P. 1
Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie

2.5

|Views: 704|Likes:
Wydawca: donaldzisko

More info:

Published by: donaldzisko on Aug 31, 2008
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2010

pdf

text

original

Pieczątka zakładu ......................... , dnia ........................ 20........r.

miejscowość

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Nazwisko i imię ...............................................................................................
Data urodz. .................... nazwa i nr dowodu tożsamości* ...........................
.........................................................................................................................
zamieszkał!"a.................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
#oz$oznanie**................................................................................................
.........................................................................................................................
%e& w!dania zaświadczenia ............................................................................
.........................................................................................................................
Pieczęć i $od$is &ekarza
U w a g a:
*) '!$ełnić t!&ko w $rz!$adkac( uzasadnion!c(.
** ' zaświadczeniu nie na&eż! zamieszczać roz$oznania c(oro)!, jeże&i z uwa*i na ce& w!dania
zaświadczenia nie jest to konieczne, )ąd+ też zamieszczenie roz$oznania stanowiło)! naruszenie
tajemnic! zawodowej.
,-./01. 2D#342 5da6sk, u&. 7e&itkowska 20, te&. "0089 8:0200;< w. 120:;

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->