P. 1
Pomiary Medyczne

Pomiary Medyczne

|Views: 1,472|Likes:
Wydawca: Pawel Strozik

More info:

Published by: Pawel Strozik on Apr 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2011

pdf

text

original

Podstawowe pomiary medyczne

POMIAR CIŚNIENIA I TĘTNA KRWI ............................................................................... 2 Wprowadzenie teoretyczne .................................................................................................... 2 Ciśnienie i tętno krwi ......................................................................................................... 2 Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi ........................................................................ 3 Opis poszczególnych metod pomiaru ciśnienia krwi......................................................... 3 Wykonanie ćwiczenia ............................................................................................................ 8 Literatura .............................................................................................................................. 12 POMIAR REZYSTANCJI SKÓRY..................................................................................... 13 Wprowadzenie teoretyczne .................................................................................................. 13 Wykonanie ćwiczenia .......................................................................................................... 15 Literatura .............................................................................................................................. 16 POMIAR EKG ....................................................................................................................... 17 Wprowadzenie teoretyczne .................................................................................................. 17 Metody podłączania elektrod na ciele badanego.............................................................. 17 Jak interpretować krzywą EKG........................................................................................ 19 Aparatura pomiarowa....................................................................................................... 19 Zakłócenia ........................................................................................................................ 21 Wykonanie ćwiczenia .......................................................................................................... 23 Pomiar EKG za pomocą przyrządu CASSY. ................................................................... 23 Opracowanie wyników pomiarów ................................................................................... 23 Literatura .............................................................................................................................. 24 WYMAGANE WIADOMOŚCI............................................................................................ 25

POMIAR CIŚNIENIA I TĘTNA KRWI
Wprowadzenie teoretyczne
Ciśnienie i tętno krwi
Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure - BP) to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono znacznie wyższe, niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył (które nie ma istotnego klinicznie znaczenia). Ciśnienie krwi ulega ustawicznym zmianom zarówno długookresowym (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowym (zależnie od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.) jak i krótkookresowym (w obrębie cyklu pracy serca). W momencie skurczu serca, kiedy porcja krwi wypychana jest z serca do aorty, w tętnicach panuje najwyższe ciśnienie wynoszące zazwyczaj u zdrowego dorosłego człowieka od ok. 90 do 135 mmHg (zazwyczaj 110-130); w chwili rozkurczu - jest najniższe, np. od ok. 50 do 90 mmHg (zazwyczaj 65-80). W praktyce medycznej, do oceny stanu zdrowia badanej osoby istotna jest wartość zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, toteż podawane są obie wartości, co zapisuje się np. 120/80 mmHg. W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60-80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic - powoduje to wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo - naczyniowego wyróżniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. W niektórych publikacjach można spotkać z określeniem górne i dolne ciśnienie krwi. Jest to nic innego jak ciśnienie skurczowe (górne) i rozkurczowe (dolne). RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci (dla uczczenia włoskiego lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia). 120 - oznacza wartość ciśnienia skurczowego. 80 - oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego. mmHg - jednostka pomiaru ciśnienia - milimetry słupa rtęci. Tętnem nazywamy faliste odkształcenie tętnicy podczas skurczu serca. Skurcz komór serca powoduje powstanie tzw. fali tętna w tętnicach. Częstością tętna nazywamy ilość uderzeń serca na minutę. U dorosłych ilość uderzeń na minutę wynosi ok. 60-80. U dzieci: 90-140/minutę.

Wymiary gumowej poduszki mankietu decydują o wiarygodności wyniku pomiaru ciśnienia krwi. palpacyjna. ultradźwiękową i pletyzmograficzną. − manometr elektroniczny. który nazywa się sfigmomanometrem składa się z manometru. następnie obniżając stopniowo ciśnienie powietrza w mankiecie staramy się różnymi sposobami ustalić moment ponownego przepływu krwi poniżej uciskającego mankietu. które mogą się zacinać w czasie pracy manometru. Kryterium przepływu ciągłego w tętnicy polega na wykryciu i zmierzeniu wielkości oscylacji ciśnienia w mankiecie powstałych pod wpływem przepływających fal tętna. polegającą na wywieraniu przez mankiet zmiennego ciśnienia na zewnętrzną ściankę tętnicy tak długo. Należą tu metody: oscylometryczna i sfigmooscylograficzna. Aparat pomiarowy. W oparciu o eksperymenty na analogu tętnicy stwierdzono. że ciśnienie . Mankiet Mankiet składa się z gumowej poduszki napełnianej powietrzem. polegająca na umieszczeniu igły lub cewnika w świetle tętnicy i połączeniu ich z kalibrowanym przetwornikiem ciśnienia − metodę pośrednią. wykonany najczęściej w postaci krzemowego czujnika ciśnienia. powszechnie stosowaną metodą pośrednią mierzenia ciśnienia krwi. ultradźwiękowa. która jest umieszczona w płóciennym nierozciągliwym pokrowcu. nieinwazyjną. czy w czasie ciągłego przepływu krwi przez tętnicę. pletyzmograficzna. mankietu oraz urządzenia pompującego i upuszczającego powietrze. Przyczyną tego są wrażliwe na wstrząsy i uderzenia metalowe dźwignie aneroidu. aż dojdzie do zrównania się ciśnienia w mankiecie z ciśnieniem wewnątrz tętnicy. łącznie z wymiarami mankietów są obowiązujące dla pozostałych pośrednich metod mierzenia ciśnienia krwi. bezkrwawą metodę. − manometr sprężynowy. czyli aneroid jest mniej dokładny niż manometr rtęciowy. Pokrowiec jest pokryty specjalnym przylepnym materiałem co ułatwia umocowanie mankietu na ramieniu pacjenta. Skala rurki manometru wykalibrowana jest od 0 do 300 mm Hg w odstępach 2 mm Hg. Wielkość tych oscylacji jest rejestrowana w czasie skokowego lub ciągłego upuszczania powietrza z mankietu z poziomu powyżej ciśnienia skurczowego do poziomu poniżej ciśnienia rozkurczowego. natomiast ciśnienie rozkurczowe metodą osłuchową. Pośrednia metoda pomiaru ciśnienia tętniczego krwi występuje w dwóch odmianach w zależności od tego. napływowa. sfigmograficzna.Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Rozróżniamy dwie główne metody pomiaru ciśnienia krwi: − metodę bezpośrednią. Wszystkie zasady pomiaru tą metodą. Kryterium całkowitego zamknięcia tętnicy polega na napompowaniu mankietu powyżej ciśnienia skurczowego. jest to inwazyjna metoda. Manometr może działać na różnych zasadach: − manometr rtęciowy składa się ze szklanej pionowej rurki połączonej ze zbiornikiem rtęci. Możemy tutaj wymienić następujące metody: osłuchowa. czy pomiar wykonywany jest na podstawie całkowitego zamknięcia tętnicy. Mankiet o nieodpowiednich wymiarach w stosunku do obwodu ramienia jest przyczyną systematycznego błędu pomiaru. Opis poszczególnych metod pomiaru ciśnienia krwi Charakterystyka metody osłuchowej Metoda osłuchowa jest standardową. Wszystkimi tymi metodami można oznaczyć ciśnienie skurczowe. jest stosowany w urządzeniach mikrokomputerowych mierzących ciśnienie krwi automatycznie.

powolne upuszczanie powietrze z mankietu z szybkością 2-3 mm Hg/s 9. przy którym słyszy się ostatni ton. po którym następuje całkowite zniknięcie tonów (cisza). dlatego do ich wysłuchania należy używać lejka fonendoskopu. pomiar obwodu ramienia pacjenta w połowie jego długości i dobór mankietu o długości równej obwodowi ramienia. żeby jego środek przypadał na tętnicę ramieniową a więc po wewnętrznej stronie ramienia. szybkie napompowanie mankietu do poziomu około 30 mm Hg powyżej stwierdzonego palpacyjnie ciśnienia skurczowego. wtedy gdy długość mankietu obejmuje cały obwód ramienia mankiet za wąski daje wyniki pomiaru ciśnienia krwi za wysokie. powinno przebiegać następująco: 1.pojawianie się słabych tonów o charakterze stuków. Dreny łączące mankiet z manometrem powinny być sztywne. następnie opuszcza je i dopiero wtedy pompujemy mankiet i mierzymy ciśnienie krwi w sposób zwykły.oznacza moment. 6.tony przybierają charakter szmeru lub świstu. Urządzenie pompujące i upuszczające powietrze z mankietu W skład tego urządzenia wchodzą: pompka z zaworem oraz gumowe dreny. System ten powinien dawać możliwość pompowania i upuszczania powietrza z mankietu zarówno powoli jak i szybko. Poprawne wykonywanie pomiaru ciśnienia w oparciu o wysłuchiwanie tonów Korotkowa. 8. czyli I fazie. Ciśnienie skurczowe . stają się miękkie. że w czasie pomiaru odczuje ucisk mankietu napompowanego powietrzem. czyli mankiet za duży daje wyniki pomiaru ciśnienia krwi za niskie. Dolny brzeg mankietu winien znajdować się 1-2 cm powyżej dołu łokciowego. W czasie osłuchiwania tonów Korotkowa można wyróżnić 5 faz: I faza . dmuchające.u dzieci przypada na IV fazę (ściszenie) tonów Korotkowa. których głośność stopniowo wzrasta w miarę upuszczania powietrza z mankietu. stłumione. . słuchawkę lekarską zastępuje się układem elektronicznym wyposażonym w czujnik ciśnienia zamontowany np. czyli środkowej części mostka). a nie membrany. 4. 2. przyłożenie lejka fonendoskopu w miejscu maksymalnego tętnienia tętnicy ramieniowej w zgięciu łokciowym. założenie mankietu w taki sposób.tony stają się ”chropawe” i ich intensywność wzrasta. V faza . a u dorosłych na V fazę (zniknięcie) tonów Korotkowa. W razie słabej słyszalności tonów Korotkowa można wzmocnić ich głośność dwoma sposobami: a.uprzedzenie pacjenta. oznaczenie orientacyjnie ciśnienia skurczowego metodą palpacyjną. Natomiast mankiet za szeroki lub/i za długi. Ciśnienie rozkurczowe . III faza . przed ponownym napompowaniem mankietu musi nastąpić przerwa około 15 – 30 s. 5. wewnątrz mankietu. po założeniu mankietu pacjent unosi ramię nad głowę. 3. Zamknięty zawór winien utrzymywać ciśnienie w mankiecie na stałym poziomie. ułożenie ramienia pacjenta w pozycji poziomej (wygodnie podpartego na poziomie serca. po czym odbywa się pomiar. b. W wielu współcześnie stosowanych metodach pomiarowych. po napompowaniu mankietu pacjent zaciska i otwiera dłoń kilka razy.powietrza z wnętrza mankietu jest przenoszone na uciskaną tętnicę z najmniejszymi stratami. Słuchawka lekarska (stetoskop) Zwykle używa się fonendoskopu. gdy tony nagle ulegają ściszeniu. Upuszczanie powietrza z mankietu jest regulowane przez zawór pompki. 7. II faza .odpowiada pierwszemu słyszalnemu tonowi Korotkowa. Częściowe otwarcie zaworu pozwala na kontrolowane zmniejszanie wartości wskazań manometru. zapobiega to ich niedrożności wskutek załamywania się lub zapadania. Ponieważ tony Korotkowa są względnie niskiej częstotliwości. IV faza . oznaczenie ciśnienia skurczowego w momencie wysłuchania dwóch pierwszych następujących bezpośrednio po sobie tonów Korotkowa.oznacza poziom ciśnienia.

− zbyt silne uciskanie tętnicy lejkiem fonendoskopu sprawia. − w przypadku braku V fazy tonów Korotkowa ciśnienie rozkurczowe należy określać na podstawie IV fazy tonów Korotkowa. − zbyt wysokie pompowanie mankietu np. Dlatego zaleca się aby powietrze z mankietu upuszczać z szybkością 2 mm Hg/s. niepokoju. lub obniżenia ramienia powyżej. − luźne założenie mankietu jest przyczyną wyższych wyników pomiaru. Jeżeli pomiar ciśnienia krwi odbywa się w pozycji leżącej pacjenta. Gdy nie można ułożyć ramienia na poziomie serca. − zbyt szybkie upuszczanie powietrza z mankietu zwłaszcza u chorych z wolną czynnością serca jest przyczyną błędu systematycznego polegającego na zaniżaniu ciśnienia skurczowego i zawyżaniu ciśnienia rozkurczowego. Błędu tego można uniknąć przez pompowanie powietrza ok. który wynosi ok. ale odcinek. wywołuje ból. płóciennego pokrowca mankietu. Obniżenie ramienia poniżej poziomu serca podwyższa wynik pomiaru. wtedy ramię ułożone wzdłuż klatki piersiowej jest ściśle na poziomie serca i ta pozycja nie wymaga korekty w ułożeniu ramienia. 30 mm Hg powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego określonego metodą palpacyjną. Fakt ten tłumaczymy się ciśnieniem hydrostatycznym. V faza) w zakresie około 40 mmHg. Gdy pacjent siedzi i opiera ramię na blacie stołu. reakcji obronnej. Może ona być przyczyną poważnych błędów w mierzeniu ciśnienia krwi polegających na zbyt niskim oszacowaniu ciśnienia skurczowego. 11. . napięcia. wtedy otrzymany wynik ciśnienia krwi należy skorygować: na każdy 1 cm uniesienia. Wtedy żeby uzyskać zamknięcie tętnicy należy użyć wyższego ciśnienia w mankiecie. − uniesienie ramienia z mankietem powyżej poziomu serca obniża wynik pomiaru ciśnienia krwi. wtedy ramię znajduje się nieco wyżej niż nadgarstek i to jest właściwa pozycja. albo podwyższeniu ciśnienia rozkurczowego. należy do uzyskanego wyniku pomiaru dodać (lub odjąć) 0. − przerwa pomiędzy pomiarami winna wynosić conajmniej 1-2 minuty. − zimny fonendoskop lub zimne ręce mierzącego powodują podwyższenie wyników pomiaru. posiłku. w celu uzyskania całkowitego spływu krwi żylnej. a ciśnieniem rozkurczowym (IV. W tej sytuacji całkowite zaciśnięcie tętnicy również wymaga wyższego ciśnienia powietrza w mankiecie. lub poniżej poziomu serca. − zbyt wolne spuszczanie powietrza z mankietu może powodować zastój krwi żylnej w kończynie poniżej mankietu i wzrost ciśnienia rozkurczowego. do 300 mm Hg. − przerwa osłuchowa występująca u chorych z nadciśnieniem i objawia się niesłyszalnością tonów Korotkowa między ciśnieniem skurczowym (I faza). palenia tytoniu. Szybkie wypuszczenie powietrza z mankietu przy pełnym otwarciu zaworu. gdyż tętnicę uciska nie poduszka gumowa. pory roku. albo efektem grawitacji. zanotowanie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego z zaznaczeniem ramienia na którym dokonano pomiaru. temperatury.8 mm Hg. − przed pomiarem pacjent winien wypocząć 3-5 min. albo siedzącej. − ciśnienie krwi wykazuje indywidualne wahania w zależności od pory dnia. Dodatkowe zalecenia: − pomiar ciśnienia krwi winien być wykonany w ciepłym i cichym pomieszczeniu. 30 mm Hg powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego. Źródła dodatkowych błędów: − nie wycentrowanie środka mankietu na tętnicę ramieniową jest przyczyną zawyżenia wyników pomiaru. w pozycji lezącej.10. oznaczenie ciśnienia rozkurczowego w momencie ściszenia tonów Korotkowa (IV faza) u dzieci i w momencie zniknięcia tonów Korotkowa (V faza) u dorosłych. że tony Korotkowa są słyszalne poniżej ciśnienia rozkurczowego. niepokój pacjenta i podwyższa wyniki pomiaru. Należy określić palpacyjnie maksymalny poziom wstępnego pompowania.

do poziomu poniżej ciśnienia rozkurczowego. ponieważ otrzymuje się wyniki ciśnienia rozkurczowego fałszywie wysokie. wzrost lub spadek wysokości oscylacji jest równomierny i wtedy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie możemy oznaczyć. Amplituda tych oscylacji jest rejestrowana za pomocą czujnika ciśnienia. Ciśnienie skurczowe w metodzie oscylometrycznej przypada na pierwsze wyraźne zwiększenie wysokości oscylacji. − u osób starych. Jeżeli występują liczne skurcze przedwczesne. Dlatego u osób otyłych należy mierzyć obwód ramienia i przestrzegać zasad dobierania mankietów i posługiwać się specjalnym mankietem o długości 35 cm i 42 cm Nie poleca się u osób otyłych mierzyć ciśnienia krwi na przedramieniu. Wyniki mierzenia ciśnienia krwi metodą oscylometryczną są zgodne z metodą bezpośrednią. 2). żeby zacisnąć tętnice o grubych. Wynik pomiaru ciśnienia krwi w takich przypadkach jest przybliżony. Metoda oscylometryczna Oscylometria jest to metoda pomiaru ciśnienia krwi albo sposób wykrycia przepływu krwi. Norma ciśnienia średniego oznaczonego metodą oscylometryczną dla dorosłych wynosi 80-110 mm Hg. na podstawie rejestracji zmian objętości kończyny w czasie skurczu i rozkurczu serca. powstających pod wpływem przepływających fal tętna. Nie zawsze wykres oscylogramu zachowuje się w ten sposób np. sfigmooscylograficznej lub bezpośredniej. a ciśnienie rozkurczowe jako średnią z serii zarejestrowanych IV i V fazy tonów Korotkowa. Metodą oscylometryczną można więc oznaczyć ciśnienie średnie i niezbyt precyzyjnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. na wykresie oscylogramu. na osi rzędnych odpowiadająca mu wielkość wskaźnika oscylacji. . Do oznaczania ciśnienia krwi we wstrząsie. Dlatego ciśnienie krwi oznaczenie we wstrząsie metodą osłuchową często jest niemożliwe. osiąga maksimum i w końcu następuje spadek wielkości oscylacji. ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach. potem wielkość ich wzrasta. trzeba użyć znacznie wyższego ciśnienia w mankiecie. Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną opiera się na kryterium ciągłego przepływu. a więc o dużym przekroju. zamontowanego w mankiecie po każdym skokowym. nadciśnienie mankietowe). lub jego wartości są znacznie zaniżone. U tych osób uzyskuje się podwyższone wyniki ciśnienia skurczowego. − u chorych w stanie wstrząsu tętnienie tętnicy ramieniowej jest zmniejszone lub nieobecne. z poziomu powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego. Ciśnienie skurczowe wylicza się jako średnią z serii I fazy. należy używać metody ultradźwiękowej. czyli małe oscylacje. Największe oscylacje stwierdza się w tętnicach znajdujących się blisko serca. Oscylacje tętna są nazywane tętnem objętościowym. a tony Korotkowa słabo słyszalne lub niesłyszalne. które w stosunku do ich obwodu ramienia są za małe daje fałszywe wyniki pomiarów (tzw. Na oscylogramie początkowo wartości wskaźnika oscylacji są niskie. ponieważ zarówno rzut skurczowy serca jak i ciśnienie krwi zmieniają się z uderzenia na uderzenie serca. Największe wychylenia wskazówki oscylometru odpowiadają ciśnieniu średniemu (Rys. oscylometrycznej. sztywnych i twardych ścianach.− w przypadku gdy czynność serca jest niemiarowa dokładne oznaczenie ciśnienia nie jest możliwe. Następnie sporządza się wykres oscylogramu: na osi odciętych ciśnienie w mankiecie w odstępach 10 mm Hg. że nie jest ona wypełniona krwią. − zastosowanie u osób otyłych zwykłych mankietów. albo migotanie przedsionków należy pomiar ciśnienia krwi powtarzać i wyliczyć średnią z co najmniej trzech pomiarów. zaś ciśnienie rozkurczowe wyznacza moment pierwszego nagłego zmniejszenia największych oscylacji. Po napompowaniu mankietu powyżej ciśnienia skurczowego wyczuwa się palpacyjnie twardą tętnicę promieniową mimo to. polega na wykryciu i zmierzeniu wielkości oscylacji ciśnienia w mankiecie. co 10 mm Hg upuszczeniu powietrza z mankietu. zaś w tętnicach distalnych (o małym przekroju) oscylacje są mniejsze.

czyli rejestrujące tętno. metody sfigmograficznej (zapis fal tętna). ciśnienia średniego tak. jak to pokazano na (Rys.(Rys. 2). metody pletyzmograficznej (tętno objętościowe). oscylometrycznej (amplituda rejestrowanych fal tętna). natomiast ciśnienie rozkurczowe Pd – punkt przecięcia się dolnej krzywej sfigmooscylogramu z poziomem odcinka 60 %. ale także małe fale tętna . dzięki czemu można kontrolować nie tylko duże amplitudy oscylacji. 1) Schemat blokowy urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną. przez zastosowanie wzmacniacza elektrokardiografu. Do sfigmooscylografii w zasadzie zalicza się wszystkie metody sfigmograficzne. które są przystosowane do rejestracji zmian ciśnienia w mankiecie pod wpływem przepływającej fali tętna. Metoda sfigmooscylograficzna Metoda sfigmooscylograficzna jest to zmodernizowana metoda oscylometryczna pomiaru ciśnienia krwi. Za ciśnienie średnie Pm przyjmuje się wartość. Właściwie metoda sfigmooscylograficzna jest połączeniem trzech metod: 1. 3. 2. . Ciśnienie rozkurczowe Ps wyznacza punkt przecięcia się dolnej krzywej sfigmooscylogramu z poziomem 40 %. przy której fale tętna mają najwyższą amplitudę.

ponieważ może to . a pełnym otwarciem. Gumowa rurka wychodząca z mankietu musi znajdować się po wewnętrznej stronie ramienia. Środkowa krzywa przedstawia wykres zarejestrowanych amplitud fal tętna. Pomiar: Należy podłączyć mankiet ciśnieniowy z zaworem i gruszką do pompowania powietrza do przystawki pomiaru ciśnienia przyłączonej do wejścia A stacji pomiarowej CASSY. a także częstotliwości pulsu przy użyciu urządzeń pomiarowych firmy CASSY. powinien być nastawiony mniej więcej w środkowej części. tzn. Oprzyrządowanie pomiarowe: W celu dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz częstotliwości pulsu wymagane jest użycie przystawki pomiarowej „Blond Pressure Box (524 050)” (mankiet ciśnieniowy należy do zestawu). Został on stworzony wyłączenie w celu demonstracji i zilustrowania sposobu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Mankiet trzeba założyć na gołą. służący do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi znajduje się w katalogu …\CASSY\Cisnieni\Blood. Górna krzywa schodkowa obrazuje zmiany ciśnienia powietrza w mankiecie co 10 mm Hg.: Sfigmomanometria. między całkowitym zamknięciem. Wykonanie ćwiczenia Dokonać pomiaru ciśnienia przy użyciu stetoskopu następnie wyniki porównać z uzyskanymi metodą elektroniczną. Dolna krzywa – zarejestrowane fale tętna [Sapiński A. tak aby jego dolna krawędź znajdowała się 2-3 cm powyżej łokcia. nie mają żadnego znaczenia medycznego i nie powinny być stosowane w celu diagnostyki stanu naszego zdrowia. 2) Sposób wyznaczania ciśnienia krwi metodą sfigmooscylograficzną. rozkurczowego. Zawór w gruszce powinien być w połowie otwarty. Metalowa płytka nie może leżeć bezpośrednio na arterii.exe. Uzyskane za jego pomocą wyniki pomiarowe. Oprogramowanie to umożliwia pomiar ciśnienia skurczowego.(Rys. przy użyciu metody oscylometrycznej. lewą rękę. DNH-PAN Poznań 1991. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i pulsu za pomocą przyrządu firmy CASSY: Program firmy CASSY. w obszarze tętnicy i kierować się w stronę dłoni.].

Amplituda oscylacji wzrasta początkowo wraz z czasem pomiaru (gdy ciśnienie w mankiecie spada poniżej ciśnienia skurczowego). wykonywanymi na tym samym pacjencie musi trwać przynajmniej 2 min. Przerwa pomiędzy kolejnymi pomiarami. Powietrze może zostać całkowicie wypompowane z mankietu. pomiar może zostać przerwany. później maleje (gdy ciśnienie w mankiecie spada poniżej ciśnienia rozkurczowego). Różnice wartości ciśnienia w kolejnych pomiarach są normalnym zjawiskiem. Mankiet powinien dobrze przylegać do ramienia. W celu dokonania pomiaru należy wybrać polecenie „Record measurement” z głównego menu. Następna czynność polega na napompowaniu mankietu przy użyciu gumowej gruszki. do momentu aż zaczniemy pompować do niego powietrze. poprzez wciśnięcie <F1>. Ramię z mankietem nie może się ruszać podczas dokonywania pomiaru! Po napompowaniu mankietu. ale nie powinien wywierać dużego nacisku na nie. do momentu. Kiedy amplituda oscylacji osiąga stałą wartość po pewnej liczbie pulsów. Szybkość deflacji pokazywana jest w dolnej linii ekranu w [mmHg/s]. jak i analogowej (wykres słupkowy). później dokonać korekcji offsetu poprzez naciśnięcie przycisku <F2> – zmiana wyświetlanej wartości ciśnienia na 0 [mmHg]. Wartość wzrastającego ciśnienia w rękawie pokazywana jest zarówno w formie cyfrowej. Ekran zawiera dwie krzywe: krzywą opadającego ciśnienia oraz krzywą oscylacji pulsu. 3) Sposób prawidłowego użycia przyrządu do pomiaru ciśnienia firmy CASSY. aż ciśnienie w nim osiągnie wartość ok. (Rys.zafałszowywać wyznaczanie krzywej ciśnienia. powietrze ulatuje z niego automatycznie. . Rozluźnione i lekko zgięte ramię powinno leżeć na stole. poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na zaworze gumowej gruszki. trzymanej w prawej dłoni. Naciśnięcie <F1> rozpoczyna pomiar. 180 [mmHg].

.1: W zastosowanej metodzie. przypadające na moment największych oscylacji rejestrowanego tętna i niezbyt precyzyjnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Wyniki mierzenia ciśnienia krwi metodą oscylometryczną są zgodne z metodą bezpośrednią. ciśnienie skurczowe (Ps) w metodzie oscylometrycznej przypada na pierwsze wyraźne zwiększenie wysokości oscylacji. W celu ich opracowania w innym środowisku inżynierskim takim jak np.Opracowanie wyników pomiarów: a) Wyświetlenie wartości pomiarowych w tabeli. lub gdy wartości zostały już oszacowane . Dane pomiarowe eksportowane są w postaci plików o unikalnym rozszerzeniu *.dbd. Przykładowe wyniki pomiarów ciśnienia opracowane w programie Matlab 7. należy przekonwertować zapisane pliki do postaci tekstowej. z wykorzystaniem czujnika ciśnienia i detekcji poziomu sygnału np.Zaznaczenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego przez wciśnięcie <F1> . znajdującego się w głównym katalogu …\CASSY\ ASCTRANS. progowej. Nie zawsze wykres oscylogramu zachowuje się w ten sposób np.wykres krzywej ciśnienia lub pulsu.wciśnięcie <ALT><F1>. Matlab.wykres zawierający do 4 przebiegów z użyciem opcji „Multigraph” . b) Wyświetlenie rezultatu pomiarów na grafie . wzrost lub spadek wysokości oscylacji jest równomierny i wtedy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie możemy w tak prosty sposób wyznaczyć. Pierwszy pomiar: . Jak to już było opisane w części teoretycznej. Metodą oscylometryczną można więc oznaczyć ciśnienie średnie. c) Zapisywanie i wgrywanie wyników pomiarów – wybór odpowiedniej opcji z menu „Disk operation” <F9>. zawierającej tabele wyników pomiarowych.exe. zaś ciśnienie rozkurczowe (Pd) wyznacza moment pierwszego nagłego zmniejszenia największych oscylacji. dokonuje się pomiaru składowej zmiennej ciśnienia w komorze pneumatycznej zaciskowej.Wyświetlenie w dużej skali wartości ciśnienia oraz pulsu – wciśnięcie <Shift><F10>.Oszacowanie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego lub pulsu – wciśnięcie <ALT><F1> . na wykresie oscylogramu. Konwersji tej dokonujemy przy pomocy programu.

Oszacowane przez program wartości ciśnienia oraz pulsu dla powyższej rejestracji: . Drugi pomiar: . .Ciśnienie skurczowe: 100 [mmHg].Ciśnienie rozkurczowe: 60 [mmHg]. .Częstotliwość pulsu: 50 [1/min].

sposobu przetwarzania w czasie rzeczywistym sygnału ciśnienia.bloodpressure. . Trudności w interpretacji wyników pomiaru bezinwazyjnego. dr inż.Częstotliwość pulsu: 48 [1/min].Internet – www. Zwykle stosuje się skokowe upuszczanie powietrza.Ciśnienie rozkurczowe: 58 [mmHg]. . .sposobu ustawienia i sterowania zaworem zmniejszającym ciśnienie. Władysław Torbicz.Ciśnienie skurczowe: 103 [mmHg].„Biopomiary” – prof. inż.Oszacowane przez program wartości ciśnienia oraz pulsu dla powyższej rejestracji: .com . .zastosowanych empirycznych algorytmów na obliczanie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. dr hab. . . doc. Leszek Filipczyński. Literatura . . .sposobu i progu detekcji. w zastosowanej metodzie wynikają głównie z: .„CASSY® Lab Manual (524 202)”.osobniczych właściwości sygnału składowej zmiennej ciśnienia.

W 1888 roku. Kilka lat wcześniej niemiecki badacz. odkrył. Do roku 1870 stworzono skomplikowaną aparaturę i procedury . z których . Historia GSR: Trudno jest precyzyjnie ustalić kiedy rozpoczęła się era biologicznego sprzężenia zwrotnego. Galvanic Skin Response). Zastosowanie: Zmiany GSR traktowane są niekiedy jako objaw przeżywania emocji i wykorzystywane m. Prace Fere’a i Tarchanova pozostawały zapomniane przez wiele lat. że czynność umysłowa może powodować zmiany w GSR. Opór maleje wraz ze zwiększeniem się potliwości skóry. Chatles Fere .jest to miara zmian oporu elektrycznego skóry.in. co szybko skierowało badania na zastosowanie elektryczności w medycynie. GSR wykorzystywany jest w badaniu poligrafem a także jako biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne . można uzyskać wiele psychofizjologicznych parametrów. Technika pomiaru: Stosowane są dwie techniki pomiaru przewodnictwa elektrycznego skóry: 4. zanotował zmiany w rezystancji skóry po stymulacji fizycznej. używając historycznego terminu. W 1889 rosyjski badacz Ivan Tarchanov był w stanie wykazać. które stanowiły część metodologii badań nad elektrofizjologią. w związku z czym zmiany w oporze . przewodnictwo skórne.1. a badania Fere’a uznano za pierwsze stwierdzenie na temat teorii pobudzenia. 2. Aktywacja autonomicznego układu nerwowego idzie w parze z pobudzeniem fizjologicznym. Hermann. Do roku 1840 powszechnie uważano procesy elektryczne zachodzące w ciele stanowiły podstawę dla wyjaśnienia choroby oraz stawianie diagnoz i przepisywanie terapii. Najpierw w roku 1879. co z kolei jest związane z aktywacją autonomicznego układu nerwowego w organizmie. Romain Vigouroux zmierzył rezystancję skóry w kilkunastu przypadkach znieczulicy histerycznej . reakcja elektrodermalna. że GSR jest powiązane z czynnością gruczołu potowego. Niektórzy wskazują na odkrycie przez Galvaniego istnienia procesów elektrycznych w czynnościach nerwów i mięśni. W 1915 roku proces ten został nazwany galwaniczną reakcją skóry (GSR). które miały kontrolować lub stłumić te zmiany. Rezystancja skóry lub.POMIAR REZYSTANCJI SKÓRY Wprowadzenie teoretyczne 1. odruch skórno-galwaniczny . dostarcza dość złożonych danych. kolega Vigouroux. Nagłe zmiany w rezystancji skóry były postrzegane w owym czasie jako źródło artefaktu i budowano nawet specjalne urządzenia. reakcja psychogalwaniczna. 3. galwaniczna reakcja skóry jest jednym z najprostszych i solidnych metod stosowanych w biologicznym sprzężeniu zwrotnym. tym samym wyjaśniając fizjologiczny aspekt tego zjawiska.dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. reakcja elektryczna skóry. 4. Reakcja skórno-galwaniczna: Reakcja skórno-galwaniczna . Pomimo tego że jest nieskomplikowana w stosowaniu. w wykrywaniu kłamstwa. Rejestrowanie zmian w oporze elektrycznym skóry w trakcie przepływu słabego prądu elektrycznego (metoda Féré'go).GSR (ang.

do obserwowania efektu treningu autogenicznego lub obserwacji efektu zaskoczenia.). Opis modułu CASSY: W czasie zajęć posługujemy się modułem CASSY-E 524 048 wraz ze współpracującą z nim stacją bazową oraz oprogramowaniem. Przykładowe rozwiązania układowe: Konduktancja skóry ludzkiej jest liniowa tylko dla napieć poniżej 0. wzmacniaczem i biernym filtrem dolno przepustowym o częstotliwości granicznej ok. stresu itp. Opis eksperymentu pomiarowego: Rezystancja skóry jest podatna na zmiany związane z czynnikami zewnętrznymi. Sygnał następnie jest przekazywany na wejście przetwornika A/C. wtórnikami separującymi. 6. a także innych zabezpieczeń ( unikać przypinania elektrod po przeciwnych stronach ciała co może doprowadzić do przepływu prądu zakłócającego pracę serca ) aby uniknąć porażeń. Poniżej został zaproponowany przykładowy układ z mostkiem wheatstone-a.2. . 4.elektrycznym skóry mogą oznaczać przeżywanie emocji (np. 50 Hz . Otrzymany w czasie eksperymentu wynik pomiaru oraz jego przebieg w czasie nie mają wartości w sensie medycznym i nie powinny być wykorzystywane w monitorowaniu zdrowia pacjenta. serce . Ważną rzeczą w tego typu układach jest stosowanie niskich napieć. 6. Możliwe jest rejestrowanie prądu wytwarzanego przez ciało (metoda Tarchanoffa). Wynik pomiaru przedstawiany jest zawsze jako konduktancja skóry G=1/R [S]. pobudzenia seksualnego. Również odpowiedni dobór elektrod znacząco wpływa na jakość pomiaru. 5. lęku. złości.EKG i inne mięśnie .EEG. Skóra podobnie jak inne narządy (np.EMG ) wytwarza własne pole elektryczne.5V co musi być uwzględnione w układnie pomiarowym. Zazwyczaj stosuje się elektrody posrebrzane lub aluminiowe przymocowywane do palców ( wskazującego i dużego ) rzepami. Urządzenie może być wykorzystane np. mózg .

