P. 1
Analiza_Matematyczna_2_-_Definicje__twierdzeni

Analiza_Matematyczna_2_-_Definicje__twierdzeni

|Views: 1,704|Likes:
Wydawca: szawelll

More info:

Published by: szawelll on Mar 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Calki niewlasciwe pierwszego rodzaju
 • 1.2 Kryteria zbieznosci calek niew lasciwych pierwszego rodzaju
 • 1.3 Zbieznosc bezwzgledria calek niewlasciwych pierwszego rodzaju
 • 1.4 Calki niewlasciwe drugiego rodzaju
 • 1.5 Kryteria zbieznosci calek niewlasciwych drugiego rodzaju
 • 1.6 Przyklady zgeometrii ifizyki prowadzace do calek niew lasciwych
 • 2.1 Definicje i podstawowe twierdzenia
 • 2.2 Kryteria zbieznosci szereg6w
 • 2.3 Zbieznosc bezwzgledria szereg6w
 • 2.4 Szeregi potegowe
 • Funkcje dwoch i trzech zmiennych
 • 3.1 Zbiory na ptaszczyznie i w przestrzeni
 • 3.2 Funkcje dwrich i trzech zmiennych
 • 3.3 Granice funkcji w punkcie
 • 3.4 Funkcje ciagte
 • 4.1 Pochodne czastkowe funkcji
 • 4.2 Rozniczka funkcji
 • 4.3 Pochodne czastkowe funkcji zlozonych
 • 4.4 Pochodna kierunkowa funkcji
 • 4.5 Wzor' Taylora. Ekstrema funkcji
 • 4.6 Zastosowania ekst rernow funkcji w geometrii, fizyce i technice
 • 4.7 Funkcje uwiklane

MATEMATYKA DLA STUDENTOW POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ

Informujemy,

ze seria wydawnicza

MATEMATYKA DLA STUDENTOW POLITECHNIKI
sklada si~ ze skryptow:

WROCLAWSKIEJ

Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przylclady i zadania. Oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Kolokwia i egzaminy. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przylclady i zadania. Oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 1. Kolokwia i egzaminy. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przylclady i zadania. Oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Kolokwia i egzaminy. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 2. Przyklady i zadania.
Oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Algebra liniowa 2. Kolokwia i egzaminy.

Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Elementy analizy wektorowej. Teoria, przyklady, zadania.
Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, R6wnania romic:z-

kowe zwyc:zajne. Teoria, przykIady, zadani •.

Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Matematyka elementama. Teoria, przykIady, zadani •.
Skrypty tej serii mozna kupic w ksiegarni "POLITECHNlKA" (wyb. Wyspianskiego 27, bud. A-I) oraz w ksiegarni "TECH" (pl. Grunwaldzki 13, bud D-I).
ISBN 83-85941-48-7

ANALIZA MATEMATYCZNA

2

.

twierdzenia. wzory W ydanie si6dme poprawione 2 Oficyna Wydawnicza GiS Wrodaw 1999 .Marian Gewert Zbigniew Skoczylas ANALIZA MATEMATYCZNA Definicje.

Politechnika Wroclawska Zbigniew Skoczylas. Druk: TINTA Sp. Printed in Poland in any Sklad skryptu wykonano w systemie I~TEX. 1998. 1996. No part of this book may be translated or reproduced form without written permission from the copyright owner. IS BN 83-85941-48-7 Wydanie VII poprawione. 1999 4 . Wroclaw Oficyna Wydawnicza GiS. 1995. s.z 0. 1999 by Oficyna Wydawnicza GiS All rights reserved. Instytut Matematyki.0.c. Politechnika Wroclawska Copyright © 1993. Instytut Matematyki.Marian Gewert. 1994. 1997.

. . . 7 9 9 12 14 15 18 20 21 21 23 26 28 34 34 39 43 46 48 48 52 56 57 59 64 64 . . . . .1 Pochodne czastkowe funkcji . . . . . . 2 3 4 5 . .3 Pochodne czastkowe funkcji zlozonych 4.resci Wst.3 Zbieznosc bezwzgledna calek niewlasciwych pierwszego rodzaju 1.6 Przyklady z geometrii i fizyki prowadzace do calek niew lasciwych Szeregi liczbowe i p ot egowe 2.6 Zastosowania ekstrernow funkcji w geometrii. . .. . Rachunek roz. . . . . ..4 Funkcje ciagle . . . Ekstrema funkcji. . . .5 Wzor Taylora. .2 Rozriiczka funkcji 4.5 Kryteria zbieznosci calek niewlasciwych drugiego rodzaju . . . . Funkcje dwoch i trzech zmiennych 3.2 Kryteria zbieznosci calek niewlasciwych pierwszego rodzaju . . 4.2 Funkcje dwoch i trzech zmiennych 3.Spis t. . . . . 4.1 Calki niewrasciwe pierwszego rodzaju 1. 4. .4 Calki niewlasciwe drugiego rodzaju . . . . 1. .4 Pochodna kierunkowa funkcji . . . . . 2. .4 Szeregi potegowe . 1.. fizyce i technice 4. . . .2 Kryteria zbieznosci szeregow . . . . . . . . .1 Zbiory na pl aszczyznie i w przestrzeni 3.ep 1 Calki riiew lasciwe 1. . . .3 Zbieznosc bezwzgledna szeregow 2. . l.7 Funkcje uwiklane . . . . . . . . .niczkowy funkcji dwoch i trzech zmiennych 4. .1 Definicje i podstawowe twierdzenia 2.3 Granice funkcji w punkcie 3. . .

1 5..4 Calki potrojne po prostopadloscianie Calki potrojne po obszarach normalnych .2 6.SPIS TRESCI 5 SPIS TRESCI 68 Calki podwojne 5.1 6. Zamiana zmiennych w calkach potrojnych Zastosowania calek potrojnych .4 Calki podwojne po Calki podwojne po Zamiana zmiennych Zastosowania calek prostokacie obszarach normalnych w calkach podwojnych podwojnych . . 68 71 76 78 85 6 Calki pot rojrie 6. .2 5.3 5. . 85 88 91 96 101 Literatura 6 ... .3 6.

Skrypt zostal opracowany w ten sposob. dr. Studentow tych zachecamy do studiowania takze innych podrecznikow z analizy matematycznej. aby mogl sluzyc jako konspekt wykl adow. Uzupelniono w nim niektore definicje oraz uscislono sforrnulowania kilku twierdzen. Opracowanie obejmuje calki niewlasciwe. Tytuly tych ksiazek podajemy na koncu skryptu. hab. Autorzy dziekuja Paniom dr T.Wilhelmowi z Instytutu Matematyki Politechniki Wrodawskiej za uwagi i sugestie 0 poprzednim wydaniu skryptu.Wst~p Skrypt jest przeznaczony dla sluchaczy kursow Analiza matematyczna 2 oraz Analiza matematyczna 2 i elementy analizy wektorowej prowadzonych w Poli technice Wrodawskiej. dr. Standardowe listy zadan do wymienionych wyzej kursow umieszczone Set w skrypcie "Analiza matematyczna 2. Obecne siodme wydanie skryptu nieznacznie rozni sie od poprzedniego. M.Sulkowskiej oraz Panom dr. rachunek rozniczkowy i calkowy funkcji wielu zmiennych wraz z ich zastosowaniami w fizyce i technice. K. Rozwiazania tych cwiczeri beda prezentowane na wykladach. Marian Gewert Zbigniew Skoczylas 7 .Inglotowi. Skrypt ten zawiera przykladowe zadania z pelnyrni rozwiasaniami oraz podobne zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiazania. Przyklady i zadania". szeregi liczbowe i potegowe.Jurlewicz i dr J. Ze skryptu moget korzystac rowniez studenci studiow zaocznych. Ponadto poprawiono zauwazone bledy i usterki. Fragmenty materialu oznaczone gwiazdka nieznacznie wykraczaja poza aktualnie obowiazujace programy kursow. Wszystkie pojecia oraz twierdzenia przedstawione w skrypcie koricza sie cwiczeniami. Zagadnienia te dodano z rnysla o studentach pragnacych poglebic swoje wiadomosci z analizy matematycznej.Mierczynskiemu. Zadania z tego skryptu powinny bye przerabiane przez studentow rownolegle do materialu omawianego na wykiadzie. J.Bogdanowi. dr. T.

.

1

Calki niewrasciwe
W calym rozdziale przyjmujemy, ze wszystkie funkcje sa lokalnie calkowane, tzn. s~ calkowalne na dowolnym domkrrietyrn przedziale zawartym w ich dziedzinie.

1.1

Calki niewlasciwe pierwszego rodzaj u

• Definicja 1.1.1 (calka niewlasciwa na polprostej) Niech funkcja f bedzie okreslona na przedziale [a, 00). Calke niewlasciwa pierwszego rodzaju funkcji f na [a, 00) definiujemy wzorem:
00

T

j

f(X)dX

de!

T-+oo

lim jf(X)dX.
a

a

J ezeli granica po prawej stronie znaku rownosci jest wlasciwa, to mowimy, ze calka niewlasciwa pierwszego rodzaju funkcji f na [a, 00) jest zbiezna. Jezeli granica ta
jest rowna 00 lub -00, to mowimy, ze calka jest rozbiezna odpowiednio do -00. W pozostalych przypadkach mowimy, ze calka jest rozbiezna.
y y

00

lub

u=Ii;»)
x

o

a

x

Rys. 1.1.1. Ilustracja do definicji calki niewlasciwej na polprostej

[a, co},
(-00,

Analogicznie definiuje sie calke niewlasciwa pierwszego rodzaju na

b] :

9

10
b

Rozdzial1
b

Calki tiiewiesciwe

j
-00

f(x) dx

de!

S~~oo

j f(x) dx. s
Y

Y

Y=f(x)

o

Rys. 1.1.2. Ilustracja do definicji calki niewlasciwej na pol prostej (-00, b]. Uwaga. Przy obliczaniu wartosci calek niewlasciwych
T
T-oo
b

zamiast granic

lim jf(X)dX
a

= lim [F(x)]T,
Tv-s co

a

5--+-00

lim

jf(X)dX
S

= lim

5--00

[F(x)]b

S

bedziemy pisali krotko [F(x))::', wotna funkcji f.

[F(x))~oo' gdzie F oznacza dowolna funkcje pier-

o

Cwiczenie 1.1.2
Korzystajac z definicji zbadac zbieznosc podanych calek niewl asciwych (dla calek zbieznych obliczyc ich wartosci}:
00 00 00

a) j
2
00

dx ; x2

b) j
4 -9

~;
dx {Ix+l;

c)

j
I 0

x2

dx

+ 1;

d)

j

sinxdx;

e)

j

f) j
-00

xexdx.

"

• Definicja 1.1.3 (calka niewlasciwa na prostej) Niech funkcja f bedzie okreslona na przedziale (-(Xl, oo}. Calke niewlasciwa pierwszego rodzaju funkcji f na ( -(Xl, oo] definiujemy wzorem:
00

a

00

j
-00

f(x) dx

de!

j
-00

f(x) dx

+j
a

f(x) dx,

gdzie a oznacza dowolna liczbe rzeczywista. Jezeli obie calki po prawej stronie znaku rownosci s,! zbiezne, to mowimy, ze calka niewlasciwa pierwszego rodzaju funkcji f na (-(Xl, co) jest zbiezna, Jezeli jedna z tych calek jest rozbiezna do -(Xl lub oo, a drug a jest zbiezna albo rozbiezna odpowiednio do -(Xl lub oo, to mowimy, ze calka jest rozbiezna do -(Xl lub oo. W pozostalych przypadkach mowirny, ze calka ta jest rozbiezna.

Calki tiiewlesciwe
Uwaga. Jezeli calka

pierwszego

rodzaju

11

j
-00

00

f(x) dx jest zbiezna dla pewnego a E R, to jest zbiezna

dla kazdego a E R i jej wartosc nie zalezy od a.

Rys.

1.1.3. Ilustracja do definicji calki niewlaSciwej na prostej (-00,00).

o Cwiczenie 1.1.4
Korzystajac z definicji zbadac zbieznosc podanych calek niewlaSciwych (dla calek zbieznych obliczyc ich wartosci}: a)

j

00

x2

dx

+ 4;
dx

=i ~. +
00

x2

i'

c)

j

00

dx e2x;

-00 00

d)

j

-00 00

x2

+ 4x + 9'

e)

j

-00 00

e-ixi

dx;

f)

j

eX sin x dx.

-00

-00

-00

00

• Fakt 1.1.5 Niech a

(0 zbieznosci

calek postaci

> O. Wtedy calka

j
a

00

a

J ~~)
dla dla p> 1, p ~ 1.

dx { zbiezna - jest xP rozbiezna

Rys.

1.1.4. Wykresy funkcji y

= _!_ P
x

dla r6znych wartosci parametru

pER.

calka to calka J J a 00 dla kazdego x E [a.2 Korzystajac wych: z kryterium por6wnawczego zbadac zbicznosc podanych calek niewlasci- . (calka J a 00 f(x) dx jest rozbiezna).2. Ponadto prawdziwe Sq. analogiczne twierdzenia dla calek niewlasciwych postaci J b f( x) dx. gdzie a" > a. a Uwaga. 00). f(x) dx jest zbiezna (calka J a 00 g(x) dx jest rozbieina).0.1.1 (kryterium ~ g(x) por6wnawcze zbieznosci calek) • Twierdzenie Jeieli 1.qt2x + 5) 1. o Cwiczenie 1.:: 00 2. 00). Sq.2. 1.2. 0 ~ f(x) 2. Analogiczny fakt jest prawdziwy jest poprawnie Rozdziall takze dla calek Calki niewlasciwe -00 J b dx -. dx b) J 8 00 ~. prawdziwe dla kazdego x E [a*. gdy nierownosci w zalozeniu 1.2 Kryteria zbieznosci calek niew lasciwych pierwszego rodzaju 1. dx c) -1 J .6 Korzyst ajac z powyzszego faktu zbadac zbieznosc podanych calek niewl asciwych: a) J 1 00 . Twierdzenie to jest prawdziwe takie dla funkcji niedodatnich fig. o Cwiczenie 1. -00 y 1111111111 J g( x) 00 dx •J j(x)dx x Rys. Twierdzenie powyzsze pozostanie prawdziwe. 00 g(x) dx jest zbiezna.12 Uwaga. d) J o 00 dx 4' ( .. Ilustracja do kryterium por6wnawczego zbieznosci calek niewl asciwych.1. 0 ile funkcja podcalkowa okreslona. xP gdzi b zie < 0.

Uwaga. • Twierdzenie 1. c) j 1 z (ex _ 1) . Ilustracja do kryterium ilorazowego zbieanosci calek niewlaSciwych (przypadek k = 1). 0 00 eX + x' c) j 4 x.Kryteria zbieznosci 00 calek niewlasciwych 00 pierwszego 00 rodzaju 13 a) j 1 0 . arctg x dx .JX4=1'. VX f*) j -00 e- x2 dx. prawdziwe S.! Ponadto analogiczne twierdzenia dla calek niewlasciwych postaci j b f( x) dx.3 (kryterium ilorazowe zbieznosci calek) Niech funkcje fig beda okreslone i dodatnie na polprostej x-+oo [a.ijx6 . Wowczas calka j a f(x) dx jest zbiezna ~ calka j a 00 g(x) dx jest zbiezna. eXdx d) j -00 e) j 0 Ve2x-x' =l xx+2 . Twierdzenie to prawdziwe jest takze dla funkcji ujemnych fig. gdzie 0 00 <k< 00.2. VXdx. e 2".lOx' dx . xdx .2. 00) oraz niech lim f((X)) gx = k. x2 + 1 ' 2 dx b)j~. 1. -00 y 1111111111 f f(x)dx 00 00 y=f(x) y=g(x) - f g(x)dx 0 a X Rys.2.2. x + 1' 1 d) j -00 ) j2+sinxd. o Cwiczenie 1.ij~4+l. (x+l)'" dx. x3 + sin x b) j 3 00 xdx .4 Korzystajac 00 z kryterium ilorazowego 00 zbadac zbieznosc podanych 00 calek niewlaSciwych: a) j 2 dx .

14 Rozdziai 1 Caiki uiewlesciwe 1. Ponadto J a 00 f(x) dx ~ J a 00 If(x)1 dx.1. Uwaga. e) J J 1 00 podanych c) 00 eX cos 2x ds: +1 ' 2x o o esin x dx.1 (zbieinosc bezwzgl"dna calek nieiulasciunjcli pierwszego rodzaju) Calka niewlasciwa pierwszego rodzaju funkcji f jest zbiezria bezwzglednie. to jest zbiezria.4 Zbadac zbieanosc i zbieanosc bezwzgledna a) d*) J J Si: 00 x sin x dx. b) o 00 x dx. 10 • Twierdzenie 1. 00 00 sin x (x2 + cos x + 9)2 . zbieinych bezwzgl"dnie) Jezeli calka niewl asciwa jest zbiezria bezwzglednie. gdy calka niewlasciwa funkcji If I jest zbiezna.3. x3' d*) J 00 (_I):CX) dx.3.3. y x na przedziale Rys.3.(0) jest zbiezna. calka niewlasciwa z funkcji f(x) SIll X [1. *Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe dla dowolnej funkcji. o Cwiczenie 1. o Cwiczenie 1.3 (0 zbieznosci calek nieuilasciunjch. ale nie jest zbiezria bezwaglednie.3 Zbieznosc bezwzgledria calek niew lasciwych pierwszego rodzaju • Definicja 1.3.z: ' dx. np. x2 +1 ' b) J o podanych e- x cos x dx. 2 + cosx f) J J 2 1 calek niewlasciwych: x sin x (x2+4)2 d. Ilustracja do twierdzenia 0 zbieznosci calek niewlaSciwych zbieznych bezwzglednie. Powyzsze twierdzenie jest prawdziwe takze dla pozostalych rodzaj6w calek niewlasciwych pierwszego rodzaju.2 Zbadac zbiez nosc bezwzgledna a) J 1 00 sin 2x dx . C )J calek niewl asciwych: sin x dx. 1.

u o Rys.4.1 (calki niewlasciwe drugiego rodzaju) Niech funkcja f okreslona na przedziale (a. b). Przy obliczaniu gramc wartosci calek niewlasciwych drugiego rodzaju zamiast . b]. to rnowimy. Ilustracja do definicji calki niewlasciwej drugiego rodz aju na [a. ze calka ta jest rozbiezna. o a: Rys. ze calka niewlasciwa drugiego rodzaju funkcji f na przedziale (a. b] definiujemy wzorem: J b f(x) dx de! e-+O+ lim J b f(x) dx. 1. Analogicznie definiuje sie calke niewlasciwa drugiego rodzaju funkcji f okreslonej na przedziale [a. a a+< Jezeli granica po prawej stronie znaku rownosci jest wlasciwa.4. b) i nieograniczonej na lewostronnym sasiedztwie punktu b : J a b f(x) dx de! e--+O+ lim J a b-< f(x) dx.2. W pozostalych przypadkach mowirny. b] bedzie nieograniczona na prawostronnym sasiedztwie punktu a.4. Uwaga. 1. Ilustracja a x do definicji calki niewl asciwej drugiego rodz aju na (a. ze calka jest rozbiezna odpowiednio do 00 lub -00. Jezeli granica ta jest rowna 00 lub -00. to mowimy.Calki tiiewlesciwe drugiego rodzaju 15 1.4 Calki niewlasciwe drugiego rodzaju • Definicja 1.1. Calke niewlasciwa drugiego rodzaju funkcji f na (a. b] jest zbiezna.

Wykresy funkcji y J_ w prawostronnym xP dla roznych wartosci parametru pER.16 Rozdziel L Calld uiewlesciwe <~o+ lim f a b f(x) dx = <~o+ lim [F(x)] b a+< . p ~ 1. f) f . = otoczeniu 0 .3. Podobnie b f( x) dx obliczona wedlug jest dla funkcji okreslonej na przedziale [a. 0 "2 ~ tgx dx.4. . 1. b xP roz iezna dla dla p < 1.. c) flnxdx. o Cwiczenie 1. "Jezeli funkcja to calka f f jest okreslona i ograniczona powyzszej [F(x)]~-. £'-+0+ lim f a b-< f(x) dx = £'-+0+ lim [F(X)] b-< a a+< bedzierny pisali krotko [F(x)]~+. calek postaci > O. wotna funkcji f. Rys. b). b] definicji jest zbiezna..4. 0 ile funkcja okreslona.Jest {zbiezna. Analogiczny podcalkowa fakt jest prawdziwy jest poprawnie takze dla calek f a o dx.3 (0 zbieznosci Niech b . Wtedy calka f o J ~~) 0 b b dx. gdzie a xP < 0. ~ • Fakt 1.2 Korzystajac z definicji zbadac zbieznosc podanych calek niewl asciwych (dla calek zbieznych obliczyc ich wartosci]: 4 2 e a) f 0 1 dx yfX. b) f 1 2 dx (x-2)2.4. gdzie F oznacza dowolna funkcje pierna przedziale (a. d) f fl 2 ~' dx e) f 1 dx -q'2-x.

dx • Definicja 1. Ilustracja do definicji calki niewlaSciwej drugiego rodzaju z funkcji nieograniczonej na obu jednostronnych sasiedztwach punktu.Calki tiiewlesciwe drugiego rodzaju o Cwiczenie 1.4 Korzyatajac z powyzszego faktu zbadac zbieznosc podanych calek niewlaSciwych: 17 a) l o I dx ~.. ze calka jest rozbiezna do -00 lub 00. b) definiujemy wzorem: 1 b a f(x) dx def 1 c f(x) dx + 1 b c f(x) dx. Jezeli calka dla pewnego d. b). W pozostalych przypadkach m6wimy. ciqg dalszy) Niech funkcja f okreslona na zbiorze [a. Uwaga.4.5 (calki niewlasciwe drugiego rodzaju. en E [a.4. W podobny spos6b okresla sie calki niewlasciwe z funkcji nieograniczonych na sasiedstwach punkt6w el. e2. . .4. to jest zbiezna dla kazdego 1 b a f(x) dx jest zbiezna a e (a. b) jest zbiezna. . ze calka niewlasciwa drugiego rodzaju funkcji f na przedziale [a. 3 o y'(3x _ 1)4 . b)1~::3. 1. b). b) i jej wartosc nie zalezy od d. a y a J b f(x)dx o a c x Rys.4. Calk« niewlasciwa drugiego rodzaju funkcji f na [a. a druga jest zbiezna alba rozbiezna odpowiednio do -00 lub 00.. o -3 c )1 1. e) U (e. Na przyklad dla funkcjiJ okreslonej na przedziale (a. to m6wimy. gdzie djest dowolnym punktem przedzialu (a. ze calka ta jest rozbiezna. Jezeli obie calki po prawej stronie znaku rownosci s~ zbiezne. Jezeli jedna z tych calek jest rozbiezna do -00 lub 00. b) bedzie nieograniczona na obustronnych sasiedztwach punktu e. b) i nieograniczonej na prawostronnym sasiedztwie punktu a i na lewostronnym sasiedztwie punktu b przyjmujemy: 1 b a f(x)dx def 1 d a f(x)dx + 1 b d f(x)dx. to m6wimy.

