P. 1
schody

schody

|Views: 4,061|Likes:
Wydawca: ksmigielko

More info:

Published by: ksmigielko on Apr 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

'. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//.. '// ///////////~~//. c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego .J f'% c) :łys.4. Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'".' /.'/ // ~ ::./~ /-:// ///// ///.////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // ../"/////////////// --j///////// ///.1.10.3./ / ~ . Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143].-.-j:~.-:' "'//. Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys.. 10. /' /' ~ /' V 1/ /' .. 10. 10.' '/ l' r. /.i __ r-- /-/- /: Rys.//////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ ...2. b) usytuowane wewnątrz budynku [136].."/~/.//~'./::.-' ." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////.

dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys..2) wymaga się. Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć. Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki. to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie). SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys. 10. 10. 10. 10. 10.4).5. a) . b) schemat obciążenia. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach. lO. c) schemat statyczny . Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys.5). Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym.3). 10.226 la. Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny.5c). aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm.4c) bywa scalany przez sprężenie.. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych. '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys.2. 10. W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone.. Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne. Pojedyncze stopnie mają różne kształty. Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu. że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys. Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi. Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys. a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych.

2.10. b) wykres momentów .. c) poprawne. 10. Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys. 10. należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty. Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja.6.A A b) Rys. Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys.7. 10.6. Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a). b) złe a) .

Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys. aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty.7).9.8. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja. zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową.lOa. 1O. b) wykres momentów Rys. b). Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku. 10.-4. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna). a) b) Rys. Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach. Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych.5m. 10.9. 10. 10. Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych. Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą . 10.228 10.8.

242 0.384 0.030 -0.289 -0.074 0.006 0.026 0.038 -0.028 -0.109 -0.275 0.112 -0.334 -0. 0.7 0.054 0.3 0.298 -0.412 -0.140 0.074 -0.041 -0.105 -0.059 -0.002 0.344 -0.163 -0.195 0.131 -0.093 0.412 -0.334 -0.049 -0.091 -0.026 -0.335 -0.041 -0.174 0.283 0.352 -0.182 -0.038 -0.192 0.032 -0.143 0.021 0.342 -0.024 -0.248 0.244 -0.075 0.202 -0.048 -0.037 -0.6 0.366 0.249 -0.4 0.259 0.312 0.320 -0.9 1.3 0.354 -0.033 0.036 -0.031 -0.015 -0.038 -0.062 0.024 -0.039 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.192 0.7 0.000 -0.201 0.051 0.292 0.065 0.032 -0.032 -0.128 0.144 0.040 -0.034 -0.112 0.253 0.8 0.141 0.8 0.053 0.036 -0.011 0.046 -0.182 0.206 0.5 0.142 0.037 -0.421 0.242 0.3 0.484 -0.033 -0.154 0.062 -0.163 0.145 0.8 0.031 -0.9 1.038 -0.019 0.4 0.375 -0.084 0.6 0.006 2 3 Ul Ol .232 -0.111 -0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.033 -0.011 0.148 0.6 0.109 0.290 -0.173 -0.5 0.291 -0.313 -0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.024 -0.4 0.082 -0.029 -0.193 0.042 -0.038 -0.289 -0.293 -0.460 .034 -0.019 -0.0 0.211 0.114 0.181 0.266 0.1.Tablica 10.087 0.139 -0.16) .141 -0.092 -0.264 0.103 0.032 0.0 0.9 1.041 0.5 0.161 -0.042 -0.195 0148 0.318 0.035 -0.032 -0.027 0.043 -0.7 0.

16) lX3y lX4y lXsy I.00 -1.242 -0.7 0.119 0.00 -1.388 0.00 -1.142 -0.00 -1.200 -0.055 -0.060 -0.006 -0.222 -0.099 0.060 -0.327 0.00 -1.00 -1.092 0.402 -0.193 -0.293 0.017 -0.669 -0.263 0.293 0.00 -1.00 -1.311 0.063 -0.060 -0.062 -0.092 -0.7 0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.193 -0.3 0.073 -0.062 0.0 0.324 0.049 -0.332 0.328 0.142 -0.590 -0.319 0.076 -0.073 0.00 -1.6 0.Tablica 10.310 0.049 -0.562 -0.5 0.319 0.0 -1.00 -1.101 -0.097 -0.331 0.4 0.028 -0.119 -0.057 -0.332 0.043 -0.343 -0.060 -0.049 -0.125 0.031 -0.00 -1.155 -0.580 -0.0 0.032 -0.223 -0.5 0.023 -0.4 0.312 0.050 -0.243 0.048 -0.778 -0.018 2 3 ~ 11 -t ~.090 0.331 -1.058 -0.062 -0.160 0.151 -0.00 -1.598 -0.<' .00 -1.9 1.00 -1.178 -0.285 -0.102 0.055 -0.00 -1.670 0.041 -0.271 -0.094 -0.319 0.537 -0.111 0.078 -0.276 0.00 -1.00 -1.060 0. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.301 0.3 0.009 -0.059 -0.289 0.9 1.342 0.330 0.8 0.131 -0.8 0.124 0.086 0.212 0.331 0.119 0.120 0.589 -0.00 -1.662 -0.274 0.105 -0.326 0.330 0.00 -1.039 -0.651 -0.3 0.196 -0.571 -0.271 -0.629 -0.080 -0.058 0.171 0.9 1.8 0.00 0.061 -0.018 -.00 -1..669 -0.142 -0.2.486 -0.00 -1.106 -0.029 0.121 -0.6 0.6 0.104 0.4 0.558 -0.033 -0.267 0.011 -0.100 0.412 -0.122 0.209 -0.061 -0.020 -0.102 0.00 -1.669 -0.329 0.082 0.7 0.605 -1.00 -1.518 -0.5 0.081 0.198 -0.040 -0.0.061 -0.033 0.

że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys. 1O. Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys.10. jak na rys. Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe. • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia. 10. c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób. to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku.1Oa).2. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta.1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. 10.10c.1 współczynników widać wyraźnie. 10. Stąd przyjmowanie tzw.1) (na podstawie [5]). • przyjmuje się.10. 10. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika. Na podstawie podanych w tabl. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10.

10.2) Obliczając spocznik przyjmuje się. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10. Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys. 10. poza wpływem ciężaru własnego. obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika.8M*.5 co 0.5) [27] 1/J4. 10. Schody M = 0.232 10.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys. 10. (10.11.12.3) 4200 Rys.8) [69] . Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys.

15. .połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) . 10.13. 10.. c) Rys. '/' . 10. Schody płytowe spiralne . Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys.14. Schody prefabrykowane: l . Schody płytowe 233 Rys.10.2.

10. 10.16. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys.17. Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie . Schody Rys.234 10.

14a. szczególnie uż krawędzi obciążonej.13. silnie skręcane. 10. Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys.19 i 8. m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys.14b. c) [150].2 (wg [5]). 10. odpowiednie współczynniki do obli:::::. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys. ale także.l2.10. 10. ) Rys. Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach. 167]. 8. Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) .:nia omentów zginających można znaleźć w tabl. 1O.2.20 oraz w pracach [5.11 ~ . że spoczniki są nie tylko zginane.18. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi. ~ależy tu silnie podkreślić.1 i 10. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl. 10. 10.

W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się. co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys.19d).22) [150]. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni. zwane policzkowymi. Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu. Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty. Kształt stopni może być bardzo różny (rys. 10. 1O.19a). Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu).3. 10. 130]. jako schody spiralne (rys. Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów. Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna.19b). szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia. 10.18. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. rys. 10. 10. 10. Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi. ze względu na walory architektoniczne. 10. Należy podkreślić. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24. były stosowane schody jednobelkowe (rys..16 [127].50 mm. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych. SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych..19c). co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por.15).69.13). Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys. 10. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys. jak i pełne. konstruując je np. że rozwiązania według rys.możliwość znacznego p .. Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione. Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m.17) [127]. Chętnie. 10. Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys. Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys. Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne. aby płytka między stopniami miała grubość 40. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych. belek policzkowych i stopni (rys. jak i znaku działającego na nie momentu. Mogą to być zarówno płyty drążone. 127.20) [74]. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys. 10. jak i zwyklych podpartych na końcach. 1O.in.18b i c wymagają starannego wykonania. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte.21). 10. jak to szkicowo przedstawiono na rys.236 10. w [69].. Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach. 1O. 10.1ge). a co za tym idzie .

3. Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys. 10. / '1 >// //.20. 10. / // // ..19.. . / . Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I. Zbrojenie schodów policzkowych . ~ Rys.10..

Schody Rys. 10.21. Przykład schodów o jednej belce nośnej .22.238 10. Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys. 10.23. Schody typu ZOR-2 [107] Rys. 10.

10. Schody z elementów panwiowych [107] ~:. Schody policzkowe 239 130 Rys.25).24. Należy unikać sytuacji (rys.:. . Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki. w których zarówno spoczniki.25.fE=:B~ Rys.24). w których długość belki przekracza 6 m. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów. jakkolwiek sporadycznie.10. schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys.3. 10.23). 10. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej. 10. W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie. 10. Stosowane też były rozwiązania. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->