[

I "

"

SERWIS

ELEKTRONIKI

5/99

Maj '99

NR39

ad Redakcji

Zapewne z niecierpliwoscia czekacie Panstwo na ujawnienie ceny naszego programu, kt6rego rozprowadzanie zapowiedzielismy na przelorn kwietnia i maja. Dzieki zastosowaniu do napisania wspomnianej bazy serwisowej nowszych narzedzi programowych, udalo sieja pomiescic na dw6ch dyskietkach 1.44MB (wczesniej przewidywalismy 4 dyskietki). Aktualnie trwaja intensywne prace przy wprowadzaniu danych do pierwszego wydania bazy, Znajda sie w niej porady i informacje serwisowe opublikowane w .Serwisie Elektroniki" do konca 1997 roku oraz spis tresci wszystkich wydanych do tej pory numer6w "SE". Kazdy uzytkownik bazy bedzie mogl rowniez gromadzic i dopisywac swoje wlasne spostrzezenia dotyczace naprawianego sprzetu,

W ten spos6b przygotowany pakiet przyjmuje nazwe Baza Serwisowa 1199 w skr6cie "BS I199" i bedzie kosztowal 17 zl. Cena zawiera podatek VAT i koszt wysylki. Kr6tko mowiac, tyle nalezy wplacic na konto .Serwisu Elektroniki", zeby otrzyrnac pierwsza wersje programu (nazwe banku i numer rachunku znajdziecie Panstwo na stronie 59). Na odwrocie dowodu wplaty prosimy podac sw6j NIP. Numer ten, plus 4 cyfry dopisane przez nas utworza specjalny kod, kt6rym bedziemy poslugiwac silt! przy wzajemnych kontaktach zwiazanych z aktualizacja bazy. W przyszlosci kod ten zostanie wykorzystany do kontakt6w oraz wsp6lpracy z wykorzystaniem Internetu.

Od poczatku chcemy cale to przedsiewziecie zorganizowac mozliwie jak najprosciej, Powodzenie tej inicjatywy w gl6wnej mierze zalezy od Was. Duze zainteresowanie bedzie dla nas doskonalyrn dopingiem do coraz bardziej rozbudowanych wersji programu i wzbogacania zestawu informacji serwisowych. To pozwoli miedzy innymi utrzymac na stalyrn poziomie ceny kolejnych wydan programu.

Za nami juz trzy numery .Dodatkow Specjalnych", Kolejny czwarty numer poswiecony trybom serwisowym OTVC Grundig ukaze sie pod koniec kwietnia. Jeszcze jedna uwaga dotyczaca tematyki tryb6w serwisowych: proszac nas 0 opis procedur serwisowych, precyzujcie w jakiej sytuacji chcecie je wykorzystywac. Nierzadko okazuje sie, ze zamiast opisu trybu serwisowego wystarczy instrukcja obslugi.

Wewnatrz numeru poprawiony i uzupelniony opis trybu serwisowego OTVC Curtis.

Dodatkowa wkfadka do numeru 5/99:

Monitor Hyundai HL-5864E (2 x A2); Monitor Philips CM6000-1 (2 x A2); OTVC GoldStar CB-28C22X chassis PC-33A (2 x A2); OTVC Grundig z chassis CUC6310

(2 x A2); OTVC Sharp DV6345S chassis BCTV-A (2 x A2)

Spis tresci

Uruchamianie OTVC HITACHI: C28-P405VT, C25-P445VT, C28-P445VT, C21-P745VT,

C25-P745VT, C28-P745VT 6

Jeszcze kilka informacji 0 naprawach OTVC Hitachi 9

Regulacje i uszkodzenia w OTVC Thomson 55 MK 10 10

Najczestsze usterki telewizor6w cyfrowych firmy Loewe .. 12

Odbiorniki satelitarne NokiallTI - uszkodzenia 13

Odpowiadamy na listy Czytelnik6w 15

Zlacza radioodbiornik6w samochodowych firmy Grundig 18

Aplikacje transformator6w linii firmy Philips 19

Wybrane uklady scalone KIA ... finny KEC

(Korea Electronics Co., Ltd., Korea) 23

Porady serwisowe 24

Uklady STK ... i STR w aplikacjach - STR16006,

STK5339 - uklad zasilania magnetowidu

Panasonic NV-FS1 EG 30

Mechanizm magnetowidu Sony SLV363 31

Opis trybu serwisowego odbiornik6w telewizyjnych

produkcji Curtis Electronics 36

Przeglqd chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (czA) 38 OTVC Samsung CK7271AWIWELCX

z chassis Z68&RM131 - regulacje serwisowe 40

Sygnalizacja uszkodzen w chassis firmy Philips (cz.1) 41

OTVC Samsung CK7271AWIWELCX z chassis

Z68 & RM131 - uklad zasilania i lokalizacja uszkodzen ... 42

Scalone tunery AM/FM - (cz.1)

TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA5710 45

Dopasowanie poziom6w logicznych magistrali 12C

pomiedzy ukladami zasilanymi z roznych napiec 51

Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki (cz.2) 54

Reklamy, ogloszenia i informacje 56

Wkladka: OTVC THOMSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN - chassis ICC10 - 1 strona A2 (dokonczenie schematu z numeru 3/99 i 4/99); OTVC Daewoo DTY-2510T chassis CP-765 - 1strona A2; Radio samochodowe Blaupunkt Honda A Concerto, Honda Acces A,

Honda A - 1 strona A2; Radio samochodowe Panasonic CQ-RD50LEN - 1 strona A2

Wydawca:

Wieslaw Haligowski

Adres:

80-423 Gdansk

ul. B. Chrobrego 25/5

Adres do korespondencji:

Serwis Elektroniki

80-416 Gdansk, ul. Gen. Hallera 169/1 7

tel.lfax (058) 344-32-57, email: serwel@gdansk.sprint.pl Redaguja:

Redaguje zespol pod kierownictwem Grzegorza Szostakowskiego Elzbieta Dobrzynska (sekretarz redakcji).

Redakcja zastrzega sobie prawo doknywania skrotow, zmiany tytulow oraz poprawek w nadeslanych tekstach.

Wyciqgi barwne:

Pracownia Grafiki Komputerowej i Przygotowania do Druku,,4 KOLOR" Druk:

Drukarnia NAZAREX

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 103 A, tel. (058)683-11-22

Czasopismo nie jest kolportowane w sieci .Ruchu". Moina je nabyc w sklepach sprzedajacych czesci elektroniczne i ksiegarniach technicznych na terenie calego kraju. Przedruk calosci lub fragmentow publikacji zamieszczonych w "SERWISIE ELEKTRONIKI" jest dozwolony po uzyskaniu zgody redakcji.

Reklama: informacja 0 warunkach reklamy - tel./fax (058) 344-32-57

Naprawa OTVC Hitachi

Uruchamianie OTVC HITACHI: C28-P40SVT, C2S-P44SVT, C28-P44SVT, C21-P745VT, C25-P745VT, C28-P745VT

Adam Kaminski

Wymienione w tytule odbiorniki sa niewatpliwie bardzo pomyslowo skonstruowane, lecz w zasadzie na tym .Jconiec radosci"- do oferty cenowej na LF0070 lub transformatorw.n. powinny bye dslaczane srodki nasercowe. Wyklucza to pr6by napraw "przez peastawienie". Urodzonym pechowcom rnozna w tym miejscu odradzic czytanie dalszej czesci, jak i eksperymenty z odbiornikiem - pozostali maja duze szanse na sukces, bowiem "elementy sercowe" ulegaja uszkodzeniu raczej rzadko. Aby zapobiec dodatkowym uszkodzeniom podczas naprawy nalezy bezwzglednie przestrzegajac trzech nastepujacych zasad:

• stosowac transformator separujacy 220/220V przez cary czas naprawy,

• nie .rozgrzebywac" odbiornika; elementy wymieniac pojedynczo, maksymalnie dwa jednoczesnie i sprawdzic rezultat,

• nie "poprawiae" konstrukcji i nie uzywac zamiennik6w.

Niezbedne minimum teorii zintegrowanych transformator6w zasilacza i w.n.

Transformator zintegrowany przetwornicy i w.n. MB601 to wlasciwie 2 transformatory umieszczone na wsp61nym rdzeniu. Doskonale oddaje to spos6b, w jaki jest narysowany na schemacie odbiornika.

Przedstawiony na rys.I. schemat zastepczy transformatora

MB601 zawiera 3 elementy:

• transformator przetwornicy Tl,

• transformator wysokiego napiecia T2,

• indukcyjnosc sprzegajaca LR•

Mowiac 0 takim elemencie indukcyjnym,jak transformator, milczaco przyjmuje sie zalozenie silnego wzajemnego sprzezenia uzwojen, Zalozenie to niejestjednak prawdziwe dla uzwojen umieszczonych na roznych kolumnach rdzenia magnetycznego.

Rys.1. Schemat zastepczy transformatora MB601.

Rezultatem uzyskanym dzieki takiej konstrukcji,jak MB601 jest zmniejszenie ilosci element6w (tylko jeden transformator) i wyeliminowanie indukcyjnosci LR, zastapionej indukcyjnoscia rozproszenia transformatora 0 konstrukcji dwukolumnowej. Rozwiazanie takie wymusza nieco osobliwy spos6b wylaczania wysokiego napiecia, zwlaszcza jezeli przetwomica jest wykorzystywana rowniezjako zasilacz stanu gotowosci.jak rna to miejsce w opisywanych odbiornikach. Poniewaz polaczenie Tl i T2 pokazane na rys.l jest w MB601 "nierozerwalne", jedynarnozliwoscia wylaczenia wysokiego napiecia w stanie gotowosci jest w miare skuteczne zwarcie ktoregos z uzwojen T2. W opisywanym przypadkujestto zwarcie uzwojenia 14-15.

Troch~ 0 LF0070

Uklad ten zawiera kompletny regulator przetwornicy pracujacej w trybie asynchronicznym (stan gotowosci) lub w trybie synchronicznym, synchronizowanym czestotliwoscia odchylania linii (praca normalna). Zasilanie startowe (n.8) to po prostu rezystor umieszczony pomiedzy n.8 a n.I 0 (zasilanie podczas pracy). Zastosowany spos6b kluczowania tranzystora wy-

zas

19 sterowanie

t-\-___:.:"'I emiterem TB701

4 15 20 masa "gorqca" .....---..., 11 wejscie regulacyjne (prostownik napiecia

rli~~;;ct;~;';;T;l. __ -:l:~~owrotu przetwornicy) stabilizacja czestotliwosciowa

wejscie synchronizacji

Rys.2. Uproszczony schemat blokowy ukladu LF0070.

8

LF0070

0+12V.0.15A

Rys.3. Uklad testowy dla LF0070 - propozycja.

+CB711 ,....,-~~:---='-s:. +CB709 19/LF0070

Rys.4. Uklad testowy dla LF0070 umieszczonego na plycie odbiornika - propozycja.

6

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Naprawa OTVe Hitachi

Ookonac ogl~dzin plyty odbiornika zwracajac, szczeg61nq uwaqe na .spuchniete" kondensatory elektrolityczne, .przypalenia" obwod6w drukowanych oraz stan polaczen lutowanych.

tak

Wykonac pomiary omomierzem oraz "test diodowy" element6w: - prostownika sieciowego,

- tranzystora mocy przetwornicy TB701,

- ukladu LF0070 (HB701): n.19-n.20,

- diod z otoczenia TB701: OB705, 706, 709, 710, 711,

- prostownika zasilania LF0070: OB707, 713 (od n.3/MB601),

- prostownika odniesienia LF0070: R709 (22n), OB708 (od 3/MB601),

- prostownika 10V (n.21/MB601, OB607) zasilajqcego SB5V,

- prostownika -4.5V (n.19/MB601, OB611, Rb612, 613),

- prostownika wzmacniacza mocy audio:

+15V (n.19/MB601, OB605), -15V (n.21/MB601, OB606),

- prostownika 6.5V zasilajqcego stabilizatory 5V:

n.8/MB601-RB614/LB604-0B609

koric6wka nienumerowana MB601-RB619/L605-0B604

- prostownika 17V (n.11/MB601,OB601) zasilajqcego stabilizator 12V,

- prostownika zasilania ukladu ramki:

+13V 17/MB601-0B612 -13V 16/MB601-0B602

- prostownika +200V (n.12/MB601, OB603),

- tranzystora mocy odchylania linii TB525 oraz diod:

OB523, 524, 525, 526, 527,

- tranzystor6w wyjsciowych modulatora E-W: TB501, 526

- ukladu odchylania ramki IBC570: n.2-n.4, n.2-n.5, n.4-n.5.

tak

Wymienic wadliwe elementy. Usunac usterki obwodu drukowanego. Poprawic .zirnne lutowania".

Wymontowac element podejrzany i powtorzyc pomiar. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci wyrnienic na nowe (koniecznie oryginalne) nastepujace elementy:

- tranzystor TB701,

- diody z otoczenia TB701 i LF0070,

- tranzystor TB525,

- diody z otoczenia TB525,

- tranzystory TB501, 526,

- uklad ramki IBC570 (TOA8172).

Wlqczyc odbiornik do stanu gotowosci wlaczajac kolejno: - transformator separujqcy 220/220V,

- wylqcznik sieciowy naprawianego odbiornika,

- wtyczke sieciowq odbiornika do gniazdka transformatora.

WyjqC wtyczke sieciowq odbiornika.

Wymienic uszkodzone elementy.

Sprawdzic napiecie 300V prostownika sieciowego

nie

Sprawdzic napiecie 8+10V LF0070 n.1 O-n .20

nie (TB701 i otoczenie)

Sprawdzic wystepowanie impuls6w na n.19 LF0070 i kolektorze tranzystora TB701 (przebieg B32).

owtorzyc porruary

element6w f--It-----<~

prostownika 10V

(TB701)

WyjqC wtyczke sieciowq. Zasilic linie 10V I SB5V z zasilaczy regulowanych. Znalezc przyczyne przeciazenia

Przelaczyc do trybu pracy:

- podajac rozkaz P1+P9 z pilota, albo wylqczajqc i wlaczajac wylqcznik sieciowy.

WyjqC wtyczke sieciowa odbiornika.

Przejsc do procedury testowej LF0070.

Rys.S. Algorytm napraw.

A

7

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Naprawa OTVC H itach i

A

Sprawdzenie impulse H na bazie TB525

Sprawdzenie

uk!adu z TB522. I---___,~ 523.524

Sprawdzenie uk!adu z TB521

Sprawdzenie

uk!adu z TB501. I---...-j TB502

Sprawdzenie impulsew41- __ --< H na kolektorze TB525

Podejrzenie uszkodzenia ukladu

>-----------1 odchylania ramki

Uwagi: 1) i 2) !

nie

Uwagi:

1. przy podejrzeniach uszkodzenia ukladu odchylania ramki mozna chwilowo odlaczyc nozki 2,3,4,6. Poniewaz brak bedzie odchylania,

nalezy zmniejszy6 napiecie G2 kineskopu!

2. Do rnozliwych i praktycznie wystepuiacych przyczyn ograniczenia amplitudy do wartosci mniejszej od 200V zaliczy6 rnozna (wIg czestotliwosci wystepowania usterek):

- uszkodzenie ukladu odchylania ramki,

- uszkodzenie tranzystora TB525 (znaczne obnizenie napiecia przebicia),

- uszkodzenia diod DB524, 523, 525, 526,

- uszkodzenia kondensator6w CB524, 527, 528 .......

- uszkodzenie MB601.

Podejrzenie uszko-

dzenia TB501.526 1-_---' albo uk!. sterujqcego

WyjqC wtyczke sieciowa, Przejsc do procedury testowania LF0070.

WyjqC wtyczke sieciowq. Zdemontowac MB601. Dokonac sprawdzenia testerem rezonansowym.

Rys.Sa. Algorytm napraw (ciqg dalszy).

sokonapieciowego TB701 - umieszczenie w obwodzie emitera klucza typu MOSFET (kanal N) oraz obwodu przeciwdzialajacego nasyceniu z wykorzystaniem diod DB70617101711 - daje male straty komutacyjne w TB70 I. Proponowany uklad testowy, przedstawiony na rys.3, nie zostal przez autora sprawdzony, wydaje siejednak bycjakims wyjsciem w sytuacji absolutnej koniecznosci przetestowania ukladu LF0070. Zachowujac dostateczne srodki ostroznosci, po wymontowaniu TB70 I, mozna sprobowac przetestowac LF0070 bez wymontowywania, w ukladzie z rysA. W momencie pisania artykulu nie dysponowalem ukladern LF0070, wiec nie bylem w stanie sprawdzic rowniez i tego ukladu. Podczas wykorzystywania ukladu z rysA naprawiany odbiomik musi bye odlaczony od sieci, a zrodlo napiecia impulsowego musi bye od sieci separowane. Przy zerowym napieciu synchronizujacym, regulujac napiecie zasila-

jace powinno sie uzyskac na n.19 ukladu LF0070 waskie impulsy ujemne 0 czestotliwosci rzedu 30kHz i szerokosci impuls6w malejacych wraz ze wzrostem napiecia zasilajacego. Amplituda impuls6w powinna bye r6wna napieciu zasilacza. Po podaniu przebiegu synchronizujacego powinno nastapic zsynchronizowanie ukladu testowanego.

o stopniu odchylania linii slow kilka Tranzystor TB525 (koniecznie oryginalny) kluczuje jednoczesnie dwa wysokoenergetyczne obwody rezonansowe:

• uzwojenie 14-15 transformatora MB601 wraz z kondensatorem CB524,

• uzwojenie glowne transformatora MB521 wraz z cewkami odchylania linii i kondensatorami CB527, 528.

8

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Naprawa OTVC Hitachi

Diody DB524 i DB525 zapewniaja separacje tych obwodow od siebie podczas impulsow powrotu. Napiecie zasilajace transformator MB521 poddawane jest modulacji impulsowej, wykorzystujacej tranzystory MOSFET z kanalem P TB501 i TB526. Z uzwojenia pomocniczego transformatora MB521 uzyskuje sie napiecie zasilajace stopien sterujacy tranzystorem TB525. W odbiomiku w stanie gotowosci tranzystor TB525 jest nasycony (n.5 CCU - stan wysoki, TB521, TB522 - nasycone, TB523 - stan przewodzenia) pradem ograniczonym wartoscia rezystora RB521 i napieciern na C622 (nominalnie + IOV). Jednoczesnie pracuje generator Iinii w DPU2543 oraz

tranzystory TB501 i TB502. Po przelaczeniu do stanu pracy TB521 zostaje wylaczony - rozpoczyna sie sterowanie tranzystora TB525 i wzrost napiecia po stronie .wysokonapieciowej" transformatora MB601. Jesli nie wystepuja nadmieme obciazenia prostownikow (np. uszkodzona ramka) przy pewnym napieciu na n.I5 MB60 1 wlaczaja sie tranzystory modulatora E- W, co umozliwia dalszy wzrost napiecia, az do momentu zsynchronizowania i przejscia do pracy z duza wydajnoscia energetyczna ukladu przetwomicy - nastepnie prawie skokowe przejscie do warunkow norrnalnych.

Algorytm naprawy przedstawiony jest na rysunku 5 i 5a. ~

Jeszcze kilka informacji 0 naprawach OTVC Hitachi

Jerzy Gremba

W nawiazaniu do artykulu Pana Adama Kaminskiego pozwoI~ sobie na uzupelnienie wynikajace z moich doswiadczen serwisowych z wymienionymi OTVC marki Hitachi. Rzeczywiscie, podczas pr6by zam6wienia zintegrowanego transformatora zasilacza i w.n. niemalze dostalem zawalu serca zapoznajac sie z jego cena, Tak wiec kolego serwisancie, zanim podejmiesz decyzje 0 zakupie transformatora czy ukladu LF0070 powinienes bye pewien, ze przyczyna niesprawnosci odbiornika lezy w niesprawnosci tych podzespolow, W celu naprawy odbiomik6w nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:

• uzbroic sie w cierpliwosc,

• stosowac transformator separujacy, w szczegolnosci podczas wszelkich pomiarow oscyloskopowych,

• zanim podejmiesz decyzje 0 sprawdzaniu i wymianie elementow zapoznaj sie dokladnie z wygladem elementow na plycie oraz ze stanem polaczen drukowanych,

• nie stosowac przypadkowych zarniennikow wymienianych elementow.

Kilka zdan 0 konstrukcji OTVC

Interesujaca konstrukcja odbiomika nie jest jednak pozbawiona wad. Uwazny serwisant po zdjeciu tylnej oslony odbiornika zauwazy lekka i dosyc oszczedna konstrukcje nosna z tworzywa sztucznego podtrzymujacaplyte glowna. Konstruktor za-

, stosowal zwarta, 0 wysokim stopniu upakowania konstrukcje plyty z elementamijej wyposazenia. Na plycie zostaly umieszczone elementy 0 duzej masie,jak transforrnator, modul sygnalowy. Przy stosunkowo kiepskim podparciu, plyta wygina sie pod wplywem masywnych podzespolow, w nastepstwie czego powstaja silne naprezenia w sciezkach drukowanych oraz polaczeniach lutowanych. Sytuacje pogarszaja dodatkowe naprezenia mechaniczne powstale wskutek obciazen termicznych niektorych elementow plyty odbiomika. Moim zdaniem jest to zasadnicza przyczyna uszkodzen tych odbiornikow powstalych w wyniku pekniec sciezek oraz polaczen lutowanych prowadzacych w ekstremalnych przypadkach do wypalenia czesci plyty drukowanej. Dzieje sie tak najczesciej na plycie w okolieach transformatora zintegrowanego, gdzie po wystapieniu mikropekniecia w sciezce nastepuje wyladowanie Iukowe prowadzace do miejscowej degradacji plyty drukowanej i sasiednich elementow. Niestety - po takim uszkodzeniu trzeba "cerowae" plyte niczym stara skarpete,

Praktyczna rada! Warto przesledzic polaczenia drukowane za pomoca lupy, miemika rezystancji (czasem sposob bardzo zawodny ze wzgledu na bocznikujace dzialanie obwodow 0 malej rezystancji), a w przypadkach watpliwych wykonac dodatkowe polaczenia srebrzanka, Zapewniam, jest to bardzo skuteczny sposob w sytuacji, gdy sprawdzilismy wszystkie newralgiczne elementy, a odbiomik w dalszym ciagu "nie startuje", Wymienione zasady postepowania moga wydawac sie elementame, lecz w przypadku naprawy tego typu odbiornikow - nieodzowne.

Troche 0 ukladzie odbiornika

W swoich przypadkach serwisowych spotykalem zasadniczo dwa stany zachowania sie odbiornika po wlaczeniu do sieci:

• stan calkowitego milczenia,

• stan czuwania bez mozliwosci zalaczenia do stanu pracy normalnej.

W pierwszym stanie nalezy sprawdzic elementy: SS 1 (wylacznik), FB701 (T2A), RB701 (2.2/5W), mostek diodowy DB70b-DB704, C704 (2201l1385V). W drugim stanie warto zastosowac algorytm postepowania zaproponowany przez autora na wstepie cytowanego artykulu, po uprzednim sprawdzeniu elementow i polaczen drukowanych na plycie odbiomika. Zastosowane rozwiazanie ukladowe z transformatorem zintegrowanym powoduje duze trudnosci z ustaleniem przyczyny braku startu odbiomika. Brak startu moze bye spowodowany zarowno przerwa w obwodach drukowanych, polaczeniach lutowanych jak rowniez przeciazeniem lub zwarciem w ktorejs z galezi zasilajacej czesci transformatora wysokiego napiecia MB601. Charakterystyczna cecha swiadczaca 0 przeciazeniu uzwojen transformatora strony wysokiego napieciajest wystapienie zanizonych napiec - nominalnie: + 15V i -I5V, wystepujacych na kondensatorach CB 138 i CB 148 (2200Il125V), ktore spadaja do wartosci odpowiednio ok. + 11 Vi-II V. Uklad przetwomicy LF0070 pracuje wowczas w trybie asynchronicznym (stan gotowosci). Moze to bye przyczynkiem do uznania ukladu LF0070 za sprawny. Zaproponowane uklady do testowania LF0070 nalezaloby sprawdzic w warunkach laboratoryjnych majac do dyspozycji zarowno sprawny oraz niesprawny LF0070. W przypadku uszkodzenia tranzystora TB625 (2SDI577) z powodzeniem mozna go zastapic tranzystorem S2000. ~

9

SERWIS ELEKTRONllCl 5/99

Regulacje i uszkodzenia w OTVC Thomson 55 MK 10

Regulacje i uszkodzenia w OTVC Thomson 55 MK 10

Marek Szukalski

Ponizszy opis dotyczy takze odbiornikow Thomson 40 MK 10, Telefunken A135, Saba T 5520VTFY, Saba M5516VTF.

Wiekszosc regulacji w tym odbiorniku przeprowadza sie w trybie Service mode dotyczy to zarowno ustawien geometrii obrazu, parametrow poszczegolnych dzial kineskopujak i szczegolowych nastaw przeznaczonych dla konkretnego uzytkownika (system nadawania obrazu, fonii, czestotliwosc odchylania pionowego). Poniewaz tryb serwisowy odbiornikow tej serii wyposazonych w chassis TX 91 zostal juz opisany w numerze 11/98 "Serwisu Elektroniki" moje uwagi dotyczyc beda nie tyle samych procesow regulacyjnych lecz sposobu obslugi oraz spotykanych w tych modelach przypadkow uszkodzen i sposobow ich usuwania.

Odbiorniki tej serii zostaly wyposazone w system dialogu z uzytkownikiem wyswietlany na ekranie, zwany przez niektorych producentow Saba-dialogsystem. Nazwa pochodzi od producenta, ktorego odbiorniki sa najczesciej wyposazone w ten rodzaj Menu. Reakcja odbiornika na polecenia pilota sugeruje czasami uzytkownikowi, ze odbiornik znajduje sie w trybie Service mode lub Produktion mode. Spowodowane jest to tym, ze w jego Menu umieszczono jedna funkcje zastrzezona, a mianowicie .Blokada Menu". Urzadzenie nie reguluje wtedy sily glosu w calyrn zakresie, nie mozna zaprograrnowac nowych program ow, wylaczona jest funkcja Timer, zablokowany jest calkowicie lub czesciowo dostep do regulacji parametrow wizji i fonii. Usuniecie tej blokady mozliwe jest przez uzytkownika, nie zas jak sie to powszechnie sadzi w systemie Service mode. Dokladna procedura podana zostanie ponizej, teraz opisze jeszcze zabezpieczenie przed niepowolanyrn uzytkownikiem tzw. Kindersicherung. Funkcja ta rnoze bye realizowana w dwoch wersjach (nie mozna wlaczyc odbiornika poprzez uzycie klawiszy klawiatury lokalnej):

a) gdy uaktywnionajest funkcja Timer (wlaczenie 0 zadanym czasie),

b) gdy wylaczymy odbiornik pilotem trzymajac przycisk pilota Standby dluzej niz 4 sekundy, polecenie to jest potwierdzone mruganiem diody Standby w odbiomiku.

W obu przypadkach wlaczenie OTV moze nastapic jedynie przy uzyciu pi Iota.

Powracajac do funkcji .Blokada menu" opisze teraz tok postepowania i ustawienia z nia zwiazane.

Odbiornik nalezy wylaczyc przyciskiem Standby na pilocie, a nastepnie wylacznikiem sieciowym. Po kilkunastu sekundach, trzyrnajac wcisniety przycisk Standby na pilocie, wlaczarny odbiomik wylacznikiem sieciowym, a przycisk Standby zwalniamy dopiero po uplywie okolo 6 sekund. Na ekranie pojawia sie Menu pokazane na rys. 1. Podkreslona jest funkcja Main menu.

Przyciskami regulacji sily glosu na pilocie mozemy przelaczac pomiedzy funkcjami blokady. Jezeli wybierzemy ONw normalnym trybie pracy odbiomika nie bedzie mozliwosci wywolania Menu i przeprowadzania jakichkolwiek zmian. Stan OFF - rys.2, jest stan em normalnej pracy odbiomika umozli-

MAIN MENU Q--, ON OFF 11/11

TIMER MENU Q--, ON OFF

"MAX SZ

Rys.1.

MAIN MENU Q--, ON OFF 11/11

TIMER MENU Q--, ON OFF

"MAX SZ

Rys.2.

MAIN MENU ()-, ON OFF

TIMER MENU ()-, ON OFF lila

.. MAX IIIIIiSZ~ __

Rys.3.

MAIN MENU Q--, ON OFF TIMER MENU ()-, ON OFF

... MAX SZ lila

Rys.4.

wiajacym programowanie i dokonywanie regulacji odbiomika. Wybierajac klawisz Menu na pilocie mozna przejsc do funkcji Timer menu - rys. 3. Podobnie jak poprzednio przyciskami ,,+", ,,-" regulacji sily glosu przelaczamy pomiedzy funkcjami ON, kiedy funkcja Timer jest zablokowana oraz OFFkiedy rnozemy funkcje Timer wykorzystywac, zarowno do wlaczania jak i do wylaczania odbiornika. Kolejne nacisniecie przycisku Menu na pilocie pozwala przejsc do funkcji regulacji sily glosu - rys. 4. Istnieje tu mozliwosc ustawienia maksymalnej sily glosu, (podobniejak wtrybieHotel mode) przy pomocy klawiszy sily glosu,

Krotkie nacisniecie klawisza TV/TEXT na pilocie pozwala na opuszczenie systemu ustawien blokady.

Informacje podane ponizej, mam nadzieje pozwola naszym Czytelnikom, szybciej i skuteczniej usuwac usterki wystepujace w odbiornikach wyposazonych w chassis TX91, rozpoczne od zasilacza.

1. Zasilacz:

a) brak napiec zasilajacych, odbiomik probkuje - jezeli przyczyna nie jest przeciazenie zasilacza po stronie wtornej, sprawdzic nalezy diody DP07 (lS1834), DPII, DP12, DP13(1N4001),

10

SERWIS ELEKTRONJJCl 5/99

Regulacje i uszkodzenia w OTVC Thomson 55 MK 10

b) po wlaczeniu do sieci natychmiastowemu uszkodzeniu ulega tranzystor kluczujacy w zasilaczu BUL31 OXI (nalezy stosowac wylacznie element oryginalny), przy kazdej wymianie tranzystora nalezy wymienic rezystor w emiterze tego tranzystora RP20 0.27n/3W) - przyczynajest uszkodzony kondensator CP 10 4 70pF 12000V, ktory podczas pomiaru nie wykazuje uszkodzenia,

c ) zasilacz nie pracuje - rutynowym dzialaniern jest zawsze wymiana kondensatorow elektrolitycznych po stronie pierwotnej zasilacza, najlepiej wyrnienic wszystkie, koszt to niewielki, a mamy pewnosc, ze sa sprawne. Pomiar wykazuje czesto wartosci prawidlowe, a dopiero pod obciazeniem zachowuja sie jakby utracily pojemnosc. Stosowac nalezy kondensatory przeznaczone do pracy w zasilaczach impulsowych 0 dopuszczalnej temperaturze pracy I 05°C. Mozliwa przyczynajest takze zmiana wartosci jednego z rezystorow RPI4, RPI5 0 wartosci 330kn,

d) brak mozliwosci regulacji napiec zasilajacych - jedna z przyczyn moze bye wadliwy rezystor nastawny PPO I 4700., mozliwa jest takze nieprawidlowa praca ukladu scalonego TEA2261, oba elementy nalezy wymienic,

e) odbiornik nie wlacza sie do pracy ze stanu standby, uszkodzenie wystepuje sporadycznie niezaleznie od temperatury i czasu pracy odbiornika - przyczyna moze bye uklad TEA2261,

f ) powtarzajace sie uszkodzenie tranzystora TPO I BUL310XI i ukladu IPO I TEA2261 - profilaktycznie nalezy wymienic nastepujace elementy: dioda DP20BYT 13-800, kondensator CP36 330pF, kondensator elektrolityczny CP35 150JlF/200V.

2. Uszkodzenia widoczne na ekranie:

a ) bialy ekran bez tresci z widocznymi liniami powrotow, brak reakcji na polecenia z pilotajak i z klawiatury lokalnej - uszkodzony prawdopodobnie uklad .Resetu", nalezy sprawdzic napiecia na wyprowadzeniu 9 - 5V i na 8 - 9V ukladu TDA8139,

b) znieksztalcona liniowosc w ukladzie odchylania pionowego - przyczyna moze bye zbyt mala opornosc diody DFOI (1 N400 1) w kierunku zaporowym, diode nalezy wymienic, c ) zanika kolor w roznych odstepach czasu, niezaleznie od temperatury - wymienic kondensatory filtrujace CC 18 100nF i CCI7 22JlF116V,

d) wyswietlane znaki OSD na ekranie sa prawie niewidoczne, teletekst wyswietlany jest poprawnie - zmierzyc wartosc impulsow wygaszania na wyprowadzeniach 26 i 27 mikroprocesora, w przypadku ich braku sprawdzic przebiegi na tranzystorze TR03 (BC848B),jezeli nie rna ich na tranzystorze, wymienic tranzystor,

e ) podczas odbioru zmienia sie jasnosc obrazu, w dalszej fazie moze dochodzic do odstrojenia programu lub tez przelaczenia na inne pasmo - wymienic nalezy tranzystory zalaczajace pasma TH02, TH03, TH04 (BC858C), ewentualnie tranzystor sterujacy napieciem warikapowym THO 1 (BC847B). Po usunieciu wadliwego tranzystora miejsce pod nim nalezy bardzo dokladnie oczyscic, przemyc alkoholem i dopiero wtedy zarnontowac nowy tranzystor, gdyz przyczyna uszkodzenia czesto nie jest sam tranzystor lecz resztki spoiwa znajdujace sie pod nim. Efekt ten ujawnia sie czesto po kilku latach uzytkowania.

f ) po wlaczeniu odbiornika lub po zmianie tresci obrazu czesc ekranu posiada nieprawidlowe kolory - przyczyna moze bye uszkodzenie ukladu scalonego TDA4565 (Iinia opozniajaca).

3. Uklad fonii:

a) sila glosu jest ustawiona na maksimum, nie daje sie regulowac - sprawdzic nalezy napiecie na wyprowadzeniu 10 ukladu IVO I STV21 18, ktore powinno wynosic okolo 1.5V jezeli jest ok. 5V wyrnienic tranzystor TV02 (BC858B) oraz sprawdzic elementy w jego otoczeniu,

b ) znieksztalcona fonia, bardzo grzeje sie uklad scalony lAO I TDA 7253 - czesto przyczyna nie jest sam uklad, warto sprobowac wymienic najpierw rezystor RA25 In 10.3W,

c) trzaski podczas odbioru w systemie NICAM (jezeli odbiornik wyposazony jest w ten system) - producent zaleca zastapienie filtru z fala powierzchniowa FNO I, (jest on umieszczony na module NICAM) filtrem TSB5304U,

d ) przydzwiek fonii - aby zredukowac go do minimum nalezy przeprowadzic kilka zmian zalecanych przez producenta: nalezy usunac kondensator ceramiczny CI31 (33pF SMD) i zastaple go takim samym lecz 0 pojemnosci 47pF, rezystor RI29 5600. (SMD) nalezy zastapic zwora (000 lub ORO - SMD),natomiast zwore JI23 (SMD) nalezy zastapic rezystorem 5600. (SMD).

4.lnne:

a) podczas programowania kanalow tuner nie zatrzymuje sie - przyczyna moze bye zmiana parametrow diody Zenera DHO I 33V, diode nalezy wymienic,

b) brak obrazu lub snieg na ekranie podczas przelaczania pilotern z kanalu niskiego na wyzszy przy uzyciu przycisku ,,+PROG" - nalezy wymienic uklad scalony nOI STV8224 na STV8224A2, ajezeli to nie przyniesie efektu, wymienic mikroprocesor na inny 0 numerze serii EMI41ub EMI6,

c) odbiomik wylacza sie samoczynnie, po nacisnieciu na chassis wlacza sie ponownie, brak "zimnych lutow" czy tez pekniec na plycie - sprawdzic nalezy kondensator CP41 2200JlF / 16V (przerywa wewnatrz), jak rowniez uklad TDA 8139 (brak kontaktu wewnatrz ukladu),

d) po kilku godzinach pracy wybierajac programy pilotem nie rnozna wlaczyc niektorych program ow - podejrzanym elementem jest uklad scalony STV8224,

e) odbiomik nie wlacza sie, zasilacz pracuje - sprawdzic obecnose impulsow Hi V na wejsciu mikroprocesora, wyprowadzenia 26 i 27 jak rowniez tranzystory TR02, TR03,

f) odbiomik samoczynnie przechodzi do stanu standby lub odwrotnie, czasami nie mozna wyswietlic Menu - prawdopodobnie przerywa tranzystor TROI (BC848B),

g ) po wlaczeniu odbiomika wzrasta wysokie napiecie, a nastepnie odbiomik przechodzi do stanu zabezpieczenia (Protection mode) - wymontowujemy jedna koncowke diody DF22 (1 N4148) - kontrola odchylania pionowego, jezeli na ekranie po wlaczeniu pojawi sie pozioma kreska uszkodzenia nalezy szukac w ukladzie odchylania ramki (TDA 1771), uszkodzeniu mogl ulec rowniez tranzystor TF21 (BC 848B),

h) z zastosowanym w tym chassis mikroprocesorem wiaza sie dwa problemy, ktore zostana opisane nizej, Pierwszym problemem jest przypadek gdy przypadkowo zostanie z pilota wyslany kod zastrzezony dla producenta, czy tez przeskok ladunku elektrostatycznego w okolicach mikroprocesora, odbiornik moze przejsc w tzw. Production mode, (nie rna to nic wspolnego z Service mode). Urzadzenie wowczas nie reaguje na niektore polecenia z pilota, ana ekranie po lewej

11

SERWIS ELEKTRONIIU 5/99

Najczestsze usterki telewizor6w cyfrowych firmy Loewe

stronie wyswietlona jest czerwona litera "P". Zeby przejsc do nonnalnej pracy odbiomika nalezy przeprowadzic nastepujaca procedure: odbiomik nalezy wylaczyc pilotem do stanu standby, a potem wylacznikiem sieciowym. Nastepnie naciskajac jednoczesnie oba przyciski sily glosu na klawiaturze lokalnej odbiornika wlaczyc go wylacznikiem sieciowym. Poczekac az pojawi sie obraz i dopiero wtedy zwolnic przyciski. Drugim problemem sa klopoty zwiazane z odbiorem programu za posrednictwem magnetowidu podlaczonego do wejscia antenowego. Jezeli magnetowid jest wlaczony (sygnal RF jest podawany do odbiomika) i wybieramy numer programu, na kt6rym zaprogramowany jest magnetowid, to odbiornik zachowuje sie poprawnie. Jednak gdy najpierw wybierzemy numer programu, na kt6rym zaprogramowany jest magnetowid, a sam magnetowid pozostaje w stanie standby (brak sygnalu RF), mikroprocesor w odbiomiku interpretuje to jako brak zestrojenia i dostraja sie 0

jeden poziom wyzej. Efekt koncowy jest taki, ze po wlaczeniu magnetowidu oba urzadzenia nie wspolpracuja ze soba, Zeby uchronic sie przed takimi klopotami mozna podlaczyc magnetowid przez wejscie Scart lub ustalic procedure wlaczania (najpierw magnetowid pozniej kanal w telewizorze). Mozna rowniez wymienic mikroprocesor na inny 0 nowszym programie np. EMI4.

Na zakonczenie podam jeszcze wartosci napiec UB w zaleznosci od zastosowanego kineskopu (napiecie mierzymy na katodzie diody DP20 po ustawieniu jaskrawosci, kontrastu i sily glosu na minimum):

kineskop 14" - 1 09 V, kineskop 15" - IIOV, kineskop 17" - 112V, kineskop 20" - 115V, kineskop 21" - 116V.

Najczestsze usterki telewizorow cyfrowych firmy Loewe

Janusz Piotrowski

Od redakcji: Po ukazaniu sif w nr 6/98 "Serwisu Elektroniki" artykulu pana Janusza Piotrowskiego pt. .Naprawa telewizorow cyfrowych SELECO i pochodnych" otrzymalismy. szereg pytan dotyczqcych usterek i sposohu naprawy telewizorow tego typu.

o odpowiedi poprosilismy autora wspomnianego artykulu.

Odpowiadajac na pytania Czytelnik6w "Serwisu Elektroniki" chcialbym skupic sie glownie na om6wieniu problem6w serwisowych zwiazanych z chassis z serii 9000 firmy Loewe. Na samym poczatku musze podkreslic, ze bardzo czesto trudno jest jednoznacznie okreslic przyczyne usterki w odbiorniku cyfrowym, szczeg61nie gdy mamy do czynienia z nietypowymi i niepowtarzalnymi uszkodzeniami.

Generalna wskaz6wka w przypadku niedomagania przetwornicy we wszystkich odbiornikach - najczestsza przyczynq niedomagan przetwornicy sa kondensatory III i 10011, a takze inne. Objawy niesprawnosci spowodowane wadliwymi kondensatorami sa typowe: brak mozliwosci uruchomienia odbiornika lub wylaczanie sie podczas pracy. Wymiana wszystkich kondensator6w bardzo czesto pozwala zakonczyc naprawe sukcesem. Zdarzaja sie punkty naprawcze, kt6re szukaja przyczyny omawianej usterki w ukladach obr6bki cyfrowej. Takie chassis trafiaja potem do serwisu z "przerytq" czescia cyfrowa, a do naprawy jest przetwornica.

Bardzo trudnym do zlokalizowania jest brak sygnalu RESETna nozkach 33 i 43 ukladu SPU SECAM.

Brak odchylania pionowego moze bye spowodowany zwarciem szyny SCL i SDA w okolicach tunera lub uszkodzeniem ukladu TDA8175. Metoda na ocene poprawnosci pracy TDA8 I 75 jest podlaczenie oscyloskopu do 25 nozki ukladu DPU2553 i stwierdzenie wystepowania tam prawidlowego, tzn. piloksztaltnego przebiegu.

Elementami najczesciej uszkadzajacymi sie sa rezystory bezpiecznikowe - spelniajac swoja role ulegaja przepaleniu.

W przypadku uszkodzenia ukladu VCU2133 lub 36 nalezy: sprawdzic sygnal video na nozce 35, napiecie 5V na nozce 34 oraz napiecie okolo 6V na nozce 36.

Brak pracy telegazety moze bye spowodowany uszkodzeniem pamieci TTX/TMS znajdujacej sie przy ukladzie TPU2732/35. W odbiorniku mozna "zainstalowae" polskie litery po zamontowaniu TPU2735 EA i przeprogramowaniu go w serwisie.

Brak koloru moze bye spowodowany brakiem impulsu na nozce 19 ukladu DPU2553 lub uszkodzeniem procesora koloru.

Najczesciej popelnianym bledem przy naprawie i regulacjijest nieprawidlowe ustawianie napiecia siatki drugiej Ug2· Aby prawidlowo ustawic napiecie siatki drugiej nalezy na poczatek zapamietac nastawy kontrastu (44) oraz jaskrawosci (22). Na wejscie odbiornika podac sygnal pas6w kolorowych. Nastepnie nalezy wejsc w tryb serwisowy i ustawic dla testu pas6w kolorowych na kolektorze tranzystora T373 napiecie od 130 do 170V, (w zaleznosci od wielkosci kineskopu). Regulujac potencjometrem Ug2 doprowadzic do pojawienia sie fonii. Dopiero takie ustawienie napiecia siatki drugiej jest poprawne.

Podczas szkolen dla technik6w serwisant6w firma Loewe zwracala szczegolna uwage na trudnosci we wstepnym zlokalizowaniu usterek. Chodzi 0 stwierdzenie czy usterka rna miejsee w czesci cyfrowej, czy analogowej. Jednym ze sposob6w jest odlutowanie nozek 18, 17 i 16 ukladu DPU2553. Powinien pojawic sie calkowity obraz, bez tresci i z powrotami. Tryb ten rna za zadanie stwierdzenie braku odchylania i oddzielenie czesci cyfrowej od analogowej.

Na zakonczenie informacja odnosnie braku regulacjijaskrawosci. W tym przypadku nalezy wymienic kondensator C546 - Ill/50V (w chassis 9001, 9002 i 9003). W nowych odbiomikach firmy Loewe nalezy wymienic kondensator C549 - 2.211/50V. Sa to kondensatory bipolame i znajduja sie bezposrednio przy transformatorze wysokiego napiecia, ~

12

SERWIS ELEKTRONlIU 5/99

Odbiorniki satelitarne Nokia / ITT - uszkodzenia

Odbiorniki satelitarne Nokia/ITT - uszkodzenia

SERWIS ELEKTBONlKl 5/99

13

Odbiorniki satelitarne Nokia / ITT - uszkodzenia

14

SERWIS ELEKTRONIKI 5/99

Odpowiadamy na listy Czytelnik6w

bezpiecznikiem 1.25A. Kondensator

1. Uszkodzenie TP08 (BC636) i RP36 (330Q).

2. Uszkodzenie element6w: DP04, DP05, DP09, RP06.

3. Uszkodzenie element6w: TP01, RP18, RP30, TP03, TP02, DP08, DP02,DP06,TP01,TP05,DP09,FP01,RP17.

4. Uszkodzenie ukladu IC71.

5. Uszkodzenie glowicy odbiornika.

6. Uszkodzenie element6w: FP01 RP02 DP09, DP05, DP01.

Odbiornik wlqcza sie dopiero po drugim nacisnieciu przycisku ON/OFF.

Nalezy wymlenic mikrokontroler na wersje V1.2 lub V3.

Odpowiadamy na listy Czytelnik6w

B Pan Kazimierz K., Szczecin

Jest telewizor Firmy Thomson 72MT60Tx. Ma doskonale ustawiony balans bieli, znakomity kontrast i nieskazitelne kolory. Niestety, to ogolnie pozytywne wraienie psujq znieksztalcenia geometryczne obrazu zaleine od jego tresci ....

W swoim liscie opisal Pan dose szczegolowo wystepujace na ekranie znieksztalcenia, dodajac jednoczesnie, ze trzykrotnie probowano te usterki usunac.jednakze bez rezultatu. Szkoda, ze nie podal Pan, ktore elementy zostaly wymienione oraz jakie przeprowadzono regulacje. Pozwoliloby to ograniczyc

pole mozliwych dzialan, a co za tym idzie Iatwiej byloby znalezc miejsce uszkodzenia.

Opierajac sie jednakze na tym co Pan opisal, a takze na zalaczonych fotografiach (sa one bardzo cennym materialern), sprobuje wskazac na kilka ukladow odbiornika, kt6re warte sa sprawdzenia. Pierwsze rozpoznanie przeprowadzamy mierzac wartosc napiecia zasilajacego stopien odchylania linii. Na wejscie odbiornika podajemy sygnal pas6w pionowych, a kontrast i jaskrawosc ustalamy na poziomie srednim. Wartosc tego napiecia mierzona na katodzie diody DP61 powinna, w zaleznosci od zastosowanego kineskopu, wynosic:

• kineskop 25", 29", 33" (format 4/3) - 154Y,

• kineskop 21" l l O? - 145Y,

• kineskop 21" 900 - 121Y,

• kineskop 32" (format 16/9) - 165Y.

15

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Odpowiadamy na listy Czytelnik6w

Sposob ustawienia tego napiecia w trybie SERVICE MODE zostanie podany ponizej lacznie ze sposobem ustawienia czestotliwosci pracy ukladu odchylania linii.

Od odbiomika odlaczamy wszystkie dodatkowe zrodla sygnalu (AVI, AV2 ... ), pozostawiajac jedynie sygnal antenowy w postaci pas ow kolorowych. Wartosci kontrastu ijaskrawosci nalezy ustawic w polozeniu srodkowym, po czym odbiomik nalezy wylaczyc pilotem, a nastepnie wylacznikiem sieciowym. Teraz nalezy nacisnac niebieski przycisk na pilocie i trzymajac go wlaczyc odbiomik wylacznikiern sieciowym. Na ekranie pojawi sie trojpozycyjne SERVICE MENU. Wyboru zadanej funkcji oraz zmiane jej wartosci dokonuje sie przy pomocy przyciskow (VT) i (+), (-) na nadajniku zdalnego sterowania. Zapamietanie ustawianej funkcji powinno bye wykonywane kazdorazowo po wykonaniu ustawienia, poprzez wybranie funkcji STORE z MENU i nacisniecie przycisku (+). Aby ustawic napiecie zasilania ukladu odchylania poziomego, podlaczamy miemik do katody diody DP6I. W trybie SERVICE MODEwybieramy funkcje VOLT i regulujac przyciskami na pilocie ustawiamy prawidlowe napiecie zgodne z zestawieniem podanym powyzej, Wybrana wartosc zapamietujemy operujac funkcja STORE i przyciskiem (+) na pilocie.

Nastepnie wyjmujemy wtyk generatora z gniazda antenowego odbiomika. Do kolektora tranzystora TL63 podpinamy koncowke miernika czestotliwosci i po wybraniu funkcji H-VCO z MENU, przyciskami (+) i (-) pilota ustawiamy mozIiwie jak najdokladniej czestotliwosc I5625Hz. Po zapamietaniu jak powyzej, naciskajac przycisk Standby na pilocie, wychodzimy ze stanu serwisowego.

Przyczyna usterki sygnalizowanej przez Czytelnika moze bye:

1. niewlasciwa obrobka sygnalu p.cz,

2. niewydolnosc zrodla pradowego zasilania kineskopu.

Jezeli objawy mozna obserwowac podczas odbioru z tunera, a z wejsc "AV" wszystko jest w porzadku, to nalezy przeprowadzic nastepujace modyfikacje:

• wartosc kondensatora CV 51 (nozka 2 IVO 1 STV2I60) IOOnF nalezy zwiekszyc do 680nF,

• zwore JV56 na wyprowadzeniu 39 IVOI zastapic rezystorem 4k7.

Sprawdzic poziom sygnalu na n.25 IVO 1 - powinno bye 1 V ppNastepnie nalezy zmierzyc wartosc sygnalu na n.6 modulu p.cz. - powinno bye 2,5Vpp- Jezeli wartosc bedzie nieprawidlowa, nalezy podejrzewac modul p.cz. Profilaktycznie mozna wymienic takze tranzystor TX07 (BC848C). Zdarza sie, ze wprowadza on zaklocenia sygnalu F-BAS widoczne na oscylogramieszczegolnie w dolnej jego czesci, Jednoczesnie uwaga, przy wszystkich wymianach elementow SMD, przed zamontowaniem nowego elementu nalezy dokladnie oczyscic powierzchnie plytki drukowanej - najlepiej przemyc j<l alkoholem.

Niewydolnosc zrodla pradowego zasilania kineskopu moze miec swoja przyczyne zarowno w niestabilnej pracy zasilacza jak i ukladu odchylania poziomego. Jednoczesnie polecalbym sprawdzenie kilku napiec: 5V na stabilizatorze TL 51, a takze napiecia 26V na DP82 (BY397). Tuz za transfonnatorem odchylania poziomego znajduje sie stabilizator IP03 (lOV). JezeIi nagrzewa sie zbyt mocno, nalezy wymienic diode DL6I i tranzystor TL64 (BC858). Dobre skutki moze miec pomiar zmian napiecia siatki drugiej G2,jak rowniez napiecia WN ki-

neskopu. W czasie, gdy wystepuja opisane zaklocenia, znaczace zmiany tych wartosci mega sugerowac uszkodzenie transfonnatora linii lub jego niewlasciwajakosc (nalezy sprawdzic czy transformator nie byl wczesniej wymieniany, a jezeli tak, to czy zostal zastapiony elementem oryginalnym). M.Sz.

B Pan Szymon w., Nysa

OTVC Sony KVX2931: po wybraniu z pilota numeru programu odbiornik przelqcza si~ na program 0 numerze ,,00". Natomiast po wybraniu numeru kanalu odbiornik pracuje poprawnie.

Pojawienie sie napisu ,,00" swiadczy 0 tym, ze nie zostala wlasciwie zakonczona procedura programowania lub tez 0 tym, ze odbiomik przelacza sie samoczynnie do funkcji bezposredniego wybierania kanalow. Funkcja ta jest wybierana bezposrednio z pilota poprzez nacisniecie przycisku "Preset" (otwarty romb). Poniewaz podanie przyczyny samoczynnego przelaczania sie do funkcji "Preset" bez wykonania odpowiednich pomiarow nie jest mozliwe, nalezy sprawdzic czy procedura programowania zostala poprawnie przeprowadzona.

Programowanie bezposrednie nalezy rozpoczac od wcisniecia przycisku "Preset" na pilocie, na ekranie pojawi sie pulsuj<lcy napis ,,00". Przy pomocy przyciskow ,,+", ,,-" wybrac numer programu, ktory rna zostac zapamietany (numer programu mozna rowniez wybrac uzywajac przyciskow numerycznych, pozycje dwucyfrowa ustawia sie po wybraniu przyciskiem ,,-1-" znaku ,,--" i nacisnieciu przycisku "C" ). Na wyswietlaczu zacznie pulsowac numer kanalu, aby przejsc do kanalow kablowych nalezy nacisnac przycisk "C" i wybrac numer zadanego kanalu, Zapamietanie odbywa sie przez nacisniecie przycisku "Store" (zamkniety romb). Nalezy rowniez sprawdzic czy pilot

nie jest uszkodzony np. czy nie rna zwarc, M.Sz

B Pan Jan K, Wolczyn

Prosze 0 przedstawienie trybu serwisowego odbiornika Akai CT-2107D (procesor ONWA C68224Y, pilot zbudowany w oparciu 0 uklad T9332H). Czy procesor C68230Y jest zamiennikiem ukladu C68224Y?

Odpowiedz na druga czesc pytania jest stosunkowo prosta: scislym odpowiednikiem ukladu C68224Y jest uklad TMS73C47, natomiast uklad C68230 jest nowsza, ulepszona wersja ukladu C68224Y. Klopoty jakie pojawiaja sie w odbiornikach wyposazonych w ten procesor, np. Onwa, sa zwiazane ze stanami nieustalonymi mikroprocesora. Najczestsza przyczyna takich usterekjak problemy z programowaniem lub utrata zapamietanych wartosci jest wlasnie ten feralny m ikroprocesor C68224Y. Dlatego tez producent zaleca wyrniane jego na udoskonalona wersje C68230.

Jezeli chodzi 0 tryb serwisowy tego odbiomika, to jak mi wiadomo odbiomik ten nie posiada trybu serwisowego. Procedury uruchomieniowe i regulacje sa dokonywane bezposrednio przy pomocy elementow zamontowanych na chassis.

M.Sz.

16

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Odpowiadamy na listy Czytelnik6w

~ Pan Innocenty 0., Chelm

PrOSZt; 0 pomoc W uruchomieniu magnetowidu

VS 7200 VPT firmy Grundig. Magnetowid jest zablokowany, nie reaguje na roz}cazy. Po wlqczeniu do sieci na wyswietlaczu pojawia sie liczba 24 a nastepnie zegar: Proba wlqczen;a Z pilota powoduje znikniecie zegara i pojawienie sif liczby 24. Przy probie umieszczenia kasety, mechanizm dziala bardzo wolno i na przemian wyswietlany jest: zegar; liczba 24 i napis A77'S. Probowalem przeprowadzic procedure uruchomieniowq jak dla magnetowidu VS-530,jednak bez rezuluuu: Czy liczba 24 oznacza wersje oprogramowania?

Opis uszkodzenia jaki wystepuje w tym typie magnetowidu sugeruje wystepowanie jednoczesnie dwoch przyczyn: pierwsza to uszkodzenie zasilacza, a druga to brak napiecia podtrzymujacego z baterii Jitowej, a co za tym idzie koniecznosc przeprowadzenia procedury uruchomieniowej, ktora znacznie rozni sie od tej stosowanej w magnetowidzie VS530.

Prawdopodobna usterka w zasilaczu jest brak pojemnosci w dwoch wystepujaeych tam kondensatorach elektrolitycznych:

I~F/lOOV i 47~F/25V. Nie podaje ich oznaczen na chassis, gdyz w zaleznosci od modelu posiadaja rozne oznakowanie. Odnalezienie ich nie sprawi zadnego klopotu poniewaz sa tylko dwa i oba znajduja sie po stronie pierwotnej zasilacza. Nalezy wymienic je na nowe, 0 temperaturze pracy 105°C.

Wyswietlanie na wyswietlaczu natychmiast po wlaczeniu liczby ,,24" to rzeczywiscie typ oprogramowania stosowanego w tym modelu. Jezeli bateria litowa podtrzymujaca wykazuje jakiekolwiek slady wycieku elektrolitu lub napiecie na niej (bez wlaczania zasilania) jest mniejsze od 2.2V, nalezy rowniez wymienic jlt na nowa, Po wymianie baterii a takze, co czasem sie zdarza po dluzszym okresie nie korzystania ze sprzetu, magnetowid moze znajdowac si~ w stanie zablokowania lub zabezpieczenia przed niepowolanym uzyciem tzw. Kindersicherung. Czesto tezjest wyswietlanajedna z pozycji TIMER. Blokady te, jak rowniez przypadkowe ustawienia czasu nagrywania nalezy usunac, Niestety nie rna jednej zasady, do ktorej rnozna byloby odniesc procedury uruchomieniowe wszystkich magnetowidow GRUNDIG serii VS ... Ze wzgledu na rozne oprogramowanie stosowane w tej serii magnetowidow, ponizszy opis dotyczy serii VS72 ••.

Magnetowid nalezy wl~czyc do sieci, a nastepnie podac kod z pi Iota 4 934, po czym nacisnac przycisk "OK". Na wyswietlaczu pokaze sie napis ,,00". Po wybraniu przycisku Pause na klawiaturze pilota, uruchamiamy procedure zaladowania pamieci RAM z pamieci EPROM, naciskajac przycisk Standby na pilocie koiiczymy t~ cz~sc procedury, Aby ustawic punkt przelaczania glowic video nalezy wlozyc do magnetowidu kasete testowa firmy Grundig lub w przypadku jej braku kasete nagrana na bardzo dobrym sprzecie z sygnalem pasow kolorowych. Przy pomocy pilota wybrac kod 4 9 3 4, potwierdzic klawiszem "OK". Na wyswietlaczu pokazuje sie napis ,,00". Przy pomocy pilota wybrac numer funkcji, w tym przypadku ,,06". Magnetowid zaczyna pracowac i po uplywie kilku sekund na wyswietlaczu zobaczymy ponownie napis ,,00". Swiad-

czy to 0 prawidlowyrn ustawieniu punktow przelaczania glowicy. Aby czynnosc zostala przeprowadzona poprawnie wczesniej musi bye wykonany cykl czyszczenia toru przesuwu tasmy, glow icy wirujacej i ukladu glowic CTL. Jezeli mimo spelnienia tych wszystkich warunk6w wyswietlacz nie pokazuje liczby ,,00", nalezy rozpoczac rutynowe czynnosci prowadzace do lokalizacji uszkodzenia (np. uszkodzona glowica, nieprawidlowo dzialajacy uklad SERWO itp.).

Na koniec podamjeszcze kilka funkcji, kt6re moga bye przydatne podczas naprawy magnetowidu tej serii:

a) aktywacja blokady magnetowidu - podac z pilota kod 8500 przycisnac przycisk OK, podac wybrany przez siebie kod np. ,,1234" i ponownie nacisnac klawisz OK ,w stanie blokady magnetowid nie pozwala sie wlaczyc, ana wyswietlaczu widnieje napis ,,00",

b) usuwanie blokady, kiedy kod jest dla nas nie znany - nalezy podac kod fabryczny 4934, po czym nacisnac klawisz OK, a nastepnie przyciskStandby,

c) istnieje tez mozliwosc poprzez zainstalowany software wlaczenia lub wylaczenia modulatora magnetowidu - kiedy uzywamy polaczen poprzez zlacze Scart, pracujacy modulator moze zaklocac niekt6re kanaly odbierane z instalacji antenowej. Aby modulator wylaczyc nalezy podac kod 8518, nastepnie przycisk "OK", natomiast aby go wlaczyc nalezy podac kod 8519 i nacisnac przycisk "OK". M.Sz.

~ Pan TadeuszK.,Krakow

Poszukuje informacji dotyczqcych procesora ST6395BIINL pracujqcego w OTVC Thomson Prestige2000.

Mikrokontroler ST6395BIINL wersja B33 stosowany jest takze w wielu odbiomikach takich producent6w jak: Saba, Telefunken czy Nordmende.

Ponizej podam spos6b wejscia w tryb serwisowy tego procesora. Jednoczesnie chce zaznaczyc, ze jezeli nie mamy zamiaru rozbudowywac odbiomika czy tez dokonywac glebszych przer6bek, ajedynie naprawic odbiomik, wejscie w tryb serwisowy jest zupelnie zbedne poniewaz wszystkie regulacje mozna przeprowadzic na chassis przy pomocy element6w regulacyjnych. Pr6by zmian opcji w trybie serwisowym koncza sie czesto tym, ze chaotycznie przeprowadzone przeprogramowanie zmusza nas do wymiany mikroprocesora, a uzyskanie .madzwyczajnych efekt6w" takich jak np. polska fonia czy polskie znaki w teletekscie jest niernozliwe, poniewaz na chassis brak jest takowych rozwiazan,

Aby wejsc w tryb serwisowy nalezy, wylaczyc odbiomik wylacznikiem sieciowym. Po kilkudziesieciu sekundach, trzymajac jednoczesnie wcisniete klawisze "VOLUME +" i "VOLUME .» na klawiaturze lokalnej odbiomika, wlaczyc odbiornik wylacznikiem sieciowym. Klawisze nalezy trzymac weisniete tak dlugo, az na ekranie pojawi sie napis charakterystyczny dla powyzszego procesora:

Wiersz pierwszy Wiersz drugi Wiersz trzeci

B33 0 0 1 0 0 0 0 0 L/R 10 -/+ DTB/CSD DOBIHG

17

SERWIS ELEKTJIONlKl 5/99

Zlacza radioodbiornik6w samochodowych firmy Grundig

Bity 7 6 5 4 3 2 I 0 mozna przywolywac uzywajac klawiatury pilota 0 -7.

Znaczenie bit6w z pierwszej linii:

Bity 0 do 3

3 2 I 0 - jezyk teletekstu

o 0 0 0 - Europa Zachodnia 000 I - Europa Wschodnia o 0 I 0 - Turcja

Bit 4 czestotliwosc pracy zegara na TDA 6612 0- synchronizacja linii

I - synchronizacja kwarcu

Bit 5 (tylko dla wersji ICC8 B30) wersja kineskopu 0-4:3

1-16:9

Bit 5 (wersja ICC8 B33) funkcja "Kontur" 0- aktywna

I - nieaktywna

Bit 6 standard

0- multisystem I - BIG

Bit 7 ustawienie funkcji zwiekszenia kontrastu w czasie pracy w funkcji ZOOM

0- poziom niski wzrost z 50% do 75%

I - poziom wysoki wzrost z 50% do 100%

Drugi wiersz ustawienie przesluchu pomiedzy kanalami:

LlR I 0 -1+. Wartosc zmienia sie przyciskami ,,+1-" na pilocie w zakresie +1- 3dB z krokiem co 0,2dB.

Trzeci wiersz przeznaczony jest dla producenta.

Aby opuscic tryb serwisowy nalezy nacisnac jeden z przyciskow: Standby lub TVna pilocie.

Wartosc bitow w pierwszym wierszu jest wartoscia opty-

malna dla odbiomika standardowego. M.Sz.

~

Zlacza radioodbiornik6w samochodowych firmy Grundig

Przedstawiamy opis dwoch zlaczy stosowanych w radioodbiomikach samochodowych firmy Grundig. Okablowanie sekcji II - do przylaczania glosnikow i III - zasilajacej, jest typowe dla radioodbiornikow samochodowych roznych producentow. Okablowanie sekcji I - dodatkowej, rozne dla obu zlacz, wystepuje jedynie w sprzecie firmy Grundig.

=

Zlacze I
- - - - -
7 10 13 16 19
- - - - - -
3 6 9 12 15 18
- - - - - -
5 8 11 14 17 20
11 31 51 71
21 41 61 81 -"
'c
~
Q)
'0.
11 31 51 71 N
Q)
rn
21 41 61 81
Zlacze II <U '0'

-" (J)

en

<U '0'

-" (J)

en

[ '1 31 51 71 91
21 41 61 81 101
11 31 51 71 r-
21 41 61 81 -"
'c
~
Q)
'0.
11 31 51 71 N
Q)
[ 21 rn
41 61 81 ~ =

<U '0'

-" (J)

en

18

SERWIS ELEKTRONIICl 5/99

Aplikacje transformator6w linii firmy Philips

Aplikacje transformatorow linii firmy Philips

Marian Borkowski

W przypadku gdy nie wiemy jaki jest odpowiednik uszkodzonego transformatora to przy poszukiwaniu zamiennika przydatna moie okaziu: sit; znajomosc aplikacji innego transformatora oraz jego podstawowe parametry elektryczne.

Przedstawione transfonnatory linii produkowane i stosowane przez firme Philips mega bye zastosowane w telewizorach z kineskopami 0 kacie od-

chylania 90° i 110°. Telewizory te moga pracowac w dwoch standardach:w standardzie CCIR z 625-cioma liniami obrazu i czestotliwoscia ramki 50Hz oraz w standardzie z 525-cioma liniami obrazu i czestotliwoscia ramki 60Hz (USA). Wraz ze schematami aplikacyjnymi przedstawiono podstawowe dane elektryczne.

Kondensator

dobierany ,·1s-----------TAT---:

r---~--~~~--~--~--------~r---~

;

VHT

BY328

I

15nr5nI

+VB __ ~I=B-------------------+~~~~

~ __ ~ __ ~Vg2 19:

7'

BYD33D

V5a ' 5

._----~----~----~--~----~

;

~-,-.-.-.- ._-_._-_-_._._----- .. -. - ,_, .-.-.

i

V2a._ ~----~~--~~~r_--~;~2~

A

Rys.1. Schemat aplikacyjny oraz rozklad wyprowadzen transformatora AT2077/33.

Wyprowadzenie video

Wyprowadzenie V5a

V (DC)

27.6

V (DC) 26.2

7.6

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

19

Aplikacje transformator6w linii firmy Philips

VHT

+VB IB

6.8n

390n

BYW95C

11mH

V17a

vSa

V2a

V4a

V8a 4

V (OC)

196±5.5%

11.1±5.5%, 400mA

V (OC)

-13.8±5.5%, 400mA

V (OC)

v (RMS)

•••• :678910

.5 .4 .3 .2

Vg2

Rys.2. Schemat aplikacyjny oraz rozktad wyprowadzeri transformatora AT2077/34.

20

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

VB

~.-----------------------------------,

VHT

Wysterowanie

BY228

r

BYW96D

Vmod

10

V1a

10k

V5a

V15

V11

;

!_---_._---_-_-----------_._-_-_--- •

•••

g 10 11

Rys.3. Schemat aplikacyjny oraz rozklad wyprowadzen transformatora AT2077/83.

"'0 Vl

Rys.4. Schemat aplikacyjny oraz rozklad wyprowadzeri transformatora AT2077/81 do kineskopu 0 kacie odchylania 90°.

Rys.5. Schemat aplikacyjny oraz rozklad wyprowadzeri transformatora T2077/81 do kineskopu 0 kacie odchylania 110°.

IHT 22k VHT

IHT 22k VHT

9.1n (2kV)

BY448

BU508A

330n

5.6n

BY448

Vg2

AT4043!60

Do ogranicznika pradu

AT4042! 08A

ogranicznika pradu

+

BYV95C

7 8 9 1011 12

•••••• .Sa • 13.

• S Masa 14.

.4 15.

.3 16 •

• 2 17.

.1

9

Video

VB 15

VB 18 13

47Dol A ~

50V

\J

!J>

Uklady scalone firmy KEC

Wybrane ukJady scalone KIA ... firmy KEC (Korea Electronics Co., Ltd., Korea)

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

23

Porady serwisowe

Porady serwisowe

Ryszard Strz~pek, Jerzy Pora, Zbigniew Malinowski, Jan Motor, Tadeusz Fabir'lski, Julian Jakubowski, Zbigniew Rzeszutko

Odbiorniki telewizyjne

M651 TSO (Siesta 3)

Na normalnym co do koloru ijasnosci obrazie w roznych obszarach ekranu widac powyrywane fragmenty poziomych linii - ogolnie zla liniowosc H. Jak pokazano na rys.l, za liniowosc H odpowiadaja: indukcyjnosc L601 i dolaczony rownolegle do niej rezystor R606 2k211 W. Przyczyna zlej liniowosci H jest indukcyjnosc L601, w ktorej stwierdzono zwarcia miedzyzwojowe. Po wymianie indukcyjnosci odbiomik pracuje prawidlowo. RS.

L601

~lUME-2032-1 Trafopowielacz r-~~~----r---~----~10

S2055AF

,

ster.H:

Rys.1.

Curtis 2101

Po wlaczeniu wlacznikiem sieciowym, OTV wchodzi w stan czuwania. Proby wlaczenia go w stan pracy nadajnikiem podczerwieni lub klawiatura lokalna nie daja rezultatu. Zasilanie mikroprocesora PCA84C640P/030 jest podane na wyprowadzenie 42 i wynosi 5 V. Brak natomiast przebiegu oscylatora 10 MHz na wyprowadzeniach 31 i 32 mikroprocesora. Nastepnie sprawdzono uklad resetowania mikroprocesora, ktory okazal sie sprawny. Sprawdzenie klawiatury lokalnej wykazalo, ze zwarcia stykow poszczegolnych przyciskow dajaprzejscia 100-7-5000. Po rozmowie z uzytkownikiem OTV okazalo sie, ze odbiornik zostal zalany woda w miejscu gdzie znajduje sie klawiatura lokalna. Konieczna byla wymiana calej klawiatury lokalnej. RS.

Elemis 5510T

Wedlug relacji klienta, odbiornik TV byl wlaczony w stanie czuwania. Podczas jego nieobecnosci w domu byla burza z silnymi wyladowaniami atmosferycznymi. Okazalo sie, ze zasilacz w odbiorniku ulegl tzw. katastroficznemu uszkodzeniu. Uszkodzone zostaly: wylacznik sieciowy, wszystkie diody mostka prostowniczego 4xBYP401-600, tranzystor kluczujacy BUZ90A, uklad scalony TDA4605-2. Po wymianie w/w elementow odbiornik zaczal dzialac normalnie, ale po uplywie okolo 0.5 godziny nastapilo samoczynne wylaczenie. Okazalo sie, ze uszkodzony zostal jeszcze tranzystor koncowy odchylania linii BU508A. Po wymianie BU508A odbiornik pracuje prawidlowo, RS.

JVC C-2100EE

Po wlaczeniu, przez okolo godzine odbiornik pracuje normalnie. Potem zanika fonia - slychac tylko szum w glosniku. Uszkodzenie wystepuje w module p.cz. SBX F30IA. Modul ten jest zmontowany technika montazu powierzchniowego .i wl.utowany na 29 wyprowadzeniach w plyte bazowa, Okazuje sie, ze nie pracuje uklad generatora 1 MHz zbudowany na tranzystorze Q602. Przyczyna tego stanu sa zimne lutowania w ukladzie generatora IMHz. Po ich usunieciu odbiornik pracuje z prawidlowa fonia, R.S.

Sam sung CX512ZSE/SGV

Odbierane sa tylko stacje telewizyjne z pasma UHF. flo ukladu scalonego LA 7610, ktory pelni role przelacznika pasm, dostarczane sa rozkazy na wyprowadzenia 2 i 3 z m ikroprocesora M50431-1 OOSP. Sa one prawidlowe. Glowica w.cz. jest na stale zasilana napieciem U=12V na zakresie UHF. Podajac sztucznie na zakresy I lub III glow icy w.cz. U=12V sprawdzamy czy odbiornik odbiera stacje telewizyjne z w/w zakresow. Wynikjest pozytywny. Uszkodzony jest ukla~ scalony. L~ 7610. Po jego wymianie odbiornik odbiera stacje telewizyjne na wszystkich zakresach czestotliwosci. R.S.

Ice 1045

W odbiorniku brak wizji i fonii. Po wstepnych ogledzinach okazuje sie, ze zasilacz pracuje normalnie, a generator linii daje odpowiednie przebiegi. Prawidlowe przebiegi wystepuja na kolektorze tranzystora 2SC2482 stopnia sterujacego odchylania poziomego. Natomiast mocno znieksztalcony jest przebieg na bazie tranzystora odchylania koncowego H 2SD 1554. Przyczyna tego jest transformator sterujacy T403 (z~arte ~oje po stronie wtornej). Wymiana transformatora daje prawidlowy obraz i dzwiek w OTV. R.S.

M448T (Siesta 2)

Obrazjest w formie "poczt6wki" - zawezenie z gory, dolu, bokow ekranu. Pomiar pojemnosci kondensatora 9.1 nF 11600V wykazuje wartosc ~6 nF i to jest przyczyna tego. zjawiska na ekranie. W tym przypadku napiecie zmienne K-E srega ~ 1500V - wzrost wzmocnienia tranzystora S2055AF. Podczas tego uszkodzenia nadmiernie przeciazony jest napieciowo tranzystor S2055AF i nalezy go takze wymienic, Po wymianie kondensatora 9.1 nF 11600V i tranzystora S2055AF, obrazjest normalny. R.S.

Biazet TC 201

Objaw uszkodzenia: ekran lekko swieci, brak tresci wizyjnej. Pomiary napiec wykazaly zanizone wartosci na wyprowadzeniu ARW glowicy + 1.2V (powinno bye okolo 8V) oraz na nozce 14 TDA 2541 do +0.85V. Mala wartosc tego napiecia wskazuje na "przytkanie" toru p.cz. oraz glow icy przez modul

24

SERWIS ELEKTRONJIU 5/99

Porady serwisowe

BMV-2060. Dalsze pomiary wykazaly niewlasciwe napiecie na kolektorze T811 + 1 OV (powinno bye 0.18V). Napiecie na nozce 12 U801 bylo prawidlowe, tj. +3.7Y. Przyczyna tego byl uszkodzony tranzystor T811(BC238). J.P.

Funai 2000 MK II

Objaw uszkodzenia: znaczne znieksztalcenia geometryczne obrazu zar6wno w pionie jak i w poziomie. Przyczyna tego bylo zwarcie miedzyzwojowe cewek odchylania (uszkodzenie widoczne golym okiem po zdjeciu cewek. Po wymianie odbiomik pracuje prawidlowo.

J.P.

Orion Triade 34

Objaw uszkodzenia: nieczynny (nie pracuje przetwomica).

Ogledziny wykazaly wypalenie druku przy jednym z wyprowadzen transforrnatora przetwomicy. Wypalenie bylo tak moene, ze uszkodzeniu ulegl tez transforrnator. Po starannym wyczyszczeniu wypalonego miejsca i zalozeniu now ego transformatora odbiomik pracuje poprawnie.

Objaw uszkodzenia: nieczynny (przetwomica pracuje), spaleniu ulegl rezystor RL46 (22k), dioda DL8 oraz kondensator CL30 (0.22JlF/250V). Wypalony zostal rowniez druk pod RL46. Przyczyna uszkodzenia byla utrata pojemnosci CL29 (330nF/400V). Po wymianie w/w element6w odbiornik pracuje prawidlowo. N a rys.2 pokazany jest fragment schematu wraz z uszkodzonymi elementami. J.P.

LL4

- - - _. n.4

----OTR1

110~H

Cewki H

DL8 1N4007

Rys.2.

Sony KV-2704E

Objaw uszkodzenia: odbiornik nieczynny, slychac terkot zasilacza spowodowany przeciazeniem. Pomiary omomierzem wykazaly zwarcie w galezi zasilania stopnia mocy Iinii. Przyczyna tego byl zwarty tranzystor Q803 (2SD870). W przypadku braku oryginalnego mozna zastosowac 2SD1555. Po jego wymianie odbiornik pracuje tylko w stanie czuwania. Przelaczenie do stanu pracy powoduje ponowne przejscie do stanu czuwania. Przyczyna tego byl trafopowielacz T804. Po wstawieniu zamiennika HR6404 i regulacji napiec stalych otrzymywanych z niego odbiornik pracuje poprawnie. J.P.

Omega KVT3732 BG DK

Odbiornik pracuje, jednak w g6rnej czesci ekranu obserwujemy znieksztalcenia - jakby zafalowanie w pionie tresci obrazu. W opisywanym przypadku przyczyna zaistnialej sytuacji okazal sie uszkodzony kondensator elektrolityczny C146 IJl. Z.M.

Orion 5519VT

Odbiornik pracuje,jednak nie rna fonii. Fonia pojawia sie, gdy podajemy sygnal na wejscie m.cz. (eurozlacze). Pomiary omomierzem element6w w obrebie toru fonii wykazaly przerwe rezystora R256 120k, dolaczonego do nozki 6 ukladu sealonego IC251 LA 7210. Z.M.

Orion Color 3630RC

Telewizor nie dziala - wyswietla tylko numer programu na wyswietlaczu. Widocznym uszkodzeniem bylo przebicie trafopowielacza w.n. 3714002. Dalsze pomiary wykazaly uszkodzony uklad IC50 1 - STR451 w przetwornicy, kt6ry w praktyce jest juz niedostepny, wiec nalezy go zastapic ukladern STR50103A i dokonac przer6bek opisanych w serwisie elektroniki 1/95. Uszkodzeniu ulegl takze R 501-5.6Q/5W. J.M.

Blaupunkt FM 100-20 CWS

Ekran ciemny, brak obrazu, glos prawidlowy. Pomiary napiec wykazaly brakjednego (w gl6wnej galezi zasilania). Uszkodzeniu ulegl rezystor R775.Po jego wymianie odbiornik dziala J.M.

poprawnie.

Syriusz TC 502

Obraz zbyt szeroki i znieksztalcony (typu poduszka). Odbiornik nie reaguje na regulacje rezystorami nastawnymi: R 577 - regulacja trapezu, R580 - regulacja amplitudy, R584 - regulacja szerokosci obrazu. Przyczyna tego stanu bylo uszkodzenie tranzystora T504 - BD139. J.M.

Unimor Siesta 3

Ekran zwezony w poziomie i znieksztalcony (typu poduszka). Uszkodzeniu ulegl uklad scalony U852-TDA 8145 oraz rezystor R885 - 22['t J.M.

Samsung CX-512ZSE

Kazdorazowo, przy przelaczaniu z kanalu telewizyjnego na tryb AV odbiornik wylaczal sie i przechodzil w stan czuwania. Czesto taka sytuacja zdarzala sie rowniez przy przelaczaniu telewizora z kanalu na kanal, Aby odbiornik dzialal poprawnie nalezalo wymienic stabilizator 5V oraz kondensatory: C820 1000JlF i C825 47JlF. J.M.

Elemis monitor 5110

Odbiornik zachowuje sie tak,jakby rozstrajala sie glowicachwilowo obrazjest prawidlowy, po czym zanika i tak na przemian. Przyczyna okazal sie zle dzialajacy tranzystor T5 (porn imo, ze pomiar miernikiem nie wykazywal uszkodzenia). J.M.

25

SERWIS ELEKTRONllCl 5/99

Porady serwisowe

Funai TV-2000T-MK 6

Ekran telewizora swieci w kolorze zielonym. Pomiar napiec na wyprowadzeniach: 41 (R OUT), 42 (G OUT), 43 (B OUT), 44 (R CLAMP), 45 (G CLAMP) i 46 (B CLAMP) ukladu scalonego TA8759AN wykazal nieprawidlowe wartosci BOUT i B CLAMP. Po wymianie w/w ukladu odbiornik pracuje poprawnie. J.M.

Samsung CK-5022XT

TV nie dziala, brak obrazu i dzwieku oraz slychac pisk przetwornicy. Napiecie w galezi gl6wnej bylo zawyzone do okolo 160V. Uszkodzeniu ulegl tranzystor Q402 2SD 1651 oraz rezystor R826. Aby ustalic wlasciwa wartosc napiecia, tj. 125V, nalezalo wyrnienic C852 w przetwornicy na nowy oraz zlikwidowac zimne luty na nozkach ukladu rC801 SDH209B. J.M.

Clatronic CTV322 VT

Odbiornikjest .martwy''. Pomiary wykazaly, ze uszkodzeniu ulegly elementy w przetwomicy: R163 oraz rClo TEA2261. Opr6cz w/w element6w nalezy wymienic kondensatory elektrolityczne w przetwomicy: Cl 01-220IlF/25V, C 99-1 o IlF/63 V, CI06-47IlF/25V i CI04 2,2IlFIl00V. J.M.

Sam sung CI3312Z

Odbiomik "nie stroil sie" pomimo prawidlowej ilustracji strojenia obrazowanej przez OSD. Sprawdzenie ukladu wykazalo brak napiecia strojenia na wyprowadzeniu VT glow icy. Dalsze poszukiwanie wykazalo, ze brak zasilania kolektora tranzystora RQO I, poniewaz rezystor RR05 bedacy jego obciazeniem,jest uszkodzony (przerwa). J.J.

Philips chassis Anubis A

Telewizor byl .martwy'': przy zalaczeniu przepala sie bezpiecznik sieciowy. Na poczatek poddano sprawdzeniu tranzystor kluczujacy BUTII AF, kt6ry okazal sie zwarty. Intuicja podpowiadala, iz nalezy spodziewac sie dalszych problem6w. Ze tak jest w istocie, okazalo sie po konsultacj i z serwisem Philipsa. Tam tez uzyskano informacje, ze skuteczna naprawa powyzszego przypadku wymaga uzycia zestawu serwisowego 0 oznaczeniu 4822- 310-20491. Jego zastosowanie przywrocilo poprawn1\cpracct'J.J.

Mitsubishi CT2223B

Obecnie dose rzadko mozna sie zetknac z efektem niestabilnosci pionowej rastru (podskakiwanie obrazu). Kojarzy sie on raczej z zamierzchlyrni czasami odbiornik6w monochromatycznych. Najczesciej za tego typu usterke odpowiedzialne byly kondensatory elektrolityczne, to tez nie zaskoczylo mnie, ze usterka kondensator6w C412 i C413 (pojernnosci sprzegajace z cewkami odchylania ramki) byla przyczyna uszkodzenia. Uszkodzenie tych pojernnosci rnoze doprowadzic do zaniku odchy1ania ramki. J.J.

Grundig chassis CUC70

W przypadku zrywania synchronizacji poziomej, nalezy koniecznie sprawdzic kondensator C50 I (I OOOIlF /25V), kt6ry jest zlokalizowany w poblizu transformatora wyjsciowego linii.

J.J.

Monitory

Apple Performa Display M9101Z/C

Przyczyna zaniku jakichkolwiek objaw6w pracy urzadzenia bylo wystapienie przerwy w rezystorze ukladu zasilania R3121 (270k). T.F.

AOC CM335

W przypadku powolnego ukazywania sie prawidlowego obrazu, nalezy sprawdzic wartosc rezystor6w R907 oraz R908 (oba 0 wartosci 270k). Posiadaja one tendencje do wzrostu wartosci rezystancji. T.F.

AST LR14 (ASTVGA)

Monitor nie przejawial jakichkolwiek objaw6w "zycia".

Przed przystapieniem do naprawy, pamietac nalezy 0 tym, ze radiator tranzystora kluczujacego przetwornicy znajduje sie na potencjale + 320V. Generalnie nalezy stwierdzic, ze na etapie projektowania monitora, nie brano pod uwage aspekt6w serwisowych (np. latwego dostepu do wnetrza pracujacego urzadzenia). Aby rniec mozliwosc dokonaniajakichkolwiek pomiar6w na plycie, gdy monitor pracuje, nalezy polozyc go ekranem skierowanym ku dolowi, podkladajacjednoczesnie pod ekran przekladke z materialu, chroniaca szklo kineskopu przed porysowaniem. Tak niecodzienna pozycja pracy urzadzenia wymaga jednak zwr6cenia szczeg61nej uwagi na mozliwosc wystapienia zwarcia pomiedzy radiatorem przetwomicy, a grafitowym pokryciem stozka lampy kineskopowej, znajdujacyrn sie na potencjale masy. Pamietajac 0 tym wszystkim, przyczyne usterki odnaleziono w postaci kondensatora C332 (6.2nF/ 1.6kV) znajdujacego sie w stopniu koncowym ukladu odchylania linii. Ta czesc obwodu drukowanego jest relatywnie mocno "upakowana", dlatego tez, aby rnozna bylo zauwazyc "spuchni!;!cie" obudowy kondensatora, nalezalo go uprzednio wyrnontowac. T.F.

Mitac 1564PDM

Od momentu zalaczenia monitora do uzyskania przez niego prawidlowejjaskrawosci, uplywal czas okolo jednej godziny. Przyczyna defektu okazal sie transformator wyjsciowy linii. T.F.

Apple Two Page Monitor

W tym monochromatycznym monitorze doszlo do bardzo powaznego uszkodzenia zasilacza. Tranzystor kluczujacy przetwornicy byl zwarty, ajego obudowa rozsadzona. Dwa szeregowo polaczone rezystory znajdujace sie w obwodzie emitera tranzystora posiadaly przerwy wewnetrzne. W tranzystorze Q 104 doszlo do wypalenia otworu w obudowie, przez co stala sie niernozliwa identyfikacjajego typu. Zwarty tez zostal tranzystor QI 03, nie ocalal rowniez bezpiecznik sieciowy. Nie dose, ze nieznany byl pow6d wystapienia tak powaznych uszkodzen, to niernozliwyrn okazalo sie zdobycie jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej dla tego sprzetu, Zasugerowano nam natomiast zakupienie nowego zasilacza za cene przewyzszajaca znacznie wartosc dobrego monitora kolorowego. Po dokladnym przyjrzeniu sie szczatkom zasilacza, odnieslismy wrazenie, ze przy-

26

SERWIS ELEKTRONIKI 5/99

Porady serwisowe

porn ina on standardowy zasilacz produkowany przez Philipsa. Podjeto nawet probe odtworzenia schematu ideowego na podstawie ogledzin zasilacza, aby dojsc do konkluzji, ze jest to zbyt pracochlonne. Po skontaktowaniu sie z innym serwisem, ktory rowniez spotkal sie z podobnym przypadkiem, okazalo sie ze zdobycie tranzystora ON44 I 8 jest niemozliwe zarowno przez serwis firmy Philipsjak tez i Apple. Nie otrzymalismy tez zadnej informacji 0 potencjalnych odpowiednikach. Wobec powyzszego podjeto zalozenie (przy jednoczesnym zdaniu sobie sprawy z faktu, ze uproszczenia tez maja swoje granice), zepodzespoly zastosowane w zasilaczu monitora nie powinny sie zbyt roznic od tych, kt6re sa stosowane w zasilaczach odbiornikow telewizyjnych. Zastosowano nastepujace podstawienie: w miejsce ON4418 zamontowano BU908A,jako QI03 BD230, QI04 BD231, ICIOS CNX83A, ClIO 47IlF/63V, RI03 i RI04 0 wartosci 2.2n1S W kazdy, Po zalaczeniu zasilacza podjal on prace, ale ulegl wylaczeniu przez zabezpieczenie zewnetrzne. Wymontowano wiec tyrystor, co umozliwilo wykonanie testowania i regulacji zasilacza; po powt6rnym zamontowaniu tyrystora okazalo sie ze monitor pracuje prawidlowo. T.F.

Mitsubishi 3920

Uszkodzenie polegajace na utracie synchronizacji obrazu monitora wymaga sprawdzenia przelacznika synchronizacji .zewnetrzna/wewnetrzna". T.F.

Taxan KX245

Zalamywanie sie obrazu moze bye spowodowane uszkodzeniem niepolaryzowanego kondensatora elektrolitycznego C7IS (2.2IlF /SOV). T.F.

Compaq 444

Obraz odtwarzany przez monitor pozbawiony byl skladowej zielonej (G) koloru. Elementem odpowiedzialnym za taki stan rzeczy okazal sie zwarty pomiedzy kolektorem i emiterem tranzystor Q764 typu BF423, pracujacy w stopniu koncowym wzmacniacza RGB. T.F.

Mitsubishi SDC322C

Monitor nie wyswietlal zadnego obrazu, natomiast rnozna bylo uslyszec wyraznie dzwiek towarzyszacy rozmagnesowaniu lampy kineskopowej. Defekt spowodowany zostal przez rozwarcie rezystora R909, znajdujacego sie w ukladzie startowym zasilacza. Dokonano wymiany rezystorow R908 oraz R909 polaczonych szeregowo, najeden rezystor 0 wartosci 470kll W, co przywrocilo poprawna prace monitora. T.F.

Magnetowidy

Ferguson FV32L

Magnetowid w sposob zupelnie przypadkowy zmienial samodzielnie tryb pracy, dokonujac "przeskok6w" pomiedzy trybern LP oraz SP. Zmiany szybkosci przesuwu tasmy prowadziIy do jej pofaldowania, Plytka drukowana serwomechanizmu nosila slady poprawiania lutowan, co sugerowalo pr6by dokonania naprawy urzadzenia. Po wykonaniu kilku kolejnych poprawek wokol ukladu scalonego sterowania silnikiem capstan motor, odniesiono wrazenie ze usterka ustapila. Niestety, po okolo godzinie pracy magnetowidu i wywarciu niewielkiego nacisku na plytke, okazalo sie ze przyczyna wystepowania defektu nie zostala usunieta. Zauwazono przy tym, ze uszkodzenia nalezy poszukiwac w poblizu ukladu scalonego IT4S (LM393), pelniacego funkcje komparatora impulsow tachometrycznych pochodzacych z silnika capstan. Istotnie, dostrzezono niewielkie pekniecie sciezki laczacej n.2 ukladu IT4S z kondensatorem CT48 (I IlF). Odtworzenie ciaglosci sciezki usunelo niedornaganie.jj

Samsung S13240

Na wyswietlaczu magnetowidu brak bylo odczytu wskazan zegara; pozostale funkcje urzadzenia realizowane byly bez zarzutu. Sprawdzenie ujawnilo brak napiecia przemiennego 3.4 V podawanego do wyprowadzen wyswietlacza fluoroscencyjnego, co spowodowane zostalo uszkodzeniem p61 lutowniczych wokol wyprowadzen 10 i II transformatora sieciowego. Wykonanie nowych polaczen przewodowych usunelo usterke.jj

Mitsubishi HS347

Urzadzenie od przypadku do przypadku nie realizowalo zapisu przy wykorzystaniu funkcji timera. Przy czym zauwazono, ze dzieje sie tak po szybkim przewinieciu tasmy wstecz do jej poczatku. Okazalo sie, ze refleksyjny wskaznik poczatku tasmy, kt6ry powoduje wylaczenie funkcji przewijania wstecz, pozostaje caly czas w zasiegu czujnika konca tasmy talerzyka odbierajacego, gdyz po wykonaniu przewijania nie wykonuje on ruchu w strone przeciwna, aby "ukrye" przed czujnikiem poczatkowy, refleksyjny odcinek tasmy, Przy probie wyzwolenia nagrywania za pomoca timera, czujnik konca tasmy talerzyka odbierajacego wykrywal poczatkowy odcinek tasmy jako jej koniec i zatrzymywal dzialanie urzadzenia, Wykonany pomiar dynamometryczny momentu dowijania wykazal jego zbyt mala wartosc. Za taki stan rzeczy odpowiadalo kolo posrednie, po kt6rego wymianie usterka ustapila. J.J.

Hinari VXL8

Mimo sedziwego wieku, magnetowid ten w dalszym ciagu byl intensywnie eksploatowany. Do naprawy dostarczono go, gdy wystapila usterka polegajaca na tym, ze szybkosc przesuwu tasmy podczas odtwarzania byla wyzsza niz przy przewijaniu z podgladem. Po wybraniu trybu przewijania z podgladem dawalo sie zauwazyc wyrazne spowolnienie obrotow silnika capstan, co wskazywalo na usterke dzialania ukladu serworegulacji. Biorac pod uwage mnogosc ukladow majacych wplyw na szybkosc obrotowa silnika capstan, rozpoczeto cykl porn ia-

27

SERWIS ELEKTRONIKl 5/99

Porady serwisowe

row napiec, Ich wyniki w odniesieniu do wartosci podanych na schemacie byly dalece nieprzekonywujace co do podjecia konkretnej decyzji. Szczesliwym zbiegiem okolicznosci do serwisu dostarczono magnetowid firmy Orion, ktorego rozwiazania ukladowe sa praktycznie identyczne. Pozwolilo to na wykonanie dla trybu odtwarzania pomiarow porownawczych obu urzadzen, w wyniku kt6rych stwierdzono nieprawidlowaprace ukladu scalonego ICI02 (digital servo). Po jego wymianie niedomaganie ustapilo, J.J.

Toshiba V611

Magnetowid nie realizowal zadnych funkcji swiadczacych 0 jego wlaczeniu do stanu pracy. Usterka spowodowana zostala przez uszkodzony bezpiecznik F801 (400 rnA). Po jego wymianie i usunieciu zimnych lutowan wokol wyprowadzen tranzystora Q821, urzadzenie rozpoczelo normalne funkcjonowanie. J.J.

GoldStar GHVl2961

W przypadku powyzszego magnetowidu, uskarzano sie na fakt niszczenia przez niego tasm. Po zdjeciu obudowy okazalo sie, ze silnik capstan nie obraca sie i urzadzenie sila rzeczy nie realizuje zadnych funkcji zwiazanych z przesuwem tasmy. Wykonanie pomiar6w ujawnilo, ze wartosc napiecia stabilizowanego 12V zmniejszyla sie do 6V. Za taki stan rzeczy odpowiadal uszkodzony tranzystor QI03 typu DTCI24ES, znajdujacy sie w ukladzie zasilacza. J.J.

Grundig VS440

Magnetowid utracil zdolnosc do prawidlowego dostrajania sie do odbieranych stacji telewizyjnych. Pierwsze podejrzenie padlo na glowice w.cz., chociaz po dokladniejszym przeanalizowaniu schematu ideowego znaleziono mniej kosztowna w stosunku do niej alternatywe - uklad scalony sterowania petla fazowa SDA3202-3. Znajduje sie on w zespole tunera i dostep do niego jest bardzo prosty. Po wymianie ukladu usterka ustapila. J.J.

Akai VS422NS425

W przypadku niemoznosci przeprowadzenia zaladunku kasety do wnetrza magnetowidu lub tezjej zablokowania wewnatrz urzadzenia, nalezy sprawdzic stan zespolu dzwigni amortyzujacej, znajdujacego sie z lewej strony kieszeni kasety. Defekt najczesciej jest powodowany wylamaniem czopu podtrzymywania sprezyny, Wymianie nalezy poddac zespol 0 oznaczeniu ML-391745Jl. J.J.

