P. 1
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

4.67

|Views: 112,091|Likes:
Wydawca: chemik
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: chemik on Aug 30, 2008
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

6.1-1.

Oblicz standardowa entalpie reakcji utleniania etanolu do etanalu za pomoca tlenku miedzi(II) na podstawie standardowych
entalpii tworzenia reagentów. Standardowe entalpie tworzenia reagentów: etanol: ∆H=-287,3kJ/mol; etanal: ∆H=-191,4kJ/mol;
tlenek miedzi(II): ∆H=-155,2kJ/mol; tlenek miedzi(I): ∆H=-168kJ/mol; woda: ∆H=-285,8kJ/mol

6.1-2.

Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia substancji stanowiącej produkt reakcji:

a) H2(g) + I2(g) 2HI(g) ∆H = 52 kJ
b) S(romb) + O2(g) SO2(g) ∆H = - 297 kJ
c) P4(s) + 6H2(g) 4PH3(g) ∆H = 37 kJ

6.1-3.

Podczas łączenia się 3,25 g cynku z siarką wydzieliło się 10,15 kJ energii na sposób ciepła. Obliczyć ciepło tworzenia

siarczku cynku.

6.1-4.

Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(c) ∆H = -891 kJ. Obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby
uzyskać 1000 kJ energii na sposób ciepła?

6.1-5.

Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(lI) FeS, wiedząc, że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się
90% teoretycznej ilości siarczku i wydzieliło się 15,3 kJ energii na sposób ciepła.

6.1-6.

Ile energii wydzieli się na sposób ciepła podczas spalania 24,4 dm3

mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80%
metanu i 20% etanu (objętościowo), jeżeli ciepła spalania wynoszą odpowiednio: - 891 kJ/Imol i -1560 kJ/mol?

6.1-7.

Obliczyć entalpię reakcji:

Fe2O3(s) + 3Mg(s) 2 Fe(s) + 3 MgO(s)

mając następujące dane:

4Fe(s) + 3O2(g) 2Fe2O3(s) ∆H= -1644 kJ
Mg(s) + 1/2O2(g) MgO(s) ∆H = -602 kJ

6.1-8.

Obliczyć entalpię reakcji:

Fe2O3(s) + 2AI(s) 2Fe(s) + AI2O3(s)

(1)

mając następujące dane:

4 Fe(s) + 3O2(g) 2Fe2O3(s) ∆H = -1644 kJ

(2)

4Al(s) + 3O2(g) 2Al2O3(s) ∆H = - 3340 kJ

(3)

6.1-9.

Obliczyć entalpię reakcji:

N2(g) + 1/2O2(g) N2O(g)

(1)

mając następujące dane:

C(s) + 2N2O(g) CO2(g) + 2N2(g) ∆H = - 557 kJ

(2)

C(s) + O2(s) CO2(g) ∆H = -394 kJ

(3)

6.1-10.

Obliczyć entalpię reakcji:

2Cu(s) + O2(g) 2CuO(s)

(1)

mając następujące dane:

CuO(s) + C(s) Cu(s) + CO(g) ∆H = 44kJ

(2)

C(s) + 1/2O2(g) CO(g) ∆H = -111kJ

(3)

Termochemia

http://www.chemia.sos.pl

- 55 -

6.1-11.

Obliczyć entalpię reakcji:

3C(s) + 4H2(g) C3H8(g)

(1)

mając następujące dane:

C3H8(g) + 5O2(g) 3CO2(s) + 4H2O(c) ∆H = -2220 kJ

(2)

2H2(g) + O2(g) 2H2O(c) ∆H = - 572 kJ

(3)

C(s) + O2(s) CO2(g) ∆H = -394 kJ

(4)

6.1-12.

Obliczyć entalpię reakcji:

CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g)

(1)

mając następujące dane:

C(s) + 2H2(g) CH4(g) ∆H = - 75 kJ

(2)

C(s) + O2(g) CO2(g) ∆H = - 394 kJ

(3)

H2(g) +1/2O2(g) H2O(g) ∆H = -242 kJ

(4)

6.1-13.

Obliczyć entalpię reakcji:
H2(g) + S(s) H2S(g) mając następujące dane:

(1)

H2S(g) + 3/2O2(g) SO2(g) + H2O(s) ∆H = - 519 kJ

(2)

2H2(g) + O2(g) 2H2O(g) ∆H = -484 kJ

(3)

S(s) + O2(g) SO2(g) ∆H = -297 kJ

(4)

6.1-14.

Ile ciepła należy użyć, aby 10 mol wody o temp 20o

C doprowadzić do wrzenia pod normalnym ciśnieniem przyjmując, że

średnie ciepło właściwe wody wynosi 4,18J/gK.

6.1-15.

Entalpia reakcji rozkładu węglanu wapnia wynosi 1206,6 kJ/mol. Ile ciepła należy dostarczyć, aby rozłożyć 2 t wapienia na
wapno palone i dwutlenek węgla ?

6.1-16.

Ilość ciepła wydzielonego podczas spalania 100dm3

acetylenu wynosiła +5313kJ. Ile wynosi entalpia spalania acetylenu (w

kJ/mol)?

6.1-17.

W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem, aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez
doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje:
CaCO3(s) → CaO(s)+CO2(g)

∆H=182 kJ

C(s) + O2(g) → CO2(g)

∆H=-394 kJ

6.1-18.

Oblicz standardową entalpię reakcji K2O(s) + H2O(c) → 2KOH(s) na podstawie standardowych entalpii tworzenia :

∆H0

tw. K2O = -361,7 kJ / mol

∆H0

tw. H2O= -285,83 kJ/mol

∆H0

tw. KOH = -424,58 kJ/mol

6.1-19.

Oblicz standardową entalpię reakcji : CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c)
na podstawie standardowych entalapii następujących reakcji:
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)

∆H= -282,98 kJ/mol na mol CO2 (1)

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c)

∆H= -285,83 kJ/mol na mol H2O (2)

CH3OH(c) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(c)

∆H= -726,27kJ/mol (3)

Elektrochemia

- 56 -

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->