10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

J f'% c) :łys. Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys.. /.//~'...////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // . '.2. c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego .4.. Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'"...i __ r-- /-/- /: Rys. '// ///////////~~//. /' /' ~ /' V 1/ /' ./::.' '/ l' r. 10. 10.3.-' .1. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//.10.."/~/.-.'/ // ~ ::. b) usytuowane wewnątrz budynku [136]." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////./ / ~ . 10.-:' "'//.-j:~.//////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ . Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143].' /./~ /-:// ///// ///./"/////////////// --j///////// ///.

Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys. że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys...5). Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki.2) wymaga się. Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne. dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys.4c) bywa scalany przez sprężenie. 10. '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys. 10. 10. Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. 10.5c). to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć. a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych. Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu. Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys.5. Pojedyncze stopnie mają różne kształty. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach. c) schemat statyczny . Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi.3). Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny.4). Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie). 10. aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm. SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys. W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone.. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym.226 la. 10. lO. a) .2. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych. b) schemat obciążenia. 10.

7. Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys.10. 10.2.A A b) Rys. Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a). należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty. 10. Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych.6. c) poprawne. b) złe a) . Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys.. 10. b) wykres momentów .6.

Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą . 1O. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys. zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys. a) b) Rys. 10. b).9. 10. b) wykres momentów Rys.5m. 10. Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna).-4.228 10. Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys. Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku. 10. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja. 10.lOa.8. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys. Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-.9.7). aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty.8. Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych.

092 -0.344 -0.244 -0.366 0.032 -0.033 0.038 -0.141 -0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.103 0.291 -0.266 0.033 -0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.201 0.049 -0. 0.211 0.7 0.1.105 -0.154 0.232 -0.248 0.041 -0.4 0.032 -0.041 0.084 0.298 -0.335 -0.7 0.006 0.032 0.0 0.354 -0.4 0.091 -0.283 0.141 0.032 -0.148 0.412 -0.041 -0.038 -0.087 0.048 -0.112 0.313 -0.334 -0.032 -0.384 0.042 -0.412 -0.3 0.053 0.026 0.131 -0.019 -0.059 -0.5 0.026 -0.054 0.145 0.182 0.484 -0.259 0.109 -0.038 -0.195 0148 0.036 -0.011 0.289 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.034 -0.021 0.352 -0.163 -0.163 0.193 0.038 -0.031 -0.028 -0.7 0.292 0.275 0.182 -0.062 -0.421 0.030 -0.142 0.065 0.0 0.034 -0.082 -0.038 -0.051 0.112 -0.Tablica 10.334 -0.093 0.192 0.264 0.031 -0.253 0.242 0.173 -0.075 0.206 0.027 0.3 0.019 0.024 -0.16) .9 1.111 -0.8 0.037 -0.128 0.161 -0.375 -0.320 -0.109 0.289 -0.140 0.318 0.029 -0.011 0.460 .033 -0.000 -0.5 0.035 -0.074 0.015 -0.202 -0.037 -0.195 0.042 -0.006 2 3 Ul Ol .174 0.181 0.036 -0.293 -0.074 -0.024 -0.312 0.242 0.9 1.046 -0.002 0.143 0.249 -0.039 -0.8 0.024 -0.4 0.139 -0.144 0.040 -0.114 0.6 0.192 0.062 0.5 0.342 -0.9 1.8 0.043 -0.6 0.290 -0.6 0.3 0.

073 0.209 -0.388 0.092 0.6 0.662 -0.049 -0.0 0.061 -0.319 0.120 0.055 -0.105 -0.562 -0.151 -0.222 -0.331 -1.178 -0.060 -0.062 -0.200 -0.119 0.598 -0.537 -0.267 0.041 -0.212 0.160 0.00 -1.342 0.5 0.16) lX3y lX4y lXsy I.331 0.031 -0.629 -0.057 -0.7 0.122 0.060 0.029 0.101 -0.5 0.00 -1.028 -0.328 0.00 -1.8 0.319 0.040 -0.343 -0.073 -0.020 -0.00 -1.326 0.155 -0.0 -1.059 -0.039 -0.293 0.331 0.571 -0.2.00 -1.7 0.111 0.310 0.669 -0.3 0.311 0..276 0.263 0.651 -0. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.00 -1.<' .00 -1.018 -.327 0.669 -0.4 0.330 0.055 -0.092 -0.062 -0.078 -0.033 0.4 0.006 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.558 -0.060 -0.293 0.193 -0.6 0.00 -1.0.329 0.00 -1.048 -0.011 -0.049 -0.670 0.7 0.061 -0.00 -1.402 -0.274 0.058 -0.080 -0.018 2 3 ~ 11 -t ~.5 0.412 -0.778 -0.00 -1.285 -0.104 0.125 0.271 -0.242 -0.119 -0.121 -0.00 0.9 1.124 0.590 -0.6 0.102 0.8 0.043 -0.00 -1.062 0.301 0.3 0.9 1.090 0.049 -0.00 -1.119 0.243 0.589 -0.082 0.033 -0.063 -0.142 -0.3 0.4 0.518 -0.9 1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.060 -0.271 -0.580 -0.102 0.198 -0.0 0.097 -0.332 0.00 -1.8 0.009 -0.131 -0.330 0.058 0.106 -0.00 -1.081 0.076 -0.332 0.171 0.050 -0.289 0.099 0.00 -1.061 -0.486 -0.00 -1.086 0.Tablica 10.319 0.023 -0.094 -0.669 -0.060 -0.00 -1.605 -1.312 0.017 -0.324 0.100 0.142 -0.223 -0.196 -0.193 -0.032 -0.142 -0.

to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10. że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys.10.1Oa). c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl. jak na rys. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe.1 współczynników widać wyraźnie. • przyjmuje się. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika. 10. 10. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej. Na podstawie podanych w tabl. Stąd przyjmowanie tzw.1) (na podstawie [5]). 1O.2. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku.10c. Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób. • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia. 10. Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys.10.1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta. 10.

10.11. (10. poza wpływem ciężaru własnego.5) [27] 1/J4.8) [69] .12. 10.8M*. Schody M = 0. 10.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10. Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys. obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika.2) Obliczając spocznik przyjmuje się. Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys. 10.232 10.5 co 0.3) 4200 Rys.

.15. 10.14. Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys.10.13. Schody płytowe 233 Rys. Schody prefabrykowane: l . '/' .. c) Rys. Schody płytowe spiralne . 10.2.połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) . 10.

10. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys.234 10.16. 10. Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie .17. Schody Rys.

Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) .14b. 10. ~ależy tu silnie podkreślić. m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys. 1O. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys. 167].14a.2. ) Rys. Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach. szczególnie uż krawędzi obciążonej.:nia omentów zginających można znaleźć w tabl.l2. 10. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys. 10. ale także.13. 10. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi. Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys.1 i 10.10. 8. c) [150].2 (wg [5]).20 oraz w pracach [5. 10.19 i 8. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl.18. odpowiednie współczynniki do obli:::::. że spoczniki są nie tylko zginane.11 ~ . silnie skręcane.

rys.18b i c wymagają starannego wykonania.13). konstruując je np. w [69]. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów. Należy podkreślić. SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych. Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys. jako schody spiralne (rys.20) [74]. jak i zwyklych podpartych na końcach. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte. ze względu na walory architektoniczne. Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys.19d). aby płytka między stopniami miała grubość 40.17) [127]. belek policzkowych i stopni (rys.. Mogą to być zarówno płyty drążone. jak to szkicowo przedstawiono na rys.50 mm.18.3. 1O. a co za tym idzie .1ge).. Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów. 10.21). były stosowane schody jednobelkowe (rys. 10. Kształt stopni może być bardzo różny (rys. Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione. że rozwiązania według rys. zwane policzkowymi. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys.19a). co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys. 127. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych.15).16 [127]. 10. jak i pełne. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys. Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach.możliwość znacznego p . Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu. 10. Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni. 130].19c). W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się. co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por.in. szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia. 10. Chętnie. 10.236 10. Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi. Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne.. 10. 10. 10. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys.22) [150]. 1O. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych. Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty.. jak i znaku działającego na nie momentu. 10.69. 10. 10. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. 1O. Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu).19b). Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m.

Zbrojenie schodów policzkowych .3.10.20. Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys. / '1 >// //. / // // .. ~ Rys..19. 10. 10. Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I. / . ..

Przykład schodów o jednej belce nośnej .23. Schody typu ZOR-2 [107] Rys. 10. 10. Schody Rys.238 10. 10. Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys.22.21.

Schody z elementów panwiowych [107] ~:.3.fE=:B~ Rys. Schody policzkowe 239 130 Rys. w których długość belki przekracza 6 m. jakkolwiek sporadycznie. Należy unikać sytuacji (rys.10. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej.24). w których zarówno spoczniki. 10. Stosowane też były rozwiązania. 10.25).25. . 10. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów. schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys. Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki.24. 10. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys.:.23). W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful