowy hatchback. • SUPTF69YDXW000002 . rodzaju zasilania. producencie i numerze seryjnym.samoch6d wyprodukowany w macierzystym zakladzie Oaewoo.to dane ldentyfikujace producenta samochodu: KLA . T . ROZMIESZCZENIE IDENTYFIKACY DANVCH JNYC H SAMOCHODU LANOS 1 . 2 . R6wniei.5 SOHC. Przykladowe oznacz. Przykfadowo: . Poszczeg61ne czlony numer VIN rnaia nastepujqce znaczenie: KLA lub SUP .1. Korea.Daewoo Motor.numer YIN. V -1 . A . W . E . B . Tabliczka z numerem identyfikacyjnym jest umieszczona na przegrodzie czofowej za serwern hamulcowym. . 3 -1abliczka znamionowa . Polska.2000. typie rozrzadu.skrzynka automatyczna. 6 .2.grupa pojazd6w wg klasyfikacji producsnta (Nexia. Numer VIN sklada si~ z 17 znak6w.Bupyong. X .12 lNFORMACJE OGOLNE 1.Daewoo FSO. 48 .5-drzwiowy hatchback. pojernnosci skokowej.model roku: V -1997.6 DOHC.4 SOHC.5 DOHC. Y .1.numer identyfikacyjny pojazdu VIN (Vehicle Identification Number).przedni naped z mechanicznq skrzynkq bieg6w.enie silnika: A15SMN012345B. 000001 . F .tabllczka homologacJ! Ueiali wyst'iJPujel.przeznaczenie pojazdu: E .zaklad produkcyjny: B .rynek wewnetrzny: W . natomiast numer identyfikacyjny jest wybity w g6rnej czesci przegrody czolowej po prawej stronie. Daneidentyfikacyjne Dane identyfikacyjne samochodu stanowiq: .Warszawa.oznaczenie silnlka. 69 . 48 . na przegrodzie czolowej obok numeru VIN znajduje sifil tabliczka z numerem homologacji sarnochodu.sCI. typu nadwozia. SUP .numer seryjny nadwozia. W numerza tym sa zawarte informacje dotyczace producenta samochodu. modelu roku i numer seryjny nadwozia. .rodzaj nadwozia: 08 . Lanos).typ napedu w danym samochodzie: • KLATF486EWB000001 F . 0.1999. 6 -1. silnika.1998. W . Y . Oznaczenie silnlka zawiera informacje a typie jednostki napedowe].eksport.4-drzwiowy sedan.

wielopunktowy wtrysk paliwa).typ rozrzadu: SOHC (2 zawory na cylinder).rodzaj zasilania silnika (MPi .DOHC (4 zawory na cylinder). S . 0 .1600 emS).5 ~ E < 10. M . 15 . A . 16 . B .typ silnika: 4-cylindrowy. rzedowy. S .kolejny numer produkcyjny.1400 ern".0 012345 .9.stopien sprezanla 9.DANE IDENTYFIKACYJNE 13 NUMER VIN (1) I TABLlCZKA HOMOLOGACJI (2) SAMDCHODU DAEWOO LANDS Poszczeg61ne elementy oznaczenia zawierajq nastspuiace informacje.polernnosc skokowa silnika 1500 ern" (13 .0 < E < 9. N .5. TABLlCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO MOTOR (Korea) UMIESZCZENIE NUMERU NA SILNIKU DOHC TABUCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO-FSO (polska) UMIESZCZEN1E NUMERU NA SILNIKU SOHC .zakfad produkujqcy silniki.

wersja 3·drzwlowa. Charakterystyka techniczna pojazdu Wymiary podstawowe samochodu w mm Wymlar Dlugosc Szerokosc Wysokosc Rozstaw osl Rozstaw kot przednlch Aozstaw kOllylnych Zwis przedni Zwis tylny Prze{. b ..-drzwlowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 838 716 160 838 879 160 838 716 160 .wersja 4-drzwiowa 1.warsja 5-drzwlowa.3.wit Typ nadwozia 3-drzwiowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 4·drzwiowe 4237 1678 1432 2520 1405 1425 5. 14 a INFOAMACJE OGOLNE 838 2520 715 b 407' c 4~31 PODSTAWOWE WYMIARY SAMOCHODOW DAEWOO LANOS a . c ..

cykl mlejskl . "crash test6w opracowano bezplecana. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy w kg Masa przyczepy Masa calkowlta przyczepy bez hamulca Masa calkowlta przyczepy z hamulcem Typ silnlka 1.5/12.5 11.4/10.9 24.7/7. tzw.6 ~drzwlowe 1050 1595 826 769 5 1020 1595 826 769 826 769 5 769 5 5 " Podane masy dOtyClfj semochooow w wars]1 pcdstawowe].6 18.4. powiednio sztywna bryl~ nadwozia.3 73 4. 0 optymalnej deformacji w mlejscach stref kontrolowanago zgniotu w przypadku zderzenla CZDtowego i z tytu.przy 120 km/h bleg Przyspieszenie BastycznoM (s) (5) (s) (~) (dB IAI) (m) (1/100km) 45/46 82/83 125/127 160/165 172/175 12. przednia podluznica zostara tak skonstruowana.2/11.przedniej -Iylnej Llczba pasazerow 1.9 11 A 5. utrzyrnac o . a [ednoczesnle w razia wypadku.9 10.9 7. Walory uZytkowe samochodu Daewoo Lanos bedac samochodem zaliczanym do klasy srednle] urnozllwia latwe poruszanie sle w warunkach ruchu miejskiego i jest jednoozesnte wygodnym autern do dalszych podr6i.0 27 85 130 168 180 11.9 10. 1.4: 1.y.4. bezpieczeristwie decyduje konstrukcja element6w nadwozia.6 7.1 27 73 4.5 3-drzwiowe 1010 1595 826 1.5 5-drzwiowe 3 i 5-drzwiowe 1040 1595 1.6 DOHC 48 78 115 155 166 14.2 5. Prezentuje wysoki poziom w zakresie bezpleczenstwa biernego i czynnego.przy 90 km/h . aby w maksymalnym stopnlu przejac energilil zderzenia.7 f 19.5 6.4. ekologil oraz ergonomii. odII . Na podstawie wynik6w licznych pr6b zderzeniowych.2/5.5 SOHC I DOHC 1.9 5.4 1.8 24 -IV bieg -v 0+100 km/h 60+100 km/h 80+120 km/h Zdolnosc pokonywanla wrnlesian Glosnosc Minimalny promier"l zawracama Zuzycie pallwa: .1 12. 1.4 SOHC 480 900 1.5 4-drzwiowe 1035 1595 826 769 5 1.9 73 4. Nadwozie spetnia wymagania okrestone przepisami obowiazujacyrni w Europle oraz w Ameryce P6fnocnej.9 19.4S0HC 1.5 SOHC I DOHC 1.6 DOHC 480 1100 480 1000 Osiqgi samochodu 051<491 Pr~kosc maksymalna -1 brag -II biag -III bieg (kmfh) 42 Typ silnika 1.8 14.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 15 Masy samochodu w kg') SlInlk Rodzaj nacwozta Masa wtasna Masa calkowita Obclazenie osl: .

zczenie drzwl w nastepstwie zderzenia ozoioweqo silnik w komorze silnikowej i zapobiec jego przemleszczeniu sie do wnetrza pojazdu. Dodatkowo wptywa ana na zmniejszenie drgar'l przenoszonych z przedniej czesci nadwozia. Ich konstrukcja ma sluiy6 absorpcji uderzenia przy niewielkiej preokoscl i zapobiegac uszkodzeniom nadwozia. Kablna pasazsrska ma wiele zabezpieczeri rninirnalizujacych stoplen wgniecer'l nadwozla podczas zderzenia. W razie powai:niejszego wypadku konstrukcja zderzak6w pomaga roztozye j zredukowac slle uderzenia. Dach samochodu oraz stupki rnaja wzrnocnienia usztywniajacs bry1til nadwozla w przypadku wywr6cenia pojazdu.16 INFOAMACJE OG6LNE WZMOCNIENIA NADWOZlA PDPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWD STAEFY KONTROLOWANEGO W SAMOCHODZIE ZGNIOTU b ¢ DrzW=i=p=rz=e=d=n=le:::>. Ponadto mala one wzmocnienia chronia. w tym takze zderzenia bocznego. aby w przypadku zde(zenia czotowego nle nastapito ich zablokowants i byta rnozliwosc lch natychmiastowego atwarcia. Drzwi boczne skonstruowano tak.wzmocnienla drzwi. Temu celowi slui:y r6wniez szaroki stupek srodkowv oraz belkl wzrnacntalace drzwi boczne. Poprzeczki podfogi.bezpieczne przemies. b . Zderzaki przednie i tylne sa wykonane z trzech element6w.~ DlZWllylne ¢ BEZPIECZNA KDNSTRUKCJA DRZWI a . do kt6rych sa montowane siedzenia. Podobnq funkeje spetnia balka wzrnacniajaca przegrody czolowej. wykonano z materiat6w a wysokiej wytrzyrnatcsci.ce pasazerow przed skutkami zderzenia bocznego. .

b . stosownie do wzrostu osoby zajmujClcej przednie siedzenie. 3 .h .przadnll.belka sprazysta Standardowym wyposazeniern sa. Dzlekl temu moi:na dobrac najkorzystnleisza wysokosc zamoeowania pasa. Warsje Lanasa SEt SX moga. Przednie pasy bezpleczenstwa rnaja dodatkowo rnozliwosc regulaeji punktu gornego zamocawania na slupku srodkowym.WALORY UZYTKOWE SAMOCHODU 17 a b ZOERZAKJ SAMOCHODU a . gdy nastepuje zderzenie pod katsm mnie-jszym nit 30· od osi podluinej samochodu. potocznie zwane powietrznymi. 1- Przednie i tylne siedzenia SCI wyposaZone w zagt6wki 0 regulowanej wysckoscl. zostaje uruchomiony meohanizm napelniania poduszki po- Dacwoo L:Jl1D. 2 .tylny 1 . pasy bezwladno$ciowe dlaczterech mleisc i pas blodrowy dla srodkoweqo miejsca na tylnym siedzeniu.wkfadka pochtanlalaca energilil. przeznaczone dla kierowcy i pasazera. W przypadku kollz] pojazdu przy predkosci powyze] 25 krn/h.zewnetrzna poWioka zderzaka z tworzywa. bye wyposazone w poduszki gazowe.

Po pociaqnleciu w 96rfil diwigni umieszczonej po lewej stronle kolumny jest moiliwe ustawienle kierowniey w dogodnym Oednym z pisciu rnozliwych) poloi:eniu. estetycznie wkomponowane w brytfil nadwozia. Stanowi ona ochrone glowy i klatki piersiowej os6b siedzacych na przednleh siedzeniaeh. jesli wymaga tego sytuacja na drodze.w przypadku gwaltownego hamowania umoi:liwia skret kierownicq I bezpieezne ornlnlecle przeszkody. zar6wno na prostej drodze jak i w ruchu po luku. Istnieje taki:e rnozllwosc wyposai:enia samoehodu w uklad eliminujqcy blokowanie k6t.zapobiega utracie sterownosci pojazdu podczas gwaltownego hamowania na sliskie] nawierzehni.04 s podezas koltxji) 0. Funkcja ta sluiy wyeliminowa- 0. Wypetnienie poduszki nastepuje W ezasie 40 ms.02 s SAMOCHODU 0. SX samoeh6d jest wyposai:ony w kolurnne kierownicza z regulaejq poiozenia kola kierowniey. . zwany ASS. Reflektory przednie.07 s PODUSZKI POWIETRZNE (fazy napelnlanla . Optymalne wykorzystanie funkc] poduszki nastepuje przy [ednoczesnym zastosowaniu pas6w bezpleczenstwa. kt6ry pomaga kierowcy utrzymac kontrole nad pojazdem w razie naglyeh i nieprzewldzianych zaqrozen na drodze: . majq mozllwosc regulaeji wysokosei snopa swlatla (w cztery rozne poiozenla) w zaleznoscl ad obclazenia samoehodu.18 INFORMACJE OGOLNE GORNE ZAMOCOWANIE PASA BEZPIECZEr'JSTWA Z MOZLIWOSCII\ REGULACJI WYSOKOSCI WARUNKI ZADZIAtANIA MECHANIZMU PODUSZKI POWIETRZNEJ NAPEtNIENIA wietrznej. W wersji SE.

R6ine predkosci pracy umozliwiajq dostosowanie dzialania wycieraczki do intensywnosci opad6w. Z miejsca klerowanla.WALORV UZVTKOWE SAMOCHODU 19 b REGULACJA POlOZEN1A KOtA KIEROWNICY a . stanowia wainy element biernego bezpieczenstwa. zapewniajqc dobra widocznosc do przodu. REGULACJA USTAWIENIA SWtATtA MIJANIA a .tiwe polozenla klerownicy niu olsniewanla kierowc6w samochod6w Jadqcych z przeciwnegokierunku i jest realizewana przez prowadzqcego.pokr~1I0 regulacji na tabliey rozdzielczaj Q .i 5-drzwiowe samochodu sa ponadto wyposazons w wycieraczke tylnej szyby ze spryskiwaczem. Estetyczna tablica rozdzielcza i elementy wyposai:enia wnetrza 0 zaokraqlonych krawedziach. WersJe 3.moi.dZwignia regulacyjna. wykonane z niepalnych materiaf6w. b . Wycieraczka szyby przedniej polaczona ze spryskiwaczem oczyszcza powlerzchnle szyby w 80%.

e uktadow sterowania sllnika. 85% cze-sci skfadowych samochodu nadaje sie do ponownego wykorzystania. Kluczyk umozliwiajqcy wl~pzenie zaplo- WYtJ\CZNIK ZAPtONU . Kluczyk W stacyjce rnoze bye ustawiony w jednej z czterech pazycjl: LOCK . 85 1. tak aby znalazca kluczyka nie megl uruchomi6 pajazdu. Daewee Lanos Jest servjnle wyposazony w uklad unieruchomienia silnika tzw. tzw. W przypadku. immobilizer. spelniajqc rniedzynarodowe nermy wtym zakrasia. Przy opraeowaniu samochodu Daewoo Lanos zwr6cono spscjalna uwaqe na sprawy ochrony srodowlska.odlaczone zasilanie wszystkich odbiornlk6w elektrycznych. Uwaga. kt6regokod odczytywany jest przez modul steruiacy imrnobitizera.sllnfk wyI~czony. 823D WIDOCZNOSC Z MJEJSCA KlEROWCY W SAMOCHODZIE Znaczne przeszklenie i odpowiedni ksztatt nadwozia zapewnia dobra wldocznose we wszystki chkieru nkach. UrzCldzeniasterowania i kentroll Wylctcznlk zapfonu WylCleznik zaplonu jest potaczony z meehanizmem blokujacyrn kierownice po wyj~ciu kluczyka oraz mechanizmem zabezpteczaiacyrn przed powt6rnym rozruchem sllnika (ponowne uruchomienie silnika jest rnozllwe po cofnieclu kluczyka w pozyciEil ACC). Ace . umozliwiajEicy zadzialani.20 INFORMACJE OG6LNE nu ma wbudowany transponder.zaplonowej. W razis zagubienia kluezyka nalezy zwr6ei6 ste do Autoryzowanej Stae] Obstugi Daewoo w celu przeprogramowania posiadanych kluczyk6w. gdy kodkluezyka nie zostanie zidentyfikowany nastepuie automatyczne zablokawanie pampy paliwa. zapalniczka). Uklad wtrysku paliwa oraz konwerter katali· tyczny (zwany popularnie katalizatorem) zapewniajq rsdukcje ernisjl szkodliwych ezynnik6w zawartych w spalinach do atmosfery. w tej pazyaji mozna wyj~6 kluezyk. W przvpadku potwierdzenia lege prawidlowosci zostaje przekazany sygnal do modulu eleldronieznego (ECM). wtryskiwaczy i cawki . pootaczone zasilanis do niekt6rych odbiornik6w ((aaio. recyclingu. kola kierownlcy nie jest zablakowane.5.

swiatta pozycyjne.wlqcznik oswtetlenta zewnetrznago i kierunkowskaz6w jest urnleszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej pod kolem kierownicy.swiatia wytqczone.0ny.UBZADZENIA STEAOWANIA I KONTAOLI 21 WN~ZE SAMOCHODU ON .wlqczone . WI~czniko5wietlenia zewn. START . po uruchomieniu kluczyk samoczynnie powraca do pozycji ON.TRZNYCH OFF :00: .zapton wt~C1. ~DID PRZEtJ\CZANIE $WIATEt MIJANIA NA OROGOWE .wlaczone .pozycja uruchamiania silnika. oswietlente zestawu wskai:nik6w i tablicy rejestracyjnej. Wgzy~tltjR ndhinrniki elektryczne zasilane. swiatla mijania (po przesunieciu dzwigni ad kota klerownicy w strons przodu samechodu zostaia wtqczone swiatia drogowe). Obrotowa konc6wka dzwigni sfuzy do wlaozania swiatet ZBwnetrznych: WtACZANIE SWIATEt ZEWNE.trznego i kierunkowskaz6w Dzwignia zespolona .

22 a 123 4 INFORMACJE OG6LNE 5 6 7 89 10 11 12 3ii 33 b 32 31 12 3 27 30 29 28 2726252423 22 21 20 19 18 17 16 15 1413 12 4 5 6 7 8 9 10 12 .

lampka sygnaJizacyjna zaptecta pasa bezpieczer'lstwa. 33 .URZ6DZENIA STEROWANIA I KONTROLI 23 a 2 3 456 7 65 9 10 11 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 b 2 456 7 65 9 3 ZESTAW WSKAZNIK6w a ~ wersja samochodu z bogatszym wyposai:eniem.zestaw wskBtnik6w. 5 . 4 .sohowek.poduszka powlatrzna kierowcy.dodatkowy schowek na male przedmioly. 11 ~ lampka sygnalizacyjna ASS. 4 ~ lampka kontrolna swlatel przeclwmglowych przednich. 17 -lIcznik przebiegu calkowitego.lampka sygnallzacyjna funkcjonowania uklad6w silnlka 21 20 19 1S 17 IS 16 lit 17 USYTUOWANIE URZI\DZEN STEAOWANIA a . 2 ~ nawiewy boczne . 13 .wlotcznlk tylnych lamp przeciwmglowych. 20 ~ lampka sygnaliza. 16 .nawlewy szyb drzwi przednich. 9 . 25 .nawlew srodkowy.licznik dziennych przebleg6w.obrotomierz. 10 . 19 .zym wyposai. 32 .wlO\cznik ukladu klimatyzacji. 0 .poduszka powletrzna pasaiera.popielnlczka.predkosclornlarz.skrzynka bezpiecznlk6w. 16 . 34 . 15 . 22 . 3 .przyclsk sygnalu dzwit.lampka sygnalizacyj118 Immobilizers.wskainik pozlomu pallwa.wlotcznik swiatel awaryjnych.radioodblornik. 11 .regulator ustawienia przednlch reflektor6w. 19 . 23 ~ regulator tamperatury.lampka kontrolna Iylnego swiatla przeciwn'lglowego. b .zapalniczka.dzwignia wlElcznika swlatel zswnetrznyoh. 7 . 15 -Iampka sygnalizacyjna ukladu hamulcowego. 8 .samochodu standard owego 1 .regulator dmuchawy.lampka konlfolna zwiekszonej mocy (dla wersjl z automatyczna skrzynka bieg6w). 18 .cyjna ladowania akumutatora 21 . 18 . 2 ~ wskatnik temperatury plynu chtodz(lcego.lkowego.lampka sygnalizacyJna podLJ8Zkl powtstrzne].pedal hamulca. .samochodu z bogats. 26 ~ pedal gazu. 29 ~ pedal sprz~gla. 5 . 3 . 30 .lampka kontrolna kierunkowskaz6w.dtwignia wl~cznika wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej. 14 -Iampka sygnalizacyjne niskiego cisnlanla oleju w sllniku. 14 . b . 7 . 17 . 9 . B . kierunkowskaz6w i przednich swiatet przeciwmglowych. 13 . 12 .dtwlgnia ztniany bieg6w. 21 . 6 ~ lampka sygnalizacyjna rezelwy paliwa.regulator poiozenia lusterka zewn~trznego prawego .sterowanie kierunku nawiewu.przyclsk kasowanla drogomierza.podstawka na napoje.sterowanie naplywu powietrza. 6 . 27 . 24 .uchwyt zwalnlania zaczepu maski sllnlka.dzwlgnia hamulca r~cznego. 12 .enlem. 28 .wersja standardowa 1 .zegar cyfrowy. 31 .larnpka sygnalizacyjna otwarcia drzwi.lampka kontrolna swlatef drogowych. 20 .wlacznlk ogrzewania tylne] szyby.

w plaszczyznle kola kierownicy.. spowoduje zaswlecenle przednlch lamp swlatsl przeclwmglowych. w kierunku pozycjilNT (do gory) spowoduje jednokrotne oczyszczenie szyby przedniej. Obr6cenie go w pozycje ON. Wlqcznik rna cztery pozycje: OFF . INT . ciqg1a praca wycieraczki. Po zwolnieniu nacisku dzwignia samoczynnie powraca do pazycji . Kr6tkotrwale naclsnleoie diwigni.l\CZANIA WYCIEAACZKl wtACZANIE KIERUNKOWSKAZOW P-PRAWYCH L .. La . wyjt§CiOW8j. pod warunkiem wczesnlejszego wfClczenla swiatet zewn~trznych.szybka. HI .wycieraczki wylClczone. PRZECIWMGlOWYCH Kr6tkotrwate przyci~gnl~cie dzwigni w kierunku do kola kierownicy spowoduje chwilowe wI~czenie swiatsl drogowych.wolna.J\CZANIE PRZEDNICH SWIATEt. natomiast wychylenie do dalu wt~czy lewy kierunkowskaz. Wychylenie diwigni w plaszczyznte kola kierownicy do g6ry spowoduje wtaczenie prawego kierunkowskazu. bez wzqledu na ustawienie wtacznika 5wiatet. DROGOWYCH DZwIGNIA Wt.LEWYCH. URUCHAMIANIE SPRYSKlWACZA PRZEDNIEJ 8ZVBY Na dzwigni zespolonej (w samochadach z bogatszym wyposai:eniem) znajduje si~ piersoieniowy wtClcznik przednich swiatel przeciwmgtowych.t\CZANIE SWIATEt.24 INFORMACJE OG6LNE KRDTKOTRWAtE Wt. Wt~cznik wycleraczki przedniej I spryskiwacza szyby Wt. ciClgla praca wycieraczkl.praca przerywana (co 4 5).

uruchomienie spryskiwacza z jednoczesna praca wycieraczki.regulator dmuchawy.ciqgfa praca wycieraczki. 3 . 5 . -.UA?ADZENIA STEAOWANIA I KONTROLI 25 2 3 1 Wt. zamontowany klimatyzator.gni~cie dzwignl wycieraczki w kierunku do kola kierownicy. 4 . 2 .wl2lcznik ogrz8wania tyrneJ szyby.I1CZANIE WYCIERACZKl (wersja hatchback) TYLNEJ SZVBY STEAOWANIE PAZEW1ETRZANIEM I OGRZEWANIEM WNr.sterowanle nawiewu. Uruchomienie tylnej wycieraczki nastspuie poprzez przesunlecls diwlgni w strone od kola kierownicy. 6 .regulator naplywu powletrza z zewnatrz.y ta sama dzwiqnla co dla wycleraczkl szyby przedniej. W tablicy rozdzielczej znajdUja.rRZA POJAZOU 1 .1 pozycja .regulator temperatury. silil nawiewy przez NAWIEW POWIETRZA SAMOCHODU DO WN~RZA . Na zyczenie maze bye r6wniei. spowoduje uruchomienle spryskiwacza 1wykonanie kilku cykli czyszczenia szyby. Przycia. Ogrzewanie i przewletrzanie wn~trza samochodu Daewoo Lanos jest wyposazony w urzadzenle grzewczo-wentylacyjne. • II pozycja (wahliwa) .wlElcznlk klimatyzacji WIClcznikwycieraczki i spryskiwaczy tylnej szyby (wersja hatchback) Do sterowanie praca wycieraczkl i spryskiwacza tylnej szyby j siui. Ogrzewanie jest reallzowane poprzez przejmowanle ciepla ad plynlJ chtodzacepo silnika przeplywajqcego przez naqrzewnice.

znik kllmatyzacji (wyposai:enie opcjonalne) . Wyfqczenle nastapi po ponownym wcisnieciu wlqcznika lub automatycznie po oketo 10 minutach. maksymalnym wydatku dmuchawy (predkosc . w korku ulicznym lub gdy wymagana jest szybka zmiana temperatury we wnetrzu pojazdu. sprawia i. wynlkajqcego z wtqczenia klimatyzacjJ I innych odbiornik6w w samochodzie. ze tlosc powletrza naplywajaceqo jest zaJei.liwia wyb6r tych klerunkow przepfywu powletrza IUb Ich kombinacje: . recyrkulacja. W przypadku znacznego obciazerua silnika.nawiew powietrza na szybe przedniC\: szyby drzwi przednich.niektore wersje samochodu Lanos maja jako wyposai. Elementy sterowanla ogrzewaniem i przewietrzaniem sa wbudowane w tabuce rozdzielcza. np. Ustawienie pokretia sterowania w zakresie pola o kolorza niebieskim powoduje naplyw zlrnnego powletrza.e powietrze krqi:y w zarnknletym obiegu wewnqtrz pojazdu. WtClczona klimatyzacja powoduje dodatkowy pob6r mocy z silnika.. Sterujac odpowiednimi pokretlami i wlqcznikami rnozna dozowac ilose powietrza naprywajaceqo.Zera oraz nawiew na nogi. uzyskuje si~ przy wtqczonym uktadzie recyrkulacjJ (brak doplywu powietrza z zewnqtrz). wykorzystywa6 powietrze naplywajqce z zewnatrz pojazdu lub zarnknac obieg wewnEiltrzny (tzw. rnoze bye realizowane po osiqgnililciu odpowiedniej temperatury plynu w ukladzie chlodzenia.nia intensywnosc naptywu powietrza zewnetrzneqo od prsdkoscl samochodu. Regulator dmuchawy .liwia on schtodzenie wnetrza pojazdu w przypadku wysokiej temperatury otoczenia.era. Sterowanie naplywu powletrza . W'Clc. ~e..nawiew na nogi kierowcy j pasai:era oraz na wysokosci ich twarzy. nawiew powietrza na szyb~ przedniCl i szyby drzwi przednichoraz na nogi kierowcy i pasai:era. elektroniczny rnodui stsrulacy ECM (Electronic Control Modul) odlacza czasowo zasilanie sprzegla elektromagnetycznego sprezarkl kllmatyzacji. Prawe skrajne polozenie. nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy i pasa.na od prsdkoscl samochodu.JLJ r: - nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy I pasai.era. zmienia6 jego temperature. Umieszczone w tablicy rozdzielczej kratki rnajq ruchome zeberka umozllwiaiqce odchylanie strugi powietrza. Dlugotrwafa [azda bez doplywu sWiezego powietrza z zewnCltrz spowoduje potnienie szyb i w6wczas naiezy doprowadzlc powietrze z zewnatrz przestawiajqc regulator w lewe poloi.ustawienie suwakowego regulatora naplywu powietrza w lewym skrajnym polozenlu uzalei. Sterowanie kierunku nawiewu . - .enie dodatkowe zarnontowany klimatyzator. tzw.naclsniecls wlacznlka spowoduje wlqczenie ogrzewania tylnej szyby.nawiew na nogi kierowcy i pasai. wplywajC\c na zwiekszenie poziomu zuzycla paliwa.urnozliwla plynnq regulaciEil temperatury powietrza naplywajqcego do wnetrza kabiny pasaierskiej.y do regulacji iloscl napfywajqcego powietrza. Ustawienie pokretfa w pozycji OFF (dmuohawa wytaczona) sprawla. Ogrzewanie wnetrza pojazdu. Minimalnq temperature w samochodzie.. Umoi. Wf~cznik ogrzewania tylnej szyby .26 INFOAMACJE OGOLNE ktore. . powletrze jest rozdzielane we wnetrzu kabiny pasai:erskiej. kierunek nawiewu.enie. Takie polozenie zaleca si~ stosowac w przypadku konlecznoscl poruszania sifil w warunkach duiego zadymienia. Sterowanie nawiewu umoi. zgodnie z iyczeniem kierowcy. . czyll maksymalny efakt chtodzenla.czterozakresowy regulator dmuchawy slui. Obrot pokrena w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara daje stopniowe zwiekszanie temperatury powietrza.moiliwe sa trzy zasadnlczs kierunki nawiewu powistrza do wnEiltrza: na przednia szvbe i szyby drzwi przednich... recyrkulacja). i . Regulator temperatury . z uwagi na odbieranie ciepla od plynu chlodzqcego silnik.4) i regulatorze temperatury ustawionym w lewym skrajnym poloi:enlu (w zakresie niebieskiego pola).

30 em. Zarnykaiac masks ztozyc podporke urnlescic iCl w uchwycie i opusclc swobodnie pokrywe z wysokcsci 20 . bagaZnika I wlewu paliwa W celu otwarcia pokrywy silnika nalezy pociagnClc diwignifil sterowania zamka pokrywy umlsszczona w dolnej czesci. wlClele- Otwieranle zamk6w pokrywy silnika. . Po otwarciu podeprzec pokrywe podporka. Po lawej stronie fotela kierowcy znajduje si~ zesp61 dzwlgnl sterowania zamkiem pokrywy bagai:nika oraz zatrzaskiem pokrywy wlewu paliwa. leez powt6rnie unlssc jq na wysokosc urnozllwtajaca samoczynne zarnknlecle po opuszczeniu. Unoszac [edna Z oznakowanych piktogramam dzwigni powoduje sie otwarcie odpowiedniaj pokrywy. w celu nasmarowania ment6w sprezarkl i uszczelnlen ukfadu. W razie nlezarnkniecia nie dornykac pokrywy poprzez dociskanie rfilkq. po lewej stronie kolumny kierownicy. nalezy zwolnic zaczep zabezpieczajqcy przesuwajac go w lewq strone.. Po ustawieniu sie Z przodu samochodu i lekkim uniesieniu pokrywy.UR?:jDZENIA STEROWANIA I KONTROLI 27 DZWIGNIE OTWIEAANIA POKRYWY BAGAZNIKA I WLEWU PALIWA DZWIGNIA OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA WlEWPAUWA ZAMEK POKRYWY SILNIKA (strzatkE!pokazano dtwigni'il zaczenu zabezpleczaJ-qcego) W sezonie zimowym zaleca shil okresowo czae klimatyzacj.

nalei..2000 krn) tzw.c korek z ruchem rum. okras docierania rna wplyw na trwatosc zespotew samochodu i dlatego. wykonywae przegl~dy zgodnie z planem czynnosci obslugowych. a po ztozenlu oparcla przesunac totel do przodu i wyjsc z pojazdu. stosowac rialy eksploatacyjns .cegowfasciwy moment dokrecsnia korka. ZakrfilcajCl. jed- . Trzeba pamtetac.. b .unikac gwaltownego przyspieszania I harnowania (Iagodne hamowanie urnozliwi lspsze dotarcie okladzln ciernych i zapewni ich dluisza trwatosc). REGULACJA POlOZENIA PRZEDNIEGO a . . Przed zaieclern rniejsca na tylnym siedzeniu nalei:y untesc dzwigni. Uwagi dotyczace eksploatae]t" W trakcie eksploatacjl nalezy przestrzegac zalecen zawartych w ksiazce gwarancyjnej. tak co do cdleqloscl ad kola klerownicy. tzn.nie holowac an.unikac jazdy z maksymalnymi predkosciami na poszczaqolnvch biegach. jak i regulaeji kata naehylenia oparcia. .twlgnia.diwignia regulae}1 ustawlania oparcla SIEDZENIA 1. Przedni fotel samochodu wersjl 3-drzwlowej jest wyposaZony w mechanizm odchylenia oparcia i przssuwanta fotela W oelu ulatwienia wsiadanla pasai:erom na tylne siedzenls.. okreslajCl. aby zaskoczyf zatrzask przyttzymujEley oparcis. Spawoduje to pochylenie oparcia do przodu I przesuw fatela w tym klsrunku.y wlasciwie eksploatowac pojazd. poruewaz wtasclwe ustawienie fotela rna wplyw na bezpleczenstwo pasazerow Przednle sledzenia SElwyposaione w zagl6wki a regulowanej wysokosei. nalezy wskazowek zegara. blokady przesuwufbtela.. UstawiajElc opareie w normalnvrn polozenlu nalazy pamletac. korzystac z urzadzen samochodu zgodniez informacjami zawartyrnl w lnstrukc]i obslugi samoohodu.: . 28 W cslu napelnienia zbiornika obracac paliwa INFORMACJE OGOlNE nalety otworzyc pokrywEil wlewu i odkreclc korek.d. Nastepnie konieczne jest reczne zatrza~ni~cie pokrywy wlewu paliwa odcinaiace] dostep dokorka. przyczepy ani innyoh pojazd6w w tym okresle.enia rnozliwosci jei uszkodzenia podczas jazdy i manewrowania pojazdem..c dzwignitii! urnieszczona ad zewnetrznej strany totela. szczeg61nie w tym I oryginalne czesci zamienne i zalecane mate- okresie. taki:e w oelu zapobiei. aby zbytnio nie przeciazac silnika. ~ w zaleznoscl od warunk6w drogowych w odpowiednim czasie redukowac bieg na nizszy. Przy wysiadaniu nalezy nacisnEl.6.? regulae]i oparcia przedniego siadzenla usytuowana w dalnej czesci fotela. Przednle siedzenia Ustawienie przednich foteU maze bye zmieniane. zgodnie do ehwili zadzialania mechanizmu zapadkowego. .unika6gwattownego zwiekszanla predkoscl obrotowej sllnika po jego uruchomleniu (zaleea si~ stosowanle tej zasady podczas calego okresu uzytkowania pojazdu): . ze pierwszy okres uzytkowania pojazdu (przebleg do plerwszego przegJ~du OT 1000 -i. Po okresle docierania zasadniczo nie przewiduje si~ ograniczeri w eksploatacjl.

stopniowo przelaczajqC na wyzsze blegi. uwzgl~dniajGlc zalecane zakresy predkoscl na poszczeg61nych biegach: I bieg " bieg III bieg IV bieg Vbieg do 40 km/h 25-80 kmfh 45-110 km/h rzu zestawu wskainik6w jako obszar czerwony. przebJeg plerwszych 2000 km) Autor zaleca mnleJ lntensywntl eksploatacjli'. . szczeg61nie wai:n<l dla pocZ<ltkujtlcych klerowcow.rcla fotala.wewn~trzna dtwignla zwalniania blokady oparcla przednleqo fotela nak w celu zaehowania wysokiej nlezawodnoscl i trwalosci zespol6w samochodu zale- oa sle: .w celu zapewnienia ekonomicznej [azdy utrzymywa6 obroty silnika w zakresie 2000-3000 obr/rnin. W niektOrych przypadkach (np.ldo Autoryzowanej Stacji Obslugi Daewoo w calu usuniecla niesprawnosci pojazdu.starac si~ unika6 gwattownych zmian predkoscl. . . Uwagl BElzblszne z: zalecenlaml producanta. oznaczone na obrotomie1 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci funkcjonowania zespotow pojazdu nalezy niszwfocznie udac siE.szym biegu.r UWAGI DOTYCZ!\CE EKSPlOATACJI 29 ODCHYLANIE OPAACIA PRZEDNtEGO SIEDZENIA (wersja hatchback) 1 . .plynnie przyspiesza6. . . dostosowulac I" do panujqcych warunk6w ruehu drogowego.uwzgl~dniajGlc warunki ruchu jezdzic na mozliwla najwyi. 2 .po uruchomieniu silnika ruszac w rnozltwie najkr6tszym czasie. 0 mnlejszym doswladczenlu. co odpowlada nastepujacym predkosciorn na poszczsg61nych biegach: I bieg II bieg tIl brag 16-26 km/h 26-41 kmfh 41-61 km/h 57-82 kmih 71-106 km/h 60-150 km/h 75-mIDI km/h IV bleg V bleg .na postoju nie utrzymywa6 wysokich obrotow silnika.zewnetrzna dzwignla zwalnlanla blokady opa. aby preokose obrotowa silnika oslaqneta obroty powyza] 6500 obr/min.nie dopuszczac.

.sprawdzenie dziatania wycieraczek szyb. swiatel zewnetrznyeh i ustawienie lusterek.na wtasciwa blequnowose: . .1. sprezarkl kllmatyzacjJ1l.c dzwignili hamulca awaryjnego (recznego). pompy ukladu wspomagania kierownlcy. .oczyszczenie szyb samoehodu.sprawdzenie. . ezy pad samoehadem nie rna sladow wyeiek6w material6w eksploatacy]nych. .cym silniku (nalezy wyftlczyc silnlk i odczekac at ostygnie).i:y zachowywac nalezyta ostroznosc qwarantujaca bezpieczne wykonanie czynnosci.sprawdzenie dzialania zamk6w.sprawdzenie funkcjonowania oswletlenla zewnetrznsqo pajazdu.it pod samach6d podniesiony tylko za pomace. podnosntka z wyposazenia samachodu (stosowac dodatkowe pod- OBSlUGA SAMOCHODU 2.zuzyte materialy eksploatacyjne przechowywac w zamknietych pojemnikach z dala od dzleci: 2. W tym celu konleczne jest przestrzeganie ponizszvch zalecen: . .podczas pracy przy samochodzie zaciagne.czony zaplon. . ezy rue sa sygnalizowane usterki poszczeg6lnyeh uklad6w. gdy naprawa wymaga uruchomienia. Obstuga raz w rnteslacu Przynajmniej raz w rnleslacu lub przy okazji tankowania paJiwa naleZy wykonac nastepu[ace czynnosct obslugowe: . stawkl): ~ nie zblizac sle Z otwartym ogniem w okolice samachodu padczas naprawy lub abslugi.nie roztaczac przewad6w akumulatora. . . silnika.wzrokowe sprawdzenle stanu ogumi. .sprawdzenie.2.sprawdzenie Iuzu kola kierownicy. .nie wykonywac prac przy gore. z wyil:jtkiem sytuacji.sprawdzenie funkcjonowania hamulc6w. .2 Padczas abslugi samochodu nale.podczas obslugi pojazdu w zamknletym pomieszczeniu zapawnlc wlasciwt4 wantylacje.podczas podlaczania dodatKowego zrodta zasllania nalezy zwracac uwage. Obsfuga codzienna ChCClC zachowac bezpieczne warunki jazdy i niezawodne dziatanie samochodu uzytkownlk powinien regularnie przeprowadzac obsluqe codzienna pojazdu.nigdy nie wchodz. . . . jesli silnik pracuje zwraca6 baczna uwagfil na obracalace si~ czesci. .sprawdzlc naciqg pask6w napedowvch: alternatora. Do obslugi codziennej wohodza nastepuiace czynnosci: . by nie wciClgnely odzieiy lub rli'ki. gdy jest wle.unikac zwarcia przewod6w.sprawdzlc paziom oleju w silniku. " WYPosaZenle dodaikowe (apcjonalne). po uruchomieniu sllnika. .enia.zawsze wylqczac zaplon i wyjmowac kluczyk ze stacyjki przed podieclsrn pracy w komarze silnikowej.

skrzynka bazpiacmik6w I przekatnik6w.4 i 1.wlew oleju do sllnlka.lbiomlk oleju uktaou wspomagania klerownlcy. 9 . 10 .samochodu 1. 7 . b . . .OSSlUGI CYKlICZNE SAMOCHODU 31 2 3 4 a 10 9 B 7 6 5 b 23 4 10 9 B 7 6 5 MIEJSCA OBSlUGOWE W PRZEOZIALE SILNIKA a .sprawdzlc pozlorn plynu w zbiomiku spryskiwacza szyby.5 i 1.cewka zapionowa DIS.zbiornik ptynu chlodz'lcego.rnlarka poziomu orsju.filtr powietrza - sprawdzlc sprawdzic sprawdzic sprawdzlc poziom ptynu chtodzaceqo: paziom plynu hamulcowego. cisnienie w oqurnieniu: . stan akumulatora.5 SOHC. 2 .akurnulator. 4 . 3 . 8 .samochodu 1. 5 .6 DOHC 1 .sprawdzic alej w ukladzle wspomagania kie- rownicy. 6 .zbiornik plynu hamulcowego.lbiomlk plynu sprysklwaeza szyb.

wykf~cicfHtr oieju ze pornocaurtlwersamego przyrzadu {opaskl zaciskaj~ceD.lcickorek spustowy z miski olejowej . zs samoch6d bf/ldzie eksploatowany na drogach 0 normalnej nawierzchni i zgodnie z ograniczeniami detyczacymi dopuszczalnego obciazenla.pokryc gumowij uszczelks fl!tr~ oleju nj~ wielk<l. aZ olej scieknie do. obslugowych" ..3. Niekt6re z czynnosci obslugowychi naprawczych Utytkownik jest w stame wykonac we wrasnym zakresie. Wymiana oleju i filtr. wytrzsc i<'l i z powrotem urnlescic w silniku.c korek wlewu oleju i wyjijc mtarke poziornu oleju: .d techniczny by! przeprowadzany przez Autoryzowana Stacje Obslugi Daewoo. jednak zaleca si~ aby okrasowy przegl".lnikowego I przykrecic go fli'k<\ do wyczuwalnego oporu do kadfuba sdnika.leju w silniku Gzynnos6 te nalezy wykona6. .po zatrzymaniu silnika ccczekac kllka rnlnut.lEjdu okresowego. miski olejowej.po epuszczenlu oleju wkrecickorek w misk~ olejowq i dokrecic momentem 55 N-m.l- stosc wykonywanra obslugr tschnlczne] pojazdu podana w Instrukcji obslugi zostala ustalona przy zatozeniu. gdy silnik jest w nastepujacy sposob: .0 I. Wybrane czynnosci obsfugowe1) Sprawdzanie cieply poziomu o. Przez trudne warunki nalszy rozumiac jazd~ w warunkach duiego zapylenia powietrza.po WYJIilciUz sllnlka przeprowadzic na cieplym nastepulace] koleinosc]: . i zbyt niski pozlorn jest nlebezpieezny dla silnika. b . Zaleca sl!?. ilosciat oleju si. . Og611nezasady obslugi i naprawsamochodu OBSI:. aby w przypadku eksploataeji pojazdu w trudnych warunkaeh zwj~kszyc cZE. por. jednorazowe kr6tkie odeinki jazdy nie przekraczaiasta [azde '~Przebiegi a. - MIARKA POZIOMU OLEJU w slln·lku. Zbyt wysok'i.wykrE. Ten pierwszy z uwagi na nadmieme clsnlenie w skrzyni kor- bowo-ttokowe]. .i spuscic ole] do podstawlonego naczynia: Wymlan~ nalezy silniku wed lug ee 6 km (zim!.wYi<'lc miark~ poziomu oleju. 1.32 2. . z danyrn: w tabJicach "Wykaz ozyrmoscl . .UGA SAMOCHODU Okreslona przez producenta samochodu CZ!. R6zmea pomiedzy znakami na rnlarce oleju wynasi. Wlaselwy pozlorn oleju jest w6wczas.ponownie wyjEjC miarke pozlornu oleju i odezytac wskazanie.zdj<l. 2.lstotliwosc przeprowadzania tej czynnosei. natomiast drug! grozi zatarciem silnika.a oleju Olej I filtr oleju naiezy wymieniac kazderazowo w ramach przeg. gdy kranlee sladu oleju na rnlarce znaJduJe sllil pomf~dzy znakaml minimum i maksimum. powodojace uszkodzenis alement6w uszczelntaiacych.! mnlejszs niz 16 km) oraz cze- w korkaeh ulieznyeh.4. jak.

sprawdzlc.75 dm3. alternator. az olel sptynie do miski olejowej po czym sprawdzlc jego poziom za porncca miarki oleju: . ezy nie ma wyciek6w w okolieach korka spustowego oraz filtra oleju i ew. .w sllniku DOHC. sprezarka klimatyzacji). Pasek nalezy sprawdzlc. Aby . JDaewoC') Ll11Im Sprawdzanie pask6w nap~dowych Wtasciwy stan i naciGjg paska napedowego rna zasadniczy wplyw na sprawne dzlatanie napedzaneqo urzadzsnta (pompa wspomagajqca uktadu kierowniczego. ezy nie rna p~knifl6. b - w sflniku SOHC USYTUOWANIE FILTRA OLEJU (wldak ad spodu KOREK SPUSTOWY OLEJU (wIdok ad spodu silnlka) samochadu) . nadpalen. a po wyfqezeniu cdczekac. dokrecic te elementy. nadrnternego zuzycia i ezy jest wtasciwle naciE\gni~ty.uruchornlc silnik na kilka minut. W przypadku stwierdzenia uszkodzsn naleZy wymienic pasek i wyregulawac naclaq. wsunac rniarke poziomu oleju i zakrecie korsk wlewu.napelnlc silnik olsjem w iloscl 3.WYMIANA OLEJU W SILNIKU 33 WlENOLEJU a .

kt6re jest utrzymywane rcwnlez przy wyiqczonym zaptonie.c wklad .ciu sllnika nalezy uruchomi6 na kllka sekund rozrusznik i dopiero w6wczas moina PrzystClPic do rozlaezenla przewod6w pay filtrza pallwa. przapuszczajac 119 w klerunku przeciwnym do normalnego przeplywu powietrza do silnika. Przy montai:u filtra paliwa konieczne jest zwr6cenie uwagi na kiarunek przeplywu paliII Dla samochooow sprzedanych przed 30 wrzesnia 1998 r. natomiast wnetrze obudowy filtra oczyscie Z osad6w.21 ze skrzynki bezplecanlkow w kornorze silnika I uruchorntc silnlk.ana fUtra paliwa Pompa paliwa. rnozna wytrzepat lub przedmuchae sprezcnym powietrzem.34 OBStuGA SAMOCHODU Wymiana wktadu tilttapcwletrza Filtr powietrza jest umieszczony w komorze silnikowej po prawej stronie. Ponownie sprawdzic naci~g paska.8)( 829 mm Gates Dayco kllnowy V . 2 REGULACJA NACII\GU PASKA NAPEiDOWEGO 1 .rolka napinajElca. Z uwagi na r6i. Autoryzawane stacje obslugi rnaja na wyposai:eniu przyrzad do pomiaru naciC!9u paska. Z tego wzgl. nacisnac pasek kciukiern w polowie dtugoscl pomi~dzy karami pasowymi. W cetu regulaeli naciEj9U paska nalezy polu2owaC srube mocowania altematora (kluczsm 12 mm) do g6mego wspornika. Po zwolnleniu opasek zaciskowych wyjqC filtr z obejmy rnocujacej go do przsqro- sprawdzie naciaq.alternator zamooowany przesuwnle Wyml.ny osprzet silnika zastosowano rozne roczale pask6w napedowych: poniisza tabela prezentuje ich asortyment: Osprzet napedzany Pompa p!ynu chtodzqcego. alternator (wersja S) Pompa plynu chlodzSlcago. Zgodnie z harmanogramem okrssowych czynnoscl obstugowych wklad tiltra nalazy wymieniac co 45 000 krn".. Wlasciwe ugi~cie paska powlnno wyniesc okolot 0 mm. Dlugo~c 870 mm Producei'll Gates Mlcro-V 5PK 970mm 13. Zakurzony wktad filtra. 2) Spotyka sifil dwojakl spcscb oznaczanla bezpiecznik6w 'II kornorze sllnika.gasnl. alternator. Po z. umieszczona w zbiorniku paliwa.lidu przed rozlqczeniem przewod6w paliwa nalezy zllkwidowac ctsntenle w ukladzle. 2 . W tym celu trzeba wyj~6 bezpiecznik F16 (Ef 16). okolo 10 daN. za pomoca kt6rego mama przeprowadzic precyzyjnq regulacilil. W paypadku eksploatowania samochodu w warunkach duzego zapylenia czynnosc t~ natezy wykonywac odpowiednio czescle]. pompa wspomagania uktadu kierowniczego (wersja SE. sita.SX) Spr~zarka klimalyzacjl Typ paska Mlcro-V 5PK dy czolowe]. co40000km. odchyli6 alternator I dokrlilci6 srube. wytwarza w ukiadzie zasilania elsnlenle. Aby wyrnienic wklad flltra powietrza nalezy zwolntc zatrzaski mocuiace pokrywe obudowy i wYi<!.

Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekfadnlowej Skrzynka jest napelniona olejem przektadniowYm (gatunek oleju podano w tablicy "Materiaty eksploatacyjne") nie wymagajCjcym wy- miany podczas catege okresu eksploatacji sarnochodu.ldziotworu korka. Zgodnie z Ilarmonogramem czynnosci obslugi okresowej trzeba jednak sprawdzac poziom oleju w skrzynce przekladniowej. Powinien on si~ga6 dolnej kraw<.'lCic korek wlewu oleju do skrzynki j sprawdzic stan oleju. dole- . Jei. po ustawieniu pojazdu na plasklej powierzchni nalszy wykrr.eli poziom Jest zbyt niski. bowiem oznaczenie na filtrze musi bye zgodne z kierunkiem przeplywu paliwa.WYMIANA WKlADU FILTR6w 35 FILTR POWIETRZA WKtAD FILTRA flLmPAUWA wa w ukfadzie. W tym celu.