Twierdzenie powyzsze pozostanie prawdziwe.y4 2 xdx x2 . b) -8 1 arccos x dx . c) dx J2x . Prawdziwejest takze analogiczne twierdzenie dla funkcji okreslonych na przedziale [a. 1. to calka J b a f(x) dx jest zbiezna (calka J a b g(x) dx jest rozbiezna]. gdy nierownosci w zalozeniu 1.5 Kryteria zbieznosci calek niewlasciwych drugiego rodzaju • Twierdzenie 1.. dx cos x' h) J . s~ prawdziwe dla kazdego x E (a. 0 ~ f(x) ~ g(x) dla kazdego x E (a. b]. -!». Uwaga. 2.5. b) i nieograniczonych na lewostronnym sasiedztwie punktu b.4.18 Rozdziall Calki iiiewlesciwe Rys.6 Korzystajac z definicji zbadac zbieznosc podanych calek niewlaSciwych (dla calek zbieznych obliczyc ich wartosci): a) -2 e) J J 2 dx x2 . Ilustracja do definicji calki niewlaSciwej drugiego rodzaju z z funkcji nieograniczonej na sasiedztwach obu koricow przedzialu.4. 21f sin2 x' 0 -_. -1 -1f -2 1.!!!_. calka J a b g(x) dx jest sbiezna (calka J a b f(x) dx jest rozbiezna}. b*].1 (kryterium por6wnawcze) Jezeli 1. o Cwiczenie 1.5. gdzie a < b" < b. Wszystkie warianty tego twierdzenia mozna stosowac takze dla funkcji niedodatnich. .x2' g ) J J 0 2 dx x(x-l). v'f=X2 ' £*) J rx' J 8 2 0 .

2 Korzyst ajac z kryterium wych: por6wnawczego 1 zbadac zbieznosc podanych calek niewl asci- a ) J Vx ' 1 eX dx.5. Ilustracja do kryterium por6wnawczego niewlaSciwych drugiego rodzaju. Uwaga. ujemnych. b).Kryteria zbieztiosci calek niewlasciwych y drugiego rodzaju 19 • J f(x)dx b Rys. Prawna przedziale [a. Twierdzenie to jest prawdziwe takie dla funkcji fig dziwe S'l: takze analogiczne twierdzenia dla calek niewlasciwych y _-= J f(x)dx b J g( x) dx b 1111111111 o a Rys.3 (kryterium fig 0 ilorazowe zbiezno sci calek) i dodatnie na przedziale beda okreslone (a.1. 1. . zbieznosci calek o Cwiczenie 1.5.2.g dzi zie < k < 00. b) J~ o + 1 dx. W'owczas <==:} calka J a b f( X) dx jest zbiezria calka J a b g( x) dx jest zbiezna. b] oraz niech · 1im f(x) rr:: -) g(X = k . sm2 z c o )J o "2 ~ sin x dx V 3~' 2x - IT • Twierdzenie Niech funkcje x~a+ 1.5.5. 1. Ilustracja do kryterium ilorazowego zbieznosci calek niewlaSciwych drugiego rodzaju (przypadek k = 1).

4 z kryterium ilorazowego zbadac zbieznosc podanych a 8 (eX . jaka nalezy wykonac..6. . Obliczyc wspolrzedne srodka masy jednorodnego 0. b) dx C x2' x2 + ifX' a -1 Calki iiiewlssciwe o Cwiczenie Korzystajac a )J a a rr sin x dx. gestosci Ao przy- Oblicayc sile.6 o Przyklady z geometrii i fizyki prowadzace do calek niew lasciwych 1. x = 1. #' x3 J )J J a calek niewl asciwych: d) J VslllX. Przyjac prornieri Ziemi R = 6380 km oraz przyspieszenie na poziomie morza go = 9.5. z jaka jednorodnie naladowana polprosta przyciaga ladunek Q = 4 C polozony na przedluzeniu pol prostej. w odleglosci d = 1 m od jej konca.1 bocznej bryly powstalej 1. aby cialo 0 masie m = 100 kg przemesc z powierzchni Ziemi do nieskoriczonosci.81 m Zsek". '2 w dx SIn x e*) J a 1 2 dx ~1 .!.1) dx.20 Rozdziall 1. Zaniedbac opor powietrza.xIO' f) dx In(l+x)' 1. y c) obszaru ograniczonego prostymi x = = 0 i wykresem funkcji y = ~x pret 0 3~' d) e) Obliczyc sile. y z obrotu wokol osi Ox prostymi x Cwiczenie a) Obliczyc objetosc i pole powierzchni obszaru ograniczonego = = 0 i wykresem funkcji y = . G~stosc liniowa Iadunku jest rowna Ao = 1 C/m. x b) Obliczyc pr ace. z jaka jednorodny nieskoriczony prostoliniowy ciaga mase m umieszczona w odleglosci r od tego preta.

. Ilustracja do definicji sum czesciowych szeregu 0 wyrazach dodatnich. + an· Szereg taki oznaczamy przez Lan. alba -00 n_.. Liczbe an n-tyrn wyrazem.J n+l n=l • Definicja 2.. 2.1... ze szereg '" przypadkach biezny odpowiednio do alba do 00.1 1 • pot..Jn(n+l)' n=l 1 .2 n Obliczyc n-te sumy czesciowe podanych szereg6w: + ) ~ r:lDn.J n=l an jest rozm6wimy. jezeli istnieje granica wlasciwa ciagu (Sn) .1. o Cwiczenie 2. ze 21 .2f2\.1. Szeregiem liczbowym nazywamy ciag (Sn).3 (szereg zbieiny i rozbieiny. v"'} d) '" In _n_. ze szereg L Jezeli lim Sn an jest zbiezny. 00 surna szeregu) M6wimy.oo = n=l -00 n-oo lim Sn = 00 00.2 Szeregi liczbowe 2.1 (szereg.1. W pozostalych L.J n=} b) ~ L. c) ~ ( L. to m6wimy. a liczbe Sn n-t~ suma czesciowa tego szeregu. surna czesciouia szeregu) Niech (an) bedzie ciagiem liczbowym.3 a L.1. n=l 1 .. ~ o~ 52 53 Sn_l 5n Rys. gdzie Sn nazywamy = 00 al + a2 + .egowe Definicje i podstawowe twierdzenia • Definicja 2. L.J n=l n+V2 _ 00 n+.

jego surne czc(- n=no =~ ~ k=no n CXl ak k=no ~ L-. Ilustraeja do definieji szeregu zbieinego oraz jego sumy. Analogicznie . [(2n .. zbiezne n=l n ccl CXl i c jest liczba rzecz. 2 Szeregi liczbowe i poiegowe granice lim Sn n-CXl nazywamy 1 ozn a- czarny jC). gdzie CXl no E Z.l)~] .22 szereg jest rozbiezny. • Twierdzenie Jeieli szeregi CXl 2.z .2.1. o Cwiczenie 2.4 Korzyst aj ac z definieji zbad ac zbiez nosc szereg6w (dla szereg6w zbieznych pod ac ieh sumy): e) n::::. szeregu geometrycznego n=O Lxn CXl = 1.tym samym symbolem n=l ~ 52 53 II i 5n• lim Sn Rys. Rozdzie! Suma szeregu zbieinego co szereg.1. to: CXl CXl CXl b) szereg L canjest CXl zbiezny oraz szerequ L can= cLan' CXl n=l n=l n=l • Fakt 2. L bn SC).6 (0 zbieznosci CXl geometrycznego) zbiezny wtedy i tylko wtedy.1. n de] definiuje dla n ~ nO sie szereg oraz sume L an.5 (0 zbieznosci CXl CXl kombinacji liniowych szereqoui} Lan .t ak de! n--+oo lim Sn. S SClOWC). gdy mamy: 1 Szereg geometryczny Dla zbieinego L xn jest n=O Ixl < 1.l f In n=l e* ) Ln oo n=l 2 + 5n + 6' 1 .ywist a. Uwaga. f*) fSin n=l (1 + ~) .1. 2.

o Cwiczenie 2. 999999)n. Swiadczy 0 Uwaga.t n-+oo n=l = O. . to lim an L. L -. stosujemy do uzasadniania 2. Obliczyc a) 1. sbiezny calkowe zbicztiasci szereg6w) oo}. c) L l:n. a 1e szereg ~ -1 Jest roz bilezny L.Kryteria zbiezuosci szereg6w de! 23 ·· . 7 Korzystajac z powyzszego faktu zbad ac zbieznosc podanych szeregow (dla szeregow zbieznych pod ac ich sumy): a) d) L (0. n=O f (::r n=O S'l.1 (kryterium • Twierdzenie Niech funkcja 00 f : [no. M amy bowi Zle OW1em 1· -1 1m n-oo n zapisane = 0.10 niekt6rych szereg6w.2.4 e*) L (v'I7 b) oo ( n=O . P rzyjmujemy tutaj .v3f. n=O h ..2 Kryteria zbieznosci szereg6w 2. zbieznosci szerequ] • Twierdzenie Jezeli 2. no . 00 U waga.2 cos 2 + e -33: + . + 4 cos 3 X X x6 + . =)~[O.1. tyrn przyklad ciagu g dzi n E N ..J n n=l n+2 + 100. Twierdzenie an 1 = -. n=2 00 d) ~ L. ze podane szeregi S'l.J n postaci: 00 do oo.9 00 (warunek konieczny szereg '"' an jest zbiezny.1.r«: 2. o Cwiczenie Korzystajac ~ z powyzszej uwagi uzasadnic.x2 + X4 b) e -3: + e -23: c) cos z .J n=2 V lOiiO· .. n odwrotne niejest prawdziwe. rozbiezne: a) L. dla ktorych podane szeregi zbiezne. .8 wszystkie _ wartosci x E R. .. 00 n=l fC n=D 1 n- 3n1+1). + o Cwiczenie Wyznaczyc ich sumy: 2.1. ¢::::> szereg L f( n) jest n=no calka niewlasciwa J W6wczas 00 f( x) dx jest zbiezna. ze = l. Powyzsze twierdzenie n-+oo w rownowaznej ~ n=l lim an "# 0 alba n-+oo lim an nie istnieje rozbieznosci szereg '"' ~ rz ee I an jest rozbiezny. bedzie nierosnaca.1. gdzie no E N. - 8 cos 4 X + .r: ' c) f*) L2 00 32n+1 3n 2. .

: no . b) calkowego zbad ac zbieznosc podanych 3n~ f \g. o Cwiczenie 2. 00 spelnia oszacowanie: J n+l Y 00 f(x) dx :s.2.2.an :s.. n=l n=11 • Twierdzenie J ezeli 2.2.24 Rozdzial R.. ~n n=2 nn f*) ~ ~ 1 n In n In In n . • Fakt 2. twierdzenie zbieznosci dla funkcji niedodatniej Y=f(x) Rys. Ilustracja do kryterium calkowego zbieznosci szereg6w (przypadek no = 1).. n2 + i ' e) ~_Il_. O:S. n=l L L 00 ~4. J n i=n 00 f(x) dx. Reszta tego szeregu.4 Korzystajac z powyzszego b) faktu wskazac szeregi zbiezne: a) d) L~. n=] 00 c) f) n=l 00 e)L~.1.3 (0 zbieznosci Szereg szereqotu postaci dla dla L 00 n\) n=l n=l L -1 oo nP jest { zbiezny rozbiezny v > 1.. 1. szereg6w: d) ~ Z:: n=l arctgn. 4n2 n=l c) L n=l n:::::2 e :2. 2 de! Szeregi liczbowe i potegowe Uwaga.2 Korzystajac a) f n=l 00 z kryterium 1.2. o Cwiczenie 2.2. 2.. n=l (n-l0)-~.5 (kryterium porounuuocze sbieznosci szereqos»] 1. s. tj. i Prawdziwe jest takze analogiczne niemalej acej . wyrazenie L f(i). 00 L n-%. :s. bn dla kaidego n . L !tn.. p:S.

2.2. to szereg ~ d'Alemberta jest nadal rozbiezny. szereqos»] lim n-+oo I -- an+l an I < 1.2.Kryteria 2. L 00 an jest zbiezny ¢::::} szereg Lb n=:1 jest zbiezriy. lan+11 = 1.2. n=l f*)f(l-nsin~).8 Korz yst. n=l e)farctg~.9 (kryterium d'Alemberta zbieznosci . czy szereg n=1 f jest . 00 2n3 _ n2 nS _ n3 a) ~ +2 +3 . 2. Jezeli .2.:2 n2 . 1' c *) f n=2 00 In n. Podobne dodatnich. takze dla szereg6w 0 n=:l n=:l Uwaga.ajac z kryterium 00 ilorazowego zbadac zbieznosc podanych szereg6w: b) ~ ~ In(n 1. n::::l • Twierdzenie 1... n::::::l 00 00 b) d)L~. jest prawdziwe wyrazach nie- o Cwiczenie 2. gdzie 0 <k < 00.n L vn+ 1 )L arctgn. to kryterium nie rozstrzyga. n::::. . e n2' n=l 00 . wyrazach ujemnych. n=:l Uwaga. . to szereg n=:l L 00 an Jest zbiezny. + 1)' 3n 4n _ - 2n 3n.6 Korz ystajac z kryterium a) por6wnawczego zbadac zbieznosc podanych szereg6w: 00 L n2 ~ n. n2 ' f) L nsin n=l n=l :3· szereqoui} an • Twierdzenie Niech an. spelniony an lim n--+oo I an+l I > 1. jest rozbiezny.7 (kryterium ilorazowe zbieznosci n-+oo 00 bn > 0 dla kazdego n ~ no oraz niech lim W6wczas szereg bn n = k. Twierdzenie to jest prawdziwe takze dla szereg6w 0 o Cwiczenie 2. to szereg an n=l f= an Uwaga. Jezeli zamiast zalozenia podanego jest warunek Jezeli an I a::1 I ~ lim n--+oo an 1 dla kazdego n ~ no. c) ~ d)f(l-COS~). jest 00 L 00 an jest rozbiezny) n=:l n=:l to szereg L 00 an jest zbiezny (szereg twierdzenie Lb 00 n jest rozbiezny ). w punkcie 2. szereg zbieznosci szereg6w zbiezny (szereg 25 L i. Jezeh 2.

3 Zbieznosc bezwzgledria szereg6w 2.26 zbiezny.:. Np. dla ciagow an ale szereg Rozdzial 2 Szeregi liczbowe i potegowe n~oo L an jest n=l = = _. Jezeli lim ~ n-+= < 1. to szereg L an jest n=1 oo 2. n=l b) e) L n2.2. zbieznosci zbiezny.11 (kryterium Cauchy'ego 1. lim b« 0. Jezeli n-+= lim ~ > 1. szereqoui} n=::2 • Twierdzenie 2. Cauchy'ego Uwaga. = ~ mamy n szereg lim zbiezny. n=l L n'.2. n rozbiezny. n-+= = oo to szereg naprzemienny L(-lt+1bn n=1 Ponadto prawdziwe jest nastepujace IS .12 Korzystajac z kryterium b) e) n=l c)fn Gf. f*) f 3::!. n i. ciag (bn) jest nierosnacy od numeru no E N.~(-1) I ~ bn+1 dla kazdego n ~ no. 2.10 Korzystajac 00 2n a) z kryterium 00 d' A1emberta zbadac zbieznosc podanych 2n c) szereg6w: d) f :~.1 (Leibniza 0 • Twierdzenie Jezeli zbieznosci szerequ naprzemiennego) 1. natomiast L b« jest = I anan I = +1 n~oo lim I bnb+1I = 1. . ~r· LC:~r. Analogicznie jak kryterium d'Alamberta. n-+= = o Cwiczenie 2. n=l 00 2 Cauchy'ego zbadac zbieznosc 00 3n + 4n n=l podanych szereg6w: f) (arccos n=l n=l 2. gdy lim ~ 1.. n=l c: n=l n=l ~ (n!)3 (2n)!. to szereg L an jest n=1 oo rozbiezny. f 1. oszacowanie: i+1 bi n S .3.2. f L 2n + sn.Snl_ I jest zbiezny. rowniez kryterium nie rostrzyga zbiezriosci szeregu w przypadku. o Cwiczenie 2.

to jest zbiezny.3. b)L e) 00 ( l)n+1 -. nlnln n • Twierdzenie 2. 00 ( 2)n n d)f n=1 (-n 1 n=l r. . Z:: 3n+ i: n=l c: n=l n=l cos nvn' =.3.6 (0 zbieznosci szereqotu zbieinych bezuizqleduie] Jezeli szereg jest zbiezny bezwzglednie. 2::C-I)n+1bn Rys. 2 a)L~. f*)~(-l)" Z:: n=2 Inn. n=1 n=1 Uwaga. 2.1.3 podanych szereg6w ze wskaz an a dokladnoscia: Obliczyc sumy przybliione f) n=l _1)"+I~. Kryteria d'Alemberta i Cauchy'ego zapewniajace rantuja jednoczesnie jego zbieznosc bezwgledna. Ilustracja do twierdzenia Leibniza szeregu naprzemiennego (no = 1).3.ajac a) ~ z kryterium Leibniza uzasadnic zbieznosc podanych c )~ 00 (-1)" .Zbiezuosc bezwzgl~dna szereg6w 27 gdzie S oznacza sume szeregu :L) -1)i+1 i. zbieznosc szeregu gwa- o Cwiczenie 2.2 Korzyst. i=1 00 52 5!56 t 55 53 5. szereg6w: d) f)-I)"+II:n. n=l n=1 n c) ~ ~ (1-+ 2 2n)n 3n n=l szereg6w: . n=O • Definicja 2.5 Zbadac zbieanosc bezwzgledna podanych . 0 zbieznosci o Cwiczenie 2.4 (zbieino$c Szereg bezuizqledsu: szeregu) gdy szereg L an jest 00 zbiezny bezwzglednie.3.3.3.l_ f(-l)" 4:. L Ian I jest 00 zbiezny. o Cwiczenie a) 2. n=l n=l f*) ~(-1)" Z:: 1 n-Inn .

4 Szeregi potegowe • Definicja 2..3.3.J )~ (_1)"+1 nln n .3. ze podane szeregi S. ze 00 e orzvimuiemv. (1 . d) ~ L. ale nie jest zbiezny bezwsglednie.8 (szereg zbieiny warunkowo) Szereg zbiezny.10 00 (sumy wainiejszych 1 szereg6w) 00 L -1 n=l n(n+ 1) 00 n=l 00 Ln2 =6 (_l)n 1 ']['2 f: n=l n=O Ln! =e n 1 n=O 00 L-... n L. Twierdzenie regu n=l Rozdziel 2 Szeregi liczbowe i potegowe Swiadczy 0 f: odwrotne nie jest prawdziwe. 00 Lcn(x-xot· n=O Uwaga.J n=l n3 +n b) ~ sin L..J e) cosnn']['. uz. W tym paragra fie przyjmujemy..7 Korzyst ajac z powyzszego twierdzenia a) ~(_I)n~.9 Zbadac zbieznosc warunkowa podanych szereg6w: d)f a) L (-It (2n)! 00 ...4.J n=1 n2 (~+ mr)..J nln2 n=2 • Definicja 2. warunkowo.cos~) . .28 Uwaga.1 (szereg potf(gowy) Szeregiem potegowyrn 0 srodku w punkcie Xo E R i wspolczynnikach gdzie n 0. 1. o Cwiczenie 2.v de! = 1.:r=~ (_l)n+l - 1 (_l)n+l = In2 n L 2n-1 c-L -- 7r 4 2. n=1 (:31~~2.J(-I) n=1 ~ nn 3n..... nazywamy szeregiem zbieznyrn o Cwiczenie 2. n=1 f n=1 (-ln 1 n=2 J ": f(-lr n=2 c L.. nazywamy szereg postaci: = Cn E R. 2. +1 ' c) L. b) ~ L. ktory jest zbiezny. . tym przyklad sze- (_l)n+l n ..3.asadnic. .. f) n=1 • Fakt* 2.! zbiezne: cosn']['. ktory nie jest zbiezny bezwzglednie.

4.4 00 (Cauchy'ego-Hadamarda) zbieznosci szeregu potegowego <R< bedzie promieniem L 00 Cn (x . to szereg potegowy jest zbiezny jedynie w punkcie Xo. Promieri zbieznosci szeregu moze bye obliczany R takze ze wzorow: C R = n-+oo ---. Jezeli R 00. Xo + R) szereg potegowy moze bye zbiezny lub rozbiezny. Uwaga.4. n. d*) L Snx3n.3t. Ilustracja • Defmicja Przedzialem 2.2 [promieti zbieznosci szeregu poteqoweqo] 29 zbieznosci szeregu potegowego LC 00 n (x . o Cwiczenie 2. 00 n=O h*) I: sin ~(x + It· n=l • Twierdzenie Niech 0 2.+l I liim C n o ile granice w tych wzorach istnieja.xof nazywamy zbior: n=O .4.4. 2.xof nazywamy liczbe R rownoscia: 0. Xo . n-+oo Uwaga. Wtedy szereg ten jest: a) zbiezny bezwzglednie w kazdym punkcie przedzialu (xo . n-+oo 00. N a koncach przedzialu (xo .?gowe • Definicja Promieniem okreslona 2.Szeregi pot(. (0) .5 (przedzial do twierdzenia Cauchy'ego-Hadamarda. Jezeli R 0. b) rozbiezny w kazdyrn punkcie zbioru (-00. wspdlczynniki potegowych: b) I: n=O (_~)n. 2n g)I:G)n(x+st. zbieznosci szeregu poteqouieqo} zbieznosci szeregu potegowego LC 00 n (x .4.1 1· im \ITcJ n = n-+oo I --.R.Xo f . c) ' f) ~ Z:: n=O (x .1.R) U (xo + R. Xo + R).3 oraz obliczyc promienie zbieznosci podanych szereg6w Wyznaczyc srodki. n-+oo lim 00.R. n=O = = szereg rozbiezny ? szereg zbiezny Xo ? szereg rozbiezny x xo-R xo+R Rys. n=O n=O L 00 (6-3xt 3n + 2n . lim gdy gdy gdy n--+oo \!"TcJ ' 00. to szereg potegowy jest zbiezny bezwzglednie na calej prostej. 1 vfcJ = o < lim \ITcJ < lim \ITcJ = O.

6 zbieznosci podanych szereg6w potegowych: 1 Znalezc przedzialy f n=l n=2 . x2 x4 .. gdzie n~co = n. dla kazdego x E 0 (xo. 8).. (x-xor n. Xo + R) ---c>--_. ze dla kazdego x E R mamy: l! + 2T + .R. to szereg ten nazywamy szeregiem Maclaurina. ..xot f(x)=L co fen) (xo) .8 Pokaz ac._.8). punkt e zalezy od n i od x.R.I)-It e) nln n n=2 ()2n+l x:2 ~ 1.. c*) f) f n=l 00 (2x4~n3t. Gdy Xo 0. dla kazdego XEO(xo. [XO .4. 8). mozria n=O Uwaga.R. 2. o Cwiczenie a) 2.. ze: 2.4.xo xo-R Xo + R] xo+R -co oo] +co Rys. 2)-Ir (~n)!· n=2 2n • Twierdzenie Jezeli 2. M>O Szereg potegowy wystepujacy w tezie tego twierdzenia nazywamy szeregiem Taylora funkcji f w punkcie Xo. d) '\:'( ~ -It ___:_. Zamiast tego zalozenia V If(n)(x)1 ~ M dla kazdego n E NU {O} oraz dla kazdego x E 0 (xo. oznacza n-tit reszte we wzorze Taylora dla funkcji I. 8) spelniony jest warunek lim Rn(x) 0.30 { x E R: szereg ~ Rozdziel 2 Szeregi liczbowe i potegowe jest zbiezny } : en (x .2.--..(x - 2r.--:rxo-R Xo xo+R ( -(Xl._. pochodne dowolnego rzedu . = o Cwiczenie a) e = 1 + x 2. Postacie przedzial6w zbieznosci szereg6w potegowych.7 (0 rozwijaniu funkeji w szereg pot~gowy) 1. X x2 b) cos x = 1 - 2T + 4! . (Xo .. W zalozeniu przyjitc.xot {XO} Xo (XO ..4.4. Xo + R) -. 2.. . to Rn(x) = fen) ( e) --I - (x .-. gdzie 8 > 0. Xo Xo xo-R xo+R + R] [Xo . b) f(-It+ n=] 00 (x ~ It.R. funkcja f rna na otoczeniu 0 (xo.

.... n=O n. . + 61. o Cwiczenie 2..12 (szeregi Maclaurina 1 -I-x 00 niektorych funkcji elementarnych) dla Ixl = n=O 00 L xn = 1 + x + x2 + x3 + .2. 3 4 x5 x7 + x3 x4 dla -1<x~1 arc t g x = n=O (_I)n L 2n + 1 x 2n+l = x 00 3 + 5 -"""7 x3 x5 ..1. 7. to . X2+~X-3' j<3!J(0). xn X x2 x3 <1 L ~ = 1 + If + 2T + 3f + .Szeregi poiegowe 31 o Cwiczenie 2.. + . 4.. .+ . n=O .xot n=O cn= L 00 dla kazdego x EO (xo. 6. 3. 5.. • Fakt 2. _L (2(-l)" 2n+l _ X X x smx1)'x -x-.4.2 x3 + ..-.4.4.11 Dla podanych funkcji obliczyc wskazane pochodne: = _1-3' f(18)(0). + . dla x E R cos X = (_I)n L -(-)-..9 Wyznaczyc szeregi Taylora dla podanych funkcji na otoczeniu punktu Xo 1 1 z a) f(x) = -.. + . 8).4. 2. + . dlan=0. 8+x c*) f(x) = e-x sin x. = 1 x2n n=O 2n. 00 x2n+l X7 dla x E R x2n x2 x4 x6 ch x = dla x E R . .+ eX = 00 dla x E R 7 3 5 n=O n +.. f(20)( -1).... a) f(x) b) f(x) d*)f(x)= = e-3x2. n=O L (2lI = 1 + 2T. > 0. = 1: • Twierdzenie Jezeli f(x) = 2.. x4 x6 dla x E R In(1 + x) = (_I)n L __1 xn+ n=O n + 00 1 x2 =x.. dla -1<x~1 sh x = L (2n + I)! = x + 3f + 5T + 7f + ...10 (0 [ednoziiacznosci rozunniecia funkcji w szereg potl(gowy) Cn (x .4.+.. 00 00 x2 . b) f(x) = (x + l)e c*) f(x) = 2". d) f(x) = 2x· x x X . gdzie 8 fen) (xo) n.

Na przedziale (-R.kujac odpowiednie a) (ex)' szeregi Maclaurina spr awdzic.17 Korzystajac ( 1+x r6iniczkowaniu szeregu potegowego pokaz ac.13 Wykorzystujac regi Maclaurina rozwiniecia Maclaurina Rozdzial 2 Szeregi liczbowe j poiegowe a)e-2X• .4.4. 00 n=O dla kazdego x E (.xot .1).~ + ~ . n=O o Cwiczenie 2.~ + ~. R).7' + ..23.R. R). 00 n=O dla kazdego x E (.4. 2.4.~ + . b) 2+3x' podanych funkcji. R) surna szeregu potegowego rna ciagle pochodne dowolnego rzedu.yc sumy podanych a) 1 + c) l! + roz winiecia w szereg Maclaurina funkcji podanych w Fakcie 2...32 o Cwiczenie 2.12 obszereg6w liczbowych: 1 1 7[" 7["3 7["5 7["7 2! + 3! + . f*)sh2x.4. ze: 3·4 3·4·5 + -. 1. Podobny wzor jest prawdziwy takze dla szeregu potegowego postaci L 00 Cn (x . ze: = eX dla kaidego x E R.14 Wykorzystujac 1 Iicz.R.27.. d)sin2x.4.4.x z bieznosci otrzymanych szereg6w: ej cos z ". sin x. l+x z twierdzenia 1 3 = 1 . 0 • Twierdzenie 2. cos x oraz _1_ wyzriaczyc sze1.. + x))' = _1_ dla kaidego Ixl < 1. x2 . b) "2 .18 Niech 0 Wtedy (0 calkowaniu szeregu poteqouieqo} <R~ 00 bedzie prornieniern zbieznosci szeregu potegowego L cnxn.--x3! 3 +.. d*) 1 . .15 00 .3x ) o Cwiczenie 2. (x+2)(x-1)' o Cwiczenie 2. funkcji e".. Uwaga. 3! + 25 ·5! . dla kaidego x E (-1. b) (sin x)' c) (In(l = cos x dla kaidego x E R. c) . szeregu poieqouieqo] • Twierdzenie Niech 0 Wtedy (0 rozniczkoioaniu <R~ bedzie prornieniern zbieznosci szeregu potegowego L cnxn.~+ 2. Okreslic promienie 1 1 .16 Roznicz.

00 33 wzor jest prawdziwy takze dla szeregu potegowego postaci Podobny Lcn(x-xot· n=O o Cwiczenie 2.20 Wykorzystujac a) f 00 twierdzenia (1 ~ xV 0 r6iniczkowaniu lub calkowaniu szereg6w pokazac. n=O 00 n2" 2 b) ~ 2n + 1." = dla kazdego Ixl < 1. Jedynie w drugim wzorze z logarytmem.J 2n n=O 00 (_l)n +1 (2n X2"+1 b ) " . ze: b) nz.x)3 Uwaga*.1 = 2" In 1 .19 Korzystajac a) arctgx z twierdzenia 0 calkowaniu szereg6w potegowych pokaz ac. L. ze: dla kazdego z E (-1. «:' dt= o L rree O (_1)nx2n+l + l)n! dla kazdego z E R.22 00 (sumy wainiejszych x n --- szereqoiu pot~gowych) 00 n L ~ = -In( 1 .X L ( 1) =I+-In(1-x) n n+ X n=l 00 X2n-1 1 I+x L 2n . L.4. = . L.x) dla kazdego Ixl < 1.J nS" ' n=1 00 7-n f*) L n(n n=1 + 1)" • Fakt* 2. n=1 n=1 o Cwiczenie 2.1). przyjmujac x 0 nalezy zastosowac przejscie graniczne x->O po prawej stronie rownosci. o Cwiczenie 2.Szeregi potegowe Uwaga.1). e*) ~ (-1)" .J 2n' n=1 n.!: prawdziwe dla kazdego X E (-1.J 4" ' n=O d) '" L.4.X n=l L n=O 00 -I-x 1 L n=l 00 nx n = 0-x)2 X L n2xn-1 n=l = (1I+x . Wszystkie podane wyzej wzory s.21 Korzystajac z twierdzeri 0 r6iniczkowaniu sumy podanych szereg6w: lub calkowaniu szereg6w potegowych obliczyc a)L~.4. f 00 xnn = -In(l . =~ 2 L.x) n n=l 00 xn 1.4.J (2n + 1)3"' n=O c) '" n + 2.

dkowanych (X. gdzie x. y..Z): x. Z).y): x. z) tych zbiorow nazywamy odpowiednio punktami plaszczyzny lub przestrzeni.y.y. Przestrzeri t« oznaczamy przez R2. Przestrzeri.1.zER}.1 Zbiory na ptaszczyznie i w przestrzeni • Definicja 3. Plaszczyzna .1.1 (plaszczyzna.y) z """" x o x x or----4-7--------.y.3 Funkcje dwoch i trzech zmiennych 3. 3. Przestrzeri t« zbior wszystkich trojek UpOoznaczamy przez R3.yER}. y y --------------~ (x. Rys. z E R. . y) oraz (X.) nazywamy zbior wszystkich par uporzadkowanych (x.z) Y y x Rys. y. Y oraz X. 1 1 1 (x. ----------1/ 1/ ". R3de! {(X. gdzie X.1. y. Elementy (x. Liczby X.1. 3.2 (adleglaBc punktow) Odleglosc punktow PI. z). R 2 de! = {(x. przestrzeii] Przestrzenia dwuwymiarowa (plaszczyznq. Przestrzenia trojwymiarowa (przestrzeniq) nazywamy rzq. • Definicja 3. y. z nazywamy wspolrzednyrni kartezjariskimi odpowiednio punk tow (X.1.2. P2 plaszczyzny i okreslarny wzorem: lub przestrzeni oznaczamy symbolem IPIP2 1 34 . y) oraz (X. y). y. y E R.

4 (otoczenie Otoczeniem 0 promieniu r wamy zbi6r: b) A = (1. s~- Sasiedztwem punktu na plaszczyznie jest kclo otwarte bez srodka. P2 = (X2.5 (sqsiedztwo Sasiedz.1. Otoczenie 0 promieniu punktu Po na pl aszczysnie.5. w przestrzeni jest kula otwarta 0 srodku w tym punkcie.Zbiory na plaszczyinie i w przestrzeni IPIP21 de! .r) x o Rys. -4). 3. • Definicja 3.0).6.Yl )2 .1. r -~-------------------+ o Rys. lub w przestrzeni nazy- > 0 punktu Po de! na plaszczysnie O(Po.3 punktow plaszczyzny lub przestrzeni: B = (-3.Y2.1. punktu) -2V3. Q = (3. Sasiedztwo 0 promieniu punktu Po na plaszczysnie .3.4. 3. 3. . 3.r) S(Po. YI). r) \ {Po} .1. o x o J----------+y Rys. Podobnie. gdy PI = (Xl. V3. Odleglosc dwoch punktow na plaszczysnie.Z2) de! . y = Y(X2-XI) P2 = (X2.1.YI. o Cwiczenie 3. + ( Z2-Z1 )2 . / 2 +(Y2-YI E R3. r) 0 (Po. y O(Po.1. x r • Definicja 3.1.twem 0 promieniu r zywamy zbi6r: punktu) > 0 punktu Po na plaszczyznie de! lub w przestrzeni na- S (Po. vIs). Odleglosc dwoch punktow w przestrzeni.Zl). siedztwem punktu w przestrzeni jest kula otwarta bez srodka. -vis) . Obliczyc odleglosci podanych a) P = (0. Y2) E R2 lub wzorem: IPIP21 gdy PI = (XI. punktu punktu na plaszczyznie jest kclo otwarte 0 srodku w tym punkcie. / 35 Xl) = y (X2 - 2 + (Y2 )2 . Rys.r) Otoczeniem Otoczeniem y {P: lPoPI<r}.

czy podane zbiory na plaszczysnie lub w przestrzeni S4 ograniczone: a) A = {(x. • Definicja 3. Punkt P jest punktem wewnetrznym zbioru A.r) C A.7. tzn. jezeli istnieje otoczenie tego punktu zawarte w zbiorze A.-3). Rys.1.6 N asz kicowac otoczenia a)Po=(-1.9. 3.9 (punkt wewnfttrzny zbioru. P jest punktem trznym zbioru A. 7 (zbi6r ograniczony i nieograniczony) Zbior A jest ograniczony.1. b) B = {(x.1. r) .8 Zbadac. • Definicja 3.y. 3.10.2). jezeli jest zawarty w otoczeniu VV Po r>O pewnego punktu. Zbi6r A jest nieograniczony na pl aszczyznie. + y2 > 2}.1.36 Rozdzie! 3 Funkcje dwocli i trzech zmiennych o Cwiczenie 3. Zbi6r A jest ograniczony na pl aszczyznie. A C 0 (Po. V O(P.1. Iyl ~ x-y+z~5} 3}. x o Rys.1.y): Ixl ~ 1. Zbi6r punkt6w trznych zbioru A. o Cwiczenie 3.8. ze zbior A jest nieograniczony. 3. wewne- o Rys.y): c)C={(x.4.y. d)D={(x. wewne- . y o Rys.z): . W przeciwnym u przypadku mowirny.1. i sasiedztwa podanych punkt6w r=l. umeirze zbioru) Niech A bedzie zbiorem na p laszczyznie lub w przestrzeni. 0 wskazanych promieniach: b) Po =(0.1. r>O Wnetrzern y zbioru nazywamy zbior wszystkich jego punktow y wewnetrznych. tzn.z): x2 x2+l+z2=3}. r=v5. 3.

c)C={(x. 3. r) n A =1= 0 or az 0 (P.1. jezeli kazdy punkt tego zbioru jest jego punktem y wewnetrznyrn. 3. 1\ (0 (P.14. Zbior A jest otwarty na plaszczyzznie. xyz > OJ. .y): 2x +x2 +l ~ a}.13. tzn. o o Rys.y.12. Rys. r>O Brzegiem zbioru nazywamy y zbi6r wszystkich jego punkt6w y brzegowych.y.1.z>2} . 3.y.z): x>O.z): • Definicja 3.1. O<X2+y2+z2<9}. o x o~---------------------- y Rys.12 plaszczyzny lub przestrzeni s~ otwarte: b) B u > Ixl}. jezeli w kazdym otoczeniu tego punktu rnozna znalezc punkty nalezace do zbioru A i punkty nie nalezace do zbioru A. Brzeg zbioru A.11.1. 3. Rys. r ) n A' =1= 0) .11 (zbi6r otwarty) Zbi6r jest otwarty. brzeg zbioru) Niech A bedzie zbiorem na pl aszczysnie lub w przestrzeni. 3. c)C={(x.y. o Cwiczenie Zbadac.z): Ix+y+zl~l}.13 (punkt brzegowy zbioru.z): d)D={(x. ktore z podanych podzbiorow a) A = {(x. P jest punktern brzegowyrn zbioru A.y~1.y): d) D y-x2+1~O}.10 Naszkicowac wnetrza podanych zbiorow: a) A = {(x. Punkt P jest punktem brzegowym zbioru A. Zbior A nie jest otwarty w przestrzeni. b)B={(x.1. = {(x. • Definicja 3.1.1.Zbiory na plaszczyinie i w przestrzeni 37 o Cwiczenie 3. y): sin(x + y) < I}. y): = {(x.1.

15 {punkt skupienia zbioru} Niech A bedzie zbiorem na pl assczyznie lub w przestrzeni. 3 b)B={(x.19 {obszar..1.. Obszar l~cznie ze swoim brzegiem nazywamy obszarem dornknietyrn. xyz b)B={(x. jezeli zawiera sw6j brzeg. x x o o o Rys.z): x+y+l=O}.y. kazde dwa punkty zbioru mozria polaczyc Iarnana calkowicie w nim zawarta. P nie jest punktern skupienia zbioru A.y): d)D={(x.z): ly-x21>2}. x2 + y2 > I}.y. 3.16 skupienia podanych zbiorow: ER2: zbiory punktow a)A={(. tzn.38 o Cwiczenie 3.y. I\S(p.18 Zbadac.1.15. r>O Uwaga. n EN}. Punkt P jest punktem skupienia zbioru A. • Definicja 3.1.1.) c) C nEN}.1.y. 3.r)nA:f.z): 1~x2+y2<4}.. E R3 : x. X+l+Z2=4}. jezeli w kazdyrn sasiedztwie tego punktu mozna znalezc punkty ze zbioru A. • Definicja 3.17 {zbi6r domknietu) Zbi6r jest dornkniety. jest otwarty.y.Z)ER : d) D xyz¥=O}.y): d) D = O}.y): c)C={(x. ktore z podanych podzbiorcw plaszczyzny lub przestrzeni set-domkniete: a)A={(x. Rys. = {(z . z) Q} . = {(x. P jest punktern skupienia zbioruA. 2. o Cwiczenie* Wyznaczyc 3..z): Ix2+y2_21~1}.14 Naszkicowac brzegi podanych Rozdzial 3 Funkcje dwocii i trzech zmiennych zbiorow: a)A={(x. b)B={(x.1. y.0.16. Punkty y wewnetrzne i brzegowe zbioru sa jego punktami y y skupienia. jezeli: 1. z E = { (n ~ m' ( -1 r+ m) E R2 : m.1. y. .y): c) C = {(x. obszar domkni~ty} Niepusty zbi6r jest obszarem.1. o Cwiczenie 3. • Definicja* 3. z>x}.

x. zmiennych) Funkcja f dwoch zmiennych okreslona na zbiorze A C R2 0 wartosciach w R nazywamy przyporzadkowanie kazdemu punktowi ze zbioru A dokladnie jednej liczby rzeczywistej.2 a) f(x. gdzie (x. Zbior A jest obszarem domknietym na pl aszczyznie.y) srednia = J1-x2 _y2.z): x2+y2>1}.2.17.Funkcje dwoc]: i trzech zmiennych y 39 u A x o Rys. y). b) f. o Cwiczenie 3.6 (x. 3.0). 0<x2+y2+z2~1}. o Przyklad 3. Wartosc funkcji f w punkcie (x.20 Sposrod podanych zbiorow na plaszczyznie lub w przestrzeni rami lub obszarami dornknietymi: wskazac te. b)A={(x. Funkcje taka oznaczamy przez f : A ---+ R lub z f(x. y) E A.y) (x. 3.0).2 Funkcje dwrich i trzech zmiennych • Definicja 3. = (0. e) v(s. 3.1.y.y.18. ciala.1. y) = In x + y2 + 1.1.! obsza- a)A={(x.1 (funkcja duioch. gdzie P oznacza pole elipsy .2. 3. = y o Rys. b. xy dla c) h ( x. y) = + y2 { dla b) g(x.60}. ktore S.z): Ixl~IYI}. Zbior B nie jest. obszarem na plaszczyanie. o Rys. gdzie v oznacza predkosc 0 = x ab. ktore przebylo polosiach a.y): c)C={(x.2. droge s w czasie t. t) = f) P( a.y): d)C={(x. y). Ilustracja do definicji funkcji dwoch zmiennych. t (0.1.y). y) oznaczamy przez f(x.

y.z) Posiomica wykresu funkcji E R3: (x. z = f(x. Jezeli dany jest tylko wzor okreslajacy funkcje. 3.y) E Dj: f(x. z) 1 . z) f*) q(x.y2). uzyskanego Iatach z kapitalu k oddanego do banku na p% • Definicja 3.2. y.+ Z2) (x2 + y2 1. odpowiadajaca ((x.p.2. vsin e) k(x.y. y.2. arcsin xY. to zbior punktow plaszczyzny (przestrzeni).2.y = = {IxYi.2.y)}.x2 . y. • Definicja 3. o Cwiczenie a) f(x. z) = x> x:::. po n n. b) g(x. y.7 (wykres i poziomica Junkcji dwoch zmiennych) Wykresem funkcji f dwoch zmiennych nazywamy zbior: {(x. b. Ilustracja do definicji funkcji trzech zmiennych. 0 e) V(a.6 podanych funkcji dwoch Iub trzech zmiennych: In (1 .y. gdzie W oznacza wielkosc kapitalu rocznie. z) nazyliczby y. Wtedy zbior ten nazywamy dziedzina funkcji f i oznaczamy przez D] . z) = x2 + y3 + z\ xyz dla c)h(x. poziomowi I. z y. c. hER. y. c) = abc. = z). dziedzina naturalna) Niech f bedzie funkcja okreslona na podzbiorze plaszczyzny (przestrzeni).y) = h}. nazywamy zbior: . Funkcje taka oznaczamy przez f : A ----> R lub w f(x. n) b) g(x. Wartosc funkcji f w punkcie (x. b.y) E Dj. - d) h(x.5 (dziedzina. o Przyklad 3.2. d) k(x. nazywamy daiedzina naturalna funkcji.z)= x-y { eX+Y+z dla f) W(k. z x Rys. z). y.z)=x+z. gdzie V oznacza objetosc prostopadloscianu = k (1 + 1~0) krawedziach a. gdzie (x.40 Rozdzial 3 Funkcje dwod: i trzech zmiennych • Definicja 3.4 a) f(x. 3. y.-------------. y) (x _ 2)(y 1 = arcsin':'. z) oznaczamy przez f(x. y. . z) = eX 10 + y-z + 1).y. E A. dla ktorych wzor ten ma sens. y) Znalezc i narysowac dziedziny naturalne y) = = c) p(x.3 (Junkcja trzecli zmiennych) Funkcja f trzech zmiennych okreslona na zbiorze A C R3 0 wartosciach w R wamy przyporzadkowanie kazdemu punktowi ze zbioru A dokladnie jednej rzeczywistej.2.

zmiennych) 0 wektorze normalnym z J.4.y) wainiejszych = -+ y . 3. = = ±J = z y x .2.2. y) = ~. Wykresem funkcji z Ax + By + C jest plaszczyzna = (-A. • Fakt 3.Funkcje dwoct: i trzech zmiennych 41 y x p o aio m ic a Rys.(x2 + y2) jest g6rna (+) lub dolna (-) polsfera o srodku w p o czatku ukladu wspolrzednych i promieniu R. -B. Wykres funkcji dwoch zmiennych okreslonej n a zbiorze A.9 1.x2. (wykresy b) g(x. x Junkcji 1 c) h(x. f o Cwiczenie 3. powierzchnia powstala z obrotu paraboli z ax2 wokol osi Oz.2. n = duiocb. Poziornica wykresu funkcji odpowiadajaca poziornowi h.2.3. Wykresem funkcji z R2 . y) = xy. tj. 3.0.8 Znalezc poziornice podanych wy kresy tych funkcji: funkcji dwoch zmiennych i na tej podstawie naszkicowac a) f(x. 3.------_ =Ax+By+C y o x 2. Rys.y) = y . C). d) k(x. 1) przechodzaca przez punkt (0. Wykresem funkcji z a (x2 + y2) jest paraboloida obrotowa.

y = 0 dla x . 3.:::0 wokol osi Oz. d) z = 4f(x. . za pornoca jakich przeksz talceri geometrycznych mozna otrzymac wykresy funkcji: wykresu funkcji z = f(x. powstaje z wykresu funkcji z Wykres funkcji powstaje xOy. Wykresem funkcji z = h ( J x2 + y2) jest powierzchnia obrotu wykresu funkcji z = h(x).6.2. Wykres funkcji 2. y).y-b)+c o x y y Rys.11 Opisac. v Rys. c).42 4. o Cwiczenie 3. i odbicia wykresow funkcji) z=f(x-a.2. y). b. Wykresem funkcji z = g(x) lub z = h(y) jest powierzchnia walcowa powstala z przesuniecia wykresu funkcji z = g(x) dla y = 0 r6wnolegle do osi Oy lub odpowiednio wykresu funkcji z = h(y) dla x = 0 r6wnolegle do osi Ox . f(x. powstala powstala z z = kx.:::0 wokol = kJ x2 + y2 jest stozek. Przesuniecie wykresu funkcji o wektor = (a. z y) przez przesuniecie = -f(x. b. e) z = Iyl). y)l.5. c) z = If(x. a) z = f(2x.2. powierzchnia obrotowa osi Oz. 3. b) z = f( -x.2. Wykresem funkcji z obrotu polprostej z Rozdzial 3 Funkcje dwocli i trzech zmiennych tj. 3y).y) 0 wektor v = (a. c). y = 0 dla x . Odbicie wykresu funkcji wzgledem plaszczyzny xOy.y-b)+c • Fakt 3. = f(x. z wykresu funkcji z z = f(x. y). 5. y) przez syrnetrie z wzgledern plaszczyzny z=!(x-a. x 6.10 {przesuniecia 1.

y. .y. wtedy i tylko wtedy. b)z=VX2+y2.y. Ciag taki oznaczamy przez (Pn) lub «xn.2. • Definicja 3.2y. tzn. f)q(x.14 Zbadac.3 (granica uiiasciura ciqgu) Ciag (Pn) = «xn• Yn) jest zbieiny do punktu Po n~~ lim Pn = Po lub n~~ lim (xn.1 (ciqg na plaszczyinie) Ciagiem punktow na pl aszcsysnie nazywamy odwzorowanie zbioru liczb naturalnych w zbior R2.13 (funkcja ograniczona) Funkcja f dwoch zmiennych jest ograniczona na zbiorze A C Df' jezeli zbior wartosci funkcji f na zbiorze A jest ograniczony. M>D (x.Granice funkcji w punkcie o Cwiczenie 3. x y 1 d)h(x. Zbior wyrazow tego ciagu. i) 1 -iy .2. Yn) = n.y)=sinx+cosy.z)=X2+y4. n. ograniczone z dolu. • Definicja 3. ograniczone z gory w swoich dziedzinach naturalnych: xy a)f(x. .12 Naszkicowac wykresy podanych funkcji dwoch zmiennych: a)z=3(x2+y2). tj. I) Z = x +y .3 Granice funkcji w punkcie • Definicja 3.r) ( cos 6'sm 6 = (xo.!: ograniczone. =x_ z = 1- y2.y)= 2 + 2.2i. d) z = 6 . e)k(x.x2 _ y2. c*)p{x. x+y+z+4 3. ktore z podanych funkcji dwoch lub trzcch zmiennych S.3. Wartosc tego odwzorowania dla liczby naturalnej n nazywamy n-tyrn wyrazem ciagu i oznaczamy przez Pn (xn.r. b)g(x.z)= 2 2 2 . = o Cwiczenie 3. V2x ~------::- f) Z Z = = x2 _ y2.2. o Cwiczenie 3. JZ=SlllX+Y.3x . Yo). gdy n~CXJ lim Xn = Xo oraz n-CX) = Yo.2 Naszkicowac na plaszczyinie a)(xn. Definicja funkcji ograniczonej trzech zmiennych jest analogiczna. C)Z=VS-x2_y2. d) (Xn. . 43 e) h) Z g) Z = 4_ x 2 _ y2.) .xy. oznaczamy krotko przez {Pn} lub {(xn• Yn)}. .3. Yn». Definicje funkcji dwoch i trzech zmiennych ograniczonych z dolu lub z gory sa podobne do odpowiednich definicji dla funkcji jednej zmiennej.z)=x+y-z.yn)=(n. zbior {(xn• Yn): n E N}. y)1 ~ M. V 1\ If(x.~} kilka pierwszych wyrazow podanych ciagow: b)(xn'Yn)=(n:l'~2).3)2.(2 2) k) Z = 1 + V(x + 4y + 2)2 + (y . Yn) lim Yn = Yo) • co notujemy (xo.y)=Jx2+Y2.y)EA Uwaga.3. Yn).

Yn. Zn) == ( n +1 y'n. o Cwiczenie 3.44 y Rozdzial 3 Funkcie dwoch i trzech zmiennych Yo . Ilustracja do definicji granicy wl asciwej ciagu na plaszczyinie.Zn) = (2n.y)-(xo. Yo) . Gf) . C1n' Gf. 3. Rys. • Definicja 3. -n-' 3) .3. Uwaga. (_l)n).4 lub w przestrzeni S4 z biezne (dla ciagow zbiez- Zbadac. ~). Yn) d) (Xn.3. Po: Xo 1----In o Rys. Definicja ciagu punktow w przestrzeni i definicja granicy takiego ciagu sit analogiczne. Yn.. Yo) E R2 oraz niech funkcja I bedzie okreslona przynajmniej na sitsiedztwie S (xo. Ilustracja do definicji Heinego gran icy wlasciwej funkcji w punkcie.Yo) lim I(x. czy podane ciagi na plaszczyinie nych wskaz ac ich granice): a) (Xn.2. y) = g. Yo) .3. Ciag (Pn) jest zbiezny do punktu Po.-- --. Liczba 9 jest granica wlasciwa funkcji I w punkcie (xo. . = c) (Xn. b) (Xn. co zaptsujemy (x.5 (Heinego granicy wlasciwej [unkcji w punkcie) Niech (xo. 3.Yn) = (IOgn+12.3.1.. jezeli w dowolnym otoczeniu punktu Po znajduja sie prawie wszystkie wyrazy tego ciagu.

y) =p =q }= (x. Yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona przynajmniej na sitsiedztwie S (xo. X-Xo y~yo o Cwiczenie 3.yo) (x.y)~(xo.O) _x_.Yo) lim f(x.y)-(1. y) = ±oo. Funkcja f rna w punkcie (xo.Yo). Moina rowniez pisac f(x.3.Yo) .O) ze podane granice nie istnieja: lim (x.-3) xy + + lim (x.y)-(O. Granice funkcji f w punkcie (xo.25' c) 12 .Granice funkcji w punkcie 45 Uwaga. gdy (x. • Twierdzenie 1. lim g(x.y)-(O.Yo) f(x. y) ± g(x. iloczynu i ilorazu funkcji) (x.y b) lim JX2+y2=5. -( --) 9 x. granice niewl asciwa ±oo co zapisujemy (x.O) s~n x sm y lim (r. Uwaga. Y f(x.y)_( -3.yo) (x. a) d*) lim (r.6 Korzyst ajac z definicji granicy uzasadnic podane rownosci: . Analogicznie definiujemy obie granice niewlasciwe dla funkcji trzech zmiennych. x +y b) e*) ~.3.O) • Definicja 3. o Cwiczenie 3. x2 + y2 x2 ' y2 .8 (Heinego granicy niewlasciwej funkcji w punkcie) Niech (xo. f*) (x.y)-(I.y)-(O. y)] = pq. a) lim -2--2 = 0. y)] = p ± q. x6 y-1 _!_!!_ x +y lim (r.Yo) lim [f(x.O) z definicji __ 1_ X4 granicy -. 'I· 1 lim I· im [J(x.O) uzasadnic podane rownosci: lim + y4 lim In ((x _ 1)2 + y2) = -00. W podobny sposob mozna okreslic granice funkcji w punkcie skupienia dowolnego zbioru na pl aszczyznie oraz granice funkcji trzech zmiennych. (x.3. y). y)g(x.y)_(O.7 Uz asadnic. 00· niewl asciwej funkcji b) (r.y) -p (x. _J_ 0 .I) lim -2--.3.y)~(xo.y)~(xo. lim 3.y)-(rr. Yo). yo) oznaczamy takze przez lim f(x.-. 2x .y)~(xo.y)~(xO.3. r6inicy.2) x +y o Cwiczenie 3. Podobnie mozna okreslic granice niewlasciwe funkcji w punkcie skupienia dowolnego zbioru na plaszczyznie.y)-(O.y )~(xo.y) --+ g.y)_(4. jes q qT. y) 2.4) (x.y)--+(xo. .9 Korzystajac a) (x.10 (0 granicy sumy. Yo).

Yo) (p. y)) = g. y).y)_(l. Do znajdowania granic funkcji dwoch i trzech zmiennych mozna stosowac twierdzenia 0 dwoch i 0 trzech funkcjach. • Twierdzenie 3.glych s'l.y)=J(XO.4 Funkcje ciagte • Definicja 3.y)-(xo.y)-(O.prawdziwe takze dla funkcji trzech zmiennych. Nie rna odpowiednika reguly de L'Hospitala do obliczania granic wyr azeri nieoznaczonych funkcji dwoch i trzech zrniennych.gla na zbiorze otwartym na pl aszczyznie.gla w kazdym punkcie tego zbioru.z)_(O.O) lim + y2 -1 x + y2 (x2 + l) cos __1_. yo) E R2 oraz niech funkcja J bedzie okreslona przynajmniej na otoczeniu O(xo. funkcjami ciaglyrni.l) lim xy _. y.3. zmiennych ciqgla na zbiorze otwartym) Funkcja jest ci'l.Yo) lim (Po.O. 2. iloraz.3.x ' 2 X x 2' s. analogiczne do takich twierdzen dla funkcji jednej zmiennej.2 (Junkcja duioch.glosc na tym zbiorze.3) 1· im .y. to lim 3. roznica.3 (dzialania na Junkcjach ciqglych) Surna. # E S(XO.glosc funkcji w punkcie skupienia dowolnego zbioru na p laszczyznie oraz ci'l. Powyzsze twierdzenia S'l.4.qo) p(x. .12 podane a) c) (x. 2 2 JI + x 2 granice funkcji: 3 3 b) (x. y) = qo (p(x._ d) f*) (x.qo) dla kazdego (x. jezeli jest ci'l. gdy (x.y)_(O. W podobny sposob mozna zdefiniowac ci'l. iloczyn. takze granice niewlasciwe.11 Rozdzial 3 Funkcje dwocl: i trzech zmiennych (0 granicy Junkcji zloionej) (x.Yo). zmiennych ciqgla w punkcie) Niech (xo. q(x.4.1 (Junkcja duioch. • Definicja 3.y)-(O. 0 ile odpowiednie dzialania z takimi symbolami S'l.4. Uwaga.y)-(xo.y) J (p(x.o) lim (1 +x +y )x2+y2.q)-(PO.y)) (x.46 • Twierdzenie Jezeli 1.y)-(O.q(x. Funkcja J jest ciagl a w punkcie (xo.Yo) wtedy i tylko wtedy. e) (x. W twierdzeniu tym dopuszczalne sq.analogiczne.yo) Uwaga. o Cwiczenie Obliczyc 3.y)-(xo.Yo) lim q(x. 3. Definicje ciaglosci w punkcie i na zbiorze dla funkcji trzech zmiennych S'l.y).yo). iloraz oraz ztozenie funkcji ci'l. y) J(p.O) lim (x.y)-(xo.oznaczone.Yo) lim J(x. SIll ~.O) m x x 468 2 +y +z + y2 + z2 3. 2 Ii (x. q) lim = Po =9 oraz (x.

y) ={ ={ x+y x+y x2 _ y2 2 Jx2+Y2 x ~ 0.5 (Weiersirassa Jezeli 1. C.Yd=sup{f(x. Iyl· 0 = • Twierdzenie 3. 0 Cwiczenie 3. ze funkcja dwoch lub trzech zrniennych rna ekstrerna w punktach spelniajacych warunki konieczne ich istnienia. nienia geornetryczne na ekstrerna maja rozwiazania: a) b) wsrod prostopadloscianow najwieksza objetosc. B.yJ)ED f(Xl. ze surnajego D jest najrnniejsz a.y)ED} V (X2. wsrod trojkatow pole. Prawdziwe jest takze analogiczne twierdzenie dla funkcji trzech zrniennych. ktory rna opisanych na kole prornieniu R zn alezc ten. ktory rna najmniejsze odleglosci 0 c*) w przestrzeni istnieje punkt taki.4.y) c) h(x. y) ED}.Y2)ED f(X2.4. Uwaga. Twierdzenia te mozna wykorzystac do uzasadnienia. wpisanych 0 ze ponizsze zagad- w kule 0 prornieniu R znalezc ten.y): oraz (x.6 Korzystajac z twierdzenia Weierstrassa 0 osiaganiu kresow uzasadnic. .Funkcje ci<!:gie 47 funkcji: dla dla x> x2 x2 0.4 Zbad ac ci4glosc podanych a) f(x.y)= { 1- x 2 +y Jx2+Y2 2 -1 dla dla dla dla + y2 < + y2 ~ 1. to osiqganiu kres6w) i ograniczony. danych punktow A. Y2) = inf {f(x. y): (x. V (xl. zbior D C R2 jest dornkniety 2. lxiofIxl IYI. b) g(x.4. o Cwiczenie 3. 1. funkcja f jest ciagla na D.

yo) = (-1.1 (pochodne czqsikouie pierwszego rzedu} Niech (xo. D2f (xo. y) = y sin z . Yo). 48 . (x 0.yo)-f(xo. Dd (xo.x-O ~x Pochodna t~ oznaczamy takze symbolami: fx (xo. Y x (x 0. 1). yo) = (0. YO). f (xo. yo).yo) 1m .yo ) de! - of ( ) de! I.2 Korzyst ajac z definicji obliczyc wszystkie pochodne czastkowe pierwszego rzedu podanych funkcji we wskazanych punktach: a) f (z . YO) . Uwaga. YO). Yo) okreslamy wzorem: I· f(xo+~x. 7r). Analogicznie okresla sie pochodne czastkowe pierwszego rzedu dla funkcji trzech zmiennych.1 Pochodne czastkowe funkcji • Definicja 4. Podobnie jest okreslona pochodna czastkowa pierwszego rzedu funkcji f wzgledern y w punkcie (xo. Jezeli granice okreslajace pochodne czastkowe s<t wlasciwe (niewlasciwe). Ll.y_O Pochodna t~ oznaczamy takze symbolami: + ~y) ~y .yo 1m uy Ll. Yo ~ xo.1. Yo). Pochodna czastkowa pierwszego rzedu funkcji f wzgledern x w punkcie (xo. fy (xo.f(xo.4 Rachunek rozrriczkowy funkcji dwoch i trzech zmiennych 4.1. to mowirny. y) = -. Yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona przynajmniej na otoczeniu 0 (xo. Yo) : of( !l oz xo. ze odpowiednie pochodne czastkowe s<t wlasciwe (niewlasciwe). o Cwiczenie 4. b) f (x .

1. z) = x + 2xy . Sill e) g(x. c) f(x. Yo. fy alba tez przez DiI. Podobnie jest dla pofunkcji trzech czastkowych .0). Wtedy = = of oy (xo. 0). y) ED. zo) = (0.1. ~~ (x. (xo. (xo. Yo) jest miara x przy ustalonej = tgf3.Pochodne czestkowe c) f(x. iloczynu. yo) = (0. f(xo. Yo) = G (yo). I.y. Yo) oraz dla pochodnych wartosci y. Yo) . f(x. Uwaga.sm z X 2 x+y . d) g(x. Przy obliczaniu pochodnej czastkowej wzgledem jednej zrniennej de! pozo- stale zmienne traktujerny jak stale. Yo. e) f(x. Ponadto niech a oznacza kat nachylenia stycznej do krzywej otrzyrnanej w wyniku przekroju wykresu funkcji f ptaszczyzna y Yo w punkcie (xo. • Definicja 4.3 (pochodne czesikouie pieruiszeqo rzedu na zbiorze otwartym) Jezeli funkcja f rna pochodne czastkowe pierwszego rzedu w kazdyrn punkcie zbioru otwartego wamy pochodnymi czarny odpowiednio D C R2.4 Korzystajac z regul rozniczkowania rzedu podanych funkcji: eX obliczyc wszystkie pochodne b) f(x.0). z) = sin (x tg (y cos z)). Analogicznie okresla sie pochodne czastkowe pierwszego rzedu na zbiorze otwartyrn funkcji trzech zmiennych.z6. y. y) rna pochodne czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (xo.1.z) f) g(x. rzedu funkcji nazy- czastkowymi pierwszego f na zbiorze D i oznaU C R3 dla przez ~~. of ax (xo. y). • Fakt 4. wzory na pochodne oraz zlozenia funkcji. ~~ lub fx. Yo)).0. gdzie (x. (xo. D2f. y'arctg (x + eYz). z) = Jx2 + y4 . tj. wzrostu funkcji lokalnej szybkosci zrniennej f wzgledern zmiennej of oy (xo. = z ". Yo) =F I (xo) oraz oy oy (xo. czastkowe pierwszego a) f(x. Niech F(x) de! f (x. do plaszczyzny xOy oraz niech f3 oznacza kat nachylenia stycznej do krzywej otrzymanej w wyniku przekroju wykresu funkcji f plaszczyzna x = Xo. y). y) . y. Yo) Pochodna chodnej czastkowa czastkowej ~~ (xo.5 (interpretacja geometryczna pochodnych ceqstkounicli} Niech funkcja z f(x.z) = = Y . y) y) = In(x + y). YO) oraz G(y) gdzie (XO. Yo. y. I Do obliczania pochodnych czastkowych mozna funkcji jednej zmiennej. to funkcje ~~ (x.y. YO) E R2 jest ustalonyrn punktem. zo) = (-2. y) = arcsin _!_!!_. Wowczas 9 (XO. stosowac reguly rozniczkowania sumy. roznicy. y) d) funkcji 49 = f/XY.3xyz. ilorazu o Cwiczenie 4. cosy .

50 Rozdzial zmiennych.1. 7 Sprawdzic. b) f(x.0).6 Sprawdzic. Yo). Yo). y) i= (0.1. yo). 0 Cwiczenie 4.y) + y2 (x. 4. albo tez przez Dsi] (xo.1. Rys.0). Yo) okreslarny wzorami: czastkowe drugiego rzedu funkcji 1w 021 (xo. Odmiennie nii dla funkcji jednej zmiennej wyglada zwiazek rniedzy ci'l:groscii! funkcji a istnieniem pochodnych czastkowych. (xo. Yo).1. ax a = oy (0ax (xo. ale nie maja w tych (0. Ixy (xo. ze podane funkcje S4 ciagle we wskazanych punktach.y) = (0.2.1. o Cwiczenie 4. yo) = • Definicja 4. . D211 (xo. YO). D121 (xo. ale nie musi bye w tym punkcie ciagta. (x.0) obie pochodne czastkowe ={ ={ ° ° x2 dla dla xy = 0.11. 4. 4 Rachllnek r6iniczkowy funkcji dw6ch i trzech zmiennych Rys. Funkcja dwoch zmiennych moze rniec w punkcie obie pochodne cz. U waga. Iyx (xo. y) = Ixl + Iy . yo). Yo) de! 01 2 a = ax de! (01) (xo. Interpretacja geometryczna pochodnej czastkowej fy (xo. Yo). Yo). (xo. yo) .0). Pochodne punkcie (xo. punktach pochodnych czastkowych pierwszego rzedu: a) f(x. ale nie sa w tym punkcie ciagle: a) f(x. y) = (0. Iyy (xo. dla dla xy b) f(x. Yo) E R2 oraz niech funkcja 1 rna pochodne czastkowe 01 01 ax' oy przy- najmniej na otoczeniu 0 (xo. 1) Powyzsze pochodne Dnl (xo. Yo) ox2 oyox (xo. Yo) oznaczamy takze odpowiednio przez Ixx (xo. Yo).8 (pochodne czqsikouie drugiego rzedu} Niech (xo. Interpretacja geometryczna pochodnej czastkowej fx (xo. yo).1) . yo) pierwszego rzedu . Yo) .astkowe. yo) = (0. ze podane funkcje maja w punkcie (xo. y) = Jx2 + y2. xy i= 0.1.

zy af . D22f.x y z . w kt6rych wystepuje r6iniczkowanie wzgledem dw6ch r6inych zrniennych. z bi iorze D I oznaczamy 0 drugiego rzedu funkcji 8 ~.z . Uwaga. to mowimy.9 (pochodne czqstkouie drugiego rzed« na obszarze) Jezeli funkcja I rna pochodne czastkowe drugiego rzedu w kazdyrn punkcie zbioru otwartego D C R2. y) E D. Yo) . nazywarny . o Cwiczenie 4.2x3y2 Z5. z) = x2 + y3x f) f(x. 8x8y(X. 8 powie uX lub tez Dll/. • Definicja 4. I uyux 2 2 f na r- Ixy.y)=-. = xyz. ax2azay2' c)f(x. b) f( )_ 2 3 4 af a ) f( X. o Cwiczellie 4. 1 uxuy 2 8 ~ I I u b przez J x x uY" . d)f(x.1. Iyx. Pochodne czastkowe. a a a 2' xyz aaa yxy a f . powstala w wyniku k-krotnego roznicskowania wzgledern zrniennej xi nastepnie l-krotnego rosniczkowania wzgledem zrniennej y. y) = X = --.!J).z)=ln(x+2y-3z). z) .e .y ) . .1. oznaczarny przez = 8yl8xk 8nl (xo. d) f(x. ax2ay' x.y).z) = . Analogicznie okresla si\ i oznacza pochodne czastkowe rzedu n ~ 3 funkcji trzech zrniennych.y.y.12 Dla podanych funkcji obliczyc wskazane pochodne czastkowe: 3 5 . nazywarny pochodnyrni czastkowyrni rnieszanyrni. y) c) f(x. y.1. to funkcje 82 I 8x2(x.y.10 Obliczyc wszystkie pochodne czastkowe drugiego rzedu podanych funkcji: a) f(x. Pochodna czastkowa n-tego rzedu funkcji I w punkcie (xo. Analogicznie okresla sie pochodne czastkowe drugiego rzedu funkcji trzech zrniennych na zbiorze otwartyrn U C R3. Yo). y. e) f(x.-. Jezeli funkcja I rna pochodne czqstkowe rzedu n w kazdym punkcie zbioru otwartego D.xy 2 Y 2 b) f(x. y) y = sin xy. okreslone pochodne czastkowe rzedu n funkcji f. pochodnyrni czastkowyrni 2 82 I gdzie (x. Iyy dnowi dmo przez ~) I . gdzie k + I n. a funkcja trzech zrniennych 3n pochodnych czastkowych rzedu n. Funkcja dwoch zrniennych rna 2n pochodnych czastkowych rzedu n.11 (pochodne ceqsikouie wyiszych rZ(~d6w) Niech (xo. Pochodne czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (xo. sin x SlllY . Analogicznie zrniennych . D21/.1. 8 ~. okresla sie pochodne czastkowe drugiego rzedu funkcji trzech • Definicja 4. Yo) pochodnych czastkowych rzedu n funkcji I nazywarny pochodnyrni czastkowyrni rzedu n + 1 funkcji I w punkcie (xo.Yo).Pochodne czestkowe funkcji 51 U waga. Yo) E R2 oraz niech funkcja I rna pochodne czastkowe rzedu n ~ 2 przynajrnniej na otoczeniu 0 (xo. ze na zbiorze D sq. D12/. Yo). xyz x+y-z arcsin ~. a 4 f .

I 0f J eze I· poe h 0d ne czast k owe oxoy' tj. (0.y.1.~f (xo. Yo) wtedy i tylko wtedy. Yo .2.14 Dla podanych funkcji spr awdzic rownosci miedzy podanymi ~ pochodnymi [)3 [)3 mieszanymi: a) f(x. [)3f [)x[)y[)z o Cwiczenie 4.13 (Schwarza 2 pochodnych 2 . .!h2 + k2 uX uy = O.0) istnieja i S'l. yo) = (0.0). (0. r. Yo). a takze dla pochodnych mieszanych wyiszych rzedow. gdy spel. y.2 Roz niczka funkcji rozniczkouralna w punkcie) czastkowe ~~ (xo.y) =e f [)2 f . to Sil:rowne ere Uwaga.1.~f (xo.1.0). ~~ (xo.y)= c) f(x. = (0.y)={ { t+y4 _ y3.y) = {/x6 dla dla Ixl :( lvl.O) w punkcie (xo.f (xo.z)=ln(x2+y2+z2).0).-y: y -x dla dla (x. y) f=. (0.0). oyoxf Sil:crag 1e w pun kci ()xo. Yo) h .y) f=. z) = x2y + zy3.y)=x siny. Yo). . czy pochodne czastkowe mieszane drugiego rzedu podanych funkcji w punkcie (xo. [)2 b) f(x.k)-(O. y) = b)f(x. y) = { xY(X2_y2) 0 x2 + y2 x3y3 dla dla (x. (x.52 Rozdzial • Twierdzenie 4 Rachunek roiniczkowy 0 funkcji dwoch i trzech zmiennych mieszanych) 4.1 (funkcja Niech (xo. (x. • Definicja* 4.15 Sprawdzic. [)x[)y = [)y[)x. Prawdziwe sil: takze analogiczne rownosci dla pochodnych mieszanych drugiego rzedu funkcji trzech zmiennych. Yo) E R2 oraz niech istnieja pochodne Funkcja f jest rozniczkowalna niony jest warunek: lim (h. [)2f [)x[)z [)2f [)z[)x' [)3f [)z[)x[)y· 2 f [)x2[)y f [)x[)y[)x' c) f(x. Yo) .y) d)f(X.. d) f(x. Yo + k) -. o Cwiczenie 4. : 0 . Yo) k f (xo + h. Ixl> Iyl· 4. sobie rowne: a) f(x.

2. to funkcja f jest w punkcie (xo. 4. • Twierdzenie* 4. (xo. Istnienie pochodnych czastkowych funkcji w punkcie nie gwarantuje jeszcze rozniczkowalnosci funkcji w tyrn punkcie. z=f(x. Twierdzenie o Cwiczenie* 4. y) x2 punkcie rozniczkowalna. -2). = (0. roz niczkowalne w SIllXyZ = + V). • Fakt 4. 7r). • Twierdzenie* 4.Roztiiczks. czastkowe ~~ sa ciagle w punkcie (xo. Uwaga*. odwrotne nie jest prawdziwe. yo) = (1. Twierdzenie funkcji f(x. Plaszczyzna styczna do wykresu funkcji.2. funkcji 53 Uwaga*.2.3 (warunek konieczny roiniczkouialnosci Junkcji) Jezeli funkcja jest rozniczkowalna w punkcie.2. f(xo. (xo.2. Yo)).z) = x+y+z+1 2 2 2 . Yo. Yo).y) p las acz y an a s t y cz n a y x Rys.5 Korzyst ajac z powyzszego twierdzenia swoich dziedzinach: b) f(x. . yo .2 Korzyst ajac z definicji zbad ac rozniczkowalnosc tach: a) f(x. y) = ifXy. y) uzasadnic. Swiadczy 0 tyrn przyklad ktora jest ciqgla w punkcie (0. ale nie jest w tyrn wystarczajqcy rozniczkoioalnosci] (warunek ~~. (x = (0. Uwaga*. z) = x y sin z. o Cwiczenie* 4. Yo). y. to jest ciagla w tyrn punkcie. y) = x3 + xv.0). zo) c) f ( x. 0. ze istnieje plaszczyzna styczna (niepionowa) do wykresu tej funkcji w punkcie (xo. yo) 0. to jest prawdziwe takze dla funkcji trzech zrniennych.4 Jezeli pochodne rozniczkowalna = V + y2. Yo) oznacza.2. Analogicznie definiuje sie rozniczkowalnosc w punkcie funkcji trzech zrniennych. Yo). podanych funkcji we wskaz anych punk- b) f(x.0). • Fakt* 4. arctg (x ze podane Iunkcje S'l.1.7 (rdunuuiie plaszczyzny Niech funkcja f rna ciagle pochodne stycznej do wykresu Junkcji) czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (xo. c) f(x.2.y.6 (interpretacja geometryczna Junkcji roiniczkowalnej w punkcie) Rozniczkowalnosc funkcji f w punkcie (xo.

Yo) . Q = (2.zo = ( 7r \.2.0. Yo). Lly okreslona wzorern: dJ(xo. uy i f (x: 0 .4. Yo) nazywarny funkcje zrniennych Llx..2. Analogicznie 4. b) g(x.54 Rozdzial 4 Rachunek r6iniczkowy [unkcji dwoch j trzech zmiennych .5 = 0. z) = xyz2. ktor a jest W R3 dane Sil: punkty A = (1.0'4 .2.0).10 (r6iniczka Junkcji) Niech (xo.Lly) de! = oj ox(xO. Yo) lub krotko df.Yo. of Yu) (x - .Yo)Lly. Yo. Uwaga. Rozniczke funkcji J oznacza sie takze przez dJ (XO.yo)Llx+ oj Oy(XO. Yo) E R2 oraz niech funkcja J rna pochodne czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (xo. Prawdziwy jest takze analogiczny wzor przyblizony dla funkcji trzech zrniennych. • Fakt 4. zo) = (0. Na powierzchni z = X4 +v' znalezc punkt D taki. Uwaga. -4). N apisac rownanic pl aszczyzny stycznej do powierzchni prostopad la do prostej I: 3x = 2y = z.2.3). R6wnanie plaszczyzny rna postac: Z- stycznej do wykresu funkcji f w punkcie £)\Xo.yo) (Llx. x + 3y + 2z = 36.16). kt. Wzory te wykorzystuje sie do obliczeri przyblizonych skornplikowanych . Yo)) f ~Xo. Yo + Lly) ~ J(xo.x.ore przechodz a przez punkty P = (0. B = (0.1. Wtedy J (xo + Llx.9 Zn alezc rown anie pl aszczyz. o Cwiczenie a) f(x. Iunkcji z = x2 . yo).2) . y. aby objetosc czworoscianu ABC D byl a n ajmniejsz a. (xo.0) . uX . y) N apisac rozriiczki podanych = ~. Rozniczka funkcji J w punkcie (xo. o Cwiczenie a) b) c) d) 4.8 stycznych ) N apisac rown ania pl aszczyzn punkt ach tych wykresow: a ) f I.0). Yo) = £)(xo.2. \Y . yo) = (3.z . i o Cwiczenie 4. \11 - ktory jest pol ozony n ajbliz cj • Definicja 4. C = (1. . yo) + dJ(xo. kt or a jest row- z=1 + x2 + y2. Xo) T . (xo.1.2.1). of Yo) '.12 (zastosowanie r6iniczki Junkcji do obliczeti przybliionych) Niech funkcja J rna ciagle pochodne czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (xo.zo) = (2. Yo.11 funkcji we wskaz anych punkt ach: definiuje sie rozniczke funkcji trzech zrniennych. N a wykresie plaszczyzny 7r: = 1.4 -- 31/2.y2 zn alezc punkt. e*) Zn alezc wszystkie pl aszczyzny styczne do wykresu funkcji z = x2 + y2.ny stycz nej do powierzch ni z nolegl a do plaszczyzny 7r: 3x + 12y . yo.y do wykrcsow ) pod anych Iunkcji we wskaz anycb ( )- arctg x 1+y2' ( Xo.2. Yo).

arcsin 0.y)2 = O. fA)2 V(. rownosc.01. o Cwiczenie 4. (0. Wtedy blad bezwsgledny 6.15 (zastosowanie ro ztiiczki Junkcji do szacowania bl~dow pomicroiu] Niech wielkosci fizyczne x. V = 300 m". ze przed obliezeniarni kazrl a z nieh jest zaokr aglan a do os me go miejsca po przeeinku.v = 0.04)3 + (5.8.z obliczen wielkosci z wyraia sie wzorern przybliionyrn: = 6. o Cwiczenie 4. wyraza Sl~ wzorern p = 100e -vT gdzie T jest temper at. e*) Dla liezb rzeezywistyeh x.OOl a) (1.z Prawdziwe S.O) V(6.\Wx) \2 + \wy ". 03)3 + (4.R6iniczka funkcji Bl.(O. Obliczyc najwiekszy bl ad tyeh obliczeri.row wynosz4 T = 0° C.16 a) Przy pornoey menzurki mozna zmierzyc objetosc cial a z dokladnoscia b.2. a pro mien podstawy zrnniejszyrny 0 3 ern 7 .(.M = 1 g. 1 GO 0" mz wyrazerue . jak zrnieni sie objetosc walca o prornieniu podstawy R = 1 rn i wysokosci H = 2 rn.!d fJ (8.02)4 .05)3. lim (~x. aby jego cisnienie nie uleglo zrnlanle .1 cm'". Ponadto niech 6.14 a) Wykorzystujac roz nicz ke funkeji obliczyc w przyblizeniu .y) powyiszego 1" .ura gazu.y) + (6.2.49 ' c) (1. y z przedzialu [1. Objetosc gazu wzrosla 0 1 m": Obliczyc w przyblizeniu. • Fakt 4.2. Aktualnie wart osci tyeh paramet. .x.. wyr azeri: o Cwiczenie 4. amasa M = 200 g.97)2. Z jaka w przyblizeniu dokl adnosci a mozna obliczyc g~stosc tego cial a ? b) Boki trdjkatnego kawalka zierni zrnierzone z dokladnoscia 1 m wynosz a a = 250 rn.x + I ~: l6. a V jego objetoscia.01 rad wynosi Q' = 3" 7r Z jaka w przyblizeniu dokl adnoscia mozna obliczyc pole tego kawalka ziemi ? .x.04)3. 8. K.y oznaczaja odpowiednio bledy bezwzgledne porniaru wielkosci x i y.2] ieh potega X'I jest wyz naczon a w ten sposob.13 Wykorzyst ujac roz niczke funkeji obliczyc przyblizone wartosci podanyeh b) aretgl.~y)-. z beda zwiazane zaleznoscia z J(x.x i 6. gdzie funkcja J rna ciagle pochodne czastkowe pierwszego rzedu.2.!t miedzy tyrni bokarni zmierzony z dokladnoscia 0. Objetosc cial a zrnierzona tyrn sposobem wynosi V = 25 em". y). d) {/(3. sperrua 55 przyblizenia d~zy szybciej wyr azeri algebraicznych. tzn. takie analogiczne wzory dla wiekszej liczby wielkosci fizycznych. b = 400 rn. y. tee hnoloai no ogicznyrn . b)C'" IS me me gazu w pewnyrn procesie. jezeli jego wysokosc zwiekszymy o 1 em. a przy pornoey wagi sprezynowej mozna ustalic jego m ase z dokl adnoscia b. jak nalezy zrnienic temperature gazu.y .X)2 r=~==~== b(t:.! ~ I ~~ l6.

va) . takze dla funkcji trzech o Cwiczenie 4.3. dt ' of oy 0 g dzi -. gdzie x = sin t. ~~ odpowiednio w punkcie (x (Uo. Arialogiczna regula rozniczkowania zrniennych. y (to)) .3. va) po2. Z = t3 .56 Rozdzial 4 Rachunek roiniczkowy funkcji dwoch i trzech zmiennych 4. funkcja z = f(x. J ezeli f jest funkcja ty1ko jednej zrniennej. a J sit w punkcie czastkowe ~:. funkcje x = x(t). gdzie x = t. Wtedy funkcja zlozona F(u. v) = f(x(u. • Twierdzenie 4. zie dx nio w punkcie (x (to) . dt dy . df dx' ox au J of ov df ox dx . ~: obliczone + ~~. funk- U waga. Wtedy funkcja ztozona F(t) = f(x(t). y) rna ciag!e pochodne czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (x (to). ov' takze dla funkcji trzech zrnien- reguly rozniczkowania Sit prawdziwe .lozonej F(u.1 (0 pochodnej funkcji zlozonej] Niech 1. ~~ = ~: .z). v)) rna w punkcie (uo.3 (0 pochodnych Niech 1. y (to)). v) maja pochodne czastkowe pierwszego rzedu w = f(x. ~~ ~: J ~: J ~~. a poe h 0 d ne czast k owe -. funkcje x = x(u. vc) E R2 funkcja z czqstkowych funkcji zloionej) = y(u.ob li rezone sit w pun k cie dt of to. va)). to reguly rczniczkowania cji z. v). Y = y(t) maja pochodne wlasciwe w punkcie to 2. chodne czastkowe pierwszego rzedu wyrazone J ~: wzorarni: ~~ = ~: . yet)) rna pochodna wlasciwa w punkcie to dt dF oraz = of dx ox . y punkcie (uo. v)) przyjmuja post ac: of au Analogiczne nych. Y = t2. va) . v). y). dt + oy of dy .3 Pochodne czastkowe funkcji zlozonych • Twierdzenie 4. Uwaga. y(u.y.3. ~~. y) rna ciagle pochodne czastkowe pierwszego rzedu w punkcie (x (Uo. (uo va). Y ( Uo J va)) . . v) = f(x(u. F" (t) podanych a) F = f(x. ~: gdzie pochodne pochodne czastkowe + ~~. r6:i:niczkowania funkcji obliczyc pochodne pi (t). ox jest prawdziwa d powie d .2 Korzyst ajac z regul funkcji zlo:i:onych: b) F = g(x. y = cost. Y ( Uo .

0). y.yo) t . y).4. Pochodna kierunkowa jest wtedy uogolnieniern pojecia pochodnej czastkowej funkcji.zo) = (1.4. c) F = f(x.YO.gdziex=e b) F = f(x. Yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie ok res Ion a przynajmniej na otoczeniu 0 (xo. Ponadto niech (vx.-1).3.a au2z ' az av2' 2 jeze .4 Pochodna kierunkowa funkcji • Definicja 4.z)=x -2yz. v o a) Obliczyc Cwiczenie 4. Analogicznie okresla sie pochodna kierunkowa dla funkcji trzech zmiennych. 3'-3'3 y3 . dla funkcji f dwoch zmiennych oraz dla wersorow = (1.y)=~.0.y(x)).0) i = (0. y u.1 (pochodna kierunkowa funkcji) Niech (xo. Np. b) Obliczyc c) Obliczyc !:' 2 az. Pochodna kierunkowajest przeniesieniem na funkcje wielu zmiennych pojecia pochodnej jednostronnej funkcji jednej zmiennej.. Yo). Yo) w kierunku wersora okreslarny wzorem: v= v of( on !:]_ Xo.jezeli = F(x(v). v . of Of -=1 -=-. yo) = (1. au az.1) mamy of of. y) = xy.5 z'(x).2). ~ V= (1 vis) .v)). c)f(x. I· 1 z- _ F( ( )( )) x u.. Uwaga. (xo. Pochodna kierunkowa funkcji f w punkcie (xo. gdzie x = uv. y = u + v. z=F(t(u.yo) =(0.4 Korzyst ajac z powyzszych nych funkcji zlozonych: arctgU wzorow obliczyc a)F=f(x).kowe ~~ oraz ~~ dla poda- o Cwiczenie 4. vy) bedzie danym wersorem. gdzie x = ucos v.2 Korzyst aj ac z definicji obliczyc pochodne punktach dla wymienionych wersorow: kierunkowe podanych funkcji we wskazanych a)f(x. ze w definicji pochodnej kierunkowej t dazy do 0 z obu stron..y. Niektorzy autorzy przyjmuja. jezeli z av !:. az auav' 2 d*) ObI·lCZYC . 2 v= ~).3. v.-~). y = usin v. b) f(x. v .yo+tvy)-f(xo. (XO. z = !!. z). (XO.y(u)).Pochodna kierunkowa funkcji 57 pochodne czast. OV Ox OU oy v u o Cwiczenie 4. (-~. jezeli z = F(x. v = (~. t-O+ 1m f(xo+tvx.Yo ) de] - 1. 4.

(7rJx2+Y2) .3 [inierpretacja geometryczna pochodnej kierunkouiej} Niech (xo. 4. okresla szybkosc zmiany wartosci funkcji f w kierunku V.4.4.1. c) f(x. yo) E R2 oraz niech istnieja pochodne Gradientem czastkowe ~~ (xo. wektor okreslony wzorem: funkcji J w punkcie (xo. yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona przynajmniej niu 0 (xo. • Definicja 4. Obliczyc gradienty podanych funkcji we wskazanych y) = x3 + y3.2). yo) = (-1. Gradient funkcji f oznaczamy takze kr6tko przez grad gradient dla funkcji trzech zmiennych.y.Yo).4. • Twierdzenie 4. Analogicznie okresla sie o Cwiczenie 4.zo) = (16. yo). y) = sin punktach: b) f(x. Wtedy ~~(XO. . ' yo) = (3.4. Yo).5 a) f(x. Ponadto niech pochodne czastkowe na otocze- ~~.4 (gradient Junkcji) Niech (xo.Yo) 0 V. oznacza kat nachylenia do plaszczyzny xOy polstycznej do krzywej otrzymanej w wyniku przekroju wykresu funkcji f polplaszczyzna przechodz'tc't przez prosta x Xo. Interpretacja geometryczna pochodnej kierunkowej fun kcji.z) = xy2 -3 z (xo. Yo) Ponadto niech . (xo. ~~ beda ci'tgle w punkcie (xo.1). v jest dowolnym wersorem na pl aszczyznie. f. y Yo oraz rownolegla do wersora v.yo) gdzie = gradJ(xo.4). (xo. yo) . of oy(XO.-3.yo) ~f = (oJ ox(XO.Yo) ). Yo) nazywamy gradf(xo. ~~ (xo.4. Rys.6 (wzor do obliczania pochodnej kierunkowej) Niech (xo.YO. Yo).. Wtedy = = of ov(xo.58 Rozdzial 4 Rachunek r6iniczkowy funkcji dw6ch i trzech zmiennych • Fakt 4. Yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona na otoczeniu 0 (xo. Pochodna kierunkowa Yo) = tg .

Gradient funkcji w punkcie jest prostopadly do poziornicy funkcji przcchodz qcej przez ten punkt.7 Korzyst. z) W punkcie b) Sprawdzic pOZlOmiC. Ekstrema Uwaga. ~) znalezc kierunek najszybszego bezposred nio. wzrostu temperatury. 4. Yo) zrniennych .y. Gradient funkcji w punkcie wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji w tyrn punkcie. = 10cos(x + 20sin(x + z).Wzor Taylora.ajac z powyzszcgo wzoru obliczyc wskaz anych punktach i kierunkach: pochodne kierunkowe podanych funkcji we a) f(x.4.zo) v= (_~ VI ' vis) 3' 3 3 .6. 4. y) = R' x? + y2 (xo. y) = x2 + y2 4.8 (interpretacja geomctryczna gradientu) 1. -J ) .Z)=VX3+y3+Z3.6.2).y) y o I Y o XD'YD)~df(XD'YD) Rys. Yo) E R2 oraz niech funkcja J rna na otoczeniu O(xo.y) y. 2 2 C)f(X. y.4. y )_. Gradient najszybszego wzrostu wskaz uje kierunek funkcji w punkcie.~. ze gradient funkcji f( x. 2. -_ 1.4. (xo.4.9 a) Temperatura w zbiorze V = {(x. Podobny funkcji takze dla funkcji trzech zrniennych. b) f ( x. v = (~.Yo. 2' Vi) = (3.x i . Ekstrema funkcji • Definicja 4. 59 wzor jest prawdziwy o Cwiczenie 4. jest prostopadly do jej (~.5.1 {rozniczka n-tego rzedu Junkcji duiocli zmiennych) Niech (xo.5). _ VI). z): 0 < x. Gradient Iunkcji jest prostopadly do poziomicy.Xo. Yo) nazywarny funkcje d" J (xo. Rozniczka n-tego rzedu funkcji J w punkcie (xo. o Cwiczenie 4. v - (Vi 2 '. . ~ __ -tz=f(x.5 Wzor' Taylora.4. yo) yo )_(- = (1.y okreslona . Yo) ciagte pochodne czastkowe do rzedu n E N wlaczriie. • Fakt 4.e x+y .2. z < 7r} jest okreslon a wzorem: T(x. Rys. y. ( .3.4.

c) f(x. 7r). Rownosc podana w tezie twierdzenia nazywamy wzorem Taylora dla funkcji dwoch zmiennych.a tego wzoru i oznaczamy przez Rn. dwoch zmiennych . owarua . zmiennych) Niech (xo. Rozniczke n-tego rzedu funkcji f oznaczamy krcStko przez d" f.yo) = (0.yo) + df ( x 0. trzeciego czwartego rzedu dla funkcji x i y.yo+fly) = f(xo.yo) = (-1.O)) =} (!(X.1).6 (ekstrema lokalne i uiartosci ekstremalne [unkcji duioch.yo) W e wzorze tym sym b 0 Ie (flx.5. yo) ciagle pochodne czastkowe do rzedu n ?: 1 wl acznie oraz niech (xo + flx.4 N apisac rozwiniet a post ac wzoru Taylora dla funkcji d woch zmiennych or az dla: a)n=2. Yo) 1. yo + fly) E O(xo.5. I + . . Funkcja f rna w punkcie (xo. yo) (n-1! ) + dn f (xo + Gflx. aa ax' oy . yo. yo) . yo) minimum lokalne. Uwaga. + yo + dn-1 f (xo.y) y) = x sin y.0) . (xo. rozrncz kowani po zrniennyc h f. natomiast pot~g~ traktujemy formalnie do otrzymania pochodnych czastkowych wyzszych rzedow. yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona przynajmniej na otoczeniu Ox«. dla podanych punktow.5 N apisac wzory Taylora z resz t a R. b)n=3.Yo). Dodatkowo przyjmujerny. Ostatni skladnik we wzorze Taylora nazywamy n-t'! reszt. = ex+2y. yo) = (0. (x. jezcli: a) f(x.fly) de! = ( aflx+afly x a a) y n f I (xo. Wtedy 0<8<1 V f(xo+flx..Yo). Dla punktu (xo. ze dOf de! o Cwiczenie 4.3 (wz6r Taylora) Niech (xo. n! + Gfly) . n = 2..a operacje. yo) = (0..Y)?:f(xo..5. jezeli V 1\ 6>0 [((x.y) . (XO. n = 3. oznacz aj. I + d2 f (x 0 .5.0) powyzsza rownosc nazywamy wzorem Maclaurina. yo) E R2 oraz niech funkcja f rna na otoczeniu O(xo.5. o Cwiczenie 4.Yo))]. • Definicja 4. o Cwiczenie 4.y) = x2y. • Twierdzenie 4. YO) 2.2 N apisac wzory okrcslaj ace roz nicz ki drugiego. funkcji na otoczeniach wskazanych b) f(x.60 Rozdzial wzorem: 4 Rachunek roiniczkowy funkcji dwoch i trzech zmiennych d n f(xo.y) ES((XO. n = 3. (XO.

y) wartosci ekstremalne na = sin 2 x cos u.9 Korzyst. jezeli ==? 61 Funkcja f rna w punkcie (xo. b) f ( x. 4. Rys.y) ES((XO. (xo.Y»f(xo. (xo.astkowe ax (xo. yo) minimum lokalne. i-l x [-7r' ~ 1 ' (x 0. y) = x2 .y)EA Uwaga. .0). • Twierdzenie 4. yo) = (0. Yo) =m oraz 1\ f(x. yo) = Ci.bad ac. Yo). ze podane funkcje przyjrnuja zbiorach we wskazanych punktach: a) f(x.1. Wowczas. jezeli (xo. + Iy + 11. y) d) f(x.10 (warunek konieczny istnienia ekstremum) Niech (xo. 0) .0). (x. y) = 2X4 + 5y\ A = R2.5. yo) = = (3. Analogicznie okresla sie maksimum lokalne.5.2y2. Yo). 4.(x6 lokalne we wskazanych = (0.b)) (f(X. yo) = (0. (xo. -1). funkcja f rna ekstremum lokalne w punkcie (xo. yo) ch y.5. istnieja pochodne cz. Uwaga.Yo)EA V f (xo.0).ajac z definicji uz asadnic. y) = 51xl + y4). • Definicja 4. 2.y) [((x. (xo. Ekstrema funkcji lokalne wlasciwe.Yo))] lokalne wlasciwe. Yo) minimum V 1\ 0>0 (x.7 Korzyst. A = [0. b) f(x. o Cwiczenie 4.ajac punktach: z definicji z. Funkcja f rna w punkcie (xo. yo) minimum lokalne wl asciwe: o Cwiczenie 4. y) ? f(xo. czy podane funkcje m aja ekstrema 5 . Yo)) . Yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona na otoczeniu 0 ((xo. Yo). yo) = (0. ay Yo).Wzor Taylora. of of (xo.0) .5. (xo. Funkcja f rna w punkcie (xo. maksimum o x Rys. a) f(x. jezeli 1. Analogicznie okresla sie wartosc najwieksza funkcji na zbiorze.yo).5.2.5. y) = c) f(x.8 (wartose najmniejsza funkcji na zbiorze) Liczba m jest najmniejsz a wartoscia funkcji f na zbiorze A C Df.

12 (warunek wystarczajqcy istnienia ekstremum) Niech (xo. Yo) > 0 alba < o. ze funkcja maze miec ekstrema tylko w punktach. yo) 3. Yo) przeprowadzamy innymi metodami (np. ox (xo. gdy ~:{ (xo. funkcja f(x. czy funkcja f rna ekstremum lokalne w punkcie (xo. to badanie. of (xo. funkcje spel niaja we warunek konieczny ale nie maja w tych lokalnych: (xo. yo) (xo. • Twierdzenie 4.0). y) = _x3 spelnia rownosci of (0.5. 0) = 0. Yo) E R2 oraz niech funkcja f bedzie okreslona przynajmniej czeniu 0 (xo.astkowe sit rowne 0 albo w punktach. funkcja na otootoczeniu o (xo. det 02 f [ oxoy (xo. ay Yo) = o. gdy ~:{ (xo. = = (0.3. Yo) Uwaga.y) = x2 .Yo) Rys. (0. pochodne czastkowe rzedu drugiego na 2. w punkcie (0. Yo) i jest to: lokalne wlasciwe. gdy wyznacznik ten jest rowny 0. lokalne wlasciwe. ale nie rna ekstremum o Cwiczenie 4. Zerowanie sie w punkcie obu pochodnych czastkowych nie gwarantuje jeszcze istnienia ekstremum lokalnego. N p. Natomiast. b) f(x.4. w ktorych wszystkie jej pochodne cz. YO) = 0. w ktorych choc jedna z pochodnych czastkowych nie istnieje.5. 02 f ox2 (xo. Ponadto niech 1.0) = ox 0. punktach ekstremow a) f(x. Uwaga. Yo) = 0. . of oy (xo. Yo) . Z twierdzenia tego wynika.0) . ze podane wskazanych punktach istnienia ekstremum. to funkcja f nie rna w punkcie (xo.5. Yo) = 0.62 Rozdzial to 4 Rachunek roiniczkowy funkcji dwoch i trzech zmiennych of ax (xo. Yo) Wtedy funkcja a) minimum b) maksimum f rna ekstremum lokalne w punkcie (xo. Of oy (0.0). powyzszego twierdzenia jest ujernny. of f rna ciagle Yo) . Yo) ekstremum lokalnego.11 Sprawdzic. Gdy wyznacznik w zalozeniu 3.y2. korzystajac z definicji). y) = x3 + y3.

Yo) dla kazdego punktu (x. x2 + y2 xy=4. yo) maksimum przy warunku g( x. Ekstrema o Cwiczenie 4. 3. gdy 9 (xo.y). r : g(x.16 Znalezc ekstrema a)f(x. y) = 0 znajdujemy wedlug algorytmu: 0 dzielimy na luki. y) = 0. 3.y)=(y-x)2+(Y+2)3. 2. 2 + y2. e)f(x. Funkcja f osiaga w punkcie (xo. . y) = O.5. y) 4_y4.x .14 (eksirema warunkowe funkcji) Funkcja f rna w punkcie (xo.4.15 (algoryim znajdowania ekstremoiu warunkowych) Ekstrema lokalne funkcji f dwoch zmiennych z warunkiem g(x. szukamy ekstrernow lokalnych tej funkcji na brzegu obszaru. y) = X4 podanych x+y=O.y)=xy.Y)=X = = . y) = o Cwiczenie 4. spelniaja wskazane warunki: + y4. d*) f(x. y) > f (xo. xyln (x2 + y2). y) na przedziale J. porownujerny wartosci otrzymanych ekstremow we wnetrzu ina brzegu obszaru oraz na tej podstawie ustalamy wartosci najmniejsza i najwieksza funkcji na obszarze. funkcji. c*) f(x.5. Yo) minimum lokalne wlasciwe przy warunku g(x.5. = 9.Y)=X2+y2. ktore sit wykresami funkcji postaci gdzie x E I lub postaci x = p(y). porownujerny wartosci otrzymanych ekstrernow na krzywej r i ustalamy ekstrema warunkowe. Yo). d) f(x. y) y) = e-(x + = x3 + y3 2 y2 ). • Fakt 4. 4. szukamy ekstrernow funkcji jednej zmiennej f( x. = o x Rys. 1. gdzie y E J. ktorych argumenty b)f(x. Yo) = 0 oraz istnieje liczba 0 > 0 taka. f)f(x.13 Znalezc wszystkie ekstrema funkcji 63 lokalne podanych funkcji dwoch zmiennych: y) a) f(x. y) E S ((xo. krzywa y = h(x). y) O. ze f(x.5. • Fakt 4. 0) spelniajacego warunek g(x. _ 9xy. 5x2 y) = x + 8xy + 5y2 = 9.Wzor Taylora.5.5. h( x)) na przedziale I lub funkcji f(p(y). b) f(x. szukamy ekstremow lokalnych tej funkcji na obszarze otwartym. c) f(x.17 (algorytm znajdouiania wartosci ekstremalnych na obszarze domknietum] Wartosci najmniejsza i najwieksza funkcji na ograniczonym obszarze domknietym znajdujemy w nastepujacy sposob: 1. 2. xy(l • Definicja 4.

7. b) x3 _ y3 = 0. 0 !( x !( ~. !( 4. x2 + y2 !( 1.18 na wskazanych obszarach Znalezc wartosci n ajwieksze i najmniejsze podanych funkcji dornknietych: a) f(x.= ---=1. wzgledem ktorej moment bezwl adnosci podanego ukladu mas bedzie najmniejszy. = y) sin x + sin y + sin (x + y). .= -2. Znalezc os prostopadl a do plaszczyzny xOy.4x + 8y. 0 bliczyc odlcglosc prostych skosnych x-I y+1 z-2 l·~-J!_-:_ k : -5. kt6rego koszt budowy bedzie najmniejszy.2' Zn alezc wymiary prostopadloscianu wierzchni calkowitej.7 Funkcje uwiklane • Definicja 4. f) x7 + 3x5 + X = y7 + 3y5 + y. lxl + lyl 4.2y + 3z . y) = x2y.1 (funkcJe uwiklane) Funkcja uwiklana okreslona przez warunek nazywamy kasda funkcje y = y(x) F(x.3) plaszczyzny xOy umieszczone sa masy ml = 1. gdzie y E J.7. 1 .6. A3 = (2. m2 = 2.6 o Zastosowania ekst rernow funkcji w geometrii. y( x )) =0 rownosc okresla sie funkcje uwiklana dla wszystkich x z pewnego przedzialu postaci x = x(y).6 = 0. 0 c) objetosci V.2 y = y( x). fizyce i technice 4. Podobnie o Cwiczenie 4. kt6re S'l.64 Rozdzial 4 Rachunek roiniczkowy funkcji dwoch i trzech zmiennych o Cwiczenie 4. 0 !( x !( 1.-3 . A2 = (1. m3 = 3. c) f ( x. b) f(x. . I.y) = 0 spelniajaca F (x. c) sin x = cos y. e) W punktach AI = (0.0).0). Znalezc wymiary kan al u. = x 2 + 2x + l -6y. ktory rna n ajmniejsze pole po- d*) Przekr6j poprzeczny kanalu rna miec ksztalt trapezu r6wnoramiennego 0 polu S= 100m2. 0 !( y !( ~.5. y) d*) f(x. O!( y !( 2. 4. Brzegi i dno kanalu wyklada sie plytami.1 odleglosc Cwiczenie a) b) Obliczyc pocz at ku ukladu wspolrzednych od plaszczyzny 7r: x . N aszkicowac wykresy wszystkich uwiklanych funkcji ciaglych postaci okreslone przez warunki: a) x2 + y2 = 4. y) = x2 + 2xy .

7. Yo) oraz spelnia warunki: czastkowe drugiego rzedu na oto- F(xo. F(xo.2. y oy (x. y(x)) = 0 dla kazdego x E 0 (xo) . 4.1. 4. Yo) -. Yo) to funkcja uwiklana y niu punktu Xo. = y' (x) = - g~ of (x. Yo) . 2. x E I oraz x okreslone przez warunek F(x. Uwaga. okreslona funkcja uwi- Wtedy na pewnyrn otoczeniu 0 (xo) istnieje jednoznacznie klana y y( x) spelniajaca warunki: a) b) c) F(x. y) = o. = x(y). Ponadto niech I . y (xo) = Yo. y(x)) y=y(x) Yo ------------::. y E J. y(x)) dla kazdego x E 0 (xo). CICj. Yo) =0 oraz of oy (xo. • Twierdzenie 4. Yo) E R2 oraz niech funkcja F bedzie okreslona na otoczeniu 0 (xo. Jezeli funkcja F rna ciagle pochodne czeniu O(xo..g na tyrn otoczeniu. Ilustracja do twierdzenia 0 istnieniu i roznicakowalnosci funkcji uwiklanej.__ Rys. pochodne czastkowe ox' of of .3 (0 istnieniu i rozniczkouialnosci funkcJi uwiklaneJ) Niech (xo.-. = 0. rozniczkowalna na pewnyrn otocze- = y(x) jest dwukrotnie . e 1. oy Scj.7.7. Funkcje uwiklane y = y(x).Funkcje uwikiane y 65 J I Rys. O.

czy podane rownania okreslaja jednoznacznie ciq. Ponadto niech 1. -1).O) • Twierdzenie 4.7. okreslona przez warunek F(x.lok. i} = b)x2-2Y-1=0. O. Funkcja uwiklana y = yl(X). Yo) Wtedy funkcja uwiklana y y(x) okreslona przez rownanie punkcie Xo ekstremum lokalne wlasciwe i jest to: a) minimum.2).66 Rozdzial 4 Rachunek r6iniczkowy funkcji dw6ch i trzech zmiennych o Cwiczenie 4.3x2y + 3xy2 . gdy A > 0 alba b) maksimum. = G. a) y-siny+x2 =0.y3 = 1. y( x) okreslonych o Cwiczenie 4. .4 Zbadac. =j:. rna w punkcie Xl maksimum lokalne. A (3. of ax (xo. 0). y) o rna w X Rys. Yo) =j:. A = (1. 0.7 (0 ekstremach lokalnych Junkcji uwiklanej) Niech funkcja F bedzie okreslona na otoczeniu 0 (xo. F(xo. Iunkcje uwikl an a postaci Y = y(x) lub x = x(y) na pewnych otoczeniach wskazanych punk tow: a) x = cos y. B = (0. Yo) = 0. = F(x.3. of Yo) oy (xo. 3.a} F2(xo. 4.5 Obliczyc pierwsz a i druga pochodn a funkcji uwiklanych rownania: b) y2 _ arctg y _ eX = o.l). y przez o Cwiczenie 4. podanymi rown aniami we wskaz a.7. ay (xo. 2. A = . c) x3 .x. B=(3. Y ma. B A=(fJ. gdy A < o.7. Yo) i niech rna tam ciagle pochodne czastkowe rzedu drugiego.l). Yo) 02 F = 0. y) = 0. A=(O. a funkcja y = Y2 (x) rna w punkcie X2 minimum lokalne wlaSciwe. A=(l.7.6 Napisac rown ania stycznych do krzywych okreslonych nych punktach tych krzywych: a)x+x3=y3+y5.glq.3). b)2+x3+y3=eX+eY.7.

ustalamy rodzaj ekstremum.9 . R'" ownosc 67 8F = O· 8x Jest warun kiiern k· omecznyrn. W otrzymanych nia ekstremum. znajdujemy W tym celu rozwia- 1. 8~ 82F Yo) :I O.y)=0. . b) x2 + y2 _ xy _ 2x + 4y = 0.y):I o. 8F 8y (x.7. badamy. • Fakt 4. = 0.". Prawdziwe jest takze analogiczne twierdzenie 0 ekstremach funkcji uwiklanej postaci x = x(Y) . c) (x2 + l)2 = 2 (x2 _ y2) . 8F 8x(x.7. 8y(xO. y) 2. czy zachodzi warunek wystarczajacy "82(xo. Cwiczenie 4. Yo) sprawdzamy warunek tj.8 (algoryim znajdowania ekstremoui lokalnych Junkcji uwiklanej) lokalne. istnie- punktach (xo. zujemy uklad warunk6w: F(x.Funkcje uwiklane U waga. a merownosc 8F 8x 2 2 -I- T 0 warunkiem wystarczaj acyrn istnienia ekstremum funkcji uwiklanej. w kt6rych funkcja uwiklana rnoze miec ekstrema korzystajqc z warunku koniecznego istnienia ekstremum.Yo) Na podstawie znaku ostatniego wyraienia o Wyznaczyc ekstrema lokalne funkcji uwiklanych postaci y = y( x) okreslonych przez podane warunki: a) x3 + y3 _ 8xy = 0. Punkty.

8(P) = max {dk: 1 ~ k ~ n} .laczne wnetrz a. y d -- ___ --. ~Xk. (x2. • Definicja 5.1.wymiary prostokata Rk. = dk = V(~Xk)2 + (~Yk)2 .5 Calki podw6jne 5. R o b Rys.1 (calka poduuijtia po prostokqcie) Niech funkcja f bedzie ograniczona na prostokacie po prostokacie R definiujemy wzorem: R.dlugosc przekatnej prostokata Rk. ~Yk .srednica podzialu P. c ~ y ~ d} .podzial prostokata R na prostokaty Rk. yi).1. P {R1. gdzie (x~. Yk) E u.prostokat na p lasz czyznie. y) : a ~ x ~ b. Y2)"'" (x~. Rn} . 5.1. d] .y)dxdy de! lim tf(X~'Yk)(~Xk)(~Yk)' 6(P)-+O k=l 68 . Calk~ podwojna z funkcji f ~J rf f(x. Podzial P prostokata R = [a. R2. b] x [e.. gdzie 1 ~ k ~ n. dla 1 ~ k ~ n .1 Calki podw6jne po prostokqcie Oznaczenia w definicji calki po prosnokacie: R = {(x. gdzie 1 ~ k ~ n. prostokaty podzialu calkowicie wypelniaja prostokat i maja parami roz. ::::= {(xi. gdzie 1 ~ k ~ n.zbior punktow posrednich podzialu P.··. y~)}.

y) dP. R2 .3 (0 linioioosci calki) J ezeli funkcje fig slt calkowalne na prostokacie R oraz c E R. y) dP + 11 f(x. to: a) funkcja f + 9 jest calkowalna na prostokacie R oraz 11 R (J(x.2. y) dP =c 11 R f(x. Ilustracja do definicji calki podw6jnej z funkcji f po prostokacie R. ze funkcja f jest calkowalna na prostokacie R. • Fakt 5. Calka podwojna po prostokacie jest naturalnym z funkcji jednej zmiennej po przedziale. y)) dP = 11 R f(x.4 (0 addytywnosci calki uizqledem obszaru calkowania) Niech funkcja f bedzie calkowalna na prostokacie R. y) + g(x. • Twierdzenie 5.1. R2 0 roz lacznych wnetrzach funkcja f jest calkowalna na tych prostokatach oraz 11 R f(x. R.1. Wtedy dla dowolnego podzialu prostokata R na prostokaty R1. 5. y) dP. Uwaga.2 (0 calkouialnosci funkcji ciqglych) Funkcja ciagla na prostokacie jest na nim calkowalna. y) dP. y) dP = 11 f(x. 11 R Calke podwojna z funkcji f po prostokacie R oznaczamy tez symbolem uogolnieniern calki f( x. y) dP + 11 R g(x. y) dP.1. b) funkcja cf jest calkowalna na prostokacie R oraz 11 R cf(x. Mowirny wtedy. y Rys.1. • Twierdzenie 5.Calki podw6jne po prostokecie 69 o ile granica po prawej stronie znaku rownosci jest wlasciwa i nie zalezy od sposobow podzialu P prostokata R. ani od sposobow wyboru punktow posrednich 3.

7 Obliczyc podane calki podw6jne po wskazanych prostokatach: . kr6tko cal- Uwaga. o 1 4 1 dy (x 2 +lx) dx.Y)dX] nazywamy dy. Ilustracja calki iterowanej JJ b d dx f(x.1. 2 In 3 -1 In 4 dy e +Y dx. 1 1 0 4 dx (x 2 + y x) 2 dy. 2 In 3 dx e +Y dy.y)dx. c ~ y ~ d}.70 Rozdzial 5 Calki podw6jne • Twierdzenie 5. a a zamiast odpowiednio Rys.1. y) dy. y): a ~ x ~ b. X 0 o 0 o Cwiczenie 5.1. Calki wystepujace kami iterowanymi funkcji f po prostokacie R.y)dy J(X.y)dP = ! [! f(x.Y)dY] dx = ![! b J(X.1. o Cwiczenie 5. X o JJ JJ JJ 3 2 dy (X+y2X) dx.3. 5. Wtedy ff J(x. Bedzierny pisali umownie w tezie powyzszego twierdzenia JJ b d dx JJ d dy f(x.5 (0 zamianie calki podw6jnej na calki iterowane) Niech funkcj a f bedzie ciagla na prostokacie R = {(x.6 Obliczyc podane calki iterowane: a) b) -1 In 4 C) JJ JJ JJ 2 3 dx (X+y2X) dy.

R= [-i. y) E D.i] x [0.9 Podane calki zamienic n a sumy i iloczyny calek pojedynczych: a) b) c) ff ff ff R R R cos(x+y)dxdy. X R = [0. = [0.i]. dla (x. y) . g(x)h(y)dP~ U x 9(X)dX) .1. funkcja h jest ciagla na przedziale to [a. Jj = [a.1].1 (calka poduiojna po obszarze) Niech f bedzie funkcja okreslona i ograniczona na obszarze ograniczonym D C R2 oraz niech R bedzie dowolnym prostokatern zawierajacym obszar D. • Fakt 5.1]. [O.l]x[-l. o Cwiczenie 5.{ f(x.Calki podw6jne a) ff R R R po obszarach normalnych R 71 xy2 dxdy. c) }} R= [-i. y) dP de! ff R f*(x. (! h(Y)dY) gdzie R b] x [c. rr xy y'x2+y2+1 dxdy. dj. d]. ze funkcja jest calkowalna na obszarze D. [c. funkcja 9 jest ciagla na przedziale 2.1. 5.2 Calki podw6jne po obszarach normalnych • Defirricja 5.i] R x [O. = [0. b]. e +Y dxdy.2.8 Jezeli (calka podwojna z funkcji 0 rozdzielonych zmiennych) 1.1]. o ile calka po prawej stronie znaku rownosci istnieje. M6wimy wtedy. y) E R \ D.1] x [0. Ponadto niech f* oznacza rozszerzenie funkcji f na R okreslone wzorem: f*(x Calke podwojna funkcji ) . f .v 0 dla (x. ff D f po obszarze D definiujemy wzorem: f(x. y) dP.1] x [-1.i]. b) ffsin(x+y)dXdY.l].1] xy(x+y)dxdy. R=[-l.

y) : o Rys.1. 5.~. . rex. Obszar normalny wzglcdem osi Ox.2. a kt6ry wzgledem osi Oy. b)Y=X2. y = -1.2.2. q(y)} . b) oraz g(x) < hex) dla kazdego x E (a.. d. N aszkicowac te obszary.x(. y = 2x (x > 0). • Definicja 5. a)y=O.72 Uwaga. Calka 11 R Rozdziai 5 Calki podw6jne R. y=. o Cwiczenie 5.y(.1.2. g(x)(. b).2. kt6ry Z obszar6w ograniczonych podanymi krzywymi jest normalny osi Ox. p(y) (. y = 1. Ilustracja do definicji calki podw6jnej z fun kcji f po obszarze D . gdzie funkcje 9 i h sit ciagle na [a. e (.3 Zbadac.2.y): y (. 5. d). x (. x=2.2 (obszary normalne wzgl~dem osi ukladu) a) Obszarem normalnym wzgledern osi Ox nazywamy obszar dornkniety postaci: a(. d) oraz p(y) < q(y) dla kazdego y E (e. Obszar normalny wzgledcm osi Oy. u y {(x. b) Obszarem normalnym wzgledem osi Oy nazywamy obszar dornkniety postaci: {(x.3.h(x)}. y = x. d) x2 + y2 = 1.b. gdzie funkcje p i q sit ciagle na [e. x = 2 . -I' x= ~ x= I' . 1 c) y = -.x. y=x2. Rys. x= wzgledem f) y = I sin z ]. x e) y = -1. y) dP nie zalezy od wyboru prostokata y x Rys. 5.

f(x. p(y) Uwaga. y) : a ~ x ~ b. y) dX) dy p(y) bedsierny zapisywali f a umownie odpowiednio b hex) w postaci: d q(y) dx f g(x) f(x. b) Jezeli funkcja to f jest ciagla na obszarze normalnym D = {(x.2..2.. y) dP = j( a d( 7)f(X.Calki podw6jne po obszarach normalnych • Twierdzenie 5.4 (calki iterowane po obszarach normalnych) a) Jezeli funkcja f jest ciagla na obszarze normalnym D {(x.6 Obliczyc podane calki podw6jne: a) b) ff ff D D D (x 2 -xy) dxdy. Y ff D f( x.x~O}. 2 D={(x. y = = 2. X 1. y~v'X. D {(x. y) dx. y= y =2- c) yx2 = 1. ff D y) dP = ff C q(y) f(x. g(x) ~ y ~ h(x)}.x. J ( 7) C f(x. o Cwiczenie 5. (y ~ 0). y ~ 3x _x2}. Y = 0. c) ffXydXdy. Y =.2. y) dx dy. Y = x . y) dy. . g(x) y) dY) dx.2y) dxdy.X2. D = = {(x. f dy f p(y) f(x.. b) y=x. + y2 = 1. to 73 = if D f(x.5 Zamienic calke podwojn a jest podanymi krzywymi: .y) E R2: y ~ x. y) E R2: x2 + y2 ~ I}. x2 Ix - 11. x = 2. 1 2.y)dy dx.2. y) dP na calki iterowane. o Cwiczenie 5. f) x = y2. d) y= xy=l. Ix - 11.Y)ER : y~6-x. p(y) ~ x ~ q(y)} ) . jezeli obszar D ograniczony a) y e) x = 1+ = 0. Calki iterowane: ff b( a g(x) hex) ) f(x. (3x . y) : c ~ Y ~ d. V2x = 0.

