P. 1
Instrukcja_serwisowa_Thermal_i_Posnet_3001[1]

Instrukcja_serwisowa_Thermal_i_Posnet_3001[1]

|Views: 2,820|Likes:
Wydawca: Piotr Listosz

More info:

Published by: Piotr Listosz on Mar 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

..................................................................................................................................................................................................124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU...................................................................................... KODY BŁĘDÓW DRUKAREK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001..... ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL.........114 14.............................................................................................127 20.................................109 Standardowe kable sygnałowe drukarek.........................................125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII....................................................................................................................................................................................................................................... WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL...................................109 OKABLOWANIE.....115 15....................................................109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO....................112 Błędy drukarki ..........125 WYMIANA KLAWIATURY..........................................132 POSNET 3001................................................................103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”)..........................................................105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.........................................131 POSNET THERMAL.........................124 WYMIANA BATERII............................................................................Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku...................116 DRUKARKI APTECZNE..........................................112 W wersji aptecznej drukarki...................... POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE)....................................112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM..............................................................................................................................................................................................................................................................................................117 16..........................................................................................................116 DRUKARKI STANDARDOWE.............................................................................................................................................................................................................................................112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal....................................................111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C..............................................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku...........................................................................................................113 13..............................................................................................................................................128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................133 POSNET THERMAL-A........128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD.................... ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET.................109 UWAGI OGÓLNE..............................................................................130 22...............................................................................................................................................................................................................................................................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen.......... NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK....120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .......................................................129 21..... POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE)........................................134 Str...........................................123 18......................110 WYMAGANIA PROGRAMOWE.................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego......105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy........................................................................................................... 4 .........................................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków............................................... 3001 i Beetle 20).......... WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001..................... OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001...................................................................................................................108 12.................................. KODY SEKWENCJI...........................................................121 17.................................................................................................................................................. SYGNAŁY INTERFEJSU.......................................................................................................................112 Błędy "programowe"................................................................................................................................................................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI...................126 19...........................................

Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001. firmware który posiada specyficzny numer.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew.1) i POSNET 3001 (od wersji 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. 28. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001. Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28. 31.5A. 39.3.1B.pl Str. 29.3. 31. Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. Występuje w wersjach: 28.1.. Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle.9A.1. 5 .3. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A. 29. 39. Występuje w wersjach: 28. Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja.posnet. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki).com. a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu. Wersja najnowsza (39. czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’). Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki. 32. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis. Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71). 29.1B lub 39.1. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39. F). Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000.. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym.6A.1B. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa).7A i 31.3 i 39. Występuje w wersjach: 28. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A .6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej).1-3. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www. Bliższe informacje dotyczące w/w.3). Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300. Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11.

• dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii. LBDSPDEP. • raport dobowy. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). zarówno pod względem sprzętowym. • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników. że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo . Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn. W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np.ang. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. LBTREXIT i LBTRXEND). • raport okresowy. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny. zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje. w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób. co dotyczy też danych liczbowych !). Real Time Clock). Drukarki fiskalne . Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania. • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany. brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż.księgowego) jest proste. • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. 6 .podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. Wynika to z następujących faktów: 1). LBTRSLN. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. Równocześnie. Jest to najistotniejsza cecha urządzenia. Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy). Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. "rejestrator transakcyjny"). oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze. • zegar czasu rzeczywistego (RTC. 2). Str. jak i programowym. Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. Urządzenie jest tak pomyślane. Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany.

przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU. Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach.". Str. wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232). Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących. którymi dysponuje serwis. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów. 7 . typu RJ. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki. typu RJ45. opisane: "SZUFL. LBFSKRE. LBDECCSH. LBDBREP. LBCSHSTS). • zegar czasu rzeczywistego. które nie były do tej pory skomputeryzowane. • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . LBCSHREP. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki. • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. opisane: "KOMP. W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką. że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. nad główną płytą. opisane: "WYŚW. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania. LBDSP) • inne (LBSERM).".bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. który jest w posiadaniu podatnika. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . jest umieszczony moduł fiskalny. • złącze mechanizmu obcinającego. Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232".Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe.". Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. typu RJ45 (8p8). Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. • złącze do podłączenia szuflady. Jest również istotny fakt. • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). raport kasy/ zmiany. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. LBSETHDR). LBINCCSH. raport bazy danych. • złącze pamięci fiskalnej . • kompletny sterownik mechanizmu drukującego. • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim. Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001).musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać.

Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki. grafika itp. 8 . Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania . • drukowanie z podkreśleniem. Sterownik mechanizmu drukującego. silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru. sterowanie głowicą. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np. Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego.". Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw.). Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią. sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę). Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie.2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza.około 3. szerokości max.400. dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza. włączanie silnika napędu głowicy. Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową. Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki. Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru). • Dużą trwałością (30 km). Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu. Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA. realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków). że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str. Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn. Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru. Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym. Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). • drukowanie danych graficznych.000 linii dla całego mechanizmu).000. druk "pogrubiony" itp.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego. W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. druk o podwójnej szerokości. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii. Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300).000 znaków dla głowicy oraz 8. na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach . W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą.niezależnie od jego fizycznej lokalizacji. 82 mm. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal). który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki.

co powoduje jej otwarcie. 9 . Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. • brak papieru. Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. • zegar czasu rzeczywistego. nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM. W pamięci tej są przechowywane różne dane. przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). W szczególności. a w szczególności: • pamięć fiskalną. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza). • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. • inne błędy (np.w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). wskazujące na awarię jednego z elementów. analiza i wykonywanie rozkazów sterujących. Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". totalizery i ilość gotówki w kasie). Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie.to zostanie on na pewno wydrukowany. • przegrzanie głowicy. gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. wyświetlacze. Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. brak papieru) lub przez serwis.a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy. Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy.). Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. Str. Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). realizacja algorytmów związanych z transakcją. Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki. a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna. które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np. aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np. specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). zegar czasu rzeczywistego). Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych. Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny. • wyświetlacz zewnętrzny LED. dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia . raportami dobowymi i okresowymi. są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp. sprzętowy układ „watchdog timera” . wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady . W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. w którym zostało przerwane . Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. Główny procesor drukarki. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji).

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. w wyniku rozładowania baterii). . Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej. Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej).ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. gdy jego część . • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym.nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko.x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: . • Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. (druga linia może mieć różny format. Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego.x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. inicjalizacja tego obszaru. Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie. gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'. W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. oraz. zależnie od przyczyny.nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !). jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line". . • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str. . 10 . Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów). lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '. błąd sumy kontrolnej ROM).data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie). w tej sytuacji. • Test pamięci RAM systemowej.ilość zarejestrowanych zerowań RAM. lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu. np. • Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy. następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. która spowodowała fatalny błąd testu).aktualne wartości stawek podatkowych. a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'. .

Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. zależnie od sytuacji.czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej.tu też musi być nierozdzielność operacji). Powstaje wtedy istotny problem . kończącej transakcję. naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie.właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej).Do zapłaty --. • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego. Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia . (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych). aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer . W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych.' 'Suma: 0. który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania. w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej).. 3. fisk. gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów. 11 . przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność. ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów). Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli. to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2. w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit. operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE. Podobnie. • Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. bez wyzerowania totalizerów).. Co więcej. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. jak w przypadku sterownika drukarki. • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --. czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. dało różne rezultaty !). że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np. (druga linia może mieć różny format. Str. przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją. to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam. '. która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym).program do sprzedaży. = xx '. Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut. prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów. co gorsza. Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. • Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '.

Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz. Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD..5 µA. powinno być zgłaszane do serwisu. Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal).może się zdarzyć. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora). przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --. Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) . Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym. Począwszy od wersji 39. Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3.x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD. aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego. 12 . Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym. uwzględniając też lata przestępne . zamiast "Ą" będzie "A". realizuje też wszystkie funkcje kalendarza. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter. Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty.' 'Suma: xxxxxxxx. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. Wyświetlacze. Zastosowano nowoczesny. Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) . Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. Stąd jest zalecane. drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK). Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA. że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego. Należy też przyjąć. to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię. informacje diagnostyczne itp. a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie. Str. Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V . przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np. że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np. komunikaty o błędach.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia. Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu .xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. znaczne "spóźnienie" zegara.Do zapłaty --. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED.

2. w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe. nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. Obszar zapisu sekwencyjnego. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację. raport dobowy. Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania. Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A. Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. reszta nagłówka do pamięci RAM). • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu). że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki. Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. • zerowanie RAM (data i czas zerowania). Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. badając poprawność działania całego układu elektronicznego. Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki.F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. 2. Są zapisywane kolejno tzn. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru.TOT_Z). • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). przytwierdzony "na stałe" zespół. Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie.. Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu. • numer unikatowy pamięci. Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci.. 13 . Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości. Dodajmy. dla dysku lub taśmy magnetycznej. Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu. Obszar adresowany "bezwzględnie".Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. Str. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu). Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1. a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych). Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej). Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw. Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego.

zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle. Str. Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA. 8A !) . prąd spada do zera przy zwarciu) . Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’. natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok. Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. przy dużej sprawności. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’).ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji. UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki. Napięcie to. Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V. a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. Duża dynamika (tzn. 14 . 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania.stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność. Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie.

Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym. . 15 .wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych.zakładania papieru. Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek.włączania pracy GOTOWA. . . Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: .kasowania błędów.

Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: . O. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki.RAPORT OKRESOWY. informującą. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy). Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy. z napisem SIEĆ informującą. że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. Klawisz TAK: 1. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1. 16 . 2. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. . W celu dokonania wysuwu papieru. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . 2. Klawisz R. Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“. które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora).czerwoną. Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. 3.RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R. 4. Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal. które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora). W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole. 4.O. miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru. . 2. 5. Klawisz R. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. (raport okresowy): 1. (raport dobowy): 1.D. 3. 3. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 3. Str. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. D. 4. Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu .).zieloną (GOTOWA). wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. lub R. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Służy także do zmiany wartości pól (roku. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole.żółtą. Służy także do zmiany wartości pól (roku. że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy). Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA. obok klawisza NIE. 4.

jednorazowego użytku nalepką producenta. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem. 17 . Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek. Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką. uchwyt. która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki. Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki. przytwierdzony "na stałe" zespół.C. W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę. Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury).C. Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki. osłonkę. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej. które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu.) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki. należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. powiadomienia Urzędu Skarbowego. Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania. przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. wskazujących na ingerencję osób niepowołanych. II . Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I . Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania. nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. Str. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak.obciąża odpowiedzialnością serwisanta. Wymontowywanie pamięci fiskalnej. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. czyli POSNET S.plomby serwisowe .plomby producenta . Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!. Jest to nalepka jednorazowego użytku. zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4.„POSNET. Program POSNET.1. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17. Str. poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant . Fiskalizacja drukarki. ≥ 17. zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ . po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik). Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność). 5. Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna).EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. 6. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2. Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ .EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad. 8. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego. Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację. Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem. 7.EXE”. w pierwszej wolnej linii po nazwie.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku. Fiskalizacji drukarki (wer. Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3. podać Nazwę firmy. adresie firmy). Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G). Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1. W drukarkach fiskalizowanych wg. Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np. jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’.pl). trzema separatorami '-'. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. 4. ‘Wysłać’ nagłówek do drukarki. 18 . Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja).10 cyfr z max. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. 3. Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. 2.1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET.com. Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK). Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET . starych zasad tzn. adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn. uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’.

nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np. • plik nazwa. Str. dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY. ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww.bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek. sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx.. NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI. Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet. ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa.bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka. 19 . błąd pamięci NVR) .. ‘ --. Jedyny błąd. to błąd zapisu do pamięci fiskalnej. Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania.exe . Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ). sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę . zapis do modułu raportu). Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17.. 13. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści. Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa. ‘. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa. Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa.adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE). gdzie : nazwa . sekwencji komunikatów: 11. 10..nag’ oraz ‘nazwa. 0.EXE).bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki. • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!.nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET. który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok.y ‘ ..5s..exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP). • nazwa..nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki . Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki. Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !).. Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok.1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU. w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘. ‘utracony’). jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji.Do zapłaty --.bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np. (nazwa . tj. Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego).RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego.‘ ‘Suma: 0. PONIEWAŻ MOŻE TO 12. objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie.

muszą być przechowywane przez użytkownika kasy). Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej. czyli pod adresem: http://www. 5. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.com. W szczególności. d) opis stanu plomb. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją. 1. Nr 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących. j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET. Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). 20 . W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika). w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. 4. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie. poz. 178. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny. Str. Nr 91. b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. W związku z tym. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. podatnika i serwisanta. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego. a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji.pl/przepisy.htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów. poz. g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej. 3. h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy. 2.posnet.). Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. 422 i Nr 115. poz. Serwis dealera musi być tak zorganizowany. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. 511 z 1993 r.wpisać). przed zabraniem kasy do punktu serwisowego.

Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej. 8.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją . Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy.pl) Str. mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników. 9. Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej. Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. a w skrajnym przypadku. 21 . Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej. cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta.com. 7. Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) . W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny.

inaczej zwane "albo". Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘. które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1.0'.. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących. Format kwot dopuszcza maks. Maksymalna kwota ma postać 99999999. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy . Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. BEL ($07).. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'.oddzielonych średnikami.. to można ją zdefiniować następująco: xor (a.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a). a dla takich samych . aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \). 22 . Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>. Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>). napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor.'9'. . nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D). 'A'.' a najlepiej po prostu '5'). Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255. którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05).. 3. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.. UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”. zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' . Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps .99. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki.. '5. Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>. a drugi jest małą literą (z zakresu $60. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Str. Programowanie drukarki.00' można wysłać '5.cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'. 2. natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Przykładowa procedura dopisująca te znaki..’ . Ps) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). nazwa towaru).wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować.$7E). to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255.” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C). Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') . W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki.. 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. Syntaktyka rozkazów.. W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących. zamiast '5.. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1.'F'). Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps . natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np.0.

wykorzystując rozkazy ENQ. gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu. Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad. .) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. 2. Wystąpi zatem seria komunikatów. LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach.. W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" . • błąd syntaktyki rozkazu (np. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu.jeżeli odebrano prefiks ESC P. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę.. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji.). a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). Obsługa sytuacji błędnych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji. postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony. Ps). błędna lista parametrów Ps . ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy.$77. powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ). które mogą dawać następne komunikaty. PE = 1: stan "Brak Papieru". 1. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). Zwróćmy uwagę. Przykładowo. Zwróćmy uwagę. że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. 23 . Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje. w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE. W szczególności bit ten jest kasowany.. . Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy. • błąd wykonania rozkazu (może być np. jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie.

przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Pm. Pz. korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. W takiej sytuacji. Pt. Wynika to z faktu. Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy.np. Pe = x . to status zostanie odesłany prawie natychmiast. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . Zaleca się aby o fakcie ew. Pe = 0 . gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe. Z tego względu.: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). Pm. że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie.wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np. że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. * CMD = 0. Py. Str.poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego . Pe > 0 . W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE).rozkaz nie został rozpoznany. że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. jeżeli wystąpi błąd sekwencji. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). 4). odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie. Na zakończenie zwróćmy uwagę.rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją. 24 . natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. Pf. Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. braku papieru. * CMD = 0. Px. która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany.

..data w następującym formacie: Py = numer roku = 0... 25 .czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py. Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero). (dwie najmłodsze cyfry.. Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py.. Pm = numer miesiąca = 1. z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np.0 ESC \ gdzie Py . Str.99. 2. Pm. Nie było powyższego komunikatu.2 znaki HEX. przed pierwszą transakcją).23. Zegar zainicjalizowany. W takiej sytuacji nie można zmienić daty. w zależności od tego..Pd. można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego).. Zegar niezainicjalizowany. Ps = sekunda = 0. Sekwencja jest realizowana w różny sposób. Ps ..Pmn.2049). Pd = dzień = 1. Pd . bajt kontrolny.31. Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu. Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym . Ph .59 (parametr ignorowany).Ph. Pmn = minuta = 0. 1950. Ph. Pmn. Pm . Pd . natomiast korekta czasu jest możliwa.12. czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1.59. Pmn . <check> .Pm..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py . • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !).

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu). TOTAL = łączna należność . Pm . Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki. UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty. opisane na stronie 81.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność. że ostatnia transakcja była poprawna. 29 . to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. np. po poprawnym zatwierdzeniu transakcji. obliczone według reguł opisanych na wstępie. że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne . najważniejszy. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. tzn. ESC P 1 . Jest to ostatni. nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie. to drukarka "pamięta". Px = 1 : (stan znacznika TRF). Pz . Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1. Dodajmy.ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. <check> = dwie cyfry kontrolne. 2. Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego. W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. Py . a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001. W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji. Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując . natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). 1 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje.) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . Pt .) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1. która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ . Znacznik TRF jest "nieulotny". W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . Px . sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. etap realizacji transakcji. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach.jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać.zatwierdzenie transakcji. . WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. Str.anulowanie transakcji. Pm . kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ).

W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek. • w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport). Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. • w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego . wynika to z faktu. 30 . • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. • oraz pracą w trybie fiskalnym. setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce. że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży .W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) . w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej.jedyną informacją. Str. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw.

Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat.brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU . Sposób usunięcia: Nieusuwalny. to należy wezwać serwis. 31 . Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Można jedynie wyłączyć zasilanie. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji. Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. w wyniku zakłócenia zasilania). komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki. Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu. Można tylko wyłączyć zasilanie. może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego). trwający 10 sekund.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Można tylko wyłączyć zasilanie. Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. to należy wezwać serwis. to należy wezwać serwis. • FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie). Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Można tylko wyłączyć zasilanie. • DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). Str. Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny.przez co nie są one zdefiniowane. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych.

W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania . należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. 2. Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka). POSNET 2000). ale nie są przez drukarkę przetwarzane. który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. to znaczy. Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja. ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Sposób usunięcia: Zależy od tego. Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. W przypadku zaczepienia igły o papier. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1. POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001.komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki . 32 . raport dobowy. W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001.ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem. drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA). Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA. 3. jeżeli np. zwłaszcza. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. Można tylko wyłączyć zasilanie. zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund. Str. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). zmiana stawek PTU ). że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa).

Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). ale drukarka nie drukuje.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy). Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się. 33 . ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. (wysuw kopii). w innych może je usunąć aplikacja. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . Kod = 08 : przegrzanie głowicy. w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. Komunikat pojawia się tylko. stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym. ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000). Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. Ostrzeżenia. Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. Przyczyna: Koniec lub brak papieru. który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji. Jeżeli jest brak papieru. Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie. Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. 'xx' jest kodem błędu.O. Str. W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE.

. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki.ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0. Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) .data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. 2.stan kasy = 0. . Dalsza praca urządzenia . .). 1. Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane. 34 . ERR.ilość stornowanych pozycji = 0. jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki. jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0. Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie. 2. badanie statusu itp. .wpłaty do kasy = 0. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację. Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny.ilość paragonów anulowanych = 0.znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0.ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0. . to należy oddać urządzenie do serwisu . to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str. . W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1. Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki . UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania.jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów. 3. .w trybie szkoleniowym .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym. Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania. wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany.w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR).obrót w trakcie zmiany = 0. Błędy: FULL. . .wypłaty z kasy = 0. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych).5 sekundy i usuwany automatycznie.

Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Str. fisk. to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. UWAGA: 1. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. 35 . Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania. Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji). Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE . UWAGA: 1. np. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. raportu dobowego) spadnie poniżej 20. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. a także po wymianie baterii. ponieważ data i czas nie są określone. Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2. Praktycznie oznacza to. Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu. identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków. częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.nagłówek transakcji powoduje. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR . Generalnie. wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU). z których drugi jest literą.). Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. błędu układu elektronicznego). klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji. Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. np. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki. niewłaściwego stanu urządzenia (np. że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN . a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT).. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej. 36 .. które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej. zmiany stawek PTU.. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. fiskalizacji. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY). $f. co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji. błędu aplikacji. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji.. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115. Str. UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu.P2. #k .Pn cc <napis> ESC \ . Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE.. dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji. które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego).pozycje transakcji. a także raportu dobowego.

natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str. stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego.kasowanie totalizerów. . podczas włączania drukarki. Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji. powodując: . 37 . natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej. W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???').inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' . . lub R. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. a także komunikaty związane np. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji. a co za tym idzie. ' Po naciśnięciu klawisza R. to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny.u) jest JEDNORAZOWY.kasowanie bazy danych.D. gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. Komunikaty związane z drukowaniem raportów. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu.zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.inicjalizację drukarki. (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego. .O.włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki. co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu. klawisz TAK zatwierdza operację. co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. Jeżeli sekwencja jest poprawna. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.D.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej. a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant. Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent. . Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP.

ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. urządzenie sprawdza. Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. częściowego rozładowania baterii). Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). 38 . sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). tym nie mniej jest ona korzystna. W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ). W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. Jeżeli tak. co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !). Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '. UWAGA: Należy sprawdzić. powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Jeżeli data jest poprawna (tzn. Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. czy data jest poprawna (komunikat 4). jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '. ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. Str.

Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej). co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie.dotyczy do długości miesiąca. gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty.Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego. Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy. dzień). UWAGA: . to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30. po naciśnięciu klawisza NIE. Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki. który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok.). Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją". bądź w prawo (NIE i TAK). jest limitowana do 2031 rekordów). w szczególności. 39 . ' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt).. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie . (RAPORT OKRESOWY). przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '. tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. . np. nie licząc nagłówka.Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36). dnia lub miesiąca). co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości. Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację. roku. tj. ' Str. jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego. Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj. ..O. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R. co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '. miesiąc. i R. obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku.D. Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja. Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R.O.

gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001. Nie należy wówczas wyłączać zasilania. W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji. który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. natomiast czas ten wydłuża się. Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący. (oraz krótki sygnał akustyczny).. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. ze względu na możliwe przypadki szczególne (np.y '.. ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia). stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno . '. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str. zmiany stawek PTU. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Inne komunikaty . '. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego.. W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. 40 .y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych.diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia. Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie. 'xx. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. wielokrotne zapisy z tą samą datą). UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). której dotyczy wątpliwość. Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. (oraz krótki sygnał akustyczny).

W trybie "blokowym" realizacji transakcji. Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji. że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów. . w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę. zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ). Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. . suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara. suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD).pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.'. .Do zapłaty --. UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada.zawartość wyświetlacza (LCD. W trybie "On-Line" : . a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca. Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1.Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN). Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK). zależnie od trybu realizacji transakcji. wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację. Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --. W trybie "blokowym": . 41 . Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje.Do zapłaty --. W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED).Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) .xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. . Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu. Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT. oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta. Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków). jak w punkcie 1. suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.' 'Suma: 0.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT).Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) . natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania). zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . Str. a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’).' 'Suma: xxxxxxxx.

UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Data i kolejny numer paragonu: . UWAGA: 1.są stosowane np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8.aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią. .na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę). .niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np.mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków.. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym. Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę. Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1.nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4. Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych.Cena ----. że mogą być różne warianty paragonów.. 42 . Są tylko następujące dwie różnice: . oraz zgodność danych z danymi podatnika..Nazwa --------------------------------------------------| |----. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np. co wynika z następujących faktów: . w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura. 3.'Reszta:. ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP). .em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana). podwójna szerokość linii). Należy zwrócić uwagę. Składa się z pól opisanych poniżej..data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' .' oraz 'Rabat'. Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna. Dokumenty fiskalne. ale również kody "wzbogacające" wydruk np.-------------Wartość.PTU -| Str.poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie). . Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF. linie: 'Gotówka:.Ilość --. Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. Paragon fiskalny standard. .zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP). stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2.'. format nagłówka jest zatem dowolny . Nagłówek: . W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP. czy zawiera numer NIP)..

Pozycje sprzedaży: .każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: .stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'.linia 2: .yy % .40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze).xx| (Pr=2) .zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej).xx .. <cena> = string[11]. <ilość> = string[16]. .pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| . Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1.cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww. <wartość> = string[11].yy % xx.01% . 30..'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych.xx. |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. xx.2. przesyłany przez komputer.nazwa = string[40]. 43 . Wariant "dwulinijkowy": . <ptu> = char. .. . . W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy. 5.xx| (Pr=3) yy.wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '. Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np.1. Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> .wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN .może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku). w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka . to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: . 2.wwp| 5.CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system.ilość = string[16].dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> .xx| (Pr=4) gdzie : yy.yy . w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym". po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków. xx. ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane".rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0.xx | (Pr=1) Str.linia 1: .xx.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. . gdzie: <nazwa> = string[40]. .pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony.

pp % yy. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa).pp| |Łączna kwota PTU pppppppp.ss PTU vv % pppppppp. C. pp.) zł | 3. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc.xx PTU pp.. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru. D.1. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6.xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką.3. D. 9).pole <wartość> ze znakiem '-'.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU . Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss.ss UWAGA: 1. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7.Z. liniami dla rabatu (p.pp| |Kwota ssssssss. są drukowane wtedy.ss PTU vv.. E.F.. oraz stawki podatkowe w grupach A. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn.3. ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5.2. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane.od 1 do 7 linii.yy zł| gdzie: xx.vv% pppppppp. B. F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: . 2.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. C.’ nie jest drukowana.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww.ss (zw. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. 44 . Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND).3.wwp| 5. 4. ssssssss. które występują w polu 5 (tzn. yy. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. B. E.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU . Pozycja "stornowana": . Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie. -wwwwwwwwwp| | Str.

. odczytany z totalizerów drukarki...pp| rr....##.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8..rr oznacza procentową stopę (dokładność 0..##...... Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: ......01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT.. ale też skontrolowana lokalnie.. to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. Stopka paragonu: ..... Opcjonalne linie rabatu: . a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr').numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII.logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii.rr %| rr...##.... Opcjonalna linia reszty: .############...uu| 11.jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp..##... |00112233--00112233--001 .... oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13.#################### |.. to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp.## |. .pp| rr.99%) transakcji jest różny od zera... linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu...##.##..ww| wwwwwwww. 10. 45 .##. Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9.##..maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer...... |....rr %| pppppppp..numer paragonu fiskalnego.....################.jeżeli rabat procentowy (1.pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu.##.##...ww| 12... maksymalnie 6 cyfr. z uwzględnieniem ewentualnego rabatu).. |.. |.jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna.. |.. numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer)..... według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |. Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : .. (2 litery + 8 cyfr): Str....

.wartość nie uwzględniająca kaucji . która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację. ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss. Pola numeryczne: daty. czasu.dd%| 3. Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'.rr%| lub |Dopłata: dd.mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków. . Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: .ss| 4. Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: .wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru. numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących.-'). Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie . to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności. 46 . Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji .tu zakładamy. 14. W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje . ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str.po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu.anulowanie przez program systemu kasowego. Kwota należności dla klienta .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1.Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2. Numer paragonu fiskalnego. .pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr. przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '.jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1. 2. 15. Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących.są stosowane np. kod kasjera.część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku.

Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg..... |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6.na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘.5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND.################.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk....##. Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A.......... opis sekwencji LBSETPTU 74). yy..##. Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk....).zz..kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk..... |.. Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta.##.. wraz z numerem unikatowym kasy.PTU F .##.##.kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk.. 2........ W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym..kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc.##. Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |. które są niezerowe. Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki .rr| gdzie: xx.po wejściu w opcję RAPORTY.. Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk..############. drukowane są tylko te kwoty PTU A. 47 . |.##....z = nazwa czeku/ bonu (jw... Format raportu jest w zasadzie sztywny... wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu...... Są tylko następujące dwie różnice: ....C ale można uzyskać 6 stawek (A.##.F.....Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.##..KAUCJA_ZWROCONA. Str.. |.#################### |.B.y.## |...##. 9.F plus stawka zwolniona Z). |.bb| |Reszta: rrrrrrrr. Standardowo są to stawki A.....kk| 8. Raport fiskalny dobowy. dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por....... która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA .x = string[16] = nazwa karty kredytowej...... Ewentualnie 0.kk| 7....cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1.

OPODATK.. Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów.. OPODATK. 2. |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu).istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. OPODATK. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 .identyczny jak dla paragonu fiskalnego. Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących). Nagłówek: . PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. OPODATK. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko. PTU E i PTU F ) |SPRZED.1%. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego.aa% | 4. PTU D |SPRZED. PTU E |SPRZED. 48 .logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. UWAGA: . jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach . 3. OPODATK. Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW. OPODATK. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1.

'dd' = dzień. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu..część wstępna: zawiera nagłówek.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa.. 'gg' = godzina. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU..na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'. drukowane z kompresją zer nieznaczących..'ggg. 'ppp..'zz. Raport fiskalny okresowy pełny. 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr. drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '. Są tylko następujące dwie różnice: .jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego. Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej). 5..'lll.a'... Zwróćmy ponadto uwagę.. obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO.. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: . 'mm' = miesiąc. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego.'....l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych.z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku).'ffff. przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. Str.. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku.z'. 'mm' = minuta. 49 . datę i czas wykonania raportu. 'zzz..l'. będą występowały kolejno..ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu). Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .p' = całkowity należny podatek. suma kwot 'ggg.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane..f'. poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami..'lll. 6. .l' 'ttt.t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę.. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym.f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych. ..g'..część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne.. różne informacje (raporty dobowe. bez kompresji zer nieznaczących). 'ggg.'lll.g'... Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących.. tytuł.'ff.').a'. Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.. . zmiany stawek PTU i inne)... suma kwot 'aa.

. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'. oddzielonych poziomymi kreskami. Okres czasu.aa% |.2. którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym). 1. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. 2.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1. 50 . wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. Str. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1. Nagłówek: .3. Część wstępna: 1.. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %. 1. 1. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej.5. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).. Mogą wystąpić następujące warianty.4.1.

.4. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU. OPODATK. natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację. 2. Baza danych jest wtedy "odbudowywana". Wówczas totalizery są automatycznie zerowane. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW. Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie.1.zależnie od precyzji określenia stawek. 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !). Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego. jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów. opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A . PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . OPODATK.3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu. 51 . . jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach. OPODATK. na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat. 2.'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy . 'gg:mm' = godzina.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. o której wystąpiło zerowanie. Str. 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU). natomiast. a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej).znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego.2. C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED. 2. 'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). zgodnie z uwagami wyżej). PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu. inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży.

PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW.4.3. OPODATK. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . OPODATK. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. Str. format jak dla paragonu fiskalnego. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach. Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3. Cześć końcowa raportu : 3. 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’.2. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu. OPODATK. Podsumowanie raportu: . raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. 52 . 3.1. 3. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.

Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych.4. Raport okresowy drukowany jako podsumowanie. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych.3. którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP). Nagłówek: . wydrukowane znakami o podwójnej szerokości. 53 . 1. zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH).: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP).identyczny jak dla paragonu fiskalnego.fiskalizacji. podczas wykonywania szczególnych operacji: . 1. .zmiany stawek PTU. . wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH). zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK). Okres czasu.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. Są to np. 1. natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD). Część wstępna: . wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH). stan kasy (sekwencja LBCSHSTS). których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej.2. UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia.1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1.zerowania RAM. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT).

OPODATK. 1. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx . Część końcowa: .dzień . raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’. Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: . PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. Część wstępna raportu bazy danych: 1. Str.5.ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów). 54 . OPODATK. Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1. ’mm’. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. .nagłówek (część wstępna) raportu.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych.rok . ‘dd’ . Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. . 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED.miesiąc .6. raporcie dobowym).2.numer unikatowy urządzenia . OPODATK.podsumowanie raportu. 1.1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.7. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1.

Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----. 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer).PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem). każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. Podsumowanie raportu: 3.'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ .3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera).najwyższa liczbowo stawka w drukarce. Jedna linia oddzielająca: . 'F'. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1. Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1.n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu.5.. '?' . Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu.Numer -.. 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych. 3. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu. 'F'. 's' = 'A' . 2.3.najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn.Nazwa --------------------------------------------| |-. oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !).2.. Str. 3.1.4.towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik.. 'd' = 'A' . przy czym gwiazdka '*' jest drukowana.. 55 . jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3.pozioma kreska.'Z'.'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np. F .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).. 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5. Nagłówek: .c' = aktualny stan gotówki w kasie.k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu).ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd.'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany.. 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany.cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz. 'ttt.. 'rr-mm-dd'. Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę.d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany.. 'ddd. 'iii. 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt.tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii. 2. 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany. 6..jak w paragonie fiskalnym i np.dd| |Stan kasy: cccccccc. 56 .i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany.. 3.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu). Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' .t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany. 'kkk. Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP. Str. 'ccc. raporcie dobowym.

Wypłata z kasy. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk.kk| gdzie: 'kkk.k' = wpłacona kwota. 2. 57 . 2. Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). przesłana z systemu. Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). przesłana z systemu. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3.. Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 4..k' = wypłacona kwota. 2. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1. Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.kk| gdzie: 'kkk.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. Stan kasy. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.

2. powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym). maksimum 6 stawek (A . niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. F). Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). obliczana na bieżąco przez drukarkę. 58 . Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym). Str.. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3.aa% | . Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3. na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy. UWAGA: . Jest to krótki..'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% .w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A). 4. Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. 4.. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).kk| gdzie: 'kkk.k' = ilość gotówki w kasie. gg:mm| Raport zmiany stawek PTU.. ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia. drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU. Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk.

|0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . 59 . Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. 2. Str. drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku. Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK).jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii . pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia. następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. 5. Wydruk kontrolny nagłówka. 3. UWAGA: Począwszy od wersji 17. Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. Raport zerowania RAM. Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych). Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'. Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu). niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu.powinny znaleźć się na początku następnej linii. ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' . będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora. to należy przerwać operację klawiszem NIE. Jest to krótki.numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq.nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii.ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll.rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd. 2. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp.dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr.mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn. 3. Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1.zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa.tt| |STAN KASY: uuuuuuuu.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5. 60 .bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc.ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh.ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff. raporcie dobowym).ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj.

napisy przesłane w sekwencji. 1.napisy przesłane w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'..... Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | .. Identyfikacja karty kredytowej..... raporcie dobowym). Linia odstępu 5.ss| 13.Formula przyjęcia zobowiązania.Kod autoryzacji.c'.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6..'cc.napis przesłany w sekwencji. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość).z'... 2.Linia odstępu 12.. 10... 8. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc... Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0). |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: . |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' .'lllll' .. 61 . 3 linie wolne i miejsce na podpis. Linia odstępu 9.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss..napis przesłany w sekwencji.. 6.'yyyyyyyyyyyyyyy' .w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str. godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego. 3.'mm'.Suma transakcji.. 7..napisy przesłane w sekwencji.'yy' .. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .. | | Podpis posiadacza karty | 15.. Data..Linia odstępu 14. Format wydruku pokwitowania sprzedaży. 11.

2..... raporcie dobowym)...'mm'... 11. Linia odstępu 5...napisy przesłane w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np...ss| 13.. Linia odstępu 9. Data... 10....Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . 62 .'lllll' . Identyfikacja karty kredytowej. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz..Suma transakcji uznania.Linia odstępu 12.napis przesłany w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .napisy przesłane w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss.. 6..napisy przesłane w sekwencji.. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 3. |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | .c'. godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.. | | Podpis posiadacza karty | 15. 1.. 7. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc...Kod autoryzacji.... Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.z'. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0).Linia odstępu 14.napis przesłany w sekwencji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania.'yyyyyyyyyyyyyyy' .w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.Trzy linie wolne i miejsce na podpis.'cc. 8.'yy' .

Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera. 63 . Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera.

BRUTTO[B] := 0. że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach). Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN. • drukowania raportu okresowego. Z). E. Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. Obliczenia realizowane w trakcie transakcji. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy. Wstęp. F. Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). 64 . Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie. Str. 2. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. 1. C..F.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. opis sekwencji LBTRSLN). Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego). podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A. Stąd wynikają dwa fakty: 1. • wartość pozycji BRUTTO.. • drukowania raportu dobowego. BRUTTO[C] := 0. Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę.F]. D. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0. W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu. czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0.1 % z przesłaną wartością BRUTTO. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A. • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. Kontrola działa w ten sposób. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO.Z]. B. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO.99*BRUTTO.

Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !).F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych). (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej).DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). D. wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO . W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki. Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0..RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 . 65 .RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. C. oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO . BRUTTO[E] := 0.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A.RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT.RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str. (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta). BRUTTO[Z] := 0. BRUTTO[F] := 0. (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0. B. Obie są również dopuszczalne. F lub Z. z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A.D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej. E. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru).. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A. ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych).

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

z tą różnicą... Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie.. Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek.. a wartości RD_TOT[A]. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D]. gdzie RD_NETTO[A]. RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C]. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu.mogą to być raporty dobowe. Jest to oczywiste zważywszy. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji . RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E].. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'..TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym). Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A]. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu. lecz z pamięci fiskalnej....... RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F]. + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z]. RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B]. Str. RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + .. zerowania RAM i inne. że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A].RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !).. RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F]. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe.. RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU.. wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + . Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'.RD_NETTO_[F]. RD_VAT[A]. Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU"). RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E]. 69 . że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !). zmiany stawek PTU.. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU. Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'.. RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]. RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C]. + RD_VAT[F].

Zwróćmy uwagę.RO_NETTO[F].. 70 .RO_VAT[F]. RD_TOT_VAT..RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A].99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego. RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. RO_VAT[A].. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu. RD_TOT_VAT.999.RO_VAT[F]. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A].999. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999. że nie może być inaczej.RO_NETTO[F] !). Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]. RO_VAT[A]... Kwoty RO_NETTO[A]. ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'..999.RO_NETTO[F].

Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60. = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND.. Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps .Zestaw rozkazów drukarek. CAN ($18) . BEL ($07) . Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps . co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS). 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10. Bit TRF jest przechowywany w pamięci. 2. xx .1 lub 2 znaki (z kolumn $2x. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto.1 (Thermal). . . PE = 1: stan "Brak Papieru".. = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR.. 3.np.$7x) . UWAGA: 1. stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu . = 1: drukarka jest w trybie fiskalnym..255.przerwanie interpretacji rozkazu (^X). 71 .. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".$6F (zakres małych liter).. = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P. Zwróćmy uwagę.3 (POSNET 3001) i 39.identyfikator rozkazu. Str.1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu . Zwróćmy uwagę. a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0. DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39. że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu. W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym.żądanie wysłania statusu (^E).sygnał dźwiękowy (^G). że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !). przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND). Ogólne zasady syntaktyki komend. brak papieru lub sytuacje błędne. W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) .$77. jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu).opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0.$4x.

Z powyższego wynika. że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki . Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255. np. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara.3.parametr napisowy.. case b of 0. 2. 4 : błąd parametru (parametrów).. że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \). 72 .9 : c := char(b+$30).bajt kontrolny. end.'F'.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> .15 : c := char(b+$41-10). 3 : zła ilość parametrów. b : byte. to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów). yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem.. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). cc . gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz.'a'. for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]). end. 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC). c : char. UWAGA : 1. {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string. lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym. 10. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string.. begin s := ''. zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255). Należy zwrócić uwagę. var i : integer. ciąg parametrów napisowych. s := s + c. ewentualnie z punktem dziesiętnym ).np. 3. przy czym jeżeli yy = 00. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '. word_ to_hex := s. end.'f').'A'. 4. w := w shl 4. end.2). for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15. end. 2 : błąd bajtu kontrolnego. s : string..'9'. Str.

z mechanizmem drukującym). które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących).aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. zła ilość parametrów.2 znaki HEX.. dotyczy to również wszelkich danych numerycznych.Ph. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących. błąd danych.. . 73 . CR itp.. to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować. ENQ. błąd odczytu totalizerów.. przy pomocy nagłówka ESC P). Ph . Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego.. 9 : błąd operacji I/O (np. Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ. Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym. O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to.12.23. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127.. 1950. zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora.czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. Pmn .Py. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu).<check> ..niezerowe totalizery !. Pmn= minuta = 0. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC. ESC P Py . co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>. że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001. Ps = sekunda = 0. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). bajt kontrolny. DLE.31. Pd = dzień = 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym. (dwie najmłodsze cyfry. 6.. 5. Pd . Pm. 8. Str.59 (parametr ignorowany).. Ps $c <check> ESC \ gdzie: . Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np. 7 : błąd daty ... Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). kodów ESC.. Ps . . 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np. Pm . 7.drukowalnych (z wyjątkiem np. Pmn. Pd ...data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. [LBSETCK]: Ustawienie zegara. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ . Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL). wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII . chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane.2049).99. Pm = numer miesiąca = 1. mających specjalne znaczenie). Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów.59. błąd operacji . dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !).

. [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą. 39. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii). ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady.1 (Th).1). Sekwencja LBSETCK działa zawsze.3 (3001) i 39. W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta. Od wersji: 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC.. Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx. ENQ.1 (Th). = 5 : błąd operacji z RTC.. Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty.5 lub 6.1 (Thermal).. Str.1B (Beetle). CAN . ' ' prześlij z systemu !'.3 (POSNET 3001) i 39. UWAGA.1B (Beetle): 1.6 = ilość stawek PTU. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1. [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU. Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39. = 11 : zła ilość wartości PTU. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki). 5. 2. brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17.5.lista 1. Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1. Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany. 39. bez zwolnionej. ' ' prześlij z systemu !'. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !)./PTU_F . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 8 : wykonanie niemożliwe . Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów). 39..niezerowe totalizery. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3.. DLE. co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC. to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów.3 (3001) i 39. Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . 4. kodów BEL. Od wersji 39.yy .1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC. PTU_A/.. 74 . W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana. 3. 2.. za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ. W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1. ale pod warunkiem.

