P. 1
Sam naprawiam daewoo lanos

Sam naprawiam daewoo lanos

|Views: 14,183|Likes:
Wydawca: picasso_088

More info:

Published by: picasso_088 on Feb 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

Spis tresel

1. 1.1. 1.2.
1.3. 1.4.

Informacje og61ne 0 samochodzie Opis pojazdu Dane identyfikacyjne Charakterystyka techniczna pojazdu Walory uzvtkowe samochodu . . . . . . . urzadzenta sterowania i kontroli . . . .. Uwagi dotyczaca eksploatacji Obsruga sarnochodu " . . . . . . . . . .. Obsluga codzienna Obsluga raz w rnleslacu . . . . . . . . . .. Og61ne zasady obslugi i napraw samochodu Wybrane czynnosci obslugowe ;:)~ri:1WULCl.11I1:t puznnuu uleju vv ellulku . Wymiana oleju i filtra oleju Wymiana wkladu filtra powietrza Wymiana filtra paliwa Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekladniowej ... . . . . . . . . . . . . . .. Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Sprawdzanie skoku pedalu sprzeqta Wymiana swlec zaplonowych . . . . . .. Sprawdzanie stanu akumulatora .... Sprawdzanie stanu plyncw eksploatacyjnych Konserwacja nadwozia i elernentow podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Konserwacja uszczslek gumowych .. Wymiana kola . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wykaz caynnosci obstugi okresowej Materialyeksploatacyjne Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu . . . . . . . . .. Holowanie Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . .. Slinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Og61na charakterystyka silnika . . . . ..

9 9 12
14 15

1.5.
1.6.

20
28

2. 2.1.
2.2.

30
30 30

2.3.
2.4.

32 6!
32

32

34 34
35

36 36
36

37 37
38 38 38 39

Kadlub silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wal korbowy i ttoki . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Glowica i uktad rozrzadu Pomiar cisnienia sprezania . . . . . . . .. Wymiana paska rozrzadu . . . . . . . . .. Wymiana uszczelki pod glowicq . . . .. 3.5. Uklad smarowania .. . . . . . . . . . . . .. Pomiar ctsn'enia oleju Demontaz miski olejowej Wymiana pompy oleju Typowe niedomagania ukladu smarowania 3.6. Uklad chlodzenia Wymiana termostatu . . . . . . . . . . . . .. W~IMill". lSe"'p~1 plynl J nhlnri'l'lnnanfi'l Wymiana chtodnicy Typowe niedomagania ukladu chlodzenia 3.7. Doprowadzenie powietrza 3.8. Zasilanis paliwem . . . . . . . . . . . . . . .. 3.9. Zaplon bezposredni (DIS) 3.10. Sterowanie pracq silnika . . . . . . . . . .. Programowanie obrot6w biegu jalowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diagnostyka systemu sterowania . . .. 3.11. Uklad wylotowy 3.12. Typowe niesprawnosci silnika . . . . . .. 4. 4.1 . Ukfad przenlesienia napedu . . . . . .. Sprz!?g!o....................... Charakterystyka techniczna ..... . .. Regulacja pedalu sprz~gla . . . . . . . .. Sprawdzenie punktu wtaczanla sprzeqta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Odpowietrzanie ukladu sterowania sprzeqia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wymontowanie tarczy sprzeqta ..... Skrzynka przekladniowa . . . . . . . . . .. Charakterystyka techniczna Wymontowanie skrzynki z samochodu

3.2. 3.3.

45 49
51

52
53 55

56 57 58 58 59 59 61 62 63 63 65
67 68

70 70 72 75 77 77 79 79

2.5.

2.6. 2.7.

42 42 42 42 43 44 45

80 80
81

3. 3.1 .

4.2.

83 84 84

6
Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce P610sis napedows Wymontowanie petost napedowe] Wmontowanie palosi naosdowe] Diagnostyka ukladu przeniesienia napedu Typowe nlesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Uk fad kierownlczy . Charakterystyka uktadu kierowniczego Uklad klerowniczy ze wspomaganiem Wymontowanie pompy ukladu wspomaganla Wymontowanie przekladnl kierowniczej Odpowietrzenie uktadu Typowe nlesprawnosci ukladu kierowniczego ze wspomaganiem ... Uklad kierowniczy bez wspomagania ~ymon~ow~nie przekladni klerownicze] , Typowe niesprawnosc uktadu kierowniczego bez wspomagania .... Demontai. i regulacja element6w uktadu kierowniczego Zdejmowanie kola kierownicy Zdejmowanie drazkow kierowniczych R.egula~ja n~ciqgu lozyska przekladnl klerownicze] Sprawdzenle ustawienia przekladni kierowniczej i k6t klerowanych Zawieszenie i kola . . . . . . . . . . . . . .

DAEWOO LANOS

85 85

B.S. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.B. 7.7.

4.3.

86 86 86
87 87

Zamianak61 Pomiar bicia kota Typowe nlssprawnosci zawieszenia samochodu Ukfad hamulcowy

. . . .

107 107 108 109 110 111 111 113 113 115 115 116 117
117

f

4.4.

5.
5.1

89
90
91 91

5.2.

92 93 93

5.3.

94
94 94

5.4.

Charakterystyka ukladu hamulcowega Diagnostyka ukladu hamulcowega ... Odpowietrzanie ukladu hamulcowego Plyn hamulcowy Pompa hamulcowa Serwa hamutoowe Hamulce k6t przadnich Sprawdzenie i wymiana wk!adek hamulcowych Dernontaz zacisku hamulca Sprawdzanie tarcz hamulcowych 7.8. Hamulce k6~tylnych Sprawdzanie bebnow hamulcowych Sprawdzanie okladzln ciernych Wymiana szczek hamulcowych 7.9. Hamulec awaryjny 7.10. Lampka sygnalizacyjna ukladu harnulcoweqo 7.11. Uklad ABS 7.12. Typowe nlesprawnosci ukladu hamulcowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 118 119 120 120 121 121 123 124 124 126 126 127 128 130 131

. . . . .

95
95 95

B.
8.1. 8.2.

Nadwozie.

,

96 96 98
98

6.
B.1. B.2.

B.3.

6.4.

Ustawienie kat . przednie zawieszenie , .. Wymontowanie kolumny przedniego zawleszenla . Wymontowanie wahacza . Sprawdzenie przedniego zawieszenia Tylne zawieszenie . Wymontowanie tylnej osl . Wymiana amortyzatora . Wymiana spr~Zyny tylnego zawieszenia . Wymontowanie drazka stabilizatora .. Sprawdzenie tylnego zawieszenia . Regulacja luzu tozyska kola . Wymiana piasty kola . Kola i ogumienie . Zalecane rozmiary opon i clsnlanie w ogumieniu .

99 99 101 102 102 102
104 105 105 105 105 106 106

104

Opis nadwozia , Wyposai.enie zwlekszajace bezpieczerislwo uiytkownlk6w samochodu Pasy bezpieczeristwa Poduszka powietrzna Siedzenia i zagt6wkl 8.3. Budowa nadwozia 8.4. Elementy przodu nadwozia Pokrywa silnika Blatnik przedni Zderzak przedni B.S. Drzwl przednie Zamkf drzwi Wymontowanle plata tapicerskiego drzwi przednich Wymlana szyby drzwl przednich Wymlanalusterka bocznego B.B. Drzwi tylne Zamki drzwi Wymontowanie plata tapicerskiego drzwi tylnych Wymiana szyby drzwi Iylnych 8.7. Szyba tytu nadwozia Naprawa uszkodzonej sciezki grzejnej

,. . . . . . . . . . . . . . . .

131 131
132 134 134 135
135

136 136 136 136 136
137

137

SPIS

rassci
9.S. 9.7. Wymiana zarowek Sygnal diwl~kowy 9.B. Sygna,lizatm dtw\~kowy . . . . . . . . . .. 9.9. Wycieraczki i spryskiwacze 9.1 O. System zabezpieczenia samochodu immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.11. Zestawwskainik6w , 9.12. Schematy instalacji elektrycznej . . . .. 10. Zmlany i modernizacje 10.1. Lanos Sport . . . . . . .. 10.2 Zasilanla gazowe Zalqcznik 1. Dane do regulae)1 I naprawy Zalqcznlk 2. Momenty dokrecenle element6wzfqcznych Zafqcznik 3. Charakterystyczne podwozla .. , . ..

7
151 157

Szyba tylna boczna (wersja 3·drzwiowa) 8.B. Zderzak tylny 8.9. Tablica rozdzielcza, lusterko wewnetrzns 8.10. Ogrzewanie, przewietrzanie oraz klimatyzacja wnetrza 9. 9.1. Wyposaienle elektryczne . . .. Akumulator..................... ladowanle akumulatora , Uruchamlanie silnika za pornoca akurnulatora zewnetrznepo Alternator Wymontowanie alternatora . . . . . Typowe nlesprawnoscl uktadu ladowania akurnulatora Rozrusznlk Wymontowanie rozrusznlka Typowe nlesprawnosci ukladu rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczniki.................... Oswietlenie.....................

137

i37

157
157 160 161 161 215 215 217 223 226 230 233 236

13B 140 143 143 143 144 144 145 146 146 146 147 148 150

9.2.

. . .. ,... . . ..

9.3.

wymlary

9.4. 9.5.

Sfownlczek skrot6w Skorowidz rzeczoWy . . . . . . . . . . . ..

II Z racji specjalnych, korzystnych warunk6w gwarancyjnych oterowanych nabywcy nowego samochodu przez gwarantazaleca siy dokladne zapoznanie sil z ich postanowieniami iscisle przestrzeganie tych warunl<Ow, poo rygorem utrary ywaram':JI. vv ramacn gwaranGJI TU:l.tClLY powier nynullCllll.o OUOIUy I 11"~"*",, pojazdu Autoryzowanym Stacjom Obs1ugi Daewoo. W zwiqzku z powytszym. W okrasle gwarancyjnym, intormacje obsfugowo·naprawcze zawarte w tej publlkae] nalezy traktowac intormacyjnie, np. w celu postawienla wlasciwej diagnozy dotyczace] stanu technicznego pojazdu, oceny prawidtowego wykonania obslugl Iub naprawy gwarancyjnej w ASO. Po uptywie okresu gwarancji wiadomoSci dotyczqce obstug i napraw mog~ bye wykorzystane do samodzielnych prac przy samochodzie. Ze wzglfildu na udoskonalanie konstrukcji samochodu przez producenta zakres i czestosc wykonywania czynnoscl obslugowych mog~ ulegac zmianom. Zaleca sie kai:dorazowe sprawdzenie tych danych w fabrycznej dokumentacJi pojazdu.

La"

C .5-drzwiowy.8 DAEWDO LANDS SAMDCH60 OAEWDD LANDS a . b .sedan.3-drzwiowy .

ktorego nazwa wywodzi siEilad laclnskich slow: latus .5 SOHC a rnocy 63 kW/86 KM alba 1. Wszystkie te Jednostki napedowe maia wielopunktowy wtrysk paliwa. wahacze wzdluzne. Hydrauliczny. dzieki rnozllwosel ztozenla. uktad kierowniczy moi:e bye z przektadnia klerownicza ze wspomaganiem alba bez wspomagania.1.5 DOHC a mocy 73 kW/100 KM) lub 1600 cm3 (1. 1500 ems (1. wtasciwosc: jezdnych. ezyli radujC\cy nas. SOHC . Samoeh6d ma trzy wersje nadwozIowe przeznaczone do przewozu os6b . Przednie zawieszenie samochodu jest niezalezne z kolumnami typu MacPherson. Jego celem byle skonstruowanie samochodu spslntalaceqo wysokie wymagania w zakresie wymag6w bezpleczenstwa i ekologli. Zesp61 napadowy jest umieszczony poprzecznie nad przednla osia i napedza kola przednie. Niesymetryczny podzial opar- Daewoo Lanos jest samochodem nalezacvrn do grupy sredntcb aut 0 d1ugosci nadwozia nieco powyze] 4. rnajacych znaczaoy udzlal w przygotowaniach wielu znanych konstrukcjL Stylizacja nadwozia i wnetrza zostata dopracowana przez firm~ ltal Design. Z) OOHe . OGOLNE SAMOCODZIE Samoch6d maze bye wyposai:ony w jeden z kilku silnlkow: 1400 ems (1. Samoch6d maze mise piEi!cioblegowC\rnschaniczna skrzynke bieg6w lub czterostopniowq skrzynkEi! automatyczna. sylwetki. dzia!a w uktadzie krzyi:owym. ukfad hamulcowy wypesaiony w hamulce tarczowe a wentylowanych tarczaeh na ko!ach przednich i hamulee bebnowe z tylu.4 SOHC) Ii 0 mocy 55 kW175 KM).o 1.czterodrzwiowa typu sedan (dlugose nadwozia 4237 mm). konstrukcj~ pedwozia konsultowano z firmq Porschs a sllnika z flrmCl Ricardo.0 rn. pleciodrzwtowa i trzydrzwiowa hatchback (dlugosc nadwezia 4074 mm) oraz pleclodrzwtowa i trzydrzwiowa wersj~ towarowa van (dlugose nadwozia identyczna z wersia hatchback) . Opis pojazdu INFORMACJE .poJadynczy walek rOzfZctdu na gtowlcy.radosny i nos nas. stwarza szanse ponad trzykrotnego zwiEilkszenlaobJfiltosci przestrzeni baqazowe]. wspomagany. dwustozkows sprezyny srubowe i amortyzat a ry. Konstrukcja samochodu zostata opracowana przy Wsp6tudziale renemewanyeh firm. wyposai:onego w odpowiednie [ednostkl napedowe.podwOjny walek rozrntdu na gtcwicy. W ciC\gu30 rnlesiecy od zatwierdzenia projektu uruchomiono seryjnC\ produkcie samoehodu Daewoo Lanos.6 DOHC3) a mocy 78 kW 1106 KM). " Spotyka s!~ oznakowanie lego silnika symbolem 1. Mozllwe jest rowntsz przewozsrue wlekszsqo bagaiu po uprzednim ziozeniu tylnych siedzsn. Pojazd wyposai:ono w lnstalaeje elektryczna 12 V (ujemny zacisk akumulatora dotaczono do masy pojazdu). Wyzwanie opracowania nowego sarnoohodu podleto w potowle lat 90. Tylne zawieszenie to zespolona as skretna.3. Dzielone oparcie tylnego siedzenia. Samoch6d w wersji osobowej jest przystosowany do przewozu pleciu pasai:er6w. .

.10 INFORMACJE OG0LNE 322l =------. bezposradnio za przednie . b .gaZnika (dml") nadwozie sedan Tylne aledzania w pozycji normalnej 322 nadwozie hatchback a . Wersja towarowa (van) w samochodzie trzydrzwiowym ma dwa miejsca sisdzace oraz przestrzen bagaiowCl cddzielona ad prze- ni~ta do przodu..z siatka metalowa .-. natomiast w wersji pieciodrzwlowe] (4-miejscowej) rna przecrooe umleszozona za oparoiami tylnych siedzsn.o siedzenia przegrada maze bye przesusiedzenia. W celu przesuniecia przegrody nalezy wykr~cic sruby moculace [a do nadwozta a po przesunleciu wkrecic te sruby wgniazda odpowiadajqce nowemu potozsniu przegrody.sledzenia tylne ziozons BAGAZOWA (warsla hatchback) ..zamontowana na stale.polsmnosc PRZESTRZEN Ustawienie sledzen tylnych Pojamnosc ba...wldak. b . cia w stosunku 2/3 urnozliwla przswozenie dlugich przedmiot6w i jednoczesne zabranls jednego alba nawet dw6ch pasate row.siedzenia tylne w po.zycji normalnej 250 686 l'ylne sladzanla zlozone 9Sa strzeni pasaZerskiej przeqroda . W tej wersji po zloieniu oparcia tylneg.__ PRZESTRZEN BAGAZOWA (warsja sedan) a .

wyposazeme dodatkowe \opcja). Wyposazenie samochodu Lanes" Rodzaj wyposaienia Wspomaganie ukladu kierowniczego RegulacJa WYSOKoscJ ola KlerownJcy k Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrma pasazsra Uklad ASS Ogrzewanie tyrnej szyby SWiatta przeclwmglowe przednie Wycieraczka tylnej s"Zyby(hatchback) Tylny spoiler Obrotomiarz Zegar cyfrowy K1imaty"Zacja Centralny zamsk Immobilizer . dodalkowe ~wlatlo hamowanla w standardzll~) ~ Samoch6d z s!lnikiem 1600 dm' (1. pozwala na umieszczenie w bagai. 4.zeJi : S. pakietach.niku przedmiot6wo sporych rozmiarach dzililki duzyrn.nika nlz nadwozie typu sedan. . Zderzakl w kolorze nadwozia Elaktryczne sterowanie szyb drzwl bocznych Elek!ryczne sterowanie lusterka prawego Antena elektrycznie podnoszona Batwione szyby Lakier metalik rub perlowy Dodatkowe (trzecte) swlaUo hamowanla QbiaSnienie oznae. Samoch6d jest produkowany w wersji podstawowej (standardowej .4 l'Iyposaienie 1'19 opisu warsjl S Z wYil:l.5-drzwlowy s S s 0 0 0 s Q 0 0 s s s - s s s - - - s s s s 0 s a s s 0 s s s 5 s S3! 531 0 - s 0 0 0 s 5 s a a 0 0 " Wyposaienie moze utec zmianom (1'1 Lanosle 1..4. tzw.lklem lmmobllizera.S) oraz wzbogaconych (SE. Wersja S 3.6 DOHC). kt6re jest takie oterowane w zr6inicowanych fabrycznych zestawach. piqtym drzwiom z tylu nadwozia. pornirno mniejszej pojemnosci bagai.wyposaienl8 standardowe.OPIS POJAZDU 11 PRZESTRZEN 8AGAZOWA (wersja van) Nadwozie typu hatchback. " W slandatdzle dotyczy szyb drzwi bocz:nych przsdnich. 0. 5-drzwlowy 0 - Wersja SE 4-drzwlowy S WersJa SX11 3. .brak 1'1 wyposaienlu. SX) z dodatkowym (opcjonal- PRZEGRODA ODDZlElAJACA PRZESTRZEN BAGAZOWA nym) wyposaZeniem.

natomiast numer identyfikacyjny jest wybity w g6rnej czesci przegrody czolowej po prawej stronie. typie rozrzadu. 69 .2000.5-drzwiowy hatchback.Warszawa. V -1 . Y . W numerza tym sa zawarte informacje dotyczace producenta samochodu. F . Oznaczenie silnlka zawiera informacje a typie jednostki napedowe]. X .samoch6d wyprodukowany w zakladach Daewoo-FSO. na przegrodzie czolowej obok numeru VIN znajduje sifil tabliczka z numerem homologacji sarnochodu.4-drzwiowy sedan.tabllczka homologacJ! Ueiali wyst'iJPujel.enie silnika: A15SMN012345B. Polska.przedni naped z mechanicznq skrzynkq bieg6w.numer YIN.4 SOHC.typ silnika: C .1999. pojernnosci skokowej.5 DOHC. 6 .rodzaj nadwozia: 08 . typu nadwozia. producencie i numerze seryjnym. Poszczeg61ne czlony numer VIN rnaia nastepujqce znaczenie: KLA lub SUP . 2 .12 lNFORMACJE OGOLNE 1. • SUPTF69YDXW000002 . Przykfadowo: .numer identyfikacyjny pojazdu VIN (Vehicle Identification Number). Numer VIN sklada si~ z 17 znak6w. A .samoch6d wyprodukowany w macierzystym zakladzie Oaewoo.6 DOHC. T .model roku: V -1997. W . 48 .rynek wewnetrzny: W . modelu roku i numer seryjny nadwozia. Tabliczka z numerem identyfikacyjnym jest umieszczona na przegrodzie czofowej za serwern hamulcowym. Y . E .skrzynka automatyczna.grupa pojazd6w wg klasyfikacji producsnta (Nexia.to dane ldentyfikujace producenta samochodu: KLA .sCI.Bupyong. Przykladowe oznacz. 3 -1abliczka znamionowa . Daneidentyfikacyjne Dane identyfikacyjne samochodu stanowiq: .Daewoo FSO. 0.3-drzwiowy hatchback.2.1.przeznaczenie pojazdu: E .numer seryjny nadwozia.numer homologacji. Korea. B . 6 -1.typ napedu w danym samochodzie: • KLATF486EWB000001 F . silnika. W . 000001 .oznaczenie silnlka.1998.1. . . R6wniei. Lanos). 48 .5 SOHC.zaklad produkcyjny: B . SUP . rodzaju zasilania.Daewoo Motor. ROZMIESZCZENIE IDENTYFIKACY DANVCH JNYC H SAMOCHODU LANOS 1 .eksport.

TABLlCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO MOTOR (Korea) UMIESZCZENIE NUMERU NA SILNIKU DOHC TABUCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO-FSO (polska) UMIESZCZEN1E NUMERU NA SILNIKU SOHC . 0 .9.1400 ern". rzedowy. M .zakfad produkujqcy silniki.0 < E < 9.typ silnika: 4-cylindrowy.polernnosc skokowa silnika 1500 ern" (13 .wielopunktowy wtrysk paliwa).typ rozrzadu: SOHC (2 zawory na cylinder). 15 .1600 emS).5 ~ E < 10. S . 16 .DOHC (4 zawory na cylinder).kolejny numer produkcyjny. S . A .DANE IDENTYFIKACYJNE 13 NUMER VIN (1) I TABLlCZKA HOMOLOGACJI (2) SAMDCHODU DAEWOO LANDS Poszczeg61ne elementy oznaczenia zawierajq nastspuiace informacje. N .stopien sprezanla 9.rodzaj zasilania silnika (MPi .5. B .0 012345 .

b ..-drzwlowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 838 716 160 838 879 160 838 716 160 . Charakterystyka techniczna pojazdu Wymiary podstawowe samochodu w mm Wymlar Dlugosc Szerokosc Wysokosc Rozstaw osl Rozstaw kot przednlch Aozstaw kOllylnych Zwis przedni Zwis tylny Prze{..wit Typ nadwozia 3-drzwiowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 4·drzwiowe 4237 1678 1432 2520 1405 1425 5. 14 a INFOAMACJE OGOLNE 838 2520 715 b 407' c 4~31 PODSTAWOWE WYMIARY SAMOCHODOW DAEWOO LANOS a . c .warsja 5-drzwlowa.3.wersja 4-drzwiowa 1.wersja 3·drzwlowa.

a [ednoczesnle w razia wypadku. utrzyrnac o .6 ~drzwlowe 1050 1595 826 769 5 1020 1595 826 769 826 769 5 769 5 5 " Podane masy dOtyClfj semochooow w wars]1 pcdstawowe]. bezpieczeristwie decyduje konstrukcja element6w nadwozia.4/10.8 14.1 12. Walory uZytkowe samochodu Daewoo Lanos bedac samochodem zaliczanym do klasy srednle] urnozllwia latwe poruszanie sle w warunkach ruchu miejskiego i jest jednoozesnte wygodnym autern do dalszych podr6i.9 7.przedniej -Iylnej Llczba pasazerow 1.4S0HC 1.5 4-drzwiowe 1035 1595 826 769 5 1.2/5.przy 90 km/h .9 5.5/12. powiednio sztywna bryl~ nadwozia.7 f 19.9 11 A 5.8 24 -IV bieg -v 0+100 km/h 60+100 km/h 80+120 km/h Zdolnosc pokonywanla wrnlesian Glosnosc Minimalny promier"l zawracama Zuzycie pallwa: .4.0 27 85 130 168 180 11.1 27 73 4.2 5.4.2/11.y.9 19.6 DOHC 48 78 115 155 166 14. odII .4: 1.4 1.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 15 Masy samochodu w kg') SlInlk Rodzaj nacwozta Masa wtasna Masa calkowita Obclazenie osl: .7/7.9 73 4. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy w kg Masa przyczepy Masa calkowlta przyczepy bez hamulca Masa calkowlta przyczepy z hamulcem Typ silnlka 1.6 DOHC 480 1100 480 1000 Osiqgi samochodu 051<491 Pr~kosc maksymalna -1 brag -II biag -III bieg (kmfh) 42 Typ silnika 1.9 10. tzw.5 SOHC I DOHC 1. przednia podluznica zostara tak skonstruowana.5 11.przy 120 km/h bleg Przyspieszenie BastycznoM (s) (5) (s) (~) (dB IAI) (m) (1/100km) 45/46 82/83 125/127 160/165 172/175 12. 1. 1.9 10.6 7.4. ekologil oraz ergonomii.5 5-drzwiowe 3 i 5-drzwiowe 1040 1595 1.5 6. aby w maksymalnym stopnlu przejac energilil zderzenia. "crash test6w opracowano bezplecana. Prezentuje wysoki poziom w zakresie bezpleczenstwa biernego i czynnego. Nadwozie spetnia wymagania okrestone przepisami obowiazujacyrni w Europle oraz w Ameryce P6fnocnej.4 SOHC 480 900 1.5 3-drzwiowe 1010 1595 826 1.9 24.5 SOHC I DOHC 1. 0 optymalnej deformacji w mlejscach stref kontrolowanago zgniotu w przypadku zderzenla CZDtowego i z tytu.6 18. Na podstawie wynik6w licznych pr6b zderzeniowych.3 73 4.cykl mlejskl .

Ich konstrukcja ma sluiy6 absorpcji uderzenia przy niewielkiej preokoscl i zapobiegac uszkodzeniom nadwozia. .ce pasazerow przed skutkami zderzenia bocznego. Temu celowi slui:y r6wniez szaroki stupek srodkowv oraz belkl wzrnacntalace drzwi boczne. W razie powai:niejszego wypadku konstrukcja zderzak6w pomaga roztozye j zredukowac slle uderzenia.wzmocnienla drzwi.bezpieczne przemies.~ DlZWllylne ¢ BEZPIECZNA KDNSTRUKCJA DRZWI a . b . Drzwi boczne skonstruowano tak. Dodatkowo wptywa ana na zmniejszenie drgar'l przenoszonych z przedniej czesci nadwozia. Kablna pasazsrska ma wiele zabezpieczeri rninirnalizujacych stoplen wgniecer'l nadwozla podczas zderzenia. do kt6rych sa montowane siedzenia. Ponadto mala one wzmocnienia chronia. aby w przypadku zde(zenia czotowego nle nastapito ich zablokowants i byta rnozliwosc lch natychmiastowego atwarcia. w tym takze zderzenia bocznego. Podobnq funkeje spetnia balka wzrnacniajaca przegrody czolowej. Poprzeczki podfogi.zczenie drzwl w nastepstwie zderzenia ozoioweqo silnik w komorze silnikowej i zapobiec jego przemleszczeniu sie do wnetrza pojazdu. Zderzaki przednie i tylne sa wykonane z trzech element6w. Dach samochodu oraz stupki rnaja wzrnocnienia usztywniajacs bry1til nadwozla w przypadku wywr6cenia pojazdu. wykonano z materiat6w a wysokiej wytrzyrnatcsci.16 INFOAMACJE OG6LNE WZMOCNIENIA NADWOZlA PDPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWD STAEFY KONTROLOWANEGO W SAMOCHODZIE ZGNIOTU b ¢ DrzW=i=p=rz=e=d=n=le:::>.

gdy nastepuje zderzenie pod katsm mnie-jszym nit 30· od osi podluinej samochodu. b . przeznaczone dla kierowcy i pasazera.h . W przypadku kollz] pojazdu przy predkosci powyze] 25 krn/h. 1- Przednie i tylne siedzenia SCI wyposaZone w zagt6wki 0 regulowanej wysckoscl.tylny 1 . 2 . Dzlekl temu moi:na dobrac najkorzystnleisza wysokosc zamoeowania pasa.zewnetrzna poWioka zderzaka z tworzywa. bye wyposazone w poduszki gazowe. 3 .przadnll. Warsje Lanasa SEt SX moga.wkfadka pochtanlalaca energilil. potocznie zwane powietrznymi.belka sprazysta Standardowym wyposazeniern sa. pasy bezwladno$ciowe dlaczterech mleisc i pas blodrowy dla srodkoweqo miejsca na tylnym siedzeniu.WALORY UZYTKOWE SAMOCHODU 17 a b ZOERZAKJ SAMOCHODU a . Przednie pasy bezpleczenstwa rnaja dodatkowo rnozliwosc regulaeji punktu gornego zamocawania na slupku srodkowym. zostaje uruchomiony meohanizm napelniania poduszki po- Dacwoo L:Jl1D. stosownie do wzrostu osoby zajmujClcej przednie siedzenie.

Po pociaqnleciu w 96rfil diwigni umieszczonej po lewej stronle kolumny jest moiliwe ustawienle kierowniey w dogodnym Oednym z pisciu rnozliwych) poloi:eniu. majq mozllwosc regulaeji wysokosei snopa swlatla (w cztery rozne poiozenla) w zaleznoscl ad obclazenia samoehodu. jesli wymaga tego sytuacja na drodze. W wersji SE.07 s PODUSZKI POWIETRZNE (fazy napelnlanla . estetycznie wkomponowane w brytfil nadwozia. Optymalne wykorzystanie funkc] poduszki nastepuje przy [ednoczesnym zastosowaniu pas6w bezpleczenstwa. Reflektory przednie.zapobiega utracie sterownosci pojazdu podczas gwaltownego hamowania na sliskie] nawierzehni.04 s podezas koltxji) 0. Funkcja ta sluiy wyeliminowa- 0. SX samoeh6d jest wyposai:ony w kolurnne kierownicza z regulaejq poiozenia kola kierowniey. zwany ASS.02 s SAMOCHODU 0. Stanowi ona ochrone glowy i klatki piersiowej os6b siedzacych na przednleh siedzeniaeh. Wypetnienie poduszki nastepuje W ezasie 40 ms. zar6wno na prostej drodze jak i w ruchu po luku. .w przypadku gwaltownego hamowania umoi:liwia skret kierownicq I bezpieezne ornlnlecle przeszkody.18 INFORMACJE OGOLNE GORNE ZAMOCOWANIE PASA BEZPIECZEr'JSTWA Z MOZLIWOSCII\ REGULACJI WYSOKOSCI WARUNKI ZADZIAtANIA MECHANIZMU PODUSZKI POWIETRZNEJ NAPEtNIENIA wietrznej. kt6ry pomaga kierowcy utrzymac kontrole nad pojazdem w razie naglyeh i nieprzewldzianych zaqrozen na drodze: . Istnieje taki:e rnozllwosc wyposai:enia samoehodu w uklad eliminujqcy blokowanie k6t.

WersJe 3. stanowia wainy element biernego bezpieczenstwa.WALORV UZVTKOWE SAMOCHODU 19 b REGULACJA POlOZEN1A KOtA KIEROWNICY a .dZwignia regulacyjna.moi. Z miejsca klerowanla.i 5-drzwiowe samochodu sa ponadto wyposazons w wycieraczke tylnej szyby ze spryskiwaczem. REGULACJA USTAWIENIA SWtATtA MIJANIA a . zapewniajqc dobra widocznosc do przodu. R6ine predkosci pracy umozliwiajq dostosowanie dzialania wycieraczki do intensywnosci opad6w. wykonane z niepalnych materiaf6w. b . Estetyczna tablica rozdzielcza i elementy wyposai:enia wnetrza 0 zaokraqlonych krawedziach.tiwe polozenla klerownicy niu olsniewanla kierowc6w samochod6w Jadqcych z przeciwnegokierunku i jest realizewana przez prowadzqcego.pokr~1I0 regulacji na tabliey rozdzielczaj Q . Wycieraczka szyby przedniej polaczona ze spryskiwaczem oczyszcza powlerzchnle szyby w 80%.

Daewee Lanos Jest servjnle wyposazony w uklad unieruchomienia silnika tzw. Kluczyk W stacyjce rnoze bye ustawiony w jednej z czterech pazycjl: LOCK . immobilizer. 85% cze-sci skfadowych samochodu nadaje sie do ponownego wykorzystania. gdy kodkluezyka nie zostanie zidentyfikowany nastepuie automatyczne zablokawanie pampy paliwa. zapalniczka). Przy opraeowaniu samochodu Daewoo Lanos zwr6cono spscjalna uwaqe na sprawy ochrony srodowlska. UrzCldzeniasterowania i kentroll Wylctcznlk zapfonu WylCleznik zaplonu jest potaczony z meehanizmem blokujacyrn kierownice po wyj~ciu kluczyka oraz mechanizmem zabezpteczaiacyrn przed powt6rnym rozruchem sllnika (ponowne uruchomienie silnika jest rnozllwe po cofnieclu kluczyka w pozyciEil ACC).5.zaplonowej.odlaczone zasilanie wszystkich odbiornlk6w elektrycznych. w tej pazyaji mozna wyj~6 kluezyk. Uklad wtrysku paliwa oraz konwerter katali· tyczny (zwany popularnie katalizatorem) zapewniajq rsdukcje ernisjl szkodliwych ezynnik6w zawartych w spalinach do atmosfery. kola kierownlcy nie jest zablakowane. kt6regokod odczytywany jest przez modul steruiacy imrnobitizera. 823D WIDOCZNOSC Z MJEJSCA KlEROWCY W SAMOCHODZIE Znaczne przeszklenie i odpowiedni ksztatt nadwozia zapewnia dobra wldocznose we wszystki chkieru nkach. spelniajqc rniedzynarodowe nermy wtym zakrasia.20 INFORMACJE OG6LNE nu ma wbudowany transponder. tak aby znalazca kluczyka nie megl uruchomi6 pajazdu. recyclingu. Uwaga. Kluczyk umozliwiajqcy wl~pzenie zaplo- WYtJ\CZNIK ZAPtONU . Ace .sllnfk wyI~czony. pootaczone zasilanis do niekt6rych odbiornik6w ((aaio. W razis zagubienia kluezyka nalezy zwr6ei6 ste do Autoryzowanej Stae] Obstugi Daewoo w celu przeprogramowania posiadanych kluczyk6w. wtryskiwaczy i cawki . 85 1. umozliwiajEicy zadzialani. W przypadku.e uktadow sterowania sllnika. tzw. W przvpadku potwierdzenia lege prawidlowosci zostaje przekazany sygnal do modulu eleldronieznego (ECM).

0ny. oswietlente zestawu wskai:nik6w i tablicy rejestracyjnej. START .zapton wt~C1.wlqcznik oswtetlenta zewnetrznago i kierunkowskaz6w jest urnleszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej pod kolem kierownicy. po uruchomieniu kluczyk samoczynnie powraca do pozycji ON.UBZADZENIA STEAOWANIA I KONTAOLI 21 WN~ZE SAMOCHODU ON . Obrotowa konc6wka dzwigni sfuzy do wlaozania swiatet ZBwnetrznych: WtACZANIE SWIATEt ZEWNE.pozycja uruchamiania silnika.TRZNYCH OFF :00: .wlqczone .trznego i kierunkowskaz6w Dzwignia zespolona . Wgzy~tltjR ndhinrniki elektryczne zasilane. swiatta pozycyjne.wlaczone . ~DID PRZEtJ\CZANIE $WIATEt MIJANIA NA OROGOWE .swiatia wytqczone. swiatla mijania (po przesunieciu dzwigni ad kota klerownicy w strons przodu samechodu zostaia wtqczone swiatia drogowe). WI~czniko5wietlenia zewn.

22 a 123 4 INFORMACJE OG6LNE 5 6 7 89 10 11 12 3ii 33 b 32 31 12 3 27 30 29 28 2726252423 22 21 20 19 18 17 16 15 1413 12 4 5 6 7 8 9 10 12 .

20 ~ lampka sygnaliza.enlem. .cyjna ladowania akumutatora 21 .samochodu standard owego 1 .nawlewy szyb drzwi przednich. 20 .pedal hamulca. 11 . 5 . 13 . 8 . 6 ~ lampka sygnalizacyjna rezelwy paliwa. 19 .dzwlgnia hamulca r~cznego. 14 -Iampka sygnalizacyjne niskiego cisnlanla oleju w sllniku. 9 . 11 ~ lampka sygnalizacyjna ASS.poduszka powletrzna pasaiera. 12 . 6 .obrotomierz.larnpka sygnalizacyjna otwarcia drzwi.regulator poiozenia lusterka zewn~trznego prawego .lampka sygnalizacyj118 Immobilizers.poduszka powlatrzna kierowcy. 0 . b . b .licznik dziennych przebleg6w.radioodblornik.zestaw wskBtnik6w. 23 ~ regulator tamperatury.lampka konlfolna zwiekszonej mocy (dla wersjl z automatyczna skrzynka bieg6w). 18 . 7 .uchwyt zwalnlania zaczepu maski sllnlka. 16 .popielnlczka.sterowanie naplywu powietrza. 18 . 17 . 15 -Iampka sygnalizacyjna ukladu hamulcowego. 24 . 33 . 9 . 21 .dodatkowy schowek na male przedmioly.skrzynka bezpiecznlk6w.wersja standardowa 1 . 13 .zym wyposai. 2 ~ nawiewy boczne .przyclsk kasowanla drogomierza. 29 ~ pedal sprz~gla.dtwlgnia ztniany bieg6w. B .wlO\cznik ukladu klimatyzacji. 34 . 4 . 3 . 25 . 3 . 30 . 28 .lampka kontrolna swlatef drogowych.regulator dmuchawy. 15 .samochodu z bogats.dtwignia wl~cznika wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej. 2 ~ wskatnik temperatury plynu chtodz(lcego. 16 .wskainik pozlomu pallwa.wlotcznik swiatel awaryjnych.URZ6DZENIA STEROWANIA I KONTROLI 23 a 2 3 456 7 65 9 10 11 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 b 2 456 7 65 9 3 ZESTAW WSKAZNIK6w a ~ wersja samochodu z bogatszym wyposai:eniem.nawlew srodkowy.wlotcznlk tylnych lamp przeciwmglowych.lampka sygnaJizacyjna zaptecta pasa bezpieczer'lstwa. 17 -lIcznik przebiegu calkowitego.podstawka na napoje.dzwignia wlElcznika swlatel zswnetrznyoh. 10 . 27 . 32 . 22 . 12 .regulator ustawienia przednlch reflektor6w.sterowanie kierunku nawiewu.predkosclornlarz.przyclsk sygnalu dzwit.wlacznlk ogrzewania tylne] szyby.sohowek.lampka kontrolna Iylnego swiatla przeciwn'lglowego.lampka sygnallzacyjna funkcjonowania uklad6w silnlka 21 20 19 1S 17 IS 16 lit 17 USYTUOWANIE URZI\DZEN STEAOWANIA a .lkowego. 19 . 26 ~ pedal gazu. 4 ~ lampka kontrolna swlatel przeclwmglowych przednich.lampka kontrolna kierunkowskaz6w. 31 . kierunkowskaz6w i przednich swiatet przeciwmglowych. 7 . 14 .zegar cyfrowy.zapalniczka. 5 .lampka sygnalizacyJna podLJ8Zkl powtstrzne].

.szybka. Kr6tkotrwale naclsnleoie diwigni.24 INFORMACJE OG6LNE KRDTKOTRWAtE Wt. natomiast wychylenie do dalu wt~czy lewy kierunkowskaz. ciqg1a praca wycieraczki.. spowoduje zaswlecenle przednlch lamp swlatsl przeclwmglowych. wyjt§CiOW8j. w kierunku pozycjilNT (do gory) spowoduje jednokrotne oczyszczenie szyby przedniej. DROGOWYCH DZwIGNIA Wt. Wlqcznik rna cztery pozycje: OFF .wolna. Obr6cenie go w pozycje ON. Wychylenie diwigni w plaszczyznte kola kierownicy do g6ry spowoduje wtaczenie prawego kierunkowskazu. Wt~cznik wycleraczki przedniej I spryskiwacza szyby Wt.LEWYCH.wycieraczki wylClczone. La .J\CZANIE PRZEDNICH SWIATEt.praca przerywana (co 4 5). INT . pod warunkiem wczesnlejszego wfClczenla swiatet zewn~trznych. Po zwolnieniu nacisku dzwignia samoczynnie powraca do pazycji . w plaszczyznle kola kierownicy.t\CZANIE SWIATEt. PRZECIWMGlOWYCH Kr6tkotrwate przyci~gnl~cie dzwigni w kierunku do kola kierownicy spowoduje chwilowe wI~czenie swiatsl drogowych. ciClgla praca wycieraczkl. URUCHAMIANIE SPRYSKlWACZA PRZEDNIEJ 8ZVBY Na dzwigni zespolonej (w samochadach z bogatszym wyposai:eniem) znajduje si~ piersoieniowy wtClcznik przednich swiatel przeciwmgtowych. HI . bez wzqledu na ustawienie wtacznika 5wiatet.l\CZANIA WYCIEAACZKl wtACZANIE KIERUNKOWSKAZOW P-PRAWYCH L .

regulator temperatury. 6 . W tablicy rozdzielczej znajdUja. • II pozycja (wahliwa) . Na zyczenie maze bye r6wniei. zamontowany klimatyzator.y ta sama dzwiqnla co dla wycleraczkl szyby przedniej. -.regulator dmuchawy. 4 . Przycia.wlElcznlk klimatyzacji WIClcznikwycieraczki i spryskiwaczy tylnej szyby (wersja hatchback) Do sterowanie praca wycieraczkl i spryskiwacza tylnej szyby j siui.regulator naplywu powletrza z zewnatrz. 2 .uruchomienie spryskiwacza z jednoczesna praca wycieraczki. Ogrzewanie i przewletrzanie wn~trza samochodu Daewoo Lanos jest wyposazony w urzadzenle grzewczo-wentylacyjne.sterowanle nawiewu. 3 .gni~cie dzwignl wycieraczki w kierunku do kola kierownicy. 5 .UA?ADZENIA STEAOWANIA I KONTROLI 25 2 3 1 Wt. Uruchomienie tylnej wycieraczki nastspuie poprzez przesunlecls diwlgni w strone od kola kierownicy.rRZA POJAZOU 1 .1 pozycja .ciqgfa praca wycieraczki. silil nawiewy przez NAWIEW POWIETRZA SAMOCHODU DO WN~RZA . Ogrzewanie jest reallzowane poprzez przejmowanle ciepla ad plynlJ chtodzacepo silnika przeplywajqcego przez naqrzewnice.I1CZANIE WYCIERACZKl (wersja hatchback) TYLNEJ SZVBY STEAOWANIE PAZEW1ETRZANIEM I OGRZEWANIEM WNr.wl2lcznik ogrz8wania tyrneJ szyby. spowoduje uruchomienle spryskiwacza 1wykonanie kilku cykli czyszczenia szyby.

czterozakresowy regulator dmuchawy slui. Ogrzewanie wnetrza pojazdu. Umoi. Regulator temperatury . ~e. wynlkajqcego z wtqczenia klimatyzacjJ I innych odbiornik6w w samochodzie. recyrkulacja. Dlugotrwafa [azda bez doplywu sWiezego powietrza z zewnCltrz spowoduje potnienie szyb i w6wczas naiezy doprowadzlc powietrze z zewnatrz przestawiajqc regulator w lewe poloi. ze tlosc powletrza naplywajaceqo jest zaJei. uzyskuje si~ przy wtqczonym uktadzie recyrkulacjJ (brak doplywu powietrza z zewnqtrz). Sterowanie nawiewu umoi.liwia wyb6r tych klerunkow przepfywu powletrza IUb Ich kombinacje: . zgodnie z iyczeniem kierowcy. zmienia6 jego temperature. i . czyll maksymalny efakt chtodzenla. Sterowanie naplywu powletrza . nawiew powietrza na szyb~ przedniCl i szyby drzwi przednichoraz na nogi kierowcy i pasai:era.era. w korku ulicznym lub gdy wymagana jest szybka zmiana temperatury we wnetrzu pojazdu. sprawia i.naclsniecls wlacznlka spowoduje wlqczenie ogrzewania tylnej szyby. . elektroniczny rnodui stsrulacy ECM (Electronic Control Modul) odlacza czasowo zasilanie sprzegla elektromagnetycznego sprezarkl kllmatyzacji.liwia on schtodzenie wnetrza pojazdu w przypadku wysokiej temperatury otoczenia. rnoze bye realizowane po osiqgnililciu odpowiedniej temperatury plynu w ukladzie chlodzenia.nawiew na nogi kierowcy i pasai. recyrkulacja). - . Obrot pokrena w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara daje stopniowe zwiekszanie temperatury powietrza. wplywajC\c na zwiekszenie poziomu zuzycla paliwa. W przypadku znacznego obciazerua silnika. Prawe skrajne polozenie.enie.nia intensywnosc naptywu powietrza zewnetrzneqo od prsdkoscl samochodu. Takie polozenie zaleca si~ stosowac w przypadku konlecznoscl poruszania sifil w warunkach duiego zadymienia. .ustawienie suwakowego regulatora naplywu powietrza w lewym skrajnym polozenlu uzalei. nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy i pasa.znik kllmatyzacji (wyposai:enie opcjonalne) .na od prsdkoscl samochodu. Sterowanie kierunku nawiewu . np. Sterujac odpowiednimi pokretlami i wlqcznikami rnozna dozowac ilose powietrza naprywajaceqo.enie dodatkowe zarnontowany klimatyzator.. tzw. Wyfqczenle nastapi po ponownym wcisnieciu wlqcznika lub automatycznie po oketo 10 minutach. z uwagi na odbieranie ciepla od plynu chlodzqcego silnik. Umieszczone w tablicy rozdzielczej kratki rnajq ruchome zeberka umozllwiaiqce odchylanie strugi powietrza...era. Wf~cznik ogrzewania tylnej szyby .niektore wersje samochodu Lanos maja jako wyposai. maksymalnym wydatku dmuchawy (predkosc . W'Clc. Ustawienie pokretfa w pozycji OFF (dmuohawa wytaczona) sprawla.e powietrze krqi:y w zarnknletym obiegu wewnqtrz pojazdu. Elementy sterowanla ogrzewaniem i przewietrzaniem sa wbudowane w tabuce rozdzielcza.26 INFOAMACJE OGOLNE ktore. wykorzystywa6 powietrze naplywajqce z zewnatrz pojazdu lub zarnknac obieg wewnEiltrzny (tzw.4) i regulatorze temperatury ustawionym w lewym skrajnym poloi:enlu (w zakresie niebieskiego pola).Zera oraz nawiew na nogi. Ustawienie pokretia sterowania w zakresie pola o kolorza niebieskim powoduje naplyw zlrnnego powletrza. powletrze jest rozdzielane we wnetrzu kabiny pasai:erskiej. Regulator dmuchawy .JLJ r: - nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy I pasai.urnozliwla plynnq regulaciEil temperatury powietrza naplywajqcego do wnetrza kabiny pasaierskiej.nawiew powietrza na szybe przedniC\: szyby drzwi przednich.nawiew na nogi kierowcy j pasai:era oraz na wysokosci ich twarzy..moiliwe sa trzy zasadnlczs kierunki nawiewu powistrza do wnEiltrza: na przednia szvbe i szyby drzwi przednich.y do regulacji iloscl napfywajqcego powietrza. Minimalnq temperature w samochodzie.. WtClczona klimatyzacja powoduje dodatkowy pob6r mocy z silnika. kierunek nawiewu.

Unoszac [edna Z oznakowanych piktogramam dzwigni powoduje sie otwarcie odpowiedniaj pokrywy. Po lawej stronie fotela kierowcy znajduje si~ zesp61 dzwlgnl sterowania zamkiem pokrywy bagai:nika oraz zatrzaskiem pokrywy wlewu paliwa.. leez powt6rnie unlssc jq na wysokosc urnozllwtajaca samoczynne zarnknlecle po opuszczeniu. Po otwarciu podeprzec pokrywe podporka. nalezy zwolnic zaczep zabezpieczajqcy przesuwajac go w lewq strone.UR?:jDZENIA STEROWANIA I KONTROLI 27 DZWIGNIE OTWIEAANIA POKRYWY BAGAZNIKA I WLEWU PALIWA DZWIGNIA OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA WlEWPAUWA ZAMEK POKRYWY SILNIKA (strzatkE!pokazano dtwigni'il zaczenu zabezpleczaJ-qcego) W sezonie zimowym zaleca shil okresowo czae klimatyzacj. . w celu nasmarowania ment6w sprezarkl i uszczelnlen ukfadu. po lewej stronie kolumny kierownicy. bagaZnika I wlewu paliwa W celu otwarcia pokrywy silnika nalezy pociagnClc diwignifil sterowania zamka pokrywy umlsszczona w dolnej czesci. W razie nlezarnkniecia nie dornykac pokrywy poprzez dociskanie rfilkq.30 em. Zarnykaiac masks ztozyc podporke urnlescic iCl w uchwycie i opusclc swobodnie pokrywe z wysokcsci 20 . wlClele- Otwieranle zamk6w pokrywy silnika. Po ustawieniu sie Z przodu samochodu i lekkim uniesieniu pokrywy.

zgodnie do ehwili zadzialania mechanizmu zapadkowego. nalezy wskazowek zegara. Przed zaieclern rniejsca na tylnym siedzeniu nalei:y untesc dzwigni. tzn. Trzeba pamtetac.twlgnia.diwignia regulae}1 ustawlania oparcla SIEDZENIA 1..unika6gwattownego zwiekszanla predkoscl obrotowej sllnika po jego uruchomleniu (zaleea si~ stosowanle tej zasady podczas calego okresu uzytkowania pojazdu): .c dzwignitii! urnieszczona ad zewnetrznej strany totela. REGULACJA POlOZENIA PRZEDNIEGO a .d.c korek z ruchem rum. wykonywae przegl~dy zgodnie z planem czynnosci obslugowych. blokady przesuwufbtela. nalei.cegowfasciwy moment dokrecsnia korka.. b . ~ w zaleznoscl od warunk6w drogowych w odpowiednim czasie redukowac bieg na nizszy. aby zaskoczyf zatrzask przyttzymujEley oparcis... tak co do cdleqloscl ad kola klerownicy. Przednle siedzenia Ustawienie przednich foteU maze bye zmieniane. okras docierania rna wplyw na trwatosc zespotew samochodu i dlatego. korzystac z urzadzen samochodu zgodniez informacjami zawartyrnl w lnstrukc]i obslugi samoohodu. ZakrfilcajCl.unikac gwaltownego przyspieszania I harnowania (Iagodne hamowanie urnozliwi lspsze dotarcie okladzln ciernych i zapewni ich dluisza trwatosc). Przedni fotel samochodu wersjl 3-drzwlowej jest wyposaZony w mechanizm odchylenia oparcia i przssuwanta fotela W oelu ulatwienia wsiadanla pasai:erom na tylne siedzenls.2000 krn) tzw. przyczepy ani innyoh pojazd6w w tym okresle.: . Po okresle docierania zasadniczo nie przewiduje si~ ograniczeri w eksploatacjl. stosowac rialy eksploatacyjns . ..unikac jazdy z maksymalnymi predkosciami na poszczaqolnvch biegach. Uwagi dotyczace eksploatae]t" W trakcie eksploatacjl nalezy przestrzegac zalecen zawartych w ksiazce gwarancyjnej. . szczeg61nie w tym I oryginalne czesci zamienne i zalecane mate- okresie.enia rnozliwosci jei uszkodzenia podczas jazdy i manewrowania pojazdem.? regulae]i oparcia przedniego siadzenla usytuowana w dalnej czesci fotela.y wlasciwie eksploatowac pojazd.6. jed- . Przy wysiadaniu nalezy nacisnEl. . Spawoduje to pochylenie oparcia do przodu I przesuw fatela w tym klsrunku. UstawiajElc opareie w normalnvrn polozenlu nalazy pamletac. aby zbytnio nie przeciazac silnika.nie holowac an. ze pierwszy okres uzytkowania pojazdu (przebleg do plerwszego przegJ~du OT 1000 -i. poruewaz wtasclwe ustawienie fotela rna wplyw na bezpleczenstwo pasazerow Przednle sledzenia SElwyposaione w zagl6wki a regulowanej wysokosei. Nastepnie konieczne jest reczne zatrza~ni~cie pokrywy wlewu paliwa odcinaiace] dostep dokorka. taki:e w oelu zapobiei. 28 W cslu napelnienia zbiornika obracac paliwa INFORMACJE OGOlNE nalety otworzyc pokrywEil wlewu i odkreclc korek. okreslajCl. a po ztozenlu oparcla przesunac totel do przodu i wyjsc z pojazdu. jak i regulaeji kata naehylenia oparcia.

. co odpowlada nastepujacym predkosciorn na poszczsg61nych biegach: I bieg II bieg tIl brag 16-26 km/h 26-41 kmfh 41-61 km/h 57-82 kmih 71-106 km/h 60-150 km/h 75-mIDI km/h IV bleg V bleg . 2 . szczeg61nie wai:n<l dla pocZ<ltkujtlcych klerowcow. Uwagl BElzblszne z: zalecenlaml producanta.r UWAGI DOTYCZ!\CE EKSPlOATACJI 29 ODCHYLANIE OPAACIA PRZEDNtEGO SIEDZENIA (wersja hatchback) 1 . dostosowulac I" do panujqcych warunk6w ruehu drogowego. 0 mnlejszym doswladczenlu. .w celu zapewnienia ekonomicznej [azdy utrzymywa6 obroty silnika w zakresie 2000-3000 obr/rnin. oznaczone na obrotomie1 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci funkcjonowania zespotow pojazdu nalezy niszwfocznie udac siE. .ldo Autoryzowanej Stacji Obslugi Daewoo w calu usuniecla niesprawnosci pojazdu. uwzgl~dniajGlc zalecane zakresy predkoscl na poszczeg61nych biegach: I bieg " bieg III bieg IV bieg Vbieg do 40 km/h 25-80 kmfh 45-110 km/h rzu zestawu wskainik6w jako obszar czerwony.uwzgl~dniajGlc warunki ruchu jezdzic na mozliwla najwyi. . stopniowo przelaczajqC na wyzsze blegi. . aby preokose obrotowa silnika oslaqneta obroty powyza] 6500 obr/min.po uruchomieniu silnika ruszac w rnozltwie najkr6tszym czasie.wewn~trzna dtwignla zwalniania blokady oparcla przednleqo fotela nak w celu zaehowania wysokiej nlezawodnoscl i trwalosci zespol6w samochodu zale- oa sle: . .na postoju nie utrzymywa6 wysokich obrotow silnika. przebJeg plerwszych 2000 km) Autor zaleca mnleJ lntensywntl eksploatacjli'.plynnie przyspiesza6. W niektOrych przypadkach (np.rcla fotala.nie dopuszczac.szym biegu.starac si~ unika6 gwattownych zmian predkoscl.zewnetrzna dzwignla zwalnlanla blokady opa.

nigdy nie wchodz.sprawdzenie dzialania zamk6w. podnosntka z wyposazenia samachodu (stosowac dodatkowe pod- OBSlUGA SAMOCHODU 2. .i:y zachowywac nalezyta ostroznosc qwarantujaca bezpieczne wykonanie czynnosci.nie roztaczac przewad6w akumulatora. Obstuga raz w rnteslacu Przynajmniej raz w rnleslacu lub przy okazji tankowania paJiwa naleZy wykonac nastepu[ace czynnosct obslugowe: . Obsfuga codzienna ChCClC zachowac bezpieczne warunki jazdy i niezawodne dziatanie samochodu uzytkownlk powinien regularnie przeprowadzac obsluqe codzienna pojazdu.sprawdzenie. .enia. sprezarkl kllmatyzacjJ1l.1. ezy pad samoehadem nie rna sladow wyeiek6w material6w eksploatacy]nych. .sprawdzlc paziom oleju w silniku.sprawdzenie dziatania wycieraczek szyb. . jesli silnik pracuje zwraca6 baczna uwagfil na obracalace si~ czesci. . . by nie wciClgnely odzieiy lub rli'ki. . Do obslugi codziennej wohodza nastepuiace czynnosci: . .podczas obslugi pojazdu w zamknletym pomieszczeniu zapawnlc wlasciwt4 wantylacje. . z wyil:jtkiem sytuacji.oczyszczenie szyb samoehodu. gdy naprawa wymaga uruchomienia. . .czony zaplon.na wtasciwa blequnowose: . .cym silniku (nalezy wyftlczyc silnlk i odczekac at ostygnie). . W tym celu konleczne jest przestrzeganie ponizszvch zalecen: .unikac zwarcia przewod6w.sprawdzenie Iuzu kola kierownicy.2 Padczas abslugi samochodu nale. . .2.wzrokowe sprawdzenle stanu ogumi. " WYPosaZenle dodaikowe (apcjonalne). ezy rue sa sygnalizowane usterki poszczeg6lnyeh uklad6w. silnika. . po uruchomieniu sllnika.sprawdzenie funkcjonowania hamulc6w.sprawdzenie funkcjonowania oswletlenla zewnetrznsqo pajazdu.sprawdzenie.it pod samach6d podniesiony tylko za pomace.zawsze wylqczac zaplon i wyjmowac kluczyk ze stacyjki przed podieclsrn pracy w komarze silnikowej. swiatel zewnetrznyeh i ustawienie lusterek.nie wykonywac prac przy gore. gdy jest wle.c dzwignili hamulca awaryjnego (recznego).sprawdzlc naciqg pask6w napedowvch: alternatora.podczas pracy przy samochodzie zaciagne.zuzyte materialy eksploatacyjne przechowywac w zamknietych pojemnikach z dala od dzleci: 2. stawkl): ~ nie zblizac sle Z otwartym ogniem w okolice samachodu padczas naprawy lub abslugi. . pompy ukladu wspomagania kierownlcy.podczas podlaczania dodatKowego zrodta zasllania nalezy zwracac uwage.

sprawdzlc pozlorn plynu w zbiomiku spryskiwacza szyby. 6 .wlew oleju do sllnlka. 8 . 2 .filtr powietrza - sprawdzlc sprawdzic sprawdzic sprawdzlc poziom ptynu chtodzaceqo: paziom plynu hamulcowego.lbiomlk oleju uktaou wspomagania klerownlcy.lbiomlk plynu sprysklwaeza szyb.rnlarka poziomu orsju.cewka zapionowa DIS.samochodu 1.OSSlUGI CYKlICZNE SAMOCHODU 31 2 3 4 a 10 9 B 7 6 5 b 23 4 10 9 B 7 6 5 MIEJSCA OBSlUGOWE W PRZEOZIALE SILNIKA a .5 SOHC. 7 . . 4 . 3 . stan akumulatora.6 DOHC 1 .5 i 1. . cisnienie w oqurnieniu: .sprawdzic alej w ukladzle wspomagania kie- rownicy.4 i 1. b .samochodu 1. 5 .zbiornik ptynu chlodz'lcego.akurnulator.skrzynka bazpiacmik6w I przekatnik6w. 10 .zbiornik plynu hamulcowego. 9 .

.4. .wYi<'lc miark~ poziomu oleju. wytrzsc i<'l i z powrotem urnlescic w silniku.po epuszczenlu oleju wkrecickorek w misk~ olejowq i dokrecic momentem 55 N-m. i zbyt niski pozlorn jest nlebezpieezny dla silnika.32 2.pokryc gumowij uszczelks fl!tr~ oleju nj~ wielk<l. .lstotliwosc przeprowadzania tej czynnosei. . jednak zaleca si~ aby okrasowy przegl". Przez trudne warunki nalszy rozumiac jazd~ w warunkach duiego zapylenia powietrza. Zbyt wysok'i.wykf~cicfHtr oieju ze pornocaurtlwersamego przyrzadu {opaskl zaciskaj~ceD.lEjdu okresowego. - MIARKA POZIOMU OLEJU w slln·lku. miski olejowej.lcickorek spustowy z miski olejowej . Og611nezasady obslugi i naprawsamochodu OBSI:.a oleju Olej I filtr oleju naiezy wymieniac kazderazowo w ramach przeg.po zatrzymaniu silnika ccczekac kllka rnlnut. Ten pierwszy z uwagi na nadmieme clsnlenie w skrzyni kor- bowo-ttokowe].ponownie wyjEjC miarke pozlornu oleju i odezytac wskazanie.wykrE.lnikowego I przykrecic go fli'k<\ do wyczuwalnego oporu do kadfuba sdnika.3. b . Wymiana oleju i filtr.! mnlejszs niz 16 km) oraz cze- w korkaeh ulieznyeh.d techniczny by! przeprowadzany przez Autoryzowana Stacje Obslugi Daewoo. por. Wlaselwy pozlorn oleju jest w6wczas. jak. R6zmea pomiedzy znakami na rnlarce oleju wynasi.0 I. Niekt6re z czynnosci obslugowychi naprawczych Utytkownik jest w stame wykonac we wrasnym zakresie.i spuscic ole] do podstawlonego naczynia: Wymlan~ nalezy silniku wed lug ee 6 km (zim!. Wybrane czynnosci obsfugowe1) Sprawdzanie cieply poziomu o.leju w silniku Gzynnos6 te nalezy wykona6. 2. z danyrn: w tabJicach "Wykaz ozyrmoscl . ilosciat oleju si. obslugowych" . jednorazowe kr6tkie odeinki jazdy nie przekraczaiasta [azde '~Przebiegi a.po WYJIilciUz sllnlka przeprowadzic na cieplym nastepulace] koleinosc]: .zdj<l.c korek wlewu oleju i wyjijc mtarke poziornu oleju: . zs samoch6d bf/ldzie eksploatowany na drogach 0 normalnej nawierzchni i zgodnie z ograniczeniami detyczacymi dopuszczalnego obciazenla. gdy kranlee sladu oleju na rnlarce znaJduJe sllil pomf~dzy znakaml minimum i maksimum.l- stosc wykonywanra obslugr tschnlczne] pojazdu podana w Instrukcji obslugi zostala ustalona przy zatozeniu.UGA SAMOCHODU Okreslona przez producenta samochodu CZ!. gdy silnik jest w nastepujacy sposob: .. . aby w przypadku eksploataeji pojazdu w trudnych warunkaeh zwj~kszyc cZE. Zaleca sl!?. 1. natomiast drug! grozi zatarciem silnika. powodojace uszkodzenis alement6w uszczelntaiacych. aZ olej scieknie do.

w sllniku DOHC. .75 dm3.sprawdzlc. ezy nie ma wyciek6w w okolieach korka spustowego oraz filtra oleju i ew. nadrnternego zuzycia i ezy jest wtasciwle naciE\gni~ty. dokrecic te elementy. JDaewoC') Ll11Im Sprawdzanie pask6w nap~dowych Wtasciwy stan i naciGjg paska napedowego rna zasadniczy wplyw na sprawne dzlatanie napedzaneqo urzadzsnta (pompa wspomagajqca uktadu kierowniczego. Aby . ezy nie rna p~knifl6.napelnlc silnik olsjem w iloscl 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzsn naleZy wymienic pasek i wyregulawac naclaq. sprezarka klimatyzacji).WYMIANA OLEJU W SILNIKU 33 WlENOLEJU a . a po wyfqezeniu cdczekac. alternator. wsunac rniarke poziomu oleju i zakrecie korsk wlewu. Pasek nalezy sprawdzlc. b - w sflniku SOHC USYTUOWANIE FILTRA OLEJU (wldak ad spodu KOREK SPUSTOWY OLEJU (wIdok ad spodu silnlka) samochadu) .uruchornlc silnik na kilka minut. nadpalen. az olel sptynie do miski olejowej po czym sprawdzlc jego poziom za porncca miarki oleju: .

Zakurzony wktad filtra. natomiast wnetrze obudowy filtra oczyscie Z osad6w. Ponownie sprawdzic naci~g paska. 2) Spotyka sifil dwojakl spcscb oznaczanla bezpiecznik6w 'II kornorze sllnika.34 OBStuGA SAMOCHODU Wymiana wktadu tilttapcwletrza Filtr powietrza jest umieszczony w komorze silnikowej po prawej stronie. przapuszczajac 119 w klerunku przeciwnym do normalnego przeplywu powietrza do silnika.rolka napinajElca.SX) Spr~zarka klimalyzacjl Typ paska Mlcro-V 5PK dy czolowe]. Po z. kt6re jest utrzymywane rcwnlez przy wyiqczonym zaptonie. za pomoca kt6rego mama przeprowadzic precyzyjnq regulacilil.ny osprzet silnika zastosowano rozne roczale pask6w napedowych: poniisza tabela prezentuje ich asortyment: Osprzet napedzany Pompa p!ynu chtodzqcego. rnozna wytrzepat lub przedmuchae sprezcnym powietrzem. nacisnac pasek kciukiern w polowie dtugoscl pomi~dzy karami pasowymi. Wlasciwe ugi~cie paska powlnno wyniesc okolot 0 mm. okolo 10 daN.8)( 829 mm Gates Dayco kllnowy V . sita. Po zwolnleniu opasek zaciskowych wyjqC filtr z obejmy rnocujacej go do przsqro- sprawdzie naciaq.lidu przed rozlqczeniem przewod6w paliwa nalezy zllkwidowac ctsntenle w ukladzle. W paypadku eksploatowania samochodu w warunkach duzego zapylenia czynnosc t~ natezy wykonywac odpowiednio czescle]. W cetu regulaeli naciEj9U paska nalezy polu2owaC srube mocowania altematora (kluczsm 12 mm) do g6mego wspornika. odchyli6 alternator I dokrlilci6 srube. alternator. 2 REGULACJA NACII\GU PASKA NAPEiDOWEGO 1 .gasnl. co40000km. 2 .. wytwarza w ukiadzie zasilania elsnlenle.21 ze skrzynki bezplecanlkow w kornorze silnika I uruchorntc silnlk. Z tego wzgl.alternator zamooowany przesuwnle Wyml. Dlugo~c 870 mm Producei'll Gates Mlcro-V 5PK 970mm 13. Zgodnie z harmanogramem okrssowych czynnoscl obstugowych wklad tiltra nalazy wymieniac co 45 000 krn". Autoryzawane stacje obslugi rnaja na wyposai:eniu przyrzad do pomiaru naciC!9u paska. umieszczona w zbiorniku paliwa. W tym celu trzeba wyj~6 bezpiecznik F16 (Ef 16). pompa wspomagania uktadu kierowniczego (wersja SE. Przy montai:u filtra paliwa konieczne jest zwr6cenie uwagi na kiarunek przeplywu paliII Dla samochooow sprzedanych przed 30 wrzesnia 1998 r.ana fUtra paliwa Pompa paliwa. Z uwagi na r6i. Aby wyrnienic wklad flltra powietrza nalezy zwolntc zatrzaski mocuiace pokrywe obudowy i wYi<!.c wklad .ciu sllnika nalezy uruchomi6 na kllka sekund rozrusznik i dopiero w6wczas moina PrzystClPic do rozlaezenla przewod6w pay filtrza pallwa. alternator (wersja S) Pompa plynu chlodzSlcago.

bowiem oznaczenie na filtrze musi bye zgodne z kierunkiem przeplywu paliwa.ldziotworu korka.eli poziom Jest zbyt niski. Jei. W tym celu.'lCic korek wlewu oleju do skrzynki j sprawdzic stan oleju. Powinien on si~ga6 dolnej kraw<. Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekfadnlowej Skrzynka jest napelniona olejem przektadniowYm (gatunek oleju podano w tablicy "Materiaty eksploatacyjne") nie wymagajCjcym wy- miany podczas catege okresu eksploatacji sarnochodu. dole- .WYMIANA WKlADU FILTR6w 35 FILTR POWIETRZA WKtAD FILTRA flLmPAUWA wa w ukfadzie. po ustawieniu pojazdu na plasklej powierzchni nalszy wykrr. Zgodnie z Ilarmonogramem czynnosci obslugi okresowej trzeba jednak sprawdzac poziom oleju w skrzynce przekladniowej.

oczyscic lub wymienic awlsce na nowe.podczas rnontazu wkracac wstepnle swieee rfilk'\ (do oporu) po czym dokreclc momentem 25 N'm.Zapton bezposrednl.30 000 km. wynosi 30 mm.UGA SAMOCHODU nymi. tak jednak aby przednie kola nie ulegaly przernleszczantu. Sprawdzanle skoku pedatu sprZfXJta Podczas kaideJ okresowej obslugl technicznej nalezv sprawdzic skok pedalu sPrzfil9la. zanieczyszczenia utrudnlalace przeskok iskry (w razie potrzeby usunac nagar). ". . .nie nalezy zdejmowac przewod6w zapfonowych ze swlec poprzez gwattowne szarpanie za przewodYi . Dopuszczalny ruch jalowy. wyregulowac odstep eJektrod (patrz rozdzial "Silnik .przso WYKrlilcemern SWISC narszy mreJsca wokot nich dokladnie oczyscic z brudu i za- nteczyszczen. ai: zacznie wyplywac. .kluczem 21 mm . SposOb sprawdzenia oraz regulacji polozsnia pedatu sprzli\gla jest op.podtaczyc przewody zaplonowe do swisc zgodnie z kolejnoscla zap!onu (1-3-4-2). Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Po ustawieniu k6t przednich do jazdy na wprost sprawdzic ruch jalowy kola kierownicy. poruszac zdecydowa- . odkrecajac sruby szesclokatnym kluczem trzpieniowym B mm. Do napelnienia skrzynki mozna rOwntez wykorzystac otwor.stosowae wlasciwe dla danego silnika swiece zaplonowe (patrz rozdzlal "Zapton bezposredni"): . Wymlana swiec zapfonowych KOREK KONTROLNY POZrOMU OLEJU W SKRZYNCE PRZEKtADNrOWEJ Swiece zaplonowe natezy sprawdzac co 15 000 km kontrolujac stan i odstep elektrod oral ich ew.. Wymian~ swiac zaleca sili\ przeprowadzac co . ODPOWJETRZNIK SKRZYNKI PRZEKtADNIOWEJ wac wlasciwego olsju dotad.w silniku DOHC nalezy zdjqc ostone glowicy.36 OBSI. dokrecenie zbyt duzyrn momentem grozi uszkodzeniem gwintu w glowicy i konlecznoscta powazns] naprawy silnika. .odkrecac swiece (.silnik DOHC) przy zimnym silniku..silnik SOHC lub 16 mm . Podczas obsfugi swiec nalezy stosowacsls do ponizszych wskaz6wek: . bowlem pr6by odkrecania na gorqcym silnlku rnoqa spowodowac uszkodzenie gwintu w glowiey. w ktory jest wkrecony adpowietrznik skrzynki przekladniowej. . przez otwarte okno drzwi przednich.po wykreceniu sprawdzic.isany w rozdziale "Sprzfil9to". krotkimi ruchami kolem kierownicy na przemian W obie strony. . StoiCic na zewnatrz pojazdu. mierzony na obwodzie kola kierownicy.

YNU CHlODZACEGO .WYMIANA SWIEG ZAPlONOWYGH 37 8WIEGE ZAPtQNOWE a . W razie potrzeby uzupelnienia nie walno dopusclc do wylania si~ plynu hamulcowego na elementy nadwotia. Na bocznych sciankach zbiornika sa umieszczone znaki MIN i MAX. poniewaZ zracs wlaSciwosci ptynu spowodujq_uszkodzenie powloKi lakierowej . lbiornik wykonany z plastyku ma na boczne] powierzchni umieszczone znaki MIN i MAX umozliwlalaoe ocene poziomu plynu hamulcowego. Sprawdzanie stanu pfyn6w eksploatacyjnych • Sprawdzenie poziomu plynu hamulcowego. Zbiarnik plynu ukladu hamulcowego i ukladu sterowania sprz~gfa jest umieszczony w komorze silnikowej na pompie hamulcowej. b - w sllnlku SOHC Sprawdzanie stanu akumulatora Szczeg6fowy opls sprawdzania zostai podany w rozdziale "Wyposaienie eJektryczne". Zbiornik wyrownawczy plynu chtodzaceqo znajduje sle po lewej stronie komory silnikowej (patrzao z miejsca kierowcy w kabinie pasazersklej). Nia powinien on si~gac pontze] poziomu MIN. • Sprawdzenie poziomu plynu chlodzqcego. Plyn nalazy sprawdzac przed rozpoezeciern jazdy.w sllniku DOHC (widok po zdJf\lcluoslony glowlcy). ale tez i nie przekracza6 znaku MAX na zbiornlku. pomi~dzy kt6rymi powinien zawierac ste poziom plynu w ukladzle chlodzenia. Plyn nalezy spraw- ZBIORNIK PlYNU HAMULCOWEGO ZBIORNIK Pt.

dzi~ki czemu dodatkowa zabezpieczenie antykorozyjne nie jest konieczne. . ze wkornorzs silnikowej widoczna jest tylko rura wlewowa. Stan oleju naleiy utrzymywac pomi~dzy znakami MIN i MAX. wymagana przepisami dzlalanla w czasis przeprawadzania tej aperacji w warunkach ruchu drogowego.erownicy znajduje sili! po lewej stronie komory silnikowej. po kazdym myciu nadwozia sprawdelc stan lakieru i ewentualnie uzupelnlc drobne ubytki powtoki samodzielnie tub ucac si€il do stac]i specjanzuj~pej sie w naprawach lakJerniczych. bsda szczelnla przylegaly i nie przywra. . dzac przy zimnym silnlku. Konserwa. Nadwoziejest wykonane z blach odpornych na dzialanie koroz]l.zdjqc kolpak ozdobny kola (w wersjl zs stalowymi obreczarnl k61) i zluzowac sruby kola. Zbiornik natezy napetniac specjalnym ptynem do spryskiwaczy. przy nagrzanym sllniku nie wolno odkrecae korka zbiornika wyr6wnawczego ze wzglliJdu na rnozllwosc poparzenia plynsm. W wersji nadwozla Wymiana. Sprawdzanie poziomu plynu spryskiwacza szyb.38 OBStUGA SAMOCHODU hatchback plyn do spryskiwacza tyfnej szyby jest dostarczany r6wniez z tego zbiornika. po przeciwnaj s1ronie sa· mochodu dakota wymienia.nego. .gns.zachowac lazy wykona6 wszelkls nastepujace . kota W przypadku kontecznoscl wymiany kola naczynnosci: srodki ostroznosei i uwzglfJdni6 niezbedne. Zbiornik oleju w ukladzie wspomagania ki. do element6w rucheZBIORNIK PtYNU SPRYSKIWACZA mych nadwozia. odpowiednio dostosowanym do pory roku (patrz r6wniez in-Formacje w rozdziale "Wyposai:enie elektryczne . W tym celu.wyjqC podnosnik z wyposatenia samochodu i urruesclc go pod podtuznica podlogi. . Nalezy usunae blotoz Wnlilk nadwozia i sptukac silnym strurnieniem wody. •. Po adkreceruu korka naleiy odczytac pozlorn oleju na rnerce. Pornlaru dokonywa6 przy wylqCZOnym silniku.c hamulec awaryjny i podtozyc kliny zabezpleczalacs przed przeeunleclem si~ sarneehodu w ozasie wymiany kola (podkladac kliny pod kola. • Sprawdzenia pozlomu oleju w ukladzie wspomagania klerownicy. Zbiornik plynu spryskiwacza szyb Jest umieszczony we wnece nadkola przedniego lewago tak.zacis.cja nadwozia lelementow podwozia Nalezy dbac 0 stan powloki lakierowej nadwozia. Zaleca sifi! przynajmniejraz w roku (wlosna) umyc doktadnie podwozie samochodu. ze zachowaja elastvoznosc.wycieraczki i spryskiwacze"). ZBIORNIK OLEJU UKtADU WSPOMAGANIA KIERQWNICY Konserwacja Przynajmniej uszczelek gumowych raz w roku nalezy naktadac cisnka warstwe srnaru silikonowego na powierzchnie uszczelsk gumowych co sprawl.

wykr~cic sruby mocowania kota. pierwszego przebiegu w limtcie 1000 .poluzowac (0 0. .5 . ..WYKAZ CZYNNO$CI OBSWGi OKRESOWEJ 39 straci kontakt z podtoiem i bedzie rnozna kolem swobodnle obroctc: .. w miejscu przewldzianym konstrukcyjnie do podnoszenia. najblizszyrn do wymienianego kola. pompy wspomagania.1 obrotu klucza) sruby mocujqce kola. podano w ponlzszyrn zestawieniu. Wykaz czynnosci obsfugi okresowej • Ola samochod6w Daewoo Lanos Z POCZqtkowego okresu sprzadazy podstawowym cyklem obslugi okresowej by! przebieg 10 000 km (oprocz wstepneqo.2000 km). Zakres i czestotliwosc okresowych czynnoscl obslugowych dla samochod6w Lanos sprzedanych uiytkownikom do 30 wrzesnla 1998 r.wkrlicic sruby mocowania kola. PUNKTY PODPAACIA W PRZYPADKU PODNOSZENJA PODNOSNIKiEM Z 'NYPOSAZENIA SAMOCHODU 2.dokrecic sfuby (rownornlernie na krzyz) momentem 90 N·m. kierownicy Uk!ad chlodzenla Plyn w ukladzle Flltr powietrza Filtr paJiwa Przewody paliwa Uklad recyrkuiacn Uklad przswietrzania Swlace zaplonowe Pasek napedu rozrzadu Ukiad wylotowy Uktad hamulcowy I sterowanla sPrzfilgla " Czynnosc Wymiana" Sprawdzenla Wymiana RegulacJa Sprawdzenie chtodzenia Wymiana21 Sprawd:renie Wymiana Wymiana Przebieg w kilornefrach x 1000 1-2 10 20 30 40 50 60 70 80 SO 00 + + + + + + + + + + + + + ++++++ + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + Sprawdzenia par paJiwa skrzynl korbowej Sprawdzenl6 + + + ++ + + + + + + + + + + + + + Oczyszczenla przewod6w Sprawdzenle Wymiana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie Sprawdzenie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ . opuscic samoch6d i wyjl:lc podnnsnik: .zamontowac kolpak kola. spr~zaIki kllma1yzacji. stope pcdnosnika oprzec na utwardzonym podlozu: . . zdjqc uszkodzone i zalozvc kola zapasowe.obracac korba podnosnlka zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do chwili. az kola Nazwa zespoJu Olei w silniku i filtr oleju Pasek napedu alternatora.5.

Nazwazespolu CzynnoM 1 Przebieg w kll'ometrach 1·2 15 30 45 60 l( 1000 90 105 75 Olej w silniku flItr oleju Wymianal) Wymlana Regulacja Sprawdzenie Wymiana~ Sprawdzenie Wymlena Wymfana Sprawozanla + + + + + + + + + + + Pasek' napedu alternatora.10. W . spr~iarki klimatyzacJi.rnschaniczne] . • Od 1. pompy wspomagania kiarownicy Uklad chtodzenia Plyn w ukladzie ehtodzenla + t + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Fmr powietrza Fillr paJiwa Przewoay paliwa Uktad recyrkul'Bcji par paJiwa + + + Sprawdzenie + + + + + + + + + . przedstawionym w . nle Wymienii: nle rzadzie] nli: co dwa lata. 98 r. WY:I"TI~enicW rezle kelr! lelUJ ~usul.zestawieniu zrnianom. + + + + + + + + + + lI\ "I.zwiqzku z tym czestotllwosc czynnoscl obstugowych ulega na5tIilPuj<\cym. zawiasy. dla samochod6w Daewoo Lanos wprowadzono zmienione zasady obslugi technicznej wydluzaj!:lc okres pornlsdzy poszczepnlnyrnl przegl<ldamiokresowymi do 15 OOOkm.autornatyczne] Pofqczenia gwintowe Stan ogumienia +++ + + + + + + + ++ + + + + t + + + + zespolcw podwozla Sprawd_zenie Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie + I clsnlenie w ogumlenlu ++ + + + + + + + + + + +++ ++++ + + + + + + + Ustawlenie k6f przednich i tylnych Uktad kierowniczy Olej w ukladzle +++ + + + + + + ++ + + wspomagania klerownicy Sprawdzenie Sprawdzenie Smwowanie + + + + Pasl' bezplsczenstwa Zamkl.AMOCHODU Przebiegl w kllometrach x 1000 1·2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ozyrmosc Sprawdzenie Wymiana"l Sprawdzenie3l Sprawdzenie'l Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenia Sprawdzenie Sprawdzenie Wymlana bleg6w +++ + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + w skl7)'nca + + + .40 Nazwa zespolu Pfyn hamulcowy Oktadziny clerna 1tarcze hamu1cawe k61 przednich Dktadziny clarne I b~bny hamulcowe k6f tylnych Hamulec awaryjny Pedal sprzli!gla Lvzy fOZysk k6f tylnych Olaj OBSlUGA S. zaczepy " WyrnienTO rzaddeJ nit co to~.

zaczepy 'I Wymlenic nle rzadz1ei nl1. ~ Wymien!¢ w razie lo.a. zawlasy. ~Wymienic nle rzaeRie. Czynnost skrzyni korooweJ Oczyszczerua przewod6w Sprawdzenle Wymlana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie SprawClzenle sprawdzsnle Przebleg w kilometrach x 1000 1-2 15 30 45 60 75 90 105 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Wymians'l Sprawozenle" + + + + + + + Sprawdzenle'· Sprawdzerue + + + + + + + + + + + + Sprawdzenie Spmwdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenia Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdz. nit 00 dwa lata.enle Sprawdzenia Smarowanie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + W przypadku stwierdzenia nadmiemago zuzycla opon + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dlasamochod6w fabrycznie WYPosaZonych w zasilanie gazowe LPG r6:tnicowy zakrss obslugi podano w rozdziale .WYKAZ CZYNNOSCI 08StUGI OKRESQWEJ 41 Nazwa zespotu Uktad przewlet~nla Swiace zaplonowe Pasek nap~du rozrzadu Uklad wylotowy Uklad hamulcowy I stetowanla sprz~gla Ptyn hamulcowy Okladzlny cleme I tareze hamulcowe k61 przeClnlch Okladziny olema i b~bny hamulcowe kat tylnych Hamulec awaryjny Pedal 5prz~gla luzy lozysk k6f tylnych Olej w skrzynoe bieg6w .on!eczno~l.meohanicznej .2asllanle gazowa" .utomatycznej Poi!:lczenla gwintowe zespoi6w podwozla Stan ogumlenia I cl$nienie w ogumienlu Ustawienie k6f przednich i Iylnych Uklad kiarowniczy Olej w uktadzle wspomagania klerownlcy Pasy bezpleczenstwa zamkl.co rok.

0. DOHC .10 W-30. pokrywy baga.0 I Olej przekladn!owy klasy [akosclowe] GL-4. Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu Holowanie Daewoo Lanos rna specjalne zaczepy urnozliwiajCjceholowanie samochodu oraz pozwalajCjpena holowanie innego pojazdu. DOHC 5W-30. W tylnej czesci nadwozia pod zderzakiem jest zamocowane ucho urnozllwlalace holowanie innego po]azdu. w przypadku uszkodzenia ogumienia oraz podczas obslugi okresowej wyst~puje niejednokrotnie koniecznosc podniesienia pojazdu. W przypadkach awaryjnego ho- Podczas eksploatacji samochodu.61 11.751 Specyflkacja Benzyna bezo!owiowa 1. lOW-3~. Nie dopuszcza sie holowania W len spos6b samochodu Lanos wyposaionego w autcmatyczna skrzynkfi! bieg6w.API SH lub wyzsza -ACEA Al/A2. Holowanie tego pojazdu jest moi:.7.zczeg61niena zbi. klasy lepko~cioweil SAE BOW Ole] hydraullczno-przekladniowy ATF DexrOI1" III Smar tT-4S Smar tT-4S Smar silikonowy Plyn niezamarzaj:i\CYdo spryskiwaczy szyb " W zaldadzie produkcyjnym sllmk jest napelmony olsJem na bazie synletyczneJ Daewoo Motor 011klasy JakOSclowej API SJ i klasy lapkosclowej (Ila silolka: SOHC 10w. Z przodu samochodu pod zderzakiem sa urnieszczone zaczepy do holowania samochodu za pornoca linki holowniczej.hatchback) 7./A3 klasa lepkosciowa SAE: 5W-30.51 1.15W-40 Zalecane ola]a: Daewoo Motor Oil API SJ do sllnlka: SOHC .i:nika Usznzelki gumowe drzwi Spryskiwacz szyby przedniej (I tylnej . Materiafy eksploa1acyjne Zesp611ub element Zbiornik paliwa Uklad smarowanla silniKa PoJemnOM uktadu 481 3. Mozna tego dokona6 za pornoca pcdnosnlka znajdujacego sle w wyposaZeniu samochodu lub podnosnlkow warsztatowych.paliwa I uklad wylotowy_ .5 W-30.JO.0 I 1. 2. maski.liwe po umieszczeniu przedniej osi na specjalnym w6zku holowniczym..ornik.42 OBSlUGA SAMOCHODU 2.51 Wg potrzeb Wg potrzeb Wg potrzeb 3. min 95 Otej sllnlkowy:" klass jakesciowa: . poniewai: rnoze to spowodowac jej uszkodzenie. np. zwracajqc uwaglil na zespoly podwozia w tym s.6. Plyn na bazie gllkolu etylenowego DOT-3 lub DOT-4 Ole) hydrauliczno-przekladnlowy Dexron" III ATF Uklad chlodzenia Uldad hamulcowy Uldad wspomagania kierownlcy Mechanlczna skrzynka przekladniowa Automatyczna skrzynka bieg6w lamki drzwi Zawiasy drzwl. Czynnosc te nalei:y wykonywac ostroznie. podpleralac nadwozJe w punktach do tego celu przeznaczonych. 10W-40.0 I 0.

Ilajazdowega PODNOSNIK6w WARSzrATOWYCH lowania nalezy zachowac szczspolna ostroznose i zastosowac si~ do obowiazujacych przeplsow". W tym celu samoch6d powinien zostac przystosowany do ci<lgni~cia przyczepy przez zamontowanie odpowiedniego atestowanego haka holowniczego.tnego. Holowanie przyczepy Dopuszczalne jest holowanie przyczepy Lanosem. b .Prawo 0 rucnu drogowym" 1997 r.PODNOSZENIE I HOLOWANIE 43 LJ ::0 N D· o MI!!I a kU~f. Dopuszczalna rnase holowanej przyczepy podano w rozdziale "Charakterystyka techniczna polazdu". 20 VI . W PRZVPADKU ZASTOSQWANIA c .przewo.kOlumnowego. US'(!'UOWANIE PRZEDNICH HOLOWNICZYCH ZACZEP6w 1YLNE UCHO HOLOWNICZE (widok ad spodu samochodu) 1) Patrz ustawa . z dn.5:~~ b ~c PUNKTY PODPAACIA SAMOCHODU a .

0 ~~ 1. wysokiej trwalosci i niskim pozlomie halasu. VGIS .-' 50 40 3o 2 I o 30 20 10 60 0 20 -. V . Uklad dolotu powietrza zostat tak dopracowany.. c . o 10 20 0 0 8 1216 20 21. cbrolowo r. Kolektor dolotowy 0 zmiennej geometrii (VGISFI silnik6w 1. I'r~dkoii. Sa" to silnikl seril E-TEC'1 charakteryzujace sie wysoka sprawnoscla oraz efektywnosciq technlezna. lutowanych ze soba Gladka powierzchnia wewn~trzna kolektora zmniejsza opory przeplywu powietrza i wplywa na poprawe wsp61czynnika napelnienia cylindra. ~ V S~C ~k eo 50 . dobrych osiagach.. b ~ 1... co w efekcie daje dokladnlejsz.1- .1.28 32 361...3/1.v rl .3 Lanes zastosowano silniki nowej generacji 0 korzystnej charakterystyce.C 60 a 16 l'0 12 eo 70 40 20 " 20 00 80 5 .1CXloorolOwlrnin I o a Pr~~o. W silnikach 1.I' .lkWI 1()0 \l!J so _00r1!. 70 50 /. aby napelnienie cyllndra byte jak najlepsze. "'.Energetic and Effective Technic.': a 1215 202' 2812 36 ~O L( 1.1C()obroI6w/mi~1 II "l a a12 1&2!l2q83236LDLHB52~6fi() 64 Pr~os6 obrolow~ ·[. I- 60 V ~ 50 40 10a 80 "'~ ..6 DOHC umozliwiaosia"gni~cie optymalnej wartoscl momentu obrotowego przy niskiej predkoscl obrotowej silnika i wzrost osiqg6w w zakresie SILNIK W samochodach podwyzszonych obrot6w.. . Zastosowano w nich wiele nowatorskich rozwiazan technicznych.8 5] 56&061.e jei spalanie... poprawia skonornlcznose a takie zmniejsza emisjlil do atmosfery szkodliwego tlenku azotu. DOHC.5 SQHC. 80 V ...3 SOHC. Ze wzgllildu na moc rozwijanqc przez silniki przewidziano odpowiednie 5"" a Moment obrolowy (lII'ml 2 00 IS b Mo<:l "W] 100 00 80 ?U 20 0 Momonl obrolawy 1111'011 180 "_'odkWI "I00 2 00 MOI11e. LO 30 2 80 so 4 40.Variable Geometry lnduction System.5/1...6 DOHC E-TEC .5 SOHC zastosowano kolektor dolotowy wykonany z blach tloczonych.1 ob ootowy IN· 011 Moc. / V / / 1--' ..8'525600 B' Obrorowc [. Silniki wyposaZone w uklad recyrkulacji spalin umoZliwiajqcy zredukowanie objetosci mieszanki .zasysanej do komory spalania.100oornIDwlmm I c CHARAKTERYSTYKl SILNIK6w E-TEC a ~ 1.".I' ".

natornlast skok tloka w sllnlkach 1. sterowania silnika.6 roin! si~ odkadtuba silnik6w 1.silnik wraz ze skrzynka przekladniowa .50 mm.50 73. Silnik wyjmuje sie bez skrzynki przekladniowej do g6ry.6DOHC 4-cy!\ndrowy rz\ilClOwy 1-3-4-2 1598 9. Kadlub silnika 1. wylotowego. Wczesniej nalety odlEjCZYcprzew6d zacisku ujemnego akumulatara oraz elementy uklad6w dolotowego.5 SOHC I DOHC i. W tym celu zastosowano takze aluminiowa rniske olejowq oraz pasek nape. kola pasowe pompy wspomagania ukladu kierowniczego i cddzietic silnik ad skrzynki przekiadniowej oraz wspomika mocuiClcego do nadwozia. Podstawowe parametry kadluba przedstawiono w tablicy "Og6lna charakterystyka sllnika".5 76. olejowe oraz kanaly otwory do mocowania gfowicy.50 53/86 130 I 73/100 I 131 5000 115 3400 3400 10 850 + 50 Obieg wymuszony Obleg wymuszony 3.5 79.03 mm. natomiast w zalaczniku 1 (na koricu ksiqZki) podano nominalne i dopuszczalne wartoscl parametr6w tschnicznych.jest umieszczony nad przednia osla samochodu. Wal korbowy jest asadzony w kadlubie w pi~ciu lazyskach gl6wnych i przykreconv pleclorna pokrywami foiysk. W celu uzyskania wlasclwych wymiar6w i wspolosiowosci otwor¢w pokryw iOZysk. Luz porniedzv ttoklern i cylindrern wynosl 0. zapewniajqc r6wnomiernq prace jednostek napedowych.4 SOHC 4·cylindrowy rz\ildowy 1·3-4-2 1349 9. W sciankach kadluba sa wykonane kanaty dla pfynu chtodzaceqo.2. po zdemontowaniu pokrywy komory silnikawej. taezace silnik z nadwoziem.5 76.40 55175 5400 1. pompy ptynu chicdzaceqc.50 78/106 6000 146.00 81.3 3400 4-cyllndrowy rz\ildowy 1·3·4·2 1498 9.5 srednic€I cylindra.6 i 1. 31 0 go'1na c hara k1: erys tyka sum a 'I'k du rozrzadu wykonany ze specjalnej gumy. chlodzania.5 rnaja tlil sa· mq sradnice cylindra.4 oraz 1. spr'izarkfil klimatyzacJI OesU jest w wyposai. r6i:nica pojernnoscl skokowej sllnika wynika z rozneqo skoku ttoka. spuscic ole] i plyn chlodzacy. Przewidziano mozllwose naprawy silnik6w wlelkoscl nadwyrnlarowe. Zesp6l napedowy samochodu Lanos .CHARAKTERYSTKA OGOLNA SILNIKA 45 wzmocnienia kadluba zrnnielszalace drgania. miskl alejowej i pozostalego osprzetu. Kadtub silnika Kadlub stanowi podstawcwa cz~sc silnika Nie wymaga obslugi podczas eksploatacji sarnochodu.50 81. Silniki 1. W przypadku koniecznosoi naprawy lub wymiany kadluba nalezy wymantowac silnik z samochodu. Kadrub jest wykonany z zeliwa i stanowiintegraln'4 cz~M ze skrzynta korbowa. zasilania. SEI one obrabiane razem z kadfubem. pompy oleju. zaplonu. wyrnontowac chfodnic~ kompletnq.4 I 1.eniu samochodu). ~.25 lub 0. filtraoleju.5 jest taki sam. uwzg I~dniaj€lcej Dla kadtuba sa to nadwymiarowe srednica cylindr6w wleksze ad naminalnych 0 0. . Typ silnika Uc:zba i uklad cylindr6w Cykl pracy Pojemnosc skokowa (cm~) Stopien spr~zania sredmca cylindra (mm) Skak troka (mm) Moe maksymalna (kW/KM) przy prlildkoscl obrotowal (obr/mln) Moment obrotowy (N'm) przy pr~dko~cl obrotowej (obr/min) K!jl wyprzedzenla zaplonu (0) (dla obrot6w biegu jalowego) Obroty biegu jalowego (obr/min) Uldad chlodzenia Uklad smarowania 1.

5 SOHC SAMOCHODU DAEWOO LANDS .46 SILNIK SILNIK E-TEC 1.4 / 1.

SILNIK 47 SILNIK E·TEC 1.6 DOHC SAMQCHOOU DAEWOO LAN OS .5 11.

2 .czujnik spalania stukowegc. 4 .uB SILNIKA . 3 .wlka rnlarkl pozromu oleju.poKrywy totysK gl6wnl'Ch.rnlarka pozlomu oleju . 5 . .48 SILNIK 5 3 KADt:.Korpus kadtuba.

Srodkowa panewka jest rownoczasnie tozysktsrn oporowym. 7 .poduszkatylnego wspornlka. 5 .poduszka zawieszenia silnika z demontazem elementow silnika naleZy zachowacszczegolna czystosc. t. zmnlejszajac glosnost pracy silnika. 2 .25 mm.wspornik sllnlka.poduszka pr:z:edniego wspornika. toiyska gf6wne i korbowe 5q smarowane olejem naplywajqcym przez . ustalajacyrn luz osiowy walu.przedni wspornik zespofu nap~dowego. W dolnej cz~sci mlski olejowej jest wkreoony korek spustowy oleju. Aluminiowa miska olejowa przykrecona do kadluba efek1ywnie pochlanJa drgania.. aby uniemozllwi6 przedostanie sie zanieczyszczeri do sllnlka.oZyska gl6wne i korbowe typu slizgowego majE4wymienne panewki.KADlU8 SILNJKA 49 r~ 2 5 ELEMENTY MOCOWANIA ZESPOtU NAP~DOWEGO 1.oslona. kt6re mog<i spowodowac uszkodzenie jednostkinapedowe] a w efekcie koniecznosc powainej naprawy. 4.tylny wspornlk zespotu nape-dowego. 3 . Podczas produkcji Sll montowane panewki nominalne. 6 .3. Podczas przeprowadzania prac zwi¥anych ·3. Waf korbowy i ttoki Wat korbowy wykonany z zenwa odpornego na cbclazenia zginajE\ce i skrscajace jest podparty na pleciu tozyskach gl6wnych. natomiast do napraw stosuje 51e panewki nadwymiarowe 0.

3 . 4 . 6. 2 .uszczalnlaez walu.potpanewki dolne lazysk glownych .5 . 8 .p61panawkl g6me loz.kalo zamachowe.wal korbowy.50 SILNIK MISKA OLEJOWA UKtAD TtOKOWO-KORBOWY 1 . 9 .tlok.korbow6d (kampletny).ysk gt6wnych.swarzer'l tlakowy.panawkl korbowe. 7 .

D) PRZV MONTAZU NA ROKU Glowlca cyllndra jest wykonana ze stopu aluminium.03 Silnik 1. rnaja trzy piersclenie: g6my . Wymiar lIoka w mm Sllnik 1. Podczas mantazu tlaka w cylfndrze nalezy odpowlednlo ustawi6 plersclenle tfokowe.05 TI:.. w tym takze uktad6w smarowania i chlodzenia. gtowicy silnika SOHC Jest umieszczony jeden walek rozf'Z(l- . Sworzen tlokowy jest osadzony plywajqco w plascle tloka. tak by zamki pierscisni nle pokrywaly si~.4 SOHC 76.4_ Gfowica i ukfad fozrz~du ROZMIESZCZENIE (A.zgarniajl:IPY.03 Wartosci luz6w na zamkach pierscieni tlokowych sa podane w zalaczniku 1. SWiece zaptonowe sa usytuowane posrodku kai:dej kamory spalanla Na. ZAMKOW PIEASCIENI ci. Ttokl nadwyrnlarowe stosowane do naprawy maj<\ srednlce wi~ksze ad nominalnych 0 0. B 3.amieszczono w zalaczniku 1 (na koncu ksiqtki). Tloki wykonane z aluminium. Podczas naprawy glownej silnika jest wymagana obr6bka mechaniczna walu karbowego w celu zapewnienia wlasoiweqo luzu pcmledzy czopem watu a panewka.25 lub 0. kt6re po zamontowaniu plerscienia na tlok rnusza bye skierowane ku garze.uszczelniajaco-zqamlejacy j dolny .50 mm. Tlok musi bVG mmontOYiiInV Yi ggiiQ'tYiY~nirn uetawlenlu wzglliloem K. srodkowy . zapewniajaca wtasclwe potaozenie oraz szczelnosc tych czesci.'11111 Przcd silruko ka.B.WAt KORBOWY I TlOKI 51 otwory polaczona z gl6wn~ maqistrala ole]ow~ znajdujaca si~ z lewaj strony silnika.uszczelniajaey.5 SOHC/DOHC 76.45 32. C2.6 DOHC Srednica (B) WysokoS6 (A) 78. poniewaZ otw6r sworznia t1okowego jest przesunietv W stasunku do asi ttoka. w celu zmniejszenia nacisk6w na sclankl boczne cylindra w czasie pracy silnika.Pierscienle rnaia wybite znaki (fOP).UlDUWUOU DIaL ~l!IOIUUet .OKI KORBOWOO Sllnik 1. natomiast w gt6wce korbowodu na wcisk. Pornledzy glowicq a kadlubem silnika znajduje sle specjalna uszczelka.45 28. Szczeg61awe parametry do regulacji i kontroIi z. ale byly rownomiernie rozstawione na obwodzie.98 28.

ztacza czujnika polozenia watu korbowego (CPS) powinno bye odtaczone. Pasek i kola rozrzadu SE! uzeblone.akumulatar musl bye w palni sprawny.5 SOHC. .52 {] SILNIK NAPE.siinikOw 1. Pasek wymaga sprawdzenia stanu i naolagu po 60 000 km. Pomlar ctsmenla sprezanla Clsnienie sprszanla jest jednym Z podstawo- wych parametr6w intormujacych a stanie technicznyrn silnika.D UKtADU ROZRZP. Nap~d z walke.przepustnica powinna bye maksymalnie otwana.liwiaj<\ smarowanie krzywek walka rozrzacu. Do mierzenia cisnierna sprezanla rnusza bye spelnione ponizsze warunki: . obracsjac walem korbowym za pomoca rozrusznika. Pasek rczrzadu pozwala zsynchrontzowae obroty walu korbowego I walka (-k6w) rozrzaduo Sluzy takze do napedu pampy ukladu chlodzenia silnika. dzi~ki czemu nie wyst~puje poslizq porniedzy nimi. Napinacz paska rozrzadu utrzymuje jego wtasciwy naciqg. Minlmalna wartosc cisnlenia sprezania wynos.DU a . b . Olaj powraca do miski olejowej przez otwory w glowicy.sllnlk6w 1. natomiast wymiany po 90 000 km przebiegu samochodu. Katdy z walk6w jest zamocowany w pleclu tozyskach i smarowany cisnieniowo olejem silnikowym. Rozr6Znia si~ nastepulace stany silnika (okreslone na podstawle pomiaru): . rozrzadu jest przekazywany na zaw6r poprzez popycnacz hydrauliczny. Takie rozwlazanie eliminujs koniecznosc regulacji luzu zaworow i zmniejsza glosnosc pracy uktadu rozrzadu. Po zakonczeniu pomiaru dla wszystkich cytindr6w nalezy porownac poszczeg61ne wyniki przy czym najntzsza odczytana wartose clsrusnia sprezanla nie powinna bye mniejsza niz 70% wartosci najwi~kszej. Otwory w czopach walka umoi:.silnik powinien bye ciaply.6 DOHC du steruj<\cy czterema zaworami dolotowymi i czterema wytotowyrnl natomiast silnik DOHC ma dwa walki rozrzadu. aby uklady zasilania i zaptonowy nle zostaly uruchomione.4/1.swlece zaptonowe mUSZq bye wykrli1cone. . .5/1. 689 kPa. z kt6rych jeden steruje praca osrniu zawor6w dolotowych natomiast drugi osrniorna zaworami wylotowymi. Pomiaru cisnienia dokonuje sie kolejno dla kaidego cylindra. .

zdemontowania filtru powietrza.niska wartosc clsnlenia sprezanla nie wzrastajqca podczas kolejnych obrot6w silnika.obrocenla pompy plynu chlodz~cego po wczesniejszym odkreceniu sruby mocowania pompy i poluzowaniu paska naoedu rozrzadu: .6 DOHC .zdlecla paska.clsnienla narasta szybko i osi::tga wartosc zgodnie z wymaganiami technicznymi w kaidym z cylindrow. . Wymlana paska ro.zdemontowania dolnej oslony paska rozrzadu.zrzqdu Wymiana paska napedu rozrzadu wymaga szeregu czynnosct demontatowych: .lciawtasciwego polozenia kola.5 SOHC. Po zdjlilciu paska nie nalely zmienlac potozsnia walu korbowego i walka (-k6w) rozrzadu. wykorzystac do tej czynnosci srube mocowania kola pasowego waiu korbowego i obracac wal zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do oSict9nif.5/ . .zdiecta kofa pasowego z walu korbowego.zdiecia paska napedu alternatora..silnik6w 1. b)uszkodzone zawory . aby znak na kole pokrywal si~ ze znakiem na obudowie paska. Uwaga.ustawienia kola napsdoweqo rozrzadu tak. .GlOWICA I UKLAD ROZRZI)DU 53 • stan normalny . • stan uszkodzenia (przed rozpoczeciern ponownych porniarow nalezy wiac do cylindra przez otwor swiecy zaptonowe] niewielkEl dawk~oleju silnikowego): a) uszkodzone pierScienie tlokowe .4 !. . . b . nie osiaqa jednak prawidlowej wartoscl. .clsnlenle po pierwszym suwie sprezania Jest nlskie i wzrasta przy kolejnych obrotach silnika.zdjecia garnej oslony paska rozrzadu: . PAlYGOTOWANIE ROZRZI\DU DO DEMONTAZU PASKA a -sllnlk6w 1.

5/1.39 mm i 111 zebow a do silnika DOHC 1209. ezy znak na kale napedowyrn znajduje slq naprzeciwko znaku na obudowie paska rozrzadu oraz ezy znaki na kotach watk6w rozrzadu (napedzanych) znajduj<\ silil naprzeclwko siebie (silnlk DOHC).6 DOHC .! naprzeciwko znak6w na obudowie paska rozrzadu (silnik SOHC). Pasek rozrzadu do silnika SOHC rna dtugoSc 1057. w SILNIKACH REGULACJA NACII\GU PASKA ROZAZ<\DU 1.4 /1. .4 /1.54 SILNIK USTAWIENIE KOtA NAPE. aby znaki na nim byty zgodne z ruehem silnika.sprawdzlc. w tym oelu obraeac pornps plynu chiodzaceqo. az do zgrania sifil wskainika .5 /1.do naciqgni!. ezy znaki na kole napedowyrn oraz na kole walka rozrzadu (napedzanyrn) znajdujq si!.OZANEGO DO MONTAZU PASKA W SILN!KACH 1.6 DOHC REGULACJA NACIAGU PASKA ROZRZI\DU W SllNIKACH 1.DZANYCH DO MONTAZU PASKA W SILNIKACH 1.obrocic kilkakrotnie wal korbowy w celu uloienia si~ paska i wyregulowac ostatecznie naci~g paska rozrzadu.5 SOHC USTAWIENIE KQt NAPE. W eelu zaiozenla paska nalezy.5 SOHC ZaJoZycnowy pasek.70 mm i 127 zE[lb6w. .sprawdzlc.leia paska rozrzadu konieczny jest przyrzad obracalacy osadzona rnimosrocowo pornpe plynu chlodzqcega i jednoczesnie naciEmaJqcy pasek rczrzadu: .

4/ 1. 7 3 USZCZELKA POD Gt. .4 I .5 /1. Wvmiana uszczelki pod gtowlc'l Wymiana uszczelki pod glowicq jest czynnoscl~ ztozona. MontaZ przeprowadzic w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontaiu. Po wykonaniu regulacji dokrft' de sruby pompy momentern 10 N·m.5 SOHC 9 KOLEJNOSC ODKRE.5/1.CANIA $RUB GlOWICY W SILNIKACH 1.6 DOHC 3 2 10 9 5 3 7 8 W SILNtKAGH 4 1.OWIC!.GtOWICA I UKLAD ROZRZADU 55 ramienia regulacyjnego z naeieclern wspornika samonapinacza. 2 6 10 3 9 5 7 2 4 10 6 8 5 KQLEJNo$6 ODKREiCANIA SRUB GlOWICY W SILNIKACH 1. Ponize] opisano przebieg istotnych czynnosci rnezbednych do wykonania podczas tej wymiany.5 SOHC 5 9 10 W SILNIKACH 6 2 KOLEJNOSC DOKHEiCANIA MUB GIOWICY KOlEJNOSC DOKREiCAN1ASRUB GWWICY 1.6 DOHC " 8 .

c pokryws walka (-k6w) rozrzadu: . . + 10°.l wraz z kolektorami i przykrecit sruby rnoculace w kalsjnosei zgodnej z podana na rysunkach: .c pasek rozrzadu. natomiast pojedyncze naciecia na dfuzszyrn baku.zdernontcwac oslony paska rozrzadu i zdja.zdia.56 SllNIK . na wysokosci czwartego cylindra po stronie kolektora dolotowego. . eewki zaplonowej (DIS). Pozostala CZEilSC oleju z magistrali olejowej jest skierowana do glowicy silnika do smarowania elsment6w ukladu rozrzadu. ze olej pod clsnlanlsm dostaje si~ do lozysk gl6wnych walu korbowego. a stad kanalem wewnatrz walka przeplywa do pozostatych lozysk walka rozrzadu Z kanalu w glowicy olej dociera r6wniez do hydraulicznych popychaezy zawor6w.roztaczyc przewody elastyczne ukladu chtodzenia i ci~gno sterowania przepustnicy oraz uklad wylotowy. Dopuszczalna odchylka plaskosci 0. Sprawdzlc r6wniez wvsokosc glowiey.6. po czym scleka do miski olejowej.zdjqc kolo pasowe walu korbowego.c kolo pasowe pompy wspomagania I pornpe): .z uwagi na konlecznosc roztaczenia element6w ukladu zasilania paliwem (w ktoryrn jest utrzymywane stale cisnienia paliwa) nalezy ze skrzynki bezpieeznik6w i przekaznlkow w komorze silnika wyj'lC bezpiecznik F16 (Ef 16) pompy paliwa i uruchornlc silnik by pracowal do zqasnlecla. a gdy ma uklad wspomagania kierowniey. powlerzchnla powinna bye skierowana ku g6rze. Sprawdzi6 stan powierzehni przylegania glowiey do kadluba silnika ze zwr6ceniem szczeg61nej uwagi na ewantualne przedmuchy i wyefekL Sprawdzlc plaskosc glowiey. skad specjalnie wierconymi otworami doclera do Iozysk korbowyeh. + 60". ze jest ana przeznaczona dla silnikOw 1.5 . wtrysklwaczy patiwa. Zasysa ana olej z miski olejowej. ktora powinna zawierac si~ w granieach 94. 3. R6wnie wazny jest spos6b ulozenia uszczelki na kadlubie silnika. Oesli samoch6d wyposaZony jest w kllrnatyzacie zdjqc r6wniez pasek napedu sprezarki.odtqczyc przewody paliwa. . Po zaloieniu nowej uszczelki zarnontowac glowiclil wykonujClc czynnosci w koleinosci odwrotneJ do demontazu.spuscic plyn chtodza. a CZfilSCspecjalnymi otworkami w korbowodach wydostaje sifil na zewnCltrz korbowodu i skierowana na scianki cylindra smaruje i odbiera od nich eiepto oraz przesmarowuje sworzen tlokowy. . umieszczana na wale korbowym. Zarnontowac osprzet silnika.3 i 1. . silnlka steruja.05 mm.65 mm (minimalna wvsokosc glowicy 94. sondy lambda. nastepnle przez atwory w czopach lotysk glownych walu korbowego olej przsdostaje si~ do wnetrza walu. Wyptywajqcy olej scleka do miski olejawej. Cz~~c oleju smaruje uklad korbowo-tlokowy w ten spos6b.c pasek napedu alternatora. . + 60°.70 mm).urueruchamiajac walek (-kl) rozrzadu zdjqc kolo (-a) napedzane walka (-k6w) rozrzadu.odiaczyc przew6d z zacisku ujemnego akumulatora oraz zlacza czujnikow temperatury powielrza dolotowego (MAT). .70 + 95. Do kaidego typu silnika jest przewidziana odpowiedrua uszczelka pod glowie~.lci6 sruby mamentem 25 N'm.po zdemontowaniu naplnacza paska rozrzadu zdjqc tylnq ostone paska. Zalozyc glowict. skqd ponownie zostaJe przetloczony do ukladu smarowania.zdj9.cego doplyw powletrza na wolnych obrorach (IACV). tloczy go do tiltra oleju i dalej do magistrali olejowej urnieszczonej w kadlubie oraz glowicy silnika.odkrecic sruby moeowania glowicy wedlug pc lanej kolejnoscl. Nastepnla czesc oleju sptywa do miskl olejowej. .5. zdja.zdjqc obudowe flltra powietrza. oznaeza lei przeznaczenie do silnika 1. .dokrt. spelniajqc funkeje smarowania tych tozysk.dokrecac sruby dodatkowo. co bedzle swiadczyto 0 zaniku clsnlenla: . . Ukfad smarowania Zasadniczym elementem ukladu smarowania jest zebata (0 zazebieniu wewnetrznyrn) pompa oleju. dlatego uszczelka rna na jednej powierzchni znak TOP· t9. kolejno 0 kllt 60°. Kanaiarn olejowym w glowicy olej jest doprowadzony do lozyska srodkowego watu rozrzadu.cy z silnlka: . R6ini"l sl~ one ozna- czeniami na krawedzi bocznej: 3 naciecla na kr6tszym boku uszczelkl oznaczaja. temperatury silnika i polozenia walu korbowego (CPS).

Dopuszcza si~ rnozliwosc napelnienla silnika alejem klasy jakosclowe] wg SH API lub wyzszej. 5 .kanaly w kadlubie. Minimalne cisnlenle oleju przy blegu jatowym i temperaturze silnika so-c wynosi 30 kPa. (Ai/A2/A3 wg ACEA).popychacz hydrauticzny.wal korbowy. 4 .kanaty w walku rOzTZqdU. . zdemontowac manometr.czuJnik clsnienia. wykrtr etc czujnik clsruenla i w jego miejsce wkrecic manometr. 2 .mlska olejowa. Po wyj~czeniu zaplonu nalezy zdjEjC zracza elektryczne z czujnika clsnlenla oteju. 3 . wymieniajo:jc rownoczesnte filtr oleju. Spos6b pomiaru oraz gatunki oleJ6w zalecanych do stosowania w sllniku podano w rozdziate "Obstuga samochodu".UKtAD SMAROWANIA 57 4 6 2 8 SCHEMAT UKtADU SMAROWANIA SILNIKA 1.zczony w obudowie pompy oleju. Po zakonozenlu pomiaru wylqczyc zaplon. Olej nalezy wymieniac podczas przegl~d6w okresowych.lkszyc czestotllwosci wymian oleju. 7 -zaw6r przelewowy. Pomiar clsnlenla oleju Czujnik clsnisnta oleju jest umies.kanai w glowlcy Zgodnie z zalecenlami odnosnle obslugi technicznej uZytkownik pojazdu jest zobowiazany do okresowej kontroli poziomu oleju w silniku. Zalecana klasa lspkosciowa oleju wg SAE (Society of Automotive Engineers) dla sllnikow SOHC lOW-3D. lub przynajmniej raz w roku. Uruohorrnc silnik i odczytac na manometrze wartosc clsnisnla panujqcego w uktadzie. wkrecic czujnik cisnienla oleju i podlqczyc ztacze elektryczne ozujnlka. 10 . 9 . 6-fIltr bocznikowy oleju.pompa oleju. W przypadku aksploatacji w trudnych warunkach natezy zwif. Przed rozpoczeciem pomiaru cisnienia oleju naleiy zagrzac silnik do normalnej temperatury pracy. a dla silnika DOHC 5W-30. 8 .

przymocowac pokrywe kota zamachowego cokrecejac sruby momentem 12 N·m. .uszezelotacz walu korbowego.zdjqc pokrywe kola zamachowego.zdjqc czujnik potoienia walu korbowego. uszczelke a nastepnie: . 55qca oleju. 2 . zatozyc rzadu"). Wymlana pompy oleju MISKA OLEJOWA (wldok od spodu samochodu) samoch6d i zdj. .sprawdzlc powierzchnie przyteqanla pompy do kadluba silnlka.zaloz:yt kola jezdne i opuscie samoch6d. Demontaz miskiolejoWej przed zdleciern miski olejowej nalezy unlesc Wymontowanie pompy oleju wymaga demontai:u osprzetu umleszczonego z przodu silnika. silnika.wymiana paska roz- .oczysclc powierzchnie przylegania miski do kadluba.korpus pompy .przykrecic rnlske do kadluba srubarnt dokr~cajElc le momentem 10 N·m. . Przed montazem pokryc powierzchrne przylegania miski rnasa uszozelniajaoa.odkreclc pomp~ wspomagania ukladu kierowniczego (patrz rozdzial "Uktad kisrowni- czy"): ..zdj<1c·pasek i tylnEj ostone paska rozrzqdu (patrz rozdziat "Silnlk . .odkr~cic Sruby mocowania pompy oleju i wymontowa6 pornpe..wymontowac przednla rur'i! wylotowa: . ~ wymontowac miske olejowa. 5 . .odkrecic sruby mocowania i wyjqC run.spusclc olelz miski olejowej.zarnontowac przednia rure wylotowq dokrecajac elementy ztaczne rury i kolnierza kolaktora wylotowego oraz wspornika rury mornentem 40 N·m.dokreclc nakretki rnocuiace rure do katalizatara momentem 30 N·m.plytka pokrywy. . Przeprowadzit weryfikacj~ pompy oleju: . .6 prawe kola jezdne. .58 SILNIK POMIAR CISNIENIA OLEJU POMPA OLEJU 1 . 3 . .kola zebats pornoy. 4 .odkreclc sruoy mocowania miski olejowej i zdj<1c rniske: .zaw6r przelewowy. . .odlaczyc ztacze elektryczne czujnika cisrsenia oleju.

wykr~cic zawar przelewowy. Typowe niedomagania Objawy niedomagania Nadmleme ubytkl olaju . umieszczony w przedniej czesci silnika.Uszkodzone elementy uszczelnlalace silnik . Termostat. zapobleqajao jego przegrzaniu. odczekac ai obnlzy si~ temperatura silnika i sprawdztc szczelnosc uktadu obserwulac. czy pod samochodem nie ma plam ptynu chtodzqcego.Cq oleju dokrecajac sruby momentem 10 N·m. Obieg pfynu cbtodzaceqo jest wymuszony przez pornpe typu odsrodkowego.wkr~cic zawar przelewowy. wylC\czyc silnik. W przypadku.Przerwa w obwodzle ozujnika lampki sygnallzaeyjnej 3. -wymontowac uszczelniacz walu korbowego.Uszkodzona iarawka [ampki sygnaJizacyjnej .zdjqc plytk~ tylnej pokrywy pompy oleju. pompy plynu chlodta. termostatu.przykrecic tylna.zatozyc rniske olejowa.UKtAD SMAROWANIA 59 . Zamontowac pompe oleju: .0 I Polernnosc ukladu Uklad chlodzenia utrzymuje temperature silnika w ustalonych granicach.temperatura otwareia .6.zarnontowac czujnik potozenia walu korbowego dokrecajac go momentem 10 N·m. W zestawie wskai:nik6w samochodu umieszczono wskainik tempera1ury plynu chlodzaceqo Informujqcy 0 aktualnym stanie cieplnym sllnika. ukfadu smarowania Prawdopodobna przyczyna skrzyni korbowe . .Uszkodzone pierscienie t1okowe .4/1.511. plynu chlodzC\cego Typ chfodniey o przeplywie krzyiowym Odsrodkowa Woskowy poezatku calkowlrego 102"C Typ pompy pfynu Terrnostat . Uklad chlodzenia sklada si~ z chlodnicy. . .6 Obieg wymuszony pomp".zatozyc pasek rozrzadu. gdy wskazowka wskainika znajduje sle na czerwonym potu naleiy zatrzyrnac sarnochod. dokrecalac go momentem 30 Nrn. .Uszkodzony tlok: - lampka sygnaJizacyjna clsnlerua oleju sWleci silil przy wolnych obrotaoh silnlka Uszkodzony czujnik ctsnlenta olelu Nlewlasclwa Jaxost oleJu Zanieczyszczony filtr oleju Uszkodzona lub zanleczyszczona pompa oleju Nadmierny 102 lozysk gl6wnych waru korbOwega Uszkodzona zasrepka kanalu oleJowego kadluba Zbyt niski poziom olsju w silnlku Zatkane lub uszkodzony przewOd s&lcy pompy oleJu uszkodzcne pompa oisju Zly stan rechnlczny ellnlka Lampka sygnalizacyjna oisnianla oleju ~ieci si~ w calym zakresle pr~dkoscl obrotowej sllnlka Lampka sygnatlzacyjna clsnlania oleju nie swlacl silil po wlqczenlu zaplonu .zarnontowac rure ssa. .cego napedzane] paskiem od walu korbowego.Nieprawidlowe dzlalanle ukladu przewietrzania -Zuiyta uszczelnlacze trzonkow zaworow .stosulac nowa uszczelke pokryc iClwarstwa rnasa uszczelniajaca i przykrecic pompe oleju do kadluba silnika dokreeaiac sruby momentem 10 N'm. . Ukfad chlodzenia Charakterystyka Dane charakterystyczne Radza] obiegu uktadu chlodzenia Sltniki 1.sprawdzit zuzycie poszczeg6Jnych elemenlOW pompy..temperatura alWarcia arc 7.Uszkodzony czujnik clsnlania oleju . wentylatora chtodnicy. zbiornika wyr6wnawczego plynu. steruje . pokryw~ do korpusu pompy dokrecajac sruby momentem 30 Nrn: .

komora boozna odplywowa.chfodnica.zblomik prynu CHt. a nastepnls utriymanie temperatury silnika na wymaganym poziomie.zaw6r (kranik) spustowy przeplywem plynu chlodzqcego umoiliwlaj~c szyesze nagrzanie silnika. 3 . unlemozliwiajac przeplyw plynu chlodzqcego do chtodnicy.ym obiegu poprzez ehtodnice.rdzen chlodnlcy.komora boczna doplywowa.60 SILNII< ELEMENTY UKtADU CHtODZENIA 1 . przy zlmnym silniku termostat jest zarnkniety.wentylatory chlodnicy. Gdy plyn chlodut cy osiqgnie temperature S7°C nastrtpuje otwarcie termostatu i plyn zaczyna krCjiyc w dui. 4 . 2 .pompa chlodzacsqo ptynu chlodzcjcego. 4 . 5 . 3 . 2 . Chlodnica pelniqca funkcje wymiennika ciepla sktada siE/' z rdzenia wykonanego z cienkfej blachy aluminiowej oraz bocznych kom6r wlotQW~J .obudowa przepustnicy.ODNlCA 1 .

W dolnej czesci komory wylotowej zna]duje sili! zawar (kranik) spustovvy.sprawdzi6 funkcjonowanie termostatu: a) upewnlc sie. 4 . nastepnle nagtzac sllnik i ponownie oproznic uklad.odfqczyc przew6d ad obudowy termostatu. .sprawdzlc stan gniazda termostatu. w nastepujacy spasob: .5 SOHe. TERMOSTATU a. . tak.aruba mocuj'lca.4/1. 2 . .zdemontowa6 pasek rozrzadu I tylnq oslone paska.6 DOHC 1 . natomiast peIne atwareie pawinno nastapic przy temperatu rze 102°C. odxreclc obudowe i wyjq6 termostat z glowicy. nalae do ukladu wody. Wymiana termostatu .obudowa j wylotowej wykonanych z tworzywa sztucznego. ezy nie ma w nim obcych material6w lub zanieczyszczen mogqcych utrudniac prawidlowe funkcjonowanie termostatu. b .silnikow 1.pier~cier'l usZczeiniaj'lcy.zimnym silnlku. Zbiornik wyr6wnawc'LY wykonany l przezroczystego l:1N'orzywa urnozllwla ratwa ocene poziornu plynu w ukladzie.termostat. Kadtub silnikajest r6wniei: pozbawiony korka spustu plynu chlodzaceqo. b) umiesci6 termostat w naczynlu wypelnionym woda.pokrywa termostatu. Pomiaru nalezy dokanywac na . Po wykonaniu tych zabieg6w napetnlc uklad nowym plynem chfodzqcym. ponlawai: napelnienle pfynem nastspu]e poprzez zbiornik wyrownawczy ukfadu. Na zbiorniku sa wykonane oznaczenia odpowladejace minima!nemu i maksymalnemu paziamowi plynu. termastat powinien zaczac otwisrac SIEilw temperaturze 87"0. Wymianfiil przeprowsczao zgodnie z tabela czynnosci obsiuqowych. Wtasciwy paziom ptynu chloozaceqo jest nieodzownym warunkiem skutecznega chlodzenia sitnika. zakrecic zawar. ezy sprezyna termostatujest maeno napieta .5/1. padgrzewa6 wode obserwujqc zmiany temperatury. . 3 . aby rue datykal do dna naczynia.UKLAD CHlODZENIA 61 4 ZEsp6t. 5 . w kt6rej jest zanurzony termometr.oproznle uklad chlodzenia z plynu. umozliwiallley wypuszczenie plynuz ukladu.jesl! nie naleiy terrnostat wymieni6. Termostat w sllniku 1. dlatego w celu wymiany ptynu (zwlaszcza w razie zastosowania plynu innago gatunku) nalezy odkreclc zawar spustowy w chlodnicy wypusci6 plyn. Chlodnica nie ma korka wlewu plynu chlodzqcego.silnlk6w 1.3 11.5 SOHC nalezy wyrnienic na zimnym silniku.

stwlerdzenie usterki kt6regokolwiek etementu pompy kwalifikuje [a do wymiany jako caly Wymiana pompy pfynu chtodzaceqo Wymlan~ pompy plynu chlodzaceqo (na zlm- .5/1. napelni6 uklad plynem chlodzClcym. .zdernontowac wentylator ch'odnicy.zamontowa6 uprzednio zdjf. .odlqczyc przewodyelastyczne od chlodnicy. ezy lozysko pompy nle rna nadmlernego luzu I nie pracuje gtosno. .\c z glowicy plarscien uszczalnisiacy i sprawdzit stan gniazda termostatu.odlqczy6 garne wsporniki chlodni. . Podtaozyc przewody ukladu chlodzenia i napetnic uklad plynem chlodzacyrn. .termostatu w silniku 1. .'!te elementy 5ilnika.oprcznlc uklad chfodzenia z pfynu. ezy korpus pompy nie jest p~kni~ty i ezy nle przecieka: b) sprawdzi6.zarnontowac termostat parnietajac 0 zatozeniu nowego plsrsclenla uszezelnlajaceqo w rowku glowlcy i dokreclc sruby obudowy tsrrnostatu momentem 20 N·m. . c) sprawdzic stan zuzycia kola pasowego. podlClczy6 przewody ukladu chlodzenia i.pcdiaczyc przewody uktadu chlodzenia i napsmtc uklad plynem chtoozacyrn.wymontowac pomplil wraz z plerseienlern uszczelnlajacyrn z kadluba silnika po uprzednim odkreceniu srub rnoculacych: . Wymiane:.oproznie uklad chlodzenla z ptynu. .odkrlilCl6 wspornik dn:p:ka podporki maski.oproznlc uklad chtodzerna z ptynu.wyj. .zarnontowac termostat pamietajac Q dokreceniu srub obudowy termostetu momentern 20N'm. Montaz przeprowadzic w odwrotnej kolejnosci do demontaZu.skontrolowac i cczysclc pornpe: a) sprawdzi6.62 c) SILN1K wosci nalezy termostat wymienic. w nastepu- w przypadku stwierdzenia nieprawidlo- jElcy sposob: . plersolenla dokr~ci6 sruby momentem zespot: wymontowac w nastEilpuj"lcy spos6b: . nym silnlku) nalety wykonac w nast~puj<lcy sposob: .zdemontowa6 pasek rozrzadu i tyln!:\ ostone paska. .odlCjczyc przew6d od obudowy termostatu oraz przewod obejsciowy od lacznika termostatu. ezy nie ma w nim obeyeh material6w tub zanieezyszczen mogflcych utrudniac prawidlowe funk- ELEMENTY POMPV PtVNU CHlODZACEGO cjonowanie termostatu.cy ] wyjqC chtodnice z pojazdu.zamontowa6 pornpe plynu ehlodzqcego pa- mietaiac 0 zalozeniu nowego uszczelniaiaceqo: 10 N·m. . dokrecaiac g6me sruby mocowania chlodnlcy momentem 4 N·m. d) oczyscic powierzehnie przylegania pornpy i kadluba silnika.6 DOHC przeprowadzic na zimnym silniku. . .sprawdzic funkcjonowanie termostatu (wg opisu podanego dla silnika SOHC). . Po podiaczenlu prz6wod6w ukladu chtodzenia napalnlc uldad plynem ohlodzqcym. Wymiana chfodnicy Uszkodzona lub cieknaea chlodolce naleiy .odkreclc sruby obudowy i wyjCjC: termostat z growlcy: .

UsZ!<odzony czuJnik wskalnlka 3. S-Iura doprowadzania powietrza do kolektora iIolotowego.7. Wyst~pujq dwa typy kolektor6w: . 6 .wklad tiltra powletrza. 2 . Doprowadzenie powietrza do sHnika powietrze przechopowietrza z wymiennym wktadem fiIlrujetcym a powierzchni 2500 cm2• Filtr powietrza uniemoi:1iwia przedostanie sili! zaniaczyszczen do komory spalania silnika zwifi!kszajf\c tym samym jego trwatosc. a po przebiegu kai.Silnik nadmlernie sllil grzeje (patrz wyzej) .dla sllnlka SOHC kolektor rurowy TIM. UKtAD DOLOTOWY 1. Powietrze oczyszczone w filtrze dostaje si~ do kolektora dolotowego. dlatego nle wolno eksploatowac silnika bez zamontowanego filtra. 4 .pokrywa flltra powietrza.rezcnator. W uktadzie doprowadzenia powietrza do obudowy filtra znajduje sie rezonator tlurnlacy drgania stupa zasysanego powletrza.czuJnlk temperalury powlatrza i!alotowego .DOPROWADZENIE POWIETRZA 63 ~ypowe niedomagania uktadu chfodzenia ObJawy niedomagania Silnlk nadmiemie si~ grzeje Prawdopodobna przyczyna Straty plynu chlodzljcego Uszkodzony termostat Uszkodzona pompa plynu chlodzEicego Zanieczyszczona chlodnica od przodu samochodu Niedroina chtodnica IUb przewody plynu Wadliwe dzialanie wenlylatora chlodnicy NiewfaSciwy naci~g paska napeou pompy plynu chlodzqcego S1lnlknle Osltl9a wlasciwej temperatury Wskainik temperatury s~nika sygnalizuje wysoklj ternpereture . Podczas obsfugi okresowe] samochodu naJezy sprawdzlc stan filtra powietrza. tem- ali przez filtr Doprowadzane ij DIa samochod6w sprzedanych przed 30 IX 98 r.dych 45 000 krn" wymieni6 na nowy. otwarcie zaworu skracajqcego dfugoS6 drogi przeplywu powietrza nastspuie po osiaqnieclu odpowiednich parametr6w pracy silnika (prlildko$6 obrotowa silnika pOwyZej 4400 ocr/min.rura zasysanla powletrza. zaleta tego rozwiqzania jest wzrost momentu obrotowego w zakresie niskich pr~dkoscl obrotowych silnika.Uszkodzony terrnostat . w przypadku zabrudzenia oczyscic go. 3.dla silnika DOHC kolektor VGIS a zmiennej dlugoscj. GO 40000 km. .

b .5 f 1.411.koleJnoi. b .kolejnosc dokrecanla nakretek DEMONTA2: KOLEKTORA OOLOTOWEGO SILNIK6W 1.6 dokrecanla nakretek .5 SOHC Q KOLEKTOR DOlOTOWY 1.kolelnoscodkrecarda nakrliltek.kolejnosc odkrlilcanla nakretek.4/1.6 OOHe (VGIS) SILNIKOw b 2 5 6 9 B 7 4 S 1 2 8 9 4 5 DEMONTAi KOLEKTORA DOLOTOWEGO VGIS a .64 SILNIK KOLEKTOR DOLOTOWY (TIM) SILNIK6W 1.5 SOHC a .

Nawejsciu do kolektora dolotowego znajduje ai~ przepustnica powietrza sterowana pedalem przyspleszenia. ZQwOr otworty Obroty 1"10 minute WPtYW KOLEKTORA VGIS NA CHARAKTERYSTYKE.flltra paliwa. 3. W uldadzie dolotowym zastosowano uklad recyrkulacJl spalin (EGR). pompy paliwa.ld6w bezpieczeJistwa zbiornik umieszczono pod tylnym siedzeniem. regulatora cisnienia. Technologia wykonania kolektora dolotowsga.6 aDHC peratura plynu chlodzqcego min 2'?C) i predkosc! pojazdu powyze] 30 km/h.. Zasllanie paliwem Wlelopunktowy wtrysk pallwa MPFI (Multi PoInt Fuel Injection) .l. dlugosc przewodu dolotowego powletrza skracasi~ z 543 mm do 204 mm. kt6ry przskazuIe sygnaly a Jej wychylenlu do modotu steruJqcago (ECM). umoiJiwiajqcy obnlzenie pozlornu tlenk6w azotu (NO. Zawar tego ukladu jest umieszczony na kolektorze dolotowym i jest rownlez sterowany przez modul elektroniczny (ECM). wpfywa na zmniejszenie oporow przepiywu powietrza i zwiazaneqo z tym pozlornu glosnosci. MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 1..DOPROWADZENIE POWIETRZA 65 DOLOTOWEGO obrotowa).) w spalinach. gwarantujqca gladkq wswnetrzna powlerzchnil. Ze wzgll.B. Jest ana potaezona z czujnikiem polozenia (TPS). Poloienlem tego zaworu rowniei.::awOr amknir:!V (mala pr~kosc z ZASADA DZIAtANIA KOLEKTORA VGIS c E o 1: . W obudowie przepustnicy zna]duje si~ takzs zaw6r regulae]i obrotow biegu ja!owego (IACV). klektora pallwa z wtryskiwaczami oraz przewod6w paliwa.zaw6r otwarty (duia prlidkos~ obrolowa). steruje modut elektroniczny (ECM). przed tylnq ZAWOR BEZPIECZENSTWA W ZBIORNIKU PAUWA FILTR PALIWA . praca tego zaworu steruje rnodul elektroniczny (EeM). B . w ktory jest wyposaiony silnlk samochodu Lanos sklada sle ze zbiornika paliwa. b .

4 .kotektor paliwa. kt6ry w przypadku kolizji drogowej. Pompa ttoczy paliwo pod clsnianiern 490 -. gdzie ulegaj& spalenlu. nier6wnej Ai C r ( 11 ~ c z k P S S. kieruje apary do komory spalarua.. Uszkodzony zaw6r. Po wla. WTRYSKIWACZ osla.325 kPa.870 kPa. kierujqcym przeplywem opar6w do pochlaniacza. 6 . zapobiega wyptywowi paliwa ze zbiornika. Zbiornik rna pojemnosc 48 I [ rnlescl wewnqtrz. sterowany jednostk~ ECM. W zbiorniku pallwa jest zamontowany wielofunkcyjny zaw6r bezpleczeristwa. Podczas pracy silnlka zaw6r pochlaniacza oparow paliwa. pochlaniacz i przewody mog!! bye przyczyn& gasni!i!cia silnika.przewod powromy 5 .regulator cisnienia pallwa. Poprawnosc funkcjonowania uktadu recyrkulacji opar6w paliwa ma wptyw na wtasciw'l prace silnlka. poza strefE! zgniotu tylnej czescl nadwozia. 7 .zbiomik pallwa (z pompa wewn'ltrz). Cisnieniem panu[acyrn na wlocie do Wlryskiwaczy steruje regulator clsnienia.66 SILNIK 6 7 2 ElEMENTY UKtADU ZASILANIA PALlWEM 1 . tak aby nie przedostawaly sle do atmasfery.. gdy sarnochod ulega tzw.wtryskiwaa. 3 . 2 . .filtr pallwa. Pochtaniacz opar6w jest wypelniony w~glem aktywnym i gromadzi opary pallwa podczas postoju sarnochodu. kt6rej praca steruje rnodul elektroniczny (ECM). utrzyrnuiac js w 'granicach 284 -.przewod podcisnlenla. dachowaniu. Nadmiar paliwa jest odprowadzany do zbiornika. Zaw6r ten jest r6wniei elementem ukladu recyrkulaeji opar6w paliwa.czenfuzaplonu pompa jest uruchamiana na dwie sekundy w celu wyr6wnania clsrtienla paliwa w uktadzie. elektryczna pornpe paliwa.

Nastepuje jednoczesny przeskok iskry w dwoch cylindrach na elektrodach swiec zaptonowych.z silnikaml1 .~SILANIE PALlWEM I ZAPlON 67 G b ELEMENTY UKtADU ZAPlQNU BEZPOSREDNIEGO (DIS) W SAMOCHODACH DAEWOO LANDS a . 2 . 3.Zapton bezposrednl (DIS) Zastosowanyw samochodach Lanos bszrozdzielaczowybezposredni zaplon (DIS) skladasl~ z cewki zaplonowej oraz swieczaplonowych. b . Charakterysty~Izostaty okreslone doswiadczalnie tak. zgodnie z czynnosciarnl obslugi okresowej nalezysprawdzac co 20 000 km natomiast co 45 000 km nalezy go wyrnlenlc.przewody wysoklego napleeia. Na przegrodzie czolowej znajduje sle iiltr paliwa.cewka zaplonowa pracyna wolnych obrotach lub nlewlasclwych osi~g6w stlruka. 3 . Iskra pojawia sle w cylindrze. Strzalka na obudowie filtra rna bye skierowana zgodnie z kierunkiem przeptywu paliwa ze zbiornika do wtrysklwaczy. Elektroniczny rnodut stsrujacy tEeM) ma w parnieci zakodowanq maps kata wyprzedzenla zaplonu w funkcji pr~dkosci obrotoweji obciazenia silnika. aby zapewniatynajkorzystniejsze parametry ekspioatacji ojazdu: niskie zuzycle pallwa.ONOWA nia ECM na podstawie sygnalu z czujnlka poloi:enia walu korbowego (CPS) oraz parametr6w pracy silnika okrasla kClt wyprzedzenia zaplonu i steruje zasilaniem cewki zaplonowej.z silnikaml1 . kt6rego stan oraz poprawnosc pctaczen. .5 11. uruchamianyza pornoca cewki elektromagnetycznej 1 zakonczonv dysza zapewnlajaca wtasclwe rozpyleniepaliwa. KaZdy cylinder ma oddzielny wtryskiwacz paliwawyposaZony w zaw6r iglicowy. wlap SciwEj dynarnlke samochodu i rninimalnCl emi~eszkodliwych skladnik6w spalin do otocze- CEWKA ZAPt.5 SOHC.4 /1.swleca zaplonowa.6 DOHC j . Podczas montazu nalezy pamletac 0 wtasciwym podiaczeniu.9.

7 + 0.. W silniku DOHC dostep do nlchjest moi:llwy pozdemontowaniu oslony glowicy. "traconej iskry". 0 Informacje 0 rodzaju swiec stosowanych w samochodzie Lanos oraz 0 ich zamiennikach podano w taeelt... Ten rodzaj zaplonu jest zwany metoda.:"VY.1 RN9YC CR42CXLS WR7DC IlUhl~ .4/1. . b ~ w sflnikach Odst~p elektrod (mm) DOHC 0. SFE65PRS -. . Swiece zaplonowe sOl krecone w glowic~ sllw nika. O.. 1.5".7 -. NGK Champion AC Delco Bosch BPA6ES Silnik SWIECE ZAPtQNOWE II . Zaplon bazposrednl w stosunku do konwencjonalnego ukladu ma wiele zalet. Petni on rownlsz funkcje diaqnostyczna sygnalizujqc rozpoznane usterki swieceniem lampki kontrolnej silnika na zestawie wskai..W sllnlkach 1.-.).nik6w i jednoczesnie zapamifJtuje usterki.5/1.5 1.O..: .7 + 0. Cewka zaplonowa.B RG9VC 1..0 + 1. Do identyfikacji usterek sluzy urzadzenie diagnostyczne Scanner-l1 z ad· powiednim oprogramowaniem. znajduj<\cego sie za schowkiem pasazera Jednostka sterujaca jest umleszczona pod . gdzie rozpoczyna sifilsuw wydechu (1. . t.0+ 1. Ka. umieszczona w tylnej czesci glowicy silnika.6 DOHC Typ swieey SOHC..t wyprzedzenia zaptonu przy obrotach biegu jalowego wynosi 10".8 BKR6E·l1 1.].1 0. 3.0 + 1. i3. Oiaqnozowanie nastepute po podtaczsniu tego urzadzenla do gniazda diagnostycznego (ALDL). Sterowanie pracq silnika Elektroniczny rnodut sterulacy ECM (Electronic Control Modul) na podstawie sygnal6w otrzymywanych z czujnik6w steruje praca silnika tak..0 + 1.1 0.0 -.zwi~kszona trwatosc: ..1..68 SILNIK Swiece zapfonowe Producent swiac zaptonowyeh SOHC Waojln. 2.8 CFfl2CLS 1.zredukowane zakl6cenia radiowe.1 w kt6rym nastepuie sprezanle oraz w tym. .7 +0.10. jest elementem nienaprawlalnym I w przypadku uszkodzenia musi bye "YYmieniona. aby zapewnlc optymalne osi<19i90j nostki napedowe]..8 Ffl7DCX 1...zmniejszone rozrzuty kata wyprzedzenia zaptonu z 2 do 0. i 4.1 0. ·~·9 .brak uplywu pradu w rozdztelaczu.

W • . Charakterystyczne fazy pracy silnika i spos6b sterowania przez modul ECM poszczeg6lnymi ukladami przebiegajq nastepuiaco. . • Faza rozruchu . -rsondy lambda .sygnal o!rzymany z czuJnika temperatury ptynu chlodzacego powoduje wlqczenie wentylatora {-6w) chtodnlcy na wolnych bqdi.mill: . . jednoczesnie w dw6ch cylindraoh elektrodach swlec zaplonowych nana st~puje przeskok iskry. a. w przypadku osiqgni~cia zbyt wysokiej temperatury silnika rnodut ECM roztacza sprz~gto sprezarki klimatyzacji.obrotomierza w zestawie wskaZnik6w.wentylatora (-6w) ch10dnicy .1UllUJ."'J~L COU .z czujnikatemperatury powietrza w kolekto!Ie dol.zaworu VGIS (1 .Z Gzujnikaspalania stukowego (detonacyj- oego). wysokich obrotaeh.~ wyprzedzenia zaplonu.z czujnikapolo:i:enia przepustnicy (TPS).wtaczenie klimatyzacji. . . powoduje jednoczesne wtaczenie wentylatora.z czujnika polozenla walu korbowego . ECM nie jest naprawial- lOPS}: leTS). przekazujqc odpowlednimpuls do cewki zaptonowej (DIS) i 'li'skutek czego. .. ustalajac stosunek powietrza do paliwa na podstawie danych otrzymanych z czujnik6w clsnlenla bezwzgl~dnega (MAP) oraz temperatury plynu chtcdzaceqo (CTS) ignorujC\c jecnocaesnte sygnal z sondy lambda.u" t!. I . . wyposazony..po wtaczenlu zaplonu modul ECM na dwie sekundy zaracza przekai:nik pompy paliwa.lIfIA.obrotybiegu jalowego silnika. Ponadto modul ECM steruje praca: ._ STEROWANIE PRACA SILNIKA 69 USYTUOWANIE MODUtU ECM W SAMOCHODZIE nv j w przypadku uszkodzenia naleZy go wyl11ienic.. .po wlaczanlu zaplonu uruchamia pompe paliwa na dwie sekundy.dawk'il paliwa . .otowym(MAT)..ECM steruje zaworem elektromagnetycznym wtryskiwacza i tym samym czasem otwarcia wtryskiwacza.5/1. jesH samoch6d jest w nie. umozllwlaiac przeptyw par paliwa do kolektoro rinlntowoao i ioh fOAI. .zaworu pochtaniacza par pafiwa (CCP) gdy spefnione sa odpowiednie warunki podczas pracy silnika..z czuJnikapredkosc: samochodu (VSS). modul ECM atwiera zawar. Modul ECM na podstawie tych informacji wejsciowychustala parametry pracy sllnika lakie jak: . . natomiast w przypadku braku impuls6w z czujnika polozenia walukorbowego (CPS) podczas pracy silnika odcina zasilanie pompy.pompy paliwa .pozwalajac na przeptyw gaz6w spalinowych do kalektora dolotowego I w ten spos6b ogranicza emisjfil zwiazkow azotu (NOx). odczytuje sygnal z czujnika temperatury plynu ehtodzEicego (CTS) i czujnika pofoi:en ia przepustnicy (TPS).sprzeqta sprezark] klimatyzacji . sterujac zaWorem regulaeji powietrza (IACV) zubaza bqdi: wzbogaca rnieszanke paliwowo-powietrzna na wolnych obrotach.e lnformacje weJsciowe: .zaworu recyrkulacji spalin (EGR) .6 DOHC) sluzqcego do dostarczenia dodatkowej ilosci powietrza do kolektora doJotowego podczas przyspieszania. . Po uruchomieniu zimnego silnika uklad pracuje w trybie ttp~tIi otwartej". . co ma istotne znaczenie podczas kolizji samechodu.z czujnika cisnlenla bezwzqladneqo (MAP)..ezujnika tlenu (EOS).-u'""lljf\ c. .z czujnika temperatury ptynu chlodzqcego aadzenism pasazera.

podtaczane do zlacza diagnostycznego ALDl.jezali samoch6d jest wyposaZony w klimatyzacje. ze modul ECM skraca czas otwarcia wtryskiwaczy.7:1.wylEjczyc zapton (programowanie obrotOw biegu jalowego zostalo zakor'lczone).dy zostana odtaczone przewody od akumulatora lub wyji. dziEiiKikt6rym moi.lksza czas otwarcia wtryskiwaczy.aZllikow DIAGNOZOWANIE a- USTEAEK SllNIKA kodu usterkl zl'<\cze ALDL. g. Do parnieci modulu ECM sa wprowadzone stosowne informacje. Program dia· gnostyczny modulu ECM urnozllwla wykrycie niedomagania (np. . przy czym optymalna wartosc stosunku powietrza do paHwa wynos! 14.uruchomlc silrrik doprowadzajacy do tarnperatury plynu chlodzqcego 85°C.r. . Uszkodzenie mozna r6wniez zidentyfikowa6 zwieraj~c styki.70 SILNIK • Faza ncrrnalnej pracy (w trybie p~tli zarnknietej) .wtClCzyt': zapion na 5 sekund.odcqtywanie 3 kodJ4 4 .amowanle obrot6w biegu jaiowego W przypadku odciecla zasilania. • Faza przyspieszaniaanatizulac sygnaty z czujnika polozenia przepustnicy 0 kacis otwarcia przepustnicy oraz czujnika cisntenia bezwzqledneqo 0 zmniejszeniu cisnienia w kolektorze dolotowym.po osi<\9n1liiciu przsz sonde lambda wfasciwsj temperatury (powyZej 316 C) modul ECM okresta stosunek powietrza do paliwa na podstawie sygnal6w z sandy.A i 8 zlacza diagnostycznego ALDL znaj· dul. wlqczyc klimatyzacjEil na 10 sekund: . na ktorych podstawie modut dobiera odpowtednla dawk~ paliwa sterujac czasem otwarcia wtryskiwaczy. powodulac wzrost dawki paliwa i wzrost predkoscl obrotowej silnika. adpawiednio dla mieszanki bogatej i ubogiej. . gdy silnik jest zimny.indrow. rsdukujac dawklil paliwa oostarczana do cyl.wylCjczyc zaplon na 5 sekund. . uszkodzenia lub hiewlasciwego podlqczenia czujnika). b .! pod schowkiem deski rozdziel· czej. W tym eslu autoryzowane stacje obslugi Sq wyposaZone w urzadzanla diagnostyczne Scanner-l1. Diagnostvkasystemu sterowania Uszkodzenie systemu sterownia sUnika jesl sygnalizowane 5wieceniem lampki kontrolnej silnika w zestawie wskai:nik6w.wylqczyc klimatyzacj!i'.!ty bezpiecznik modulu ECM (F5 W skrzynce gnozowac poszczeg61ne uklady. Opisane czynnosci nalezy rozpoczynac. Po wtaczenlu zaplonulampka kontrolna silnika umieszczona w zestawie wsk. • Faza zmniejszania predkosct ~ sygnal z czujnika clsnlenla w kolektorze dolotowym informujElcy 0 zwiskszanlu podcisnlenia oraz informacja z czujnika poloienia przepustnicy o jej zarnknieciu sprawiaj1:j.!cego sit. Q bezpiecznik6w pod tabllca rozdzlelcza) po ponowym podtaezenlu zasilania nalezy zaprogramowac obroty biegu jaiowego w nasl~ pUiqcy sposob: .na prawidlowo zdia- Prog. modul ECM zwiE.

A 71 btyskaj.\c wyswietla kody usterek.nego (CPS) Nfewlasciwy sygnal z czujnika Za wysokie naplecie Za niskle napi~cle Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury .l~cle z sandy lambda w granicach 340+550 mV Sygnat z ezujnlka temperatury prynu chlodzqcego tury powyiej 146"C Sygnal z c. w kt6rego obwodzie powslala usterka Modul sterowania skrzynklj automatyczna (TCM) Modut sterowania skrzynka automatyczna (TCM) Wentylalor 2 Niski sygnat Wysokl sygnaJ Opis usterki przsrwa lub zwercie do masy H w obwodzie niskiej prlildkoscj wentylatora (pomtl\'dzy modulem ECM a plzekatniklem wentylatora) Przerwa lub zwarcie do zasilanla (+) W obwodzie niskrej predkosci wentylatora (pomi'ildzy modulem ECM a przekatnlkiem wentylatora) Przerwa lub zwaroie do masy H w obwodzle Wysoklej pr~kosci wentylalora (pomil\'dzy rnodutsm ECM a przekazruklem wentylBlora) Przerwa lub zwarcle do zasllania (+) w obwodzie wysokiej prsdkosct wentylatora (pomiljldzy ECM a orzekaznlkiern wentylatora) Zwarcie do masy (-) w obwodzie pomifildzy ztaozem cewki zaworu EGR a zl<ilczem modulu ECM Zwarcie dO zasiJania (+) w obwodrie pomiedzy ztaczern cewki zaworu EGA a ziaczsm modufu ECM (CPS) Brak sygnalu obrotu walu korbowego Nap. klimalyZacji >3115 kPa .2-se- kundowa. oznaczajqcego brak impuls6w z czujnika poIozsnia wafu korbowego. kazda grupa oopowiadajaca poszczeg61nej cyfrze kodu sklada sili\ z blysk6w trwajElcych 0.zu!nika temperatury pfynu chlodz'!cego tury ponizej -35"C NiewlaScjwy sygnaJ z czujnika Zwarcie do masy wtryskiwacza Bllildny sygnal z czujnika spalania detonacy.DIAGNOSTYK.SoC Czujnlk cisnienla w uk!. Kod sygnalizowany jest dwoma grupami btysk6w. Grupy oddzielone sa. przerwe.pow.cej (CTS) CzuJnlk lemperatury cieczy ch'odzqca] (CTS) CZujnlk spalania detonacyjnego Wtryskiwacz Modut ECM Czujnik potozenla we1u korbowego Ozujnik polozenta przepustnicy CZujnik potoienia przepustnicy CzuJnik temperatury powletrza dolotowego tMAT) a 12 13 14 15 18 17 18 HI 21 22 23 1 24 25 27 Czujnik prli\dkosci samochodu Czulnlk lemperatury powietrza dolotowego (MAT) z czujnika VSS <6 km/h I czujnika MAP <25kPa Sygnallzacla zbyt niskiej temperatury .4-sekundowej przerwy. klimatyzacjl (ACP) Zbyt wysokle cisnlenie w ukl.A SYSTEMU STEROWANIA SllNIK. przy czym cykl rozpoczyna siEilod kodu 12. 140·C (VSS) Sygnat (f?S] (TPS) dla temperadie tempera- 4 Wentylator 2 5 Wentylator 1 6 7 Wenlylalor 1 Zaw6r recyrkulacji spalln (EGR) Zaw6r recyrkulacii spalin (EGR) CzuJnlk potozenla walu korbowego Sonda lambda Czu]nik temperatury cleczy chlodz'l. Kody diagnostyczne usterek silnika usterki 1 2 3 Ked Element. natomiast przerwa pomlsdzy poszczeg61nymi kodami trwa 3. 1.4 sakundy i nastepujaoe] po nich O.pontiej -3S. Katdy kod usterki jest wy:§wletlany trzykrotnie.2 sekundy.

Nakr~lklIe naleiy dokrecac momentem 25 N·m.szczelnosc ukladu i stan element6w ztacznych. napiecie ponlze] 274 mV Bogata mieszanka. Ukfad wylotowy Uklad wylotowy samochodu sluiy do odprowadzenia spalin pochoczaeych ze spalania mieszanki w silniku i ograniczenia haiasu powstatego w nastepstwte rozprezenta spalin or['~ do zmniejszenia emisji toksycznych sktadnik6w znajdujacyeh si~ w spalinach. Mp1lilcie powyzeJ 865 mV Za wysokle napleole Nlewlaiiclwle zainslaJawana paml~c PROM Usterka w ukradzie immobilizera Ustarka parnlscl ECM (PROM) 29 32 33 34 35 41 Przekamik pompy paliwa CZlJjnik ci~nienia bezwzgllildnago Regulator biegu jalowego Styk 8 modulu ECM Styk A rnedulu ECM Czujnik tlenu Czujnlk tlenu Akumulator Modu! ECM Modul ECM Modul ECM Zaw6r pachlanlacza Slyk 8 modutu EeM Styk A modulu ECM Przskaznlk $pr~(kj przekai:nik sprliliarkl ModUIECM klimatyzacji klimatyzacji opar6w paliwa (CCP) (IACV) Czujnik cisnienia beZW1:gl~dnego (MAP) I 42 44 45 49 51 53 55 61 Zawar poct1laniacza opar6w pallwa (CCP) Zwarcle cewki zaworu do masy Zwarcie do zasiiania Zwarcie do masy Zwarcle do masy Zwarcie do masy Za wysokle napl~cie Usterka 62 63 64 87 : 88 93 3. . Samochody Daewoo Lanes SEt wypo.stan poszczeg61nych ezescl uktadu. Podczas demontai:u kolektora wylotowego waZne jest zachowanie wlasciwe] kolejnosdi odkrscanla I dokrecania nakretek mOCLlj~ cych oraz momentu dokrecanla. Konwerter katalityczny zmniejsza pozlom emisji szkodliwych w~glowodor6w (He).ulozenie element6w. lIenku w\lgla (CO) oraz tlenkow azotu (NOJ za wartych w spallnach. Podczas kai:dej okresowej obslugi techniczne] nalezy sprawdzic w ukladzie wylotowym: . sai:one w katalizator i przystosowane do zasi· lania tylko benzyna bszotowtowa. w !dOrago obwodzle powslala usterka Przekainik pornpy paliwa (MAP) SILNIK Opis usterki Zwarcle do masy Przarwa w obwodzle zasllanla Za wysokie naplscls Za niskie napi~cie Obroty sllnika przy zamknililteJ przepustnlcy rOini<l_silil ad zalozonyeh obrotew biegu jalowego 0 170 obr/min Zwarcle do zasllania (+) Zwarcie do zasnanta (+) Uboga mleszanka. natomiast redukcj~ toksycznych skladnikow zapewnia konwerter katalityczny zwany popularnie katalizatorem.72 Kad usterkf Element.· ra i konlecznosc jego wymiany. czy nie ocieraja 0 inne czesci pojazdu.11. Przednia rura wyiotowa sklada si~ Z dW6ch czesci potaozonycn tqcznikiem elastycznym. Uwaga. - . kt6ry zmniejsza drgania przenoszone z silnika na uklad wylotowy. Zastosowa' nie etyliny spowoduje uszkodzenie katalizato. Zmniejszenie halasu rsalizujq dwa tlumiki zastosowane w ukladzie. . Osfony cieplne umieszczone przy przednim i tylnym tlurniku oraz przy katallzatorze i ko- laktorze wylotowym zabezpieczala pojazd oraz srodowisko przed wplywem wysokleJ tsrnperatury element6w ukladu wylotowego.

2 . 6 .ostona termlczna.UKLAD WYLOTOWY 73 ELEMENTY UKtADU WYLOTOWEGO \ .przedrna rura wylolowa. 4 .nakfadka ozdobna rury wylotowej. 3 ..kolextor wylo!owy.konwerter katalltyczny (katallzator). 5-tlumik tylny. 7 -ttumik przedni .

uszczelka 7 3 5 KOLEJNOSC ODKRI.sanda lambda.5 .4 I 1.74 SILNIK b o 4 KOLEKTOR W'(LOTOWY a . 1. 3 .sllnik6w 1.5 SOHC .4 f 1.sllnik6w 1. 2 .5 SOHC. 4·.5 SOHC KOLEJNOSG DOKRfiCANIA NAKR!.ostona termlczna.4/1.TEK KOLEKTORA WVLOTOWEGO SILNIK6w 1. b .6 DOHC 1 .karp us kolektora.CANIA NAKR~EK KOLEKTORA ItVYLOTOWEGOSILNIKQW 1.

Uszkodzony uklad recyrkulacji oparew paliwa .Uszkodzenie 5wiec zaplonowych .1I1<LAD WYLOTOWY 75 8 9 3 5 2 4 6 7 10 2 6 7 10 9 8 5 4 3 KOLEJNOSC ODKAE.\czenlaprzewodOw zaplonowych .Ustarka w obwodzie czujnika potozanle walU korbowego .Brak zasilania wtr)/sklwaczy .Uszkodzone wentylatory chfodnicy ~ Nadmierne zuzycla pallwa .Uszxodzsnle modulu EOM -Brak zasllanla pompy paJlwa .Zaniecz.Zanleczyszczony filtr powielrza Oluesowe §wlecenie lampki kontrolnej stlnika .6 DOHC 3.Uszkodzony uklad regulacjl obrot6w biagu J810wego Przegrzewanie silnika silil .Niewta~clwa clsnlsnle sprezanla w cyllndrsch paliwo .TEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIK6w 1.5/ 1.Uszkodzony czujnik temperatury ptynu chlodzE\cego Nier6wna preca silnika .Uszkodzenie przewodOw zaptonowych .NiewtaSciwa kolelnosc podt<. Typowe nlesprawnosci Objawy nlesprawnoscl silnika Prawdopodobne przyczyny .Uszkodzenle Wl:rysklwaczy .Uszkodzone wlryskiwacze paliwa .12.Nieszczelny uklad dolo(owy .Us.Uszkodzony regulator elsnlenia paliwa Sllnik rozwija za malq moc .Brak wfasoiwego kontaktu przewodu masowego modulu EeM - .Brak odpowlednleJ droinoscl przewodu powrotnego paliwa .6 DOHe KOLEJNOSC DOKAEiCANIA NAKRGTEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIKOW 1.yszczorlY rlltr pallwa .zkodzony regulator clsnlanla paliwa .Zanieozyszczona Silnikanle moine urucnornlc tub utrudnlona urucharnlania sllnika .Uszkodzenie cawki zapfonowej .Niewta~ciwy poziom ptynu chtodzaceqo .5 / 1.Niewlatciwe podl<\czenle przewod6w do cewkl zaplonowej .CANIA NAKRE.

rastaj~ce ze wzrostem obciqienia .NiewiaSclwle zamocowane lub uszkcdzena bowego .Zgl'i!tv karbaw6d - Stuki nagrzanego silnika narastajacs ze wzrostsrn oboiazenla Uszkodzona piasta IUD kola pesowa Niewla~clwie zamocowany uktad wylotowy Uszkodzone kolo zamachowe Nadmlerny luz panewek gl6wnych lub korbowych Niewlasciwa jako~t pallwe Niewlasclwe ustawienie uktadu rOlrL&du Przedmuchy spod kclektora wylolowago Niewlasciwy naciEl9 pask6w napsdowyob Niewlaliclwy gatunek olsju silnikowago Nadmlerny IUt sworznia ttokowego Zglfil!Y korbow6d Njaw1a~clwy luz tlok-cyllnder S1uki sllnlka przy obrotach biegu jalowego ~ ~ .Nadmlerny luz tloka w cylindrze .76 ObJawy nlesprawno~cl Stuki w silniku po uruchorrtlenlu zanlkajElce pa rozgrzanlu SILNIK Prawdopodotme - przyczyny Nieodpowledni galunek oleju Uszkodzony hydrauliczny popychacz zaWOrLJ Nadmlerny luz oSiowy walu korbowego Nadmlerny luz IOZysk gf6wnych walu korbowego Nadmierny luz Uok6w w cylindrach kolo pasowa watu kor- Sluki zJmnegoslllilka wz.

. Lanos jest seryjnie wyposaiony w plecioblsqoIII!! mechaniczna skrzynke przekladniowa. NAPE. .pompy sprzeqla. nap~dzajClcyprzednie kola.widetek wylC\czania sPrzEil9fa.sitownika sprzeqla: . ZESPOt.4 U'KtAD PRZENIESIENIA NAPI.tarczy dociskoweJ ze sprezvna tarczowa i.skrzynki przekladniowej z przektadnla.tarczy sprzeqta z oktadzinami ciernymi. oprawa (zwanycl1 decisklem). ma zespot napadowy umieszczony poprzecznie z przodu samochodu. .nicowym orazpolosi napedowych z przegubami. Sprz.tozyska wyciskowego. . . Uklad przeniesienia napedu sktada sie ze sprz~gla.1. podobnie jak wi~kszosc samochod6w tej klasy. opcjonalnie maze mise czterostopnlowa skrzynkfi autornatyczna.DU 4.pedalu sprzeqia. .DOWY SAMOCHODU DAEWOO LANOS . Daewoo Lanes.zbiornika plynu hamulcowego.gl6wnq i mechanizmem r6i:.gfo Zespol sprz~la sklada silil z nastepuiacych element6w: .

widelki wytCjGz:ajCjce. 6 -Iotysko wyciskowe.pedal sprzQgla. sPrzfilgla.tarcza sprz~gla. 9 .doclsk. 5 .silownlk sprz.GI::.dZwlgnia wytfl_Gzania sprzQgla.zhlornlk ptynu harnulcowego. :2 . 10. 4 .pompa z sPrzfil91a . 8 .78 UK tAD PRZENrESIEN1A NAPSDU ~ I 8 ZEsp6t SPRZE.A UKtADEM STEAOWANIA HYDRAUUCZNEGO 1 .obudowa.gla. 7 . 3 .

powoduje ruch loi:yska wyeiskowego.. czego efektem jest zaprzestanie przekazywania napedu. sucne z eentraln~ tarczowa sprl(!ZynI! I Wymiary okladzln e.4 SOHC -1.5 SOHC 134 mm 145 mm 7. Pomi~dzy tarcza dociskowa a kolern zamachowym jest urnleszczona tarcza sprzeqla.lilgla i wartosoi SKOK JAlOWY PEDALU SPRZE. Eksploatacyjnemu zuzyciu okladzin ciernych tarczy SPrzlilgla towarzyszy zmiana potoienia peda!U sprzeota.ym stopniu ad sposobu jazdy. odgiecie sprei.iernych: . przeniesione poprzez hydrauliczny uklad sterowania..6 DOHC . srednica -1.5 SOHC !1. sili' do skrocenla trwalosci oktadzin.Srednicewewn!i!~rzna silownlka 15. zmierzyc cdleqtosc ad potozenia poczatkoweqo do wyczuwalnego oporu na pedale. na skutek tareia.. cleme. pedal sprzegla. Weisnlecie (przemieszczenie) pedalu sprzeqta. srednlca zewnliltrzna die silnik6w: -1. grubosc tarezy Luz pedalu sprzeqla Skokpedalu sprzqgta sterowanie sprzeqla I~rednicawewn!i!trzna pompy !pf2~gla .yny tarczowej i odsunlecle tarczy dociskowej ad tarczy sprzeqta.SPRZsGW 79 ptyn w uktadzla sterowenia sprz~gla Zbiomik ptynu sterowania Plyn hamulcowy do kola zamachowego walu korbowego. gwaltowne zmiany predkosci samochodu przyczyniaja. Okladziny cierne tarczy sprzegta podezas kai:dego wll:lczania i wyI~czania sprzegla.--.87 mm 20.GtA DtuGOSCI POPYCHACZA POMPY ..S mm wewn~trzna DOHC . w zwiazku z czym koniaczna jest okresowa regulacja ustawienia pedalu sprzegla.GtA lic2iJowe JadnOlarczowe. Naciskajac r~ka.4 SOHC oocrskowa 184mm -1. 130 mm Hydrauliczne -1.12 mm.5 f 1.. Odleglosc ta powinna zawlerac sifi w granicach 6.:: sprz\!gla . ktora pod naciskiem sprezyny tarczowej na tarcze coclskowa przylega do kola zamachowego.6 200mm 21Smm 127.65mm 8~12mm min. ulegajE\ stopniowemu zuzyciu. lntensywnosc zui:ycia okladzin zaleiy w dui.64 mm REGULACJA SPRZJ. urnozllwiajac przekazanie momentu obrotowage z silnika do ukladu napedoweqo. W rezie korueczno- I Dane charakterystyczne Typ Sprl..5 -1. Charakterystyka techniczna Opis Oprawa tarczy dociskowej jest przykrscona 001-4 Wsp61ny die ukladu hamulcowego I sprz~gla sprzeqia Regulacja pedatu sprz~gfa • Regulacja skoku jalowego. np .

.sprawdzlc. . • Regulacja skoku pedalu sprzlilg1a. [ednoczssnie kontroluiClC (I w razle potrzeby uzupelniajqc) poztom plynu hamulcowego w zbiorniku. Zmierzyc odleglosc pedalu sprz~gfa w pazycji spoczynkowej ad kola kierowniey.. IULt=_ L. . az z rurkl w pojemniku bsdzte wyptywal plyn bsz p~.. az osoba towarzyszaca nie dokreci odpowietrznika.CJA SKOKU PEDAtU SPRZE.IlAlUJ IIUIII.l poruszy. on':JOoln .calkowlty skok pedalu sprz~gfa. _. Jesll roznlca odleqtoscl pedafu sprzsqla w tym punkcie I punkcie maksymalnego wcisnlecla jest mnleisza nlz 30 mm.IIIJ111.. cherzyk6w powietrza.GtA REGULA.-~L J_l.utrzyrnac naelsk na pedal sprzeqta i (przy pcmocy drugleJ osoby) potuzowac odpowietrznik. ._.. w!qezy6 bieg i powoli zwalniae nacisk na pedal sprzeqla.J_.I\CZANIA SPHZE. .80 UKtAD PRZENIESIENIA NAP§DU SPRAWDZENIE PUNKTU Wt.l. przy kt6rym samoeh6d lekko sif.c pedal sprzeqla. Regulaejlil przeprowadzi6 luzujac nakr~tkq i obracajac sruba.po dokladnym odpowietrzeniu uzupelnic poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku pod znak MAX. Ukiad sterowania jest napelniony plynem hamuleowym I zasllany ze zbiornika wsp61nego dla ukladu sprzeqla j uktadu hamulcowego. regulacyjn<\ pedafu sprzeqta na wsporniku pedaiu Odpowletrzanie sprzfi!gfa ukladu sterowania Sprawdzenie sprzfi!'gfa punktu wfilczania Przed sprawdzeniem zaeia. Po zakoriezonej regulaeji dokreclc nakretke. Jest to punkt wlqczania sprzeqta.po opadnleciu pedalu nie zdejmowac nogl Z9 stopkl pedalu do chwiU. a takze po zakoriezeniu Jakiej· L~L~L . Sprz~gio samochodu Daewoo Lanos jesl sterowane hydraullcznle.podtaczyc rurke do odpowietrznika pompy sprzlilgta i umlesclc jej koniec w pojemniku z ptynem hamulcowym.gnt\c hamulee awaryjny.~~_'l r-. W przypadku stwierdzenia obscnoscl powletrza w ukladzie.powtarzac czynnosc do czasu... tak by wyplynql plyn do naezynia. Zaobserwowac polozenie sprzaqla.obecnosc powietrza w ukladzie sterowanla. .AlUtl"ill uklad odpowletrzyc w nastspujacy spos6b: . powoli na clsnac na pedal sprzeqla: .tarcze sprzfl!gla I tarcze doclskowa.GtA (srub!l na wspomlku) sci wyregulowac dlugosc popychacza pompy sprzeqla po wczesnielszyrn odkrecernu nakr~tki kontrulace].luz pedalu sprzeqta. wcisnEl. nalezy sprawdzic: . Uruchornic silnik. L ."J. ._ r6w powinna przekracaac 130 rnrn. ezy poziom ptynu w zbiornlku si~ga powyze] znaku MIN (w razie potrzeby uzupelnic): po czvrn kilkakrotnie. Nastepnle weisnac pedal sprzEilgla maksymalnie do podlogi I r-.:.

a nastepnie: -zaznaczyc usytuowanie oprawy tarezy dociskowejwzgl~dem kola zamachowego (aby nie naruszyc wywaienia) i odkreclc sruby IEI'CZ(jce dwa elementy.ou Lezes .U"".przed wykr~ceniem ostatnie] sruby przytrzymac oprawe tarczy. przed zamontowaniem skrzynki przekladniowej sprawdzi6 szezelnosc jej obudowy od OOC1SK I TARCZA SPRZ!. .SPRZSGLO 81 CENTROWANIE TAACZV SPRZ~GtA (np.wymontowac tarcze sprzeqta: Podczas montai:u umiescic tarcze sprzeqta wraz z oprawa tarczy doeiskowej (w uprzednio zaznaczonym potozeniu) na kale zarnachowyrn.GtA .. te . trzpieniem J-42474) OOPOWIETRZAN1E UKtADU STEROWANIA SPRZI:iGtA Wymontowanie larczy sprz~g'a Wcelu wymontowania sprzeqta nalei:y najplerw wYil:lc skrzynke przekladruowa z samochcdu. ustawlajqc [s wsp61osiowo (zastosowac walek sprzlilgtowy lub odpowiedni trzpier'l). .. a nastepote momentem 15 Nrn dokreole sruby rnocuiace oprawe tarczy.

82 UKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU 2 ~i I J 6 ELEMENTY SKtADOWE SKAZYNKI PRZEKtADNIDWEJ 1 -skrlynka przekla.kole talerzowe . 4 .dniowa kompletna.mechanizrn roznicowy.oslona z uSlc~el'kii. 6 . 5 .nap\ld predkcsctomlarza. 3 . 2 .piarktari regulacyjny mschanlzrnu r6inicowego.

gla. Skrzynka przekladniowa Skrzynka przektadnlowa umoiliwia jazde samochodu z r6znymi predkosciami dostosowanymi do panujqcych warunk6w [azdy. Sterowanie poszczeqolnymi biegami odbywa si!ilza pornoca dZwigni zmiany biegow umie- szczone] w wnetrzneqo podlodze samochodu oraz wemechanizmu. na ko- lajezdne. lozysko wyciskowe sprzsqta oraz posmarowac smarem powierzchnle tulei prowadzace] lozyska po czym zamontowac skrzynk~ przekladnlowa j wyregulowac potozenla pedatu sprz.2. a takze daje mozuwosc jazdy do tytu. usytuowanego ELEMENTY UKtADU STEFIOWANIA SKRZYNKI PRZEKtAONJOWEJ . Kola zsbate rnala zeby skosne zapewniajqce cichobieznosc pracy skrzynki. poprzsz przekladnie gl6wnq 1 p6losia. Sprz~gni~cie pary k6t zebatych dowolnego przeloienia umoiliwia przekazanie momentu obrotowego z silnika.SKRlYNKA PRZEKt. 4.ADNIOWA 83 strony walka sprz~glowego. Jest to klasyczna dwuwalkowa skrzynka a pleciu (w pelni synchronizowanych) przeloieniach do jazdy w prz6d. stan element6w prowadzqcych dzwigni wlaczania sprzeqla.

6 4.podwieslc silnik do belki poprzecznej umieszczonej na czaszacb amortyzator6w przednich w komorze silnikowej lub do podnosnlka hydraulicznego z wysifilgnikiem ramieniovvym. Sieg wsteczny mozna wfqczye po calkowitym zatrzymaniu samochodu.707 koniecznosc dysponowania narz~dziami specjalnymi do naprawy tego zespolu. w przypadku ruchu po juku). pi~ciobiegowa. .odkrecic dolna sruby mocowania skrzynki do silnika i wymontowac skrzynke.podeprze6 skrzynke za pornoca pcdnosnka i odkreclc sruby tewego przedniego i lewego tylnego wspomika mocowania skrzynki po czym wymontowac oba wsporniki. .odkrecic g6me sruby mocowania skrzynki przekladniowej do sllnlka.unlesc samoch6d i wymontowac obie polosie napedows zabezpieczajqc otwory potosi przed wyplywem oteju.V bieg -wsteczny Przefozenle przakladnl g!6wnej dla silnik6w: 3. gdy kota poruszaja sle z r6inEl predkoseia obrotowq (np.722 1. a nastepnle: . Wymontowanle skrzynki przekladniowej powinno przebiegac w nastepejace] kolejnosct .276 0. Przekladnia gl6wna 0 statym zazeblsntu oraz mechanizm roznicowy zapewnlaja r6wnomiemy rozdzial momentu obrotowego na obydwa kola napadowe nawet wtedy. Skrzynka bieg6w umieszczona we wsp61nej obudowie ze sprzeqlern i przektadnia gl6wnEl Uako zesp61 skrzynki przekladniowej) jest przykrecona do kadluba silnlka Charakterystyka techniczna Dane charak!erystyczne Typ skrzynki Opis I wartosoi lIezbows Mechanlczna. potaczonsqo z dzwigniCl ukladern drqik6w. dosunae skrzynke do kadluba silnika. . wkreclc dolne srubv mocowania skrzynki do sitnika j dokreole je momentem 75 Nrn.84 IjKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU w obudowie skrzynkl.zamontowac lewy tylny wspornlk skrzynki przekladnlowej f dokrecic sruby rnoculace momentem 90 Nrn. Przelozenls biegu wstecznego nie jest synehronizowane.8 I nose oleju W Skrzynce przekladniowej Wymontowanie skrzynki z samochodu Skrzynka przekladniowa daja sie wymontowac z samochodu baz konlscznosci wyjmowania silnika.czenia dw6ch bieg6w [ednoczesnle. . zgodnie z oznaezenlern na gatee dzwigni.333 -1. Ten mec:hanizm uniernozllwia r6wniez wla.zdemontowa6 ostone kola zamachowego.5 -1.I\CZANIE MECHANIZMU STEROWANIA .roziaczyc przegub drazka zmiany bieg6w.892 0. 3. 1. . W niniejszej publikacji nie opisana sposobu naprawy skrzynkl z uwagi na ROZt. z synchronlzacjq wszystklch bieg6w do Jazdy do przodu. zespolona z przektadni<l gl6wnq Przelozenia.545 1.6 zlacza elektryczne z WY'qcznika swia· tel cofania i czujnika predkosci: . -I bisg -II bieg -III bieg -IV bieg . unoszac plerscian umieszczony na dzwigni zmiany bieg6w I odpowiednio przssuwajac diwignil?. .zdemontowac wspornik sitownika wylq_cza· nia sprzeqta: . Montujqc skrzvnke praekladniowa natszv najpierw wprowadzic konccwks walka sPrzlil9fowego w otw6r tarczy sprzeqta.zdja.4.952 1.176 3.

-sprawdzic skutecznosc regulaeji (w razle potrzeby powtorzyc czynnosci regula- cyjne). -wyregulowa6 mechanizm zmiany bieg6w. Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Podczas postoju samachadu przy uruchomionym silniku i wylqczonym sprzeqle wszystkie biegi powinny sie latwo wlaczac.dDkr~cic sruby regul. -wyjqC dwa Irzpienie Z otwor6w regulacyjnych i zalozyc zaslepk~ oraz oslcne dzwignl Zrlliany bieg6w. aby dal sie wprowaozit W otw6r wewnetrzne] dzwigni zmiany bieg6w. b . w przypadku stwierdzenia utrudnionego wfqczania bieg6w. -zarnontowac potosie napedowe: . Skrzynka Jest napelniona olejem przekladniowym (gatuneK oleJu podano w rozdzlala "Materiaty eksploatacyjne") wystarczajqcym na caly okres eksploatacji samochodu bez potrzeby wymiany. .przykrecic g6rne sruby mocowania skrzynki do kadluba silnika cokrecalac je momentem 75 Nrn: . . Aegulacj!i! nalezy przeprowadzi6.przy skrzynce bieg6w. obraeac trzpieniem tak. .podtaczyo drazek zmiany bieg6w.acyjne abejmy drE\Zka zmiany bieg6w momentem 14 N'm. aby byta rnozllwosc umieszczenia W otworze regulacyjnym dzwigni zmiany bieg6w drugiego trzpienia a srednlcy REGULACJA MECHANIZMU ZMIANY BIEGCW ZA PQMQCA TRZPIENI a .pay dtwignl zmlany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce 5mm. podczas kazde] obslugi okresowej naleiy sprawdzac poziom oleju w skrzynce przektadniowej (patrz rozdzial "Obsluga samochodu . w nastepuiacy spo- ) b s6b: -ustawic diwigni!i! zmiany bieg6w w polozeolu neutralnyrn.wybrane czynnosci obslugowe"). samoczynnego ich wylqezania oraz po zamontowaniu skrzynkf przekladniowej do samochodu.zarnontowac wspornik sflownika hydraulicznega wylqczania sprzeqta dokrli\!cajqc sruby mornentem 60 N·m. . . .przymocowac ostone kola zamachowego I.zdjqc ostone z diwigni zmiany bleg6w.SKRZVNKA PRZEKLADNIQWA 65 -zarnontowac lewy przedni wspornik t dekreeiesruby momentem 60 N·m. -poluzowac srube obejmy drazka zmiany bieg6w. Zgodnie z harmonogramem. .dokrecte sruby momentem 7 N·m.przesunac dzwigni~ zmiany bieg6w w Iewo lak.zaloZyczfqcza elektryczne na wylqcznik swiatel cofania oraz czujnik predkoscl poja- a zdu. -zdernontowa6 zaslepke otworu regulacyjnego i umlesclc w nim trzpieri 0 srednicy 5 mm.

wkr~cic na potos now~ nakr~tk!i' zabeepleczalaoa.odkreclc nakr~tkt. . zawleczka.lciu zawleczki i odkreceniu nakretki: .q momentem wstepnyrn 180 N·m. dokrecaiac j. . .86 UKLAD PRZENIESIENIANAPIiDU 4.zabezpieczyc nakretke zaqniatajac JCj w rowku polosi napedowe]: .cdkrectc nakretks przegubu kOlic6wki drazka kierowniczego i za pomoea sciqgacza odlqczyc drq. .zamontowac kola jezdne (w oznaczonym potozeniu) i wykanac kllka obrotow kola.DOWE kreole il.zarnontowac drazek kiercwniczy do wspornika kolumny zawieszenia i dokrecic nakr~tk~ momentem60 N·m. .dowej Aby wymontowac potos z sarnochodu nalezy: .urniescic p610s W obudowie przekladni gl6wneI a nastepnie w otworze piasty kola.przy uzyciu scii:'lgacza odtaczyc przegub wahacza ad zwratnicy. . Kaida p610s rna dwa r6wnobiezne przeguby kulowe urnozfiwiajacs przekazywanie napsdu w roznych polozenlach k6! wzgl~dem nadwozia. po wczesnlejszyrn zdjE.poles prawa pOt.podtrzymujac poles wymontowac dowy przekfadni gt6wnej.sprawdzic stan uszcze.zek kierowniczy ad kolumny przedniego zawieszenia. Prawa polos ma dtugosc 670.l zabezpteezajaca paios (nakr~tka nie nadaJe si~ do ponownego uzycia). lewa 337.p6!o~ laws. . . P6fosie 'napfildowe Polosla napedowe przekazuj~ moment napedowy z silnika na przednie kola [ezdne.0 mm.sprawdzi6 i w razia potrzeby uzupelnic olej w skrzynce przektadrdcwe]. po czym odkrscto nakr~tk~ potosi i poncwnie do- a ~ wymontewane.3. Poprzeczne.w sernocnoozle 1 . 2 .bezpreczyc nakrt#tk.! momentem 50 Nrn. a Wymontowanie pofosi nap.aBIE NAPE.zdemontowac kolo jezdne (po uprzednim oznaczeniu jego potozenla wzgll'idem piasty).5 mm. .urnlasclc przegub wahacza w zwrotnicy i dokrecic nakrstke momentem 70 Nrn: 28. . nastepnie dokreole nakretktil 0 60°. niesymetryczna usytuowanie zespolu napedowsqo w komarze silnikowej jest powadem zastosowania polosi a rozne] dtugo~ci.lniaczy potosi w przekladni gl6wnej i zwroti1icy kola. os z piasty kola.Qg~~WiiljQG ~rotni(jij nfll6wnatrz WYiaG 001i<l Z obu- Wmontowanie potosi nap~doweI Polos wmontowuje sili! w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontai:u: . . b .

poniawai.Uszkodzony synchronizator dane. Diag.Zuzyte przeguby potosl .Uszl<odzone lozysko wyciskowe sprz~gIa . tozyska k61. W celu odnalezienia zrodta podwyzszonej glosnosci nalezy po rozgrzaniu sllnlka Ivykonacprobe drogowq.Nadmleme zUZycle zewn~!rznegc przegubu polosi Nadmierna halasliwosc na zakr~ach lIJadmlernahalMllwo$C przy przyspleszanlu 1 zwa:lnianiu -luzy w zaw'esaeruu sllnlka .5.tl'llcowego I H~lasliwoSi:. zakleszczanie sle kol zebatych.Uszkodzone kolo talerzowe lub lotysko mechanlzmu r6.jazdy przy niewielkich przyspieszeniach lub duzych obolazeniach i zmniejszaniu predkosci. Nastepnie trzeba sprawdzi6 gfosnoM pracy zescotow na postoju ustalajac.ZuZyie kola koronowe machanlzmu rOZnicowego .Uszkodzone kolo z(!bate danego biegu .nostyka ukfadu przeniesienia nap. Zanik stwierdzonego wczesnle] hafasu w tych warunkach bedzie swiadczyl 0 uszkodzeniu tozysk k6f przednich i koniecznosci ich wymiany. Naieiy rownlez rozpoznac w [akich warun- kach ruehu to zjawisko ma miejsce.3.jazdy plynnej przy stalej predkoscl: . wybierajqc gtadkq i r6wnq droqe asfattowa tak.aj!jce walka glownegc . aby oqraniczyc do minimum halas pochodzacy od open i rezonans nadwozia. Nie jest tozadanie iatwe. kt6ry ze stwierdzonyeh halas6w nadal wystspu]e. na podstawle ponizsze] tab eli nalezy okresllc prawdopodobna przyczyne powstania usterki. k61 kornnowych rnechenzrnu r6Znicowego Uszkodzone loiyska kOt Niewywai:ona p610s napedowa Uszkodzony przegub polost Niewywa±one kola lub obudowy Wibracjew uktadzie przenieslenia nspedu Nadmiema hala.ZuZyte przeguby potosi .zkodzone kola zQbate posrednie wstecznago blegu lub luleJka kola po~rednlego lub kola napll'dz. przy czesciowo lub calkowicie zamkniete] przepustniey.Uszkodzone IOZysko walkagl6wnego Halasflwosc na 1.sliwoS6 skrzynki przekladnlowe] przy biegu Jalowym .. 4.Uszkodzone kola talarzowe mechanizmu roznlcowego . Typowe niesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Obj3Wy SMd przy malych predkosctacn Prawdopodobna przyezyna .Uszkodzenie mechanizmu r6i:niccwego .DIAGNOSTYKA UKlADU PRZENIESIENIA NAP§DU 87 4. Po przeprowadzeniu wstepne] weryflkaeji objaw6w.jazdy na zakretach: . na wstecznym biegu . Stwierdzone usterki naleiy dokladnie zdiagnozowac. lub 5.. uklad wylotowy.Uszkoc!zone IOZySKO danego bJegu . ezy halas wystepuje podczas: .zjszdzania w dol z wlqczonym biegiem. itp. . aby zlokalizowac przyczyne ieh wyst~powania. blegu .go biegu .Us. silnik.2.4. W dalszej kolejnosci nalezy unlesc prz6d samochodu i przy zachowaniu warunk6w ostroznosci spowodowac obracanie sili! k6t wskutek pracy silnika.. zgrzyty k6t zebatych.du NajczfilseieJ wystepujacyrnl usterkami w ukradzie przeniesienia napedu mogq bye: utrudnione wlqczanie biegow.4. Ustatic przy jakiej predkosci obrotowej silnika oraz predkoscl sarnoohodui na k16rym biegu pojawia sle halas.Nedmierne zui:ycle osl satellt6w.podczas jazdy wvstspuje wiele haias6w pochodzqcych z roi:nyeh ir6del takich Jak: opony. pedwyzszona glosnos6 pracy zespolu.

Uszkodzone pierscienie synchronlzatorOw pOS2.Nieprawidlowil regulacja zewnlillrznega rnechanlzrnu zmiany bieg6w .Niewla1iclwa regulacja lub uszkodzenie rnechanlzrnu zrnlany blegow .Uszkodzona kola zebate stalego zazebienia .uszkoczona obudowa skrzynkl przekladnlowej tuteja prowadzaca loz:yska wyciskowego Samoczynne wyj!jczanie si~ bieg6w Wyciekl oleju ad strony sprz!ilgla Wycieki oleju Z obudowy .cona lub uszkodzana pokrywa mechanizmu rOinicawego .Nlawlasciwy rnontaz widelek laiyska .Zkodzony wyl<\cznik 5wiatta catania .Uszkodzone tozyska skrzynkl .Us.Uszkodzona tsrcza sprzeg1a (zui:yte lull zanlaczyszczcne cierne) .Uszkodzony pierscien doolskowy sprzeqta .Zbyt niski poziorn oleju w skrzynce .czania bieg6w .Uszkoclzony mechanizm zmiany bieg6w .Uszkodzona .Uszkodzone widelki wle.Uszkodzona tarcza sprzeg1a .Uszkodzone obsady blsznl Iozysk mechanizmu r6znlcawega .88 Objawy Hafasliwosc na wszyslklch blegach UKlAD PRZENIESIENIA NAPSDU Prawdopodobna przyozyna .Uszkodzona obudowa skrzynki przekladniowej .Nledokr.va eksploatacja sarnocnoeu .Uszkodzana tuleja prcwaczacatozyssa wyciskowego .uszkcozenre element6w mechanlzmu zmiany bieg6w .Uszkodzone uszczelntacze pOloSI nap!ildawych .NieWlaScr.czeg6rnych bieg6w Uszkodzona tuleja prowadzaca IOZyska wyclskowego Wadllwe dzlatanls ukladu wyt<\czania sprz~gla Uszkodzone pienlicienie synchronizator6w poszczeg61nych Uszkodzone kola zebate pos=eg6lnych biegOw wyc[skowego oldadzlny Wycieki oleju z przekladni gl6wnej Utrudnione w11llc:zanle bieg6w NiewiasciwB synchronizacja bieg6w Niepelne wylE\czanie sprzeqla Poslizg sprzegla .

zpoqusZk~powietrzn.\.nli standardowy uklad kierowniozy. Demontat kola kierownicy wyposai:onego w pcduszse powietrznq naleiy powlerzyc specjalistom z ASO Daewoo. zebatsiEil kowejprzekladni kierowniczej i drazkow kie(owniczych. co jest szczeg61nie korzystne w ruchu miejskim.Samoch6d w wersji SE/SX ma przekiadnie kierownicza ze wspomaganiem jakowyposaZenie standardowe. W zwiqzku z tym inny jest ksztatt kierowniey i usytuowanie przyeisk6w sygnalu dZwi~kowego. samoch6d rnoza bye wyposazonyw poduszke powietrznq kierowcy. b .5 Ukladkierowniczy samochodu Daewoo Lanos sklada z kolumny z kolem kierownicy. w wersjiSE/SX. Opcjonalnie.enia data osoby przebywaiace] w zasiequ dzialanla poduszki powietrznej. kt6ra Jest mieszczona w centralnej czesci kola kieu KIEROWNICZV UKtAD rowniey. pozwalajEjc obraca6 kolem kierownicy ze znaezniemniejszqsila.O KIEROWNICY a. Dlatego tez podczas naprawy zespolu.bez poduszkl powietrznej . samochodach Lanos rnozna spotkac W dwa rodzaje kolakierowniey. Uktad wspomaganiaulatwla manewrowanie pojazdern. Bezpieezna kolumna kierownlcza oprocz podstawowej funkcJi sterowanla sarnochodam spetnia dodatkowe zadania ochrony kierowey przed obraZeniami w przypadku kollz]. ponlewaZ nieostrozne obchodzenie si~ z tym uktadem rnozs spowadowa6 nagla napelnienie poduszki i obrai. w celu zachowania zdotnoscl maksymalnego po- K0t.

Z8 wspamaganiem 1 . 5.90 UKlAD KIEROWNICZY o UKt. 6 . Charakterystyka.wal kierownlcy (Iarnany). 4 . We- rsje SE/SX samochedu Oaewee Lanes majCl kolurnne kierowniczq umoi:liwiajqcq regula.walek zebnika z tacznlklarn.1.rura watu kierownicy.eloienia przekiadnl kierowniczeJ K"It SkI~tu kola: .5 5 Mechaniczna z~batkowa 24.5/1. naleZy stosowa6 czesci a takzs wartosel moment6w dokracanla zgodne z warunkami technicznymi.przekladnIa z dr¢aml kJerownlczymi.5 . 3 .koto kierownicy chlaniania energii zderzenia.wewn~trznego .cj~ potozenla kola klerownicy w pionis. ukladu kierowniczego Dane charakterystyc2ne Przekladnla klerownicza SamochOd 1.0 I w ukladzie klerowniczym . b .9 m 1.6 SEj Z4ilbatkowa ze wspomaganlem Prz. 2 .zewnfiitrznago Srednlcakola 39·5' ± 1· 30' 3'· :!: 1·30' 380mm 30mm 4.9m 39·5' ± 1"30' 34' ± 1"30' 380mm 30mm kierownlcy Dopus:zczalny lin na kole kierownicy Minimalny prornlen skretu 11086oleju 4.ADKIEROWNICZY a .bez wspomagania.5: 1 Sarnoch6d 1.obsada z przel"cznlkami.4/1.

Wymiana o1eju w ukladzie wspomagania w okresie eksploataoji samochodu nie jest przewldzlana. Charakterystyka ukladu kiena. Wymiana pompy uktadu wspomagania wymaga rn.pieczne panowanie nad pojaprzy duzych prsdkosciach samochodu <. aby rowniczego ze wspomaganiem jest tak dobraprzy niewiel kiej predkoscl obrotowej silnlka maksymalnie zmniejszyc sitE. i-2blomik oleju. Uktad ki. poniewaZ S14 10 warunkl. urnoznwtejac ramach obstugi przeprowadzanej raz rnleslacu nalezy skontrolowac pozlorn oleju w zbiorniku wyr6wnawczym uktadu wspomagania.!potrzebna do obrotu kola kierownicy.2. Gdy oiej jest zimny ]ego poziom nie powinien bye ponize] znaku MIN. TIoczy ona olej pod wysokimcisnieniern do przestrzeni roboczej przeklaani kierowniczej. po lei zakoriczeniu. w W Wymontowanie pompy ukfadu wspomagania Pompa ukfadu wspomagania kierownicy jest zespotem nienaprawialnym. Ze wzrostem preokosct obrotowej silnika udzia! wspomagania maleje (dzi~ki odpowlednio zaprojekIowanemu systemowi zawor6w).w kt6rych wykonywanie podstawowych rnanewr6wsamochodu nast~puje przy maksymalnymoporze obrotu k6t kierowanych.UKLAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM 91 5. 1. zbiornlkiem oleju oraz ukladem przewod6w cisniel'Iiowych potaczonych z przekladniq kierowni- ozq. demonta±u osprzetu sllnika i nalezv przeprowadzic Jq w nast~pujC\cy spos6b: Idem ~erujC\cemubez. OOHCJ~ ~~ ElEMENTY UKtADU ~EROWN1CZEGO 1EWSPOMAGANIEM 1. W przypadku naprawy wymagajCl:cej spuszczenia oleju. Pompa wspomagania urnieszczona w kadlubie Silnika jest napedzana tym samym paskiem co alternator. nalei.erowniczy ze wspomaganlem Ukladkierowniczy ze wspomaganiem rozni si~ od ukladu standardowego pornpa oleju.in. i-przewod y.pompa ukladu l'Ioamag!lnia. zalecanym olejem.y napelnic ukfad wtasclwym.pl'zektadnia lierownioza 3 ~ SOHC . W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego pozlornu sprawdzie szczelnosc ukladu i uzupelntc ole] zqodnie z zaJeceniami zawartymi w rozdziale "Materialyeksploatacyjne". Wadliwa pompa powinna bye wymieniona w catoscl.

92 UKLAD KIEROWNICZY . . . Montaz przeprowadzlc w odwrotnej kolajnoscl cckrecalao pornpe do silnika oraz koto pasowe momentem 25 N·m. . OD~CZAN[E DR.zdemontowac g6rnet oslone paska rozrzadu (sllnik DOHC). Po przykreceniu wszystkich zdemontowanych element6w napetnlc uklad swlezyrn olejem i odpowietrzyc.y: ~ odtaczyc wewnetrzns drC\zki kierownicze ad przekladni.wymontowac zbiornik wyr6wnawczy ukladu klerowntczepo: .zdjqc prawe przednie koto jezdne (po uprzednim zaznaczeniu jego potoi.enia wzgl~dem piasty).w silniku SOHC zdemontowac garnet oslone paska rozrzadu: w silniku DOHC odkreclc srubli' kola pasowego waJu korbowego i zdj<:jc dolnq ostone paska rczrzadu: .5 11. . DEMONTAZ KOlA PASOWEGO POMPY WSPOMAGANIA (silnlki 1. jesll samoch6d rna klimatyzaejlil.5 SOHC) Wymontowanie przektadni kierowniczeJ W celu wymontowania przeklad'ni kierownlcze] nalei.ootaczyc od przekladni kierowniczej przewody zasilajqcy i powrotny.ZKA K1ERQWNICZEGO 00 PAZEKtADNI .po odlqczeniu przewod6w od pompy spu· sclc olej z ukladu wspomagania.6 OOHC) . DEMONTAZ POMPY WSPOMAGANIA UKtAOU KIEAQWNICZEGQ (silniki 1.zdjE!c pasek napedu sprezarki klimatyzaeji.odkrecic elementy ztaczne rnooulace obejmy przektadni kierowniczej do przegrody czolowej i wymontowac przektadnle z po[azdu. .zdjac pasek napedu pompy wspomagania i alternatora oraz koto pasowa pompy. . ..wymontowac filtr powietrza. . opusctc silnik i wymontowac pornPlil z silnika. .3/1.octaczvc sllnik od wspornika zawieszenla wczasnie] podpierajqc silnik tub podwleszaiac go na specjalnej poprzeczce.odkrEilcic sruby macowania pompy wspomagania..poluzowac srube Iqcznika mocowania walu kierownicy.

uruchomi6 Wl'MONTOWANIE PAZEKLADNI KIEROWNICZEJ Po oaprawle lub wymianie zarnontowac przekladnil'.UKlAD KIEROWNICZY ZE WSF'OMAGANIEM 93 zhiomik wyr6wnawczy. .n .uruchomi6 silnik.eju niz zaleeany maze spawodowae zniszczenie uszczelniaczy i doprowadzid do wyciek6w oleju).kierownicy i skrecit ~rubE\nomentern 22 N·m. ezy si~ga ponad znak MIN.zarnontowae czyc przewody [ napetnit uklad kierowniezy swieZ"ym olejem. . aby upewni6 si~.yska przekladnl klerownleze] .Njewla~clv.skrsctc kota maksymalnie w lewo i wlac olej do zbiornika wyr6wnawczego do poziornu silnik.2+3 min.. sprawdzic poziom oleju.ilcaj&csruby momentem 90 N·m.\czyc przewody doprowaczajacy i odprowadzej<!. -pot'lczyc lacznlk z watern . w razle koniecanosol uzupetnic ole].uszkodzcna pompa uktadu wspomagania .przeprowadzi6 test drogowy. swiatel zewnliltTZnych i wyoleraGZek .Zly stan przewod6w ukladu lub len utozanle .y pozlcrn oleju w zbiornlku wy. podta- .! do sarnochodu przykrl'. uzupelnic olej do wymagansgo pozlornu.Uszkodzony uszczelniacz tub loi. . ezy ukfad pracuje prawidiowo bez nadmiemego hatasu.Niewiasolwe usta. -przykr!1cic.lcajc:jcobejmy doprzegrody ezo!owej a nastepnle: -podt!.ustawic kola do jazdy na wprost i pozostawit pracuj~cy silnik przez okofo . wiasciwym olejem przekladniowym i odpowietrzyc uklad (stosowanie innegool. . ezy poziom oleju sil1!ga znaku MAX.Niewlssciwe zamocowanie przewod6w elastycznych (ocieranie 0 nsdwozle) .cyole] do przekfadni dokrEilcaj<!. a nasl~pnie zebezpieczyt sruby zaginajqe podkladkl(! zabezpieczajqcq.Niewlasciwe zamocowanie przektadnl kierowniczej . r w zblornlku. cdpowietrzyc uklad i sprawdzic szczalnosc polc:jczeri.Uszkodzone.odpowietrzyc uklad obracajac kotern kierownicy w spos6b ciOijg.ly omifildzy jego skrajp nymi potozeniarni i obserwowac pozlorn oleju . Typowe nlesprawnolici ukfadu k!lerowniczego ze wspomaganiem Qblawy G!oSnapraca uklsdu kierownicze_go Pny~ny niedom~ga. dn:¢ki kierownicze do przekladni dokrl. .Luzy na kor'lc6wkach dr~1(6w klerownlczych .Niewtasciwtl osadzenle Wh!jcUlika tespolonego klerunkowskazow.c I~Clnikimomentem 27 N·m. Napelnianie i odpowietrzanie ukladu przebiega w nastl?puj~c9j kolejnosct . kol'iOQwkl drljik6w kierowniczych lub przeguby kulowe wahacza .wienie kat.Uszkodzona pompa uktadu wspomagania Zbytwolne powracanie !aZr:t~na wprost k6t do polozenla Nierllwnasita wspomagania podczas azybkiego obracanla klerownlca . Odpowietrzenie uktadu Po kai:dej naprawie ukladu kierowniczego nalezy napetnic go swiezym.r6wnawczym . MIN. .sprawdzlc.

a nastspne.towanle przekladni kierownicz.3.erowniczej do przeg.Nlewtasciwy naci<t9 paska napecu pompy .Zapowletn:ony uktad wspomaganla . . . .Nlewla!ciwy stan lub zamocowaniekor'lc6wek dr~k6w kierowniC2ych .poluzowac srube tacznlka mocowania walu kierownicy.Niewlasciwy necitjgl paska napsdu pompy .Nlewldciwe ustawienie pu:ektadnl kierowniozeJ przy potoz.Luzy na koncowkach dr<lik6w klerowniczych .Uszkndzona pornpa ukladu wspomagaoia .odtaczyc wewn~trzne drqi:ki kierownicze ad przektadni i wyj"c: Ie z samochodu.ei W celu wymontowania przekladnikierownicze] z samochodu nalety: . Uktad kierowniczy bez wspomagania Wymon.rody czolaweji wymantowac przektadnle z polazcu Naprawionq lub nowa przektadnie nalery wmontowa6 do samochodu przykrecajac obejmy do przegrody czo!owej.zykrli!cic drqiki kierownicze do przekladni dokrecalac sruby momentem 90 N'm oraz za bezpieczyc sruby zaginaja.94 Obiawy Szarpanie podczas skrecarna UKLAD KIEROWNICZY Przyczyny niedomagafl . PRZEKtADNlA KIEROWNICZA WYMONTOWANA Z SAMOCHODU Typowe niesprawnosci ukfadu kierownlczego bez wspomagania Objawy Nadmiemv luz Przyczyny niedomagan w ukladzle kierowniczym ..p:k6w klerownlozych Glosne.Niewfasdwe zamccowanie prz.Nlewlasciwe mccowanle przektadnl do nadwozia .Nlewtasciwy stan lub zamocowanla kof\oOwek drqZkow klercwniC:ZYO~ . praca ukladu kierowniczego .Niew1a!clwy stan lub zamocowanie kol"1cawek dr.Zapawielizony uktad wspamagania .sniu k61 do.Niewtasciwy luz lub uszkodzona tOZyska piasty kola pn:edniega .poiaczvc Iqcznik z walem kierownicy i skr~· cic sruba momentem 22 N·m. jazdy na wprast .c podktadke zabazpieczajaca: .Zapawietn:ony uklad wspomaganla .pr.Nadmierne luzy totysk k6! przednich .odkrecic elementy ztaczns moculace obe] my przekiadni ki.Uszkodzona pompa uktadu wspomagania .ekfadni kierowniczej do nadwozia .Nlewlasciwy naci'lQ paska nap~du pornpy Drgania wyczuwane na kale kierown!cy przy malej prsdkosol lub na postoJu Luz w uktadzie kierowniczym Brak wspomagania w ukladzJe 5.

UK!:ADKIER9vvNif;ZY_E3EZ_VVSPOMAGANIA

95

5.4. Demontaz

i regulacja element6w uktadu kierowniczego

Zdejmawanie kola :kier,ownicy
Jezeti kolo kierownicy jest wyposai:one wpoduszkr; powletrzna, to nalezy przed przysltlpienlem do dernontazu" kola kierownicy odlSlczy6 przew6d z ujemnego bieguna akumulatora I odczekae ok, 15 minut, az nastapi rozadowenie kondensatora uktadu napefnienla poduszki powletrznej,a nastepnle: -zdernontowac z kola kierownicy modul poduszl<l pawietrznej; - odlii\czyc przew6d przycisku sygnalu dzwi~kowego; - odkrecic nakr~tk~ mocowania kola kierownicy i za pornoca sciaqacaa zdjE!c koto kierownicyz watu (nie wolno zdejmowa6 kola kierownicy uderzajac w nie ad dolulub z gory); uwaga: w celu utatwienia p6t.niejszego prawidlowego montazu kola kierownicy nalei:y pnsd zdjf;lciem kola zaznaczyc jego potozenie na wale kierownicy; - odl1:lPzy6lsrsclen kontaktowy kola kierowp hlcy.

Kola kierownicy naleZy zaktadac przeprowadzaiac czynnosci w odwrotnej kolejnosci do wymienionych przy zdejmowaniu, po czym zaloi:y6 nowa podktadke zabezpieczaiaca, dokreclc nakretke mocowania kola kierownicy do walu momentem 17 N-m i zabezpleczvc i~ przed cdkrecenlem doginajqc brzeg podkladki do krawedzl nakr~tki.

Zdejmowanle drqzk6w kierowniczych
Konc6wk~ drqi:ka klerowniczego sie w nastepujace] kolejnoscl; demontuje

DEMONrAZ MODUlU PODUSZKI POWIETRZNEJ Z KOLA KlERQWNICY
ODtACZANIE PRZEGUBU ORAZI<A KIEROWNICZEGO 00 KOLUMNY ZAWIESZEN1A (s. b)

DTrczynnosc zaleca sifil powieuyc ASO Daewoo,

c([««(~«««(J
4F
~ ~

96

UKI:..ADKIEROWNICZY

i

I

a nastepnie przykrlilcic wewnliltrznq koric6wk~ drazka do przekfadnl kierowniczej mornentem 90 Nrn i zalozyc nowa plytk~ zabezpieczaiaca, Ostatecznie dokrecic srube obejmy zaoiskowej wewnetrzneqo drazka momentem 22 N·m.

Regulacja naciit9U lozyska przekfadnl klerowniczej
Naciqg tozyska przektadni kierowniczej w samochodzle naiezy regulowa6 przy podnlesionych przednlch kolach i ustawieniu kola kierownicy do jazdy na wprost w nast~puj'lcej kolejnoSci: - odkrecic przeclwnakretke sruby regulacyjnej i dokrseac srube zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do wyczuwalnego oporu; - cofnac srube raqulacyjna 0 kat 30°.;.-40°; - przytrzymuja,c srube regulacyjna, dokreclc przsciwnakretke momentem 70 Nrn.

41
DA.l\iKA

ODt.ACZANIE WEWNI;TRZNEJ KONC6wKI 00 PRZEKtADNI KIEROWNICZEJ

- po zdjli!ciu kola jezdnego naleZy poluzowac srub~ obejmy zaciskowej koric6wki drazka kierowniczego a nastepnie odkrecic nakretke sworznia kulowego; - za pornoca scil:\gacza odlaczyc przegub ad ramienia kolumny zawieszenia; - zmlerzyc gl~bokosc wkrecenla koncowki drazka na l~pznik gwintowany; - odkrecic kor'lc6wk~ dn:¢ka; MontujC\c wkrecic na lacznlk odpowiednia dla dane; strony samochodu koncowke na g'~bokosc poprzednio zrnierzona, a nastepnie przyrnocowac koncowke drazka do ramienia kolumny zawieszenia dokrecajac nakrfiltkEi! momentem 60 N·m. Ustawi6 zbleznosc i dokrecic srube obejmy zaciskowej momentem 22 N·m. Wewn~trzn'l koncowke drazka kierowniczego naleiy zdejmowac w nastepuiacy spos6b: - poluzowa6 sruba obejmy wewnetrzne] koncowkl drazka kierowniczego; - zdjqc plytkli! zabezplsczajaca za srub mocujqcych drqtki kierownicze do przekladni kierowniczej i odkreclc srube demontowanego

REGULACJA NACtI\GU t:.OZvSKA PRZEKlADNI KIEROWNICZEJ

Sprawdzenie ustawienia przektadni kierowniczej i k6t kierowanych
Po wykonaniu jakichkolwiek prac przy ukradzie klerownlczym trzeba sprawdzi6, ezy przekladnia jest wtasciwla ustawiona. W tym celu nalezy ustawi6 samoch6d na r6wnym podtozu z kolami skierowanymi do jazdy na wprost i sprawdzic, czy w tym potczeniu sruba elastycznego Iacznlka walu przekladni kle· rowniczej jest usytuowana poziomo. Jssll nie, to znaczy, ze z~bnik jest przesuniety wzgle-

drazka;
- zrnierzyc gl~bokoS6 wkrecenla drqtka na lacznlk gwintowany i wykreclc drazsk, Podczas montai:u wkrecic drazsk kierowniczy na zrnierzona przy demontazu gl~bokoS6

SPRAWDZENIE
!(ato <eW"'l.trlfle KQlo "ewtI~t r2N> 39" 5' ± 1. "30'

USTAWIENIA

KOl KIEROWANYCH

97

34":':.'"30'

1--

5PFlAWDZENIE Kl\TA SKREiTU K6t

dem listwy zebate] przekladni kierownlczej i nalei:y skoryqowac Jego ustawlenie. Jeleli sruba jest usytuowana poprawnie, a kola kierownicy jest skrecone, nalezy zdj~c kola kierownicy i zalozyc je we wtasciwvrn polozeniu. Przy ustawieniu k6t do jazdy na wprost narysowac na podloi.u lini~ b~dC1l.cq rzutem krawsdzi plaszczyzny pionowej kola na podtoza. Nastepnie skrecic kola maksymalnie w prawo i narysowac na podtozu podobna linit;l. Kqty skretu kola zewnetrzneqo i wewn!iltrznego powiny bye zgodne z podanymi na rysunku. Jesll otrzymane wartoscl katow nie rnleszcza sit;!w podanych tolerancjach nalei:y sprawdzlc poprawnosc montaiu przekladni klerowniczej.

6
6.1. Ustawienie k6t
Wtasciwe ustawienie k61 przednich i tylnych jest konleczne w celu zapewnienia minimalnego zuzycta ogumienia samochodu, utrzymywania kierunku Jazdy oraz powracania kot kierowanych do jazdy na wprost po wykonaniu skretu, Niezachowanie jednego z tych warunk6w oznacza, ze pojazd powinien zostac sprawdzony w wyspecjalizowanej stacji obslugi. Porniaru dokonuje sle przy obclazeniu sarnochodu dworna osobami.

ZAWIESZENIE I KOLA

A

B
ZBIEZNOSC K6t PRZEDNICH

Ustawienie k6f samochodu
Dane chsraktarvstvczrra Kola pr::zednle - zbieznost k61 - kCjtwypr::zedzenia osl sworznla zwrotnicy • przektadnia kierownicza mechaniczna • uklad kierowniczy za wspomaganiem - k<j1 pochylania kola Kola tylne - zhieinost - k<jt pochylania kola Wartest 1Ic.z:bowa

0" ± 10' (0 ± 1 mm)

Zbiaznoscia okresla Silil' wzajemne ustawlenie k61 tej samej osi mierzone na obreczy wzgl~· dem osi podlui.nej samochodu, na wysokosd osi k6!. Zbieznosc oznacza, ze odleqtosc kraw~dzi obreczv w przedniej czesci kola jest mniejsza nit ta sarna odleglosc zrnierzona w tylnej czesci kola. W przeclwnyrn razle rnowirny 0 rozbieznoscl k61. Dzieki wlasciwej zbieznosci samoch6d utrzymuje prawidlowy tor ruchu i nie zuzywa nadmiernie ogumienia. Niewlasciwa zbieznosc wplywa na poqorszenie ekonomicznosci jazdy. Kqt pochylenia kola jest to kqt zawarty mi,dzy ptaszczyzna kola a ptaszczyzna pionowq. K~t pochylenia kola jest dodatni, gdy kola sit wza· jemnie rozchylone u g.6ry. Parametr ten ma wpfyw na zmniejszenie przenoszenia drgar\ pochodzacych od nlerownoscl drogj i nie podlega reguJacji. Kqt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy jest to kat zawarty miedzyosia obrotu sworznia zwrotnicy a pionem. Wptywa on na samo czynne utrzymywania k6t przednich w pozycp do jazdy na wprost oraz na powr6t kat przed· nich do jazdy na wprost po wyjsciu z zakr~tu.

, "ao' ±

(0"30' -;- 2°30') 2"45' ±
(1°45' -i- 3°45')

,0 ,0

-1010' ± 20'
(- 1"30' ... -<J°SO')

- 0°10'
(',5

±

40'

-1"40' ± 30'

±

2.5 mm)

(- 2"10' -i- - 1°10')

czyc bieg.odkreclc nakretki g6rnego punktu mocowania kolumny de nadwazia i wymontowa6 kolurnne zawieszenia z pojazdu. .1dem piasty). iesp6t ten wplywa bszposrednio na kornlort 1 bezpleczenstwo jazdy.\chamulec reczny i wla. zabezpieczajac jsdnoczesnle pores przed SWD' bodnym zwisaniem (np. aby nie zwisat na przewodzie hamulcowym: . .zdemontowac zacisk hamulcowy podwieszaiac gO' de elementu poowozla tak. Przednie zawieszenie Przedniezawieszenle samochodu jest niezaleine na kolumnach MacPhersona z amortyzatorami.sprezynamt srubowyrnl. natomiast dolny punkt to polaczenie tr6jk2ltnego wahacza z przednla podtuznlca nadwozia. Zawieszenie t2ltz. .2. uniesc eamochod podstawiajqc adpowiednie podporkr I zdJqc kolo (uprzednio oznaczajac jego potoi:enie wzgil. tu.czenia drazka kierowniczego ad kolumny zawieszenia. .USTAWIENIE K6L 99 • • • KAT POCHYLENIA KOtA PRZEDNIE ZAWIESZENIE I<I')T wYPAZEDZENIA OS! SWORZNIA ZWROTNICY lie f? lei a- 6. locii ld- Wvmontowanle kolumny przedniego zawleszenla Wceluwymontowania kolumny nalezy wykonao nastepulace czynnoscl: -zaciqgm. Oba lYahacze potaczone drazklarn stabilizatosa ra przechyt6w samochodu. wahaczarnl I dr¥kiem stabilizatora. gdy samoch6d stoi na kolach).O'dlqczyc zraeze elektryczne czujnika predkosci kola (dotyczy samochodu wyposai:onegO' w uklad A8S). . .y sifil z nadwoziem w dw6ch punktach. przez podwieszenie na drucie). G6rny punkt kolumny zawieszenia jest zanccowany do fartucha wewn~trznego kola poprzez elastyczny tacznlk.wyj~t zawleczke j odkrecic nakretke mocowanla przegubu wahacza do zwrotnicy.poluzowac sruby kola.zsunac zwrotnice z potosl napedowe]. . .pod'obne ozynnosci wykonac w celu odlq.za pornoca przyrzqdu do demontaiu przsgub6w rozlaczyc potaczerue wahacza ze zwrotnlca. .zdemontowa6 kolpak kola i odkrecic nakr~tk~ polosi (czynnosc wykonac. W przypadku 1st ej ~a e ~ lezy ~t laIi lie 1st ua a lednego nieprawidtowego dzialanla tub uszkodzenla z element6w ukladu zawieszenia naleiywymieni6 ten element dla obu stron samochodu.

2 . .zarnontowac dr¥ek kierownlczy do kolumny zawies. 7 .sprti\Zyna srubowa.100 ZAWIESZENIE I KOlA • ELEMENTY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 1 .dr<jZek stabilizatora Montai: przeprowadzic w nastepuiace] kolejnosci: . ...wahacz. 6 .za:lozyc kola w oznaczonym poloieniu (by nie naruszyc wyr6wnowai:enia) i dokreclc nakr~tkQ mocowania potosl do piasty kola momentem 180 N'm.wprowadzic potos w plasts kola.zwrotnlca.kolumna przednlego zawieszenia.urniesclc kolumnl(l w nadwoziu j przykreclc jq nakretkarnl do nadwozla momentem 25 N'm: .polqczy6 przegub wahacza ze zwrotnicq. po czym dokr~cit dodatkowo 0 kqt 60. nastepnle poluzowac nakrl(ltkliJi po nownie dokrecle momentem 50 Nrn.elementy mocowarua kolumny do nadwoz!a. dokreclc nakr~tklillmomentem 70 N'm i zabezpieczy6 zawleczka. 4 .plasta kola. .zabszplsczyc nakrliltk~ zagniatajE\c j('t w rowku potosl napsdowe]. 5 .wspomik nadwozla 8 . . .podlqczyc zlqcze elektryczne czujnika prlildkoscl kola (dotyczy samochodu wyposaZonego w uklad ASS). 3.zenia dokrecajac nakr!iltklil mom entern 70 N·m: .zamontowac zacisk hamulcowy. .

rnoco- przegubu wahacza do zwrotnicy.polaczanle wahacza zs zwrotnica.podniesc i odpowlednlo podeprzsc sarnooh6d.za W ce!u wymontowania wahacza nalezy: . 5 .nakretka zabezpieczaj<lca potosl Wymontowanie wahac. 2 . -odkr\lcic srube mocowania drazka stabilizalora i zdemontowac elementy mocowania.tarcza hamulcowa.zwrotnlca. 3 .piasta.zmontowac zesp61 drqzka stabilizatora do wahacza.w raLie potrzeby wymiany przegubu kulowego nalezy przewierci6 wiertlem 012 mm ~6wki nit6w rnocuiaoych przegub do wahacza.lotysko.PRZEDNIE ZAWIESZENJE 101 PIASTAKOlA PRZEDNIEGO " . 4 .sprawdzlc stan poduszki tylnego rnocowaIlia wahacza i zarnontowac wahacz do nadwozia.przykr~cic wahacz do przedniego wspornika usytuowanego na podlu:inicy nadwozia. .wyJ"1C zawleczke i odkrecic nakretke . -oznaczyc potoi:enie wzgl~dem piasty i zdj1:\c kola jezdne. za pamacq przyrzqdu do damontazu przegub6w lozl~czy{. Wmontowanie wahacza wymaga nast~pujq· (l!Ij kolejnosci dziatania: .pOlqczyc przegub kulowy z wahaczem za p(lrnoc~srub z nakretkarni: wymiany przedwahacza nalei:y a nastepnle wclsnac nowa WAHACZ PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA .w przypadku konlecznosci nisI tulei stalowo-gumowej wycisn<tG zuzyta naprasle. . -odkr~cic i wyjElc srub'l moeulaca wahacz do nadwozia po czym wymontowac wahacz zpcjazdu. wanta . . . dokrecaiac nakretke zabezpiaczajaca tak. aby odleglosc porniedzy tulejfl dystanSOWq a nakretka osiqgn'i1a wymiar 38 mm.

.opuscic wotno prz6d pajazdu i po przyleclu normalnej pozycji zrnierzyc odleglas6 srodka zderzaka przedniega do podloza. aby nle naruszyc wyr6wnowai:enia) i opusclc samoch6d. konae jednoczesnej wymiany bliiniacze:go elementu z drugiej s1rony samoehodu Uwaga. czy elementy zawlsszenla (wahacze. Sprawdzanie w p6lnieza- drE¢ka stabilizatora. aby kola swobodnie zwisaly. .7 rnrn.zalozyc kolo jezdne (na poprzednie oznaczone miejsce . poprzeozne] belki skr~tnej. zwolnlc nacisk i po chwili ponownie zrnlerzyc odleqtosc srodka zderzaka do podloza: as ko- .wymlar rnontazowy ZAWIESZENIA . Sprawdzenie opor6w w elementach zawieszenia: ..zdernontowac spreiyny zawleszenlaora odlqczy6 ad tylnej osl arrrortyzatory. b .polaczyc przegub kulowy wahacza ze zwrotnica i dokrecic nakretke momentem 70 Nrn: . Tylna os jest przyma· cowana do nadwozia za pornoca wspornik6w umieszczonych w tylnych podluinicach.3. I dolna CZIilSC opony i wywie~ rae na kale sitlil poprzsczna obaerwuiac potaczenie przegub kulowy-wahacz.w przypadku stwierdzenialuz6w nalezy wymieni6 uszkadzone elementy.102. ZAWIESZENIE I KOlA b 38mm ZAMOCOWANIE STA61LlZATORA PRZEDNIEGO a . stozkowych sprezyn srubowych i amortyzator6w. W przypadku konlecznosci . . Daewoo Lenos jest wyposaZony lezne tylne zawieszenie sktadalace Sprawdzenie przedniego zawieszenia luzow w przednim zawieszeniu: .dokrsclc nakrliltkE.vymiany jednego z element6w ukladu zawieszenia nalezy OC). amortyzatory) nls sa zuiyte lub uszkodzone.jasll rozrnca 12. . wahacz-etementy mocowania do nadwozia.lksza nli nalezy sprawdzic. przednisgo pomiar6w bedzie wit. Tylne zawieszenie sle z wahaczy wzdiuznvch.chwycic g6mE!. Podczas prac naprawczych przy zswieszenlu nalezy zachowac szczeg6ln~ ostroznosc. .nacisnac przod naowozia. 6. aby nie narazlc silil na obratenia podczas demontaiu element6w Wymon1owanle tylnej osi Tylnq wymontowuje ste w nastepuj~oeJ leJno:§ci: .l sruby mocowania wah acza do nadwozla momentem 140 Nrn.W samochodzie.podnissc przod samochodu tak.z pornoca drugie] osaby uniesc prz6d samachadu moiliwie jak najwyiej. .. przeguby kulewe.

wahaoz.spr~Zyna srubowa .amortyzator rzamocowanlern. 4 . b] ELEMENTY TYLNEGO ZAWIESZENIA 1. stabntzator).belka tylnego zawleszsnla (wewnijtrz. 3 .TYLNE ZAWIESZENIE J03 1YLNEZAWIESZENIE (a. 2 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->