Calke z funkcji wektorowej F (Fl. f(x. x = 1 - JI=Y2. Uwaga. na obszary x • Fakt 5.7 (obszar regularny na plaszczyinie) Surne skoriczonej liczby obszarow normalnych (wzgledem osi Ox lub Oy) roz. addytywnosc wzgledem obszaru calkowania). ff f(x.2. Ix - yl = 1.2. . . 5. co calki po prostokatach (Iiniowosc.x 2 Y = -1. Wtedy ff D f(x.2. F2 beda calkowalne na obszarze regularnym D C R2. y) dP + ff f(x. 0 • Definicja 5.10 (calka podw6jna z funkcji wektorowej) Niech funkcje F1.r.. y ~ ~. Dn 0 parami roz lacznych wnetrzach oraz niech funkcja f bedzie calkowalna na obszarze D.y)dP). o Cwiczenie a) ff D 5.2. y) dP = ff D. D: y = 2.ff D F2(X.lacznych wnetrzach nazywamy obszarem regularnym na pl aszczyznie. y) dP. D2.8 (calka po obszarze regularnym) Niech obszar regularny D bedzie suma obszarow normalnych Dl. F2) po obszarze D okreslamy wzorem: = ffF(x. b) ff D (x + y) dxdy. D 5 Calki podw6jne = {(X. y y parami o • Rys. Przyklady podzialow obsz arow regularnych normalne wzgledern osi Ox. Calki po obszarach regularnych maja te same wlasnosci. y) dP + . • Definicja 5. 2y = [z].4.74 d) ff D Rozdziel y dxdy.Y)dp D def (ff D Fl(x. y = 1.. Ixl = 1. x~ o} .. y) E R2: x ~ arcsin s. = 1. c) ff D y dxdy.9 wskazanymi krzywymi: D: xy Obliczyc podane calki podwojne po zbiorach ograniczonych xy dxdy. ..2. . D: y= vr.Y)dP.

Calki podw6jne

po obszarach normalnych

75

Uwaga. Podobnie okresla silt calke po obszarze D z funkcji wektorowej postaci:

F(x, y) = (Fl(X,
• Twierdzenie J ezeli

y), F2(X, y), F3(X, y)) .

5.2.11 (0 calkowaniu Junkcji nieciqglych)

1. funkcja J jest calkowalna na obszarze regularnym D, 2. funkcja ograniczona 9 pokrywa silt z funkcja J poza skoriczona liczba krzywych, kt6re sit wykresami funkcji ciaglych postaci y y(x) lub x x(y), to

=

=

funkcja 9 jest calkowalna na D oraz

ff
D

g(x, y) dP

=

ff
D

J(x, y) dP.

o

Cwiczenie
a)

5.2.12
obliczyc podane calki podw6jne:
X

Korzyst ajac z powyzszego twierdzenia

b)

ff ff
D D

E (sin(x

+ y))
2 )

dxdy,

D

= =

[0, 7r]

[0, 7r];

sgn (y - x

dxdy,

D

[0,2] x [0,2].

• Definicja 5.2.13 [uiariost: srednia Junkcji na obszarze) Wartoscia srednia funkcji I na obszarze D nazywamy liczbe:

Ii,
gdzie

de!

I~I

ff I(x,
D

y) dP,

IDI oznacza

pole obszaru D.

Rys. 5.2.5. Wartosc srednia funkcji f na obszarze D jest r6wna wysokosci
walca W
0

podstawie

D, kt6ry rna

tf(

sarna objetosc co bryla V.

o

Cwiczenie

5.2.14

Obliczyc wartosci srednic podanych funkcji na wskazanych obszarach:

76
a) f(x, y)

Rozdziel

5

Calki podw6jne

= x,

D

= {(x, y)

E R2 : 0::; x ::; 1, 0 ::; y ::; ~};

b) f (x, y) = sin (x

+ y),

D

= {( x,

y) E R2 : 0 ::; x, y ::; ~} srednie]

.

• Twierdzenie Niech funkcja

f bedzie ciagta na obszarze normalnym

5.2.15 (0 uiariosci

V

dla calek podw6jnych) D. Wtedy
0,

i;

= f (x

Yo) .
i jizyczna calki podw6jne))
funkcji nieujemnej

(xo,yo)ED

o

Cwiczenie 5.2.16 (interpretacja
a) Wyprowadzic

geometryczna

z

=

f(x,

wzor na objetosc bryly V ograniczonej wykresem y), gdzie (x, y) E DC R2 oraz pl aszczyzna Z = 0;

b) Wyprowadzic wzor na calkowity Iadunek elektryczny Q obszaru plaskiego Do gestosci powierzchniowej ladunku a = u(x, y); c) Wyprowadzic wzor na silc:; przyciagan ia grawitacyjnego masy m umieszczonej w punkcie TO przez rnase roz lozona na obszarze D C R2 z gestoscia powicrzchniowa a =

F

u(x, y).

5.3

Zamiana zmiennych w calkach podw6jnych
biegunowe) mozria opisac para liczb (!p, e), gdzie: P na pl aszczyanie

• Definicja 5.3.1 (wsp6lrzl(dne Polozenie punktu

!p - oznacza miare kata miedzy dodatnia
(! -

cz«sci'l; osi Ox a promieniem wodz.acyrn punktu P, 0 ~ !p < 271" albo -71" < !p ~ 71"; oznacza odleglosc punktu P od poczatku ukladu wspolrzednych, 0 ~ e < 00.
y

p

Rys. 5.3.1. Wspolrzedne

biegunowe punktu

na pl aszczysnie.

• Fakt 5.3.2 (zaleinosc
Wspolrzedne biegunowych

mil(dzy wsp6lrzl(dnymi biegunowymi i kortezjaaiskimi] kartezjariskie (x, y) punktu plaszczyzny danego we wspolrzednych (!p, e) okreslone s~ wzorami:

B: { x

y=

= ec.os!p,
e sm o.
(x, y)

Uwaga. Przekszt alcenie B, kt6re punktowi (!p, e) przyporzadkowuje punkt okreslony powyzszymi wzorami, nazywamy przeksztalceniem biegunowym.

Zesniene zmiennych w calkach podw6jnych
y

77
P(x,y)

Qsin

<p

Rys. 5.3.2. Ilustracja do wzorow na przejscie od wspolrzednych biegunowych do kartezjariskich.

o Cwiczenie 5.3.3
Opisac we wspolrzednych biegunowych podane obszary: a) kolo 0 srodku w pocz atku ukladu i promieniu T > 0; b) wycinek kolowy 0 srodku w pocz atku ukladu i 0 promieniu T, ograniczony promieniami kola tworz acyrni katy a i {3, gdzie 0 ~ a < (3 < 271", dodatnia czescia osi Ox; z c) pierscieri kolowy 0 srodku w pocz atku ukladu, promieniu wewnetrznym T1 i zewnetrznym T2, gdzie 0 < T1 < T2; d) wycinek pierscienia kolowego 0 srodku w pocz atku ukladu, promieniu wewnetrz nym T], zewnetrz nyrn T2, gdzie 0 < T1 < T2, ograniczony promieniami kola tworz acymi katy a i {3, gdzie 0 ~ a < (3 < 271", dodatnia czescia osi Ox; z e) kola 0 srodku w punkcie (T,O) i promieniu T, gdzie T > 0; f) kolo 0 srodku w punkcie (0, T) i promieniu T, gdzie T > O .

• Twierdzenie Niech 2.

5.3.4 (wspolrzl(dne

biegunowe biegunowych

w calce poduiojnej] bedzie obszarern norrnalnyrn, obszaru II przy

1. obszar II we wspolrzednych

funkcja J bedzie ciagla na obszarze D, ktory jest obrazern przeksztalceniu biegunowyrn; D = 8(1l). Wtedy

11

J(x,y)dxdy

=

11
~

J(gcosrp,gsinrp)gdgdrp.

D

x

o do twierdzenia 0 zamianie zmiennych biegunowe w calee podwojnej.

Rys. 5.3.3. Ilustracja na wspolrzedne

Uwaga. Jezeli we wspolrzednych II

= {(rp,

biegunowych

obszar II rna post ac: , [a, (3] C [0, 21r], to

g):

a:::;

rp :::; (3, g(rp) :::; g:::; h(rp)}

gdzie funkcje nieujernne

9 i h s'l; ciagle na przedziale

D: + y2 = 1.?I). x2+y2=4. x=O. + y 2 = 4. x 2 V x2 ~ + y2 dxdy.y. y = z . g('P) Wspolrzedne biegunowe stosujemy glownie wtedy.(x~O. D: (x. f*) ffX~dXdY.78 Rozdzial 5 Calki podw6jne ff A f(f2 cos e.3.? 0). y=I. x dxdy. 4y 2 .1)2 = 1. x o . D: 1 x2 + (y D: . y = z.4 Zastosowania calek podw6jnych • Fakt 5. Pole obszaru D C R2 wyraza sie wzorem: /D/ y = ff D dP. gdy obszar calkowania jest ograniczony lukami okregow 0 srodku w poczatku ukladu oraz odcinkami prostych przechodzacych przez poczatek ukladu. e sin <p)f2 df2 d<p =f '" (3 h('P) dip f f (f2 cos v.? 0). (x. (2x + y 2) 2 (x2+l)2=X2_y2. y = 0.? y). obliczyc podane calki podw6jne po obsz ar ach a) b) ff ff D D 2 y2 e-(x + ) D: x2 + y2 = x2 2.1 (zastosowania w geometrii) 1. y dxdy. 5. (x.5 wspolrzedne biegunowe wskazanymi krzywymi: dxdy. e sin <p) e df2. (y. D: x2 + y2 = 4. o Cwiczenie Wprowadzajac ograniczonych 5. c) }} ff d) e *) ff 1'l D D D D (x2 + y2) 1 2dxdy.?O).4. 4x (2x + y 2) = x=O.

~ + y2 = 1. y).2 podanyrni b) z 7r pola obsz arow ograniczonych y a) x C) Y + y = 3.d(x.4"' x = 4".z x+y=l. 7r d) = y2. o Cwiczenie ruarru: 5.y) y y x x 3. y = 0. y = 2x (x. l = 0. + y2 = = 1. d) z = 9 .x2 . y) E D.4 0 Obliczyc pola czesci powierzchni rown aniu z = f(x. Z = 0.(x+y~l). x = 0.4.Zestosowenie 2.4. + (y . e)y=~f. y = xVi. y)] dP. x2 + = 1. y = SIn y=x2. y). f) x2 h) x2 = 2. z. = 0. y=O. o Cwiczenie Obliczyc objetosci bryl ograniczonych wskaz anymi powierzchniarni: 2 a) x + y2 + z2 = 9. y > 0). = 0.x2. x.4. e) z = 1 .y2. xy = 1.y. = cos z . D. ktory jest wykresern funkcji z wzorern: ILl = Zakladarny tu.. y = 0. g*) (x2 + y2)2 = 2 (x2 _ y2).2x . x = . D 11 1+ (~~r (~~r + dP. y) . ze funkcja na obszarze D. Pole plata L. y) cdcietych wskaz anymi powierzch- . . D :z=d(x.2)2 = 4. SIe. x = 0. calek podw6jnych 79 Objetosc bryly V polozonej nad obszarern D C R2 i ograniczonej z dolu i z gory odpowiednio powierzchniarni z = d(x. Z = 0. wyraz a sie wzorern: WI = 11 [g(x. wyr az a f rna ciagle pochodne pierwszego rzedu o Cwiczenie Obliczyc 5. y) i z = g(x. x2 z ee f)z=eY-x.z=O. b) z = 5 . x2 + y2 = 9.3 (x ~ 0). y2 = 3x. gdzie (x. czastkowe krzywymi: X y = f(x. y = z (y ~ x). z c) z = 4 . 5.

w jizyce) = F+!Ji. Oy oraz punktu masy (T wyrazaja sift wzorami: Iy 0 obszaru D 0 = 11 y2(T(X. = MSy -xz-. • Fakt 5. z = 0. ll D = X2(T(X.Y)=1-x2-y2. D 0 MSy = 11 D X(T(x.2y.4. z=O. b) f(x. z = 2.y)dP.80 a) f(x. z = 1. y) dP. y) dP. y y y . Masa obszaru gestosci powierzchniowej M= 11 D masy (T wyr aza sift wzorem: (T(X. Momenty statyczne wzgledern osi Ox i Oy obszaru Do gestosci powierzchniowej . . Yc = MS y y D x x o 4. y) dP. x2 + y2 = 2x. D D . = F+!Ji. Momenty bezwladnosci gestosci powierzchniowej i.y)dP. d) f(x. masy (T wy- Wspolrzedne srodka masy obszaru razaj~ sift wzorami: Xc gestosci powierzchniowej x -xz-. = ~ (x2 + y2).y) y) = 8 . 10 = 11 (x2 + y2) (T(X. = 1. y) y) y) = }16 -x2 _y2. z = 2. 11 D Y(T(x. e)f(x. x2 + y2 = 8. masy (T wyrazaj a SIft wzorami: MSx = 3. y = 0. c) f(x. f) f(x. y) dP.2x .-- x x o x 2. wzgledem osi Ox..5 (zastosowania D 0 1. x Rozdzie! 5 Calki podw6jne = z 0.

a G oznacza stal. F= gdzie Gm~r(r . roz lozony w spos6b ciagly na obszarze D. przyspieszerne na po- glf. pionowo w cieczy 0 81 gf. y y). wyraza sie wzorem: (T.Obokosc zanurzenia. gdzie r (x.! grawitacji. wyraz a sie wzorem: 17 = _1_ 411"co 7. Energia kinetyczna obszaru Do gestosci powierzchniowej masy sie z predkoscia katowq W wokol osi Oy. Parcie P na jedna strone plaskiej plytki D zanurzonej stosci objetosciowej 'Yo wyraza sie wzorem: P gdzie y oznacza wierzchni Ziemi. Sila przyciagania grawitacyjnego masy m skupionej w punkcie D 0 gestosci powierzchniowej masy (T wyraza sie wzorem: = ff (ro . a co oznacza przenikalnosc elektryczna prozni. .r) dP.ro) D ro przez obszar 1 TO - _ _13(r) T (T dP ' r = (x.r) }} Ir . N atezenie pola elektrycznego indukowane w punkcie ro przez Iadunek elektryczny 0 gestosci powierzchniowej ladunku (T.O- = 9/0 11 D ydP. a 9 oznacza x y x y 6. x x 8. obracajacego s.rol D (T . = ~2 11 D 2 X (T(X.Zastosowania calek podw6jnych 5. y). y) dP.

Moment bezwladnosci obliczyc wzgledern osi tarczy.4. Wysokosc zapory wynosi 25 m. 2. g*) Obliczyc sile. Moment statyczny obliczyc wzgledern podstawy trrijkata.4. Clebokosc wody wynosi 15 m. ktora jest do niej prostopadla. e) Obliczyc parcie wody na zapore w ksztalcie odwroconego trojkat a rownotamiennego. Gdy obszar na p laszczyznie rna srodek syrnetrii i gestosc powierzchniowa jest funkcja symetryczna wzgledem tego srodka (np. jezeli g~stosc powierzchniowa masy w punkcie (x. Yo.ki kola 0 boku a 1 m asie promieniu R. Takze wzor na sile przyciagania pochodzacq od ladunkow elektrycznych jest analogiczny do wzoru na sile przyciagania grawitacyjnego. Ladunek calkowity rozlozony na obszarze obliczarny podobnie jak rnase obszaru. z jaka jednorodna plytka kwadratowa 0 boku a i masie M przyciaga mase m pclozona w odleglosci d nad srodkiem tej plytki. d) Obliczyc moment bezwladnosci cienkiej jednorodnej tarczy w ksztalcie kola 0 promieniu R i masie M. Wzor na natezenie pola grawitacyjnego jest analogiczny do wzoru na natezenie pola elektrycznego. a dhigosc na gorze 50 m. to srodek rnasy obszaru lezy na tej osi. o a) Oblicz yc mase obsz aru D ograniczonego krzywymi x = 0. c) Wysnaczyc wspolrzedne srodka masy jednorodnej cwiart. 0 b) Obliczyc moment statyczny jednorodnego trojkat a rownobocz nego M. jest stala). x + y = 2. N atezenie pola obliczyc w punkcie polozonym na wysckosci h n ad srodkiem kola. Wtedy przyjrnujerny TO = (xo. • Fakt 5. jest stala). prawdziwe t akzc dla obszarow plaskich polozonych w przestrzeni. y) tego obszaru wyr az a sie wzorem Cwiczenie 5. y = 0. f) Obliczyc n at. Wzory te Sij.82 Rozdzia15 Calki podw6jne Uwaga. Y. Gdy obszar na pl aszczyznie rna os syrnetrii i gestosc powierzchniowa jest funkcja symetryczna wzgledern tej osi (np. . y) = xy. zo) oraz T = (x.7 a(x. to srodek rnasy obszaru pokrywa sie z jego srodkiern syrnetrii.6 (srodki masy obszartnu symetrycznych) 1. 0) .ezenie pola elektrycznego wytworzonego przez ladunek Q rownomiernie roztozony na kole 0 promieniu R.

a tej figury.4.1.10 Wykorzystujac rodnych: a) Polkole 0 I regule Guldina znalezc polozenia srodkow rnasy podanych figur jedno- promieniu R. R > r (torus).4. o Cwiczenie 5. • Fakt 5. • Fakt 5.4. 5.9 a) Obliczyc objetosc bryly powstalej z obrotu kola 0 promieniu r wokol prostej lczacej w plaszczyinie kola. gdzie r c oznacza odleglosc srodka masy krzywej I' od osi obrotu.4. kt6ra obraca sie z predkoscia katowa w wokol osi przechodzacej przez srodek kola i prostopadlej do niej .8 (/ regula Guldina) Niech 5 bedzie figura ograniczona sawarta w polptaszczysnie. a Ifl oznacza . dlugosc tej krzywej.4. Pole powierzchni E powstalej z obrotu krzywej f wokol krawedzi p61plaszczyzny wyraza sie wzorem: lEI = 271"r c If I. = 151 oznacza pole Rys. b . gdzie r c oznacza odleglosc srodka masy figury Sod osi obrotu. 0 boku a wok61 o Cwiczenie 5. b) Obliczyc objetosc bryly powstalej z obrotu trojkata r6wnobocznego osi r6wnoleglej do podstawy i polozonej od niej w odleglcsci b. jezeli odleglosc srodka kola od osi obrotu wynosi R. Objetosc bryly V powst alej z obrotu figury 5 wokol krawedzi polpfaszczyzny wyraz a sie wzorem: IVI 271"r c 151. 0 b) Trojkat prostokatny przyprostokatnych a. Bryla V powstala z obrotu figury S wokol krawedzi p61plaszczyzny.11 II regula Gu/dina Niech I' bedzie krzywa ograniczona zawarta w polplaszczysnie.Zastosowania calek podw6jnych 83 h) Obliczyc energie kinetyczna cienkiej jednorodnej tarczy kolowej 0 masie M i promieniu R.

o Cwiczenie 5.13 Wykorzystujac jednorodnych: II regule Guldina 0 znalezc polozenia srodkow masy podanych krzywych a) Brzeg cwiartki kola promieniu R. b) Obliczyc pole powierzchni bocznej stozka 0 tworzacej I i promieniu podstawy T.4.84 r Rozdzia15 Calki podw6jne Rys.12 a) Obliczyc pole powierzchni powstalej z obrotu okregu 0 promieniu T wok61 prostej lezacej w pl aszczyznie okregu. .4. 5.2.4. jezeli odleglosc srodka okregu od osi obrotu wynosi R. 0 b) Brzeg trojkat a r6wnoramiennego podstawie a i wysokosci h. r o Cwiczenie 5. R > T (torus). Powierzchnia ~ powstala z obrotu krzywej wok61 krawedzi p6lplaszczyzny.

yi.y. 85 . 6.(x. 1 ~ k ~ n} .zbior punktow posrednich podzialu P..srednica podzialu P.podzial prostopadloscianu P na prostopadlosciany Pk.prostopadloscian w przestrzeni.z. gdzie (x~'Yk. z) = {PI.. q].1 P Calki pot rojne po prostopadloscianie : a ~ x ~ b. z = E Pk dla 1 ~ k ~ p d y Rys. . .z~)}. . c ~ y ~ d. Pn} .).(x~.dlugosc przekatnej prostopadloscianu Pk.zn = . Podzial P prostopadloscianu P = [a. y.. = gdzie 1 ~ k ~ n. :::: {(xi.. ~Xk. ~Zk . prostopadlosciany podzialu calkowicie wypelniaja scian P i maja parami roztaczne wnetrza. gdzie 1 ~ k ~ n.1. b] x [e.1.6 Calki pot rojne 6. p ~ z ~ q} . P2.. . d] x [p. ~yk.wymiary prostopadloscianu Pk.y~..zk) n . prostopadlo- Oznaczenia w definicji calki po prostopadloscianie: P = {(x. o(P) max{dk: + (~Yk)2 + (~Zk)2 . dk j(~Xk)2 gdzie 1 ~ k ~ n.

y. y.1. P oznaczamy tez sym- fff p • Fakt 6. z) dV = fff A f(x.5 (0 zamianie calki poirojnej Jezeli funkcja f jest ciagla na prostopadloscianie P={(x. Calke potrojna z fff III p f(x.z): to a~x~b. • Twierdzenie 6. f(X.1 (calka potrojtia po prostoptulloscianie] Niech funkcja f bedzie ograniczona na prostopadloscianie funkcji f po prostopadloscianie P definiujemy wzorem: P. y. z)) dV = fff p P oraz c E R. to: P oraz f(x. ze funkcja f jest calkowalna na prostopadloscianie P. Mowirny wtedy. z) dV. z) dV. z) dV. z) dV =c fff p P oraz f(x. to dla dowolnego podzialu prostopadloscianu P na dwa prostopadlosciany Pi i P2 0 roz lacznych wnetrzach . ani od sposobu wyboru punktow posrednich ::::. y. Calke potrojna bolem: z funkcji f po prostopadloscianie f(x. u. z) dV. z) + g(x. u. y. funkcja f jest calkowalna na Pi i P2 oraz fff p f(x. calkowalne na prostopadloscianie a) funkcja f + 9 jest calkowalna na prostopadloscianie fff p (J(x.y od sposobu podzialu P prostopadloscianu P.p~z~q}.y'Z)d}+X . na calk~ iterowanq) i/i J(x.1.z)dxdydz de! o(P)-+D lim tf(XZ'Yk'Z'k) k=i (flXk)(flYk)(flzk). Uwaga. • Twierdzenie 6. y.y. z) dV + fff p g(x.1.2 (0 calkouialnosci funkcji Funkcja ciagta na prostopadloscianie ciqgleJJ jest na nim calkowalna. o ile granica po prawej stronie znaku rownosci jest wl asciwa i nie zalez.1.86 Rozdzial 6 Calki potr6jne • Definicja 6.z)dV = ! [i U c~y~d. z) dV + fff ~ f(x. y.4 (0 addytywnosci wzgl~dem obszaru calkowania) Jezeli funkcja f jest calkowalna na prostopadloscianie P. y. y.1.y. • Twierdzenie 6.3 (0 Iiniouiosci calki) Jezeli funkcje fig Sq. b) funkcja cf jest calkowalna na prostopadloscianie fff p cf(x.