Przykładowe wyniki eksperymentu: Na powyższym przebiegu została przedstawiona zmiana konduktancji skóry w funkcji czasu.exe z katalogu CASSY\REZYSTAN Zapoznanie się z opisem do programu Dostosowanie zakresu pomiarowego Rozpoczęcie pomiaru poprzez wciśnięcie klawisza F9.3. Jak widać około 26s – następuje pobudzenie obiektu badanego czynnikami zewnętrznymi ( w tym przypadku był to ból ) co skutkuje zmianą rezystancji skóry. Wykonanie ćwiczenia Należy włączyć wtyczkę z modułu do pomiaru rezystancji do złącza A na urządzeniu bazowym CASSY I podłączyć elektrody do końców palców wskazującego i środkowego. . Należy przetestować wpływ czynników zewnętrznych na zmianę rezystancji skóry. dłoń powinna spoczywać płasko. Przeprowadzenie eksperymentu: Uruchomienie w trybie MS-DOS programu skin. Zatrzymanie pomiaru poprzez wciśnięcie klawisza F9.

Należy również zastanowić się jak w czasie pomiaru zamyka się ścieżka prądowa pomiędzy elektrodami: czy po skórze.http://instruct1. analizując zmiany na wykresie pod kątem zaobserwowanych zmian czynników zewnętrznych wpływających na badany obiekt.ch/PL/ .verim.Materiały CASSY – LAB .http://www. czy też przenika skórę i przebiega w tkankach miękkich? Literatura .cit.cornell.Opracowanie wykresu: W czasie ćwiczenia należy zarejestrować przebieg kondunktancji skóry. a następnie opracować go.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/hmm32_pjw32/index.html .Biosignal Analysis and Medical Imaging Group – University of Kuopio .

− Odprowadzenie III – różnica potencjałów pomiędzy elektrodą lewa goleń. Każdemu pobudzeniu mięśnia sercowego towarzyszą zmiany napięcia elektrycznego rozchodzące się od jednej komórki mięśniowej do drugiej. − Odprowadzenie II – różnica potencjałów pomiędzy elektrodą lewa goleń. chorobach przedsionków i komór. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca. wygenerowane napięcie może być wykryte dzięki elektrodom umieszczonym na ciele.POMIAR EKG Wprowadzenie teoretyczne Pomiar EKG czyli pomiar badania aktywności serca. dlatego krew ma wystarczający czas na przepływ od przedsionka do komory. Depolaryzacja. W ściance mięśniowej komory znajdują się inne włókna. Węzeł ten jest zlokalizowany w prawym przedsionku serca. Podczas spoczynku komórki mięśnia sercowego są spolaryzowane tzn. samorzutnie. Następnie napięcia ta są wzmacnianie i umieszczane na diagramie. który w założeniu jest trójkątem równobocznym. a elektrodą na prawa ręka. Trzy pierwsze elektrody tworzą tzw. Podłączenie 3 dwubiegunowe kończynowe Einthoven'a Są one umieszczone na ciele badanego: prawa i lewa ręka. stosowana metoda Einthovena (3 elektrody pomiarowe na 3 kończynach + jedna elektroda odniesienia). jest nieznaczna różnica potencjałów pomiędzy błoną wewnątrz komórki a błoną zewnętrzną. W związku z dużą liczbą komórek. Pomiar EKG jest graficzną reprezentacją mierzonych prądów. że komora nie kurczy się w tym samym momencie co przedsionek. trójkąt Einthoven'a. Tylko w jednym miejscu znajduje się grupa komórek. wykrywa uszkodzenia serca powstałe w wyniku przebytych chorób. Dwa przedsionki kurczą się prawie w tym samym momencie z powodu szybkiego przewodzenia bodźców pomiędzy komórkami. Komórki. które depolaryzują jako pierwsze naszą miano tzw. Komory serca są elektrycznie izolowane od przedsionków. w wyniku czego linie prowadzone prostopadle z każdego ze środków trzech boków. reprezentujące zerowy potencjał. które pozwalają na bardzo szybkie przewodzenie bodźca. − Odprowadzenie I – różnica potencjałów pomiędzy elektrodami lewa i prawa ręka. W przypadku EKG. Dzięki krzywej EKG lekarz uzyskuje o różnego rodzaju arytmiach. który powoduje przepływ małych prądów przez sąsiadujące ze sobą spolaryzowane i niespolaryzowane komórki. wzmacniane i kreślone w funkcji czasu. Ustawienie elektrod w ten sposób pozwala na zbadanie przebiegu bodźców elektrycznych przez różne części serca. Elektrokardiogram (EKG) jest to zarejestrowana aktywność serca przy pomocy elektrod podłączonych do kończyn i do skóry klatki piersiowej na odpowiedniej wysokości. Węzeł przedsionkowo-komorowy przesyła depolaryzację przez specjalne włókna (pęczek HIS'a) do komór. Nieznaczne opóźnienie w przekazywaniu pobudzenia zapewnia. a elektrodą lewa ręka. przetną się w środku trójkąta. Pomiędzy pierwszymi trzema elektrodami wykroje się pomiarów różnicy potencjałów w mV. Komórki mięśnia sercowego mogą depolaryzować bez oddziaływania z zewnątrz tj. Zmiany prądu mogą być mierzone z zewnątrz. lewy i prawy goleń. (włókna Purkinjego). które przekazują sygnał elektryczny skurczu przedsionka do komory serca. . skurcz oraz dalsza repolaryzacja jest nieprzerwanie powtarzanym procesem. Metody podłączania elektrod na ciele badanego. stymulatora serce (węzeł zatokowo przedsionkowy). Potencjał na elektrodach ulega zmianie za każdym razem kiedy różne komory serca kurczą się.

a kolejne elektrody połączyć z biegunem dodatnim galwanometru. 2) przedstawiony został sposób umieszczenia elektrod przed sercowych Wilson'a. Podłączanie 6 jednobiegunowych przed sercowych Wilson'a • • • • • • V1 – elektroda w prawym czwartym międzyżebrzu przy brzegu mostka.obojczykowej lewej.1) Sposób podłączenia według metody Einthoven'a. − Odprowadzenie aVL – lewa ręka.2) Sposób podłączenia elektrod metodą Wilson'a. Połączenie razem 3 wyżej wymienionych odprowadzeń kończynowych daje teoretycznie wypadkowy potencjał równy 0. . a V4. V3 – elektroda w połowie odległości pomiędzy elektrodami V2. V5 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu w linii pachowej przedniej lewej.(Rys. V4 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu w linii środkowo . Na poniższym rysunku (Rys. Ten wspólny punkt można połączyć z ujemnym biegunem galwanometru. Podłączenie 3 jednobiegunowe kończynowe Goldberger'a Z tych elektrod dokonujemy pomiaru następujących wzmocnionych sygnałów: − Odprowadzenie aVR – prawa ręka. − Odprowadzenie aVF – lewa goleniu. V2 – elektroda w lewym czwartym międzyżebrzu przy brzegu mostka. (Rys. V6 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu w linii pachowej środkowej lewej.

Tor pomiarowy.komorowy przesyła pobudzenie poprzez pęczek HIS'a oraz włókna Purkinje'go do komór. Depolaryzacji węzła przedsionkowo . Fala P trwa około 0. − duża różnicowa impedancja wejściowa (>10MOhm przy 50 Hz). Dla oceny przebiegu EKG. które musi spełniać układ do pomiaru biopotencjałów (wymagania te są podyktowane przez rodzaj zastosowanych elektrod): − bardzo duża wspólna impedancja wejściowa (>100MOhm przy 50 Hz). na początku oraz na końcu fali P umieścić można pionowe linie.Jak interpretować krzywą EKG Na rysunku numer 3 (poniżej) przedstawiony został przebieg krzywej EKG wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami. − dodatkowa redukcja napięcia wspólnego. Po krótkiej chwili następuje repolaryzacja komórek i odpowiedni prąd powoduje falę narastającą zwaną falą T. Trzy ostanie fale są nazywane zespołem QRS. W przypadku pomiarów EKG napięcie odniesienia stanowi wartość średnią z napięć na wszystkich elektrodach. − taka sama wartość impedancji wejściowej dla wszystkich wejść. W typowym EKG pierwsze odchylenie od tej linii to jest małe wychylenie ku górze. . (Rys.05 s. Czas trwania tej fali może być zmierzony przez zbadania różnicy pomiędzy tymi dwoma liniami. Aparatura pomiarowa Wymagania. − ekranowane doprowadzenia wejść. Przez ten czas węzeł przedsionkowo . Sekwencja od fali P poprzez zespół fal QRS oraz falę T stanowi jeden cykl pracy serca. Liczba cykli na minutę stanowi wartość tętna serca. który ma miejsce podczas depolaryzacji oraz skurczu komór. Następnie EKG wraca do poziomu linii izoelektrycznej. − duża wartość współczynnika CMRR (>80 dB przy 50 Hz). 3) Przebieg krzywej EKG.komorowego doprowadza do nieznacznego pulsu oznaczonego jako fala Q. W wielokanałowych pomiarach (jak to ma miejsce w pomiarach EKG) mierzona jest różnica pomiędzy każdą z elektrod i napięciem odniesienia. Później natychmiastowo pojawia się szybki wzrost (fala R) i kolejny spadek poniżej linii izoelektrycznej (fala S). Fala P jest wynikiem depolaryzacji oraz skurczem przedsionka. Następnie EKG powraca do stanu początkowego.

Brak wzmocnienia sygnałów wspólnych daje możliwość likwidacji napięcia wspólnego prawie o tak dużej wartości jak wartość napięcia zasilania. Uzyskuje się bardzo wysoką wartość współczynnika CMRR bez konieczności stosowania precyzyjnego dostrajania rezystancji. Wzmocnienie sygnałów różnicowych powoduje.Poniżej przedstawiony został schemat układu stosowanego do pomiarów EKG (dodatkowo wyposaża się go w odpowiednio dobrane filtry dolno. Obwód ochronny: Każdy z ekranów wraz z ekranem na wejściu z elektrody umieszczonej na prawej nodze są podłączane do jednego wzmacniacza (wzmacniacz oddzielający). wskutek czego poprawiona zostaje stabilność układu ochronnego oraz uzyskujemy redukcję pików w odpowiedzi częstotliwościowej.elektroda i wspólna impedancja wejściowa konwertują napięcie wspólne w napięcie różnicowe. że udział szumów w mierzonym sygnale jest nieznaczny.99. jak że różnica w impedancjach skóra . Wysoka oraz równa impedancja wspólna wszystkich wejściowa na wszystkich kanałach jest bardzo ważną cechą.oraz górno . Wartość średnią uzyskuje jako wartość średnią napięć z wejść odwracających wzmacniaczy. Wzmocnienie sygnału podawanego na ekran wynosi około 0. 4) Schemat układu stosowanego do pomiarów EKG. (Rys.przepustowe). Dzięki temu wartość sygnału w ekranie stanowi 99% wartości średniej. Aby skompensować pojemność wejść odwracających stosowane są kondensatory C f w wartość równej pojemności wejściowej. Obwód podłączany do prawej elektrody prawej nogi: . Sygnał w ekranach powinien to być sygnał będący średnią sygnałów wejściowych. Wzmacniacz ten powinien mieć wzmocnienie jednostkowe w zakresie częstotliwości do kilku MHz aby zapewniona mogła być stabilna praca wzmacniaczy.

Dodatkowo baterie dostarczają napięcie zasilające mniej zakłócone niż ma to miejsce przy zasilaniu transformatorem. − dobre połączenie przy pomiarach w ruchu. lub potencjały małe i stabilne. − możliwość wielokrotnego stosowania. − brak potencjałów na styku skóra – elektroda. c) Elektrody z przewodzących polimerów − przewodzące i adhezyjne. Zakłócenia te dzielą się na dwie grupy: zakłócenia zewnętrzne (związane z zakłóceniami pola elektromagnetycznego pochodzącymi od urządzeń elektrycznych i sieci energetycznej) oraz zakłócenia wewnętrzne. Zakłócenia Pomiar EKG wiąże się z pomiarem niewielkiej amplitudy potencjałów EKG. Zakłócenia te w przeciwieństwie do zakłóceń zewnętrznych są trudne do wyeliminowania z powodu przypadkowości sygnału pochodzącego od zakłóceń mięśniowych oraz z powodu szerokiego widma . b) Elektrody platerowane złotem Au − metal (np. − dobre właściwości mechaniczne: trwałe przyleganie. − połączenie z skórą: żel przewodzący z NaCl. Dodatkowy wzmacniacz podłącza pacjenta pod to samo napięcie co napięcie wspólne wzmacniacza. − bardzo dobra przewodność. Amplituda ta jak i impedancja ciała człowieka (pomiędzy sercem oraz elektrodami) w wyniku małych wartości są narażone na silne zakłócenia. Kcl.Podczas gdy jest zbyt duża różnica impedancji pomiędzy elektrodami i wejściami wtedy aby zlikwidować efekt dzielnika napięciowego podłącza się prawą nogę przez odpowiedni obwód. Kcl. − połączenie z skórą: żel przewodzący z NaCl. od około 1 do 5 mV. a ziemią poprzez zastosowanie dużej wartości rezystancji R0 (kilka MΩ) i małej wartości kondensatora w sprzężeniu zwrotnym C fb (< 1nF). Sygnał wejściowy tego układu powinien być średnią sygnałów wejściowych. − brak potencjałów na złączu. a) Elektrody chlorosrebrowe Ag – AgCl − srebro pokryte chlorkiem srebra. − konstrukcja: zwykle dyskowa. Zasilanie: Zasilanie przez zastosowanie transformatora wprowadza dodatkowe pojemności pojawiające się w izolacji transformatora. − połączenie z aparaturą przez folię Ag lub Al. Zastosowanie baterii daje mniejszą pojemność pasożytniczą w związku z czym jest mniejsze napięcie wspólne. Ag) platerowany złotem (cienka warstwa). Do zakłóceń wewnętrznych zalicza się aktywność elektryczną mięśni szkieletowych oraz wolno zmienny dryft sygnału spowodowany oddychaniem oraz i zmianami rezystancji elektrod pomiarowych. łatwość czyszczenia. Układ ten pozwala na dużą redukcję wartości napięcia wspólnego poprzez zmniejszenie różnicy napięcia pomiędzy pacjentem a wzmacniaczem. − nie jest konieczne stosowanie żelu lecz wtedy zwiększona jest rezystancja złącza i elektrody. Dodatkowo układ ten pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pomiaru podczas pomiarów w układzie nieizolowanym poprzez zwiększenie impedancji między pacjentem. Sygnał wykorzystywany we ekranach różni się niewiele od wartości napięcia średniego. Elektrody Pożądane właściwości: − dobre przewodzenie (przenoszenie napięcia). brak ruchów względem skóry. przyklejana nakładką adhezyjną lub przyciskana opaską sprężystą. aseptyczność. Zwykle osiąga się redukcję od 10 do 50 dB. − elastyczna powierzchnia. a więc może on być wykorzystane w tym układzie. − stabilny potencjał złącza Ag-AgCl. − dobra przewodność.

częstotliwościowego pokrywającego widmo sygnału elektrokardiograficznego. (Rys. b) zakłócenia górnoprzepustowe − indukcyjne: radiowe. Zakłócenia mięśniowe najczęściej występują podczas spoczynkowego badania i są spowodowane nawet niewielkim napięciem mięśni. poniżej przedstawiony został układ z zastosowaniem filtru wąskopasmowego (Rys. 5) Filtr do likwidacji zakłóceń od sieci energetycznej. od zasilaczy impulsowych. 4) (Rys. − powodują zmianę widma sygnału.5 Hz). c) zakłócenia dolnopasmowe − niskie częstotliwości. 6) Filtr do likwidacji zakłóceń dolno-pasmowych. artefakty ruchowe (związane ze spięciami mięśni). − powodują zmianę sygnału w czasie. a) Sygnały pochodzące od sieci energetycznej (50 Hz ± 0. − − charakteryzują się wąskim widmem częstotliwościowym skoncentrowanym wokół 50 Hz. .

nie mają żadnego znaczenia medycznego i nie powinny być stosowane w celu diagnostyki stanu naszego zdrowia. służący do pomiaru EKG znajduje się w katalogu . Następnie należy umieścić elektrody na ciele pacjenta w następującym porządku: − prawe ramię – elektroda czerwona. Wstęp Program firmy CASSY.Wykonanie ćwiczenia Pomiar EKG za pomocą przyrządu CASSY. − klawisz <F1> powoduję wyświetlenie linii oznaczającej wartość średnią z przebiegu. Po każdym użyciu elektrody należy przeczyścić. W tym celu należy wybrać z menu opcję „Select messurement range” <F2> i podać zakres pomiarowy (zakres wprowadzanych liczb wynosi od 0. − klawisz <F6> wyświetla siatkę. Badan osoba powinna być zrelaksowana i w pozycji rozluźnionej. b) Wyświetlenie rezultatu pomiarów na grafie. Opracowanie wyników pomiarów a) Wyświetlenie wartości pomiarowych w tabeli. − prawa goleń – elektroda czarna. Pomiar Przed przystąpieniem do pomiaru należy ustawić zakres pomiarowy badanych napięć oraz czas pomiaru. Został on stworzony wyłącznie w celu demonstracji i zilustrowania sposobu pomiaru EKG.1 do 1). Następnie należy spryskać elektrody oraz punkty pomiarowe na ciele specjalnym spray'em dezynsekcyjnym. w przeciwnym wypadku sygnał EKG może być przekłamany w związku z występowaniem potencjałów mięśni szkieletowych.. Uzyskane za jego pomocą wyniki pomiarowe. − klawisz <Alt + F1> powoduje wyświetlenie wartość średniej przebiegu. używając do tego celu papierowego ręcznika w celu uniknięcia osadów solnych na elektrodach po wyschnięciu żelu.\CASSY\EKG\ECG. Przygotowanie do pomiaru. − z menu wybieramy opcję „Output measurement values” <F5> i następnie „Values in table form”. − z menu wybieramy opcję „Evaluate in graph” <F6>. . − lewa goleń – elektroda zielona.. W celu zredukowania rezystancji skóry. rozprowadzony na elektrodach oraz ciele w punktach podłączenie elektrod (w ćwiczeniu używa się elektrody jednorazowe które nasączone są już specjalnym żelem). W celu ustawienia czasu pomiaru należy z menu wybrać opcję „Select measurement time” <F3> o podać czas pomiaru (zakres wprowadzanych liczb wynosi od 5 do 999s). Po dokonaniu ustawień zakresów można przystąpić do pomiarów przez wybranie opcji „Record new measurement” <F1> i następnie wybranie elektrod pomiędzy którymi wyświetlane jest na wykresie napięcie. zaleca się stosować żel. − lewe ramię – elektroda żółta. Oprzyrządowanie pomiarowe W celu dokonania pomiaru wymagane jest użycie przystawki pomiarowej „ECG/EMG box (524 049)” i podłączenie jej do wejścia A stacji pomiarowej CASSY.EXE.

EXE. (Rys. Peper.„High Quality Recording of Bioelectric events II: A low-noise.biosemi. (http://www. Grimbergen.„CASSY® Lab Manual (524 202)” . theory and practice”: A. A. W celu ich opracowania w innym środowisku takim jak np.htm) . Grimbergen.htm) . Po konwersji utworzony zostanie plik o tej samej nazwie co plik pierwotny lecz o rozszerzeniu *.c) Zapisywanie oraz wgrywanie wyników pomiarów – wybór odpowiedniej opcji z menu „Disk operation” <F9>. 7) Przykładowy wynik pomiaru EKG (metoda EKGII). zawierającej tabele wyników pomiarowych.„High Quality Recording of Bioelectric events I: Interference reduction. C. Na rysunku nr 7 przedstawiony został wynik pomiaru EKG przy wybraniu opcji pomiaru EKGII. W celu konwersji wyników do pliku tekstowego należy po uruchomieniu pliku ”ASCTRANS. Piotr Romaniuk .com/publications/artikel3. należy przekonwertować zapisane pliki do postaci tekstowej.biosemi. MettingVanRijn. A. Literatura . A. Metting van Rijn. A. Konwersji tej dokonujemy przy pomocy programu znajdującego się w głównym katalogu .asc.com/publications/artikel4.. C..dte. Dane pomiarowe eksportowane są w postaci plików o unikalnym rozszerzeniu *. (http://www. low-power multichannel amplifier design”: A.EXE” wpisać ścieżkę oraz nazwę pliku do którego zostały zapisane wyniku pomiarów.„Zastosowanie filtracji nieliniowej w dziedzinie transformaty falkowej do redukcji zakłóceń mięśniowych w sygnale elektrokardiograficznym – streszczenie rozprawy doktorskiej”: mgr inż. C.\CASSY\ASCTRANS. Peper. Matlab. C.

wymagania. źródła błędów przy pomiarze ciśnienia.WYMAGANE WIADOMOŚCI Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. pomiar EKG. metody oraz zastosowania pomiaru rezystancji skóry. . które musi spełniać układ do pomiaru biopotencjałów. pomiar rezystancji skóry. zakłócenia w pomiarze EKG. tony Korotkowa.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->