P. 1
Rozmówki angielskie gimnazjum oraz rozmowy sterowane

Rozmówki angielskie gimnazjum oraz rozmowy sterowane

|Views: 709|Likes:

More info:

Published by: Magdalena Regmunt on Apr 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

pdf

text

original

Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

Enjoy your meal! . . Well. A.Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . czy sam sobie poradzi. I think I'll go there today. I have an idea.Czy mog tu pod czy moja komórk . B. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. No problem. B. A. . A. So have a good time there and let me know your impressions. where is the toilet? . How are you! A. eby si adowa a? Could you take a picture of us.Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? .udziel mu wskazówek.To nie moje danie. jak doj do galerii sztuki. Oh. so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. A. A. z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. Then move on. Bye. A. czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. Oh. I could buy a new mascara for it. when are we going? B. You say. See you later and thank you for your help. B. . But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. .This is not what I've ordered. A. about 25 z . believe me. you'll be delighted for sure. OK. You know. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. If I did I would go there with pleasure. from Pizza Hut? I don't know. I bet you'll love it and will want to eat it everyday. Are you sure you can manage on your own? A. I don't have anything to put on. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress. don't you? If you take the bus. B. maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. please? . namawia Ci na pizz na telefon: . I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking. From what I know.. Sure. I should get there without any problems. I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. Hi Greg. It's not that much and I'm hungry as a wolf.na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . B. it's quite easy to make. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . Well. And how much does it cost? A. . I see. 2.Jaka jest prognoza pogody? 1. A. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. You know Alice. Could you recommend where to go to see some? B. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. thanks.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? . There's no possibility to get lost in such a small town.. Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. B. we've got to hurry! B. That sounds interesting but there's a little problem. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. OK. Zagraniczny kolega/kole anka. What is it Greg? A. I'll go there alone. So. A. gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? .odrzu jego/jej propozycj . you know where it is.Smacznego! cheers! . if you say so. Sure I can.upewnij si . The exhibition is in the planetarium. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. If you like surrealism. but that's very close from here.poinformuj go.Przepraszam. B. B. . I will. I'm great. Hi Alex.zaakceptuj kompromisowe wyj cie. We just have to buy a dough for it and make stuffing.Przepraszam. B. please.

Wyra swoje zaniepokojenie.kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki. I was at concert in Covent Garden. Something must have happened to him.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . . 2. . E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening.m. .co lokal poleca na g ówne danie i deser. And the ground floor is 20.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach. E: Let s try this one. a samochód myje w pobliskiej rzece. around 7 p. I will take two at the balcony.co mo e zje wegetarianin. And I met some good friends of mine so we shared the experience. Jakie by o Twoje wra enie. chcesz zje obiad w restauracji. S: Impossible. Rozmow rozpoczyna egzaminator.Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy. please. I have known him for years. Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p. sp dza du o czasu w wannie. który ma bilety. Rozmow rozpoczyna zdaj cy. although the sound system was poor. I went there because I was curious.u ywa tradycyjnych dezodorantów. . e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. He is very reliable. Opowiadasz o nim swoim znajomym.Przebywaj c w Anglii. E: He must have forgotten about the meeting.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . .kiedy i gdzie dosz o do wypadku. 4. W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . którego by e wiadkiem.Odwiedzi Ci kolega z Anglii. S: O. it was great. które chcesz zobaczy . ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki.Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc. The band really moved the audience. ..Przekonaj go. . Zaproponuj. He is never late. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. S: I m worried about John. Rozmow rozpoczyna egzaminator. E: How was the weekend? S: It was great. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina.K. I have never heard Japanese playing jazz. które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation . E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . O cen biletu.KULTURA: 1. E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on. The band was from Japan.Przekonaj go. wpisane na list zabytków klasy 0. .jakie przystawki i warzywa s podawane. 1.m. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca. . 3. Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia. Czekacie na spó niaj cego si koleg . który zupe nie nie dba o rodowisko . Opowiedz: . Chcesz i do teatru. Czy spotka e jakich znajomych. 3.Podwa jego argumenty o braku czasu.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . I had a very nice meeting after the concert. E: Did you like it? S: Yes. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. . e Kraków to pi kne. co zrobi w tej sytuacji. Chcesz mu pokaza Kraków. 5. 2. historyczne miasto o d ugiej tradycji.

Carpatica".jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.z jak organizacj chcia by wspó pracowa .jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii.kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel. . 6. . Opowiedz mu: . .Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.co nale a o do codziennych czynno ci. Udziel mu informacji: . .jakie s twoje wspomnienia z obozu. .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->