BA O CUKROWEJ CZAROWNICY FAIRY TALE ABOUT A WITCH CANDY

Dobra wyspa z owocami i warzywami. Good island of fruits and vegetables.

Przybycie cukrowej czarownicy na wysp . The arrival of the sugar witch on the island.

Wyspa zamieniona przez czarownic . Zamiast owoców i warzyw, cukierki, lizaki i czekoladki. The island changed by a witch. Instead of fruits and vegetables, candies,lolipops and chocolates.

Czary cukrowej czarownicy. Sugar witch spells.

Grubi, nieszcz liwi ludzie, którzy jedz same s odycze. Fat, unhappy people who eat the only sweets.

Czarownica zjad a za du o s odyczy i p k a. Witch ate too many sweets and burst.

‡ Szcz liwi ludzie. Wolni od czarów cukrowej czarownicy. ‡ Happy people. Free from corn sugare witch spells.