Zapton bezposrednl. przez otwarte okno drzwi przednich. wynosi 30 mm. ODPOWJETRZNIK SKRZYNKI PRZEKtADNIOWEJ wac wlasciwego olsju dotad.po wykreceniu sprawdzic. dokrecenie zbyt duzyrn momentem grozi uszkodzeniem gwintu w glowicy i konlecznoscta powazns] naprawy silnika. StoiCic na zewnatrz pojazdu.isany w rozdziale "Sprzfil9to". .UGA SAMOCHODU nymi.36 OBSI.podtaczyc przewody zaplonowe do swisc zgodnie z kolejnoscla zap!onu (1-3-4-2). zanieczyszczenia utrudnlalace przeskok iskry (w razie potrzeby usunac nagar). Wymlana swiec zapfonowych KOREK KONTROLNY POZrOMU OLEJU W SKRZYNCE PRZEKtADNrOWEJ Swiece zaplonowe natezy sprawdzac co 15 000 km kontrolujac stan i odstep elektrod oral ich ew.silnik DOHC) przy zimnym silniku.30 000 km. krotkimi ruchami kolem kierownicy na przemian W obie strony.kluczem 21 mm .silnik SOHC lub 16 mm .przso WYKrlilcemern SWISC narszy mreJsca wokot nich dokladnie oczyscic z brudu i za- nteczyszczen. Podczas obsfugi swiec nalezy stosowacsls do ponizszych wskaz6wek: . Wymian~ swiac zaleca sili\ przeprowadzac co .odkrecac swiece (. Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Po ustawieniu k6t przednich do jazdy na wprost sprawdzic ruch jalowy kola kierownicy. . mierzony na obwodzie kola kierownicy. odkrecajac sruby szesclokatnym kluczem trzpieniowym B mm. Sprawdzanle skoku pedatu sprZfXJta Podczas kaideJ okresowej obslugl technicznej nalezv sprawdzic skok pedalu sPrzfil9la. ai: zacznie wyplywac. SposOb sprawdzenia oraz regulacji polozsnia pedatu sprzli\gla jest op. bowlem pr6by odkrecania na gorqcym silnlku rnoqa spowodowac uszkodzenie gwintu w glowiey..nie nalezy zdejmowac przewod6w zapfonowych ze swlec poprzez gwattowne szarpanie za przewodYi .podczas rnontazu wkracac wstepnle swieee rfilk'\ (do oporu) po czym dokreclc momentem 25 N'm. w ktory jest wkrecony adpowietrznik skrzynki przekladniowej.. Do napelnienia skrzynki mozna rOwntez wykorzystac otwor. tak jednak aby przednie kola nie ulegaly przernleszczantu. poruszac zdecydowa- . ".w silniku DOHC nalezy zdjqc ostone glowicy. oczyscic lub wymienic awlsce na nowe. Dopuszczalny ruch jalowy. .stosowae wlasciwe dla danego silnika swiece zaplonowe (patrz rozdzlal "Zapton bezposredni"): . wyregulowac odstep eJektrod (patrz rozdzial "Silnik . . . .

poniewaZ zracs wlaSciwosci ptynu spowodujq_uszkodzenie powloKi lakierowej . Zbiarnik plynu ukladu hamulcowego i ukladu sterowania sprz~gfa jest umieszczony w komorze silnikowej na pompie hamulcowej. Nia powinien on si~gac pontze] poziomu MIN. ale tez i nie przekracza6 znaku MAX na zbiornlku.YNU CHlODZACEGO . • Sprawdzenie poziomu plynu chlodzqcego. W razie potrzeby uzupelnienia nie walno dopusclc do wylania si~ plynu hamulcowego na elementy nadwotia. Sprawdzanie stanu pfyn6w eksploatacyjnych • Sprawdzenie poziomu plynu hamulcowego. lbiornik wykonany z plastyku ma na boczne] powierzchni umieszczone znaki MIN i MAX umozliwlalaoe ocene poziomu plynu hamulcowego. pomi~dzy kt6rymi powinien zawierac ste poziom plynu w ukladzle chlodzenia. Na bocznych sciankach zbiornika sa umieszczone znaki MIN i MAX. b - w sllnlku SOHC Sprawdzanie stanu akumulatora Szczeg6fowy opls sprawdzania zostai podany w rozdziale "Wyposaienie eJektryczne". Zbiornik wyrownawczy plynu chtodzaceqo znajduje sle po lewej stronie komory silnikowej (patrzao z miejsca kierowcy w kabinie pasazersklej). Plyn nalezy spraw- ZBIORNIK PlYNU HAMULCOWEGO ZBIORNIK Pt. Plyn nalazy sprawdzac przed rozpoezeciern jazdy.WYMIANA SWIEG ZAPlONOWYGH 37 8WIEGE ZAPtQNOWE a .w sllniku DOHC (widok po zdJf\lcluoslony glowlcy).

bsda szczelnla przylegaly i nie przywra. po kazdym myciu nadwozia sprawdelc stan lakieru i ewentualnie uzupelnlc drobne ubytki powtoki samodzielnie tub ucac si€il do stac]i specjanzuj~pej sie w naprawach lakJerniczych.wyjqC podnosnik z wyposatenia samochodu i urruesclc go pod podtuznica podlogi.gns. • Sprawdzenia pozlomu oleju w ukladzie wspomagania klerownicy. dzi~ki czemu dodatkowa zabezpieczenie antykorozyjne nie jest konieczne.erownicy znajduje sili! po lewej stronie komory silnikowej. ZBIORNIK OLEJU UKtADU WSPOMAGANIA KIERQWNICY Konserwacja Przynajmniej uszczelek gumowych raz w roku nalezy naktadac cisnka warstwe srnaru silikonowego na powierzchnie uszczelsk gumowych co sprawl. ze zachowaja elastvoznosc. Zbiornik natezy napetniac specjalnym ptynem do spryskiwaczy. do element6w rucheZBIORNIK PtYNU SPRYSKIWACZA mych nadwozia.wycieraczki i spryskiwacze"). przy nagrzanym sllniku nie wolno odkrecae korka zbiornika wyr6wnawczego ze wzglliJdu na rnozllwosc poparzenia plynsm.zacis. . Zbiornik oleju w ukladzie wspomagania ki. Nalezy usunae blotoz Wnlilk nadwozia i sptukac silnym strurnieniem wody. . wymagana przepisami dzlalanla w czasis przeprawadzania tej aperacji w warunkach ruchu drogowego. Sprawdzanie poziomu plynu spryskiwacza szyb. Pornlaru dokonywa6 przy wylqCZOnym silniku.c hamulec awaryjny i podtozyc kliny zabezpleczalacs przed przeeunleclem si~ sarneehodu w ozasie wymiany kola (podkladac kliny pod kola. . Po adkreceruu korka naleiy odczytac pozlorn oleju na rnerce. Konserwa. Stan oleju naleiy utrzymywac pomi~dzy znakami MIN i MAX. po przeciwnaj s1ronie sa· mochodu dakota wymienia. ze wkornorzs silnikowej widoczna jest tylko rura wlewowa. odpowiednio dostosowanym do pory roku (patrz r6wniez in-Formacje w rozdziale "Wyposai:enie elektryczne .nego. . kota W przypadku kontecznoscl wymiany kola naczynnosci: srodki ostroznosei i uwzglfJdni6 niezbedne.cja nadwozia lelementow podwozia Nalezy dbac 0 stan powloki lakierowej nadwozia. Zaleca sifi! przynajmniejraz w roku (wlosna) umyc doktadnie podwozie samochodu.38 OBStUGA SAMOCHODU hatchback plyn do spryskiwacza tyfnej szyby jest dostarczany r6wniez z tego zbiornika.zachowac lazy wykona6 wszelkls nastepujace . Zbiornik plynu spryskiwacza szyb Jest umieszczony we wnece nadkola przedniego lewago tak. dzac przy zimnym silnlku.zdjqc kolpak ozdobny kola (w wersjl zs stalowymi obreczarnl k61) i zluzowac sruby kola. Nadwoziejest wykonane z blach odpornych na dzialanie koroz]l. W wersji nadwozla Wymiana. •. W tym celu.

Zakres i czestotliwosc okresowych czynnoscl obslugowych dla samochod6w Lanos sprzedanych uiytkownikom do 30 wrzesnla 1998 r..WYKAZ CZYNNO$CI OBSWGi OKRESOWEJ 39 straci kontakt z podtoiem i bedzie rnozna kolem swobodnle obroctc: . najblizszyrn do wymienianego kola. zdjqc uszkodzone i zalozvc kola zapasowe.2000 km). stope pcdnosnika oprzec na utwardzonym podlozu: . az kola Nazwa zespoJu Olei w silniku i filtr oleju Pasek napedu alternatora.dokrecic sfuby (rownornlernie na krzyz) momentem 90 N·m.5 .wykr~cic sruby mocowania kota.poluzowac (0 0. PUNKTY PODPAACIA W PRZYPADKU PODNOSZENJA PODNOSNIKiEM Z 'NYPOSAZENIA SAMOCHODU 2.5.wkrlicic sruby mocowania kola.1 obrotu klucza) sruby mocujqce kola. . opuscic samoch6d i wyjl:lc podnnsnik: . kierownicy Uk!ad chlodzenla Plyn w ukladzle Flltr powietrza Filtr paJiwa Przewody paliwa Uklad recyrkuiacn Uklad przswietrzania Swlace zaplonowe Pasek napedu rozrzadu Ukiad wylotowy Uktad hamulcowy I sterowanla sPrzfilgla " Czynnosc Wymiana" Sprawdzenla Wymiana RegulacJa Sprawdzenie chtodzenia Wymiana21 Sprawd:renie Wymiana Wymiana Przebieg w kilornefrach x 1000 1-2 10 20 30 40 50 60 70 80 SO 00 + + + + + + + + + + + + + ++++++ + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + Sprawdzenia par paJiwa skrzynl korbowej Sprawdzenl6 + + + ++ + + + + + + + + + + + + + Oczyszczenla przewod6w Sprawdzenle Wymiana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie Sprawdzenie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ . Wykaz czynnosci obsfugi okresowej • Ola samochod6w Daewoo Lanos Z POCZqtkowego okresu sprzadazy podstawowym cyklem obslugi okresowej by! przebieg 10 000 km (oprocz wstepneqo. w miejscu przewldzianym konstrukcyjnie do podnoszenia. podano w ponlzszyrn zestawieniu. spr~zaIki kllma1yzacji. pierwszego przebiegu w limtcie 1000 . pompy wspomagania.. .zamontowac kolpak kola.obracac korba podnosnlka zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do chwili. .

dla samochod6w Daewoo Lanos wprowadzono zmienione zasady obslugi technicznej wydluzaj!:lc okres pornlsdzy poszczepnlnyrnl przegl<ldamiokresowymi do 15 OOOkm.10. 98 r.zestawieniu zrnianom.zwiqzku z tym czestotllwosc czynnoscl obstugowych ulega na5tIilPuj<\cym. zawiasy. spr~iarki klimatyzacJi. WY:I"TI~enicW rezle kelr! lelUJ ~usul. • Od 1.rnschaniczne] . Nazwazespolu CzynnoM 1 Przebieg w kll'ometrach 1·2 15 30 45 60 l( 1000 90 105 75 Olej w silniku flItr oleju Wymianal) Wymlana Regulacja Sprawdzenie Wymiana~ Sprawdzenie Wymlena Wymfana Sprawozanla + + + + + + + + + + + Pasek' napedu alternatora. pompy wspomagania kiarownicy Uklad chtodzenia Plyn w ukladzie ehtodzenla + t + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Fmr powietrza Fillr paJiwa Przewoay paliwa Uktad recyrkul'Bcji par paJiwa + + + Sprawdzenie + + + + + + + + + . W .AMOCHODU Przebiegl w kllometrach x 1000 1·2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ozyrmosc Sprawdzenie Wymiana"l Sprawdzenie3l Sprawdzenie'l Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenia Sprawdzenie Sprawdzenie Wymlana bleg6w +++ + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + w skl7)'nca + + + . przedstawionym w . nle Wymienii: nle rzadzie] nli: co dwa lata.40 Nazwa zespolu Pfyn hamulcowy Oktadziny clerna 1tarcze hamu1cawe k61 przednich Dktadziny clarne I b~bny hamulcowe k6f tylnych Hamulec awaryjny Pedal sprzli!gla Lvzy fOZysk k6f tylnych Olaj OBSlUGA S.autornatyczne] Pofqczenia gwintowe Stan ogumienia +++ + + + + + + + ++ + + + + t + + + + zespolcw podwozla Sprawd_zenie Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie + I clsnlenie w ogumlenlu ++ + + + + + + + + + + +++ ++++ + + + + + + + Ustawlenie k6f przednich i tylnych Uktad kierowniczy Olej w ukladzle +++ + + + + + + ++ + + wspomagania klerownicy Sprawdzenie Sprawdzenie Smwowanie + + + + Pasl' bezplsczenstwa Zamkl. + + + + + + + + + + lI\ "I. zaczepy " WyrnienTO rzaddeJ nit co to~.

zaczepy 'I Wymlenic nle rzadz1ei nl1.a. ~ Wymien!¢ w razie lo. Czynnost skrzyni korooweJ Oczyszczerua przewod6w Sprawdzenle Wymlana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie SprawClzenle sprawdzsnle Przebleg w kilometrach x 1000 1-2 15 30 45 60 75 90 105 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Wymians'l Sprawozenle" + + + + + + + Sprawdzenle'· Sprawdzerue + + + + + + + + + + + + Sprawdzenie Spmwdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenia Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdz.meohanicznej . ~Wymienic nle rzaeRie.co rok.enle Sprawdzenia Smarowanie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + W przypadku stwierdzenia nadmiemago zuzycla opon + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dlasamochod6w fabrycznie WYPosaZonych w zasilanie gazowe LPG r6:tnicowy zakrss obslugi podano w rozdziale .2asllanle gazowa" . nit 00 dwa lata.WYKAZ CZYNNOSCI 08StUGI OKRESQWEJ 41 Nazwa zespotu Uktad przewlet~nla Swiace zaplonowe Pasek nap~du rozrzadu Uklad wylotowy Uklad hamulcowy I stetowanla sprz~gla Ptyn hamulcowy Okladzlny cleme I tareze hamulcowe k61 przeClnlch Okladziny olema i b~bny hamulcowe kat tylnych Hamulec awaryjny Pedal 5prz~gla luzy lozysk k6f tylnych Olej w skrzynoe bieg6w .on!eczno~l.utomatycznej Poi!:lczenla gwintowe zespoi6w podwozla Stan ogumlenia I cl$nienie w ogumienlu Ustawienie k6f przednich i Iylnych Uklad kiarowniczy Olej w uktadzle wspomagania klerownlcy Pasy bezpleczenstwa zamkl. zawlasy.

API SH lub wyzsza -ACEA Al/A2. DOHC 5W-30.zczeg61niena zbi.15W-40 Zalecane ola]a: Daewoo Motor Oil API SJ do sllnlka: SOHC .61 11. Holowanie tego pojazdu jest moi:. Czynnosc te nalei:y wykonywac ostroznie. Mozna tego dokona6 za pornoca pcdnosnlka znajdujacego sle w wyposaZeniu samochodu lub podnosnlkow warsztatowych. w przypadku uszkodzenia ogumienia oraz podczas obslugi okresowej wyst~puje niejednokrotnie koniecznosc podniesienia pojazdu. Materiafy eksploa1acyjne Zesp611ub element Zbiornik paliwa Uklad smarowanla silniKa PoJemnOM uktadu 481 3.0 I 1. zwracajqc uwaglil na zespoly podwozia w tym s. Nie dopuszcza sie holowania W len spos6b samochodu Lanos wyposaionego w autcmatyczna skrzynkfi! bieg6w. 10W-40.51 Wg potrzeb Wg potrzeb Wg potrzeb 3. pokrywy baga. maski.JO.liwe po umieszczeniu przedniej osi na specjalnym w6zku holowniczym. Plyn na bazie gllkolu etylenowego DOT-3 lub DOT-4 Ole) hydrauliczno-przekladnlowy Dexron" III ATF Uklad chlodzenia Uldad hamulcowy Uldad wspomagania kierownlcy Mechanlczna skrzynka przekladniowa Automatyczna skrzynka bieg6w lamki drzwi Zawiasy drzwl.7.ornik.0.6.51 1.0 I 0. lOW-3~. podpleralac nadwozJe w punktach do tego celu przeznaczonych. W przypadkach awaryjnego ho- Podczas eksploatacji samochodu. klasy lepko~cioweil SAE BOW Ole] hydraullczno-przekladniowy ATF DexrOI1" III Smar tT-4S Smar tT-4S Smar silikonowy Plyn niezamarzaj:i\CYdo spryskiwaczy szyb " W zaldadzie produkcyjnym sllmk jest napelmony olsJem na bazie synletyczneJ Daewoo Motor 011klasy JakOSclowej API SJ i klasy lapkosclowej (Ila silolka: SOHC 10w.751 Specyflkacja Benzyna bezo!owiowa 1.hatchback) 7.0 I Olej przekladn!owy klasy [akosclowe] GL-4./A3 klasa lepkosciowa SAE: 5W-30.paliwa I uklad wylotowy_ . DOHC . Z przodu samochodu pod zderzakiem sa urnieszczone zaczepy do holowania samochodu za pornoca linki holowniczej.5 W-30..42 OBSlUGA SAMOCHODU 2.i:nika Usznzelki gumowe drzwi Spryskiwacz szyby przedniej (I tylnej . Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu Holowanie Daewoo Lanos rna specjalne zaczepy urnozliwiajCjceholowanie samochodu oraz pozwalajCjpena holowanie innego pojazdu. np. poniewai: rnoze to spowodowac jej uszkodzenie. min 95 Otej sllnlkowy:" klass jakesciowa: . 2. W tylnej czesci nadwozia pod zderzakiem jest zamocowane ucho urnozllwlalace holowanie innego po]azdu.10 W-30.

Prawo 0 rucnu drogowym" 1997 r. z dn. b . W tym celu samoch6d powinien zostac przystosowany do ci<lgni~cia przyczepy przez zamontowanie odpowiedniego atestowanego haka holowniczego.przewo. 20 VI . Holowanie przyczepy Dopuszczalne jest holowanie przyczepy Lanosem. US'(!'UOWANIE PRZEDNICH HOLOWNICZYCH ZACZEP6w 1YLNE UCHO HOLOWNICZE (widok ad spodu samochodu) 1) Patrz ustawa . Dopuszczalna rnase holowanej przyczepy podano w rozdziale "Charakterystyka techniczna polazdu".tnego.Ilajazdowega PODNOSNIK6w WARSzrATOWYCH lowania nalezy zachowac szczspolna ostroznose i zastosowac si~ do obowiazujacych przeplsow". W PRZVPADKU ZASTOSQWANIA c .PODNOSZENIE I HOLOWANIE 43 LJ ::0 N D· o MI!!I a kU~f.kOlumnowego.5:~~ b ~c PUNKTY PODPAACIA SAMOCHODU a .

o 10 20 0 0 8 1216 20 21.5 SQHC.3 SOHC. V .1CXloorolOwlrnin I o a Pr~~o. 80 V .. b ~ 1. "'.8 5] 56&061.".Variable Geometry lnduction System.-' 50 40 3o 2 I o 30 20 10 60 0 20 -. VGIS ...6 DOHC umozliwiaosia"gni~cie optymalnej wartoscl momentu obrotowego przy niskiej predkoscl obrotowej silnika i wzrost osiqg6w w zakresie SILNIK W samochodach podwyzszonych obrot6w.1- .C 60 a 16 l'0 12 eo 70 40 20 " 20 00 80 5 . ~ V S~C ~k eo 50 . Uklad dolotu powietrza zostat tak dopracowany.3 Lanes zastosowano silniki nowej generacji 0 korzystnej charakterystyce.1C()obroI6w/mi~1 II "l a a12 1&2!l2q83236LDLHB52~6fi() 64 Pr~os6 obrolow~ ·[. poprawia skonornlcznose a takie zmniejsza emisjlil do atmosfery szkodliwego tlenku azotu.. Kolektor dolotowy 0 zmiennej geometrii (VGISFI silnik6w 1.100oornIDwlmm I c CHARAKTERYSTYKl SILNIK6w E-TEC a ~ 1.e jei spalanie. co w efekcie daje dokladnlejsz. W silnikach 1.5/1.. ..I' ". Silniki wyposaZone w uklad recyrkulacji spalin umoZliwiajqcy zredukowanie objetosci mieszanki . DOHC. I- 60 V ~ 50 40 10a 80 "'~ . lutowanych ze soba Gladka powierzchnia wewn~trzna kolektora zmniejsza opory przeplywu powietrza i wplywa na poprawe wsp61czynnika napelnienia cylindra. Ze wzgllildu na moc rozwijanqc przez silniki przewidziano odpowiednie 5"" a Moment obrolowy (lII'ml 2 00 IS b Mo<:l "W] 100 00 80 ?U 20 0 Momonl obrolawy 1111'011 180 "_'odkWI "I00 2 00 MOI11e.8'525600 B' Obrorowc [. Sa" to silnikl seril E-TEC'1 charakteryzujace sie wysoka sprawnoscla oraz efektywnosciq technlezna. cbrolowo r.I' .lkWI 1()0 \l!J so _00r1!.. LO 30 2 80 so 4 40.0 ~~ 1.6 DOHC E-TEC .Energetic and Effective Technic. dobrych osiagach..v rl . I'r~dkoii.5 SOHC zastosowano kolektor dolotowy wykonany z blach tloczonych. 70 50 /.1 ob ootowy IN· 011 Moc..28 32 361.': a 1215 202' 2812 36 ~O L( 1. aby napelnienie cyllndra byte jak najlepsze..3/1.. c .1. wysokiej trwalosci i niskim pozlomie halasu. Zastosowano w nich wiele nowatorskich rozwiazan technicznych. / V / / 1--' ....zasysanej do komory spalania..

Typ silnika Uc:zba i uklad cylindr6w Cykl pracy Pojemnosc skokowa (cm~) Stopien spr~zania sredmca cylindra (mm) Skak troka (mm) Moe maksymalna (kW/KM) przy prlildkoscl obrotowal (obr/mln) Moment obrotowy (N'm) przy pr~dko~cl obrotowej (obr/min) K!jl wyprzedzenla zaplonu (0) (dla obrot6w biegu jalowego) Obroty biegu jalowego (obr/min) Uldad chlodzenia Uklad smarowania 1.eniu samochodu).6DOHC 4-cy!\ndrowy rz\ilClOwy 1-3-4-2 1598 9. chlodzania.5 SOHC I DOHC i. wylotowego.00 81.5 76. natomiast w zalaczniku 1 (na koricu ksiqZki) podano nominalne i dopuszczalne wartoscl parametr6w tschnicznych. miskl alejowej i pozostalego osprzetu. Wal korbowy jest asadzony w kadlubie w pi~ciu lazyskach gl6wnych i przykreconv pleclorna pokrywami foiysk.50 73.50 78/106 6000 146.CHARAKTERYSTKA OGOLNA SILNIKA 45 wzmocnienia kadluba zrnnielszalace drgania. natornlast skok tloka w sllnlkach 1. spr'izarkfil klimatyzacJI OesU jest w wyposai. spuscic ole] i plyn chlodzacy.3 3400 4-cyllndrowy rz\ildowy 1·3·4·2 1498 9.4 I 1. W przypadku koniecznosoi naprawy lub wymiany kadluba nalezy wymantowac silnik z samochodu. zaplonu. r6i:nica pojernnoscl skokowej sllnika wynika z rozneqo skoku ttoka. wyrnontowac chfodnic~ kompletnq. Kadlub silnika 1. filtraoleju. Luz porniedzv ttoklern i cylindrern wynosl 0. pompy ptynu chicdzaceqc. Podstawowe parametry kadluba przedstawiono w tablicy "Og6lna charakterystyka sllnika".03 mm.5 76.5 rnaja tlil sa· mq sradnice cylindra. po zdemontowaniu pokrywy komory silnikawej.5 jest taki sam.6 roin! si~ odkadtuba silnik6w 1.4 oraz 1.50 53/86 130 I 73/100 I 131 5000 115 3400 3400 10 850 + 50 Obieg wymuszony Obleg wymuszony 3. Wczesniej nalety odlEjCZYcprzew6d zacisku ujemnego akumulatara oraz elementy uklad6w dolotowego. W sciankach kadluba sa wykonane kanaty dla pfynu chtodzaceqo. Zesp6l napedowy samochodu Lanos .4 SOHC 4·cylindrowy rz\ildowy 1·3-4-2 1349 9. .silnik wraz ze skrzynka przekladniowa . Silnik wyjmuje sie bez skrzynki przekladniowej do g6ry.jest umieszczony nad przednia osla samochodu.50 81. Silniki 1. 31 0 go'1na c hara k1: erys tyka sum a 'I'k du rozrzadu wykonany ze specjalnej gumy. kola pasowe pompy wspomagania ukladu kierowniczego i cddzietic silnik ad skrzynki przekiadniowej oraz wspomika mocuiClcego do nadwozia. Przewidziano mozllwose naprawy silnik6w wlelkoscl nadwyrnlarowe. pompy oleju. sterowania silnika. SEI one obrabiane razem z kadfubem.40 55175 5400 1. zapewniajqc r6wnomiernq prace jednostek napedowych. Kadrub jest wykonany z zeliwa i stanowiintegraln'4 cz~M ze skrzynta korbowa.50 mm.25 lub 0. taezace silnik z nadwoziem. W tym celu zastosowano takze aluminiowa rniske olejowq oraz pasek nape. Kadtub silnika Kadlub stanowi podstawcwa cz~sc silnika Nie wymaga obslugi podczas eksploatacji sarnochodu. W celu uzyskania wlasclwych wymiar6w i wspolosiowosci otwor¢w pokryw iOZysk. olejowe oraz kanaly otwory do mocowania gfowicy. ~.6 i 1. zasilania.5 79.5 srednic€I cylindra. uwzg I~dniaj€lcej Dla kadtuba sa to nadwymiarowe srednica cylindr6w wleksze ad naminalnych 0 0.2.

4 / 1.46 SILNIK SILNIK E-TEC 1.5 SOHC SAMOCHODU DAEWOO LANDS .

SILNIK 47 SILNIK E·TEC 1.6 DOHC SAMQCHOOU DAEWOO LAN OS .5 11.

poKrywy totysK gl6wnl'Ch.wlka rnlarkl pozromu oleju.48 SILNIK 5 3 KADt:.uB SILNIKA .rnlarka pozlomu oleju . . 3 .Korpus kadtuba. 5 . 4 . 2 .czujnik spalania stukowegc.

poduszka pr:z:edniego wspornika. 6 .KADlU8 SILNJKA 49 r~ 2 5 ELEMENTY MOCOWANIA ZESPOtU NAP~DOWEGO 1. toiyska gf6wne i korbowe 5q smarowane olejem naplywajqcym przez .. t. W dolnej cz~sci mlski olejowej jest wkreoony korek spustowy oleju. Podczas produkcji Sll montowane panewki nominalne.oslona. 7 . Waf korbowy i ttoki Wat korbowy wykonany z zenwa odpornego na cbclazenia zginajE\ce i skrscajace jest podparty na pleciu tozyskach gl6wnych. kt6re mog<i spowodowac uszkodzenie jednostkinapedowe] a w efekcie koniecznosc powainej naprawy. 3 . 5 .3. 4.tylny wspornlk zespotu nape-dowego. Podczas przeprowadzania prac zwi¥anych ·3. Srodkowa panewka jest rownoczasnie tozysktsrn oporowym. Aluminiowa miska olejowa przykrecona do kadluba efek1ywnie pochlanJa drgania.poduszka zawieszenia silnika z demontazem elementow silnika naleZy zachowacszczegolna czystosc.25 mm.oZyska gl6wne i korbowe typu slizgowego majE4wymienne panewki. zmnlejszajac glosnost pracy silnika.poduszkatylnego wspornlka. 2 . ustalajacyrn luz osiowy walu.przedni wspornik zespofu nap~dowego. natomiast do napraw stosuje 51e panewki nadwymiarowe 0. aby uniemozllwi6 przedostanie sie zanieczyszczeri do sllnlka.wspornik sllnlka.

ysk gt6wnych. 3 .tlok.50 SILNIK MISKA OLEJOWA UKtAD TtOKOWO-KORBOWY 1 . 2 .wal korbowy.uszczalnlaez walu. 8 .kalo zamachowe. 9 .panawkl korbowe. 4 .swarzer'l tlakowy.korbow6d (kampletny). 7 . 6.5 .potpanewki dolne lazysk glownych .p61panawkl g6me loz.

UlDUWUOU DIaL ~l!IOIUUet . gtowicy silnika SOHC Jest umieszczony jeden walek rozf'Z(l- . rnaja trzy piersclenie: g6my . C2. Podczas mantazu tlaka w cylfndrze nalezy odpowlednlo ustawi6 plersclenle tfokowe. D) PRZV MONTAZU NA ROKU Glowlca cyllndra jest wykonana ze stopu aluminium.45 32. Tlok musi bVG mmontOYiiInV Yi ggiiQ'tYiY~nirn uetawlenlu wzglliloem K. Tloki wykonane z aluminium.B.zgarniajl:IPY. w tym takze uktad6w smarowania i chlodzenia. srodkowy .WAt KORBOWY I TlOKI 51 otwory polaczona z gl6wn~ maqistrala ole]ow~ znajdujaca si~ z lewaj strony silnika. kt6re po zamontowaniu plerscienia na tlok rnusza bye skierowane ku garze. Szczeg61awe parametry do regulacji i kontroIi z. Pornledzy glowicq a kadlubem silnika znajduje sle specjalna uszczelka.50 mm. SWiece zaptonowe sa usytuowane posrodku kai:dej kamory spalanla Na. poniewaZ otw6r sworznia t1okowego jest przesunietv W stasunku do asi ttoka. ZAMKOW PIEASCIENI ci.98 28.amieszczono w zalaczniku 1 (na koncu ksiqtki). zapewniajaca wtasclwe potaozenie oraz szczelnosc tych czesci.'11111 Przcd silruko ka. w celu zmniejszenia nacisk6w na sclankl boczne cylindra w czasie pracy silnika. ale byly rownomiernie rozstawione na obwodzie.6 DOHC Srednica (B) WysokoS6 (A) 78.Pierscienle rnaia wybite znaki (fOP). Podczas naprawy glownej silnika jest wymagana obr6bka mechaniczna walu karbowego w celu zapewnienia wlasoiweqo luzu pcmledzy czopem watu a panewka.25 lub 0.03 Wartosci luz6w na zamkach pierscieni tlokowych sa podane w zalaczniku 1.OKI KORBOWOO Sllnik 1.5 SOHC/DOHC 76. B 3.uszczelniajaco-zqamlejacy j dolny . tak by zamki pierscisni nle pokrywaly si~.uszczelniajaey. natomiast w gt6wce korbowodu na wcisk..03 Silnik 1.4_ Gfowica i ukfad fozrz~du ROZMIESZCZENIE (A. Wymiar lIoka w mm Sllnik 1.4 SOHC 76. Sworzen tlokowy jest osadzony plywajqco w plascle tloka. Ttokl nadwyrnlarowe stosowane do naprawy maj<\ srednlce wi~ksze ad nominalnych 0 0.45 28.05 TI:.

6 DOHC du steruj<\cy czterema zaworami dolotowymi i czterema wytotowyrnl natomiast silnik DOHC ma dwa walki rozrzadu. dzi~ki czemu nie wyst~puje poslizq porniedzy nimi. Pomlar ctsmenla sprezanla Clsnienie sprszanla jest jednym Z podstawo- wych parametr6w intormujacych a stanie technicznyrn silnika.DU a .ztacza czujnika polozenia watu korbowego (CPS) powinno bye odtaczone. aby uklady zasilania i zaptonowy nle zostaly uruchomione.silnik powinien bye ciaply. Minlmalna wartosc cisnlenia sprezania wynos. natomiast wymiany po 90 000 km przebiegu samochodu. Takie rozwlazanie eliminujs koniecznosc regulacji luzu zaworow i zmniejsza glosnosc pracy uktadu rozrzadu. Pomiaru cisnienia dokonuje sie kolejno dla kaidego cylindra. Napinacz paska rozrzadu utrzymuje jego wtasciwy naciqg. Rozr6Znia si~ nastepulace stany silnika (okreslone na podstawle pomiaru): .D UKtADU ROZRZP. Nap~d z walke.5/1. . .siinikOw 1. rozrzadu jest przekazywany na zaw6r poprzez popycnacz hydrauliczny.sllnlk6w 1.swlece zaptonowe mUSZq bye wykrli1cone.5 SOHC. Pasek rczrzadu pozwala zsynchrontzowae obroty walu korbowego I walka (-k6w) rozrzaduo Sluzy takze do napedu pampy ukladu chlodzenia silnika. z kt6rych jeden steruje praca osrniu zawor6w dolotowych natomiast drugi osrniorna zaworami wylotowymi. obracsjac walem korbowym za pomoca rozrusznika. Olaj powraca do miski olejowej przez otwory w glowicy. Pasek i kola rozrzadu SE! uzeblone. Do mierzenia cisnierna sprezanla rnusza bye spelnione ponizsze warunki: . .52 {] SILNIK NAPE.liwiaj<\ smarowanie krzywek walka rozrzacu.4/1. 689 kPa. Pasek wymaga sprawdzenia stanu i naolagu po 60 000 km. b . Katdy z walk6w jest zamocowany w pleclu tozyskach i smarowany cisnieniowo olejem silnikowym.akumulatar musl bye w palni sprawny. Otwory w czopach walka umoi:. .przepustnica powinna bye maksymalnie otwana. Po zakonczeniu pomiaru dla wszystkich cytindr6w nalezy porownac poszczeg61ne wyniki przy czym najntzsza odczytana wartose clsrusnia sprezanla nie powinna bye mniejsza niz 70% wartosci najwi~kszej.

.zrzqdu Wymiana paska napedu rozrzadu wymaga szeregu czynnosct demontatowych: .5/ .GlOWICA I UKLAD ROZRZI)DU 53 • stan normalny . . .zdiecia paska napedu alternatora. nie osiaqa jednak prawidlowej wartoscl.4 !. . . Uwaga.6 DOHC . b)uszkodzone zawory .ustawienia kola napsdoweqo rozrzadu tak.zdjecia garnej oslony paska rozrzadu: . b .zdiecta kofa pasowego z walu korbowego.lciawtasciwego polozenia kola. • stan uszkodzenia (przed rozpoczeciern ponownych porniarow nalezy wiac do cylindra przez otwor swiecy zaptonowe] niewielkEl dawk~oleju silnikowego): a) uszkodzone pierScienie tlokowe .niska wartosc clsnlenia sprezanla nie wzrastajqca podczas kolejnych obrot6w silnika.clsnienla narasta szybko i osi::tga wartosc zgodnie z wymaganiami technicznymi w kaidym z cylindrow. Wymlana paska ro.clsnlenle po pierwszym suwie sprezania Jest nlskie i wzrasta przy kolejnych obrotach silnika. PAlYGOTOWANIE ROZRZI\DU DO DEMONTAZU PASKA a -sllnlk6w 1. Po zdjlilciu paska nie nalely zmienlac potozsnia walu korbowego i walka (-k6w) rozrzadu.zdemontowania filtru powietrza. wykorzystac do tej czynnosci srube mocowania kola pasowego waiu korbowego i obracac wal zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do oSict9nif. aby znak na kole pokrywal si~ ze znakiem na obudowie paska.zdlecla paska.obrocenla pompy plynu chlodz~cego po wczesniejszym odkreceniu sruby mocowania pompy i poluzowaniu paska naoedu rozrzadu: .5 SOHC.. .silnik6w 1.zdemontowania dolnej oslony paska rozrzadu.

4 /1.6 DOHC REGULACJA NACIAGU PASKA ROZRZI\DU W SllNIKACH 1.39 mm i 111 zebow a do silnika DOHC 1209.do naciqgni!. . . ezy znaki na kole napedowyrn oraz na kole walka rozrzadu (napedzanyrn) znajdujq si!.70 mm i 127 zE[lb6w.OZANEGO DO MONTAZU PASKA W SILN!KACH 1.54 SILNIK USTAWIENIE KOtA NAPE.5 /1.5 SOHC USTAWIENIE KQt NAPE.5 SOHC ZaJoZycnowy pasek. ezy znak na kale napedowyrn znajduje slq naprzeciwko znaku na obudowie paska rozrzadu oraz ezy znaki na kotach watk6w rozrzadu (napedzanych) znajduj<\ silil naprzeclwko siebie (silnlk DOHC). w SILNIKACH REGULACJA NACII\GU PASKA ROZAZ<\DU 1. W eelu zaiozenla paska nalezy.4 /1.6 DOHC .sprawdzlc.! naprzeciwko znak6w na obudowie paska rozrzadu (silnik SOHC). aby znaki na nim byty zgodne z ruehem silnika. w tym oelu obraeac pornps plynu chiodzaceqo.sprawdzlc.5/1.DZANYCH DO MONTAZU PASKA W SILNIKACH 1. Pasek rozrzadu do silnika SOHC rna dtugoSc 1057. az do zgrania sifil wskainika .leia paska rozrzadu konieczny jest przyrzad obracalacy osadzona rnimosrocowo pornpe plynu chlodzqcega i jednoczesnie naciEmaJqcy pasek rczrzadu: .obrocic kilkakrotnie wal korbowy w celu uloienia si~ paska i wyregulowac ostatecznie naci~g paska rozrzadu.

GtOWICA I UKLAD ROZRZADU 55 ramienia regulacyjnego z naeieclern wspornika samonapinacza. .OWIC!.5/1. 2 6 10 3 9 5 7 2 4 10 6 8 5 KQLEJNo$6 ODKREiCANIA SRUB GlOWICY W SILNIKACH 1.CANIA $RUB GlOWICY W SILNIKACH 1. Po wykonaniu regulacji dokrft' de sruby pompy momentern 10 N·m. 7 3 USZCZELKA POD Gt.5 SOHC 5 9 10 W SILNIKACH 6 2 KOLEJNOSC DOKHEiCANIA MUB GIOWICY KOlEJNOSC DOKREiCAN1ASRUB GWWICY 1. MontaZ przeprowadzic w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontaiu.5 SOHC 9 KOLEJNOSC ODKRE.5 /1. Ponize] opisano przebieg istotnych czynnosci rnezbednych do wykonania podczas tej wymiany.4/ 1.4 I .6 DOHC 3 2 10 9 5 3 7 8 W SILNtKAGH 4 1. Wvmiana uszczelki pod gtowlc'l Wymiana uszczelki pod glowicq jest czynnoscl~ ztozona.6 DOHC " 8 .

c pasek rozrzadu.c kolo pasowe pompy wspomagania I pornpe): . . a gdy ma uklad wspomagania kierowniey.70 + 95. sondy lambda. + 60°. Zalozyc glowict.zdjqc kolo pasowe walu korbowego.lci6 sruby mamentem 25 N'm.zdj9. Dopuszczalna odchylka plaskosci 0.56 SllNIK . . Ukfad smarowania Zasadniczym elementem ukladu smarowania jest zebata (0 zazebieniu wewnetrznyrn) pompa oleju.roztaczyc przewody elastyczne ukladu chtodzenia i ci~gno sterowania przepustnicy oraz uklad wylotowy.05 mm.dokrt.odtqczyc przewody paliwa. Sprawdzi6 stan powierzehni przylegania glowiey do kadluba silnika ze zwr6ceniem szczeg61nej uwagi na ewantualne przedmuchy i wyefekL Sprawdzlc plaskosc glowiey. zdja. ze olej pod clsnlanlsm dostaje si~ do lozysk gl6wnych walu korbowego.3 i 1. . .odiaczyc przew6d z zacisku ujemnego akumulatora oraz zlacza czujnikow temperatury powielrza dolotowego (MAT).urueruchamiajac walek (-kl) rozrzadu zdjqc kolo (-a) napedzane walka (-k6w) rozrzadu. ktora powinna zawierac si~ w granieach 94.dokrecac sruby dodatkowo. silnlka steruja. R6ini"l sl~ one ozna- czeniami na krawedzi bocznej: 3 naciecla na kr6tszym boku uszczelkl oznaczaja.c pokryws walka (-k6w) rozrzadu: . po czym scleka do miski olejowej. Sprawdzlc r6wniez wvsokosc glowiey. umieszczana na wale korbowym.spuscic plyn chtodza.cy z silnlka: . natomiast pojedyncze naciecia na dfuzszyrn baku. nastepnle przez atwory w czopach lotysk glownych walu korbowego olej przsdostaje si~ do wnetrza walu. na wysokosci czwartego cylindra po stronie kolektora dolotowego. Nastepnla czesc oleju sptywa do miskl olejowej. Kanaiarn olejowym w glowicy olej jest doprowadzony do lozyska srodkowego watu rozrzadu. R6wnie wazny jest spos6b ulozenia uszczelki na kadlubie silnika.odkrecic sruby moeowania glowicy wedlug pc lanej kolejnoscl. Zarnontowac osprzet silnika. ze jest ana przeznaczona dla silnikOw 1. 3. a stad kanalem wewnatrz walka przeplywa do pozostatych lozysk walka rozrzadu Z kanalu w glowicy olej dociera r6wniez do hydraulicznych popychaezy zawor6w. spelniajqc funkeje smarowania tych tozysk.zdernontcwac oslony paska rozrzadu i zdja.zdia. a CZfilSCspecjalnymi otworkami w korbowodach wydostaje sifil na zewnCltrz korbowodu i skierowana na scianki cylindra smaruje i odbiera od nich eiepto oraz przesmarowuje sworzen tlokowy.c pasek napedu alternatora. oznaeza lei przeznaczenie do silnika 1. co bedzle swiadczyto 0 zaniku clsnlenla: . Pozostala CZEilSC oleju z magistrali olejowej jest skierowana do glowicy silnika do smarowania elsment6w ukladu rozrzadu. skqd ponownie zostaJe przetloczony do ukladu smarowania. . temperatury silnika i polozenia walu korbowego (CPS). + 10°.zdjqc obudowe flltra powietrza. skad specjalnie wierconymi otworami doclera do Iozysk korbowyeh. wtrysklwaczy patiwa. .5 . .6. + 60".z uwagi na konlecznosc roztaczenia element6w ukladu zasilania paliwem (w ktoryrn jest utrzymywane stale cisnienia paliwa) nalezy ze skrzynki bezpieeznik6w i przekaznlkow w komorze silnika wyj'lC bezpiecznik F16 (Ef 16) pompy paliwa i uruchornlc silnik by pracowal do zqasnlecla.70 mm). Wyptywajqcy olej scleka do miski olejawej. powlerzchnla powinna bye skierowana ku g6rze.65 mm (minimalna wvsokosc glowicy 94. Zasysa ana olej z miski olejowej. dlatego uszczelka rna na jednej powierzchni znak TOP· t9. Po zaloieniu nowej uszczelki zarnontowac glowiclil wykonujClc czynnosci w koleinosci odwrotneJ do demontazu. .po zdemontowaniu naplnacza paska rozrzadu zdjqc tylnq ostone paska. Oesli samoch6d wyposaZony jest w kllrnatyzacie zdjqc r6wniez pasek napedu sprezarki. Cz~~c oleju smaruje uklad korbowo-tlokowy w ten spos6b. tloczy go do tiltra oleju i dalej do magistrali olejowej urnieszczonej w kadlubie oraz glowicy silnika.l wraz z kolektorami i przykrecit sruby rnoculace w kalsjnosei zgodnej z podana na rysunkach: . kolejno 0 kllt 60°. eewki zaplonowej (DIS). Do kaidego typu silnika jest przewidziana odpowiedrua uszczelka pod glowie~.cego doplyw powletrza na wolnych obrorach (IACV). .5. .

Uruohorrnc silnik i odczytac na manometrze wartosc clsnisnla panujqcego w uktadzie. wymieniajo:jc rownoczesnte filtr oleju.kanai w glowlcy Zgodnie z zalecenlami odnosnle obslugi technicznej uZytkownik pojazdu jest zobowiazany do okresowej kontroli poziomu oleju w silniku. wykrtr etc czujnik clsruenla i w jego miejsce wkrecic manometr. wkrecic czujnik cisnienla oleju i podlqczyc ztacze elektryczne ozujnlka. Po zakonozenlu pomiaru wylqczyc zaplon. (Ai/A2/A3 wg ACEA). 9 . 3 .popychacz hydrauticzny. zdemontowac manometr. Zalecana klasa lspkosciowa oleju wg SAE (Society of Automotive Engineers) dla sllnikow SOHC lOW-3D. Minimalne cisnlenle oleju przy blegu jatowym i temperaturze silnika so-c wynosi 30 kPa.mlska olejowa. 7 -zaw6r przelewowy. W przypadku aksploatacji w trudnych warunkach natezy zwif.UKtAD SMAROWANIA 57 4 6 2 8 SCHEMAT UKtADU SMAROWANIA SILNIKA 1. Pomiar clsnlenla oleju Czujnik clsnisnta oleju jest umies. 8 .wal korbowy. Dopuszcza si~ rnozliwosc napelnienla silnika alejem klasy jakosclowe] wg SH API lub wyzszej. Przed rozpoczeciem pomiaru cisnienia oleju naleiy zagrzac silnik do normalnej temperatury pracy.kanaly w kadlubie. .czuJnik clsnienia.pompa oleju. 2 . 4 .lkszyc czestotllwosci wymian oleju. a dla silnika DOHC 5W-30. Po wyj~czeniu zaplonu nalezy zdjEjC zracza elektryczne z czujnika clsnlenla oteju. Olej nalezy wymieniac podczas przegl~d6w okresowych. lub przynajmniej raz w roku. 5 . 6-fIltr bocznikowy oleju.zczony w obudowie pompy oleju. Spos6b pomiaru oraz gatunki oleJ6w zalecanych do stosowania w sllniku podano w rozdziate "Obstuga samochodu".kanaty w walku rOzTZqdU. 10 .

. Przed montazem pokryc powierzchrne przylegania miski rnasa uszozelniajaoa. uszczelke a nastepnie: . .odkreclc pomp~ wspomagania ukladu kierowniczego (patrz rozdzial "Uktad kisrowni- czy"): .odlaczyc ztacze elektryczne czujnika cisrsenia oleju. .zaloz:yt kola jezdne i opuscie samoch6d. . .odkr~cic Sruby mocowania pompy oleju i wymontowa6 pornpe. zatozyc rzadu").kola zebats pornoy.spusclc olelz miski olejowej.6 prawe kola jezdne. silnika. 5 . Wymlana pompy oleju MISKA OLEJOWA (wldok od spodu samochodu) samoch6d i zdj. .58 SILNIK POMIAR CISNIENIA OLEJU POMPA OLEJU 1 . 3 .wymontowac przednla rur'i! wylotowa: .uszezelotacz walu korbowego. ~ wymontowac miske olejowa.zdjqc pokrywe kola zamachowego.przykrecic rnlske do kadluba srubarnt dokr~cajElc le momentem 10 N·m.zdjqc czujnik potoienia walu korbowego. . Demontaz miskiolejoWej przed zdleciern miski olejowej nalezy unlesc Wymontowanie pompy oleju wymaga demontai:u osprzetu umleszczonego z przodu silnika.wymiana paska roz- . 55qca oleju.oczysclc powierzchnie przylegania miski do kadluba.zarnontowac przednia rure wylotowq dokrecajac elementy ztaczne rury i kolnierza kolaktora wylotowego oraz wspornika rury mornentem 40 N·m.plytka pokrywy. . . 4 .zdj<1c·pasek i tylnEj ostone paska rozrzqdu (patrz rozdziat "Silnlk . .przymocowac pokrywe kota zamachowego cokrecejac sruby momentem 12 N·m.zaw6r przelewowy.odkreclc sruoy mocowania miski olejowej i zdj<1c rniske: . .dokreclc nakretki rnocuiace rure do katalizatara momentem 30 N·m. 2 . Przeprowadzit weryfikacj~ pompy oleju: . .korpus pompy .odkrecic sruby mocowania i wyjqC run.sprawdzlc powierzchnie przyteqanla pompy do kadluba silnlka..

termostatu. W zestawie wskai:nik6w samochodu umieszczono wskainik tempera1ury plynu chlodzaceqo Informujqcy 0 aktualnym stanie cieplnym sllnika. . . -wymontowac uszczelniacz walu korbowego.stosulac nowa uszczelke pokryc iClwarstwa rnasa uszczelniajaca i przykrecic pompe oleju do kadluba silnika dokreeaiac sruby momentem 10 N'm.temperatura otwareia .Uszkodzona iarawka [ampki sygnaJizacyjnej .6.zatozyc pasek rozrzadu.Uszkodzony czujnik clsnlania oleju . W przypadku. Uklad chlodzenia sklada si~ z chlodnicy. Obieg pfynu cbtodzaceqo jest wymuszony przez pornpe typu odsrodkowego.Uszkodzone pierscienie t1okowe .Uszkodzony tlok: - lampka sygnaJizacyjna clsnlerua oleju sWleci silil przy wolnych obrotaoh silnlka Uszkodzony czujnik ctsnlenta olelu Nlewlasclwa Jaxost oleJu Zanieczyszczony filtr oleju Uszkodzona lub zanleczyszczona pompa oleju Nadmierny 102 lozysk gl6wnych waru korbOwega Uszkodzona zasrepka kanalu oleJowego kadluba Zbyt niski poziom olsju w silnlku Zatkane lub uszkodzony przewOd s&lcy pompy oleJu uszkodzcne pompa oisju Zly stan rechnlczny ellnlka Lampka sygnalizacyjna oisnianla oleju ~ieci si~ w calym zakresle pr~dkoscl obrotowej sllnlka Lampka sygnatlzacyjna clsnlania oleju nie swlacl silil po wlqczenlu zaplonu .wkr~cic zawar przelewowy. . gdy wskazowka wskainika znajduje sle na czerwonym potu naleiy zatrzyrnac sarnochod.0 I Polernnosc ukladu Uklad chlodzenia utrzymuje temperature silnika w ustalonych granicach.zarnontowac rure ssa.Cq oleju dokrecajac sruby momentem 10 N·m. wentylatora chtodnicy.sprawdzit zuzycie poszczeg6Jnych elemenlOW pompy. wylC\czyc silnik.zatozyc rniske olejowa.cego napedzane] paskiem od walu korbowego.zarnontowac czujnik potozenia walu korbowego dokrecajac go momentem 10 N·m.511. ukfadu smarowania Prawdopodobna przyczyna skrzyni korbowe . Ukfad chlodzenia Charakterystyka Dane charakterystyczne Radza] obiegu uktadu chlodzenia Sltniki 1. umieszczony w przedniej czesci silnika.UKtAD SMAROWANIA 59 . pokryw~ do korpusu pompy dokrecajac sruby momentem 30 Nrn: .przykrecic tylna.zdjqc plytk~ tylnej pokrywy pompy oleju. .Przerwa w obwodzle ozujnika lampki sygnallzaeyjnej 3. Zamontowac pompe oleju: . pompy plynu chlodta. odczekac ai obnlzy si~ temperatura silnika i sprawdztc szczelnosc uktadu obserwulac. dokrecalac go momentem 30 Nrn. Typowe niedomagania Objawy niedomagania Nadmleme ubytkl olaju .4/1.temperatura alWarcia arc 7.Uszkodzone elementy uszczelnlalace silnik .6 Obieg wymuszony pomp".wykr~cic zawar przelewowy. steruje .Nieprawidlowe dzlalanle ukladu przewietrzania -Zuiyta uszczelnlacze trzonkow zaworow . zbiornika wyr6wnawczego plynu. czy pod samochodem nie ma plam ptynu chtodzqcego. zapobleqajao jego przegrzaniu. Termostat. . plynu chlodzC\cego Typ chfodniey o przeplywie krzyiowym Odsrodkowa Woskowy poezatku calkowlrego 102"C Typ pompy pfynu Terrnostat .. .

zaw6r (kranik) spustowy przeplywem plynu chlodzqcego umoiliwlaj~c szyesze nagrzanie silnika. 4 .chfodnica. 2 . 2 .ym obiegu poprzez ehtodnice.rdzen chlodnlcy.zblomik prynu CHt. Chlodnica pelniqca funkcje wymiennika ciepla sktada siE/' z rdzenia wykonanego z cienkfej blachy aluminiowej oraz bocznych kom6r wlotQW~J .komora boczna doplywowa.komora boozna odplywowa. a nastepnls utriymanie temperatury silnika na wymaganym poziomie.pompa chlodzacsqo ptynu chlodzcjcego.60 SILNII< ELEMENTY UKtADU CHtODZENIA 1 . przy zlmnym silniku termostat jest zarnkniety. 3 . 4 .obudowa przepustnicy. 5 . 3 .wentylatory chlodnicy. Gdy plyn chlodut cy osiqgnie temperature S7°C nastrtpuje otwarcie termostatu i plyn zaczyna krCjiyc w dui.ODNlCA 1 . unlemozliwiajac przeplyw plynu chlodzqcego do chtodnicy.