~] X [0. f) 111 111 111 1 f 2 dz dy xcosydx. Powyzsze twierdzenie bedzie prawdziwe takze wtedy.2] X X [0. z) dz.3]. P = [-1.1.6 Obliczyc podane calki iterowane: a) -1 1 c) e) 111 111 111 1 1 2 dx dy (x 2 + y2 + Z2) 2 zdz.!gla na przedziale to [a.1. gdy po prawej stronie rownosci napiszemy dowolna inna calke iterowana (jest szesc rodzajow calek iterowanych). [c. dy dx xysin d) o 0 0 2 3 4 dy dz x~z dx.1] [1. b]. 1 2 3 o -1 0 o Cwiczenie 6. q].1] X [2.71"]X [0. dz. -1 1 0 2 0 1 dz dx zxe XY dy.8 J ezeli (calka z Junkcji 0 rozdzielonych zmiennych) l. b) 0 2 0 2".1. dx dz z z] cos yl dy. Calk« iterowana zapisujemy umownie w postaci b 1 11 d q dx dy J(x.1]' • Fakt 6.7 Obliczyc podane calki potr6jne: a) b) c) 111 111 111 p p p (2x . funkcja h jest ci. P = [0. y. funkcja 9 jest ciagla na przedziale 3.Calki poirojue po prostopadloscianie 87 Uwaga. funkcja J jest ciagta na przedziale 2. o 0 0 02". zxsinxydxdydz. d].4]. :z dxdydz. .y + 3z) dxdydz.1] X [2. [p. o Cwiczenie 6. P= [~. a p Podobna umowe przyjmujemy dla pozostalych calek iterowanych. W wielu przypadkach wybor odpowiedniej kolejnosci calkowania pozwala znacznie uproscic obliczenia calki potrojnej.

normalnym wzgledem plaszczyzny xOz nazywamy zbi6r: {(x.In3]x[0. z) 0 dla dla (x. c) fff In xYz dxdydz. g(x. z): (x.q(x. Uwaga.z:::. d(x.88 Rozdzial 6 Calki potrojtie iii gdzie P Korzystajac [(x)g(y)h(x) dV ~ (j [(x) dX) .2.2 (obszary normalne wzgl~dem plaszczyzn ukladu) a) Obszarem normalnym wzgledem plaszczyzny xOy nazywamy zbior: Dxy. y. I po obszarze U definiujemy de! I(x.3]. z) E P \ U. y)}. z) E U.y :::. (J %J. (i hex) d') . y. y.1 (calka poirojna po obszarze) Niech I bedzie funkcja ograniczona na obszarze ograniczonym U C R3 oraz niech P bedzie dowolnym prostopadloscianem zawierajacym obszar U. z) E Dxz. = [a. z) :::.1. z) dV nie zalezy od wyboru prostopadloscianu P. y. y.1] x [0.1].1] x [-1. rex.9 a) fff p p p z powyzszego faktu obliczyc podane calki potrojne: yx 2 sin z dxdydz. d] x [p. z) ={ I(x.y) dla punkt6w (x. Ponadto niech f* oznacza rozszerzenie funkcji I na P okreslone wzorem: rex Calk~ potrojna . b) fffe2z+Y-XdXdYdZ. u. ze funkcja jest calkowalna na obszarze U. M6wimy wtedy. gdzie Dxy jest obszarem regularnym na plassczyznie xOy. u. o Cwiczenie 6. q]. g(y) dY) . . y) :::. e] x [1.2. a funkcje dig ciqgle na Dxy.2] x [2. (x.In2]x[0. z): (x. b] x [c. z) dV fff p wzorem: y. przy czym d(x. P = [1.y) nalezacych E {(x. Calka I fff p u. o ile calka po prawej stronie znaku rownosci istnieje. z) dV. • Definicja 6. p(x. 6. P = [0.2 Calki pot rojne po obszarach normalnych • Definicja 6. z)}.y) < g(x. P=[0. y) s~ do wnetrza obszaru b) Obszarem Dxy. funkcji fff u rex.

X=y2.y.y.3 Zbadac.Calki potr6jne po obszarach normalnych 89 gdzie Dxz jest obszarem regularnym na plaszczyznie xOz.H. a) x + y + z = 1. z)} . d) x powierzchniami sa + y2 + Z2 = 9. y)} xOy.R2. x=2. z) Dyz. to U = {(x. y.5 (calki iterowane po obszarach normalnych) jest ciagla na obszarze wzgledern plaszczyzny D. d(x. o Cwiczenie 6.4 Podane obszary zapisac jako obszary normalne wzgledem plaszczyzn nych [rozwasyc wszystkie przypadki): a) kula U: c)walecU: x2 ukladu wspolrzed- + y2 + z2 ::::. przy czym r(y. r(y.2.z::::. a funkcje p i q sit ciagle na Dxz. c) Obszarem normalnym wzgledern plaszczyzny yOz nazywamy zbior: E {(x.2. Uwaga. x2 + y2 ::::. X2+y2::::. z=O.Z)dZ) d(x. gdzie funkcje dig S. z) dla punktow (y. Jeseli obszar U normalny wzgledem plaszczyzny xOy mozna zapisac w postaci . z) : (y.Z ::::.y) dP. . Obszar normalny wzgledem plaszczyzny xOy. Z H • Twierdzenie Jezeli funkcja normalnym regularnym f 6.!:ciagle na obszarze fff U f(x. gdzie Dyz jest obszarem regularnym na plaszczyznie yOz.!:takze analogiczne wzory z calkami iterowanymi po obszarach normalnych wzgledem pozostalych plaszczyzn ukladu. z Rys. z = 0. Prawdziwe S. y) E D. przy czym p( x.R2. z) < q( x. wzgledern ktorych plaszczyzn obszary ograniczone podanymi normalne: b)y2+Z2=4x. z) nalezacych do wnetrsa obszaru Dxz. 6.z)dV = ff D (gjY)f(X.2. 2 + y2 + z2 = 1. z) dla punktow (x. x2 + y2 = 1. x2 C)y=x2. o Cwiczenie 6. y) ~ Z ~ g(x.H. z) ~ x ~ s(y. ::::.1. z=xy. b) stozek U: Jx2 d) paraboloid a U: + y2 ::::. z) : (x.2. z) < s(y. y. O::::. a funkcje r iss. z) nalezacych do wnetrza obszaru Dyz.!: ciagle na Dyz.

X=0.y) fff U f(x. y=1_x2 j c) fff v (x2+y2) dxdydz. y=x. (x). . a) j czony jest podanymi powierzchniami: 0. U: y=i.2. • Definicja 6. v. z=O. y=x. U2.90 U Rozdzial 6 Calki potrojue = {(x. z=VX2+y2. y) :::.7 po obszarach ograniczonych x=~j wskazanymi powierzchniami: Obliczyc podane calki potrojne fffXYdXdYdZ. z) dV =f a dx f d(x) dy f d(x. o Cwiczenie 6. x=I' y=l. rami roztacznych wnetrzach oraz niech funkcja f bedzie calkowalna U. y. • Fakt 6. y = b)y=~. z=x+y.2.2. y)} to wzor z powyzszego postac g(x) g(x. u. z) dV + fff ~ f(x. z=xy. y. y=x2. v e) fffX2YZdXdYdZ.y) f(x. z=O.g(x.2. u. v U: x=2. z) dz. v U: y=O. y=-x. u. g twierdzenia otrzyma b d(x. z= OJ o Cwiczenie a) 6. z) dV u zamienic na calki iterowane.y :::.9 (calka po obszarze regularnym w przestrzeni) Niech obszar regularny U bedzie sum'! obszarow normalnych UI. z) dV + . d(x) :::. y=lj c) y = x2 + z2. z) dV = fff ~ f(x. z=Oj z=Oj d) fffcOS.6 Calke potrojna fff f(x.. b) fffYdXdYdz.x :::. U: z=y2_x2. z) : a :::.. Wtedy ••. y=x. + fff ~ f(x. jezeli obszar U ogr ani- 2x + 3y + 4z = 12.dXdYdZ. . Un 0 pana obszarze fff U f(x. y.b. U U: «=v. y = 8 _ x2 _ z2 d)z=V4-x2_y2. z) dV. x = 0.8 (obszar regularny w przestrzeni) Sume skoriczonej liczby obszarow normalnych wzgledem plaszczyzn ukladu 0 parami roalacznych wnetrzach nazywamy obszarem regularnym w przestrzeni .z :::. y.

x + Y} ..3. .1 (wspolrzl(dne walcowe) Polozenie punktu P w przestrzeni mozna opisac trojka liczb (t. E R3 : 0 :::. fff U F2(X.yo. F2.14 (interpretacja a) Wyprowadzic geometryczna i jizyczna calek potrojmjch] wzor na objetosc obsz aru U C R3. v.z) E U jest rowna 'Y(x. Calki po obszarach regularnych maja te same wlasnosci co calki po prostopadloscianach (Iiniowosc. U = [0. u. v. (2.p. z :::. y. gdzie: t. Yo.p :::. fff U F3(X.Zamiana zmiennych w calkach potrojnych 91 Uwaga. U = {(z . z) I jest x [0.zo)EU o Cwiczenie 6. x :::. 0 :::.2. b) Wyprowadzic wzor na m ase obszaru materialnego U C R3.2. z) dV. F3 beda calkowalne na obszarze regularnym z funkcji wektorowej F iF«. y.y.2. y.3). 0 ~ t. to V I" = I (xo.p . z) dV) • Definicja 6.2. z) dV.2) = x + y + z . (xo. addytywnosc wzgledern obszaru calkowania). o Cwiczenie 6. gdzie de] 1 fff = TU1 III U I(x. d) Wyprowadzic wzor na natezenie pola elektrostatycznego w punkcie To pochodz ace od ladunku elektrycznego rozloionego w obszarze U C R3 z gestoscia objetosciowa ladunku 'Y.y. 1. Calke Fl(X.13 (0 ioartosci sredniej dla calek potrojnych) ciagla na obszarze normalnym U. y. 7T. 0 :::. z) ~V.2.1) x [0. • Twierdzenie Jezeli funkcja 6.z). c) Wyprowadzic wzory na momenty bezwl adnosci (wzgl~dem osi ukladu) obszaru rnaterialnego U C R3 0 gestosci objetosciowej masy 'Y. y.oznacza miare kata miedzy rzutem promienia wodzacego punktu P na plaszczyzn~ xOy. 6. a dodatnia cz~sci1t osi Ox. z) b) f ( z . zo). z) = xy2 Z3. y :::.p < 27T albo -7T < r.10 (calka potrojna z lunkcji wektorowej) Niech funkcje Fl.12 Obliczyc wartosci srednie podanych funkcji na wskazanych obszarach: a) f(x. ktorego g~stosc objetosciowa masy w punkcie (x.x. h) .11 (wartosc srednia lunkcji na obszarze) Wartoscia srednia funkcji I na obszarze U nazywamy liczbe: I. F3) okreslamy wzorem: fff U F(x.3 Zamiana zmiennych w calkach pot rojnych • Definicja 6. F2. lUI oznacza objetosc obszaru U. z) dV de] (fff U = U C R3. • Definicja 6.

gdzie a > 0. z = h. a.3. • Fakt 6.3. z) okreslony powyzszymi wzorami. = {!cos<p. kt6rego osia jest os Oz.oznacza odleglosc rzutu punktu P na plaszcsyzne xOy od poczatku ukladu wspolrzednych.92 Rozdzial 6 Calki potr6jne y Rys. z) punktu przestrzeni danego we wspolrzednych walcowych (<p.1. y Rys. b) stozek ograniczony powierzchnia stozkowiJ: z gdzie k > 0.3 z Z Podac opisy we wspolrzednych walcowych podanych obssarow: a) Walec 0 promieniu T > 0. a > 0.2 {zamiana wspolrztednych walcowych na kartezjaiiskie} Wsp6lrz~dne kartezjanskie (x. c) bryla ograniczona powierzchnia paraboloidy z = b. Uwaga. {!. y. nazywamy przeksztalceniem walcowym. ograniczony plaszczyznami z = b. 0 ~ e < 00.3. Zamiana wspolrzednych walcowych na kartezjaiiskie. (!. b > 0.3. -00 < h < 00 . h . h) przyporsadkowuje punkt (x.oznacza odleglosc (dodatniq lub ujernna) punktu P od plaszczyzny xOy. o Cwiczenie 6. = kJx2 + y2 oraz plaszczyzna = obrotowej z = a (x2 + y2) i pl aszczyzna . kt6re punktowi (<p. Wspolrzedne walcowe punktu w przestrzeni. = a. y. gdzie a < b. 6. 6. (!. h) okreslone S'l: wzorami: X W: { y = {!sin<p.2. Przeksztalcenie W.

jest ogra- o Cwiczenie 6. e:::. srodku w poczatku ukladu i promieniu r • Twierdzenie Niech 2.esinip. g(ip. 6. Wtedy 111 f( x. d(ip. Uwaga. e): [a.Zamiana zmiennych w calkach potrojuy ct: d) kula 0 93 > O. z) dxdydz = 111 f(e u n cos ip. d(ip) :::. e sin ip. Jezeli we wspolrzednych 0= {(ip. ip :::. stozkow lub plaszczyzn. U = W(O). (3. g(ip).h)edh. sfer. obszar 0 we wspolrzednych walcowych bedzie obszarern funkcja f bedzie ci. d(ip):::.h)edhdedip= n z 11 1 f3 9('1') g('P. (3.!gla na obszarze U.esinip.3. ip:::.e) dip de f(eCOSip. a funkcje dig a:::. 01 d('P) d('P. S.! ciagle na przedziale {(ip.4 (wspolrz£tdne waleowe w calee potrojnej} norrnalnyrn obszaru 0 przy 1. h :::.3. gdy obszar calkowania niczony fragment ami powierzchni walc6w. Wspolrzedne walcowe stosujerny gl6wnie wtedy. e)} . to 111 f(eCOSip. y. Ilustracja do twierdzenia 0 zamianie zmiennych na wspolrzedne walcowe w cake potr6jnej. (3] C [0. walcowych obszar 0 rna postac: e. e) :::. h): a:::. 6.3.e) y Rys. kt6ry jest obrazern przeksztalceniu walcowyrn.3.g(ip)} .5 Wprowadzajac wspolrzedne walcowe obliczyc podane calki po obszarach wskazanymi powierzchniami: ograniczonych .! ciagte gdzie funkcje dig na obszarze S. h)e dh de dip.21!']. e :::.

4. • Definicja 6.7 (zamiana wsp6lrz~dnych sJerycznych na kariezjatiskie} Wspolrzedne kartezjanskie punktu (x. 6. = fJ sin <p cos 1/. JX2+y2dxdydz.oznacza odleglosc < 00.: 2". fJ) <p ..:1/. Uwaga. a fJ jest promieniem Ziemi . Z = 4x. . z) w przestrzeni danego we wspolrzednych sferycznych (<p. Z = 8.: 7T alba -7T < <p i 2 1/.oznacza miare kata miedzy promieniem wodzacyrn punktu P. 1/. 0 :::. 2 Z=JX2+y2.6 (wsp6Irz~dne sJeryczne) Polozenie punktu P w przestrzeni mozria opisac trojka liczb (<p. c) fffZ2dXdYdZ. dxdydz. 1/.3.3. U: z = 2Jx2 + y2. . z=4. U: z = x + y2. U: z=9_X2_y2.. -2" :::.4. W spolrzedne sferyczne (<p.:p :::. gdzie P na pl asz:::. punktu P od poczatku ukladu wspolrzednych. .:fJ 71" 71" plaszceyzna fJ .. U:z=J8-X2_y2.. = fJsin 1/. y. y Rys.tojn« D: b) fff u u (x 2 + y2) dxdydz.94 a) fffX2dXdYdZ. 2 z=l. d) e*) f*) fff fff fff u u u u xyz dxdydz. • Fakt 6.. 1/. a xOy. fJ) okreslone s~ wzorami: X S: { y z = e cos <p cos 1/. :::. Rozdziel z ee 6 Calki pot.oznacza miare kata miedzy rzutem promienia wodzacego punktu czyzne xOy. a dodatnia cz~sci~ osi Ox.3. U: x + y2 + z2 = U: 2 z=X +y2. Wspolrzedne sferyczne punktu w przestrzeni. fJ) punkt6w polozonych na powierzchni Ziemi s~ odpowiednio dlugoscia i szerokoscia geograficzna.: 71". 0 :::..

Zemieue zmiennych w calkach potr6jnych 95 Uwaga. r. sro dku (r. nazywarny przeksztalceniern sferycznyrn.0.d'P. z) okreslony powyiszyrni wzorarni. Zamiana wspolrzednych sferycznych na kartezjariskie. 0) i promieniu srodku (0. gdzie o ~ Of < j3 < 211" raz r > O. powierzchniami = = a. gdzie r r. 'lj. gdzie r > 0. a > 0. y. gdzie r > > 0.3.3..)} .27r]. g) gorna polkula wydrasona 0 srodku w poczatku ukladu. U = S(O). c) stozek ograniczony d) kula e) kula f) kula 0 0 0 powierzchnia Z sfery k~. Przeksztalcenie S. gdzie r > 0. j3] C [0. y Rys. 0.. o • Twierdzenie 6. o Cwiczenie 6. Uwaga. 6.) ~ £1~ g('P. d£1d'lj.8 Podac opisy we wspolrzednych sferycznych danych obszarow: a) kula 0 srodku w poczatku ukladu i promieniu r. obszar 0 we wspolrzednych sferycznych bedzie obszarern norrnalnyrn: funkcja f bedzie ciagta na obszarze U..£1sin'Pcos'lj. gdzie 0 < rl < r2.£1sin'lj.z)dxdydz = 111 n f(£1cos'Pcos'lj. r. Jezeli we wspolrzednych sferycznych obszar 0 rna postac: {('I'. Wtedy 2. kt6ry jest obrazern przeksztalceniu sferycznyrn. g) przyporzadkowuje punkt (x.3. x2 + y2 + z2 z = r2 i plaszczyzna Z = a.5.y. 0) i promieniu srodku (0. b) czasza kulista ograniczona gdzie 0 < a < r. a funkcje dig Sit ciagle 9 sit .)£12cos'lj. h) wycinek kuli 0 srodku w poczatku ukladu i promieniu r ograniczony pol plaszcayznarni przechodz acymi przez os 0 z i tworz acymi katy Of i j3 z dodatnia czescia osi Ox.. ~ 9('1'). ciagle na przedziale [a. r) i promieniu r. promieniu wewnetrznyrn rl i promieniu zewnetrznyrn r2. 'lj. 'lj. d('P) ~ 'lj. obszaru 0 przy 111 u f(~. d('P. kt6re punktowi ('I'.9 (wspolrzttdne sJeryczne w calce potrojnej) Niech 1. gdzie k'> 0. g): gdzie funkcje d i a ~ 'I' ~ j3. 0. 'lj.

.) {!2cos'!j. d{!d'!j.. b) U: z=V4-x2_y2. y = 0. 2 X2+y2+Z2_Z=0. kt6re sit or d('P)' d('P. ograniczone fragment ami powierzchni sfer. 2 U: x + y2 + z2 = 4.e sin '!j.3. d(cp) ~ '!j. to 6 Calki potrojiie 111 n f({! cos cp cos '!j.): Q: ~ Rozdzial cp ~ (3.{!2cos'!j. U: + y2 + Z2 = 4. = O. U: x2 z= V9 - x2 . z=O. + y2 = 4. (!sin'!j.d{!.e sin cp cos '!j.t/J) dcp d'!j. '!j. o x y . stozkow lub plaszczyzn.dcp ) = = 11 1 (J B('P) g('P. z =0 Z (I oktant). xyzdxdydz.96 na obszarze {(cp. z = VX2 + y2. U: z=V1-x2-y2.4 Zastosowania calek pot rojnych z • Fakt 6. e) f) g*) 111 111 111 u VX2+y2+Z2dxdydz. o Cwiczenie 6. c) 111 III u u + y2) dxdydz. {!sincpcos'!j. U: + y2 + z2 = 16.. III u u rrr u dxdydz X2+y2+Z2 (x 2 . (x + y2) dxdydz. x2 d) rrr dxdydz VX2+y2+z2 .y2..10 Wprowadzajac wspolrzedne sferyczne obliczyc podane calki potrojne niczonych wskazanymi powierzchniami: po obszarach ogra- a) 111z2Jx2+y2+z2dXdYdZ. u 6. z=-21.4. U: x2 x = 0.1 (zastosowania w geometrii) Objetosc obszaru U C R3 wyraza silt wzorem: lUi = 111 u dV.t/J) Wspolrzedne sferyczne stosujemy glownie do opisu obszar6w calkowania.~ 'ii(cp)} . Z =~. f({!coscpcos'!j.

4. v. fff x. f)z=4x +y.Z)dV.(x. x2 + 1/ = 4x. = 0. Masa obszaru U C R3 0 gestosci objetosciowej masy . z) dV. Momenty statyczne wzgledern plaszczyzn ukladu wspolrzednych R3 0 gestosci objetosciowej masy v wyrazaja sie wzorami: obszaru U C MSxy = MSxz ffJz.(X.Z)dV.(x. y = = 0. v. Z2 = 1. Y + z = 4.2 Obliczyc objetosci obsz arow ograniczonych x x a) 3x c) e)x l+ 222 + 6y + 4z = 12. MSyz = 3. _ MS =:«: yz Yc M MS =r_ :«: xy z x . u = fffy.(x. z = +y z=yx2+y2. ~ 0. z) dV. b) y = x d) x2 + y2 + z2 = 16. +z =9. wyraza si~ wzorem: M = fff .y. z=4-3y" 0 . y = x. • Fakt 6.3 (zastosowania w jizyce) 1. c R3 MSxz 0 u u Wspolrzedne srodka masy obszaru U wyrazaj a sift wzorami: Xc z gestosci objetosciowej masy . powierzchniami: 2. u x x 2.Zastosowania calek potr6jnych 97 podanymi 0.y. z = 0. x = 0.4. 22 o Cwiczenie 6.

y.98 Rozdzie: 6 Calki potrojne 4.z) . Sila przyciagania grawitacyjnego masy m skupionej w punkcie TO przez obszar U C R3 0 gestosci objetosciowej masy . wyraza sie wzorem: F= Gm JJJ u fff (T-= TO~'y) 11'-1'01 dV. na obszarze U C R3. Natezenie pola elektrycznego w punkcie TO.(x. Os).T)/ (T) dV ITo . Energia potencjalna wzgledern plaszczyzny objetosciowej mas}: wyraza sie wzorem: gestosci e. Zakladamy tutaj . wyraza si~ wzorem: E= gdzie Eo _1_ 471"Eo JJJ u fff (TO . u 5.2 I') \Y + t. y2) i(X. ziemskie. = g gdzie g oznacza przyspieszenie jest jednorodne. = t. wywolane przez Iadunek elektryczny rozlozony z g~stosciit objetosciowa ladunku .TI3 prozni. = /f! u . y. wy r az aj a sie wvorami: t. gdzie G oznacza stala grawitacji. xOy obszaru U C R3 0 ' oznacza przenikalnosc elektryczna 7.(x.stosci objetosciowej masy . Momenty bezwladnosci wzgledern osi Ox. Oz oraz punktu 0 obszaru U C R3 0 g<. ze pole grawitacyjne . z) dV dV.(x.y.y. z) dV. r. fff u z.J . = JJJ (x + z) u fJJ(x2+y2+z2). - _ [[/(. x x 6. (x2 2 + z2) u.Z)dV.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->