Monitor Polski Nr 16 - 345- Poz.

243, 244 i 245
243
Rej. 26/98
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lutego 1998 r.
o nadaniu orderu.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 ź 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) w uznaniu wy-
bitnych ł w ł ś na rzecz Polski odznaczo-
ny zostaje
Ż KOMANDORSKIM Z Ą
ORDERU Ł RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Stanley Haidasz.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. ś
244
Rej. 28/98
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lutego 1998 r.
o nadaniu odznaczenia.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 ź 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Wo-
jewody ł za wzorowe, ą sumienne
wykonywanie ą ą z pracy za-
wodowej oraz ł w ł ś ł odzna-
czony zostaje
Ł Ż Ł
Stefan Zazoniuk s. Jana.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. ś
245
Rej. 5/98 MPM
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 1998 r.
o nadaniu ń
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 ź 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zo-
ą osoby, które ż ł 50 lat w jednym ą
ł ż ń
MEDALEM ZA Ł Ż Ł Ż Ń
na wniosek Wojewody ł
.1. ł Kazimierz s. ł 2. ł ł
wa c. Jana,
na wniosek Wojewody ą
3. Bereda Kazimierz s. Józefa, 4. Bereda Weronika
c. ł 5. Bobrowski ł s. Ignacego, 6. Bo-
browska Adela c. Józefa, 7. ł ł ł s.
Antoniego, 8. ł ł c. Dyonizego,
9. Bussler Jan s. ł 10. Bussler Maria c. Fran-
ciszka, 11. Czubak Stefan s. ł 12. Czubak Ma-
rianna c. Jakuba, 13. Dembek ł s. Jana, 14.
Dembek Kazimiera c. ł 15. Dziki ł s.
Walentego, 16. Dziki Aniela c. Jana, 17. Groszyk Anto-
ni s. Aleksandra, 18. Groszyk Genowefa c. Jana, 19. ą
Monitor Polski Nr 16 - 346- Poz. 245
deja Franciszek s. Jana, 20. ą Henryka c. Piotra,
21. Morawek Tadeusz s. Karola, 22. Morawek Maria c.
ł 23. Piskorz Jan s. Leona, 24. Piskorz Józe-
fa c. Kazimierza, 25. Rafaiski Wiktor s. Józefa, 26. RafaI-
ska Jadwiga c. Franciszka, 27. Redlaff Zygmunt s. Fran-
ciszka, 28. Redlaff Ludwika c. Józefa, 29. Romanowski
ł s. Mariana, 30. Romanowska Jadwiga c. Jó-
zefa, 31. Szalkowski Józef s. ł 32. Szalkow-
ska Helena c. ł 33. Wala ł s. Wojcie-
cha, 34. Wala ł c. Jana,
na wniosek Wojewody Gorzowskiego:
35. Adamkiewicz ł 36. Adamkiewicz Eu-
genia, 37. ń Henryk s. Mateusza, 38. Cho-
ń Anna c. Józefa, 39. Ciesielski ł s.
Franciszka, 40. Ciesielska Marianna c. Henryka, 41.
Czuczejko Ksawery s. Antoniego, 42. Czuczejko Jadwi-
ga c. Ignacego, 43. Getka Jan s. Juliana, 44. Getka He-
lena c. Józefa, 45. Jacuk Karol s. Józefa, 46. Jacuk Ma-
ria c. Józefa, 47. ń Kazimierz s. ł 48. Ja-
ń Albina c. Adama, 49. ł ł ł s. Jana,
50. ł Marianna c. Józefa, 51 . Kapusta ł s.
Aleksandra, 52. Kapusta Jadwiga c. Ignacego, 53. Ko-
ń ł s. Józefa, 54. ń Zofia c.
Józefa, 55. Konkowski Kazimierz s. ł 56.
Konkowska Alicja c. Wiktora, 57. ł ł s.
ł 58. ł Jadwiga c. Jana, 59. Krajewski
Józef s. Antoniego, 60. Krajewska Jezuita c. Wojciecha,
61. Kurzawski Lucjan s. Mateusza, 62. Kurzawska Ma-
rianna c. Marcina, 63. Ogryczak Jan s. Wawrzyna, 64.
Ogryczak ł ł c. Walentego, 65. Paszkowski
ł s. Juliana, 66. Paszkowska ł c. Józefa,
67. Pupa ł s. ł 68. Pupa Danuta c. Józe-
fa, 69. Rak Stefan s. Andrzeja, 70. Rak ł c. Ka-
rola, 71. ł ń Józef s. Jana, 72. ł ń Janina
c. Józefa, 73. Stempin Joachim s. Józefa, 74. Stempin
Barbara c. Piotra, 75. Szozda Jan s. Franciszka, 76.
Szozda Maria c. Stefana, 77. Urbanek Józef s. Józefa,
78. Urbanek Janina c. Ignacego, 79. ś Szcze-
pan s. Walentego, 80. ś Aniela c. Wawrzyna,
81. Wielgusz Józef s. Antoniego, 82. Wielgusz Maria c.
Jana, 83. ń ł s. Mariana, 84. ń
ł c. Adama,
na wniosek Wojewody Kaliskiego:
85. Andrzejak Marian s. Józefa, 86. Andrzejak Zu-
zanna c. Andrzeja, 87. ł Jan s. Jana, 88. ł Kry-
styna c. Józefa, 89. Borucki Franciszek s. ł
90. Borucka ł ł c. Andrzeja, 91. Gauza Kazi-
mierz s. Franciszka, 92. Gauza ż c. Makarego, 93.
Giel Jan s. Franciszka, 94. Giel Marianna c. Ignacego,
95. Jajczyk Marian, 96. Jajczyk Jadwiga, 97. Jarzyniak
Tomasz s. Franciszka, 98. Jarzyniak Seweryna c. Toma-
sza, 99. ł Józef s. Wawrzyna, 100. ł Ma-
ria c. ł 101 . Krause Franciszek s. Jana, 102.
Krause ł c. Jana, 103. Kubiak ł ł s.
Józefa, 104. Kubiak Helena c. Antoniego, 105. Kulig
Wincenty, 106. Kulig ł ł 107. Kuraszkiewicz
Janusz s. Wiktora, 108. Kuraszkiewicz Irena c. Antonie-
go, 109. Ł ń Antoni, 110. Ł ń Janina,
111. Makowiecki Jan s. Józefa, 112. Makowiecka Teo-
dora c. Jana, 113. Ostrowski Zbigniew s. Kazimierza,
114. Ostrowska Halina c. Kazimierza, 115. Piasecki Ka-
zimierz s. Idziego, 116. Piasecka Janina c. Józefa, 117.
Ratajczak Marian, 118. Ratajczak Salomea, 119. Rataj-
czak ł s. Ludwika, 120. Ratajczak Wanda c. Ta-
deusza, 121. Sabatowski ł s. Antoniego, 122.
Sabatowska ł c. Tomasza, 123. Sikora Jan s.
Józefa, 124. Sikora Janina c. Kazimierza, 125. Skiba
Jan s. Wojciecha, 126. Skiba Zofia c. Jana, 127. ę
chlicki Franciszek s. Marcina, 128. ę Pelagia c.
Franciszka, 129. Sworowski Jan s. Antoniego, 130.
Sworowska Irena c. ł 131. Tarniowy Antoni
s. Jana, 132. Tarniowy Anna c. Franciszka, 133. Torz
Marian s. ł 134. Torz Stefania c. Idziego,
135. Tyra Feliks s. Feliksa, 136. Tyra ł c. Idzie-
go, 137. Walczak Józef, 138. Walczak Zofia, 139. Wal-
czak ł s. Jana, 140. Walczak Helena c. Walente-
go, 141. Warszawski Leon s. ł 142. War-
szawska Anna c. Idziego, 143. Wojtasiak ł ł s.
