P. 1
Pomiary Medyczne

Pomiary Medyczne

|Views: 1,470|Likes:
Wydawca: Pawel Strozik

More info:

Published by: Pawel Strozik on Apr 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2011

pdf

text

original

Podstawowe pomiary medyczne

POMIAR CIŚNIENIA I TĘTNA KRWI ............................................................................... 2 Wprowadzenie teoretyczne .................................................................................................... 2 Ciśnienie i tętno krwi ......................................................................................................... 2 Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi ........................................................................ 3 Opis poszczególnych metod pomiaru ciśnienia krwi......................................................... 3 Wykonanie ćwiczenia ............................................................................................................ 8 Literatura .............................................................................................................................. 12 POMIAR REZYSTANCJI SKÓRY..................................................................................... 13 Wprowadzenie teoretyczne .................................................................................................. 13 Wykonanie ćwiczenia .......................................................................................................... 15 Literatura .............................................................................................................................. 16 POMIAR EKG ....................................................................................................................... 17 Wprowadzenie teoretyczne .................................................................................................. 17 Metody podłączania elektrod na ciele badanego.............................................................. 17 Jak interpretować krzywą EKG........................................................................................ 19 Aparatura pomiarowa....................................................................................................... 19 Zakłócenia ........................................................................................................................ 21 Wykonanie ćwiczenia .......................................................................................................... 23 Pomiar EKG za pomocą przyrządu CASSY. ................................................................... 23 Opracowanie wyników pomiarów ................................................................................... 23 Literatura .............................................................................................................................. 24 WYMAGANE WIADOMOŚCI............................................................................................ 25

POMIAR CIŚNIENIA I TĘTNA KRWI
Wprowadzenie teoretyczne
Ciśnienie i tętno krwi
Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure - BP) to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono znacznie wyższe, niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył (które nie ma istotnego klinicznie znaczenia). Ciśnienie krwi ulega ustawicznym zmianom zarówno długookresowym (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowym (zależnie od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.) jak i krótkookresowym (w obrębie cyklu pracy serca). W momencie skurczu serca, kiedy porcja krwi wypychana jest z serca do aorty, w tętnicach panuje najwyższe ciśnienie wynoszące zazwyczaj u zdrowego dorosłego człowieka od ok. 90 do 135 mmHg (zazwyczaj 110-130); w chwili rozkurczu - jest najniższe, np. od ok. 50 do 90 mmHg (zazwyczaj 65-80). W praktyce medycznej, do oceny stanu zdrowia badanej osoby istotna jest wartość zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, toteż podawane są obie wartości, co zapisuje się np. 120/80 mmHg. W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60-80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic - powoduje to wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo - naczyniowego wyróżniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. W niektórych publikacjach można spotkać z określeniem górne i dolne ciśnienie krwi. Jest to nic innego jak ciśnienie skurczowe (górne) i rozkurczowe (dolne). RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci (dla uczczenia włoskiego lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia). 120 - oznacza wartość ciśnienia skurczowego. 80 - oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego. mmHg - jednostka pomiaru ciśnienia - milimetry słupa rtęci. Tętnem nazywamy faliste odkształcenie tętnicy podczas skurczu serca. Skurcz komór serca powoduje powstanie tzw. fali tętna w tętnicach. Częstością tętna nazywamy ilość uderzeń serca na minutę. U dorosłych ilość uderzeń na minutę wynosi ok. 60-80. U dzieci: 90-140/minutę.

ultradźwiękową i pletyzmograficzną. mankietu oraz urządzenia pompującego i upuszczającego powietrze. Pokrowiec jest pokryty specjalnym przylepnym materiałem co ułatwia umocowanie mankietu na ramieniu pacjenta. Możemy tutaj wymienić następujące metody: osłuchowa. że ciśnienie . wykonany najczęściej w postaci krzemowego czujnika ciśnienia. jest stosowany w urządzeniach mikrokomputerowych mierzących ciśnienie krwi automatycznie. Manometr może działać na różnych zasadach: − manometr rtęciowy składa się ze szklanej pionowej rurki połączonej ze zbiornikiem rtęci. Wielkość tych oscylacji jest rejestrowana w czasie skokowego lub ciągłego upuszczania powietrza z mankietu z poziomu powyżej ciśnienia skurczowego do poziomu poniżej ciśnienia rozkurczowego. powszechnie stosowaną metodą pośrednią mierzenia ciśnienia krwi. nieinwazyjną. który nazywa się sfigmomanometrem składa się z manometru. napływowa. Wszystkimi tymi metodami można oznaczyć ciśnienie skurczowe. W oparciu o eksperymenty na analogu tętnicy stwierdzono. Wszystkie zasady pomiaru tą metodą. Należą tu metody: oscylometryczna i sfigmooscylograficzna. następnie obniżając stopniowo ciśnienie powietrza w mankiecie staramy się różnymi sposobami ustalić moment ponownego przepływu krwi poniżej uciskającego mankietu. czyli aneroid jest mniej dokładny niż manometr rtęciowy. − manometr sprężynowy. Kryterium całkowitego zamknięcia tętnicy polega na napompowaniu mankietu powyżej ciśnienia skurczowego. czy pomiar wykonywany jest na podstawie całkowitego zamknięcia tętnicy. polegającą na wywieraniu przez mankiet zmiennego ciśnienia na zewnętrzną ściankę tętnicy tak długo. łącznie z wymiarami mankietów są obowiązujące dla pozostałych pośrednich metod mierzenia ciśnienia krwi. Aparat pomiarowy. palpacyjna. natomiast ciśnienie rozkurczowe metodą osłuchową. Mankiet Mankiet składa się z gumowej poduszki napełnianej powietrzem. która jest umieszczona w płóciennym nierozciągliwym pokrowcu. Przyczyną tego są wrażliwe na wstrząsy i uderzenia metalowe dźwignie aneroidu. Skala rurki manometru wykalibrowana jest od 0 do 300 mm Hg w odstępach 2 mm Hg. Pośrednia metoda pomiaru ciśnienia tętniczego krwi występuje w dwóch odmianach w zależności od tego. Wymiary gumowej poduszki mankietu decydują o wiarygodności wyniku pomiaru ciśnienia krwi. pletyzmograficzna. czy w czasie ciągłego przepływu krwi przez tętnicę. Kryterium przepływu ciągłego w tętnicy polega na wykryciu i zmierzeniu wielkości oscylacji ciśnienia w mankiecie powstałych pod wpływem przepływających fal tętna. polegająca na umieszczeniu igły lub cewnika w świetle tętnicy i połączeniu ich z kalibrowanym przetwornikiem ciśnienia − metodę pośrednią. bezkrwawą metodę. Mankiet o nieodpowiednich wymiarach w stosunku do obwodu ramienia jest przyczyną systematycznego błędu pomiaru. sfigmograficzna. − manometr elektroniczny.Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Rozróżniamy dwie główne metody pomiaru ciśnienia krwi: − metodę bezpośrednią. ultradźwiękowa. które mogą się zacinać w czasie pracy manometru. jest to inwazyjna metoda. Opis poszczególnych metod pomiaru ciśnienia krwi Charakterystyka metody osłuchowej Metoda osłuchowa jest standardową. aż dojdzie do zrównania się ciśnienia w mankiecie z ciśnieniem wewnątrz tętnicy.

następnie opuszcza je i dopiero wtedy pompujemy mankiet i mierzymy ciśnienie krwi w sposób zwykły. . pomiar obwodu ramienia pacjenta w połowie jego długości i dobór mankietu o długości równej obwodowi ramienia. Urządzenie pompujące i upuszczające powietrze z mankietu W skład tego urządzenia wchodzą: pompka z zaworem oraz gumowe dreny. przyłożenie lejka fonendoskopu w miejscu maksymalnego tętnienia tętnicy ramieniowej w zgięciu łokciowym. 5. po którym następuje całkowite zniknięcie tonów (cisza).pojawianie się słabych tonów o charakterze stuków. a u dorosłych na V fazę (zniknięcie) tonów Korotkowa. W razie słabej słyszalności tonów Korotkowa można wzmocnić ich głośność dwoma sposobami: a. oznaczenie orientacyjnie ciśnienia skurczowego metodą palpacyjną. dlatego do ich wysłuchania należy używać lejka fonendoskopu. założenie mankietu w taki sposób.powietrza z wnętrza mankietu jest przenoszone na uciskaną tętnicę z najmniejszymi stratami. ułożenie ramienia pacjenta w pozycji poziomej (wygodnie podpartego na poziomie serca. 7. słuchawkę lekarską zastępuje się układem elektronicznym wyposażonym w czujnik ciśnienia zamontowany np. czyli mankiet za duży daje wyniki pomiaru ciśnienia krwi za niskie. po czym odbywa się pomiar. przy którym słyszy się ostatni ton. System ten powinien dawać możliwość pompowania i upuszczania powietrza z mankietu zarówno powoli jak i szybko. których głośność stopniowo wzrasta w miarę upuszczania powietrza z mankietu. szybkie napompowanie mankietu do poziomu około 30 mm Hg powyżej stwierdzonego palpacyjnie ciśnienia skurczowego. Ciśnienie rozkurczowe . II faza . czyli środkowej części mostka). zapobiega to ich niedrożności wskutek załamywania się lub zapadania. Częściowe otwarcie zaworu pozwala na kontrolowane zmniejszanie wartości wskazań manometru. stłumione.tony przybierają charakter szmeru lub świstu. powolne upuszczanie powietrze z mankietu z szybkością 2-3 mm Hg/s 9. 8. gdy tony nagle ulegają ściszeniu. Upuszczanie powietrza z mankietu jest regulowane przez zawór pompki. oznaczenie ciśnienia skurczowego w momencie wysłuchania dwóch pierwszych następujących bezpośrednio po sobie tonów Korotkowa. Słuchawka lekarska (stetoskop) Zwykle używa się fonendoskopu. dmuchające. powinno przebiegać następująco: 1. po napompowaniu mankietu pacjent zaciska i otwiera dłoń kilka razy. W wielu współcześnie stosowanych metodach pomiarowych.uprzedzenie pacjenta. że w czasie pomiaru odczuje ucisk mankietu napompowanego powietrzem. wewnątrz mankietu. Dreny łączące mankiet z manometrem powinny być sztywne. III faza . 2.tony stają się ”chropawe” i ich intensywność wzrasta. Ponieważ tony Korotkowa są względnie niskiej częstotliwości. 3. po założeniu mankietu pacjent unosi ramię nad głowę. Ciśnienie skurczowe . V faza . Poprawne wykonywanie pomiaru ciśnienia w oparciu o wysłuchiwanie tonów Korotkowa. 6.oznacza moment. a nie membrany. 4. Natomiast mankiet za szeroki lub/i za długi. Dolny brzeg mankietu winien znajdować się 1-2 cm powyżej dołu łokciowego.oznacza poziom ciśnienia. W czasie osłuchiwania tonów Korotkowa można wyróżnić 5 faz: I faza . Zamknięty zawór winien utrzymywać ciśnienie w mankiecie na stałym poziomie. b. stają się miękkie.u dzieci przypada na IV fazę (ściszenie) tonów Korotkowa. przed ponownym napompowaniem mankietu musi nastąpić przerwa około 15 – 30 s. wtedy gdy długość mankietu obejmuje cały obwód ramienia mankiet za wąski daje wyniki pomiaru ciśnienia krwi za wysokie. IV faza .odpowiada pierwszemu słyszalnemu tonowi Korotkowa. żeby jego środek przypadał na tętnicę ramieniową a więc po wewnętrznej stronie ramienia. czyli I fazie.

Błędu tego można uniknąć przez pompowanie powietrza ok. wtedy ramię znajduje się nieco wyżej niż nadgarstek i to jest właściwa pozycja. należy do uzyskanego wyniku pomiaru dodać (lub odjąć) 0. Może ona być przyczyną poważnych błędów w mierzeniu ciśnienia krwi polegających na zbyt niskim oszacowaniu ciśnienia skurczowego. Wtedy żeby uzyskać zamknięcie tętnicy należy użyć wyższego ciśnienia w mankiecie. Obniżenie ramienia poniżej poziomu serca podwyższa wynik pomiaru. − zbyt wolne spuszczanie powietrza z mankietu może powodować zastój krwi żylnej w kończynie poniżej mankietu i wzrost ciśnienia rozkurczowego. niepokoju. w pozycji lezącej. lub poniżej poziomu serca. Fakt ten tłumaczymy się ciśnieniem hydrostatycznym. albo siedzącej. − zbyt wysokie pompowanie mankietu np. albo podwyższeniu ciśnienia rozkurczowego. oznaczenie ciśnienia rozkurczowego w momencie ściszenia tonów Korotkowa (IV faza) u dzieci i w momencie zniknięcia tonów Korotkowa (V faza) u dorosłych. reakcji obronnej. V faza) w zakresie około 40 mmHg. − w przypadku braku V fazy tonów Korotkowa ciśnienie rozkurczowe należy określać na podstawie IV fazy tonów Korotkowa. ale odcinek. Jeżeli pomiar ciśnienia krwi odbywa się w pozycji leżącej pacjenta. albo efektem grawitacji. zanotowanie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego z zaznaczeniem ramienia na którym dokonano pomiaru. posiłku. lub obniżenia ramienia powyżej.10. − zbyt szybkie upuszczanie powietrza z mankietu zwłaszcza u chorych z wolną czynnością serca jest przyczyną błędu systematycznego polegającego na zaniżaniu ciśnienia skurczowego i zawyżaniu ciśnienia rozkurczowego. 30 mm Hg powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego. że tony Korotkowa są słyszalne poniżej ciśnienia rozkurczowego. płóciennego pokrowca mankietu. pory roku. palenia tytoniu. wywołuje ból. Dodatkowe zalecenia: − pomiar ciśnienia krwi winien być wykonany w ciepłym i cichym pomieszczeniu. − przerwa pomiędzy pomiarami winna wynosić conajmniej 1-2 minuty. Szybkie wypuszczenie powietrza z mankietu przy pełnym otwarciu zaworu. − uniesienie ramienia z mankietem powyżej poziomu serca obniża wynik pomiaru ciśnienia krwi. który wynosi ok. 11. Dlatego zaleca się aby powietrze z mankietu upuszczać z szybkością 2 mm Hg/s. Należy określić palpacyjnie maksymalny poziom wstępnego pompowania. niepokój pacjenta i podwyższa wyniki pomiaru.8 mm Hg. w celu uzyskania całkowitego spływu krwi żylnej. W tej sytuacji całkowite zaciśnięcie tętnicy również wymaga wyższego ciśnienia powietrza w mankiecie. a ciśnieniem rozkurczowym (IV. Źródła dodatkowych błędów: − nie wycentrowanie środka mankietu na tętnicę ramieniową jest przyczyną zawyżenia wyników pomiaru. Gdy pacjent siedzi i opiera ramię na blacie stołu. 30 mm Hg powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego określonego metodą palpacyjną. temperatury. Gdy nie można ułożyć ramienia na poziomie serca. − przed pomiarem pacjent winien wypocząć 3-5 min. − luźne założenie mankietu jest przyczyną wyższych wyników pomiaru. wtedy otrzymany wynik ciśnienia krwi należy skorygować: na każdy 1 cm uniesienia. do 300 mm Hg. napięcia. wtedy ramię ułożone wzdłuż klatki piersiowej jest ściśle na poziomie serca i ta pozycja nie wymaga korekty w ułożeniu ramienia. . − zbyt silne uciskanie tętnicy lejkiem fonendoskopu sprawia. − przerwa osłuchowa występująca u chorych z nadciśnieniem i objawia się niesłyszalnością tonów Korotkowa między ciśnieniem skurczowym (I faza). − ciśnienie krwi wykazuje indywidualne wahania w zależności od pory dnia. gdyż tętnicę uciska nie poduszka gumowa. − zimny fonendoskop lub zimne ręce mierzącego powodują podwyższenie wyników pomiaru.

