P. 1
Rozmówki angielskie gimnazjum oraz rozmowy sterowane

Rozmówki angielskie gimnazjum oraz rozmowy sterowane

|Views: 706|Likes:

More info:

Published by: Magdalena Regmunt on Apr 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

pdf

text

original

Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

I'll go there alone. Are you sure you can manage on your own? A. What is it Greg? A. A. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. From what I know. Then move on. How are you! A. A. Enjoy your meal! . . 2. you'll be delighted for sure. Hi Alex. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. B. B. If I did I would go there with pleasure.. please? . Bye. OK.Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? . thanks.Przepraszam. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . Hi Greg. B. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. A.zaakceptuj kompromisowe wyj cie. . So. And how much does it cost? A. B. OK. B. No problem.poinformuj go.Smacznego! cheers! . A. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. A. You say. But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. when are we going? B. we've got to hurry! B.upewnij si . Sure I can. Sure. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress. I could buy a new mascara for it. . where is the toilet? . I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking. but that's very close from here. I'm great. We just have to buy a dough for it and make stuffing. B.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? . it's quite easy to make. eby si adowa a? Could you take a picture of us. You know.Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? . I bet you'll love it and will want to eat it everyday. don't you? If you take the bus. Could you recommend where to go to see some? B. Well. The exhibition is in the planetarium. jak doj do galerii sztuki. B. . I will. czy sam sobie poradzi. .Czy mog tu pod czy moja komórk . That sounds interesting but there's a little problem.To nie moje danie.. I think I'll go there today. There's no possibility to get lost in such a small town. B. I have an idea. about 25 z . I should get there without any problems. Zagraniczny kolega/kole anka. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia.na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . Oh. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. You know Alice. A. if you say so.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie. from Pizza Hut? I don't know. . Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. So have a good time there and let me know your impressions. See you later and thank you for your help. I don't have anything to put on.Jaka jest prognoza pogody? 1. so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. please. B.This is not what I've ordered. I see. A. you know where it is. Well.odrzu jego/jej propozycj . czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. It's not that much and I'm hungry as a wolf. A. Oh. maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. A. believe me. If you like surrealism.udziel mu wskazówek. namawia Ci na pizz na telefon: .Przepraszam.

E: Let s try this one. .K. I went there because I was curious. który ma bilety.co lokal poleca na g ówne danie i deser. 5. And the ground floor is 20. Opowiedz: . I had a very nice meeting after the concert. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. co zrobi w tej sytuacji. . ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. Rozmow rozpoczyna egzaminator. He is very reliable.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach.Podwa jego argumenty o braku czasu. E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on. który zupe nie nie dba o rodowisko .Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation . Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. Chcesz i do teatru. historyczne miasto o d ugiej tradycji.. 3. I was at concert in Covent Garden. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa .Odwiedzi Ci kolega z Anglii.co mo e zje wegetarianin. Rozmow rozpoczyna zdaj cy.Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc.m.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki.Przekonaj go. I have never heard Japanese playing jazz.Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy. sp dza du o czasu w wannie. The band really moved the audience. 4. .Przekonaj go. . O cen biletu. The band was from Japan. a samochód myje w pobliskiej rzece. Chcesz mu pokaza Kraków. . . I have known him for years. S: Impossible. And I met some good friends of mine so we shared the experience. E: How was the weekend? S: It was great. którego by e wiadkiem. S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. Zaproponuj.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening. please. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina.u ywa tradycyjnych dezodorantów. 1. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. wpisane na list zabytków klasy 0. Czy spotka e jakich znajomych. które chcesz zobaczy . E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie. it was great. Wyra swoje zaniepokojenie.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . 3. Jakie by o Twoje wra enie. I will take two at the balcony. although the sound system was poor. 2. He is never late. chcesz zje obiad w restauracji. S: I m worried about John. Opowiadasz o nim swoim znajomym. . S: O. Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia.jakie przystawki i warzywa s podawane.KULTURA: 1. e Kraków to pi kne.Przebywaj c w Anglii. . around 7 p. 2. .kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki. Czekacie na spó niaj cego si koleg . E: Did you like it? S: Yes.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . E: He must have forgotten about the meeting.m. Rozmow rozpoczyna egzaminator. . Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p. Something must have happened to him.

Opowiedz mu: . . Udziel mu informacji: . .co nale a o do codziennych czynno ci. . . 6.jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii.kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel.jakie s twoje wspomnienia z obozu.Carpatica".z jak organizacj chcia by wspó pracowa . .Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->