ł ł 144. Wojtasiak Zofia c. Jana, 145. Zalew-
ski Józef s. Wojciecha, 146. Zalewska Marianna c.
Franciszka,
na wniosek Wojewody Katowickiego:
147. Andron Józef s. Romana, 148. Andron Kazi-
miera c. Stefana, 149. Biczycki ł 150. Bi-
czycka Halina, 151. Bobrowski Józef s. Feliksa, 152.
Bobrowska Emilia c. ł 153. Bochenek Hen-
ryk s. ł 154. Bochenek ł ł c. Francisz-
ka, 155. ł Adam s. Józefa, 156. ł Gertruda c.
Józefa, 157. Cubert ł s. Konstantyna, 158. Cubert
Lucjanna c. ł 159. Czapelka ł s. Aloj-
zego, 160. Czapelka Maria c. Jana, 161. Dworok Stani-
ł s. Józefa, 162. Dworok Maria c. Piotra, 163. Fa-
ń Józef s. Franciszka, 164. ń Agata c. Jana, 165.
Felis Józef s. Tomasza, 166. Felis Zofia c. Jana, 167. Fi-
cek Alojzy s. Aleksandra, 168. Ficek Otylia c. Józefa,
169. Fornal Franciszek s. ł 170. Fornal Geno-
wefa c. ł 171. ł Jan s. Franciszka,
172. ł Aniela c. Ludwika, 173. Gajda Alfred s.
Waltera, 174. Gajda Joanna c. Ernesta, 175. Gancarz
Piotr s. ł 176. Gancarz Alfreda c. Stefana,
177. Garlej Konrad s. Adolfa, 178. Garlej Aniela c. Le-
opolda, 179. Gawron ł ł s. Franciszka, 180.
Gawron Wanda c. ł 181. ą ł
s. Tomasza, 182. ą Wanda c. Piotra, 183. ń
ski Józef s. Ł 184. ń ł c. ł
ł 185. ł ą Józef s. Franciszka, 186. ł ą
Berta c. Franciszka, 187. Górka Roman s. Karola, 188.
Górka Anna c. Józefa, 189. Grycman Józef s. Roberta,
190. Grycman Anna c. ł 191. Gry t Ignacy s. Paw-
ł 192. Gry t ż c. Józefa, 193. Heliosz Antoni s.
Józefa, 194. Heliosz Regina c. Leona, 195. ł Ma-
rian s. Józefa, 196. ł Maria c. Maksymiliana, 197.
Irek Jerzy s. Teodora, 198. Irek Jadwiga c. ł 199.
Jarczok Leopold s. ł 200. Jarczok Ł c.
Ignacego, 201. Jerzyna Antoni s. Ignacego, 202. Jerzy-
na Zofia c. Zygmunta, 203. Kawka Emanuel s. Rufina,
204. Kawka Stefania c. Konstantego, 205. Kijonka Ka-
zimierz s. Antoniego, 206. Kijonka Maria c. Jana, 207.
Monitor Polski Nr 16 - 347- Poz. 245
Kiszka ł s. Jana, 208. Kiszka Krystyna c. Ka-
rola, 209. Kluczny ł s. Leona, 210. Kluczny Leoka-
dia c. Józefa, 211. ł Marian s. Józefa, 212. ł
sek Wanda c. ł 213. Kmita Józef s. ł
214. Kmita Maria c. Stefana, 215. Koczy ł s. Ja-
na, 216. Koczy Anna c. Zygmunta, 217. Kolasa Jan s.
Marcina, 218. Kolasa Maria c. Franciszka, 219. Kotala
Eugeniusz s. Antoniego, 220. Kotala ł ł c.
Tomasza, 221. Kowalski Józef s. ł 222. Ko-
walska Antonina c. Jana, 223. ł Teofil s. Walen-
tego, 224. ł Stefania c. ł ł 225. ł
Jan s. Franciszl<a, 226. ł Kazimiera c. Kazimierza,
227. Kramarczyk Henryk s. Ignacego, 228. Kramarczyk
Paulina c. Franciszka, 229. Krawczyk ł s.
Franciszka, 230. Krawczyk Ł c. Józefa, 231. Król
Gerard s. Jana, 232. Król Anna c. ł 233. Krupa
Antoni s. Józefa, 234. Krupa Krystyna c. Alfonsego,
235. Kryca ł ł s. Ludwika, 236. Kryca Sabina
c. Franciszka, 237. ż Bogdan s. Antoniego,
238. ż ł c. Józefa, 239. Kulik Wal-
ter s. Wilhelma, 240. Kulik Magdalena c. Maksymilia-
na, 241. Kupis Henryk s. Piotra, 242. Kupis Zofia c. Lu-
dwika, 243. ź ł s. Stefana, 244. ź
niak Joanna c. Jana, 245. Lach Lucjan s. ł
246. Lach Maria c. ł 247. Lasok Józef s. Jó-
zefa, 248. Lasok Aniela c. Wilhelma, 249. Literski Zyg-
munt, 250. Literska Luiza, 251. Majewski ł s.
Antoniego, 252. Majewska Krystyna c. Wincentego,
253. Malinowski Henryk s. Jana, 254. Malinowska Zo-
fia c. Franciszka, 255. Mandrella Joachim s. Jakuba,
256. Mandrella Anna c. Józefa, 257. Mazurek Mieczy-
ł s. Wojciecha, 258. Mazurek ł ł c. Bole-
ł 259. ł Edmund s. Piotra, 260. Miko-
ł ł ł c. Jana, 261. Miler Franciszek s.
Franciszka, 262. Miler Dorota c. Wiktora, 263. Mitula
Antoni s. Roberta, 264. Mitula ż c. Henryka, 265.
Nabrdalik Józef s. ł 266. Nabdralik Geno-
wefa c. Józefa, 267. ł Gerhard s. Jana, 268. No-
ł Elfryda c. ł 269. Nowomiejski Witold s. Jana,
270. Nowomiejska Maria c. Alojzego, 271. Ochojski
Antoni s. Emila, 272. Ochojska Stefania c. Roberta,
273. Ogrodnik ł s. Franciszka, 274. Ogrodnik He-
lena c. Piotra, 275. Orda ł ł s. ł
276. Orda Franciszka c. Piotra, 277. Otawa Franciszek
s. Karola, 278. Otawa Stefania c. Józefa, 279. Pacho-
lec Jan s. Józefa, 280. Pacholec Antonina c. Jana, 281.
ą Ryszard s. ł 282. ą Ł c. Sta-
ł 283. ł Zygmunt s. Józefa, 284. Paw-
ł Janina c. ł ł 285. Pleban ł
s. Piotra, 286. Pleban Marianna c. Stefana, 287. Pluta
Edward s. ł 288. Pluta Marianna c. Kazimie-
rza, 289. Pocztawski ł s. Romana, 290. Pocz-
tawska Marianna c. Franciszka, 291. Pocztowski Lu-
cjan s. Karola, 292. Pocztowska Zofia c. Tomasza, 293.
Podgórski Marian s. Jana, 294. Podgórski Irena c.
ł ł 295. ś ł s. Jana, 296.
ś Franciszka c. Wiktora, 297. ł Eryk s. Ka-
rola, 298. ł Cecylia c. Jana, 299. ł Mie-
ł s. ł 300. ł Ifigenia c. Jana,
301. Sielicki Stefan s. ł 302. Sielicka ł
rzata c. Maksymiliana, 303. Sitko Kazimierz s. ł
304. Sitko ł c. ł 305. Skomorowski
Jan s. ł 306. Skomorowska Alicja c. Antonie-
go, 307. Skrzypczak Roman s. Ignacego, 308. Skrzyp-
czak Halina c. Romana, 309. ł Gerard s. Ludwi-
ka, 310. ł Irena c. Alojzego, 311. ł Gerard
s. Wilhelma, 312. ł Irena c. Leopolda, 313. Sobik
Antoni s. Alojzego, 314. Sobik Jadwiga c. Józefa, 315.
Sobik Dominik s. ł 316. Sobik Agrypina c. Emi-
la, 317. Spandel Franciszek s. Wincentego, 318. Span-
dei Maria c. Franciszka, 319. Spendel Erwin, 320.
Spendel Erna, 321. Stachowiak Franciszek s. Francisz-
ka, 322. Stachowiak Aniela c. Karola, 323. Staniek Ta-
deusz s. Franciszka, 324. Staniek Natalia c. Antoniego,
325. ę ń ł s. Franciszka, 326. ę ń Ka-
zimiera c. ł ł 327. Stolarczyk Henryk s. An-
toniego, 328. Stolarczyk Irena c. Jana, 329. Surma Jó-
zef s. Teodora, 330. Surma Anna c. Józefa, 331.
Szczotka Antoni s. Jana, 332. Szczotka Gertruda c.
Emanuela, 333. Szleger Edmund s. Augustyna, 334.
Szleger Anna c. Kazimierza, 335. ń Franci-
szek s. ł 336. ń Helena c. Maksymilia-
na, 337. Ś Hubert s. Józefa, 338. Ś
Gertruda c. Wilhelma, 339. Ś Ignacy s. Ignacego,
340. Ś Melania c. Feliksa, 341. Tkacz Jerzy s. Sta-
ł 342. Tkacz Genowefa c. Andrzeja, 343. Tkocz
Maksymilian s. Romana, 344. Tkocz Emilia c. Roberta,
345. ł Ryszard s. Teodora, 346. ł Elfryda c.
Wiktora, 347. Tomaszewski ł s. Jana, 348. Toma-
szewska Krystyna c. Aleksandra, 349. ń Jan s.
Antoniego, 350. ń Cecylia c. Teodora, 351.
Tytko Franciszek s. Jana, 352. Tytko Emilia c. Konstan-
tego, 353. ń Konstanty s. Jana, 354. ń
Irena c. Walentego, 355. Wabnic Franciszek s. Józefa,
356. Wabnic ł ł c. Antoniego, 357. ł
Andrzej s. ł 358. ł Janina c. Ludwika, 359.
ł Józef s. Antoniego, 360. ł Emilia c.
Franciszka, 361. ł Gerard s. Henryka, 362. ł
Jadwiga c. Antoniego, 363. ł ł s.
Walentego, 364. ł Helena c. Franciszka, 365.
Zagórny Aleksander s. ł ł 366. Zagórna Ma-
ria c. Aleksandra, 367. Zagórski Stefan s. ł
368. Zagórska Stefania c. Józefa, 369. Zawadowicz
Andrzej s. Andrzeja, 370. Zawadowicz Stefania c. Ja-
na, 371. ę Tadeusz s. Jana, 372. ę Zenobia c.
ł ł 373. ń Jan s. Ignacego, 374. Zie-
ń Krystyna c. Karola, 375. ł ł 376.
ł ł ł 377. Zygiert ł s. ł
378. Zygiert Jadwiga c. Karola, 379. Ż Edmund s.
ł 380. Ż Zofia c. Piotra, 381. Ż ł Jó-
zef s. Jana, 382. Ż ł Aniela c. ł
na wniosek Wojewody ń
383. Chomicz ł s. Mariana, 384. Chomicz
Jadwiga c. Józefa, 385. Ciura Kazimierz s. Jana, 386.
Ciura Maria c. Bazylego, 387. ń Zygfryd
s. ł 388. ń Zofia c. Stani-
ł 389. Dominik Piotr s. Jana, 390. Dominik Stani-
ł c. Andrzeja, 391. Guzierowicz Zenon, 392. Guzie-
rowicz ł 393. Jarysz ł ł s. Jana, 394.
Jarysz Stefania c. Jana, 395. ś ć Aleksander s. Fran-
ciszka, 396. ś ć ł c. Antoniego, 397. Ko-
ł Tadeusz s. ł 398. ł Józefa c. Stani-
Monitor Polski Nr 16 - 348- Poz. 245
ł 399. ń Lucjan s. Tadeusza, 400. ń
ska Jadwiga c. Mariana, 401. Kunda ż s. Felik-
sa, 402. Kunda Zofia c. Jana, 403. Latoch Aleksander s.
Antoniego, 404. Latoch Anna c. Jana, 405. Lawrenc Je-
rzy s. ł 406. Lawrenc Antonina c. Jana, 407.
Naniewicz Jan s. Adama, 408. Naniewicz Aniela c. Sta-
ł 409. Ossowski Edward s. Józefa, 410. Ossow-
ska Cecylia c. Szymona, 411. ń Józef s. Andrze-
ja, 412. ń Marianna c. Jana, 413. Ptak ł
s. Wojciecha, 414. Ptak Sabina c. ł 415. Sa-
diak ł s. Dymitra, 416. Sadlak Krystyna c. Piotra,
417. Stasiukiewicz Kazimierz s. Edwarda, 418. Stasiu-
kiewicz Józefa c. Jana, 419. ą Jan s. Feliksa, 420.
ą Genowefa c. Józefa, 421. Wojtaszek ł
s. ł ł 422. Wojtaszek Marianna c. Ignacego,
423. Wójcik Stefan, 424. Wójcik Maria, 425. Zakrzewski
Jan s. ł 426. Zakrzewska Józefa c. Józefa,
na wniosek Wojewody ń
427. ł Tadeusz s. Jana, 428. ł Halina c.
ł 429. Dylak Tadeusz s. ł ł 430.
Dylak ł c. Józefa, 431. Kaczorek Józef s. Sta-
ł 432. Kaczorek Kazimiera c. ł ł 433.
ł Jerzy s. ł 434. ł Anna c.
ł .435. Kuskowski Kazimierz s. Wojciecha, 436.
Kuskowska Barbara c. Ignacego, 437. Rudnik Stefan s.
Józefa, 438. Rudnik Cecylia c. Henryka, 439. ń
ski ł s. Adama, 440. ń Janina c. Ja-
na, 441. Ś Kazimierz s. Antoniego, 442. Ś
derska Marianna c. ł 443. ę Tadeusz
s. ł 444. ę Irena c. Leona, 445. Za-
stocki Tadeusz s. ł 446. Zastocka Jadwiga c.
Macieja,
na wniosek Wojewody Sieradzkiego:
447. ą Jan s. Jana, 448. ą ł c.
Szczepana, 449. ę Tadeusz s. ł
450. ę Anna c. Andrzeja, 451. Bralczyk Mie-
ł s. ł 452. Bralczyk Marianna c. Leona,
453. Cichosz ł s. ł 454. Cichosz Jani-
na c. Mariana, 455. ę Marian s. Antoniego, 456.
ę Pelagia c. Józefa, 457. Dudek Edward s. Idzie-
go, 458. Dudek Marta c. Ignacego, 459. Durka Zygmunt
s. Józefa, 460. Durka Zuzanna c. Tomasza, 461. Galew-
ski Stefan s. Jana, 462. Galewska Janina c. Jana, 463.
ń ł s. Franciszka, 464. ń Ma-
rianna c. ł 465. Goguiski Marian s. Józefa,
466. Goguiska Wiktoria c. Tadeusza, 467. ł ę
Józef s. Konstantego, 468. ł ę Leokadia c.
ł 469. ł ę Józef s. Andrzeja, 470.
ł ę ł c. ł 471. Izydorczyk
Tadeusz s. Grzegorza, 472. Izydorczyk Helena c. Rocha,
473. Jaroszewski ł s. Walentego, 474. Jaro-
szewska Zofia c. Zygmunta, 475. ń Henryk s.
Franciszka, 476. ń Zenobia c. Ignacego, 477.
Kacprzak ł s. Józefa, 478. Kacprzak Marianna c.
Franciszka, 479. Kazimierczak ł ł s. Piotra, 480.
Kazimierczak Helena c. Józefa, 481. ę ł s.
Antoniego, 482. ę Helena c. ł 483. Ko-
cheiski ł s. Jana, 484. Kochelska Zyta c. Józefa,
485. Kocobolski Józef, 486. Kocobolska Marianna, 487.
Kucharski ł s. Marcina, 488. Kucharska Kazi-
miera c. ł ł 489. ń Feliks s. Anto-
niego, 490. ń Marianna c. ł 491.
Krata Tadeusz s. Leona, 492. Krata Marianna c. Józefa,
493. ń Florian s. ł 494. ń ł
wa c. ł 495. ń Wiktor s. Piotra, 496. ń
ska Genowefa c. Stefana, 497. Majchrzak Franciszek s.
ł 498. Majchrzak Zofia c. Aleksandra, 499.
Misiak Edward s. ł ł 500. Misiak Stefania c.
Wincentego, 501. ź Józef s. Jana, 502.
ź Leokadia c. ł 503. Palej Onufry s.
Juliana, 504. Palej Zofia c. Antoniego, 505. Rosiak Jó-
zef s. Feliksa, 506. Rosiak Rozalia c. Stefana, 507. Sa-
dowski Stefan s. ł 508. Sadowska Józefa c.
Franciszka, 509. Smoliga Józef s. Antoniego, 510. Smo-
liga Helena c. ł 511. Sosnowski Józef s. Antonie-
go, 512. Sosnowska ż c. ł ł 513. Urba-
niak ł ł s. Tomasza, 514. Urbaniak ł
c. Franciszka, 515. Wawrzyniak ł s. Józefa, 516.
Wawrzyniak Irena c. Tomasza,
na wniosek Wojewody ł
517. Cyrganowicz ł ł s. Grzegorza, 518.
Cyrganowicz Karolina c. Marcina, 519. ą ń
ski Klemens s. Antoniego, 520. ą ń Ja-
dwiga c. Alberta, 521. ą ł s. Jana, 522.
ą Genowefa c. Antoniego, 523. Jankowski Leon
s. Franciszka, 524. Jankowska Marta c. Archipa, 525.
Jaworski Stefan s. Jana, 526. Jaworska Seweryna c.
Teofila, 527. Kleist Franciszek s. Franciszka, 528. Kleist
Monika c. Augustyna, 529. Kosznik Leon s. Leonarda,
530. Kosznik Regina c. Leona, 531. ł Jan s. Mi-
ł 532. ł Zofia c. Antoniego, 533. Mamrot
Henryk s. Franciszka, 534. Mamrot Zofia c. Józefa, 535.
Modrzejewski Augustyn s. ł 536. Modrzejewska
Jadwiga c. Marcina, 537. Rudkowski ł ł s. Pio-
tra, 538. Rudkowska Janina c. Kazi mierza, 539. Siwicki
Zenon s. Ludwika, 540. Siwicka Irena c. Konstantego,
541. Stoltmann Zygmunt, 542. Stoltmann Jadwiga,
543. ń Jan s. Józefa, 544. ń Marta c.
Franciszka, 545. Szuta Feliks s. Leona, 546. Szuta ż
bieta c. Augustyna, 547. Wirkus Bernard s. ł 548.
Wirkus Helena c. Franciszka, 549. ń Alfons
s. Antoniego, 550. ń Helena c. ł 551.
Wróblewski Jan s. Marcina, 552. Wróblewska Otylia c.
Franciszka, 553. ń ł ł s. Marcina, 554.
ń Marianna c. ł 555. Ż
towski Józef s. Franciszka, 556. Ż
Agata c. Kazimierza,
na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:
557. Chmielarski Adolf s. ł 558. Chmie-
larska Stefania c. Jana, 559. ł ł s. Ja-
na, 560. ł Rozalia c. Adama, 561. Stachyra Sta-
ł s. Józefa, 562. Stachyra ł c. ł
563. Wodyk ł s. ł 564. Wodyk Janina c.
ł
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. ś