Wyniki mierzenia ciśnienia krwi metodą oscylometryczną są zgodne z metodą bezpośrednią. zamontowanego w mankiecie po każdym skokowym. na podstawie rejestracji zmian objętości kończyny w czasie skurczu i rozkurczu serca.− w przypadku gdy czynność serca jest niemiarowa dokładne oznaczenie ciśnienia nie jest możliwe. oscylometrycznej. które w stosunku do ich obwodu ramienia są za małe daje fałszywe wyniki pomiarów (tzw. na wykresie oscylogramu. zaś ciśnienie rozkurczowe wyznacza moment pierwszego nagłego zmniejszenia największych oscylacji. Norma ciśnienia średniego oznaczonego metodą oscylometryczną dla dorosłych wynosi 80-110 mm Hg. 2). zaś w tętnicach distalnych (o małym przekroju) oscylacje są mniejsze. Ciśnienie skurczowe w metodzie oscylometrycznej przypada na pierwsze wyraźne zwiększenie wysokości oscylacji. Następnie sporządza się wykres oscylogramu: na osi odciętych ciśnienie w mankiecie w odstępach 10 mm Hg. czyli małe oscylacje. żeby zacisnąć tętnice o grubych. nadciśnienie mankietowe). Jeżeli występują liczne skurcze przedwczesne. co 10 mm Hg upuszczeniu powietrza z mankietu. że nie jest ona wypełniona krwią. do poziomu poniżej ciśnienia rozkurczowego. trzeba użyć znacznie wyższego ciśnienia w mankiecie. . Największe oscylacje stwierdza się w tętnicach znajdujących się blisko serca. Dlatego u osób otyłych należy mierzyć obwód ramienia i przestrzegać zasad dobierania mankietów i posługiwać się specjalnym mankietem o długości 35 cm i 42 cm Nie poleca się u osób otyłych mierzyć ciśnienia krwi na przedramieniu. a więc o dużym przekroju. albo migotanie przedsionków należy pomiar ciśnienia krwi powtarzać i wyliczyć średnią z co najmniej trzech pomiarów. należy używać metody ultradźwiękowej. − u chorych w stanie wstrząsu tętnienie tętnicy ramieniowej jest zmniejszone lub nieobecne. wzrost lub spadek wysokości oscylacji jest równomierny i wtedy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie możemy oznaczyć. Metoda oscylometryczna Oscylometria jest to metoda pomiaru ciśnienia krwi albo sposób wykrycia przepływu krwi. Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną opiera się na kryterium ciągłego przepływu. osiąga maksimum i w końcu następuje spadek wielkości oscylacji. Po napompowaniu mankietu powyżej ciśnienia skurczowego wyczuwa się palpacyjnie twardą tętnicę promieniową mimo to. − u osób starych. Metodą oscylometryczną można więc oznaczyć ciśnienie średnie i niezbyt precyzyjnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. lub jego wartości są znacznie zaniżone. a tony Korotkowa słabo słyszalne lub niesłyszalne. Nie zawsze wykres oscylogramu zachowuje się w ten sposób np. ponieważ otrzymuje się wyniki ciśnienia rozkurczowego fałszywie wysokie. polega na wykryciu i zmierzeniu wielkości oscylacji ciśnienia w mankiecie. Na oscylogramie początkowo wartości wskaźnika oscylacji są niskie. potem wielkość ich wzrasta. ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach. Największe wychylenia wskazówki oscylometru odpowiadają ciśnieniu średniemu (Rys. sfigmooscylograficznej lub bezpośredniej. na osi rzędnych odpowiadająca mu wielkość wskaźnika oscylacji. sztywnych i twardych ścianach. Oscylacje tętna są nazywane tętnem objętościowym. powstających pod wpływem przepływających fal tętna. a ciśnienie rozkurczowe jako średnią z serii zarejestrowanych IV i V fazy tonów Korotkowa. z poziomu powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego. Amplituda tych oscylacji jest rejestrowana za pomocą czujnika ciśnienia. Dlatego ciśnienie krwi oznaczenie we wstrząsie metodą osłuchową często jest niemożliwe. ponieważ zarówno rzut skurczowy serca jak i ciśnienie krwi zmieniają się z uderzenia na uderzenie serca. Wynik pomiaru ciśnienia krwi w takich przypadkach jest przybliżony. U tych osób uzyskuje się podwyższone wyniki ciśnienia skurczowego. Ciśnienie skurczowe wylicza się jako średnią z serii I fazy. Do oznaczania ciśnienia krwi we wstrząsie. − zastosowanie u osób otyłych zwykłych mankietów.

ale także małe fale tętna . 3. które są przystosowane do rejestracji zmian ciśnienia w mankiecie pod wpływem przepływającej fali tętna. metody sfigmograficznej (zapis fal tętna). . przez zastosowanie wzmacniacza elektrokardiografu. 1) Schemat blokowy urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną. Metoda sfigmooscylograficzna Metoda sfigmooscylograficzna jest to zmodernizowana metoda oscylometryczna pomiaru ciśnienia krwi. czyli rejestrujące tętno. 2).(Rys. natomiast ciśnienie rozkurczowe Pd – punkt przecięcia się dolnej krzywej sfigmooscylogramu z poziomem odcinka 60 %. Ciśnienie rozkurczowe Ps wyznacza punkt przecięcia się dolnej krzywej sfigmooscylogramu z poziomem 40 %. Do sfigmooscylografii w zasadzie zalicza się wszystkie metody sfigmograficzne. jak to pokazano na (Rys. ciśnienia średniego tak. przy której fale tętna mają najwyższą amplitudę. dzięki czemu można kontrolować nie tylko duże amplitudy oscylacji. oscylometrycznej (amplituda rejestrowanych fal tętna). Za ciśnienie średnie Pm przyjmuje się wartość. 2. metody pletyzmograficznej (tętno objętościowe). Właściwie metoda sfigmooscylograficzna jest połączeniem trzech metod: 1.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i pulsu za pomocą przyrządu firmy CASSY: Program firmy CASSY. Gumowa rurka wychodząca z mankietu musi znajdować się po wewnętrznej stronie ramienia. Dolna krzywa – zarejestrowane fale tętna [Sapiński A. a pełnym otwarciem.: Sfigmomanometria. Środkowa krzywa przedstawia wykres zarejestrowanych amplitud fal tętna. nie mają żadnego znaczenia medycznego i nie powinny być stosowane w celu diagnostyki stanu naszego zdrowia. DNH-PAN Poznań 1991. a także częstotliwości pulsu przy użyciu urządzeń pomiarowych firmy CASSY. tzn. Pomiar: Należy podłączyć mankiet ciśnieniowy z zaworem i gruszką do pompowania powietrza do przystawki pomiaru ciśnienia przyłączonej do wejścia A stacji pomiarowej CASSY. lewą rękę. Został on stworzony wyłączenie w celu demonstracji i zilustrowania sposobu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Wykonanie ćwiczenia Dokonać pomiaru ciśnienia przy użyciu stetoskopu następnie wyniki porównać z uzyskanymi metodą elektroniczną. Zawór w gruszce powinien być w połowie otwarty. 2) Sposób wyznaczania ciśnienia krwi metodą sfigmooscylograficzną. rozkurczowego. Oprogramowanie to umożliwia pomiar ciśnienia skurczowego. Uzyskane za jego pomocą wyniki pomiarowe.]. Oprzyrządowanie pomiarowe: W celu dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz częstotliwości pulsu wymagane jest użycie przystawki pomiarowej „Blond Pressure Box (524 050)” (mankiet ciśnieniowy należy do zestawu).exe. tak aby jego dolna krawędź znajdowała się 2-3 cm powyżej łokcia. służący do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi znajduje się w katalogu …\CASSY\Cisnieni\Blood.(Rys. powinien być nastawiony mniej więcej w środkowej części. przy użyciu metody oscylometrycznej. w obszarze tętnicy i kierować się w stronę dłoni. Górna krzywa schodkowa obrazuje zmiany ciśnienia powietrza w mankiecie co 10 mm Hg. ponieważ może to . Mankiet trzeba założyć na gołą. Metalowa płytka nie może leżeć bezpośrednio na arterii. między całkowitym zamknięciem.

ale nie powinien wywierać dużego nacisku na nie. jak i analogowej (wykres słupkowy). Naciśnięcie <F1> rozpoczyna pomiar. wykonywanymi na tym samym pacjencie musi trwać przynajmniej 2 min. powietrze ulatuje z niego automatycznie. W celu dokonania pomiaru należy wybrać polecenie „Record measurement” z głównego menu. trzymanej w prawej dłoni. Różnice wartości ciśnienia w kolejnych pomiarach są normalnym zjawiskiem. poprzez wciśnięcie <F1>. pomiar może zostać przerwany. 3) Sposób prawidłowego użycia przyrządu do pomiaru ciśnienia firmy CASSY. do momentu. Następna czynność polega na napompowaniu mankietu przy użyciu gumowej gruszki. Szybkość deflacji pokazywana jest w dolnej linii ekranu w [mmHg/s]. Rozluźnione i lekko zgięte ramię powinno leżeć na stole. Amplituda oscylacji wzrasta początkowo wraz z czasem pomiaru (gdy ciśnienie w mankiecie spada poniżej ciśnienia skurczowego). (Rys. do momentu aż zaczniemy pompować do niego powietrze. Kiedy amplituda oscylacji osiąga stałą wartość po pewnej liczbie pulsów. Wartość wzrastającego ciśnienia w rękawie pokazywana jest zarówno w formie cyfrowej. później dokonać korekcji offsetu poprzez naciśnięcie przycisku <F2> – zmiana wyświetlanej wartości ciśnienia na 0 [mmHg]. Ramię z mankietem nie może się ruszać podczas dokonywania pomiaru! Po napompowaniu mankietu.zafałszowywać wyznaczanie krzywej ciśnienia. Ekran zawiera dwie krzywe: krzywą opadającego ciśnienia oraz krzywą oscylacji pulsu. Mankiet powinien dobrze przylegać do ramienia. aż ciśnienie w nim osiągnie wartość ok. Przerwa pomiędzy kolejnymi pomiarami. 180 [mmHg]. . poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na zaworze gumowej gruszki. później maleje (gdy ciśnienie w mankiecie spada poniżej ciśnienia rozkurczowego). Powietrze może zostać całkowicie wypompowane z mankietu.

lub gdy wartości zostały już oszacowane . b) Wyświetlenie rezultatu pomiarów na grafie . należy przekonwertować zapisane pliki do postaci tekstowej. progowej.Oszacowanie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego lub pulsu – wciśnięcie <ALT><F1> . zaś ciśnienie rozkurczowe (Pd) wyznacza moment pierwszego nagłego zmniejszenia największych oscylacji. Konwersji tej dokonujemy przy pomocy programu. Przykładowe wyniki pomiarów ciśnienia opracowane w programie Matlab 7. Dane pomiarowe eksportowane są w postaci plików o unikalnym rozszerzeniu *.wykres zawierający do 4 przebiegów z użyciem opcji „Multigraph” .wykres krzywej ciśnienia lub pulsu. na wykresie oscylogramu. znajdującego się w głównym katalogu …\CASSY\ ASCTRANS.1: W zastosowanej metodzie. Matlab.dbd. Pierwszy pomiar: .Opracowanie wyników pomiarów: a) Wyświetlenie wartości pomiarowych w tabeli.wciśnięcie <ALT><F1>. ciśnienie skurczowe (Ps) w metodzie oscylometrycznej przypada na pierwsze wyraźne zwiększenie wysokości oscylacji. przypadające na moment największych oscylacji rejestrowanego tętna i niezbyt precyzyjnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Jak to już było opisane w części teoretycznej. wzrost lub spadek wysokości oscylacji jest równomierny i wtedy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie możemy w tak prosty sposób wyznaczyć. c) Zapisywanie i wgrywanie wyników pomiarów – wybór odpowiedniej opcji z menu „Disk operation” <F9>.Wyświetlenie w dużej skali wartości ciśnienia oraz pulsu – wciśnięcie <Shift><F10>. . Metodą oscylometryczną można więc oznaczyć ciśnienie średnie. W celu ich opracowania w innym środowisku inżynierskim takim jak np. Nie zawsze wykres oscylogramu zachowuje się w ten sposób np. dokonuje się pomiaru składowej zmiennej ciśnienia w komorze pneumatycznej zaciskowej.Zaznaczenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego przez wciśnięcie <F1> .exe. Wyniki mierzenia ciśnienia krwi metodą oscylometryczną są zgodne z metodą bezpośrednią. zawierającej tabele wyników pomiarowych. z wykorzystaniem czujnika ciśnienia i detekcji poziomu sygnału np.

Ciśnienie skurczowe: 100 [mmHg]. . .Oszacowane przez program wartości ciśnienia oraz pulsu dla powyższej rejestracji: . Drugi pomiar: .Ciśnienie rozkurczowe: 60 [mmHg].Częstotliwość pulsu: 50 [1/min].

Internet – www.Częstotliwość pulsu: 48 [1/min].zastosowanych empirycznych algorytmów na obliczanie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. . . w zastosowanej metodzie wynikają głównie z: . inż.sposobu przetwarzania w czasie rzeczywistym sygnału ciśnienia. Literatura . dr inż. .sposobu i progu detekcji.Ciśnienie skurczowe: 103 [mmHg]. .Oszacowane przez program wartości ciśnienia oraz pulsu dla powyższej rejestracji: .com . Zwykle stosuje się skokowe upuszczanie powietrza.sposobu ustawienia i sterowania zaworem zmniejszającym ciśnienie. Trudności w interpretacji wyników pomiaru bezinwazyjnego.Ciśnienie rozkurczowe: 58 [mmHg]. Władysław Torbicz. . . . dr hab.osobniczych właściwości sygnału składowej zmiennej ciśnienia. doc.bloodpressure. Leszek Filipczyński. .„CASSY® Lab Manual (524 202)”.„Biopomiary” – prof.

Reakcja skórno-galwaniczna: Reakcja skórno-galwaniczna . Historia GSR: Trudno jest precyzyjnie ustalić kiedy rozpoczęła się era biologicznego sprzężenia zwrotnego. kolega Vigouroux. Chatles Fere .dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zastosowanie: Zmiany GSR traktowane są niekiedy jako objaw przeżywania emocji i wykorzystywane m. przewodnictwo skórne.1. Rezystancja skóry lub. W 1888 roku. Niektórzy wskazują na odkrycie przez Galvaniego istnienia procesów elektrycznych w czynnościach nerwów i mięśni.jest to miara zmian oporu elektrycznego skóry. w związku z czym zmiany w oporze .POMIAR REZYSTANCJI SKÓRY Wprowadzenie teoretyczne 1. Opór maleje wraz ze zwiększeniem się potliwości skóry. tym samym wyjaśniając fizjologiczny aspekt tego zjawiska. Romain Vigouroux zmierzył rezystancję skóry w kilkunastu przypadkach znieczulicy histerycznej . Najpierw w roku 1879. Hermann. W 1889 rosyjski badacz Ivan Tarchanov był w stanie wykazać.in. 3. które miały kontrolować lub stłumić te zmiany. odruch skórno-galwaniczny . co szybko skierowało badania na zastosowanie elektryczności w medycynie. zanotował zmiany w rezystancji skóry po stymulacji fizycznej. a badania Fere’a uznano za pierwsze stwierdzenie na temat teorii pobudzenia. dostarcza dość złożonych danych. co z kolei jest związane z aktywacją autonomicznego układu nerwowego w organizmie. Kilka lat wcześniej niemiecki badacz. galwaniczna reakcja skóry jest jednym z najprostszych i solidnych metod stosowanych w biologicznym sprzężeniu zwrotnym. W 1915 roku proces ten został nazwany galwaniczną reakcją skóry (GSR). że czynność umysłowa może powodować zmiany w GSR. 2. reakcja elektrodermalna. Rejestrowanie zmian w oporze elektrycznym skóry w trakcie przepływu słabego prądu elektrycznego (metoda Féré'go). odkrył. 4. reakcja elektryczna skóry. reakcja psychogalwaniczna. z których . które stanowiły część metodologii badań nad elektrofizjologią. w wykrywaniu kłamstwa.GSR (ang. Technika pomiaru: Stosowane są dwie techniki pomiaru przewodnictwa elektrycznego skóry: 4. używając historycznego terminu. Do roku 1870 stworzono skomplikowaną aparaturę i procedury . Aktywacja autonomicznego układu nerwowego idzie w parze z pobudzeniem fizjologicznym. Galvanic Skin Response). Pomimo tego że jest nieskomplikowana w stosowaniu. że GSR jest powiązane z czynnością gruczołu potowego. Prace Fere’a i Tarchanova pozostawały zapomniane przez wiele lat. Do roku 1840 powszechnie uważano procesy elektryczne zachodzące w ciele stanowiły podstawę dla wyjaśnienia choroby oraz stawianie diagnoz i przepisywanie terapii. GSR wykorzystywany jest w badaniu poligrafem a także jako biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne . Nagłe zmiany w rezystancji skóry były postrzegane w owym czasie jako źródło artefaktu i budowano nawet specjalne urządzenia. można uzyskać wiele psychofizjologicznych parametrów.

6. Skóra podobnie jak inne narządy (np.EKG i inne mięśnie .EEG. Możliwe jest rejestrowanie prądu wytwarzanego przez ciało (metoda Tarchanoffa). Wynik pomiaru przedstawiany jest zawsze jako konduktancja skóry G=1/R [S].elektrycznym skóry mogą oznaczać przeżywanie emocji (np. 50 Hz . Również odpowiedni dobór elektrod znacząco wpływa na jakość pomiaru. Opis eksperymentu pomiarowego: Rezystancja skóry jest podatna na zmiany związane z czynnikami zewnętrznymi. do obserwowania efektu treningu autogenicznego lub obserwacji efektu zaskoczenia. 6. Poniżej został zaproponowany przykładowy układ z mostkiem wheatstone-a. wzmacniaczem i biernym filtrem dolno przepustowym o częstotliwości granicznej ok. Urządzenie może być wykorzystane np. a także innych zabezpieczeń ( unikać przypinania elektrod po przeciwnych stronach ciała co może doprowadzić do przepływu prądu zakłócającego pracę serca ) aby uniknąć porażeń.EMG ) wytwarza własne pole elektryczne. Przykładowe rozwiązania układowe: Konduktancja skóry ludzkiej jest liniowa tylko dla napieć poniżej 0. Sygnał następnie jest przekazywany na wejście przetwornika A/C. serce . Opis modułu CASSY: W czasie zajęć posługujemy się modułem CASSY-E 524 048 wraz ze współpracującą z nim stacją bazową oraz oprogramowaniem. pobudzenia seksualnego. złości. stresu itp.2. mózg . Ważną rzeczą w tego typu układach jest stosowanie niskich napieć. Otrzymany w czasie eksperymentu wynik pomiaru oraz jego przebieg w czasie nie mają wartości w sensie medycznym i nie powinny być wykorzystywane w monitorowaniu zdrowia pacjenta. 5. 4. lęku.). Zazwyczaj stosuje się elektrody posrebrzane lub aluminiowe przymocowywane do palców ( wskazującego i dużego ) rzepami. .5V co musi być uwzględnione w układnie pomiarowym. wtórnikami separującymi.

Przykładowe wyniki eksperymentu: Na powyższym przebiegu została przedstawiona zmiana konduktancji skóry w funkcji czasu.3. Przeprowadzenie eksperymentu: Uruchomienie w trybie MS-DOS programu skin. Jak widać około 26s – następuje pobudzenie obiektu badanego czynnikami zewnętrznymi ( w tym przypadku był to ból ) co skutkuje zmianą rezystancji skóry. dłoń powinna spoczywać płasko. Wykonanie ćwiczenia Należy włączyć wtyczkę z modułu do pomiaru rezystancji do złącza A na urządzeniu bazowym CASSY I podłączyć elektrody do końców palców wskazującego i środkowego.exe z katalogu CASSY\REZYSTAN Zapoznanie się z opisem do programu Dostosowanie zakresu pomiarowego Rozpoczęcie pomiaru poprzez wciśnięcie klawisza F9. Zatrzymanie pomiaru poprzez wciśnięcie klawisza F9. Należy przetestować wpływ czynników zewnętrznych na zmianę rezystancji skóry. .

cornell.html .ch/PL/ .Biosignal Analysis and Medical Imaging Group – University of Kuopio .verim. Należy również zastanowić się jak w czasie pomiaru zamyka się ścieżka prądowa pomiędzy elektrodami: czy po skórze.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/hmm32_pjw32/index.http://www.Opracowanie wykresu: W czasie ćwiczenia należy zarejestrować przebieg kondunktancji skóry. czy też przenika skórę i przebiega w tkankach miękkich? Literatura . analizując zmiany na wykresie pod kątem zaobserwowanych zmian czynników zewnętrznych wpływających na badany obiekt.Materiały CASSY – LAB . a następnie opracować go.http://instruct1.cit.

trójkąt Einthoven'a. stymulatora serce (węzeł zatokowo przedsionkowy). reprezentujące zerowy potencjał. stosowana metoda Einthovena (3 elektrody pomiarowe na 3 kończynach + jedna elektroda odniesienia). Podłączenie 3 dwubiegunowe kończynowe Einthoven'a Są one umieszczone na ciele badanego: prawa i lewa ręka. Elektrokardiogram (EKG) jest to zarejestrowana aktywność serca przy pomocy elektrod podłączonych do kończyn i do skóry klatki piersiowej na odpowiedniej wysokości. w wyniku czego linie prowadzone prostopadle z każdego ze środków trzech boków. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca. Każdemu pobudzeniu mięśnia sercowego towarzyszą zmiany napięcia elektrycznego rozchodzące się od jednej komórki mięśniowej do drugiej. Pomiar EKG jest graficzną reprezentacją mierzonych prądów. − Odprowadzenie II – różnica potencjałów pomiędzy elektrodą lewa goleń. samorzutnie. Zmiany prądu mogą być mierzone z zewnątrz. W związku z dużą liczbą komórek. jest nieznaczna różnica potencjałów pomiędzy błoną wewnątrz komórki a błoną zewnętrzną. Komory serca są elektrycznie izolowane od przedsionków. wygenerowane napięcie może być wykryte dzięki elektrodom umieszczonym na ciele. skurcz oraz dalsza repolaryzacja jest nieprzerwanie powtarzanym procesem. Ustawienie elektrod w ten sposób pozwala na zbadanie przebiegu bodźców elektrycznych przez różne części serca. − Odprowadzenie III – różnica potencjałów pomiędzy elektrodą lewa goleń. Nieznaczne opóźnienie w przekazywaniu pobudzenia zapewnia. Dzięki krzywej EKG lekarz uzyskuje o różnego rodzaju arytmiach. Węzeł ten jest zlokalizowany w prawym przedsionku serca. Dwa przedsionki kurczą się prawie w tym samym momencie z powodu szybkiego przewodzenia bodźców pomiędzy komórkami. Potencjał na elektrodach ulega zmianie za każdym razem kiedy różne komory serca kurczą się. chorobach przedsionków i komór. Następnie napięcia ta są wzmacnianie i umieszczane na diagramie. Metody podłączania elektrod na ciele badanego. który w założeniu jest trójkątem równobocznym. Węzeł przedsionkowo-komorowy przesyła depolaryzację przez specjalne włókna (pęczek HIS'a) do komór. (włókna Purkinjego). a elektrodą na prawa ręka. który powoduje przepływ małych prądów przez sąsiadujące ze sobą spolaryzowane i niespolaryzowane komórki. wzmacniane i kreślone w funkcji czasu. . przetną się w środku trójkąta. że komora nie kurczy się w tym samym momencie co przedsionek. a elektrodą lewa ręka. Trzy pierwsze elektrody tworzą tzw. Pomiędzy pierwszymi trzema elektrodami wykroje się pomiarów różnicy potencjałów w mV. Podczas spoczynku komórki mięśnia sercowego są spolaryzowane tzn. − Odprowadzenie I – różnica potencjałów pomiędzy elektrodami lewa i prawa ręka. Depolaryzacja. Komórki. lewy i prawy goleń. które depolaryzują jako pierwsze naszą miano tzw. Komórki mięśnia sercowego mogą depolaryzować bez oddziaływania z zewnątrz tj. W ściance mięśniowej komory znajdują się inne włókna. które przekazują sygnał elektryczny skurczu przedsionka do komory serca.POMIAR EKG Wprowadzenie teoretyczne Pomiar EKG czyli pomiar badania aktywności serca. wykrywa uszkodzenia serca powstałe w wyniku przebytych chorób. Tylko w jednym miejscu znajduje się grupa komórek. które pozwalają na bardzo szybkie przewodzenie bodźca. dlatego krew ma wystarczający czas na przepływ od przedsionka do komory. W przypadku EKG.

(Rys. V2 – elektroda w lewym czwartym międzyżebrzu przy brzegu mostka.(Rys. 2) przedstawiony został sposób umieszczenia elektrod przed sercowych Wilson'a. V6 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu w linii pachowej środkowej lewej. a V4. V3 – elektroda w połowie odległości pomiędzy elektrodami V2.obojczykowej lewej. a kolejne elektrody połączyć z biegunem dodatnim galwanometru. Połączenie razem 3 wyżej wymienionych odprowadzeń kończynowych daje teoretycznie wypadkowy potencjał równy 0. − Odprowadzenie aVF – lewa goleniu. Podłączenie 3 jednobiegunowe kończynowe Goldberger'a Z tych elektrod dokonujemy pomiaru następujących wzmocnionych sygnałów: − Odprowadzenie aVR – prawa ręka. V4 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu w linii środkowo . − Odprowadzenie aVL – lewa ręka. Na poniższym rysunku (Rys. Ten wspólny punkt można połączyć z ujemnym biegunem galwanometru. V5 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu w linii pachowej przedniej lewej. . Podłączanie 6 jednobiegunowych przed sercowych Wilson'a • • • • • • V1 – elektroda w prawym czwartym międzyżebrzu przy brzegu mostka.2) Sposób podłączenia elektrod metodą Wilson'a.1) Sposób podłączenia według metody Einthoven'a.

komorowy przesyła pobudzenie poprzez pęczek HIS'a oraz włókna Purkinje'go do komór. Trzy ostanie fale są nazywane zespołem QRS. które musi spełniać układ do pomiaru biopotencjałów (wymagania te są podyktowane przez rodzaj zastosowanych elektrod): − bardzo duża wspólna impedancja wejściowa (>100MOhm przy 50 Hz).05 s. Liczba cykli na minutę stanowi wartość tętna serca. . W przypadku pomiarów EKG napięcie odniesienia stanowi wartość średnią z napięć na wszystkich elektrodach. Fala P trwa około 0. na początku oraz na końcu fali P umieścić można pionowe linie. W typowym EKG pierwsze odchylenie od tej linii to jest małe wychylenie ku górze. 3) Przebieg krzywej EKG. Depolaryzacji węzła przedsionkowo .Jak interpretować krzywą EKG Na rysunku numer 3 (poniżej) przedstawiony został przebieg krzywej EKG wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami. (Rys. Fala P jest wynikiem depolaryzacji oraz skurczem przedsionka. − dodatkowa redukcja napięcia wspólnego. − taka sama wartość impedancji wejściowej dla wszystkich wejść. Następnie EKG powraca do stanu początkowego. − duża wartość współczynnika CMRR (>80 dB przy 50 Hz). Po krótkiej chwili następuje repolaryzacja komórek i odpowiedni prąd powoduje falę narastającą zwaną falą T. Przez ten czas węzeł przedsionkowo . Dla oceny przebiegu EKG. Następnie EKG wraca do poziomu linii izoelektrycznej. W wielokanałowych pomiarach (jak to ma miejsce w pomiarach EKG) mierzona jest różnica pomiędzy każdą z elektrod i napięciem odniesienia. który ma miejsce podczas depolaryzacji oraz skurczu komór. Sekwencja od fali P poprzez zespół fal QRS oraz falę T stanowi jeden cykl pracy serca. Aparatura pomiarowa Wymagania. − ekranowane doprowadzenia wejść. Później natychmiastowo pojawia się szybki wzrost (fala R) i kolejny spadek poniżej linii izoelektrycznej (fala S).komorowego doprowadza do nieznacznego pulsu oznaczonego jako fala Q. Tor pomiarowy. Czas trwania tej fali może być zmierzony przez zbadania różnicy pomiędzy tymi dwoma liniami. − duża różnicowa impedancja wejściowa (>10MOhm przy 50 Hz).

jak że różnica w impedancjach skóra . Sygnał w ekranach powinien to być sygnał będący średnią sygnałów wejściowych. Obwód ochronny: Każdy z ekranów wraz z ekranem na wejściu z elektrody umieszczonej na prawej nodze są podłączane do jednego wzmacniacza (wzmacniacz oddzielający). Brak wzmocnienia sygnałów wspólnych daje możliwość likwidacji napięcia wspólnego prawie o tak dużej wartości jak wartość napięcia zasilania. 4) Schemat układu stosowanego do pomiarów EKG.przepustowe). Wzmacniacz ten powinien mieć wzmocnienie jednostkowe w zakresie częstotliwości do kilku MHz aby zapewniona mogła być stabilna praca wzmacniaczy. Aby skompensować pojemność wejść odwracających stosowane są kondensatory C f w wartość równej pojemności wejściowej. Wysoka oraz równa impedancja wspólna wszystkich wejściowa na wszystkich kanałach jest bardzo ważną cechą. (Rys. Uzyskuje się bardzo wysoką wartość współczynnika CMRR bez konieczności stosowania precyzyjnego dostrajania rezystancji. Wartość średnią uzyskuje jako wartość średnią napięć z wejść odwracających wzmacniaczy.oraz górno .elektroda i wspólna impedancja wejściowa konwertują napięcie wspólne w napięcie różnicowe. Wzmocnienie sygnałów różnicowych powoduje. Wzmocnienie sygnału podawanego na ekran wynosi około 0.99. Dzięki temu wartość sygnału w ekranie stanowi 99% wartości średniej.Poniżej przedstawiony został schemat układu stosowanego do pomiarów EKG (dodatkowo wyposaża się go w odpowiednio dobrane filtry dolno. że udział szumów w mierzonym sygnale jest nieznaczny. wskutek czego poprawiona zostaje stabilność układu ochronnego oraz uzyskujemy redukcję pików w odpowiedzi częstotliwościowej. Obwód podłączany do prawej elektrody prawej nogi: .

łatwość czyszczenia. Sygnał wykorzystywany we ekranach różni się niewiele od wartości napięcia średniego. Dodatkowo baterie dostarczają napięcie zasilające mniej zakłócone niż ma to miejsce przy zasilaniu transformatorem. a więc może on być wykorzystane w tym układzie. Ag) platerowany złotem (cienka warstwa). Zakłócenia Pomiar EKG wiąże się z pomiarem niewielkiej amplitudy potencjałów EKG. − brak potencjałów na złączu. − bardzo dobra przewodność. − dobre właściwości mechaniczne: trwałe przyleganie. Zakłócenia te w przeciwieństwie do zakłóceń zewnętrznych są trudne do wyeliminowania z powodu przypadkowości sygnału pochodzącego od zakłóceń mięśniowych oraz z powodu szerokiego widma . − brak potencjałów na styku skóra – elektroda. − połączenie z skórą: żel przewodzący z NaCl.Podczas gdy jest zbyt duża różnica impedancji pomiędzy elektrodami i wejściami wtedy aby zlikwidować efekt dzielnika napięciowego podłącza się prawą nogę przez odpowiedni obwód. − konstrukcja: zwykle dyskowa. − możliwość wielokrotnego stosowania. Kcl. Kcl. Zwykle osiąga się redukcję od 10 do 50 dB. Elektrody Pożądane właściwości: − dobre przewodzenie (przenoszenie napięcia). a) Elektrody chlorosrebrowe Ag – AgCl − srebro pokryte chlorkiem srebra. lub potencjały małe i stabilne. a ziemią poprzez zastosowanie dużej wartości rezystancji R0 (kilka MΩ) i małej wartości kondensatora w sprzężeniu zwrotnym C fb (< 1nF). Układ ten pozwala na dużą redukcję wartości napięcia wspólnego poprzez zmniejszenie różnicy napięcia pomiędzy pacjentem a wzmacniaczem. Zastosowanie baterii daje mniejszą pojemność pasożytniczą w związku z czym jest mniejsze napięcie wspólne. aseptyczność. Dodatkowo układ ten pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pomiaru podczas pomiarów w układzie nieizolowanym poprzez zwiększenie impedancji między pacjentem. − nie jest konieczne stosowanie żelu lecz wtedy zwiększona jest rezystancja złącza i elektrody. Amplituda ta jak i impedancja ciała człowieka (pomiędzy sercem oraz elektrodami) w wyniku małych wartości są narażone na silne zakłócenia. − elastyczna powierzchnia. przyklejana nakładką adhezyjną lub przyciskana opaską sprężystą. Sygnał wejściowy tego układu powinien być średnią sygnałów wejściowych. Zakłócenia te dzielą się na dwie grupy: zakłócenia zewnętrzne (związane z zakłóceniami pola elektromagnetycznego pochodzącymi od urządzeń elektrycznych i sieci energetycznej) oraz zakłócenia wewnętrzne. − stabilny potencjał złącza Ag-AgCl. − połączenie z skórą: żel przewodzący z NaCl. b) Elektrody platerowane złotem Au − metal (np. − dobra przewodność. Zasilanie: Zasilanie przez zastosowanie transformatora wprowadza dodatkowe pojemności pojawiające się w izolacji transformatora. c) Elektrody z przewodzących polimerów − przewodzące i adhezyjne. brak ruchów względem skóry. od około 1 do 5 mV. − dobre połączenie przy pomiarach w ruchu. Do zakłóceń wewnętrznych zalicza się aktywność elektryczną mięśni szkieletowych oraz wolno zmienny dryft sygnału spowodowany oddychaniem oraz i zmianami rezystancji elektrod pomiarowych. − połączenie z aparaturą przez folię Ag lub Al. Dodatkowy wzmacniacz podłącza pacjenta pod to samo napięcie co napięcie wspólne wzmacniacza.

(Rys. 6) Filtr do likwidacji zakłóceń dolno-pasmowych. − powodują zmianę widma sygnału. b) zakłócenia górnoprzepustowe − indukcyjne: radiowe. c) zakłócenia dolnopasmowe − niskie częstotliwości. Zakłócenia mięśniowe najczęściej występują podczas spoczynkowego badania i są spowodowane nawet niewielkim napięciem mięśni. poniżej przedstawiony został układ z zastosowaniem filtru wąskopasmowego (Rys.częstotliwościowego pokrywającego widmo sygnału elektrokardiograficznego. . a) Sygnały pochodzące od sieci energetycznej (50 Hz ± 0. − powodują zmianę sygnału w czasie. 4) (Rys.5 Hz). 5) Filtr do likwidacji zakłóceń od sieci energetycznej. artefakty ruchowe (związane ze spięciami mięśni). − − charakteryzują się wąskim widmem częstotliwościowym skoncentrowanym wokół 50 Hz. od zasilaczy impulsowych.

Opracowanie wyników pomiarów a) Wyświetlenie wartości pomiarowych w tabeli.. − klawisz <F6> wyświetla siatkę. − klawisz <F1> powoduję wyświetlenie linii oznaczającej wartość średnią z przebiegu.Wykonanie ćwiczenia Pomiar EKG za pomocą przyrządu CASSY.EXE. Następnie należy umieścić elektrody na ciele pacjenta w następującym porządku: − prawe ramię – elektroda czerwona. Wstęp Program firmy CASSY. Następnie należy spryskać elektrody oraz punkty pomiarowe na ciele specjalnym spray'em dezynsekcyjnym. − z menu wybieramy opcję „Output measurement values” <F5> i następnie „Values in table form”. W celu ustawienia czasu pomiaru należy z menu wybrać opcję „Select measurement time” <F3> o podać czas pomiaru (zakres wprowadzanych liczb wynosi od 5 do 999s). − z menu wybieramy opcję „Evaluate in graph” <F6>. rozprowadzony na elektrodach oraz ciele w punktach podłączenie elektrod (w ćwiczeniu używa się elektrody jednorazowe które nasączone są już specjalnym żelem). W tym celu należy wybrać z menu opcję „Select messurement range” <F2> i podać zakres pomiarowy (zakres wprowadzanych liczb wynosi od 0. Został on stworzony wyłącznie w celu demonstracji i zilustrowania sposobu pomiaru EKG.1 do 1). − klawisz <Alt + F1> powoduje wyświetlenie wartość średniej przebiegu. Po dokonaniu ustawień zakresów można przystąpić do pomiarów przez wybranie opcji „Record new measurement” <F1> i następnie wybranie elektrod pomiędzy którymi wyświetlane jest na wykresie napięcie. Oprzyrządowanie pomiarowe W celu dokonania pomiaru wymagane jest użycie przystawki pomiarowej „ECG/EMG box (524 049)” i podłączenie jej do wejścia A stacji pomiarowej CASSY. b) Wyświetlenie rezultatu pomiarów na grafie. Po każdym użyciu elektrody należy przeczyścić. W celu zredukowania rezystancji skóry.. Badan osoba powinna być zrelaksowana i w pozycji rozluźnionej. Uzyskane za jego pomocą wyniki pomiarowe. − lewa goleń – elektroda zielona. używając do tego celu papierowego ręcznika w celu uniknięcia osadów solnych na elektrodach po wyschnięciu żelu. w przeciwnym wypadku sygnał EKG może być przekłamany w związku z występowaniem potencjałów mięśni szkieletowych. .\CASSY\EKG\ECG. nie mają żadnego znaczenia medycznego i nie powinny być stosowane w celu diagnostyki stanu naszego zdrowia. służący do pomiaru EKG znajduje się w katalogu . Pomiar Przed przystąpieniem do pomiaru należy ustawić zakres pomiarowy badanych napięć oraz czas pomiaru. − lewe ramię – elektroda żółta. zaleca się stosować żel. − prawa goleń – elektroda czarna. Przygotowanie do pomiaru.

.\CASSY\ASCTRANS. MettingVanRijn.„Zastosowanie filtracji nieliniowej w dziedzinie transformaty falkowej do redukcji zakłóceń mięśniowych w sygnale elektrokardiograficznym – streszczenie rozprawy doktorskiej”: mgr inż.com/publications/artikel4. A. C. Matlab.biosemi.c) Zapisywanie oraz wgrywanie wyników pomiarów – wybór odpowiedniej opcji z menu „Disk operation” <F9>.com/publications/artikel3. C.htm) . W celu konwersji wyników do pliku tekstowego należy po uruchomieniu pliku ”ASCTRANS. Na rysunku nr 7 przedstawiony został wynik pomiaru EKG przy wybraniu opcji pomiaru EKGII. Grimbergen.„High Quality Recording of Bioelectric events II: A low-noise. 7) Przykładowy wynik pomiaru EKG (metoda EKGII).„High Quality Recording of Bioelectric events I: Interference reduction.EXE. Dane pomiarowe eksportowane są w postaci plików o unikalnym rozszerzeniu *. Grimbergen.EXE” wpisać ścieżkę oraz nazwę pliku do którego zostały zapisane wyniku pomiarów. theory and practice”: A.„CASSY® Lab Manual (524 202)” . Metting van Rijn. Konwersji tej dokonujemy przy pomocy programu znajdującego się w głównym katalogu . A. C. Peper. Po konwersji utworzony zostanie plik o tej samej nazwie co plik pierwotny lecz o rozszerzeniu *. Piotr Romaniuk . zawierającej tabele wyników pomiarowych. należy przekonwertować zapisane pliki do postaci tekstowej.biosemi.htm) .dte. W celu ich opracowania w innym środowisku takim jak np. (http://www. A. Literatura .asc. A. C. (http://www.. low-power multichannel amplifier design”: A. (Rys. Peper.

. wymagania. metody oraz zastosowania pomiaru rezystancji skóry. pomiar EKG.WYMAGANE WIADOMOŚCI Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. źródła błędów przy pomiarze ciśnienia. pomiar rezystancji skóry. tony Korotkowa. zakłócenia w pomiarze EKG. które musi spełniać układ do pomiaru biopotencjałów.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->