10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

/ / ~ .-j:~.3.. Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'".10.2. 10.. Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143].J f'% c) :łys. /.1. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//. 10. 10. c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego . /' /' ~ /' V 1/ /' ./"/////////////// --j///////// ///.'/ // ~ ::. '.." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////./~ /-:// ///// ///.i __ r-- /-/- /: Rys..' /.' '/ l' r. '// ///////////~~//. b) usytuowane wewnątrz budynku [136]."/~/..//////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ .//~'.4.-' ..-../::. Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys.-:' "'//.////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // .

to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach.2) wymaga się. a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych. Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki. 10. SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys.. W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone. że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym. Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych. Pojedyncze stopnie mają różne kształty. Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu. Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. 10. 10. c) schemat statyczny ..4). Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys. Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi..5c). Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne.226 la. b) schemat obciążenia. aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm. Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny. 10. Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie).5.5).2. 10.4c) bywa scalany przez sprężenie.3). lO. dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys. 10. 10. Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć. a) .

10. b) wykres momentów .. należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty.6.7.10.2. Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych. b) złe a) . Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys.6. 10. Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a). 10. c) poprawne. Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja.A A b) Rys. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys.

8. Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys. Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna). zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys.-4. 10.7). aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty. b) wykres momentów Rys.228 10. Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach. 10. 10. Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-. Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą . Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku.9. 10. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja.9. a) b) Rys. b).5m.8. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową. 1O. 10.lOa. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys.

054 0.181 0.3 0.312 0.289 -0.7 0.344 -0.201 0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.024 -0.248 0.034 -0.103 0.011 0.039 -0.032 -0.206 0.0 0.141 0.042 -0.144 0.112 0.027 0.242 0.043 -0.16) .484 -0.040 -0.026 -0.264 0.038 -0.334 -0.192 0.163 -0.290 -0.131 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.421 0.4 0.111 -0.352 -0.412 -0.032 -0.002 0.291 -0.7 0.035 -0.174 0.041 -0.038 -0.033 -0.030 -0.075 0.0 0.148 0.019 -0.5 0.033 0.Tablica 10.182 0.105 -0.320 -0.4 0.087 0.082 -0.065 0.046 -0.006 2 3 Ul Ol .232 -0.6 0.143 0.074 0.9 1.244 -0.313 -0.6 0.026 0.032 -0.266 0.029 -0.037 -0.4 0.163 0.283 0.140 0.460 .139 -0. 0.093 0.128 0.024 -0.249 -0.033 -0.092 -0.253 0.142 0.034 -0.384 0.037 -0.059 -0.038 -0.032 -0.9 1.161 -0.021 0.031 -0.195 0148 0.038 -0.242 0.275 0.366 0.145 0.141 -0.006 0.049 -0.354 -0.335 -0.062 0.5 0.375 -0.192 0.028 -0.211 0.024 -0.173 -0.031 -0.154 0.8 0.074 -0.202 -0.3 0.011 0.7 0.041 0.8 0.036 -0.062 -0.000 -0.032 0.182 -0.289 -0.342 -0.1.8 0.041 -0.298 -0.259 0.051 0.293 -0.109 0.3 0.053 0.5 0.084 0.9 1.038 -0.195 0.091 -0.042 -0.318 0.292 0.048 -0.6 0.412 -0.036 -0.334 -0.019 0.193 0.114 0.112 -0.015 -0.109 -0.

209 -0.151 -0.155 -0.331 -1.200 -0.099 0.00 -1.651 -0.160 0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.598 -0.121 -0.3 0.9 1.669 -0.122 0.009 -0.00 -1.605 -1.00 -1.4 0.049 -0.049 -0.041 -0.778 -0.319 0.102 0.285 -0.412 -0.00 0.193 -0.023 -0.<' .011 -0.060 0.0 -1.119 0.301 0.198 -0.142 -0.097 -0.078 -0.032 -0.090 0.271 -0.0 0.040 -0.00 -1.00 -1.033 0.6 0.222 -0.073 0.388 0.055 -0.271 -0.330 0.062 -0.100 0.276 0.063 -0.018 -.0.212 0.00 -1.125 0.669 -0.006 -0.402 -0.00 -1.142 -0.5 0.061 -0. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.028 -0.9 1.171 0.16) lX3y lX4y lXsy I.076 -0.4 0.101 -0.049 -0.058 -0.331 0.094 -0.0 0.00 -1.342 0.193 -0.327 0.00 -1.178 -0.048 -0.00 -1.00 -1.263 0.111 0.2.060 -0.8 0.223 -0.326 0.039 -0.274 0.324 0.092 -0.5 0.055 -0.081 0.104 0.105 -0.590 -0.120 0.293 0.319 0.289 0.00 -1.242 -0.293 0.310 0.142 -0.9 1.106 -0.062 -0.589 -0.6 0.00 -1.196 -0.060 -0.018 2 3 ~ 11 -t ~.00 -1.330 0.8 0.7 0.332 0.329 0.00 -1.7 0.3 0.670 0.073 -0.5 0.029 0.061 -0.080 -0.00 -1.131 -0.332 0.669 -0.060 -0.00 -1.062 0.082 0.043 -0.8 0.7 0.00 -1.057 -0.662 -0.00 -1.Tablica 10.058 0.00 -1.243 0.031 -0.571 -0.4 0.124 0.102 0.119 -0.328 0.00 -1.00 -1.020 -0.017 -0.312 0.00 -1.033 -0.3 0.086 0.060 -0.267 0.092 0.629 -0.558 -0.343 -0.580 -0.6 0.562 -0.119 0.061 -0.319 0.486 -0.059 -0.518 -0..537 -0.050 -0.331 0.311 0.

1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta. c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia.1 współczynników widać wyraźnie. Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób.2.1) (na podstawie [5]). że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys. Na podstawie podanych w tabl. jak na rys. Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys.10c. 10. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku. 10. to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze. Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl. 10.10. Stąd przyjmowanie tzw.10. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika. • przyjmuje się. 1O. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10.1Oa). 10.

10.2) Obliczając spocznik przyjmuje się.5) [27] 1/J4.232 10.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys.8M*.8) [69] . Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys. 10. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10.5 co 0.11.12. (10. 10.3) 4200 Rys. poza wpływem ciężaru własnego. obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika. Schody M = 0. Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys. 10.

10. 10. '/' . Schody płytowe spiralne .15.połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) .. 10.2. Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys. c) Rys. Schody płytowe 233 Rys. 10. . Schody prefabrykowane: l .13.14.

Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys. 10.17. 10. Schody Rys. Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie .16.234 10.

c) [150]. ) Rys. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys. 10.2. że spoczniki są nie tylko zginane. 8. 10.1 i 10. 1O. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi.:nia omentów zginających można znaleźć w tabl.l2. ~ależy tu silnie podkreślić. Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach. 167].2 (wg [5]).11 ~ .14b.19 i 8. 10. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl.20 oraz w pracach [5.14a.18. szczególnie uż krawędzi obciążonej. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys. 10. Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys. m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys. ale także. Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) .10. odpowiednie współczynniki do obli:::::.13. silnie skręcane. 10.

Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys. 130]. Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. a co za tym idzie . jak i znaku działającego na nie momentu. 10.1ge). 10.236 10.19c). jak i zwyklych podpartych na końcach.13). belek policzkowych i stopni (rys. 10. Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne. Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione.21).. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys. 10. jak i pełne. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. 10. Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty. Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów. Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m. W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys. aby płytka między stopniami miała grubość 40.in. konstruując je np. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych. 10. 1O. Chętnie.możliwość znacznego p . 10.19d). 10. Mogą to być zarówno płyty drążone. zwane policzkowymi.15). Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte. 10.20) [74]. Należy podkreślić.19b). że rozwiązania według rys. co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por. jako schody spiralne (rys. Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach. w [69]. Kształt stopni może być bardzo różny (rys. rys. 127. jak to szkicowo przedstawiono na rys. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów.. 10. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys. SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych.50 mm.17) [127]. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni. 10.. szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia.18. Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu).18b i c wymagają starannego wykonania. Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu. Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi.19a). były stosowane schody jednobelkowe (rys. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych.3. 1O. ze względu na walory architektoniczne.22) [150]. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24.69. Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys. 10.. co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys. 1O.16 [127].

.. ~ Rys.. . Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys. Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I. / '1 >// //. / // // . 10.19.3. / .10. 10. Zbrojenie schodów policzkowych .20.

Schody Rys.21. Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys. Przykład schodów o jednej belce nośnej . 10.23.22. 10. Schody typu ZOR-2 [107] Rys. 10.238 10.

25).:.25.24). . 10.3. Schody z elementów panwiowych [107] ~:. 10. 10. w których zarówno spoczniki.23). 10. w których długość belki przekracza 6 m.fE=:B~ Rys.10. Należy unikać sytuacji (rys.24. jakkolwiek sporadycznie. Stosowane też były rozwiązania. Schody policzkowe 239 130 Rys. 10. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej. W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów. schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys. Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki.