P. 1
Szymon Starowolski - Polska albo opisanie położenia Królestw

Szymon Starowolski - Polska albo opisanie położenia Królestw

|Views: 401|Likes:

More info:

Published by: Justas Motijauskas on Apr 02, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej.

SZYMON STAROWOLSKI

POLSKA ALBO OPISANIE POŁOŻENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO PRZEŁOŻYŁ, WSTĘPEM I KOMENTARZAMI OPATRZYŁ ANTONI PISKADŁO

Tytuł oryginału: Simonis Starovolsci Polonia sive status Regni Poloniae descriptio Wydanie I: Coloniae, apud Henricum Crithium, Anno M. DC. XXXII.

2

Tower Press 2000 Copyright by Tower Press, Gdańsk 2000

3

doczekało się dziełko Starowolskiego przekładu na język polski w roku 1765. 300–301) wątpliwe edycje Polonii z lat 1669 i 1761. Już sam tytuł przekładu: Opisanie Królestwa Polskiego za czasów Zygmunta III dowodzi. sprawdzonych wydań Polonii znane są edycje z lat: 1632. jak nawet przekładu. Prawdopodobnie jest to błąd drukarski. skróty oraz przekształcenia niezgodne z duchem i treścią tekstu oryginalnego. a nie kompletność informacji. s. Pater Beatissime misissem. będzie niewątpliwie interesującą odpowiedzią na to pytanie. 1652. wojny. przekład. z. Bibliografia literatury polskiej. nepotis Tui. dziełka wydanego po raz pierwszy w roku 16321. oprać. quodnimirum ex eo Nobilitatis nostrae genium. niestety. przykuwały od dawna uwagę historyków.WSTĘP O siedemnastowiecznej Polsce napisano wiele. Romana Pollaka. przypis 200 a). jak w wiekach poprzednich. Warszawa 1965. Franciszek Bielak podaje też jeszcze w cytowanej rozprawie (na ss. a nawiązujące do wydanej trzy lata wcześniej (i również dedykowanej Urbanowi VIII) książeczki Eques Polonus (Wenecjal628): „Cum ad Te Venetiis. lecz nie szczegółową. 2 Z pewnych. zapładniały wyobraźnię pisarzy. Eguitem Polonum. 1656. często informacji ważnych.296. III: Piśmiennictwo staropolskie. 283). Przekład Gołębiowskiego jest zresztą wielce niedoskonały nie tylko w swej formie językowej. Kierował się w swym przedsięwzięciu być może tym. O tym. cumque Tibi non ingratum fuisse. jedna z 1734 wespół z Sarmatiae bellatores i Scriptorum Polonicorum hekatontas– pod wspólnym tytułem Tractatus tres. Dokonał go Wincenty Franciszek Gołębiowski. 57– pierwsze zdanie dedykacji). choć same W rozprawie Działalność naukowa Szymona Starowolskiego („Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”. 4 1 . pod red.5. Interesującą i chyba obiektywną. s. 1662. Prawie pełną. ex epistola Eminentissimi Cardinalis. Francisci Barberini. kontrasty społeczne. jak my ją widzimy z perspektywy trzech stuleci? Lektura Polonii Szymona Starowolskiego. budziły zainteresowanie czytelników. zajazdy. Franciszek Bielak podaje jako datę pierwszego wydania Polonii rok 1627. nec improbaveris studia”. a nie autorski (jak wynikałoby z tekstu towarzyszącego mylnej informacji). oryginalny tekst Polonii mogli czytać tylko oświeceni. seria A. skierowane przez Starowolskiego do papieża Urbana VIII. z 1652 roku. (Por. kiedy znajomość łaciny przestała już być tak powszechna. o czym świadczy poważna liczba wydań2. a więc żywej relacji z epoki. ponieważ jednak w literaturze bibliograficznej można znaleźć powtórzenie tego błędu ( Nowy Korbut. że pierwsze wydanie Polonii wyszło w roku 1632 (u Henryka Crithiusa w Kolonii). Klimat sarmackiej ideologii i obyczajowości. et militiae rationem quodammodo perspexeris. Opisanie Królestwa Polskiego w czasów Zygmunta III. że tłumacz nie wziął pod uwagę (przy ustalaniu tytułu) uzupełnień wprowadzonych przez Starowolskiego w drugim wydaniu książki. łacińskich wydań dziełka. praerogativas. dochowało się niewiele egzemplarzy zarówno oryginalnych. Do naszych czasów. ante triennium fere. wyjąwszy zasadniczą część książeczki– „przewodnik” po kraju– choć i tu przez szczegółowość rozumieć wypadnie charakter opisu. oraz przekład polski Wincentego Franciszka Gołębiowskiego pt. dwie edycje z 1733. przeto należy go sprostować. t. ale przede wszystkim ze względu na liczne opuszczenia. potęga państwa i bezradność królów. świadczą– prócz braku wcześniejszych egzemplarzy– już pierwsze słowa dedykacji w Polonii. intellexissem. bo obejmującą większość problemów. Warszawa 1957. wydany w Wilnie w roku 1765. A jak widzieli Polskę siedemnastowieczni? Czy tak. barwne epizody z życia braci szlacheckiej. sejmy i sejmiki. Mamy więc współczesny obraz tamtych czasów. że w jego czasach. penna depictum. Niezwykle poczytne w XVII i XVIII wieku. l. Epoka oświeconych wszakże dopiero nadchodziła.

u Henryka Crithiusa) i drugie wydanie Polonii (z roku 1652.uzupełnienia przełożył. Piękna książeczka Starowolskiego. informacji zwięzłych. zainteresować winna zarówno profesjonalistów– historyków. do wyliczania obiektów. a więc posługiwał się obydwiema edycjami. skreślona co najmniej przed stu pięćdziesięciu laty. prawie zapomniana od przeszło dwustu lat. 4 Szymon Okolski. k. kiedy Tłomacz dzieło przekładał. że częstokroć trafnych Starowolskiego Uwag tłomacz wcale nie zrozumiał. prócz odmiennej szaty edytorskiej. t. Polszczyzna jednakże czysta względnie powszechnego zepsucia języka w czasie. Przy tłumaczeniu wykorzystano dwa egzemplarze pierwszego wydania: z Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Kórnickiej oraz egzemplarze drugiego i trzeciego– z Biblioteki Narodowej w Warszawie. z odesłaniem w odpowiednich miejscach tekstu). Równie niepochlebnie ocenił przekład Gołębiowskiego Franciszek Maksymilian Sobieszczański: Przekład z pierwszej edycji bardzo niedokładny. wydanym w Krakowie w roku 16434. s. ani swego kraju. historyków sztuki –jak i każdego czytelnika nieobojętnego na przeszłość Polski. myśli lub zdania Całkowite opuścił (autor Historyi Literatury Polskiey T. Chritium) wystawiała obraz Polski za Zygmunta III. i Franciszka M. które za króla Władysława pozachodziły. u Jerzego Förstera). tak w drugiey przez Autora pomnożoney (1652 w Gdańsku nakładem Jerzego Färstera) zmiany. a często i sprostowanie informacji podawanych przez Starowolskiego. Henr. Zauważył to zresztą już Stanisław Kostka Potocki. Uczynił Encyklopedya Powszechna (S. uzupełnione pewnymi informacjami jeszcze przez samego autora. wystarczająco usprawiedliwiają podjęcie nowego przekładu. 5 3 . w części opisowej tekstu ograniczonych nierzadko np. wciągnione zostały. w Kolonii. który na karcie kontrtytułowej własnego egzemplarza przekładu Gołębiowskiego (znajdującego się w Bibliotece Narodowej w Warszawie) zanotował : Nie uważał Tłomacz. myśli poopuszczane. Wszystkie następne. Zresztą przekład ten tak jest lichy.). tłumaczenie tekstu głównego opierając na wersji jaką miał on za życia autora. M. potraktowane niekiedy dość szczegółowo. t. w Gdańsku. Orgelbranda). tłumacz nie znał ani języka. Warszawa 1867. Sobieszczańskiego. Dokonano go w oparciu o pierwsze (z roku 1632. Żywot i dzieło „polskiego Lipsjusza” Zaszczytnym tym przydomkiem ozdobił nazwisko Starowolskiego Szymon Okolski w drugim tomie swego herbarza Orbis Polonus. formatu książki (dwa pierwsze wydania w maleńkim formacie kieszonkowym) i not wydawniczych. a język najlichszy3. O.. sprzed ponad stu lat. II. XXIV. przezierającej z łacińskiego tekstu. Orbis Polonus. 5 (hasło: Starowolski– artykuł F. i dla ułatwienia sobie pracy. Już choćby tylko opinie: Stanisława Kostki Potockiego. Stąd nazwiska miast są poprzekręcane. że jak pierwsza Edycya tego dzieła (1632 Coloniae ap. Drobne uzupełnienia wprowadzone w trzecim wydaniu (Wolfenbüttel 1656) zamieszczono w komentarzach (oczywiście. stanowić mają uzupełnienie. lecz zasługująca bez wątpienia na przypomnienie. s. l. Komentarze do tekstu oryginalnego. Sobieszczańskiego). W przekładzie starano się zachować jak najdokładniejszą wierność wobec oryginału. Kraków 1643. 94. nie wniosły już do oryginalnego tekstu żadnych zmian. nie unikano jednak nawiązania– poprzez pewną stylizację– do osobliwości stylu czy może raczej klimatu staropolskiej składni.

„Pamiętnik Literacki”.. 82 oraz przedruk w: W blaskach epoki Odrodzenia. nie zapomina wymienić przychylnie ich nazwisk na kartach swych książek. przypis l. trwała jednak krótko: w połowie roku 1605 wielki Zamoyski umiera. choćby w Declamatio contra obtrectatores Poloniae (Kraków 1631) czy właśnie w Polonii. czego mu zresztą w złośliwych wycieczkach nie pominięto7. s. W Herbarzu Polski Kaspra Niesieckiego S. s. Warszawa 1968. u wielu szacunek. i przypomni się jego wnukowi.. jak to przekonująco podaje Franciszek Bielak5.) zamieszczono również informację łączącą Szymona Starowolskiego z herbem „Łodzią”. Trudno o lepszy początek. Janowi. l. Rychło też zdał sobie Starowolski sprawę z konieczności umiejętnego pozyskiwania możnych dla swych celów. Podtrzyma też w przyszłości zadzierzgnięty kontakt z synem hetmańskim. 1954. Genealogiczny wywód klejnotu Adamowiczów Starowolskich oparł Okolski zapewne na relacji samego autora Polonii. też cytowaną rozprawę Franciszka Bielaka. Przyszedł na świat najpewniej w roku 15888. por. A jednak nie przemilcza tych spraw. lecz przecież nie sprzedaje pióra wyłącznie na ich prywatne usługi. porównania z Lipsjuszem podpowiadać mu już nie musiano. własnym uporem. kanonię krakowską– osiągnął niestrudzoną pracą. J. M. co osiągnął– jako pisarz szeroką popularność. zgubne skutki „złotej wolności” czy niereligijne zgoła cele wyższego duchowieństwa. Niełatwy miał start piąty. Pochlebnie wspominać o nim będzie Starowolski w swych pracach nieraz. Gościna na pokojach pierwszego w Polsce i głośnego w Europie mecenasa. on jeden. wiedziony prawością charakteru. talentem. 219–220. lecz w owej dobie innej drogi dla plebejusza być nie mogło. cytowany artykuł F. VIII. jaskrawiej wolałby akcentować nierówność społeczną. O ile bowiem wśród nosicieli „Leliwy” trudno byłoby doszukać się Starowolskich. bez wątpienia. Od około 1608–1609 do 1612 roku widzimy już Szymona Starowolskiego w poczcie dworzan towarzyszących młodym książątkom Konstantynowi i Januszowi Ostrogskim w ich podróży „dla nauk” po Europie. choć raczej zbyt wysokie porównanie. przez pokoje Zamoyskich. Lipsk 1841. Poświęca je– przez całe życie– przede wszystkim Polsce. 8 Por. a i dojrzały wiek nie bez trudów. choć przecież i jaśniejsze chwile się zdarzały. Być może. i z tego. Protektorom. zachowuje wdzięczność.. gorącym patriotyzmem. t. s. choć dopiero pod koniec życia. ale zarazem znanego już ogółowi z licznych publikacji. Czterej starsi bracia– Samuel. Tomaszem. obrał inną drogę. jeśli miał je osiągnąć. snadź najzdolniejszy. że zaciągane długi wdzięczności– tak hojnie później spłacane dedykacjami krępować będą nieraz jego pióro. 201. lecz to. op.to dla męża niewątpliwie znanego sobie osobiście. a już z pewnością nie zawsze gorliwym. s. Aleksander i Hieronim– poświęcili się żołnierskiemu rzemiosłu. Chodkiewiczów czy Wolskich prowadziła jego droga ku znanemu nazwisku i godziwej egzystencji. nie zawsze zresztą stałym. Jan. XLV. Dzieła literackie Jana Brożka. nie unika ich. Henryk Barycz. Pobyt z paniętami w Lowanium– głośnym ośrodku uniwersyFranciszek Bielak. (wydanie Jana Nepomucena Bobrowicza. Nie wiadomo. s. ss. ale pierwszym domem pańskim. Ostrogskich. w akademickim Zamościu. najmłodszy z synów Bazylego i Zofii Starowolskich. Jana Zamoyskiego. 7 Jako plebejusza schlebiającego szlachcie określił Starowolskiego Kasper Siemek W Civis bonus (Kraków 1632). Na razie jednak musi Zamość opuścić. 6 5 6 . Sobieszczańskiego w Encyklopedyi Powszechnej. szczerym. cit. o tyle płodna twórczość naszego polihistoria mogła nasunąć twórcy herbarza efektowne. 500. o który zaczepił. Bez klamki pańskiej obejść się nie mógł. ubogich i nieherbowych– jak już dowiedziono6– bojarów z województwa brzeskiego-litewskiego. był dwór kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. wady ustroju politycznego. Krępowały więc. gdzie rozpoczął naukę. Prawda. a wreszcie i upragnioną. 381. nie bez goryczy.

że tylko studia mogą mu utorować drogę do lepszej egzystencji. rzutki. rozumiał. W 1616 roku. (Życiorys ten. Wspominała też o tym. późniejszego wybitnego matematyka i astronoma. w grudniu 1612 roku. między innymi za to. kultury. orzekającego tylko konfiskatę nakładu. Kariera akademicka w owym czasie nie rokowała zresztą zbyt frapujących nadziei. W Reformacji obyczajów polskich (pierwsze wydanie prawdopodobnie w 1650 roku) wspomni później o tej nauce. W początkach 1618 roku uzyskuje bakalaureat sztuk wyzwolonych. latem tego roku ogłasza wykład o składni. dostatecznie udokumentowany. Miast sukcesu. w Album studiosorum Akademii Krakowskiej. a zarazem umiejący zjednywać sobie ludzi. otwarte oczy i ciekawość pozwoliły mu tez niejedno dostrzec. Akademii polecono przeprowadzić sąd. i postawa wydawcy. urządzeń państwowych. Chyba już wtedy właśnie postawił sobie za cel przyszłej działalności twórczej obronę dobrego imienia Polski. Podróż objęła prawdopodobnie Niemcy. zaprawią goryczą i– utwierdzą patriotyzm. zwłaszcza w obliczu rozpoczynających się długich zmagań Akademii Krakowskiej z dążeniami jezuitów do utworzenia własnej szkoły akademickiej w Krakowie i tym samym wytrącenia uniwersytetowi jego głównej roli w kraju w dziedzinie szkolnictwa. Jędrzejem Lipskim. Łagodność rektorskiego wyroku. że w wyniku odmowy Szwedzi oddali koronę Gustawowi– zwykłemu gubernatorowi– dziadkowi Zygmunta III. publikacja przyniosła autorowi więcej niż klęskę. Ciceronis Aratus ad Graecum exemplar expensus et locis mancis restitutus. przeciwnie. Wyższych tytułów naukowych nie osiągnął. włączył później Starowolski do Scriptorum Polonicorum hekatontas) . Po powrocie do kraju wpisuje się dwudziestoczteroletni już Starowolski. który oddał tylko 22 egzemplarze dzieła (twierdząc. Jędrzejowczyka. że ów nie przyjął ofiarowywanej mu przez Szwedów korony. w jakich żyć mu przyszło. Przebieg studiów Starowolskiego nie jest. podtrzymuje je i będzie podtrzymywał nadal. Na rok 1612 przypada również jego debiut literacki: życiorys Jana Kochanowskiego. Zygmunta Starego.teckim– wykorzystał z pożytkiem dla podniesienia swej wiedzy. mając na myśli przede wszystkim troskę o własny kraj. nieco poszerzony. ogłasza w Krakowie De rebus Sigismundi I Poloniarum Regis et gestis libri IV– z nadzieją przypodobania się Zygmuntowi III i może wciśnięcia się do kancelarii królewskiej. zamieszczony w drugim wydaniu M. a przede wszystkim uczył się sam. zaledwie 28 egzemplarzy. młody umysł. do Wawrzyńca Śmieszkowica– późniejszego fundatora kolegium i bursy swego imienia. wziął sam autor). skonfiskować nakład książki. Hiszpanię i Włochy. w kilka miesięcy później odbywa obowiązujące dysputacje o Politykach Justusa Lipsjusza. Francję. a w efekcie stworzyć warunki do realizacji zamierzeń twórczych. dzisiejszą Belgię. Wryją mu się one głęboko w pamięć. Miał też okazję nieraz usłyszeć niepochlebne czy uszczypliwe uwagi o Polsce i Polakach. Książeczka chwaliła dziada po kądzieli panującego monarchy. było tylko dopełnieniem królewskiego gniewu. Wszak Zygmunt III przez całe życie walczył o szwedzka koronę. a wypomnienie. dowodzi 7 . nawiązuje też znajomości z krakowskimi drukarzami. Dostatecznie już świadomy realiów. Zbliża się do Jana Brożka. lecz prawdopodobnie go nie odbywa. T. Przedsiębiorczy. Liczył przy tym na znajomość z kanonikiem krakowskim. wyciągnąć wnioski na przyszłość. niemniej przysłuchiwał się zapewne wykładom. do Jakuba Viteliusa z Przeworska– wykładowcy w Szkołach Nowodworskich. i na tym właściwie kończy się jego bezpośredni udział w życiu Akademii. Nie były to oficjalne studia.. Było więc co porównywać: odmienności obyczajów. zauważyć. Kontaktów z kolegami i uczonymi Almae Matris nie zrywa jednak.. że resztę nakładu. poczucie godności narodowej. w roku 1619 objaśnia Salustiusza. co umożliwi mu wkrótce podjęcie pracy pisarskiej i publikację własnych dzieł. gdy był jeszcze scholarzem. wzmocniony przecież dwukrotnym związkiem małżeńskim z domem cesarskim. który wtedy właśnie został sekretarzem królewskim. niestety. iż od zwykłego gubernatora wywodził swój splendor monarszy. W każdym razie studia krakowskie zajęły mu pełnych pięć lat. Bystry.

Odwiedza Włochy. Lata podróży. Być może ta pierwsza poważna porażka przekreśliła na zawsze szansę kariery na dworze królewskim. odbywa kolejną podróż zagraniczną. pozwoli sobie bez zabiegania o wsparcie magnatów. dające duże doświadczenie i wiedzę. gdzie prowadzi wykłady dla kleryków. jakby pierwszą historię literatury polskiej. mentorując młodemu Aleksandrowi Koniecpolskiemu. głównie w Krakowie. gdzie by mógł się znajdować. Wyniesione doświadczenia wykorzysta z czasem w swych pracach o tematyce wojskowej: między innymi w książkach: Eques Polonus (Wenecja 1628). od trudności życiowych odżegnać się nie może. bo nadal pozbawiony stałego zajęcia. Niewykluczone. jako kantor tarnowski. Menem Scriptorum Polonicorum hekatontas– poważne dzieło zawierające omówienie życia i twórczości pisarzy polskich. Znów musi Starowolski szukać protektora. zahacza też niewątpliwie o Antwerpię i Kolonię. spokrewnionych z Chodkiewiczami. Ma tu okazję przyjrzeć się bliżej sprawom wojskowym. Wolskiego przepiękny klasztor i kościół kamedułów na podkrakowskich Bielanach. Bardzo pochlebnie wspomni też o nim właśnie w Polonii. W 1619 roku przez pewien czas przebywa Starowolski w klasztorze cystersów w Wąchocku. Po powrocie z drugiej podróży odnawia dawniej zadzierzgnięte więzy z możnymi rodami. W 1625 roku wydaje we Frankfurcie n. On sam zresztą zniknął na czas pewien z Krakowa. W 1628 roku zadedykuje Urbanowi VIII książeczkę sławiącą rycerstwo polskie (Eques Polonus). prawdopodobnie w charakterze mentora młodego Krzysztofa Sapiehy. w imieniu papieża skieruje do autora list z podziękowaniem. tym razem jako opiekun Piotra Potockiego. Ale już w roku 1620 widzimy go w charakterze sekretarza lub pisarza przy osobie hetmana wielkiego litewskiego. W każdym razie znanemu już w Polsce pisarzowi zależało z pewnością na tej prezentacji i na jak najważniejszych kontaktach. sławiącymi ufundowany przez. Wróciwszy do kraju. Wraz z hetmanem przebywa Starowolski. znawcy sztuki. przypuszczalnie na dwa lata. Będzie to już chyba podróż czysto prywatna. gdzie ogłasza w tymże roku Polonię. (Książka ta została nie- 8 . Po powrocie i krótkim pobycie w Polsce Starowolski wyjeżdża w 1635 roku po raz czwarty za granicę. Institutorum rei militaris libri VIII (Kraków 1639). wypełnia mu zarazem niestrudzona praca pisarska. które mogłyby mu w kraju ułatwić drogę do wyższej kariery. Przedtem jednak. dedykuje następnie Votum o naprawie Rzeczypospolitej (1625). Nie zaniedbuje zarazem nawiązania kontaktów z uczonymi i wydawcami włoskimi.niewątpliwie przychylności wobec Starowolskiego. Pobyt we Włoszech prawdopodobnie wykorzystuje także na studia prawnicze. przy czym sąd się nie dopytywał. Być może dzięki Zamoyskim dostaje się na dwór marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego. że z okazji pobytu królewicza Władysława we Włoszech Starowolski przedstawiony zostaje papieżowi Urbanowi VIII. tak zresztą niekiedy określane. otrzyma za to złoty medal z wizerunkiem papieskim. Teraz zaś trzeba było myśleć o innych możliwościach utrzymania się przy życiu. pozostanie w nim. dedykowanej również Urbanowi VIII. Być może dopomogły mu w dostaniu się pod opiekę sławnego wodza kontakty z domem Ostrogskich. a synowiec Urbana VIII. Temu magnatowi. Dopiero w latach 1652–1653 wyprawi się znów za granicę– po raz ostatni– do Włoch. Równocześnie jednak nie zaniedbuje prawdopodobnie samokształcenia i zbierania materiałów do swych kolejnych publikacji. na którą. na który powołuje się później Starowolski w Polonii. przez wiele lat. najpewniej w latach 1624–26. Z przychylności pana na Krzepicach korzysta zapewne aż do jego śmierci w 1630 roku. w oblężonym Chocimiu. W 1632 roku rozpoczyna trzecią podróż zagraniczną. Karola Chodkiewicza. kardynał Francesco Barberini. a może także Francję i Hiszpanię. Nauczyć też musiała Starowolskiego większej ostrożności na przyszłość. technice i taktyce wojennej. Zjednuje go sobie zresztą sam opublikowanymi w Krakowie w 1623 roku mowami pochwalnymi. Dwudziestego czwartego września 1621 roku stary hetman umiera w twierdzy chocimskiej. Wyjeżdża do Lowanium. znanemu mecenasowi.

niewątpliwie więcej u nas dzielności w czynach niż umiejętności w ich rozgłaszaniu. opublikuje jeszcze Starowolski pokaźne zbiory kazań: Świątnicę. [. napisany w roku 1648. Pańską.. przeto nic dziwnego.. [Przekład Franciszka Bielaka] 10. cz. W 1631 roku ogłasza dwie książeczki broniące dobrego imienia Polski. oraz drugie wydanie Penu historicum (pierwsze w 1620). Angażował się żywo w sprawy zabezpieczenia południowowschodnich granic Polski przed napadami Tatarów i najazdami tureckimi ( Pobudka abo rada na zniesienie Tatarów perekopskich. reklamującego swe niedawne sukcesy wojskowe nad Polską w Prusach. ». opinii o nieudolności militarnej Polaków.]. Kraków 1970. w roku 1653 w Rzymie Breviarium iuris pontificii. Gustawa II Adolfa. Kraków 1634)... Kraków 1618. w odpowiedzi na niepochlebne opinie autorów europejskich: Declamatio contra obtrectatores Poloniae i Sarmatiae bellatores. dzikości.. l. W pierwszej z tych publikacji umiejętnie i celnie zbija oszczercze dla Polski wywody zawarte w wydanej w 1613 roku książce profesora z Tűbingen. W latach czterdziestych. s. epitafiów i napisów architektonicznych często już nie istniejących)– Monumenta Sarmatarum. wreszcie w 1655 roku. (Kraków 1645) i Arkę Testamentu. Teodora Lansiusa. Consultatio de principatu inter provincias Europae.... niedługo przed śmiercią. poruszał kwestie nierówności społecznej. 286. Zdecydowanie polemiczna Declamatio contra obtrectatores Poloniae oraz w rok później wydana poważna. wstęp Franciszka Bielaka i Jerzego Starnawskiego). cz. odpowiada między innymi: . a potem dopiero się bada winę? [Przekład Franciszka Bielaka]11. niewolniczego traktowania chłopów przez możnych (Robak sumienia złego człowieka. wymienione tu dzieła nie wyczerpują bynajmniej całego dorobku pisarskiego Szymona Starowolskiego. Kraków 1618.] Wojny nasze prowadzimy nie dla podboju albo z żądzy panowania. głównie w Niemczech. (Kraków. jedynie dla zachowania pokoju. Setnik pisarzów polskich (przekład i komentarze Jerzego Starnawskiego.dawno pięknie przetłumaczona przez Jerzego Starnawskiego i z jego komentarzami oraz wstępem Franciszka Bielaka i tłumacza wydana przez Wydawnictwo Literackie9). odwagę za brak rozwagi. 9 9 . do dziś ceniony materiał epigraficzny dla historyków (zbiór inskrypcji z nagrobków. spokojna w tonie i w miarę obiektywna Polonia uzupełniają się wzajem. opinii redagowanej zresztą przez działającego właśnie na terenie Niemiec „Lwa Północy”.. stałość za dziki upór. Sarmatiae bellatores– dziełko przedstawiające sławnych wodzów polskich na przestrzeni dziejów. braku rycerskiego męstwa u Polaków. 1649). Trudna jednak rada. stanowią dzieła odmienne w ujęciu. 287. Wielkiego Turka listy. 1648. Na zarzuty anarchii. 10 Fragment przekładu zaczerpnięty z cytowanej rozprawy Franciszka Bielaka... Oczywiście.. 2. 11 Jak wyżej. Wyprawa i wyjazd wojska z Konstantynopola sułtana Amurata na wojnę do Korony Polskiej. będąc już księdzem. lecz jednemu służące celowi: obronie i dobrej prezentacji Polski na arenie europejskiej. gdy narody przewrotne naszą prawość i prostotę biorą za głupotę [. wyda w Krakowie najobszerniejsze swe dzieło. Szydercze uwagi o sądownictwie odpiera natomiast zręcznie wskazując na zwyczaje niemieckie: Czy to lepiej– pyta– gdy w Klagenfurt najpierw wiesza się podejrzanego o kradzież. Reformacja obySzymon Starowolski. od Mieszka I poczynając– miało przeciwstawić się rozpowszechnianej w Europie. że mało o nas w świecie wiedzą.

na relację Starowolskiego o tym mężnym królu. szukał sposobów poprawy sytuacji gospodarczej. a zwłaszcza podniesienia wartości i stabilizacji monety polskiej (Dyskurs o monecie. szczerym patriotą. Sterany trudami życia. Osiemnastego października szwedzki monarcha wjeżdża na Wawel. Marzył jednak– przez wiele przecież lat– o kanonii krakowskiej. Na przeszkodzie stał brak klejnotu szlacheckiego. o czym już wspomniano. bo był gorącym. choć wierzył podobno w zwycięstwo do ostatniej godziny. a zapewne i w efekcie ostatniej podróży zagranicznej. Ciężka funkcja w dniach oblężenia. Starowolski oprowadza go po katedrze.czajów polskich) . Nieco przedtem biskup protektor powierza mu również altarię w katedrze krakowskiej. i to o poważnych w przeszłości koneksjach z królewskim rodem. Piotrem Gembickim. Kraków 1645). i wierzył. Wierzył w zwycięstwo. z początkiem 1639 roku nasz pisarz przyjmuje święcenia kapłańskie i obejmuje kantorię tarnowską. w którym niejednej zaznał goryczy. cennych pamiątek. Przed zajęciem Krakowa opuszcza stolicę wyższe duchowieństwo. Piękne i prorocze słowa. nie dożył pracowity mąż chwili wolności ojczyzny. bo zbyt był doświadczonym. do Rzymu w latach 1652–1653 (gdzie może zabiegał także o względy Stolicy Apostolskiej)– otrzymuje wreszcie Starowolski upragnioną kanonię krakowską. mimo szerokiego już rozgłosu i podeszłego wieku. a fortuna zmienna”). na początku 1655 roku. Miał już wówczas uczony mąż blisko 70 lat. Po czwartej swej podróży zagranicznej pięćdziesięcioletniemu już Starowolskiemu udaje się wejść w bliskie kontakty z dworem biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. który tyle lat tułał się poza granicami ojczyzny. Gdy nadarzyła się okazja objęcia kantorii tarnowskiej po śmierci księdza Jakuba Śliwskiego. „Quis scit?– odpowiedzieć miał godnie sędziwy kanonik– Deus potens et Fortuna variabilis” („Kto wie? Bóg potężny. Interesował się więc wszelkimi sprawami dotyczącymi ojczystego kraju. One . by wrócić do niej w chwale i ukoronować się. grobowców. między innymi z następcą Zadzika na krakowskim tronie biskupim. Lecz o miejsce w kapitule krakowskiej trudno było i teraz. że Jan Kazimierz tu już jednak nie powróci. z kanoników kapituły pozostaje tylko Starowolski. Teraz już o materialną stronę życia pisarz martwić się nie potrzebuje. pełnej wspaniałych pomników. a zapewne i Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej. w której ręku spoczywała dyspozycja kandydata na kantora kolegiaty tarnowskiej (przypomnijmy tu związki Starowolskiego z obu magnackimi domami).. Wieść o odstąpieniu od klasztoru wojsk generała Müllera pod koniec 1655 roku z pewnością doszła do Krakowa dość wcześnie. Jego dochody z obu beneficjów przekraczają uposażenie niejednego z profesorów Akademii Krakowskiej. Przed grobowcem Łokietka. 10 . a jeszcze cięższe dni po kapitulacji miasta. „czyni” wprawdzie Starowolskiego szlachcicem. Mimo podeszłego wieku gorliwie podejmuje powierzoną sobie przez kapitułę pracę– zinwentaryzowanie skarbca katedralnego. Po wielu trudach dzięki licznym znajomościom. awans ten przychodzi właściwie u progu śmierci. którego uczyniono rządcą katedry i skarbca. Nadchodzi lato 1655 roku i najazd Szwedów. a wiarę tę mogła podsycić w nim– na kilka zaledwie miesięcy przed śmiercią (w kwietniu 1656 roku)–wiadomość o mężnej obronie Jasnej Góry. by nie rozumieć przyczyn błyskotliwego sukcesu najeźdźcy i okoliczności chwilowej klęski Rzeczypospolitej. za sugestią Zadzika. czyniąc aluzję do ucieczki niedawnego pana Polski na Śląsk. Okolski w Orbis Polonus. Cóż. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do życia „polskiego Lipsjusza”. Karol Gustaw odpowiedział. lecz ten zręczny manewr tarnowskiego kantora (bo wszak on sam podał Okolskiemu biografię własnego rodu) nie wzbudzał zapewne pełnego zaufania. W tej chwili chyba już nie ze względu na beneficjum. którego bronił Czarniecki.też największą zjednały u potomnych cześć dla Szymona Starowolskiego. ale dla samej ambicji.. i po wejściu Karola X Gustawa.

z zarzutami– niestety. s. a nadmierne przywileje szlachty doprowadzają nierzadko do absurdalnych wręcz sytuacji. iż panuje u nas rozwiązłość moralna. 201–330) i niedawno przypomniane przez tegoż biografistę oraz przez Jerzego Starnawskiego we wstępie do wspomnianego już przekładu Scriptorum Polonicorum hekatontas. Działalność naukowa Szymona Starowolskiego. –nie masz więzi potężniejszej nad miłość ziemi ojczystej. inne zaś nawet uchodzą z pola widzenia. jak patrzy się na panoramę z takiej odległości.Po Bogu i religii– pisał przecież w Breviarium iuris pontificii. że w końcu jeśli w ogóle jest u nas coś dobrego. stanem gospodarczym i sytuacją polityczną innym krajom Europy. a nie królestwa (niestety. między innymi w znacznym stopniu na Polonii. 11 . z. Polonia służyć miała przede wszystkim celom –jak byśmy dziś powiedzieli– propagandowym: miała ukazywać państwo równorzędne poziomem cywilizacyjnym. Niewybredne znaleźć tam można uwagi o naszym kraju i jego mieszkańcach: a więc pomijając już krytykę ustroju politycznego– oligarchii. niekiedy firmowane poważnymi nazwiskami i wydawane przez najgłośniejsze oficyny. z której kontury pewnych szczegółów mogą być nieostre. jak Encyklopedia Powszechna (S. Dlatego też bardziej szczegółowe omawianie życia i twórczości Starowolskiego nie wydaje się w tym miejscu uzasadnione. skazańcy wieszać się muszą sami. Na informacjach z jego prac.. Ale nie tylko „mówione” opinie o Polsce były właśnie takie. zbrodniarze wykupują się pieniędzmi. opierały się bardzo często tak poważne w XIX i początkach XX wieku wydawnictwa. uniemożliwiających jakiekolwiek reformy ustroju politycznego i społecznego. można się dowiedzieć z cytowanej lektury. Pobieżnie skreślona tu sylwetka Szymona Starowolskiego. niestety. lecz nic w niej z męstwa i rycerskości (mamy 150 tysięcy szabel na zawołanie. jeśli patrzeć nań. szlachta mieni się stanem rycerskim. a nie umiemy wyprzeć z granic Gustawa II Adolfa. Wystarczy przytoczyć wzmiankowaną już książkę Lansiusa Consultatio de principatu inter provincias Europae z 1613 roku. który z jej lektury miał wynieść inne mniemanie o Polsce niż to. [Przekład Franciszka Bielaka]12. Ukazywały się też prace. garstka magnatów skupia większość dóbr i wpływów. kupczymy koroną. w której Polsce poświęcono około 40 stron. Prawdziwy obraz Rzeczypospolitej „Prawdziwy”. mieszkamy w nędznych szopach bez jakichkolwiek wygód. Przewidziana była przede wszystkim dla zagranicznego odbiorcy. Starowolski w kilku podróżach wiele lat spędził poza granicami Polski.. Orgelbranda) czy Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. tworząc państwa w państwie. przykra w znacznej mierze prawda). to tylko dzięki Niemcom.. ss. żadna sprawa ludzka nie może jej zerwać. szczegółowiej omówione zostały między innymi w obszernej rozprawie Franciszka Bielaka pt. które urabiał sobie na podstawie rozpowszechnianych na Zachodzie opinii. których treść przynosiła szkodę Rzeczypospolitej. obraz taki traci jednak wiele ze swej wierności. często niepochlebnych. w znacznej mierze słusznymi– o nierządzie politycznym w swej ojczyźnie. Warszawa 1957. koleje jego życia i twórczy dorobek. l. Niejednokrotnie zetknął się z określeniami „głupi Sarmaci”. bogactwem tradycji. Więcej natomiast uwagi godzi się poświęcić omówieniu Polonii. w której król nie ma prawie żadnej władzy. zamieszczonej w „Studiach i Materiałach z Dziejów Nauki Polskiej” (seria A. też prawda).. gdyż nie mamy godnych jej we własnym narodzie. 12 Jw. Postaci tej poświęcono też wiele miejsca w drobnych artykułach i rozprawach problemowych. to.

Książka protestanckiego autora znalazła się rychło na indeksie librorum prohibitorum, co nie miało przecież żadnego znaczenia, bo cieszyła się popularnością i była wznawiana. Nie była też jedyną publikacją ukazującą nasz kraj w fałszywym świetle. Oto w 1627 roku, w książce poświęconej Polsce [Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae et diversorum aliorum), zawierającej zbiór kilku prac różnych autorów (między innymi naszych: Kromera, Gwagnina i Krzysztanowica), a wydanej w znanej oficynie Elzewirów w Antwerpii, zamieszczono Joannis Berclaii iudicium de Polonia et ingeniis Polonorum. Czegóż tu o nas nie napisano! Naród to z urodzenia skłonny do dzikości i swawoli, co oni nazywają wolnością [...]. Nienawidzą nie tylko samego słowa „niewola”, ale również słusznej i sprawiedliwej władzy królewskiej. Króla przymuszają do zachowania praw ojczystych przemocą i wojskiem. Szlachta obdarzyła siebie naprawdę przykrymi przywilejami, na podstawie których może sobie wzajemnie a bezkarnie zadawać szkody. Władca zaś nie ma tyle prawa, by sam karał winowajców. [...] Każdy zawzięcie dbały o chwałę własnej rodziny, szczególnie gdy napada na obcych i ubogich. Raczej skłonni do okrucieństwa niż do oszustwa, ale sami znaczą więcej przez intrygi niż istotną siłę. [Przekład Franciszka Bielaka]13. Oczywiście, znów trudno powiedzieć, by nic z prawdy w tych słowach nie było. Ale czy w innych krajach Europy istotnie sytuacja wyglądała, nieporównanie lepiej? Pod pewnymi względami tak: znaczenie gospodarcze i polityczne miast było niewątpliwie większe; do roku mniej więcej 1620 trwa też jeszcze na Zachodzie pomyślna koniunktura gospodarcza w ogóle. Od rozpoczęcia się wojny trzydziestoletniej następuje jednak i tam poważny kryzys, który odbije się bardzo niekorzystnie na stosunkach gospodarczych i bilansie handlowym Polski14. A jak wyglądały problemy polityczne, ustrojowe na Zachodzie? W Hiszpanii, Anglii, a przede wszystkim we Francji umacnia się absolutyzm władzy monarszej. Chwilowo system ten jest, oczywiście, korzystniejszy dla jedności i zewnętrznej siły państw, ale doprowadzi nieuchronnie do późniejszych kataklizmów politycznych, do rewolucji: w Anglii już w 1640 roku. Jeśli dodamy do tego intrygi i walki dynastyczne, nieustanne spory graniczne, wyczerpujące wojny, zwłaszcza religijne, otrzymamy obraz stosunków politycznych w Europie zachodniej bynajmniej nie piękniejszy od tychże stosunków w Polsce. U nas zresztą kryzys ustrojowy przybierze rozmiary klęski dopiero około połowy XVII stulecia, w czasach Jana Kazimierza. Pierwsze ćwierćwiecze, a więc czasy przedstawione właśnie przez Starowolskiego w Polonii (uzupełnienia w wydaniu z 1652 roku obejmują wyłącznie dane o nowych budowlach), jest jeszcze jakby kontynuacją pomyślnego trendu gospodarczego, a zwłaszcza handlowego, poprzedniego stulecia, kiedy to Polskę nazywano spichlerzem Europy. Również polityczna zwartość państwa i znaczenie władzy królewskiej nie jeszcze w fazę ostrego kryzysu, choć pojawiają się już jego symptomy. Podejmując obronę Polski, Starowolski nie musiał więc kierować się –jako Polak– tylko wolą obrony w imię dumy narodowej, obrony „za wszelką cenę”, nawet wbrew prawdzie. Jego poczucie obowiązku patriotycznego nie kłóciło się z uczciwością intelektualną. W Declamatio contra obtrectatores Poloniae zbija więc zręcznie oszczercze argumenty Lansiusa i innych. Mówiąc o władzy politycznej, o prawach obywatelskich, podkreśla, że nie zależą one w Polsce od samowoli królewskiej, lecz służą pożytkowi powszechnemu (powtórzy to stwierdzenie również w Polonii); nie było u nas nigdy– formułuje dalej swe kontrargumenty– królobójców, co na Zachodzie jest bardzo częstym zjawiskiem; nie ma u nas proJw., s. 295. Antoni Mączak, Problemy gospodarcze– szkic w pracy zbiorowej: Polska XVII wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura pod red. Janusza Tazbira, Warszawa 1969, s. 85.
14 13

12

stytucji i wielożeństwa; nie ma wiarołomstwa; koroną nie kupczymy, mieliśmy własne dynastie dziedziczne, a jeśli liczni cudzoziemcy zabiegają o nią, to dlatego, że król polski dysponuje wielkimi bogactwami; znaczna liczba Niemców w naszym kraju– konkluduje również– dowodzi tylko tego, że w Polsce znaleźli lepsze warunki życia, że znęciła ich tu nasza gościnność i perspektywa łatwego wzbogacenia się; nie zapomina też odeprzeć opinii o twardych i przykrych dla ucha dźwiękach mowy polskiej : Bo przecież któryż język dorówna włoskiemu w miłosnych zalotach, któryż ma mniej męskiej siły niż francuski, któryż więcej tchnie próżnością niż hiszpański? Niemiecki jak żaden inny pełen twardych, niemiłych dźwięków, a węgierski barbarzyński. I reprezentanci tych języków mają czoło zarzucać naszej mowie, że twarda, że przykro razi ucho, a przecież bogata ona we wszystkie wdzięki mowy– i jak się ją spisuje, tak się też wymawia. [Przekład Franciszka Bielaka]15. Odprawa oszczercom Polski była istotnie „odprawą”, polemiczną odpowiedzią na negatywne opinie o Polsce. W rok później pisze Starowolski Polonię, by– tym razem już nie polemicznie, z doraźnym celem– ugruntować na trwałe rzeczywisty obraz swej ojczyzny. W Declamatio wyraził swój protest: Nie taki mój kraj, jakim go nieżyczliwi przedstawiają. W Polonii przedstawił go sam: Oto jak wygląda Polska. Z satysfakcją wypadnie też dodać, że owego wyglądu Polski pisarz nie sfałszował, nie objawił tendencji wybielania ciemniejszych stron ówczesnej naszej rzeczywistości. Poglądy na niektóre problemy, na przykład gospodarcze, z pewnością nie odznaczają się wybitną ich znajomością, ale trudno mieć za złe Starowolskiemu, że nie jest autorytetem we wszystkich dziedzinach. Nie można również za ujmę brać mu takich czy innych drobnych potknięć merytorycznych przy podawaniu faktów, bo któż się czasem nie myli? Pomyłek zresztą w Polonii nie ma chyba wiele. Można by co najwyżej wskazywać na niedopowiedzenia, oczywiście, w sensie niewyczerpania do końca pewnych problemów. Ale przecież to książeczka niewielka– zagadnienia ogólne: polityczne, społeczne, obyczajowe, moralne są tu ukazane wyłącznie syntetycznie. Dwie trzecie tekstu to jakby „przewodnik” geograficzny po kraju, opis miast, miasteczek, innych miejscowości, opis czy może nawet tylko zasygnalizowanie istnienia ciekawych budowli: pałaców, zamków, kościołów, klasztorów, wskazanie rzeczy osobliwych, godnych widzenia. Z pewnością książeczka miała też służyć między innymi za „przewodnik” dla przybywających do Polski cudzoziemców. Ale zarazem urabiać właściwy stosunek do naszego kraju, przedstawiać Rzeczpospolitą taką, jaką mniej więcej była. Stąd po „katalogu” topografii i zabytków mamy uwagi ogólne o ustroju, obliczu politycznym, bogactwach naturalnych, sile i tradycjach militarnych, o usposobieniu i obyczajach Polaków. Poczucie godności narodowej, nie tylko o zabarwieniu sarmackim, nie pozwala Starowolskiemu na ukazywanie ojczyzny i jej mieszkańców jedynie w złym świetle. Widział w naszej zróżnicowanej społeczności także wiele walorów, a przy tym znał dość dobrze Europę, by i tam umieć dostrzec niejeden anachronizm społecznopolityczny. Gdzie trzeba, nie unika jednak wskazania cieni, wytknięcia błędów ustrojowych, wad i przywar Sarmatów. Te ujemne strony nie przesłaniają mu wszakże widzenia Polski jeszcze silnej, jeszcze kryjącej w sobie ogromny potencjał wartości– organizm wielonarodowościowy pełen sprzeczności i komplikacji, ale pulsujący życiem, godny nawet podziwu dla swojego istnienia mimo tychże właśnie komplikacji przeciwstawnych zjawisk. Widział Starowolski szlachecką Rzeczpospolitą tak, jak zobaczy ją w 250 lat po nim i jakże trafnie oceni wybitny badacz kultury siedemnastowiecznej Polski, Władysław Łoziński:

Antoni Mączak, Problemy gospodarcze– szkic w pracy zbiorowej: Polska XVII wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura pod red. Janusza Tazbira, Warszawa 1969, s. 85. 13

15

Ale nie bójmy się cieni na obrazie przeszłości. Nie zgaszą one światła, a dadzą wypukłość. Wygląda to na paradoks, a przecież tak jest: Miarą wysokich przymiotów polskiego społeczeństwa są jego przywary. Miarą jego żywotności jest jego anarchia. Miarą jego światła są jego cienie. Bo gdzie drugi naród, co by tak, jak Polska, bez rządu, był potężnym państwem, bez stałego żołnierza odnosił wielkie zwycięstwa, bez wewnętrznej zgody zdobywał się na taką jedność w patriotyzmie? Sarmatorum. virtus veluti extra ipsos. Cnota Polaków poza Polakami. Patrząc z osobna i z bliska na pewne epoki i objawy przeszłości zda się nam, że to prawda, że nie ma w nich ani światła, ani chwały. Obejmując jednak całe horyzonty wieków16, widzimy, że jest i światło, i chwała. Jest jakby poza Polakami, a przecie z nich, od nich i przez nich, jest w rasowym geniuszu, w zbiorowej duszy, w dziejowej emanacji narodu. Tekst Polonii, o czym już powiedziano, składa się jakby z dwu części. Pierwsza, obszerniejsza, to opis położenia geograficznego, klimatu, a przede wszystkim miejscowości z obiektami godnymi widzenia, a więc swego rodzaju „wademekum” turystyczne, ale zarazem ukazanie krajobrazu radującego oczy pięknymi budowlami, często nowoczesnymi, wzniesionymi „podług geometrii włoskiej”, włoskimi ogrodami renesansowymi i wczesnobarokowymi, ba!– nawet niekiedy drogami „wytyczonymi pod sznur”. Zatem nie kraj dzikich ludzi mieszkających w szopach, choć mówi pisarz także o całych miastach drewnianych czy miejscowościach „lichych”, ale kraj– jak inne europejskie– ucywilizowany, znający te same urządzenia i wygody co Zachód. Druga część, skromniejsza objętościowo, mówi o „umysłach” i usposobieniu mieszkańców, o ustroju politycznym, prawach, bogactwach naturalnych, handlu, religii i wojsku. Tu też ujemnych spostrzeżeń znaleźć można najwięcej. Zapewne świadomie pisarz przyjął tę koncepcję układu treści: najpierw opis geograficzny, na zakończenie zaś wizerunek społeczno-polityczny kraju. Czytelnik, obejrzawszy całą Polskę, zwiedziwszy miasta, pałace, kościoły, oszołomiony rozległością terytorium i nierzadko wspaniałością budowli, inaczej– obiektywniej i z wyrozumieniem– musiał potraktować informacje o urządzeniach politycznych, prawach, zwyczajach i charakterze mieszkańców. My jednak w tym wstępie odwróćmy kolejność: zacznijmy od uwag ogólnych o królestwie Sarmatów, by następnie podjąć wycieczkę po rozległych jego obszarach i obejrzeć dzieła przodków.

Wizerunek Sarmaty
Warto może zaznaczyć, że o niższych warstwach społecznych, o chłopstwie i mieszczaństwie, w Polonii są tylko wzmianki. Częściej już wspomina Starowolski o Kozakach, których traktuje z wyraźnym ciepłem, zawsze tam, gdzie mówi o sprawach wojskowych. Zapewne, sam chcąc uchodzić za szlachcica, o czym już powiedziano, unikał drażliwej kwestii położenia chłopstwa w feudalnej Rzeczypospolitej: choć znał ciężkie położenie ludu i niewątpliwie sympatyzował z nim (mocniej podkreśla to w Robaku sumienia złego człowieka; w Świątnicy Pańskiej nie zawahał się stwierdzić, że w kapitułach tylko plebejusze reprezentują element wykształcony), wyraźnie deklarować się nie chciał ze względu na własną karierę. „Naród szlachecki” był zresztą warstwą absolutnie dominującą, jedyną korzystającą z wszelkich praw i przywilejów, jedyną też, której charakterystyka była w zasadzie charakterystyką osobowości Polaka, tworzyła konterfekt Sarmaty.

Władysław Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, wyd. 5., t. I, Kraków 1957, ss. 4–5 (wstęp). 14

16

ale także czupurny. krótkie– odpowiadają w pełni wizerunkowi znanemu z innych źródeł epoki i ze współczesnych opracowań. Ten i następne cytaty z zamieszczonego tu przekładu Polonii. Gdy jednak mówi o otwartości. s. toż opiniami przybywających do Polski cudzoziemców. „bardziej tam przykładają się do gruntownego przyswajania cudzych wynalazków. są skłonni. Gdy zaś podejmowanemu przedmiot jakiś do gustu przypadł.Jakiż był zatem ów konterfekt? Uwagi Starowolskiego o zdolnościach i naturze Polaków– oczywiście syntetyczne. wyd. Toż u nas ukuto powiedzenie: „siedm biesiada. w zatargu sąsiedzkim. Odpowiadając przy okazji cudzoziemskim autorom na zarzuty niewiedzy czy nawet głupoty Polaków. s. Powołuje się w tym miejscu na poważny autorytet włoskiego geografa Giovanniego Botero. s. 231.. Kraków 1869. także cudzoziemcem– otworem stał cały dwór szlachecki. Ujrzysz go trzeciego dnia. że łatwo naśladowano wszelkie obyczaje cudzoziemskie. lecz z tą łagodnością bywało różnie. w łaźni.. Krzysztof Zawisza 17– był nad wyraz gościnny. Odmowę poczytywano za obrazę i dyshonor. że wyjeżdżając na studia za granicę. 21 Władysław Łoziński. Uwieść dawali się na pewno. Przed gościem– sąsiadem czy choćby najdalszym. życie polskie w dawnych wiekach. | Charakter Polaków jest otwarty i szczery– pisze Starowolski– i oni. skory do zwady i „siekania”. mógł. zręcznie i chyba zgodnie z prawdą wyjaśnia. szczerości. 121. jako Jan Boterus w swych relacjach mówi. iż się na nim „w domu. cit. l.. niż do wynajdywania czegoś samym”19. A więc na przykład to. op. bo nieraz asan asana. a to raczej przymiot niż wada charakteru człowieka. sami raczej dać się oszukać. Postawą i ubiorem każdemu dogodzi. 19 Por.. dziewięć zwada” albo: „w dużej kupie się bić. ale w rozdzialiku dotyczącym spraw politycznych i wojskowych– o zwadach w obozach wojskowych. 17 18 Władysław Łoziński. Musiała to być dawno utarta już cecha Sarmatów. ale nie ukrywa i tego. i bynajmniej nie jest gwałtowny albo uparty. zgadza się to z dość powszechną na Zachodzie opinią o Polakach i z wieloma naszymi źródłami z epoki. na drodze i na każdym miejscu [. Cóż dopiero mówić o zwadach i awanturach na sejmikach czy przy kielichu. że nazwać by to należało tylko naiwnością i łatwowiernością. alić on tak chodzi. który w swym dziele Relazioni universali (Wenecja 1598) tak właśnie ujmuje swą opinię o Polakach. skarbczyk. z którymi po łacinie tak swobodnie mógłbyś mówić”18. stąd też pierwszym lepszym przykładem uwieść się dają20. Autor Polonii podkreśla uczoność i zdolności wielu swych rodaków. groźnym karteluszem ostrzegał. 205. zwłaszcza ich biegłość w łacinie: „bodaj że i w środku Lacjum –jak pisze– tylu nie znajdziesz. 20 Por. w kościele. Życie polskie w dawnych wiekach. choćby najcenniejszy. s. lecz łagodny i spokojny. a w małej jeść”. Był więc nasz szlachcic „haniebnie poczciwy” –jak się o Janie Chryzostomie Pasku wyraził ongiś wojewoda miński. a szczególnie modę. 15 . boć blisko sto lat wcześniej i Rej w swym Zwierzyńcu pisał: Polak nad wsze narody jest w tym osobniejszy. Starowolski wspomni zresztą i o zwadach. więcej!– musiał nawet uważać go już za własny. por. by też najdziwniejszy. na polu. 121. Iż ukaż mu jakiś kształt. o niesubordynacji pospolitego ruszenia. bo owa gościnność sarmacka nakazywała zaraz darowywać miły przedmiot. Wytyka przecież Starowolski i wady osobowości Polaka. śpiąc. spiżarnia.] mścić będzie i na gardle jego usiędzie”21. niż oszukać kogoś innego. 14. a zwłaszcza gościnności polskiej. 121. a zwłaszcza suto omszałymi gąsiorkami wypełniona piwniczka. jedząc.

zobowiązał się do obsadzania urzędów starościńskich tylko przez Polaków i do przestrzegania innych jeszcze nadanych przywilejów. 123. s. mieszczan i plebejów określając jako pospólstwo. Oczywiście. co prawda z ogromnym trudem. a zatem i anarchię polityczną– ze zgubą dla całego państwa. kolonialne. do prebend w kapitułach. 22 23 Por.. Przywileje szlacheckie i urządzenia polityczne Przy słabym rozwoju naszych miast i dominującej pozycji szlachty mieszczaństwo. jak z tego nadmiernego zbytku najznaczniejsze poniekąd rodziny do całkowitego później ubóstwa przychodzą. od pomocy przy budowie zamków obronnych). w celu zapewnienia tronu jednej ze swych córek. 124-125. ale i wśród zwykłej szlachty.Może najostrzej wytyka jednak rozrzutność. nie odgrywało właściwie żadnej roli politycznej. biesiadach– pesymistycznie konkluduje: . zwolnił szlachtę od niektórych obowiązków na rzecz państwa (między innymi od podatku poradlnego. acz formalnym tylko podziałem. z jednych i drugich natomiast kapłani do służby Bożej powstają24. Por. s. Nie mniejsza wystawność cechowała również i stół szlachecki. oburzają go zresztą najbardziej. Szlachcie rządy oraz obrona ojczyzny w udziale przypadają. bo –jeśli do zbytku życia dodać zbytek przywilejów. jako całkiem niepotrzebny zbytek. 24 Por. lecz na długo przed nim. nadmiernym przywilejom szlacheckim i nierządowi politycznemu. pospólstwu rolnictwo. dochodzili nawet. poświęca jednak Starowolski osobne rozdziałki. Tym sprawom. chęć olśniewania bogactwem i wspaniałością już nie tylko wśród możnych. z niezmierną hańbą i wstydem dla przodków swoich23. Mówią o tym dość często siedemnastowieczne przekazy– pamiętniki. za Starowolskiego. jak właśnie Starowolski. 126. prezentacji. słusznie chyba. choć ze świadomym może wyolbrzymieniem pisząc. duchowieństwo: Naród Polski najpierw dzieli się na stan rycerski. prawa jednak od zbytku sejmy Rzeczypospolitej nie uchwalają nie wiedzieć z powodu jakiego złowrogiego fatum. Pochodzenie społeczne duchownych bywało różne. zgodnie z przyjętym wówczas. Niektórzy. że „magnaci największą część swoich dochodów na wonne korzenie i wina obracają”22. pożywieniu. w którym król Ludwik Węgierski. dalej na stan duchowny i świecki. naturalnie. Toteż Starowolski sprowadza swój podział do dwóch zasadniczych stanów. Wyższe jednak godności w hierarchii kościelnej w zasadzie osiągalne były tylko dla szlachty. choć można ujrzeć naokoło. czyli szlachtę. Owe z zagranicy sprowadzane produkty. handel i rzemiosła. nieuchronnie nadchodzącą. 16 . oraz pospólstwo. a zwłaszcza magnacki. I nie tylko ze wstydem dla rodowego splendoru. przepych. s. zwłaszcza tzw. Przejdźmy więc do nich. rzecz jasna. wielu duchownych z „pospólstwa” się wywodziło. relacje cudzoziemców. wydziela. Ta wyjątkowa– pod każdym względem– pozycja szlachty w narodzie nie narodziła się. Zaczęło się od przywileju koszyckiego z 1374 roku.. podobnie jak chłopi. Wskazując na wszelkie objawy rozrzutności– w strojach. Podkreśla to i Starowolski. ozdobach. jeszcze w średniowieczu.

Materiały historyczne. Por. czynił magnatami. gdy na ich usługach pozostawały rzesze drobnych domów szlacheckich. Potem przyszły jeszcze wolna elekcja. Kazimierz Jagiellończyk.. dochodzić do olśniewających fortun. że i prostemu szlachcicowi udawało się sięgać po najwyższe godności w państwie. Jego syn. Tyle że. Lubomirskich. właśnie od czasów Staro-wolskiego. jest tylko awans jednych rodów do szeregu możnowładców. w obawie przed oligarchią możnych. w chęci umocnienia własnej pozycji. czerwińskim (1422). Ale ostatecznym efektem tej walki. jak i możnowładztwo. utwierdzi demokrację szlachecką. od pańskiej klamki uzależniających swój byt czy pozycję. A powiększać się one zaczną. Warszawa 1893. 26 . brzeskim (1425). przestawał być wówczas prostym szlachcicem. jedlneńskim (1430) i krakowskim (1433) rozszerzy uprawnienia szlachty. Bo przecież wywdzięczając się uboższym „urodzonym” nadaniami ziemskimi i tytularnymi. a we własnych posiadłościach rządziła się całkowicie samowładnie. Rokosz Zebrzydowskiego. a tymi właśnie ludźmi? W rzeczywistości były więc różnice. Wedle ówczesnego prawa bowiem zamożność różnicy w przywilejach nie czyniła: stan szlachecki. monarcha tym samym zmieniał ich status majątkowy. Jakżeż jednak nie widzieć różnicy między potęgą i wpływami Radziwiłłów. pakta konwenta. Kariery takich rodów. bo dziedzic był już wówczas naprawdę „panem absolutnym” na swych włościach).Jagiełło będzie już zmuszony iść wytyczoną przez poprzednika drogą. na korzyść magnaterii. Nie oddzielono tu dotąd z określenia „szlachta” magnaterii. Istotnie. osadzał na senatorskich krzesłach. Od XVII wieku stopniowo narasta jednak przewaga 25 Por. w 1496 roku) wyłącznej woli dziedziców. W przywilejach: piotrkowskim (1388). Nie sposób ustosunkować się do takiej wypowiedzi jednoznacznie. rycerski. O przynależności do niego decydował klejnot rodowy. A. choć nie był to przecież postulat. 17 s. Stanisław Stadnicki? pod Sandomierzem w 1606 roku. warckim (1423). w jej ręce złoży wybór kandydatów– tylko spośród szlachty– na urzędy ziemskie i wszelkie godności. a zwłaszcza średniej szlachty o zmniejszenie wpływów magnaterii. Nihil novi Aleksandra (1505) potwierdzi wszystkie dotychczasowe przywileje. zakazem skupiania kilku urzędów w jednym ręku zabezpieczy ją przed dominacją możnowładztwa. uwolni ją od obowiązku udziału w wojnach poza granicami państwa itd. artykuły henrycjańskie. Olbracht powierzy los chłopów (w Piotrkowie. („Niech każdy szlachcic w swej majętności absolutus dominus będzie”25– wołał osławiony „diabeł łańcucki”. s.. ograniczy częściowo wpływ magnatem i senatu na rzecz szlachty i posłów ziemskich. wyrzeknie się w Nieszawie (1454) prawa do powoływania pospolitego ruszenia i ustanawiania nowych praw bez zgody sejmików szlacheckich. jak Ossolińskich czy Zamoyskich. Wiśniowieckich czy Ostrogskich. szlacheckie urodzenie z prawnego punktu widzenia dawało każdemu– uboższemu czy bogatemu –jednakowe szansę i możliwości. zapewni też szlachcie wyłączne prawo do piastowania wyższych godności kościelnych. jak Kazimierz Jagiellończyk czy Zygmunt August. zapewni jej nietykalność majątkową. Wiek XV i XVI to nieustanne walki drobnej. 88. Rembowski. obejmował zarówno drobną i średnią szlachtę. Tak więc można by mówić tylko o „rotacji” w ramach jednego stanu. dowodzą. o coraz szersze przywileje. a degradacja drugich do rzędu zwykłej szlachty. Podkreśla to i Starowolski: Jest zaś godnością równa sobie cala polska szlachta i żadne starszeństwo czy tytuły hrabiów albo książąt różnicy nie czynią26. I nie tylko formalnie. pomijając doraźne osiągnięcia. 126. Sapiehów. Szlachta stała się jedynym panem kraju. Po stronie obozu szlacheckiego stają niekiedy królowie. oczywiście. ludzi tylko herbowych.

po części w drodze zwyczajów i tradycji nabrały mocy27. których przodkowie. których. Starowolski dobrze o tym wiedział i sam na sobie doświadczył. jaką przywiązywano do rodowego klejnotu. lecz są to słowa ważkie i celne: [Szlachta] cieszy się licznymi a poważnymi przywilejami. Kliencki stosunek zwykłej szlachty do wielkopańskich rodzin a zarazem konserwatyzm i oportunizm wobec władzy centralnej i porządku społecznego powiększają tylko obraz anarchii. informuje o podziale tych akt na statuty. do służby wojskowej i stanu szlacheckiego są wpisani. zdawałoby się. Dodaje przy tym natychmiast: Za znakomitsze jednak uważane jest szlachectwo z urodzenia niż nadane 29 . zwłaszcza na ziemiach wschodnich. jak trudno było wkupić się do uprzywilejowanego stanu. za męstwo do tego stanu wprowadzeni. Owo przeświadczenie o wyższości „szlachetnego” urodzenia. pierwszym dawcą był Kazimierz Wielki. i na konstytucje. wszak żeby wejść do kapituły krakowskiej. 18 . Owo „nabrały mocy” (invaluere) jest –jak się wydaje– eufemizmem Starowolskiego na określenie stopniowych i wielorakich sposobów wymuszania i przywłaszczania sobie przywilejów i przewagi w państwie. rodząca się właśnie w czasach Starowolskiego ideologia sarmatyzmu. ogranicza się do uwag ogólnych. znakiem rodowym są obdarowani albo którzy teraz sami męstwem swoim klejnot uzyskali i publicznie. s. 126. Tak też i było. s. Por. jako dokumentów spisanych. Dziejom kształtowania się praw i przywilejów szlacheckich poświęca niewiele słów. Homines novi pogardliwie traktowani byli przez szlachtę „z urodzenia” i nie przed nimi otwierały się możliwości kariery. Te ogólne uwagi dostatecznie jednak informują o wszystkim. trafnie ją określa. streszcza je. Nie ukrywa pisarz bynajmniej niepokojących skutków „złotej wolności”. do czego przyczyniła się między innymi unia z Litwą w 1569 roku– akt dla siły i jedności państwa. Już na wstępie rozdziałku poświęconego przywilejom szlacheckim podkreśla wagę. s. a libri chamorum stały się lekturą nader pilnie czytywaną.magnaterii. Mówiąc o przywilejach i aktach prawnych potwierdzających je. tworzą się olbrzymie fortuny. pozytywny. acz za aprobatą króla i senatu uchwalone”28. jakim szacunkiem go darzono i jak strzeżono tej nieomal świętości: Zaliczani zaś do szlachty ci tylko być mogą. I klejnot nie wystarczał. ustawy „nowszymi i naszymi już czasy– przez samą szlachtę na sejmach. które po części szczodrością królów i władców zostały jej zapewnione. co najważniejsze. 29 Por. 126. wynosząca szlachtę do rangi klasy panów w na27 28 Por. 129. Jest to zrozumiale ze względu na szczupłą objętość książeczki. W miarę wzrostu wpływów możnowładztwa na politykę zewnętrzną i wewnętrzną Rzeczypospolitej tysięczne rzesze zwykłej szlachty nie tracą jednak swych przywilejów. jeśli nie był „zaśniedziały”. Starowolski nie poświęca zbyt wiele miejsca w swej Polonii tym i podobnym problemom. za postanowieniem senatu Królestwa. trzeba było wylegitymować się szlachectwem przynajmniej od trzech pokoleń.

kanclerzy. wojny sąsiadom wypowiadają. Były wprawdzie i stałe. prawa na sejmie przez swoich posłów ustanawiają. nie może ani wojny jakiejkolwiek wypowiedzieć [.. Czegóż więcej trzeba? Szlachcie wprawdzie „obrona ojczyzny w udziale przypada”. stanu wojennego nie ogłosi. i ma w ręku wszelkie sposoby wynagradzania i obdarowywania dobrami. wojewodów i kasztelanów. ani podatków czy danin nowych ustanawiać. Kultura. sposób bicia monety zalecają i całą zupełnie Rzeczypospolitej administrację w rękach swoich dzierżą31. bo instytucji aresztu wobec niego przed rozprawą sądową wówczas nie znano. wszyscy co do jednego razem króla sobie wybierają. cit. podatków na potrzeby kampanii nie ustanowi. dochodami korony zarządza i starostwa rozdziela.. fałszywie przysięgać. Wojsko– szkic w pracy zbiorowej: Polska XVII wieku. w wyjątkowych tylko sytuacjach (wojny z Turcją. do którego to momentu szlachcic-przestępca pozostawał na wolności. zaciężne wojska. wszyscy równym prawem i wolnością się cieszą. przyrzeczenie złamać.126–127. ani odstępować komu cokolwiek z dóbr Królestwa. choćby nie-nieprzyjaciel był już w granicach państwa. Por. zwane u nas kwarcianymi. ułatwiającym zachowanie i zarazem rozszerzanie jej wyjątkowej pozycji w społeczeństwie. ani przymierza w imieniu państwa z kimkolwiek zawrzeć. stały się prawdziwym sacrum. 32 Por. do czego sprowadzała się rola monarchy w szlacheckiej Rzeczypospolitej. s. Nietrudno wywnioskować. przymierza z nimi zawierają. a szlachcie niespieszne było do nadwerężania własnej kiesy. Obawiała się przy tym stale. Bez zgody senatu i posłów szlacheckich . później nieco więcej. op. przez kilka tygodni zazwyczaj obradujący. podatki ustalają. Jan Wimmer. sejmy zwołuje. ani praw nowych spisywać albo monetę bić. s. lecz cóż to była za siła? W latach 1600–1617 liczyły one po 1500–1700 żołnierzy. 130-131..rodzie. s. Państwo. nawet jeśli w zupełnym ubóstwie pozostaje. 31 30 19 . Społeczeństwo. Jakimi tedy konkretnymi przywilejami cieszyła się klasa panów? Starowolski wymienia je właściwie w jednym zdaniu. nie wystarczała. Por. Szwecją) liczba zaciężnego żołnierza przekraczała 20000 czy 30000. ani podnosić kogokolwiek do stanu szlacheckiego... na wszystkie urzędy i na sędziów wyznacza. wici nie roześle. świadomie podtrzymywanym. Moskwą. dopóki sejm.. oczywiście. skoro tak wyjątkowe– w mniemaniu szlachty– były walory jej postawy: . 127. wedle swej woli i upodobania rozdaje. daje ono przecież wystarczające wyobrażenie roli szlachty w państwie: . 2000–4800 żołnierzy. Słowem– wszystkie w Rzeczypospolitej godności sam. marszałków. lecz nie wyruszy ona na wojnę. iż własną piersią kraj przed nieprzyjacielem obroni.. że silne wojska zaciężne mogłyby być przez króla i magnaterię wykorzystane do ograniczenia jej przywilejów. Zatem nikt nie może „urodzonego” kazać uwięzić– nawet król– przed wyrokiem sądowym. dotyczącej spraw Rzeczypospolitej. kłamać jest hańbą i niesławą30. Zdradzić. Sam natomiast zupełnie biskupów i opatów mianuje. s. Wolała więc szermować hasłem.. podskarbich i wodzów wojska. kogokolwiek zechce33. acz tylko na krótki okres32. Na takie wyjątkowe zaciągi „kwarta”. od 1563 roku.. do przemocy i utrwalenia absolutyzmu. 160 i n. Jakżeż nie miała być ona wyjątkową. ani rozstrzygać rzeczy jakiejś ważniejszej. pierwszą bowiem szlachcica zasadą– przypomina Starowolski– jest uczciwość. 33 Por.].

]. Feliks Koneczny. Cóż. umiłowanie swobód obywatelskich. możliwy do napiętnowania. Mamy tedy króla. Podobnie rzecz miała się z sądownictwem. obranych w wolnym głosowaniu każdej prowincji.. przez ogół rozumiemy tu klasę panującą). do której podjęcia nikt nie czuł się uprawomocniony. ziemskich. ss. piękne. między innymi Niemców. wojewodowie. miał działać sprężyście? Oto w 1598 roku sejm zajmował się na przykład roztrząsaniem sprawy budowy mostu na Styrze w Łucku i oczyszczeniem tej rzeki. przydawały splendoru i korzyści ich nosicielom. Por. Były to jednak godności bardziej tytularne niż rzeczywiste. izbę poselską. Jak zatem ten najwyższy organ władzy. Zaiste. Sędziów wybierała społeczność szlachecka danego terenu– król tylko ich zatwierdzał. kierujące się praworządnością.. Oczytany w literaturze starożytnej. do której by sól wolno było przywozić z drugorzędnego magazynu w niedalekim Sochaczewie35. Któż zresztą umiałby to wówczas uczynić? Przyczyny anarchii.. Dzieje administracji w Polsce w zarysie. Rozumiał. którzy nauczyli nas rzekomo tendencji do bogacenia się. Ale przecież– o paradoksie!– u podstaw tych nierozsądnych form działalności administracyjnej i prawnej leżało poszanowanie prawa. choć teren ten należał do Ostrogskich i oni sami– wszak w ich interesie leżało zbudowanie tamy– powinni byli się tym zająć. którzy i władzę króla. jakoby trybunów jakichś. nie umie on jeszcze wskazać konstruktywnych sposobów naprawienia sytuacji. 130. że były to zasady właściwie bardzo demokratyczne. sprawiedliwe formy i zasady obowiązywały polskie władze centralne– monarchę. w jej pogoni za bogactwem. Tradycje narodowe miewają długi żywot. utopiony w powodzi drobiazgowości. kiedy sejm. Władza w Polsce– pisze– składa się z trzech podstawowych i prostych form republiki. podsunęli złe przykłady. Takie i podobne drobiazgi trafiały na forum sejmowe. a więc każdy niesprawiedliwy wyrok był publicznie znany. 20 . bo w terenie unikano decyzji. a wyznaczonych do uchwalania na sejmie praw. 181–182. które zakładają rządy albo jednego. Trudno odmówić mu cech dobrych: sądy były w pełnym tego słowa znaczeniu niezawisłe. był w praktyce właściwie jedynym organem władzy na cały obszar Rzeczypospolitej (prawie l min km2)! Administracja terenowa właściwie nie istniała. Ale jednocze34 35 Por.. senat.Trudno zarzucić Starowolskiemu brak obiektywizmu czy stronniczość.. Gotów też tłumaczyć to zjawisko wpływami Zachodu. szanujące wolę ogółu (oczywiście.]. Nie potępia też samych zasad ustrojowych.. Mamy posłów sejmowych.. Większość drobnych nawet spraw miała więc swój epilog w sejmie. w oparciu o równość praw. nie z dziedzictwa. i nic w tym chyba dziwnego u człowieka tamtych czasów. albo kilku. w 1609 roku sejm długo debatował nad podjęciem uchwały o utworzeniu dodatkowej komory składowej soli wielickiej w Kamionnej. cudzoziemców do nas przybywających. Były też jawne. niezależne od władzy. lecz w drodze elekcji kreowanego [. w jej ograniczaniu się do strzeżenia własnych interesów. s. albo wielu. ale nie dysponowały realnymi. kasztelanowie. ale dostatecznie jasno przedstawił rażące anachronizmy społeczno-politycznego oblicza kraju. poważnymi kompetencjami. widział w ustroju politycznym Polski analogie z tezami Arystotelesa o trzech formach stanowiących jedną sprawiedliwą władzę. Mamy senat ze znaczniejszej szlachty wybrany [. Krótko. Wilno l924. w 1601 roku podjęto uchwałę o budowie tamy królewskiej na Bugu w Krelowie. Owszem. a więc najwyższy organ administracji państwowej. i senatu nadmierny autorytet ograniczają34. niemocy sądów i bezradności władzy widzi w postawie moralnej szlachty.. sędziowie. czyli wszystkich do pewnego stopnia. jak inni. podkomorzowie. Oczywiście. grodowych i dworskich godności było wiele: starostowie i podstarostowie.

odebrać zaś nikomu go nie można. nie przyjął jego z kolei oskarżenia i żądań o wymierzenie sprawiedliwości wobec kogoś innego. albo też jeśli kto osiągnie inną wyższą godność. 21 . Otóż jeśli osądzony nie zgłosił się sam do odbycia kary. choćby szło o zbrodnię! Nie na tym koniec. gdyż w ten sposób odzyskiwał cześć i wszystkie przywileje. mogli nic sobie nie robić z wyroków sądowych. I choć takie zasady wydawać by się mogły zupełnie absurdalne. Nie zapomina też Starowolski podkreślić. rzeczywisty obraz Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII stulecia. częścią świeckimi. Por. widzi niesprawność urzędów. chyba że po jego całkowitej lub połowicznej zmianie stanu. a nawet możliwości zastosowania tymczasowego aresztu wobec przestępcy. Nie było. częścią duchownymi. w czym tkwią przyczyny pogarszającego się stanu politycznego i gospodarczego kraju. Poszkodowany sam musiał wnieść sprawę do sądu. wtedy bowiem tej pierwszej trzymać prawnie nie może36. dysponujący własnymi strażami. przynajmniej nie zawsze. 36 37 Por. 136. Możliwości miała Polska poważne. lecz wykorzystać ich nie mogła ż winy istniejącego porządku społecznopolitycznego. W praktyce zatem osądzony najczęściej zgłaszał się rzeczywiście sam do odbycia kary. z określonymi honorami i godnościami związany. cały czas mowa o szlachcie). stara się pisarz znaleźć odpowiedź na pytanie. ani też nie do pogardzenia bogactwa Polaków”37– umiarkowanie stwierdza na wstępie rozdziałku Szymon Starowolski. W rozdziałku o władzach administracyjnych znajdziemy. Magnaci. obliczanym na 200 osób. s. jak i utrwalenie się tradycji stawania przed sądem „z wolnej stopy” (oczywiście. były podziemia twierdzy w Kamieńcu Podolskim). Wszak honor szlachecki zobowiązywał do poszanowania postanowień sądu. Siła i słabość Rzeczypospolitej „Ani wielkie są. jak już wcześniej wspomniano. zasad ustroju jednak nie podważa. a nawet już po wyroku. o bogactwach i sile państwa. oczywiście. Decydował o tym zarówno brak więzień (głównym więzieniem Rzeczypospolitej. Tak istotnie było. Wytyka Starowolski śmiało przywary Polaków. z podaniem kolejności. w jakiej senatorowie zasiadali w sejmie i oddawali swe wota. W ostatnich rozdziałkach. nie były nimi. a właściwie silnymi oddziałami wojskowymi. s.śnie nie było instytucji zwanej dziś prokuraturą. Tak jednak było przede wszystkim ze zwykłą szlachtą. to jest po utracie wolności obywatelskich. czyli szlachectwa i dobrej sławy. Mimo to z lektury Polonii rzuca się w oczy obiektywny. 131. przestępcy nie groziło już nic. Znajdziemy też krótką informację o innych godnościach i urzędach ziemskich tudzież o ich znaczeniu. Nic też sobie z nich nie robili. bywał „wyjęty spod prawa”. bo żaden sąd i tak nie wziąłby go w opiekę. a nawet wyjaśnienie historyczne pochodzenia niektórych urzędów. zwyczaju. jak łakomy kąsek stanowiło senatorskie krzesło: Stały też i dożywotni jest to urząd. szkodliwość nadmiernych przywilejów szlachty. zgłaszania się samemu do odbycia kary. szczegółowe wyliczenie wszystkich godności senatorskich. Scharakteryzujmy pokrótce i te uwagi naszego polihistoria. Ta formalna z pozoru klauzula miała ogromne znaczenie: osądzonego można było wówczas nawet zabić (oskarżyciel prywatny dobrze o tym wiedział!). a co więcej– musiał sam przyprowadzić czy skłonić do stawienia się oskarżonego! Jeśli nie uczynił tego w ciągu roku i sześciu tygodni od chwili zajścia wypadku.

anarchię.Główną winę za nie najlepszy stan gospodarczy upatruje Starowolski w niewłaściwie prowadzonym handlu. Autor słusznie wskazuje tu na sprzężenie rozwoju gospodarczego z handlem zagranicznym. Skoro nie mieliśmy bogato rozwiniętych miast. 22 . niż sprowadzamy zagranicznych– zwłaszcza nie tyle koniecznych. potężnych wojsk tureckich. wedle których Polska zbyt wiele sprowadza z zagranicy towarów luksusowych. gdyby mogła wprowadzić skromność życia właściwą starożytnym Lacedemończykom. i różnych rzemieślników. które sprowadzamy. Starowolski tych aspektów nie widzi. i mądrym na koniec zarządzaniem gospodarką znacznie nas przewyższają38. kwarciane. najistotniejszej przyczyny nikłości tego rozwoju: słabości gospodarczej miast polskich i zaznaczającego się ich stopniowego upadku na skutek wzrostu przywilejów szlacheckich. oczywiście. Gdybyśmy przeto więcej towarów naszych wysyłali poza granice Królestwa.. I gdyby nie owe niewzruszone zasady demokracji szlacheckiej: sejmowanie i sejmikowanie. samowolę i niesubordynację. w odniesieniu do Polski nie zauważa jednak. któremu hetmani z wojskami zaciężnymi nie byliby w stanie stawić czoła. wobec czego nasz bilans handlowy jest ujemny. Jeśli w gospodarczych aspektach sytuacji Polski pisarz nasz nie jest zbyt kompetentny i nie daje oceny wyczerpującej. pustoszących pogranicze watah tatarskich. Wyliczając towary. Starowolski podkreśla i ten problem. a wreszcie i gnuśność właściwa właścicielom ziemskim. które i ilością towarów. To co mówi. w jakich obróciła się już w czasach Starowolskiego szlachta polska. lecz niepełną. a zatem i rzemiosła. To ostatnie przewidywano już tylko na sytuacje wyjątkowe. to dobrze wie. zaprawienia 38 Por. powołującej stałe wojska zaciężne. Były to naprawdę siły znikome. tzw. Wojna trzydziestoletnia wprowadza nowy bezład gospodarczy. i obfitością kruszców. Powtarza tu zresztą ogólnie rozpowszechnione wówczas poglądy. w czym tkwi polityczna i wojskowa słabość Rzeczypospolitej. że nie uważano by nas za całkiem ubogich w porównaniu z innymi krajami europejskimi. wywołuje kryzys w całej Europie. W celu utrzymania pospolitego ruszenia w większej gotowości. w nadmiernym rozszerzeniu przywilejów szlacheckich powodujących nierząd. W braku silnej władzy centralnej. która tradycyjnie była przecież główną powinnością szlachcica. było już powiedziane. wystarczające do odpierania corocznych prawie. wreszcie na skutek niszczących wojen. mówi o wzroście nominalnej wartości pieniądza w swoich czasach i o zjawisku fałszowania rzeczywistej jego wartości przez zmniejszanie wagi lub domieszkę pośledniejszych kruszców w monetach.. co raczej zbytkownych– sprawiłoby to. 137-138. Od około 1618 roku zmniejsza się na Zachodzie zapotrzebowanie i na zboże. jest prawdą. ale niezdolne do powstrzymania regularnych. Wspomina o decyzji sejmu jako konieczności spowodowanej niczym innym. co mogliśmy oferować zagranicy? Toteż podstawowym towarem wywozowym pozostawało nadal zboże i produkty leśne. z powodzeniem obeszłaby się [bez nich] ojczyzna nasza. Pogarsza się więc i bilans handlowy Polski. Wspomina pisarz o ustawie sejmowej z 1563 roku (nie wyszczególniając. jak niemożliwością liczenia na pospolite ruszenie. okazująca większe zainteresowanie cenami zboża w Gdańsku niż tatarskimi zagonami na Dzikich Polach czy marszem Turka pod Chocim. konkluduje: . s. przeznaczone w zasadzie do obrony południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej. czy raczej nie podkreśla. szwedzkich czy moskiewskich. samowoli magnackiej. jak najazd wroga. gdyby rzeczywiście każdy „urodzony” poczuwał się do obowiązku służby wojskowej. Jak prezentowała się siła i liczebność wojsk kwarcianych. Mogliśmy– teoretycznie– dysponować olbrzymią liczbą rycerstwa. jej nazwy i daty). Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w pierwszej ćwierci 'XVII wieku pociągnął za sobą również kryzys monetarny.

a przy tym mało znaczące wypowiedzi na ten temat w naszej literaturze XVI i pierwszej połowy XVII wieku ukształtowały na ogół przekonanie. gdy sejm postanowi wojnę. które „w swych obozach mają dyscyplinę starożytnych Rzymian. rysopisowi Sarmaty. nie podważą zbytnio tego przekonania. usiłuje też wytłumaczyć naszą sytuację polityczno-wojskową tym. o czym niżej). złożonych z polskich chłopów: A przecież widzieliśmy na żołd zaciągniętych. Nie przesłania to przecież rzeczywistego obrazu anarchii i politycznej niemocy. albo umierają39. przytacza znamienite zwycięstwa oręża polskiego. przejdźmy teraz do tych spraw. jak się wydaje). na prowincje nakładany jest podatek i la ustanawiane daniny doraźne. lecz wtedy dopiero. Pisząc o ojczyźnie z przywiązaniem. nie kwestionując samej zasady ustroju. że z winy szlachty nie istnieją właściwie zaciężne wojska piesze. 23 . że nie prowadzimy wojen zaborczych. uzbrojenia i sprawności rycerskiej. 41 Por. a mianowicie skarbowość: Już zaś co do pieniędzy. Oczywiście. niż dostarczać rekruta (tak potrzebnego jej na folwarku!). które nigdy zapewne nie da się całkowicie obalić. jakimi chwalebnymi czynami odznaczają się w wojnach. moim zdaniem. wojsk równie chłopskich. Polonia atlasem architektonicznym Rzeczypospolitej Licznym stosunkowo pracom naukowym poświęconym historii sztuki w Polsce w dobie odrodzenia i wczesnego baroku odpowiada nikły raczej stan badań nad poziomem świadomości estetycznej. Przyjrzawszy się wizerunkowi szlacheckiej Rzeczypospolitej. okazowania. czyli przeglądy szlachty danej ziemi czy województwa. pragnienie. Lecz i ta ustawa nigdy nie była realizowana należycie przez opieszałość szlachty. nie ukrywa przecież żadnej jego wady. 145. którzy powietrza naszego cierpieć nie mogą i albo uciekają. ograniczone do analizy Polonii Szymona Starowolskiego. lecz 'jedynie obronne. tych w skarbie nigdy gotowych nie ma. s. rzeczą zdecydowanie drugorzędną. s. miastami i ogrodami. upal i prace obozowe znoszą z większą wytrwałością ducha niż Węgrzy czy Niemcy. Uwagi w tej części wstępu. obiektywizm relacji. ustanowiono tzw. gdyż szlachta wolała składać opłatę na utrzymanie wojska (co nie dawało rezultatów. jak głód. Por. być może jednak pozwolą spojrzeć na za39 40 Por. Wytyka Starowolski także inny podstawowy błąd polityki polskiej. konieczne dla zakończenia wojny41. Rzadkie. czego Starowolski nie ukrywa. Przy okazji podkreśla wartość bojową owych pieszych oddziałów. Nawiązuje też zaraz do Kozaków. poczuciem odrębności stylowej ówczesnej sztuki. 146. syntetyczność ujęcia są w tym świetle. że między rozwojem samej sztuki a jej recepcją w Polsce musiała istnieć wyraźna dysproporcja. 145. W tym właśnie wielka zasługa pisarza. jej wspaniałymi budowlami. s. a męstwem wojennym i spraw żołnierskich znajomością : żadnej w świecie nacji nie ustępują”40. Piętnuje Starowolski również to. oglądaliśmy.szlachty do rygoru. Uchybienia merytoryczne (zresztą– nieliczne. podkreśla i bitność rycerstwa. które zajmują prawie dwie trzecie tekstu Polonii: zapoznajmy się z pięknością ziemi. poglądami na sztukę.

Odrodzenie w Polsce. województwami. cz. s. t. Kronika wszystkiego świata (1551) Marcina Bielskiego. choć nie można jej pozostawić bez zastrzeżeń. że niezupełnie słusznie. populis. Trzecie (1656. cit. a zarazem wiernego rzecznika polityki Karola Gustawa– służyć miała celowi propagandowemu. wieku. Wolfenbüttel) dowodzi niemałej popularności dziełka także za granicą. Edycja PoloPor. Por. Opublikowana z inicjatywy Hermana Conringa– znanego polihistora i profesora prawa w Helmstedt. przyczynił się do jej wielkiej popularności w ciągu prawie półtora.. 349. magistratibus et Republica Regni Polonici libri duo (1575) Marcina Kromera. licząc od pierwszego wydania (1632). W zestawieniu z wcześniejszymi publikacjami o treści geograficznej Polonia. cytowany już Franciszek Bielak zaznacza wprawdzie w swej rozprawie o Starowolskim. a w każdym razie zbyt szablonowo zalicza się ją do rzędu popularnych w XVI i XVII wieku w Polsce (i nie tylko w Polsce) opisów typu geograficznego. Mówiąc o opisie miejscowości w Polonii. różnicują budowle (bo Starowolski mówi głównie o architekturze. Ale być może taki właśnie charakter książki. s. należą m. że jest to przede wszystkim– uchwycony w schyłkowym okresie odrodzenia i początkach baroku– obraz architektury polskiej. które poprzedziły Polonię Starowolskiego. Franciszek Bielak. i to w momencie. krótki opis. Dotychczasowe pomijanie Polonii w publikacjach z zakresu historii sztuki tłumaczyć należy chyba tym. Drugie wydanie (1652) ukazało się jeszcze za życia autora i zostało przez niego uzupełnione aktualnymi informacjami. 300. układ zasadniczej. Polonia swe de situ. nie prezentuje najwyższych walorów. II. uspokojeniu sąsiadów Polski. gdy prawie cała Rzeczpospolita znalazła się w rękach Szwedów. Bolesław Olszewicz. w Kronice polskiej (1597) Joachima Bielskiego czy Polonia (1606) Stanisława Krzysztanowica. Jest przede wszystkim rodzajem kompendium obejmującego w skrócie wszystkie ważniejsze wiadomości o współczesnej autorowi Polsce. Pod tym względem jest raczej pracą słabszą. Descriptio veteris et novae Poloniae (1585) Stanisława Sarnickiego. podawane są jakby w trakcie „wędrówki” po kraju: systematycznej –prowincjami. w pracy zbior. skondensowane informacje o poszczególnych obiektach zawierają jednocześnie charakterystykę ich walorów plastycznych. jeśli idzie o schemat konstrukcyjny. że krótkie. Trudno z taką klasyfikacją polemizować. co łatwo zauważyć nawet przy pobieżnym ich zestawieniu.: Tractatus de duabus Sarmatiis. dotyczącymi głównie nowo wzniesionych obiektów architektonicznych.gadnienie rozumienia sztuki w naszym kraju w pierwszej połowie XVII wieku w korzystniejszym nieco. nie podkreśla jednak jego cech szczególnych: tego. Jest to niewątpliwie praca geograficzna. choć bardzo wąskim świetle. ziemiami. Do polskich publikacji o treści głównie geograficznej.in.) Macieja z Miechowa. Odchodząc od szczegółowego porównywania wymienionych publikacji– należy podkreślić. na co zresztą już wcześniej zwrócono uwagę43. 2. oczywiście. W sensie obfitości i szczegółowości (bo nie zawsze prawdziwości) informacji nie dorównuje może nawet wcześniejszemu o około 180 lat znakomitemu dziełu Jana Długosza Chorographia Regni Poloniae. że Polonia Starowolskiego tylko w swym ogólnym charakterze nawiązuje do schematu uprzednio wyliczonych dzieł. 43 42 24 . i tego. zaskoczonych niezwykłym powodzeniem militarnym Szwedów. wyrażają stosunek autora do dzieła sztuki i zdradzają pewną jego znajomość terminologii z tego zakresu. Geografia polska w okresu Odrodzenia... (wydanie pierwsze w 1517 r. w którym różnorodne informacje.. iż opis ten jest bogatszy i dokładniejszy niż na przykład u Kromera42. opisowej części tekstu. Warszawa 1956. Materiały sesji naukowej PAN 25–30 października 1953 roku. choć nie tylko) pod względem stylowym. op. w znacznym stopniu niegeograficzne. Sarmatiae Europeae descriptio (1578) Aleksandra Gwagnina. podającej najważniejsze informacje z różnych dziedzin. moribus.

a więc bezstronnym głosem popierającym sławny propagandowy „list” Conringa. Przede wszystkim dlatego. na ogół rzetelnie sprawdzonych. cit. Zmieniała się tylko każdorazowo forma edytorska. Padają natomiast nazwiska fundatorów. Litwę. literackim językiem. chęć sławienia ludzi wybitnych i dzieł przez nich stworzonych idą tu w parze z troską autora o przekazanie informacji krótkich wprawdzie. świadczy o obiektywnym charakterze i znacznej popularności dziełka Starowolskiego44. to współcześnie autorowi wartość jej musiała być z całą pewnością poważna. a nawet czasie powstania. mogący pochwalić się licznymi. Małopolskę. klient. Na wcześniejszą literaturę. Najlepszym dowodem długo trwającej aktualności dziełka jest zresztą fakt. To. usprawiedliwiający zabór Polski i przekonujący europejskiego czytelnika o pozytywnych dla Zachodu skutkach tego aktu. Niewątpliwie te części kraju znane były autorowi najlepiej. po których wiele znakomitych obiektów nigdy już nie podniosło się ze zniszczenia. podane żywym. ustroju społecznym. nigdy jednak w interesującym nas tutaj kontekście. na niejednym dworze magnackim. Mazowsze. wzniesionymi często według najnowszych wzorów architektonicznych. Wiele informacji. utrzymywał żywe kontakty z wieloma znakomitymi mecenasami. zwięzłe informacje. zwłaszcza o tych obiektach. posiadały najwięcej obiektów godnych uwagi. na przykład na Polonię Kromera. pozwalają w pełni zorientować się w rozmiarach i charakterze budowli. bywał. w zamierzeniu wydawcy. obiektywnych. jak w przypadku willi w Woli Justowskiej.nii miała być. ale istotnych. które obecnie już nie istnieją lub znajdują się w stanie zaawansowanych ruin. że było ono wielokrotnie wznawiane w ciągu prawie półtora wieku– w oparciu o uzupełniony tekst drugiego wydania– bez istotnych zmian w treści. 39. ale– co bardzo ważne– roztacza przed czytelnikiem wspaniały obraz architektoniczny i urbanistyczny Polski. Pomorze. Żmudź i Inflanty. Stąd też sądzić można. Informacji o innych mógł zasięgać od licznych przyjaciół i znajomych. że wiele miejscowości i znaczniejsze budowle znał z autopsji. w całości murowanymi miastami i wspaniałymi budowlami. niekiedy bogactwie wystroju. opublikowana po raz pierwszy w roku 1632 i rzetelnie uzupełniona przez autora w drugim wydaniu z roku 1652 informacjami o nowo powstałych w tym czasie budowlach (wyłącznie tymi informacjami). że te właśnie krainy były najlepiej zagospodarowane. 25 . zachowuje pewną wartość dla nauki jeszcze i dziś. przeciwstawia Zachodowi kraj o równie wysokiej cywilizacji. a lapidarne. polskim. przebywających stale lub przejazdem w różnych częściach kraju. nie ma także konkretnych dat budowli ani szczegółowych opisów ich wyglądu. Ruś. obfite wiadomości o naszym kraju. jej bogactwach naturalnych. Setnik pisarzów polskich. Wiadomości o poszczególnych obiektach są– jak już wspomniałem– krótkie: nie padają w nich nazwiska artystów. Maleńkich rozmiarów książeczka nosi wszelkie znamiona rzetelnej pracy naukowej. jako. 44 Szymon Starowolski. że Conring zdecydował się na wydanie Polonii w tak szkodliwym dla nas zamiarze. ukazuje Polskę przed najazdem szwedzkim i wojnami drugiej połowy XVII wieku. Odpowiadające duchowi epoki poczucie patriotyzmu. że książeczka Starowolskiego. w ich stylu. zawiera na ogół dokładne. Układ treści odpowiada siedemnastowiecznemu podziałowi terytorialnemu państwa: Starowolski omawia w kolejnych rozdziałach Wielkopolskę. Proporcje tekstu są więc na ogół obiektywnie wyważone. zwłaszcza dla czytelników spoza naszego kraju. trudno jednak zaprzeczyć. a tym bardziej dla przybywających do Polski gości zagranicznych. ziemie i powiaty. dzieląc każdą prowincję na województwa.. Jeśli sugeruję. Najobszerniej potraktowane zostały Małopolska i Ruś. Starowolski bardzo często podróżował po kraju. narodowość budowniczych. choć niekiedy podana jest. niekiedy powołuje się także. mówi o położeniu geograficznym Polski. op. s. że dziś jeszcze Polonia ma pewne znaczenie dla nauki.

z województwami: krakowskim. sandomierskim i lubelskim. Mogile. Iłżę– „wyróżniającą się domami ceglanymi”. oczywiście. Obrze. por. Konin. jako historycznej kolebki naszego państwa. Zatorskie i Siewierskie oraz starostwo spiskie– dolicza się Starowolski dziewięćdziesięciu trzech miast ozdobionych kościołami. który tak wspaniałością i obronnością budowli. zamki „najświeższej architektury” w Gołuchowie i Bykach oraz takiż pałac w Kruszynie. Paradyzu (dziś Gościkowie). Wyliczając następnie ważniejsze miasta województwa poznańskiego. ale najwięcej miejsca poświęca Akademii Lubrańskiego. Słupca. Mogilnie. kościołem kanoników i kolegium jezuitów. Wiśniczu. Wągrowcu. na przykład w Lądzie. Przemęcie. Kazimierz (dziś Kazimierz Biskupi) oraz Kórnik „murami są ozdobione i dość ludne”. Na terenie województwa krakowskiego. oprócz kościołów. Miechowie. Z godniejszych uwagi budowli świeckich ówczesnej Wielkopolski wymienia autor zamek w Odolanowie. Tenczyn. z kilkoma klasztorami. Z godniejszych uwagi miast i miasteczek małopolskich wyróżnia Starowolski między innymi Tarnów. Częstochowie. ale dość piękne i słynące z handlu z Niemcami. Biecz– „miasto piękne i w miejscu obronnym położone”. na przykład w Tyńcu. Szydłowiec „piękne budowle” mający. wzniesioną– jak zaznacza– „w miejscu całkiem nie do zdobycia. zaników i bogatych klasztorów. opisowi Krakowa. Ponadto wymienia nie wchodzące w obręb miast zamki (między innymi Melsztyn. jak i zasobami wszelakich rzeczy tyczących się sposobu życia i zewnętrznej oglądy. wśród nich katedrę i kolegiatę NPM. prywatnych i publicznych. arcybiskupie zamki w Skierniewicach i w Łowiczu– ten ostatni „piękne budynki” mający. kościół katedralny we Włocławku. Lanckoronę. na podkrakowskich Bielanach. murem i fosą otoczony i domami ceglanymi pośrodku ozdobiony”. wyłączywszy należące do niego księstwa Oświęcimskie. i 27. otwiera przegląd poszczególnych prowincji. choć ludna i mająca murowany zamek. wreszcie Nieszawę– „całą murowaną” i Brześć Kujawski– „wałem. Wschowa. Z ważniejszych obiektów architektury sakralnej na terenie Wielkopolski wylicza Starowolski między innymi kolegiatę w Choczy. komentarze 26. Wymienia następnie godniejsze budowle miasta.) szczególnie wyróżnia Kalisz– miasto „otoczone murem ceglanym z basztami”. Olkusz obwarowany -murami 26 . Pyzdry. Lubiniu. gdyby je chociaż trochę sztuką architektoniczną ufortyfikować”. wszystkie inne zaś „obywają się bez jakichkolwiek obwarowań i składają się jedynie z drewnianych budynków”. była miastem drewnianym.Opis Wielkopolski. fontanny i sady urocze” posiadający. jak i wygody użytkowników odpowiednio zbudowane”. Po Wielkopolsce następuje opis Małopolski. zamek Radziejowskich w Radziejowicach– „ogrody. Bydgoszcz– „miasto murowane”. Piotrków Trybunalski– „miasto niebrzydkie”. Trzemesznie. kolegiatę w Tumie pod Łęczycą. Rawa (dziś Rawa Mazowiecka) natomiast. klasztorami i zamkami. autor zaznacza. Ogrodzieniec. kościół romański w Kruszwicy– „z kwadratowych kamieni zbudowany” i inne. że Kostrzyn. Książ. Najwięcej miejsca poświęca. a także obfitością zagranicznych towarów i liczbą tudzież uprzejmością mieszkańców łatwo się równać może ze sławnymi miastami Niemiec i Włoch. klasztor w Ołoboku– „przebogaty i pięknie na kształt zamku zbudowany”. przez biskupa Jędrzeja Lipskiego ufundowaną. Gidlach. Nie wspomina natomiast ani słowem o ratuszu przebudowanym przez Jana Baptystę Quadro. zamek we Włocławku grupujący „ceglane domy”: i wiele innych. Kalwarii Zebrzydowskiej. przechodzi Starowolski do omówienia ważniejszych miejscowości. Kcynia. Po uwagach ogólnych o położeniu geograficznym. Z miast wielkopolskich poza województwem poznańskim (niektóre z wyliczonych wyżej niesłusznie zresztą Starowolski umieszcza w województwie poznańskim. Wieluń– „piękne domy ceglane” mający. Lipowiec) i klasztory „tak co do obronności. rzeźbie terenu j podziale administracyjnym prowincji. Poznań w ocenie Starowolskiego to wprawdzie miasto małe. Rabsztyn.

] przepięknie zbudowane”. zbudowany podług symetrii włoskiej”. które pisarz wymienia. Olesko. w Tarłowie kościół „spośród nowych budowli najwspanialszy”. a także fortyfikacjami podług sztuki współczesnej geometrii otoczył”. ale obok tych okazałych i najnowszych wymienia Starowolski także między innymi Ogrodzieniec– „zamek na skale bardzo stary” (czyżby nie wiedział o jego renesansowej przebudowie w pierwszej połowie XVI wieku?) i Drzewicę godną uwagi „dla zamku starożytnego”. Jarosław sławny w całej Polsce z jarmarków. „zamek niebrzydki” w Grodnie. który Jan Zamoyski „we wsi swej dziedzicznej [. Żółkiew. lecz tak podług prawideł sztuki zbudowany. w którym są piękne świątynie. Satanów– nieźle obwarowane i zamkami umocnione. „pałace przepiękne” w Morawicy. zamek z obwarowaniami i klasztor karmelitów bosych w Wiśniczu Nowym– „obydwa nowoczesnej architektury. warownych zamków. Tarnopol. „zamek przepiękny” w Tenczynie. lecz także w dobrach ziemskich”. Podhajce „murem i wałami otoczone”. wreszcie Zamość. „bardzo wytworną” willę w_ Woli Justowskiej. Kazimierza przy katedrze. ufortyfikowane i wzmocnione zamkami Czerkasy. wreszcie Kazimierz nad Wisłą– „miasto [. Zasław. w Krzepicach „pałac nowej architektury”. lecz „dostatecznie warowny”. w Brześciu na koniec „pałac królewski nowej architektury poza miastem z wypielęgnowanymi ogrodami”. „okazały pałac z obwarowaniami” w Łańcucie. fosami. „co powszechne jest wszystkim magnatom Sarmacji”– znacznie przewyższała Litwę Ruś. Jednakże i o tej prowincji pisze autor. kościołów.. Międzyrzecz. Kazimierza „włoskiej architektury”. „marmurami najwyborniejszymi ozdobioną”. umocnieniami. Lublin. Liczbą miast. „zamek bardzo wytworny” Koniecpolskich w Nowo-polu (Koniecpolu). Z godniejszych miast wymienia tu Starowolski między innymi Lwów. wreszcie panów możnych pałace– mniejsze. Litwa potraktowana została przez Starowolskiego skromniejszą liczbą miejscowości i obiektów. że podobnego Polska nie ma”.. Ze znaczniejszych obiektów architektonicznych na Litwie wymienia zamek w Trokach– „stary” wprawdzie. Do ciekawszych obiektów architektonicznych tej prowincji zalicza Starowolski między innymi „zamek przepiękny” w Żółkwi i tamże „ogrody przyjemne”. Wspomina też o myśliwskim dworze królewskim w Rudnikach koło Wilna jako o budowli niezwykle ozdobnej. w którym „najbardziej łaźnia przez poetów jest sławiona”. przede wszystkim zaś okazałych pałaców i ogrodów. obydwa zamki: Górny „staroświeckiej budowy”. „ładny zamek” w 27 . Czartków. mającej równie piękne ogrody i zwierzyniec. Zakliczyn „przepięknym rynkiem wpadający w oczy”. ze wspaniałym pałacem pośrodku i ogrodem na sposób włoski urządzonym. w Jarosławiu klasztor panieński „z królewską zaiste wspaniałością zbudowany”. żadnemu prawie miastu w całej Polsce nie ustępujący. bo też i mniej ich miała w porównaniu z Małopolską czy Rusią.. że spotyka się w niej wiele „zamków i wznoszonych nowym sposobem budowli nie tylko w miastach. Przeważają jednak na Litwie miasteczka i wsie o zabudowie drewnianej. Zbaraż. przepięknymi malowidłami ozdobione”.i posiadający piękne ceglane domy. z zamków ziemi przemyskiej „pałac świeższej fabryki” w Krasiczynie. Dolny zaś „podług proporcji geometrycznych i dostatecznie dla dworu królewskiego okazale wzniesiony”. Białocerkiew. Kaniów. W samym Wilnie wylicza między innymi kaplicę Św.] najwarowniej ufundował. w Pilicy na wzgórzu „wielce warowne fortyfikacje podług teraźniejszej geometrii odmierzone”. Przemyśl. wałami. sumptem Mikołaja Wolskiego wzniesiony „dokładnie według proporcji geometrycznych w sztuce budowlanej obserwowanych”. w Kielcach pałac biskupi „marmurami ozdobiony. w Pińczowie pałac przepyszny. Balicach. w Kłobucku pałac „stosownie do prawideł sztuki zbudowany”. Wiśniowiec. zespół klasztorny kamedułów na podkrakowskich Bielanach. kościół Św. lecz tak samo pięknej budowy. warto dla przykładu przytoczyć „zamek bardzo warowny” w Lubowli. „pałac przepiękny” Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Z długiego szeregu małopolskich obiektów architektonicznych. tamże most na Niemnie przez Zygmunta III wybudowany– „drewniany wprawdzie. równie obronne.. Suchej. Szydłów „murem staroświeckim opasany”.

Pochlebnie pisze o płockiej bazylice katedralnej– „wytwornego budowania”. swemu ojcu. w której wymienia zamek królewski.Rzeszowie. niedawno ufundował45. Z pojedynczych obiektów wylicza tu Starowolski „pałac przepiękny” i obwarowania „podług nowych pomiarów” wybudowane w Lachowiczach. kwadratowy. Nie pomija okazji. świeżo przez Miłościwego Króla Zygmunta III wielkim kosztem zbudowany” (co prawda pięcioboczny i rozbudowany. przedstawione są stosunkowo najskromniej. w Brzeżanach „kościół piękny i pałac okazały jako też dobrze umocniony”. „jakiego drugiego nigdzie nie ujrzysz. „zamek wielce warowny” oraz niezwykle ładny kościół kolegiacki w Ołyce czy „świeższej architektury” katedra i zamek w Krasnymstawie. Jest wreszcie ów pomnik. wchodzącego bowiem w podziw wprawiają posadzki. Inicjatorem tego dzieła był wspomniany Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. by porównać niektóre miasta. domy ceglane i zamek „pięknie zbudowany”. z miastami włoskimi i niemieckimi. liczący cztery tysiące domów oraz Szkłów i Bychów. Dorpatu i innych miast. s. Prowincje nadbałtyckie: Pomorze. Przy opisie Mazowsza najwięcej miejsca poświęca Starowolski Warszawie. choć pisarz świadomie. lecz także świątynie i klasztory podług nowej architektury [. o których pisze Starowolski w Polonii. które takiej prezentacji są godne. wytwornością wnętrz się odznacza. zamek w Kamieńcu Podolskim „tak z natury miejsca. wysadzanymi drzewami owocowymi. Smoleńsk niezwykle mocno obwarowany.. a nie zbudowany) oraz liczne wspaniałe świątynie. Zacytowane przeze mnie przykłady nie wyczerpują długiej listy miejscowości i obiektów. podkreśla obronność Malborka. którą Władysław IV świeżo zbudował. paląc z ogrodami i fontannami w Podhorcach. Szczególną uwagę zwraca Starowolski między innymi na Toruń– „żadnemu nawet z niemieckich miast pięknością i bogactwem nie ustępujący”. z drogami wytyczonymi prosto „jakby pod sznur”. Najciekawsza wzmianka dotyczy jednak okolic Nieświeża. na przykład Kraków czy Toruń. wspaniałe budowle w Różanie i wiele innych. ściany. z poczuciem patriotyzmu stara się jak najkorzystniej zaprezentować te przykłady. 115. dachy. Tworzą one w sumie interesujący obraz architektoniczny i urbanistyczny Rzeczypospolitej przed połową XVII wieku. Szeroko omawia też wspaniałość Gdańska. pałac w Nieświeżu przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „w miejscu nader obronnym. wśród których pierwsze miejsce zajmuje kościół (dziś katedra. zamek Potockich w Paniowcach „nową architekturą zbudowany”. 28 . w których są nie tylko obwarowania „podług nowszej sztuki uczynione. w Pułtusku zwraca jego uwagę „wspaniała” kolegiata. kasetonowe stropy. w Sokalu klasztor i kościół bernardynów pięknymi malowidłami ozdobiony. Elbląga. w Tykocinie z zachwytem wymienia „wytworny” pałac. zresztą już nie ta) Św. Witebsk. tak iż niczego już nie brak doskonałości architektury”. w Inflantach Rygi. w którym pośrodku rynku stoi ratusz „bardzo piękny”..] zbudowane”. Jana– „malowidłami i sprzętami kościelnymi z królewską wspaniałością ozdobiony”. obraz na ogół obiektywny. wreszcie „zamek przepiękny” w Białymstoku. kunsztownie i pomysłowo przez włoskich artystów zbudowane. nie wypaczony sarmacką dufnością. świeższą architekturą między bagnami w miejscu obronnym wzniesiony. są tylko wyborem informacji najciekawszych. ale spośród nich Villa Regia. który– jak pisze Starowolski– „w środku Sarmacji Italię nam urządził”. Żmudź i Inflanty. jak i sztuką rąk ludzkich silnie obwarowany”. który zmarłemu Zygmuntowi III. które– zresztą całkiem słusznie– traktuje jako przykłady 45 Por. „obszerny. Z białoruskich miast za najgodniejsze uważa pisarz między innymi Mińsk doskonale ufortyfikowany. współczesną architekturą” wybudowany. W drugim wydaniu Polonii dorzuca pisarz informacje między innymi o Kolumnie Zygmunta i o sławnej Villa Regia: Są i na przedmieściach liczne pałace magnatów.

a nierzadko także w oparciu o przytoczone przez autora nazwiska fundatorów. choć tej drugiej nie należy rozumieć dosłownie. Prawdziwość podawanych informacji na ogół nie budzi zastrzeżeń. w dzisiejszym znaczeniu terminu. 29 . oczywiście. Pierwszy aspekt został już w zasadzie omówiony. porównując oba wydania książki (przekład tu zamieszczony uwzględnia zresztą obydwa wydania zarazem). Brak w nich dat. Takąż samą konkluzję da się wysnuć z opisu poszczególnych obiektów w Polonii. na przykład „niedawno” lub „świeżo wybudowany”. na myśli informacje o sztuce. o jego ludziach. brak nazwisk artystów i wyczerpujących opisów. choć wiadomości o poszczególnych obiektach są nader szczupłe. Zresztą. większość informacji formułowanych jest bardzo ogólnie. W okolicach Nieświeża. zwłaszcza nagrobkowej. w komentarzach zamieszczono wyjaśnienia uzupełniające lub uściślające). co eliminuje domysły. Jakkolwiek w przeważającej części tekst Polonii mówi o architekturze. o tym. Starowolski nie zapomina tu i ówdzie dorzucić jakiejś szczególnej informacji. Do takich należy niewątpliwie pełna zachwytu wzmianka o drogach wytyczonych prosto „jakby pod sznur” (może i o trwałej nawierzchni?). którego wielce wysławia. co przede wszystkim mogło się przyjezdnemu rzucać w oczy– a więc szczególnie o miastach i budowlach. obyczajach i ustroju społeczno--politycznym. – stosunek Starowolskiego do sztuki. Można też domyślić się przybliżonych dat wielu nowszych obiektów na podstawie cech. . wspomina i o takich miejscowościach lub obiektach. O rzeźbie. Dodam więc tylko. że Polonia stanowi pod tym względem przebogaty materiał. (Oczywiście. ale za to z całą pewnością z pobudek estetycznych. o tym.Daty nowszych obiektów. czyli między pierwszym a drugim wydaniem Polonii. Drugie miejsce po architekturze. które o pięknie i europejskości naszych miast czy budowli świadczyć nie mogły. co w nim jest najgodniejszego uwagi. a więc na przykład o nagrobkach Ostrogskich w katedrze tarnowskiej. zwłaszcza tych. łatwo w przybliżeniu uchwycić. że wiele miast i miasteczek polskich owych czasów tworzyły wyłącznie lub prawie wyłącznie zabudowania drewniane. że pisarz nie unika przykładów mało atrakcyjnych. podkreślając piękno obiektu zdobionego polichromią. jakimi je Starowolski określa. w sensie obfitości przykładów. a ściślej architekturze). które powstały między 1632 a 1652 rokiem. tak szeroko rozpowszechnionych u nas w dobie renesansu i baroku. Inne dziedziny sztuki potraktowane zostały zupełnie słabo. lecz jako równie ogólny opis miast z najważniejszymi budowlami. czasem na podstawie dodatkowych wyjaśnień. zajmują w Polonii wzmianki o ogrodach typu włoskiego. Najpełniej reprezentowana jest w Polonii architektura i urbanistyka. nie biorę tu pod uwagę konfrontacji z dzisiejszą literaturą naukową. mając informować go o naszym kraju najogólniej. Przy lekturze tego niewielkiego. obsadzanych drzewami owocowymi. choćby dlatego. wspomina Starowolski z reguły przy okazji wzmianek o osobistościach wybitnych w ówczesnym życiu politycznym i kulturalnym. niekiedy mogącej stanowić dla nas wiadomość bardzo cenną. Nie ukrywa też. Pisarz mówi o tym przy stosunkowo szerokiej analizie fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”. lecz z dostosowania Polonii do celu. lecz pożytecznego i ciekawego dziełka– pomijając w nim sferę zagadnień dla historyka sztuki mniej istotnych– uwagę przykuwają trzy aspekty: – wartości informacyjne Polonii (mam. – stopień jego rozeznania w sprawach sztuki oraz znajomość terminologii z tego zakresu. O malarstwie (wyłącznie ściennym lub obrazach zdobiących wnętrza świątyń i klasztorów) wspomina bardzo rzadko (na przykład mówiąc o Wiśniczu). o rozległości i zamożności kraju. jakiemu miała służyć– dziełko było przeznaczone głównie dla czytelnika zagranicznego (po to też napisane zostało po łacinie). Takich porównań– zgodnie ze stanem rzeczywistym– nie używa jednak często.odniesienia. co wynikło chyba nie tyle z braku wiadomości autora na przykład o rzeźbie (zwłaszcza nagrobkowej) i malarstwie w Polsce czy z jego ignorancji tych dziedzin sztuki.

jednakowo wszystkim wszczepiła zarzewie wad i iskierki cnót i wszystkim dała pragnienie wiedzy. jako kraju ludzi wykształconych. tak jak dobrze znał również miasta wielu innych krajów europejskich. pisząc o nich z pobudek patriotycznych. nie zawęża treści do analizy artystycznej poszczególnych obiektów (głównie architektonicznych). op. Gorący patriota. barbarzyńcami. też mającej służyć sławieniu ojczyzny i jej zasłużonych obywateli. co inni. którą znał dobrze. Propagowaniu dobrego imienia Polski. a także czcigodne pomniki pozostawione przez ludzi wielkiego umysłu46. Zresztą do zajmowania się sztuką wyłącznie z estetycznego punktu widzenia na pewno nie czuł się powołany. Tu mógł kierować się chęcią uszanowania– jako gorliwy katolik– konwersji Radziwiłła z „heretyckiej” wiary na łono katolicyzmu. jak wspomniałem. że na innych terenach ówczesnej Rzeczypospolitej również istniały tak sarno starannie wytyczone trakty. umiał zwalczać takie sądy. a co więcej. Na przykłady wło46 Szymon Starowolski. sławienia ich przedsięwzięć. podporządkowuje swoje relacje właśnie celowi sławienia kraju. oburzał się na negatywne niekiedy (bo przecież nie zawsze) opinie Zachodu o umysłowości. Przez owe pomniki miał Starowolski na myśli głównie dzieła literackie. niekiedy wybitniejsze przykłady rzeźby i malarstwa– choć Starowolski. nawet bliscy sąsiedzi: lecz oświeceni tym samym słońcem. gdyż. mieszkańców Północy. 42–-43.Nie jest wykluczone f choć domysł ten jest bardzo trudny do potwierdzenia). bo też dedykacja nawiązywała do treści książki. utrwalające chwałę i zasługi godnych w przeszłości mężów Rzeczypospolitej.. o czym już szerzej wspomniano. pisał między innymi: Bowiem wśród narodów o wysokiej kulturze wielu jest ludzi. którzy– z wielkim naszym podziwieniem– nie tylko nazywają nas.. Temu celowi służyły między innymi wcześniej niż Polonia wydany po łacinie Setnik pisarzom polskich i późniejsze Monumenta Sarmatarum. gdyż myślą przewodnią jest tu dla niego ukazanie kulturalnego i politycznego oblicza całego kraju. Starowolski o dodatkowych ciekawych zjawiskach wspomina z reguły przy okazji omawiania zasług wybitniejszych magnatów. ss. Nie pisze zatem jak estetyk. pomnikami są już dzieła sztuki– obiekty architektury. jak mało kto przed nim dbał Starowolski o miejsce kultury polskiej wśród przodujących na tym polu w jego czasach krajów europejskich. cit. Setnik pisarzów polskich. które odbył. propagowaniu kultury ojczystej poświęcił Starowolski wiele miejsca w swej obfitej twórczości literackiej i naukowej. wspaniałe ogrody. Rozumiał jednak jej znaczenie w kulturze narodu. skutecznie zbijać je i popierać swoje weto rzeczowymi argumentami. nie jesteśmy tak dalece pogrążeni w mrokach niewiedzy. tym bardziej że miał stale przed oczyma wspaniały przykład Italii.]. 30 . czy pod chłodnym mieszkają niebem [. zdolnościach i dorobku kulturalnym Polaków. W Polonii. temu przede wszystkim celowi służyć miała również Polonia. których wyróżniał bądź to z szacunku dla ich przedsięwzięć. mamy pośród siebie niezliczone przykłady znakomitych cnót. lecz także uważają nas za zupełnie obcych wszelkiej kulturze. bądź– co . A więc i my także. W Monumenta Sarmatarum pomnikami tymi będą zebrane z ogromnym nakładem pracy inskrypcje na epitafiach. skierowanej do Stefana Bonifacego Sobieskiego (stryja Jana III). jak wytrawny znawca zagadnień sztuki (takim zresztą nie był).. również nie jest wykluczone– dla pozyskania ich protekcji czy wywdzięczenia się za wcześniej okazaną przychylność lub wsparcie materialne. choć mieszkamy w pobliżu mroźnego bieguna. wybitnych mężów i mecenasów. W dedykacji Setnika pisarzów polskich. gdyż przyroda jest rodzicielką wszystkich zarówno. Jest to z pewnością zuchwale i barbarzyńskie mniemanie. z licznych podróży. czy pod gorącym. jak to opacznie sądzą o nas niektórzy. którą niekiedy określa się jako pierwsze w naszym piśmiennictwie opracowanie historii literatury polskiej.

W przedmowie do czytelnika. powołuje się niejednokrotnie w Polonii. reprezentację i wygody niż o sławę u potomnych. 31 . wina lub pachnidła. bardziej dbających o blask. bardziej miłujących przepych i wystawność niż wyrafinowane piękno. a niekiedy wręcz zachwytu określenia. z jakiej my dziś patrzymy na tamte czasy. lecz także interesować się żywiej kulturą dla niej samej. choć na pewno nie dotyczące wszystkich spostrzeżenia. zamieszczonej w cytowanym już Setniku pisarzów polskich. że znakomite pisma przodków w bibliotekach klasztornych. czy ze zwyczaju. gdy im to na myśl przyjdzie. pełne aprobaty. Dziś przeważa pogląd. takie jak na przykład: affabre facta (zbudowany według prawideł sztuki). że nie brak nam było również wspaniałych pomników architektury i innych dzieł sztuki. że pisarz. mówiąc o tym jako o zjawisku aktualnym. co uczynili. stosunek do sztuki. Te celne. by nie poprzestawać jedynie na przedsięwzięciach podejmowanych w imię blasku i przepychu. konie. w księgozbiorach uczonych często toczy robactwo [. ale mogłyby dotyczyć i stosunku do sztuki. nie twierdzi przecież. lecz uważających się bardziej za podopiecznych Marsa niż Apollina. czy przez pomyłkę– nasi okazują się bardzo niedbali: wolą raczej. lecz podnosi potrzebę popularyzowania w Europie naszych osiągnięć w dziedzinie kultury.. do rozwijającego się wówczas mecenatu artystycznego. spełniać chwalebne czyny. sygnalizując kształtujący się już wówczas sarmatyzm.. Starowolski pisze między innymi: . augustiori structura (przepyszną strukturą wykonany). pulcherrime 47 48 Jw.]47. niż chwalić to. porównując do nich często ogrody przydające piękna polskim zamkom i rezydencjom magnackim. jej znajomość i myśl estetyczna są o wiele trudniejsze do uchwycenia. nie absorbowały snadź nazbyt Polaków– znanych wprawdzie z wykształcenia i erudycji w całej Europie. s. Stąd przy wszystkich bez wyjątku obiektach wzniesionych lub gruntownie przebudowanych w XVI i pierwszej połowie XVII wieku w Polsce.każdy z naszych magnatów woli wydawać pieniądze na psy. Z szacunkiem dla Starowolskiego przypomnieć tu warto. elegantia fabricae (wytwornej budowy). tę właśnie nowoczesną dlań sztukę (przede wszystkim– architekturę) cenił Starowolski najwyżej. by „pilniej na przyszłość przykładali się do nauki i sztuki”49. a także już barokowymi we Włoszech i innych krajach europejskich. służbę..skie. szaty. że brak nam było uczonych czy pisarzy. dotyczą głównie stosunku polskiej magnaterii do dzieł piśmiennictwa. tak jak w Polonii treścią całej książeczki dowodzi. Lektura Polonii pozwala z łatwością zauważyć. A dalej dorzuca: . a więc nie z perspektywy trzech stuleci. w skrzyniach magnatów. wysnuł podobny wniosek.. pragnie. że w przeciwieństwie do rozwoju samej sztuki renesansowej i wczesnobarokowej w Polsce. kiedy nawołuje rodaków. Stąd widzimy. 43.. którego słuszności– jak już wspomniano– nie da się chyba nigdy w zupełności obalić. że opatrzony z dziełami renesansowymi. oceniając przy tym trafnie przyczyny mniejszego zainteresowania kulturą i sztuką wśród Polaków. munitissima et ornatissima (bardzo warowna i bardzo ozdobna). zwłaszcza na sławne ogrody... 49 Jw. co mogłoby imię jego utrwalić po wszystkie wieki i wszystkie pokolenia48. aniżeli na to. Starowolski. w przekazywaniu potomnym swej pamięci– nie wiem. Jw. uznając ją za miernik piękna.

Pułtusku. jak na przykład przy zamku Myszkowskich w Pińczowie. Kazimierza. a także pulchra aedificia czy pulchre fabricata– piękna budowa. Radziejowicach. najnowocześniejszej budowy) itp. structurae)– eleganckiej czy pełnej smaku. Jednakże. Czemiernikach. Pilicy). nowoczesne. zamek w Zborowie– antiqui operis (starożytnej budowy. wspaniałym sposobem budowania (w odniesieniu między innymi do Akademii Lubrańskiego w Poznaniu) . augustiori structura– wykonany okazałym. Nie wyczuwa się jednak w tych określeniach zabarwienia ujemnego. Żółkwi. Oceniając w superlatywach obiekty renesansowe i wczesnobarokowe. Balicach. czyli Koniecpolu. kościół kanoników w Wieluniu –fabricae antiquae (starożytnej roboty. vetustissimae lub veteris fabricae. Żółkwi. kościół Św. Uchaniach. Wyróżnia zdecydowanie obiekty noszące znamię wpływów architektury włoskiej lub wzniesione czy przebudowane przez artystów włoskich. niemal katalogowo. Są to więc takie określenia. zróżnicowana w zależności od walorów artystycznych. w jakim powinien był znać się w Polsce. Większość tych określeń. arx lub palatium pulchrum czy pulcherrimum– zamek lub pałac piękny czy przepiękny. Wolborzu. pisząc na przykład o zamku w Iłży jako obiekcie veteris fabricae (staroświeckiej budowy). bez obawy o popełnienie błędu. budowania) . w tamtych czasach. bo dotyczy ratusza toruńskiego. zbudowanych na planach regularnych. Bodzentynie. jak: amoenissimus– bardzo uroczo położony. Szczególnie podnosi rangę obiektów najnowszych. Suchej. w Wilnie czy warszawską Villa Regla. Morawicy. choć szczególną sympatią darzy Starowolski obiekty swojej 32 . humanista bliżej nie związany z kręgami artystycznymi. przepyszne malowidła (w zespole architektonicznym w Nowym Wiśniczu). określane mianem vetustae.. można chyba powiedzieć. recentioris fabricae (najświeższej. na przykład zamek w Drzewicy jako castrum antiquum. na przykład przy zamkach i pałacach w Ujazdowie. wybitnej znajomości sztuki i właściwej terminologii z tego zakresu byłoby niesłusznym sprowadzaniem wyrwanych z kontekstu pojęć do-z góry upatrzonej konkluzji. dałoby w efekcie sąd błędny. się powszechnym rozgłosem. humanista jego miary. między innymi zamków lub pałaców w Tenczynie. zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe). a więc renesansowych. Łobzowie. Grodnie. budowania) czy inne obiekty. Pułtusku. lecz tylko opisem obiektów charakteryzowanych najogólniej. że dane obiekty są piękne. używa Starowolski wymiennie. zaznaczając tylko. na przykład fortyfikacje typu nowowłoskiego w Pilicy czy fortyfikacje i budowle Zamościa. Kłobucku. Sandomierzu.exstructo (przepięknej budowy. Rzeszowie. kościołów w Kielcach. że rozumiał Starowolski znaczenie sztuki w dziejach kultury (a przynajmniej rozumiał je z patriotycznego punktu widzenia) i że znał się– przynajmniej na architekturze– w takim stopniu. Solcu. sławnym ze wspaniałych ponoć łaźni. Lwowie. robota (określenie najczęściej używane. Nowopolu. a nawet romańskiej. elegantis lub elegantissimae fabricae (także: operis. Określa je tylko wyraźnie jako budowle „starożytne” czy „staroświeckie”. a zarazem najczęściej i od czasu powstania budowli czy dzieła rzeźby. manierystycznych bądź wczesnobarokowych. Przeciwnie. pictura pulcherrima– przepiękne malowidło (w kościele bernardynów w Sokalu). nie odnosi się jednak Starowolski bynajmniej negatywnie do architektury dawniejszej– gotyckiej. na jej podstawie. Krzepicach. perfectio architecturae– doskonałość architektury (określenie godne szczególnej uwagi. cultissimus– najstaranniej. excellentissimas picturas– najznakomitsze. lub nierzadko z uzupełnieniem italicum cultissimum (najczęściej w odniesieniu do ogrodów typu włoskiego. Łowiczu.. na przykład willę w Woli Justowskiej. Brzeżanach i wielu innych). że jest on satis auguste exstructa (z dostateczną okazałością zbudowany). dodaje jednak. chętnie odwołuje się nawet do tradycji literackiej. willa w Woli Justowskiej. Przy obiektach cieszących. dotyczących prawie zawsze budowli nowszych lub najnowszych. Ołyce. a więc dla niego nowoczesne. Polonia nie jest traktatem o architekturze. Przemawia za tym stosowana przez niego przy charakterystyce obiektów terminologia. godne uwagi. budowania). dotyczące bardzo licznej grupy obiektów. Pilźnie. z największą pielęgnacją uprawiony czy urządzony. najgustowniejszej budowy (na przykład zamki w Baranowie. Przypisywanie Starowolskiemu.

jak na przykład antiqui operis (dawnej. Są i inne jeszcze terminy. Kazimierza w Wilnie). zbudowany w roku 1645. okazały czy błyszczący przepychem pałac (słowa te dotyczą zamku w Brzeżanach). Ligneum aedificium (budowla drewniana).epoki. również jeszcze w stylu późnogotyckim. a nie tylko ze względu na wiek i styl. wieku budowli lub materiału. według pisarza najznakomitszych. znalazłyby się w każdym innym tekście czasów Starowolskiego. starożytnej budowy). Poza obiektami obronnymi podobne określenia stosuje też Starowolski do niektórych obiektów sakralnych i świeckich. wymiennie. kościół w Jedlińsku. bliżej nie wyszczególnione. Zwrotem affabre facta czy factum (zbudowany według prawideł sztuki) określone zostały między innymi zamek (arx) w Uniejowie. te jednak dotyczą informacji konkretnych. pałac (palatium) w Kłobucku oraz kościół (templum) w Jedlińsku. z jakiego ją wykonano. Dla pewnej grupy obiektów. Proportiones geometricae (proporcje geometryczne) cechują między innymi założenie klasztorne kamedułów na Bielanach pod Krakowem oraz renesansowy Zamek Dolny w Wilnie. że stać go na estetyczny stosunek do dzieła sztuki: wyróżniał je ze względu na istotne walory. umie docenić dzieło gotyckie– co prawda rozbudowane i upiększone w stylu manierystycznym na początku XVII wieku. Przytoczone zwroty. Budowla ta jednak wyróżnia się szczególnymi walorami architektonicznymi. palatium splendidum– wspaniały. domus latericia (budynek ceglany). nowoczesnych. Ostatni przykład mówi o narodowości budowniczych. z 1652 roku). a co więcej. bazylika Św. wreszcie fortyfikacje w Szkłowie i Bychowie na Białorusi wzniesione recentiori arte– najświeższą. zastanawia natomiast taka sama ocena zamku w Uniejowie– został on wymieniony już w pierwszym wydaniu. a przy tym rzeczywiście wysokiej klasy). wyjątkową regularnością założenia. Uwagami o regularności i symetryczności najchętniej jednak opatruje Starowolski coraz częściej w jego czasach powstające w Polsce nowożytne założenia fortyfikacyjne. Tak więc obwarowania Zamościa wzniesione zostały ex arte prae-sentis geometriae– według sztuki współczesnej geometrii czy sztuką współczesnej geometrii. Określona zatem została przez Starowolskiego trafnie i z całą pewnością świadomie. ze względów literackich. ad symmetriam italicam– według zasad symetrii włoskiej (pałac biskupi w Kielcach) lub solerti artificum Italorum ingenio exstructa– biegłym talentem artystów włoskich zbudowane (warszawskie pałace magnackie. stosowane są– jak sądzę– z wyjątkiem między innymi przykładu z ratuszem toruńskim. używa jednak określeń specjalnie wyróżniających. Te zasługują na szczególne zainteresowanie. Starowolski charakteryzuje więc określeniem arx affabre facta zamek gotycki. a więc przed wczesnobarokową przebudową w latach 1638–1645. fortyfikacje w Pilicy: propugnaculum ad praesentem geometriam dimensum– według współczesnej geometrii odmierzone . oraz przede wszystkim Villa Regia). opartych o najnowsze na polskim gruncie koncepcje architektoniczne. Wczesnobarokowy pałac Denhoffów z 1630 roku. różnice ich sensu są niewielkie. Mikołaja Wolskiego. dwa pierwsze natomiast są określeniami stylu obiektów. 33 . Kilka obiektów określa Starowolski jako italicae architecturae– włoskiej architektury. rozbudowany w 1534 roku. włoskiego sposoby budowania (na przykład pałac Denhoffów w Kruszynie i kościół Św. Tak pochlebna ocena pałacu w Kłobucku mogła być po części ukłonem w stronę jego fundatora. Kazimierza w Wilnie fundacji Zygmunta III i również wczesnobarokowy pałac kielecki fundacji biskupa Jakuba Zadzika z lat 1636– 1642 (wymieniony w drugim wydaniu) mogły być rzeczywiście dla pisarza wyjątkowymi przykładami budowli w pełni regularnych. znanego mecenasa sztuki i zarazem protektora Starowolskiego. spotykane w tekście Polonii najczęściej. najnowszą sztuką. jest już barokowy– określenie odpowiada więc jego architekturze tym bardziej (został przez pisarza wymieniony w drugim wydaniu. że pisarz orientował się dobrze w kryteriach wartościujących. obwarowania zamku w Lachowiczach na Białorusi zbudowane ex recenti dimensione– zgodnie z nowszymi pomiarami. co– obok przykładu z ratuszem toruńskim– przemawia za tym.

że sztuka. stylu)– w odniesieniu do kościoła w Białymstoku. najnowocześniejszego sposobu budowania. Starowolski pisze o nim. a w każdym razie na pewno nie była dlań zagadnieniem obojętnym. charakteryzowanych określeniami szczególnie wyróżniającymi je od wszystkich innych. Być może. Ostatni przykład. Krasiczynie czy Tykocinie.Do innych obiektów z pierwszej ćwierci XVII wieku stosuje Starowolski z reguły określenia: novae architecturae– nowej architektury. ich poglądów na sztukę oraz ich znajomości sztuki– analiza dziełka Starowolskiego (z uwzględnieniem oryginału) rzuca nieco cieplejsze światło na ten zespół zagadnień. niektóre pałace na Litwie (nie wyszczególnione konkretnie) oraz zamki i pałace w Paniowcach. niezbyt imponującego stanu badań nad kwestią stosunku Polaków odrodzenia i wczesnego baroku do sztuki. * Wstęp ten nie pretenduje do opracowania krytycznego w pełnym tego słowa znaczeniu. tu zasygnalizowanych tylko. Tak wzniesione zostały lub przebudowane. potraktowanych jako wprowadzenie do tekstu Polonii. jak mi się wydaje. sposobu budowania (między innymi w odniesieniu do kościołów i klasztorów w wymienionych już wyżej Szkłowie i Bychowie oraz pałacu królewskiego w Brześciu Litewskim). administracji. Bardzo podobnym określeniem. przekraczających kompetencje tłumacza. Wnikliwe i rzetelne przejrzenie bogatej literatury tamtych czasów pozwoliłoby też może spojrzeć na zagadnienie estetyki w Polsce XVI i pierwszej połowy XVII stulecia trochę inaczej. ciepłe zabarwienie. nie była dla Starowolskiego zagadnieniem obcym. ale w kontekście dotychczasowego. najnowszej czy lepiej może: najświeższej architektury. Solcu. a przede wszystkim architektura. Gołuchowie. modernae architectwae– współczesnej architektury. pozwala sądzić. Przedsięwzięcie takie dałoby jednak bez wątpienia pełniejszy od dotychczasowego obraz tego problemu. polskie piśmiennictwo XVI i pierwszej połowy XVII wieku kryje jeszcze niejedną z takich niespodzianek (jeśli tekst Polonii stanowi niespodziankę). gospodarki. kultury i sztuki w Polsce pierwszej połowy XVII stulecia. według Starowolskiego. choć na rewelacyjne efekty takiej pracy liczyć nie można. najświeższego. interesować one mogą historyków specjalizujących się w dziejach polityki. że jest sane Phido opere sculpta– zaiste Fidiaszowym dziełem. ad modernam elegantiam exstructum– zbudowany według współczesnego smaku (piękna. Do nich więc należałaby szczegółowa. ANTONI PISKADŁO 34 . Krzepicach. analiza poszczególnych aspektów dziełka Starowolskiego. wojskowości. Ostatnia grupa przykładów obiektów. choć przecież nie zajmował się nim specjalnie w swej działalności pisarskiej i naukowej. Bardziej optymistycznych konkluzji nie można wprawdzie formułować w oparciu o tekst Polonii. Polonia traktuje o wielu różnorodnych problemach. sposobu budowania [między innymi w odniesieniu do zamku i klasztoru w Wiśniczu oraz pałacu w Nieświeżu). jaki zacytuję. jest zwrot recentioris architecturae czy recentioris fabricae– nowszej. dotyczy manierystycznego nagrobka Ostrogskich w katedrze tarnowskiej. bardziej jeszcze pozytywne. między innymi pałac i katedra w Krasnymstawie. mającym jednak.

a zatytułowanym Obraz dworów europejskich na początku XVII w. wydanym we Wrocławiu w 1854. Barwny opis tej ceremonii (z przyjęcia królewicza Władysława. Kapłanowi po trzykroć Najwyższemu1. SZYMON STAROWOLSKI. przejęty z tytulatury starożytnej.SZYMON STAROWOLSKI POLSKA ALBO OPISANIE POŁOŻENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO W KOLONII U HENRYKA KRITHIUSA ROKU 1632 URBANOWI VIII. Życzący zdrowia po ucałowaniu stóp świętych2. tak zwał się w starożytnym Rzymie przełożony kolegium kapłańskiego– najwyższej władzy religijnej.. (ss. a ściślej „Kapłan Najwyższy” (Pontifex Maximus)– to tytuł papieży. BARBERINIEMU. w swym dzienniku z podróży Władysława po Europie.. 35 1 . 19 I 1625) podaje Stefan Pac. . 2 Całowanie stóp papieskich należało do ceremoniału audiencji. przez Urbana VIII. późniejszego króla Władysława IV. 135–38). pisarz i referendarz litewski. „Kapłan po trzykroć Najwyższy” (Pontifex ter Maximus).

i upewnić zarazem. Jesteśmy bowiem szanowani . patriotycznym. by zainteresować Rzym sprawami polskimi. 5 Prócz przekonania o swej sarmackiej genealogii. a nadto wydanej zaledwie w kilka lat po zmaganiach z Turcją pod Chocimiem (1621). Otrzymał też prawdopodobnie za tę właśnie książeczkę złoty medal z wizerunkiem papieża (może wraz ze wzmiankowanym listem od Franciszka Barberiniego?). że jest to pogląd starożytnych. jak i w stosunkach panujących w Watykanie. 222). Starowolski. Warszawa 1957. ludu wojowniczego –jak podaje m. A3). Tobie pragnę ofiarować. a zwłaszcza Geografike hyfegesis Ptolemeusza (II w. s. przede wszystkim Sarmacji4 naszej dobroć i łaskę wyświadczasz. jest zrozumiale i wiarogodne w świetle zainteresowań Urbana VIII (troska o potęgę własnego rodu i państwa papieskiego. w znanych i wydawanych w dobie renesansu i baroku dziełach antycznych pisarzy (m. dobrze zorientowany zarówno w bieżącej sytuacji politycznej. Pliniusza Starszego). a przede wszystkim tuż po ciężkiej wojnie (zresztą definitywnie nie zakończonej) ze Szwecją w Inflantach i Prusach– mogła być papieżowi również nieobojętną. jak też i z racji sympatii. Ptolemeusza. książeczkę dedykował Starowolski również Urbanowi VIII. stanowiła jakby pierwszy mur przed najazdami pogan (w tym przypadku głównie Turków)– „przedmurze chrześcijaństwa”. in. sądzę przeto. ta ostatnia nazwa– mająca wskazywać zagranicznemu czytelnikowi na bogate. seria A. że kiedy Ty dniem i nocą czuwasz nad bezpieczeństwem całego chrześcijaństwa. opierając się na relacji Bieżanowskiego (Stanislaus Bieżanowski. W tym mniemaniu Twoją uprzejmością utwierdzony. jak to wynika ze wzmiankowanego (nie znanego mi) listu kardynała Franciszka Barberiniego do autora. Tę niewielką . położona na rubieżach chrześcijańskiej (właściwie katolickiej) Europy. Panegyris lyrica Simonis Starowolski. ale i za cały świat chrześcijański5. jaką darzył papież królewicza Władysława Wazę. zajmowała mu nie mniej czasu niż sprawy kościelne). Twego synowca3. jej przywileje i żołnierski tryb życia.za to. którego podział Sarmacji na Europejską (na zachód od Donu) oraz Azjatycką (na wschód od tej rzeki) wprowadza już na wstępie książki i w rozdziale o ziemiach ruskich. pisarz rzymski z I w. jak wnoszę z listu Najjaśniejszego Kardynała Franciszka Barberiniego. by Starowolski sam nie był przekonany o sarmackim pochodzeniu Polaków. z dumą wyprowadzającej pochodzenie stanu szlacheckiego od starożytnych Sarmatów. OJCZE ŚWIĘTY.). powodem dumy szlachty polskiej była też świadomość.. wyrażony w tej skromnej książeczce. a przy okazji liczył zapewne i na pozyskanie dla siebie przychylności możnego protektora.Gdy do Twej Wenecji. „Rzeczpospolita” i „Sarmacja”. o budowę fortec i odlewanie armat. z której w jakiejś mierze poznasz charakter naszej szlachty. Meli. k. z. któremu Ty przewodzisz. informację o medalu podaje Franciszek Bielak w rozprawie Działalność naukowa Szymona Starowolskiego („Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”. Starowolski bez wątpienia świadomie używa tu wymiennie pojęć „Królestwo Polskie”. że nie odrzucisz i tej pracy. Niejasność informacji dotyczących terenów zajmowanych przez starożytnych Sarmatów. że Polska. Jest to zrozumiałe w kontekście rozwiniętej już wyraźnie w czasach Starowolskiego megalomanii narodowej. całej ojczyzny mojej i spraw naszych zarys. in. l. w swym dziele De chorographia– miłującego wolność i nieujarzmionego.. Znać też musiał dobrze dzieła starożytnych. nie przeszkadzała szlachcie polskiej żywić głębokie przekonanie o swej sarmackiej genealogii. pisząc Eques Polonus umiał wykorzystać odpowiednią porę. wyjaśniając. Rycerz polski (Eques Polonus) wyszedł drukiem w Wenecji w 1628. Kraków 1656. 36 3 . Treść książeczki– traktującej o walorach bojowych rycerstwa polskiego. Nie znaczy to. że ustawicznie walczymy z barbarzyńskimi narodami nie tylko w obronie własnych ognisk. 4 Termin „Sarmacja” na określenie Rzeczypospolitej przewija się w Polonii często. Pomponius Mela. Życzliwe jej przyjęcie przez papieża. sięgające starożytności tradycje historyczne Polski– służyła dobrze celom propagandowym. przed trzema blisko laty wysłałem skreślonego piórem Rycerza polskiego i gdy nie został on przez Ciebie niewdzięcznie przyjęty.

który Cię dla dobra swego Kościoła i dobra naszego powołał. którzy się bardziej trudzimy dla nienaruszalności i zachowania innych. OJCZE ŚWIĘTY.otrzymawszy od Boga władzę zastępczą. modlić się bardziej. co powagą swoją jest równa jakby apostolskiej. na długo w zdrowiu zachowa. I niech zwłaszcza Ciebie Wielki ten Bóg. 37 . Za nas tedy. winieneś.

a ponadto Inflanty z lennymi księstwami Kurlandią i Semigalią. Pomorzu oraz Inflantach pisali. liczni uczeni mężowie już to nasi. Ruś z podziałem na Czerwoną– przez którą rozumie wszystkie województwa należące do Korony. potentia. wyd. prawami. Mazowsze. że nomenklatura powyższa nie musiała być w l.. oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Wenecja 1598 (przekład polski P.SZYMONA STAROWOLSKIEGO POLSKA albo opisanie położenia Królestwa Polskiego Polska. niewątpliwie świadomie oddzielając w ten sposób tereny etnicznie polskie od innych prowincji wchodzących w skład Rzeczypospolitej. Moguncja 1606. Imperiorum mundi catalogus et descripti cum eorum regali censu. Żmudzi. Marcina Kromera– Polonia sive de situ. które po części różnią się obyczajami.. Łęczyckiego pt. in. 521–24) przyjmuje się podział Królestwa Polskiego po Unii Lubelskiej na trzy główne prowincje. łączy pod jednym berłem osiem prowincji6. aerario.”).. Mazowszu. populis. Prusach. Stanisława Krzysztanowica– Polonia seu brevis descriptio status Regni Potoniae. przez starożytnych Sarmacją Europejską nazwana. 7 Z polskich dziel wymienić tu należy m. Bolonia 1574. jednakże Wielkopolskę i Małopolskę wymienia właściwie jako jedną prowincję („. Kolonia 1577. stanowiące jakby czwartą prowincję.. razem tworzące Koronę. Aleksandra Gwagnina– Sarmatiae Europeae descriptio. Podział przyjęty w Polonii pozwala sądzić. Warszawa 1969.. magnitudine. w osobnych rozdziałach omawia Wielkopolskę. to jest o Wielkiej i Małej Polsce. co pokolenie. Kolonia 1613). nie tylko takiej. Rusi. językiem. finibus et forma regiminis. przez najmędrszego Króla Zygmunta III rządzona. Pomorze oraz Inflanty. Starowolski wydziela. że niemal co wiek. z obcych m. jaką odziedziczyliśmy po przodKilka wierszy niżej wylicza Starowolski nie osiem. sposobem życia natomiast. i Białą– wchodzącą do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraków 1578. doznają nowego uszczuplenia albo powiększenia– w jakim więc stanie znajduje się teraz Ojczyzna nasza? jakie obyczaje zachowują narody połączone pod jej koroną? jakie są między nimi stosunki? jakie ich siły? osiągnięcia? rząd? religia? jakich wreszcie i jak silnych mają sąsiadów? To właśnie postanowiłem przekazać potomnym w tej skromnej książeczce. Godny podkreślenia jest inny fakt. ss. in. do Wielkopolski zaliczano jednak w interesującym nas okresie –jak twierdzą historycy– Prusy Królewskie i Mazowsze (pomijając już Kujawy– co jest pewne). aby zacny Czytelnik zachowania się^ dotąd Sarmacji. ale wszystkie prowincje pod względem etnicznym wyraźnie wyodrębnia.. oczywiście. Litwę. a do Małopolski wszystkie województwa ruskie należące po Unii Lubelskiej do Korony.: Jana Krasińskiego– Polonia. o Kurlandii i Semigalii mówi przy Inflantach. O każdej z nich z osobna.Wielkiej i Malej Polsce. Skoro jednak ziemskie rzeczy ustawicznej ulegają przemianie i nawet najpotężniejszych państw taki jest los nieuchronny. XVII w. Kraków 1609. 'przywilejem wolności i dostępowania zaszczytów w Rzeczypospolitej wszystkie bez wyjątku są równe i prawami pokrewieństwa wzajemnie związane.: Giovanniego Botera– Relazioni universali. tak w szczegółach jak w ogólności. 5. armis. Litwie. 38 6 . Relatiae powszechne abo nowiny pospolite. lecz dziewięć prowincji. moribus. jak i w toku opisu. powszechnie uznawaną. magistratibus et republica regni Polonici libri duo. Dotychczas w literaturze przedmiotu (choćby w Małym słowniku historii Polski. już to postronni7. przekład łaciński pt. Wielkopolskę i Małopolskę. zarówno we wstępnym wyliczeniu na początku książki.. Żmudź. dwie podstawowe jednostki polityczno-terytorialne Królestwa– Koronę (nazwy tej nie wymienia) i Wielkie Księstwo Litewskie. Małopolskę. Prusy. poł.. teraz.

która swych prawdziwych czcicieli. POŁOŻENIE POLSKI Królestwo Polskie z przyległymi do siebie prowincjami rozpościera się wzdłuż między 38. rozbudowany w l. żyźniejsza i lepiej uprawiona. ale powiększonej jeszcze. Od zachodu otoczone jest Marchią Brandenburską i tamtejszym Pomorzem. tym gleba jest równiejsza. geogr.). stopniem8. między najdalej wysuniętymi punktami granic było niewiele ponad 200 mil niemieckich. lecz teraz ziemia wszędzie staranniej uprawiana. lecz nawet ościennym ludom prawa przymierza dyktować. wszerz natomiast. „zimowy wschód” jako „północny wschód”. od południowej wreszcie strony Wołoszą. chociażby się w paszczękach najstraszliwszych nieprzyjaciół znajdowali. 9 Określenie „letni zachód” należy rozumieć jako „południowy zachód”.. w jarzyny i zboża jest płodna i w łąki obfituje. XII w. Pośrodku Małej Polski sterczy jedna tylko góra. Krzyża na wzgórzu Św. czyli 7. Celem przytaczania takich nazw mogła być wyłącznie chęć podkreślenia starożytności ziem Polski i jej sąsiadów. a nie od Karpat do Zatoki Gdańskiej)– niespełna 200 mil niemieckich (dane przybliżone. po dzień dzisiejszy dozwala nam rozkwitać w wolności i nie tylko nie znać obcego jarzma. z południa zaś na północ (od Zaporoża po Inflanty.. lecz przede wszystkim Boskiej dobroci. od północy Morzem Wenedyjskim i Sarmackim. XV w. wsch. Przez Łysą Górę rozumieć należy pasmo Łysogór w Górach Świętokrzyskich.42 km. to jednak po różnych stronach niemało znajBłąd. Inne wzniesienia w całym prawie Królestwie są raczej pagórkami niż. I chociaż klimat jest nazbyt zmienny.kach naszych. klasztor późnogotycki z poł. na przestrzeni ponad dwustu czterdziestu mil niemieckich9. fundacji Bolesława Krzywoustego. płn.–Mila niemiecka równała się 1/15 Stopnia dług. wedle swego miłosierdzia nietkniętych zachowuje i od czasów Lecha. dokonanymi niewątpliwie przez samego autora. Im dalej jednak stąd.. na której wznosi się klasztor sławny imieniem i drzazgą Krzyża Świętego11 [. 8 39 . ćw. ale i większa część Polski była całkiem lasami pokryta. założyciela narodu. Z zachodu na wschód. którego przeciwległe brzegi zamieszkują Gotowie i Szwedzi.na którym Zbawiciel nasz zawisł]12. 15°16' a ok. geogr. geogr. Krzyż w paśmie Łysogór. czyli Wenedyjskiego. Tatarów jako Scytów– podaje Starowolski za geografami i historykami starożytnymi. od wschodu Moskwą i opustoszałymi stepami Scytów10. 46°50' a 59°5' szer. Węgrami i Śląskiem. Tacytem. Łysą zwana. na mil mniej więcej dwieście. oprócz górzystych i porosłych lasami terenów przylegających do granic węgierskich. 10 Określenia: Morza Bałtyckiego jako Wenedyjskiego lub Sarmackiego. Melą. Obszar Rzeczypospolitej w czasach Starowolskiego (uwzględniając najkorzystniejsze zmiany terytorialne w ciągu całego jego życia) zamykał się między ok. Cały niemal kraj jest równinny i słoneczny. nie przypisywał żadnej mądrości ludzkiej (zwyczajem współczesnych polityków) albo potędze ogromnego królestwa. 12 Teksty ujęte w kwadratowe nawiasy są uzupełnieniami z drugiego wydania Polonii (Gdańsk 1652). W obecnym kościele– późnobarokowoklasycystycznym (ok. 11 Opactwo benedyktynów z klasztorem i kościołem Św. a 54. od Gór Karpackich aż do Morza Bałtyckiego. P. zapewne Ptolemeuszem. 36°44' dług. poł. W dawnych czasach nie tylko Litwa. od letniego zachodu po zimowy wschód. i między ok. z własnego wyliczenia–A. lub zmianami redakcyjnymi wydania trzeciego (1656). XVII w. 1781–1800)– tylko pozostałości budowli romańskiej z 3. górami.

oprócz pewnej tylko części Kujaw. wyder i bobrów. tenże w pracy Urzędnicy wrzodu lokalnego w późno średniowiecznej Wielkopolsce (Poznań 1970. kóz. żbików. poczynając od Marchii Brandenburskiej na zachodzie. o czym w odpowiednich miejscach będzie mowa. s. kawony. z Gór Karpackich wypływając. dalej zaś bydła różnego rodzaju i dzikiej zwierzyny. Dzieli się zaś na Wielką i Małą. Czaplińskiego i T.. wilków. Ale przyjrzyjmy się dokładniej. sieradzkie. Prut. Szerokości natomiast ma mil pięćdziesiąt: od wymienionych Gór Karpackich aż do miasta Parczewa położonego na pograniczu z Litwą13. srebra i złota. która. 7) dodaje jeszcze do „Wielkopolski właściwej” ziemie wschowską i nakielską. brązu. żelaza. używa określenia „Wielkopolska właściwa”. lecz wyciśnięte z nich wino jest nazbyt cierpkie. cit. Spośród rzek atoli ważniejsze są: Wisła. czy Atlas historyczny Polski pod red. Antoni Gąsiorowski iv pracy Powiat w Wielkopolsce XIV–XVI wieku (Poznań 1965. rysi. kaliskie. Dniestr. melony. Por. ryż. Maty słownik historii Polski. 64 a 65) dla XIV–XVI w. 20–21)– województwo rawskie zaliczano w XVI–XVII w. Wieprz. też komentarze 6 i 47. Dźwina. której grona niezłe są wprawdzie do jedzenia.. skoro się ustoi. 521. Narew Drwęca. lisów.. inowrocławskie (dwa ostatnie województwa powszechnie Kujawami są nazywane). Dniepr– wszystkie niemal do żeglugi sposobne. Starowolski włącza jednak województwo rawskie do Wielkopolski. Całe terytorium Wielkiej Polski dzieli się na osiem województw. Noteć. mapka na ss. Prypeć.duje się sadów rodzących gruszki. Od południa ma Śląsk. zwłaszcza gdy dopisze im letnia i jesienna pogoda. rawskie i ziemię wieluńską14. Wg współczesnych prac historycznych i kartograficznych (np. niedźwiedzi. Nie brak również metali i kruszców kopalnych. wiewiórek. Dunajec. 3. stawów. Warta.. a mianowicie jeleni. zioła i kwiaty różnego rodzaju oraz inne ogrodów włoskich rozkosze a ponęty smakowe. przebiegającą nad rzeką Pilicą. 14 13 40 . Wielka Polska leży od zachodu i cała niemal jest równinna oraz rzekami poprzecinana. rosomaków. dzików. śliwy. Wielka jest także obfitość ptactwa i drobiu. Ładogórskiego.. pigwy. Rosną także na polskiej ziemi kasztany. aż po rzekę Wisłok. brzoskwinie. Boh. która jest pagórkowata. W wielu miejscach spotyka się też i winną latorośl. szafran. jezior. łęczyckie. mapka między s. dzikich osłów. brzeskie. op. W. morwy. które wielością odmian i smakiem nie ustępują węgierskim czy włoskim. od wschodu zaś Małą Polskę. saren. Podobnie ryb wszelkich. zajęcy. jabłka. s. Ruś Czerwoną od Polski oddziela i cztery mile za Rzeszowem wpada do Sanu. czereśnie i orzechy. albowiem nader tu wiele rzek. jak wygląda każda prowincja z osobna ze swymi właściwościami. od których Wisłą jest odgraniczona. a mianowicie na województwo poznańskie (do którego należy również ziemia wschowska). Odległości podawane przez Starowolskiego– tylko przybliżone. miedzi. s. żubrów. do prowincji mazowieckiej. turów. Berezyna. Niemen. do której zalicza tylko województwa poznańskie i kaliskie. San. od północy część Prus i Mazowsze. Bug. WIELKA POLSKA Cała w ogólności Polska rozpościera się wzdłuż na dziewięćdziesiąt mil niemieckich. jakie tylko wymienić można. od zachodu Brandenburgię i tamtejsze Pomorze. figi. Wrocław 1967. wzniesienia te są jednak łagodne i wyróżniają się żyznością. a więc ołowiu. od której oddziela się granicą dokładniej nie ustaloną. migdały.

wprawdzie niewielkie.Stolicą prowincji jest POZNAŃ nad rzeką Wartą. Toteż. lubo księża Towarzystwa Jezusowego w samym mieście mają swoje kolegium. 1572. Poznań leży na niespełna 17° dług. 447–49. wsch. 13. W 1780 Komisja Edukacji Narodowej zlikwidowała Akademię. resztki zamku Przemysława II. lecz szczególnie u braci dominikanów teologia wysoko stoi i przyciąga wielu słuchaczy: pilność równa jest u wszystkich. Gmach Akademii zbudowany został w latach 1518–30. by słuchać wykładów nauk matematycznych i prawa. Gimnazjum to wkrótce jego następca.. Gertrudy w Poznaniu. płn. biskup poznański. w którym młodzież chciwą wiedzy kształcą. publiczne tu gimnazjum za czasów ojców naszych założył. założył w Poznaniu w 1519 sławne gimnazjum. gdzie jest i kościół katedralny z kolegium kanoników. na soborze w Konstancji. a hrabia Rozrażewski większymi dochodami wzbogacił19. zapisując temu kolegium 4 wsie z dóbr biskupich i zakupując place. w 1572 założył kolegium jezuitów przy kościołach Św. i 52°25' szer. zasłużył sobie na laur znakomitego męża). i pałac biskupi między bagnami położony. mąż godny zaiste pamięci i sławy wieków. 1520). położone na terenie wielce sposobnym do fortyfikacji. założone przez biskupa Andrzeja z Bnina.. początkowo tzw. wykładającego w latach 1530–35. zakładając w Poznaniu Szkołę Wydziałową. stopniu długości i 52. gdyż szlachta zjeżdża się tam jakby na wyścigi. z. Najwyższy poziom i rozgłos prezentowała Akademia Lubrańskiego w okresie reform Hegendorfera. 17 Jan Lubrański (zm.. zwane Akademią Lubrańskiego. astronomii i teologii wykładano tu gramatykę. w 1417. poezję. oraz za rektorów Tomasza Bedermana i Grzegorza z Szamotuł. kiedy jezuici założyli swoje szkoły w Poznaniu. szerokość podaje więc Starowolski właściwie. zapisując też na jego rozwój dobra Stawiszyn pod Kaliszem. biskup poznański od 1499. 16 Waliszewo (dziś: Chwaliszewo)– dawne przedmieście Poznania. lecz dosyć piękne i handlem z niemieckimi rynkami rozsławione. faktycznie jednak od niej niezależna. wybitny humanista wczesnego renesansu. 19 Jan Rozraźewski. Samo miasto było też niegdyś stolicą Królestwa. Pierwsza faza jej świetności trwała do ok. Od tej pory znaczenie jej na kilkadziesiąt lat wyraźnie zmalało. pałac biskupi. oraz inni dobroczyńcy w 1612 wspomogli materialnie podupadającą Akademię Lubrańskiego. geogr. 18 Adam Konarski (1526–74). dyplomata. słynie jednak na przedmieściu Lubrańsciańskie Ateneum. Wrocław–Warszawa–Kraków 1968. gmach dawnej Akademii Lubrańskiego. Odtąd tytuł ten przysługuje już stale metro41 15 . powierzając je opiece profesorów z Akademii Krakowskiej 17 (którą zawsze uważano za siedzibę wszelkiej mądrości i w której sam także we wszystkich co świetniejszych naukach wykształcony. którego arcybiskup jest prymasem polskiego Kościoła i pierwszym książęciem całego królestwa20. Prócz matematyki. geogr. a także w Kościele anglikańskim) w Polsce po raz pierwszy uzyskał arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. ma obszerne przedmieście na kształt miasta. Stanisława i Św. Jan Lubrański. Leży właściwie na terenie Ostrowia Tumskiego (zachowała się nazwa ulicy– Chwaliszewo). szerokości15. położony na 39. kolonia Akademii Krakowskiej. Kwitną i po klasztorach nauki religijne. Adam Konarski. Por. t. Samo miasto. sufragan kujawski. Stoją tu: gotycka katedra. znaczenie szkoły ponownie wzrosło (stąd zapewne pochlebna opinia Starowolskiego wyrażona również w czasie teraźniejszym). a którego imię nosi także województwo zajmujące pierwsze miejsce wśród innych województw. 3. 20 Tytuł prymasa (arcybiskupa– zwierzchnika nad Kościołem katolickim danego kraju. powszechnie zwane Waliszewemu16. wspanialszą architekturą ozdobił18. Była to jedna z pierwszych szkół humanistycznych w Polsce. ss. biskup tutejszy. troszczył się o szpitale i szkoły. Siedem mil stąd leży Gniezno. retorykę. Polski słownik biograficzny.

W ich skład wchodzą dostojnicy kapitulni (np. 24 Obecny grobowiec św.jako iż założone zostało przez Lecha. spośród których szczególnie wyróżniają się kanclerz tudzież marszałek. jak i majątkową członków kapituły zajmował się sąd. scholastyk. przechowywane są ze czcią relikwie św. otrzymał go arcybiskup Henryk – wojewodowie – kasztelanowie – starosta żmudzki Kietlicz (Henryk I z Brenu. drugi. laskę przed nim nosi. Z dwu ostatnich pierwszy z powagą kieruje sądami duchownymi. którym jeszcze teraz Królestwo Polskie jest oznaczane. które kurii arcybiskupiej podlegają. niegdyś arcybiskupa tego miejsca. służących oraz innych pomocników i strażników. Gdy tedy natrafił on na liczne w tym miejscu gniazda orłów. przy czym każdy członek kapituły posiadał własny majątek (tzw. dziekan. i całym jego dworem zarządza. archidiakon. w grobowcu . 1219). Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej– barokowy. w 1360. który jest jakby opiekunem dóbr i przywilejów wszystkich (wszyscy bowiem. zapewne pod kierownictwem kanclerza kapituły. wyznaczanej z fundacji)23.). kiedy to po raz pierwszy. kantor. w odróżnieniu od zwyczajów innych katedr. 21 Tytuł legatus natus (pełnomocnik papieski na określonym terytorium) przysluguje ordynariuszom niektórych tylko diecezji (np. który dysponował jej pieczęcią (inne funkcje ówczesnych kanclerzy kapitulnych nie są dokładnie wiadome). czyli archiprezbiter. stanowią autonomiczne instytucje przy katedrach. pełniące funkcje sakralne i administracyjne (po śmierci biskupa zarządzające diecezją. Kapituły rozporządzały własnymi dobrami. acz nie w tak mistrzowski sposób wykonanej24. Arcybiskupom gnieźnieńskim tytuł ten przysługuje od 1215. 23 Kapituły katedralne. kanclerz). Kolonii. jak się rzekło. że tytułu legatus natus jako pierwszy używał dopiero Jan Łaski (l. kustosz. przewodniczący polskiej delegacji soborowej. W metropolitalnym tedy gnieźnieńskim kościele. Reims. ponad godności i przywileje pozostałych biskupów. zm. proboszcz katedralny. zwyczajem królewskim utrzymuje dworzan. 42 . prebendę). miasto tamże założył. ma kanclerza z urzędem. Od soboru lateraneńskiego arcybiskup gnieźnieński w religijnych sprawach. i wzięło imię od szczęśliwej wróżby ptaków królewskich. a za godło wojskowe przyjął orla białego. pierwszego przywódcę narodu. Takoż i sam arcybiskup.zbudowanym przepięknie pośrodku świątyni. Moguncji. Canterbury. na IV soborze lateraneńskim. i kanonicy. pokojowych. XVI w. od mnóstwa gniazd Gnieznem je nazwał. ze względu na splendor metropolitalnego kościoła. Rozstrzyganiem wszelkich spraw związanych tak z działalnością duchowną. zwani prałatami. oprócz pewnej tylko liczby doktorów. I stosownie do tego jego kapituła. jak przed królami samymi w Polsce nosić jest w zwyczaju. politom gnieźnieńskim. szczególnie w czasie bezkrólewia. 22 Godność interreksa od śmierci Zygmunta Augusta (1572) oficjalnie i ustawowo– w czasie krótkich na ogół bezkrólewi– piastował zawsze prymas. co należą do jakiejkolwiek kapituły katedralnej w całej niemal Polsce. Gniazdo bowiem u Słowian gniezdem nazywano. Wojciecha. dla których zabezpieczenia Miłościwy Król Zygmunt III ufundował wielce kosztowną trumnę srebrną. niezależnymi od biskupich. Pragi. Tytuł pierwszego książęcia po raz pierwszy uzyskał arcybiskup gnieźnieński Jarosław ze Skotnik. Niektóre źródła mówią jednak. Toledo i Gniezna). gdy publicznie prymas występuje. szlachetnego muszą być urodzenia i ani dopuszczani są do dochodów pochodzący z plebejskich rodziców. ćw. w politycznych zaś. jako rada biskupia). godność interreksa piastuje22. chociaż i przedtem zamknione były w srebrnej skrzynce. sprawuje funkcję najwyższego kapłana i legatem urodzonym jest tytułowany21.

Kazimierz (Biskupi) oraz Nakło– wg współczesnych map historycznych XVI i XVII w. Historia sztuki polskiej w zarysie pod red. jednakże nie wykluczone. Trzemeszno– to klasztory benedyktyńskie. oraz starosty żmudzkiego. ziemie czy starostwa. 422. Kcynia.. 29 Starowolski nie podaje przy województwie poznańskim podziału na powiaty. Słupca. z lat 1478–86. Z wymienionych przez Starowolskiego. 2. s. Konin. rogoziński. z ciosu. również srebrną trumnę ufundował Zygmunt III w 1626– została ona wywieziona przez Szwedów w 1656. zarówno ziemscy jako i grodzcy. kruszwicki i santocki29. t. przemęcki27 i inne reguły żebraczej. Wschowa. zajmując 17 pierwszych miejsc (arcybiskup gnieźnieński brał w ogóle pierwsze miejsce przed wszystkimi senatorami). że informacja ta została zaczerpnięta właśnie z Polonii Starowolskiego. Zaliczanie senatorów-biskupów do poszczególnych województw nie jest istotne: w senacie zasiadali oni osobno. Obra. fundowane były we wczesnym średniowieczu. 2. 11– 12 (E–F). Feliks Koneczny. toż niedawno zmarły Henryk Firlej. Najwcześniejszy sarkofag. Lubin. s. Dzieje administracji w Polsce w zarysie. Wilno 1924. a przed kasztelanami (Feliks Koneczny w Dziejach admi43 . srebrnych. międzyrzecki. mogilneński.. Ląd. ofiarował nadto swą biskupią infułę. ufundowanej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba z Sienna (zniszczonej podczas pożaru w 1613). oprócz innych naczyń i kosztownych szat. mogilneński i trzemeszneński– leżały w województwie kaliskim. Kasztelanowie zasiadali w senacie po wojewodach. t. s.Ma też kościół ten zaiste nieoceniony skarb w naczyniach złotych. z wyjątkiem kościołów i kaszteli– a raczej zamków właściwych– albo klasztorów opackich bardzo bogatych. Starowolski mówi właśnie o tej i wspomina o jeszcze wcześniejszej. 25 Henryk Firlej (1574–1626). lubiński. wojewoda poznański i siedmiu kasztelanów : poznański.. wszystkie. od 1624 arcybiskup gnieźnieński (przed śmiercią nie zjawił się w Gnieźnie i nie odbył ingresu– uroczystego objęcia arcybiskupstwa). a które dawni książęta i biskupi w testamentach zapisali. Wągrowiec. śremski. które kościołowi owemu darował. które i murami są ozdobione i dość ludne.– leżały w granicach województwa kaliskiego. Stanisława Galia). T. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. będąc przede wszystkim. od 1616 biskup łucki. biskup poznański. Pyzdry. Warszawa 1907. 26 Słupca. 635. 27 Klasztory: lądecki. Pyzdry. jednakże godność kasztelana nie pokrywała się z władzą administracyjną powiatu. z wcześniejszej nomenklatury. jakimi są: lądecki. trzemeszneński. Dobrowolskiego i W. Nakło. Por. t. s. obrański. Są i urzędnicy. Paradyz (dziś: Gościkowo). pochodził z XII w. Warszawa 1881. Z innych miast województwa poznańskiego liczą się: Kostrzyn. pozostałe zaś obywają się bez żadnych obwarowań i składają się jedynie z drewnianych budynków. wysadzanych szlachetnymi kamieniami. Firleju pióra ks. 177. Mogilno. Do senatorów tego województwa należą: arcybiskup gnieźnieński28. wągrowiecki. Konin. O ofiarowaniu katedrze gnieźnieńskiej kosztownej infuły wspomina Podręczna Encyklopedia Kościelna. od 1620 płocki. który tradycyjnie zasiadał po biskupach. 304 (hasło o H. W latach 1613–18 pełnił też urząd podkanclerzego. Kraków 1962. tytularnym dygnitarstwem ziemskim. szacowaną na dwadzieścia cztery tysiące florenów25. otwierając poczet senatorów świeckich jako pierwszy z nich. Por. wyd. prócz przemęckiego (założonego w 1413). wymieniając siedmiu kasztelanów (Kruszwica leżała w województwie brzeskimkujawskim). który jako jedyny spośród starostów wchodził do senatu (był bowiem najwyższym urzędnikiem nie będącej województwem Żmudzi) i zajmował miejsce po wojewodach. z wyjątkiem kasztelana krakowskiego. toż stasrebrną trumnę wykonał w 1662 gdańszczanin Piotr van den Rennen. Kcynia. paradyski. Przemęt oraz Bledzew– cysterskie. Kazimierz. Kórnik26. bledzewski. 28 Gniezno w czasach Starowolskiego leżało w granicach województwa kaliskiego (w 1768 stało się stolicą osobnego województwa). przemęcki. Wcześniejszą. l. Tatarkiewicza.

używania infuły i pastorału. s. Włocławku. na mocy przywileju papieskiego. jego nagrobek w kościele kolegiackim w Kaliszu–wczesnobarokowy. wykształcony w Akademii Krakowskiej i uczelniach zagranicznych (doktorat praw we Włoszech). w rocznicę nadania tytułu i poświęcenia kościoła. Prepozytura infułacka to tyle co probostwo lub opactwo (benedyktyńskie. nieskazitelnością i innymi przymiotami w Rzeczypospolitej sławny. również renesansowego dworu murowanego (ok. w plony. Kolegium jezuitów w Kaliszu ufundował w 1581. cysterskie). rozbudowany został z wcześniejszego. mąż tak znajomością spraw publicznych i niepospolitym wykształceniem. z których dochody nie były przeznaczone na potrzeby grodów i urzędów grodzkich (jak w przypadku również królewskich dóbr. Kraina ta. podległych starostom grodowym). jak i cała Wielka Polska. dzierżyli władzę namiestniczą w imieniu króla na obszarze całej prowincji. nie może być wykonana z cennej materii. podkomorzy) i zwykłe (cześnik. aczkolwiek tylko w swoim kościele i trzy razy do roku (wyjąwszy używanie tych oznak podczas nabożeństwa żałobnego): w dniu swego patrona. starosta). 1560). umieszcza go na 29 miejscu. KALISZ. Dobra. od 1567 biskup kujawski. własnym kosztem ufundował i tamże chciał być pochowany31. podług zwyczaju jaki panuje we wszystkich prowincjach Królestwa. W Choczy ufundował piękny kościół famy (prezbiterium 1629–34) i podniósł go do rangi kolegiaty. 33 Zameczek hrabiów z Leszna (Leszczyńskich) w Gołuchowie. Województwo poznańskie w czasach Starowolskiego składało się z powiatów: poznańskiego. wojewoda. iż nazywany jest generałem Wielkiej Polski i w kilku ziemiach swoje sądy sprawuje30. in. 1520–1603). Koźmin. po drugiej zaś stronie Krotoszyn z przepięk- nistracji w Polsce w zarysie. Wzniósł też kościoły m. z trójskrzydłowym dziedzińczykiem arkadowym. Pleszew. Poznański starosta posiada wszelako ten przywilej. jak też roztropnością. zgromadził wielki majątek. zamek hrabiów z Leszna. kasztelan. od 1558 referendarz koronny. w odróżnieniu od biskupiej. inni bez niego. ziemi wschowskiej i starostwa drahimskiego. z 1611. kościańskiego. od 1630 krakowski. ryby i bydło obfitująca. z których ważniejsze są: Staw. od 1622 kujawski. Koło. Infuła. w której niedawno najprzewielebniejszy biskup krakowski Jędrzej Lipski kościół kolegiacki z prepozyturą infułacką kosztem wielkim ufundował32. które Stanisław Karnkowski. sędzia. 31 Stanislaw Karnkowski (ok. najświeższą architekturą zbudowany33. a na pastorale winna być zawieszona biała zasłona. a także niezwykle wspaniałe kolegium jezuitów. Nieopodal stąd można zobaczyć Gołuchów. w Sławsku..rostowie grodzcy. Urzędy i sądy grodzkie reprezentowali starostowie grodzcy. czyli prałata mającego prawo. posiada kilka klasztorów zakonnych oraz kościół kanoników. od 1620– po śmierci Żółkiewskiego– kanclerz wielki koronny. niegdyś arcybiskup gnieźnieński. W 1872–85 44 . starostowie niegrodowi (zwani też tenutariuszami) zarządzali dobrami królewskimi. Odolanów z zamkiem na bagnach położonym i Chocz. w stylu renesansowym. ma bardzo dużo mniejszych miast. między wojewodami łęczyckim i brzeskim-kujawskim). miasto nad rzeką Prosną. Zwiernie. wysoce wykształcony– autor wielu prac prawniczych. od 1581 arcybiskup gnieźnieński. wałeckiego. mający pieczę nad grodami i powiatami oraz częściowo władzę sądowniczą. Opatówek. osadziwszy przy nim 6 kanoników i tyluż prałatów z proboszczem infułatem na czele. między bagnami położone i otoczone murem ceglanym z basztami. od 1563 sekretarz koronny. cit. jedni z prawem sądzenia. 177. od 1617 biskup łucki. 30 Urzędy ziemskie dzieliły się w Rzeczypospolitej szlacheckiej na dygnitarskie (m. których przełożony nosi tytuł infułata. in. op. na początku XVII w. Grabów. starostowie generalni. 32 Jędrzej Lipski (1572–1631). zwani też generałami.

od 1510 arcybiskup gnieźnieński i prymas. a zacni jego bracia pomnożyli wyposażenie kościoła złożeniem prześwietnych darów38. przeszedłszy na protestantyzm. Wartę. w stylu późnogotyckim (przebudowany w 1749). dla województw ruskich ustanowiono osobny trybunat w Łucku. by doznać szczególnej łaski Bożej.. O siedem mil stąd leży Piotrków. fundatora. kcyński i ziemię nakielską. mąż stanu i dyplomata. tu: Trybunał Koronny. 37 Podobnie jak przy województwie poznańskim. Trybunat dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. oprócz wojewody. XVIII w. utworzony w 1581. Obecnie oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. przebudowano go w końcu XVII i 2. zamek hrabiów Izabela z Czartoryskich Działyńska przebudowała go w stylu francuskiego renesansu. zbierał się jednego roku w Wilnie. klasztor panieński przebogaty i pięknie na kształt zamku zbudowany36. Juliana. Ufundował je Władysław Odonic w 1213. Por. miasto niebrzydkie. czterech kasztelanów: sieradzkiego. gnieźnieńskiego. 38 Jan Łaski (1455–1531)– od 1503 kanclerz wielki koronny. zwolennik zjednoczenia całego Pomorza i likwidacji państwa krzyżackiego. s. w którym raz do roku zbiera się uroczyście trybunał Królestwa. SIERADZ. czy –jak powiada Starowolski– parlament (w znaczeniu: sąd najwyższy). autor pierwszego wydanego drukiem (w 1506) zbioru ustaw polskich (Statuty Łaskiego). 36 Opactwo cystersek. 34 Ogród ten urządził zapewne hrabia Jan Rozrażewski (tytuł hrabiowski z dóbr w Czechach). Bnińscy. Ma też. krzewicieli kultury i sztuki renesansowej w Polsce. obok Zygmunta Starego. 39 Trybunał. Barbary nie spłonęły jednak. nie podaje Starowolski podziału na powiaty. Jest i w Ołoboku. zazwyczaj bowiem schodzą się tam tłumy ludzi pobożnych z całej Polski. Zbierał się od 1578 dwa razy do roku: w Piotrkowie dla Wielkopolski z Mazowszem i w Lublinie dla Małopolski. rozpatrujący odwołania od wyroków sądów ziemskich. nigdy kalwinizmu nie przyjęli. l. dziedzic Krotoszyna od 1570 (zm. dwie mile od Kalisza. arcybiskup gnieźnieński. s. kasztelan poznański. 310. Kościół (dziś parafialny) gotycki zbudowano w XV–XVI w. dziedzic szczodry tego miejsca. pyzdrski. Wzmiankowany tu kościół w Łasku. obrazy Bogarodzicy i św. za namową predykanta kalwińskiego kazał obrazy z miejscowego kościoła spalić na rynku boreckim. Województwo to ma swojego wojewodę i sześciu kasztelanów: kaliskiego. spicymierskiego i konarskiego. radomszczański i piotrkowski. gnieźnieński. koniński. 601) wymienia przechowywane w skarbcu kościoła: trumienkę srebrną z relikwiami św. rozsławione cudownym obrazem Najświętszej Panny Marii35. na cztery powiaty województwo swoje dzieli. lądeckiego. Klasztor barokowy. jeden z pierwszych. Łask. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. 35 Wg tradycji szesnastowiecznej ówczesny dziedzic borecki. znawca prawa polskiego. z miniaturami –'sprawionych przez Jana Łaskiego. bogate kapy i ornaty (ze złocistymi herbami Korabiów– a więc rodziny Łaskich). t. nakielskiego. czyli sąd39. a 45 . cudownie uniesione ponad ogień. która włączyła województwa ruskie do Korony. Warszawa 1880. Po Unii Lubelskiej (1569). nad rzeką Wartą położony. W rzeczywistości dziedzice boreccy. biechowskiego i kamienieckiego37. ufundował w 1525 i w tymże roku wystarał się o godność infułata dla proboszcza oraz o rangę kolegiaty dla tego kościoła. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. w 1628). 5. Województwo kaliskie dzieliło się na powiaty: kaliski. grodzkich i podkomorskich. gdzie przed laty Jan Łaski. prepozyturę infułacką z wielkim sumptem ufundował. Warszawa 1884. poł.nym ogrodem hrabiów Rozrażewskich34 i miasto Borek. Pabianice. kilka ogromnych aritytonarzy i psałterzy na pergaminie ozdobnie pisanych. szadkowski. rozpierskiego.. a mianowicie na sieradzki. a kilka stadiów dalej Byki.. przysłaną z Rzymu. a z miast znaczniejszych: Widawę.

sochaczewska– z sochaczewskiego i mszczonowskiego. 42 Wczesnobarokowy pałac Denhoffów w Kruszynie. Kościół na planie centralnym. Sąd Trybunału Koronnego tworzyło 6 przedstawicieli duchowieństwa i 27 deputatów szlacheckich (z Wielkopolski 16.tego samego imienia przepięknie zbudowany40. późnorenesansowy. pochodzi z 1630. przebudowany w 1630. XIV w. W Koronie takie sejmiki deputackie odbywały się w poniedziałek po święcie Narodzenia NPM. 1335. XVIII w. z wyjątkiem Podlasia i ziemi dobrzyńskiej (w poniedziałek przed św. a od 1588– 49 (3 doszło ze Żmudzi). drewnianymi wprawdzie budynkami jednostajna. lecz wszystkie przenosi ów sławny złoczewski bernardynów46. 48 Zamek królewski w Rawie (Mazowieckiej)– ceglany. RAWA. Trybunały stanowiły w zasadzie najwyższą instancję sądową: tylko w przypadku równej liczby głosów za i przeciw (jeśli nie osiągnięto jednomyślności w dwu głosowaniach ani większości głosów w trzecim)– sprawę rozstrzygał sąd sejmowy. W 1588 do ogólnolitewskiego trybunatu przystąpiła Żmudź. z czworobocznym dziedzińcem. dzieli się też na powiaty wieluński i ostrzeszowski”43. skrzydło klasztorne przebudowane w XIX w. poł. gotycki– ufundowany w poi. 46 Klasztor bernardynów z Złoczewic pochodzi z pocz. Do Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego wybierano po 2 deputatów z powiatu. Bartłomiejem). z Małopolski 11. reformatów. z 1603–07.111–13. przez Kazimierza Wielkiego. rawskiego. Samo miasto Wieluń ma piękne domy ceglane i kościół kanoników starożytnej budowy. Dziś z-wczesnej zabudowy zachowana tylko brama obwarowań późnogotyckich z 1470 (z nadbudową z l. dziś w ruinie (częściowo re46 . tak bowiem postanowili poprzedni królowie. w XV–XVI w. aby była stała na Podolu straż przeciw napadom barbarzyńców48. XIX w. paulinów (dziś bernardynek) –fundowany w 1393–94. fundowany w 1217 (kościół gotycki po 1350. obecnie zrekonstruowany po częściowym zburzeniu. Są w nim i miasta znaczniejsze. która ma własnych urzędników i kasztelana. rozbudowany. Por. po jednym lub dwu z województwa). Województwo RAWSKIE ma wojewodę i trzech kasztelanów (na tyle bowiem ziem jest podzielone). budynek klasztorny z XVII–XVIII w. w Wielkim Księstwie Litewskim natomiast odbywały się one na Matkę Boską Gromniczną. Jest też w pobliżu znaczne opactwo witowskie41. Deputatów wybierano w miejscach tradycyjnie przeznaczonych na wybory urzędników sądowych ziemskich. 44 Zamek ceglany. dziś ruina. 40 Zamek Jaksów-Bykowskich w Bykach. cit. w stylu późnogotyckorenesansowym. ss. na regularnym planie. Po przebudowie w 1867– zachowane z pierwszego okresu tylko 2 wieże. było ich łącznie 46. 45 Klasztory Wielunia: augustianów (kanoników). W tymże zamku najczęściej osadza się wziętych do następnego– na przemian– w Mińsku i Nowogródku. a nadto wsie niezliczone. XVII w. przy pałacu powstał także park geometryczny z pawilonami i pustelnią. przebudowywany w 1497 i 1677. o fasadzie z poi. op.). obecny kościół– barokowy z 1741–84. gotycki. fundacji Kazimierza Wielkiego. 47 Ziemia rawska składała się z powiatów rawskiego i bialskiego. jak również kilka przednich klasztorów45. sochaczewskiego i gostynińskiego47.. Feliks Koneczny. posiada zamek pięknie zbudowany. 43 Ziemia wieluńska. czyli razem 33. Przed polową XVII w.). zbudowany został w 1604. nieco zaś dalej pałac kruszyński włoskiej architektury42. 41 Opactwo norbertanów w Witowie ufundowane zostało w 1185. z ok. które obejmują kilka miast (szczególnie Bolesławiec z zamkiem wielce warownym44). w którym przechowuje się czwarta część dochodów z dóbr królewskich na opłacanie żołnierzy . Z tym województwem graniczy ziemia WIELUŃSKA. z powiatami wieluńskim i ostrzeszowskim. gostynińska– z gostynińskiego i gąbińskiego. wchodziła do województwa sieradzkiego. z kościołem barokowym z 1629. Dzieje administracji w Polsce w zarysie. lecz dość ' ludna.

dowódcy oddziałów zaciężnych zwerbowanych na terenie Niemiec na polecenie Gustawa II Adolfa w związku z wojną w Prusach z Polską. kilka kaplic kolegiaty. in. w wojnie pruskiej pojmani49. cz. zachowuje wybitne dzieła rzeźby manierystycznej (m. Mają tu kolegium dla licznie zgromadzonych słuchaczy księża Towarzystwa Jezusowego50. Prócz kilku kanonii (z 2. Lecz o wiele ludniejszy jest Łowicz. nagrobek arcybiskupa Jakuba Uchańskiego z 1580–83– dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa. częściowo przebudowanych w XVIII–XIX w. 51 Od czasów wczesnośredniowiecznych Łowicz wchodził w skład włości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. niedawno zaś Baldisius. Pieniądze pochodziły wyłącznie z dóbr królewskich i stanowiły ich czwartą część. z końca XVI i pocz. jeżeli są to osobistości znakomitsze.. poł. admirała szwedzkiego Carla Carlssona Gyllenhjelma (1574–1650. 1500–1700 „koni” i „porcji” (obrachunkowych stawek żołdu). Społeczeństwo. in. Adam Szelągowski.– l. pośród bagien położony. Por. 49 Chodzi o nieprawego syna Karola IX Sundermańskiego. poi. skąd obywatele także się handlem zajmują. (szkic Jana Wimmera: Wojsko). do jakich w naszych czasach zaliczał się rodzony syn Karola króla Szwecji. wydani zostali w ręce hetmana Stanisława Koniecpolskiego po poddaniu się ich oddziałów zwycięskim Polakom pod Amersztynem (lub Hamersztynem. Tarnowskiego i arcybiskupa Henryka Firleja z ok. Państwo. XVII w. dosyć w srebro i sprzęty kościelne zasobny: równie jak inne klasztory i świątynie51. Wielka wojna pruska. jak świadczą zachowane ryciny i źródła archiwalne. P. Teuffel i inni dowódcy oddziałów wojskowych. ss. Warszawa 1905. Sprawa północna w wieku XV I i XV II. współczesna szwedzka wersja pisowni) i m. s. Janusza Tazbira. w latach 1600–17– ok. Tadeusz Nowak. piękne budynki posiada. skąd i przyjęła się dla utrzymywanego z nich wojska nazwa kwarcianego. Ducha (gotycki. podobnie też kanonicy i obywatele niektórzy.l582) i klasztor bernardynów z XVI/XVIIw. Kultura pod red. rezydencja arcybiskupa gnieźnieńskiego.: O ujście Wisty. odesłanych pod strażą do Polski i uwięzionych na kilka lat w Rawie. [Na polach łowickich odkonstruowany). Warszawa 1969. w zamku rawskim przechowywano pieniądze na utrzymanie tych wojsk. Dzieje oręża polskiego do roku 1793. Gustawa króla Szwecji trybun wojskowy. marszałka Jakuba de La Gardle (z pochodzenia Francuza)– pojmanych przez hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego po odbiciu z rąk szwedzkich Wolmaru (w Inflantach) w 1601. od 1618 nie mniej niż 2200 stawek żołdu. z 1404.ok. ss. Zamek arcybiskupi. (przebudowany w latach 1652–68 w stylu barokowym). Kościół kolegiacki z XV–XVI w. czyli tzw.. 116– 118. XVII w. 160 i n. 50 Kolegium jezuitów w Rawie (dziś: Rawa Mazowiecka) założone zostało w 1613.niewoli nieprzyjaciół ojczyzny. Stan liczebny wojsk kwarcianych– z powodu niechęci szlachty (dzierżawców dóbr królewskich) do ponoszenia ciężarów finansowych– był niewielki. Por. od 1562–63. 1626– prawdopodobnie dłuta Wilhelma van dem Blocke. 234–35. kiedy to na podstawie uchwały sejmowej utworzono stałe wojsko zaciężne w celu obrony południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów. Warszawa 1968. Jarmarki się tam co roku odbywają sławne. Z kościołów wymienić tu jeszcze należy kościół Św. Przerębskiego z 1562–dłuta Hieronima Canavesiego. wieża z 1620) oraz kościół (późnogotycki. Polska XVII wieku. okres rozkwitu miasta– to XV–XVII w. należeć musiał do wybitniejszych obiektów architektonicznych. jest tam bowiem kościół kolegiacki. Renesansowy zamek arcybiskupów (dziś nie istniejący) z końca XVIw. Pułkownicy Jan Streiff i Maksymilian Teuffel. kwartę. pięć mil od Rawy oddalony.. arcybiskupa J. jako też Streiff. z późniejszymi przebudowami. w wojnie inflanckiej z dowódcami kilku oddziałów schwytany. 47 . lecz na ogół nie przekraczał jednak kilku tysięcy zbrojnych. dziś Czarne w Człuchowskiem) II–13 IV 1627 i następnie również uwięzieni w zamku rawskim. 3. Jan Wimmer. XVI w.) zachowało się też do dziś kilka kamienic z XVI–XVII w.

które zowią śniegułami (poniekąd zwiastunami zimy można by je nazwać. populis. łęczyckiego. 57 Pałac w Ujeździe (k. wzniósł Kasper Denhoff zapewne przed 1630. przebudowaną ok. ŁĘCZYCA. pośród bagien położona. mianowicie łęczycką. 1487 i zrekonstruowaną po II wojnie światowej. [Dalej miasto Ujazd. przywódca zwycięskiego buntu przeciw Dymitrowi I Samozwańcowi i załodze polskiej w Moskwie w 1606. magistratibus et republica regni Polonici libri duo. skąd widać Radziejowice. wojewody łęczyckiego. 56 Dwór renesansowy Stanisława Radziejowskiego. 59 Chodzi o kolegiatę romańską z lat 1141–61 w Tumie pod Łęczycą (tu była też rozlokowana pierwotna Łęczyca). biskupa kujawskiego rezydencja. w miejscu całkiem nie do zdobycia. podzielone podobnie jak i tamto na trzy ziemie. Biskup Jędrzej Lipski wznosi tu w 1626 (jeszcze jako biskup kujawski– por.bywają się sławne polowania na szlachetne ptaszki.). powiat.) murowany pałac i zakłada ogród oraz zwierzyniec. ma kościół kanoników daleko za miastem. wydane w Kolonii w 1577. mający ogrody. 54 Właściwie Wasyl (w innym miejscu– s. Z rawskim województwem sąsiaduje z kolei ŁĘCZYCKIE]. Tomaszowa Maz. zmarli wszyscy w ciągu 1612. fontanny i sady urocze56. rozbudowany i przebudowany w XVIII i XIX w. którzy do senatu Królestwa wchodzą. wraz z ogrodem. na którym stanęła kolegiata i pierwotna osada. po lewej stronie. brudem strawiony. Najznaczniejsze tego województwa miasto. od tegoż roku do 1610– car. Oprócz wojewody ma czterech kasztelanów. gdzie osadzeni w zamku gostynińskim. z niebrzydkim pałacem arcybiskupa gnieźnieńskiego55. komentarz 47. moribus. był bagnisty– stąd chyba słowa Starowolskiego o miejscu „nie do zdobycia”. wpadające w oczy dla zamku piękności57. gdyż. jak powiada Kromer. a miasto samo dość ludne53. ani schwytać. brzezińskiego. położone blisko miasta Rawy. to województwo łęczyckie dzieliło się na trzy powiaty: łęczycki. osadzony w 1611 w monasterze Czudowo i niebawem wywieziony wraz z braćmi Dymitrem (i jego żoną Katarzyną) oraz Iwanem do Polski. W ciągu wieków został on w toku kilku przebudów całkowicie przekształcony. gdyby je chociaż trochę sztuką architektoniczną ufortyfikować59. 135– mówi Starowolski: Wasyl Dymitr) Szujski (1552–1612). są jeszcze pewnego znaczenia Gąbin. sama Łęczyca słynie z Powołuje się tu Starowolski na dzieło Marcina Kromera Polonia swe de situ. wielkiego księcia moskiewskiego. Skierniewice. 58 O ile województwo rawskie dzieliło się na trzy ziemie. pierwotny zamek był wiele razy przebudowywany i rozbudowywany. brzeziński i orłowski. Sochaczew. ma także pałac piękny nad wodą położony. Po klęsce zadanej jego wojskom (dowodzonym przez brata Dymitra) pod Kłuszynem przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego– zdetronizowany. jak też po prostu– terytorium. 53 Rezydencja biskupów kujawskich w Wolborzu istniała od średniowiecza. pałac ten został gruntownie przebudowany. w Radziejowicach zbudowano w 1606. który tam w zamku przez długi czas był trzymany i wreszcie.] Wolborz. też komentarz 341. Starowolski przy obu wymienionych województwach używa określenia territoria. jak twierdzą mieszkańcy tej okolicy.). Por. 48 52 . z których każda składała się z dwu powiatów (por. inowłódzkiego i konarskiego. komentarz 32. 55 Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich w Skierniewicach zbudowany był w latach 1610–19. pałac ten popadł w ruinę. żywota dokonał54). brzezińską i orlowską58. W XVIII w. oraz Biała (posiadłość biskupa chełmińskiego). Teren. zjawiają się tuż przed śniegiem i równo ze śniegiem znikają52): gdzie indziej owych ani ujrzeć. wojewody łęczyckiego tegoż imienia zamek przepiękny. w XVIII w. co jest pojęciem nieprecyzyjnym: może oznaczać zarówno ziemię. Gostynin (sławny więzieniem Dymitra Szujskiego.

rozbudowywany w latach 1467 i 1533 (także w l.] Podobnie województwo INOWROCŁAWSKIE trzy [. brzeskiego mianowicie. oprócz wojewody trzech do senatu Królestwa kasztelanów wystawia. obficie zarybione. 62 Nie wiadomo mi o paulinach w Piątku. łęczyckim i inowrocławskim. lubo wszystkie drewniane. 67 W czasach Starowolskiego województwo inowrocławskie. brzeskie mianowicie i inowrocławskie. jeziora bowiem niezliczone posiada. w pierwszym natomiast klasztor ojców paulinów62. W pobliżu– mieszkania kanoników.owiy] obejmuje.. rozbudowany w XV w. brzeski. cit. może chodzi o kościół parafialny Św. gotycki. a także Radziejów. są spławiane. spośród których szczególne miejsce przypada Gopłu. 68 Trzech było w Polsce kasztelanów konarskich: z Konar w województwach sieradzkim. murem i fosą otoczony. Włocławek w czasach Starowolskiego i wcześniej był jednym z piękniejszych i dobrze zabudowanych miast. zachowany w ruinie). położona po prawej stronie Wisły. XV w.jarmarków i zgromadzeń szlachty tego województwa. która tam na sądy się zjeżdża60... podobnie jak i miasto nad nurtem Wisły położony. stosownie do prawideł sztuki zbudowany61. a w tym ostatnim godny jest zobaczenia zamek nad Wartą. Z kolei idą Kujawy. 49 60 . rozpościerającemu się na pięć mil wzdłuż. bydgoski. poł. w której leżą Bobrowniki. 66 Do dziś zachowały się fragmenty murów miejskich w Brześciu Kujawskim. szkoła i seminarium. obierające 4 posłów na sejm i 2 deputatów do Trybunału Koronnego. ozdobiony przepięknym zamkiem65. rozciąga się tuż od jeziora Gopła i miasta Kruszwicy aż po Wisłę i do granicy Pomorza. XVIII w. miasta arcybiskupa gnieźnieńskiego niepoślednie. należy do wybitniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. kraina w zboże. obfitująca we wszelakie zboża. Na tym brzegu widzieć też można Nieszawę całą murowaną i nie bardzo daleko Raciążek. (rozbudowa późnogotycka w 1534. bobrownicki67 i inowrocławski.. bydgoskiego i konarskiego68. [Kraina to urodzajnych pól. kowalski i przedecki63. wchodziła natomiast do diecezji włocławskiej. leżał w granicach województwa sieradzkiego. z lat 1324–64. W brzeskim jest Włocławek. Ziemia dobrzyńska. kruszwicki. a na inowrocławW XV w.. na sławne tamtejsze targi. dopiero od 1717 przyłączona została do województwa inowrocławskiego. Trójcy z ok. z wikariuszem i szkołą (zapewne parafialną). było tu również starostwo grodowe.. a zatem odbywały się i sądy grodzkie. na regularnym planie. podaje jeszcze powiat radziejowski. jako piąty w województwie brzeskim-kujawskim. Są też Piątek z jednej. ceglany. lecz przebogato wyposażony w rozmaite sprzęty.. 61 Uniejów. Kruszwica. rozciągające się tylko po lewej stronie Wisły– jak sam zresztą pisze– składało się z dwu powiatów: bydgoskiego i inowrocławskiego. a przez pół tyle wszerz. w Łęczycy odbywały się zjazdy koronne i sejmy. posiada domy ceglane. kruszwickiego i kowalskiego. siedziba i miasto biskupa kujawskiego oraz pomorskiego. Województwo BRZESKIE ma jednego wojewodę i trzech kasztelanów. wałem. s. poł. Uniejów z drugiej strony. op. mająca kościół katedralny staroświeckiej wprawdzie budowy. 521. inowrocławskiego. a zwłaszcza naczynia srebrne64. zamek zaś sam. (przebudowany w 1891–93). 64 Kościół katedralny we Włocławku– gotycka bazylika– zbudowany został w latach 1340–65. wg współczesnych map historycznych XVI–XVII w. 65 W Raciążku był zamek biskupów kujawskich. która należy do województwa brzeskiego. lecz także Wisłą do Gdańska. które nie tylko na własne potrzeby starczają.. gotycki zamek– fundacji arcybiskupa Jarosława ze Skotnik. XIV w. z poł. Służewo i sam BRZEŚĆ. podzielone na dwa województwa.. bydło i ryby plenna. powiaty natomiast cztery. i ma liczne miasta oraz wsie. Później odbywały się tu sejmiki wojewódzkie. i domami ceglanymi pośród drewnianych ozdobiony66. wczesnobarokowa W 1638–45). 63 Maty słownik historii Polski.

tym bardziej górzysta jest i lasami pokryta. ss. sławny imieniem i drzazgą Krzyża Świętego75. Por. s. Solec. od wschodu z Rusią. trucizną na uczcie wymordował70. Katarzyny bernardyński76. im dalej zaś stamtąd odstępuje. zbudowany został w poi. ale niesłusznie wlicza się je do Małopolski. Są tamże i inne niepoślednie miejscowości oraz ludne dobra. komentarz 11. przeniesionych z Drzewicy) z kościołem Św. określoną przez papieża. z przynależnym kolegium 24 kanoników69. 820.. Por. po 1945 przywrócono mu pierwotny wygląd– romański. 50 69 . XIV w. Cały zamek (a więc i wieża). t.. komentarz 6. u podnóża Łysicy w paśmie Łysogór. oraz drugi. Bydgoszcz jest miastem murowanym. gdzie znajduje się najbogatszy w całej Wielkiej Polsce klasztor panieński73.]71 i ma wielką obfitość sumów. przebudowany w późniejszych czasach. tym łagodniejsze są pochyłości. ponieważ swoich licznych krewnych. Św. Kanonicy tutejszej kolegiaty tworzyli tzw. 70 Do dziś zachowała się z tego zamku tylko owiana legendą tzw. na której jest klasztor benedyktynów. 1230. A mianowicie od północy sąsiaduje z terenami Mazowsza i Podlasia. sandomierskie! lubelskie. 76 Klasztor bernardynów (od 1817 bernardynek. [sławnym z kolegium księży Towarzystwa Jezusowego. 75 Por. ku północy i letniemu wschodowi74. podobnie jak Pakość łososi72. Katarzyny. tzn. Takoż im bardziej przybliża się do granicy Węgier. Piotra z kwadratowych kamieni zbudowany. w którym niegdyś król Popiel za dopustem kary boskiej został pożarty przez myszy. położony we wsi Święta Katarzyna (nazwa od wezwania kościoła). która miała stałą liczbę kanoników. wzniesiono w latach 1120–40. fundacji Kazimierza Wielkiego. przebudowanym ok. Ale i pośrodku Sandomierszczyzny ziemia okazuje się częściowo pagórkowata albo raczej pochyła. jak i wszerz. 7. z ciosowych („kwadratowych”) kamieni. od południa zaś z Węgrami i Śląskiem. klasztor późnogotycki. żądny panowania. u podnóża tejże góry. 73 Opactwo norbertanek. sandomierskie i lubelskie. o dwie mile stąd. Założony przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego w latach 1471–78. z fundacji Rychłowskich.skiego województwa granicach jest położona. z wyjątkiem Łysej Góry. Miarodajny chyba jest w tym względzie podział Małopolski u Starowolskiego– na 3 województwa: krakowskie. Mała Polska ma mil niemieckich pięćdziesiąt i pospolicie dzieli się na trzy prowincje. Mysia Wieża. i zamek ceglany na wyspie jeziora Gopła. taką. Okazały kościół benedyktynów (później kolegiatę) pod wezwaniem Św. położone w tej samej kolejności. 71 Kościół jezuitów w Bydgoszczy zbudowany został w 1617 przez biskupa chełmińskiego Kuczborskiego. Wracławek. kapitułę policzoną (Capitulum numeratum). cit. od 1569 (Unia Lubelska) województwa ruskie należały do Korony. Oczywiście. Św. Piotra i Pawła w Kruszwicy. Dybowo i Strzelno. 521–24) oraz inne wydawnictwa zaliczają do Małopolski także województwa ruskie– łącznie 11. istniało od 1620. z kościołem (bazyliką romańską) z lat po 1175. w jakiej tu je wyliczono. a gleba żyźniejsza i lepiej uprawiona. jak Gniewkowo. Przeszedł on dwie przebudowy (1586 i 1856–59). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t innych krajów slowiariskich. czyli województwa: krakowskie. ma za miastem kościół Św. 74 Mały słownik historii Polski (op. Warszawa 1886. MAŁA POLSKA Tak wzdłuż. kolegium. 72 Obie informacje prawdopodobne: połów łososi w czasach Starowolskiego stanowił poważny procent dochodów Pakości– miasteczka nad Notecią i Jeziorem Pakoskim. od zachodu z Wielką Polską.

(Wawel). Pilica. Powiatów bylo więcej: krakowski. co i wygodzie użytkowników oraz nieodległymi wioskami i włościami odpowiednio uposażone. szczyrzycki. jako tyniecki. geogr. Por. a jakkolwiek i przedtem znajdowały się tam srebrna trumna84 i liczne złote Starowolski używa terminu districtus. Warszawa 1965. lelowski. dzielnicę lub ziemię. i na 50° szer. 81 Kraków leży mniej więcej na 20° dług. wsch. Wiśnicz. Zatorskie i Siewierskie. cit. I tamże bazylika Św. Spytkowice. il. 79 Starostwo spiskie (na południowych stokach Karpat.. Rabsztyn. stanowiło odtąd udzielną własność biskupów krakowskich. staniątkowski. w której jego grobowiec niedawno przez Marcina Szyszkowskiego. wg projektu Jana Trwano. Tenczyn. co oznaczać by powinno powiat. ale także okręg. Katalog zabytków sztuki w Polsce.– Miastem koronacyjnym i nominalną stolicą państwa pozostawał aż do Konstytucji 3 Maja. stanowiące części Śląska78. będące częścią Węgier. renesansowymi i barokowymi. gidleński. zawiera także trzy księstwa: Oświęcimskie. a nie odrestaurowane. 80 Zamek w Lubowli sięga zapewne XIII w. geogr. Poprad. też komentarz 114. z fundacji biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Lipowiec. 83 Mauzoleum Św. wspaniałymi budowlami ozdobiony. bieckiej i sądeckiej). bielański. ksiąski. i zamek na skale jakby wchodzącej w środek Wisły. jak Melsztyn. Morawica. Ogrodzieniec. KRAKÓW. jak i zasobami wszelakich rzeczy tyczących się sposobu życia i zewnętrznej ogłady. W tym wypadku należy chyba tłumaczyć to słowo jako ziemię. cz. z północy Kleparz. a 50. oprócz wsi i folwarków. a w nim straż ustawiczną80. Biała). szczyrzycki. w 1642). Sobeń i inne. Książ. z pozostałościami tzw. które w charakterze zastawu wróciły do Polski w 1412 (w 1108 cały Spisz oddany był Węgrom przez Bolesława Krzywoustego jako posag jego córki.. l. t: IV ( Miasto Kraków). 267. że do XVII w. oprócz swoich czterech ziem77 (krakowskiej mianowicie. Stanisława82. zbudowane tyleż ku obronie. miechowski. Wacława i Stanisława biskupa– gotycką. oraz starostwo spiskie. mogilski. tak wspaniałością i obronnością budowli. Bobrek. Lubowla. wreszcie za Lubomirskich w 2. hebdowski.Województwo KRAKOWSKIE. Czorsztyn. płn. Judyty). pod wezwaniem Św. sielecki. Św. jędrzejowski. kalwaryjski. ćwierci XVII w. Księstwo Siewierskie. stopniu długości. księstwa oświęcimskie (zhołdowane w 1454) i zatorskie (nabyte w 1494) tworzyły powiat śląski. 82 Chodzi o katedrę wawelską. 76. Stanisława biskupa (wolno stojący grobowiec pośrodku kościoła) zostało wzniesione. z wielkim sumptem został odrestaurowany83. alwerniański. ozdobione kościołami. Łączą się z nim dwa miasta. położony na 42. obejmującej dwa powiaty– ksiąski i proszowicki–lelowskiej. . in. Osiek. Lanckorona. proszowski. I (zaczętej ok. 78 Maty słownik historii Polski (op. Lecz są i klasztory. stolica prowincji i metropolia całego Królestwa. (m. z południa Kazimierz. klasztorami i zamkami. później przebudowany został przez Jana Bonera (tutejszego starostę) w 1555. wiśnicki..) podaje. z XIV w. w latach 1628–30. 51 77 . biecki. szerokości81. mająca zamek bardzo warowny. 1020) i II (z lat 1090–1142) katedry romańskiej oraz licznymi kaplicami gotyckimi. Był jedną z potężniejszych warowni ówczesnej Polski. s. w dolinie górnego Popradu) tworzyło 13 tzw. na miejscu gotyckiego (upiększonego w dobie renesansu) ołtarza tego świętego. na które jest podzielone. In. Wszystkie natomiast pozostałe ziemie tego województwa zawierają dziewięćdziesiąt trzy ludne miasta. a obejmujące trzynaście miast79. miast spiskich (m. odkupione w 1443 przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i włączone do Polski. mstowski i częstochowski. między którymi najważniejsze miejsce zajmuje Lubowla. A oprócz tych są także zamki zbudowane na wyniosłych miejscach i skałach. miejscowego biskupa. Por. przyrowski. prywatnych i publicznych. sądeckoczchowski. a także obfitością zagranicznych towarów i liczbą tudzież uprzejmością mieszkańców łatwo równać się może ze sławnymi miastami Niemiec i Włoch.

tam gdzie są groby królewskie. Stanisława biskupa z 1504 (dzieło złotnika krakowskiego Marcina Marcińca)– ufundowany przez Elżbietę Rakuszankę. czym nawet najhojniej opatrzone kościoły europejskie od tego naszego się różnią: w nim mianowicie pieśni słychać nieprzerwanie i nigdy nie nastaje cisza. zdobiona srebrem. złotem i perłami. drugą– Elżbieta. srebrny ołtarz fundacji Zygmunta Starego.zabytków sztuki w Polsce. wykonane w Norymberdze wg projektu Piotra Flötnera)– ufundowany przez Zygmunta Starego. Floriana (pierwotnie św. utkana na zamówienie biskupa Piotra Tornickiego. i przykryciem pozłacanym oratorium to ozdobiła86.). komentarz 83. gdyż te wartość niemal wszelką przewyższają i niezwykłością w tym większe wprawiają „zdumienie. Kaplicę Zygmuntowska przerobiła w pewnym sensie Anna Jagiellonka. trzecią (zabraną przez Szwedów w czasie „potopu”) ufundował Zygmunt III i tę ma na myśli Starowolski. żona króla Stefana. relikwiarz na głowę św. że ofiarował wiele darów w krzyżach złotych i szatach wyszywanych drogimi kamieniami. przypisując Annie Jagiellonce fundację ołtarza wykonanego na zlecenie Zygmunta Starego. Przemilczam w tym miejscu tyle relikwii świętych. naszywana perłami. po przetopieniu. złotem. które szacuje się na tyle tysięcy złotych. Zygmunta z ok. To tylko powiem. Janie Olbrachcie. z daru wojewody krakowskiego Piotra Kmity. 85 Chodzi zapewne o wzbogacony w dobie renesansu gotycki ołtarz Św. z pot. ufundowany przez Zygmunta Starego w latach 1531–38? 86 Nie ma w katedrze wawelskiej i nie było kaplicy Zwiastowania NPM. w miejscu późniejszego mauzoleum tego świętego (por. komentarz 83.naczynia poświęcone do odprawiania nabożeństw. i jeżeli w poszczególne dni odprawia się Pierwszą trumnę św. Jest Zygmuntowska pod wezwaniem Wniebowzięcia NPM. infuła biskupa Tomasza Strzempińskiego z lat 1455–60. srebrny ołtarz przy grobowcu Świętego wybudował85.). Stanisława biskupa. zlotem i szlachetnymi kamieniami. zwana też Królewską.. w domyśle– także o trumnie. srebrem i szlachetnymi kamieniami najkosztowniej ozdobionych. mówiąc ogólnie o grobowcu Świętego. kapa amarantowo-złota z lat 1523–35. w takim razie popełnił błąd. część i strona– jak w komentarzu 83. pomijam mitry biskupie. drugi srebrny ołtarz wystawiła. Stanisława biskupa. to jednak wielce je pomnożyła hojność pobożnych królów z dynastii jagiellońskiej [. Stanisławom biskupem (może z 1253). z funduszów po synu. A może idzie o ołtarz ze scenami z życia Marii. później zaś jego córka Anna. infuła wiązana tradycyjnie ze św. 87 Na przykład: relikwiarz na głowę św. potem dary Zygmunta III i jego syna. srebrne części drugiej trumny z XIV w. w Kaplicy Zygmuntowskiej. Stanisława biskupa) z lat 1422–61– dar królowej Zofii Jagiełłowej. tom. relikwiarz św. Por. ale przeróbka ta dotyczyła tylko umieszczenia jej nagrobka. wykonał czwartą z kolei trumnę św. gdyż wyznaczono do tego kapłanów. ornaty i kapy z samych tylko klejnotów wykonane. krzyż z diademami. ufundowaną zapisem testamentowym przez biskupa Piotra Gembickiego. ornat z lat 1501–04. by w ustalonym porządku przez całą noc psalmy śpiewali. w ofierze za duszę ojca swego. siostra Kazimierza Wielkiego (tej niewątpliwie trumny dotyczą słowa Staro-wolskiego: „jakkolwiek i przedtem znajdowały się tam srebrna trumna i liczne złote naczynia”). infuła biskupa Jędrzeja Lipskiego z lat 1630–31. Stanisława biskupa (Szczepanowskiego) ufundowała prawdopodobnie błogosławiona Kinga (żona Bolesława Wstydliwego) w 1253. im się je dłużej i dokładniej ogląda87. 1540. I tak Zygmunt Stary prócz tego. pomijam krzyże drogimi kamieniami i perłami roziskrzone. Piotr van den Rennen. haftowany ornat z ok. w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. a w niej wspomniany na końcu komentarza 83. Władysława IV]. która stanęła na retabulum mauzoleum Świętego (por. Do jej wykonania wykorzystane zostały. Katalog . w latach 1669–71 złotnik gdański. XIII w. 52 84 . Może jednak Starowolski ma na myśli ołtarz w tej właśnie wspaniałej kaplicy. 1533 (dzieło Melchiora Baiera.

Michała i Św. Najogólniej: przez pojęcie „kolegium” rozumieć należy budynek (lub zespól budynków) mieszczący zarówno sale wykładowe. probostwo tej parafii miało rangę prepozytury infułackiej wyższego stopnia (por. Św. ile i biskup. mająca archiprezbitra infułata i bardzo liczne duchowieństwo. słuchacze wydziału prawa (Astrea– w mitologii greckiej bogini sprawiedliwości. Śmieszko-wiczowskie] i Kolegium albo Wydział Sztuk Wyzwolonych93. Św. W wydaniu trzecim usunięto słowa: „Theologi. Anny. w którym tej nauki profesorowie mieszkają i wykładają. Kapituła. zwane też Królewskim lub Artystów (od odnowienia uniwersytetu w 1400 zajmowane głównie przez Wydział Teologiczny. Kolegium Jerozolimskie. Kolegium Starnigielowskie. Starowolski ma tu na myśli zapewne kolegiackie kościoły Św. Kolegium Filozofów.). nieprzerwanie na chwałę Bożą wspólne śpiewy odprawia. komentarz 78. ponieważ są zazwyczaj żonaci. Kolegium Większe (Maius). Spieszę już do Akademii. córka Zeusa i Temidy). a z tych dwie przy akompaniamencie muzyki. Kolegium Mniejsze. jak mieszkania profesorów. Pomijam klasztory przebogate i parafie miasta. 92 „Kandydaci Astrei”– przyszli prawnicy. Kolegium Mniejsze (Minus). Floriana na Kleparzu i Św. ich jadalnie. 93 Podziały na kolegia. Biskup sam trzydziestu miast jest panem i Księstwa Siewierskiego najwyższym książęciem88. w którym teologowie. Kolegium Mniejsze. co we dnie i w nocy. oraz w dwu sąsiednich domach. położonych tak na zamku. stąd wyraźne rozgraniczenie dyscyplin wykładanych w poszczególnych gmachach (prawie równoznacznych z określeniem „kolegium”) wymagałoby bardzo obszernej informacji. Kolegium Ubogich. W tym właśnie gmachu rozpoczęły się w 1400 zajęcia w na nowo otwartej przez Jagiełłę Akademii Krakowskiej. każdy we własnym domu. czyli Bursa Jagiellońska. zakupionym w 1400 (za 600 grzywien) z dotacji Władysława Jagiełły i za kosztowności przeznaczone testamentem przez królową Jadwigę na odnowienie Akademii.Kolegium Sisiniańskie niedawno wybudowane. która z 36 kanoników się składa. ale nie zawsze: niektóre bursy miały też rangę lub pełniły niektóre funkcje kolegiów.w tej świątyni prawie sto nabożeństw. dalej Bursa Prawnicza. podobnie jak na zamku. to zwykle osiem mszy śpiewanych. w którym filozofowie. czyli Bursa Noskowska. Jerzego na Wawelu (obydwa zamknięte w 1802) oraz w mieście kolegiaty: Św. Kolegium Większe. i Kolegium Prawnicze. Najświętszej Marii Panny90. Bursy. Ma ona w ogólności [jedenaście] kolegiów91. Św. Do nich można doliczyć 14 szkół gramatyczPor. w którym”). Pomijam tu zresztą pięć kościołów. a które własnych kanoników mają i kapituły własne89. 91 W wydaniu pierwszym zdanie to brzmiało: „Haec in universum octo collegia habet” („Ta ma w ogólności osiem kolegiów”). lekarze zaś. to przede wszystkim domy przeznaczone na mieszkania studentów i niższego szczebla pedagogów. ale także Artystów i Filozoficzny) mieściło się w gmachu przy ul. czyli Bursa Oleśnickich [. czyli Kolegium Długoszowe. która jest całej Sarmacji najświetniejszą ozdobą. dokupionych za 300 grzywien w 1417. z pozostałymi niższego rzędu kapłanami tyleż ma w dochodach. między którymi pierwsze miejsce zajmuje owa sławna na Rynku Krakowskim. Collegium Minus in quo” („Teologowie. najwydajniejszej kuźni uczonych wszelkiego rodzaju. 90 Idzie o kościół Mariacki. mieszkają poza kolegium. początkowo zwane Nowym i przeznaczone dla Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Piotra i Pawła. założone zostało w 1449 i pomieszczone w gmachu na rogu ulic Gołębiej i Jagiellońskiej. wydziały i bursy do pewnego stopnia przenikały się wzajemnie. biblioteki i inne pomieszczenia. w którym przebywają kandydaci Astrei92. w wydaniu drugim wymieniono liczebnik „octo” na „undecim” („jedenaście”) w związku z utworzeniem po 1652 trzech kolejnych kolegiów Akademii. komentarz 32. przylegała do niego 89 88 53 . Anny. jak i w mieście. podobnie jak ongi Ateny były perłą Grecji.

Poszczególne fakultety rządzą się własnymi ustalonymi prawami i nauką kierują z tak wielką starannością. Poznaniu (tzw. Historia Szkół Nowodworskich 1588– 1773. Bursę Jerozolimską. Do rozwoju tych szkół przyczynili się następnie rektor Jakub Janidto. Ich uczniowie stanowili następnie poważny procent studentów Akademii. Kraków 1939–47. zakupując jeszcze dwa domy na użytek scholarzów. Wydział Humanistyczny (albo: Artium. komentarze 16. erygowana w 1471 przez Jana Długosza. ss. Z licznych innych prac poświęconych dziejom UJ warto jeszcze wymienić: Henryka Barycza Alma Mater Jagellonica. uczyli w nich wykładowcy Akademii. op. były magister Akademii Krakowskiej. Kolegium Prawnicze mieściło się przy ul. kolonie) zwano niekiedy gramatycznymi. iż nie ma prawie żadnej kościelnej. Wawrzyniec Starnigiel. a nawet uniwersyteckim poziomie nauki) m. 94 Akademia Krakowska rozbudowywała– od ostatniego ćwierćwiecza XVI stulecia dla przeciwstawienia się wpływom szkolnictwa jezuickiego– podległe sobie szkolnictwo średnie i elementarne nie tylko w Krakowie. znana od 1442. Niechaj przeto sprawi wszechmocny Bóg. 17. koło klasztoru norbertanek)– założył w 1638 dziekan i infułat kolegiaty zamojskiej. Por. otwarł w 1436 Jan Długosz. 347 oraz Henryk Barycz. Artystów. zwane też Jagiellońskim (ta nazwa dopiero od Anny Jagiellonki). obok Bursy Jerozolimskiej) ufundował w 1641 dr teologii Akademii Krakowskiej Maciej Sisinius. Sztuk Wyzwolonych) początkowo mieścił się w gmachu Collegium Maius. 346. Z trzech kolegiów dodanych przez Starowolskiego w drugim wydaniu Polonii. Przy Grodzkiej mieściło się też Kolegium Medyków (pierwsze wiadomości o nim pochodzą z 1441) oraz Bursa Prawnicza. Jan Długosz rozszerzył ją. Kazimierza Lepszego. 1608). Lwowie (od ok. dziś katedrze Św. Poza Krakowem Akademia miała swe kolonie (o wyższym– średnim. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764. 54 . biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego– przeznaczona była. Bursa Filozofów albo Noskowska– od jej odnowiciela (ok. Obszerne studia poświęcone Akademii Krakowskiej zawiera praca zbiorowa pod red. a których głową wielmożny rektor Akademii. by nigdy od żadnych nieBursa Bogatych. Jana). jako też politycznej godności. dr medycyny Wawrzyniec Śmieszkowie. kupując w 1409 kamienicę na rogu ulic Wiślnej i Gołębiej. dla 20 studentów z diecezji płockiej (z zapewnieniem im mieszkań i wyżywienia) oraz dla 20 studentów z innych stron (z zapewnieniem tylko mieszkań). w budynku zakupionym w 1403 za 700 grzywien i w domu dokupionym w 1406 za 300 grzywien. czteroklasowe). Sisiniańskie (przy ul. w których zresztą magistrowie Akademii uczą i wyższych sztuk. Starnigielowskie (też przy Gołębiej. wydana na 600-lecie krakowskiej Almae Matris. Gołębiej) w 1588... oddzielny budynek. ówczesny rektor Akademii.. spłonął. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764.) i Warszawie (od 1612. Pierwsze takie closses (trzy-. z zapisu kardynała Zbigniewa Oleśnickiego (stąd zwaną też Oleśnicką). 270. 19. zgodnie z życzeniem nowego fundatora. nazywane początkowo Scholae Priuatae. za staraniem rektora Akademii Stanisława Picusa Zawadzkiego. rozrzuconych po mieście94. ufundował profesor Akademii Krakowskiej Jan Isnerowicz. Gabriel Władysławski i przede wszystkim (w 1617) hojny fundator Bartłomiej Nowodworski. Śmieszkowiczowskie– w 1646.. por. Gołębiej. byłą szkołę katedralną).nych. jako egzekutor testamentu fundatora. ale i w odległych od Krakowa ośrodkach. gdyż w szerokim stopniu uwzględniały naukę języka polskiego. od którego przyjęła się też wkrótce (dla closses krakowskich) nazwa Szkół Nowodworskich. późniejszy. Grodzkiej. 269. 1558). l. której by nie mogli piastować ludzie u tej Matki Żywicielki wykształceni. cit. Akademię Lubrańskiego. t. Studia i szkice z przeszłości Uniwersytetu Krakowskiego (Kraków 1958) oraz Kazimierza Morawskiego Historie Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 1900). in. Kolegium (albo Bursę) Ubogich. wkrótce po objęciu przez ten wydział (w 1468). wcześniejszą szkołę przy kolegiacie. w Gnieźnie (od 1600. utworzono w Krakowie (przy ul. Szkoły te (closses.

minorytami. Szymona z Lipnicy. św. Stanisława biskupa na Skałce. u ignacjanów od św. zwanych u nas bernardynami. jak i mniszym życiu. a z nim wielu pobożnością wyróżniających się mężów. Michała (dziś Muzeum Archeologiczne) przy Senackiej (klasztor rozbudowany w 1611–36 z wcześniejszych– XV– XVI w. Trójcy. Stanisława. Ma więc na myśli: klasztor augustianów z kościołem Św. Pozostali. Prandoty. i wciąż jeszcze za wykładowców mają mężów najuczeńszych we wszelakich kwestiach. 55 95 . Lecz i ciała licznych świętych spoczywają w tym mieście. jak Stanisław Kokoszka. św. u franciszkanów tak konwentualnych. Warszawa 1967. Katarzyny. u bernardynów św. fundowane przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego dla zakonników sprowadzonych tu przez św. Św. zarówno w świeckim. fundowane przez biskupa Iwona Odrowąża w l. doświadczając różnych utrapień. na miejscu wcześniejszych budowli romańskich i gotyckich (obecny klasztor z poi. św. Izajasza Wyznawcy u augustianów eremitów. klasztor dominikanów z kościołem Św. kolegium jezuitów z kościołem Św. u Św. u augustianów w klasztorze Św. W wydaniu drugim uzupełnienie to zostało usunięte dla aktualizacji stanu rzeczy. Anny spoczywa. ss. wczesnobarokowy. ćwierci XIII w. klasztor paulinów z kościołem Św. którzy z dawien dawna wyróżniali się wykształceniem i zarazem czystością życia. św. zbudowano po 1634 (Starowolski pisze o klasztorze w pierwszym wydaniu Polonii– 1632). Marka błogosławiony Michał Giedroyć. a także u innych. jak Antoni Napachański.szczęść ani nieżyczliwości nie upadła sława prześwietnej Akademii. Łazarza) z kościołem Niepokalanego Poczęcia NPM na Wesołej. wywołuje miłość ku sobie i wzbudza łaskawą przychylność tak wielu. Jan Wielicki [. w tak wielkiej czystości i niewinności spędził. fundowane w 1237. poł. Piotra Starszego95. 96 Starowolski mówi tu o szkołach zakonnych przy klasztorach i kolegiatach krakowskich. u zakonników św. klasztor franciszkanów z kościołem Św.. Z. Por. XVII w. a przede wszystkim u Św. z 2.Sebastian Nuceryn]. ale przede wszystkim u dominikanów w kościele Św. klasztor bernardynów (odłamu franciszkanów. fundowane przez Zygmunta III. św. XVII w. Trójcy. który cały swój wiek. Adam Miłobędzki. Jana Grotego na zamku. Bernarda na Stradomiu. co odpowiadałoby klasztorowi karmelitów bosych (od 1788 szpitalowi Św. Piotra i Pawia (1605–19). Stanisława Kazimierskiego u kanoników regularnych.– dworów Tęczyńskich i opatów tynieckich). Atlas zabytków architektury w Polsce.. że dla wszystkich był przykładem. u karmelitów bosych na przedmieściu. a równocześnie najsławniejszych głosicieli słowa Bożego96. Obecny kościół barokowy. Łoziński. paulinów sprowadził tu Jan Długosz). Franciszka Serafickiego. kościół późnobarokowy z XVIII w. fundowane przez Kazimierza Wielkiego w 1342. Szymon Halicki i liczni inni gdzie indziej. być może klasztor karmelitów bosych z dawnym kościołem Św. którzy prócz całkowitej W wydaniu pierwszym po słowach: „od św. Uzupełnienia wymagają informacje o wymienionych przez niego kościołach i konwentach. Są i po klasztorach braci reguły żebraczej studia tak filozofii.. która. 102– 10. Jana Kapistrana w 1453. Święty także Jan Kanty akademik. braćmi mniejszymi obserwantami lub skrótowo: obserwantami) z kościołem Św. statecznością obyczajów i życia nienagannego prawością wsławieni. Roch Poznański. a szczególnie cudami słynące: św. mąż niepospolitą życia świętością i znakomitą celujący wiedzą. Bartłomiej Bątkowski. Katarzyny na Kazimierzu. Jacka oraz Iwona biskupa u braci dominikanów. jak i teologii przepięknie kwitnące. jednakże kościół ten. Piotra Starszego” było uzupełnienie w nawiasie: „(ubi et humaniora iuventuti traduntur)”– „(gdzie i humaniora młodzieży są wykładane)”. jak i obserwantów. Pawła Pierwszego Pustelnika na Skałce. Starowolski pisze jednak „na przedmieściu”.

przy kościele Św. kanonizowany w 1257. bez ścisłych reguł zakonnych. Bractwo Szkaplerza w niebieskim. uświetniania ceremonii liturgicznych (zwł. 5). Męki Chrystusa w kolorze czarnym. wybitny kaznodzieja. św. błogosławiony Stanisław Kazimierski (lub Kaźmierczyk. zaprowadził w Polsce. opisani są w księdze żywotów97. ustanawiane przez biskupów w celach szerzenia kultu religijnego. a ściślej Arcybractwo Miłosierdzia z Bankiem Pobożnym. Sebastian Nuceryn (1565–1635)– doktor teologii. 98 Bractwa religijne istniejące w Kościele katolickim od średniowiecza. Bractwo Św. Anny w ciemnobiałym. w 1585. Floriana w Krakowie. 1482)– bernardyn. od miejsca urodzenia. założone przez św. kanonik (późniejszy biskup) Marcin Szyszkowski (należeli doń m. wykupywania jeńców (jak np. Bractwo. Szymon Halicki (1576–1625)– kanonik przy kościele Św. sierót i chorych). Franciszka Serafickiego w Krakowie. Stanisław Kokoszka (zm. Bractwo Bożego Ciała. procesji). za staraniem Anny Jagiellonki. 1494–1561)– sławny kaznodzieja. Bractwo Szkaplerza (Szkaplerz Karmelitański). na soborze w Konstancji brał udział w dysputach jako przeciwnik husytów). krewny biskupa Iwona i św.zapewne istniało również od średniowiecza. w przekładzie polskim: Kraków 1970. 1596)– sławny kaznodzieja. Jan Grot ze Słupcy– biskup krakowski w latach 1326–48 (cześć świętą poczęto zmarłemu oddawać od 1522). Jan Kanty (1397– 1473)– filozof i teolog. 1229)– biskup krakowski. Bractwo Św. spowiednik Zygmunta Augusta.Moniki w lazurowym i tak dalej98. Barbary w Krakowie Piotr Skarga w 1584 (jałmużny stanowiły „Bank Pobożny”. założone w 1632 w Polsce Bractwo Św. Katarzyny na Kazimierzu (studiował w Akademii Krakowskiej. Bractwo Miłosierdzia w zielonym. Bractwo Męki Chrystusa (albo: Pańskiej) założył w 1595.. in. Jacka Odrowążów. Szymona Stocka. Roch z Poznania (zm. profesor teologii w Akademii Krakowskiej. założył przy kościele Św. 209 i 328– przyp. Trójcy). . 1433–89)– zakonnik w krakowskim klasztorze kanoników regularnych lateraneńskich przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. błogosławiony Prandota Odrowąż (zm. pierwszy przeor klasztoru dominikanów w Krakowie (kanonizowany w 1594 przez papieża Klemensa VIII). greki) w Akademii Krakowskiej. Bractwo Św. Zofii w jasnobiałym. które w czasie większych uroczystości. s. idą w procesjach odziane w różne kolory. podług dawnego obyczaju. Bractwo Różańcowe. dr filozofii (studiował w Akademii Krakowskiej). in. błogosławiony Szymon z Lipnicy (zm. uczeń Jana Kapistrana. 1499 lub 1510)– dominikanin. filozof i teolog. zwane też Bractwem Pięciu Ran Zbawiciela. Zygmunt III Waza. Trójcy w Krakowie. Anny w Krakowie). Bractwo Bożego Ciała w śnieżnobiałym z kapturami czerwonymi. autor rozpraw teologicznych (pisał o nim Starowolski w Setniku pisarzom polskich. mianowicie Bractwo Różańcowe idzie w czerwonym. profesor wymowy w Akademii Krakowskiej. profesor Akademii Krakowskiej (pochowany w kościele akademickim Św. przeznaczony na wspomaganie ubogich dziewcząt. grzebania zmarłych (w średniowieczu'). błogosławiony Izajasz Boner (1380–1471)– zakonnik w klasztorze augustianów przy kościele Św. Władysław IV i Jan Kazimierz). przez generała zakonu karmelitów. założone w Rzymie w 1539. [Sławne są w tym mieście i bractwa pobożnych ludzi.czystości życia odznaczali się także wszechstronną i głęboką wiedzą. błogosławiony Michał Giedroyć (1425–1485)– zakonnik w klasztorze kanoników regularnych w Krakowie przy kościele Św. w Kazimierzu– dzielnicy Krakowa. asceta. Bractwo Włochów w śnieżnobiałym. to stowarzyszenia świeckich wiernych. Bartłomiej z Przemyśla. błogosławiony Iwo Odrowąż (zm. Dominika w 1221. przy kościele Św. Stanisław (Szczepanowski)– biskup krakowski w latach 1071-–79. w Polsce najwcześniej przy kościele Bożego Ciała na Ka56 97 . wykładowca (m. ale także niesienia pomocy ubogim i upośledzonym. Są to mianowicie święci i błogosławieni: św. Jacek Odrowąż (1183–1257)– bratanek biskupa Iwona. Marka. 1266J– biskup krakowski. Antoni z Napachania (ok. wyd. św. w Krakowie. założone jeszcze na początku XIII w. wdów.

do dalszego opisu tego najznaczniejszego województwa postępujmy”). XVI– poł. jedno sandomierskie wyjąwszy. 101 O urzędach ziemskich i grodzkich– patrz komentarz 30. którzy burgrabiami. ss. skąd jego władza sądownicza rozciąga się nie tylko na chłopów i mieszczan. ale ich wydobycie na większą skalę chyba się nie rozwinęło). miedź i złoto pod Nowym Targiem i w górach koło Sącza. Kuźnice sławkowskie podupadły jednak ok. sól kopalną pod postacią ogromnych skał w okolicach Bochni i Wieliczki.. A oprócz innych urzędników ziemskich i grodzkich (spośród których generalny starosta krakowski jest jednym z pierwszych opiekunów i obrońców nie tylko zamku królewskiego. poł. w którym koronę się przechowuje. w kuźnicach marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego. Por. ad reliquam huius nobilissimae satrapiae descriptionem procedamus” („Lecz nadmieniwszy pobieżnie o czynach Świętych.]99. Sławkowa oraz Nowej Góry. Bractwo Św. za żupnictwa Bonerów. XVII w. jeśli tylko zachodzi potrzeba. pewne jest natomiast. dniem i nocą. Tak więc ma ono prócz biskupa. wszyscy zaś winni być spośród szlachty101. że w l. zwłaszcza broń (jak np. 100 Tradycyjnie kasztelan krakowski był najwyższym dostojnikiem spośród senatorów świeckich i zasiadał w senacie po biskupach. Lwowie i innych miastach polskich arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski dla zapobiegania reformacji (należeli doń również najmożniejsi panowie. Sam w szczególności zamek krakowski skupia dziesięciu stróżów. oświęcimskiego. saletrę pod Wiślicą. t. który jednako we wszystkich miastach Polski jest obserwowany. stal w okolicy Podolińca. przystąpmy do dalszego opisu tego najznaczniejszego województwa. Nie sposób też pominąć. wielkorządcą zamku wawelskiego Stanisławem Witowskim i scholastykiem krakowskim Stanisławem Skarszewskim. że kruszce szlachetne zostały odkryte. Anny założył w 1539 w Krakowie. Warszawa 1905. w jego starostwach krzepickim i olsztyńskim). na pocz. szczególny rozwój obu ośrodków przypadł na wiek XVI. że przed wszystkimi województwami Królestwa Polskiego. Marka już od początków XIII w. XVII 57 . Ogółem w samej Koronie było w 2. Wydobywanie soli kamiennej w Bochni i Wieliczce datuje się również od wczesnego średniowiecza. słowem przejętym od Niemców. w którego pieczy pozostaje utrzymanie w należytym stanie budowli zamkowych i dochodów władcy. lecz także na ludzi stanu szlacheckiego) ma wielkiego zarządcę krakowskiego. Mało wiadomo o wydobywaniu miedzi i złota (a za-pewne i srebra) w okolicach Nowego Targu i Sącza. Częstochowskie zagłębie górniczo-hutnicze było drugim obok świętokrzyskiego największym rejonem wydobywczym żelaza i innych metali. sądeckiego i bieckiego. jak w czasie wojny. ale także spokoju i ładu publicznego. 99 W wydaniu pierwszym zdanie to brzmiało: „Nos obiter facta sanctorum mentione. kasztelana100 i wojewody krakowskiego czterech innych senatorów wchodzących do senatu Rzeczypospolitej. 131–132. witriol pod Bieczem. marmury różnych kolorów pod Sielcem– klasztorem karmelitów bosych. nadmieniwszy pobieżnie o pobudkach kultu religijnego. a mianowicie kasztelanów wojnickiego. a następnie Hieronima Bużeńskiego. ss. Przy ośrodkach wydobywczych istniały jednocześnie kuźnice produkujące wyroby metalowe. prowadzono w tym rejonie poszukiwania rud metali szlachetnych i kolorowych (w 1619 Zygmunt III wydaje przywilej na prowadzenie poszukiwań spółce z sufraganem krakowskim Tomaszem Oborskim. 102 Ołów w Olkuszu i Sławkowie. i zarówno w czasie pokoju. ćwierci XVII w. Bractwo Św. straż osobiście albo przez swoich pomocników sprawują..Lecz my. Podręczna Encyklopedia Kościelna. pod Olsztynem zaś huty żelaza zwykłego i naczyń szklanych102. a przed wojewodami. a srebro w Olkuszu i Nowej Górze (kuźnice Tęczynskich) wydobywano już od wczesnego średniowiecza. miedź i węgiel do podsycania ognia w okolicy Tenczyna. przywilej wspomina wprawdzie. XVI w. Por. Zofii istniało w Krakowie przy kościele Św. 113–28. w tym Zygmunt III). tylko temu przypadło w udziale mieć wszystkie metale i minerały: ołów i srebro w okolicach Olkusza. zimierzu w Krakowie. 5–6 (B– C). są tytułowani.

które nie tylko w Polsce. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r. wraz z klasztorem (z 1486–1521) był on wielokrotnie przebudowywany i restaurowany (po wojnach szwedzkich i pożarach). migdały. Przychodzi kolej na Częstochowę. Pawła Pierwszego Pustelnika105. Dlatego ujrzysz tutaj skarby niezmierne w klejnotach. wspaniałe wypielęgnowany. złocie. lecz także w sąsiednich prowincjach Cesarstwa Niemieckiego rozchwytują. a teraz gruntownie odnowiony i ufortyfikowany. 104 Pierwotny gotycki kościół (Św. W pobliżu pałacu jest zwierzyniec różnych zwierząt bardzo obszerny. dla kanoników regularnych (sprowadzonych tu w 1466). pełne są ogrodów nader starannie uprawionych i sadów bardzo obficie owocujących. tysiąc sześćset samych tylko jeleni liczono103. a odrestaurowany przez Stanisława Wolskiego w 1558) rozbudował (po 1588). klasztor zaś. przywiezionego z wyprawy na Ruś). później przebudowany przez Mikołaja Szydłowieckiego w 1526. Warszawa 1965. Wrocław–Warszawa–Kraków 1969. a także pałac nowej architektury. Mikołaja Wolskiego.. na wspaniałą rezydencję późnorenesansową. Łukasza Ewangelistę. na pocz. przynajmniej ślą dary ofiarne.). Kościół Św. architekt Jerzy German. że z najodleglejszych stron Europy pobożni ludzie tu przybywają albo. XVII w. Antonina Keckowa. (przebudowany w XVIII w. 179–82. Żupy krakowskie w XVI–XVIII wieku (do 1772 roku). włoski104. i tamże dość liczne zgromadzenie braciszków zakonu Św. wzniósł dla Wolskiego. pigwy. Pierwotny kościół gotycki z lat 1460–63 został gruntownie przebudowany pod koniec XVII w. którego imienia i sławy czas nie zdoła w zapomnieniu pogrążyć. na miejscu wcześniejszego dworu królewskiego. XVII w. as. Apolonii i zamek w. miasto jest mianowicie dobrym piwem sławne. dzikich kóz. 200 kuźnic.. przez Walentego von Säbisch dzięki inicjatywie i wsparciu Mikołaja Wolskiego. gdzie kasztany.dalej także innych wiele w różnych miejscowościach. ale zwłaszcza w podgórskich okolicach. Utarł się bowiem zwyczaj. Nie zaspokajały one jednak w pełni popytu na wyroby metalowe i nie wyeliminowały importu rudy żelaznej. jak zowią. Niedaleko stąd kościół Św. A najpierw zobaczysz w Krzepicach ogród. słowem– delicje włoskie znajdziesz. Klasztor pochodzi z l. za miastem na Jasnej Górze położony. Antoni Mączak. słynie w całym niemal chrześcijańskim świecie z cudownego obrazu Najświętszej Panienki. z pozłacanymi stropami kasetonowymi. jak powszechnie nazywają– włoski. Jakuba (obecnie parafialny) w Krzepicach. Wszystkie te miejscowości (że już o przedmieściach krakowskich zamilczę). poł. zbudowane sumptem i staraniem bardzo znakomitego niegdyś męża. Ogród włoski i zwierzyniec przy rezydencji w tym samym czasie założył włoski ogrodnik Dominik. 105 Klasztor paulinów na Jasnej Górze ufundował w 1382 książę Władysław Opolczyk (wg legendy– specjalnie dla uszanowania i zabezpieczenia cudownego obrazu Madonny z Dzieciątkiem. Zbigniew Landau. ok. 103 Zamek w Krzepicach (pierwotny zapewne z czasów Kazimierza Wielkiego. dla późniejszego marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego. i następnie klasztor oraz kościół kanoników regularnych. Ireneusz Ihnatowicz. przebudowany został przed 1628 w stylu wczesnobarokowym przez Walentego von Säbisch. kawony oraz zioła i kwiaty wszelkiego rodzaju. w którym naszymi czasy prócz bobrów. sprowadzonych tu w 1450 przez Jana Długosza z klasztoru przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. rozbudowane zostały w stylu wczesnobarokowym na pocz. malowanego przez św. W Kłobucku ujrzeć można tegoż najznakomitszego męża staraniem i wielkodusznością wzniesione kościół i klasztor tak samo kanoników regularnych. i później. Czas powstania ł typ 58 . Por. figi. marszałka wielkiego koronnego. Pałac i ogród włoski. XVII w. Benedykt Zientara. Jerzy German. srebrze i sprzętach kościelnych. a także pałac jego posiadania stosownie do prawideł sztuki zbudowany tudzież ogród. Marcina i Małgorzaty) i prawdopodobnie drewniany klasztor kanoników regularnych w Kłobucku. melony. wstrzymywani jakimiś trudnościami. morwy. Fortyfikacje bastionowe typu nowowłosko-holenderskiego pochodzą z czasów Zygmunta III i Władysława IV (1620–48) i z XVIII w. gazeli i danieli.

Michał Walicki przypuszczał. rozbudowany do poł. czyli augustianów. poważnie zniszczony przez Szwedów w 1656. Por. ufundowanych dla dominikanów przez kasztelanową wieluńską Annę Dąbrowską z Rusocka. w 1612 biskup Stanisław Padniewski erygował tu kolegiatę. na wzgórzu zaś wielce warowne fortyfikacje podług teraźniejszej geometrii wytyczone: wewnątrz tychże pałac bardzo okazały i ogród sposobem włoskim starannie urządzony112. stolica powiatu. od XVIII w. XVII w. Renesans. klasztor pozostawał pod zarządem opatów wrocławskich (z klasztoru kanoników regularnych.). osadzając przy niej kanoników regularnych. murem starożytnym silnie obwarowany111. ss. 8 i 291–92. Anny z klasztorem bernardynów w Przyrowie (z przełomu XVI/XVII w. kiedy to woły miały uklęknąć przed rytym w kamieniu wizerunkiem. Następnie nad rzeką Pilicą przyciąga uwagę Nowopole. Zamek– regularny. statuetką Matki Boskiej. Obecny kościół i klasztor przebudowywano w XVII i XVIII w. XIV w. in. 109 Kościół Św. 112 Kościół (dziś parafialny) Św. ikonograficzny sławnego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 108 Zamek olsztyński.. wg tradycji (przekazanej u nas po raz pierwszy przez Jana Długosza) namalowanego przez św. znalezioną w 1516 przez chłopa Jana Czeczeka w czasie orki. pozostaje w ruinie. zamek Olsztyn na skale bardzo wysokiej108. a nadto braci dominikanów klasztor gidleński.. Następnie.. uwięziony przez Kazimierza Wielkiego za podniesienie buntu. 1638) i działania wojenne w 1939 zniszczyły te obiekty. Gotyk. budowana w latach 1603–09 (m. rozbudowany z 59 . zwanym Koniecpolem). 1548. in. Łukasza. przepięknie położona posiadłość. Anny. bardzo obszerna majętność kanoników regularnych. w 1455. 106 Barokowy kościół Wniebowzięcia NPM (1632–44) i takiż klasztor dominikanów (1640–55) w Gidlach zbudowane zostały na miejscu drewnianego kościoła i klasztoru z 1615.stają przed oczyma. Fundacja ta wiąże się z cudowną. stanowi do dziś problem definitywnie nie rozwiązany. między lasami. Do XV w. Dwukrotna restauracja obrazu wkrótce po uszkodzeniach– w wyniku napadu na klasztor rycerzy i łotrzyków z pogranicza śląskiego i czeskiego w 1430– utrudnia jego analizę artystyczną. nad Wartą. Michał Walicki. że częstochowska Madonna i Dzieciątkiem namalowana została ok. z nawą barokową. Dalej w kierunku ku wschodowi letniemu: kościół przyrowski Św. poł. została całkowicie zniszczona w 1945. fundacji Kazimierza Wielkiego (z poł. którzy mają prepozyturę infułacką zamiast opata107. Pożary (m. Jana Chrzciciela w Pilicy– gotycki (po 1500). Wczesny manieryzn. z czworobocznym dziedzińcem. XVII w. XIV w. z udziałem mistrza Piotra Blanco– komaska) dla wojewody sieradzkiego Aleksandra Koniecpolskiego i dokończona przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego w 2. przebudowany w XIX w. a następnie przebudowana i rozbudowana w XVIII w. w mieście kościół kanoników posiadająca. Tu zmarł w 1358 śmiercią głodową wojewoda poznański Macko Borkowic. gniazdo Koniecpolskich z zamkiem bardzo wytwornym110 i tejże rodziny zamek Potok.. Warszawa 1963. na Piasku). Malarstwo polskie. Fragmenty z gotyckiej zabudowy zachowały się tylko w budynkach klasztornych. Następnie Pilica. książąt Zbaraskich majętność. ćwierci XVII w. Obecnie rekonstruowana. 111 Murami otoczył i zamkiem umocnił Lelów Kazimierz Wielki. podobnie Najświętszej Panny wizerunkiem cudownym przesławny106. miasto Mstów. a z prawej strony. Z kolei idzie Lelów. 110 Rezydencja w Nowopolu (od pocz. na wcześniejszym malowidle. pod opieką braci mniejszych obserwantów.) był niejako pośrednim obiektem kultowym i miejscem wypoczynku dla pielgrzymów zdążających do Częstochowy. wg legendy. a następnie zaniedbany.. rozsławiony pobożnych ludzi ustawicznymi pielgrzymkami109. 107 Klasztor kanoników regularnych w Mstowie fundował w 1220 biskup krakowski Iwo Odrowąż.

Wielki rozkwit miasta rozpoczął się od czasów Kazimierza Wielkiego. (woj. chrzanowski). lecz do pobożności i życzliwości mimo to skłonnych.Stąd dalej ku południowi najpierw stanie przed oczyma Ogrodzieniec. z poł. Starowolski mówi jednak o nich w pierwszym wydaniu Polonii (1632). w częściowej ruinie. a także Ojców. zamek cieszący się takim wcześniejszego gotycko-renesansowego ok. Lipowiec spośród nich. stanowi oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. ćwierci XVIII w. też komentarz 102. należący do starego rodu Tęczyńskich Toporczyków (stąd aluzja genealogiczna do Lecha). 4– 6. zapewne z pocz. pomijając kilka miasteczek lichych– Siewierz. 4. a więc i wcześniej musiały istnieć w Pilicy nowożytne fortyfikacje. gdzie pospolicie sądy się odbywają. który otoczył je murem. 1570 (przez podkomorzego koronnego Jana Tęczyńskiego) i w 1610. miasto królewskie. przebudowany został w latach 1542–44 (może przy udziale Mikołaja Castiglione) i– gruntownie– w stylu renesansowym. XIV w. z zamkiem dość obronnym na wyspie jednego tu tylko wielkiego jeziora114. Od XVIII w. W tymże księstwie jest Sławków. w ruinie. Sąsiadujący z nim Olkusz. obywateli ma wprawdzie znacznie zbytkowniej żyjących. 1530 i w latach 1533–74. ss.). Por. 1610. a piękne domy z cegieł są zbudowane. z. protoplasty narodu polskiego118. nadał przywileje. t. Por. Por. przepiękny zamek hrabiów. co od niego wyprowadzają swoje imię rodowe. pierwotnie królewski.. odbudowany następnie po wojnach szwedzkich. Obecnie całkowicie odrestaurowany.. 117 Początek dala Olkuszowi właśnie osada górnicza. na miejscu wcześniejszego. a także w dobrych obyczajach wydoskonalonych. pochodzenie zaś od samego Lecha. Por. A że biskup krakowski najwyższym jest panem Księstwa Siewierskiego. podobnie kopalniami srebra oraz ołowiu bogate i sławne. W czasach Starowolskiego zamek należał do Firlejów) a następnie do Warszyckich i Męcińskich. 1578. l. A najpierw Tenczyn. Wg Atlasu zabytków architektury w Polsce. kopalniami srebra bardzo sławny i przez to biskupom krakowskim nader miły116. jako bliższy Krakowa. Obecnie restaurowany. zamek na skale urwistej pośród lasów położony119. miasto samo mury opasują. XIV w. tyle klasztorów i tyle pałaców szlachty. po lewej stronie. krakowskie). od końca XVIII w. stolica bardzo obszernego księstwa tegoż imienia. od ok. o jakie trudno nawet w samym Krakowie. często rozbudowywany. Pieskową Skałę. s. położony na górze bardzo wyniosłej. Warszawa 1952. (pow. położony byt na wysepce otoczonej bagnami i moczarami. od którego Olkusz oddalony jest zaledwie o pięć mil117. przebudowany w stylu renesansowym ok. sławnym z więzienia dla krnąbrnego duchowieństwa diecezji krakowskiej. chleb tu zawsze najlepszy i mięso wołowe. XIV w. Na tychże pięciu mil przestrzeni ujrzysz tyle zamków. na skale wyniosłej. 113 Gotycko-renesansowy zamek w Ogrodzieńcu wznieśli w latach 1530–45. przez Szafrańców. 161. cit. następnie. op. dom poprawczy dla księży).. i drugim lipowieckim. komentarz 102. i innych prac– fortyfikacje bastionowe typu francuskiego założył tu kasztelan krakowski Stanisław Warszycki ok. pierwotnie gotycki Z poł. też komentarz 78. 114 Zamek biskupów krakowskich w Siewierzu– pierwotnie gotycki. wymieniany jako więzienie dla księży (od l. dalej. Od XV w. przebudowany został na piękną rezydencję późnorenesansową ok. 118 Zamek „Tenczyn” w Rudnie (w Krakowskiem). Bonerowie.. Katalog zabytków sztuki w Polsce. które kilka miast obejmuje. panów Firlejów zamek na skale bardzo stary113. wzmiankowana już w XIII w. duchownych. 1650. 60 . 115 Zamek „Lipowiec” w Babicach (w Krakowskiem)– gotycki. kupców. przez kasztelana oświęcimskiego Wojciecha Padniewskiego (później przebudowany w XIX w. wyznaczono z dawna na więzienie dla występnych duchownych115. dziś ruina. 119 Zamek w Pieskowej Skale. 116 W Sławkowie wydobywano przede wszystkim ołów.

i romańskiego z 2. 123 Obecną późnorenesansową willę w Woli Justowskiej (dziś w obrębie Krakowa) zbudowano w l. gromadzili się w nim. Następnie. nie jest jeszcze wyświetlona.. Romański klasztor przebudowywano w XV i l. rozbudowany w XVIII w. widać Morawicę. XI w.. (przebudowa w XIX w. i z tyłu Rabsztyn121. kunsztem mistrzów włoskich zbudowaną123. Zamek Tęczyńskich w Morawicy już w 1408 wymieniany był jako stary.). Mikołaja Wolskiego. Łobzów. później należący do Firlejów i Szembeków. jakby wiszący nad Olkuszem. Około pół mili stąd leży Tyniec. ćwierci XVI w. ćwierci XVII w. a przed samym już miastem Wolę– willę bardzo wytworną. fundowane w 1605 przez marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego– wczesnobarokowe. XI w. gdzie wędrowiec zdumiewa się z tej przyczyny. klasztor ojców kamedułów przez wspomnianego już najznakomitszego męża. poł. Dziś w ruinie. został następnie całkowicie przebudowany. poł. na brzegu przepływającej obok Wisły klasztor benedyktynów. 122 Nie istniejący dziś dwór w Balicach pod Krakowem. widzieć można na górze bardzo wyniosłej. Kazimierz Odnowiciel lub Bolesław Śmiały. za Bonera. na miejscu wcześniejszej. 124 Pałac królewski. Balice. A na szlaku ku granicom Śląska pałac spytkowicki127 nad tej samej Wisły nurtem staje przed oczyma. Justusa Decjusza. XVI w. wspaniały pałac królewski i ogród zawsze najstaranniej utrzymany124. zarówno pierwszej. i warsztatem Berrecciego. upiększony przez Jana Bonera w l. z l. 2. miejsce to rzeczywiście nazywano Srebrną Górą). późniejszy– gotycki z poi. 121 Zamek w Rabsztynie (w Krakowskiem)– pierwotny gotycki z XIV w. ćwierćwiecza XVII w. na przedmieściu. Dalej wreszcie. XVI w. Sprawa autorstwa i dokładnego czasu powstania willi. w latach 90-tych XVI w. cieszył się szeroką sławą w czasach renesansu. pięć miast i sto wsi mający. jak obecnej. syna Jana Firleja. sąsiadujący z ogrodem włoskim.samy m położeniem120. być może również renesansowej. poł. wybitni humaniści. 127 Wczesnobarokowy pałac w Spytkowicach wzniesiony został dla biskupa Marcina Szyszkowskiego w 1630. zwanej Srebrną. o jedną milę. późnorenesansowy. z l.. wielkim sumptem zbudowany. gotyckiego z XV w. wojewody krakowskiego. Mydlniki– pałace przepiękne122. prawdopodobnie z arkadową galerią. W 1574 Henryk Walezy trzymał tu do chrztu Henryka. w Łobzowie (dziś w obrębie Krakowa) wzniósł za Stefana Batorego Santi Gucci (dokończył po śmierci monarchy za staraniem Anny Jagiellonki. z zatarciem śladów budowli renesansowej.. rozbudowany w l. poł. pozwalałoby to uściślić czas przebudowy na l. wzniesione w latach 1610–30 przez architekta Andrea Spezza. Opactwo tynieckie należało do najbogatszych w Polsce. na miejscu wcześniejszego. 125 Chodzi o kościół i klasztor kamedułów na Bielanach pod Krakowem (dziś w obrębie Krakowa. Być może Starowolski mówi o willi przebudowanej już po raz drugi. poł.). Na zachód od miasta. XIV w. w kierunku Krakowa. i związać ją również z kręgiem artystów włoskich działających w Krakowie. 126 Opactwo benedyktynów w Tyńcu fundowali ok. Paląc ten. dalej zamek bobrkowski w Księstwie Oświęcimskim128 (pominąwszy już sam Malowniczo położony zamek w Ojcowie (w Krakowskiem)– pierwotny zapewne z XIII w. Obecny kościół wczesnobarokowy (1618–22. Często gościli w nim królowie i królowe. w ruinie. 61 120 . Tę pierwszą do niedawna łączono a osobą sekretarza Zygmunta Starego. że wszystko tu jest uczynione dokładnie według proporcji geometrycznych w sztuce budowlanej obserwowanych125. ćwierci XVIIw. gotycko-renesansowego. stanął na miejscu wcześniejszych. lub pocz. jest zawsze kanonikiem krakowskim126. którego opat. Od początku XIX w. rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego.). XVII w. dla marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego.

Klary134. z późniejszymi zmianami. zajmowany również przez rozbójników. za staraniem i nakładem wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. cztery albo pięć mil od miasta. usytuowane w pobliżu legendarnego kopca (mogiły) Wandy. XVII w. uzyskawszy od papieża zgodę. klasztor z lat 1644–64. Moraw i innych odleglejszych jeszcze krain132. Ku podgórskiej zaś okolicy postępując. Toteż bywają tutaj ogromne tłumy ludzi. nie tylko z Polski albo bliższych miejscowości. renesansowym i barokowym). którą to dziedziczną jego posiadłość pobożni pielgrzymi obrali na miejsce świętych nabożeństw. miasteczko z kopalni soli kamiennej w całej Euro- W Bobrku koło Oświęcimia był niegdyś zamek rycerski. Dalej zamek lanckoroński na skale wysokiej. z 1554. z wcześniejszego dworu renesansowego. poł. 133 Zabudowania opactwa cystersów w Mogile (dziś w obrębie Krakowa). XIV w. 132 Imponujące założenie kalwaryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. lecz także z Węgier. w Księstwie Zatorskim zaś pałac osiecki dosyć ozdobny i silnie obwarowany129. 136 Opactwo norbertanów. Po przeciwnej stronie Krakowa jest opactwo bogate oraz klasztor cystersów dosyć warowny a przepiękny w Mogile. 131 Średniowieczny zamek obronny w Lanckoronie. i drugi. 62 128 . Kościół (z 1613– 14) i klasztor (z 1624–30) manierystyczno-wczesnobarokowe. czyli kanoników regularnych premonstrateńskich albo premonstrantów (odłam franciszkanów). fundowany był prąci Świebodziców-Gryfitów w 1228. malowniczo położony na wzgórzu. XIII w. Obecny. 135 Renesansowy zamek Zygmunta Augusta w Niepołomicach wzniósł w 1550–71 polski budowniczy Tomasz Grzymała (krużganki arkadowe dobudowano ok. Podobnie w hrabstwie żywieckim klasztor kanoników regularnych i pałac przepiękny w Suchej130. Siedmiogrodu. barokowy– z lat 1692–1727. mający w lasach łowiska rozmaitej zwierzyny [ i ogrody starannie uprawione].Oświęcim między bagnami położony). fundowany był w 1624. jest premonstrantów opactwo hebdowskie136. na samej zaś górze Kalwarii klasztor przewspaniały braci bernardynów zbudował. poł. ujrzysz Wieliczkę. Ów tedy ponadawał nazwy wzniesieniom i kaplice rozrzucone po polach przepiękne wystawił. Dalej pałac królewski nie-połomicki135. Obecny klasztor przebudowano w latach 1636–50 z wcześniejszego gotyckiego. pochodzą z różnych okresów (budowane były i przebudowywane w stylu wczesnogotyckim. poi. jest dziś ruiną. Mikołaja Zebrzydowskiego. Późnorenesansową okazała rezydencja Komorowskich (później Wielopolskich) rozbudowana została w 1614 przez Piotra Komorowskiego. w którym Chrystus Pan dokonał naszego zbawienia. założyć miał w Hebdowie biskup krakowski Iwo Odrowąż w 1223. 129 Fortalicja w Osieku wzmiankowana była w 2. wznieśli architekci Jan Maria Bernardoni i Paweł Baudarth. a nie klarysek. A za owymi lasami. wojewody krakowskiego. w Staniątkach. w tymże hrabstwie góra Kalwaria. na wiele mil ze wszystkich stron widoczny131. 1637). W czasach Starowolskiego stał jeszcze kościół wczesnegotycki z 2. Śląska. aby przez pielgrzymów miejsce to prawnie odwiedzane być mogło. z manierystycznym klasztorem (1603–09 i późniejsza rozbudowa) oraz z takimiż (w większości) Stylowo 42 kaplicami i kościółkami (1604–16. niektóre późniejsze) na okolicznych wzgórzach. tak od znakomitego niegdyś męża. a następnie. Kościół wczesnogotycki pochodzi z 2. niemal naprzeciw. 134 Klasztor benedyktynek. ponieważ zachowuje wszystkie podobieństwa położenia z położeniem miasta Jerozolimy. za Wisłą. 130 Klasztor kanoników regularnych w Suchej. zwanej tak od sławnego grobu133. staniątkowski mniszek św. nazwana. fundowanego przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża w 1225.

jako to zwykle wszyscy górale bywają. kościół w latach 1942–44 został w znacznym stopniu rozebrany. Szerzej o samym Retyku wspomina Starowolski w Hekatontas. dalej Szczyrzyc pośród gór. pochodzi z lat 1622–34. podobnie jak Sącz. barokowy. i zawsze gości wielu włoskich kupców i rzemieślników. przebudowany został w stylu wczesnobarokowym w XVII w. Po jej prawej stronie. Sącz tedy w owej podgórskiej krainie przewyższa gospodarnością inne sąsiednie miejscowości. Żmigród. fundowany tu był w XIII w. tego samego. przebudowany został w stylu wczesnobarokowym i otoczony fortyfikacjami bastionowymi typu nowowłoskiego przez architekta Macieja Trapolę w latach 1615–21. 144 „Merkuremu oddani”– zajmujący się handlem (Merkury– w rzymskiej mitologii bógopiekun kupców). 63 137 . w tenże minerał obfitującą138. szczególnie zaś w województwie krakowskim.). lecz ogładzonych. w rozdziałku poświęconym Kopernikowi. Klasztor karmelitów bosych tamże. miasto wpadające w oczy kościołem kolegiackim [marmurami ozdobionym] z prepozyturą infułacką. najpierw wpadają w oczy Dobczyce.. nad brzegiem Dunajca w miejscu przepięknym leżące. również dzieło Trapoli. komentarz 102. fundowała błogosławiona Kinga w 1280. (częściowo rozebrany. w Starym Sączu. zamkiem bardzo znacznym. opactwo cystersów nieliche140. Kościół gotycki pochodzi z 1297 i 2. hrabiego Lubomirskiego. murem otoczone. jest położone. wojewody ruskiego [i krakowskiego]141 zamek bardzo warowny i ojców karmelitów bosych klasztor na jednym z pobliskich wzgórz– obydwa nowoczesnej architektury. ku Węgrom. 139 Dziś z murów miejskich i zamku w Dobczycach (z poł. poi. Pięć mil stąd leży Biecz. a także ludzi Merkuremu oddanych144 i nie leniwych ani prostaków. z końca XIV w. z czasów Kazimierza Wielkiego)– ruiny. 138 Por. O kopalniach soli w Wieliczce patrz komentarz 102. fundacji wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego. 145 Klasztor klarysek. i pocz.. poł. 142 Zamek w Wiśniczu.. Dębowiec. z lat 1601–05. podobnie jak barokowy klasztor). rywalkę Wieliczki. gdzie mniszki premonstrantki najbogatszy w całej Polsce klasztor zamieszkują145. a wreszcie tuż poza murami.pie słynne choćby z samego tylko opisania Retyka137. niż inne. Miasto. na wyniosłym wzgórzu. ziemi swej stolica. Klasztor późnorenesansowy. a także Bochnię. XIV w. dalej murami. przebudowany w XVIII–XIXw.). 143 Chodzi o Nowy Sącz. sprzed 1332. z późniejszymi przebudowami. matematyka bardzo sławnego. za którego staraniem ukazało się drukiem dzieło Kopernika De resolutionibus orbium coelestium. których praca i biegłość przy budowach jest pożytkowana. budowlami. XVI w. Pomijam miasteczka mniej znaczne i dzieła staroświeckiej budowy. Joachima Jerzego Retyka (inna pisownia: Rheticus. Kościół kolegiacki (dziś parafialny)– również gotycka. Rhetyk). ma widok na Stary Sącz w odległości około jednej mili. wreszcie Tuchola. Dukla i Tarnów. wzniósł architekt Jan de Simon. klasztor– z XVI w. 140 Opactwo cystersów w Szczyrzycu fundowane było przez Gryfitów w 1245. gdyż nie tylko w miastach. 141 Stanisław Lubomirski został wojewodą krakowskim w 1638 (ruskim był od 1628). do którego przylega nader obszerny zwierzyniec. z fortyfikacjami bastionowymi. Klasztor franciszkanów. XV w. przemyślnych i pracami swymi gorliwie zajętych. a nie premonstrantów. pomijam wsie i dwory szlacheckie ze znajomością sztuki wykonane. lecz także po wsiach zbytkowniej teraz i jakoś wspanialej ludzie nasi starają się mieszkać. a nie premonstrantek. które i bliżej Niemiec. miasto z zamkiem139. następnie Lubomirskich. Jest tu na przedmieściu kościół Powołuje się tu Starowolski na wzmianki o soli wielickiej u sławnego matematyka niemieckiego z l.. miasto piękne i w miejscu obronnym położone. [mające] przepiękne malowidła [i różne marmury oraz w ogrodach wodotryski kunsztownie urządzone]142. Kościół gotycki. ma opactwo premonstrantów i kościół kolegiacki143. pierwotny Kmitów (z XV/XVI w. Obecny kościół– z 1620 (przebudowany w XIX w. a stąd ku wschodowi Wiśnicz. XIV w.

1550. architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku. w stylu późnoklasycystycznym. Książ ma klasztor augustianów i poza granicami miasta pałac kolorowymi marmurami przepięknie wyłożony148. (wnętrze). późnogotycki (z XVw.. manierystyczny. stal się ruiną. 150 Kościół kolegiacki w Skalbmierzu– gotycki z XV w.. ż lat 1424– 54).. dla zakonników sprowadzonych z Burgundii. Pierwotny kościół późnoromański Z XIII w. przebudowany został w XIX w. Miechów– majętność Rycerzy Grobu Chrystusa. przebudowany w l. 147 Klasztor bożogrobców w Miechowie (od miejscowości zwanych także miechowitami) fundował w 1162 Jaksa Gryfita. a następnie rozbudowany przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego ok. Santi Gucci. łaźniami. poł. Proszowice. a nie krakowskiego. czynny tu był warsztat kamieniarski kierowany przez Santi Gucciego. XVII w. oraz klasztor gotycki z 2. 148 Kościół klasztoru augustianów (fundowanego w 1381) w Książu Wielkim. Kapituła tej kolegiaty miała liczne grono kanoników. mając prepozyta infułata jako superiora147. przebudowane zostały w stylu późnobarokowym w XVIII w. za Wielopolskich. Por. poł. Gotycki kościół (z 1468) i klasztor bernardynów (czyli braci mniejszych obserwantów) przebudowane zostały w XIX w. z udziałem Santi Gucciego. Andrzej Fischinger. przebudowany w XVIII w. Por. Kościół kolegiacki (dziś katedra) w Tarnowie. 151 Zamek renesansowy w Chrobrzu– zbudowany przez Stanisława Tarnowskiego ok. okazały maniery-styczny nagrobek Ostrogskich– dzieło Jana Pfistera i być może Wilhelma van den Blocke z lat 1612–20. 64 146 . Ziemia tu zasobna w kamień trwały. prócz renesansowej kaplicy Grobu Św. in. 1530. przez Henryka Marconiego. (z pozostałościami wież romańskich z XII/XIII w. a w kościele kanoników nagrobek Jana ostatniego księcia Ostrogskiego. 1582. Bożogrobcy mieli tu wspaniałą bibliotekę. i gotycki z 2. 149 Opactwo cystersów w Jędrzejowie ufundowali w 1140 Klemens i Janisław Gryfici. architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku. różnobarwnymi marmurami ozdobiony i cały zaiste Fidiasza kunsztem wyrzeźbiony146. Zamek w Pińczowie (pierwotny– gotycki. którzy tu klasztor licznymi dobrami opatrzony posiadają.. Santi Gucci. Ku północy dalej postępując. zachował gotyckie prezbiterium z końca XIV w. 153 Kamieniołomy wapienia w okolicach Pińczowa eksploatowane są od średniowiecza do dziś. a następnie zaniedbany i częściowo rozebrany. Kościół gotycki z lat 1233– ok. Kraków 1969. Zbigniewa Oleśnickiego. W 4.– z wodociągami. wzniósł dla biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. spośród znaczniejszych miast tego województwa warto wymienić Opatówek. Wreszcie Chroberz. XV w. zamek piękny margrabiego Myszkowskiego151 i tegoż miasto Pińczów z pałacem przepysznym. w którym najbardziej łaźnia przez poetów jest sławiona152. XIX w. Jędrzejów: opactwo bardzo bogate i miasto dość znaczne149. fontannami– przekształcony został przez Wielopolskich po 1727. Znajduje się w nim m. 1293 oraz 1394–1410 (z fragmentami romańskimi) przebudowano w stylu późnobarokowym w XVIII w. Pałac na Mirowie. W XVI–XVII w. w XIX w. XVII oraz na przełomie XVII/XVIII w. Skalbmierz wyróżnia się owoców obfitością i kolegium kanoników150. Santi Gucci. kaplice z 1514). Z murów miejskich (XIV i XVI w. wybitny architekt włoski działający w Polsce. i na pocz.. ćwierci XVI w. Od 1960 prowadzone są na jego terenie prace wykopaliskowe. jak podaje Starowolski. z ok.niebrzydki braci mniejszych obserwantów. rozbudowany na wspaniałą i sławną rezydencję renesansową przez Zygmunta Myszkowskiego pod koniec XVI w. z lat 1506–34. z lat 1585–95. poł. XV w. przekształcony został w poi. 152 Pińczów wchodził do województwa sandomierskiego. nadający się do robót budowlanych153. Koszyce.). Kraków 1969.) zachowały się tylko fragmenty. i w grunta wszędzie bardzo żyzne.. Pińczów był doskonale rozwiniętym ośrodkiem kamieniarskim. Andrzej Pischinger. klasztor zachował głównie kształt gotycko-renesansowy.

na wzgórzu wyniosłym położone. Gostomskiego. s. małogoskiego. W kościele znajdują się renesansowe nagrobki Szydłowieckich. in. żarnowskiego. miasto w miejscu żyznym i przyjemnym położone. sandomierski mianowicie. XVII w. brzoskwiń. wiślickiego. fundacji wojewody H. korczyński. wiślicki.. tamże marmuru bardzo czarnego i zielonego. wiślicki. ale także rudę żelazną. szable. in. i w czasach Starowolskiego ośrodkiem górnictwa. ss. Przetłumaczono je w tym przypadku jako „powiaty”. Chęciński. bardzo znany kanclerza 65 154 . 156 Kościół kolegiacki w Sandomierzu. zbroje. ale głównie słynęły od XVI w. W Bobrzy i Samsonowie włoscy hutnicy (m. Na ogólną liczbę 200 kuźnic w Koronie ponad 60 znajdowało się w tym czasie właśnie w okręgu świętokrzyskim. mnogością zakonników i obywateli [a nadto warownią ujazdowską świeżo zbudowaną]158.. częściowo rozbudowywana w XVI i XVIII w. muszkiety.Ale przejdźmy już do województwa SANDOMIERSKIEGO. kolegium księży Towarzystwa Jezusowego dla kształcenia młodzieży i inne kolegia zakonne. 179–82. W Kunowie eksploatowano przede wszystkim piaskowiec. Pod Kielcami wydobywano głównie ołów. dalej kasztelanów : sandomierskiego. śliwek. stężycki. 157 Kolegiata w Opatowie– romańska.. Antoni Mączak. Nie brak i winnej latorośli. 155 Rejon Gór Świętokrzyskich był największym w Polsce w XVI w. został częściowo rozbudowany w 2. hutnictwa i kamieniarstwa. radomski. a także zamek królewski dość pięknie zbudowany. Miasto nad Wisłą. w którym rezyduje starosta. Eksploatację rudy żelaznej oraz piaskowca w Wąchocku prowadzili tutejsi cystersi (por.. Benedykt Zientara. Starowolski używa tu słowa territoria. zwłaszcza jeśli sprzyja im letnia i jesienna pogoda. choć wśród nich była także ziemia stężycka. opoczyński. tutejsze kamieniołomy marmurów. gdy się ustoi. przebudowywany kilka razy w stylu renesansowym w XVI w. cit. poł. miedzi i lazurytów pod Kielcami. radomskiego. przez Starowolskiego potraktowana na równi z pozostałymi częściami województwa sandomierskiego. lecz wino z nich wyciśnięte jest cierpkie. czereśni oraz orzechów smak. zawichojskiego. pierwotny Kazimierza Wielkiego. połanieckiego i czchowskiego. Warszawa 1965. ma przepiękny widok i obywatelami dosyć ogładzonymi poszczycić się może. Kolegium jezuitów. opoczyński i pilzneński]154. a także czerwonego pod Kunowem. której grona smaczne są. komentarz 165). sprzed poł. A więc wojewodę. XII w. Szydłowca i gdzie indziej W różnych stronach155. fundacji Kazimierza Wielkiego. Zamek królewski. Dziś zachowana tylko część dawnego zamku. a nadto rudę żelazną. które wyróżnia się podobnie kościołem kanoników157. Gostomianum. radomski. gdyż nie ustają tam nigdy wielkie zjazdy szlacheckie z powodu mieszczących się tamże urzędów prowincji i ustawicznych procesów. tzw. Jest tam również kolegium kanoników bardzo bogate156. późnorenesansowe. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r. Zbigniew Landau. Senatorów zaś do senatu Rzeczypospolitej wchodzących ma w liczbie dziewięciu. Por. uległ i w późniejszych wiekach przebudowom. Posiada wiele kopalni: złota. Potem jest Opatów. m. lecz najwięcej na przedmieściach samego SANDOMIERZA [i Zawichostu]. cztery mile oddalony od Sandomierza. Nie wymienia więc powiatu korczyńskiego. Nad rzeką Bobrzą czynne były odlewnie dział. przebudowane zostało w XIX w. jako też odmian rozmaitość z węgierskimi i włoskimi konkuruje. z lat 1605–15. działa i kule). Jan Hieronim Cacci z Bergamo) zbudowali dwa pierwsze wielkie piece hutnicze i połączyli okoliczne kuźnice w duży zakład produkujący głównie broń (hełmy. Ireneusz Ihnatowicz. jabłek. w których gruszek. Chęciński i pilzneński oraz ziemię stężycką. Informacje Starowolskiego są prawdziwe. srebro i miedź. z lat 1360–82. 523) dzieli ówczesne województwo sandomierskie na powiaty: sandomierski. Koło Chęcin również te metale. Takoż i sady pełne owoców wszędzie tu napotkasz. gotycki. Jeden z cenniejszych zabytków polskiej architektury średniowiecza. Maty słownik historii Polski (op. żelaza i stali w okolicy Wąchocka. ołowiu i srebra koło Chęcin. które dzieli się na osiem powiatów.

Tu informacja (z drugiego wydania Polonii) została wstawiona dość niezręcznie (może przez wydawcę). rozbudowany został w XVI/XVII w. posiada między innymi przepiękny kościół minorytów159.. iż rosły w nim m. figi. zbudowany w latach 1647– 55 przez starostę opoczyńskiego Zbigniewa Oleśnickiego– należał do celniejszych obiektów sakralnych w ówczesnej Małopolsce. komentarz 192). budowane były w XV i XVI w. dość ładne i opasane murem. przylega do niej zamek w miejscu bardziej wzniesionym. Zamek 66 . wyróżniająca się domami ceglanymi. pierwotny z XIV w. ziemi swej stolica. 163 Ośrodek garncarski w Iłży znany był. kościół parafialny w Tarłowie– wczesnobarokowy. Żelaza natomiast huty znaleźć tam można w różnych stronach po lasach i górach rozrzucone. wspomniane przez Starowolskiego osełki) i rudę żelazną. w stylu późnorenesansowym. Krzysztofa Zborowskiego. Dziś– tylko pozostałości. murem otoczony. nad któ- Krzysztofa Szydłowieckiego. Zamek biskupi. mnichów cystersów opactwo bogate. wzniesiony w 1645 staraniem kasztelana sandomierskiego Stanisława Witowskiego. też komentarz 155. z płaskorzeźbioną sceną tzw. lecz szczególnie w dobrach biskupa krakowskiego. Lamentu Opatowskiego– z lat 1536–41 (dzieło Jan Ciniego). spośród nowych budowli najwspanialszy.]161 Solec nad Wisłą położony. Iłża. który najczęściej przebywa w swej rezydencji w Bodzentynie. Kościół późnoromańskogotycki (wystrój barokowy i rokokowy) i takiż klasztor (rozbudowany w XVII w. in. że wspomniany zamek leżał w obrębie Opatowa. staroświeckiej wprawdzie architektury. Kościół i klasztor minorytów. w rzeczywistości– kilkanaście km na południowy zachód od Opatowa. z przyległym ogrodem bardzo starannie urządzonym162. sugerując. [Miasto Jedlińsk ma gimnazjum. barokowy. przez wodza niegdyś znakomitego. które w całej Polsce są rozchwytywane165. z marmurów różnorakich i różnobarwnych szeroko jest znany164. W dobrach swych cystersi prowadzili rozwiniętą działalność gospodarczą. 165 Opactwo cystersów w Wąchocku założone zostało w 1179. Pobliski owemu Wąchock. o którym mówi Starowolski nieco dalej (por. też komentarz 155). ale i za granicą (garnki iłżeckie wywożono aż do Szwecji). a także na osełki do ostrzenia żelaza. O wspaniałym ogrodzie sołeckim ilustracja z 1654 mówi. Położone zaś jest jakby u podnóża Łysej Góry. Niedaleko stąd położony Kunów. dostarcza całej Polsce pięknych garnków. Kościół parafialny NPM i Św. odrestaurowany i nowszą architekturą ozdobiony. W późniejszych wiekach restaurowane i rozbudowywane. lecz dla potrzeb dworu biskupiego dostatecznie okazale zbudowany163. podległe Akademii w Rakowie i wtedy właśnie sławne– od 1630 było kolonią Akademii Krakowskiej. ma na swych terenach kamień do budowy najlepszy. 158 Chodzi niewątpliwie o zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe. 162 Zamek w Solcu. Tarłów– także kościół.) należą do wybitnych zabytków naszej architektury. z XIII–XIV w. ma piękny pałac i ogrody biskupie166. Miasto to. 164 Przede wszystkim piaskowiec. do nich też należały liczne kuźnice i kamieniołomy (por. akademickie sławne i kościół stosownie do prawideł sztuki zbudowany160. czyli bernardynów. miasto biskupa krakowskiego. 160 Gimnazjum w Jedlińsku– ariańskie w latach 1560–1630.. rozbudowany w XVI w. 161 Istotnie. został następnie gruntownie przebudowany. komentarz 155. nie tylko w Polsce. zwłaszcza w XV–XVI w.Radom. eksploatując miejscowy piaskowiec do celów budowlanych (zapewne wyrabiali też m. 159 Radom– stolica powiatu. morele.. cieszące się obfitością wód i wdziękiem ogrodów. Murami otoczył miasto Kazimierz Wielki. Por. 166 Biskupi krakowscy posiadali rozległe dobra w górniczo-hutniczym okręgu Kielecczyzny. Stanisława biskupa. łączy w sobie zamek. fundacji tutejszego starosty Dominika z Kazanowa w 1468– późnogotyckie.. in. brzoskwinie. znajduje się dziś w ruinie. Por.

Był tu czynny ośrodek kamieniarski i w okolicy kuźnice rudy żelaznej. wzniesioną na miejscu wcześniejszego kościoła. może więc ma już na myśli nową– wczesnobarokową. Władysław Tomkiewicz. książąt Radziwiłłów majętność nie do pogardzenia. U podnóża sławnej góry jest również klasztor Św. Piękno wielorakie. pierwotny gotycki z 2. realizacja Tomasza Poncino). XVII w. Z ważniejszych budowli późno-gotyckich.rą w całej Polsce wyższej nie znajdziesz. a nie kruszcem kopalnym.. i lasów obfitość. Na samym jej grzbiecie jest opactwo benedyktynów słynne z kultu drzewa Świętego Krzyża167: lud bowiem z całej Polski gromadzić się tu ma zwyczaj dla składania ofiar. na przejściu zaś sieciechowskie opactwo benedyktynów. srebra.: ratusz renesansowy z lat 1602–08 (dzieło Kaspra i Wojciecha Fodygów). których tam nieprzerwanie można doznawać. zbudowany podług symetrii włoskiej]169)znajdują się słynąć biskupa krakowskiego kopalnie miedzi. pierwotnie biskupi. A dalej ku zachodowi. Z XIII/XIV w. zwłaszcza w XVI i XVII w. być może z XVI w. koło Kielc (w samym mieście piękny kościół kolegiacki [i pałac biskupi marmurami ozdobiony. Ta północna część województwa. Starowolski wymienia ją jako „piękną” w pierwszym wydaniu Polonii. Wspomniany tu spiż jest stopem. Por. Drzewicaa godna jest uwagi dla zamku starożytnego. pobudzony sławą łask. 170 O kopalniach. Pałac biskupów krakowskich w Kielcach. Katarzyny. przebudowany w XVw. zatem przebudowa miałaby miejsce przed 1632. XIV w. gotycki. 171 Zamek w Chęcinach. gotycko-renesansowy wzniesiony z inicjatywy Mikołaja Szydłowieckiego i kościół Św.. następnie– od 1548– do Radziwiłłów.. i liczne inne poślednie miasteczka. cit. spiżu i lazurytów. renesansowych l wczesnobarokowych na uwagę zasługują m. na górze stromej położony. ołowiu. fundacji biskupa Jakuba Zadzika. 173 Zamek późnogotycki w Drzcwicy. in. s. Kościół późnoromański. jakby na dodatek. Z zamku z czasów Kazimierza Wielkiego w Inowłodzi zachowały się zaledwie resztki ruin. z lat 1636–42 (projekt Jana Trevano. Zachowała się również znaczna część romańskiego klasztoru. władające kilkoma okolicznymi posiadłościami172. Warszawa 1971. 238. zbudowany został przez prymasa Macieja Drzcwickicgo w latach 1527–35. Zygmunta z XV/XVI w. następnie królewski. Z kolei idzie Małogoszcz. kilkakrotnie rozbudowywany. braci św. na regularnym planie. Zamek tamże. należy do najwybitniejszych obiektów wczesnobarokowej architektury pałacowej w Polsce. 67 . a także marmurów różnych– królewskie170. posiadająca dobre stawy rybne i liczne kopalnie żelaza. położone nad samym brze- biskupów krakowskich w Bodzentynie. Franciszka obserwantów168 [jak i inne liczne rozrzucone w okolicy]. i później– dziś pozostaje w ruinie. 172 Opactwo cystersów w Sulejowie (Sulejowie-Podklasztorzu) fundował w 1176 Kazimierz Sprawiedliwy. 167 Por. 174 Szydłowiec należał pierwotnie do Szydłowieckich. jurysdykcję nad cala tą ziemią sprawuje171. ponieważ jest tu opactwo mnichów cystersów. i piękne budowle miejskie174. hutach i kamieniołomach Kielecczyzny patrz komentarze 155 i 166. ss. komentarz 76. między którymi pewne znaczenie ma Sulejów. zamek z lat 1510–26. 90) datuje kolegiatę kielecką (dziś katedra) na lata 1632–35. jest dziś ruiną. Sztuka baroku. ma ziemię stężycką po drugiej stronie Wisły. sprzed 1232– wybitny zabytek architektury– zachował do dziś swą pierwotną szatę stylową. znana jako siedziba kasztelańska. trzy mile stąd. 169 Atlas zabytków architektury w Polsce (op.. podobnie jak Inowłódz nad nurtem Pilicy położony173: obydwie te miejscowości przyćmiewa jednak Szydłowiec. komentarz 11. w Chęcinach zaś. Rozkwit miasta przypadł głównie na XVI– poł. 240–41. poł. dziś częściowo w ruinie. 168 Por.

Następnie przychodzi kolej na Raków. i trochę wyżej Janowiec z nielichym zamkiem na skale wysokiej176. a z synagogi bezbożnych i gimnazjum– dla zarażania raczej niż kształcenia młodzieży– u swoich stronników słynne. nastąpił upadek miasta. założona przez Jakuba Sienieńskiego– centrum kulturalne i religijne na skalę międzynarodową. Krzyża miasteczko dość znaczne177. 177 Słupia (dziś Słupia Stara) u podnóża Łysogór była miasteczkiem założonym przez benedyktynów na Św. niż z występności herezji. płynącej z południa na północ i jakby przez środek dzielącej województwo. Krzyżu (por. Po sądzie sejmowym nad arianami w 1638 ośrodek rakowski został zlikwidowany. 180 Mury miejskie Szydłowa i zamek (dziś częściowo rekonstruowane)– pochodziły z czasów Kazimierza Wielkiego. 179 W wydaniu pierwszym– przeredagowana w drugim wydaniu– część zdania brzmiała: „sed magis a cerevisia bona. quam ab impia haeresi. 178 Słynny z garncarstwa Łagów należał do biskupów kujawskich od pocz. Z barokowych dziś budowli sieciechowskich (z XVIII w. również je niejako połowiącej– wyliczmy teraz pokrótce te miejscowości. lokowany jako miasto w 1569 przez kasztelana żarnowskiego Jana Sienieńskiego. lecz już cały katolicki. za staraniem zaś a troską świętej pamięci biskupa Jakuba Zadzika przyciąga uwagę świątynią wspaniałą i przy niej duchowieństwem zakonnym]179. XII w. tzn. po wypędzeniu bluźnierczych nauczycieli publicznym dekretem sejmu. które tam robią. Biskup krakowski Jakub Zadzik wzniósł w latach 1640–45 kościół wczesnobarokowy Św. nobis laudanda” („lecz u nas bardziej sławne z dobrego piwa. I tak najpierw u podnóża samej góry oglądać możemy Słupię. quae ibi libris passim impressis disseminatur. Pobliski temuż Szydłów. XVII w. a zbór. przed 1638. komentarz 11.giem rzeki175. całe na katolickiego Kościoła łono za łaską i pomocą Boską jest przywrócone. [niegdyś] miasto dość ludne. murem staroświeckim opasany i [nadto] zamkiem [podobnie] ubezpieczony180. gniazdo arian. Akademia i drukarnia– zniszczone. [teraz jednakże. Raków. Trójcy i sprowadził reformatów. ma po jednej stronie– pominąwszy liczne inne mia- Opactwo benedyktynów w Sieciechowie (dziś miejscowość Opactwo koło Kozienic) fundowane było w l. opactwem Św. związany z Akademią.mieście dość ludnym”. wszystkie inne w całej tej ziemi staroświeckim sposobem są zbudowane.. przemysł papierniczy i drukarski. Od 1575 rozwijał się tu jednocześnie. poł. która leży na zachód od Wisły. najciekawszą dla tej książki była przebudowa renesansowa prowadzona przez Santi Gucciego. które w całej Polsce są rozchwytywane178. Skoro tedy wyliczeniem godniejszych uwagi miejsc omówiliśmy tę część województwa sandomierskiego. W poł.) i do nich należała. sprzed 1600. 68 175 . a od 1604 sławna Akademia ariańska. quae ibi conficitur. oraz na północ od Łysej Góry. dodaje jednak w drugim wydaniu Polonii słowo „niegdyś”. W wydaniu trzecim koniec zdania („et arce munita”– „i zamkiem ubezpieczony”) został przeredagowany na: „et insuper arce itidem munita”– „i nadto zamkiem podobnie ubezpieczony”. Od 1569–70 istniał tu zbór.) zachowane jedynie jedno pierwotne skrzydło klasztorne– romańskie. miasto biskupa kujawskiego sławne z wyrobu garnków. dalej Łagów. które ku południowi się mają. W ziemi stężyckiej natomiast pośród wszystkich szlacheckich dóbr zamek wilkowski zajmuje pierwsze miejsce pod względem wytwornej architektury. która książkami tamże tłoczonymi naokoło jest rozsiewana”). XII w. 176 Zamek Firlejów (następnie Tariów i Lubomirskich) w Janowcu był wielokrotnie przebudowywany. gdy idzie o różnowierców– mówiąc o . Starowolski– stronniczy. do 1638 był głównym ośrodkiem organizacyjnym Braci Polskich i miejscem synodów ariańskich.

182 Z zamku Tęczynskich w Rytwianach zachowały się zaledwie nikłe ślady. został całkowicie rozebrany. 184 Pałac w Ossolinie wzniósł w 2. Wczesnobarokowy klasztor kamedułów z eremem (ze stiukami Jana Baptysty Falconiego) zbudowano kosztem Jana Tęczyńskiego. Manierystyczny kościół kolegiacki. jak i wymienionego kamedułów. Połaniec. Pawła Pierwszego Pustelnika w Beszowej. Opactwo cystersów w Koprzywnicy fundował Kazimierz Sprawiedliwy w 1185. w latach 1624– 1637. od nazwiska fundatora). Korczyn. zaraz zdychają187. o papieskiej ingerencji jednak nic mi nie wiadomo. uczniów św. który jego fundator. Zborów. 187 Gotycki kościół kolegiacki w Wiślicy (z ciosowych kostek kamiennych) fundował w 3. ówczesny dziedzic Ossolina. hrabia Antoni Ledóchowski. 186 Zamek w Korczynie (Nowym Mieście Korczynie) wzniósł Kazimierz Wielki. Stopnica. lecz infułat poznański (później arcybiskup gnieźnieński) Wojciech Jastrzębiec. z zamkiem w miejscu obronnym między wodami186. Z zabudowań kolegiackich na uwagę zasługuje tzw. prześwietny hrabia Jan Tęczyński. przeniesione zaś gdzie indziej. Dom Długosza (gotycki wikariat. różnymi przez swą pobożność darami ozdobił183. w 1407. jak akta urzędowe świadczą. gdzie zobaczysz kościół kanoników z kwadratowych kamieni i mieszkania duchownych dobrze zbudowane. poł. Jan Tęczyński. Kazimierz Wielki. zamek starożytnej budowy. Romualda182. kościół przebudowano w XVII i XIX w. Z. 183 Fundatorami klasztoru paulinów w Beszowej nie byli Tęczyńscy. z 2. Ossoliński. położony jakby w środku między Wiślica a Korczynem. Klasztor gotycki wzniesiono w latach 1407–21. mieszkańcom niewiele szkodzą. Pacanów. Oleśnica [0ssolin z pałacem wytwornym184 i Klimontów”.steczka mniej znane i wsie– przepiękne koprzywnickie opactwo cystersów181. z 1460. Zachował się dobrze (z pewnymi tylko zmianami) romański kościół z lat 1207–40 oraz takiegoż stylu kapitularz w klasztorze przebudowanym w XVI/XVII w. które jednak wyklęte przez papieża. pod koniec XVIII w. po drugiej zaś stronie zamek rytwiański hrabiów Tęczyńskich i przez tychże w lasach zbudowany erem ojców kamedułów. fundacji kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Staszów. pośród bagien położona. zasilanym wodami Nidy i Wisły. Starowolski niesłusznie podaje. ziemi stolica. w którym jest klasztor dominikanów i kościół kolegiacki z prepozyturą infułacką185].) w latach 1620–23. romańskiego. takiż stylowo klasztor (częściowo przebudowany w XVIII w. Tu odbywały się często ważne zjazdy królów i dostojników. wojewoda krakowski. a w okolicy niepoliczone mnóstwo wężów i innego robactwa. i Wiślica na koniec. W 1816. Kościół późnorenesansowo-manierystyczny wzniesiono w latach 1617– po 1623.). o czym Starowolski wspomina. a Rytwiany po drugiej stronie Szydłowa: obie miejscowości położone są na południowy wschód od Szydłowa. posiada obszerne zwierzyńce i stawy rybne najlepsze na całą okolicę. rozebrał paląc. zbudował architekt Wawrzyniec Senes w latach 1643–50 (barokowa fasada z XVIII w. że Koprzywnica leży po jednej. Jest tam również w bliskości klasztor braci św. wojewody krakowskiego. ćwierci XVII w. Z kolei następują inne znaczniejsze miasta: Osiek. 185 Klasztor dominikanów w Klimontowie fundował w 1613 kasztelan J. Po zniszczeniach w czasie szwedzkiego „potopu” zamek nie podźwignął się już z ruin. XII w. 69 181 . W literaturze dziewiętnastowiecznej są wzmianki o zaklinaniu żab. oblewając go sztucznym jeziorem zwanym Czartoryją. których było ponoć bardzo dużo w podmokłych okolicach Wiślicy. mógł mieć udział w przebudowie kościoła lub w jego wyposażeniu. ćwierćwieczu XIV w. wojewoda krakowski. podskarbi koronny (później kanclerz wielki) Jerzy Ossoliński. Stanął on na miejscu wcześniejszego kościoła.

Lecz przejdźmy do zawiślańskiej części tego bardzo rozległego województwa, gdzie spośród miast liczą się: Pilzno, ziemi stolica, mająca piękny kościół188 z przesławnymi organami, następnie Sędziszów, Żarnowiec, Sokołów, Przecław, Zakliczyn, przepięknym rynkiem wpadający w oczy189, i Leżajsk, już to kościołem parafialnym Rycerzy Grobu Chrystusa sławny, już to za miastem klasztorem braci minorytów, do którego ludzie pobożni zewsząd się schodzą dla przechowywanego tamże cudownego obrazu Przenajświętszej Panny, czczonego przez wszystkie okoliczne prowincje190. Są też liczne zamki panów w tej ziemi dość znaczne z których trzy szczególnie się wyróżniają: Rzemień jako najwarowniejszy. Wiewiórka dla pięknego położenia i Baranów– najwytworniejszy191. [I te jednakże przewyższa świeżo przez Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego, wspaniale zbudowany Krzyżtopór.]192 Trzecią i ostatnią część Małej Polski stanowi województwo LUBELSKIE, do którego należy ziemia łukowska, blisko dwa tysiące domów szlacheckich licząca. A ponieważ cała Mała Polska ma jednego tylko biskupa krakowskiego, który swoją władzą obejmuje tysiąc osiemnaście kościołów (między innymi trzynaście kościołów kolegiackich), dlatego województwo lubelskie temu także biskupowi podlegające, pomimo wielu starostów miast i innych urzędników, dwóch tylko na całe swe terytorium ma senatorów: wojewodę i kasztelana lubelskiego. Sam tedy LUBLIN, położony na 45. prawie stopniu długości, a z górą 51. szerokości193, lubo nie bardzo przestrzenny, tak dobrze jednak jest zabudowany, że prawie nie ustępuje żadnemu miastu w całej Sarmacji ani przyjemnym położeniem, ani zdrowym powietrzem, ani żyznością ziemi czy obfitością wszelkich innych rzeczy, służących nie tylko do życia, ale i do splendoru i zbytku. Ma świątynie i klasztory wspaniałej budowy; ma kościół kolegiacki; ma Gotyckie kościoły w Pilźnie– parafialny z XIV w. i przy klasztorze augustianów (dziś karmelitów bosych) z XV w., ulegały kilku przebudowom. 189 W regularnie zabudowanym rynku zakliczyńskim zachowały się dziś jedynie późniejsze, drewniane domy podcieniowe z XVIII–XIX w. 190 Późnorenesansowy kościół bożogrobców w Leżajsku (pierwotnie podlegający konwentowi w Miechowie) pochodzi z lat 1610–19. Klasztor bernardynów, czyli minorytów, ufundował w 1608 starosta Łukasz Opaliński. Późnorenesansowy kościół zbudowano w latach 1618–28; klasztor w 1637 i później. 191 Zamek Tarnowskich, a następnie Lubomirskich w Rzemieniu, pierwotny późno-gotycki sprzed 1530, przebudowany został w stylu renesansowym ok. 1580 (w XIX w. przebudowany w stylu neogotyckim). Atlas zabytków architektury w Polsce (op. cit., s. 183) mówi o obwarowaniach bastionowych z ok. 1640. Informacja u Starowolskiego pochodzi z pierwszego wydania Polonii, jeśli więc pisarz miał na myśli nie same mury zamkowe, ale właśnie fortyfikacje, to ich czas powstania należałoby przesunąć na ok. 1630. W Wiewiórce znajdował się dwór Tarnowskich; zmarł w nim 15 V 1561 hetman wielki koronny Jan Tarnowski. Renesansowy (manierystyczny) zamek Leszczyńskich w Baranowie, z pięknym dziedzińcem arkadowym (zbudowany w latach 1591–1606 przez warsztat Santi Gucciego), należy do najpiękniejszych zabytków architektury polskiej z czasów Odrodzenia. 192 Manierystyczny pałac „Krzyżtopór” (od herbu Ossolińskich) w Ujeździe, z eliptycznym dziedzińcem, otoczony fortyfikacją bastionową, wzniósł w latach 1627– 1644, dla wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego, architekt włoski Wawrzyniec Senes. Budowla ta (dziś w ruinie) była znakomitym i oryginalnym przykładem typu patazzo in fortezza na terenie Polski. Pałac słynął już w chwili swego powstania z przepychu dekoracji, kosztownych materiałów użytych do jego budowy (marmurowe żłoby w stajniach) i oryginalności założenia (podobno było w nim tyle okien, ile dni w roku, tyle pokojów, ile tygodni, sal– ile miesięcy, i baszt, ile kwartałów). Por. też komentarz 158. 193 Lublin leży mniej więcej na 22°35′ dług. geogr. wsch. i 51°15′ szer. geogr. phl. Szerokość geograficzną podaje Starowolski poprawnie. 70
188

kolegium księży Towarzystwa Jezusowego bardzo liczne; ma po trzykroć w roku jarmarki bardzo sławne, na które zjeżdżają się Anglicy, Szkoci, Włosi, Niemcy, Moskwicini, Persowie, Ormianie; ma roki, czyli sądy trybunalskie dla całej Polski, dlatego i szlachty zjazd tutaj ogromny194. Drugie po nim miejsce zajmuje Kazimierz, miasto nad brzegiem Wisły przepięknie zbudowane i wielu kupców mające. Z pozostałych wymienić można Opole195, Kurów, Kraśnik, Lewartów196, Urzędów, Łęczną, spośród których jednakże Czemiernikom pierwszeństwo przypiszemy ze względu na piękny pałac, przewspaniale zbudowany przez męża chwalebnego niegdyś i znakomitej wiedzy, Henryka Firleja, arcybiskupa gnieźnieńskiego, a także ze względu na piękność ogrodów. Lubo i Dąbrowica tychże panów Firlejów ma zamek niebrzydki197. LITWA Dawnymi czasy cała Litwa lasami po większej części była pokryta, lecz od czasów Zygmunta Starego aż po dzień dzisiejszy, staraniem wszystkich królów długotrwałego pokoju zażywająca, wszędzie teraz ziemię staranniej ma uprawianą, w zboża i jarzyny urodzajną, w łąki, ogrody i sady obfitującą; pełna jest folwarków, wsi, miast, zamków i wznoszonych nowym sposobem budowli nie tylko w miastach, lecz także w dobrach ziemskich. Ma liczne rzeki i w różnych stronach olbrzymie a rybne jeziora, rozpościera się zaś od granic województwa lubelskiego aż do granic Inflant wzdłuż na dziewięćdziesiąt mil niemieckich, wszerz na czterdzieści i więcej od granic Prus z zachodu do granic Białej Rusi (która do Wielkiego Księstwa Litewskiego należy198) od wschodu. Dzieli się natomiast pospolicie na te oto trzy województwa: wileńskie, trockie i brzeskie. WILEŃSKA prowincja, czyli województwo, zajmuje pierwsze miejsce w Wielkim Księstwie Litewskim. I ma biskupa (który się pisze kniaziem Iwanem199) o tak rozległej jurysdykKościół kolegiacki jezuitów w Lublinie (od 1818– katedra), wczesnobarokowy, z późnorenesansowo-manierystyczną dekoracją stiukową tzw. typu lubelsko-kaliskiego, zbudowano w latach 1586–1603; kolegium jezuickie i szkoły, zbudowane w XVI/ XVII w. i rozbudowywane do XVIII w., rozebrane zostały częściowo w 1820 i spalone w 1944. Od 1578 odbywały się corocznie w Lublinie sądy Trybunału Koronnego dla Małopolski (por. komentarz 39). 195 Dziś: Opole Lubelskie. 196 Dziś: Lubartów. 197 Późnorenesansowo-manierystyczny pałac arcybiskupa Henryka Firleja w Czemiernikach zbudowany został przed 1624. Zamek w Dąbrowicy z XVI w. (zbudowany przez wojewodę ruskiego Piotra Firleja), jest dziś w ruinie. 198 Od Unii Lubelskiej w 1569 województwa Ukrainy, Wołynia i Podlasia weszły w skład Korony, Białoruś natomiast pozostała przy Litwie. 199 Tytuł „kniazia Iwana” związał się z biskupami wileńskimi prawdopodobnie w wyniku tradycji, od czasów, gdy Zygmunt Stary osadził na biskupstwie wileńskim swego nieprawego syna Jana, znanego w historii jako Jan z książąt litewskich (kierował diecezją w latach 1519– 37; panowie litewscy i ruscy zwali go „kniaziem Iwanem”). Następcą Jana był również biskup z rodu książęcego, Paweł książę Holszański (na diecezji w latach 1537–1555)– był więc długi czas (36 lat), by przyzwyczaić się do tytułu „kniaź”, którego zresztą (tyle że w Koronie– „książę”) wobec wszystkich biskupów używano (książęta Kościoła), a Iwan (Jan) pozostał już w tradycji od imienia Zygmuntowego syna. Ooficjalnym przyjmowaniu przez biskupów wileńskich tytułu „kniaź Iwan” w momencie obejmowania diecezji wspominał m.in. Władysław Aleksander Łubieński w dziele Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych, 71
194

cji, że w całej Litwie i Białej Rusi, która się składa z tylu województw, aż do granic Moskwy tylko jego zastępcy, czyli sufragani, stoją na czele wyznawców wiary chrześcijańskiej i czuwają nad nią: nikt inny do diecezji się nie wtrąca. Ma też wojewodę oraz kasztelana, którzy do senatu Królestwa wchodzą, lecz i starostą WILNA jest wojewoda, rozciągający swą władzę na wszystkich, z wyjątkiem innych urzędników, którzy tam mają swoją siedzibę. Takoż i sejm bowiem, czyli trybunał całej Litwy, z podlegającymi jej prowincjami, tam się zazwyczaj odbywa200. Miasto wielkością nie przewyższa Krakowa, lecz ponieważ rynek ma szczuplejszy, widziana z niego ulica dalej w głąb zda się ciągnąć, mianowicie od bramy Rudnickiej201 aż do zamku niższego202, gdzie jest kościół katedralny203, a w nim ciało nienaruszone św. Kazimierza, królewicza polskiego, rodzonego brata Zygmunta Starego, niegdyś króla Polski, wielce mądrego, który u Leona X uprosił wpisanie go w poczet świętych204. Temuż, jakby dziadkowi swojemu, Miłościwy205 Król Zygmunt III sprawił niedawno tumbę srebrną, trzy tysiące funtów wagi mającą, a także ołtarz srebrny, kaplicę marmurami najwyborniejszymi ozdobioną, dzwon ogromny (podobny owemu krakowskiemu, co przez Zygmunta I ufundowany, imię jego przyjął)– jako wotum po zdobyciu Smoleńska– do którego poruszenia dwudziestu czterech silnych mężów potrzeba, na koniec, pod wezwaniem tego świętego, pośrodku rynku miasta bazylikę włoskiej architektury przewspaniale wybudował dla księży Towarzystwa Jezusowego206. Wspomniane Towarzystwo posiada kolegium dla uczniów, przez króla Stefana ufundowane, na ulicy Zamkowej, wspaniale zbudowane przy kościele parafialnym Św. Jana, nowicjat zaś w innym ma miejscu. [Kolegium to do rangi uniwersytetu podniesione zostało przez Grzegorza XIII w roku 1579, za staraniem przede wszystkim fundatorów, „Waleriana biskupa wileńskiego i króla Stefana207, oraz innych pobożnych mężów, o czym szerzej trakWrocław 1740. Por. też Encyklopedia Powszechna (S. Orgelbranda), t. III, Warszawa 1860, s. 701. 200 Por. komentarz 39. 201 Na pocz. XVI w. Wilno opasane zostało murami obronnymi z pięcioma bramami: Rudnicką, Ostrą, Trocką, Wileńską i Zarzeczną– prawdopodobnie za staraniem biskupa Wojciecha Tabora (na diecezji w latach 1492–1507). 202 O obu zamkach wileńskich patrz komentarz 209. 203 pierwsza katedra wileńska pod wezwaniem Św. Stanisława biskupa, fundowana w 1386; po pożarze w 1399 odbudowana w stylu gotyckim przez Witolda. Po kolejnym pożarze, w 1531, odbudowana w stylu wczesnorenesansowym m. in. przez Włocha Jana Ciniego w latach 1534–40. Obecna– klasycystyczna, z XVIIIw.– dzieło Wawrzyńca Gucewicza. 204 Ciało św. Kazimierza (kanonizowanego przez Leona X w 1521), złożone pierwotnie w grobie królewskim pod kaplicą NPM w katedrze wileńskiej, w 1636 przeniesione do kaplicy imienia świętego (por. komentarz 206). 205 W wydaniu pierwszym było: „Serenissimus modernus Rex”– „Najjaśniejszy współczesny Król”. 206 Zygmunt III Waza– wnuk „po kądzieli” św. Kazimierza Jagiellończyka (por. komentarz 204.), ufundował temuż wspaniałą kaplicę grobową przy katedrze wileńskiej w 1601. Budowa, kierowana przez Piotra Danckersa de Rij, trwała do 1636. Słynny wczesnobarokowy poeta Maciej Kazimierz Sarbiewski nazywał tę kaplicę „perłą katedry” (w XVIII w. Franciszek Smuglewicz ozdobił jej wnętrze znamienitymi freskami). Kościół jezuitów Św. Kazimierza w Wilnie, wraz z kolegium, fundowany przez Zygmunta III w 1604, należał do arcydzieł polskiej architektury XVII w. (później był wielokrotnie przebudowywany, stając się kolejno koszarami i cerkwią). 207 Gimnazjum jezuickie w Wilnie założył w 1570 biskup Walerian Protasewicz; w tym samym roku, na podstawie decyzji papieża Leona X, oddał on jezuitom gotycki kościół para72

w miscellaneach dotyczących stanu spraw kościelnych w Wielkim Księstwie Litewskim208. naprzeciw kościoła Św. całkiem zostali wykorzenieni. gdy z Moskwą mieliśmy wojnę –pięknie z kamieni i cegieł budować się poczęli. poi. mający piękne ogrody. Województwo wileńskie składało się jeszcze. 208 powołuje się tu Starowolski (w 2. stanowiły razem jeden system obronny. Dolny zaś był przede wszystkim rezydencją. Szkotów i Anglików. którzy tu również mieli swoje gimnazjum. Michała. Teologię tu wykłada sześciu profesorów. staroświeckiej budowy. od XVII w. Innych panów pałace są mniejsze. którzy– po owym wielkim pożarze. Górny– gotycki. siódmy– liturgię. popadł w ruinę (dziś . przez Jana Ciniego. jest i zbór kalwinistów. Ostatecznym pretekstem do wystąpień przeciw kalwinistom i decyzji o zamknięciu zboru był incydent z niejakim Piekarskim– protestantem– który miał strzelać do kościoła Św.). łowiska dzikiej zwierzyny i bardzo obszerne zwierzyńce211.tuje Albert Kojałowicz. Dolny od 1544 do lat 60-tych XVI w.. W 1579. tak greckie. A spośród miast szczególnie się liczą Lida i Oszmiana. ogród królewski ok. Wokół Rudnik rozpościerała się puszcza bogata w zwierzynę. sprowadzając z Niemiec nauczycieli swej bezbożnej nauki. podobnie jak i prywatne domy mieszczan. za staraniem Stefana Batorego i Waleriana Protasewicza. profesora teologii w Akademii Wileńskiej i jej podkanclerzego od 1650 (Miscellanea rerum ad statum Eccieslasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium collecta ab Alberto Wiiuk Kojałowicz. za postanowieniem Trybunału. podług proporcji geometrycznych i dostatecznie dla dworu królewskiego okazale wzniesiony209. Oczywiście. jako że i miasto samo ma wielu rzemieślników i kupców: Niemców. z powiatów wileńskiego. Były tu także obszerne stajnie oraz zabudowania dla dworzan i łowczych. jaki miasto całe strawił w roku 1610. XV w.]210 Najdoskonalsze tu bombardy wojenne spiżowe i kartauny mniejsze są wykonywane.zachowana jedynie masywna Baszta Gedymina). W 1639. następnie inny także sprzęt wojskowy i broń. [Lecz teraz już dekretem sejmu. choć funkcje obronne pełnił jeszcze w XVI w. in. lecz odznaczają się piękną budową. wiłkomierskie73 . 1. Towarzystwa Jezusowego teolog. 212 Lida i Oszmiana były też w czasach Starowolskiego stolicami powiatów. Należał do wybitnych dzieł architektury renesansowej. Jana (wzniesiony w l. m. 209 Wileńskie zamki wyższy i niższy czy raczej– używając określeń przyjętych w dzisiejszej literaturze naukowej– Górny i Dolny. Są tu klasztory liczne. był gruntownie przebudowany i rozbudowany w stylu renesansowym. tegoż uniwersytetu podkanclerzy.. fialny Św. oraz Birże książąt Radziwiłłów z zamkiem wielce obronnym212. 1511 Zygmunt Stary wzniósł tu kościół i trzy oddzielne pałace drewniane z ogromnych bali sosnowych na podmurowaniu. zbór zamknięto (kalwiniści założyli nowy. 211 W 1470 Kazimierz Jagiellończyk wystawił w Rudnikach dwór myśliwski. humanistyczną literaturę siedmiu]. Cztery mile od miasta są w lasach Rudniki– pałac królewski bardzo ozdobny. całkiem już opuszczony. poza obrębem murów miejskich). W czasie okupacji Wilna w latach 1655–61 przez wojska cara Aleksego zamek został poważnie zniszczony. wydaniu Polonii) na świeżo wydane dzieło wybitnego jezuickiego dziejopisarza litewskiego Wijuka Alberta (Wojciecha) Kojałowicza. filozofię pięciu. jako stolice powiatów. 210 Zbór ewangelicki stanął w Wilnie w latach 60-tych XVI w.. Michała. czterech prawo jedno i drugie. nie zachowały się nawet ślady po tym wspaniałym drewnianym dworzyszczu i ulubionym przez królów miejscu łowów. jak łacińskie. kolegium jezuickie podniesione zostało do rangi akademii. a przed 1800 ostatecznie rozebrany. Wilno 1650). Ok. głównie Górny.5 mili od Rudnik i ponadto oparkaniony zwierzyniec zwany Zgwizdą (w nim głównie łosie i sarny). poza wymienionymi. Dwa są w tym mieście zamki królewskie: wyższy.. tak jako i rakowscy arianie. pozostałe prawie wszystkie drewniane są i małego znaczenia. i niższy.

[Wiele tu jest klasztorów i piękny kościół parafialny. i wzniósł im kościół Zwiastowania NPM i Św.]215. W Nowych Trokach– właściwym mieście– były dwa zamki. bernardynki w 1620. kowieńskiego i upickiego. Kościół parafialny (farny). Jana Ewangelisty w Nowych Trokach. ustalały się one w drodze tradycji począwszy od wczesnego średniowiecza. Kościół parafialny (famy). brygidki w 1643. drewnianym wprawdzie. fundowany przez Witolda. 215 W Starych Trokach książę Witold osadził w 1405 benedyktynów (tynieckich). zamek ma niebrzydki na miejscu bardziej wyniosłym. stary co prawda. obfigo i brasławskiego. a nie trockiego. z Wilna do Trok odbyła się w 1603. nad rzeką Kronon216. Miłościwy natomiast król Zygmunt III mostem Niemen ujarzmił. 216 Kronon albo Chronus– nazwy Niemna w dziełach pisarzy starożytnych. leży wśród bagien nie do przebycia. zapewne z XIV w. Zamek warowny w Birżach. i posiada zamek. Benedykta. Pierwsza tłumna procesja. Województwo BRZESKIE. Samo miasto TROKI. Na Litwie natomiast tradycji godności kasztelańskiej w ogóle nie było. Ponieważ jednak na Litwie nie ma zwyczaju tworzenia mniejszych kasztelani!. turów. sąsiadujące z województwem. starsza literatura powołuje się właśnie na informację u Starowolskiego. 218 Z konwentów w Grodnie bernardyni fundowani byli w 1595. lecz dostatecznie warowny. 214 W Koronie również nie „tworzono” nowych kasztelanii. wojewoda wileński i hetman wielki litewski Krzysztof Radziwiłł. a także niedźwiedzi. Terytorium. prowadził ją biskup wileński Benedykt Wojna. które nawet przy najsroższych mrozach nie całkiem zamarzają. lecz tak podług prawideł sztuki zbudowanym.Województwo TROCKIE wojewodę ma tylko i kasztelana. Co do mostu na Niemnie. tak jak to jest w Polsce. znajduje się sławny z cudów obraz Najświętszej Panny. na przykład łosi. a obydwa terytoria mają urzędników własnych i przewyższają rozległością samą ziemię trocką213. który dość chętnie tu bawił dla łowów grubego zwierza. odznacza się prawie takimi samymi znamionami. zbudował dla Stefana Batorego prawdopodobnie Santi Gucci w latach 80-tych XVI w. dla odżegnania panującej zarazy. w kościele parafialnym. malowany na blasze. dominikanie w 1633. do którego z daleka wierni przybywać zwykli powodowani pobożnością. więc po Unii Lubelskiej. fortyfikacje miasta. wg podania miał podarować Witoldowi (a ten oddał go kościołowi) cesarz bizantyjski. grodzieńskiego. zbudowany przez króla Stefana. a właściwie pałac w obrębie starego zamku gotyckiego w Grodnie. był wielokrotnie przebudowywany. pod wezwaniem Nawiedzenia NPM i Św. był w następnych wiekach rozbudowywany i upiększany. XVII w. 74 . mimo iż należy do niego także ziemia grodzieńska. czyli Niemnem położone. Grodno zaś. Odtąd procesje do trockiej Matki Boskiej odbywały się corocznie i rosła sława cudowności obrazu (koronowanego w 1718 przez biskupa Konstantego Brzostowskiego). gdzie też modlących się albo składających wota przed tym obrazem Bóg wszechmocny rozmaitymi dobrodziejstwami i szczególnymi łaskami zazwyczaj obdarza.) usytuowany był na wyspie. odległe o cztery mile od Wilna. a ściślej powiat wołkowyski należał do województwa nowogródzkiego. Obraz NPM w jego wielkim ołtarzu. do której wchodzi jeszcze powiat wołkowyski. dając im na siedzibę tutejszy zamek.]218 Jezuici tu również nie tak dawno założyli kolegium dla kształcenia młodzieży. że podobnego Polska nie ma217. co i pozostałe ziemie Polski: miasta i wsie ma drewniane. 213 Województwo trockie składało się z powiatów: trockiego. [Tu. utworzono dopiero godności kasztelanów i wojewodów. chcąc urządzenia administracyjne Litwy jak najbardziej upodobnić do koronnych. fundowany przez Witolda w 1409. z których jeden (gotycki. 217 Renesansowy zamek. dlatego każde z województw ma tylko dwóch senatorów: kasztelana i wojewodę214. lubelskim. a ponadto gimnazjum zbudował na pocz. następnie klasztor benedyktynów dosyć obronny.

in. prócz samego BRZEŚCIA. Śląska. która wchodzi do Wielkiego Księstwa Litewskiego. od Małej Polski albo Litwy ku wschodowi aż do opustoszałych stepów tatarskich albo Moskwy. Dzieli się zaś na Ruś Białą. wszerz natomiast. poza Donem i źródłami Dniepru położona. na sto dwadzieścia. A również Żydzi prowadzą tutaj swoją szkołę. Pozostałe wszystkie są liche. jakkolwiek rozległe. 222 Województwo brzeskie-litewskie składało się tylko z dwu powiatów: brzeskiego i pińskiego. 75 219 . miodu i zwierza. fundowany w 1629 w samym Brześciu. jako że rabinami potem zostają i do swoich wróciwszy. było kolonią Akademii Krakowskiej. 221 Wspaniały. zwłaszcza za Zygmunta Starego. własnych tak ziemskich. że aż do Moskwy i do Niemiec bardzo często ze swoimi towarami wyjeżdżają. jak i grodzkich urzędników mająca. między rzekami Bugiem a Muchawcem położony. szczególnie Kamieniec. łój oraz chmiel aż na Śląsk wysyła i do pruskiego Gdańska. na dwieście mniej więcej mil. ufundowany przez Lwa Sapiehę. Jezuitów sprowadził do Brześcia. która właściwie zowie się Roksolanią i do Polski należy. przez starożytnych nazywana Rusią Czarną. Do tegoż województwa należy i ziemia pińska222. Są i tu szkoły jezuitów oraz klasztory mnichów dosyć zasobne. bardzo rozległa. oraz na Ruś Czerwoną. Krzyża ufundował w 1648 Kazimierz Leon Sapieha. nie tylko dla nauk. Trzecia bowiem część. do której zjeżdżają się z Italii. lecz i dla promocji. Brześć Litewski był największym ośrodkiem Żydów w Rzeczypospolitej. jaki królowi Polski podlega. Miasto Pińsk ma obywateli pracowitych i handlowi do tego stopnia oddanych. Niemiec. który nią zamek na skale. podkanclerzy litewski. z wypielęgnowanymi ogrodami. doskonale ufortyfikowany klasztor kartuzów z kościołem Św. w którym wykładają zaproszeni z Akademii Krakowskiej magistrowie i profesorowie. tutejsza synagoga należała do najwspanialszych w kraju. słynie z obfitości ryb. rozpościera się wzdłuż. Biała. podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego. zwane Akademią. Z klasztorów bazyliańskich warto wspomnieć m. Bazylego]221. a w pobliżu kilka klasztorów unickich zakonu św. [Tamże i jezuitom założył kolegium książę Stanisław Radziwiłł. kanclerz litewski]223. kopiowane później przez rysowników szwedzkich na życzenie Karola X Gustawa. lecz lasami nadmiernie pokryta i w bagnach pogrążona. Żydzi cieszyli się tu. kierują synagogami220. własnego biskupa mają. Janów– przy których znajdują się zamki– Wohyń. Włodawa. fundując im kolegium. Moraw. w całej Europie sławną. a także pałac królewski nowej architektury poza miastem. od granic Pokucia do pogranicza Inflant. ponieważ całe to imperium. Gimnazjum tutejsze. Kobryń. biegli we wszystkich naukach219. od miasta i rzeki Moskwy nazywane jest powszechnie Moskwą. znacznymi przywilejami. A że w większości należą do obrządku greckiego. którą niegdyś Okazały pałac późnorenesansowy w Białej (dziś: Biała Podlaska) zbudował pod koniec XVI w. a wosk. od współczesnych pospolicie nazwę Moskwy otrzymuje.tujące w bydło i plony. RUŚ Cały obszar Rusi. [W Berezie jest klasztor kartuzów. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. 220 Oprócz zamku i pałacu miał Brześć (Litewski) fortyfikacje bastionowe. lubo i w plony okazuje się obfita. 223 Kolegium jezuitów z okazałym kościołem ufundował w Pińsku kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł w 1635. gdzie jest pałac książąt Radziwiłłów przepiękny i teraz założone gimnazjum publiczne. Rososz. kanclerz wielki litewski Lew Sapieha.

Cały ten obszar w ogólności ma nieograniczony zasób zbóż. z północy Białą Ruś. wszystkich koronnych ziem ruskich) z Wielkim Księstwem Litewskim i Małopolską należy rozumieć wyłącznie w sensie geograficznym i może etnograficznym. Najznaczniejszym miastem w pierwszej z tych ziem jest LWÓW. jednakże nie dosłownie wzdłuż tych rzek. bydła. Ma dosyć silne umocnienia i dwa zamki230. s. jak powie- Nazwy: Roksolania. przemyska– na przemyski i przeworski. odgraniczoną rzekami Styrem i Prypecią. Niesłusznie przy tym wszystkie ziemie ruskie wchodzące po Unii Lubelskiej do Korony nazywa Rusią Czerwoną. naszą zaś. i 49°55' szer. czyli ziem228. którą zresztą przedzielało od województwa ruskiego województwo bełskie. używają zbroi. oddzieloną rzekami Wisłokiem i Wieprzem. halickiego i sanockiego. kijowskie oraz ziemię chełmską [i halicką]226. 523. trembowelski i kołomyjski.. biskupa przemyskiego [i kijowskiego]227.) włącza– chyba niesłusznie– do województwa ruskiego także ziemię chełmską. Od średniowiecza miasto otaczały solidne mury z 17 76 224 . 225 Informację o granicach Rusi Czerwonej (tu. geogr. lwowskiego. 226 Ziemię halicką Starowolski po prostu musiał zapomnieć wymienić w tym miejscu tekstu w wydaniu pierwszym Polonii. szerokości 49. bełskie. gdzie z dyptamu oraz innych mocno pachnących ziół i kwiatów pszczoły go zbierają. Sarmacja (Azjatycka. halicka– na halicki. a nie kijowskiego.229. od zachodu zaś Małą Polskę. Z czterech w istocie ziem województwa niskiego lwowska dzieliła się na powiaty: lwowski i żydaczowski. a Polskę samą właściwie Wandalią224. od południowego wschodu scytyjskie pustkowia i bardzo potężnego władcę Moskwy. płynący z południa na północ. stopniu długości. od zachodu natomiast rzeczywiście dość blisko biegu Wisłoka i Wieprza. Szerokość podaje więc Starowolski tylko z błędem niespełna jednego stopnia. w ogóle w rachubę nie wchodzi). położony na 46. dalej podolskie. szczególnie na Podolu. włóczni i innej broni. RUŚ CZERWONA Ta wielce znakomita prowincja. Europejska) i Wandalia podaje Starowolski za geografami i historykami starożytnymi. Sarmacją Europejską. ba– nawet i chłopi. ponieważ dzieli się również na tyle dystryktów. Mołdawię i Besarabię. między chełmskim a kamienieckim) i łączenie ich z senatorami danego województwa nie ma znaczenia. jest być może pomyłką wydawcy przy wnoszeniu poprawek do drugiego wydania Polonii. gdyż dokładnie granice te nie przebiegały bynajmniej wzdłuż wymienionych rzek. geogr. 228 Mały słownik historii Polski (op. wsch. jakby bardziej naturalnymi granicami225. dzikiego zwierza. 230 Oba zamki we Lwowie (Wysoki i Niski) istniały już co najmniej w XIV w. bracławskie. wołyńskie. wojewodę ruskiego oraz czterech kasztelanów. cit.. przemyskiego. 227 Zaliczenie biskupa kijowskiego w poczet senatorów województwa ruskiego. a zwłaszcza zaś spisy myśliwskiej i sajdaka. płn. A łączy w sobie siedem bardzo obszernych województw: najpierw województwo ruskie. strzelb. 229 Lwów leży mniej więcej na 24° dług. od południa ma Węgry. mlekiem i miodem płynąca. która obejmowała tylko województwo ruskie i bełskie oraz ziemię chełmską. sanocka– tylko sanocki. ryb i miodu. do wojny skorzy. ma też. Później byty rozbudowywane i umacniane. Województwo RUSKIE ma senatorów: arcybiskupa lwowskiego. Od pomocy granica przebiegała dość znacznie na południe od Prypeci (Styr. Szlachta wszystka mężna jest i dziarska.także Sarmacją Azjatycką nazywano. Zresztą biskupi zajmowali w senacie siedemnaście pierwszych miejsc (kijowski na miejscu 14. przeddnieprzańską Ruś.

na które mają zwyczaj zjeżdżać najbogatsi kupcy z Węgier.dzieliśmy. którzy są za murami miasta i nie tak dawno zbudowali sobie świątynię przewspaniałą. szlachetnymi kamieniami wysadzana. powyżej trzy wieże) swój własny: trzy pagórki i gwiazdę. Na św. dopóki żył. a ci dopiero informowali o tym kupców miejscowych i pośredniczyli w transakcjach. I taka była w tym człowieku. burmistrz rozkazał nawet wybijać na beczkach z solonymi rybami cechę lwa (godło miasta) na znak. in. Święty ów. że są to ryby lwowskie. Skupia bardzo wielu uczonych mężów. Piotra i Pawła stanął w latach 1610– ok. 235 przybywali też do Lwowa kupcy m. Na pocz. jak przede wszystkim w czasie jarmarków do Lwowa. tu zgromadzonych. Turcji oraz innych części świata235. Gimnazjum Akademickie (albo: Ruskie). między innymi klejnotami. z których wyławia się bardzo tłuste ryby wszystkich rodzajów. Podobnie inne świątynie liczne kielichy złote i liczne szaty kapłańskie perłami ozdobione posiadają. 231 Arcybiskupstwo rzymskokatolickie istniało we Lwowie od 1412 (siedziba diecezji przeniesiona została z Halicza). Kolegium ufundował im Zygmunt III ok. 77 . Rada miejska utrzymywała nawet tłumaczów przysięgłych. Kościół jezuicki Św. kocha i chętnie promuje. Agnieszkę odbywają się tu sławne targi zimowe. siedzibę arcybiskupa katolickiego oraz dwóch biskupów. 236 Z handlu rybami słynął Lwów aż do końca XVIII w. poi. już od pierwszych basztami (wspominanymi już w 1445). szacowany na kilkadziesiąt tysięcy florenów. w którym znajduje się mitra biskupia ogromnej wartości.. dlatego też ryby owe. 1630 (przebudowany następnie w XVII I w. którym zagraniczni kupcy musieli przedstawiać listę swych towarów. XV w. obcym kupcom nie wolno było omijać tłumaczy. zimową porą zasolone (gdyż wszystkich świeżych ani zjeść. założonej jeszcze w 2. posiadają ornat cały szlachetnymi kamieniami i perłami wspaniałymi wysadzany. 232 Dokumentem z 15 IX 1586 papież Sykstus V– wynagradzając Lwów za wierność i wytrwałość w wierze katolickiej– dodał do herbu miasta (w otwartej bramie lew. w ogromnych kadziach są zwożone tak do innych miast. dzięki czemu wielce był chwalony przez Sykstusa V i zaszczytami przez niego obdarowany232. a w końcu stąd na całą Polskę są rozprzedawane236. franciszkanie. a nadto szeroko słynie z handlu oraz z układnych i wykształconych obywateli. w czasach Starowolskiego Lwów szczycił się również silnymi fortyfikacjami. Towarzystwa Jezusowego księża. było już ono kolonią Akademii Krakowskiej. Bracia zaś mniejsi obserwanci. ani przechować z powodu ogromnej ilości nie można). Jezuici mają tutaj kolegium dla uczniów233. powstałe z niższej szkoły miejskiej. bernardyni i inni nauki teologiczne oraz filozoficzne najstaranniej krzewią. XVI w. Ponieważ zaś oprócz bardzo wielu rzek ma Roksolania ogromne stawy rybne i jeziora sztuczne prawie niezliczone. Świątynie w tym mieście są piękne i w sprzęt kościelny oraz naczynia srebrne i złote dość dobrze wyposażone. biskupstwo ormiańskie od 1626 (w 1630 unia z Rzymem). a mianowicie ormiańskiego i ruskiego231.). od poi. XIV w. Licznych zaś nauczycieli nauk humanistycznych gimnazjum miejskie sprowadza z Akademii Krakowskiej234. których. aż z Persji l Grecji. ale i dominikanie. w głoszeniu słowa Bożego całkiem niewyczerpanej był pracowitości. Mołdawii. błogosławionego Jana z Dukli. 1606. lecz szczególnie kościół katedralny. 234 Chodzi o tzw. z językiem wykładowym ruskim. 233 Jezuitów sprowadził do Lwowa arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski w 1584. biskupstwo prawosławne– od 1539 (od 1700 po unii z Rzymem– greckokatolickie). Heretyków natomiast znikąd nie dopuścił i nie dopuszcza. wśród innych świętych relikwii mają także za wielkim ołtarzem cudami słynące ciało jednego z braci swojego zakonu.

. wyzyskujących w pobliskiej wsi zwanej Szkłem. 240 Zamek przemyski (królewski)– na miejscu grodu. z zamkiem na skale położonym240. pod wezwaniem Św. jak ziemskie. XVII w. przebywającej w 1668 na kuracji u wód we Francji. Za wielkim ołtarzem. 78 237 . zakończone zwycięstwem unitów). Próchnik. samo miasto Przemyśl.lat. na specjalne życzenie Stefana Batorego. Andrzeja. przez Galeazza Appianiego. Zborów. Kolegium jezuitów– od 1622 (budynek dawnego kolegium– obecnie Muzeum Diecezjalne– z przełomu XVII i XVIII w). Dąbrowa. 238 Rezydencję późnorenesansową wzniósł dla hetmana Stanisława Żółkiewskiego. że dawnym anachoretom być mógłby niepospolitym wzorem237. m. Są tu także zakony różne obok czcigodnej kapituły kanoników. są też w końcu liczni obywatele handlowi oddani. Gródek. źródła te badał słynny lekarz Wojciech Oczko. Spośród znaczniejszych miast tej ziemi są Gliniany. a raczej w ołtarzu stanowiącym drugą stronę wielkiego ołtarza (od prezbiterium) spoczywały w marmurowym sarkofagu (później szczątki w srebrnej trumnie na ołtarzu) zwłoki błogosławionego Jana z Dukli (1414–84). zalecając żonie kurację w pobliżu ich własnego Jaworowa. 242 Późnorenesansowo-manierystyczny okazały zamek Krasickich w Krasiczynie zbudowany został w latach 1592–1614. O źródłach tych pochlebnie wspomni po latach Jan III Sobieski. Późniejsze przebudowy w XVIII i XIX w. z ok. Erazm Sykst ze Lwowa (Lwowczyk). są niepoślednie. Jerzego Mniszcha– konsekrowanej w 1630. Sośnica. wcześniej franciszkanina i wychowanka Akademii Krakowskiej. a każdego roku odbywają się tutaj sławne jarmarki. Komarna. uświetniają dwaj biskupi. spośród których Jaworów słynie ze źródeł ciepłych wód. W 2.) w stylu późnorenesansowym wiatach 1612–30 prawdopodobnie przez Galeazza Appianiego. (od 1596 do 1687 trwały spory między unitami a dyzunitami o greckokatolicką katedrę przemyską. z powodu częstych napadów tatarskich murami i wałami obwarowane. W 1578. Jest i dla kształcenia młodzieży kolegium księży Towarzystwa Jezusowego241. przebudowany został w XVIII w. Laszki.. łaciński. Pierwotny kościół bernardynów. jak Białoboki. jednakże i inne miasta. wielce przydatnych do leczenia różnych chorób ludzkich. a spośród nich wyróżnia się Krasiczyn. Biskupstwo rzymskokatolickie– od 1375. w czasie napadu hospodara wołoskiego Bogdana). po kolejnym pożarze. in. Drugą ziemią tego województwa jest przemyska. i ruski obrządku greckiego. in. na przełomie XVI i XVII w. a nawet przedromańskiego palatium– rozbudowany został z nieco wcześniejszego (XV w. w liście do Marii Kazimiery. Uherce. rozpoczęto budowę nowej świątyni– z fundacji wojewody sandomierskiego i zarazem starosty lwowskiego. w dziele pt. W 1617 opisał je. ulegał pożarom przynajmniej dwukrotnie (m. O cieplicach we Szkle pod Lwowem. 239 Źródła wody siarczanej w miejscowości Szkło (12 km na wschód od Jaworowa) –jedne z najwcześniej znanych i użytkowanych w Polsce. zakonnika tutejszego konwentu. (przed 1610). zatarły częściowo jego renesansową szatę. Ok. Żółkiew. mająca zamek przepiękny i ogrody przyjemne238.. rezydencja została częściowo przebudowana przez Jana III. Sykstus ze Lwowa239. tak grodzkie. 241 Biskupstwo prawosławne istniało w Przemyślu od XIII w. Złoczów. z XV w. pobożność i nieposzlakowana czystość obyczajów. z przylegającymi do nich zamkami. Zobaczysz tu naokoło zamki szlacheckie dosyć obronne. 1600. poł. czyli katolicki. są urzędy różne. o jedną albo dwie mile od Przemyśla242. 1460. prawdopodobnie architekt północnowłoski Paweł „Szczęśliwy”. Na tę właśnie książkę powołuje się w swej informacji o źródłach w Szkle Szymon Starowolski. ksiąg troje (Zamość 1617) inny głośny lekarz. pałac nowego stylu nad Sanem. jak dowodzi w książce swojej wielkiego doświadczenia medyk. w 1509. Z miast zaś sławniejszych: Sambor z prze- Kościół katedralny Wniebowzięcia NPM we Lwowie– gotycki.

do tej miejscowości jednak. już w 1571. jak również z jarmarków wiosennych na św. mleka tu i płócien lnianych wielka jest zwykle obfitość. pałac przebudowano na pocz. Żydaczów. lecz już w XVI w. prócz innych towarów. sąsiadująca z górami Węgier i samego Siedmiogrodu. prima voto Krzysztofowa Tarnowska. z królewską zaiste wspaniałością zbudowany. obiekty te popadły w zaniedbanie. Trzecią ziemią województwa ruskiego jest sanocka. z dziećmi i żonami. samo zaś leży od zachodu244. mające skład towarów węgierskich. jak przede wszystkim do Rzeszowa i Jarosławia247. zazwyczaj spędzają ponad czterdzieści tysięcy wołów na sprzedaż i koni połowę tej liczby. 17 VII. Trójcę (19 III). Popielec i św. oczywiście– obiekt odznaczał się wybitnymi walorami. Dubiecko. ponieważ wioski na całym tym obszarze zamieszkują potomkowie niemieckiego plemienia. Mikołaj Ligęza. poł. które czcigodny mąż. oblewanego przez San od wschodu. zbudowano pod koniec XV w. 244 Sławne jarmarki odbywały się w Jarosławiu trzy razy do roku: na Wniebowzięcie NPM. wzniósł w l. Klasztor mniszek „z królewską zaiste wspaniałością zbudowany”– to klasztor benedyktynek. wdowa po Odrowążu odbudowała je. Wenecji. 247 Być może idzie o potomków osadników niemieckich sprowadzonych tu przez Kazimierza Wielkiego w czasie wyprawy na Mikołaja. Dawniejsza literatura cytuje tę informację głównie za Starowolskim. Po spaleniu budowli przez Tatarów w 1498. Zofia. Przeworsk. Jezuici mają tu kolegium dla uczniów [na kształt rezydencji za miastem] i klasztor mniszek jest także. Dobromil. Ci przeto o bydło i uprawę lnu troszczą się wielce i w porze jarmarków tak do innych okolicznych miast wymienione towary zwożą na sprzedaż. XVII w. księcia opawskiego. a także okazałym pałacem o bardzo silnych obwarowaniach i pięknymi ogrodami ozdobiony. główne miasto na tym obszarze. z lat 1622–24) przez Annę Ostrogską– protektorkę Starowolskiego. Następnie idzie Łańcut [. Mościska. Moskwy i Amsterdamu. wspaniale zbudował. króla Polski. lub sprowadzeni z Saksonii. Jarosław. 245 Pałac Lubomirskich (później Potockich) w Łańcucie. starym zwyczajem. Chociaż bowiem Węgrzy powszędy w miastach podgórskich okolic towary swoje i wina składują. kasztelan sandomierski. Mogli też być to osadnicy sprowadzeni w okolicznościach pokojowych. aż w te okolice. Wisznia. i stąd cała pagórkowata.pięknym klasztorem minorytów243. Jego fundacji jest również klasztor bernardynów. Wojciecha (24 IV). należy do najwybitniejszych obiektów architektury w Polsce (dziś muzeum). zbudowany w latach 1629–41 przez Macieja Trapolę. w 1345. zbudowany w latach 1624–29. Jarmarki odbywały się w Rzeszowie nie tylko na św. sprowadzanych z Persji. Fulsztyn. Były one w środkowej Europie najsławniejsze po frankfurckich. ale także na św. Konstantynopola. Tu rów- Pierwotny klasztor i kościół bernardynów (minorytów) w Samborze. W 1585 na nowo odbudował je wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech. wojewoda krakowski. fundacji Jana ze Sprowy Odrowąża i jego żony Beaty z Tęczyńskich. Kolegium jezuitów ufundowała tu. najwięcej przywożą. Przeto i obywatele tu trochę bogatsi od innych.] i Rzeszów [z ładnego zamku i klasztorów]245. 246 Zamek w Rzeszowie. a trwały podobno po cztery tygodnie. 79 243 . Jędrzeja. zapewne z tego względu pisarz tak pochlebnie mówi o fundacji.). z wyjątkiem okolic. Kańczuga. 21 IX i 21 XII. XX w. choć. miasto jest również dość znaczne budową i warownością zamku. fundowany w 1615 (kościół manierystyczno-wczesnobarokowy. Wojciecha słynący246. mający jarmarki na Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w całym Królestwie Polskim bardzo sławne. wzięci na jakiejś wojnie przez Kazimierza Wielkiego.kościołami. wczesnobarokowy. na które. Stanisław Lubomirski. typu palazzo in fortezza (zachowała się tylko pierwotna wieża i obwarowania. gdzie Krosno leży. żona kasztelana gdańskiego Jana Kostki. i jarmarki daleko tłumniejsze bywają niż w pozostałych pobliskich miejscowościach. Budowę kolegium ukończono w XVII w.

Dynów. nad rzeką Prutem położony. Podobnie Śniatyn. wojewodę bracławskiego. 250 Książęta haliccy istotnie lubili w XI–XII w. gdyż niemal wszystkie tamtejsze województwa soli by nie miały. Do znaczniejszych miejscowości na Pokuciu liczą się Martynów. lecz obywatele miasta niezbyt są okrzesani. ma pewne znaczenie. za przeznaczeniem boskim zmarły. które z obawy przed Tatarami codziennie umacniają swoje obwarowania. która też od soli właśnie nazwę bierze. W rzeczywistości Halicz był księstwem. Lecz do rzeczy naszej powróćmy. jeśliby jej stąd albo z ziemi przemyskiej nie sprowadzano. Są zatem wioski niektóre koło Halicza. jak o tym szerzej świadczą opisy naszych dziejów. czyli Tyru: Potok. Kołomyja następnie jest miastem dość znacznym przez soli warzonej obfitość. rolnictwu się oddając. od średniowiecza wielokrotnie przebudowywany. a nie Rusi (ponieważ ona cała. między którymi Buczacz zamkiem warownym wpada w oczy. Zamek halicki w ciągu wieków przechodził liczne przebudowy i odbudowy po zniszczeniach. który ma zamek na bagnach położony. i jakby przez środek przedzielona Dniestrem. a nie handlowi250. Rymanów. nie wystawiwszy tu wpierw swych towarów). a potem ją mielą na sposób mąki albo śniegu. przemyskiej i halickiej. i król nazywany był właściwie halickim. Lecz teraz ani śladu nawet tej dawnej potęgi nie widać. i pod względem liczby mieszkańców. gdzie warzą sól z wody wydobytej z głębokich studzien. na liczne księstwa rozdarta. jest powszechnie nazywana Pokuciem. gdzie się zwykle raz na rok dość głośne jarmarki odbywają. Lesko. A z tej strony Dniestru. 80 248 . często zależnym od Polski. właściwie stolica Pokucia. Dobrowoda i inne liczne kasztele. co w Górach Karpackich bierze początek i spływa ku południowemu wschodowi do Morza Czarnego. rzeczywiście zaopatrywały w sól wschodnie obszary Rzeczypospolitej. spośród których jednakże pierwszeństwo i jakby władzę zwierzchnią książęta kijowscy dzierżyli). jej część południowa. Dolin. Dalej jego spadkobierców miasto i zamek Monasterzyska. w pobliżu Dniepru jest pewne jezioro. jest już znacznie szczuplejszy i jako miasto. rzeką bardzo rwącą. Sanok zaś sam. Kolegium jezuitów z kościołem Niepokalanego Poczęcia NPM fundował w 1614 Piotr z Homol Bal. Wydobywa się ją w wielu miejscach tegoż ruskiego województwa. zachowany dziś tylko częściowo (muzeum). częściowo kształtują w bryłki i w tej postaci sprzedają. a W 1365 Kazimierz Wielki wydał dla Krosna prawo kupi.nież Towarzystwo Jezusowe ma kolegium nauk humanistycznych248. Kazimierz Wielki włączył ostatecznie księstwo halickie do Polski. niegdyś królestwa ruskiego stolica. 249 Zamek królewski w Sanoku. Najznaczniejszym miastem jest Halicz. W dawnych dokumentach pierwszą żonę Bolesława Krzywoustego nazywano filia regis Haliciae. jako że im niedaleko. spoczywa. również ogłosił się królem halickim. lubo ziemi stolica. miała osobnych książąt. Również na opustoszałych stepach Ukrainy. zdobywszy zamek halicki. którą stąd cała Ruś i Litwa sprowadzają. wosku. koło Dobromila. nad Dniestrem położony. która leży za Dniestrem. podobnie jak inne miasta na tym szlaku: Brzozów. który tamże. ponieważ Wołosi urządzają tu sobie rynek. od południa zaś bukowymi lasami Mołdawii. Ujście. 251 Liczne warzelnie w ziemiach: lwowskiej. I dlatego bardzo dużo sprowadzają tutaj wołów. podkomorzy sanocki. Sambora i Soli. potwierdzane później wielokrotnie przez następnych monarchów (wg tego prawa żadnemu kupcowi nie wolno było ominąć Krosna. Czwartą ziemią województwa ruskiego jest halicka. tytułować się królami. gdzie woda pod wpływem gorącego słońca w twardą sól krzepnie. czyli z tamtej strony Podola. Andrzej. Stryj. mianowicie koło Rybotyczów w ziemi przemyskiej. W 1186 syn króla węgierskiego Beli III. której tamtejsi mieszkańcy używają251. wybornie ozdobiony zamkiem warownym i kościołem Braci Dominikanów przez Stefana Potockiego. od którego ziemia nazwę bierze. miodu i koni najszlachetniejszych. Zamek. zamek atoli ma niepośledni na skale powyżej Sanu położony249. górami Siedmiogrodu od zimowego zachodu otoczona.

254 Biskupstwo rzymskokatolickie istniało w Kamieńcu Podolskim od ostatniego ćwierćwiecza XIV w. Szerokość podana przez Starowolskiego poprawnie. wzniósł w latach 1530– 54 wojewoda ruski Mikołaj Sieniawski. i jego żonę Marię. Czartków. Dunajgród i inne liczne tego rodu miasta. którzy wierność królowi i miasta zwierzchnikowi w imieniu wszystkich uroczyście przyrzekają i za występki ludziom swoim sami wymierzają kary. jednego dla katolików. nieźle są obwarowane. Kamieniec. Jasłów. istniejąca od średniowiecza i w ciągu wieków rozbudowywana (głównie w latach 1505 i 1542–45). połączona wspólnym systemem fortyfikacyjnym ze Starym Zamkiem w Kamieńcu Podolskim. geograficznej płn. Mają też tutaj Ormianie. lud ten bowiem. wsch. Zawalowie (Makowieckich) i Podhajcach. tak jako i po innych miastach Rusi. Bar przez królową Bonę niegdyś założony. I ma sam dwu biskupów. znakomitego w naszych czasach wojownika. z pewnością ani Italii. szczególnie zaś konie szlachetne. Klasztor i kościół (w którym pochowany został w 1631 fundator). kształcące młodzież w różnych naukach254. wojewodę bracławskiego. 81 252 . Satanów. Po zburzeniu przez Kozaków w 1651 zamek nie podniósł się już z ruin. sławne z nieustannych najazdów barbarzyńców i bitew. gdybyż ono upragnionym pokojem tak mogło się cieszyć. jak i sztuką rąk ludzkich. wojewodę podolskiego i kasztelana kamienieckiego. Międzybóż. miasto z zamkiem silnie obwarowanym tak z natury miejsca. stanowiły silne twierdze na pograniczu tatarsko-tureckim. wielokrotnie rozbudowywane i umacniane. a raczej potężna warownia. Również Towarzystwo Jezusowe ma tutaj swoje kolegium. wszystkie prawie z powodu najazdów tatarskich i niemal ustawicznych wojen. Próchnicki). „basztą ręką bożą zbudowaną”. kamieniecką. sławny napadem Turków. 253 Zamek. ani Węgrom żyzności i bogactw ziemi nie musiałoby zazdrościć. i 48°35' szer. Dzieli się zaś na trzy ziemie. Renesansową rezydencję i warownię w Brzeżanach. geogr. Tarnopol. Kitajgród. szerokości253. mają zamki bardzo obronna. Latyczów. Trembowla zaś. 255 Jan Potocki. trembowelską i latyczowską. znaczniejszych urzędników^. położony jest na 49. Kamieniec Podolski leży mniej więcej na 26°30' dług. Zamki w Buczaczu (Buczackich). Husiatyn. miasto ludne. stopniu długości i 48. Przychodzi następnie kolej na PODOLE. W 1621 Turcy nie mogli go zdobyć. przez Jana Potockiego. Nazywano twierdzę „złotym kluczem do granic Rzeczypospolitej”. czyli starszych rodu. jedną z najpiękniejszych na Rusi. mające kościół piękny. biskupa kamienieckiego. była bodaj najważniejszym strategicznym obiektem obronnym dawnej Rzeczypospolitej. Gródek. na koniec Brzeżany. oddalony od Lwowa dobrych mil trzydzieści w kierunku zimowego wschodu. „urbs antemurale christianitatis”. nową architekturą zbudowany. Zynków. Kolegium jezuickie istniało tu od 1606 (sprowadził wówczas jezuitów biskup kamieniecki.także Podhajce murem i wałami otoczone oraz w pobliżu zamek Zawałów nielichy. częścią z państwa tureckiego. w 1604. wzniósł zamek w Paniowcach w 1598. gdyśmy w roku 1621 mieli z mmi bardzo ciężką wojnę pod Chocimiem w Wołoszy255. a także mieszkańców jakby do wojny stworzonych i Marsowi oddanych. a drugiego dla Ormian. Dwie mile od miasta leży zamek Potockich zwany Paniowce. Stefana Potockiego. dla własnej korzyści najchętniej w Królestwie Polskim przebywa i towary do nas rozmaite sprowadza. jak zachodnie kraje Europy. którzy do senatu Rzeczypospolitej wchodzą. wojewoda bracławski. a i pałac okazały i dobrze umocniony252. częścią z Persji. Ma też marmury różne i alabaster w różnych miejscach. córkę hospodara multańskiego Jeremiasza Mohyły. Senatorów to województwo ma trzech. ufundowane zostały przez wojewodę bracławskiego. gdzie także jezuici dla kształcenia młodzieży kolegium mają. Janów.

na pograniczu tatarskim położone. Stepanów. 262 Jezuici sprowadzeni zostali do Kijowa w 1620. podlegało Akademii Wileńskiej. czyli metropolita.. Wyróżniają się spośród nich Morachwa. Winnica stała się miejscem sądów i sejmików powiatowych. Inni idą w step. który z wojewodą i kasztelanem miasta do senatu Królestwa wchodzi260. nadczarnomorskie tereny Ukrainy. 261 Chodzi o zespół sławnej Ławry Peczerskiej w Kijowie. na mocy uchwały sejmowej. biskupa kijowskiego rezydencję [skąd jezuici Od 1598. jakby przez środek. było niegdyś stolicą swoich książąt. oraz Winnica. i Chwastów. prymas. i stu wsiami największymi prawnie włada. teraz wszelako zaledwie ślady ich dawnej potęgi są widoczne. czyli podziemne lochy. Jezuici sprowadzeni tu zostali w 2. mają zaś liczne klasztory na Rusi. Żytomierz. zamieszkujące południowe. 257 Powiaty zaś: bracławski i winnicki. ma też wiele ludnych i zamkami silnie umocnionych miast. wstępują w nie w czasie wielkiego postu. te czczone są jako święte. Starogród. 260 Początki biskupstwa rzymskokatolickiego w Kijowie nie są dobrze znane. a i tych niewiele. dziesięcioleciu XVII w. 259 Chodzi o metropolitów unickich. po podporządkowaniu części Kościoła prawosławnego papiestwu w rezultacie Unii Brzeskiej (1595–96). a od Unii Lubelskiej biskupi kijowscy wchodzą do senatu Rzeczypospolitej. obszerne i dosyć ludne. które jednak częściowo także z Moskwą graniczy i. gdyż prawie wszystkie strawił czas. a potem greckim cesarzom byli uciążliwi258. Jaroszów. 258 Chodzi Starowolskiemu o starożytne plemiona Scytów. jacy tylko są w Królestwie Polskim. Jest i biskup obrządku katolickiego. miejsce sejmików szlacheckich i sądów deputackich. Liczne tu znajdują się świątynie tak ruskie. z poł. szczególnie zaś Kaniów. aby tam Ewangelię głosić i zdobyć palmę męczeńską.Województwo BRACŁAWSKIE. Rozciągają się owe krypty. Dopiero od XIV w. jak powiadają. którzy w Kijowie mają swoje kolegium]262. W 1645 wojewoda kijowski Jan Tyszkiewicz ufundował im kościół i kolegium. z zachodu i północy do granic Litwy i Białej Rusi. Perejasław. Podobnie z krajem Tatarów sąsiaduje województwo KIJOWSKIE. Chmielnik i sam BRACŁAW nad Bohem położony. wszystkich biskupów obrządku greckiego. wałem i fosami umiejętnie obwarowany. gdzie również księża Towarzystwa Jezusowego mają znane kolegium dla kształcenia młodzieży256. z których jedną zajmuje archimandryta z mnichami swymi schizmatykami. tak w Azji jak i w Europie. na prawach akademickich.. Felsztyn. z południa do Morza Czarnego. ich kolegium. w których niegdyś chowano ciała książąt kijowskich. ustala się ono definitywnie. a i dziś jeszcze niektóre z nich można oglądać nienaruszone. z których część pozostaje już w jedności z Kościołem rzymskim [nakłoniona do unii przez jezuitów. czyli Sarmacją. Czerkasy. Białą Cerkiew. którzy najsurowsze życie prowadzą. z tamtej strony Podola. we włosiennicę odziani i w łańcuchach żelaznych. rzeczy niszczyciel. XI w. aż do Moskwy przez kilkadziesiąt mil. i ziemie województwa dwie: winnicka i żytomierska257. jak łacińskie. ma ludne i liczne miejscowości oraz zamki silnie obwarowane. przeciwnymi stolicy apostolskiej. Są tu groty naturalne. Mnisi tutejsi (reguły św. Jest tu arcybiskup Rusinów. jest przedzielone Dnieprem. Miasto KIJÓW. Bazylego). Województwo to rozciąga się szeroko. największą z rzek. Bohusław. którzy władali całą Rusią. i samym Rzymianom. niekiedy aż do odległej Scytii. aby tam samotnie pokutę odprawiać261. 82 256 . który papieżowi posłuszeństwo teraz okazuje259. Senatorowie tu są dwaj: wojewoda i kasztelan. rozbudowywany w późniejszych wiekach. przeniesionych tu z podupadłego Bracławia.

W XVII w. i tak z miast. których pospolicie bernardynami zwiemy. 265 Na powiaty zaś: krzemieniecki. z których prawie wszyscy na zimę do domów swoich wracają.. w którym również biskup Rusinów ma swoją stolicę. Aby jednak byli bardziej do służby ochotni. I ma trzech senatorów: wojewodę i kasztelana wołyńskiego oraz biskupa łuckiego.swoje kolegium do Kijowa przenieśli]263. Służą Rzeczypospolitej bez żadnej zapłaty. ćwierćwiecza XVII w. Kryłów. niewielu pozostawiając dla strzeżenia wysp przed napadami barbarzyńców. łupy stamtąd przynosząc. z kapitułą. 266 Łuck był siedzibą biskupstwa łacińskiego od 1428. Od l. Oni to na wyspie rzeki Bug przewspaniały kościół i klasztor silnie obwarowany z obawy przed wrogami niedawno zbudowali z jałmużny pobożnych i kościół ów cały przepięknymi malowidłami. kanclerz wielki litewski. szeroko rozciągając swą władzę. wysadzanymi szlachetnymi kamieniami. Ołykę. fundując im kościół (poświęcony w 1611) i klasztor na kępie Bugu. zbiera się na wyspach Dniepru264. nadzwyczaj Rezydencja biskupów kijowskich w Chwastowie istniała od ok. po przeniesieniu jej z Włodzimierza Wołyńskiego. Olesko. Biskupstwo ruskie w Łucku istniało od XIII w. w krótkim czasie nad podziw ozdobili267. na zachód od kijowskiego. do którego zazwyczaj schodzą się tłumy ludzi dla wypełnienia swoich ślubów i dla składania ofiar zakonnikom reguły św. Franciszka obserwantów. 83 263 . już to na Turków przez morze albo gdzie im król rozkaże. m. 267 Bernardynów sprowadził do Sokala w 1599. Katedra na zamku była kilka razy przebudowywana. zwłaszcza w XVII w. zawsze mających w swych kościołach „cudowny” wizerunek Marii. łucki i włodzimierski. biskup chełmski Stanisław Gomoliński. który katedrę swą. poł. ozdobione jest znakomitą fortalicją. ma na zamku łuckim. czynna była w Chwastowie także drukarnia. W wydaniu pierwszym zakończenie zdania brzmiało: „ubi Ignatianorum pro iuventute instituenda collegium celebre habetur” („gdzie jezuici prowadzą sławne kolegium dla kształcenia młodzieży”). w XVI–XVII i XVIII w. sławny cudownym obrazem Najświętszej Panny Marii. samym „tylko łupem się kontentując. w województwie tym miasto swoje. XVI w. 264 Chodzi o Sicz na Zaporożu. Liczy się ich zaś do czterdziestu tysięcy. leży województwo WOŁYŃSKIE. Rozwinięty. W tym województwie i przedtem wymienionym bracławskim lud w nieustannych wojnach zaprawiony. kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego. [Miasto Brody przez Stanisława Koniecpolskiego. do Kijowa– od 1620. a zowią się owi ludzie Kozakami i starym zwyczajem już to na Tatarów urządzają piesze wypady. król ma zwyczaj dawać im po każdej wojnie pewną znaczną sumę pieniędzy dla wzmocnienia siły zbrojnej [. Niedaleko stąd zwraca uwagę pałac podhorecki z ogrodami i wybornymi fontannami. in. Dalej następują Czartorysk. Takoż i książę Stanisław Radziwiłł. które dnieli się na dwie bardzo rozległe ziemie. Ołyka– miasta wyborne i zamkami bardzo warownymi wpadające w oczy. jako i wsi. Lecz w kierunku jakby domu. najczęściej zbliżony ikonograficznie do typu częstochowskiej Madonny z Dzieciątkiem. kult maryjny w Polsce znalazł swoje odbicie w bardzo licznych miejscach odpustowych. Z pozostałych miast wymienić należy Hrubieszów tudzież Sokal. gdzie znajduje się także księży Towarzystwa Jezusowego kolegium dla uczniów. kościołem kolegiackim i gimnazjum publicznym. Kolegium jezuickie– przeniesione w drugiej ćwierci XVII w. Brody. W samym zaś mieście biskup ruski rezyduje266. krzemieniecką i łucką265. wojskowy animusz przejawia. Niezbyt daleko stąd jest miasto Włodzimierz. srebrnymi i złotymi naczyniami i szatami liturgicznymi. zaciągając się do służby wojskowej za darmo. istniało tu również kolegium jezuickie (w obrębie zamku).aby większą liczbę wojska zaciągali].

.wsławił zamkiem wielce warownym. po zniszczeniach w czasie buntu Stefana Chmielnickiego w 1648 nie podniósł się już z ruin.]268. w czasie powstania Chmielnickiego. samo zaś miasto wśród bagien (gdzie bracia dominikanie kościół bardzo starożytny posiadają). 271 Klasztor w Dermaniu fundowali Ostrogscy. t. leży jakby w środku Rusi Czerwonej. Ale już województwo BEŁSKIE. również obwiedziony solidnym murem obronnym z 4-ma basztami. rozbudowany przez królową Bonę w XVI w. 367 (artykuł o Janie Karolu Chodkiewiczu. z drugiej zaś strony Międzyrzecz. 269 Zamek w Krzemieńcu (z XV w. wzniósł barokową kolegiatę (1635–40) i założył tzw. buską. założone w 1584 przez Stanisława Żółkiewskiego. W 1648. s. dalej Wiśniowiec.. Akademię (w 1638). otoczył miasto fortyfikacjami zaliczanymi do najnowocześniejszych w ówczesnej Polsce.. Anna z Ostrogskich. a po śmierci Anny spoczęły wraz z jej zwłokami w jednej z kaplic kościoła jezuickiego. Województwo to ma dwóch senatorów.). wojewody kijowskiego. Polski słownik biograficzny. W 1627 przeniesiono je z kościoła parafialnego do nowo wybudowanej kaplicy w kościele Jezuitów w Ostrogu. przewiozła je do Ostroga i złożyła w kościele parafialnym. Ostrog. zbudował Jan Ostrogski na pocz. Ciało hetmana przechodziło po śmierci dziwne koleje losu. Z kolei idzie Krzemieniec. Por. XVII w. w którym mnisi reguły św. Zamek w Ołyce– od 1589 ośrodku ordynacji– wzniesiony został na przełomie XVI i XVII w. Bazylego pod władzą hegumena271 żyją w schizmie od Kościoła rzymskiego i mają obszerne posiadłości. Mówiąc o kościele Jezuitów w Ostrogu i złożeniu w nim zwłok Chodkiewicza. W tym samym kościele zwłoki Chodkiewicza i Anny raz jeszcze przeniesiono do nowego grobowca w 1722. ongiś najsilniejsza warownia wołyńska. ma Starowolski na myśli rok 1627. 3. od miasta nazwanych: wojewodę i kasztelana bełskiego. sąsiadujące z ziemią lwowską i chełmską. miasto bardzo warowne. wdowa przewiozła zwłoki. Konstantynów. chlubiący się zamkiem na skale bardzo wyniosłej269 . i każde dawnych książąt ruskich stolica i gniazdo. Bazalia270. w którym franciszkanom konwentualnym ostatni z rodu Jan książę Ostrogski. który w latach 30-tych XVII w. igumen)– to przełożony klasztoru we wschodnim Kościele chrześcijańskim. Brody. 270 Bazalia (w pobliżu Konstantynowa)– nazwa miasteczka od imienia jego założyciela (w 1570). i głośną w naszych czasach akademią pożytecznych nauk. w sprzęt złoty zasobnym. 272 W silnie ufortyfikowanym przez Ostrogskich Międzyrzeczu (Ostrogskim) klasztor franciszkanów.– z fortyfikacją bastionową i wspaniałymi ogrodami wzniósł hetman Stanisław Koniecpolski w latach 1635–40. klasztor ruski przepiękny. XVII w. przez Zamość (gdzie również chwilowo spoczęły). Zbaraż. stolica swej ziemi. Zasław. Natomiast w mieścić samym wnuczka jego niedawno ufundowała księżom Towarzystwa Jezusowego kolegium dla kształcenia młodzieży i kościół przewspaniały. Karola Chodkiewicza. męża w kunszcie wojennym niezrównanego272. Ostróg nadto z jednej strony (lubo troszkę dalej) ma Dermań. Pałac wczesnobarokowy w Podhorcach– wybitne dzieło architektury polskiej pierwszej poł. Albrecht Stanisław Radziwiłł ufortyfikował miasto. w którym ze łzami złożyła kości małżonka swego. W rok później druga żona Chodkiewicza. (kościół w 1606). bardzo pięknym kościołem kolegiackim. 84 268 . Kraków 1937. każde zamek wielce warowny/ i bardzo ozdobny mające. księcia Bazylego Ostrogskiego. i dzieli się bezsprzecznie na cztery ziemie: bełską. w 1610 przeszły z ręką córki Żółkiewskiego na własność Stanisława Koniecpolskiego. kościół i klasztor zbudował kosztem– można by rzec -– królewskim. do Wołchowa i tu złożyła czasowo w kościele jezuickim. Po powstaniu wróciły one do Ostroga. Dubno. pióra Wandy Dobrowolskiej). Po zawarciu pokoju z Turkami (14 X 1621) przeniesiono je z Chocimia do Kamieńca Podolskiego i tu złożono tymczasowo w grobowcu katedry. kasztelan krakowski. Hegumen (lub ihumen.

Zaprojektował go i wybudował od fundamentów. Maksymilian wyprawił się z wojskiem do Polski. horodelski. 275 Biskupstwo łacińskie istniało w Chełmie od 1490 (biskup rezydował w Krasnymstawie). w celu objęcia tronu orężem. trzymany był pod strażą276.horodelską i grabowiecką273. jak Szczebrzeszyn. ratusza. powołał z Krakowa mężów najuczeńszych i Akademię założył.. we wsi swej dziedzicznej.. powiększając w ten sposób wydatnie liczbę profesorów i kanoników]277.– początkowe XVII w. i różnych zwierząt zwierzyńce. z inicjatywy i fundacji kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego. po układzie bytomskim postanawiającym zrzeczenie się przez Maksymiliana pretensji do tronu polskiego. we wszystek niezbędny sprzęt go opatrzył. oraz drugiego. z największej ku Bogu miłości wspaniale wzniósłszy. Na przełomie XVI i XVII w. 523) dzieli województwo bełskie na.. i także ma dwu senatorów– biskupa i kasztelana chełmskiego. lecz te cztery wymienione wyróżniają się jako stolice swoich ziem. lecz prawie żadne nie dorównuje bogatszemu Zamościowi. a także jako znaczniejsze od innych i zamkami obronnymi opatrzone. zuchwałością nielicznych przywołany. w których jest wiele miast i wsi. po Unii Lubelskiej. W 1589. od XIII w. rezydencji Zamoyskiego. włoski architekt Bernardo Morando. pobity jednak przez Zamoyskiego pod Byczyną (24 I 1588) i ujęty. już nie tylko Zamość swój. 276 W 1587. między województwem lubelskim a granicą Litwy położona. gdy równocześnie stronnictwo Jana Zamoyskiego obrało królem Zygmunta Wazę. prócz regularnej sieci ulic. gdzie i ogrody najlepiej uprawione widzieć można. chełmski mianowicie i krasnystawski. i zamek z pałacem nowszej architektury. miasto Zamość najwarowniej ufundował. 85 273 . Włodawa. komentarz 228. i stawy rybne od nadmiaru ryb z brzegów występujące. gdzie jest i katedra biskupia. partia Zborowskich doprowadziła do obioru na tron polski arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga. żona Tomasza Zamoyskiego. przy czym tylko buski wymienia jako zarazem ziemię. kanclerza Królestwa. gdy do Królestwa Polskiego z wojskiem nieprzyjacielskim przybył. lubaczowski i buski. [Turobin. Tu świętej pamięci arcyksiążę Maksymilian. w ciągu kilkunastu zaledwie lat (80-te XVI w. i w różnych stronach huty żelaza. 274 Por. 277 Zamość był jednym z nielicznych w całej Europie zrealizowanym przykładem renesansowego miasta idealnego. Samo miasto Chełm dwóch ma biskupów: jednego katolickiego. Dookoła są także inne dość znaczne miasta. Ruskie natomiast wzmiankowane było już w XI w. Krasnystaw nad rzeką Wieprzem położony. Mały słownik historii Polski (op. A miasta znaczniejsze to sam Chełm. przez pewien czas byli tu biskupi prawosławny i unicki. ostatecznie pozostało biskupstwo prawosławne. Krzeszów i wiele innych. lecz także całą Ruś splendorem Muz rozsławiając. arcyksiążę odzyskał wolność. istniało z całą pewnością. otoczone zostało doskonałym systemem fortyfikacji. Ostatnie miejsce zajmuje ziemia chełmska274. A jako największy wychowawca szlachetnych charakterów i protektor wszystkich nauk i sztuk. który tamże zostaje i świątynię swą katedralną zajmuje275. grabowiecki. planowej zabudowy. 1595). przez Jana Zamoyskiego pobity i wzięty do niewoli. fosami. którego katedra została przeniesiona nie tak dawno do Krasnegostawu.). Wołyń zaś od wschodu mająca. Tarnogród]. otoczył umocnieniami. po śmierci Batorego. Miasto. Tomaszów. wałami oraz fortyfikacjami podług sztuki współczesnej geometrii i w nim kościół kanoników (których dziekan jest infułatem). Tenże właśnie wymieniony Zamoyski w pobliskiej posiadłości. cit. 5 powiatów: bełski. kolegiaty i głośnej Akademii (założonej ok. Różana. Zatem na dwa dzieli się powiaty. ruskiego. s. osadzony został na zaniku w Krasnymstawie. [Dodała później kolegium kapłanów i seminarium kleryków Katarzyna Ostrogska.

87 i komentarz 213). 280 Por. W wydaniu pierwszym zakończenie zdania brzmiało: „argenteo cimborio decoravit” („srebrnym cyborium ozdobił”). ćwierci XVII w. jak [i srebrnymi sprzętami wielce ubogacił]278. [W Mińsku także. skorośmy omówili prowincję czernihowską. gdzie na przemian trybunał całego Wielkiego Księstwa Litewskiego się odbywa282. Lachowicze– przez świętej pamięci szczęśliwego niegdyś wodza Karola Chodkiewicza.Podobnie także w Uchaniach. 282 Por. do Królestwa Polskiego przyłączył i oprócz starostów miast ustanowił w tym województwie dwóch senatorów. jezuici mają swoją siedzibę]283. jak sądzimy. 279 Ziemia czernihowska (a także smoleńska i siewierska. 281 Województwo nowogródzkie dzieliło się na powiaty: nowogródzki z Księstwem Słuckim. podskarbi Królestwa. Różana. co powszechne jest wszystkim magnatom Sarmacji. owies. Sielec. jęczmień. już to Niemnem. gdzie znakomity niegdyś mąż. powszechnie nazywana jest Rusią Białą. zające. tak domowe. 86 278 . konopie. hetmana wielkiego litewskiego. właściwie do Czarnej Rusi należącą. s. z których najludniejsze jest NOWOGRÓDZKIE. ptactwo i dziką zwierzynę. Województwo czernihowskie ustanowione zostało jednak dopiero w 1645 (z powiatami: czernihowskim i nowogrodzkim). obydwie mają w swych granicach liczne i dość ludne miasta. bydło. kościół przewspaniały zbudował i różnymi bardzo kosztownymi darami. pałacem przepięknym ozdobione i obwarowaniami po- RUŚ BIAŁA Późnorenesansowo-manierystyczny kościół w Uchaniach ukończony został ok. słonimski i wołkowyski. Również pałac okazały można tutaj zobaczyć i bardzo piękne ogrody. prócz innych klasztorów greckiego i katolickiego obrządku. która nawet na naturalny kolor zwierząt sama zda się przechodzić. podzielone na dwie ziemie: nowogródzką i słonimską281. wojewodę mianowicie i kasztelana. Bogactwa te już to rzeką Dźwiną do Inflant. i patrzącemu wszystko się wydaje bielą. ufundował ponadto w wielu miejscach liczne kościoły katolickie i dla kształcenia młodzieży kolegium księży Towarzystwa Jezusowego w Nowogrodzie założył. 283 Jezuici sprowadzeni zostali do Mińska w 2. które do życia są potrzebne. które przecież i gdzie indziej żyjąc inny zazwyczaj mają kolor. z których wymienić należy szczególnie NOWOGRÓDEK i Mińsk. łubin. a więc w żyto.]279 Ta Ruś. W każdym razie dopiero w 1657 biskup smoleński Hieronim Sanguszko kupuje dla nich kamienicę w rynku na klasztor. które Władysław IV od Moskwy oderwawszy. Ale przejdźmy już do Rusi Białej. jak leśne zwierzęta. przez Litwę i Królewiec– do Prus. [Tu trzeba dodać. Kraj ten obfituje we wszystkie rzeczy. Dalej idą Słonim. komentarz 198. za Dnieprem położone. jeżeli tam mianowicie wilki można widzieć w różnych stronach białe. 1625. groch. miód. wosk. ryby. Starowolski umieszcza niesłusznie powiat wołkowyski w województwie trockim (por. iż pola tu dłużej niż gdzie indziej śniegami całkiem bywają pokryte. Mysz. że mieszkańcy jej taką się odznaczają cerą. Mikołaj Daniłowicz. na ryski rynek zbytu są przesyłane. niedźwiedzie. województwo CZERNIHOWSKIE. sam Smoleńsk przy Polsce od 1611 do 1667) dostała się Polsce na mocy traktatu z Rosją w Polanowie 14 VI 1634 (po wojnie polsko-moskiewskiej). wyznaczając im miejsca w senacie Królestwa. lisy i inne. Dzieli się zaś owa znakomita kraina na sześć bardzo rozległych województw. pszenicę. która do Wielkiego Księstwa Litewskiego przylega i należy do niego280. czyli prowincji. częścią dlatego. częścią z tej przyczyny. len. W wydaniu pierwszym zamiast dwóch ostatnich akapitów było krótkie zdanie: „Sed nos ad Albam Russiam procedamus” („Lecz my do Białej Rusi przejdźmy”). komentarz 39.

w posiadłościach ziemskich i wsiach ogrody. wyjąwszy kościół katolicki i pałac książęcy. słowem– w środku Sarmacji Italię nam urządził285. po wygaśnięciu rodu. całe ocienione jest lasami i wodami oblane. założył w mieście drukarnię. ku Dnieprowi w kierunku południowo-wschodnim skłaniające się. lecz najwięcej ptactwa i zwierzyny leśnej. Dziewięć stąd mil leży Słuck. katolickiego Kościoła unitów. a dzieli się na dwie bardzo rozległe ziemie: mścisławską i mozyrską288. a także dróg równiuteńko wytyczonych. tworzy jakby figurę trójkąta. rzeką Prypecią od południa i Dnieprem od wschodu ujęte. bądź dzięki staranniejszej uprawie.. Mozyr należał do województwa mińskiego. 287 Na pocz. 288 Maty słownik historii Polski (op. Pielgrzymem nazwany (ponieważ jako pielgrzym Ziemię Świętą zwiedził). Miasta zaś znaczniejsze: Kleck. [Kraina ta wszędzie bądź to dzięki naturalnej żyzności. stawy rybne i drogi na przestrzeni kilku mil. Krzyczew– zamkami przepięknymi i dobrze umocnionymi ozdobione. sprowadził jezuitów do swego Nieświeża w 1584. jest tu i klasztor żyrowicki bazylianów.) podaje przy województwie mścisławskim tylko powiat mścisławski. Podobnie Nieśwież.. dalej Ostrz. gdzie mąż ów wielce znakomity i z wszystkimi starożytnymi porównywany. szpital. ufundował inne jeszcze kościoły i klasztory. Leżące obok drugie województwo. obrazem Najświętszej Panny Marii w całym Królestwie sławny]287. komentarz 292.dług nowych pomiarów uczynionymi bardzo silnie umocnione284. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł. lecz nie tak dawno. pałac także książęcy w Nieświeżu. z bardzo obszernymi posiadłościami. 524. słynie z budowli przewspaniałych. seminaria i kolegium księży Towarzystwa Jezusowego oraz bursy studentów z królewskim zaiste przepychem i kosztem ufundował. MŚCISŁAW sam i Mozyr– pośród bagien położone. lecz całe niemal drewniane. s. bazylianów sprowadził tu jednak kasztelan smoleński Jan Mieleszko dopiero w 1613. liczne klasztory przebogate. które podobnie dzieli się na dwie obZamek-warownię w Lachowiczach wzniósł Chodkiewicz ok. Homel. zbudowane w latach 1588–93 przez Jana Marię Bernardoniego. 1617). jakby pod sznur najrówniej wytyczył. jeszcze za pamięci ojców naszych. cit. 87 284 . gniazdo Sapiehów. bydła takoż wszystkich rodzajów i trzody ma w obfitości. miasto ze wszystkich. największe. wzniósł piękny paląc obwarowany nowożytnym systemem fortyfikacji (1583–87). dwóch także ma senatorów: wojewodę i kasztelana mścisławskiego. podobnie ratusz miejski i zamek zwany Mir. książąt Radziwiłłów gniazdo. Późniejszy wojewoda wileński– po porzuceniu kalwinizmu żarliwy katolik. Legenda datuje obraz NPM w Żyrowicach na wiek XV. szpitale. przeszło ze wszystkimi swoimi przyległościami do rodu książąt Radziwiłłów286. jakiekolwiek są w Polsce. w Pokce) i klasztor. Zofią Olelkowiczówną (zm. W 1617 w tutejszym pałacu podejmowano królewicza Władysława. 286 Na pocz. 285 Z podróży swej do Ziemi Świętej (w latach 1582–84) Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany „Sierotką” pozostawił interesujący diariusz. Owrucz. w miejscu nader obronnym. tak jak i poprzednio wymienione. gdzie ufundował im wspaniały kościół (pierwszy barokowy. 1602. fosy po obu stronach i drzewa owocowe im przydał. kanclerz Lew Sapieha wybudował w Różanej m. XVII w. kolegium i bursę. cztery mile od miasta oddalony. przez małżeństwo Janusza Radziwiłła z ostatnią z książąt słuckich. sady. współczesną architekturą zbudował. Podobnie gospodarzył się we wszystkich swych włościach. [W słonimskiej zaś ziemi Różana. typu II Gcsu. acz królowi Polski hołdującego. XVII w. a w pozostałych okolicznych swoich posiadłościach kościoły odbudował albo od fundamentów wzniósł. miało księcia niezależnego. in.] Trzecim województwem jest WITEBSKIE. Wiele swych posiadłości hetman ten ufortyfikował i umocnił zamkami. bogate plony wydaje. po tron carski. Por. Zwyczajem pozostałych województw Litwy oraz Rusi. fundował również liczne kościoły i klasztory. Miasto to niegdyś. MŚCISŁAWSKIE. idącego z wyprawą wojenną na Moskwę.

Tak bowiem zwyczajem jest już ustalone. Starżyce. na mocy uchwały sejmowej.szerne ziemie: witebską i brasławską289. cit. wojewody smoleńskiego291. w których są nie tylko obwarowania podług nowszej sztuki uczynione. czyli sejm całej Litwy tam się odbywa. tak jako i Mińsk. pozostałe– prawie wszystkie mało znane [klasztorów jednak i pałaców magnackich pełne]. Dalej także dwory szlachty i zamki są tu nader warowne. Por. miasto wyborne z zamkiem. i dwa nieporównanego niegdyś bohatera Karola Chodkiewicza bardzo warowne miasta. Jest to już bowiem na Rusi w zwyczaju. stolica ziemi należącej do tego województwa. że jednego roku trybunał w Wilnie się zbiera. zostały one miastu przywrócone przez Władysława IV w 1641. 290 Po zamordowaniu w 1623 połockiego arcybiskupa unickiego Józefata Kuncewicza Witebsk utracił w 1624. albo raczej jednego Brasławia (sam bowiem WITEBSK– po zamordowaniu w nim świętego męża Józefata. Piąte miejsce zajmuje województwo POŁOCKIE. ma rezydencję arcybiskupa ruskiego. później dopiero powstały ich klasztor i kolegium. [Sam Witebsk ma kolegium Towarzystwa Jezusowego z fundacji Aleksandra Gosiewskiego. drugiego na przemian w Mińsku albo Nowogródku293. niemałej wagi. i oprócz tych dwu miast. a przez bezbożnych schizmatyków witebskich zamordowany. jako że trybunał. prawa miejskie. a POŁOCK sam. Osobliwie jeśli idzie o bardziej kosztowne futra. rzeczyckiego i mozyrskiego. a inne tej prowincji miasta i miejscowości skupiają dobra różnych konwentów i klasztorów. do lepszego życia się przeniósł294. 289 88 . to owe za pośrednictwem tutejszych kupców tak na Polskę.] MIŃSK ma zamek dobrze umocniony między wodami i drugą warownię. Stąd i Borysów także. Smolniany. nad rzeką Dźwiną położony. że każde ważniejsze miasto podwójnym obwarowaniem bywa umocnione. [Obfituje zaś we wszystkie plony. Starowolski błędnie zalicza Mozyr do województwa mścisławskiego. które z Moskwy są przywożone. tudzież mniej znanych miast. ma podwójne obwarowania. miasto bardzo obszerne.] Województwo MIŃSKIE zajmuje czwarte miejsce i oprócz swojej ziemi ma także ziemię borysowską292. Całkiem niedaleko stąd leży Uświata. Starowolski niesłusznie zalicza Orszę do województwa smoleńskiego. Wieliż. nad rzeką Berezyną położony. 291 W 1640 wojewoda smoleński Aleksander Korwin Gosiewski osadził jezuitów przy farze witebskiej. 292 Wg Małego słownika historii Polski (op. w tym drugim atoli obywatele bardziej są ogładzeni z powodu zgromadzeń szlachty. 524. ponieważ ten do unii z Kościołem rzymskim nakłaniał– utracił prawa miejskie i sprowadzony został do rangi wsi. Mają także w tym mieście księża Towarzystwa Jezusowego kolegium dla uczniów. a same miasta fosami i murami otoczone. komentarz 290. połockiego arcybiskupa obrządku ruskiego. Tołczyn tu również. 294 Por. który jurysdykcję zachował)290. niżej położoną. zazwyczaj zamkami niższym i wyższym. przez króla Stefana założone. jak i na Niemcy są rozprzedawane. miasto pełne kupców i podwójnym obwarowaniem. największymi cudami słynie.. czyli zamkami silnymi umocnione. tu naszymi czasy święty Józefat na arcybiskupstwie osadzony. Szkłów i Bychów. komentarz 39. Ciało jego tu przeniesione. Kiejdany i Turek są dość głośnymi miastami. s. z wyjątkiem samego tylko zamku królewskiego. ma ono Mohylew. sławne z licznych kupców i składu towarów moskiewskich. komentarz 297.) województwo mińskie składało się z powiatów: mińskiego. lecz także świątynie i klasztory podług nowej architektury Województwo witebskie składało się z powiatów witebskiego i orszańskiego. 293 Por.

przez męża owego zbudowane295. [Dalej klasztor karmelitów bosych w Głębokiem i konwent franciszkanów w Ozgach, pomijając już opactwa reguły św. Bazylego]296. Ostatnie tam i największe województwo jest SMOLEŃSKIE, które obejmuje Księstwo Siewierskie, ziemię czernihowską (w dwu ostatnich siedemdziesiąt zamków się znajduje) i powiat orszański. SMOLEŃSK, nad brzegiem Dniepru w miejscu wyniosłym położony, murem na sześć łokci szerokim i pięćdziesięcioma dwiema wieżami umocniony, ma strażnicę i warownię pośrodku miasta, na wzgórzu bardziej wyniosłym. Zawiera zaś w sobie około czterech tysięcy domów, prócz pałaców pańskich i kościołów zakonnych, tak ruskich jak katolickich, spośród których jeden, z kolegium dla kształcenia młodzieży, należy do jezuitów; jest tu również siedziba biskupa ruskiego, który w duchownych sprawach podlega arcybiskupowi połockiemu niby sufragan– obydwaj natomiast uznają zwierzchność papieża. [Katolickiego zaś biskupa, wraz z kolegium kanoników, Władysław IV ustanowił niedawno, przepędziwszy stąd bardzo liczne wojska Moskwicinów; a uczynił to, spełniając niejako wolę ojca swego, Zygmunta III, który konwent dominikanów tu ufundował. Są w tym mieście greckiego obrządku klasztory płci obojga i braci mniejszych obserwantów.] Dubrowna jest także miastem nie do pogardzenia. Tako i Orsza297, nad Dnieprem położona (w której również księża Towarzystwa Jezusowego mają gimnazjum publiczne), zawsze pozostająca pod władzą króla Polski. Smoleńsk zaś, z całym Księstwem Siewierskim, przed laty około stu zajęty został przez Moskwę, lecz Zygmunt III, król nasz [poprzedni], w roku 1611 odzyskał go drogą wojny, a ponadto wyrwał wrogowi ziemię czernihowską [,romnejską i sierpiejską] i do województwa smoleńskiego przyłączył298. PRUSY Prusy, lubo także z Polskim Królestwem złączone, sejm jednak mają własny, własne sądy, zgromadzenia, skarb publiczny i z dawnych czasów odmienne sposoby prowadzenia wojny. Kraina jest bardzo obszerna i dzięki wielu krętym zatokom wszędzie tu spotykanym, a uroczo położonym, dla portów nad Morzem Bałtyckim najlepiej jest przystosowana. Rozciąga się wszerz na pięćdziesiąt, a wzdłuż na prawie sześćdziesiąt mil. I od zachodu ma Pomorze, od południa Mazowsze, Litwę ze Żmudzią od wschodu, z północy na koniec Morze Bałtyckie, czyli Sarmackie. Ponadto wielką liczbą znamienitych miast, miasteczek i zamków, obfitymi bogactwami i majątkami mieszkańców oraz ziemi samej żyznością nadzwyczaj słynie. Kruszców wprawdzie nie posiada, lecz hojnie jest obdarzona bardzo wielką ilością bydła wszelkiego rodzaju, ryb i zwierzyny, bogactwem lasów, a wreszcie łagodnością powietrza tudzież uroczym położeniem. Towary, które z Polski, Rusi i Litwy przyjmuje, z ogromnym swoim zyskiem przez morze wysyła; i wzajemnie do Polski sprowadza wszelkie bogactwa, jakiekolwiek Europa cała i Indie rodzą, prawie wszystkie otrzymując przez wymianę ,z zamorskimi kupcami. Przeto zarazem i sytuacja szlachty jest tam powszechnie lepsza niż w poSzkłów i Bychów– dobra hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza– obwarowane zostały potężnymi fortyfikacjami na przełomie XVI i XVII w. 296 Kościół i klasztor karmelitów bosych w Głębokiem fundował w 1639 wojewoda mścisławski Józef Korsak. 297 Województwo smoleńskie składało się z powiatów: smoleńskiego i starodubskiego; Orsza należała natomiast do województwa witebskiego. Ziemia czernihowska stała się województwem w 1645. Por. też komentarze: 279 i 289. 298 Smoleńsk zajęty został przez Moskwę w l514 i do l611 pozostawał w jej władaniu. Odpadł na zawsze od Polski w 1667 na mocy traktatu w Andruszowie. Por. też komentarze: 279 i 289. 89
295

zostałych częściach Królestwa, ubiór i mieszkania zdobniejsze, ponieważ nie tylko zachowuje się tu całą starodawną gospodarność, lecz także codziennie pomnaża. Mają zaś Prusy ważniejszych rzek dwanaście: Wisłę, która Śląsk, Polskę, Mazowsze i Prusy przepływa, Niemen z Białej Rusi przez Litwę i część Żmudzi przepływający, Drwęcę, Elbingę, Wierzycę, Pasiekę, Ełk, Pregołę, Osę, Drobnicę, Łynę i Liwę. Oprócz nich jeziora liczne, rybami wszystkich rodzajów przepełnione, z których największe jest Habus, do piętnastu mil długości, szerokości zaś dwie mile mniej więcej mające i mocno wysuniętą wyspą Neringą od morza oddzielone299; tutaj, jak i na całym pruskim wybrzeżu, występuje bursztyn, czyli elektrum (przez cudzoziemców zwany ambrą, którą, przypływem wód na brzeg wyrzucaną, ludzie rozebrani, w wodzie brodząc, małymi siatkami wyławiają; miękka początkowo, na powietrzu wkrótce twardnieje i ciemnieje, pozwalając się różnorako kształtować przy użyciu dłut). Jest i drugie jezioro, znacznie od tego szersze, nazywane Kurońskim300, lecz już w Prusach Książęcych: pozostałe prawie wszystkie są mniejsze. Dwojakie bowiem są Prusy– Królewskie i Książęce; nazywane tak, ponieważ jedne księcia Marchii Brandenburskiej, lennika królów Polski, uznają za pana, drugie zaś, bezpośrednio wcielone do Królestwa Polskiego, żadnego wyższego księcia prócz samego króla nie mają301. Książęce tedy mają bardzo dużo mniejszych, ale zadbanych i dobrze obwarowanych miast, których liczy się więcej niż sześćdziesiąt; stolica, Królewiec, sławne miasto targowe, jakby z trzech miast połączone i wyróżniające się zamkiem wspaniałym, leży na 43. stopniu długości, szerokości 54302. Akademię tu również Albrecht, z mistrza Zakonu Teutońskiego pierwszy książę, w roku 1544 założył, lecz ponieważ heretyckim profesorom zarząd nad nią powierzył, dlatego i dotąd nie jest znana, i z talentów nie słynie303. Obywatele tam również różnymi sektami skażeni, świątynie, jeszcze za czasów Lutra katolikom odebrane, swoim chwalcom do dyspozycji oddali. Przez co Miłościwy Król nasz Zygmunt III, gdy od księcia nowego w roku 1621 hołd w Warszawie odbierał, warunek postawił, aby katolikom wolno było religijne praktyki uprawiać i aby sam książę kościół im od fundamentów wybudował oraz we wszystkie potrzeby go wyposażył i księży temu kościołowi w odpowiedniej liczbie przydał. To wszystko uczynione zostało pierwszego zaraz roku, jak wstąpił na tron książęcy. Zobowiązał się też książę, co zresztą również było warunkiem, by poddanym jego wolno było apelacje w różnych sprawach do króla wnosić. Królewskie Prusy natomiast dzielą się na trzy województwa: chełmińskie, malborskie i warmińskie. Ziemia zaś michałowska znajduje się w województwie chełmińskim, które leży od południa. Warmińskie, ku północy, podległe biskupowi swemu i jego kapitule, majestat króla polskiego uznaje. Środek zajmuje malborskie, które właściwie samo jedno tylko jest pochyłą równiną; pozostałe Prusy po większej części liczne wzgórki znamionują, łagodne, żyzne i urocze. Chodzi o Zalew Wiślany. Nie jezioro, lecz Zalew Kuroński. 301 Podział na Prusy Książęce i Królewskie dokonał się w 1466 na mocy pokoju toruńskiego. Prowincja obejmująca Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię przeszła pod zwierzchnictwo Polski, otrzymując nazwę Prus Królewskich; pozostałe tereny: Mazury, Sambia i część zachodnich ziem Litwy pozostały przy państwie krzyżackim, które w wyniku sekularyzacji zakonu w 1525 przeistoczyło się w lenne świeckie Księstwo Pruskie. Stąd właśnie nazywano je Prusami Książęcymi. W 1611 lenno to objęła brandenburska linia Hohenzollernów. 302 Królewiec leży mniej więcej na 20°30' dług. geogr. wsch. i 54°42' szer. geogr. płn. Szerokość podaje Starowolski poprawnie. 303 Akademia w Królewcu (Collegium Albertinum– od imienia założyciela Albrechta Hohenzollerna, pierwszego księcia Prus po sekularyzacji) nie była bynajmniej mało znaną.
300 299

90

CHEŁMNO, jak się rzekło, pierwszego województwa stolica, nad brzegiem Wisły położone, w stosunku do swej obszerności jest miastem słabo zaludnionym, a podlega biskupowi, który stąd chełmińskim się nazywa, lubo katedra jego znajduje się w miasteczku Chełmża304, o jedną milę stąd oddalonym; ma jednak Chełmno przepiękne i w kosztowne sprzęty święte wyposażone kościoły, między którymi najmniejszy jest ów panieński, lecz ze wszystkich tak co do posiadłości, jak co do ilości sprzętów kościelnych najbogatszy305: gdzie między rozmaitymi szatami, używanymi do pobożnych ceremonii, znajduje się także ornat cały ozdobiony diamentami bardzo wielkimi i drogocennymi, a obwiedziony dookoła złotym łańcuchem, który najpiękniejszymi szlachetnymi kamieniami jest wysadzany. Spośród znaczniejszych miast w tym województwie są Brodnica, Grudziądz, Radzyń, Golub, Rogoźno, Bratjan, Kowalewo, Pokrzywno, Lubawa biskupa chełmińskiego, a prawie wszystkie murami są otoczone i mają silne zamki i piękne budowle. Lecz jedno z pierwszych miejsc zajmuje TORUŃ, miasto na brzegu Wisły położone, na 41. stopniu długości, szerokości 32306, żadnemu nawet z niemieckich miast pięknością i bogactwem nie ustępujące. Liczne tu są świątynie katolickie i bardzo uczęszczane gimnazjum księży Towarzystwa Jezusowego307; kupcy jednakże i urzędnicy przeważnie są heretykami i mają własne gimnazjum, w którym humaniora najstaranniej uprawiają308, w religijnych zaś naukach zwykle kwestie kardynała Bellarmina komentują309. Mają też bibliotekę znakomicie zaopatrzoną, w której przechowują dwa listy Cycerona spisane na tablicach woskowych. Ratusz także w tym mieście jest bardzo pięknie pośrodku rynku zbudowany, jakiego drugiego nigdzie nie ujrzysz, wchodzącego bowiem w podziw wprawiają posadzki, ściany, kasetonowe stropy, dachy, tak iż niczego już nie brak doskonałości architektury310. Drugiego województwa stolicą jest MALBORK– zarówno sam murami i basztami silnie obwarowany, jak zwłaszcza zamkiem bardzo obszernym (w którym znaczniejsi spośród nieprzyjaciół jeńcy zazwyczaj byli trzymani, teraz zaś Szwedzi go obsadzają) i z ogromnej warowności sławnym– położony nad Nogatem, odnogą Wisły, sześć mil od miasta Gdańska311; obok rozciągają się żyzne Żuławy, z licznymi wioskami, dosyć zamożnymi i ludnymi, z ziemią starannie uprawianą. Są zaś Żuławy wyspą usypaną sztucznie, na bagnistym niegdyś Katedra w Chełmży– gotycka, z XIII i XIV w. (obecny wystrój– barokowy). Chodzi o kościół opactwa cystersek w Chełmnie– gotycki, z XIII w. 306 Toruń leży mniej więcej na 18°37' dług. geogr. wsch. i 53° szer. geogr. płn. U Starowolskiego obie wielkości błędne. 307 Jezuitów osadził w Toruniu, przy kościele farnym Św. Jana (odebranym protestantom), Zygmunt III w 1596. W 1600 jezuici założyli tu swą szkolę; w wyniku rozruchów religijnych zostali z miasta usunięci w 1606; w 1611 powrócili, zakładając na nowo szkołę i starając się podnieść ją do rangi uniwersytetu; w 1624 biskup chełmiński Jan Kuczborski wzniósł im okazale kolegium. 308 Gimnazjum to założone zostało przez władze miejskie w 1568; w 1594 przekształcono je w gimnazjum na prawach akademickich. W 2. poł. XVII w. wykładał tu wybitny historyk i znawca prawa polskiego, Hartknoch. 309 Roberto Bellarmino (1542–1621)– słynny teolog-jezuita, wykładowca teologii w Lowanium i Rzymie; w 1630 został kanonizowany, w 1631 uznany doktorem Kościoła. 310 Ratusz w Toruniu (dziś muzeum)– gotycki z końca XIV w., rozbudowany (piętro, szczyty, wieżyczki) w stylu manierystycznym na pocz. XVII w. przez Antoniego van Opbergen; wybitny obiekt architektoniczny. 311 Krzyżacki zamek-warownia w Malborku (od 1309 do 1457 stolicy Zakonu), gotycki, wzniesiony i rozbudowywany w latach 1308–1457. W czasie wojny polsko-szwedzkiej w Prusach w latach 1626–29 zajęty przez Szwedów, zwrócony został Polsce w 1635 (na mocy rozejmu w Sztumdorfie, czyli Sztumskiej Wsi, 12 IX).
305 304

91

komentarz 311). zdanie to zostało usunięte na skutek zmiany sytuacji (Malbork wrócił do Polski. na czas trwania rozejmu. cum urbe ipsa. książę Prus. feliciter gestum. po kilku latach podupadła. tedy Gustawa wezwali do siebie ze Szwecji i sami się wszyscy pod jego władzę oddali. skazani zostali dekretem królewskim za krnąbrność.. W tekście tym chodzi o rozejm w Starym Targu (Altmarku). difficillimum illud nobis bellum pepererunt. nimium sibi tribuerent” („Miasto to teraz jest w mocy Szweda. seseque in eius potestatem totos dediderunt: quorum deinde exemplum secutae aliae munitiores urbes haereticorum. grobli i kanałów odwadniających. A jest ona dwojaka. między drugą tejże Wisły odnogą. która do Gdańska przylega. na mocy którego Szwedzi zatrzymali tereny nad Zalewem Wiślanym po Pilawę i Kłajpedę oraz Inflanty po Dźwinę. zawarty 26 IX 1629. heretycy bez wyjątku. która trwała przez pełne 92 312 . majątkami znakomitych obywateli i liczebnością zamożnych kupców sławny. inne warowniejsze miasta heretyckie sprowadziły nam ową tak uciążliwą wojnę. quod ob bellum cum Turca. W wydaniu pierwszym Polonii po tym zdaniu następowało poniższe (wykreślone w całości w wydaniu drugim). w wyniku wojny ze zbuntowanym Gdańskiem. quae ad Gedanum est. gdy bowiem jego obywatele. Znaczniejszymi miastami tego województwa są: Sztum. Mniejsza zaś ta. a także uzyskali prawo pobierania ceł w Gdańsku. które za zdradą heretyków w niedawno minionej wojnie w ręce ich się dostało”). lecz szczególnie Elbląg dobrze obwarowany. Nemesi divina Polonos persequente. Orneta. Akademię w roku 1542. Ufundował tu Albrecht Pierwszy. oczywiście. mimo to Szwed na niej bardzo silne umocnienia nad Wisły brzegiem wzniósł i załogę w nich teraz swoją trzyma. który zamierzał do tego miasta przenieść cały handel gdański. 313 W pierwszym wydaniu Polonii było: „Maior vocatur haec quae Marieburgo adiacet. która do Gdańska przylega. powstałą w Elblągu po 1577 z inicjatywy Stefana Batorego. nabrała znów znaczenia po 1592. por. quod certo tempore ex pactis deducere tenetur” („Mniejsza zaś to ta. nec vellent Episcopo erepta Catholicis templa restituere. W 1288 wielki mistrz krzyżacki Meinhard podjął dzieło osuszenia Żuław przez budowę tam. i chociaż cała teraz jest w posiadaniu i wolnym. użytkowaniu obywateli gdańskich. bogaty. z miastem samym. ufundowanie bogatej biblioteki). nie wyspa. 314 W pierwszym wydaniu Polonii tekst ten był dłuższy i nieco inaczej w pierwszych słowach zredagowany: „Minor autem ea. która obok Malborka leży i cała teraz w mocy Szwedów pozostaje. et est tota nunc i potestate Suecorum. i cała teraz jest w posiadaniu [obywateli gdańskich. 316 Akademię protestancką ufundowali właściwie sami mieszczanie elbląscy. między drugą tejże Wisły odnogą. nie chcąc zwrócić biskupowi wydartych kościołów katolickich. „Haec urbs possidetur nunc a Sueco. Większa to ta.rozlewisku samej Wisły. która obok Malborka leży313. cum enim in ea omnes cives sint Haeretici. którą z wielkim wysiłkiem i niebezpieczeństwem ludzie przed zalewem fal strzegą312. ta jednak– uczniom Lutra w zarząd oddana– do tej pory nie znaną pozostaje316. proscripti decreto Regio uti contumaces Gustavum ad se e Suecia evocarunt. Nowe. od słów: „i cała teraz. 315 Chodzi tu Starowolskiemu o angielską faktorię handlową. większa i mniejsza. in. w kształcie wysokiej i mocno wysuniętej grobli. Starogard. et est quidem tota in possessione et libero per inducias usu civium Gedanensium nihilominus Suecus in ea munitionem ad Vistulae ripam excitavit firmissimam et praesidium in ea nunc suum habet. Gniew. Za ich przykładem idąc. inter alterum eiusdem Vistulae brachium. lecz nizina pierwotnie zalana wodami Wisły. odwlekając ustalony w układzie termin usunięcia się”). w którym oprócz burmistrza miasta Anglicy także swoich urzędników mają315. quod toto quadriennio duravit. quam proditione haereticorum hoc proxime praeterito bello occuparunt” („Większa to ta.”. lecz w dawnych czasach większa jej część do kościoła parafialnego należała]314. W drugim wydaniu. dzięki finansowemu wsparciu senatu miasta (m.. Żuławy Malborskie i Gdańskie to.

zapominając o przeredagowaniu go. Prócz tych urzędników mają ponadto Prusy podskarbiego. malborskiego i pomorskiego (Pomorze bowiem tymiż co i Prusy prawami się posługuje i jakby do jednej prowincji z Prusami jest zaliczane. Orneta. W traktatach z 1479 i 1512 królowie polscy uzyskali jednak wpływ na obsadzanie biskupstwa warmińskiego. Miastom tym niewiele ustępują Dobre Miasto. bądź też wedle upodobania. sed nunc fere vacuum. Biskupi warmińscy skupiali całą administrację na swym terenie. dopóki inaczej bądź to w drodze wojny. Właściwie natomiast Pomorzem nazywa cztery lata. było pierwszym kolegium jezuickim w Polsce. przez kardynała Hozjusza ufundowane318. większą tu w Prusach powagą się cieszą niż w innych prowincjach Polski. chełmińskiego. bądź na mocy ugody jego los nie zostanie rozstrzygnięty”). siedziba biskupa (katedra jest bowiem dalej. chełmińskiego. W drugim wydaniu Polonii usunięto zakończenie zdania. trzech wojewodów. założone w 1565 przez kardynała Stanisława Hozjusza. oraz z trzech na koniec przedstawicieli największych miast. Elbląga i Gdańska. trzech kasztelanów. a zarazem zasiadali w senacie Rzeczypospolitej (przemiennie z biskupami łuckimi). że po szczęśliwie zakończonej wojnie z Turkiem zanadto się pysznili”). gniewem Bożym Polaków doświadczając. którego przedstawicieli konsyliarzami ziem pruskich zowią. że do najprzedniejszych miast pruskich liczyć się może. Jeziorany [i inne miasta. a Hosio Cardinali fundatum. Najznaczniejszym miastem jest tu Lidzbark. składa się z dwu biskupów. Olsztyn. starostów zamkowych. ponieważ zaś w wymowie niemieckiego narodu nie używa się już tego terminu dla którejkolwiek części położonej między większymi rzekami do morza spływającymi. stąd czas przeszły i niedopowiedzenie. lecz teraz prawie opustoszałe. Następnie idzie Braniewo nad Pasłęką położone. przeto właściwą nazwę krainy tej wyprowadzają bądź to od naturalnego położenia. i z tyluż podkomorzych. Senat tedy Prus. Pieniężno. murami i wałami dobrze obwarowany. 93 . których znaczenie jest niemałe. którzy władzę sprawują. we Fromborku). stając się zarazem księstwem podległym Polsce. Wojewodowie zaś. malborskiego i pomorskiego.Trzecim województwem jest biskupstwo WARMIŃSKIE. szlachta tutejsza tymże posługuje się prawem miejskim co i inni mieszkańcy Prus317. 319 W pierwszym wydaniu zakończenie brzmiało: „quae non sunt in potestate hostis” („które nie są w mocy wroga”). ci jednak nie wchodzą do senatu. kapitule wprost podlegające]319. 318 Kolegium jezuitów w Braniewie. warmińskiego (który jest księciem i przywódcą innych senatorów) i chełmińskiego. czyli księstwo udzielne. 317 Do 1466 biskupstwo warmińskie podlegało arcybiskupstwu ryskiemu. samą tylko nazwą Pomorza się wyróżniając). wchodzili do sejmu pruskiego. elbląskiego i gdańskiego (i tych wymienionych ośmiu senatorów także do senatu Rzeczypospolitej wchodzi). przez kardynała Hozjusza ufundowane. chełmińskiego. W pierwszym wydaniu całe to zdanie brzmiało: „Collegium Jesuitarum habuit. mające szlachtę wyjętą spod jurysdykcji urzędników królewskich. POMORZE Nazwą Pomorza zazwyczaj obejmuje się ten cały obszar. a mianowicie Torunia. który od Wisły poczynając aż po Jutlandię do brzegu Morza Bałtyckiego przylega. Barczewo. od tej daty (pokój toruński) przeszło pod bezpośrednie zwierzchnictwo Watykanu. Reszel. Było tam kolegium jezuitów. mieczników i sędziów. cum urbs ipsa sit in potestate Sueci: donec aliter aut bello aut foedere ordinatum fuerit” („Kolegium jezuitów miało. do tego stopnia ludne i warowne. gdyż miasto samo znajduje się we władzy Szwedów.

owoce i lasy. I chociaż województwo to własnego biskupa nie ma. późnogotycki z 1476–81. którego wraz z załogą ogień strawił. a którego część nam bliższą król Polski ma we władaniu. ilością dział i sprzętu wojennego– z najznaczniejszymi miastami Europy konkurować może. Głowę Gdańską lub Wisłoujście– silną twierdzę u ujścia Wisły. zamożnością obywateli. położony321. Nadzwyczajnie prowincja ta obfituje w ryby. zwłaszcza sprawy małżeńskie. który rozciąga się między rzekami Odrą i Wisłą nad brzegiem Bałtyku. które przez załogę portu są kontrolowane i składają opłatę portową. ale w 1657 znów odpadły od Polski na rzecz Brandenburgii. Stiernskjöld. zastępcę biskupa jednak. 524) podaje podział województwa pomorskiego na powiaty: gdański. 238–40. 326 Maty słownik historii Polski (op. a dzieli się na siedem ziem i tyluż ma sędziów: w człuchowskiej. człuchowski i mirachowski. z tytułu tych dobrodziejstw królowi polskiemu składał uroczysty hołd w słowach takich. 28 XI 1627. zginęli natomiast obaj admirałowie: Arend Dickmann i szwedzki– Nils G. Próbował tu był Szwed w czasie wojny podstępnie wtargnąć. które tymiż obyczajami oraz prawami. płn. na 41. pod jurysdykcją wojewody pomorskiego pozostaje]320. gdzie nadto jezuici mają kościół i kolegium dla kształcenia młodzieży. który także biskupem Pomorza się pisze i tu dość znaczne ma posiadłości. w części drogą morską z całego Zachodu i Północy sprowadzanych. stopniu długości. w religijnych sprawach jednak całe podlega biskupowi włocławskiemu. s. co i Prusy się rządzi. nowski. Warszawa 1968.. Morza Bałtyckiego port najsławniejszy. [Lecz lenno to teraz już do Korony Polskiej powróciło i do prowincji Prus włączone. Szerokość podaje Starowolski właściwą. tucholskiej. puckiej i mirachowskiej326. dominikanie zaś. geogr. tczewskiej. plony. A chociaż to miasto z heretykiem całe trzyma. Także w samym porcie morskim zbudowano fortyfikacje niezwykle warowne. tu czasem jednego dnia po pięćset okrętów wpływających z towarami zobaczyć można. Tadeusz Nowak i Jan Wimmer. cit. świeckiej. do których także przyłączone są Kraina i Kaszuby. dalsza zaś własnego ma księcia. stracił okrętów kilka i admirała. również na przedmieściach Gdańska. Ten książę wszelako. na zebrania starszych cechu. na wysokości Oliwy. jest GDAŃSK. podobnie jak i zastępca biskupa. doskonałością obwarowań. korzystający z dóbr lennych Lęborka i Bytowa. świecki. Szwedzi stracili dwa okręty. Jest tu sławne gimnazjum [luteranów]322. 322 W wydaniu pierwszym było: „kalwinistów”. i 54°22' szer. a także zegar miejski kunsztownie wykonany i gmach pospolicie nazywany Giełdą323. pucki. których silna załoga strzeże.się teraz ten obszar. 321 Gdańsk leży mniej więcej na 18°40' dług. jak i co do obfitości zysków. 325 Mówi tu Starowolski o morskiej bitwie w Zatoce Gdańskiej. geogr. Polacy żadnego. obszary ziemi Lębork i Bytów pozostawały dobrami lennymi od pokoju toruńskiego w 1466. tucholski. 94 320 . z fasadą manierystyczną z 1616–17 Abrahama van den Blocke. wsch. czyli wikariusza dopuszcza. karmelici i mniszki w mieście samym. czyli kujawskiemu. 324 Chodzi zapewne o tzw. linii (szczecińskiej) książąt pomorskich. żukowskiej. w której zwyciężyła flota polska pod dowództwem admirała Arenda Dickmanna. pozostałe okręty w ucieczce zostały zatopione. jak i książę Prus. nazwą tylko samą od nich się różniąc i za Wisłą leżąc. ss. do Polski włączone zostały (i weszły w skład województwa pomorskiego) w 1637. w części lądem z różnych stron świata i rzekami. po wygaśnięciu. zwane Farum324. siedem zaś pochwycono325. a nadto pięknością prywatnych i publicznych budowli. ze śmiercią Bogusława XIV. aby wszyscy heretycy różnych sekt sporne swoje kwestie rozstrzygać mogli. lecz przez królewskich mężnie powstrzymany. liczebnością mieszkańców i cudzoziemców. Por. Dzieje oręża polskiego do roku 1793. jakich wiele budowano w miastach średniowiecza). najwięcej Wisłą. tczewski. 323 Chodzi o Dwór Artusa w Gdańsku (pierwotnie dom cechowy. miasto tak co do obfitości i rozmaitości towarów. szerokości 54. Stolicą Pomorza Królewskiego. Cesarstwu Niemieckiemu podległego.

szreńskim i mławskim) i powiaty: płocki. Kościół klasztorny– późnogotycki. Starogard. natomiast województwo podlaskie wymienia przy Małopolsce. między Wisłą a Prusami. miasto biskupa płockiego (który na całym tym obszarze władzę swoją sprawuje) ma też pewne znaczenie i podlega mu wiele wiosek. leży województwo PŁOCKIE. Tczew. pozostałe mniej się liczą. klasztor rozbudowany w okresie baroku. i rozbudowany w XVII i XVIII w. 327 Por. z zamkiem wielce warownym– który Szwed przychwycił był jako miejsce do wypadów na całą prowincję dogodne. 328 Mały słownik historii Polski (op. i oprócz tych trzech miast. w których także są zamki. z pocz. Stąd w kierunku na wschód. komentarz 320). oraz ziemię dobrzyńską328. a przede wszystkim liczne jeziora rybne. w drugim kilka starostw królewskich. 523–24) zalicza do Mazowsza województwo rawskie.. na koniec klasztor kartuzów blisko Gdańska w Kartuzach. który w ostatniej wojnie sławę pewną sobie pozyskał. cit. dalej kasztelanów raciąskiego i sierpeckiego. sierpecki i płoński. lecz mężnie przez naszych odparty. a broń i chorągwie im odjąwszy. zaczął słynąć cudami). i na trzy powiaty się dzieli. Senatorami ziemi dobrzyńskiej są trzej kasztelani: dobrzyński. Lud z pobliskich okolic gromadzi się tutaj tłumnie na nabożeństwa. a w którym minoryci obraz cudowny Najświętszej Panienki przechowują329. oprócz Sierpca [gdzie się obraz cudowny Najświętszej Ponadto w latach 1637–57 wchodziły do tego województwa: Bytów i Lębork (por. cit. ponieważ tu dwa pełne regimenty Szwedów Koniecpolski. ss. mławską i szreńską330. wszystkich wolno puścił z wyjątkiem samych dowódców327. jedyny tego zakonu tak wielki w całym Królestwie Polskim. komentarz 49. podlaskie i to. wielu żołnierzy swoich stracił. o ziemi dobrzyńskiej wspomina tylko przy województwie inowrocławskim. a mianowicie na dobrzyński. Cudowny obraz NPM wiąże się również z imieniem fundatorki (podobno został przez nią nabyty i już od końca XV w. przez Zofię Kościelecką. zawkrzeńską. które są stolicami swych powiatów. które pospolicie Skępe nazywają. Ziemia DOBRZYŃSKA od zachodu leży. które na cztery ziemie się dzieli: płocką. Nowe Miasto. ma bogate lasy. raciąski. Górzne. żadnych innych znaczniejszych nie ma. rypiński i słoński. 330 Mały słownik historii Polski (op.. chyba że to. Ma także ta prowincja przebogate opactwa i po mistrzowsku zbudowane klasztory: cysterskie w Oliwie i Pelplinie. do którego weszła ona w 1717. bielski. Gniew. między Kujawami a Prusami. MAZOWSZE W środku jakby Królestwa Polskiego leży Mazowsze. s. hetman wojska polskiego. XVI w. na cztery części podzielone: na płockie mianowicie województwo. pochwycił. 329 Bernardyni (minoryci) sprowadzeni zostali do Skępego (Skępe-Wymyślin) pod koniec XV w. Niewiele temu miastu ustępują Człuchów. wojewodę i kasztelana płockiego. które samo również Mazowsza imię nosi. panieńskie w Żarnowcu nad brzegiem morza i w miejscowości Żukowo.. Znacznym miastem województwa jest Puck nad morzem położony. z wyjątkiem może Amersztyna. Chojnice. 95 . 523) dzieli województwo płockie na ziemię zawkrzeńską (z powiatami: niedzborskim. Miasta prawie wszystkie są liche. rypiński i lipnowski. Senatorów zaś ma pięciu: biskupa.nie do pogardzenia: w pierwszym z nich jest bardzo bogate opactwo koronowskie.

] Z kolei idzie samo MAZOWSZE. Zygmunta założona została) nie tak dawno ofiarował– zamknioną w złotej skrzynce. a makowską jako powiat ziemi rożańskiej. które nie ma biskupa. A ponieważ jest prowincją obszerną. cit. makowską i liwską334. zamkowe. in. a nadto sady wokół miasta rozłożone.. warto szczególnie polecić. kościół wczesnobarokowy z ok. przebudowana w stylu renesansowym m. jak i biskupa warmińskiego albo krakowskiego w Księstwie Siewierskim. 1616. Opactwo benedyktynów na zamku płockim istnieje od XII w.. który powabniejszym jeszcze czynią statki przypływające do tego miejsca i stale tu bawiące. murowanych domów i zamku na skale pięknie zbudowanego oraz z ogrodów i sadów prześlicznych sławny. gruntownie przebudowana na pocz. bogata w srebro i klejnoty. miejscu temu (bo naturalnie bazylika sama pod wezwaniem Św. 523–24) dzieli województwo mazowieckie na 10 ziem. przeto na dwanaście dzieli się ziem: na czerską. pod opieką czcigodnej kapituły. w nim i księża Towarzystwa Jezusowego znakomite kolegium mają i kolegium kanoników jest. ciechanowską. i sama zwłaszcza Wisła. na miejscu wcześniejszego– gotyckiego. 1632. z kościołem wspaniałym a dobrze opatrzonym335. Kapituła tutejsza ma dochody prawie równe biskupim. ale ma wojewodę i siedmiu kasztelanów: czerskiego. i nader bogatych. ciechanowskiego i liwskiego. XX w. pierwotny gotycki z XIV w. zambrowską wymieniając jako powiat ziemi łomżyńskiej. [Miasto samo słynie z uprzejmych ludzi. Lecz i troktę. Jezuici tu kolegium dla kształcenia młodzieży mają333. 332 Bazylika katedralna w Płocku– pierwotna romańska z XII w. łomżyńską.. która obszar ten zamieszkuje. którzy po części na polach żyznych i w ogrodach owocowych pracują. które stanowią stolice swych ziem. 334 Mały słownik historii Polski (op. 335 Zamek biskupów płockich w Pułtusku. lecz tak samo szlachta są jego poddani. Zygmunt III. prepozyt jej bowiem całą ziemię ma w posiadaniu i jest pierwszym panem szlachty. Podobnie też biskup najwyższym jest panem pułtuskiego z kolei terytorium i żadna apelacja bez jego pośrednictwa do króla nie idzie. wyszogrodzkiego. nad Wisłą położoObraz NPM w Sierpcu (w kościele Benedyktynek) słynie podobno od końca XV w. ss. skąd widok na wszystkie strony uroczy przed oczyma staje. Zofia Potulicka (jej córka Anna była następnie ksienią tutejszego konwentu). przez Jana Ciniego i Bernarda di Zanobi de Gianotis w latach 1532–34 (z inspiracji biskupa Andrzeja Krzyckiego) i Jana Baptystę z Wenecji w latach 1556–63. po części przykładają się gorliwie do handlu.. do czego zaprasza mieszkańców i miejsca dogodne położenie. jak Pułtusk. nurską. warszawskiego. o nadzwyczajnej tłustości mięsa. częścią płockiemu. do którego wykładowcy z Akademii Krakowskiej są sprowadzani. kolegium jezuitów fundowane już w 1566 (wykładał w nim m. 333 Kolegium jezuitów w Płocku ufundowane zostało w 1607 i rozbudowane ok. rozbudowywany był w XVI–XVIII w. Czerwińsk zaś. benedyktynki sprowadziła tu jednak dopiero w l. zakroczymskiego. między którymi zobaczyć można także głowę św. warszawską.. szczególnie z połowów w miesiącu marcu. Zygmunta króla. tłu96 331 . z rezydencji biskupa płockiego. spławnej rzeki. szczególnie panieński pod wezwaniem Św.Panienki znajduje i stąd bywa tu ludzi wielkie zgromadzenie331) oraz PŁOCKA samego– z bazyliką znamienitą i biskupem– położonego na wynioślejszym brzegu Wisły. częścią łuckiemu. całkiem po królewsku szczodrze ozdobionej kamieniami szlachetnymi i perłami kosztownymi.. lecz jest i gimnazjum. ma wiele innych godnych uwagi. a położony jakby na wyspie Narwi. dla statków kupieckich spławna. zakroczymską. wiską. Kościołów tu mnóstwo.in. I oprócz powyższych miast. ćwierćwieczu XVII w. wiskiego. gdzie jest także owa bazylika kunsztownej struktury332. Sumów tutaj i łososi obfitość. Marii Magdaleny na przedmieściu i opactwo benedyktynów na zamku. dające owoce bardzo smakowite. W religijnych sprawach częścią biskupowi poznańskiemu podlega. co ją Miłościwy Król poprzedni. zambrowską. rożańską. wyszogrodzką.

a właściwie paląc królewski w Ujazdowie. 1660 dla Jana Kazimierza (później przebudowana także za Sasów). (sklepienia z drugiej poł. swemu ojcu. 342 Villa Regia (pałac Kazimierzowski) w Warszawie– jeden z gmachów dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego– zbudowana została w 1634 dla Władysława IV i przebudowana ok. szerokość podaje więc Starowolski poprawnie. gdzie złożony wraz z dwoma braćmi spoczywa Wasyl Dymitr Szujski. szerokości 52. stopniu długości. malowidłami i sprzętami kościelnymi z królewską wspaniałością ozdobiony340. Brok. niedawno ufundował342. którzy. Wyszków. w Ujazdowie. należy do najważniejszych zabytków wczesnośredniowiecznych w architekturze polskiej. w stylu renesansowym. 337 Warszawa leży mniej więcej na 21° dług. ileż by stąd wojska na obronę Ojczyzny powstało! I jak bardzo wielu jest takich. oraz WARSZAWA sama. Jana Chrzciciela. ale spośród nich Villa Regia. częściowo przebudowanego w XVI w. Przed wczesnobarokową rozbudową istniały zapewne jakieś zabudowania drewniane. do kanoników świeckich należący. z wcześniejszego zamku gotyckiego książąt mazowieckich. którą Władysław IV świeżo zbudował. z widokiem na Wisłę. gdy poprzednia budowla była całkowicie drewniana338. Jakub Wujek).). płn. który zmarłemu Zygmuntowi III. Kościoły ma także wspaniałe. z tego więc powodu sejmów miejsce uprzywilejowane. ćwierćwiecza XII w. Całe Mazowsze ma czterdzieści pięć tysięcy domów szlacheckich. pośród których jest najznakomitszy Św. mogą pełne oddziały jazdy uzbroić. pięknie z woli króla zbudowana. 336 Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku fundowane było przez biskupa płockiego Aleksandra z Malonne w 1148. 341 Zwłoki Szujskich w 1635 zwrócone zostały Rosji i przewiezione do Moskwy. I ma pałac obszerny kwadratowy. pierwotny późnogotycki sprzed 1443. Na przedmieściu zwanym Krakowskim. dziś odbudowywany po całkowitym zniszczeniu w 1944. ma przebogate opactwo kanoników regularnych336. . świeżo przez Miłościwego Króla Zygmunta III wielkim kosztem zbudowany. też komentarz 54.337. wytwornością wnętrz się odznacza. Jest bowiem położona na 43. postawiona została z fundacji Władysława IV w 1644 (po II wojnie światowej zrekonstruowana). Jana w Warszawie (od 1798– katedralny)– gotycki z XIV w. Starowolski ma na myśli jego wczesnobarokową rozbudowę w latach 1599– 1619 (zapewne pod kierunkiem Jana Trevano). Jest wreszcie ów pomnik. jednakże nie można powiedzieć. centrum Królestwa Polskiego.. z których gdyby każdy przynajmniej jednego męża z koniem i orężem przyzwoicie uzbrojonego wystawił. po zniszczeniach w II wojnie światowej został całkowicie rozebrany. stanowił przez długie lata model wzorcowy dla wczesnobarokowych rezydencji magnackich w Polsce. Warka. jak ze spisu wynika. między przepięknymi ogrodami położony339. Łomża. Wielki Książę Moskiewski i wszystkich ludów azjatyckich imperator. 338 Chodzi o zamek królewski w Warszawie. w stronę Ujazdowa. podobnie Stanisławów. Por. miasta słynne z najlepszego piwa. jest pomnik zwycięstwa nad Moskwą.ny. wsch. Przebudowywany. po zniszczeniach w 1944– odbudowany w stylu gotyckim. że z wszystkich prowincji równa jest tutaj odległość dojazdów. który jako jeniec w więzieniu gostynińskim żywota dokonał341. czterdzieści mil od Krakowa i Poznania. Romański kościół z 3. geogr. [Są i na przedmieściach liczne pałace magnatów. 340 Kościół kolegiacki Św. za miastem. geogr.i zarazem drugi. nie macz Biblii. i 52°15' szer. kościół kolegiacki. wyróżniająca się szkołą jezuitów. oczywiście kaplica. wzniesiony dla Zygmunta III w latach 1619–25. rozbudowany został na wspaniałą bazylikę renesansową w 1560 przez Jana Baptystę z Wenecji. kolumna Zygmunta na placu Zamkowym– pierwszy pomnik warszawski– dzieło Konstantego Tencallego i Klemensa Mollego. XV w. Serock. kunsztownie i pomysłowo przez włoskich artystów zbudowane. 339 Zamek. 97 . Węgrów i Garwolin. że „poprzednia budowla była całkowicie drewniana”. wreszcie Mińsk.

Sama tylko mianowicie pszasnyska okolica siedem tysięcy. z północy z Inflantami graniczy i Morzem Bałtyckim. Lecz lud [wiejski] mieszka w nędznych chatach. cerkiew gotycka Zwiastowania NPM powstała w latach 1503–11 (w 1944 zniszczona).licząc pieszych. 346 Godność starosty żmudzkiego na zasadzie wyjątku– prowincja ta zachowywała znaczną odrębność. Starostwo żmudzkie niekiedy zwano też tradycyjnie księstwem. dla Krzysztofa Wiesiołowskiego został następnie gruntownie przebudowany w XVIII w. które obszerniejsze są i staranniej utrzymane. w którym przebywają mnisi św. dziś Akademia Medyczna). jak podają. gdy prócz niego żadnego miasta albo okolicy starosta miejsca w senacie mieć nie może. w lasach klasztor Rusinów przebogaty. [przyciąga uwagę dzięki kolegium Towarzystwa Jezusowego i sławnym klasztorem]. 344 343 98 . najwyższy jej namiestnik. że prawie do dwu tysięcy rodzin się zbliża. Kraina ta dosyć obszerna jest i żyzna. ŻMUDŹ Ta województwa żadnego nie ma. nie dzieliła się na województwa ani też w całości województwem nie była– równała się godności wojewody lub starosty generalnego (generała). XVII w. który nadto zamek przepiękny posiada stąd cztery mile. jeśliby nie był w jakiś sposób inną wyższą godnością zaszczycony. rozbudowany na pocz. Renesansowy zamek obronny w Tykocinie wzniósł w poł. Job Breitfuss) Zamek białostocki. co nad brzegiem Krononu. Kościołowi rzymskiemu podlegający345. czyli Niemna położone. z których żadna nie jest tak całkiem uboga. miejsce w senacie Królestwa z biskupem i kasztelanem zajmuje. które każdy dzień rozsławia. zbudowanego świeższą architektura. gdzie niemieccy kupcy w ubiegłym stuleciu z cegieł i kamieni bardziej wytwornie budować poczęli: i teraz pozostali mieszkańcy budują tak samo. szlacheckich rodzin obejmuje. nazwane tak od trzech miast najznaczniejszych. gdzie też zobaczyć można kościół zbudowany podług współczesnego gustu. lecz drewChodzi o ród Krasińskich. jak szlacheckich ma wiele. stąd zasiadał on w senacie. które przeważnie nad jeziorami. marszałka. za staraniem i szczodrością najznakomitszego męża. od zachodu ma w sąsiedztwie Prusy Książęce. Tykocin również jest miastem szacowanym jako nieostatnie. lecz cała lasami pokryta. A niedaleko stąd jest Supraśl. dzięki wytworności pałacu między bagnami. w Białymstoku. Krzysztofa Wiesiołowskiego. mielnicką i bielską. Ród to niesłychanie waleczny i wskutek straceńczej odwagi śmiercią. lecz wszystkie całkiem drewniane. Suraża. powszechnie zwany starostą. lecz starostw bardzo wiele. w miejscu obronnym. co od rzymskich Waleriuszy się wywodzi i Ślepowronem jako znakiem rodowym pieczętuje. mające dwóch tylko senatorów: wojewodę i kasztelana podlaskiego. Bazylego. Miast tak królewskich. Wśród nich starodawny ród. z inicjatywy hetmana Klemensa? Branickiego na rezydencję barokową (stawny „Wersal podlaski”. Zbiegają się tutaj tłumy ludzi z powodu cudów. prócz Hołowacza. gardzi]343. iżby jeźdźca jednego w potrzebie wojennej wystawić nie mogła. Ziemię nie żelaznymi. 345 Klasztor bazylianów w Supraślu fundowany był w 1498. prócz Kowna. XVI w. z południa i od wschodu leży obok Litwy. jak mówią. w religijnych sprawach całe biskupowi łuckiemu podległe. usiłując tamtych przewyższyć. na przykład kanclerza. strumieniami i rzekami stoją. marszałka nadwornego Wielkiego Księstwa Litewskiego. z całym świętym wyposażeniem344. bo dwakroć większą liczbę lud miejski i wiejski mógłby wystawić. Wysokiego i Knyszyna. I dzieli się jakby na trzy ziemie: drohiczyńską. pozostałe już nie takie. ledwie słomą albo dylami pokryte: obok majątków i domów szlacheckich. Ostatnim prowincji mazowieckiej województwem jest PODLASIE. tak bardzo jest liczny. wojewody albo kasztelana346.

a rozpościera się wzdłuż na dziewięćdziesiąt mil niemieckich. Telszach oraz gdzie indziej]. Gitowianach. On to z najgorętszej i szczerej pobożności także w Kretyndze. 351 Przez Zatokę Fińską. 352 Z Prusami Inflanty bezpośrednio nie graniczyły. XVII w. z południa zaś ze Żmudzią i Litwą się łączy. w bydło i zwierzynę domową wszystkich rodzajów nad wyraz obfitująca (wszystkie te bogactwa dalej rzekami Dźwiną i Narwą do portów morskich wysyła. który. łosie. ze swoim kasztelanem i starostą do senatu Królestwa wchodzi. wszerz natomiast na pięćdziesiąt. krzyżem czerwonym odznaczona. 99 347 . w Wierzbołowie. Kurlandię. w rejonie Połągi. murowana dopiero od 2. po śmierci spoczywa. jak i złote najszczodrzej opatrzył350. żubry. od północy z Królestwem Szwecji i Księstwem Finlandii przez zatokę Morza Bałtyckiego sąsiaduje351. Przy jego grobie jeszcze teraz dzieją się różne cuda. 350 Klasztor bernardynów (obserwantów) w Kretyndze ufundował Chodkiewicz w 1610. pełna jezior i rybnych rzek oraz lasów sposobnych do łowów.nianymi pługami orzą. Szkocji i Anglii). Szwecji. a stąd do Holandii. czyli Lieflandia. na cześć jego przodka błogosławionego Michała Giedroycia (por. przez wielkiego owego bohatera Karola Chodkiewicza w Krezach ufundowane349. lisy. który w Krakowie w konwencie św. 348 Chodzi o prepozyturę w żmudzkim Szydłowie. komentarz 272). jak powiedzieliśmy. od zachodu na niewielkiej przestrzeni do Prus przylega352. w naczynia tak srebrne. W pobliżu jest jego prepozytura infułacka reguły św. by mogły podołać tylu pracom. kraina rozległa. Rosieniach. który Biskupstwo w Miednikach (Worniach) istniało od 1417. w domu zaś do uprawy roli. bobry i wszystkich rodzajów zwierzęta. Estonię. INFLANTY Ostatnie do Królestwa Polskiego przyłączone zostały Inflanty. którą nie tak dawno któryś z rodu Giedroyciów we wsi swej dziedzicznej ufundował z zapisem dóbr bardzo obszernych. Łyngmianach. Wikeklandię. Pochowany został jednak ostatecznie w Ostrogu (por. Marka licznymi za życia przymiotami słynął i w aurze świętości w tymże klasztorze. Worniach. braciom św. a katedrę swą i rezydencję ma w Miodnikach347. ponieważ mianowicie w zakonie tym miał niegdyś dziada swojego. ufundowaną zapewne przez biskupa żmudzkiego Melchiora Giedroycia (zm. lecz ścisła i żyzna dosyć. Konie mają do tego stopnia drobne. rysie. gdzie pragnął być pochowanym. w kolegium tym przez pewien czas wykładał poetykę Maciej Kazimierz Sarbiewski. wielokrotnie trawiona pożarami. ponieważ Bóg codziennie chwałę swoich świętych pomnaża348. Franciszka obserwantom przewspaniały klasztor nad brzegiem morza zbudował i w bogaty sprzęt. w owoce i zboża przebogata. Moskwę ma bowiem od wschodu i tylko rzeką Narwą od niej jest oddzielona. Danii i króla Polski. które z Moskwy przybywają. chociaż nie jest piaszczysta. błogosławionego Michała. I dzieli się na osiem ziem: Leitlandię mianowicie. gdyż na wojnie używane są do przewożenia ciężarów. Jest też kolegium księży Towarzystwa Jezusowego dla kształcenia młodzieży. Harrię i Gerwandię. że trudno wprost uwierzyć. Semigalię. 349 Kolegium jezuitów w Krożach ufundował hetman Jan Karol Chodkiewicz w 1614 (fundamenty pod kościół jego fundacji położono w 1621). oddzielał je od Prus wąski wycinek wybrzeża żmudzkiego. poł. 1608). wszystkie teraz przez wojny szalejące w ciągu całych lat ze Szwedem spustoszone są i do różnych panów należą. ok. Tamtejsza katedra– drewniana. Biskupa mają zależnego od Rzymu. Augustyna. [Jest i innych wiele klasztorów znacznych liczbą zakonników. Wirlandię. to jest do Moskwy. gdzie okazał się obrońcą wiary niezmordowanym. komentarz 97). w których są niedźwiedzie. jak w Kalwarii konwent dominikanów.

Kettlerowi. wyodrębnił się obszar dawnego biskupstwa kurońskiego. sekty różnych herezji w sobie utrzymujące. 100 353 . Tamże wszystkie okręty przybywające z zamorskich krajów towary swoje wyceniać i cła uiszczać muszą. by herezja ich nie została wykorzeniona za staraniem tych ojców. a mianowicie wojewodę. księcia Kurlandii i Semigalii353. ojca Gusta- Ostatecznie od 1621. a dalej w żołnierzy opłacanych tak w czasie pokoju. rzeżyckim i lucyńskim. oraz z obwodem marienhauskim. z której utworzono jedno województwo inflanckie. w wyniku wojen w Inflantach. od 1617 w ręku szwedzkim.ważnymi tam zamkami i miastami włada i ma w tej prowincji siedmiu senatorów. Kurlandia i Semigalia od 1569 (włączenie Inflant do Polski) stanowiły lenne księstwo początkowo oddane ostatniemu mistrzowi Zakonu Kawalerów Mieczowych. pośrodku między Rygą a Dyjamentem położonej. jak i w czasie wojny. od 1577 Magnus nosił nawet. 355 Dyjament (Dynemunt. i obwiedzione dwiema fosami po obu stronach wału. i ostrym częstokołem okolone. jest zamek Dyjament355. przy Polsce została tylko południowa część tej prowincji. Z zachodniej części Kurlandii i Semigalii w latach 70-tych i 80-tych XVI w. A nadto lennika dość znacznego. całej prowincji stolicę354. dostały się już wcześniej pod władzę szwedzką. Są też liczne inne w tej prowincji miasta i zamki bardzo warowne i z cegieł prawie wszystkie zbudowane. oni do rebelii podżegli sąsiednie dookolne miasta. 354 W 1621 Ryga dostała się pod władanie Szwedów. Szweda do siebie z wojskiem przywołali i jako dobrodzieja a protektora swej religii przez otwarte bramy wpuścili357. samo miasto murem potężnym. z trzema rzędami machin do miotania pocisków. wraz z zamkiem bardzo szeroka Dźwina oblewa. fortyfikacjami i wieżami gęsto skupionymi zewsząd jest obwarowane. Ryga sama wraz z innymi znacznymi nadmorskimi miejscowościami w mocy Szweda pozostaje. Otóż to tak bardzo bogate i potężne miasto. Dorpacie. Podobnie także w Parnawie. niechętnie patrzyło na to. 356 Kolegium jezuitów założył w Rydze w 1582 Stefan Batory. nie do zdobycia dzięki korzystnej naturze miejsca. Rewel (Tallinn) oraz przyległe tereny Estonii z Harrią i Wirlandią. RYGĘ. w czasie gdyśmy wojną nader ciężką z Turkiem w Wołoszy byli zajęci. Dünamünden) był nie tyle zanikiem. co potężną twierdzą u ujścia Dźwiny do Zatoki Ryskiej. że ogromnie pobożny król przysłał tu księży Towarzystwa Jezusowego i kolegium dla kształcenia młodzieży rozkazał w mieście założyć356. między którymi liczy się także Kircholm nad rzeką Dźwiną. Ponieważ teraz zawarty jest sześcioletni rozejm. o dwie mile od Rygi. tytuł króla inflanckiego). Wielki tu jest i przesławny port: i lubo dwie mile od morza leży. po jego śmierci. w 1583. i po raz wtóry wyładowywać w twierdzy Blockhaus. okręty jednak wszelkiego rodzaju bez najmniejszego trudu z morza pod mury samego miasta podpływają i wracają. Karol Chodkiewicz. nazwany ziemią piltyńską. Wenden. gdzie za zuchwałym przykładem tamtejsze heretyckie miasta również go wezwały. lecz także w Prusach. którzy wchodzą do senatu Królestwa. kasztelana i biskupa wendeńskiego. z powiatami: dyneburskim. skąd później owa wojna z nim tak bardzo trudna dla nas nie tylko w Inflantach przez kilka lat trwała. ponadto zaś dobrze opatrzone w sprzęt wojenny. a zwłaszcza armaty spiżowe. w obfitość żywności. z trzema tysiącami swoich żołnierzy nastąpiwszy w boju otwartym na Karola Sudermańskiego. a także wałem niezdobytym. Dlatego. samozwańczo. bojąc się. 357 Por. wykładał tu przez pewien czas Piotr Skarga. dwie mile od Rygi ku wschodowi położony. wojewodę i kasztelana parnawskiego oraz wojewodę i kasztelana derpskiego. Gdzie zaś rzeka do morza wpada. przejęty we władanie przez królewicza duńskiego Magnusa Wiecka (stąd zapewne nazwa Wikeklandia. pod którym ongi szczęśliwej i świętej pamięci hetman wojsk litewskich. Polska włączyła do Inflant ten obszar. komentarz 354.

Od 1617 Parnawa dostała się w ręce Szwedów. obydwa podobnie wielką klęską Szwedów wsławione: pod pierwszym bowiem siedem tysięcy jednego dnia zamorskich żołnierzy w pień wyciętych zostało. i bynajmniej nie jest gwałtowny albo uparty. lecz łagodny i spokojny. 10000 żołnierza. cztery zaś tysiące do niewoli pojmał358. jak Narwa z portem morskim i dwoma potężnymi zamkami pod Moskwą. jeśli idzie o prowincje Koronie Polskiej podległe. 361 W 1602 Jan Karol Chodkiewicz objął po Janie Zamoyskim naczelne dowództwo w wojnie ze Szwedami na terenie Inflant. którymi Królestwo umacniają i tak bardzo swej wolności bronią.wa. 358 101 . CHARAKTER POLAKÓW Charakter Polaków jest otwarty i szczery. Pozostałe ludne miasta w mocy różnych panów się znajdują. do króla Polski należą. i oni. miasto Rewel z portem pod Szwedem. wyspa Ozylia pod Duńczykiem. Takoż i Wenden nadzwyczajnie wyróżnia się i jako miasto. siły. Znaczny też jest położony wyżej nad Dźwiną zamek Kokenhausen i trochę dalej Wolmar. Lecz teraz znowu [Szwedzi je dzierżą]362. 363 Powołuje się tu Starowolski na dzieło Giovanniego Botero Relazioni universali. 362 W wydaniu pierwszym było: „Gustavus habet” („Gustaw je ma”). dlatego też wojewoda rządzący krainą w tym mieście przebywa. ku obronie poddanych przez króla ustanowiony: podobnie jak w Wenden i Parnawie. dokonanego przez Pawła Łęczyckiego. z zamkiem bardzo warownym na wzniesieniu. szczodrości oraz gościnności tak bardzo skorzy. Dalej następuje Dorpat. odzyskawszy Inflanty od Moskwy. stąd też pierwszym lepszym przykładem uwieść się dają. które są bliżej granic Litwy. i wydanego w Krakowie w 1609 pt. ogarnięta różnymi herezjami. miasto znakomite. Zwycięstwo to zmusiło Szwedów do odstąpienia od oblężenia Rygi (przyniosło też ogromną sławę Chodkiewiczowi). miasto znaczne360. lecz wypędzeni przez wroga. bogactwa. prawa i inne rzeczy. który i całych Inflant był gubernatorem361. Wenecja 1598. miasto z zamkiem. Parnawa na koniec. o ich położenie i naturę. niż oszukać kogo innego. lubo inny był prowincji dorpackiej wojewoda. są skłonni. uprzejmości. wszyscy pociągnęli na Litwę. gdzie król Stefan. 360 Od 1625 Dorpat przeszedł we władanie szwedzkie. Relatiae powszechne abo nowiny pospolite. na granicy z Moskwą położone. wydawszy w nim bardzo silną załogę. zwycięskimi oddziałami pod Kokenhausen dowodził hetman wielki litewski Krzysztof Mikołaj Radziwiłł „Piorun”. sami raczej dać się oszukać. 4000. żadnego kapłana katolickiego nie miała. lecz jeszcze zapra363 W bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 Szwedzi mieli ok. w którym. które takoż Chodkiewicz od Szweda odebrał. że dziewięć tysięcy w pień wyciętych na placu pozostawił. iż obcych i cudzoziemców nie tylko chętnie gościną podejmują. Było tamże i kolegium Towarzystwa Jezusowego. pozostałe. I są to ludzie jednako we wszystkich prowincjach panom i urzędnikom swoim dość ulegli i do towarzystwa. nad morzem leży i ma zamek również znaczny a dobrze umocniony. jako Jan Boterus w swych relacjach mówi . 359 Zwycięstwa nad Szwedami w 1601. Chodkiewicz ok. biskupa katolickiego ustanowił. być może korzystał z przekładu tego dzieła. Teraz pokrótce przyjrzyjmy się i rozważmy charakter Polaków. ponieważ cała prowincja. biskup zaś w Małej Polsce bardzo bogate sulejowskie opactwo cystersów dla zachowania swego splendoru od króla otrzymał. Tyle. jako że nieprzyjaciel był w sąsiedztwie. do tego stopnia wojsko owego zbił. komendę trzymał sam wymieniony Chodkiewicz. pod drugim ponad dwanaście tysięcy wybito. zanim dwanaście godzin upłynęło359. i zamkiem potężnym.

jakby z zazdrości. jak i w zgromadzeniach sejmów i wszystkich niższych sądach rozstrzygających sprawy sporne zobaczysz akta prawne w języku łacińskim spisywane. jeśli z ludu są. tak więc nie pozostaje już nic innego. I plebs nawet wiejski ma zwyczaj stół zastawiać połciami słoniny. a najwięcej jarzynami. perłami i szlachetnymi kamieniami przystrajać. teraz posag córki prostego jakiego szlachcica (czemuż by nie i kupca?) sto tysięcy florenów zazwyczaj wynosi. poetów i filozofów. zwłaszcza w większych miastach i tych. jeśli z roli i zdobyczy swoich uczciwie z rodziną żyli. Następnie o majątki osobiste gorliwiej nie tak dawno zaczęliśmy się troszczyć. lecz obcymi przeważnie wyrobami z dawien dawna posługiwać się przyzwyczajeni. a i to dopiero zachęceni przez cudzoziemców. przy kościołach i widocz- 102 . skoro tu zarówno w kancelarii królewskiej.szają i wielkim poszanowaniem otaczają. także po wsiach. lecz i samo pospólstwo chlebem pszennym i winem przy stole się raczy. lecz prędcy są również do naśladowania obyczajów tych. Istnieli jednak zawsze. jako też i o mężach wykształconych). że jeśli niegdyś wiano senatorskiej córki wynosiło sto grzywien. a na stołach możniejszych tak wyszukane. których dzieła. zwłaszcza cudzoziemców. z czego procesów obywateli i ustawicznych waśni kraj teraz pełen. i Kościół talentami swymi i pismami uświetniają. które to rzeczy na targach. jednak bardziej tam przykładają się do gruntownego przyswajania cudzych wynalazków niż do wynajdywania czegoś samym i niezbyt jakoś starają się w czymś wyróżnić. W rzemiośle wszelako nasi mniej się odznaczają. z którymi po łacinie tak swobodnie mógłbyś mówić. astrologów. do których docierają. liczni czynami wojennymi wsławieni mężowie (o których czyniliśmy krótkie wzmianki. oratorów. Ale przecież nie całkiem zgaśnie u Polaków ten zapal ducha i chwały wojennej umiłowanie. że magnaci największą część swoich dochodów na wonne korzenie i wina obracają. Młody wiek poświęcają zdobywaniu wiedzy. cielęciną. skąd bodaj że i w środku Lacjum tylu nie znajdziesz. cokolwiek zamierzą. co bliżej Węgier leżą. Mimo to nie brak nam sławnych matematyków. Dorósłszy. skoro każdy goni za własnym pożytkiem i chciwością powodowany korzyści szuka. Nie tylko też do obcowania i przyjaźni z kimkolwiek gotowi. POŻYWIENIE I STRÓJ Pożywienie narodu naszego obfitsze jest niż prawie u wszystkich innych europejskich nacji. także i w naszym wieku. inflanckich. A przecież przodkowie nasi dość mieli. baraniną. zasłużonej sławy pozbawione jednak nie będą. znawców prawa i teologów. szlachetnie zaś urodzeni– służbie wojskowej. lecz także niżsi i plebejusze w jedwabie i purpurę się odziewają. ucząc się z zapałem i łatwością języków tych narodów. jako dawniej bywała. zdobywaniu bogactw i chciwości wszyscy już tak się oddajemy. nie zaś sławy albo dobrego imienia. na naczyniach srebrnych jadać. uprawie roli. skąd. teraz już nie tylko przedniejsi. wołowiną. dialektyków. A nadto pozostają Jeszcze wybitni ojczyzny swej luminarze. srebrem się i złotem. mlekiem. i drudzy chętnie również podróżują. srebrem ołtarze nawet po dworach i wsiach przeładowywać. jak tylko złoto i srebro jeść. I nie o rycerską chwałę tak wielka dziś troska. rybami. I nie tylko znakomitsi urodzeniem używają zagranicznych okryć i futer. tatarskich i tureckich wyprawach i w tej ostatniej wojnie pruskiej można było widzieć. wszędzie też ustalił się już zwyczaj konie srebrem zdobić. jeśli tylko za męstwo nagrody nie zbraknie. kapłaństwu i służbie możniejszym. zewsząd się do nas dla zysku zbiegających. nie goniąc za zbytkami zagranicznymi a przepychem. teraz również używają ich niemało. którzy i Rzeczpospolitą. z którymi przestają. jakkolwiek jeszcze publicznie nie ujawnione. Albowiem ludzie nasi mają pojętny umysł i osiągają. W dawnych czasach spożywanie żytniego chleba i piwa z jęczmienia albo pszenicy uczynionego wspólne było dla wszystkich i całkiem zwyczajne. I jedni. jak to w moskiewskich. rzemiosłu albo handlowi się oddają. uczą się czytać i pisać we własnym i łacińskim języku. dalej medyków.

Wkrótce potem. I nie przeszkadza nikomu koszt. kobiety dwukołowymi wozami mianowicie albo karetami zaprzężonymi w sześć koni jeżdżą. nazywanego miodem. Również i do ozdabiania szabel swoich. podobnie jak piwa z pitną wodą gotowanego. płaszcze i inne rodzaje Stroju. u których jest mnóstwo ryb i miodu. albo przynajmniej nie narażać się na wzgardę tych. aby przepysznie ze swymi orszakami odziani. w świąteczne dnie są wystawiane. I widać już teraz kasetonowe stropy w zwykłych domach szlacheckich złotem pokrywane. tak jak się której. hiszpańskich oraz włoskich. czy to zamożnej czy ubogiej. lecz także w zdobieniu pałaców i drewnianych dworów. ani jeden jego rodzaj albo rodzaje . ani stały jest. przy czym najwięcej tkanin jedwabnych różnych kolorów i płaszczy złocistych. lecz jaki się komukolwiek. bogatemu bądź ubogiemu. Pieszo iść drogą. I nierzadko zobaczyć można. jako mężczyźni. jak nie bardzo nawet bogate cały swój ubiór perłami i szlachetnymi kamieniami kosztownymi aż do kostek ozdobiony mają. które nie są niczym innym jak tylko stosem ułożonym do spalenia: z różnorakich sprzętów domowych. Potem zaś. że szlachcic wychodzący publicznie z niewiastą winien mieć do towarzystwa 103 . paradować mogli. gdyśmy z Turkami w Wołoszy wojowali. Jest też w zwyczaju. panterami albo sobolami podbite i bardzo wysokie czapki. wydłużonych. Zazwyczaj jednak wszyscy używamy sukien zagranicznych. i rybami wybornymi aż do zbytku niekiedy są zastawiane. że z tak daleka owe towary są sprowadzane. podoba. albo raczej szpecili ustawicznym zmienianiem. albo konno raczej. przejęliśmy od nich szerokie buty. którzy niekiedy po sześćdziesiąt ubiorów jak najkosztowniejszych dla swej osoby zakupują. Co do ubioru. podoba. Rusini i Litwini natomiast. Tak więc. którzy w domu pozostają. tej ostatniej zwyczajem nosiliśmy szerokie i wydłużone kiereje. choć można ujrzeć naokoło. Atoli mieszczan i szlachty pożywienie o wiele wybredniejsze bywa. zwłaszcza troszkę dalej. łańcuszkach. a stoły ich tuczonym drobiem wszystkich rodzajów. tudzież skrócone i mocno obciśnięte kurtki. lecz także po wsiach okazalej wszyscy mieszkać się starają. gdy wojna była między nami a Moskwą. futra kosztowne. uważa się powszechnie za niezbyt chlubne. mężczyźni zaś albo tym samym sposobem. pewien rodzaj płaszczy żołnierskich. a ściany wnętrz nie tylko najmożniejsi albo najznamienitsi mężowie. czapek i koni. przejęliśmy od nich i ich sprzymierzeńców. dalej dziką zwierzyną i ptactwem. mianowicie niemieckich. Już zaś co do podróży. niemieckiemu ubiorowi podobne. a także służbę swą w podobne odziewają. win. i wszystkie ubiory kobiece z całej Europy sobie sprowadzają. Zagraniczne atoli szczególną cieszą się u szlachty popularnością. gronostajami.nych miejscach. żołnierze zaś najbardziej owej różnorodności strojów są sprawcami. tak niewiasty. nie mniej kosztownych kamieni szlachetnych używają i złota niżeli ich córki i żony. prawa jednak od zbytku Sejmy Rzeczypospolitej nie uchwalają nie wiedzieć z powodu jakiego złowrogiego fatum. odpowiednie dla godności. stanu. wydając najznakomitszą część swoich dochodów tylko na to. angielskich. podczas biesiad i gościn szlacheckich. I nie tylko w strojach ten nadmierny zbytek i zgoła nienaturalność przejawiamy. którzy na niejednej wyprawie bywali. francuskich. cukrów. Tak samo zresztą czynią i niewiasty. naszyjnikach. flandryjskich. aby nie różnić się. do swoich ojczystych je przystosowując. lecz nawet kupcy i plebs miejski najkosztowniejszymi dywanami i obiciami przysłaniają. I nie tylko w miastach. pierścieniach i innych przyborach kobiecych nadmiernie się lubują. skórzane wydłużone nagolenniki. z niezmierną hańbą i wstydem dla przodków swoich. Tatarów. zwyczaj przystrajania koni.albo czterokrotnie wygląd wierzchniej odzieży naszej poprawialiśmy. więcej– jest wielu takich. potraw i innych zagranicznych przypraw albo łakoci bardzo dużo każdego dnia używają. I w ten sposób na przestrzeni jednego tylko dziesięciolecia trzy. wieku czy urodzenia ludzi. młodzi zwłaszcza. jak z tego nadmiernego zbytku najznaczniejsze poniekąd rodziny do całkowitego później ubóstwa przychodzą. ponieważ modę swawolnych żołnierzy naśladują ci. także różnych wonnych korzeni. które w klejnotach. w czasie wojny w Prusach ze Szwedami. często włoskich mistrzów kunszt wykorzystując. obficie używają wina zmieszanego z miodem.

Szlachcie rządy oraz obrona ojczyzny w udziale przypadają. ustanowiono w tym celu umyślne trybunały są- 104 . niejeden dom szlachecki utrzymuje własną służbę. Król z senatem tylko przewodniczy sądom i zgromadzeniom. U prostego ludu o wiele mniejsza jest troska o splendor i napuszoną próżność. ani też pochwyconego głową karać bez orzeczenia senatorów. kiedy gdzie wychodzą. wyjąwszy miejskie niewiasty. do której jest zobowiązana. od służby w jeździe. czyli szlachtę. za popełnienie czynu haniebnego lub ohydnej jakiej zbrodni albo za pospolitą chęć zarobkowania. handel i rzemiosła. chyba że przez sąd udowodnionej.dworzan. którzy również ze szlachty są wybierani i równych z nią przywilejów zażywają. z jednych i drugich natomiast kapłani do służby Bożej powstają. które po części szczodrością królów i władców zostały jej zapewnione. oraz pospólstwo. kłamać jest hańbą i niesławą: i jeśli kto tego rodzaju zarzuty o hańbiącą okoliczność komu poczyni. za postanowieniem senatu Królestwa. do których wniosków się stosuje. znakiem rodowym byli obdarowani albo którzy teraz sami męstwem swoim klejnot uzyskali i publicznie. którą jednakiej barwy ubiorem nie bez kosztów i zbytku odziewać ma zwyczaj. Urodzeni zaś winni być z ojca i matki zarazem szlacheckich. natomiast nielicznych tylko przez nich za okrutne zbrodnie ukaranych. acz tylko za uchwałą wszystkich stanów Królestwa. nie tak prawem i sądem. lecz także do najwyższych nieraz godności i najobszerniejszych dóbr łaskawość królów za zasługi wyniosła. wojny sąsiadom wypowiadają. nawet pod zarzutem zdrady stanu. I cieszy się licznymi a poważnymi przywilejami. nie są zaliczani do rodziny i nie korzystają z przywilejów szlacheckich. urzędników powołuje i zasłużonych nagradza wedle upodobania. pospólstwu rolnictwo. które i same się stroją i starają się mieć jedną albo dwie służące do towarzystwa. jakich mu nie brakuje. Także honory i beneficja rozdziela. prawowitym połączonych małżeństwem: nieślubni bowiem szlacheccy synowie. królewskiego dekretu. Zdradzić. podatki ustalają. dawniej nazywana rycerstwem. jeśli ktoś mianowicie. Za znakomitsze jednak uważane jest szlachectwo z urodzenia niż nadane. nawet jeśli w zupełnym ubóstwie pozostaje. fałszywie przysięgać. dalej na stan duchowny i świecki. by przypadkiem nie skłonił się do tyranii. Przez co wielu zobaczysz miernych urodzeniem i skromnych fortuną. I po to tylko. naturalnie. do służby wojskowej i stanu szlacheckiego są wpisani. przymierza z nimi zawierają. Szlachta. przez apelacje do sądu swojego wniesionych. wszyscy co do jednego razem króla sobie wybierają. A znowu traci się szlachectwo tymi dwoma sposobami: na mocy. kupiectwem się zajmie bądź karczmarstwem czy sztuce jakiej mechanicznej się poświęci. niby na miarę majątku. pierwszą bowiem szlachcica zasadą jest uczciwość. SZLACHECKIE PRZYWILEJE Naród polski najpierw dzieli się na stan rycerski. jak żelazem osobiście mszczony bywa. i swym autorytetem powagi im przydaje oraz imię na dokumentach i tytuł królewski kładzie. rozstrzygać nie może z powodu licznych zajęć. Jest zaś godnością równa sobie cała polska szlachta i żadne starszeństwo czy tytuły hrabiów albo książąt różnicy nie czynią: wszyscy równym prawem i wolnością się cieszą. za męstwo do tego stanu wprowadzeni. których nie tylko do średnich. choćby i najznamienitszego urodzenia. niewiasta zaś także dziewczętami służebnymi ma być otoczona. poniechawszy wojska i ziemiańskiego zajęcia. winnych zaś karze. teraz powszechnie nazywana jest jazdą. A ponieważ król wszystkich sporów i oskarżeń szlachty. a zwłaszcza ktoś z tego samego stanu. gdyby sam sprawował prawo życia i śmierci. sposób bicia monety zalecają i całą zupełnie Rzeczypospolitej administrację w rękach swoich dzierżą. Stąd nikogo ze szlachty więzić nie może. prawa na sejmie przez swoich posłów ustanawiają. Zaliczani zaś do szlachty ci tylko być mogą. po części w drodze zwyczajów i tradycji nabrały mocy. przyrzeczenie złamać. których przodkowie.

I lubo wcześniej chrześcijanami już od dawien dawna byli i umiejętność pisania w wysokim stopniu posiadali– na przykład wszyscy w senacie i urzędach. ma swoje osobne prawa. i te zowią się konstytucjami. częścią– nowszymi i naszymi już czasy– przez samą szlachtę na sejmach. ludowi zaś miejskiemu łaskawie pozwolił przyjąć prawa od pobliskich miast saskich. tak iż podobne jak w swojej ojczyźnie mieli zarządzanie miast i między Sarmatami.dowe do rozstrzygania sporów szlacheckich. ustalone z mocą postanowienia. pierwszy szlachcie prawa ustanowione a spisane nadał. komentarz 39. że stanowi ostatnią instancję. wyróżniali się godnościami burmistrzów i ławników365. z zobowiązaniem wszystkich po równi prowincji Królestwa do Por. głównie na prawie magdeburskim) . lecz od początku państwa aż do czasów Kazimierza Wielkiego wszelkie prawo w mocy panującego spoczywało. łatwo zostaje powstrzymany powagą senatorów. 365 364 105 . dzięki mądrym rządom w Królestwie nazwany Wielkim. które w księdze osobnej przez mężów uczonych ujęte. Szlachta zaś. nie tak dawno ustalona. 1347) i następne normy prawne ujęte w zbiór praw– spisany– powstałe z inspiracji Kazimierza Wielkiego. I utrwaliło się to prawo saskie (które powszechnie magdeburskim jest zwane. PRAWA I STATUTY Praw niegdyś Polacy spisanych żadnych nie mieli. Poza sejmem natomiast król tylko sprawy skarbu publicznego rozpoznawać może. częścią przez królów dawniejszych. dalej także spory tych miast Królestwa. z każdej prowincji. uchwałami własnymi i ustawami królewskimi się posługują. lecz podług zwyczajów tylko i dawnych tradycji Królestwo było rządzone. bardziej nieroztropne przedsięwzięcia króla ganią i w ten sposób wzajemną zgodnością najświętszych tradycji przodków i wspólnej ojczyzny najcenniejszych praw do końca życia bronią. i często mówią mu nader ostre uwagi radząc o Rzeczypospolitej. ponieważ niegdyś z tej metropolii Saksonii zostało przejęte) we wszystkich miastach polskich. którzy wszędzie do Polski dla korzyści swej przybywali. jak świadczą o tym dawne dokumenty. by spory i różnice podług praw i ustaw rozsądzali. które prawem saskim się rządzą. oraz szeroko zakrojoną przez tego monarchę działalność kolonizacyjną i osadniczą (lokowanie nowych miast. I dlatego. tak świeckich jak duchownych. do czego skłoniły go prośby osiadłych tu Niemców. gdzie indziej nazywana parlamentem. Ta forma sądu. statut wiślicki (z ok. albo spory między dzierżawcami w dobrach swoich królewskich. u nas zwana jest trybunałem. odwołania od niego nie ma. jednomyślnością wszystkich mężowie wyłącznie ze szlachty są wybierani i do miejsc na stałe już wyznaczonych wysyłani. którzy z rozkazu księcia byli sędziami prowincji. kłótnie zaś i spory poddanych były rozstrzygane przez orzeczenia ludzi honoru. którzy do zwracania mu na to uwagi przysięgą są zobowiązani i na zmianę w zamku królewskim przebywać muszą. statutami Królestwa są nazywane. tak w określaniu spraw politycznych. jeśli wola. acz za aprobatą króla i senatu uchwalone. które nim do dzisiaj oraz innymi. które jeszcze oglądać można– nigdzie jednak prawo albo statut książęcy nie były ogłaszane na piśmie. gdzie znajdowali się doktorzy praw i mistrzowie sztuk. Kazimierz tedy Trzeci. chyba że na skutek równości głosów spór jakiś odesłany jest do sejmu koronnego i senatu dla rozważenia oraz ostatecznego rozstrzygnięcia364. jacy od Kazimierza Wielkiego aż do zgonu Zygmunta Augusta panowali. jak i prywatnych. do którego każdego roku. Ma tu Starowolski na myśli tzw. One też według wymagań rzeczy i czasów bardzo często są zmieniane. praw nieświadomymi. Jeżeliby więc król kiedykolwiek od zobowiązań swoich odstąpił i bądź to w sądowych. odwoływane lub przywracane. bądź to w innych sprawach czy względach publiczne poddanych przywileje chciał gwałcić.

kuźnic itp. marszałków. i ma w ręku wszelkie sposoby wynagradzania i obdarowywania dobrami. czyli szlachectwa i dobrej sławy. tworzą zgromadzenie i są dopuszczani do narad. dochodami korony366 zarządza i starostwa rozdziela. I tak za jednomyślnym staraniem wszystkich w określonych zaiste a nader wąskich granicach zamknięta jest władza . Natomiast o głowie i honorze szlachty jedynie na sejmie z senatem rozstrzyga.. albo wielu. lecz w drodze elekcji kreowanego. by zwracali jego myśli i czyny ku dobru Rzeczypospolitej. wtedy bowiem tej pierwszej trzymać prawnie nie może. odebrać nikomu go nie można. częścią świeckimi. wedle swej woli i upodobania rozdaje. jakoby trybunów jakichś. Mamy senat ze znaczniejszej szlachty wybrany i do przestrzegania tychże praw powołany. 106 366 .. Elbląga. które prawem lubeckim są objęte. Sam natomiast zupełnie biskupów i opatów mianuje. jako i Królewskie. to jest po utracie wolności obywatelskich. już od chwili przyjęcia religii chrześcijańskiej. czyli wszystkich do pewnego stopnia. Braniewa i Fromborka. którzy. zaprzysiężeni. które w całości niemal prawem miejskim się posługują– co pospolicie chełmińskim jest nazywane– z wyjątkiem trzech miast. z wyjątkiem niektórych praw praktycznych. z wyjątkiem niektórych tylko spraw. Stały też i dożywotni jest to urząd. Pośród senatorów są dwaj arcybiskupi. ani przymierza w imieniu państwa z kimkolwiek zawrzeć. na przykład Litwa i Wołyń. mianowicie biskupa smoleńskiego oraz wojewodę i kasztelana czernihowskiego]. Podobnie Prusy tak Książęce. Mamy tedy króla nie z dziedzictwa. Trzech bowiem nowych dodał Władysław IV. sejmy zwołuje. stu pięćdziesięciu367. albo też jeśli kto osiągnie inną wyższą godność. łącznie ze wszystkich prowincji [. WŁADZA POLITYCZNA Władza w Polsce składa się z trzech podstawowych i prostych form republiki. jako i świeckich. ani podatków czy danin nowych ustanawiać. częścią duchownymi. ani praw nowych spisywać albo monetę bić. A w każdym razie nad duchowieństwem. 367 W pierwszym wydaniu Polonii było: „.centum quadraginta septem”– „. ani podnosić kogokolwiek do stanu szlacheckiego. kanclerzy. i senatu nadmierny autorytet ograniczają. jakośmy wyżej rzekli. z określonymi honorami i godnościami związany. wojewodowie. kasztelanowie i wyżsi urzędnicy. kogokolwiek zechce.stu czterdziestu siedmiu”. Słowem– wszystkie w Rzeczypospolitej godności sam. który jest najwyższym wykonawcą praw ustanowionych na sejmach.. gnieźnieński i lwowski. a wyznaczonych do uchwalania na sejmie praw. które w rozstrzyganiu spraw przestrzegają swoich własnych statutów. królewska nad stanami duchownym i szlacheckim tudzież nad ich poddanymi i dobrami.ich przestrzegania. którzy i władzę króla. dotyczącej spraw Rzeczypospolitej. przydanych królowi. Senatorów. żup solnych. chyba że po jego całkowitej lub połowicznej zmianie stanu. ani rozstrzygać rzeczy jakiejś ważniejszej. król żadnego zgoła prawa nie ma.. Mamy posłów sejmowych. które zakładają rządy albo jednego. Bez rady zaś senatu i posłów nie może ani wojny jakiejkolwiek wypowiedzieć. Tu przez dochody korony rozumieć chyba należy dochody z dóbr królewskich (królewszczyzn) i zyski z ceł. A są oni czworakiego rodzaju: biskupi. a jego sądy ku rozwadze wedle sprawiedliwości i równości. ani odstępować komu cokolwiek z dóbr Królestwa. podskarbich i wodzów wojska. obranych w wolnym głosowaniu każdej prowincji. albo kilku. na wszystkie urzędy i na sędziów wyznacza. wojewodów i kasztelanów. liczy się tak duchownych. jakie tylko poszczególne prowincje mają. w oparciu o równość praw.

wojnicki. w jakim teraz przez nas zostali wyliczeni. wiski. żmudzki. połocki. 2 pozostałej części prowincji. gdyż północna część Inflant była już w rękach Szwedów. czchowski. konarski ziemi łęczyckiej. 371 Feliks Koneczny w cytowanej pracy (s. żmudzki. kaliski. siedemnaste miejsce w senacie zajmował biskup smoleński. bracławski. biechowski. liwski. między wojewodami sandomierskim i kaliskim. sanocki. tak większych. komentarz 100. lwowski. kamieński. do wszystkich nawet najtajniejszych narad są dopuszczani. derpskie i parnawskie. poznański. konarski ziemi kujawskiej. brzeski-kujawski. wileński. miński. inowrocławski. wiślicki. warmiński. który sam jeden tylko spośród starostów wszystkich prowincji i powiatów do senatu wchodzi371. rypiński. przemyski. rawski. chełmiński. wendeński. między wojewodami sieradzkim i łęczyckim). derpski i parnawski. łęczycki. 178) wymienia kasztelana inflanckiego przed czernihowskim. wendeński oraz [smoleński]369. zwanej od 1667 Inflantami Polskimi. nieprzerwanie w senacie zasiadają. bracławski. tak duchownymi. nowogródzki. kowalski. lubaczowski. płocki. Wojewodów jest trzydziestu czterech: krakowski. wołyński. bełski. pomijając stan podziału Inflant na trzy województwa przed 1621. łęczycki. a trockiego na miejscu dwudziestym siódmym. kruszwicki. o którym mówi Starowolski w zdaniu dorzuconym w drugim wydaniu kilkanaście wierszy wyżej. brzeski-litewski. nowogródzki. 370 Od 1621 do 1660 tylko formalnie istniały województwa wendeńskie. mazowiecki. rawski. słoński. brzeziński. kiedy było także trzech kasztelanów: wendeński. płocki. sandomierski. 369 Ostatnie. sieradzki. 372 Por. konarski ziemi sieradzkiej. I ci nazywani są większymi. bydgoski. przemęcki. s. raciąski. między świeckimi senatorami372). zawichojski. przemyski. chełmski. gnieźnieński. kijowski. połocki. 374 Kasztelana sądeckiego wyprzedzał (od 1645. chełmski. a wszyscy w tym porządku. a mianowicie: sądecki374. przed biskupem kujawskim (po arcybiskupach gnieźnieńskim i lwowskim oraz biskupie krakowskim). żarnowski. małogoski. płocki. elbląski. poznański. mścisławski. rozpierski. kamieniecki. wendeński. sierpecki. lądecki. 177) wymienia biskupa wileńskiego na czwartym miejscu. lubelski. Witebski. wileński. sieradzki. W trzecim wydaniu biskup smoleński wymieniony jest we właściwym miejscu. Kasztelanów. wyszogrodzki. wołyński. parnawski375. 177) wymienia starostę żmudzkiego na miejscu dwudziestym dziewiątym. międzyrzecki. chełmiński. radomski. 373 Feliks Koneczny w cytowanej pracy (s. miński. por. połaniecki. Mniejsi już nie tak. podlaski. rogoziński. zakroczymski. krzywiński. komentarz 353). trocki. kaliski. biecki. kijowski. ciechanowski. marszałek wielki litewski i marszałek nadworny Wielkiego Feliks Koneczny w Dziejach administracji w Polsce w zarysie (Wilno 1924. pomorski. kamieniecki. ruski. podlaski. sandomierski. witebski. śremski. nakielski. sochaczewski. jest osiemdziesięciu sześciu: krakowski (który wszystkich wojewodów wyprzedź a i zajmuj e pierwsze miejsce po biskupach. derpski. trocki373.biskupów zaś czternastu: krakowski. lubelski. kijowski. brzeski-kujawski. 107 368 . inowrocławski. oświęcimski. smoleński. wileński368. łucki. gdzie wygłaszają mowy i przy publicznych uroczystościach asystują. mścisławski. parnawski370 i starosta żmudzki. halicki. Po tych następuje wyższych urzędników Królestwa dziesięciu: marszałek wielki koronny i marszałek nadworny koronny. bełski. między wojewodami łęczyckim a brzeskim-kujawskim. spicymierski. gdański. chełmiński. jak świeckimi. smoleński. gostyniński. warszawski. Czerski. 177) wymienia kasztelanów wileńskiego i trockiego wśród wojewodów (wileńskiego na miejscu dwudziestym trzecim. 375 Feliks Koneczny w cytowanej pracy (s. poznański. jak mniejszych. inowłodzki. kujawski. utworzono jedno tylko województwo inflanckie (por. podolski. ponieważ z innymi senatorami. komentarz 279) kasztelan czernihowski. dobrzyński. malborski. derpski. brzeski-litewski. santocki. wieluński.

poszczególnie im przypadających. co Starowolski bardzo trafnie określa. koniuszowie i podkoniuszowie. kanclerz wielki litewski i podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego. a dzielą się trojako: jedni. i choć samo ogromne Królestwo władzy monarszej jest poddane. (w niektórych przypadkach i później). w wojsku i innych rodzajach służby publicznej. referendarze. Ale są jeszcze inni urzędnicy poza zgromadzeniem senatorów. jako i autorytet senatu poniekąd miarkuje. jakbykolwiek był potężny. używa w poselstwach. 108 376 . czyli ziem. podczas gdy Starowolski grupuje osobno ministrów koronnych i litewskich. czyli grodów. ich także król. 178) wymienia obu marszałków nadwornych na samym końcu (por. A chociaż u wszystkich jest stała i niewzruszona wola strzeżenia publicznych wolności i zakresu władzy monarszej. jak np. że bez jego rozkazu niczego zupełnie w Rzeczypospolitej nie czynią. czyli na obszarze albo. komisjach. Trzej pierwsi z nich są heretykami. jednakże królewski majestat tak wszyscy razem czczą. a dla jego bezpieczeństwa i sławy. miała osobnego księcia377. bo każda ziemia niegdyś. nazywani tak od kasztelów. na koniec urzędnicy powiatów. kanclerza wielkiego litewskiego po kanclerzu wielkim koronnym. zwani są urzędnikami całego Królestwa albo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak więc król Polski i pan najwyższy wszystkich prowincji podległych koronie. stolnicy. Wreszcie urzędnicy Królestwa: ci biorą potoczną nazwę od sprawowanych urzędów i funkcji publicznych całej Rzeczypospolitej dotyczących. z pierwotnych podziałów na ziemie i księstwa. kochają i szanują. jak się pospolicie mówi. wedle swego upodobania. komentarz 301). kuchmistrzowie. LENNICY Czterech właściwie lenników ma Królestwo Polskie: księcia Prus378. hetmani wojsk. wszyscy przelać krew są gotowi.Księstwa Litewskiego. jak prefekci miast. każdy pod swoim wojewodą. jak najwyższy podkomorzy. inni. niemniej czujna wolność szlachecka tak majestat królewski. też komentarz 30). woźni trybunalscy i liczni inni. Następnie kasztelanowie. kanclerz wielki koronny i podkanclerzy koronny. podczaszowie. to urzędnicy dworu królewskiego. starostowie i podstarostowie. Wszyscy zaś owi tak znaczni jedynie z woli króla są mianowani. księcia Pomorza380 i księcia Wołoszczyzny381. chorążowie i tym podobni. sekretarze i inni. są jakby zastępcami wojewodów i dowódcami oddziałów szlacheckich. miecznicy. których urzędy ziemskimi nazywamy. a następnie podkanclerzego koronnego i litewskiego. kwestorzy. i tak dopiero do senatorskich godności dochodzą. a którzy stałe swe funkcje mają. por. każdy w swoim powiecie. podskarbi na koniec Królestwa Polskiego i podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego376. 378 Prus Książęcych (od 1525. i w ten oto sposób prawa równości określają i króla. księcia Kurlandii379. w kraju poszarpanym na państewka. ziemi. Wojewodowie to jakby– starożytnych Rzymian zwyczajem– wodzowie województw: skąd także funkcja ich u nas jest taka sama– być wodzami zastępów swoich województw na wyprawach wojennych. ściągania powinności publicznych. i jedynie spośród samej szlachty. są zaś w jednym województwie liczni nieraz kasztelanowie. O podziale urzędów szerzej informuje komentarz 30. czwarty Feliks Koneczny w cytowanej pracy (s. to jednak obowiązany jest żyć w ryzach prawa i uchwał senatu. sędziowie. do zarządzania posiadłościami. wynikając na ogół z tradycji lokalnych. życia i dobra osobistego. łowczowie. 377 Podział i funkcje urzędów w Polsce przedrozbiorowej– niejednolite i trudne często do ścisłego określenia– kształtowały się od wczesnego średniowiecza aż po XVI w.. i wszystkie stany Królestwa.

taką pobożnością się odznaczali. węgierskim lub tureckim. przysięgę wierności mu składali. już blisko siedemset lat nieprzerwanie zachowuje i bogobojnie pielęgnuje. takimi bowiem są w istocie. 380 Lenno książąt pomorskich. w 1569 wydzielonego z Inflant). że wyższych duchownych na pierwszych miejscach w senacie mieć pragnęli i do wszystkich rad ich powoływali. 379 109 . tak jak członki ze swym ciałem złączone być winny [(w posiadanie dopiero niedawno włączona została ta część Pomorza. czyli Wołoszy ludzie. ponieważ po wygaśnięciu męskiej linii ich rodów (z wyjątkiem Wołoszy). skroś całe Niemcy– które z nami sąsiadują i kontakty handlowe prawie Codziennie z nami mają– porozsiewał błędy pod pretekstem wolności czy raczej z nadużyciem jej. nauki owe niby zaraza na zgubę naszą do Polski się wdarły i tak zatruły umysły rodaków. że Hus i Wiclif trucizny w Czechach rozlewali. tylko z Lęborka i Bytowa (por. ani obyczaje ludu w niczym nie naruszały postanowień Kościoła. aby cesarz turecki nigdy bez zgody króla Polski księcia. pobożni królowie każą wprowadzać kapłanów niższego stopnia z kolegiów poszczególnych kapituł katedralnych. Lecz odkąd Luter z innymi swego pokroju ludźmi. za pamięci ojców naszych. komentarz 353). komentarz 320). gorliwości ich powierzając. Polska. księstwa ich do korony powrócić mają. ponieważ samych ich książąt raczej Turek teraz najwyższym jest panem. 382 Por. w całym Królestwie Polskim religia katolicka przeważa i nikt ani do senatu dopuszczony. RELIGIA Chrześcijańską religię naród Polski. za łaską bożą. czyli parlamentów. Lubo w przymierzu równoprawnym. do odnawiania herezji nieprzywykły i nie mogący ścierpieć. nie są jednak naturalnymi członkami Królestwa. ani do niższej ławy powołany być nie może. Niegdyś. był także wierny królowi Polski. poddanych Polsce w 1561 przez Gottharda von Kettlera (por.schizmatykiem. iż w ustalonych terminach dary przysyłają. jak dawniej. Już przodkowie nasi. iż przez lat bardzo wiele różni różnym religiom sprzyjali i każdy sobie wedle własnego sądu Pismo święte tłumaczył. Skąd także ich poddani sami teraz w sprawach poważniejszych do króla. Wołoszy nie wyznaczał i aby ten. Wołoszczyzna (Mołdawia) w ciągu wielu stuleci znajdowała się pod wpływem na przemian polskim. której wszelako majestat tak wielce jest czczony. lecz jako obcy. zawartym między Polską a Turkami gwoli wzajemnego pokoju jeszcze przed wojną chocimską. teraz mają książąt przez Turka wyznaczanych wraz ze strażą turecką. raz porzuciwszy bezbożny kult bożków. jakby do najwyższego pana i sędziego uciekają się i nie mogą być uciskani przez samowładztwo swoich książąt. nie mają głosu w elekcji króla ani udziału w rządzeniu krajem i nie są traktowani na równi z panami naturalnymi. nie wchodzą do sejmu jako doradcy monarchy. chociaż. W wydaniu trzecim zdanie to przeredagowano: „Duo illi haeretici sunt. trzeci schizmatykiem”). z której słusznie książęta szczecińscy corocznie królom Polski winni byli hołd składać)]382. tertius iste Schismaticus” („Dwaj pierwsi są heretykami. kto nie byłby rzymskiego wyznania. Nie tak już Mołdawii. jako lennicy króla. jak inni mieszkańcy Polski. za czasów przodków naszych. Z tej samej również przyczyny teraz jeszcze do sądów trybunalskich. uwolnieni od płacenia danin i przez króla wspomagani. a nie. Lecz teraz znowu. by ani prawa. I gdy najzajaKurlandii i Semigalii (jako księstwa lennego. Wszyscy zaś. Faktycznym lennem Polski pozostawała w latach 1387–1497. 381 Właściwie: hospodara wołoskiego. jako ościennej potęgi. kto władzę książęcą otrzyma. przypisy 320 i 380. Królestwa zwierzchność uznają i hołdy oraz daniny należne na znak podległości w określonym czasie składają. wyraźnie zastrzeżone jest. zaraz po przyjęciu wiary.

nieomal wszyscy już wyplenieni zostali. nigdy jednak. częścią z powodu lichości pozostałej monety. I wielki sekretarz Królestwa zawsze spośród duchownych był. Bardzo wiele używa się u nas teraz zagranicznej monety. łój. ani też nie do pogardzenia bogactwa Polaków. wosk. węgiel ziemny. żelazo. barany. Dalej sól. popiół. proso. podług praw dawnych żyjący. skóry. różne krupy i rośliny strączkowe. choćby i w największej potrzebie Rzeczypospolitej. Są co prawda w różnych stronach na Rusi i Litwie greckiego obrządku ludzie. za wszystkich biskupów ojca. za ich przykładem poprzedni Miłościwy Król Zygmunt III tak srebrne. konopie. pieniędzy za granicą nie żebrano ani nie pożyczano złota. która za towary skądkolwiek wpływa. Ale wreszcie. bursztyn. ołów. purpurę. chmiel. kryształy. a wszyscy kapłani cześć otrzymują. za Kościoła powszechnego głowę. na wzór Niemców. konie. mosiądz. Lecz wartość jednych i drugich sześciokrotnie niemal wzrosła w porównaniu do monet za przodków naszych. skóry miękko wyprawione. lecz zagranicznych. nawet wtedy. za samą już tylko godność kapłańską. po nim zaś później królowie Aleksander i Zygmunt Stary złote monety bili. a najwięcej czeskich dość długo używali. ponieważ kruszce mniej nam były znane. wieprze. na wzór Węgrów bić polecił. lecz nikogo od wiary katolickiej nie odciągają ani swoim złym przykładem nie zarażają. miód. częścią papieżowi posłuszeństwo okazujący. woły. gdyśmy sami jeszcze nie bili monety.dlejsi heretycy. którzy biskupów swoich i licznych opatów mają– ci jednak bardziej ceremoniami liturgicznymi niż dogmatami wiary od nas się różnią. miedź. Wiara katolicka przeto w całym Królestwie przeważa. owies. największą siłą dysponując. już to o zmniejszonej wadze. Niegdyś bowiem własnych pieniędzy Polacy nie mieli. do nadmiernego doszli znaczenia. tak jako apostolską. pszenicę. słoninę i inne niezliczone W wydaniu pierwszym było: „(maxime vero pietate Serenissimi Regis nostri moderni Sigismundi III)”– „(najbardziej zaś pobożnością współczesnego nam Najjaśniejszego Króla Zygmunta III)”. jak i złote. lecz takie. jak to mają zwyczaj czynić heretycy. mak. koperwas. i wszyscy rzymskiego arcypasterza z pełną czcią uznają za biskupa najwyższej rangi. żadnego ościennego kraju pomocy nie potrzebując. dzięki gorliwej czujności świątobliwych przywódców Kościoła i za staraniem mądrych królów (najbardziej zaś– pobożnego Zygmunta III383). że– zgodnie z postanowieniami senatu i ustawami– prastarym zwyczajem urząd i kanclerza i podkanclerzego kolejno w posiadaniu biskupów zostaje. gdy bić je zaczęli: częścią z powodu zbytków i rozrzutnego używania złota oraz jego wywozu za granicę. tyle tylko zyskali. którzy także swoje obrządki i gusła mają. Pierwszy Kazimierz Wielki rozkazał bić miedziane i srebrne. lecz tylko złotej i srebrnej. lazur. przez zbytnią swą rozrzutność. saletrę. mimo daremnych usiłowań przeciwników wiary. pieniądze od lichwiarzy albo innych monarchów na swoje prywatne wydatki czasem pożyczali. częścią nie. lubo na import towarów bardzo dużo się też wydaje. smolę. którzy pod koniec panowania Zygmunta Augusta. króla bardzo mądrego. jęczmień. deski i inne materiały do budowy okrętów i wyposażania domów używane. że oni wszystkie wyprawy wojenne sami dotąd z własnych dochodów przeprowadzają i z własnych majątków pokrywają koszta olbrzymie na koronacje. dobrej jakości i wagi. wesela albo pogrzeby królów swoich. a szczególnie w czasie bezkrólewi. belki. Są też i Żydzi wszędy po całym Królestwie i Tatarzy mahometanie na Litwie oraz Wołyniu. próbowali usunąć arcykapłanów z senatu. I lubo niektórzy królowie nasi. BOGACTWA Ani wielkie są. jak słuszna. Wywozi się zatem z Polski: żyto. wełnę. len. 383 110 . już to mającej domieszkę miedzi. piwo. tak jak i Ormianie.

że nie uważano by nas za całkiem ubogich w porównaniu z innymi krajami europejskimi. cyna i stal. o ile przez nich pierwej siłą nie jesteśmy sprowokowani. wznoszenia wałów. nie mają obowiązku iść dalej niż pięć mil poza granice Królestwa. postanawiamy werbunek żołnierzy pieniężnych. stawić nadciągającemu nieprzyjacielowi czoła pierwej. Kamieniecki z sześcioma tysiącami swoich dwadzieścia pięć tysięcy Tatarów na polu bitwy rozciągnął. i służy do wypadów na otwartym polu. bez których z powodzeniem obeszłaby się ojczyzna nasza. budowy mostów. którzy są sprawniejsi od naszych. Gdybyśmy przeto więcej towarów naszych wysyłali poza granice Królestwa. niż do zdobywania miast cudzoziemskich i potężnych warowni. Stąd też wojsko nasze po większej części z jazdy się składa. rozmaite przyprawy do potraw i przysmaki. złoto. do ucieczki wszystkich zmusił i blisko dziewięć tysięcy trupem położył. i różnych rzemieślników. a więc. jak do prac obozowych. futra wspaniałe. siedem tysięcy zabił i działa wszystkie zabrał. którzy. jak i nie obrobiona. nigdy wojen najeźdźczych sąsiadującym z Polską narodom nie wydajemy. które i ilością towarów. Tarnowski w cztery tysiące dwadzieścia dwa tysiące Turków i Wołochów 111 . w bitwach bywają zazwyczaj tak mężni. złote. wonne korzenie. do kopania fos i sypania szańców. wtedy zaciągamy z Niemiec albo Węgier najemnych piechurów. Tak pod Miłościwym Zygmuntem I (że już dawniejszych pominę) Leśniowski w tysiąc pięćset kopijników na czterdzieści tysięcy Moskwicinów uderzywszy. i mądrym na koniec zarządzaniem gospodarką znacznie nas przewyższają. niż sprowadzamy zagranicznych– zwłaszcza nie tyle koniecznych. powoływanych nie tak do boju. jakimi sąsiedzi nasi granice swoje przed nami zabezpieczają. obicia i inne ścienne zasłony. tak gotowa. tedy natychmiast na sejmach. jak i zamorskie ludy od nas potrzebują. a i to raczej w celu pomszczenia krzywd i odzyskania zagarniętych ziem niż dla zajęcia ich posiadłości i władania nimi. oczywiście. Jeśli przeto zdobywanie jakiegoś miasta podejmujemy. A od nich dla odmiany do nas sprowadza się tkaniny jedwabne. Dlatego także i wojsko nasze bardziej do obrony ojczyzny przysposobione mamy. wizna i inne przetwory rybne oraz na wietrze albo słońcu suszone ryby morskie. wina w końcu. postępując naprzód. dywany. wełniane i lniane delikatniejsze. które zawsze wojnę poprzedzać powinny. w jakie zaopatrujemy inne kraje. że nawet w największych niebezpieczeństwach nie poddają się i ducha nie tracą. Wjeździe natomiast zawsze zadowalamy się naszymi. gdyby mogła wprowadzić skromność życia właściwą starożytnym Lacedemończykom. których tak pobliscy sąsiedzi. równania dróg. Żołnierze tacy. Piechoty natomiast mało mamy. Podobnie też Boratyński. którą prawie wyłącznie szlachta stanowi. szlachetne kamienie. cudowne nad nimi zwycięstwo odniósł.towary. na najsilniejsze wrogów wojska ze szczupłą swoich garstką wychodzą w pole i najczęściej zwyciężają. dla koni i ludzi ozdoby. których wyrób jest u nas mniej wytworny. a że zuchwale z losem swym igrać przywykli. chociaż nie brak nam surowców. WOJSKO Poprzestając na swoich posiadłościach. Sprowadzane są także perły. w dwa tysiące jazdy na trzynaście tysięcy Moskwy natarłszy. nim W granice nasze wejdzie. i tę w całości z chłopów. by. jeśli powszechnym zarządzeniem ze wszystkich prowincji do obrony ojczyzny są wezwani. co raczej zbytkownych– sprawiłoby to. Nadto srebro. i obfitością kruszców. transportu taboru wojennego i armat oraz na koniec do pełnienia straży w samych obozach. czyli ryby morskie. zwłaszcza zwerbowani ze szlachty. Jeśli zaś potrzeba iść dalej. śledzie.

z tych. 385 Chodzi o Mikołaja (Starowolski podaje błędnie skrót imienia „F”. Hetman Jan Tarnowski dysponował siłami wynoszącymi ponad 4000 jazdy. hrabią de Pontibus. bez boju do poddania się wnet zmusił. pod wodzą [świetlanej pamięci Zygmunta III]388. dziewięć tysięcy żołnierzy szwedzkich zgniótł i cztery tysiące jeńców pojmał390. i drudzy zaś w żelazne pancerze oraz szyszaki są okryci. zniszczył w ciągu jednego dnia i oprócz jeńców więcej niż osiem tysięcy zabitych na pobojowisku naliczył387.pobił i pięćdziesiąt dwie armaty zdobył384. a inni w arkebuzy także zbrojni i nazywani są arkebuzerami. pod Kircholmem w Inflantach. i jedni. Zamoyski z niespełna sześcioma tysiącami nie tylko całkowicie zwyciężył arcyksięcia Maksymiliana. 392 Por. wszystkie jego armaty zdobywając. wszystkich niebawem do haniebnej ucieczki zmusił oraz trzy regimenty Niemców z tegoż wrogiego wojska ujął. 387 Chodzi o zwycięską bitwę wojsk polskich pod dowództwem Jana Zborowskiego nad armią zaciężną zbuntowanego Gdańska nad Jeziorem Lubieszowskim koło Tczewa w 1577. 1500 piechoty i 12 dział. 7000 jazdy. drudzy lżejszego. Por. synem Zygmunta. z zamorskich ludzi zwerbowane. który brat udział w bitwie z wojskami moskiewskimi o Wenden (Kieś) 21 X 1578 (w czasie wojny Batorego z Iwanem Groźnym o Inflanty). jedni są kopijnicy i pospolicie zwą się husarzami. zuchwale natarł. komentarz 49. A jest jazda sama jakby czworakiego rodzaju. całe wojsko buntowniczych gdańszczan. Pod królem Augustem. prawie osiemnaście tysięcy w obozie mającego. w niespełna dwa tysiące. lecz i do kapitulacji zmusił389. Tak nasi wroga. Radziwiłł z siedmioma tysiącami nad Ułą trzydzieści tysięcy wojska moskiewskiego zupełnie zniósł i zamek tegoż dnia zdobył385. późniejszego kanclerza i hetmana wielkiego litewskiego. w tym również posiłkowy oddział szwedzki (głównie z Niemców) pod dowództwem Pontusa de La Gardie. Kazigireja Scytę z siedemdziesięcioma tysiącami na Polskę ciągnącego na polach Cykory trzema tysiącami swoich tak przyparł. dwa jego regimenty związawszy. z komendantem ich. armia hospodara Petryły liczyła ok. i do króla pod Smoleńsk przyprowadził391. a następnie smoleńskiego. 112 384 . Chodkiewicz zaś w trzy tysiące. Andrzej Sapieha jest też autorem wiersza opiewającego zwycięstwo wendeńskie. że ów. ponad tysiąc trupem położył i zmusił napastnika do szpetnej ucieczki. 35 000 żołnierza. pt. ochoczo uderzają. komentarz 276. dziewięć tysięcy żołnierzy pod Sztumem mającego. piechota zaś dwojakiego. osiemdziesiąt tysięcy Moskwicinów niespodziewanie pod Kłuszynem napadłszy. nawet najsilniejszego. 20 000 żołnierzy. komentarz 358. I pod Amersztynem na Pomorzu. 391 W bitwie pod Kłuszynem 4 VII 1610 Żółkiewski dysponował ok. wraz na Krym zawrócił. nie lękają się nigdy i w otwartym polu. 390 Por. wiele tysięcy na polu bitwy utraciwszy. Również Koniecpolski niedawno w Prusach z pięcioma chorągwiami jazdy na Gustawa. Dalej. Podobnie Żółkiewski. 386 Chodzi o Andrzeja Sapiehę. w trzy tysiące jeźdźców. a piechoty w ogóle żadnej392. Następnie pod królem Stefanem Zborowski. Z jeźdźców jedni są cięższego uzbrojenia. 388 W pierwszym wydaniu było: „Serenissimi Regis nostri moderni” („Najjaśniejszego Króla naszego współczesnego”). Sława na szczęśliwe zwycięstwo księcia Michała Radziwiłła s 24 000 pod Kiesią. a Dymitr Szujski miał ok. który W 1564 zwyciężył wojska moskiewskie w bitwie nad rzeką Ułą.) Radziwiłła zwanego „Rudym”. których nazywamy ciężkozbrojnymi. d. 21 października 1578. choćby szczupłą garstką wojska jemu nierówni. A Sapieha pięcioma tysiącami Wenden obronił i dwadzieścia cztery tysiące Moskwicinów oraz Inflantczyków w jednej bitwie położył386. Spośród lekChodzi o bitwę pod Obertynem 22 VIII 1531. późniejszego wojewodę połockiego. gdy sam miał niespełna dwa tysiące jazdy. 389 Chodzi o bitwę pod Byczyną.

i gdyby ład. był u nas lepszy. Jak było powiedziane. który jest duszą rzeczy. iż król Polski może mieć bez żadnego żołdu i obciążenia skarbu publicznego dwieście tysięcy jeźdźców. w byle jakie płaszcze odziani. tyle że ci pierwsi jednolitą odzieży barwę otrzymują od króla. tak cała piechota z pospólstwa. że jest szlachcicem. POTĘGA Siły Polski i liczebnością. z okręgów Rusi pobliskich Scytii. byleby w sztuce wojennej był biegły i w boju szczęśliwy: w przeciwnym razie zaraz go zrzucają i kogo innego na jego miejsce obierają. którzy. prócz niewielu tylko oddzia393 Por. Żadnej zgoła z wymienionych rzeczy stosownie do potrzeb nie mamy. jak powiedzieliśmy. i znakomitszych. wystarczająca ilość broni i dbałość o umocnienia. Przy tak wielkiej przeto liczbie szlachty. komentarz 3. mają swego własnego wodza oraz własną taktykę obozową. Do potęgi bowiem i siły każdego narodu potrzebna jest znaczna liczba bitnych mężów. obfitość żywności. jak nawet i wódz sam. bądź pieszo walczą. co by mogły niespodziewany najazd wroga jakiegoś powstrzymać. cóż dziwnego. gdyby męstwo rzeczywiste. i naturą są takie. lubo niektóre z nich są u nas niekiedy znakomitsze niż u innych narodów. U Kozaków zaporoskich przeciwnie. która prócz rzemiosła wojennego innego zajęcia nie ma. z których każdy własnym kosztem albo z tego tylko tytułu. dopóki się albo wojna nie skończy. Co się zatem tyczy mężów do wojny sposobnych i wojskowo doświadczonych. których szczególnie strzec należy. którego spośród swoich wybierają. że już kilka razy w naszym wieku Konstantynopol był w trwodze. do tego stopnia. Z pieszych zaś jedni. Jak przeto cała prawie jazda nasza (prócz ciurów) ze szlachty jest. również jako żołnierze kozakami nazywani. prawie wszyscy konie i wozy mają. dlatego nieliczni na urzędach znakomici. w przeciwnym bowiem razie ogołocone zostałyby graniczące z potężnymi sąsiadami prowincje. morzeni płyną i niepokoją tureckie dzierżawy. zowią się hajdukami. i drudzy pancerzami są okryci i wspólnym imieniem kozaków są nazywani. że kilka zaledwie królestw Europy im dorównuje. niewątpliwie przewyższalibyśmy wszystkie razem narody Zachodu. i ta ogromna. drudzy natomiast w sajdaki i krótsze lance są uzbrojeni. bądź wreszcie na czółna swe wsiadłszy. tamci. drudzy to Kozacy zaporoscy. że nie szukamy wodzów na czas wojen u nikogo. nie zaś bogactwa albo starożytność rodu do godności i urzędów Rzeczypospolitej wynosiły: lecz ponieważ ubogim być wadą jest w naszych czasach haniebną. przy czym i jedni. oprócz dowódców oddziałów i oficerów hajduków. pewne jest. żadne zaś nie przewyższa. albo przez króla na leże zimowe wszyscy nie zostaną rozpuszczeni. liczba szlacheckiego rycerstwa przez zły Rzeczypospolitej rząd żadną miarą równocześnie zebrać się przeciw wrogowi nie może. gdyż w miastach zgoła nie mamy żadnych załóg wojskowych. nieliczni w wojsku sławni.kozbrojnych następnie jedni w arkebuzy wydłużone. tak setnicy i tysięcznicy. lądem i morzem Scytów taurydzkich oraz Turków ustawicznie wojną niepokoją i najczęściej bardzo głośne zwycięstwa nad nimi odnoszą. lecz najlepszych dowódców pośród swoich mamy? Mielibyśmy znacznie więcej. chłopem jest. Wszyscy zaś oni spis albo szabel i rusznic w bitwie używają. którymi następnie otaczają swoje obozy i w bitwach jako szańców albo ogrodzeń przeciw impetowi wrogów ich używają (lecz tych szerzej opisaliśmy w Rycerzu polskim dla papieża Urbana VIII393) i w zależności od sytuacji czy konieczności bądź to na koniach. służyć dopóty powinien. 113 . których zaciąga się z Polski albo Węgier. dostatek pieniędzy.

sto tysięcy jazdy na wojnę. wciąż trzeciego obwołania wyprawy wojennej niedorzecznym zwyczajem wyczekując. Jak był rozkaz. wtedy uciekamy się do pospolitego ruszenia Liczebność wszystkich wojsk pod wodzą Władysława Jagiełły w bitwie grunwaldzkiej ocenia się na ok. za co przez szlachtę albo o złe rządy są pomawiani. w czasie wojny domowej. zgromadził. którzy chcieli z własnej woli królowi swemu towarzyszyć. nieszczęściu owemu starając się zapobiec. I takoż miał sto tysięcy pod Lwowem. A gdy się już zbiorą na wyznaczone miejsce. zebrały! Lecz przy tak wielkiej liczbie dwu rzeczy koniecznie potrzeba. Lecz również i królowie sami niekiedy leniwie na wyprawę ciągną. gdy na Wołoszczyznę ruszał. i leniwie szlachta pod znaki się gromadzi. z Polski tylko i Rusi. tyle co i Władysław Jagiełło niegdyś przeciw pruskim Krzyżakom pod Grunwaldem był zebrał394. gdy mimo to większa część Królestwa zachowywała spokój i nie podniosły broni przeciw królowi prowincje. Pomorze. sto i dwadzieścia tysięcy zbrojnych miał z samej Litwy i podległych jej prowincji. z wyjątkiem pewnych magnatów. że go zatrzymać zaciężnym wojskiem hetmani nie zdołają. jako to gdyby albo podatki na zaciąg nie wystarczały. gdy [świetlanej pamięci]395 Zygmunt III ogłosił pospolite ruszenie szlachty. 45 000 ludzi. 396 Ma tu Starowolski na myśli tzw. luterską herezją wtedy ogarnięte. wtedy złączonych siebie i uzbrojonych widząc. bez którego wojna podjętą być nie może. osiemdziesiąt tysięcy szlachty. wyprawę wojenną przedsięwziął. które teraz do Księstwa Litewskiego wchodzą. oprócz Rusinów i Litwinów. Brat zaś jego. żonami i dziećmi.łów na Rusi. hospodarowi wołoskiemu. i zbyt się gnuśnie żegnają z gospodarstwami swoimi. por. Moskwicina. wojska kwarciane. Przeciw tymże Teutonom syn jego. gdy jeszcze Prusy. 395 W wydaniu pierwszym było: „Serenissimus Rex” („Najjaśniejszy Król”). z prowincyj Wielkiego Księstwa Litewskiego pięćdziesiąt dwa tysiące przeciw Moskwie pod Orszę ściągnął. 114 394 . żadnego województwa Litwy do udziału nie wzywając. albo wróg tak był potężny. Niestety. większość czasu na różnych zabawach trawiąc. zbrojnych zebranych pod Sandomierzem na osiemdziesiąt tysięcy oceniano. albo pretensje owej znosić muszą. gdy Inflanty jeszcze do nas nie należały ani Kurlandia. Stąd Rzeczpospolita. pozostawiwszy innych do obrony prowincji. Już zaś wrogów ze wszystkich stron silnych i nie nazbyt uczciwych mamy. oprócz dworzan i ochotników. z samej tylko Polski sześćdziesiąt tysięcy jazdy pod Chojnice wyprowadził. własnym sumptem wystawiony. Tegoż z kolei syn. Niemniej jednak może mieć król Polski. albo przeciw królowi. gdyby się wszystkie prowincje Królestwa. bardzo ludne prowincje. Tatara. jako że i sejm najpierw przez tyle niedziel odbywa się. zawsze jednak chciwie czyhają na ojczyznę naszą i zagrażają nam przy każdej sposobności. zaciężnym żołnierzem zwykłe wojny prowadzić postanowiła396. przyprowadził). Podobnie jego syn. Już zaś w naszym wieku. które w prowadzeniu wojen najbardziej są skuteczne. pospolite ruszenie szlachty na ostateczny jakiś przypadek przewidując. którego władcy. Zygmunt August. cóż dopiero. Zygmunt I. niewielu tylko z Rusi zaciężnych żołnierzy z księciem Mikołajem Mieleckim wezwawszy. komentarz 48. do korony polskiej przyłączone nie były. Także w niedawnej srogiej wojnie z Turkiem. Inflanty i Żmudź. Dane z następnych przykładów wyliczonych przez Starowolskiego są często również mylne. przeciw Stefanowi. stworzone na mocy uchwały sejmowej w latach 1562–63. gdy przeciw Teutonom na Inflanty. stojących na straży przed Tatarami. Jan Olbracht. to już liczbę prawie pięćdziesięciu tysięcy osiągnięto (z eskortą króla. Szybkości mianowicie i posłuszeństwa. spośród których z kolei większa część albo raczej uczciwsza przy królu samym stanęła. który piechoty niemieckiej dość znaczny poczet. mimo różnych przymierzy i tylekroć powtarzanych przez nas zbliżeń poprzez zadzierzganie pokrewieństw. Szweda i plemię niemieckie. Kazimierz. Kurlandia. Turka. albo przeciw senatowi się burzą. gdy z uszczupleniem własnych dochodów płacić coś szlachcie przychodzi. choć zaledwie trzy albo cztery województwa pod Lwów ściągnęły.

lecz co każdy żołnierz przypadkiem spotka. równie jak inne urządzenia ojczyzny. takie. Niemniej my. Gdyby im tedy z całego Królestwa wybraną młodzież przyłączyć i wyćwiczyć w sztuce żołnierskiej pod komendantami i tysięcznikami szlacheckimi. więc zupełnie już użyteczne być nie może. W ten sposób również piesze wojsko. albo niezawodnie zaniedbane będzie. zakończoną klęską i śmiercią samego hetmana (6 X 1620). Gdyby tedy stany Królestwa pragnęły poważnie troskę o sprawy wojenne traktować. idącego naprzeciw zatrzymał397. bez trudu możemy zgromadzić. W niesławie stąd powstałej i złych nawykach wszyscy pospołu się pogrążają i albo nie chcą słuchać wodzów swoich. którzy wszyscy z pospólstwa są. z inwencji króla Augusta. Przykład mamy w Kozakach zaporoskich. jakim samo jest. Co do żywności zaś. jakby ha pograniczu stojąc. Pozostali wszyscy. ażeby ją poprowadzić na pomoc wojsku wysłanemu z synem. mimo to jednak w swych obozach mają dyscyplinę starożytnych Rzymian. choć przecież piętnaście tysięcy wynosić powinno398. jak to uchwalono na sejmie. i owszem. hetmana z siedemdziesięcioma tysiącami wojsk komputowych poza granice Królestwa na Wołoszę wysłano. w każdej wyprawie wojennej cierpimy głód i najczęściej od sprawy bliskiej końca odstępujemy niechlubnie z powodu niedostatku żywności. dokąd wojsko wysłać postanowi. boć Królestwo Polskie może inne dwa podobne królestwa. ze wsi i miasteczek naszych zebrani i żadnym wykształceniem nie obdarzeni. Gdyby natomiast Rzeczpospolita najpierw żywność przygotowała tam. upał i prace obozowe znoszą z większą wytrwałością ducha niż Węgrzy czy Niemcy. można by bez żadnej wątpliwości dwieście i więcej tysięcy najznakomitszej piechoty ze wsi i miasteczek zebrać. tak z miast. zamiar wyprawy łatwo do pożądanego końca byłby doprowadzony. a męstwem wojennym i spraw żołnierskich znajomością żadnej w świecie nacji nie ustępują. lecz Stefan Batory na mocy uchwały sejmowej z 1578. które. a zaopatrzenie to. co dla każdego jest oczywiste. a później ze szlachtą i służbą w obozie się dzielą. Wszystko to dzieje się z opieszałości wodzów albo raczej stanów Rzeczypospolitej. nigdy w tych stronach zaopatrzenia nie starają się wcześniej przygotować. 398 Ma tu Starowolski na myśli piechotę wybraniecką (l „wybraniec” z 20 łanów. która by nawet największemu wrogowi ojczyzny bez trudu stawiła opór. kazał zwołać szlachtę pod Lwów. przy czym tylko z królewszczyzn). przez chciwość starostów za opłatą zwolnieni i wiejskim pracom przypisani. 397 115 . iż w czasie wojen król Polski mógłby wyżywić bardzo wielu. albo zupełnie zaniedbane zostało. albo rozbiegają się. aby w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w każdym województwie odbywał się przegląd zbrojnych i aby każdy wojewoda wciągał do rejestru nazwiska szlachty w jego województwie zamieszkałej. oglądaliśmy. lecz także mięsem i innymi produktami podtrzymywać. Chodzi o wyprawę cecorską hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego w 1620. albo umierają. jak spośród wiejskiego ludu wybrane. gdy barbarzyńca sześćset prawie tysięcy żołnierzy na nas prowadził. z pewnością o wiele większe postępy w wojnie byłby poczynił i większą sobie chwałę u potomnych zyskał. Żeby przeto do tego rodzaju wyprawy szlachta bardziej przygotowaną być mogła. to pewne jest. karę losu na kraj ściągając. którzy powietrza naszego cierpieć nie mogą i albo uciekają. I gdyby wtedy szybciej przybył.wszystkiej szlachty jakby do ostatniego ratunku. Go jednak. ustanowione zostało już dawno publiczną uchwałą sejmów. pragnienie. jak głód. aby. zorganizował ją jednak nie Zygmunt August. zmarniało już prawie i zaledwie kilkuset żołnierzy liczy. Tak postanowiono uczynić w niedawno minionej wojnie z Turkiem. skoro gdzie jaką wojnę wydadzą. jakimi chwalebnymi czynami odznaczają się w wojnach. nie tylko zbożem. to rabuje po drodze. A przecież widzieliśmy na żołd zaciągniętych. Polacy. Król zaś. żaden zgoła na świecie monarcha chrześcijański równej królowi Polski siły w swoim królestwie by nie miał. dzięki obfitości wszystkich rzeczy. pendent żołnierski odłożyli.

tak jakeśmy i dotąd bronili walcząc z wrogiem raczej w otwartym polu. Oni też. Zbaraż. Ponieważ jednak bynajmniej nie jesteśmy żądni zajmować cudze. że panowie Królestwa i niekiedy bogatsza szlachta mają zwyczaj przyprowadzać do obozu całe chorągwie jazdy i oddziały kosztem własnym wystawione.niedawno przez Miłościwego Króla Władysława IV urządzone. żołnierze sprzysięgają się łatwo na zgubę ojczyzny. czegośmy już nieraz doświadczyli. Moskwę nie tylko powstrzymaliśmy. któregośmy wprawdzie tak niegdyś. Międzyrzecz. rodzimych zdrajców. od dawna nie nazbyt są uzupełniane. jakkolwiek one. bądź podstępu wojennego używając. tymczasem. Lecz nawet i te podatki bądź opieszale są ściągane. ponieważ król czy Rzeczpospolita żadnej zbrojowni publicznej nie ma. skoro przecież i kamieni. jako są Zamość. na prowincje nakładany jest podatek i są ustanawiane daniny doraźne. gdyby je rozważnie ustanawiać i przechowywać w pogotowiu. iż nie ma w Polsce zgoła żadnych znaczniejszych. piersiami własnymi odrzuciliśmy. swoje z łatwością możemy obronić bądź to piersiami własnymi. w bliskości się znajdują. Ale że i Polska sama nie jest w metale uboga. zarówno sami z miłości Ojczyzny na wojnę idą. wygnać jednak z prowincyj ostatecznie nie możemy. częścią ponieważ przez gnuśność niejaką nie jesteśmy przysposobieni do zdobywania obronnych miast. lecz wtedy dopiero. zwłaszcza że i mistrzów sztuki odlewniczej w Królestwie mamy. i wapna. Dubno i inne mniejszej wagi. gdyśmy jeszcze nie podjęli wojny. gdy sejm postanowi wojnę. rozrzucone w wielu miejscach. albo ze swoich arsenałów. Mołdawię i Besarabię nawet prywatni niejednokrotnie plądrowali i książąt tamże według woli swej ustanawiali. bądź nie bez uszczerbku do skarbu wpływają. nietrudno jest o uzbrojenie. Tatarów nazbyt często na Ruś wpadających znacznieśmy poskromili. i narzędzi żelaznych oraz drzewa wszędzie w Polsce wielka obfitość się znajduje. gdy chciwi dowódcy sobie starają się żołd zatrzymać. Lecz]399 o wiele większe i porządniejsze mają miasta. częścią ponieważ prowincje owe raz jeden świętych mężów wyrzuciwszy. nie pragną ich W pierwszym wydaniu było: „sed quae negligentissime asservantur” („lecz te w wielkim zaniedbaniu są utrzymywane”). gdyż większa część do prywatnej kiesy wpada. które tychże nadmiar mają. Nieśwież. Są wprawdzie w kilku miejscach składy większych armat [. niekiedy w czterdzieści tysięcy wojowników zebrani. gdyby Rzeczpospolita na to wysiłek swój skierowała. Podobnie i Kozacy zaporoscy czynią. tych w skarbie nigdy gotowych nie ma. Król zaś. częścią ponieważ heretyków wszędzie mu sprzyjających. żadnej twierdzy silnej nie mając. Tak Niemców. i żołnierza samego posłuszniejszym podczas wojny mieli. Pozostaje jedynie sam Szwed. i Niemcy. razem zebrani. gdy przygotowania wojenne tego wymagają. bez trudu może uzbrojenie uzupełnić albo z miast bogatszych. lecz również jej całe imperium wielokrotnie spustoszyliśmy zupełnie. odpędziliśmy. naczelnemu wodzowi towarzyszą. szczerze przyznać trzeba. konieczne dla zakończenia wojny. Wołoszę. dokądkolwiek wyprawę podejmuje. Łańcut. jak również szlachta niektóra i najmożniejsi w Królestwie. zaiste i wojska nasze szybciej byśmy na wrogów wyprowadzali. Co do fortyfikacji wreszcie i twierdz. Ubożsi zaś liczni. bez żołdu.Już zaś co do pieniędzy. przez co ochotnikami są nazywani. Lachowicze. To tylko bodaj najwięcej króla Polski czasu wojny cieszy. jak i teraz w boju zawsze zwyciężali. jak i działa wielkie z wszystkimi potrzebami ciągną. często ojczyznę naszą napadać usiłujących. to każdy ją sobie prywatnie z Niemiec albo jakiegoś innego pobliskiego kraju sprowadza. którą w broń zaopatrzyć by winien. bądź wałem się otaczając. Tak Turka. 399 116 . z całą swą potęgą idącego. Pozostałe wszakże bez trudu by mogły być bardziej umocnione. Ale jeśliby je ściągać trochę bardziej systematycznie. gdy wojna jest ogłoszona. wodza sobie spośród siebie jakiegoś dzielnego wybierają i dobrowolnie. pozbyć się nie możemy. i to rozproszonych po prowincjach i Królestwie. oprócz kilku zamków prywatnych. z samej tylko miłości Ojczyzny. Co do broni zaś.

i daj nam rozstrzygnięcie i rozejm. a nie udręczeń. istotnych rzeczy zaniedbanie wokoło. władzy lekceważenie. ostygnij i zamilknij. i tą jakby publiczną karą do opamiętania się dobrotliwie nakłania. Okaż nam. mniej publicznymi sprawami.. częścią również i stąd. któregośmy zawsze lekceważyli. KONIEC 117 .wcale. co za wszystkie występki publiczne w Ojczyźnie naszej bezkarne tym nieprzyjacielem nas karze. szlachty nieposłuszeństwo. Lecz. swoje plany pokoju. bezbożnymi ludźmi się zadowalając.. mieczu Pana. iż owładnięci występkiem i zepsuciem ludzkim naszych czasów. że trudno nam ujść gniewu Bożego. Częścią wreszcie i stąd. abyśmy żyjąc wysławiali Ciebie. skąd panów ustawiczne waśnie. a bardziej żądzą posiadania jesteśmy pochłonięci i każdy z nas o prywatę zabiega. jak długo jeszcze nie spoczniesz? Wnijdź w pochwę twą. Panie. O. dworu podejrzewanie.

Historia sztuki polskiej w zarysie pod red. Kazimierza Lepszego. l-2. Benedykt Zientara. Ireneusz Ihnatowicz. Warszawa 1971 (głównie mapa 8: Polska i Litwa za Jagiellonów XV w. Jarema Maciszewski. z prac ściśle naukowych i niekiedy popularnych. poznańskiego i warszawskiego. Oto one. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej polewie XVII wieku.. t. łódzkiego. słowniki– Atlas historyczny Polski pod red. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764 pod red. Dzieje administracji w Polsce w zarysie. Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia pod red. atlasy. l–17 (72 zeszyty). (powojenne). Jerzy Z. Władysława Czaplińskiego i Tadeusza Ładogórskiego. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. W blaskach epoki Odrodzenia. 5. Warszawa 1968. Semkowicza. przez Cz. Genealogia sarmatyzmu. Zbigniew Landau. Warszawa 1946. Kazimierza Lepszego. Kraków 1964. 3. Polski słownik biograficzny. l–28. Adolf Pawiński. Maly slownik historii Polski pod red. Wielka Encyklopedia Powszechna. l–42. jak również tekst wstępu. t. Władysław Czapliński. Podrywa Encyklopedia Kościelna. Warszawa 1879–1902. Atlas zabytków architektury w Polsce. Łoziński. Tadeusza Dobrowolskiego i Władysława Tatarkiewicza. Adam Miłobędzki. Alma Mater Jagellonica. Piotrowicza i Wl. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słouiiańskich. Nankego. Warszawa 1904–15. 5. Kraków 1958. Studia i szkice z przeszłości Uniwersytetu Krakowskiego. Henryk Barycz. encyklopedie. Adam Miłobędzki. Warszawa 1962–70. t. Siuszniejsze natomiast będzie chyba podanie w tym miejscu wyboru tylko ważniejszych prac. Kraków 1935. t. Kraków 1965. Warszawa 1966. już choćby ze względów objętościowych książki. Podawanie literatury przy poszczególnych komentarzach (poza niektórymi wyjątkami). t. opracowania: Henryk Barycz. wyd.KOMENTARZE INDEKS OSÓB I RZECZY ILUSTRACJE SPIS ILUSTRACJI KOMENTARZE Przy opracowywaniu komentarzy korzystano z wielu bardzo różnych w swym charakterze publikacji: od ogólnych i obszernych opracowań do niewielkich. l. wyd. t. Warszawa 1859–68. Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia. Warszawa 1968. Warszawa 1969. Zarys dziejów architektury w Polsce. Wrocław 1967. lubelskiego. Warszawa 1959. opracowywany i wydawany (od lat pięćdziesiątych) przez IS PAN (początkowo PIS)– zeszyty województw: katowickiego. t. Życie polskie w dawnych wiekach. szczegółowych artykułów. Kraków 1957. l–16. l. 2. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa 1968. z literatury najnowszej i dawniejszej. Warszawa 1969. Warszawa 1965.. Antoni Mączak. Maly atlas historyczny oprać. l–13. Władysław Łoziński. O Polsce siedemnastowiecznej. wyd. 118 . wyd. wyd. Orgelbranda). opracowana przez Wtadyslawa Semkowicza). nie wydaje się konieczne. Tadeusz Mańkowski. Kraków 1969. na których oparto informacje komentarzy.. wyd. krakowskiego. Encyklopedia Powszechna (S. Warszawa 1967. kieleckiego. Tadeusza Łepkowskiego. l-2. L. 2. t. Katalog zabytków sztuki w Polsce.. Władysław Łoziński. Wilno 1924. Konstanty Grzybowski.. Prawem i lewem.. Feliks Koneczny. Henryk Barycz.. 1935–72.

Jaremy Maciszewskiego. Setnik pisarzom polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzom polskich. Kultura pod red. Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką. oprac. Piękno wielorakie. Warszawa 1969. Warszawa 1965. Władysław Tomkiewicz. Polska XVII wieku. 1216. w serii: „Źródła dziejowe”. Warszawa 1966. Sztuka baroku. Państwo.Polska XVI w. Janusza Tazbira. Warszawa 1883-95. przekład i komentarze Jerzego Starnawskiego. 119 . Warszawa 1971. Stanisław Żółkiewski. Kraków 1970. wstęp Franciszka Bielaka i Jerzego Starnawskiego. pod względem geograficzno--historycznym. Andrzej Wyczański. Społeczeństwo. t. Szymon Starowolski. Początek i progres wojny moskiewskiej.

Fot. 7. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie.Fot. Norymberga 1696. Rycina z dzieła J. Widok miasta w 1657 r. z dzieła Polska. Karta tytułowa drugiego wydania Polonii (1652.. Reprod. XVII w. Brauna i F. 11. Miedzioryt wg rys.. : 3. Suyderhoffa wg portretu P. J. Kraków. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustavo gestis. t. Widok miasta na pocz. Norymberga 1696. Piotrków. Karta tytułowa polskiego przekładu Polonii (1765. Norymberga 1696.Zaklad Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Norymberga 1696. XVII w. Widok miasta i zamku w latach 1655–57. Widok miasta na pocz. VI. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustavo gestis. E. 13. Karta tytułowa trzeciego wydania Polonii (1656. VI.). w. Kolonia 1617. Norymberga 1696. 5. J. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. E. Piskadło.. r. Widok miasta na pocz. z dzieła S. II. Widok miasta i zamku w 1657 r. XVII w. z dzieła Polska... Władysław IV. Miedzioryt wg rys.Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. wg egzemplarza w Bibliotect Narodowej w Warszawie). Pińczów. VI. Iłża.. 4. 6. 120 . t. XVII w. wg egzemplarza w Bibliotece Narodowej w Warszawie). J. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pińczów. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie.. Łowicz. z dzieła S. E. Fot. Widok miasta na pocz. z dzieła S. Piskadło. J. XVII w. J. Kolonia 1617. Fot. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. Piskadło. wg egzemplarza w Bibliotece Narodowej w Warszawie). Puffendorfa De rebus a Carolo Gustaw gestis. Kraków (b. Brauna i F. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. 2. Soutmana z l. jej dzieje i kultura. Brauna i F. Fot. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej W Warszawie. Fot. 12. J. t.. z dzieła S.. Zygmunt III. 14.. Rycina z dzieła J. 9. Sadelera z 1604 r. Sztych A. Norymberga 1696. 8. jej dzieje i kultura.). Kolonia 1617. Widok zamku w latach 1655–57. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustavo gestis. E. Kraków (b. Fot. II.. Widok zamków w 1655 r.VI. Biecz. Fot... Rycina z dzieła J. Miedzioryt wg rys. Fot. Dahlberga. Dahlberga. Kolonia 1617. Rycina z dzieła J. Bydgoszcz. A. Karta tytułowa pierwszego wydania Polonii (1632. Dahlberga. Dahiberga.Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. wg egzemplarza w Bibliotece Narodowej w Warszawie). Widok miasta w 1657 r.. E.ILUSTRACJE 1. Miedzioryt wg rys. Piskadło. A. Brauna i F. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustaro gestis. Fot.. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustaw gestii. Sandomierz. t. Dahlberga. 10. poi. Fot. Fot.. t. E. A. Fot.. 15. Miedzioryt wg rys. 16. r.. Fot. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. z dzieła S. Dahlberga. A. Sztych J. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Łowicz. t. z dzieła S. w. Reprod. Miedzioryt wg rys.

XVII w. z dzieła S. 22. XVI w. 30. J. 21. Miedzioryt wg rys. Fot. Reprod. „Wnętrze kuźnicy. XVII w. Fot. t. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. Fot. z dzieła J. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. S. Brauna i F. S. Hogenberga Theatri firaecipuarum totius mundi urbium. 19.). Fot. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. VI. della Belli. Fot. (z miesięcznika „Arkady”) A. t. Warszawa 1960. z dzieła S. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustaco gestis. Królewiec. t. t. z dzieła S. 28. Rycina z dzieła J. J. III. Fot. Fot. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Obrady Senatu. Kraków 1969. Kolonia 1616. St. Brauna i F. Kolonia 1617. Senisson. Herburta z 1570 r. 18. E. II. Zamek Królewski (Dolny). (przeróbka z drzeworytu w Statutach J. Gieysztorowej.. ze zbiorów A. Wilno. Agricoli z 1561 r. Fot. Przemysł. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. Brauna i F. t. XVII w. Widok miasta na pocz. poi. 31. Rycina z dzieła J. Senisson Na wyklejce: mapa Polski XVII wieku. Widok miasta na pocz. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. 121 . Fot. Jeździec polski z l. III. r. Widok miasta na pocz.. Grodno. Drzeworyt z 1619 r. Janowiec. Brauna i F. II. Agricoli z 1561 r. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Senisson.. XVII w. z dzieła Polska. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustaso gestis. Semkowicza i A. Kraków (b. t. Widok miasta w 1657 r. XVII w. Brauna i F. Norymberga 1696. Łozińskiego Życie polskie w dawnych wiekach. Reprod. Norymberga 1696. Dahlberga. Sąd ziemski. W. Kolonjia 1616. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rycina z dzieła J. VI. poi. Fot. E. Dahlberga. II. S. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. Gdańsk. z dzieła J. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. S. Zamość. St. Norymberga 1696. fot. Wielki piec hutniczy. Widok miasta w 1655 r. Reprod. Miedzioryt wg ryt. Mohuczego w byłym Muzeum Rumiancewa w Moskwie. XVII w. Drzeworyt z De re metallica J. S. Bystronia Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. t. 29. Żaboklickiej opracował A. Według map I. Fot.. Reprod. E. Senisson. Kolonia 1576. Warszawa 1960.Piskadło. 25. Fot. Miedzioryt wg rys. II. Dahlberga. Drzeworyt z De re metallica J. Piskadło. 27. Widok miasta w 2. Brauna i F. Pułtusk. Fot. Widok zamku i miasta w 1656 r. 26. Ryga. Rycina z dzieła J. t... 32. Bystronia Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. III. Bystronia Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. t. Hogenberga Theatri praecipuarum tatius mumii urbium. Kolonia 1576. II. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. 20. Kolonia 1616.. Fot. Toruń. Drzeworyt ze Statutów i metryki przywilejów koronnych St.. Senisson. J. Hogenberga Theatri praecipuarum totius mundi urbium. Widok miasta w 2. 24. Widok miasta na pocz. Wg rys. pół. Reprod. Rycina z dzieła J. z dzieła W. z dzieła J. jej dzieje i kultura. XVI w. w. t. Widok miasta na pocz.). t. Rycina z dzieła J.17.. Kolonia 1617. Wilno. Warszawa 1960. II. Fot. Sarnickiego z 1594 r. Brauna i F. 23. S. Rycina S. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustaso gestis. St. Reprod. Zakład Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rycina z dzielą J. z końca XVIII w..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->