Krzysztof A.

Wieczorek

Logika dla opornych
Wszystko co powinniście wiedzieć o logice, ale nie uważaliście na zajęciach

Ilustracje: Barbara Wieczorek

copyright © 2002 by Krzysztof A. Wieczorek

1

WSTĘP
Celem tego podręcznika nie jest systematyczny wykład logiki. Książek takich jest już wystarczająco dużo, więc osoba głębiej zainteresowana tym przedmiotem na pewno nie będzie miała kłopotu ze znalezieniem czegoś odpowiedniego dla siebie. Niniejsza pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla tych, którzy pobieżnie zetknąwszy się z logiką, na przykład jako z przedmiotem wykładanym podczas krótkiego kursu na wyższej uczelni, z przerażeniem stwierdzili, że nic z tego nie rozumieją. Przyświeca mi cel pokazania takim osobom, że wbrew pozorom logika wcale nie jest taka trudna, jak by się to mogło początkowo wydawać, a jej nauka nie musi przypominać drogi przez mękę. Większość tradycyjnych podręczników logiki najeżona jest technicznymi terminami, sucho brzmiącymi definicjami i twierdzeniami oraz skomplikowanymi wzorami. Brakuje im natomiast przykładów ilustrujących zawarty materiał teoretyczny i wyjaśniających bardziej złożone zagadnienia w sposób zrozumiały dla osób uważających się za „humanistów”, a nie „ścisłowców”. Sytuacja ta sprawia, że po zapoznaniu się z treścią takiego podręcznika lub po wysłuchaniu wykładu opracowanego na jego podstawie, adept logiki ma trudności z rozwiązaniem nawet bardzo prostych zdań umieszczanych na końcach rozdziałów lub w specjalnych zbiorach ćwiczeń z logiki. Taki stan rzeczy przyprawia o mdłości i ból głowy zarówno wielu wykładowców logiki zrozpaczonych rzekomą całkowitą niezdolnością do poprawnego myślenia okazywaną przez ich studentów, jak i tych ostatnich, zmuszonych do zaliczenia przedmiotu, z którego niemal nic nie rozumieją. Doświadczenie zdobyte przeze mnie podczas lat nauczania logiki na różnych kierunkach uniwersyteckich wskazuje jednakże, iż najczęściej nieumiejętność rozwiązywania zadań z logiki nie jest wynikiem jakichkolwiek braków umysłowych studentów ani nawet ich lenistwa, ale po prostu przerażeniem wywoływanym przez gąszcz niezrozumiałych dla nich wzorów, twierdzeń i definicji. Panika ta widoczna jest szczególnie u osób obdarzonych bardziej humanistycznym typem umysłowości, alergicznie reagujących na wszystko, co kojarzy im się z matematyką. Można oczywiście ubolewać nad tym, że tak wielu młodych ludzi nie chce pokonać w sobie uprzedzeń do logiki i zmuszać ich „dla ich dobra” do przyswajania tej wiedzy w tradycyjnej formie. Czy ma to jednak większy sens? Da się oczywiście sprawić, że uczeń poświęci tydzień czasu przed egzaminem (często wspomagając się przy tym różnego rodzaju chemicznymi „środkami dopingującymi”) na pamięciowe wykucie kilkudziesięciu twierdzeń i

2

praw, a następnie nauczy się ich mechanicznego stosowania. Nie zmieni to jednak faktu, iż student taki w dalszym ciągu nie będzie rozumiał istoty tego, co robi, ani jaki jest właściwie cel wykonywanych przez niego operacji. Żyjemy obecnie w czasach, w których liczy się przede wszystkim szybkość i skuteczność działania. Większość ludzi nie ma czasu na zgłębiane teoretycznych podstaw jakiejś dziedziny – interesują ich przede wszystkim praktyczne umiejętności, sposób w jaki teoria przejawia się w praktyce. Przykładowo użytkownik komputera nie musi znać zasad jego budowy ani języków pisania programów. Wystarczy mu, że potrafi kopiować pliki na dyskietkę, włączyć kilka ulubionych programów, wie, co zrobić, gdy komputer się zawiesi, a w razie większych komplikacji ma telefon do kogoś, kto zna się na tym lepiej. Również ucząc się obsługi potrzebnych programów, przeciętny człowiek nie musi korzystać ze specjalistycznych książek dla informatyków wyjaśniających wszelkie możliwe szczegóły techniczne. Wystarczy, że sięgnie on do popularnego podręcznika z serii „dla opornych”. Książki takie wiele spraw znacznie upraszczają, wiele trudnych problemów pomijają, ograniczając się do tego, co najważniejsze. Jeżeli jednak coś można ułatwić, przedstawić w sposób zrozumiały, nawet kosztem pewnej trywializacji, to dlaczego tego nie zrobić? Nie wszystko co ważne, musi być od razu trudne i opisane technicznym językiem. Z podobnym nastawieniem pisana jest niniejsza książka. Wiele spraw jest w niej uproszczonych. Starałem się posługiwać zrozumiałym językiem, unikając gdzie tylko się da technicznego żargonu. Może to sprawić, że przedstawiona w ten sposób logika wyda się komuś nadmiernie spłycona. Być może jest tak faktycznie, jednak, podkreślam to raz jeszcze, celem tego podręcznika nie jest systematyczny wykład logiki, ale przede wszystkim pomoc w opanowaniu tego przedmiotu dla tych, którym wydaje się on niemal całkowicie niezrozumiały. Gdy stwierdzą oni, że logika nie jest wcale tak trudna, jak im się to początkowo wydawało, sięgną oni być może po podręcznik głębiej traktujący temat. Jednocześnie książka ta może stać się zachętą do zainteresowania się logiką przez osoby, które nigdy się z tym przedmiotem nie zetknęły. Korzystając z zawartych tu przykładów, czytając odpowiedzi na pytania zwykle zadawane przez początkujących, widząc często popełniane błędy, mogą one przyswoić sobie podstawy logiki samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Semestralny kurs logiki na wielu uniwersyteckich kierunkach trwa zwykle 60 godzin lekcyjnych. Jednakże zdarzają się kursy ograniczone do 30, 15, a nawet 10 godzin. W takim czasie doprawdy trudno jest nauczyć kogoś logiki. Można co najwyżej pokazać zarys tego przedmiotu. Studentom uczestniczącym w takich, z różnych względów skróconych, kursach, 3

niniejsza książka powinna przynieść szczególne korzyści. Może ona im pomóc w zrozumieniu tego, na wyjaśnienie czego nie starczyło czasu na wykładach lub ćwiczeniach, a jednocześnie pokazać, jak należy rozwiązywać zadania spotykane często na egzaminach i kolokwiach.

Jak korzystać z książki?
Celem tego podręcznika jest przede wszystkim wyrobienie u Ciebie, drogi Czytelniku, umiejętności rozwiązywania zadań spotykanych w standardowych podręcznikach do logiki. Najczęściej jednak rozwiązania przykładów wymagają pewnej podstawy teoretycznej. Potrzebna teoria, w formie bardzo okrojonej i uproszczonej, wprowadzana jest zwykle w początkowych partiach każdego rozdziału. Ponieważ, z uwagi na tę skrótowość, nie wszystko w części teoretycznej może wydać Ci się od razu zrozumiałe, proponuję przeczytanie tych paragrafów dwa razy: na początku dla zapoznania się z podstawowymi pojęciami, a następnie po przerobieniu części praktycznej, w celu dokładniejszego zrozumienia i utrwalenia sobie przerobionego materiału. Jestem przekonany, że po takim powtórnym przeczytaniu fragmentów teorii w pełni jasne staną się sprawy, które początkowo wydawały się nie do końca klarowne. W części teoretycznej przedstawiane są tylko konieczne podstawy – tyle, aby można było przystąpić do rozwiązywania pierwszych zadań. Wiele dalszych problemów omawianych jest później – gdy pojawiają się przy okazji praktycznych zadań. Rozwiązując te zadania, zapoznajesz się, niejako mimochodem, z kolejnymi elementami teorii. Niektóre wiadomości teoretyczne zawarte są również w sekcjach „Uwaga na błędy” oraz „Często zadawane pytania”. Zawarte w książce przykłady uszeregowane są w kolejności od najprostszych do coraz trudniejszych. Umiejętności nabyte przy rozwiązywaniu jednych wykorzystywane są często w kolejnych zadaniach. Dobrane są one również w taki sposób, aby każdy z nich wskazywał jakiś inny problem techniczny lub teoretyczny. Jeśli chcesz nauczyć się samodzielnego rozwiązywania zadań, nie powinieneś ograniczać się do śledzenia rozwiązań podanych przeze mnie krok po kroku. Doświadczenie wskazuje, że w takim momencie wydają się one banalnie proste; problemy pojawiają się jednak, gdy podobne rozwiązanie trzeba przedstawić samodzielnie. Dlatego po przerobieniu każdego działu spróbuj przepisać treść przykładów na osobną kartkę, rozwiąż je samodzielne i dopiero wtedy porównaj wynik z podręcznikiem. W wielu wypadkach zobaczysz wtedy, iż nawet w pozornie prostych przykładach bardzo łatwo popełnić błędy. Nie powinno to jednak

4

może ona posłużyć jako swojego rodzaju zbiór zdań z logiki. Objaśnienia mogą się im przydać w sytuacjach. że książka ta składa się przede wszystkim z przykładów. i mogą od razu przystąpić do ich samodzielnego rozwiązania. Nic bowiem tak nie uczy. W niektórych miejscach tekstu tłustym drukiem wyróżnione zostały pojęcia szczególne istotne w nauce logiki. 5 . dostrzeżenie go i następnie poprawienie. Z uwagi na to. że otrzymały w którymś miejscu nieprawidłowy wynik. Znaczenie tych pojęć powinieneś sobie przyswoić i dobrze zapamiętać. Tak więc – w dłuższej perspektywie – popełnianie błędów w początkowej fazie nauki jest nawet korzystne. gdyby okazało się. Osoby lepiej znające ten przedmiot nie muszą czytać drobiazgowych omówień poszczególnych ćwiczeń. jak zrobienie błędu.powodować u nikogo większego niepokoju. Definicje tych wyrażeń i czasem dotyczące ich wyjaśnienia zawarte są również w znajdującym się na końcu książki słowniczku.

koniunkcji. jakim ludzie posługują się na co dzień. w którym logicy sprawdzają poprawność danego rozumowania. jeśli. że na przykład z takich przesłanek jak: Jeśli na imprezie był Zdzisiek i Wacek. Posługując się metodami KRZ można również stwierdzić. na język logiki. lub. w jakich przyjmuje je logika) 6 . Dzięki znajomości KRZ każdy może się łatwo przekonać. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań. to. podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (przesłanek) dochodzimy do uznania kolejnego zdania (wniosku). implikacji oraz równoważności i będą w schematach zastępowane odpowiednimi symbolami: ~ (negacja).1. i.. Termin „zdanie” oznacza w logice tylko i wyłącznie zdanie oznajmujące i schematy tylko takich zdań będziemy budować. ŁYK TEORII. jest budowanie logicznych schematów zdań. Zwroty te noszą w logice nazwy negacji. → (implikacja). Schematy pokazują nam położenie w zdaniach języka naturalnego zwrotów szczególnie istotnych z punktu widzenia logiki – niektórych z tak zwanych stałych logicznych: nieprawda że. SCHEMATY ZDAŃ. Budowanie takich schematów przyrównać można do przekładu wyrażeń „normalnego” języka. ∧ (koniunkcja).. czyli takich procesów myślowych. wtedy i tylko wtedy. to impreza się nie udała oraz Impreza udała się można wywnioskować iż: Na imprezie nie było Zdziśka lub Wacka.1. 1. ≡ (równoważność). ∨ (alternatywa).Rozdział I KLASYCZNY RACHUNEK ZDAŃ. 1. iż nie rozumuje poprawne ten. Pierwszą czynnością. Wymienione zwroty są (przynajmniej w takich znaczeniach.1. jaką należy przećwiczyć rozpoczynając naukę klasycznego rachunku zdań. kto z przesłanek: Jeśli Wacek dostał wypłatę to jest w barze lub u Zdziśka oraz Wacek jest w barze dochodzi do konkluzji: Wacek dostał wypłatę. alternatywy. Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej.

q. alternatywy. Do budowy schematów będziemy też często używali nawiasów. implikacji oraz równoważności określa się w logice nie tylko spójniki. koniunkcji. Zdania proste. które pełnią rolę podobną do znaków przestankowych w piśmie – pokazują jak schemat należy odczytać. Litery p. ale również całe zdania przy ich pomocy tworzone. Jak łatwo się domyśleć. łączone przez spójniki logiczne zastępować będziemy w schematach literami: p. Zdania wiązane przez spójniki logiczne nazywamy członami tych spójników. a następnik – zdanie po niej. p ∨ (r → ~ s). Uwaga na błędy! Częstym błędem popełnianym przez studentów jest nazywanie poprzednikiem i następnikiem zdań łączonych przez spójniki inne niż implikacja.spójnikami łączącymi zdania. Mianem negacji. Rola nawiasów stanie się jaśniejsza po przerobieniu kilku zadań praktycznych. r. natomiast zdania wiązane przez implikację określamy najczęściej mianem poprzednika i następnika implikacji. r… nazywamy zmiennymi zdaniowymi (ponieważ zastępują zdania języka naturalnego). Przykładowe schematy logiczne zdań mogą wyglądać następująco: p → q. q. [p ≡ (q → r)] ∧ (s → z). Na przykład wyrażenie Jeśli Agnieszka zobaczy Ryszarda w tym stanie. dlatego nazywamy je spójnikami logicznymi. ~ (p ∧ q). to będzie rozczarowana nazywamy 7 . s. a które luźniej.. poprzednik to zdanie znajdujące się przez „strzałką” implikacji.. itd. Człony równoważności niektórzy nazywają stronami równoważności. t. Powtórzmy więc jeszcze raz: poprzednik i następnik występują wyłącznie przy implikacji. które jego części wiążą się ze sobą ściślej.

Stronami równoważności w kolejnym schemacie są jeszcze dłuższe zdania (ujęte w nawias klamrowy i kwadratowy) {[p ∨ (q → ~ r)] ∧ s} ≡ [t → (w ∧ z)] Wyrażenia łączone przez spójniki dwuargumentowe występują zawsze po obu stronach spójnika. neguje ona całe wyrażenie ujęte w nawias kwadratowy. p → q r). p (q ∨ r) ∧. jednakże w ~ [(p → q) ∧ r]. co oznacza. równie dobrze mogą być to ujęte w nawiasy złożone wyrażenia. aby występowały obok siebie dwie zmienne zdaniowe nie oddzielone spójnikiem (np.zdaniem implikacyjnym lub po prostu implikacją. natomiast błędny p ~. że nie łączy ona dwóch zdań. Spójnik negacji zapisujemy zawsze przed wyrażeniem. natomiast nieprawidłowe: Uwaga na błędy! W prawidłowo zapisanych schematach nie może nigdy zdarzyć się tak. że łączą one dwa zdania. co oznacza. Prawidłowy jest zatem zapis ~ p. Niekoniecznie muszą być to jednak zdania proste. → p q. 8 . Tak więc prawidłowe są zapisy: p → q. Jednakże członami koniunkcji w wyrażeniu (p → q) ∧ (r ∨ s) są już wzięte w nawiasy zdania złożone: (p → q) oraz (r ∨ s). itd. ale może być ujęta w nawias większa całość. do którego negacja się odnosi. zdanie Ryszard wykazał się dużym sprytem lub po prostu dopisało mu szczęście nazywamy alternatywą. p ∧ (q ∨ r). Podobnie jak w przypadku innych spójników nie musi być to zdanie proste. Na przykład w schemacie p ∨ q członami alternatywy są zdania proste oznaczane przez p i q. lub dwa spójniki dwuargumentowe (czyli wszystkie oprócz negacji) nie oddzielone zmienną (np. Większość spójników (poza negacją) to tak zwane spójniki dwuargumentowe. lecz wiąże się tylko z jednym. p ∨∧ q) Negacja jest tak zwanym spójnikiem jednoargumentowym. W schemacie ~ p negacja odnosi się do prostego zdania p.

Nazwa spójnika Symbol Podstawowy odpowiednik Przykładowe zastosowanie w języku naturalnym Negacja ~ nieprawda. i.. Dlatego pisanie schematu dobrze jest rozpocząć od wytropienia w zdaniu zwrotów odpowiadających poszczególnym spójnikom – nieprawda że.1. Przykład: p ∧ q Zygfryd czyści rewolwer i obmyśla plan zemsty. oraz dwa zdania proste – Zygfryd czyści rewolwer oraz (Zygfryd) obmyśla plan zemsty.. Dla ułatwienia sobie dalszej pracy symbole spójników można wtedy zapisać nad tymi zwrotami. Całą resztę badanego wyrażenia stanowić będą łączone przez spójniki zdania proste. w jaki występują one w schematach. lub. W zdaniu tym znajdujemy jedno wyrażenie odpowiadające spójnikowi logicznemu – i. Symbole tych zmiennych również możemy dla ułatwienia zapisać nad ich odpowiednikami.. PRAKTYKA: BUDOWANIE SCHEMATÓW ZDAŃ JĘZYKA NATURALNEGO. schemat ma za zadanie pokazać położenie w zdaniu spójników logicznych. jeśli. 9 . że ~p ~ (p ∨ q) Koniunkcja Alternatywa Implikacja Równoważność ∧ ∨ → ≡ i lub jeśli. które będziemy zastępowali przez zmienne zdaniowe. to wtedy i tylko wtedy p∧q p∨q p→q p≡q p ∧ (~ q ≡ r) (p → q) ∨ (r ∧ ~ s) (p ∨ q) → ~ r (p ∧ ~ q) ≡ (~ r → ~ s) 1.DO ZAPAMIĘTANIA: Poniższa tabelka pokazuje podstawowe znaczenia spójników logicznych oraz prawidłowy sposób. wtedy i tylko wtedy.. Jak już wiemy z teorii.2. W tym momencie z łatwością możemy już zapisać właściwy schemat całego zdania: p ∧ q. to.

10 . q – Leszek straci. co oznaczają poszczególne zmienne zdaniowe. Po nabraniu pewnej wprawy można zrezygnować z pisania symboli spójników i zmiennych zdaniowych nad wyrażeniem. aby po napisaniu schematu objaśnić również. Uwaga na błędy! Pisząc. którego schemat budujemy. strzałkę piszemy zawsze nad to. W takim wypadku piszemy: p ∧ q. W przypadku implikacji. jest napisanie. Przykład: p → q Jeśli Marian zostanie prezesem. które zastąpiliśmy spójnikami. q – Zygfryd obmyśla plan zemsty. p – Zygfryd czyści rewolwer.Niektórzy wykładowcy mogą wymagać. której składniki „jeśli” oraz „to” znajdują się w różnych miejscach zdania. Jednakże trzeba wtedy zachować szczególną ostrożność w przypadku dłuższych zdań – łatwo jest bowiem „zgubić” jakiś spójnik lub zmienną. co oznaczają poszczególne zmienne zdaniowe nie piszemy już wyrażeń. Często spotykanym błędem. Jednakże jeśli zostało już przecież zastąpione symbolem „→”. to Leszek straci pracę. że p oznacza zdanie jeśli Marian zostanie prezesem. Schemat powyższego zdania to oczywiście p→q p – Marian zostanie prezesem. w zadaniach takich jak powyżej.

Czy to jest zdanie? Często zdania łączone przez spójniki występują w „skróconej” postaci.in. Przykładowo spójnik alternatywy standardowo uznawany za odpowiadający słowu lub może się pojawić np... a. to. a więc zastępuje ona zdanie. Uwaga na błędy! Napisanie.1. ewentualnie zawsze i tylko 11 . Najmniejszy kłopot jest z równoważnością – wtedy i tylko wtedy. lub często po prostu samo nie. że q oznacza „przemysłu ciężkiego”.: i.. albo „przemysł ciężki” to duży błąd! Pamiętamy. W zdaniu tym wyrażenie „przemysłu ciężkiego”... Przykład: Wiesław zostanie ministrem kultury lub przemysłu ciężkiego.3. oraz. że q to zmienna zdaniowa. nie jest tak. Wyrażania „przemysł ciężki” lub „przemysłu ciężkiego” zdaniami oczywiście nie są. gdyby. Czy to jest spójnik logiczny? Wyrażenia odpowiadające spójnikom logicznym mogą występować w różnej postaci. q – Wiesław zostanie ministrem przemysłu ciężkiego. jako albo. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. a także. Jeszcze gorzej jest z koniunkcją – może się ona pojawić w postaci m. to. o ile. to. że. czy też bądź. Negacja to nieprawda że. itd. Tak więc poprawny schemat zdania wygląda: p∨q p – Wiesław zostanie ministrem kultury. Implikacji odpowiadają zwroty jeśli.1.. to oczywiście skrót zdania „Wiesław zostanie ministrem przemysłu ciężkiego” i w taki sposób należy je traktować.. lecz.

a. Zapis ∨ p ∨ q nie mógłby się pojawić – nie jest on poprawnym wyrażeniem rachunku zdań.. ~p p – Józef przyszedł na zebranie. albo. p∧q p – Zygmunt jest filozofem.. Poniższa tabelka pomoże utrwalić sobie znaczenia i symbole poszczególnych spójników logicznych.wtedy. bądź 12 . że. Przykład: Zygmunt jest filozofem a Grzegorz biznesmenem. a także. Przykład: Albo Antoni jest ślepy. nie oraz. Przykład: Józef nie przyszedł na zebranie. że i lub Inne odpowiedniki nie jest tak. lecz. ale albo. q – Antoni jest zakochany. Zauważmy. że pomimo dwukrotnego pojawienia się słowa „albo” mamy tu do czynienia tylko z jedną alternatywą. Zwroty te są jednak rzadko spotykane — nie używa ich raczej nikt inny poza matematykami i logikami. Nazwa spójnika Symbol Podstawowy odpowiednik Negacja Koniunkcja Alternatywa ~ ∧ ∨ nieprawda. albo zakochany. DO ZAPAMIĘTANIA. p∨q p – Antoni jest ślepy. q – Grzegorz jest biznesmenem.

Przykład: Stefan i Krystyna są małżeństwem. ale nie łączy ono zdań.Implikacja Równoważność → ≡ jeśli. Gdyby ktoś potraktował „Stefan” jako skrót zdania. ani też jego skrótem. to. Gdyby ktoś postawił nawiasy w złym miejscu i głównym spójnikiem uczynił alternatywę. wtedy i tylko wtedy gdyby. Nawiasy wskazują. o ile. Jednocześnie nawiasy pokazują. Implikacja pełni w tym schemacie rolę spójnika głównego – łączy ona wyrażenie w nawiasie oraz zmienną r. zawsze i tylko wtedy To nie jest spójnik! Bywa.. że zdania oznaczone zmiennymi p oraz q tworzą pewną całość i dopiero wzięte razem stanowią poprzednik implikacji. to. otrzymałby bezsensowne wyrażenie: Stefan jest małżeństwem. Często w zdaniu występuje więcej niż jeden spójnik. który niejako spina całe zdanie. W takim wypadku należy na ogół skorzystać z nawiasów.. tworząc swego rodzaju całość. Przykład: Jeżeli przeczytam podręcznik lub będę chodził na wykłady.. W każdym zdaniu złożonym musi być taki spójnik.. Więcej spójników. Tak więc Stefan i Krystyna są małżeństwem to zdanie proste i jego schemat to tylko samo p.. niż to. „Stefan” w tym wypadku nie jest zdaniem.. które zdania w sposób naturalny łączą się ze sobą bliżej. Prawidłowy schemat tego zdania to: (p ∨ q) → r Nawiasy pokazują. czyli schemat wyglądałby: p ∨ (q → r). a więc innego. który ze spójników pełni rolę tak zwanego spójnika głównego.. czyli tego.. ale użyte w innym znaczeniu (nie jako spójnik zdaniowy). to byłby to schemat następującego zdania: Przeczytam podręcznik lub jeśli będę chodził na wykłady. łączy ostatecznie wszystkie jego części. to bez trudu zdam egzamin. W zdaniu tym występuje wyrażenie i... W takim wypadku oczywiście nie wolno go zastępować symbolem spójnika. to bez trudu zdam egzamin. to. 13 ... że w zdaniu pojawi się wyrażenie pozornie odpowiadające któremuś ze spójników logicznych.... którego schemat mieliśmy napisać.

Prawidłowy schemat to: ~ (p → q) Nawiasy są konieczne. Uwaga na błędy! Schemat w którym nawiasy nie wskazują jednoznacznie głównego spójnika. 14 . iż negacja jest tu spójnikiem głównym i odnosi się do całej implikacji jeśli dopadnę drania. p → q ∨ r lub p ∧ q → r) noszą nazwę amfibolii. Alternatywa została oddana przy pomocy zwrotu „albo.. to od razu się z nim policzę. Zauważmy.. Pozostawienie schematu bez nawiasów: ~ p → q. wskazywało by.albo”. że negacja odnosi się tylko do prostego zdania p (głównym spójnikiem stałaby się wtedy implikacja). a więc byłby to schemat zdania jeśli nie dopadnę drania. Schemat tego zdania to: p → (q ∨ r) Treść tego zdania wyraźnie wskazuje. mogłyby powstać wątpliwości. że gdyby zostało użyte słowo „lub”. jest wieloznaczny (dopuszcza różne możliwości interpretacji). Przykład: Jeżeli skończę studia to albo wyjadę za granicę. to od razu się z nim policzę. Napisanie schematu będącego amfibolią traktowane jest jako błąd. to od razu się z nim policzę. wypowiadając zdanie Jeżeli skończę studia to wyjadę za granicę lub zostanę bezrobotnym ktoś mógł mieć bowiem na myśli alternatywę: istnieją dwie możliwości (1) wyjazdu za granicę w przypadku ukończenia studiów lub (2) zostania bezrobotnym (w domyśle – w przypadku nie ukończenia studiów). że głównym spójnikiem jest w nim implikacja. aby pokazać. Takie wieloznaczne wyrażenia (np. jaki spójnik pełni rolę głównego. Wtedy schemat wyglądałby (p → q) ∨ r.Przykład: Nieprawda. że jeśli dopadnę drania. albo zostanę bezrobotnym.

tak jakby wyglądał on p → (q ∧ r). nie ma zatem potrzeby zapisywania schematu w formie: ~ (p) ∨ q. że ten właśnie schemat jest właściwy. nie będziemy ich tu wprowadzać. Przykład: Jeżeli spotkam Wojtka. niech spróbuje wypowiedzieć zdanie oparte na schemacie (p → ~ q) → r. Tak więc mamy do czynienia z implikacją prowadzącą od zdania prostego do kolejnej implikacji. a więc poprzednikiem głównej implikacji jest zdanie proste. którego schemat piszemy. to skoczymy na małe piwo”. Wyszłoby wtedy coś w rodzaju: „jeżeli jeśli spotkam Wojtka to nie będzie zbyt późno. że zasięg implikacji jest większy od zasięgu koniunkcji. wstawiając odpowiednie zdania proste za zmienne. co się wydarzy. Jedynym wyjątkiem jest stosowana dotąd bez wyjaśnienia. Zasady te stwierdzają na przykład. nawet gdy zdanie. jednakże intuicyjnie oczywista zasada dotycząca negacji. Jeśli ktoś nie jest o tym przekonany. to negacja odnosi się tylko do zmiennej. mówiąca że jeśli nie ma nawiasów. choć nie byłoby to błędem. gdzie należy postawić nawias. Ponieważ jednak nie wszyscy takie konwencje stosują. Aby ten problem rozwiązać przyjrzyjmy się bliżej naszemu zdaniu – mówi ono. czy też p → (~ q → r). skoczymy na małe piwo”. 15 .UWAGA! Autorzy niektórych podręczników wprowadzają różne konwencje pozwalające pomijać nawiasy. W powyższym zdaniu mamy dwie implikacje (oddane przez „jeżeli” oraz „o ile”). czyli prawidłowy jest schemat: p → (~ q → r) To. W schemacie takim musimy jednak przy pomocy nawiasów określić. jeśli „spotkam Wojtka”. Gdzie dać ten nawias? Czasami mogą powstać wątpliwości. przed którą się znajduje. a więc schemat p → q ∧ r należy domyślnie potraktować. to o ile nie będzie zbyt późno. Na przykład w wyrażeniu ~ p ∨ q zanegowane jest tylko zdanie p. Natomiast następnikiem sformułowanego w tym zdaniu warunku jest pewna implikacja „o ile nie będzie zbyt późno. nie dla wszystkich może od razu być jasne. łączące trzy zdania (w tym jedno zanegowane): p → ~ q → r. która z implikacji stanowi główny spójnik zdania – czy schemat ma wyglądać: (p → ~ q) → r. to skoczymy na małe piwo. na pewno nie jest amfibolią.

Natomiast nawias okrągły pokazuje. Natomiast pominięcie nawiasu okrągłego: ~ [p ∧ q → r] sprawiłoby. zdanie. albo za rok będą nowe wybory. musiałoby brzmieć wtedy: Jeżeli nie ukończę studiów i prestiżowego kursu językowego. iż zdania p oraz q dopiero wzięte razem stanowią poprzednik implikacji. Uwaga na błędy! Pominięcie w powyższym przykładzie nawiasu kwadratowego: ~ (p ∧ q) → r sprawiłoby. że negacja odnosiłaby się jedynie do wyrażenia (p ∧ q). z implikacją jako głównym spójnikiem. że wyrażenie w nawiasie kwadratowym stałoby się amfibolią. Przykład: Nie jest prawdą. ale jeśli wygra prawica lub tak zwana centroprawica. Przykład: Jeżeli wybory wygra lewica to znów wzrosną podatki i spadnie tempo rozwoju gospodarczego. Czasem w zdaniu musi występować większa ilość nawiasów. że negacja odnosi się do całego zdania złożonego i pełni rolę spójnika głównego. to powstanie bardzo słaby rząd i albo będziemy przez cztery lata świadkami gorszących skandali. Wskazują one niejako hierarchię wyrażeń. Poprawny schemat tego zdania to: ~ [(p ∧ q) → r] Nawias kwadratowy wskazuje. Napisanie schematu pierwszego członu koniunkcji nie powinno sprawić nikomu większych 16 . że jeśli skończę studia i prestiżowy kurs językowy to znajdę dobrze płatną pracę.Więcej nawiasów. Schemat tego zdania to: [p → (q ∧ r)] ∧ {(s ∨ t) → [ u ∧ (w ∨ z)]} Głównym spójnikiem zdania jest koniunkcja oddana przy pomocy słowa „ale”. to znajdę dobrze płatną pracę.

r – Populski przegra wybory. wskazywało by to. niezależną od warunku s ∨ t. następnikiem głównej implikacji. Przy pisaniu schematu należy tę kolejność odwrócić. co się wydarzy jeśli nastąpi warunek ujęty symbolicznie jako s ∨ t. Czasem pewne zdanie proste pojawia się w kilkakrotnie w różnych miejscach zdania złożonego. jeśli będzie uczciwy wobec konkurentów i nie będzie obiecywał gruszek na wierzbie. q – Tadeusz przyjdzie. natomiast alternatywa w ∨ z. Wprawdzie w zdaniu tym Populski przegra wybory pojawia się na samym początku. W takich wypadkach należy wszędzie to zdanie zastąpić tę samą zmienną.trudności. Analizowane zdanie stwierdza jednak coś innego. w zdaniu języka naturalnego mającego postać implikacji następnik występuje przed poprzednikiem implikacji. Zarówno u. to przełożymy nasze spotkanie. To samo zdanie – ta sama zmienna. błędnie. jak i (w ∨ z) są więc. Gdy się to stanie. (p → q) ∨ (~ p → r) p – Tadeusz zdąży na autobus. wzięte razem. jest to jednak ewidentnie następnik implikacji. to przyjdzie. r – przełożymy nasze spotkanie. Przykład: Populski przegra wybory. Głównym spójnikiem tej części jest implikacja – zdanie to mówi bowiem. Gdyby ktoś. Przykład: Jeśli Tadeusz zdąży na autobus. lub gdyby nie zdążył na autobus. na przykład ze względów stylistycznych. a po drugie z alternatywą w ∨ z. że następnikiem implikacji jest tylko zdanie u. Większej uwagi wymaga schemat wyrażenia ujętego w nawias klamrowy. q – Populski będzie obiecywał gruszki na wierzbie. Następnik przed poprzednikiem? Czasami. 17 . to po pierwsze będziemy mieli do czynienia z sytuacją opisaną przez zdanie u. Prawidłowy schemat zatem wygląda następująco: (p ∧ ~ q) → r p – Populski będzie uczciwy wobec konkurentów. napisał schemat części w nawiasie klamrowym w sposób: {[(s ∨ t) → u ] ∧ (w ∨ z)}. stanowi osobną całość.

s. tak aby poprzednik i następnik znalazły się na właściwych miejscach: Jeżeli Populski będzie uczciwy wobec konkurentów i nie będzie obiecywał gruszek na wierzbie. Czy pojedynczy symbol zmiennej zdaniowej. a potem q. Jest to co najwyżej mniej eleganckie rozwiązanie. rozwiać może użyteczna wskazówka. W takim wypadku najlepiej postawić ją po zakończeniu całego zdania lub przed jego rozpoczęciem. Warto zapamiętać! Wątpliwości. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA. który ze spójników jest główny. 1. Jeżeli w zdaniu nie ma wyrażeń odpowiadających spójnikom.. Przykładowo p ∧ q → r można by odczytać p i jeśli q to 18 . co w danym przypadku jest poprzednikiem a co następnikiem. Schemat w którym nawiasy nie pokazują. na przykład samo p.1. jak go należy odczytać. schemat nie musi koniecznie zawierać spójników logicznych.. Wprawdzie przyjęło się jako pierwszą zmienną obierać p. albo na samym początku zdania. co znajduje się bezpośrednio po słowie „jeśli” (jeżeli. r. to już jest schemat zdania? Tak. jest nieprawidłowy. o ile. itd. Można też. Czy w każdym schemacie musi być spójnik główny? Tak.). t. że poprzednikiem jest każdorazowo to. q. Następnik natomiast może znajdować się albo po poprzedniku oddzielony słowem „to”. ale nie jest błędem rozpoczęcie schematu na przykład od r.? Nie. gdy itp. jeśli oczywiście schemat nie składa się jedynie z pojedynczej zmiennej. Czy zmienne w schemacie zdania muszą występować w kolejności p. ponieważ nie wiadomo. gdy „to” nie jest obecne. dodatkową trudność może zrodzić kwestia postawienia strzałki w odpowiednim miejscu nad zdaniem – jeśli ktoś koniecznie chce to zrobić. to schemat takiego zdania składa się tylko z jednej zmiennej. przed napisaniem schematu. przeformułować zdanie. nie jest to konieczne.Ponieważ w implikacji w powyższym przykładzie nie występuje słowo „to”. to przegra wybory.4.

r (gdyby głównym spójnikiem była koniunkcja) albo też jeśli p i q to r (gdyby głównym spójnikiem miała być implikacja). Co więcej, jeśli mamy do czynienia ze formułą o znacznym stopniu złożoności, swoje spójniki główne muszą posiadać wszystkie ujęte w nawiasy zdania składowe. Na przykład w schemacie {[p → (q ∧ r)] ∨ s} ≡ ~ [(s ∨ t) ∧ z] głównym spójnikiem jest równoważność; Kolejne miejsce w hierarchii spójników zajmują alternatywa (główny spójnik lewej strony równoważności) oraz negacja (główny spójnik prawej strony równoważności). Następnie głównym spójnikiem wyrażenia w kwadratowym nawiasie z lewej strony jest implikacja, a w zanegowanym wyrażeniu w kwadratowym nawiasie z prawej strony – koniunkcja. Pominięcie któregokolwiek z nawiasów uniemożliwiłoby określenie tych spójników.

Czy da się napisać schemat każdego zdania? Tak, jeśli oczywiście jest to zdanie oznajmujące (bo tylko takie interesują nas w logice). Należy jednak pamiętać, że jeśli w zdaniu nie ma wyrażeń odpowiadających spójnikom logicznym, to schematem tego zdanie będzie tylko „p”, choćby zdanie było bardzo długie.

Czy błędem jest „uproszczenie” sobie schematu poprzez pominięcie jakiegoś spójnika? Na przykład zapisanie schematu zdania „Jeśli spotkam Wojtka lub Mateusza, to pójdziemy na piwo”, jako p → q, gdzie p zostanie potraktowane jako „spotkam Wojtka lub Mateusza”, zamiast (p ∨ q) → r? Nie jest to błąd w ścisłym tego słowa znaczeniu. Czasem faktycznie, z różnych względów, pisze się takie uproszczone schematy. Tym niemniej na ogół, gdy w zadaniu należy napisać schemat zdania, rozumiany jest pod tym pojęciem tak zwany schemat główny, czyli zawierający wszystkie spójniki możliwe do wyróżnienia w zdaniu. Tak więc zapisanie schematu uproszczonego może zostać potraktowane jako błąd.

19

1.2. TABELKI ZERO-JEDYNKOWE I ICH ZASTOSOWANIE.
1.2.1. ŁYK TEORII.
Tak zwane tabelki zero-jedynkowe służą do określania prawdziwości lub fałszywości zdań zawierających spójniki logiczne. Prawdę lub fałsz nazywamy wartością logiczną zdania. W notacji logicznej symbol 0 oznacza zdanie fałszywe, natomiast 1 zdanie prawdziwe. Wartość logiczną zdania prostego zapisujemy zwykle pod (lub nad)

odpowiadającą mu zmienną, wartość logiczną zdania złożonego zapisujemy pod głównym spójnikiem tego zdania. Negacja ~ 1 0 p 0 1

Tabelka dla negacji ukazuję dość oczywistą prawidłowość, że negacja zmienia wartość logiczną zdania. Gdy weźmiemy dowolne zdanie fałszywe (oznaczone – 0) i następnie zanegujemy je, to otrzymamy zdanie prawdziwe (oznaczone 1). Na przykład: Gdańsk jest stolicą Polski – fałsz, Gdańsk nie jest stolicą Polski – prawda. Natomiast poprzedzenie negacją zdania prawdziwego czyni z niego zdanie fałszywe. Na przykład: Kraków leży nad Wisłą – prawda, Kraków nie leży nad Wisłą – fałsz.

Koniunkcja p 0 0 1 1 ∧ 0 0 0 1 q 0 1 0 1

20

Tabelka dla koniunkcji pokazuje, że gdy przynajmniej jeden z członów tworzących koniunkcję jest fałszywy, to całe zdanie złożone też jest fałszywe. Aby zdanie było prawdziwe, prawdziwe muszą być oba człony koniunkcji. Przykładowo, gdy ktoś stwierdza: W tym roku byłem w Afryce i Australii, a my skądinąd wiemy, że nie był on ani w Afryce, ani w Australii (oba człony koniunkcji fałszywe – pierwszy rząd w tabeli), to oczywiście całą wypowiedź należy uznać za fałszywą. Podobnie, gdyby okazało się, że wypowiadający zdanie był tylko w jednym z wymienionych miejsc (drugi i trzeci rząd w tabeli – jeden człon koniunkcji prawdziwy, a drugi fałszywy), to cała wypowiedź w dalszym ciągu pozostaje fałszywa. Dopiero w przypadku prawdziwości obu członów koniunkcji (ostatni wiersz tabeli) całe zdanie złożone należy uznać za prawdziwe.

Alternatywa p 0 0 1 1 ∨ 0 1 1 1 q 0 1 0 1

Tabelka dla alternatywy pokazuje, iż jest ona zdaniem fałszywym tylko w jednym przypadku – gdy oba jej człony są fałszywe. Gdy przynajmniej jeden człon jest zdaniem prawdziwym – prawdziwa jest również cała alternatywa. Gdy w prognozie pogody słyszymy, że będzie padał deszcz lub śnieg, tymczasem następnego dnia nie będzie ani deszczu, ani śniegu (czyli oba człony alternatywy okażą się zdaniami fałszywymi), to całą prognozę należy uznać za fałszywą. Gdy jednak spadnie sam deszcz (pierwszy człon prawdziwy), sam śnieg (drugi człon prawdziwy), lub też i śnieg i deszcz (oba człony alternatywy prawdziwe), zdanie mówiące że będzie padał deszcz lub śnieg okazuje się prawdziwe.

Uwaga na marginesie.
Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do ostatniego wiersza tabelki dla alternatywy, to są to wątpliwości całkowicie uzasadnione. Tabelka ta ilustruje bowiem tylko jedno ze znaczeń, w jakim alternatywa jest używana. Znaczenie to można opisać zwrotem przynajmniej jedno z dwojga; czy też jedno lub drugie lub oba naraz – jest to tak zwana alternatywa nierozłączna. W języku potocznym alternatywy używamy też często w znaczeniu dokładnie jedno z dwojga; albo tylko jedno, albo tylko drugie (alternatywa rozłączna). W takim rozumieniu

21

alternatywy w ostatnim wierszu tabelki powinno pojawić się zero. W niektórych systemach logicznych oba znaczenia alternatywy są starannie rozróżniane (jest to szczególne istotne dla prawników) i oddawane przy pomocy różnych symboli (najczęściej ⊥ – dla alternatywy rozłącznej).

Implikacja p 0 0 1 1 → 1 1 0 1 q 0 1 0 1

Z tabelki dla implikacji możemy dowiedzieć się, że zdanie, którego głównym spójnikiem jest jeśli... to może być fałszywe tylko w jednym wypadku, mianowicie, gdy jego poprzednik jest prawdziwy, natomiast następnik fałszywy. Jako przykładem ilustrującym tabelkę dla implikacji posłużymy się zdaniem wypowiedzianym przez ojca do dziecka: Jeśli zdasz egzamin, to dostaniesz komputer. Gdy następnie dziecko nie zdaje egzaminu i komputera nie dostaje (pierwszy wiersz tabeli – poprzednik i następnik implikacji fałszywe) lub gdy zdaje egzamin i dostaje komputer (ostatni wiersz tabeli – poprzednik i następnik implikacji prawdziwe), to nie powinno być wątpliwości, że obietnica ojca okazała się prawdziwa. Gdy natomiast dziecko zdaje egzamin, a jednak komputera nie dostaje (trzeci wiersz tabeli – poprzednik implikacji prawdziwy, a następnik fałszywy), należy wówczas uznać, że ojciec skłamał składając swoją obietnicę. Pewne kontrowersje może budzić uznanie za prawdziwego zdania w przypadku, gdy poprzednik implikacji jest fałszywy, natomiast następnik prawdziwy (drugi wiersz tabeli), czyli w naszym przykładzie, gdy dziecko wprawdzie nie zdało egzaminu, a mimo to dostało komputer. Zauważmy jednak, że wbrew pozorom ojciec nie łamie wcale w takim przypadku obietnicy dania komputera po zdanym egzaminie – nie powiedział on bowiem, że jest to jedyny przypadek, gdy dziecko może otrzymać komputer. Powiedzenie, że jeśli zdasz egzamin, to dostaniesz komputer, nie wyklucza wcale, że dziecko może również dostać komputer z innej okazji, na przykład na urodziny. Powyższe wytłumaczenie drugiego wiersza tabelki dla implikacji może się wydawać nieco naciągane, a jest tak dlatego, że w języku potocznym często wypowiadamy zdania typu jeśli... to rozumiejąc przez nie wtedy i tylko wtedy (którego to zwrotu nikt raczej nie używa).

22

Najlepiej więc od razu nauczyć się jej na pamięć. Najłatwiejszym sposobem na zapamiętanie tabelki dla równoważności wydaje się skojarzenie. obie jej strony muszą być „równoważne” sobie. ale bez tego rozwiązywanie dalszych przykładów będzie niemożliwe. to znaczy albo obie fałszywe (pierwszy wiersz tabeli). Równoważność p 0 0 1 1 ≡ 1 0 0 1 q 0 1 0 1 Z uwagi na rzadkie występowanie w języku potocznym spójnika wtedy i tylko wtedy trudno jest wskazać przykłady obrazujące prawomocność powyższej tabelki. albo oba prawdziwe (ostatni wiersz). cała równoważność jest fałszywa. Gdy natomiast strony równoważności posiadają różne wartości logiczne (drugi i trzeci wiersz tabeli). że aby równoważność była prawdziwa. tabelka dla równoważności różni się od tabelki implikacji tylko tym jednym kontrowersyjnym przypadkiem.Jak za chwilę zobaczymy. ∧ 0 0 0 1 ∨ 0 1 1 1 tabelki → 1 1 0 1 ≡ 1 0 0 1 dla wszystkich spójników dwuargumentowych przedstawimy w formie skróconej „ściągi”: p q 0 0 0 1 1 0 1 1 Znajomość powyższej tabelki jest konieczna do rozwiązywania zadań z zakresu rachunku zdań. dla utrwalenia. 23 . DO ZAPAMIĘTANIA: Obecnie. Wymaga to niestety pewnego wysiłku i czasu.

Aby określić wartość implikacji musimy znać wartość jej poprzednika i następnika. a dokładniej jej wiersza mówiącego. a drugi fałszywy. a więc pod implikacją. że zmienne p i q reprezentują zdanie prawdziwe. p → (q ∧ r) 1 0 10 0 Ostatecznie widzimy. z których skorzystaliśmy do obliczeń) W tym momencie możemy już określić wartość logiczną całego zdania. której poprzednik jest prawdziwy. Dzięki poznanym tabelkom możemy zawsze stwierdzić czy prawdziwe. czy też fałszywe jest zdanie złożone (niezależnie od jego długości). że wartość logiczna całego zdania złożonego będzie zawsze zobrazowana symbolem 0 lub 1 znajdującym się pod głównym spójnikiem zdania (czyli spójnikiem ostatecznie wiążącym wszystkie elementy zdania). Przypomnijmy.2. Natomiast następnikiem jest tu całe ujęte w nawias wyrażenie (p ∧ q). natomiast zmienna r – zdanie fałszywe.2. którego wartość musimy dopiero obliczyć. gdy tylko znamy wartości logiczne wchodzących w jego skład zdań prostych. a więc zachodzi sytuacja: p → (q ∧ r) 1 1 0 Wartość logiczną całego zdania reprezentować będzie symbol umieszczony pod głównym spójnikiem schematu. PRAKTYKA: ZASTOSOWANIE TABELEK. Poprzednikiem implikacji jest tu zdanie proste p i jego wartość mamy już podaną. 24 . a następnik fałszywy.1. że całe zdanie jest fałszywe. Mamy zatem sytuację: p → (q ∧ r) 1 1 00 (symbole podkreślone pokazują wartości. sprawdzając w tabelce jaką wartość przyjmuje implikacja. to cała koniunkcja jest fałszywa. ponieważ pod głównym spójnikiem otrzymaliśmy wartość 0. Robimy to korzystając z tabelki dla koniunkcji. Przykład: Obliczymy wartość logiczną zdania p → (q ∧ r) przy założeniu. że gdy pierwszy człon koniunkcji jest prawdziwy.

Czynimy to korzystając z tabelki dla alternatywy i biorąc pod uwagę wartości otrzymane pod implikacją oraz negacją. możemy obliczyć ostateczny wynik. (p → q) ∨ ~ r 1 0 0 110 25 . przy założeniach: p – 1. ponieważ następnikiem implikacji jest całe wyrażenie ujęte w nawiasie. a więc: p → (q ∧ r) 1 1 100 ŹLE!!! Nie wolno tak jednak postępować w żadnym wypadku. Oba jej człony stanowią zdania złożone (p → q oraz ~ r). Osoba popełniająca taki błąd może myśleć. następnik implikacji w powyższym przykładzie). którego wartość znajduje się pod jego głównym spójnikiem. r – 0. a więc: (p → q) ∨ ~ r 1 0 0 W tym przypadku głównym spójnikiem jest alternatywa. Korzystamy do tego z tabelek dla implikacji oraz dla negacji. czyli głównymi spójnikami obu członów alternatywy. a samo q jako jej następnik. Przykład: Obliczymy teraz wartość logiczną zdania (p → q) ∨ ~ r. których wartości należy obliczyć najpierw. że ostateczny wynik należy obliczyć biorąc pod uwagę p jako poprzednik implikacji. (p → q) ∨ ~ r 1 0 0 0 (p → q) ∨ ~ r 1 0 0 10 Gdy znamy wartości logiczne obu członów alternatywy. a więc koniunkcją. że zdanie wiązane przez spójnik jest złożone (np.Uwaga na błędy! Częstym błędem popełnianym przez początkujących jest niedostrzeganie. q – 0.

to odnosi się ona do całego zdania w nawiasie. a więc: ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) 1 0 1 0 Głównym spójnikiem jest tu oczywiście równoważność. ale dopiero negacja tej koniunkcji. biorąc pod uwagę wartości otrzymane pod negacją r oraz negacją s (ponieważ poprzednikiem i następnikiem implikacji są zdania złożone ~ r i ~ s): ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) 1 0 0 011 10 W tym momencie nie możemy jeszcze przystąpić do określenia wartości logicznej równoważności. ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) 1 0 1 0 0 ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) 1 0 0 01 10 Następnie możemy określić wartość implikacji w drugim nawiasie. a nie tylko do jego pierwszego członu. musimy więc najpierw obliczyć wartość negacji: ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) 011 10 1 1 0 0 Dopiero teraz możemy określić wartość całego zdania: ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) 1 1 0 0 1 011 10 Uwaga na błędy! Jeśli negacja znajduje się przed nawiasem (jak w lewej stronie równoważności w przykładzie powyżej). Obliczanie wartości jej stron rozpocząć musimy od obliczenia wartości koniunkcji w pierwszym nawiasie oraz negacji zdań prostych w drugim. Aby poznać wartość tej negacji (a zarazem całego zdania. Negacja jest tu głównym spójnikiem (dopiero ona spina koniunkcję w całość). q – 0. s – 0.Przykład: Obliczymy wartość logiczną zdania: ~ (p ∧ q) ≡ (~ r → ~ s) przy założeniach: p – 1. ponieważ nie została obliczona do końca wartość jej lewej strony. r – 1. 26 . Pierwszy człon równoważności to bowiem nie sama koniunkcja (p ∧ q).

a zatem: [(p ≡ ~ q) ∨ ~ r] ∧ ~ (~ s → z) 1 1 1 1 1 W schemacie powyższym głównym spójnikiem jest koniunkcja łącząca zdanie w nawiasie kwadratowym z zanegowanym zdaniem w nawiasie okrągłym. W pierwszym kroku musimy obliczyć wartość negacji zdań prostych: [(p ≡ ~ q) ∨ ~ r] ∧ ~ (~ s → z) 1 01 01 01 1 Teraz możemy obliczyć wartość logiczną równoważności i implikacji w okrągłych nawiasach: [(p ≡ ~ q) ∨ ~ r] ∧ ~ (~ s → z) 1 0 01 01 011 1 W kolejnym kroku obliczamy wartości logiczne alternatywy oraz negacji formuły w drugim okrągłym nawiasie: [(p ≡ ~ q) ∨ ~ r] ∧ ~ (~ s → z) 1 0 01 0 01 0 011 1 Ponieważ znamy już wartości członów głównej koniunkcji. a więc: ~ (p ∧ q) 1 10 0 a nie: ~ (p ∧ q) 0 10 0 ŹLE!!! DOBRZE Przykład: Obliczymy wartość formuły [(p ≡ ~ q) ∨ ~ r] ∧ ~ (~ s → z) przy założeniu. możemy określić wartość logiczną całego zdania: [(p ≡ ~ q) ∨ ~ r] ∧ ~ (~ s → z) 1 0 010 01 0 0 011 1 27 .ponieważ negacja jest jego głównym spójnikiem) bierzemy pod uwagę główny spójnik wyrażenia w nawiasie. że zdania reprezentowane przez wszystkie zmienne są prawdziwe.

Schematy. jaką wartość przyjmują zdania proste wchodzące w ich skład. Ponieważ mamy dwie zmienne.1.2.3. schematy.3. które dają zawsze taki sam wynik. cała implikacja okaże się fałszywa. Wśród formuł istnieją jednak też takie. będących poprzednikiem i następnikiem głównej implikacji otrzymamy: (p → q) → (~ p ∨ q) 0 1 0 101 0 101 1 0 1 1 1 0 0 010 0 1 1 1 011 1 28 . które generują zawsze zdania fałszywe – kontrtautologiami. Przykładowo. Przykład: Obliczymy wartości logiczne formuły (p → q) → (~ p ∨ q) przy wszystkich możliwych podstawieniach zdań prawdziwych i fałszywych za zmienne zdaniowe. gdy w schemacie p → ~ q za obie zmienne podstawimy zdania prawdziwe. Jak łatwo zauważyć. implikacja będzie prawdziwa.1. PRAKTYKA: SPRAWDZANIE STATUSU FORMUŁ. formuły mogą okazywać się ostatecznie schematami zdań prawdziwych lub fałszywych w zależności od tego.3. gdy natomiast podstawimy za p i q zdania fałszywe. 1. ŁYK TEORII. które w każdym przypadku dają ostatecznie zdanie prawdziwe nazywamy tautologiami. TAUTOLOGIE I KONTRTAUTOLOGIE. bez względu na wartość logiczną składających się na nie zdań prostych. mogą zajść cztery sytuacje: (p → q) → (~ p ∨ q) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 Po obliczeniu wartości wyrażeń w nawiasach. 1.

otrzymaliśmy zawsze zdanie prawdziwe. badany schemat jest tautologią. nie będziemy jego analizy przeprowadzać krok po kroku. Przykład: Sprawdzimy wartości logiczne formuły (p ∧ ~ q) ∧ (p → q) przy wszystkich możliwych podstawieniach zdań prawdziwych i fałszywych za zmienne zdaniowe. niezależnie jakie zdania podstawimy w miejsce zmiennych.Ostateczny wynik w każdym przypadku obliczamy następująco: (p → q) → (~ p ∨ q) 0 1 0 1 101 0 0 1 1 1 101 1 1 0 0 1 010 0 1 1 1 1 011 1 Ponieważ niezależnie od tego jak dobieraliśmy wartości logiczne zmiennych zdaniowych. Jest to więc kontrtautologia. Ponieważ jest to dość prosty przykład i jego rozwiązanie zapewne nie sprawi nikomu kłopotu. Przykład: Zbadamy obecnie w podobny sposób formułę: (~ p → ~ q) ∨ (p ∧ ~ q) 1 0 1 1 0 1 0 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 01 0 1 1 1 0 1 1 1 10 0 1 1 0 1 1 1 0 01 29 . (p ∧ ~ q) ∧ (p → q) 00 10 0 0 1 0 00 01 0 0 1 1 11 10 0 1 0 0 10 01 0 1 1 1 Badana formuła daje nam wyłącznie zdania fałszywe.

jakie zdania podstawialiśmy za zmienne otrzymujemy ostatecznie czasem zdanie prawdziwe. a czasem fałszywe.W badanej formule w zależności od tego. 30 . Formuła nie jest więc ani tautologią ani kontrtautologią.