Samsung S13260

Magnetowid nie realizowal prawidlowo funkcji strojenia stacji telewizyjnych. Po wywolaniu trybu przeszukiwania pasma, funkcja realizowana byla bardzo powoli, przy czym po znalezieniu sygnalu stacji byl on bardzo niestabilny; obraz telewizyjny zaklocaly pasy przebiegajace przez ekran. Dodatkowo zaobserwowac mozna bylo odstrajanie sie tunera od znalezionej stacji. Pomiar napiecia zasilajacego obwody przestrajania wykazal wartosc 16V zamiast normatywnego 30V. Jak wynika ze schematu ideowego, napiecie 30V otrzymywane jest z ukladu stabilizatora, zasilanego za posrednictwem rezystora Rl 08 lk

napieciem 40V. Wadliwym elementem okazal sie stabilizator napiecia 30V. Przy czym dodatkowo wymieniono rezystor R 108, kt6rego odbarwienie swiadczylo 0 przegrzaniu elementu. J.J.

Sony SLF30

Uszkodzenie magnetowidu polegalo na nieprawidlowym szybkim przesuwie tasmy, przy czym wystepowal dodatkowo zanik sygnalu video oraz audio na drodze pomiedzy tunerem w.cz. a wyjsciami urzadzenia. Ogledziny ujawnily przepalenie bezpiecznika PSOOI (800mA) umieszczonego w dolnej czesci plytki video. Nie zaobserwowano przy tym zadnych zwarc mogacych bye przyczyna uszkodzenia bezpiecznika. Jak sie pozniej okazalo ulegl on przepaleniu podczas proby wyjecia zakleszczonej kasety. Gdy urzadzenie nie chce rozpoczac pracy po zaladowaniu kasety do wnetrza, nalezy sprawdzic prawidlowosc ulozenia kieszeni kasety w stosunku do przelacznika wyzwalajacego prace. J.J.

Toshiba VI09

Usterka magnetowidu polegala na wplataniu tasmy w tor mechanizmu przesuwu. Wykonane pomiary wykazaly brak napiecia 9V sterujacego zalaczeniem i wylaczeniem urzadzenia. Naprawa polegala na wymianie ukladu scalonego IC811 znajdujacego sie w obwodzie zasilania. Profilaktycznie dokonano rowniez wymiany przelacznika funkcji. J.J.

JVC HRD830

Magnetowid nie realizowal funkcji zapisu wyzwalanego za pomoca tim era. Dochodzilo jedynie do uaktywnienia mechanizmu przesuwu, po czym nastepowala realizacja funkcji EJECT. Nagrywanie w trybie recznego wyzwalania przebiegalo bez zarzutu. Elementem odpowiedzialnym za wystepowanie usterki okazal sie przelacznik blokady zapisu. J.J.

GoldStar GHVl2961

Urzadzenie wykonywalo bledne funkcje, kt6rym towarzyszyl pojawiajacy sie na wyswietlaczu symbol ,,< >". Defekt ustapil po wymianie przelacznika funkcji. J.J.

Panasonic NV333

Usterka urzadzenia objawiala sie zasniezonym obrazem przy pracy "na przelot" oraz zanikiem sygnalow audio oraz video w torze pomiedzy tunerem w.cz. a wyjsciami magnetowidu. Przyczyna defektu tkwila w zimnym lutowaniu n.l wtyku P7003 na plytce demodulatora TV. J.J.

Ferguson 3V 42/JVC HRD455

Opisywane urzadzenia naleza do starszej generacji sprzetu i z czasem dochodzi w nich do spowolnienia procesu opasywania tasmy przed rozpoczeciem nagrywania czy tez odtwarzania. Czyszczenie zebatek przekladni zespolu ladowania przynosi jedynie chwilowa poprawe. Profesjonalnie wykonana naprawa polega na wymianie kompletnego zespolu, odpowiednio pokrytego smarem roboczym i zawierajacego silnik wraz z nowymi pierscieniami zabezpieczajacymi, Zespol ten nosi

28

SERWIS ELEKTRONlICI 5/99

Porady serwisowe

oznaczenie OECKR5. Przy tego rodzaju naprawie nalezy jednoczesnie sprawdzic czystosc trzpienia obrotowego przekladni laczacej 1 i 2 oraz dwoch wiekszych zebow przekladni ladujacej 1 oraz 2. Dostep do wymienionych elernentow nastepuje od spodniej czesci urzadzenia, J.J.

Amstrad VCR4600

Po wybraniu dowolnej funkcji magnetowidowej, mechanika urzadzenia rozpoczynala dzialanie, po czym magnetowid ulegal wylaczeniu, Ciekawostke stanowilo zachowanie sie zegara, ktory w kazdym takim przypadku ulegal zresetowaniu. Pomiar napiecia wykazaltowarzyszacy temu zjawisku zanik zasilania 5Y. Usterka ustapila po dokonaniu wymiany mostka prostowniczego oraz bezpiecznika w obwodzie zasilania 5V. J.J.

Sony SLV425

Magnetowid nie rejestrowal sygnalu fonii. Jak sie okazalo, wadliwie funkcjonowal generator pradu podkladu, ktory w powyzszym urzadzeniu pracuje niezaleznie od generatora pradu kasowania. Przyczyna wadliwego dzialania byl kondensator elektrolityczny CY 1255 (47!lF/63V) posiadajacy przerwe wewnetrzna, J.J.

Aiwa VXTIOIO

Urzadzenie w sposob zupelnie przypadkowy ulegalo wylaczeniu podczas odtwarzania tasmy. Przyczyna pierwotna bylo zanikanie impulsow przerzutnikowych pochodzacych z zespolu bebna wizyjnego. Za ich brak nie odpowiadal jednak beben wizyjny, tylko uklad scalony IC200I. J.J.

Kamery

Finlux VR4700

Uszkodzeniu ulegla ladowarka akumulatora. Nie swiecila sie kontrolka ladowania, brak napiecia na wyjsciu. Uszkodzeniu ulegl mostek prostowniczy 0101 oraz rezystor RI02 (przerwa). J.J.

Panasonic NVMIO

Kamera nie dawala jakichkolwiek oznak swiadczacych 0 jej dzialaniu. Wstepne pomiary wykazaly prawidlowa prace zasilacza. Jedynym uszkodzonym elementem wydawal sie bye zintegrowany z linia zasilania 5V element ochrony (rozwarcie). Nie bylo to dziwne, gdyz napiecie wynosilo w tym miejscu 9V. Jak zwykle w takim przypadku, dokonano wymiany ukladow scalonych rCIOOI (BA6149LS) i rCI002 (UN 1002) oraz uszkodzonego ochronnika. Po zalaczeniu kamery okazalo sie ze tor wizyjny jest sprawny, ale silnik capstan stoi w miejscu, wykonujac jedynie minimalny ruch w przod i tyl, Po wykonaniu porniarow napiec w obrebie ukladu serworegulacji, stwierdzono zanizenie napiecia zasilania 5V do wartosci I.7Y. Napiecie to podawane jest za pornoca tranzystora QI004 (2SDl238), ktory ulegl uszkodzeniu. Po jego wymianie wszystko wrocilo do normy. J.J.

Odtwarzacze CD

Sony CDP-350

Odtwarzacz Sony po wlozeniu plyty zachowywal sie zmiennie, tzn. niekiedy rnozna bylo go uruchornic przyciskiem PLAY (z pewnym opoznieniem), a w wiekszosci przypadkow pr6ba ta konczyla sie fiaskiem - zwlaszcza po dluzszej przerwie w eksploatacji. Na wyswietlaczu na krotko pojawial sie napis " DISC'. W czasie wyswietlania tego napisu laser podejmowal probe trzykrotnego ogniskowania i wraz ze zniknieciem napisu przestawal probkowac. Taki objaw moglby wskazywac na brak emisji lasera, uszkodzenie fotodiod, badz tez na brak kontaktu strumienia laserowego z fotodetektorem z powodu zabrudzenia soczewki.

Rutynowo wyczyscilem soczewke, ale nie dalo to zadnego rezultatu. Sprawdzilem ernisje lasera za pomoca fotorezystora i omomierza, dzieki czemu przekonalem sie, ze laser jest sprawny. Dokonalem pomiaru napiecia zasilania na nozkach wszystkich ukladow scalonych, sprawdzilern przebieg w obwodzie rezonatora oraz sprawdzilem impuls reset - wszystkie pomiary okazaly sie prawidlowe. Postanowilern w koncu obejrzec spodnia powierzchnie soczewki za pomoca lusterka dentystycznego kierujac silny strumien swiatla na gorna powierzchnie soczewki (przy pomocy lupy 0 duzyrn powiekszeniu). Zobaczylem przyczepiona "elektrostatycznie" drobine zaschnietego kleju, ktory pochodzil od skleiny laczacej soczewke z oprawka, Po usunieciu zanieczyszczenia odtwarzacz dal sie uruchomic od razu bez wspomnianego opoznienia. Po dlugotrwalym testowaniu odtwarzacz nie wykazywal tendencji do nieprawidlowosci. Przy okazji nalezy zaznaczyc, ze usuniecie tej usterki wymaga duzej delikatnosci, gdyz bardzo latwo rnozna doprowadzic do pozrywania gietkich przewodow laczacych cewki silownikow z pozostala czescia lasera, jak rowniez porysowac sarna soczewke, Z.Rz.

Yoko F-420R

Zachowanie odtwarzacza bylo podobne do opisanego powyzej, lecz w przypadku nieudanej proby zalaczenia na wyswietlaczu pojawialy sie poziome kreski (zaraz po kr6tkotrwalym komunikacie "DISC" - w czasie wyswietlania napisu laser podejmowal probe ogniskowania). Przez caly czas naped szuflady dzialal poprawnie. Przeprowadzone pomiary nie wskazaly bezposrednio na uszkodzenie jakiegokolwiek elementu. Podczas pomiarow zasugerowalem sie faktem, ze jedno z wyprowadzen ukladu scalonego HEF4053 .wisialo w powietrzu", co mogloby powodowac nieprawidlowa prace ukladu, Po wymianie ukladu okazalo sie, ze nowy uklad nic nie zmienil (takie rozwiazanie zostalo przyjete przez producenta).

Takjak poprzednio, postanowilem obejrzec soczewke od spodu. Tym razem dalo sie zauwazyc cienka warstwe kurzu oraz ciemna plamke w poblizu obwodu soczewki. Zanieczyszczenia dalo sie usunac, po czym odtwarzacz dzialal prawidlowo. Z.Rz.

29

SERWIS ELEKTRONDCI 5/99

w o

V> m

~

V>

L1001 ELF180

C1009

g.1&

R1037 330k (11m)

& C1005 T C100~L& &lc1006 T T c10081&

&lc1035I& I C103tjI 1500p x 6

M

2.1Vpp 19~s

ACCORD

I/f:Ol032 R1007:,- C1011

ERA22 68k r" 0.047

..------+------+-----fJ -10 (3W) (630V)

R1003 R1004 R1036i C1027

. R.1Q2.5 R1006 100""1 (1~~:F 01002

470k x 4 l ERA22

~' ~

~~ 1\ &"

. + I \ Q1001

-. 5TR16006C

1\ ~v~~l'bE

1 \5ELECTOR

\JV

560Vpp 20~s

'lR1002 C1010

)Mv) ! 400V

~1~0(~w) 100~ot ~ \ t

& C1032 I

T'500P I ~1~3 , .'.2'1,.),--_.....1

&1 (2W) 01030"MA4082 _ "-

J:::: o~ if' R103411 ?J~012 \_f'" i,l

I'500P '-= ~ ~,.1 47~ I I

Q1011 01004 01003 0.5Vpp 19~s

25B643 (Q) R~~58 ~_"'-W-o_-"<:I---""o--"

ERROR MA 178 x 2 "" F2

VOLTAGE ' '"

4.8Vpp 8ms

P1

IC1001

5TK5339 (MULTI VOLTAGE REGULATOR)

~.~

R~~fR1029 ~

Ill12W) 10k

&

Tl001 VLT0508 51

~POWERTR~

&

R1012 6.8]/2W)

r-

ERROR I AMP

-jPOWER TR~ .jPOWER SW f-

t.-

I ERROR AMP

R1025 5k6

01008

MA185 x 2

\i!C1018
53 ! 50V
100~
52 ~1'b~U & -..I.
F1002 Ll002
01010 T2.5A 22~ R1014 4.7 (1/4W)

01013 MA185

15.7 ............ 12.3

~p

C1030 0.01

..

MA~1g6t ~ l--

Cl021

I'6V 10~

L1003 22~

01015 ERC81-004E2 ..

~ ~C'~f~~:IB(~ M::~~~5 ~

• C-'04--' ---<-0 2 3 4 ~

!~ ~n~1030 -0.6_ -0.6

p/~, 4.1 ¥ 'R1033 01005 C1013

~'032 J33k "'"'7" 4700p

lk ~o:...._ _ _.___.,...J

l~rig31Q1 012 Q1 013 CJ~j4 R_1g8_9

~ 250958 25B788 ~~~--~~~

...

55

F1003& t

1 )- __ OJ;,;'"'I·6A~ __ -{

~U5E C.BA F~J323

(VEK3314) 1000~

'-- ---'

56

~

57

~01016 AK04

C1041 T

0.02~d:I

C1046

1: :to.022 C1024,,,

6.3V'r

1000~ TC1042

0.01

R1016 2.2 (1/2W)

58

01031 AK04

Naplecia podane na schernacie zostaty pomierzone W trybie STOP

&

r-l POWER 5UB PACK C.B.A. (VEP01295A)

~L- ~

P1001
GNO 1
GNO 2
REG5.1V 3
REG6V 4
RE 1 .3V 5
POWER OFF L 6
UNREG14V 7
REG45V 8
MOTORGNO 9
REG -30V 10
HEATER +
HEATER - 12
NON 5W 12V 13
LED GNO 14
UNREG BV 15 .1.

Uklad STK5339 wystepuje rowniez w magnetowidach:

- Blaupunkt RTV900EGC,

- Blaupunkt RTV910ECN,

- Blaupunkt RTV91 OEGC

&

POWER C.B.A. (VEP01274A)

~Lj C
7\
~Q: -
Q,l
~= Q..
'<
N Q.. (J')
-i
~ ~ A
CI.l
... rL1
-
~ ~ (J')
= -i
... ~ ;;;:c:l
~
9 •
• ~

~ -. Q,l
~ rL1 "0
=
tD ~ 7\
"""" Q,l
0 ~ -!?
~ Q,l
• n
... • zr
~ •
= ~
~
~ =
= "'C
~ ......
CI.l -.
0 ~
=
... =
~ ~.
~ =
< ~
I =-
~
o:
~rL1
~~
~~
~
0'\
<=
<=
0'\
...
00
~
~
til
tH
tH
\C Opis trybu serwisowego OTVC Curtis Electronics

Opis trybu serwisowego odbiornikow telewizyjnych produkcji Curtis Electronics

Piotr Kuczynski

Pan Wojciech W. ze Staroirebow: Jak wprowadzic w tryb serwisowy telewizor Curtis (z Motorolq)? Nie udalo to sif nawet postepujqc zgodnie z ksiqika "Tryby serwisowe" wyd. "Jupitel".

OdRedakcji

Podobnych pytan otrzymalismy w ostatnim czasie bardzo duio. Proszono nas rowniei 0 kompleksowe opisanie regulacji w trybie serwisowym odbiornikow Curtis. Poniewai material jest obszerny, przedstawiamy odpowiedi na te listy i telefony Czytelnikow w postaci odrebnego artykulu.

1. Charakterystyka ogolna

Tryb serwisowej pracy odbiomika telewizyjnego jest specyficznym stanem jego pracy sluzacym do przeprowadzenia wiekszosci podstawowych regulacji podczas produkcji oraz ewent.ialnych napraw i regulacji serwisowych. Obejmuje on regulacje oraz diagnostykejedynie podzespolow sterowanych poprzez szyne Fe. Dla ewentualnego uzytkownika odbiornika teewizyjnego tryb ten nie jest dostepny, a wejscie w niego utrudnione do tego stopnia, aby wykluczyc przypadkowe jego uruchomienie, Opisany ponizej tryb serwisowy jest identyczny dla wszystkich modeli OTVC (14" - 28"). Roznice wynikajace z roznych wersji oprogramowania sa na tyle niewielkie, ze zostaly pominiete w dalszym opisie. Ponizszy opis odnosi siejedynie do odbiornikow wykonanych w oparciu 0 procesor wizji MC44002P produkcji Motoroli. Odbiomiki te w swojej nazwie po czesci cyfrowej oznaczajacej przekatna kineskopu posiadaja litere "M" (np. 21M ... ), dalsze symbole oznaczaja typ obudowy oraz wyposazenie (teletekst, obraz w obrazie).

2. Wprowadzenie odbiornika telewizyjnego w tryb serwisowy

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy mozliwe jest przy uzyciu serwisowej wersji nadajnika zdalnego sterowania TP-MO I (wykonanego w oparciu 0 uklad scalony SAA3010T) w stanie normalnej pracy odbiomika telewizyjnego. W przypadku braku wersji serwisowej nadajnika zdalnego sterowania mozna posluzyc sie metoda zastepcza, polegajaca na zwieraniu w pilocie standardowym odpowiednich wyprowadzen ukladu scalonego SAA3010T. Informacje dotyczace zwierania wyprowadzen w pilocie standardowym podane sa w nawiasach.

W celu wprowadzenia odbiornika w tryb serwisowy nalezy przycisnac na pilocie nastepujaca sekwencje klawiszy:

• przycisk I serwisowy I (zwarte wyprowadzenia 13 i 22 ukladu SAA3010T),

• przycisk I niebieski I (zwarte wyprowadzenia 12 i 27),

• przycisk [ zolty 1 (zwarte wyprowadzenia 15 i 27),

• przycisk I zieJony 1 (zwarte wyprowadzenia 10 i 27),

• przycisk I czerwony I (zwarte wyprowadzenia 9 i 27).

Wprowadzenie odbiornika w tryb serwisowy sygnalizowane jest wyswietleniern na ekranie menu serwisowego.

3. Opis przyciskow pilota aktywnych w trybie serwisowym

• klawisze numeryczne [ 0 I ... [ 9 1 - zmiana ogladanego programu,

• klawisz [ AV 1- wejscie/wyjscie w tryb pracy AV (ze zlacza SCART,

• klawisze: I Program + I i [Program - 1 - wybor wielkosci do regulacji gora - dol,

• klawisze I Glosnosc + 1 i I Glosnosc - ] - zmiana regulowanej wartosci prawa - lewa,

• klawisz I MUTE 1 - wyciszenie fonii,

• klawisz [ N I (normalizacja) - przywrocenie nastaw zapisanych w pamieci stale] sterownika i zastapienie nimi wartosci znajdujacych sie w EEPROM-ie,

• klawisz [ P I - wyjscie z trybu serwisowego.

4. Struktura informacji dostepnych w trybie serwisowym

Poszczegolne typy informacji dostepnych w trybie serwisowej pracy odbiornika przedstawione sa w menu serwisowym za pomoca kolorow, Oznaczaja one odpowiednio:

• kolor zielony - opcje mozliwe do regulacji (wybor przyciskami gora - dol),

• kolor czerwony - opcja wybrana do regulacji (zmiana wielkosci przyciskami prawa - lewa),

• kolor niebieski - informacje 0 stanie pracy odbiomika - nie podlegaja one regulacjom i sa widoczne caly czas na ekranie odbiornika.

5. Opis poszczegolnych regulacji w trybie serwisowym

Podany nizej opis zawiera wszystkie mozliwe opcje regulacyjne. Czesc z nich w zaleznosci od konkretnego wyposazenia odbiornika moze nie wystapic lub ich regulacja nie odniesie zadnego skutku (np. odbiomiki 14" - 21" nie dziala regulacja geometrii w poziomie itp.).

Kazda z opcji podlegajaca cyfrowej regulacji rna swoja reprezentacje analogowa w postaci wskaznika na linijce widocznej u dolu ekranu.

Przeprowadzenie jakiejkolwiek regulacji w trybie serwisowym powoduje jej automatyczne zapamietanie w pamieci

36

SERWIS ELEKTBONIIU 5/99

Opis trybu serwisowego OTVC Curtis Electronics

EEPROM bez koniecznosci jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzania.

Ponizszy opis podaje znaczenie poszczegolnych opcji trybu serwisowego:

• czestotliwosc oraz nazwa odbieranego kanalu,

• TUNNING - mozliwosc zgrubnej regulacji odbieranej czestotliwosci,

• FINE TUN - mozliwosc dokladnej regulacji odbieranej czestotliwosci,

• regulacje zwiazane z ustawieniem geometrii obrazu w pionie:

- V AMPLIT - amplituda V (wysokosc obrazu),

- V BREATH - wrazliwosc zmian wysokosci obrazu

w funkcji pradu anodowego kineskopu, - V LINEAR - liniowosc V,

- V POSIT - polozenie obrazu w pionie,

• regulacje zwiazane z ustawieniem geometrii obrazu w poziomie:

- H AMPLIT - amplituda H (szerokosc obrazu),

- CORN COR - korekcja rogow,

- PAR AMPL - parabola (korekcja znieksztalcen podusz-

kowych),

- PAR TILT - korekcja znieksztalcen trapezowych,

- H PHASE - faza H,

• BLUE INT, GREEN INT, RED INT - regulacje wzmocnien w torach R, G, B - regulacja balansu bieli - wyb6r ktorejs z tych regulacji powoduje redukcje nasycenia koloru do zera,

• CONTRAST, BRIGHT, SATURAT, HUE - regulacje zwiazane z parametrami obrazu (kontrast, jaskrawosc, nasycenie, odcien - tylko dla NTSC),

• MATRIX - wybor jednego z czterech (A, B, C, D) zestawow wspolczynnikow matrycowania kolorow podstawowych R, G, B (obraz 0 odcieniu bardziej "cieplym" lub .zimnym"). Regulacja oddzielna dla systemu PAL i SECAM. Podczas regulacji nalezy postepowac w sposob nastepujacy: ustawic Parametr w jednym z systemow, zmienic wielkosc regulacyjna (np. jedna wyzej lub nizej), przejsc na program nadawany w innym system ie, wrocic do regulacji MATRIX, ustawic wybrany wspolczynnik, ponownie zmienic opcje,

• LUMA DEL - regulacja wzajemnego opoznienia luminancji i chrominancji. Regulacja oddzielna dla systemu PAL i SECAM. Podczas regulacji postepowac jak w czasie regulacji MATRIX,

• LUMA PEA, LP FILT - regulacje "ostrosci" obrazu (obraz bardziej wyrazisty lub bardziej miekki),

• PIP CONT - regulacja kontrastu w okienku obrazu W obrazie (PIP),

• Kl GAIN, K2 GAIN - regulacja rownowazenia kanalow prawego i lewego toru stereo w przypadku odbioru sygnalow stereofonicznych z anteny ("po w.cz.).

6. Opis bitow informacyjnych umieszczonych w dolnej czesci ekranu

W dolnej czesci ekranu znajduja sie dwie grupy cyfr, po 8 w kazdej, sygnalizujacych stan odbiomika. .Jedynka" oznacza wystapienie danego parametru, "zero" - jego brak. Znaczenie

poszczegolnych bitow, zaczynajac od lewej strony, jest nastepujace:

- pierwsza grupa osrniu bitow:

• sygnalizacja obecnosci impulsow odchylania poziomego,

• sygnalizacja prawidlowosci impulsow odchylania pozio-

mego,

• synchroniczna praca ukladu odchylania poziomego,

• przekroczenie sredniego pradu anodowego kineskopu,

• ilosc linii w ramce mniejsza niz 576 - rozpoznanie czesto-

tliwosci odchylania pionowego: 50/60Hz,

• stale przekroczenie pradu kineskopu,

• okreslenie impulsow odchylania pionowego,

• sygnalizacja obecnosci impulsow odchylania pionowego,

- druga grupa osmiu bitow:

• zbyt niskie napiecie "SCREEN",

• zbyt wysokie napiecie "SCREEN",

• prawidlowy stan pracy OTVC z punktu widzenia mikro-

kontrolera,

• blad procesora,

• aktywny uklad rozpoznawania koloru,

• identyfikacja systemu PAL,

• identyfikacja systemu SECAM,

• chwilowe przekroczenie pradu kineskopu.

Na samym dole ekranu, pod grupami bitow informacyjnych, wyswietlane sa komunikaty 0 stanie pracy odbiornika wynikajace z rodzaju transmisji:

• 0 liczbie linii (625 Iinii - odchylanie pionowe 0 czestotliwosci 50Hz, ilosc linii mniejsza niz 576 linii - odchylanie pionowe 0 czestotliwosci 60Hz),

• 0 systemie w jakim nadawany jest kolor (PAL, SECAM, NTSC 4.48).

7. Regulacja napiecia "SCREEN" w oparciu o tryb serwisowy

Dwa pierwsze bity (od lewej) drugiej grupy sluza do wlasciwego ustawienia napiecia ,,sCREEN", tak aby uklad automatycznej kontroli balansu bieli wszedl w zakres pracy automatycznej. Regulacje nalezy przeprowadzic wedlug ponizszej procedury:

• podac na wejscie antenowe odbiornika telewizyjnego sygnal 100% czemi,

.• regulacje jaskrawosci ustawic na minimum, a kontrastu na maksimum,

• pokretlern "SCREEN" na transformatorze linii regulowac tak, aby pierwszy bit z lewej (w drugiej grupie) zmienil sie z Ina 0,

• podac z generatora sygnal 100% bieli,

• sprawdzic, czy drugi bit z lewej (w drugiej grupie) nie zmieni sie zOna 1 - jezeli tak sie stanie zmniejszyc napiecie "SCREEN",

• wykonac sprawdzenie dla pola czarnego.

8. Wyjscie z trybu serwisowego

Wyjscie z trybu serwisowego nastepuje poprzez nacisnie-

cie przycisku [ P J na pilocie. [!)

37

SERWIS EUKTBONlKl 5/99

Przeglad chassis stosowanych w OTVC firmy Sony

Przeglad chassis stosowanych w OTVC firmy Sony (cz.4)

Model Typ 1'111 Pilot
chassis chassis
KVC27TA AE1 SCCB16FA RM673
KVC27TD AE1 SCCB14JA RM673
KVC2901A BE3C SCCG81NA RM833
KVC2901D BE3C SCCG77NA RM833
KVC2901K BE3C SCCH68AA RM833
KVC2902U RM833
KVC29038 BE3C SCCG85LA RM833
KVC2903E BE3C SCCG82MA RM833
KVC2908B BE3C SCCH61AA RM833
KVC2908D BE3C SCCH62AA RM833
KVC2908E BE3C SCCH63AA RM833
KVC2908U RM833
KVC2909B BE3C SCCH61BA RM833
KVC2909D BE3C SCCH62BA RM833
KVC2909E BE3C SCCH63BA RM833
KVC2909K BE3C SCCH68BA RM833
KVC2909KR BE3C SCCG86MA RM833
KVC2910B AE1 SCCB23NA RM676
KVC2910M AE1 SCCC13DA RM673
KVC2911A AE1 SCCB16NA RM673
KVC2911D AE1 SCCB14WA RM673
KVC2911E
KVC2911MI AE1 SCCC13EA RM673
KVC2913D AE1 SCCC65BA RM673
KVC2913E AE1 SCCB45TA RM670
KVC2920B AE1B SCCD52HA RM688
KVC2921A AE1B SCCD47GA RM689
KVC2921D AE1B SCCD51MA RM688
KVC2921K AE1B SCCD54CA RM689
KVC2923E AE1B SCCD55JA RM689
KVC2930B AE1B SCCD52EA RM688
KVC2931A AE1B SCCD47EA RM689
KVC2931B AE1B SCCD51GA RM689
KVC2931D AE1B SCCD51FA RM688
KVC2933E AE1B SCCD55GA RM689
KVC2941D AE1C SCCF07PA RM816
KVC2949D AE1C SCCF07SA RM816
KVC2950B AE1C SCCE19GA RM816
KVC2951A AE1C SCCE20FA RM816
KVC2951B AE1C SCCE19LA RM816
KVC2951D AE1C SCCE18FA RM816
KVC2953E AE1C SCCE22HA RM816
KVC2960B AE1C SCCF08EA RM816
KVC2961A AE1C SCCF20AA RM816
KVC2961D AE1C SCCF07EA RM816
KVC2961K RM816
KVC2963E AE1C SCCF12CA RM816
KVC2969D AE1C SCCF07RA RM816
KVC2970B AE1C SCCF08HA RM816
KVC2971A AE1C SCCF20DA RM816
KVC2971A5
KVC2971D AE1C SCCF07HA RM816
KVC2973E AE1C SCCF12FA RM816
KVC2980B BE3B SCCG85EA RM833
KVC2981A BE3B SCCG81EA RM833
KVC2981D BE3B SCCG77CA RM833
KVC2983E BE3B SCCG82GA RM833
KVC2991A BE3B SCCG81HA RM833
KVC2991D BE3B SCCG77HA RM833
KVD2510B AE1A SCCC97CA RM689
KVD2511A AE1A SCCC98CA RM689 ..... Ch~~~i~ .. Ch::S'~ . .....
.....
KVD2511B AE1A SCCC96FA RM689
KVD2511D AE1A SCCC96DA RM689
KVD2512U AE1A SCCD02AA RM689
KVD2513E Afi:1A SCCC99CA RM689
KVD2531A AE1C SCCE20QA RM816
KVD2533E AE1C SCCE22SA RM816
KVD2910B AE1A SCCC97DA RM688
KVD2911A
KVD2911D AE1A SCCC96EA RM689
KVD2912U AE1A SCCD02BA RM689
KVD2913E AE1A SCCC99DA RM689
KVD2921D AE1A SCCC96CA
KVD2931A AE1C SCCE20RA RM816
KVD2933E AE1C SCCE22TA RM816
KVD3410B DE1 SCCC84AA RM686
KVD3411A DE1 SCCC51AA RM684
KVD3411D DE1 SCCC73AA RM684
KVD3412U DE1 SCCC83AA RM685
KVD3413D DE1 SCCC92AA RM684
KVD3413E DE1 SCCC88AA RM685
KVD3421D DE1 SCCC73BA RM684
KVD3431A SCCE02AA RM811
KVD3431B DE2 SCCE01AA RM811
KVD3431D DE2 SCCD93AA RM811
KVD3432U DE2 SCCE17AA RM811
KVD3433E DE2 SCCD99AA RM811
KVDX2112U AE1 SCCB15TA RM670
KVDX21B AE1 SCCB23GA RM676
KVDX21TA AE1 SCCB16GA RM673
KVDX21TD AE1 SCCB14MA RM673
KVDX21TE AE1 SCCB45FA RM670
KVDX21TU AE1 SCCB15HA RM670
KVDX271TU AE1 RM670
KVDX27B AE1
KVDX27TA AE1 RM673
KVDX27TD AE1 RM673
KVDX27TE AE1 RM670
KVDX27TM AE1 SCCB14PA RM673
KVDX27TU AE1 RM670
KVE2510B AE1A RM688
KVE2511A AE1A SCCC98BA RM689
KVE2511D AE1A RM689
KVE2512U AE1A
KVE2513E AE1A RM689
KVE2521A AE1C SCCE20AA RM817
KVE2521B AE1C SCCE19AA RM817
KVE2521D AE1C SCCE18AA RM817
KVE2522U AE1C SCCE23AA RM817
KVE2523E AE1C SCCE22AA RM817
KVE2531A AE2 SCCF18AA RM830
KVE2531B AE2 SCCF32AA RM830
KVE2531D AE2 SCCF18AA RM830
KVE2532U AE2 SCCF25AA RM830
KVE2533E AE2 SCCF33AA RM830
KVE2541A AE2A SCCG12AA RM831
KVE2541B AE2A SCCG13AA RM831
KVE2541D AE2A SCCG14AA RM831
KVE2542U AE2A SCCG16AA RM831
KVE2543E AE2A SCCG15AA RM831
KVE2551A AE2B SCCG59JA RM831
KVE2551B AE2B SCCG57KA RM831 CITYP Nr Pilot
... hassis chassis
KVE2551D AE2B SCCG45LA RM831
KVE2551K AE2B SCCG73JA RM831
KVE2553E AE2B SCCG56KA RM831
KVE2561A AE2F SCCG76DA RM831
KVE2561D AE2F SCCG72FA RM831
KVE2561K AE2F SCCG95CA RM831
KVE2563B AE2F SCCG75GA RM831
KVE2563D AE2F
KVE2563E AE2F SCCG78DA RM831
KVE2910B AE1A RM688
KVE2911A AE1A RM689
KVE2911D AE1A SCCC96AA RM689
KVE2912U AE1A RM689
KVE2913E AE1A RM689
KVE2921A AE1C SCCE20BA RM817
KVE2921B AE1C SCCE19BA RM817
KVE2921D AE1C SCCE18BA RM817
KVE2922U AE1C SCCE23BA RM817
KVE2923E AE1C SCCE22BA RM817
KVE2925U AE1C SCCE23DA RM813
KVE2931A AE2 SCCF18BA RM830
KVE2931B AE2 SCCF32BA RM830
KVE2931D AE2 SCCF18BA RM830
KVE2932U AE2 SCCF25BA RM830
KVE2933E AE2 SCCF33BA RM830
KVE2941A AE2A SCCG12BA RM831
KVE2941B AE2A SCCG13BA RM831
KVE2941D AE2A SCCG14BA RM831
KVE2942U AE2A SCCG16BA RM831
KVE2943E AE2A SCCG15BA RM831
KVE2951A AE2B SCCG59KA RM831
KVE2951B AE2B SCCG57JA RM831
KVE2951D AE2B SCCG45KA RM831
KVE2951K AE2B SCCG73FA RM831
KVE2953E AE2B SCCG56JA RM831
KVE2961A AE2F SCCG76AA RM831
KVE2961B AE2F SCCG75AA RM831
KVE2961D AE2F SCCG72AA RM831
KVE2961K AE2F SCCG95BA RM831
KVE2963B AE2F SCCG75DA RM831
KVE2963E AE2F SCCG78AA RM831
KVE3431A AE2 SCCF18CA RM832
KVE3431A AE2A SCCG12GA RM842
KVE3431B AE2 SCCF32CA RM832
KVE3431B AE2A SCCG13GA RM842
KVE3431D AE2 SCCF18CA RM832
KVE3431D AE2A SCCG14GA RM842
KVE3433B AE2B SCCG57LA RM831
KVE3433E AE2 SCCF33CA RM832
KVE3433E AE2A SCCG15GA RM842
KVFX2913E FX RM682
KVFX2920B
KVFX2921A CE1 SCCD68AA RM698
KVFX2921B CE1 SCCD72AA RM698
KVFX2923E CE1 SCCD73AA RM698
KVFX29B FX RM683
KVFX29TA FX RM683
KVFX29TD FX SCC16AA RM681
KVFX29TE FX RM682
KVFX29TU FX RM682
KVG2515U AE2B SCCG55DA RM831 38

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Przeglad chassis stosowanych w OTVC firmy Sony

Model Typ Nr EJ
chassis chassis
KVG29l5D AE2B SCCG45DA RM831
KVG29l5U AE2B SCCG55HA RM831
KVH16l0A BEl SCCD47HA RM657
KVH16l0B BEl SCCD52GA RM658
KVH16l0D BEl SCCB66GA RM658
KVH16l0E
KVH16l3E BEl SCCB66HA RM658
KVH25l0B AE1C SCCF08DA RM8l6
KVH25llA AE1C SCCE20YA RM8l6
KVH25llD AE1C SCCF07DA RM8l6
KVH25l2U AE1C SCCE23VA RM8l6
KVH25l3E AE1C SCCF12BA RM8l6
KVH2521A AE2 SCCF18MA RM830
KVH2521B AE2 SCCF32PA RM830
KVH2521D AE2 SCCF26MA RM830
KVH2523E AE2 SCCF33MA RM830
KVH2921A AE2 SCCF18LA RM830
KVH2921B AE2 SCCF32NA RM830
KVH2921D AE2 SCCF26LA RM830
KVH2923E AE2 SCCF33LA RM830
KVI8501
KVMll00A EEl SCCE77AA RM8l8
KVMll00B EEl SCCF05AA RM8l8
KVMll00D EEl SCCF04AA RM8l8
KVMll00E EEl SCCF06AA RM8l8
KVMl120 EE1A SCCF70AA RM828
KVM1400A BE2A SCCD78JA RM841
KVM1400B BE2A SCCE24GA RM841
KVM1400D BE2A SCCD85NA RM841
KVM1400E BE2A SCCD87NA RM841
KVM1400K BE2A SCCE50GA RM841
KVM1400L BE2A SCCD88HA RM841
KVM1400U BE2A SCCD86QA RM841
KVM1401D BE2A SCCD85MA RM841
KVM1401E
KVM1401K BE2A SCCE50FA RM841
KVM1401KR BE2A SCCE50LA RM841
KVM1401U BE2A SCCD86PA RM841
KVM14l0U BE2A SCCD86KA RM694
KVM14llU BE2A SCCD86LA RM694
KVM1420B BE2A SCCE24AA RM694
KVM1420D BE2A SCCD85AA RM694
KVM1420E BE2A SCCD87AA RM694
KVM1420L BE2A SCCD88AA RM694
KVM1420U BE2A SCCD86BA RM694
KVM1421D BE2A SCCD85AA RM694
KVM1421E BE2A SCCD87BA RM694
KVM1421U BE2A SCCD86AA RM694
KVM1430A BE2A SCCD78FA RM694
KVM1430B BE2A SCCE24EA RM694
KVM1430D BE2A SCCD85HA RM694
KVM1430E BE2A SCCD87HA RM694
KVM1430K BE2A SCCE50MA RM841
KVM1430L BE2A SCCD50CA RM694
KVM1430U BE2A SCCD86HA RM694
KVM1431A BE2A SCCD78EA RM694
KVM1431D BE2A SCCD85JA RM694
KVM1431E BE2A SCCD87JA RM694
KVM1431K BE2A RM694
KVM1431U BE2A SCCD86JA RM694
KVM1440A BE4 SCCH64AA RM836 'liyp Nr Pilot
chassis chassis
KVM19TD BE1 SCCB66DA RM657
KVM19TU BE1 RM657
KVM2100A BE2A SCCD78KA RM841
KVM2100B BE2A SCCE24HA RM841
KVM2100D BE2A SCCD85QA RM841
KVM2100E BE2A SCCD87QA RM841
KVM2100K BE2A SCCE50JA RM841
KVM2101D BE2A SCCD85PA RM841
KVM2101K BE2A SCCE50HA RM841
KVM2101T BE2A SCCE50PA RM841
KVM2101U BE2A SCCD86RA RM841
KVM2120A BE1 RM657
KVM2l20B BE1 RM658
KVM2120E BE1 RM670
KVM2120L BE1 RM670
KVM2120U BEl RM670
KVM2121BE BE1 RM670
KVM2121E BE1 RM670
KVM2l21L BE1 RM670
KVM2121U BE1 RM670
KVM2130A BE1 SCCB65EA RM657
KVM2130B BE1 SCCB68FA RM658
KVM2130D BEl SCCB66FA RM670
KVM2130E BE1 SCCB70JA RM670
KVM2l30L BE1 SCCB69EA RM670
KVM2130U BE1 SCCB62KA RM670
KVM2131BE BEl SCCB70LA RM670
KVM2131D BEl SCCB66JA RM670
KVM2131E BE1 SCCB70KA RM670
KVM2131K BE1 RM670
KVM2l31L BE1 SCCB69FA RM670
KVM2131U BE1 SCCB62JA RM670
KVM2140B BE2A SCCE24CA RM694
KVM2140D BE2A SCCD85DA RM694
KVM2140E BE2A SCCD87FA RM820
KVM2140K BE2A SCCE50BA RM694
KVM2140L BE2A SCCD88CA RM820
KVM2140U BE2A SCCD86EA RM820
KVM2141A RM820
KVM2141D BE2A SCCD85CA RM694
KVM2141E BE2A SCCD87EA RM820
KVM2141K BE2A SCCE50AA RM694
KVM2141L BE2A SCCD88BA RM820
KVM2l41U BE2A SCCD86FA RM820
KVM2l50B BE2A SCCE24FA RM826
KVM2150D BE2A SCCD85LA RM826
KVM2150E BE2A SCCD87LA RM826
KVM2150K BE2A SCCE50EA RM826
KVM2150L BE2A SCCD88GA RM826
KVM2150U BE2A SCCD86NA RM826
KVM2151A BE2A SCCD78GA RM826
KVM2151D BE2A SCCD85KA RM826
KVM2151E BE2A SCCD87KA RM826
KVM2151K BE2A SCCE50DA RM826
KVM2151KR BE2A SCCE50NA RM841
KVM2151L BE2A SCCD88FA RM826
KVM2151U BE2A SCCD86MA RM826
KVM2155K BE2A SCCE50KA RM834
KVM2160K BE2A SCCE50QA RM834
KVM2161K BE2A SCCE50RA RM841
KVM2170A BE4A SCCJ05BA RM836 Ciqg da/szy w nesiepnytn numerze l!l

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99 39

OTVC Samsung z chassis Z68 &RM131 - regulacje serwisowe

OTVC Samsung CK7271AWIWELCX z chassis Z68&RM131 - regulacje serwisowe

Wfadysfaw W6jtowicz

Do regulacji serwisowych OTVC z chassis Z68 & RMI31 producent przewidzial tzw. tryb serwisowy nazwany przez niego trybem fabrycznym. Tryb ten zezwala na przeprowadzanie regulacji OTVC przy uzyciu standardowego nadajnika zdalnego sterowania lub klawiatury lokalnej. Wprowadzanie odbiornika w tryb regulacji serwisowych nastepuje poprzez nacisniecie przycisku I HIDDEN SERVICE] na klawiaturze lokalnej lub sekwencji nacisniec przycisk6w pilota, w czasie gdy odbiomik znajduje sie w stanie standby. Sekwencja tajest nastepujaca:

• I VIDEO PREFER]

• lA/V]

• I SLEEP TIMER)

• I POWER)

Uruchomienie trybu serwisowego potwierdzone jest wyswietleniem w lewej g6mej czesci ekranu komunikatu FACTORY. W trybie regulacji serwisowych dostepne sa nastepujace trzy opcje:

• regulacje podstawowe,

• ustawienia czasu opoznienia,

• ustawienia balansu bieli.

Wyjscie z trybu regulacj i nastepuje poprzez ponowne nacisniecie klawisza I HIDDEN )lub [ POWER OFF].

Opcja regulacji podstawowych

TI( opcje aktywizuje sie poprzez nacisniecie przycisku I STATUS) w6wczas gdy odbiomik znajduje sie w trybie serwisowym. Parametry, kt6re mozna regulowac w tej opcji zestawiono w Tablicy I. Widok komunikat6w OSD na ekranie w opcji regulacji podstawowych wraz z typowymi wartosciami nastaw pokazano na rysunku I.

V845 PW40 8815 LA 10

FACTORY ET 32 8L 31 VA 11 8C22

H844 EW32 EP37 EC60

Rys.1. Widok ekranu w opcji regulacji podstawowych.

Wyb6r parametru regulacji odbywa sie przy pomocy przycisk6w I UPIDOWN). Sekwencja w jakiej wybierane sa parametry poprzez naciskanie przycisku [ DOWN] jest nastepujaca:

HS> EW > EP > EC > ET > SL > VA> SC > VS > PW

i ponownie od poczatku. Naciskajac przycisk [UP] sekwencja wyborujest nastepujaca:

HS> PW>VS>SC> VA> SL> ET> EC> EP> EW i od poczatku,

Nazwa kazdego wybranego parametru do regulacji miga przez okolo 0.5 sekundy. Przyciski I LEWOIPRAWO ] uzy-

ET

0 ... 63

5.

SL

6.

0 ... 63

VA

0 ... 63

Uwaga: Regulacje 1 + 9 nalezy wykonac dla obydwu czestotliwosci ramki tj, 50Hz oraz 60Hz.

wane sa do zmniejszania/zwiekszania regulowanego parametru. Zmieniona wartosc regulacji jest automatycznie zapamietywana w pamieci nieulotnej, kt6ra przy wejsciu w tl( opcje jest kasowana. Wyjscie z tej opcji nastepuje poprzez ponowne nacisniecie przycisku I STATUS].

W wyniku nacisniecia przycisku I STEREO/DUAL/ MONO I, kolor tablicy zmienia sie z zielonego na blekitny i w6wczas rnoga bye ustawiane jedynie parametry dotyczace fonii; przesluch stereofoniczny (SS) oraz poziom sygnalu (LA). Wyb6r tych parametr6w nastepuje rowniez przy pomocy przycisk6w: I UP 1- sekwencjaSS > LA oraz I DOWN 1- sekwencja SS < LA.

Opcja regulacji czasu opoznienia luminancji wzgledem chrominancji

Ta opcja uruchamianajest poprzez nacisniecie w trybie serwisowym przycisku ( VIDEO PREFER I. Pierwszym parametrem, kt6ry pojawia sie na poczatku jest regulacja opoznienia dla systemu PAL, a system, dla kt6rego chcemy przeprowadzic ustawienie jest wybierany przyciskiem I VIDEO PREFER]. Sekwencja wyborujest nastepujaca:

PAL> SECAM > NTSC4.43 > NTSC3.58 > ESCAPE Wybrany parametr jest zmniejszany/zwiekszany przyciskami (LEWOIPRAWO]. Zakres zmian wynosi od 190ns do 1135ns z krokiem 45ns. Komunikaty OSD pokazane sa na rysunku 2.

Ustawienie opoznienia dla kazdego systemujest zapamietywane w pamieci nieulotnej przy wyjsciu z tego trybu.

40

SERWIS ELEKTRONlICl 5/99

Sygnalizacja uszkodzeri w chassis firmy Philips

Luminance Delay Luminance Delay Luminance Delay
PAL 1000 SECAM 750 NTSC4 900 Rys.2. Widok ekranu w opcji regulacji czasu opoznienia luminancji.

Opcja ustawiania balansu bieli

Ta opcja uruchamiana jest poprzez nacisniecie przycisku I AUDIO PREFER ]. Regulacja wzmocnienia toru Rjest wybierana automatycznie jako pierwsza po nacisnieciu przycisku I AUDIO PREFER). Sekwencjajest nastepujaca:

Red Gain>Green Gain:>B1ue Gain>Escape

Wybrany parametr jest zmniejszany lub zwiekszany przyciskami (LEWOIPRAWO]. Dostepny zakres zmian wynosi od 0 do 63. Widok ekranu pokazano na rysumku 3.

BG 55

RG15

GG 39

Rys.3. Widok ekranu w opcji ustawiania balansu bieli.

Czas opoznienia dla kazdego systemujest zapamietywany automatycznie w pamieci nieulotnej podczas wyjscia ztej opcji.

. ~

Sygnalizacja uszkodzeii w chassis firmy Philips (cz.l)

Wtadystaw W6jtowicz

Bardzo popularne ostatnio tryby serwisowe sluia. glOwnie do ustawienia fabrycznego szeregu parametrow, najczesciej w trakcie uruchamiania urzqdzenia w Jabryce lub przeprowadzenia wybranych regulacji po wymianie podzespolow i naprawie w warsztacie.

W ramach tych trybow lub niezaleinie od nich wiele urzqdzen posiada bardzo pomocna w pracy serwisowej sygnalizacje uszkodzen, ktore] poprawne odczytanie moie znacznie ulatwic j przyspieszyc naprawe. Dla przykladu zamieszczamy trzy sposoby sygnalizacji w roznych chassis Philips 'a.

Chassis N CF XI

Komunikaty 0 nieprawidlowosciach w pracy tego chassis sygnalizowane sa za pomoca OSD na ekranie odbiomika. Ze-

stawienie bledow wraz z opisem zamieszczono w Tablicy I.

Chassis GR2.2

Chassis to posiada prosty tryb serwisowy, do kt6rego wchodzi sie poprzez zwarcie punkt6w serwisowych M33 i M34 na plycie bazowej w trakcie wlaczania odbiomika przyciskiem sieciowym. Zestawienie uszkodzen pokazano w Tablicy 2.

OSO: ERR TXT

blqd magistrali na module teletekstu

OSO: ERR NICAM

blad magistrali na module NICAM

+5 V na module teletekstu,

IC7800 246

+5 V na module IF/fonii,

IC7150 (SOA9087), C2160, C2161, C2221, C2222, IC7213

blqd magistrali zwiqzany z ukladem IC7200 na

module fonii stereo/NICAM

OSO: ERR 8415

OSO: ERR 8425

+14 V na module IF/fonii,

IC7200 (SOA9087), C2160, C2161, C2221, C2222, I

IC7213/IC7220 (TOA8425N7)

41

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

OTVC Samsung z chassis Z68 &RM131 - zasilanie i lokalizacja uszkodzen

OTVC Samsung CK7271AWIWELCX z chassis

Z68 & RM131 - uklad zasilania i lokalizacja uszkodzen

Marian Borkowski

Czesto przyczynq wadliwej pracy odbiornika jest brak zasilania lub niewlasciwy poziom napiecia zasilajqcego niektore jego bloki. Nieznajomosc sposobu zasilania poszczegolnych blokow lub algorytmow poszukiwania usterek wydiuia czas naprawy OTVC.

System oznaczania modeli OTVC stosowany przez firme Samsung

W zaleznosci od standard6w oraz system6w koloru, do odbioru kt6rych przeznaczone sa poszczegolne modele odbiomikow, firma Samsung stosuje nastepujace wyrozniki umieszczo-

Rys.1. System zasilania poszczeg61nych ukladow odbiornika CK7271 AWIWELCX.

ne na poczatku nazwy:

• CI - PAL-I (UHF),

• cn - PAL-I (VHF/UHF),

• CK - PAL-BIG, DIK, I, SECAM-B/G, D/K,

• CS - PAL-BIG, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, NTSC3.58, NTSC4A3,

• CW -PAL-BIG, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, NTSC4A3,

• CX - PAL-BIG, I, SECAM-B/G.

Uklad zasilania

Na rys.l przedstawiono w postaci schematu blokowego system zasilania poszczeg61nych ukladow odbiomika CK7271 AWl WELCX wykorzystujacego chassis Z68 & RM 13 I. Podano rowniez typowe wartosci poboru pradu wiekszosci ukladow,

Przetwomica tego odbiomika zostala zaprojektowana i wykonana w oparciu 0 uklad scalony AH1202, kt6rego ogolny schemat polaczen wewnetrznych oraz opis wyprowadzen zewnetrznych przedstawiono na rys.2.

Schemat ilustrujacy zasade dzialania przetwomicy pokaza-

Rys.2. Schemat struktury wewnetrznej ukladu AH1202.

no na rys.3. Przetwornica ta moze dostarczyc do 150W mocy do obciazenia, niezaleznie od wahan napiecia sieci w gran ieach 180V-:-260V.

W momencie wlaczenia zasilania, poprzez rezystor Rs zostaje podane napiecie na bramke tranzystora Q 80 I. Tranzystor zaczyna przewodzic (rysAa, b) i przez uzwojenie P transformatora zaczyna plynac prad, kt6rego wartosc zalezy od konduktancji uzwojenia glownego transformatora oraz od napiecia na kondensatorze C. W czasie gdy wlaczony jest tranzystor Q 801 w transformatorze gromadzonajest energia (rysAc). Gdy tranzystor Q 801 jest wylaczony to zgromadzona w transformatorze energia jest dostarczana do obciazenia przez uzwojenia wt6me (rysAd), do kt6rych dolaczone sa uklady prostujace i filtrujace napiecie.

Uklad AH 1202 steruje kazda porcja energii przekazywanej do uzwojen wt6rnych tak dlugo az napiecie wyjsciowe osia-

42

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

OTVC Samsung z chassis Z68 &RM131 - zasilanie i lokalizacja uszkodzen

Prostowniczy

Transformator
P ~ t>I I 32V
Rs
r
7fT
~ +B
1130vI
13V Rys.3. Schemat ilustrujacy zasade dzialania przetwornicy z ukladern AH1202.

gnie zadana wartosc. Napiecie wyjsciowe jest stale kontrolowane i ewentualn ie korygowane przez AH 1202 dzieki zastosowaniu ukladu sprzezenia zwrotnego zrealizowanego przy pomocy transoptora T. Do pomiaru napiecia wyjsciowego zostalo wybrane napiecie zasilajace obwody odchylania poziomego ustawiane potencjometrem VR 835. Wartosc tego napiecia przy nastawach regulatorow kontrastu i jaskrawosci na maksimum powinna wynosic + 130V ± 0.5Y. Zastosowanie transoptora w obwodzie sprzezenia zwrotnego pozwala na calkowite oddzielenie obwodow sieci od obwodow odbiomika, dzieki czemu odbiomikjest bezpieczniejszy w serwisie.

o

I I I I I

a

Vds

Ton Toff

o b Vg

o

c Id

o

d lout

Rys.4. Przebiegi ilustrujace prace przetwornicy z ukladem AH1202.

Napiecie sieci prostowane jest przez mostek prostowniczy i filtrowane przez kondensator C. Umieszczony przed mostkiem filtr nie dopuszcza do przedostawania sie do sieci zaklocajacychja przebiegow powstajacych podczas pracy odbiornika. Termistor NTC zabezpiecza uklad w czasie wlaczenia zasilania przed przeplywem zbyt duzego pradu. Po dluzszym czasie wylaczenia odbiomika (np. przez noc) wiekszosc kondensatorow elektrolitycznych ulega rozladowaniu i w momencie wlaczenia stanowia praktycznie zwarcie. Brak zabezpieczenia mogloby spowodowac przeplyw zbyt duzego pradu i uszkodzenie niektorych elementow ukladu (np. mostka prostowniczego). Poza tym, duzy prad plynacy w momencie startu przez, co prawda mala rezystancje kondensatora elektrolitycznego (rzedu mn), doprowadzilby do wydzielenia sie pewnej mocy a wiec i ciepla na kondensatorze skracajac jego zywotnosc. Prog startu przetwornicy jest wyznaczony przez wartosc napiecia odniesienia ustalonego przez diode Z.

Lokalizacja uszkodzen

Znacznym ulatwieniem przyspieszajacyrn lokalizowanie usterek jest postepowanie zgodne z pewnym algorytmem. Dzieki takiemu dzialaniu pomija sie niektore bloki zmniejszajac w ten sposob ilosc elementow, ktore nalezy sprawdzic. Przedstawione ponizej algorytmy powinny w wiekszosci przypadkow ulatwic naprawe odbiornika CK727IAW/WELCX i odbiornikow wykorzystujacych chassis Z68 & RM 131.

Niektorzy serwisanci niechetnie korzystaja z podobnych algorytmow twierdzac, ze sa one niejasne. Korzystanie z algorytmu moze znacznie skrocic czas naprawy, jezeli bedziemy postepowac scisle wedlug kolejnych polecen, ktore znajduja sie w galezi algorytmu dotyczacej konkretnej usterki.

43

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

OTve Samsung z chassis Z68 &RM131 - zasilanie i lokalizacja uszkodzeri

Brak zasilania

Brak obrazu (dzwiek, OSD i raster Sll wlasciwe)

TAK

Sprawdzic, w przypadku uszkodzenia wymienic

R 824;0402

SprawdziC, w przypadku uszkodzenia wymieniC FOOl; 0 801; 0 SOl

Sprawdzic, w przypadku uszkodzenia wymienic 0809; PC S01

Sprawdzic, w przypadku uszkodzenia wymienic o S08; PO SOl

Brak obrazu i dzwieku (jest tylko raster)

. oIowac kot\c6w1(~ IF glowicy, na wejScie

TAK p.cz. TV a mas~ JiOtIa.czyc koitc6wki !estera, na marie TV, powinne pojawiC sill szumy

ZmierzyC naMcia na

i Wj1J. TU 001, jeieti sq I prawiltJwe wymieniC igklv.icfl

SprawdziC, w przypadku uszkodzenia wymieniC IC 100; Ie tOl

I SprawdziC. w

lpaypadku

uszkodzena wymieniC~-com (RIC01)

Zmiana stanu OTV jest niemozliwa (odbiornik jest w stanie standby)

44

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Scalone tunery AM/FM - TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA571 0

Scalone tunery AMIFM - (cz.l) - UkJady firmy Philips TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA5710

FM-7FO FM~SC FM-M1XER FM-IFI1
13 5 T39 37 35 33 17 18 21
43
rr:=f 16 PILFI
WZM.WEJ. IOSCYLATOR M'ESZACzl P.CZ.1 P.CZ.2 DETEKTOR ~ DETEKTOR
42 WCZ. FM FM FM FM FM FM PILOTA I 24 MOl

28 19 kHzt
27
t<: I 12 LFI
29 1 PLL I
E ~ 9 VCO
r- WSKAZNIK I
)+ ~ .1 REJESTR 1 38 kHz +
STANU POZIOMU I
)+ d4_ -1 AMIFM
7 REJESTR r-f DEKODERl
- ~ STABILIZATOR PRZESUWNY ~t t
- IT 196r3 +
-.. I-'- j
+ stereo
PAMIE;C 1 dOl I DETEKTOR ~
PRESKALER ~ oziorr BLOKADY 14 ~
OSTATNIEJ I MATRYCAt:
STACJI ~
+
I
-r 15
UKtAD I POMPA ,r stereo mono
MULTIPLEKSER lICZNIK 1 SEKWEN- ~~113
PROGRAMOWANY I tADUNKOWA MU
FM CYJNY
I It- • WYCISZANIE I
pomnH
wvciszaoie
-+- ~ t=
OSCYLATOR DETEKTOR -l=-
- KWARCOWY
OKIENKOWY I ARCz
'I ~
31 I AFC(
30 19
20 AFC(
, 32 AFC
I o'~m'~"'~'1 ~ "'~' ~
- ~ WZM.WEJ. 1 KONWERTER I
W.CZ.AM VII

6 40 41 36 44 8 22 10 11 I!
,
AMOSC AM-MIXER AM-IFII02 AGC TUNE AFO MPXI RFGND Miroslaw Sokol

W latach dziewiecdziesiqtych wraz z dynamicznym wzrostem produkcji zestawow radiowych mini i midi oraz wyposaianiem komputerow w karty diwiekowe z tunerami radiowymi, wystqpilo zapotrzebowanie na opracowanie ukladow scalonych zawierajqcych kompletne tunery AMIFM, niekiedy nawet lqcznie z ukladem syntezy czestotliwosci. Od ukladow tych nie wymaga sie bardzo wysoklch parametrow, a glownie prostej aplikacji i sterowania wszystkimi funkcjami tunera przez mikroprocesor. Jako przyklady posluZq nam uklady TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA5710 firmy Philips. W nastepnych czesciach opisane zosta-

RFGND1

COUNT I

FM-ONIOFF

3

N.C. 43

RFGND2!_+=4:=-2 -N

TEA5762

FM-RFI RFGND

DATA BUS-CLOG WRITE -ENABL VSTAB(A VSTAB(B

VCC1 VDDD

RIPPLE

XTAL DGND

P1 PO

AM-RFI

na najciekawsze i najcZfsciej wystepujqce w urzqdzeniach uklady tego typu najwainiejszych producentow swiatowych.

Wst~p

Uklady scalone TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA571 0 finny Philips znajduja zastosowanie jako kompletne tunery radiowe AMIFM. Uzyskiwane przez nie parametry kwalifikuja je do stosowania w sprzecie przenosnym, zestawach radiowych mini i midi oraz w kartach dzwiekowych i radiowych do komputerow PC. Uklad scalony TEA5757 jest najbardziej rozbudowanym wsrod tych ukladow, gdyz oprocz tunera AM/FM stereo zawiera uklad cyfrowego strojenia i kontroli funkcji oparty 0 samodostrajajacy sie do stacji uklad syntezy czestotliwosci. Uklad TEA5762 jest uproszczona wersja TEA5757 pozbawiona glowicy UKF. Wysoki poziom integracji pozwolil na zmniejszenie 0 90% liczby elementow zwiazanych z typowym

FM-IF01 FM-IFI2

IFGND FMDEM FSI

TEA5757

L ST

o

o

TE

0) p)

AM-IFI1 VCC2

Rys.1. Schemat blokowy ukladu scalonego TEA5757 zawierajqcego tuner AM/FM z synteza czestotliwosci oraz fragment ukladu TEA5762 (odpowiednika ukladu TEA5757 bez glowicy UKF).

45

SERWIS ELEKTRONDU 5/99

Scalone tunery AM/FM - TEAS7S7, TEAS762, TEAS712 i TEAS71 0

18 k 10
L8 (\B204 pF L7
K1
TUNE SFT10.7
MS3
5
4.7 nF 43
u: 0 g ~
o '" z u:
o .~. ~ ~ 3i ~
-c '" -c u, L6

42
28
27
29
38
34
7
23
+ 100
I~F 25
26
31
30
2 DATA +-t_----~~ BUS-CLOCK-+------~~ WRITE-ENABLE-+-----~:!...I VSTAB(A) -+-----~£..J VSTAB(B) -+-----~:!....I VCC1~~~-----~

10

220 nF

TEA5757

Glowica UKF Mitsumi FE415-Gll

OSC~UT~---------.

IF~UT 1-----_

2200

K1 SFT10.7MS3

220 kO

37

10 kO 39

38

TEA5762

u,
U.
N Q
0 z
o z ~
(j e
~ u,
Z '" u, TUNE:--+----1

47 kO

TEA5762

Rys.2. Schematy aplikacyjne ukladow scalonych:

- TEA5757 zawierajqcego tuner AM/FM z synteza czestotllwoscl - u g6ry,

- TEA5762 z dolaczona g~owicq UKF na dole.

z
o
'=
10+ 44 8 22 11 4
~Fr 10 nF
1--1
1--1 330PFr
470 nF 10 k

t-:2~4 "__ MOIST

12

9

t

12 nF 100 nF

14 I-+-- wyj. kanal

lewy

~,----t--ll-+- WYJ kanal

15 100 nF prawy

12nFJ;

J-1.:.::3:__ . ----1+ H

4.7 ~F

19

470nF

20

VSTAB(B)

TUNE VCC2

zewnetrznym ukladem syntezy oraz umozliwil znaczne uproszczenie sterowania przez mikroprocesor. Czesc radiowa tych ukladow bazuje na rozwiazaniu z ukladu TEA5712, ktorego schemat blokowy i aplikacja zostanie zaprezentowana dla pokazania oszczednosci uzyskiwanych w najnowszych rozwiazaniach. Na zakonczenie pokazany zostanie schemat blokowy i aplikacja najprostszego ukladu z tej rodziny - ukladu TEA571 0 zawierajacego tuner AMIFM mono.

SERWIS ELEKTRONlKI 5/99

Uldady scalone TEA5757 i TEA5762

Uklady scalone TEA5757 i TEA5762, ktorych schematy blokowe przedstawiono na rysunku 1 a typowe aplikacje na rysunku 2, umozliwiaja w pro sty sposob realizacje odbiornikow radiowym AM/FM stereo z synteza czestotliwosci. Uklad TEA5762 bedacy uproszczona wersja TEA5757, po dolaczeniu zestrojonej fabrycznie glowicy UKF pozwala na konstrukcje tunera FM, w ktorym ustawia sie jedynie czestotliwosc generatora PLL w stereodekoderze. Uklady te moga bye zasilane napieciern od 2.5 do 12V i maja mazy pobor pradu nie przekraczajacy 20mA przy zasilaniu napieciem +3Y.

Uklad TEA5757 jest uzywany w standardowych tunerach FM, w ktorych czestotliwosc oscylatora znajduje sie powyzej czestotliwosci odbieranych przez radio (standard europejski i amerykanski), Wersja tego

46

Scalone tunery AM/FM - TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA571 0

II ill II II illll
(1 ) IIIII llU III I
v. ~ -"(3)
.. ~ -- - ---- " (1) Sygnal mono
, (2) Szumy dla odbioru mono
"" , r Przesluch
Sygnallszum =26dB (3) Lewy kanal dla modulacji kanalu lewego
-cnsose mono I stereo
(4) Prawy kanal dla modulacji kanalu lewego
\(4) (5) Szumy dla odbioru stereo
\ " (6) Znieksztalcenia harmoniczne
........ ' - ---r-r1-ttttH---- - r-- --- - -
r-. U Stosunek sygnallszum I
\ ". ,(5) II dla 1 mV i odbioru stereo I
,",' ,
r-, " - - -
\ .... (2) -- -
~ ""
? --I-

- ukladu 0 oznaczeniu TEA5759 przewidzianajest na rynek japonski, gdzie uzywa sie odbiornikow, w ktorych czestotliwosc oscylatora znajduje sie ponizej czestotliwosci odbieranego zakresu FM.

Tor tunera AM

Tor tunera AM (rys.1 i 2) zawiera wzmacniacz wejsciowy na tranzystorze MOSFET, mieszacz podwojnie zrownowazony, oscylator niskonapieciowy 0 zakresie do 30MHz, wzmacniacz p.cz. dostosowany do uzycia filtru ceramicznego, detektor AM i uklad ARW. Na wejsciu tunera AM (n.2) znajduje sie strojony obwod antenowy. Do nozki 6 podlaczony jest przestrajany napieciowo obwod oscylatora. Obydwa obwody przestrajane sa za pornoca diod 88112. Uklad ARW kontroluje wzmocnienie toru p.cz. i dla duzych sygnalow zmniejsza impedancje wejsciowa wzmacniacza w.cz. Duza selektywnosc toru AM mozna zapewnic dodajac

-20 10

(dB) o

20

40

o

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80 10-7

10-6

10-5

10-4

filtr ceramiczny miedzy obwodem wyjsciowym mieszacza a wejsciem wzmacniacza p.cz. - n.41.

Tor tunera FM

Tor tunera FM (rys.1 i 2) ukladu TEA5757 zawiera wzmacniacz wejsciowy w.cz., podwojnie zrownowazony mieszacz, oscylator 0 jednym wyprowadzeniu i dwustopniowy wzmacniacz p.cz. dostosowany do uzycia filtrow cerarnicznych. W detektorze FM zastosowano specjalnie opracowany filtr ceramiczny CDA10.7MC40-A. Dekoder stereo PLL wyposazono w uklady plynnego zmniejszania tlumienia przesluchow i wyciszania dla malejacego sygnalu na wejsciu odbiomika. Efektem dzialania tych ukladow sa zjawiska wystepujace na charakterystykach toru tunera FM pokazanych na rysunku 3. Dla odbioru stereofonicznego przy sygnale z anteny ponizej 30011 V (3x 1 0-4 V) na charaktery-

60

80

100 (dBmV) 120

9 THO 8(%)

7

6

5

4

3

2

10-3

10-1

o 1

10-2

(V)

Rys.3. Schemat charakterystyk szum6w dla odbioru mono i stereo, przesluch6w i znieksztalcen harmonicznych toru tunera FM ukladu scalonego TEA5757 w funkcji poziomu wejscioweqo.

47

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Scalone tunery AM/FM - TEAS7S7, TEAS762, TEAS712 i TEAS71 0

TABELA 2. Funkcje szyny zegarowej

WRITE "\ r

-ENABLE \~ ?- ~I

DATA

dane dostepne po zakorlczeniu szukania (MSB stan niski)

przesuni'lCie dMych

Rys.4. Odczyt danych.

i'

\_

WRITE J -ENABLE

przesunieeie danych zmiana danych

Rys.S. Zapis danych.

L_ czestotliwosc '------------ pusty '-------------- poziom szukania '---------------- porlywyjsciowe

'------------------ zakres fal '-------------------- mono/stereo '--------------------- szukanie g6rald6/

'---------------------- szukanie startlkoniec

o - po znalezieniu slacji 1 - podczas szukania

o - szukanie w d6/ 1 - szukanie w gort;l

o - dopuszczenie odbioru slereo 1 - wletczenie mono - zakres odbieranych fal (Tabela 3)

- programowane wyjscia na koncowkach 30 i 31 ukladu

- poziom szukania slacji FM/AM (Tabela 4)

- bufor

- bily deterrninujace czestotliwosc do ktorej jest lub

bt;ldzie dostrojony luner. Wagt;l poszczeqolnych bitow pokazano w labeli 5. FM VALUE i AM VALUE Set czestotliwosclami oscytatorow (FM VALUE = FM-RF + FM-IF, AM VALUE = AM-RF + AM-IF)

Rys.6. Dane w rejestrze przesuwnym.

bil24 (MSB bit 23

bit 22

bily 21 i 20 (BO,B1) bily 19 i 18 (PO,P1) bily 17 i 16 (SO,S1) bit 15

bity od 14 do 0 (LSB)

BUS-CLOCK MOIST (24) WYNIK
LOW LOW STEREO
LOW HIGH MONO
HIGH LOW DOSTROJENIE
HIGH HIGH BRAK DOSTROJENIA TABELA 3. Wybor zakresu fal - bity 21 i 20

BO B1 ZAKRE5FAL
0 0 FM
0 1 MW
1 0 LW
1 1 SW TABELA 4. Wybor poziomu szukania - bity 17 i 16

POZIOM 5ZUKANIA
51 50 FM AM
(IlV) (IlV)
0 0 >5 >28
0 1 >10 >40
1 0 >30 >63
1 1 >150 >1000 TABELA 5. Wartosci bitow od 14 do 0

FM AM
BIT WARTOSC VALUE VALUE
BITU (kHz) (kHz)
14 214 - 16384
13 213 102400 8192
12 212 51200 4096
11 211 25600 2048
10 210 12800 1024
9 29 6400 512
8 28 3200 256
7 27 1600 128
6 26 800 64
5 25 400 32
4 24 200 ·16
3 23 100 8
2 22 50 4
1 21 25 2
0 20 12.5 1 zgrubnego i dokladnego dostrajania sie do czestotliwosci stacji. Dzialanie ukladu oparte jest 0 koncepcje FUZZY LOGIClogiki rozproszonej. Efektem tego rozwiazania jest duza szybkosc i dokladnosc dostrajania sie do stacji - uklad sam wyszukuje i dostraja sie do stacji po otrzymaniu polecenia z mikroprocesora.

Algorytm strojenia zawarty jest w ukladzie sekwencyjnym, pokazanym na rysunku 1, dzieki czemu uklad rna niewiele element6w zewnetrznych, a szyna sterujaca zawiera tylko trzy przewody: zegarowy (bus - clock), danych (data) i zezwolenia zapisu (write enable). Sterowanie przez mikroprocesor bazuje na dw6ch instrukcjach:

1. Preset operation - dostrajania do stacji,

2. Search operation - wyszukiwania stacji.

styce (5) szumy stereo wzrastaja, a nastepnie pod wplywem ukladu regulacji przesluchow maleja, gdyz odbiornik plynnie przechodzi do odbioru monofonicznego chociaz nadal swieci sie wskaznik odbioru stereo (tlumienie przesluchu miedzy kanalem lewym (3) a prawym (4) maleje do zera).

Uklad scalony TEA5762 (rys.l i 2) pozbawiony jest wlasnej glowicy UKF i przystosowany jest do wlaczania zasilania glowicy (n.39), odczytywania czestotliwosci oscylatora (n.5) i przestrajania (n.8) dodatkowej glowicy np.: Mitsumi FE415-GI 1.

Strojenie

Koncepcja strojenia odbiornika okreslona skrotem STR (Self Tuned Radio) nasladuje reczne strojenie, kt6re jest kombinacja

48

SERWIS ELEKTBONlJ(f 5/99

Scalone tunery AM/FM - TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA571 0

Dostrajanie do stacji

Ola pracy w trybie preset mode mikroprocesor przekazuje do ukladu poprzez szyne sterujaca takie informacje jak: zakres fal, czestotliwosc i odbior mono/stereo.

Wewnetrzny algorytm pracy zawarty w ukladzie sekwencyjnymjest nastepujacy:

I. Informacja jest przekazywana do rejestru przesuwnego, ukladu pamieci ostatniej stacji i do licznika programowalnego.

2. Uklad automatycznej regulacji czestotliwosci (ARCz) zostaje wylaczony.

K1

SFE 10.7MS2

L6

K2

SFE 10.7MS2

R8 10k

11 10 9

TEA5712; T

21

22

23

24

VC-FM

+Vp

FM-RFI FM-RFO FM-MIXER

FM-IFI1 FM-IF01 FM-IFI2

RFGNO

Vp RIPPLE

VSTAB(A) VSTAB(B) IFGNO

AM-RFI

AM-MIXER

AM-IFI1

AM-IFI/02

Rys.7. Schemat blokowy ukladu scalonego TEA5712 oraz jego aplikacja w tunerze z synteza czestotliwosci.

AGC INO SUBGNO AFO PILFIL IFCNT MPXI MUTE

3. Startuje Iicznik zliczajacy czestotliwosc i napiecie strojenia jest zmieniane dopoki pozadana czestotliwosc jest w przyblizeniu rowna czestotliwosci rzeczywistej.

4. Wlacza sie uklad ARCz, a licznik zostaje wylaczony.

Zastosowanie ukladu ARCz zapewnia szybsze i bardziej precyzyjne dostrajanie sie do pozadanej czestotliwosci:

FM ± 1kHz, AM ± O.lkHz.

Po dostrojeniu sie do stacji przez uklad ARCz zostaje wygenerowany sygnal zatrzymania. Dla uzyskania pewnego sygnalu zatrzymania sprawdzane jest natezenie pola i analizowa-

K3

COA C3 C4

10.7MC40 2.2uF 12nF

[;]] C5 1

12nF

RDMUTE '-----J AGCC __Jl__

~

STACJA RADIOWA - BROADCAST STATION

R7 100k

SlUCHAWKI

n

-

3211

C35 ~

100uF T

R32 R33 10 10

14=-;::..:.::.c:=J---IMONOI

fo6~ ,

MONO <;> l:> STEREO , ..

+Vp

~.

FM <;> l:> AM , .. +Vp

TP

VC - AM-t-C=f-<I>-<>--'" C29 R28

22nFT 4.7k

R29 4.7k

VC - FM -t-C::::Jf--l

UWAGI:

B POtA,CZENIA Z MIKROPROCESOREM

C30 10nFr

Czestotliwosci oscylatora (AM ·IF = 450kHz; FM· IF = 10.7kHz)

AM-OSC AM-RF FM-OSC FM-RF

1.6V 972 kHz 522 kHz 98.2 MHz 87.5 MHz

7.SV 2010 kHz 1560 kHz 117.9 MHz 107.1 MHz

B.DV 2070 kHz 1620 kHz 118.7 MHz 108.0 MHz

FMOEM

LPF-M/S VCO/AM-FM SWITCH

AFRO AFLO

STLEO

49

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Scalone tunery AM/FM - TEA5757, TEA5762, TEA5712 i TEA571 0

najest krzywa S detektora ("SE" 2/99 rys.6, str.18). Natezenie pola wskazuje na poziom sygnalu stacji, a poprzez sledzenie krzywej S uklad rnoze rozroznic falszywy sygnal zatrzymania od rzeczywistego (falszywy sygnal zatrzymania zdarza sift na niewlasciwym zboczu krzywej S). W przypadku zanik6w sygnalu lub zaklocen odbioru sygnal zatrzymania przyjmuje stan ,,0", uklad syntezy ponownie sift wlacza i jest powtarzany algorytm dostrajania sift do stacji.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Podczas automatycznego wyszukiwania stacjijedynym dzialaniem mikroprocesora sterujacego jest wyslanie informacji 0 pasmie, kierunku i poziomie szukania do ukladu TEA5757. Wyszukiwanie stacji trwa do momentu wygenerowania sygnalu za-

FM-RF I FM-RFO

RFGN

FM-OS vp RIPPL VSTABA VSTABB IFGN

AM-OS

AM-RF

FM-MIXER FM-IF11 FM-RF10 FM-IF21

AM-MIXER AM-IF11 AM-IF2 I/O

trzymania uwarunkowanego zmierzonym natezeniern pola i krzywa S. Nastepnie uklad ARCz wlacza sift i zapewnia dokladne dostrojenie do stacji. Czestotliwosc przypisana znalezionej stacji zostaje zliczona przez licznik i wpisana do pamieci jako ostatnia stacja do rejestru przesuwnego licznika, skad jest odczytywana przez mikroprocesor. Mikroprocesor decyduje czy czestotliwosc znajduje sift w pozadanym pasmie. Jezeli tak to czestotliwosc rnoze bye zapisana do pamieci, jezeli nie jest to rozpoczyna sift nowe wyszukiwanie.

Sterowanie

Uklady TEA5757 i TEA5762 sterowane sa tr6jprzewodowa szyna sterujaca doprowadzajaca nastepujace sygnaly:

• BUS - CLOCK - sygnal zegarowy (wejscie n.27),

FM-DEM

SUBGND

r---~------l--~---------r-~----------~ I I I I

I I I I I I I
t1 po +4 j6 fB j10 t12
1!.. WZM. WEJ. MIESZACZ P.CZ.1 P.CZ.2 DETEKTOR 13
D- WCZ. FM - FM FM FM - FM
I
C 18
L
- ..!£._ FM 14
a: OSCYLATOR TEA5710 PRZEU\CZ·
~ 0 FM NIKAM/FM
E- ~ TEA5710T AM
L N 21
- ::J
~ iii
- ~ OSCYLATOR '- WSKAlNIK 15
ui, (f) I AM ARW POZIOMU
D- AM/FM
C 17 I I


1- ~ WZM. WEJ. t-- MIESZACZ WZMACNIACZ (-- DETEKTOR r--
WCZ.AM AM P.CZ. AM AM
3 2 7 119
I 24 23
2 3 4
}or
4.7
nF
L7
60 nH L5 2

L1 AM-RFI

C7 22 pF

Vp

C4i t'lFJ 10n~ LED-+:

CQS54

AF

AM/FM

Vp

AM-MIXER 3 FM-MIXER 4

AM-AGCI FM-AFC

IND

19

18

17

16

15

7

6

5

TEA5710; T

5

6

7

8

9

10

11

12

L6

TDA7050T

3

4

2

C9

100 nF

K3 c:::J COA 10. 7Me40I

Rys.8. Schemat blokowy ukladu scalonego TEA5710 i jego aplikacja ze wzmacniaczem sfuchawkowym TDA7050T.

SFE10.7MS3

SFE10.7MS2

50

SERWIS ELEKTRONIKI 5/99

Dopasowanie poziom6w logicznych magistrali 12e ..

• DATA - sygnal danych (wejscie/wyjscie n.2&),

• WRITE - ENABLE - sygnal zezwolenia na zapis lub odczyt danych (wejscie n.29).

Przebiegi na tych szynach wystepujace podczas zapisu i odczytu danych z ukladu pokazano na rysunkach 4 i 5.

Oprocz tych trzech szyn mikroprocesor otrzymuje informacje 0 stanie pracy ukladu poprzez wyjscie mono/stereo (wyjscie MO/ST - n.24), ktore wskazuje dwie funkcje kontrolowane przez szyne BUS - CLOCK: odbior audycji stereo i dostrojenie sie tunera do stacji (tabela 2).

Uklady TEA5757 i TEA5762 posiadaja Zfi-bitowy rejestr przesuwny 0 konfiguracji pokazanej na rysunku 6. Pod rysunkiem i w tabelach 3, 4 i 5 opisano dokladnie znaczenie poszczegolnych bitow, W tym miejscu mozna dodac, ze programowalne bity 19 i 1& mozna wykorzystac np. do sterowania przelacznikiem zakresow MW/LW/SW poprzez wyjscia PO (n.30) i PI (n.31). Maksymalny prad obciazenia wyjsc PO i PI nie powinien przekraczac 5mA.

Uklad scalony TEA5712

Uklad scalony TEA5712 pokazany na rysunku 7 zawiera tuner AM/FM stereo. Konstrukcja tego tun era zostala omowiona przy okazji omawiania ukladow TEA5757 i TEA5762. Uklad ten jest wersja, prawie identycznego ukladu TEA5711, przystosowana do uzycia w cyfrowo sterowanych tunerach. Rozni sie on od ukladu TEA5712 tym, ze na nozce 20 nie ma wyprowadzonego sygnalu FM-AFC, ana n.l jest wyprowadzony sygnat czestotliwosci posredniej AM i FM-IFCNT.

Jak widac ze schematu (rys.") wykorzystanie tego ukladu w tunerze z synteza czestotliwosci wymaga zastosowania szeregu tranzystorow do realizacji nastepujacych funkcji:

• wyciszanie sygnalu m.cz. - tranzystor T 1,

• przelaczanie zakresow fal - tranzystor T2,

• wylaczanie stereo - tranzystor T3,

• zmiana stalej czasowej ARW - tranzystor T4 i T5,

• bufor oscylatora FM - tranzystor T6,

• bufor oscylatora AM - tranzystor T7,

• wytwarzanie sygnalu zatrzymania - tranzystor TS i T9.

Oprocz tych ukladow konieczne jest zastosowanie odrebnego ukladu syntezy czestotliwosci i wykorzystanie wielu wyjsc mikroprocesora sterujacego. Dla ukladow TEA5757 i TEA5762 wymienione tu uklady na tranzystorach Tl -i- T9 i uklad syntezy sa niepotrzebne co pozwala na zrnniejszenie 0 90% liczby elementow potrzebnych do realizacji wymienionych funkcji.

Uklad scalony TEA5710

Uklad scalony TEA5710 pokazany na rys.S jest najprostszym sposrod opisanych tu ukladow, przeznaczonym do przenosnych odbiornikow AM/FM mono, radiobudzikow i odbiornikow z wyjsciem na sluchawki. Zakres napiec zasilania ukladu zawiera sie w zakresie 2+ 12V, a pobor pradu dla napiecia 3V nie przekracza 10mA. Na rys.S pokazano aplikacje tego ukladu w odbiorniku przenosnyrn z wyjsciem sluchawkowym i przestrajanym agregatem pojernnosciowym. [!]

Dopasowanie poziomow logicznych magistrali 12C pomiedzy ukladami zasilanymi z roznych napiec

lreneusz Lula

Rosnaca liczba urzadzen "na baterie" pociaga za soba trend do konstruowania ukladow scalonych zadowalajacych sie coraz nizszymi napieciami zasilania. Powszechnie dostepne sa juz uklady, ktoryrn do poprawnej pracy wystarcza napiecie znacznie nizsze od 3V. Tendencja ta dotyczy zarowno obwodow analogowych jak i cyfrowych. Obnizenie napiecia zasilania dla ukladow cyfrowych pociaga za soba zmiane poziomow odpowiadajacych logicznemu zeru i jedynce. Problem ten dotyczy oczywiscie takze magistrali FC. Konstruktor urzadzenia moglby sie nim nie przejrnowac, gdyby wszystkie uklady podIaczone do szyny byly zasilane z obnizonego, ale tego samego napiecia, Jednak w wielu przypadkach istnieje potrzeba stosowania roznych napiec do zasilania roznych fragmentow urzadzenia. W przypadku magistrali FC konwencjonalne przesuwniki poziomow nie zdaja egzaminu, bowiem linie SDA i SCL sa dwukierunkowe, a nie istnieje dodatkowa linia wskazujaca chwilowy kierunek przesylania bitow. Artykul prezentuje zaproponowany przez firme Philips prosty i elegancki sposob poprowadzenia magistrali FC porniedzy takimi fragmentami. Podane wiadornosci moga zostac wykorzystane zarowno przy konstruowaniu urzadzen z magistrala FC jak rowniez w serwisie, gdy odkryjemy na szynie jakies elementy, ktorych znaczenie nie bedzie na pierwszy rzut oka oczywiste.

Jak generowane s~ poziomy logiczne na magistrali PC?

Sposrod informacji na temat magistrali FC, kilkakrotnie juz obecnych na lamach "Serwisu", powtorze tylko te, ktore scisle odnosza sie do opisywanego problemu. Wejscia i wyjscia wszystkich ukladow podlaczonych do linii SDA i SCL maja podobna konfiguracje, Przedstawiono ja na rysunku 1.

W stanie ustalonym (zaden z ukladow nie ingeruje w poziomy SDA i SCL) wszystkie tranzystory wyjsciowe sa zatka-

+V 000--------- ........ ---.

SCLO-----~--------~--+_----~--------SDAo-----4-------~----~-----+------~---

WEJ

WEJ

Rys.1. Vvewnetrzna konfiguracja wyprowadzen SDA i SCL ukladow dolaczonych do szyny FC.

51

SERWIS ELEKTRONlKI 5/99

Dopasowanie poziom6w logicznych magistrali 12C ..

. -1.0 -O.S 0.0

~g,~

. 0;5 LO 1.5 2.0 2.5 3:0 3.5 4;0 4.5 5.0 5.5 6.0

I~~~

~ - zakres niedozwolony

~ - poziom nieokreslony

Rys.2. Poziomy logiczne magistrali 12C dla uklad6w zasilanych z roznych napiec (przyklad).

ne, totez wyjscia ukladow znajduja sie w stanie wysokiej impedancji. Wskutek tego, na obu liniach panuje stan wysoki wynikajacy z ich podpiecia zewnetrznymi rezystorami do dodatniego bieguna zasilania.

Stan niski rnoze bye wymuszony na dowolnej linii przez dowolny uklad poprzez zalaczenie odpowiedniego tranzystora wyjsciowego. Tranzystor taki zwiera do masy cala linie i zaden inny uklad nie rna mozliwosci spowodowania zmiany jej stanu.

Innymi slowy, kazdy uklad moze sprowadzic linie (zarowno SDA jak i SCL) "w dol", zas jej powrot "do gory" nastapi tylko wowczas, gdy wszystkie uklady j'l_"pUSZCZ'l_". Uzywajac zas terminologii z logiki binarnej mozna to ujac prosto: na linii pojawia sie iloczyn logiczny stan ow wszystkich wyjsc.

Jak zdefiniowane sa poziomy logiczne na magistrali 12C?

Poziomy logiczne, jak dla wszystkich ukladow cyfrowych okreslane sajako przedzialy napiecia, ktore powinny bye interpretowane jako ,jedynka", badz "zero". Pomiedzy przedzialem jedynki, a przedzialem zera znajduje sie zawsze margines napiecia, dla ktorego poziom logiczny jest nieokreslony, i ktoreo w chwili odczytu wartosci bitu nie powinno sie pojawic,

Dla wiekszosci ukladow FC zasilanych z napiecia VDD = SV ± 10% (np. SAA5243) definicja poziomow logicznych na magistrali jest nastepujaca:

• 0 -7- I.SV - zero logiczne

• 3.0 -7- VDD - jedynka logiczna

Dla ukladow, ktorych zakres dopuszczalnych napiec zasilania jest szerszy (skrajnym przykladem moze tu bye np. pamiec EEPROM AT24C02-xxx-1.8 0 dopuszczalnym napieciu V DD = 1.8-7-S.SV) poziomy logiczne musza bye oczywiscie zdefiniowane inaczej:

• -l.OV -7- V DDxO.3

• VDDxO.7 -7- VDD+O.SV

- zero logiczne

- jedynka logiczna

52

Podane wyzej definicje poziomow zobrazowano na rysunku 2, przyjmujac w pierwszym przypadku V DD = 5V, w drugim V DD = 2.0V. Widac, ze jedno i to sarno napiecie (tu okolo 1.45V) moze bye przez jeden uklad traktowane jako zero, przez drugi zas jako jedynka. Jest to oczywiscie sytuacja skrajnie niedopuszczalna, a warunki poprawnej wsp61pracy dwoch ukladow cyfrowych sa znacznie surowsze. Jest wiec oczywiste, ze probujac polaczyc magistrala FC uklady zasilane z roznych napiec, trzeba zatroszczyc sie 0 dopasowanie poziomow logicznych poprzez zastosowanie odpowiedniego ukladu dzielacego szyne na dwa obszary "nisko" i .wysokonapieciowy''.

Co proponuje Philips?

Firma Philips, ktora jest wlascicielem patentu na magistraI~ FC,jest zywotnie zainteresowana tym, aby standard ten oparl sie probie, jaka jest ekspansja ukladow 0 obnizonym napieciu zasilania i potrzeba ich wspolpracy z ukladami tradycyjnymi. Rozwiazanie problemu okazalo sie mozliwe przy zastosowaniu malych i tanich elementow. S,\: nimi szybkie tranzystory MOS z kanalem wzbogaconym typu N (rysunek 3).

SDA, (SCL,)

+2.5V

+2.5V

+5V

+5V

Rys.3. Dopasowanie poziom6w na magistrali FC przy uzyciu tranzystora MOS.

Dzialanie tranzystora mozna opisac rozpatrujac trzy mozliwe sytuacje:

I. Zaden z ukladow nie sprowadza linii magistrali do stanu niskiego. W tym stanie linia prowadzona w strefie "niskiego" napiecia zasilaniajest w stanie wysokim dzieki rezystorowi podpinajacemu j'l_ do +2V, zas linia zwiazana z rejonem .wysokiego" napiecia zasilania jest w stanie wysokim poprzezjej podpiecie do +5V. Tranzystor MOS (przypomnijmy: ze wzbogaconym kanalem typu N) jest wylaczony, bowiem napiecie bramki (G) jest rowne napieciu zrodla (S).

2. Linia magistrali jest sprowadzona do stanu niskiego przez jeden z ukladow z rejonu "niskiego" napiecia zasilania. Tranzystor zaczyna przewodzic (rezystancja pomiedzy zrodlem (S) a drenem (0) zmniejsza sie do kilkudziesieciu lub nawet kilkunastu omow), Wskutek tego linia magistrali w rejonie zasilania .wysokiego" rowniez przyjmuje stan niski.

SERWIS ELEKTBONlKl 5/99

Dopasowanie poziom6w logicznych magistrali Fe ..

3. Linia magistrali jest sprowadzona do stanu niskiego przez jeden z ukladow z rejonu "wysokiego" napiecia zasilania. Dioda powoduje automatyczne obnizenie napiecia zrodla (S), a to z kolei powoduje zalaczenie tranzystora i efekt w postaci wygenerowania stanu niskiego w obszarze z lewej strony rysunku. Przypadek ten powinien bye szczegolnie dokladnie przeanalizowany w celu zapewnienia skutecznego dzialania systemu. Nalezy wziac pod uwage napiecie wyjsciowe w stanie niskim ukladow po prawej stronie rysunku (albo rezystancje zwarcia ich tranzystorow wyjsciowych), spadek napiecia na diodzie, rezystancje opornikow podpinajacych do zasilania uklady z prawej strony rysunku oraz napiecie progowe bramka - zrodlo (G-S) gwarantujace zalaczenie tranzystora. Okaze sie wowczas, ze zastosowanie prezentowanego rozwiazania przy napieciu zasilania strefy "niskiej" ponizej 2.5V wymaga starannego doboru typu, a nawet selekcjonowania tranzystorow MOS.

Jakich UZyC elementow?

Sposrod tranzystorow MOS z kanalem wzbogaconym typu N naj lepiej jest uzyc elernentow przystosowanych do niskich napiec Vos i malych pradow 10 (z uwagi na cene), 0 mozliwie malej rezystancji zwarcia ROS(ON) i mozliwie niskim progowym napieciu zalaczenia V GS(TH). Parametry kilku tranzystorow Philipsa dobranych pod katem powyzszych kryteriow zebrano w tablicy I. Wyglad obudow z podaniem kolejnosci wyprowadzen pokazano na rysunku 4. Czasy zalaczania opisywanych tranzystorow nie przekraczaja 10 ns, co dla magistrali FC jest wielkoscia wiecej niz zadowalajaca,

Dodatkowe zalety

Przedstawione rozwiazanie, oprocz zapewnienia zgodnosci poziomow logicznych majeszcze dwie inne zalety:

I. Tranzystory zapewniaja wyzszy stopien zabezpieczenia czesci "niskonapi~ciowej" przed przepieciami, jakie mega powstawac na zasilaniu czesci .wysokiej".

2. Zasilanie "niskonapi~ciowej" czesci urzadzenia moze zostac wylaczone, bez wplywu na funkcjonowanie magistrali w obrebie czesci zasilanej z napiecia "wysokiego".

Szczegolnie ta druga wlasciwosc jest cenna i stanowi najprostsze rozwiazanie problemu utrzymania sprawnosci magi-

A

B

c

Rys.4. Rozklad wyprowadzen element6w wymienionych w tablicy 1.

strali PC w sytuacji, gdy czesc podlaczonych do niej ukladow nie jest zasilana. Z sytuacja taka mozna sie czesto spotkac w odbiomikach telewizyjnych, gdzie zasilanie wielu ukladow sealonych jest wylaczane podczas stanu standby. Niektore z nich w takim stanie zwieraja linie SCL i SDA do masy uniernozliwiajac komunikowanie sie po magistrali tych ukladow, ktorych zasilanie pozostaje wlaczone, W wielu (zwlaszcza bardziej rozbudowanych odbiomikach) zachodzi jednak potrzeba dzialania magistrali w stanie standby, na przyklad w celu odczytania przez mikrokontroler danych zapisanych w pamieci EEPROM. Jesli taka potrzeba rzeczywiscie istnieje, to konstruktor odbiornika rna do dyspozycji trzy rozwiazania:

I. Utrzymywac w stanie standby zasilanie wszystkich tych ukladow PC, ktorych wylaczenie mogloby spowodowac blokade magistrali (a wiec na przyklad pozostawic zasilanie 5V glow icy PLL czy dekodera teletekstu).

2. Utworzyc dwie niezalezne magistrale FC (kosztem dwoch dodatkowych nozek mikrokontrolera i komplikacji polaczen na plycie),

3. Zastosowac separacje dwoch czesci magistrali na przyklad w sposob pokazany na rysunku 3.

Rozwiazanie trzecie wydaje sie najbardziej eleganckie. Z lewej strony (rys.3) tranzystorow separujacych powinny sie znalezc wszystkie uklady, ktorych zasilanie moze zostac wylaczone, zas z prawej, wszystkie uklady, ktorych wzajemna komunikacja musi pozostac zachowana. Rzeczjasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby napiecia zasilajace V 00 obu czesci urzadzenia byly identyczne.

W uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac separacje dwustronna, umozliwiajaca poprawna prace dowolnej czesci magistrali w przypadku, gdy zasilanie drugiej czesci zostanie wylaczone. Potrzebny uklad, z dodatkowa para tranzystorow pokazano na rysunku 5.

Mozna go "gwiaidziscie" rozbudowywac dodajac kolejne tranzystory i tworzac kolejne, niezaleznie zasilane obszary magistrali.

V001

V002

Rys.S. Uklad obustronnej separacji magistrali 12C dopuszczajacy wylq_czenie dowolnego napiecia zasilania (VDD1 albo VDD2).

53

SERWIS ELEKTBONlKl 5/99

Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki

Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki (cz.2)

54

SERWIS ELEKTRONlKl 5/99

Elementy SMD i ich konwencjonalne odpowiedniki

Ciag da/szy w nastepnym numerze [!J

SERWIS ELEKTBONlKl 5/99 55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful