P. 1
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

4.67

|Views: 111,691|Likes:
Wydawca: chemik
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: chemik on Aug 30, 2008
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

Zadania z chemii z serwisu Chemia SOS – pomoc z chemii

CHEMIA
SOS

ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII

Krzysztof Gębicki

Wszystkie te zadania (ponad 1000) pochodzą z serwisu Chemia
SOS – pomoc z chemii. Na końcu zbioru znajdziesz próbkę odpowiedzi
do rozdziału 1.1 (kliknij odnośnik by przejść bezpośrednio do
odpowiedzi).

Omówione odpowiedzi do wszystkich zadań możesz zakupić za

15 zł.

Tak, chcę kupić odpowiedzi do wszystkich zadań.

Zaraz po zakończeniu transakcji wyświetlona zostanie strona z linkiem do pobrania
dokumentu w formacie pdf.

SPIS TREŚĆI

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE .............................................................................................................. 1

1.1. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ........................................................................... 1
1.2. MOL, MASA MOLOWA, LICZNOŚĆ MATERII, LICZBA AVOGADRO ............................................................................... 2
1.3. MOL, OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZU ............................................................................................................................... 5
1.4. PRAWA GAZOWE ...................................................................................................................................................... 7
1.5. PODSTAWOWE PRAWA CHEMICZNE .......................................................................................................................... 8

2. BUDOWA ATOMU, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................... 10

2.1. KONFIGURACJA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW .................................................................................................... 10
2.2. BUDOWA CZĄSTECZKI, BUDOWA WIĄZANIA CHEMICZNEGO ................................................................................... 13
2.3. HYBRYDYZACJA, GEOMETRIA CZĄSTECZKI, METODA VSEPR ................................................................................ 14
2.4. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ ......................................................................................................................................... 15
2.5. IZOTOPY ................................................................................................................................................................. 17

3. STECHIOMETRIA .................................................................................................................................................... 19

3.1. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE SKŁADU ILOŚCIOWEGO .................................................................. 19
3.2. OBLICZANIE WZORU ZWIĄZKU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI....................................................................... 22

4. STECHIOMETRIA REAKCJI ................................................................................................................................. 24

4.1. OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI................................................................................................... 24
4.2. WYDAJNOŚĆ REAKCJI ............................................................................................................................................. 31
4.3. CHEMIA ORGANICZNA ............................................................................................................................................ 32
4.4. USTALANIE SKŁADU MIESZANIN ............................................................................................................................. 34

5. STĘŻENIA ROZTWORÓW ..................................................................................................................................... 37

5.1. STĘŻENIE MOLOWE ................................................................................................................................................. 37
5.2. STĘŻENIE PROCENTOWE ......................................................................................................................................... 39
5.3. ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI ............................................................................................................................ 43
5.4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ............................................................................................................................................ 45
5.5. MIESZANIE ROZTWORÓW ....................................................................................................................................... 46
5.6. OBLICZANIE STĘŻENIA ROZTWORU NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI ................................................................ 50

6. TERMOCHEMIA ...................................................................................................................................................... 54

7. ELEKTROCHEMIA .................................................................................................................................................. 56

8. RÓWNOWAGA CHEMICZNA ............................................................................................................................... 59

8.1. SZYBKOŚĆ REAKCJI ................................................................................................................................................ 59
8.2. STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI ................................................................................................................................. 59

9. RÓŻNE REAKCJE .................................................................................................................................................... 65

9.1. ZADANIA TEKSTOWE .............................................................................................................................................. 65
9.2. SCHEMATY REAKCJI ............................................................................................................................................... 70
9.3. PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ............................................................................................................................ 73

10. RÓWNOWAGI JONOWE W WODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW........................................ 74

10.1. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA ........................................................................................................................ 74
10.2. HYDROLIZA ........................................................................................................................................................ 75
10.3. STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI.............................................................................................................................. 75
10.4. OBLICZENIA NA PODSTAWIE PH ROZTWORU ....................................................................................................... 78
10.5. ROZTWORY BUFOROWE ...................................................................................................................................... 81
10.6. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI ............................................................................................................................ 83

11. REAKCJE REDOKS .............................................................................................................................................. 85

11.1. UTLENIACZ I REDUKTOR, STOPIEŃ UTLENIENIA .................................................................................................. 85
11.2. DOBÓR WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI .................................................................................................................. 86

12. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW ......................................................................................................... 88

12.1. RÓŻNE REAKCJE ................................................................................................................................................. 88
12.2. LITOWCE ............................................................................................................................................................ 88
12.3. BERYLOWCE ...................................................................................................................................................... 88
12.4. BOROWCE .......................................................................................................................................................... 88
12.5. WĘGLOWCE ....................................................................................................................................................... 89
12.6. AZOTOWCE ........................................................................................................................................................ 91

13. WĘGLOWODORY ................................................................................................................................................ 92

13.1. WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY) ............................................................................................................. 92
13.2. WEGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY I ALKINY) .......................................................................................... 95
13.3. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE ....................................................................................................................... 98

14. ALKOHOLE ........................................................................................................................................................... 99

15. ALDEHYDY, KETONY ...................................................................................................................................... 101

16. KWASY KARBOKSYLOWE ............................................................................................................................. 102

17. NITROZWIĄZKI I AMINY ............................................................................................................................... 104

18. TŁUSZCZE I ESTRY .......................................................................................................................................... 105

19. AMINOKWASY I BIAŁKA ................................................................................................................................ 107

20. CUKRY ................................................................................................................................................................. 108

21. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW I RYSOWANIE WZORÓW ...................................................................... 109

Przykładowe Odpowiedzi

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE ......................................................................................................... 111

1.1. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA, MASA ATOMU I CZĄSTECZKI ....................................................................... 111

Podstawowe pojęcia chemiczne

http://www.chemia.sos.pl

- 1 -

CHEMIA NIEORGANICZNA

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->