10.

SCHODY

10.1.

SCHODY WSPORNIKOWE

Schody wspornikowe są obecnie rzadko stosowane. Mogą one być zamocowane zarówno w ścianie z betonu, jak i w ścianie z cegły. W tym ostatnim przypadku wzdłuż krawędzi wtopienia schodów w mur należy skonstruować ukośną ławę zbrojoną podłużnie (44)6710 mm). Szerokość ławy powinna wynosić nie mniej niż 180 mm przy wysięgu wspornika do 1 m oraz 250 mm przy wysięgu wspornika w granicach 1-;-1,5m. Z uwagi na ugięcie końca wspornika wysięg schodów wspornikowych ogranicza się do 1,5 m, wyjątkowo do 2,0 m. Charakter pracy schodów wspornikowych zależy od ich rozwiązania konstrukcyjnego. W przypadku schodów monolitycznych (rys. 10. la) bieg schodowy pracuje jako jeden element, a jego ugięcia są prostopadłe do płaszczyzny podniebienia. Stąd oś obojętna przebiega równolegle do podniebienia schodów, a ramię sił wewnętrznych liczy się jak dla płyty pełnej. Zbrojenie umieszcza się możliwie jak najdalej od osi obojętnej, czyli w narożu poszczególnych schodów. Stosując schody prefabrykowane złożone z pojedynczych stopni (rys. 10.lb) należy przyjąć, że każdy element pracuje niezależnie. Poszczególne elementy uginają się praktycznie pionowo, a oś obojętna przebiega w przybliżeniu poziomo wydzielając trójkątną strefę ściskań. Zbrojenie nośne jest rozkładane równomiernie wzdłuż górnej krawędzi stopnia.

a)

••

~

Rys. 10.1. Zasady pracy schodów wspornikowych

(opis w tekście)

Przykłady prefabrykowanych schodów wspornikowych a) b) 7 / / / / / ~ __ o - == - / / / / / / /' /' /' /' /' " 1::3'".1...//////////// ////~/ '//////////// /////////////// /~ .////'~>'/''>////////'/0/////////"/// l' ////////// ///// /// // .2.10. 10./"/////////////// --j///////// ///.-. '// ///////////~~//. 10.. Konstrukcja monolitycznych schodów wspornikowych Rys..J f'% c) :łys. Schody wspornikowe wachlarzowe ze środkowym słupem nośnym: a) usytuowane na zewnątrz _ dynku [143]./ / ~ ." ////////////~/'//"////////// / l' //////// /// -// /~ // /// ' ////////////////~///////' //////////////// ////////..3."/~/..'/ // ~ ::./::. b) usytuowane wewnątrz budynku [136].//~'. c) przykładowy stopnia [136] kształt prefabrykowanego .-:' "'//.-j:~.i __ r-- /-/- /: Rys.-' .' /. /. Schody wspornikowe 225 l \ ://1'/'// ifJ3 co 250+400 A-A ~'//.. /' /' ~ /' V 1/ /' .4. 10.' '/ l' r. './~ /-:// ///// ///.

a jedynie konstrukcyjnie dozbroić strefy podpór wewnętrznych. a) . Jeżeli podpory nie mają zapewnionego w pełni swobodnego obrotu. Schody płytowe wsparte na przeciwległych ścianach klatki schodowej: a) rozwiązanie konstrukcyjne.5. SCHODY PŁYTOWE Najprostszym rozwiązaniem schodów płytowych są schody oparte na dwóch przeciwległych ścianach (rys.226 la. c) schemat statyczny . Pojedyncze stopnie mają różne kształty..2. Także obciążenie oblicza się względem rzutu belki. Rozważając najprostszy przypadek należy przyjąć. 10. lO. to moment przęsłowy liczony jak dla belki swobodnie podpartej można zmniejszyć o 20%. aby i takie schody obliczać jako element podparty na końcach.5). 10. 10. Schody W przypadku monolitycznych schodów wspornikowych (rys. Jedynie w przypadku ograniczenia swobody przemieszczania podpór można się liczyć z pracą biegu jako belki trójprzęsłowej o sprężystych podporach wewnętrznych.5c). Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym. 10.4c) bywa scalany przez sprężenie. Schod takie niezależnie od zbrojenia nośnego zbroi się powierzchniowo strzemionami oraz od strony podniebienia wkładkami rozdzielczymi i montażowymi. 10. Słup taki tworzony z pierścieniowych elementów stopni (rys. dostosowane do wymogów rozwiązania konstrukcyjno-architektonicznego (rys. Prefabrykowane stopnie wspornikowe mogą być zamocowane w centralnym słupie nośnym (rys.4)..2) wymaga się. Obliczając belkę załamaną należy ją liczyć jako belkę o rozpiętości leff (liczoną w rzucie). 10. W zależności od konstrukcji ścian schody mogą być swobodnie podparte albo częściowo lub całkowicie utwierdzone. b) schemat obciążenia.3). że mamy do czynienia z płytą załamaną podpartą przegubowo przesuwnie na końcach (rys. Przy podporach należy dodać wtedy zbrojenie konstrukcyjne pracujące na moment ujemny. aby odcinek płyty łączący poszczególne stopnie miał wysokość co najmniej 50 mm. '" 1111111 111111 1111111 I 1111111 Rys. 10..

A A b) Rys. b) wykres momentów .6.6. należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce załamania płyty. 10..7.10. Schody płytowe ze wspornikowym spocznikiem: a) konstrukcja. Schody płytowe 227 Konstruując zbrojenie schodów płytowych.2. b) złe a) . Sposoby zbrojenia płyty w zależności od usytuowania załamania i znaku momentu zginającego podano na rys. c) poprawne. ------ -- a) \ ~ ~~::--------'l ~ ((~\'----~~ \ j) I I I (~ ~~ Rys. 10. 10. Zbrojenie załamania płytowego biegu schodowego: a).

1O. Wewnętrzną podporę kształtuje się wtedy jako poprzeczną belkę żelbetową.8.7).-4. Stosuje się także rozwiązanie przedstawione na rys. Schody Gdy rozpiętość schodów przekracza 4-. Licząc spocznik wyodrębnić w nim można przykrawędziową szerokość współpracującą płyty przenoszącą . zachodzi potrzeba przesunięcia podpór ku wewnętrznej krawędzi wsporników (rys. b). Poprzeczna belka na krawędzi wewnętrznej spocznika nie jest pożądana ze względów architektoniczno-użytkowych. 10. 10. 10. Spocznik może być oparty na dwóch lub trzech krawędziach.8.228 10. aby nie zwiększyć nadmiernie grubości płyty. a) b) Rys. 10.lOa. Schody płytowe trój przęsło we: a) konstrukcja. Przykład schodów płytowo-żebrowych Przykład rozwiązania klatki schodowej o konstrukcji płytowo-żebrowej przedstawiono na rys. kiedy bieg schodowy jest oparty swobodnie na krawędzi spocznika (rys. 10. Stąd też stosuje się często oparcie biegu schodowego na płytowym spoczniku. przy czym połączenie biegu schodowego ze spocznikiem może być przegubowe (prefabrykacja) lub ciągłe (konstrukcja monolityczna). Najprostszy przypadek zachodzi w ustrojach prefabrykowanych.9.5m. b) wykres momentów Rys.9.

384 0.283 0.344 -0.3 0.028 -0.041 0.9 1.030 -0.354 -0.195 0148 0.109 -0.048 -0.091 -0.275 0.074 -0.334 -0.027 0.7 0.291 -0.320 -0.264 0.193 0.087 0.034 -0.037 -0.242 0.019 0.154 0.4 0.5 0.163 0.032 -0.253 0.043 -0.021 0.163 -0.Tablica 10.289 -0.032 -0.9 1.375 -0.8 0.4 0.114 0.312 0.075 0.206 0.141 0.038 -0.3 0.039 -0.062 -0.131 -0.412 -0.195 0.065 0.293 -0.026 -0.038 -0.032 -0.112 0.7 0.7 0.031 -0.092 -0.006 2 3 Ul Ol .140 0.484 -0.342 -0.036 -0.259 0.202 -0.148 0.192 0.053 0.8 0.174 0.042 -0.031 -0.062 0.290 -0.082 -0.033 0.037 -0.9 1.352 -0.011 0.035 -0.000 -0.128 0.103 0.181 0.015 -0.011 0.161 -0.112 -0.201 0.006 0.211 0.024 -0.036 -0.111 -0.054 0.038 -0.019 -0.248 0.084 0.182 -0.3 0.412 -0.144 0.002 0.109 0.142 0.232 -0.6 0.033 -0.038 -0.8 0.0 0.1.141 -0.139 -0.6 0.051 0.105 -0.292 0.289 -0.4 0.026 0.182 0.074 0.033 -0.244 -0. 0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych obciążeniem ciągłym q wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi 6 3 (v = 0.421 0.318 0.032 -0.042 -0.5 0.335 -0.041 -0.024 -0.034 -0.145 0.192 0.038 -0.366 0.046 -0.16) .059 -0.049 -0.6 0.r J Q(6y x Schemat podparcia lx/ly 0.0 0.249 -0.334 -0.298 -0.040 -0.032 0.5 0.143 0.266 0.029 -0.041 -0.460 .313 -0.093 0.173 -0.242 0.024 -0.0 Q(ly Q(2x Q(2y Q(3y Q(4y Q(5y l [][ 0.

121 -0.669 -0.017 -0.198 -0.00 -1.200 -0.151 -0.073 -0.023 -0.049 -0.271 -0.058 -0.343 -0.5 0.196 -0.120 0.142 -0.9 1.00 -1. ~ Ix I ! X Schemat podparcia lx/ly lXix lXly lX2x lX2y lX6y l U[ Ul ?-t-~ 0.131 -0.669 -0.119 0.086 0.9 1.00 -1.00 -1.00 -1.289 0.605 -1.00 -1.009 -0.293 0.178 -0.092 -0.285 -0.049 -0.271 -0.590 -0.662 -0.5 0.090 0.4 0.222 -0.094 -0.9 1.062 -0.048 -0.104 0.018 2 3 ~ 11 -t ~.402 -0.7 0.160 0.062 0.060 -0.326 0.331 -1.00 -1.057 -0.319 0.319 0.332 0.040 -0.212 0.106 -0.332 0.00 -1.00 -1.062 -0.032 -0.031 -0.388 0.312 0.081 0.041 -0.598 -0.100 0.00 -1.670 0.7 0.223 -0.537 -0.043 -0.0 -1.119 -0.276 0.00 0.6 0.00 -1.033 0.097 -0.00 -1.049 -0.3 0.006 -0.076 -0.00 -1.330 0.122 0.082 0.193 -0. Współczynniki a do obliczania momentów zginających m w płytach podpartych na dwóch krawędziach i obciążonych momentem mk rozłożonym wzdłuż jednej nie podpartej krawędzi y 4 ~~lJ (t5 6 -" (v 3 !S'~ ~ = 0.263 0.562 -0.580 -0.124 0.125 0.330 0.331 0.060 -0.00 -1.050 -0.311 0.011 -0.293 0.327 0.267 0.018 -.058 0.033 -0.00 -1.055 -0.171 0.00 -1.0 0.155 -0.193 -0.060 -0.2.571 -0.00 -1.028 -0.060 0.310 0.00 -1.029 0.073 0.16) lX3y lX4y lXsy I.080 -0.3 0.00 -1.8 0.242 -0.6 0.558 -0.4 0.342 0.105 -0.4 0.061 -0.Tablica 10.101 -0.243 0.039 -0.060 -0.329 0.589 -0.099 0.00 -1.102 0.092 0.142 -0.8 0.6 0.111 0.142 -0.518 -0.778 -0.00 -1.0 0.059 -0.020 -0..061 -0.119 0.412 -0.055 -0.651 -0.<' .328 0.00 -1.061 -0.209 -0.629 -0.063 -0.102 0.301 0.669 -0.7 0.324 0.078 -0.274 0.486 -0.00 -1.331 0.0.319 0.8 0.5 0.3 0.

c) obciążenie i schemat statyczny biegu połączonego monolitycznie ze spocznikiem . • przyjmuje się. że moment zginający w środku przęsła z tytułu częściowego utwierdzenia wynosi a) ~ b) ~ q b q c) am'UJ ~ lefi = In + 2·3h Rys.1) gdzie h jest grubością płyty spocznika. 10.1Oa).2. Jeżeli bieg schodowy jest połączony monolitycznie z poprzecznie pracującymi spocznikami (rys.1 współczynników widać wyraźnie. Schody płytowe 231 reakcję z biegu schodowego. Racjonalnym sposobem obliczenia biegu schodowego jest według autora sposób. że w przenoszeniu obciążenia krawędziowego współpracuje cała płyta. Można też określić wprost momenty zginające w poszczególnych przekrojach spocznika (według tabl. b) obciążenie i schemat statyczny biegu opartego swobodnie na spoczniku. Schody płytowe o biegach wspartych na spocznikach: a) rozplanowanie klatki schodowej. w którym: • przyjmuje się rozpiętość biegu (10.1) (na podstawie [5]). 10. 10. Istnieje wtedy możliwość dokładniejszego uwzględnienia sposobu podparcia spocznika.10. jak na rys. "ukrytej belki" wzdłuż krawędzi płyty należy uznać za niewłaściwe.10. 1O. • oblicza się maksymalny moment przęsłowy M* dla biegu swobodnie podpartego od obciążenia. 10.10c. to dokładne określenie wartości momentów zginających jest trudniejsze. Na podstawie podanych w tabl. Stąd przyjmowanie tzw.

obciążenie: • liniowe wzdłuż krawędzi spocznika jako oddziaływanie biegu o rozpiętości In' • momentem rozłożonym wzdłuż krawędzi spocznika. 10. Przykład zbrojenia schodów płytowych wspartych na przeciwległych wej (według schematu jak na rys. poza wpływem ciężaru własnego. 10.11.3) 4200 Rys. 10.8) [69] .8M*. (10. 10.12.5) [27] 1/J4. Schody M = 0. którego wartość określa się ze świadomym nadmiarem jako (10.232 10.2) Obliczając spocznik przyjmuje się. Przykłady zbrojenia schodów płytowo-żebrowych (według schematu jak na rys.24 m ścianach klatki schodo- ~ 1200 2880 1500 Rys.5 co 0.

10. Prefabrykowane biegi schodowe płytowe (opis w tekście) Rys. c) Rys. Schody płytowe 233 Rys. Schody prefabrykowane: l . 10.13.14.15. 10..2. '/' . 10.połączenie biegu schodowego ze wspornikiem a) lA b) . . Schody płytowe spiralne .

Stosowane rozwiązania schodów obiegach wspornikowych i schodkowo łamanej płycie . Stosowane rozwiązania konstrukcyjne schodów o biegach wspornikowych Rys. 10.234 10.16. Schody Rys.17. 10.

1O.l2. Wywołane skręcaniem naprężenia styczne ~ży przejąć przez odpowiednie zastrzernionowanie krawędzi.1 i 10.:nia omentów zginających można znaleźć w tabl. 10. ) Rys. choć też zdarzają się inne rozwiązania (rys.14b. 10.20 oraz w pracach [5. Zbrojenie biegu schodkowego o płycie łamanej (opis w tekście) . Gdy spocznik jest oparty na trzech krawędziach. 10.11 ~ .10.14a. szczególnie uż krawędzi obciążonej. Prefabrykowane schody płytowe są wykonywane zwykle w sposób przedstawiony rys. ale także.19 i 8. 167].13. Schody płytowe 235 Potrzebne do zwymiarowania spocznika momenty zginające otrzymuje się wyko___ jąc współczynniki zawarte w tabl. 10. Konstrukcja biegu schodowego płytowego jest zwykle zbliżona do przedwionej na rys. 10.2 (wg [5]). 8. m Przykłady zbrojenia schodów płytowych monolitycznych pokazano na rys. ~ależy tu silnie podkreślić. odpowiednie współczynniki do obli:::::. silnie skręcane. że spoczniki są nie tylko zginane.18. c) [150].2.

130].15).18b i c wymagają starannego wykonania. pokazane w trzech odmianach konstrukcyjnych na rys.. jak i pełne. ze względu na walory architektoniczne.17) [127]. Chętnie. Stosowane bywały schody umieszczone między belkami policzkowymi. 10. 10.3. 10. Schodom płytowym można nadać atrakcyjne kształty. Belki policzkowe mogą być kształtowane także jako elementy zakrzywione.50 mm. Zasady obliczania takich schodów można znaleźć m. Kształt stopni może być bardzo różny (rys. Ostatnio są także lansowane bardzo trudne konstrukcyjnie schody o płycie łamanej zarówno w formie schodów obiegach wspornikowych (rys. 127. w [69].. a co za tym idzie . Prefabrykowane schody policzkowe cechuje duża dowolność kształtów.18. aby płytka między stopniami miała grubość 40. jak i znaku działającego na nie momentu.1ge). 1O. co zmniejsza ich szerokość użyteczną (rys. 10. Mogą to być zarówno płyty drążone. 10. Rolę belki policzkowej może też spełniać masywna poręcz (rys. 10.możliwość znacznego p . Stąd też spotyka się rozwiązania pozorne. w których elementem nośnym jest ukryty w płycie odpowiednio ukształtowany spawany element stalowy. Spotyka się schody montowane z pojedynczych elementów: belek podestowych. 10. 1O.. Przy projektowaniu schodów prefabrykowanych należy zwracać uwagę na konieczność powiązania zbrojeniem biegu i spocznika (co najmniej 2cplOw każdym połączeniu). W przypadku policzkowych schodów monolitycznych wymaga się. Przy obliczaniu takiej belki należy uwzględnić możliwość jednostronnego obciążenia biegu.22) [150]. Schody tego typu mogą być oparte jednocześnie na murze i na belce (rys. Należy podkreślić.13). belek policzkowych i stopni (rys.19c). Najczęściej stopnie osadza się na dwóch belkach policzkowych (rys. Wzory do obliczania schodów o biegach wspornikowych można znaleźć w [24.236 10. rys.19d). zwane policzkowymi. Stopnie oblicza się jako elementy wolno podparte.21). Szczególną uwagę należy zwrócić na atrakcyjne w formie schody złożone z jednej belki i osadzonych na niej stopniach. Atrakcyjną architektonicznie formą schodów płytowych są schody o biegach wspornikowych..20) [74]. jak to szkicowo przedstawiono na rys. 10. SCHODY POLICZKOWE Przy większych rozpiętościach stosuje się schody o belkowych elementach nośnych. 10. 1O. były stosowane schody jednobelkowe (rys. o osi obojętnej przebiegającej równolegle do płaszczyzny podniebienia schodów.19a). szczególnie jeśli chodzi o stabilizację położenia zbrojenia. 10.69. Zbrojenie takich schodów zależy zarówno od ich geometrii. jak i zwyklych podpartych na końcach. 10. co stosuje się rzadko z uwagi na niejednorodność podparcia stopni.16 [127]. że rozwiązania według rys.19b). 10. jako schody spiralne (rys.in. konstruując je np. Belki policzkowe oblicza się i konstruuje jak zwykłe belki prostokątne lub teowe (rys. Schody Konstrukcja płyt spocznikowych bywa różna. co ma przeciwdziałać wystąpieniu katastrofy postępującej (lawinowej) w obrębie klatki schodowej (por.

/ . Przekroje schodów policzkowych (opis w tekście) I-I \ \ I I \ Rys. 10.10. ~ Rys.19..20.3.. 10. / '1 >// //. / // // . Zbrojenie schodów policzkowych . Schody policzkowe 237 a) d) "" / / / / / / /// / '/ / // // / ' / / b) / e) c) I. ..

Różne typy prefabrykowanych stopni A-A Rys. 10.23. Schody Rys. Schody typu ZOR-2 [107] Rys.22. Przykład schodów o jednej belce nośnej .21.238 10. 10. 10.

:.25. 10.fE=:B~ Rys. Wystąpić tu bowiem mogą przykre w eksploatacji drgania schodów. w których długość belki przekracza 6 m.25).23). 10. 10.24). Schody policzkowe 239 130 Rys. 10. Należy unikać sytuacji (rys. . W budownictwie szkieletowym znalazły zastosowanie. Stosowane też były rozwiązania. Schody z elementów panwiowych [107] ~:.24. 10.10. schody policzkowe łączące w jednym elemencie bieg schodowy i dwa odcinki spoczników (rys. jak i biegi kształtowano w postaci elementów panwiowych (rys. a ich oparcie nie gwarantuje pełnego utwierdzenia konstrukcji wsporczej. jakkolwiek sporadycznie. w których zarówno spoczniki. Elementy biegów schodowych zastosowane w konstrukcjach szkieletowych [72] skręcania belki.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful