P. 1
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

4.67

|Views: 112,178|Likes:
Wydawca: chemik
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: chemik on Aug 30, 2008
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

Układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl

- 89 -

12.5. Węglowce

12.5-1.

W reakcji pary wodnej z 103

kg rozżarzonego koksu, zawierającego 90% węgla, otrzymano 1600m³ wodoru (`warunki

normalne). Obliczyć procentową wydajność reakcji.

12.5-2.

Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego ( mieszanina H2 + CO )

WęglowodoryReakcje redoks

- 90 -

12.5-3.

Wyjaśnić, co oznaczają następujące określenia:
- kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie,
- kwas krzemowy jest słabym elektrolitem
- kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym,
- sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie.

12.5-4.

W siedmiu probówkach znajdują się roztwory: Na2CO3 (węglan sodu), NaNO3 (azotan sodu), Na2S (siarczek sodu) i NaCl
oraz CO, wodór, CO2. Jak je rozróżnić?

12.5-5.

Wyjaśnić, dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych.

12.5-6.

Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
C → CO → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2
Przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać równanie w formie jonowej.

12.5-7.

Na nasycony wodny roztwór siarczanu wapnia podziałano dwutlenkiem węgla i amoniakiem. Jakie produkty powstają w
wyniku reakcji? Napisać jonowo równania reakcji.

12.5-8.

Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienną, najpierw następuje zmętnienie, a następnie jego zanik.
Wyjaśnić te zjawiska równaniami reakcji.

12.5-9.

Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji, opisać czynności eksperymentalne, proponując
konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0,1 mola produktu.

12.5-10.

Tak zwane szkło zwykłe zawiera 13% tlenku sodu, 11,7% tlenku wapnia i 75,3% dwutlenku krzemu. Ustalić wzór tlenkowy

szkła.

12.5-11.

Krzem można otrzymać, przepuszczając pary fluorku krzemu nad ogrzanym potasem. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć
objętość fluorku krzemu (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 2 moli krzemu.

12.5-12.

Obliczyć objętość 50-procentowego kwasu fluorowodorowego (d=1,5g/cm3

), potrzebną do przeprowadzenia 6g dwutlenku

krzemu w czterofluorek krzemu.

12.5-13.

5 g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu, zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku
krzemu (warunki normalne) wydzieli się podczas doświadczenia?

12.5-14.

Obliczyć, ile dm3

dwutlenku węgla (warunki normalne) należy wprowadzić do 100cm3

0,5-molowego roztworu krzemianu

sodu, aby całkowicie wytrącić kwas krzemowy.

12.5-15.

Ile moli dwutlenku węgla można otrzymać z m gramów mieszaniny tlenku węgla i tlenu zawierającej PO procent masowych

tlenu?

12.5-16.

Po wyprażeniu 2g metalu powstało 2,539g tlenku, w którym metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Podaj jaki to metal.

Układ okresowy pierwiastków

http://www.chemia.sos.pl

- 91 -

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->