Pomiaru nalezy dokanywac na .sprawdzi6 funkcjonowanie termostatu: a) upewnlc sie. w kt6rej jest zanurzony termometr. nastepnle nagtzac sllnik i ponownie oproznic uklad.odfqczyc przew6d ad obudowy termostatu. 4 .oproznle uklad chlodzenia z plynu. umozliwiallley wypuszczenie plynuz ukladu. Po wykonaniu tych zabieg6w napetnlc uklad nowym plynem chfodzqcym. .pokrywa termostatu. ezy sprezyna termostatujest maeno napieta .zimnym silnlku. zakrecic zawar. dlatego w celu wymiany ptynu (zwlaszcza w razie zastosowania plynu innago gatunku) nalezy odkreclc zawar spustowy w chlodnicy wypusci6 plyn.UKLAD CHlODZENIA 61 4 ZEsp6t.jesl! nie naleiy terrnostat wymieni6.5/1.termostat. Wymianfiil przeprowsczao zgodnie z tabela czynnosci obsiuqowych. . Kadtub silnikajest r6wniei: pozbawiony korka spustu plynu chlodzaceqo. 2 . Wtasciwy paziom ptynu chloozaceqo jest nieodzownym warunkiem skutecznega chlodzenia sitnika. 5 . ezy nie ma w nim obcych material6w lub zanieczyszczen mogqcych utrudniac prawidlowe funkcjonowanie termostatu. Na zbiorniku sa wykonane oznaczenia odpowladejace minima!nemu i maksymalnemu paziamowi plynu. . padgrzewa6 wode obserwujqc zmiany temperatury. W dolnej czesci komory wylotowej zna]duje sili! zawar (kranik) spustovvy. natomiast peIne atwareie pawinno nastapic przy temperatu rze 102°C. TERMOSTATU a. tak. termastat powinien zaczac otwisrac SIEilw temperaturze 87"0.silnlk6w 1. Wymiana termostatu .6 DOHC 1 .aruba mocuj'lca.5 SOHe.obudowa j wylotowej wykonanych z tworzywa sztucznego. ponlawai: napelnienle pfynem nastspu]e poprzez zbiornik wyrownawczy ukfadu. odxreclc obudowe i wyjq6 termostat z glowicy.3 11. Chlodnica nie ma korka wlewu plynu chlodzqcego.pier~cier'l usZczeiniaj'lcy.zdemontowa6 pasek rozrzadu I tylnq oslone paska. Termostat w sllniku 1. aby rue datykal do dna naczynia.5 SOHC nalezy wyrnienic na zimnym silniku. nalae do ukladu wody. .4/1. 3 .sprawdzlc stan gniazda termostatu. w nastepujacy spasob: . b . b) umiesci6 termostat w naczynlu wypelnionym woda.silnikow 1. Zbiornik wyr6wnawc'LY wykonany l przezroczystego l:1N'orzywa urnozllwla ratwa ocene poziornu plynu w ukladzie.

. . napelni6 uklad plynem chlodzClcym. Podtaozyc przewody ukladu chlodzenia i napetnic uklad plynem chlodzacyrn.zarnontowac termostat parnietajac 0 zatozeniu nowego plsrsclenla uszezelnlajaceqo w rowku glowlcy i dokreclc sruby obudowy tsrrnostatu momentem 20 N·m.oproznlc uklad chtodzerna z ptynu.wymontowac pomplil wraz z plerseienlern uszczelnlajacyrn z kadluba silnika po uprzednim odkreceniu srub rnoculacych: . Wymiane:. .skontrolowac i cczysclc pornpe: a) sprawdzi6.oprcznlc uklad chfodzenia z pfynu.odlCjczyc przew6d od obudowy termostatu oraz przewod obejsciowy od lacznika termostatu. ezy nie ma w nim obeyeh material6w tub zanieezyszczen mogflcych utrudniac prawidlowe funk- ELEMENTY POMPV PtVNU CHlODZACEGO cjonowanie termostatu. nym silnlku) nalety wykonac w nast~puj<lcy sposob: . . . Montaz przeprowadzic w odwrotnej kolejnosci do demontaZu. Po podiaczenlu prz6wod6w ukladu chtodzenia napalnlc uldad plynem ohlodzqcym.zdernontowac wentylator ch'odnicy.odlqczy6 garne wsporniki chlodni. c) sprawdzic stan zuzycia kola pasowego.odlqczyc przewodyelastyczne od chlodnicy.stwlerdzenie usterki kt6regokolwiek etementu pompy kwalifikuje [a do wymiany jako caly Wymiana pompy pfynu chtodzaceqo Wymlan~ pompy plynu chlodzaceqo (na zlm- . . .62 c) SILN1K wosci nalezy termostat wymienic. plersolenla dokr~ci6 sruby momentem zespot: wymontowac w nastEilpuj"lcy spos6b: .\c z glowicy plarscien uszczalnisiacy i sprawdzit stan gniazda termostatu.zarnontowac termostat pamietajac Q dokreceniu srub obudowy termostetu momentern 20N'm.odkrlilCl6 wspornik dn:p:ka podporki maski. .zdemontowa6 pasek rozrzadu i tyln!:\ ostone paska. . w nastepu- w przypadku stwierdzenia nieprawidlo- jElcy sposob: . ezy lozysko pompy nle rna nadmlernego luzu I nie pracuje gtosno.zamontowa6 uprzednio zdjf. podlClczy6 przewody ukladu chlodzenia i. ezy korpus pompy nie jest p~kni~ty i ezy nle przecieka: b) sprawdzi6.cy ] wyjqC chtodnice z pojazdu. .6 DOHC przeprowadzic na zimnym silniku.5/1.wyj. .pcdiaczyc przewody uktadu chlodzenia i napsmtc uklad plynem chtoozacyrn.'!te elementy 5ilnika. Wymiana chfodnicy Uszkodzona lub cieknaea chlodolce naleiy .termostatu w silniku 1. .odkreclc sruby obudowy i wyjCjC: termostat z growlcy: .oproznie uklad chlodzenla z ptynu. .sprawdzic funkcjonowanie termostatu (wg opisu podanego dla silnika SOHC).zamontowa6 pornpe plynu ehlodzqcego pa- mietaiac 0 zalozeniu nowego uszczelniaiaceqo: 10 N·m. . d) oczyscic powierzehnie przylegania pornpy i kadluba silnika. dokrecaiac g6me sruby mocowania chlodnlcy momentem 4 N·m.

UsZ!<odzony czuJnik wskalnlka 3. Powietrze oczyszczone w filtrze dostaje si~ do kolektora dolotowego.wklad tiltra powletrza.DOPROWADZENIE POWIETRZA 63 ~ypowe niedomagania uktadu chfodzenia ObJawy niedomagania Silnlk nadmiemie si~ grzeje Prawdopodobna przyczyna Straty plynu chlodzljcego Uszkodzony termostat Uszkodzona pompa plynu chlodzEicego Zanieczyszczona chlodnica od przodu samochodu Niedroina chtodnica IUb przewody plynu Wadliwe dzialanie wenlylatora chlodnicy NiewfaSciwy naci~g paska napeou pompy plynu chlodzqcego S1lnlknle Osltl9a wlasciwej temperatury Wskainik temperatury s~nika sygnalizuje wysoklj ternpereture . otwarcie zaworu skracajqcego dfugoS6 drogi przeplywu powietrza nastspuie po osiaqnieclu odpowiednich parametr6w pracy silnika (prlildko$6 obrotowa silnika pOwyZej 4400 ocr/min. W uktadzie doprowadzenia powietrza do obudowy filtra znajduje sie rezonator tlurnlacy drgania stupa zasysanego powletrza. .czuJnlk temperalury powlatrza i!alotowego . Podczas obsfugi okresowe] samochodu naJezy sprawdzlc stan filtra powietrza. Wyst~pujq dwa typy kolektor6w: . UKtAD DOLOTOWY 1.dych 45 000 krn" wymieni6 na nowy.7. zaleta tego rozwiqzania jest wzrost momentu obrotowego w zakresie niskich pr~dkoscl obrotowych silnika.Uszkodzony terrnostat .pokrywa flltra powietrza. 3.rezcnator. 4 . Doprowadzenie powietrza do sHnika powietrze przechopowietrza z wymiennym wktadem fiIlrujetcym a powierzchni 2500 cm2• Filtr powietrza uniemoi:1iwia przedostanie sili! zaniaczyszczen do komory spalania silnika zwifi!kszajf\c tym samym jego trwatosc. S-Iura doprowadzania powietrza do kolektora iIolotowego. dlatego nle wolno eksploatowac silnika bez zamontowanego filtra. GO 40000 km. 6 .Silnik nadmlernie sllil grzeje (patrz wyzej) . 2 . w przypadku zabrudzenia oczyscic go.dla silnika DOHC kolektor VGIS a zmiennej dlugoscj.rura zasysanla powletrza. tem- ali przez filtr Doprowadzane ij DIa samochod6w sprzedanych przed 30 IX 98 r.dla sllnlka SOHC kolektor rurowy TIM. a po przebiegu kai.

411.5 SOHC a .kolejnosc odkrlilcanla nakretek.koleJnoi. b .5 f 1.kolejnosc dokrecanla nakretek DEMONTA2: KOLEKTORA OOLOTOWEGO SILNIK6W 1.6 dokrecanla nakretek .5 SOHC Q KOLEKTOR DOlOTOWY 1.64 SILNIK KOLEKTOR DOLOTOWY (TIM) SILNIK6W 1. b .6 OOHe (VGIS) SILNIKOw b 2 5 6 9 B 7 4 S 1 2 8 9 4 5 DEMONTAi KOLEKTORA DOLOTOWEGO VGIS a .4/1.kolelnoscodkrecarda nakrliltek.

flltra paliwa. w ktory jest wyposaiony silnlk samochodu Lanos sklada sle ze zbiornika paliwa. Ze wzgll. Zawar tego ukladu jest umieszczony na kolektorze dolotowym i jest rownlez sterowany przez modul elektroniczny (ECM). umoiJiwiajqcy obnlzenie pozlornu tlenk6w azotu (NO. Zasllanie paliwem Wlelopunktowy wtrysk pallwa MPFI (Multi PoInt Fuel Injection) .::awOr amknir:!V (mala pr~kosc z ZASADA DZIAtANIA KOLEKTORA VGIS c E o 1: . gwarantujqca gladkq wswnetrzna powlerzchnil. MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 1. Technologia wykonania kolektora dolotowsga. praca tego zaworu steruje rnodul elektroniczny (EeM). B . regulatora cisnienia. Poloienlem tego zaworu rowniei. steruje modut elektroniczny (ECM). kt6ry przskazuIe sygnaly a Jej wychylenlu do modotu steruJqcago (ECM). pompy paliwa.DOPROWADZENIE POWIETRZA 65 DOLOTOWEGO obrotowa). W obudowie przepustnicy zna]duje si~ takzs zaw6r regulae]i obrotow biegu ja!owego (IACV).l.. wpfywa na zmniejszenie oporow przepiywu powietrza i zwiazaneqo z tym pozlornu glosnosci. dlugosc przewodu dolotowego powletrza skracasi~ z 543 mm do 204 mm. Nawejsciu do kolektora dolotowego znajduje ai~ przepustnica powietrza sterowana pedalem przyspleszenia. 3. klektora pallwa z wtryskiwaczami oraz przewod6w paliwa. ZQwOr otworty Obroty 1"10 minute WPtYW KOLEKTORA VGIS NA CHARAKTERYSTYKE.) w spalinach. b .ld6w bezpieczeJistwa zbiornik umieszczono pod tylnym siedzeniem..zaw6r otwarty (duia prlidkos~ obrolowa).B. Jest ana potaezona z czujnikiem polozenia (TPS). W uldadzie dolotowym zastosowano uklad recyrkulacJl spalin (EGR).6 aDHC peratura plynu chlodzqcego min 2'?C) i predkosc! pojazdu powyze] 30 km/h. przed tylnq ZAWOR BEZPIECZENSTWA W ZBIORNIKU PAUWA FILTR PALIWA .

przewod podcisnlenla. kt6rej praca steruje rnodul elektroniczny (ECM).filtr pallwa. Uszkodzony zaw6r.przewod powromy 5 . Pochtaniacz opar6w jest wypelniony w~glem aktywnym i gromadzi opary pallwa podczas postoju sarnochodu. Poprawnosc funkcjonowania uktadu recyrkulacji opar6w paliwa ma wptyw na wtasciw'l prace silnlka. Zbiornik rna pojemnosc 48 I [ rnlescl wewnqtrz. W zbiorniku pallwa jest zamontowany wielofunkcyjny zaw6r bezpleczeristwa.325 kPa. kierujqcym przeplywem opar6w do pochlaniacza.. 6 . . dachowaniu. nier6wnej Ai C r ( 11 ~ c z k P S S.66 SILNIK 6 7 2 ElEMENTY UKtADU ZASILANIA PALlWEM 1 . 4 . Zaw6r ten jest r6wniei elementem ukladu recyrkulaeji opar6w paliwa.regulator cisnienia pallwa. kieruje apary do komory spalarua. WTRYSKIWACZ osla.wtryskiwaa. tak aby nie przedostawaly sle do atmasfery. Podczas pracy silnlka zaw6r pochlaniacza oparow paliwa. zapobiega wyptywowi paliwa ze zbiornika.czenfuzaplonu pompa jest uruchamiana na dwie sekundy w celu wyr6wnania clsrtienla paliwa w uktadzie. gdzie ulegaj& spalenlu. utrzyrnuiac js w 'granicach 284 -.kotektor paliwa. sterowany jednostk~ ECM. Cisnieniem panu[acyrn na wlocie do Wlryskiwaczy steruje regulator clsnienia. kt6ry w przypadku kolizji drogowej. elektryczna pornpe paliwa. Nadmiar paliwa jest odprowadzany do zbiornika. Po wla. poza strefE! zgniotu tylnej czescl nadwozia. 3 . Pompa ttoczy paliwo pod clsnianiern 490 -. pochlaniacz i przewody mog!! bye przyczyn& gasni!i!cia silnika..870 kPa. 7 . gdy sarnochod ulega tzw.zbiomik pallwa (z pompa wewn'ltrz). 2 .

Iskra pojawia sle w cylindrze. aby zapewniatynajkorzystniejsze parametry ekspioatacji ojazdu: niskie zuzycle pallwa. wlap SciwEj dynarnlke samochodu i rninimalnCl emi~eszkodliwych skladnik6w spalin do otocze- CEWKA ZAPt.5 11.4 /1. 3 .przewody wysoklego napleeia. . Na przegrodzie czolowej znajduje sle iiltr paliwa. Elektroniczny rnodut stsrujacy tEeM) ma w parnieci zakodowanq maps kata wyprzedzenla zaplonu w funkcji pr~dkosci obrotoweji obciazenia silnika.5 SOHC.z silnikaml1 . b .6 DOHC j . KaZdy cylinder ma oddzielny wtryskiwacz paliwawyposaZony w zaw6r iglicowy.z silnikaml1 . Charakterysty~Izostaty okreslone doswiadczalnie tak. 2 .swleca zaplonowa. Strzalka na obudowie filtra rna bye skierowana zgodnie z kierunkiem przeptywu paliwa ze zbiornika do wtrysklwaczy.ONOWA nia ECM na podstawie sygnalu z czujnlka poloi:enia walu korbowego (CPS) oraz parametr6w pracy silnika okrasla kClt wyprzedzenia zaplonu i steruje zasilaniem cewki zaplonowej.~SILANIE PALlWEM I ZAPlON 67 G b ELEMENTY UKtADU ZAPlQNU BEZPOSREDNIEGO (DIS) W SAMOCHODACH DAEWOO LANDS a . kt6rego stan oraz poprawnosc pctaczen.9.cewka zaplonowa pracyna wolnych obrotach lub nlewlasclwych osi~g6w stlruka. Nastepuje jednoczesny przeskok iskry w dwoch cylindrach na elektrodach swiec zaptonowych.Zapton bezposrednl (DIS) Zastosowanyw samochodach Lanos bszrozdzielaczowybezposredni zaplon (DIS) skladasl~ z cewki zaplonowej oraz swieczaplonowych. uruchamianyza pornoca cewki elektromagnetycznej 1 zakonczonv dysza zapewnlajaca wtasclwe rozpyleniepaliwa. Podczas montazu nalezy pamletac 0 wtasciwym podiaczeniu. zgodnie z czynnosciarnl obslugi okresowej nalezysprawdzac co 20 000 km natomiast co 45 000 km nalezy go wyrnlenlc. 3.

2.7 -.. i3.: . Ten rodzaj zaplonu jest zwany metoda..6 DOHC Typ swieey SOHC. i 4.8 Ffl7DCX 1... umieszczona w tylnej czesci glowicy silnika. . Sterowanie pracq silnika Elektroniczny rnodut sterulacy ECM (Electronic Control Modul) na podstawie sygnal6w otrzymywanych z czujnik6w steruje praca silnika tak. ·~·9 . 1. Zaplon bazposrednl w stosunku do konwencjonalnego ukladu ma wiele zalet.7 + 0.8 CFfl2CLS 1.. gdzie rozpoczyna sifilsuw wydechu (1. Cewka zaplonowa. .10.8 BKR6E·l1 1.0+ 1. aby zapewnlc optymalne osi<19i90j nostki napedowe].0 -.1 0. 3.-.0 + 1..zmniejszone rozrzuty kata wyprzedzenia zaptonu z 2 do 0. Do identyfikacji usterek sluzy urzadzenie diagnostyczne Scanner-l1 z ad· powiednim oprogramowaniem.5". .nik6w i jednoczesnie zapamifJtuje usterki... t. O. Ka. Swiece zaplonowe sOl krecone w glowic~ sllw nika. Petni on rownlsz funkcje diaqnostyczna sygnalizujqc rozpoznane usterki swieceniem lampki kontrolnej silnika na zestawie wskai... 0 Informacje 0 rodzaju swiec stosowanych w samochodzie Lanos oraz 0 ich zamiennikach podano w taeelt. jest elementem nienaprawlalnym I w przypadku uszkodzenia musi bye "YYmieniona.. "traconej iskry"..7 +0. b ~ w sflnikach Odst~p elektrod (mm) DOHC 0. znajduj<\cego sie za schowkiem pasazera Jednostka sterujaca jest umleszczona pod .68 SILNIK Swiece zapfonowe Producent swiac zaptonowyeh SOHC Waojln.1 w kt6rym nastepuie sprezanle oraz w tym.5/1.0 + 1.brak uplywu pradu w rozdztelaczu.].W sllnlkach 1.7 + 0.zwi~kszona trwatosc: .1 RN9YC CR42CXLS WR7DC IlUhl~ . Oiaqnozowanie nastepute po podtaczsniu tego urzadzenla do gniazda diagnostycznego (ALDL).1 0. .zredukowane zakl6cenia radiowe.t wyprzedzenia zaptonu przy obrotach biegu jalowego wynosi 10". SFE65PRS -..:"VY.5 1.B RG9VC 1.O. NGK Champion AC Delco Bosch BPA6ES Silnik SWIECE ZAPtQNOWE II .4/1..0 + 1.).1 0. W silniku DOHC dostep do nlchjest moi:llwy pozdemontowaniu oslony glowicy.1.

pompy paliwa . Po uruchomieniu zimnego silnika uklad pracuje w trybie ttp~tIi otwartej". . . a. przekazujqc odpowlednimpuls do cewki zaptonowej (DIS) i 'li'skutek czego.. w przypadku osiqgni~cia zbyt wysokiej temperatury silnika rnodut ECM roztacza sprz~gto sprezarki klimatyzacji. .otowym(MAT).po wlaczanlu zaplonu uruchamia pompe paliwa na dwie sekundy.u" t!. umozllwlaiac przeptyw par paliwa do kolektoro rinlntowoao i ioh fOAI. co ma istotne znaczenie podczas kolizji samechodu.dawk'il paliwa .sygnal o!rzymany z czuJnika temperatury ptynu chlodzacego powoduje wlqczenie wentylatora {-6w) chtodnlcy na wolnych bqdi. wysokich obrotaeh. modul ECM atwiera zawar. .mill: .obrotybiegu jalowego silnika. . . . jesH samoch6d jest w nie. Charakterystyczne fazy pracy silnika i spos6b sterowania przez modul ECM poszczeg6lnymi ukladami przebiegajq nastepuiaco.ECM steruje zaworem elektromagnetycznym wtryskiwacza i tym samym czasem otwarcia wtryskiwacza. .. ustalajac stosunek powietrza do paliwa na podstawie danych otrzymanych z czujnik6w clsnlenla bezwzgl~dnega (MAP) oraz temperatury plynu chtcdzaceqo (CTS) ignorujC\c jecnocaesnte sygnal z sondy lambda. odczytuje sygnal z czujnika temperatury plynu ehtodzEicego (CTS) i czujnika pofoi:en ia przepustnicy (TPS).z czujnika cisnlenla bezwzqladneqo (MAP).po wtaczenlu zaplonu modul ECM na dwie sekundy zaracza przekai:nik pompy paliwa.obrotomierza w zestawie wskaZnik6w.e lnformacje weJsciowe: . . • Faza rozruchu .zaworu pochtaniacza par pafiwa (CCP) gdy spefnione sa odpowiednie warunki podczas pracy silnika. wyposazony. Modul ECM na podstawie tych informacji wejsciowychustala parametry pracy sllnika lakie jak: . powoduje jednoczesne wtaczenie wentylatora.._ STEROWANIE PRACA SILNIKA 69 USYTUOWANIE MODUtU ECM W SAMOCHODZIE nv j w przypadku uszkodzenia naleZy go wyl11ienic..ezujnika tlenu (EOS). Ponadto modul ECM steruje praca: .z czujnika temperatury ptynu chlodzqcego aadzenism pasazera.z czujnika polozenla walu korbowego . -rsondy lambda ..z czujnikapolo:i:enia przepustnicy (TPS).sprzeqta sprezark] klimatyzacji .zaworu recyrkulacji spalin (EGR) .z czuJnikapredkosc: samochodu (VSS).~ wyprzedzenia zaplonu.5/1.pozwalajac na przeptyw gaz6w spalinowych do kalektora dolotowego I w ten spos6b ogranicza emisjfil zwiazkow azotu (NOx). . natomiast w przypadku braku impuls6w z czujnika polozenia walukorbowego (CPS) podczas pracy silnika odcina zasilanie pompy.6 DOHC) sluzqcego do dostarczenia dodatkowej ilosci powietrza do kolektora doJotowego podczas przyspieszania.."'J~L COU .lIfIA.-u'""lljf\ c.z czujnikatemperatury powietrza w kolekto!Ie dol.wentylatora (-6w) ch10dnicy . jednoczesnie w dw6ch cylindraoh elektrodach swlec zaplonowych nana st~puje przeskok iskry. . sterujac zaWorem regulaeji powietrza (IACV) zubaza bqdi: wzbogaca rnieszanke paliwowo-powietrzna na wolnych obrotach.W • . ECM nie jest naprawial- lOPS}: leTS). I .zaworu VGIS (1 . .wtaczenie klimatyzacji. .1UllUJ.Z Gzujnikaspalania stukowego (detonacyj- oego).

W tym eslu autoryzowane stacje obslugi Sq wyposaZone w urzadzanla diagnostyczne Scanner-l1.indrow.70 SILNIK • Faza ncrrnalnej pracy (w trybie p~tli zarnknietej) . rsdukujac dawklil paliwa oostarczana do cyl. • Faza przyspieszaniaanatizulac sygnaty z czujnika polozenia przepustnicy 0 kacis otwarcia przepustnicy oraz czujnika cisntenia bezwzqledneqo 0 zmniejszeniu cisnienia w kolektorze dolotowym. modul ECM zwiE.odcqtywanie 3 kodJ4 4 .lksza czas otwarcia wtryskiwaczy. .aZllikow DIAGNOZOWANIE a- USTEAEK SllNIKA kodu usterkl zl'<\cze ALDL. wlqczyc klimatyzacjEil na 10 sekund: . b . . • Faza zmniejszania predkosct ~ sygnal z czujnika clsnlenla w kolektorze dolotowym informujElcy 0 zwiskszanlu podcisnlenia oraz informacja z czujnika poloienia przepustnicy o jej zarnknieciu sprawiaj1:j. uszkodzenia lub hiewlasciwego podlqczenia czujnika).uruchomlc silrrik doprowadzajacy do tarnperatury plynu chlodzqcego 85°C. Do parnieci modulu ECM sa wprowadzone stosowne informacje.wtClCzyt': zapion na 5 sekund. ze modul ECM skraca czas otwarcia wtryskiwaczy. . Diagnostvkasystemu sterowania Uszkodzenie systemu sterownia sUnika jesl sygnalizowane 5wieceniem lampki kontrolnej silnika w zestawie wskai:nik6w. dziEiiKikt6rym moi. adpawiednio dla mieszanki bogatej i ubogiej.! pod schowkiem deski rozdziel· czej. g. powodulac wzrost dawki paliwa i wzrost predkoscl obrotowej silnika. Q bezpiecznik6w pod tabllca rozdzlelcza) po ponowym podtaezenlu zasilania nalezy zaprogramowac obroty biegu jaiowego w nasl~ pUiqcy sposob: .A i 8 zlacza diagnostycznego ALDL znaj· dul. Po wtaczenlu zaplonulampka kontrolna silnika umieszczona w zestawie wsk. gdy silnik jest zimny.amowanle obrot6w biegu jaiowego W przypadku odciecla zasilania. przy czym optymalna wartosc stosunku powietrza do paHwa wynos! 14.r.jezali samoch6d jest wyposaZony w klimatyzacje.wylEjczyc zapton (programowanie obrotOw biegu jalowego zostalo zakor'lczone). podtaczane do zlacza diagnostycznego ALDl.na prawidlowo zdia- Prog.!cego sit.po osi<\9n1liiciu przsz sonde lambda wfasciwsj temperatury (powyZej 316 C) modul ECM okresta stosunek powietrza do paliwa na podstawie sygnal6w z sandy. na ktorych podstawie modut dobiera odpowtednla dawk~ paliwa sterujac czasem otwarcia wtryskiwaczy.dy zostana odtaczone przewody od akumulatora lub wyji. Opisane czynnosci nalezy rozpoczynac. Uszkodzenie mozna r6wniez zidentyfikowa6 zwieraj~c styki.7:1. Program dia· gnostyczny modulu ECM urnozllwla wykrycie niedomagania (np.wylCjczyc zaplon na 5 sekund.wylqczyc klimatyzacj!i'. .!ty bezpiecznik modulu ECM (F5 W skrzynce gnozowac poszczeg61ne uklady.

4 sakundy i nastepujaoe] po nich O.4-sekundowej przerwy.pontiej -3S.2-se- kundowa. oznaczajqcego brak impuls6w z czujnika poIozsnia wafu korbowego. 140·C (VSS) Sygnat (f?S] (TPS) dla temperadie tempera- 4 Wentylator 2 5 Wentylator 1 6 7 Wenlylalor 1 Zaw6r recyrkulacji spalln (EGR) Zaw6r recyrkulacii spalin (EGR) CzuJnlk potozenla walu korbowego Sonda lambda Czu]nik temperatury cleczy chlodz'l. 1. Katdy kod usterki jest wy:§wletlany trzykrotnie.\c wyswietla kody usterek.SoC Czujnlk cisnienla w uk!.DIAGNOSTYK. Kod sygnalizowany jest dwoma grupami btysk6w. przy czym cykl rozpoczyna siEilod kodu 12. przerwe. klimatyzacjl (ACP) Zbyt wysokle cisnlenie w ukl. w kt6rego obwodzie powslala usterka Modul sterowania skrzynklj automatyczna (TCM) Modut sterowania skrzynka automatyczna (TCM) Wentylalor 2 Niski sygnat Wysokl sygnaJ Opis usterki przsrwa lub zwercie do masy H w obwodzie niskiej prlildkoscj wentylatora (pomtl\'dzy modulem ECM a plzekatniklem wentylatora) Przerwa lub zwarcie do zasilanla (+) W obwodzie niskrej predkosci wentylatora (pomi'ildzy modulem ECM a przekatnlkiem wentylatora) Przerwa lub zwaroie do masy H w obwodzle Wysoklej pr~kosci wentylalora (pomil\'dzy rnodutsm ECM a przekazruklem wentylBlora) Przerwa lub zwarcle do zasllania (+) w obwodzie wysokiej prsdkosct wentylatora (pomiljldzy ECM a orzekaznlkiern wentylatora) Zwarcie do masy (-) w obwodzie pomifildzy ztaozem cewki zaworu EGR a zl<ilczem modulu ECM Zwarcie dO zasiJania (+) w obwodrie pomiedzy ztaczern cewki zaworu EGA a ziaczsm modufu ECM (CPS) Brak sygnalu obrotu walu korbowego Nap. natomiast przerwa pomlsdzy poszczeg61nymi kodami trwa 3.zu!nika temperatury pfynu chlodz'!cego tury ponizej -35"C NiewlaScjwy sygnaJ z czujnika Zwarcie do masy wtryskiwacza Bllildny sygnal z czujnika spalania detonacy.A 71 btyskaj. Kody diagnostyczne usterek silnika usterki 1 2 3 Ked Element. kazda grupa oopowiadajaca poszczeg61nej cyfrze kodu sklada sili\ z blysk6w trwajElcych 0.cej (CTS) CzuJnlk lemperatury cieczy ch'odzqca] (CTS) CZujnlk spalania detonacyjnego Wtryskiwacz Modut ECM Czujnik potozenla we1u korbowego Ozujnik polozenta przepustnicy CZujnik potoienia przepustnicy CzuJnik temperatury powletrza dolotowego tMAT) a 12 13 14 15 18 17 18 HI 21 22 23 1 24 25 27 Czujnik prli\dkosci samochodu Czulnlk lemperatury powietrza dolotowego (MAT) z czujnika VSS <6 km/h I czujnika MAP <25kPa Sygnallzacla zbyt niskiej temperatury .A SYSTEMU STEROWANIA SllNIK.2 sekundy.nego (CPS) Nfewlasciwy sygnal z czujnika Za wysokie naplecie Za niskle napi~cle Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury .pow. Grupy oddzielone sa. klimalyZacji >3115 kPa .l~cle z sandy lambda w granicach 340+550 mV Sygnat z ezujnlka temperatury prynu chlodzqcego tury powyiej 146"C Sygnal z c.

Zastosowa' nie etyliny spowoduje uszkodzenie katalizato. lIenku w\lgla (CO) oraz tlenkow azotu (NOJ za wartych w spallnach. Osfony cieplne umieszczone przy przednim i tylnym tlurniku oraz przy katallzatorze i ko- laktorze wylotowym zabezpieczala pojazd oraz srodowisko przed wplywem wysokleJ tsrnperatury element6w ukladu wylotowego. Podczas demontai:u kolektora wylotowego waZne jest zachowanie wlasciwe] kolejnosdi odkrscanla I dokrecania nakretek mOCLlj~ cych oraz momentu dokrecanla. - . Nakr~lklIe naleiy dokrecac momentem 25 N·m. .11. Podczas kai:dej okresowej obslugi techniczne] nalezy sprawdzic w ukladzie wylotowym: . natomiast redukcj~ toksycznych skladnikow zapewnia konwerter katalityczny zwany popularnie katalizatorem. . Przednia rura wyiotowa sklada si~ Z dW6ch czesci potaozonycn tqcznikiem elastycznym.stan poszczeg61nych ezescl uktadu. napiecie ponlze] 274 mV Bogata mieszanka. sai:one w katalizator i przystosowane do zasi· lania tylko benzyna bszotowtowa. Konwerter katalityczny zmniejsza pozlom emisji szkodliwych w~glowodor6w (He). Mp1lilcie powyzeJ 865 mV Za wysokle napleole Nlewlaiiclwle zainslaJawana paml~c PROM Usterka w ukradzie immobilizera Ustarka parnlscl ECM (PROM) 29 32 33 34 35 41 Przekamik pompy paliwa CZlJjnik ci~nienia bezwzgllildnago Regulator biegu jalowego Styk 8 modulu ECM Styk A rnedulu ECM Czujnik tlenu Czujnlk tlenu Akumulator Modu! ECM Modul ECM Modul ECM Zaw6r pachlanlacza Slyk 8 modutu EeM Styk A modulu ECM Przskaznlk $pr~(kj przekai:nik sprliliarkl ModUIECM klimatyzacji klimatyzacji opar6w paliwa (CCP) (IACV) Czujnik cisnienia beZW1:gl~dnego (MAP) I 42 44 45 49 51 53 55 61 Zawar poct1laniacza opar6w pallwa (CCP) Zwarcle cewki zaworu do masy Zwarcie do zasiiania Zwarcie do masy Zwarcle do masy Zwarcie do masy Za wysokle napl~cie Usterka 62 63 64 87 : 88 93 3.szczelnosc ukladu i stan element6w ztacznych.72 Kad usterkf Element. Ukfad wylotowy Uklad wylotowy samochodu sluiy do odprowadzenia spalin pochoczaeych ze spalania mieszanki w silniku i ograniczenia haiasu powstatego w nastepstwte rozprezenta spalin or['~ do zmniejszenia emisji toksycznych sktadnik6w znajdujacyeh si~ w spalinach. Uwaga.· ra i konlecznosc jego wymiany. Zmniejszenie halasu rsalizujq dwa tlumiki zastosowane w ukladzie. czy nie ocieraja 0 inne czesci pojazdu. kt6ry zmniejsza drgania przenoszone z silnika na uklad wylotowy. Samochody Daewoo Lanes SEt wypo.ulozenie element6w. w !dOrago obwodzle powslala usterka Przekainik pornpy paliwa (MAP) SILNIK Opis usterki Zwarcle do masy Przarwa w obwodzle zasllanla Za wysokie naplscls Za niskie napi~cie Obroty sllnika przy zamknililteJ przepustnlcy rOini<l_silil ad zalozonyeh obrotew biegu jalowego 0 170 obr/min Zwarcle do zasllania (+) Zwarcie do zasnanta (+) Uboga mleszanka.

UKLAD WYLOTOWY 73 ELEMENTY UKtADU WYLOTOWEGO \ .konwerter katalltyczny (katallzator).nakfadka ozdobna rury wylotowej.przedrna rura wylolowa. 2 .kolextor wylo!owy. 5-tlumik tylny. 6 . 4 . 7 -ttumik przedni . 3 ..ostona termlczna.

sllnik6w 1.sanda lambda.5 SOHC .4 I 1. 4·.5 SOHC.5 . 3 .ostona termlczna.4/1.74 SILNIK b o 4 KOLEKTOR W'(LOTOWY a .6 DOHC 1 . 2 .CANIA NAKR~EK KOLEKTORA ItVYLOTOWEGOSILNIKQW 1.5 SOHC KOLEJNOSG DOKRfiCANIA NAKR!. b .uszczelka 7 3 5 KOLEJNOSC ODKRI.4 f 1.TEK KOLEKTORA WVLOTOWEGO SILNIK6w 1. 1.karp us kolektora.sllnik6w 1.

Uszkodzony uklad recyrkulacji oparew paliwa .yszczorlY rlltr pallwa .Brak zasilania wtr)/sklwaczy .Uszkodzone wentylatory chfodnicy ~ Nadmierne zuzycla pallwa .Brak odpowlednleJ droinoscl przewodu powrotnego paliwa .Zaniecz.Niewta~ciwy poziom ptynu chtodzaceqo .5 / 1.Nieszczelny uklad dolo(owy .Ustarka w obwodzie czujnika potozanle walU korbowego .Brak wfasoiwego kontaktu przewodu masowego modulu EeM - .5/ 1.Zanleczyszczony filtr powielrza Oluesowe §wlecenie lampki kontrolnej stlnika .6 DOHe KOLEJNOSC DOKAEiCANIA NAKRGTEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIKOW 1.6 DOHC 3.CANIA NAKRE.Uszkodzony czujnik temperatury ptynu chlodzE\cego Nier6wna preca silnika .12.Uszkodzenie 5wiec zaplonowych .Uszkodzenie przewodOw zaptonowych .Uszxodzsnle modulu EOM -Brak zasllanla pompy paJlwa .Niewlatciwe podl<\czenle przewod6w do cewkl zaplonowej .Zanieozyszczona Silnikanle moine urucnornlc tub utrudnlona urucharnlania sllnika .1I1<LAD WYLOTOWY 75 8 9 3 5 2 4 6 7 10 2 6 7 10 9 8 5 4 3 KOLEJNOSC ODKAE.Niewta~clwa clsnlsnle sprezanla w cyllndrsch paliwo .Us.TEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIK6w 1.Uszkodzony uklad regulacjl obrot6w biagu J810wego Przegrzewanie silnika silil .Uszkodzenle Wl:rysklwaczy .Uszkodzone wlryskiwacze paliwa .\czenlaprzewodOw zaplonowych .Uszkodzony regulator elsnlenia paliwa Sllnik rozwija za malq moc .NiewtaSciwa kolelnosc podt<.zkodzony regulator clsnlanla paliwa .Uszkodzenie cawki zapfonowej . Typowe nlesprawnosci Objawy nlesprawnoscl silnika Prawdopodobne przyczyny .

NiewiaSclwle zamocowane lub uszkcdzena bowego .Nadmlerny luz tloka w cylindrze .Zgl'i!tv karbaw6d - Stuki nagrzanego silnika narastajacs ze wzrostsrn oboiazenla Uszkodzona piasta IUD kola pesowa Niewla~clwie zamocowany uktad wylotowy Uszkodzone kolo zamachowe Nadmlerny luz panewek gl6wnych lub korbowych Niewlasciwa jako~t pallwe Niewlasclwe ustawienie uktadu rOlrL&du Przedmuchy spod kclektora wylolowago Niewlasciwy naciEl9 pask6w napsdowyob Niewlaliclwy gatunek olsju silnikowago Nadmlerny IUt sworznia ttokowego Zglfil!Y korbow6d Njaw1a~clwy luz tlok-cyllnder S1uki sllnlka przy obrotach biegu jalowego ~ ~ .76 ObJawy nlesprawno~cl Stuki w silniku po uruchorrtlenlu zanlkajElce pa rozgrzanlu SILNIK Prawdopodotme - przyczyny Nieodpowledni galunek oleju Uszkodzony hydrauliczny popychacz zaWOrLJ Nadmlerny luz oSiowy walu korbowego Nadmlerny luz IOZysk gf6wnych walu korbowego Nadmierny luz Uok6w w cylindrach kolo pasowa watu kor- Sluki zJmnegoslllilka wz.rastaj~ce ze wzrostem obciqienia .

tarczy dociskoweJ ze sprezvna tarczowa i.1.pedalu sprzeqia.tarczy sprzeqta z oktadzinami ciernymi.gl6wnq i mechanizmem r6i:. NAPE. Lanos jest seryjnie wyposaiony w plecioblsqoIII!! mechaniczna skrzynke przekladniowa. Daewoo Lanes. . podobnie jak wi~kszosc samochod6w tej klasy. . Uklad przeniesienia napedu sktada sie ze sprz~gla.skrzynki przekladniowej z przektadnla.4 U'KtAD PRZENIESIENIA NAPI.sitownika sprzeqla: . .pompy sprzeqla.DOWY SAMOCHODU DAEWOO LANOS . ma zespot napadowy umieszczony poprzecznie z przodu samochodu. . . opcjonalnie maze mise czterostopnlowa skrzynkfi autornatyczna. nap~dzajClcyprzednie kola.zbiornika plynu hamulcowego. ZESPOt.widetek wylC\czania sPrzEil9fa.DU 4. .tozyska wyciskowego.gfo Zespol sprz~la sklada silil z nastepuiacych element6w: . oprawa (zwanycl1 decisklem).nicowym orazpolosi napedowych z przegubami. Sprz.

doclsk. 4 . :2 .pedal sprzQgla. 5 . 3 . 9 .GI::.widelki wytCjGz:ajCjce. sPrzfilgla.tarcza sprz~gla. 8 .zhlornlk ptynu harnulcowego.dZwlgnia wytfl_Gzania sprzQgla. 10.gla. 6 -Iotysko wyciskowe.78 UK tAD PRZENrESIEN1A NAPSDU ~ I 8 ZEsp6t SPRZE.pompa z sPrzfil91a .silownlk sprz.obudowa.A UKtADEM STEAOWANIA HYDRAUUCZNEGO 1 . 7 .

ulegajE\ stopniowemu zuzyciu. przeniesione poprzez hydrauliczny uklad sterowania.ym stopniu ad sposobu jazdy.6 200mm 21Smm 127. Eksploatacyjnemu zuzyciu okladzin ciernych tarczy SPrzlilgla towarzyszy zmiana potoienia peda!U sprzeota. cleme. Pomi~dzy tarcza dociskowa a kolern zamachowym jest urnleszczona tarcza sprzeqla.. odgiecie sprei.lilgla i wartosoi SKOK JAlOWY PEDALU SPRZE.64 mm REGULACJA SPRZJ. 130 mm Hydrauliczne -1. np .87 mm 20.12 mm.5 SOHC !1.Srednicewewn!i!~rzna silownlka 15.GtA DtuGOSCI POPYCHACZA POMPY .6 DOHC . Weisnlecie (przemieszczenie) pedalu sprzeqta. gwaltowne zmiany predkosci samochodu przyczyniaja.yny tarczowej i odsunlecle tarczy dociskowej ad tarczy sprzeqta.. czego efektem jest zaprzestanie przekazywania napedu.. W rezie korueczno- I Dane charakterystyczne Typ Sprl. powoduje ruch loi:yska wyeiskowego. grubosc tarezy Luz pedalu sprzeqla Skokpedalu sprzqgta sterowanie sprzeqla I~rednicawewn!i!trzna pompy !pf2~gla . pedal sprzegla. Naciskajac r~ka.5 SOHC 134 mm 145 mm 7.. w zwiazku z czym koniaczna jest okresowa regulacja ustawienia pedalu sprzegla. Odleglosc ta powinna zawlerac sifi w granicach 6. na skutek tareia.4 SOHC oocrskowa 184mm -1.iernych: . ktora pod naciskiem sprezyny tarczowej na tarcze coclskowa przylega do kola zamachowego.GtA lic2iJowe JadnOlarczowe.4 SOHC -1..:: sprz\!gla . Okladziny cierne tarczy sprzegta podezas kai:dego wll:lczania i wyI~czania sprzegla.S mm wewn~trzna DOHC . srednlca zewnliltrzna die silnik6w: -1.SPRZsGW 79 ptyn w uktadzla sterowenia sprz~gla Zbiomik ptynu sterowania Plyn hamulcowy do kola zamachowego walu korbowego. urnozllwiajac przekazanie momentu obrotowage z silnika do ukladu napedoweqo. zmierzyc cdleqtosc ad potozenia poczatkoweqo do wyczuwalnego oporu na pedale. sucne z eentraln~ tarczowa sprl(!ZynI! I Wymiary okladzln e.5 f 1. Charakterystyka techniczna Opis Oprawa tarczy dociskowej jest przykrscona 001-4 Wsp61ny die ukladu hamulcowego I sprz~gla sprzeqia Regulacja pedatu sprz~gfa • Regulacja skoku jalowego..65mm 8~12mm min.--.5 -1. sili' do skrocenla trwalosci oktadzin. srednica -1. lntensywnosc zui:ycia okladzin zaleiy w dui.

AlUtl"ill uklad odpowletrzyc w nastspujacy spos6b: .. _.utrzyrnac naelsk na pedal sprzeqta i (przy pcmocy drugleJ osoby) potuzowac odpowietrznik.CJA SKOKU PEDAtU SPRZE.IIIJ111._ r6w powinna przekracaac 130 rnrn.sprawdzlc.~~_'l r-. .calkowlty skok pedalu sprz~gfa. on':JOoln . wcisnEl. az osoba towarzyszaca nie dokreci odpowietrznika.. regulacyjn<\ pedafu sprzeqta na wsporniku pedaiu Odpowletrzanie sprzfi!gfa ukladu sterowania Sprawdzenie sprzfi!'gfa punktu wfilczania Przed sprawdzeniem zaeia. Jesll roznlca odleqtoscl pedafu sprzsqla w tym punkcie I punkcie maksymalnego wcisnlecla jest mnleisza nlz 30 mm. az z rurkl w pojemniku bsdzte wyptywal plyn bsz p~.gnt\c hamulee awaryjny. Zaobserwowac polozenie sprzaqla. a takze po zakoriezeniu Jakiej· L~L~L .J_. W przypadku stwierdzenia obscnoscl powletrza w ukladzie.GtA REGULA.l poruszy.IlAlUJ IIUIII. IULt=_ L. przy kt6rym samoeh6d lekko sif. cherzyk6w powietrza. . [ednoczssnie kontroluiClC (I w razle potrzeby uzupelniajqc) poztom plynu hamulcowego w zbiorniku.. tak by wyplynql plyn do naezynia. • Regulacja skoku pedalu sprzlilg1a.luz pedalu sprzeqta. . Uruchornic silnik. w!qezy6 bieg i powoli zwalniae nacisk na pedal sprzeqla.GtA (srub!l na wspomlku) sci wyregulowac dlugosc popychacza pompy sprzeqla po wczesnielszyrn odkrecernu nakr~tki kontrulace]. . Regulaejlil przeprowadzi6 luzujac nakr~tkq i obracajac sruba.podtaczyc rurke do odpowietrznika pompy sprzlilgta i umlesclc jej koniec w pojemniku z ptynem hamulcowym.c pedal sprzeqla.obecnosc powietrza w ukladzie sterowanla. powoli na clsnac na pedal sprzeqla: . .tarcze sprzfl!gla I tarcze doclskowa.l. .80 UKtAD PRZENIESIENIA NAP§DU SPRAWDZENIE PUNKTU Wt. L ..-~L J_l."J. .po opadnleciu pedalu nie zdejmowac nogl Z9 stopkl pedalu do chwiU. Jest to punkt wlqczania sprzeqta.:.._. Nastepnle weisnac pedal sprzEilgla maksymalnie do podlogi I r-. Ukiad sterowania jest napelniony plynem hamuleowym I zasllany ze zbiornika wsp61nego dla ukladu sprzeqla j uktadu hamulcowego. Zmierzyc odleglosc pedalu sprz~gfa w pazycji spoczynkowej ad kola kierowniey.po dokladnym odpowietrzeniu uzupelnic poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku pod znak MAX. nalezy sprawdzic: . ezy poziom ptynu w zbiornlku si~ga powyze] znaku MIN (w razie potrzeby uzupelnic): po czvrn kilkakrotnie.. Sprz~gio samochodu Daewoo Lanos jesl sterowane hydraullcznle.I\CZANIA SPHZE.powtarzac czynnosc do czasu. Po zakoriezonej regulaeji dokreclc nakretke.

przed wykr~ceniem ostatnie] sruby przytrzymac oprawe tarczy. .wymontowac tarcze sprzeqta: Podczas montai:u umiescic tarcze sprzeqta wraz z oprawa tarczy doeiskowej (w uprzednio zaznaczonym potozeniu) na kale zarnachowyrn.GtA . przed zamontowaniem skrzynki przekladniowej sprawdzi6 szezelnosc jej obudowy od OOC1SK I TARCZA SPRZ!. ustawlajqc [s wsp61osiowo (zastosowac walek sprzlilgtowy lub odpowiedni trzpier'l). a nastepnie: -zaznaczyc usytuowanie oprawy tarezy dociskowejwzgl~dem kola zamachowego (aby nie naruszyc wywaienia) i odkreclc sruby IEI'CZ(jce dwa elementy.SPRZSGLO 81 CENTROWANIE TAACZV SPRZ~GtA (np.U""..ou Lezes . a nastepote momentem 15 Nrn dokreole sruby rnocuiace oprawe tarczy. .. trzpieniem J-42474) OOPOWIETRZAN1E UKtADU STEROWANIA SPRZI:iGtA Wymontowanie larczy sprz~g'a Wcelu wymontowania sprzeqta nalei:y najplerw wYil:lc skrzynke przekladruowa z samochcdu. te .

oslona z uSlc~el'kii. 3 .kole talerzowe . 4 .82 UKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU 2 ~i I J 6 ELEMENTY SKtADOWE SKAZYNKI PRZEKtADNIDWEJ 1 -skrlynka przekla. 6 .mechanizrn roznicowy. 5 .dniowa kompletna.piarktari regulacyjny mschanlzrnu r6inicowego.nap\ld predkcsctomlarza. 2 .

a takze daje mozuwosc jazdy do tytu. na ko- lajezdne. usytuowanego ELEMENTY UKtADU STEFIOWANIA SKRZYNKI PRZEKtAONJOWEJ . Sprz~gni~cie pary k6t zebatych dowolnego przeloienia umoiliwia przekazanie momentu obrotowego z silnika. lozysko wyciskowe sprzsqta oraz posmarowac smarem powierzchnle tulei prowadzace] lozyska po czym zamontowac skrzynk~ przekladnlowa j wyregulowac potozenla pedatu sprz. Sterowanie poszczeqolnymi biegami odbywa si!ilza pornoca dZwigni zmiany biegow umie- szczone] w wnetrzneqo podlodze samochodu oraz wemechanizmu.SKRlYNKA PRZEKt.2. 4.gla. poprzsz przekladnie gl6wnq 1 p6losia. Kola zsbate rnala zeby skosne zapewniajqce cichobieznosc pracy skrzynki. Jest to klasyczna dwuwalkowa skrzynka a pleciu (w pelni synchronizowanych) przeloieniach do jazdy w prz6d. stan element6w prowadzqcych dzwigni wlaczania sprzeqla. Skrzynka przekladniowa Skrzynka przektadnlowa umoiliwia jazde samochodu z r6znymi predkosciami dostosowanymi do panujqcych warunk6w [azdy.ADNIOWA 83 strony walka sprz~glowego.

Wymontowanle skrzynki przekladniowej powinno przebiegac w nastepejace] kolejnosct . zgodnie z oznaezenlern na gatee dzwigni. unoszac plerscian umieszczony na dzwigni zmiany bieg6w I odpowiednio przssuwajac diwignil?.952 1.zamontowac lewy tylny wspornlk skrzynki przekladnlowej f dokrecic sruby rnoculace momentem 90 Nrn.6 4.84 IjKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU w obudowie skrzynkl.722 1. w przypadku ruchu po juku). Sieg wsteczny mozna wfqczye po calkowitym zatrzymaniu samochodu.podwieslc silnik do belki poprzecznej umieszczonej na czaszacb amortyzator6w przednich w komorze silnikowej lub do podnosnlka hydraulicznego z wysifilgnikiem ramieniovvym. wkreclc dolne srubv mocowania skrzynki do sitnika j dokreole je momentem 75 Nrn. zespolona z przektadni<l gl6wnq Przelozenia. Przekladnia gl6wna 0 statym zazeblsntu oraz mechanizm roznicowy zapewnlaja r6wnomiemy rozdzial momentu obrotowego na obydwa kola napadowe nawet wtedy. .333 -1. .zdemontowa6 ostone kola zamachowego. Przelozenls biegu wstecznego nie jest synehronizowane. . W niniejszej publikacji nie opisana sposobu naprawy skrzynkl z uwagi na ROZt. pi~ciobiegowa.roziaczyc przegub drazka zmiany bieg6w.odkrecic g6me sruby mocowania skrzynki przekladniowej do sllnlka.unlesc samoch6d i wymontowac obie polosie napedows zabezpieczajqc otwory potosi przed wyplywem oteju. 1.5 -1.276 0.892 0. Ten mec:hanizm uniernozllwia r6wniez wla.707 koniecznosc dysponowania narz~dziami specjalnymi do naprawy tego zespolu.I\CZANIE MECHANIZMU STEROWANIA .V bieg -wsteczny Przefozenle przakladnl g!6wnej dla silnik6w: 3. gdy kota poruszaja sle z r6inEl predkoseia obrotowq (np.545 1. -I bisg -II bieg -III bieg -IV bieg .zdemontowac wspornik sitownika wylq_cza· nia sprzeqta: .zdja.odkrecic dolna sruby mocowania skrzynki do silnika i wymontowac skrzynke. dosunae skrzynke do kadluba silnika.6 zlacza elektryczne z WY'qcznika swia· tel cofania i czujnika predkosci: . 3.176 3.4. z synchronlzacjq wszystklch bieg6w do Jazdy do przodu.czenia dw6ch bieg6w [ednoczesnle. potaczonsqo z dzwigniCl ukladern drqik6w. a nastepnle: .podeprze6 skrzynke za pornoca pcdnosnka i odkreclc sruby tewego przedniego i lewego tylnego wspomika mocowania skrzynki po czym wymontowac oba wsporniki. .8 I nose oleju W Skrzynce przekladniowej Wymontowanie skrzynki z samochodu Skrzynka przekladniowa daja sie wymontowac z samochodu baz konlscznosci wyjmowania silnika. . . Montujqc skrzvnke praekladniowa natszv najpierw wprowadzic konccwks walka sPrzlil9fowego w otw6r tarczy sprzeqta. Skrzynka bieg6w umieszczona we wsp61nej obudowie ze sprzeqlern i przektadnia gl6wnEl Uako zesp61 skrzynki przekladniowej) jest przykrecona do kadluba silnlka Charakterystyka techniczna Dane charak!erystyczne Typ skrzynki Opis I wartosoi lIezbows Mechanlczna.

obraeac trzpieniem tak. . aby byta rnozllwosc umieszczenia W otworze regulacyjnym dzwigni zmiany bieg6w drugiego trzpienia a srednlcy REGULACJA MECHANIZMU ZMIANY BIEGCW ZA PQMQCA TRZPIENI a .podtaczyo drazek zmiany bieg6w. aby dal sie wprowaozit W otw6r wewnetrzne] dzwigni zmiany bieg6w.zdjqc ostone z diwigni zmiany bleg6w. -wyregulowa6 mechanizm zmiany bieg6w.przykrecic g6rne sruby mocowania skrzynki do kadluba silnika cokrecalac je momentem 75 Nrn: .pay dtwignl zmlany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce 5mm. . . . -zarnontowac potosie napedowe: .przesunac dzwigni~ zmiany bieg6w w Iewo lak. Skrzynka Jest napelniona olejem przekladniowym (gatuneK oleJu podano w rozdzlala "Materiaty eksploatacyjne") wystarczajqcym na caly okres eksploatacji samochodu bez potrzeby wymiany.SKRZVNKA PRZEKLADNIQWA 65 -zarnontowac lewy przedni wspornik t dekreeiesruby momentem 60 N·m.dDkr~cic sruby regul. w nastepuiacy spo- ) b s6b: -ustawic diwigni!i! zmiany bieg6w w polozeolu neutralnyrn.wybrane czynnosci obslugowe").przy skrzynce bieg6w. . .acyjne abejmy drE\Zka zmiany bieg6w momentem 14 N'm. podczas kazde] obslugi okresowej naleiy sprawdzac poziom oleju w skrzynce przektadniowej (patrz rozdzial "Obsluga samochodu . Aegulacj!i! nalezy przeprowadzi6. Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Podczas postoju samachadu przy uruchomionym silniku i wylqczonym sprzeqle wszystkie biegi powinny sie latwo wlaczac. -poluzowac srube obejmy drazka zmiany bieg6w. w przypadku stwierdzenia utrudnionego wfqczania bieg6w. Zgodnie z harmonogramem. .zaloZyczfqcza elektryczne na wylqcznik swiatel cofania oraz czujnik predkoscl poja- a zdu. -zdernontowa6 zaslepke otworu regulacyjnego i umlesclc w nim trzpieri 0 srednicy 5 mm. -wyjqC dwa Irzpienie Z otwor6w regulacyjnych i zalozyc zaslepk~ oraz oslcne dzwignl Zrlliany bieg6w. -sprawdzic skutecznosc regulaeji (w razle potrzeby powtorzyc czynnosci regula- cyjne). b . samoczynnego ich wylqezania oraz po zamontowaniu skrzynkf przekladniowej do samochodu.zarnontowac wspornik sflownika hydraulicznega wylqczania sprzeqta dokrli\!cajqc sruby mornentem 60 N·m.dokrecte sruby momentem 7 N·m.przymocowac ostone kola zamachowego I.

. . lewa 337. . P6fosie 'napfildowe Polosla napedowe przekazuj~ moment napedowy z silnika na przednie kola [ezdne. . zawleczka.urnlasclc przegub wahacza w zwrotnicy i dokrecic nakrstke momentem 70 Nrn: 28.aBIE NAPE.sprawdzi6 i w razia potrzeby uzupelnic olej w skrzynce przektadrdcwe].5 mm.dowej Aby wymontowac potos z sarnochodu nalezy: .zek kierowniczy ad kolumny przedniego zawieszenia.3.w sernocnoozle 1 .sprawdzic stan uszcze.urniescic p610s W obudowie przekladni gl6wneI a nastepnie w otworze piasty kola. po czym odkrscto nakr~tk~ potosi i poncwnie do- a ~ wymontewane.podtrzymujac poles wymontowac dowy przekfadni gt6wnej.zamontowac kola jezdne (w oznaczonym potozeniu) i wykanac kllka obrotow kola. . niesymetryczna usytuowanie zespolu napedowsqo w komarze silnikowej jest powadem zastosowania polosi a rozne] dtugo~ci. .86 UKLAD PRZENIESIENIANAPIiDU 4.zarnontowac drazek kiercwniczy do wspornika kolumny zawieszenia i dokrecic nakr~tk~ momentem60 N·m.p6!o~ laws.przy uzyciu scii:'lgacza odtaczyc przegub wahacza ad zwratnicy.q momentem wstepnyrn 180 N·m. dokrecaiac j.odkreclc nakr~tkt.cdkrectc nakretks przegubu kOlic6wki drazka kierowniczego i za pomoea sciqgacza odlqczyc drq. . Poprzeczne. . .lniaczy potosi w przekladni gl6wnej i zwroti1icy kola.Qg~~WiiljQG ~rotni(jij nfll6wnatrz WYiaG 001i<l Z obu- Wmontowanie potosi nap~doweI Polos wmontowuje sili! w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontai:u: . b .0 mm.lciu zawleczki i odkreceniu nakretki: . 2 . .zabezpieczyc nakretke zaqniatajac JCj w rowku polosi napedowe]: .zdemontowac kolo jezdne (po uprzednim oznaczeniu jego potozenla wzgll'idem piasty). os z piasty kola. po wczesnlejszyrn zdjE.bezpreczyc nakrt#tk.l zabezpteezajaca paios (nakr~tka nie nadaJe si~ do ponownego uzycia).DOWE kreole il. . nastepnie dokreole nakretktil 0 60°.poles prawa pOt. Kaida p610s rna dwa r6wnobiezne przeguby kulowe urnozfiwiajacs przekazywanie napsdu w roznych polozenlach k6! wzgl~dem nadwozia.! momentem 50 Nrn. a Wymontowanie pofosi nap.wkr~cic na potos now~ nakr~tk!i' zabeepleczalaoa. Prawa polos ma dtugosc 670.

. silnik.. zgrzyty k6t zebatych. aby zlokalizowac przyczyne ieh wyst~powania.Uszkodzone kolo talerzowe lub lotysko mechanlzmu r6. zakleszczanie sle kol zebatych. W dalszej kolejnosci nalezy unlesc prz6d samochodu i przy zachowaniu warunk6w ostroznosci spowodowac obracanie sili! k6t wskutek pracy silnika. Po przeprowadzeniu wstepne] weryflkaeji objaw6w.zkodzone kola zQbate posrednie wstecznago blegu lub luleJka kola po~rednlego lub kola napll'dz.4.Uszkodzone kola talarzowe mechanizmu roznlcowego .Uszkodzenie mechanizmu r6i:niccwego . przy czesciowo lub calkowicie zamkniete] przepustniey.ZuZyie kola koronowe machanlzmu rOZnicowego .du NajczfilseieJ wystepujacyrnl usterkami w ukradzie przeniesienia napedu mogq bye: utrudnione wlqczanie biegow.jazdy na zakretach: . Naieiy rownlez rozpoznac w [akich warun- kach ruehu to zjawisko ma miejsce. W celu odnalezienia zrodta podwyzszonej glosnosci nalezy po rozgrzaniu sllnlka Ivykonacprobe drogowq. Typowe niesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Obj3Wy SMd przy malych predkosctacn Prawdopodobna przyezyna .ZuZyte przeguby potosi . Nie jest tozadanie iatwe. na wstecznym biegu .Nedmierne zui:ycle osl satellt6w.jazdy przy niewielkich przyspieszeniach lub duzych obolazeniach i zmniejszaniu predkosci. Ustatic przy jakiej predkosci obrotowej silnika oraz predkoscl sarnoohodui na k16rym biegu pojawia sle halas.DIAGNOSTYKA UKlADU PRZENIESIENIA NAP§DU 87 4. 4. kt6ry ze stwierdzonyeh halas6w nadal wystspu]e.Us.zjszdzania w dol z wlqczonym biegiem. Stwierdzone usterki naleiy dokladnie zdiagnozowac. pedwyzszona glosnos6 pracy zespolu.3.2. Nastepnie trzeba sprawdzi6 gfosnoM pracy zescotow na postoju ustalajac. na podstawle ponizsze] tab eli nalezy okresllc prawdopodobna przyczyne powstania usterki. k61 kornnowych rnechenzrnu r6Znicowego Uszkodzone loiyska kOt Niewywai:ona p610s napedowa Uszkodzony przegub polost Niewywa±one kola lub obudowy Wibracjew uktadzie przenieslenia nspedu Nadmiema hala. .aj!jce walka glownegc .Uszkodzony synchronizator dane. ezy halas wystepuje podczas: .sliwoS6 skrzynki przekladnlowe] przy biegu Jalowym . Diag. lub 5.go biegu . wybierajqc gtadkq i r6wnq droqe asfattowa tak. aby oqraniczyc do minimum halas pochodzacy od open i rezonans nadwozia.Uszkodzone IOZysko walkagl6wnego Halasflwosc na 1..tl'llcowego I H~lasliwoSi:.Uszkoc!zone IOZySKO danego bJegu . tozyska k61. poniawai.Nadmleme zUZycle zewn~!rznegc przegubu polosi Nadmierna halasliwosc na zakr~ach lIJadmlernahalMllwo$C przy przyspleszanlu 1 zwa:lnianiu -luzy w zaw'esaeruu sllnlka .5. itp.Uszkodzone kolo z(!bate danego biegu .podczas jazdy wvstspuje wiele haias6w pochodzqcych z roi:nyeh ir6del takich Jak: opony.Uszl<odzone lozysko wyciskowe sprz~gIa . blegu .4. Zanik stwierdzonego wczesnle] hafasu w tych warunkach bedzie swiadczyl 0 uszkodzeniu tozysk k6f przednich i koniecznosci ich wymiany.jazdy plynnej przy stalej predkoscl: .nostyka ukfadu przeniesienia nap. uklad wylotowy.Zuzyte przeguby potosl .

Uszkodzone obsady blsznl Iozysk mechanizmu r6znlcawega .Nieprawidlowil regulacja zewnlillrznega rnechanlzrnu zmiany bieg6w .Nledokr.uszkcozenre element6w mechanlzmu zmiany bieg6w .Uszkodzony pierscien doolskowy sprzeqta .Uszkodzana tuleja prcwaczacatozyssa wyciskowego .uszkoczona obudowa skrzynkl przekladnlowej tuteja prowadzaca loz:yska wyciskowego Samoczynne wyj!jczanie si~ bieg6w Wyciekl oleju ad strony sprz!ilgla Wycieki oleju Z obudowy .Uszkodzone pierscienie synchronlzatorOw pOS2.Zkodzony wyl<\cznik 5wiatta catania .Niewla1iclwa regulacja lub uszkodzenie rnechanlzrnu zrnlany blegow .Uszkoclzony mechanizm zmiany bieg6w .Us.czania bieg6w .Uszkodzona kola zebate stalego zazebienia .Uszkodzona tarcza sprzeg1a .Uszkodzone uszczelntacze pOloSI nap!ildawych .Uszkodzone widelki wle.Uszkodzona tsrcza sprzeg1a (zui:yte lull zanlaczyszczcne cierne) .cona lub uszkodzana pokrywa mechanizmu rOinicawego .88 Objawy Hafasliwosc na wszyslklch blegach UKlAD PRZENIESIENIA NAPSDU Prawdopodobna przyozyna .Uszkodzona .Uszkodzona obudowa skrzynki przekladniowej .Nlawlasciwy rnontaz widelek laiyska .NieWlaScr.va eksploatacja sarnocnoeu .Uszkodzone tozyska skrzynkl .czeg6rnych bieg6w Uszkodzona tuleja prowadzaca IOZyska wyclskowego Wadllwe dzlatanls ukladu wyt<\czania sprz~gla Uszkodzone pienlicienie synchronizator6w poszczeg61nych Uszkodzone kola zebate pos=eg6lnych biegOw wyc[skowego oldadzlny Wycieki oleju z przekladni gl6wnej Utrudnione w11llc:zanle bieg6w NiewiasciwB synchronizacja bieg6w Niepelne wylE\czanie sprzeqla Poslizg sprzegla .Zbyt niski poziorn oleju w skrzynce .

Bezpieezna kolumna kierownlcza oprocz podstawowej funkcJi sterowanla sarnochodam spetnia dodatkowe zadania ochrony kierowey przed obraZeniami w przypadku kollz].O KIEROWNICY a. w celu zachowania zdotnoscl maksymalnego po- K0t. pozwalajEjc obraca6 kolem kierownicy ze znaezniemniejszqsila. kt6ra Jest mieszczona w centralnej czesci kola kieu KIEROWNICZV UKtAD rowniey. ponlewaZ nieostrozne obchodzenie si~ z tym uktadem rnozs spowadowa6 nagla napelnienie poduszki i obrai.5 Ukladkierowniczy samochodu Daewoo Lanos sklada z kolumny z kolem kierownicy. W zwiqzku z tym inny jest ksztatt kierowniey i usytuowanie przyeisk6w sygnalu dZwi~kowego. Demontat kola kierownicy wyposai:onego w pcduszse powietrznq naleiy powlerzyc specjalistom z ASO Daewoo. Opcjonalnie.\. samoch6d rnoza bye wyposazonyw poduszke powietrznq kierowcy. Dlatego tez podczas naprawy zespolu. Uktad wspomaganiaulatwla manewrowanie pojazdern.Samoch6d w wersji SE/SX ma przekiadnie kierownicza ze wspomaganiem jakowyposaZenie standardowe. zebatsiEil kowejprzekladni kierowniczej i drazkow kie(owniczych. w wersjiSE/SX. co jest szczeg61nie korzystne w ruchu miejskim.enia data osoby przebywaiace] w zasiequ dzialanla poduszki powietrznej.nli standardowy uklad kierowniozy.zpoqusZk~powietrzn. b .bez poduszkl powietrznej . samochodach Lanos rnozna spotkac W dwa rodzaje kolakierowniey.

wewn~trznego .5/1. 4 . ukladu kierowniczego Dane charakterystyc2ne Przekladnla klerownicza SamochOd 1.walek zebnika z tacznlklarn.9m 39·5' ± 1"30' 34' ± 1"30' 380mm 30mm kierownlcy Dopus:zczalny lin na kole kierownicy Minimalny prornlen skretu 11086oleju 4.rura watu kierownicy.przekladnIa z dr¢aml kJerownlczymi. 2 .4/1.5 . 5.1. b .bez wspomagania. 6 .6 SEj Z4ilbatkowa ze wspomaganlem Prz.wal kierownlcy (Iarnany).eloienia przekiadnl kierowniczeJ K"It SkI~tu kola: .9 m 1. We- rsje SE/SX samochedu Oaewee Lanes majCl kolurnne kierowniczq umoi:liwiajqcq regula.Z8 wspamaganiem 1 .0 I w ukladzie klerowniczym .5 5 Mechaniczna z~batkowa 24. Charakterystyka.cj~ potozenla kola klerownicy w pionis.zewnfiitrznago Srednlcakola 39·5' ± 1· 30' 3'· :!: 1·30' 380mm 30mm 4.obsada z przel"cznlkami.5: 1 Sarnoch6d 1.ADKIEROWNICZY a .90 UKlAD KIEROWNICZY o UKt. 3 . naleZy stosowa6 czesci a takzs wartosel moment6w dokracanla zgodne z warunkami technicznymi.koto kierownicy chlaniania energii zderzenia.

erowniczy ze wspomaganlem Ukladkierowniczy ze wspomaganiem rozni si~ od ukladu standardowego pornpa oleju. demonta±u osprzetu sllnika i nalezv przeprowadzic Jq w nast~pujC\cy spos6b: Idem ~erujC\cemubez.in. i-przewod y. Wadliwa pompa powinna bye wymieniona w catoscl. i-2blomik oleju. Pompa wspomagania urnieszczona w kadlubie Silnika jest napedzana tym samym paskiem co alternator. nalei. poniewaZ S14 10 warunkl. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego pozlornu sprawdzie szczelnosc ukladu i uzupelntc ole] zqodnie z zaJeceniami zawartymi w rozdziale "Materialyeksploatacyjne". TIoczy ona olej pod wysokimcisnieniern do przestrzeni roboczej przeklaani kierowniczej.pompa ukladu l'Ioamag!lnia. Uktad ki. Gdy oiej jest zimny ]ego poziom nie powinien bye ponize] znaku MIN.pl'zektadnia lierownioza 3 ~ SOHC .!potrzebna do obrotu kola kierownicy. OOHCJ~ ~~ ElEMENTY UKtADU ~EROWN1CZEGO 1EWSPOMAGANIEM 1. Wymiana o1eju w ukladzie wspomagania w okresie eksploataoji samochodu nie jest przewldzlana. po lei zakoriczeniu.y napelnic ukfad wtasclwym. zalecanym olejem. w W Wymontowanie pompy ukfadu wspomagania Pompa ukfadu wspomagania kierownicy jest zespotem nienaprawialnym. aby rowniczego ze wspomaganiem jest tak dobraprzy niewiel kiej predkoscl obrotowej silnlka maksymalnie zmniejszyc sitE.2.UKLAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM 91 5. 1.w kt6rych wykonywanie podstawowych rnanewr6wsamochodu nast~puje przy maksymalnymoporze obrotu k6t kierowanych. Charakterystyka ukladu kiena. urnoznwtejac ramach obstugi przeprowadzanej raz rnleslacu nalezy skontrolowac pozlorn oleju w zbiorniku wyr6wnawczym uktadu wspomagania. zbiornlkiem oleju oraz ukladem przewod6w cisniel'Iiowych potaczonych z przekladniq kierowni- ozq. Wymiana pompy uktadu wspomagania wymaga rn.pieczne panowanie nad pojaprzy duzych prsdkosciach samochodu <. Ze wzrostem preokosct obrotowej silnika udzia! wspomagania maleje (dzi~ki odpowlednio zaprojekIowanemu systemowi zawor6w). W przypadku naprawy wymagajCl:cej spuszczenia oleju.

92 UKLAD KIEROWNICZY .6 OOHC) .w silniku SOHC zdemontowac garnet oslone paska rozrzadu: w silniku DOHC odkreclc srubli' kola pasowego waJu korbowego i zdj<:jc dolnq ostone paska rczrzadu: .wymontowac zbiornik wyr6wnawczy ukladu klerowntczepo: . .y: ~ odtaczyc wewnetrzns drC\zki kierownicze ad przekladni. .octaczvc sllnik od wspornika zawieszenla wczasnie] podpierajqc silnik tub podwleszaiac go na specjalnej poprzeczce. Montaz przeprowadzlc w odwrotnej kolajnoscl cckrecalao pornpe do silnika oraz koto pasowe momentem 25 N·m. DEMONTAZ POMPY WSPOMAGANIA UKtAOU KIEAQWNICZEGQ (silniki 1.ootaczyc od przekladni kierowniczej przewody zasilajqcy i powrotny.wymontowac filtr powietrza.zdjac pasek napedu pompy wspomagania i alternatora oraz koto pasowa pompy.zdemontowac g6rnet oslone paska rozrzadu (sllnik DOHC). . .poluzowac srube Iqcznika mocowania walu kierownicy.. DEMONTAZ KOlA PASOWEGO POMPY WSPOMAGANIA (silnlki 1. .odkrecic elementy ztaczne rnooulace obejmy przektadni kierowniczej do przegrody czolowej i wymontowac przektadnle z po[azdu. .5 SOHC) Wymontowanie przektadni kierowniczeJ W celu wymontowania przeklad'ni kierownlcze] nalei.zdjE!c pasek napedu sprezarki klimatyzaeji. opusctc silnik i wymontowac pornPlil z silnika. OD~CZAN[E DR. jesll samoch6d rna klimatyzaejlil.zdjqc prawe przednie koto jezdne (po uprzednim zaznaczeniu jego potoi.3/1.odkrEilcic sruby macowania pompy wspomagania. Po przykreceniu wszystkich zdemontowanych element6w napetnlc uklad swlezyrn olejem i odpowietrzyc. . . .ZKA K1ERQWNICZEGO 00 PAZEKtADNI ..enia wzgl~dem piasty).po odlqczeniu przewod6w od pompy spu· sclc olej z ukladu wspomagania.5 11.

-przykr!1cic.ly omifildzy jego skrajp nymi potozeniarni i obserwowac pozlorn oleju .uruchomi6 Wl'MONTOWANIE PAZEKLADNI KIEROWNICZEJ Po oaprawle lub wymianie zarnontowac przekladnil'.lcajc:jcobejmy doprzegrody ezo!owej a nastepnle: -podt!.uruchomi6 silnik. podta- . dn:¢ki kierownicze do przekladni dokrl.yska przekladnl klerownleze] .przeprowadzi6 test drogowy. -pot'lczyc lacznlk z watern .Uszkodzone.sprawdzlc. sprawdzic poziom oleju.c I~Clnikimomentem 27 N·m.\czyc przewody doprowaczajacy i odprowadzej<!.2+3 min. w razle koniecanosol uzupetnic ole].n .odpowietrzyc uklad obracajac kotern kierownicy w spos6b ciOijg. Napelnianie i odpowietrzanie ukladu przebiega w nastl?puj~c9j kolejnosct . uzupelnic olej do wymagansgo pozlornu. swiatel zewnliltTZnych i wyoleraGZek . kol'iOQwkl drljik6w kierowniczych lub przeguby kulowe wahacza . ezy ukfad pracuje prawidiowo bez nadmiemego hatasu. Odpowietrzenie uktadu Po kai:dej naprawie ukladu kierowniczego nalezy napetnic go swiezym. Typowe nlesprawnolici ukfadu k!lerowniczego ze wspomaganiem Qblawy G!oSnapraca uklsdu kierownicze_go Pny~ny niedom~ga.r6wnawczym .cyole] do przekfadni dokrEilcaj<!. .kierownicy i skrecit ~rubE\nomentern 22 N·m.ustawic kola do jazdy na wprost i pozostawit pracuj~cy silnik przez okofo .UKlAD KIEROWNICZY ZE WSF'OMAGANIEM 93 zhiomik wyr6wnawczy.! do sarnochodu przykrl'.Luzy na kor'lc6wkach dr~1(6w klerownlczych .wienie kat. .uszkodzcna pompa uktadu wspomagania .zarnontowae czyc przewody [ napetnit uklad kierowniezy swieZ"ym olejem.Niewlasciwe zamocowanie przektadnl kierowniczej . . a nasl~pnie zebezpieczyt sruby zaginajqe podkladkl(! zabezpieczajqcq.. ezy poziom oleju sil1!ga znaku MAX. .skrsctc kota maksymalnie w lewo i wlac olej do zbiornika wyr6wnawczego do poziornu silnik. MIN.Uszkodzona pompa uktadu wspomagania Zbytwolne powracanie !aZr:t~na wprost k6t do polozenla Nierllwnasita wspomagania podczas azybkiego obracanla klerownlca . r w zblornlku.eju niz zaleeany maze spawodowae zniszczenie uszczelniaczy i doprowadzid do wyciek6w oleju).Njewla~clv.Niewtasciwtl osadzenle Wh!jcUlika tespolonego klerunkowskazow.Uszkodzony uszczelniacz tub loi.ilcaj&csruby momentem 90 N·m. wiasciwym olejem przekladniowym i odpowietrzyc uklad (stosowanie innegool. ezy si~ga ponad znak MIN.Niewiasolwe usta.y pozlcrn oleju w zbiornlku wy. cdpowietrzyc uklad i sprawdzic szczalnosc polc:jczeri. . .Zly stan przewod6w ukladu lub len utozanle . aby upewni6 si~.Niewlssciwe zamocowanie przewod6w elastycznych (ocieranie 0 nsdwozle) .

praca ukladu kierowniczego .Uszkndzona pornpa ukladu wspomagaoia .Nlewtasciwy stan lub zamocowanla kof\oOwek drqZkow klercwniC:ZYO~ .Zapawietn:ony uklad wspomaganla .poiaczvc Iqcznik z walem kierownicy i skr~· cic sruba momentem 22 N·m.pr.Nlewtasciwy naci<t9 paska napecu pompy . a nastspne. .Nlewldciwe ustawienie pu:ektadnl kierowniozeJ przy potoz.c podktadke zabazpieczajaca: . .3.Niewtasciwy luz lub uszkodzona tOZyska piasty kola pn:edniega .Uszkodzona pompa uktadu wspomagania .Niewlasciwy necitjgl paska napsdu pompy .towanle przekladni kierownicz.Nadmierne luzy totysk k6! przednich .sniu k61 do.Luzy na koncowkach dr<lik6w klerowniczych .Niew1a!clwy stan lub zamocowanie kol"1cawek dr.ei W celu wymontowania przekladnikierownicze] z samochodu nalety: .p:k6w klerownlozych Glosne.odtaczyc wewn~trzne drqi:ki kierownicze ad przektadni i wyj"c: Ie z samochodu.Nlewlasciwe mccowanle przektadnl do nadwozia .Zapowletn:ony uktad wspomaganla .Nlewla!ciwy stan lub zamocowaniekor'lc6wek dr~k6w kierowniC2ych ..ekfadni kierowniczej do nadwozia .94 Obiawy Szarpanie podczas skrecarna UKLAD KIEROWNICZY Przyczyny niedomagafl .zykrli!cic drqiki kierownicze do przekladni dokrecalac sruby momentem 90 N'm oraz za bezpieczyc sruby zaginaja.Zapawielizony uktad wspamagania .erowniczej do przeg.poluzowac srube tacznlka mocowania walu kierownicy.odkrecic elementy ztaczns moculace obe] my przekiadni ki.Niewfasdwe zamccowanie prz. . PRZEKtADNlA KIEROWNICZA WYMONTOWANA Z SAMOCHODU Typowe niesprawnosci ukfadu kierownlczego bez wspomagania Objawy Nadmiemv luz Przyczyny niedomagan w ukladzle kierowniczym .Nlewlasciwy naci'lQ paska nap~du pornpy Drgania wyczuwane na kale kierown!cy przy malej prsdkosol lub na postoJu Luz w uktadzie kierowniczym Brak wspomagania w ukladzJe 5. jazdy na wprast . Uktad kierowniczy bez wspomagania Wymon.rody czolaweji wymantowac przektadnle z polazcu Naprawionq lub nowa przektadnie nalery wmontowa6 do samochodu przykrecajac obejmy do przegrody czo!owej.

UK!:ADKIER9vvNif;ZY_E3EZ_VVSPOMAGANIA

95

5.4. Demontaz

i regulacja element6w uktadu kierowniczego

Zdejmawanie kola :kier,ownicy
Jezeti kolo kierownicy jest wyposai:one wpoduszkr; powletrzna, to nalezy przed przysltlpienlem do dernontazu" kola kierownicy odlSlczy6 przew6d z ujemnego bieguna akumulatora I odczekae ok, 15 minut, az nastapi rozadowenie kondensatora uktadu napefnienla poduszki powletrznej,a nastepnle: -zdernontowac z kola kierownicy modul poduszl<l pawietrznej; - odlii\czyc przew6d przycisku sygnalu dzwi~kowego; - odkrecic nakr~tk~ mocowania kola kierownicy i za pornoca sciaqacaa zdjE!c koto kierownicyz watu (nie wolno zdejmowa6 kola kierownicy uderzajac w nie ad dolulub z gory); uwaga: w celu utatwienia p6t.niejszego prawidlowego montazu kola kierownicy nalei:y pnsd zdjf;lciem kola zaznaczyc jego potozenie na wale kierownicy; - odl1:lPzy6lsrsclen kontaktowy kola kierowp hlcy.

Kola kierownicy naleZy zaktadac przeprowadzaiac czynnosci w odwrotnej kolejnosci do wymienionych przy zdejmowaniu, po czym zaloi:y6 nowa podktadke zabezpieczaiaca, dokreclc nakretke mocowania kola kierownicy do walu momentem 17 N-m i zabezpleczvc i~ przed cdkrecenlem doginajqc brzeg podkladki do krawedzl nakr~tki.

Zdejmowanle drqzk6w kierowniczych
Konc6wk~ drqi:ka klerowniczego sie w nastepujace] kolejnoscl; demontuje

DEMONrAZ MODUlU PODUSZKI POWIETRZNEJ Z KOLA KlERQWNICY
ODtACZANIE PRZEGUBU ORAZI<A KIEROWNICZEGO 00 KOLUMNY ZAWIESZEN1A (s. b)

DTrczynnosc zaleca sifil powieuyc ASO Daewoo,

c([««(~«««(J
4F
~ ~

96

UKI:..ADKIEROWNICZY

i

I

a nastepnie przykrlilcic wewnliltrznq koric6wk~ drazka do przekfadnl kierowniczej mornentem 90 Nrn i zalozyc nowa plytk~ zabezpieczaiaca, Ostatecznie dokrecic srube obejmy zaoiskowej wewnetrzneqo drazka momentem 22 N·m.

Regulacja naciit9U lozyska przekfadnl klerowniczej
Naciqg tozyska przektadni kierowniczej w samochodzle naiezy regulowa6 przy podnlesionych przednlch kolach i ustawieniu kola kierownicy do jazdy na wprost w nast~puj'lcej kolejnoSci: - odkrecic przeclwnakretke sruby regulacyjnej i dokrseac srube zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do wyczuwalnego oporu; - cofnac srube raqulacyjna 0 kat 30°.;.-40°; - przytrzymuja,c srube regulacyjna, dokreclc przsciwnakretke momentem 70 Nrn.

41
DA.l\iKA

ODt.ACZANIE WEWNI;TRZNEJ KONC6wKI 00 PRZEKtADNI KIEROWNICZEJ

- po zdjli!ciu kola jezdnego naleZy poluzowac srub~ obejmy zaciskowej koric6wki drazka kierowniczego a nastepnie odkrecic nakretke sworznia kulowego; - za pornoca scil:\gacza odlaczyc przegub ad ramienia kolumny zawieszenia; - zmlerzyc gl~bokosc wkrecenla koncowki drazka na l~pznik gwintowany; - odkrecic kor'lc6wk~ dn:¢ka; MontujC\c wkrecic na lacznlk odpowiednia dla dane; strony samochodu koncowke na g'~bokosc poprzednio zrnierzona, a nastepnie przyrnocowac koncowke drazka do ramienia kolumny zawieszenia dokrecajac nakrfiltkEi! momentem 60 N·m. Ustawi6 zbleznosc i dokrecic srube obejmy zaciskowej momentem 22 N·m. Wewn~trzn'l koncowke drazka kierowniczego naleiy zdejmowac w nastepuiacy spos6b: - poluzowa6 sruba obejmy wewnetrzne] koncowkl drazka kierowniczego; - zdjqc plytkli! zabezplsczajaca za srub mocujqcych drqtki kierownicze do przekladni kierowniczej i odkreclc srube demontowanego

REGULACJA NACtI\GU t:.OZvSKA PRZEKlADNI KIEROWNICZEJ

Sprawdzenie ustawienia przektadni kierowniczej i k6t kierowanych
Po wykonaniu jakichkolwiek prac przy ukradzie klerownlczym trzeba sprawdzi6, ezy przekladnia jest wtasciwla ustawiona. W tym celu nalezy ustawi6 samoch6d na r6wnym podtozu z kolami skierowanymi do jazdy na wprost i sprawdzic, czy w tym potczeniu sruba elastycznego Iacznlka walu przekladni kle· rowniczej jest usytuowana poziomo. Jssll nie, to znaczy, ze z~bnik jest przesuniety wzgle-

drazka;
- zrnierzyc gl~bokoS6 wkrecenla drqtka na lacznlk gwintowany i wykreclc drazsk, Podczas montai:u wkrecic drazsk kierowniczy na zrnierzona przy demontazu gl~bokoS6

SPRAWDZENIE
!(ato <eW"'l.trlfle KQlo "ewtI~t r2N> 39" 5' ± 1. "30'

USTAWIENIA

KOl KIEROWANYCH

97

34":':.'"30'

1--

5PFlAWDZENIE Kl\TA SKREiTU K6t

dem listwy zebate] przekladni kierownlczej i nalei:y skoryqowac Jego ustawlenie. Jeleli sruba jest usytuowana poprawnie, a kola kierownicy jest skrecone, nalezy zdj~c kola kierownicy i zalozyc je we wtasciwvrn polozeniu. Przy ustawieniu k6t do jazdy na wprost narysowac na podloi.u lini~ b~dC1l.cq rzutem krawsdzi plaszczyzny pionowej kola na podtoza. Nastepnie skrecic kola maksymalnie w prawo i narysowac na podtozu podobna linit;l. Kqty skretu kola zewnetrzneqo i wewn!iltrznego powiny bye zgodne z podanymi na rysunku. Jesll otrzymane wartoscl katow nie rnleszcza sit;!w podanych tolerancjach nalei:y sprawdzlc poprawnosc montaiu przekladni klerowniczej.

6
6.1. Ustawienie k6t
Wtasciwe ustawienie k61 przednich i tylnych jest konleczne w celu zapewnienia minimalnego zuzycta ogumienia samochodu, utrzymywania kierunku Jazdy oraz powracania kot kierowanych do jazdy na wprost po wykonaniu skretu, Niezachowanie jednego z tych warunk6w oznacza, ze pojazd powinien zostac sprawdzony w wyspecjalizowanej stacji obslugi. Porniaru dokonuje sle przy obclazeniu sarnochodu dworna osobami.

ZAWIESZENIE I KOLA

A

B
ZBIEZNOSC K6t PRZEDNICH

Ustawienie k6f samochodu
Dane chsraktarvstvczrra Kola pr::zednle - zbieznost k61 - kCjtwypr::zedzenia osl sworznla zwrotnicy • przektadnia kierownicza mechaniczna • uklad kierowniczy za wspomaganiem - k<j1 pochylania kola Kola tylne - zhieinost - k<jt pochylania kola Wartest 1Ic.z:bowa

0" ± 10' (0 ± 1 mm)

Zbiaznoscia okresla Silil' wzajemne ustawlenie k61 tej samej osi mierzone na obreczy wzgl~· dem osi podlui.nej samochodu, na wysokosd osi k6!. Zbieznosc oznacza, ze odleqtosc kraw~dzi obreczv w przedniej czesci kola jest mniejsza nit ta sarna odleglosc zrnierzona w tylnej czesci kola. W przeclwnyrn razle rnowirny 0 rozbieznoscl k61. Dzieki wlasciwej zbieznosci samoch6d utrzymuje prawidlowy tor ruchu i nie zuzywa nadmiernie ogumienia. Niewlasciwa zbieznosc wplywa na poqorszenie ekonomicznosci jazdy. Kqt pochylenia kola jest to kqt zawarty mi,dzy ptaszczyzna kola a ptaszczyzna pionowq. K~t pochylenia kola jest dodatni, gdy kola sit wza· jemnie rozchylone u g.6ry. Parametr ten ma wpfyw na zmniejszenie przenoszenia drgar\ pochodzacych od nlerownoscl drogj i nie podlega reguJacji. Kqt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy jest to kat zawarty miedzyosia obrotu sworznia zwrotnicy a pionem. Wptywa on na samo czynne utrzymywania k6t przednich w pozycp do jazdy na wprost oraz na powr6t kat przed· nich do jazdy na wprost po wyjsciu z zakr~tu.

, "ao' ±

(0"30' -;- 2°30') 2"45' ±
(1°45' -i- 3°45')

,0 ,0

-1010' ± 20'
(- 1"30' ... -<J°SO')

- 0°10'
(',5

±

40'

-1"40' ± 30'

±

2.5 mm)

(- 2"10' -i- - 1°10')

iesp6t ten wplywa bszposrednio na kornlort 1 bezpleczenstwo jazdy. . . Zawieszenie t2ltz. aby nie zwisat na przewodzie hamulcowym: . przez podwieszenie na drucie). tu. gdy samoch6d stoi na kolach).O'dlqczyc zraeze elektryczne czujnika predkosci kola (dotyczy samochodu wyposai:onegO' w uklad A8S). natomiast dolny punkt to polaczenie tr6jk2ltnego wahacza z przednla podtuznlca nadwozia. .zdemontowac zacisk hamulcowy podwieszaiac gO' de elementu poowozla tak. .czenia drazka kierowniczego ad kolumny zawieszenia. wahaczarnl I dr¥kiem stabilizatora.pod'obne ozynnosci wykonac w celu odlq. . .1dem piasty). Oba lYahacze potaczone drazklarn stabilizatosa ra przechyt6w samochodu.wyj~t zawleczke j odkrecic nakretke mocowanla przegubu wahacza do zwrotnicy. uniesc eamochod podstawiajqc adpowiednie podporkr I zdJqc kolo (uprzednio oznaczajac jego potoi:enie wzgil.2. . W przypadku 1st ej ~a e ~ lezy ~t laIi lie 1st ua a lednego nieprawidtowego dzialanla tub uszkodzenla z element6w ukladu zawieszenia naleiywymieni6 ten element dla obu stron samochodu.y sifil z nadwoziem w dw6ch punktach.\chamulec reczny i wla.sprezynamt srubowyrnl.poluzowac sruby kola.USTAWIENIE K6L 99 • • • KAT POCHYLENIA KOtA PRZEDNIE ZAWIESZENIE I<I')T wYPAZEDZENIA OS! SWORZNIA ZWROTNICY lie f? lei a- 6.zdemontowa6 kolpak kola i odkrecic nakr~tk~ polosi (czynnosc wykonac.czyc bieg.odkreclc nakretki g6rnego punktu mocowania kolumny de nadwazia i wymontowa6 kolurnne zawieszenia z pojazdu. . zabezpieczajac jsdnoczesnle pores przed SWD' bodnym zwisaniem (np.zsunac zwrotnice z potosl napedowe]. . Przednie zawieszenie Przedniezawieszenle samochodu jest niezaleine na kolumnach MacPhersona z amortyzatorami. locii ld- Wvmontowanle kolumny przedniego zawleszenla Wceluwymontowania kolumny nalezy wykonao nastepulace czynnoscl: -zaciqgm. G6rny punkt kolumny zawieszenia jest zanccowany do fartucha wewn~trznego kola poprzez elastyczny tacznlk.za pornoca przyrzqdu do demontaiu przsgub6w rozlaczyc potaczerue wahacza ze zwrotnlca.

za:lozyc kola w oznaczonym poloieniu (by nie naruszyc wyr6wnowai:enia) i dokreclc nakr~tkQ mocowania potosl do piasty kola momentem 180 N'm.kolumna przednlego zawieszenia.sprti\Zyna srubowa. . nastepnle poluzowac nakrl(ltkliJi po nownie dokrecle momentem 50 Nrn. . 7 .polqczy6 przegub wahacza ze zwrotnicq. .plasta kola. . .dr<jZek stabilizatora Montai: przeprowadzic w nastepuiace] kolejnosci: .100 ZAWIESZENIE I KOlA • ELEMENTY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 1 .. 2 ..zwrotnlca.elementy mocowarua kolumny do nadwoz!a.podlqczyc zlqcze elektryczne czujnika prlildkoscl kola (dotyczy samochodu wyposaZonego w uklad ASS). . dokreclc nakr~tklillmomentem 70 N'm i zabezpieczy6 zawleczka.wprowadzic potos w plasts kola.zamontowac zacisk hamulcowy.wahacz.zarnontowac dr¥ek kierownlczy do kolumny zawies. 4 .urniesclc kolumnl(l w nadwoziu j przykreclc jq nakretkarnl do nadwozla momentem 25 N'm: . 6 .zabszplsczyc nakrliltk~ zagniatajE\c j('t w rowku potosl napsdowe].wspomik nadwozla 8 . 3. po czym dokr~cit dodatkowo 0 kqt 60. 5 .zenia dokrecajac nakr!iltklil mom entern 70 N·m: .

3 .zmontowac zesp61 drqzka stabilizatora do wahacza. . dokrecaiac nakretke zabezpiaczajaca tak. za pamacq przyrzqdu do damontazu przegub6w lozl~czy{.przykr~cic wahacz do przedniego wspornika usytuowanego na podlu:inicy nadwozia.sprawdzlc stan poduszki tylnego rnocowaIlia wahacza i zarnontowac wahacz do nadwozia. 4 .zwrotnlca.podniesc i odpowlednlo podeprzsc sarnooh6d. 5 . 2 .polaczanle wahacza zs zwrotnica.za W ce!u wymontowania wahacza nalezy: . -odkr~cic i wyjElc srub'l moeulaca wahacz do nadwozia po czym wymontowac wahacz zpcjazdu. . -odkr\lcic srube mocowania drazka stabilizalora i zdemontowac elementy mocowania. -oznaczyc potoi:enie wzgl~dem piasty i zdj1:\c kola jezdne. .w przypadku konlecznosci nisI tulei stalowo-gumowej wycisn<tG zuzyta naprasle.pOlqczyc przegub kulowy z wahaczem za p(lrnoc~srub z nakretkarni: wymiany przedwahacza nalei:y a nastepnle wclsnac nowa WAHACZ PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA .piasta.tarcza hamulcowa. wanta .nakretka zabezpieczaj<lca potosl Wymontowanie wahac.PRZEDNIE ZAWIESZENJE 101 PIASTAKOlA PRZEDNIEGO " . aby odleglosc porniedzy tulejfl dystanSOWq a nakretka osiqgn'i1a wymiar 38 mm. .w raLie potrzeby wymiany przegubu kulowego nalezy przewierci6 wiertlem 012 mm ~6wki nit6w rnocuiaoych przegub do wahacza.wyJ"1C zawleczke i odkrecic nakretke . rnoco- przegubu wahacza do zwrotnicy.lotysko. Wmontowanie wahacza wymaga nast~pujq· (l!Ij kolejnosci dziatania: .

b .. ZAWIESZENIE I KOlA b 38mm ZAMOCOWANIE STA61LlZATORA PRZEDNIEGO a . aby kola swobodnie zwisaly.dokrsclc nakrliltkE.z pornoca drugie] osaby uniesc prz6d samachadu moiliwie jak najwyiej. Tylne zawieszenie sle z wahaczy wzdiuznvch.w przypadku stwierdzenialuz6w nalezy wymieni6 uszkadzone elementy. przednisgo pomiar6w bedzie wit.opuscic wotno prz6d pajazdu i po przyleclu normalnej pozycji zrnierzyc odleglas6 srodka zderzaka przedniega do podloza. wahacz-etementy mocowania do nadwozia. aby nle naruszyc wyr6wnowai:enia) i opusclc samoch6d. 6. .nacisnac przod naowozia. zwolnlc nacisk i po chwili ponownie zrnlerzyc odleqtosc srodka zderzaka do podloza: as ko- .7 rnrn.polaczyc przegub kulowy wahacza ze zwrotnica i dokrecic nakretke momentem 70 Nrn: . Tylna os jest przyma· cowana do nadwozia za pornoca wspornik6w umieszczonych w tylnych podluinicach. Sprawdzenie opor6w w elementach zawieszenia: . stozkowych sprezyn srubowych i amortyzator6w.lksza nli nalezy sprawdzic.podnissc przod samochodu tak.wymlar rnontazowy ZAWIESZENIA . I dolna CZIilSC opony i wywie~ rae na kale sitlil poprzsczna obaerwuiac potaczenie przegub kulowy-wahacz. Podczas prac naprawczych przy zswieszenlu nalezy zachowac szczeg6ln~ ostroznosc. . W przypadku konlecznosci . Daewoo Lenos jest wyposaZony lezne tylne zawieszenie sktadalace Sprawdzenie przedniego zawieszenia luzow w przednim zawieszeniu: . . konae jednoczesnej wymiany bliiniacze:go elementu z drugiej s1rony samoehodu Uwaga.3. . Sprawdzanie w p6lnieza- drE¢ka stabilizatora.chwycic g6mE!. amortyzatory) nls sa zuiyte lub uszkodzone.W samochodzie. .zdernontowac spreiyny zawleszenlaora odlqczy6 ad tylnej osl arrrortyzatory. przeguby kulewe.l sruby mocowania wah acza do nadwozla momentem 140 Nrn.jasll rozrnca 12. . czy elementy zawlsszenla (wahacze.102.. poprzeozne] belki skr~tnej.zalozyc kolo jezdne (na poprzednie oznaczone miejsce .vymiany jednego z element6w ukladu zawieszenia nalezy OC). aby nie narazlc silil na obratenia podczas demontaiu element6w Wymon1owanle tylnej osi Tylnq wymontowuje ste w nastepuj~oeJ leJno:§ci: .

wahaoz.amortyzator rzamocowanlern. b] ELEMENTY TYLNEGO ZAWIESZENIA 1.TYLNE ZAWIESZENIE J03 1YLNEZAWIESZENIE (a.belka tylnego zawleszsnla (wewnijtrz. 2 . stabntzator).spr~Zyna srubowa . 3 . 4 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->