Przedstawiona powyżej metoda badania statusu logicznego formuły (tego. na razie jeszcze przy pomocy „zwykłej” metody polegającej na badaniu wszystkim możliwych podstawień zer i jedynek. na przykład przy sprawdzaniu poprawności wnioskowań. Poznana metoda badania formuł. Można sobie wyobrazić ile czasu by to zajęło i jak łatwo można by się było w trakcie tych obliczeń pomylić. jest jeszcze możliwa do zaakceptowania w przypadku formuł z dwiema lub ewentualnie trzema zmiennymi zdaniowymi. Wiedzę tę uzyskalibyśmy już po rozpatrzeniu jednego 31 .1. gdyby już w pierwszym przypadku pod głównym spójnikiem badanego schematu pojawiło się zero? Oczywiście wiedzielibyśmy. ani tym) nie jest ani najlepsza. ŁYK TEORII. czy jest ona tautologią. czy formuła jest tautologią. bo przecież tautologia musi za każdym razem wygenerować zdanie prawdziwe. jakie mogą się pojawić przy zastosowaniu tabelek zero-jedynkowych również przy innych okazjach. kontrtautologią.4. Skróconej metodzie badania statusu logicznego formuł poświęcimy znaczną ilość czasu. W przypadku formuł dłuższych staje się na całkowicie niewydolna – na przykład sprawdzenie statusu logicznego formuły mającej cztery zmienne wymagałoby zbadania szesnastu możliwości. Dlatego też do badania formuł wykorzystuje się zwykle tak zwaną skróconą metodę zero-jedynkową (nazywaną też metodą nie wprost). Co by można było powiedzieć.1. ponieważ omówimy przy tej okazji różnego rodzaju problemy. ani jedyna. Pokazane przykłady miały za zadanie przede wszystkim usprawnienie umiejętności posługiwania się tabelkami zero-jedynkowymi i wyrobienie sobie ogólnej intuicji czym jest tautologia i kontrtautologia. czy też ani tym. która pozwala na udzielenie odpowiedzi. 1. że chcemy się dowiedzieć. SKRÓCONA METODA ZEROJEDYNKOWA.4. Wyobraźmy sobie. że formuła na pewno już nie jest tautologią. polegająca na sprawdzaniu wszystkich możliwych podstawień zer i jedynek. Ogólna idea metody skróconej. czy dana formuła jest tautologią lub kontrtautologią często już po rozpatrzeniu jednego przypadku.

: (p → q) → (p ∨ q) 1 0 0 1 0 ŹLE!!! 32 . że formuła jest tautologią. musielibyśmy znaleźć takie podstawienia zmiennych. Gdybyśmy chcieli już w pierwszej linijce stwierdzić. a zera pod wszystkimi „q”. że może być ona fałszywa tylko w jednym przypadku – mianowicie jej poprzednik musi być prawdziwy. prawdziwa musiałaby okazać się implikacja w pierwszym nawiasie. Moglibyśmy udzielić w 100% pewnej odpowiedzi – badana formuła nie jest tautologią. gdzie je postawiliśmy. np.2. Gdy spojrzymy teraz do tabelki dla implikacji. 1. że formuła nie jest tautologią. więc nie było by potrzeby rozważania kolejnych. wpisują jedynki pod wszelkimi możliwymi zmiennymi „p” w formule. Od tego więc zaczniemy: (p → q) → (p ∨ q) 0 Wiemy zatem. „p” musi być 1. a fałszywa alternatywa w drugim. że w poszukiwanym przez nas przypadku 0 musiałoby pojawić się pod spójnikiem implikacji. zobaczymy.przypadku. aby wykluczyć możliwość.4. Polega ona bowiem na poszukiwaniu już w pierwszym podejściu takich podstawień zer i jedynek dla zmiennych zdaniowych. Na powyższej obserwacji opiera się właśnie skrócona metoda zero-jedynkowa. a „q” – 0. a następnik fałszywy. Dokładniejszy opis metody skróconej najlepiej przedstawić jest na przykładzie. Przykład: Zbadamy przy pomocy metody skróconej. aby pod głównym spójnikiem pojawiło się zero. że aby implikacja była fałszywa. czy tautologią jest formuła (p → q) → (p ∨ q). Aby więc w naszym przykładzie 0 mogło się pojawić tam. PRAKTYKA: WYKORZYSTANIE METODY SKRÓCONEJ. Otrzymujemy więc: (p → q) → (p ∨ q) 1 0 0 Uwaga na błędy! Niektórzy początkujący adepci logiki widząc w tabelce.

a więc: (p → q) → (p ∨ q) 1 0 0 DOBRZE W pierwszym nawiasie otrzymaliśmy jedynkę przy implikacji. że wpisaliśmy wartości logiczne we wszystkie możliwe miejsca. ale alternatywa p ∨ q (i to ona musi być fałszywa).Jest to oczywiście błąd. czy wszystko się zgadza. aby jedno zdanie było w jednym miejscu prawdziwe. W tabelce dla alternatywy widzimy. jakie powinny być wartości logiczne zmiennych p i q. jako dowolny poprzednik i następnik implikacji. który wariant wybrać. ponieważ wcześniej wszędzie wpisywaliśmy wartości logiczne wprost z tabelek. W tabelce dla tego spójnika widzimy. Wszystko się zgadza. czy implikacja może być prawdziwa (tak wyszło w naszym przykładzie). implikacja taka jest prawdziwa. Tu zatem nie mamy żadnego wyboru. Pozostaje nam jeszcze sprawdzić. zaś następnikiem nie proste zdanie q. zostawiamy na razie tę implikację i przechodzimy do drugiego nawiasu. Zmienne „p” i „q” z tabelki należy rozumieć umownie. to jedynie w ostatnim kroku – tam gdzie przepisaliśmy wartości zmiennych p i q. że badana formułą może okazać się schematem zdania fałszywego. Sprawdzamy zatem w tabelce. ale cała implikacja p → q (i to właśnie cała ta implikacja powinna posiadać wartość 1). Tak więc już w pierwszej linijce pokazaliśmy. że jest ona fałszywa tylko w jednym przypadku – gdy oba jej człony są fałszywe. a zatem nie jest ona na pewno tautologią. że jedynka może się przy nim pojawić w trzech różnych sytuacjach. gdzie zmienne p i q występują: (p → q) → (p ∨ q) 0 1 0 0 00 0 Widzimy. W naszym konkretnym przypadku poprzednikiem nie jest pojedyncze zdanie p. Mamy tu fałszywą alternatywę. Jako że wartości te muszą być oczywiście takie same w całym wyrażeniu (nie może być tak. a w drugim fałszywe). Jeżeli gdzieś mogła wkraść się jakaś nieprawidłowość. Ponieważ nie wiemy. W innych miejscach formuły też wszystko musi się zgadzać. Musimy wpisać zera pod obydwiema zmiennymi zdaniowymi: (p → q) → (p ∨ q) 1 0 00 0 W tym momencie dowiedzieliśmy się. przepisujemy je we wszystkie miejsca. gdy jej poprzednik i następnik są fałszywe (te wartości zmiennych przepisaliśmy z drugiego nawiasu). 33 .

Sprawdzenie. Na razie wiemy tylko i wyłącznie. czy formuła może stać się schematem zdania fałszywego. że generuje on tylko i wyłącznie zdania fałszywe. iż jest ona kontrtautologią. Z tabelki dla tego spójnika wiemy. czy wartości. że nie jest ona tautologią.Uwaga na błędy! W powyższym przykładzie wykazaliśmy jedynie. Z tabelki widzimy. że schemat jest kontrtautologią. które przepisaliśmy w ostatnim kroku zgadzają się z tymi. musielibyśmy mieć pewność. czy formuła jest kontrtautologią wymagałoby obecnie posłużenia się metodą skróconą w inny sposób lub zastosowania metody zwykłej. czy pod głównym spójnikiem może pojawić się 0. Nie znaczy to jednak. które wpisaliśmy wcześniej. a fałszywy następnik (implikacja w drugim nawiasie): (p ∧ q) → (p → q) 0 1 0 W pierwszym nawiasie mamy prawdziwą koniunkcję. W tym 34 . że daje on takie zdanie w przynajmniej jednym przypadku. Przykład: Sprawdzimy przy pomocy skróconej metody. że taka sytuacja możliwa jest tylko w jednym przypadku – oba człony koniunkcji muszą być prawdziwe: (p ∧ q) → (p → q) 111 0 0 Skoro znamy już wartości zmiennych p i q przepisujemy je wszędzie. My natomiast pokazaliśmy jedynie. musimy teraz jeszcze sprawdzić. (p ∧ q) → (p → q) 0 Podobnie jak w poprzednim przykładzie mamy zero przy implikacji. Aby stwierdzić. że w takim przypadku prawdziwy musi być poprzednik implikacji (a więc koniunkcja w pierwszym nawiasie). że formuła nie jest tautologią. a zatem. czy tautologią jest formuła: (p ∧ q) → (p → q) Jak zawsze w metodzie skróconej zaczynamy od sprawdzenia. gdzie te zmienne występują: (p ∧ q) → (p → q) 111 0 1 0 1 Podobnie jak poprzednio.

jak można to było zrobić inaczej. Założyliśmy na początku 0 pod głównym spójnikiem całej formuły. jak i następnik są zdaniami prawdziwymi. Zobaczmy. wpisując 0 pod główną implikacją. Po prostu zamiast pokazywać. a następnie 1 przy jej poprzedniku i 0 przy następniku: (p ∧ q) → (p → q) 1 0 0 Zauważmy teraz. że badany schemat zawsze daje zawsze zdania prawdziwe. które musiałyby by się pojawić. Wynika z tego. ponieważ prowadziłoby to do sprzeczności. że nie może wygenerować on zdania fałszywego. Następnie wyciągaliśmy z tego konsekwencje. że wcale nie musimy zaczynać od prawdziwej koniunkcji w pierwszym nawiasie. udowodniliśmy. nie jest jedynym możliwym. Postępując w ten sposób doszliśmy do sprzeczności. aby założone 0 faktycznie mogło wystąpić. Zero pod głównym spójnikiem nie może się pojawić. a to z kolei świadczy. której zarówno poprzednik. dobrze jest prześledzić cały tok rozumowania od samego początku. A skoro pod głównym spójnikiem nie może być nigdy 0.momencie natykamy się na coś dziwnego. prawdziwy musi być jej poprzednik. że nasze założenie nie daje się utrzymać. Okazuje się otrzymaliśmy fałszywą implikację. a fałszywy następnik: (p ∧ q) → (p → q) 1 0 1 0 0 35 . Aby umieszczona tam implikacja była fałszywa. Tautologiczność formuły wykazana została w jednej linijce. Rozpoczynamy tak samo. Również w drugim nawiasie mamy bowiem tylko jedną możliwość wpisania kombinacji zer i jedynek. że badana formuła jest tautologią. Ale przecież sytuacja taka jest całkowicie niezgodna z tabelkami! Otrzymaliśmy ewidentną sprzeczność – coś. UWAGA! Sposób. to znaczy że zawsze jest tam 1. w jaki rozwiązany został powyższy przykład. co nie ma prawa wystąpić: (p ∧ q) → (p → q) 111 0 1 0 1 O czym może świadczyć pojawienie się sprzeczności? Aby to zrozumieć. wpisując wartości.

aby zero pod głównym spójnikiem mogło się pojawić. w taki sposób w jaki musiałyby one występować. a jednocześnie w innym fałszywe. Wracając do omawianego przykładu. przedstawimy go jeszcze raz. zobaczmy jeszcze inny sposób. że tym razem również otrzymujemy sprzeczność. że obu nawiasach mamy tylko jedną możliwość wpisania kombinacji 0 i 1 jedynek. aby sprawdzić. Gdy chcemy dowiedzieć się.Gdy przepiszemy teraz otrzymane wartości zmiennych do pierwszego nawiasu otrzymamy: (p ∧ q) → (p → q) 1 10 0 1 0 0 Okazuje się. choć może nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Taka sytuacja oczywiście nie jest możliwa. zaczynamy od postawienia symbolu 0 pod głównym spójnikiem. w jakiej kolejności wpisywaliśmy symbole 0 i 1 do formuły. nie jest istotne. czy formuła jest tautologią przy pomocy metody skróconej. więc je od razu jednocześnie wpisujemy: (p ∧ q) → (p → q) 111 0 1 0 0 Tym razem również sprzeczność wystąpiła. Gdy w jakimś miejscu mamy 36 . gdzie pojawi się sprzeczność. w zależności od tego. (p ∧ q) → (p → q) 111 0 1 0 0 Ponieważ dla właściwego posługiwania się skróconą metodą zero-jedynkową ważne jest zrozumienie całego toku rozumowania z nią związanego. czy formuła może choć w jednym przypadku wygenerować zdanie fałszywe. tyle że w innym miejscu: (p ∧ q) → (p → q) 1 10 0 1 0 0 Użyteczna wskazówka: Gdy sprawdzamy. co wiemy na pewno. Następnie wpisujemy zgodnie z tabelkami dla odpowiednich spójników symbole 0 i 1. w jaki sprzeczność mogła się ujawnić. czy schemat jest tautologią. Często może ona wystąpić w różnych miejscach. Zaczynamy tak jak poprzednio: (p ∧ q) → (p → q) 1 0 0 Teraz zauważamy. Czyniąc to wpisujemy tylko to. Zmienna q okazuje się w jednym miejscu reprezentować zdanie prawdziwe.

że nie może ona wygenerować zdania fałszywego (przyjęte na początku założenie nie daje się utrzymać). oznacza to. nie wpisujemy tam chwilowo nic i przechodzimy dalej. że formuła może okazać się schematem zdania fałszywego (takie założenie na początku przyjęliśmy wpisując 0 pod głównym spójnikiem). przepisujemy go wszędzie tam. a wiec nie jest ona tautologią. a zatem jest ona tautologią. Badane przez logików formuły są na ogół bardziej skomplikowane od omówionych w powyższych przykładach.dwie lub trzy możliwości wpisania symboli. czy też nie). gdzie dana zmienna występuje w formule. to znaczy. Wyciągamy z przyjętego założenia wszelkie konsekwencje. nie ma sprzeczności – formuła nie jest tautologią. Jeszcze raz cała procedura w telegraficznym skrócie: 1. 3. Pierwsze utrudnienie mogą spowodować obecne w nich negacje. wpisując 0 i 1. czy w naszej formule nie pojawiła się przypadkiem sprzeczność (czy wszystko jest zgodne z tabelkami. 1. Sprawdzamy. 2. Zakładamy 0 pod głównym spójnikiem. tam gdzie istnieje tylko jedna możliwość ich wystąpienia. Jeżeli sprzeczności nigdzie nie ma. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. Przykład: (p → q) → (~ q → ~ p) 37 . Uwaga na negacje. gdzie jest tylko jedna możliwość. DO ZAPAMIĘTANIA.4. Gdy symbol 0 lub 1 pojawi się pod jaką zmienną zdaniową. czy wszystko się zgadza z tabelkami (czy nie ma sprzeczności). 4. Jeżeli sprzeczność (niezgodność z tabelkami) ma się gdzieś pojawić. Ogłaszamy wynik według recepty: jest sprzeczność – formuła jest tautologią. gdzie w ostatnim kroku przepisaliśmy wartości zmiennych. Na końcu sprawdzamy. Gdy natomiast w formule pojawi się sprzeczność. szukając miejsca.3. to dzieje się to na ogół tam.

a następnik fałszywy. możemy wpisać wartości zdań p i q: (p → q) → (~ q → ~ p) 1 0 10 0 01 Po przepisaniu otrzymanych wartości do pierwszego nawiasu otrzymujemy sprzeczność: implikacja o prawdziwym poprzedniku i fałszywym następniku nie może być prawdziwa: (p → q) → (~ q → ~ p) 1 1 0 0 10 0 01 Badana formuła jest zatem tautologią. czy tautologią jest formuła (p → ~ q) ∨ (~ p ∧ q) Główny spójnik stanowi tu alternatywa.Rozpoczynamy od postawienia 0 pod głównym spójnikiem i wyciągamy z tego pierwszą konsekwencję: (p → q) → (~ q → ~ p) 1 0 0 Jedną możliwość wpisania kombinacji 0 i 1 mamy w drugim nawiasie. Z tego ostatniego możemy od razu wpisać. fałszywy. a więc jedynkę wskazującą na jego prawdziwość wpisujemy nad jego głównym spójnikiem – negacją. jej poprzednik musi być prawdziwy. a jej następnik – ~ q. Ważne jest tu jednak poprawne określenie co jest poprzednikiem i następnikiem badanej implikacji. podobnie następnikiem jest złożone zdanie ~ p i tu również wskazujące jego fałszywość 0 wpisujemy pod negacją: (p → q) → (~ q → ~ p) 1 0 1 0 0 Dopiero w tym momencie. musi być prawdziwy. Aby implikacja była fałszywa. że prawdziwe musi być q: (p → ~ q) ∨ (~ p ∧ q) 1 0 01 0 0 Przepisujemy otrzymane wartości p i q do drugiego nawiasu: 38 . Przykład: Zbadamy. Poprzednikiem jest zdanie złożone ~ q. korzystając z tabelki dla negacji. która jest fałszywa tylko w jednym przypadku – gdy oba jej człony są fałszywe: (p → ~ q) ∨ (~ p ∧ q) 0 0 0 W pierwszym nawiasie mamy tylko jedną możliwość: aby implikacja była fałszywa jej poprzednik – p.

Przykład: [(p → q) ∨ (r → ~ p)] → [p → (q ∨ ~ r) ] Głównym spójnikiem badanej formuły jest implikacja wiążąca wyrażenia w kwadratowych nawiasach. W takich dłuższych formułach trzeba szczególną uwagę zwracać na wpisywanie symboli wartości logicznych we właściwe miejsca oraz na dokładne badanie. a następnik fałszywy – symbole jedynki i zera wpisujemy więc pod głównymi spójnikami każdego z wyrażeń w kwadratowych nawiasach: [(p → q) ∨ (r → ~ p)] → [p → (q ∨ ~ r) ] 1 0 0 W przypadku prawdziwej alternatywy w pierwszym nawiasie mamy trzy możliwości. Członami koniunkcji w drugim nawiasie są: ~ p oraz q.(p → ~ q) ∨ (~ p ∧ q) 1 0 01 0 1 01 To jeszcze nie koniec zadania. Skoro jednak samo p jest prawdziwe. a q prawdziwe – koniunkcja takich zdań (0 i 1) zgodnie z tabelkami musi być fałszywa. a fałszywy następnik – czyli alternatywa w nawiasie. Negacja p jest fałszywa. W dłuższych formułach pewne utrudnienia sprawić może wielość nawiasów wskazujących hierarchię spójników. Z tego ostatniego faktu wnioskujemy o fałszywości obu członów alternatywy – q oraz ~ r. czy ostatecznie wystąpiła sprzeczność. to jej poprzednik musi być prawdziwy. Aby implikacja była fałszywa. więc na razie pomijamy to miejsce. W przypadku fałszywej implikacji w drugim nawiasie kwadratowym możemy wpisać. ponieważ nie mamy wpisanej wartości negacji p. że prawdziwy jest jej poprzednik – czyli p. Formuły z większą ilością nawiasów. W takim razie prawdziwe musi być oczywiście r: [(p → q) ∨ (r → ~ p)] → [p → (q ∨ ~ r) ] 1 0 1 0 0 001 39 . to jego negacja musi być fałszywa: (p → ~ q) ∨ (~ p ∧ q) 1 0 01 0 0101 W powyższej formule nie występuje nigdzie sprzeczność. Badana formuła nie jest tautologią.

W tym właśnie miejscu tkwi sprzeczność – być może nie całkiem widoczna na pierwszy rzut oka: [(p → q) ∨ (r → ~ p)] → [p → (q ∨ ~ r) ] 1 0 0 1 1 0 01 0 1 0 0001 Badana formuła jest zatem tautologią. że jest to tylko złudzenie i po bliższej analizie znajdujemy odpowiednie wyjście. Na ich podstawie obliczamy wartość ~ p. kolidują natomiast z wartością alternatywy. Gdy pozornie utkniemy. Z prawdziwości koniunkcji wyciągamy wniosek o prawdziwości obu jej 40 . Ostatnie wartości jakie wpisaliśmy. czy tautologią jest formuła: [(p → q) ∧ (p → r)] → [p → (q ∧ r)] Po postawieniu zera przy głównej implikacji otrzymujemy jedynkę przy koniunkcji w pierwszym kwadratowym nawiasie oraz zero przy implikacji w drugim nawiasie kwadratowym. czy wszystko się zgadza. to zera przy implikacjach w okrągłych nawiasach.Otrzymane wartości zmiennych zdaniowych przepisujemy do wyrażenia w pierwszym kwadratowym nawiasie. gdzie byłaby tylko jedna możliwość wpisania zer i jedynek. Przykład: Sprawdzimy. że w badanej formule nie ma takiego miejsca. a następnie wartości implikacji w nawiasach okrągłych: [(p → q) ∨ (r → ~ p)] → [p → (q ∨ ~ r) ] 1 0 0 1 1 0 01 0 1 0 0 001 Teraz musimy sprawdzić. Często jednak okazuje się. Czasami może się wydawać. Wartości te zgadzają się wprawdzie z wartościami zdań tworzących te implikacje (nie może być inaczej – przecież na podstawie tych zdań obliczyliśmy wartość implikacji zgodnie z tabelkami). której są członami.

Wartość p możemy przepisać w miejsca.członów. a z fałszywości implikacji o prawdziwości p oraz fałszywości koniunkcji q ∧ r. zauważmy jednak. Gdy spojrzymy do tabelki dla implikacji. Ogólnie rzecz biorąc implikacja jest prawdziwa w trzech różnych przypadkach. otrzymujemy ewidentną sprzeczność w koniunkcji q i r: [(p → q) ∧ (p → r)] → [p → (q ∧ r)] 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 1 Badana formuła jest więc tautologią. gdzie zmienna ta jeszcze występuje: [(p → q) ∧ (p → r)] → [p → (q ∧ r)] 0 1 1 1 1 1 0 1 0 W tym momencie mogłoby się wydawać. Tak więc w rzeczywistości mamy tylko jedną możliwość określenia wartości zmiennych q i r w badanych implikacjach – muszą być one prawdziwe: [(p → q) ∧ (p → r)] → [p → (q ∧ r)] 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Po przepisaniu wartości q i r w inne miejsca. zobaczymy. W pierwszym przypadku istnieje tylko jedna możliwość co do wartości drugiego członu (musi być 1). że wśród trzech przypadków. jest tylko jeden taki. kiedy prawdziwy jest jej poprzednik – w przypadku tym prawdziwy musi być również następnik implikacji. gdy jest ona prawdziwa. że my znamy obecnie również wartości poprzedników tych implikacji – są one prawdziwe. Uwaga na błędy! Należy koniecznie zauważyć różnicę pomiędzy prawdziwą implikacją z prawdziwym poprzednikiem a prawdziwą implikacją z prawdziwym następnikiem. natomiast w drugim są dwie możliwości (0 lub 1): p→q 1 1 1 p→q ? 1 1 Podobna różnica zachodzi pomiędzy prawdziwymi implikacjami z fałszywym następnikiem i poprzednikiem: p→q 0 1 0 p→q 0 1 ? 41 . gdzie zmienne te występują. W dwóch pierwszych nawiasach okrągłych mamy prawdziwe implikacje. Jest to jednak tylko pozór. że w każdym miejscu mamy po kilka możliwości wstawiania zer i jedynek.

gdzie zmienna ta jeszcze występuje: ~ (p → q) ∨ [~ ( p ∨ q) ∨ (p ∨ r)] 0 0 1 1 0 0 011 0 000 W powyższej formule nie występuje nigdzie sprzeczność. Przykład: Zbadamy. do której negacja się odnosi. czy tautologią jest formuła: ~ (p → q) ∨ [~ ( p ∨ q) ∨ (p ∨ r)] Zaczynając od postawienia zera przy głównym spójniku. Natomiast w przypadku prawdziwej alternatywy z fałszywym pierwszym członem mamy tylko jedną możliwość – drugi człon musi być prawdziwy. to fałszywe są oba jej człony. to prawdziwa musi być formuła. W takim wypadku nic jeszcze nie wiemy o następniku – zgodnie z tabelkami może być on albo fałszywy albo prawdziwy.Zależności te powinny stać się jasne po dokładnym przeanalizowaniu tabelki dla implikacji. wnioskujemy o fałszywości obu jej członów: ~ (p → q) ∨ [~ ( p ∨ q) ∨ (p ∨ r)] 0 1 0 0 0 0 Znowu mamy fałszywą negację. otrzymujemy fałszywe obydwa człony alternatywy. 42 . a zatem nie jest ona tautologią. Wartość zmiennej p przepisujemy tam. a więc prawdziwa jest negowana przez nią formuła w nawiasie. Skoro natomiast fałszywa jest alternatywa p ∨ r. którym jest tu alternatywa. gdzie zmienna ta jeszcze występuje: ~ (p → q) ∨ [~ ( p ∨ q) ∨ (p ∨ r)] 0 0 1 0 0 01 0 000 W pierwszym nawiasie mamy do czynienia z prawdziwą implikacją o fałszywym poprzedniku. czyli negację formuły p → q (bo to stojąca przed nawiasem negacja jest tu głównym spójnikiem) oraz alternatywę w nawiasie kwadratowym: ~ (p → q) ∨ [~ ( p ∨ q) ∨ (p ∨ r)] 0 0 0 Skoro fałszywa jest negacja. Wpisujemy więc 1 pod q i przepisujemy ją tam. Natomiast z fałszywości alternatywy w nawiasie kwadratowym.

zgodnie z tabelkami – cała koniunkcja musi być fałszywa.Uwaga na błędy! W przypadku prawdziwej alternatywy również nie w każdym przypadku możemy obliczyć wartość drugiego członu na podstawie znajomości wartości jednego członu oraz całej formuły. na podstawie faktu. Wartość q oczywiście przepisujemy. zgodnie z tabelkami drugi musi być prawdziwy: p∨q 011 p∨q 110 p∨q 11? p∨q ? 11 Podobnie w przypadku fałszywej koniunkcji możemy obliczyć wartość drugiego członu. otrzymujemy 1 przy koniunkcji w nawiasie klamrowym i 0 przy q. {[p → (q ∧ r)] ∧ (p ∨ r)} → q 0 1 00 1 01 0 0 43 . a jeden z jej członów fałszywy – wtedy. co robić dalej. Możemy to uczynić jedynie wtedy. i przepisujemy ją.. tam gdzie jeszcze q się pojawia. gdy pierwszy jest prawdziwy: p∧q 100 p∧q 001 p∧q 00? p∧q ?00 Gdy utkniemy poważniej. Z prawdziwości koniunkcji wnioskujemy o prawdziwości obu jej członów: {[p → (q ∧ r)] ∧ (p ∨ r)} → q 1 0 1 1 0 0 W tym momencie mogłoby się wydawać. tylko wtedy.. Przykład: Sprawdzimy. obliczamy wartość zmiennej p – 0. {[p → (q ∧ r)] ∧ (p ∨ r)} → q 1 00 1 1 0 0 W tym momencie. gdy alternatywa jest prawdziwa. tam gdzie p występuje w alternatywie p ∨ q. Jeden z członów tej koniunkcji jest fałszywy – a zatem. że prawdziwa implikacja z fałszywym następnikiem musi mieć fałszywy poprzednik. czy tautologią jest formuła: {[p → (q ∧ r)] ∧ (p ∨ r)} → q Po założeniu fałszywości całej formuły. Jednakże przyjrzyjmy się bliżej koniunkcji q ∧ r. że zupełnie nie wiadomo.

Zauważmy jednak. nie jest ona tautologią. która to koniunkcja występuje też w jeszcze jednym miejscu. Przykład: Sprawdzimy. WARTO ZAPAMIĘTAĆ. że wszędzie mamy po kilka możliwości wpisania zer i jedynek. wpisujemy 1 pod zmienną r w formule p ∨ r i przepisujemy tę wartość do koniunkcji q ∧ r. Możemy więc przepisać wartość tej koniunkcji.Ponieważ prawdziwa alternatywa z fałszywym pierwszym członem musi mieć prawdziwy drugi człon. czy tautologią jest formuła: {[~ (p ∧ q) → r] ∧ (r → p)} → (p ∧ q) Pierwsze kroki są oczywiste i wyglądają następująco: {[~ (p ∧ q) → r] ∧ (r → p)} → (p ∧ q) 0 1 1 1 0 W tym miejscu mogłoby się wydawać. że znamy wartość koniunkcji p ∧ q w ostatnim nawiasie. podobnie jak przepisujemy wartości zmiennych: {[~ (p ∧ q) → r] ∧ (r → p)} → (p ∧ q) 0 1 1 1 0 0 44 . prawdziwości jednego z członów alternatywy. Oto przypadki. {[p → (q ∧ r)] ∧ (p ∨ r)} → q 0 1 001 1 011 0 0 Ponieważ przy takich podstawieniach w powyższej formule nie występuje nigdzie sprzeczność. gdzie można obliczyć wartość zdania złożonego na podstawie tylko jednego z jego członów: p∧q 00 p∨q 11 p→q 0 1 p∧q 0 0 p∨q 11 p→q 1 1 Ogólnie – obliczenie wartości całego zdania złożonego jest możliwe na podstawie: fałszywości jednego z członów koniunkcji. fałszywości poprzednika implikacji oraz prawdziwości następnika implikacji.

gdzie zmienne występują. a zatem badana formuła nie jest tautologią. Mamy wtedy fałszywą koniunkcję z prawdziwym jednym członem – a zatem fałszywy musi być jej człon drugi – q. gdy „utknę” i wydaje się. 45 . – czy wpisałem wartości przy spójnikach dwuargumentowych. gdy obliczone są wartości ich negacji lub wartości negacji. – czy możliwe jest obliczenia wartości członu jakiegoś spójnika na podstawie znajomości wartości drugiego członu oraz całego zdania. – czy można gdzieś przepisać wartość całego zdania złożonego. gdy obliczone są wartości zmiennych (przy negacji jest zawsze tylko jedna możliwość). gdy znane są wartości obu ich członów.Skoro koniunkcja p ∧ q jest fałszywa. {[~ (p ∧ q) → r] ∧ (r → p)} → (p ∧ q) 1 10 0 1 1 1 11 1 0 100 Przy takich podstawieniach nie ma żadnej sprzeczności. PRAKTYCZNA RADA: Co zrobić. i przepisać ją: {[~ (p ∧ q) → r] ∧ (r → p)} → (p ∧ q) 1 0 1 1 1 1 1 0 0 Teraz możemy z łatwością obliczyć wartość p w implikacji r → p (1) i przepisać ją do obu koniunkcji p ∧ q. Dwie możliwości od samego początku. – czy wpisałem wartości zmiennych. że nigdzie nie ma jednej możliwości wpisania zer i jedynek? Należy wówczas sprawdzić następujące rzeczy: – czy przepisałem wszystkie wartości zmiennych w inne miejsca. – czy możliwe jest gdzieś wpisanie wartości przy spójniku na podstawie znajomości wartości logicznej jednego z jego członów. Czasem już na początku mamy dwie możliwości wpisania kombinacji zer i jedynek. to jej negacja musi być prawdziwa. Na podstawie prawdziwości implikacji w nawiasie kwadratowym oraz prawdziwości jej poprzednika możemy obliczyć wartość r – 1. na przykład gdy głównym spójnikiem jest równoważność.

natomiast fałszywy następniki – ~ p. Ponieważ jej poprzednik jest prawdziwy.Przykład: [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] Sprawdzenie. ponieważ cała implikacja w kwadratowym nawiasie wyszła nam prawdziwa. implikacja ta powinna być fałszywa: 1 1 10 0 0 11 10 0 01 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 0 0 1 Teraz musimy sprawdzić. co jest niemożliwe przy prawdziwym poprzedniku i fałszywym następniku: 1 1 1 0 0 0 11 10 0 01 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 0 0 1 46 . czyli koniunkcja q ∧ ~ r. a następnik fałszywy. Fałszywa implikacja q → r jest jednocześnie następnikiem implikacji w nawiasie kwadratowym o poprzedniku p. nie stoi w sprzeczności z wartościami obliczonymi wcześniej. czy to. Z prawdziwości koniunkcji wyciągamy wniosek o prawdziwości jej członów. Z fałszywości implikacji wiemy. czy powyższa formuła może być schematem zdania fałszywego wymaga rozpatrzenia dwóch możliwości: 1 0 0 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 0 0 1 W przypadku „górnym” zacząć należy od prawej strony. że prawdziwy musi być jej poprzednik. Otrzymujemy tu sprzeczność. Wartość logiczna zdań r i p jest oczywiście odwrotna do wartości ich negacji: 1 0 1110 0 01 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 0 0 1 Po przepisaniu wartości zmiennych do lewej strony równoważności otrzymujemy: 1 1 1 0 0 11 10 0 01 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 0 0 1 Pozostaje nam jeszcze obliczenie wartości implikacji q → r. co wpisaliśmy na końcu.

Musimy teraz zbadać drugi. „dolny” przypadek. Przykład: Zbadamy teraz. wyeliminowanie jednego z nich (co dotąd zrobiliśmy). która może dać zdanie fałszywe w dwóch przypadkach: 1 0 0 [p → (~ r → q)] ≡ [(p ∧ ~ q) ∨ (p → r)] 1 0 0 47 . że sprawdzanie tautologiczności formuły przy pomocy metody skróconej polega na stwierdzeniu niemożliwości wygenerowania przez dany schemat zdania fałszywego. Ponieważ w badanym przykładzie już na samym początku stwierdziliśmy istnienie dwóch przypadków w których formuła mogłaby okazać się schematem zdania fałszywego. a następnie koniunkcji q ∧ ~ r. czy tautologią jest następująca formuła: [p → (~ r → q)] ≡ [(p ∧ ~ q) ∨ (p → r)] Tu również głównym spójnikiem jest równoważność. możemy stwierdzić. Należy pamiętać. że niemożliwe jest wygenerowanie przez badaną formułę zdania fałszywego na żaden z dwóch teoretycznie możliwych sposobów. że schemat ten jest tautologią. iż badana formuła jest tautologią. niczego jeszcze nie przesądza. gdy okazało się. a otrzymane wartości zmiennych przepisujemy do strony prawej. Tu oczywiście rozpoczynamy od lewej strony.Uwaga na błędy! Otrzymanie sprzeczności w jednym z rozpatrywanych przypadków nie stanowi jeszcze dowodu. 1 1 1 0 0 0 11 10 0 01 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 Po obliczeniu wartości negacji zdań r oraz p. otrzymujemy sprzeczność z prawej strony równoważności: 1 1 1 0 0 0 11 10 0 01 [p → (q → r)] ≡ [(q ∧ ~ r) → ~ p] 1 0 1 0 0 0 11 10 1 01 Dopiero teraz.

aby stwierdzić. że badana formuła jest tautologią: {[r → (q ∧ s)] ∧ [(p ∨ s) → r]} → (~ q → ~ p) 0 1 00 1 1 1 1 0 0 10 0 01 48 . Po przepisaniu wartości r do drugiego nawiasu otrzymujemy w nim sprzeczność. Bywa. że formuła jest tautologią – sprzeczność może pojawić się już wcześniej. że formuła ta może być schematem zdania fałszywego. czyli r. Czasem nie trzeba wiedzieć wszystkiego. a następnie koniunkcji p ∧ ~ q oraz implikacji p → r na podstawie wartości logicznej ich członów: 1 0 10 0 0 0 11 1 0 1 10 0 [p → (~ r → q)] ≡ [(p ∧ ~ q) ∨ (p → r)] 1 0 0 Okazuje się. czy tautologią jest formuła: {[r → (q ∧ s)] ∧ [(p ∨ s) → r]} → (~ q → ~ p) Po standardowo rozpoczętym sprawdzaniu formuły otrzymujemy: {[r → (q ∧ s)] ∧ [(p ∨ s) → r]} → (~ q → ~ p) 1 0 1 1 1 0 10 0 01 Teraz możemy obliczyć wartość koniunkcji q ∧ s na podstawie fałszywości jednego z jej członów oraz alternatywy p ∨ s na podstawie prawdziwości p: {[r → (q ∧ s)] ∧ [(p ∨ s) → r]} → (~ q → ~ p) 1 00 1 1 1 1 0 10 0 01 W pierwszym kwadratowym nawiasie mamy obecnie prawdziwą implikację z fałszywym następnikiem – a zatem fałszywy musi być również jej poprzednik. więc możemy go zaniechać. Przykład: Zbadamy. Badanie drugiej. świadczącą o tym. że przy takim podstawieniu zer i jedynek w badanej formule nie występuje żadna sprzeczność. Pokazaliśmy zatem.W „górnym” przypadku należy rozpocząć od lewej strony. „dolnej” możliwości nic tu zmieni. że nie musimy znać wartości wszystkich zmiennych. Po obliczeniu wartości zmiennych i przepisaniu ich na stronę prawą otrzymamy: 1 0 10 0 0 0 1 0 1 1 0 [p → (~ r → q)] ≡ [(p ∧ ~ q) ∨ (p → r)] 1 0 0 Teraz możemy obliczyć wartość negacji q. a więc na pewno nie jest tautologią.

gdyby było ono fałszywe. Po założeniu 0 pod głównym spójnikiem. jaka pojawiła się w ostatnim przykładzie. wykażemy. na pewno w badanej formule nie powstanie sprzeczność. W istocie jest to sytuacja taka sama. że jakiekolwiek q by nie było. niezależnie jakie zdanie podstawilibyśmy za jakąś zmienną.. niemal natychmiast otrzymujemy: [(p ∨ q) ∧ r] → ~ p 1 1 11 0 01 W obecnej sytuacji nie mamy żadnych informacji pozwalających określić wartość zdania oznaczanego przez q.. sprzeczność ta jest od s niezależna – wystąpiłaby zarówno gdyby zdanie oznaczane przez s było prawdziwe. Przykład: Zbadamy. że w jakimś momencie w badanej formule wszędzie są pod dwie lub nawet trzy możliwości wpisania kombinacji zer i jedynek. choć na początku może wyglądać groźnie. że formuła może być schematem zdania fałszywego (nie ma w tym żadnej sprzeczności).Zauważmy. Przykład: Zbadamy. tyle że obecnie wystąpiła już na początku badania formuły i z niejako „większym natężeniem”. 49 . że sprzeczność pojawiła się. Czasami może się zdarzyć i tak. pomimo że nie poznaliśmy wartości zmiennej s. a więc nie jest ona tautologią: [(p ∨ q) ∧ r] → ~ p 111 11 0 01 lub [(p ∨ q) ∧ r] → ~ p 110 11 0 01 Gdy nic już nie wiadomo. Zauważmy jednak. jak i wtedy. Może też zdarzyć się odwrotna sytuacja: sprzeczność nie pojawi się. (p ∨ q) → (r ∧ s) 1 0 0 W takiej sytuacji wszędzie mamy po trzy możliwości. czy tautologią jest bardzo krótka formuła (p ∨ q) → (r ∧ s). W związku z tym możemy pod q wpisać dowolną wartość – cokolwiek bowiem tam wpiszemy. czy tautologią jest formuła: [(p ∨ q) ∧ r] → ~ p. Nie powinno to jednak nikogo szczególnie przestraszyć.

Przypomnijmy sobie jednak istotę skróconej metody zero-jedynkowej. Polega ona na poszukiwaniu takich podstawień zer i jedynek, aby formuła dała zdanie fałszywe. Tutaj już na pierwszy rzut oka mamy takich możliwości sporo – wystarczy zatem wybrać dowolną z nich i wpisać, na przykład: (p ∨ q) → (r ∧ s) 1 10 0 000 W ten sposób pokazujemy, że formuła nie jest tautologią, ponieważ stała się schematem zdania fałszywego. Równie dobrym rozwiązaniem byłoby też na przykład takie: (p ∨ q) → (r ∧ s) 011 0 001

1.4.4. KONTRTAUTOLOGIE.
Jak dotąd stosowaliśmy metodę skróconą do badania, czy formuła jest tautologią. Gdy przy jej pomocy odkrywaliśmy, że formuła tautologią nie jest, nie wiedzieliśmy jeszcze, czy jest ona kontrtautologią, czy też może być schematem zarówno zdań prawdziwych, jak i fałszywych. Teraz zobaczymy, jak sprawdzić przy pomocy metody skróconej, czy formuła jest kontrtautologią. Procedura sprawdzania, czy formuła jest kontrtautologią różni się od sprawdzania tautologiczności jedynie wstępnym założeniem. Jak wiemy, kontrtautologia, to schemat dający wyłącznie zdania fałszywe. Aby zbadać przy pomocy metody skróconej, czy formuła jest kontrtautologią, musimy więc sprawdzić, czy może ona przynajmniej raz wygenerować zdanie prawdziwe. W praktyce wygląda to tak, że stawiamy 1 przy głównym spójniku zdania i znanymi już sposobami wyciągamy z tego wszelkie konsekwencje. Jeśli okaże się na końcu, że otrzymaliśmy sprzeczność, będzie to świadczyło, że formuła nie może być schematem zdania prawdziwego, a zatem jest kontrtautologią. Brak sprzeczności pokaże, że formuła przynajmniej raz może wygenerować zdanie prawdziwe, a więc nie jest kontrtautologią.

Przykład: Zbadamy, czy kontrtautologią jest formuła: ~ [(~ p ∨ q) ∨ (q → p)]. Ponieważ głównym spójnikiem badanego schematu jest negacja, musimy sprawdzić, czy istnieje możliwość, aby przy negacji tej pojawiła się wartość 1.

50

~ [(~ p ∨ q) ∨ (q → p)] 1 W kolejnych krokach wyciągamy wszelkie konsekwencje z przyjętego założenia. Jeżeli negacja ma być prawdziwa, to całe zdanie, do którego się ona odnosi (czyli alternatywa w kwadratowym nawiasie) musi być fałszywe. Jeśli fałszywa jest alternatywa, to fałszywe muszą być oba jej człony (zdania w nawiasach okrągłych). Otrzymujemy więc: ~ [(~ p ∨ q) ∨ (q → p)] 0 0 0 1 W tym momencie mamy dwa miejsca, w których istnieje tylko jedna możliwość kombinacji zer i jedynek; nie jest istotne, od którego z nich zaczniemy. Gdy obliczymy najpierw wartość członów alternatywy w pierwszym nawiasie otrzymamy: ~ [(~ p ∨ q) ∨ (q → p)] 1 01 00 0 0 Po przepisaniu wartości zmiennych p i q do drugiego nawiasu otrzymujemy w nim ewidentną sprzeczność: implikacja z fałszywym poprzednikiem i prawdziwym następnikiem nie może być fałszywa. ~ [(~ p ∨ q) ∨ (q → p)] 1 01 00 0 0 0 1 Widzimy zatem, że nie jest możliwa sytuacja, aby badana formuła okazała się schematem zdania prawdziwego; jest więc ona na pewno kontrtautologią. Zauważmy na marginesie, że gdybyśmy najpierw obliczyli wartość członów implikacji w drugim nawiasie (gdzie też była tylko jedna możliwość), to otrzymalibyśmy sprzeczność przy alternatywie ~ p ∨ q.

Przykład: Zbadamy czy kontrtatulogią jest formuła {(p → q) ∧ ~ [(p ∨ r) → q]} ∧ (q → r). Zaczynamy od postawienia symbolu 1 przy głównym spójniku, którym jest tu koniunkcja pomiędzy nawiasem klamrowym a okrągłym. Z prawdziwości tej koniunkcji wnosimy o prawdziwości obu jej członów, czyli koniunkcji w nawiasie klamrowym i implikacji w okrągłym: {(p → q) ∧ ~ [(p ∨ r) → q]} ∧ (q → r) 1 1 1 Ponieważ prawdziwa jest koniunkcja w nawiasie klamrowym, prawdziwe muszą być oba jej człony: implikacja p → q oraz negacja wyrażenia w nawiasie kwadratowym. Jeżeli

51

prawdziwa jest negacja, to oczywiście fałszywe musi być zdanie, do którego się ona odnosi, czyli implikacja (p ∨ r) → q. Z kolei, jeśli fałszywa jest implikacja, to prawdziwy musi być jej poprzednik, a fałszywy następnik: {(p → q) ∧ ~ [(p ∨ r) → q]} ∧ (q → r) 1 11 1 0 0 1 1 Obliczoną wartość zmiennej q przepisujemy we wszystkie miejsca, gdzie zmienna ta występuje: {(p → q) ∧ ~ [(p ∨ r) → q]} ∧ (q → r) 1 0 11 1 0 0 1 01 Jedyne miejsce, w którym możemy coś wpisać ze stuprocentową pewnością, to pierwszy nawias okrągły. Jeżeli implikacja jest prawdziwa i jednocześnie ma fałszywy następnik, to fałszywy musi być również jej poprzednik. Oznaczamy więc p jako zdanie prawdziwe i przepisujemy tę wartość tam, gdzie jeszcze zdanie to występuje: {(p → q) ∧ ~ [(p ∨ r) → q]} ∧ (q → r) 0 1 0 1 1 01 0 0 1 01 Obecnie możemy obliczyć wartość r w alternatywie p ∨ r. Jeżeli alternatywa jest prawdziwa, a jeden jej człon jest fałszywy, to prawdziwy musi być człon drugi. Wpisujemy więc 1 przy zmiennej r i przepisujemy tę wartość pod r w implikacji w ostatnim nawiasie: {(p → q) ∧ ~ [(p ∨ r) → q]} ∧ (q → r) 0 1 0 1 1 011 0 0 1 0 1 1 Ponieważ nigdzie nie występuje tu sprzeczność, pokazaliśmy, że badana formuła może być schematem zdania prawdziwego, a więc nie jest kontrtautologią.

1.4.5. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.
Czy przy pomocy metody skróconej można od razu, „w jednej linijce” stwierdzić status logiczny formuły – zbadać czy jest ona tautologią, kontrtautologią czy też żadną z nich? To zależy jak na to spojrzeć. Badanie czy formuła jest tautologią wymaga innego założenia, niż badanie czy jest kontrtatulogią, więc w zasadzie należy zbadać przynajmniej dwie możliwości. Jednakże, gdy otrzymamy wynik „pozytywny” (to znaczy, że formuła jest tautologią lub jest kontrtautologią), to wiemy od razu, że nie jest ona niczym innym. Gdy natomiast otrzymamy wynik „negatywny”, to wiemy jedynie, że formuła czymś nie jest, dalej nie znając jej dokładnego statusu logicznego. 52

Czy formuła może „nie dać” się sprawdzić, czy jest tautologią lub kontrtautologią przy pomocy metody skróconej? Sprawdzić przy pomocy metody skróconej da się zawsze. Jednakże czasami już na początku może pojawić się kilka możliwości do zbadania (na przykład gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy tautologią jest formuła z koniunkcją jako głównym spójnikiem). W takich wypadach metoda skrócona może stać się nieefektywna i wcale nie mniej pracochłonna od metody „zwykłej”.

53

niezależnie od treści zdań składowych. że zdanie to jest prawdą logiczną. to zdanie takie nazywamy prawdą logiczną. Przykład: Zbadamy bardzo proste zdanie: Jutro będzie padać lub nie będzie padać. czy schemat jest tautologią. Łatwo zauważyć. PRAKTYKA: SPRAWDZANIE. Formuła p ∨ ~ p jest tautologią – gdybyśmy chcieli postawić 0 pod jej głównym spójnikiem. stwierdzamy. CZY ZDANIE JEST PRAWDĄ LOGICZNĄ LUB FAŁSZEM LOGICZNYM. czy zdanie jest prawdą logiczną jest bardzo proste i wymaga połączenia dwóch umiejętności: zapisywania schematu zdania oraz sprawdzania. Zdania. ŁYK TEORII. 1. że zdanie p musi być jednocześnie prawdziwe i fałszywe. Jeżeli schemat badanego zdania okaże się tautologią. że 54 .5.5. Zdanie będące prawdą logiczną jest prawdziwe ze względu na znaczenie tylko i wyłącznie użytych w nim spójników logicznych. p∨~p 00 01 Ponieważ schemat zdania okazał się tautologią. Sprawdzenie.1. to oczywiście p ∨ ~ p. PRAWDA LOGICZNA I ZDANIA WEWNĘTRZNIE SPRZECZNE. to o zdaniu Jutro będzie padać lub nie będzie padać możemy powiedzieć. że jest ono prawdą logiczną. których schematy są kontrtautologiami nazywamy fałszami logicznymi lub zdaniami wewnętrznie sprzecznymi. a więc otrzymalibyśmy sprzeczność. okazało by się. 1.1. zdanie nie jest również prawdą logiczną. Schemat tego zdania. Zdania takie są fałszywe na mocy samych spójników logicznych.5. Jeśli schemat jakiegoś zdania języka naturalnego jest tautologią. jeśli schemat tautologią nie jest.2.

badane zdanie jest prawdą logiczną. czy dane zdanie jest wewnętrznie sprzeczne jest równie proste. a zatem jest tautologią. to jest zazdrosny. co na pewno się wydarzy. że takie bezwzględnie prawdziwe wyrażenia otrzymamy podstawiając dowolne zdanie za zmienną p w schemacie p ∨ ~ p. (p → q) ∨ (~ p → ~ q) 1 0 0 0 01 0 10 Ponieważ schemat okazał się tautologią. czy prawdą logiczną jest zdanie: O ile jest tak.faktycznie zdanie to nie może okazać się fałszywe – cokolwiek stanie się jutro. na przykład Zdam egzamin lub nie zdam egzaminu. czy powyższa formuła jest tautologią: (p → q) → (~ q → ~ p) 1 1 0 0 10 0 01 Okazuje się. Przykład: Sprawdzimy. Jak łatwo się domyślić polega ono na napisaniu schematu zdania. że jeśli Jan jest zakochany. czy jest on kontrtautologią. Nasz prezes jest mądrym człowiekiem lub nie jest on mądrym człowiekiem itp. Przykład: Sprawdzimy. a następnie zbadaniu. W związku z tym badanie zdanie jest prawdą logiczną. to jeśli Jan nie jest zazdrosny. Sprawdzenie. zdanie stwierdza coś. Piszemy schemat zdania pamiętając o zastępowaniu tych samych zdań prostych tymi samymi zmiennymi: (p → q) → (~ q → ~ p) p – Jan jest zakochany. że formuła nie może stać się schematem zdania fałszywego. q – Jan jest zazdrosny. to nie jest zakochany. niezależnie jaka będzie pogoda. 55 . Zauważmy. to nie przecina szkła. to przecina szkło lub jeśli nie jest diamentem. czy prawdą logiczną jest zdanie: Jeśli ten kamień jest diamentem. Następnie sprawdzamy.

to nie jestem przeciw. 56 .Przykład: Zbadamy czy zdanie Jeżeli jestem za. ale ja jestem za i jestem przeciw jest wewnętrznie sprzeczne. samo zdanie jest wewnętrznie sprzeczne (jest fałszem logicznym). (p → ~ q) ∧ (p ∧ q) 1 1 01 1 1 1 1 Ponieważ schemat badanego zdania jest kontrtautologią.

1. mówiąc o tak zwanym wynikaniu logicznym. aby pierwsze było prawdziwe.6. Aby tego dokonać. to i prawdziwe musi być drugie). a B fałszywe. 1. ujmując rzecz inaczej. bo nie jest możliwe. że nie jest możliwa sytuacja. Mówimy. Wpisujemy symbol 1 przy głównym spójniku zdania A. a pod kreską schemat drugiego: schemat zdania A –––––––––––––– schemat zdania B Następnie sprawdzamy. W logice pojęciem wynikania posługujemy się w bardzo ścisłym sensie. Stosunek wynikania uzależniony był tam od znaczenia słów „starszy” i „młodszy. I tak na przykład. w przypadku gdy ze zdania A wynika zdanie B. Schematy te piszemy na ogół w specjalnej formie – schemat pierwszego nad kreską. podobnie jak sprawdzamy. aby zdanie A było prawdziwe. również prawdziwe musi być B. aby zdanie A było prawdziwe. gdy nie jest możliwa sytuacja. Posługując się schematami zdań oraz tabelkami zerojedynkowymi można sprawdzać poprawność logiczną prostych wnioskowań. W tym celu musimy najpierw zapoznać się z pojęciem wynikania logicznego.1. WYNIKANIE LOGICZNE. W przykładzie powyżej mieliśmy do czynienia z wynikaniem w szerokim sensie. a drugie fałszywe (lub.6. czy jest możliwa sytuacja. od spójników logicznych). czy formuła jest tautologią lub kontrtautologią. ŁYK TEORII. że z pewnego zdania A wynika (w szerokim znaczeniu tego słowa) zdanie B. w przypadku wynikania logicznego to. Czyli. To czy z jednego zdania wynika logicznie drugie możemy łatwo sprawdzić przy pomocy metody zero-jedynkowej. to gdy tylko A jest prawdziwe. aby zdanie A było prawdziwe. a B fałszywe. a 0 przy głównym spójniku zdania B i wyciągamy z takich założeń wszelkie konsekwencje – podobnie jak to czyniliśmy 57 . jak kto woli. ale nie z wynikaniem logicznym. uzależnione jest tylko i wyłącznie od obecnych w nich stałych logicznych (a więc. musimy najpierw napisać schematy obu zdań. a jednocześnie B fałszywe. w przypadku rachunku zdań. gdy prawdziwe jest pierwsze zdanie. ze zdania Jan jest starszy od Piotra wynika zdanie Piotr jest młodszy od Jana.

a zatem. że sytuacja gdzie zdanie A jest prawdziwe. zakładamy. wyciągając z założonej sytuacji konsekwencje. PRAKTYKA: SPRAWDZANIE. q – podatki są wysokie. zgodnie z definicją wynikania. Gdy okaże się. Gdy natomiast wyciągając konsekwencje z przyjętego założenia dojdziemy do sprzeczności. 58 . a więc. CZY Z JEDNEGO ZDANIA WYNIKA DRUGIE. wynika logicznie zdanie Jeżeli podatki są wysokie. Przykład: Sprawdzimy.przy badaniu tautologii i kontrtautologii. że ze zdania A wynika logicznie zdanie B. ze zdania A nie wynika B. czy ze zdania Gospodarka rozwija się dobrze wtedy i tylko wtedy. ze zdania A nie wynika logicznie zdanie B. jeśli sprzeczności nie ma. świadczy to. że nie jest możliwe aby A było prawdziwe a B fałszywe. będzie to wskazywać. jeżeli otrzymamy sprzeczność. to gospodarka nie rozwija się dobrze. że ze zdania A wynika logicznie zdanie B. a drugie fałszywe. czy może ona wystąpić. gdy podatki nie są wysokie.2. a B fałszywe może zaistnieć. sprawdzamy. że pierwsze zdanie jest prawdziwe. będzie to oznaczać. Schematy powyższych zdań wyglądają następująco: p≡~q –––––––– q→~p p – gospodarka rozwija się dobrze. że ostatecznie nigdzie nie wystąpi sprzeczność.6. 1. DO ZAPAMIĘTANIA: W skrócie metoda badania czy z jednego zdania wynika zdanie drugie wygląda następująco: – – – – piszemy schematy zdań.

a drugie fałszywe nie jest możliwa. a drugie fałszywe. że sytuacja aby pierwsze zdanie było prawdziwe. Możemy zatem powiedzieć.Uwaga na błędy! Należy bezwzględnie pamiętać o zastępowaniu tych samych zdań prostych występujących w różnych miejscach przez te same zmienne. gdy podatki nie są wysokie wynika logicznie zdanie Jeżeli podatki są wysokie. Sprawdzamy teraz. 110 1 p≡~q –––––––– q→~p 1 0 01 Widzimy zatem. 1 p≡~q –––––––– q→~p 0 Z fałszywości implikacji możemy określić wartości logiczne zmiennych p oraz q i przenieść je do pierwszego zdania: 11 1 p≡~q –––––––– q→~p 1 0 01 Gdy na podstawie prawdziwości q obliczymy wartość prawej strony równoważności otrzymamy ewidentną sprzeczność – prawdziwą równoważność z jednym członem prawdziwym. że ze zdania Gospodarka rozwija się dobrze wtedy i tylko wtedy. to gospodarka nie rozwija się dobrze. czy może zajść sytuacja. 59 . aby pierwsze zdanie było prawdziwe. a drugim fałszywym.

Jest to bardzo duży błąd.Uwaga na błędy! W opisany wyżej sposób sprawdzamy zawsze. czy z pierwszego zdania wynika zdanie drugie. aby pierwsze zdanie było prawdziwe. czy ze zdania Jeśli na imprezie był Zdzisiek i Wacek. to impreza się nie udała. q i r. to był na niej Zdzisiek lub Wacek. okazuje się. 1 (p ∧ q) → ~ r –––––––––––– ~ r → (p ∨ q) 0 Z fałszywości implikacji na dole łatwo obliczamy wartości ~ r. Przykład: Sprawdzimy. a nie na odwrót. że w badanych schematach wszystko się zgadza – nie ma żadnej sprzeczności: 0 0 0 1 10 (p ∧ q) → ~ r –––––––––––– ~ r → (p ∨ q) 1 0 0 0 0 0 60 . wynika logicznie zdanie Jeśli impreza się nie udała. oraz p ∨ q. a następnie samych zmiennych p. Zdarza się. a drugie fałszywe. Schematy powyższych zdań wyglądają następująco: (p ∧ q) → ~ r –––––––––––– ~ r → (p ∨ q) Sprawdzamy teraz. Wartości tych zmiennych przenosimy do pierwszego zdania: 0 0 1 0 (p ∧ q) → ~ r –––––––––––– ~ r → (p ∨ q) 1 0 0 0 0 0 Po obliczeniu wartości koniunkcji p i q oraz negacji r. iż niektórzy nie zwracają uwagi na tę istotną różnicę i na zasadzie „coś z czegoś wynika” beztrosko dają odpowiedź: zdanie pierwsze wynika z drugiego. czy możliwa jest sytuacja.

Jeśli formuła jest tautologią. gdy formuła A → B jest tautologią. sprawdzić czy z jednego zdania wynika drugie. wykorzystać można również pojęcie tautologii. aby pierwsze zdanie było prawdziwe. po czym sprawdzić. gdy podatki nie są wysokie. Do sprawdzania. iż ze zdania pierwszego wynika logicznie zdanie drugie. tym razem przy pomocy twierdzenia o dedukcji. to impreza udała się. wynika logicznie zdanie Jeżeli podatki są wysokie. wynikanie nie zachodzi. Stwierdzamy zatem. jeśli formuła tautologią nie jest. Aby. Jedno z ważniejszych twierdzeń logicznych. że w tym wypadku zdanie drugie nie wynika logicznie ze zdania pierwszego. zgodnie z twierdzeniem o dedukcji. musimy napisać schematy tych zdań.Brak sprzeczności świadczy. 1. tak zwane twierdzenie o dedukcji. Formuła powstała z połączenia implikacją schematów zdań wygląda następująco: (p ≡ ~ q) → (q → ~ p) Sprawdzenie. ze zdania pierwszego wynika logicznie zdanie drugie. rozpatrywany już przykład – czy ze zdania Gospodarka rozwija się dobrze wtedy i tylko wtedy.6. wynika logicznie zdanie Jeśli nie było Zdziśka i nie było Wacka. WYKORZYSTANIE POJĘCIA TAUTOLOGII. posługując się twierdzeniem o dedukcji. 61 . że formuła jest tautologią. głosi bowiem co następuje: ze zdania A wynika logicznie zdanie B wtedy i tylko wtedy. to impreza się nie udała. to gospodarka nie rozwija się dobrze. a więc. Przykład: Sprawdzimy. czy tak zbudowana formuła jest tautologią. Przykład: Sprawdzimy przy pomocy twierdzenia o dedukcji czy ze zdania Jeśli na imprezie był Zdzisiek i Wacek. następnie połączyć je spójnikiem implikacji. to oznacza to. czy jest ona tautologią jest bardzo proste: (p ≡ ~ q) → (q → ~ p) 1 101 0 10 01 Otrzymana sprzeczność świadczy. a drugie fałszywe. że jak najbardziej możliwa jest sytuacja. czy z jednego zdania wynika logicznie drugie zdanie.3.

62 . że formuła nie jest tautologią. A zatem ze zdania pierwszego nie wynika logicznie zdanie drugie.Po połączeniu implikacją schematów powyższych zdań otrzymujemy formułę: [(p ∧ q) → ~ p] → [(~ p ∧ ~ q) → r] Po założeniu 0 pod głównym spójnikiem otrzymujemy ostatecznie: [(p ∧ q) → ~ r] → [(~ p ∧ ~ q) → r] 000 1 10 0 101 10 0 0 Brak sprzeczności świadczy.

Obecnie zajmiemy się wnioskowaniami z większą ilością przesłanek. Mówimy bowiem. natomiast w przypadku reguły niededukcyjnej (zawodnej) wniosek nie wynika logicznie z przesłanek. czy z jednego zdania wynika logicznie drugie zdanie. że oparte na tej regule wnioskowanie jest z logicznego punktu widzenia niepoprawne. poprawność bardzo prostego wnioskowania. iż jeśli jaskółki rano nisko latają. czy możliwa jest sytuacja. Gdy badaliśmy. to po południu będzie deszcz. Schematy przesłanek piszemy nad kreską. iż dziś rano jaskółki nisko latają. podczas którego na podstawie uznania za prawdziwe pewnych zdań (przesłanek) dochodzimy do uznania kolejnego zdania (konkluzji). Badanie logicznej poprawności wnioskowania wiąże się ściśle z pojęciem wynikania logicznego. albo po prostu regułą).1. w której wniosek wynika logicznie z przesłanek. że jest to coś zawsze poprawnego – tak jednak nie jest. iż wnioskowanie jest poprawne. że mamy do czynienia z regułą dedukcyjną (niezawodną). Sprawdzenie poprawności wnioskowania rozpoczynamy od napisania schematów wszystkich zdań wchodzących w jego skład. a jednocześnie wniosek fałszywy. Gdy natomiast założenie prawdziwości przesłanek i fałszywości wniosku doprowadzi do sprzeczności. świadczy to. to jest to właśnie wnioskowanie. to taka. że dziś po południu będzie padać. dochodzi do wniosku. 1. Reguła dedukcyjna (niezawodna).7. jeśli wniosek wynika logicznie z przesłanek. że dana reguła jest niededukcyjna (zawodna). WNIOSKOWANIA. ŁYK TEORII. wśród reguł wyróżniamy bowiem reguły dedukcyjne (inaczej mówiąc niezawodne) i reguły niededukcyjne (zawodne). znany już z poprzedniego rozdziału. Taki. a zatem oparte na niej wnioskowanie jest poprawne. sprawdzaliśmy jednocześnie. Gdy ktoś na podstawie wiary. a drugie wniosku. aby wszystkie przesłanki były prawdziwe. jeszcze o tym nie wiedząc. schemat wniosku pod kreską.1.7. w którym pierwsze zdanie pełni rolę jedynej przesłanki. Nazwa „reguła” mogłaby sugerować. Badanie dedukcyjności reguły przeprowadzamy sprawdzając. układ schematów nazywamy regułą wnioskowania (lub regułą inferencji. a to z kolei świadczy o tym. Jeśli sytuacja taka może wystąpić (nigdzie nie pojawia się sprzeczność) to znaczy to. Wnioskowanie jest to proces myślowy. 63 . oraz faktu.

– jeżeli otrzymamy sprzeczność. a zatem badane wnioskowanie jest poprawne. sprawdzamy. świadczy to. że reguła jest dedukcyjna (niezawodna): wniosek wynika logicznie z przesłanek. sprawdzamy. czy może ona faktycznie wystąpić. czy możliwa jest sytuacja aby wszystkie przesłanki były prawdziwe. że reguła jest niededukcyjna (zawodna): wniosek nie wynika z przesłanek. to znak. a więc wnioskowanie jest logicznie niepoprawne. We wnioskowaniu tym widzimy dwa zdania stanowiące przesłanki oraz oczywiście zdanie będące wnioskiem. Wacka nie ma w barze. a jednocześnie wniosek fałszywy: 1 1 p → (q ∨ r). – wyciągając z założonej sytuacji konsekwencje.7. 1. na której opiera się powyższe wnioskowanie. ~ q ––––––––––––– ~p Badając. czy wniosek wynika z przesłanek. jeśli sprzeczności nie ma. wyglądają następująco: p → (q ∨ r). że wszystkie przesłanki są prawdziwe. Zatem Wacek nie dostał wypłaty.DO ZAPAMIĘTANIA: W skrócie sprawdzenie poprawności wnioskowania wygląda następująco: – – piszemy schematy zdań w postaci reguły. Przykład: Sprawdzimy poprawność wnioskowania: Jeśli Wacek dostał wypłatę to jest w barze lub u Zenka. a więc. „a więc” itp.2. zakładamy. czy reguła jest niezawodna. PRAKTYKA: SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI WNIOSKOWAŃ. Wniosek poznajemy zwykle po zwrotach typu „zatem”. a wniosek fałszywy. Schematy zdań ułożone w formie reguły. ~ q ––––––––––––– ~p 0 64 .

iż badane wnioskowanie nie jest poprawne. aby przesłanki były prawdziwe. a wniosek fałszywy. iż prawdziwa implikacja z prawdziwym poprzednikiem musi mieć prawdziwy następnik.Dalsze kroki. Po bliższym przyjrzeniu się implikacji odkrywamy w niej sprzeczność: 1 1 000 10 p → (q ∨ r). znając wartość alternatywy oraz jednego z jej członów – q. Powyższa reguła jest zatem zawodna. ~ q ––––––––––––– ~p∨r 0 Następnie obliczamy wartości członów alternatywy we wniosku oraz wartość q. Wartości te przepisujemy do pierwszej przesłanki i stwierdzamy. Jeśli Wacek dostał wypłatę to jest w barze lub u Zenka. Przykład: Zbadamy teraz poprawność wnioskowania będącego modyfikacją rozumowania z poprzedniego przykładu. Badając regułę. czyli jej wniosek nie wynika z przesłanek. na której oparte jest wnioskowanie zaczynamy następująco: 1 1 p → (q ∨ r). wpisujemy wartość 1 nad spójnikiem alternatywy. że fałszywa musi być alternatywa (q ∨ r). następnie przepisujemy te wartości i wiedząc. ~ q ––––––––––––– ~p∨r 010 0 65 . które musimy wykonać przedstawiają się następująco: obliczamy wartości zdań p oraz q na podstawie znajomości wartości ich negacji. wykazaliśmy że możliwa jest sytuacja. ponieważ fałszywe są oba jej człony. Wacka nie ma w barze. Na podstawie tych faktów możemy dać ostateczną odpowiedź. ~ q ––––––––––––– ~p 01 Ponieważ przy takich podstawieniach nie pojawia się nigdzie sprzeczność. Zatem Wacek nie dostał wypłaty lub jest u Zenka. obliczamy wartość r – 1: 1 1 011 10 p → (q ∨ r).

q → (p ∨ r). aby przesłanki były prawdziwe. Przykład: Sprawdzimy poprawność następującego wnioskowania: Jeśli „Lolek” jest agentem. a badane wnioskowanie poprawne. Jeśli jednak „Tola” nie jest agentem. Teraz łatwo obliczamy wartości p oraz q i przepisujemy je. zaś nie jest nim „Tola”.Pokazaliśmy. W trzeciej przesłance mając prawdziwą implikację z prawdziwym poprzednikiem stwierdzamy. ~ r → (p ∧ ~ q) –––––––––––––––––––––––––––––––––– r 0 Teraz możemy obliczyć wartość negacji r. Jeśli „Bolek” jest agentem. a wniosek fałszywy. że tym razem nie jest możliwa sytuacja. to jest nim „Lolek” a nie jest „Bolek”. ~ r → (p ∧ ~ q) –––––––––––––––––––––––––––––––––––– r Po założeniu prawdziwości przesłanek oraz fałszywości wniosku. sprzeczności mogą pojawić się w różnych miejscach. Na przykład w powyższym przykładzie ostateczny wynik mógł wyglądać następująco: 1 1 010 10 p → (q ∨ r). to jest nim też „Lolek” lub „Tola”. Powyższa reguła jest zatem niezawodna. że prawdziwy musi być jej następnik – koniunkcja p ∧ ~ q. Po 66 . Reguła na której oparte jest powyższe wnioskowanie wygląda następująco: p → (q ∧ ~ r). Tak więc to „Tola” jest agentem. UWAGA! Badając dedukcyjność reguł. a następnie przepisaniu wszędzie wartości r otrzymujemy: 1 0 1 0 01 p → (q ∧ ~ r). q → (p ∨ r). to agentem jest też „Bolek”. ~ q ––––––––––––– ~p∨r 010 0 Oczywiście jest to równie dobre rozwiązanie. podobnie jak przy sprawdzaniu czy formuła jest tautologią lub kontrtautologią.

a następnik – wniosek. ~ r → (p ∧ ~ q) –––––––––––––––––––––––––––––––––– r 0 Sprzeczność w pierwszej przesłance pokazuje. której poprzednik stanowią połączone spójnikami koniunkcji przesłanki. Zatem to Ted zastrzelił Billa. Ale Mike nie zastrzelił Billa. ~ r –––––––––––––––––––––– p Aby móc skorzystać z twierdzenia o dedukcji musimy zbudować implikację.obliczeniu wartości koniunkcji w pierwszej przesłance oraz alternatywy w drugiej otrzymujmy: 1 1 00 10 0 1 110 101 1 110 p → (q ∧ ~ r). ~ q → (p ∨ r). a następnik – wniosek. WYKORZYSTANIE POJĘCIA TAUTOLOGII. w podobny sposób. 1. iż nie jest możliwa sytuacja. czy z jednego zdania wynika logicznie drugie zdanie. Praktycznie czynimy to tak.7. q → (p ∨ r). Do sprawdzenia poprawności wnioskowania można również wykorzystać pojęcie tautologii. a wniosek fałszywy. Wnioskowanie jest więc poprawne. że reguła jest niezawodna (a zatem oparte na niej wnioskowanie poprawne) gdy tautologią jest implikacja. aby przesłanki były prawdziwe. łączymy ją koniunkcją z wziętą w nawias drugą przesłanką.3. Twierdzenie o dedukcji mówi bowiem. Jeśli zaś John nie zastrzelił Billa. to zrobił to John. której poprzednik będą stanowić połączone spójnikami koniunkcji przesłanki. Przykład: Zbadamy przy pomocy twierdzenia o dedukcji następujące wnioskowanie: Jeżeli to nie Ted zastrzelił Billa. bierzemy powstałe wyrażenie w nawias i łączymy koniunkcją z wziętą w nawias trzecią przesłanką. następnie bierzemy wszystkie przesłanki w jeden największy nawias i łączymy to wyrażenie z wnioskiem przy pomocy symbolu implikacji: 〈{(~ p → q) ∧ [ ~ q → (p ∨ r)]} ∧ ~ r〉 → p 67 . Reguła na której opiera się wnioskowanie wygląda następująco: ~ p → q. że bierzemy w nawias pierwszą przesłankę. to zrobił to Ted lub Mike. jak to czyniliśmy przy okazji sprawdzania.

ale wtedy musimy najpierw zbudować odpowiednią formułę. że reguła jest (bądź nie jest) tautologią. a samo wnioskowanie niepoprawne. Podkreślmy więc: Tautologią może być (lub nie być) pojedyncza formuła. czy formuła ta jest tautologią. to prawdziwe muszę być oba jej człony – koniunkcja w nawiasie klamrowym oraz ~ r. z czego wnioskujemy o prawdziwości implikacji ~ p → q oraz ~ q → (p ∨ r).Następnie sprawdzamy. Wartości p i r możemy przepisać tam. z czego wnioskujemy. Znowu mamy prawdziwą koniunkcję. trzeba to robić bardzo uważnie. albo że formuła jest (lub nie jest) dedukcyjna. że reguła na której opiera się wnioskowanie jest zawodna. Formuła nie jest więc tautologią. Ponieważ w powyższym schemacie mamy bardzo dużo nawiasów. Nie wolno jednak mylić pojęć i mówić na przykład. Dedukcyjna (niezawodna) może być (lub nie być) reguła. aby dobrze zlokalizować główny spójnik poprzednika implikacji: 〈{(~ p → q) ∧ [ ~ q → (p ∨ r)]} ∧ ~ r〉 → p 1 0 0 Ponieważ mamy prawdziwą koniunkcję. czyli ciąg formuł. Po przepisaniu jej oraz obliczeniu wartości ~ q i alternatywy p ∨ r otrzymujemy: 〈{(~ p → q) ∧ [ ~ q → (p ∨ r)]} ∧ ~ r〉 → p 10 1 1 1 01 1 00 0 110 0 0 Przy takim podstawieniu symboli 0 i 1 w badanej formule nie występuje nigdzie sprzeczność. 68 . Uwaga na błędy! W powyższym przykładzie badaliśmy niezawodność (dedukcyjność) reguły korzystając z pojęcia tautologii. Można badać dedukcyjność reguły korzystając z pojęcia tautologii. Ważne jest. gdzie zmienne te jeszcze występują: 〈{(~ p → q) ∧ [ ~ q → (p ∨ r)]} ∧ ~ r〉 → p 10 1 1 1 0 0 110 0 0 W pierwszym nawiasie mając prawdziwą implikację z prawdziwym poprzednikiem możemy obliczyć wartość q – 1.

7. trzy. dziesięć.. czy z jednego zdania wynika logicznie drugie zdanie? Praktycznie niczym się nie różni. Czym wnioskowanie różni się od wynikania? Wnioskowanie to pewien proces myślowy zachodzący w głowie rozumującej osoby... po prostu sprawdzamy. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA. od sprawdzenia.4.. Czym różni się sprawdzenie poprawności wnioskowania. sprawdzamy czy wniosek wynika logicznie z przesłanek. Gdy mamy wnioskowanie z tylko jedną przesłanką. gdy stosunek taki nie zachodzi. czy z jednego zdania wynika drugie zdanie jest po prostu sprawdzeniem poprawności wnioskowania mającego tylko jedną przesłankę. Mówiąc jeszcze inaczej: sprawdzenie. lub przykładowo zapisany na papierze. a więc czy z jednego zdania wynika drugie zdanie.. Wnioskowanie może być logicznie poprawne – wtedy gdy między przesłankami a wnioskiem zachodzi stosunek wynikania. 69 . sześćdziesiąt itd. czy wniosek z niej wynika. Sprawdzając czy wnioskowanie jest poprawne. Wynikanie natomiast to związek mogący zachodzić pomiędzy przesłankami i wnioskiem. dwie. lub logicznie niepoprawne. Wnioskowania mogą mieć różną ilość przesłanek: jedną..1.

Formuła – według ścisłej definicji formuła jest to wyrażenie zawierające zmienne.: p. Np. którego schematem jest kontrtautologia. Amfibolia – wyrażenie wieloznaczne. p ≡ ∨ q. iż formułą danego rachunku logicznego nazywamy każde poprawnie zbudowane wyrażenie tego rachunku. Mówiąc „schemat zdania” rozumiemy przez to na ogół domyślnie schemat główny. Reguła dedukcyjna – (reguła niezawodna) – reguła w której niemożliwe jest. Kontrtautologia – formuła będąca schematem wyłącznie zdań fałszywych. natomiast wniosek schematem zdania fałszywego. (p ∧ q) ≡ ~ r. że reguła jest schematem całego wnioskowania. Schemat główny tego zdania wygląda następująco: (~ p ∨ q) → ~ r. r – pojadę na wakacje). p ∨ ~ (r → s). w których nie jest jednoznacznie określony spójnik główny. Schemat główny zdania – jest to schemat zawierający wszystkie spójniki logiczne dające się wyodrębnić w zdaniu (najdłuższy możliwy schemat danego zdania). q – obleję sesję na uczelni. Na gruncie rachunku zdań amfiboliami są wyrażenia. tak jak formuła jest schematem pojedynczego zdania. formuła p → q (p – nie zarobię wystarczająco dużo lub obleję sesję na uczelni. Reguła – (reguła wnioskowania.SŁOWNICZEK. Prawda logiczna – zdanie. Można powiedzieć. reguła inferencji) ciąg formuł wśród których wyróżnione są przesłanki i wniosek. w przypadku zdania Jeżeli nie zarobię wystarczająco dużo lub obleję sesję na uczelni to nie pojadę na wakacje. q – nie pojadę na wakacje) nie jest jego schematem głównym. natomiast nie są formułami tego rachunku wyrażenia: p ~ q. Formułami klasycznego rachunku zdań są np. → (p ∧ q). Np. którego schematem jest tautologia. W języku naturalnym amfibolią jest na przykład zdanie: Oskarżony zakopał łup wraz z teściową. 70 . aby przesłanki stały się schematami zdań prawdziwych. bądź też jako alternatywa p ∨ (q → r). dopuszczające kilka możliwości interpretacji. Oparte na takiej regule wnioskowanie jest logicznie poprawne (dedukcyjne). (p – zarobię wystarczająco dużo. ~ q. Fałsz logiczny – (zdanie wewnętrznie sprzeczne) – zdanie. p ∨ q → r może być rozumiane jako implikacja (p ∨ q) → r. Możemy również powiedzieć.

. i. podczas którego na podstawie uznania za prawdziwe pewnych zdań (przesłanek) dochodzimy do uznania kolejnego zdania (konkluzji). q.to. r. natomiast w ~ [(p ∨ q) → r] negacja. Zdaniami w sensie logicznym są tylko zdania oznajmujące. tautologia jest to formuła.Spójnik główny – spójnik niejako wiążący w całość całą formułę. 71 . Wartość logiczna zdania – prawdziwość lub fałszywość zdania.. Zmienna zdaniowa – symbol. Zdanie proste – zdanie w którym nie występuje żaden spójnik logiczny. że. Stała logiczna – stałe logiczne wraz ze zmiennymi i znakami interpunkcyjnymi (nawiasami) składają się na język danego rachunku logicznego. Wnioskowanie – proces myślowy. W klasycznym rachunku zdań zmienne zdaniowe symbolizowane są na ogół przez litery p. za który można podstawić zdanie. jeśli. W każdej formule musi być taki spójnik i może być on tylko jeden. s. lub. Zdanie – mówiąc „zdanie” rozumiemy przez to w logice „zdanie w sensie logicznym”. która nie jest w stanie stać się schematem zdania fałszywego. W formule (p ∨ q) → r spójnikiem głównym jest implikacja. niezależnie od tego. w formule p ∨ (q → r) – alternatywa. Innymi słowy. Do stałych logicznych KRZ zaliczamy spójniki logiczne.. itd.. Tautologia – formuła będąca schematem wyłącznie prawdziwych zdań.wtedy i tylko wtedy w znaczeniu ściśle zdefiniowanym w tabelkach zerojedynkowych.. Spójnik logiczny – spójnikami logicznymi są wyrażenia nieprawda.. jakie zdania podstawialibyśmy za obecne w niej zmienne.

Nawet dla osoby nie znającej logiki powinno być oczywiste. Opisany w poprzednim rozdziale klasyczny rachunek zdań nie jest niestety narzędziem nadającym się do analizy wszelkich rozumowań. wygląda zatem następująco: p. Każdy pies jest ssakiem. Zamiast rachunku zdań należało tu bowiem wykorzystać system nazywany sylogistyką (teorią sylogizmów) lub czasem rachunkiem nazw. że sylogistyka jest najstarszym systemem logicznym – opracowana została w IV w p. gdyż nic nie stoi na przeszkodzie. że nie jest możliwe. aby zaszła sytuacja: 1 1 p. a więc wniosek. Reguła. Zatem każdy jamnik jest ssakiem. a wniosek fałszywy. rozważmy następujące rozumowanie: Każdy jamnik jest psem.e przez greckiego filozofa Arystotelesa. wynika z przesłanek. Spróbujmy jednak zbadać powyższe rozumowanie na gruncie rachunku zdań. aby przesłanki były prawdziwe. 72 . Nie jest to jednak dobry wniosek. ich schematami będą reprezentujące zdania proste pojedyncze zmienne zdaniowe. Prawda jest taka. q –––– r 0 Jaki morał wynika z powyższego przykładu? Ktoś mógłby powiedzieć. WSTĘP. jak się wydaje. że logika jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem – rozumowanie w sposób oczywisty poprawne okazało się na gruncie logiki błędnym. że do analizy powyższego przykładu użyliśmy niewłaściwego narzędzia. Na marginesie dodajmy. że jest to rozumowanie poprawne. q –––– r Reguła ta nie jest oczywiście dedukcyjna.Rozdział II SYLOGISTYKA. Aby się o tym przekonać. ani wniosek nie zawierają w sobie spójników logicznych. na której wnioskowanie to jest oparte. Ponieważ ani przesłanki. Ci. którzy choć w zarysach przypominają sobie pojęcie wynikania logicznego łatwo zauważą.n.

są.. czy też złodziej poszukiwany listem gończym w całym kraju.. Nazwy nie muszą też odnosić się jedynie do obiektów fizycznych – mogą one wskazywać również „byty” bardziej abstrakcyjne – na przykład uczucia.1. że zwrot każde.. – „o”.... niektóre. Z tego właśnie powodu.1. .1. pilny student uniwersytetu.. SCHEMATY ZDAŃ. że nazwa wcale nie musi składać się tylko z jednego rzeczownika – nazwami są również na przykład takie wyrażenia jak duży pies. ssak. Sporządzanie schematów zdań polegać będzie na wyszukiwaniu tych zwrotów i zastępowaniu ich odpowiednimi symbolami... niektóre.. 73 .. nie są. W tym miejscu konieczne jest małe wyjaśnienie odnośnie nazw. niektóre. Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć.. – litery„e”.. niektóre. 2. jest. żaden. – „i”.... że nazwami są takie wyrażenia jak pies... poznanie teorii sylogizmów rozpoczniemy od nauki zapisywania schematów zdań. Przyjęło się. jest... żadne. niektórzy politycy nie są złodziejami itp. są.. żaden student nie jest analfabetą.. Łatwo zauważyć. sylogistyka nazywana jest rachunkiem nazw. że elementami łączonymi przez stałe logiczne są tu nazwy. oznaczany jest symbolem litery „a”.. ale cztery następujące zwroty: każde. ŁYK TEORII. czy złodziej. własności czy też procesy dziejące się w czasie.. w miejscach wykropkowanych znajdować się powinny nazwy. że aby przy użyciu takich zwrotów powstały sensowne wyrażenia. na przykład każdy pies jest ssakiem. Na gruncie sylogistyki rolę stałych logicznych pełnią nie spójniki zdaniowe. Podobnie jak to było w przypadku rachunku zdań. student.2. nie jest...... Nikt nie ma wątpliwości. nie jest...... nie są..

wyprawa w kosmos lub zapalenie wyrostka robaczkowego. egzamin z logiki. żelazne zdrowie. że istnieją obiekty S będące jednocześnie P. Oto tabelka systematyzująca powyższe wiadomości. oraz S o P – niektóre S nie są P (lub: istnieją S nie będące P). Zdania kategoryczne typu każde S jest P oraz żadne S nie jest P nazywamy zdaniami ogólnymi – ponieważ stwierdzają one pewien fakt dotyczących wszystkich obiektów objętych nazwą S. S e P – żadne S nie jest P. Zwroty niektóre oznaczają tu bowiem przynajmniej niektóre. oraz praedicatum – orzecznik. Zmienne odpowiadające nazwom w schematach sylogistycznych przyjęło się oznaczać przy pomocy dużych liter S oraz P – symbole te pochodzą one od łacińskich nazw subiectum – podmiot. Zdanie niektóre S są P stwierdza tu tylko tyle. iż istnieją 74 . co się potocznie przyjmuje).Nazwami są więc wyrażenia takie jak wielka miłość. Zdania tych czterech typów nazywamy zdaniami kategorycznymi. Dodatkowo zdania każde S jest P i niektóre S są P określamy jako zdania twierdzące. nie mówiąc jednakże równocześnie (wbrew temu. w systemie tym istnieje możliwość napisania jedynie czterech rodzajów schematów: S a P – oznaczający zdanie każde S jest P. S i P – niektóre S są P (lub: istnieją S będące P). Obiekty wskazywane przez nazwy określamy mianem desygnatów danej nazwy. znaczenie zdań szczegółowych. nieco inne od potocznego. natomiast żadne S nie jest P oraz niektóre S nie są P zdaniami przeczącymi. a każda z nich może łączyć tylko dwie nazwy. strach przed sprawdzianem. a nie tylko niektóre. Ponieważ w sylogistyce mamy tylko cztery stałe logiczne. zdania typu niektóre S są P oraz niektóre S nie są P nazywamy zdaniami szczegółowymi – bo mówią one tylko o niektórych S. jakie przyjmują one w sylogistyce. Zdania kategoryczne: schemat SaP SeP SiP SoP każde S jest P żadne S nie jest P niektóre S są P (istnieją S będące P) niektóre S nie są P (istnieją S nie będące P) Zdanie nazwa zdania zdanie ogólno-twierdzące zdanie ogólno-przeczące zdanie szczegółowo-twierdzące zdanie szczegółowo-przeczące Należy zwrócić uwagę na specjalne. Zbiór wszystkich desygnatów nazwy to zakres (lub inaczej: denotacja) nazwy. Tak więc na przykład każdy z nas jest desygnatem nazwy człowiek. Problematyka nazw dokładniej zostanie omówiona w rozdziale IV.

75 . a za P – ssak. Ponieważ w sylogistyce mamy do czynienia jedynie z czterema możliwymi typami zdań. P – złodziej. 2. iż istnieją ludzie nie będący ptakami. gdzie poszczególne zmienne oznaczają nazwy: S – szpak. PRAKTYKA: ZAPISYWANIE SCHEMATÓW ZDAŃ. ale że istnieją pewne S (być może nawet wszystkie) będące P. że tylko niektóre S są P. że istnieją psy będące jednocześnie ssakami. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku zdania szczegółowo-przeczącego. gdy za S podstawimy nazwę pies. Zdania niektóre S są P nie należy więc rozumieć. Schemat tego zdania to oczywiście: S a P.też obiekty S nie będące P. Stwierdza ono że niektóre S nie są P.2. w znaczeniu że istnieją obiekty S nie będące jednocześnie P. Tak więc na przykład na gruncie sylogistyki za prawdziwe uznać należy zdanie S i P.1. Schemat tego zdania to: SoP S – polityk. tu również kryć się mogą pewne utrudnienia. czy są również obiekty S będące P. W związku z tym za prawdziwe należy uznać zdanie niektórzy ludzie nie są ptakami jako stwierdzające. a nie że wśród wszystkich istniejących psów tylko część z nich jest ssakami. choć. Jest tak faktycznie. P – ptak. Stwierdza ono bowiem niektóre psy są ssakami w znaczeniu. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektórzy politycy nie są złodziejami. pisanie schematów wydaje się niezwykle proste. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Każdy szpak jest ptakiem. jak się za chwilę okaże. nie przesądzając jednak.

2. Ze względów stylistycznych. że mamy do czynienia ze zdaniem szczegółowo-twierdzącym. że P musi odpowiadać jakaś nazwa – czy jednak wyrażenie pilni.1. a więc np. S oznacza nazwę polityk. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. (lub w liczbie pojedynczej pilny) jest nazwą? Otóż sam przymiotnik pilny nazwą jeszcze nie jest. a więc np. jednakże w kontekście rozważanego zdania pełni on rolę skrótu wyrażenia człowiek pilny lub osoba pilna – i tak właśnie należy go potraktować. każde [nazwa] jest [nazwa] czy też niektóre [nazwa] nie są [nazwa] itd. Teoria mówi.Uwaga na błędy! Pisząc co oznaczają poszczególne zmienne nazwowe. podajemy nazwy w liczbie pojedynczej. a nie politycy. co oznacza zmienna P. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektórzy studenci są pilni. Tak więc ostateczne rozwiązanie zadania to: S i P. 76 . S – student.3. gdy trzeba będzie określić. a więc jego schemat powinien wyglądać S i P. Wydaje się oczywiste. Większość problemów mogących pojawić się przy pisaniu schematów zdań na gruncie sylogistyki wynika z faktu. Czy to jest nazwa? Często problemem może być ustalenie nazwy odpowiadającej zmiennej S lub P. Problem może pojawić się jednak. iż w języku potocznym mało zdań ma formę dokładnie odpowiadającą któremuś ze schematów zdań kategorycznych. a nie złodzieje. natomiast P złodziej. P – człowiek pilny. że są to w istocie zdania kategoryczne odkrywamy dopiero po pewnym namyśle i odpowiedniej zmianie ich formy (choć oczywiście nie treści). brzmią one na ogół trochę (lub nawet całkiem) inaczej – a to.

Przykład: Napiszemy schemat zdania: Każdy. a więc jego schemat powinien wyglądać S e P. tylko nieco inaczej sformułowane. który przeczytał wszystkie książki – a więc wyrażenie dokładnie odpowiadające treścią zdaniu z przykładu. który nie przeczytał wszystkich książek. że nie można mu ufać. Po podstawieniu tego terminu do schematu S e P otrzymamy bowiem zdanie żaden uczony nie jest człowiekiem. Inną przychodzącą na myśl. W takim jednak wypadku po podstawieniu tej nazwy do schematu S e P otrzymalibyśmy wyrażenie żaden uczony nie jest przeczytaniem wszystkich książek – co nie jest oczywiście zdaniem. Mamy tu oczywiście do czynienia ze zdaniem ogólno-przeczącym. którego schemat mieliśmy napisać. kto choć trochę poznał Józefa. Uwaga na błędy! W powyższym przykładzie można łatwo popełnić pomyłkę uznając za P zdanie przeczące: człowiek. możliwością jest uznanie za P nazwy książka lub każda książka. wiedział. Jest to błąd.Przykład: Napiszemy schemat zdania: Żaden uczony nie przeczytał wszystkich książek. Tak więc ostateczne rozwiązanie to: SeP S – uczony. Wtedy jednak również otrzymalibyśmy po podstawieniu nazw do schematu dość absurdalnie brzmiące wyrażenie – żaden uczony nie jest każdą książką lub coś podobnego. wyrażenie przeczytał wszystkie książki nazwą na pewno nie jest. Prawidłowa odpowiedź jest taka. P – człowiek. kto przeczytał wszystkie książki. że zmienna P oznacza w przypadku badanego zdania nazwę – człowiek. Pierwszą narzucającą się możliwością jest uznanie za termin P wyrażenia przeczytanie wszystkich książek – jako nazwy pewnego procesu. ponieważ przeczenie już zostało oddane przy pomocy stałej „e” oznaczającej żaden nie jest. choć również błędną. 77 . Podobnie jednak jak w poprzednim przykładzie trudność może tu sprawić określenie nazwy odpowiadającej zmiennej P – jak łatwo bowiem zauważyć. który przeczytał wszystkie książki lub ewentualnie ktoś. który przeczytał wszystkie książki.

Jednakże treść zdania jasno wskazuje. Ostateczne rozwiązanie: SoP S – człowiek. że P oznacza termin ktoś. 78 . Co jest jednak odpowiednikiem S? W badanym zdaniu nie widać żadnego wyrażenia. kto wiedział. Czy to jest stała logiczna? Nie tylko odpowiadające zmiennym S oraz P nazwy mogą przybierać różnorodne formy. że S oznacza każdy. kto lubi zwierzęta. choć nie stwierdza tego wprost. S w powyższym przykładzie oznacza nazwę – ktoś. Tak więc mamy ostateczne rozwiązanie: SaP S – ktoś. Problem może tu jednak również sprawić określenie znaczenia zmiennej S. iż mamy do czynienia ze zdaniem ogólno-twierdzącym. kto choć trochę poznał Józefa. a więc o schemacie S o P. Zmiennej P odpowiada nazwa – ktoś kto lubi zwierzęta (pamiętamy. choć trochę poznał Józefa. że nie zostało już oddane przy pomocy stałej „o”). Co jednak będą oznaczały zmienne S i P? Doświadczenie z poprzednich przykładów podpowiada. kto wiedział. Uwaga na błędy! W powyższym przykładzie błędem byłoby napisanie. a więc jego schemat będzie wyglądał: S a P. Tak więc nazwa S to po prostu człowiek. P – ktoś. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektórzy nie lubią zwierząt. że owi niektórzy. kto choć trochę poznał Józefa. które można by za S podstawić – poza zwrotem o lubieniu zwierząt oraz wyrażeniem niektórzy. to ludzie. Słowo każdy zostało już bowiem oddane w symbolu „a”. P – ktoś. Jest to oczywiście zdanie szczegółowo-przeczące. o których ono mówi.Oczywiste jest. że nie można ufać Józefowi. próbując podstawić tę nazwę do schematu każde S jest P. również stałe logiczne występują czasem pod zmienioną postacią. Na pewno nie jest to Józef – co łatwo sprawdzić. które zostaje oddane przez stałą „o” w zdaniu niczego więcej już nie ma. że nie można ufać Józefowi.

jednakże zapewne każdy znający to powiedzenie uzna. odnoszącym się domyślnie do wszystkich ludzi. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Kto rano wstaje. że ktokolwiek to odpowiednik zwrotu wszyscy. e. że mamy do czynienia ze zdaniem ogólnym. że zmiennej S odpowiada nazwa nikt lub ktoś. czy też każdy. kto myli się lub kłamie. Tak więc schemat zdania wygląda następująco: 79 . ani niektóry (nawet w innej formie). to odpowiednik zwrotu żaden: SeP S – człowiek. Wprawdzie w powyższym zdaniu nie ma wyrażenia każdy. Że nie są to dobre odpowiedzi łatwo się przekonać wstawiając te terminy za S w schemacie S e P.Przykład: Napiszemy schemat zdania: Ktokolwiek twierdzi. Wprawdzie w zdaniu tym nie występuje wprost żadne z wyrażeń odpowiadających stałym a. kto twierdzi. kto czegoś nie lubi. W tym wypadku nikt. żaden. o. gdy inni go krytykują. myli się lub kłamie. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Nikt nie lubi gdy inni go krytykują. kto lubi. jednakże oczywiste jest. P – ktoś. Czy jest tam jakaś stała logiczna? Czasem wyrażenie odpowiadające którejś ze stałych logicznych może być w ogóle nieobecne (nie ma go nawet w innej formie). P – ktoś. jednakże można się go domyślić z treści zdania. że widział UFO. i. a więc mamy do czynienia ze zdaniem ogólno-twierdzącym: SaP S – ktoś. temu Pan Bóg daje. Uwaga na błędy! Niektórzy mogą początkowo błędnie sądzić. że widział UFO.

80 . DO ZAPAMIĘTANIA: Oto jak można oddać negacje wszystkich zdań kategorycznych: ~ (S a P) ≡ S o P ~ (S e P) ≡ S i P ~ (S i P) ≡ S e P ~ (S o P) ≡ S a P Przykład: Napiszemy schemat zdania: Nie jest prawdą. Przy użyciu symboliki logicznej można by to zapisać ~ (S a P) ≡ S o P. które stanowi negację któregoś ze zdań kategorycznych. już bez negacji.SaP S – ktoś. co mówi. Teoretycznie więc jego schemat można by zapisać ~ (S a P) – i faktycznie czasami się tak robi. co mówią. Na pierwszy rzut oka widać. można więc je oddać przy pomocy schematu: SeP S – uczony. ponieważ negację każdego ze zdań kategorycznych można oddać przy pomocy równoważnego mu innego zdania. że zdanie nieprawda. że powyższe wyrażenie stanowi negację zdania S a P. Zdanie to stanowi negację zdania szczegółowo-twierdzącego (czyli ~ (S i P)). Nie są one zresztą konieczne. co mówi. P – osoba. co mówi równoważne jest zdaniu niektórzy politycy nie wierzą w to. że każde S jest P mówi dokładnie to samo co niektóre S nie są P. Po chwili zastanowienia każdy przyzna. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Nie każdy polityk wierzy w to. P – ktoś. komu Pan Bóg daje. Szczególne często negacja występuje przy zdaniach ogólnotwierdzących. kto rano wstaje. Wracając do naszego przykładu możemy zatem powiedzieć. że zdanie nie każdy polityk wierzy w to. która wierzy w to. Co zrobić z negacją? Zdarza się czasem. Jednakże w tradycyjnie ujętej sylogistyce negacje nie występują. Tak więc jego schemat zapisać można: SoP S – polityk. P – osoba nieomylna. że mamy do czynienia z wyrażeniem. że niektórzy uczeni są nieomylni.

Przykład: Napiszemy schemat zdania: Zły to ptak. Jak widać nie jest to raczej to. a więc ma ono formę S o P. Oczywiste wydaje się. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Nie wszystko złoto. 81 . że niektóre rodzaje złota nie świecą się. Przykładowo wszystko okazało się słuszne. a odpowiadająca P – na początku. a gdzie P? Czasem trudność przy pisaniu schematu sprawić może określenie. co się świeci. co B – nie mówią one bynajmniej. iż każde złoto się świeci. a która P. Podobnie jak w przypadku zdania kto rano wstaje. lub też że nie jest prawdą. temu Pan Bóg daje można się domyślać. że powiedzenie to ma charakter zdania ogólnego o schemacie S a P. że powyższe powiedzenie stanowi negację zdania o schemacie S a P. że to każde B jest A. co własne gniazdo kala. że S odpowiada nazwie zły ptak. że każde A jest B. a P – ptak kalający własne gniazdo. a nie. P – zły ptak. jak by się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka? W takim wypadku otrzymalibyśmy stwierdzenie. jest zły. Tak więc faktycznie mamy do czynienia ze zdaniem o schemacie S a P. ale odwrotnie. stwierdza. a P jako coś. okazała się słuszna. co w życiu uczyniłem. która nazwa odpowiada zmiennej S. że wszystkie rzeczy. a co P? Gdybyśmy określili S jak złoto. Aby sprawę wyjaśnić zostawmy na chwilę negację i przyjrzyjmy się ogólnie zdaniom o formie wszystko A. otrzymalibyśmy zdanie stwierdzające. Tak więc ostateczne rozwiązanie to: SaP S – ptak kalający własne gniazdo. Czy jednak możemy uznać. jednakże nazwa odpowiadająca zmiennej S została w nim umieszczona na końcu.Gdzie S. co się świeci i podstawili je do schematu S o P (lub ~ (S a P) ). uczyniłem w swoim życiu. że każda rzecz. Tymczasem w znanym powiedzeniu chodzi raczej o coś przeciwnego – że to każdy ptak kalający własne gniazdo. jaką w życiu zrobiłem. o co chodzi w rozważanym przysłowiu. że każdy zły ptak kala własne gniazdo. Co jednak jest tu terminem S. jakie są słuszne.

choć na pierwszy rzut oka zwrot ten nie odpowiada żadnej z poznanych stałych logicznych. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Tylko kobiety są matkami. Jest to faktycznie właściwy schemat – ważne jest jednak. czyli niektóre rzeczy świecące się. P – kobieta. Znaczy to po prostu. Wyrażenie równoważne zdaniu z naszego przykładu. tylko właśnie każda matka jest kobietą. że pierwsze z nich jest fałszywe. że każda rzecz święcąca się jest złotem. należy sobie wyobrazić. Intuicja podpowiada. a drugie prawdziwe. Gdyby za S podstawić nazwę kobieta. Co znaczy „tylko”? Jako zdania kategoryczne można potraktować również wyrażenia ze zwrotem tylko. a nie tylko o niektórych). iż wśród matek mamy tylko i wyłącznie kobiety. są. nie są złotem. P – złoto. abyśmy prawidłowo określili nazwy przyporządkowane zmiennym S oraz P. Ostateczna odpowiedź to: SoP S – coś.. Tak więc ostateczne rozwiązanie to: SaP S – matka.. że tylko kobiety są matkami... a więc ni mniej ni więcej. co się świeci stwierdza coś w rodzaju nie jest prawdą. co się świeci. że w powyższym przypadku mamy do czynienia ze zdaniem twierdzącym (nie ma w nim przeczenia) oraz ogólnym (stwierdza coś o wszystkich obiektach pewnego typu. co to oznacza. 82 . Tak więc nasuwa się schemat S a P. to każda matka jest kobietą..Tak więc zdanie nie wszystko złoto. Nie jest to na pewno zdanie równoważne stwierdzeniu tylko kobiety są matkami – widać to już na pierwszy rzut oka chociażby dlatego. a za P – matka otrzymalibyśmy zdanie każda kobieta jest matką. Aby to dobrze zrozumieć.

niektóre są i niektóre nie są (lub zwroty im równoważne). Czy na gruncie sylogistyki da się napisać schemat każdego zdania? Nie. Schemat tego zdania to: SoP S – osoba zarozumiała. gdzie S = B. a więc inaczej mówiąc – niektóre osoby zarozumiałe nie są artystami. Na gruncie sylogistyki można pisać tylko schematy zdań kategorycznych. Ponieważ ostatecznie musimy napisać schemat negacji tego stwierdzenia.4. 2. Gdy zdanie nie zawiera takiego zwrotu. Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Nie tylko artyści są zarozumiali. a następnie zanegowaniu go zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w punkcie co zrobić z negacją?. znajdujemy zdanie równoważne negacji S a P. którym jest S o P. CZĘSTO ZADAWANIE PYTANIA.1. 83 . napisanie jego schematu jest niemożliwe. a więc zawierających zwroty: każdy jest. Po chwili zastanowienia każdy powinien zobaczyć.DO ZAPAMIĘTANIA: Zdania typu tylko A są B zawsze możemy przedstawić przy pomocy schematu S a P. a P – artysta. co oznacza zdanie mówiące że nie tylko artyści są zarozumiali. Jeden polega na wyobrażeniu sobie. P – artysta. Drugi sposób na otrzymanie prawidłowego schematu rozważanego zdania polega na zbudowaniu najpierw schematu zdania tylko artyści są zarozumiali. P = A. Schemat zdania tylko artyści są zarozumiali to S a P. że opisuje ono fakt. gdzie S – osoba zarozumiała. żaden nie jest. Do powyższego rozwiązania dojść można na dwa sposoby. iż wśród osób zarozumiałych są też inni ludzi oprócz artystów.

Sylogizm zawsze musi składać się z trzech zdań kategorycznych: dwóch przesłanek i wniosku. 2. Niektórzy wychowawcy nie są tolerancyjni. Tradycyjnie nazwę oznaczoną przez S nazywamy terminem mniejszym sylogizmu. Co to jest sylogizm? Sylogizm.2. Przyjęte jest. Tak więc oprócz zmiennych S oraz P w schematach zdań składających się na sylogizm wykorzystać trzeba jeszcze trzeci symbol – zwykle jest to M. której nie ma w konkluzji. nazwę oznaczoną P – terminem większym. Dodatkowym warunkiem. sprawia wrażenie mało eleganckiego. Zatem niektórzy wychowawcy nie są szczęśliwi. Dlatego też oznaczenie nazw innymi symbolami choć nie jest błędem. to pewien ściśle określony rodzaj wnioskowania. ŁYK TEORII. Natomiast trzecia nazwa – ta. 2.Czy nazwy koniecznie musimy oznaczać zmiennymi S oraz P? Nie jest to konieczne. zapisane w znanej z rachunku zdań formie reguły. Jeżeli zachodzi potrzeba wykorzystania kolejnego symbolu na oznaczenie nowej nazwy (patrz niżej).1. a która jest za to zawsze w obu przesłankach – oznaczana jest symbolem M. Przykładowy sylogizm może wyglądać następująco: Każdy człowiek szczęśliwy jest tolerancyjny. choć takie rozwiązanie jest bardzo mocno ugruntowane w tradycji. Schematy powyższych zdań. natomiast nazwę M – 84 .2. jaki musi spełniać każdy sylogizm jest ilość nazw obecnych w owych trzech zdaniach – zawsze są to trzy nazwy. które nazwy oznaczymy jaką zmienną. przyjmują następującą postać: PaM SoM ––––– SoP W sylogizmie ważne jest. aby symbole S oraz P zarezerwować dla nazw obecnych w konkluzji wnioskowania. używana jest zwykle litera M. SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI SYLOGIZMÓW METODĄ DIAGRAMÓW VENNA.

Sprawdzenie poprawności sylogizmu. to prawdziwy musi być również i wniosek. nazwa człowiek szczęśliwy termin większy. aby przesłanki były prawdziwe. Kończąc rozważania na temat tradycyjnej terminologii dodajmy. że przesłanka. Zapamiętanie określeń poszczególnych terminów nie powinno zresztą sprawić trudności nikomu. gdy wniosek wynika logicznie z przesłanek. w której obok M występuje S. na której wnioskowanie jest oparte. dobrze jest je znać. natomiast ta. natomiast człowiek tolerancyjny termin średni. która obok nazwy oznaczanej M zawiera również termin P. natomiast M – średni. 85 . natomiast wniosek fałszywy. Sylogizm to rodzaj wnioskowania. natomiast niektórzy wychowawcy nie są tolerancyjni przesłanką mniejszą. gdy na mocy znaczenia stałych logicznych nie jest możliwa sytuacja. gdy niezawodna jest reguła (czyli schemat całego wnioskowania). ujmując to samo innymi słowy. ponieważ jednak jest to nazewnictwo stosowane w wielu podręcznikach logiki. w przypadku niezawodnej reguły. a to z kolei ma miejsce. nazywana jest przesłanką mniejszą. Przesłanka każdy człowiek szczęśliwy jest tolerancyjny jest przesłanką większą. W przykładzie z początku tego paragrafu nazwa wychowawca stanowi zatem termin mniejszy. Znajomość powyższej terminologii nie jest może najważniejsza dla rozwiązywania zadań z zakresów sylogizmów. jeśli przesłanki są prawdziwe. Sprawdzanie poprawności sylogizmu. zgodnie z którymi S oznacza rozmiar mały. nazywana jest przesłanką większą sylogizmu. kto skojarzy je z popularnymi i ogólnie znanymi oznaczeniami odzieży. lub. to zatem nic innego jak sprawdzenie poprawności wnioskowania. Reguła jest niezawodna.terminem średnim. Jak pamiętamy z rachunku zdań wnioskowanie jest poprawne.

Diagramy Venna.Na gruncie rachunku zdań niezawodność reguł badaliśmy przy pomocy tabelek zerojedynkowych oddających znaczenie spójników logicznych. jak na diagramach Venna przedstawić można poszczególne zdania kategoryczne: S P + S iP Zdanie mówiące. Przedstawimy obecnie najpopularniejszy sposób sprawdzania poprawności sylogizmów: metodę diagramów Venna. Odnośnie pozostałych obszarów diagramu zdanie S o P nie niesie żadnych informacji. a więc zakresy tych nazw. S P + SoP Zdanie niektóre S nie są P informuje. 86 . Ponieważ w teorii sylogizmów mamy stałe logiczne inne niż spójniki zdaniowe. Symbolizuje to znak „+” w tej części rysunku. że na pewno niczego tam nie ma. iż muszą istnieć jakieś obiekty w części wspólnej S oraz P. Znaki „+” oraz „–” w częściach tych kół informują. Stąd znak „+” w części S znajdującej się poza zbiorem P. W diagramach Venna (nazywanych tak od nazwiska ich pomysłodawcy Johna Venna) koła symbolizują zbiory obiektów określanych przez poszczególne nazwy. że niektóre S są P stwierdza. iż na pewno istnieją obiekty należące do zbioru S. Oto. Na temat pozostałych obszarów diagramu zdanie S i P niczego nie mówi. dlatego nic do nich nie wpisujemy. konieczna jest tu odmienna metoda. a jednocześnie nie należące do P. że w danym obszarze na pewno coś się znajduje lub też.

Fakt ten uwidoczniony jest przez znak „–” w części wspólnej tych zbiorów. Diagramy dla trzech nazw. jakie mogą z niego dodatkowo wynikać przy pewnych założeniach. Nie ma w związku z tym żadnych obiektów S nie będących jednocześnie P – stąd minus w lewej części diagramu. Dlatego też nie stawiamy znaku „+” w części środkowej. aby zbytnio nie zaciemniać obrazu. Obecnie jednak. przy rozwiązywaniu zadań związanych z sylogizmami. Dlatego też do sprawdzania poprawności 87 .S P – SeP Zdanie żadne S nie są P stwierdza. że nie istnieją żadne obiekty należące jednocześnie do zbiorów S i P. co dane zdanie wprost stwierdza. że jakiekolwiek S faktycznie istnieje – stwierdza jedynie. Zauważmy. pomijając informacje. Jednakże w każdym sylogizmie występują trzy nazwy. W praktyce. że cokolwiek możemy określić nazwą S. będziemy wpisywali do diagramu tylko to. podpada również pod nazwę P. Uwaga na marginesie. że jeżeli coś jest S (o ile w ogóle istnieje) to jest również P. że zdanie typu S e P nie informuje o istnieniu jakichkolwiek obiektów będących desygnatami nazw S lub P (może ono mówić na przykład żaden krasnoludek nie jest jednorożcem) – dlatego też niczego nie wpisujemy w pozostałe obszary diagramu. Zdanie to nie niesie jednak żadnej „pozytywnej” informacji. będziemy czasem korzystali z założenia. S P – SaP Zdanie każde S jest P informuje. że obiekty będące desygnatami danej nazwy na pewno istnieją. Powyżej przedstawione zostały diagramy Venna dla dwóch terminów.

a może w obydwu. musimy postawić znaki „–” w obu tych kawałkach: S – – SaP P M S – – P SeP M Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zdań szczegółowych. o którym na razie nic nie wiemy. że w danym obszarze na pewno jakieś elementy się znajdują. może w drugiej. natomiast w przypadku zdania S e P pusty musi pozostać obszar wspólny tych zbiorów. Zależy to od terminu M. Pytajniki te informują. ale nie wiadomo w której jego części. Rozpatrzmy najpierw zdanie S i P. w której z tych części coś się znajduje – może w jednej. Gdy mamy do czynienia ze zdaniem S a P to pusty musi być cały obszar zbioru S leżący poza P. Ponieważ teraz obszary te składają się z dwóch części. Zdanie S i P nie informuje jednak. 88 . Stwierdza ono. Tutaj prostsza jest sprawa dla zdań ogólnych – ich rysunki stanowią zwykłe rozszerzenie diagramów sporządzanych dla dwóch nazw. należy opatrzyć je znakami zapytania. W związku z tym.sylogizmów potrzebna jest umiejętność zaznaczania poszczególnych zdań kategorycznych na diagramach złożonych z trzech kół. że istnieją pewne obiekty w części wspólnej zbiorów S oraz P. Na rysunku obrazującym zależności między trzema nazwami obszar ten składa się z dwóch części. wpisując symbole „+” w odpowiednich częściach.

że wiemy w której jego części. drugim.S +? +? P S iP M Z podobną sytuacją spotykamy się w przypadku zdania S o P. ale nie określa. 89 . czy może obydwu. to pusta musi być każdy jego część. – Zdania ogólne (S a P oraz S e P) dają nam zawsze minusy na diagramach. – Plusy są „niepewne” – gdy wiemy. coś się znajduje. to nie oznacza to jeszcze. Informuje nas ono. że gdy jakiś obszar ma być pusty. DO ZAPAMIĘTANIA: Z powyższych rysunków warto zapamiętać następujące fakty. jak znajomość tabelek zero-jedynkowych była nieodzowna do badania prawidłowości wnioskowań na gruncie KRZ. w którym fragmencie tego obszaru – w jednym. S +? +? SoP P M Znajomość przedstawionych wyżej sposobów zaznaczania zdań kategorycznych na diagramach konieczna jest do sprawdzania poprawności sylogizmów w takim samym stopniu. że w danym obszarze. – Minusy są zawsze „pewne” (bez znaków zapytania) – wynika to z tego. że na pewno istnieją jakieś elementy w części zbioru S znajdującej się poza zbiorem P. natomiast zdania szczegółowe (S i P oraz S o P) – plusy.

Uwaga na marginesie.2. gdy jego wniosek wynika logicznie z przesłanek. czy nasz diagram spełnia te warunki. PRAKTYKA: ZASTOSOWANIE DIAGRAMÓW VENNA. że wiemy. że prawdziwość konkluzji jest na wykonanym rysunku zagwarantowana. to wiemy na pewno. Sylogizm (jak każde wnioskowanie) jest bowiem wtedy poprawny. Obecnie możemy przystąpić do sprawdzania poprawności sylogizmów. przy badaniu sylogizmów musimy mieć w pamięci pojęcie wynikania logicznego. ani w pokoju („pewne” minusy w każdej części). W pierwszym z nich wpisujemy do diagramu wszystkie informacje. że nikogo nie ma ani w kuchni. W praktyce. gdy natomiast wiemy. że wniosek nie wynika z przesłanek (bo może być on fałszywy. aby był on prawdziwy. w którym miejscu należy wpisać znak „+” wynikający z drugiego zdania. 90 . informacje zawarte w jednym zdaniu będą nam często jednoznacznie wskazywać. to nie znaczy to jeszcze. Musimy jedynie wyobrazić sobie. że danym mieszkaniu ktoś jest. pomimo prawdziwości przesłanek). że w jakimś mieszkaniu nikogo nie ma. że nie jest możliwa sytuacja. a wniosek fałszywy. W takich wypadkach plus ten będzie „pewny”. Zdania będącego wnioskiem sylogizmu nie wpisujemy już jednak do diagramu. jakie niosą ze sobą przesłanki. czyli sylogizm jest poprawny. W drugim kroku sprawdzamy. W takim przypadku zawsze możliwe jest stworzenie tak zwanego kontrprzykładu – diagramu ilustrującego sytuację. Jeśli natomiast wypełnienie diagramu według przesłanek nie da nam pewności co do prawdziwości wniosku. a więc że wniosek wynika z przesłanek.„Pewność” minusów i „niepewność” plusów na diagramach zilustrować można następującą analogią: gdy wiemy. aby przesłanki były prawdziwe. w której przesłanki są prawdziwe.2. co by w diagramie musiało się znajdować. Oprócz umiejętności zaznaczania na diagramie poszczególnych typów zdań. a wniosek fałszywy. 2. Badanie poprawności sylogizmów przy pomocy diagramów Venna składa się z dwóch kroków. będzie to znak. Jeśli okaże się. w którym jego pomieszczeniu. czy tak wypełniony diagram gwarantuje nam prawdziwość wniosku. a więc sylogizm nie jest logicznie poprawny. będzie to oznaczało. gdy będziemy rozwiązywać zadania związane z sylogizmami. a następnie sprawdzić.

oznacza to. – Wpisujemy do diagramu plusy i minusy. – Patrzymy na rysunek i sprawdzamy. oznacza to. czy wypełniony na podstawie przesłanek diagram gwarantuje nam. że sylogizm jest niepoprawny. Napisanie schematów przesłanek i wniosku nie powinno sprawić nikomu najmniejszej trudności. na której opiera się badany sylogizm. Tak więc zacząć możemy od określenia. – Rysujemy diagram składający się z trzech kół symbolizujących trzy nazwy występujące w sylogizmie. Reguła. o których informują przesłanki sylogizmu. Pamiętać musimy jedynie. który termin należy oznaczyć jaką zmienną: S – jamnik. jest następująca: SaM MaP ––––– SaP Teraz możemy narysować diagram i wpisać do niego to. Pierwsza przesłanka stwierdza. Zatem każdy jamnik jest ssakiem. natomiast druga. jeśli nie mamy pewności co do prawdziwości wniosku. że sylogizm jest poprawny. to wniosek naszego sylogizmu powinien mieć postać S P. P – ssak. że prawdziwe będzie zdanie stanowiące wniosek sylogizmu. – Jeżeli rysunek gwarantuje prawdziwość konkluzji. M – pies. Każdy pies jest ssakiem. co mówią przesłanki. że pusty musi być obszar zbioru M leżący poza P.DO ZAPAMIĘTANIA: W skrócie procedura sprawdzania poprawności sylogizmów będzie wyglądała następująco: – Piszemy schematy zdań wchodzących w skład sylogizmu. że pusty musi być obszar zbioru S leżący poza M. Przykład: Sprawdzimy poprawność sylogizmu przedstawionego we wstępie do tego rozdziału: Każdy jamnik jest psem. że jeśli chcemy być w zgodzie z tradycją. Po wpisaniu w odpowiednie miejsca minusów otrzymujemy następujący diagram: 91 .

Poniższy przykłada ilustruje tę sytuację: Przykład: Zbadamy poprawność sylogizmu: Każdy milioner jest bogaty. a zatem badany sylogizm jest poprawny. Schematy. co mówi wniosek sylogizmu. jeśli tylko prawdziwe są przesłanki). że jest on faktycznie pusty. 2. a więc aby była ona prawdziwa. iż w danym obszarze coś się musi znajdować. że wniosek sylogizmu stwierdza. że wniosek wynika z przesłanek (musi być prawdziwy. a jedynie patrzymy. Jest to znak.S – – – – M P – Do diagramu tego nie wpisujemy tego.2. natomiast na diagramie w miejscu tym będzie znak „+?”. gwarantuje nam jego prawdziwość. Zatem niektórzy milionerzy nie są szczęśliwi. P – człowiek szczęśliwy. a więc mamy stuprocentową gwarancję. czy wykonany na podstawie przesłanek rysunek. Na wypełnionym diagramie w obu częściach tego obszaru znajduję się minusy. 92 . pusty musi być obszar zbioru S leżący poza zbiorem P. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. Niektórzy bogaci ludzie nie są szczęśliwi. Konkluzja naszego sylogizmu ma postać S a P. Plus ze znakiem zapytania nie daje pewności! Czasami może zdarzyć się sytuacja. M – człowiek bogaty.3. na których opiera się powyższy sylogizm to: SaM MoP ––––– SoP S – milioner.

potrzebujemy stuprocentowej gwarancji prawdziwości konkluzji. że nie. O niepoprawności powyższego sylogizmu przekonuje diagram wypełniony w następujący sposób. że sylogizm jest niepoprawny. P P 93 . że coś się w badanym obszarze znajduje? Oczywiście. a więc stwierdza. że coś powinno znajdować się w obszarze zbioru S leżącym poza zbiorem P. Widać na nim. Czy taki plus ze znakiem zapytania daje nam gwarancję. W przypadku reguły niezawodnej takie wypełnienie diagramu nie było by możliwe. świadczy to o tym. Ponieważ w badanym przykładzie pewności takiej nie mamy. aby sylogizm uznać za poprawny. Wniosek sylogizmu ma postać S o P. że bez popadania w jakąkolwiek sprzeczność można wpisać do diagramu plusy i minusy w taki sposób. ale nie jest to pewne. Natomiast do tego. czy tak wypełniony diagram gwarantuje nam prawdziwość konkluzji. natomiast w drugiej „+?”. jakie niosą ze sobą przesłanki. S – – – – + M Rysunek ten stanowi graficzny kontrprzykład do badanej reguły.Po wpisaniu do diagramu informacji. Jak widać na rysunku w jednej części tego obszaru mamy znak „–” (na pewno więc nic tam nie ma). Symbol ten wskazuje. że jakieś elementy mogą tam być. aby przesłanki były prawdziwe natomiast wniosek fałszywy. otrzymujemy następującą sytuację: S – – +? – +? M Teraz pozostaje nam sprawdzenie.

Przesłanki powiedzą wtedy. Niektórzy uczeni są fanatykami jednej idei. M – ssak. jamnik. iż czasem zajdzie potrzeba oznaczenia dwóch zmiennych tą samą nazwą (np. ssak. w którą jego część. Kiedy znak „+” może być pewny? Zdania szczegółowe każą nam wpisywać do pewnego obszaru diagramu znaki „+”.Kontrprzykład ukazujący zawodność reguły można też zbudować podstawiając do niej za zmienne S. W praktyce często sprawa sama się wyjaśnia i miejsce wpisania symbolu „+” staje się oczywiste i jednoznaczne. S – kot. P oraz M nazwy w taki sposób. że każdy jamnik jest ssakiem oraz niektóre ssaki nie są psami (prawda). iż przesłanki są prawdziwe. nie precyzując jednak dokładnie. P – kot). Reguła na której oparty jest powyższy sylogizm jest następująca: PeM SiM ––––– SoP S – uczony. a wniosek fałszywy. P – mędrzec.: S – jamnik. W powyższym przykładzie może być to np. natomiast wniosek: niektóre jamniki nie są psami (fałsz). 94 . Można oczywiście też budować kontrprzykłady z innymi nazwami. Uwaga na marginesie: Do każdej zawodnej reguły na gruncie sylogistyki można zbudować kontrprzykład korzystając jedynie z nazw kot. W takim przypadku trzeba jednak wiedzieć. P – pies. M – fanatyk jednej idei. Zatem niektórzy uczeni nie są mędrcami. pies. że nie pozostawi to żadnych wątpliwości. Przykład: Zbadamy poprawność sylogizmu: Żaden mędrzec nie jest fanatykiem jednej idei.

że nie jest on pusty. czy taki rysunek gwarantuje nam prawdziwość wniosku sylogizmu. a zgodnie z drugą „–”. jak należy postąpić w takim przypadku. coś powinno się znajdować w części zbioru S leżącej poza P. Poniższy przykład pokazuje. Ponieważ jednak w jednym z nich mamy już wpisany znak „–” na wpisanie „+” pozostaje nam tylko jedno miejsce. Aby zdanie to było prawdziwe. W takim wypadku „+” wpisujemy oczywiście bez znaku zapytania – mamy bowiem pewność. a druga „–”. a więc zdania S o P. że zgodnie z jedną przesłanką w jakieś miejsce należy wpisać znak „+”. że musi być on w tym właśnie miejscu. a więc mamy pewność. S P – + – – M Obecnie musimy sprawdzić. że pusty musi obszar wspólny zbiorów P oraz M: S P – – – M Zgodnie z drugą przesłanką coś musi znajdować się we wspólnej części zbiorów S oraz M. Teoretycznie obszar ten składa się z dwóch fragmentów. Gdy jedna przesłanka mówi „+”. Badany sylogizm jest zatem poprawny. Często zdarza się sytuacja. 95 . Na diagramie w obszarze tym (w jego dolnej części) znajduje się znak „+”.Pierwsza przesłanka stwierdza.

to drugi z plusów staje się „pewny” i należy zlikwidować stojący przy nim znak zapytania.Przykład: Sprawdzimy poprawność następującego sylogizmu: Niektórzy politycy są nacjonalistami. Każdy nacjonalista jest ograniczony. jemu należy przyznać pierwszeństwo i wpisać go w sporny obszar. Ponieważ „skasowaniu” uległ pierwszy z nich. drugiej. W takiej sytuacji należy zauważyć. że pusty musi być obszar zbioru M leżąca poza P. Jednocześnie modyfikacji ulec musi drugi z „+” wpisany na mocy pierwszej przesłanki. o których informowała pierwsza przesłanka jest tym „właściwym”. Ponieważ „–” wynikający z drugiej przesłanki jest „pewny”. który z „niepewnych” plusów. że symbol „+” opatrzony jest znakiem zapytania. co oznacza. że coś musi się znajdować we wspólnym obszarze zbiorów S oraz M. Reguła na której opiera się badany sylogizm wygląda następująco: SiM MaP ––––– SiP Pierwsza przesłanka stwierdza. czy obydwu). Zatem niektórzy politycy są ograniczeni. że wcale nie jest konieczne. Jednakże w jednej części tego obszaru mamy już wpisany znak „+”. diagram wygląda więc następująco: 96 . Mamy więc: S P +? +? – M Druga przesłanka mówi. a przesłanka S i M stwierdza. Po prostu informacje z drugiej przesłanki pokazały nam. że o obszarze wspólnym zbiorów S oraz M coś musi się znajdować. Po wpisaniu informacji z obu przesłanek. chociaż nie określa w której części tego obszaru (w jednej. aby tam był.

w których nie ma żadnego znaku. czy taki rysunek gwarantuje prawdziwość konkluzji sylogizmu. że we wspólnym obszarze zbiorów S oraz P faktycznie coś się na pewno znajduje. czy wypełniony według przesłanek diagram gwarantuje prawdziwość konkluzji. mogą powstać wątpliwości co do interpretacji miejsc. Przykład: Zbadamy poprawność następującego sylogizmu: Niektórzy wykładowcy są dobrymi fachowcami. która daje nam „pewne” informacje (a więc zdania typu „a” bądź „e”. Reguła. że niczego w nim nie ma! Przy sprawdzaniu. WARTO ZAPAMIĘTAĆ: Aby uniknąć kłopotliwego wymazywania symboli w diagramie i zastępowania ich innymi. Zatem każdy wykładowca dużo zarabia. W związku z tym badany sylogizm jest poprawny. najlepiej jest po prostu zaczynać wypełnianie diagramu od tej przesłanki. niezależnie. a więc konkluzja ta jest prawdziwa. czyli zdania S i P. rozpoczynając od przesłanki M a P. Gdybyśmy tak postąpili w powyższym przykładzie. czy drugie w sylogizmie. przedstawia się następująco: SiM MaP ––––– SaP 97 . przy wpisywaniu przesłanki S i M mielibyśmy już tylko jedną możliwość wpisania znaku „+” Puste miejsce nie oznacza. na której oparty jest badany sylogizm.S P + – – – M Pozostaje nam teraz sprawdzić. Widać. Każdy dobry fachowiec dużo zarabia. czy jest ono pierwsze.

To. Diagram wygląda zatem następująco: S P + – – – M Czy tak wypełniony diagram gwarantuje nam prawdziwość konkluzji sylogizmu? Konkluzja ta ma postać S a P. gdzie należy wpisać plus w części wspólnej S oraz M. że część zbioru S leżąca poza zbiorem P jest na pewno pusta. W związku z tym sylogizm należy uznać za niepoprawny. P – ktoś. co nakazuje nam pierwsza przesłanka. że nic nie może się znajdować w obszarze zbioru S leżącym poza zbiorem P. Gdy tak postąpimy. nie oznacza jednak. że nie posiadamy żadnych informacji odnośnie tego obszaru. kto dużo zarabia. Wypełnianie diagramu dobrze jest zacząć od wpisania informacji niesionych przez drugą przesłankę – a więc minusów w obszarze zbioru M leżącym poza zbiorem P. na której opiera się badany sylogizm wygląda następująco: S P + + – – – M 98 . Graficzny kontrprzykład do reguły.S – wykładowca. Tak więc wypełniony w ten sposób diagram nie gwarantuje nam wcale. że niczego tam być nie może. natomiast w części drugiej nie znajdujemy żadnego znaku. Na rysunku w jednej części tego obszaru mamy minus (a więc tam faktycznie na pewno niczego tam nie ma). że w danej części nie wstawiliśmy żadnego symbolu. M – dobry fachowiec. nie będziemy mieli wątpliwości. a więc stwierdza. a jedynie.

Załóżmy na przykład. każdy jamnik jest jamnikiem (prawda) oraz wniosek: każdy pies jest jamnikiem (fałsz). Każdy z tych obszarów składa się z czterech części. że terminy oznaczane symbolami S. obecny król polski itp. Otóż zawsze należy przyjąć milczące założenie. Nazwami pustymi są więc na przykład: jednorożec. Nazwy nie mogą być puste. że nic w nich nie ma. Jak dotąd nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej ze sprawdzaniem poprawności sylogizmów. człowiek o wzroście 3 m. M – jamnik (pamiętamy. Fakt ten niesie ze sobą istotną konsekwencję jeśli chodzi o wypełnianie diagramów Venna. że z całą pewnością coś musi się znajdować w czwartej części każdego z tych obszarów. z których w trzech są znaki „–” świadczące o tym. że wykorzystane w sylogizmie nazwy na pewno nie są puste? Oczywiście taki. P oraz M nie są tak zwanymi nazwami „pustymi”. że na podstawie przesłanek sylogizmu otrzymaliśmy taki rysunek: S – – – – P – M Spójrzmy teraz na obszary odpowiadające zbiorom S oraz P. że za różne zmienne wolno podstawiać te same nazwy). która nie posiada ani jednego desygnatu. Nazwa pusta. czyli taka. to mówiąc najprościej taka.Inny kontrprzykład uzyskać można podstawiając za zmienne nazwy: S – pies. że nie istnieje ani jeden oznaczany przez nią obiekt. P – jamnik. Otrzymamy wtedy przesłanki: niektóre psy są jamnikami. A zatem w części te możemy. Jaki można stąd wyciągnąć wniosek w połączeniu z faktem. a nawet powinniśmy wpisać znaki „+”: 99 . W sylogizmach takich nazw nie wolno nam stosować.

M – ssak. a konkretnie o niepustości nazwy P. Po wpisaniu do diagramu informacji z przesłanek mamy rysunek: S – – – P – M Zanim przystąpimy do sprawdzenia. jednak czasami jest ono konieczne. czy taki rysunek gwarantuje nam prawdziwość konkluzji. Zatem niektóre kręgowce są psami. Przykład: Zbadamy poprawność sylogizmu: Każdy pies jest ssakiem. P – pies. powinniśmy jeszcze skorzystać z założenia o niepustości nazw użytych w sylogizmie. Ponieważ w trzech częściach zbioru skupiajacego obiekty określane przez P nic na pewno nie ma. Reguła na której opiera się powyższy sylogizm wygląda następująco: PaM MaS ––––– SiP S – kręgowiec.S – – + – – P + – M Założenie o niepustości terminów nie jest wykorzystywane zbyt często. aby właściwie ocenić poprawność sylogizmu. jakieś elementy muszą znajdować się w czwartej części tego zbioru: – 100 . Każdy ssak jest kręgowcem.

Aby tę poprawność wykazać. Niektórzy ludzie są ptakami. że coś znajduje się w części wspólnej zbiorów S oraz P. Diagram wypełniony według przesłanek wygląda następująco: – 101 . M – ptak. Sylogizm ten jest zatem poprawny. a więc wniosek ten jest na pewno prawdziwy. Zatem niektórzy ludzie nie są ssakami. Na rysunku widzimy. musieliśmy jednak skorzystać z założenia o niepustości terminu P. wynik sprawdzania poprawności sylogizmu byłby nieprawidłowy. Przykład: Zbadamy poprawność następującego sylogizmu: Żaden ptak nie jest ssakiem. że w obszarze tym znajduje się plus. Sylogizm powyższy opiera się na następującej regule: MeP SiM ––––– SoP S – człowiek. P – ssak. Czy ten sylogizm jest na pewno poprawny? Czasem wynik sprawdzenia poprawności sylogizmu może wydać się dość dziwny lub nawet ewidentnie sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem.S – + – – P – M Konkluzja badanego sylogizmu stwierdza. Gdybyśmy tego nie uczynili.

Tak więc sylogizm powyższy należy uznać za poprawny. Prawdziwość wniosku to jeszcze nie wszystko. Błąd taki nazywany jest błędem materialnym. Niejako odwrotność poprzedniego przykładu stanowić może rozumowanie prowadzące do wniosku w sposób oczywisty prawdziwego. Odpowiedź taka może jednak budzić pewne opory: jak można uznać za poprawne wnioskowanie. że coś powinno się znajdować w części zbioru S leżącej poza P. iż niektóre S nie są P. Tak więc odpowiedź do powyższego zadania. że jego wniosek wynika logicznie z przesłanek. że badany sylogizm jest formalnie (logicznie) poprawny. co w konsekwencji doprowadziło do otrzymania fałszywego wniosku. możemy uzupełnić dodając. które doprowadziło do jawnie fałszywego wniosku? Oto krótkie wyjaśnienie tego problemu. diagram ten gwarantuje nam prawdziwość wniosku stwierdzającego. 102 + M . mówiącą. jaka interesuje logików. czyli. iż jest on jednak niepoprawny materialnie. Sylogizm powyższy jest poprawny pod tym względem. Jednakże badane wnioskowanie nie jest tak całkiem bez zarzutu. Tak określona poprawność nazywana jest poprawnością formalną – i jest to ten rodzaj poprawności. Został popełniony w nim błąd polegający na przyjęciu fałszywej przesłanki.S P – – Jak widać.

czyli tego. Niektóre ssaki mają czarną sierść. Graficzny kontrprzykład stanowi następujący rysunek: S – – + – P – M 103 . wniosek nie wynika logicznie z przesłanek. To. a nie zachodzących pomiędzy nimi związków logicznych.Przykład: Zbadamy poprawność następującego sylogizmu: Każdy pies jest ssakiem. Zatem niektóre psy mają czarną sierść. że w części wspólnej S oraz P coś się na pewno znajduje. Sylogizm ten jest niepoprawny. jest pewnego rodzaju zbiegiem okoliczności. ponieważ pomimo prawdziwości przesłanek i wniosku. Czy jednak wnioskowanie to jest na pewno prawidłowe? Reguła na której się ono opiera i wypełniony na jej podstawie diagram wyglądają następująco: SaM MiP ––––– SiP S – +? +? – P – M Powyższy rysunek nie gwarantuje prawdziwości wniosku. Tak więc badany sylogizm jest niepoprawny. że wszystko są to zdania prawdziwe. Powyższy sylogizm na pierwszy rzut oka mógłby się wydać poprawny: zarówno przesłanki jak i wniosek są na pewno zdaniami prawdziwymi.

to nazwa ta jest właśnie terminem rozłożonym w tym zdaniu. Jeżeli tak. w jaki można badać poprawność sylogizmu. a zatem to właśnie S jest w nim terminem rozłożonym. ponieważ ostatecznie i tak zawsze musimy wpisać wszystko co wiemy z obu przesłanek.Kontrprzykład wykazujący zawodność powyższej reguły uzyskać można również podstawiając za zmienne następujące nazwy: S – jamnik. że ani jeden desygnat nazwy S nie jest desygnatem nazwy P. 2. należy go uznać za poprawny. konieczne będzie wprowadzanie nowego pojęcia – mianowicie tak zwanego terminu rozłożonego w zdaniu kategorycznym. 2. Czy kolejność wpisywania do diagramu przesłanek jest dowolna? Tak. Dobrze jest jednak zaczynać od przesłanki będącej zdaniem ogólnym („a” lub „e”). jeżeli zdanie udziela nam informacji o całym zakresie jakieś nazwy (czyli o jej wszystkich desygnatach). SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI SYLOGIZMÓW PRZY POMOCY METODY 5 REGUŁ. 2. Zdanie żadne S nie jest P informuje nas. W zdaniu każde S jest P mowa jest o wszystkich S. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.3.4. P – pudel. czy spełnia on wszystkie warunki sformułowane w owych regułach.3. Otóż. M – pies.2. Metoda diagramów Venna nie jest jedynym sposobem. jeśli nie spełnia on choć jednego warunku – świadczy to o jego niepoprawności. ani też żaden desygnat P nie jest desygnatem S – a więc 104 . która daje nam „pewne” informacje odnośnie znaków „–” w diagramie. Sprawdzenie poprawności sylogizmu będzie polegało na zbadaniu.1. Zanim przedstawimy reguły poprawnego sylogizmu. ŁYK TEORII. Obecnie przedstawimy metodę opartą na pięciu regułach jakie spełniać musi każdy prawidłowy sylogizm.

Termin średni musi być przynajmniej w jednej przesłance rozłożony. Jeśli jedna z przesłanek jest zdaniem przeczącym. które są twierdzące (S a P oraz S i P). sylogizm należy odrzucić jako błędny. 4. to i wniosek musi być zdaniem przeczącym. Jeśli obie przesłanki są zdaniami twierdzącymi. a więc rozłożony jest tu termin P. w przeciwnym wypadku jest on poprawny. to i wniosek musi być twierdzący.stwierdza fakt dotyczący całych zakresów obu tych nazw. że niektórych desygnatów nazwy S nie ma w całym zakresie nazwy P. Sprawdzenie poprawności sylogizmu według powyższych reguł jest bardzo proste: jeżeli choć jeden z wymienionych w nich warunków został złamany. 5. Przynajmniej jedna przesłanka musi być zdaniem twierdzącym. Zdanie niektóre S nie są P stwierdza. W zdaniu niektóre S są P mowa jest o tylko niektórych S. 3. a także to. Do sprawdzania sylogizmów metodą pięciu reguł trzeba też pamiętać. że M nazywany jest terminem średnim sylogizmu. a które przeczące (S e P oraz S o P). W zdaniu S e P rozłożone są zatem oba terminy. DO ZAPAMIĘTANIA: A oto pięć reguł jakie musi spełniać poprawny sylogizm: 1. które zdania są ogólne (S a P oraz S e P). które są „niektórymi” P – w zdaniu tym żaden z terminów nie jest więc rozłożony. Jeśli jakiś termin ma być rozłożony we wniosku. 2. a które szczegółowe (S i P oraz S o P). 105 . to musi być i rozłożony w przesłance. W skrócie: S a P – rozłożony termin S S e P – rozłożone obydwa terminy – S oraz P S i P – żaden termin nie jest rozłożony S o P – rozłożony termin P.

2. ponieważ druga przesłanka jest zdaniem twierdzącym. Niektórzy uczeni są fanatykami jednej idei. Zatem niektórzy politycy są ograniczeni. 2 warunek jest spełniony. Zatem niektórzy uczeni nie są mędrcami. SiM MaP ––––– SiP 1 warunek jest spełniony – termin M jest rozłożony w drugiej przesłance. Ponieważ żaden z warunków nie został złamany. ponieważ termin M jest rozłożony w pierwszej przesłance. gdyby obie przesłanki były twierdzące. 5 warunek jest spełniony. Reguła na której opiera się ten sylogizm przedstawia się następująco: PeM SiM ––––– SoP 1 warunek jest spełniony. 4 warunek nie ma zastosowania do badanego sylogizmu. PRAKTYKA: ZASTOSOWANI METODY 5 REGUŁ. sylogizm należy uznać za poprawny. 106 . co powinno nastąpić.2. Nie będziemy przy tym przytaczać całej treści przesłanek i wniosku. a jedynie odpowiednią regułę. złamanie czwartej reguły jest w przypadku powyższego sylogizmu niemożliwe. We wniosku rozłożony jest termin P. Każdy nacjonalista jest ograniczony. Przykład: Sprawdzimy poprawność sylogizmu badanego już wyżej przy pomocy diagramów Venna: Żaden mędrzec nie jest fanatykiem jednej idei. 3 warunek jest spełniony – pierwsza przesłanka i wniosek są zdaniami przeczącymi. a więc nie mógł zostać złamany. Jako że jedna przesłanka jest zdaniem przeczącym. Przykład: Zbadamy poprawność innego rozpatrywanego już sylogizmu: Niektórzy politycy są nacjonalistami. Zbadamy przy pomocy omawianej metody kilka sylogizmów sprawdzonych już poprzez diagramy Venna.3. ponieważ mówi on. 3 warunek nie ma zastosowania do badanego przykładu. 2 warunek jest spełniony – obie przesłanki są twierdzące. a równocześnie jest on rozłożony w pierwszej przesłance.

Przykład: Zbadamy poprawność kolejnego rozpatrywanego wcześniej sylogizmu: Niektórzy wykładowcy są dobrymi fachowcami. SaM MoP ––––– SoP W powyższym sylogizmie złamana została już pierwsza reguła – termin średni nie jest rozłożony w żadnej przesłance. 3 i 4 są spełnione (przy czym warunek 3 dzięki temu. ponieważ w badanym sylogizmie żaden termin nie jest rozłożony we wniosku. SiM MaP ––––– SaP Warunki 1. Dla porządku tylko dodajmy. Każdy dobry fachowiec dużo zarabia. Zatem niektórzy milionerzy nie są szczęśliwi. że nie ma on bezpośredniego zastosowania). Niektórzy bogaci ludzie nie są szczęśliwi. Przykład: Na koniec sprawdzimy poprawność sylogizmu: Każdy milioner jest bogaty. Zatem każdy wykładowca dużo zarabia. W związku z powyższym możemy już w tym momencie odrzucić sylogizm jako błędny. 5 warunek nie ma zastosowania. Ponieważ żaden warunek nie został złamany. że pozostałe reguły nie zostały złamane. W powyższym sylogizmie złamana została jednakże piąta reguła – termin S pomimo tego. sylogizm jest poprawny. że jest rozłożony we wniosku. sylogizm należy uznać za niepoprawny. 107 .4 warunek jest spełniony – obie przesłanki są twierdzące i wniosek także. nie sprawdzając dalszych warunków. nie jest rozłożony w przesłance. Ponieważ jeden z warunków nie został spełniony. 2.

KWADRAT LOGICZNY. że prawdziwe jest również zdanie SiP. żadne S nie jest P. niektóre S są P oraz niektóre S nie są P) wykorzystuje się też czasem w tak zwanych wnioskowaniach bezpośrednich – rozumowaniach. Poprawność tego rodzaju wnioskowań badać można przy pomocy tak zwanego kwadratu logicznego (omówionego w niniejszym paragrafie) oraz innych praw logiki tradycyjnej (przedstawionych w paragrafie 2.5).4. Kwadrat logiczny pokazuje związki logiczne zachodzące pomiędzy zdaniami kategorycznymi. Każda z tych zależności ma swoją nazwę. natomiast fałszywe SeP oraz SoP.1. na podstawie której wyciąga się pewną konkluzję. Omawiane w poprzednich paragrafach sylogizmy to wnioskowania mające zawsze dwie przesłanki. Kwadrat logiczny wygląda następująco: SaP podporządkowanie przeciwieństwo SeP podporządkowanie sprzeczność SiP podprzeciwieństwo SoP 108 . Znajomość tych zależności pozwala stwierdzić. jaka jest wartość logiczna pewnego zdania. Przykładowo. wiedząc.4. w których występuje tylko jedna przesłanka. Jednakże zdania kategoryczne (każde S jest P.2. 2. na podstawie wartości innego zdania. że prawdziwe jest zdanie SaP możemy z całkowitą pewnością stwierdzić. która zostanie podana przy odpowiedniej linii. ŁYK TEORII. Zależności w kwadracie logicznym przedstawiane są przy pomocy linii.

wzór: SaP → ~ (SeP) (jeśli SaP to nieprawda. Czyli. to drugie musi być fałszywe. Polega ono na tym. któremu jest podporządkowane. Zdanie niektóre S są P oznacza w tym rozumieniu istnieje (przynajmniej jedno) S będące P. Natomiast niektóre S nie są P – istnieje (przynajmniej jedno) S nie będące P. Symbolicznie: 3) SaP → ~ (SeP). niebieski krasnoludek itp. gdy jedno jest prawdziwe. Nie mogą być to wyrażenia typu: żonaty kawaler. Przykładowo. postawiony przed danym zdaniem. że SeP) odczytamy – prawdziwość zdania SaP implikuje fałszywość SeP (jeśli SaP jest prawdziwe. Oznacza to. że gdy prawdziwe jest zdanie „górne”. Należy również nadmienić. należy pamiętać o specyficznym rozumieniu zdań SiP oraz SoP. że terminy S oraz P muszą mieć jakieś desygnaty. to prawdziwe jest też niektóre kury są ptakami (lub lepiej: istnieją kury będące ptakami). to prawdziwe jest też niektóre krowy nie są ptakami (lub lepiej: istnieją krowy nie będący ptakami). że zdanie „dolne” wynika ze zdania. przedstawimy w postaci odpowiednich wzorów. przeciwieństwo.Zależności kwadratu logicznego – podporządkowanie. Przeciwieństwo. które. Możemy też powiedzieć. ponumerujemy. Symbolicznie: 1) SaP → SiP. Aby prawa kwadratu logicznego miały sens. 4) SeP → ~ (SaP) 109 . że prawa kwadratu logicznego obowiązują jedynie dla nazw niepustych. Gdy prawdziwe jest żadna krowa nie jest ptakiem. będzie wskazywał. Zależność ta polega na tym. że zdanie to jest fałszywe. to prawdziwe jest też „dolne”. dla wygody w dalszych rozważaniach. Znak negacji w tych wzorach. Podporządkowanie. gdy prawdziwe jest zdanie każda kura jest ptakiem. to SeP jest fałszywe). Pozioma linia na górze pomiędzy SaP oraz SeP to przeciwieństwo. Pionowe linie reprezentują to podporządkowanie. że wymienione zdania nie mogą być zarazem prawdziwe. podprzeciwieństwo i sprzeczność. 2) SeP → SoP Na przykład.

W przypadku zdań podprzeciwnych możemy też powiedzieć. mają one zawsze różną wartość logiczną. Linie skośne. to drugie prawdziwe. Sprzeczność. Natomiast. że zdania te się wykluczają. łącząca zdania SiP oraz SoP.Na przykład gdy prawdziwe jest zdanie każda papuga jest ptakiem to fałszywe musi być żadna papuga nie jest ptakiem. Podprzeciwieństwo. Symbolicznie: 5) ~ (SiP) → SoP 6) ~ (SoP) → SiP Przykładowo. Czyli. gdy prawdziwe jest żadna krowa nie jest ptakiem. Zdania przeciwne mogą być jednak jednocześnie fałszywe. Symbolicznie: 7) SaP → ~ (SoP) 8) ~ (SaP) → SoP 9) SoP → ~ (SaP) 10) ~ (SoP) → SaP 11) SeP → ~ (SiP) 12) ~ (SeP) → SiP 13) SiP → ~ (SeP) 110 . gdy fałszywe jest zdanie niektóre kanarki są niedźwiedziami. gdy jedno jest fałszywe. przykładowo: niektórzy Polacy są katolikami i niektórzy Polacy nie są katolikami. Sprzeczność oznacza. to prawdziwe jest niektóre kanarki nie są niedźwiedziami (lub lepiej: istnieją kanarki nie będące niedźwiedziami). to prawdziwe musi być niektóre żaby są płazami (lub lepiej: istnieją żaby będące płazami). Zdania podprzeciwne nie mogą być zarazem fałszywe. gdy jedno prawdziwe. to drugie fałszywe. to drugie musi być prawdziwe. że zdania te się dopełniają. Gdy natomiast fałszywe jest zdanie niektóre żaby nie są płazami. a gdy jedno fałszywe. Przykładowo fałszywe jest zarówno zdanie każda krowa jest czarna oraz żadna krowa nie jest czarna. Pozioma linia na dole. W przypadku zdań przeciwnych możemy też powiedzieć. ani fałszywe. reprezentują sprzeczność. to fałszywe musi być każda krowa jest ptakiem. że zdania te nie mogą być zarazem ani prawdziwe. to podprzeciwieństwo. Mówiąc inaczej. Zdania podprzeciwne mogą być jednak jednocześnie prawdziwe. łączące zdanie SaP z SoP oraz SeP z SiP.

Podobne przykłady łatwo podać również w odniesieniu do pozostałych wzorów. Wzór 7) stanowi.2. a więc SeP – żaden struś nie jest ptakiem. w praktyce. Wzór 1) mówi. a więc. musimy sprawdzić. czyli SoP – niektóre strusie nie są ptakami. poszukać wzorów rozpoczynających się od SaP. że prawdziwe musi być również zdania podporządkowane SaP. to fałszywe musi być niektóre słonie nie są ssakami. 111 .14) ~ (SiP) → SeP Przykładowo. czyli SiP – niektóre strusie są ptakami (lub lepiej: istnieją strusie będące ptakami). jeśli prawdziwe jest zdanie każdy słoń jest ssakiem. co wynika z prawdziwości zdania typu SaP. Poniższy rysunek może pomóc w zapamiętaniu wzorów kwadratu logicznego: 2. to prawdziwe musi być niektóre słonie nie żyją w Afryce (wzory 7 i 8). Gdy natomiast fałszywe jest zdanie każdy słoń żyje w Afryce. że fałszywe musi być zdanie sprzeczne z SeP. Przykład: Prawdziwe jest zdanie: Każdy struś jest ptakiem. Wzór 3) stwierdza. Co można powiedzieć na podstawie kwadratu logicznego o innych zdaniach kategorycznych mających ten sam podmiot i orzecznik? Aby rozwiązać to zadanie. że na podstawie prawdziwości lub fałszywości podanego zdania kategorycznego. Zadania związane z kwadratem logicznym polegają zwykle na tym. PRAKTYKA: WYKORZYSTANIE KWADRATU LOGICZNEGO. że fałszywe musi być zdanie przeciwne do SaP. należy określić wartość logiczną pozostałych zdań.4. w których występują te same terminy S oraz P.

Wzór 2) stwierdza coś. Szukamy wzorów. Przykład: Fałszywe jest zdanie: Każdy polityk jest uczciwy. że. tego z kwadratu logicznego się nie dowiemy. czyli SeP – żaden z gości nie dotrwał do końca imprezy. Widzimy więc. że prawdziwe musi być zdanie sprzeczne z SiP. 112 . Nie mamy więcej wzorów zaczynających się od ~ (SiP). Sprawdzimy wartość logiczną pozostałych zdań kategorycznych o tym samym podmiocie i orzeczniku. Możemy co najwyżej stwierdzić. Jednakże mamy kolejne dane: dowiedzieliśmy się przed chwilą. Szukamy więc. które jest jednak prawdziwe. które mówią. Znajdujemy tylko jeden taki wzór – 8). czy może czegoś więcej dowiemy się na podstawie informacji o prawdziwości SoP. Więcej z fałszywości zdania SaP nie da się wywnioskować. co wynika z fałszywości zdania SaP. co już wiemy. że na podstawie kwadratu logicznego nie jesteśmy zatem w stanie w żaden sposób określić wartości logicznej zdań SiP oraz SeP.Przykład: Fałszywe jest zdanie: Niektórzy goście dotrwali do końca imprezy. co wynika z fałszywości zdania SiP. czy z tych faktów nie da się jeszcze czegoś wywnioskować. co już wiemy – że prawdziwe jest SoP. czyli: niektórzy politycy są uczciwi oraz żaden polityk nie jest uczciwy. Wzór 14) stwierdza natomiast. które mówią. Natomiast wzory 4) i 9) dają nam nową informację: fałszywe jest zdanie SaP – każdy gość dotrwał do końca imprezy. którzy nie dotrwali do końca imprezy). które zaczynają się od ~ (SaP). ponieważ są to zdania sprzeczne. czyli tych. Zgodnie ze wzorem 5) widzimy. Musimy więc sprawdzić. a które fałszywe. czyli niektórzy politycy nie są uczciwi. Wzór 9) stwierdza to. że prawdziwe jest zdanie SoP. że prawdziwe są zdania SoP i SeP. A zatem możemy stwierdzić. Co można powiedzieć na podstawie kwadratu logicznego o innych zdaniach kategorycznych z tymi samymi terminami S oraz P? Szukamy wzorów. że fałszywe jest SaP. mają one różne wartości logiczne. że prawdziwe musi być zdanie SoP – niektórzy goście nie dotrwali do końca imprezy (lub lepiej: istnieją goście.

DO ZAPAMIĘTANIA: Znając wartość logiczną jakiegokolwiek zdania kategorycznego. Sprawdzimy. że odwrotną wartość posiada zdanie sprzeczne z badanym zdaniem. jeśli przez S oznaczymy nazwę człowiek. ŁYK TEORII. Znajdujemy tylko jeden wzór zaczynający się od SoP. Poniżej omówimy pozostałe. Wzór 9) stwierdza. Najmniej możemy wywnioskować z prawdziwości zdań szczegółowych (SiP oraz SoP) oraz fałszywości zdań ogólnych (SaP i SeP) – jedynie to. czyli SaP – każdy złodziej jest politykiem.Przykład: Prawdziwe jest zdanie: Niektórzy złodzieje nie są politykami.1. itp. co możemy powiedzieć na podstawie kwadratu logicznego o innych zdaniach kategorycznych z tym samym podmiotem i orzecznikiem. że fałszywe musi być zdanie sprzeczne z SoP. jesteśmy w stanie określić prawdziwość lub fałszywość przynajmniej jednego zdania o tym samym podmiocie i orzeczniku – zdanie sprzeczne z badanym zawsze będzie miało inną wartość. Nazwy te będziemy oznaczać przy pomocy znaku „prim”.5. niewydra. 2. INNE PRAWA WNIOSKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO. Zbiór desygnatów (denotację) 113 . Zależności kwadratu logicznego nie są jedynymi prawami wnioskowania bezpośredniego. Możemy wtedy zawsze określić wartości wszystkich pozostałych zdań. O pozostałych zdaniach. czyli SiP oraz SeP. Najwięcej jesteśmy w stanie powiedzieć na podstawie informacji o prawdziwości zdań ogólnych. W przedstawionych niżej prawach występować będą często tak zwane nazwy negatywne typu nie-student. Przykładowo. 2. czyli SaP i SeP oraz fałszywości szczegółowych SiP oraz SoP. nic nie możemy powiedzieć. nie-pies. to nie-człowiek zapiszemy S’.5.

jeśli S to nazwa książka. dla jednej osoby nie-pies może oznaczać tylko zwierzęta nie będące psami (czyli bobry. Konwersja. książki. Przykładowo nie-nie-ptak. o jakie znaczenie nam chodzi. foki itp. iż dwa przeczenia się znoszą. natomiast dla kogoś innego wszystkie obiekty nie będące psami. 114 . A zatem (S’)’ ≡ S Przedstawione poniżej prawa wnioskowania bezpośredniego obowiązują. 1) SeP → PeS 2) SiP → PiS 3) SaP → PiS Zdanie SoP nie podlega konwersji. Dodatkowo. dzięcioły. ze zdania niektórzy ministrowie są przestępcami – niektórzy przestępcy są ministrami. Konwersja polega na zmianie miejsc podmiotu i orzecznika zdania bez zmiany jego jakości (czyli zdanie przeczące ma zostać przeczącym. to to samo.nazwy S’ stanowić będzie zbiór dopełniający się ze zbiorem desygnatów S. przyjmując domyślnie takie. telefony itp. Przy rozwiązywaniu niektórych zadań istotna będzie czasami znajomość oczywistego faktu. Przykładowo. przykładowo. co po prostu ptak. to denotacją S’ będzie zbiór wszystkich obiektów nie będących książkami. jedynie dla nazw niepustych. podobnie jak prawa kwadratu logicznego. które wydaje się bardziej właściwe w danym kontekście.). samochody. chomiki. a ze zdania każdy kij ma dwa końce. możemy na mocy konwersji wywnioskować. Poniższe wzory pokazują. które mając jakieś desygnaty. a więc oprócz zwierząt również np. nie mogą być to też tak zwane nazwy uniwersalne – czyli obejmujące swym zakresem wszystkie przedmioty. Zakres nazwy negatywnej można rozumieć na dwa sposoby. W naszych rozważaniach nie będziemy zwykle precyzować. ze zdania żadna krowa nie jest strusiem. że żaden struś nie jest krową. czyli takich. Na przykład. zdanie niektóre przedmioty mające dwa końce są kijami. Czyli. jaki rodzaj zdania wtedy otrzymujemy. a twierdzące – twierdzącym).

wynika. zdanie każda mrówka jest nie-słoniem. a ze zdania niektórzy bogacze nie są skąpcami. z.).Obwersja. zdanie niektórzy bogacze są nie-skąpcami. zdanie niektórzy posłowie nie są nie-idiotami. cz.). cz. z. na mocy obwersji zdanie żaden tygrys nie jest nie-drapieżnikiem. Kontrapozycja. a ze zdania niektóre torbacze nie są kangurami wynika niektóre nie-kangury są torbaczami (k. ze zdania żaden wieloryb nie jest rybą wynika niektóre nie-ryby są wielorybami (k. Tak więc ze zdania twierdzącego otrzymujemy przeczące. 115 . Obwersja polega na dodaniu negacji do orzecznika zdania z jednoczesną zmianą (tylko) jego jakości. 4) SaP → SeP’ 5) SeP → SaP’ 6) SiP → SoP’ 7) SoP → SiP’ Przykładowo. ze zdania każdy śledź jest rybą wynika zdanie żadna nie-ryba nie jest śledziem (kontrapozycja częściowa) oraz każda nie-ryba jest nie-śledziem (kontrapozycja zupełna). Kontrapozycja częściowa: 8) SaP → P’eS 9) SeP → P’iS 10) SoP → P’iS Kontrapozycja zupełna: 11) SaP → P’aS’ 12) SeP → P’oS’ 13) SoP → P’oS’ Przykładowo. Mówimy o kontrapozycji częściowej (zamiana miejscami podmiotu i orzecznika oraz zanegowanie tego drugiego) oraz zupełnej (zamiana miejscami podmiotu i orzecznika oraz zanegowanie obu). a z przeczącego twierdzące. ze zdania każdy tygrys jest drapieżnikiem. ze zdania niektórzy posłowie są idiotami. Kontrapozycji nie podlega zdanie SiP. ze zdania żadna mrówka nie jest słoniem.) oraz niektóre nie-kangury nie są nie-torbaczami (k.) oraz niektóre nie-ryby nie są nie-wielorybami (k.

wzór 5).2. na mocy poznanych praw. Przykład: Zobaczymy. co wynika z danego zdania kategorycznego. Ponieważ nasze zdanie ma postać SeP. Niektórzy nie-faszyści są demokratami (kontrapozycja częściowa. Niektórzy nie-faszyści nie są nie-demokratami (kontrapozycja zupełna. 116 . Inwersja częściowa: 14) SaP → S’oP 15) SeP → S’iP Inwersja zupełna: 16) SaP → S’iP’ 17) SeP → S’oP’ Przykładowo.5. cz. wzór 1). wzór 17). obwersji. podobnie jak kontrapozycja. co wynika. Podlegają jej tylko zdania ogólne. możemy z niego wyciągnąć następujące wnioski: Żaden faszysta nie jest demokratą (konwersja.Inwersja. Każdy demokrata jest nie-faszystą (obwersja. Prawa konwersji. może być częściowa lub zupełna. 2. kontrapozycji i inwersji wykorzystujemy do sprawdzania. Niektórzy nie-demokraci nie są nie-faszystami (inwersja zupełna. Niektórzy nie-demokraci są faszystami (inwersja częściowa. wzór 12). Natomiast ze zdania żaden indyk nie jest żółwiem. wynika zdanie niektóre nie-indyki są żółwiami (i. wzór 9). ze zdania każda mysz jest gryzoniem wynika zdanie niektóre nie-myszy nie są gryzoniami (inwersja częściowa) oraz niektóre nie-myszy są nie-gryzoniami (inwersja zupełna).) oraz niektóre nie-żółwie nie są nie-indykami. Inwersja. wzór 15). PRAKTYKA: ZASTOSOWANIE PRAW WNIOSKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO. ze zdania: Żaden demokrata nie jest faszystą.

obwersji itd. Nasze zdanie ma postać SaP. 117 . wzór 4). wzór 8). ze zdania: Każda dobra kochanka jest dyskretna. Niektóre nie-wróble nie są ptakami (12 po zastosowaniu prawa: (S’)’ ≡ S). Niektóre osoby nie będące dobrymi kochankami nie są dyskretne (inwersja częściowa. Czasem już w zdaniu. Niektóre ptaki są wróblami (15 po zastosowaniu prawa: (S’)’ ≡ S). Niektóre ptaki nie są nie-wróblami (17 po zastosowaniu prawa: (S’)’ ≡ S). a więc: (S’)’ ≡ S. Żadna dobra kochanka nie jest kimś niedyskretnym (obwersja. wzór 11). W takich przypadkach. Widzimy więc. co na mocy poznanych praw wynika ze zdania: Żaden nie-ptak nie jest wróblem. że możemy z niego wyciągnąć następujące wnioski: Niektóre osoby dyskretne są dobrymi kochankami (konwersja. wzór 3). występują nazwy negatywne. Każdy nie-ptak jest nie-wróblem (5). Żadna osoba nie będąca dyskretną nie jest dobrą kochanką (kontrapozycja częściowa. Niektóre osoby nie będące dobrymi kochankami są niedyskretne (inwersja zupełna. wzór 16). Wynikają z niego następujące zdania: Żaden wróbel nie jest nie-ptakiem (1). Niektóre nie-wróble są nie-ptakami (9). na mocy poznanych praw. Przykład: Sprawdzimy.Przykład: Sprawdzimy. które poddajemy konwersji. Każda osoba niedyskretna jest niedobrą kochanką (kontrapozycja zupełna. przy dokonywaniu niektórych operacji należy pamiętać o prawie znoszenia się podwójnego przeczenia. co wynika. Nasze zdanie ma postać S’eP. wzór 14).

Błąd materialny – błąd polegający na użyciu we wnioskowaniu przynajmniej jednej fałszywej przesłanki. Termin mniejszy sylogizmu – nazwa występująca jako podmiot we wniosku sylogizmu. 118 . że wniosek rozumowania nie wynika logicznie z przesłanek. Nasze zdanie ma postać SiP’. Błąd formalny – błąd polegający na tym. Denotacja nazwy (zakres nazwy) – zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy. Termin mniejszy oznacza się zwykle symbolem S. Przesłanka większa – przesłanka zawierająca termin większy sylogizmu. Niektóre ptaki nie są kanarkami (6 po zastosowaniu prawa: (P)’ ≡ P). Nazwa pusta – nazwa nie posiadająca ani jednego desygnatu. Desygnat nazwy – obiekt oznaczany przez daną nazwę. Przykładowo zbiór wszystkich studentów jest denotacją (zakresem) nazwy student. Na przykład każdy z nas jest desygnatem nazwy człowiek. SŁOWNICZEK. człowiek o wzroście 3 m. jednorożec.Przykład: Sprawdzimy. Wynikają z niego następujące zdania: Niektóre nie-kanarki są ptakami (2). Na przykład centaur. Przesłanka mniejsza – przesłanka zawierająca termin mniejszy sylogizmu. co na mocy poznanych praw wynika ze zdania: Niektóre ptaki są niekanarkami. żonaty kawaler itp.

niektóre S są P. niektóre S nie są P. W zdaniu S a P rozłożone jest S. w S e P zarówno S jak i P. o której całym zakresie (wszystkich desygnatach) jest mowa w zdaniu kategorycznym. żadne S nie jest P. Termin większy oznacza się zwykle symbolem P. Termin średni sylogizmu – nazwa nie występująca we wniosku sylogizmu.Termin rozłożony – nazwa. Zdanie kategoryczne – zdanie mające jedną z następujących postaci (gdzie S i P reprezentują nazwy): każde S jest P. Termin większy sylogizmu – nazwa występująca jako orzecznik sylogizmu. W zdaniu S i P żaden termin nie jest rozłożony. Termin średni oznacza się zwykle symbolem M. za to obecna w obu jego przesłankach. w S o P – jedynie P. 119 .

Rozdział III
KLASYCZNY RACHUNEK PREDYKATÓW.
Wstęp.
W niniejszym rozdziale omówiony zostanie kolejny system logiczny, który może służyć do analizy rozumowań – klasyczny rachunek predykatów (KRP), nazywany również klasycznym rachunkiem kwantyfikatorów (KRK). System ten, będąc bardziej złożonym od rachunku zdań czy sylogistyki, nadaje się do analizy takich rozumowań, wobec których tamte systemy są bezradne. Szerokie pole zastosowania rachunku predykatów okupione zostaje jednakże poważną wadą – system ten jest o wiele bardziej skomplikowany od dotychczas poznanych. Sprawne posługiwanie się nim wymaga znacznej wiedzy i uważane jest czasem za wyższy stopień wtajemniczenia logicznego. W obecnym rozdziale rachunek predykatów przedstawiony zostanie w postaci możliwie najprostszej, jednakże, nawet mimo tego, jego opanowanie będzie wymagało większego wysiłku, niż to było konieczne w przypadku poprzednich systemów. Zrozumienie rachunku predykatów wymaga w miarę sprawnego posługiwania się rachunkiem zdań. Przede wszystkim konieczna jest dobra znajomość spójników logicznych oraz tabelek zero-jedynkowych.

3.1. SCHEMATY ZDAŃ.
3.1.1. ŁYK TEORII. Poznawanie rachunku predykatów rozpoczniemy,

tradycyjnie, od tłumaczenia zdań języka naturalnego na język tego systemu. Schematy zdań na gruncie rachunku predykatów przypominać będą w pewnym stopniu schematy zapisywane w ramach rachunku zdań. Podobieństwo to wynika z obecności w języku rachunku predykatów spójników logicznych – negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji i równoważności. Znaczenia tych spójników oraz reprezentujące je symbole (~, ∧, ∨, →, ≡) są tu dokładnie takie same jak w rachunku zdań. W rachunku predykatów mamy jednak również nowe elementy – predykaty oraz kwantyfikatory. Do pisania schematów będziemy też wykorzystywali tak zwane zmienne indywiduowe, które będą oznaczały dowolne obiekty (indywidua). Predykaty pełnią w KRP rolę analogiczną do zmiennych zdaniowych w KRZ. To właśnie one, w połączeniu ze zmiennymi indywiduowymi, są tu najprostszymi wyrażeniami, z

120

których, za pomocą spójników, możemy budować dłuższe zdania. Predykaty symbolizować będziemy przy pomocy dużych liter, np.: P, Q, R, S itd., po których, w nawiasie, będą znajdowały się zmienne indywiduowe, reprezentowane przez małe litery x, y, z itd. Tak więc najprostszymi poprawnymi wyrażeniami na gruncie rachunku predykatów są takie zapisy jak np.: P(x), czy R(x,y). Pierwsze z nich odczytujemy jako P od x, a drugie jako R od x, y. Wyrażenia złożone otrzymujemy poprzez użycie spójników logicznych. Schemat P(x) ∧ ~ Q (x) odczytamy jako P od x i nieprawda, że Q od x. Natomiast R(x,y) → (P(x) ∨ P(y)) – jako
jeśli R od x,y to P od x lub P od y.

Predykaty są wyrażeniami opisującymi własności lub relacje. Własność to nic innego, jak pewna cecha posiadana przez jakiś obiekt. Własnością jest, na przykład, „bycie inteligentnym” (cecha jakiegoś człowieka), „bycie parzystą” (cecha liczby), „bycie smacznym”, „bycie drogim” itp. itd. Umówmy się, że predykat opisujący jaką cechę oznaczać będziemy zwykle, dla wygody, przy pomocy pierwszej litery tej cechy. I tak, na przykład, fakt, że jakiś obiekt posiada cechę bycia mężczyzną, oznaczymy M(x), bycia bogatym – B(x), bycia zarozumiałym – Z(x) itp. Gdy w jakimś złożonym wyrażeniu pojawią się dwie własności zaczynające się na tę samą literę, to oczywiście jedną z nich będziemy musieli oznaczyć inaczej. Relacje to pewne związki łączące kilka obiektów. Nas będą przede wszystkim interesowały tak zwane relacje dwuargumentowe, będące związkami występującymi pomiędzy dwoma obiektami. Relacją taką jest na przykład „lubienie” (jedna osoba lubi drugą osobę), „bycie wyższym” (ktoś lub coś jest wyższe od kogoś lub czegoś), „okradzenie” (ktoś okradł kogoś) itp. Predykaty oznaczające takie relacje będziemy zapisywali odpowiednio: L(x,y), W(x,y), O(x,y). Relacjami z większą ilością argumentów nie będziemy się zajmować. Dla porządku podajmy jednak przykłady relacji łączących trzy obiekty. Może być to na przykład „relacja znajdowania się pomiędzy” (P(x,y,z) – obiekt x znajduje się pomiędzy obiektem y a obiektem z), czy też relacja „zdradzania z kimś” (Z(x,y,z) – osoba x zdradza osobę y z osobą z).
Uwaga na marginesie.
Ściśle rzecz biorąc własności też są relacjami – tak zwanymi relacjami jednoargumentowymi. Jednakże, dla większej jasności, w dalszych rozważaniach termin „relacja” zarezerwujemy dla relacji dwuargumentowych, natomiast relacje jednoargumentowe będziemy nazywali „własnościami”.

Kwantyfikatory to wyrażenia określające ilość przedmiotów, o których jest mowa. Z kwantyfikatorami zetknęliśmy się już w sylogistyce, choć tam nie wspominaliśmy, że tak je właśnie nazywamy. W rachunku predykatów będziemy mieli do czynienia z dwoma kwantyfikatorami. Pierwszy z nich odpowiada wyrażeniu dla każdego i jest najczęściej oznaczany symbolem ∀. Kwantyfikator ten bywa nazywany „dużym kwantyfikatorem” lub „kwantyfikatorem ogólnym”. Drugi z kwantyfikatorów odpowiada wyrażeniu niektóre, w znaczeniu istnieje przynajmniej jedno takie. Kwantyfikator ten, oznaczany symbolem ∃, nazywany jest „małym kwantyfikatorem”, „kwantyfikatorem szczegółowym” lub „kwantyfikatorem egzystencjalnym”.

121

DO ZAPAMIĘTANIA:

Osoby znające język angielski mogą łatwo zapamiętać znaczenie kwantyfikatorów. Kwantyfikator ogólny to odwrócona litera „A” od angielskiego słowa All – czyli wszystkie, natomiast kwantyfikator szczegółowy, to odwrócone „E” od słowa Exists – istnieje. W schematach zdań, po kwantyfikatorach będą znajdowały się (bez nawiasów, a więc inaczej niż przy predykatach) symbole zmiennych, do których dany kwantyfikator się odnosi, na przykład ∀x oznacza dla każdego x, natomiast ∃y – istnieje takie y lub niektóre y Zapis taki jak ∃x P(x) – odczytamy jako istnieje takie x, że P(x) lub (mniej formalnie) istnieje x mające własność P, niektóre x mają własność P itp. Kwantyfikatory, inaczej niż predykaty, mogą występować obok siebie nie połączone żadnymi spójnikami. Zapis ∀x∃y R(x,y) odczytamy dla każdego x istnieje y, takie że R od x, y lub dla każdego x istnieje takie y, że x i y są w relacji R. Kwantyfikatory możemy poprzedzać spójnikiem negacji. Przykładowo, wyrażenie ~ ∃x P(x) odczytamy – nie istnieje takie x, że P od x (nie istnieje x mające własność P, żadne x nie ma własności P), natomiast ∃x ~∀y R(x,y) – istnieje x, takie że nie dla każdego y, R (x,y) (istnieje takie x, że nie dla każdego y, x jest do niego w relacji R, istnieje takie x, które nie do wszystkich y jest w relacji R).
DO ZAPAMIĘTANIA:

Przedstawmy w skrócie symbole konieczne przy pisaniu schematów zdań na gruncie rachunku predykatów Spójniki zdaniowe: ~, ∧, ∨, →, ≡ Zmienne indywiduowe: x, y, z... itd. Symbole predykatów: P, Q, R, S... itd. Symbole kwantyfikatorów:
∀ – oznaczający dla każdego (tak zwany „duży kwantyfikator” lub „kwantyfikator ogólny”) ∃ – oznaczający istnieje lub niektóre (tak zwany „mały kwantyfikator”, „kwantyfikator szczegółowy” lub „kwantyfikator egzystencjalny”)

Należy pamiętać, że predykaty występować będą zawsze razem z, ujętymi w nawiasach, zmiennymi np.: P(x) – zapis oznaczający, że x ma własność P,

122

R(x,y) – zapis oznaczający, że x i y są ze sobą w relacji R, Kwantyfikatory w praktyce występować będą razem ze zmiennymi nazwowymi, np.: ∀x, ∃y... itp. Przy pisaniu schematów będziemy w rachunku predykatów korzystali również z nawiasów, które, podobnie jak w rachunku zdań, pełnią pomocniczą role, pokazując co się z czym łączy i likwidując możliwe wieloznaczności. Do pisania schematów może przydać się jeszcze jedna istotna informacja. Dotyczy ona pojęcia tak zwanej zmiennej związanej przez kwantyfikator oraz zmiennej wolnej (niezwiązanej). Każdy kwantyfikator „wiąże” zmienną, która się przy nim znajduje – np. kwantyfikator ∃x wiąże zmienną x, a ∀y – zmienną y. Kwantyfikatory wiążą jednak nie wszystkie danego typu, ale tylko te, które znajdują się w ich zasięgu – czyli w nawiasie otwartym bezpośrednio po kwantyfikatorze lub, w przypadku braku nawiasu, w wyrażeniu najbliższym kwantyfikatorowi. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie: w schemacie
∀x (P(x) → Q(x))

związane są zmienne x w całej formule, natomiast w schemacie

∀x P(x) → Q(x) jedynie zmienna znajdująca się przy predykacie P (zmienna przy Q jest w

takim razie zmienną wolną). W schemacie ∃x(P(x) ∧ Q(x,y)) → ∀z R(z,x) zmienna x jest związana przy predykacie P oraz Q, natomiast wolna przy R; zmienna y jest wolna (nie ma w ogóle wiążącego jej kwantyfikatora); zmienna z jest związana (przez kwantyfikator ∀) Pojęcie zmiennej wolnej i związanej będzie dla nas istotne, gdyż w prawidłowo zapisanych schematach zdań języka naturalnego nie mogą występować zmienne wolne (mówiąc inaczej wszystkie zmienne muszą być związane jakimś kwantyfikatorem). Z faktu tego wynika istotny wniosek – każdy schemat będzie musiał zaczynać się jakimś (przynajmniej jednym) kwantyfikatorem, który będzie wiązał występujące dalej zmienne. Żadna zmienna nie będzie mogła się pojawić, zanim nie wystąpi wiążący ją kwantyfikator. Jeśli w schemacie nie ma zmiennych wolnych, to można go zawsze tak odczytać, aby nie wypowiadać słów iks, igrek, zet itp., których przecież w zdaniach języka naturalnego nie używamy. Przykładowo, gdy przyjmiemy, że predykat F oznacza własność bycia filozofem, to schematy ∃x F(x) oraz ∀x F(x) możemy wprawdzie odczytać kolejno: istnieje x będący
filozofem, oraz dla każdego x, x jest filozofem, ale o wiele zgrabniej jest powiedzieć istnieją filozofowie (niektórzy są filozofami) oraz każdy jest filozofem. Zabieg „pozbycia” się

zmiennych nie jest możliwy, gdy są one wolne; schemat F(x) musimy odczytać: x jest

123

tak aby otrzymać schemat danego zdania. jakie kwantyfikatory będą nam w schemacie potrzebne. Zdanie zaczyna się od zwrotu niektórzy.1. jakie w naszym zdaniu występują własności i/lub relacje i zastąpić je odpowiednimi symbolami predykatów. 3. Ostatecznie musimy połączyć wszystko w całość przy pomocy spójników i nawiasów. w których występują jedynie własności. oznaczymy je odpowiednio literami Z i P. taki w którym obecne są wszystkie możliwe do wyodrębnienia spójniki. że w schematach zdań języka naturalnego nie może być zmiennych wolnych. a więc od tego symbolu powinien rozpocząć się nasz schemat.2 PRAKTYKA: BUDOWANIE SCHEMATÓW ZDAŃ NA GRUNCIE KRP. będącego odpowiednikiem kwantyfikatora ∃.filozofem. To ostatnie wyrażenie nie jest na pewno. Przystępując do budowania schematów zdań w ramach rachunku predykatów. Rozpoczniemy od budowania bardzo prostych schematów zdań. Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Niektórzy złodzieje są politykami. W rachunku predykatów mogą istnieć bowiem formuły (m.in. Uwaga na marginesie. Następnie powinniśmy się zastanowić. w związku z 124 . przynajmniej z punktu widzenia logiki. czyli możliwie najdłuższy. że ma to być zawsze tak zwany schemat główny. te. zdaniem języka naturalnego. nie oznacza. najgłębiej wnikający w strukturę zdania. musimy sobie przede wszystkim uświadomić. Nasze zdanie stwierdza. które są zarówno złodziejami. a jedynie tak zwaną „formą zdaniową”. które zawierają zmienne wolne) nie będące schematami żadnego zdania języka naturalnego. jak i politykami (posiadają obie te cechy jednocześnie). że zmiennych takich w ogóle nie może być w formułach rachunku predykatów. W zdaniu tym jest mowa o dwóch własnościach – byciu złodziejem oraz byciu politykiem. To. Pisząc schemat zdania należy pamiętać. predykaty i kwantyfikatory. że istnieją obiekty.

stwierdza. Gdybyśmy jednak wstawili tu koniunkcję. Na ogół jest to implikacja lub ewentualnie alternatywa. którego schemat mamy napisać. 125 . otrzymalibyśmy schemat ∀x (R(x) ∧ O(x)). że jeśli ktoś jest rasistą..) Powyższe stwierdzenia nie stanowią jednak w żadnym razie jakichkolwiek praw logicznych. Nasze zdanie.. jak i przy P.. → . że kwantyfikator wiąże zmienną x znajdującą się zarówno przy predykacie Z..czym potrzebny nam będzie jeszcze spójnik koniunkcji. tak jak w poprzednim przykładzie. aby pokazać. Jest to po prostu użyteczna obserwacja. Pewnym problemem dla początkujących może być znalezienie odpowiedniego spójnika łączącego predykaty R oraz Q.) lub ∀x (. będące odpowiednikiem kwantyfikatora ogólnego... W schematach zdań języka naturalnego rzadko się zdarza. aby w formule wiązanej przez kwantyfikator ∀ głównym spójnikiem była koniunkcja. Każdy rasista jest ograniczony. W powyższym zdaniu mowa jest o dwóch własnościach – bycia rasistą i bycia ograniczonym. która sprawdza się w zdecydowanej większości (choć nie wszystkich!) przypadków. Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Każdy rasista jest ograniczony..) ∃x (.... to jest on ograniczony. ∨ . Ostateczny schemat przedstawia się następująco: ∃x (Z(x) ∧ P(x)) Nawias w powyższym schemacie jest konieczny. Mamy tu też słowo każdy.. ∧ . Koniunkcja występuje natomiast zwykle jako główny spójnik formuł wiązanych przez kwantyfikator ∃. a więc prawidłowy schemat powinien wyglądać: ∀x (R(x) → O(x)) WARTO ZAPAMIĘTAĆ. czyli wyrażenie mówiące: każdy jest rasistą i jest ograniczony (każdy jest ograniczonym rasistą) – a więc na pewno nie zdanie.. Czyli: ∀x (.

który posiadałby cechę bycia obiektywnym. iż zdanie stwierdza. lepiej. w sposób bardziej 126 . że są osoby posiadające własność bycia studentem i jednocześnie nie posiadające własności bycia pilnym. że nie istnieje taki dziennikarz. napisać możemy dwa równie dobre schematy: ∀x (D(x) → ~ O(x)). w przypadku powyższego zdania. jednak poprzedzony słowem nie. mówią one dokładnie to samo. Mamy więc: ~ ∀x (L(x) → A(x)) Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Niektórzy studenci nie są pilni. Zdanie stwierdza. W powyższym zdaniu występują własności bycia logikiem oraz bycia abstynentem.Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Nie każdy logik jest abstynentem. W zdaniu mowa jest o własnościach bycia studentem i bycia pilnym. że nie jest obiektywny. który z nich uznać należy za bardziej pierwotny. Jako spójnika łączącego predykaty należy użyć implikacji (wykorzystanie koniunkcji dałoby schemat zdania: Nie każdy jest logikiem i abstynentem). Czemu odpowiadać może słowo żaden w rozważanej wypowiedzi? Z jednej strony jest to „negatywny” sposób powiedzenia czegoś o wszystkich dziennikarzach – o każdym dziennikarzu zdanie stwierdza. Jest też odpowiednik kwantyfikatora dla każdego. Ta druga jest jednak zanegowana. Z innego punktu widzenia można jednak również powiedzieć. Tak więc schemat powinien zacząć się od zwrotu: ~ ∀x. czy też ~ ∃x? Obie odpowiedzi na to pytanie są dobre! Otóż. A zatem: ∃x (S(x) ∧ ~ P(x)) Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Żaden dziennikarz nie jest obiektywny. Dyskusje budzić może. Czy schemat zacząć należy zatem wyrażeniem ∀x. Kłopot sprawić może wybór odpowiedniego kwantyfikatora. oraz ~ ∃x (D(x) ∧ O(x)) Oba te schematy są logicznie równoważne. W powyższym zdaniu mamy na pewno do czynienia z własnością bycia dziennikarzem oraz bycia obiektywnym.

3. Często zdarza się tak. że schemat powinien w sposób najbardziej intuicyjny odzwierciedlać strukturę danego zdania. Inni dopuszczają jednak również drugi schemat. to schemat rozpoczynamy od ∃. że są to te same zdania. Jeśli zdanie zaczyna się od zwrotu nie każdy. dwa schematy można uznać za równie dobre. 127 . W wielu podobnych przypadkach nie ma zgody. nie wszyscy) logików nie uznałoby tego schematu za właściwy. Obecnie zajmiemy się bardziej złożonymi schematami. Dlatego podane niżej rozwiązania należy traktować w niektórych przypadkach jako przykładowe.. oddający strukturę rozpatrywanego zdania.1.. Przykładowo do schematu zdania w przykładzie Nie każdy logik jest abstynentem można utworzyć równoważny mu schemat: ∃x (L(x) ∧ ~ A(x)). że zdania Nie każdy logik jest abstynentem oraz Niektórzy logicy nie są abstynentami (literalne odczytanie drugiego schematu) są logicznie równoważne i wyrażają tę samą treść (opisują ten sam fakt). Wielu logików twierdzi. które schematy należy uznać za poprawne. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. jest zdaniem ogólnym (więcej na ten temat w rozdziale o sylogizmach). nie jest. że w przypadku dłuższych zdań istnieje wiele możliwości zbudowania poprawnych schematów. tak jak w przypadku powyższego przykładu. Dopuszczalne są różne możliwości. jeśli zdanie zaczyna się od niektóre. Najlepiej kierować się wskazówką. że są one logicznie równoważne. nie wykluczające innych poprawnych odpowiedzi.naturalny..3. na podstawie tego. że zdanie typu żaden. a które nie. Na omówienie wszystkich tych możliwości i związanych z nimi niuansów nie starczyłoby tu miejsca – wspomniana zostanie tylko część z nich. to trudno uznać. a więc jego schemat powinien zaczynać się od kwantyfikatora ∀. to schemat powinien zacząć się od ~ ∀. W tym jednak przypadku wielu (choć również.. Uwaga na błędy! Nie zawsze. jako w równym stopniu właściwy. szczególnie w zakresie stosowania nawiasów i ustawienia kwantyfikatorów. Pomimo.

posiada również trzecią. Zdanie stwierdza. aby wyraźnie było widoczne. Wątpliwości może budzić. jeśli posiada własność M oraz Z. Schemat będzie wyglądał zatem następująco: ~ ∀x [(M(x) ∧ Z(x)) → A(x)] W powyższym schemacie koniunkcja M(x) ∧ Z(x) znajduje się w nawiasie. czyli cechy bycia muzykiem i bycia znanym.Więcej predykatów. Jeśli chodzi o zastosowanie nawiasów w złożonych formułach. że głównym spójnikiem jest tu implikacja. w jej rozumieniu przyjętym w logice. byciem znanym oraz byciem artystą. że nie każdy kto posiada dwie pierwsze. Przykładowo. nie każdy x. W zdaniu powyższym mamy do czynienia z trzema własnościami – byciem muzykiem. gdybyśmy mieli do czynienia ze zdaniem. w jakiej umieszczone zostały człony koniunkcji. Oczywiście w formule może znajdować się więcej predykatów niż jeden lub dwa. w którym znalazłoby się stwierdzenie. czyli. Tak więc równie dobry byłby schemat: ~ ∀x [(Z(x) ∧ M(x)) → A(x)] Uwaga na błędy! Nie zawsze jest tak. to nie moglibyśmy rozbić tego określenia na cechy bycia dobrym i bycia rewolwerowcem. gdyż wypaczyło by 128 . że dwa określenia (tak jak znany i muzyk w poprzednim przykładzie) odnoszące się do pewnego obiektu dają się rozłożyć na dwie osobne cechy. to posiada też własność A. to w rachunku predykatów obowiązują wszystkie zasady znane z rachunku zdań. że ktoś jest „dobrym rewolwerowcem”. mówiąc bardziej formalnie. czy prawidłowa jest kolejność. ma tę własność. Koniunkcja. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Nie każdy znany muzyk jest artystą. że jej człony możemy umieszczać w dowolnej kolejności i nie zmienia to w niczym sensu wyrażenia. Kolejność ta jest jednak całkowicie bez znaczenia.

kiedy wymienione w zdaniu cechy można i należy rozłożyć. Trudno na przykład ustalić. ale niektóre z kobiet mających powodzenie nie są inteligentne. że każda matka jest kobietą. W zdaniu powyższym widzimy trzy własności: bycia kobietą. czy własność bycia „małym słoniem” możemy rozbić na dwie osobne własności – bycia słoniem i bycia małym. W schemacie może oczywiście występować więcej niż jeden kwantyfikator.to sens zdania. Więcej kwantyfikatorów. że tylko kobiety są matkami. W zdaniu tym mamy oczywiście dwie własności: bycia matką i bycia kobietą. w których człony koniunkcji znalazłyby się w odwrotnej kolejności. Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Wszystkie inteligentne kobiety mają powodzenie. z uwagi na przemienność koniunkcji. oznacza. Nie istnieje żadna metoda pozwalająca jednoznacznie stwierdzić. czyli odpowiednikiem koniunkcji. ∀x[(K(x) ∧ I(x)) → P(x)] ∧ ∃x[(K(x) ∧ P(x)) ∧ ~ I(x)] Pamiętać należy. A zatem schemat powinien wyglądać: ∀x (M(x) → K(x)) 129 . Nasze zdanie stwierdza natomiast coś odwrotnego: to. że zdania typu Tylko S są P określiliśmy wtedy jako ogólnotwierdzące. równie poprawne byłyby schematy. Problem stanowić może określenie kwantyfikatora i układu własności w formule. Co znaczy „tylko”? Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Tylko kobiety są matkami. Każda z tych części zaczyna się innym kwantyfikatorem – pierwsza ogólnym. druga szczegółowym. czy też trzeba tę własność traktować jako nierozkładalną całość. Być może niektórzy pamiętają. Wymienione cechy tworzą całość – jej rozbicie zmieniłoby znaczenie jednej z nich – bycia dobrym. że. bycia osobą inteligentną i posiadania powodzenia. Zawsze będą istniały przypadki graniczne i dyskusyjne. Zdanie to składa się jednak z dwóch części połączonych słowem ale. Jeśli jednak napisalibyśmy schemat: ∀x (K(x) → M(x)) to otrzymalibyśmy fałszywe zdanie Każda kobieta jest matką. a kiedy jest to niemożliwe. Z podobną trudnością spotkaliśmy się już przy pisaniu schematów na gruncie sylogistyki. a zatem zaczynające się od kwantyfikatora ogólnego – ∀.

do rozwiązywania krzyżówek. sprawdzającej się zawsze metody. 130 . którzy posiadają cechę U (uczą się systematycznie). że istnieją studenci. Dotąd rozpatrywaliśmy bardzo proste zdania. Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Tylko niektórzy studenci uczą się systematycznie. opisującymi własności.DO ZAPAMIĘTANIA. Przerobienie kilku przykładów powinno jednak wiele wyjaśnić. Zwrot tylko niektórzy w powyższym zdaniu oznacza. Dwa równoprawne schematy powyższego zdania. lecz jednocześnie nie wszyscy cechę tę posiadają. Czyli ∀x (B(x) → (A)). ale są również tacy. którzy cechy takiej nie posiadają. w których mieliśmy do czynienia jedynie z predykatami jednoargumentowymi. Po nabraniu pewnej wprawy. Schematy zdań typu Tylko A są B rozpoczynamy od kwantyfikatora ogólnego a następnie piszemy implikację zamieniając kolejność A i B. to zatem: ∃x (S(x) ∧ U(x)) ∧ ∃x (S(x) ∧ ~ U(x)). że nie ma na to jakiejś jednej. Więcej kłopotów sprawić mogą zdania w których obecne będą predykaty oznaczające relacje. zapisywanie schematów zdań w języku predykatów może stać się ciekawą rozrywką intelektualną. lub ∃x (S(x) ∧ U(x)) ∧ ~ ∀x (S(x) → U(x)) Pojawiają się relacje. podobną np. Początkowo zapisywanie takich schematów może wydawać się niezmiernie skomplikowane. Co znaczy „tylko niektórzy”? Rozpatrywane powyżej zdania typu Tylko A są B należy koniecznie odróżnić od zdań Tylko niektóre A są B. Lub inaczej: istnieją studenci mający cechę U. między innymi dlatego.

jeśli jest on studentem (lub prościej dla każdego studenta). który ma własność bycia studentem.Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Niektórzy studenci lubią niektóre przedmioty. istnieje też inny „obiekt” (oznaczmy go y). Zdanie. czyli dla każdego x. czyli L(x. która zachodzi pomiędzy studentem i przedmiotem – relacją lubienia (x lubi y). mówi. gdy zdanie rozpoczyna się kwantyfikatorem ogólnym.y))] Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Każdy student przeczytał jakąś książkę. po którym. Obok nich mamy tu jeszcze do czynienia z relacją. W zdaniu powyższym jest mowa o dwóch własnościach – bycia studentem (S) i bycia książką (K) oraz o relacji przeczytania (P) zachodzącej pomiędzy studentem a książką. predykatu będą L. Zdanie zaczyna się od zwrotu odpowiadającego kwantyfikatorowi ogólnemu. to spójnikiem tym będzie zapewne implikacja. Relację tę oznaczymy przy pomocy nawiasie. Zdanie to mogłoby wyglądać na przykład następująco: Istnieje pewien obiekt (oznaczmy go x). Zdanie mówi o każdym obiekcie będącym studentem. Zgodnie z opisaną wcześniej nieformalną zasadą. W zdaniu powyższym jest mowa o dwóch własnościach – bycia studentem oraz bycia przedmiotem (oznaczymy je literami S i P).y). Przystępując do pisania schematu powyższego zdania dobrze jest spróbować na początku wypowiedzieć je przy pomocy wyrażeń używanych w języku predykatów. że ów „każdy 131 . zwrot odpowiadający kwantyfikatorowi szczegółowemu (niektóre). który jest przedmiotem i pomiędzy tymi obiektami zachodzi relacja lubienia. a więc ∀x S(x). Teraz powyższe zdanie możemy zapisać przy pomocy symboli: ∃x [S(x) ∧ ∃y (P(y) ∧ L(x. Mamy więc: ∀x S(x) →. W rozpatrywanym zdaniu występuje również. dwukrotnie. a więc nasz schemat będziemy musieli zacząć od ∀x. którego schemat piszemy. się w znajdowały dwie zmienne. Po predykacie musi nastąpić jakiś spójnik.

że każdy student przeczytał jakąś książkę. że dla 132 .y). gdyż występuje w nim zmienna y. Czyli. istnieje jakiś y.y))] Po napisaniu schematu dobrze jest go sobie „odczytać”.y) musimy najpierw umieścić w schemacie kwantyfikator wiążący zmienną y. czyli zachodzi jeszcze pomiędzy studentem i książką relacja P: ∀x S(x) → ∃y K(y) ∧ P(x. żeby napisać czym jest ten y: ∀x S(x) → ∃y K(y) – dla każdego studenta istnieje y będący książką. Oznaczymy je kolejno predykatami W.y).student” przeczytał jakąś książkę. że ów wykładowca lubi wszystkich studentów. S i L. Gdybyśmy wstawili teraz predykat oznaczający relację przeczytania. że kwantyfikatory wiążą wszystkie „swoje” zmienne. oprócz posiadania własności W. który jest książką i ten x (student) przeczytał y (książkę). nie jest związana żadnym kwantyfikatorem (a jak powiedzieliśmy. Aby można było użyć predykatu P(x. jeśli jest on studentem. o naszym x możemy powiedzieć. będzie to zapewne kwantyfikator szczegółowy. którą ten student przeczytał. W powyższym zdaniu mamy do czynienia w własnościami bycia wykładowcą i bycia studentem. czyli dla każdego studenta istnieje jakaś książka. o której nie wiemy. Nie możemy jednak na razie wstawić predykatu oznaczającego relację przeczytania – P(x. że dla każdego x. czyli ∃x W(x). Aby było to widoczne. Należy jeszcze oczywiście pamiętać o nawiasach. Teraz aż się prosi. Mówiąc proście: dla każdego studenta istnieje książką. że jest to książka. po każdym kwantyfikatorze otwieramy nawias i zamykamy go na końcu schematu – dzięki temu wszystkie zmienne pozostaną związane: ∀x [S(x) → ∃y (K(y) ∧ P(x. którą on przeczytał. czyli dokładnie to. Teraz musimy jedynie dodać. czyli każdy student przeczytał y. aby sprawdzić. które ma reprezentować. w prawidłowo napisanych schematach zdań języka naturalnego.y)). dzięki którym będziemy wiedzieli. czyli dla każdego studenta istnieje jakiś y. Nasz schemat mówi. Oczywiście ten „istniejący x” to wykładowca. co ważniejsze. co miałaby oznaczać i która. Ponieważ w dalszej części zdania mowa jest o jakiejś książce. Mamy więc ∀x S(x) → ∃y. otrzymalibyśmy ∀x (S(x) → P(x. czy faktycznie oddaje on treść zdania. oraz z relacją lubienia. Teraz musimy dopisać. Zdanie zaczyna się ewidentnie od kwantyfikatora szczegółowego ∃x. zmienne wolne (nie związane) nie mogą występować). Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektórzy wykładowcy lubią wszystkich studentów.

słowo żaden możemy oddać na dwa równoważne sobie sposoby. jak w jednym z pierwszych omawianych przykładów. taki że posiada cechę W i jednocześnie pomiędzy x i y zachodzi relacja L. że ów obiekt posiadający cechę S nie lubi żadnego obiektu o cesze W. Stwierdza ono jednakże. Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Pewien bokser znokautował siebie samego. Można stwierdzić. to może się zdarzyć. że pewien obiekt posiadający własność bycia bokserem. W powyższym zdaniu występują predykaty takie same jak w poprzednim przykładzie. W zdaniu powyższym jest mowa o relacji znokautowania (Z(x.y))] ∃x [S(x) ∧ ∀y (W(y) → ~ L(x. że nie istnieje obiekt y. jakiś obiekt może być w pewnej relacji do siebie samego.każdego obiektu y. że obiekty te są w rzeczywistości jednym i tym samym. Schemat zdania. mówiąc inaczej.x)) 133 .y))] Przykład: Zapiszemy schemat zdania: Niektórzy studenci nie lubią żadnego wykładowcy. to pomiędzy x i y zachodzi relacja lubienia. Dwa równoprawne schematy naszego zdania to: ∃x [S(x) ∧ ~ ∃y (W(y) ∧ L(x. jeśli ten y posiada własność S. jeśli ma on cechę W. Problem sprawić może ustalenie.y))] Czy można być w relacji do siebie samego? Pomimo że relacje (dwuczłonowe) z natury łączą dwa obiekty. Początek schematu będzie na pewno wyglądał ∃x S(x). Pamiętamy oczywiście o nawiasach.y) – x znokautował y). to zatem: ∃x (B(x) ∧ Z(x. jest w tej relacji do siebie samego. to pomiędzy x i y nie zachodzi L. Można też powiedzieć. że dla każdego obiektu. Podobnie. jak oddać w schemacie stwierdzenie. ∃x [W(x) ∧ ∀y(S(y) → L(x.

Zdanie Każdy kogoś kocha należy traktować jako skrót zdania Każdy człowiek kocha jakiegoś człowieka.Czy jest tu jakaś własność? Czasem przy pisaniu schematu musimy uwzględnić własność. taki. A zatem dwa możliwe schematy tego zdania to: ∃x [C(x) ∧ ~ ∃y (G(y) ∧ R(x. istnieje obiekt y. że w zdaniu powyższym występuje jedynie relacja kochania. ponieważ predykat C oznacza już bycie człowiekiem. który też jest człowiekiem. ale tylko i wyłącznie o ludzi. Czy jednak w powyższym zdaniu faktycznie jest mowa o dowolnych obiektach x i y? Słowa każdy i kogoś wyraźnie wskazują.y))] ∃x [C(x) ∧ ∀y (G(y) → ~ R(x. jeśli obiekt ten jest człowiekiem. W powyższym zdaniu. Czasem faktycznie dopuszczalne jest napisanie takiego „skróconego” schematu. Mamy więc tu do czynienia z cechą bycia człowiekiem. że x kocha y. istnieje inny obiekt. że nie chodzi tu o wszelkie możliwe do pomyślenia obiekty. Fakt. W takim wypadku schemat mógłby wyglądać: ∀x∃y K(x. którzy nie czytają żadnych gazet. jest już jednak wprost wypowiedziana. Na pierwszy rzut oka wydaje się. podobnie jak w poprzednim przykładzie. W wersji bardziej pomocnej do przełożenia na język rachunku predykatów można powiedzieć: Dla każdego obiektu.y))] Przykład: Napiszemy schemat zdania: Są tacy. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Każdy kogoś kocha. A zatem: ∀x [C(x) → ∃y (C(y) ∧ K(x. bycia gazetą.y) – dla każdego obiektu x. nie ma w nim mowy natomiast o żadnej własności. że żadna gazeta nie jest przez pewnych ludzi czytana. i ten pierwszy kocha tego drugiego. mamy „ukrytą” cechę bycia człowiekiem. która nie jest wprost wypowiedziana. Druga cecha. oddać można na dwa sposoby. która nie jest w zdaniu wprost wypowiedziana. Relację czytania oznaczymy przez R.y))] 134 .

Przyjmujemy predykaty P.. Bardzo podobnie postępujemy pisząc schematy takich zdań. w których występują również relacje. A więc właściwy schemat naszego zdania to: ∃x [P(x) ∧ ∀y (S(y) → K(y. a co y? Czasami musimy zwrócić baczną uwagę na właściwą kolejność zmiennych x i y przy predykacie oznaczającym relację. S i K oznaczające własności bycia podręcznikiem i studentem oraz relację korzystania z czegoś.. a bycia podręcznikiem. Schemat: ∃x [P(x) ∧ ∀y (S(y) → K(x. To. z których korzystają wszyscy studenci. Jednakże trzeba uważać w jakiej kolejności nastąpią człony implikacji w formule związanej przez ten kwantyfikator. że partia wspierana jest tylko przez frustratów.y) → F(y))] Co jest x. Schemat oczywiście rozpoczniemy od zwrotu: ∃x P(x). ponieważ po jego odczytaniu otrzymalibyśmy zdanie mówiące. zmiennej x. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Istnieją podręczniki. które korzystają ze wszystkich studentów. Zdaniami ze zwrotem tylko zajmowaliśmy się już. gdy były w nich obecne jedynie własności.y))] nie jest jednak prawidłowy. że istnieją podręczniki. Prawidłowy schemat to: ∃x [P(x) ∧ ∀y (W(x. nie oznacza. a nie na odwrót.y))]. zwrot tylko możemy oddać przy pomocy kwantyfikatora ogólnego. ten jest frustratem (jeśli ją wspiera to jest frustratem). Gdybyśmy napisali schemat następująco: ∃x [P(x) ∧ ∀y (F(y) → W(x. musimy napisał K(y.x). że każdy kto ją wspiera. że to student korzysta z podręcznika. W zdaniu powyższym musimy użyć predykatów oznaczających własności bycia partią. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektóre partie wspierane są tylko przez frustratów. bycia frustratem oraz relację bycia wspieranym przez kogoś (x jest wspierany przez y). ale to.I znowu „tylko”. A zatem w schemacie musimy zamienić kolejność predykatów F i W. Ponieważ własność bycia studentem przypisaliśmy zmiennej y.x))] 135 . Nie jest to więc dokładnie schemat naszego zdania. to otrzymalibyśmy schemat zdania mówiącego. że niektóre partie wspierane są przez wszystkich frustratów (każdy frustrat wspiera taką partię). że wspiera ją każdy frustrat. Jak pamiętamy. to aby oddać prawidłowo fakt.

x))] (L oznacza relację lubienia) ∃x [P(x) ∧ ∀y (W(y) → L(x. Następna informacja. Zdanie zaczyna się stwierdzeniem. kto jest filozofem. kolejno: ∃x [P(x) ∧ ∀y (W(y) → L(y. kto miałby cechę bycia przy zdrowych zmysłach i jednocześnie pozostawał w relacji kupowania do wymienionej wcześniej książki. albo jako relację bycia lubianym – x jest lubiany przez y.y))]} 136 . to nie kupuje danej książki. w jakiej kolejności powinny znaleźć się zmienne x i y w relacji.y)) ∧ ~ ∃z (Z(z) ∧ R(z. W schemacie powyższego zdania musimy użyć predykatów oznaczających własności bycia programem i bycia widzem oraz relację lubienia.W wielu przypadkach to. Relację tę jednak możemy zinterpretować albo jako relację lubienia – x lubi y. to stwierdzenie. A zatem: ∃x {F(x) ∧ ∃y [(K(y) ∧ P(x. uzależnione jest od tego. czyli istnieje coś. których nikt przy zdrowych zmysłach nie kupuje. co jest książką i ten filozof pozostaje do książki w relacji napisania. Dalej dowiadujemy się. W schematach może pojawić się większa ilość kwantyfikatorów i predykatów. w jaki sposób określimy naszą relację. że każdy. że nie ma nikogo. Ten ostatni fakt możemy oddać na dwa sposoby. W zależności od tej interpretacji prawidłowe byłyby schematy. drugi sposób. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektórzy filozofowie piszą niektóre książki.y))] (L oznacza relację bycia lubianym) Dłuższe schematy. jeśli jest przy zdrowych zmysłach. Przykład: Napiszemy schemat zdania: Niektóre programy lubią wszyscy widzowie. że istnieje ktoś. to powiedzenie. że ów filozof pisze książki.

Czy błędem byłoby zapisanie schematu zdania w którym nie wszystkie własności lub relacje byłyby potraktowane osobno. jednakże tworząc schemat. to musimy sprawdzić. aby przy własnościach i relacjach umieszczać właściwe zmienne. 137 . gdy mamy na końcu napisać. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA. na przykład. w którym obecne są wszystkie możliwe do wyodrębnienia predykaty i spójniki. Przykładowo. że nie zawsze do końca wiadomo. kiedy pisząc schemat zdania „Każdy kogoś kocha”.y)? Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.4. a kiedy możemy przyjąć.1. kiedy w zdaniu mamy do czynienia z dwiema osobnymi własnościami. powinniśmy uwzględnić w nich własność bycia człowiekiem i napisać ∀x [C(x) → ∃y (C(y) ∧ K(x. Kiedy możemy przyjąć domyślnie. że zmienne reprezentują tylko ludzi i napisać: ∀x∃y K(x. na przykład napisanie schematu zdania: „Nie każdy znany muzyk jest artystą” jako ~ ∀x (Z(x)) → A(x)) gdzie Z oznaczałby własność bycia znanym muzykiem? Nie jest to błąd w ścisłym tego słowa znaczeniu. aby wszystkie zmienne były związane prze kwantyfikatory) oraz o tym. Jednakże faktem jest.∃x {F(x) ∧ ∃y [(K(y) ∧ P(x. Rozwiązując tego typu przykłady najlepiej spytać wykładowcy. 3.y))]} Przy tego rodzaju dłuższych schematach należy zwracać szczególną uwagę na nawiasy (pamiętamy. napisania obu wersji schematów. należy zwykle pisać tak zwany schemat główny. możliwie najgłębiej wnikający w strukturę zdania. a kiedy nie. jakimi zmiennymi wcześniej oznaczyliśmy obiekty mające wymienione własności. Niektórzy mogą wymagać.y))]. a kiedy musimy cechę bycia takim obiektem w schemacie umieścić? Przykładowo. że w pewnej relacji pozostaje ktoś przy zdrowych zmysłach oraz książka.y)) ∧ ∀z (Z(z) → ~ R(z. jakie odpowiedzi uznaje on za poprawne. że zmienne reprezentują jeden określony typ obiektów i nie podkreślać tego dodatkowo w schemacie.

b). itp. którego schemat piszemy... Stała może reprezentować np. a wykładowca nie wymaga od niego opanowania tej sztuki. Przykładowo zdanie Zenek jest starszy od Wacka możemy zapisać jako S (a. Jeśli komuś pisanie schematów z wykorzystaniem stałych oraz. w których występują stałe indywiduowe. stwierdzającego nieidentyczność. Stałe wykorzystujemy w schematach. choć oczywiście mogą – gdy oprócz stałych. Stanowić on będzie skrót wyrażenia nieprawda. czyli x ≠ y ≡ ~ (x = y) Tak jak zmienne indywiduowe (x...2. wersji. W niektórych wypadkach wygodnie jest wzbogacić go o kilka dodatkowych elementów.. schematy.2. Kubusia Puchatka. w schemacie obecne są również zmienne. Symbol identyczności przydaje się.1. oraz szczególny predykat oznaczający relację identyczności dwóch obiektów. ŁYK TEORII. gdy w zdaniu. ∃a lub ∀b. najbardziej ubogiej.z. a S reprezentuje relacje starszeństwa. Nie jest on konieczny do zrozumienia dalszej części.) oznaczają określone.y. że obiekty są identyczne. w szczególności. dodamy dwa rodzaje elementów: tak zwane stałe indywiduowe. mowa jest o pewnej określonej liczbie przedmiotów posiadających daną własność lub będących do czegoś w relacji. Zasadniczą różnicę pomiędzy zmiennymi a stałymi stanowi to. d. Jak postępować w takich przypadkach pokażą przykłady poniżej. gdzie „a” oznacza Zenka.c. konkretne obiekty. które czasem mogą ułatwić zapisywanie schematów zdań. czyli znany wszystkim z matematyki znak „=”. tak stałe indywiduowe (a. obiektach. Obecnie do słownika. czy też Przynajmniej dwóch posłów przyłapano na oszustwie.3. . „b” – Wacka. 138 . b. z którego składa się język rachunku predykatów.. gdy zdanie mówi o takich właśnie. jednoznacznie określonych.) oznaczały dowolne obiekty. c.itd. nie muszą rozpoczynać się od kwantyfikatora. Nie wolno pisać np. dotyczącej tautologii i reguł. Mikołaja Kopernika. Jak dotąd omawialiśmy rachunek predykatów w podstawowej. Statuę Wolności. będziemy mogli również korzystać ze znaku „≠”.b. W związku z powyższym. na przykład Tylko jeden student oblał egzamin. że stałe nie mogą być wiązane przez kwantyfikatory. znaku „=” wyda się zbyt zagmatwane. DODATEK: STAŁE INDYWIDUOWE I ZNAK „=” 3. które będziemy oznaczać małymi literami: a. Zenka. może ten rozdział pominąć. Gdy wprowadzimy znak równości.

3.2.2. PRAKTYKA: BUDOWANIE SCHEMATÓW ZDAŃ Z WYKORZYSTANIEM STAŁYCH INDYWIDUOWYCH I SYMBOLU IDENTYCZNOŚCI.

Rozpoczniemy od zapisywania schematów zdań, w których wykorzystamy stałe indywiduowe.

Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Mieczysław kocha Karolinę, ale Karolina nie kocha
Mieczysława.

Zdanie

powyższe

stwierdza,

że

pomiędzy

dwoma

konkretnymi

obiektami

(Mieczysławem i Karoliną) zachodzi relacja kochania w jedną stronę, natomiast nie zachodzi ona w drugą. Oznaczając Mieczysława przez „a”, a Karolinę przez „b”, otrzymujemy schemat: K(a,b) ∧ ~ K(b,a)

W schematach ze stałymi indywiduowymi mogą też pojawić się zmienne, a wraz z nimi kwantyfikatory.

Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Mieczysław kupił
sobie jakiś samochód.

Zdanie powyższe stwierdza, że istnieje pewna rzecz, mająca własność bycia samochodem i

Mieczysław (oznaczony za pomocą stałej „a”) pozostaje do tej rzeczy w relacji kupienia.
∃x (S(x) ∧ K(a,x))

Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Karolina lubi wszystkich bogatych mężczyzn. Powyższe zdanie stwierdza, że Karolina pozostaje w relacji lubienia do każdego, kto posiada dwie cechy – bycia mężczyzną i bycia bogatym. Mówiąc inaczej, jeśli ktoś posiada 139

wymienione własności, to Karolina pozostaje do niego w relacji lubienia. Oznaczając Karolinę przy pomocy stałej „a”, mamy schemat:
∀x [(M(x) ∧ B(x)) → L(a,x)]

Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Karolina lubi wszystkich, którzy lubią Mieczysława. Zdanie to stwierdza, że Karolina (którą oznaczymy przez „a”) pozostaje w relacji lubienia do wszystkich, którzy pozostają w tej samej relacji do Mieczysława (oznaczonego przez „b”). Mówiąc inaczej – dla każdego obiektu, jeśli obiekt ten znajduje się w relacji L do „b”, to „a” znajduje się do niego w L. Przyjmując domyślnie, że obiektami, o których jest mowa, są ludzie, mamy schemat:
∀x (L(x,b) → L(a,x))

Gdybyśmy chcieli wyraźnie zaznaczyć w schemacie, że w zdaniu chodzi o ludzi, otrzymalibyśmy schemat:
∀x [(C(x) ∧ L(x,b)) → L(a,x)]

Teraz zajmiemy się schematami zdań, w których będziemy musieli wykorzystać symbol identyczności.

Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Tylko jeden student zdał. Powyższe zdanie możemy rozbić na dwie części. Po pierwsze, mówi ono, że istnieje ktoś kto jest studentem i zdał, a po drugie, że nie ma innej osoby, która by miała te własności. Schemat pierwszej części jest oczywisty: ∃x (S(x) ∧ Z(x)). Część drugą można oddać na dwa sposoby. Można stwierdzić, że nie istnieje taki obiekt y, który byłby różny od x i posiadał te same własności lub też, że każdy obiekt, który te własności posiada, to właśnie x. A zatem: ~ ∃y [(S(y) ∧ Z(y)) ∧ y ≠x] lub ∀y [(S(y) ∧ Z(y)) → y = x] Tak więc ostatecznie schemat naszego zdania może przedstawiać się następująco:
∃x {(S(x) ∧ Z(x)) ∧ ~ ∃y [(S(y) ∧ Z(y)) ∧ y ≠ x]} lub ∃x {(S(x) ∧ Z(x)) ∧ ∀y [(S(y) ∧ Z(y)) → y = x]}

140

Przykład:

Zapiszemy schemat zdania: Przynajmniej dwóch pasażerów było trzeźwych. Powyższe zdanie stwierdza, że istnieją na pewno dwa różne obiekty, które posiadają dwie cechy jednocześnie – bycia pasażerem i bycia trzeźwym. Można zatem powiedzieć, że istnieje jeden obiekt mający wymienione cechy, istnieje też drugi mający te cechy, przy czym obiekty te nie są ze sobą identyczne. A zatem:
∃x {(P(x) ∧ T(x)) ∧ ∃y [(P(y) ∧ T(y)) ∧ x ≠ y]}

Uwaga na marginesie.

W powyższym schemacie jedyny spójnik, to koniunkcja, której człony możemy umieszczać w dowolnej kolejności. W związku z powyższym, dozwolone są inne warianty schematu; możemy z tego powodu również zrezygnować z niektórych nawiasów, zostawiając jedynie te, które wskazują na zasięg kwantyfikatorów. Na przykład:
∃x {P(x) ∧ T(x) ∧ ∃y [P(y) ∧ T(y) ∧ x ≠ y]} Możemy również rozpocząć schemat dwoma kwantyfikatorami, po których, w jednym nawiasie umieścimy (w dowolnej kolejności) wszystkie człony koniunkcji: ∃x ∃y (P(x) ∧ T(x) ∧ P(y) ∧ T(y) ∧ x ≠ y) Tego typu uproszczenia można oczywiście stosować, ale lepiej tego nie robić jeśli nie ma się pewności, że jest to dozwolone.

Oczywiście stałe indywiduowe i symbol identyczności mogą występować jednocześnie w tym samym schemacie.

Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Nie tylko Zenek dotrwał do końca imprezy. Powyższe zdanie stwierdza, że po pierwsze, Zenek (którego oznaczymy przez „a”) posiada własność D (dotrwał do końca imprezy) i, po drugie jest jeszcze jakiś inny obiekt, różny od Zenka, który posiada wymienioną własność. A zatem otrzymujemy schemat: D(a) ∧ ∃x (D(x) ∧ x ≠ a)

141

Uwaga na błędy!

Często się zdarza, że ktoś, pisząc schemat powyższego zdania, zapomina o jego pierwszej części. Jednakże schemat: ∃x (D(x) ∧ x ≠ a) nie byłby prawidłowy. Byłby to schemat zdania mówiącego, że jakaś osoba różna od Zenka dotrwała do końca imprezy, bez zaznaczenia, że Zenek również wykazał się taką umiejętnością.
Przykład:

Napiszemy schemat zdania: Tylko jeden świadek rozpoznał „Marmoladę”. Oznaczmy przez Ś własność bycia świadkiem, przez R relacje rozpoznania, a przez stałą „a” obiekt zwany „Marmoladą”. Powyższe zdanie stwierdza, że istnieje pewien obiekt, mający własność Ś, który znajduje się w relacji R do obiektu a, i nie ma jednocześnie nikogo innego (czyli obiektu różnego od x) mającego Ś i będącego w R do „a”. A zatem:
∃x {(Ś(x) ∧ R(x,a)) ∧ ~ ∃y [(Ś(y) ∧ R(y,a)) ∧ y ≠ x]}

Powyższe zdanie można również przedstawić:
∃x {(Ś(x) ∧ R(x,a)) ∧ ∀y [(Ś(y) ∧ R(y,a)) → y = x]}

3.3. TAUTOLOGIE I KONTRTAUTOLOGIE.
3.3.1. ŁYK TEORII. W rachunku zdań mieliśmy do czynienia z prostą metodą zero-jedynkową, która pozwalała na szybkie, w zasadzie mechaniczne, stwierdzenie, czy dany schemat jest tautologią bądź kontrtautologią. W przypadku rachunku predykatów, niestety, nie ma takiej metody. Wykazanie tautologiczności lub kontrtautologiczności formuły

wymaga dość zaawansowanych technik, wykraczających poza ramy niniejszego opracowania. O wiele prostsze jest zadanie odwrotne – udowadnianie, że dana formuła nie jest tautologią, lub nie jest kontrtautologią. I tylko tym – wykazywaniem, czym dany schemat nie jest, będziemy się dalej zajmować.

142

odpowiadające obecnym w formułach KRP predykatom będziemy oznaczać przy pomocy takich samych liter jak predykaty. Obecne w strukturze własności i relacje. natomiast U1 i U4 – kontrmodele. w którym ją umieścimy. 143 . oraz od interpretacji predykatu w tym świecie. U2 oraz U3 stanowią modele. Strukturę oznaczać będziemy przy pomocy podkreślonej litery U. w której formułę tę będziemy rozpatrywać. jaką własność podstawimy za predykat P. A zatem możemy powiedzieć.Zanim przejdziemy do tautologii i kontrtautologii musimy uświadomić sobie od czego zależy prawdziwość formuły rachunku predykatów. stanowiącą odpowiednik abstrakcyjnie pojętego predykatu R w formule. tak zwanego uniwersum. Na przykład podkreślone R będzie oznaczało konkretną relację w konkretnej strukturze. Podstawmy zatem za P własność bycia w wieku 200 lat (P(x) – x ma 200 lat). na przykład. Strukturę. że prawdziwość formuły rachunku predykatów zależy od struktury. Prawdziwość naszej formuły zależy zatem od dziedziny. przede wszystkim od tego. że dla formuły ∃x P(x). Rozpatrzmy bardzo prosty schemat: ∃x P(x). Układ złożony ze zbioru stanowiącego uniwersum (oznaczanego zwykle literą U) oraz dowolnej ilości własności i relacji będziemy określać mianem struktury. natomiast strukturę. w której jest fałszywa – kontrmodelem. będziemy mieli do czynienia ze zdaniem prawdziwym – oczywiście istnieją drzewa mające dwieście lat. to na przykład: U3 = 〈U = zbiór ludzi. Elementy struktury umieszczać będziemy w nawiasach 〈 〉. w których możemy rozpatrywać formułę ∃x P(x). możemy zapisać następująco: U1 = 〈U = zbiór ludzi. to otrzymamy zdanie fałszywe – żaden człowiek nie ma bowiem dwustu lat. o których była mowa wyżej. jednakże podkreślonych. Tak więc możemy powiedzieć. do świata drzew. P(x) ≡ x ma 200 lat〉 Inne struktury. P(x) ≡ x jest studentem〉. W U3 nasza formuła reprezentować będzie zdanie prawdziwe. Przykładowo struktury. P(x) ≡ x jest studentem〉 U4 = 〈U = zbiór drzew. nazywamy modelem tej formuły. Jeśli nasze rozważania ograniczymy do świata ludzi. w której formuła rachunku predykatów jest prawdziwa. natomiast w U4 – fałszywe. P(x) ≡ x ma 200 lat〉 U2 = 〈U = zbiór drzew. Jeśli jednak schemat odniesiemy. Czy jest to schemat zdania prawdziwego czy fałszywego? To oczywiście zależy.

Mówiąc krótko. Skoro tautologia musi być prawdziwa w każdej strukturze. Podobnie określić możemy kontratutologię. aby w jakimś zbiorze nie było to prawdą. że nie jest ona tautologią. Q(x) ≡ x jest matką〉 144 . zacząć musimy od odczytania tego. Wykazanie. W ten sposób wykażemy. P(x) ≡ x jest kobietą. Patrząc na to samo z drugiej strony możemy powiedzieć również. musimy więc dobrać własności P i Q w taki sposób. w jakiej formułę interpretujemy. że dana formuła nie jest tautologią. to aby udowodnić. Aby zbudować kontrmodel. że formuła tautologią nie jest. iż w przypadku tautologii nie istnieje struktura. w której formuła będąca kontrtautologią byłaby prawdziwa. możemy powiedzieć.3. ŻE FORMUŁA NIE JEST TAUTOLOGIĄ LUB KONTRTAUTOLOGIĄ. że formuła ∀x (P(x) → Q(x)) nie jest tautologią ani kontrtatologią. Aby zbudować odpowiednią strukturę. PRAKTYKA: WYKAZYWANIE. Nie ma bowiem na to jakiejś jednej. Najpierw zbudujemy kontrmodel formuły. w której jest ona fałszywa (zbudować kontrmodel dla tej formuły). metody Przykład: Wykażemy. iż tautologia KRP to formuła.2. która jest prawdziwa w każdej strukturze. a więc strukturę. Skoro w rachunku predykatów prawdziwość formuły zależy od struktury. Jest to formuła fałszywa w każdej strukturze Mówiąc inaczej. trzeba pokazać strukturę. nie istnieje struktura. która jest zawsze prawdziwa. tautologia nie ma kontrmodelu. sprawdzającej się zawsze. Otóż stwierdza ona. Jak pamiętamy z rachunku zdań. który ma własność P. wystarczy wskazać strukturę. Formalnie: U1 = 〈U = zbiór ludzi. kontrtautologia nie ma modelu. ma również własność Q. aby wykazać.Przejdźmy teraz do zdefiniowania pojęcia tautologii w rachunku predykatów. to formuła. że każdy obiekt. w której jest ona fałszywa. tautologia. teoretycznie jest bardzo proste. Analogicznie. 3. W praktyce trudność może czasem sprawić wymyślenie odpowiedniej struktury. Weźmy przykładowo zbiór ludzi jako uniwersum i własność bycia kobietą jako odpowiednik predykatu P oraz bycia matką jako odpowiednik Q. w której jest ona prawdziwa (zbudować model formuły). co mówi nasza formuła. że formuła nie jest kontrtautologią. w której formuła ta byłaby fałszywa.

że każdy polityk. co jest oczywiście zdaniem prawdziwym. Przykład: Wykażemy. Q(x) ≡ x jest uczciwy〉. U1 jest zatem kontrmodelem dla formuły ∀x (P(x) → Q(x)) Aby zbudować model. Jako kontrmodel dla naszej formuły posłużyć może struktura U1 = 〈U = zbiór ludzi. R(x.W strukturze U1. W powyższym przykładzie możemy to łatwo uczynić zamieniając własności miejscami. gdyż umieszczona w niej formuła stwierdzałaby. jeśli człowiek ten jest kobietą. Skoro zbudowaliśmy dla formuły kontrmodel i model. P(x) ≡ x jest posłem. co jest oczywiście zdaniem fałszywym. Podane wyżej rozwiązanie jest oczywiście jednym z nieskończonej ilości właściwych odpowiedzi. że każda matka jest kobietą. nasza formuła stwierdza.y) ≡ x jest starszy od y〉 W U1 formuła reprezentowałaby fałszywe zdanie – Każdy człowiek jest starszy do siebie samego. jaki model i kontrmodel zostanie stworzony. musimy dobrać własności P i Q tak.x) Formuła powyższa stwierdza. że nie jest ona tautologią ani kontrtautologią.y) ≡ x jest równe y〉 145 . nasza formuła stwierdza. zależy tylko od wyobraźni budowniczego. że dla każdego człowieka. Q(x) ≡ x jest parzyste〉. Q(x) ≡ x jest kobietą〉 W strukturze U2. ponieważ umieszczona w tej strukturze formuła głosiłaby. Struktura U3 stanowiłaby wtedy kontrmodel. aby otrzymać zdanie prawdziwe. który jest posłem. czyli: U2 = 〈U = zbiór ludzi. że tautologią ani kontrtautologią nie jest formuła: ∀x R(x. że każdy obiekt jest w pewnej relacji do samego siebie. jest uczciwy. To. iż każda liczba podzielna przez 4. R(x. Ktoś mógłby przykładowo zbudować takie struktury: U3 = 〈U = zbiór polityków. to jest również matką. P(x) ≡ x jest matką. P(x) ≡ x jest podzielne przez 4. oraz U4 = 〈U = zbiór liczb. jest liczbą parzystą. Jako model dla formuły wybierzemy strukturę U2 = 〈U = zbiór liczb. U2 jest zatem modelem dla formuły ∀x (P(x) → Q(x)). natomiast U4 byłaby modelem. czyli w skrócie każda kobieta jest matką. oznacza to.

którą zbudowaliśmy. otrzymujemy zdanie prawdziwe – Każda liczba jest równa sobie samej.x)) Powyższy schemat stwierdza.3. Aby nie popełnić przy tym błędu. co mówi zdanie powstałe ze schematu przy zaproponowanej interpretacji predykatów i zmiennych.y) → R(y. to zachodzi również w drugą. czy w strukturze. że nie jest tautologią. Model stanowić może struktura. A zatem mamy: U1 = 〈U = zbiór ludzi.3. Nie jest bowiem tak. że badana formuła nie jest tautologią ani kontrtautologią. jaka może powstać przy wykazywaniu. że dla każdych dwóch obiektów. Największa trudność.y) ≡ x kocha y〉 U2 = 〈U = zbiór ludzi. 146 . wykazaliśmy. jeśli jeden człowiek jest w tym samym wieku co drugi. to ten drugi jest w tym samym wieku co pierwszy. jeśli R zachodzi pomiędzy nimi w jedną stronę. to ta druga również kocha pierwszą. 3. ani kontrtautologią. że dla każdej pary ludzi. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. R(x. to drugi jest w relacji R do pierwszego. a więc to. Prawdą jest bowiem. że badana formuła nie jest tautologią ani kontrtautologią. kluczowa jest umiejętność właściwego odczytywania schematów w danej strukturze – stwierdzania. że schemat nie jest tautologią. co faktycznie zbudowaliśmy – model czy kontrmodel. w której w zbiorze ludzi określimy relację bycia w tym samym wieku. Przykład: Wykażemy. Innymi słowy: dla dowolnych dwóch obiektów. jeśli jedna osoba kocha drugą. co y〉 Ponieważ udało nam się znaleźć kontrmodel i model. wykazaliśmy. Ponieważ udało nam się znaleźć kontrmodel i model. że zawsze. czy fałszywa.Umieszczając schemat w powyższej strukturze. jeżeli jeden jest w relacji R do drugiego. Za kontrmodel dla powyższej formuły może posłużyć struktura złożona ze zbioru ludzi i relacji kochania. wiąże się z prawidłową oceną. ani kontrtautologią formuła: ∀x∀y (R(x.y) ≡ x jest w tym samym wieku. formuła jest prawdziwa. R(x.

W dotychczasowych przykładach. dla których budowaliśmy modele i kontrmodele. Zdanie prawdziwe możemy z formuły tej otrzymać podstawiając w zbiorze ludzi za P własność bycia kobietą. że nie jest tautologią ani kontrtautologią formuła: ∀x[P(x) → ∃yR(x. to istnieje jakiś obiekt. U1 = 〈U = zbiór ludzi. U2 = 〈U = zbiór ludzi. Trzeba jednak zauważyć. ale że jeśli są w relacji w jedną stronę. że jeśli posiada on własność P. konieczna jest znajomość tabelek zero-jedynkowych dla tych spójników.y) ≡ x jest żoną y〉 W U2 otrzymujemy z naszej formuły zdanie fałszywe: Każda kobieta jest czyjąś żoną.y) → R(y. miały zasięg do samego jej końca. Może się jednak zdarzyć. czy formuła reprezentuje w danej strukturze zdania prawdziwe. 147 . że w U2 formuła ∀x∀y (R(x. P(x) ≡ x jest kobietą R(x. kwantyfikatory. że wyrażenie w nawiasie nie mówi. że badana formuła nie jest tautologią ani kontrtautologią. że dla każdego obiektu jest tak. Taka zależność zachodzi właśnie w przypadku relacji bycia w tym samym wieku.y)] Powyższy schemat stwierdza. to są i w drugą. ponieważ „nie jest prawdą. że ten pierwszy jest w relacji R do tego drugiego.Uwaga na błędy! Ktoś mógłby błędnie sądzić. a za R relację bycia czyjąś córką. P(x) ≡ x jest kobietą R(x. od których zaczynała się formuła. że formuła powstanie w wyniku powiązania jej części spójnikami logicznymi. W takich przypadkach do określenia. wykazaliśmy. wszystkie formuły. że wszyscy są w danej relacji. były ostatecznie związane kwantyfikatorami. czy fałszywe. Kontrmodel możemy zbudować podstawiając za R relację bycia żoną.y) ≡ x jest córką y〉 W U1 z naszej formuły powstaje prawdziwe zdanie: Każda kobieta jest czyjąś córką. że wszyscy ludzi są w tym samym wieku”. a więc U1 jest dla tej formuły modelem.x)) jest fałszywa. Ponieważ udało nam się znaleźć kontrmodel i model. Przykład: Wykażemy.

a następnik prawdziwy. że każdy obiekt ma własność P lub każdy ma własność Q. Jest to zdanie fałszywe. Pierwszy. i trzeci. gdy zarówno poprzednik. gdyż jest on alternatywą. możemy na przykład w zbiorze ludzi wstawić za P własność bycia nauczycielem. Przykładowo. jaką wartość logiczną miałby w takiej strukturze następnik implikacji. to również. W powyższej formule należy koniecznie zauważyć. drugi. że każdy obiekt ma własność P lub Q. Q(x) ≡ x jest kobietą〉 formuła ∀x(P(x) ∨ Q(x)) → (∀xP(x) ∨ ∀xQ(x)) jest zatem fałszywa. której poprzednik jest prawdziwy. że nie jest tautologią. Poprzednik mówi. że fałszywy będzie poprzednik implikacji. W strukturze: U1 = 〈U = zbiór ludzi. zgodnie z tabelkami zero-jedynkowymi może być ona prawdziwa na trzy sposoby. Q(x) ≡ x jest studentem〉 148 . Następnik jest fałszywy. Ponieważ cała formuła ma postać implikacji. Poprzednik naszej implikacji mówi. Tworzymy więc strukturę: U2 = 〈U = zbiór ludzi.Przykład: Wykażemy. a za Q bycia studentem. Następnik ten mówi. cała formuła stanie się schematem zdania prawdziwego. P(x) ≡ x jest nauczycielem. to bez względu na następnik. że każdy obiekt ma własność P lub Q. Będzie to miało ogromne znaczenie dla określenia. a następnik fałszywy. fałszem jest pierwszy człon alternatywy (bo nie jest prawdą. że każdy człowiek jest kobietą). to aby uzyskać z niej zdanie fałszywe. zgodnie z tabelkami zerojedynkowymi. Skoro oba człony alternatywy są fałszywe. Badany schemat możemy odczytać: Jeśli każdy obiekt ma przynajmniej jedną z dwóch własności: P lub Q. czy pewna struktura jest jej modelem. to. Zobaczmy. musimy tak dobrać własności. że jej głównym spójnikiem jest implikacja. Przy zaproponowanej interpretacji predykatów. jak i następnik implikacji będą zdaniami prawdziwymi. Teraz musimy zbudować model dla naszej formuły. cała alternatywa jest fałszywa. a fałszywy jej następnik. Ponieważ formuła ma postać implikacji. Fałszem jest zdanie: Jeśli każdy człowiek jest mężczyzną lub kobietą. P(x) ≡ x jest mężczyzną. ani kontrtautologią formuła: ∀x(P(x) ∨ Q(x)) → (∀xP(x) ∨ ∀xQ(x)). to każdy obiekt ma P lub każdy obiekt ma Q. gdy oba będą zdaniami fałszywymi. aby prawdziwy był poprzednik implikacji. której każdy człon jest fałszywy. Na początek zajmiemy się poszukiwaniem kontrmodelu. to każdy człowiek jest mężczyzną lub każdy człowiek jest kobietą. Z powyższej obserwacji można wysnuć bardzo pomocny wniosek: gdy sprawimy. czy kontrmodelem. gdyż ma ono postać implikacji. Aby otrzymać z tego zdanie fałszywe. gdy poprzednik będzie fałszywy. w zbiorze ludzi każdy człowiek ma własność bycia mężczyzną lub bycia kobietą. że każdy człowiek jest mężczyzną) i fałszem jest również drugi jej człon (bo nie jest prawdą.

to jest to zdanie prawdziwe. ∀xP(x) → ∃x Q(x)). Jeśli natomiast zdanie składa się z części powiązanych ostatecznie którymś ze spójników logicznych (np. to odpowiedź. uzależniona jest od tego. Ponieważ zbudowaliśmy kontrmodel i model dla naszej formuły. Jeśli wszystko związane jest kwantyfikatorem ∀ (np. ani kontrtautologią. to prawdziwość lub fałszywość takiego zdania oceniamy korzystając z tabelek zero-jedynkowych. że. daje zdanie Jeśli każdy człowiek jest nauczycielem lub studentem. czy też takim. czy fałszywe. w którym rola ta przypada spójnikowi logicznemu. czy faktycznie istnieje dany obiekt. Oczywiście wcale nie musimy budować w przypadku formuły będącej implikację modelu w powyższy sposób. Umieszczona w nim. Niezwykle istotne jest odróżnienie. Możemy spróbować stworzyć taki. otrzymamy w takiej strukturze zdanie prawdziwe. byłyby zdaniami prawdziwymi. Jeśli jest to kwantyfikator ∃ (np. Jednakże nie zawsze jest to proste (na przykład w powyższym przykładzie). mając postać implikacji. ∀x (P(x) → Q(x))). jak i jej następnik. 149 .U2 stanowi model dla naszej formuły. to każdy człowiek jest nauczycielem lub każdy człowiek jest studentem. ma fałszywy poprzednik (każdy człowiek jest nauczycielem lub studentem) i fałszywy następnik (każdy człowiek jest nauczycielem lub każdy człowiek jest studentem). DO ZAPAMIĘTANIA. czy dana zależność zachodzi w stosunku do wszystkich obiektów. w którym zarówno poprzednik implikacji. Na mocy tabelek zero-jedynkowych implikacja z fałszywym poprzednikiem jest bowiem zawsze prawdziwa. bez względu na wartość logiczną następnika. Przystąpienie do budowy modelu dla takiej formuły od próby uczynienia fałszywym poprzednika implikacji ułatwia nam pracę w ten sposób. nie jest ona tautologią. ∃x (P(x) ∨ Q(x))). czy mamy do czynienia ze zdaniem. czy zdanie jest prawdziwe. Ponieważ zdanie to. w którym główną rolę pełni kwantyfikator. to wartość logiczna zdania zależy od tego.

to istnieje ktoś. prawdą jest. a następnik fałszywy. całe zdanie jest prawdziwe. Stwierdza on. Może być na przykład tak.y) Powyższa formuła ma postać implikacji. a więc takiej struktury. nie jest ona tautologią. W strukturze złożonej ze zbioru ludzi i relacji bycia dzieckiem otrzymamy zatem z naszej formuły fałszywe zdanie Jeśli każdy jest czyimś dzieckiem. U2 = 〈U = zbiór ludzi. a dla 150 . R(x. że nie jest tautologią ani kontrtautologią formuła: ∀x∃y R(x. Mamy zatem kontrmodel: U1 = 〈U = zbiór ludzi. Mówiąc po prostu. aby uczynić fałszywym poprzednik naszej implikacji. Zaczniemy od poszukiwania kontrmodelu. Poprzednik stwierdza. że każdy jest czyimś dzieckiem. taki że wszystkie inne są do niego w relacji. ani kontrtautologią. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.y) ≡ x jest mężem y〉 W U2 z naszej formuły otrzymamy zdanie: Jeśli każdy jest czyimś mężem. w której poprzednik implikacji stanie się zdaniem prawdziwym. W zbiorze ludzi (nie tylko aktualnie żyjących!) zależność taka zachodzi w przypadku relacji bycia dzieckiem. a następnik fałszywym. podobnie jak w poprzednim przykładzie. Możemy to zrobić wstawiając na przykład za R relację bycia mężem. taki że ten pierwszy jest w relacji do drugiego.Przykład: Wykażemy.4. że istnieje jakiś obiekt. Ponieważ poprzednik i następnik implikacji są tu fałszywe. Czyli.3. że uniwersum dla modelu stanowić będzie zbiór ludzi. Zobaczmy teraz. dla kogo wszyscy ludzie są jego dziećmi.y) ≡ x jest dzieckiem y〉 Model w powyższym przypadku. U2 stanowi zatem model dla naszej formuły. że wszyscy są jego mężem. Jest to zdanie fałszywe. Ponieważ zbudowaliśmy kontrmodel i model dla badanej formuły. że dla każdego obiektu istnieje jakiś obiekt. 3.y) → ∃y∀x R(x. najłatwiej będzie zbudować w taki sposób. to istnieje ktoś taki. co przy takiej interpretacji będzie mówił następnik naszej implikacji. bo jego poprzednik jest prawdziwy. Dla każdego człowieka istnieje jakiś człowiek. istnieje człowiek taki. że wszyscy ludzie są jego dziećmi. taki że ten pierwszy jest dzieckiem drugiego. Czy budując model i kontrmodel dla jednej formuły musimy korzystać z takiego samego uniwersum? Nie jest to w żaden sposób konieczne. Oczywiście jest to fałsz. R(x.

a w związku z tym oparte na niej rozumowanie logicznie poprawne. natomiast pod kreską schemat wniosku.4. nie jest to możliwe. w jaki wykazywaliśmy. 151 . że formuła czymś nie jest. W sposób podobny do tego. Podobnie. że w każdej z nich jest ona fałszywa. że jest ona prawdziwa w każdej strukturze (każda struktura jest jej modelem). ŁYK TEORII. z których ostatni reprezentuje wniosek rozumowania. reguła jest to schemat wnioskowania – układ przynajmniej dwóch schematów. Mówimy. Z powodu nieskończonej ilości struktur. Jak pamiętamy z rachunku zdań. Wykazanie. 3. 3. że formuła jest kontrtautologią wymagałoby rozpatrzenia wszystkich struktur i pokazanie. Być może kontrmodel istnieje. (Zobacz też odpowiedź na następne pytanie). Rozwiązanie takie nie będzie w niczym gorsze od takiego. wykazanie. wymagałoby pokazania. że nie można znaleźć kontrmodelu. a jednocześnie wniosek schematem zdania fałszywego. może być spowodowany tym. jeśli nie jest możliwe. że reguła jest dedukcyjna.4. można udowadniać zawodność reguł wnioskowania. w jakich rozpatrywać można każdą formułę.kontrmodelu zbiór liczb. Reguły będziemy zapisywać w ten sposób. że formuła jest tautologią lub kontrtautologią? Nie. w którym uniwersum dla modelu i kontrmodelu byłoby takie same. że nad poziomą kreską będziemy umieszczać schematy przesłanek. REGUŁY W RACHUNKU PREDYKATÓW.1. że formuła jest tautologią. że dana formuła nie jest tautotologią lub kontrtautologią. Czy jeśli nie mogę znaleźć dla jakiejś formuły kontrmodelu. że formuła jest tautologią? Fakt. aby przesłanki stały się schematami zdań prawdziwych. a poprzednie – przesłanki. jednak nie stanowi w żaden sposób na to dowodu. że formuła jest tautologią. Przy pomocy modeli i kontrmodeli możemy udowodnić jedynie rzecz „negatywną” – fakt. Czy budują model lub kontrmodel można wykazać. to czy oznacza to. a my po prostu źle szukaliśmy.

2. że zawodna jest reguła: ~ ∀x P(x) ———— ∀x ~ P(x) Jedyna przesłanka badanej reguły stwierdza. natomiast jej wniosek głosi. a wniosek – schematem zdania fałszywego. a więc reguła jest zawodna – posługując się nią. Ponieważ to. że zawodna jest reguła: ∃x P(x). że dana reguła rachunku predykatów jest dedukcyjna. że dana reguła nie jest dedukcyjna (czyli. aby przesłanki były prawdziwe. a wniosek fałszywy. że żaden człowiek Chińczykiem nie jest. że formuła KRP jest tautologią bądź kontrtautologią. Ograniczymy się do. podobnie jak wykazywaniem. ∃x Q(x) ——————— ∀x (P(x) ∨ Q(x)) 152 . zaś wniosek. W strukturze tej przesłanka stwierdza prawdziwie. udowadniania. udowodnienie zawodności reguły polega na znalezieniu takiej struktury. iż żaden obiekt jej nie posiada. możemy. dojść do fałszywego wniosku. P(x) ≡ x jest Chińczykiem〉. czy formuły rachunku predykatów reprezentują zdania fałszywe czy prawdziwe. jak wykazywanie że formuła nie jest tautologią lub kontrtatologią. W praktyce. nie będziemy się tym obecnie zajmować. o wiele prostszego. 3. jest dość skomplikowane i. Przykład: Wykażemy. że możliwa jest sytuacja.4. zależy od struktury. że nie każdy obiekt posiada własność P. Przykład: Wykażemy. w której wszystkie przesłanki staną się schematami zdań prawdziwych. udowadnianie zawodności reguł przebiega tak samo. wychodząc z prawdziwych przesłanek. fałszywie. mówiąc inaczej. w której formuły te będziemy rozpatrywać. Zawodność powyższej reguły można wykazać budując strukturę U = 〈U = zbiór ludzi. PRAKTYKA: WYKAZYWANIE ZAWODNOŚCI REGUŁ. iż nie każdy człowiek jest Chińczykiem. W ten sposób wykazujemy. jest zawodna).Wykazanie.

Kwantyfikator – wyrażenie określające ilość przedmiotów. 153 . iż istnieje obiekt mający własność P.y) ≡ x jest dzieckiem y〉 Prawdą jest bowiem. natomiast wniosek. Jako przykład struktury. iż do każdego obiektu uniwersum coś pozostaje w R. fałszem natomiast. Q(x) ≡ x ma 4 z logiki〉 Przykład: Wykażemy. o których mówi zdanie zawierające to wyrażenie. SŁOWNICZEK Kontrmodel – kontrmodelem formuły rachunku predykatów nazywamy strukturę. jest wysoki (własności).x) Przesłanka powyższej reguły stwierdza. Zawodność reguły możemy wykazać budując strukturę: U = 〈U = zbiór studentów. jest wyższy od (relacje). że istnieje obiekt mający własność Q. lub kocha. Predykat – wyrażenie opisujące własność lub relację.y) —————— ∀x∃y R(y. w której formuła ta jest fałszywa. że każdy człowiek jest czyimś dzieckiem. w której przesłanka stanie się zdaniem prawdziwym. Predykatami są na przykład takie wyrażenia jak jest człowiekiem.Pierwsza przesłanka reguły stwierdza. iż każdy obiekt ma przynajmniej jedną z tych własności. R(x. że każdy człowiek dziecko posiada. że każdy obiekt uniwersum pozostaje do czegoś w relacji R. Model – modelem formuły rachunku predykatów nazywamy strukturę. Kwantyfikatorami są wyrażenia każdy (oznaczany często symbolem ∀) oraz niektóre (istnieje) (oznaczany ∃). natomiast wniosek. w której formuła ta jest prawdziwa. że zawodna jest reguła: ∀x∃y R(x. a wniosek fałszywym posłużyć może: U1 = 〈U = zbiór ludzi. druga. P(x) ≡ x ma 5 z logiki.

Struktura – układ złożony z pewnego uniwersum (zbioru) oraz dowolnej liczby własności i/lub relacji. Stałe indywiduowe oznaczamy zwykle literami a. y. ∃y itp. ∀x. itd. Zmienna indywiduowa – symbol oznaczający dowolny obiekt (indywiduum). Nie podlegają one kwantyfikacji. itp.. Zmienne indywiduowe oznaczamy zwykle literami: x.. b. Można je wiązać kwantyfikatorami..Stała indywiduowa – symbol oznaczający pewien konkretny obiekt. z. 154 .. c. np.

Nazwy mogą bowiem odnosić się również.1. niezwykle interesująca książką. Rozważając problematykę nazw musimy pamiętać o dwóch ważnych sprawach. Każde z powyższych wyrażeń wskazuje nam pewien przedmiot. pewnych procesów zachodzących w czasie.1. krzesło. że owe „przedmioty” oznaczane przez nazwy musimy rozumieć bardzo szeroko. śmiech.Rozdział IV NAZWY I DEFINICJE. czy też rachunek predykatów. 4. zły człowiek. trójgłowy smok. jest fakt. rodzaje definicji oraz niektóre błędy. o jakiej należy pamiętać. nie tylko jako obiekty materialne. które w ogóle nie istnieją w żaden sposób. na przykład. nazwa nie musi składać się z tylko jednego wyrazu. Nazwy są to wyrażenia służące do oznaczania przedmiotów. do uczuć. Omówione są w nim kolejno: rodzaje nazw. czy też kwadratowe koło. WSTĘP. Po pierwsze.1. którą przeczytałem w zeszłym tygodniu itp. Zadania. sylogistyka. jakie pojawiają się w podręcznikach do logiki w związku z powyższą tematyką. jest więc nazwą. jakie mogą w definicjach wystąpić. gdy mówimy o nazwach. przykładowo. Nazwami są zatem takie złożone wyrażenia jak. Obecny rozdział wiąże się z logiką rozumianą szerzej niż tylko jako nauka zajmująca się badaniem poprawności rozumowań. Poświęcony jest on problematyce zdecydowanie mniej skomplikowanej niż rachunek zdań. wykład z logiki. Drugą istotną sprawą. niebieski krasnoludek a nawet żonaty kawaler. drewniane krzesło z trzema nogami. 155 . Dlatego też omówieniu ich rozwiązywania poświecone zostało stosunkowo mało miejsca. zależności między nazwami. Nazwami są więc również takie wyrażenia jak miłość. są o wiele prostsze od zawartych w poprzednich rozdziałach. 4. Nazwami są więc na przykład człowiek. a także obiektów. książka itp. NAZWY I ICH RODZAJE. ŁYK TEORII.

1. to nazwa nie mająca ani jednego desygnatu. jest desygnatem nazwy książka). uczciwy złodziej itp. co trzymasz teraz przed sobą Czytelniku. Podział ze względu na ilość desygnatów. Obecnie różnego rodzaju nazwy przedstawimy w sposób bardziej systematyczny. Ze względu na ilość desygnatów nazwy podzielić możemy na trzy grupy: a) Nazwy puste. 156 . że desygnat jest to obiekt oznaczany przez daną nazwę (na przykład to. Przypomnijmy.W obecnym rozdziale posługiwać się będziemy często dwoma pojęciami poznanymi w paragrafach poświęconych sylogizmom: desygnat nazwy oraz zakres (inaczej: denotacja) nazwy. Nazwami pustymi są więc na przykład takie wyrażenia jak: krasnoludek. Podzielimy je na cztery różne sposoby. Nazwa pusta. Zakres (denotację) nazwy A symbolicznie będziemy oznaczać D(A). dwustupiętrowy wieżowiec w Warszawie. natomiast zakres nazwy jest to zbiór jej wszystkich desygnatów (przykładowo zbiór wszystkich książek stanowi zakres nazwy książka).

lub byłyby takimi. podobieństwo. a) Nazwy indywidualne. Mieszko I. a także nazwy utworzone niejako przez „wskazanie palcem”. dotknąć. poseł na sejm. na przykład: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Do grona nazwa indywidualnych zaliczamy imiona własne: nazwiska. b) Nazwy abstrakcyjne. hałas. jednorożec itp. W powyższym określeniu nazw konkretnych szczególnie istotny jest zwrot: „lub byłyby takimi. Nazwami indywidualnymi są na przykład: Adam Mickiewicz. Giewont.b) Nazwy jednostkowe. zdarzeń. uczciwość. 2. człowiek. c) Nazwy ogólne. trójkąt.). Do grupy tej zaliczamy wszystkie nazwy nie będące konkretnymi. a także liczba parzysta. polityka. A więc nazwy uczuć. Adam Mickiewicz. do nazw konkretnych zaliczamy również na przykład wyrażenia: Smok Wawelski. Są to nazwy mające dokładnie jeden desygnat. Tak więc oprócz takich wyrażeń jak: książka. którą trzymam w ręce itp. Do grona nazw abstrakcyjnych zaliczamy również nazwy liczb i figur geometrycznych. Nazwy indywidualne przyporządkowane są danemu przedmiotowi na mocy arbitralnej decyzji. niezależnie od przysługujących temu przedmiotowi cech. Podział ze względu na sposób wskazywania desygnatów. można je zobaczyć. relacji. Są to nazwy mające więcej niż jeden desygnat. nazwy geograficzne. a) Nazwy konkretne. Podział ze względu na sposób istnienia desygnatów. trzynaście. zmierzyć itp. mecz piłkarski. uczciwy i inteligentny polityk. 3. to takimi by właśnie były.. procesów itp. Przedmioty oznaczane przez te nazwy wyobrażamy sobie bowiem jako obiekty materialne i gdyby istniały. Abstrakcyjnymi są więc takie nazwy jak: miłość. Warszawa. na przykład ten oto człowiek. gdyby istniały. Są to nazwy. 157 . człowiek o wzroście 3 m. najdłuższa rzeka w Polsce itp. własności. przykładowo: książka. ta książka. medalista olimpijski itp. gdyby istniały [desygnaty]”. których desygnaty są przedmiotami materialnymi (zajmują miejsce w przestrzeni. nazwy statków itp.

które przysługują przedmiotom ze względu na jakieś cechy. Nazwami nieostrymi są na przykład: piękna kobieta. że ja osobiście nie wiem. obiektywna granica oddzielająca przedmioty będące ich desygnatami od przedmiotów desygnatami takimi nie będących. w przypadku których da się jednoznacznie określić ich zakres. Przykładowo. Mówiąc inaczej. iż fakt. geniusz. stolica Polski. nie wiem. co do których nie będzie się dało w żaden obiektywny sposób stwierdzić. widząc idącego ulicą człowieka. W przypadku nazw nieostrych nie istnieje jednoznaczna. gdyby zaszła taka potrzeba. ponieważ. da się obiektywnie i ściśle ustalić. minister rządu RP. a także naukowiec. 4. jak i na orzecznik. szczyt w Tatrach. już nie. Natomiast nazwy indywidualne nadają się jedynie na podmiot takich zdań. pijak – tu na pewno znajdą się takie osoby. do której grupy je zaliczyć. co do których nie bardzo wiadomo. czy jakiś przedmiot jest czy też nie jest desygnatem danej nazwy. pornografia. miasto itp. które tym przedmiotom przypisujemy.5%. natomiast miasto nad Wisłą jest Krakowem. Inaczej będzie w przypadku nazwy. Są to nazwy. a więc oddzielić ich desygnaty od przedmiotów nimi nie będących. a więc mogą wystąpić tak w miejscu zmiennej A. nudny wykładowca. Uwaga na błędy! Odróżniając nazwy ostre od nieostrych należy pamiętać. Są to nazwy. Nazwy generalne to na przykład: poeta romantyczny. oprócz obiektów na pewno pod daną nazwę podpadających (desygnatów) oraz niewątpliwie niepodpadających (nie-desygnaty) istnieją też i takie. na przykład. czy dany osobnik jest jej desygnatem. 158 . napój o zawartości alkoholu powyżej 4. tłum. nie powoduje jeszcze. Pomiędzy zbiorem pijaków i nie-pijaków nie istnieje ostra i jednoznaczna granica. czy jest on studentem. Jednakże nazwa student jest ostra. to. że dana nazwa jest nieostra. czy też nie-desygnatów. czy też nie jest. Otóż nazwy generalne w zdaniach podmiotowo-orzecznikowych typu A jest B nadają się zarówno na podmiot. do której grupy należą: desygnatów. ciekawa książka. a) Nazwy ostre. Nazwy indywidualne i generalne rozróżnić można jeszcze w jeden sposób. Nazwy ostre to na przykład: tautologia KRZ. Podział ze względu na jednoznaczność (ostrość) zakresu. jak i B.b) Nazwy generalne. Możemy na przykład powiedzieć Kraków (nazwa indywidualna) jest miastem nad Wisłą (nazwa generalna). samochód. b) Nazwy nieostre.

co nią nie jest). ile tych desygnatów faktycznie jest. co jest wielką miłością. bo byłby zapewne człowiekiem. zaś ktoś jeszcze inny powiedziałby że jest to na pewno nazwa ogólna (bo sam przeżywa kolejną wielką miłość średnio co miesiąc). podobnie jak i w związku z innymi nazwami abstrakcyjnymi. konkretna (desygnaty nazwy są obiektami fizycznymi). konkretna (jest to „obiekt” fizyczny). może się zdarzyć. generalna (podajemy pewną cechę desygnatu. że gdy desygnaty nazwy nie są obiektami materialnymi i nie można ich fizycznie „zobaczyć” trudno jest czasem powiedzieć. mogą powstać wątpliwości odnośnie ilości desygnatów. W związku z tym.2. że nazwa wielka miłość jest pusta. generalna i nieostra (nie istnieje ścisła granica oddzielająca to. Zadania związane z klasyfikacją nazw są niezwykle proste. Nazwa ogólna. a więc obiektem materialnym). byłaby to nazwa indywidualna) i ostra. Kłopot polega na tym. pesymista mógłby powiedzieć. że różne odpowiedzi w tego typu zadaniach zostaną uznane za prawidłowe przez różne osoby. 159 . d) Obecny król Polski. od tego. abstrakcyjna. generalna i ostra. c) Wielka miłość. Jest to nazwa ogólna (istnieje więcej niż jeden student). na przykład. Jest to nazwa pusta (przynajmniej w roku 2002 Polska nie ma króla). generalna (nazwa podaje pewną cechę desygnatu) i ostra (istnieje jednoznaczna granica oddzielająca studentów i nie-studentów). PRAKTYKA: KLASYFIKOWANIE NAZW. b) Obecna stolica Polski. niektórzy filozofowie stwierdziliby.4. Polegają one na zaliczeniu danej nazwy do odpowiedniego członu każdego podziału. Przykład: Sklasyfikujemy kilka nazw: a) Student. konkretna (bo gdyby król istniał. gdyby chodziło o nazwę Warszawa.1. Nazwa jednostkowa (jest tylko jedna obecna stolica Polski). że jest to nazwa jednostkowa (bo istnieje tylko jedna idea Wielkiej Miłości). I tak. W przypadku nazwy wielka miłość. że logika nie dostarcza jednoznacznego rozwiązania tego typu problemów.

oraz elementy należące tylko to Y – osoby palące nie będące studentami. 160 .4. aby wieloznaczności nazwy nie mylić z jej nieostrością. gdyż wzięta w różnych znaczeniach ta sama nazwa może mieć różne własności. ale oprócz tego każdy ma też takie.3. X # Y (zbiór X krzyżuje się ze zbiorem Y) – oznacza to. Ponieważ zakres nazwy jest to zbiór jej desygnatów. Przed przystąpieniem do klasyfikacji takiej nazwy należy oczywiście najpierw ustalić o jakie znaczenie chodzi nam w danym wypadku. to mogą one pozostawać w następujących zależnościach. że niektóre nazwy są ze swej natury wieloznaczne. że każdy element zbioru X jest również elementem zbioru Y. STOSUNKI MIĘDZY NAZWAMI. 4. Pewną trudność w klasyfikacji nazw sprawić może również fakt. istnieją bowiem elementy wspólne – palący studenci. Na przykład: X – zbiór ludzi. jak i zamek w drzwiach. X = Y (zbiór X jest równy zbiorowi Y) – oznacza to. Y – zbiór ssaków. Y zbiór osób palących. które to wyrażenie może oznaczać zarówno budowlę. pusta w znaczeniu mitologicznego boga wojny. jakie można popełnić przy tego typu zadaniach.2. Przykładowo nazwa Mars może być jednostkowa w znaczeniu planety. Gdy weźmiemy dwa dowolne zbiory X i Y.2. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. a ogólna w znaczeniu popularnego batonika. do omówienia stosunków zakresowych między nazwami konieczne jest przyswojenie sobie elementarnych wiadomości dotyczących zbiorów. X )( Y (zbiór X jest rozłączny ze zbiorem Y) – zbiory X i Y nie mają żadnego wspólnego elementu. że zbiory X i Y mają dokładnie te same elementy. ale też elementy znajdujące się tylko w X – studenci niepalący. W przypadku klasyfikacji nazw trudno mówić o jakichkolwiek większych utrudnieniach lub pułapkach. Y – zbiór liczb podzielnych przez 2. ale nie odwrotnie. X ⊂ Y (zbiór X zawiera się w zbiorze Y) – oznacza to. Dlatego zrozumieniu tych właśnie pojęć oraz różnic między nimi należy poświęcić szczególną uwagę. jednostkowe z indywidualnymi oraz ogólne z generalnymi. które nie są elementami drugiego zbioru. W zasadzie jedyne poważne błędy. Dowolne dwie nazwy mogą znajdować się względem siebie w różnych zależnościach wynikających z ich zakresów (denotacji).1. Na przykład: X – zbiór liczb parzystych. Na przykład: X – zbiór wielbłądów. jak na przykład zamek. wynikają z niedokładnego zrozumienia lub zapamiętania charakterystyki różnych rodzajów nazw. Na przykład: X – zbiór studentów. ŁYK TEORII. że zbiory X i Y mają jakieś elementy wspólne.1. Y– zbiór samochodów. 4. Najczęściej mylone bywają nazwy puste z abstrakcyjnymi. Należy też pamiętać.

to znaczy się one wykluczają. Mogą być one następujące: D (A) = D (B) – mówimy wtedy. Na przykład: A – Wisła. B – mrówka lub A – człowiek uczciwy. co zwykle widać już na pierwszy rzut oka. jak kto woli. a więc czy istnieje coś.: zakres nazwy A jest podrzędny wobec zakresu nazwy B. której zakres zawiera się w zakresie drugiej) jest podrzędna względem drugiej. że badane nazwy się wykluczają. jednak zwykle. pozostaje nam ostatnia możliwość. Jeden z typów zadań związanych ze stosunkami między nazwami polegać może na zbadaniu zależności pomiędzy dwiema podanymi nazwami.2. B – człowiek inteligentny lub A – blondynka. że nazwy A i B są równoważne. że nazwa B jest nadrzędna względem A. Uwaga na marginesie. czy mają one jakiekolwiek wspólne desygnaty. D (A) )( D (B) – mówimy. czy w ogóle mają jakiekolwiek wspólne desygnaty. B – ptak lub A – zdolny student. Jeśli tak. Na przykład: A – człowiek bogaty. B – alkohol etylowy. że nazwy A i B się wykluczają. 161 . Jeśli nie. B – student. Jeśli nie mają. co byłoby jednocześnie piernikiem i wiatrakiem. a więc np. (1) Najpierw oceniamy. że nazwa A jest podrzędna względem nazwy B. Ponieważ oczywiście nie ma takiej rzeczy. 4. czy też zakres nazwy A wyklucza się z zakresem nazwy B.2. B – studentka. Jako że na pierwszy rzut oka widać. Przykład: Zbadamy zależność między nazwami A – piernik B – wiatrak. W wielu prostych przypadkach zadania takie można rozwiązać bez uciekania się do jakichkolwiek wyrafinowanych sposobów. jeśli mają. mówi się po prostu o stosunkach między nazwami. a nie samymi nazwami. czy nazwy mają takie same zakresy. że nazwy piernik i wiatrak nie są równoważne. W przypadku niewielkich wątpliwości można spróbować określić zależności między nazwami drogą eliminacji. dla uproszczenia. Pełna ścisłość nakazywałaby mówić o zależnościach między zakresami nazw. odwrotnie. lub. Na przykład: A – słoń. że nazwy A i B się krzyżują (lub że są niezależne). na początek pytamy więc. Jeśli nie (a więc nie są równoważne). możemy zakończyć zadanie odpowiedzią. a zatem (4) nazwy muszą się krzyżować. PRAKTYKA: SPRAWDZANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NAZWAMI. B – złodziej. D (A) ⊂ D (B) – mówimy wtedy. każdy desygnat B jest desygnatem A. B – najdłuższa rzeka w Polsce lub A – C2H5OH. Na przykład: A – dzięcioł. (2) patrzymy. D (A) # D (B) – mówimy. musimy szukać dalej – w takiej sytuacji (3) zadajemy sobie pytanie czy może każdy desygnat nazwy A jest desygnatem nazwy B. jak stosunki zachodzące między ich zakresami.Zależności między nazwami to nic innego. lub może. Przykładowa procedura będzie wtedy wyglądać następująco. to znaczy że jedna nazwa (ta.

coś będącego zarazem piernikiem i wiatrakiem. że pytając o to. co byłoby jednocześnie i jednym i drugim. w naszym przykładzie. a więc.Uwaga na błędy! Należy pamiętać. patrzymy. nie chodzi nam o to. czy nazwy mają wspólne desygnaty. Pytając o wspólne desygnaty pytamy. czy też piernik w kształcie wiatraka. że nie są to nazwy równoważne. 162 . a więc na przykład czy istnieje piernik zrobiony z mąki wyprodukowanej w wiatraku. Ponieważ widać. Przykład: Zbadamy zależności między nazwami A – karp. czyli D(A) ⊂ D(B). B – ryba. albo wiatrak w kolorze piernika. czy istnieje jakaś cecha łącząca obiekty wskazywane przez badane nazwy. czy może zakres jednej z nazw zawiera się w zakresie drugiej. ale jakieś desygnaty wspólne posiadają. czy istnieje coś. Tak więc nazwa karp jest podrzędna względem nazwy ryba (lub ryba nadrzędna względem karp). Oczywiście każdy karp jest rybą.

że badane nazwy muszą się krzyżować. że istnieje taki palec. PRAKTYKA: ZASTOSOWANIE DIAGRAMÓW VENNA. wynika z tego. że sprawdzając zależności między nazwami pytamy. Przykład: Zbadamy zależności między nazwami A – palec B – dłoń. Ponieważ tak nie jest. Diagramy te omawiane były już przy okazji sprawdzania poprawności sylogizmów. że nazwy te mają coś wspólnego. dobrze jest się posłużyć bardziej wyrafinowanym sposobem – metodą diagramów Venna. B – ograniczony nacjonalista. Po odrzuceniu pierwszej i drugiej możliwości.3. Wprawdzie palec jest częścią dłoni – nie oznacza to jednak. czy istnieją obiekty będące desygnatami jednej i drugiej nazwy. Zależność między dwiema nazwami nie zawsze da się odkryć w tak prosty sposób. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Obecnie ich wykorzystanie będzie na pewno o wiele prostsze. Pamiętać należy. nie są na pewno wspólne desygnaty. W pewnym sensie jest to racja. że każdy poseł na sejm jest ograniczonym nacjonalistą lub każdy ograniczony nacjonalista posłem. czy może jest tak. podobnie jak rozpatrywane wyżej piernik i wiatrak. jednak tym co je łączy. szczególnie gdy mamy do czynienia z nazwami złożonymi.2. który byłby jednocześnie dłonią lub dłoń będąca palcem. W niektórych przypadkach. 4.Przykład: Zbadamy zależności między nazwami A – poseł na sejm. jak w powyższych przykładach. sprawdzamy. a nie czy istnieją pewne cechy łączące te nazwy lub ich desygnaty. Nazwy palec i dłoń wykluczają się więc wzajemnie. Badanie zależności między dwiema nawami przy pomocy diagramów Venna rozpoczynamy od narysowania dwóch kół reprezentujących zakresy rozważanych nazw: D (A) D (B) I II III 163 .

które nie jest A? Przy założeniu. możemy otrzymać jeden z następujących rysunków świadczących o zależnościach między badanymi nazwami. które nie jest B? II – czy istnieje A.Jak widać. To. czy też są one puste. które jest B? III – czy istnieje B. W obszary te będziemy musieli wpisać znaki „+” lub „–” w zależności od tego. diagram taki składa się z trzech obszarów. że żadna z nazw nie jest nazwą pustą. czy w danych obszarach diagramu znajdują się jakieś elementy odkrywamy odpowiadając na trzy proste pytania: I – czy istnieje A. D (A) – + D (B) – A i B równoważne D (A) + – D (B) + A i B wykluczające się D (A) – + D (B) + A podrzędne do B D (A) + + D (B) – A nadrzędne do B D (A) + + D (B) + A i B się krzyżują 164 . czy coś się w nich znajduje.

iż nazwy nie-pies i nie-wydra się krzyżują.WARTO ZAPAMIĘTAĆ! Gdyby ktoś miał problemy z zapamiętaniem. może to sobie utrwalić przy pomocy prostego skojarzenia. Gdy mamy rysunek ze znakiem „+” z jednej strony. korzystając z prawa mówiącego. to nadrzędna jest ta nazwa. który jest nie-wydrą? Mówiąc inaczej. iż jest to po prostu wydrą. że każda nazwa pusta jest podrzędna względem dowolnej nazwy niepustej. który rysunek świadczy o nadrzędności nazwy A względem B. czy istnieje coś. Oczywiście istnieje bardzo wiele takich rzeczy. który jest wydrą? Oczywiście istnieje coś takiego i jest to po prostu wydra. Tak więc. jeśli coś nie jest nie-wydrą. tak więc w środkowym obszarze diagramu wpisujemy znak „+”. B – nie-wydra. a który o podrzędności. Przykład: Zbadamy zależności między nazwami A – nie-pies. a podrzędna ta. a więc zbiór wszystkich obiektów nie będących psami.nie-pies B . że żadna nazwa nie jest pusta. W ostatnią część diagramu również wpisujemy zatem „+”. Oczywiście istnieje coś takiego – jest to pies. Po narysowaniu diagramu. W ostatecznej. a „–” z drugiej. co nie jest psem i jednocześnie nie jest wydrą. Powyższe rysunki ilustrują zależności pomiędzy nazwami przy założeniu. możemy je jednak znacznie uprościć. Nazwy puste rzadko bywają wykorzystywane w tego typu zadaniach. zadajemy trzy pytania: I – czy istnieje nie-pies. Dla porządku jednak dodajmy. że dwa przeczenia się znoszą.nie-wydra Otrzymany rysunek świadczy. który nie jest nie-wydrą? Pytanie to początkowo wydaje się dość zagmatwane. W odpowiednim polu diagramu wpisujemy zatem znak „+”. natomiast drugie zakres nazwy nie-wydra (zbiór wszystkich nie-wydr). uproszczonej wersji nasze pytanie brzmi zatem: czy istnieje nie-pies. przy której znajduje się „+”. w którym jedno koło symbolizuje zakres nazwy nie-pies. II – czy istnieje nie-pies. natomiast dwie nazwy puste są sobie zawsze równoważne. oznacza to. gdzie mamy „–”. D (A) + + D (B) + A . III – czy istnieje nie-wydra. na przykład może być to zając. 165 . która nie jest nie-psem? Po uproszczeniu tego pytania w taki sam sposób jak w przypadku pytania I otrzymujemy: czy istnieje nie-wydra. która jest psem.

W środkowej części diagramu wpisujemy znak „+”. a więc: czy istnieje nie-ojciec. nazwa nie-dziadek jest nadrzędna do nie-ojciec. II – czy istnieje nie-ojciec. który jest nie-dziadkiem? Taka osoba istnieje. III – czy istnieje nie-dziadek. W ostatnie pole diagramu wpisujmy „+”. D (A) – + D (B) + A . W pierwszej części diagramu wpisujmy zatem znak „–”. który jest dziadkiem? Takiej osoby nie ma. który jest ojcem? Taka osoba istnieje – jest to mężczyzna mający dzieci. ale nie mający wnuków. Pytania konieczne do wypełnienia diagramu przestawiają się następująco: I – czy istnieje nie-ojciec. na przykład mężczyzna nie mający dzieci. że nazwa nie-ojciec jest podrzędna względem nazwy niedziadek lub. nie może w żaden sposób zostać dziadkiem. który nie jest nie-dziadkiem. który nie jest nie-ojcem. B – nie-dziadek.nie-ojciec B .Przykład: Zbadamy zależności między nazwami A – nie-ojciec. a więc: czy istnieje nie-dziadek. jak kto woli. ponieważ jeśli ktoś nie jest ojcem. 166 .nie-dziadek Otrzymany rysunek wskazuje.

w Indiach). Musimy znaleźć taką nazwę B. Utworzenie nazwy wykluczającej się z A nie sprawi na pewno żadnego kłopotu – przykładowo może być to mysz. Najtrudniejsze może być początkowo utworzenie nazwy krzyżującej się z podaną. więc nie będziemy jej szukać w zadaniach). że niektóre słonie tym są. ale nie na odwrót). Inny rodzaj zadań związanych z zależnościami pomiędzy nazwami polegać może na poszukiwaniu nazwy podrzędnej. ale nie na odwrót). Nazwa podrzędna do A to taka. Nazwą spełniającą takie warunki jest na przykład zwierzę żyjące w Afryce. W przypadku takich zadań nie istnieje ścisła metoda ich rozwiązywania. Nazwę wykluczającą można też zawsze utworzyć przez zaprzeczenie nazwy A – na przykład nie-słoń. żeby miała wspólne desygnaty z A.4. Najprostszym sposobem utworzenia nazwy podrzędnej jest zwykle dodanie do nazwy wyjściowej jakiegoś przymiotnika zawężającego jej zakres – w naszym przypadku może być to na przykład słoń afrykański (każdy słoń afrykański jest słoniem. nadrzędnej. PRAKTYKA: DOBIERANIE INNYCH NAZW DO NAZWY PODANEJ. podrzędną. W przypadku słonia może więc być to na przykład ssak (każdy słoń jest ssakiem. nie będące słoniami. wykluczającą się i krzyżującą w stosunku do nazwy A – słoń. W naszym przypadku musi być to takie B. że niektóre słonie owym B nie są. ale też takie. Nazwa nadrzędna do A to posiadająca szerszy zakres niż nazwa A.4. która posiada węższy zakres. zwykle nie mają też one jednej odpowiedzi – niemal wszystko zależy tu od inwencji rozwiązującego. Są bowiem oczywiście słonie żyjące w Afryce. Mamy więc: A – słoń nadrzędna do A – ssak podrzędna do A – słoń afrykański wykluczająca się z A – mysz krzyżująca się z A – zwierzę żyjące w Afryce 167 . wykluczającej się i krzyżującej do podanej nazwy A (nazwy równoważnej często nie sposób podać. ale są też słonie mieszkające gdzie indziej (np. Przykład: Dobierzemy nazwę nadrzędną. ale żeby również istniały A nie będące B oraz B nie będące A. a także zwierzęta żyjące w Afryce. oraz niektóre B nie są słoniami.2.

podrzędną. Tworząc nazwę podrzędną do A możemy dodać do A jakąś zawężającą cechę – na przykład amerykański nieuczciwy polityk. Aby utworzyć nazwę krzyżującą się z A należy: 1) 2) Wziąć nazwę nadrzędną do A. więc cechę tę dodaliśmy do nazwy zwierzę) Otrzymamy zapewne nazwę krzyżującą się z A. którą niektóre (ale nie wszystkie!) desygnaty A posiadają.▲ WARTO ZAPAMIĘTAĆ! Istnieje prosty nieformalny sposób pozwalający niemal automatycznie stworzyć nazwę krzyżującą się z dowolną podaną nazwą. wykluczającą się i krzyżującą z nazwą A – nieuczciwy polityk. W razie wątpliwości można to sprawdzić przy pomocy diagramów Venna. (Niektóre (choć nie wszystkie) słonie żyją w Afryce. (Na przykład zwierzę do nazwy słoń) Do nazwy tej dodać przymiotnik oznaczający cechę. Przykład: Dobierzemy nazwę nadrzędną. Nazwą o szerszym zakresie do A. 168 . a więc do niej nadrzędną będzie na pewno polityk.

3. Nazwę krzyżującą się spróbujemy utworzyć w sposób podany wyżej. Otrzymujemy zatem nazwę człowiek mający ponad 40 lat. W przeciwnym razie dostaniemy zapewne nazwę krzyżującą się zamiast podrzędnej. DEFINICJE. musimy dodać ten przymiotnik do całej nazwy A. urządzenie do pomiaru upływu czasu – terminem definiującym. terminu definiującego (tak zwanego definiensa) oraz zwrotu łączącego te dwa terminy – łącznika definicyjnego. na przykład człowiek i dodamy do niej cechę. a więc na przykład do nieuczciwy polityk. jaką zapewne niektórzy nieuczciwi politycy posiadają. Weźmiemy więc nazwę nadrzędną do A. 169 .1. ŁYK TEORII. Definicja taka składa się z trzech części: terminu definiowanego (tak zwanego definiendum). Jako przykład nazwy wykluczającej się z A posłużyć może uczciwy polityk. Nazwa zegar jest tu terminem definiowanym. Jako przykład definicji równościowej może posłużyć wyrażenie: Zegar jest to urządzenie do pomiaru upływu czasu. Innymi nazwami krzyżującymi się utworzonymi w ten sposób mogłyby być: polityk angielski lub człowiek noszący okulary. natomiast zwrot jest to – łącznikiem definicyjnym. 4. Definicja to wyrażenie podające informacje o znaczeniu jakiegoś słowa lub zwrotu. a nie tylko do samego polityk.3.Uwaga na błędy! Tworząc nazwę podrzędną do A poprzez dodanie przymiotnika zawężającego zakres. Mamy więc: A – nieuczciwy polityk nadrzędna do A – polityk podrzędna do A – amerykański nieuczciwy polityk wykluczająca się z A – uczciwy polityk krzyżująca się z A – człowiek mający ponad 40 lat 4. na przykład wiek powyżej 40 lat. Najczęściej spotykane są tak zwane definicje równościowe (nazywane również normalnymi).

co dane słowa będą oznaczać w dalszym ciągu tekstu. Na przykład: Pieszy – osoba. Tak powstać mogła definicja: Przez wysokiego mężczyznę rozumieć będziemy mężczyznę mierzącego ponad 175 cm wzrostu. Zadaniem takiej definicji jest wprowadzenie do języka nowego terminu lub nadanie już istniejącemu nowej treści. możemy wyróżnić trzy rodzaje definicji: a) Sprawozdawcze (analityczne). Z czasem utworzone w ten sposób definicje konstrukcyjne.W skrócie możemy powiedzieć. b) Regulujące. Definicje takie występują najczęściej w nauce. która ukończyła osiemnasty rok życia. średni. lub: Wartość polisy jest to wartość obliczana jako suma wartości jednostek funduszy przypisanych do danego rachunku po zarachowaniu z tytułu składki regularnej oraz dokonaniu stosownych 170 . c) Konstrukcyjne (arbitralne). ignorującej dotychczasową. gdzie A i B są nazwami. znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Definicje konstrukcyjne występują również na początku różnego rodzaju zbiorów przepisów lub zawieranych umów i określają. Podobny rodowód może posiadać definicja – Człowiek pełnoletni to osoba. jaki cel przyświecał autorowi tworzącemu daną definicję. Definicją taką jest również podane wyżej określenie słowa zegar. wysoki. Przykładowo w celu umożliwienia wpisywania do dowodów osobistych w rubryce „wzrost” słów: niski. Rodzaje definicji ze względu na ich zadania. Zadaniem definicji regulującej jest precyzacja jakiegoś terminu nieostrego. Czasem. Ogromną ilość definicji sprawozdawczych znaleźć można w dowolnym słowniku języka polskiego. mogą stać się sprawozdawczymi. gdy przyjęte w definicji regulującej znaczenie danego terminu staje się powszechne. Definicja taka stanowi „sprawozdanie” z ogólnie przyjętej treści danego terminu. definicja taka może przekształcić się w sprawozdawczą. podobnie jak regulujące. konieczne stało się podanie definicji regulujących znaczenie tych nieostrych terminów. co należy pod tą nazwą rozumieć. Ze względu na to. że definicja normalna przyjmuje postać A = B. tak jak funkcjonuje ono w danym języku. na przykład gdy wynalazca nadaje nazwę zbudowanemu przez siebie urządzeniu i określa. Konieczność zastosowania takich definicji występuje najczęściej w prawodawstwie. Zadaniem takiej definicji jest wierne oddanie znaczenia terminu definiowanego.

że definicja jest za szeroka. Innymi słowy. których zadaniem jest wierne oddanie znaczenia definiowanego terminu. Przedstawione niżej warunki odnoszą się zasadniczo do definicji sprawozdawczych. w skrócie: A = B. Gdy definiendum (A) jest podrzędne do definiensa (B). że definicja jest za wąska. to aby można było uznać ją za w pełni poprawną. to mówimy. Błędy te charakteryzujemy następująco: W definicji sprawozdawczej typu A = B: Gdy definiendum (A) jest nadrzędne do definiensa (B). to mówimy. Obecnie zajmiemy się warunkami poprawności definicji oraz tym. jak tę poprawność zbadać. Ponieważ definicja sprawozdawcza ma na celu ścisłe oddanie znaczenia terminu definiowanego przy pomocy terminu definiującego. Definicje regulujące oraz arbitralne (jak już sama nazwa wskazuje) mogą być tworzone w sposób bardziej dowolny i nie podlegają tak ścisłym rygorom jak definicje sprawozdawcze. Jak już powiedzieliśmy definicja o normalnej (równościowej) budowie składa się z dwóch nazw (definiendum i definiensa) połączonych spójnikiem definicyjnym. gdzie środki zgromadzone w danym funduszu ustala się jako iloczyn liczby jednostek tego funduszu zarachowanych z tytułu składki regularnej znajdujących się na odpowiednim rachunku oraz wartości jednostki tego funduszu. Każdy inny stosunek zakresowy pomiędzy tymi terminami to błąd definicji. 171 . zakresy tych terminów powinny się pokrywać. w poprawnej definicji sprawozdawczej definiendum i definiens powinny być nazwami równoważnymi.odliczeń i potrąceń. Warunki poprawności definicji sprawozdawczych.

natomiast ostatni z błędów (wykluczania zakresów) nie występuje prawie nigdy (poza specjalnie w tym celu spreparowanymi przykładami w podręcznikach do logiki). linijka). natomiast termin definiujący (definiens) – przyrząd to mierzenia. 4. D (A) – + D (B) + A . Przykład: Sprawdzimy poprawność definicji: Termometr jest to przyrząd do mierzenia.2. To. W definicji tej termin definiowany (definiendum) stanowi nazwa termometr. PRAKTYKA: BADANIE POPRAWNOŚCI DEFINICJI SPRAWOZDAWCZYCH.termometr B .3. W praktyce najczęściej występują w definicjach pierwsze dwa błędy (definicja za szeroka lub za wąska). że definicja obarczona jest błędem wykluczania zakresów. Gdy definiendum (A) wyklucza się z definiensem (B). Sprawdzanie poprawności definicji sprawozdawczych jest niezwykle proste. że definiendum jest podrzędne względem definiensa. który nie jest przyrządem do mierzenia – nie. III – czy istnieje przyrząd do mierzenia. że definicja obarczona jest błędem krzyżowania zakresów.Gdy definiendum (A) krzyżuje się z definiensem (B). że badana definicja jest za szeroka widać w zasadzie już na pierwszy rzut oka – zbyt szeroko definiuje ona termometr. Po narysowaniu diagramu możemy zadać trzy pytania.przyrząd do mierzenia Otrzymany rysunek wskazuje. a zatem badana definicja jest za szeroka. który nie jest termometrem – tak (np. na które odpowiedzi są oczywiste: I – czy istnieje termometr. 172 . II – czy istnieje termometr. to mówimy. który jest przyrządem do mierzenia – tak. a następnie zbadania stosunków między nimi. Sprowadza się ono do określenia co stanowi definiendum oraz definiens. to mówimy.

Desygnat nazwy – obiekt oznaczany przez daną nazwę. Trudno mówić o jakichkolwiek pułapkach przy tak prostych zadaniach.3. którego znaczenie podaje definicja. III – nie. II – tak. Wiedza ta może czasem dotyczyć dziedzin specjalistycznych. Denotacja nazwy (zakres nazwy) – zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy. Jedyny kłopot może tu polegać na konieczności wykorzystania czasem wiedzy pozalogicznej potrzebnej do odpowiedzi na pytanie: czy istnieje pewna rzecz A będąca (lub nie będąca) B. SŁOWNICZEK. Wypełniony zgodnie z tymi odpowiedziami diagram wskazuje na nadrzędność definiendum względem definiensa.3. Definiens (termin definiujący) – człon definicji wyjaśniający znaczenie terminu definiowanego. jak sprawdzanie definicji sprawozdawczych. 4.Przykład: Zbadamy poprawność definicji: Termometr jest to przyrząd do mierzenia temperatury ludzkiego ciała. 173 . UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. termometr okienny). Odpowiedzi na odpowiednio zadane pytania są następujące: I – tak (np. Definiendum (termin definiowany) – termin. obcych osobie badającej poprawność definicji. a więc badana definicja jest za wąska. Przykładowo zbiór wszystkich studentów jest denotacją (zakresem) nazwy student. Na przykład każdy z nas jest desygnatem nazwy człowiek.

ta oto książka. student. samochód. długie przemówienie. 174 . której zakres da się jednoznacznie określić. student. gdyby istniały. Na przykład: Adam Mickiewicz. Nazwa jednostkowa – nazwa mające dokładnie jeden desygnat. Na przykład: jednorożec. która przysługuje przedmiotowi ze względu na jakieś cechy. Nazwa nieostra – nazwa. Kraków. znaczy tyle co itp. tłum. Nazwa ogólna – nazwa mająca więcej niż jeden desygnat. miasto nad Wisłą. której desygnaty są przedmiotami materialnymi lub byłyby takimi. liczba parzysta. Na przykład: poeta romantyczny. Na przykład: medalista olimpijski. Na przykład: człowiek. niezależnie od przysługujących temu przedmiotowi cech. Na przykład: nienawiść. której zakresu nie da się jednoznacznie i obiektywnie wyznaczyć. Nazwa generalna – nazwa. krasnoludek. śmiech. Nazwa ostra – nazwa. Na przykład: jest to. które temu przedmiotowi przypisujemy. Na przykład: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Na przykład: książka. Nazwa pusta – nazwa nie mająca ani jednego desygnatu. człowiek o wzroście 3 m. najwyższy szczyt w Tatrach. której desygnaty nie są przedmiotami materialnymi. egzamin. Nazwa indywidualna – nazwa przyporządkowana danemu przedmiotowi na mocy arbitralnej decyzji. Nazwa abstrakcyjna – nazwa.Łącznik definicyjny – zwrot łączący definiendum i definiens. Nazwa konkretna – nazwa. Na przykład: wysoki mężczyzna.

Szczególnym zbiorem jest tak zwany zbiór pusty. B = {c. a. oddzielając od siebie przecinkami. a. Ponieważ jednak w XX wieku logika została silnie związana z matematyką. wymieniony kilkakrotnie. a} jest identyczny z wymienionymi wcześniej A i B. spotykanych w podręcznikach do logiki w częściach poświęconych zbiorom i relacjom.1. Zbiory oznaczamy najczęściej dużymi literami. nie zmienia w niczym zbioru. Na przykład poniższe zbiory A i B są sobie równe (identyczne): A = {a. Omawiane w nich problemy nie dotyczą bezpośrednio logiki w jej tradycyjnym rozumieniu. Zbiór to pewna kolekcja obiektów. Z lub A. Obecnie pojęcia te zostaną omówione w sposób bardziej ścisły i systematyczny.Rozdział V ZBIORY. b}. b. c . w jakiej elementy zostały przedstawione. c. Zbiór pusty oznaczamy zwykle symbolem ∅ – bez żadnych nawiasów klamrowych. z jakichś powodów. Będzie się to wiązało. a. jak zwykle. że jakiś obiekt jest elementem pewnego zbioru oznaczamy symbolem: ∈. na przykład: {a. Przykładowo zbiór C = {a. Obecny rozdział wraz z kolejnym – poświęconym relacjom. takie dziedziny jak teoria zbiorów i relacji uważane są współcześnie za jej pełnoprawne działy. Ze zbiorami i relacjami spotkaliśmy się już we wcześniejszych rozdziałach. 5. na przykład X. itd.1. WSTĘP. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ZBIORACH. pełnią rolę w pewnym sensie pomocniczą. z większą ilością koniecznej to opanowania teorii. b.. że jakiś element zostaje. każdy z tych zbiorów (również C!) zawiera trzy elementy – a. to zwykle umieszczamy je w nawiasach klamrowych. W odniesieniu do powyższego przykładu 175 . Fakt. zbiorze studentów itp. Jeśli wypisujemy elementy jakiegoś zbioru. jako dziedziny zajmującej się badaniem poprawności wnioskowań. niestety. W zbiorze nie jest istotna kolejność. oraz c. b. zbiorze liczb nieparzystych. zbiorze nudnych książek.d}. o zbiorze znaczków pocztowych. największy nacisk położony zostanie na rozwiązywanie typowych zadań. który nie zawiera żadnego elementu. b. Y. Jednakże. b.1. na przykład. c. 5. c}. Również fakt. B. Mówimy. D itd. C. ŁYK TEORII. Symbol ten odczytujemy jako „należy” lub „jest elementem”.

jak i inne zbiory. że te „pomniejsze” zbiory też mają swoje elementy. b. na przykład: d ∉ A. że różne od siebie są następujące zbiory: F = {a} oraz G = { {a} }. d. g.b} i {e. że obiekt nie jest elementem zbioru. c. powiedzielibyśmy: zbiór takich x. które są liczbami naturalnymi i są jednocześnie mniejsze od 5. Elementami jakiegoś zbioru mogą być nie tylko „zwykłe” obiekty. Zbiór D = {1.. {a. Identyczność dwóch zbiorów oznaczamy symbolem: =. g. jednak elementem F jest po prostu „zwykły” obiekt a. Zbiór X ma trzy elementy. {c}. Na przykład X = { {a. Zbiór A ma trzy elementy. zapisujemy przy pomocy znaku: ∉. Powiemy. Określając elementy zbiorów trzeba bardzo uważnie przyglądać się nawiasom klamrowym. zbiór Y ma cztery elementy: c. b}. c} }. ale również inne zbiory. Wypisanie elementów w klamrowych nawiasach nie jest jedyną metodą przedstawienia zbioru. c. 5. d. g} }. Identyczność. nie ma żadnego wpływu na ilość elementów X.} odczytujemy: „zbiór takich iksów (elementów). Trzeba również koniecznie zdać sobie sprawę. d} i B = {b. Równe są też zbiory A = {a. Oczywiście zbiory mogą mieć elementy różnego typu: zarówno „zwykłe” przedmioty. To.możemy więc napisać: a ∈ A. f. ŁYK TEORII. e. b}.1. h} }. 4} możemy przedstawić na przykład: D – zbiór liczb naturalnych mniejszych od 5. w naszym wypadku. Na przykład: Y = { {a. oznacza.. że x należy do B) Przykładowo identyczne są zbiory A – zbiór liczb parzystych oraz B – zbiór liczb podzielnych przez 2. że A i B są równe. 2. f. gdyby chciał. natomiast E jeden. „Przepis” taki może być mniej lub bardziej formalny. b ∈ A oraz c ∈ A. Posługując się znanymi z rachunku zdań i predykatów symbolami. że dla każdego x to. X ma trzy elementy. c} oraz E = { {a.. mógł elementy zbioru wypisać. 176 . że. {e. możemy identyczność zbiorów zdefiniować: A = B ≡ ∀x (x ∈ A ≡ x ∈ B) (To.. h}. którego elementem jest a. Można to uczynić również podając swego rodzaju „przepis” według którego ktoś.2. że x należy do A jest równoważne temu. f. d. Mówimy. c. Zbiory mogą pozostawać względem siebie w różnych zależnościach. Zapis typu {x: . lub bardziej formalnie: D = {x: x ∈ N ∧ x < 5} (gdzie N oznacza zbiór liczby naturalnych). gdy mają dokładnie te same elementy. ponieważ w jego „głównych” nawiasach klamrowych znajdują się trzy obiekty oddzielone przecinkami.”. Przykładowo zupełnie różne są zbiory: A = {a. które z kolei same też są zbiorami. b. Wprawdzie obydwa mają po jednym elemencie. {d. STOSUNKI MIĘDZY ZBIORAMI.2. natomiast elementem zbioru G jest zbiór. sam będący zbiorem. b. a}. 5. a więc. że dwa zbiory są sobie równe lub że są identyczne. 3. To.

Mówimy. że B ⊆ A. rozłączności oraz krzyżowania się zbiorów są symetryczne. B – zbiór drapieżników (istnieją ssaki będące drapieżnikami. Symbolicznie: A )( B ≡ ∀x (x ∈ A → x ∉ B) lub ~ ∃x (x ∈ A ∧ x ∈ B) Przykładowo. to możemy też powiedzieć. że jeśli taka zależność zachodzi „w jedną stronę”. że A ⊆ B. A zatem w przypadku tych stosunków nie jest istotna kolejność. a jeśli A # B. gdy każdy element A jest jednocześnie elementem B (choć niekoniecznie na odwrót). b. że zbiór A zawiera się w zbiorze B (A pozostaje w stosunku inkluzji do B). e} lub A – zbiór ssaków. Rozłączność oznaczamy: )(. że A jest podzbiorem B. Zależności między zbiorami można przedstawić graficznie: A B A B Identyczność (A = B) Inkluzja (A ⊆ B) 177 . Zbiory A i B są rozłączne. c. b}. Zbiory się krzyżują gdy mają one pewne elementy wspólne. których nie ma w drugim. e} lub A – zbiór ssaków. b. Krzyżowanie zbiorów oznaczamy najczęściej przy pomocy dwóch zazębiających się nawiasów. gdy nie mają żadnego elementu wspólnego. Inkluzję oznaczamy symbolem: ⊆. b. w jakiej wypiszemy pozostające w nich zbiory. Jeśli zbiór A zawiera się w zbiorze B. ale też ssaki nie będące drapieżnikami oraz drapieżniki nie będące ssakami). jeśli A )( B. Zawieranie się zbiorów możemy przedstawić wzorem: A ⊆ B ≡ ∀x (x ∈ A → x ∈ B) Inkluzja zachodzi na przykład pomiędzy zbiorami: A = {a. to również B # A. Inaczej ma się sytuacja w przypadku inkluzji. B – zbiór gadów. to również B )( A. d} lub A – zbiór krokodyli. rozłączne są zbiory A = {a. Krzyżowanie. d} i B = {a. B = {a. Odnośnie przedstawionych zależności pomiędzy zbiorami dobrze jest zauważyć. ale oprócz nich w każdym zbiorze znajdują się również takie obiekty. Tu fakt. Oznacza to. to zachodzi również „w drugą”. c. że stosunki identyczności. c} i B = {d. nie oznacza. Symbolicznie krzyżowanie zbiorów definiujemy: A # B ≡ ∃x (x ∈ A ∧ x ∈ B) ∧ ∃x (x ∈ A ∧ x ∉ B) ∧ ∃x (x ∉ A ∧ x ∈ B) Krzyżują się na przykład zbiory: A = {a. to również B = A. jednakże z przyczyn technicznych (brak takiego symbolu w edytorze tekstu) będziemy na oznaczenie krzyżowania używali obecnie znaku: #.Inkluzja (zawieranie się zbiorów). Jeśli A = B. b. B – zbiór płazów. Rozłączność.

Następnie przechodzimy do zbadania. zadania tego typu są bardzo łatwe i rozwiązywać je można „od ręki”. 4. Jeśli nie mają. 3. to znaczy to. czy zbiory mają te same elementy. Jeśli tak. a więc A zawiera się w C. po kolei sprawdzając. W przypadku zbiorów B i D widzimy. Na początku można posłużyć się metodą eliminacji. że nie są one na pewno identyczne ani rozłączne. że są one rozłączne. w jakich stosunkach do innych zbiorów pozostaje A. Przykładowa procedura może wyglądać następująco: 1. to znaczy. zaczynając od tych. które najłatwiej jest stwierdzić i ewentualnie odrzucić. 2. aby każdy element jednego był elementem 178 . szukamy dalej. Sprawdzamy wtedy. Przykład: Sprawdzimy. 4}. to pytamy. Jeśli nigdzie wcześniej nie popełniliśmy błędu. Ponieważ stosunek pomiędzy B i A już znamy. które są tylko w drugim. czy badane zbiory mają choć jeden wspólny element. 4}. W przypadku A i C zachodzi sytuacja przedstawiona w punkcie 3) – każdy element A jest elementem C. więc są one rozłączne. nie jest też tak. Zaczynamy od sprawdzenia. to odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca.2. Zbiory A i B nie mają żadnego wspólnego elementu. C = {1. czy może jest tak. że każdy element pierwszego jest elementem drugiego lub każdy element drugiego elementem pierwszego. że jeden ze zbiorów zawiera się drugim (zachodzi inkluzja). a zatem B zawiera się w C.2. B = {2. PRAKTYKA: OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZBIORAMI. bez stosowania jakichkolwiek systematycznych metod. czy oprócz elementów wspólnych dla obu zbiorów są też takie. Po odrzuceniu dwóch pierwszych możliwości widzimy. Jeśli tak nie jest. Jeśli tak jest. Zadania związane ze stosunkami między zbiorami polegają zwykle na określeniu zależności pomiędzy kilkoma podanymi zbiorami. 3}. D = {1. Najpierw sprawdzamy. Jeśli natomiast zbiory mają jakieś wspólne elementy. to zbiory muszą się krzyżować – jest to ostatnia możliwość. jeśli nie. która nam została. 3. 2. 2. Dla sprawdzenia. znaczy to. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zbiorów A i D – A zawiera się w D. że są one identyczne. że każdy element B jest również elementem C. zaczynamy od B i C. możemy zadać sobie pytanie. czy zachodzi dany stosunek. które są tylko w jednym i takie. Po nabraniu pewnej wprawy.A B A B Rozłączność (A )( B) Krzyżowanie (A # B) 5. w jakich zależnościach do innych zbiorów pozostaje B. jakie zachodzą stosunki między następującymi zbiorami: A = {4}.

A # C. ani też jeden z nich nie zawiera się w drugim. który zbiór zawiera się w którym. ale są też obiekty będące elementami tylko zbioru A (zaoczni studenci prawa) oraz będące elementami tylko C (studenci dzienni innego niż prawo kierunku – np. A ⊆ D. A ⊆ C. że każdy element D jest elementem C. A więc zbiór D zawiera się w C. co świadczy. Tutaj widzimy. C – zbiór studentów dziennych. W przypadku zbiorów A i B już na pierwszy rzut oka widać. a więc A zawiera się w B. Na pewno natomiast nie są to zbiory identyczne. Zauważmy. Pamiętamy. a więc piszemy: D ⊆ C. ale jest też taki element który jest tylko w B – 3 oraz elementy będące tylko w D – 1 i 4. Albo jest tak. C # D. B – zbiór studentów. że w przypadku inkluzji istotne jest. oraz zaoczni studenci matematyki. to zapewne zbiory te się krzyżują. Pozostało nam jeszcze określenie stosunku pomiędzy zbiorami C i D. Jeśli chodzi o zbiór B i C oraz B i D. to zatem: A ⊆ B. Ostateczne rozwiązanie zadania wygląda następująco: A )( B. zbiory te się krzyżują. C ⊆ B. że każdy element A jest elementem B (każdy student prawa jest studentem). W odniesieniu do zbiorów A i C odrzucamy pierwsze trzy możliwości. to mogą być one rozłączne. Faktycznie mają one element wspólny – 2. to w każdym z tych przypadków zachodzi inkluzja. Faktycznie mają one elementy wspólne: dziennych studentów prawa. że jeśli będziemy rozpatrywać wszystkich studentów na całym świecie. W przypadku zbiorów A oraz D z powodu braku danych empirycznych trudno dać jednoznaczną odpowiedź. albo też. D ⊆ C Przykład: Określimy stosunki pomiędzy następującymi zbiorami: A – zbiór studentów prawa. a także dzienni studenci innych kierunków. 179 . jeśli znajdzie się choć jedna osoba studiująca oba te kierunki. W przypadku zbiorów C i D zachodzi krzyżowanie – istnieją dzienni studenci matematyki. A zatem zbiory te muszą się krzyżować. D – zbiór studentów matematyki. że zbiory te są rozłączne (jeśli żaden student prawa nie studiuje jednocześnie matematyki). Pamiętamy jednak o właściwej kolejności: to C zawiera się B (każdy student dzienny jest studentem) oraz D zawiera się w B (każdy student matematyki jest studentem) a nie na odwrót. D ⊆ B. Ostateczna odpowiedź. że zbiory te się krzyżują. B # D. A )( D lub A # D. filozofii). B ⊆ C. jeśli natomiast ograniczymy nasze rozważania do jakiegoś wybranego niewielkiego uniwersytetu.drugiego.

jako całość. która występuje niejako obok „zwykłych”. jest jednym z elementów B. Pomiędzy zbiorami może zachodzić jeszcze jeden stosunek. aby każdy kanarek (elementy A) był jednocześnie zbiorem ptaków jakiegoś gatunku (elementy B). Stosunek należenia (jeśli zachodzi). Może się mianowicie zdarzyć tak. bo nie jest tak. b} } Zbiory A i B nie mają wspólnych elementów. Znaczy to. a ten zbiór.5. {a.3. b. że każdy element zbioru A jest również elementem zbioru B. Porównując A oraz D widzimy. jest zależnością. to nic innego. ale też każdy z nich ma też takie elementy. b}. Tak więc zbiory te się krzyżują. b. oznacza. B = { {a. d. D ma jednak również trzeci element będący zbiorem. Przykład: Zobaczmy w jakich stosunkach pozostają do siebie zbiory: A = {a. C = {a. inkluzja (⊆). Jeśli chodzi o zbiory A i E. b} w zbiorze E. e i {a. Jednocześnie jednak zbiór A sam jest jednym z elementów zbioru B. {a. natomiast elementami B są zbiory. Pierwsza zależność. czyli zależności A ⊆ B oraz bycia elementem (należenia). W przypadku przedstawionych wyżej zbiorów A nie zawiera się w B. aby nie mylić zawierania się zbiorów. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. czyli: A ∈ B. a zatem A zawiera się w C. że każdy element A jest elementem D. W przypadku A oraz C sprawa jest oczywista: każdy element A jest elementem C. D = {a. ponieważ elementami A są „zwykłe” obiekty a oraz b. omawianych wyżej relacji między zbiorami. Bardzo istotne jest. d. Tak więc A i B są rozłączne. E = {a.2. którego elementami są zbiory ptaków poszczególnych gatunków. B – zbiór. Aby tak było. Sytuacja taka zachodzi na przykład w stosunku do następujących zbiorów: A – zbiór kanarków. trochę innego typu niż omówione wyżej. e}. b}. oznacza. zawierać się w nim lub krzyżować. że sam zbiór A. że pewien zbiór A należąc do zbioru B (będąc elementem B) może jednocześnie być z nim rozłączny. e} }. jak A. których nie ma w drugim (b w zbiorze A oraz d. zbiór B musi szczególnym rodzajem zbioru – takim. c. Należenie (∈) natomiast. A zatem A zawiera się w D i jednocześnie należy do D. d. że jeden zbiór sam jest elementem innego zbioru. jest elementem zbioru B. to mają one jeden element wspólny (a). 180 . Równocześnie jednak A sam jest jednym z elementów E. którego elementy (przynajmniej niektóre) są zbiorami. b} }. e. {c. czyli A ∈ B. Natomiast A jako całość (czyli zbiór kanarków).

Nie powinno nikomu sprawić trudności zauważenie. B – zbiór studentów. C # E. Zbiór A zatem należy do D. Ostateczne rozwiązanie. a także i tacy. Ostateczne rozwiązanie: A )( B. A # C. Zadanie: Określimy zależności pomiędzy następującymi zbiorami. D – zbiór. A ⊆ C. że krzyżują się również zbiory C i D. natomiast w D elementy. Natomiast w przypadku B i C. którzy zdali logikę na 3 i zbiór studentów. W przypadku C i D mamy do czynienia tylko z rozłącznością. e}. którzy zdali logikę na 4. którzy zdali logikę na 5. ponieważ elementami B są zbiory. d. C # D. którzy zdali logikę na 2. Zbiory A i D nie mogą mieć żadnego wspólnego elementu z tej prostej przyczyny. 181 . że elementami A są „zwykli” studenci. którego nie ma D – zbiór {c. Zbiory te nie mają wspólnych elementów. którego elementami są zbiory studentów. B # D. b}. C – zbiór studentów leniwych. to zatem: A )( B i A ∈ B. będąc jednocześnie leniwymi. A # E i A ∈ E. że nikt nie zdawał logiki dwukrotnie. Jednocześnie w B jest element. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku B i E. B )( C. A i C się krzyżują: na pewno są studenci. że są to zbiory rozłączne. podobnie jak A i C. Zbiory B i C się krzyżują. że nie mogą mieć one żadnego wspólnego elementu. analogicznie jak w A i D. na przykład „za kolegę”). którzy zdali logikę na 3. którzy zdali logikę na taką samą ocenę. którzy są leniwi i nie dostali 5. B # E. zbiór studentów. A ⊆ D i A ∈ D. zachodzi jednak między nimi jeszcze jeden stosunek: zbiór A sam jest jednym z elementów zbioru D. to byłyby to: zbiór studentów. gdyż elementami pierwszego są studenci. którzy zdali logikę na 5. b. A i D mają więc elementy różnych typów. zbiór studentów. którzy otrzymali 5 i są pracowici. A – zbiór studentów. których nie ma w B – a. natomiast elementami D zbiory studentów. którzy zdali logikę na 5. D # E. Tak więc B i C są rozłączne. ale też są tacy. natomiast elementami C „zwykłe” obiekty. Oprócz tego. a drugiego zbiory. Zbiory B i D mają jeden wspólny element: zbiór {a. C i E oraz D i E. Zbiory A i B są rozłączne (oczywiście przy założeniu. Gdybyśmy bowiem wypisali sobie elementy zbioru D. Zbiory B i D się zatem krzyżują. A )( D i A ∈ D.Porównując B oraz C już na pierwszy rzut oka widzimy. Jednocześnie jednak C sam nie jest jednym z elementów D. zachodzą dwa stosunki: rozłączności i należenia.

Iloczyn zbiorów nazywany bywa również ich przekrojem. Różnica zbiorów A i B to zbiór utworzony z elementów. DZIAŁANIA NA ZBIORACH. to właśnie różnica A i B.3. to zbiór powstały ze wszystkich elementów A i B. które są również w B. Iloczyn. B )( D i B ∈ D. Obrazowo tworzenie różnicy zbiorów A i B możemy sobie wyobrazić jako wykreślanie ze zbioru A elementów. które należą do A i jednocześnie nie należą do B. Różnica. Przykładowo różnicą zbioru mężczyzn oraz osób palący jest zbiór niepalących mężczyzn. Suma zbiorów A i B. czyli: – lub /. Suma. iloczynem zbioru kobiet oraz osób palących jest zbiór palących kobiet. ŁYK TEORII. Oznaczamy go symbolem ∩. który reprezentuje ich sumę. 5. Warto zapamiętać. 5. to ich sumą jest zbiór „większy”. Przykładowo sumą zbiorów mężczyzn i zbioru kobiet jest zbiór wszystkich ludzi. C )( D. Jeśli natomiast zbiory są rozłączne. które należą jednocześnie do A i B. Przykładowo. Warto zauważyć. w wyniku których powstają nowe zbiory. że gdy jeden zbiór zawiera się w drugim. to ich iloczynem jest zbiór pusty. Obrazowo tworzenie sumy zbiorów możemy sobie wyobrazić. Na zbiorach można wykonywać różne działania. zbiór utworzony z tych elementów.3. 182 . Iloczyn zbiorów A i B to po prostu część wspólna tych zbiorów. że gdy jeden zbiór zawiera się w drugim. to co pozostanie.B # C. to ich iloczynem jest zbiór „mniejszy”. Sumę zbiorów oznaczamy symbolem ∪. Różnicę oznaczamy symbolem kreski poziomej lub skośnej. jako wsypywanie elementów dodawanych zbiorów do jednego dużego worka.1. Poniżej omówimy najważniejsze z nich.

Ponadto suma dowolnego zbioru oraz jego dopełnienia da nam zawsze uniwersum (A ∪ A’ = U). w której się poruszamy. b) D ∩ B Iloczyn zbiorów to ich część wspólna. B = {2. Dopełnienie oznaczamy symbolem „prim” Warto zapamiętać. Dopełnienie pewnego zbioru A to zbiór tych obiektów. a) B ∪ D Suma dwóch zbiorów powstaje przez połączenie ich elementów w jednym zbiorze. 5}. ∅’ = U. a dopełnieniem zbioru pustego uniwersum: U’ = ∅. A zatem: C – B = {1. które nie należą do rozpatrywanego zbioru. 5}. czyli dziedziny. 3. oraz następujące zbiory: A = {4}. natomiast iloczyn dowolnego zbioru i jego dopełnienia to zawsze zbiór pusty (A ∩ A’ = ∅). D ∩ B = {2}. A zatem: D’= {3. Dotyczy ono bowiem nie dwóch zbiorów. Jeśli jakiś element występuje w obu zbiorach. d) C – B Różnica C i B to zbiór z tych elementów C. Zbiory D i B mają tylko jeden wspólny element – 2. c) D’ Dopełnienie zbioru to zbiór złożony z tych elementów uniwersum. że dopełnieniem uniwersum jest zawsze zbiór pusty. 4}. Dopełnienie. Dopełnienie wykonujemy zawsze w odniesieniu do tak zwanego uniwersum. Obecnie wykonamy kilka przykładowych działań na podanych zbiorach. Dopełnienie. 3. to A pozostaje „nienaruszony”.Warto zapamiętać. 2.3. 3. których nie ma w B. 3}. to działanie trochę inne od dotychczas omawianych. które nie należą do A. a więc B ∪ D = {1. wynikiem takiego działania jest A. 5. 4}. A więc. ale tylko jednego. 2. Przykład: Przyjmiemy uniwersum U = {1. 183 . 4. 4}. 4}.2. C = {1. to dopełnieniem zbioru ludzi palących jest zbiór ludzi niepalących (a nie zbiór wszystkich istot i przedmiotów niepalących). Przykładowo. 2. PRAKTYKA: WYKONYWANIE DZIAŁAŃ NA ZBIORACH. że jeśli od dowolnego zbioru A odejmujemy jakiś zbiór z A rozłączny. to wypisujemy go tylko raz. 2. D = {1. Warunek ten spełniają: 1 i 4 . Na zbiorach tych wykonamy kilka działań. jeśli uniwersum stanowi zbiór ludzi.

3. Tak więc D – (A ∩ C) = {1. C – zbiór kwiatów czerwonych. to co innego niż C – B. 5}. Gdy odejmiemy go od zbioru D. pozbywamy się wszystkich elementów. które znajdziemy również w C. zostanie zbiór złożony z 1 i 5. A zatem: B’ – A = {1. D – zbiór białych róż. Najpierw musimy wykonać B’. Zatem: D – (C ∪ B) = ∅ Przykład: Przyjmując uniwersum U – zbiór wszystkich kwiatów. g) C ∩ D’ Dopełnienie zbioru D. a potem od tego odjąć zbiór A. B – C. Zauważmy. Dopełnienie B to zbiór: {1. Iloczyn A i C to zbiór {4}. które to działanie musimy wykonać najpierw. oraz zbiory: A – zbiór tulipanów. A więc ostatecznie wykonujemy działanie: D – {4}. B – zbiór róż. otrzymamy zbiór pusty. h) D – (A ∩ C) W tym przypadku musimy najpierw wykonać działanie w nawiasie. 2} i) D – (C ∪ B) Suma C i B. wykonamy na tych zbiorach kilka działań. f) B’ – A W powyższym przykładzie mamy dwa działania. to {3. 4}. że postępując w ten sposób. 5}. Czyli: B – C = ∅. 4. Gdy odejmiemy od niego A. 2. 5}. b) B ∪ D 184 . że wynik różnicy (podobnie jak odejmowania liczb) zależy od kolejności zbiorów. Okazuje się. a) B ∩ C Część wspólna zbiorów róż oraz kwiatów czerwonych to niewątpliwie zbiór czerwonych róż.e) B – C Różnicę B i C tworzymy biorąc zbiór B i „wykreślając” z niego te elementy. to zbiór: {1. czyli {4}. a więc: C ∩ D’ = {3}. Z elementów tych jedynie 3 jest elementem C.

otrzymamy zbiór róż i tulipanów w innych niż czerwonym kolorze. Jeśli dodamy do niego zbiór A. Zostaje nam więc zbiór wszystkich kwiatów za wyjątkiem róż i tulipanów. to zbiór złożony z róż i tulipanów. c) A’∩ C Dopełnienie A to zbiór kwiatów nie będących tulipanami. czego w nim nie ma. takie nie-czerwone kwiaty odejmiemy. od zbioru D próbujemy odjąć coś. Iloczyn (czyli część wspólna) zbioru pustego z dowolnym zbiorem. e) B’– A B’ to zbiór wszystkich kwiatów nie będących różami. d) A – C’ Dopełnienie C to zbiór kwiatów we wszystkich innych kolorach. Wynikiem działania jest więc zbiór białych róż. oprócz czerwonego. h) (A ∪ B) – C Suma w nawiasie. a zatem wynikiem całego działania jest ∅. dodajemy zbiór białych róż. Jeśli od takiego zbioru odejmiemy kwiaty czerwone. Jeśli od zbioru tulipanów. otrzymamy zbiór składający się z takich nie-białych róż oraz (wszystkich) tulipanów. Część wspólna tego zbioru ze zbiorem kwiatów czerwonych to. które nie są białe.Do B. pozostaną nam jedynie czerwone tulipany. i) (B – D) ∪ A Wynikiem działania w nawiasie jest zbiór róż. mówiąc najkrócej. to też zbiór pusty. a więc zbiór w nim już zawarty. f) D – B’ Od zbioru białych róż odejmujemy zbiór kwiatów nie będących różami. W takim przypadku wynikiem działania jest B – zbiór róż. Od takiego zbioru odejmujemy jeszcze zbiór tulipanów. Obrazowo rzecz ujmując. Otrzymujemy więc zbiór składający się ze wszystkich róż (bez względu na kolor) oraz pozostałych kwiatów będących jednak tylko czerwonymi. czyli zbioru róż. g) B ∪ C Do zbioru róż dodajemy wszelkie czerwone kwiaty. W takim przypadku D pozostaje „nienaruszony”. j) (D – B) ∩ C’ Gdy od zbioru białych róż odejmiemy róże. pozostanie nam zbiór pusty. czerwone nie-tulipany. k) D ∪ D’ 185 .

to x należy do B). że jeśli dowolny obiekt jest elementem A. Symbolicznie: 3) x ∈ (A ∩ B) ≡ (x ∈ A ∧ x ∈ B) 186 . Obecnie natomiast omówimy wyrażenia mające postać równości bądź inkluzji zbiorów. co oznacza fakt. Trzeci z przestawionych wzorów ma postać implikacji. że dowolny x należy do A. zajmiemy się w kolejnym paragrafie. że pewien obiekt x jest elementem iloczynu (czyli części wspólnej) zbiorów A i B oznacza. W miarę dobra znajomość KRZ jest więc konieczna do dalszych rozważań. występują również pojęcia iloczynu. mówi on. Fakt. w tym wypadku. to. Ponieważ wyrażenia. że jeden zbiór zawiera się w drugim. że należy on zarówno do A jak i do B. jeśli zachodzi inna. Badając teorię zbiorów odnaleźć możemy wyrażenia będące zawsze prawdziwymi. założeniowymi prawami. Pierwsze dwa z powyższych wzorów mają postać równości oraz inkluzji pewnych zbiorów. praw rachunku zbiorów posłużyć się możemy metodą wykorzystującą klasyczny rachunek zdań i pojęcie tautologii. a więc. że pewna zależność zachodzi. sumy lub różnicy dwóch zbiorów. że dwa zbiory są równe. Innymi słowy. przedstawić możemy przy pomocy stwierdzenia. Tego typu. które będziemy badali. mają postać równości bądź zawierania się zbiorów. PRAWA RACHUNKU ZBIORÓW TYPU BEZZAŁOŻENIOWEGO. rozpoczniemy od uświadomienia sobie. Suma jakiegokolwiek zbioru i jego dopełnienia to zawsze całe uniwersum. Takie zawsze prawdziwe wyrażenia nazywamy prawami rachunku zbiorów. czy też dopełnienia jakiegoś zbioru. jeśli x należy do A. co dokładnie oznaczają te dwie zależności. Do wykrywania omawianych.4. że jakiś obiekt należy do iloczynu. że należy on do B. to jest on również elementem B. To. do jakich zbiorów się one odnoszą. Można zapisać to wzorem: 1) A ⊆ B ≡ ∀x (x ∈ A → x ∈ B) To. oznacza. (A ∩ B) ⊆ A czy też (A ⊆ B ∧ B ⊆ C) → A ⊆ C. bezzałożeniowych. a jeśli jest elementem B.1.Do białych róż musimy dodać pozostałe kwiaty. Dlatego też powinniśmy zdań sobie sprawę. to jest też elementem B. 5. że jeśli jakiś obiekt jest elementem zbioru A.4. sumy. Przykładem takich wyrażeń mogą być wzory: (A ∪ B) = (B ∪ A). ŁYK TEORII. niezależnie od tego. to również jest on elementem B (dla dowolnego obiektu x. zbiór wszystkich kwiatów. Formalnie: 2) A = B ≡ ∀x (x ∈ A ≡ x ∈ B) W naszych prawach. jest równoważne temu. różnicy i dopełnienia zbiorów. 5. które będziemy badali. stwierdzają one bezwarunkowe zachodzenie pewnego związku.

Jeśli otrzymana formuła okaże się tautologią. Wykrycie. czy jakieś wyrażenie jest prawem rachunku zbiorów. A zatem możemy zapisać: x ∈ (A – B) → x ∈ (A ∪ B) 187 . to w tym również dla naszego konkretnego obiektu x. że implikacja powinna zachodzić dla każdego obiektu x. że nie jest prawdą. iż ów x należy do A: 6) x ∈ A’ ≡ ~ (x ∈ A) Znajomość powyższych wzorów 1) – 6) będzie konieczna. rozpoczniemy od zastosowania wzoru 1). czy dane wyrażenie.4. zamiast których pojawią się symbole rachunku zdań (implikacja. będzie polegało na przekształceniu formuły rachunku zbiorów na formułę rachunku zdań. 5. Przekształcanie formuły rachunku zbiorów na rachunek zdań polegać będzie na systematycznym stosowaniu poznanych wyżej wzorów. równość. Przykład: Sprawdzimy. W pierwszym ruchu będziemy zawsze stosowali wzór 1) lub 2).Fakt. Skoro bowiem implikacja ma być prawdziwa dla każdego (dowolnego) x. a następnie sprawdzeniu. jeśli formuła nie będzie tautologią. Przekształcenia takie będziemy wykonywali krok po kroku. w którym nie będzie symboli oznaczających inkluzję. dzięki któremu otrzymamy: ∀x [x ∈ (A – B) → x ∈ (A ∪ B)] Kwantyfikator na początku formuły. to znak. Formalnie: 4) x ∈ (A ∪ B) ≡ (x ∈ A ∨ x ∈ B) To. PRAKTYKA: WYKRYWANIE PRAW RACHUNKU ZBIORÓW PRZY POMOCY RACHUNKU ZDAŃ. czy prawem rachunku zbiorów jest wyrażenie: (A – B) ⊆ (A ∪ B) Ponieważ całe wyrażenie ma postać inkluzji. jest ogólnie obowiązującym prawem. że jakiś obiekt x należy do sumy zbiorów A i B. Symbolicznie: 5) x ∈ (A – B) ≡ (x ∈ A ∧ ~ (x ∈ B)) Należenie jakiegokolwiek obiektu x do dopełnienia pewnego zbioru A oznacza po prostu. czy otrzymany schemat jest tautologią. oznacza. alternatywa. sumę. który sobie wybraliśmy. że należy do B. że badane wyrażenie nie jest takim prawem. w zależności od potrzeb. Następnie. że należy on do zbioru A i jednocześnie nie jest prawdą.2. będziemy korzystali ze wzorów 3) – 6). aż otrzymamy wyrażenie. że pewien x należy do różnicy zbiorów A i B oznacza. informujący nas. że należy on do A lub też należy do B. aby móc sprawdzić. koniunkcja. iloczyn. mające postać równości bądź inkluzji zbiorów. różnicę i dopełnienie zbiorów. będzie to oznaczało. negacja). aby zamienić inkluzję bądź równość zbiorów na implikację lub równoważność. równoważność. możemy w następnych krokach pomijać. że wyjściowy wzór jest prawem rachunku zbiorów.

Uczynienie tego skróconą metodą zero-jedynkową nie powinno sprawić nikomu najmniejszych trudności. że nasz x należy do pewnej całości umieszczonej w nawiasie. zajmujemy się zawsze najpierw działaniem w danym 188 . nie naruszając go jednak. W odniesieniu do następnika powinniśmy natomiast skorzystać ze wzoru 4). że x „wchodzi w głąb” nawiasu. musimy tam zatem zastosować wzór 5). W każdym nawiasie mamy jednak dwa różne działania: iloczyn i dopełnienie w pierwszym oraz sumę i dopełnienie w drugim. Po przekształceniu symboli związanych ze zbiorami (poza ∈) na symbole rachunku zdań możemy naszą formułę zmienić całkowicie na schemat KRZ. Na tej podstawie możemy stwierdzić. a zatem jest ona tautologią. że formuła KRZ nie może być fałszywa. aby nie zmienić struktury nawiasów.Teraz możemy przystąpić do kolejnych przekształceń. Otrzymamy wtedy: (x ∈ A ∧ ~ (x ∈ B)) → (x ∈ A ∨ x ∈ B) Uwaga na błędy! Dokonując przekształceń należy bardzo uważać. czy prawem rachunku zbiorów jest wyrażenie: (A’ ∩ B’) = (A ∪ B)’ W pierwszym kroku musimy zastosować wzór 2) i pozbyć się znaku równości: ∀x [x ∈ (A’ ∩ B’) ≡ x ∈ (A ∪ B)’] Po opuszczeniu kwantyfikatora otrzymujemy: x ∈ (A’ ∩ B’) ≡ x ∈ (A ∪ B)’ Teraz możemy przystąpić do dalszych przekształceń. że badane przez nas wyrażenie jest prawem rachunku zbiorów. podstawiając na przykład za wyrażenie x ∈ A zmienną p. czy otrzymana formuła jest tautologią. Jeżeli wzór mówi. Przykład: Sprawdzimy. że nasz obiekt x należy do różnicy zbiorów A i B. Poprzednik implikacji stwierdza. Otrzymamy wtedy: (p ∧ ~ q) → (p ∨ q) Teraz pozostaje nam sprawdzenie. (p ∧ ~ q) → (p ∨ q) 1 110 0 100 Otrzymana sprzeczność (która mogła komuś również wyjść w poprzedniku implikacji) wskazuje. natomiast za x ∈ B zmienną q. Dokonując przekształceń. Można obrazowo powiedzieć. to po wykonaniu przekształcenia nawias ten musi pozostać.

Otrzymujemy: (x ∈ A’ ∧ x ∈ B’) ≡ ( ~ (x ∈ (A ∪ B)) Uwaga na błędy! W omawianym przykładzie szczególnie istotne jest właściwe umieszczenie nawiasów z prawej strony równoważności. Dokonując przekształceń pamiętamy o zachowaniu struktury nawiasów. Dlatego też w pierwszej kolejności zastosujemy tam wzór 6). Nie wolno jej pod żadnym pozorem „wciskać” do środka nawiasu lub robić z niej dwóch negacji. natomiast z prawej wzór 4).momencie głównym. czyli: ~ x ∈ (A ∪ B) Teraz możemy dokonać dalszych przekształceń. Doświadczenie wskazuje. Otrzymamy wzór: (~ p ∧ ~ q) ≡ ~ (p ∨ q) Łatwo sprawdzić. skoro x należy do dopełnienia sumy A i B. to znaczy. bez nawiasu. Musimy tam dodać jeden (wynikający ze wzoru 6)) nawias. dlatego warto dobrze sobie zapamiętać powyższą uwagę. Błędne byłoby dodanie samej negacji. nasz x należy tam do iloczynu A’ oraz B’. że takie błędy są bardzo często popełniane przez studentów. Błędne byłyby następujące przekształcenia prawej strony naszej formuły: (~ x ∈ A ∨ x ∈ B) lub ( ~ x ∈ A ∨ ~ x ∈ B). Otrzymamy wtedy: (~ (x ∈ A) ∧ ~ (x ∈ B)) ≡ ( ~ (x ∈ A ∨ x ∈ B)) Uwaga na błędy! Jeśli w pewnym miejscu mamy znak negacji przed nawiasem (tak jak w prawej części naszej równoważności) to negację taką zostawiamy w tym miejscu. że należy on do tej sumy. który wskazuje że całe wyrażenie: x ∈ (A ∪ B) jest nieprawdziwe. że w przypadku równoważności musimy rozpatrzyć dwie możliwości): 189 . W związku z tym najpierw zastosujemy tam wzór 3). Natomiast w drugim członie równoważności głównym działaniem jest dopełnienie. W pierwszym członie równoważności działaniem takim jest iloczyn. że powyższa formuła jest tautologią (pamiętamy. „najszerszym” w danej formule. Z lewej strony musimy zastosować (dwukrotnie) wzór 6). iż nie jest prawdą. x należy do dopełnienia sumy A oraz B. W tym momencie możemy ostatecznie przekształcić naszą formułę na wyrażenie rachunku zdań podstawiając p za x ∈ A oraz q za x ∈ B.

190 . a w następniku. W następniku główne działanie. dwukrotnie. a więc nie jest ona tautologią: [(p ∧ q) ∧ ~ r] → [(p ∧ ~ q) ∧ (q ∧ ~ r)] 11 1 110 0 1 001 0 1 1 10 Skoro otrzymana formuła nie jest tautologią. badane wyrażenie jest prawem rachunku zbiorów. dlatego najpierw musimy zastosować tam wzór 5). więc wykorzystujemy wzór 3). to badane wyrażenie nie jest prawem rachunku zbiorów. czy prawem rachunku zbiorów jest wyrażenie: [(A ∩ B) – C] ⊆ [(A – B ) ∩ (B – C)] Po zastosowaniu wzoru 1) i opuszczeniu kwantyfikatora otrzymujemy: x ∈ [(A ∩ B) – C] → x ∈ [(A – B ) ∩ (B – C)] W poprzedniku implikacji głównym działaniem jest odejmowanie. Otrzymujemy: [x ∈ (A ∩ B) ∧ ~ (x ∈ C)] → [x ∈ (A – B ) ∧ x ∈ (B – C)] Teraz w poprzedniku implikacji musimy jeszcze skorzystać ze wzoru 3). q za x ∈ B oraz r za x ∈ C otrzymamy: [(p ∧ q) ∧ ~ r] → [(p ∧ ~ q) ∧ (q ∧ ~ r)] Po sprawdzeniu formuły skróconą metodą zero-jedynkową okazuje się. ze wzoru 5): [(x ∈ A ∧ x ∈ B) ∧ ~ (x ∈ C)] → [(x ∈ A ∧ ~ (x ∈ B )) ∧ (x ∈ B ∧ ~ (x ∈ C))] Po podstawieniu zmiennej p za x ∈ A. to iloczyn. że może ona stać się schematem zdania fałszywego.10 110 0 0 010 (~ p ∧ ~ q) ≡ ~ (p ∨ q) 10 0 10 0 1 000 Ponieważ otrzymana formuła jest tautologią. Przykład: Sprawdzimy.

5.5. Wypełniając diagramy musimy pamiętać. znanymi już z rozdziału o sylogizmach. niektóre wiadomości odnośnie diagramów Venna będą się musiały powtarzać. że na pewno coś jest lub na pewno nic nie ma. zostawiamy go pustym. a następnie rozszerzymy nasze rozważania na diagramy składające się z trzech kół. Jeśli w stosunku do jakiegoś obszaru nie mamy żadnych informacji. że jeśli mają miejsce pewne zależności. ŁYK TEORII. że. Przedstawiona w poprzednim paragrafie metoda nie nadaje się do sprawdzania wszystkich praw rachunku zbiorów. w które to koła wpisujemy znak „+”. że nic tam nie ma. Ponieważ jednak zapewne nie wszyscy czytelnicy obecnego rozdziału przerabiali wcześniej teorię sylogizmów. gdy mamy pewność. że w danym obszarze na pewno znajduje się jakiś element lub „–”. diagramami Venna. czy A lub B nie są przypadkiem zbiorami pustymi.1. to to. to nie ma nic w ich części wspólnej. stwierdzających. Poniżej przedstawimy sposoby zaznaczania na diagramach przykładowych zależności mogących występować w prawach rachunku zbiorów. Najpierw będziemy nanosić je na diagramy reprezentujące dwa zbiory. Diagramy Venna przybierają kształt kół symbolizujących zbiory. A )( B Aby zaznaczyć. gdzie wiemy. że zbiory A i B są rozłączne wpisujemy znak „–” w obszar reprezentujący część wspólną tych zbiorów. 191 . bo nie mamy pewności. które przy okazji przerabiania sylogistyki opanowały posługiwanie się diagramami.5 ZAŁOŻENIOWE PRAWA RACHUNKU ZBIORÓW.5. skoro A i B mają być rozłączne. W części „boczne” nie wolno nam jednak wpisać „+”. gdy wiemy. to występuje również inna zależność. że wpisujemy znaki „+” lub „–” jedynie tam. Jedyne. a wiele zawartych tu informacji i szczegółowych komentarzy wyda im się zbędnymi. będziemy posługiwać się. Osoby. W przypadku praw mających postać implikacji. co wiemy na pewno. nie powinny mieć żadnych trudności ze zrozumieniem dalszego ciągu tego rozdziału.

A B – A )( B ~ (A )( B) lub A ∩ B ≠ ∅ Fakt. wpisując „–” w obszar A znajdujący się poza B. A B + ~ (A )( B) A∩ B≠∅ A–B≠∅ Fakt. oznaczamy wpisując znak „+” w część wspólną tych zbiorów. to żadna część A nie może „wystawać” poza B. A B A⊆B – A ⊆ B’ 192 . że A jest zbiorem pustym. ujmując rzecz inaczej. zaznaczamy wpisując „+” w część diagramu reprezentującą zbiór A – B. W część wspólną. ich iloczyn nie jest zbiorem pustym. gdyż nie można wykluczyć. Jedyne. to fakt. nie możemy wpisać „+”. Skoro bowiem A ma się zawierać w B. A B A–B≠∅ + A⊆B Fakt. co wiemy na pewno. że nic nie ma w części A leżącej poza B. że różnica zbiorów A i B nie jest zbiorem pustym. wbrew pozorom. że zbiór A zawiera się w B zaznaczamy. że zbiory A i B nie są rozłączne lub. a więc obszar A leżący poza B.

193 . A B + + + A#B Teraz kilka przykładowych zależności między zbiorami przedstawimy na diagramach reprezentujących trzy zbiory. Pusta musi być zatem część A leżąca poza B. Obszar ten składa się teraz jednak z dwóch kawałków.Jeśli zbiór A zawiera się w dopełnieniu B. że zbiory się krzyżują. oznacza. że cały A znajduje się poza B. że nie można wykluczyć. to znaczy to. a także na pewno jest coś w części A leżącej poza B oraz części B leżącej poza A. musimy postawić „–” w każdej jego części. iż rozpatrywany zbiór jest pusty. A B A ⊆ B’ – Uwaga na błędy! Najczęściej popełnianie błędy przy wypełnianiu diagramów Venna polegają na wpisywaniu znaków „+” tam. A⊆B Jeśli zbiór A zawiera się w B. Oznacza to nic innego. że na pewno coś znajduje się w ich części wspólnej. jak rozłączność tych zbiorów. oznacza to. że A „nie wystaje” poza B. że żadna część A nie może znajdować się w B. Stosunki te oddajmy jedynie przy pomocy minusów. a więc. gdzie nie możemy ich wpisać z uwagi na to. Ponieważ ma on być cały pusty. A#B To. że zaznaczając inkluzję oraz rozłączność zbiorów nigdy nie wpisujemy żadnych plusów. Dobrze zatem zapamiętać.

Ponieważ obszar ten składa się z dwóch części. że w obie te części musimy wpisać znak „+”. że iloczyn A’ oraz B nie będzie pusty. który znajduje się poza A – prawy półksiężyc zbioru B. ktoś mógłby pomyśleć. gdzie znak plusa postawić. że jeden z nich jest pusty. W związku z powyższym.A – – B A⊆ B C A’ ∩ B ≠ ∅ Część wspólna dopełnienia zbioru A oraz zbioru B. coś się znajduje. że dysponując innymi informacjami. bez żadnego znaku zapytania. będziemy wiedzieli. nie mamy pewności. Tak jednak nie jest. pytajniki muszą pozostać. 194 . jednak całkiem możliwe jest również. Pytajniki te będą oznaczać. iż wiemy. że część ta nie jest pusta. A B +? A’ ∩ B ≠ ∅ +? C Uwaga na marginesie. Już jeden „+” w którymkolwiek. to ten obszar B. często będzie się zdarzać. Musimy przedstawić fakt. dolnym lub górnym kawałku rozważanego półksiężyca. gdy będziemy wykorzystywali diagramy do rozwiązywania zadań. Niepewność tę wyrazimy dodając znak zapytania przy każdym z plusów. sprawi. Wtedy drugi plus będziemy wpisywali „na pewno”. który z „wątpliwych” plusów na pewno nie może wystąpić w danym miejscu. że w którymś z rozważanych obszarów (a być może i w obydwu). W praktyce. Dopóki jednak nie możemy żadnego z plusów wykluczyć.

Jeśli natomiast wiemy tylko. a człowiek. oznacza. A ∪ B ⊆ C’ To. Sytuację tę można przedstawić bardziej obrazowo. Jakiś element znajdować się może w dowolnej z nich. w której z tych części postawić plus. jest w pokoju. kuchnia. to oczywiście pusta musi być każda z tych części. Musimy więc wpisać minusy we wszystkich częściach zbiorów A oraz B leżących jednocześnie w C. że w mieszkaniu składającym się z kilku pomieszczeń nie ma nikogo. to informacja ta nie daje nam pewności. A B – – – A ∪ B ⊆ C’ C A∩B⊆C To. łazienka itd. Jeśli wiemy. że suma zbiorów A i B zawiera się w dopełnieniu C. oznacza. Wynika to z tego. że żadna część tego iloczynu (czyli części wspólnej A i B nie może znajdować się poza C. że na pewno pusty jest pokój. w którym pomieszczeniu osoba ta się znajduje. iż suma A i B znajduje się poza C. to wcale nie daje nam to pewności. że iloczyn A i B zawiera się w C.DO ZAPAMIĘTANIA: Minusy są zawsze „pewne”. o którym mowa. A – A∩ B⊆ C B C 195 . że jeśli pusty jest jakiś obszar składający się z kilku części. Być może pusta jest kuchnia i łazienka. że w jakimś obszarze składającym się z kilku części coś się znajduje. że w mieszkaniu tym ktoś jest. W praktyce daje to tylko jeden minus w „górnej” części iloczynu A i B. Jeśli natomiast dowiadujemy się. ale może też być zupełnie inaczej. to wiemy. w każdą z nich możemy zatem wpisać minus. a zatem żadna część tej sumy nie może znajdować się w C.

Cała procedura w skrócie: – wpisujemy do diagramu wszystkie informacje z poprzednika implikacji. fałszywa jest tylko w jednym przypadku – gdy jej poprzednik jest prawdziwy a następnik fałszywy. że zbiór A zawiera się w B (czyli A nie może „wystawać” poza B): 196 . Ponieważ implikacja. – jeśli rysunek gwarantuje nam prawdziwość następnika. że będziemy wpisywali do diagramu to. Najpierw zaznaczymy to. jeśli nie mamy takiej gwarancji (diagram da się wypełnić tak. – nie wpisujemy informacji z następnika implikacji. PRAKTYKA: SPRAWDZANIE PRAW TEORII ZBIORÓW PRZY POMOCY DIAGRAMÓW VENNA. będą miały formę implikacji. będzie stanowiło to dowód. wyrażenie nie jest prawem. 5. będzie polegało na pokazaniu.2. że badane wyrażenie jest prawem rachunku zbiorów. oznacza to. z jakimi się nigdy nie zetknął. czy gwarantuje nam to prawdziwość następnika. a więc nie opisuje ona ogólnie obowiązującego prawa. czy stanowią one prawa rachunku zbiorów. W praktyce będzie to wyglądało tak. a następnie sprawdzali. które będziemy obecnie badali pod kątem tego.Zobrazowane wyżej zależności pomiędzy zbiorami nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych przypadków. W poprzedniku naszej implikacji mamy dwie zależności. co mówi poprzednik implikacji. Wykazanie. że implikacja może być fałszywa. jakie mogą pojawić się w zadaniach. czy prawem rachunku zbiorów jest wyrażenie: (A ⊆ B ∧ B ⊆ C) → A ⊆ C. polegać może na wykazaniu niemożliwości zajścia takiej sytuacji. czy wykonany według poprzednika rysunek daje nam gwarancję ich prawdziwości. że jest ona zawsze prawdziwa. to udowodnienie. przedstawia ona prawo rachunku zbiorów. aby następnik był fałszywy). że nie jest możliwa sytuacja. Jednakże powinny one pozwolić na zrozumienie istoty posługiwania się diagramami i umożliwić każdemu samodzielne zaznaczenie nawet takich stosunków pomiędzy zbiorami. zgodnie z tabelkami zero-jedynkowymi. Wyrażenia. Jeśli bowiem wypełnienie diagramu według poprzednika implikacji zagwarantuje nam prawdziwość jej następnika. a zatem implikacja jest zawsze prawdziwa. że jest ona zawsze prawdziwa. Jeśli natomiast na diagramie będzie się dało przedstawić fałszywość następnika. aby poprzednik był prawdziwy i następnik fałszywy. będzie to świadczyć. Przykład: Sprawdzimy. a jedynie sprawdzamy. że implikacja taka stanowi ogólne prawo.5.

są to dwa minusy w „górnej” części zbioru A. oznacza to. Po zaznaczeniu na diagramie informacji z obu członów poprzednika otrzymujemy rysunek: 197 . że wyrażenie to jest prawem rachunku zbiorów. że zbiór A zawiera się w C. czy gwarantuje nam to prawdziwość następnika. Skoro w badanym wyrażeniu. gdyż w odpowiednim obszarze mamy minusy świadczące. nie jest możliwe aby poprzednik był prawdziwy. Widzimy. a następnik fałszywy (mówiąc inaczej. że faktycznie następnik musi być prawdziwy. że B zawiera się w C: A – – – B – C Po zaznaczeniu na diagramie wszystkich informacji zawartych w poprzedniku musimy sprawdzić. Mamy pewność. że A nie może „wystawać” poza C. czy prawem rachunku zbiorów jest wyrażenie: ( A )( B ∧ B )( C ) → A )( C. Przykład: Sprawdzimy. prawdziwość poprzednika gwarantuje prawdziwość następnika).A – – B C Teraz dopiszemy jeszcze. mającym postać implikacji.

B i C. musielibyśmy mieć minusy w całym obszarze wspólnym tych zbiorów. aby coś tam mogło się znajdować. że następnik jest prawdziwy. Tymczasem w jednej części tego obszaru nie ma żadnego znaku. że badana implikacja nie jest zawsze prawdziwa. Powyższy rysunek stanowi graficzny kontrprzykład. że zbiory A i C są rozłączne. pokazujący. Prawdą jest. Mogą być to przykładowo takie zbiory: A – zbiór drzew liściastych. C – zbiór dębów. natomiast A i C wcale rozłączne nie są. Możemy również podać kontrprzykład „materialny” to znaczy wymyślić takie zbiory A. że A )( B oraz B )( C. Oznacza to. aby pokazać. Aby mieć pewność. że nic nie stoi na przeszkodzie.A – – – B C Rysunek ten nie daje nam jednak gwarancji. B – zbiór drzew iglastych. 198 . A – – + – B C Badane wyrażenie nie jest zatem prawem rachunku zbiorów. że badane wyrażenie może być fałszywe. że da się zaznaczyć na diagramie prawdziwość poprzednika implikacji i jednocześnie fałszywość jej następnika. Poniższy rysunek pokazuje wyraźnie.

Skoro bowiem dotąd wiedzieliśmy. która znajduje się poza zbiorem C. UTRUDNIENIA I PUŁAPKI. Widzimy. że pierwszy jest pusty. że w jednej z tych części znajduje się znak „+?”. czyli ta część zbioru A. Poniżej omówimy kilka przykładów nieco bardziej skomplikowanych. to wynika stąd. a teraz otrzymujemy informacje.5. że drugi z plusów staje się „pewny” i widniejący przy nim pytajnik powinniśmy zlikwidować. Dlatego też możemy wpisać tu jedynie plusy ze znakiem zapytania. ale nie jest to konieczne. że pusty musi obszar wspólny A oraz C’. że coś się musi znajdować w części wspólnej (iloczynie) zbiorów B i A. Czy tam ma być plus czy minus? Przykład: Sprawdzimy.3. Na naszym rysunku są to dwa „górne” kawałki zbioru A. a teraz dowiedzieliśmy. w którym z nich jakiś element się znajduje. że coś w tym obszarze może się znajdować. Oczywiście nie zawsze badane wyrażenia są tak łatwe do zaznaczenia na diagramie jak w dwóch rozważanych dotąd zadaniach. Ponieważ obszar ten składa się z dwóch kawałków. diagram będzie się przedstawiał następująco: 199 . lecz nie mieliśmy pewności w którym. czy jest prawem rachunku zbiorów wyrażenie: (B ∩ A ≠ ∅ ∧ A ∩ C’ = ∅) → B ∩ C ≠ ∅ Pierwszy człon poprzednika implikacji informuje nas. A +? +? B C Drugi człon poprzednika implikacji informuje nas. Ponieważ jednak znak zapytania świadczy. być może w obydwu. to w takim razie na pewno zapełniony musi być obszar drugi. A zatem. Jeśli jednak jeden ze znaków „+?” zamienimy na minus. że na pewno nic tam nie ma. to wynikający stąd minus jest „silniejszy” od plusa ze znakiem zapytania i dlatego właśnie „– ” powinien się tam ostatecznie znaleźć. ale może tylko w jednym z nich. ze w jednym z dwóch obszarów coś jest. nie wiemy dokładnie. po wpisaniu całego poprzednika implikacji.5.

że cały B znajduje się poza C. jednak jest on z 200 . oznacza. to coś musi znajdować się w obszarze zbioru A leżącym poza C. czy powyższy rysunek gwarantuje nam. czy tak wykonany rysunek daje nam gwarancję prawdziwości następnika implikacji. Część wspólna dopełnienia C oraz B to obszar zbioru B leżący poza C. Wypełniony według poprzednika implikacji diagram wygląda zatem następująco: A +? +? – – B C Musimy teraz sprawdzić.A – – + B C Teraz musimy sprawdzić. czyli żadna część B nie może znajdować się w C. W jednym kawałku części wspólnej zbiorów B i C mamy plus. Cały czas mamy jednak do wyboru dwie części tego obszaru i nie wiemy do końca. Badane wyrażenie jest zatem prawem rachunku zbiorów. że obszar ten z pewnością nie jest pusty. czyli „górny” półksiężyc zbioru B. Jeśli A – C ma być niepuste. w którą z nich wpisać „+” . a więc czy na pewno B ∩ C ≠ ∅. czy jest prawem rachunku zbiorów wyrażenie: (B ⊆ C’ ∧ A – C ≠ ∅) → C’ ∩ B ≠ ∅ Fakt. który daje nam gwarancję. W całej części wspólnej B i C musimy zatem wpisać minusy. że zbiór B zawiera się w dopełnieniu C. Plus ze znakiem zapytania nie daje pewności! Przykład: Sprawdzimy. W jednej części tego obszaru znajduje się wprawdzie plus. zbiory te są prostu rozłączne. że C’ ∩ B ≠ ∅.

W jednym fragmencie wymienionego obszaru minus już się znajduje. że pomimo prawdziwości poprzednika. iż nie mamy gwarancji. zatem dodajemy jeszcze dwa: B 201 . We wszystkich fragmentach zbiorów A i C leżących poza B musimy więc wpisać minusy. że suma zbiorów A i C zawiera się w B oznacza. Nie mamy zatem pewności. W związku z tym w częściach wspólnych A i C oraz A i B musimy wpisać minusy. A – – – C Z kolei to. Rysunek pokazujący. że żadna część zbioru A nie może znajdować się w zbiorze B lub C. następnik implikacji może być fałszywy. Fakt. że A zawiera się w dopełnieniu sumy B i C znaczy. że jest on tam na pewno.pytajnikiem. że następnik badanej implikacji jest prawdziwy. że żadna część A oraz żadna część C nie może znajdować się poza zbiorem B. co oznacza. a więc nie jest ona prawem rachunku zbiorów. czy jest prawem rachunku zbiorów wyrażenie: [A ∪ C ⊆ B ∧ A ⊆ (B ∪ C)’] → B – C = ∅ W powyższym przykładzie pewne trudności sprawić może właściwe zaznaczenie na diagramie informacji z poprzednika implikacji. Przykład: Sprawdzimy. wygląda następująco: A + – – – B – C Zależności trudniejsze do zaznaczenia na diagramie.

badane wyrażenie nie jest prawem rachunku zbiorów. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie. czy jest prawem rachunku zbiorów wyrażenie: (A ∪ B ≠ ∅ ∧ B ∪ C ≠ ∅) → A ∪ C ≠ ∅ Fakt. nie oznacza jednak. Przykład: Sprawdzimy. jak widać na powyższym rysunku. mielibyśmy jedynie wtedy. a jedynie. aby w wolne miejsce wpisać plus: A – – – – – C Ponieważ. W jednej części tego obszaru mamy znak „–”. oznacza. Pewność. że coś musi znajdować się w którejkolwiek części obszaru składającego się aż z sześciu części: 202 . a następnik fałszywy. gdyby umieszczony był w nim minus. aby poprzednik implikacji był prawdziwy. że obszar jest pusty. że nie mamy na temat tej części żadnych informacji.A – – – – – C B Teraz musimy sprawdzić. w drugiej natomiast nie ma nic. że nie jest pusta suma zbiorów A i B. To. B + Czasem trzeba zacząć od końca. da się wypełnić diagram w ten sposób. że nie mamy tam wpisanego żadnego symbolu. że obszar zbioru B leżący poza C (czyli B – C) jest pusty. ze nic tam nie ma. czy mamy pewność.

W takiej sytuacji możemy spróbować rozwiązać zadanie niejako od drugiej strony. że niepusta jest również suma B i C otrzymamy rysunek: A +? +? +? +? C Pozostaje nam teraz odpowiedzieć na pytanie. zaczynając od budowy kontrprzykładu. Fałszywość następnika naszego wyrażenia oznacza. ale wszystkie z pytajnikiem. że coś znajduje się w którejkolwiek części sumy zbiorów A oraz C. a potem sprawdzimy. Udzielnie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie przy pomocy powyższego rysunku może wydawać się trudne – w wymienionej części znajduje się wprawdzie sześć plusów. czy mamy pewność. że pusta jest suma zbiorów A i C. czyli: A – – – – – – C B +? B +? +? 203 .A +? +? +? +? B +? +? C Gdy dodamy to tego informację. na którym następnik implikacji byłby fałszywy. Zobaczmy. czy da się stworzyć rysunek. czy poprzednik może być wtedy równocześnie prawdziwy.

Krzyżowanie zbiorów – zbiory A i B się krzyżują (A # B).Czy możemy teraz sprawić. Badane wyrażenie nie jest więc prawem rachunku zbiorów. które nie należą do drugiego. gdy nie mając ani jednego wspólnego elementu. gdy wpiszemy znak „+” w jedyne wolne pole: A – – – – – – C Powyższy rysunek pokazuje. gdy mają one wspólne elementy. Iloczyn zbiorów – iloczyn (przekrój) zbiorów A i B (A ∩ B) to zbiór zawierający elementy należące zarówno do A jak i do B. Rozłączność zbiorów – zbiory A i B są rozłączne (A )( B). które nie należą do A. jak i fałszywość jej następnika (pusta jest suma A i C). że można zaznaczyć na diagramie jednocześnie prawdziwość poprzednika implikacji (coś znajduje się zarówno w sumie zbiorów A i B jak i w sumie B i C). B + SŁOWNICZEK: Dopełnienie zbioru – dopełnienie zbioru A to zbiór zawierający te elementy uniwersum. gdy każdy element A jest elementem B. Inkluzja (zawieranie się zbiorów) – zbiór A zawiera się w zbiorze B (A ⊆ B). Identyczność zbiorów – zbiory A i B są identyczne (A = B). aby prawdziwe były oba człony poprzednika implikacji? Stanie się tak. ale równocześnie do każdego z nich należą takie elementy. gdy mają dokładnie te same elementy. 204 .

Zbiór pusty – zbiór nie zawierający żadnego elementu. Zbiór pusty oznaczamy symbolem ∅. Suma zbiorów – suma zbiorów A i B (A ∪ B) to zbiór powstały z połączenia elementów A i B. które nie należą do B. 205 .Różnica zbiorów – różnica zbiorów A i B to zbiór zawierający te elementy A.

Wynika to z faktu.1. inne przykłady to bycie żoną – osoba x jest żoną osoby y. 206 . będziemy mieli na myśli zawsze relację dwuczłonową. bycie kobietą itp. bycie w wieku 25 lat. 6. iż związane z relacjami zadania polegają zwykle na wykrywaniu pewnych własności podanych relacji. Mówiąc „relacja” mamy zwykle na myśli tak zwaną relację dwuczłonową. WSTĘP. Relacjami innymi niż dwuczłonowe nie będziemy się jednak zajmować. lubienie – osoba x lubi osobą y itp. Dla porządku dodajmy. mówiąc relacja – bez dodania do niej żadnego przymiotnika. Obecny rozdział poświęcony będzie relacjom. Relacje jednoczłonowe (odnoszące się do jednego obiektu) nazywamy własnościami – tego typu relacje. czyli związek łączący dwa obiekty. zadania będą stanowiły niewielki procent całości. Obecnie zostaną one omówione o wiele dokładniej. CO TO JEST RELACJA. Relacja to pewien związek łączący obiekty. Taką relacją jest na przykład bycie starszym – pewna osoba x jest starsza od innej osoby y. trzeba przede wszystkim posiadać teoretyczną wiedzę o tych własnościach. że relacje mogą mieć dowolną ilość członów. Z relacjami zetknęliśmy się już w części poświęconej rachunkowi predykatów. Gdy wiedza ta zostanie zdobyta.1. rozwiązanie takiego zadania jest zwykle niemal oczywiste. Przykładem własności trójczłonowej jest słuchanie rozmowy – osoba x słucha rozmowy osoby y z osobą z. ŁYK TEORII. 6.Rozdział VI RELACJE. Będzie to rozdział najbardziej teoretyczny ze wszystkich. to na przykład bycie wysokim.1. Aby móc je rozwiązać.

w zwykłym zbiorze nie jest istotna kolejność elementów. Jeśli relacja określona jest w pewnym uniwersum. Zbiór. c〉. W przypadku pary kolejność elementów ma kluczowe znaczenie. którego elementy stanowią pary. czyli X × X. c〉. c}. jakie można utworzyć z elementów uniwersum. 〈a. który powstaje w wyniku wykonania takiego działania. oznaczany symbolicznie X2.y) lub xRy. y należy do relacji R). Jeśli zatem X = {a. b〉 lub. Iloczyn kartezjański symbolicznie oznaczamy znakiem ×. 〈b. b} jest równy zbiorowi Y = {b. Dokładniej. 〈c. Inaczej ma się rzecz w przypadku tak zwanych par uporządkowanych. zwykłych – (a. 〈b.y) ∈ R (para x. Para uporządkowana. b〉. jak iloczyn kartezjański zbioru X z sobą samym. Iloczyn kartezjański. b. b〉 nie jest równa parze 〈b. 2〉. a〉. Iloczyn kartezjański to pewne specyficzne działanie na zbiorach. to X2 = {〈a. 〈c. to iloczyn kartezjański X × Y = {〈a.Symbolicznie relacje możemy oznaczać na różne sposoby. 207 . c}. b. są to zupełnie różne obiekty. czasem. b). to możemy powiedzieć. ale zbiorem. Zwykle fakt. a〉. 〈a. to nic innego. I tak na przykład zbiór X = {a. natomiast Y = {1. a〉. 〈c. 〈c. 1〉. w jakiej je wypiszemy. Spotyka się też zapis (x. 1〉. b 〉. w skrócie zwanych po prostu parami. o którym jednak nie było mowy w rozdziale poświęconym zbiorom. Przykładowo. Elementy par wypisujemy w nawiasach skośnych. 2}. I tak para 〈a. jeśli X = {a. 2 〉. iloczyn kartezjański zbiorów X i Y (czyli X × Y) to zbiór wszystkich par. 2〉}. takich. c〉} Pojęcia pary uporządkowanej oraz iloczynu kartezjańskiego łączy się z teorią relacji w ten sposób. b〉. że relacja ta zawiera się w kwadracie kartezjańskim tego uniwersum (stanowi podzbiór kwadratu kartezjańskiego tego uniwersum). 〈b. w których na pierwszym miejscu jest element zbioru X. nie jest zwykłym zbiorem. Do lepszego zrozumienia relacji potrzebne nam będzie pojęcie tak zwanej pary uporządkowanej oraz iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów. a na drugim element zbioru Y. Mówiąc po prostu. 〈a. relacja to niektóre (a czasem wszystkie) pary. że każdą relację możemy przedstawić (przynajmniej teoretycznie) jako zbiór par. 〈a. 〈b. 〈b. np. 1〉. Jak pamiętamy z poprzedniego rozdziału. a〉. ze dwa obiekty x i y są ze sobą w relacji R zapisujemy R(x. Kwadrat kartezjański jakiegoś zbioru X. a}. 〈c.

Bill Clinton〉. nazywaną również przeciwdziedziną oraz pole. Gdy weźmiemy. Weźmy uniwersum złożone z czterech liczb U = {1. ponieważ należą do niej niektóre z par liczb. }. W praktyce możemy sobie bardzo łatwo uzmysłowić. Lech Wałęsa〉. dziedzinę prawostronną. Dziedzinę lewostronną stanowić będzie zawsze zbiór tych obiektów. Dziedzina lewostronna relacji R. Bardziej formalnie relację tę możemy zapisać tak: xRy ≡ x > y. Relacja nasza zawiera się w kwadracie kartezjańskim uniwersum (symbolicznie R ⊆ U2). 〈4. czyli R ⊆ U2. taki że x jest w relacji R do tego y). 〈4. w których pierwsza liczba jest większa od drugiej: R = {〈2. w stosunku do których istnieje jakiś y. 6. ŁYK TEORII.1〉. itd. 〈3. nazywaną czasem po prostu dziedziną.1.1〉. 〈Hilary Clinton.Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. 4}.2〉. 3. 6.2. 4} i określmy w tym zbiorze relację większości. Dziedzinę lewostronną relacji R oznaczamy symbolicznie DL(R). które pozostają w R do jakiegoś (przynajmniej jednego) przedmiotu. które to pary możemy utworzyć z uniwersum. wspominaną wcześniej relację większości określoną w zbiorze U = {1. 3. Jan Kowalski〉. 〈Danuta Wałęsa. wypisując (lub wyobrażając sobie) pary tworzące tę relację. natomiast pole – P(R).2.1〉. że jest to podzbiór kwadratu kartezjańskiego zbioru ludzi. to zbiór takich przedmiotów. jednak nie ulega wątpliwości. Symbolicznie możemy to zapisać: DL(R) = {x: ∃y (xRy)} (dziedzina lewostronna relacji R to zbiór takich x. co jest dziedziną danej relacji. gdzie pierwsza osoba jest żoną drugiej osoby: R = {〈Maria Kowalska.. 2.3〉}. Oczywiście wypisanie wszystkich par należących do naszej relacji nie jest praktycznie możliwe.2〉. dziedzinę prawostronną – DP(R). to po przedstawieniu tej relacji jako zbioru 208 . Relację naszą możemy przedstawić jako następujący zbiór par. DZIEDZINY I POLE RELACJI.. 〈3. to relację tę moglibyśmy przedstawić jako zbiór takich par. 2. W każdej relacji możemy określić tak zwaną dziedzinę lewostronną. które przynajmniej raz znalazły się na pierwszym miejscu w jakiejś parze. Gdybyśmy w uniwersum złożonym z ludzi chcieli utworzyć relację bycia żoną. 〈4.

gdzie pole to zbiór ludzi pozostających w związkach małżeńskich (będących żoną lub mających żonę).1〉. 〈4. jak łatwo się domyślić. które przynajmniej raz znalazły się w naszych parach na pierwszym miejscu. Rozwiązywanie takich przykładów nie jest trudne. natomiast dziedzina prawostronna. 4}. W przypadku naszej relacji większości DP(R) = {1. 2. Widać to na przykładzie relacji bycia żoną. zbiór tych przedmiotów. 4}. Symbolicznie: DP(R) = {y: ∃x (xRy)}. którego elementami są małżeństwa. a więc nie całe uniwersum. wyznaczenie pola jest już banalnie proste. 〈3. 3. 〈3. 2. Po określeniu dziedziny lewej i prawej. że polem relacji bycia żoną jest zbiór małżeństw. jeśli tylko pamiętamy. 3}. a nie pojedyncze osoby (ma on w przybliżeniu dwa razy mniej elementów niż zbiór osób pozostających w związkach małżeńskich). przynajmniej teoretycznie przedstawić jako zbiór par. PRAKTYKA: OKREŚLANIE DZIEDZIN I POLA RELACJI.par: R = {〈2.2〉.2〉. Symbolicznie P(R) = DP(R) ∪ DL(R). Uwaga na błędy! Za błąd może zostać uznane powiedzenie. Pole relacji to po prostu suma dziedziny lewej i prawej. Natomiast pole relacji bycia żoną musi być zbiorem złożonym z osób.2. W tym przypadku pole pokryło się z uniwersum. natomiast przeciwdziedzinę relacji bycia żoną stanowić będzie (jeśli ograniczymy się do małżeństw heteroseksualnych) zbiór żonatych mężczyzn. że każdą relację możemy.3〉}.2. 〈4. do których jakiś przedmiot pozostaje w R. zbiorem elementów. 3. 6. 209 .1〉. Dziedzina lewostronna będzie każdorazowo zbiorem tych elementów. Zbiór małżeństw to bowiem zbiór. Zadania związane z dziedzinami i polem relacji polegają na określeniu tych własności dla zadanej relacji. 〈4. jednak nie jest to wcale konieczne. że DL(R) = {2. W przypadku relacji bycia żoną dziedzinę lewostronną stanowić będzie zbiór kobiet zamężnych. łatwo zauważymy. W naszej relacji większości P(R) = {1.1〉. Dziedzina prawostronna (przeciwdziedzina) relacji R to. które przynajmniej raz wystąpiły na drugim miejscu.

przeciwdziedzinę i pole relacji bycia matką (xRy ≡ x jest matką y) określonej w zbiorze wszystkich ludzi (żyjących kiedykolwiek. Oczywiste więc jest..Przykład: Określimy dziedzinę. Przykład: Określimy dziedziny i pole określonej w zbiorze wszystkich ludzi relacji bycia przeciwnej płci (xRy ≡ x jest przeciwnej płci niż y). to zbiór liczb parzystych. które mają matkę. że ma on (aktualnie lub kiedyś żyjącą) matkę. że również pole naszej relacji będzie równe uniwersum. 〈Zenon. Maria〉. Gdybyśmy chcieli wypisać niektóre z par należących do naszej relacji otrzymalibyśmy R = 〈Jan. A zatem przeciwdziedzina naszej relacji to zbiór wszystkich ludzi. natomiast na drugim osoba będąca dzieckiem tej kobiety. 〈4. 2〉. to oczywiste jest. Karolina〉. 〈Karolina. 4〉. że dziedzinę lewostronną naszej relacji stanowić będzie zbiór kobiet mających dzieci. to na pierwszym miejscu byłaby każdorazowo kobieta posiadająca przynajmniej jedno dziecko. Skoro jedna z dziedzin stanowi już całe uniwersum. że dziedzina lewa relacji. Do naszej relacji należeć będą takie pary złożone z liczb naturalnych. 210 . jak i z prawej strony. a nie tylko aktualnie). 1〉. Mieczysław〉. widać jasno. Dziedzina prawa to zbiór osób. a zatem R = {〈2. Gdybyśmy chcieli przedstawić naszą relację w postaci zbioru par. Maria〉. 〈8. 〈Zenon. 〈6. 3〉. Po wypisaniu kilku przykładowych par. to o każdym człowieku można powiedzieć. czyli zbiorowi wszystkich ludzi. Przykład: Określimy dziedziny i pole określonej w zbiorze liczb naturalnych relacji bycia dwukrotnością (xRy ≡ x jest dwukrotnością y).} Widać wyraźnie. 〈Maria.. Ponieważ nasze uniwersum stanowi zbiór wszystkich ludzi kiedykolwiek żyjących. do każdego można bowiem dobrać kogoś przeciwnej płci. natomiast dziedzina prawa (i jednocześnie pole) to zbiór wszystkich liczb naturalnych.}. gdzie pierwsza liczba będzie dwukrotnością drugiej.. czyli uniwersum. że każdy człowiek znajdzie się (wielokrotnie) zarówno z lewej strony jakiejś pary.. Zenon〉. każdy więc znajdzie się jako element jakiejś pary z prawej strony.

Wątpliwości może budzić fakt. czy też „ludzie jednej płci”. 78 lat itd. równa się polu relacji i stanowi całe uniwersum. czy jesteśmy w stanie stworzyć parę z kimś mającym przykładowo 108 lat. jaki dokładnie jest to zbiór? Przykład: Określimy dziedziny i pole określonej w zbiorze wszystkich ludzi relacji bycia w tym samym wieku (xRy ≡ x jest w tym samym wieku co y). 35 lat. tworząc parę złożoną z tego człowieka występującego zarówno na pierwszym miejscu. Każdy jest bowiem w tym samym wieku. zakładając że jest to jedyny człowiek na świecie w tym wieku. że do człowieka mającego np. 211 . Nie są to jednak dobre odpowiedzi – cóż to bowiem są na przykład „ludzie przeciwnej płci”. wystąpi zarówno na pierwszym. podobnie w stosunku do kogoś mającego np. jak i na drugim miejscu w pewnej parze. Uwaga na błędy! W przypadku powyższej relacji częstymi odpowiedziami na pytanie o którąś z dziedzin są dość dziwacznie brzmiące stwierdzenia na przykład: „ludzie przeciwnej płci”. Każdy więc. w przypadku tej relacji bowiem każdy. 15 lat. czyli zbiór wszystkich ludzi. czyli zbiór wszystkich ludzi. Gdybyśmy wypisali pary należące do powyższej relacji. pozostaje w niej również do samego siebie. dziedzina lewa naszej relacji równa się dziedzinie prawej.A zatem w tym przypadku dziedzina prawa. łatwo zauważylibyśmy. przynajmniej w tym jednym przypadku. oprócz możliwości bycia w niej w stosunku do innych osób. jak i na drugim. w którym jest on sam. równa się dziedzinie lewej. 23 lata. „ludzie określonej płci”. Otóż zawsze możemy to uczynić. 20 lat łatwo dobrać kogoś będącego w tym samym wieku. równa się polu i stanowi całe uniwersum. Podobnie jak w poprzednim przykładzie.

Relacja jest przeciwzwrotna. Relacja posiadająca daną własność w jednym uniwersum. Relacja może być ani zwrotna. a każda liczba jest równa sobie samej. może nie posiadać jej w innym. domyślnie przyjmując. Zwrotność. Dlatego. ŁYK TEORII. ale są też i takie. które do siebie samego w niej nie są. Relację taką nazywamy czasem niezwrotną. 6. Symbolicznie: R jest zwrotna ≡ ∀x (xRx) Przykładem relacji zwrotnej jest bycie w takim samym wieku (w zbiorze ludzi) lub bycie sobie równą (w zbiorze liczb). że każdorazowo chodzi nam jedynie o elementy z danego uniwersum. Uwaga na marginesie. Relacje możemy charakteryzować pod względem pewnych własności. podobnie ∃x (istnieje takie x) – ∃x ∈ U (istnieje takie x należące do U).6. gdy żaden element uniwersum nie jest w relacji do siebie samego. Oznacza to. Symbolicznie: 212 .3. Obecnie omówimy najważniejsze z tych własności.3. gdy każdy element uniwersum jest w tej relacji do siebie samego. w poniższych wzorach wyrażenia ∀x (dla każdego x) powinny przybierać formę ∀x ∈ U (dla każdego x należącego do danego uniwersum). Każdy człowiek jest bowiem w takim samym wieku w stosunku do siebie samego. nie będziemy tak jednak pisać. ściśle rzecz biorąc. że relacja jest zwrotna. grupując je w związku z istotnymi dla nich pojęciami. Omawiane własności relacji dotyczą zawsze jakiegoś konkretnego uniwersum. WŁASNOŚCI FORMALNE RELACJI.1. Symbolicznie: R jest przeciwzwrotna ≡ ∀x (~ (xRx)) Przeciwzwrotna jest przykładowo relacja bycia matką w zbiorze ludzi lub relacja mniejszości w zbiorze liczb. ani przeciwzwrotna. Aby zbytnio wzorów nie komplikować. Mówimy. że są w uniwersum elementy będące w relacji do siebie samego.

gdy jest tak. Symbolicznie: R jest słabo asymetryczna ≡ ∀x∀y [(x ≠ y ∧ xRy) → ~ (yRx)] Relacją słabo asymetryczną jest na przykład relacja „≥” w zbiorze liczb. którzy siebie nie kochają. Symbolicznie: R jest symetryczna ≡ ∀x∀y (xRy → yRx) Symetryczną jest na przykład relacja bycia tej samej płci – jeśli osoba x jest tej samej płci. że jeśli relacja zachodzi w jedną stronę. Relacja jest asymetryczna (antysymetryczna. natomiast słaba asymetria tym tylko różni się od zwykłej. Odnośnie nazewnictwa własności związanych z symetrią w wielu podręcznikach panuje zamieszanie. to również osoba y jest na pewno tej samej płci co osoba x. a są też i tacy. to druga na pewno nie jest ojcem pierwszej. że relacja jest symetryczna. że jeśli relacja zachodzi pomiędzy dwoma elementami w jedną stronę. ale również jako „zwykła” (bez żadnego przymiotnika). Można sobie tę różnicę zapamiętać w taki praktyczny sposób: przy zwykłej („mocnej”) asymetrii żadne elementy nie mogą być w relacji do siebie samego (relacja taka musi być jednocześnie przeciwzrotna). Uwaga na marginesie. gdy jest tak. Odróżnienie „mocnej” asymetrii od słabej jest dla niektórych dość trudne. to nie zachodzi w drugą. to zachodzi też pomiędzy y i x). przeciwsymetryczna). to zachodzi i w drugą (jeśli zachodzi pomiędzy x i y. Gdy weźmiemy bowiem dwie różne od siebie liczby i nasza relacja zachodzi między nimi w jedną stronę. to na pewno nie zachodzi między nimi w drugą. że w jej przypadku niektóre (bądź wszystkie) elementy mogą być w relacji do siebie samego. Symbolicznie: R jest asymetryczna ≡ ∀x∀y [xRy → ~ (yRx)] Asymetryczna jest na przykład relacja bycia ojcem – jeśli jedna osoba jest ojcem drugiej. że jeśli zachodzi w jedną stronę. co osoba y. Relacja jest słabo asymetryczna (słabo antysymetryczna) gdy dla wszystkich różnych od siebie elementów uniwersum jest tak.R nie jest zwrotna ani przeciwzwrotna ≡ ∃x (xRx) ∧ ∃x ~ (xRx) Przykładem takiej relacji może być relacja kochania – są ludzie. To co u nas określone zostało jako asymetria w innych nazywane jest przeciwsymetrią lub antysymetrią. Mówimy. to nie zachodzi w drugą. którzy kochają samych siebie. nasza słaba asymetria występuje natomiast jako słaba. 213 . antysymetria. Symetria.

a osoba y znajomym osoby z. jeśli zachodząc pomiędzy jakimiś elementami x i y. że jest ona niesymetryczna). Symbolicznie: R jest przechodnia ≡ ∀x∀y∀z [(xRy ∧ yRz) → xRz] Przechodnia jest na przykład relacja bycia starszym. Spójność. ani asymetryczna (czasem mówimy wtedy. że relacja zachodzi pomiędzy nimi w jedną stronę i nie zachodzi w drugą. Relacja jest spójna. Przechodniość. zachodzi również pomiędzy x i z. w przypadku których zachodzi ona w obie strony. że pierwszy jest w relacji do drugiego. a także elementem y i elementem z. a druga od trzeciej. jeśli dla dowolnych dwóch różnych elementów uniwersum zachodzi ona przynajmniej w jedną stronę. Symbolicznie: R jest nieprzechodnia ≡ ∃x∃y∃z [xRy ∧ yRz ∧ ~ (xRz)] Nieprzechodnia jest relacja bycia znajomym. Fakt. to na pewno pierwsza jest również starsza od trzeciej. Jeśli osoba x jest znajomym osoby y. natomiast pierwszy nie jest w relacji do trzeciego. Symbolicznie: R jest spójna ≡ ∀x∀y [x ≠ y → (xRy ∨ yRx)] 214 . aby x był również znajomym z.Dlatego też. Oznacza to. ale są też i takie. w celu uniknięcia nieporozumień dobrze jest zawsze sprawdzić. Są bowiem takie pary ludzi. gdzie jedna osoba kocha drugą a druga pierwszą. że są w uniwersum takie pary. czyli x jest w relacji do y lub y do x. Relacja może być też ani symetryczna. Symbolicznie: R nie jest ani symetryczna ani asymetryczna ≡ ∃x∃y [xRy ∧ ~ (yRx)] ∧ ∃x∃y (xRy ∧ yRx) Relacją ani symetryczną ani asymetryczną jest określona w zbiorze ludzi relacja kochania. w jaki sposób autor danego podręcznika bądź zbioru zadań definiuje te własności. Relacja jest przechodnia. że istnieją takie trzy elementy. że dana relacja nie jest przechodnia oznacza. ale są też takie. gdzie relacja zachodzi tylko w jedną stronę. to wcale nie jest konieczne. drugi do trzeciego. Jeśli jedna osoba jest starsza od drugiej.

Mówimy. która z możliwych sytuacji zachodzi w danym przypadku – czy relacja jest zwrotna. W związku z trzema z wymienionymi wyżej własnościami określa się pewien szczególny typ relacji – tak zwaną równoważność. to na pewno jedna będzie większa od drugiej albo druga od pierwszej. Oczywiście nikt nie jest swoją własną matką. Symbolicznie: R jest niespójna ≡ ∃x∃y [x ≠ y ∧ ∼ (xRy) ∧ ∼ (yRx)] Niespójna w zbiorze ludzi jest na przykład relacja bycia żoną – łatwo znaleźć dwie osoby. ani taka. to ta pierwsza na pewno nie jest matką trzeciej (jest bowiem jej babcią). PRAKTYKA: OKREŚLANIE WŁASNOŚCI FORMALNYCH RELACJI. itd. że relacja jest równoważnością. W związku z każdym wyróżnionym wyżej pojęciem – zwrotnością. ani drugi do pierwszego.2. Typu równoważności jest na przykład relacja bycia w tym samym wieku. czy też ani taka. przechodniością i spójnością każda relacja musi posiadać jakąś własność. takie że ani jeden nie jest w relacji do drugiego. ani druga żoną pierwszej. gdy jest ona jednocześnie zwrotna. następnie czy jest symetryczna. 215 .3. gdy istnieją w uniwersum dwa różne od siebie elementy. a druga matką trzeciej. symetryczna i przechodnia. to na pewno druga nie jest matką pierwszej – jest to więc relacja asymetryczna. czy też ani symetryczna ani asymetryczna.Spójna jest na przykład relacja mniejszości w zbiorze liczb. takie że ani jedna nie jest żoną drugiej. przeciwzwrotna. 6. czyli nasza relacja jest nieprzechodnia. a więc jest to relacja przeciwzwrotna. symetrią. Jeśli jedna osoba jest matką drugiej. Nie jest to też relacja spójna. Jeśli weźmiemy dwie liczby i będą one różne od siebie. Jeśli jedna osoba jest matką drugiej. że dla dowolnych dwóch różnych osób jedna jest matką drugiej lub druga matką pierwszej. Zadania związane z własnościami formalnymi relacji polegają najczęściej na określeniu wszystkich własności podanej relacji. Trzeba więc po prostu sprawdzić. ponieważ nie jest tak. Relacja nie jest spójna. asymetryczna (mocno lub słabo). Przykład: Zbadamy własności formalne określonej w zbiorze wszystkich ludzi relacji bycia matką (xRy ≡ x jest matką y).

to i ta pierwsza będzie w różnym wieku od trzeciej. Nie jest to relacja spójna. Ponieważ relacja jest przechodnia. to wystarczy znaleźć choć jeden przypadek. Z omawianych własności największe problemy może sprawić przechodniość. Gdy uznamy na przykład. Jest to oczywiście relacja przeciwzwrotna (nikt nie jest w różnym wieku od siebie samego) i symetryczna (jeśli jedna osoba jest w różnym wieku od drugiej. że relacja nie jest przechodnia. symetryczna i przechodnia. a więc jest to relacja zwrotna. ponieważ nie każde dwie różne osoby są tej samej płci. kiedy tak nie jest. B w relacji do C. Gdybyśmy jednak uznali. aby móc stwierdzić. to również zawsze A jest tej samej płci co C. widzimy. Ponieważ nasza relacja jest zwrotna. że jest ona równoważnością. natomiast A do C już nie. Przykład: Określimy własności formalne relacji bycia w różnym wieku (w zbiorze ludzi). to i ta druga jest w różnym wieku od pierwszej). Oczywiście w większości przypadków bywa tak. to są oni w tym samym wieku. możemy również powiedzieć. a druga od trzeciej. to ta druga jest tej samej płci co pierwsza. jaką przyjmiemy. pomiędzy którymi ona nie zachodzi (a więc nie są oni w różnym wieku). że jeśli jedna osoba jest w różnym wieku od drugiej. że jeśli różnica pomiędzy dwoma ludźmi jest mniejsza niż rok. czy omawiana relacja jest spójna. to zawsze będą oni w różnym wieku? Odpowiedź na to pytanie zależy od dokładności. to również x jest w relacji do z. że ludzie są już w różnym wieku. określonej w zbiorze ludzi. Czy gdy weźmiemy dwóch dowolnych różnych od siebie ludzi. to 216 .Przykład: Zbadamy własności formalne relacji bycia tej samej płci. że nasza relacja jest nieprzechodnia. Pewne wątpliwości może też budzić to. Jeśli jedna osoba jest tej samej płci co druga. Jeśli osoba A jest tej samej płci co B. B – 25 lat i C – 20 lat. Każdy jest tej samej płci co on sam. że jeśli x jest w relacji do y. Zajmijmy się teraz przechodniością. a B tej samej co C. Wtedy A będzie w relacji bycia w różnym wieku do B. a więc jest to relacja przechodnia. Ponieważ taki przypadek znaleźliśmy. Czy jest tak jednak zawsze? Łatwo wyobrazić sobie na przykład takie trzy osoby: A – mającą 20 lat. a więc jest to relacja symetryczna. że różnica nawet ułamka sekundy w momencie urodzenia sprawia. to wtedy nasza relacja nie będzie spójna – łatwo będzie znaleźć pary ludzi. gdy zawsze jest tak. a y do z.

co w „mocnej” asymetrii jest niemożliwe.naszą relację moglibyśmy uznać za spójną – zachodziłaby ona pomiędzy dowolnymi różnymi od siebie ludźmi. Nikt nie jest swoim własnym bratem. 〈b. to również A jest bratem C. Dla elementów różnych od siebie jest tak. A zatem mamy do czynienia ze słabą asymetrią. 〈c. Relacje w tego typu zadaniach mogą być też podawane jako zbiór par. że muszą występować tam różne obiekty. a pierwsza do trzeciej nie. że jedna jest bratem drugiej. 〈a. że omawiana relacja jest przechodnia – zwykle jest tak. że gdy jeden jest w relacji do drugiego. że jedna osoba jest w relacji R do drugiej. że pierwszy jest w relacji do drugiego. a druga bratem pierwszej. ale może być też tak. A zatem mamy sytuację. a B bratem C. Jeśli chodzi o przechodniość. ani przeciwzwrotna. że jedna osoba jest bratem drugiej. ponieważ w definicji przechodniości nie ma mowy. a druga nie jest bratem pierwszej (bo jest siostrą). Ponieważ jeden z elementów uniwersum (b) jest w relacji do samego siebie. 〈b. c〉. To. c oraz d). B jest w relacji do A. nic tu nie zmienia. ani asymetryczna. a drugi do trzeciego. Wskazywało by to na asymetrię. druga do trzeciej. natomiast pierwszy nie pozostaje w relacji do 217 . Udaje się znaleźć takie trzy elementy (są to a. Wówczas A jest w relacji bycia bratem do B. c. więc jest to relacja przeciwzrotna. Wyobraźmy sobie dwie osoby A i B będące braćmi. b. relacja ta nie jest ani zwrotna. c〉. d}. jednak jeden z elementów jest w relacji do siebie samego. że nasza relacja nie jest ani symetryczna. b〉. Nasza relacja nie jest więc przechodnia. to na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Ponieważ może być tak. Przykład: Zbadamy własności formalne określonej w zbiorze ludzi relacji bycia bratem. to drugi nie jest w relacji do pierwszego. Jest tu jednak pewna pułapka. d〉. natomiast pozostałe nie są. że pierwsza i trzecia osoba są faktycznie tym samym człowiekiem. że jeśli A jest bratem B. Przykład: Zbadamy własności formalne relacji R = {〈a. Relacja bycia bratem nie jest też oczywiście spójna. oznacza to. b〉} określonej w uniwersum U = {a. natomiast oczywiście A nie jest swoim własnym bratem.

różnicę i dopełnienie. Wiemy. Jeśli od relacji bycia rodzicem odejmiemy relację bycia matką. gdy pomiędzy x i y zachodzi R.4. Konwers relacji R nazywany jest często relacją odwrotną do R i bywa oznaczany symbolicznie R-1 lub Ř.4. jak w przypadku „zwykłych” zbiorów. czyli: ∪. ŁYK TEORII. Na przykład sumą relacji bycia ojcem i relacji bycia matką jest relacja bycia rodzicem. ∩. Ponieważ istnieją różne od siebie elementy. czyli R-1 to relacja zachodząca pomiędzy elementami y i x wtedy i tylko wtedy. Konwers relacji R. gdy x jest rodzicem 218 . jest to więc relacja nieprzechodnia. jest relacja bycia dzieckiem (bowiem y jest dzieckiem x wtedy i tylko wtedy. jednak jego zrozumienie nie powinno sprawić większych trudności. iloczyn.trzeciego. które do tej relacji nie należą. DZIAŁANIA NA RELACJACH. Dopełnienie jakiejś relacji to zbiór par. Suma dwóch relacji to zbiór par należących do jednej lub do drugiej relacji. możemy wykonywać na nich działania. 6. 6. Na przykład dopełnieniem relacji bycia starszym jest relacja bycia w tym samym wieku lub młodszym. Symbolicznie yR-1x ≡ xRy. Konwers relacji to działanie. Ponieważ relacje są zbiorami (zbiorami par). Najpierw jednak zajmiemy się działaniami poznanymi w rozdziale poświęconym zbiorom. że każdą relację możemy przedstawić jako zbiór par. jakie wykonywaliśmy na „zwykłych” zbiorach: sumę. lecz nie należą do drugiej. z których poznamy tak zwany konwers relacji. Przykładowo. otrzymamy relację bycia ojcem. ani drugi do pierwszego.\ jest to relacja niespójna. W przypadku relacji możemy wykonywać też pewne specyficzne działania. Symbolicznie działania na relacjach przedstawiamy przy pomocy takich samych znaków. konwersem relacji bycia rodzicem. które należą do pierwszej z nich. takie że ani jeden nie jest w relacji do drugiego. Różnica dwóch relacji to zbiór tych par.1. Iloczyn dwóch relacji to zbiór par należących jednocześnie do jednej jak i do drugiej relacji. z którym się dotąd nie spotkaliśmy. – . ’. Iloczynem relacji bycia bratem oraz bycia starszym jest relacja bycia starszym bratem.

4. Jeden przykład powinien w zupełności wystarczyć. T’ Dopełnienie relacji T to zbiór par. relacja bycia w różnym wieku. xSy ≡ x jest rodzeństwem y. 6. a zatem relacja bycia bratem rówieśnikiem (bratem bliźniakiem) (x jest bratem bliźniakiem y).2. Dopełnienie tej ostatniej relacji to relacja nie-bycia rodzeństwem (x nie jest rodzeństwem y) S – T’ Dopełnienie relacji T to. (R ∪ Q)’ W nawiasie mamy sumę relacji bycia bratem i bycia siostrą.y). Konwersem pewnej relacji może być też czasem ta sama relacja – na przykład konwersem relacji bycia w tym samym wieku jest ta sama relacja bycia w tym samym wieku (y jest w tym samy wieku co x wtedy i tylko wtedy. R∩T Iloczyn relacji bycia bratem i bycia rówieśnikiem to relacja zawierająca pary należące zarówno do T jaki i R. jak już powiedzieliśmy wyżej. PRAKTYKA: WYKONYWANIE DZIAŁAŃ NA RELACJACH. natomiast konwersem relacji bycia młodszym jest relacja bycia starszym. xTy ≡ x jest rówieśnikiem y. S∪R Dodając do relacji bycia rodzeństwem relację bycia bratem. a więc relację bycia rodzeństwem. Przykład: Wykonamy kilka działań na następujących relacjach: xRy ≡ x jest bratem y. Zadań związanych z działaniami na relacjach nie ma sensu szczegółowo omawiać. S–R Gdy od relacji bycia rodzeństwem odejmiemy relację bycia bratem. nie dodajemy do S w istocie niczego nowego – wszystkie pary należące do R już się w S znajdują – a zatem wynikiem działania jest S. Gdy odejmiemy ją od relacji bycia rodzeństwem. a zatem jest to relacja bycia w innym wieku (x jest w innym wieku niż y lub: x nie jest rówieśnikiem y). gdy x jest w tym samym wieku co y). otrzymamy relację bycia siostrą (x jest siostrą y). które do T nie należą. otrzymamy relację bycia rodzeństwem 219 . xQy ≡ x jest siostrą y. czyli relacja bycia rodzeństwem (x jest rodzeństwem y).

ale są też takie. ŁYK TEORII. Rozłączne są na przykład relacje bycia starszym i bycia młodszym. 6. oraz być czyimś bratem nie będąc od niego starszym.będącym w tym samym wieku (x jest rodzeństwem y i są w tym samym wieku. gdy każda para należąca do R należy również do T. Zależności te zdefiniowane są tak samo jak w przypadku „zwykłych” zbiorów. pozostawać do siebie w różnych stosunkach: inkluzji. które należą wyłącznie do T. Cześć wspólna tej relacji z relacją bycia rodzeństwem to oczywiście relacja bycia bratem (x jest bratem y). krzyżowania i rozłączności. ale można też być od kogoś starszym nie będąc jego bratem. mogą one. gdy żadna para należąca do R nie należy równocześnie do T.5.1. zawiera się w relacji bycia krewnym. Relacja R jest rozłączna z relacją T (R )( T). Relacja R krzyżuje się z relacją T (R # T ).2. że ktoś jest starszy od kogoś innego. Ponieważ relacje są zbiorami par. gdy istnieją pary należące zarówno do R jak i do T. 6. 220 .5.5. będąc jednocześnie jego bratem. S-1 Relacją odwrotną (czyli zachodzącą między y i x) do relacji bycia rodzeństwem jest ta sama relacja bycia rodzeństwem (y jest rodzeństwem x). podobnie jak inne zbiory. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY RELACJAMI. to relacja nie-bycia siostrą. Przykładowo relacja bycia starszym krzyżuje się z relacją bycia bratem – może być tak. Relacja R zawiera się w relacji T (R ⊆ T). które należą jedynie do R i są takie. Zadania na określanie zależności pomiędzy relacjami są bardzo proste i jeden przykład powinien tu wystarczyć. PRAKTYKA: OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RELACJAMI. 6. Przykładowo relacja bycia kuzynem. lub: x jest bliźniaczym rodzeństwem y) Q’ ∩ S Dopełnienie relacji Q.

A zatem. a więc relacja R zawiera się w relacji T (każda para należąca do R należy również do T). a więc R jest rozłączna z Q. a także można być czyimś rodzeństwem i nie być od niego młodszym. Jeśli x jest matką y. że można być od kogoś młodszym i być jednocześnie jego rodzeństwem. Zadania takie nie mają jednej odpowiedzi. xSy ≡ x jest młodszy od y. a zatem S i Q się krzyżują. Relacją taką jest na przykład relacja mieszkania na tej samej ulicy – jeśli x mieszka na tej samej ulicy co y. można wymyślać wiele różnych. Q – taką że Q )( R oraz P taką że P # R Relacja S ma się zawierać w R. xTy ≡ x jest starszy od y. R )( Q. S )( T. to na pewno x jest starszy od y (ale nie na odwrót). R ⊆ T. rozłącznej z R i krzyżującej się z R. Zadania związane z zależnościami pomiędzy relacjami mogą też polegać na dobieraniu w stosunku do danej relacji R innych relacji: takiej żeby R się w niej zawierała.5. PRAKTYKA: DOBIERANIE RELACJI BĘDĄCYCH W RÓŻNYCH STOSUNKACH DO PODANEJ. a więc relacje R i S są rozłączne (nie ma par należących jednocześnie do nich obu). taką żeby R się w niej zawierała. a więc każda para należąca do S musi również należeć do R. Przykład: Do relacji R mieszkania w tym samym mieście (xRy ≡ x mieszka w tym samym mieście co y). symbolicznie: R )( S.3. można być od kogoś młodszym i nie być jego rodzeństwem. 6. to na pewno x mieszka w tym samym mieście co y. T – taką że R ⊆ T. Z oczywistych powodów rozłączne są również relacje S i T.Przykład: Określimy zależności pomiędzy następującymi relacjami R. dobierzemy S – taką że S ⊆ R. równie prawidłowych – wszystko zależy od wyobraźni rozwiązującego. Q: xRy ≡ x jest matką y. Z podobnych powodów krzyżują się T i Q. żeby ona zawierała się w R. xQy ≡ x jest rodzeństwem y. Nie można być jednocześnie czyjąś matką i rodzeństwem. S # Q. aby być jednocześnie czyjąś matką i być od tej osoby młodszym. T. T # Q. Oczywiście niemożliwe jest. S. Teraz musimy znaleźć relację T. Rozpatrując relacje S oraz Q należy zauważyć. czyli każda para mieszkająca w tym samym 221 .

Dziedzina lewostronna relacji – zbiór tych obiektów. odpowiedź to: xSy ≡ x mieszka na tej samej ulicy co y. SŁOWNICZEK: Iloczyn kartezjański – iloczyn kartezjański zbiorów A i B (A × B) to zbiór wszystkich par. Za przykład relacji Q rozłącznej z R może posłużyć relacja mieszkania w innym mieście. Pole relacji – suma dziedziny lewostronnej i prawostronnej relacji. Dziedzina prawostronna relacji (przeciwdziedzina) – zbiór tych obiektów. które pozostają w relacji do jakiegoś obiektu. takich w których na pierwszym miejscu jest element zbioru A. jedna z wielu możliwych. xQy ≡ x mieszka w innym mieście niż y. xPy ≡ x jest bratem y. relacja mieszkania w tym samym kraju. czyli A × A. Jako relację krzyżującą się z R możemy podać relację bycia bratem – jedna osoba może być bratem drugiej i mieszkać jednocześnie w tym samym mieście co ta druga. Relacją taką może być. na przykład.mieście musi również należeć do naszej nowej relacji T. 222 . do których jakiś obiekt pozostaje w relacji. A zatem ostateczna. a na drugim element zbioru B. ale można też być czyimś bratem i mieszkać w innym mieście. xTy ≡ x mieszka w tym samym kraju co y. Kwadrat kartezjański – kwadrat kartezjański zbioru A to iloczyn kartezjański A z nim samym. ale nie być jego bratem. a także mieszkać z kimś w tym samym mieście.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful