10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

2.3...-.' /./"/////////////// --j///////// ///.J f'% c) :łys../::. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//./~ /-:// ///// ///."/~/..i __ r-- /-/- /: Rys. Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys.10..-' .//~'.-j:~. '. /. /' /' ~ /' V 1/ /' .' '/ l' r.'/ // ~ ::. 10. b) usytuowane wewnątrz budynku [136]." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////. '// ///////////~~//. c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego .4./ / ~ .-:' "'//.////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // .1..//////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ . Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143].. 10. 10. Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'".

Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu.. a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych. to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys. 10. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach. Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny. c) schemat statyczny . 10.4). '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys. Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys. 10. Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys. W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone. lO.3).5.2) wymaga się. 10. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym.5c).5). Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć. Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki.2. SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych.226 la. Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie).4c) bywa scalany przez sprężenie. 10. Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi. aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm. Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys. a) . 10. b) schemat obciążenia. 10.. Pojedyncze stopnie mają różne kształty. Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne..

10. b) złe a) .A A b) Rys. 10. c) poprawne. b) wykres momentów . należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty.2. 10. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys. Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a).. Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja. 10.7. Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys.6. Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych.6.

Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach.7).9. 10. Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-. Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku. 10.8. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna). aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową. Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja. a) b) Rys. 10. b).lOa. 1O.5m. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys. 10.-4.8. Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych. zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys. 10. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys. Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą .228 10. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys.9. b) wykres momentów Rys.

038 -0.111 -0.3 0. 0.290 -0.248 0.092 -0.065 0.9 1.143 0.035 -0.174 0.192 0.335 -0.Tablica 10.042 -0.7 0.046 -0.16) .032 -0.140 0.114 0.144 0.312 0.053 0.139 -0.195 0.041 -0.161 -0.384 0.002 0.036 -0.206 0.342 -0.201 0.259 0.006 0.0 0.051 0.192 0.249 -0.062 0.027 0.289 -0.032 -0.366 0.242 0.7 0.148 0.145 0.375 -0.039 -0.028 -0.024 -0.182 0.298 -0.000 -0.074 -0.318 0.091 -0.031 -0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.344 -0.038 -0.275 0.242 0.042 -0.062 -0.253 0.105 -0.082 -0.334 -0.202 -0.352 -0.048 -0.334 -0.141 0.313 -0.211 0.026 -0.037 -0.030 -0.038 -0.021 0.3 0.9 1.6 0.024 -0.5 0.354 -0.087 0.032 0.015 -0.034 -0.033 0.292 0.109 -0.054 0.034 -0.011 0.141 -0.9 1.131 -0.7 0.266 0.128 0.421 0.019 0.036 -0.6 0.412 -0.093 0.109 0.041 -0.3 0.195 0148 0.154 0.032 -0.1.041 0.024 -0.059 -0.029 -0.4 0.264 0.075 0.244 -0.5 0.033 -0.112 -0.033 -0.289 -0.173 -0.043 -0.038 -0.019 -0.037 -0.038 -0.112 0.8 0.182 -0.6 0.040 -0.291 -0.5 0.103 0.181 0.460 .049 -0.193 0.026 0.163 -0.074 0.283 0.006 2 3 Ul Ol .031 -0.8 0.032 -0.142 0.293 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.484 -0.320 -0.084 0.8 0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.163 0.0 0.412 -0.4 0.011 0.232 -0.4 0.

5 0.343 -0.160 0.196 -0.598 -0.058 -0.7 0.00 -1.033 -0.327 0.00 -1.142 -0.099 0.0 0.328 0.102 0.8 0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.590 -0.778 -0.078 -0.050 -0.00 -1.271 -0.092 0.00 -1.100 0.7 0.8 0.00 -1.020 -0.049 -0.9 1.076 -0.060 0.331 0.7 0.293 0.2.00 -1.200 -0.171 0.00 -1.102 0.324 0.00 -1.0 0.486 -0.670 0.073 -0.6 0.331 -1.0 -1.285 -0.293 0.055 -0.055 -0.331 0.571 -0.629 -0.039 -0.033 0.8 0.125 0.151 -0.060 -0.006 -0.00 -1.00 -1.00 -1.073 0.00 -1.057 -0.00 -1.142 -0.029 0.080 -0.580 -0.271 -0.267 0.00 -1.9 1.031 -0.060 -0.412 -0.00 -1.062 -0.094 -0.5 0.086 0.041 -0.9 1.111 0.212 0.669 -0.311 0.023 -0.3 0.119 -0.00 -1.119 0.330 0.242 -0.00 -1.097 -0.00 -1.009 -0.319 0.120 0.263 0..3 0.00 -1.558 -0.104 0.<' .Tablica 10.017 -0.518 -0.049 -0.049 -0.589 -0.276 0.332 0.312 0.122 0.106 -0.061 -0.105 -0.4 0.060 -0.329 0.198 -0.090 0.018 -.060 -0.326 0.6 0.332 0.018 2 3 ~ 11 -t ~.6 0.193 -0.121 -0.669 -0.124 0.00 -1.342 0.209 -0.402 -0.058 0.301 0.00 0.223 -0.274 0.155 -0.4 0.043 -0.062 -0.011 -0.082 0.131 -0.048 -0.310 0.101 -0.662 -0.028 -0.330 0.5 0.00 -1. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.063 -0.142 -0.092 -0.562 -0.651 -0.605 -1.061 -0.4 0.537 -0.062 0.081 0.243 0.00 -1.178 -0.040 -0.0.061 -0.16) lX3y lX4y lXsy I.119 0.222 -0.3 0.388 0.669 -0.319 0.193 -0.032 -0.289 0.319 0.059 -0.00 -1.

10c.10. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10. Stąd przyjmowanie tzw. Na podstawie podanych w tabl. Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl.1Oa). 10. Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej.1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. jak na rys. • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia. 1O. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku.1) (na podstawie [5]). • przyjmuje się. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe. 10. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika. 10. że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys.1 współczynników widać wyraźnie. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta. 10. c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys.10. to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze.2.

poza wpływem ciężaru własnego.11.2) Obliczając spocznik przyjmuje się. (10.5 co 0. obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika.12.5) [27] 1/J4. 10. 10.232 10.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys. 10. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10.8M*. Schody M = 0. 10.3) 4200 Rys.8) [69] . Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys. Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys.

Schody prefabrykowane: l .13. 10.14.. . Schody płytowe 233 Rys. 10. '/' .10. Schody płytowe spiralne .15.połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) . c) Rys. Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys.2. 10.

16. 10. Schody Rys. 10. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys. Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie .17.234 10.

10.2. 1O.20 oraz w pracach [5. ale także. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi. 10. silnie skręcane.13. 8. że spoczniki są nie tylko zginane. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys. 10. m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys. 10. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl. c) [150]. 10. ) Rys.2 (wg [5]). Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) . Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys. odpowiednie współczynniki do obli:::::. szczególnie uż krawędzi obciążonej.14a.l2. 167]. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys.18.:nia omentów zginających można znaleźć w tabl.14b. 10.19 i 8. ~ależy tu silnie podkreślić.1 i 10. Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach.11 ~ .

10.22) [150]. konstruując je np. jak i znaku działającego na nie momentu. Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach. Należy podkreślić. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów.3. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych. Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi. 10.18b i c wymagają starannego wykonania. Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione. jak i zwyklych podpartych na końcach. Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys. 10.19c). Chętnie. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte.19a).15).17) [127]. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych.21).69. w [69].16 [127]. W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się. aby płytka między stopniami miała grubość 40.19b).możliwość znacznego p . Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty. rys. Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu. Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys.20) [74]. jak to szkicowo przedstawiono na rys. SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych. a co za tym idzie . 10. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys. 10. 1O. Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów. 1O.. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni.19d). Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys.in. Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. że rozwiązania według rys. co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna. Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m. 130]. 10. 10. belek policzkowych i stopni (rys. 10.. zwane policzkowymi. 1O. 10. szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia. były stosowane schody jednobelkowe (rys. 10. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys. co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por. Mogą to być zarówno płyty drążone..50 mm.. 127. Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu). 10. ze względu na walory architektoniczne.18. jak i pełne. jako schody spiralne (rys. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys.236 10.1ge).13). Kształt stopni może być bardzo różny (rys. 10.

..3. / . 10. / // // .19. / '1 >// //. . 10.. Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I.20. ~ Rys. Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys.10. Zbrojenie schodów policzkowych .

Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys. 10.22. Przykład schodów o jednej belce nośnej . Schody Rys.21. 10.238 10. Schody typu ZOR-2 [107] Rys.23. 10.

25).24). Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki. 10. 10. w których długość belki przekracza 6 m. 10. 10. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów.10. W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie.fE=:B~ Rys. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej. schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys. Należy unikać sytuacji (rys. jakkolwiek sporadycznie.24. Schody policzkowe 239 130 Rys. 10.:.23). Schody z elementów panwiowych [107] ~:.3. w których zarówno spoczniki. . Stosowane też były rozwiązania. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys.25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful