10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

//~'..-:' "'//.3.'/ // ~ ::.i __ r-- /-/- /: Rys.-' . /./ / ~ .4.1.-j:~."/~/. Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143].J f'% c) :łys. '// ///////////~~//. 10.' /. Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'"./~ /-:// ///// ///..2.////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // . Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys. './/////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ . c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego .10." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////.. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//. 10... b) usytuowane wewnątrz budynku [136]... 10./::./"/////////////// --j///////// ///. /' /' ~ /' V 1/ /' .' '/ l' r.-.

Pojedyncze stopnie mają różne kształty.. 10. '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys. 10. to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm. lO. 10. Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie).5). dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys.3).226 la. Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne. 10. SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys. 10. Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys.4).. c) schemat statyczny . Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć. 10.. że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys. Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki.2. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych. Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny. a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym.2) wymaga się. Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys. Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi.4c) bywa scalany przez sprężenie. W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone.5c). Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu.5. Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. a) . 10. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach. b) schemat obciążenia.

10.. b) złe a) . Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a). 10.A A b) Rys. b) wykres momentów . Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys.10. 10. c) poprawne. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys. należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty.2.6. Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych.7.6. Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja.

zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja. 10.7). Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych. b) wykres momentów Rys. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna). 10. aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty.8.9. 1O. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys.9. Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą . 10. Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych. 10. b).228 10.5m. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys.lOa. Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach.8. Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku. a) b) Rys. 10. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys.-4. Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-.

192 0.059 -0.082 -0.193 0.289 -0.293 -0.026 0.114 0.9 1.032 -0.112 -0.046 -0.259 0.075 0.3 0.074 0.7 0.103 0.141 0.264 0.4 0.181 0.6 0.087 0.038 -0.484 -0.144 0.032 0.354 -0.141 -0.026 -0.161 -0.042 -0.036 -0.6 0.038 -0.139 -0.9 1.8 0.4 0.412 -0.298 -0.344 -0.024 -0.128 0.173 -0.035 -0.145 0.109 -0.074 -0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.366 0.0 0.290 -0.037 -0.266 0.037 -0.006 0.031 -0.283 0.201 0.206 0.043 -0.289 -0.028 -0.163 -0.232 -0.412 -0.011 0.024 -0.109 0.033 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.093 0.065 0.030 -0.034 -0.291 -0.038 -0.318 0.5 0.174 0.384 0.143 0.111 -0.211 0.019 -0.038 -0.0 0.16) .049 -0.091 -0.051 0.039 -0.313 -0.7 0.253 0.054 0.033 -0.334 -0.352 -0.421 0.6 0.9 1.006 2 3 Ul Ol .034 -0.112 0.292 0.335 -0.249 -0.320 -0.048 -0.041 -0.002 0.4 0.131 -0.8 0.092 -0.027 0.140 0.032 -0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.182 -0.062 -0. 0.042 -0.040 -0.038 -0.019 0.062 0.021 0.242 0.053 0.275 0.154 0.248 0.033 0.3 0.375 -0.105 -0.041 -0.011 0.032 -0.029 -0.342 -0.000 -0.7 0.142 0.5 0.032 -0.242 0.3 0.031 -0.312 0.334 -0.163 0.202 -0.460 .Tablica 10.244 -0.036 -0.015 -0.192 0.1.024 -0.195 0.5 0.182 0.8 0.041 0.195 0148 0.148 0.084 0.

196 -0.060 -0.097 -0.223 -0.326 0.209 -0.073 -0.086 0.048 -0.16) lX3y lX4y lXsy I.669 -0.062 -0.2.00 -1.102 0.3 0.629 -0.011 -0.343 -0.332 0.331 0.293 0.00 -1.00 -1.388 0.329 0.193 -0.590 -0.017 -0.094 -0.00 -1.00 -1.009 -0.033 0.00 -1.119 -0.119 0.293 0.029 0.104 0.00 -1.060 -0.00 -1.100 0.00 -1.327 0.160 0.330 0.00 -1.<' .00 -1.589 -0.6 0.7 0.285 -0.8 0.328 0.4 0.9 1.670 0.102 0.9 1. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.312 0.057 -0.00 -1.3 0.562 -0.5 0.200 -0.00 -1.5 0.039 -0.061 -0.212 0.301 0.8 0.193 -0.00 -1.155 -0.060 -0.605 -1.6 0.486 -0.049 -0.063 -0.131 -0.518 -0.00 0.537 -0.060 -0.076 -0.319 0.00 -1.311 0.059 -0.081 0.00 -1.4 0.178 -0.043 -0.040 -0.031 -0.8 0.319 0.00 -1.032 -0.061 -0.073 0..669 -0.111 0.058 -0.412 -0.151 -0.142 -0.7 0.0 0.055 -0.330 0.142 -0.662 -0.106 -0.020 -0.0 -1.049 -0.124 0.7 0.342 0.092 -0.778 -0.242 -0.331 -1.041 -0.669 -0.062 -0.319 0.0.125 0.00 -1.171 0.082 0.332 0.4 0.023 -0.049 -0.120 0.198 -0.3 0.222 -0.00 -1.651 -0.078 -0.050 -0.271 -0.00 -1.580 -0.142 -0.243 0.289 0.558 -0.00 -1.092 0.122 0.571 -0.267 0.Tablica 10.324 0.006 -0.062 0.598 -0.119 0.00 -1.090 0.271 -0.018 2 3 ~ 11 -t ~.331 0.121 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.9 1.5 0.060 0.055 -0.6 0.018 -.105 -0.263 0.402 -0.276 0.028 -0.0 0.099 0.061 -0.033 -0.310 0.00 -1.101 -0.274 0.058 0.080 -0.

10.2.10. Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej. 1O.1Oa). Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys. c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . Na podstawie podanych w tabl.1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia. 10. Stąd przyjmowanie tzw. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe.10c.1 współczynników widać wyraźnie. 10. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10. Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl. • przyjmuje się. to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze. że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys. jak na rys. 10. 10.1) (na podstawie [5]).

12. 10.5 co 0. poza wpływem ciężaru własnego. (10. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10.5) [27] 1/J4. obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika.232 10. Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys.11. 10.2) Obliczając spocznik przyjmuje się.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys.3) 4200 Rys. Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys. 10.8) [69] . Schody M = 0. 10.8M*.

2..13.15. 10. . '/' .10. Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys. 10. 10.połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) . Schody płytowe spiralne . c) Rys.14. Schody prefabrykowane: l . Schody płytowe 233 Rys.

16. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys. 10. Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie .17. Schody Rys.234 10. 10.

1 i 10. 167]. ) Rys. Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach. c) [150]. 10. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi. 10. 10. szczególnie uż krawędzi obciążonej.11 ~ . Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys.20 oraz w pracach [5. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys. 10.14a. 10.13. 8. silnie skręcane. 1O.2.14b. że spoczniki są nie tylko zginane. odpowiednie współczynniki do obli:::::.18. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys.:nia omentów zginających można znaleźć w tabl.l2. Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) . m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys. ~ależy tu silnie podkreślić.2 (wg [5]).10.19 i 8. ale także.

127.. Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych.13). SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych. Chętnie. zwane policzkowymi. 10.16 [127]. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys.. Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu. a co za tym idzie . 10.15). konstruując je np. Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. belek policzkowych i stopni (rys. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys. co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys.19c). Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne. że rozwiązania według rys. aby płytka między stopniami miała grubość 40. 10.in. jako schody spiralne (rys.1ge). Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty. 1O. 10. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte. Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna. były stosowane schody jednobelkowe (rys. jak i pełne. Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach.3. 10. rys.. 10.69.50 mm. 10.18. 10. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów. 10. 10. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. 1O. Kształt stopni może być bardzo różny (rys.możliwość znacznego p .17) [127]. Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m.19a). Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi.22) [150]. Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów. co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por. 10. ze względu na walory architektoniczne. w [69]. W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się.. 10. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24.18b i c wymagają starannego wykonania.21). jak to szkicowo przedstawiono na rys. Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu).236 10. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys. 1O. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni. Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione.20) [74]. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych.19d). jak i zwyklych podpartych na końcach. jak i znaku działającego na nie momentu. Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys. Należy podkreślić. Mogą to być zarówno płyty drążone.19b). szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia. 130].

. Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I.20.. Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys. 10. .10. / '1 >// //.. ~ Rys. Zbrojenie schodów policzkowych .3. 10.19. / // // . / .

21. 10. Schody Rys.238 10.22. Przykład schodów o jednej belce nośnej .23. 10. 10. Schody typu ZOR-2 [107] Rys. Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys.

fE=:B~ Rys. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów. . schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys. 10. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej. 10.3. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys. Należy unikać sytuacji (rys.23).24). 10.10. w których długość belki przekracza 6 m. W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie.25.:.25). jakkolwiek sporadycznie.24. Schody z elementów panwiowych [107] ~:. Stosowane też były rozwiązania. w których zarówno spoczniki. Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki. 10. Schody policzkowe 239 130 Rys. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful