P. 1
Kinezyterapia - rodzaje ćwiczeń

Kinezyterapia - rodzaje ćwiczeń

|Views: 15,668|Likes:

More info:

Published by: Elżbieta Żarek on Mar 07, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Kinezyterapia miejscowa: 1. Ćwiczenia bierne 2. Ćwiczenia czynno - bierne 3. Ćwiczenia samowspomagane 4. Ćwiczenia czynne w odciążeniu 5.

Ćwiczenia czynne wolne 6. Ćwiczenia czynne oporowe 7.Ćwiczenia prowadzone Inne formy ćwiczeń i oddziaływań: 1. Ćwiczenia redresyjne 2. Wyciągi redresyjne 3. Ćwiczenia synergistyczne 4. Ćwiczenia oddechowe 5. Ćwiczenia relaksacyjne 6. Ćwiczenia czynności samoobsługi 7. Pionizacja i nauka chodu Kinezyterapia ogólna: 1. Ćwiczenia ogólnousprawniające 2. Ćwiczenia gimnastyki porannej 3. Ćwiczenia w wodzie 4. Sport osób niepełnosprawnych ………………………....... Ćwiczenia bierne – wykonujemy, kiedy siła mięśniowa jest na 0-1 w skali Lovetta, ćwiczenia wykonywane są przez terapeutę bez współdziałania pacjenta. Cel : - zmiana ruchu biernego na ruch czynny, - zachowanie elastyczności i długości mięśni, - zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach. - utrzymanie właściwego krążenia krwi i chłonki (wspomaganie pompy mięśniowej), - zachowanie pamięci ruchowej, - oddziaływanie na układ nerwowy, uaktywnienie torowania: - proprioceptywnego (czucia głębokiego)- poprzez docisk stawowy, pełne rozciągnięcie mięśnia - eksteroreceptywnego (czucia powierzchownego) poprzez potrząsanie kończyną, dotyk ręką terapeuty - oddziaływanie ideomotoryczne – nauka utrwalanie i zapamiętywanie nowych wzorców ruchowych Wskazania: - niedowłady i porażenia - napięcie spastyczne - nie utrwalone ograniczenie ruchomości w stawach - zła trofika tkanek miękkich Przeciwwskazania: - niepełny zrost - stany zapalne stanów - stan bezpośredni po zwichnięciach i innych urazach stawów - rany skóry, mięśni, pooperacyjne przed wyjęciem szwów - ból przy ćwiczeniach - ciężki ogólny stan chorego - niewydolność układu krążenia

biernych musi być pewny. z oparciem.g.. ruch.Metodyka: . ruch prowadzony jest biernie przez fizjoterapeutę.w.porażenie spastyczne (spastyczność) wzmożenie napięcia mięśniowego Ćwiczenia czynno – bierne – stosujemy przy nadmiernym napięciu mięśni wywołanym bólem. dla ćwiczeń biernych w stawach k. Wg. odpoczynek) . powtarzamy około 30x (w każdej płaszczyźnie) Rodzaje zaburzeń: . nie może sprawiać bólu. dlatego do tego rodzaju ćw.porażenie lub niedowład jednej kończyny monoparesis – monoplegia . lub k. w celu zmniejszenia tarcia pow. stabilizację uzyskuje się poprzez odpowiednio dobrane p. stawowych o siebie . czyli odciąganie od siebie pow.świeże blizny pooperacyjne lub inne urazy.choroby reumatoidalne .w. powrót do p.porażenie paralysis całkowite wyłączenie możliwości ruchów .stany atrofii tkankowej . najwygodniej na stole do ćw.k. rytmiczne dostosowane do możliwości pacjenta.g.klasyfikacja do tych ćw.demineralizacja kości Przeciwwskazania: . wykonuje się 1 – 2 x dziennie. w pełnym fizjologicznym zakresie ..paraplegia .w.d i k.wykonując ruchy bierne w stawie..pozycja do ćwiczeń – jak na 0-1 w teście Lovetta . otwory dla pasów stabilizacyjnych .: wolne. aby nie był wspomagany przez inne. jest pozycja siedząca na krześle. hemiparesis – hemiplegia .unieruchomienie kończyn za pomocą wyciągów redresyjnych. dla ćwiczeń biernych w stawach k. . głowy oraz szyi jest pozycja leżąca. stawowych (najczęściej przy ruchach zginania). .p.porażenie czterech kończyn tetraparesis – tertraplegia . . ćwiczenia wykonujemy w pozycji leżącej.porażenia lub niedowłady pochodzenia centralnego z wzmożonym napięciem mięśniowym (spastyczne. połączony z czynnym intensywnym działaniem chorego w kierunku rozluźnienia mięśni” Cel: . unieruchomieniem lub innymi czynnikami.p. .k. powinno się wykonywać trakcję.należy przestrzegać stałych faz ruchu w ćwiczeniach (p. . aby ruch odbywał się tylko w tym stawie. mogą to być również pasy stabilizacyjne lub ręka terapeuty. ze względu na siłę mięsni jest trudna do wykonania testem Lovetta .tempo ćw. kwalifikuje się pacjentów o nadmiernym napięciu mięśni .d. z ramieniem wysuniętym poza łóżko.czynne procesy zapalne w obrębie stawu .w.odcinek bliższy ćwiczonego stawu musi być ustabilizowany tak.obniżenie napięcia mięśniowego spowodowanego bólem Wskazania: .chwyt stosowany przy ćw. natomiast u osób które nie mogą usiąść na krześle.należy stosować pozycję izolowaną.k.w. paraparesis . powinna zapewniać prowadzenie ruchu.g.p. a pacjent czynnie rozluźnia mięśnie. ćw.. które nie może być za szerokie. wszystkie ćw.w.rozbicie odruchowego koła bólu . mających uchwyty..k. gdzie ruch mógłby stanowić utrudnienie w gojeniu .d. .Weissa „ruch bierny wykonywany przy pomocy siły zew.porażenie lub niedowład obu k.połowicze porażenie lub niedowład k.porażenie wiotkie (wiotkość) obniżenie napięcia mięśniowego . gdyż utrudniałoby to wykonywanie ruchów w stawie ramiennym.stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych w narządzie ruchu . tułowia.ciężki ogólny stan chorego .niedowład paresis częściowe upośledzenie (osłabienie siły mięśnia lub grupy mięśni) .

a dla części zdrowych są to ćwiczenia czynne często z oporem. przerwa 2 – 3 min.nie będące dowolnie kontrolowane.p.wzmocnienie siły mięśniowej do wartości umożliwiającej wykonanie ćwiczeń czynnych-właściwych tj.niewydolność układu krążenia Metodyka: .likwidacja tzw.bezpośredni (jedna ręka “ćwiczy” drugą) .+2 w skali Lovetta.należy stosować temblak dla zabezpieczenia przed podwichnięciem Ćwiczenia czynne w odciążeniu – są to ćwiczenia wykonywane w warunkach zniesionego ciężaru ćwiczonego odcinka ciała.2. w czasie ćw.niewydolność układu krążenia Metodyka: .ruch powinien poprzedzać opis.pełny zakres ruchu należy zastąpić zakresem funkcjonalnym: do 100 stopni zgięcie do 90 stopni odwiedzenie rotacja zew.zapobieganie niekorzystnym zmianom wynikającym z bezruchu . biernych.zapobieganie ograniczeniom zakresu ruchu Wskazania: . stosuje się przy sile mięśni -2.2 w skali Lovetta).ćw. .niedowłady i porażenia Przeciwwskazania: .utrzymanie odpowiedniego zakresu ruchu w stawie .do 30 stopni.aktywizacja pacjenta do pracy przez możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczenia bez udziału fizjoterapeuty .stany zapalne stawów. .ciężki ogólny stan chorego . 3 w skali Lovetta . nie podlegające świadomemu rozluźnieniu . liczba powtórzeń 10 – 15 x w jednej serii. bardzo wolne. prowadzimy po zabiegach fizykoterapeutycznych. rotacja wew.poprawa trofiki mięśniowej poprzez działanie pompy mięśniowej .w. mięśni .przy ćwiczeniach kończyn porażonych należy unikać podwichnięć w stawie . ograniczeń ruchomości w stawach . często pod „osłoną leków”.podczas ćwiczeń w stawie barkowym należy stosować „orczyk” . miękkich przykurczy. Wspomaganie może mieć charakter: . czynno – biernym (przy sile mięśniowej w przedziale od 0 . Cel: .do 70 stopni . i stabilizacja jak przy ćw.pośredni ( system bloczkowy) Cel: . ruch prowadzony jest do granicy bólu . . tempo ćw.opadanie łopatki po stronie chorej jest często wynikiem uniesienia łopatki po stronie zdrowej . jest to podstawowy warunek zapewniający właściwą współpracę z chorym Ćwiczenia samowspomagane – są to ćwiczenia kombinowane dla części niesprawnych jest to działanie o charakterze biernym.zapobieganie ograniczeniom ruchu w stawach .oddziaływanie psychoterapeutyczne Wskazania: . pacjent musi być stale informowany jakie mięśnie ma rozluźnić i w jakim momencie.

aby ćw. Podwieszenia (osiowe.pozycja do ćwiczeń taka jak na 2 w teście Lovetta .zmiany chorobowe pow. pooperacyjne przed wyjęciem szwów . że po każdym wykonaniu ruchu kończyna pozostaje przez chwilę w pozycji wyjściowej. .stany zapalne stawów i mięśni . Ruch odbywa się nie w płaszczyźnie osiowej lecz po wycinku koła. znajduje się prostopadle nad stawami. w którym odbywa się ruch . wykonany w pełnym zakresie. nie przekraczamy 5 min. Do podwieszenia używa się linki z ruchomą klamrą do regulowania ich długości. aby ruchy ćw.możliwość prowadzenia ruchu przy niepełnych zrostach kości po złamaniach Przeciwwskazania: . co wpływa pozytywnie na mięśnie .ciężki ogólny stan chorego ..stan bezpośredni po zwichnięciach i innych urazach stawów .niewydolność układu krążenia Metodyka: . Podtrzymywanie ćwiczonego odcinka. Daje to możliwość również wspomagania lub utrudniania ruchu. Podwieszki osiowe – punkt zaczepienia ćwiczonej kończyny znajduje się prostopadle nad osią stawu. haczyk.podwieszenie może być częściowe lub całkowite . W warunkach szpitalnych. które spełnia podwójną rolę: .możliwość wykonania ruchów w przypadku niewielkiego bólu . Podtrzymanie przez kinezyterapeutę – odciążenie otrzymuje się kiedy kinezyterapeuta podtrzymuje ćwiczony odcinek. 2. w pełnym zakresie od pełnego rozciągnięcia do pełnego skurczu. powinno być takie aby dodatkowo nie ułatwić.punkt zaczepienia linek połączonych z podwieszkami.p. co jest dla pacjenta dodatnim bodźcem psychicznym. Czas trwania danej grupy wynosi 2 min.ból przy ćwiczeniach .. Podwieszki wahadłowe pozaosiowe – punkt zaczepienia linek połączonych z podwieszkami znajduje się poza osią ruchu co daje pełne odciążenie. mięśni.rany skóry. na łóżku ortopedycznym lub z wykorzystaniem RUP – u (rehabilitacyjne urządzenie przyłóżkowe). mobilizującym do dalszej intensywnej pracy i nastawia pozytywnie do prowadzonych ćwiczeń . pozaosiowe) – odciążenie przez podwieszenie można wykonać w UGUL – u na stole do ćw.czas ćwiczeń od 15 – 30 min. Ruch powinien odbywać się (zaczynać)od momentu bezwładności kończyny tzn.słaby wzrost kostny . Ćwiczenia czynne w odciążeniu osiowym należy prowadzić z pewnymi zasadami: . Sposoby odciążenia: 1. w czasie ruchu. kiedy dążymy do zmniejszenia ich tarcia o siebie .zaniki i znaczne osłabienie siły mięśniowej . ani nie utrudnić wykonania ruchu.pozwala na wykonanie czynnego ruchu.podwieszki zakłada się tak. przy pełnym odciążeniu i zrównoważeniu kończyny ćwiczonej. Można je zwiększać w zależności od przyrostu siły. kończyna była w pełni odciążona .w. Ruch musi być dokładny w miarę możliwości. oporowych. wytrzymałości mięśni. W czasie prowadzenia ćwiczeń należy przestrzegać stałych faz ruchu. kończyny lecz bez jej zrównoważenia. ćw.. u chorych leżących podtrzymywanie można zastąpić uchwytem za rękaw lub nogawkę piżamy na odpowiedniej wysokości. stawowych. Ruch odbywa się w płaszczyźnie poziomej wokół osi pionowej. Podwieszki jedno lub dwu – stawowe.stwarza możliwość wykonania samodzielnego ruchu czynnego. dobrana tak. kończyny odbywały się w płaszczyźnie poziomej (wyjątek ruchy rotacyjne) .zniesienie ciężaru ćwiczonej kończyny osiąga się przez odciążenie.podwieszenie na sprężynach zwiększa rozluźnienie mięśni.

jest zastępowanie pracy mięśni ćwiczonych (osłabionych) pracą mięśni wspomaganych (substytucja) .czas trwania ćw. z oporem). zakres ruchu. Środowisko wodne stwarza najlepsze warunki do pracy dla słabych mięśni.uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej Wskazania: . zespół powinien stanowić grupę jednorodną pod względem schorzenia. Ruchem w odciążeniu jest ruch wykonywany w kierunku zgodnym do działania siły wyporu. jako ćw. oddechowe .3.tempo ćwiczeń dostosowane do funkcjonalnych możliwości chorego.dodatkowo można stosować ćw. jest zabawa . mięśni . Należy pamiętać o stabilizacji odcinka bliższego stawu. Ułożenie kończyny na rolkach lub wrotkach – chory układa kończyny na rolkach lub wrotkach Ćwiczenia czynne – wolne (właściwe) – polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach z pokonaniem tylko ciężaru ćwiczonego odcinka ciała. można stosować przy sile 4 i 5 w skali Lovetta. Cel: . Zmniejszenie tarcia o podłoże – formą odciążenia jest zastosowanie gładkiej.zwiększenie siły i wytrzymałości siły mięśni .ćw. na początku wolne . .ograniczenie ruchów w stawach Przeciwwskazania: .osłabienie siły mięśniowej . zmniejszenie tarcia pow. 4. kształtujące. wykonuje się bez sprzętu pomocniczego.poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej osiąga się poprzez zwiększenie liczby powtórzeń. przestrzeganie faz ruchu.w. i jest uzależniony od ogólnej wydolności i sprawności pacjenta. Zanurzenie w wodzie – poprzez zanurzenie w wodzie osiąga się odciążenie.niewydolność układu krążenia Metodyka: . W czasie powrotu do pozycji wyjściowej następuje wspomaganie ruchu.ćw.dobór pozycji wyjściowej jak na 3 w skali Lovetta .stany zapalne stawów. . płaszczyznę i kierunek ruchu . należy pouczyć pacjenta co do sposobu ich wykonania. wydolności fizycznej. P. przed ćw. taka jak przy podwieszeniu osiowym. posypanej talkiem powierzchni lub podłożenie pod ćw.utrzymanie właściwego zakresu ruchu w stawie .w. Chory ćwiczy bez przyborów i dlatego ćwiczenia te noszą nazwę wolnych. czynnych wolnych może wynosić od 15 – 45 min. rozluźnienie mięśni.u dzieci najlepszą formą ćw. Ruch po płaszczyźnie. w górę jest utrudniony (ćw. tempa ćwiczeń i stopniowe przechodzenie od ruchów prostych do bardziej złożonych koordynacyjnie .ciężki ogólny stan chorego .ćw. Siła na 3 w skali Lovetta. 6. w takich przypadkach można pomijać pozycje izolowane . stawowych. można prowadzić indywidualnie lub zespołowo. zwrócić uwagę na p. Chory wykonuje te ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu. wieku.zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni .. 5.jednym z błędów w wykonywaniu ćw. odcinek ciała śliskiego materiału lub połączenie obu. Zmiana kąta nachylenia płaszczyzny – podobny efekt jak przy podwieszeniu osiowym uzyskujemy przy zmianie kąta nachylenia podłoża.

p. tempo i wielkość oporu zależą od tego. że wykonuje się w ciągu dnia 3 stopniowane serie po 10 powtórzeń każda na jedną grupę ćwiczonych mięśni z przerwami pomiędzy 2 min.osłabienie siły mięśniowej Przeciwwskazania: .rytm. określonej grupy mięśni. ćw.1 seria 50% obciążenia x 10 powtórzeń . od wyniku dokonanego pomiaru zależy wielkość obciążenia zastosowanego do ćwiczeń . powstałych w następstwie procesów patologicznych Wskazania: . w trakcie których chory pokonuje ciężar ćwiczonego odcinka oraz opór dodatkowy. lepsze rezultaty można uzyskać przy 30 powtórzeniach niż przy 70.zmniejszenie zaników mięśniowych.niewydolność układu krążenia Metodyka: .. grupy dynamicznej powinno być poprzedzone pełnym jej rozciągnięciem Sposoby oporowania: .3 seria 100% obciążenia x 10 powtórzeń . czy dążymy do uzyskania przyrostu siły. „krótkie ćw. De Lorme i Watkinsa: .kinezyterapeuta – opór ręczny .zasady prowadzenia ćw.ciężki ogólny stan chorego . ćw.).czas napięcia 5 sek. izometryczne”. mięśni . czy też większych . duża efektowność oraz łatwość stosowania tych ćwiczeń powoduje że są możliwe do wykonania w każdych warunkach .ćw. siły) . w tym celu można posłużyć się wzorcami opracowanymi przez różnych autorów . wykonuje się na początku jedna serię w ciągu dnia (10 powt.stany zapalne stawów. 5 x w tyg.:hantle . te dają największe wyniki w rekonstrukcji prostych zaników mięśni. Cel: . czynnych z oporem wg.ciężarki niepołączone z bloczkami np. należy określić wielkość aktualnego oporu i liczbę powtórzeń ruchu.każde napięcie ćw. czy zwiększania wytrzymałości mięśni oraz od stanu ogólnego i wieku pacjenta Metoda ćw.. 4 razy w tygodniu .zmniejszenie do minimum zaników mięśniowych.uzyskanie przyrostu siły i wytrzymałości mięśni . pomiędzy seriami.raz na tydzień określa się ciężar maksymalnego obciążenia Metoda Hettingera i Mullera: . w miarę przyrostu masy mięśniowej zwiększamy liczbę serii do 3 w ciągu dnia . ogólnousprawniające .dokonujemy pomiaru siły mięśniowej.zestaw bloczkowo – ciężarkowy .. z oporami progresywnie wzrastającymi. poprzedzamy rozgrzewką np.metoda polega na tym. – opór submaksymalny (prawie 90% max.w. z oporem.pacjent – który sam oporuje kończynę chorą poprzez kończynę zdrową .tzw. czas odpoczynku między powtórzeniami 5-10 sek.2 seria 75% obciążenia x 10 powtórzeń . zapewniać wygodę i dobre warunki do pracy ćwiczonych mięśni .Ćwiczenia czynne – oporowe – są to ćw. powinna być stabilna.są to ćw. dla rozwoju siły mięśni nie jest ważna liczba powtórzeń.przed przystąpieniem do ćw. szczególnie tych powstałych w wyniku unieruchomienia . ale metoda treningu.

odwapnienie kości znacznego stopnia Metodyka: . .przed ćw.ćwiczony ruch powinien być prowadzony w jednej płaszczyźnie. musi być bardzo pewna .zabiegi fizykoterapeutyczne – rozluźniające należy wykonać bezpośrednio przed ćwiczeniami . ruch można pokazać na kończynie zdrowej .zaburzenia pamięci wzorców ruchowych Metodyka: . Izotoniczny – nie zmienia się napięcie. następuje zmiana długości i napięcia mięśnia Ćwiczenia prowadzone – polega na tym. przy ruchach skrętnych prowadzący musi znać bardzo dobrze mechanikę stawu. Izokinetyczny – submaksymalny opór. występuje tylko zmiana napięcia 2.podwyższona temp.stabilizacja odcinka bliższego dla stawu . jest konieczność wejścia w granicę bólu (to przede wszystkim różni je od ćw. Auksotoniczny – dynamiczny.osłabienie siły mięśni .uzyskanie pełnej.ograniczenie ruchów w stawach w skutek przykurczu tkanek miękkich Przeciwwskazania: .woda i inne substancje płynne oraz substancje dające się modelować np. a nie zastępowała ich pracy . biernych) Cel: .przy zwiększonej wrażliwości pacjenta na ból (na zlecenie lekarza) trzeba podać leki przeciwbólowe . tempo zależy od siły mięsni pacjenta Ćwiczenia redresyjne – są to ćw.chwyt powinien być stabilny. ciała . podczas ćw. Rodzaje skurczu mięśni: 1.stabilizacja odcinka bliższego ćw.siła współdziałająca jest dawkowana tak. Czynnikiem charakteryzującym te ćw. mobilizujemy pacjenta. łokciowy nie należy redresować) .sprężyny lub gumy . kończyny.. z użyciem odpowiednio dawkowanej siły zew.ciężki ogólny stan chorego. że kinezyterapeuta prowadzi ruch odciążając kończynę ćwiczoną. Izometryczny – nie zmienia się długość mięśnia.utrwalenie i odtwarzanie wzorców ruchowych w przypadku niedowładów mięśni Wskazania: . a pacjent współdziała w wykonaniu ruchu Cel: .pozycje izolowane . przy oporze ręcznym) 4. stosując ćw.:gąbka. występuje tylko zmiana długości mięśnia 3. dokładnie objaśniamy jaki ruch będziemy wykonywać. aby umożliwiała wykonanie ruchu. jej skuteczność zależy od dwóch czynników: rodzaju zablokowania ruchomości stawowej i jej przyczyny oraz odporności pacjenta na ból. .wzmocnienie siły mięśniowej .ostry stan zapalny stawów. ruch w pełnym zakresie. (st. biernej ruchomości w ćwiczonym stawie Wskazania: . mięsień w każdej sekundzie ruchu pracuje z siłą maksymalną (możliwe tylko..

aby działanie wyciągu było skuteczne. w celu zmniejszenia jej działania. co w wielu przypadkach zmniejsza odczucia bólowe . powinna wahać się w granicach 1/8 – 1/6 masy ciała.pośredni – ciężki do wyćwiczenia. Wykorzystuje się tutaj system bloczkowy i odważniki. w których wykorzystuje się zjawisko synergistów mięśniowych. redresyjnych wskazane jest ( w miarę możliwości) „odciąganie” od siebie powierzchni stawowych tzw. redresyjne wykonywane w ogólnym lub miejscowym znieczuleniu. czynnych w odciążeniu w szybkim tempie.. w skutek braku czucia bólu może dojść do rozerwania tkanek. 15 – 20 min.. po to aby utrwalić efekt redresji. w skutek mięśniowego napięcia .d. technika wykonywania jest taka sama jak w redresji. Metodyka: . ale widoczna częściowa poprawa . pozycje ułożeniowe . bardzo wolne. manipulację z reguły wykonuje lekarz.k. stosuje się manipulację. następnie zaczyna się właściwe działanie redresji.miękki – poddający się ćwiczeniom . . (st. wystąpienie obrzęku) . redresyjne.czas działania wyciągu musi być wystarczająco długi.wyciągi należy poprzedzać podaniem leków przeciwbólowych i rozluźniających napięcie mięśni. należy wówczas zmniejszyć obciążenie nawet do połowy wielkości wyjściowej Ćwiczenia synergistyczne – są to ćw.w – ruch – powrót do p.ćw. . ciała. ponieważ pod znieczuleniem zniesione jest odczucie bólu. Łokcia się nie redresuje!!!!! Wyciągi redresyjne – stanowią ostatni etap leczenia zachowawczego przed interwencją chirurgiczną.: okłady parafinowe .musimy pamiętać o kole ruchu czyli p.praktycznym wskaźnikiem. tylko sposób przyłożenia siły i jej rodzaj jest inny. zgodnie z kierunkiem działania siły. zwiększenie temp. redresyje należy kończyć serią ćw. – odpoczynek Rodzaje przykurczów: . trakcja. jest korzystniejsze)..tempo ćw. .ipsilateralne i kontrlateralne . (zaczerwienie. odruchowa czynność broni staw przed skutecznym działaniem wyciągu przez ok. pozwalające na adaptację do bólu .po ćw. natomiast po tych ćw. 1-2x dziennie z uwzględnieniem przerw . jest to zabieg bardzo niebezpieczny. która całościowo w k. biodrowy) powinna trwać minimum 30 min. w początkowej fazie leczenia stosuje się mniejsze obciążenie 1/8 zwiększając do 1/6 . zabiegi fizykalne można stosować w czasie zabiegu np. redresyjne można utrwalać przez wykorzystanie zaopatrzenia ortopedycznego. pod pojęciem synergistów mięśniowych rozumie się połączenie czynnościowe między pewnymi mięśniami lub ich grupami Wyróżnia się synergizmy: . co powoduje krwiaki.stabilizacja przy wyciągach redresyjnych wspomagana jest przez kontrwyciąg.masa działania jako siła redresyjna. W niektórych przypadkach przy trudno ustępujących ograniczeniach ruchu w stawach. nie zmieniający się pod wpływem ćw. są to ćw. redresyjnych należy zwrócić uwagę na reakcję miejscową tzn. które jest sygnałem do zaniechania dalszego rozciągania.redresje wykonuje się przez 20 – 30 min. blizny. po odpoczynku należy wykonać ćw.w. w początkowej fazie występuje odruchowe (niezależne od woli pacjenta) przeciwne działanie wyciągu. że wyciąg zaczyna działanie redresyjne jest wystąpienie dość silnego bólu.podczas wykonywania ćw.ćw. a także ekspandery (sprężyny – których działanie w pewnych sytuacjach. czynne oporowe wzmacniające mięśnie . kolanowy. który uniemożliwa pacjentowi przesuwanie się po podłożu.względne i bezwzględne . w czasie ćw. działanie wyciągów ma te same cele co ćw.twardy – nie ustępujący.

powinny obejmować możliwie jak największą liczbę zespołów dynamicznych.przyjmuje się że skuteczność terapeutyczną za pomocą tych działań można osiągnąć prowadząc ćw.ogólny zły stan chorego Metodyka: .zapobieganie powikłaniom ukł.muszą również być wykonane.d. – zgięcie grzbietowe stopy powoduje napięcie m.trójgłowego ramienia Według Weissa ćw.ćw.wady postawy np. a raczej do uniknięcia np. oddechowego i krążenia . podstawą tej metody jest wykorzystywanie zjawiska współdziałających mięśni w ciągle zmieniających się układach synergistycznych.współudział w kształtowaniu prawidłowej postawy (poprzez kształtowanie klatki piersiowej) . pod wpływem odpowiednich ruchów z dozowanym oporem i przy odpowiedniej pozycji.k.przy chorobach ukł.poprawa wydolności oddechowo – krążeniowej . te na ogół nie służą do wzmacniania mięśni. oddechowego .Przykłady synergizmów bezwzględnych: . muszą być wykonane z maksymalnym oporem .g. oddechowego ze strony innych układów Wskazania: .zapobieganie następstwom zmian w układzie oddechowym .k.ćw. oddechowego .unieruchomienie Metodyka: .przed i po zabiegach operacyjnych . – zgięcie grzbietowe nadgarstka w pozycji pronacji. Ćw.: zaniku z nieczynności (gips) Cel: .k.jako urozmaicenie innych form ćwiczeń .jest to wymiana gazowa. Wskazania: .ostre stany chorób ukł.zwracamy uwagę. które mają odpowiadać za „przerzut” pobudzenia . żeby nie doszło do przewentylowania .przy długotrwałym unieruchomieniu Przeciwwskazania: . synergistyczne mogą powodować zrost kości. między płucami a powietrzem atmosferycznym Cel: . aby nic nie przeszkadzało w swobodnym oddychaniu . aż do pełnego zmęczenia .k. mogą być różne. powoduje napięcie m. 4x dziennie Ćwiczenia oddechowe – oddychanie .obniżona ogólna sprawność fizyczna u chorych z przewlekłą chorobą ukł. w siadzie podczas stania.uczymy oddychania właściwym torem .p. musimy pamiętać.nauczenie prawidłowego toru oddechowego .: kurza klatka piersiowa .wysoka gorączka .pouczamy pacjenta jak mają wyglądać poszczególne fazy oddechu .czworogłowego . stanowią najsilniejszy bodziec biologiczny dla rehabilitacji w dysfunkcji narządu ruchu. czyli w leżeniu.w.uzyskanie izometrycznego skurczu mięśnia.

e) powtarzamy do 3-4 razy w serii f) 6-7 razy dziennie Przy nauce chodzenia zwracamy uwagę na: . siłę mięśni k. a są to: a) zakres ruchu w stawach k.d. i oceniana jest w skali 0 – 5 – 10 punktów. W przypadku dłuższego unieruchomienia pacjenta wymagana jest pionizacja chorego.k.można stosować muzykę relaksacyjną . decydującym o możliwości chodzenia. Pionizację najłatwiej przeprowadza się na stole pionizacyjnym.. ciśnienie krwi.k. unosimy do kąta 60 – 90 stopni (do zblednięcia) b) opuszczamy na dół do zaróżowienia c) układamy poziomo d) w każdej pozycji po 30sek.dł. takie aby nic nam nie przeszkadzało . Z chwilą. w zakresie ubierania i rozbierania się.d. kroku.). tym nauka będzie łatwiejsza i szybsza. ćw. z zaznaczoną fazą wdechu i długiego wydechu Ćwiczenia relaksacyjne – polegają na uzyskaniu rozluźnienia poprzez odpowiednie pozycje. k. b) stan stawów i mięśni tułowia c) sprawność OUN (równowaga) d) sprawność ukł. . w zakresie higieny osobistej.w. Obserwujemy tętno. ustalenie zakresu potrzeb za pomocą testów czynnościowych: lokomocyjnych. Jogi Metodyka: .. codziennie zwiększając kąt pochylenia stołu i czas trwania. gdy znosi dobrze pozycje pionową.g.d. cichym głosem Ćwiczenia czynności samoobsługi – polegają na wyuczeniu i możliwości wykonywania czynności dnia codziennego. W przypadku braku stołu do pionizacji. Służy do określenia co dany pacjent jest w stanie wykonać w danym momencie. z zastosowaniem różnych technik relaksacji np. wspólnie z lekarzem ocenia stan elementów narządu ruchu. dł.d. przystępujemy do nauki chodzenia. do 3 min. duszności. Test Barthel(a) – polega na przeprowadzeniu pewnego rodzaju ankiety.oddech spokojny. zmieniamy pozycje poprzez: siad na łóżku. Czas trwania 15 – 30 min / dziennie. różnica kroku z prawej i lewej strony . ćwiczenia Burgera: a) k.d. Kinezyterapeuta. w zakresie spożywania posiłków. sposób obciążnia k. oddech pacjenta. nawet celem odwrócenia uwagi.miejsce ćw. Pionizacja i nauka chodu – przygotowanie do nauki chodzenia.k.komendy wypowiadane spokojnie. posiadający mniejsze zaburzenia w układzie narządu ruchu. Podczas pionizacji możemy zalecić ćwiczenia oddechowe. nauka chodzenia. naczyniowe tzw. Im pacjent sprawniejszy.k. i ustawienie k.sposób stawiania nóg (prawidłowość) . która zawiera pytania z zakresu czynnościowego (j. ocena chwytów. mimo zawrotów głowy.k. siad na łóżku ze spuszczonymi nogami. krążenia i oddechowego e) wydolność Postępowanie zmierzające do poprawy krążenia obwodowego – ćw. stanie.szerokość kroku. zależy od stopnia upośledzenia sprawności fizycznej chorego.

uzdrowiskach. brak. przy pomocy drabinki zwodzonej lub poręczach. Przy braku stabilizacji tułowia stosujemy gorset. czy asymetria) . Cel: . krążenia i oddychania . sanatoriach.wysoka temp.uzyskanie poprawy stanu psychicznego chorego .pobudzenie czynności ukł. w sposób aktywny Zasady prowadzenia ćw. a w miarę postępu o kulach 3. mogą być wykonywane z przyborami. pod różnymi względami takimi jak: .d. Niedowłady lub porażenia k. . 4.stany zapalne stawów (inne zapalenia np.d. zaczynamy przy transporterze..stanu funkcjonalnego .ciężki ogólny stan chorego .zapewnienie choremu dobrej kondycji przez: utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej. 2.rodzaj utykania (pochylenie do przodu) Dobór sprzętu i pomocy do nauki chodzenia: 1. ze współćwiczącym. łuską. za pomocą wózka z oponami. ale mogą mieć także charakter indywidualny. Zespoły muszą być odpowiednio dobrane tzn. Cel: .ogólnej wydolności i sprawności . Brak stabilizacji stawu kolanowego.wieku i płci Ćwiczenia gimnastyki porannej – prowadzone są w szpitalach. 5.: żył) Ćwiczenia ogólnousprawniające są ćwiczeniami zespołowymi. o różnej wysokości. Opadanie stopy – musimy przed chodzeniem zabezpieczyć stopę przed opadaniem zakładając specjalną łuskę.sposób przenoszenia punktu ciężkości ciała . naukę chodzenia zaczynamy od usztywnienia kolana tzw.częściowe ograniczenie swobodnego poruszania się ..zmniejszenie ogólnej wydolności organizmu Przeciwwskazania: . pochylni. tułowia. na przyrządach.k. Do nauki chodzenia zaliczamy chodzenie po schodach. rozpoczynamy naukę. przy silnych k. Rozległe niedowłady k. wstawanie.k. trójnogach. siadanie.: .k.sposób wymachu rąk (zmniejszenie.mobilizacja chorego do rozpoczęcia dnia.długotrwałe przebywanie w łóżku .k. W miarę poprawy sprawności przechodzimy do poręczy przy wózku. Ćwiczenia ogólnousprawniające – działają na cały organizm pacjenta. krążenia . wynikające z różnego rodzaju niepełnosprawności narządu ruchu . utrzymanie prawidłowej sprawności ukł. przed śniadaniem.zapobieganie zjawiskom ograniczonej sprawności fiz.przygotowanie ustroju do oczekującego go w ciągu dnia wysiłku fizycznego .g. krążenia i oddechowego Wskazani: . Chodzenie o trójnogach.g. i k. podnoszenie przedmiotów z podłogi. kul.niewydolność ukł. zachowanie pełnego ruchu w stawach.rodzaju schorzenia . uczymy chodzić po nierównym terenie.

niewydolność ukł. dużych 25/8 1.przygotowanie do życia codziennego (czynności) .tankach Hubbarda .zaburzenia koordynacji ruchowo – mięśniowej .pacjenci z chorobami OUN .wady kl. mało wysiłkowe.nauka pływania lub utrzymania się na wodzie Wskazania: . stawowych Cel: .stosowanie ćw.pacjenci uczestniczący po raz pierwszy w zajęciach . należy przewietrzyć sale.prowadzący musi znać przeciwwskazania lekarskie do ćw. piersiowej i kręgosłupa – skolioza .znaczne odwapnienie kości i stawów .ćw. jest sala gimnastyczna. od części dystalnych .chorzy ze znacznym stopniem inwalidztwa .padaczka .stosowanie wolnego tempa i rozległe ruchy . ogólnousprawniających.rozległe blizny .poprawa ruchomości stawów .przygotowanie do prowadzenia innych ćw.osłabienie mięśni – niedowłady i porażenia wiotkie.ograniczenia ruchomości stawów w następstwie przykurczów .owrzodzenia .starsi o ograniczonej sprawności .poprawa stanu psychicznego . proste zaniki mięśni . rozluźnienie. prowadzone w sposób przystępny. komendy mają być wypowiadane energicznie . na sali gim.. oddychanie przeponowe zwiększa perystaltykę jelit i włącza do krwioobiegu rezerwę krwi zalegającą w wątrobie i śledzionie .czas trwania gim.nie zagojone rany Ćw.krązenia i oddechowego . w wodzie można prowadzić w: . oddechowych.krwawienia . indywidualne albo zespołowe Właściwości środowiska wodnego – odciążenie.najlepszym miejscem do ćw. spastyczne. mogą być prowadzone jako ćw. .rozpoczynanie ćw. kończynami zdrowymi . możemy stosować elementy dodatkowe takie jak muzyka .ostre stany zapalne . na salach chorych do 30 min. Ćwiczenia w wodzie – spełniają rolę ćw. .przed ćw.nauka chodzenia .nauka chodu . proste z przewagą ćw.6 m Obecności instruktora w wodzie wymagają: . do której pacjenci przychodzą w strojach gim. oddechowych uruchamiających kl. powinny być ożywiające.wannach .schorzenia naczyń obwodowych .piersiową i przeponę.relaksacja i psychoterapia Przeciwwskazania: . dotyczące wydolności fizycznej .rozpoczęcie ćw. 15-20 min. zmniejszenie tarcia pow.basenach: małych 4/10 – 1m.

mycie przed i po zabiegu .basen dokładnie oświetlony . gdy występuje: sinica warg.przerwanie ćw.czas trwania około 30 min. że może brać udział w ćw. dyskoordynacja ruchów .rozgrzewka na brzegu basenu . zblednięcie.nie wolno nam opuścić basenu .sprawdzanie dokładnie liczby pacjentów (5-6) .nie ćwiczymy zaraz po posiłku .sprawdzanie czystości wody .przedstawić ćwiczącym zasady obowiązujące na basenie .pacjent musi mieć zaświadczenie od lekarza.Zasady bezpieczeństwa w wodzie: . drżenie mięśni. w wodzie .znajomość wskazań i przeciwwskazań pacjentów . .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->