P. 1
Jan Parandowski - Mitologia

Jan Parandowski - Mitologia

|Views: 1,086|Likes:
Wydawca: Robi1980

More info:

Published by: Robi1980 on Mar 23, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Jan Parandowski

Mitologia

Grecja
WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach. Naród grecki, podzielony na wiele szczepów, nie był zgodny w tym, co opowiadał o swoich bóstwach. Każde państewko, każda wieś lub gmina podawały zupełnie inne wersje, które znów poeci przekształcali i zmieniali bardzo dowolnie. W ten sposób w ciągu wieków urósł niezmiernie obfity i różnorodny materiał, z którego wybieramy jedynie podania najbardziej rozpowszechnione, przejmując pewne szczegóły z piękniejszych lub ciekawszych odmian. Mitologia nie jest jeszcze całą religią. Religia opiera się w przeważnej mierze na kulcie, na obrzędach, które, w przeciwieństwie do płynnych i łatwo przeobrażających się mitów, są trwałe, oporne postępowi czasu i przechowują nader odległe formy wierzeń. Dzięki zachowawczości kultu możemy odtworzyć, w ogólnych zarysach, najdawniejszą wiarę Greków, a nawet wskazać, co do niej wniosła ludność, która zamieszkiwała Helladę przed osiedleniem się Hellenów. Jedną z pierwotnych form religii jest fetyszyzm — oddawanie czci boskiej przedmiotom martwym, uważanym za siedzibę jakiegoś ducha dobrego lub złego. Chłop grecki, przechodząc koło kamienia na rozstajnej drodze, padał na kolana i polewał głaz oliwą. Meteorytom, ponieważ spadły z nieba, przypisywano siłę boską. Obłąkany, usiadłszy na takim kamieniu, odzyskiwał rozum, a zbrodniarz oczyszczał się z winy. Zwyczajnym, nie ogładzonym okruchem skał nadawano nieraz imiona bogów i przechowywano je w świątyniach. Podobnej czci doznawały pnie drzew i kloce z grubsza ciosane. Na wyspie Ikaros nie obrobiony pień drzewa nosił imię Artemidy. Mieszkańcy beockiej Cheronei widzieli największą świętość w kiju drewnianym, który nazywali dzidą; miał on spaść z nieba i znaleziono go w ziemi wraz ze znaczną ilością złota. Corocznie wybierany kapłan przechowywał go w

osobnej kapliczce, składał ofiary i zastawiał przed nim stół z rybami i pieczywem. Pierwotne bałwany, w kształcie stożka, słupa lub deski, ozdabiano wstążkami, a niekiedy strojono w długie szaty, dając im pozór postaci ludzkiej. Drzewa bardzo stare lub szczególnie piękne stawały się często powszechną świętością, jak ów dąb w Dodonie, siedziba i poniekąd wizerunek samego Dzeusa. Zresztą u wszystkich ludów indoeuropejskich dąb był poświęcony najwyższemu bóstwu. Kult drzew był tak dalece trwały, że w I wieku n. e., a więc w czasach wysokiej cywilizacji, naturalista Pliniusz pisał: “Wedle prastarego obrządku dziś jeszcze prosty wieśniak poświęca bogu wspaniałe drzewo, a i my chętniej czcimy gaje pełne ciszy niźli wizerunki błyszczące złotem i kością słoniową". Człowiek pierwotny nie tylko nie uważa zwierząt za istoty niższe, ale niejednokrotnie stawia je wyżej od siebie, ceniąc ich siłę lub przebiegłość. Współczesne dzikie plemiona wymieniają nieraz pewne zwierzę jako swego przodka, założyciela rodu. Podobne poglądy mogli mieć najdawniejsi Grecy. W Tebach otaczano szczególną czcią łasicę, w Tesalii mrówkę (tesalscy Myrmidonowie twierdzili, że pochodzą od mrówek), na wyspie Samos owcę, w Delfach wilka. Bogom nadawano postać zwierzęcą. Dionizos był bykiem, a wszystkie bóstwa ziemi przedstawiano jako węże. W Arkadii znany był bardzo stary wizerunek Demetry jako czarno ubranej kobiety z łbem końskim zamiast głowy. Z postępem cywilizacji zatracały się coraz bardziej owe cechy zwierzęce i pozostawiły jedynie drobne ślady. Bóstwa rzeczne, które pierwotnie miały postać byków, zachowały rogi na głowie W ludzkiej. Satyrowie z prawdziwych kozłów zmienili wyglądu się w młodzieńców o spiczastych uszkach i małym, jakby szczątkowym ogonku. innych wypadkach wspomnienie zwierzęcego bóstwa przetrwało w podaniach, które opowiadały o jego dziwnych przemianach. Najczęściej zwierzę, które ongi wyobrażało samego boga, zostawało przy nim jako nieodstępny towarzysz: sowa przy Atenie, wąż u nóg Asklepiosa. Te odwieczne wierzenia były przeważnie niezrozumiałe dla Greków z epoki wyższej cywilizacji. Ich pisarze, spotykając przeżytki kultu drzew, zwierząt lub kamieni, starali się je wyjaśnić osobnymi legendami. W

Delfach np. był kamień, który w dni świąteczne owijano wstęgami i namaszczano oliwą. Mógł to być dawny fetysz, ale oświeceni Grecy opowiadali, że jest to ten sam kamień, który Reja dała Kronosowi do połknięcia zamiast Dzeusa, i dlatego chowają go na pamiątkę. Grek odczuwał wokół siebie rozległe i potężne życie sił tajemniczych. Drzewa rosną jakby cudem, a cichy szmer liści jest ich mową; rzeki płyną w jakąś dal nieznaną, a ich wody są dobrodziejstwem dla użyźnionej gleby; ogień rodzi się, pożera swój pokarm i umiera; wiatr goni ponad górami z wyciem złowróżbnym — zewsząd wychodzą na wpół określone postacie, przed którymi człowiek pierwotny korzy się i drży. Chcąc je poznać, chcąc wejść z nimi jakoby w zażyłość, nadaje im imiona i otacza się w końcu nieprzebranym mnóstwem bogów. Najlichsza wioska w Grecji posiadała jakieś własne bóstwo, które mogło być nie znane w sąsiedniej osadzie. Każde zjawisko, niemal każda czynność miała swego patrona. Imiona tych bożków do specjalnych poruczeń przeważnie zaginęły, w chwili gdy w Grecji zapanowali bogowie olimpijscy, którzy przejęli na siebie ich funkcje i atrybuty. W najdawniejszej religii było pełno demonów, mocy nieczystych, szkodliwych dla człowieka w codziennym życiu. Przed nimi starano się bronić wszelkimi magicznymi środkami: przebraniem, tańcami, hałaśliwą muzyką. Z demonami wiązał się kult umarłych, który w najstarszej religii greckiej zajmował miejsce naczelne. Zwłoki grzebano, składając do grobu kosztowności, broń, różne naczynia, figurki zwierząt domowych — całe gospodarstwo. Wierzono zapewne, że nieboszczyk może wrócić na ziemię, gdyby nagle zatęsknił do pozostawionych bogactw. Skoro zaś weźmie ich część ze sobą, istnieje prawdopodobieństwo, że nie zechce już więcej nawiedzać swego domu. Zmarły był straszną i mściwą potęgą, lada chwila mógł zjawić się jako upiór. Usiłowano go przebłagać darami i ofiarami. Pierwszą daniną był płacz pogrzebowy — gwałtowny, namiętny — rozdzierano sobie twarz paznokciami, wyrywano włosy. Na grobie zabijano zwierzęta i niewolników. Nie tylko w dzień pogrzebu, ale i później od czasu do czasu rodzina przynosiła ofiary. Przez rurę zlewano do wnętrza mogiły krew zarżniętych

pupilla) — dziewczynką. na wiosnę obchodzono powszechne zaduszki. że dusza zmarłego jest właściwym gospodarzem biesiady. w osobnym pokoju. kubki z oliwą i wonnościami. w przekonaniu. wziętą z ołtarza. do którego nikt nie śmiał wchodzić.zwierząt na pożywienie dla umrzyka. Dusza staje się na tamtym świecie istotą wieszczą i. którzy poświęcili . dusze. Szczególnie niebezpieczne są dusze tych. Zaduszki kończyły się wieczorem. Jechały wozy pełne wieńców i gałęzi mirtowych. zsyła marzenia ostrzegawcze. który w zwyczajnym czasie ubierał się na biało i nie śmiał dotknąć żelaza. Patriotyczni Grecy ustanawiali w tym celu podniosłe i wzruszające uroczystości. nabierał wody ze źródła. Gdy doszedł do grobów żołnierzy. odbiera rozum lub życie. namaszczał je wonnościami i zabijał czarnego byka. śmiercią gwałtowną. zapraszał dusze dzielnych wojowników na ucztę z krwi. obmywał kolumny stojące na mogiłach. Na koniec wylewał na ziemię kubek wina mówiąc: “Wznoszę kielich na cześć tych ludzi mężnych. Oto jak obchodzono rocznicę bitwy pod Platejami: Przy dźwiękach trąby wojennej wyruszała o świcie procesja. przypasywał miecz i niósł urnę. Po pogrzebie odbywała się w domu stypa i sądzono. lecz tego dnia przywdziewał purpurę. Zamykano świątynie. Czasami jednak niewidzialnym dotknięciem sprowadza nagłą chorobę. W sztuce wyobrażano ją nieraz jako drobną uskrzydloną istotkę. Przez nią spłynęły w głąb wody potoku i przez nią . Pomodliwszy się do bogów.w trzeci dzień Antesteriów dusze wychodziły na ziemię. W Atenach. Bardziej powszechna cześć należała się poległym w boju za ojczyznę. Te nieuchwytne jestestwa mogły darzyć błogosławieństwem lub wyrządzać szkodę. za którym postępowali młodzieńcy niosąc wiadra mleka i wina. Gotowano nasiona wszystkich roślin polnych i zostawiano je w garnku na ołtarzu. jawiąc się we śnie. Pochód zamykał archont. Obok świątyni Dzeusa była spora szczelina w ziemi. którą dlatego nazywali kore (po łac. że dusza siedzi w ciele w postaci małej laleczki. widocznej przez źrenicę oka. Każda rodzina zastawiała u siebie ucztę dla zmarłych. w czasie święta Antesteriów. gdy otwierano mieszkanie ze słowami: “Idźcie za drzwi. skończone już Antesterie!" Grecy wierzyli. Drzwi domów pomazywano smołą. że smoła odstrasza siły nieczyste. Prowadzono czarnego byka. aby dusze tam nie weszły i nie splamiły swoją obecnością miejsc poświęconych bogom. wina i mleka. co zmarli przedwcześnie.

Grób herosa był wielką świętością gminy. co ich wyznawcy. kapłani. pełzający po ziemi. wreszcie ci.. i utrwalili jego postać". . Herosem stawał się po śmierci człowiek wybitny.. bohaterowie wojenni (Leonidas w Sparcie). Mieszkając w głębi ziemi. by na żywot świeży Wypuścić nowe kiełki. prorocy. W chwilach trwogi najżarliwsze modły zanoszono do herosów. W miarę rozwoju cywilizacji greckiej i bogowie nabierali coraz więcej szlachetności i dostojeństwa. * Ajschylos: Choefory. Podobne uroczystości graniczyły z kultem herosów. Na grobach herosów stawiano świątynie i odbywano igrzyska. przyjmowały zmarłych. i każdemu z nich wyznaczyli zakres władzy. Najważniejszym czynnikiem była tu poezja epicka. kolonij. w obawie. Czasami otaczano tę drogocenną mogiłę tajemnicą. albowiem ci najbliżsi opiekunowie najłatwiej mogli przyjść z pomocą. Zabijano zwierzęta o czarnej sierści i palono je w całości Przy każdej uczcie z trzeciego kubka wina odlewano kilka kropel na cześć herosów. wszystko żywiąca. co podczas jedzenia spadło na ziemię. * Bogowie ulegają tym samym zmianom. dla zbierania krwi ofiar. Nad grobem herosa wznoszono kaplicę — heroon — którą zazwyczaj otaczał gaj oliwny lub cyprysowy. Homer. dalej prawodawcy. koło bramy lub na granicy posiadłości gminnych. wielcy poeci. który rozwinął się z kultu zmarłych. opiekowały się ziarnem i korzeniami roślin. wyobrażenie nieprzebranej potęgi twórczej. z rowem dookoła.tej wielkiej macierzy. Nabożeństwo odbywało się nocą lub o zmroku.. życiodajna pani. Znajdował się zwykle na rynku. miał oznaczać podziemny charakter tych półbogów. żył w VIII wieku przed n. Przy grobie stał niski ołtarz. zasługujący na szczególną wdzięczność ziomków. zostawiano jako im należne. ukrywający się w rozpadlinach. którzy swoimi wynalazkami udoskonalili tryb życia ludzkiego. i pod surowymi karami nie wolno było w nim uszczknąć ani gałązki. Ze wszystkich bogów najgłębiej i najserdeczniej czcił Grek pierwotny bóstwa chtoniczne — ziemskie. Herosami więc byli przede wszystkim założyciele rodów.się za wolność Grecji". Przekład Jana Kasprowicza .. twórca Iliady i Odysei. żeby nieprzyjaciel nie wykradł dobroczynnych relikwii. Historyk Herodot mówi: “Hezjod i Homer stworzyli dla Greków cały system bogów i dali bogom przydomki. osad. Na ich czele stała Gaja. Wielu herosów wyobrażano w postaci wężów. Wąż. a wszystko. Do której wszystko wraca.

Poeta starał się jak najdalej odejść od ludowych zabobonów. że poezja Homera była rycerska i dworska. jako przydomek. a ponieważ lud nie mógł się z nimi tak łatwo rozstać. Różniła się zasadniczo nie tylko od najdawniejszej religii greckiej. Żywa. W ten sposób Homer utrwalił raz na zawsze antropomorficzny charakter religii greckiej. które tam pozostały przez całą starożytność. Bardzo często kult dawnego boga przenoszono na któregoś z Olimpijczyków. których rysy nie uległy odtąd zasadniczej zmianie. obdarzeni nieziemską urodą i siłą. Teogonia. Różnią się między sobą pod względem płci. wieku. W istocie oni ustalili typowe postacie bogów. imię wypartego bóstwa. Jako przedstawiciel wyższej cywilizacji. Stało się to dlatego. przewrotem. wyraziste i przede wszystkim ludzkie. demonizm. nadając mu. Bóstwa lokalne ustąpiły przed promiennym orszakiem Olimpijczyków. którego on pokonał. a Hezjod w VII wieku napisał poemat pt. Bogowie Homera są to po prostu ludzie nieśmiertelni. Właściwym twórcą tego systemu religijnego był Homer. Do wielkiej i bezładnej rzeszy bóstw wprowadzili pewien ład. ziemi. lecz niejednokrotnie i od wierzeń Greków pohomeryckich. morzu i podziemiu. Niekiedy dawny bóg pozostawał przy nowym jako heros lub kapłan i założyciel nowego kultu albo po prostu w świątyni nowego boga pokazywano grób jego poprzednika. odrzucił pierwotną grozę. że jakieś bóstwo miejscowe było tak szanowane i tak . szczerozłota poezja Homera stała się wcześnie powszechnym dobrem całej Hellady i wywołała w pojęciach religijnych doniosłą rewolucję. a na szczyt religii wyniesiono idealne postacie bogów Homerowych. którym jest Dzeus. Każdy z nich ma własne imię i rysy sobie właściwe. rozkazujący wszystkim prowincjom: niebu. charakteru i władzy.. Ze swej pogodnej fantazji wziął kształty bogów jasne. Na dno zepchnięto prastare wierzenia i zabobony ludowe. oparty na określonych genealogiach i wzajemnych stosunkach rodzinnych. czyli rodowód bogów. krwiożerczość. Hezjod jedynie z większą ścisłością opracował jego koncepcję. wymyślono mnóstwo bajek o walkach. Zdarzało się. małżeństwach i różnorakich związkach starych bożyszcz z potężnymi przybyszami.e. Religia Homera była nowością. Razem tworzą jedną wielką rodzinę lub raczej państwo z monarchą na czele. Rządy i warstwy oświecone wszystkich państw greckich otoczyły tę nową religię staranną opieką.

a człowiek po dawnemu czuł się nawiedzany przez dobre i złe demony i spełniał odwieczne praktyki magiczne. “Homer i Hezjod — powiada on — przypisują bogom wszystko to. co u ludzi wstyd i hańbę przynosi". sam z kolei stanął przed sądem umysłów o dojrzalszej kulturze. uznawani przez wszystkie państewka greckie. Każda gmina miała swych szczególnych orędowników. Zwycięstwo Olimpijczyków nigdy nie było zupełne. zachowujących zabobony z czasów przedhomerowych. nie zacierały się różnice: Hera czczona w Argos nie miała bezwzględnego podobieństwa z Herą ateńską. że bogowie rodzą się tak jak oni. otoczonej gajem cyprysowym. 570—470 przed n. Homer. Nieraz najżarliwsza wiara otaczała imiona takich bóstw. Gdy szereg gmin jednoczył się w całość państwową. Podobnie każda wieś. nieomal każdy człowiek miał własnego boga. ani sprowadzić do roli podrzędnej. mają ludzki głos i ludzką postać. konie lub lwy miały ręce i umiały malować i tworzyć posągi jak ludzie. gdzie stał jej wizerunek wyobrażający postać pół kobiety.). Raziła go szczególnie chwiejna moralność Olimpijczyków. że noszą ludzkie odzienie. Wbrew Homerowi lud grecki nie przestał wierzyć w złowrogą moc zmarłych i nie pozwolił sobie odebrać swych bałwanów z kamienia i drzewa. którego nad innych wysławiał. i wierzenia warstw niższych. każda rodzina. nie wszędzie cieszyli się tym samym szacunkiem. który stał się trwałą i znamienną cechą religii greckiej. o których żaden poeta nie śpiewał. Pierwszy z krytyką religii Homerowej wystąpił filozof Ksenofanes z Kolofonu (ok. literaturę i sztukę. malowałyby swoich bogów z ciałami podobnymi . e. pół ryby — dziwaczne zjawisko wśród pięknych i ludzkich posągów reszty bogów. głoszona przez państwo. A zwracając się przeciw antropomorficznemu wielobóstwu: “Śmiertelni przypuszczają. oparta na tradycji Homera. Bogowie. który pierwotne pojęcia religijne zmienił na bardziej cywilizowane. Odtąd były jakby dwie religie: oficjalna. Na przykład arkadyjska bogini Eurynome nie poddała się najazdowi bogów homeryckich i utrzymała się w swej prastarej świątyni. Nie udało się również wyplenić partykularyzmu religijnego. iż nie można go było ani zidentyfikować z kimkolwiek. Gdyby woły.jednocześnie odrębne.

serce zaś pogrzebali w ziemi. ustęp “Demeter"). cały myśli. niepodobny do śmiertelnych ani z postaci. Do ugruntowania nowych poglądów przyczyniały się poniekąd misteria eleuzyjskie (zob. syn Dzeusa i Persefony. Zadaniem ludzi jest uwolnić się od owej puścizny przeklętej. ujarzmiać je. Ksenofanes bowiem głosił wiarę w jedynego boga: “Jeden jest bóg najwyższy pomiędzy bogami i ludźmi. Tytanów Dzeus spalił piorunem. Etiopowie twierdzą. Te idee monoteistyczne w rozmaity sposób przenikały do następnych pokoleń. od ciała. zwany Dzagreusem. Bogowie znani z mitologii stanowili zewnętrzne formy jednej boskiej istoty. Ponieważ zaś tytani przedtem pożarli ciało Dionizosa. która podawała za swego założyciela legendarnego wieszcza Orfeusza. ani z umysłu. tj. albowiem tylko dusza jest dionizyjska. przeto w każdym człowieku są dwojakie składniki: dobre — dionizyjskie. gdyż w ten sposób wyswobadza się duszę z więzów cielesnych. albo w . znajdzie łaskę u Dionizosa i połączy się z bogiem na zawsze. Z Dzeusa narodził się później drugi Dionizos. i złe — od tytanów. gdzie odbywają się sądy. Na koniec przemienionego w byka tytani rozdarli na kawałki. Według orfików dusza po śmierci idzie do podziemia. jeszcze w dzieciństwie otrzymał od ojca rządy nad światem. Misteria orfickie były prywatne. Mały bożek uciekał zmieniając się po drodze w rozmaite zwierzęta. a jeszcze wyraźniej urabiali je orficy. wciąż na nowo podejmowane przez filozofów i poetów. którego świat zna jako syna Semeli.do własnych. Trzeba panować nad ciałem. Dionizos. że mają oczy Niebieskie i rude włosy". Bóg cały widzi. Odprawiano je pod gołym niebem albo w domach. którzy z wolna wiedli religię grecką ku wyższej etyce i mniej ziemskim pojęciom o bogach. cały słyszy. Religia orficka była mistycznym monoteizmem. Lecz samo wtajemniczenie nie wystarcza. aby pokutować za winy poprzedniego żywota. Była to sekta religijna. kto życie swe dobrze i cnotliwie przeżyje. że ich bogowie są czarni i mają nosy perkate. Trakowie zaś. W ten sposób wciąż odradza się i umiera. ugotowali i zjedli. Atena je znalazła i przyniosła Dzeusowi. żadne państwo się nimi nie opiekowało. który je połknął. Bez trudu wszystko w ruch wprowadza rozumem i myślą". Zbrodniarz otrzymuje zasłużoną karę. Jedynie ten. Po okresie oczyszczenia dusza wraca na ziemię i wchodzi w nowe ciało. która nie jest wieczna. a z ich popiołów uczynił ludzi. Wtajemniczony w misteria orfickie uzyskuje w podziemiu wyrok łagodniejszy i może być zwolniony od powtórnych narodzin. Tymczasem tytani chcieli go zabić.

a wraz z siłą państwową gaśnie również i patriotyczno-religijne uczucie. Tę epokę. Ateny z czasów Peryklesa i z początków IV wieku w entuzjazmie patriotyczno-religijnym ozdobiły się najpiękniejszymi świątyniami. Olimp grecki zapełnia się mnóstwem nowych bogów. gdy przekroczy próg śmierci: “Jestem dzieckiem Ziemi i Nieba gwiaździstego. jak się uchronić od kar pośmiertnych. chodzili po ulicach i domach. Grecy. Odtąd zaczyna przeważać znaczenie Wschodu i Grecja właściwa z wolna. przyjęły się w całej Helladzie. na kształt guślarzy. a jednocześnie zaczęły ścigać sądami i wyrokami wolnomyślicieli. odznaczali się szeroką tolerancją i wielką uprzejmością wobec bóstw cudzych. działo się to już i dawniej. bogini szczęśliwego trafu. trwającą aż do I wieku. aż w V wieku dały się słyszeć głosy zupełnego ateizmu. Co prawda. Stąd idzie dusza przed władców podziemia i oświadcza im. że wydobyła się z bolesnego koła życia. Odbywały się oczyszczenia. Lecz główną siłą orfików była ich literatura. . ale mój ród jest niebiański". które w nich znajdowały pociechę i nadzieję lepszego losu. Przeciwdziałała temu pobożność ogółu. Natomiast poglądy Ksenofanesa znalazły wielu zwolenników wśród filozofów. Kapłani orficcy. Oto jak się ma odezwać. lecz stanowczo ulega wpływom orientalnym. Ale druga połowa wieku IV odmienia ów stan rzeczy. a nie człowiekiem" i przyjmują do krainy wiecznego szczęścia. W tych niespokojnych czasach wyrasta ponad inne bóstwa Tyche. rozpowszechniane przez wędrownych kapłanów i proroków.tymczasowych kapliczkach. Zmarłym wyznawcom dawano do grobu tabliczki pouczające. nazwano okresem hellenistycznym. Dusza musi znać hasła potrzebne do zbawienia. liczne i rozmaite pisma wierszem i prozą. Na te słowa strażnicy “zdroju pamięci" pozwolą jej ugasić w nim pragnienie. Państwa greckie słabną i chylą się ku upadkowi. Nauki orfickie. głosząc naukę Orfeusza i dając ludziom wskazówki. Przez wyprawy i podboje Aleksandra Wielkiego cywilizacja grecka zdobywa nowe posiadłości na Wschodzie. Ci atakowali religię coraz ostrzej. jak zresztą wszyscy politeiści. wtajemniczenia i symboliczne widowiska. na co jej odpowiadają: “Będziesz bogiem. jak się mają zachować w zaświatach. oparta na uczuciach patriotycznych. zwłaszcza u warstw niższych.

Demetrą i wielu innymi postaciami mitologii greckiej. a podczas dzikich tańców wojennych zadawali sobie rany mieczem. przedstawiona we wzruszającym obrazie matki trzymającej dziecko w ramionach. aż niemal do końca starożytności skupiała dokoła siebie rzesze wyznawców — Izydę. W swym rytuale mieli wiele gorszących praktyk i nie cieszyli się dobrym imieniem. że stawała się prawie bóstwem jedynym i chwałę jej głoszono tymi słowy: “Oto jestem macierz wszechświata. macierz bogów — Kybele. Była to bogini frygijska (Azja Mniejsza). otoczona kapłanami. w różnym obrządku i pod różnorakim imieniem". głoszą wiarę w Misteria. dochodzi do szczytu. w której Grecy rozpoznawali swoją Reję. a w II i III wieku n. połączone z namiętną muzyką. małżonkę Kronosa. Wraz z nią utrwalił się kult jej męża i brata. pani żywiołów wszystkich. cieni podziemnych królowa. odbywane duszy w i tajemniczych pieczarach. która od III wieku przed n. który pod imieniem Serapis rozsiał po całym obszarze świata greckiego pokaźną liczbę swych świątyń. ja. z bóstw największa. której twarz obliczem jest pospólnym bogów i bogiń wszystkich. objawiająca w misteriach szereg nauk kosmogonicznych i moralnych. odwieczny kraj cudów. e. ja. Ozyrysa. Selene. Z bóstw wschodnich najszerzej czczono “Wielką Matkę". Izyda. ja. Kapłani Kybeli odbywali hałaśliwe procesje. spośród niebian pierwsza. Kult jego poczyna się szerzyć w okresie hellenistycznym.Wierzyli zapewne. uzdrawiającymi tchnieniami oceanów. e. doszła do czci tak wysokiej. irańsko-babiloński pan słońca. wierzących. pra-źródło wszechwieków. którzy odprawiali nabożeństwa przejęte serdeczniejszym stosunkiem do bóstwa — Izyda. nęcił i zdumiewał Greków. Stamtąd więc wzięli boginię. że w świątyniach nad Nilem ukrywa się jakaś mądrość tajemna. której jedno jedyne bóstwo cały czci świat we wielorakim kształcie. Mitra urasta wówczas na bóstwo naczelne całego świata grecko-rzymskiego. Drugim potężnym bogiem ze Wschodu był Mitra. utożsamiana z Io. Afrodytą. rozpaczliwym piekieł milczeniem — ja. którego warto sobie pozyskać. której skinienie rządzi świetlistymi sklepieniami nieba. nieśmiertelność . że ich nigdy nie jest za wiele i że za granicą łatwo może się znaleźć jakiś bóg. Zwłaszcza Egipt.

Na prośbę Euhemerosa kapłani wytłumaczyli mu napisy i wówczas przekonał się. Inną drogę obrał Euhemeros. aby go uchronić przed zarzutami Ksenofanesa. Według . owe rozległe monarchie. a w środku niej wznosiła się świątynia Dzeusa. W dobie wielkich monarchii. i bujniej rozplenił się wszelki zabobon wraz z magią i wróżbiarstwem. gdzie go się znaleźć spodziewał. Ponieważ nowe państwa. Opowiadał. która wymaga tylko ofiary czystego serca. zbierali materiały dotyczące obrzędów religijnych. ale dopiero filozofowie ze szkoły stoików i cyników rozszerzyli alegorię na imiona bogów i treść podań. że Demeter wyraża po prostu chleb. dawny ustrój Grecji. bądź z ich własnego rozkazu. Atena — ogień. aby za pomocą dziwacznych etymologii objawić ich “właściwe" znaczenie. Zwalczając antropomorficzne pojmowanie bóstwa i wszelkie zewnętrzne ceremonie.zmartwychwstanie ciała. W tej świątyni była kolumna ze złota. Wzrosła pobożność indywidualna. silnie zabarwiona mistycyzmem. imiona i przydomki bogów. że bogowie byli pierwotnie ludźmi. acz nieumiejętnie. Przez wielkie podobieństwo do chrześcijaństwa religia Mitry staje się w pewnym czasie groźną współzawodniczką nauki ewangelicznej. religia stała się rzeczą prywatną i każdy szukał boga wszędzie tam. twórca osobliwego poglądu na mitologię grecką. Jednocześnie racjonalizm poddawał krytyce wierzenia o bogach. zerwał się wiatr i zagnał okręt do nieznanej wyspy. Hiera anagrafe (Święte pismo). nie wywierały w tej mierze żadnego nacisku. Hera — powietrze. oparty na miastach-państwach. e. położonej na Oceanie Indyjskim. romans podróżniczy pt. która poszczególnym obywatelom nakazywała czcić bóstwa ojców i dziadów. a więc od Aleksandra Wielkiego począwszy. że kiedy wyruszył z portu w Arabii Szczęśliwej. Już od VI wieku objaśniano alegorycznie Homera. Napisał on w początku II wieku przed n. przestał istnieć i nie było odtąd owej więzi narodowej. Przepisał ją tedy w swym dziele. aby udowodnić. pokryta napisami hieroglificznymi. Zwłaszcza stoicy pilnie. głosili naukę o jednej istocie boskiej. których ubóstwiono bądź z woli narodu. że jest to po prostu prawdziwa historia bogów. Mówili. Wyspa była niezwykle urodzajna i piękna.

ani nazwać.). Bogowie czczeni w świątyniach byli emanacją Istoty istot. Kronos był władcą łagodnym i poczciwym. . aby uchronić Olimp helleński przed najazdem wschodnich bogów. Od epoki hellenistycznej aż do II wieku n. daje się zauważyć w społeczeństwie greckim prąd. monarcha zhellenizowany. Ostatnim wielkim tworem geniuszu greckiego był neoplatonizm. W ten sposób wyjaśniał Euhemeros całą mitologię. która naprawdę odpowiadała potrzebie czasu — było chrześcijaństwo. Były nieśmiertelne. którego synowie strącili z tronu. aby zyskać tym większy posłuch. Neoplatonizm był ostatnim wysiłkiem. lecz szanowali obrzędy i wszystkie praktyki religijne. To zadanie podjął Plotyn. który uważał siebie za ucznia i kontynuatora Platona.Euhemerosa Dzeus był królem zdobywcą. ugruntowany przez filozofa Plotyna (II wiek n. Uranos był księciem bardzo biegłym w astronomii i stąd uznano go po śmierci za bóstwo nieba. gdyż jedyną religią. najdawniejsze igrzyska odprawiano z wielką wspaniałością i radzono się zapomnianych wyroczni. którego nie można ani określić. e. Ta wiara w demony rozwarła na oścież podwoje magii i wszelkim sztukom czarnoksięskim. sprowadzając nieraz dostojne postacie Olimpu do rzędu figur bardzo pospolitych. który byśmy dziś nazwali romantycznym: tęsknota za najstarszymi kultami. Stworzył pojęcie boga istniejącego poza wszelką formą zmysłową. e. Ale trwało to krótko i było zbyt słabe. Przez wiele wieków dążyli Grecy do uproszczenia swego politeizmu i do poddania go idei największego boga. poszedł jednak na marne. Odnawiano obrzędy. pełen romantycznych porywów i szczerej miłości dla tradycji greckiej. Neoplatonizm zapełnił świat demonami. podnoszono z gruzów odwieczne świątynie. e. który wymagał od poddanych czci boskiej. Szczególnie popierał ten ruch cesarz Hadrian (117—138 n. Demony były jakby pośrednikami między ziemią a niebem. Podania rozwiązywali neoplatończycy sposobem alegorycznym. aby utrzymać i ożywić starą religię grecką. o których już niemal pamięć zaginęła. przewyższały człowieka rozumem i siłą i — zależnie od swojej natury — były dobroczynne lub szkodliwe.).

ale i wtedy nie dopuszczano ścisku. Świątynia była domem boga. jako stróż świątyni. Wchodzili tam w pewne dni uroczyste. ani teologii. Pochodziło to stąd. miał funkcję państwową. Pod gołym niebem ustawiano ołtarze i składano ofiary. (Na przykład do świętego “gaju" Dzeusa w Olimpii w pewnych porach nie wolno było wchodzić kobietom. przy źródłach — modlono się wszędzie tam.Nie zawsze i nie od najdawniejszych czasów świątynia była miejscem czci bogów. kapłani nie nauczali skupienie. Każda świątynia otwierała się ku wschodowi i w tę stronę patrzyły oczy posągu. Przy nim stawiano wizerunki bóstw i ofiary wotywne. a różne przepisy rytualne określały jego nietykalność. albowiem narodziny lub śmierć sprowadzały stan nieczystości. rzesze wtajemniczonych zbierały się na wspólne nabożeństwa. aby nie zakłócać spokoju bóstwa w jego prywatnym mieszkaniu. Jedynie tam. Na górach. Tak było w Delfach i w Olimpii — dokoła świętego okręgu skupiły się gmachy publiczne na kształt miast całych. tak że w głębi świątyni panował półmrok. zwłaszcza że świątynie były słabo oświetlone. aby nikt w okręgu świętym ani się nie rodził. gdzie domyślano się obecności bóstwa. Światło wchodziło przez drzwi. Służbę bożą na równi z mężczyzną pełniła kobieta. Ponieważ nie znano ani dogma-tów. ani umierał. grotach. Kapłan grecki ani nie odbywał specjalnych studiów. w gajach. ani nie odróżniał się od reszty obywateli. Poza tym był człowiekiem świeckim. Odczuwało się większą ciszę i jakby modlitewne zasadzone. Okręg święty otaczał mur. Ośrodkiem kultu i samego okręgu świętego był ołtarz. który w niej przebywał pod postacią swego wizerunku. że pierwotnie kulty były domowe i ojciec rodziny był zarazem kapłanem. Tak nakazywała ostrożność ze względu na drogocenne przedmioty. gdzie odprawiano misteria (np. któremu przydzielano do pomocy strażników i niewolników. W każdej świątyni był jeden kapłan. Często otaczały świątynię drzewa rzędem . Kapłan.) Przestrzegano. w Eleuzis). w którym budowano świątynię. które łatwo mogły zniknąć w tłumie. W Grecji nie istniał jakiś jednolity stan duchowny w naszym rozumieniu. Z wolna takie miejsce szczególnie szanowane stawało się okręgiem świętym. Wierni zazwyczaj pozostawali na zewnątrz. Okien zazwyczaj nie było.

W niektórych kultach urząd kapłański był dziedziczny. Na stopniach ołtarza zabijano zwierzęta: woły. z rękawami. ale istniały w tym względzie wyjątki. Zwierzęta ofiarne miały często rogi złocone. W dniach szczególnie uroczystych liczba ofiar bywała bardzo znaczna — nazywano to “hekatombą". gdyż każdy kult wymagał zwierząt innego gatunku. ilekroć chłop zabijał wołu lub cielę. Pojęcia hekatomby nie należy brać dosłownie. zwyczajnie zaś hekatombą zwano większą ofiarę. W rzadkich tylko wypadkach zabijano setki bydląt ofiarnych. osobne porcje mięsa z każdej z ofiary i okolicznościowe Niekiedy pobierał rentę posiadłości należących do świątyni. Na wsi. najpierw składał ofiarę. skórę i kości) palono na ołtarzu. które wrzucał do ognia. Podczas ofiar składanych przez państwo cały lud bywał ugoszczony. Czasem występowali w stroju bóstwa. Kapłan musiał być moralnie i fizycznie bez skazy i być pełnoprawnym obywatelem gminy. Zabite zwierzę dzielono na dwie części: najlichszą (tłuszcz. Kapłanów wybierało zgromadzenie ludowe. a najlepsze kąski dostawali dygnitarze i kapłani. płci. Przy dźwiękach fletów zadawano ofierze cios toporem. maści itp. Najpierw kapłan odcinał z czoła zwierzęcia garść włosów. Przy spełnianiu obrządków wkładali kapłani starodawny strój joński: długi. nie przepasany chiton biały lub purpurowy. czyli setką ofiar.wiernych. jak ofiarę składać należy. a resztę mięsa . drugą zaś pieczono i zastawiano ucztę dla wszystkich obecnych. krowy. świnie itd. po czym sypał na nie ziarnka zboża. złożoną z kilkunastu lub kilkudziesięciu zwierząt. tak żeby krew zbryzgała ołtarz. przystrajano je wstążkami i wieńcami. a kapłanka Ateny w achajskiej Pellene przywdziewała w dnie świąteczne hełm i pancerz. Na przykład kapłanka Artemidy w Patraj jechała na wozie zaprzężonym w jelenie. W okresie hellenistycznym przywędrował ze Wschodu brzydki zwyczaj kupowania urzędów kapłańskich. owce. Głównym aktem obrzędów religijnych była ofiara — dar składany bóstwu celem pozyskania jego łaski. W życiu prywatnym ubierali się jak wszyscy. kozy. Jedynym ich obowiązkiem było dokonywanie obrzędów. Zwykle obok ołtarza stała tablica z wypisanymi dokładnie wskazówkami. Przeważnie wybierano zwierzęta zdrowe i dojrzałe. Dochody jego stanowiły honoraria.

Poza tym religia grecka znała ofiary całkowicie bezkrwawe.) osiadł nadbrzeżną górę powyżej świątyni Heraklesa. e. wziąwszy prawicę Temistoklesa. skoro dzień zaświtał. wylewanie wina. lecz i przy zwykłej wieczerzy odlewano z kubka kilka kropel na cześć bogów. Ubodzy. gdy zabrakło mięsa. Często. 480 przed n. gdy Temistokles czyni ofiary na okręcie naczelnym. z owoców i wszelkich płodów ziemi. to jest Surowożerca: «od tego właśnie zależy zwycięstwo i całość Grecji». Ślady tych wyobrażeń zachowały się w Grecji do bardzo późnej epoki. gdy ofiarę przeznaczano na przebłaganie bóstw podziemnych. ofiarowanie Ifi-genii). Skoro ich spostrzegł Eufrantydes oraz gdy wielki i jasny ogień na ofiarach rozjaśniał i z prawej strony kichnienie słyszeć się dało (dobry znak). Tak samo postępowano składając ofiarę w zamiarze oczyszczenia się z jakiejś przewiny lub dla odwrócenia grożącej klęski. Przede wszystkim mówią o tym podania (np. który zawsze w niebezpiecznych przygodach i rozpaczy woli przeciw wszelkiemu rozumowi szukać na ocalenie swoje . Na równi z dzikimi plemionami sądzili Grecy w najdawniejszych czasach. oraz libacje. krowy lub owcy. Ale lud.oddawał na użytek domowy. kędy cieśnina Eubeję od Attyki rozłącza. którzy nie mieli za co kupić zwierzęcia ofiarnego. w sukniach złotogłowych. albowiem kto zjadł bodaj odrobinę. Ale i wieki historyczne dostarczają podobnych przykładów. Stanął zdumiony Temistokles na tak okropną wróżbę i nie śmiał jej dopełnić. przywodzą przedeń trzech jeńców pięknej urody. Po takich z obu stron przygotowaniach. W Plutarchowym Żywocie Temistoklesa czytamy: “Nazajutrz. w których jakiś wróżbita dla zażegnania gniewu bożego nakazuje złożyć ludzką ofiarę. każe mu ich zabić dla Bachusa z przydomkiem Omestes. składano bogom takie zastępcze ofiary. przynosili ciasto wypieczone w kształcie wołu. Mieniono ich siostrzanami królewskimi. nie tylko podczas uroczystości. w oblężonych miastach. Inaczej się działo. Kserkses dla przypatrzenia się flocie i bitwie (było to pod Salaminą r. Spalano wówczas całe zwierzę i nie wolno było z niego jeść ani kęsa. że najmilszym darem dla bogów jest ofiara z człowieka. dostawał się pod władzę duchów piekielnych.

Nieczysty był przede wszystkim zabójca. Podobny zwyczaj istniał w Atenach. kto choćby bezwiednie zetknął się z mordercą lub trupem. . Kapłani Dionizosa hodowali piękną krowę. lecz na dole oczekiwały łodzie ratunkowe — wyławiano go z wody i skazywano na wygnanie. słyszymy nawet o regularnych ofiarach z ludzi w dobie historycznej.nadzwyczajnych pomocy. jak wieszczek nakazał". jak u wszystkich ludów barbarzyńskich. podczas święta Artemidy wybierano z ludu jednego mężczyznę i zadawano mu w szyję lekkie cięcie mieczem: kilka kropel krwi było zastępczą ofiarą za życie człowieka. gdzie je zabijali. cielęciu zaś wdziewali buciki na racice i prowadzili. Z postępem cywilizacji łagodniały te pierwotne zwyczaje. W Halaj. aniżeli się trzymać zwyczajnego rzeczy porządku i roztropności prawideł. Przeznaczano na ten cel zbrodniarzy skazanych na śmierć. lecz i ten. że w odległej starożytności mniej ostrożnie szafowano życiem ludzkim i ołtarze bogów greckich ociekały krwią niewinnych równie obficie. wezwał jednogłośnie Bachusa i młodzieńców przed ołtarzem stawił na ofiarę. Jeszcze ciekawszy był zwyczaj na wyspie Tenedos. a kiedy urodziło się cielę. Co więcej. prawdopodobnie do V wieku. skraplał ściany. jako święconą. Corocznie zabijano człowieka na ołtarzu Kronosa na wyspie Rodos. przed ołtarz boga. Splamioną świątynię oczyszczano w ten sposób: na ołtarzu płonął ogień. które niegdyś składano w darze bogini. na oczyszczenie całego społeczeństwa. obchodzili się z nią jak z kobietą w połogu. z którego kapłan wyjmował głownię i gasił ją w wodzie. a gdyby wszedł. Tak działo się i w innych miastach jońskich. w Attyce. posągi i zebranych. niby dziecko. splamiłby dom boży. Przed świątynią zwykle stało naczynie z wodą święconą. niby kozła ofiarnego. Do wykonywania służby bożej potrzebna była czystość rytualna. Po odbytej procesji wyprowadzano ich za miasto i zabijano. w której wchodzący zanurzali dłonie. Oto na wyspie Leukas corocznie w święto Apollina zrzucano ze skały do morza jednego zbrodniarza w celu oczyszczenia całego ludu. Podczas majowego święta Targeliów prowadzono w uroczystej procesji dwoje ludzi — mężczyznę jako nosiciela grzechów mężczyzn i kobietę za winy niewiast — z łańcuchem białych i czarnych fig na szyi. a w mieście Abdera kamienowano jednego z obywateli. W tym obrzędzie cielę zastępowało prawdziwą ofiarę z dziecka. Taki nie miał wstępu do świątyni. tą wodą. której niegdyś wymagał Dionizos od mieszkańców Tenedos. ale należy przypuszczać.

które najłatwiej mogło się zaopiekować daną sprawą. Nowo narodzone dziecko musiało również wkupić się w łaski tych duchów mieszkających w kominie. radują się widokiem pięknej młodzieży i całego ludu idącego w procesji. na fryzie tym rzeźbiarz umieścił grupę bogów olimpijskich. czy panna młoda. Zwracał się do tego bóstwa. którego świątynia znajdowała się w pobliżu. Pannę młodą w dzień ślubu stawiano przed ogniskiem w domu męża i obsypywano figami. czciła swoje bóstwa domowe. popiele. Było to właściwością Greków. One opiekowały się jedynie swoim domem i dla obcych mogły się okazać wrogie. Zwały się panhelleńskie — ogólnogreckie uczestniczyła w nich cała Hellada. na strychu. tańce. prosił bogów o pomoc lub dziękował za doznaną łaskę. tak znów każda rodzina. pochód panatenajski. Cztery igrzyska osiągnęły największe znaczenie: olimpijskie. w za-kamarkach piwnic.Grek modlił się często. Na Partenonie jest fryz przedstawiający jedną z najpiękniejszych uroczystości ateńskich. składał im natychmiast ofiarę. igrzyska i wszelkiego rodzaju zabawy ludowe. Najczęściej po złożeniu ofiar odbywały się tańce. bogini domowego ogniska. gdyż należała do jego zakresu władzy — albo do boga. Przed każdym przedsięwzięciem obiecywał bogom jakąś ofiarę na wypadek spełnienia prośby. aby pozyskać ich życzliwość. istmijskie (na Międzymorzu Korynckim) i nemejskie (w Argolidzie). strzegących dobytku i płoszących złodzieja. daktylami — była to ofiara miła bóstwom domowym. pityjskie (w Delfach). obok Hestii. czy to nowy niewolnik. Przy modlitwie stawał wyprostowany i podnosił do góry rozłożone ręce. Bez igrzysk nie rozumiano większych uroczystości. którzy. którzy zawsze brali udział w ich weselu. Jedynie bóstw podziemnych wzywał padając na kolana i bijąc dłonią o ziemię. Podobnie jak każde państwo i każda gmina miały własnego boga. jakby w ten sposób chciał zwrócić uwagę istot tam mieszkających. że widzieli we własnej radości i we własnych rozrywkach coś niesłychanie miłego bogom. lecz nigdy bez określonego powodu. będące jej wyłączną własnością. dla oczu ludzkich niewidzialni. którego uważały za swego patrona. orzechami. Do służby bożej należały również procesje. W kilka dni po narodzinach odbywała się uroczystość Amfidromiów: dziecko obnoszono dokoła ogniska i sadzano je na nim w — albowiem . Kto po raz pierwszy wchodził do domu.

Z najdalszych stron śliskimi wąwozami schodzili się pielgrzymi. co się wokół niego znajduje — nawet ogień. Umarły jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Matka dopiero w czterdzieści dni po porodzie ma prawo wejść do świątyni. uciekały. nigdy się Grek nie odwracał. co zawsze źle się kończy. gdy dziewoja. czysty płomień. Owe Pitie. a wstążkę wełnianą. Szczególnie natarczywe są wtedy. wykładali rozmaite znaki — lot ptaków. niosąc bogu swoje utrapienia i nadzieje. tak że po upływie żałoby brano głownię z cudzego ogniska i rozpalano w domu nowy. stawiali Grecy przed domem nieboszczyka cyprys i wodę z gałęzią wawrzynu. Za najcenniejszy objaw łaski bogów uważali Grecy wróżby i wyrocznie. W najświętszym . ruchy. które tylko czekają sposobności. aby je powtórzył jednej z natchnionych dziewic. wybierane przez kolegium kapłanów. albowiem za wychodzącymi idą złe duchy i można nagle stanąć wobec nich twarzą w twarz. Wróżbici i wróżki. u podnóża dwóch skał nagich i czerwonych. gdy w domu rodzi się nowy człowiek. uderzenie piorunu. niespodziane spotkanie. albowiem zmarły zanieczyszcza wszystko. układ wnętrzności zwierząt ofiarnych — w tym wszystkim objawia się wola bogów. Przed progiem domu bożego stał sługa świątynny. wiodąc życie klasztorne. Aby obcych ustrzec przed splamieniem się. Każdy wychodzący zanurzał gałąź w wodzie i skraplał się cały. Najsławniejszą wyrocznią helleńską była delficka. W życiu domowym łatwo się popada w stan nieczystości. który odbierał pytania składane ustnie lub na piśmie i oddawał kapłanowi. chowały się od dzieciństwa w świątyni. głos skądsiś. Na drugi dzień po pogrzebie dom zmywano wodą morską. otoczona gajem. np. a dookoła zbiegały się liczne budynki i posągi. Wśród gór Parnasu. W Atenach zawieszano na drzwiach gałąź oliwną. w jakim porządku ma każdy pytać o radę. gdy przyszedł na świat chłopiec. Ale najwięcej bały się złe duchy hałasu: gdy bito w brązowe lub żelazne talerze. Po złożeniu ofiary losowano. ludzie obdarzeni przez boga szczególnymi zdolnościami i natchnieniem. Niekiedy zaś bóg przemawia wprost przez usta swoich kapłanów i wówczas w jego świątyni powstaje wyrocznia. zwanych Pitiami.Nie dość jednak pozyskać dobre bóstewka. Tę wodę przynoszono od sąsiadów. Podobną siłę przypisywano wieńcom z liści wawrzynu. Wyszedłszy z domu. Należało jeszcze odstraszyć złe duchy. wznosiła się świątynia Apollina. Te przedmioty odpędzały złe duchy. przez dotknięcie położnicy lub umarłego. barwy. aby wtargnąć do domu.

Ilekroć państwo nawiedziła klęska (posucha. Niektóre państwa miały nawet jakby stałych ambasadorów odnoszących każdą trudną kwestię do natchnionego sądu kapłanów delfickich. w obłokach duszących wyziewów. trzęsienie ziemi. a zwłaszcza w kwestiach dotyczących religii. Czyniły to przede wszystkim miasta i państwa greckie. jeśli nie wroga religii. Cały świat grecki skupiał się dokoła tej świątyni. składały się wszystkie państwa helleńskie. z Grecji macierzystej i ze wszystkich jej wysp. rozkaz. pieczarą. wyrocznia wskazywała sposób przebłagania bogów. która jest prośbą. którą uważano za środek ziemi. jakie będą zbiory lub kiedy można liczyć na spadek po bogatym wujaszku. jak się zdaje. Bliska sztuce wieszczenia była magia. że niepodobna jednej od drugiej oddzielić. Ile razy trzeba było świątynię naprawić lub przyozdobić. Później węzły się rozluźniły i magia stała się obca. siadała Pitia na trójnogu. Nie tylko ludzie prywatni zwracali się do wyroczni. profeci. W najdawniejszych czasach była tak z religią związana. Powstało zatem wśród uczonych przekonanie. którzy dowiadywali się. Byli tam ludzie. z miast azjatyckich i z południowej Italii. Zaczadzona Pitia wpadała w rodzaj ekstazy i na zadawane pytania wypowiadała mnóstwo słów bez związku. znad Pontu.miejscu świątyni. że w głębi groty spalano mocne kadzidła. zaraza). adyton. stanowcze żądanie. które otaczały wróżkę chmurą dymów. pożyczki. a nawet i obce. . ale przy odkopywaniu ruin świątyni delfickiej nie natrafiono na ślad żadnej szczeliny. W religii bowiem główną rzeczą jest modlitwa. Specjalni kapłani. z Egiptu. układali z tych słów wiersze w heksametrach o sensie zagadkowym lub dwuznacznym. skąd mogłyby się wyłaniać gazy odurzające. które było. przed każdym ważniejszym przedsięwzięciem. którzy radzili się w sprawach małżeństwa. że te wyziewy szły wprost z ziemi. jak założenie nowej kolonii lub wyprawa wojenna. którzy szukali skarbów ukrytych pod ziemią lub mieli wątpliwości w wyborze zawodu. podróży. Starożytni mówili. W każdej porze tłum pytających zalegał plac przed świątynią. W magii zaś prośba nie miała znaczenia. oficjalnie. lecz akt woli. Szły ofiary i bogate podarki z Macedonii. z Marsylii. którą uważano za dopust boży. tzw.

Usłużni taumaturdzy. jak może nigdy przedtem. co demoniczne. która czarownikom dawała moc nad siłami natury i znajomość ziół magicznych. jakich przedstawił w swym dziele O charakterach pisarz grecki z IV wieku przed n. że wszystko może zdziałać czarownik: ściągnąć księżyc na ziemię i latać w powietrzu. Teofrastos. kto chciał deszcz sprowadzić na swoje pola. bynajmniej nie wolnej od zdumiewających zabobonów i grubych przesądów. Boginią czarów była tajemnicza i złowroga Hekate. czyli cudotwórcy. Jeżeli mu ten powie. zamawiali choroby. póki ich nie obleje oliwą z butelki. którą skrapia się całkowicie.Czarownik rozkazywał podwładnym sobie istotom przyrodzonym i nadprzyrodzonym. jak i w epoce najwyższej cywilizacji. Orfeusza. dopóki ktoś przed nim nie pójdzie albo też póki nie rzuci na ziemię trzech kamieni. Gdy spotka w domu węża. Kiedy mysz nadgryzie mu worek z mąką. co w tym wypadku czynić należy. wywoływali dla ludzi wykształconych duchy sławnych poetów — Homera. kto puszczał konie na wyścigach. e. pomagaj!». przygotowywali lekarstwa. że trzeba worek załatać. że wpuszczono przez drzwi Hekate. duchy wywoływać i wiatry zwracać w inną stronę. nie rusza się z miejsca. rozdawali amulety i działo się to zarówno w czasach na poły jeszcze barbarzyńskich. ceremonię. kreśląc świetny portret zabobonnika: “Zabobonem — powiada — można nazwać obawę przed wszystkim. Gdy mu łasica przebiegnie drogę. Koło świętych kamieni na rozstaju nie przejdzie.. mówiąc. Wierzono. żeby mu się udało polowanie lub połów ryb. i dopiero rusza dalej. Wykonywali oni swe praktyki według odwiecznych przepisów. Zabobonnik myje ręce w naczyniu z wodą święconą. Pilnie wystrzega się stanąć w pobliżu grobu albo podejść do umrzyka czy . bierze do ust liść wawrzynu i tak chodzi przez cały dzień. szedł po radę i pomoc do czarownika lub czarownicy. pada na kolana i modli się. zabobonnik W domu z odwróconą twarzą spełnia oczyszczalną dokonywa częstych oczyszczeń. Gdy w drodze posłyszy krzyk sowy. uwijało się sporo takich ludzi. Kto chciał. zwraca się do wróżbity z zapytaniem. a pod koniec świata starożytnego wiara w magię stała się powszechna i tak silna. W tej religii. chodzić po wodzie i obudzać miłość w sercach obojętnych. natychmiast na tym miejscu wznosi kapliczkę. przeraża się i woła: «Ateno.

śpieszy do wykładaczy snów i wróżbitów. odwiedza z żoną co miesiąc orfickiego kapłana. Oczyszczanie pojęcia bóstwa z grubych przesądów lub niemoralnych mitów odbywało się i w misteriach. kaprysów i bezeceństw umysł tak inteligentnego narodu. i u filozofów. aby zapytać się. te elementy w niej przeważają i czynią ją na pozór niepodobną do żadnej innej. “wesołych" Greków. Sofokles. aby przyszły z cebulą morską i szczenięciem i dokonały oczyszczających obrzędów. bierze dzieci razem z piastunką. takich jak delfickie. co biegają po rozstajach w wieńcu z czosnku. nie może się opędzić pytaniu: w jaki sposób radził sobie wśród tych sprzeczności. Pindar. jak Platon. którzy chętnie skrapia ją się wodą morską. niezmąconej radości i beztroskiego ukochania życia. Ilekroć spotka obłąkanego lub epileptyka. Mieli również swą cześć barbarzyństwa w zabobonach i niedorzecznych przesądach. Ale misteria eleuzyjskie i doktryny orfików dają nam niejasno poznać głęboką zadumę religijną owych. Religia Greków nie była religią czystego piękna. Ile razy ma jakiś sen. i u poetów związanych szczególnie z religią. jak ją zbyt lekkomyślnie określają. do jakich bogów lub bogiń ma skierować swe modły i ofiary. w których można dostrzec tysiąc lat walki między rozsądkiem i cnotą a zabobonem i niepowściągliwą fantazją. a jeśli żona nie ma czasu. Pojęcia te zmieniały się w każdym stuleciu. Należy i do tych. wówczas umywa się cały od stóp do głowy i wzywa kapłanki. nauka. literatura i sztuka — dobro wieczyste i powszechne wszystkich narodów europejskich — tak potrafiły ukryć i zatrzeć owe rysy bardzo pospolite. którzy umieli być bardzo poważni. Aby się dać wtajemniczyć w misteria. jak Ajschylos. Ich filozofia. że jedynie dzięki żmudnym badaniom udaje się nam dzisiaj odkryć pod idealną powłoką bóstw helleńskich ów zabawny i pokraczny grymas pierwotnych demonów.położnicy. Kto zaś wejdzie w rojny i barwny świat mitów. Zapewne. a gdy zobaczy jednego z tych. a nawet smutni. i w kolegiach kapłańskich. lecz dziwnym biegiem rzeczy koniec starożytności był bardzo podobny do jej zamierzchłych początków: wiara w demony opanowała nawet niepospolite . Dają na nie odpowiedź dzieje religii greckiej. ogarnia go groza i trzy razy spluwa na piersi".

bez których i dziś sztuka nie umie się obejść i wciąż do nich wraca. magów i czarowników.umysły i wśród filozofów ginącego antyku znalazły się figury podobne do cudotwórców. To wszystko jest przedmiotem badań historyków religii zaledwie od stu lat. jakimi już Homer gardził. Zawsze patrzono na mitologię jak na jeden z najpiękniejszych tworów wyobraźni greckiej i była ona zbiorem nieśmiertelnych tematów. symbolów. . nikt zaś o to się nie troszczył przez piętnaście wieków. motywów. w ciągu których świat bogów greckich oddziaływał na literaturę i sztukę Europy.

a hekatonchejrowie o stu rękach przerażali swą siłą niezłomną. Tartar rozciągał się tak głęboko pod ziemią. błękitnym kręgiem opływa całą ziemię dokoła. Cyklopi. że w naszym pojęciu niebo greckie nie było zbyt wysokie.NARODZINY ŚWIATA Na początku był Chaos. Oni dali początek wielu pokoleniom bogów. otoczone nieprzeniknionymi chmurami. co szerokim. które było szkaradne lub okrutne. pełna siły twórczej i boskich nasieni. Stamtąd nie było już powrotu. Młodszym rodzeństwem tytanów byli kiklopowie (cyklopi) i hekatonchejrowie — sturęcy. jak wysoko ponad nią roztacza się niebo. wody. mieli jedno oko w środku czoła. ognia i powietrza. ani poszanowania swej władzy ojcowskiej. kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata. Okazuje się. wśród których najstarszy był Okeanos. wyłoniły się dwa potężne bóstwa. nie zdołałby przez rok cały dojść do ostatecznych granic tego bezmiaru ciemności. Droga owego kowadła wynosiłaby zaledwie półtorej odległości Księżyca od Ziemi. * Łatwo obliczyć tę przestrzeń. Uranos — Niebo i Gaja — Ziemia. o dzikim wyglądzie. leciałoby dziewięć dni i dziewięć nocy. jakby jedna masa nie uporządkowana. rzucone z wysokości nieba. . że to wielka otchłań. bóg potężnej rzeki. unoszony gwałtownym wichrem podziemnych huraganów. Nie spodziewając się po nich ani wdzięczności. a może jeszcze dłużej wędrowałoby owo kowadło do głębin Tartaru. Któż zdoła powiedzieć dokładnie. Uranos nie był zadowolony z tego potomstwa. ów zabłąkany podróżny pielgrzymowałby bez przerwy. pierwsza królewska para bogów. mieszanina ziemi. strącił ich w bezdenne czeluści Tartaru. Wieść niesie. Ktoś. zanim dosięgłoby powierzchni ziemi*. że gdzieś pośrodku tych straszliwych mroków stoi smutne dworzyszcze Nocy. Z tej napełnionej otchłani. Z ich małżeńskiego związku wyszedł wielki ród tytanów. Kowadło z brązu. Inni — a takich było więcej — mówili. gdzie panuje noc potrójna. co to był Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską. ciężka i ciemna. potwornego wzrostu. Wszyscy oni napełniali go strachem i odrazą. kto by tam wszedł. Podobnie długo. ale bez określonego kształtu.

natychmiast połykał. karmiony mlekiem kozy Amaltei. zrodziły się trzy straszne boginie zemsty. Znienawidziła wyrodnego ojca i zaczęła knuć spisek przeciw jego władzy bezwzględnej. ptaki wydzwaniały jutrzence swą pierwszą pieśń powitalną. Razem z bogami rodził się świat. Reja podała Kronosowi kamień zawinięty w pieluszki. okaleczył go haniebnie i strącił ze świetlistego tronu niebios. Podniosły się pierwsze lasy i ziemię przykryła wielka. szumiąca puszcza. której wejście osłaniał gęsty las. Namowom matki uległ najmłodszy z tytanów — Kronos. Wykąpawszy małego. świeciło młode słońce. Większą część uwięzionych braci pozostawił w otchłaniach Tartaru. Dzeus chował się pod opieką nimf górskich. która jako ląd stały wydobyła się z chaosu. Uranos. że i jemu syn odbierze berło. a z chmur spadały deszcze obfite. Gwiazdy lśniły w ciemnych przestworzach nocy. o włosach wężowych. a po ścianach pełzały lśniące zwoje bluszczu. Źródła znalazły swe groty. Każde więc dziecko. ale nigdzie nie mogła znaleźć źródełka. Nad światem rządził Kronos wraz z małżonką Reją. zaczaił się na Uranosa. góry śnieżnym grzebieniem zarysowały się na jasnym niebie. Z krwi. Z twardego głazu wypłynął jasny strumień wody. Po nieznanych wzgórzach błądziły rzadkie zwierzęta. które powiła Reja. Kronos połknął kamień sądząc. który mu przepowiedział. zeszedł z widowni dziejów boskich. Gdy urodziło się szóste dziecko. a kiedy one bladły. Zachował w pamięci klątwę ojca. W ten sposób pięcioro dzieci dostało się do potwornych wnętrzności tytana. nadała mu imię: Dzeus. Uzbrojony w żelazny sierp. Powędrowała na Kretę i w złotej kołysce złożyła go w grocie idajskiej. Chciała umyć niemowlę. Dziecko kochało ją bardzo. Dzeus wziął go w swe boskie ręce i . Z wolna rzeczy zaczęły przybierać znajome kształty. że połyka syna. a jeziora wygodne kotliny. Erynie. Pomodliła się do Gai i uderzyła berłem o skałę. Był to władca ponury i podejrzliwy. ukryty w błękitach nieba. Tymczasem Reja zeszła na ziemię. Nad ziemią. Kiedy Amalteja złamała sobie jeden róg. dotychczas nie pozbawiony wolności.Gaja słyszała jęk potępionych tytanów dobywający się z przepastnych wnętrzności ziemi. która wyciekła z rany powalonego boga.

zwany rogiem Amaltei. miał teraz stanąć do walki z ojcem. Była to przeźroczysta kula ze złotych pierścieni. rogów i piszczałek. i trzy siostry — Hera. które dniem i nocą wykuwali cyklopi. kto go posiadał. Dzeus ze swoimi sprzymierzeńcami opanował śnieżne szczyty Olimpu. Gwiazdy spadały z firmamentu. Z obu stron podnosił się zgiełk nieopisany. a drżenie to dawało się odczuć w najdalszej głębi Tartaru. aby przede wszystkim dała Kronosowi potajemnie środek na wymioty. Dziesięć lat trwała wojna bez widocznego skutku. Uwolnił mianowicie z Tartaru cyklopów i sturękich. Ze szczytów Olimpu Dzeus bez przerwy ciskał pioruny. którą stoczył. którego nie mógł przebić żaden pocisk. Pod nogami nieśmiertelnych drżał Olimp. kureci. Nawet po śmierci oddała swemu wychowankowi jeszcze jedną przysługę. była przeciw ojcu. Poradził matce. Jedna z nimf sporządziła cudowną zabawkę. Tak powstał róg obfitości. Kronos z tytanami zajął góry Otrys. Polem walki były równiny Tesalii. Właśnie umarła dobra koza Amalteja. Dzeus dorósł i wyszedł z ukrycia. Z gwałtownym hukiem morza mieszał się jęk ziemi i nieba. wykonywali nad jego kołyską hałaśliwe tańce wojenne wśród grania bębnów. W owym dniu wywiązała się zaciekła bitwa. z których każdy miał sto rąk i głów pięćdziesiąt. Był to wcale piękny zastęp młodych bogów: synowie — Hades i Posejdon. cudowna tarcza. którą Dzeus brał zawsze do bitwy. a orzeł co wieczór nadlatywał niosąc w szponach kubek pełen nektaru. Gołębie znad brzegów Oceanu przynosiły mu ambrozje. wśród straszliwych męczarni. Pszczoły zbierały dlań miód najsłodszy. tak że odtąd napełniał się on wszystkim. zostawiała za sobą bruzdę jaśniejącą. Gromy rozbiegały się po górach. wyrzucił z powrotem połknięte potomstwo. Pierwsza. trzech olbrzymów. gdy Dzeus postanowił wprowadzić nowe siły do tych śmiertelnych zapasów. Gdy rzucona w powietrze spadała.pobłogosławił. Tak powstała egida. a na równiny lał . Aby zaś płacz i kwilenie dzieciątka Dzeusa nie doszło do uszu czujnego Kronosa. między którymi wił się bluszcz. czego zapragnął ten. kapłani Rei. Demeter i Hestia. Złotą kołyskę nowego boga otaczała miłość całej przyrody. albowiem z jej skóry uczynił sobie Dzeus puklerz. Wtedy Kronos.

U ludu nie mówiono o nim źle. gdy posłyszeli z dołu . ani ołtarzy. Powstał przeciw nim ród gigantów. albowiem nikt z nich dotąd nie widział tej straszliwej ognistej broni.się ogień święty. między wygasłe i dymiące kratery. Nowe pokolenie bogów niedługo pożywało owoce zwycięstwa. Gdy na chwilę rozpraszały się chmury. Wówczas olbrzymi sturęcy (hekatonchejrowie) chwytali te ogromne ciała. Jedni z nich byli podobni do ludzi. aby się dostać na Olimp. którzy za każdym razem ciskali w tytanów trzysta skał. zdawały się unosić w czarnych skrętach pioruny i błyskawice. zda się. Ziemia pękała w płomieniach. Obchodzono ku jego czci prastare święto Kronia. starszego mężczyznę z brodą: głowę ma nakrytą połą płaszcza. życie uciekło. utożsamiali Grecy z azjatycką boginią Kybele i przedstawiali jako tęgą niewiastę na wozie w lwy zaprzężonym. okrywając ich jakby chmurą kamienną. Gwałtowne wiatry wzbijały tumany pyłu. Kronos nie posiadał ani świątyń. Płomienne opary otoczyły tytanów. z których. “matki bogów". wobec których stawali tytanowie ogłuszeni i bezradni. Trwoga opanowała bogów. gdzie brał ich już w swe wieczyste posiadanie nieprzenikniony mrok i noc nieskończona. z której dochodziły już tylko słabe echa. a nie opodal stało szanowne Metroon. lasy całe paliły się jak smolne pochodnie. Morza i rzeki wrzały. w potoku czerwonego światła i wśród przeraźliwego huku gromów. jaki za jego czasów panować miał na ziemi. inni mieli potworne cielska zakończone splotami wężów. wyobrażano Kronosa jako poważnego. Raz wraz któryś z nich padał omdlały i bezwładny. na głowie zaś miała diadem z obronnych wież i bastionów. podczas którego weselono się na pamiątkę złotego wieku. Lecz nie byli oni tak groźni jak pioruny Dzeusa. widać było w pierwszym rzędzie walczących trzech olbrzymich sturękich. synów Ziemi. i wrzucali je w przepaści Tartaru. Z gór poprzerzucanych stworzyli barykady. Na posągach. trzymającą gałąź lub wieniec dębowy i klucz. które pojawiają się bardzo rzadko. którym oczy ślepły od niesamowitego blasku. cuchnące bagna i lodowe góry. Małżonkę jego. Jak wprzód dostojny Uranos. Reję. W Olimpii istniało wzgórze jego imienia. przybytek Rei. chociaż kształtów olbrzymich. tak obecnie Kronos zwalił się w nicość zapomnienia.

zajrzawszy do księgi Przeznaczenia. popędzane żegadłami. Kłapouchy. a spadając do morza zostawały wśród jego fal jako wyspy. Giganci byli dziećmi Gai. Giganci nie ustępowali. jakiego kiedykolwiek oglądało słońce. Dookoła Heraklesa skupili się wszyscy bogowie i wszystkie boginie. Po wojnach perskich scenach gigantomachii zmagań z przemocą symboliczne przedstawienie własnych barbarzyńskiej Azji. Uniesiona pragnieniem zemsty wydała na świat najstraszliwszego potwora. inteligencji nad brutalną. a natychmiast goiły się rany i wracały mu świeże siły. Grecy źródłem błyszczał chętnie ich natchnienia. Ciskane przez nich skały sypały się niby grad. ogarnął zmieszane wrzawą wojenną i widokiem dzikich postaci gigantów. Herakles porwał go. Dzeus. potworną siłą zwierzęcą. podniosły bezmyślny. że pokonać gigantów może tylko człowiek śmiertelny. Zaczął się ostatni dzień walki. Sędziwa bogini nie mogła przebaczyć bogom. . niezliczonych szlachetności. Pozostał tylko jeden. Ten pierworodny syn Ziemi drwił ze wszystkich ciosów. Od głowy do lędźwi miał ciało olbrzyma ludzkiej postaci. na że osłach. Dionizos nadciągnął z czeredą swoich satyrów ryk tak siedzących okropny. nieopanowany popłoch nieprzyjaciela. na którym się urodził. piękny i wspaniały Alkioneus. zaniósł daleko poza granice jego ojczyzny i tam zabił. Ta walka bogów z gigantami była po wszystkie wieki dla sztuki greckiej w niewyczerpanym poetów. tylko na głowie i brodzie jeżyły się włosy szczecinowate. że tak okrutnie wytępili jej potomstwo. Dzeus tylko. wyznaczył każdemu z bogów stanowisko i sam jął razić wroga piorunami. dowiedział się. Pioruny nie wyrządzały im szkody. albowiem wystarczało mu dotknąć tego miejsca ziemi. Nazywał się Tyfon. Wtedy Atena sprowadziła Heraklesa. opiewany wierszach chwałą w płaskorzeźbach świątyń. na rysunkach waz greckich.idące okrzyki i ujrzeli na stokach swej świętej góry odważnych napastników. na malowidłach. Nagle przyszedł mu z pomocą nieoczekiwany sprzymierzeniec. pełną widzieli Triumf w doskonałości. Bohater nakładał co chwila strzałę na cięciwę i szył w zbitą gęstwę nacierających. spokojny i nieustraszony. Całe ciało miał upierzone. a zamiast nóg wiły się sploty wężów. W rozsypce łatwo już było dobić uciekających.

ludzie już byli na ziemi i przed ich zatrwożonymi oczyma rozgrywały się walki bogów o panowanie nad światem. Ciało ich nie starzało się nigdy i żywot swój trawili na nieustannych biesiadach i zabawach. Uciekli do Egiptu. którą niegdyś Kronos okaleczył swego ojca. Z . że lasy i góry wydały ludzi na podobieństwo drzew i skał. Pamięć o tych walkach nie wygasła i dziś wśród ludu greckiego. a ogień buchał ze ślepiów. ogarnął ich popłoch. a prawa dłoń nurzała się w mrokach dalekiego zachodu. O powstaniu rodu ludzkiego różne były podania: że wyszedł wprost z ziemi. Uranosa. gdzie budują olbrzymie gmachy. Opowiadają sobie po wsiach o jakichś olbrzymach. Na koniec osłabł zupełnie. nadludzkiego wzrostu i niezwykłej siły. zwanych gigantami. W podziemiach zamknął ich Pan Bóg za to. z drzew sączył się miód najprzedniejszy. że góry trackie zabarwiły się na czerwono i odtąd zwano je Hajmos — góry krwi. Podczas trzęsienia ziemi mówią chłopi: “Na pewno znów jakaś budowla gigantów się wali". Tyfon. Dzeus sam jeden stanął do walki z żelaznym sierpem. ziemia sycylijska drży. że kiedyś zbuntowali się przeciw niemu. Latał w powietrzu napełniając je krzykiem i sykiem. bez smutków. Najpierw był. nie przymuszona pracą rolnika. Kiedy bogowie ujrzeli tego potwora u bram niebieskich. Rzeki płynęły mlekiem. Gdy rozłożył ramiona. oczywiście. okrutną bronią. bez trosk. a matką jakaś czarownica. Mieszkają w głębi ziemi. wspólnej macierzy wszystkiego. Najchętniej jednak przyjmowano baśń o czterech wiekach ludzkości. Ilekroć Tyfon stara się wydobyć z tego więzienia. zraniony. co mają jedno tylko oko w środku czoła. błyszczące jak ogień.Wzrostem najwyższe góry przenosił i aż do gwiazd sięgał. żeby ich Tyfon nie poznał. Z paszczy płynęła mu wrząca smoła. Największymi skałami rzucał jak piłką. Kiedy Dzeus osiadł tron niebieski. palcami lewej ręki dotykał miejsca. Panował wtedy Kronos. co żyje. broczył krwią tak obficie. i noszą bardzo długie brody. kładąc wielkie głazy jeden na drugim. gdzie zmienili się w zwierzęta. Ojcem ich jest pewien diabeł. a ziemia rodziła wszystko w obfitości. chociaż tyle wieków upłynęło i tyle się zmieniło na starej ziemi Hellenów. Ale w pojęciach współczesnego chłopa greckiego zlały się postacie tytanów. wiek złoty. Dzeus przywalił go wyspą Sycylią. cyklopów i gigantów w jedną całość. Ludzie żyli jak niebianie. że ludzie pochodzą od bogów — tego mniemania byli zwłaszcza królowie i szlachta. skąd słońce wschodzi. bez trudów. a przez krater Etny bucha ogień z paszczy pokonanego potwora.

była widocznym obrazem bogów. Atena nauczyła pierwszą niewiastę pięknych robót kobiecych. Żelaza nie znali. żelaznym. sztuk i rzemiosł. Hermes dał jej skryty i pochlebczy charakter wraz z darem . Dziś jeszcze czerwona ziemia beocka przypomina baśń o stworzycielu rodu ludzkiego. a więc znacznie lichsze. Następne pokolenie było srebrne. że człowiek jest tworem jednego z tytanów — Prometeusza. stworzyć kobietę cudnej urody. a szedł z nich zapach jakby ciała ludzkiego. i oręż. z bogów najbieglejszemu we wszystkich kunsztach. Widząc to Prometeusz ponownie zakradł się do wielkiego spichlerza ognia niebieskiego i przyniósł na ziemię pierwsze zarzewie. Były to bowiem resztki nie zużytego materiału. Dokoła leżały odłamki gliniastej ziemi. który ulepił go z gliny pomieszanej ze łzami. którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca. obawiał się wszystkiego. by mu były obroną przed pazurami dzikich zwierząt. i domy. życie ich było krótkie i pełne zgryzot. a ówcześni ludzie zmienili się w dobroczynne demony. Dzeus wytępił ich do ostatniego. W siedzibach ludzkich zapłonęły jasne ogniska ogrzewając mieszkańców i płosząc drapieżne bestie. Jedynie jego postać. i bohaterowie spod Teb. której nie rozumieli. Niby mdłe zjawy senne błądzili ludzie. Palce miał zakończone zbyt kruchymi paznokciami. na wzór bogiń nieśmiertelnych. niepodobna do otaczających stworzeń. Afrodyta otoczyła jej oblicze wdziękiem i w oczy wlała urok uwodzicielski. Kazał wtedy Hefajstosowi. W wieku brązowym żyło plemię gwałtowne. Okres dzieciństwa trwał u nich sto lat. a kiedy dochodzili do wieku dojrzałego. Był to okres heroiczny. Mądry tytan uczył ludzi umiejętnego używania ognia. Gdy misterne to dzieło już było gotowe. Wówczas żył wielki Herakles i dzielny Tezeusz. i spod Troi. Ludzie rozwijali się bardzo powoli. Byli źli i dumni. i sprzęty. co pochodzi z ziemi. jakie już nie powtórzyły się w wieku następnym. Nie podobało się to Dzeusowi. Mając w pamięci niedawną walkę z gigantami. Duszę zaś dał mu z ognia niebieskiego. lecz w pamięci ludzkiej pozostali oni jako dusze błogosławione. Brakowało mu tylko ich siły. gdzie Prometeusz ongi dokonywał swej pracy. Niedaleko miasta Panopeus pokazywano chatę z cegieł. Ludzie mieli siłę olbrzymów i serca twarde jak kamień. miłujące wojnę. jak należy. Wszystko sporządzali z brązu: i mury miast. który trwa do dzisiaj. bezradni wobec potęg przyrody.upadkiem Kronosa skończył się wiek złoty. bogom nie chcieli składać ofiar ani czcić ich. Człowiek Prometeusza był słaby i nagi. Dokonywano czynów tak niezwykłych. Wszystkie ich czyny były nieświadome i bezładne. Inne podania głosiły.

nie . który cierpiał przez miłość dla ludzi. żeś tę niewiastę. Palony gorącymi. Co dzień zgłodniały orzeł zlatywał. gdzie było więcej tłuszczu. że w niej jakieś wielkie licho siedzi". Ale wyrok był nie cofniony: te właśnie części zwierząt składano w ofierze bogom niebieskim. oddzielnie zaś kości. promieniami słońca. Miał zwyczaj myśleć bardzo długo i powoli. szybkomówna Pandora nakłoniła go do otwarcia beczki. co się wykłada: “wstecz myślący". że były to same kości. Ledwo podniesiono wieko. przyjął do domu. niby wieczny wartownik. trwał Prometeusz. I nazwano ją Pandorą. którą bogowie dali jej we wianie. Zabił wołu i podzielił go na dwie części: osobno złożył mięso. Prometeusz jest jedną z najwznioślejszych postaci w mitologii — bóg. by mu wyjadać wątrobę. Ten nie tylko nie wygnał Pandory. w końcu ubrano ją w złoto i uwieńczono kwiatami. której zawartości nikt nie znał. I oczywiście stało się nieszczęście. W posagu otrzymała glinianą beczkę szczelnie zamkniętą. Natychmiast przekonał się. nędze i choroby i jak kruki obsiadły biedną ludzkość. Na jego rozkaz przykuto Prometeusza do skały Kaukazu. imieniem Epimeteusz. wyleciały na świat wszystkie smutki. strzelające ku słońcu. Prometeusz chciał teraz bogom podstępem za podstęp odpłacić. Nie przyjął jej więc. Epimeteusz przyrzekł. które owinął skórą. Tak wyposażoną Pandorę zaprowadził Hermes. że się nad tym zastanowi.kuszącej wymowy. Nie czyń przynajmniej drugiego głupstwa i nie otwieraj beczki ani żonie nie pozwalaj. odwiódł brata na stronę i przestrzegał: “Niemądry Epimeteuszu — rzekł — zrobiłeś już jedno głupstwo. Dzeus zemścił się okrutnie. domyślając się pod jego grubą warstwą najdelikatniejszego mięsa. Lecz Prometeusz miał brata nie bardzo rozumnego. która wciąż odrastała. Skazaniec nie słyszał głosu ludzkiego ani nie ukazywała mu się twarz przyjazna. tak że zanim zdążył rozważyć słowa brata. były im obce budowy kamienne. Pandora ciekawa była zajrzeć do owej beczki. troski. byli jak ślepcy i brodzili w mroku. Za czym poprosił Dzeusa: “Którą część weźmiesz. bez ruchu i spoczynku. Wokoło było pusto i głucho. Zanim do nich przemówił. Dzeus wybrał tę. posłaniec bogów. lecz natychmiast z nią się ożenił. bo tak mi się zdaje. albowiem była ona darem dla ludzi od wszystkich bogów i każdy z bogów obdarzył ją jakąś szczególną właściwością. ani o świecie otaczającym. i nakrył je tłuszczem. nie wiedząc ani o sobie nic. dla którego zawsze za późno przychodzi noc w płaszczu gwiaździstym i za późno zorza poranku roztapia się w ciepłocie dnia. Jego próżne jęki spadały w przepaść gór jak martwe kamienie. na zło chyba stworzoną przez bogów. na ziemię i zostawił ją przed chatą Prometeusza. będzie odtąd bogom poświęcona". Ale przyszedł Prometeusz. ale odprawił i innym doradzał tak samo postąpić. Mądry tytan wyszedł przed dom przyjrzeć się pięknej nieznajomej i od razu zwietrzył jakiś podstęp. okryte najgorszym tłuszczem.

Nereidy. które ból usuwają. Wody zaczęły . Bogowie ze szczytów Olimpu słyszeli tylko oddech bezkresnego morza. Człowiek żeglował po polach. Nie umieli powiedzieć. Nie było granicy między ziemią i morzem. narażali się na zniewagi i obelgi. aż on im pokazał. Na bezbrzeżnym oceanie kołysało się nędzne czółno. Na Olimpie mówiono. Ziemię zaległa cisza i pustka. ten skarbiec pamięci i źródło poezji. aby zewsząd pospędzały chmury. którą przesiąknięta była ziemia. Ponad falami wyrastał jeden wierch Parnasu. Wszystko ratowało się bezładną ucieczką. po których niedawno chodził za pługiem. a w nim drżało z trwogi dwoje staruszków: Deukalion i Pyrra. Po dziewięciu dniach i dziewięciu nocach wędrowania czółno stanęło na szczycie Parnasu. pełni żądz. lotu ptaków i głosów w przyrodzie odgadywać przyszłość. Z pierwszym gromem spadły wielkie deszcze. ludzie. jak ze snu. nie widząc nigdzie oparcia. spadały w głębinę. Ich słaby wzrok nie mógł ogarnąć całego bezmiaru klęski. Morza i rzeki wystąpiły z brzegów. Dał chorym lekarstwa kojące i wynalazł zioła. Żyli jak mrówki w ciemnych jaskiniach. gdzie wschodzą gwiazdy i kędy zachodzą. Prometeusz w człowieku rozbudził ducha i dał mu moc panowania nad światem. z jakiej Prometeusz ulepił ludzi. najprzedniejszą wiedzę i objawił kunszt pisma. Oswoił zwierzęta. Najwyższe góry znikły. Z białych fal wychylały się płowe grzywy lwów. pływały po ulicach miast zatopionych. których poskramiać nie umieli. zdumione i przerażone. nękani cierpieniami. że winna temu zbrodnicza krew gigantów. Gdy zabrakło jego mądrego kierownictwa. w Beocji. Bogowie. Gdy więc i Dzeusa spotkała śmiertelna obraza — król Lykaon poczęstował go mięsem ludzkim podczas wieczerzy — na radzie niebieskiej postanowiono wytępić ród ludzki potopem. W głębi ziemi wyśledził cenne metale i objawił. ilekroć zeszli na ziemię. Najwyższe domy skryły się pod wodą. stawali się źli i występni. Wysłano wiatry.znali sztuki ciesielskiej. Ptaki znużone lotem. a wilk prowadził trzodę owiec do nie istniejącej przystani. Dał im naukę o liczbach. kiedy następuje kres zimy lub kwietnej wiosny albo jesieni bogatej w plony. konie zaprzągł do wozu i na słone morze spuścił płóciennoskrzydłe statki.

Z okien dworzyszcza olimpijskiego Dzeus widział. ale już więcej nie zsyłał na nich potopu. Pobożni staruszkowie zeszli do groty delfickiej. w którym leżały trupy ludzi i zwierząt. syn mądrego Prometeusza. twarze okryli zasłoną. przelatywały bociany i jaskółki. jak patriarcha. usiedli. Z wróżebnej pieczary posłyszeli głos: “Idźcie. i tak sprawę wyjaśnił: wspólną macierzą wszystkiego. odwiązali ze szat przepaski i tak idąc. a kośćmi ziemi są kamienie. po nich wyższe płaszczyzny. wreszcie niziny pełne szlamu. zrozumiał. powstawali męż-czyźni. niepamiętni kary. Z głazów. że bóstwo nie może doradzać złych uczynków. Gdy się zmęczyli. zielona puszcza przykryła ziemię. wytrzymałe na ból i trudy. oburzyła się mówiąc. że ludzie. co żyje — jest ziemia. . która była córką Epimeteusza i Pandory. aby się dowiedzieć. Przekonał się niebawem. jak świat dźwigał się do nowych przeznaczeń. Dopiero z wolna i gdzieniegdzie podnosiły się nieśmiało pierwsze osady. Deukalion. Pyrra. aby odpocząć. bynajmniej nie stają się lepsi. chodził wśród swoich dzieci. Z wolna ukazywały się wzgórza.opadać. a więc zdatniejsze do życia. Ale Deukalion. że niegodną jest rzeczą rozrzucać święte szczątki rodziców. Wyszli tedy na pole otwarte. nauczał ich rzeczy niezbędnych do życia. krzewił cześć należną bogom i stawiał świątynie. Dookoła świat się odnawiał. jaka spotkała ich poprzedników. Niezmierna. Z użyźnionej wielkimi deszczami gleby rodziły się rośliny. A kamienie traciły zwykły kształt i twardość: zmieniały się w ludzi. krok za krokiem. nad którą śpiewały skowronki. Pyrra zaś wywoływała z okruchów skalnych kobiety. twarze zasłoną przykryjcie i rzucajcie poza siebie kości waszej matki". ciśniętych ręką Deukaliona. ptaki i zwierzęta. Budowało je plemię wyrosłe z kamieni. rzucali poza siebie kamienie. Chcieli bowiem w jakiś sposób ziemię na nowo zaludnić. co czynić należy.

Wśród skał i lasów stoi klasztor św. gdzie ongi wznosił się pałac Dzeusa. na wschodzie morze zatacza krąg olbrzymi. której rzeki rysują się jak na karcie błękitnymi wstęgami.. Płuca rzeźwią się bezcennym nektarem tego powietrza.. po wojnie z gigantami. zbudowana z nie ociosanych kamieni. . Dzeus. Hadesowi królestwo umarłych w podziemiu. I dzieje się tak chyba już od owej cudnej nocy wiosennej. podzielił się on władzą nad światem z dwoma braćmi: Posejdonem i Hadesem. które dokoła niego “skupiły się na kształt stada białych łabędzi". przepastne otchłanie pieczar. okrytych siwizną śniegów. Dionizego. odkąd. gdzie chował się młody Achilles wśród córek króla Lykomedesa. W początkach bracia burzyli się nieraz. o którym dzisiejsi chłopi tesalscy mówią. póki wszyscy nie poddali mu się bez szemrania. ze stromych zboczy porosłych zieloną szczeciną lasów. jako pan nieba. Dzeusowi dostało się niebo i ziemia wraz z Olimpem. któremu wszyscy winni posłuszeństwo. gdy na tym miejscu zasiadł Apollo z formingą u stóp apostołów i w otoczeniu muz. pełen ogromnych skał kształtem przypominających głowy. obwołał się bogiem najwyższym. Eliasza. lecz zawsze Dzeus dzięki sile i rozumowi odnosił zwycięstwo. W przejrzystym powietrzu widać stąd całą Macedonię i całą Tesalię. Posejdonowi morze. że mocą swą cudowną rany goi. zwłaszcza gwałtowny Posejdon. w których biją źródła spływające wartkimi strumieniami."* Olimp był właściwym królestwem Dzeusa. Dzień i noc dzwony klasztorne zapełniają opustoszałą dziedzinę bogów surowymi dźwiękami pieśni chrześcijańskich. a pod najwyższym szczytem. śpiewał nie zasłyszane dotąd nigdy na wysokościach Olimpu słowa: “Pod Twoją obronę uciekamy się.BOGOWIE OLIMPIJSCY Olimp Łańcuch gór. do nagich złomisk tuli się nędzna i krucha kaplica św. gdzie doznawał szczególnej czci od * Henryk Sienkiewicz: Na Olimpie. od góry Atos aż do wyspy Skyros. Olimp. na zachodzie łańcuch Pindu zamyka horyzont murem zębatym. Wszyscy trzej ciągnęli losy. I ziemię dzielili bogowie między siebie: każdy z nich otrzymywał jakieś miasto lub jakąś wyspę. bywały nawet rewolucje pałacowe.

kto jego mieszkańcom złoży dar cenniejszy. Dzikie zwierzęta nie miały tam przystępu i nigdy wiatr zimny nie niósł zadymki śnieżnej. Pięknie urządził się Dzeus na Olimpie. bo choroby nie mają władzy nad złocistymi ciałami niebieskich panów. Szczęśliwe życie pędzą bogowie na Olimpie. lecz wnet jego rany goją się pod opieką troskliwych lekarzy. Na tej wyspie. Jedynie małżonka. co wdał się niebacznie w mężobójczą wojnę. Posejdon uderzył trójzębem o ziemię i wyskoczył z niej koń (według innych wytrysło źródło słone). a na większe przestronnego zamku Dzeusa. Wszyscy bogowie i ludzie zgodnie uznali. że dar Ateny jest cenniejszy jako prawdziwe błogosławieństwo ubogiego kraju. Czystego powietrza nie ćmiła żadna chmura. wraca zraniony. niezrównanego mistrza wszelkich kunsztów. dziewczęce boginie pór roku. Heliosie. podpisywano umowy i zawierano kontrakty. a wśród innych wierchów i po wąwozach stały skromniejsze dwory innych bogów. bardziej poufne. w kilka dni później. Czasem tylko bóg któryś. uroczystości i narady schodzą się do . Dla pogodzenia zwaśnionych postanowiono. że dziwnym trafem zupełnie zapomniano o najjaśniejszym z niebian. Posejdon nie chciał ustąpić Atenie miasta Aten. Kłótnie i spory trwają zwykle krótko. wyłoniła się z morza piękna wyspa Rodos. Atena zaś wywołała z głębi nieurodzajnej ziemi attyckiej drzewo oliwne. Nie słychać jęków ani stękania chorych. Wszystkie były dziełem Hefajstosa. ile że jest swarliwa i łatwo daje się unosić podejrzeniom. Na pierwsze. cały ze złota i drogich kamieni. Kiedy już całą ziemię w ten sposób podzielono. Ale nieraz przychodziło do walki. Bogowie łączą się w bliższe i bardziej zażyłe kółka towarzyskie. którą ofiarowano Heliosowi. okazało się. Hera. wszystkowidzącym bogu słońca. miał on świątynie i ołtarze. i wiernych wyznawców. Na szczęście. I tak np. czyni panu wszego świata głośniejsze wymówki. różami pachnącej. Zebrania bywają mniejsze i większe. że ten miasto otrzyma.mieszkańców. Te działy rodzinne odbywały się zgodnie. Pod najwyższym szczytem błyszczał pałac Dzeusa. Wrót Olimpu strzegły hory. bo je Dzeus swą powagą rozstrzyga i ucisza. Panowała tam wieczna wiosna.

i mówią doń szmerem wód i poszumem liści. aby lepiej widzieć. wstawał Apollo i. Radowały się serca bogów w milczeniu szczęśliwym. W złote puchary nalewano nektar. Hebe i Ganimedes roznoszą ambrozję. którzy spoglądają z wysoka.proszeni są tylko Olimpijczycy. Hermes. najady do swych źródeł i strumieni. jakaś dziwnie rozkoszna słodycz. dziewice o białych stopach. co ze zdumieniem i z ustami otwartymi. układają się na łożach z kości słoniowej i szylkretu. wszystkie dobre duchy. ulubieniec Dzeusa. który sam go porwał z ziemi i uczynił nieśmiertelnym. . co otaczają człowieka codziennie i są mu bliskie. Po takich naradach następuje uczta. trzykrotnym echem wśród skał. całą tę hołotkę nieśmiertelną. wziąwszy się za ręce. Oto cisną się tłumem nieprzebranym błękitnookie boginki źródeł i rzek. Charyty. rozpływająca się w ustach: dawała moc ciału. przypatruje się wspaniałościom niebieskim. ubrane w kwiaty. Dokoła ucztujących uwija się cudna para: bogini młodości Hebe i śliczny chłopczyk Ganimedes. Wówczas driady wracają do swych drzew w lasach. które mieszkają wśród gór. nimfy drzew o białym ciele i te. lejmoniady z powrotem ukrywają się wśród kwiatów i traw na łąkach i długo jeszcze opowiadają sobie o tym. a nie śmie słowa przemówić w obecności potężnych władców. Kiedy indziej znów odbywają się prawdziwe wiece i szybkonogi posłaniec bogów. Słowem. oready do swych gór. i odpowiadają mu głębokim. otoczony orszakiem dziewięciu muz. najwyższa arystokracja bogów. bliższe nawet od tych wyniosłych panów Olimpu. musi zbiegać wszystkie lądy i morza. jakby się pytali: “Po kiego licha ojciec Dzeus sprasza to wszystko?" A przecież są to bardzo miłe bożki. wiodły tańce wymyślne. aby zawiadomić o woli Dzeusa cały ten tłum bożków. pogodę myślom i nieśmiertelność duszy. miękko wyścielonych poduszkami. wszyscy rozchodzili się do domów na spoczynek. wino olimpijskie o niewysłowionym zapachu. i te z łąk wilgotnych. śpiewał wraz z nimi pieśni cudne i grał na harfie. A tymczasem na Olimpie bogowie zasiadają do stołów lub raczej. zwyczajem starożytnych. co widziały w niebie. Kiedy już wszyscy mieli do syta jadła i napoju. Był to zwyczajny pokarm bogów. A gdy już rydwan słońca przejechał oznaczony bieg dzienny.

Najsurowiej karano krzywoprzysięstwo. zbliżając się do ludzi. ale mogli poruszać się z niezmierną szybkością i lotem błyskawicy przenosić się z miejsca na miejsce. piękniejsi i silniejsi od ludzi. stawali się niewidzialni. Dopiero po upływie tego czasu może zasiąść przy stole bogów. rozpowiadali swym bliźnim wszystko. którą dokoła otaczają pod niebo sięgające srebrne słupy. Gdy któryś bóg miał przysięgać. a gdy się zbudzi po roku. Boga od człowieka nie dzieliła przepaść nie do przekroczenia. Mieli wprawdzie swoje namiętności. Bogowie nie byli wszechobecni. różanopalca bogini jutrzenki. Jedyna różnica między człowiekiem a bogiem była ta. Życie ich było lekkie i szczęśliwe w porównaniu z życiem człowieka. Było to właściwie życie ludzkie przeniesione w wieczność. Od starości i śmierci chroniła ich ambrozja. Tak sobie Grecy wyobrażali życie bogów. Iris. cierpienia i niedole i one im doskwierały nie mniej niż ludziom.Budziła ich nazajutrz Eos. a poza tym wzajemnie się ograniczali. spożywając ten pokarm cudowny. Albowiem na krańcu świata mieszka straszliwa Styks. ale nie wieczni: każdy z nich urodził się kiedyś i żaden nie mógł powiedzieć o sobie. najstarsza córka Okeanosa. Później zaniechano tego. którym musieli być posłuszni. Przysięgający wylewa wodę na ziemię. Iris w złoty kubek nabiera wody Styksowej. a człowiekowi najpiękniejsze chwile w życiu mącił strach przed śmiercią. zlatywała po wodę Styksową. ponieważ każdy miał sobie powierzony pewien zakres władzy. Z dala od bogów ma swoje domostwo w wysokiej pieczarze skalnej. że nie było nigdy takiego czasu. Wiedzę i potęgę posiadali wielką. Bogowie byli nieśmiertelni. lecz prawie nigdy nie zjawiali się w postaciach straszliwych lub pokracznych. Jeśli złamie przysięgę. lecz Grecy tylko takie życie uważali za prawdziwie pełne i . Zawierała ona tajemniczą siłę i nawet zwykły człowiek mógł stać się nieśmiertelnym. musi cały rok leżeć bez tchnienia w odrętwieniu podobnym śmierci. Krew ich była biała i tryskając z rany rozlewała woń przedziwną. kiedy jego nie było. Rządzili się własnymi prawami. czeka go jeszcze dziewięcioletnie wygnanie. Więksi. ale nie nieskończoną. co wypływa z onej skały. czyli Przeznaczenie. Niekiedy. Bynajmniej nie zażywali bezkarności. Ich działalność ograniczała Mojra. że bóg był nieśmiertelny. Posiadali prawie nieograniczoną zdolność zmieniania się w przeróżne kształty. co tam posłyszeli. gdyż goście ziemscy nie umieli się przyzwoicie zachować. bogowie greccy mieli ciało równie jak ludzkie podlegające znużeniu lub ranom. Z początku i ludzi wybitniejszych zapraszano do stołków olimpijskich. a mając zbyt długi język. tęczoskrzydła posłanka.

ani tobie mówić". Ares.szczęśliwe. staroniemieckim Ziu i łacińskim Jupiter (od: Diovis pater). co byłoby się stało. jak i dobro. rozmiata piasek ziemskich dróg i. Jakoż Dzeus jest przede wszystkim panem błyskawic i piorunów. On zsyła deszcz. wszyscy go pamiętali. który na niewielu rzeczach tak dobrze się rozumiał. Lecz gdyby on sam z kolei poderwał linę. Prawdziwie możny bóg. oburzał się głośno: “Nie przeczę — mówił — że Dzeus jest silniejszy i potężniejszy od każdego z nas. aż drżały ściany ze złota. Dzień i noc na dnie dymiących wulkanów cyklopi kują pioruny dla Dzeusa. rzucał bez miłosierdzia bogami po salach swego pałacu. jak na wszystkim. W rozjaśnionym lazurze greckim. Miał słuszność. co dotyczy siły fizycznej. w eterycznej przejrzystości poranków czuje się łaskawe spojrzenie ojca światłości. błyszczeć. bóg wojny. wszystkich bogów wraz z morzem i ziemią podniósłby do góry i uwiązał dokoła skały Olimpu. Dzeus był popędliwy i unosił się łatwo. Ani mnie nie jest bezpiecznie słuchać podobnych rzeczy. który gromadzi czarne kłębowiska chmur. * W nawiasach podajemy to brzmienie imion bogów. które za pośrednictwem łaciny utarło się u nas od dawna. ale żebyśmy wszyscy razem tak mało wobec niego znaczyli. Przezorny Hermes zbliżył się chyłkiem do wojowniczego boga i szepnął mu na ucho: “Daj spokój. Hera. co chwila daje poznać inne oblicze. strzelać. on ziemię okrywa w gronostaje śniegu. to prawda. Wśród gromów i burzy objawia się potęga władcy. Tetyda. I przypomniał. otwierając upusty niebieskich wód. Gdyby linę ze złota uczepić na szczycie niebios i gdyby się na niej uwiesili wszyscy bogowie i wszystkie boginie. gdyby nie boginka morska. co wyraża: rzucać. Ale od Aresa w tym dniu stronili. na szczytach gór zapala ognie grzywiaste. że nie mógł się ruszyć. gdzie pobrzmiewa wspólny indoeuropejski pierwiastek div. nie zdołaliby ściągnąć Dzeusa na ziemię. Tak. huraganem podnosi ołowiane fale morza. nad którym panuje. sprowadziła sturękiego Briareusa i ten uwolnił pana niebios. późniejsza matka Achillesa. Zbiegła prędko do Tartaru. Zmienny jak niebo. Dzeus (Jowisz )* Imię najwyższego boga Grecji spokrewnione jest z indyjskim Dyaus. . Nie wiadomo. jak to raz za dawnych czasów wybuchł spisek przeciw Dzeusowi. Tak przynajmniej sam się przechwalał. w którym mieszały się ze sobą zarówno zło. to już nie mieści mi się w głowie". a gdy się rozsierdził. Atena i Posejdon napadli go i skrępowali tak mocno.

Nakryli do stołu . żeby się przekonać. Później ozdabiali go coraz doskonalszymi zaletami serca i umysłu. przestrzega. Wreszcie otrzymał Dzeus piękne imię Hellenios. jako bóstwo narodowe. jest patronem przybyszów proszących o pomoc i przytułek. dolę lub niedolę. Filemon przyniósł z ogrodu trochę jarzyn. jakie mieli Grecy o Dzeusie. aby ludzie nie byli względem siebie surowi i nieubłagani. Dzeus jest opiekunem praw i jako Horkios ze szczytów swojego tronu. Dobry i łagodny. O zachodzie słońca weszli do jakiegoś miasta i idąc od domu do domu szukali noclegu. gdy zapukali do małej chatki stojącej na wzgórzu za miastem. Pewnego razu. które Baucis ugotowała w garnku glinianym. Już noc była. Dobrzy ludziska podsunęli nieznajomym stołki i rozniecili wesoły ogień. Żyło tam dwoje ubogich staruszków: Filemon. łagodności i miłosierdzia. Na złotych szalach waży losy śmiertelnych i wedle wskazań tej wagi zsyła dobro i zło. Stojąc na straży całości społeczeństwa Dzeus żąda posłuchu dla praw moralnych. dorzucając suchych liści i kory drzewnej. który czuwa nad prawem własności i nierozerwalnością rodu lub gminy. udał się Dzeus wraz z Hermesem na ziemię. jako Ksenios broni nienaruszalnego prawa gościnności. Lecz wszystkie drzwi zamykały się przed dwoma podróżnymi. przebrany za człowieka. otacza opieką wszelką pracę ludzką. przestrzega świętości przysięgi. Gdy byli jeszcze na wpół barbarzyńcami. którą ludzie składają wznosząc ręce i oczy do nieba i wymawiając jego imię. Dzeus jest krzewicielem uczuć szacunku. które różnorodne szczepy greckie łączy w jedną całość i nie pozwala im przepaść w morzu sąsiednich plemion barbarzyńskich. którego mądrej władzy podlegają wszystkie dziedziny życia.Wyobrażenie. włos mu z głowy spaść nie może. Każda osada ma swego Dzeusa z przydomkiem Herkejos (patron zagrody). i Baucis. zmieniało się z postępem cywilizacji helleńskiej. nawet najlichszy żebrak broni się przed zniewagą groźnym imieniem Dzeusa i gdy dłoń położy na krawędzi ogniska domowego. czy ludzie zachowują jego święte prawo. aż powstał idealny obraz najwyższego bóstwa. na którego stopniach siedzi bogini Sprawiedliwości. pod jego opieką pozostają posłowie i heroldowie. cenili w nim przede wszystkim siłę i złowrogą moc niszczenia.

odnalazł i pierwsze wykopaliska podjął w drugiej połowie XIX w. a jego mieszkańców przemienili w żaby. . w której ściany uderzała zawieszona kulka i z tego dźwięku również starano się wyrozumieć przyszłość. Gołębica przyleciała tu z dalekiego Egiptu. poznali bogów i padli na kolana. spali na gołej ziemi i nie myli się nigdy. Ale najświętszymi miejscami były Dodona i Olimpia. a podróżni. powstaniec z 1863 r. i usiadłszy na dębie przemówiła głosem ludzkim. w której służbę pełnili dziwni kapłani. Zadaniem ich było objaśniać wolę boga ze szmeru liści dębu. Widząc jednak. Na ten znak boży zbudowano świątynię. jakimi to ważnymi * Miejsce. aby jedno nie patrzyło na śmierć drugiego. aż pewnego dnia wrośli w ziemię jako dwa drzewa. podobni w tym do późniejszych ascetów. zwani selloi. złączone. a spod korzeni wypływało źródło cudowne. ale Dzeus go zatrzymał. że jedzenia i napojów wciąż przybywa i że ich skromne naczynia zmieniają się w złotą zastawę. Na Lykajonie w Arkadii spełniały się dlań tajemnicze obrzędy. W jego koronie gnieździły się święte gołębie. Mówiono. wyścieliwszy je jak mogli najwygodniej. Było to spełnienie ich ostatniej prośby: umrzeć razem. Filemon chciał złożyć ofiarę i zabić jedyną gęś. Bogowie zatopili niegościnne miasto. We wszystkich większych miastach stały jego świątynie. opowiadali historię o niegodnych mieszkańcach jeziora i pobożnych staruszkach. w dolinie żyznej i wilgotnej. splamione krwią ludzką. Wiedli życie surowe. W gałęziach drzew ptaki ścieliły sobie gniazda. ze świętych Teb. pełniąc służbę kapłańską w nowej świątyni. Polak Zygmunt Minejko. stała odwieczna świątynia dodońska. Stała tam jeszcze miednica z brązu. owianej chłodnymi wiatrami. W dzisiejszej Dodonie odkopano* sporo takich tabliczek i możemy się z nich dowiedzieć. U podnóża epirskiego Tinarosu. Na całym obszarze świata greckiego odbierał Dzeus cześć najgłębszą. Filemon i Baucis żyli jeszcze długie lata. które podawano wyryte na ołowianych tabliczkach. Wyroczni udzielali kapłani odpowiadając na pytania. na którym stała Dodona. wypoczywając w ich cieniu. która chowała się w domu. Wszyscy czworo wyszli na szczyt góry i w promieniach jutrzenki ujrzeli staruszkowie na miejscu swojej lepianki wspaniałą świątynię przeglądającą się w toni wielkiego jeziora. że w pniu tego drzewa samo bóstwo przebywa. pniami ze sobą.i ułożyli gości na łóżkach.

które chętnie kupowano na ofiary. na Peloponezie. Pasterze z Arkadii i Mesenii spędzali trzody bydła. wśród łąk zielonych. e. Grecja.kwestiami trapiono boga. które od r. W Olimpii ogłaszano powszechnie ważne rozporządzenia i układy. historycy i poeci odczytywali swoje utwory. U zbiegu dwóch rzek. Ze wszystkich stron ściągali zawodnicy. które niezmiennie zaczynały się od słów: “Dzeus był. że słucha ich naprawdę cała Hellada. Alfejosu i Kladeosu. Dzeus będzie". Igrzyska trwały kilka dni i obejmowały wszelkie popisy zręczności i siły. na jego cześć układano hymny. Co cztery lata odbywały się igrzyska. Kapłani odpowiadając przemawiali wierszami. dzieło mistrza ateńskiego. lecz jakby osadą świątyń. Ożywiała się jedynie raz na cztery lata. najsławniejsze miejsce kultu Dzeusa w całej starożytności. Uroczyste procesje miast greckich wiozły bogate dary dla świątyni Dzeusa. wypadających w drugą lub trzecią pełnię Księżyca po przesileniu letnim. bezcenny w oczach tysięcy młodych ludzi. Olimpia nie była miastem. Jan Parandowski: Dysk olimpijski. Zawodnik ozdobiony tą świętą gałązką wracał do miasta rodzinnego jak triumfator. mówcy i filozofowie występowali z odczytami. miasta i państewka. Stawiano mu posągi. jego następca w trzydzieści lat później kazał spalić świątynię Dzeusa. symboliczny dar. Szły gromadnie orszaki pielgrzymów śpiewając pieśni pobożne lub wesołe. W dolinie Alfejosu kramarze rozbijali namioty. między wzgórzami zarosłymi borem. 393 n. Nagrodą był wieniec oliwny. 776 przed n. których konie stawały do wyścigów. wiedząc. czy też skradziono". rozbita na szczepy. Zajmował pierwsze miejsce na uroczystościach publicznych i miał utrzymanie na koszt państwa. kóz i owiec.* W świątyni olimpijskiej stał posąg Dzeusa. składy kosztownych podarków. leżała Olimpia. ćwiczenia zawodników. e. W krainie Elis. czy kołdry i poduszki zgubiono. przez kilka dni igrzysk. aby szczęk oręża nie mącił powszechnej radości. a więc w połowie sierpnia lub września. jednoczyła się pod dobrotliwym spojrzeniem Dzeusa. Na wozach jechali wielcy panowie. jakim jest dzisiaj.. każdy ze swoim nauczycielem gimnastyki. kiedy to zniósł je cesarz Teodozjusz. dokoła których kapłani spełniali nakazane obrządki. przetrwały aż do r. zebrane w świętym okręgu stały liczne świątynie i budowle przeznaczone na mieszkania kapłanów. Na ten czas ustawały w całej Grecji spory i wojny: ogłaszano “pokój boży". * Por. Olimpia zmieniła się w to rumowisko. budy i stragany. Dzeus jest. . gdzie połamane kolumny i poprzerzucane kamienie porasta trawa pomieszana z rumiankiem. którzy z najodleglejszych stron świata greckiego dążyli do Olimpii w nadziei zwycięstwa. Na jednej z nich czytamy: “Agis zapytuje.

jak ono mogło wyglądać. który uważa za swoją własność. na głowie ma diadem z gwiazd. Za nimi druga para. Roztaczają szeroko skrzydła. do której Hera jest skora. odsłaniając nagą pierś z kości słoniowej. surowe. Tuż za nią. Raz związał ją złotym łańcuchem i powiesił za ręce u . Błękitnawe szyje ptaków wyginają się w locie. Hera (Junona) Z ciemnych obłoków wysuwają się dwa pawie. czwarta — cały rój pawi. Bujne kędziory. Na złotym tronie siedział bóg olbrzymi. trzyma w białych dłoniach bogini Iris o skrzydłach tęczowych. przez lewe ramię z tyłu przerzucony. Nogi w złotych sandałach opierały się na podnóżku podtrzymywanym przez lwy. na rozkaz jednego z cesarzy rzymskich przeniesiony do Konstantynopola. raczej aby uniknąć kłótni. ubrana w fałdziste szaty. daje jej odczuć swą wyższość w sposób nieco gwałtowny.Fidiasza — jeden z siedmiu cudów świata. królowa nieba. Posąg ten. spłonął tam w czasie pożaru. małżonka Dzeusa. na którym złoty orzeł roztaczał skrzydła. osiemkroć przerastający miarę ludzką. delikatne jak przędza pajęcza. spod którego patrzą ciemne. Fałdzisty płaszcz szczerozłoty. W wyciągniętej lewej ręce trzymał boginię Zwycięstwa. Dzeus ulega jej często. Lejce. ujęte złotym wieńcem oliwnym. Odbywa ranną przejażdżkę nad światem. rozniósłby całe wiązanie gmachu. że gdyby wstał nagle. dumna. że tysiące posągów Dzeusa w naszych muzeach pozwalają domyślać się. Gdy mu zbraknie cierpliwości. wsparta na berle. prawą zaś dzierżył berło. ozdobiony figurami zwierząt i kwiatów. ale nie zawsze. barkami rozpierał się na całą szerokość nawy. pełnej majestatu. rozkazujące oczy — Hera. Ciągną złocisty rydwan. stoi druga bogini: wysoka. Lecz dzieło Fidiasza było dla całej starożytności tak uświęconym wzorem. trzecia. owijał mu lędźwie i nogi aż ku stopom. z których słońce dobywa ogni różnobarwnych. Głową sięgał sufitu. łagodności i pogody. spływały po obu stronach twarzy. Mówiono. W istocie jednak mało się dzieje wedle jej woli.

W czasach pierwotnych jej wizerunkiem był prosty słup lub belka. że je zamieniła w kamienne schody prowadzące do świątyni. Nie znosiła żadnych porównań. cenił zawsze jej zdanie i na znak . Ojciec ich. gdy z otwartej głowy wyskoczyła dorodna bogini. z bogów najtęższego kowala. odbywały się co pięć lat igrzyska dziewcząt. biegły do mety walcząc o nagrodę. Atena (Minerwa) Dzeus. gdzie stała jedna z najstarszych świątyń Hery. wezwał Hefajstosa. że królowa nieba powinna być najpiękniejsza na świecie. Tak ją wyrzeźbił Poliklet w kolosalnym posągu. Ledwo Hefajstos zadał mu cios żądany. który był kapłanem. pasły się na łąkach i uważały siebie po prostu za krowy. chcąc się jej przypodobać. Poeci. co jest powodem cierpienia. które przyrównywali do ócz młodej jałówki. Córki króla Projtosa mówiły głośno. ona opiekowała się macierzyństwem i niosła pociechę wdowom. W krótkich koszulkach. który od dłuższego czasu odczuwał dotkliwe bóle głowy. ciemnobłękitne oczy. a one uciekły do lasu. symbol płodności. ptakiem jej poświęconym. kaplicę lub ołtarz. aby się przekonać. co mówiono o jej urodzie. chwalili olśniewającą białość jej ramion i wielkie. który stał w świątyni Hery w Argos. stąpał codziennie po skamieniałych ciałach córek i słyszał cichy jęk dzieci pod swymi stopami. Dopiero na prośbę bogów uwolnił ją w kilka dni później. W Olimpii. którą była gałązka oliwna i kawał pieczeni ze zwierząt ofiarnych. z rozpuszczonymi włosami. Dzeus kochał ją najbardziej ze wszystkich swoich dzieci. Zresztą w każdym mieście miała Hera świątynię. Ale kobiety sądziły o tym inaczej. i kazał sobie toporem rozbić czaszkę. w drugiej berło z kukułką. Hera zesłała na nie szaleństwo. sadzał wysoko na radzie bogów. a dla większej męczarni przydał do nóg dwa ciężkie kowadła. Później przedstawiano ją jako poważną matronę o majestatycznej urodzie. Bogini siedziała na tronie trzymając w jednej ręce jabłko granatu. Białoramienna bogini była patronką niewiast. Była bardzo wrażliwa na wszystko.szczytu Olimpu. Inne. że jej nie ustępują w piękności. W tak dziwny sposób przyszła na świat Atena. w jasnej zbroi. bóstwo mądrości. podobnie zarozumiałe panny ukarała w ten sposób. beczały. Do niej modliły się panny w dniu ślubu. w mniemaniu.

które w uszach Greków brzmiało jako Atenka. Zajmowało ją wszystko. Teraz dopiero Atena poznała. a może jeszcze piękniej niż sama bogini. aż król Pizystrat (VI * Juliusz Słowacki: Zawisza Czarny. przyznawano jej na Olimpie w tych rzeczach niedoścignione pierwszeństwo. . Lecz Atena zbroję nosiła tylko po to. której własna robota nie była piękniejsza. które od niej od wzięło swą nazwę — dumne. Nie zabijaj wołu ciągnącego pług".* Tam miała najpiękniejsze świątynie i najokazalsze uroczystości. Nie zostawisz niczyich zwłok bez pogrzebu. Gałąź z poświęconego jej drzewa oliwnego stała się symbolem zgody między zwaśnionymi. że Atena. na których zawisają tęczowe źdźbła słońca. Nigdy nie myślała ani o miłości. Biedna dziewczyna powiesiła się z rozpaczy. Danae nakryta złotym deszczem i wiele innych rzeczy. a uczeni i filozofowie widzieli w niej swoją patronkę. Panatenaje. Potępiali jedynie jej zamiłowanie do wojny. Inaczej się działo na ziemi. w porze wspaniałe żniw. początkiem sierpnia. jak dalece gniew ją zaślepił. Atena szczególnie celowała w robotach tkackich i wyszywaniu. wielkiej siły i niezłomnego hartu. gdzie pewna księżniczka. Wynalazła mnóstwo pożytecznych rzeczy.szczególnej łaski pozwalał używać swej strasznej broni — piorunu. Wróciła jej życie i jednocześnie zamieniła w pająka. Arachne skreśliła igłą na płótnie przedziwne bajki. imieniem Arachne. postawy olbrzymiej. * Albo raczej było odwrotnie: z przedgreckiej nazwy Aten urobiono imię bogini. z Ateny. ani o małżeństwie. Był tam Dzeus porywający Europę i Leda bawiąca się z łabędziem. Była to surowa i niedostępna dziewica. a wszystko takie żywe i takie ładne. podarła ze złości tkaninę Arachny. Ponieważ żadna z bogiń tym się nie zajmowała. zapewniała. Kapłanom zaś zalecała głosić takie prawa: “Nie wzbronisz nikomu wody ni ognia. Nie miała po prostu na to czasu. żeby bronić słusznej sprawy i miast napadniętych zdradziecko. Ze wszystkich miast greckich Atena kochała najbardziej to. że potrafi wyszywać równie pięknie. Nie będziesz wskazywał fałszywej drogi. Ateńczycy obchodzili niepamiętnych czasów. Były one pierwotnie świętem chłopskim. Odtąd Arachne “srebrne w belkach płócienka przędzie"*. Wtedy Atena stanęła z nią do zawodów: która z nich cudniej wyhaftuje tkaninę.

Stada bydła szły pod nóż ofiarnika i w chwili gdy ku niebu wznosił się dym z ognia płonącego na ołtarzu. u stóp skały Akropolis. o którym opowiadano. W czasie Panatenajów odbywały się wyścigi na wozach. barwiona żółto i fiołkowo. Wśród śpiewania hymnów i muzyki procesja obchodziła wszystkie święte miejsca. . Nazajutrz przed świtem gromadzono się przy jednej z bram miasta. Za okrętem prowadzono bydło ofiarne: krowy i owce.wiek przed n. O pierwszych brzaskach ruszał orszak. wszyscy zasiadali do uczty. że pierwsza zatańczyła go Atena po zwycięstwie nad gigantami. Na maszcie i rejach rozpościerał się peplos. Ze wszystkich stron zjeżdżali się artyści i występowali w Odejonie. sprawianą co cztery lata z wielką wystawnością. W blaskach sierpniowego słońca uwijały się roje łodzi i drobnych stateczków. Ulice na ten dzień starannie oczyszczono. Ulice do późnej nocy rozbrzmiewały śpiewami. Dalej zaś postępował pochód wedle porządku przestrzeganego przez osobnych urzędników: dziewice w bieli ze świątynnymi przyborami. Zwycięzcy otrzymywali pewną ilość oliwy wyciskanej ze świętych oliwek Ateny i przechowywanej w malowanych dzbanach. W ostatnim. skąd miała wyjść uroczysta procesja. urządzano bieg z pochodniami. e. pokryta haftami. Najuroczystszy dzień w roku kończył się powszechnym świętowaniem: odwiedzano się wzajemnie. przedstawiającymi zazwyczaj sceny z gigantomachii. złotego słońca i cichego. młodzieńców i mężów — wszyscy nago. pogodnego błękitu nieba. dziewiątym dniu Wielkich Panatenajów odbywały się w Zatoce Salamińskiej wyścigi żeglarskie. domy ozdobiono zielenią i kwiatami. do którego stawali najpiękniejsi młodzieńcy i mężowie z całej Attyki. Piękne święto zamykano obrazem. chodzono po ulicach z wieńcami na głowach. Pracowały nad jej wykonaniem przez cały rok cztery dziewice z najpierwszych rodzin ateńskich pod kierunkiem kapłanki Ateny. wspaniała szata z materii wełnianej. stary wojenny taniec. z tarczą tylko na lewym ramieniu i z hełmem na głowie. wojsko. Z okrętu zdejmowano peplos i u wrót świątyni oddawano w ręce kapłanki Ateny. która nim przyodziewała prastary posąg z drzewa. wreszcie konnica. Występowały kolejno trzy chóry: chłopców. aż zatrzymywała się przed wejściem na Akropol. zapasy atletów i koncerty muzyczno-wokalne. świetne arystokratyczne rycerstwo ateńskie. posuwany na kołach lub niesiony na ramionach mężczyzn.) uczynił z nich naczelną uroczystość ateńską. pozostającym na długo w pamięci — radosną wizją lazurowego morza. nocą śpiewano po gajach i ogrodach. Na słabym wietrze furkotały żagle mieniąc się wszystkimi barwami. Po konkursie piękności męskiej. Po zawodach odbywał się przy akompaniamencie fletów taniec pirryjski. a rzędem stali niewolnicy i cudzoziemcy z gałązkami dębowymi. dygnitarze. wielkim gmachu koncertowym. na którego czele widniał okręt święty.

Dawano jej rozmaite przydomki ze względu na jej rozliczne zajęcia. równie kosztowny jak jego Dzeus olimpijski: cały ze złota i kości słoniowej.Ateńczycy widzieli w swojej bogini idealne uosobienie samych Aten i najdoskonalszy wyraz wszystkich cnót ateńskich. Pallas. Od tej chwili jałowe skały Delos zakwitły i napełniły się radością świeżej zieleni. Promachos. smukły. jasnowłosy. cyprysów i wawrzynów. którego był panem. W świątyni był posąg Ateny. wysoki na dwanaście metrów. Była to postać pełna szlachetności. Apollo Apollo był synem Dzeusa i Latony. zachował dar wiecznej młodości i boskie przejrzyste oczy. mówiąc: “urodziwą i świetnego rodu pannę zowie się u Hellenów: pallas". Lecz najmilsza była dla niej nazwa Partenos —Dziewica. Ptakiem poświęconym Atenie była sowa. “Stolica niebieska”. a otoczywszy zwartym kołem błogosławioną wyspę śpiewały cudnie. spod której wychylał się wąż. a w prawej dłoni trzymała skrzydlatą boginię zwycięstwa. Zwano ją Ergane. Atenie-Dziewicy zbudowano w Atenach świątynię. czyli Panną. tak jak ją widzimy w licznych zachowanych posągach. której wspaniałe ruiny do dziś się zachowały. do dziś symbol wiedzy i mądrości *. czyli Panią Zastępów. Jan Parandowski: Dwie wiosny. Bogini stała opierając się lewą ręką na tarczy. rozdział pt. siły i majestatu. Dźwięki muzyki i hymnów wznosiły się ku niebu w błękitnych zwojach kadzidlanych. Na głowie miała hełm ozdobny. Polias. Apollo był najpiękniejszy z bogów. Gdy miał przyjść na świat. a ubrana była w długą szatę opadającą do stóp w poważnych fałdach. Partenon. Rzesze pobożnych wyznawców Apollina szły ku białym świątyniom. czyli Patronką Miast. ukrytym wśród palm. ze wszystkich stron przypłynęły łabędzie. Urodził się na wyspie Delos. jak to imię objaśnia geograf grecki Strabon. . roboty Fidiasza. Był bogiem wyroczni i wróżb. czyli Pracownicą. a odblask jego urody odgadywano w złotym obliczu słońca. Wysoki. Nike. pod drzewem palmowym. które widziały daleko w głąb czasu i przestrzeni. Jako * Por.

śpiewaków i poetów. tworząc jak gdyby hymn pochwalny na cześć tej przyrody. był Apollo patronem wieszczów. którego jedyną wadą było . Przyznano mu pierwszeństwo. cały łan trzciny. poszum burzy. szemrzeć. Marsjas grał pierwszy i wszystkich zadziwił. Zacny balwierz bał się śmierci. gdy Apollo uderzył w struny swej cudownej cytry. Midas ukrywał swą hańbę pod czapką. I ledwo tylko wiatr powiał. Oto król Midas. A przy tym zdarzyła się rzecz bardzo śmieszna. Sędziami obrano pasterzy i pasterki strzegące swych trzód na górze Nysa. Jemu nie podobała się gra Apollina. trzciny jęły się poruszać. Jego fletnia naśladowała kląskanie słowików. Umarł Marsjas i wielki płacz ozwał się z głębi lasów i gór. wyrosła trzcina. Sam grał mistrzowsko na cytrze. szmer źródeł. daleki głos ech leśnych. on jeden głosował za Marsjasem. Po całym kraju szedł ten zdradziecki szept trzcin i rzecz się stała jawna ku wielkiemu zmartwieniu dobrego króla. zbierać się w głos. których zwano “dziatwą Apollina". pobiegł nad brzeg morza. Bóg zemścił się i dał mu ośle uszy. Królowi jednak nie wypada mieć oślich uszu. wykonał tam jamkę w ziemi i w głąb niej krzyknął. odszedł niezadowolony. Raz nawet wdał się w zawody z niejakim Marsjasem. Tymczasem — widocznie za zrządzeniem bogów — na tym miejscu. Grał i śpiewał jednocześnie. gdzie była jamka.ten. której nieuczony Marsjas był dzieckiem i wychowankiem. Koniecznie chciał się komuś zwierzyć. Nie mogąc inaczej. który był również świadkiem owych zawodów. kto znał tajemnicę królewską — nadworny fryzjer. której nigdy nie zdejmował. wszyscy bogowie leśni wylewali po nim łzy tak obficie. że z tych łez wypłynęła rzeka. co miał sił: “Król Midas ma ośle uszy!" To mu ulżyło. Co chwila dobywał z dusz słuchaczy to uniesienie radości. to słodkie pragnienie. Już był pewny zwycięstwa. wszystkie boginki górskie. to znów smutek serdeczny. którą nazwano jego imieniem — Marsjas. który był nieporównanym flecistą. ale posiadanie tak niesłychanego sekretu nie dawało mu spokoju. co daje jasnowidzenie. Wtedy Apollo schwycił pokonanego Marsjasa. który mówił: “Król Midas ma ośle uszy". który goląc Midasa widywał go bez czapki. przywiązał go za ręce do drzewa i żywcem odarł ze skóry. Ale był ktoś. Król pod karą śmierci nakazał mu milczenie.

był Apollo zwierzchnikiem muz. Apollo. Młodzieniec umarł. na beockim Helikonie i Parnasie. która ją natychmiast zmieniła w drzewo laurowe.to. Mógł to uczynić z łatwością. gdzie bije święte źródło kastalskie. że Hiakintos otrzymał cios śmiertelny. który do dziś nazywamy hiacyntem. że do kogo Apollo się przywiązał. mimo że należał do najwyższej arystokracji bogów. tak pokochał pięknego młodzieńca. lecz ulubioną ich siedzibą były wyniosłości Pierii pod Olimpem. Jeszcze wyrostkiem był. służył za parobka u króla Admeta w Tesalii. Miał Apollo serdecznego przyjaciela w młodym Hiakintosie. Tymczasem Zefir. Gonił ją przez góry i lasy. a strzałą nienawiści w płochliwe serduszko nimfy Dafne. że lepiej strzela od niego. wygnany z Olimpu. Mieszkały one na szczytach gór. Za zbliżeniem się Apollina Dafne uciekała. Miał tu swoje sprawy i dawne wspomnienia. jak raz. by bydło chronił od wilków. których nigdy nie tknęła . i przechwalał się. Na próżno syn Latony chciał mu wrócić życie z pomocą ziół leczniczych. i każdą nagłą śmierć przypisywano gniewowi Apollina. Mówiono. Strzała miłości trafiła w serce Apollina. nie zostawiając śladów. Gospodarze więc modlili się do niego. że nie mógł znieść. gdy uważał się za niedoścignionego łucznika. Pewnego dnia. gdy wtem ona zwróciła swe prośby ku matce Ziemi. Podrażniony Eros wyjął z kołczana dwie strzały: miłości i nienawiści. Zefir nagłym tchnieniem tak skierował dysk rzucony przez Apollina. gdzie pasł trzody grając na fujarce. Tak dziwnie się składało. tego spotykało jakieś nieszczęście. dziewięciu cór Dzeusa i Mnemosyne (Pamięć). Tam kwitły łąki rozkoszne. Rzecz tę opisał u nas pięknymi oktawami Samuel ze Skrzypny Twardowski w poemacie Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się. że strzały jego rażą znienacka. chętnie przebywał na ziemi. że nie znał się dobrze na muzyce. bożek łagodnego wiatru. iż ów porzuca jego towarzystwo dla olimpijskiego boga. boga miłości. Nad brzegiem pewnego strumienia już miał ją pochwycić. albowiem jak nikt strzelał z łuku. którego uczył strzelać z łuku i grać na cytrze. Szydził nawet z Erosa. Pamiętał. a z jego krwi wyrósł kwiat. gdy Apollo zabawiał się dyskiem. kapelmistrz orkiestry olimpijskiej. Jako bóg muzyki i poezji.

urocze szaleństwo poezji. muza pieśni bohaterskiej. Euterpe (Radosna). którzy piszą hymny i pieśni pobożne. gdzie owce pasł białorune. jakiej używało się przy obrzędach religijnych. gra na flecie. gdyż wspierał ludzi w cierpieniu. Kostur dały mi potem do rąk. które zbłąkanych oślepiają szaleństwem i strącają w przepaść. W późniejszych czasach powierzono każdej z muz jakąś sztukę. Klio (Głosząca sławę) zajmuje się historią i ma zwój pergaminu. aby je łatwiej rozróżnić. One to niegdyś Hezjoda uczyły pięknego śpiewania u Helikonu podnóża.kosa. ratował z nieszczęścia. korowód piękny zawiodły na Helikonu wyżynach. Erato (Umiłowana) na małej cytrze wygrywa pieśni miłosne. którego muzy same wybrały na swego kapłana: “Wdzięczne ciała obmywszy w rzeźwiących nurtach Permesu. w całuny mgielne spowite. muzy. trzyma rylec i tabliczkę do pisania. Był lekarzem duszy i ciała — ten bóg światła i pociechy. i przedstawiano je w rzeźbach i malowidłach ze stałymi atrybutami. Urania (Niebiańska) dźwiga globus astralny. Polihymnia chodzi w głębokiej zasłonie. którą się szczególnie miała opiekować. Oto jaką wizją otwiera się poemat Teogonia Hezjoda. stąpając pieśniom do wtóru. Kalliope (Pięknolica). Lecz w starożytności przynosiły one inne szaleństwo. Grecy dzisiejsi opowiadają. którą jej dają za godło. Olimpu dziewice. śpiewając głosem przecudnym. łaskawy i dobroczynny. szły pośród nocy w dolinę. bo jej dziełem jest gwiaździarstwo. i na nich wypasały się trzody będące własnością bogów. Taleja (Rozkoszna) pokazuje maskę komiczną jako muza komedii. ułamawszy laurową gałąź pięknie rozkwitłą — i boską natchnęły mnie pieśnią". śmierć odwracał. Takiego właśnie pokazał Wyspiański w Akropolis. Terpsychora (Kochająca taniec) z wielką lirą w ręku uczy ludzi tańca. że w górach Pierii gnieżdżą się złe duchy. gdzie bóstwo . Stamtąd. Melpomene (Śpiewająca) jest muzą tragedii i poznać ją można po smutnej masce. ruszywszy gromadą. Nazywano go Zbawcą. zbrodniarzy oczyszczał z grzechów. Apollo był jedną z najjaśniejszych postaci greckiego Olimpu. patronka liryki. albowiem zsyła natchnienie tym.

Tu ona niechaj wyszywa I nuci u swej kądziele. Użytku rodzaj wszelaki Zajmie spichlerze. którą Kniaźnin tak oddał po polsku: Do domu tego przychodzę. zwaną ejrezjone. A szczęśliwymi szczęśliwa.pogańskie zlewa się w jedno z Chrystusem. jakby u nas z kolędą. obory: Pelne owoców przetaki. oddawała ją gospodarzom. Chłopcy. idący z ejrezjoną. Za nim cześć. śpiewali pieśń. oliwą i winem w dzbanuszkach. owiniętą wełnianymi wstążkami. wówczas ją palono i zastępowano świeżą. Słyszałem wszędy po drodze: Mąż tu w dostatki opływa. Pełne warzywa komory. Niechaj otworzą te wrota! Skarb wnidzie nieprzebrany. bułkami. Narają swachy życzliwe Synową piękną i młodą. Wasze pomnoży wesele. Niech ją muły niepotkliwe Do domu tego przywiodą. zawieszali na drzwiach aż do następnych świąt. stawała przed każdym domem. Gdzie samo szczęście przebywa. . W Atenach po zbiorach jesiennych obchodzono ku czci Apollina święto. w czasie którego młodzież niosła gałąź oliwki obwieszoną ligami. ochota I pokój wszystkim żądany. zdrowie. a ci ową gałąź.

a on je dosięgał w locie pierzastą strzałą. Na plecach nosi kołczan pełen dzwonnych. z bujnymi kędziorami. W sztuce występuje Apollo jako ideał młodości i wdzięku męskiego. Był to zapamiętały myśliwy. Ptaki uciekały przed nim. Artemis (Diana) Artemis była bliźnią siostrą Apollina. Równie jak on piękna. czasem tylko ma przerzuconą przez ramię chla-midę. W samo południe stanął nad brzegiem strumienia leśnego. Czy co dacie. Schowany w . jak Atena. srebrnych strzał. z wieńcem wawrzynu na głowie. przypomina go również wyraz: laureat. które swobodnie spadają na ramiona albo są fantastycznie ufryzowane: jest to element olimpijski. Widzimy go na głowie i Petrarki. Zgubiła go jednak własna nieostrożność. Zazwyczaj nagi. Równo polecim was Bogu. Wieniec laurowy dawano w nagrodę poetom i zwyczaj ten przeżył starożytność. z lirą w ręku. od świtu uganiał ze sforą psów po lasach i górach. W orszaku muz widzimy go znów (jako Kitarodosa) w długiej powłóczystej szacie. o czym najboleśniej przekonał się młody Aktajon (Akteon). powrócę. nie pomyślała jednak o małżeństwie i została na zawsze dziewicą. ukryte w kniei zwierzęta wypłaszał niechybnym oszczepem. Dawano jej przydomek Czystej i wiedziano powszechnie. Pewnego dnia. która tak bardzo kochała łowy. i naszego Janiciusa. Oto już chwila upłynie Jako stoimy przy progu. czyli nie. przez co mógł był stać się miłym bogini.Z jaskółką równie coroczną Powrócę do was. bez brody. Nogi tu moje wypoczną I piosnkę wdzięczną zanucę. wysoko przepasanej. jak zwykle. mały płaszczyk. w ręku trzyma łuk. że nie pozwala nawet spojrzeć na siebie mężczyznom.

Czyż nie poznajecie swego pana?" Ale dźwięki. Krzepki. zastawiało się sidła na zające. rozkoszny sen obejmuje utrudzone ciało. jest mdła. Akteon.. Bogini go dostrzegła. Uciekał. swych towarzyszek. Nie wiedział teraz biedny myśliwy.. skąpaną w jeziorze. Chciał krzyknąć swym wiernym psom: “To ja. szumiąca świeżość potoków! Rozkładało się ognisko z chrustu i zeszłorocznych liści. co począć: czy wracać do domu. szarpiąc..krzakach. Ambrozja. własne ogary go wytropiły. Pokrwawiła się wieczność o leśne igliwie!. które z jego uścisku wydobywa różowy pocałunek jutrzenki. Podpatrzył w blask boginię.. Psy go własne opadły. W chwili gdy się tak wahał. Albo prowadzi je Artemis wiadomymi ścieżkami na szczyt Parnasu. Za karę go w jelenia przedzierzgnęła mściwie. gdy się nic nie jadło od rana. którym rogi zaplątały się w gąszczu. Pachnący chłód lasu. które wydawał. Próżno wzywał na pomoc dawnych towarzyszy. nie układały się w ludzkie słowa. Natychmiast Akteon zmienił się w jelenia. wszystkie biorą się za ręce i tańczą do późnej nocy. Chwytało się jelenie.. ciała! Śmierć go. Lecz lud na Peloponezie czcił Artemidę jako boginię płodności i . Jakby żartem prysnęła nań wodą. Nasłuchując ich kroków na pobrzeżach ciszy! Nikt nie poznał po głosie i po znoju rany. w mocnych sandałach. Pieczone na oszczepie mięso rogacza ma smak wyborny. mógł widzieć nie postrzeżony. a nektar nie może się równać z wodą źródlaną! A pod wieczór. Że to człowiek . przelotny skwar otwartej polany. Próżno bronił obcego. gdzie brat Apollo gra na cytrze i muzy śpiewają. Tragedię ostatnich chwil Akteona oddał Bolesław Leśmian w następującym fragmencie: Powieść o Akteonie: wiosna szumi w borze. którą podają w niebie. W wysoko podpiętej sukni. na czele białego orszaku nimf. psami poszczuwszy. czy ukrywać się w lasach. z jeleniem zrównała. uzbrojona w łuk lub w oszczep. jak bogini Artemis kąpie się wraz z towarzyszkami. psy go dopadły i rozszarpały. czatowało w dziuplach wielkich drzew na ociężałe dziki.. jeśli księżyc świeci. W końcu zaplątał się wśród gałęzi. które boli.nie jeleń! Duch . otoczona zgrają psów. Słup gryzącego dymu wikła się wśród ciemnych konarów. jak zwierzynę! Wpośród godzin istnienia miał taką godzinę!.upolowany! Artemis była prawdziwą królową lasów. silnymi rzemieniami dookoła nóg uwiązanych. biegła. Posunął się krok dalej i trzask suchej gałązki go zdradził.

bogini młodych dziewic. Jej poświęcone były źródła. Monis. jako bogini śmierci. Po wielu oporach i przygodach musiała w końcu poślubić Akontiosa i była z nim szczęśliwa. Był to podstęp. a znając . A w jej świątyni na Delos opowiadano takie zdarzenie. iżby sieci moje zawsze były pełne ryb". Pewien rybak wołał ku niej: “Ja. Artemido. obiecując ofiarę z kozy. była Artemida dobroczynną boginią. daję ci. Zakochał się w niej od razu. składano krwawe ofiary z ludzi. i matki wspierała przy porodzie. Dla ciebie tę czarę napełniłem po brzegi czystym winem i dla ciebie ułamałem kęs czerstwego chleba: ofiara uboga. zawieszał na drzewie. rzeki i moczary. a przeczytawszy głośno napis. odrzuciła je nadąsana. a imię jej sławiono i wśród uprawnych niw w dolinach. które polecano jej opiece. Na jej pachnących ołtarzach dziewice składały pukle włosów. i zwierzętom. rybę smażoną. lecz z głębi pobożnego serca dana. Była to pamiątka jeszcze z tych czasów. Zjawił się tam pewien młodzieniec imieniem Akontios i ujrzał piękną pannę imieniem Kydippe. Kydippe podniosła jabłko. Czytamy taką modlitwę dziękczynną: “Przepaskę o pięknych frędzlach i tunikę złożył Attis u wrót twej świątyni. podróżny. kiedy Artemidzie. Lecz sama o tym nie wiedząc związała się przysięgą. i wśród lasów na wyniosłościach Tajgetu. bo dają urodzaj ziemi. że dziecko jego przyszło na świat całe i zdrowe". że wyjdę za Akontiosa". Mieszkańcy Taurydy (dzisiejszego Krymu) prawdopodobnie w czasach historycznych zabijali jej w ofierze schwytanych na wybrzeżu cudzoziemców. rybak. Tak czysta bogini czuwała nad świętością przysiąg. a panny młode w dzień ślubu ofiarowywały jej zabawki dziecinne. córko Latony. a znając stare prawa tej świątyni wziął jabłko i napisał na nim te słowa: “Przysięgam na świątynię Artemidy. I rzucił jabłko pod nogi dziewczyny. w gaju Artemidy.śmierci zarazem. tak żeby krew tryskała na posąg bogini. Inni prosili ją o obronę przed złodziejami. i dzieciom. W zamian za to spraw. kapelusz na znak wdzięczności za powrót szczęśliwy. albowiem sprawiłaś. W Sparcie corocznie przed jej ołtarzem ćwiczono chłopców. wracając z wędrówki. Użyczała bowiem błogosławieństwa i roślinom. Modlono się do niej o zdrowie drogich osób. Podobnie jak Apollo.

kojarzyła błogosławione małżeństwa. Hezjod? Jego Hekate. któremu piastowała dzieci. zjawia się w upiornej postaci w noce księżycowe na rozstajnych drogach. Ową Hekate pojmowano jako boginię śmierci. na którym boginię przedstawiały trzy kobiece postacie tyłem do siebie zwrócone. całkowicie ubraną. a przypominającą raczej bóstwa indyjskie. osłania żołnierzy w bitwach i żeglarzy na morzu. Umiłowana przez bogów. siłę i sławę. W Atenach. Przy każdej ofierze wzywano jej imienia. czuwa nad sprawiedliwością w sądach i prowadzi zawodników do zwycięskiej mety. na wybrzeżu Azji Mniejszej. zgoła niepodobną do bogów greckich. o stu piersiach. w samym swoim rodzie jest jakby gwiaździsta. Aby ją ubłagać. którą tam przedstawiano zupełnie inaczej: jako matkę wszego stworzenia. We włosach błyszczał diadem w kształcie półksiężyca. W Efezie natomiast. wynoszono jej na rozdroża resztki ofiar składanych umarłym. otoczoną wężami. Często na gemmach spotykamy tę dziwną sześcioramienną boginię. Któż by rozpoznał to groźne bóstwo straszące po rozstajach w owej wzniosłej postaci. w ręku łuk. rzeźbiarz Alkamenes wykonał jej posąg. którego kult Grecy tam mieszkający przejęli od sąsiadów i przemianowali je nazwą rodzimą. nogi i ręce nagie. Lecz bogowie greccy dziwnie się zmieniają zależnie od czasu i miejsca. jest łaskawa dla ludzi: zsyła bogactwo. stała świątynia pod wezwaniem Artemidy. w Epidauros i na wyspie Delos nosiła Artemis przydomek Hekate (W dal godząca). Nie była to Artemida. . niedbale przepasanej szacie. Zwyczajnie wyobrażano Artemidę jako łowczynię w krótkiej. faworytka Dzeusa. Około zaś połowy V wieku przed n. lecz bóstwo azjatyckie.serca ludzkie lepiej. Była boginią czarów i czarownice wzywały jej pomocy do swych ciemnych praktyk. W najdawniejszych czasach przedstawiano ją jako dojrzałą niewiastę. niż sami ludzie je znają. e. jaką opiewa najstarszy po Homerze poeta grecki. w otoczeniu duchów i psów. przez co utożsamiono ją z boginią czczoną pod tym imieniem w Azji Mniejszej. która chodzi po grobach. z dwiema pochodniami w ręku. na plecach kołczan. córka Persesa i Asterii. w rękach trzymały pochodnie i dzbanki.

urodził się nad ranem na górze Kyllene w Arkadii. Nad Alfejosem wypoczął trochę. one natychmiast przestały się gryźć i zgodnie oplotły się dokoła laski. Po drodze zabił żółwia i z jego skorupy uczynił cytrę. Ledwo bowiem wszedł na Olimp. z którym Hermes nigdy się nie rozstawał i który przetrwał starożytność w postaci pastorału używanego przez biskupów greckiego kościoła. gdy wrócił do Kyllene. Miało się już pod wieczór. Dzeusowi mało piorunu nie ukradł. Mówiła. już nazajutrz Ares chodził bez miecza. wsunął się do swej pieczary przez dziurkę od klucza. Posejdonowi gdzieś przepadł trójząb. Szelmostwa Hermesa uczyniły go bogiem złodziei. że to wszystko Hermes kradnie. . lecz nawet nie wie jeszcze. Aby zmylić ślady. zobaczył go starzec pracujący w winnicy. niby powiew letni. Około południa zakradł się do obory króla Admeta w Tesalii i wyprowadził z niej trzodę powierzoną opiece Apollina. Owinął sobie stopy liśćmi lauru i tamaryszku i nie pozostawiał odcisków na piasku. Wtedy Maja zaprowadziła go przed kołyskę. wśliznął się do kołyski i zasnął jak małe dziecko. wciąż zmieniając kierunek. Hefajstos nigdzie nie mógł znaleźć obcęgów. A ona tylko ramionami wzruszała. Wówczas ojciec wypędził go z Olimpu. Przespawszy parę godzin wstał i wyszedł z pieczary. którym zwykł się podpierać! Afrodyta przy rannej toalecie zauważyła brak przepaski na biodra. Ale nazajutrz przybiegł Apollo i narobił wielkiego hałasu. ale się poparzył i narobił hałasu. Spostrzeżono się wkrótce. Tak powstał kaduceusz. ofiarował mu cytrę ze skorupy żółwia: Apollo tak się ucieszył. Zaczem zgasił ogień. Takiego boga jeszcze nie było! “Pięknie chowasz swego jedynaka" — mówiono do mai. Cicho i lekko.Hermes (Merkury) Hermes. Od razu się wszystko wydało i Hermes. że dał mu w zamian laseczkę z leszczyny. Gdy ją Hermes rzucił między dwa walczące ze sobą węże. co znaczy krowa. popędził krowy i ukrył je wśród gór. aby przebłagać rozgniewanego brata. że chyba Apollo nie podejrzewa jej syna. Słysząc to chłopak nie wytrzymał i zaśmiał się głośno. Hermes pogroził mu palcem i nakazał milczenie. w której spał Hermes. wiódł bydło krętymi ścieżkami. syn Dzeusa i Mai. która miała cudowną właściwość uśmierzania sporów i godzenia nieprzyjaciół. nachylając ku sobie głowy. który jest malutki i nie tylko nie mógłby ukraść stada bydła. Gdy mijał jakąś wieś. rozpalił ogień. zabił wołu i upiekł sobie kawał wybornego mięsa. rozmiótł popiół na wszystkie strony. nawiązawszy siedem strun ze skręconych jelit baranich.

czy wszystko jest w należytym porządku. I od tej chwili przez cały dzień biegał i latał. Żaden z bogów nie miał tylu zajęć. ludzi usypiać i śpiącym zsyłać senne widziadła. Henryk Sienkiewicz: Wyrok Zeusa. i zaraz brał się do nakładania ambrozji na złote półmiski. posłem i gońcem. Ledwo posłyszał mocne ziewnięcie syna Kronosa. albowiem szybkonogi bożek w mig spełniał wszelkie rozkazy. Gospodarze.Wszyscy bogowie lubili Hermesa. Hermes miał być wynalazcą ćwiczeń gimnastycznych. Powoli i inni bogowie i boginie zaczęli korzystać z jego usług i Hermes musiał sobie sprawić małe skrzydełka u nóg. zdawał sprawę ze wszystkiego. Arkadowie widzieli w nim główne bóstwo pasterskie. aby sprawdzić. z których jedzą szczęśliwi bogowie. A i w nocy nie miał spokoju. . choć niejednemu wypłatał takiego figla. jak Apollinowi. Dzeus więc odwołał go z wygnania i mianował swoim ambasadorem. Uważano go za patrona palestry i gimnazjonu. Wybór był doskonały. Na placach publicznych. ołtarze i posągi. Hermes miał wszędzie świątynie. w sądach i zgromadzeniach ludowych czczono go jako boga wymowy. Musiał zbłąkanym wskazywać drogę wśród manowców. wypędzając z rana * Zob. ale najbardziej czczono go w Arkadii. Miał w sobie tyle młodości i świeżego wdzięku. co załatwił. miejsce jego urodzenia. któremu za jego sprawą piekarzowa ateńska wylała szaflik przaśnego ciasta na promienną głowę*. Kupcy widzieli w nim szczególnego swego orędownika i nieraz można spotkać posągi Hermesa trzymającego w ręce woreczek z pieniędzmi. Gdyby nie był bogiem nieśmiertelnym i wiecznie młodym. aby się wywiązać ze wszystkich zadań. dawno opadłby z sił i umarłby z wycieńczenia. Już o świcie zamiatał salę biesiadną na Olimpie i przebiegał wszystkie pokoje. A kiedy już niebo i ziemia spały. które troszczy się o zdrowie i paszę ich owiec i kóz. gdzie była góra Kyllene. aż się Dzeus przebudzi. biegł po rozkazy. Wracał zziajany. że Olimp bez niego wydawał się ponury i pusty. w których zbierali się bogowie na wspólne uczty lub narady. Obchodzono ku jego czci święto połączone z igrzyskami i przedstawiano go jako “dobrego pasterza" (Hermes Krioforos) z barankiem na ramionach. on prowadził dusze zmarłych do podziemia i przy sądzie piekielnym pełnił obowiązki woźnego. gdzie młodzież w codziennych ćwiczeniach pielęgnowała zdrowie i siłę ciała. Ukończywszy tę ranną robotę czekał. był sprytny. orientował się w każdym położeniu i umiał być w potrzebie dyskretny. bo chytry jest i umie drugich przekonać.

O. zrobi berło dla jakiegoś króla albo zabawia się biżuterią. w ręce trzyma kaduceusz. to było straszne. okopconych tyglach pławią się rozmaite metale: złoto. Wygodne bardzo. jak gdyby spoczynek był mu niepotrzebny i jakby tylko w rozgwarze twardej roboty czuł się dobrze. Całe ze złota i drogich kamieni. Gdy ma więcej wolnego czasu. Kto wie. mówili: “Idźcie. petasos. które same biegną na salę rady bogów. Wszystko. że bogini z miejsca się ruszyć nie mogła. komu miecz. Czasem zaś wykonywa rzeczy wręcz cudowne: niewolnice ze złota. gdyby nie uproszono złośliwego mechanika. co by się stało. fotele. której boginie Olimpu nigdy nie mają dosyć. Hera kazała je ustawić w swoim pokoju i zaraz na nim usiadła. Ale wtedy. że mu kulawy kowal nie odmówi. idźcie i paście się zieloną trawą wśród gór. które poruszają się jak żywe.trzody. Olbrzymi piec bucha wiecznym płomieniem. kozy krzyworogie. Hefajstos (Wulkan) Hefajstos jest najpracowitszy z bogów. który na koniec sam przyszedł i uwolnił Herę z tego śmiesznego więzienia. podsycany sapiącym oddechem potężnych miechów. co wychodzi z jego rąk. z przerzuconą niedbale chlamidą. W swej cudownej kuźni na wyspie Lemnos lub we wnętrzu Etny. wysunęły się jakieś kleszcze czy więzy. komu potrzebna tarcza. bo Hermes czuwa". Było to krzesło.. Lecz dość wcześnie zaczęto go wyobrażać jako pięknego młodzieńca. miedź. i nie bójcie się wilków. komu piękny pancerz ze złota — ten idzie do Hefajstosa i wie. ze spiczastą bródką. srebro płynie lśniącym strumieniem. jest dziwnie piękne i misterne. które trzymały tak mocno. nie wiadomo skąd. pośród wiernych cyklopów. W potwornych. W starej sztuce greckiej pojawia się Hermes jako mężczyzna w średnim wieku. Rzadko tylko spotyka się go na przyjęciach u Dzeusa i wszyscy przywykli widzieć w nim samotnika. że przynoszą podarek od swego pana dla królowej nieba. ze skrzydełkami. krzesło. Dwaj cyklopi zjawili się u bram Olimpu i powiedzieli. Kuje pioruny dla Dzeusa.. I znowu wrócił do swej kuźni. naprawia rydwan Słońca. żelazo. Potworne cęgi gryzą czerwone . Na głowie ma często kapelusz podróżny. podobne skrzydełka ma u nóg. zwykle nagiego. Śliczne krzesło. On jednak nie jest samotny. boski mechanik dniem i nocą pracuje.

naramienniki. aż ziemia drży. diademy. bóg wina. królewskim synem. chodzi koło robotników i wydaje rozkazy. Nie .sztaby. Afrodytę. Wszyscy byli przekonani. gdzie wesele i pląsy. a Hefajstos. bogów i ludzi. Kochał matkę i ujął się za nią wówczas. wiecznie osmolony i brudny. on poza pracą nie znał innych rozkoszy. po których młoty uderzają. Z wysokiego Olimpu słychać śpiew i muzykę. kulejąc i ocierając pot z czoła. Przecież był synem Dzeusa i Hery. aż zapomnieli o nim i ojciec. Czasem się zatrzyma. On zaś nie chciał wracać do świata. Zgiełkliwy hałas napełnia kuźnię. pierścienie. on tylko swoją kuźnię. Hefajstos leciał przez dzień cały. Wiedziano bowiem. wyrabiał najcudowniejsze klejnoty. Ojciec w gniewie zrzucił go na ziemię. Ona lubiła świat. Zaopiekowała się nim bogini morska Tetyda i zaniosła do swego domu z korali. Przez dziewięć lat tak żył. objęte złocistą chwałą słońca. i matka. Ale nie było to szczęśliwe małżeństwo. spadł na wyspę Lemnos z połamanymi nogami. wsadził na osła i sprowadził na Olimp. Apollo gra na lutni. że z Hefajstosa w potrzebie jest dobry towarzysz. Chował się na Olimpie i wszyscy przepowiadali. a wszystko to błyszczało w szmaragdowej głębinie niby migotanie zatopionych gwiazd. stanie w miejscu i przez otwór w górze patrzy na niebo. i cały Olimp. gdy Dzeus powiesił Herę za ręce u szczytu Olimpu. Wielkie algi pną się po ścianach groty. a sam chodził jak ostatni niewolnik. Dzeus. Wracał do zdrowia. Srebrnonogim boginkom. a przede wszystkim taki pożyteczny: wszystko zrobi i wszystko naprawi. wyrabiał cudowne ozdoby: naszyjniki tak delikatne. z wdzięczności za opiekę. z którego tak boleśnie go wygnano. niby meteor. dał mu za żonę najpiękniejszą boginię. że zginął gdzieś w przestworzach oceanu. a muzy śpiewają nowy hymn. spoił go raz. ona chciała być wszędzie tam. Radość była ogromna. jakby były z puchu piany morskiej. Dopiero Bachus. Hefajstos myśli o swej młodości. że kiedyś wyrośnie na bardzo mądrego boga. a duchy morskie grają na muszlach. chcąc go uczcić i wynagrodzić dawne krzywdy. dowcipny i mądry. gdzie światło przenika przez modre zwierciadło wód. aż nocą. Bogini piękności nie mogła się pogodzić z trybem życia swego męża.

Uśmiechy. Składano bogu ognia ofiary całopalne. to uważał za nowe szyderstwo ze swojej brzydoty. Pewnego bardzo pięknego poranku wyłoniła się po prostu z piany morskiej. ukrywano jego kalectwo. Z każdym krokiem Afrodyty wyrastały pod jej stopami najcudowniejsze kwiaty. wykręciły wilgotne włosy i ubrały. Lemnijczycy utrzymywali. piękny i radosny. Hefajstos był bogiem ognia. Zwykle ma przy sobie młot lub inny przedmiot wskazujący na zawód kowala. który na tej wyspie od najdawniejszych czasów był czynny i wygasł dopiero za Aleksandra Wielkiego. brodatego mężczyznę. Kochał ludzkość i uczył ją obrabiania metali i wykonywania dzieł sztuki. Afrodyta (Wenus) Afrodyta nie miała ani ojca. jak się zdaje. Mimo to nie uważała się za biedną sierotę. Służebnice wytarły jej ciało. namaściły wonnymi olejkami. ani matki. że właśnie w głębi tej góry ognistej znajduje się kuźnia Hefajstosa. na piersiach zawiesiły naszyjnik ze szmaragdów. tej dźwigni wszelkiego postępu. Na głowę włożyły złotą koronę. w uszy wpięły kolczyki z pereł. wesołe i miłe bóstewka. A że mu Dzeus dał za żonę najpiękniejszą boginię. Odziały ją w koszulę tak delikatną jak mgła i w płaszcz tak barwny jak tęcza. Na cześć Hefajstosa odbywały się lampadoforie — bieg z pochodniami. Czczono go szczególnie na wyspie Lemnos. Potem sprowadziły śliczny wózek wykładany szylkretem i zaprzęgły doń gołębie. kto z płonącą pochodnią pierwszy dobiegł do celu. W Atenach obchodzono w październiku Chalkeje — święto kowali. jak wszyscy bogowie. W ten sposób bogini piękności . Igraszki. albowiem na brzegu powitały ją Wdzięki. Piesi i konni nieśli pochodnie i zwyciężał ten. najstarszy ośrodek kultu Hefajstosa. W sztuce przedstawiano Hefajstosa jako muskularnego. Widocznie jej oczekiwano. niedaleko Cypru.pomyślano tylko o jednej rzeczy: że Hefajstos był niegdyś młody. a dopiero potem stał się opuszczony i ponury. które odtąd pozostały w jej orszaku. Tam był. związany z wulkanem. a dając mu siedzącą postawę.

Spełniono jej życzenie i odtąd Adonis sześć miesięcy spędzał przy Afrodycie. jak rzeżucha. która sprawiała. wyrzeźbił kobietę tak . szepcąc między sobą. by kazał wyprowadzić duszę kochanka z podziemi i oblekł ją w dawne piękne ciało. Oddawano mu cześć boską. panią nieba. Po domach ustawiano “ogródki Adonisa". poszarpał Adonisa dzik. gdzie opowiadano cud. Za jej zjawieniem się o spiżowe ściany Dzeusowego pałacu obiło się wielkie aa! wszystkich bogów. że wszystkie serca stawały się jej uległe i posłuszne. jak by poskromić tę przybłędę. które. życia. Był to król Cypru. wyspie. szybko wschodzą i prędko więdną — symbol przemijającej młodości lub lata ginącego pod srebrną kosą zimy. aż zazdrość ukąsiła w samo serce Herę. Przez pierwsze cztery dni opłakiwano jego śmierć nad sztucznym grobem. a przez następne cztery obnoszono jego posągi głosząc zmartwychwstanie młodzieńca. Lecz wpierw sama się zakochała i poznała tego uczucia wszystkie słodycze i wszystkie cierpienia. która widziała jej narodziny. zmawiały się. Została boginią miłości. Ośmiodniowe święto Adoniów było zarazem smutne i wesołe. jej lekkie szaty darły się wśród gąszczów leśnych. pod cedrami na szczytach Libanu. który zamiast państwem zajmował się sztuką rzeźbiarską. Afrodyta najchętniej przebywała na Cyprze. piękny myśliwy. A miała na sobie przepaskę cudowną. Chcąc wcielić swoje marzenia w kamień. Niepocieszona bogini poszła do Dzeusa z prośbą. towarzyszyć Adonisowi na polowaniu. albowiem wszystkich podbiła swym wdziękiem. wazoniki z roślinami. aby wygodnego wstawała świt. Pewnego dnia. i inne boginie. Delikatne stopy krwawiła o ciernie i kamienie. Afrodyta polała krew kochanka nektarem i krew czerwona zamieniła się w kwiat zwany anemonem. Atenę. Adonis schylił głowę w jej białe ramiona i wyzionął ducha. w którym leżała drewniana figura. Wybrańcem przyzwyczajona jej do serca był Adonis. które. a na drugą połowę roku wracał do Hadesu. Za późno przybyła bogini z pomocą.pojechała na Olimp. wyniosłą królową mądrości. skoro Bogini. jaki zdarzył się za sprawą bogini w domu Pigmaliona. Lecz nic jej nie uczyniły. W Pafos miała sławną świątynię.

pod nogi ci ściele ziemia miękkie kwiaty. w ogrodach. rozkoszy ludzi i bogów. który założył miasto swego imienia i zbudował w nim wspaniałą świątynię dobrej bogini. prosięta). z tańcami i śpiewami. ty ziemię plony rodzącą nawiedzasz. ogrodów. Palono dla niej wonne kadzidła i poświęcano jej róże. i tylko dzięki tobie ogląda światło słońca. albowiem marmur nie mógł doń ani przemówić. sama co noc zmywa ołtarz ze śladów krwi garścią trawy zwilżonej rosą. że bogini miłości buja po powietrzu na wozie zaprzężonym w gołębie: . niesforne . Obejrzał się: przed nim stał ukochany posąg. ciebie. jakiej nie było na ziemi. e. łaskawa Wenus! Ty morze żeglarskie pod gwiazdami niebieskimi leżące. uciekają wiatry i chmury niebieskie. Pafosa. Nazywała się ona odtąd Galatea. jabłka. Rzadko tylko zabijano dla niej na ofiarę zwierzęta (zające. najpierw ptaki powietrzne zwiastują. gajów i wiosny. ani mu podać dłoni.) na wstępie swego poematu filozoficznego pt. kozy. Albowiem skoro rozewrą się wrota wiosny i powieje rodne tchnienie zefirów. do ciebie śmieją się mórz roztocza i niebo lśni ku tobie światłością szeroką. i cierpiał. Mówiono. Była boginią kwiatów. wyśpiewał w wierszach natchnionych poeta łaciński Lukrecjusz (I wiek przed n. mirty. albowiem dzięki tobie powstaje wszystko. O przyrodzie rzeczy: “Matko narodu rzymskiego. Pochwałę tej wielkiej bogini.cudną. Wyobrażano sobie. że krwawych ofiar nie lubi i że w swej świątyni na górze Eryks. że czyjaś ręka dotyka jego ramienia.. ani się uśmiechnąć. nocą.której ciche wozy Przez błękit gołąb niósł i gołębica — jak powiada Słowacki w Beniowskim. a ona dała mu syna. Gdy się pojawisz. bogini. na Sycylii. Święta Afrodyty obchodzono zwykle na wiosnę. Gdy tak raz zatopił się cały w swej miłości i w swoim cierpieniu. Pigmalion uczynił ją swoją żoną i królową. łaską Afrodyty zmieniony w żywą kobietę. poczuł. I zakochał się w niej. granaty. pani wszystkotworzącej miłości.. co żyje.

Hezjod zaś. jak zresztą wszystkie boginie. Eros (Amor) Kim jest właściwie Eros i jak wygląda? Czy jest chłopczykiem figlarnym. e.bydlęta skaczą po łąkach wesołych i przepływają rwące potoki. e. bez ciebie nie rodzi się nic. “wychodząca z morza". który z malutkim łukiem i strzałeczkami uwija się po świecie na motylich skrzydełkach? Czy też jest to bóg potężny i wielki. który był największą świętością w tym mieście. i przez pola zielone. i przez liściaste domy ptaków. W najdawniejszych czasach przedstawiano Afrodytę. Oryginał się nie zachował. a więc w chwili swych cudownych narodzin. albowiem w różnych epokach rozmaicie go sobie wyobrażano. zwykle w kąpieli lub jako Anadiomene. a starszy od Dzeusa i Kronosa? Właściwie i jedno. gdyż wszędzie tam spotykamy ślady jego prastarego kultu. Hermesa. Postać Afrodyty odtwarzali z równym zamiłowaniem i malarze starożytni. i rzeki wezbrane. jeden z najdawniejszych poetów . Na freskach pompejańskich widzimy ją łowiącą ryby na wędkę lub płynącą w muszli po morzu w otoczeniu małych Erosów. i podziemnej bogini Artemis. bez ciebie ani dzień jeden nie zarumieni się świtem. że Eros jest synem boga urodzajów. powszędy przelata tchnienie twojej miłości. za twoim urokiem. tj. Od niepamiętnych czasów. Przez morza i góry. w ręce trzymała jakiś owoc lub kwiat. Począwszy od IV wieku przed n. co jest radosne lub miłe". i wierzono. czcił go jakiś bliżej nam nie znany lud w beockich Tespiach. posłuszne. i drugie. lecz przetrwał w niezliczonych kopiach. jawi się Afrodyta w sztuce greckiej naga lub do połowy obnażona. Ty jedna rządzisz wszechświatem.). W Tespiach czczono go pod postacią nie obrobionego głazu. Najpiękniejszy posąg bogini miłości był dziełem ateńskiego rzeźbiarza Praksytelesa (IV wiek przed n. w długiej. u stóp jej siedziały gołębie. gdyż wszystko idzie. zanim jeszcze Grecy zajęli swe późniejsze siedziby. w Parion nad Hellespontem i w Leuktrach w Lakonii. do kostek sięgającej szacie.

jaki się znajdzie na ziemi. Ale wszyscy inni sławili go raczej jako tego.. gwałtowność umarza. Składny do łuczku i śmiały. Uważano go odtąd za najmłodszego z bogów. kim * Platon: Uczta. Przekład Władysława Witwickiego. który życie ludzkie ozdabia kwiatami najpiękniejszych uczuć. bożku zuchwały. Poeta Agaton taką wypowiada pochwałę Erosa: “On chłody serc ludzkich rozprasza. Kupido.. on odtrąca złych. aby nigdy nie starała się poznać. on dla bogów cud. doradca i zbawca najlepszy. ozdobą.. Lecz Eros. sam się zakochał i dał jej pałac cudowny.greckich. czy trwoga. Czy troska. oskarżając go. że zrodził się z Chaosu. Oto Eros stał się synem i nieodłącznym towarzyszem Afrodyty. gdzie żywiło się mlekiem lwicy i tygrysicy. że poddani modlili się do niej zapominając o Afrodycie. czy serce coś marzy. podczas zabaw tanecznych. co po grecku znaczy: dusza. że ich serca przeszył jadowitą strzałą. chciał go uśmiercić zaraz po narodzeniu. dla dobrych łaskawy. Były to plotki. ujrzawszy dziewczynę. on łagodność pomnaża. on ludzi pięknością. w nim źródło powabów pieściwych. dla mądrych ciekawy. Zagniewana bogini wezwała Erosa i kazała mu w sercu Psyche obudzić miłość do najszkaradniejszego potwora.. on rozkosznego rozemdlenia bóg. który żył w Beocji. On o dobrych dba. Później górowało inne podanie. on wtedy sterownik. że Eros należy do najstarszego pokolenia bogów. Dzeus. on rozbudza przyjaźń. który nigdy nie miał czasu wyrosnąć i dojrzeć: pozostał na zawsze małym chłopcem i psotnym łobuzem. dla straconych dziw. czy rozum coś waży. Była tak piękna. dla wybranych skarb."* Była sobie raz królewna i nazywała się Psyche. głosił. lecz Afrodyta ukryła dziecko w lasach. razem z ziemią i niebem. śpiewano u nas w XVII wieku. on je ciepłem okrasza. . W nim jest wykwintny wdzięk. przewidując złośliwą naturę bożka. On bogów radością. Przychodził do niej nocą i upominał. Kochała się w nim poezja. które wymyślali o nim zawiedzeni w miłości. ostudza nieprzyjaźń.

Ale Eros. gdy Eros spał. towarzyszą ze wścibstwem wszystkim bogom i bohaterom. Gdziekolwiek ludzie zbiorą się na tańce. — Jerzy Żuławski przerobił ten mit oryginalnie w obrazie scenicznym pt. Od końca IV wieku przemienia się w chłopaka i nagle. który kochał ją zawsze. pustej skale.on jest.* Dopiero w V wieku przed n. e. przedrzeźniają rozmaite zajęcia ludzkie. którym to opowiadała. Apulejusz Madaureńczyk: Metamorfozy albo Złoty Osioł. Jędrkiewicza. a Ludomir Różycki na operę. latają w powietrzu. co miłe i nadobne. zadrżała i kropla gorącej oliwy spadła z kaganka na obnażone ramię boga. Ale Psyche uwierzyła. lirą lub wieńcem. mówiąc. Olśniona nieziemską pięknością. gdzie odbyły się jej zaślubiny z bogiem miłości. że charyty się kiedyś w nich kąpały. bo gdy jego twarz zobaczy. ucztę. Siostry. One upiększają życie człowieka. tam jawią się niewidzialne charyty. zaczną się dla niej dni niedoli. Znikł również pałac cudowny i królewna została sama na dzikiej. łapią motyle. szydziły z niej. pojawia się Eros w sztuce. zamyka się je w klatce i wystawia na sprzedaż jak kanarki. Eros i Psyche. Za ich sprawą powstaje wszystko. zapaliła lampę oliwną i podeszła do łóżka. Na koniec Dzeus ulitował się nad parą kochanków i przyjął Psyche na Olimp. łowią ryby na wędkę. i mękę. gdyż zazdrościły jej bogactw i splendoru. Charyty (Gracje) Charyty są boginiami pogodnego wdzięku i radosnych uroków. . łuk i strzały. Są to bawiące się dzieci: biegną za kołem. a najpiękniejsze źródła mają wody tak jasne i przejrzyste dlatego. Czasem. Młodzieńcy i dziewczęta zawdzięczają im urodę. Nie mogąc przełamać ciekawości. niby małe ptaszki. widzimy całą gromadę tych bożków. które zapełniają malowidła i płaskorzeźby. Afrodyta mściła się na niej zsyłając zgryzotę i ból. pewnej nocy. płatają im psoty. Eros obudził się i znikł. wnoszą serdeczną * Zob. Przekład E. Najpierw jako pacholę. jeszcze bez skrzydeł. zabawę. niósł jej pomoc i pociechę. z kwiatem. Mówiły tak. Później dostaje skrzydła. że jej kochanek jest zapewne okropnym smokiem. Lwów 1924. One są mistrzyniami ceremonii na Olimpie i urządzają biesiady bogów. zamiast jednego.

później nago. Służą Afrodycie. Wyrobił mu silne muskuły i wpoił przekonanie. Rozmiłowane w śpiewie. że najpiękniejszym zajęciem jest wojna. świeża. po czym rozdawano ludowi ciastka pszeniczne z miodem. instrumenty muzyczne. Jako dziecko nie objawiał żadnych zdolności. W razie sporu brali kije lub kamienie. Trzymają się zwykle za ręce. w dawniejszej sztuce pięknie wystrojone. a ich . tarcz i włóczni i zeszedł na ziemię. Lubią towarzystwo boga wina. wesoła — prawdziwa “radość bogów i ludzi". Sofroniska. Zabijali się w sposób nader nieumiejętny. Ludzie nie znali dotychczas wojennego rzemiosła. gdyż opowiadano o nich. że z ich rąk miękkich wychodzi piękna. po kąpieli. że niegdyś spadły z nieba. Jako atrybuty mają charyty: różę. gdy filozof zajmował się jeszcze robotą rzeźbiarską w pracowni swego ojca. z czasów. przygotowują dla niej pachnące szaty i wieńczą ją kwiatami. Aglaja.pogodę. Prastary kult charyt istniał w mieście beockim Orchomenos. jabłko lub flakonik z wonnym olejkiem. przestają chętnie z muzami i garną się do Apollina. które wówczas może się zamienić w ponure rozpasanie. Ares zamówił u Hefajstosa cały arsenał mieczów. Przez długie wieki nie miały one tam innych posągów prócz nie obrobionych kamieni. namaszczają ją olejkami. Co rano. Przedstawiano je jako urodziwe dziewczęta. dzieło Sokratesa. by nie przekraczano granic wesela. Ku czci dobrych bogiń obchodzono święto Charitezje z muzycznymi popisami i nocnymi tańcami. czasem kłosy lub maki. Mistrz sam nic nie umiał i zaprawiał ucznia jedynie do ćwiczeń fizycznych. które były w wielkim poszanowaniu. więc oddano go na wychowanie jednemu z tytanów. Dionizosa. jakby do tańca. Taleja. Ares (Mars) Ares był synem Dzeusa i Hery. mirt. i na ich cześć spełnia się przy stole pierwsze puchary. swobodną uciechę i przestrzegają. Zwykle wymieniano trzy charyty: Eufrozyne. W Atenach u wejścia na Akropol stała grupa charyt. gdy tylko weźmie cytrę w swe boskie ręce.

nie z bogami. gdzie zamknęli go dwaj zbóje. przebrał i siadł cichutko przy stole bogów. jakby wrzeszczało dziewięć lub dziesięć tysięcy mężów. łamał szeregi.walki odznaczały się brakiem wszelkiego ładu. aby go pokonać i upokorzyć. Najzacieklejsze waśnie kończyły się kilku guzami. Szukała z nim zwady. Odtąd wojna nabrała właściwego znaczenia. Potem umył się. do którego zaprzęgały ogniste rumaki dwa bóstwa: Bojaźń i Strach. który na Olimpie pełnił służbę sanitarną. Upodobał sobie Trację. którą im pokazał. który wszystko potrafi wyśledzić. Zawsze ci tylko wojna w głowie". Przesiedział tam piętnaście miesięcy w wielkiej nędzy i pohańbieniu. Dopiero po dokonanym zwycięstwie zdumiał wszystkich hałaśliwym opowiadaniem o swych niebywałych przewagach. Gdy jednak wybuchł bunt gigantów i wszystkich bogów Dzeus powołał pod broń. Aż pewnego dnia znikł bez śladu. Ares nie dokonał nic godnego uwagi. kraj dzikich gór i jeszcze dzikszych ludzi. zabijał. Biegał wszędzie tam. która się wnet zagoiła. Sporządzili sobie broń na podobieństwo tej. Grecy żywili dla Aresa mniej więcej te same uczucia. Dopiero Ares nauczył ich bezinteresownego bohaterstwa i stali się okrutni. i wzniósł się do nieba niby chmura ciemna. Ares zamilkł i poszedł szukać lekarza niebiańskiego Pajeona. o swoim męstwie i swojej sile. i zmienili się w żołnierzy. Zakuty w zbroję stawał na rydwanie. Atena czuła do niego nieprzepartą odrazę. Jesteś mi naj-nieznośniejszym z bogów. co jego własny . albowiem nikt go nie widział tam. Wojowniczymi czynił ich strach lub interes. gdzie końce pasa schodzą się ze sobą. Zorganizowane okrucieństwo było zajęciem pięknym. co lała się obficie z rany. że walczy z ludźmi. Hermes. znalazł go w ciemnym lochu. Tam zasiadł obok Dzeusa i wskazując na krew nieśmiertelną. Raz zadała mu włócznią dotkliwą ranę “w dołek brzucha". Ares raniony tak wrzasnął. szczęśliwy. Ale Dzeus spojrzał nań surowo i rzekł: “Ani się waż tu stękać. a Niezgoda i Mord trzymały lejce. którym opowiadał o wojnie. gdzie słychać było szczęk oręża. Długo nie pokazywał się na Olimpie. Ten przyłożył mu leki do rany. zaszczytnym i korzystnym. Tak się przynajmniej zdawało. zaczął się skarżyć na ludzi i na Atenę. Rzucał się w największy wir bitwy. gdzie by się mógł przydać naprawdę. tratował.

silnego mężczyznę. Najpiękniejszym z zachowanych posągów jest Ares Ludovisi: siedząc założył nogę na nogę i ręce wsparł na głowicy miecza. czasem z brodą i w pełnej zbroi.ojciec. . częściej nagiego i bez zarostu. Sztuka przedstawiała go jako młodego. Nie stawiali mu świątyń i poza paru kapliczkami niepodobna stwierdzić jakiegoś bardziej powszechnego kultu. spod nóg wychyla się mały Eros i figlarnie spogląda ku zamyślonemu Aresowi. Jest to jakby ilustracja do słów filozofa Arystotelesa: “Wojownicy są przeważnie bardzo kochliwi".

Lat i Stuleci. Z promiennego pałacu słońca wyjechał Faeton na wozie ognistym i wzbił się pod lazurowe sklepienie. Raz wznosiły się tak wysoko. tak jasny i błyszczący. i nie pytając. aby mu zezwolił raz jeden wyjechać na wozie słonecznym. wyobrażał dobrą i wielką potęgę słońca. A właśnie miał ważną i pilną sprawę do ojca. życiodajnej siły. na których wyrzeźbiono rozmaite dziwne historie — otwierały się wprost ku wielkiej sali. Podwoje srebrne. z obawy.BOGOWIE ŚWIATŁA I POWIETRZA Helios (Sol) We wszystkich religiach indoeuropejskich istniał kult słońca. Zatroskał się Helios i zaczął przedkładać chłopcu. Zboczyły zaraz ze swej drogi. pan życia i śmierci. przysiągł. Helios odparł. Chłopak jednak nie chciał ustąpić. by wzroku nie stracić. Od progu tedy przemówił. Miesięcy. mówią. Jeśli ojciec go kocha. Grecy podzielili królestwo słoneczne między dwóch bogów: Apollo. że to rzecz bardzo niebezpieczna. zanurzyć się w falach tej rzeki otaczającej ziemię dokoła i orzeźwić siebie i swoje konie chłodną kąpielą. że nawet syn jego Faeton nie śmiał mu spojrzeć w oblicze. w otoczeniu Dni. Oto na ziemi drwią z niego. cały ze złota. bo kierowanie wozem słońca jest trudem wielkim i wymaga wielkiej siły. że Faeton jest jego dzieckiem. że każde jego życzenie wypełni. z którym tu przyszedł. po drugiej stronie widnokręgu. Wnet poznały rumaki nieśmiertelne. czego by pragnął. Wówczas młodzieniec prosił. zawartej w tym wielkim ognisku. że jakaś miękka i niewprawna dłoń je prowadzi. ogromnej. Cofać się było za późno. gdzie w purpurę odziany siedział na tronie ze złota Helios. Miał on pałac cudowny. które co dzień zapala się w różach jutrzenki i gaśnie w szkarłatach zachodu. dał bowiem Helios przysięgę. Helios zaś był woźnicą wyjeżdżającym o świcie znad brzegów Oceanu. w koronie promienistej. to znów opadały tak . że nie jest synem słońca. pełen drogich kamieni i ozdób z kości słoniowej. aby znów o zachodzie. niech mu powie całą prawdę i niech spełni życzenie. że eter zaczynał płonąć.

Karmił się żywicą balsamicznych roślin. cynamonu. e. Faeton spadł z wozu do rzeki Erydanu. Król bogów. Wewnątrz schody prowadziły na sam szczyt pomnika. Na monetach cesarza Trajana widzimy słonecznego ptaka z nimbem dokoła głowy. miał na głowie czub szkarłatny. które spadły do morza. ale nie miał on w Grecji ani świątyń. budował gniazdo z wonnych liści i ziół — mirry. a zielone pola Afryki zmieniły się w pustynię. Ziemia. Jedynie wyspa Rodos oddawała mu cześć przed wszystkimi innymi bogami. którzy zajęli . Nogi spoczywały na dwóch skałach u wejścia do portu. Gdy czuł zbliżającą się śmierć. Żył pięćset lat albo i więcej. Wielkości orła. Kolos rodyjski. raził go piorunem. Tak zachodnie zorze kultu Heliosa rzuciły jeszcze pod koniec starożytności swój ostatni refleks. że za czasów Tyberiusza pojawił się w Egipcie Feniks. którego tam nie widziano od dwustu kilkudziesięciu lat. 651 n. Arabowie. widząc bożyca pędzącego na zbłąkanym rydwanie i konie spłoszone. że aż rzeki wysychały. ogon biały.nisko. Jego imię przetrwało w nazwie lekkiego powozu. Cały z brązu. skąd roztaczał się rozległy widok aż ku brzegom Syrii. który dziś wyszedł z mody. tak że okręty mogły swobodnie pod nim przepływać. U wjazdu do wyspy stał jego posąg. Wtedy to Etiopom poczerniała skóra. z gałązką w szponach. a oczy jak gwiazdy. ani licznych ołtarzy. W tym gnieździe umierał spalony przez promienie słońca. Z jego kości rodził się nowy Feniks. której ogień już palił wnętrzności. podniósłszy ręce do nieba. a cesarz Konstantyn kazał go na swoich monetach przedstawić siedzącego na szczycie góry i trzymającego w łapach jaje. wznosił się na wysokość trzydziestu metrów niby latarnia morska. który dorósłszy unosił swoje gniazdo będące zarazem grobem ojca i składał je w świątyni słońca. nardu — na szczycie palmy. Dopiero w r. Tak zakończył swą podróż podniebną syn złotowłosej Klymeny. W Egipcie było “miasto słońca" — Heliopolis. Tacyt zapisuje w szóstej księdze swoich Roczników. z którym wiązano historię “ptaka słonecznego" — Feniksa. zaliczany do cudów świata. tzw. jęknęła i. zaczęła wzywać pomocy Dzeusa. na szyi złociste pióra. Krótkie było jego istnienie: uległ trzęsieniu ziemi i rozbił się w kawałki. Był zwyczaj wzywać Heliosa na świadka podczas przysięgi jako wszystkowidzące bóstwo i modlić się doń o wschodzie i zachodzie słońca.

włosy stały się rzadkie i siwe na skroniach. różanopalca bogini jutrzenki. Spraw. że żona kładła go do kołyski i ze wstydu przed bogami chowała za parawanem. i zapragnęła go poślubić. Titonos starzał się z każdym dniem bardziej. Nie było już rady. pokryła się zmarszczkami. nie doczekała się Eos również pociechy ze swego syna Memnona. które podzieliły się na dwa stada. Lata mijały w szczęśliwym pożyciu małżonków. sprzedali pozostałe resztki pewnemu Żydowi: on kazał je z wody wyłowić i wywiózł na dziewięciuset wielbłądach. Ale że był człowiekiem. pięknego mężczyznę w promienistej koronie na głowie. twarz. i mężny. gdy nagle Eos zauważyła zmianę: oto barki Titonosa pochyliły się. Nieszczęśliwa w małżeństwie. by wraz z nieśmiertelnością dał mu wieczną młodość. zdziecinniał i stał się taki maleńki. aby miał on jakąś cześć u ludzi. ani o dni świąteczne. Titonos mając kilkaset lat zgrzybiał zupełnie. Gorzko płakała młoda bogini! Zapomniała bowiem prosić Dzeusa. składając w ten sposób na jego grobie ofiarę z własnej krwi. najwyższy władco bogów. po czym wróciły i stoczyły nad zwłokami Memnona zacięty bój. Różanopalca bogini z płaczem przypadła do nóg Dzeusa: “Ze wszystkich bogów — mówiła — jestem najniższa. Oto syn mój padł z ręki Achillesa. bo nie mam nawet własnych świątyń na świecie. dawniej tak cudna. by mu dał nieśmiertelność. W czasach cesarstwa rzymskiego związano z imieniem Memnona . a wśród szarych świtów zakwita jej szata barwy szafranu. znad brzegów Oceanu wyjeżdża na lekkim rydwanie Eos. uprosiła wpierw Dzeusa. ale spotkał Achillesa i poległ z jego ręki. i w ten sposób złagodź cierpienie matki". Eos (Aurora) Zanim pojawi się na niebie złoty wóz słońca. spośród dymu i płomieni wyleciały białe ptaki. skąd dochodziły jego słabe jęki i skomlenia. Wysłuchał Dzeus jej prośby i kiedy złożono ciało Memnona na stosie. Lecz nie przyszłam cię prosić ani o świątynie bogate.Rodos. Był on piękny i silny. Przedstawiano Heliosa jako młodego. W jakieś wiosenne rano ujrzała Eos z wysokości nieba urodziwego królewicza Titonosa i zakochała się w nim. Piękne oblicze młodej bogini jaśnieje rumieńcem zorzy porannej. W końcu Dzeus przemienił go w świerszcza. ani o ołtarze.

ciekawą legendę. Oto na zachodnim brzegu Nilu, niedaleko Teb, było wielkie pole ruin, wśród których stały do dziś zachowane dwa kolosalne posągi Amenofisa III. Podróżni, którzy je zwiedzali, zauważyli, że gdy pierwsze blaski świtu padły na kamienne piersi posągu, słyszeć się dawały jakieś dźwięki czy szmery. Pamięć o faraonach egipskich już przygasła i nikt nie umiał odczytać napisów hieroglificznych, nazwano więc te statuy “kolosami Memnona" i wierzono, że pod promieniami jutrzenki, które są jakby pocałunkiem matczynym, kamienie na chwilę nabierają życia i odpowiadają głosem podobnym do jęku. Liczni podróżnicy zjeżdżali się, by podziwiać to osobliwe zjawisko, i ryli na stopach kolosów swoje imiona i zachwyty, które my dzisiaj czytać możemy. Eos często przedstawiano w sztuce niosącą zwłoki Memnona i tego rodzaju wyobrażenia chętnie umieszczano na nagrobkach. Poza tym widzimy ją na wozie, gdy różanymi palcami otwiera wrota dnia; albo pod postacią nimfy, w wieńcu kwiatów, w ręce trzyma pochodnię i róże sieje po ziemi. Selene (Luna) “Selene ma skrzydła przestronne, a blask, który rozsiewa po niebie, rodzi się z jej głowy nieśmiertelnej i ogarnia całą ziemię. Poświatą swoją ozdabia wszystkie rzeczy, a jej złota korona rozświetla ciemne powietrze. W połowie miesiąca boska Selene kąpie się w Oceanie i, ubrana w szaty świetliste, zaprzęga jasne rumaki do wozu, z którego lecą dalekie promienie. Wtedy moc jej największa, a jej światło staje się wróżbą dla ludzi". Tak śpiewa o tej bogini jeden z hymnów greckich. Lecz powszechnie uważano Artemidę za boginię księżyca, stąd kult Selene należał do rzadkości. W pewnych tylko miejscowościach oddawano jej cześć w przekonaniu, że zsyła rosę, która w porze posuchy jest wybawicielką urodzajów. Podania o niej były skąpe. Najbardziej znany jest mit o Endymionie. Był to pasterz tak piękny, że Dzeus, nie chcąc, żeby zmarszczki zeszpeciły czystość jego rysów, dał mu wieczną młodość. I jeszcze jedną

rzecz dziwną: sen nieprzespany. Endymion spał w grocie góry Latmos, nie budząc się nigdy, podobny do białego posągu z marmuru. Pewnej nocy Selene, jadąc po niebie, ujrzała śpiącego Endymiona. Pokochała go i odtąd ilekroć wyjeżdża na swym srebrnym wozie, zatrzymuje się nad grotą latmijską i długo patrzy w oblicze pasterza. Mówią, że nieraz, w porze kiedy śpiewają słowiki — schodzi na ziemię i gładząc złote włosy młodzieńca szepce nad nim zaklęcia, które go jednak obudzić nie mogą.

Iris

Iris była pokojówką Hery. Pomagała królowej niebios przy nocnej i rannej toalecie i ścieliła jej łóżko. Sama nie kładła się nigdy. Nie zdejmując trzewików i nie rozwiązując pasa drzemała gdziekolwiek bądź, czujna na każde wołanie. Miała szerokie skrzydła i latała nawet prędzej od Hermesa. Posyłano ją nieraz na ziemię i wówczas wyglądała tak, jak ją opisał Słowacki w Królu Duchu: ...Irys, którą na świat znosi szklanny Obłok... a tęcze świecące nad niwą Tyle kolorów i słońc tyle mają, Że ją nad ziemią na światłach trzymają... Iris jako bogini tęczy rozpinała ów cudny łuk siedmiobarwny, co ziemię łączy z niebem.

Dziwy niebieskie

Gdy Grek spojrzał na niebo wyiskrzone gwiazdami, jeśli nie był uczonym, nie myślał o astronomii, lecz widział wiele rzeczy dziwnych: historie bogów i bohaterów, wyhaftowane tymi migotliwymi światełkami, które Noc, milcząca bogini, wysypuje z zanadrza swej czarnej szaty. Gwiazdy bowiem były pochodzenia boskiego. Przysięgano na nie i wzywano je na świadectwo w ważnych sporach. Każda gwiazda była

niegdyś bożkiem lub boginką — śliczne potomstwo jednego z tytanów, Astrajosa. Lecz zbuntowawszy się przeciw Dzeusowi uległy te bóstwa przeraźliwej umieszczała mocy w ich jego piorunów i zdruzgotane bohaterów, rozsypały nimfy, a się po firmamencie pyłem świetlistym. Liczba gwiazd wzrastała, gdyż wola bogów gronie rozmaitych nawet przedmioty martwe. Oto Wielka Niedźwiedzica. Za życia była piękną królewną i mieszkała w Arkadii, a nazywała się Kallisto. Artemida kochała ją bardzo i przyjęła do swego orszaku. Ale dziewczyna nadużyła zaufania czystej bogini i potajemnie widywała się z Dzeusem. Gdy Artemida o tym się dowiedziała, zamieniła ją w niedźwiedzicę. Dzeus nie mógł znieść żałosnego widoku swej kochanki, która teraz, pokryta grubym futrem, chodziła na czterech łapach i pomrukiwała dziko. Zabrał ją więc do nieba, gdzie błyszczy siedmiu jasnymi gwiazdami. Nie opodal jest konstelacja Małej Niedźwiedzicy, którą Grecy nazywali Kynosura. Była to jedna z piastunek Dzeusa. Gdy skończył się bieg jej życia, wdzięczny wychowanek przeniósł ją na sklepienie niebieskie. Trwa zawsze na jednym miejscu i jako Gwiazda Polarna żeglarzom wskazuje drogę. Między tymi dwiema konstelacjami wije się Smok do wielkiej rzeki podobny, a w otwartej paszczy jarzy się jedna gwiazda biała. Na ziemi pilnował ogrodu Hesperyd, póki go Herakles nie zabił. Męka jego nigdy się nie kończy, albowiem przy nim widać klęczącego olbrzyma, który go dusi. Tuż obok jaśnieje Wieniec z dziewięciu gwiazd uwity. Zdobił niegdyś głowę jasnowłosej Ariadny, królewny kreteńskiej. Jak wiadomo, poślubił ją Dionizos, a w dzień wesela zdjął jej wieniec i na niebie zawiesił. Nieco z dala stoi Panna z kłosem w dłoni. Póki na ziemi panowały spokój, miłość i zgoda, nie gardziła niebiańska dziewica towarzystwem ludzi śmiertelnych. Nazywano ją Sprawiedliwością. Kiedy po złotym wieku nastał srebrny, rzadziej widywano ją wśród mieszkań ludzkich. Czasem, wieczorami, schodziła z gór i przypominała nowemu pokoleniu cnotę minionej epoki. Skoro jednak z nadejściem wieku żelaznego serca ludzkie stały się złe i nielitościwe, Dziewica wzeszła na niebo, aby już nigdy nie

wrócić. Dwie jasne gwiazdy, blisko siebie świecące — to Kastor i Polideukes, dwaj bliźni bracia, którzy tak się kochali, że i po śmierci chcieli być zawsze razem. Kasjopea rozkrzyżowała ręce jakby w rozpaczy o córkę Andromedę, która tuż obok świeci jasno, jak wówczas, kiedy przykuta do ciemnej skały leżała nad brzegiem morza czekając w trwodze na smoka, co ją miał pożreć. Nad nią pomyka w przestrzeni wszechświata koń skrzydlaty, Pegaz, a świetlany bohater Perseusz biegnie na ratunek Andromedy. W przeciwną stronę kroczy wielki łowca Orion. Był to mąż cudnej urody i tak olbrzymiej postawy, że stąpając po dnie morza, miał głowę ponad falami. Mówią, że na jego widok serce Artemidy, nie znające drgnień miłosnych, zadrżało. Dziewicza bogini myślała nawet o małżeństwie. Ale Skorpion pozbawił go życia. (O, patrzcie, tam spod liści wieńca Ariadny wystaje zdradzieckie żądło Skorpiona!) Orion i wśród gwiazd nie zapomniał łowów. Z podniesionym oszczepem, cały nagi, z cudną gwiaździstą przepaską dokoła bioder, goni Zająca, który mu spod nóg umyka. Za nim biegnie jego wierny Pies, w którego pysku gore jedna z najwspanialszych gwiazd, Syriusz. Zebrane w gromadkę siedmiu gwiazd trzymają się razem Plejady, córki Atlasa. Wszystkie były żonami bogów, wszystkie urodziły sławnych synów, a po chwalebnym życiu przeszły na sklepienie niebieskie, gdzie swoim zjawieniem się w maju zapowiadają wiosnę i czas bezpiecznej żeglugi. Patrzyła na nie poetka grecka Safona w pewną noc bezsenną, która wiecznie trwa w jej wierszu: Zaszedł księżyc i zaszły Plejady Już północ...
Na sklepieniu niebieskim zebrano wszystko, co było kiedyś drogie bogom lub herosom. Lutnia, którą Hermes sporządził ze skorupy żółwia; Strzała, którą wypuścił z łuku malutki Apollo; Orzeł, który porwał Ganimedesa; Delfin, ów Delfin przemyślny, który namówił oporną Amfitrytę, aby została żoną Posejdona; nawet Osły, których krzyk przeraził gigantów, gdy wpadły między szeregi walczących niosąc Dionizosa i satyrów. A tam daleko, po cichych przestworzach żegluje okręt Argo, który wiózł Jazona na wyprawę po

Eolia była wyspą pływającą. Zefir. Z przeraźliwym wrzaskiem rzuca się na morze. nawałnice. którego ongi Dzeus w strasznej walce pokonał. a te najgorsze. Od morza idzie jego wilgotne tchnienie i on jest zwiastunem wiosny. Natomiast groźne wichury. Oto co widział Grek. kraj dzikich gór pokrytych śniegami. potworów o głowie kobiecej i ciele drapieżnego ptaka — były dziećmi Taumasa i Elektry. Istniała mianowicie jakaś kraina baśniowa. Wiatry Mówiono. jakby ją całował muśnięciem swych ciepłych warg. ile razy leżąc w miękkiej trawie. Boreasz. jest najbardziej łagodny. południowego. trąby powietrzne kręcące statkiem na morzu. które fantazja jego przodków wypisała na nieobjętym obszarze nocy. .złote runo. Boreasz jest z nich najsilniejszy i najbardziej groźny. Ożywiający chłód niesie wśród lata i z jego pomocą rosną drzewa i kwiaty rozkwitają. bogowie czterech głównych wiatrów: północnego. Z zapartym tchem śledził zawikłane historie bogów. patrzył na rozgwieżdżone niebo. Najczęściej za ojczyznę wiatrów uważano Trację. Tam przede wszystkim Boreasz ma swój pałac podniebny. wschodniego i zachodniego — uchodzili za synów Astrajosa i bogini jutrzenki Eos. wzdyma fale. Eolia. rozbija je w białą pianę. póki go nie roztrzaskają o skały przybrzeżne — to potomstwo Tyfona. lecz nie wszyscy byli zgodni w podaniach o ich rodzie i miejscu zamieszkania. na północ od Sycylii. Zefir i Euros. cyklony. w noc wiosenną. Zlatuje na swych skrzydłach delikatnych bez szmeru prawie i przesuwa się nad ziemią. że wiatry są boskiego pochodzenia. co rzeki lodem ścina. której starożytni szukali na jednej z Wysp Liparyjskich. wyobrażone pod postacią harpij. Z Odysei Homera poszła inna jeszcze powieść o wiatrach. niesie burze i mróz. a w jego sąsiedztwie po różnych pieczarach mieszkają inne wiatry. który przychodzi ze wschodu. gdy świdwy trzęsły się od śpiewu słowików. Notos.

kaplice. król wiatrów. które się łączyły z bogami wiatrów. to znów dąć im każe. Na niej mieszkał Eol (Ajolos). . najchętniej nad brzegiem morza. ozdobiona fryzem z wyobrażeniem ośmiu wiatrów. zwłaszcza wśród rolników i żeglarzy. Dzeus oddał mu pod straż wszystkie wiatry: raz je ucisza. zwłaszcza w płaskorzeźbach i malowidłach. czarne barany. budowano świątyńki.której wokoło strzegły wały spiżowe. Od Wieży Wiatrów biegnie dziś w Atenach ruchliwa i malownicza ulica Eola. Miał on dzieci dwanaścioro: sześć córek i sześciu synów. bądź mity. W tym budynku mieściło się horologium — zegar wodny. wskazujący dokładny czas. Żyli tedy w “wonnych gmachach". w dostatku i szczęściu. Najsławniejszym pomnikiem jest ośmioboczna Wieża Wiatrów w Atenach. W sztuce. Kult wiatrów był rozpowszechniony. aby się z nimi nie rozstawać. bo inaczej wyrwawszy się z więzów mogłyby ziemię i niebo przewrócić do góry nogami. Składano im w ofierze koguty. Musi jednak wciąż czuwać nad nimi. Pożenił ich ze sobą. umiłowany przyjaciel bogów. przedstawiano bądź poszczególne postaci.

w megaronie. najstarsza córka Kronosa i Rei. gość lub zbieg. Ślubowała dziewictwo i nie miała własnej rodziny. chwytał się brzegu ogniska i to wystarczało. żeby mu dała wrócić szczęśliwie do progów rodzinnych. W piąty dzień po narodzeniu dziecka obnoszono je dokoła ogniska. Opiekunką tej świątyni domowej była Hestia. W czasach najdawniejszych stało ono w głównej świetlicy. między czterema słupami.BOGOWIE ZIEMSCY Hestia (Westa) Najświętszym miejscem w każdym domu greckim było ognisko. gdy wracał. Była jakby uosobieniem gospodyni domu: przyjmowała pannę młodą i wprowadzała ją do nowej zagrody. Ilekroć kto wyjeżdżał z domu. Gdy bowiem młoda małżonka wkraczała w progi męża. przeto wszystkie te zrzeszenia społeczne miały również swe ogniska święte. prosił Hestię. co stała na straży wszystkich innych rodzin. ona. W oczach starożytnych gmina. siostra Dzeusa i Hery. Tę tak zwyczajną kupę cegieł. szła na przedzie jej matka. Przez całe życie oczekiwały od niej wszelkich dobrodziejstw. Każdy przybysz. a umierając zlecały jej opiece swoje sieroty. połączona z nadaniem imienia. że we wszystkich modlitwach jej imię kładziono na pierwszym miejscu. kamieni i zardzewiałych rusztów zmieniała w dostojny ołtarz obecność bóstwa. oddając w opiekę Hestii. o ile nie był pewny dobrego przyjęcia. Gospodynie domu miały szczególne nabożeństwo do swej patronki. niosąc w ręce pochodnię zapaloną przy własnym ognisku domowym i tą pochodnią rozniecała zarzewie na ognisku córki i zięcia. Tak zaś wielkie i ogólne było poszanowanie tej dobroczynnej bogini. aby go uważano odtąd za stojącego pod opieką bogów. witał ją modlitwą dziękczynną. a była to doniosła uroczystość. Nie wolno go było zabić ni w jakikolwiek sposób skrzywdzić: był bezpieczny. który . miasto lub państwo były tylko rozszerzoną rodziną. a dym uchodził przez otwór w pułapie. Niejednokrotnie był to “ogień wieczny". jakby się znajdował w świątyni.

i ciche. idzie żałobna i smutna starożytna mater dolorosa — Demeter. Persefona była posłuszna. przeniknęła do słonej głębiny morza. w których już łez nie ma. aby nigdy nie zagasł. aby ci sami bogowie opiekowali się nimi i pod obcym niebem. w szatach matrony. Matka szuka zaginionej córki.wciąż podsycano. pełnymi prochu i popiołu. zwykle w ratuszu. w postawie siedzącej lub stojącej. Upiła . Oto zostawiła ją na łące. wloką się z przedmiotu na przedmiot. ołtarzem każde ognisko domowe. rozgorzałych złotem przykoronków. Z jednego korzenia wyrastało sto głów. jakiego słońce nigdy nie widziało. hiacynty. aby ten sam płomień ogrzewał ich i na obczyźnie. nad brzegiem Oceanu. z rozwiązanymi włosami. Hestia nie potrzebowała świątyń ani ołtarzy. dobre fiołki. a karbowane brzegi białych płatków płonęły jasnym szkarłatem. ziemię. aż wszystkie nereidy podniosły się ze swych szmaragdowych łóżek i zawołały: “Ach!" Persefona obejrzała się wokoło. albowiem — jak mówiła matka — w ich białych płatkach śpi pragnienie. Cudowna woń napełniła niebo. a z daleka omijała narcyzy. Demeter (Ceres) W poszarpanej szacie. Odchodząc zabroniła jej zbierać narcyzów. poświęconych bóstwom podziemnym. Gdy wysyłano kolonistów do założenia nowych siedzib na dalekich wybrzeżach. dźwigające na krępej łodyżce kielich żółty lub purpurowy. bawiącą się z nimfami. Wyschły w jej ręku kłosy zboża i zwiądł czerwony kwiat maku. dawano im żagiew zapaloną u ogniska Hestii w rodzinnym mieście. i niebieskie oczka niezapominajek. Zrywała tulipany. Przedstawiana bywa jako poważna niewiasta. i prędko zerwała kwiat. o łagodnym spojrzeniu. zawiedzione i bezradne. Płonął on w jednym z budynków publicznych. Wtem ziemia wydała kwiat. zawsze spokojna. Świątynią jej był każdy dom. w których pachnie dusza pięknego młodzieńca. a ich woń odwraca myśli od nieba. Gdy spośród suchych gałęzi strzelał jasny płomień. czy jej nikt nie widzi. a kapłanami Hestii byli najwyżsi urzędnicy. był on zarazem jakby wizerunkiem samej bogini. kwiatów zwodniczych. Przymglone oczy. Dlatego posągi jej są bardzo rzadkie.

które jej podano. Wtedy rozwarła się ziemia i Hades. wołała. Królowa podbiegła do nieznajomej i prosiła. nazwano Skałą Smutku. by poszła z nimi.się jego zapachem. krzyczała. bóg piekieł. na którym spoczęła. jak mogły i prosiły. dziuple drzew spróchniałych. gdyż trudno śmiertelnym rozeznać boga. Demeter uczyniła według jej życzenia i w tej siedzącej postawie znów wyglądała na jedną z tych staruszek. dziecka wątłego i chorowitego. chcąc zagrodzić drogę gwałcicielowi. jak bardzo ranią jej serce. przemówiła i wzięła jadło. do którego zajrzałaby rozpacz matki. z którymi bawiła się na łące. rusałka wodna. zakamarki starych świątyń. Kobiety jej nie poznały. Nocą zapalała pochodnię i przy jej czerwonym blasku przeszukiwała załomy skał. wysypały się kwiaty z jej trzcinowego koszyka. oczy jej zaszły mgłą i ciemność ogarnęła duszę. porwał Persefonę na wozie zaprzężonym w czarne rumaki. brała w nocy niemowlę z kołyski i kładła w ogień. Spostrzegły biedną staruszkę w łachmanach. by usiadła. Z wdzięczności za gościnę Demeter zajęła się wychowaniem najmłodszego z królewiczów. rozłożyła słabiutkie ręce. żadna z nimf. Na koniec. Z oczu Persefony znikły znajome wybrzeża. przywlokła się do Eleuzis nad Zatoką Salamińską i usiadła przy Dziewiczej Krynicy. albowiem właśnie urodził się im braciszek. Otoczeni chmurą pędzili ze świstem huraganu ponad ziemią i morzem. co w pałacach królów bawią dzieci lub prowadzą gospodarstwo. Chcąc je uczynić nieśmiertelnym. co ziemskie i zniszczalne. Na próżno matka pytała o nią każdego przechodnia. Znam się na robotach kobiecych i umiem ścielić łóżka dla państwa. wreszcie otwarła się czeluść Tartaru. . Znam dużo ładnych bajek i potrafię pieścić małe dzieci". Gdy Demeter stanęła na progu. Widząc jej smutek zaczęły ją bawić żartami. utrudzona i bezradna. Gdy się ocknęła. albowiem jej łzy były jak perły. Ani bóg. a źródło Pięknem. Żaden bóg nie słyszał jej głosu. wydała się królowej Metanirze majestatyczna i dostojna. aby płomień strawił w nim wszystko. ani człowiek. Tylko mała Kiane. uroczyska leśne. Kamień. Metanira zobaczyła to raz przez szparę w drzwiach i wpadła z krzykiem do pokoju. mówiły do niej “matko". ani ptak żaden nie podał jej wieści o córce. boginka zalała się łzami i rozpłynęła w strumień. Królewny ucieszyły się. nie nadbiegła z pomocą. Błądziła po wszystkich lądach i morzach. Zgodziła się mówiąc: “Mogę być pożyteczna w domu. W końcu uśmiechnęła się. Właśnie w tym czasie szły po wodę do krynicy córki króla Keleosa. Pocieszały ją. Przez dziewięć dni i dziewięć nocy szukała Persefony i nie było na ziemi kąta. nie wiedząc. Ale czarne rumaki przeleciały nad nią.

rozjaśniły dom niby błyskawicami. Złote włosy. że nikt jej znaleźć nie mógł. Trzeba było przebłagać Demetrę. Demeter . Odtąd corocznie. Wtedy nakazał bratu Hadesowi zwrócić porwaną Persefonę. żegnaj ukochana. Z łachmanów starej kobiety wyrosła piękność niebiańska. ofiarowała Demeter królewiczowi Tryptolemosowi ziarna zbóż i wóz zaprzężony w skrzydlate rumaki i kazała mu przelecieć ziemię od końca do końca i rozsiewać życiodajne ziarno. a ona zjadła kilka ziarnek nie wiedząc. zobaczyć. gdy skończą się dni posuchy. jakby się już nigdy więcej nie miały mówi: O córo. tak wielka była radość Demetry. że ta odrobina wiąże ją na zawsze z państwem cieniów. Gdy Persefona wychodziła z podziemia. gdzie osiadła. W żarnej spiekocie wyschły rzeki i krynice. co mówiły. A ona właśnie dowiedziała się całej prawdy od wszystkowidzącego Słońca i zagniewana na bogów ukryła się tak. Dzeus wysłał do niej muzy i charyty. i trzody nie miały świeżej karmy. a z opustoszałych ołtarzy nie wznosił się ku bogom dym ofiar. z dala od świata. matczyne serce pogardzone. najmilsze i najwymowniejsze boginki — nie słuchała. Pani urodzajów okryła pola żałobą. Król piekieł spełnił zlecenie. świat maił się wszystkimi kwiatami wiosny. W tej chwili świetlica napełniła się wonią jakby zbóż. Żegnały się. lecz rozstając się z Persefoną. sama jedna ze swoją żałobą. owoców z sadu i wszystkich kwiatów ziemi. musiała wracać do męża. i ludzi nawiedził głód. że obca niewiasta chce spalić jej syna. podobne kłosom dojrzałej pszenicy. podał jej jabłko granatu. Dopiero Hermes odszukał ją w zapadłej pieczarze gór arkadyjskich. Zanim odeszła. Przeklęła “łanów zieloną chwałę" i zasiewy zmarniały. Dziecko wymknęło się z rąk Demetry i umarło w płomieniach. już mnie nie trefić twoich włosów. Ale równie wielka była boleść przy każdym rozstaniu.sądząc. Metanira przypadła do jej nóg poznając wielką boginię. na przeciąg trzech miesięcy. Jedną z najpiękniejszych scen Nocy listopadowej Wyspiańskiego jest takie jesienne pożegnanie matki z córką.

jak w owe pierwsze dni żałoby. W ostatni dzień przed swoim odejściem z Eleuzis Demeter zebrała dokoła siebie rodzinę królewską i usiadłszy na wzgórzu objawiła obecnym święte tajemnice. drzewa obnażone z szat. A gdy przeminie. powiędłe i zgasłe. już mnie nie stroić tobie szatki. Kapłani. Na tym miejscu później zbudowano świątynię Demetry. odwieczne wizerunki i symbole bóstw o kształtach wstrzemięźliwości brać udział tylko przystępowano obrzędów. gdzie corocznie odprawiały się wielkie misteria.. zdeptany owoc i kwiat. wielkiej sali. Dla nich otwierały się w końcu wrota telesterionu. Patrzajcie. obywatele.. otoczonej z trzech stron rzędami siedzeń. wraca Persefona do matki. jakby teatralnej. Demeter odchodzi od pól i ogrodów i wszystko zamiera: Porwano oto pełne życie w pełni świeżości kras i uwiedziono w noc i grób. Zima. jej rozkwit i uwiąd. krzywda się stała: Oto wszystko widzicie umarłe.ostatni raz twe plotłam kosy. już idziesz precz od matki. W złociste dni wrześniowe szły pochody z Aten do Eleuzis. ból i radość matki — albowiem ziemia jest “matką".. Przedstawiano dramat święty. do za Po wozem długich w wiozącym postach mogli i w koszach jakieś tajemnicze świętości. i zbladłe. których wtajemniczeni. Ziemia się stała jak trup.. i uwiedziono na rozdroża i łęgi zapadłe. I wówczas. niewolnicy i cudzoziemcy dziwnych i postępowali strasznych. który składał się ze “stacyj" męki . W tej legendzie zawiera się całe życie ziemi. niosąc ze sobą nową wiosnę. urzędnicy. kutymi w żywej skale.

Demeter przebywała na polach. jesienią chodziła dokoła stodół jako dobry duch snopów. i ryb. jej obecność odczuwały gospodynie. Na koniec wracającą do matki córkę witała radość istot niebieskich. A gdy Grek wymawiał słowo “przyroda". Albowiem ta odwieczna bogini w wyobrażeniu najdawniejszych mieszkańców Grecji była stworzycielką i ptaków. kwiatów i woni. Jej imię oznacza: “gleba-matka". cieni zmarłych i dusz błogosławionych. kwiat maku. a ona sama jest uosobieniem tej urodzajnej warstwy ziemi. Jej imienia wzywano przy zawieraniu układów. otwierały się wysokie podwoje i przy blasku pochodni odsłaniał się w głębi rozkoszny sad. Ciszę przerywały nagłe gromy. Jan Parandowski: Dwie wiosny. obejmując swe stanowiska. a urzędnicy i sędziowie. ze wszech miar dobroczynne.Demetry. wśród nieprzerwanego milczenia. pełen drzew. demonów. Persefona w wieńcu z narcyzów siedziała na tronie obok Hadesa. ich życiem i obyczajem. Demeter opiekowała się osadami rolników. boginią całej żyjącej przyrody. Aż w końcu. Ale ta patronka bytu rolniczego czuwała i nad innymi sprawami.* Demeter — to bogini jedna z najczcigodniejszych. Na wiosnę. których powietrze rzeźwi łagodny wiatr. po czym znów zapadała ciemność i pod sklepieniem pojawiały się nietrwałe błyski. W Arkadii istniał prastary wizerunek Demetry z głową końską. a w okolicach suchych i skalistych otwierało źródła. w drugiej delfina. w którą człowiek składa ziarna. aby oświecić jakieś widma lub potwory. trzymając w dłoni pęk maków. gdy wsadzały do pieca pierwszy chleb z nowego plonu. trzymała w jednej ręce gołębia. rozdział pt. Przy dźwiękach muzyki śpiewał chór nimf. składali przysięgę Demetrze. lasy * Zob. właśnie w takiej krainie szczęśliwości. “Droga mistyczna". Widziało się rozpacz bogini i jej próżne poszukiwania. Kapłan dyktował święte statuty. gdzie ciągną się nieskończone pląsy i przechadzki po łąkach kwiecistych. którą rozjaśniało na krótko jaskrawe światło otaczające posąg Demetry. . Bóstwo. objawiał dzieje powstania świata i ukazywał wtajemniczonym a sprawiedliwym lepszy los na tamtym świecie. pośród duchów piekielnych. iż przestrzegać będą praw pisanych i zwyczajowych. kochanek srebrnej topoli. dało ludziom oprócz zbóż drzewo figowe. kiedy rodzą się jagnięta. nie tylko widział wówczas pola i łąki. odświętnie przybrany. Wstrząsające widowisko potęgował mrok świątyni.

cymbały.pełne zwierząt i wody pełne ryb. a w ręce trzyma pochodnię. bębny. krzyczeli. mieszkańcy Teb zobaczyli na swoich polach dziwny orszak. Dziewczęta i młode kobiety rozhukaną ciżbą tłoczyły się. Co chwila któryś z nich przybiegał do bukłaków niesionych przez osły i odlewał sobie złocistego wina w dwuuszny puchar. podobny z wejrzenia do tamtych. potrącali się wzajemnie. Otaczała je zgraja dziwnych istot z różkami na głowie i małym figlarnym ogonkiem poniżej pleców. to znów rozbiegały ze śmiechem szalonym. ale też niemal oczywiście odczuwał tę moc twórczą. na głowie ma wieniec z kłosów. krzykiem i . Dionizos (Bachus) Pewnego dnia. w których słychać było bulgotanie wina. Jedni z nich byli brodaci. jak znów Persefona (zwana często: Korą. Wszyscy mieli nogi kosmate. Na przedzie szły parami osły uginające się pod ciężarem miechów skórzanych. Szumiał nad nimi śmiech jak chrzęst leśnego potoku spadającego wśród kamieni i wykrotów. zakończone rozszczepionymi kopytkami. A więc Demeter była boginią życia. rozdając sobie mocne kuksańce. a pił dalej i wciąż mu jeszcze dolewano. powłóczysta szata opada jej do stóp. Był przywiązany do osła girlandami kwiatów. Prowadził sam z sobą jakieś nieskończone rozmowy. bez związku słowa ocierały się o jego grube. Wyobrażana była Demeter jako poważna bogini o oczach pełnych zadumy. Za nimi jechał na ośle łysy starzec o tłustym. za panowania króla Penteusa. mięsiste wargi. drudzy o gładkich policzkach. obwisłym brzuchu. żyje i wciąż się odradza. Grały fletnie. Zazwyczaj składano im w ofierze krowę lub maciorę. Niewyraźne. co dookoła widzimy. Dokoła uwijały się roje małych i dużych istot o nóżkach kosmatych. Kłócili się. Atrybutami Demetry i Persefony są kłosy i maki. że wszystko. Ledwo się trzymał staruszek. narcyz i jabłko granatu. “córka") boginią śmierci. która tkwi w ziemi i w wodzie i sprawia.

Jedne tańczyły w biegu jakiś pląs o nieuchwytnym rytmie. jest to mądry bożek leśny. Co chwila któraś z nich wznosząc tyrs wołała: Euoe! Bez ustanku grały bębny i cymbały. Za nimi wysunęły się najpierw dwie pantery. chłeptały gorącą krew. Brał w niej udział pod postacią lwa i bardzo dzielnie stawał. Włosy na wiatr puszczone zwisały nad głowami chmurą czarną lub złotą. inne trzymały w rękach kawałki rozdartych żywcem zwierząt. Na białe odzienie z wełny narzuciły pstre skóry zwierzęce: jelonka. która leży w Arabii Szczęśliwej. Na purpurowych poduszkach leżał prawie nagi młodzieniec dziwnej urody. co znaczy ten orszak ni kto jest ów młodzieniec leżący na purpurowych poduszkach. a mistrzem jego był Sylen. zakrytych przed oczyma ludzi. co zna wiele tajemnic. córka króla Kadmosa. ten gruby staruszek.śpiewaniem. Usta miał czerwone jak pęknięte jabłko granatu. Ani król Penteus. A w kilka lat . spadały mu na ramiona. a na końcu dwa lwy w ozdobie kwiatów rozmaitych. Milutkiego chłopca muzy uczyły śpiewu i tańca. wśród nagłej ciszy dobywały się śmielej słodkie jak miód tony frygijskich fletni. lamparta lub pantery. Ten potrójny zaprząg ciągnął złocisty rydwan. owijały swe szyje dymiącymi trzewiami. Strojne były w powój. gdy wybuchła wojna z gigantami. Dzeus oddał niemowlę na wyżywienie nimfom góry Nysy. ani nikt z całego ludu tebańskiego nie wiedział. ani nikt z jego otoczenia. Niektóre otoczyły szyję splotami fig purpurowych. Nad głowami wywijały zielonymi prętami z zatkniętą u góry szyszką (tyrsami). by się jej ukazał w całym majestacie gromowładcy. która spływała im po policzkach i bryzgała na szaty. Dionizos był jeszcze pacholęciem. Oczy miał łagodne jak leśne fiołki. Szeregi dziewcząt rzedniały. ale oczy śmiertelnej kobiety nie mogły znieść blasku i grozy pana ognistego i Semele spłonęła wydając przedwcześnie na świat małego Dionizosa. który jedzie na ośle. Dopiero pewien stary wieszcz tak rzecz objaśnił: “To jest bóg Dionizos i z naszej on ziemi pochodzi. umajone bluszczem. a ojcem Dzeus. połyskujące złotem. Semele prosiła najwyższego boga. Włosy miękkie. Dzeus spełnił jej życzenie. gałęzie dębu i jodły. Matką jego była Semele. Od czasu do czasu. gdy opadały z nich mdlejące dłonie. potem szły łagodnie dwa lamparty w girlandach z róż czerwonych. całe ubrane białymi różami.

Właśnie przepływał statek piracki. Rozbójnicy wzięli pięknego młodzieńca za jakiegoś królewicza i porwali go spodziewając się wielkiego wykupu. Chcąc dać wszystkim swój wynalazek zwędrował świat cały. Wtedy maszt zakwitł winną latoroślą. Mówią. łąki nad złoty przepych Olimpu. powłóczystą szatę z purpury. Wydobył z ziemi winną latorośl i uczył ludzi. i zaprowadza nowe obrzędy. a na miejscu. syleny o końskim ogonie i centaury mające postać pół końską i pół ludzką cisnęły się gwarnym tłumem za jego rydwanem. ubrany w piękną. bory. której bogate miasta kąpią się w morzu. że musi to być jakiś bóg. ten poniesie srogą karę. przez rozpalone w słońcu równiny Persji. kajdany wnet same opadły. gdzie stał młodzieniec w purpurze. A kto mu nie ulegnie i kto w nim boga nie uzna. Ci jednak śmiali się ze starego. po wąwozach gór. W wędrówce towarzyszyły mu bachantki i menady. Były to trzy śliczne królewny. przenosząc jej góry. przez Szczęśliwą Arabię i Azję. bo ich moc boża zmieniła w delfiny. Szedł przez Lidię o biało-kamiennych miastach. że Egipcjan nauczył uprawy roli i bartnictwa. które umiały . który rzucił się na bandę rozbójników. przez Medię. krainy wszelkich cudów. i wywijając tyrsami śpiewały pieśni dzikie. tych wszystkich kozłonogich satyrów. Teraz właśnie wraca ze Wschodu. którzy mu służą i głoszą jego chwałę swą bujną wesołością. jak się sadzi jej drzewka i jak delikatne jej gałązki przewija się między konarami wiązu. zjawił się lew. Oto straszliwy przykład córek Minyasa. morza. bijąc w bębny i cymbały. Dionizos pierwszy z bogów żył na ziemi. przez urodzajne pola frygijskie.później zdarzyła mu się taka przygoda: stał nad brzegiem morza. Kozłonogie satyry i pany. Sternik widząc. szalone. śpiewając na jego cześć pieśni wesołe. kraj sennych dziwów. które święcić należy nocą. grając na fletach i piszczałkach. Gdy go związali. Czarował drapieżne bestie i przenikając do głębi kniei wyprowadzał stamtąd duchy leśne. namawiał towarzyszy. W końcu na ostatnich rubieżach ziemi podbił Indie. Każde stworzenie przychodziło doń chętnie. aby jeńca wypuścili na wolność. Przerażeni wskoczyli do morza i zostali tam na zawsze. gdyż był dobry i łagodny. na której górach wieczny śnieg leży. ubrane w cętkowane skóry jelonków.

Strwożone królewny chciały uciekać. gdzie jego kult był prastary. którą siostry wyszywały. Tylko królewny zostały w domu. Lecz król Penteus zgromił go i zapowiedział. jakby miał runąć. że w swym państwie nie pozwoli na święcenie hałaśliwych uroczystości. w której był “grób . i obchodzono uroczyście ten jego sen i przebudzenie. Corocznie. mówiąc. Wówczas sam poszedł na góry kitajrońskie. pałac zakołysał się i zadrżał w posadach. gdzie słychać było śpiewy nocne. a biała skóra zamieniła się w ciemną błonę. istniała piękna ceremonia mistycznego zmartwychwstania. z ciemnych kątów ozwał się ryk dzikich zwierząt. które posiadają cudowny dar przemieniania wszelkich rzeczy na wino. Elais. gdy zaczyna dnia przybywać — kapłanki zbierały się nocą w świątyni. ale niejako duszę wszystkiego. Od niego pochodzą trzy tajemnicze panny: Ojno. Rządzi rodzeniem. Przemienione w nietoperze. ziarno i oliwę. Wierzono. a cały lud tebański słuchał w skupieniu. iż bóg śpi w zimie. Po całych dniach haftowały. Tak mówił mądry wieszczek. a pod uderzeniem jego laski ze skał wytryska woda. Gdy przyszły święta Bachusa. Spermo. pokryła się zielenią. rzuciły się na Penteusa i rozszarpały go w kawałki. tak że kilka największych komnat w pałacu zaległy od podłogi do sufitu stosy wyszywanych tkanin. a budzi się na wiosnę. co żyje. jakby cymbałów. Nagle. już późną nocą. śmiercią i zmartwychwstaniem i objawia się w bujnej przyrodzie wiosny. Dionizos sam stwarza z niczego mleko i miód. Z krosien wyrosły latorośle winnej macicy. które zakłócają porządek publiczny.cudnie wyszywać. Dionizos wyobraża nie tylko dobroczynnego ducha wina. i że bóg pijaków nie jest żadnym bogiem. aby swą powagą królewską położyć kres wyuzdanej zabawie. Powietrze przeniknęła woń mirry i szafranu. wszyscy go opuścili i przyłączyli się do orszaku Dionizosa. całe Orchomenos wysypało się na pola i lasy z krzykiem nabożnym. trąb i fletów. Tkanina. po pokoju przelatywały zapalone pochodnie. Lecz bachantki. przy swojej robocie. gdy wtem ich ciała skurczyły się. Światła pogasły. Słysząc jawne bluźnierstwo. że gardzą tymi dzikimi obrzędami. unikają odtąd światłości dziennej i nocą latają wokół domów". wśród których znajdowała się jego matka Agaue. świetlicę napełnił dziwny hałas. W Elis i w Argos niewiasty wczesną wiosną wywoływały go z morza śpiewaniem hymnów. około zimowego przesilenia. Cała twórcza potęga ziemi tkwi w tym krewniaku Demetry — na równi z nią jest roz-dawcą ukrytego zdrowia ziemi i wszystkich jej bogactw. a w Delfach.

Zdaje się. był bogiem winnic. Na tych tabliczkach. dziś jednak.e. że dusze ich opuszczają ciało. Hery.Dionizosa". kiedy sprzeciwiano się wprowadzaniu szalonych obrzędów dionizyjskich. ten pogląd uległ zmianie. że stają się “pełni boga". w dobie mykeńskiej. budząc w ten sposób boga ze snu zimowego. uważane za duchowe połączenie się z bóstwem. Panuje pośród uczt i wieńców kwietnych. Kobiety z zapalonymi pochodniami. p.). dzikie okrzyki i ogłuszająca muzyka wytwarzały ekstazę. gdzie pod jego wezwaniem odbywały się . zapamiętanie religijne. że pojmowano to jako “boże narodzenie". Jego nektar płynąc na stołach bogów zwiększa ich szczęście. Do niedawna panowało przekonanie. że Dionizos był w Grecji zjawiskiem nowym. Dźwiękiem swojej fujarki roznieca tańce wesołe. pojawia się imię Dionizosa wśród innych znanych bogów — Dzeusa. wśród śpiewów. że przybył do niej gdzieś z Tracji czy Frygii (Azja Mniejsza). Zdawało się ludziom biorącym udział w tych świętych orgiach. żeby od początku. Szalone tańce. Tragik ateński Eurypides tak go sławił: “Dionizos jest bogiem rozkoszy. kiedy pod obcym wpływem dawny bóg zmienił swój charakter — nie widzimy bowiem. Ateny. Zresztą w całej Grecji Dionizos był szczególnie czczony w okresie zimowego przesilenia. z pochodniami w ręku otaczały jego ołtarz. To poczucie odrębności ciała i ducha prowadziło do wiary w nieśmiertelność duszy. albowiem jednocześnie kapłanki huśtały w świętych jasłach jakiś symboliczny obraz. że nie był on późnym przybyszem. Z niego rodzą się śmiechy szalone i on rozprasza czarne troski. która jest cząstką człowieka niezniszczalną i po śmierci ciała przechodzi w nowe kształty.n. Apollina — co dowodzi. Wielkiej czci doznawał w Atenach. może ten sprzeciw zrodził się w kołach arystokracji rycerskiej w momencie. od słowa greckiego orgé — podniecenie. Grudniowe święta obchodzono w nocy. Obrzędy te nazywano orgiami. Może jednak podania o Penteusie i córkach Minyasa przechowały pamięć czasów. śpiewały i tańczyły. że sam bóg w nie wchodzi. po odcyfrowaniu tabliczek glinianych z epoki mykeńskiej (XV—XIII w. a ludzie czerpią z jego radosnej czary sen i zapomnienie". o sześć wieków starszych od Homera. biegały po wąwozach górskich.

Wsie i podmieścia ożywały bujną wesołością. Wielkie (czyli miejskie) Dionizje w końcu marca i z początkiem kwietnia. małej świątyni Dionizosa na południowym stoku Akropolis. Odkąd zaś Praksyteles przedstawił Dionizosa jako młodzieńca bez zarostu. Prosty ludek z winnic attyckich miał znów swoje Małe. inni chodzili posmarowani osadem winnym lub nawet farbą garncarską. podczas Wielkich Dionizjów odbywały się przedstawienia teatralne. z . Każdy niósł kubek albo dzban wina. Dionizos brodaty. podobni do starych. Wypadały w porze.cztery ważne święta: Małe (czyli wiejskie) Dionizje jesienią — święto winobrania. Od połowy VI wieku przed n. w stroju powłóczystym. e. przepijano do siebie. po złożeniu ofiary. W pierwszy dzień świąt. Wędrowne grajki i komedianty mieszali się z gospodarzami. Najstarszymi wizerunkami Dionizosa były proste słupy. w czasie chowania do spichrzów nowego wina. Te ostatnie były najokazalsze. Nazajutrz o świcie ruszała procesja z Lenajonu. a połączone z jarmarkiem garncarskim. gdzie znajdował się prastary drewniany posąg boga. które wówczas próbowano. Antesterie z końcem lutego — święto otwierania beczek z młodym winem. pomalowanych na czerwono. śpiewano uroczystą pieśń. skąd odprowadzano go z powrotem do Lenajonu pod wieczór. nieokrzesanych bożków. zieleni się i zakwita. nagiego. witano się świętym okrzykiem Euoe. W pochodzie niesiono ową szacowną świętość do kaplicy Dionizosa za miastem. czyli wiejskie Dionizje. Oczywiście wino przelewało się strumieniami. zwilżona wiosennymi wodami. Lenaje w styczniu — święto wytłaczania wina. Radość była powszechna. obchodzone w grudniu. bo nawet niewolnicy w tym dniu mieli zupełną swobodę. zwaną dytyrambem. którzy przysłaniali twarze zabawnymi maskami z kory drzewnej. kiedy na krótki czas twarda i sucha ziemia attycka. Zabijano kozła i krwią jego podlewano korzenie winorośli. na które zwykle nakładano brodatą maskę i ubierano je w szaty. nucono piosnki wesołe i rubaszne. e. przy czerwonym świetle pochodni. tak zwanej bassara (stąd Dionizos Bassareus). Od rana do późnej nocy przeciągały ulicami gromady ludzi uwieńczonych bluszczem. panuje w całej sztuce greckiej do IV wieku przed n.

Przeraziły się płoche nimfy arkadyjskie. lub dziwnie miękkich. był jego ojecem. tygrysa i czasem pochyla się ku nim. Widząc to Pan poznał. aby dać im pić wino z dzbana. i było mu bardzo smutno. Ale Hermes. Wypoczywa w cieniu winnej latorośli albo jedzie na wozie zaprzężonym w lwy lub tygrysy. Wiatr zaś potrząsał trzciną rosnącą nad brzegiem strumienia i Panowi. jak się zdaje. zabrał kozłonoga i zaniósł na Olimp. Był dobrego o sobie mniemania i nie sądził. żeby mu jego koźli wygląd nie pozwalał myśleć o małżeństwie. Pokochawszy młodą Syrinks. że jest brzydki. który. kosmate. istoty na wpół zwierzęce. westchnęła do bogów o pomoc: ci przemienili ją w trzcinę. żeby została jego żoną. Urodził się w Arkadii. W tysiącach posągów. Zbierały się dokoła niego duchy dobre lub złośliwe. Pan Dionizos miał liczną świtę. Oczywiście. tyrsem. przedstawiciele dzikiego życia przyrody. Śmiano się z niego. winogron świeżego. capią brodę i cały był porosły tą sierścią. ujrzawszy poczwarne dziecko. Wśród nich najpoważniejszy był Pan. Życie olimpijskie nie przypadło mu do smaku. wypieszczonych kształtach. nie mogąc się pozbyć natręta. płaskorzeźb i malowideł o widzimy Dionizosa jakby młodzieńczego. gdzie mógł skakać po górach jak młody kozioł i bawić się z białymi trzodami. rósł prędko i chował się na tęgiego bożka. córkę bożka rzecznego Ladona. tam nie pozostał. Uszy miał długie. które pasą się na łąkach pachnących. z kiścią dwuusznym pucharem (kantaros). Wrócił na ziemię. gdzie zabawne stworzenie weseliło swym widokiem szczęśliwych bogów. czyniono obiaty z wina zmieszanego z wodą. w wieńcu z bluszczu lub z liści winogradu. lecz on niewiele sobie z tego robił. Przyszedł na świat z nogami i rogami kozła. z pięknego.przerzuconą tylko skórą jelonka — typ ten stał się powszechny. Nieszczęśliwa dziewczyna. Składano mu w ofierze kozła lub zająca. chodził za nią po całych dniach i prosił. . Usiadł wśród owej trzciny i płakał żałośnie. lamparta. Zwykle ma przy sobie panterę.

Ucieszne bóstwo lasów. strącił biedną dziewczynę ze skały. Aż sam Pan. zbiegały z gór mgliste boginki. po łowach. taką miał wizję kozłonogiego bożka: Na głazie zarośniętym jedwabistą pleśnią. Zaczem wrócił do ojczystej Arkadii. i weselną pieśnią Wypełnia rozbawione. zwana syringą. w flet zawzięcie dmucha. w którym płakała smutna dusza nimfy Syrinks. Cóż z tego. kładł się nad brzegiem potoku i grał na fujarce. Kosmate koźle nogi podwinął pod siebie I. upojony własnych brzmień słodyczą. Gdy grał. a z ciała jej wyrosła pierwsza sosna. połączył je razem w jednym szeregu i tak powstała ulubiona fujarka pastusza. śpiewały lub wziąwszy się za ręce tańczyły na leśnych polanach przy świetle księżyca. patrząc na piękny fresk pompejański. zdawało się. pieści i miłośnie grucha. Zaciągnął się do orszaku Dionizosa i z nim przewędrował świat. Nasz Asnyk. skoro miał współzawodnika w Boreaszu? Srogi bóg wiatru północnego.zasłuchanemu w szum wiatru i szmer wody płynącej. I znów zakochał się Pan w nimfie Pitys. Wtedy pasterze budzili się w swoich schroniskach i słuchali w milczeniu muzyki rozkochanego boga. Pan wygrywał na niej swe żale za piękną nimfą. Twarz przekrzywia podziwem i muska swą brodą Patrząc się jak artysta z miną tajemniczą . że mu była życzliwa. Żaden ptak nie mógł dorównać słodkiej melodii tego instrumentu. kozłonogi bożek ruszył w podróż. uwieńczon różami. Pitys umarła. W swoich górach czuł się prawdziwym panem. Aby zapomnieć o swych cierpieniach. wzdycha. szalejące światy. że i roślina wydaje takie same dźwięki żałosne. Wieczorem. po wodzie i niebie I kwili. W cieniu starych kasztanów siedzi Pan rogaty. zrobił z nich siedem piszczałek nierównej długości. A śpiew płynie po ziemi. Uciął z niej kilka łodyg. nie mogąc zdobyć wzajemności. drzewo odtąd Panowi poświęcone.

Wiatr nie wieje i las staje nieruchomy. twórcę i władcę wszechrzeczy. Bali go się jak ognia.. Liście zwieszają się na drzewach senne i omdlałe. a kiedy już mieli iść spać. Wtedy wstaje zły i rozsiewa “strach paniczny". jest parne i sosny ronią woń żywiczną. Powietrze. tłumaczyli imię “Pan" jako wszechświat i widzieli w nim jakieś bóstwo rozlane w całej przyrodzie. Składali mu na obiaty miód i mleko kozie. Za panowania cesarza Tyberiusza (14—32 r. n. Filozofowie. Wtedy gorąco jest największe. który wołał po imieniu Tammuza sternika.. tak że pasterze umykają goniąc przed sobą spłoszone trzody. Tammuz odpowiedział na wołanie dopiero za trzecim . zabawiali się. albowiem wtedy mieszkańcy wielkich miast zapłonęli nagłą miłością i tęsknotą do życia pasterskiego i na tle tych uczuć rozwinęła się poezja sielankowa. Nabożnie przestrzegali spoczynku południowego. Te. Pan wypoczywa w cieniu i nie lubi. z głębi wyspy ozwał się potężny głos. Oto pewne towarzystwo jechało z Grecji do Italii.) krążyła w świecie rzymskim dziwna opowieść. Mniej więcej około tego czasu uległo zmianie samo pojęcie Pana.Na pląsające nimfy. śpiewem lub graniem. Z wdzięczności wystawili mu kapliczkę na północnym stoku Akropolis. który zmusił Persów do ucieczki. Niekiedy szerzył popłoch w szeregach nieprzyjaciół i Ateńczycy przypisywali swoje zwycięstwo pod Maratonem pomocy Pana. przywabione pieśnią. który jest “godziną Pana". wybiegły z ukrycia I tańczą lotną stopą po miękkiej murawie. Po wieczerzy pasażerowie pili. święta cichość. Idylliczne życie Arkadii wydało się nerwowym i zmęczonym ludziom ówczesnym stanem dziwnej błogości i wśród pochwał “szczęśliwej" Arkadii zaczęto śpiewać chwałę Pana jako boga pasterzy i ich życia bez trosk. żeby mu zakłócać sen głośnym krzykiem. gdy wtem nastąpiła przerwa w podróży wskutek nagłej ciszy morskiej. Ptaki milkną. nawet w lesie. które spadają ze śliskich ścieżek górskich w przepaście. czyni się wielka. Otaczali go czcią pasterze. nadobne i młode. na podstawie błędnej etymologii. Do większego znaczenia doszedł Pan dopiero w czasach po Aleksandrze Wielkim. e.

że wielki Pan umarł. Na kontynencie greckim. by skoro okręt przyjedzie w naznaczone miejsce. że był wychowawcą Dionizosa. przede wszystkim na bardziej ludzki.razem i wtedy otrzymał od tajemniczego głosu rozkaz. o nogach kosmatych. niegdyś samodzielne. Wszyscy byli zdania. Często zaśnie gdzieś w jakiejś grocie z dzbanem pod głową i wówczas zbiegają się doń swawolne boginki . Cesarz Tyberiusz kazał sprowadzić owego Tammuza. Wieść o nim szybko doszła do Rzymu. z zakrzywionymi rogami na głowie. Ów Marsjas. sylenowie przyłączyli się do orszaku Dionizosa i tu zmienili nieco swój wygląd. Syleny Syleny były to pierwotnie bóstwa rzek i źródeł. aby zasięgnąć ich opinii. że owe bóstwa. o którym mówiono. W wiekach średnich uważano go za demona i postać jego dała początek znanym wyobrażeniom diabłów. że chyba w istocie umarł wielki bóg lasów. Kiedy okręt zbliżył się do tego miejsca. Wszyscy obecni na okręcie byli świadkami tego zdarzenia. ale potem zmieszali się zupełnie do niepoznania z satyrami. którzy je przedstawiali pod postacią pół koni i pół ludzi. był jednym z tych jońsko-frygijskich sylenów. o uszach spiczastych. Tammuz zakrzyknął z całych sił: “Wielki Pan umarł!" Na te słowa ze wszystkich stron ozwały się skargi i jęki przeraźliwe. a po rozmowie z nim zebrał uczonych filozofów. Skończyło się na tym. zwłaszcza w Atenach. Ten miły staruszek nigdy nie jest zupełnie trzeźwy. wdawszy się w spór z Apollinem. Dawano im jeszcze czasem ogony końskie. przyjęli ich skórę koźlą i ich zwyczaje. który tak nędznie skończył. straciły wszelką indywidualność na rzecz satyrów i został tylko jeden Sylen. zakończonych rozszczepionymi kopytkami. obwieścił. czczone w Azji Mniejszej u Jończyków i Frygów. Lubi nadmiernie wino i satyrowie poją go nim do syta. Przedstawiali go bowiem Grecy z brodą.

a czoło i skronie pomazują mu sokiem leśnych jagód. aby wszystko. zabłąkał się we wspaniałym parku i usnął wśród kwiatów. lecz umysł miał żywy. podczas wypoczynku. Poznali go natychmiast. dykteryjkami i wykładem swej wesołej filozofii. czego się dotknie. zapraszano go wszędzie i ugaszczano rzęsiście. ujęty uprzejmością króla. Każdy najlichszy przedmiot pod dotknięciem jego ręki zmieniał się w szczere złoto. zamieniało się natychmiast w złoto. aby mu bóg odjął ten straszny dar przemieniania wszystkiego w złoto. Co rano setki robotników przychodziły porządkować wielki ogród królewski. ów park był własnością króla Midasa. że bóg go wysłuchał. A że był wesoły i towarzyski. tego samego. opowiada im wszelkie dziwy. Nie gniewa się o to staruszek i gdy się obudzi. widząc. zaciążył mu w ręce bryłką świecącego metalu. Wyglądał rubasznie. dopóki wieczór cichymi krokami nie zbliży się ku szczytom gór. tężało mu w ustach w złote płytki. one zaś słuchają. Midas poprosił. a na dnie rzeki Paktolos od tej pory znajdowano złoto. który niósł do ust. stąd częstym bywał gościem na Olimpie. Dawni kronikarze zachowują się nieraz tak. które pił z kubka. Dionizos kazał mu wykąpać się w rzece. Jakże się cieszył. Sylen był to mądry bożek. Midas ugościł serdecznie wesołego bożka i kazał go odprowadzić do Dionizosa. Poznał całą głupotę swego życzenia. jakby Sylen nie umarł . jakie kiedykolwiek oglądało wszechwidzące oko słońca. Nie zwlekając pobiegł za Dionizosem i na klęczkach błagał. Wtem zbladł nagle. wiążą go mocno wieńcami z kwiatów. czar opuścił jego ciało. związali girlandami kwiatów i niby jeńca zaprowadzili wśród śpiewów i śmiechów do króla. W jednej chwili stał się najbogatszym człowiekiem na ziemi. Uradowany zasiadł do obiadu. subtelny. Kilku z nich znalazło uśpionego Sylena. którego orszak bawił w okolicy. wino. Pewnego razu. Sylen mu towarzyszył jadąc na ośle. Ogarnął go lęk śmiertelny.górskie lub leśne. gdzie zabawiał bogów dowcipami. Kęs chleba. Kiedy Bachus wędrował po wszystkich krajach ziemi. Midas tak uczynił. rozumiał teraźniejszość i głęboko wzrokiem sięgał w tajniki przyszłości. Dionizos. któremu Apollo przypiął ośle uszy. który znał przeszłość. zjawił się w pałacu i obiecał spełnić wszelkie jego życzenia.

że w r. Krnąbrni i nieustępliwi. Po lasach zabawiali się z nimfami. którego dzieckiem nosili na rękach i kołysali do snu graniem na fujarce. ale grube. płaskorzeźby. zakończone rozszczepionymi kopytami. jak Pan. Ich królem. Liczne są posągi. którzy tańczą. podają. Niektórzy mieli rogi na głowie. ani ilu ich jest. Oto np. ale przeżył znacznie świat antyczny. Dyktator rzymski Sulla. któremu biografowie starożytni nie szczędzą cudownych przygód. capia broda i spiczaste uszy nadawały ich twarzom wygląd zwierzęcy. miał znaleźć raz uśpionego satyra niedaleko miasta Apolonii w Epirze. Staruszek. który spał zagrzebany pod mierzwą zwiędłych liści. Zadawano mu pytania w rozmaitych językach i narzeczach.wraz z innymi bogami starożytności. Mieli nogi koźle. . ich ukochaniem był Dionizos. Było ich wszędzie pełno. Górna część ciała była ludzka. ich władcą. w którym było coś z rżenia końskiego i beku kozła. śpiewają. Sulla przestraszył się i kazał go precz odegnać. w dolinie pokrytej pięknymi łąkami. straszyli dokoła chat chłopskich. Marszałek kazał go pojmać. 1599 marszałek de Beaumanoir znalazł w lesie podczas polowania łysego Sylena. napadali nawet boginie i raz wyrwali Irydzie kilka piór tęczowych z prawego skrzydła. grają. nie mógł znieść takiej hańby: umarł w trzy miesiące później ze wstydu i zgryzoty. ale on nie umiał dać żadnej odpowiedzi. bawią się jak młode kozły albo zmęczeni i pijani śpią oparci o pień drzewa. malowidła z wyobrażeniem tych wesołych bożków. ludzi sprowadzali na manowce omylnym wołaniem lub błędnymi ognikami. pasterzom kradli kozy i owce. niosą bukłaki z winem. który pamiętał Kronosa. czerwone wargi. związać i oprowadzał po zamkach i dworach swoich znajomych. którego nigdy nie mieli dosyć. On im pozwalał na wszystko i poił winem. ani skąd pochodzą. tylko odzywał się głosem dzikim i ostrym. Pochowano go na cmentarzu Saint-Côme. Satyrowie (Fauny) O satyrach nie wiedziano. porosłe aż do pasa gęstą sierścią.

brzęczenie owadów. Najlichsze źródło może się wydać czymś boskim. lepiej niż Olimpijczycy rozumiały jego troski i potrzeby. One czuwały nad czystością i dostatkiem wody i za ich sprawą brzegi rzek i strumieni maiły się świeżą trawą i kwiatami. Drobnymi. z uśmiechem na grubych wargach. że Kochanowski wprowadził bożka. A gdy zbrodniarz umył w źródle ręce skrwawione. wszystkie głosy wiosny i lata były jakby ich śpiewem. wdzięczne. wrażliwe. Nimfy żyły bardzo długo i nie starzały się nigdy. pił. Były uosobieniem wszystkiego. a w uciążliwej drodze prowadziły wędrowców do źródeł krzepiących.bezwładni. I nie dziwi nas. Mogły również dawać jasnowidzenie i same przepowiadały przyszłość. a następnie. zawieszał na niej swój kubek jako dar wdzięczności dla uroczych boginek. co miał “twarz nie prawie cudną". Poświęcano im piękne źródła. przyjaciółek ludzi. Pewne źródła były lecznicze. godnym najtkliwszej opieki. różanymi stopami przebiegały leśne polany. które nagle stanie przed nami. ale przecież w końcu umierały. Przebywając w pobliżu człowieka i dzieląc z nim śmiertelność. delikatne w przyrodzie. Kto po kilku godzinach drogi wśród spiekoty odnajdywał pod kamieniem bijący w górę stożek wody. albowiem woda była ich właściwym żywiołem. stąd nimfy uważano za boginie zdrowia. i przez jego usta skarżył się na bezmyślne niszczenie lasów w Polsce i głupią pogoń ludzi za pieniądzem. Nimfy Nimfa (po grecku: dziewczyna) była to istota pośrednia między bogiem a człowiekiem. jak po mchach cwałują kosmate nóżki leśnego licha. Szmer potoków. nimfa tam mieszkająca . szum lasu. Są oni nam równie bliscy dziś jak przed wiekami. co miłe. że za chwilę posłyszymy. przygiąwszy gałąź drzewa. Nieraz w lesie zdaje się. Na opuszczonych grobach sadziły kwiaty. które rosło nad źródłem. a pasterzy uczyły śpiewu i grania. przyklękał. W skalistej Grecji woda jest zawsze bezcenną rzadkością. Trzodom dawały paszę. jakby uciekło z obrazu Jacka Malczewskiego.

Drugie wnijście. póki topór ostry W modrzewiu nie namaca dusze której siostry. Mieszkały albo w samych źródłach. Gdy jednak raz nachylił się nad strumieniem. i mówiono o nich. albo w grotach. wyrosły z gruntu dąb i świerk i kwitły pięknie wśród gór. w chwili ich urodzenia. na których nimfy wyrabiały prześliczne tkaniny barwione purpurą morza. kochające życie. Pod dachem z szarego listowia oliwki biegło wejście do pieczary. A kiedy wreszcie nadeszła przeznaczona godzina ich śmierci. albo tańcujemy. “Razem z nimi — głosi Homerycki hymn do Afrodyty o hamadriadach — razem z nimi. a gałęzie zlatują. owiane południowym wiatrem. To są nasze zabawy.porzucała swe schronienie i wędrowała gdzieś dalej. Trafi się. Były to bowiem istoty czyste. zwrócone na północ. Nimfy wodne zwały się najady. przede wszystkim te piękne drzewa usychały: kora z nich opada naokół. opowiadając mu o sobie i swych siostrach wierszem Jana z Czarnolasu: W lesiech lata swe trawiem z fauny rogatymi. Zdumiał się nad swą pięknością i z owego zdumienia zrodziła się najniezwyklejsza . Był sobie młodzieniec imieniem Narcyz. Tam albo wieńce wijem. ujrzał w czystej toni własne odbicie. Po dniu pracowitym zwoływała je Artemida na nocne tańce. i razem dusza z nich uchodzi przed światłem słońca". Oprócz nich była jeszcze mnogość niezmierna innych nimf: oready mieszkały w górach. driady — wśród lasów. mające we wnętrzu swoje ule. Jedna z driad powitała króla polskiego w Zamchu. nienawidzące zła. lejmoniady — na łąkach wilgotnych. Wszystkie nimfy go znały. którędy szli ludzie i przylatywały pszczoły. A był tak piękny. przeznaczone było dla bogów i wiodło wprost do komnat. hamadriady — w samych drzewach. że wszystkie się w nim kochały. by napić się wody. Ale on nawet nie obejrzał się na żadną. gdzie stały kamienne warsztaty tkackie. Co wy podobno mężami zowiecie dzikimi. że pierwotnych dzikusów oduczyły ludożerstwa. Kochał tylko łowy i nie chciał słyszeć o innej miłości. bo wciąż przesiadywał w lasach i górach. że z Dyjaną czasem polujemy.

że sztuka Asklepiosa jest bardzo niebezpieczna. Nimfy nie miały własnych świątyń. wychodząc za mąż. Do jego groty. gimnastyką. na grobie wyrósł kwiat o białych płatkach i złotym sercu. W końcu umarł z próżnej tęsknoty. zwyczajne kozy i jagnięta.miłość. co śmierci odjął moc nad światem. jakby te Dziewice były starożytnymi najadami. winogrona. Matka. Na Krecie jest kościół Świętych Dziewic. O całym świecie zapomniał. owoce. posągi ich ustawiano w grotach. który strzegł kozy i dziecka. Takie istoty Grecy nazywali centaurami. Wtedy go oddał do szkoły Chejrona. wpatrzony w zwierciadło wodne. gdy chłopak już podrósł. Był to bardzo mądry starzec. które pozostaje pod ich szczególną opieką. Narcyz zakochał się sam w sobie. rybak sieć. Żołnierz wracający z wojny ofiarowywał hełm lub dzidę. Niemowlęciem opiekowała się koza. bohaterowie i ludzie po radę i opiekę. schodzili się bogowie. który miał postać pół ludzką i pół końską. a niedaleko bije źródło. Ale syn boży wrychle przewyższył mistrza. Odkrył dziwne tajemnice muzyki i potrafił chorych uzdrawiać za pomocą kilku dźwięków. panny młode. albo libacje z miodu i oliwy. Najżarliwiej czcili je wieśniacy. umarła przy jego narodzeniu. Do ich grot zanoszono ciastka. składający im w ofierze pierwociny z trzód i pól. a na drzewach im poświęconych zawieszano rozmaite dary wotywne. nimfa Koronis. Chejron uczył Asklepiosa i objawiał mu wszystkie sekrety swej wiedzy. Chejron znał się doskonale na myślistwie. zajmował się wróżbiarstwem. Asklepios (Eskulap) Asklepios był synem Apollina. Gdy jednak umarli zaczęli wracać do swoich domów. że jest ktoś. bo w młodości towarzyszył nieraz Artemidzie. a gdy go złożono w ziemi. Pamięć dobrych boginek trwa do dzisiejszego dnia w Grecji. że to . który nazwano — narcyzem. oddawały nimfom lalki. Bogowie również uważali. która je karmiła. i pies. a zwłaszcza medycyną. spostrzeżono. Poznał sposoby wskrzeszania zmarłych i między ludzi poszła dobra nowina. a płatki róży rzucano na wody ich strumieni. u stóp góry Pelion w Tesalii. którymi bawiły się w dzieciństwie. Apollo zajął się Asklepiosem.

Asklepios. Nazajutrz chory opowiadał sen kapłanom. i na morzu. Lekarzy . Jest zbawcą zarówno grzesznej duszy. Pod koniec starożytności jeden z ostatnich wyznawców religii helleńskiej. Odrzucając poetycką legendę o jego śmierci naród wierzył. że chory po wyzdrowieniu zabijał na ofiarę Asklepiosowi koguta. cześć Asklepiosa tak się wzmogła. zstąpił z nieba na ziemię i w Epidauros zjawił się w ludzkiej postaci. W początkach bowiem wiedza lekarska była własnością pewnych rodzin kapłańskich i ojciec synowi powierzał jej tajemnicę. co uczynić należy. Służbę dokoła świątyń pełnili kapłani. Wśród ciszy i mroku świątyni. Wówczas Dzeus zabił go piorunem. o rozumnym i zamyślonym obliczu. w okolicy suchej. że Asklepios żyje w głębi ziemi jako wąż obdarzony wielkim rozumem i ludzką mową. boginię zdrowia. Od IV wieku przed n. poddawali się pewnym praktykom. oraz obrzędom oczyszczającym. a może nawet jedynym bogiem. Obok niego spotyka się jego córkę Higieję. ubranego w płaszcz i trzymającego laskę. W marzeniach zjawiał się bóg i wskazywał. że dla niektórych stał się najwyższym. Świątynie Asklepiosa stały zwykle w pewnej odległości od miast. którzy zawodowo zajmowali się leczeniem. Cześć Asklepiosa. dokoła której wije się wąż. z Tesalii rozszerzyła się stopniowo po całej Grecji. pośród gajów świętych. na wzgórzach. jak i chorego ciała". tak pisał: “Syn boży.narusza porządek rzeczy. Przebywa on wszędzie. a w późniejszej sztuce jako poważnego mężczyznę z brodą. Był zwyczaj. Po ich spełnieniu chory układał się na skórze zwierzęcia zabitego na ofiarę lub na jednym z łóżek stojących dokoła posągu Asklepiosa. Tu rósł. Uzdrowieni opuszczając świątynię zostawiali w niej eks wota. przestępując próg świątyni. e. i na lądzie. cesarz Julian (361—363). Nazywano go zbawicielem. jako boga-lekarza. ale nie do każdego przychodzi. po której kątach snuły się oswojone święte węże. zaopatrzonej w czystą wodę źródlaną. którzy go wyjaśniali i rozpoczynali leczenie. Nieraz przedstawiano go jako węża. jak posty i kąpiele. rzucali pieniądze do świętej sadzawki lub wpisywali na tablicach historię choroby i uleczenia. Chorzy. tu się wychował i w czasie swej wędrówki po ziemi podawał ludziom dłoń pomocną. chory zapadał w sen wróżebny.

czyli potomkami Asklepiosa. co przetrwało poniekąd do naszych czasów w żartobliwej nazwie “eskulap". .nazywano asklepiadami.

Posejdon i Hades. Lecz panna go nie chciała. ale pomimo potężnej budowy ciała nie mógł uchodzić za ideał piękności. Wtedy Posejdonowi dostało się królestwo morza. że sam wszystko pomyślnie załatwi. Dzeusa nazywał publicznie uzurpatorem i wcale go słuchać nie chciał. Razu pewnego był na wyspie Naksos. że jest starszy i że jemu należy się najwyższe stanowisko w świecie bogów. które wydawał stary bóg wodny Okeanos. Pracował jako prosty mularz przy budowie murów obronnych. Posejdon mógł się teraz ożenić. o dziwnych mieszkańcach morza. jeśli ośmieli się stanąć na progu niebios. na przyjęciu. Po zwycięstwie nad Kronosem i tytanami podzielili się władzą i żeby wszystko odbyło się sprawiedliwie. Po uczcie tańczyły jego córki. i obiecał Posejdonowi. Miał śniadą cerę. a z nich najpiękniejsza była Amfitryta o jasnych warkoczach. a oczy jego. Wówczas podpłynął ku niemu delfin. co legnie całe u jej stóp i będzie jej cześć oddawało jako swej królowej: .KRÓLESTWO MORZA Było. Ale to mu nie wystarczało. ciągnęli losy. budziły przestrach w lękliwym sercu dziewczyny. Chciał nawet tego bardzo. najmądrzejszy ze stworzeń zamieszkujących przestworza wód. o jego posiadłościach. włosy zwichrzone i nadmiernie bujne. a Dzeus dał się przeprosić i pozwolił mu wrócić do pałacu bogów. Po dziesięciu latach robota była skończona. jak wiadomo. które zdają się nie mieć granic. Czuła doń po prostu odrazę. Musiał więc iść na wygnanie między ludzi i wstąpił na służbę u króla trojańskiego. Smutny wrócił Posejdon do swego samotnego pałacu w głębinach morza. albowiem się zakochał. palące się złowrogo pod krzaczastymi brwiami. brodę wiecznie wilgotną i pełną mułu. Posejdon nie był brzydki. Nazajutrz był u Amfitryty i opowiadał jej o niezmiernych bogactwach wszechwładnego pana wodnego żywiołu. Mówił. Posejdon oświadczył się ojcu o jej rękę i został przyjęty. Dzeus kazał przed nim zamknąć bramy Olimpu i zagroził mu piorunem. trzech braci: Dzeus. Laomedonta.

Pająki mkną szybko na szczudłowatych nogach. w prześlicznej grze barw sypią się z góry błękitne. Ze ścian wyrastają żywe kwiaty. czerwone i białe skrzące się kulki. Pod wieczór przyjeżdżał Posejdon i zabierał swą małżonkę na Olimp. a w kilka dni później zasiadła na szmaragdowym tronie obok Posejdona jako królowa morza. królowa nieba. Otaczał ją dwór tak wspaniały. rozłożywszy się u jej stóp. jakiego nie miała Hera. Delfin nie kłamał. z gołębi i kryształowe pałace na głębi. Gdy płynęły dokoła jej rydwanu. purpurowego kwiatu". Lecz Amfitrycie nie wypadało tańczyć. a gdy przepłynie orszak świecących głowonogów. Gąbki szkliste wyglądają jak małe karły o wielkich siwych brodach. fale okrywały się białą pianą. a przez okna z bursztynu zaglądają ryby. i księżycowe korony w noc ciemną. migotliwe światełka. jak gdyby wszystkie srebrne obłoki spadły z nieba na wodę. więc tylko siadała w ich gronie na jakiejś skale. które straszyły nimfy zgrzytliwym graniem na wydrążonych muszlach lub tarzały się w białej pianie wzburzonych bałwanów. Algi układają się na powierzchni fal. Kiedy morze jest spokojne. Służyło jej pięćdziesiąt nereid. czesały swe zielone włosy. Na głowę włożyła diadem z morskich roślinek świecących i jak powiada Słowacki: miała powozy z delfinów. Nimfa zamyśliła się. Przeszkadzały mu w tym trytony o rybich ogonach. lilie morskie wyrastają z dna jak drobne palmy o wielolistnej koronie. które witały swą panią śpiewem i zapraszały do tańca. który ma dach z muszli. aby światło przechodząc przez nie mieniło się barwami tęczy. widać z głębi słońce niby otwarty kielich wielkiego. A było ich trzy tysiące. gdzie zasiadali wśród najwyższych bogów przy stole biesiadnym. Wtedy wychodził z kryształowego pałacu ojciec Nereus i opowiadał przedziwne historie o czasach. potem zapytała jeszcze o to i owo. Wśród gałęzi korali zabłąkane gwiazdy morskie rozniecają słabe. Zbiegły się do niej wszystkie siostry. niesforne łobuzy morskie. . Życie Amfitryty było naprawdę rozkoszne. córki starca morskiego Okeanosa. które opadają jak deszcz gwiazd różnokolorowych. a one.“Mieszka on w pałacu błękitnym. W sadzie drzewa szafirowe i czerwone rodzą złote owoce. kiedy jeszcze bogów nie było na świecie. okeanidy. a one w czasie odpływu otwierają się ukazując wewnątrz cudne perły. Były to boginki wesołe.

Trójzębem dźwiga okręty uwięzione wśród skał lub osiadłe na mieliznach. Przestraszyła się Amymone widząc okrwawione licho leśne. poszła z dzbankiem po wodę. Posejdonowi podlegały razem z morzem wyspy. że wody. Przed jego gniewem drży ziemia. które biegło wprost ku niej. kiedy samiczka zimorodka wysiaduje jajka w gnieździe pływającym. imieniem Amymone. a on pamięta o malutkim ptaszku. nie był Posejdon nieczuły na ludzką niedolę. Zazwyczaj surowy. Była wtedy straszliwa posucha i wszystkie źródła umarły. W miastach portowych. burzą zimową zatrzymane w obcych przystaniach. Ale chybiła. Gdy wiatry nieopatrznie wzburzą fale. na wyspach. Obudził ją trzask suchych gałęzi. co się dzieje na ruchliwej powierzchni. Bóg zapytał dzieweczkę. Cały świat grecki czcił tego boga. Wówczas kazał jej podejść do skały i wyjąć trójząb. a okręty. miał okazałe świątynie. Dla jej spokoju Posejdon wygładza fale i poskramia wiatry. że żelazo przeszedłszy ciało zaryło się w pobliską skałę. morze i człowiek rzucony w lichej łupinie na wodne obszary. Pewna dzieweczka. które ich niosą do bezpiecznych brzegów. Zmęczona upałem i daleką drogą usnęła pod drzewem. właśnie w czasie. zjawia się Posejdon i jednym spojrzeniem ciemnych oczu uśmierza bałwany. Amymone naciągnęła łuk i wypuściła lotną strzałę. Niedaleko pasł się jeleń. górach . Strzała poszła w gąszcz i ugodziła śpiącego satyra.Nad morzem panuje wszechwładna wola Posejdona. jasne źródło. przystanie. a burze niesforne precz rozpędza. Po słotach listopadowych nastają w grudniu dni ciepłe i łagodne. trysnęło chłodne. czego by szukała w pustej okolicy sama jedna. Powiedziała. zimorodku. Nogi pod nią mdlały z trwogi i znużenia. wracają do domów. Zaczęła uciekać. Straszliwym trójzębem poszarpał lądy i worał się głęboko w ich ciało tworząc zatoki i cieśniny. W goniącego satyra rzucił trójząb tak mocno. Gdy to uczyniła. a rozbitkom posyła wartkie prądy. które żyły z handlu morskiego. W głębi swego podmorskiego pałacu wie wszystko. Wtedy wezwała głośno pomocy Posejdona. nadbrzeża. Zjawił się natychmiast. Trzęsienia ziemi były objawami jego gniewu.

Okeanos po stracie tronu zdziwaczał zupełnie. jakby wiecznie były wilgotne i pełne muszli. Codziennie w południe Proteusz opuszczał głębiny morza i drzemał w którejś z grot na wybrzeżu. wreszcie. Włosy i broda wyglądają. Czasem jedzie na wozie zaprzężonym w hippokampy. a nic się nie bać. W wojnie udziału nie brał. Był już za stary. aby mógł się opierać. Zwyczajnie składano mu w ofierze konia białego lub delfina. jakby życie zeń uciekło. wyrastał drzewem. który z własnej woli nikomu nie pomógł.nadbrzeżnych. Wtedy można go było złapać. na przylądkach stały poświęcone jemu kaplice. Kto chciał dostać od niego radę. musiał go wpierw schwytać i obezwładnić. rządził królestwem morza jeden z tytanów. Wyczerpany. aby opanować tego sprytnego czarownika. przeistaczał się w twardą skałę. Przedstawiano Posejdona jako silnego starca o szerokich barach. która pod nazwą oceanu opływa całą ziemię dokoła. Ale i on musiał ustąpić przed władzą syna Kronosa. Z rysów twarzy podobny do Dzeusa. Ku jego czci odbywały się igrzyska. ulegał w końcu i wówczas . smokiem. Grecy bowiem wyobrażali sobie. W najmniejszej osadzie rybackiej odbierał hołdy ludzi żyjących z morza. Przeniósł się na sam koniec świata i nigdy nie opuszczał swego pałacu. Zanim Posejdon. z których najokazalsze były istmijskie. na kształt tarczy. Znał przyszłość i umiał wróżyć wybornie. urządzane przez miasto Korynt. Przez cały czas trzeba go było krzepko trzymać i zaciskać jeszcze więzy. po zwycięstwie nad starymi bogami. Stawał się tygrysem. przemądry Proteusz. ale ustanowił bogiem tej wielkiej rzeki. czyli “pępek ziemi". dwunożne konie morskie. w której środku stoi delficka świątynia Apollina. Okeanos. że ziemia jest wyspą. Pod jego okiem chowały się trzody fok Posejdona. Umiał bowiem zmieniać swą postać. lwem. więc go Dzeus nie strącił do Tartaru. W tej świątyni pokazywano obły kamień — omfalos. W południowych zaś morzach żył inny dziwak. Ale musiało się mieć nie lada siłę i odwagę. Ale był to odludek i grubianin. miał ten sam majestat w oczach. aby żeglarze nie tracili ich z oczu wśród walk i niebezpieczeństw. lecz bardziej groźny. płonął jak ogień. W ręce trzyma trójząb. rozpływał się w wodę. stał się panem wodnego żywiołu. ołtarze i posągi.

nabierają nowych sił i wkrótce znów uciekają do morza. że w głębokiej grocie. a na każdym łeb sprośny. i natychmiast jej skosztował. Gdy to uczynił. w którym Skylla zawsze się kąpała. Pomyślał. nad którą latem i zimą wisiała gęsta chmura. dała mu żądany napój. Ominąć zaś Skylli niepodobna: czujna. że ryby. Był on niegdyś prostym rybakiem. w każdej zaś paszczy trzy rzędy zębów. wypływa na powierzchnię Glaukos i rozgląda się smutno. zanim potwór porwie z pokładu kilku żeglarzy. nie wiadomo dlaczego. lecz widzi. Biada przejeżdżającym statkom! Nie ma tak zwinnej łodzi ani tak szybkiego okrętu. który by serce Skylli zjednał dla niego. że one ciągną się za nią. Glaukos wylał go do źródła. że chyba trawa na tym wybrzeżu ma jakieś dziwne właściwości. dojrzy na zmiennej powierzchni morza nawet najmniejszą rybę. W końcu. aby mu dała taki napój. żeby uciec. wywodzących swój ród od Okeanosa lub Posejdona. Ale że był niezwykle piękny. Domyślano się. bóg rzeki posiada pałac . Okropna to była poczwara: miała dwanaście łap drapieżnych. Nieszczęśliwy bożek udał się do czarownicy Kirke. sześć karków. nawet w głębi lądu. nie chciała wyjść za Glaukosa. dotknięta obojętnością młodzieńca. jakby do niego przyrosły. Chce uciekać. jakby czegoś szukał. skąd strumień wypływa. Kirke sama się w nim zakochała i robiła wszystko. Przerażona rzuca się do morza — potwory nie odstępują: oblepiły jej ciało. żeby zapomniał o swej Skylli. Osiadła na wybrzeżu Sycylii. Razu pewnego zauważył. Czarami złośliwej Kirke została biedna Skylla zamieniona w straszydło morskie. Ledwo nimfa weszła do wody. które woda wyrzuca na brzeg. Fale rozstąpiły się pod nim i młody rybak został bożkiem morskim. Skylla jednak. że wszystkie rzeki. w jaskini skalnej. Starożytni wierzyli. gdy otoczyły ją zewsząd szkaradne potwory.dawał rady nieomylne i niechybne przepowiednie. W istocie przyrosły. Gdy morze jest spokojne i błękitnieje nad nim pogoda. nigdy nie ozłocona promieniem słońca. ogarnęła go nagle nieprzezwyciężona ochota rzucić się w morze i pozostać tam na zawsze. jak siedząc na skale pośród wód czesała złote włosy. mają podziemne połączenie z morzem i pozostają pod opieką bóstw osobnych. Wtedy ujrzał piękną Skyllę. Zakochał się i prosił o jej rękę.

W otoczeniu nimf.tajemniczy. a dookoła bawią się roje małych dzieci — symbole urodzaju. “Niechaj nikt — mówi poeta Hezjod — nie waży się przejść rzeki. leży wśród sitowia. rzucają się na pola. Częściej spotyka się inne wyobrażenie: bóg rzeki. zabijano na ofiarę byki lub konie. jako poważny starzec o wspaniałej brodzie miękko spływającej na nagie ciało. Rzeki w Grecji są przeważnie małe. a oczyma zwróconymi ku jej jasnym wodom. które mu służą. ustala i zmienia ich łożyska. Stąd bogów rzecznych przedstawiano nieraz w postaci byków albo ludzi z byczymi rogami. winnice z siłą i pędem rozjuszonego byka. póki rąk nie umoczy w jej fali miłej i przeźroczej". dowodzi biegiem swych wód. póki się wpierw nie pomodli. Bogom rzecznym stawiano świątynie i ołtarze. lecz w okresie przyboru stają się groźne. oparty o przewróconą urnę. z której wysnuwa się strumień wody. . ogrody.

Jednym ramieniem wylewa się Styks w koryto Kokytosu (rzeka lamentu). za wielu. drobny miedziany pieniążek. bo Charon jest nieubłagany i gotów biedną duszę zostawić nad . z daleka cuchnące siarką. rośnie wiąz ogromny. Za przewóz bierze niewiele: obola. wielu rzekami. żeby przeprawił na tamtą stronę. Po drodze mija się miasto Kimeryj-czyków. Dusza chcąc dostać się do świata umarłych musi przepłynąć te wszystkie rzeki. którego wody łączą się ze strumieniami Styksu. Odtąd zaczynają się błota i grzęzawiska Acherontu (rzeka boleści). gdzie ziemia się już kończy. co widział i przeżył na ziemi. straszliwy w swej bezczynności. Ale sama tego uczynić nie może. Wpuszcza tylko tych. Ale należy go mieć przy sobie. Na jej czarne. Blade Choroby i wynędzniała Starość. na otwartym dziedzińcu. Kto z niej napije się wody. którzy brodzą wśród mgieł i chmur nieprzeniknionych. którzy mają czym zapłacić. Trosk. Można się tam dostać jeszcze w innych miejscach. i wiecznie dygocąca Trwoga. Trzeba więc prosić Charona. gdzie nigdy nie dociera najsłabszy promień słońca — jest wejście do podziemia. na ostatnich krańcach zachodu. Wojna idzie pod rękę z Niezgodą. nieruchome wody przysięgają Olimpijczycy. porosła z rzadka wierzbami i topolami okrytymi czarną korą. od którego początek bierze Lete — rzeka zapomnienia. syn Nocy. stoi w czarnej łodzi i żerdzią odpycha garnący się ku niemu tłum dusz. Przed samym wejściem do podziemia roztacza się na kilka mil wokoło smutna równina. ale od niepamiętnych czasów wszystkie dusze wędrują do Hadesu przez ową bramę na zachodzie. czyli do piekieł. traci pamięć wszystkiego. Praca ze Śmiercią rozmawia. bo nie starczyłoby jej sił. w którego gałęziach siedzą Sny i Marzenia. Największa z rzek piekielnych opływa dziewięć razy całe podziemie. i obdarta Nędza snują się po wilgotnych kątach. wielu górami. W przedsionku piekielnego państwa tłoczą się dziwne i straszne postacie. przez rozmaite rozpadliny i jamy. Nieco dalej. choćby płynęła tysiące i tysiące lat. zrzęda i gbur. Tam Smutek przechadza się w gronie swych sióstr. a słońce znają jedynie z opowieści. Pod drzewem leży sturęki olbrzym Briareus. Brzydki i niechlujny dziad.KRÓLESTWO PIEKIEŁ Za wielu.

czarnej sali stoi złoty tron. Po wyroku cienie odchodzą tam. szarpie i wlecze w najgłębsze czeluście piekieł. Chodzą po niej umarli. Zresztą można się go nie obawiać: dla wchodzących jest bardzo uprzejmy. Persefony. Ponad nią dźwiga się żelazna baszta. Pałac otaczają mury obronne trzykrotnym kręgiem. wtedy jest straszny. W przestronnej. Ale niech kto spróbuję oszukać jego czujność i uciekać z powrotem na ziemię. pędzące tam i sam mdłe dusze. a na nim zasiada bóg Hades w zębatej koronie na głowie. że żaden z bogów nie ruszyłby jej z zawiasów. przy pogrzebie. gdzie im przeznaczono pozostać na zawsze. przez jeziora zastygłe i pustynie tchnące siarką idzie się do zamku pana tych włości Hadesa. Przeprawione na drugi brzeg dusze zbierają się w gromadkę. Gdzieś Bardziej słychać odludne okolice zamieszkują broni: to samobójcy. a oni ważą ich błędy i dobre uczynki. z berłem w prawej dłoni. potworne psisko o trzech paszczach. Trzeba mu rzucić ciastko pieczone na miodzie. Dookoła jeżą się strome skały. Tam właśnie. Ajakos i rudy Radamantys. miejsce najsroższych . bez celu. osobno błądzą nieszczęśliwi. zabici na polu walki. przewraca ją. Dlatego nieboszczykowi. ćwiczą się dalej w rzemiośle żołnierskim. Królestwo cieniów to nieobeszła równina. Już z daleka słychać jego szczekanie. Niegdyś sprawiedliwie panowali na ziemi. Przed nimi stają dusze. przez moczary i bagna. aby był spokojny. struchlałe i drżące. po której szamocą się ostre wiatry. co umarli z miłości odwzajemnionej. gdzie siedzą trzej królowie: Minos. nieuchwytny szczęk wojownicy. które chrapliwym zgiełkiem napełnia mroczne pustkowia. tłamsi łapami. Rzuca się na swoją ofiarę. wkłada się w usta monetę. Bo oto wychodzi naprzeciw Kerberos (Cerber). a po śmierci wola Dzeusa ustanowiła ich sędziami podziemia. którzy padli ofiarą niesprawiedliwych nie sądów. O. obok swojej małżonki. jest ów złowrogi Tartar. a każdy z nich ma wyznaczone sobie miejsce. Olbrzymia brama wspiera się na kolumnach diamentowych tak mocno. Pod murami płynie strumień ognisty. cieniem bicza pogania cienie wołów. pod zamkiem Hadesa. gdzie błąkać się będzie przez wieczność całą. Wszyscy czekają na sąd. Spiżowe ściany powtarzają głuchym echem wieczny płacz i jęki pokutujących w Tartarze. Osobno skarżą się duszyczki niemowląt. Pyriflegeton.brzegiem Styksu. który był rolnikiem. Oto na podwyższeniu wznosi się trybunał. chłodna i martwa. tam znów cień człowieka. a po ścieżkach zapomnianych włóczą się ci. Przez wiele krętych dróg.

kaźni dla zbrodniarzy. Straż trzymają Erynie, trzy potworne siostry. Uosobienie srogich i nieustępliwych wyrzutów sumienia, ścigają złoczyńców na ziemi i w piekle. Ich czarne szaty rozwiewają się w locie jak skrzydła nietoperza. Z warg sinych spływa im piana, a oddech mają tak zatruty, że którędy przelecą, tam przestają rosnąć kwiaty i zioła i rodzą się choroby. Uzbrojone w węże jadowite i płonące pochodnie, uganiają po Tartarze pilnując, by każdy godnie wypełniał włożoną nań karę. Pomagają im w tym kery, istoty piekielne. Wiecznie spragnione krwi ludzkiej, wydostają się na ziemię, ilekroć posłyszą odgłos wojny. Gdy żołnierz pada ranny, rzucają się nań, wpijają mu w ciało pazury, chłepcą gorącą posokę, póki dusza z niego nie wyjdzie. Stąd również wychodzi na świat demon Eurynomos, który pożera ciała umarłych, póki nie zostaną z nich nagie szkielety. Malarz Polignotos, w jednym ze swych obrazów, dał mu barwę ciemnobłękitną, jak u much żywiących się ścierwem.

Komu trzej sędziowie przyznają, że żył sprawiedliwie, ten odjeżdża na Wyspę Błogosławionych. Za zbliżaniem się do tej krainy wiecznej szczęśliwości ogarnia duszę już z daleka cudownie miłe i wonne powietrze, w którym czuć zapach róż, narcyzów, hiacyntów, lilij, fiołków, mirtu, wawrzynu i kwiatu winnego. Płyną tam rzeki jak kryształ przeźroczyste, łagodne wietrzyki potrząsają z lekka lasem, a w potrącanych gałązkach dźwięczy bez ustanku czarowna pieśń, niby miękkie tony zawieszonej gdzieś piszczałki. Pośrodku wyspy jest miasto błogosławionych, całe ze złota, obwiedzione dokoła murem szmaragdowym. Bruk w mieście z kości słoniowej, a wszystkie świątynie bogów z berylu, ołtarze zaś z olbrzymich głazów ametystu. Dokoła miasta płynie rzeka wonnych olejków. Mieszkańcy tej krainy, nieuchwytne i nikłe postacie, ubrane w szaty z purpurowej pajęczyny, nie starzeją się nigdy i chodzą spokojni wśród wiecznie trwających jasności zorzy porannej. Panuje tam wieczna wiosna. Kwiaty łąk i cieniste drzewa nigdy nie więdną; winne latorośle dojrzewają co miesiąc, a pszenica rodzi już upieczone bochenki chleba. W tej rozkosznej krainie życie upływa na biesiadach, przechadzkach i zabawach. Miejsce biesiad leży na tzw. Polu Elizejskim. Jest to prześliczna łąka, otoczona gęstym lasem przeróżnych drzew rzucających cień na biesiadników, gdy leżą na sofach z kwiatów. Dokoła sali biesiadnej stoją olbrzymie drzewa z najprzeźroczystszego kryształu, a rosną na nich czarki z winem rozmaitego kształtu i wielkości. Słowiki i inne śpiewaki leśne, unoszące się ponad nimi, zasypują ich, niby śniegiem, kwieciem, które

zbierają swymi dzióbkami na sąsiednich łąkach.
U schyłku starożytności filozof Porfiriusz w podniosłym hymnie tak jeszcze przemówił do dusz stojących na progu zaświatów:

Oto się już pozbyłeś ciała i nieśmiertelną Duszę wyrwałeś z grobu, by wejść do świata dajmonów: Wdzięk tu panuje i piękno, miłość i luba tęsknota Pełna czystego wesela, bo ambrozyjskie ją zdroje Sycą wciąż z boskiej krynicy i eter słodki owiewa. Idziesz, gdzie siedzą dwaj bracia, Dzeusa złote potomstwo Minos i Radamantys, a z nimi i Ajakos prawy. Tutaj moc święta Platona i Pitagoras cudowny, Tutaj radość wieczysta, tu już wśród świętych dajmonów Zżujesz z swej duszy więzy bolesnych żywotów... Takie miejsce spotkania wielkich ludzi marzyło się Sokratesowi, mówił o nim Platon, opiewał je Wergili w Eneidzie, a po wiekach Dante odnajdzie to ustronie spokoju i ciszy, gdzie przebywają poeci i myśliciele starożytni. Ale wróćmy raz jeszcze do podziemia. Dowiemy się tam dziwnej historii Orfeusza i Eurydyki. Orfeusz był królem-śpiewakiem Tracji, jak król Wenedów u Słowackiego. Tylko że nie był stary. Był młody i bardzo piękny. Śpiewał i grał na lutni tak pięknie, że wszystko, co żyło, zbierało się dokoła niego, aby słuchać jego pieśni i grania. Drzewa nachylały nad nim gałęzie, rzeki zatrzymywały się w biegu, dzikie zwierzęta kładły się u jego stóp — i wśród powszechnego milczenia on grał. Był po prostu czarodziejem i za takiego uważały go następne pokolenia, przypisując mu wiele rozmaitych dzieł, w których wykładał zasady sztuki czarnoksięskiej. Żoną jego była Eurydyka, nimfa drzewna, hamadriada. Kochali się oboje bezprzykładnie. Ale jej piękność budziła miłość nie tylko w Orfeuszu. Kto ją ujrzał, musiał ją pokochać. Tak właśnie stało się z Aristajosem. Był to syn Apollina i nimfy Kyreny, tej, co lwy jedną ręką dusiła — bartnik zawołany, a przy tym dobry lekarz i właściciel rozległych winnic. Zobaczył

raz Eurydykę w dolinie Tempe. Cudniejszej doliny nie ma w całym świecie, a Eurydyka wśród łąk zielonych, haftowanych kwieciem rozmaitym, wydawała się jeszcze bardziej uroczą. Aristajos nie wiedział, że ona jest żoną Orfeusza. Inaczej byłby, oczywiście, został w domu i starał się zapomnieć o pięknej nimfie. Tymczasem zaczął ją gonić. Eurydyka uciekała. Stało się nieszczęście: ukąsiła ją żmija i nimfa umarła.
Biedny był wówczas Orfeusz, bardzo biedny. Nie grał, nie śpiewał, chodził po łąkach i gajach i wołał: “Eurydyko! Eurydyko!" Ale odpowiadało mu tylko echo. Wtedy ważył się na rzecz, na którą nie każdy by się ważył: postanowił pójść do podziemia. Wziął ze sobą tylko swoją lutnię czarodziejską. Nie wiedział, czy to wystarczy, ale nie miał żadnej innej broni. Jakoż wystarczyło. Charon tak się zasłuchał w słodkie tony jego muzyki, że przewiózł go za darmo i bez oporu na drugi brzeg Styksu; Cerber, nawet sam Cerber nie szczekał! A kiedy stanął Orfeusz przed władcą podziemia, nie przestał grać, lecz potrącając z lekka struny harfy, skarżyć się zaczął, a skargi układały się w pieśni. Zdawało się, że w królestwie milczenia zaległa cisza większa i głębsza niż zwykle. I stał się dziw nad dziwy: Erynie, nieubłagane, okrutne, bezlitosne Erynie płakały!

Hades oddał Orfeuszowi Eurydykę i kazał ją Hermesowi wyprowadzić na świat z powrotem. I jedno jeszcze powiedział: Eurydyka iść będzie za Orfeuszem, za nią niech kroczy Hermes, a Orfeusz niech pamięta, że nie wolno mu oglądać się poza siebie. Poszli. Droga wiodła przez długie, ciemne ścieżki. Już byli prawie na górze, gdy Orfeusza zdjęło nieprzezwyciężone pragnienie: spojrzeć na żonę, bodaj raz jeden. I w tej chwili utracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiu, Orfeusz sam wyszedł na świat. Próżno się wszędzie rozglądał: nigdzie jej nie było. Nadaremnie dobijał się do bram piekieł: nie wpuszczono go po raz wtóry. Orfeusz wrócił do Tracji. Skargami swymi napełniał góry i doliny. Pewnej nocy trafił na dziki, rozszalały orszak bakchiczny i obłąkane menady rozerwały jego ciało na sztuki. Głowa spadła do rzeki i mimo że była już zimna i bez życia, jeszcze zmartwiałymi ustami powtarzała imię Eurydyki. Popłynęła aż do morza i zatrzymała się na wyspie Lesbos. Tu ją pochowano i na jej grobie powstała wyrocznia. Muzy, którym Orfeusz wiernie służył przez całe życie, pozbierały rozrzucone jego członki i pogrzebały je u stóp Olimpu.
Inny był los Aristajosa, który stał się przyczyną śmierci Eurydyki. Był to jeden z

tych dobroczynnych przewodników, jacy trafiali się ludzkości w początkach jej bytu. Nauczył ludzi bartnictwa, uprawy winorośli i oliwki, pokazał, jak przyrządzać miód do picia i mleko zsiadłe. Wędrując po świecie miał wiele przygód, złych i dobrych, wreszcie osiadł samotnie w górach, ale pewnego dnia znikł bez śladu. Po jakimś czasie znów się pojawił w innych stronach i tak samo znikł, aby po trzystu latach objawić się w italskim Metaponcie. Zdaje się, że za zezwoleniem Hadesa miał on dar uciekania ze swojego ciała i powracania do niego, ile razy chciał, a w przerwie między jednym a drugim życiem ludzkim jego dusza biegała w postaci jelenia. W końcu znalazł świetlisty spokój wśród gwiazd, gdzie jako Wodnik jest jednym z dwunastu znaków Zodiaku.

Hades, tajemniczy bóg, rzadko pojawiał się na ziemi. Zresztą miał czarodziejską czapkę z psiej skóry, która go czyniła niewidzialnym. Wiedział, że jego widok nie może być miły ani ludziom, ani bogom. W biesiadach olimpijskich nie brał udziału. Czcił go Grek każdy, ale w trwodze i w milczeniu. Starano się nigdy nie wymawiać jego imienia. Oddawano mu hołdy lękliwe, jak gdyby po kryjomu, po jaskiniach i pieczarach, w których pachniało siarką. Zabijano mu na ofiarę barana o czarnym runie. Krew spuszczano do otworu w ziemi, a resztę zwierzęcia palono w całości, by ktoś, zjadłszy kęs tego mięsa, nie poddał się mimowolnie pod władzę króla piekieł. W Elidzie miał świątynię, którą otwierano tylko raz w roku, i jedynie kapłan mógł tam wchodzić. Poza tym nie budowano mu sanktuariów ni ołtarzy. Ludzie woleli, aby o nich raczej zapomniał. Dopiero około wieku V przed n. e., pod wpływem misteriów eleuzyjskich, w których go czczono na równi z Demetrą i Persefoną, groźna postać Hadesa nieco wyszlachetniała. Zaczęto mu dawać nowe imię: Pluton, czyli rozdawca bogactw. Stał się jednym z bóstw urodzaju, które sprawia, że ziarano, rzucone na ziemię, nie marnieje, lecz rozwija się czerpiąc soki z wnętrza gleby. Przemienił się we wcielenie sił ukrytych, rządzących śmiercią i zmartwychwstaniem. Hades pojawia się w sztuce greckiej jako majestatyczny król siedzący na tronie z koroną na głowie i z berłem lub widłami w ręce. U stóp władcy łasi się wierny pies, Cerber. Często obok męża siedzi na tronie Persefona trzymająca pochodnię.

zachowany w licznych fragmentach. gdzie uczeni odbywali zebrania naukowe. Rzymianie przejęli ją od Greków i czcili pod łacińską nazwą Pax. lecz był najpierw człowiekiem. Dike — Sprawiedliwość i Eirene — Pokój. Hymenajos. Wśród . poświęconą pochwale pokoju. trwa do dziś w imieniu Ireny. gdzie Kimon wystawił jej ołtarz. jakby pod skrzydłami pokoju. Ta ostatnia była szczególnie czczona w Atenach. Artysta przedstawił ją w postaci dojrzałej kobiety trzymającej na ręku roześmiane dziecko — bożka bogactwa. córki Dzeusa i Temidy: Eunomia — Praworządność. ojca Praksytelesa. a przywiódł je właśnie ów Hymenajos. jego następca. szlachetny i dzielny młodzieniec. który je wyratował z rąk korsarzy. a później obchodzono jej święto w 16 dniu miesiąca Hekatombajon. Cesarz Wespazjan wzniósł jej świątynię. gdyż panny miały właśnie wyjść za mąż i wszystko już przygotowano do uroczystości ślubnych. bardzo uroczyście i z wielu ofiarami. Jej imieniem ozdobił Arystofanes jedną ze swoich najpiękniejszych komedii. Zdarzyło się bowiem pewnego razu. należał do najpiękniejszych pomników na Polu Marsowym. tak niespodziewanie wróciły. Plutosa. nie urodził się bogiem. Eirene. Pierwszy Cezar poświęcił jej w Rzymie ołtarz. że rozbójnicy porwali kilka dziewcząt ateńskich. czyli z początkiem sierpnia. a dopiero po śmierci wdzięczność Ateńczyków otoczyła jego pamięć czcią boską. była to jakby ilustracja do słów Pindara. Spełniano je koło posągu bogini. Na medalach i monetach rzymskich bogini Pax pojawia się z rogiem obfitości i różdżką oliwną. który był dziełem rzeźbiarza ateńskiego Kefisodotosa. W całym mieście panowała okrutna żałoba. szczególnie otoczył ją czcią.BÓSTWA DOLI I SPRAW LUDZKICH Eirene (Pax) Były trzy hory. jak go często zwano. Ale jak nagle znikły. Ara Pacis. w zmienionej wymowie. August. słynne Templum Pacis. Hymen Hymen albo. który w jednej ze swoich ód nazywa Eirene “matką bogactwa i czarów wiosny". a zbudowany przez niego olbrzymi ołtarz.

Hymen. jako pan snu ma władzę nad ludźmi i nad bogami.powszechnej radości odbyły się wesela tych panien. delikatnych. pokryte najbardziej miękkim puchem. bliźni brat boga śmierci. jak Hermes. Nawet bogowie nie potrafią człowieka . aby skrzypieniem snu nie płoszyły. o Hymenaje!" Odtąd zawsze tym wołaniem odprowadzano do domu nowożeńców. Tylko cichy szmer Rzeki Zapomnienia szepce usypiającą pieśń. Na nim śpi bożek snu. zwykle w ręku trzyma kwiaty maku. i jest ich tyle. Tam właśnie jest jaskinia. z których soku Noc wyciska uśpienie. Mojry (Parki) Grecy wierzyli. Hymena przedstawiają jako piękne. ile ziarn piasku na wybrzeżu morskim. Pośrodku groty stoi hebanowe łoże. Dookoła niego leżą senne marzenia. któremu cały Olimp musi ulegać. naśladujące rozmaite kształty. Przed wejściem do pieczary kwitną maki i niezliczone zioła. Hypnos Hypnos. Wielkiego milczenia nie przerywa żaden zwierz swym głosem ani ptak szelestem skrzydeł. gdy zleci nad nimi i rozsieje senne znużenie. Nad całą okolicą wznoszą się gęste mgły. że ponad światem bogów istnieje Przeznaczenie. Ateny trzęsły się od okrzyków: “O. niemal kobiecych. w której mieszka Hypnos. Nie ma tam drzwi. Hypnos. nikt nie pilnuje samotnego domu. syn Nocy. Sen mieszka na ostatnich krańcach zachodu. jedni i drudzy muszą mu ulec. czasem zaś ma skrzydła u ramion lub u kapelusza. Hypnos pojawia się w sztuce jako młodzieniec łagodnie uśmiechnięty. dokąd nigdy nie docierają promienie świtu. długowłose pacholę o kształtach miękkich. wieniec lub berło. W ręce trzyma pochodnię.

zawsze czarno ubrane. Wyobrażano je w sztuce jako niewiasty poważne. stare. a jeźdźcy czynili im obiaty przed wyścigami. Owszem. Surowe te prząśniczki przetrwały starożytność i w niezmienionej postaci. ukształtowały się w podaniu o trzech Mojrach. w białych szatach. w ofierze dawano im owoce. pomarszczone kobiety. przecina w godzinę śmierci. nie dziw więc. Mojry są córkami Nocy i nazywają się: Kloto. znak. zostawiają na jego czole znamię. Czasem. z wagą albo zwojem papirusu. Grecy dzisiejsi opowiadają. jak jej córeczce hojnie wróżyły. pod tym samym imieniem. trzeba im złożyć ofiarę: kładzie się przy noworodku wino. trzy kromki chleba. zajęte pracą przędzenia przy dźwiękach harmonii sfer. Platon wyobrażał je sobie jako potęgi wyższego porządku świata: siedzą w niebie. Rzadko natomiast spotykamy ich posągi. Te wierzenia. wodę zmieszaną z miodem i kwiaty — jak bóstwom ziemi. Od nich zależało życie ludzkie: wzywano je przy urodzeniu dziecka. jaki będzie rządził życiem nowego człowieka. gdy do pokoju weszły Mojry. na którym piszą nieomylne słowa przeznaczenia.wybawić od śmierci wbrew woli przeznaczenia. One to przędą nić żywota ludzkiego. z kądzielą w ręce. żyją do dziś w wyobraźni ludu greckiego. Lachezis. któremu powinni być bezwzględnie posłuszni. Miały swoje ołtarze i świątynie. Pierwsza dała jej piękność anielską. na tronie. W trzecią noc po urodzeniu się dziecka przychodzą do domu. to odnajdziemy w żywej tradycji chłopów współczesnej Hellady. Lecz mitologia grecka jest jednym splotem cudów. czego nam nie dopowiedzieli o nich pisarze starożytni. ciastka i pieniądze. z początku dość niejasne. druga po- . i posłyszała. Widziano w nich strażniczki ładu panującego we wszechświecie i w stosunkach ziemskich. państwo młodzi składali im ofiarę w dzień ślubu. Raz matka obudziła się w chwili. że Mojry. przebywają wśród wierchów Olimpu albo też kryją się w tajemniczych jaskiniach. Jeśli Mojry to wezmą. że dziecko będzie szczęśliwe. z wieńcami na głowach. Atropos. Chcąc je dobrze usposobić. którą w końcu najstarsza z nich. na znak swej bytności. że i w tej mierze bywają wyjątki i że bogowie zwycięsko opierają się przeznaczeniu. nieubłagana Atropos. stają nad kołyską i wypowiadają los.

że dziewczyna prędko wyjdzie za mąż i będzie szczęśliwa w małżeństwie. nie sięgnął po większy udział szczęścia. Przykładów tego jest sporo w bajecznych opowiadaniach. Najlepiej dziecko położyć w pustym pokoju i tylko drzwi zostawić otwarte: czasem bowiem Mojry zmieniają swą postać i zjawiają się jako czarny kot. aby w grocie poświęconej Mojrom zostawiły w ich imieniu ciastka i miód: boginie. a nie brak ich i w historii. Nemezis Jest to jedna z najstarszych personifikacji w mitologii greckiej. z oczu jej sypać się będą perły. małej miejscowości na wybrzeżu Attyki. a zwłaszcza prześladowała tych. czuwa. sprawią. żeby nie wyszedł z granic swego losu. a trzecia. dwie róże pachnące spadać będą z jej policzków. Dziewczęta posyłają niańki. W życiu codziennym obawiano się jej bardzo. Kto chciał odwrócić od siebie złe spojrzenie zawistnej bogini. Grecka mądrość nakazywała umiarkowanie w słowach. Imię jej pochodzi od słowa: nemein — udzielać. co dopuścili się pohańbienia grobów. zjednane darem. Ale nie trzeba Mojr ani podpatrywać. i Wyspiański mówi nieraz o Doli jako o bóstwie. Najsławniejsza jej świątynia stała w Ramnus. Nemezis była mścicielką zbrodni. Można ją po polsku nazwać Dola. ani podsłuchiwać. Kto się wynosi ponad innych. dufny w swe siły i powodzenie — tym samym urąga bóstwu i prędzej czy później spadnie nań kara. że gdy zapłacze. która udziela człowiekowi jego doli. czynach i pragnieniach. W tej . że gdy się dziewczę zaśmieje. Taka jest wiara w odwieczne Mojry w dzisiejszej Grecji. Była ona więc siłą boską.wiedziała. “Nic nadto!" — brzmiała jedna ze złotych myśli siedmiu mędrców greckich. gdyż osoby boskie lubią wchodzić i wychodzić potajemnie. niedaleko Maratonu. połączone z zawodami atletów i przedstawieniami teatralnymi. spluwał trzykrotnie. Obchodzono tam święta doroczne. co znaczy to samo. Dość wspomnieć króla Polikratesa ze Samos lub Krezusa — obaj po dniach szczęścia i dobrobytu skończyli nędzną śmiercią.

Towarzyszy bitwom i zawodom szermierzy. posąg bogini karzącej zuchwałość. dla Aten jako pomnik zwycięstwa. wyruszając na podbój Grecji. a przedstawiał boginię w pozycji stojącej z gałęzią jabłoni w lewej i z czarą w prawej ręce. Bogini stała na kuli wyobrażającej glob ziemski. w wyciągniętej prawicy trzymała wieniec. dla Persów pamiątka hańby. trąbą głosząc triumf bohaterów. Stało się jednak inaczej. leci nad ziemią z wieścią o szczęśliwie zakończonej wojnie. Szczególnie umiłował ją Aleksander Wielki. w Ramnus patrzącym na morze. które dzieli i łączy zarazem Azję i Europę — stanął ów monument. spełnia ofiary po odniesionym zwycięstwie. .świątyni znajdował się posąg Nemezis. “Dziewicza stróżka cesarstwa" była w oczach Rzymian uosobieniem nieodpartej potęgi i przeznaczeń Rzymu. był cały z jednego kawału paryjskiego marmuru. W pobliżu Maratonu. Po klęsce zadanej Persom pod Maratonem znaleźli Ateńczycy ów marmur. nie tknięty płomieniem podczas pożaru za Nerona. Dziwne były losy tego posągu. wchodzi do mitologii greckiej. córka tytana Pallasa i bogini podziemnej rzeki Styks. dopiero Hezjod podaje jej rodowód. Nike (Wiktoria) Bogini zwycięstwa jest późniejszym tworem poetyckiej wyobraźni Greków. który podobno wykonał Fidiasz. Wysoki na kilka metrów. oddali go rzeźbiarzom. w lewej zaś dłoni gałąź palmową. który stawiał ołtarze Nike na wszystkich etapach swego zwycięskiego pochodu. Wszyscy późniejsi królowie uświetniali swoje pomniki tą cudowną skrzydlatą postacią. aby zeń wykuć pomnik zwycięstwa. Persowie. Odtąd Nike. Przed rozpoczęciem obrad senatorowie zbierali się dookoła posągu i na ołtarzu składali ofiarę z kadzideł i wina. Jeden z takich posągów greckiej Nike sprowadzono do Rzymu i pod łacińskim imieniem Wiktorii cesarz August umieścił go w senacie. Czarnowłosa dziewica ma wielkie skrzydła u ramion. Homer jeszcze jej nie zna. zwłaszcza odkąd posąg cudem ocalał. a dowiedziawszy się o jego przeznaczeniu. wieźli ogromny złom pięknego białego marmuru.

śpiewać i tańczyć. syn Nocy. Przecież pamiętał. niby kapłan umarłych. zlatuje na czarnych skrzydłach. Admetos. aby zabrać duszę zmarłej królowej.Dopiero cesarze chrześcijańscy kazali go usunąć z senatu. Apollo. gdy Tanatos zbliżał się do świeżej mogiły. Cóż miał począć Tanatos? Zląkł się olbrzyma. gdy im powiedziano. którzy widzieli w tym niechybny koniec Romy. nie chcieli — ani ojciec. że nie puści. a jednak. aby nie psuć gościowi humoru. Tanatos Tanatos. Odszedł tedy smutniejszy niż kiedykolwiek. Poszedł do piekła i wziął od bogów podziemnych obietnicę. Życzenie jej natychmiast zostało wysłuchane. W ten sposób. Zgodziła się natomiast młoda żona. ku wielkiej zgryzocie wiernych tradycji Rzymian. ona marniała. który po wygnaniu z Olimpu służył u niego czas jakiś za pasterza. poświęca człowieka na ofiarę bóstwom podziemnym i na zawsze odrywa od ziemi. Bohater jadł i pił za czterech. Wreszcie Alkestis umarła. Owszem. póki mu ten nie odda Alkestis całej i zdrowej. Oto król tesalski Admetos umierał. Herakles pobiegł do grobu i przyszedł w chwili. Raz spóźnił się i spotkała go niemiła przygoda. Rodzice Admeta byli starzy. Lada dzień spodziewano się posłyszeć szmer skrzydeł Tanatosa. jeśli kto inny za niego się poświęci. Właśnie koło domu Admeta przechodził Herakles. zastawił dlań ucztę i po kryjomu kazał pochować zmarłą. a Herakles . a podchmielony zaczął hałasować. że Admet nie umrze. Alkestis. nie zdradził żałosnej tajemnicy. szedł po konie Diomedesa i szukał noclegu. wchodzi niepostrzeżony do pokoju i złotym nożem odcina konającemu pukiel włosów. Herakles chwycił boga śmierci w swe potężne ramiona i mówił. żeby się oddali śmierci dla uratowania syna. Nikt również ze służby nie myślał dobrowolnie rozstać się ze światem. ani matka. chciał mu uratować życie. który ogrzewa jasne słońce. jak on samego Plutona zranił w Hadesie. W miarę jak Admetos krzepł coraz więcej i dźwigał się z łoża boleści. Wtedy zgorszona służba powiedziała mu smutną prawdę.

gdyż na równi z Dzeusem czuwała nad tym. a posągi jego ustawiano na mogiłach. obyczaju i porządku i stawiano jej ołtarze w miejscach zgromadzeń ludowych. stoi cichutki i smutny z pochyloną głową. Ma skrzydła u ramion i pochodnię w ręce. W wielu miastach greckich miała świątynie. jak my ją dziś nazywamy. gdy się już rozstali. aby swą obecnością ożywiała narady w duchu dobra i prawości. Temida. Nawet i potem. Patrzyła na wiele rzeczy zakrytych przed oczyma reszty bogów. Malowano go na urnach. Była to bowiem bogini mądra i doświadczona. W jednej Sparcie miał Tanatos własną świątynię. Poza tym nie kwapiono się z okazywaniem mu czci zbyt głośno. jakby opłakiwał nieboszczyka. w jednej ręce trzyma miecz. Uważano ją za boginię sprawiedliwości. w drugiej wagę. hory. Temida była najzaufańszą powiernicą Dzeusa. Zrazu wyobrażany jako piękny. silny mężczyzna.odprowadził do domu wróconą do życia Alkestis. a tradycyjnie przedstawia się ją do dziś z zawiązanymi oczyma. Zanim Dzeus pojął w małżeństwo Herę. kwitnące boginki pór roku. córką Nieba i Ziemi. Nazywano ją wybawicielką i ucieczką uciśnionych. który przed nią nie miał żadnych tajemnic. Temida była jego żoną i wtedy urodziła mu trzy piękne córki: wesołe. Starano się nawet nie wypowiadać jego imienia. zmienił się następnie w chłopca podobnego do Erosa. Tyche (Fortuna) . Temida Temis albo. często w pobliżu świątyń Ziemi lub Demetry. aby nie wyrządzano krzywdy ludziom biednym i potrzebującym pomocy. które strzegą złocistych bram Olimpu. gdy ona już na nim królowała. była jednym z najstarszych bóstw. Pojawia się na pomnikach jako surowa postać niewieścia z rogiem obfitości. nad którym mu czuwać kazano. których jeszcze nie było na świecie. które dawano zmarłym do grobu.

Było to już poniekąd zwyczajem w mitologii greckiej. jak ją nazywa Naruszewicz. podobne do Tyche — Fortunę. pospólny rodzic bogów i ludzi. August. że wszystko od niej pochodzi. gdy upadła wiara w dawnych bogów. ustawił jej ołtarz pod imieniem Fortuna Redux — dobrego powrotu — i corocznie 12 października odbywały się przy nim uroczystości dziękczynne z udziałem arcykapłana i westalek. oną samą tylko strofują i ze złorzeczeniami cześć jej oddają. uchodził za ojca. obierało sobie boginię Tyche za patronkę. Jedni uważali ją za siostrę nereid. z igrzyskami trwającymi osiem dni. wszystkich głosy samej tylko Fortuny wzywają i ją samą tylko wymieniają. Na głowie ma często diadem w kształcie murów obronnych. przedstawiano zwykle z rogiem obfitości i ze sterem. że jest dawczynią urodzaju i bogactwa. e. uroczych boginek morskich. wzywana w gorących modlitwach przez ludzi opuszczonych. Tyche była boginią szczęścia — czczona w wielu miastach.. . jako bóstwo opiekuńcze miast. o niej myślą i chwalą. zwanymi Augustalia. sławiona przez poetów. po zakończeniu wojen na Wschodzie. Wiele bowiem z tych. że w wątpliwych wypadkach zawsze Dzeus.. oną oskarżają i winią.: “W całym świecie. sprzyjającą niegodnym. a za cesarstwa jeszcze się ten kult wzmógł i rozszerzył. które chętnie uciekały się pod jej opiekę. płochą. Znaczenie jej urosło do niezwykłej potęgi. Pod jej okiem okręty zdążają do bezpiecznej przystani. drudzy za córkę Prometeusza.Sprzeczne podawano wiadomości o jej pochodzeniu. które założyli Grecy po wyprawach Aleksandra Wielkiego w obcych i dalekich ziemiach. na znak. za jej sprawą wojna bierze obrót pomyślny i pokój wytrąca ludziom krwawy oręż z ręki. Rzymianie mieli własne bóstwa. O niej to pisał Pliniusz w I wieku n. we wszystkich miejscach i o każdej porze. niestałą. wielu zaś poczytuje ją za skrzydlatą i ślepą. a jednocześnie kierowniczką losów ludzkich. Mówią. zmienną. której kult w Rzymie sięgał czasów królewskich i rozwijał się w ciągu wieków: było kilkanaście jej świątyń pod różnymi wezwaniami." “Ślepą losów szafarkę". jeszcze inni za córkę samego Dzeusa.

gdzie obrzęd niezrozumiały. Zaludniają wszystkie morza. podobnie jak bogów. jeszcze innych zrodziła chełpliwa fantazja rodów szlacheckich. którego znaczenia ni początku wyjaśnić sobie nie umiano. Różnili się między sobą znacznie co do istoty i pochodzenia. istot Tezeusz). odwieczne zamki. Zazwyczaj byli to synowie bogów urodzeni z kobiety śmiertelnej. wyspy. miast stworzeni wyobraźnią pospólstwa lub poetów dla wyjaśnienia nazw poszczególnych państw. nadawali im swoje imiona. i historyk szukający w legendach źródła pierwotnych dziejów. Jedni (Dioskurowie. góry. W końcu nie brak i czystych tworów poezji. powołanych do życia jakimś wierszem lub pieśnią. Liczba greckich bohaterów. który chodził po miastach z pieśnią o bogach i bohaterach. gdzie wspomnienie jakiegoś sporu o granicę dwóch państw sąsiednich — w tych wszystkich i tym podobnych wypadkach tworzono wnet podania i wprowadzano do nich nowych lub dawnych ulubionych bohaterów. jaskinie. których byli . Podejmowali wyjątkowe trudy i znoje dla całej ludzkości lub dla umiłowanego kraju czy miasta. W tworzeniu i rozszerzaniu podań wszyscy brali udział: piastunka zabawiająca dzieci bajką i wędrowny śpiewak. w każdej okolicy na inny sposób opowiadane. nie związanych z tradycją ludową. ustalali granice państw. plemion i osad. niepewne. Gdzie był jakiś kamień dziwnego kształtu. przez każde pokolenie wzbogacane nowymi szczegółami. gdzie zwyczaj krajowy. wznosili mury obronne miast. w setkach odmian. kochali się w wojnach i wyprawach awanturniczych. Bohaterowie walczyli ze smokami.BOHATEROWIE Podania bohaterskie Postacie podań greckich nazywamy bohaterami lub herosami. jest niezmierna. miasta. boskich których prawdy odgadnąć nie możemy. Obdarzeni nadludzkim wzrostem i niepożytą siłą. szukających swych najdalszych przodków. krajów. póki ich nie zepchnęły na bardziej podrzędne stanowisko nowe pojęcia religijne. Helena) byli niegdyś samodzielnymi bóstwami lub demonami. Osobno stoją eponymowie ludów. prastare domostwa lub groby z zamierzchłych czasów. Otacza ich niezwykle barwny krąg podań. drudzy noszą znamiona postaci historycznych wśród (Minos. które wikłają się i plączą dokoła tych samych osób — wiecznie zmienne. zaprowadzali nowe obrzędy religijne. budowali świątynie.

Gdy mniej więcej od VI—V wieku wysycha źródło tradycji ludowej. Medea. Dzieci już spały. Dzięki tej pracy poetów greckich podania Hellady przeszły do wszystkich narodów cywilizowanych zapładniając ich sztukę i literaturę. która służyła za kołyskę. Ifikles. Młodszy. Hera nienawidziła Heraklesa i prześladowała go przez całe życie. mity cykliczne. z mieczem.pierwszymi królami. Orestes) i aby z luźnych gadek wydobyć postać całkowitą i żywą. powaśnionych jednali z bogami. zdarzyło mu się po raz pierwszy okazać swą nadludzką siłę. poezja opracowuje nagromadzony od wieków materiał podań i baśni. aby chłopak mógł ssać pierś bogini. wyprawa Argonautów). szerzyli dalekie podboje. Kilka kropel jej mleka rozlało się po niebie i powstała z nich Mleczna Droga. z krzykiem uciekł. Ojciec. wiążą ze sobą różnorodne podania. dotyczące jakiegoś jednego. Hera jednak obudziła się i odtrąciła cudze dziecko. powiększa je własnym natchnieniem. gdy w połowie nocy Hera wysłała dwa potworne węże. Szczególnie doniosłą rolę w tym kształtowaniu legend odegrała poezja epiczna i dramat grecki. a za nią jej mąż. Wszyscy patrzyli w zdumieniu. Alkmena. zabrał go raz do nieba i położył przy śpiącej Herze. wojna trojańska. by udusiły Heraklesa. a z oczu ich bił ogień i z paszcz ciekła jadowita ślina. zemstę lub poddanie się losowi. chcąc mu zapewnić nieśmiertelność. wyrażające ból i smutek. Wielka jasność rozgorzała w całym pałacu. które wrychle martwe opadły na kamienną . Herakles (Herkules) Herakles (u Rzymian: Herkules) był synem Dzeusa i królowej Alkmeny. Epicy zbierają w jedną całość tzw. Rozbudzona służba zapełniła pokój dziecinny. wielu postaciom nadaje rysy znamienne i nieśmiertelne. Kiedy miał dziesięć miesięcy. wpełzły do pokoju z przeraźliwym syczeniem. tragicy zaś zajmują się poszczególnymi jednostkami (Edyp. a po śmierci opiekowali się nadal swymi ziomkami i nieraz na ich grobach powstawały wyrocznie. utwierdzali pokój. wykąpawszy synów (bo miała jeszcze drugiego: Ifiklesa). jak mały Herakles gniótł węże. ubiera je w coraz nowe formy. szczególnie ważnego wydarzenia (np. oświetlają je ogólnoludzką psychologią. która odtąd prawie nic nowego nie tworzy. Przybiegła Alkmena. Amfitrion. Najeżone ostrymi łuskami. stawiają na ruchliwym tle życia niby figury ze spiżu. Herakles zaś chwycił obydwa potwory i zaczął je dusić. a kilka spadło na ziemię i wyrosły z nich białe lilie. ułożyła ich w tarczy spiżowej.

poszedł do wyroczni delfickiej po radę. w całkowitym rzemiośle wojennym. ogarnęło go nagle szaleństwo. Używał teraz swobody. Był to potwór okrutny. A właśnie wybuchła wojna. a nawet nimfy ukryły się . Apollo strzały. chłopak śmiał się z radości i skakał. Gdy był głodny. ma wypełnić. Skoro znów odzyskał rozum. Herakles przez kilka lat siedział w domu i bawił dzieci. pod skórami dzikich zwierząt. Zgorszony pedagog zaczął go strofować. żeby nie zaniedbywał nauk. który zniszczył spokój cichych winnic podmiejskich. Herakles wyrwał w lesie drzewo oliwne z korzeniami i sporządził sobie potężną maczugę. z którą się nigdy nie rozstawał. prędko wymyślił dlań robotę dość niebezpieczną. porwał się z nożem ku żonie. którego ziemię najechał nieprzyjaciel. jakiej nie znał przedtem. Hermes dał mu miecz. Lwi łeb nosił na głowie niby hełm. Bohater ruszył z pomocą królowi tebańskiemu.posadzkę. Nie wiedząc. Herakles wziął książkę kucharską. Herakles nie bardzo się tym zmartwił. że bohater przypłaci ją życiem: kazał mu przynieść lwa z Nemei. aby go kształcili w zapasach. Wtedy Amfitrion wypędził go z domu i kazał mu paść w górach stado wołów. że go dwóch ludzi nieść musiało. Sypiał na twardym łożu. Pustoszył pola i porywał bydło pasterzom. Ów Eurysteus był wielkim tchórzem. Hefajstos kołczan pięknej roboty. gdy składał ofiarę przy ołtarzu. jak ma odpokutować swą zbrodnię. Ujrzawszy przed sobą tak potężnego siłacza zląkł się i. Król z wdzięczności dał mu swą córkę za żonę. zabił ją. Mając lat osiemnaście zabił lwa i z jego skóry zrobił sobie okrycie. a dzieci udusił. póki nie dokona dwunastu prac. Rozrósł się okrutnie. Pitia kazała mu iść do Myken i zaciągnąć się na służbę u króla Eurysteusa: co mu ten robić każe. Cała okolica jakby wymarła. Kiedy raz nauczyciel zaprowadził go do biblioteki i zachęcał do wybrania sobie któregoś z tomów. Ale razu pewnego. Matka chciała. Amfitrion wcześnie zaczął go uczyć sztuki powożenia końmi i dobrał najlepszych mistrzów. aby mógł być pewny. ale on nie miał zamiłowania do książek. Herakles rósł zdrowo jak drzewo w sadzie. w strzelaniu z łuku i rzucaniu oszczepem. Bogowie go polubili. co czyni. Puchar do wina miał tak ogromny. Herakles poszedł. Z garstką żołnierzy złamał szeregi wrogów i wrócił zwycięzcą. Pokazując matce i ojczymowi zdławione gady. a żywił się obficie mięsem i chlebem. chcąc go się pozbyć. a porywczy chłopak tak się uniósł. mógł zjeść całego wołu. że uderzył starego i zabił. Atena pancerz.

Hydra była niezmiernie wielka i miała dziesięć głów. z których jedną. Któryś z bogów poradził mu. Zdechłego lwa wziął na plecy i przyniósł do Myken. biegając sobie po górach Arkadii. niedaleko Argos. z Heraklesem zaś porozumiewał się tylko przez herolda. ponieważ żelazo nie mogło przebić grubej skóry zwierza. że ze strachu sporządził sobie pod ziemią kryjówkę obitą spiżem. Na koniec wyrwał jej ową nieśmiertelną głowę. ani zranić. Eurysteus tak się przeraził. ale było to nadaremne. zakopał na polu i przywalił ogromnym głazem. Herakles znalazł to ziele i ozdrowiał. Było to bardzo piękne zwierzę. które miało złote poroże i racice ze spiżu. Rozjuszona bestia opuściła kryjówkę. Macki hydry oplotły się dokoła jego nogi. Herakles na nowo ucinał hydrze jedną głowę po drugiej. Koło miejscowości Lerna. które kształtem przypomina hydrę. aby poszukał sobie takiego ziela. Tam właśnie osiadł ów płaz ohydny i czyhał na ludzi. żeby nie upaść. tak że musiał dobrze uważać. i gonił ją przez cały rok. Wyszedł z tej walki strasznie pokąsany i całe ciało go piekło. Mówią. Łania była ulubienicą Artemidy. który Heraklesa boleśnie szczypał po nogach. Gdy się to stało. Na koniec . Z tego powodu Herakles nie chciał jej ani zabić. którą musiał przejść każdy. bo na miejsce jednej uciętej zaraz odrastały trzy nowe. a wtedy on chwycił ją za gardziel. Brzegiem owych bagien przemykała się wąska ścieżka. Jolaosowi.głęboko w gąszczach. a dowody spełnianych prac kazał składać pod jego bramami. Kadłub zaś rozciął i w żółci potwora zatruł swoje strzały. Po długiej walce oberwał jej parę głów. Wtedy ruszył na niego z maczugą. Bohater rozgniótł go obcasem i kazał swemu woźnicy. rozszarpywał bydło i niszczył plony. Tam przyparł go Herakles i zdusił. Wtedy Eurysteus kazał mu sprowadzić do Myken łanię ceryntyjską. że na przyszłość zabronił Heraklesowi wchodzić do miasta. ale to się na nic nie zdało. Nikomu nie wyrządzało krzywdy. zapuszczał się między wsie okoliczne. Gdy mu zabrakło pożywienia. w samym środku. Lew schronił się do jamy. rozlewały się szerokie bagniska otoczone ze wszech stron skałami. Herakles przyjechawszy do Lerny zatrzymał konie i zaczął strzelać w głąb smoczej jamy. zapalić pobliski las. kto zdążał z Argolidy do Lakonii. Na pomoc hydrze przywlókł się olbrzymi rak. Herakles strzelał doń najpierw z łuku. a rany natychmiast wypalał i łby więcej nie odrastały. Teraz polecił mu zabić hydrę lernejską. nieśmiertelną.

lecz żądał dziesiątej części trzody jako zapłaty.dopadł jej w jakiejś gęstwinie i wziąwszy na ramiona ruszył z powrotem. chyba tak sobie. Wobec tego pozostawiono wszystko. który zagraża ludziom i zwierzętom. że robi wszystko z nakazu niedobrego Eurysteusa. Żywiły się mięsem ludzkim. gdyby się zabrali do roboty. wytłumaczył jej. Ale Herakles rozkopał z jednej strony grunt pod oborą i za pomocą osobnego kanału skierował niedaleko płynącą rzekę Penejos tak. za co Herakles nawiedził kraj wojną i wiarołomnego króla zabił. Po drodze spotkał Artemidę. Ale ptaki siedziały w lesie i trzeba je było najpierw wypłoszyć. jak było: od trzydziestu lat nie wymiatano. W Arkadii była miasto Stymfalos nad jeziorem tej samej nazwy. że strumień przepływał przez stajnię i w kilka godzin woda wszystko wymyła. gdy herold mu oznajmił. iż rzecz wydała mu się niemożliwa do wykonania. Niegodziwy Augiasz odmówił zapłaty. odkąd w sąsiednim lesie zagnieździły się niesłychane roje ptaków. jak mu Eurysteus kazał. Herakles poszedł. że wszyscy mieszkańcy Elidy nie mogliby tego uprzątnąć. i obiecał Augiaszowi. Król zgodził się tym chętniej. Nic nie wspominał o tym. Herakles umieścił te grzechotki na wzgórzu pod lasem i okropnym grzechotaniem wystraszył . Okolica ludna i bogata zaczęła powoli marnieć i obracać się w pustkowie. Ledwo Herakles stanął u wrót Myken z ową łanią. która mu chciała odebrać łanię. a kiedy zaczęła go lżyć. Wówczas dźwignął go na plecy i zaniósł Eurysteusowi. Ale jej nie dał. jakich świat nie widział: miały bowiem dzioby z żelaza i w skrzydłach pióra ostre. które dla niej wykonał Hefajstos. że mu stajnię w jeden dzień oporządzi. że ma znów ruszyć do Arkadii. aż zwierz padł omdlały. gdzie w okolicach Erymantu pojawił się dzik. i uspokoił rozgniewaną boginię. po wierzchu. Augiasz był królem Elidy i miał nieprzebrane stada bydła — samych wołów trzy tysiące W stajniach zebrało się tyle nawozu. Była wtedy zima. bardzo wielki. Ale ten już obmyślił coś nowego: niechaj Herakles w jednym dniu oczyści stajnię Augiasza. Gdy Eurysteus o tym się dowiedział. kto go posłał. natychmiast posłał Heraklesa. żeby wytępił te szkarady. Herakles wypłoszył dzika z gęstwiny i tak długo pędził go po głębokim śniegu. które mogły wyrzucać niby strzały z łuku. Bohaterowi przyszła z pomocą Atena i przyniosła mu cudowne grzechotki ze spiżu.

Bohater mocno w garści ścisnął maczugę. albowiem król Diomedes mieszkał na północy. Tymczasem nadbiegł król Diomedes na czele wojska. wojowniczego plemienia kobiet. Wypalały sobie prawą pierś. Obawiał się przy tym. powalił straż i wyprowadził konie ze stajni. że syn pięknej Alkmeny najtrudniejsze zlecenia wykonywa tak łatwo i bez żadnego dla siebie niebezpieczeństwa. Hipolita. zgodziła się . Właśnie powrócił z Krety. że Heraklesowi może kiedyś znudzić się niewola. Abrahamowi.ptaki z gęstwiny. strąci go z tronu. Herakles wpadł jak burza do pałacu. Miały tarcze w kształcie półksiężyca i hełmy ozdobione piórami. którego Eurysteus żywcem kazał mu sprowadzić. Przerażone latały po niebie. I znów posłusznie ruszył w drogę po klacze króla Diomedesa. aby mieć więcej swobody w rzucaniu dzidą. że spełnia pokutę za dzieciobójstwo. a wtedy przyjdzie do Myken. Miał on czwórkę cudownych klaczy. kilka razy puścił ją młyńcem i zbrojna zgraja uciekła. jako królowa. w Tracji. Była to droga daleka. które żywił mięsem ludzkim. Ubierały się w skóry dzikich zwierząt. niosąc na barkach olbrzymiego byka. a już Eurysteus wysłał go po pas Hipolity. który otrzymała w darze od boga wojny Aresa. chłopców zaś zabijały. Ale Herakles wiedząc. który tę wiadomość w kronikach swoich umieścił. świetnie ciskały oszczepem i strzelały z łuku. nosiła na zbroi pas ozdobny. Eurysteus nie posiadał się ze złości. wśród nich sam król Diomedes. Hipolita. Herakles zebrał garść zuchów i ruszył z nimi do kraju Amazonek. Hipolita była królową Amazonek. zabije i sam panować będzie. Podobno takie same Amazonki widział na ziemiach polskich cesarz Otto i opowiadał o nich podróżnikowi arabskiemu z IX wieku. lewą zaś karmiły dzieci. Ten właśnie klejnot zapragnęła posiadać córka Eurysteusa. Utrzymywały się z grabieży i rozbojów. Jeszcze nie otrzepał Herakles sandałów z prochu pól trackich. Oszczędzając swoich poddanych. rzucał zwierzętom na pożarcie cudzoziemców przybywających do jego kraju. Na polu zostało mnóstwo zabitych. Amazonki wychowywały ze swego potomstwa tylko dziewczęta. był uległy i wykonywał każde zlecenie. które mieszkały na wybrzeżach Morza Czarnego. synowi Jakuba. a on je niechybnymi strzałami po kolei uśmiercił. dowiedziawszy się o celu jego przybycia.

które Laomedon ma w swojej stajni. Smok nie zdążył jeszcze jej zjeść. dosiadły koni i zaczęły ścigać Heraklesa. dwa inne były zdrowe i wypoczęte. których strzegł dwugłowy pies i siedmiogłowy smok. że chcąc kraj uratować od zagłady. Laomedon nie chciał zapłacić. Herakles zabił psa i smoka. Twardy pan nie pozwolił mu wypocząć. Wtedy zjawił się sam Geriones. Wówczas Apollo zesłał na miasto zarazę. Był to olbrzym. a bydło zabrał. zabił Hipolitę. lecz kazał iść po woły Gerionesa. gdy Herakles zjawił się w Troi. które odtąd nazywano “słupami Heraklesa" — dzisiejszy Gibraltar i Ceuta. W obozie Amazonek zawrzało. Przed rokiem dwaj bogowie przyszli do króla Laomedona i obiecali otoczyć Troję potężnymi murami za umówioną zapłatą. Laomedon wypędził bohatera i nie dał mu koni. Laomedon nie mógł się opierać żądaniu swoich poddanych i kazał dziewczynę przywiązać do skały nadmorskiej. mówiąc. Mógł walczyć od świtu do nocy bez zmęczenia. że to podstęp. król musi własną córkę wydać smokowi na pożarcie. a Posejdon smoka. Herakles zwędrował całą Europę i przeszedł do Afryki. że smoka zabije.oddać pas. Kiedy jednak mury stanęły. byle nie wszczynać wojny. Tymczasem wrócił do Myken i oddał Eurysteusowi pas Hipolity. Wylądował w Troi. ale trzech. Ale nienawistna Hera wzięła na siebie postać Amazonki i poszła nocą do obozu. Wreszcie odnalazł woły. Herakles porąbał smoka i uwolnił królewnę. a na pamiątkę tego zdarzenia ustawił między dwiema częściami świata dwie skały. gdzie pobudziła wszystkie kobiety. trzy pary rąk i trzy pary nóg. jeśli dostanie cudowne konie. Wróżbici orzekli. Zgodzili się. zdarł z niej pas i po zwycięskiej walce z Amazonkami odjechał. że jacyś cudzoziemcy porwali królową. W Mykenach ofiarowano woły Gerionesa na ołtarzu bogini Hery. Herakles położył go kilku strzałami. który miał ciało nie jednego męża. Uzbroiły się. a więc trzy głowy. Herakles odjechał grożąc krzywoprzysięzcy wojną. lecz natychmiast wysłano go . który nagle wyłoniwszy się z morza sprowadził zalew i ludzi porywał z pola. bo gdy jedno ciało ogarnęło znużenie. a Heraklesowi nie dano nawet kawałka mięsa. Ale kiedy niebezpieczeństwo minęło. Stanął przed królem i obiecał. Ów myśląc. Miastu groziło wielkie nieszczęście przez gniew Apollina i Posejdona.

żeby mu go jeszcze przez chwilę Atlas potrzymał. bo mu z tym niebem gwiaździstym bardzo do twarzy. Żyć mu się jeszcze chciało. Lecz wpierw chciał się przygotować odpowiednio na drogę. Śmiało stanął przed Plutonem i powiedział. Przecież to już dwunasta praca — ostatnia. a on tymczasem zamiast niego dźwigać będzie niebo. tylko że. mówiący wszystkimi językami ziemi. po co przychodzi. Na drzewie siedział stugłowy nieśmiertelny smok. że na widok olbrzymiego męża z maczugą cienie. i kazała je pilnować trzem siostrom. Dobroduszny olbrzym położył jabłka na ziemi i znów wziął na plecy sklepienie. Nie zwierzał się nikomu i nocą wśliznął się do zaklętej pieczary. na najdalszym zachodzie. Wymyślił na koniec. która prowadziła do Hadesu. a tu posyłają go na niechybną zagładę. Zaszedł więc do Atlasa. Prędko jednak otrząsnął się z tych myśli. poszedł i zerwał trzy złote jabłka. w jaki sposób pozbyć się na zawsze Heraklesa. Pozdrowił go grzecznie i prosił. Zjawił się tak nagle. że teraz sobie trochę odpocznie. która rodziła złote owoce. Hesperydom. nieprzyzwyczajony do niej. gdzie dzień z nocą się spotyka. W podziemiu nie było lekarza. W Mykenach Eurysteus szalał z radości. Herakles bez słowa zabrał jabłka i odszedł. Herakles nie myślał walczyć ze smokiem. który trzyma na barkach firmament niebieski. gdzie było wejście do podziemia. a Herakles niech się potrudzi. To mu dodało otuchy. żeby go wtajemniczono w misteria. Niech sprowadzi Cerbera z piekła! Zatroskał się bohater i z tęsknotą spojrzał na słońce. gdyż wcale nie miał ochoty stać tak całe życie z ciężarem na plecach. musiał .po złote jabłka. upiory i szkarady piekielne zaczęły uciekać. Spełni. Oczyściwszy się ze wszystkich grzechów przybył do miasta Tajnaros. lecz gdy wrócił. Hera zasadziła drzewo w ogrodzie bogów. ale Herakles prędko strzałę położył na cięciwie i dotkliwie zranił nieśmiertelnego. robota mu się podoba. Udał się do Eleuzis i prosił. żeby mu sam przyniósł owe jabłka. Bóg rozgniewał się i chciał uderzyć go berłem. Gaja podarowała Herze z okazji jej ślubu z Dzeusem śliczną jabłoń. wypocząć trochę po trudach. Atlas się zgodził. nie chciał już wziąć na swe barki ciężkiego firmamentu mówiąc. co mu nakazano. Bohater przeląkł się nie na żarty. jednego z tytanów. że owszem. źle ułożył firmament na ramionach i prosi. Ale nie dał tego poznać po sobie mówiąc.

ogłosił. Uwolniony Cerber jednym susem znalazł się w Tartarze i ze skomleniem przywarł do nóg Plutona. Herakles stanął do zawodów i zwyciężył. Na radzie olimpijskiej postanowiono oddać Heraklesa za karę na trzyletnią służbę do królowej Omfali. Tymczasem bohater odszukał Cerbera. A Herakles. Kazał mu powiedzieć przez herolda. Była to niewola cięższa i bardziej haniebna niż u Eurysteusa. a zamiast ukochanej maczugi dano mu kądziel do ręki i posadzono przy krosnach. aż wyprowadził na światło dzienne. Psisko broniło się rozpaczliwie. jak by się skończył spór boga z olbrzymem. który ze strachu zaszył się w najciemniejszy kąt Tartaru. Herakles więc musiał zrzucić okrycie z lwiej skóry i przywdziać szaty niewieście. Apollo stanął z nim do walki i nie wiadomo. gdyż pewien król. że Herakles miewa czasem napady szału i znów mógłby pozabijać żonę i dzieci. a mężczyźni pełnili wszelkie domowe posługi. co doprowadziło go do takiej wściekłości. jakby prosząc. Eurysteus schował się do piwnicy.więc Pluton pojechać na Olimp. Miała piękne państwo. Za rozlanie krwi niewinnej bogowie nawiedzili go ciężką niemocą. poszedł do Delf zasięgnąć rady wyroczni. żeby go więcej nie wypędzano na świat. Właśnie nadarzyła się po temu sposobność. gdy mu dano znać. Mówili. lecz Herakles trzymał je mocno. Omfala przystroiła się w zbroję bohatera i na oczach całego dworu biła go pantoflem po gębie. Lecz Pitia nie chciała z nim mówić. gdzie medyk niebieski opatrzył mu ranę. postanowił drugi raz się ożenić. że Herakles niesie Cerbera. spełniwszy swoją pokutę. bardzo bogaty. że wyda swą jedynaczkę za tego. gdzie pali się takie jaskrawe słońce. że splądrował świątynię. bo już ukończył wszystkich prac dwanaście. Dziwna to była osoba. lecz wszystko u niej szło odmiennym porządkiem: kobiety harcowały na koniach i prowadziły wojnę. że jednego z nich uśmiercił. gdyby ich Dzeus nie rozdzielił piorunem. kto go przewyższy w strzelaniu z łuku. Wtedy Cerber spokorniał i tylko wył żałośnie. wielki dwór i niezmierne bogactwa. nieprzyzwyczajony oddychać powietrzem ziemi. Ale bracia królewny nie chcieli mu oddać siostry. . Bohater tak się rozgniewał. Aby się wyleczyć. żeby psa puścił i sam sobie szedł precz.

że każda kobieta jest niebezpieczną rywalką. Ale gdy Herakles oddalił się o kilka kroków. Był nieczuły na skwar i niepogodę. Myliła się. w którym mógłby odpoczywać. Biło od niego zdrowie szerokich pól.Gdy po trzech latach skończył się okres pokuty. Kiedy stanęli nad pewną rzeką szukając brodu. aby na zawsze zachować dla siebie miłość twego męża. W biegu prześcigał dzikie kozy i jelenie. postanowiła wypróbować centaurowe lekarstwo. pierwotną urodą. W płaszczu z lwiej skóry. Chcąc być bardziej pewną wierności męża. Oprócz Hery kochali go wszyscy bogowie. A gdy przenosił ją przez głębokie strumienie. spotkali centaura Nessosa. Hermes wyprowadzał go z manowców na dobrą drogę. Krew Nessosa wylała do . W tej chwili Herakles zawołał z przeciwnego brzegu: “Co robisz tam tak długo? Pozostaw go. Brał ją co chwila na ręce. Długoletnie zmagania z potworami i olbrzymami spotęgowały jego wielką siłę i rozparły ciało w groźne kłębowisko muskułów. która jest w tych sprawach cudownym lekarstwem". którą tyle razy wzdłuż i wszerz przemierzył — poczuł się na nowo zdrów i silny. Owiało go szerokie powietrze ziemi. niech zgnije. — “Idę już" — odkrzyknęła Dejanira i prędko schowała pod suknią flakonik z krwią Nessosa. Dejanira (bo tak nazywała się królewna) patrzyła na swego małżonka z zachwytem i podziwem. nocy przespanych pod niebem. że były grubsze i mocniejsze od sandałów. Dionizos zapraszał do stołu. albowiem Herakles kochał ją całym sercem. Nessos umierając rzekł do Dejaniry: “Jeżeli chcesz mieć niezawodny środek. Zdawało się jej. Dejanira była przy nim drobna i maleńka. którymi nasycał swój głód potężny. Herakles chciał teraz założyć gdzieś własny dom. ze wspaniałą grzywą włosów opadających na ramiona. z gwiazdami oczu błyszczących wśród gęstwy czarnego zarostu na ogorzałej twarzy — był piękny jakąś niesamowitą. nabierz trochę mojej krwi. fałszywy centaur porwał kobietę i zaczął uciekać. Dejanira była bardzo zazdrosna. mieć jakiś kawał ziemi. Tak wędrowali. Skóra. Podeszwy nóg tak stwardniały. jego długa broda zanurzała się w wodzie i wówczas wyglądał niby bóg rzeczny. aby sadzić kapustę i wieczorami przy kielichu opowiadać sąsiadom swoje przygody. wysmażona na wszystkich słońcach — pociemniała jak brąz. W jednym kraju zakochał się w cudnej królewnie i pojął ją za żonę. tłustych ćwierci mięsa. by nie utrudziła swych stóp na kamienistej drodze. Atena osłaniała go nieraz swoją tarczą. dusił potwory i zbójców wieszał na gałęziach. W istocie Herakles nie był podobny do innych ludzi. oczywiście. Herakles ubrał się po dawnemu i opuścił pałac królowej bez pożegnania. i chodź do mnie". dobry i potężny. Zakładał miasta. przy którym lało się wino ciemnymi strugami. który ofiarował się przenieść na grzbiecie Dejanirę. Herakles strzelił doń z łuku i zabił.

U wrót Olimpu czekała Iris z boginią zwycięstwa. Stał się symbolem ludzkości pracowitej i cierpiącej. Niebiosa rozbrzmiewały przez całą noc wielką radością. Ten olbrzym. Herakles był ulubionym bohaterem greckim. aby mu włożyć wieniec na skronie. Legendy o Heraklesie w swym nieprzebranym bogactwie oplotły cały świat helleński. a Hera. sam sobie ułożył stos pogrzebowy. jak na statku powietrznym. zemścił się straszliwie. Wtedy przestał cierpieć. jakie nań sprowadziła słaba. który nie ugiął się pod najgroźniejszymi niebezpieczeństwami. że bodaj przez dzień gościło na swej ziemi syna Alkmeny. boginię młodości. Herakles krzyczał i darł z siebie szaty. która mu dotąd wiernie służyła za okrycie. kochająca niewiasta. odjechał do nieba. aż strzępy odpadały razem z kawałkami mięsa. oddała mu za żonę swą córkę Hebe. Dejanira powiesiła się z rozpaczy. gdy w Odzie do młodości chciał pokazać ideał odwagi: Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze .miednicy i wyprała w niej koszulę Heraklesa. pod głowę podłożył maczugę i tak legł. rozległ się huk gromu i błyskawice zorały pociemniałe niebo. A bohater zawlókł się na górę wysoką. gdy szedł składać ofiarę Dzeusowi. który przesiąkł w ciało. Uczynił go nieśmiertelnym. Podpłynęła ku niemu chmura i na niej. aby żywcem spłonąć. wżarł się w nie i zaczął je trawić ogniem szalonego bólu. Płakał. symbolem trudu i nieugiętej wytrwałości. Koszula zabarwiła się pięknym szkarłatem i Herakles ubrał się w nią. zapomniawszy gniewu. pamiętając. Centaur się zemścił. Nike. Jego krew była okrutnym jadem. siłaczem jarmarcznym. Ale jednocześnie kochano go więcej niż bogów. Mickiewicz z niego wziął przykład. Nie było już ratunku. który gniótł potworne cielska smoków i z bogami mógł walczyć zwycięsko — załamał się pod ciężarem niezmiernych katuszy. Ledwie jednak pierwsze płomienie objęły bolesne ciało. że był niegdyś człowiekiem. Śpiewano o nim pieśni i pisano sztuki teatralne. Chwilami stawał się zażywnym poczciwcem. Każdy kraj i nieomal każde miasto chciało się pochwalić. rozesłał na nim skórę lwa. z którego naśmiewano się w komediach. Dzeus zeszedł z tronu i wziął go w ramiona.

Bogowie schodzili na ziemię i opiekowali się swoimi ulubieńcami. Był nabożny i gdzie mógł. zaprawiając słodyczą jego wrodzoną dobroć. Był sprawiedliwy. które szerzył. stawiał ołtarze i świątynie. bądź w zbroi lub w lwiej skórze. albowiem wszystko. Srogie doświadczenia rozszerzyły mu duszę i otwarły ją na rozmaitość życia. na której przysychało tyle krwi niewinnej. na równi z bogami. Do nieba pójdzie po laury. Drogi. ołtarze i posągi. Takim właśnie synem gleby attyckiej był pierwszy król. Kekrops. Ateńczycy opowiadali o sobie z dumą. Był dobry. Pełnił służbę bożą z wylaniem człowieka. Poznać go łatwo po sękatej maczudze. lecz siedzieli tam od niepamiętnych czasów. mający postać pół człowieka. Tępił wszelką nieprawość i okrucieństwo. Zagospodarował się na Akropoli. Poddany władzy niegodziwego tchórza uginał twardy kark w niezachwianej pokorze. Po całym świecie greckim miał świątynie. narzuconej na gołe plecy. w którym wilk widząc uśpione jagnię nie będzie śmiał wyrządzić mu krzywdy. który był ich ojczyzną. którą otoczył murami i uczynił z niej warowną górę zamkową.Ten młody zdusi Centaury. które tyle razy deptał swą potężną stopą. Legendy ateńskie Każde miasto w Grecji miało własne podania. co uczynił. obejmujące dzieje jego założenia i pierwszych władców. Przedstawiano go jako silnego mężczyznę bądź nago. Wśród pożogi i mordów. Składano mu ofiary i wyprawiano na jego cześć igrzyska. Poszczególne wypadki z jego życia były ulubionym tematem dla rzeźbiarzy ozdabiających fryzy. który wciąż potrzebuje pomocy niebios. którą trzyma w ręce. pozostał nieskalany. Piekłu ofiarę wydrze. Późniejsi władcy żyli w bojaźni bożej i budowali trwałe państwo. oczyszczał z łotrzyków i rabusiów. marząc o dniu. Był niewolnikiem swej nadludzkiej siły. Nieraz ciążyła mu straszliwa maczuga. pół węża. że do kraju. metopy i przyczółki świątyń. czynił z nieubłaganej konieczności. Królowie uczyli się od Demetry . nie przywędrowali z daleka. gdyż praojcowie wyszli wprost z łona ziemi.

a zamiast nóg ogon węża. lecz urodził się wprost z ziemi. że gdy tylko staną na ziemi trackiej. Oburzona panienka zawołała. Ateńczykom źle się wiodło. Król Pandion umarł ze zgryzoty. gdzie jest Itys. Wieczorem kazała ugotować ciało syna i podała je Tereusowi. Przybył i odniósł zwycięstwo. Potem oszalała i własne dziecko rozerwała na kawałki. Tym dziwnym noworodkiem zaopiekowała się Atena. Po nim panował Erichtonios. która włożyła go do kosza i kazała pilnować trzem dziewczynom: Aglauros. która je kształciła w sztukach i robotach domowych. od Dionizosa szczepienia winnej latorośli. . ciesząc się swym synkiem Itysem. nie miał ani ojca. Za panowania króla Pandiona wybuchła wojna z Tebami. Przybiwszy do lądu wysadził ją gdzieś w lesie. Prokne wyszła z pałacu w stroju bachantki. że ją sam przywiezie. Góry rozbrzmiewały spiżowym zgiełkiem cymbałów i śpiewami nocnymi. Filomelę w słowika. ani matki. aby tu przyjechała". Lecz panny były ciekawe. który. Te wyszywane obrazki były tak wymowne. dnia Prokne rzekła do męża: “Dobrze mi u ciebie. odrzekła: “Masz go właśnie w ustach". Małżonkowie odjechali do Tracji. a żonie skłamał. Do pasa miał postać ludzką. a Prokne w jaskółkę. Właśnie wypadły święta Dionizosa. Pozwól. wyhaftowała na niej całą swoją przygodę i posłała siostrze. podobnie jak Kekrops. Bogowie zmienili Tereusa w dudka. Prokne. natychmiast wszystko opowie siostrze. Zabroniła im surowo otwierać kosz i zaglądać do wnętrza. niby kłos zboża. Z orszakiem kobiet wpadła do lasu i uwolniła Filomelę z więzienia. Ale w czasie podróży zakochał się Tereus w Filomeli i wyznał jej swoją miłość. Nie mogąc nikomu zwierzyć swej tajemnicy utkała piękną szatę. Wówczas niedobry Tereus uciął jej język. I pokazała mu skrwawioną głowę chłopca. Pewnego. Tereus zgodził się i obiecał. uwieńczona bluszczem. A gdy ów zapytał. że siostra umarła. więc wezwali na pomoc króla Tereusa ze śnieżystej Tracji. Pandion z wdzięczności dał mu za żonę swą córkę. a ich żony i córki chowały się pod okiem Ateny.uprawy roli. że Prokne bez trudu odgadła los Filomeli. Herse i Pandrosos. gdzie żyli bardzo szczęśliwie. wszelako tęsknię za siostrą Filomelą. Tymczasem Filomelą żyła sama jedna w leśnym domku.

Domyślono się wnet. posłyszawszy szelest rozsuwanych gałęzi i przypuszczając. a ujrzawszy tajemnicze monstrum. że to zwierz jakiś się zbliża. Gdy zbierała kwiaty nad brzegiem Ilissosu. tak się przeraziły. Jej siostra Orejtyja była jeszcze niezamężna i bawiła się z nimfami na łąkach. mniej więcej w tym miejscu. Prokris w samotności snuła myśli smutne i podejrzliwe. Erichtonios żył długo. gdzie oczekiwała zbliżenia się nieprzyjaciół. który trwał trzy dni i wyrządził niepowetowane szkody flocie perskiej. Wtedy wyrocznia delficka doradziła Ateńczykom. a wracał późną nocą. Boreaszowi wznieśli Ateńczycy po wojnie nową świątynię nad brzegiem Ilissosu. Wnuczkę Prokris wydał za królewicza tesalskiego Kefalosa. Jakoż natychmiast zerwał się gwałtowny wiatr północno-wschodni. który z domu wychodził o świcie. Aż nadto celny był rzut! Na zielonym mchu leżała Prokris z piersią przebitą. cisnął w tę stronę oszczepem. że podejrzenia jej były niesłuszne. Boreasz.więc uchyliły wieko. aby zwrócili się o pomoc do swego zięcia. modląc się do nich o pomoc. Rzuciły się ze skały Akropolis i umarły. żeby nad jej towarzystwo przenosił głuchy las i pola wilgotne. że mowa o Boreaszu. stojącej na pełnym morzu. doczekał się dzieci i wnuków. Postanowiła go śledzić i ukryła się raz w gęstwinie. Ateńczycy zaś cieszyli się z tego związku. nie bez trwogi o przyszłość wobec przeważających sił wroga. gdzie po raz pierwszy ujrzał on Orejtyję zbierającą kwiaty. Zdawało się jej. że dostały obłędu. gdzie miał pałac na górze wysokiej. Przekonała się naocznie. albowiem okazał się dla nich bardzo korzystny. i już miała wyjść z ukrycia. aby przeprosić Kefalosa za swą nieufność. gdy wtem on. W czasie najazdu Kserksesa flota grecka zebrała się koło Chalkis i Artemizjon na Eubei. że Kefalos ją zdradza. albowiem niepodobna. i uniósł do Tracji. który był ongi zięciem jednego z ich królów. Orejtyja była ze swym małżonkiem szczęśliwa. porwał ją bóg wiatru. Przez ranę czerwoną uleciała jej dusza bez słowa pożegnania. Był to dzielny łucznik i łowca niestrudzony. Dzieje Tezeusza . Złożyli tedy ofiary Boreaszowi i Orejtyi.

Wypadło mu iść koło budującej się właśnie świątyni Apollina. poznał Heraklesa. kiedy matka zaprowadziła go do owego kamienia. i powiedział. bracia. Ajgeusa. miał delikatną cerę. prosząc. Bohater pogładził chłopca po głowie i wróżył mu wielką przyszłość. żeby panienki same włóczyły się po ulicach?" Tezeusz nie rzekł nic. a wedle tego. Zaraz rozeszła się po mieście wiadomość. czy łóżko było dlań za krótkie. Matką jego była Ajtra. słuchajcie no. aby drzewa rozprężając się darły ciało na dwie połowy — i okrutnego Prokrustesa. Nadszedł wreszcie czas. który podróżnych zrzucał ze skały do morza — i Sinnisa. Ujarzmił go żywcem i oprowadziwszy po całym mieście złożył na ofiarę Apollinowi. tylko odprzągł od stojącego obok wozu parę wołów. pracujący przy świątyni. czy za długie. Odtąd Tezeusz chciał być takim jak Herakles. aby go rozpiął w razie szczęśliwego powrotu. W Atenach wówczas niedobrze się działo. a jeden z nich powiada: “Hej. A był on jeszcze bardzo młodziutki. który każdego spotkanego zapraszał do domu i kładł do łóżka. Pokonał Skirona. że nachyliwszy dwie sosny ku sobie przywiązywał ich tak. Po drodze walczył ze zbójcami. który grasował w okolicach Maratonu. Na jego widok mularze. Siedem dziewcząt i siedmiu chłopców wybierano losem z rodzin obywatelskich. Ze wszystkich stron szarpali go nieprzyjaciele. Wielka więc była radość. bo w Atenach panowała powszechna żałoba. Chcąc pozyskać miłość ludu. niźli sięgał dach świątyni. wziął je mocno w obie garście i cisnął w powietrze wyżej. młody bohater wyprawił się na olbrzymiego byka. królewna z Trojzeny. Minotaura.Najświetniejszy bohater ateński. Ojciec jego Ajgeus (Egeusz) zawojował Attykę orężnie. białe ręce i długie włosy. lecz zanim się rozstali. Nie znany nikomu wszedł Tezeusz do Aten. Ajgeus był już stary i zniedołężniały. który mordował ludzi w ten sposób. Młodzieniec z łatwością głaz odwalił. zaczęli się śmiać. że pojedzie zabić owo krwi chciwe monstrum. który przejazdem bawił w Trojzenie. Ale nikt się z tego nie cieszył. Ajgeus porzucił ją. aby ich zawieźć na żer dla kreteńskiego potwora o byczej głowie. że zjawił się jakiś młodzieniec nadludzkiej siły. Tezeusz chował się zdrowo. był obcego pochodzenia. a kiedy miał lat pięć. gdy po mieczu i sandałach poznał w Tezeuszu własnego syna. Matka dała mu płaszczyk szkarłatnej barwy. od kiedy to nastał zwyczaj. Jeżeli zaś wszyscy . pokazał jej miecz i sandały. Straszny to był haracz. że gdy ich syn dorośnie. Tezeusz oświadczył. Ajgeus dał mu czerwony żagiel. które ukrył pod ogromnym głazem. zabrał miecz i sandały i ruszył do Aten do ojca. Oto przyjechali z Krety od króla Minosa posłowie z żądaniem dorocznego haraczu. niech mu każe dźwignąć ów kamień i zabrać leżące tam rzeczy. wyciągał mu kości w stawach lub obcinał nogi. Tezeusz.

. rozsnuwał kłębek. gdyż Tezeusz kazał wynieść śpiącą Ariadnę i zostawić ją na wyspie Naksos. nad którym świeci pobladły księżyc. przejść. Płacze. Wbiega na górę i zdaje się jej. Aż ognia nieobacznym sercem zachwyciła. jak się zapuszczał w zawrotną głąb gmachu. że w tym pustkowiu rzuci się na nią zwierz dziki. za domem i ze strachu. który już z daleka zwiastować będzie nieszczęście. Woła Tezeusza i słyszy. Ariadna. Było tam tyle pokoi. sieni. Kochali się bardzo. Wreszcie spotkał Minotaura. Który w niej wszystkich członków zmacał aż do kości i rozpalił niebogę w okrutnej miłości. A z nim Ariadna. nawijając nici na kłębek. jak skały powtarzają za nią to imię. Zaczyna krzyczeć. Płacze z żalu za ojczyzną. Tezeusz przywiązał nić u wejścia do labiryntu i w miarę. schodów i krużganków. zabił go i wyszedł tą samą drogą. Krzyczy z całych sił. że w oddali widać żagiel okrętu. Nie drzewiej oka z niego chciwego spuściła. Która na wonnym łożu przy matce siedziała. Idzie wybrzeżem i nie spotyka śladu ludzi. Ariadna rozgląda się dokoła i widzi jakieś obce i puste wybrzeże.* Miłość królewny ocaliła Tezeusza. Zdejmuje z ramion szkarłatny szal i powiewa nim długo. że ktokolwiek wszedł. Chłód ranny budzi ją ze snu. już drogi powrotnej znaleźć nie mógł. oczy wszystkich patrzyły nań złowrogo i podejrzliwie. Tezeuszu! * Jan Kochanowski: Pamiątka teńczyńskiemu. co ma robić. Lecz Ariadna dała pięknemu Ateńczykowi kłębek nici i pouczyła. patrzyła nań inaczej: Tam skoro go królewska dziewka oglądała. Tylko córka królewska.zginą. . Minotaur żył we wspaniałym gmachu. Kiedy Tezeusz przybył na Kretę i zjawił się na dworze Minosa. niech majtkowie pozostawią czarny żagiel. aż ręce opadają omdlałe. coś jednak musiało się po drodze odmienić. zwanym labiryntem. Po czym wsiadł na okręt i odpłynął. lecz głos łamie się pod szumem fal..

pewny. W tej chwili właśnie okręt Tezeusza zawinął do portu Faleron. bo zdaje się jej. Ale zapomniał zmienić na okręcie żagiel czarny na szkarłatny. że syn zginął. że kiedy Tezeusz miał wyjeżdżać z żywym haraczem na Kretę. dokładnie odtwarzając dwojaki nastrój uroczystości: żałobny z powodu śmierci Ajgeusa i radosny z powodu szczęśliwego powrotu Tezeusza. które ślubował bogom. rzucił się z rozpaczy do morza. wielu jednak powitało go radosnymi okrzykami. Ale już bachantki wzięły ją na ramiona i zaniosły na rydwan zaprzężony w tygrysy. Ariadna przymyka powieki. Herold przyjął wieńce. Porzucona kochanka Tezeusza została małżonką boga wina i ślub odbył się na tej samej wyspie Naksos. W tej chwili góry napełniają się zgiełkiem i ku dziewczynie zbiega tłum satyrów. zawiadomił go o śmierci ojca. lecz zamiast ustroić nimi głowę. żeby z drogi jeszcze zawrócił — i pada bez zmysłów na ziemię. aby mu nie przeszkadzać.Tezeuszu! Ramiona wyciąga ku morzu. Bohater wysiadł i zabrał się przede wszystkim do ofiar. Dopiero gdy wylano libację. Słabe oczy niewiele już mogły dojrzeć na migotliwej powierzchni wody. zawiesił je na lasce i tak wrócił do portu. Pytał więc co chwila otaczających. Tymczasem Tezeusz wesoło wracał do Aten. Nagle wszystkich twarze sposępniały: zbliżał się znany statek. aby zaniósł ojcu dobrą nowinę. piękny jak dzień. zbliża się do niej Dionizos. Jednocześnie wysłał do miasta herolda. i ofiarowało mu wieńce w nagrodę. którzy z nim byli. Herold spotkał na gościńcu tłum ludzi opłakujących śmierć króla. bierze ją za rękę i mówi: “Piękna pani! Kocham cię i pragnę. menad i bachantek. o czarnych żaglach. Posłyszawszy to Tezeusz i wszyscy. która swym kształtem przypomina liść winnej latorośli. czy nie widzą okrętu Tezeusza i jaki na nim żagiel. Ponieważ Tezeusz nie skończył jeszcze ofiary. żebyś była moją żoną". Ajgeus. Gdy Ariadna otwiera oczy. jak o to prosił Ajgeus. Pamięć tego dnia święcono podczas Oschoforiów. jakby go chciała prosić. herold trzymał się z daleka. . jako zwiastuna pomyślnych wieści. że śni. Stary król patrzył z wysokości skały nadmorskiej. skierowali się ku miastu płacząc i wznosząc okrzyki. Święto Oschoforiów pełne było pamiątek po Tezeuszu. I tak opowiadano.

W ślepym gniewie przeklął syna. ruchy i chód dziewcząt. prosząc Posejdona o wykonanie zemsty. ze stolicą w Atenach. Wreszcie dał im przebranie kobiece. i opowiadały różne bajki. aby idąc śladami Heraklesa spróbować walki z Amazonkami. Po powrocie zarządził Tezeusz procesję. . mniemając. a raz nieobecność jego przeciągnęła się tak długo. i odtąd było zwyczajem w Oschoforie przebierać za dziewczyny chłopców. W procesji szły jeszcze kobiety. w której brali też udział owi młodzieńcy w szatach niewieścich.nie wziął wszystkich siedmiu dziewcząt. które wyobrażały matki dzieci wylosowanych na śmierć. Po śmierci Ajgeusa dokonał Tezeusz wielkiego dzieła zjednoczenia wszystkich rodów i gmin attyckich w jedną całość państwową. Na wieść o tym Fedra się powiesiła. którymi wówczas matki pocieszały młodych skazańców. Plany małżeńskie Fedry odrzucił ze wstrętem. iż zginął gdzieś na obczyźnie. Hipolitos chował się w domu macochy. którzy nieśli święcone gałązki. Antiope umarła. Tymczasem Tezeusz powrócił. że Fedra go już odżałowała. Tezeusz często wyjeżdżał. Równocześnie zrzekł się władzy królewskiej i utrwalił pierwsze zasady ustroju republikańskiego. Płakała przy tym tak szczerze. nudził się na zabawach dworskich. pozostawiając mu syna. i wplątał Ateny w długotrwałą wojnę z tym dziarskim plemieniem kobiet. rozbity o kamienie. Ponownie ożenił się Tezeusz z Fedrą. namaszczać się olejkami i przebywać w ciemności. Wówczas postanowiła wyjść za mąż za Hipolita. myśląc tylko o polowaniu i wojnie. że chciał ją uwieść. jakby na drogę dla swych synów i córek. córką króla Minosa. Hipolita. że niepodobna było domyślić się ich płci. Wygnany z domu Hipolit wsiadł na rydwan i odjechał. na podobieństwo tych. że Tezeusz uwierzył. Skończyło się na tym. oni zaś tak wyglądali. Ale młody książę miał dziwne usposobienie: nie lubił kobiet. Mieli oni rysy delikatne. że porwał królową Amazonek. a Tezeusz kazał im przed odjazdem brać często ciepłe kąpiele. Konie spłoszyły się i Hipolit zginął. lecz dwóch młodzieńców przebrał za dziewczyny. Nauczył ich udawać głos. Urządziwszy w ten sposób sprawy krajowe ruszył nad Morze Czarne. Niegodziwa Fedra oskarżyła Hipolita przed mężem. aby zachować świeżość i miękkość cery. wybranych losem. Antiope. niosły wszelakie prowianty.

na łowach i rozbojach. a cóż dopiero przewieźć je z wyspy zamieszkanej przez lud barbarzyński. inni rozbiegli się po lasach i górach na życie koczownicze. który miał w tych monstrach jakby oddział kawalerii. Resztę dni przeżył na wyspie Skyros. Karmili się surowym mięsem i łatwo się upijali. Ateńskie zgromadzenie ludowe kazało wydać Helenę. nad którymi panował Pejritoos. Ajtry. pół konie. Lecz wódz ateński Kimon. Pejritoosie. Pewnego razu przechadzał się po górach. pod okiem matki staruszki. darł murawę pazurami. Tezeusz przyjechał na wesele. Kiedy Pejritoos żenił się z piękną Hipodamią. Na godach Pejritoosa i Hipodamii przebrali miarę. a nieobecnego Tezeusza obłożyło karą wygnania. Po co to uczynił — nie wiadomo. popełnił wielki błąd: porwał ze Sparty Helenę. Uroczystość odbywała się w stolicy Lapitów. córkę króla Tyndareosa. W jego grocie ucztowali bogowie i do niego bohaterowie przynosili swoje dzieci na wychowanie. u króla Likomedesa. mając już lat pięćdziesiąt. Była to nieostrożna uprzejmość.Tezeusz miał wypróbowanego przyjaciela w księciu tesalskim. a ponieważ zbiegli się centaurowie z całej Tesalii. Tezeusz. bohaterstwa Tezeusza i Pejritoosa dokonane podczas wojny — stały się ulubionym tematem w rzeźbie i malarstwie greckim. . Razem chodzili na wyprawy wojenne i dzielili zgodnie każdą zdobycz. Na ucztę zaproszono kilkunastu centaurów. wiedli życie dzikie. zaczęli wyprawiać brewerie i porywać kobiety. Nie było rzeczą łatwą znaleźć zwłoki od tak dawna zapomniane. Po wojnach perskich wyrocznia delficka nakazała Ateńczykom sprowadzić kości bohatera do ojczyzny. którego otaczała cześć powszechna. W Tesalii został tylko mądry centaur Chejron. opanowawszy wyspę. wówczas siedmioletnią dziewczynkę. pośliznął się i spadł w przepaść. który nie utrzymywał żadnych stosunków z resztą świata. Wielu z nich przeszło do Dionizosa. W czasie poszukiwań ujrzał orła. Tezeusz był z Pejritoosem na jakiejś dalekiej wyprawie. który wzleciał na wzgórek i. wynikła groźna wojna. pół ludzie. Ci centaurowie. Te zmagania Lapitów z centaurami. odnalazł grób Tezeusza. uderzając raz po raz dziobem w ziemię. Podobno chciał ją sobie wychować na żonę i dlatego umieścił w jednym ze swoich zamków. Zawrzała walka. Wreszcie wypędzono dzikusów z kraju. Synowie króla Tyndareosa zebrali wojsko i stanęli pod Atenami. Jakoż więcej nie wrócił.

przyjęli je z procesją i ofiarami. którzy obawiali się jakiejś krzywdy. którą w starożytności zwano Argolidą. widząc w tym znak boży. szumiąca zbożem. łatwo wysychającym łożysku. W sztuce przypomina bardzo Heraklesa (maczuga). i z takim przepychem. e. Działo się to w roku 474 przed n. Stanowi idealny typ ateńskiego efeba. w dniu. Ulice i place ateńskie zapełniają się jego posągami. Tezeusz był ulubionym bohaterem ateńskim. Pochowano go w środku miasta. Mimo to Herakles pozostaje zawsze pierwszym z bohaterów. Kimon. Lecz i w każdy ósmy dzień każdego miesiąca święcono jego pamięć. że Dzeus . od którego różni się młodzieńczym wyglądem i smukłością kształtów. w którym on powrócił z Krety po zabiciu Minotaura. od połowy VI wieku prawie zupełnie zapominają o Heraklesie i zamiast niego przedstawiają czyny Tezeusza. który w ciągu swego żywota był dobroczyńcą uciśnionych. Bóg owej rzeki miał córkę imieniem Io. ściekający wolno po kamienistym. jak gdyby Tezeusz we własnej osobie zawitał do miasta. tj. Główną rzeką Argolidy był strumień Inachos.jakby chciał się dostać do wnętrza. a Tezeuszowi przyznają drugie po nim miejsce. Ateńczycy. Garncarze ateńscy. Był to najpiękniejszy hołd dla Tezeusza. Była ona tak piękna. Kimon przeniósł te drogocenne szczątki na okręt i zawiózł do Aten. od głównego miasta Argos. Ateńczycy obchodzili ku jego czci uroczyste święto w 8 dniu miesiąca Pyanopsion (październik). żyzna i słoneczna. obok zaś żeleźce włóczni i miecz. a duma narodowa tego najsławniejszego miasta Grecji starożytnej pragnęła zeń uczynić szczęśliwego współzawodnika Heraklesa. obchodzą ku jego czci uroczystości. kazał kopać w tym miejscu: jakoż znaleziono tam trumnę. ozdabiający naczynia malowidłami mitologicznymi. ukrytego wśród skał siodła górskiego Larisy. upojeni radością. budują mu świątynie. Legendy argolidzkie W północno-wschodniej części Peloponezu rozciąga się dość znaczna równina. a grób bohatera stał się azylem dla niewolników i wszystkich. a w niej szkielet mężczyzny wielkiego wzrostu.

Nazajutrz Hera zamieniła uroczą nimfę w krowę. Ale przenikliwe oczy zazdrosnej żony dojrzały go poza czarnym obłokiem. W obawie o własne bezpieczeństwo i los państwa Danaos rozkazał córkom w nocy pozabijać mężów. mocno przesadna: o potędze i bogactwach nowego królestwa Danaosa. rozmawiał i śmiał się wesoło. Nie było między nimi zgody i Danaos musiał uchodzić z kraju. Wysłała na nieszczęsną jałówkę złośliwego bąka. że nie pamięta dawnych uraz i odtąd zawsze w zgodzie żyć z nim pragnie. Tu padła na kolana i modliła się do Dzeusa. by ją uwolnił. który miał sto ócz i nie spał nigdy. Wówczas Io wydała na świat syna. Żeby zaś zacieśnić te więzy. Io miotana szaleństwem uciekała wciąż dalej i dalej. Stuoki potwór słuchał melodyjnego głosu. nie mogąc nigdzie znaleźć stałej siedziby. aby go Hera nie zobaczyła. zastał tam wojnę domową. zasnął jak dziecko! Hermes uciął mu głowę i wyprowadził Io z więzienia. który był królem Egiptu. Bóg prośby wysłuchał i oblekł ją w dawny kształt nimfy. Podróż dla niego nie była rzeczą łatwą. zamknęła w jednej ze swoich świątyń i kazała strzec niejakiemu Argosowi. Sprytny bożek przyszedł do Argosa w nocy i zaczął opowiadać bajki. gdyż miał pięćdziesiąt córek. co mu raz stara wróżka powiedziała: że zięciowie sprowadzą na jego dom nieszczęście. Ilekroć pragnął ją odwiedzić. by wydał wszystkie swoje córki za jego pięćdziesięciu synów. które jątrzyły się i krwawiły. Kiedy wreszcie przybył do Argos. lecz podczas wesela przypomniał sobie nagle. Od Epafosa pochodzili dwaj bracia Danaos i Ajgiptos. wiecznie czujne oczy zamykały się jedno po drugim. nie kończące się opowiadania mieszały mu się w głowie. wreszcie Argos. Gdy się Dzeus o tym dowiedział. Epafosa. stuoki Argos. Tak umiał skorzystać z powszechnego zamieszania. Po śmierci zepchnięto Danaidy w . że naród jemu oddał koronę. bo nikt nie chciał długo żywić tak licznej rodziny. aż stanęła w Egipcie. otaczał całą okolicę gęstą chmurą. Wieść o tym doszła do Ajgiptosa i. Przebiegła tak cały świat. Hera zaś nie poniechała zemsty. Danaos zgodził się. prosi. który nie dawał jej ani chwili spokoju. mówiąc. jak szedł z Io. jak to zwykle bywa. Bogowie jednak strasznie pomścili tę zbrodnię. Ajgiptos nagle się rozrzewnił i wyprawił poselstwo do brata. lecz pozostała krową.w niej się zakochał. aby jej wrócił postać kobiety. Io była wolna. Tułał się po Azji i Europie. Kłuta ciągłymi ukąszeniami. posłał Hermesa.

rozpalając w młodzieńcu pragnienie sławy. Perseusz wykradł im to oko i ten ząb. zwanych starkami (graje). którą rzucił do morza. poradziła mu. Wszystkie były okropne: włosy z wężów uwite. Król więc rozmyślał. Pewnego zaś dnia w kole przyjaciół i znajomych. Były siwe od urodzenia i miały tylko jedno oko i jeden ząb. wstał i obiecał Polidektesowi głowę Meduzy jako ślubny prezent. jak to bywa w takich razach. który sprzeciwiał się temu małżeństwu. córki króla Elidy. aby wpierw poszedł do trzech sióstr. Dzień i noc trudzą się. kły jak u dzikiej świni. jak by się go pozbyć: Udawał tymczasem miłość i przywiązanie. zanim ją doniosą do beczki. wsiąka w ziemię. bo beczka dna nie ma. Natychmiast wszyscy. że Perseusz śmierć prędzej znajdzie. gdzie mieszka owa Meduza. w mniemaniu. Kiedy więc Danae powiła syna. i buciki skrzydlate. który go czynił niewidzialnym. a woda zawsze z sit upływa. aż wskazały mu dokładnie miejsce. . Ale nie był szczęśliwy. Meduza. aby miał czym uciąć głowę Meduzie. Żyły one w jaskini. Kiedy więc przyszła kolej na niego. aby mógł latać w powietrzu. niźli dostanie głowę Meduzy. które mu złożą w dniu ślubu. Ojnomaosa. Lecz najmłodsza. ale obawiał się Perseusza. bo był biedny i nie miał nic do ofiarowania. Atena. a oddał nie prędzej.głąb Tartaru i zadano im niesłychaną karę: nabierały sitami wody. a skrzydła ze złota. Tego tylko czekał Polidektes. Perseusza. Dostał jeszcze hełm. wymieniać zaczęli podarki. aby napełnić beczkę bez dna. Skrzynia dopłynęła do wyspy Serifos. w obawie o swoje życie zamknął ich oboje w skrzyni. Na ostatku Hermes przyniósł mu ostry sierp. gdzie znajdował się i Perseusz. nie zakochał się w Danae. opiekunka bohaterów. a co jeszcze w sitach zostanie. Perseusz wybierając się w drogę nie wiedział nawet. które sobie wzajemnie pożyczały. gdzie Danae znalazła wraz z dzieckiem przytułek. jednej z trzech strasznych Gorgon. Chciał się z nią ożenić. nagle oświadczył. Perseusz wyrósł na silnego i pięknego młodzieńca i wszystko byłoby dobrze. do której nigdy nie docierał promień słońca. Jeden tylko Perseusz siedział cicho. Po Danaosie panował w Argos król Akrizjos. Oczywiście zgodził się chętnie. gdyby król wyspy. Danae. gdzie siedziały Gorgony. Biedną matką zaopiekowali się bogowie. że zginie z ręki własnego wnuka. Polidektes. Na brzegu oceanu znalazł Gorgony śpiące. który miał śliczną córkę. ręce z brązu. że zamierza starać się o rękę Hipodamei. gdyż wyrocznia mu przepowiedziała. często go zapraszał do siebie i bawił opowiadaniami o znakomitych przewagach bohaterów.

a ona najpierw zawstydziła się bardzo. Perseusz żył jeszcze długo z Andromedą. Z rozciętej szyi Meduzy wyskoczył koń skrzydlaty. kazano królewnę oddać smokowi na pożarcie. w której odbijała się postać Meduzy. chlubiła się. który czynił dzikie spustoszenie. gdy morze straszliwie się zakotłowało i z fal wynurzył się smok z sykiem piekielnym. Gdy Perseusz przelatywał nad Etiopią. schował do torby i odleciał. zaczem opowiedziała całe swoje nieszczęście. Akrizjosa. Bogowie zapraszali go na Olimp i . Kasjopea. Ale podczas rzucania dyskiem krążek wymknął mu się z ręki i trafił Akrizjosa. Andromeda i Danae wsiedli na okręt i odjechali do Argos. zaczął ją prześladować i na koniec zamknął w ciemnej piwnicy o chlebie i wodzie. że jest piękniejsza od nereid. nigdzie nie mogły go dojrzeć. iż kiedy przybyli. zaraz więc rozebrał się i stanął do zawodów. Aby kraj uwolnić od zagłady. która ją umieściła w środku swej tarczy na postrach wrogom. Ród Tantalosa Król Tantalos czuł się szczęśliwy. obracał się w kamień. zobaczył nad brzegiem morza nagą dziewczynę. odwiązał Andromedę i zaprowadził do pałacu. Matka jej. Perseusz stanął tyłem do śpiących i patrząc w miedzianą tarczę. którą miał na głowie. Tak spełniła się przepowiednia. Ale Perseusz zabił go. a umierając oddał głowę Meduzy bogini Atenie. gdzie uszczęśliwiony ojciec oddał mu ją za żonę. lecz z powodu owej czapkiniewidki. Gorgony obudziły się i zaczęły ścigać Perseusza. Boginki morskie poskarżyły się Posejdonowi. Polidektes. odprawiano w Argos igrzyska. Wszyscy troje: Perseusz. Pegaz. Było z nią źle bardzo. W tej chwili niegodziwy król wraz z całym dworem skamieniał: wyglądali jak marmurowe posągi ustawione dla ozdoby sali. Ledwo skończyła opowiadanie. kto na nią spojrzał. Nie było już co robić na tej wyspie przeklętej. Podszedł więc do niej. która leżała przykuta do skały i głośno płakała. Zdarzyło się właśnie. Nazywa się Andromeda i jest córką króla tego kraju. Po weselu wrócił na wyspę Serifos. Dowiedziawszy się o tym Perseusz wszedł do zamku Polidektesa i stanąwszy u progu. uciął jej głowę. aby odszukać starego dziadka. do matki. nie mogąc uzyskać od Danae zgody na małżeństwo. a ten zalał Etiopię wodą i wysłał smoka. Perseusz przepadał za popisami gimnastycznymi. wyjął z torby głowę Meduzy.była najstraszniejsza.

czy bogowie są naprawdę bogami. ale po pewnym czasie nabrał na tyle odwagi. Zaprosił co znaczniejszych Olimpijczyków do swego zamku i ugościł ich sutą wieczerzą. która ustawicznie chwieje się. Okrutnego Tantalosa strącono do Tartaru i przykładnie ukarano. zrzucił go podstępnie . Okazało się wtedy. gdzie panował Ojnomaos. że Pelops jest prawym synem Tantalosa: zamiast podziękować owemu Myrtilosowi. Na koniec wniesiono na złotym półmisku pieczeń. Tantalos nie umiał ocenić tej przyjaźni władcy bogów. wśród której stoi. kto go zwycięży w wyścigach. natychmiast woda gdzieś znika. zjadła kawałek łopatki. Hipodameję. niedaleko Olimpii. bo mu bardzo do serca przypadła złotowłosa królewna. Wyścigi odbywały się na wozach zaprzężonych w czwórkę koni. Pelops przekupił woźnicę królewskiego. jakby miała upaść. Ale nikt z bogów nie tknął tego mięsa. Miał on śliczną córkę. Rozzuchwalił się tak dalece. który wyjął jeden ćwiek z piasty tylnego koła i tym sprawił. Potraw było wiele i wszystkie wyborne. że zaczął podejrzewać. Jedna tylko Demeter. której tęsknota za córką odebrała zwyczajne bogom jasnowidzenie. którą obiecywał oddać temu. że było to ciało królewicza Pelopsa. Tantal czuje głód i pragnienie. bo bardzo go lubił. którą Tantalos szczególnie zachwalał. że kradł nektar i ambrozję i częstował tymi przysmakami niebieskimi swoich własnych dworzan. Ale stawiał jeden warunek: zwyciężonemu utnie głowę. gałąź odchyla się gwałtownie. Odtąd wszyscy z rodu Pelopsa mieli białe znamię na łopatce. że król w czasie wyścigów wypadł z wozu i zabił się na miejscu. Pelops po śmierci ojca poszedł w świat i zatrzymał się w Pizie.sadzali przy swoim stole. nad którą rosło drzewo pełne cudnych owoców. Pelops nie dał się odstraszyć. jakby wichrem szarpnięta — chce się napić wody. a w miejsce nadjedzonej łopatki wstawił płytkę z kości słoniowej. głodzie i pragnieniu dręczy się przez wiek wieków zbrodniczy król. lecz zaledwie wyciągnie rękę po jabłko. Dzeus na to patrzył przez palce. W strachu. A dla większej jeszcze męki zawieszono nad nim skałę. Postawiono go w sadzawce. Postanowił o tym się przekonać. Dzeus wrócił chłopcu życie. Poznali bowiem. niejakiego Myrtilosa. Z początku zachowywał się nieśmiało.

Dwaj synowie Pelopsa.ze skały. Aby przebłagać te błyszczące strachy. rozczulono się i ucałowano. Dziewczęta zbierały kwiaty i tańczyły. Atreus kazał przynieść koszyk i podał go bratu. gdzie bawiła się z rówieśnicami. aby nie patrzeć na tak ohydne zbrodnie. spełniano sute ofiary na ich mogiłach i dawano im pić krew. chce odtąd być mu przyjacielem. Przechadzał się wśród kwiatów. a stąpał tak delikatnie. . Bogowie przeklęli go wraz z całym potomstwem. podawały mu zioła soczyste. Słońce się wówczas schowało. gdy już pomodlono się do bogów i Tiestes miał wracać do domu. rozłożyste rogi i bardzo rozumne spojrzenie. wypito moc wina. a pieczeń. Zjedzono smaczną kolację. Nocami wychodziły te mary krwawe. Lubiła chodzić nad brzeg morza. z maskami złotymi na twarzy. a on jadł i szerokim językiem lizał ich białe dłonie.* Legendy tebańskie Onego czasu ze wszystkich kobiet na ziemi najurodziwsza była Europa. nienawidzili się okrutnie. ze złotymi pektorałami na piersiach. Tiestes. w lśniących pancerzach. lecz ginął od miecza. Jan Parandowski: Dwie wiosny. panowali królowie twardzi. by ów przybył doń w gościnę. “Złote Mykeny". że. Dziewczęta oblegały go dokoła. dążył do zgody. córka Agenora. przyrządzono z ciał tych dzieci. niepomny dawnych uraz. o rdzawej barwie. Żaden z nich nie umierał zwykłą śmiercią. która mu tak smakowała. Wśród gór jałowych i nagich. naszywanych złotymi blaszkami. Atreus postanowił wyzyskać tę miękkość brata i udał. otoczonym murami z olbrzymich głazów. W * Zob. Lecz pod koniec biesiady. rozdział pt. w purpurowych płaszczach. Razu pewnego zobaczyły na łące pięknego białego byka. sztyletu lub trucizny. kochający złoto. z natury łagodniejszy. Miał sierść lśniącą. Atreus i Tiestes. którą tak hojnie rozlewali za życia. władcy fenickiego miasta Sydonu. aby później jako upiór straszyć wśród grobów królewskich. Posłał z przeprosinami i błagał. jakby na nich krew przyschła. w zamczysku ponurym. Działo się to wszystko w Mykenach. Tiestes nie odmówił. że nie zgniótł ani łodyżki szczypiąc wonną trawę. Były w nim głowy dwóch synów Tiestesa.

Potem wyjął mu z paszczy wszystkie zęby i zasiał je w ziemi. Oto bowiem wnuk jego. popłynął. ale po długich. że była jak stół równiutka. którą ciągnęły rozhukane trytony. Nereidy jechały na delfinach i klaskały w ręce z uciechy. Tak się stało. przy źródle. Powiedziano mu. miejsce było wyborne do założenia miasta. żeby szedł za spotkaną w pustym polu jałówką i pozostał tam. Ale gdy przez kilka godzin nikt z nich nie wracał. obejrzała się wokoło i legła na trawie. którzy stoczyli między sobą krwawą walkę. ujrzał smoka. Dzeus przygotował swej lubej mieszkanie w cudownej grocie. Wpadł do morza. Był to sam Dzeus. Ocalało z nich tylko pięciu i ci stali się wiernymi towarzyszami Kadmosa. bezskutecznych wędrowaniach stracił wszelką nadzieję i bojąc się gniewu ojca postanowił osiedlić się na obczyźnie. że jest dobrym królem. Akteon. Na widok Kadmosa zaczął się wić w tysiącznych splotach. chętnie przebywali w jego domu i dali mu za żonę Harmonię. Złote kolce jeżyły mu się na grzbiecie. gdzie ma założyć nowe gniazdo. aż przystanęła. kazał mu szukać siostry i zabronił wracać do domu bez Europy. skończył haniebną śmiercią pod kłami własnych psów. który z ich pomocą założył miasto Teby. Zawołał swego syna. zakreślając olbrzymie łuki. Bohater złożył się oszczepem i rzucił tak celnie. Rządził mądrze i sprawiedliwie.końcu oplotły go wieńcami i królewna Europa usiadła mu na karku. Jałówka wiodła go przez łąki. a bogowie widząc. który zakochał się w ślicznej pannie. gdzie się ona zatrzyma. że zabił potwora na miejscu. W kilka dni wyrósł ze smoczych kłów orszak zbrojnych mężów. a całe cielsko wzdymało się jadem. poszedł ich szukać. lasy i góry. który chłeptał gorącą krew pomordowanych dworzan. Posejdon wygładził przed nim powierzchnię morza. córka Semele . Kadmos poszedł. córkę Aresa i Afrodyty. Kadmosa. Tak dopłynęli do Krety. stała Afrodyta i obsypywała Europę kwiatami. Wtedy jednym susem skoczył i porwał się do ucieczki. w pysku błyszczały rzędy drapieżnych zębów. Tymczasem w Sydonie stary Agenor rozpaczał po stracie córki. którą osłaniał klon cienisty. Przede wszystkim jednak poradził się wyroczni. W wielkiej muszli. Kadmos chciał zaraz podziękować bogom i wysłał towarzyszy po wodę potrzebną do ofiar. W lesie. Ale nie zaznał szczęścia w rodzinie. W istocie.

miał za żonę Dirke. Dniami i nocami przesiadywała na podmiejskiej górze. Oboje natychmiast zeszli z Olimpu i kilkunastu strzałami z łuku uśmiercili całe potomstwo Niobe. że na starość przeniósł się wraz z żoną do odległej Ilirii. Po Amfionie i Dzetosie posiadł tron tebański Lajos. Agaue. która ma tylko dwoje dzieci. Niobe była okrutnie dumna z tak licznego potomstwa. spełniali ofiarę bez ognia. Latona. imieniem Niobe. płynęły łzy strugą jasnego źródła. druga córka. Z tego małżeństwa urodziło się czternaścioro dzieci: siedmiu synów i siedem córek. Lykos. Szli w nocy. dotknięta zniewagą. Grób Dirke w późniejszych Tebach był trzymany w tajemnicy. od którego wyszło pokolenie najnieszczęśliwszych władców. w którym była zaklęta jej dusza. trzecia córka. póki jej bogowie nie zamienili w kamień. gdyż Amfion miał cudowną harfę i tak pięknie grał na niej. Dirke kazała chłopców wyrzucić i książęta chowali się u pewnego pasterza wołów. same się zbierały i układały rządkiem. zabili Lykosa. Amfionem i Dzetosem. a Dirke przywiązali do rogów byka. Wróciła do swego ojczystego miasta.spłonęła wśród gromów i błyskawic. Zebrali garść tęgich chłopców. Kiedy jednak podrośli. Wyrocznia ostrzegła go. zdobyli zamek królewski. Powinni raczej czcić ją — potężną królową i błogosławioną matkę. Jeden z jego następców. zacierali ślady i rozchodzili się w przeciwne strony. że nie rozumie. Bogowie zamienili ich oboje w węże. który ją na śmierć po ziemi zawłóczył. co znaczy po prostu “wilk". Kadmos nabrał takiego wstrętu do złowrogiej ziemi tebańskiej. Wiedział o nim tylko każdoczesny dowódca konnicy (hipparchos) i ustępując ze swego stanowiska pokazywał go nowo wybranemu następcy. Penteusa. jak ludzie mogą oddawać cześć Latonie. w szaleństwie rzuciła się do morza. Ino. poskarżyła się swoim dzieciom: Apollinowi i Artemidzie. Przyszło im to bardzo łatwo. Amfion ożenił się z córką Tantalosa. Z kamienia. do Sipylos. że polegnie z ręki własnego syna. Lecz i wtedy jeszcze cierpiała. a . Mówiła. Po Kadmosie działo się w Tebach coraz gorzej. W pałacu królewskim żyła ich krewna Antiope wraz z dwoma synami. zabiła własnego syna. że kamienie. poruszone czarodziejską muzyką. kobietę niegodziwą. nie chcieli dłużej znosić poniżenia. Osierocona matka porzuciła ziemię tebańską. który w następstwie ożeni się z jego żoną. Amfion i Dzetos stawszy się władcami Teb postanowili otoczyć je murami.

swoją matką, Jokastą. Gdy im się więc syn narodził, przekłuli mu pięty żelaznymi kolcami, związali i wyrzucili w górach. Dziecko znaleźli pasterze i zanieśli do Koryntu, aby oddać na wychowanie królowej, która nie miała własnego potomstwa. Chłopak miał nogi nabrzmiałe od przekłucia, przezwano go więc Ojdipus (Edyp) — “człowiek o spuchniętych nogach". Edyp nie czuł się szczęśliwy. Rówieśnicy nazywali go podrzutkiem, a nikt nie chciał wyjawić tajemnicy jego pochodzenia. Pojechał zatem do Delf, do wyroczni. W ciemnym sanktuarium dał się słyszeć głos boży, który go upominał, aby nie wracał do ojczyzny, gdyż zabije ojca i ożeni się z matką. Edyp sądząc, że królestwo Koryntu są jego rodzicami, postanowił w innych stronach dom sobie założyć. Po drodze jednak spotkał wóz, na którym siedział jakiś pan w otoczeniu kilku dworzan. Było to w ciasnym wąwozie górskim i służba krzyknęła na Edypa, aby ustąpił ze ścieżki. Butny młodzieniec nie usłuchał. Powstała kłótnia i bójka, w której tamci śmierć ponieśli. Edyp poszedł dalej, nie domyślając się, że ów pan na wozie — to Lajos, jego własny ojciec. W Tebach objął rządy szwagier zabitego króla, Kreon. Ale w kilka dni później w górach podmiejskich pojawił się dziwny potwór, który zaczął porywać ludzi i rzucać w przepaście. Nazywał się Sfinks. Miał twarz i piersi kobiety, a resztę ciała lwa, ze skrzydłami jak u ptaka. Powiedział, że dopiero wtedy ustąpi z ziemi tebańskiej, jeśli się znajdzie ktoś, co rozwiąże jego zagadkę. Tej zagadki nauczył się od muz, a sens jej był taki: “Co to za zwierzę, obdarzone głosem, które z rana chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech?" Na próżno odbywano wiece, zgromadzenia i narady: nikt nie umiał dać rzetelnej odpowiedzi. Wielka żałoba spadła na miasto, albowiem Sfinks co dzień porywał ludzi. Wówczas Kreon ogłosił, że kto wyjaśni zagadkę, otrzyma królestwo tebańskie i ożeni się z Jokastą, wdową po zamordowanym Lajosie. W tym właśnie dniu przybył do stolicy Edyp. Myślał przez cały dzień o zagadce, a wieczorem położył się spać i miał sen wróżebny, który mu poddał właściwe rozwiązanie. O świcie poszedł do Sfinksa i powiedział: “Człowiek chodzi rano, to jest w dzieciństwie, na czworakach; gdy urośnie, staje się zwierzęciem dwunożnym; a w starości, która jest życia wieczorem,

podpiera się laską, jakby mu trzecia noga przybyła". Usłyszawszy to Sfinks rzucił się w przepaść. Kreon dotrzymał słowa, Edyp ożenił się z Jokastą i zaczął panować. Z początku wiodło się wszystko dobrze. Jokasta urodziła dwóch synów: Polinejkesa i Eteoklesa, oraz dwie córki: Antygonę i Ismenę. Ale nad domem królewskim wisiała klątwa bogów. Podwójna zbrodnia Edypa oddała Teby w moc złych duchów. Kraj nawiedzały bezprzykładne klęski. Ziemia leżała twardym ugorem i ziarno rzucone w glebę nie puszczało kiełków. Dzieci przychodziły na świat nieżywe. Zwierzęta nie rozmnażały się. Wezwano wieszcza, Tejrezjasza. Był to ślepy starzec z długą, białą brodą. Najpierw był kobietą i pod wpływem czarów stał się mężczyzną. Utracił wzrok w młodości, gdy ujrzał Atenę nagą w kąpieli. Dzeus dał mu życie siedem razy dłuższe niż zwykłych ludzi. Pozbawiony widoku rzeczy ziemskich, znał tajemnice przyszłości, wiedział to, o czym nikt nie wie, i rozumiał mowę ptaków. Straszny był dzień, kiedy Tejrezjasz zjawił się w pałacu Edypa. Milczał długo, aby odwlec chwilę nieszczęścia. Na koniec odkrył prawdę: król Teb jest winien zbrodni ojcobójstwa i kazirodztwa. Na wieść o tym Jokasta powiesiła się, a Edyp wykłuł sobie oczy, odział się w łachmany żebracze i o kiju wywlókł się z miasta, dziad stary i złamany. Prowadziły go córki. Szukał ziemi, w której by się do grobu położył. Zaszedł do miejscowości Kolonos, niedaleko Aten, i tam umarł. Pochowano go w gaju, do którego z wiosną zlatywały się roje słowików. W Tebach zostali dwaj bracia: Eteokles i Polinejkes. Zgodzili się, że co rok inny z nich będzie panował. Eteokles pierwszy wziął berło, lecz po upływie roku nie chciał ustąpić bratu i wygnał go z kraju. Polinejkes schronił się do Argos, do króla Adrastosa. Znalazł gościnne przyjęcie, ożenił się z córką królewską i namówił teścia do wyprawy przeciw Tebom. Adrastos zebrał wojsko i obiegł miasto. Ale Tebańczycy uczynili wypad i odnieśli zwycięstwo. Wszyscy wodzowie nieprzyjacielscy polegli. Eteokles również padł na polu bi-twy. Rządy objął ponownie Kreon. Ciało zdrajcy Polinejkesa kazał wyrzucić krukom na pożarcie i zabronił pod karą śmierci uczcić go pogrzebem. Ale

siostra Antygona, biały kwiat lilii wyrosły ze skrwawionej ziemi tebańskiej — nie usłuchała rozkazu. Własnymi rękami wykopała grób i pochowała zwłoki brata. Za karę zamurowano ją żywcem w sklepionej piwnicy.
W dziesięć lat później synowie wodzów pokonanych pod Tebami przygotowali nową wyprawę. Miasto nie miało sił do obrony. Tejrezjasz doradził Tebańczykom wysłać do nieprzyjaciół poselstwo z prośbą o pokój, a tymczasem, korzystając z rozejmu, uciec z oblężonych murów. Tak się stało. Kiedy rozważano warunki pokoju, wszyscy mieszkańcy naładowali wozy dobytkiem, wsadzili na nie żony i dzieci i opuścili miasto. Po drodze Tejrezjasz umarł, napiwszy się wody z pewnego źródła. Tymczasem wojska nieprzyjacielskie weszły do Teb, zburzyły je doszczętnie i co jeszcze ze skarbów zostało, posłały w ofierze świątyni delfickiej.

Legendy korynckie

Król Syzyf panował w Koryncie. U szczytu skalistej góry, zwanej Akrokoryntem, stał jego pałac, otoczony czarnym i zielonym kręgiem starodrzewu. Z rana, po kąpieli, wychodził król na terasę zamkową i rozglądał się po swoim państwie. Słońce wilgotne i czyste przydawało słodyczy fali pagórków biegnących nad wybrzeżem sarońskim. W dole, na obszernej piaszczystej równinie, rysowały się proste i białe ulice Koryntu, lekko nachylonego ku morzu. W błękitnej zatoce czerniły się pękate kadłuby okrętów, które porastał las masztów. Pomimo wczesnej pory roje ludzi, na podobieństwo mrówek, krzątały się dokoła magazynów portowych. Z drugiej strony słychać było zgiełk stoczni, kuźni i warsztatów, a z dzielnicy farbiarzy płynęły rynsztokami strumienie barwionej wody. Wszystko to było dziełem króla Syzyfa, który założył miasto i uczynił je bogatym, wybrawszy miejsce na port tak dogodny, że można w nim było pobierać daninę od wszystkich statków jadących ze wschodu i zachodu.
Król Syzyf był ulubieńcem bogów. Dzeus zapraszał go na uczty olimpijskie. Pomimo lat był wciąż rześki i silny, albowiem nektarem i ambrozją odświeżał swoje ziemskie ciało. Lecz miał jedną wadę: lubił plotki. Ilekroć wracał z Olimpu, zawsze coś niecoś przebąknął o tym, co się tam mówiło. Bogowie puszczali to płazem, gdyż były to sprawy dość błahe. Raz jednak wygadał się Syzyf przed ludźmi z jakiegoś sekretu Dzeusa. Rzecz była naprawdę poufna i władca bogów miał z tego powodu przykrości. Rozgniewał się i posłał plotkarzowi bożka śmierci, Tanatosa, aby go sprzątnął ze świata. Snadź chytry

królik spodziewał się tego, bo urządził zasadzkę na Tanatosa, uwięził go i mocno zakuwszy w kajdany zamknął w piwnicy.

Ludzie przestali umierać, jak w Sabałowej bajce. Hades poszedł ze skargą do Dzeusa. Wysłano Aresa, by uwolnił boga śmierci. Pierwszy umarł Syzyf. Ale konając nakazał żonie, aby zostawiła jego zwłoki nie pochowane. Tak się stało. Ponieważ dusza, której ciała nie pogrzebano, nie mogła wejść do państwa cieniów, Syzyf błąkał się nad brzegami Styksu jęcząc i narzekając. Tak długo się użalał, aż go zaprowadzono przed Plutona. Z głośnym płaczem opowiadał Syzyf, że ma niegodziwą żonę, która jego trupa wyrzuciła na śmietnik i nie chce mu sprawić pogrzebu. Pluton pozwolił mu raz jeszcze wrócić na ziemię, aby ukarać niedbałą i zarządzić, co potrzeba.
Król Koryntu poszedł, ale nie wrócił. Bogowie, którzy rządzą całym wielkim światem, zapomnieli o nim, a on sam zachowywał się teraz tak cicho i ostrożnie, żeby jak najmniej o nim mówiono. Żył bardzo długo, lecz na koniec przypomniano sobie w piekle o przebiegłym uciekinierze. Znienacka zaskoczył go Tanatos, uciął mu pukiel włosów i krnąbrną duszę zabrał do podziemi. W Hadesie wymierzono mu ciężką karę: miał wynieść wielki kamień na bardzo wysoką i stromą górę. Syzyf natychmiast zabrał się do roboty, sądząc, że z łatwością to uczyni, a potem już będzie miał spokój. Wydźwignął ów głaz prawie pod sam szczyt, gdy wtem skała wyśliznęła mu się z rąk i spadła z powrotem na dół. Za drugim razem to samo, i za trzecim, i za dziesiątym. Tak zawsze. Już jest Syzyf bliski celu i zawsze coś mu kamień z rąk wyrywa, i musi biedak pracę zaczynać na nowo. Być może, iż podanie o “pracy Syzyfowej" powstało stąd, że w odległej starożytności zbiegłych zbrodniarzy i niewolników przywiązywano do ciężkiego kamienia lub belki, którą zawsze ze sobą wlec musieli.

Wnukiem Syzyfa był piękny Bellerofon, któremu zdarzyło się w młodości zabić przez nieostrożność własnego brata. Uważano go za zbrodniarza i wygnano z kraju. Wygnaniec schronił się do króla Projtosa, lecz tu zakochała się w nim podstarzała królowa. Bellerofon opierał się jej zalotom, co ją tak rozeźliło, że oskarżyła go przed mężem, jakoby ją chciał porwać. Projtos nie miał odwagi sam ukarać młodzieńca. Posłał go więc do Azji Mniejszej, do króla Licji, Iobatesa, dając na drogę list, mocno opieczętowany. Bellerofon nie wiedział, że jest tam wyrok śmierci na niego. Iobates, odczytawszy Projtosowe orędzie, postanowił zgładzić nieszczęśnika w sposób dyskretny i zażądał, by stanął do walki z Chimajrą (Chimerą). Był to potwór dziwaczny: z przodu lew, z tyłu smok, a pośrodku

Legendy lakońskie W Sparcie. Ledą. odszedł na pustynię. dał bohaterowi własną córkę za żonę i podzielił się z nim królestwem. Owe powodzenia tak oszołomiły wnuka Syzyfa. aby go ukłuć oszczepem. a Bellerofon w triumfie wrócił do Iobatesa. Bellerofon wcale się nie bał. dymił. panował przed wiekami król Tyndareos z małżonką swoją. Na koniec udało mu się wrazić Chimajrze oszczep w gardło. ranny i bezsilny. stolicy Lakonii. Potwór ciskał się. ale Bellerofon wysoko ponad nim drwił z jego wściekłości i co chwila podlatywał. Ale oboje byli smutni. i zrozumiał. Ledwo wzniósł się w powietrze na swym skrzydlatym rumaku. Wziął je. ale nie wiedział. Wskoczył więc na grzbiet rumaka i wzbił się w powietrze. Pocisk miał ostrze z ołowiu. Przeciw Chimajrze Iobates wysyłał całe zastępy wojska. który stopił się w ogniu buchającym z paszczy i zalał wnętrzności. że to na niego wędzidło i że wszystko dzieje się za sprawą Ateny. ujrzał obok siebie złote wędzidło. albowiem Bellerofon ochraniał go swym męstwem. gdzie unikając ludzi przeżuwał swą hańbę w samotności i zapomnieniu. Wieczorem pomodlił się do Ateny i usnął. Spadł w przepaście górskie. Potwór zdechł. osmalony ogniem niebieskim. Teraz mógł walczyć z Chimajrą. Tu był kres jego dumy i chwały. lecz z takiej wyprawy nikt nigdy nie wracał. Pegaza. których światło ćmiła nędza klęski. strzelał ogniem. podarł list Projtosa. otoczyły go gęste chmury i piorun zwalił jeźdźca na ziemię. Gdy się obudził nazajutrz. tam gdzie Eurotas prowadzi swe jasne wody wśród ciemnej zieleni krzewów mirtowych. Kraj odżył. warczał. Ludzie zamykali się po domach. Dopiero w ogrodzie spotkał skrzydlatego konia. ponieważ . co to znaczy. iż zdawało mu się. Żaden wróg nie ważył się wtargnąć w jego granice. że wszystkiemu podoła. który włóczył się po lasach i polach.koza. Ze wszystkich trzech paszcz buchał ogień okropny. Z oczyma obłąkanymi. Ziemia była dla niego za mała. drżąc z trwogi przed potworem. Zamyślał Olimp zdobyć i Dzeusowi piorun wydrzeć. Król rozczulił się.

Leda schowała je w złotej puszce. wpadali w wąwozy nagie. szli z każdą wyprawą bohaterów. rzucać oszczepem i dzidą. szukali dojścia do parowów otchłannych. strzelać z łuku. Gdy raz pod wieczór siedzieli przed pałacem i spoglądali na słońce. Nie mieli rodziców. zdrowiem ciała i duszy. bez źdźbła trawy. Była w nich bowiem jakaś moc boża. nagle dwie gwiazdy jak dwa płomyki spadły z nieba i osiadły na głowach braci. Kiedy podrośli. napełnione powietrzem dusznym i gorącym. Byli wzorem miłości braterskiej. tak że już znikąd nie oczekiwano ratunku. Darli się po przepaściach. walczyli z olbrzymami i potworami. Elma. Puszczano ich na samotne wyprawy w tajemnice Tajgetu. gdzie z hukiem lecą wodospady. kiełznać dzikie ogiery i harcować po równinach lakońskich. lecz obejmować wspólnym imieniem Dioskurowie — synowie Dzeusa. połyskujących niby studnie o ścianach z alabastru. ruszyli w świat i dokonali wielu świetnych czynów. Uczono ich biegać. takie jak zwykle znoszą łabędzie. zjawił się nagle Hermes i położył Ledzie na kolanach wielkie jaje. które wśród burzy zapalają się na szczytach masztów. Chłopców nazwano: Kastor i Polideukes. Kastor i Polideukes odebrali surowe wychowanie. wyścielonej miękkim puchem. i nazywają je dzisiaj ogniami św. Po pewnym czasie jaje pękło i wyszło z niego czworo ślicznych dzieci: dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Idąc stromymi ścieżkami. i oddawały w chłód dziwnych wylotów skalnych. Kiedy raz płynęli statkiem i rozszalała gwałtowna burza. Gdy Kastor w pewnej bitwie padł martwy. Tajget wychował ich. Kastor zaś nie miał równego sobie w ujeżdżaniu najdzikszych koni.nie mieli dzieci. że pochodzą od Dzeusa. zapadające za ośnieżone szczyty Tajgetu. ogarniały ich pustkowia. w których ginie echo zrzucanych kamieni. wśród drzew morwowych i kasztanów. gdzie czuje się smak wiatru od morza. Natychmiast nawałnica przeszła i morze wygładziło się — szerokie i spokojne. Polideukes był straszny w walce na pięści. Morze Egejskie oczyścili z piratów. obdarzył siłą nadludzką. Przyzwyczajono się nie wymieniać ich oddzielnie. a dziewczęta: Helena i Klitajmestra. Polideukes nie chciał . w szerokie korytarze kamienne. Żeglarze znają te ogniki. więc mówiono. śliskie i niebezpieczne. bezdrzewne.

ale Dioskurowie odjechali zagniewani. przeto się rozłączyli. bo tam mieszkała jego córka. konno jadących. mieli Dioskurowie świątynie i odbierali cześć równą bogom. gdzie byli patronami rycerzy. gdzie błyszczą jako Bliźnięta. Raz odwiedzili Spartę i zaszli do niejakiego Formiona. zamieszkała na Krecie i urodziła dwóch synów: Minosa i Radamantysa. Modliły się do nich wojska przed bitwą i żeglarze podczas burzy prosili o ratunek. Po jej śmierci synowie zostali królami wyspy. przedzierzgnięty w byka. Siostra Dioskurów. że je z barbarzyństwa wyprowadził ku cywilizacji. do którego przynoszono słabe i brzydkie dzieci. Formion nie chciał. że im nie pozwolono spędzić jednej nocy w ich ulubionym pokoju dziecinnym. Na Forum Romanum do dziś stoją trzy piękne kolumny ocalałe z ich świątyni. wdową po Amfitrionie. Ale gmin lakoński nie troszczył się o to. Rządził mądrze i sprawiedliwie. Nazajutrz Formionówna znikła bez śladu. gdzie był jej wizerunek cudowny. gdyż czcił ją od niepamiętnych czasów na swój sposób — jako boginię urodzajów. Ich kult przeniósł się później do Rzymu. a ludy jemu podległe wspominały z wdzięcznością. była najpiękniejszą kobietą na świecie i o nią właśnie toczyła się wojna trojańska. gdzie ożenił się z matką Heraklesa. Dał im inną komnatę. którą porwał Dzeus. Po śmierci . aby ich przenocował w pokoju wychodzącym na ogród. a że nie mogli się zgodzić. a przy jej łóżku znaleziono posągi Dioskurów. Pod koniec życia przeniósł się do Beocji.pozostać sam na świecie i Dzeus obydwu przeniósł między gwiazdy. Przedstawiano ich jako młodzieńców bez zarostu. Alkmeną. Helena. który zajmował dom niegdyś ich własny. Czasem jednak schodzą na ziemię. W wielu miejscach. aby bogini obdarzyła je urodą. Legendy kreteńskie Europa. zwłaszcza w ojczystej Lakonii. Podali się za podróżnych i prosili. co o pięknej Helenie opowiadają poeci. Radamantys odpłynął z kilku okrętami i założył własne państwo na wyspach Archipelagu Egejskiego. Najsławniejsza jej świątynia stała w miejscowości Terapne.

Król kochał go tak bardzo. że nie chciał się z nim rozstać nawet wtedy. Lecz za króla Minosa nikt nie śmiał się ani z Dedala. Był on mistrzem we wszystkich sztukach. które miało kształt byka i człowieka.bogowie ustanowili go sędzią w podziemiu. Jego żona. Król nie pozwolił. chodziły. labirynt. o którym mówiono. W niektórych świątyniach kapłani przywiązywali jego statuy łańcuchami w obawie. patrzyły. jakby postacie jego ruszały się. Tymczasem Minos panował na Krecie. Był to rozumny król. na uroczyste święta. wybuchnął głośnym śmiechem na widok jednego z tych czcigodnych zabytków. Przede wszystkim śmieszne. jedynie przez umiejętne współżycie z innymi krajami. np. tak iż ma się wrażenie. żeby nie uciekły. a sądząc. Gdy go Tezeusz zabił. król kazał gmach wyprzątnąć i oczyścić i zamienił go na pałac. W tym celu wybudowano wspaniały gmach. zaczął rzucać weń kamieniami. że umie w drzewo lub kamień tchnąć duszę żywą. ani żywe. postanowił je zamknąć w jakimś bezpiecznym miejscu. usilnie prosił o pozwolenie wyjazdu. aby straszydło nie szkodziło jego poddanym. aby podziwiać kunszt tego artysty. Miasta zamawiały u niego posągi bogów i bohaterów i ludzie zjeżdżali się z daleka. ani z jego tworów. Niejaki Parmeniskos z Metapontu. Pazyfae. ponieważ wynalazł mnóstwo rzeczy pożytecznych. Herakles idąc raz w nocy zobaczył jeden z owych posągów. Król obawiając się. urodziła dziecko. Tym bardziej że był godny sławy. o niezliczonej liczbie pokoi. świder. a po nim jego następcy. że ma przed sobą jakiegoś przeciwnika. Nie było jednak szczęścia w domu. Ten syn szkaradny wyrósł na groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Późniejszym Grekom nie wydawały się one ani takie piękne. Budowę labiryntu prowadził Ateńczyk Dedal (Dajdalos). Miał w tym trochę słuszności. skąd ciągnął zyski rozległym handlem. grundwagę. dla jego wielkiej prawości. gdzie odtąd mieszkał. trapiony tęsknotą za ojczyzną. gdy Dedal. z których gmatwaniny Minotaur wyplątać się nie mógł. który ślubował nie śmiać się nigdy. gdyż Dedal zbyt długo był jego powiernikiem i zbyt dobrze znał różne tajemnice państwowe: taki człowiek za granicą mógł . który swoją potęgę umiał rozszerzyć bez podbojów. Miał wielką flotę i był prawdziwym władcą mórz.

łatwo stać się niebezpieczny. Wówczas Dedal wymyślił nowy i niesłychany sposób ucieczki. Z piór ptasich, sklejonych woskiem, sporządził olbrzymie skrzydła dla siebie i dla swego syna, Ikara. Obaj przytwierdzili sobie skrzydła do ramion, a zanim ruszyli w drogę, rzekł ojciec do syna: “Pamiętaj, synu, żebyś zawsze latał środkiem, między morzem a niebem. Nie wolno ci zbyt wysoko szybować, gdyż gorąco promieni słonecznych roztopi wosk, który spaja skrzydła; ani nie zlatuj zbyt nisko, aby wilgocią wody nie nasiąknęły pióra". Dedal leciał pierwszy i pokazywał drogę synowi. Rybak, który zakładał sieci wśród sitowia, pasterz idący za swymi trzodami, oracz postępujący za pługiem — wszyscy podnosili zdziwione oczy ku niebu, gdzie w obłokach szybowali ci dwaj niezwyczajni latawcy. Zdumienie ogarnęło ludzi na widok czarodzieja, który ptakom wydarł tajemnicę lotu i pokonał powietrze, dotychczas niedostępne dla mieszkańców ziemi. Minęli wkrótce wyspę Samos, Paros i Delos. Lecz Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i coraz wyżej wzbijał się w błękitne przestworza. I wówczas stało się to, co przewidywał Dedal. Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra, jedno po drugim, zaczęły opadać. Ikar, jak gromem rażony runął z wysokości na ziemię i zabił się na miejscu. Po długich poszukiwaniach odnalazł ojciec żałosne szczątki syna. Wyspę, na którą spadł Ikar, nazwano Ikarią, a morze dookoła niej — Morzem Ikaryjskim. Rozmyślając nad tym smutnym zdarzeniem poczciwy nasz Klonowic taką wypisał we Flisie przestrogę wszystkim lotnikom: Dał ci Ikarus znać swym testamentem, Byś się nie bawił cudzym elementem...
Dedal pochował syna, a sam udał się w dalszą drogę. Przybył na Sycylię, gdzie u pewnego króla został nadwornym budowniczym. Wykopał wielkie sztuczne jezioro i na stromych skałach zbudował gród warowny, w którym jego nowy pan przechowywał swoje skarby. W kilka lat później Minos z wielką flotą ruszył na Sycylię, aby upomnieć się o Dedala. Lecz zginął podczas wojny, która się wywiązała, a Dedal dożył głębokiej starości, powszechnie czczony.

W legendach o królu Minosie jest podłoże prawdy, którą odsłoniły

wykopaliska dokonane na Krecie w naszym stuleciu. Odnaleziono w Knossos labirynt, który był pałacem królewskim i przez swą rozległą, kilkupiętrową, prawie nowoczesną konstrukcję mógł dawać starożytnym pojęcie jakiejś wyjątkowej zawiłości. Wszystko, co w tym pałacu odkryto — malowidła, rzeźby, naczynia ozdobne, kosztowności — świadczy o wysokiej cywilizacji. Nazywano ją od imienia Minosa minojską lub egejską, albowiem obejmowała wyspy i pobrzeża Morza Egejskiego. Twórcą jej był jakiś lud niegrecki, nieznanego pochodzenia i języka. Kiedy cywilizacja egejska stała u szczytu, Greków nie było jeszcze ani na Krecie, ani w późniejszej Grecji. Nadciągnęli oni jako barbarzyńcy z północy i nagłym wtargnięciem zburzyli kwitnące miasta władców kreteńskich, sami jednak poddali się ich kulturze, przejęli od nich pismo, które, niedawno odcyfrowane, podaje nam wieść o tych odległych czasach, co dla samych Greków stały się epoką mitów i legend.
Polowanie na dzika kalidońskiego

W Etolii, kraju leżącym między pienistym strumieniem Acheloosu a rozlewnymi wodami Euenosu, panował król Ojneus, z żoną swoją, cudną królową Alteą. Szczęście ich było zupełne, gdy przyszedł na świat syn, Meleager. Ale siódmego dnia po urodzeniu miała Altea dziwny sen. Zdawało się jej, że do komnaty weszły trzy Mojry, boginie przeznaczenia, i stanęły przy ognisku. Kloto wróżyła Meleagrowi dzielność, Lachezis siłę niezwykłą, Atropos zaś powiedziała, że będzie miał ciało odporne na wszelkie rany i żyć będzie tak długo, dopóki nie spali się doszczętnie głownia, która teraz właśnie płonie na ognisku. Altea obudziła się w strachu śmiertelnym. Pobiegła, chwyciła ową głownię przeznaczenia, zgasiła ją i ukryła głęboko w okutej skrzyni. Mijały lata, Meleager rósł na pociechę rodzicom. Jakoś raz, po żniwach, które były w tym roku tak obfite jak nigdy, król Ojneus składał bogom dziękczynne ofiary. Co chwila to krowa, to cielę, to wół padały pod nożem ofiarnika i ku niebu wznosił się słup tłustego dymu. Wszystkim bogom po kolei oddano cześć należną, zapomniano jedynie o Artemidzie,

władczyni lasów. Córka Latony rozgniewała się i za karę wpędziła na dobra królewskie olbrzymiego dzika, który pustoszył pola, chaty obracał w perzynę, ludzi pożerał. Na kraj padł strach boży. Meleager był wtedy w kwiecie wieku. Pragnął się odznaczyć i jednocześnie ojczyznę wybawić z nieszczęścia. Uderzył w tarczę spiżową i po całej Grecji rozesłał heroldów z zaproszeniem na łowy, na wielkie łowy! Ze wszystkich stron szli bohaterowie. Tezeusz, Ateń-czyk, wiódł swego tesalskiego przyjaciela, Pejritoosa, z bogatej Ftyi nadciągnął Peleus, ojciec Achillesa, z Lacedemonu przybyli Kastor i Polideukes, dwaj bracia, podobni do siebie jak dwie krople wody, z piaszczystego Pylos zjawił się młodziutki Nestor, ten sam, który później setki lat dożył i wodzom trojańskim służył radą i doświadczeniem. Dworzyszcze Ojneusa rozbłysło świetnością zbroić, zaroiło się mnogimi pocztami sług, a podwórze od rana do nocy wrzało gonitwą ogarów, których liczne sfory przywiedli panowie. Gdy już wszystko było gotowe do łowów, zjawił się jeszcze jeden gość — nieoczekiwany: Atalanta. Miała na sobie męską zbroję, włosy upięte w jeden węzeł, na ramionach zawieszony kołczan dzwonił strzałami, w lewej ręce trzymała łuk, w prawej dwa oszczepy. Liczko miała na poły dziewczyńskie, na poły chłopięce i śmiałe, czyste, spojrzenie. Była córką królewską. Ale ojciec chciał mieć tylko męskie potomstwo i małą Atalantę kazał wyrzucić w niedostępne góry, aby tam sczezła. Niedźwiedzica zaopiekowała się dzieckiem i wykarmiła je własną piersią. W barłogu niedźwiedzim znaleźli ją myśliwi, którzy zabili jej przybraną matkę. Odtąd chowała się w chacie leśnej, wśród puszczy, i wyrosła na dziewczynę zdrową, silną i trochę dziką. Lecz gdy jeden z opiekunów zaczął się do niej zalecać, uciekła, albowiem powiedziała sobie, że nigdy nie wyjdzie za mąż i zostanie panną, jak Artemida. Po drodze napadli ją centaurowie, lecz ich wytłukła i przepędziła. Żyła samotnie, wiecznie uzbrojona od stóp do węzła włosów upiętego na głowie, po lasach ścigała zwierzynę, a gdy jej się pić chciało, uderzeniem włóczni dobywała ze skały strumień jasnej i zimnej wody.
Król Ojneus powitał Atalantę serdecznie, bohaterowie okrzyknęli ją swoim towarzyszem. Meleager poczuł, że ją może pokochać. Nazajutrz o świcie ruszono na łowy.

Zima w tym roku była ostra i spadł śnieg puszysty — dobra wróżba

dla myśliwych, którzy łatwiej mogli na ponowie wytropić ślady zwierza. Lasy kalidońskie otoczyła szerokim kołem nagonka. Bito w kotły miedziane, potrząsano grzechotki, krzyczano, aby wypłoszyć dzika. Snadź się gdzieś zawieruszył, bo ani go słychać nie było. Spuszczono ogary wiatru doskonałego, ale po godzinie wróciły zawstydzone, z pospuszczanymi ogonami. Na bezskutecznych poszukiwaniach zeszło do wieczora. Trzeba było zanocować w lesie. Pobudowano naprędce szałasy z choiny i wysłano je wewnątrz suchymi gałązkami. Meleager urządził sobie szałas tuż obok Atalanty, której przyniósł kilka naręczy zeschłych liści, aby się jej spało bardziej miękko. Pośrodku obozowiska rozpalono wielki ogień i co kto przez dzień upolował, dawano na rożen. Wszyscy mieli w żołądkach próżnię niesłychaną, więc jedli, aż im żuchwy trzeszczały. Dla psów zostały jeno co grubsze kości. Jeszcze wszyscy spali, gdy nagonka zaczęła hałasować o pierwszych brzaskach. Zerwali się, uzbroili i stanęli poza drzewami na czatach. Wtem nagonka umilkła i posłyszało się trzask łamanych drzew. Dzik ruszył. W głębi lasu był strumień osłonięty wikliną. Potworny zwierz przedarł się przez wiklinę, lód na potoku prysnął pod jego racicami i woda zachlupotała. Jeszcze go nie było widać spoza czarnych gąszczów. Ale słyszało się już blisko złowrogie rechtanie, ze świstem, szumem, jak gdyby burzy nadciągającej. Jeden był, a zdawało się, że całe stado idzie. Wreszcie wydarł się z kniei i stanął na polanie. Zjeżony, z pianą u ryja, kłapał olbrzymimi jak szable kłami i gniótł śnieg racicami, jakby deptał wroga. Był ogromny, do czarnej góry podobny, w której paliły się dwie krwawe otchłanie jego ślepiów. Wyleciała strzała jedna i trafiła odyńca w oko. Tak Atalanta rozpoczynała łowy. Natychmiast po strzale umknęła się zwinnie i ukryła o parę kroków dalej. Dzik skoczył w to miejsce, skąd wyszła strzała. Wściekły obiegł drzewo dokoła, póki kilkanaście oszczepów, rzuconych jednocześnie, nie ugrzęzło mu w cielsku. Obsiadły go psy i zaczęły szarpać. Otrząsał się, odpychał je, tratował, wyszarpywał im wnętrzności, a przecież słabł coraz bardziej z upływu krwi. Wreszcie zabił go Meleager trafiwszy dzidą w samą komorę. On był zwycięzcą i jemu należała się nagroda: skóra dzika. Spierano

trzeszcząc i jęcząc. posępni i obrażeni. Dla miłości kobiety sponiewierał honor domu. Po tylu latach przyjmował to odrzucone dziecko jak niezasłużony dar bogów. A więc jej syn przestał być jej synem. W następstwie kłótni wywiązała się walka i Meleager pozabijał wujów. zaniosła ją do ognia i rzuciła w płomienie. jakby to było nieudźwignięte polano. Atalanta wróciła do ojca. cześć rodu królewskiego. przekładanych wonnymi ziołami. która płonęła krwawo. lecz na koniec przyznano. Królowa Altea nie mogła oderwać oczu od tej głowni. młody Meleager zaczął się słaniać i poczuł gorący. Królowej Altei natychmiast doniesiono o wszystkim. że powinna wyjść za mąż. ale do Meleagra przypadli wujowie. jak mściwa bogini. Wybierała jedną po drugiej. stojącą w rogu sypialni. wygładzała fałdy. Zresztą. zbladł. Widząc. Podniósł się wrzask. bracia królowej Altei. umarł. Żar objął ją łakomie i zapalił. Wtedy stała się rzecz nie do wiary. odeszli na stronę. A w tej samej chwili. zaślepiony miłością do Atalanty. straszliwy ból we wnętrznościach. z pogróżkami. zabije go jak psa. Pewna i niewzruszona. rozścielała na zydlu. Tego właśnie pragnęła dzika dziewczyna. Otoczył ją ramieniem i wygodą. o nic nie pytał. na samym spodzie. że mu już czas wnuki piastować. ale kiedy już kości kilkunastu zalotników bielały na słońcu. Lecz po kilku tygodniach powiedział jej. wówczas uczyniło się dokoła niej pusto. Gdy brała tę głownię przeznaczenia. leżał czarny kawał osmolonego drzewa. bo i między góry arkadyjskie doszły wieści o łowach kalidońskich. że spotkało ją coś smutnego. Tak powiedziała: jak psa! Z początku nie wydawało się to groźne. Wysłuchała relacji spokojnie. bardzo ostrożnie i łagodnie. kto ją w biegu prześcignie. Meleager. Pod ostatnią suknią. Atalanta zgodziła się nad podziw prędko i spokojnie. Śmiał się poczciwie. zadrżała jej ręka. Było w niej mnóstwo szat ozdobnych. oddał jej głowę zwierza jako dar zaszczytny za pierwszą strzałę. z wyrzutami. otworzyła Altea okutą skrzynię. Kogo zaś ona zwycięży. ciężko. domyślał się wiele. pośród obozowiska leśnego. Powoli.się o to długo. źrenice przygasły. Ale postawiła jeden warunek: odda swą rękę temu. Kobietę odznaczył przed tylu mężami i tak świetnymi bohaterami! Goście. . Upadł. jakby wszystka krew z niego uciekła.

Wtedy właśnie urodził się Ajzonowi syn. szeroko rozlaną i. Jazon z ochotą wziął ją na plecy i po kamieniach przebiegł na brzeg przeciwległy. Któregoś dnia stanął nad rzeką. myśli i obyczajów. Cóż to? A tak. młody był i silny. Nazywał się Hippomenes. Dowiedział się o tym dawny sługa Ajzona i ostrzegł rodziców. Lecz cóż było począć? Atalanta wyszła za Hippomenesa. Szukając brodu dotarł do miejsca. Stanął do wyścigów. który knuł przeciw niemu wieczne spiski. Królewicz nie wiedział.Pewnego dnia zjawił się nagle nowy konkurent. podziękował Chejronowi za gościnę i poszedł w świat szukać przygód i sławy. Słaby król zawsze mu przebaczał. Dziewczyna pochyliła się. aż w końcu Pelias. a w kilka dni później. jakże je tak zostawić?. Kobiecina pozdrowiła go pięknie. jedno od drugiego piękniejsze. że ich jedynak jest chory. chcąc zatrzymać berło dla swoich następców. która ich oboje zmieniła w parę lwów. by ją przeniósł na drugą stronę. jeszcze wtedy. dość głęboką. owszem. która chciała w ten sposób wypróbować jego dobre serce. Ale oto już meta. życzyła szczęścia i znikła. owinąwszy Jazona w pieluszki z purpury. Uzurpator. zaniosła go do pieczary centaura Chejrona. Jazon. Niewolnice wybiegły z płaczem przed dom i zawodziły żale. zebrawszy garść zuchwalców. gdy Atalanta zbierała po ziemi złote jabłka. ale nikt o nim dotąd nie słyszał. gdzie rzeka tworzyła szczerk obszerny i łatwy do przebycia. Nie był brzydki. za nim Atalanta.. Tymczasem. Wyprawa Argonautów Król tesalskiego miasta Jolkos.. Ci zaś rozgłosili wieść. W tej chwili zjawiła się przed nim zgrzybiała staruszka i prosiła. dawno tam przybył. W biegu upuścił złote jabłko. jak się zdawało. miał niegodziwego brata. Peliasa. pobożny Ajzon. którego wyuczyła go sama bogini Afrodyta. Hippomenes już u celu. matka. Podstęp to był. pod osłoną nocy. Ściągnęli na siebie gniew Demetry. że to była bogini Hera. Pod okiem mądrego półboga chował się chłopiec do dwudziestego roku życia. jedynej powiernicy tego podstępu. postanowił zabić niemowlę. aby je podnieść: było bardzo ładne. opanował zamek i strącił Ajzona z tronu. Trzecie. czwarte. Po chwili drugie — i to podniosła. Pobiegł pierwszy. że umarł. w czystości języka. Jakoż od . Nie wiedział nic o swoim pochodzeniu. Lecz kiedy już był dojrzałym młodzieńcem. podstęp. Szczęście ich nie trwało zbyt długo.

a dążąc na zachód wkroczy do sławnego Jolkos". Jazon nigdy dotychczas nie rozmawiał z królami. I w tej chwili. Odtąd Pelias nie miał spokoju. W nędznej chacie mieszkał dawny król. krzepkiej i wyniosłej postawy. Około południa dojrzał mury miasta. Idź więc i przynieś złote runo. Jazonie — zapytał — gdybyś był królem i gdybyś wiedział. Pośród kapłanów błyszczał w złocie i szkarłatach król Pelias. wyrwał się z jego uścisków i pobiegł do pałacu. Powiedział śmiało. . modlący się. jak się nazywa. z żoną i kilku niewolnikami. że ty nim jesteś. aby nie ściągnąć na siebie uwagi mściwego brata. Nagle spostrzegł Jazona i zadrżał. obuty w jeden tylko sandał. który będzie cudzoziemcem i obywatelem zarazem. z oszczepem w prawej dłoni. zbliżył się doń stary sługa. że masz zginąć z ręki jednego z twoich gości? — Posłałbym tego gościa na poszukiwanie złotego runa. — Wiedz zatem. obuty w jeden sandał. a wtedy król: — Co byś uczynił. który zejdzie z gór. którego obawiają się królowie. Stał przed nim młodzieniec jasny i urodziwy. — Pięknie — rzecze król. przepełniony radosną młodością. Czas był śliczny i Jazon. na którym właśnie składano ofiarę. Było to Jolkos. niespokojny i chmurny. Jazon. Płakał ujrzawszy wyrosłego syna. żyjąc cicho i w odosobnieniu. Trawiła go bowiem zgryzota. rozglądał się trwożnie i pilnie spozierał na nogi wszystkich. i opowiedział mu historię jego rodu. Do dziś był jeszcze niczym. którzy przechodzili mimo ołtarza. szedł tak spiesznie. Gdy wychodził z pałacu.tej chwili pani niebios stała się jego najłaskawszą opiekunką. Jazon oniemiał. z szerokim kapeluszem podróżnym zawieszonym na taśmie na plecach. a oto stał się człowiekiem. ale się nie uląkł znalazłszy się w obliczu Peliasa. do głębi poruszony niedolą ojca. iż w mule rzecznym zostawił jeden sandał. Oto niedawno wysłał heroldów do Delf i wyrocznia dała mu groźną przestrogę: “Unikaj spotkania z człowiekiem. ten sam. składając ofiary i modląc się do bogów. który ongi ostrzegł jego rodziców przed gniewem Peliasa. Pelias wskazał go marszałkowi i polecił prosić do zamku. Za miastem rósł gaj święty. Zaczem sprowadził go do domu Ajzona. że nie zauważył. a w nim stał odwieczny ołtarz Posejdona.

któremu żona Nefele urodziła dwoje dzieci: synka Fryksosa i córeczkę Helle. i wracaj z błogosławieństwem bożym. Fryksos zbudził się natychmiast. a ponieważ jego mała siostrzyczka spała. Idź. aby go zabić. jaką im przygotowała: bogowie domagają się ofiary z dzieci królewskich. Ino była złą macochą i chciała się pozbyć pasierbów. boskiego pochodzenia. aż się ów zestarzał i sam prosił. którzy zanieśli królowi odpowiedź. w którym o niczym się tak gorąco nie marzy jak o wielkich czynach i sławie. straciła przytomność i spadła do morza. Fryksos złożył go w ofierze Dzeusowi. gdzie żył spokojnie do końca swych dni. zerwała się gwałtowna burza. Tak się stało i gdy zboże nie wzeszło. że król Jolkos musi wpierw przywieźć runo złotego baranka. Namówiła tedy kobiety z Orchomenos. Ajetes. córką tebańskiego Kadmosa. Dzieci wsiadły mu na grzbiet i trzymając się złotej wełny jechały jak na koniku. Chytry król rzekł: — Słaby jestem. Ale mówiliśmy o złotym runie. krainie nad Morzem Czarnym. pieścił. Przestał się więc wahać. Dusza matki zjawiła się Fryksosowi we śnie i kazała mu wraz z siostrą uciekać. które od jej imienia nazwano Hellespontem. Oddam ci berło. co czynić. strwożona wzdętymi falami i wyciem huraganu. aby zasiąść na tronie w Jolkos urodzajnym. Z daleka już posłyszał beczenie baranka. Otóż wiedz. jakeś to obiecał. Nigdy . które już cięży mej dłoni. gdzie będzie na nich czekał baranek. Ino przekupiła posłów. inaczej ściągnie na siebie gniew bogów. Jazon znał ją dokładnie z opowiadań Chejrona. Atamas posłał do wyroczni z zapytaniem. wziął ją na ręce i wyszedł z miasta. zawiesił na dębie w świętym gaju Aresa. umiało przemawiać głosem ludzkim i latać w powietrzu. Był w tym wieku. całe pokryte złotym runem. wyspami i morzem z chyżością jaskółki. Ale i Nefele czuwała. Rozesłał po całej Grecji wici na zamorską wyprawę. przynieś je. Po śmierci Nefele Atamas ożenił się z Ino. aby ziarno przeznaczone na zasiewy sprażyły wrzątkiem i w ten sposób sprowadziły na kraj klęskę nieurodzaju. Lecz w wąskiej cieśninie. a złote runo król Kolchidy. Jazon przypomniał sobie to wszystko wracając od Peliasa. Mała Helle. który ich zaniesie. gdzie zechcą. aby odwrócić gniew boży. Było to zwierzę cudowne. W starożytnym mieście beockim Orchomenos był król Atamas. gdy nadarzała się w istocie osobliwa sposobność. W nocy mieli wyjść za miasto.Peliasowi w twarz rzucił jego niegodziwość i żądał zwrotu dóbr i władzy. która oddziela brzegi Azji od Europy. Baranka chował. Dziwna była historia owego złotego runa. Fryksos wylądował w Kolchidzie. Baranek przelatywał ponad górami.

Ale on rzekł: — Niechaj nikt nie waży się tym zaszczytem ani mnie. Nie było wcale mężczyzn. bystrooki Linkeus. W najlepszych humorach przybyli do Lemnos i wysiedli na brzeg dla odpoczynku i rozrywki. Jazon więc został wodzem wyprawy Argonautów. których nigdy nie brakło. Snadź później odleciał ich ten odór. rosły. ilekroć szło o popis siły lub odwagi: więc bogom podobny Herakles ze swoim synem. Przyłączył się natchniony śpiewak Orfeusz i syn Apollinowy. rządziły same kobiety. że mężowie poczuli do nich wstręt i rozwiódłszy się z nimi zamyślali sobie sprowadzić inne kobiety z niedalekiej Tracji. którego wzrok przenikał do głębi morza. Orfeusz zagrał na harfie i chybka Argo. więc Tezeusz. Oczy wszystkich zwracały się na Heraklesa. Zbudowano wielki statek i nazwano go Argo. pięknym jak dzień Hylasem. Ten. Nestor. wypłynęła na bławe obszary morza. Złożył ofiary bóstwom morskim. Lekki. lecz nie mniej mężni bohaterowie. popijali słodkie wino i opowiadali swoje przygody. Zjawili się przede wszystkim ci. lecz mocny wiatr wydął żagle. Meleager. Kastor i Polideukes. świetny chwałą przewag znakomitych. ani siebie obdzielać. Zaczem zjawili się mniej znani. W dziobie nawy ukryto kawał drzewa ze świętego dębu w Dodonie. Na wyspie panowały dziwne stosunki. Wtedy Lemnijki uknuły spisek i w ciągu nocy wymordowały wszystkich mężczyzn. czyje nieszczęście nas zebrało. Ludzie porzuciwszy zajęcia stawali u bram miasta i patrzyli. aż zebrało się pięćdziesięciu uczestników. To drewno przemawiało głosem zrozumiałym i wskazywało drogę na morskich rozstajach. potężny. Bohaterowie jedli. jak każdy z nich przybywał z wielkim pocztem. Sama Atena czuwała nad tą robotą. zakochany w królowej. skoro Argonauci spędzili w tym państwie niewieścim dwa lata. w zbroi błyszczącej. a Jazon. Asklepios. Pod klątwą bogini nabrały tak przykrego zapachu. odczepiona z cumów. tak że nie trzeba było wioseł. co znaczy: szybki. Pejritoos. Albowiem kilkanaście lat temu Lemnijki ściągnęły na siebie gniew Afrodyty. Pogoda była wyborna. Peleus.Jolkos nie widziało w swoich murach tylu wspaniałych mężów. w ogóle nie . Szukano wodza. ma nami dowodzić.

jechali brzegiem Tracji. ukarali go bogowie ślepotą i na domiar niedoli zesłali nań harpie. Z wdzięczności za nieomylne przepowiednie. a ziemia Lwy pod stopami bohaterów pieczary umaiła i się kwieciem ku nim. lecz znaleźli tam Heraklesa walczącego z olbrzymami. Z Lemnos popłynęli Argonauci ku wyspie. ilekroć Fineus zasiadł do stołu. Co chwila przyskakiwały ku sobie. Żaden okręt nie mógł się tamtędy przedostać. zatrzymali się tuż przed Symplegadami — i wypuścili najpierw gołębia. Za to. zwane Symplegadami. Dopiero Herakles srogimi wyrzutami rozbudził w nim uśpionego ducha. harpie więcej nie wróciły. zbiegli ku morzu i zaczęli port zasypywać głazami. synowie boga wiatru Boreasza. monstra okrutne. Mając dobrą pogodę i pomyślne wiatry. tam gdzie dzisiaj otwiera się srebrzysty korytarz Bosforu. Oto podczas ich nieobecności dzicy ludzie. gdyż groziło mu zgruchotanie w kamiennym uścisku tych głazów. Drzewa okryły się owocami. zeszli do przystani. poświęconą Wielkiej Matce Bogów. Argonauci. Bogini okazała im niezwykłą łaskę. Kalais i Dzetos. że samowolnie ludziom przepowiadał przyszłość. zamykały wjazd dwie dziwne skały. aż dotarli do miejsca. aby okręt schwytać. na której wznosi się miasto Kyzikos. nieprzebranym. Fineus. puścili się za nimi w pogoń i przepędzili daleko poza granice Bitynii. a niedobitków powalili herosi. pełni otuchy. porzuciły swoje wyszły przypochlebiając się ogonami. Biedny król umierał po prostu z głodu. U wejścia do Morza Czarnego. które mieszkańcy nazywali odtąd krynicą Jazona. idąc za radą Fineusa. gdzie żył ślepy król-wróż. jakich im Fineus udzielił. Argonauci uwolnili go spod władzy harpij. jakby się chciały objąć. Argonauci. i znów odskakiwały.chciał słyszeć o dalszej wyprawie. Wtedy poszli na pobliską górę. Przylatywały. o twarzy kobiecej. Herakles dał sobie z nimi radę. że go tknąć nie było można. Ale nie mogli stamtąd wyjechać z przyczyny przeciwnych wiatrów. Ptak przeleciał tak żwawo. uwalniając przejście na jedno mgnienie oka. Ze świętej góry wytrysło źródło obfite. porywały jedzenie albo zanieczyszczały je w taki sposób. że zwierające się skały uszczknęły mu jeno parę . jak się łowi zwierza w dole. którzy w czas nadeszli. i modlili się żarliwie. ogromnej siły i postawy. a ciele ptaka.

korzystając z chwili. w jakie go wprawiło zjawienie się tylu potężnych wojowników.lotek z ogona. Pośrodku był wolny majdan szeroki. że następne zwarcie się skał strzaskało zaledwie kawał drzewa na tyle okrętu. opowiadał później. Bohaterowie. osobno zaś Grecy z Jazonem na czele. Na kolumnach z brązu wspierały się balkony i terasy. szedł kto żyw na święte Pole Aresa. i pokona mężów zbrojnych. z czym przychodzą. rzekł: — Nie odmawiam szlachetnemu Jazonowi złotego runa. wzięli się raźno do wioseł i przepłynęli tak szybko. trzecia dawała wonne olejki. winoroślą i kwiatami. zaorze Pole Aresa. które stwierdzą jego siłę i męstwo. . Dwie z nich płynęły mlekiem i winem. Ale zwyczajem rycerskim żądam. który przez cały czas niebezpiecznej przeprawy grał na harfie i śpiewał pieśni nabożne. Niech Jazon zaprzęgnie te wołki do pługa. na którym niegdyś cierpiał Prometeusz. Król Ajetes w grzecznym uśmiechu pokrył zmieszanie. ledwo jutrzenka spędziła z nieba gwiazdy błyszczące. Uczyniła się cisza. Na dziedzińcu biły cztery fontanny. które mu dam. chociaż jest to talizman przynoszący szczęście mojej ziemi. W kilka dni potem przybyli do brzegów Kolchidy. że to jego czarodziejska muzyką znieruchomiła Symplegady. Na nim niecierpliwiły się byki Hefajsta wyrzucając płomień przez nozdrza diamentowe. a z ich pysków i nozdrzy bucha ogień niszczący. Król Ajetes. zarosłe bluszczem. w purpurze i z berłem w dłoni. jacy się z tego siewu narodzą. Symplegady stanęły w miejscu i odtąd nie ruszyły się więcej. aby wpierw wypełnił warunki. gdy urwiska odskoczyły od siebie. Herakles nie podzielał zdumienia towarzyszy. Nazajutrz. Orfeusz. Oto mam parę byków — dar Hefajstosa. który zimą był gorący. Mówił. a latem zimny jak lód. Od ich oddechu płonęła trawa dokoła. posieje zęby smocze. który w gaju strzeże złotego runa. dziwo dla oczu. Są one ze spiżu. że takie rzeczy widział już u królowej Omfali i gdzie indziej. U stóp Kaukazu. Wysłuchawszy. stał zamek królewski. Bohaterowie uwiązali okręt mocnymi cumami do skał w przystani i ruszyli do stolicy. siedział na wzniesieniu. A potem będzie już miał do czynienia tylko ze smokiem. Osobno stanął lud kolchidzki. ostatnia zaś wylewała strumień cudowny.

zwrócili się teraz ku sobie i zaczęli walczyć z zaciekłością nieubłaganych wrogów. Jazon szedł bez obawy.albowiem oto Jazon szedł ku nim. Wówczas przerwano szranki dzielące lud od majdanu. błyszczący oliwą. urodziwy i taki inny niż mężczyźni. Towarzysze ściskali i całowali Jazona. którzy swój oręż skierowali przeciw królewiczowi z Jolkos. spiżowe racice z chrzęstem złowrogim biły o ziemię. piękny jak posąg boga. Medea. Jazon poszedł tam w nocy. Bohater oblał go odwarem z traw czarnoksięskich i trzykrotnie . który nigdy nie spał. Jazon namaścił nim ciało i uczynił je odpornym na rany i poparzenia. Straszliwe łby z żelaznymi rogami odwróciły się w stronę nadchodzącego. W kilka chwil potem z jadowitej gleby wyrósł zastęp zbrojnych mężów. Królewicz z Jolkos dokonał wszystkiego z pomocą kobiety. I oto dziw niewymowny: ci. z której przed kilku godzinami powstali. założył do pługa i tak pędził przez pole. których widziała dotychczas. rzucił go w sam środek synów smoczych. bohater zasiał na nim zęby smocze. już wszyscy leżeli martwi na ziemi. Córka Ajetesa. Zdumieli się Kolchowie. Siła nadludzka weszła w jego członki. lecz porwawszy głaz ogromny. groźny ryk rwał się ku błękitnemu niebu. Gdy pole już było zorane. Znów nie uląkł się. Jazon unikał jego wzroku. Bez niej nie zdołałby nigdy zwyciężyć byków spiżowych ani wziąć złotego runa ze świętego gaju Aresa. Zbliżył się do potworów. śmiałą ręką podgiął im karki pod jarzmo. jak niegdyś Ariadna Minosówna w Tezeuszu. gdy wszedł na dwór ojca śmiały. Grecy wydali okrzyk radości. Przy drzewie czuwał smok. Zakochała się od pierwszego wejrzenia. a zioła magiczne sprawiły. że czemuś nie dowierza. nagi. którzy przed chwilą szli ławą na niego. że nie szkodził mu zatruty oddech potworów. jakby nie czuł zatrutego ich tchnienia. którą członki namaścił. Zdawało się. Była czarodziejką i dopomogła wybrańcowi swego serca: dała mu balsam cudowny. Jeden Herakles coś mruczał i potrząsał głową. Kolchowie zaś w niemym podziwie patrzyli na pięknego młodzieńca. Na rozłożystym odwiecznym dębie wisiała skóra boskiego baranka. co w tym dniu zdobył sławę nieśmiertelną. albowiem te wątpliwości były słuszne. zakochała się w nim. świecąc w ciemności jak niebo gwiaździste. Zanim słońce zaszło.

odwrócił się od Argonautów. W tłumie zebranych brakło tylko starego ojca. był innego zdania. słów magicznych i odwaru z ziół czarodziejskich sen zamknął powieki gada. Złożony ciężką chorobą. dogorywał w domu. Gdy Ajetes ujrzał na falach członki syna. zamorskie wędrowanie. a z nim cieszyła się Medea. i wypisał mu we Flisie wiersz uszczypliwy: Czarownica to Medea sprawiła. Szła z niej moc wielka i pod urokiem jej oczu. Z dumą i radością uwoził z Kolchidy złote runo. na zachodzie czy północy. Nasz zacny Klonowic nie mógł darować Jazonowi. Smok rozciągnął się w migotliwej nieskończoności swych zwojów. ówdzie ustanowili igrzyska. całą flotę. Jazon. zatrzymał okręty. Gdy Jazon . którego uciekając porwała z domu. Zgroza ogarnęła bohaterów. Około południa dostrzegli na widnokręgu okręt. aby je pozbierać. Zaczęły się dni klęski i bezpłodnego wędrowania. Rozkoszny Jazon bywszy bohatyrzem Został kusznirzem. Medea była przy nim. Nie było po prostu miasta. które morze wzburzone i wezbrane rzeki wstrzymują. które by nie przechowało o nich jakiegoś wspomnienia: tu wznieśli świątynię. Tymczasem szybka Argo odpłynęła daleko. niby fala. Dzeus. oczywiście. Całe Jolkos wybiegło na powitanie Jazona. Nikt nie dziękował czarodziejce za wybawienie. Król Ajetes ścigał Argonautów. odpychani od powrotu burzą lub groźną przygodą. mszcząc niesłychaną zbrodnię. która bezszelestnie kładzie się na wybrzeżu. W tej chwili Jazon uciął mu głowę i zdarł z drzewa złote runo. za nim drugi. Wypłynęli wczesnym rankiem. Statki kolchidzkie zbliżały się coraz bardziej. przemierzali wiele lat. dzielącą brzegi Azji od Grecji. Niewielką przestrzeń. która uciekła z domu ojca. że dla baraniego futerka puścił się w długie. Że go tą złotą wełną nabawiła. ciało pokrajała na kawałki i rozrzuciła je po morzu. małego Absyrtosa. Wówczas Medea zabiła swego brata. Wracali okryci chwałą. trzeci. gdzie indziej stoczyli bitwę z dzikimi plemionami.wypowiedział słowa nieodparte.

zanurzyła je w krwi zwierząt. W istocie miała moc wielką. a nawet różowa jutrzenka pokrywała się trupią bladością. z wina i z wody — na uproszenie bóstw śmierci. ziemi. Teraz kazała wszystkim odejść. Potem jeszcze uczyniła trzykrotną obiatę z miodu zmieszanego z mlekiem. w szacie nie przepasanej. chmury zgromadzać i rozpędzać. Szła przez doliny i wąwozy Tesalii i krzywizną spiżowego sierpa cięła zioła o ukrytej mocy. sama. wodą i siarką. i dla bogini Młodości. bosa. . Na jej rozkaz wyniesiono ciało starca i złożono na trawie. Na dziewiątą noc wróciła z naręczem traw czarodziejskich. jęczała ziemia. Dodała do nich rosy spadłej z księżyca i piór strzygi. bogini czarów. Służyły jej duchy powietrza. Medea ostrym mieczem rozcięła szyję starca i do rany wlała przyrządzony odwar. wiatry odwracać i przyzywać. Na niebie świeciła pełnia. obeszła dokoła płonące ołtarze. z włosami spadającymi na nagie plecy. Uwieńczyła je zielonymi gałązkami i liśćmi i bóstwom podziemnym zabiła na ofiarę czarną owcę. na jej rozkaz drżały góry. góry. Tymczasem w kotle miedzianym warzyły się zioła. skały przenosić i lasy z ziemi wyruszyć. wzięła pochodnie. i jeszcze tysiąc innych rzeczy. wiatry. i trochę piasku obmytego odpływem morza. jeziora. wylewając krew do wykopanych koło ołtarzy dołów. wszelakie bóstwa leśne i nocne. nieba. jak bachantka. umarli wychodzili z grobów. Gdy się to wszystko zagotowało. Z rozpuszczonymi włosami. Królewicz tak wierzył we wszechmoc Medei. i kilka strzępów skóry jadowitego węża. by nie sięgały po życie Ajzona. zapaliła u ofiarnego ognia i trzykrotnie oczyściła ciało Ajzona ogniem.wszedł. W ręku miała sierp. słońce. że aż piana wystąpiła na brzegi naczynia. czy nie wyczyta w niej jakiejś radosnej obietnicy. Medea wyszła z domu. wstrzymywać bieg rzek. Czarodziejka skinęła głową. że i teraz patrzył jej pilnie w twarz. i tajemniczych kamieni. Z ich pomocą umiała strumienie zawracać do źródła. spokojne morze wzburzyć. Z darni ułożyła dwa ołtarze: dla Hekale. przyniesionych z najdalszych rubieży Wschodu. staruszek nie poznał go mając oczy już obrócone w zaświaty. Wstał Ajzon jako rześki czterdziestoletni mężczyzna. rzeki.

ale go odrzuciła. zgoła bezsilne. Przeświadczenie. Suknia oblepiła się dokoła jej członków. Kreuza natomiast. przywarła mocno i parzyła jak ogień. ale woda zamieniała się w parę i okrywała królewnę mleczną chmurą. W samym Jolkos mówiono o tym po całych dniach i nocach. Z pokorą pocałowała go w rękę. aby to samo uczyniła dla ich ojca. Posiadała moc okrutną. więc okrutną obmyśliła zemstę. że przechowa o nim najdroższe wspomnienie. kawałki.Wieść o tym cudownym odmłodzeniu rozeszła się szeroko po świecie. Nazajutrz miały się odbyć zrękowiny Jazona i Kreuzy. prosta i cicha Greczynka. Poza tym czuł w niej jakąś obcość. Od czasu wyprawy Jazon stał się bohaterem narodowym i wszędzie otwierały się przed nim gościnne podwoje. Najżyczliwiej przyjął go król Koryntu. aż w końcu poszły do Medei i poprosiły. mówiąc. Mimowolne ojcobójczynie oszalały z rozpaczy. że przecież jej wszystko zawdzięcza. Medea wiedziała. I aż się zdziwił. włożyła krwawe zwłoki do kotła i odeszła. . Zresztą sam Jazon o tym nie myślał. Próbowano gasić. Kreon. Miała włosy czarne i czarne oczy. wschodnie. Nic nie pomogło. Oddał mu część pałacu na mieszkanie i nie pozwalał mówić o wyjeździe. Królewna zwlekła z siebie peplos i chiton i na nagie ciało włożyła szatę Medei. które dziwacznie odbijały przy skromnych strojach Kreuzy. gorejące niezwykłym płomieniem. o której nie mógł myśleć bez zgrozy. a że serce miała okrutne. Wszyscy zapomnieli dawnych grzechów Peliasa i zwrócili swą nienawiść przeciw czarodziejce z Kolchidy. śliczną Kreuzę. było dlań przykre. Potem kazała córkom zabić ojca i porąbać jego ciało na. Gdy to uczyniły. Widząc. jakie to na niej uczyniło małe wrażenie. Prawda. odkąd poznał córkę Kreona. Nosiła szaty jaskrawe. że Medea była również piękna. jakie krzywdy wyrządził Pelias rodzinie Jazona. dziękowała za wszystko dobre. Małżonkowie cichaczem wynieśli się z miasta. że królewna koryncka coraz bardziej mu sprzyja. Medei bał się zawsze. który stary był i chory. które miała od niego. niewygodne i paliło go wstydem. Nie było teraz bezpiecznie pozostawać Jazonowi w Jolkos. Szata. Przygotowała wszystko jak wprzódy i kocioł postawiła na ogniu. zebrał się na odwagę i powiedział Medei prawdę: że jej nie kocha. A najwięcej w pałacu króla Peliasa. Sam Dzeus w niej się kochał. jeno do środka wrzuciła nie te zioła. A dla narzeczonej złożyła podarunek ślubny — szatę przecudnej roboty. przyległa. Wieniec złoty na skroniach żarzył się również i płomienie pełzały po jej białych licach. Przy niej było mu dobrze i spokojnie. ale inne. Córki jego naradzały się długo między sobą. i że te śluby zamorskie są w Grecji nieważne. że zamierza żenić się z Kreuza. ciągnęła serce Jazona swoim łagodnym wdziękiem.

posłyszawszy jęki Kreuzy. Krzyczała w męce śmiertelnej. . Medea zaś. Stary Ajetes rad był z powrotu zięcia. Zwłoki jej synów pochowali Koryntianie w świątyni Hery i na ich grobie odbywały się doroczne nabożeństwa. Oboje przebaczyli sobie winy i odjechali do Kolchidy. co się stało z Jazonem. Mówią. zabiła własne dzieci i na wozie zaprzężonym w smoki skrzydlate uciekła do Aten.zatruta w jadowitych sokach ziół. Nie wiadomo. gdyż nie miał następcy i królestwu zagrażali wrogowie. że w jakiś czas potem znów spotkał się z Medea. wżarła się w ciało i biedna dziewczyna żywcem płonęła.

puszkę cudownej soli. Postanowiono wydać Tetydę za człowieka. Wesele odbyło się w pieczarze dobrego centaura Chejrona. wężem. który będzie potężniejszy od swego ojca. A właśnie książę tesalski. To wnet ostudziło zapały bogów. która pobudza apetyt i ułatwia trawienie. stary dziad morski. Ale ostrzegła ich Temida przypominając starą przepowiednię. a gdy ją próbował chwytać. Poprzedzeni przez Hermesa i Irydę zjawili się wszyscy bogowie składając nowożeńcom dary wspaniałe: Chejron wyborną włócznię z jesionowego drzewa. Ale ona go nie chciała. Stawała się raz ogniem. że Dzeus i Posejdon. Nereus. Hera cudną szatę. wymykała się nagle. brała na się wszelkie kształty. czy płomienie go paliły. że boże sądy — Kędy się skryję. Twoją wolę uczynić. który zastępował panu młodemu ojca. Ilekroć znalazł się przy niej. Na koniec stało się tak. od najbardziej nieuchwytnych do najokropniejszych. a teść. znajdziesz mnie wszędy — Twoją miłą muszę być. lwem. a gdy ją ujął w ramiona. Posejdon parę koni nieśmiertelnych. że owa śliczna panna urodzi syna.HISTORIA WOJNY TROJAŃSKIEJ Oblężenie Troi Boginka morska Tetyda była tak piękna. Żaden nie chciał dochować się potomka możniejszego od siebie. zakochał się w bogince. zmieniając swą postać. to znów wodą. Atena flet o dźwiękach niezasłyszanych — każdy przyniósł coś pięknego lub pożytecznego. kiedy byli jeszcze kawalerami. widzę. Afrodyta puchar złoty. Rozkochany młodzieniec nie zrażał się. uciekała. Peleus. jak śpiewają dziewczyny polskie na wiosennych rozłogach: Widzę ja. Strumieniami lał . czy lwie pazury szarpały. nie puszczał. Hefajstos miecz hartowny. ubiegali się o jej rękę.

patrzył na góry osrebrzone śniegiem. Rzuciła na stół biesiadny złote jabłko z napisem: “Dla najpiękniejszej". Przyszła. piękny pan. Powstało takie piekło. Atena i Afrodyta. że jest w istocie biedny. Ale to. aby mu to jeszcze raz powtórzyć. Najgłośniej krzyczały: Hera. co powie ten obcy. Na kilka dni przed jego urodzeniem matka. Pałace monarchów są bardzo piękne i można się w nich wysypiać do południa na purpurowych poduszkach. Wróżbici wyjaśnili. aby się nasycić cudownym zapachem i coś niecoś zobaczyć z przepysznych toalet bogiń olimpijskich. gdy Hermes stanął przed nim. zjawił się nagle gość niepożądany: Eris. którego urodzi. Dzeus. Parys był synem Priama. zapowiedział. Myśląc tak. bogini niezgody. Noworodka więc oddano pasterzom. Parys zdjął czapkę i czekał. który nic nie wiedział o swym królewskim pochodzeniu. aby go wynieśli między wąwozy góry Ida i tam porzucili. Jeśli mnie oddasz jabłko. Kiedy tak wesoło ucztowano. stanie się przyczyną zagłady państwa. Z kawałka uciętej trzciny obłuskiwał zieloną korę. miała sen. podpełzały pod wrota. Gdy się uciszyło. od której spłonęło całe miasto. że prosił. będziesz wielkim królem i narody kłaniać ci się będą. na łąki zielone. Parys pomyślał. nie kazał jej posłać zaproszenia. Każda chciała mieć jabłko dla siebie. Parysa: której ów przyzna złote jabłko. Hekabe. ujrzał. jak niedźwiedzica. Pomiędzy boginiami zakotłowało. znając jej swarliwy charakter. było tak nieprawdopodobne. znosząc daniny bogate". że nimfy lasów i gór. miasta leżącego na wybrzeżu Azji Mniejszej. własną piersią karmiła Parysa. Tak się stało. ta je mieć będzie. by mógł je dobrze obejrzeć. Pasąc trzody przybranego ojca wyrósł Parys na ślicznego pasterza. gdzie zostawiono dziecko. jakby go ktoś odgradzał od tych radosnych przestrzeni spiżowymi drzwiami zamku . których oczywiście nie zaproszono. lasy ciemniejące w oddali i nagle zdało mu się. aby się zemścić. że sędzią sporu czyni młodego pasterza. że wydała na świat żagiew.się nektar i ambrozja roznosiła woń tak upajającą. przechodząc obok miejsca. co usłyszał. Pierwsza Hera uczyniła krok i rzekła: “Jestem królową nieba. w którym mieszka. Na koniec zrozumiał. że Dzeus musiał się wmieszać. że syn. Ale w parę dni później jeden z owych pasterzy. króla Troi. zacieka wodą w porze deszczów. a szałas. Wzruszył się i zabrał chłopaka do domu. które podeszły blisko. usiadł na kamieniu i zaczął sądzić trzy boginie.

Naczelne dowództwo objął Agamemnon. w złotej zbroi. Na dworze lacedemońskim podejmowano gościa serdecznie. i odjechał z nią do Troi. a król Menelaos nie mógł odżałować. aby jego dom uważał za własny i gościł w nim tak długo. Młody pasterz przypomniał sobie pewnego siwego staruszka. Olbrzymi Ajaks. Ale miał twarz pomarszczoną i smutne oczy. Otrząsnął się i zatrzymał wzrok na wyniosłej postaci Ateny. czterdzieści okrętów napełnił swoimi Lokrami: mniejszy o wiele od . że ważne sprawy zmuszały go do wyjazdu. zapomniano o złej wróżbie i przyjęto go do grona książąt. które się za nim zamykały z długim pojękującym zgrzytem. Helenę. że wzięto go na dwór królewski Po kilku dniach odkryła się tajemnica jego pochodzenia. w domu króla Menelaosa. ze swoim bratem Teukrem. Rozmyślania przerwał mu słodki głos Afrodyty: “W dalekiej Sparcie. że jest bardzo mądry. Tymczasem królewicz trojański jeszcze tej nocy porwał mu żonę. Żegnając się z Parysem prosił. z płaszczem purpurowym na szerokich ramionach. król Argos i Myken. Jakoś w niedługi czas po owym sądzie na górze Ida urządzano w Troi publiczne igrzyska. a pod jego okiem przechodziły szeregi wojowników. jeśli wydasz wyrok sprawiedliwy. syn Oileusa. czynił przegląd rycerstwa. jak zamorski barbarzyńca podeptał święte prawo gościnności. W całej Grecji zawrzało na wieść o tym. drugi Ajaks. przyznając mi jabłko". a odniósłszy zwycięstwo tak zjednał wszystkich urodą i wdziękiem. łucznikiem niechybnym. który raz przechodził przez wieś: mówiono o nim. wsiadł na statek i podążył “mokrymi słonych wód ścieżkami do przeźroczystych Eurotowych brodów". Stał na wzgórzu. Helena. Parys bez wahania oddał złote jabłko Afrodycie. płakała dobra królowa Hekabe. Stary król Priam płakał z radości. Dobrał sobie świtę dworzan. żyje najcudniejsza kobieta na świecie. Wszyscy byli mu radzi. Król Agamemnon. prowadził Megarejczyków i salamińskich wyspiarzy. Ta rzekła: “Uczynię cię najmądrzejszym z ludzi. dopóki on sam nie powróci. Parys stanął do zawodów. brat Menelaosa. gotowe do drogi. nad którymi stała Sparta. Na równinie pod miastem beockim Aulis stanęły wojska całej Hellady. Dam ci ją". Teraz mógł Parys wykonać z dawna planowany zamiar. syn Telamona.królewskiego. Postanowiono wojnę. a na fiołkowym morzu kołysały się czarne okręty.

Fary. Od tego młodzieńca zależał los wyprawy. krainę wielkodusznego Erechteusa. gdzie stada gołębi latają — słuchali skinienia Menelaosa. i ci. ozdoby z bursztynu i kości słoniowej. hiacyntu i jak morze niebieskie lub jak łąka zielone. Odyseusza. wśród córek królewskich. mieszkańcy głębokiego Lakedajmonu. który jawił się z sześćdziesięciu łodziami. spod Nerytu szumiącego lasami wypłynął przebiegły Odyseusz na dwunastu okrętach o ścianach czerwonych. gdy przed nimi swój kram rozłożył. za którym płynęło dziewięćdziesiąt obszernych okrętów: dzielny to jeszcze wojownik. w której przewyższał wszystkich Achajów. chodzi i w pancerzu płóciennym. Królewny krzyknęły z podziwu. o głosie donośnym. i z pięknych ulic Kleony — z całego argiwskiego wybrzeża.Telamończyka. pachniały wonne olejki zamknięte w kosztownych naczyńkach. że w sukniach panieńskich wydawał się siostrą królewien. syna Peleusa i Tetydy. Kreteńczykami dowodził Idomeneus. Sparty i Messy. z Itaki. z alabastru lub z nie znanego w Grecji szkła fenickiego. że bez niego Troja nie będzie zdobyta. i spod Mantinei uroczej. co żyją w mroźnej Dodonie. leżącej nad Bojbejskimi wodami. i bransolety z masywnego srebra. ale zwłaszcza niezastąpiony w radzie. Straż w pałacu Likomedesa przepuściła go bez trudu. Diomedes. z dalekiego Pylos i pięknych dolin Areny szedł stary Nestor. A były tam i wielkie złote zausznice z perłami. pyszny swą sztuką rzucania dzidą. a . którzy dzierżyli Ateny. bo wielkie i dawne czasy pamięta. Na wieść o tym matka przebrała go za dziewczynę i ukryła na dworze Likomedesa. Agamemnon wysłał tam najchytrzejszego z wodzów. i ze świętych Wysp Echinadzkich. Szli wojownicy ze wszystkich stron: Bojotowie i Fokejczycy. albowiem wróżbici zapowiedzieli. i Fery mieszkańcy. Za królem Agamemnonem ciągnęło najliczniejsze wojsko: z Myken strojnych w domostwa i z bogatego Koryntu. Młodziutki książę był tak delikatnej urody. dowodził młodzieżą argejską. i z kwiecistych błoni Pyrassu. materie barwy purpury. Odyseusz przebrał się za wędrownego kupca roznoszącego po dworach i zamkach różne śliczności. Wszystko to rozkładał przed zachwyconymi oczyma córek Likomedesa. a wszystkie wzo-rzyście wyszywane w kwiaty lub gwiazdeczki. i z Rodos. Abanci o sercu odważnym i ci. pełne pięknych rzeźb. kopijnik wyborny. Brakło tylko jednego Achillesa.

Szare płótna namiotów pokrywały rozległą . a matka dziewiąta. przy jak to przedstawił Kochanowski w Odprawie posłów greckich. jaka wspaniała wyprawa wojenna się gotuje i jaka sława niezmierna go czeka. bo mówiono. Wąż pożarł je wszystkie. Posłano więc po nią do Myken. stojącą trochę na uboczu. Wspiął się na jawor. Kalchas podniósł nóż. Przyjechała wraz z matką. Cisza morska. i podprowadzono ku ołtarzowi. Mijały tygodnie. Nagle spoza ołtarza wysunął się wąż o łusce ognistej. uszykowawszy wojsko na statkach. Kalchas wróżbę tak wyłożył: dziewięć lat wojować będą. Przybiwszy do brzegów Azji. nie mogąc zaczerpnąć oddechu. I w tej chwili skamieniał niby widomy znak cudu. gdzie pod osłoną liści. niby zwierzę ofiarne. Jeszcze szybciej chwycił ją Odyseusz za rękę: “Tyś Achilles?" — “Jam jest!" Odyseusz opowiedział mu. brzegiem morskim rozłożył grecki. Tymczasem wynikła nowa przeszkoda. Achilles poszedł. bez żywszej ciekawości patrzącą na te wszystkie przepychy. a w nim stado wróbli. a najsłabszy podmuch nie poruszał wygładzonych wód. Ilekroć spuszczano z lin statki. Powiał wiatr pomyślny. wodzowie achajscy wysłali do Troi Odyseusza i Menelaosa żądając wydania Heleny. I oto spostrzegł jedną. że zagniewana Artemida domaga się ofiary z córki Agamemnona. Zalśniły oczy tej dziewczyny i z dziwnym rumieńcem chwyciła za złotą rękojeść. Agamemnon zakrył twarz płaszczem. Klitajmestrą — spokojna i wesoła. młodej Ifigenii. spod którego wypływał jasny strumień wody. a dopiero w dziesiątym roku zwyciężą Trojan. Zaczęła się wojna. a dziewczynę zabrała ze sobą i uczyniła ją kapłanką w swojej świątyni w Taurydzie. Pomimo przestróg mądrego Nad Antenora Trojanie odmówili się propozycji obóz pokojowej. Wtem zeszła z nieba bogini Artemida prowadząc łanię. Wodzowie. Wróżbita Kalchas objawił.jednocześnie pilnie uważał. żagle opadały wzdłuż rej. Lecz nie przyodziano jej w strój weselny. gdy pójdzie z nimi. Ołtarz stał na polanie pod jaworem. okrętach wyciągniętych na piasek. na najwyższej gałęzi było gniazdo. Kazała złożyć ofiarę z łani. Było ich osiem. Wówczas wysunął gdzieś z zanadrza piękny miecz w pochwie spiżowej. zebrali się na modlitwę. że odbędą się jej zrękowiny z Achillesem. jak która z nich się zachowuje. ale spowito wełnianymi wstęgami.

mocno krzycząc. porznięta biegiem dwóch rzek: Simoisu i Skamandra. sam nieczuły na zmęczenie. podnosząc tumany kurzu. Było tam pięćdziesiąt pięknych komnat. w których dokonywali cudów męstwa lub siły. z wysokimi basztami. Miasto broniło się dzielnie i sprawnie odpierało wszystkie szturmy. a nawet Trojanie. ciskało się wzajem na siebie. gdzie u bram czekały ich żony. walczące na rydwanach ciągnionych przez pyszne rumaki w złocistych uprzężach. i w bitwie pospólnej najstraszliwszy był Achilles. gdzie służba i jeńcy przygotowywali wieczerzę. Odyseusz. póki dnia starczyło. matki. ciągnionym przez nieśmiertelne konie. Dokoła wodzów szło pospolite ruszenie łuczników. siostry z winem dla pokrzepienia sił i z wodą dla obmycia się z krwi i pyłu. nawet stareńki Nestor mieli swoje dni chwały. Na rydwanie. Miejscem starcia była równina nad Skamandrem. przewalał się nad tłumami jak pożar. W środku miasta wznosił się jego pałac. i tak długo cięli się wzajemnie mieczami i kłuli dzidami. również zamężnych. Występowali naprzeciw siebie. którym na pomoc przybyło wielu królów azjatyckich. najeżony ostrymi palami. niby strumień wezbrany wiosennymi wodami. Po przeciwnej stronie z wnętrza dziedzińca były apartamenty córek królewskich. Działania wojenne postępowały dość opieszale. wśród których błyszczał spiżowymi ozdobami szczyt świątyni Ateny. i uczyniła jego ciało odpornym . Niekiedy odbywały się jakby turnieje poszczególnych rycerzy. wrzynał się w najgęstsze szeregi nieprzyjaciół. Z obozu Greków wypadał Diomedes. kochający się w ucztach i zabawach. do których wiodły schody z gładkiego kamienia. i obalał całe zastępy. pod którym wykopano głęboki rów. Był to dwór okazały.przestrzeń obwiedzioną dokoła wałem obronnym. I w pojedynkach. nieuległy ranom. Trojanie do miasta. Poza obozem rozciągała się szeroka równina. wprawiona w kamienny pierścień murów. bogaty. czynili częste wypady. Z nadejściem nocy wrogie wojska cofały się: Grecy do swoich namiotów. podtrzymywany terasami. Zwycięzca zdzierał zbroję z pokonanego i odchodził w triumfie. procarzy i kopijników i z okrutną wrzawą. dopóki jeden z nich nie poległ. Miastem i państwem rządził stary król Priam. przeznaczonych dla synów królewskich. Z jednej i z drugiej strony stawało świetne rycerstwo w zbrojach kosztownych. Agamemnon. olbrzymi Ajaks walił się jak góra na Trojan i druzgotał uciekające w popłochu szeregi. prowadzony sposobem wschodnim. Menelaos. zabijał. W oddali na wzgórzu stała Troja. ranił. mieszkających razem ze swoimi rodzinami. W dzieciństwie bowiem Tetyda kąpała go w Styksie. w świętej rzece bogów. Nie darmo karmiono go za młodu sercami lwów i szpikiem niedźwiedzi.

wspomagał Trojan. Agamemnon szukał zgody z Achillesem. Grecy w popłochu uciekali do okrętów. tarzał się po ziemi i płakał. Bohater zaciął się i nie ruszał się z namiotu. Trojanie. Lecz zanurzając syna w wodzie. Wypełniała się przepowiednia Kalchasa. Obiecywał złote góry. Sami bogowie brali udział w tych bezprzykładnych zmaganiach. Pod mieczem olbrzymiego Trojańczyka padł Patroklos. by naczelny wódz oddał brankę. śliczną Bryzeidę. Pozwolił. Dopiero Hektor go powstrzymał. przykryci zgiełkiem niby chmurą szumiącą. Hektor obdarł jego zwłoki ze zbroi i chciał porwać ciało. Grecy wynieśli z zamętu nagie ciało Patroklosa. Ale w tej chwili na okopach stanął Achilles i krzyknął tak głośno. szczerozłotą. Wyszła doń matka z głębi morza i przyniosła mu nową zbroję. Któregoś dnia Hektor śmiałym atakiem przeszedł rów i wdarł się na wały. Znieważony syn Peleusa zaprzysiągł. jeszcze piękniejszą . najdroższy przyjaciel Achillesa. Król bowiem porwał córkę Apollinowego kapłana. jako nie obmyte cudownym strumieniem. odebrał mu jego własną niewolnicę. Achilles zwołał wiec wszystkich wojsk. widząc znajomy rynsztunek. Uciekali. Hektor rozłożył się obozem na równinie. najtęższy z bohaterów trojańskich. aż Trojanie podejdą do jego namiotów. Chryzesa. Za zbrodnię Aga-memnona mścił się Apollo. Dziewięć lat upłynęło. i tylko w to miejsce. jakby wszystkie naraz trąby zagrały. pił słodkie wino i całymi wieczorami grywał na lutni. trzymała go za piętę. Trojanie odstąpili. można go było zranić. nawet Hektor. Zaczęły się ciężkie dni dla Danaów. unikał spotkania z Achillesem. W dziesiątym roku wojny wybuchła w obozie greckim zaraza. Patroklos. I dał mu własną zbroję — cudną. Agamemnon musiał się zgodzić. Patroklos odrzucił ich aż pod Troję. niech mu pozwoli wyjść z wojskiem na pomoc rodakom. Achilles posypał głowę popiołem. z życzliwości dla Achillesa. Trojanie bali się go. że sam Achilles wychodzi do bitwy.na wszelką broń. Lecz wściekły na Achillesa. Jadł tłuste ćwierci wołów. jakiej nikt nie miał na świecie. Dzeus. Postanowiono. przypadł mu do kolan. że odtąd zaniecha walki i nie wpierw weźmie miecz do ręki. Dusze bohaterów ciżbą tłoczyły się do bram Hadesu. myśleli.

Wodę w wrzątek zamienia. Drzewa się popalone węglem. Chwycił się wiązu rosnącego na brzegu.od tej. Giermkowie krzątali się dokoła wodza. Tę walkę niesamowitą. jaśniał hełm z chwiejącą się. gdy nagle bóg rzeki ozwał się doń broniąc przejścia. Rozszalały Achilles obalał całe szeregi nieprzyjaciół. Woda sięgała coraz wyżej. na rzut oszczepu. jak most. o jakiejś kosmicznej sile. Skamander. Nie usłuchał. do lewej ręki wziął tarczę błyszczącą jak księżyc. Rzeka wzdęła się z głuchym pomrukiem. oddał Słowacki w swych fragmentach przekładu Iliady: Zaraz ją wysłuchawszy duch elementarny Błysnął złotym płomieniem. ale Hera wezwała na pomoc Hefajsta. Piersi okrył pancerzem. zwiędniałe wywędza. groźne fale uderzyły o puklerz Achillesa. ale woda biegła za nim z szumiącym łoskotem. czarne tamarynty palą. Achilles wskoczył nań i uciekł na równinę. Wysoki wiąz położył się na wodzie. Prędko po trzcinach płomień chwyta się. Lilije więdną. Byłby niechybnie utonął. Wówczas bóg z nim stanął do walki. Już miał ją przeskoczyć. przez ramię przewiesił miecz. którą złupił Hektor. Bóg ognia szedł teraz przeciw bóstwu wody. Podobnie grunt się szary i kościami biały Świecił w ogniu. długą i ciężką. letnim spalone płomieniem. A jako pod jesiennym Boreasza tchnieniem Srebrzą się pola. Prawą dłonią ujął dzidę. Achilles wdział nagolennice. ziemia zdawała się spod nóg wymykać. w koryto odpędza. Bohaterowi sił nie starczyło. dym wyrzucił czarny. które sprzągł srebrnymi haftkami. Wtem drogę zagrodziła mu rzeka. już cały żałośnie zwiędniały. prąd począł go unosić. Rzekę jakoby w pierścień ognisty oplata. Biegnie. zapała trupy. przelata. Na głowie. trupami ścielił pole i gnał ku murom. Rycerz sadził wielkie skoki. prochem walą. Cyprys w piramidalne zamienia się zgliszcze — . jakiej by nikt dźwignąć nie zdołał. niby gwiazda. pędził ich przed sobą jak stado baranów. pyszną kitą. słabły kolana.

do ran otwartych włożył miedziane kolce i powrozem przywiązał ciało do rydwanu. jak Hektor w prochu wlecze się za wozem zwycięzcy. Trzykrotnie miasto obiegli dokoła. Ale pod osłoną nocy. spojrzał ogniowi w oczy. Po krótkim starciu ugodził Achilles przeciwnika tam. Okrył je tuman kurzu. za przewodem . wpuściły uciekających i znów je z hałasem zamknięto. ostrym żelazem przekłuł nogi. Aż nareszcie duch rzeki sitowianą głowę Podniósł. Nacieszywszy się hańbą wroga. Wielki płacz podniósł się z murów Troi. Ludzie i konie w popłochu walą ku murom Troi. Znów nurtuje i zimna szuka w ciemnej skale i wywrócona. Czekał. Gdy czwarty raz dwaj rycerze stanęli u źródeł rzeki Skamandra. Otwarły się bramy. Był to cios śmiertelny. Gdy go ujrzał z bliska. Z wież miasta wzywał go do powrotu ojciec. Dzeus siedzący na szczycie Olimpu wziął do rąk złote szale i położył na nich dwa losy: Achillesa i Hektora. wre. Oto już całe wojsko trojańskie ucieka. wzywała go matka płacząc i jęcząc. zadrżał Hektor i począł uciekać.Ogniem dotknięta woda burzy się. brzuchem wychodzi na fale. Na równinie pozostał jeden tylko wojownik trojański.. jak szedł taki ogromny. Ku niemu szedł Achilles w złocistej zbroi świecąc jak promień wschodzącego słońca. tuż przy marach Patrokla. Od męża trojańskiego odsunęli się bogowie w milczeniu. z obliczem okrytym czarną chmurą gniewu. z którego wylatują błyski zbroić i krzyki mężów. wrócił Achilles do obozu i cisnął Hektora na piasek. okryty mgłą nieprzeniknioną. niech Troja kona! A ty zdejm ze mnie twoje ogniste ramiona". gdy ujrzano.. Nie ruszył się z miejsca. gdzie kość łączy szyję i ramiona. schwycił mowę Razem z krótkim oddechem i rzekł: “Ognia boże! Któż twoim płomienistym skrzydłom dotrwać może? Słabszy — mdleję. straszny. Hektor. świszcze. Zajmuje się płomieniem. z wody się wyrzuca. Achilles zdarł z niego zbroję. W roztworzone płuca Ryba chwyta powietrze. Niech będzie los. Zważył — i los Hektora spadł do Hadesu. Wyswobodzony Achilles pobiegł na równinę.

a widząc swą hańbę odebrał sobie życie. posadził go na krześle. W tym czasie zginął również Parys. Troja zaniosła się skargami i lamentem. Narżnął sporo niewinnych zwierząt. Ajaks z gniewu oszalał i rzucił się na stado baranów. Nad każdą myślą Hektora rozpalało się krwawe widzenie ginącej Troi. napoił. biorąc je za ludzi króla Itaki. miasto nie mogło być zdobyte. że odeszła dusza czysta i szlachetna. Ajaks i Odyseusz kłócili się o zbroję po Achillesie. sam wziął je na ręce i złożył na wozie. Podniósł z ziemi starca. Bohater kończył wieczerzę. Achilles niedługo przeżył Hektora. co żarliwie miłując ojczyznę oddał za nią swe młode życie. Helena przeprowadziła obu bohaterów tajemniczymi korytarzami. Ugodzony strzałą Parysa padł jak młody dąb podcięty u samego korzenia. A w kilka dni później radość nie do wiary. Wojska greckie ostrzygły włosy na znak żałoby. Płonący stos. pocieszył. . cudowny posąg bogini. zostawił przy nim służącego i sam jeden wszedł do środka. Tetyda. który miał taką siłę. Wiedział. Gdy stanął przed namiotem Achillesa. Zamiatał siwą brodą podłogę i całował ręce świeżo obmyte z krwi Hektora. Grecy odjeżdżają. Dwanaście dni trwały uroczystości pogrzebowe. Szli wykraść palladion. zdawał się być zwiastunem ostatecznej klęski. stary król Priam wjechał do obozu Greków na wozie pełnym złota i srebra. który mu żołnierze usypali. Król padł na kolana. że walczy za sprawę przegraną i niesłuszną. Gdy nazajutrz rozniosła się wieść o porwaniu drogocennej świętości. kazał umyć i namaścić zwłoki Hektora. Dwie łzy ściekły po młodych policzkach. Helenę wydano za jego brata Deifoba. oprzytomniał. w kole nereid. nakarmił. a gdy je przykryto całunem. że dopóki znajdował się w Troi. który pożarł jego zwłoki. Achilles wzruszył się. Kto żyw. Wszyscy opuścili ręce.Hermesa. zatrzymał wóz. że nadszedł dzień ostatecznej klęski. Chciał wykupić ciało syna. W złotej urnie złożono kości bohatera i przy śpiewie muz pochowano pod wielkim kurhanem. nikt z Trojan nie wątpił. lecz walczył do ostatka z poczucia obowiązku i w obronie własnego honoru. Z nieopisaną radością ujrzała pewnej nocy Diomedesa i Odyseusza skradających się w przebraniu ku świątyni Ateny. Ale ona już chciała wracać do swoich. że zabrakło rycerza bez skazy. Przyznano ją Odyseuszowi. Zwołał kobiety. Każdy wiedział. Opłakiwała go matka.

rzucają się na kapłana i w oczach wszystkich. to może być jakiś podstęp. Trojanie się zbiegli. zniszczyć. Tak. błaga: nie brać. koń wyrobiony z drzewa. Zdawało się. podniesiono żagle. Fale. to był podstęp. Grecy wpadli do Troi. więc go bogowie ukarali. Zgodzili się. Oczom własnym nie wierzono. Kobiety wiązano i brano w niewolę. Oczywiście! Wtem nadbiega kapłan Laokoon z dwoma synami. Przyniesiono powrozy. Nagle otworzyły się jakieś drzwi — na progu stała Helena. Tylko ślady: stare żelaziwo — kości zjedzonych wołów — brudne szmaty. Wielki. aby go można było wtoczyć. Zaczęła się rzeź. Ginął każdy. tańczą. razem z jego synami. że bogowie zapomnieli o Trojańczykach. Noc. jak i Hektorowe niemowlę. Ciągną drewnianego konia do miasta. Na wszystkich statkach ozwały się trąby. Ktoś doradził. I nowe dziwo: za kurhanem Achillesa drewniany koń. Jasnowidząca Kasandra krzyczy: nie puszczać! Wariatka. pożerają. Zabił Deifoba i jak burza przeleciał po jego trupie do wewnętrznych komnat pałacu. kto wpadł w ręce zdobywców — zarówno stuletni król Priam. Miał słuszność kapłan Laokoon. Okręty greckie kołysały się na morzu. Astianaks. bijące o wybrzeże. otworzyli bramy miasta. Jaki podstęp? — śmieją się. zbierały te odpadki. Koń jest tak ogromny. spalić. Trojanie wysypali się na równinę. gdzie mieszkała Helena. Okręty. wróciły.biegł na mury. śpiewają. wiosła zaryły się w spienioną wodę i czarne kadłuby jęły się odsuwać w błękitną przestrzeń. obmacywali. perswaduje. żeby tę zdobycz wprowadzić do miasta. krzyczy. jak machina wojenna. że trzeba wiązanie muru rozebrać. Na opuszczonych okopach greckich bawiły się dzieci trojańskie. ukryte za pobliską wysepką Te-nedos. W dolinie Skamandra nie było już ani jednego namiotu nieprzyjacielskiego. Obóz był pusty. bardzo blada. który podstęp wymyślił. Piją. duszą go. Rozwalają mur i ciągną konia na zamek — jako ofiarę bogini Atenie. Sen pokrywa miasto. przyklasnęli. Lecz prawie . W brzuchu drewnianego konia siedziało dwunastu najprzedniejszych rycerzy achajskich z Odyseuszem. Bluźnił. A potem zabawa. Menelaos wpadł do domu. Oto znak boży. Przez jedną chwilę wisiał nad jej głową błyszczący miecz męża. Wychodzą z morza dwa węże ogromne. W nocy wyszli. ostukiwali — nic.

nie mówiąc. Ledwo wszedł do wanny. Przygotowano mu kąpiel w łazience. Neoptolemos. Orestes. Postanowiono. I znowu krew oblała tron Atrydów: Orestes zabił Ajgista i matkę. Powszechnie myślano. Siekierami zarąbali bezbronnego. Agamemnon. Gdy z wysokiej strażnicy dano znak. Nareszcie Orestes przybył do Myken. przejęta myślą o zemście. Małżonków pogodziła słodka bogini Afrodyta. że Agamemnon wraz z całą wyprawą zginął. jednym błyskiem oczu. że na równinie widać poczty królewskie. Wojsko rozesłał do domów i z własną gwardią. Spotkał się z siostrą przy grobie ojca. z jeńcami wojennymi. Stary Nestor. Na widok tej cudnej. uknuli plan. Powrót bohaterów Niektórzy z wodzów w kilka dni po zburzeniu Troi powrócili do ojczyzny. Matkobójcę opadły nieustępliwe wyrzuty sumienia. W pałacu mykeńskim chowała się jego siostra. Tymczasem na obczyźnie dorastał mściciel: syn Agamemnona.natychmiast wysunął się z omdlałej dłoni i upadł z brzękiem na kamienną posadzkę. był zmęczony. Również król Agamemnon bez przeszkód dobił do argolidzkich wybrzeży. tak kochanej i tak wytęsknionej kobiety odeszła Menelaosa moc i żądza karania. wpadli oboje: Ajgistos i Klitajmestra. Elektra. Lud szemrał. że Elektra wprowadzi go do pałacu. z wozami ciężkimi od łupów przedzierał się białymi drogami ku wzgórzom mykeńskim. Diomedes i syn Achillesa. ale giął kark w twardym jarzmie. Klitajmestra uważała się za wdowę i oddała swą rękę pięknemu Ajgistosowi (Egistowi). Klitajmestra wyszła na dziedziniec witać męża. Na tronie Atrydów zasiadł przybłęda Ajgistos. Skrzypienie wozów królewskich na drodze brzmiało w uszach obojga winowajców jak zgrzyt piasku w klepsydrze odmierzającej im ostatnie godziny. Królowa Klitajmestra zdradziła swego męża. Od kilku lat nie nadchodziły z Troi żadne wieści. kim jest. Biegły za nim . Spojrzeli po sobie i bez słów. zamek ogarnął się w ciszę pełną trwogi i oczekiwania. najwcześniej.

Gdy wrócił do Sparty. i w nocy wszyscy troje uciekli unosząc ze sobą cudowny posąg. Kapłanką była siostra Orestesa. gdy go nachodził sen ciężki i dręczący. stary zamek pradziadów tak przyozdobił. Jakoż odbył się tam sąd nad matkobójcą i równą ilość głosów za i przeciw. Ledwo stanęli na ziemi tau-rydzkiej. zakuli w kajdany i przywiedli przed kapłankę Artemidy. Był w Egipcie i w Fenicji. zasiadała przy mężu z robótką i opowiadała. a wszędzie uzbierał sporo złota bądź handlem. co zaszło w Mykenach. kości słoniowej i osobliwego bursztynu. Przez siedem lat kołatał się po morzu. Po śmierci Menelaosa rodzina wypędziła Helenę z zamku spartań- . porwali ich strażnicy. od czasu powrotu — małżonki przykładnej. a jej skrwawiona twarz pojawiała się przed nim w tych krótkich chwilach. Lecz dusza Orestesa pozostała chora. Syn Agamemnona wybrał się w drogę z nieodstępnym przyjacielem Pyladesem. schodziła ze swoich komnat. Wypłynął z Troi wcześniej od Agamemnona. którą Artemida zabrała sprzed ołtarza w Aulidzie. osłoniętych mgłą i legendą. wewnątrz lśnił jak błysk słońca lub księżyca migotanie. ta sama Ifigenia. żeby pojechał na Krym i sprowadził stamtąd cudowny posąg Artemidy. Ilekroć zjechali się goście. Istniało tam bowiem prawo nakazujące wszystkich cudzoziemców zabijać na ofiarę bogini. rozstrzygnęła na korzyść Orestesa bogini Atena. lecz wiatr przeciwny zapędził go na manowce długich wędrówek. bądź z darów gościnności albo po prostu grabieżą. gdy wojska greckie stały na równinie. a zawsze jednako pięknej. który za wielką cenę sprowadzano znad mórz północnych. Bóg kazał mu iść do Aten. który go uleczy. że na zewnątrz obronny. Każdy nieokreślony przedmiot przybierał postać Klitajmestry. Szczęśliwy król żył długo u boku Heleny. W malowanych pokojach było pełno złota. Wyrocznia doradziła mu. Menelaos nie wiedział o tym. strojna i pachnąca. W ponurej świątyni nastąpiło poznanie między bratem a siostrą. co się działo w mieście Priama. Nareszcie dowlókł się przed ołtarz Apollina w Delfach. goniąc go z miejsca na miejsce uderzeniami biczów splecionych ze żmij jadowitych.Erynie. gdzie nastąpi kres jego cierpień.

Tułaczka Odyseusza Kiedy wybuchła wojna. Wygnana królowa schroniła się do swojej dawnej przyjaciółki. Wojna. ile cieląt. że w istocie piekielne potwory za życia wymierzyły jej karę. Z początku udawał szaleńca. Kołysać dziecko. związały powrozami i powiesiły na drzewie. a ile prosiąt przybyło. chleb świeżutki. Porzucając żonę i syna Telemacha. Polikso nienawidziła Heleny. który by gorliwiej sposobił się do drogi. Helena umarła z myślą. brać je na ręce i nieść do dziadka Laertesa. nie było w całym obozie greckim człowieka. wyjść o świcie do wilgotnego sadu i podcinać gałązki drzewek lub krzątać się dokoła winnych latorośli. Gdy wreszcie Troja padła. zdrowych radościach zamykał się krąg wszystkich jego pragnień. jakie urodzaje. siedzieć w cieniu drzew i patrzeć na żonę karmiącą niemowlę. a wojna trwała.skiego. Odyseuszowi piękna Penelopa właśnie urodziła syna. na wyspę Rodos. Polikso. Ale w wiele lat później mieszkańcy Rodos zaczęli jej oddawać cześć boską i drzewo. Tymczasem lata mijały. słyszeć jego pierwsze gaworzenie. urządzić biesiadę z przyjaciółmi — mięso wyborne. Ale podstęp wykryto. odbierająca mu to wszystko nagle i gwałtownie. rzuciły się na nią. albowiem jej mąż poległ pod Troją walcząc w szeregach Greków. Kiedy raz Helena udała się do kąpieli. aby nie pójść. odrzucająca go w strony obce i dalekie — wydawała mu się potworną niesprawiedliwością. przebrane za Erynie. na którym umarła. Polikso wysłała do niej służące. pod wieczór odbierać raporty zarządców i naczelnych pasterzy. dobre wino — posłuchać pieśni wędrownego śpiewaka lub opowiadań ludzi starych i bywałych — w takich codziennych. Przyszły czarno ubrane. Odyseusz był przekonany. Lecz na Rodos nie zaznała spokoju. na znak skruchy i żalu za grzechy. uważali za święte. obiecywał jak najrychlej powrócić. że najdalej za dwa . W czasie drogi zatrzymała się w Lindos i złożyła w świątyni Ateny bursztynowy odlew swej prawej piersi. z wężami w ręku. W pewne dni namaszczali je oliwą i zawieszali na nim wieńce.

Odyseusz wziął dwunastu towarzyszy. Był wielki jak góra. aż go odeszła przytomność i runął powalony snem bezwładnym. trochę zapasów i ruszył w głąb kraju chcąc poznać obyczaje dziwnych mieszkańców. że umie ocenić ten zaszczyt. i poczęstował olbrzyma kubkiem starego wina. gdy nagle zerwał się wicher i zaniósł statki Odyseusza ku nieznanym wybrzeżom. rozpalił ognisko i przy świetle ujrzał w kącie gromadkę ludzi. że dwadzieścia cztery woły nie ruszyłyby go z miejsca. bukłak wybornego wina. Był to kraj Lotofagów. a wejście zamknął głazem tak ogromnym. nie chciał już wracać do ojczyzny. że nazywa się: Nikt. Żeglując po Morzu Sycylijskim przybiły statki Odyseusza do ziemi ze wszech miar urodzajnej. Wszystko to należało do cyklopów. Syn Laertesa odparł. Kazał sobie jeszcze raz nalać i pił. Huragan połamał maszty i poszarpał żagle. wraził rozżarzoną głownię w oko Polifema. a gdy się drzewo zajęło. Oślepiony cyklop ryczał z bólu. była pusta: gospodarza nie było w domu. Odyseusz rozpalił ogień. Odyseusz powiedział. licząc konieczne postoje i nieoczekiwane przeszkody — dobije do brzegów Itaki. Przepłynęli całe Morze Egejskie. aż . że szpik z kości wysysał. Na śniadanie zjadł znowu dwóch i obiecał Odyseuszowi — nazywał go: Nikt — że go sobie na ostatek zachowa. gdzie naprawiano uszkodzone okręty. Przyszedł dopiero pod wieczór. Na morzu srożyła się burza. włożył doń tęgi kół z drzewa oliwnego. Pieczara. ale on nie słuchał. Na jego widok struchlały im serca. Weszli tedy i czekali. Polifem nigdy nie pił nic równie doskonałego. w której mieszkał Polifem. tylko porwał dwóch. że kto skosztował owego czarodziejskiego ziela. Najpotężniejszy wśród nich był Polifem. Zamiast zboża rosły tam łany lotosów o smaku tak wybornym. W jakiejś przypadkowej przystani znalazło się schronienie. na której wypasały się nieprzeliczone stada kóz i owiec.tygodnie. że zostaną. Kilku towarzyszy Odyseusza zjadło parę lotosów i musiano ich gwałtem zabrać na pokład. olbrzymów o jednym oku w środku czoła. Tak mu smakowało. rozszarpał na kawałki i zjadł. syn Posejdona. bo wydzierali się i krzyczeli. Wydoił kozy i owce. Los pokierował inaczej. Zapędził trzodę do pieczary.

Zwołał swoich ziomków. Odyseusz zdążył wsiąść na okręty. Ledwo worek rozwiązali. Oni zaś pytali. Nigdzie nie widać było ani pól uprawnych. władco ziemi błękitno-grzywy. wyleciały srogie wiatry. bo tak mu się Odyseusz przedstawił pierwszego dnia. Ale gdy usnął w nocy. że nikt mu oka nie wypalił. syn Laertesa!" Było to w złej chwili powiedziane. powiedz: ten. żeby go pomścili. spraw. jeślim ja twój syn. porwały okręty i zapędziły je na dalekie przestwory morza. że zdrajca uszedł. a sam wdrapał się na szczyt najbliższego wiszaru. gdzie Odyseusz uwiązał statki. ani jego towarzyszy.drżały ściany pieczary. Polifem stanął na wybrzeżu i zaczął się modlić do ojca swego: “Usłysz mnie. który tak go polubił. że na odjezdnym dał mu miech skórzany. wypuściwszy z worka tylko wiatry pomyślne. Na koniec przekonał się Polifem. Wreszcie postanowili się przekonać. niechaj późno przybędzie i w nędzy. Usłuchał go Posejdon i klątwa Polifema miała się spełnić co do słowa. Odyseusz mógł teraz spokojnie płynąć do domu. gdzie były zamknięte wszystkie wiatry. kto cię oślepił. ani . że cyklop oszalał: mówi. a w domu niech go spotka niedola". a odbijając od brzegu zaczął się przechwalać: “Słuchaj. Tymczasem chytry król Itaki obmyślił nowy podstęp. olbrzymich jak sam cyklopów. Posejdonie. Jakoż dziewięć dni i dziewięć nocy żeglował bez żadnych przeszkód. kto mu oko wypalił. a ty moim ojcem. jeśli ktokolwiek zapyta. w którym domyślali się wielkich skarbów. towarzysze zebrali się i jęli radzić o tym tajemniczym miechu. co zburzył Troję. a jednocześnie wzywa pomocy. cyklopie. i prosił. że dziesiątego dnia zobaczy dymy ojczystej Itaki. Wtedy siadł przy wyjściu i czekał. I odeszli do swoich domów. którzy zwinnie uciekali po zakamarkach jaskini. Po tygodniu dopłynęli do jakiejś wygodnej przystani. na cudzym okręcie. aby Odys grodoburca nie wrócił do domu. zjednał sobie Odyseusz króla Wiatrów. pewny. straciwszy wszystkich towarzyszy. Eola. Lecz nie mógł pochwycić ani Odyseusża. A jeśli mu przeznaczone wrócić do ziemi ojczystej. Przywiązał siebie i towarzyszy pod brzuchami baranów i tak razem z trzodą wymknął się z więzienia. Ale wszyscy myśleli. Zawinąwszy do wyspy Eolii. “Nikt! Nikt" — krzyczał Polifem. Zaczął się nowy okres tułaczki.

wypędziła ich różdżką do obory. że czarownica zamieniła ich w świnie. A kiedy odjeżdżał. do którego weszli. Porwał jednego z przybyszów i zjadł na surowo. Podzielili się zatem na dwa oddziały. a widząc. pochłonęło morze. tylko w jednym miejscu unosiły się gęste dymy i opary. dobrze uzbrojona. W drodze spotkał Hermesa. bo mu ten dom zapachniał pieczarą Polifema. gruchocąc kadłuby. W pierwszym domu. w prześlicznej dolinie wyścielonej miękką trawą stał godny zamek z ciosowego kamienia. Jeden z nich zdołał uciec w postaci ludzkiej i przybiegłszy do okrętu opowiedział przygodę. który mu dał ziele zabezpieczające przed czarami. Ocalał tylko statek Odyseusza: jedenaście innych. Przybili więc do wyspy. Drugi uciekł. niosąc śmierć załodze. Potworne głazy. Kirke nakarmiła i napoiła syna Laertesa. Wokół przechadzały się oswojone lwy i wilki. uroczej czarodziejki Kirke. gdy na wybrzeżu zaroiło się od dzikich Lajstrygonów. Lecz doświadczenie nakazywało ostrożność. a był to okrutny olbrzym. chciała go dotknąć swą różdżką. że Odyseusz rok przesiedział w jej gościnnym odtąd pałacu. Wróciła jego towarzyszom kształt ludzki. Okręt Odyseusza wymagał naprawy. Był to głos pani tej ziemi. Z pałacu słychać było słodkie śpiewanie. Dała im jeść i pić. wraz z całą zdobyczą trojańską. wyszła do nich i zaprosiła na pokoje. Odyseusz nie zdążył przysposobić okrętów do drogi. ludzie potrzebowali wytchnienia i posiłku. Odyseusz wziął miecz i sam poszedł do pałacu. że mu nie szkodzi posiłek przyrządzony na ziołach czarodziejskich. gęsto jak grad. które nasiąkały wodą i tonęły. Kirke objawiła mu. poszła w głąb lądu. co miał sił. Posłano na zwiady dwóch ludzi. łamiąc maszty. mieszkał król potężnego ludu Lajstrygonów. a była taka łagodna i kochająca. Lecz on skoczył ku niej z mieczem. jakby tam leżało ludne miasto. Wówczas spostrzegli. córki Słońca. że z woli bogów musi udać się na najdalsze krańce zachodu. przerwała robotę na krosnach. którzy rychło przedarli się przez las do owego miasta. Odyseusz z połową załogi został na statku. gdzie jest wejście do . a kiedy swój głód nasycili. Dojrzawszy gości w progu. Niedaleko wybrzeża.pasących się stad bydła. a reszta. która wydała im się nie zamieszkaną. sypały się na okręty biednego tułacza. Czarownica padła na kolana i prosiła o przebaczenie.

Najpierw matka. wywołać duszę wróżbity Tejrezjasza i wziąć od niego rady na dalsze życie. Ajaks. Odszedł Tejrezjasz. później Agamemnon. . powie. póki nie spotkasz takiego ludu. widząc cię z wiosłem na ramieniu. który nigdy nie widział morza i nie wie. która do ciebie wyjdzie z morza". który ongi znieważył Latonę. a poderżnąwszy im gardła. Abyś się nie omylił.podziemia. Patroklos. Przyszedł na koniec. czekając na Tejrezjasza. zanim dotarł do mrocznej krainy Kimeryjczyków. jakby łowy sprawował. potem wino. Antikleja. Przez otwór w ziemi ujrzał Odys głąb piekieł: Minos. zmieszaną z odrobiną mąki. siedział na tronie ze złotym berłem w ręce. wreszcie wodę. dam ci znak jeden: przechodzień. Każda z nich pragnęła napić się krwi ciepłej. wyciągnął statek na brzeg i wraz z towarzyszami poszedł do gaju Persefony. leżał ogromny. i napojony krwią. podpierając się złotym berłem. Antilochos. że niesiesz łopatę do przesiewania zboża. spędził towarzyszy na pokład okrętu. Mieczem wykopał dół w ziemi i zaczął obiaty: najpierw lał miód i mleko. że zdjęty przerażeniem bohater uciekł. Ale Odyseusz odpędzał je mieczem. aby na chwilę odzyskać świadomość. odczepił liny i odpłynął. a potem rzekł: “I znowu musisz pójść na morze i wędrować wciąż dalej i dalej. gdzie było wejście do podziemia. Wybrał kilka czarnych owiec. A gdy w końcu przybył do miejsca oznaczonego przez Kirke. Odys nie mógł się dość wszystkiemu napatrzyć. oczekiwać będziesz słodkiej śmierci. Achilles. które poczęły zlatywać się niby muchy. cień Oriona gonił po łąkach asfodelowych cienie zwierząt. i nie używa soli. Piły krew i rozmawiały. i dwa sępy darły z niego trzewia. myśl i słowo. wróżył. u kresu szczęśliwej starości w twym państwie kwitnącym. którzy nigdy słońca nie widzą. Długo żeglował. Wtedy wbij wiosło w ziemię.. jadąc do podziemi z wyspy. Lecz zaczęły się ściągać takie dusz gromady. krew wypuścił do ofiarnego dołu. którą odbył w tamtą stronę. co znaczy okręt albo wiosło. złóż ofiarę Posejdonowi i wracaj do ojczyzny. sędzia umarłych. Zapach świeżej krwi zwabił błędne dusze zmarłych. przyszły inne dusze. Wracał tą samą drogą. rozciągnięty na ziemi.. Tam. Tytios. Przepowiedział mu dalszą tułaczkę i powrót do ojczyzny.

co mu grozi. Zakrzywionymi szponami trzymały się skał nadwodnych i trzepotały skrzydłami. gdybym się rwał. Cokolwiek się zdarzy na powierzchni. i rozbijały. była pieczara. Odyseusz. W jednej. resztę miały upierzoną jak u ptaka. Syreny były to stwory morskie. Miały głos tak cudny. pod pieczarę Skylli. w której niegdyś kochał się Glaukos. Syreny wabiły żeglarzy najpiękniejszym śpiewem. z której nie ma ratunku. Potwór za zbliżeniem się okrętu porywał z pokładu ludzi. ale załoga okrętu ich nie słyszała. żebyście zdjęli ze mnie więzy — nie słuchajcie. żarłocznym bulgotem. Gdy statek Odyseusza podjechał do tego miejsca. Tak przepłynęli. wyruszyli tułacze w dalszą drogę. że mijają te czarodziejki o słodkim głosie. Odys kazał wziąć się do wioseł i podpłynąć pod drugą skałę. opłakując los sześciu przyjaciół. Odys zaś. Lecz załoga nie usłuchała.gdzie mieszkała Kirke. groźniejsza przygoda. aby ocalić okręt i resztę załogi. żeby go odwiązano. poczwara straszliwa. W drugiej zaś skale. Aby towarzysze nie ulegli czarowi syreniego śpiewu. która trzy razy na dzień wciąga morze w swą gardziel bezdenną i trzy razy wypluwa połkniętą wodę. Lecz już czekała ich nowa. nad którą rosło drzewo figowe. a w niej mieszkała owa Skylla. W tej chwili wysunęło się stamtąd sześć paszcz okrutnych i porwało z pokładu sześciu towarzyszy. Była to strata konieczna. do pół ciała piękne panny. odkładał wiosło i zapominał o falach. Na wyspie syren bielały niezliczone kości zatopionych żeglarzy. Pomiędzy wyspą Sycylią a wybrzeżem Italii otwierał się bardzo wąski przesmyk morza. tknięty złym przeczuciem. Po obu jego stronach były dwie skały. Stamtąd dopłynęli do wyspy boga Słońca. która z tej odległości nie mogła dosięgnąć statku. Ludzie byli . leci w rozwartą paszczę jak w otchłań. z ogromnym. zalepił im Odyseusz uszy woskiem. szarpał trzymające go powrozy i czynił znaki. łagodny wiatr zaniósł okręt Odyseusza do wyspy syren. Nikt go nie usłuchał. Pomyślny. ale przywiążcie mnie jeszcze silniej". Wyminąwszy Charybdę. otrzymał od niej zapasy w jadle i napoju i cenne rady. Raz jeszcze odwiedził swą przyjaciółkę. chciał ją wyminąć. stęskniony za ich śpiewem. między rafy. stromej i gładkiej jak szklana góra. właśnie Charybda chłonęła w siebie spienione wody. mieszkała Charybda. widząc. gdybym was prosił. że kto je posłyszał. Sam zaś kazał się przywiązać do masztu mocnymi powrozami: “Gdybym płakał. Król Itaki wiedział. jak wymijać niebezpieczeństwa dalszej podróży. Wtedy prądowiny znosiły łódź ku wyrwom. pod magicznym urokiem.

Na ognisku paliło się żywiczne drzewo cedrowe. iż wszystkie statki zatonęły. nic nie znacząca nimfa. Wysokiego wzrostu. a wiecznie zielone łąki pachniały fiołkami. kark miał potężny. Kalipso krzątała się około krosien i śpiewała. Na koniec na wpół nieżywego fale wyrzuciły na piaszczysty brzeg wyspy Ogigii. którzy ważyli się zabić woły z jego stada. Bóg Helios ukarał świętokradców. Siedząc okrakiem na belce. nie może się sprzeciwiać woli pańskiej. wieczną młodość. z jakimi wyjechał pod Troję. ale która . jak pomimo lat. Wrychle wrócił do sił i zdrowia. Ocalał tylko Odyseusz. podnieśli żagle i ruszyli w dalszą drogę. barki rozłożyste. mówiła. Okazało się wówczas.pomęczeni i głodni. by się sposobił do powrotu. zapatrzony w siną odległość. Kalipso poiła Odyseusza nektarem i karmiła ambrozją. osiki. Wyciągnęli na brzeg okręty i rzucili się na stado wołów. dokoła której rosły cyprysy. która mu piersi rozsadzała. woli porzucić boginię i wracać do żony. Rozbitka znalazła nimfa Kalipso. wijących się kędziorach. W najlepszych humorach odczepili liny. A on po całych dniach przesiadywał nad brzegiem morza i patrzył w stronę rodzinnej Itaki. przez dziewięć dni walczył z nawałnicą. zabrał się do roboty. Położywszy mu rękę na ramieniu. Zabili co najtłustsze sztuki i zjedli. Ona. Z czterech źródeł wybiegały srebrne strumienie. mała. jak zwykle. W ósmym roku tej miłosnej niewoli zjawił się nagle posłaniec bogów. Siedział. W pokorze wysłuchała rozkazu Dzeusa i wolniutko powlokła się nad morze szukać Odyseusza. Odyseusz stłumił w sobie radość. prosiła. Ledwo Kalipso odeszła. A on woli odjechać. topole. Górą pięła się winna latorośl. Wszedł do pieczary. trudów i cierpień syn Laertesa był wspaniałym mężczyzną. lędźwie i nogi mocne. Na widok przybysza z Olimpu zamilkła. Hermes. która jest zwykłą kobietą. Oto Dzeus rozkazuje. Wspomniała dzień. kiedy go znalazła bez duszy na brzegu i jak go później do życia przywiodła. pierś szeroką. Wtem słońce się zaćmiło i rozszalała taka burza. W kilka dni sporządził mocną tratwę. której daleko było do pięknych łodzi. Czarne włosy opadały mu na ramiona w bujnych. Łzy zbiegły jej po twarzy. żeby został jej mężem. Mieszkanie miała w ślicznej grocie. i jak kochała. które się pasło na łące. Boska wybawicielka obiecywała mu nieśmiertelność.

ani wojen. Są to jakby okręty widma i mkną wśród fal otoczone chmurami i mgłą. Odyseusz znajdował się na Scherii. Dała mu jeść. Nazajutrz obudził go śmiech dziewcząt. albowiem statki posiadają własną duszę. w których wypoczywają po ciepłej kąpieli. co to niebezpieczeństwa. ubierają się bogato. Gdy się wykąpał i ubrał. Są wybornymi żeglarzami. Feakom życie upływa jakby na wiecznym ucztowaniu. lecz wyprawiają się na morze jedynie dla przyjemności: nie znają ani handlu. Widząc go takim pięknym. Okręty ich lecą po morzu prędzej niż myśli. Wolą tańczyć niż wywijać mieczem lub dzidą. Na koniec uczepił się jakiegoś wybrzeża i w omdleniu padł w ilaste zasiąkla. To królewna Nauzykaa. Przez dwa dni i dwie okropne noce. Pokazała mu więc drogę do pałacu i odjechała. Kilkanaście panien grało w piłkę nad brzegiem morza. Skołatanemu rozbitkowi Scheria wydawała się bajką. Z dala od reszty ludzi wiodą oni życie zbożne i spokojne. Nie potrzebują steru. Bóg przypomniał sobie prośbę Polifema. ukończywszy pranie bielizny. jedynie siłą swych ramion opierał się przeraźliwej mocy bałwanów.nagle wydała mu się i domem. wylęgłą z tęsknot w długie ponure godziny . Lubią muzykę i wszystkie igrzyska. mieszkają wspaniale. z nędzarza zmienił się w króla. w której litość dla nieszczęśliwego człowieka zwyciężyła lęk. Kiedy Odyseusz wyszedł z krzaków — nagi. jak jeździ po mieście z obcym mężczyzną. Samotnego wędrowca dojrzał na wielkiej przestrzeni wód Posejdon. zabawiała się ze swoimi dworkami. Kalipso dała mu zapasy na drogę i w milczeniu odeszła. wyspie zamieszkałej przez Feaków. mają łóżka miękkie. wśród wycia huraganu i jaśnienia błyskawic Odys. znów pozbawiony statku. morze dla nich jest zawsze gładkie i spokojne. Odbił się wiosłem od skały przybrzeżnej i poddał się wiatrom i życzliwemu biegowi fal. Została tylko królewna. porosłe rzadkimi krzakami. gdyby ją zobaczono. pić i świeże szaty. i szerokim. przeprosiła Nauzykaa. która rozumie zamiary podróżników. swobodnym światem. okryty mułem rzecznym. Nie wiedzą. że go nie może wziąć ze sobą na wóz: powstałyby z tego plotki. straszny — dziewczyny uciekły. Trójzębem wzburzył morze i kazał dąć wichrom.

Członki skurczyły się. to pruła nocą. Wszyscy pili. jako żebrak. Wtedy zjawiła się Atena i otworzyła mu oczy i pamięć. ilekroć uczty przeciągały się do nocy. śmiali się i rozmawiali. Na sennych powiekach długo trwał obraz smutnej Nauzykai. prosząc o statek. albowiem w kraju Feaków nie znano zimy. Na wysokich postumentach stały posągi młodzieńców z pochodniami. a wesołemu zebraniu przewodniczył król Alkinoos. Syn Laertesa opowiedział im swoje przygody. jak może. które ustawiono na pokładzie statku. Aby zyskać na czasie. Król i książęta złożyli mu dary tak bogate. na tronie. granaty. Książęta nalegają. Wyniesiono więc śpiącego na brzeg. Powiedziała. Na koniec podstęp się wydał. Odyseusz spał. Zachodził wszędzie swobodnie. Dopiero kiedy . Odyseusz zasnął zmożony trudami i nadzieją powrotu. Trzeba być ostrożnym. aby któregoś z nich ostatecznie wybrała. który by go zawiózł do Itaki. śliwy. gdzie grusze. wyścielonych haftowanymi dywanami. stojący pod opieką Dzeusa. Słońce już było wysoko. Na wygodnym łożu. a skarby ukryto w załomach skalnych. siedzących na ozdobnych krzesłach. że nie wpierw wyjdzie za mąż. u boku swej małżonki. Gdyby Odyseusz zjawił się nagle wśród nich. Wierna żona już nie ma sił walczyć z natarczywością zalotników. skóra obwisła na wychudłych piszczelach. Rwał się biec do domu. w którym nikt by się nie domyślił świetnego rycerza spod Troi. że przewyższały wartością zdobycz trojańską przepadłą na morskich włóczęgach. do żony. Gdy Odyseusz wszedł do sali biesiadnej. Jakoż nikt go nie poznał. do syna. Nie poznał własnej ziemi. gdy się obudził. dziurawe łachmany okryły żebraka. Bogini go powstrzymała. Królestwo marnieje. gdy Feakowie przybili do Itaki. a drzwi ze złota. Pałac króla Alkinoosa miał ściany ze spiżu. Brudne. które zapalano. figi. ujrzał książąt feackich. szyła tę szatę coś ze dwa lata: co w dzień uszyła. Starają się o rękę Penelopy i o dziedzictwo po zaginionym. która go pożegnała milczącym spojrzeniem. postać zgięła się we dwoje. Przemieniony Odyseusz wziął kostur. Z sąsiednich wysp zjechali się młodzi książęta zalotnicy. karmiony miłosierną ręką. zarzucił na plecy biesagi i w przebraniu nędzarza ruszył na podbój własnego domu i królestwa. Po drugiej stronie pałacu był sad. Bogini dotknęła tułacza różdżką czarodziejską. póki nie uszyje szaty pośmiertnej dla ojca. jabłonie rodziły przez cały rok wyborne owoce. zabiliby go niechybnie.nawałnicy morskiej. Zwodzi ich. Wszyscy uważają go za zmarłego.

Pod jaworem na dziedzińcu lub w ogrodzie siadywali we czworo: stary ojciec Laertes. Nagle do jego parszywych. na środku pustej sali biesiadnej. aby grot przeszedł przez otwory wszystkich. Odyseusz naciągnął łuk. zagadał o rzeczach im tylko obojgu wiadomych — padła mu z płaczem w ramiona. kazał podać łuk. wypuścił strzałę i grot przeszedł przez wszystkie topory. Niedaleko stał syn Telemach. siedzący na progu. wymieciono. Opadły zeń łachmany żebracze. który opowiadał . jak witać. którego właśnie dokonał. potężny. na kupie gnoju. wielce utrudzony. Nazajutrz odbywał się turniej o rękę Penelopy.wszedł na dziedziniec swego pałacu. Królowa zeszła na dół. Widział rozpustę zalotników i siedząc na progu świetlicy żuł w milczeniu hańbę swego domu i myślał o zemście. A gdy skończył. jak mówić. Nieznacznie zamknięto wszystkie wyjścia. dalekim. Nagi. stała się rzecz nieoczekiwana. Penelopa. aby napiąć łuk bohatera. Lecz nikt nie miał nawet dość siły. Każdy z zalotników brał ogromny łuk Odyseusza i próbował tak strzelić. przebrał. Podniósł łuk. W podłogę sali biesiadnej wbito jednym rzędem dwanaście toporów. Dopiero gdy odświeżył się kąpielą. rzędem stojących toporów. żeby i jemu pozwolono. nie wiedziała. Brał jedną strzałę po drugiej i szył w zbitą gromadę zalotników. Jeden drugiemu broń ze wstydem oddawał. Penelopa spała. Służba wyniosła trupy ze sali. Na koniec żebrak. Wreszcie nadeszła pora. odłożył broń. stoły i stołki z krwi obmyto. Jadło go robactwo. prosił. utrudzony krwawym żniwem. głód dobijał. gniewny stał przy drzwiach niby bóstwo zemsty. wpatrzony w ojca. Telemach i Odyseusz. całym wysiłkiem psiej wierności dźwignął się na zmartwiałe łapy — i zdechł. bezsilne psisko. aż cięciwa odbrzękła jaskółczym gwizdem. Spod mierzwy lat i nędzy wydobyły się wspomnienia dalekie. a przegniłe chrapy porwały nieoczekiwanie spod łachmanów wędrownego żebraka — znajomą woń pana. Telemach. Odyseusz wszedł do pałacu. chciał się przyczołgać do nóg Odyseusza. Przybiegła do niej stara klucznica z krzykiem. Odyseusz siedział pod słupem. Pod bramą. Poruszył się. wykadzono siarką. wydał się jej mąż jakimś obcym. W górnych pokojach wszczął się rwetes. leżał Argos — stare. że pan wrócił i wymordował zalotników. otępiałych uszu doleciał głos znajomy. Oddzielony dwudziestu latami rozłąki. któremu ojciec zdradził swą tajemnicę.

posłuszny bogom i przeznaczeniu. . czekający na śmierć. która miała doń wyjść z morza. A gdy nadszedł czas.wszystko. żeby zobaczyć człowieka. czego doświadczył: dzieje wojny trojańskiej i swoją tułaczkę. Z dalekich stron zjeżdżali się krewni i znajomi albo i obcy ludzie. wywróżoną przez Tejrezjasza. który był w podziemiu i słyszał śpiew syren. i był kochankiem nimf mieszkających w grotach tajemniczych. Odyseusz odczepił okręt i odjechał na nową tułaczkę. Powrócił po wielu latach i osiadł w dworzyszczu — król z siwą brodą.

którą wyorywała jego drewniana socha. które bogów greckich łączyły w jedną wielką rodzinę. Sami Grecy podziwiali tę religię. w którym upatrujemy dzisiaj pewien niedostatek twórczego popędu. które wypełniły swoją tajemnicą wyobraźnię innych ludów indoeuropejskich. w oczach starożytnych uchodził za chlubę Rzymian. Świat rzymskich bogów nie znał Kronosa. na których pasły się jego trzody. która nie posiadała mitów uwłaczających czci i dostojeństwu bóstwa. Były to postacie nieokreślone. których krew nasycała rosnącą pod nimi murawę. drzewa ozdobione rogami i skórami zwierząt. ojcowskich i synowskich. zajętych wyłącznie codziennymi sprawami swego skromnego życia. Z głową pochyloną ku bruździe.Rzym CHARAKTER RELIGII RZYMSKIEJ Pierwotna religia rzymska zasadniczo różniła się od greckiej. ołtarze na polu uwieńczone kwiatami. ani tych wszystkich zjawisk niebieskich. Dość było dla niego tajemnic zawartych w najzwyklejszych sprawach życiowych i w najbliższym otoczeniu. kamienie namaszczone oliwą. który okaleczył ojca i pożerał własne dzieci. bez rodowodu. nie znał zbrodni ani występków. nie czuł pierwotny Rzymianin chęci odwracania oczu ku gwiazdom: nie czcił ani słońca. Kto by przeszedł przez starożytną Italię. Trzeźwi Rzymianie. W najdawniejszej religii rzymskiej objawiała się prostota pracowitych chłopów i pasterzy. Nie otaczały ich żadne legendy. uważanych za najpobożniejszy naród. Nie mieli nawet często imion prawdziwych. Ich bogowie mieli w sobie mało życia. ani księżyca. bez owych związków małżeńskich. Ów brak podań. nie znali również mitologii. i ku łąkom. ujrzałby ludzi modlących się w gajach. których uboga fantazja nie stworzyła eposu narodowego na podobieństwo Iliady i Odysei. wzgórza szczególną czcią otoczone. lecz jakby przydomki określające granice ich władzy i działania. Wszędzie widziało się jakieś bóstwo i nie darmo powiedział jeden z pisarzy . groty ubrane zielenią.

Rumina troszczyła się o pokarm niemowlęcia. mogło być objawem gniewu lub zadowolenia bóstwa. Statanus uczył je stać.łacińskich. tak że człowiek na każdym kroku czuł zależność od jakiejś siły wyższej. istniała nieprzebrana moc bogów mniejszych. stawiał kaplice bogini kaszlu. komu należą się ofiary składane na tym ołtarzu. czy mężczyzna. ponieważ jest człowiekiem. na którym nie wypisano żadnego imienia. i progu!" Te wszystkie bóstwa były zupełnie bezosobowe. Szczupły obręb ich działania dotyczył jedynie pewnych momentów w uprawie roli. czy kobieta". Vaticanus otwierał dziecku usta do pierwszego krzyku. choćby najdrobniejszych okolicznościach podlegało władzy i opiece rozmaitych bogów. Widocznie ów Forculus nie potrafił strzec jednocześnie i zawiasów. opiekuńczych duchów poszczególnych czynności w życiu lub gospodarstwie. i ani przez chwilę nie miał . a Fabulinus mówić. choćby najbłahsze. czy bogini. Największy. w bartnictwie. by kości dziecka należycie się zrastały. tylko wymijającą formułę: “bogu lub bogini. W rozumieniu Rzymianina życie ludzkie we wszystkich. W modlitwach zachowywał tę ostrożność. chowie bydła. że w tym kraju łatwiej spotkać boga niż człowieka. że Dzeus jest mężczyzną. i już sami bogowie mieli rozstrzygać. Obok takich bóstw. Cunina była opiekunką kołyski. zawiasy bogini Cardea. Na Palatynie do dziś stoi ołtarz. Każde niepowodzenie. Nieraz śmiano się z tej przesadnej drobiazgowości: “Każdy w swoim domu — powiada św. Augustyn — ma jednego odźwiernego. czy jest to bóg. I tak było ze wszystkim. Mówił: “Jowiszu Najlepszy. mężczyźnie lub kobiecie". Ossipago pilnowała. On wiedział doskonale. zsyłającego robaki na bydło. obchodził święto moli i myszy. Potina i Edusa uczyły dziecko jeść i pić po odłączeniu od piersi. Iterduca i Domiduca prowadziły dziecko. i każde powodzenie. a Hera kobietą. jak Jowisz lub Mars. których potęga zataczała coraz szersze kręgi. czy też jakim innym imieniem chcesz być nazywany". Cuba czuwała nad jego przenoszeniem z kołyski do łóżeczka. Rzymianin znał boginię Febris — od gorączki. Ale oni tu aż trzech bogów umieścili: podwoje oddali pod opiekę Forculusa. i ten w ogóle wystarcza. Dla Greka podobny stosunek do bóstwa byłby niepojęty. że z całą pewnością zna właściwe imię boga lub że umie odróżnić. czy bogini. a próg bogu Limentusowi. wzroście zboża. które po raz pierwszy wychodziło z domu. a składając ofiarę: “Czyliś ty bóg. Rzymianin nie ośmielił się twierdzić. boga Verminus. choćby najniklejsze. w życiu człowieka.

Wszystko. z mroku świątyń lub ciszy pól nagłe tajemnicze wołania. Przepisy musiały być dokładnie przestrzegane i lada przeoczenie niweczyło błogie skutki służby bożej. Bywały wypadki. w których wszystko było przewidziane i gdzie znaleźć można było modlitwy na wszelkie okoliczności. by nie spojrzeć w twarz boga. Między bogiem a człowiekiem nie dochodziło nigdy do poufałości. wszystkie kłótnie i miłostki bohaterów greckich z Olimpem — były dla Rzymianina niezrozumiałe. Istniały zatem księgi. Diomedes walczący z Afrodytą. Jeżeli w czasie ofiary lub modlitwy Rzymianin zakrywał głowę płaszczem. że nie spełni obrzędów jak należy. a kapłan za nim słowo w słowo powtarzał. gdyby temu spodobało się nagle stanąć w jego pobliżu. że bogowie są podobni do pretorów i że wobec nich. nigdy nie jawili się bezpośrednio: słyszano wówczas z głębi gajów. lecz również z obawy. przegrywa sprawę ten. jak ich czcić należy i w jakiej chwili wzywać ich pomocy. Bogowie rzymscy nie schodzili na ziemię i nie ukazywali się ludziom tak chętnie jak greccy. czy ów dobrze czyta.co do tego wątpliwości. Odys przekomarzający się z Ateną. Trzymali się z dala od człowieka i nawet gdy mieli go przed czymś ostrzec. Przy odprawianiu modłów błagalnych kapłan musiał uważać. zepsucie się instrumentu muzycznego podczas składania ofiary — wystarczało. jakiś ruch niewskazany. Rzymianin trwał w ciągłej obawie. czytającemu zaś przydany był pomocnik do uważania. Był też osobny sługa kapłański. aby obecni zachowywali milczenie. dopóki ofiar nie dokonano zadowalająco. Doskonale i ściśle opracowany system ofiar i obrzędów wypełniał całe życie religijne Rzymian. żeby nie opuścić jakiegoś wyrazu albo żeby nie wypowiedzieć go w niewłaściwym miejscu. którymi bóg dawał znaki ostrzegawcze. kto nie zna się na formalnościach urzędowych. nagła przeszkoda w tańcu religijnym. Wyobrażali sobie. aby ten sam obrzęd powtórzyć na nowo. Dlatego kto inny czytał najpierw. co w najdawniejszym Rzymie wiedziano o bogach. czynił to zapewne nie tylko dla większego skupienia. jak wobec sędziego. że zaczynano tak ze trzydzieści razy od początku. streszczało się właściwie w tym. który pilnował. a . Najmniejsze opuszczenie w modlitwie.

Jeżeli kury jadły chciwie. upadek jakiegoś przedmiotu w świętym miejscu. Było bowiem zwyczajem Rzymian. Chowano również kury w klatkach i przed ważnymi wypadkami kolegium kapłanów rzucało im ziarna. wszelkie podobne zjawiska. zarówno w życiu publicznym. modlił się. jak i prywatnym. objawiającą się rozmaitymi znakami. ni świątyń. jeżeli zaś odwracały się od jadła — wróżyło klęskę. nagłe kichnięcie. atak epilepsji na placu publicznym. Przed każdą ważniejszą czynnością badano wpierw wolę bogów. Była ona bardzo prosta. od imienia drugiego z siedmiu królów rzymskich. nie znała ni posągów. pozbawiona wszelkiej okazałości. było to dobrym znakiem. któremu przypisywano ustanowienie najważniejszych urządzeń religijnych. Augur zaś składał ofiarę. Tę pierwotną religię zwano religią Numy. wydać wojnę. Z tą samą ostrożnością i sumiennością przeprowadzano wszelkie wróżenia. Przenikały do niej wyobrażenia religijne ludów sąsiedzkich. A on według tego. Grom lub błyskawica. nabierały znaczenia przestrogi boskiej. które spostrzegać i objaśniać umieli kapłani nazywani augurami. a o północy szedł na Kapitol. ale zachodzące w niezwykłej albo doniosłej chwili. zwracali się przede wszystkim do augurów z zapytaniem. Najulubieńszym sposobem było wróżenie z lotu ptaków. które u Rzymian miały wielkie znaczenie. najświętsze wzgórze Rzymu. czy chwila jest po temu sposobna. ogłosić pokój. i z twarzą zwróconą ku południowi patrzył w niebo.jednocześnie trębacz dął z całych sił w trąbę. obwieścić nowe prawa. O świcie przelatywały ptaki. aby nic innego nie słyszano prócz słów wypowiadanej modlitwy. Gdy senat lub konsulowie mieli powziąć jakieś postanowienie. czy niepomyślnie. Nie przetrwała długo w stanie czystym i dzisiaj z trudem możemy sobie odtworzyć jej obraz zatarty późniejszymi wpływami. że po podbiciu jakiegoś miasta przesiedlali do swojej stolicy bogów zwyciężonych. nawet najbardziej błahe. obcy bogowie z łatwością znajdowali gościnność w Rzymie. jakie były i jak się zachowały — wróżył. z której strony nadleciały. czy rzecz zamierzona wypadnie pomyślnie. chcąc . Te grymaśne kury rządziły najpotężniejszą rzecząpospolitą i wodzowie w obliczu nieprzyjaciela musieli podlegać ich kaprysom.

Przejdźcie do mnie. niewiadomego pochodzenia. które w początkach były objawem kultu zmarłych. nosząca jako broń — pęk rózg z zatkniętym weń toporem. i dla naszych wojowników tak. którzy tak przemożny wpływ wywarli na późniejsze ukształtowanie się ich pojęć religijnych. Od nich wzięli pismo i wiele wyobrażeń religijnych. która ich połączyła z Rzymianami. ty. a otaczała ich straż honorowa. tobie cześć oddaję. a więc razem wziąwszy. który roztaczasz opiekę nad narodem i państwem Kartagińczyków. niepodobnych w swym brzmieniu do żadnej mowy na świecie. bogini-królowa. Spośród ich wielkiej liczby wybija się na czoło trójca: Tini. bóg piorunów w rodzaju Jowisza. stojących na stromych. Kapłan wygłaszał uroczyste zaklęcie: “Czyś jest bogiem. panowali Etruskowie nad olbrzymim szmatem ziemi z wysokości swoich miast obronnych.ich sobie zjednać i uchronić się przed ich gniewem. podobna do Junony. Czcili z przesadnym nabożeństwem dusze zmarłych. bliższy terytorialnie. Łaskawi bądźcie i przychylni dla mnie i dla narodu rzymskiego. jako istoty żądne krwi i okrutne. Oto w jaki sposób Rzymianie zapraszali do siebie np. przechowana do dziś w tysiącznych zabytkach. Zajmowali północno-zachodnią część Italii. abyście porzucili ich świątynie. Na grobach zabijali ludzi na ofiarę i pierwsi dali Rzymowi przykład walk gladiatorów. od Apeninów do morza — kraj żyznych dolin i słonecznych wzgórz. abyście naród i państwo Kartagińczyków opuścili. i skrzydlata bogini Menrfa. których dziwna kultura. rzece. was o łaskę proszę. przemawia do nas niezrozumiałym językiem napisów. Etruskowie mieli flotę i od bardzo dawna utrzymywali stosunki handlowe z Grekami na Sycylii i na południu Italii. . umysłową. Zanim Rzymianie zetknęli się bezpośrednio z Grekami. siedzieli na krzesłach wykładanych kością słoniową. które jednak po swojemu przekształcili. Wierzyli w rzeczywiste piekło. Rzymianom inny swą lud. Bogaci i potężni. Jeśli tak uczynicie. że wzniosę wam świątynię i sprawię igrzyska". abyście od nich odeszli. Uni. który przyjąłeś opiekę nad tym miastem. ty. jak tego chcemy i jak to rozumiemy. do Rzymu. zbiegający ku Tybrowi. Ich królowie ubierali się w purpurę. prototyp sławnej trójcy kapitolińskiej. odpowiadająca łacińskiej Minerwie. Niech nasze miasto i świątynie będą wam przyjemniejsze. Byli dał to odczuć pierwotnym naród wyższość Etruskowie. przyrzekam. O bogach etruskich mało da się powiedzieć. do ciebie modły zanoszę. bogów kartagińskich. czy boginią. niedostępnych górach.

który zamiast włosów ma węże na czaszce — i wiele innych. Odtąd Etruskowie uważali siebie za lud najlepiej powiadomiony o tym. Legendy etruskie podają. . Specjalni kapłani. Gdy zwierzę zabijano na ofiarę. oglądali pilnie jego wnętrzności: kształt i położenie serca. od którego boga pochodzi. w koronie na głowie. że razu pewnego. płuc. Na malowanych ścianach grobów etruskich przesuwa się pełno podobnych demonów: Mantus. który miał postać i twarz dziecka. Stworzyli z tego całą naukę. ze skrzydłami. w okolicy miasta Tarkwinie. a włosy i brodę siwą jak u starca. Król tych okolic kazał ze słów Tagesa ułożyć księgę.dokąd dusze sprowadza starzec na pół zwierzęcej postaci. oblegających złowrogą czeredą biedne. zalęknione dusze ludzkie. wątroby. z pochodnią w ręce. wyszedł z wilgotnej bruzdy człowiek. co oznacza każda błyskawica. Kiedy się tłum zebrał dokoła niego. olbrzymi skomplikowany system zjawisk nadprzyrodzonych. uzbrojony w ciężki młot — Charun. i wedle pewnych zasad przepowiadali przyszłość. w chwili gdy chłopi orali ziemię. Tuchulcha. zajmowali się wykładaniem wróżb. który później wprowadzili do Rzymu. Wiedzieli. potwór o dziobie orła i uszach osła. król piekieł. również skrzydlaty. jak należy korzystać ze znaków i przepowiedni boskich. Nazywał się Tages. haruspikowie. zaczął dyktować przepisy wróżenia i ceremonii religijnych. i po jej barwie poznawali.

i junony. I tak samo zwał się władca tego królestwa mar. Krainą umarłych był Orcus. W każdym domu ojciec rodziny wstawał o północy i boso chodził po wszystkich pokojach. odpędzając duchy. Było w tej nazwie więcej pochlebstwa niż istotnej wiary w dobroć dusz umarłych. od hojnych ofiar milsza jest dla nich tkliwa pamięć żyjących. które nazywano lemurami lub larwami. Nade wszystko zaś pomodlić się do nich sercem gorącym. Można im złożyć w darze dachówkę z wieńcem uwiędłym. a w dniach 9. nie oglądając się za siebie. Gdy się to dzieje. Z chwilą przyjścia na świat geniusz wstępuje w . bo nigdy go nie miał. głębokie pieczary w niedostępnych górach. że w te dni dusze wychodzą z grobów i błądzą po świecie w postaci upiorów. w tym dniu zastawiano uczty dla zmarłych. będące czymś w rodzaju aniołów-stróżów kobiet. Duchy nie wymagają zbyt wiele. wkładał do ust ziarna czarnego bobu. podobne do słowiańskich Dziadów. aby duchy dom jego opuściły. W dniu zaś 21 lutego było inne święto. głowa rodziny znów się obmywa wodą. a pomór ustał. trochę fiołków. bierze miedzianą miednicę i bije w nią z całych sił. zapomniano odprawić Feralia. I trzeba o nich pamiętać. 11 i 13 maja obchodzono powszechne Lemuria — święto mar — i wierzono. wróciły do ziemi. dobre duchy. podziemne. Nie znamy jego wizerunku. szczyptę soli. Po czym mył ręce w wodzie źródlanej. które po wszystkie czasy i u wszystkich ludów budziły lęk. Miasto nawiedził pomór. przedstawiciele siły życiowej mężczyzny. a po nocach wychodziły z grobów dusze całymi gromadami i głośnym płaczem napełniały ulice. Każdy człowiek. jak u Greków Hades. ma swego geniusza lub swoją junonę.KULT ZMARŁYCH I BÓSTWA DOMOWE Duchy przodków nazywali Rzymianie manes — czyste. zależnie od płci. Przy czym dziewięć razy wymawiał takie zaklęcie: “To wam oddaję i tym bobem wykupuję siebie i swoich". Niedawno natomiast odkryto na stoku Kapitolu świątynię innego bóstwa śmierci. którego imię jakby oznaczało zaprzeczenie dobroczynnej siły Jowisza. Duchy zaś niewidzialne idą za nim i zbierają bób rozrzucony po ziemi. zwane Feralia. parę ziarn pszenicy. które następnie przerzucał przez dom. Raz. Skoro im jednak złożono ofiary. Każda rodzina czciła duchy własnych przodków. podczas wojny. chleb rozmoczony w winie. W bliskim pokrewieństwie z duchami przodków pozostają geniusze. prosząc. Veiovis. żadnej również świątyni. żadnego kultu.

albo w stroju obywatela rzymskiego. Nie było w Rzymie kultu bardziej popularnego nad kult larów. była Westa również uosobieniem ogniska rodzinnego. były więc i penaty państwowe. czczone były przy ognisku domowym równie dobroczynne bóstwa. W dniu urodzin składał każdy swemu geniuszowi ofiarę. Przez tę ofiarę nabierały wszystkie potrawy znaczenia pewnej świętości i jeśli na ziemię upadła bodaj kruszynka chleba. świetlicą. pani domu najpierw larom dawała porcyjkę. Niektórzy znów utrzymywali. chatę wieśniaczą z jedną główną izbą. którego one były stróżami. czczone w jednej świątyni z Westą. Kult larów. dostaje dwóch geniuszów: jeden namawia go ku dobremu. które czuwają nad polem i chatą wieśniaka. na którym gotowano i które zarazem ogrzewało mieszkańców. Wyjeżdżając żegnał się z nimi. że człowiek. Była to wielka uciecha dla prostego ludu. Każdy w swoim domu modlił się i czcią nabożną otaczał te bożki dobre. i dobrze jest w ciężkich chwilach zwracać się doń jako do najbliższego orędownika. zdrowie i szczęście rodziny. drugi zaś prowadzi do złego i zależnie od tego. atrium. W atrium stało ognisko. dzieliły ze wszystkimi domownikami ich radość i smutki. obiedzie i wieczerzy stawiano penatom na ognisku miseczkę z jedzeniem. Przed ogniskiem stał stół. Ile razy rodzina zasiadała do stołu. atleci i śpiewacy. Opiekowały się one spiżarnią. jak może i umie. razem z larami. głównie skupionych w tej komnacie. rodząc się. W tej samej kapliczce. po śmierci spotyka człowieka los błogosławiony lub kara. trzeba ją było podnieść nabożnie i wrzucić do ognia. Spokrewniona samym imieniem z grecką Hestią. w pierwszych dniach stycznia. w todze. z rogiem obfitości. Lecz była to już raczej teologia niż wiara powszechna. a w specjalnie im poświęcone dni składała w ofierze wieniec świeżych kwiatów. były obecne przy każdej wieczerzy. z początku ograniczony do poszczególnych domów. Geniusza przedstawiano albo pod postacią węża. penaty. Mieszkańcy okoliczni otaczali je wielkim szacunkiem. za którym z nich się pójdzie. rozszerzył się na miasto i jego dzielnice i na całe państwo. dokoła którego wszyscy zasiadali do wspólnego posiłku. Przy śniadaniu. Geniusz czuwa nad człowiekiem. Pojawiali się komedianci i grajki. Na skrzyżowaniu ulic stały kapliczki larów dzielnicowych. obchodzono święto larów dzielnicowych. z wdzięczności za dostatek domowy. po czym staje się jednym z manów. Bawiono się wesoło i niejeden dzban wina wychylono za zdrowie larów. Chcąc zrozumieć pierwotny kult larów i penatów. Państwo uważano za wielką rodzinę. Czczono ją w każdym domu i w każdym . którym przypisywał wszelkie powodzenie. a opuszcza go w godzinę śmierci. powracając. Do tej samej rodziny duchów opiekuńczych należą lary. od nich zaczynał powitanie.człowieka. trzeba sobie uprzytomnić najdawniejszy dom rzymski. One patrzyły nań od dzieciństwa ze swojej kapliczki ustawionej koło ogniska domowego. pomaga mu w życiu. Corocznie.

przypominająca swym wyglądem pierwotne chaty z gliny najdawniejszych. jak byśmy dziś powiedzieli — klasztor westalek. Dokonywano tego przez pocieranie dwóch kawałków drzewa. niejako “święte świętych". a najwięcej w samym Rzymie. a będąc najwyższym kapłanem był jednocześnie bezpośrednim zwierzchnikiem westalek. Po tych trzydziestu latach westalka mogła opuścić klasztor. Kult Westy był prastary i wielce czcigodny. mieszkanie arcykapłana (pontifex maximus). ku Forum. druga część. a przez nią całego państwa. A nie opodal stała Regia. Większość tedy wolała do końca dni swoich pozostać w klasztorze. lecz zapowiadało również nieuniknioną klęskę dla państwa. lecz zdarzało się to nader rzadko. od których zależało szczęście Rzymu. Przez pierwsze dziesięć lat uczono ją wszelkich obrzędów. która opuszcza świątynię. wieśniaczych jeszcze mieszkańców Rzymu. Wybierał je pontifex maximus z najlepszych rodzin arystokratycznych.mieście. nazywano je “pałacem królewskim". gdyż wygaśnięcie ognia było nie tylko wielką zbrodnią opieszałej kapłanki. i ta była dostępna za dnia dla wszystkich. Obok było tzw. dlatego że ongi król tam mieszkał. Świątynia wraz z gajem leżała na stoku Palatynu. była zakryta przed oczyma ludzi i nikt nawet dobrze nie wiedział. co się tam mieści. ślubując czystość i wyrzeczenie się świata. Dzieliła się na dwie części: w jednej płonął ów wieczny ogień Westy. gdzie świątynia jej była niejako ośrodkiem stolicy. Sama świątynia była mała. Dziewica wstępowała do klasztoru między 6 a 10 rokiem życia i pozostawała w nim przez lat trzydzieści. atrium Vestae. Przechowywano w niej pewne tajemnicze świętości. wciąż dokładając nowych szczap. aby nigdy nie zagasł. powszechnie bowiem utrzymywało się przekonanie. stał on w przedsionku. wyjść za mąż i założyć własną rodzinę. że westalka. okrągła. którą szły pochody triumfalne zwycięskich wodzów. Czuwały nad nim dzień i noc. nocą zaś nie wolno było tam wejść żadnemu mężczyźnie. których było sześć. Głównym zadaniem westalek było utrzymywanie wiecznego ognia na ołtarzu bogini. a w ostatnim dziesiątku nauczała nowo przybyłe nowicjuszki. wrócić do życia. Rozpalenie nowego ognia było aktem bardzo uroczystym. W samej świątyni nie było posągu Westy. wykonany według wzoru greckiej Hestii. przez następne dziesięć lat sama pełniła służbę świątynną. ciesząc się szacunkiem towarzyszek i społeczeństwa. tuż przy Via Sacra. Służbę w świątyni pełniły westalki. nie znajdzie szczęścia w życiu. . przy tej drodze świętej.

i po drabinie kazał jej zejść do przygotowanego dołu. Gdy która z nich wychodziła na ulicę. a piekarze hucznie świętowali. która złamała ślub czystości. a tymczasem arcykapłan. niosąc w glinianych naczyniach skromne ofiary. aby móc tam umieścić łóżko i stół. którą osłaniał płaszcz tak. dość obszerny. a w sądzie świadectwo ich miało znaczenie przysięgi. Gdy zbrodniarz prowadzony na śmierć spotkał jedną z tych biało ubranych dziewic. poddawano śmiertelnej chłoście. bo kult Westy nieprzerwanie zachowywał formy bytu najdawniejszego okresu dziejów Italii. Westalki otaczano wielkim szacunkiem. Równie surowa kara spotykała westalkę. Westalkom nie wolno było wydalać się z miasta i musiały być zawsze w pobliżu świętego ognia. gdzie już czekał otwarty dół.czyli sposobem najbardziej pierwotnym. matrony rzymskie odbywały pielgrzymkę do świątyni Westy. puszczano go na wolność. Skończywszy modlitwą. Tak samo żaden sprzęt — nóż. wyprowadzał skazaną. Za zbliżeniem się lektyki przechodnie zatrzymywali się w milczeniu i z pochylonymi głowami szli za orszakiem na miejsce stracenia. topór. wody. sięgającym epoki kamiennej. dokąd jeszcze nie dotarła cywilizacja. . Czasem jednak udawało się rodzinie uwolnić ją po kryjomu. W tym dniu młyny ozdabiano wieńcami i kwiatami. na którym zapalano małą lampę i zostawiano nieco chleba. odprawiał modły. Oczywiście taka uwolniona westalka musiała się usunąć na zawsze z życia publicznego. W dzień zaś 9 czerwca. aby nikt nie mógł jej widzieć ani nawet słyszeć jej głosu. Niesiono ją przez Forum. a spotykanym dziś u ludów zaszytych w ustronia ziemi. Liktor otwierał lektykę. siekiera — nie mógł być z żelaza. mógł przypaść do jej nóg i jeśli westalka wyrzekła słowo łaski. co dzień modliły się one za pomyślność i całość państwa rzymskiego. Znajdowało się ono koło jednej z bram miasta. Sadzano ją do lektyki szczelnie zamkniętej. żeby jej twarzy nie mogli widzieć obecni. tylko z brązu. Westalka umierała zwykle po kilku dniach. Modlitwom dziewic westalskich przypisywano szczególną ważność. w uroczyste święto Vestalia. poprzedzali ją liktorzy jak najwyższych urzędników. z której winy zgasł ogień. Drabinę wyciągano z powrotem i dół zamurowywano. dawano im zaszczytne miejsca w teatrach i cyrkach. z rękoma wzniesionymi ku niebu. mleka i oliwy. Kapłankę.

drugie na zachód.NACZELNI BOGOWIE Janus Janus był duchem opiekuńczym drzwi i bram. ianua). Ze zwykłego boga drzwi stał się i bogiem źródeł. Pierwszego stycznia panowało powszechne święto. zamykano ją zaledwie kilka razy. gdy owe mury rozsypały się po wzroście miasta. twórcą bogów i . daktyle. a wewnątrz ustawiono posąg boga. którą dla szczególnej świętości zachowano. który był wielką osobliwością. szczególnie słodycze. a styczeń. Ze świątynią był związany starodawny obrzęd zamykania jej drzwi na czas pokoju i otwierania. zamykano bramę Janusa wśród przepychu uroczystości. początek każdego miesiąca. okryto płytami brązowymi. i początkiem wszechrzeczy. Jej czarne. tak pełnej wojen. niejako pierwszym bóstwem. z których jedno patrzyło na wschód. zbudowane z nierównych bloków kamienia. tak że w granicach państwa rzymskiego nie słychać było szczęku oręża. Janusowi poświęcone były wszystkie drzwi (po łac. W tym dniu nowi dygnitarze obejmowali uroczyście władzę. zwróconych ku sobie tyłem. Gdy następował powszechny pokój. W dalszym rozwoju religii rzymskiej przechodziło pojęcie tego bóstwa rozmaite zmiany. omszałe ściany. Przedstawiał poważną postać męską o dwóch brodatych obliczach. Jemu był poświęcony pierwszy brzask dnia. gdzie zbierał się i urzędował senat. figi. odbierali powinszowania od przyjaciół i znajomych. Zresztą wszyscy obywatele odwiedzali się wzajemnie i przynosili sobie różne drobne podarki. ciastka — na dobrą wróżbę. a stał się później bogiem wszelkiego początku. ofiar i wielkiej radości narodowej. niedaleko kurii. Główna jego świątynia stała w północnej stronie Forum rzymskiego. Była to po prostu prastara brama z najdawniejszych obwarowań. wziął od niego nazwę — Januarius. jako pierwszy miesiąc w roku. W ciągu całej historii rzymskiej. gdy Rzym wojnę prowadził. przy których nieraz umieszczano jego posągi. składali bogom ofiary.

spleśniałe kawały brązu. Rzymianie widzieli w nim swojego najwyższego sojusznika. I rola. stare. które od niego wzięło nazwę: Janikulum. stróża drzwi. kiedy Jowisz wyrósł na naczelnego boga Rzymian. ale właśnie i przede wszystkim akt religijny. Jowisz — Junona — Minerwa Rzymski Jupiter (nazwa ta powstała z Jovis pater) miał wielkie podobieństwo do greckiego Dzeusa. połowa miesiąca. Zwano go często Lucetius — światłodawca. Wróżbici starali się odgadnąć znaczenie gromu. akt czci i wdzięczności względem . Grom uważano zawsze za objaw złej lub dobrej woli Jowisza. naówczas dziki. itp. który miał przywędrować z Tesalii do Rzymu i lud. składał śluby przyszłych ofiar i gdy wracał jako triumfator — znów korzył się przed posągiem boga. Otaczano je obmurowaniem i składano przy nim ofiary. Versor. Victor. ten. Lud po dawnemu wierzył w starego Janusa. Mówiono. Była to kara lub wskazówka. którego pomoc daje zwycięstwo. On był panem wszystkich zjawisk niebieskich i jakby samym niebem. Miejsce ugodzone piorunem stawało się święte. na którą przypada pełnia księżyca. Wódz przed wyruszeniem na wojnę modlił się w świątyni Jowisza. On zsyłał deszcze i nawiedzał posuchą. I nawet wówczas. Janus zachował część swojej godności: we wszystkich modłach wymieniano go na pierwszym miejscu. Triumf był najokazalszą uroczystością ku czci Jowisza. Rzymianie mówili: sub Jove — pod gołym niebem. Był przede wszystkim bogiem światłości. który zmusza nieprzyjaciół do ucieczki. na których widniało dwuobliczne wyobrażenie boga. pod wpływem greckich mędrkowań teologicznych Janus z boga zmienił się w króla. ciężkie. dawca zwycięstwa. Bronią jego był piorun. Budowali mu świątynie pod rozmaitymi wezwaniami: Stator. sub Jove frigido — na mrozie.ludzi. że mieszkał na owym wzgórzu. Jeszcze później. Ale takie rzeczy opowiadali uczeni lub poeci. co zatrzymuje w miejscu chwiejące się szeregi rzymskie. W okresie dojrzewania winnych jagód składano mu w ofierze jagnię. Bóg ogni niebieskich wcześnie przyjął na siebie rolę boga wojny. Nie było to samo tylko wywyższenie zwycięskiego wodza. nauczyć praw i zakonów. i winnica pozostawały pod jego łaską lub gniewem. a dniem poświęconym Jowiszowi był każdy idus. i z nabożeństwem przechowywał pierwsze monety rzymskie.

czuwając nad tym. Czasami pochód taki trwał parę dni. Uroczystość nieporównana. Jowisza Najlepszego Największego. kołczany.najdostojniejszego patrona narodu rzymskiego. majono je festonami kwiatów i zieleni. rozmaite kosztowności. Za czym szli piesi niewolnicy niosąc srebrne i złote monety w koszach i naczyniach. puchary. broń pokonanych nieprzyjaciół ze spiżu lub ze stali. ozdobiona złotem i drogimi kamieniami. Wszystko to jadąc migotało w słońcu i dzwoniło. pancerze. na Polu Marsowym. skąd tylko można było swobodnie przyglądać się pochodowi. niekiedy też obrazy przedstawiające stoczone bitwy. ze złoconymi rogami. aby Świętą Drogą wejść na Kapitol. Jechały tedy na wozach posągi i obrazy. nie dopuszczając. Wśród odświętnie przybranego miasta huczała pobudka wojenna legionów rzymskich. również na wozach. aby wąskie ulice Rzymu dawały dość swobodnego miejsca do przejścia procesji. całe spowite we . Porządek utrzymywali liktorzy i inna służba miejska. W cyrkach. inni znów dźwigali kratery srebrne. zwłaszcza jeżeli łupy wojenne były szczególnie obfite i bogate. dawcy zwycięstw i chwały. Za trębaczami postępowały białe byki ofiarne. a którą w końcu cesarze zachowali wyłącznie dla siebie. tarcze. aby powitać triumfatora. Otwierano w tym dniu wszystkie świątynie. ustawiano trybuny z drzewa. a spośród nich sterczały nagie miecze i ostrza dzid jak żywe płomyki. a na ołtarzach bez przerwy palono najdroższe kadzidła. Na długo już przed oznaczonym dniem czyniono przygotowania. zrabowane po świątyniach i miastach zdobytych. rogi. o której marzyli wodzowie rzymscy przez wszystkie wieki republiki. wszystko trzeba było pokazać ludowi. za nimi. które potem zajmowały nieprzebrane tłumy widzów ubranych w białe togi. przy Bramie Triumfalnej. na placach publicznych i po całym mieście. zbierał się senat i najwyżsi urzędnicy. Z dala już słychać było granie trąb. Wczesnym rankiem. przechodził przez Forum Boarium do Wielkiego Cyrku. we wszystkich punktach. Stosami całymi leżały hełmy. nierzadko arcydzieła sztuki złotniczej. aby ktokolwiek obok nich wywyższał się tak niezmiernie nad poziom innych poddanych. Stąd ruszał pochód przez cyrk Flaminiusza do miasta. Wśród nich widziano ludzi niosących napisy z nazwami miast i ludów podbitych. nagolennice.

skronie otaczał wieniec laurowy. Po uczcie odprowadzano triumfatora do domu. jakby żywy obraz Jowisza Kapitolińskiego. i w najdalszej okolicy. nierzadko bardzo swobodne. Otrzymawszy wiadomość. Prowadzili je chłopcy w fartuszkach bogato haftowanych. Jechał na wspaniałym rydwanie zaprzężonym w cztery białe konie. którego zbliżenie się zwiastowały coraz rosnące okrzyki tłumów. gdyż w tym dniu wszystko było wolno. a na niej togę purpurową. Za nim postępowała w ordynku cała armia. Jeżeli pokonano jakiegoś króla. Po czym szły jego dzieci ze swymi nauczycielami i sam król. które mogły urok rzucić na triumfatora. główną i najbardziej szanowaną była świątynia na Kapitolu. z gliny palonej. Po czym następowała ofiara i wspólna uczta w świątyni. na podobieństwo świątyń etruskich. czarno ubrany. do późna w noc brzmiały po mieście śpiewy i wiwatowania. śpiewając pieśni rozmaite. a na osobnym wozie jechała jego broń i korona królewska. miał na sobie tunikę haftowaną w palmy i wizerunki bogini zwycięstwa. o twarzy barwionej na czerwono. wieziono wszystkie jego skarby. a w środku stał posąg boga. że na klęczkach przeszedł całą tę przestrzeń i ze łzami w oczach dziękował wielkiemu bogu za zwycięstwo. w której udział brali senatorowie i dygnitarze. Otaczała go ciżba przyjaciół i dworzan. iż śmiechy i żarty odbierają siłę złym demonom. a za nimi szli młodzieńcy ze złotymi naczyniami ofiarnymi. a nawet wierzono. U stóp wzgórza kapitolińskiego orszak się zwykle zatrzymywał: odprowadzano jeńców do więzienia i tam ich tracono. Ze wszystkich świątyń Jowisza i w samym Rzymie. Jowisz . Na koniec jechał sam triumfator. Była z początku dość skromna. triumfator zsiadał z rydwanu i pieszo wchodził do świątyni Jowisza. że jeńcy już nie żyją. niewolników i niewolnice. w ręce trzymał berło z kości słoniowej i twarz miał czerwono malowaną. Po modlitwie składał triumfator na kolanach Jowisza swój wieniec laurowy i gałąź palmową. Miał ją założyć ostatni król. przetykaną złotem. jaskrawo malowana. Tarkwiniusz Pyszny. z gałązkami oliwnymi. chociaż niewierzący. Była to wielka i uroczysta chwila.wstęgi i girlandy kwiatów. tak był w podobnym momencie wzruszony. płacząc i prosząc o łaskę. Juliusz Cezar.

Brodę i włosy strzygł mu człowiek wolny. obrzynki jego paznokci i włosów zakopywano pod drzewem rodzącym owoce. a całe jego życie normowały surowe przepisy. Na pierwsze uroczyste posiedzenie w nowym roku zbierał się senat w tej świątyni i zdawało się. ani psa.Najlepszy Największy z wysokości tej świątyni wzniesionej na wzgórzu czuwał nad miastem. i to nożycami z brązu. Nie wolno mu było przebywać w miejscu. jako flaminica Dialis była kapłanką Junony. Minerwa była dawnym bóstwem italskim. Poza domem nosił zawsze swą spiczastą czapkę. ani nawet patrzeć na ludzi uzbrojonych. On sam i jego dom był asylum: jeśli zbrodniarzowi udało się wejść do jego domu. Na ścianach Kapitolu przybijano brązowe tablice z układami międzynarodowymi. jakby sam bóg przewodniczył obradom. i złamanie złożonych tam przysiąg sprowadzało gniew najwyższego stróża praw. Dygnitarze przychodzili do niego. W bocznych nawach świątyni kapitolińskiej stały posągi Minerwy i Junony. Podobne przepisy normowały życie jego małżonki. a w szacie jego nie powinien się był znajdować ani jeden węzeł. ani gotującego się ciasta — nawet wspomnieć o tych rzeczach nie godziło się kapłanowi Jowisza. które w ten sposób stały pod opieką Jowisza. ani bluszczu. Jej imię oznaczało siłę duchową. aby swoje czynności zacząć od ofiar i modlitwy. Żenić się mógł tylko raz jeden i gdy żona mu umarła. jak król. musiano go puścić wolno. gdzie znajdował się grób. a każdy dzień był dlań dniem świątecznym. Nie wolno mu było pełnić żadnego innego urzędu. nosić na ręku pierścieni. Ale nigdy nie nabrała w religii rzymskiej tego . które wraz z Jowiszem stanowiły trójcę bogów stworzoną na wzór etruski. jak grecką Atenę. ani brać udziału w pogrzebie. ani mięsa surowego. Kapłan Jowisza zwał się flamen Dialis. Nie wolno mu było przysięgać. która. gdy obejmowali urzędowanie. ani bobu poświęconego umarłym. składał swój urząd. ani dotykać zmarłego. Nie mógł dosiadać konia ani wziąć do rąk broni. myśl — stąd uważano ją za opiekunkę wszystkich sztuk i rzemiosł. Nie wolno mu było dotknąć ani owcy. Nogi jego łóżka musiały być z lekka posmarowane gliną i nikomu nie wolno było spać w jego łóżku.

zastał na tym miejscu kapliczkę tego boga i kapłani orzekli. pilnował kamieni granicznych. Gdy Tarkwiniusz zaczynał budować świątynię na Kapitolu. Uroczystości kończyły się wspólną ucztą sąsiadów. Była uosobieniem “matrony" rzymskiej — idealnej żony i matki. a odkąd wilczyca wykarmiła bliźnięta Marsowe.znaczenia. miodu i owoców. żałosnym wyciem dająca znać o swej tęsknocie za chłodnymi górami i ciemnym lasem. Romulusa i Remusa — otoczono ród wilków czcią niemal religijną: wilk był na sztandarach wojskowych i w odlewanych z brązu figurach widziało się go pośród świątyń. gdzie para wilków żyje. Jego pierwotnym wizerunkiem był fetysz w postaci włóczni. A i dzisiaj. jakie miała dostojna opiekunka Aten. . karmiona przez miasto. Inaczej Junona. królową bogów. Jowisz Kapitoliński miał jeszcze jednego sublokatora. Mars Wyruszający do boju wódz rzymski wołał: “Marsie. Składano ofiary za pomyślność związków małżeńskich. patrona wszystkich zwad i waśni. który miał być rocznicą urodzin Marsa. panie domu zastawiały ucztę dla niewolnic. że niepodobna ruszyć z miejsca tego. czuwaj!" To wezwanie wciągało jakby pod komendę legionów wiecznego wojownika. szerokich schodów ujrzy bluszczem obrosłą klatkę. bóg miedzy i granicy. Był on dobrze znajomy Rzymianom od prapoczątków ich historii. Wieńczono je po wsiach girlandami i kwiatami w dniu święta zwanego Terminalia i składano wówczas niekrwawe ofiary z mleka. zwane Matronalia. Mars był ogólnoitalskim bogiem wojny. kobiety obchodziły święto Junony. Był nim skromny Terminus. po lewej ręce od wielkich. Pod wpływem greckich pojęć uczyniono z niej małżonkę Jowisza. Terminus był odwiecznym bóstwem chłopskim. który czuwa nad nienaruszalnością granic. mężowie dawali podarki żonom. W dniu l marca. Wilk uchodził za święte zwierzę Marsa. kto wchodzi na Kapitol.

Na głowie każdy miał hełm. Zachowaj nas od wszelkiej choroby.Jako obrońca granic. udawali się do mieszkania arcykapłana. i od wszelkiej szkody. Strzeż pasterzy i bydła. poprzedzani przez fletnistów. dookoła mej roli. w miesiącu marcu. który mówił. spadłą z nieba. Pewien sprytny kowal wykonał jedenaście tarcz tak podobnych. za radą boginki Egerii. czyli skoczkowie. Aby zjednać twą łaskę. uderzali włóczniami w tarcze i dokoła ołtarzy bogów wykonywali prastary taniec wojenny. Marsa. która z nich jest ową prawdziwą. gdy tak stał. która była jego powiernicą i doradczynią we wszystkich sprawach dotyczących religii — kazał sporządzić jeszcze jedenaście takich samych puklerzów. Wówczas król Numa. zwanych saliami. na lewym ramieniu jeden z owych świętych puklerzów. Kapłani Marsa nazywali się saliowie. że państwo rzymskie tak długo trwać będzie i rosnąć w potęgę. owcę i wołu. mego gruntu oprowadzam ulubione twoje zwierzęta ofiarne — świnię. Tam ubierali się w tuniki purpurowe i płaszcze ozdobione purpurą. byś dla mnie. Jowisza . od powietrza i głodu. W tym stroju wychodzili saliowie na ulicę. saliowie. pogrążony w modlitwie. O ich pochodzeniu opowiadano taką legendę. memu domowi i całej mojej rodzinie daj zdrowie i szczęście". widzianej lub niewidzianej. Za panowania króla Numy wybuchła w Rzymie zaraza. a mnie. błagam i proszę. dla mego domu i całej rodziny był zawsze dobry i życzliwy. Pieczę nad świętymi tarczami powierzył kolegium dwunastu kapłanów. Zachowując rytm muzyki. owcy i wołu — rolnik modlił się doń w ten sposób: “Ojcze Marsie. Pewnego dnia. jak długo tarczę tę zachowa wśród największych świętości. przy boku miecz. pod przewodnictwem kapłana Marsa (flamen Martialis). Jednocześnie śpiewali pieśni ku czci Janusa. Wszystkim płodom ziemi. Pobożny król Numa wychodził co rano przed swój dom i wznosząc ręce ku niebu modlił się o zmiłowanie bogów. Składając mu suovetaurilia — ofiarę ze świni. Podczas świąt Marsa. był Mars jednocześnie stróżem pól i urodzajów. spadła mu do rąk z nieba mała tarcza spiżowa i jednocześnie ozwał się z góry głos. Ludzie padali jak muchy. że wśród nich sam Numa nie mógł poznać. zbożom i winnicom. mej ziemi. i sadom użycz urodzaju. gdzie przechowywano owe tarcze. a w prawej ręce trzymał włócznię.

którą mu zbudował w Rzymie August pod wezwaniem: Mars Ultor (Mściciel) na pamiątkę ukarania zabójców Cezara.i innych bogów. Najwspanialszą świątynią Marsa była ta. Świątynia stała na forum Augusta. W niewielkiej od niej odległości była stara świątynia Bellony. pieśni ułożone w tak starożytnej łacinie. spowinowaconej z Marsem. . że ich późniejsi Rzymianie prawie nie rozumieli. wojowniczej bogini.

ogłaszał ludowi dzień. Podczas uczty rozpoczynano modlitwy przy zapalonych lampach. w świętym gaju. Palono kadzidła wstawali i od wylewano stołu. Na tym się kończyła ranna uroczystość. Kult jej sprawowali tzw. z głową nakrytą płaszczem. W tej chwili dwóch z braci szło na pobliskie pole. gdzie przewodniczący zabijał tłuste jagnię na ofiarę. LASÓW I ŹRÓDEŁ Najdostojniejszym z bóstw ziemskich była prastara bogini pola uprawnego Tellus Mater — Ziemia Matka. myli sobie ręce i zmieniali szaty na wygodniejsze. Schodzili się tam wczesnym rankiem. Współbiesiadnicy czym drugiemu ofiarowywał bukiet róż i żegnali się z życzeniami wszelkiej pomyślności. szli w uroczystej procesji do świątyni. ubrani w togi obramione purpurą i składali Boskiej Bogini ofiarę z wina i kadzidła. aby im mącić spokój. Święto trwało trzy dni. Corocznie. która przyjmuje ziarno rzucane ręką siewcy i pozwala mu kiełkować w żyznej glebie. że bóstwa lasów nie lubią. Po południu znowu wracali. Drugi dzień świąt był najważniejszy.BÓSTWA ZIEMI. otoczona czterema rzędami kolumn. i oni dotykali ich jakby udzielając błogosławieństwa. Te kłosy przechodziły teraz z rąk do rąk: każdy przyjmował je lewą ręką i prawą oddawał następnemu. Ceremonie odbywały się poza Rzymem. przewodniczący bractwa wstępował na stopnie którejś ze świątyń i zwrócony ku wschodowi. ubrani odświętnie. Rzymianie bowiem wierzyli. kiedy będzie święto Dea Dia. w połowie stycznia. okrągła świątynia bogini. Przypadało ono zwykle z końcem maja. Bracia Rolni (Fratres Arvales). Zwracano się do niej pod imieniem Dea Dia — Jasna lub Boska Bogini. aby przynieść parę młodych kłosów. zasiadali każdy w swoim miejscu. Wewnątrz tego budynku znajdowała się sala biesiadna. Niedaleko gaju stał czworoboczny budynek — miejsce zebrań Braci Rolnych. O świcie tego dnia przewodniczący bractwa składał u wejścia do gaju ofiarę przebłagalną. Tę ceremonię powtarzano dwa . W pierwszy i trzeci dzień bracia zbierali się w Rzymie. Po południu zaś bracia. PÓL. po czym następowała uczta wydawana na koszt państwa. Po czym zasiadali na stołkach i kładziono przed nimi chleb uwieńczony liśćmi wawrzynu. z wieńcem kłosów na głowie. kłosy zboża z poprzedniego i bieżącego roku. gdy we Włoszech kłosy już dojrzewają i zbliża się czas żniw. w domu przewodniczącego. przy wino na ofiarę jeden bogini. Było ich dwunastu. w którym wznosiła się niewielka.

tak starą. Z czasem imię niejednego z nich starło się z ludzkiej pamięci i zaginęło. i Opalia 13 grudnia. a najbujniejszy rozkwit jej kultu datuje się od Cezara. po siewach. Tutaj każdy brał książkę zawierającą starą modlitwę. Modłom Braci Rolnych przypisywali Rzymianie urodzaj swych pól. oczywiście wdzięk kwitnącej przyrody. Później zbudowano jej świątynię na Forum i drugą na Kapitelu. Obok Venus Flora była boginią kwiatów i radości wiosennej. Stała się później piękną panią wiosny. Stało się to za sprawą greckiej Demetry. Na koniec utożsamiono ją z grecką Afrodytą. W pierwotnej religii rzymskiej było wiele bogów opiekujących się ziemią i jej plonami. który podawał się za potomka bogini i wzniósł jej wspaniałą świątynię pod wezwaniem Venus Genetrix (Rodzicielka) na Forum Iulium. Odtąd pod jej imieniem powtarzano wszystkie mity o “bolesnej matce" i dano jej córkę Prozerpinę. Consus. Wypadały one w cztery dni po świętach Consusa. a święta jej odznaczały się nadmierną. miał w Wielkim Cyrku (Circus Maximus) ołtarz podziemny. kwiatów i wszelkiego uroku natury. z którym blisko spokrewniona była bogini .razy. W te dni nawet bydło domowe było wolne od pracy. wcielenie greckiej Persefony. trochę swawolną wesołością. Sady i drzewa owocowe polecono pieczy boga zmieniających się pór roku imieniem Vortumnus. kwiaciarki i sprzedawcy jarzyn uważali ją za swą patronkę. że w późniejszych czasach żaden z nich nie mógłby jej powtórzyć bez omyłki. z którą utożsamiano italską Ceres. Ceres. grochu i pietruszki była Venus. Bogini Ops niosła dostatek i czczona w mnogich kapliczkach odbierała sute ofiary. bóg żniw. Po modlitwie śpiewali i tańczyli. podrzędniejsza bogini. Obok dostojnej Matki Ziemi istniała od wieków inna. Jej kult sięgał najdalszej starożytności. Święto kończyło się wspólną biesiadą. Ongi w pałacu królewskim było jej sanktuarium. Opiekunką ogrodów warzywnych. której imię oznacza “wdzięk". patronka urodzajów. Wracano do świątyni. a tylko szczupła garstka ocalała do końca świata starożytnego. którą jednak poezja wyprowadziła z ukrycia na miejsce naczelne. Ogrodnicy. po żniwach. dobrym duchem dyni. współtowarzysza jej kaplic i ołtarzy. do którego wstęp miały tylko westalki z arcykapłanem. Obchodzono dwa jej święta — Opiconsivia 25 sierpnia. gdyby nie miał przed sobą pisanego tekstu. który odkopywano w dni świąteczne.

przedstawiał się jej zakochany bożek pod rozmaitymi postaciami: jako kosiarz. Aby pozyskać serce Pomony. Dołączano do tego list dowcipny. nie zwracała na nich najmniejszej uwagi. Pomona była nimfą sadów. podczas których panowie ugaszczali własnych niewolników. po nocach. i to nie za kogo innego. a nawet nie godziło się w tym czasie rozważać planów wojennych. Bogiem lasów był Faunus. W niezmąconej radości. Okazało się. zawieszano sądy i wykonywanie wyroków na skazańcach. poganiacz wołów. a ludzie świątobliwi szli nocą do świętych gajów i opowiadali potem. okrzykiem io Saturnalia. że powinna wyjść za mąż. Raz przyszedł do jej sadu przebrany za staruszkę. Pozyskał serce Pomony i odtąd nigdy się z nią nie rozłącza. W te dni znikała nie tylko wszelka nierówność stanów. Pomona. zjawił się we własnej postaci. żołnierz. a kto potrafił — to i wiersze zabawne. Cesarze w te dni urządzali wspaniałe igrzyska i na przedstawieniach. Był to w istocie dobry duch lasu. lecz i wszelka nieprzyjaźń. Imię jego oznacza: dobry. ogrodnik. Gdy jednak i to nie pomogło. wszyscy ubiegali się o jej rękę. rybak.dojrzałych jabłek. Z bóstw urodzaju najbardziej popularny był Saturnus. podczas przerwy. który swą wolę objawia dziwnym szmerem drzew. wśród uczt. puchary. Śliczną bajkę o tej parze bogów opowiada poeta Owidiusz. obcinała zeschłe gałęzie drzew i doglądała młodych szczepów. Po całym mieście chodziły wesołe i podochocone gromady. lasów i ogrodów. że tak najlepiej. jak właśnie za Vortumna. wyciągano śpiochów z łóżek. a przede wszystkim świeczki woskowe i małe gliniane laleczki. łaskawy. Przypadały w drugiej połowie grudnia i trwały cały tydzień. Siwiuteńki był jak gołąb i ciężko się wspierał na lasce sękatej. albowiem młody był i niezwykle piękny. później zupełnie z greckim Kronosem zmieszany. Nie wiedziała również. łyżki. Ku jego czci odbywały się doroczne święta Saturnalia. W mieście panował wówczas nastrój karnawałowy. że kocha się w niej bóg Vortumnus. który równie jak ona kocha sady i drzewa owocowe. Były to zwykle chustki. Po całych dniach chodziła z nożem. kazali rozrzucać między publiczność drobne podarunki. Ale Pomona. wspominano niepamiętne czasy “złotego wieku". Z głębi mroków leśnych nieraz słyszano jego głos ostrzegawczy. Ilu było tylko bogów i bożków wśród pól. bóg zasiewów. Młodzież szkolna miała ferie. zajęta swą pracą. Zaczął przekonywać Pomonę. jak . Ale miłość jego naprawdę była szczera i stateczna. W promieniach ich szczęśliwej miłości dojrzewają sady — wspólne ich ukochanie. Podczas Saturnaliów przesyłali sobie znajomi rozmaite podarki.

Święto jego nazywało się Lupercalia i obchodzono je 15 lutego. że nie wolno w nim było brać udziału kobietom. często z Sylenem identyfikowany. czujny towarzysz nieustannych łowów. Poeta Horacy odzywa się doń z taką modlitwą: “Faunie.Faunus z nimi rozmawiał i rad im udzielał. wejdź łaskawie na moje pola i niwy słoneczne i bądź życzliwy dla młodej trzódki mojej. zwana Lupercal. ustawiano te posągi najchętniej w łaźniach męskich. Święto jej obchodzono w grudniu. Dla ciebie corocznie zabijam nieletnie koźlątko i stawiam ci wina pełne puchary. Bóstwem zaś wyłącznie kobiecym. a przede wszystkim trzód. nie mogły one nawet patrzeć na posągi Sylwana. których broni przed wilkami. nagi. Lecz najstarsza religia rzymska znała tylko jednego Fauna i czciła go w sposób bardzo oryginalny. Kult boga lasów sprawowali kapłani. była Fauna. jedynie okryci tymi przepaskami. a w końcu zaczęto mówić o faunach w liczbie mnogiej i uważano ich za jedno z greckimi satyrami. Mówiono. jako wyłączny bóg lasów. Skoro twe święto nastaje. że w tej właśnie grocie wilczyca karmiła bliźnięta: Romulusa i Remusa. pod przewodnictwem żony któregoś z najwyższych dostojników państwowych: . Aby je ustrzec przed mimowolnym świętokradztwem. Ze względu na swe podobieństwo z greckim Panem. Nadzy. a rolnik ku twej chwale tańczy i bije wesoło o ziemię uprzykrzoną". Faunus wcześnie został z nim utożsamiony. a w odwiniętej skórze koźlej niesie wszelkie płody ziemi. i owce nie boją się wilków. Uważano Fauna nie tylko za ducha leśnego. dla ciebie stary ołtarz otacza się dymu kłębami. nie wiadomo: żona. którego ofiar nie godziło się oglądać żadnemu mężczyźnie. Silvanus. Później zjawia się obok Fauna. po czym ze skóry tego zwierzęcia sporządzali sobie kapłani przepaski na biodra i rzemienie. kochanku nimf płochliwych. Dziki las sypie ci liście. w ręce trzyma sierp. bydełko igra na bujnych pastwiskach i cała wieś wyległa na łąki. u stóp jego siedzi pies. luperci. Wygląda jak człowiek leśny z brodą. siostra czy córka Faunusa. Była bóstwem płodności i urodzaju. lecz i boga pól. Zaczynano od ofiary z kozła. od niepamiętnych czasów ośrodek kultu Fauna. Na północno-wschodnim stoku Palatynu była święta grota. biegali luperkowie po ulicach miasta i spotykanych przechodniów uderzali rzemieniami. Kult jego miał tę dziwną regułę. Nazywano ją Bona Dea — Dobrą Boginią.

oliwek i drzewa laurowego. Modlitwę tę wypowiadano cztery razy i. Obchodzono jej święto. wypijano kubek mleka. Pozostawały same kobiety. po czym wytoczono mu proces o świętokradztwo. Diana była jedną z tych bogiń. 21 kwietnia. modliły się i pełniły ofiary pod nadzorem westalek. aczkolwiek szanowane i prastare. a na drzwiach zawieszano wieńce. którą westalki przygotowywały w ten sposób: krew. Natomiast palono dziwną mieszaninę. Ofiarę stanowiło ciasto z prosa i trochę mleka. zdrową wodę. który dla pustoty wszedł w przebraniu kobiecym do domu. tym uroczystsze. o odwrócenie pomoru i wszelkiej choroby. fig. proszono o dobrą trawę. coraz bardziej schodziły na drugi plan. odziane w lekki strój grecki. Poznano go jednak i z wielką hańbą wypędzono. ubierały pokoje gałęźmi winnej latorośli. mieszały z popiołem ze spalonego kilka dni przedtem jagnięcia i dodawały różnych ziół. W r. straciła wiele ze swego pierwotnego charakteru. i skakano przez płonące snopy słomy. Modlono się. jeśli który z nich zapędził niebacznie bydło na jakieś miejsce święte lub uciął gałąź w świętym gaju. Nie wolno było składać krwawej ofiary. a przede wszystkim wyschłych łodyg fasoli. Klodiusz. lasów i urodzajów. gdzie odprawiano święto Dobrej Bogini. W tym dniu wszyscy mężczyźni musieli dom opuścić. wypierane przez nowomodnych bogów. wywołał niesłychany skandal młody panicz. uważano to za dobrą wróżbę. Z bóstw pasterskich najpopularniejsza była bogini Pales. którą utożsamiono z Artemidą. a jednocześnie żeby przebaczyła pasterzom. Te wszystkie bóstwa pól. że w tym dniu wypadała rocznica założenia Rzymu. z twarzą zwróconą ku wschodowi. którzy potrafili imiona swe złączyć ze sławnymi postaciami greckiego Olimpu. . aby bogini użyczała błogosławieństwa trzodom. o jak największy przychówek w dobytku.konsula lub pretora. które wcześnie odrzuciły surową szatę rzymską i. Przy tej przemianie Diana. Na kuchni rozkładano ogień z gałązek rozmarynu. Opiekowała się bydłem i życiem pasterskim. 62 n. Rankiem zaś dnia tego wszystkie stajnie wymiatano nowymi miotłami i bydło skrapiano wodą źródlaną. zebraną z konia zabitego w ofierze Marsowi podczas zeszłorocznych świąt czerwcowych. To wszystko razem palono jako oczyszczalną ofiarę. a jeśli mocno trzaskały. stały się natchnieniem poetów i artystów. zwane Palilia. zmieszanego z moszczem tegorocznego wina. e. jak u nas w noc świętojańską.

którzy jednocześnie trudnili się sztuką lekarską i utrzymywali szpital. Biedota miejska i wiejska uważała ją za swą szczególną patronkę. uwożąc siostrę i cudowny posąg Artemis. z którego nie wolno było zrywać gałęzi. Były to . zawędrował do Italii. w pogodę i słotę musiał czuwać sam jeden i pamiętać. miał prawo zabić kapłana i sam zająć jego miejsce. gdzie za cenę nowego zabójstwa zdobywali na pewien czas życie bezkarne. Król Serwiusz Tuliusz miał jej na Awentynie zbudować świątynię właśnie w dzielnicy ubogich. dobra i posiadała lecznicze właściwości. że wszystko. różnego rodzaju zbrodniarze — uciekali przede wszystkim do Arycji. Rzymianie. jak to on sam uczynił ze swoim poprzednikiem. jako bogini księżyca. albowiem dobra bogini niosła pociechę w niedoli i leczyła choroby umęczonego ciała. przyjęli z Hellady. Kto zaś to uczynił i zerwał gałąź. w których Grecy zdołali wmówić. otoczona zewsząd górami. Dzień i noc ów “król" strzegł z mieczem w ręku świętego drzewa. W środku gaju świętego rosło pewne drzewo. Kapłan nosił tytuł rex Nemorensis — król świętego gaju. Przy czym zmyślono taką bajkę: kiedy Orestes uciekł z Taurydy. Każdej bowiem chwili mógł się spodziewać wroga. że sen może mu przynieść śmierć. niedaleko Rzymu. gdyż wszelka władza ziemska kończyła się u pierwszych drzew świętego gaju. którzy za sprawą bogini odzyskiwali zdrowie. iż Diana z Arycji była tą samą Artemidą. była boginią poważną i stateczną. Starość — o ile dożył starości — była dlań wyrokiem. który go z kolei pokonał i zabił. oddała się namiętnie polowaniu i. kiedy jedynymi jej świątyniami były gaje. Była to dzika okolica. Świątynię Diany w Arycji — niedaleko owego gaju — obsługiwali kapłani. Podanie to zdawało się potwierdzać dziwny obyczaj w świątyni Diany z Arycji. co mają. Taki “król" nigdy nie panował długo: zbyt wielu miał wrogów i współzawodników. Największy zbrodniarz mógł się cieszyć zupełnym bezpieczeństwem. Ale życie jego nie było słodkie.Była bowiem dawniej boginią kwitnącej przyrody. Najgłośniejsza jednak świątynia Diany znajdowała się w Arycji. Był on nietykalny. wśród których błyszczało cudne jezioro o wodach tak przeźroczystych. gdyż będąc zniedołężniały nie mógł się oprzeć nawet słabemu przeciwnikowi. opowiadali. panią gajów zielonych. jeździć po niebie. Woda z tamtejszych źródeł była zdrowa. Zimą i latem. Jak przystało na Rzymiankę. gladiatorzy. o czym dawniej nawet nie myślała — sprawiła sobie rydwan srebrzysty. którą czczono w Taurydzie. Zapatrzywszy się zaś na Artemidę. składali w świątyni eks-wota z gliny palonej lub z jakiegoś metalu. że je nazywano “zwierciadłem Diany". aby co noc. opiekunką zwierząt. osiadł w Arycji i tu zaszczepił kult bogini taurydzkiej. wymagającą ofiar z ludzi. skoro został “królem". Wśród nich zawsze się znalazł silniejszy od niego. okrutną boginią. Ludzie. Zbiegli niewolnicy. Mimo to pamiętano jeszcze czasy.

wśród płonących ołtarzy. Trzydzieści kilometrów dzieliło Arycję od Rzymu. od których może pochodził jej kult. rozstępowała się przed szeregami kobiet idących z pochodniami i śpiewających hymny ku czci bogini. Przeważna część rozmieszczała się dla odpoczynku w oberżach. pachnąca sosnami. Z tłumoczków dobywano zapasów żywności i popijano doskonałym winem arycyńskim. a mogły być i rozmaite inne przedmioty. wieńce. pełna gwiazd. Od świtu rojno było przy Porta Capena. Niesiono statuetki. zdołało się utrzymać niejedno z tych czcigodnych ustroni. jak szpilki.małe posążki Diany lub samego ofiarodawcy. Tłum pątniczek przybywał do Arycji wieczorem. trzeba się było wybrać z Rzymu wczesnym rankiem. które były sławne na całą Italię. Cudowna noc sierpniowa. “królowę dróg rzymskich". zamożniejsze lub słabsze jechały na koniach i mułach albo na wozach. Uroczyste święto Diany przypadało na dzień 13 sierpnia. z księżycem jak srebrna lampa wiszącym nad jeziorem Nemi. uwieńczone kwiatami. pierścienie. obrazy przedstawiające cudowne uzdrowienia i składano to wszystko u stóp potężnej władczyni gajów. Z nastaniem nocy ciągnęły rzesze pobożnych górską drogą do świątyni. aby podziękować bogini za doznane łaski i prosić o nowe. bądź też wyobrażały członek uzdrowiony. monety. Tak na Polu Marsowym był gaj starożytnej bogini Feronii. Droga prowadziła przez Via Appia. aby zdążyć na oznaczoną godzinę. nawet szaty. w otoczeniu licznej służby. odbywały pielgrzymkę do Arycji. wśród dymów kadzidlanych. girlandy kwiatów. bransolety. Tu bowiem. mimo rozbudowy miasta. lampy. a na deser raczono się gruszkami. naczynia. Żaden niewolnik nie przeszedł tędy bez pobożnego westchnienia. W tym dniu Rzymianki. pamiętającej Etrusków. bogate damy kazały się nieść w lektyce. która “ucho łaskawe podaje na prośby dzieci". przechowywane w osobnych składach i kapliczkach. w . a nawet w samym Rzymie. Ponieważ uroczystość odbywała się w nocy. Pięknie musiało wyglądać to nabożeństwo nocne z oświeconą pochodniami świątynią. które nazywano “zwierciadłem Diany"! Pełno było świętych gajów na ziemi łacińskiej. Z tych darów rosły wielkie bogactwa świątyni. Ubogie kobiety szły pieszo.

nimfie Aqua Virgo. Kto przechodził koło źródła. bujnych kaskadach pod murami Palazzo Poli. szeptał modlitwę lub składał ciastko na brzegu. aby nie stanąć w obliczu bóstwa. Przy każdym zdroju sadzono gaje święte. by mu odjęto dopływy i by miał odtąd płynąć z mniejszą niż wprzódy chwałą". Świętokradztwem było naruszać ustalony bieg rzeki i gdy za cesarza Tyberiusza zamierzano uregulować kapryśny i groźny Tyber. kto zwiedza Rzym. aby takich rzeczy poniechano: “Najlepiej — mówiono — o sprawach ludzkich radzi sama przyroda. Podobnie jak przed wiekami i dziś wszyscy ci podróżni.świątyni Feronii. że w krótkim czasie znów dane mu będzie wrócić do wiecznego miasta. początek i kres. którzy tu siedzą. z ogolonymi głowami siedzieli na kamieniu świątynnym. a urzędnik upoważniony do tego aktu nakładał im kapelusz zwany pileus i mówił: “Zasłużeni niewolnicy. Bóstwa wodne wdzięczne są za okazywaną im pamięć. W niektórych rzekach nie wolno było się kąpać. Tyber nigdy się nie zgodzi. której wody obfite spadają w dźwięcznych. który wylewami rokrocznie niszczył plony ludzkiej pracy. I ofiara ta nie należy się ani groźnemu Neptunowi Pietra Bracci. żywiąc w swych mieszkańcach wiecznie czujną miłość dla tajemniczych sił. nie tak sucha jak grecka. stawiano ołtarze i kaplice. ani otaczającym go boginkom zdrowia i płodności. Ich ziemia. Niewolnicy. kto tego nie zaniedba. a na innych wszelka żegluga była wzbroniona. Jest w Rzymie Fontana di Trevi. uważa za swój obowiązek stanąć przed tą fontanną i z odwróconą twarzą wrzucić w jej wody szumiące miedzianą monetę. nieświadomie spełniają . niech wstaną wolni". których oczekiwała wolność. które z głębi twardych skał i z niedostępnych oku pieczar wyprowadzają jasne. tryskała ze wszystkich porów i szczelin źródłami i ruczajami. Zwyczaj ten przechował się do dziś. Ten pieniążek jest ofiarą. Każdy. odbywały się wyzwoliny. może być przekonany. Rzymianie czcili bóstwa wód. mimo że nie zdajemy sobie już sprawy z jego znaczenia. potoku. zbawienne strumienie. która rzekom ustanowiła zarówno źródła i bieg. zbiegły się do senatu tłumne poselstwa ze wszystkich okolic Tybrowego dorzecza z błaganiem. lecz właściwej pani fontanny. z odwróconą twarzą. strumienia — rzucał kwiaty na jego wody.

które mają dar wieszczy i poetom użyczają natchnienia. Wyobrażano sobie źródła w postaci męskiej. przez który biegną ich strumienie. rzeki zaś i strumienie bądź jako niewiasty. ani kapłanów. tuż koło ruin domu westalek. Rzymianie widzieli w nim swojego Posejdona i przedstawiali go w taki sam sposób: z trójzębem. najważniejszej dla Rzymu rzeki. bóg Tybru. czy w dawnych czasach nie żądał. by mu na ofiarę ludzi zabijano. Jej święto obchodzono 11 stycznia i było to święto funkcjonariuszy wodociągów i fontann miejskich oraz straży pożarnej. miłe bóstewka nie wymagają ani ofiar bogatych. W źródłach mieszkają panny wodne. grozi wylewem i kto wie. Tam właśnie. o pogodnym. Wiedziano. do dziś bije źródło noszące imię Juturny. a niegdyś byli królami kraju. ani świątyń błyszczących złotem.starożytną ofiarę. na Polu Marsowym. która zżyma się z lada powodu. wyścielony miękką murawą. ojcowskim obliczu. Nic nie zostało z tej starożytnej świątyni. zależnie od rwącej siły ich wód. jako władcę morza. Juturny. Zajęte swymi igraszkami. . kameny. była świątyńka bogini wód. którą pono Jowisz zaszczycał swoją miłością. Nie tak jak stary dziad Tiberinus. rozśpiewane boginki. Pod jedną z bram Rzymu był im poświęcony gaj uroczy. W późniejszych czasach na czele bóstw wodnych stanął Neptun. pod Palatynem natomiast. Z niego westalki brały wodę do ofiar. Z początku jednak był to podrzędny bóg chmur lub deszczu. że bogowie wielkich rzek są starcami. bądź jako mężczyzn.

Rzymianie umieli tylko wybudować im mnóstwo świątyń. z berłem w ręce. a bogowie niech się nie troszczą o moje słowa". Pudicitia (Wstydliwość). czczona w osobnej kaplicy w celi Minerwy kapitolińskiej. w grubej zasłonie. Przyniósłszy ją do domu zanurzali w wodzie gałąź wawrzynu i skrapiali wszystkie swe towary i siebie samych. Concordia (Zgoda). osnute jakimiś legendami. Ale i on zawdzięczał swe powodzenie temu. naznaczyć święta i ofiary. Iuventus (Młodość). Był to Mercurius (Merkury). z kwiatem w dłoni. po czym w przepasanej tunice szli z konewką po wodę do świętego źródła przy Porta Capena. Tylko jedna z tych personifikacji nabrała więcej życia. wyobrażająca łaskawość panującego cesarza. boże. Pax (Pokój). Rzymianie przekonali się wówczas. Honos i Virtus (Honor i Dzielność). Była Fides (Wierność). a nawet Dies Bonus — Dzień Dobry! Grecy potworzyliby z tych wszystkich bóstw miłe i zajmujące postacie mieszające się do życia ludzkiego. Hilaritas (Wesołość). uosobienie sprytu handlowego. jeślim fałszywie przysięgał na imię Jowisza lub jakiegoś innego boga — niechaj te słowa niegodziwe puszczone będą na wiatr. wszystkie dotychczasowe krzywoprzysięstwa i jeślim kiedykolwiek brał ciebie na świadka. . Musiał być bardzo wyrozumiały bożek Merkury.PERSONIFIKACJE Charakterystyczną stroną religii rzymskiej jest tłum personifikacji. po czym wygłaszali taką mniej więcej modlitwę: “Zmyj ze mnie. Spes (Nadzieja). uczuć ludzkich itp. Z rana palili kadzidło przed posągiem boga. który w ślad za zwycięskimi legionami szedł na podbój świata. Wszelako niech i na przyszłość wolno mi będzie oszukiwać i krzywoprzysięgać. polubili go szczerze i po wszystkich krajach stawiali mu posągi jako opiekunowi rzymskiego handlu. Clementia (Łagodność). że mu w tych greckich szatach bardzo do twarzy. oboje uzbrojeni. jeśli nie wahano się modlić do niego w ten sposób. że Grecy uznali go za swojego Hermesa. przedstawiana z kłosami i koszem pełnym owoców. Dnia 15 maja wszyscy kupcy obchodzili święto Merkurego. czyli uosobionych pojęć moralnych. opromienione poezją. z rogiem obfitości.

Tarkwiniusz zapytał o cenę. . Nie dokonało się to. król domyślając się jakiejś tajemnicy wziął owe księgi i wypłacił żądaną sumę. Mówiono. jak mówiła. od razu. że stało się to dobrowolnie. oczywiście. Nieznajoma wymieniła jakąś sumę. a w miarę jak ożywiały się stosunki Rzymu z odległymi krajami. W wielkiej mierze przyczyniły się do tego księgi Sybillińskie. sprowadzeni z daleka. a nie pod jakimś przymusem. tak że ta dziwna religia przedstawiała się w końcu niby zjazd powszechny różnych bóstw ze wszystkich krańców świata. wydało się Tarkwiniuszowi jawnym szaleństwem. Owe zaś trzy księgi. po czym spytała króla. To już. zwane odtąd Sybillińskimi. że była to wróżka. Niewolnicy. Zaczęło się jednak wcześnie. Ale owa kobieta w jego obecności rozłożyła ognisko i spaliła trzy księgi z owych dziewięciu. oddał król na przechowanie do miejsca świętego i pieczę nad nimi powierzył specjalnym kapłanom. tak że król sądził. Najgłębiej sięgał wpływ Greków. obcy bogowie raźniej i tłumniej przybywali. w istocie. bardzo wielką. tolerancyjny politeizm rzymski chłonął w siebie z łatwością obce wyobrażenia religijne. zawierały się boskie przepowiednie. że pod koniec sami Rzymianie nie widzieli różnicy między swoimi bogami a bogami Greków.NAPŁYW RELIGII OBCYCH Nadzwyczaj szeroki. Nieznajoma natychmiast opuściła pałac i nigdzie już jej później nie widziano. tym dziwniejszego. cudzoziemcy osiedlający się na stałe — wszyscy przynosili jakieś własne świętości. W żadnej epoce i u żadnego narodu nie spotykamy przykładu tak całkowitego poddania się religii obcej. żołnierze powracający z wojen. kupcy obcoplemienni. Gdy jednak nieznajoma spaliła trzy następne księgi i za ostatnie trzy zażądała pierwotnej ceny. czy nie życzy sobie nabyć sześciu pozostałych ksiąg za tę samą cenę. imieniem Sybilla. iż ma do czynienia z obłąkaną. w których. Tych ksiąg historia legendarna jest następująca: Do króla Tarkwiniusza przyszła pewnego razu nieznana kobieta i przyniosła dziewięć ksiąg. Ich religia zlała się z rzymską do tego stopnia.

Nieruchawe bóstwa rzymskie nabrały życia. rękę po trzykroć wznosi ku niebu. Wenus zlała się do niepoznania z Afrodytą. spalone. Okręt wiozący świętość przybił do ujścia Tybru. Nie wierzą jej. rada ksiąg Sybillińskich była zawsze jednaka: sprowadzenie do Rzymu jakiegoś nowego bóstwa. niezmiennie odnajdywano w nich wskazówki do nie znanego w Rzymie kultu. trzykroć dłonią czerpie wodę i. Na powitanie bogini wyszli senatorowie. A ona padłszy na kolana. o dziwo. miłosierna Matko błogosławionych. aby zajrzeli do ksiąg Sybillińskich i znaleźli w nich radę na usunięcie nieszczęścia. posąg macierzy bogów. i Dioskurowie: Kastor i Polideukes. Lud poczuł groźbę bożą. przyjęły za własne wszystkie podania greckie. ty. Były to bowiem po prostu książki zawierające greckie przepisy religijne i jakkolwiek by je czytano i wykładano. W ten sposób przywędrował do Rzymu grecki Apollo i zachował nawet swe imię. Ilekroć na kraj spadła klęska. osiadłszy w zaroślach rzecznych. senat rzymski osobną uchwałą wzywał ich. Mimo to ona idzie nad brzeg Tybru. Asklepios. nie wierzą w jej prawość. i okaż mi swoją łaskę. zatrzymał się i stanął jak uwięziony. Rzymianie mieli takie nieprzebrane mnóstwo bogów. Za radą ksiąg Sybillińskich senat postanowił sprowadzić z Pessinuntu. Lecz jeśli jestem niewinna. Stało się to w ciężkiej dla Rzymu chwili — podczas wojny z Hannibalem. małoazjatycka Kybele. i jego syn. Pierwsza przyszła “matka bogów". że zawsze któryś z nich mógł od biedy odpowiadać nowo wprowadzonemu bóstwu. Wszelkie wysiłki wioślarzy nie mogą okrętu ruszyć z miejsca. wesprzyj mnie dotknięciem niepokalanej . Persefonę przezwano Prozerpiną. pani niepokalana. że dopełnić tego zdoła jedynie niepokalana kobieta. jeśli ty mnie odtrącisz: sądem bożym rażona. Poddam się. w Azji Mniejszej. I. wreszcie piętnastu. westalki. czczony nad Tybrem pod imieniem Eskulapa. Uważają mnie za grzesznicę. wzrok wpija w posąg bogini stojący na pokładzie statku i tak rzecze: “Wysłuchaj modlitwy mojej. Okręt. Mitologia grecka wypełniła tę próżnię. Posucha panowała wówczas i łąki były pożółkłe. Z grona mężatek wysuwa się Kwinta Klaudia. Wtedy to Minerwa dała swe imię greckiej Atenie. potem dziesięciu. Wszyscy mówią. Razem z greckimi napływały do Rzymu bóstwa wschodnie. Herakles. Dokoła niej burzy się szmer zgorszenia. Lud stoi zdumiony. i szereg innych. rycerze. połączyły się w pary małżeńskie. trzykroć czoło zrosiwszy. jaką wiało od surowej religii rzymskiej. W końcu cała mitologia grecka przeniosła się do Rzymu.Z początku tych kapłanów było dwóch. powitana nader przychylnie przez poetów łacińskich. którego Rzymianie nazwali Herkulesem. Ceres Demetrze. tłumy ludu. która u Rzymian była jedną z bogiń kiełkującego zboża. okupię hańbę swą śmiercią.

wszystkie uroczystości. Życie gwiazd związane jest z życiem ludzkim. Nie przychodziło im to jednak łatwo. stare świątynie waliły się w gruzy. wrócił dawny szacunek kolegiom kapłańskim. zajął się gorliwie odnowieniem religii rzymskiej: wznosił wspaniałe świątynie i naprawiał stare. przede wszystkim głód cudowności. Astrologia pochodziła ze Wschodu. e. — 14 n. otwierając drogę innym bóstwom wschodnim. Stąd astrologów nazywano “matematykami". czyli tajemną nauką o gwiazdach. ustaliwszy ład i spokój w całym państwie. która miała odtąd przez kilkanaście wieków panować nad umysłami ludzkimi. 31 przed n. Rzymianie z czasów republiki nie byli dla nich dobrze usposobieni uważając religie wschodnie za niemoralne i szerzące zepsucie. a Rzym stawał się coraz wyraźniej stolicą świata. a z ich konstelacyj wyczytać można przyszłość z pomocą ścisłych obliczeń. Lecz państwo rozrastało się coraz bardziej. Pod wpływem tych nauk religijność zaczęła coraz bardziej upadać i w wieku rewolucji poprzedzających powstanie cesarstwa rzymskiego. świat rzymski zapoznał się z astrologią. królestwa podziemne. Cesarz August (r. z którego uczyniona jest i dusza ludzka..). Ludzie cesarstwa rzymskiego stracili zaufanie do dawnych bogów*. a w łaźniach publicznych. Wówczas to. * “Nawet dzieci nie wierzą już w duchy. tak znamienny dla społeczeństwa rzymskiego z I lub II wieku n. a najbieglejsi w niej byli kapłani chaldejscy.. obchody religijne i igrzyska urządzał z przepychem. astrologia zaspokajała niższe instynkty religijne. teatrach i salach odczytowych przemawiali filozofowie greccy głosząc nauki sprzeczne z wiarą ojców. Ciała niebieskie mają duszę powstałą z tego samego eteru. ołtarze dawnych bogów pokrywały się pyłem i pajęczyną. czarne żaby w Styksie i w przewoźników uzbrojonych w długie drągi i przewożących w jednej łódce tysiące ludzi" — pisał satyryk Juwenalis. Rzekła i lekką dłonią ujmuje linę okrętową: ruszył się okręt i płynie jej śladem. przez owe sto lat przed naszą erą. które wkrótce miały za nią podążyć. która zyskiwała w tych czasach wyznawców wśród najwyższych sfer społeczeństwa. Nauka ta polegała na przekonaniu o niezmiennym porządku świata. a zadowolenia swej głębokiej potrzeby religijnej szukali w kultach wschodnich. e. Niewiele to jednak pomogło. e. Tym cudem sprowadzona weszła do Rzymu wielka macierz bogów. W jego ciasnych uliczkach zbierały się tłumy ludzi różnego pochodzenia.dłoni". W połączeniu z magią. . które starano się zaspokoić wszelkiego rodzaju zabobonami. niektóre urzędy kapłańskie szły w zapomnienie. którego dowodem i wyrazem jest niewzruszony bieg gwiazd. W żadnym może czasie nie istniało tak żywe pragnienie wiary. po raz pierwszy.

Starano się tedy usunąć sprzeczności między poszczególnymi wierzeniami. żołnierzy. jak i poza grobem. Zwał się Sol Invictus — Słońce Niezwyciężone. wschodnimi. Słabej i ułomnej istocie ludzkiej pomaga Mitra — tak w życiu doczesnym. Wszystkie obrzędy spełniano w grotach podziemnych. Zanim jeszcze chrześcijaństwo zapanowało nad światem. który z grzechów oczyszczał. otwiera się osiem bram prowadzących do najwyższych regionów nieba. Najszerzej rozwinął się irański kult Mitry. egipskimi. zaniosły go nad Dunaj i do lasów Germanii. lecz do każdego człowieka. otoczony był bogami rzymskimi. e. odnosiły się jako do grzesznika szukającego pociechy. Legiony rzymskie. ku wiecznej szczęśliwości. tysiące imion boskich uważano za rozmaite nazwy tego samego bóstwa. Zjednywały one ludzi i przez to. Albowiem sam niegdyś zstąpił na ziemię i znowu wrócił do nieba. Jedynie przed wtajemniczonym. Wtajemniczeni przechodzili różne stopnie i nadawano im różne imiona: kruków. które najzupełniej w cień usunęły dawne misteria greckie. kaplice i ołtarze tych bóstw wschodnich. że drogą ascezy. ani między panami i niewolnikami. . który zna słowa zaklęcia. że każdy człowiek stoi między wrogimi potęgami światła i ciemności. Po wszystkich krańcach starożytnego świata spotykamy świątynie. na piaskach Afryki i wśród mgieł Brytanii stanęły ołtarze tego boga światłości. nie licząc tych. którzy cisnęli się z Północy i dalszego Zachodu. Dowiedzieli się mianowicie. greckimi. nie znały różnicy między Grekami lub Rzymianami a barbarzyńcami. że szeregi ich wyznawców zapełniali głównie niewolnicy. Nabrzmiewało w duszach mimowolne pragnienie jakiejś jednej wspólnej wiary. bez różnicy stanu i pochodzenia. W misteriach Mitry nauczano. wyrzeczenia się przyjemności życiowych. Najwyższy stopień określano mianem ojca. Mitraiści znali rodzaj chrztu. Nie dziw więc. Rzymianin z II wieku n. że nie ograniczały się do jakiegoś kraju lub narodu. gdzie miał najwięcej wyznawców. i urządzali wspólne uczty na pamiątkę rozmaitych faktów z życia Mitry. poznali starożytni niektóre pojęcia chrześcijańskie. Mówiono im o tym w misteriach wschodnich. a po śmierci walczą o jego duszę złe i dobre moce. ludzie biedni i żołnierze. ani oglądać nie może. którego człowiek ani poznać. przez żywot czysty i pełny poświęcenia można się zbliżyć do niepoznawalnego bóstwa. lwów.Jednocześnie dochodziła do głosu wyższa potrzeba: pewnego ładu w pojęciach religijnych. Na widok tego rojowiska bogów różnojęzycznych ogarniało ludzi znużenie.

głusi byli na wołanie z dalekiego świata i wiernie przechowywali prastare przepisy dobrego króla Numy. i konsulowie od dawna byli wyznawcami wschodnich religii. żyjącej z dala od gwaru i przewrotów wielkiego świata. Najdłużej oparła się starorzymska religia wpływom obcym. sprowadził do Rzymu kamiennego fetysza boga słońca. i kiedy w uroczystej procesji niesiono tę wschodnią świętość. Należało to po prostu do dobrego tonu. ten sam szczyt góry. zbiorowisko wierzeń. Północy i Południa. Bracia Rolni wciąż jeszcze powtarzali swe niezrozumiałe modlitwy. miała zawsze jako największą świętość — ognisko stojące pod opieką bóstw domowych. Heliogabal. kiedy właściwie zginęła ta religia . w których na rozkaz senatu i konsulów burzono kaplice Izydy. Religia ich polegała na uczuciach związanych z tajemniczym życiem ziemi i na zwyczajach mających niezłomną moc trwania. pośród winnic i sadów. w której mieszkał Romulus. w r. luperkowie biegali dookoła Palatynu jak za czasów Romulusa — ale religii rzymskiej już nie było. Poza tym miała w sobie jakąś dziwną dokładność. ani myśli przewodniej. taka sama jak ta. Ci wieśniacy — pagani. Ich chata. Dało je w końcu chrześcijaństwo i ze zdumiewającą łatwością odniosło zwycięstwo nad zgrzybiałymi. niezmiennych od prawieków. stąd nasi “poganie" — pozostawieni w tym samym kręgu zajęć rolniczych. 219 n. Ogień Westy po dawnemu płonął w czcigodnej świątyni. posągi wszystkich bogów Rzymu szły za nią niby orszak służby. dziki rozgardiasz zupełnie sprzecznych pojęć religijnych.Już teraz nikt nie walczył z obcymi bogami. kultów i obrzędów. I senat. a naprawdę z dnia na dzień oczekiwał nowego objawienia. Taki np. e. Baala. ten sam gaj szumiący boskim szmerem — skupiał na sobie całą uwagę religijną ludności spokojnej. W mrok bezpowrotnej przeszłości zapadły czasy. Każdy wierzył. odkąd sami cesarze popierali bóstwa obce na niekorzyść rodzimych. w których nie było ani ładu. w co chciał. Zresztą i cesarze nie byli już rzymskiego pochodzenia. Niepodobna określić. a po części martwymi religiami. zasiedziali na swych polach. Zawsze ten sam dąb odwieczny. a nawet zwycięskiemu pochodowi chrześcijaństwa — po wsiach italskich. w którego cieniutkich żyłach płynęła krew syryjska. Istniała jakaś mieszanina wszelkich bóstw Wschodu i Zachodu.

wiejska — “pogańska" — ale musiało się to już stać bardzo późno: wtedy już w Rzymie na stolicy Piotrowej siedzieli arcykapłani nowej religii powszechnej. .

że w epoce tak wysokiego poziomu cywilizacji. i na jego cześć po raz pierwszy śpiewano peany". Pierwotnie było zwyczajem. że człowiek przez swe zasługi. odbierał w swym mieście cześć boską jako heros. miał swoje świątynie i swoich kapłanów. powstaje tzw. której religia. admirał spartański. jak za cesarstwa rzymskiego. e. nie znała ścisłych granic między człowiekiem i bogiem. Od Aleksandra Wielkiego ubóstwienie króla za życia staje się regułą we wszystkich nowo powstałych państwach hellenistycznych. “Jemu pierwszemu — pisze historyk Plutarch — greckie miasta wznosiły ołtarze jako bogu i ofiary składały. otrzymało pewne stałe normy prawne. 400 przed n. pełna bohaterów.KULT CEZARÓW Niejeden się zdziwi. których nazywano dimanes — dobrymi bogami. pogromca Aten. któremu — zdawało się — był równy potęgą. Rzymska religia również nadawała się do przyjęcia kultu panującego. który po wielu latach wojny zaprowadził spokój i ład w Grecji. Każdy założyciel nowej osady. że do godności herosów wynoszono ludzi dopiero po śmierci. człowiek. Z dawien dawna faraonowie egipscy i władcy asyryjsko-babilońscy doznawali od swoich poddanych czci boskiej. Bez wpływów zewnętrznych kult wielkich i sławnych ludzi rozszerzył się w Grecji. Nazywało się to konsekracją. kult cezarów. Mógł również przybierać imiona i . Cześć boska okazywana zmarłym. Konsekrowany cesarz nosił tytuł divus — boski. miał prawo do tytułu boga. czyli ubóstwienie osoby panującego. Ubóstwienie. Zwłaszcza panujący. zacierała różnice między człowiekiem a bóstwem. lecz około r. siłę lub rozum może zdobyć rzeczywistą nieśmiertelność i zrównać się z bogami. Znajdowało ono oparcie w przekonaniu starożytnych. Dokonywało się ono po śmierci cesarza drogą uchwały senatu. Szczęśliwym wybrańcem był Lizander. z racji swej nieograniczonej władzy. jak zresztą każda rzecz u Rzymian. a później i niejeden szczególnie zasłużony obywatel. Od tego czasu coraz więcej ludzi pomnaża i tak już zatłoczone szeregi bogów. spotykamy się z pierwszym na ziemi greckiej wypadkiem ubóstwienia człowieka za życia.

uważanej za matkę Juliuszów. Najlepiej lubił. cytarzystami. przedstawiające amorki. komediantami azjatyckimi i wszędzie z nimi podróżował. gdy go nazywano Bachusem: podawał się za nowe wcielenie tego wesołego bóstwa. Wenery. Kleopatra. rozbrzmiewały dźwięki fletni. z żaglami purpurowymi. Cezara. Marsa. pacholęta. Po rzece Kydnos płynęła jej galera. że to dusza Cezara idzie do nieba. Królowa. najpiękniejsze niewolnice. cesarzowe jako Junony. W całym mieście widać było tyrsy uwieńczone bluszczem. kazał sobie oddawać cześć boską. na niebie pojawiła się kometa. siedziały u steru lub przy linach okrętowych. które bez przerwy palono na okręcie. spoczywała na łożu. Najwięcej w tym względzie fantazji objawiał współzawodnik Oktawiana. Antoniusz. w których ugruntowano kult cezarów. Herkulesa. Otrzymawszy zarząd prowincji wschodnich więcej myślał o przyjemnym urządzeniu sobie życia niż o sprawach państwowych. pośród gwiazd pojawiły się jakieś twarze. Na jego spotkanie wyjechała do Cylicji królowa Egiptu. Cerery. Nikt nie miał wątpliwości. że nowa Afrodyta jedzie na spotkanie z nowym Dionizosem. słońce pobladło. Wielkie tłumy ludzi szły drogą lądową głosząc. Otoczył się tedy fletnistami. Dokonał tego twórca cesarstwa rzymskiego Octavianus Augustus. cała ozdobiona złotem. które osłaniał baldachim haftowany złotem. usuwając własną osobę na plan drugi. W tym czasie ogarnęła ludzi jakby mania boskości. których muzyka mieszała się z dźwiękami lir i fujarek. Każdy. Zaczęły się .atrybuty istniejących już bogów. chłodziły ją wachlarzami. Pierwszy dostąpił tego zaszczytu Juliusz Cezar. przebrana za Afrodytę. by odtąd żyć między bogami. Widzimy tedy cesarzy przedstawianych w postaci Jowisza. nawet Westy. wiosła srebrne poruszały się w takt fletni. Nie chcąc obrażać narodowych uczuć rzymskich przez wprowadzenie form wschodniego despotyzmu. Daleko ponad brzegami rzeki roznosił się zapach kadzideł. Do Efezu wjechał poprzedzany przez kobiety w stroju bachantek i młodzieńców przebranych za sylenów i satyrów. postępował nader ostrożnie. jako nereidy i charyty. Przez ubóstwienie Cezara i rozszerzenie czci Wenery. padał deszcz krwawy i księżyc krwią nabiegał. Z kłębowiska czarnych chmur odzywały się chrapliwe dźwięki trąb i rogów wojennych. Oto jaki był nastrój czasów. cały ród julijski został opromieniony glorią boskości. któremu już za życia zaczęto stawiać po świątyniach posągi. że śmierć jego poprzedziły dziwne znaki. Kiedy zaś zwłoki dyktatora złożono na stosie. kto miał choć trochę władzy. a otaczając czcią swego przybranego ojca. a ze świętych gajów dochodziły groźne nawoływania. Apollina. W tym potomku Wenery widziano rzeczywiście jakąś istotę boską i opowiadano. syring i okrzyki na cześć nowego dobrego boga.

że w dniu jego śmierci drzewo to usychało. którego świątynia do dziś wita nas u stóp Kapitolu swymi pięknymi kolumnami. A o Wespazjanie mówią. Lecz Wespazjan.. Chrześcijański cesarz Konstantyn miał tak samo świątynie i ołtarze. Im również nadawano imiona “boski" lub “święty". posągi cezarów upadły. cały gaj usechł. Dawano mu tytuł: “bóg i pan nasz" i przed obliczem jego padano na kolana. uchwalał mu kapłanów i świątynie. gdzie osoba władcy symbolizowała potęgę Rzymu. jeszcze jeden śmiertelny stał się bogiem. e. Po Auguście wyniesiono na ołtarz Klaudiusza. zachowała się satyra na to ubóstwienie zdziecinniałego staruszka. wszystkie kury zdechły. Ich kult był szczególnie żywy w różnych prowincjach imperium. Popierały go władze rzymskie. rozbite na kawałki. jechała do swej willi podmiejskiej. otworzył prawie nieprzerwaną serię ubóstwionych monarchów. a nawet z rąk samego Augusta wysunęło się berło złote. z zasadzonej zaś gałęzi wawrzynu wyrósł cały gaj. jak pogański Marek Aureliusz. którym senat zaliczał zmarłego cesarza w poczet bogów. jak się już bogiem staję". że widząc się bliskim śmierci żartował: “Czuję. Kiedy zaś umierał Neron. po śmierci zaś konsekrował ich senat osobną uchwałą na własnych bogów.tworzyć dokoła niego legendy. ostatni z dynastii Juliuszów. że gdy raz Liwia. Łączono jego kult z kultem bogini Roma. W II wieku n. Kura ta wywiodła takie mnóstwo kurcząt. niedługo po ślubie z Oktawianem. że odtąd willę Liwii nazywano ad gallinas — Pod Kurami. z którego cezarowie brali wici do przyozdabiania swoich triumfów. Z wolna. Piękny . co zresztą wywołało dużo wesołości. zleciał nad nią orzeł i spuścił jej na kolana białą kurę. a nawet “wieczny". Opowiadano np. Każdy z cezarów zasadzał w tym gaju własne drzewo i zauważono. stawała się coraz bardziej powszechna. czyli ów akt prawny. opiekunki wiecznego miasta. Konsekracja. Te stosunki przetrwały dość długo i pod rządami cesarzy chrześcijańskich. która w dziobie trzymała gałązkę wawrzynu. a w znajdującą się tam świątynię uderzył piorun. pod wpływem pojęć wschodnich przyzwyczajano się w samym Rzymie uważać żyjącego cesarza za boga.

że Antinous nie umarł. podróżując po Grecji. Było w nim coś tak ujmującego. Antinous pochodził z Bitynii. pod posągami cudnego młodzieńca palono kadzidła ofiarne. miasta nazywano jego imieniem. Antinous brał udział we wszystkich podróżach cesarza: w Azji Mniejszej. Umarł z miłości dla cesarza. Zauważono bowiem. . od których pochodził. Wówczas zaczęto mu stawiać świątynie. Hadrian ogłosił.Antinous. lecz wrócił do bogów. To był ostatni etap jego wędrówki życiowej. że Antinous nie zajmuje się polityką. Antinous postanowił oddać się bóstwom śmierci w zastępstwie swego przyjaciela — jak Alkestis. Wielka była żałoba na dworze cesarskim. Intrygi dworskie go nie dosięgły. Antinous stał się nierozłącznym towarzyszem Hadriana. że kochali go wszyscy. spotkał osiem- nastoletniego młodzieńca cudownej urody i wziął go na swój dwór. Wyjechał łodzią na zielone wody Nilu i utonął. Syrii. lecz przodkowie jego przywędrowali tam z Arkadii. Kiedy bowiem Hadrianowi przepowiedziano rychły zgon. sławionej przez poetów krainy pasterzy. w Egipcie. Palestynie. Cesarz Hadrian.

którego niósł na plecach. Od czasu smutnej historii z jabłkiem Parysa nienawidziła wszystkich Trojan. wzgórza dające obronę zamkom. Wygnańcy przybijali do obcych brzegów. Rzymianie mieli zburzyć.LEGENDY RZYMSKIE Wędrówki Eneasza W tę straszną noc. którą. ulegając co chwila złudzeniu. jej triumfującej rywalki. wymknął się Eneasz z miasta sobie wiadomymi drogami. Uciekł z ojcem. Był to człowiek spokojny i bardzo pobożny. Zaczęły się lata długiej wędrówki. aż ogarnięta zamętem bitwy zginęła pod mieczami Greków. mord i zniszczenie. opłakującej śmierć synów. Askaniuszem. zdarzyła się albo jakaś wróżba. bogowie postanowili ocalić z powszechnej rzezi Eneasza. Oprócz Junony nie miał on wrogów na Olimpie. albo drzewo nagle przemówiło ludzkim głosem. W wojnie trojańskiej nie odznaczył się szczególnie. Żona szła w tyle. że znaleźli kres tułaczki. Astianaksa. trafiały im się takie cudowne okolice. przeżywali niebezpieczne przygody i. Przez pożar. gdzie jej szukać należy. Słyszał ostatni. Bogowie obiecali Eneaszowi nową ojczyznę. kiedy Grecy wdarli się do Troi. pod trzaskiem walących się domów. Lecz zwyczajem bogów powiedzieli mu o tym w sposób tak zagadkowy. roztrzaskano o ścianę. albo wybuchła zaraza. i małym synkiem. którego prowadził za rękę. obok konających braci. Poza tym Eneasz był synem Wenery. przedśmiertny krzyk sędziwego Priama. Razem zbudowali okręty i wypłynęli na morze. wedle przeznaczenia. A wreszcie — i to była główna przyczyna nienawiści — Eneasz miał być założycielem potęgi Rzymu. i te wszystkie przepowiednie. Spełniał swoje obowiązki rycerskie bez pośpiechu i bez entuzjazmu. Uśmiechały im się żyzne pola. przystanie dogodne dla okrętów. i widział jak głowę Hektorowego chłopca. że . że nie wiadomo było. Uchwała zapadła nagle i zdaje się pod nieobecność Junony. która jedna byłaby się temu sprzeciwiła. Anchizesem. a Junona opiekowała się powstającą właśnie Kartaginą. którym również udało się umknąć śmierci. ostrzeżenia. w których można było wypocząć i zapomnieć o niedoli Troi. okropne wycie królowej Hekuby. gdzie tylko mogli. wszelako ledwo osiedli i trochę się zagospodarowali. Za miastem spotkał Eneasz gromadę ludzi. zakładali miasta. znaki boże tak plątały ich plany.

jak Eneasz minął Skyllę i Charybdę i jak zabłądził na wyspę Polifema. na której Eneasz opowiadał zburzenie Troi i swoje własne przygody. Oczywiście. W mieście rządziła królewna fenicka. najpobożniejszy z ludzi. Były to czasy. że mają płynąć na zachód. Mieszkały na nich harpie.nieodmiennie wciąż wypływali na morze. Fineusa. gdzie już przedtem był król Itaki. Był wszędzie tam. gdzie się tego najmniej spodziewał. lecz złośliwa Junona wciąż go odpędzała na nowe przygody. iż nawet stoły pozjadają. powzięła ku nim szczerą sympatię. cała Odyseja skończyłaby się inaczej. które niegdyś trapiły i prześladowały króla Traków. pod groźbą nowych burz i wichrów. Przy wielkiej dzielności miała czułe serce i ledwo zobaczyła Trojan. Odyseusz nie mógłby się pogodzić z tym. Urządziła więc ucztę. jak dwa kozły na wąskiej kładce nad przepaścią. Pierwszą bardziej wyraźną wskazówkę o celu swej drogi otrzymał Eneasz tam. jakby kontrolował jego przygody. choć już był na Sycylii. Kartagina właśnie się budowała. owe potwory niewieście. a ziemię obiecaną poznają po tym. za którym szedł jak cień. Odtąd płynął Eneasz prosto do Italii. Całe szczęście. Była to śliczna panna. Przez cały wieczór . W chwili gdy najchytrzejszy z Greków bawił u dobrego króla Alkinoosa. zawijał do portu kartagińskiego. że w tych wędrówkach nie natknął się gdzieś na Odyseusza. Eneasz. gdzie pochował ojca Anchizesa. Gdy włożyła wysokie buciki myśliwskie i krótki płaszczyk purpurowy. bo w tym dziwnym zwierciadle obaj tułacze stanęliby ze sobą oko w oko. Znów bowiem gniew Junony odrzucił go od brzegów Italii. z łukiem w ręce i złocistym kołczanem na plecach — wydawała się po prostu Dianą. kiedy po wszystkich dworach mówiło się wiele o wojnie trojańskiej. i Dydona ucieszyła się bardzo. Jedna z harpij powiedziała Trojanom. Był już nieraz blisko jej brzegów. Nie będziemy więc opowiadali. że w końcu dowie się prawdy od naocznego świadka. Po prostu kroki swe wstawiał w ślad stóp tamtego. Gdyby się byli spotkali. Po trzech dniach i trzech nocach okrutnej zawieruchy na morzu dopłynęły okręty trojańskie do wysp Strofadów. działo się to za sprawą Junony. że ktoś drugi wciąż za nim dąży. Dydona. że taki srogi głód cierpieć będą. gotowe rzucić się na siebie i bóść rogami.

i ogrodach. że musi jechać. aby Eneasz przyjechał do Italii i zajął się założeniem Rzymu. Przebrała go więc za Askaniusza i wprowadziła na salę biesiadną. jako założyciela potęgi rzymskiej. Bogini. postarała się zaszczepić w niej miłość do bohatera. Nie uczynił tego. Mógł to zaś uczynić tylko Amor. Ci wszyscy królowie. pokazywała. aby odwiedzić państwo cieniów. Czas . Okazało się później.trzymała na kolanach małego Askaniusza. Niewierność kochanka odebrała Dydonie ochotę do życia. śliczne pacholę. w Zatoce Neapolitańskiej. gdyż. gdzie chłopak przespał ucztę u Dydony. widział nie tylko tych. On zaś bawił się złotą strzałeczką i raz nawet z lekka zadrasnął królewnę w okolicy serca. niepodobna się było zgodzić na takie zamieszanie w historii. Nikt na to nie zwrócił uwagi. lecz Amor zmieniony w syna Eneasza. wodzowie czekali tylko na to. prowadzony przez duszę ojca Anchizesa. politycy. Niedaleko stąd było wejście do podziemia i Eneasz skorzystał ze sposobności. Prawdziwego Askaniusza uśpiła i przeniosła na górę Ida. po kilka razy powtarzał Dydonie. całą historię rzymską aż do cesarza Augusta. Trojanie zaś po kilku dniach spokojnej żeglugi wylądowali koło miasta Kume. lecz i takich. Była to bardzo pouczająca wycieczka. żeby Junona nie doradziła Dydonie zabić Eneasza. Ale ona urządzała zabawy i w parkach. gdzie będzie port wojenny. gdzie arsenał. Oczywiście. w obawie. szukać Italii. tak że Eneasz mógł był nakreślić dokładny plan Kartaginy i przekazać go w spadku Scypionowi. Co dzień. ożeni się z nią i będzie panował nad Fenicjanami. Z rozpaczy przebiła się mieczem. gdzie stanie zamek. Anchizes nazywał mu ich wszystkich po imieniu. Ominęły go wszystkie ciastka i słodycze. że Eneasz zostanie w Kartaginie. którzy już pomarli. Eneasz potajemnie przygotował się do drogi i nocą odpłynął. Zakochana królewna oprowadzała go po mieście. bo nosił w sobie poważne troski. W istocie. które całowała i pieściła. co mieli się dopiero narodzić. ale Dydona w tej samej chwili zakochała się w Eneaszu. Był to niewinny podstęp Wenery. Eneaszowi nie groziło już żadne niebezpieczeństwo. że na jej kolanach siedział nie prawdziwy Askaniusz. wydawała przyjęcia i mówiła. które za niego zjadł Amor. rozmaitych Markusów i Lucjuszów. a gdzie giełda.

piaszczystej. Latynus składał ofiarę w cieniu odwiecznego wawrzynu. z dodatkiem tego. aby to miała być ziemia obiecana. ten i ów zaczął łamać i gryźć twarde jak kamienie ciasto. Nie było to jeszcze jego. odkąd stanęli na ziemi italskiej przestał się nazywać Askaniuszem. tylko błyszczał jako znamię prorocze. który. miernie urozmaiconej kępami krzaków. bo nikt nie przypuszczał. Rzecz wyjaśniła się w nocy. Miał jedyną córkę. Wszystkim obecnym zdawało się. pod którymi sen spływa nawet wtedy. aby mu pozwolono osiedlić się w kraju Latynów. a pod nim trochę trawy. Fauna. a na głowie królewny ukazała się świetlista korona. który wszystkim inaczej pokierował. Ślub miał się odbyć niebawem. z losów przynależna niwo!" I powiódł dokoła wzrokiem. Znalazło się nieco owoców i suche pszenne placki. Latynus we śnie posłyszał głos ojca. Prosił. tu ojczyzna. Lawinię. wodzowi sąsiednich Rutulów. Chcieli tylko wypocząć i jechać dalej. zdarzył się wypadek. Ale w ten właśnie dzień. W tym kraju panował stary król Latynus. którą przeznaczył na żonę młodemu Turnusowi. — Tu dom nasz. Te placki położono na trawie. gdzie Tyber wlewa do morza swoje żółte wody. pobożny Eneasz wzniósł ręce do nieba: “Oto kres naszych mozołów — rzekł. Posłyszawszy nieoczekiwane słowa. aby mógł przez to nowe imię być protoplastą rodu Juliuszów. Na całym obszarze rósł tylko jeden dąb. Witaj mi. kiedy się spać nie chce — słowem. Wyskoczyli na ziemię w tym miejscu. Lawinia nie czuła nic. a ten wyraźnie nakazywał oddać Lawinię cudzoziemcowi. ani drzew pachnących. Gdy zjedli owoce.naglił. a na nich owoce. Po wyjściu z podziemia bohater natychmiast odpłynął na północ. który do niego przyjdzie. która sama idzie w sidła. Przy nim stała dziewica Lawinia. aby rzucić garść kadzidła. Nazajutrz przyszedł Eneasz. kiedy Eneasz z towarzyszami jadł pod dębem owoce i placki pszenne. . syn bożka leśnego. W pewnej chwili podeszła do ognia. Fauna. bo to był ogień cudowny. który nie parzył. Tam się rozsiedli i wyciągnęli zapasy. ani źródeł płynących mlekiem. wszystkie rozczarowania. Nie było ani sadów pomarańczowych. “Oho! Stoły nawet zjadamy!" — zawołał mały Julus. że ją objął płomień: włosy i szaty rozgorzały jasno. jak po swoim gospodarstwie. jakie rodzić może widok okolicy pustej. ani gajów pełnych zwierzyny.

Jakże się zdziwił. Pallasa. dawniej zwany Askaniuszem. że przygody jego bohaterów są nieraz dokładnym powtórzeniem Iliady i Odysei. który nie miał konnicy. Turnus jako Hektor. Julus. Obie strony uzbroiły się potężnie i zewsząd ściągnęły sprzymierzeńców. pełną świegotliwego ptactwa. ożenił się z królewną i na jej cześć zbudował miasto: Lawinium. że jej mąż utonął w rzece. sprzeciwiła się małżeństwu. Wenera przyniosła Eneaszowi wspaniałą zbroję wykutą przez Wulkana. . Lawinia nie wiedziała. tak gorliwie naśladując Homera. tym bardziej że Lawinia była śliczną panną. Ale do ślubu tak prędko nie doszło. ściśle wzorowanych na wojnie trojańskiej. Podczas bitwy Eneasz przepadł bez wieści. pochodzący z Arkadii. nie czekając na koniec przemowy. a Eneasz Turnusa * . Enelda. Wreszcie doszło do koniecznych pojedynków: Turnus zabił Pallasa. gdzie w paręset lat później Romulus Rzym założył. Pallas jako Patroklos. żona Latynusa. właściwą * Wędrówki i wojny Eneasza opiewa poeta rzymski P. Po ojcu objął rządy syn z pierwszego małżeństwa. Eneasza przyjął łaskawie i dał mu wyborowy oddział jazdy pod dowództwem własnego syna. Żył jak człowiek złotego wieku. Nareszcie Eneasz wrócił okryty chwałą. Eneasz. która wywołała z piekieł jędzę niezgody i posiała waśń między Latynami a Rutulami. wziął go w objęcia i nazwał swoim zięciem. wszyscy zrozumieli. Wiarogodni ludzie zapewniali. w tym samym miejscu. czy ma się uważać za wdowę. Osiadł na wzgórzu palatyńskim. potem Turnus wystąpił ze swoimi pretensjami. Z przyzby swojego domu spoglądał na trzody pasące się na Forum Romanum i doglądał dziewcząt zbierających mleko na sery. Wszystko to działo się za namową Junony. mieszkało szczęście. Powstanie Rzymu Askaniusz założył własne miasto pod nazwą: Alba Longa. Vergilius Maro w poemacie pt. Najpierw Amata. Ale w cztery lata później wybuchła nowa zwada z Rutulami. udał się o pomoc do króla Euandra. Pod jego strzechą. Główne role były obsadzone: Eneasz jako Achilles. Stoczono mnóstwo utarczek. gdy Latynus. Pobożny bohater poznał w tym wolę bożą i od razu się zgodził. Przez cały ten czas słodka Lawinia szyła sobie wyprawę i czekała na koniec wojny. Lecz inni podawali rzecz o wiele bardziej prawdopodobną: że Wenus wyniosła Eneasza z zamętu walki i zabrała do nieba. Zaczęła się wojna. Był to Grek. że zaczyna się nowa Iliada. Gdy wódz trojański na czele swoich wojsk ukazał się w tej cudownej zbroi.

Przewodzili całej gromadzie swoich rówieśników. i rzucał chłopcom owoce i jagody leśne. Stało się to za zrządzeniem bogów. Raz wywiązała się bójka między pastuchami Numitora i Amuliusa. Reę Sylwię. póki wilczyca się nie oddaliła i dzięcioł nie odleciał.Faustulus. Numitor był starszy i wziął berło po ojcu. co słyszał od Faustulusa: o drzewie figowym. Na koniec Prokas miał dwóch synów: Numitora i Amuliusa. Słudzy królewscy włożyli dzieci do koszyka i puścili z prądem. Płacz posłyszała wilczyca i przyszła je nakarmić. że bliźniętom przynosiła w wymionach bardzo mało mleka. Ale wilczyca miała własne dzieci i zdarzało się. Chcąc zabezpieczyć tron swoim synom. Stary zdetronizowany król zaczął pytać młodzieńca. ptak Marsa. a bliźnięta wrzucić do Tybru. przeczekał. Urządzali łowy. Pewnego dnia spostrzegł te dziwy pasterz królewski . wyprawy na prawdziwych zbójców. Utarczka skończyła się porwaniem Remusa. wyścigi. właśnie takie. stanęli po stronie ludzi Amuliusowych. Wtedy zlatywał dzięcioł. Amulius zazdrościł mu władzy. Koszyk zaczepił się o pień drzewa i tak został. Zebrał własne wojsko i strącił brata z tronu. Nikt nic nie wiedział o ich pochodzeniu. Dzieci były głodne i płakały. Panowało tam wielu królów. Rzeka wówczas szeroko rozlała. wilczycy i dzięciole. Wziął je do domu. Woda odniosła go aż pod wzgórze Palatynu. W chacie pasterza obaj królewicze wyrośli na tęgich młodzieńców. czyim jest synem. Dwaj bracia z kupą zbrojnych . Codziennie zjawiała się o tej samej porze i podawała im swe sutki do ssania. Remus opowiedział mu to. Wszyscy w to uwierzyli prócz Amuliusa. córkę Numitora. gdzie rosło drzewo figowe.siedzibę dynastii Eneasza. uczynił westalką. zapasy. Wtedy zdarzyła się rzecz niespodziewana: westalka powiła bliźnięta. których szereg jest równie długi jak patriarchów biblijnych. Romulus i Remus. Romulusa i Remusa. którego dla rozstrzygnięcia sporu stawiono przed Numitorem. Ten westalkę kazał zamorzyć głodem. Zaczajony w zaroślach. We trzech obmyślili plan obalenia Amuliusa. Ojcem tych dzieci był Mars. Numitor poznał w nim swego wnuka i kazał potajemnie sprowadzić Romulusa. Wtedy wyszedł z kryjówki i zobaczył śliczne bliźnięta. jakich sobie oboje z żoną od dawna życzyli. aż Tyber wrócił do swego łożyska. będąc w służbie króla.

ale wszystko chłopy tęgie i odważne. Bez kobiety żadne gospodarstwo nie było gospodarstwem i . zbóje i rzezimieszki. którym źle z oczu patrzyło. miał wodę w twardo ubitych cysternach i na niczym nikomu nie zbywało. Z ich pomocą Rzym otoczył się murami. kto z nich da nazwę nowej stolicy. A on kazał sobie podać pług. Przez cały ten czas Remus chodził po polu i pogwizdywał. choćby największą zbrodnię miał na sumieniu. Chcieli założyć własne miasto i wybrali owo cudowne miejsce. Z Romulusem została niewielka drużyna. protoplastą wszystkich jego władców. straż wysiekli.napadli na pałac. że ktokolwiek tam wejdzie. Nie mogli się pogodzić i postanowili wybadać wolę bogów. Miasto było. Zaraz zaczęli się kłócić. Nagle wszyscy zauważyli. Niby dwaj augurowie zasiedli nocą do czuwania: Romulus na Kapitolu. Dobył miecza i zabił Remusa. gdy nad Romulusem ukazało się dwanaście. Wszyscy uznali. zabudował. i ogłosił. wodzów i dyktatorów. Szeroka bruzda oznaczała granice przyszłego miasta i niejako pierwszy jego wał obronny. Młody król ogrodził na Kapitolu gaj. Remus na Awentynie. Pierwszy Remus zobaczył nadlatujących sześć sępów. rzekł tak. ale nie było komu w nim mieszkać. wierutna hołota. A myśląc o historii. ale nie zdążył jeszcze dać znaku. kto ośmieli się przekroczyć gwałtem granice mojego państwa". uzurpatora skazali na śmierć i osadzili na tronie dziadka Numitora. Był to raj dla wszystkich okolicznych opryszków. Był już królem Rzymu. “Silne miasto budujesz!" — zawołał do brata i przeskoczył przez bruzdę. gdzie ich Faustulus znalazł. za Romulusem w ogień skoczyć gotowi. jako obywatel nowo powstałej osady. zaprzągł parę wołów i dookoła Palatynu oborał przestrzeń. że w tym pięknie rozkwitającym państwie brak kobiet. ile tylko miejsca starczyło. że Romulusa bogowie wybierają na założyciela miasta. Nie chcieli zostać w Alba Longa. aby go wszyscy słyszeli: “Tak niechaj ginie każdy. może się czuć bezpieczny. Na koniec zatrzymał się nad rozoraną ziemią i zaczął się śmiać. Zbiegali się zewsząd podpalacze i koniokrady. który nazwał asylum. Ale Romulus już nie był w tej chwili pastuchem i wychowankiem Faustulusa. na której miała stanąć Roma. która od tej chwili gotowa była zanotować każde jego słowo.

“Niech wasz król — mówiono — ustanowi asylum dla kobiet. igrzyska i festyny. Ale gdzie tylko zbliżyli się. Titus Tatius. Romulus władał zgodnie z Titusem Tatiusem. którzy najwięcej ucierpieli. Są takie. . żeby zechciały wejść z Rzymem w związki pokrewieństwa. że Rzym jest miastem drapichrustów i złodziei. Wrócili pogodzeni. noc zapadła i mężowie wrócili do domu bez żon. żony i córki namawiały swoich mężów i ojców. Romulus wybrał co przystojniejszych i wymowniejszych chłopaków. co miał pod ręką: kij lub miecz. Chcieli przecież zobaczyć to nowe miasto. Krzykiem. aby przyjąć zaproszenie. co tam pójdą.dom nie był domem. Przez ten czas trzymał na uwięzi swoich andrusów. przyodział ich jak najstrojniej i wyprawił do gmin okolicznych z prośbą. Gdy się dookoła Rzymu naprawdę uspokoiło. Rozesłał zaproszenia do całej okolicy. Tymczasem kobiety. Pewnego razu Romulus. nie puszczono z dymem ani jednej strzechy. wypadły na miasto i rzuciły się między walczące szeregi. Ustawiono stoły. łzami. Przyszli. które zdążyły już przywiązać się do swoich rabusiów. przy której stał. że urządzi wielkie uroczystości. Zerwała się nagła burza i gęsta mgła zakryła przed oczyma ludu miejsce. Mężczyźni też mieli ochotę. unikano zwad z sąsiadami i starano się ich sobie zjednać. kobiety wzięto do tańca. Nagle Romulus dał znak i każdy z jego ludzi porwał tę kobietę. podnoszono mosty. Sam Romulus miał Sabinkę za żonę. o którym cuda opowiadano. wyniesiono stągwie wina. braci i mężów. już bardzo stary. godne żony godnych mężów!" Romulus postanowił czekać. Gminy poszkodowane zebrały się razem i ruszyły zbrojnie na Rzym. wszędzie na gwałt zamykano bramy. Na czele wojsk stał król sabiński. Zamek obronny Rzymu zdobyto i walka zawrzała na ulicach miasta. dzielni górale. bo kobiety ich słynęły z urody i Rzymianie porwali najwięcej Sabinek. aby zaprzestali wojny. Zaczęła się zabawa. Wszczął się nieopisany zgiełk. Ani jedna owca nie zginęła z cudzego pastwiska. Romulus zapowiedział. odbywał przegląd wojska. Zza wałów krzyczano im. Obaj królowie nakazali zawieszenie broni i poszli na naradę. prośbami zaklinały ojców. Prym wiedli Sabinowie. a każdy brał. ojcowie bez córek. Sabinowie połączyli się z Rzymem w jedno państwo. Matki.

Jeśli chcesz zobaczyć małżonka. Ale sprawa wyjaśniła się nazajutrz. ułamków wypalonej gliny. którą w dzień porwania oddano królowi jako najpiękniejszą. ani. pod nowym imieniem Hory. gdy na zgromadzeniu ludowym pojawił się jeden z senatorów i opowiedział. Były poszlaki. a na jego czterech bokach biegnie napis w tak sędziwej łacinie. Skoro zaś chmury się rozwiały.na którym król siedział. przestań płakać. bo wyłożone płytami z czarnego kamienia. — O bogini — odpowiedziała królowa — prowadź mnie. dokąd chcesz. Płakała po stracie męża Hersylia. przemieniony w boga. Lud wydał okrzyk zachwytu i rozszedł się do domów. Odtąd czczono Romulusa pod imieniem Kwirinus. że tam mowa o królu i jakichś ofiarach. że istotnie od zamierzchłych czasów odbywały się tu jakieś nabożeństwa i że prawdopodobnie ów pomnik pochodzi z epoki królów. wznosi się słup z tufu. To wszystko świadczy o tym. Było to miejsce święte. przy której niegdyś stały lwy kamienne. miejsce z daleka widoczne. pójdź ze mną do gaju. bylebym mogła ujrzeć swego męża. a król znikł bez śladu. Pomimo tych boskich przemian Rzymianie z właściwą starożytnym niekonsekwencją czcili grób Romulusa na Forum Romanum. Za chwilę uniosła się do nieba. Zgodzę się nawet na niebo. co o tym sądzić. gdzie pozostała na zawsze przy boku Kwirinusa. Junona posłała do niej Irydę i ta rzekła: — Pani. owa Sabinka. statuetek. zobaczono. że tron jest pusty. zrozumieć go nie mogą. Sami bogowie zabrali go spośród ludzi i dali mu miejsce w niebie. Z nieba spadła gwiazda i rozświeciła nieziemskim blaskiem siwe włosy Hersylii. że senatorowie zabili króla. które każdy omijał nabożnie. Twój Romulus został bogiem. Zaledwie parę wyrazów da się odcyfrować i widać. W ten sposób nastąpiła przemiana królowej w boginię. Jakoż przy odkopywaniu tego miejsca znaleziono sporo kości zwierzęcych. Ten grób dzisiaj odkryto. . że uczeni ani dobrze odczytać. tym bardziej. jak przy grobach egipskich lub etruskich. Na kwadratowej podstawie. który rośnie na wzgórzu kwirynalskim. że ukazał mu się Romulus. Nie wiedziano. Poszły na wzgórze.

po czym zaprowadzono republikę.* Po Romulusie panowało jeszcze sześciu królów. chociaż niepodobna zrozumieć. Przecież budowali mosty. mury. świątynie. żenili i umierali przykładnie. Mitologia więc nie może ich przyjąć. Natomiast rodzili się. Rola tych władców jest bardzo smutna. wystrzegali się wszelkiej cudowności. Historia nie chce ich uznać. Nie zrobili nic dla mitologii. za które historia sławi innych królów. zaprowadzali kanalizację. nie utrzymywali bliższych stosunków ze światem. ustanawiali prawa. nie pochodzili od bogów. . święta i igrzyska — zajmowali się wszystkimi pożytecznymi rzeczami. urządzali porty. nadprzyrodzonym. dlaczego tak czyni.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->