<string> : maksymalnie 217 znaków ASCII.F. = 4 : błąd parametru Ps.0 / 0 / 0 4. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU. 3. Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!. Str. Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps). 4.. w trybie szkoleniowym. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx.. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki). to wystąpi wówczas sytuacja błędna .$7F.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury. = 12 : błędny nagłówek (np. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja. sekwencję LBTRSLN). to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym. UWAGA: 1. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki. Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce. LF oraz SO. 7. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A. operacja wykorzystywana np. 2. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.. z zastrzeżeniem z p. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji.. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami.6 stawek PTU w kolejności A. 3. wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. w szczególnym formacie : 22. = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF. są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6. DC4 (podwójna szerokość druku). W takiej sytuacji drukarka zakłada. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). 6. 75 .. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). że są uaktywnione 3 stawki. Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”.0 / 7. Sekwencje sterujące drukarki ESC. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. 2. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1.pojawią się puste linie ! 5. <check> : bajt kontrolny (porównaj dalej). 5.

1B (Beetle) i 32. ESC P Ps #e <check> ESC \ .2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. 31.1B (Beetle).1 (Th). (Od wersji: 31. 32. = 4 : błąd parametru Ps.).wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 (3001). Str.2 (POSNET 2000)). Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS). = 4 : błąd parametru Ps. = 4 : błąd parametru Ps.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego. Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK. <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji. lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39. [LBSERM]: Obsługa błędów. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału. [LBFEED] : Wysuw papieru. zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000.) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 (3001) i 32.1 (Th). 32. 39. (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0.. 76 .2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy.20 linii. aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania.

<linia3> = zawartość tych linii. • zmiany stawek PTU. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.dotyczy to: • fiskalizacji. Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII. jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji.48. 4. 2. 6. Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. Transakcja. • raportu dobowego. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" . 2. do których ma dostęp aplikacja = 0. [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji).. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’. Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. = 40 : 1."Off Line" . <check> = bajt kontrolny. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.3. UWAGA: 1.. 3. 77 . stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. za długie opisy). 5. Str. wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) .ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach. Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. 2. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko. 3. <linia1>.. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr. jeżeli nie korzystamy z tej opcji). Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. Jako zasadę przyjęto. jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). FULL). CLR. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. 4. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.

. np. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty. 78 .. Str. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu. poprawna jest sekwencja numerów 1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.99. niespełnienie powyższego daje błąd #20. natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np. 4. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem.CENA = format zawierający max.. 5. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7.<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA. 3: dopłata kwotowa. że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max.01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>. Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0. . .4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2. rabat przy stornowaniu. jw. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację .99 %. po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny. . = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! . jeżeli =0 to operacja STORNO ! .'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych). również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO.. ponadto należy uwzględnić ew. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. z tym.. 4: dopłata procentowa.Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl). obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0. zakres lub brak). > 0. Zwróćmy uwagę. .Pi = numer linijki = 0 lub 1.Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: . Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu. 2: rabat procentowy. numeracja linijek musi być ciągła.tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru.0. która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.. który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%).<ptu> = kod stawki PTU = 'A'. UWAGA: 1.4 ale musi być: 1. jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka. zawierający dowolne znaki drukowalne.. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<check> = bajt kontrolny.255 .2.BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max.2. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej .<nazwa> = string[40]. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza. w kantorach). .3.

kwota ."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer.błąd operacji I/O. Str. gdzie: <check> .bajt kontrolny. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu.xx'. [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1.1 (Th).kaucja ----.interpretowanej jako kwota kaucji. UWAGA: 1.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : . Kod błędu: = 4 .' 'Suma: xxxx. 2. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. = 9 . zakres lub brak). (Od wersji: 39. . . (Cancel) . 39. Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----.1B (Beetle)). = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. lub błąd operacji z rabatem np. Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja.3 (3001) i 39. próba wykonania w trybie 'blokowym' . chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji). niespełnienie powyższego daje błąd #20. Wartość 'xxxx.kwota kaucji.wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta).xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP . = 22: błąd operacji STORNO (np.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku.błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) . 79 .błąd parametru. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line".OFF-LINE. ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny . ESC P 0 $e <check> ESC \ . 3. Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26).wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki.

Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak. stopa jest zadana z dokładnością do 0. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.<linia3> = zawartość linii dodatkowych.Px.354. = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. TOTAL = łączna należność dla klienta.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane. Px lub Py).Pn. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. lub błędna treść dodatkowych linii.Pn . 80 . tzn.3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie . odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ . = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. dla kontroli poprzednich transferów. = 4 : błąd parametru (Pr. = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. za logo fiskalnym. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. ESC P 1. <linia1>.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). jw. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Pc. = 28: przepełnienie totalizera (max 2. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta. 'reszta' nie będą drukowane !).Pr. UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <kod> = string[3] .Pr. gdzie: Pr = 0. do których ma dostęp aplikacja = 0. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. 1: rabat procentowy. Str..Pc. 2: dopłata procentowa.Pn. LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak.99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji.684.Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1.01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny..55 dla jednej grupy podatkowej).

za logo fiskalnym. Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce. 81 .. powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności).Pb.Po2. kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.Po1. • umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej. do których ma dostęp aplikacja = 0. Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana.1 (Th).CZEK. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności. LBDSP oraz LBFSTRQ . od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana.1B (Beetle) i 32.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0. Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana. Pb = 0: kwota BON jest ignorowana.Pz. tzn. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu.Pk. Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności.3 (3001). 32. z wydrukowaniem nagłówka). dla kontroli poprzednich transferów .5 max.5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. 2: dopłata procentowa. Pb = 1: kwota BON jest drukowana. ew. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana. (Od wersji: 39.Py.2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty.KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności.Pg. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !).KARTA. • tryb pracy obcinacza (bez obcinania. 1: rabat procentowy. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. Str. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR.01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA. KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne.<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0. oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta.BON.Pc. Px = rodzaj rabatu = 0: brak.TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji.Px. 39. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie..01 %)..

• Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia. natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn.. ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty). Pb : ilość rożnych bonów.. = 28: przepełnienie totalizera. <kasjer> = string[32]. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).Pr określa. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] . = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.<nazwa_czeku>.1B (Beetle) i 32. <nazwa_karty1>. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP.<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.. = 26: błąd jednej z kwot WPLATA.3 (3001). = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.. jw. <nazwa_bonu1>. jw.. zawierający dowolne znaki drukowalne.RESZTA. • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA ../ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0. 32. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL. = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji..<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR. lub błędna treść dodatkowych linii.. <nazwa_karty>..Po2 zakładamy wartość domyślna = 0.KAUCJA_ZWROCONA. ESC P Pk. <nazwa_czeku1>.<nazwa_czeku4>. które z nich SA ignorowane.. przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna).Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR . gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg.. odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany.Pn lub Ps).Pc. Str. <zmiana> = string[8].. / KARTA8 / CZEK1 /.. 82 . • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera.RESZTA.8 Pc : ilość rożnych czeków = 0.. = 4 : błąd parametru (Pr.parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności../ CZEK4 / BON1 /. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna.<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych. (Od wersji: 39. UWAGA: • W przypadku. <linia1>.2 (POSNET 2000)).<nazwa_karty8>... w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. .. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>.1 (Th). [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.<nazwa_bonu4> : string[16] . ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).4.. = 24: przepełnienie bufora drukarki. a które drukowane. 39...<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .

CZEK1. Ps = 1: linia jw. 3. 83 . Pn = 1 : drukuj 2 kopie . 39..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>. <nazwa_karty> = string[16]. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.2 (POSNET 2000)).ILOSC_ANULOW.<koniec> są drukowane zawsze. sprzed. nie jest drukowana. WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany. Przez num[5] rozumiemy ciąg max.KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 2.<koniec> : string[15] . <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej. <numer_kasy> = string[2]. <numer_karty> = num[20]. Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. UWAGA: 1. [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży. KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany.1 (Th). ILOSC_STORNO.3 (3001). KAUCJA_ZWROCONA. = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>. podczas zmiany.Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. 32. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie.Pc. <terminal> = num[8].Pb. = 4 : błąd parametrów.sam znak CR). dla różnych rodzajów czeków. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.KAUCJA_POBRANA.ILOSC_PARAGONOW.parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany. 5 cyfr lub spacji. KARTA1. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy). Str. BON1. KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany. <numer_kasjera> = string[5].STAN_KASY..BON4 : kwota = wart.CZEK4 : kwota = wart. WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany.WPLATY. <numer_par> = num[12]. <kontrahent> = string[15]. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany.. ESC P Ps. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. oraz napisy: <poczatek>. dla różnych rodzajów bonów. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy .1B (Beetle) i 32. Linie zawierające liczby: PRZYCHOD. sprzed. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany. <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji.SPRZED_GOTOWKA. (Od wersji: 39.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym').WYPLATY.

= 47: błąd napisu <numer_karty>. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki).Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana.1 (Th). <numer_kasy> = string[2]. <kontrahent> = string[15]. = 51: błąd wartości <kwota>. <nazwa_karty> = string[16]. = 49: błąd napisu <data_r>.2 (POSNET 2000)): ESC P Ps. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. UWAGA: 5. = 48: błąd napisu <data_m>. Str. 32. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot. <data_r> = num[2]. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>.znakowy ciąg cyfr i lub ew. <check> = bajt kontrolny. <kod_autoryz> = num[9].3 (3001). miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. nie jest drukowana. = 4 : błąd parametru Ps. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . = 45: błąd napisu <terminal>. <data_r> = num[2]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 44: błąd napisu <kontrahent>. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. <terminal> = num[8]. <data_m> = num[2]. <numer_par> = num[12]. [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru). 7. = 43: błąd napisu <numer_par>. 6. <numer_kasjera> = string[5]. Ps = 1: linia jw. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. 39. (Od wersji: 39. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym').1B (Beetle) i 32. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2]. <numer_karty> = num[20]. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. 84 . spacji.

Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. 3. Str. UWAGA: 1. = 47: błąd napisu <numer_karty>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. 85 . WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. = 48: błąd napisu <data_m>.znakowy ciąg cyfr i lub ew. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. = 51: błąd wartości <kwota>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <check> = bajt kontrolny. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. 2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. spacji. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). = 45: błąd napisu <terminal>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 43: błąd napisu <numer_par>. <check> = bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9]. = 4 : błąd parametru Ps. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 49: błąd napisu <data_r>. = 44: błąd napisu <kontrahent>. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). = 42: błąd napisu <numer_kasjera>.

Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. <zmiana> = string[8]. ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty. WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. zawierający dowolne znaki drukowalne. ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. Str. <kasjer> = string[32]. gdzie: Ps = parametr ignorowany.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 86 . jak wyżej. [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. gdzie: Ps = parametr ignorowany. <check> = bajt kontrolny. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np. <check> = bajt kontrolny. = 34 : błąd napisu <kasjer>. za długi lub zawierający błędne znaki). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> = bajt kontrolny.

= 5 : błąd odczytu zegara RTC. jw. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 39.1 (Th)..Ps parametr ignorowany.<kasjer> = string[32]. = 33: błąd napisu <numer> (np. (Od wersji: 39.3 (3001). gdzie: parametr Ps jest ignorowany.drukowanie dokumentu niefiskalnego.drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. .1 (Th). za długi lub zawierający błędne znaki).1B (Beetle)). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. . .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. nazwisko i imię kasjera. gdzie: parametr Ps jest ignorowany. 39. ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ . Str.drukowanie dokumentu niefiskalnego .2 (POSNET 2000)).. . napis zarezerwowany na numer kasy. zawierający dowolne znaki drukowalne. 39. napis zarezerwowany na numer kasy. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji. (Od wersji: 39. 32.<numer> = string[8]. 87 . jw. = 33: błąd napisu <numer> (np.<kasjer> = string[32]. .3 (3001) i 39. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ .1B (Beetle)). = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy. [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera.1 (Th). zawierający dowolne znaki drukowalne. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 34: błąd napisu <kasjer>. ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.3 (3001) i 39. = 34: błąd napisu <kasjer>.1B (Beetle) i 32.. (Od wersji: 39. nazwisko i imię kasjera.<numer> = string[8].<kaucja> = string[20]. [LBOPAK] : Zwrot kaucji. za długi lub zawierający błędne znaki).

= 4 : błąd parametru Ps. Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: . 1950. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd2 .. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru..data początkowa. = 4 : błąd parametrów (wartości dat. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny). Pm1 . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1B (Beetle)): ESC P 1. 32.2(POSNET 2000)). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.99. ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pm2.3 (3001). Py. [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. Str. = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka).data końcowa. 31. <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.1 (Th). Pd1 .. Py2.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. 31. (dwie najmłodsze cyfry. ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1.9A (Thermal-A) i 32. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> = bajt kontrolny.1 (Th).12. gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy. ESC P Py1 . Pd = dzień = 1. gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej). 88 .1B(Beetle) i 32. Pm1. Pm2 . Py2 . (Od wersji: 39. UWAGA: 1. Pd2 .. = 3 : zła ilość parametrów. Pm.31. Pd1 .Py. obejmuje również sytuacje. Pd . Pm = numer miesiąca = 1. 39.3 (3001).2049).

minuta. E. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py.bajt kontrolny. czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'. ESC P Ps #c ESC \ . B. Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . F. Str. Pm . 89 . 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC . Odczyt statusu. (bajt kontrolny jest sprawdzany). D. = 35: zerowy stan totalizerów. Ph . gdzie: <nazwa> . C. a potem dana: Ps=1). Pm. 0 = godzina w formacie: godzina. Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC. dzień. F .najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. tytuł oraz data przeprowadzenia testu. Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. wykonać raport z klawiatury.pola <nazwa> i <ptu> nie występują. Pm . = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 39 : błąd oznaczenia PTU.żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki. = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py . <ptu> . sekunda = 0. Z lub spacja.odesłany czas zegara RTC drukarki. Ps = 1 : właściwy rekord danych. = 38 : błąd nazwy. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2. UWAGA: 1.maksymalnie 40 znaków. Pd . Pm. miesiąc. ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ . <check> . = 5 : błąd odczytu zegara RTC. gdzie: Ps . [LBDBREP]: Kontrola bazy danych.nazwa artykułu w bazie . Ph.oznaczenie stawki PTU: A. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku.najwyższa liczbowo stawka w drukarce.parametr ignorowany. Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew. = 36: już istnieje zapis o tej dacie.sprawdzenie. najpierw koniec: Ps=2.

2. Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR). Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY. Drukarka odsyła informację LBFSTRS...TOT_Z = stan totalizera kasy. Pm . w formacie: xx. Py. Pt .. Pf . [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny).za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej.1. zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj.xx. Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej. W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1. [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.6 . W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17. Pm. Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce .parametr Ps jest nieistotny. 1 . TOT_A. PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. 90 . Pz . Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy.patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . ESC P Ps #n ESC \ . Str. UWAGA: 1. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). PTU_A. Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki.żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego..1). Błędy nie występują . Px . drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. gdzie: Ps = parametr ignorowany. NNNNNNNNNN = numer unikatowy. kwoty BRUTTO !. który powoduje zawieszenie pracy drukarki.. Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z. 1 : fiskalny). [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . ESC P Ps #s ESC \ . CASH = stan gotówki w kasie.PTU_F = stawki podatkowe PTU. Pm . licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM).

Str. 32. którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu. (Od wersji: 39. 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np. stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71). 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1.3 (3001). Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ.1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. '39. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego". Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd. 2.1 (Th). ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np.2 (POSNET 2000)). [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania.1B (Beetle) i 32. 91 . 39.

mogą być max 3 linie po 40 znaków.Zniżka/Rp ----------. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np. w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu.vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’. Nowy format paragonu fiskalnego.string[14] . Format tego paragonu jest następujący: 1. Data. Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych.. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”. podwójna szerokość linii).PTU -----| |--.string[40].Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna). |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ . lub np. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą. max 217 znaków. W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. Nagłówek.’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc.vv %| • linia 3: • ILOŚĆ . • CENA .string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy).Ilość ----------. format taki jak dla wartości BRUTTO. • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv. Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału). • data odczytana z zegara drukarki. Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach.Wartość ---------------. • linia 1: nazwa .wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. 92 .Cena --------------. przesłany przez aplikację.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3.. 2.cc (l) vv. format nagłówka jest zatem dowolny . 4.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11. Str. „rozszerzony” format paragonu.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. Pozycje sprzedaży. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej.Nazwa ---------------------------------------------------| |.opis recepty przesłany przez system. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). dla wpisania zmiany adresu firmy).Opłata ---| 5.

• podsumowanie kwot jw.. oraz stawki podatkowe grup A.ww -oooooooo.vv| (kwota ‘kkkk.B.oo| 5.uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu. jako suma opłat od poszczególnych pozycji).). • max 10 cyfr (przesłana przez komputer.D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych.vv% pppppppp.pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A.ss PTU vv.D.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9. dla kontroli poprawności danych) 8.C. ssssssss.kk VAT vvvvvvvv.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. Kwota należności dla klienta.1.Z. przesłana przez system .pp| |Kwota ssssssss.ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.’ przed pozycja groszy. Pozycja „stornowana” ... w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk. • OPŁATA za artykuł (format jw.pp| (y = ‘A’.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘.uu| Str. Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu. 93 . • od 1 do 5 linii.oo| 6.ww oooooooo. ale tez skontrolowana lokalnie.ss PTU vv % pppppppp. |0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww. ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww.k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer.

Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego. Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację.3 <linia1>. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji).ww| 11. max 6 cyfr. Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. Stopka paragonu. numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer).. • numer paragonu fiskalnego..30. <check> : bajt kontrolny. 10.<linia3> = zawartość tych linii. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy. Str. Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) . za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. 94 . = 5 : błąd odczytu zegara RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. do których ma dostęp aplikacja = 0.. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących).generowania wydruku paragonu aptecznego. Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl. 2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13. ESC P Pl.ww| wwwwwwww. = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). odczytany z totalizerów terminala. gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0.

czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie. jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’. UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła. • <check> = bajt kontrolny. <recepta> = string[14]. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę.. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę. = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi). poprawna jest sekwencja numerów 1. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak).w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). to odtwarzany jest stan. = 42: błąd kwoty OPLATA. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej.. BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII.. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. format jw. 2. • CENA = cena jednostkowa towaru. ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1. = 22: błąd operacji STORNO . > 0. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1.. 95 . • OPŁATA = kwota opłaty.999. dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.2..50. (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących.3. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>. zawierający dowolne znaki drukowalne. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna. jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40].’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz. format jw. <ilość> = string[12].999. jeżeli tak. np. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku. Str. +49. zakres lub brak). = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. zakres lub brak).. na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie. jw. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO.4 ale musi być: 1. (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’).48. jw..000. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację.00 . <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’. • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). dla towarów zwolnionych). Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.0.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. [LBTRSART]: Linia paragonu.000. gdyby były same zwroty). = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka.2. sumy opłat dla całej doby do: . sumy opłat dla całego paragonu.

bajt kontrolny. ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. do których ma dostęp aplikacja = 0. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta.0. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu.0. <kod> = string[3] . UWAGA: .numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji. za logo fiskalnym. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL. parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”.. TOTAL = łączna należność dla klienta.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) . jaką musi zapłacić klient. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.3 <linia1>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. OPŁATA = łączna kwota.również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> . lub błędna treść dodatkowych linii. <check> = bajt kontrolny. jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. = 24: przepełnienie bufora drukarki.. jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu.<linia3> = zawartość tych linii. ESC P 0 $e <check> ESC \ . = 4 : błąd parametru Pn. Str. = 28: przepełnienie totalizera.wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT. rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów). 96 . [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu.

. Ilość. Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki). opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103). Wycena leku .p’ = string[20]. format nagłówka jest zatem dowolny . cena. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ.ww| |CENA: cccccccc.cc| |VAT vv % : pppppppp. 1. • zamówienie na lek recepturowy.2. W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU . • adres • NIP 1. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. Nagłówek.oo| Str. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. = 44: brak w paragonie leku. ‘ooo. 97 . w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana.1. (nie zawiera kodów kontrolnych). dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. ‘ppp. Linia zawierająca datę. • raport kasowy (wariant „apteczny”). podatek VAT. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ . o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty). DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn.o’ = string[20]. max 217 znaków. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww.n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację.. podwójna szerokość linii). wartość.4.pp| |OPŁATA: oooooooo. 1.format wydruku.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por.3. = 43: błąd kwoty OPŁATA. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne. opłata. Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia.

. Drukowana jest wartość ‘kk.(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty). ‘ppp. przy czym parametr ‘ww. Dopłata ponad cenę limitową (*).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk.. Drukowana jest wartość ‘kk.11.’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘).. traktowane jako napis. 1.w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek.kk| 1..5.Refundacja (*).w’. Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0. Drukowana jest wartość ‘kk..’).o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty. ‘ww.kk| 1.d’ = string[10]: oznaczenie daty np.. Drukowana jest wartość ‘kk.r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis). Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0. dopuszczalne znaki ‘0’.Opłata podstawowa (*).. |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty. Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk. Drukowana jest wartość ‘kk.8.itp. ‘ddd.p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np. w formacie ‘1995-xx-xx’..kk| 1. |0123456789012345678901234567890123456789| Str.w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego. Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1.... Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii.. Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn.’pp.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). 98 . ‘www. Ilość lekospisowa (*).c’.kk| 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk.10.. Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).i’ = parametr napisowy: string[20].7.n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.9.’oo.’cc...’9’ oraz ‘.. ‘30%’.’ryczałt’..6. ‘rrr. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0. Dopłata 100 % (*). Cena limitowa (*). ‘xxx.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0.p’..

w’ = string[20]: nazwa województwa.qq| |VAT cc % : cccccccc.l’ = string[30]: dane lekarza (numer .NIEFISKALNE ## | Raport kasowy. numer ubezpieczenia. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.aa pppppppp.4 linii.... Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY .blok 0..q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego).). Linia zawierająca datę. nazwisko i imię). ‘rrr.1. ‘lll. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Opcjonalne dane dodatkowe .. ‘www.w postaci napisu).rr| Str. dowolny napis. 2.cc rrrrrrrr... jw. format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU .p’ = string[30]: dane pacjenta (np. Raport VAT .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk.16. jw.’qq.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy. 2.opcjonalny (*). 2. ‘pp.12.. 99 . <> 0.pp| |VAT bb % : bbbbbbbb.3. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa..2.4.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej. 1.k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej.p’. ‘kk. dowolny 4-znakowy napis.bb qqqqqqqq. Koniec wydruku.NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2.kk| 1.

‘aaaaaaaa. jw. traktowany jako napis.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3.p’. Koniec wydruku .D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami). równy ‘ ‘ lub ‘-‘.tt’ = suma kwot ‘pppppppp.’bb’.4. 3.ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn... 2.. dla oznaczenia kwoty ujemnej.opcjonalny (*).Pd1..k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2..’ssssssss.).| tttttttt. ‘zz. Raport gotówkowy .zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku. |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz. Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str..’kk.’pp.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp. nie jest kontrolowana przez drukarkę).. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1. : zzzzzzzz. 3.kk| gdzie: s = string[1] . Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0.6.zz |RAZEM : xxxxxxxx. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY .pp’.aa’..ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych. ‘xxxxxxxx.numer zamówienia przesłany z systemu..2. 100 .jednoznakowy parametr przesłany przez system.zz’). jw.’zzzzzzzz. ‘tttttttt.NIEFISKALNE ## | ssssssss.tt| Zamówienie na lek recepturowy.5. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd.n’ = string[10] .aa’.xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa.Pm1. 3.’dddddddd.’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu .’ssssssss.z’. ‘pppppppp. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.dd |ZW. Linia zawierająca datę.3. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.pp’.ss’ (obliczona przez system.linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU .. ‘zzzzzzzz.ss| 0.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk.1.5.xx gdzie: ‘aa’. 3..dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A.

.Pd2: nieistotne).| UWAGA: . 3. numer ubezpieczenia....... gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów). różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta. dzień (=1...7. Kwota przedpłaty (*).. 3.. 3.. miesiąc (=1... Pacjent (*)... Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk..p’ = string[30]: dane pacjenta (np.... 3...w postaci napisu).data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2..rr’..Pm2.w’ = string[30] = napis przesłany z systemu.. |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll.. • format z datą ‘dd. Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty..12). nazwisko i imię).10.. 3..opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:...31)...8....6. Zakończenie wydruku. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp. • format „z kropkami”....kk | gdzie: ‘kk. Lekarz (*). Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA . gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0.l’ = string[30]: dane lekarza (numer ... gdy Py2 >=100 (Pm2.NIEFISKALNE ## | Str. Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty...k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej. 101 ..9....Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www.. Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.99.Pd2: rok (2 ostatnie cyfry). Termin odbioru (*) ....

Ponieważ może zaistnieć sytuacja.co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT.dla zaakceptowania ich przez klienta. Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków. Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. a nie ‘opłaty’ !). Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. dla których były drukowane poprzednio wyceny.przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL. kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży. 40-znakowe nazwy. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. Ponadto zauważmy. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). takie. 102 . Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. dla których nie drukowano wycen. to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. Str. Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji. Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego . Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą. Zapamiętywane są pełne. Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen . Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-. dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. Zwróćmy uwagę.kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie.

<recepta> = string[10].. również jeżeli kwota ta jest zerowa. Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:. Parametry napisowe sekwencji.’).. <nazwa> = string[30].Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa... Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu.Pcl.Pop. <postac_dawka> = string[20].Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl.’). Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. 103 . zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne). <ilosc> = string[10].’).nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji). Pc = 1 : bez odcięcia..Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku. Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja. [LBRPDTA]: Wycena leku. We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”. ESC P Pc. Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych. <ptu> = char. Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą.. • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji . <kasa_nr> = string[20].’).Pd100. <platne> = string[10]. Parametry Pcl.. Str. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256. wtedy odnośna linia nie jest drukowana. <refundacja> = string[10]. <opakowanie> = string[20]. Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:...Ppl.. Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:.’). Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):...

= 53: błąd pola <recepta>. = 49: błąd pola <ptu>. <lekarz> = string[30] (*). = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). = 51: błąd pola <kasa_nr>... = 61: błąd pola <wojewodztwo>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 59: błąd pola <lekarz>. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>.<vat>. = 60: błąd pola <refundator>. = 54: błąd pola <refundacja>. <oplata_podst>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 4 : błąd parametru (Pc.. = 55: błąd pola <wydal>.<cena>. <wojewodztwo> = string[20] (*). <data> = string[10] (*). = 47: błąd pola <postac_dawka>. Parametry numeryczne sekwencji (kwoty.<refundacja>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.<doplata>. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>.<ponad_limit>. 104 .<oplata>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów).Prf). <refundator> = string[20] (*).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30].<limit>. = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>. = 58: błąd pola <pacjent>. <pacjent> = string[30] (*). = 52: błąd pola <platne>. Str. = 48: błąd pola <opakowanie>. <ilosc_lekospis> = string[10] (*). = 56: błąd pola <data>. = 50: błąd pola <ilosc>.

Py2. nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany. Pmn1..<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A. Pmn2. = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków.Pmn2 = minuta = 0. Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany. Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany. UWAGA: brak parametrów Pv. ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40]. ESC P Py1.. Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1. <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. <par2> = string[6] = końcowy nr... paragonu dla raportu. UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana.59.12. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej. musi występować.23. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.31. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Ph2. 105 .. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Ph2..Pd2.Ph2 = godzina = 0. paragonu dla raportu. Pm2.’.Pd1. Pv.<brutto_c>. Pd1. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis). Py1. Ph1. Str. Parametry numeryczne (kwoty)..Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane)..99 (2 ostatnie cyfry. Pd2. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu..<brutto_b>. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:. [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek. Ph1. Pm1. Pm1. Pmn1.Pd2 = dzień = 1.Pm2 = miesiąc = 1. przy czym 0: 2000).Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).Ph1. Py2.D.Pm1.’)..Py2 = rok = 0. Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>. Pd1.Pm2. <par1> = string[6] = początkowy nr.

Pd1 = dzień = 1. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>.. = 4 : błąd parametru (Py1. Str.. że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew. Zwróćmy uwagę..8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy. pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>.w.31 lub 0.w p..Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:.12 lub 0.Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU.Pm2. ESC P Py1..Pm1. Py1 = rok = 0. Pd2 = dzień = 1.Pg).p.<ptu_b>.. = 65: błąd pola <osoba>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. <total_brutto> = suma kwot j.w.'). Parametry: Py1. UWAGA: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku. wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza. ciągu numerków) na lek recepturowy. Pm2. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<ptu_c>. .12.. Pm2 i Pd2.31. Pm1... przy czym 0: 2000). Py2.oczywiście wartość ta jest dodawana raz.. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy. [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> . Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana. przy czym 0: 2000). = 67: błąd pola <par2>.99 lub 100 (2 ostatnie cyfry.. <ptu_a>. Pks.<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A. Pd1... Pd2. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12). = 66: błąd pola <par1>.'). na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2. = 68: błąd pola <znak_z>. Pn=0. 106 . = 2 : błąd bajtu kontrolnego.99 (2 ostatnie cyfry.' nie jest drukowana.. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia). a linia jest uzupełniona kropkami.gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU.. Pm1 = miesiąc = 1... Py2.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe.gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane.. .. UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji. Py2 = rok = 0.. Pm2 = miesiąc = 1.D <total_ptu> = suma kwot podatku j.

= 72: błąd pola <pacjent>. traktowany jako napis. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji. = 71: błąd pola <osoba>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie. lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji. 107 . <numer> = string[10] = numer zamówienia. <lekarz> = string[30] (*). wtedy odnośna linia nie jest drukowana. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 73: błąd pola <lekarz>. Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. 30 znaków zakończony CR. Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja. = 4 : błąd parametru (Py1. Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str. = 75: błąd pola <opis>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7). <pacjent> = string[30] (*).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste.Pks). ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. która pojawiła się w opisie. [LBPRNTXT]: Opisu działania leku. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 74: błąd pola <nazwa>.. <opis> = napis złożony z max. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.LBAPTREP.LBRPORD.suma kontrolna. = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT.przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA.sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY]. = 4 : błąd parametru Ps Str.LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen. 108 . <check> . [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego. ESC P Ps.Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ .

że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych. Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla. w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków . FIFO). dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. W chwili. który informuje. gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. Str. 512 znaków.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę. protokół XON-XOFF. gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera).19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście. co jest istotne w sytuacji. Polega on na tym. że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości.o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych. Zastosowano tzw. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. drukarka wysyła znak XON (ctrl Q. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. hex 11). Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1. Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów.Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C. hex 13) w momencie. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora. Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową.dane odbierane przez drukarkę.. Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny. Ponadto. tj. kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę . Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków).założono. Okablowanie.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200. Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. 109 . aż do momentu. interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C).

110 . Polskie znaki w standardzie MAZOWIA. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF. N. Problem ten występuje szczególnie drastycznie.8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. że zgodnie z normą V. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów. złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta). Drugim problemem. które dają dodatkowe błędy transmisji. DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt. UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. 5. Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. 3. co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) . który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest.24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną. 1. 1. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej).6. 1 4. Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem).7.6.8 RTS 1 Str. Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży.3. Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2.7. 8. Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123). złącze szuflady. Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232. Standardowe parametry transmisji: 9600. jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń.3. lecz przez tzw. czytelny tekst). Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’. Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001.

. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami. realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów). 1.posnet. Windows .COM4. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np. Str.gdy aplikacja jest tak napisana. oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej. oprogramowanie nie stwarza większych problemów .pl ). ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF. DCD-DSR-DTR dla odbiornika). pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1. które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej. CLIPPER.. Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach . wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www.) . 111 . 4. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER. Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki. UNIX.486. pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386.można użyć procedur BIOS. W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1.. Zwróćmy ponadto uwagę.COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu.W efekcie.. nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób. w środowisku DOS'a. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !).COM4 spełniające powyższe wymogi. W przypadku podłączenia drukarki przez COM1. lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu.nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów. 2. C itd.COM4. dBase.. że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). nie ma gwarancji.Pentium) i programowym (DOS. W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne. C...com. że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3. że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1.).

(ERR=1. Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal. LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy. Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII. to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR. 112 .. Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. awaria zasilacza itp. oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu . • blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001. Str. 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. PE) lub ustawione (ONL). Opis złącza można znaleźć na stronie 114. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. że jego przyczyna została usunięta. brak papieru lub sytuacje błędne. przegrzanie głowicy. jeżeli sterownik stwierdzi. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. „slip printer”. Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’).np. PE = 1: stan "Brak Papieru". ONL=0). sekwencja LBDSP). dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku. ONL=0).77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego. LBPRNXT drukowania opisu działania leku. • błędu mechanizmu np.

że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. błędny stan drukarki itd. Str. wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące.należy mieć na względzie. 113 . Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . Często może zatem zachodzić sytuacja. Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów. 2. Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD. wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. błędy aplikacji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76. ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje. blokując wyświetlanie komunikatów . Standardowy (tj. 2. Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. UWAGA: 1. Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach. zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego. W każdej sytuacji. która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny . Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. aż do jego zapełnienia. po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury). które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu. drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ).). Ponadto. ale realizuje odczyt statusu DLE.co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji.

Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 . Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC). przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa. Masa sygnałowa.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13. Wyjście danych w standardzie napięciowym. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa. Masa sygnałowa.SZUF .). Masa sygnałowa. Wejście danych w standardzie napięciowym. PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. Masa sygnałowa.) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF . Wyjście danych w standardzie napięciowym.SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str. 114 . Masa sygnałowa.SZUF . Złącze opisane jako RS232C. Masa sygnałowa. Wejście danych w standardzie napięciowym. Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14. # lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej.. 115 . $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74.79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza. zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany.20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy. Str.Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ .

błędna liczba rekordów (linii) paragonu. lub błąd operacji z rabatem np. . błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. zła ilość wartości PTU. za długie opisy).Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany. przepełnienie totalizera (max 2. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. błąd operacji . wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). błąd odczytu totalizerów. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . zerowy stan totalizerów. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . zakres lub brak). błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. nie zainicjalizowany zegar RTC. błąd danych. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. błąd wartości CENA (syntaktyka. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. lub błędna treść dodatkowych linii.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. . . błędna nazwa (pusta lub za długa).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str. zła ilość parametrów. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.684. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.niezerowe totalizery !. błąd bajtu kontrolnego. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). błąd operacji STORNO (np. 116 .mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . niespełnienie powyższego daje błąd #20. 'reszta' nie będą drukowane !). błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format).przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd operacji z pamięcią fiskalną. . za długi lub zawierający błędne znaki).także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. przepełnienie bufora drukarki.354. błąd operacji I/O.56 dla jednej grupy podatkowej). zakres lub brak). błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie).

ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). błąd oznaczenia PTU. CLR. błąd wartości <kwota>. błąd wartości CENA (syntaktyka. Opis błędu Str. błąd danych. błąd bajtu kontrolnego. Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. błąd napisu <kontrahent>. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). 1. błąd operacji z pamięcią fiskalną. błąd napisu <kod_autoryz>. błędna nazwa (pusta lub za długa). brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). błąd napisu <data_m>. błąd napisu <numer_kasjera>. błąd operacji . błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błąd napisu <data_r>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. błąd odczytu totalizerów. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błąd napisu <terminal>.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . FULL).niezerowe totalizery !. błąd nazwy. zakres lub brak). błąd napisu <numer_par>. za długie opisy). próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błąd napisu <numer_karty>. 117 . błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). zła ilość parametrów. zła ilość wartości PTU. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . błąd napisu <nazwa_karty>. 2. błąd operacji I/O. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.

przepełnienie bufora drukarki. .684. już istnieje zapis o tej dacie. brak w paragonie leku. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). przepełnienie totalizera (max 2. błąd kwoty OPŁATA. lub błędna treść dodatkowych linii. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). błąd nazwy. 118 . jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana).błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. zakres lub brak). za długi lub zawierający błędne znaki).zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). lub błąd operacji z rabatem np. 'reszta' nie będą drukowane !). wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !).354. błąd pola <nazwa>. błąd oznaczenia PTU. FULL). dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. CLR. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . błędna liczba rekordów (linii) paragonu. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. błąd operacji STORNO (np. niespełnienie powyższego daje błąd #20.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) .drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. 2. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. błąd napisu recepta.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . błąd pola <postac_dawka>. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. . błąd kwoty OPLATA. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP.56 dla jednej grupy podatkowej). zerowy stan totalizerów. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

błąd pola <recepta>.. błąd pola <lekarz>. błąd pola <pacjent>. błąd pola <data>. błąd pola <opis>. błąd pola <kasa>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd kwoty <opłata>. błąd pola <znak_z>. błąd pola <lekarz>. <nazwa>. błąd pola <osoba>. Str. błąd pola <pacjent>. błąd pola <refundator>. błąd pola <wydal>. Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. błąd pola <ptu>. błąd pola <numer>. błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. błąd pola <par1>..<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd pola <kasa_nr>. błąd pola <ilosc_lekospis>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. błąd pola <ilosc>. błąd pola <refundacja>. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. 119 . błąd pola <refundator>. błąd pola <platne>. błąd pola <par2>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>... błąd pola <osoba>.

FSK : dostępne opcje to: • Nr.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie).Unikat. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn.. Papier : • Czułość: A B C D . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . Znak ‘-’ obok stawki oznacza. : Str. POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). • PT . • RDOB .po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej.w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery. Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. 3. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B . PRN : test mechanizmów drukujących . Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . 1. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. 1. 3. Testy. • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). • CL . D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego. Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej). 120 . klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’.liczba wykonanych raportów dobowych. KONFIGURACJA. BŁĄD i SIEĆ). Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. FSK . 4. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym.liczba rekordów w nagłówku drukarki.liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. 2. stawka nie została zdefiniowana. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. 2. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA.ilość zerowań RAM. • Test ogólny: • H . DSP : test wyświetlacza LED dla klienta.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). 4.

T2 .jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) .exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST .driver interfejsów szeregowych (w podstawce) . Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.O. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). 121 .pl .AUX .1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB . możemy przełączyć drukarkę w tzw.1). czyli modeli: DF-300. Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi. gdzie: J1 J7 U4 JP6. HEXDUMP. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. UX . PE . Informacje.1 . Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver. i R. W wersji SMD jumper nie występuje!)..D. RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) . Str.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’.charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.JP12 .uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .złącza mechanizmów drukujących. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. DF-301 i DF-302.com. Fiskalizacja POSNET Thermal. • ER: .sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.posnet. DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego). COM. SZUF .test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R. T1.≥17.

Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. BŁĄD i SIEĆ). • RDOB . • ER: .liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. • PT .Unikat. Domyślne ustawienie na TAK. • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA.liczba wykonanych raportów dobowych. stawka nie została zdefiniowana. • Test ogólny: • H .liczba rekordów w nagłówku drukarki. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje .ilość zerowań RAM. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’).POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). Str. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. • CL .test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. 122 .po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). • OB . • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). KONFIGURACJA. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 .liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru. • FSK : dostępne opcje to: • Nr. FSK . • SZUF .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. : • • • Testy. • PRN : test mechanizmów drukujących .

tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. możemy przełączyć drukarkę w tzw.charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. i R.JP12 . Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.bezpiecznik J4 J3 Str. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 .posnet. PE .uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. . T temperatura głowicy. UX .złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 .1.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11.D. czyli modeli: DF-300.. 123 .1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17. Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.O.com.jumper do resetu zegara drukarki. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: . HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).pl .exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !. Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet.≥17.złącze obcinacza U2 . Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM.AUX .exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. Informacje. Fiskalizacja drukarek POSNET 3001. DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V). VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V). BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.1). Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www. DF-301 i DF-302.

Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza).wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. Zmiany te umożliwią: 1. Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1).umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki. Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM). . Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. Wymianę uszkodzonej klawiatury. Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego. 2. 3. Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu. Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. 3. Str.Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM). Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 5. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: .wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED .dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 6. 4. 2. Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. 4. 124 .

6. UWAGA: W wersjach SMD.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 10. Str. Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio. Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. 2. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 7. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę .wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’. odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. 3. Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 6. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. . 2. 9.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara. Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). 4. Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką). śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki). Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. 4. Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki. Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki. Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii. 5. 12. 8. 11. 13.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 125 . . Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 3.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC. 2 ‘pionowe’ śruby poluzować). 5. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np. czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!).nag – patrz strona 18). W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki.

11. 12. 6. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Wysunąć o ok. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). Wymiana klawiatury. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. 8. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. 3. Wyjąć wyświetlacz LCD.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD. 8. 10. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 9. 10. Str. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. 4. Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. 5. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą. 2. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 7. 9.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. 126 . 14. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Zamontować całość wg opisu powyżej. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 11. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. . Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 13. Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1.

prześlij z systemu”. z zakresu 50. dd – dzień miesiąca (1.28/29/30 lub 31). mm – miesiąc (1. Reasumując. 2. Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki.Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00.99 lat 1950. że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00.1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki. 5.49 dotyczy roku 2000-2049.. Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji.12).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19. 3.1999. Str. Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’. czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’. dla 2001 ‘01’ itd. Należy nadmienić.99). 4. natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000... Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’. długi status). Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw.... Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę.. Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ . 127 . Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć.. Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’. W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1. że rok w zakresie 1950.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

com.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły. Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. 131 .Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet. 251). Str.

132 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str. 133 .

134 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str.

135 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->