P. 1
schody

schody

|Views: 3,993|Likes:
Wydawca: ksmigielko

More info:

Published by: ksmigielko on Apr 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

/' /' ~ /' V 1/ /' .' /.i __ r-- /-/- /: Rys. 10. 10. c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego .-.//~'. b) usytuowane wewnątrz budynku [136].. /..-:' "'//.10.1.2." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//.'/ // ~ ::. '// ///////////~~//.' '/ l' r.-' . Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143].//////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ ../ / ~ ./~ /-:// ///// ///..J f'% c) :łys.4. 10.-j:~.3. Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'". Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys.."/~/./"/////////////// --j///////// ///..////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // ../::. '.

dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys. 10. '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys. 10. Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu.5. Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne. że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys.4c) bywa scalany przez sprężenie. Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys. 10. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych. 10. Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny. a) . Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym.5c).226 la. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach. to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys. 10.4). Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie). 10. lO.. c) schemat statyczny . W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone. 10. Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm. Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi. b) schemat obciążenia.2) wymaga się.3).5). SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys... Pojedyncze stopnie mają różne kształty. Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć.2. a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych.

Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych. Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys. b) złe a) . 10. c) poprawne. 10.6.10. Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a). 10. Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja.A A b) Rys.7.6.2. b) wykres momentów . należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty.. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys.

9. 10. b). Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach. aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty.7). Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-. 10.8.228 10.-4. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys. Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową. 10. Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych.lOa. 1O. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja. 10. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys. b) wykres momentów Rys. Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku.9. 10. Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą .8.5m. a) b) Rys. zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna).

289 -0.289 -0.163 -0.182 -0.3 0.139 -0.242 0.181 0.248 0.342 -0.283 0.6 0.8 0.028 -0.174 0.259 0.142 0.112 -0.161 -0.5 0.0 0.011 0.037 -0.074 0.375 -0.193 0.042 -0.266 0.015 -0.7 0.16) .038 -0.019 0.242 0.059 -0.206 0.000 -0.049 -0.024 -0.4 0.421 0.032 -0.412 -0.334 -0.144 0.026 -0.211 0.145 0.082 -0.141 0.062 0.032 0.053 0.264 0.038 -0.019 -0.032 -0.030 -0.484 -0.034 -0.033 -0.034 -0.8 0.Tablica 10.040 -0.154 0.103 0.3 0.062 -0.032 -0.084 0.043 -0.192 0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.344 -0.087 0.038 -0.140 0.054 0.148 0.3 0.091 -0.024 -0.038 -0.105 -0.131 -0.5 0.038 -0.0 0.201 0.042 -0.075 0.366 0.048 -0.318 0.041 -0.173 -0.249 -0.021 0.011 0.033 0.032 -0.037 -0.029 -0.384 0.182 0.111 -0.195 0148 0.6 0.5 0.027 0.232 -0.202 -0.031 -0.195 0.8 0.039 -0.290 -0.163 0.006 2 3 Ul Ol .320 -0.9 1.035 -0.036 -0.026 0.352 -0.9 1.298 -0.033 -0.031 -0.093 0.253 0.002 0.460 .074 -0.114 0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.109 0.7 0.046 -0.036 -0.244 -0.4 0.7 0. 0.312 0.313 -0.293 -0.092 -0.292 0.051 0.334 -0.9 1.192 0.4 0.128 0.141 -0.354 -0.109 -0.1.291 -0.112 0.412 -0.275 0.041 0.041 -0.006 0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.065 0.6 0.143 0.024 -0.335 -0.

6 0.094 -0.5 0.121 -0.9 1.142 -0.3 0.2.222 -0.058 -0.076 -0.4 0.061 -0.00 0.122 0.200 -0.00 -1.171 0.006 -0.040 -0.289 0.00 -1.537 -0.092 0.7 0.518 -0.3 0..032 -0.212 0.330 0.00 -1.00 -1.050 -0.589 -0.276 0.00 -1.020 -0.00 -1.6 0.312 0.023 -0.198 -0.271 -0.00 -1.00 -1.326 0.332 0.00 -1.151 -0.6 0.293 0.031 -0.388 0.571 -0.331 -1.271 -0.669 -0.580 -0.3 0.018 2 3 ~ 11 -t ~.00 -1.125 0.049 -0.7 0.060 -0.078 -0.331 0.060 -0.124 0.293 0.0 -1.486 -0.0.100 0.311 0.16) lX3y lX4y lXsy I.055 -0.097 -0.327 0.562 -0.049 -0.651 -0.670 0.332 0.629 -0.402 -0.062 0.0 0.<' .033 -0.048 -0.5 0.209 -0.060 -0.00 -1.142 -0.324 0.778 -0.330 0.0 0.605 -1.00 -1.049 -0.060 0.7 0.009 -0.142 -0.590 -0.274 0.193 -0.267 0.029 0.328 0.558 -0.101 -0.285 -0.081 0.263 0.319 0.178 -0.00 -1.011 -0.092 -0.598 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.041 -0.086 0.301 0.131 -0.9 1.057 -0.4 0.4 0.669 -0.662 -0.243 0.090 0.119 0.8 0.063 -0.Tablica 10.669 -0.00 -1.5 0.102 0.102 0.342 0.061 -0.00 -1.099 0.329 0.058 0.082 0.00 -1.120 0.033 0.310 0.073 0.062 -0.028 -0.055 -0.073 -0.160 0.059 -0.00 -1. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.061 -0.106 -0.331 0.00 -1.193 -0.080 -0.00 -1.00 -1.00 -1.105 -0.111 0.062 -0.319 0.00 -1.00 -1.343 -0.319 0.196 -0.8 0.223 -0.104 0.242 -0.412 -0.043 -0.018 -.017 -0.9 1.8 0.119 -0.039 -0.060 -0.155 -0.119 0.

Na podstawie podanych w tabl. Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys. c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . 10. 10.1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze.10. że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys. • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia. 10. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika.10c.10. • przyjmuje się. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe. Stąd przyjmowanie tzw.1) (na podstawie [5]). jak na rys. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10. Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta.2. 1O. 10.1Oa).1 współczynników widać wyraźnie. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej. Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób.

8M*.8) [69] .232 10. poza wpływem ciężaru własnego.11. Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys. Schody M = 0. Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys. 10.5 co 0. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10.3) 4200 Rys. 10. obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika. (10.12.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys. 10. 10.5) [27] 1/J4.2) Obliczając spocznik przyjmuje się.

Schody płytowe 233 Rys.15. '/' . 10. 10. Schody prefabrykowane: l .2. c) Rys.14. Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys.połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) . Schody płytowe spiralne . .13.. 10.10.

Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie . 10. 10. Schody Rys. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys.234 10.17.16.

) Rys. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys. odpowiednie współczynniki do obli:::::. 10. 167].l2.10.2 (wg [5]).14b.19 i 8.11 ~ . 8. Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys. Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach. m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys. Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) .20 oraz w pracach [5. ale także. c) [150]. 1O.:nia omentów zginających można znaleźć w tabl.1 i 10. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys. że spoczniki są nie tylko zginane.14a. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl.13. 10. ~ależy tu silnie podkreślić.2. szczególnie uż krawędzi obciążonej. 10. silnie skręcane. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi. 10. 10.18.

10. Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m. 1O. Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne. 10. Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty.19a). Mogą to być zarówno płyty drążone.. jako schody spiralne (rys.21).19c).236 10.17) [127]. 10. były stosowane schody jednobelkowe (rys.18b i c wymagają starannego wykonania. 1O. jak i pełne. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24.16 [127]. a co za tym idzie .. 1O. Należy podkreślić. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. 10. że rozwiązania według rys.15). 10. zwane policzkowymi.in. 130]. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys. W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się. jak i znaku działającego na nie momentu. rys. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni. ze względu na walory architektoniczne. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych.19d). 10. Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych.. szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte. konstruując je np. SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych.1ge). Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys. Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu). jak to szkicowo przedstawiono na rys. aby płytka między stopniami miała grubość 40. 10. belek policzkowych i stopni (rys.22) [150].20) [74]. co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por.18. Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów. Chętnie. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys. 10. Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna.3.13). Kształt stopni może być bardzo różny (rys. Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach.możliwość znacznego p . 10. 127. co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys.. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys. 10. w [69]. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów. jak i zwyklych podpartych na końcach. 10. Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. 10.69. Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi.19b). Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione.50 mm. Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys.

19.3. / '1 >// //. / . Zbrojenie schodów policzkowych . 10. 10.10. ~ Rys.. . / // // .20.. Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys. Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I..

10. Schody typu ZOR-2 [107] Rys. Przykład schodów o jednej belce nośnej . Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys.22.23. 10.238 10. 10. Schody Rys.21.

w których zarówno spoczniki. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys.3. schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej. Schody policzkowe 239 130 Rys.10. 10.24.25. 10.:.fE=:B~ Rys.24). 10.23). Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki. jakkolwiek sporadycznie. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów. . 10. w których długość belki przekracza 6 m.25). Schody z elementów panwiowych [107] ~:. Stosowane też były rozwiązania. 10. W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie. Należy unikać sytuacji (rys.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->