P. 1
Bahrynowska-Fic Jadwiga - Wlasciwosci i Metodyka Cwiczen Fizycznych Oraz Sport Inwalidzki

Bahrynowska-Fic Jadwiga - Wlasciwosci i Metodyka Cwiczen Fizycznych Oraz Sport Inwalidzki

|Views: 2,988|Likes:

More info:

Published by: Dominika Szreder on Jun 04, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

mgr Jadwiga Bahrynowska-Fic

Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki
Ryc. 1.

Podręcznik dla medycznych studiów zawodowych - wydziałów fizjoterapii Wydanie II zmienione i rozszerzone

„Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania. Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa. Przekazanie go choremu wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym".
Fragment wypowiedzi prof. Wiktora Degi na Krajowym Zjeździe Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji -Poznań 1962 r.

„W programie rehabilitacji zawodowej nie można sobie wyobrazić utrzymania dobrej kondycji pracującego inwalidy bez kontynuowania ćwiczeń fizycznych. Muszą one być realizowane zarówno w postaci indywidualnych zajęć, jak i ćwiczeń zespołowych i wyczynu sportowego. Utrzymanie kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej jest głównym celem programu rehabilitacji w Polsce".
Fragment przemówienia prof. Mariana Weissa na V Krajowym Zjeździe Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji Warszawa 1974 r.

Warszawa
Wydawnictwo Lekarskie PZWL

© Copyright by Państwowy Zakiad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987 © Copyright by Jadwiga Bahrynowska-Fic 1999 © Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999 Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

Zamiast przedmowy do wydania II

Podręcznik dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Redaktor Zespól Redaktor techniczny Joanna Glodowska

Korekta Bożena Pec
Okładkę i strony tytułowe projektowała Alina Dlużewska

Ryciny wykonali: Alina Dlużewska, Joanna Makuch, Krzysztof Dobwwolski, Cezary Niciak

Podręcznik ten jest przeznaczony dla słuchaczy medycznych szkół zawodowych, którzy w przyszłości będą wykonywać zawód fizjoterapeuty. W zawodzie tym oprócz fachowej wiedzy potrzebna jest życzliwość i serdeczność dla pacjentów, zwłaszcza dla dzieci. A oto wiersz, który o tym właśnie mówi:

Do moich uczniów
Uczniowie moi, uczennice drogie ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych Jurku z buzią otwartą, dorosły głuptasie gdzie się teraz podziewasz, w jakim obcym tłumie czy ci znów dokuczają, na pauzie i w klasie Janko Kąsiarska z rączkami sztywnymi, z nosem, co się tak uparł, że pozostał krótki za oknem wiatr czerwcowy z pannami ładnymi Pamiętasz tamtą lekcję, gdym o niebie mówił, te łzy, co w okularach na religii stają -właśnie o robotnikach myślałem z winnicy, co wołali na dworze: Nikt nas nie chciał nająć Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami -garbusku i jąkało - osowiały, niemy -

ISBN 83-200-2229-0

Zosiu, coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe -szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy Wiecznie płaczący Wojtku i ty, coś po sznurze drapał się, by mi ukraść parasol, łobuzie, Pawełku z wodą w głowie, stary niewdzięczniku, coś mi żabę położył na szkolnym dzienniku Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką z niebem betlejemskim, co w pudełkach świeci -z barankiem wielkanocnym - bez was świeczki gasną -i nie ma żyć dla kogo.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa Wydanie II Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Plejada - Warszawa

Ks. Jan Twardowski

5

Z oka/ji II wydania tego podręcznika pragnę zadedykować go członkom ruchu społeczno-kulturalnego na rzecz osób niepełnosprawnych „Via spei" („droga nadziei"), który działa przy Młodej Filharmonii w Warszawie. Na czwartkowe koncerty młodzieży do Filharmonii Narodowej w Warszawie od 1977 r. przyjeżdża także młodzież niepełnosprawna, najczęściej młodzi inwalidzi ze szpitali i sanatoriów z Konstancina i okolic Warszawy oraz wiele osób z domów prywatnych. Uczniowie z warszawskich szkół pomagają w transporcie swoim niepełnosprawnym kolegom, najczęściej poruszającym się o kulach i na wózkach inwalidzkich, opiekują się nimi w czasie koncertów, a po koncertach w salach Filharmonii Narodowej często organizują wspólne spotkania. Obecnie „Via Spei" nosi imię niedawno tragicznie zmarłego Tomasza Szula, młodego, wspaniałego wieloletniego przywódcy „Via Spei". W związku z II wydaniem tej pracy pragnę serdecznie podziękować profesorowi warszawskiej AWF dr. hab. Sewerynowi Suliszowi za recenzję zawierającą cenne uwagi i propozycje zmian.

Przedmowa do wydania l

Podręcznik „Właściwości ćwiczeń fizycznych - ich systematyka i metodyka"* przeznaczony jest dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych wydziału fizjoterapii. Powinien być pomocą w przyswojeniu treści nauczania z przedmiotu „Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych". Dotychczas nie ma podręcznika z tej dziedziny przeznaczonego dla wydziałów fizjoterapii. Opierając się najczęściej na własnych doświadczeniach wielu łat swojej pracy z chorymi w dziedzinie leczniczego usprawniania i również na dawniej wykonywanej pracy trenerskiej, a także opierając się na wieloletnich doświadczeniach pedagogicznych jako wykładowca przedmiotu „Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych" w Medycznym Studium Fizjoterapii w Konstancinie oraz korzystając z fachowej literatury, w tym podręczniku usiłowałam scalić wiadomości wiążące się z określeniem „ćwiczenia fizyczne". Ćwiczenia fizyczne jako celowo obmyślona i uwarunkowana praca fizyczna organizmu mogą być przeznaczone zarówno dla osób zdrowych, jak i chorych. Na temat ćwiczeń fizycznych istnieje bogata literatura fachowa, ale na ogół jest ona mało słuchaczom dostępna. Wiadomości dotyczące ćwiczeń fizycznych są rozproszone na liczne nauki wychowania fizycznego, takie jak: historia kultury fizycznej, teoria wychowania fizycznego, metodyka wychowania fizycznego, teoria i metodyka sportu oraz liczne teoretyczne opracowania dotyczące różnych dyscyplin sportowych (gimnastyka, pływanie, gry sportowe, lekkoatletyka i inne). Ponadto istnieje bogata, specjalistyczna literatura kinezyterapeutyczna, która zawiera wiadomości na temat ćwiczeń fizycznych o charakterze leczniczym, w której podany jest zasób określonych ćwiczeń fizycznych w kontekście przypadków chorobowych. Pojęcie „ćwiczenie fizyczne" można rozpatrywać w kilku aspektach. Niektóre, moim zdaniem najważniejsze dla praktyki kinezyterapii, starałam się przedstawić w tym podręczniku w sposób kompleksowy. Takie ujęcie problemów związanych z określeniem „ćwiczenia fizyczne" jest niezbędne dla zrozumienia najprostszych zestawów ćwiczeń, zarówno dla osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych.
* Tytuł obecnego wydania podręcznika brzmi: „Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki".

Spis treści

1. Rola i przygotowanie fizjoterapeuty. Teoretyczne i praktyczne zagad nienia przedmiotu „Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych" 2. Bezpieczeństwo i higiena ćwiczących w czasie prowadzenia ćwiczeń fizycznych . . . . . .
Ryć. 2. Zdjęcie przedstawia chore, upośledzone ruchowo dzieci ubrane w piękne stroje uszyte przez personel oddziału „Piaski" Szpitala Chirurgii Kostnej w Konstancinie. Jest rok 1956, wigilia Świąt Bożego Narodzenia, dzieci odpoczywają po przedstawieniu „Bajki" ilustrowanej różnymi ćwiczeniami fizycznymi. Od lewej u góry - mgr Janina Lachowa, dr Barbara Miłkowska, rozmiłowany w swym zawodzie lekarz, specjalista w zakresie rehabilitacji, oraz pracownicy rehabilitacji Oddziału Dziecięcego, którzy przygotowali z dziećmi tę „ruchową opowieść".

13
l5

3. Leczenie ruchem jako element kultury fizycznej
Znaczenie kultury fizycznej . . . . Wychowanie fizyczne . . . Sport, rekreacja i turystyka . . Geneza wychowania fizyc/nepo . Rozwój rehabilitacji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . - • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •

21
2I

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie pani prof. Kazimierze Milanowskiej za trud przejrzenia mojej pracy i cenne uwagi krytyczne. Ponadto bardzo serdecznie dziękuję pani Ewie Olszewskiej, absolwentce Medycznego Studium Zawodowego Wydziału Fizjoterapii w Konstancinie, za przygotowanie rycin, które zostały wykorzystane jako wzorzec przez grafika. Podręcznik pragnę zadedykować mgr Janinie Lachowej - która w byłym Szpi talu Chirurgii Kostnej w Konstancinie, potem w „STOCER", kierowanym przez od danego sprawom rehabilitacji leczniczej Profesora Mariana Weissa, przekazywała skrupulatnie swoją fachową wiedzę z zakresu kinezyterapii wielu rocznikom stu dentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - oraz pielęgniarce, sio strze zakonnej, Kazimierze Łapin, opiekującej się chorymi na oddziałach rehabilita cyjnych w „STOCER". ^

24 ^7 30

4. Wybrane zagadnienia dotyczące budowy l czynności narządu ruchu 5. Wybrane zagadnienia dotyczące motoryczności człowieka
Współczesne poglądy na motoryczność ludzką w świetle antropomotoryki . . . . . Siła jnko zdolność motoryc/,na . . . . . . . . . • • • • • • • • • • Metody treningu siły . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • Wytrzymałość jako zdolność motoryczna . . . . . . . - • • • • • • • • Szybkość jako zdolność motoryczna . . . . . . . . . . • • • • • • • Zwinność i gibkość jako zdolności motoryc/ne . . . . . . . - • • • • • • Badanie zdolności iluzorycznych - testy sprawności i próby czynnościowe . . . . . Przykłady gier ruchowych rozwijających zdolności motoryczne . . . . . . . . Gry ruchowe rozwijające szybkość . . . . . . . . • • • • • • • • Gry ruchowe rozwijające siłę skurczu mięśni . . . . . . . • • • • • • Gry ruchowe rozwijające wytr/.ymałość . . . . . . . . • • • • • • Gry ruchowe rozwijające skoczność . . . . . . . - • • • • • • • Gry ruchowe rozwijające zwinność . . . . . . . • • • • • • • • • Gry ruchowe rozwijające gibkość . . . . . . . . . - • • • • • •

33 40
40

46
48

49 59
6(t

°0 "'
63

6. Gimnastyka . . . . . . .
Rodzaje gimnastyki . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • •

7. Zasób ćwiczeń gimnastyki podstawowej. Terminologia, systematyka i rodzaje ćwiczeń fizycznych. Gimnastyka lecznicza 70

. . . . . . . Ćwiczenia korektywne dla dzieci . . . . . . . . . . . Ćwiczenia w wodzie . Ćwiczenia oddechowe dla dzieci . . . . Ćwiczenia ogólnie usprawniające w kinezyterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omówienie ćwiczeń kształtujących . . . . . . . . . . • • • • • Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy plecach płaskich (na lekcję wychowania fizycznego) . • • • • • • • 342 Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy plecach okrągłych (na lekcję wychowania fizycznego) . . . . . . . . 378 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa Aktywnej Rehabilitacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady dydaktyczno-wychowawcze w zajęciach wychowania fizycznego oraz w rehabilitacji ruchowej . . . . . . . . . . . . Inne dyscypliny sportu inwalidzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metody twórcze . . . . . . . . . . . Snowboard-jazda na jednej desce na śniegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozycje wyjściowe i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poruszanie się na wózku inwalidzkim i o kulach Zasady użytkowania wózka inwalidzkiego i poruszania się na wózku w różnych warunkach Metodyka nauki jazdy na wózkach oparta na sposobach nauczania stosowanych przez Grupę Aktywnej Rehabilitacji . . . . . Metody odtwórcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gimnastyka korekcyjna 10 3I5 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formy organizacyjne w procesie nauczania ćwiczeń fizycznych . . .Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenia muzyczno-ruchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne Ćwiczenia stosowane dla małych dzieci Ćwiczenia uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenia porządkowe dla małych dzieci . .elementy samoobrony Ćwiczenia uzupełniające dla małych dzieci Określenia ćwiczeń . . . . . . . Ćwiczenia stosowane (użytkowo-sportowe) . . . . • • • • • • • • • • 315 Ogólne zasady postępowania przy korekcji wad postawy . . . . . . . 306 chodzenie o kulach . . . . . . . Wzory osnów i konspektów lekcyjnych . . . . . . . . . . 356 356 370 371 8. Ćwiczenia różne . . . . . . . . . . . .gry i zabawy . . Ćwiczenia ogólnokondycyjne . . . . . . . . Narciarstwo dla inwalidów . . . . . . . . . Ćwiczenia kształtujące . . . . . . . ABC narciarstwa . . . . . Ćwiczenia zespołowe specjalne . 318 324 Wybrane sposoby przemieszczania się w czasie ćwiczeń korekcyjnych Badanie postawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 8 0 8 3 84 92 II 2 118 119 119 127 148 155 158 158 160 Zasób ćwiczeń i uwagi do ćwiczeń zbiorowych w czasie lekcji gimnastyki wyrównawczej przy złej postawie . . . Inwalidzi głusi i słabo słyszący . Ćwiczenia utylitarne . . . . . . 11. . . Inwalidzi niewidzący i słabo słyszący . . . . . . . . . . . . Inwalidzi upośledzeni umysłowo i chorzy psychicznie . . . . . . . . . . Metodyka zajęć z różnymi grupami ćwiczących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasób ćwiczeń fizycznych . . . . . 315 Wybrane pozycje wyjściowe i końcowe w gimnastyce korekcyjnej . . . 348 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenia rozluźniające dla dzieci . . Metodyka lekcji wychowania fizycznego . Zasady bezpieczeństwa w czasie prowadzenia zajęć na wodach otwartych Regulamin basenu (krytego) . . Klasy sportowe w sporcie niepełnosprawnych . . . . Elementy sportu . 309 15.• • • • 344 Ćwiczenia oddechowe stosowane przy wadach postawy (na lekcję wychowania fizycznego) . . . . . . cel ćwiczeń ogółnokondycyjnych Przebieg lekcji . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenia kształtujące dla małych dzieci . • ' • • • • 448 449 10. 448 Ćwiczenia z przyborami . . . . . . . . . . . Narciarstwo . . . • • • • • • • • • 329 331 Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy skrzywieniach kręgosłupa Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy stopach płasko-koślawych (na lekcję 342 wychowania fizycznego) . . . . . Sport inwalidzki Geneza sportu inwalidzkiego . . . . . . Ćwiczenia fizyczne dla osób w podeszłym wieku . . . . . . . Metodyka lekcji wychowania fizycznego jako organizacyjno-metodyczna forma lekcji ruchu leczniczego . . . . . . . 303 Używanie wózka w sali gimnastycznej . . . . . . . . . . Gry i zabawy ruchowe . . . . . . . Integracyjny ogródek jordanowski . . . . Omówienie metod nauczania . . . . . . . . . . . . . . . Metody usamodzielniające . . . . . . . . . . . . . . . 461 Program turnusu Grupy Aktywnej Rehabilitacji . . . . . . Pytania pomocnicze i propozycje testów . . . . . . . . . . . Aktualny podział poszczególnych schorzeń na grupy i klasy Jak organizować obozy dla osób niepełnosprawnych . . . . . . . 14. . . . . . . . 189 192 192 194 195 199 199 208 208 210 212 214 216 225 229 245 251 260 261 262 265 285 13. . . . Podział inwalidów na grupy . . . . Gimnastyka poranna . . . . . . . . . . Nauczanie jako proces dydaktyczny w wychowaniu fizycznym oraz w rehabilitacji ruchowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 346 Ćwiczenia rozluźniające . . . . .

.

szczególnie w zakresie pracowni kinezyterapii z zaopatrzeniem ortopedycznym. pedagogiki i kultury fizycznej ze specjalnym uwzględnieniem leczniczych form kultury fizycznej . oraz z punktu widzenia psychologicznego. Fizjoterapeuta po zakończeniu procesu kształcenia powinien: • Umieć konstruować ćwiczenia. które zawiera specjalistyczna fachowa literatura. • Dobierać i proponować właściwe zestawy ćwiczeń dla pacjenta lub grupy pacjentów. jako bardzo potrzebne w przedszkolu. Stąd często istnieje potrzeba późniejszej korekcji treści nauczania. patologii.na sobie. masażu leczniczego i fizykoterapii. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przedmiotu „Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych" Fizjoterapeuta po ukończeniu nauki w szkole medycznej o kierunku fizjoterapii jest specjalistą w zakresie kinezyterapii. stopniując natężenie wysiłku fizycznego. umieć układać je w logiczną całość -jako osnowy i konspekty lekcyjne zgodnie z określonym tokiem lekcyjnym. oprócz wiedzy specjalistycznej dla każdego kierunku.Rola i przygotowanie fizjoterapeuty. Metodyka i systematyka ćwiczeń Fizycznych (wykłady i ćwiczenia . czyli charakteru ruchu. ponieważ stwarza podstawy do nauczania przedmiotów zawodowych. • Umieć dobierać poszczególne ćwiczenia oraz metodycznie ich uczyć w czasie lekcji. w terenie i w wodzie w sposób bezpieczny i właściwy pod względem metodycznym. • Rozumieć ćwiczenia. fizjologicznego. fizjologii z elementami fizjologii wysiłku. Kinczyterapia w polskiej szkole rehabilitacji leczniczej jest czynnikiem wiodącym. • Znać problematykę i zasób ćwiczeń korekcyjnych stosowanych w trakcie lekcji korygujących wady postawy.5 roku i 3 lata). • Znać różnorodność ćwiczeń fizycznych. w zależności od ich problemów zdrowotnych i potrzeb. szkole i w placówkach leczniczych.kinezyterapii. 1 rm • t . • Rozumieć sens ćwiczenia fizycznego z punktu widzenia anatomicznego. wykładana jest wiedza z zakresu nauk medycznych: anatomii. bez udziału pacjentów) jest przedmiotem realizowanym na początku procesu kształcenia. W trakcie odbywania nauki (obecnie 2. biomechaniki. • Umieć przeprowadzać lekcje ćwiczeń fizycznych na sali gimnastycznej. znać fachowe określenia ćwiczeń. • Znać wszechstronny zasób ćwiczeń i umieć je dobrać w określone zestawy przydatne do realizacji różnych zadań leczniczych i profilaktycznych.

43 odnosi się do kadr uprawnionych z mocy ustawy do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. sposób postępowania) która ma ścisły związek z dydaktyką.Umieć rozwiązywać problemy. Metodyka w kulturze fizycznej i teorii wychowania fizycznego to szczegółowy materiał służący do nauczania różnych form kultury fizycznej. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne. co ma na celu ułatwienie kinezyterapeucie konstruowania oraz dokumentowania ćwiczeń fizycznych. obracając je lub tylko poruszając nimi w stawach. poza szkołą. treningu sportowego czy zajęć leczniczego usprawniania. Rodzaje odpowiedzialności nauczyciela za wypadek są następujące: 1) moralna. .1.być w swoim środowisku propagatorem walorów zdrowotnych i leczniczych kultury fizycznej. Prowadzący ćwiczenia nauczyciel. analiza przyczyn. jest nauką pedagogiczną. . S ys t e m a t y k a ć w i c z e ń jest to podział ćwiczeń na różne grupy. po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej". Definicje podstawowych pojęć przedmiotu „Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych'* Ć w i c z e n i e f i z yc z n e jest to sterowana przez układ nerwowy.. Dydaktyka ogólna analizuje z naukowego punktu widzenia sposoby nauczania i uczenia się. 3) służbowo-dyscyplinarna. utrata sprawności ruchowej.. wywierając na nie jednocześnie określony wpływ. 43. .orientować się w problematyce niektórych dyscyplin sportowych dla osób zdrowych i osób dotkniętych inwalidztwem i umieć organizować zajęcia na turnusach rehabilitacyjnych. wymaga obszernej wiedzy specjalistycznej z wielu dziedzin medycyny. Leczenie ruchem osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami. .umieć prowadzić naukę jazdy na wózkach inwalidzkich w różnych warunkach. rekreacji.1 m. 5) cywilna. które są wzmocnione wiezadłami.Znać pojecie kultury fizycznej. W niniejszym podręczniku omówiono głównie metodykę gimnastyki podstawowej.) W rozdziale 7 poświeconym „Rekreacji i rehabilitacji ruchowej" art. a wykonywana przez układ mięśniowy praca organizmu. Układ mięśniowy porusza poszczególne odcinki kości.w szkole. wzroku itd.umieć dobierać i stosować zasób ćwiczeń dla osób z różnymi możliwościami lokomocji i wykonywania wysiłków fizycznych.omawia cele i metody nauczania danego przedmiotu. „Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii". 113 z dnia 6. Wymagania co do po15 . 2) karno-administracyjna. jeśli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć.1996 r. 14 CZ3 Bezpieczeństwo i higiena ćwiczących w czasie prowadzenia ćwiczeń fizycznych 2 Bezpieczeństwo ćwiczących jest podstawą prowadzenia ćwiczeń fizycznych .czyli dydaktyka szczegółowa . metodyka natomiast . Najbardziej dogodna jest sala sportowa.1. instruktor czy kinezyterapeuta odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących. trener. Ta skomplikowana praca odbywa się we współdziałaniu z innymi układami ciała człowieka. okoliczności zaistnienia wypadków jest działaniem zapobiegającym wypadkom. które napotyka w pracy. RP Nr 25 póz. Ponadto słuchacz powinien: . w tym kinezyterapii.U. oparty na konkretnych doświadczeniach i stale wzbogacany o nowe doświadczenia. Art. Ponieważ poważne wypadki zdarzają się najczęściej z (pozornie tylko) błahych powodów.I1I. S p o r t i n w a l i d z k i w najogólniejszym znaczeniu jest to usprawnianie osób niepełnosprawnych za pomocą sportu. 2. . Podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące sal gimnastycznych Sala gimnastyczna ma najczęściej kształt prostokąta o wymiarach 24 m x 12 mx 5. uzyskiwane w wyniku twórczego podejścia nauczyciela do pracy (stąd wciąż rosnąca liczba metod nauczania).znać problemy związane ze swoim stanowiskiem pracy. oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli o kierunku wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe. są znaczącym czynnikiem profilaktycznym terapeutycznym i rehabilitacyjnym.1996 R O KULTURZE FIZYCZNEJ (Dz. a także podstawowe różnice miedzy kulturą fizyczną. który może być dokonywany z uwzględnieniem różnych kryteriów. M e t o d y k a ć w i c z e ń (methodos po grecku: droga. słuchu. medycyną i rehabilitacją ruchową. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 25 USTAWA Z DNIA 18. jej krótką genezę oraz lecznicze formy. Ćwiczenia lecznicze. z korzyścią dla psychofizycznego zdrowia ćwiczących. stanowiące istotę kinezyterapii. jest to zatem szczegółowy materiał rzeczowy. takimi jak np. polegająca najczęściej na zmianach ułożenia poszczególnych części ciała w przestrzeni. 4) karno-służbowa.

w której może nastąpić 3-krotna w ciągu godziny wymiana powietrza. W podręcznikach metodycznych dla poszczególnych dyscyplin sportowych podane są różne rodzaje ochrony trudniejszych ćwiczeń. Przyrządy obowiązkowe szkolnych sal gimnastycznych: drabinki. gdyż większość ćwiczeń korekcyjnych kształtujących prawidłową postawę ciała odbywa się w pozycjach niskich. natryski. 2. Pomoc i ochrona w gimnastyce Pomoc i ochrona w gimnastyce ma na celu zapobieganie urazom. laski gimnastyczne. 16 . Sposób chwytu asekurowanego wyznacza położenie ciała przy wykonywaniu ćwiczenia. przeciętnie 3 razy więcej niż w czasie każdej innej lekcji. do gier sportowych nieco niższą. Oświetlenie i okna zabezpieczone kratami. np. . nawet gdy ćwiczenia odbywają się w siadzie płaskim (szczególnie u dzieci). otyłości lub przyjmowania pewnych leków. Podane powyżej sposoby ochrony muszą być bezwzględnie przestrzegane. materace. sprężyny. 4.obserwacja i gotowość do udzielenia pomocy. naruszenie zasad nauczania. należy go asekurować. dostosowanie trudności zadań do możliwości ćwiczących. Samoochrona . Oświetlenie . Przyrządy i przybory. utrzymanie niezbędnej dyscypliny. Szczególne środki ostrożności należy zachować w czasie ćwiczeń terenowych i nad wodą (bezpieczeństwo ćwiczeń w wodzie zostało omówione w oddzielnym rozdziale dotyczącym nauki pływania). z niedowładem kończyn dolnych. wybór niewłaściwej metody nauczania.w sali powinno być dużo okien oraz sztuczne oświetlenie jasno oświetlające całą salę.brak kontroli ubioru (ubiór powinien być przewiewny bez sprzączek i agrafek. . Przewody elektryczne w ścianie również zabezpieczone. W czasie przeprowadzania ćwiczeń korekcyjnych. liny. Samoasekuracja jest obroną przed upadkiem niekontrolowanym. drabinka sznurowa. hantle. Wszystkie rodzaje ochrony określa się mianem asekuracji ćwiczącego. przez co pomaga mu się w wykonaniu ćwiczenia. Sposoby ochrony zależą też od różnych indywidualnych cech ochraniającego i ćwiczącego. które nie stanowią zagrożenia dla obu uczniów.w czasie ćwiczeń na równoważni iść przed ćwiczącym. Ochrona właściwa . Inne przyrządy to kraty. Podtrzymywanie . ławeczki szwedzkie. ćwiczący nie powinien nosić pierścionków i łańcuszków. Nauka padów ćwiczona nie tylko przez osoby zdrowe. niedostateczne wyjaśnienie ćwiczenia. równoważnia. ale tylko w ćwiczeniach. . Należy pamiętać.brak właściwej asekuracji. w kinezyterapii ucząc pacjenta chodzenia o kulach. szybkość reakcji. . piłki ćwiczebne (do gier sportowych). Norma powietrza na godzinę dla l człowieka wynosi 90 m3.przy ćwiczeniach w zwisie na niskiej wysokości przytrzymać nadgarstek lub przedramię. że ochraniać może także współćwiczący. Inne przybory to: piłki lekarskie od V2 kg do 3 kg. idąc przed pacjentem lub nieco z boku. Często specjalnej ochrony i czujności prowadzącego wymagają ćwiczenia ogólnokondycyjne w kinezyterapii.zabezpiecza się tylko dotykiem. Ogrzewanie powinno zapewniać równomierną temperaturę 16-18°C. U w a g a . woreczki z piaskiem. przy słabym jej zroście lub odwapnieniu. ale także przez osoby np. Szczególnie dobrze należy organizować i dopilnować zabawy z przyborami i z użyciem przyrządów.brak prawidłowej kolejności w wykonywaniu ćwiczeń. polecenie wykonywania ćwiczącym zadań przekraczających ich możliwości (niedostateczne ogólne przygotowanie. Może to być drewniany parkiet lub inne atestowane wykładziny podłogowe. ale nie śliska. dobrze przymocowany. szatnia w bliskiej odległości od sali gimnastycznej. tj. Niesubordynacja dzieci może być zaskakująca i wymaga od nauczyciela nieustannego czuwania nad ich bezpieczeństwem. gdyż nauczyciel nie może zapewnić bezpieczeństwa ćwiczących. chroni przed urazem. nadmierna bojaźń lub nadmierne ryzykanctwo). jeść cukierków i żuć gumy.nawet lekka piłka może uszkodzić nogę ćwiczącego. 17 . ustawia się w bezpiecznej odległości od ścian i innych przedmiotów. Ściany powinny być gładkie. Zawsze równolegle z nauczaniem ćwiczeń należy uczyć sposobów ochrony. nie będąc w stanie jednocześnie kontrolować całego zespołu ćwiczebnego. Pomieszczenia zamknięte służące do przechowywania sprzętu. po uprzednim sprawdzeniu ich przydatności do ćwiczeń. bez pomagania. Bezpośrednie dotykanie lub chwytanie ćwiczącego. siła. często kontrolowany. Ubikacja.wierzchni sal do ćwiczeń są przede wszystkim takie. Sprzęt stały sprawny technicznie. bezpieczna i czysta. 3.zdolność samego ćwiczącego do wyjścia z niebezpiecznej sytuacji. Ochrona powinna stwarzać u ćwiczącego poczucie bezpieczeństwa. skrzynie (bezwzględnie potrzebne do ćwiczeń korekcyjnych). tram. W czasie jednej lekcji ćwiczeń ruchowych 30 dzieci w klasie zużywa na potrzeby energetyczne ustroju ponad 1350 litrów tlenu. buty nie śliskie). w przypadkach dużej niesprawności ruchowej. temperatura sali mierzona bezpośrednio nad podłogą nie powinna być niższa niż 18°C. Nie należy korzystać jednocześnie ze zbyt dużej liczby przyrządów. Przy nauce stania na rękach przy drabinkach często asekuracja przez wspólćwiężącego może być niewystarczająca. W praktyce wyróżnia się następujące rodzaje ochrony: 1.przy ćwiczeniach w podporze przodem na drążku chwycić ćwiczącego za ramię jak najbliżej barku. a więc w szkolnych salach gimnastycznych. które mogą wystąpić w czasie prowadzenia ćwiczeń. Bardzo dobra pod względem wentylacji będzie taka sala. sufit pomalowany na jasny kolor. elastyczna. Kilka przykładów zasad ochrony: . Przyczyny urazów w czasie lekcji wychowania fizycznego są następujące: . jak: wzrost. Ryzyko wypadków w czasie zajęć z dziećmi zmniejsza przemyślana organizacja grupy oraz odpowiedni przebieg zabaw 5 ćwiczeń. W rzutach . żeby powierzchnia gwarantowała wygodę ćwiczących pod względem zdrowotno-higienicznym. Podłoga powinna być gładka.

przeżycia osobiste ucznia. Każda lekcja wychowania fizycznego oprócz celów ogólnorozwojowych ma swoje cele pedagogiczne.należy przestrzegać ćwiczących przed konsekwencjami wykonywania trudnych ćwiczeń bez przygotowania. łatwo o wypadek. właściwe mianownictwo ćwiczeń. omówić ćwiczenia . sprzętu i przyborów.wzmocnienie mięśni warunkujących prawidłową postawę ciała. kłopoty osobiste. Wypadki w czasie lekcji wychowania fizycznego można podzielić na dwie grupy: 1. solidny. a nawet śmiercią. w którym jest umieszczony zakaz skoków do wody na głowę. wymagający. opanowany.brak przygotowania dydaktyczno-wychowawczego nauczyciela. wyrozumiały. doskonalenie techniki odbijania piłki. a w trakcie lekcji gimnastyki korekcyjnej . a nie ciągnąć po podłodze). dobra asekuracja ćwiczących oraz wdrażanie uczniów do zachowania ich uwagi i ostrożności. Wypadki powstałe z winy nauczyciela. Zawsze też powinien uwzględniać 3-częściowy tok lekcyjny: część wstępna. żeby na salę gimnastyczną uczniowie wchodzili. W praktyce zadaniem lekcji wychowania fizycznego jest doskonalenie pewnych konkretnych ruchów z ogólnego zestawu ćwiczeń. Lekcja jest procesem pedagogicznym.trema powoduje rozchwianie się koncentracji przy wykonywaniu nawet dobrze wyćwiczonych ruchów (pocenie się dłoni. . Staranne przygotowanie nauczyciela do lekcji jest podstawowym warunkiem realizowania zadań i celów lekcji przy zachowaniu bezpieczeństwa ćwiczących. torach przeszkód. . . . drżenie mięśni itp. nauczyciel powinien czuwać nad uczniami w szatni.konspekt lekcyjny. . należy odwrócić uwagę ćwiczącego i rzeczowo analizować sytuację. jeżeli gimnastyka ma odbywać się na wolnym powietrzu .brak właściwego ubioru ćwiczących (szczególnie obuwia). czuwać nad żywiołowością dzieci i umieć przewidzieć niebezpieczne momenty. trzeba przenosić je. poprawność formy ćwiczeń i sposobu ich przekazywania (wybór metod prowadzenia ćwiczeń.brak omówienia ochrony w czasie ćwiczeń. trzeba chronić głowę ćwiczących przed słońcem. to oprócz stosownego regulaminu. nie zniechęcające ćwiczących poprawianie błędów. trzeba je więc stopniowo fizycznie przygotować do pewnych ruchów). . zwiększa to bezpieczeństwo i chroni pływających przed konsekwencjami straszliwych urazów. które zachęca ćwiczących do ich wykonywania. należy dobrze sprawdzić teren. placach zabaw typu ogródka jordanowskiego. nauczyć dzieci ich używania (np. unosząc. zaangażowany emocjonalnie w swą prace. salach gimnastycznych. energiczny.). np. .uprzedzenie do wykonywania ćwiczeń (jeżeli dziecko ma obawę przed ruchem. zrozumiałe dla danych ćwiczących (szczególnie w kinezyterapii dzieci). . wypoczynkiem i odżywianiem). jeżeli chodzi o pływalnie zamknięte. .pochopne lub nieprzemyślane ćwiczenia (szczególnie u dzieci) . w miejscu widocznym. . a ćwiczy pod presją nauczyciela.brak omówienia z uczniami i ustalenia sposobu przychodzenia na zajęcia. dobra organizacja lekcji. Czynności nauczyciela zabezpieczające ćwiczących przed wypadkiem w czasie zajęć z gimnastyki: . w pozostałym czasie wolnym od zajęć sala gimnastyczna powinna być zamknięta. . Nauczyciel wychowania fizycznego uwzględnić powinien następujące elementy lekcji: właściwy dobór i następstwo ćwiczeń. utworzyć właściwy podział na grupy. Wypadki wynikające z osobowości ucznia.strach przed wykonaniem ćwiczenia (zbyt trudne zadanie.dopilnować.brak dyscypliny. asekurację. na jedną lekcję . umiejętne stopniowanie ćwiczeń dostosowane do indywidualnych możliwości ćwiczących. Nauczanie wychowania fizycznego odbywa się w czasie lekcji. . 18 . napisany dużymi literami. by uczniowie mieli swobodę ruchów i nie byli ustawieni zbyt blisko ścian i sprzętów. wychodzenia z zajęć. należy bardzo uważać przy ćwiczeniach z piłkami lekarskimi.brak właściwej rozgrzewki potrzebnej do ćwiczeń. . przy przenoszeniu materacy. w przypadku gdy lekcja gimnastyki ma elementy biegów 19 . czy nie ma korzeni. przeżycia osobiste. szkieł lub dołków.na trawie.prawidłowość ich wykonania. przy ćwiczeniach na przyrządach należy zapewnić ćwiczącym dobrą ochronę. w których powinny być wyszczególnione sposoby korzystania z tych obiektów oraz znajdujących się na nich przyrządów. 2. gdy basen jest płytki. .umiejętność samoochrony podnosi pewność i zwiększa poprawność ćwiczenia.brak rozeznania w indywidualnych możliwościach psychofizycznych poszczególnych ćwiczących oraz stopnia zrozumienia przez niego ćwiczenia. z plastiku. Na podstawie znajomości systematyki ćwiczeń oraz cech ruchów i rozwoju psychofizycznego ćwiczących nauczyciel planuje rodzaj i następstwo ćwiczeń .niehigieniczny tryb życia (zachwianie równowagi między pracą.kolumny ćwiczebne ustawić tak. .zły podział uczniów na grupy i zespoły: podział uczniów przypadkowy lub w ogóle brak podziału. zrozumiały i atrakcyjny sposób przekazywania ćwiczeń).odpowiednich regulaminów.brak znajomości samoochrony . Ad 1: . właściwy sposób przychodzenia na zajęcia i opuszczania zajęć oraz przynoszenia i wynoszenia przyborów. basenach . główna i końcowa.Przygotowanie nauczyciela wychowania (1/ycznego do zajęć jako podstawowy warunek bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego Nauczyciel wychowania fizycznego powinien cechować się wiedzą fachową (i chęcią do jej pogłębiania). ból. powinien być także stanowczy. gdyż są one ciężkie i przy złym rzucie mogą zrobić krzywdę współćwiczącym. wywieszenie na obiektach sportowych. sprawny i zdrowy.na kilka lekcji osnowę lekcyjną. taki napis powinien być na ścianie basenu. serdeczny. złe samopoczucie.złe przygotowanie do zajęć obiektu. boiskach. lub brak możliwości ich wykonania albo niedojrzałość psychiczna ucznia). przenoszenia przyborów oraz używania sprzętu podczas lekcji. właściwa dyscyplina na lekcji. Ad 2: . np. sprawdzić stan techniczny przyborów i przyrządów.brutalna gra i ryzykanctwo. nie poprzedzone odpowiednimi ćwiczeniami. nauczyciel prowadzący ćwiczenia powinien stać w widocznym miejscu dla uczniów i sam dobrze widzieć ćwiczących. przebywali na niej i opuszczali miejsce ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela. właściwe. przewietrzenie sali gimnastycznej przed zajęciami.

jak: anatomia. która zajmuje się osobami w różnym stopniu dotkniętymi jakimś procesem patologicznym. dają teoretyczną wiedzę niezbędną dla praktycznego działania w zakresie kultury fizycznej dla osób zdrowych. przybory. Bodźce w postaci ruchu leczniczego zawartego w ćwic/eniach poprawiają nie tylko stan funkcjonalny. czy dołki lub skarpy. Ćwiczenia lecznicze. np.i skoków w terenie. Podział na zespoły osób niepełnosprawnych. posługując się różnymi rodzajami aktywności ruchowej. Mogą wytworzyć takie kompensacje ruchowe (zastępczości). Czynności nauczyciela zabezpieczające ćwiczących przed wypadkiem w czasie zabaw i gier ruchowych oraz gier sportowych: . rowki do przeskoków i drzewa do zwisów są bezpieczne. które nie dopuszczą do powstania patologii wymagającej leczenia.omówienie z młodzieżą podchodzenia i przechodzenia do poszczególnych konkurencji. ma działanie profilaktyczne. np. żeby organizm ćwiczącego nadal funkcjonował w tych granicach.kontrola obiektów: skocznia powinna być właściwie wypełniona piaskiem. muszą być właściwe. jakie pojawiają się nowe metody nauczania i nowa wiedza z dziedziny kultury fizycznej. należy sprawdzić przydatność tej trasy. nie znajdując związku kultury fizycznej z określeniem rehabilitacji ruchowej.przed zajęciami sprawdzić przydatność obiektu. Na ogół kulturę fizyczną łączy się z pojęciem zdrowia ludzi. Opó/nia procesy starzenia się organi21 . które pozwolą osobie niepełnosprawnej żyć w otaczającym świecie możliwie samodzielnie i bez psychicznego balastu tragedii inwalidztwa. określonym osobom można pozwolić na rzut z ułatwionej pozycji (powinno to być ustalone wcześniej i wyjaśnione drużynie). . sposobu użycia przyborów i zachowania pełnej dyscypliny na lekcji. nauczyciel musi sprawdzić. ale i psychiczny chorego. ubiorów i butów. Zarówno w kulturze fizycznej. którzy ją uprawiają.do gry właściwej dopuszczać młodzież przebadaną przez lekarza.nie dopuszczać do brutalnej gry i zabawy. Dega). socjologia i nauki wychowania fizycznego. Dlatego w czasie ćwiczeń ogólnokondycyjnych. W rehabilitacji ruchowej praktyczne działanie polega na leczeniu ruchem. kula. linia rzutów zabezpieczona. a szczególnie dzieci. Podsumowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć wychowania fizycznego Bezpieczeństwo ćwiczących w czasie różnego rodzaju zajęć z kultury fizycznej zależy nie tylko od teoretycznych i praktycznych umiejętności nauczyciela. ale o charakterze leczniczym. . zawsze aktualna pozostanie zasada kompetencji zawodowych nauczyciela. a szczególnie kinezytera-pią. która w rehabilitacji ruchowej stanowi czynnik podstawowy . przygotowaną technicznie. jak i w rehabilitacji ruchowej podstawowym czynnikiem działania jest ruch. psychologia. Leczenie ruchem jako element kultury fizycznej 3 „Nie można sobie wyobrazić współczesnej rehabilitacji ruchowej bez kultury fizycznej" (W. Są również punktem odniesienia w praktyce kinezyterapii (z greckiego kinesis . znającą przepisy. fizjologia.środkiem działania jest również ruch. sprzęt wydawany i odbierany pod kontrolą nauczyciela. jest bardzo trudny. tory przeszkód trzeba dostosować do zadań i możliwości psychofizycznych ćwiczących. Czynności nauczyciela zabezpieczające ćwiczących przed wypadkiem w lekkiej atletyce: . a nawet sportowej mogą nastąpić pewne modyfikacje. nie pozwalać na zwycięstwo „za wszelką cenę". odpowiednio dobrane. a w kulturze fizycznej praktyczne działanie polega na odpowiednim doborze takich ruchów. mogą złagodzić skutki patologii i doprowadzić zdrowie pacjenta do stanu jak najbardziej zbliżonego do fizjologicznych warunków działania ustroju. W drugim przypadku. Bez względu na to.przestrzeganie zasady. całego sprzętu. w grze ruchowej. . nieuszkodzone i odpowiednie dla wieku.ruch. Aktywność mchowa jest warunkiem utrzymania lub podwyższenia wydolności fizycznej organumu. Takie nauki. przyborów. . gdy mamy do czynienia z rehabilitacją ruchową. Znaczenie kultury fizycznej Kultura fizyczna. thempia . Przestrzeganie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych wymaga dodatkowo wzbogacenia wiedzy z zakresu kinezyterapii. pedagogika. ale również od umiejętności przewidywania zagrożenia nieszczęśliwym wypadkiem.leczenie). W pierwszym przypadku ruch oparty jest na normach fizjologicznych i jego stosowanie ma prowadzić do tego. jego odpowiedzialności i życzliwości. że na boisku powinna przebywać tylko jedna klasa lub grupa młodzieży ubranej w odpowiedni strój gimnastyczny (dres lub kostium).

poznanie przepisów i taktyki gry. postaw i poglądów oraz wewnętrznego zapotrzebowania na wartości kultury. Pąchalski). i to przede wszystkim. 2) adaptacyjną . Również osoby niepełnosprawne mają prawo do uprawiania tych form kultury fizycznej. Zmniejszenie wysiłków fizycznych w czynnościach dnia codziennego oraz w pracy zawodowej powoduje obniżenie zdolności przystosowawczych człowieka.mu. jako jeden z głównych czynników kształtujących rozwój fizyczny człowieka. postawy etyczne i społeczne.pobudzenie rozwoju przez racjonalne stosowanie bodźców ruchowych. obejmującą dziedzinę kształtowania fizycznych uzdolnień człowieka. cukrzyca i inne). sport. doskonalenie zmysłów przez konkretne działanie ruchowe (jak np. społeczną i osobistą higienę oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku". takimi jak: gimnastyka. naukę o wychowaniu fizycznym.piękno ciała ludzkiego i kompozycja ruchów w gimnastyce. świadomej motywacji indywidualnej jednostki do stosowania środków kultury fizycznej. W grę wchodzi nie tylko ruch jako potężny czynnik leczniczy. W arsenale środków rehabilitacyjnych elementy kultury fizycznej zajmują centralne miejsce. np.osobowość. Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne jest częścią wychowania ogólnego. pełne ekspresji ruchy (łyżwiarstwo szybkie) lub precyzja wykonania (narciarz pokonujący w naturalnej scenerii bramki slalomowe). kadry pedagogicznej dla różnych specjalności. które są dla nich atrakcyjne. ale też atmosfera pogody psychicznej i sportowego współzawodnictwa./. należy stale utrzymywać aktywność ruchową. w lekkoatletyce. ma znaczący wpływ na rozwój ciała i psychiki człowieka: a) rozwija wolę . jego wrażliwości. wspaniałe.umacnia zdrowie człowieka i jego sprawność i wychowując kształci cechy psychiczne . umiejętność obserwacji i rozłożenia sił. Ruch jako czynnik leczniczy znalazł zastosowanie w rehabilitacji. ruch leczniczy). e) współdziała z wychowaniem estetycznym . Wychowanie fizyczne spełnia 4 zasadnicze funkcje: 1) stymulacyjną . nowe idee). Współcześnie w skład kultury fizycznej wchodzą następujące dziedziny: 1) wychowanie fizyczne. jakie niesie ze sobą kultura fizyczna. . Wychowanie fizyczne.współdziałanie w wysiłkach sportowych. turystyką" (A. chociaż nie tworzy wartości materialnych (jak architektura czy sztuka) i nie mieści się w określeniu kultury duchowej (filozofia. przeciwstawiając się ujemnym skutkom cywilizacji wpływającym degenerująco na zdrowie człowieka (ograniczenie aktywności ruchowej w życiu codziennym. łyżwiarstwie figurowym. 2) sport.przeżycia związane z przeżywaniem ruchu. 3) rekreacja i turystyka. posługując się wieloma środkami. „Kultura fizyczna nie ogranicza się tylko do profilaktyki. działalności społecznych entu22 zjastów kultury fizycznej oraz. c) kształtuje postawy społeczno-moralne . że temu „wygodnictwu" współczesnego człowieka należy natychmiast zaradzić. skok wzwyż czy narciarstwo alpejskie). uznanie dla zwycięzców. która istnieje od wieków i podobnie jak wszystkie wartości kulturowe stale ulega przemianom. a także rozwija intelekt. Należy zrozumieć wartości. gry i zabawy ruchowe. 23 . poszanowanie reguł gry.konieczność systematycznego treningu fizycznego. wpływa ona bowiem również na sferę subiektywnych odczuć człowieka. Wymaga jednak stworzenia bazy materialnej (stadiony. przeżycie sukcesu sportowego czy porażki w nie skażonej machinacjami walce sportowej. ale i korzystne leczniczo. zgodnie z funkcjami pedagogiki ogólnej . 4) lecznicze formy kultury fizycznej (np.wychowaniem i kształceniem . Kultura fizyczna jest częścią składową ogólnej kultury człowieka. otyłość. d) rozwija intelekt . Toteż współczesna kinezyterapia nie ogranicza się tylko do ćwiczeń. Obecnie ilość energii wydatkowanej przez człowieka przy wykonywaniu wysiłków fizycznych jest zbyt mała. chorób cywilizacji (choroba wieńcowa serca. Służy również człowiekowi cierpiącemu. Aktywność ruchową można zwiększyć poprzez zorganizowanie różnych form kultury fizycznej. b) rozwija sferę emocjonalną człowieka . co nie pozwala na rozwijanie narządów współdziałających w adaptacji wysiłkowej ustroju. turystyka i rekreacja. ukierunkowanego na stronę fizyczną człowieka w taki sposób. Kultura fizyczna współuczestniczy w kształtowaniu zdrowia człowieka nie tylko w sensie fizyczno-fi/jologicznym. Wychowanie fizyczne. w czasie obecnej cywilizacji jest bardzo istotny. sport. walki sportowej. Zdaniem współczesnych fizjologów problem aktywności ruchowej człowieka. emocjonujące. zatrute środowisko naturalne). żeby stanowiły one dostateczne bodźce. Dokładny pomiar aktywności ruchowej człowieka w ciągu całej doby jest bardzo trudny. które wystarczają do zwiększenia zdolności adaptacyjnych organizmu człowieka do warunków życia. pływalnie). Przyczynia się często do zapadania na wiele tzw. Kultura fizyczna może być czynnikiem ratującym zagrożone przez cywilizację zdrowie człowieka. I właśnie w uaktywnieniu fizycznym człowieka współczesnego pomóc może kultura fizyczna. Fizjologowie podkreślają. Pojęcie kultury fizycznej Encyklopedyczne określenie kultury fizycznej jest następujące: „Kultura fizyczna jest częścią składową kultury społeczeństwa. pod wpływem których powstają lub są stymulowane takie zmiany morfologiczne i fizjologiczne ustroju. do leczenia tańcem i sportem. Aby nie trzeba było sięgać do leczniczych form kultury fizycznej. aby ćwicząc ciało jednocześnie pielęgnować wartości psychiczne. Człowiek współczesny w ciągu dnia wykonuje zbyt mało intensywne wysiłki fizyczne. Uczestnictwo w kulturze fizycznej nie jest ograniczone do udziału w niej ludzi zdrowych. doprowadzając do najwyższej doskonałości fizyczno-psy-chicznej i moralnej. ale sięga do zabaw i gier ruchowych. mobilizuje do koncentracji w czasie współzawodnictwa. zasada uczciwości („fair play").przystosowanie do trudnych warunków życia poprzez stopniowe zwiększanie stopnia adaptacji organizmu wobec czynników środowiskowych.

.

ale przymiotnik „inwalidzki" nadaje temu określeniu inne znaczenie. związek sportowy. nie „za wszelką cenę". polega również na rywalizacji. W potocznym znaczeniu rekr ea cj a f i z y c / n a oznacza dobrowolną aktywność ruchową podejmowaną dla zabawy i zdrowia.wyrównawcze przeciwdziałanie ujemnym wpływom środowiska. ogólna atmosfera wobec spraw. które pomnażają zdrowie człowieka. a wysiłek zawodnika uprawiającego rekreację jest umiarkowany. ma być czynnikiem rozwijającym. Nauczyciel wychowania fizycznego w swojej działalności pedagogicznej przede wszystkim musi uwzględniać wychowanie zdrowotne. Do udziału w zawodach inwalidzkich może być dopuszczony tylko ten zawodnik. Ponieważ wychowanie fizyczne odnosi się przede wszystkim do dzieci. Wychowanie zdrowotne polega przede wszystkim na propagowaniu: 1) przestrzegania higieny osobistej. a tym. młodzieży i osób młodych (przedszkole. higieny. odnosząc się do osób o niepełnej sprawności fizycznej. 2) poszanowania dóbr materialnych kultury fizycznej i właściwym ich użytkowaniu. głównie przez wychowanie fizyczne. ognisko TKKF). że jest to działalność ruchowa skierowana na współzawodnictwo. które jednak nie wypływa z obowiązku (jak w sporcie kwalifikowanym). Funkcja zdrowotna wychowania fizycznego. ale nie za wszelką cenę. odgrywa dużą rolę w zasugerowaniu swoim wychowankom korzyści płynących z wychowania fizycznego. Osobowość (postawa) nauczyciela wychowania fizycznego. zabawy oraz podniesienia sprawności ruchowej i utrzymaniu jej przez jak najdłuższy okres życia. 25 .wyników własnych. Ćwiczenia fizyczne i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie indywidualnym i zespołowym do osiągnięcia jak najlepszych wyników określane są jako sport. Jest on jednym ze środków leczniczych kultury fizycznej. Sport inwalidzki to także sport rekreacyjny inwalidów. a warunkiem wyczynowego uprawiania sportu jest dobre zdrowie zawodnika (obowiązkowe badania lekarskie co 3 miesiące). rekreacja i turystyka Sport Ćwiczenie fizyczne. W zależności od pory roku. Wychowanie zdrowotne zależy również od wielu innych czynników. narciarska. 4) uprawiania różnych form kultury fizycznej. Nad prawidłowością działalności sportowej w skali międzynarodowej czuwa Międzynarodowy Komitet Olimpijski. korzyści płynących dla zdrowia z praktycznie stosowanego ruchu we wszystkich okresach życia człowieka. uczelnia. ale z dobrowolności i aktualnej chęci. a ideę tej odmiany sportu można sprecyzować następująco: „nie zwycięstwo jednego nad drugim.aż do rekordowych .poprawę odchylenia od normy. co nakazuje. 3) kształtowanie charakteru. Rekreacja najczęściej odbywa się w warunkach kontaktu z przyrodą. np. filmy. rola nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego jest ogromna. Obejmuje wszystkie dziedziny (dyscypliny) sportowe. Rekreacja fizyczna wiąże się z turystyką jako formą kontaktu z przyrodą. Wyróżnia się dwa rodzaje sportu: 1) kwalifikowany^ 2) rekreacyjno-użytkowy. krajowych. Słowo „sport" sugeruje. według Światowego Manifestu Wychowania Fizycznego. moralności i woli oraz cech społecznych. Wychowanie zdrowotne to nie tylko nauczenie higieny. w postępowaniu którego nie powinno być sprzeczności między tym. 4) korektywną . Sport inwalidzki i rekreacja inwalidów. polega na treningu cech fizycznych potrzebnych do osiągnięcia lepszych . dla którego ta forma działalności ruchowej jest czynnikiem przywracającym zdrowie. Ma wielkie znaczenie dla zdrowia we wszystkich okresach życia. 2) doskonalenie psychomotoryki i piękna ruchu. takich jak: dom rodzinny. kształtująca stosunek samego ucznia do własnego zdrowia i kultury zdrowotnej. piesza itd. terenowych i innych mo^e to być turystyka kajakowa. Turystyka Turystyka pozostaje w ścisłym związku z przyrodą i ułatwia obcowanie z nią w czasie aktywności ruchowej. ale fakt podjęcia wyzwania i udział w zmaganiach". przy złej postawie ciała. W zależności od możliwości sprzętowych. Rozróżnia się konkurencje męskie i kobiece. co sam sobą reprezentuje. 3) przestrzegania porządku w otaczającym środowisku. sprzętu i środowiska turystyka może być kajakowa. międzynarodowych. ale wszechstronna działalność wzmacniająca zdrowie fizyczne wychowanków. szkoła. Wynik w sporcie inwalidzkim nic jest celem bezwzględnym. 4) upowszechnienie wiedzy w zakresie zagadnień kultury fizycznej dotyczącej zdrowia. juniorzy (młodsi i starsi) i seniorzy. Sport. inaczej sport wyczynowy.3) kompensacyjną . W sporcie rekreacyjnym również istnieje współzawodnictwo. wzorzec osobowy najbliższych kolegów. podział wiekowy zawodników jest następujący: młodzicy. Wywołuje entuzjazm i zadowolenie. tworzącym i podtrzymującym stan zdrowia człowieka. Sport inwalidzki. Sport r e k r e a c y j n y polega na uprawianiu różnych dyscyplin sportowych w celu czynnego wypoczynku (odprężenia po pracy i regeneracji sił). narciarska itd. a co najmniej czynnikiem dla zdrowia nieszkodliwym. sporty zimowe i letnie. 24 Sport k w a l i f i k o w a n y. Zasadą sportu kwalifikowanego jest rozwijanie sprawności ukierunkowanej daną dyscypliną sportową poprzez różne formy treningu cech fizycznych. klubowych. Ogólne cele ł zadania wychowania fizycznego są następujące: ł) harmonijny rozwój ciała ludzkiego. w którym podstawowym środkiem działania jest ćwiczenie fizyczne. warunki naturalne stwarzane przez odpowiednie instytucje społeczne.

Ćwiczenia ruchowe są dziś środkiem leczniczym dla dzieci i osób dorosłych. Igrzyska Celtyckie). Jedynie u dzieci wymyśla się czasami „fantazyjne" rodzaje ruchu. nie uwzględniające ściśle zaplanowanego toku leczenia. zabawowej. były ważnym elementem w służbie państwowej (trening szybkobiegaczy pocztowych w Peru i w Meksyku). Trening rozpoczynał się od gimnastyki w pełnym słońcu. sprawności fizycznej i umysłowej. jego teoria i praktyka integralnie łączy się z pojęciem kultury fizycznej. turystyka kwalifikowana. Zabawy i gry rekreacyjne mogą odbywać się na powietrzu (boiska. co miało uczyć pogardy dla bólu. W starożytnej Grecji wszystkie dyscypliny sportowe określano mianem gimnastyki. Świadczą o tym liczne malowidła na ścianach grobowców (ok. niewłaściwe metodycznie prowadzenie. wstrzemięźliwości w piciu i w jedzeniu. narciarstwo. Miały też charakter rytualny.Zarówno turystyka. których dokładny zasób określa kinezyterapia (leczenie ruchem). Każdy rodzaj schorzenia i jego profilaktyka wymaga innego rodzaju ćwiczeń. p.n. 1830 r. pływaków i zapaśników. polegające na udziale młodzieży w życiowych czynnościach dorosłych. 3000 r.n. ćwiczenia). Gry i ćwiczenia sportowe znane są od niepamiętnych czasów wszystkim ludom świata. Celem wychowania fizycznego było zdrowie.e. W zależności od stopnia niepełnosprawności wymaga pomocy nie tylko nauczycieli ruchu i organizacji medyczno-sportowych. nad wodą.na równi z kąpielą. Gimnastyka ta miała charakter profilaktyczny i była rodzajem aktu religijnego sprzyjającego zachowaniu nieśmiertelności duszy.e. Historia starożytna. żeglarstwo. dostarcza wielu wiadomości na temat uprawiania kultury fizycznej. Stosuje się elementy sportu i rekreacji. Istnieje wiele rodzajów ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych. Po upadku niepodległości Grecji wielu Greków znalazło się w charakterze pedagogów w bogatych domach rzymskich.nawet na ćwiczeniach zbiorowych. . w budynku (sala gimnastyczna.n. p. (tzw. świetlica) oraz w warunkach specjalnych. Przy prowadzeniu ćwiczeń leczniczych należy pamiętać. Trudy życia sprzyjały wtedy rozwojowi ciała. w pływaniu i w zapasach (pięciobój). jeździe konnej i szermierce. . ale również przychylności i pomocy społeczeństwa zdrowego. kolarstwo i inne dyscypliny sportowe uprawiane dla relaksu. ścieżki zdrowia oraz formy rekreacji fizycznej jako zajęcia terenowe (spacery. jak i rekreacja fizyczna mogą być organizowane także dla osób niepełnosprawnych.pływaniu. Elementy sportu znane są w Japonii od bardzo dawnych czasów .sport inwalidów oraz rekreacyjna działalność sportowa prowadzona w różnych ośrodkach leczniczych zajmujących się rehabilitacją ruchową. Ćwiczenia zbiorowe prowadzi się za pomocą różnych metod nauczania: np. a najdrobniejsze uchybienie było karane chłostą.ćwiczenia w wodzie (pływanie. Wychowanie naturalne jest najstarszą formą wychowania fizycznego. grą w piłkę. dla każdego pacjenta indywidualne . wieku pacjenta. które ułatwiają dokładne przeprowadzenie zaplanowanego leczniczego zadania ruchowego. Niewłaściwy ich dobór. harmonia ruchów oraz zachowanie na długo młodzieńczości i sprawności fizycznej. gry i zabawy ruchowe. Wysoki poziom osiągnęła kultura fizyczna w Egipcie. kajakarstwo. Muszą być przeprowadzone w przewietrzonej sali i w bezpiecznych warunkach. helleńska. biegami. Ćwiczenia indywidualne w zasadzie prowadzi się metodą ścisłą. Pod okiem surowych wychowawców w różnych grupach wiekowych przeprowadzano ćwiczenia w biegach. W polityce wychowawczej państwa starożytni Grecy dążyli do harmonijnego rozwoju.zapasy i fechtunek były ważnymi elementami wykształcenia samurajów. ścisłej. W Sparcie wychowanie fizyczne miało charakter wybitnie utylitarny. W Babilonii i w Asyrii przysposabiając młodzież do służby wojskowej poddawano ją ćwiczeniom fizycznym .) przedstawiające szermierzy. Najbardziej zbliżone metodycznie do wychowania fizycznego są: . place porośnięte trawą itd. Stanowiły one część składową wypraw wojenno-łowieckich.ćwiczenia ogólnokondycyjne (lekcja wychowania fizycznego zmodyfikowana). marsze. biegi terenowe). popularna wśród wielu Indian w Ameryce Południowej.może zaprzepaścić perspektywy leczenia. które albo są zagrożone chorobą. np. tory przeszkód. wydatnie sprzyjający zachowaniu zdrowia. Formy rekreacji fizycznej o charakterze sportowym to: gry drużynowe i sportowe. Z punktu widzenia organizacyjnego ćwiczenia lecznicze można podzielić na dwie zasadnicze grupy: ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia zbiorowe. Gimnastyka kung-fu obejmowała ćwiczenia gimnastyczne połączone z gimnastyką oddechową opartą na pięciu różnych metodach oddychania. Ćwiczenia fizyczne i gry wymagały znacznej sprawności gimnastycznej. biwakowanie. aktualnego fizycznego samopoczucia i stanu emocjonalnego . albo są chore lub niepełnosprawne. p. uczono wytrzymałości na brak snu. Raz do roku wszyscy wychowankowie szkół byli publicznie biczowani pod posągiem Artemidy. odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie. że chory organizm inaczej może reagować na zamierzone bodźce ruchowe niż organizm osób zdrowych. gra w piłkę podbijaną tylko głową. urozmaiconej różnymi ćwiczeniami oddechowymi. Tam też w 776 r. jego stanu psychicznego. związany z obrzędami religijnymi. Starożytny Rzym częściowo przejmuje wzory kultury greckiej również w zakresie kultury fizycznej. Pierwsze zawody sportowe w dzisiejszym pojęciu prawdopodobnie odbyły się w Irlandii w miejscowości Taliti ok. bezpośredniej celowości ruchu. doskonaleniu cech motorycznych oraz ważnych dla ówczesnego życia cech charakteru.). np. Geneza wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne. w myśl maksymy: „w zdrowym ciele zdrowy duch" (upodobanie do kąpieli znalazło wyraz w wybudowaniu w Rzymie 27 Lecznicze formy kultury fizycznej Każdy ruch leczniczy jest ćwiczeniem ruchowym. Formy rekreacji to również wycieczki krajoznawcze. Ćwiczenia lecznicze muszą być celowe. Ćwiczenia fizyczne w Rzymie traktowane były jako ważny element higieniczny . 26 . W najdawniejszych czasach formą wychowania fizycznego było wychowanie naturalne.e. Chińczycy zaś pierwsi zaczęli stosować gimnastykę leczniczą kung-fu. piękno postawy ciała. ćwiczenia kształtujące itd. a nawet pogorszyć stan zdrowia pacjenta. w rzucie oszczepem.

Gutsa Muthsa i A. Niemiecki system wychowania fizycznego związany jest z nazwiskami twórców tego systemu: J. Jordan uzyskał od władz miejskich. Zasługą systemu szwedzkiego było: . Dowodził on. Jordan. ale za to były bardziej widowiskowe. Próbuje nawet podać systematykę ćwiczeń. H. nie obciążające ich uwagi.asługą było wprowadzenie elementów gimnastyki szwedzkiej w Polsce. na gruncie świadomości /. a J. określane wcześniej terminem „gimnastyka". że gimnastyka jest środkiem do pomnażania zdrowia. przeznaczonym głównie dla dzieci (drużyny skautowskie. Następnie wyjeżdżali inni . takich jak: marsze. Twórcami tego systemu. W Polsce prekursorami systemu szwedzkiego byli ludzie. Ling ojciec (17761839) i H. obok innych przedmiotów. Thulin poprzez wprowadzenie większej liczby ruchów naturalnych. Nauka o człowieku była wówczas niepełna i nie mogła stanowić podstawy do opracowania systematyki ćwiczeń. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1842-1907). byli Lingowie . Konarski (1700-1773) . Pestalozzi byli uważani za twórców elementarnej gimnastyki. i lekarz nadworny Marka Aureliusza pisze książkę o ochronie zdrowia „De sanitate tuenda". . Także w Rzymie odbywały się igrzyska. J. podobnie jak w później wprowadzonej metodzie leczenia wad postawy opracowanej przez ortopedę Klappa. Zalecała. Kuczalska prowadziła Szkole Gimnastyki i Masażu. Ling syn (1820-1886). który pod nazwą gimnastyki szwedzkiej rozpowszechnił się później w szkołach niemal całej Europy. poręcze. jako podstawowych elementach lekcji gimnastyki (system ten wprowadza takie przyrządy. . Zasób ćwiczeń wprowadzony przez Lingów starał się wzbogacić J. Nauczyciele nie mieli wykształcenia pedagogicznego. zręczności i urody ciała ludzkiego. Teren H. Kozłowska z Warszawy. Była przeciwniczką stosowania u dzieci ćwiczeń pogłębiających lordozę lędźwiową. Organizowano różne kursy podnoszące kwalifikacje specjalistyczne nauczycieli. Gutsa Muthsa (1759-1839) uważano za orędownika powszechnego wychowania gimnastycznego młodzieży. wspinania. R. w której dużo miejsca poświęca zagadnieniom ćwiczeń ruchowych. M. Oczywiście. nazywano wtedy „ćwiczeniami cielesnymi".P. by w czasie lekcji gimnastyki w szkołach dzieci wykonywały ruchy naturalne. H. a wpływ wyodrębnionych grup ćwiczeń na organizm ludzki próbowano usystematyzować. do których obowiązkowo wprowadzono wychowanie fizyczne. którzy wyjechali do Sztokholmu w celach dokształcenia i potem ich /. n. odtwarzają greckie formy ćwiczeń fizycznych. zaistniała. W Skandynawii. Falk stworzyła własną metodę gimnastyczną dla małych dzieci. Szwedka E. W 1740 r. Skowroński zorganizowali w Warszawie pierwszą szkołę instruktorów gimnastyki. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. W historii pedagogiki polskiej wybitną rolę odegrał ksiądz S. dokonane raczej intuicyjnie niż naukowo. ale urządzenie parku i jego prowadzenie to własna praca profesora i wynik jego twórczego zapału. Szkoła H. Dążenie do udziału Polski w igr/yskach olimpijskich stało się bodźcem do powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wówczas w parku tym. Podczas swego pobytu w Ameryce z systemem szwedzkim zapoznał się H.działacz ruchu religijno-społecznego.prekursor polskiego Oświecenia. po to ażeby świadomie wpływać na rozwój organizmu człowieka. a potem także gry sportowe. potrzeba wprowadzenia ćwiczeń fizycznych do szkół. oraz usystematyzowanie ćwiczeń na przyrządach). W społeczeństwie rośnie świadomość celów wychowania fizycznego. lekarz szkoły gladiatorów w Aleksandrii w II w. pedagog i reformator szkolnictwa. Wyrzykowski ze Lwowa.wprowadzenie i przestrzeganie w czasie prowadzenia lekcji krzywej natężenia wysiłku fizycznego. W. składającego się z działaczy istniejących związków sportowych „Sokół"' i harcerskich klubów sportowych. przede wszystkim w Szwecji. H. Spiessa. powstaje wiele prywatnych zakładów gimnastycznych dla dorosłych i dzieci. Galen. Stosowała też u dzieci ćwiczenia oddechowe. nazwany później jego imieniem. dzieląc je na ćwiczenia szybkości i wytrzymałości. Sikorski i K. System ten opierał się na naturalnych formach ruchu. potem młodzież). Kuczalsku i R.sprowadzono nawet nauczycielkę ze Szwecji.wprowadzenie ćwiczeń gimnastycznych opartych na wiedzy dotyczącej anatomii ł fizjologii człowieka. Komensky . nieprecyzyjne.wprowadzenie gimnastyki przeznaczonej zarówno dla zdrowych. W Rzymie pogłębia się wiedza medyczna w zakresie analizowania wpływu ćwiczeń na organizm człowieka. głównie przy korygowaniu wad postawy.przestrzeganie zasady przećwiczenia na lekcji gimnastyki wszystkich grup mięśniowych. Systematyka ćwiczeń fizycznych jest ogromnie trudna ze względu na niezmiernie skomplikowaną budowę organizmu ludzkiego i jego funkcje. Thulin wprowadził do ćwiczeń z dziećmi formę opowieści ruchowej. W 1888 r. uprawiano zabawy i gry mchowe. jak: trapez.e. Główną działalnością prowad/oną w parku były gry i zabawy ruchowe na powietrzu. W okresie Odrodzenia humaniści. Gerrnanówna. Brak nauczycieli spowodował dotkliwe trudności w szkołach. Anglii i Niemczech mnożą się publikacje lekarzy i teoretyków wychowania fizycznego. Gebetne-równa. Wychowanie fizyczne. były to bardzo ogólne próby. Na wzór Parku Jordana w Krakowie na terenie kraju powstają tzw. A. a jednocześnie ważnym czynnikiem wychowania umysłowego. rozwija się gimnastyka lecznicza stosowana przy różnych schorzeniach. W czasach nowożytnych w XVIII wieku we Francji. jak i chorych. Kuczalskiej wykształciła wielu nauczycieli wychowania fizycznego. w Collegium Nobilium wprowadził. również wychowanie fizyczne.J. Obecnie nauczycieli wychowania fizycznego ks/tałcą akademie wychowania fizycznego29 . biegi. wzorując się na antycznej kulturze greckiej. ogródki jordanowskie.tłrowotno-higienicznej roli wychowania fizycznego (aczkolwiek baza materialna wychowania fizycznego była bardzo mała). który istnieje do dziś. . G. Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794) dużo uwagi poświęciła nauce „O zachowaniu zdrowia i edukacji fizycznej". drążek. że już w samych początkach teorii wychowania fizycznego łączono wychowanie fizyczne ze zdrowiem ludzi. 28 Główną zasadą ćwiczeń była korekcja postawy ciała poprzez czteropunktowy podpór ciała (na dłoniach i na kończynach dolnych). założył park.około tysiąca łaźni). Jest jednak faktem. w której nauczyciele uczyli na wzór szkoły w Sztokholmie . którzy podkreślają wielką rolę ćwiczeń fizycznych w szkolnictwie. J. Miały one charakter mniej sportowy niż greckie. którzy wraz z nieliczną wówczas grupą wykwalifikowanych nauczycieli innych przedmiotów nauczali wychowania fizycznego. W Warszawie od 1906 r.

mechanoterapie (do dziś istnieją w ośrodkach rehabilitacyjnych urządzenia Zandera). rehabilitacja ruchowa. W Warszawie główną rolę odegrały: Klinika Chorób Wewnętrznych.o wodolecznictwie i „Przymiot" z 1581 r. Prof. Sebastian Petrycy z Pilzna . Przedstawiła w niej wyniki badań na temat wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka. Już sławny Grek Hipokrates. ale z czasem nastąpiło zbliżenie poglądów. jednego z najwybitniejszych lekarzy polskiego Odrodzenia. gdzie prowadzono szerokie badania nad różnymi dyscyplinami sportowymi i ich przydatnością do celów leczniczych.. biorącej swój początek od Hilarego Schramma. napisała książkę zatytułowaną „O działaniu ćwiczeń cielesnych na organizm osób chorych i zdrowych". Specjalistów . K. zwaną wówczas nauką o zachowaniu zdrowia. W XX w. powstaje tam pierwszy Klub Sportowy Inwalidów Słuchu. Zander (1835-1920) wprowadził do leczenia tzw.przy Zakładzie Gimnastycznym Teodora Mathesa założonym w 1831 r. Geneza zdrowotnej funkcji wychowania fizycznego tkwi w dawnych czasach. Instytut Chirurgii Urazowej oraz Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. 31 . który w programie studiów miał zasób wiedzy z gimnastyki leczniczej. Szwed G. następuje dalszy rozwój rehabilitacji. ale także psychicznej i społecznej. tzw.o chorobach wenerycznych.nauczycieli gimnastyki leczniczej i kinezyterapeutów kształcą akademie wychowania fizycznego i medyczne studia zawodowe na wydziale fizjoterapii. leczenie usprawniające.wybitny lekarz i humanista .był prekursorem polskiej szkoły rehabilitacji humanistycznej zmierzającej do wszechstronnego oddziaływania na organizm człowieka nie tylko w sferze biologicznej. czego wynikiem było powstanie tzw. w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie W. W Warszawie stosowano różne formy sportowe w medycynie. Profesor Klapp z Drezna wprowadził ćwiczenia w pozycjach: podporu podpartego. Zakłady te dały początek zorganizowanej gimnastyce leczniczej w Polsce i w przyszłych dziejach stały się ośrodkami wodoleczniczymi. w Stanach Zjednoczonych E. Polskiej Szkoły Rehabilitacji. Eleonora Rajcher w 1932 r. nauczycieli oraz instruktorów sportu (lekarz Adolf Wojciechowski był kierownikiem Zakładu Anatomii IWF). działał Zakład Gimnastyczny Teofila Mateckiego. za podstawę medycyny uważał gimnastykę i dietetykę. oraz we Lwowie.Z ogólnego ruchu wychowania fizycznego zostaje wyodrębniony ruch wychowania fizycznego osób dotkniętych chorobą. Oprócz Poznania i Warszawy ośrodki rozwoju gimnastyki leczniczej powstały w Krakowie. warszawski i poznański. W 1928 r. w której ćwiczenia były prowadzone przez kinezyterapeutów. w Poznaniu od 1840 r. Rozwój rehabilitacji w Polsce Zasadniczy rozwój rehabilitacji w Polsce łączy się z rozwojem ortopedii. W Warszawie . jak: gimnastyka lecznicza.kierownika Oddziału Ortopedycznego Szpitala Miejskiego. określany różnymi terminami. W ośrodku poznańskim opracowano koncepcję bardziej uniwersalnej gimnastyki leczniczej o dużych walorach humanistycznych (propagowano tam w okresie międzywojennym gimnastykę szwedzką). za pomocą której spastyczne dzieci uczy się prawidłowych ruchów postawy i złożonych czynności ruchowych. cieżarkowo-bloczkowych. W Warszawie otwarto Instytut Wychowania Fizycznego. Myśli tych wybitnych lekarzy Odrodzenia w tym czasie nie znalazły zwolenników. Dybowski założył Międzynarodowe Towarzystwo Medyczno-Sportowe. W rozdziale VIII tego dzieła autor przedstawia zagadnienia opieki i przystosowania do życia dzieci chorych i kalekich. przyniosły mu światową sławę. De Lorme opracował metodę stopniowania ćwiczeń siłowych. później również ortopedii. w Wilnie Jerzy Śniadecki opublikował traktat „O wychowaniu fizycznym dzieci". Reprezentantem i kontynuatorem dzieła lwowskiej szkoły był Adam Gru-ca. gdzie istniała słynna szkoła chirurgii. Oba ośrodki. Już w XIX stuleciu ukształtowały się w Polsce trzy ośrodki gimnastyki 30 leczniczej.również zwolennik stosowania ćwiczeń leczniczych w ortopedii . w Krakowie .wokół Szkoły Gimnastycznej Ludwika Bierkowskiego powstałej w 1838 r.szkołę warszawską. Angielskie ośrodki wprowadzają system ćwiczeń fizycznych. jeden z twórców polskiej ortopedii. Instytut kształcił specjalistów dla wojska. Za prekursora rehabilitacji w Polsce uważa się Wojciecha Oczko. w swojej działalności reprezentowały dwa kierunki teorii wychowania fizycznego.od 1945 r. Oba ośrodki rozwijały stopniowo swoje koncepcje leczenia ruchem. twórca szkoły lekarskiej. . W obu tych pracach pisał między innymi o ćwiczeniach fizycznych jako metodzie leczenia. Stworzył on bowiem szkół? gimnastyki leczniczej w Sztokholmie. Witold Longinus Orłowski kierował Kliniką Chorób Wewnętrznych i tu na wzór poznański zorganizował kursy gimnastyki leczniczej. Dokonała klasyfikacji poszczególnych dyscyplin sportowych pod kątem przydatności dla celów leczniczych oraz zaproponowała zestawy ćwiczeń dla poszczególnych schorzeń. Kenny opracowuje metodę leczenia chorych po poliomyelitis. Fizykoterapeutka B. w której ruchy w ćwiczeniach są złożone i przebiegają po płaszczyznach skośnych zbliżonych do ruchów naturalnych człowieka.Władysław Osmólski. uznająca ćwiczenia fizyczne za niezbędne czynniki procesu leczenia. Spośród czterech wymienionych ośrodków wyodrębniają się dwie szkoły: poznańska i warszawska. Jego znakomite prace „Cieplice" z 1578 r. a metody i zasady wychowania fizycznego mają wielowiekowe tradycje. Uchodzi on w historii medycyny za ojca polskiej bakteriologii i syfilogii. . Stosuje się również metodę Kabat-Kaiser. Adam Gruca . Klinika Chirurgii Uniwersytetu Warszawskiego. pracował w Warszawie w Klinice Akademii Medycznej oraz był związany działalnością medyczną z Marianem Weissem w ośrodku w Konstan-cinie. trening oporowy. W 1805 r. Głównym przedstawicielem ośrodka poznańskiego był Eugeniusz Piasecki. zainteresowano się higieną. pozycji czworaczej i w czołganiu. Była to pierwsza próba zarysowania teorii wychowania fizycznego widzianej z pozycji lekarza. kinezyterapia. warszawskiego zaś . W 1922 r. Linga. Dopiero w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej a więc w końcu XVIII w. a sam Ling opracował metodę leczenia wad postawy za pomocą odpowiednich ćwiczeń.. W 1939 r. gdzie na podkreślenie zasługuje działalność Juliana Zaremby . Za twórcę gimnastyki leczniczej uważa się H. a ośrodek lwowski . Bobath wprowadziła metodę. Ośrodek krakowski wzbogacił szkołę poznańską.

Szkielet ludzki składa się z ponad 2(K) kości. Cały staw jest szczelnie zamknięty torebką stawową. które tak przylegają do siebie. Ośrodek warszawski rozwijał się od 1949 r. tzw. Zakresu ruchu w stawach nie należy mylić z liczbą stopni swobody ruchów. specjalista chirurgii ortopedycznej.początkowo w Szpitalu Chirurgii Kostnej w Konstancinie (na początku książki zamieszczone jest zdjęcie'małych pacjentów i personelu medycznego z tamtych czasów). krótkie (kręgi. Umowną pozycją dla wszystkich stawów jest pozycja O (zerowa). Krajowym specjalistą do spraw rehabilitacji w Polsce jest prof. Jeżeli ścię-pna mięśni przyczepiają się punktowo do kości. Elementami czynnymi są mięśnie szkieletowe. Kształt kości i ich wyniosłości są uwarunkowane siłami działającymi na daną kość. Bodźce nerwowe płynące do mięśni poprzez nerwy ruchowe z ośrodkowego układu nerwowego powodują zmiany układu ciała (ruch) lub utrzymują ciało w odpowiednim układzie (pozycji). dr M. Wiktor Dega. Każdy staw ma swój fizjologiczny zakres ruchu (ruchomość kątową). Działanie mięśni jest przenoszone na kość poprzez ścięgna. którego całe życie było związane z rozwojem polskiej rehabilitacji medycznej. tworzą się wargi. maź stawowa. dr hab. którego pierwszym przewodniczącym został prof. dr J. Rada Ministrów wydała ważne rozporządzenie w sprawie zatrudniania inwalidów i rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej. pod kierunkiem Mariana Weissa . Kazimiera Milanowska. Gdy mięsień przyczepia się do kości liniowo. obecnie jest nim prof. której pierwszym kierownikiem była doc. płaskie (kości sklepienia czaszki. Weiss. W 1960 r. łopatka). który mierzy się w stopniach kątowych. Chrząstki stawowe w czasie ruchów spełniają rolę amortyzatora. a potem prof. kolec lub krętarz. med. który w 1963 r. został przekształcony w Stołeczne Centrum Rehabilitacji. Elementami biernymi są kości połączone za pomocą stawów i wzmocnione przez więzadła. Właściwościami fizycznymi kości jest ich wytrzymałość i sprężystość. W 1960 r. Każda kość ma inną wielkość i kształt. Kości stanowią s/kiclct będący rusztowaniem dla wszystkich narządów organizmu. Powierzchnia kości w miejscach przyczepu mięśni jest nierówna. Tomaszewska. Mięśnie stanowią składnik dynamiczny układu ruchowego człowieka pozwalający na zmianę położenia kości w stawach i na wykonywanie ruchów. powstało Towarzystwo Walki z Kalectwem. dotyczące 4 Wybranei zagadnienianarządu ruchu budowy czynności CD • l Narząd ruchu stanowi bardzo złożony mechanizm składający się z elementów biernych i czynnych. że uwypuklenie jednej kości odpowiada zagłębieniu drugiej. w której znajduje się tzw. Na ukształtowanie kości w dużej mierze wpływa czynność mięśni. Powierzchnię stawową pokrywa chrząstka stawowa. tworząc powierzchnie stawowe. grzebienie. dr hab. w Poznaniu zostaje utworzona Katedra Medycyny Rehabilitacyjnej. drobne kości nadgarstka i stopy). Milanowska. to w tym miejscu na kości powstaje guzek. W całym narządzie ruchu tylko mięśnie podlegają woli człowieka. a jej kierownikiem był prof. ruchliwo33 .Od 1945 r. zwilżająca powierzchnię chrząstek i odżywiająca chrząstki stawowe. podobną katedrę utworzono w Warszawie. Kiwerski. Wiktor Dega. Dzieli się je na kości długie (występujące głównie w kończynach). która jest gładka i elastyczna. W 1967 r. Praca mięśni szkieletowych pobudza rozwój kości i poprawia ich właściwości fizyczne. K. Kliniką Ortopedyczną Uniwersytetu Poznańskiego kierował prof. J. Najobszerniejszy zakres ruchu mają stawy: biodrowy i ramienny. które łączą mięsień z kością. Stawy stanowią ruchome połączenia dwóch i więcej kości. dr hab. W 1961 r. Elementami wzmacniającymi stawy i odpowiednio ograniczającymi ruchomość stawów są wiezadła.

ścią pary kinematycznej.oś ta przechodzi wzdłuż ciała w kierunku podłoża. rotacja wewn. stawy ramienny i biodrowy. Dwa stopnie swobody mają np. Parę kinematyczną. 3a. strzalk) 180° wyprosi (pł. 2) strzałkowa . podobnie jak w mechanice (dwa człony sztywne połączone ruchomo). ruch w płaszczyźnie czołowej. 3b Układ mięśni szkieletowych i kośćca człowieka widziany od przodu Ryć.dzieli ciało na stronę prawą i lewą. 3) pionowa . Centralną część składową całego narządu ruchu stanowi kręgosłup. Mają one Zakresy ruchów: prostowniki prostowniki ramię zginacie przywodziciele mm st łokciowego st.) 60° odwiedzenie 180° przywiedzenie 0-75° zgięcie (pł. strzałk. horyzont) 130° wyprost (pł. b. Wyróżnia się trzy płaszczyzny ruchu: 1) strzałkową albo przednią . Istnieją trzy osie ruchu: 1) czołowa . Osie ruchu Osiami ruchu nazywane są linie proste przechodzące przez ciało osiowo. tzn. skokowy . że ruch może odbywać się wokół trzech wzajemnie prostopadłych do siebie osi obrotu. st. W stawach kręgosłupa odbywają się ruchy we wszystkich płaszczyznach.dzieli ciało na część górną i dolną. stawy łokciowy i kolanowy. Spełniając te wszystkie funkcje kręgosłup musi być wytrzymały. 45° rotacja wewn. ruch w płaszczyźnie strzałkowej.oś ta przechodzi od przodu do tyłu.zgięcie grzbietowe 20° J 9°rnV -supinacja 30° l . Płaszczyzny ruchu Płaszczyznami ruchu nazywane są płaszczyzny przechodzące przez ciało człowieka płasko i leżące względem siebie prostopadle. M i ę ś n i e s z k i e l e t o w e stanowią czynny element narządu ruchu. Kręgosłup pełni wiele ważnych funkcji: dźwiganie górnego odcinka ciała. 2) czołową albo boczną . w której ruch się odbywa. Maksymalna liczba stopni swobody ruchu w stawie wynosi 3. horyzont. łokciowy zgięcie 130° wyprost 0° skręt na zewn.zgięcie podeszwowe 50° ] . 20° udo goleń zginacze st.dzieli ciało na część przednią i tylną. elastyczny oraz ruchomy we wszystkich płaszczyznach. Schemat budowy człowieka (układ mięśni i kośćca. 34 35 . biodrowy zgięcie 90° (czysty ruch) wyprost 20° odwiedzenie j 4Q0 przywiedzenie f rotacja zew. ochronę rdzenia kręgowego i jest miejscem przyczepu wielu mięśni. prostopadle względem siebie i prostopadle do płaszczyzny. np.) 45° rotacja zewn. . Po jednym stopniu swobody mają stawy zawiasowe. -pronacia 20" |dolnv stopa Układ mięśni szkieletowych i kośćca człowieka widziany od tyłu Ryć.oś ta przechodzi od jednego do drugiego boku. Trzy stopnie swobody ruchu mają np. międzypaliczkowe. ruchy w płaszczyźnie poprzecznej. 3) poprzeczną albo horyzontalną . ramienny zgięciefpł. tworzą dwie kości połączone stawowo. 60-90° st. zakresy ruchów). skręt do wewn.

2) statyczną (zwis na drabinkach. angażuje zawsze jedną.stałe u wszystkich ludzi. Mięśnie. Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje pracy mięśni: 1) dynamiczną (biegi. gdy mięsień się wydłuża. 3) synergistyczne. W czasie. proporcjonalnie powinna słabnąć siła mięśni antagonistycznych. np. przy ćwiczeniu z oporem na grzbiet stopy napina się mięsień czworogłowy uda (który leży ponad kolanem).zmiana długości i napięcia. . jeżeli przebiegają nad kilkoma stawami. Skurcz i z o m e t r y c z n y . W pracy dynamicznej wyróżnia się: 1) pracę koncentryczną. UMc pędy ęinie) . jej wypustki osiowej i grupy unerwionych przez nią włókien mięśniowych). Długość mięśnia ulega zmianie. nazywają się mięśniami j e d n o s t a w o w ym i (występują w obrębie kręgosłupa). czyli nabyte (np. Praca statyczna. Jest to rodzaj pracy mięśni.przy tym skurczu zmienia się zarówno napięcie. Mięśnie s yn e r g i s t y c z n e są to te mięśnie. Skurcz a u k s o t o n i c z n y . Mięśnie a g o n i s t yc z n e wykonują konkretny ruch w stawie. pływanie itp.). Praca dynamiczna. gdy mięsień skraca się i wydłuża ze wzrastającym oporem (ze zmianą napięcia). gdy mięsień zmienia swoją długość. Istnieją synergizmy w z g l ę d n e . 4. podpór leżąc przodem itp. Pobudzenie do pracy mięśni agonistycznych oraz wyłączanie z pracy mięśni antagonistycznych stanowi o płynności ruchu. którego wynikiem może być: . to mięśnie antagonistyczne się rozluźniają. Rodzaje skurczu włókien mięśniowych są następujące: 36 1. technika sportowa). kfóra przejawia się wzmożonym napięciem i polega na izometrycznym skurczu mięśni. np. Praca mięsni szkieletowych powoduje. że człowiek potrafi wykonać wiele skomplikowanych celowych ruchów. gdy mięsień zachowuje stałą długość. innymi mięśniami w wykonywaniu ruchu określonej czynności. najczęściej dotyczy pozycji wyprostnych w stawach kończyn. Jest działalnością mięśniową opartą na skurczu izotonicznym. j e d n o s t k a m ot ory c z n a (zespół składający się z nerwowej komórki ruchowej. cechy gimnastycznej (obciąganie stóp podeszwowo) lub stabilizacja postawy stojącej człowieka. i b e z w z g l ę d n e . Wymaga to ścisłej współpracy układu nerwowego. zmieniając napięcie (ćwiczenie statyczne). w obrębie kończyn). gdy mięsień się skraca. 2) pracę koncentryczną. równoważy działanie sił przeciwstawnych. . wymagające różnych rodzajów skurczu włókien mięśniowych. rzuty. Podstawowym składnikiem mięśnia jest włókno mięśniowe. napięcie nie. wykonując ruch. pierzasto. rr_iL_j(=[> . gdy mięśnie agonistyczne pracują.wydłużenie mięśnia. 2) ustalającą. równoważy działanie przeciwko siłę ciężkości.występuje wówczas. które łącząc się tworzy mięsień. nazywa się mięśniami u s t a l a j ą c y m i . . które ustalają staw. Odpowiednie zespoły mięśniowe w konkretnym ruchu muszą stworzyć odpowiednie warunki dla wykonywanego ruchu. Zespół mięśni ustalających wykonuje swą pracę przy konkretnym ruchu. która zapewnia stabilizację określonego układu lub części ciała. skracając się lub wydłużając.równolegle.skrócenie mięśnia. Precyzyjne wykonanie określonego ruchu zależy od synchronizacji czynności różnych grup mięśniowych. Podział czynnościowy mięśni Rozróżnia się następujące mięśnie: 1) agonistyczne. Zaprogramowany bodziec w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje zmianę napięcia mięśniowego.różny kształt. 2) antagonistyczne. jak i długość (ćwiczenia statyczno-dynamiczne). Schemat „biomaszyny" wg Ficlelusa. Skurcz i z o t o n i c z n y . ustalając ramiona dźwigni i zwierając staw w stopniu potrzebnym dla odbywającego się ruchu. nazywają się mięśniami w i e l o s t a w o w ym i (np. Podstawową jednostką czynnościową mięśnia jest tzw. w gimnastyce stały wyprost nóg w kolanach i utrzymanie tzw.__l dr chu u Pary kinematyczne (s*kletel) Propriocepcja mechaniczna 37 Energia tlen Ryć. Wyróżnia się 3 rodzaje pracy statycznej: 1) utrzymującą. Kiedy agonistyczne mięśnie się kurczą.wzmożone napięcie mięśnia bez zmiany długości.występuje wówczas. jak również o statycznych położeniach ciała ludzkiego. które współpracują /. gdyż włókna mięśniowe układają się w nich różnie . mięśnie a n t a go n i s t yc z n e przeciwstawiają się temu ruchowi. funkcjonalną grupę mięśni w danym stawie. 3. Praca mięśni szkieletowych decyduje o ruchach człowieka. 4) ustalające.). w momencie gdy mięśnie agonistyczne silnie się napinają. 2. która warunkuje utrzymanie określonego położenia ciała człowieka. Zachowuje stałe napięcie (ćwiczenia dynamiczne). Mięśnie mogą wykonywać różne rodzaje prac. Jeżeli mięśnie przebiegają nad jednym stawem. 3) pracę o charakterze umownym auksotonicznym.

np. Jedne przesyłane są nerwami czuciowymi z ciała i zmysłów do ośrodkowego układu nerwowego . Przeprowadzona powyżej analiza ruchu jest przykładem. jak np. za co odpowiedzialne są dwie jego części: układ współczulny i przywspółczulny. to praca zginaczy stawu kolanowego będzie miała charakter ekscentryczny . gdy: przyspieszenie ruchu zgięcia = przyspieszeniu ziemskiemu. gdyż ruch jest wykonany inną siłą niż siła mięśniowa. może pracować jednocześnie zginacz i prostownik lub mięśnie te mogą nie pracować w ogóle.są to informacje typu „uwaga niebezpieczeństwo!". 38 . U k ł a d s o m a t yc z n y (sz ki el et ow y). wchodzenie po schodach. Inne. Tempo ruchu może zmienić charakter ćwiczenia. zginacz koncentrycznie. Jest ich 12 par i nazywane są one nerwami czaszkowymi. Fidelus i inni autorzy. nerwy wzrokowe czy słuchowe. bicie serca.3) wzmacniającą. Jego nerwy ruchowe kierują pracą mięśni zależną od woli. Jak podaje K. iż zachodzą pewne zjawiska fizjologiczne i wykonywane są określone czynności. nazywane są nerwami rdzeniowymi. w czasie ruchu zginania prostownik może pracować ekscentrycznie. ro dz aj r u c h u (ruch zginania kolana). szybko. Komórki te odpowiadają za kilka różnych funkcji obwodowego układu nerwowego. jak ma być wykonywany ruch: wolno. przekazywane za pośrednictwem nerwów ruchowych z ośrodkowego układu nerwowego do odpowiednich części ciała. Przez obwodowy układ nerwowy przepływają dwa rodzaje informacji. nie powodując momentu obrotowego w poszczególnych stawach. 3) jeżeli staw kolanowy będzie zginał się bardzo szybko. ale również tempo r u c h u . połączone są bezpośrednio z mózgiem. Weget at yw n y s ys tem nerwowy. jak dokładnie należy przemyśleć każde ćwiczenie fizyczne. System wegetatywny odgrywa dwojaką rolę: przyspiesza i zwalnia poszczególne czynności. Niektóre.przyspieszenie ruchu zginania jest mniejsze od przyspieszenia ziemskiego. Jego nerwy sterują czynnościami wykonywanymi przez mięśnie niezależnie od naszej woli. płynnie czy z zatrzymywaniem. Układ współczulny przyspiesza bicie serca podczas biegania. Pomiędzy oboma szlakami komunikacyjnymi istnieją liczne połączenia. np. które odchodzą od rdzenia kręgowego. to charakter pracy pracujących w tym ruchu zginaczy będzie koncentryczny . nie ma jednoznaczności miedzy ruchem w stawie a pracą. 2) jeżeli staw kolanowy będzie zginał się wolno. taką jak np. tworzącego wiązki nerwów. siłą ciężkości. natomiast przywspółczulny zwalnia je po zatrzymaniu się. W każdym ćwiczeniu uwzględnić należy nie tylko p o z yc j ę w y j ś c i o w ą (siad na stole z wyprostowaną kończyną w stawie kolanowym). która pojawia się wtedy. Sprawiają one.przyspieszenie ruchu zgięcia jest większe od przyspieszenia ziemskiego. U k ł a d ne r wo w y obwodow y obejmuje wszystkie nerwy odgałęziające się od ośrodkowego układu nerwowego i sięgające do najbardziej oddalonych części ciała. gdy siły obciążające poszczególne stawy działają w kierunku przechodzącym przez osie stawów. tzn. drogę r u c h u (zgodnie z możliwościami stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie od O do około 150°). są informacjami typu „podnieś rękę do góry". P r z y k ł a d : z pozycji wyjściowej siedząc na krawędzi stołu z wyprostowaną kończyną dolną w stawie kolanowym: 1) ruch zginania kończyny dolnej w stawie kolanowym nastąpi bez udziału mięśni zginaczy. Komórki nerwowe ruchowe są wykonawcami poleceń wysyłanych z obwodowego układu nerwowego. Układ nerwowy U k ł a d n e r w o w y oś ro dk ow y składa się z mózgu oraz łączącego się z nim rdzenia kręgowego. które znajdują się wewnątrz kręgosłupa. Nerwy. takimi jak np.

ale na jego aspekcie wewnętrznym (potencjalnym). motywacji itd. silne i delikatne itd. szybkość.człowiek. żeby mógł on być jak najbardziej doskonały. bardzo ciekawą książką poświęconą tym zagadnieniom jest podręcznik „Podstawy antropomotoryki" autorstwa Jana Szopy. Kraków 1996).: „kinezjologia" i „antropokinetyka". jakie pojawiają się w pracach badawczych naukowców. ale nie umieć wykorzystać ich siły do wspinania się na linie. których „skarbcem" jest on sam .). jako twórca zaistniałego działania ruchowego. Edwarda Mleczko. Gilewicz. ujawniające się w trakcie uczenia się w postaci łatwego opanowywania nowych. chemia. Skład. nadal spotykana w wielu podręcznikach obowiązujących z dziedziny teorii wychowania fizycznego. brzmi (Demel. Wartości osobnicze. nie znanych form ruchu. niezależne od techniki ruchu (od stopnia opanowania nawyków ruchowych). trwałość. Główne zdolności motoryczne to: l) siła. że są to właściwości wrodzone. fizyka. Strony motoryczności ludzkiej Strona potencjalna Predyspozycje Zdolności motoryczne i umiejętności ruchowe Strona efektywna Sprawność motoryczna Sprawność fizyczna Współczesne poglądy na motoryczność ludzką w świetle antropomotoryki Wiedza o motoryczności ludzkiej stale ulega ewolucji. że zainteresowania badaczy nie powinny koncentrować się na zewnętrznym aspekcie ruchu (np. Zdol ności m o t o r yc z n e są to właściwości charakteryzujące czynności narządu ruchu człowieka. Tę doskonałość formy ruchu osiąga się nie tylko przez opanowanie techniki danego ćwiczenia. jak zaangażowania pewnych możliwości.zmienia się koncepcja dotycząca motoryczności człowieka. o czym pisał już w 1964 r. Każdy ruch wymaga zarówno odrębnego sposobu wykonania. Technika wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych jest w znacznym stopniu zależna od poziomu cech motoryc/nych danej osoby. W ruchu wyróżnia się stronę potencjalną (móc. odległości skoku w dał. krótkie i długie. które tkwią w człowieku. ujawniają się w trakcie treningu. 1976): „Motoryczność lub motoryczność ludzka to pojęcie obejmujące całokształt czynności ruchowych człowieka . „zdolności". warunkując stan gotowości organizmu do efektywnego wykonania ró/nego typu zadań ruchowych". definiuje się obecnie jego „zdolności motoryczne". które we wzajemnych interakcjach wraz z umiejętnościami ruchowymi tworzą potencjalną stronę motoryczności. Obecnie za sprawą rozwijającej się obecnie nowej gałęzi nauki . W literaturze z zakresu wychowania fizycznego autorzy określają najczęściej zdolności motoryczne jako wielkości charakteryzujące możliwości ruchowe danego organizmu. ale także dzięki pewnym zdolnościom motorycznym. Obiektem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych (biologia. Bliższe tej koncepcji jest raczej określenie „zdolności motoryczne człowieka" niż określenie „cechy motoryczne". stanowią one jedynie nie wykorzystany potencjał możliwości motorycznych.„antropomotoryki" . Stanisława Żaka (Wydawnictwo Naukowe PWN. prof Z. nowatorską. co dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia ciała lub jego części względem siebie". Ruchy wykonywane przez człowieka mogą być rozmaite: proste i złożone. źródeł energii i procesów sterowania) oraz psychospołecznego (celu. Przy opanowaniu techniki ćwiczący o małej sile mięśniowej może to ćwiczenie wykonać doskonale pomimo swoich niniejszych niż w pierwszym przypadku możliwości siłowych. ekonomia wysiłku. W Polsce odpowiednikami pojęcia antropomotoryki są m. Tradycyjna definicja motoryczności. bardzo silne mięśnie. rehabilitacja ruchowa) jest oprócz „przyrodniczych aspektów" ruchu sam człowiek. Uważa się. umieć. ale funkcjonuje również określenie „cechy motoryczne człowieka". Warszawa. dokładność. środowiskowe.Wybrane zagadnienia dotyczące motoryczności człowieka 5 i efektywną (przebieg ruchu i jego skutek). Można mieć np. wielkości siły użytej przy rzucie itp. Każdy ruch człowieka jest efektem współdziałania elementu biologicznego (aparatu ruchu. dominującym podłożem biologicznym. które posiada ćwiczący. W zasadzie nie ma całkowitej jednomyślności co do określania przejawów motoryczności ludzkiej. ukształtowanym przez czynniki genetyczne. Związane jest to z różnymi koncepcjami. psychologia. Zdolności motoryczne człowieka w ćwiczeniach przejawiają się jednak tylko w technice konkretnego ruchu.in. i odwrotnie. . chcieć) W wyniku coraz pełniejszego poznania i zrozumienia roli człowieka w realizacji ruchu odchodzi się od określenia „cechy motoryczne człowieka" na rzecz określenia „zdolności motoryczne". W Polsce pierwszą. Dziś przeważa pogląd. koordynacja ruchów poszczególnych części ciała lub całego ciała. ruchowym. Częścią składową uzdolnień ruchowych jest: pamięć i wyobraźnia ruchowa.). Gdy się nie ćwiczy. W ujęciu antropomotoryki zdolności motorycznc są to „kompleksy predyspozycji zintegrowanych wspólnym.inaczej sferę ruchowej aktywności. szybkie i powolne. Na przejawy motoryczności należy patrzeć bardzo wszechstronnie. łatwos'ć zapamiętywania nowych ruchów. pedagogika. to wszystko. Określając motoryczność człowieka. W najnowszej literaturze spotyka się określenie „zdolności ruchowe". ze wszystkimi towarzyszącymi mu uwarunkowaniami. słowem.

40 41 .

odwodziciełe itd. 3) szybkość. Siła jako zdolność motoryczna Siła jako zdolność motoryczna zależy od osiąganej przez mięśnie siły skurczu. charakteryzującego się zmianami swojej długości na skutek zbliżenia przyczepów mięśniowych (skurcz koncentryczny) i ich oddalenia (skurcz ekscentryczny). od jego stanu rozciągnięcia czy skrócenia. Siła skurczu mięśnia jest proporcjonalna do powierzchni fizjologicznego przekroju mięśnia. działające na poszczególne odcinki ciała. W podręcznikach metodycznych wychowania fizycznego przy określeniu zdolności motorycznej siły we wstępnych rozważaniach autorzy powołują się najczęściej na drugą zasadę Newtona: siła (F) = masa (m) x przyspieszenie (a). a siłę 42 Ryć. Ad 3. 43 .. 5. 6. w czasie zawodów. Ad l. Siła skurczu mięśnia zależy od długości mięśnia.2) wytrzymałość. które w danym ruchu są pobudzone do działania. Ad 4. Wraz ze zmianą kąta stawowego zmienia się siła rozwijana przez poszczególne zespoły mięśniowe: zginacze. Przekrój fizjologiczny powiększa się pod wpływem treningu siły. Ćwiczenia siłowe (z grupy ćwiczeń „stosowanych") Konstancin. Ale nawet maksymalny skurcz mięśni nie angażuje do pracy wszystkich jednostek motorycznych. Siła skurczu mięśnia zależy od kilku czynników: 1) powierzchni fizjologicznego przekroju mięśnia. 4) gibkość. Siła skurczu mięśnia zależy od prędkości skracania się włókien mięśniowych podczas ruchu. zwiększa swą siłę skurczu. gdy zwiększy się liczba jednostek motorycznych. Między zdolnościami motorycznymi istnieje pewna współzależność sterowana przez układ nerwowy. Ćwiczenia siłowe o charakterze izometrycznym . Poszczególne właściwości narządu ruchu rozwijają się bardziej niż inne przy treningu specjalistycznym. Ta rezerwa może zostać włączona na skutek specjalnego pobudzenia emocjonalnego. w rzutach w fa/ie poprzedzającej rzut. prostowniki. Siła i prędkość ruchu zależne są od siły następujących rodzajów skurczu mięśni: skurczu i z o m e t r yc z n e g o (skurcz mięśnia przy unieruchomieniu jego przyczepów lub też przy nadmiernym obciążeniu uniemożliwiającym skrócenie mięśnia przy wzroście napięcia) i skurczu iz ot oni cz ne go. 4) prędkości skracania mięśnia podczas wykonywanego ruchu. np. Ryć. Ad 2. gdy wykonywany jest zamach. 3) długości mięśnia. ale nie w sposób izolowany.Konstancin. ponieważ poszczególne włókna mięśniowe stają się grubsze. 2) ilości i synchronizacji pracujących włókien mięśniowych. zostawiając ich część jak gdyby w „rezerwie". Możliwości siłowe skurczu mięśnia mogą być zwiększone przez odpowiednią technikę ruchu. 5) zwinność. Gdy mięsień przed właściwym ruchem siłowym jest dobrze rozciągnięty. Siła skurczu mięśnia może wzrosnąć. „Efekt siłowy" skurczu mięśnia w danym stawie zależy od kątowego ustawienia w tym stawie. np.

takie jak: rzuty. że ćwiczenie nie powinno trwać dłużej niż l minutę. 7. ile czasu zajmie ćwiczącym wykonanie poszczególnych „punktów ćwiczeń" na jednym obwodzie (lub dwóch obwodach).zmianę jednocześnie 2 lub 3 wyżej wymienionych czynników. jako rozgrzewka). W ćwiczeniach siłowych izometrycznych (w bezruchu). Metoda ciężkoatletyczna: polega na stosowaniu krótkotrwałych. Ćwiczenia rozpoczyna się od ciężaru stanowiącego 60% ciężaru maksymalnego (wolno. stosuje się najczęściej piłki lekarskie. 4) przerwy między seriami wynoszą od 2 do 5 minut. mającego na celu uzyskanie maksymalnego wyniku w określonym ćwiczeniu. Ten sposób ćwiczenia mięśni daje stosunkowo szybki przyrost siły skurczu mięśnia.z przewagą ćwiczeń siłowych czy wytrzymałościowych. 2. W metodzie tej obowiązują następujące zasady: 1) wybrać 8-10 ćwiczeń angażujących mięśnie. odbywających się z dużym obciążeniem. dzięki czemu następuje równoczesny rozwój siły. . Stosuje się ją głównie w treningu siłowym początkujących i średnio zaawansowanych zawodników. . W ćwiczeniach z małym obciążeniem.określają w N (niutonach). Przy dwóch ostatnich rodzajach ćwiczeń nie daje się na ogół dodatkowego obciążenia. Mogą to również być ćwiczenia. które trzeba rozwijać. 7) ćwiczenia wykonywać w dość szybkim tempie. większych możliwości siłowych. Pomiędzy pos/czególnymi ćwiczeniami nie ma przerw. hantle. wspinania. sztangę czy opór własny ćwiczącego. Dozowanie oporu ustala się na podstawie sprawdzianu. w tempie średnim od 60 do 90% ciężaru maksymalnego. Szczegółowym wyjaśnieniem praw fizycznych w odniesieniu do siły cechy motorycznej zajmuje się biomechanika. ale podczas tych ćwiczeń utrudnione jest krążenie krwi. np. a liczba powtórzeń nie powinna przekroczyć dwudziestu. Wybrać 8-12 ćwiczeń. ale wykonywanych szybko. Stosowane są proste ćwiczenia: wyciskanie. 3) w czasie jednego treningu stosuje się od 2 do 5 serii. 44 Ryć. którą ćwiczący może udźwignąć) polega na pokonywaniu danego obciążenia z małym przyspieszeniem (wolno).zwiększenie liczby serii (2-5). Ogólnie zakłada się. w tempie szybkim od 60 do 80% ciężaru maksymalnego. Zasady w treningu obwodowym są podobne do zasad metody kształtowania ciała. ale maksymalnych obciążeń. be/. Ćwiczenia izometryczne należy stosować w sposób przemyślany. 6) po upływie kilku tygodni dostosować ciężar do nowych. przerw wypoczynkowych. Wykonuje się je: w tempie wolnym . 5) zmieniać zestaw ćwiczeń w zależności od potrzeb co kilka tygodni. ponieważ własne ciało jest wystarczająco dużym ciężarem. Normą wyjściową dla treningu obwodowego jest 50% maksymalnych możliwości. 8) obciążenia treningowe zwiększać przez: . Trening należy rozpocząć od nauczania techniki ćwiczeń wchodzących w skład ustalonego „obwodu". W treningu obwodowym obowiązują następujące zasady. ponieważ napięcie mięśni powoduje nacisk na ścianki naczyń krwionośnych. Szpital „STOCER" . piłki lekarskie. mięśnie napina się od kilku do kilkunastu sekund. Tempo ruchu jest szybkie. który 10 razy wykonuje podciągnięcie się na drążku. gdyż założeniem tej metody jest jednoczesne kształtowanie siły i wytrzymałości. Można ustalić ćwiczenia „na obwodzie" . Metoda ta w sposób istotny oddziałuje na układ krążenia i oddychania. Metody treningu siły 1. jaki sobie stawiamy. . wyznacza się 5 powtórzeń tego ćwiczenia. 2) ustalić maksymalne możliwości zawodnika w każdym ćwiczeniu i określić dla każdego zawodnika indywidualnie wielkość oporu treningowego (50-60% oporu maksymalnego). 6-10 powtórzeń każdego ćwiczenia w jednej serii. Wpływa na duży przyrost masy mięśniowej i siły mięśnia. Metoda „kulturystyczna" systemem „body-building" jest to amerykańska metoda treningu siłowego mająca na celu wszechstronny rozwój głównych grup mięśniowych. zwłaszcza u młodzieży. Metoda treningu obwodowego: polega głównie na zwiększeniu odporności organizmu na zmęczenie. 45 .skracanie czasu między seriami.ćwiczenia na obciążenia od 60 do 100% ciężaru maksymalnego. szybkości i odporności organizmu na zmęczenie (zwiększa się wytrzymałość).zwiększenie ciężaru i oporu.Konslancin. Jako opór można zastosować hantle. Doboru ćwiczeń dokonuje się w zależności od celu. Tempo wykonania na ogół nie powinno być szybkie. Ćwiczenia z dużym obciążeniem (na ogół jest to taka masa. Następnie prowadzący musi się zorientować. przysiady itd. skoki. w mniejszym stopniu wpływa na wzrost przekroju fizjologicznego mięśni. dla zawodnika. Trening obwodowy. 3. ale stosuje się mniejsze opory.

Charakteryzuje się maksymalną intensywnością. Podstawową metodą treningu jest metoda 47 . Maksymalny pobór tlenu przez organizm nazywany jest „pułapem tlenowym". W praktyce. Wytrzymałość jest badana przez obserwację tętna przed i bezpośrednio po wysiłku oraz określenie czasu. Ćwiczenia muszą być dobrze opanowane.Są różne formy treningu obwodowego. Należy dodać. Metody w treningu wytrzymałościowym są następujące: . procesy termoregulacji ustroju. Metodyka kształtowania wytrzymałości Metodyka kształtowania wytrzymałości polega na doborze takich ćwiczeń. od koordynacji nerwowo-mięśniowej. od siły mięśniowej i umiejętności rozluźnienia tych mięśni. które aktualnie nie uczestniczą w ruchu. Wytrzymałość specjalna jest to zdolność organizmu do wykonywania specyficznego wysiłku uwarunkowanego konkretną specjalizacją ruchu. Wytrzymałość jako zdolność motoryczna Wytrzymałość jest to odporność organizmu na zmęczenie. Ukierunkowana jest intensywność i praca mięśniowa przy pełnym zaopatrzeniu w tlen. Szybkość jako zdolność motoryczna Największa prędkość. jaki upłynął do powrotu tętna do normy. czas odpoczynku 1-3 minuty (nie pozwala na całkowitą odnowę zdolności do pracy. W mechanice prędkość mierzy się w metrach na sekundę: prędkość (V) = czas (t) Szybkość jest wielkością mającą wymiar czasu. by pod koniec ich wykonywania prędkość ruchu nie malała. ale najbardziej układów krążenia. tym większa jest wytrzymałość. stopnia opanowania techniki ruchu. Wytrzymałość ogólna jest to zdolność do wykonywania przez dłuższy czas dowolnej pracy fizycznej.w zależności od możliwości zawodnika. Wytrzymałość wiąże się z pojęciem wydolności fizycznej. jaka może być uzyskana przez ćwiczącego w danym ruchu.metoda powtórzeniowa + przerywana. Wytrzymałość jest uwarunkowana wieloma różnymi procesami fizjologicznymi. oddychania i ruchowego. siły dynamicznej. Wytrzymałość charakteryzuje stopień wykorzystania biologicznego potencjału ustroju. że przystosowanie psychiczne sprzyja treningowi wytrzymałości. Technika ćwiczeń ma umożliwić wykonywanie ruchów z maksymalną prędkością. które charakteryzuje możliwości organizmu w zakresie wykonywania pracy. . Szybkość zawodnika wiąże się z takimi parametrami.5-2 minuty. Metoda powtórzeniowa. gdy wykonuje on ruchy z maksymalną prędkością (są to ćwiczenia szybkościowe). często nie związane z konkretną techniką określonej dyscypliny sportowej. Czas trwania wysiłku 40-90 sekund. dobór metod pracy Ud. oddychania. każde następne ćwiczenie odbywa się w stanie pewnego zmęczenia organizmu). Czas wysiłku l . Przerwy raczej o charakterze biernym. które zwiększają adaptację organizmu do długotrwałego wysiłku. który się odbywa w sposób ciągły. angażującej liczne grupy mięśniowe.metoda interwałowa. jak: gibkości. Częstotliwość i prędkość ruchu jest związana z techniką wykonywanego ćwiczenia. zdolności wykonywania ciągłego wysiłku o wymaganej intensywności przez dostatecznie długi czas. ale nad prędkością wykonywanego ruchu. koncentracji ćwiczącego. Zależy głównie od umiejętności skupienia uwagi. zależy od tempa nabierania szybkości oraz od poziomu innych czynników. Można ją mierzyć w jednostkach czasu (sekundy. po amputacji czy w sporcie inwalidzkim.). Metoda o charakterze pracy szybkościowo-wytrzymałościowej. Ze względów metodycznych w praktyce treningu sportowego na ogół wyróżnia się dwa rodzaje wytrzymałości: ogólną i specjalną. Wytrzymałość specjalna jest metodycznie bardzo złożona (rodzaj ćwiczenia. . nie ma przerw na odpoczynek. koordynacja nerwowo-mięśniowa i ogólna gospodarka tlenowa układów sercowo-naczyniowego. czas wysiłku 20-25 sekund. Czas odpoczynku 8-10 minut. Czas trwania tych ćwiczeń musi być taki. Są różne klasyfikacje wytrzymałości. np. Praca przy niepełnym zaopatrzeniu w tlen. Intensywność maksymalna. W kinezyterapii specjalnie opracowany trening obwodowy służy określonym potrzebom leczniczym. 46 Metoda ciągła. mięśniowego). Wydolność określa biologiczny potencjał ustroju (energetyka wysiłku. Polega na kształtowaniu wytrzymałości przez udział w zawodach różnej rangi: od kontrolowanych sprawdzianów początkowych do głównych zawodów . czas reakcji i częstotliwość ruchów. minuty) i jednostkach pracy (kGm). Czas reakcji jest to czas. Podczas wysiłku. Metoda interwałowa. żeby ćwiczący nie musiał zastanawiać się nad ich „kompozycją". natomiast czas reakcji nie zależy od techniki. . Szybkość zawodnika wykształca się. Przy ćwiczeniach szybkościowych należy spełnić następujące warunki. Zmiany przystosowawcze dotyczą całego organizmu człowieka. Metoda startowa. można określić wytrzymałość na podstawie utrzymania określonego ciężaru lub czasu przebiegnięcia jakiegoś dłuższego dystansu. nie biorąc pod uwagę pozostałych zdolności motorycznych.metoda startowa. jaki upływa od zadziałania bodźca do rozpoczęcia określonego ruchu.metoda ciągła. jak: prędkość ruchu. Osoby rozpoczynające ćwiczenia szybkościowe nie powinny być zmęczone. Im ten czas jest krótszy. intensywność i rodzaj wysiłku.

„ Ćwiczenia kształcące zwinność szybko prowadzą do zmęczenia. występujące w różnych dyscyplinach sportowych. Kształcenie zwinności jako zdolności do szybkiego i celowego przebudowywania aktywności ruchowej wymaga ćwiczeń „na szybkość reakcji".w ćwiczeniach ogólnokształtujących. a wtedy wykonywanie ich nie gwarantuje dokładności ruchów. Podtrzymanie równowagi (balans) uzyskuje się. Często . „Czucie p r z e s t r z e n i " . Elastyczność mięśni zwiększa szybkość wykonywania ruchów. ale również od szybkości procesów nerwowych. . że pojęcie zwinności jest sumą zręczności i prędkości ruchu.z dalekiej odległości i spod kosza. Istnieje pojęcie napięcia psychicznego i emocjonalnego oraz napięcia mięśniowego. by gwarantowały odnowę pracujących w danym ćwiczeniu mięśni. a przerwy między ćwiczeniami powinny być tak długie. gry sportowe). A dokładność ruchu może być przedstawiona w jednostkach kątowych. W procesie wychowania fizycznego nie należy dążyć do nadmiernego zwiększenia gibkości. W praktyce rozróżnia się szybkość ogólną (podstawową. a takie ćwiczenie określa się jako wytrzymałościowo-szybkościowe. źródło energii procesów psychicznych).powtórzeniowa. Należy dążyć do osiągnięcia gibkości „czynnej". wpływamy również na inne. ale są czynnikami ćwiczeń w działalności sportowej. narciarza). Równowagę ćwiczy się poprzez stwarzanie trudnych warunków do utrzymania równowagi. Napięcie mięśni i ich rozluźnienie musi nastąpić w odpowiednim stopniu oraz we właściwym momencie -inaczej ruchy będą mało „płynne" i będą wykonywane z niepotrzebną stratą sił (np. Istnieje jeszcze inne określenie zwinności: zwinność to zdolność do koordynacji ruchów dokładnych w zależności od sytuacji (zapasy. „Czucie równowagi ".wyraża się w dokładności ruchów w przestrzeni. rzut do kosza . Jedni uważają.przy wykonywaniu stania na rękach. W treningu zwinności należy robić takie przerwy wypoczynkowe.w miejscu . Duża zwinność ćwiczącego przyczynia się do szybszego osiągnięcia dobrych wyników w ćwiczeniach fizycznych. Jeżeli jakieś ćwiczenie trwa dłużej. Zwinność jako zdolność motoryczna może być mierzona w jednostce czasu.szybkość boksera. wytrzymałości. Wykonanie danego zadania ruchowego wymaga uruchomienia zdolności motorycznych: siły. pływaka. Rozluźnienie mięśni. które wystarczają do pełnej odnowy procesów mięśniowo-nerwowych. obręczy barkowej i kręgosłupa szyjnego . Skoczność jest związana z przemieszczaniem się ciała w przestrzeni na odległość i wysokość. Zwinność ciała zależy nie tylko od koordynacji. przy czym inne zdolności będą dominowały w różnych testach. Zwinnością można nazwać zdolność dostosowania aktywności ruchowej do zmieniających się warunków otoczenia. Zwinność i gibkość jako zdolności motoryczne Pojęcie zwinności jest bardzo złożone. którą określa się np.i równowagę dynamiczną .te stany napięcia łączą się ze sobą. Gibkość jest ważnym elementem w ćwiczeniu zwinności. to do jego wykonania potrzebna jest pewna wytrzymałość. np. wykonując ruchy w stawach bliskich powierzchni podporu. szybkość i wytrzymałość). Rozróżnia się równowagę statyczną . Pojęcie zwinności jako zdolności motorycznej jest słabo sprecyzowane. za pomocą biegu krótkodystansowego) i szybkość specjalną (zawodniczą . wykraczających poza normy fizjologiczne. w zależności od rod/aju zadania zawartego w teście ruchowym. slalom narciarski. Gibkość najłatwiej rozwinąć w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Inni z pojęciem tym łączą wyobrażenie gibkości stawów i ich połączeń (ruchy elastyczne i obszerne. koordynacji mięśniowo-ruchowej i innych zdolności motorycznych (siła. Autorzy podręczników wychowania fizycznego pojęciu zwinność przypisują różną treść. W metodyce nauczania należy uczyć rozróżniania „Kontrastujących" zadań ruchowych. np.w ruchu. gibkości ruchu w stawach. Mówiąc o kształceniu zdolności motorycznych jako procesie całościowym. że kształcąc jedną zdolność motoryczna. R o z l u ź n i e n i e m i ę ś n i . polegającej na uzyskiwaniu dużych amplitud ruchów w stawach za pomocą aktywności grup mięśniowych związanych z danym ruchem w stawie.ale nie zawsze . Dla każdego stawu określa się ją w jednostkach kątowych.każdy ruch jest wynikiem napięcia mięśni (pobudzenia) i rozluźnienia mięśni. zwinności. należy podkreślić. może te/ być ogólny . Zakres ruchu w poszczególnych stawach zależy od elastyczności ścięgien i mięśni. dżudo. a także motywacji wykonującego dany ruch. Zależy w dużej mierze od budowy anatomicznej kończyn dolnych oraz możliwości i umiejętności wykorzystania siły mięśni. które gwarantują różne zmiany pozycji ciała w przestrzeni). Badanie zdolności motorycznych -testy sprawności i próby czynnościowe Sprawność fizyczną człowieka można określić jako aktualną możliwość wykonania danego zadania ruchowego wymagającego zaangażowania wielu czynników mających podłoże biologiczne (aparatu ruchu. które wykonują dany ruch. np. Zasób ćwiczeń rozluźniających może obejmować ćwiczenia specjalne. takie ćwiczenie określa się jako siłowo-szybkościowe. Zakresy ruchów w stawach w trakcie poszczególnych układów ru48 chowych należy ćwiczyć przy dość wysokiej temperaturze otoczenia i w sposób stopniowy. „czucie równowagi" oraz „czucie przestrzeni" nie należą do cech motorycznych. szermierka. Metody rozwijania szybkości opierają się na treningu: techniki opanowania nawyków ruchowych. Jeśli do wykonania ćwiczenia potrzebna jest większa siła. Ćwiczenie gibkości w wieku rozwojowym nie może doprowadzić do osiągania nadmiernych wartości kątowych w stawach. Sprawna fi49 . szybkości. Sposoby rozwijania szybkości to stosowanie dużej liczby ćwiczeń z małym obciążeniem oraz doskonalenie formy ruchu danego ćwiczenia. Gibkość jest to umiejętność wykonywania ruchów w stawach zgodnie z możliwościami fizjologicznego zakresu ruchów w stawach. ruchy szybkościowe).

Siedzi przez moment wyprostowane bez podtrzymywania 16. należy dokonać wielu prób czynnościowych i przeprowadzić różne testy określające stopień rozwoju poszczególnych zdolności motorycznych. Stoi z oparciem bez pomocy 24. 33.5 7. Siada samodzielnie bez oparcia 23. Siada samo przy lekkim podciąganiu. W pozycji siedzącej utrzymuje głowę prosto w ciągu l minuty 4. Siedzi dłużej trzymając się podpory 10. 15 cm w ciągu l minuty 5. plecy pochylone do przodu Wiek w miesiącach 3 3 4 4 5 kołysząc się stąpa często na palcach 15. Siada samodzielnie. 9 faz rozwoju pozycji stojącej i 10 faz rozwoju lokomocji. 29.5 10.5 8 8 8 8. unosząc głowę na wysokość ok. 10 cm w ciągu l minuty 2. Stąpa bokiem.5 11. schyla się i podnosi zabawkę Chodzi podtrzymywane za dwie ręce Stoi samodzielnie Chodzi trzymane za jedną rękę Staje samodzielnie Wykonuje pierwsze samodzielne kroki Chodzi samodzielnie na sztywnych i szeroko rozstawionych nogach. Staje samodzielnie. trzymając się obiema rękami nieruchomego oparcia 28. (barierki) Stojąc z oparciem. Staje podciągane za obie ręce 22.chwytając się podporjr 20. Utrzymuje głowę przy podciąganiu za przedramiona z pozycji leżącej na plecach 3. Trzymane pod pachy utrzymuje częściowo ciężar ciała na wyprostowa nych nogach 6. odwraca głowę we wszystkich kierunkach 13. opierając się na rękach i kolanach.5 Lp. zginając i wyprostowując kolana 18. Podtrzymywane pod pachy podskakuje. Pomiar ogólnej sprawności fizycznej w znaczeniu absolutnym za pomocą testu do tej pory jest niemożliwy. Aby określić ogólną sprawność fizyczną. Trzymane pod pachy wykonuje ruchy chodzenia 27.zyc/nie jest osoba. Położone na plecach unosi głowę i ramiona 6. 9 faz rozwoju pozycji siedzącej. Pełza na brzuchu z pomocą rąk. Stoi podtrzymywane za obie ręce przez l minutę 19. Fazy rozwoju ruchowego dziecka 1. 30. Obraca się z pleców na brzuch 12. Miernik rozwoju psychomotorycznego niemowląt (wg Zdańskiej-Brincken i Wolańskiego) Za podstawę oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka autorzy przyjęli cztery rodzaje ruchów: 6 faz rozwoju ruchów głowy i tułowia. trzymając się dwóch palców badającego 14.5 11. Obraca się z brzucha na plecy 9. Siedzi samo. jak krążenia. Siedzi pewnie bez oparcia około l minuty 21.5 11 11. 31.5 12.indywidualne tory rozwojowe) przeciętny wiek występowania poszczególnych czynności na różnych etapach rozwojowych niemowląt jest następujący: 17. chwytając się podpory 25. Siedzi z lekkim podtrzymywaniem w pasie 5.5 9 9 9 9 9. 34.5 7.5 8. W pozycji na brzuchu opiera się na przedramionach. która charakteryzuje się zarówno sprawnością mięśni. oddychania i termoregulacji. opierając się na rękach. 32. Każde zadanie ruchowe jest bardzo złożone i wymaga korelacji wielu funkcji fizjologicznych całego organizmu. nogi nie biorą czynnego udziału 50 6 6 6 7 7 7 7 . 7. Raczkuje przy użyciu rąk i kolan 26. W pozycji na brzuchu unosi głowę i ramiona na wysokość ok.5 9. W pozycji na brzuchu odrywa tułów od podłoża. Według autorów (uwzględniając jednak uwarunkowania poszczególnych właściwości człowieka i zróżnicowane ruchy osobnicze . W pozycji na brzuchu opiera się na wyprostowanych rękach unosząc klatkę piersiową i odwraca na boki 8.5 7 7.

Skok w dal z rozbiegu (długość). Próby charakteryzujące się większą wszechstronnością badania zdolności motorycznych zostały opracowane przez Sekitę w 1987 r. 51 . Nakłuwanie otworów w specjalnej płytce (próba szybkości ruchów). 3.Ocena sprawności dzieci przedszkolnych Badanie motoryczności dzieci przedszkolnych jest trudne (trudno wyzwolić jednakową dla każdego dziecka motywację do ćwiczeń oraz stosować próby wydolnościowe i koordynacyjne.3) mierzą ten sam czynnik zdolności szybkościowe. Testy te cechują się wysokim stopniem rzetelności oraz są dostosowane do wieku pod względem stopnia trudności. 3. 2.2. Wszystkie próby mierzą ten sam czynnik (zdolności szybkościowe. Bieg na 20 m (szybkość). Rzut piłeczką palantową (odległość). Bieg wahadłowy (próba zwinności). 2. Próby 1. a w trzeciej próbie dodatkowo umiejętność rzucania). dlatego najczęściej stosuje się testy bazujące na ruchach naturalnych (Gniewkowski. Trzy testy (1. Rzut piłką lekarską l kg znad głowy (próba siły). 1964). Obejmują one następujące sprawdziany: 1. 4. Skok w dal z miejsca (próba mocy).

tętno szybkie .suma rzutów piłeczką palantową prawą i lewą ręką. . Mydlarskiego w tamtych czasach był bardzo trafny. Subiektywną oceną samopoczucia ćwiczącego jest uczucie rześkości lub zmęczenia.skok wzwyż z rozbiegu i odbicia obunóż przed linią oznaczoną l m od krawędzi dołu skoczni.5-18.5-18. Siłę mięśni lędźwi i brzucha: z pozycji leżącej tyłem.5 lat. Mydlarskiego. chwytem karku wznos prostych nóg 20 cm nad podłoże i wytrzymanie 10 sekund.5-18.5 lat. . . Jedynie pomiar skoku w dal dla dzieci powinien być wykonywany z miejsca. Próbę typu wytrzymałościowego (przysiady podparte z wyrzutem nóg) można stosować u młodzieży po wstępnym okresie dojrzewania. wyprostowaną ręką z pozycji szerokiego rozkroku. Test Ziihory (tab. Ważne było dokładne wykonanie próby. 2. a koordynację ruchu miał określić skok wzwyż.bieg na 60 m z niskiego startu.rzut „granatem" dla młodzieży w wieku 14.bieg na 40 m z wysokiego startu dla dzieci w wieku 7. Test L. Próby czynnościowe Próby czynnościowe polegają na pomiarze pracy układu krążenia przy wysiłku fi/ycznym. Siłę mięśni brzucha i lędźwi: przejście do siadu płaskiego z pozycji leżącej tyłem z nogami wyprostowanymi ze stabilizacją stóp i chwytem karku. wznos wyprostowanych nóg i wytrzymanie 10 sekund (ćwiczenie „sterowane" dołem).ocena szybkości: bieg na 60 m.ocena zwinności: bieg z przewrotem na materacu. . Test minimalnej siły mięśniowej wg Krausa-Webera Test Krausa-Webera jest prostą i łatwą metodą określania minimalnej siły mięśniowej niezbędnej dla ogólnej sprawności fizycznej. ospałość lub radość życia i energia itp. Próba gibkości stawów biodrowych i elastyczności mięśni tylnych uda: ćwiczący z pozycji stojącej wykonuje skłon tułowia w przód z dotknięciem palcami podłogi i wytrzymuje 3 sekundy. . 6.5-9 lat. 5.ocena wytrzymałości: przysiady podparte z wyrzutem nóg do tyłu (chłopcy wykonują przez l minutę. skok w dal i rzut piłką palantową dla dzieci i młodzieży w wieku 7. 4. 3.bieg na 60 m z niskiego startu dla dzieci i młodzieży w wieku 10. Testy opracowane przez Mydlarskiego w postaci zestawu różnych prób wykazały. Siłę mięśni grzbietu (dolna część tułowia): z pozycji leżącej przodem przytrzymaniem stóp i chwytem karku (poduszka pod brzuchem) klatka piersiowa oparta na podłożu. pozycji leżącej przodem i stabilizacją stóp oraz chwytem karku (poduszka pod brzuchem) wznos tułowia.powyżej 90 53 52 . W klasach niższych wykonuje się następujące próby: . Skoki i rzuty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami lekkoatletycznymi. Test J. .W Polsce naukowe opracowanie testów sprawności fizycznej (sprawdzonych statystycznie) zostało przeprowadzone już w 1934 r. Mydlarskiego. ciśnienia. Zawiera najistotniejsze cechy motoryczne człowieka niezbędne w życiu codziennym. dziewczynki przez V2 minuty). a nie wynik sportowy. tętno normalne 60-90 uderzeń na minutę. że wyniki tych prób są zależne od wieku.ocena skoczności i „mocy": skok dosiężny. . Pomiarem szybkości był bieg na 60 m.ocena siły: rzut 2-kilogramową piłką znad głowy.skok wzwyż. prawidłowego funkcjonowania organizmu.bieg na 30 m: I-III klasa szkoły podstawowej (zamiast 60 m). Siłę mięśni grzbietu (górna część tułowia): z.rzut piłką l kg: klasa od I do IV (zamiast piłki 2 kg). 1) Test Zuhory jest propozycją samooceny sprawności fizycznej. ustalił inny miernik sprawności fizycznej. dobrej pracy płuc. Przyjęta jest następująca klasyfikacja tętna: tętno powolne . Trześniowski. Testem Denisiuka mierzy się sprawność dzieci i młodzieży od 5 klasy szkoły podstawowej wzwyż. przez J. . częściowo wzorując się na teście J. Denisiuka Test L. R. Wyniki tych prób podane zostały w różnych jednostkach miary i zostały opracowane określonym systemem punktacji: . Denisiuka składa się z następujących prób: . liczba oddechów na minutę. Siłę mięśni brzucha: z pozycji leżącej tyłem z nogami ugiętymi przejście do siadu skulnego wsparciem stóp oraz chwytem karku. ale należy je interpretować indywidualnie. Minimalna ocena została ustalona na takim poziomie. W 1963 r. . Ćwiczący ustawiony był bokiem do kierunku rzutu. Obiektywną oceną samopoczucia ćwiczącego jest pomiar tętna. pomiarem siły był rzut piłeczką.poniżej 60 uderzeń na minutę. . wysokości i masy ciała badanej młodzieży. . Rzuty wykonywano z miejsca. Mydlarski w swoich próbach chciał jak najtrafniej zmierzyć wybraną cechę motoryczną. serca i mięśni. Między innymi autor wprowadził zestaw prób lekkoatletycznych: . aby mogło ją uzyskać 90% całego społeczeństwa: ocena dostateczna dobra bardzo dobra wysoka wybitna 10% 80% 60% 40% 20% Dobra sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia. karku i głowy do poziomu i wytrzymać 10 sekund (ćwiczenie „sterowane" górą). Test składa się z sześciu prób określających siłę mięśniową: 1.5 lat.bieg na 40 m: IV-V klasa szkoły podstawowej (zamiast 60 m).

ramiona wyprostowane. ugiąć mocno ramiona i wytrzymać przez 3 s Zwis wolny jednorącz. Rezultat każdy mierzy własnymi stopami. ugiąć mocno ramiona i wytrzymać zwis jednorącz przez 10 s Zwis wolny oburącz. dobry Jak poprzednio.Tabela l Test Zuhory PW Zadanie i poziom wykonania (ocena) minimalny 12 15 dostateczny 16 20 dobry 20 25 b. O wyniku decyduje czas trwania próby K M 10 s 20 s 30 s 1 min 1 min 2 min 1. 120 kroków na minutę. więcej niż 6 i pół stopy. Gdy pomiar wyniesie np. ramiona wyprostowane. Wytrzymać przez 3s Zwis wolny. tylko wytrzymać zwis jednorącz przez 1 0 s kolejno na prawej i lewej ręce Rodzaj próby Płeć minimalny Zadanie i poziom wykonania (ocena) dostateczny dobry Dotknąć palcami obu rąk podłoża b. uniesione nad podłoże. tylko palce obu rąk szeroko rozwarte 7 min (1200 m) t10 min (2000 m) wysoki Dotknąć dłońmi obu rąk podłoża wybitny Dotknąć głową kolan Gibkość Z pozycji na baczność ciągły. nogi proste. Wysokie unoszenie kolan z jednoczesnym klaśnieciem pod uniesioną nogą. Wytrzymać przez 1 0 s Zwis wolny oburącz. Liczy się tylko poprawne wykonanie zadania Chwycić oburącz Dotknąć palcami za kostki obu ra~k palców stóp Wytrzymałość Bieg ciągły na dystansie lub K w miejscu w tempie ok. Wytrzymać przez 3 s Zwis wolny oburącz. ugiąć mocno ramiona i wytrzymać przez 3 s Zwis wolny oburącz. Wytrzymać przez 10's Zwis wolny. ugiąć mocno ramiona i wytrzymać przez 10 s Zwis wolny oburącz.5 min 3 min 2 min 4 min 3 min 6 min Ocena w punktach 1 2 3 4 5 • 6 Ul Ul . ugiąć mocno ramiona i wytreymać przez 1 0 s Jak poprzednio. ramiona wyprostowane. Wytrzymać przez 10 s Zwis wolny jednorącz. nożyce poprzeczne. dobry 25 30 wysoki 30 35 wybitny 35 40 Rodzaj próby Bieg sprinterski w miejscu w ciągu 10 s. Nogi proste. O wyniku decyduje czas trwania biegu M lub pokonany dystans 1 min (200 m) 2 min (400 m) 2 min (400 m) 4 min (800 m) 4 min (800 m) 7 min (1500 m) 10 min (1500 m) 15 min (2500 m) 15 min (2000 m) 20 min (3000 m) Siła mięśni Ułożyć się na plecach. K powolny skłon tułowia w M przód. zaokrąglamy wynik do 7 stóp r ICC K M Siła nóg K M 5 6 7 8 9 Skoczność • 10 K Siła ramion Zwis wolny na drążku lub na M gałęzi Zwis wolny. Wytrzymać przez 10 s Zwis wolny jednorącz. Liczy się suma kłaśnięć Skok w dół obunóż z miejsca.

. poruszanie się za pomocą sprzętu inwalidzkiego. jest to wynik zadowalający.test czynności dnia codziennego osób niepełnosprawnych (konsumpcja. rozchylenie kolan na zewnątrz w czasie przysiadu).wynik dość dobry.. Próba ortostatyczna . 5075% .»o *~~ oo —< TT- r- o o "S \o \o *-k c^i *o ^o co J^ -22-sa \o "^ *o ON 1 a w o u 1 VI *o r^* « - vo 0 jq gj £ t — — Ol O4 CO co co VO VO O4 Ol Ol OO CO CO OO CO — > — * •c 00 o CN u . 3) wchodzenie na określoną wysokość. Wykonuje się go na początku i na koń56 57 ni ii* >. 100-120 uderzeń na minutę. Pomiary wytrzymałości: 1) pedałowanie na ergometr/e rowerowym. U osób pracujących fizycznie lub u sportowców liczba uderzeń na minutę może być znacznie niższa.zadowalającym. nerwowych oraz w niektórych chorobach układu krążenia.wynik dobry. Badanie siły skurczu mięśni za pomocą: 1) dynomornetru tarczowego. . Ściskając palcami nos zair/ymać powietrze. u dziecka 20-23). a nawet o schorzeniu serca). ubieranie się).40-50 oddechów na minutę (prawidłowa liczba oddechów na minutę wynosi 16-18. Jeżeli różnica wynosi około 24 uderzeń na minutę. poniżej 30 wynik zły. Po wykonaniu przysiadów zmierzyć tętno. Szybkie tętno. spokojnie. Jeżeli różnica wyniesie 14--18 uderzeń. Następnie powoli wstać.dobrym. przy rozluźnionych mięśniach należy wykonać pomiar tętna w czasie l minuty. Istnieją różne próby czynnościowe.zadyszką". Czynność serca jest ściśle związana z pracą układu oddechowego. 2) bieg na bieżni ruchomej. £ 1 I S Q b S '•§ f Q co ^ ^ 1 1 1 1 1 f. Podwyższenie tętna o 25% jest wynikiem bardzo dobrym. świadczy o dobrej tolerancji zmiany położenia ciała. 30-60 . Zaburzenie pracy serca powoduje niedostatek tlenu. ponownie przez l minutę mierzyć tętno.w pozycji siedzącej na krześle spokojnie zrobić głęboki wdech. a nadmiar dwutlenku węgla. szybkim i płytkim oddychaniem . Podwyższenie tętna o 100% świadczy o wysokiej pobudliwości nerwowej lub chorobie. Test Coopera (test kondycyjny dla osób jeżdżących na wózku) Test ten wykonuje się w celu sprawdzenia kondycji (siły i wytrzymałości) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.^ «"> fxl O\ (N co r— v£> ^ —i O — co 01 r01 —< <n ^ —.testy uciążliwości pracy. Próba z zatrzymaniem oddechu . Jeżeli różnica między pomiarem tętna w leżeniu i w staniu mieści się w granicach 6-12 uderzeń serca na minutę. .testy lokomocyjne (chód. 2) testu Lovetta (skala sześciostopniowa). Wybrane testy sprawności fizycznej dla inwalidów: P 1 >— i —i Ol Oł O4 — \O ox oo _ — >— i . Czas zatrzymania oddechu liczyć w sekundach. Próba z przysiadami: w pozycji stojącej ze złączonymi stopami zmierzyć tętno. Najłatwiejsze do przeprowadzenia są: 1. . 3. nawet około 40 na minutę. korzystanie z różnych środków komunikacji). w stanie spoczynku obserwuje się u ludzi pobudliwych.X JC 8 u ^ •"^ o \D t— i Ol — OO CN Tt O <O CO CO u £ oo ł— * OO u u N A V} CO Oł v£> O4 CN Ol OO CO CO OO CO -H -^ a ta T3 vo —i 01 -H Ol t^ Ol CN CO r^- '—' uderzeń na minutę. 2. 60-90 . jest to wynik niezadowalający (świadczy to o dużym stopniu pobudliwości układu nerwowego.testy sprawności rąk (w chorobach reumatycznych). co przejawia się . 25-50% . Zatrzymanie oddechu przez dłużej niż 90 sekund to wynik bardzo dobry. —i 04 <n N oo -H Tt r~ O jif iiy .w leżeniu na plecach. następnie wykonać 20 przysiadów (ramiona wyciągnięte w przód. higiena osobista.

-) kobiety 1000 m mężczyźni Bieg na 20-29 20-29 30-39 40-49 . skoki. 2. Test ten polega na pomiarze długości odcinka. Dyscypliny wytrzymałościowe (o średnich wysiłkach i różnej intensywności): pływanie.cu każdego cyklu treningowego. 4. jaki osoba badana jest w stanie przejechać na wózku przez 12 minut. Tabela 2 Test sprawnościowy (opracowanie Stefana Pilicza i Jerzego Żmudzkiego) dla nie uprawiających sportu Próba sił y: uginanie i prostowanie ramion w podporze. boks. siły i szybkości): wyskok dosiężny z miejsca z wymachem ręki wzwyż P r óba w yt r z ym a ł o ś c i : bieg lub marsz na dystansie określonym zależnie od wieku Ryć. biegi narciarskie. podnoszenie ciężarów).40-49 50-59 50-59 60-70 60-70 5-12 5. 0. akrobatyka. jazda figurowa na łyżwach. kolarstwo. rzuty. Podział dyscyplin sportowych ze względu na dominowanie określonych zdolności motorycznych: 1. Dyscypliny szybkościowo-siłowe o maksymalnej intensywności (sprinty. Dyscypliny o charakterze ogólnomotorycznym o stałej zmianie intensywności wysiłku (szermierka. 58 .5 5-11 5. dżudo. Zazwyczaj drugi wynik jest lepszy od pierwszego. skoki do wody). leżąc przodem (pompki) Wiek (w Różnica pomiędzy zasięgiem ręki Wiek (w Liczba ugięć wyskoku latach) w staniu i w ramion latach) kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 20-29 24-32 35-45 20-29 12-20 16-26 30-39 22-30 30-40 30-39 12-20 13-22 40-49 20-28 27-36 40-49 9-17 10-18 50-59 17-25 23-32 50-59 7-13 7-13 60-70 12-20 20-28 60-70 5-10 3-9 Próba g i b k o ś c i : w staniu na stopniu lub krześle (kolana proste) skłon tułowia w dół (dłonie jak najniżej) lub marsz w minutach Wiek (w Bieg latach) Wiek (w Różnica pomiędzy zasięgiem kobiety mężczyźni latach) dłoni a powierzchnią stopnia (+. Dyscypliny zwinnościowe . Technika narciarza alpejczyka wymaga rozwoju wszystkich zdolności motorycznych.0 Marsz ^ 1-9 3 km 30 (-2M-7) 33 (-5M-3) km Marsz 2 25 7-12 4. narciarstwo alpejskie). chód sportowy. 3. 8.0 Marsz 0-10 5 km 50 (-3H-7) 55 (_7_ (_4> km Marsz 3 35 Próba m o c y (tj.punktowane za dokładność ruchu i trudność techniczną (gimnastyka. zapasy. zespołowe gry sportowe. biegi średnie i długie.5 4-11 6.

V2 boiska do siatkówki. Zawodnicy w drużynach kolejno odliczają.Przykłady gier ruchowych rozwijających zdolności motoryczne Gry ruchowe rozwijające szybkość „Wyś ci g n u m e r ó w w kol e" Przybory i urządzenia: chorągiewka stojąca. Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Średnica koła wynosi 4-5 m. Organizacja i przebieg wyścigu. każdy zapamiętuje swój numer. Zawodnicy poru59 .

który zostanie złapany jako ostatni. Uwagi metodyczne. a prowadzący wywołuje dowolne numery. wykonywanie skoków bez przerwy. na dwóch nogach. oprócz pierwszych z piłkami. Klasy. a co kilkanaście sekund należy zmieniać kierunek biegu po obwodzie koła. Na sygnał prowadzącego „berki" gonią „żabki". wykonują podpór leżąc przodem. boisko do siatkówki. Dwóch zawodników wybranych w drodze losowania ustawia się na linii bocznej boiska. który uzyska najlepszy c/as. Odległość miedzy liniami startu wynosi 2 m. Są oni „żabkowymi berkami". Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. kiedy z piłką na początku drużyny znajduje się ponownie zawodnik. Uwagi metodyczne. W przypadku. a po przetoczeniu piłki zawodnicy odpoczywają. Wygrywa zawodnik. Zawodnikom nie wolno siadać. Wygrywa ten. Tego przepisu przestrzegają sędziowie.„klasy". obiegają chorągiewkę i wracają na swoje miejsce. Wszyscy przyjmują po/. Organizacja i przebieg -zabawy. Uwagi metodyczne. Po zmianie ról sumuje się punkty. Uczestnicy: liczba zawodników dowolna. Na sygnał prowadzącego zawodnicy w ustalonej kolejności wykonują skoki z kwadratu środkowego do kwadratów innych. leżąc przodem. '/2 boiska do siatkówki podzielonego na ponumerowane kwadraty . W czasie gry każdy zawodnik powinien startować do wyścigu 2-3 razy.5 m. który ją podawał. ponieważ nastąpi szybkie wyłapanie „żabek". 4-6 chorągiewek stojących. zdobywa dla drużyny l pkt. tworząc tunel. Wygrywa drużyna. Uwagi metodyczne. przez który za pomocą podania toczeniem piłkę toczy się na koniec. 2-4 razy przez wszystkie numerowane kwadraty. Kto szybciej powróci na obwód. której zawodnicy zdobędą więcej punktów. Wykonywanie skoków z kwadratu do kwadratu bez „lądowania" w kwadracie środkowym. który po podaniu piłki staje w drużynie jako pierwszy.szają się po obwodzie koła. dwóch sędziów. wynosi 0. boisko do siatkówki. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy poru60 61 . Przez losowanie zawodnicy jednej drużyny występują w roli „berków". Każdy złapany zawodnik staje się „berkiem".na pierwszej uciekający. Wygrywa drużyna. Na sygnał prowadzącego zawodnik stara się uciec przeciwnikowi. drugiej uciekają. zabawa znana i lubiana przez dzieci. Gra trwa 1-3 minuty. Organizacja i przebieg wyścigu. Pozycja podpora leżąc przodem jest męcząca. Organizacja i przebieg zabawy. Wygrywa drużyna. Zakończenie wyścigu następuje w momencie. Pozostali zawodnicy jako „żabki" zajmują miejsca na boisku. pierwsi mają piłki lekarskie. że podpór leżąc przodem wykonuje się tylko w czasie toczenia piłki. jest bard/o dobrym ćwiczeniem w kształtowaniu skoczności i orientacji. Zawodnicy obu drużyn ustawiają się w szeregach naprzeciwko siebie. Ostatni zawodnik z piłką przebiega na początek i zajmuje miejsce podającego. Odstęp między szeregami (drużynami) wynosi 3-4 m. oznaczeni wywołanym numerem. należy wprowadzić przepis. to z kolei on zdobywa punkt dla zespołu. Po jednym zawodniku z drużyny ustawia się na liniach startu . który rozpoczynał grę. wstawać z odrywaniem rąk od podłoża. W zależności od możliwości fizycznych zawodników oraz założeń szkoleniowych zabawę powtarza się 2-3 razy. Gry ruchowe rozwijające zwinność „ Be rek w s l a l o m i e " Przybory i urządzenia: 2 piłki. który go goni. Jeżeli zawodnik drużyny uciekającej nie pozwoli się dotknąć. Każdemu zawodnikowi mierzy się czas próby. Gry ruchowe rozwijające wytrzymałość „ Zw i n n a żabka" Urządzenia: boisko do siatkówki. stoper. z nogi na nogę. Zawodnicy z obu drużyn. Na sygnał prowadzącego wszyscy zawodnicy w drużynach. Utrudnienie. jeszcze raz powtarza podanie piłki. w /ależno-ści od grupy zawodników. Skoki można wykonywać na jednej nodze. 'lak kolejno startują wszyscy zawodnicy. między chorągiewkami 2-3 m. Pościg trwa do ostatniej chorągiewki. Grę powtarza się 2-4 razy. dlatego prowadząc zajęcia z młodszymi zawodnikami. której zawodnicy szybciej wykonają zadanie. Gry ruchowe rozwijające skoczność „Klasy" Przybory i urządzenia: kreda. Organizacja i przebieg wyścigu. której zawodnicy zdobyli więcej punktów. Bok każdego małego kwadratu. zdobywa dla drużyny l pkt. Wymiary boiska zależą od liczby zawodników. zawodnik. zwłaszcza dla młodych i początkujących zawodników. Je/eli „berek" dogoni uciekającego. kiedy piłka wytoczy się z tunelu pomiędzy zawodnikami. Boisko nie powinno być zbyt małe. Uczestnicy: dowolna liczba zawodników. Gry ruchowe rozwijające siłę skurczu mięśni „ Wyś ci g p i ł e k do t u n e l u " Przybory i urządzenia: 2 piłki lekarskie. szają się skokami na czworakach. Obaj biegną między chorągiewkami.ycję w przysiadzie podpartym. Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. tak aby wszyscy zawodnicy byli gotowi w każdej chwili do startu. Wywoływanie numerów zawodników powinno odbywać się w różnej kolejności.

.

stają na tej. w Krakowie wprowadzono podział gimnastyki na rodzaje. skoki) lub mogą być ruchami wymyślonymi. i przenoszą tę. Prowadząc grę z zawodnikami początkującymi. Ruchy gimnastyczne mogą być ruchami naturalnymi (biegi. Utrudnienie. przenoszą drugą.jego postawę i ruchy. Gimnastyka podstawowa Zawiera taki zasób ćwiczeń. rzuty. Gimnastyka jest jednym z podstawowych środków wychowania fizycznego. stawiają na podłożu itd. przy doborze w pary należy uwzględnić podobne warunki fizyczne. po 6-8 zawodników. Wyścig z dwoma ławkami. boisko do siatkówki. Mogą też być ćwiczeniami porządkowymi. i tak na przemian. na której uprzednio stali. którą przenieśli. Wyścig powtarza się 2-6 razy. Uczestnicy. 3) gimnastyka pomocniczo-specjalna. cu ^^ t Gimnastyka 6 Gry ruchowe rozwijające gibkość „ Wy ś c i g z ł a w k ą g i m n a s t y c z n ą " Przybory i urządzenia: 2-4 ławki gimnastyczne. czy też złożone ćwiczenia ramion. ale również psychikę i charakter. Uciekający oraz „berek" mają piłki. zmieniając ustawienie (bok) drużyn w stosunku do ławki. uniki. Organizacja i przebieg wyścigu. który bezpośrednio służy ogólnemu przygotowaniu fizycznemu: wzmocnieniu zdrowia i równowagi psychicznej oraz prawidłowości budowy ciała ludzkiego i jego ruchów. Odległość do linii mety 4-6 m. Obejmuje ona najbardziej wszechstronny zasób ćwiczeń. dwie drużyny o równej liczbie zawodników. np. niezbędnymi dla dobrej organizacji zajęć wychowania fizycznegoUżycie w ćwiczeniach gimnastycznych przyborów i przyrządów zwiększa zasób ruchów gimnastycznych. jak np. 4) gimnastyka lecznicza. Uwagi metodyczne. Różnorodność kierunków i rodzajów gimnastyki sprawia. Wyścig powtarza się 2-4 razy. Na sygnał prowadzącego zawodnicy chwytają rękoma za ławkę. wyrozumowanymi. Gimnastyka podstawowa w wieku dziecięcym . ponownie ją chwytają i przenoszą ponad głowami. która szybciej postaci ławkę za linią mety. przenoszą ją ponad głowami i stawiają na podłożu po swojej drugiej stronie. 2) sport gimnastyczny. 6. Start może odbywać się z różnych pozycji. Zawodnicy ustawieni są rzędami. nie używanymi w życiu. że jest ona najbardziej uniwersalnym środkiem wychowania fizycznego. Wygrywa drużyna. który obowiązuje do chwili obecnej. Są to następujące rodzaje: 1) gimnastyka podstawowa. Utrudnienie. Zawodnicy stojąc na jednej. Poprzez ćwiczenia gimnastyczne można kształtować nie tylko cechy fizyczne człowieka . Zamiast linii mety można określić liczbę przenoszeń ławki nad głowami. które mogą wpływać na kształtowanie ciała ludzkiego i rozwój zdolności motorycznych.Uwagi metodyczne. Rodzaje gimnastyki W 1952 r. które prowadzą ustalonym sposobem. przy ławce nie powinno być ciasno. przechodzą na drugą stronę ławki. Liczba zawodników w drużynie zależy od wymiarów ławki.

Jest ona podstawowym rodzajem ćwiczeń w przedszkolach i szkołach. Ponadto znajduje za63 .i młodzieńczym odgrywa rolę głównego bodźca rozwojowego.

dostarczenie bodźców do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w różnych okresach rozwojowych. wychwyty. swoboda itp. salto z prostym krzyżem.klasa mistrzowska (krajowa i międzynarodowa).zapobieganie wypadkom w c/asic pnicy. Z 2 pozostałych ocen wyciąga się średnią arytmetyczną. duże i błędy niewykonania. średnie.zwiększenie wydajności pracy. muzyką. na poręczach o równych żerdziach. Regulamin w poszczególnych konkurencjach każdego rodzaju sportu gimnastycznego określa błędy w sposób bardzo precyzyjny. Konkurencje dla 4cobiet: ćwiczenia wolne. . 3) dla dzieci w wieku średnim szkolnym (12-15 lat). Ćwiczenia w zakładach pracy są c/.stosowanie w wychowaniu fizycznym osób dorosłych. Gimnastyka artystyczna sportowa odbywa się w różnych konkurencjach: indywidualnie i w zespołach wieloosobowych. wyraziste i zgodne z muzyką. Przy czterech sędziach oceny skrajne (najwyższą i najniższą) odrzuca się. . a także w różnych dyscyplinach sportowych. pełne wdzięku. Cechą charakterystyczną gimnastyki akrobatycznej sportowej jest to. na kółkach i na koniu z łękami oraz skoki.). ćwiczenia na poręczach o nierównych żerdziach i skoki. piłkami.kształcenie charakteru i osobowości ćwiczących. pracy i zdrowia. zamach. W treningu specjalistycznym stosuje się odpowiednio wybrane środki i metody nauczania ćwiczeń .ących. 2) dla dzieci w wieku szkolnym (7-11 lat). 5) dla dorosłych.1-0. 3) gimnastyki artystycznej (dla kobiet). Najwyższą oceną za wykonanie jest 10 punktów. Gimnastyka sportowa. Ćwiczenia dzielą się na układy statyczne .4-0. wrażenie za całość ćwiczenia. _ W czasie zawodów zespoły sędziowskie oceniają za pomocą punktów jakość wykonywania ćwiczeń obowiązkowych i własnego układu.yc/nej i ich dodatnie oddziaływanie na organizm ćwiczących może 65 .od form zabawowych do ścisłych. na drątku. lekkość. W gimnastyce podstawowej wyróżnia się następujące okresy: 1) dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat). błędy dzieli się na: małe. . 2) gimnastykę pomocniczą specjalną w pos/c/ególnych dyscyplinach sportu. salta ze śrubą itp.harmonijny rozwój układu ruchowego i jego funkcji. W zależności od poziomu wyćwiczenia i uzyskanych wyników na podstawie jednolitej klasyfikacji sportowej zawodników dzieli na poszczególne klasy sportowe.ćwiczenia w ruchu: przerzuty. . Wprowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych w czasie pracy ma na celu: . Dopiero po osiągnięciu odpowiedniego ogólnego rozwoju fizycznego ćwiczących i ich podstawowych umiejętności ruchowych wprowadza się stopniowo trening specjalistyczny. do ćwiczeń technicznie niezmiernie skomplikowanych. W zależności od klasy sportowej układy ćwiczeń w poszczególnych konkurencjach posiadają odpowiedni stopień trudności. Sport gimnastyczny składa się z trzech rodzajów wyczynu gimnastycznego: 1) gimnastyki sportowej (dla kobiet i mężczyzn).5 l wartość całego elementu . Układy ćwiczeń mogą odbywać się L szarfą. które muszą być bardzo precyzyjnie wykonane i służą rywalizacji sportowej zawodników. .klasa I. Biorą pod uwagę prawidłowość wykonania: pewność. W ćwiczeniach wieloosobowych obowiązuje absolutna zgodność ruchu.poprawę zdrowia i samopoczucia ćwic/. Gimnastyka artystyczna. które są traktowane jako powiązanie zasadniczych ćwiczeń o większej skali trudności. Gimnastyka w zakładach pracy. w jakim stopniu na64 Sędziowanie jest jawne. Wyróżnia się w niej następujące klasy: stąpiło odchylenie od prawidłowego ćwiczenia.kształcenie nawyków ruchowych i cech motorycznych potrzebnych do życia.2 0. 4) dla dzieci w wieku starszym szkolnym (15-18 lat). Sport gimnastyczny Obejmuje zasób ćwiczeń. W gimnastyce sportowej są odrębne konkurencje dla mężczyzn i kobiet. We wszystkich trzech rodzajach sportu gimnastycznego w początkowym okresie nauczania stosuje się zasób ćwiczeń z gimnastyki podstawowej. że zawiera ćwiczenia wolne akrobatyczne lub zespołowe o różnej skali trudności: od przewrotów w przód. rytm. Gimnastyka akrobatyczna. np. . w zależności od wieku i przygotowania fizycznego (od 60 roku życia tzw. Konkurencje dla mężczyzn: ćwiczenia wolne.i ćwiczenia dynamiczne .np. obręczą. dokładność i sposób wykonania poszczególnych elementów (siła. piramidy wieloosobowe .klasa III. . W sporcie gimnastycznym ścisła metoda nauczania ćwiczeń fizycznych jest metodą zasadnic/ą. Ruchy muszą być harmonijne. Zgodnie z Uchwałą Ogólnopolskiej Konferencji Gimnastycznej zadania gimnastyki podstawowej są następujące: . ćwiczenia na równoważni. Gimnastyka pomocniczo-specjalna Gimnastyka pomocniczo-specjalna dzieli się na 2 rodzaje: 1) gimnastykę w zakładach pracy. . maczugą itd.klasa II. gimnastyka geriatryczna). Za wszystkie błędy odlicza się od 10 punktów punkty karne. 2) gimnastyki akrobatycznej (dla kobiet i mężczyzn). W zależności od tego. Ćwiczenia powinny być wykonywane /. Wielkość błędu Strata punktów średni duży błąd niewykonania mały 0.esto dla wielu osób jedyną formą uprawiania kultury fi/. Każdy z wymienionych rodzajów sportu gimnastycznego jest odrębną dyscypliną sportową i zawiera poszczególne konkurencje.

Najpierw następuje postępowanie chirurgiczno-ortopedyczne operacyjne lub zachowawcze (unieruchomienie. gdyż przestaje być mięśniem czynnym.pozycja ciała przy pracy. gry. bieg i elementy tańca. W organizmie człowieka wykonawcą czynności ruchowych jest efektor. rozpoczyna cykl ćwiczeń czynnych (najpierw w odciążeniu.następuje różnego stopnia anatomiczno-czynnościowe uszkodzenie ciała. podskoki. oprócz znajomości terminologii gimnastycznej i metodyki przeprowadzenia ćwiczeń z osobami zdrowymi. 4) ćwiczenia tułowia i szyi. Przy organizacji ćwiczeń w czasie pracy należy uwzględnić warunki pracy w zakładzie. Uszkodzenie nerwów obwodowych może nastąpić np.hałas. To wskazanie. internistycznych itd. jest uwzględniane w ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych. Przywracanie czynności ruchowych za pomocą ćwiczeń gimnastyki leczniczej ma miejsce po uszkodzeniach rdzenia i po uszkodzeniach nerwów obwodowych. W ćwiczeniach z oporem wykorzystuje się piłki lekarskie. ruch zgięcia w stawie biodrowym łatwiej jest wykonać leżąc na boku niż leżąc na plecach. Gimnastyka lecznicza w chorobach neurologicznych. . . np. układ dnia pracy. nie podając konkretnych przypadków chorobowych. gdy nastąpiło uszkodzenie ośrodkowego czy obwodowego układu nerwowego bądź samych narządów ruchu. Gimnastyka lecznicza jako czynnik terapeutyczny ma za zadanie usunąć albo zatrzymać proces chorobowy toczący się w organizmie człowieka. Spastyczne porażenie polega na zaburzeniu synchronizacji pracy między mięśniami agonistycznymi i antagonistycznymi. Od początku postępowania 67 . w których słabszym mięśniom jest łatwiej pracować. np. Gimnastyka lecznicza Jest jednocześnie podstawowym działem kinezyterapii. Pojawienie się u pacjenta ruchu dowolnego. ale przed pojawieniem się obniżenia wydajności pracy. rozerwania itd. 6) ćwiczenia specjalistyczne przeciwdziałające skutkom zmęczenia postawy wywoływanego określonym rodzajem pracy. jeśli trwa długo. Czynności ru66 chowe ulegają zniesieniu czy zaburzeniu w przypadkach. . Najczęściej stosowane rodzaje ćwiczeń to: 1) ćwiczenia RR i NN o małym natężeniu. Gimnastyka lecznicza w chorobach narządu ruchu i w chorobach ortopedycznych. czas zajęć 57 minut.ośrodkowy i obwodowy. które są zaopatrywane przez włókna nerwowe pochodzące z tych rogów. W dzisiejszym pojęciu rehabilitacja lecznicza jest rehabilitacją kompleksową: funkcjonalną i społecz-nozawodową. Następuje przerwanie łączności mięśnia z komórką przedniego rogu rdzenia i powstaje wiotkie porażenie mięśnia z postępującym jego zanikiem i porażeniem. 2) ćwiczenia poprawiające postawę. W ćwiczeniach zbiorowych jako odciążenie słabych grup mięśniowych stosuje się takie pozycje wyjściowe do ćwiczeń.ilość i czas powstawania wysiłku fizycznego w czasie pracy. druga przerwa w II połowie dnia pracy). po chorobie Heinego-Medina. Zniszczenie komórek rogów przednich rdzenia kręgowego powoduje wiotkie porażenie mięśni. Głównym celem ćwiczeń zespołowych jest utrzymanie dobrego stanu całego organizmu. W następstwie urazu . m. również znajomości kinezyterapii.jednostajność pracy. np. jak i wiele innych. które najczęściej powodują duży stopień kalectwa i bardzo często dotyczą dzieci. reumatologicznych.stopień napięcia psychicznego. 3) ćwiczenia RR i NN o większym natężeniu. Analizatorem i przenosicielem impulsów ruchowych jest układ nerwowy . Obecnie gimnastyka lecznicza jest stosowana w większości specjalności medycznych. złamania. Kinezyterapia obejmuje całokształt wiedzy związanej z leczeniem za pomocą ruchu. Kinezyterapia bywa bardzo skuteczna w leczeniu chorób neurologicznych. odpowiednie ułożenie przeciwprzykurczowe i zapobieganie nadmiernemu rozciągnięciu mięśnia. Stosowanie gimnastyki leczniczej wymaga. wibracje. całą czynność „treningu" mięśnia od bezwładu do jego fizjologicznych możliwości określa się jako reedukacja mięśniowa (odnowa mięśnia). codziennej gimnastyki porannej czy też uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych poza pracą. charakter pracy (właściwości pozycji i wykonywanych ruchów) oraz stopień i rodzaj wysiłku przy pracy. zachowanie możliwie jak najpełniejszego ruchu w stawie. ćwiczenia gimnastyczne i elementy rytmiczno-taneczne.nagłego zadziałania siły . stopień zanieczyszczenia powietrza. nawet jeszcze bardzo słabego (czy nawet tylko napięcia mięśniowego świadomego). Celem wszystkich zabiegów gimnastyki leczniczej w początkowym okresie choroby jest opóźnienie procesów zwyrodnieniowych mięśnia. Im właściwiej będzie przebiegało usprawnianie lecznicze dzieci dotkniętych chorobami neurologicznymi. potem czynnych właściwych i na końcu ćwiczeń z oporem). przy czym kończyna wykonująca ruch powinna leżeć bezpośrednio na podłożu. 5) ćwiczenia ożywiające. Skurcz spastyczny najczęściej nadmiernie napina mięs'nie zginacza w taki sposób. . Najbardziej skuteczną formą gimnastyki w czasie pracy jest gimnastyka wprowadzająca w tok dnia pracy (5-10 minut) lub przerwy gimnastyczne (pierwsza przerwa w I połowie dnia pracy. może być nieodwracalny. w chorobach urazowo-ortopedycznych. Kryteria oceny wysiłku psychofizycznego w czasie pracy: . zabawy. Mięsień pozbawiony nerwu zanika. Systematyka ćwiczeń leczniczych wyróżnia dwa główne rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia bierne i ćwiczenia czynne. . Stan bezczynności mięśnia. pracującym. hantle. skręcenia. najczęściej gipsowe). po złamaniu uszkadzającym nerw w ranie ciętej.tempo pracy. Przerwy gimnastyczne stosuje się po wystąpieniu pierwszych oznak znużenia.in. Najczęściej stosowane formy ćwiczeń to: zabawy i gry ruchowe. tym mniejsze będą uszkodzenia czynności narządu ruchu w wieku późniejszym. zwichnięcia. oświetlenie miejsca pracy. że nie można płynnie wyprostować stawu i ruch staje się nieefektywny (szarpany). Rodzaje urazów to: stłuczenia.być zachętą do uprawiania kultury fizycznej w innej formie. 7) ćwiczenia końcowe uspokajające i odprężające. W przypadkach chorób neurologicznych niezmiernie trudno jest wyodrębnić poszczególne grupy ćwiczeń leczniczych. neurologicznych.

Zasób ćwiczeń obejmuje ćwiczenia całych grup mięśniowych kończyn wykonywane przy jak najmniejszym wysiłku. pracę. jak i późniejszym (np. Kontrolowanie wysiłku ćwic/ącego obowiązuje we wszystkich przypadkach kardiologicznych. których skutkiem jest unieruchomienie pacjenta w łóżku. Sprzyja to zmianom destrukcyjnym narządu ruchu. W ćwiczeniach tych ogólną zasadą jest odciążenie stawów i dobór pozycji do ćwiczeń. Zakres gimnastyki leczniczej w chorobach ortopedycznych jest bardzo duży. wady postawy.kształtujący. Natężenie ćwiczeń powinno być niewielkie. jak: reumatologia (zwyrodnienia kostno-stawowe). (Te sprawy również powinien uwzględnić fizjoterapeuta prowadzący gimnastykę lecz niczą). U pacjenta z chorobami kardiologicznymi czas ćwiczeń i próg możliwości wysiłku nie może zostać przekroczony. choroby zwyrodnieniowe stawów. wygląd es tetyczny powinny być przez cały zespół rehabilitacyjny odpowiednio zneutralizo wane. przychodnia. poprzez siady do słania. Ogólne zasady kinezyterapii w poszczególnych rodzajach chorób ortopedycznych zawarte są w odnośnej literaturze fizjoterapii. tzn. Choroby ortopedyczne są to wady narządu ruchu. Ćwiczenia o akcentach statycznego napięcia mięśniowego są sporadyczne. w której sprawiają one jak najmniej bólu i w której można je przeprowadzić w jak najpełniejszym zakresie. W chorobach narządu ruchu. wrodzone zwichniecie stawów biodrowych. zwyrodnienia kostno-stawowe. Ortopedia łączy się z wieloma innymi specjalnościami medycznymi. gościec tkanek miękkich. Zasadą ogólną jest stopniowanie wysiłku i właściwa ocena samopoczucia pacjenta w trakcie ćwiczeń. szpital. Ruchy powinny być wykonywane dokładnie. w zależności od rodzaju wady rozwojowej. Po porodzie celem gimnastyki leczniczej jest wzmocnienie tych grup mięśniowych. Od leżenia. Gimnastyka lecznicza w ginekologii przede wszystkim jest stosowana po operacjach ginekologicznych i. W miarę poprawy funkcji stawów liczba powtórzeń wzrasta. możliwości życiowe. sanatorium) stosuje się specjalnie opracowane zasoby ćwiczeń. w istniejącym zakresie ruchu i zachowywać właściwy rytm. _ Do najcięższych przypadków urazowych należą: urazy rdzenia kręgowego z porażeniami rąk i nóg. z nietrzymaniem moczu i kału. pozwalający na prawidłową pracę mięśni. tempo wolne. Ponadto stosuje się ćwiczenia oddechowe i rozluźniające. . Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych nie powinny odbywać się w ostrym stadium choroby. Głównym elementem dawkowania wysiłku jest stopniowa zmiana pozycji wyjściowej do ćwiczeń. amputacje obustronne kończyn i wszystkie inne urazy. jak i w innych schorzeniach serca w okresach wczesnych. W każdym przypadku należy liczyć się z indywidualnymi cechami chorego wiążącymi się z jego osobowością. następstwa urazów itd. ale powinna natomiast likwidować przykurczę i zapobiegać dalszemu zniekształcaniu stawów. chirurgia itd. stosuje się różne rodzaje ćwiczeń leczniczych. gościec przewlekły postępujący. Gimnastyka lecznicza w chorobach ginekologicznych oraz położnictwie. W większości przypadków chorób reumatycznych obok leczenia farmakologicznego i operacyjnego stosuje się leczenie gimnastyką oraz innymi środkami kinezyterapii. Poprawia się siła skurczu mięśni i funkcja stawów.kardiologiem. jako przyuczenie pacjentki do ćwiczeń. Wartości te trzeba umieć odpowiednio ocenić. Niepokój pacjenta o swój stan zdrowia. Rodzaj ćwiczeń . O rozpoczęciu ćwiczeń decyduje lekarz. Wszystkie ćwiczenia po zawałach mięśnia sercowego w okresach wcześniejszych i późniejszych powinny odbywać się przy kontroli tętna i ciśnienia krwi. które na skutek ciąży i porodu zostały rozciągnięte (głównie mięśnie brzucha i dna miednicy). które mogą powstać we wszystkich okresach rozwojowych życia człowieka. stany zapalne. ćwiczą tylko dłonie i stopy. utrudnienie samoobsługi i przemieszczania. W chorobach urazowo-ortopedycznych najczęściej występuje długi okres unieruchomienia (np. Gimnastyka lecznicza w różnych okresach ciąży ma za zadanie pomóc kobiecie ciężarnej w utrzymaniu dobrego samopoczucia.). Gimnastyka lecznicza w chorobach reumatycznych. Już w czasie unieruchomienia w gipsie odpowiednio dobrane ćwiczenia ogólnie usprawniające zapobiegają powikłaniom pourazowym miejscowym. o charakterze dynamicznym. Gimnastyka lecznicza w chorobach serca jest stosowana zarówno po zawałach mięśnia sercowego. Gimnastyka lecznicza w chorobach serca. Celem gimnastyki pooperacyjnej po zabiegach ginekologicznych jest zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym płucnym (zapalenie płuc) i krążeniowym (zakrzepy).lekarskiego gimnastyka lecznicza jest ważnym czynnikiem w leczeniu urazów narządu ruchu. urazem psychicznym powstałym na tle urazu czy choroby. ogólnoustrojowym i psychicznym. które będzie musiała wykonywać po dokonanym zabiegu. po złamaniu uda pełny zrost następuje na ogół po 12 tygodniach). Z chorób ogólnie określanych jako choroby reumatyczne najczęstsze jest reumatoidalne zapalenie stawów. W zależności od zaawansowania choroby oraz miejsca przebywania chorego (dom. trzeba się starać ułatwić mu powrót do równowagi psychicznej. Czas odpoczynku powinien mniej więcej odpowiadać czasowi pracy mięśnia. Kończy68 ny położone na podłożu. zapewnieniu dobrej sprawności fizycznej i w przebiegu porodu. Podstawowym warunkiem jest stała konsultacja prowadzącego gimnastykę leczniczą z lekarzem prowadzącym chorego . Każdy przypadek choroby ortopedycznej ma swoje wskazania i przeciwwskazania ogólne i specjalne. mięśniowy. jeśli jest to możliwe. również przed tego rodzaju operacjami. neurologia. zarówno w życiu płodowym. Gimnastyka lecznicza w przypadku chorób reumatycznych nie powinna przeciążać chorych stawów.

.

Gimnastyka podstawowa obejmuje wiele najrozmaitszych ćwiczeń fizycznych. wywołując stan znużenia lub zniechęcenia. ale również zniechęca psychicznie do ćwiczeń. rozwój wszystkich zdolności motorycznych jako podstawy ogólnego rozwoju organizmu. w leżeniu. logicznie skonstruowane i zrozumiałe. które powtarzają się wielokrotnie. Ruchy w wymienionych odcinkach ciała mogą być wykonywane przez różne grupy mięśniowe i odbywać się w różnych stawach i z różnych pozycji wyjściowych. ale zawsze zachowują 70 7 swoją kolejność.Zasób ćwiczeń gimnastyki podstawowej. to nie tylko męczy fizycznie. jakim jest ruch. systematyka i rodzaje ćwiczeń fizycznych. 3. kończyn dolnych i górnych). niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Gimnastyka lecznicza Gimnastyka podstawowa ma na celu ogólny psychomotoryczny. skoki. którzy podzielili ćwiczenia według funkcji grup mięśniowych i płaszczyzn ruchu w sześciu pozycjach wyjściowych: w staniu. obok ruchów specyficznych dla danej dyscypliny sportowej. Wieloaspektowa analiza ćwiczenia to przede wszystkim uwzględnienie następujących kryteriów: 1. w podporach i w ruchach lokomocji. przemianę materii itd. Mazurka. ćwiczenia po złamaniu nogi) czy mało wydolny układ wewnętrzny (np. ćwiczenia o różnym czasie trwania wysiłku mięśniowego: wysiłek może trwać długo lub krótko. Autorzy „Atlasu ćwiczeń". przyczyniając się do wytworzenia potrzebnych w życiu codziennym kompensacji ruchowych i lepszego działania układów wewnętrznych człowieka. wolne ćwiczenia gimnastyczne itd.zdrowego czy chorego. Dla celów treningowych w poszczególnych konkurencjach sportowych różnych dyscyplin sportu ćwiczenia fizyczne są usystematyzowane jeszcze inaczej. Wśród istniejących podziałów ćwiczeń gimnastycznych nie ma takiego. Zarówno ćwiczenia miejscowe. fizjologicznego. Zasób ćwiczeń z gimnastyki podstawowej był wzorem. Pod względem organizacyjnym ćwiczenia dzielą się na ćwiczenia i n d yw i d u a l n e i z es poł owe. rozwój ćwiczących. elementy techniczne w grach zespołowych sportowych. Fachowe nazewnictwo gimnastyczne powinno być krótkie. Gimnastyka lecznicza działa na organizm człowieka za pomocą fizjologicznego bodźca. nie dają ćwiczącym pełnej satysfakcji. a literatura fachowa wychowania fizycznego zawiera wiele ćwiczeń. psychologicznego i metodycznego. w którym jest przedstawiona ta systematyka. Ćwiczenia gimnastyczne są podstawowym środkiem w nauczaniu wychowania fizycznego i w treningu sportowym. gibkościowe. systematykę ćwiczeń opracowaną przez Fidelusa i Kocjasza. naprzemiennej. Działanie ruchu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do narządu ruchu. Są to ruchy c y k l i c z n e . wyczynowego stosuje się m. Część z nich służy ćwiczącym we wszystkich okresach życia. Sposób prowadzenia odnośnych zajęć ma swój pierwowzór w metodyce wychowania fizycznego. Zbyt małe wysiłki zniechęcają. Jeżeli wysiłek jest za duży. na sali gimnastycznej. ruchy o różnych rodzajach napięcia mięśniowego: statyczne lub dynamiczne. Pod względem rozwijania przez ćwiczenia zdolności motorycznych wyróżnia się ćwiczenia siłowe. W zależności od charakteru i rodzaju schorzenia ćwiczenia d z i a ł a j ą c e o gó l n i e podnoszą ogólną adaptację ćwiczącego do wszelkich wysiłków. 2. Ćwiczenia gimnastyczne zostały podzielone na poszczególne grupy przy zastosowaniu różnych kryteriów. z partnerem. W każdej z wymienionych pozycji wyjściowych autorzy uwzględnili: ćwiczenia wolne. Pod względem anatomiczno-fizjologicznym działania na niepełnosprawny organizm ćwiczącego ćwiczenia dzielą się na działające: miejscowo (przeważnie indywidualne) i ogólnie (przeważnie zespołowe). ćwiczenia na przyrządach i ćwiczenia izometryczne. gdyż ich możliwości ruchowe są o wiele większe. Gimnastyka lecznicza ma swoją własną systematykę ćwiczeń. Pod względem anatomicznym są to ruchy poszczególnych części ciała ludzkiego (tułowia i głowy. pływanie itd. Ćwiczenia o wybitnych cechach psychologicznych to ćwiczenia ożywiające. Ćwiczenia d z i a ł a j ąc e mi ej scowo bezpośrednio wpływają na uszkodzony narząd (np. w klęku. na zewnątrz budynku . Terminologia gimnastyczna to skrócony opis ćwiczeń. która obejmuje ćwiczenia specjalne o charakterystycznej metodyce nauczania. Podobnie dzieje się w organizmie każdego ćwiczącego . wyścigi itd.in. Wzbudza u ćwiczącego stan wątpliwości co do swoich możliwości fizycznych i odwrotnie. niewydolny układ oddechowy). Istnieje wiele innych podziałów ćwiczeń przydatnych w praktyce wychowania fizycznego. ćwiczenia w wodzie (przede wszystkim w basenie) oraz przez naukę chodzenia. który uwzględniałby wszystkie cechy ćwiczeń fizycznych rozpatrywane z punktu widzenia anatomicznego. jak i ogólne usprawniają korelacje fizjologicznych mechanizmów u ćwiczącego. ćwiczenia o różnej intensywności pracy wykonywanej przez określone grupy mięśni. w siadzie. układ nerwowy. poprawienie stanu zdrowia i hartowanie organizmu. które można zmodyfikować.w terenie). wytrzymałościowe itd. np. ćwiczenia o określonej intensywności: umiarkowanej. Terminologia. dostosowując je do potrzeb usprawniania 71 . Ac ykl i cz n ym i ćwiczeniami będą: rzuty. Ćwiczenia indywidualne w kinezyterapii mają bardzo szczegółową systematykę. posługiwali się powszechnie przyjętym w gimnastyce słownictwem wg L. Zawsze jednak powinny uwzględniać. Pod względem fizjologicznym ruchy mogą być bardzo różne. może dotyczyć tylko fizjologicznych aspektów albo angażować również sferę psychiczną człowieka. z przyborem. Istnieją ruchy. Główny podział tych ćwiczeń to podział na ćwiczenia bierne i ćwiczenia czynne. które związane są z życiem codziennym. Dla celów treningu sportowego. takie jak: chód. Każda z wymienionych grup ćwiczeń ma zatem aspekty anatomiczne. z którego po zmodyfikowaniu powstały poszczególne rodzaje ćwiczeń stosowanych w usprawnianiu leczniczym. fizjologiczne itd. bieg. również do tych. uspokajające. Ogólne usprawnienie pacjenta osiąga się poprzez następujące rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia ogólnie usprawniające (na sali chorych. obejmuje ono również narządy wewnętrzne. dużej. wiosłowanie.

Opis ćwiczenia powinien być możliwie krótki.kierunek i amplituda ruchu (przodem do położenia. rzut. RR w bok. RR w bok. 3. bardziej utrudnione czy ułatwione. Elementy musztry Ćwiczenia uzupełniające 1. Opis ćwiczenia z przyborem czy na przyrządzie wymaga dodatkowego opisu szczegółów związanych z ruchem o dodatkowym obciążeniu ciała (hantle. Zwisy i podpory 3. 3 . przećwiczenie wywiera na organizm ćwiczącego konkretny wpływ. (RR w bok).: pw.RR w przód. 4. 9. wymach. Główne grupy materiału ćwiczebnego i ich podział pod względem metodycznym.prawa N . ćwicz. siedząca.pw. Mazurka. zabawy i przez dobór ćw. równoważnia. zwinnościowo-akrobat. . 2 . . 72 1.noga L . Ćwiczenia porządkowe 1. Łączność ruchów określa się przyimkiern „z" lub „i". Dla potrzeb gimnastyki podstawowej oraz dla potrzeb gimnastyki leczniczej najbardziej przydatna jest systematyka ćwiczeń wg L. Organizacja zajęć 2. Nieraz drobna nawet zmiana treści ćwiczenia tworzy inne ćwiczenia. i motorycznych psychiki (gry. wolno.stojąca.tułów Główne zasady zapisywania ćwiczeń gimnastycznych: 1. Przykładowy opis ćwiczenia trudniejszego koordyiuicyjnie: pw. Terminologia gimnastyczna jest potrzebna zarówno do właściwego opisania ćwiczenia w literaturze fachowej.przysiad podparty.ręce pw. LR w górę. kształtowanie wytrwałości i ambicji intelektu) sportowych Podstawowe elementy ćwiczenia: . kiedy ruch ma być wykonany inaczej niż najkrótszą drogą. (przez taktykę gry kształcenie siły woli.RR dołem w bok. w jakim mają być wykonywane poszczególne ruchy . . np. np.podskok obunóż i klaśniede nad glmv. Systematyka ta uwzględnia cztery główne grupy. Podział ze względu Zadania 1. Wszystkie poszczególne elementy ćwiczenia w całości decydują o jego charakterze. np.). 2 .nogi R R L . pk. ale dokładny. chwyty^ 5.pozycja wyjściowa (stojąca. Wyrobienie koordynacji i płynności ruchu Zadania Ryć. . . Ustalić kolejność lub równoczesność i następstwo zachod/ących w ćwiczeniu ruchów.pozycja końcowa Przyjęte skróty: P .ręka lewa R .pozycja końcowa ćwic/enia. W ćwiczeniach obowiązuje kolejność ruchu zgodnie z opisem. piłka lekarska. Nauka elementów elementami ruchu poszczególnych 2. np. 5. 73 . Gry i zabawy 2. Harmonijny rozwój ciała. Oddziaływanie dyscyplin sportowych wychowawcze. 1 . . . Pedagogiczne podporządkowanie ćwiczących prowadzącemu 3. . Podział ze względu na swobodę wykonywania ćwiczenia: a) ćwiczenia wolne b) ćwiczenia z przyborami c) ćwiczenia z przyrządami Zadania 2. w bok itd. . Zasady opisu ćwiczenia gimnastycznego (wolnego).). wymach nogi.R w gore). cech fizycznych i motorycznych. 4 . Wyrażanie rytmu i czucia 3.).lewa NN NL . Biegi. położenie ciała w przestrzeni 2.kolejność wykonania ruchów (wznos ręki. 6 . 6. Ćwiczenia korekcyjne b) ćwiczenia tułowi c) ćwiczenia ram d) ćwiczenia nóg na charakter rucnu: a) ćwiczenia siłowe b) ćwiczenia sHowo-gibkościowe c) ćwiczenia rozluźniające 3. Elementy taneczno-ruchowe 3.ręka .stojąca. Skoki 7. Właściwe posługiwanie się sprzętem Zadania 1. 4. Kształtowanie pra1. (stojąca. Droga ruchu powinna być podawana wtedy. Każde ćwiczenie gimnastyczne ma określony sens. Ustawienie do ćwiczeń 3. Jeżeli jeden z równocześnie wykonywanych ruchów jest ruchem podstawowym. Korekcja postawy 4. PR w bok.noga lewa R . Odpowiednio określić pozycję wyjściową i właściwie nazwać kolejno następujące po sobie w ćwiczeniu elementy. 1 . Ćwiczenia równoważne 2. Powtórzenie ćwiczenia.rodzaj ruchu pod względem anatomicznym (ćwiczenia ramion.pozycja wyjściowa .RR na kark. to z drugim ruchem łączy się go przyimkiem „z". z zatrzymaniem w jakiejś fazie ruchu).tempo. Kształcenie słuchu i fiz. 2. Systematyka ćwiczeń fizycznych wiąże się z terminologią gimnastyczną.wyprosi T. 4 . l. jak i do korzystania z tej literatury. w których zawarte są wszystkie ćwiczenia (cały materiał ćwiczebny). 5 .pw. drążek itd. jego odtworzenie praktyczne. tułowia) oraz charakter i rodzaj ruchu: wznos. Złe zrozumienie ćwiczenia powoduje inną jego interpretację i wywiera inny wpływ na organizm ćwiczącego. Rzuty. 2. Kształtowanie ruchów utylitarnych (użytwidłowej postawy i kowo-sportowych) czynności lokomocji człowieka oraz cech 2. 3 . siad itd. nieszkodliwe czy wręcz szkodliwe dla organizmu ćwiczącego. skłon głowy). klęk. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplmujące ćwiczenia kształtujące Ćwiczenia stosowane użytkowo-sportowe 1. Czołgania 6.rozliczenie ćwiczenia (szybko.-|.przenoś PR w gór?. skłon T z przenosern RR w bok itd. W celu dokładnego opisu ćwiczenia niezbędne jest określenie wszystkich elementów składowych całości ćwiczenia i możliwie dokładnej charakterystyki tych elementów.skłon T z przenosem RR w tył. z tańce) naturalnymi 3. Elementy ćwiczeń utylitarnych 4. PR w bok. RR przodem w bok.leczniczego.

rodzaj i liczbę ćwiczących (w przypadku osób niepełnosprawnych . odliczenie. ładne i dobrane do melodii. jak i chorych. ale systematycznie. woreczki.leżenie. Najlepiej. początkowo należy posługiwać się wszystkimi metodami nauczania (pokaz. W obydwu przypadkach są to określenia właściwe dla określenia pozycji wyjściowej do ćwiczeń. Wtedy dopiero opracowuje się poszczególne elementy układu. III. Przede wszystkim od prowadzącego zajęcia zależy psychiczne nastawienie ćwiczących do ćwiczeń i ich chęć aktywnego wykonywania poleconych ruchów. sprawnie przeprowadzona i musi mieścić się w przewidzianym czasie. jak i pozycje końcową w ćwiczeniu określa się.ustawienie i zmianę przyborów i przyrządów już w czasie odbywającej się lekcji. pw. Cały materiał ćwiczebny z gimnastyki podzielony jest na IV grupy: I. Tylko kunszt pedagogiczny prowadzącego zajęcia może przyczynić się do właściwego zaangażowania się ćwiczących w zaplanowany zasób ćwiczeń leczniczych. powinien zapewnić sprawną zmianę przyborów do ćwiczeń). 4) zapobiegają urazom i wypadkom na lekcji wychowania fizycznego.zbiórkę. II. Przygotowanie takiego układu „pokazowego" wymaga bardzo dużo pracy. zarówno dla zdrowych. Poszczególne ćwiczenia w układzie ćwiczeń są tak połączone. Pomiędzy pozycją wyjściową a końcową wykonywany jest ruch określony przez treść ćwiczenia. ćwiczący z paraplegią (porażenie kończyn dolnych) przeprowadzają zbiórkę w siadzie prostym podpartym lub w leżeniu. W usprawnianiu leczniczym podczas lekcji ćwiczeń ogólnokondycyjnych. poprawianie ruchu itd. IV. co ułatwia sprawne przeprowadzenie zajęć zespołowych. I tak np. Bez właściwego nastawienia ćwiczących do oczekujących ich zadań i bez „wyzwolenia" w nich chęci aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych przez prowadzącego zadaniach ruchowych nawet najlepiej obmyślona lekcja wychowania fizycznego będzie zła. Uwaga wyjaśniająca nazwę i opis pozycji wyjściowych (pw. . tak że wcale nie muszą być demonstracją kalectwa.jest określeniem fachowym. U k ł a d ć w i c z e ń jest to połączenie kiłku ćwiczeń w pewien układ. określenie pw. hantle. odliczanie. stosowanym przy opisie ćwiczeń w różnych dyscyplinach sportowych. gdy ma się konkretny obraz możliwości ruchowych poszczególnych ćwiczących.można opracować tylko wówczas. Terminologia gimnastyczna używana podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i na zajęciach gimnastyki leczniczej. np. która dodaje wyrazistości ruchom ćwiczącego. a także zmianę zastępów do ćwiczeń na poszczególnych punktach zadań ruchowych (w przypadku osób niepełnosprawnych prowadzący sam. Ć w i c z e n i e jest to zmiana układu ciała od określonej pozycji wyjściowej do określonej pozycji końcowej. (Pozycja do zbiórki w siadzie prostym jest najczęściej stosowana w lekcjach ćwiczeń ogólno75 .zasób ćwiczeń. Określenie pw.) do ćwiczeń. pw. Całość układu ocenia się do 10 punktów. rekreacyjnych. marsza itp. Aby komendy mogły być zrozumiałe przez ćwiczących.). nieszkodliwe dla nikogo. Pozycja wyjściowa i pozycja końcowa jest statycznym układem ciała. stojąca . pamięć i wyobraźnię. ale ruch wykonywany pomiędzy tymi pozycjami rozlicza się na poszczególne fazy. w kinezyterapii. sprawdzenie obecności (podział wstępny na zastępy do ćwiczeń powinien rozpoczynać każdą lekcję wychowania fizycznego). Każda lekcja wychowania fizycznego. Treść układu . które będą potrzebne na danej lekcji wychowania fizycznego (piłki. stojąca . co jest konieczne dla dobrego i bezpiecznego przeprowadzenia zajęć.rodzaj i liczbę przyborów i przyrządów. W określaniu pozycji wyjściowych do ćwiczeń są stosowane różne formy. z których układ ma się składać .miejsce ćwiczeń: salę gimnastyczną. 2) podporządkowują ćwiczących woli prowadzącego. który należy utrzymać nieruchomo. w prawidłowy sposób określony rodzajem pozycji. ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące) osoby niepełnosprawne przyjmują pozycje. a więc i lekcja ćwiczeń ogólnokondycyjnych. Ćwiczenia uzupełniające. boisko czy teren.stanie.P oz yc j a w yj ś c i o w a w ćwiczeniu rozpoczyna ćwiczenie. gdy układ ćwiczeń odbywa się przy muzyce. . Zadania tych ćwiczeń są następujące: 1) kształtują świadomą dyscyplinę. stoso74 wanym w gimnastyce sportowej oraz często w kinezyterapii. jeżeli sposób przekazania ćwiczenia nie jest dostosowany do możliwości ćwiczącego. zarówno dla dzieci. Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich rodzajów lekcji wychowania fizycznego. w piśmiennictwie popularnonaukowym. Ćwiczenia stosowane (użytkowo-sportowe).). jak i osób dorosłych.ich możliwości poruszania się oraz wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń). Na zajęciach gimnastyki leczniczej ćwiczący mają często trudności w szybkim zrozumieniu ćwiczenia. stanie jest określeniem bardziej obiegowym. że pozycja końcowa każdego ćwiczenia jest pozycją. Osoby ćwiczące układ mogą mieć różny poziom sprawności ruchowej. np. słowne objaśnienia. musi być celowa. Zarówno pozycję wyjściową. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. Wszystkie ćwiczenia w układzie mają wspólną miarę muzyczną. . Mogą być rozliczane w takt walca. na jakie pozwala stan ich narządów ruchu. Przed wykonaniem układu i po wykonaniu układu obowiązuje pozycja „baczność". Różnica pomiędzy ćwiczeniem a układem ćwiczeń. Ścisłych określeń gimnastycznych należy nauczać stopniowo. W prowadzeniu ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących należy uwzględnić: . Układ ćwiczeń można opracować również dla zespołu osób chorych (szczególnie dla młodzieży i osób młodych). od której rozpoczyna się ćwiczenie następne. Ćwiczenia kształtujące. . 3) rozwijają uwagę. nawet na sali gimnastycznej (zbiórka. leżąca . Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące są środkiem organizacyjnym i pedagogicznym niezbędnym do prowadzenia każdej lekcji wychowania fizycznego. ławeczki itd. P oz yc j a k o ń c o w a ćwiczenia kończy dane ćwiczenie. czy też przy pomocy osób o większej sprawności fizycznej.

rytm poszczególnych faz ruchu Ćwiczenia czynne • • zwinnościowo-szybkościowe rozluźniające korektywne relaksacyjne oddechowe koordynacyjne trudne wysiłkowo koordynacyjne trudne technicznie izometryczne statyczne izotoniczne dynamiczne • • elementy • • • • • • • • • • • elementy wa .Tabela 3 Różne kryteria podziału ćwiczeń Inne kryteria podziału Ćwiczenia Ćwiczenia uzupełniające stosowane Ćwiczenia kształtujące Ćwiczenia -porządkowo-dyscyplinujące Podział ze względów metodycznych symetryczne asymetryczne siłowe rozciągające wytrzymałościowe • • • • • * • • • • • * * • • Opis ćwiczeń: pozycja wyjściowa rodzaj ruchu zakres ruchu (amplituda) .liczba powtórzeń • * * • • • • • • • • • • • • antygrawitacyj-ne • czynno-bierne ze • współćwi-czącym wolne w odciążeniu z oporem synergistyczne ćwiczenia bierne • • • • elementy • elementy • • • • • • • • • elementy elementy elementy elementy • • • elementy .

zbiórka. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące pozwalają (w miar? możliwości) na zorganizowanie ćwiczących do ćwiczeń. np. Postawa spoczynkowa jest to postawa swobodna. .76 kondycyjnych). Ręka wskazuje miejsce zbiórki.to w pozycjach w miarę możliwości jednakowych dla wszystkich ćwiczących. ile osób uczestniczy w ćwiczeniach. np. Właściwe rozpoczęcie ćwiczeń jest bardzo ważnym momentem or-ganizacyjnopsychologicznym aktywi/.w szeregu .ed/ic . czy nie dołączył się do grupy ćwiczebnej ktoś nowy. na swoją odpowiedzialność. W czasie wydawania komendy prowadzący stoi twarzą do ćwiczących. W ćwiczeniach ogólnokondycyjnych wykonywanych przy wadach postawy (dotyczących tułowia).do prawego i do współpartnera.ującym zespół do ćwiczeń. ażeby postawa prowadzącego była czynnikiem mobilizującym ćwiczących. W przypadku osób niepełnosprawnych na lekcji ćwiczeń ogólnokondycyjnych. w siadzie skrzyżnym. na komendę „baczność" lub z osobami niepełnosprawnymi poprawia się na inną. Odpowiedź grupy . gdy ćwiczący od razu siedzą na swoich miejscach do ćwiczeń w siadzie prostym podpartym lub w innej możliwej dla nich pozycji. w dwuszeregu . Rodzaje zbiórki: dwuszereg. może zezwolić na udział w ćwiczeniach.za poprzednim. Zapowiedź „w dwuszeregu" powinna być wypowiedziana głośno i dobitnie. koło. Odliczanie jest również warunkiem podziału na mniejsze grupy do ćwiczeń i umożliwia właściwe ustawienie w kolumnie ćwiczebnej. a nie niedbała (np. .wyrównać obwód koła.„czołem grupa". to w postawie stojącej. szereg. rząd (jeden za drugim). Bardzo ważne jest. w celu lepszego wykorzystania czasu na korekcję postawy ćwiczący już na zbiórce mogą siedzieć. „posiana siedząca". można użyć takiej komendy: zapowiedź: grupa.równaj do prawego. Komenda składa się z zapowiedzi i hasła. krótko i dobitnie. sposób zbiórki.w r/. ustawienie w kolumnach ćwiczebnych powinno być zgodne z regulaminem musztry.w kole . 77 . nieprzewidziany. Prowadzący staje twarzą do ćwiczących i wydaje komendę do ustawienia się na zbiórkę. Musi to być postawa sprężysta. np. Różne możliwości „równania" w różnych ustawieniach ćwiczących: . czy ma prawo zezwolić mu na ćwiczenie (w przypadku osób niepełnosprawnych udział w ćwiczeniach powinien być potwierdzony zleceniami lekarskimi). jeśli nie . Jednocześnie prowadzący wskazuje ręką miejsce zbiórki. Zapowiedź komendy powinna być sygnałem dla ćwiczących do przybrania postawy zasadniczej lub innej skorygowanej. . Odliczania i sprawdzenia obecności nigdy nie można pominąć. Jeżeli tak. Wybrane zagadnienia ćwiczeń por/ądkowo-dyscyplinujących Postawę zasadniczą przybiera sit. Odliczanie. Zbiórka. Prowadzący musi wiedzieć.j na komendę „spocznij". Po krótkiej przerwie wypowiedzieć hasło „zbiórka". hasło: baczność (ćwiczący mają poprawić swoją postawę). Wychowawcze znaczenie ćwiczeń porządkowych polega głównie na ukierunkowaniu ćwiczących na oczekujące ich zadania lekcji. z rękami w kieszeniach). to prowadzący powinien sprawdzić. przybiera się j. Odliczanie.„czołem". W przypadku osób zdrowych prowadzący sam.w dwuszeregu . jeśli istnieją warunki. Następnie powitanie .

Treść komendy: „ćwiczący .trzy. Podając komendę do rozejścia się ćwiczących. trzycztery. dla dorosłych . Jeżeli ćwiczący mają możliwość chodzenia. pierwszy szereg dwa kroki w przód: razdwa. ćwiczący w dwuszeregu odliczają do dwóch. na wyprostowanych nogach..krótka przerwa. W tym układzie może odbyć się zbiórka. kształcą poczucie rytmu i koordynacji. raz. W sali gimnastycznej lub zastępczej trzeba wykorzystać tak miejsce. Kolumny ćwiczebne. k o m e n d a : zapowiedź komendy . powitanie i pożegnanie. Kolumna czwórkowa z dwurzędu Komenda I: do dwóch odlicz.do dwóch. przechodzi na drugą stronę. np. dwa. jaka jest potrzebna dla sprawnej organizacji lekcji i ustawienia ćwiczących w kolumnach ćwiczebnych. . do trzech (w celach organizacyjnych). „grupa . Kolumna czwórkowa w dwuszeregu Komenda I: „do dwóch odlicz". np. np. W ciągu jednej lekcji wychowania fizycznego nauczyciel powinien wprowadzić tylko taką liczbę ćwiczeń porządkowych. lecz bez określenia „wiatraki". W czasie wykonywania ćwiczeń powinien być porządek. ćwiczący o ograniczonej możliwości stania zajmują miejsca na poszczególnych materacach.liczenie: raz-dwa.jedynki w miejscu. Na ogół ustawia się ćwiczących wzdłuż ścian sali. korytarz. jaka ma być forma odstępowania. dwójki .do dwóch. Ćwiczenia marszu na tempo. to wydaje się komendę do rozpoczęcia marszu. Umiarkowana dyscyplina w czasie ćwiczeń jest warunkiem dobrego przeprowadzenia każdej lekcji wychowania fizycznego.„kolejno" .kolejno . Odliczanie powinno odbywać się od prawej do lewej strony. Kolumna rój Kolumna półkole i koło Formowanie tych kolumn może odbywać się przez chwyt za dłonie i roz ciągnięcie ramion do cofnięcia ciała w tył i wspólnego ustawienia się w kole lub w półkolu.zawsze stoi twarzą w kierunku grupy. od środka. nie ruszając się z miejsca. np. Komenda II (ćwiczący wykonują stanie na palcach): lewy rząd dwa kroki dostawić w lewo. przy wyprostowanym tułowiu i odpowiednim układzie głowy. Prowadzący . tak aby ćwiczący byli do niego twarzą.dwa kroki w prawo.podobnie. gdy ćwiczący są „rozbrykani". trójki dwa kroki w lewo. Zwrot: w pozycji stojącej. jeśli zachodzi potrzeba. W przypadku dużej niepełnosprawności ćwiczących prowadzący ćwiczenia ogólnokondycyjne powinien przyjmować raport przechodząc do siedzącego „funkcyjnego". W szyku zwartym. Komenda II: „kolumna ćwiczebna marsz". Wyznaczony „funkcyjny" zgłasza prowadzącemu stan ćwiczących. Odliczający powinien zwrócić głowę w kierunku następnego (w lewą stronę).Odliczanie w czasie zbiórki . po komendzie: „spocznij" ćwiczący rozluźniają nogę w kolanie. raport. 78 . grupa II na ćwiczeniach ogólnokondycyjnych: stan ćwiczących obecnych . komenda: w prawo zwrot. Pierwsze słowo jest zapowiedzią komendy . Gdy materace są ustawione wzdłuż przeciwległych ścian sali.22 nieobecnych . daje hasło: „w tył zwrot". drugie słowo hasło do wykonania. gdy wyjątkowo chce się skoncentrować uwagę ćwiczących. a grupa odpowiada: „czołem".ćwiczący odliczają kolejno (w celach ewidencyjno-porządkowych). prowadzący.marsz" i podaje się tempo -rozpoczynając od nogi lewej: raz.10 (2 usprawiedliwionych).w tył zwrot".uczestniczący w zajęciach przyjmują skorygowaną wyczekującą postawę.„do dwóch" itd. Podać zapowiedź komendy: „ćwiczący" . Komenda III: jedynki krok w lewo. aby ćwiczący mogli wykonywać ruchy bezpiecznie. w czasie raportu. tzw. twarzą do siebie. Ustawienie ćwiczących w odpowiednim szyku ma na celu takie wykorzystanie powierzchni. Ćwiczący powinni wykonywać odstępowanie we wspięciu na palcach. żeby ćwiczący swobodnie mogli wykonywać ćwiczenia.marsz . i przy małej liczbie ćwiczących: 1) odliczyć w rzędzie do trzech. obok znaczenia dyscyplinującego.kierunek na wprost . wykonując ręką gest w sposób jednoznaczny. Komendę „baczność" należy podawać możliwie rzadko i tylko wtedy. a nie odwrotnie (przede wszystkim ze względów psychologicznych).w formie zabawowej (dzieci wznoszą ramiona w bok i obracają się wokół. w lewo zwrot. dwa. w tył zwrot. dwa itd. Ćwiczący powinni skorygować postawę. Jest to jeden z czynników rozbudzających zainteresowanie i zadowolenie z ćwiczeń. 79 Formowanie tej kolumny może odbywać się przy wykonywaniu ćwiczeń przez dzieci .raz. Raport. np. do trzech itd. na odległość dwóch kroków lub inaczej. dwójki pierwszego i drugiego szeregu krok w przód . prawy rząd dwa kroki w prawo . potem prowadzący wita zespół: „czołem grupa". lub wzdłuż ścian naprzeciw siebie. należy zaznaczyć. dwójki krok w prawo. żeby mieli możliwie dużo swobody i żeby prowadzący mógł dobrze obserwować wszystkich ćwiczących. Na h a s ł o „odlicz": .. wiatraczki). odliczania. w celu określenia miejsca zbiórki wskazuje określone miejsce zbiórki. np. tylko RR w bok i obracać się w koło. 2) komenda ćwiczebna .marsz. na których są wiszące drabinki. Zatrzymanie: „całość stój" . prawą albo lewą. ^ Kolumna trójkowa Na powierzchni wąskiej i długiej.

szybsze reakcje i odnajdywanie swego miejsca. Szereg Ustawienie pod ścianą. c) pieski. Wybiegają na spacer i na sygnał wracają do domu: a) słonko świeci . c) dłonie otwarte zwrócone do dzieci (stój).przesuwanie się w prawo lub w lewo. Pouczenie: prowadzący zwraca uwagę np. Siad dzieci wykonują bardzo powoli. b) dzieci rozciągają ręce w bok. Wprowadza do ćwiczeń moment zainteresowania i uwagi. Pouczenie: dzieci muszą mieć stałe miejsce. h) ruch dłońmi w dół .wracają do domów.dzieci biegają swobodnie. kręcą się dookoła jak wiatraczki i rozsuwają się tak. pomagają w rozplanowaniu miejsca ćwiczeń i zabaw ruchowych na sali gimnastycznej lub na wolnym powietrzu. najlepiej według wzrostu. gdyż wtedy hamowałby rozwój dzieci i ich swobodę. 80 . U w a g a .dzieci „wybiegają" na czworakacłi. skaczą. klaskanie. ale również na znaki i ruchy. k) ręka z jednym palcem . może być wykonane jako ćwiczenie sprawdzające postawę. Wymaganie rytmicznego wykonania ruchu od razu jest dla dzieci zbyt trudne. jakie stawia się dzieciom.dwójki (pary w dwójkach). Są tylko jedną z form urozmaicenia ćwiczeń. Ćwiczenia na znaki nie mogą być wykonywane jedne po drugich i stale. Takie ustawienie jest pierwszą zbiórką do wielu zajęć. Pouczenie: przylepcie sic do ściany i schowajcie nóżki tak..koło.podskoki. aby jedno drugiemu nie przeszkadzało. Jest to nie tylko ćwiczenie porządkowe. śpiewanie. Zasób ćwiczeń „Gromadka" Dzieci stoją przed prowadzącym w gromadce. kolejka). U w a g a . d) skinienie ręką w bok . n) ruch ręką w dół . dopiero po dłuższym ćwiczeniu i zautomatyzowaniu ruchów próbuje się wydobyć stały rytm.„płotek" .podskok. samoopanowanie i karność. Sygnały używane na rozpoczęcie czy zakończenie ruchu nie powinny być hałaśliwe. Ten drugi sposób zmusza dzieci do skupienia uwagi i „kombinowania" sposobu wykonywania ruchu. szybką orientację. m)znak na mijanie przedramiona skrzy/nie (ręka lewa wskazuje kierunek dla jednej grupy. aby jedno drugiego nie dotykało (fartuszki. W stosunku do dzieci niepełnosprawnych należy zdawać sobie sprawę. ręka prawa dla drugiej grupy). b) pada deszcz . Tupanie. I) ręka / dwoma palcami . „M i e s z k a n i e " Dzieciom wyznacza się miejsce przy ścianie. Pos uwani e się grup y w przód. Zbiórki wykonuje się nie tylko na polecenie słowne.siad. ł) znak przechodzenia . Nawyk stawania w luźnej gromadce zapobiega tłoczeniu się dzieci i popychaniu. na spacer .a ręce . z którego rodzi się aktywność dzieci. chwyt /. i) ruch dłońmi w górę . Wymagania.Sam sposób przeprowadzania ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących powinien mieć charakter „życzliwo-mobilizujący". żeby was deszcz nie zmoczył. j) szybki ruch dłońmi . Ład i porządek na zajęciach ruchowych z dziećmi zapobiega wypadkom na lekcji. Nie należy go jednak upodabniać do rygoru wojskowego. powinny być dostosowane do ich wieku i rozwoju. „Rozsypka" a) prowadzący rozsypuje piłeczki lub rozrzuca woreczki. która jest ważnym warunkiem oddziaływania wychowawczego i wyzwala u dzieci chęć do ćwiczeń. Wymagania w stosunku do dzieci powinny być stopniowane. w bok i w t ył na z n a k prowa dzącego: a) palcami zwartymi skinienie do siebie (w przód). klaszczą w dłonie. Dzieci wykonują ruchy w rytmie indywidualnym. mówienie w rytm. że „ptaszki latające muszą mieć dużo miejsca. U w a g a . biegną na swoje miejsca. pieski do domu -wracają na swoje miejsca. Cel ćwiczenia . Sposób ich przeprowadzania powinien rozwijać u dzieci spostrzegawczość. dzieci ustawiają się tak jak rozsypane przybory (każde przy jednym przyborze). Dzieci nie mogą „biegać" na kolanach po twardym podłożu. sukienki nie mogą się pognieść).to samo ustawienie na linii narysowanej lub na desce albo na wyciągniętym sznurze. na ile ich rozwój psychofizyczny odbiega od norm fizjologicznych. i umieć dostosować ćwiczenia porządkowe do ich możliwości i potrzeb.wskazać ruch i kierunek przechodzenia.wspięcie na palce f) ten sam ruch* szybko powtarzany . g) zataczanie rękami kręgu . U wa ga . Ćwiczenia porządkowe dla małych dzieci Ćwiczenia porządkowe służą do zapewnienia dzieciom miejsca do ruchu. żeby nie potrącały się skrzydełkami". e) same palce z poziomu w górę . muzyka są doskonałymi sposobami rozwijania rytmu.wstać.rząd (gęsiego. gdyż działa to szkodliwie na system nerwowy dziecka. b) palcami zwartymi skinienie od siebie (w tył). ale również ćwiczenie gimnastyczne służące wyprostowaniu lordozy lędźwiowej.siad.

w zależności od tego. Ćwiczenia kształtujące prowadzi się przede wszystkim w części wstępnej lekcji.otwieram oczy. W marszu . kształtowanie prawidłowych ruchów i rozwój cech motorycznych. Naturalny ruch ramion w czasie chodu stanowią łagodne. Ewentualne warunki obciążenia ciała ćwiczącego. 3. taki ruch ramion: 1 . 4. Zwroty w kierunku (orientacja według sprzętów znajdujących się na sali) lub rytmiczny marsz w miejscu. Ad 2: a) ćwiczenia siłowe. b) ćwiczenia siłowo-gibkościowe. określonych treścią części głównej lekcji wychowania fizycznego. kształtowanie prawidłowej postawy ciała.formowanie rzędu i dwurzędu. Dłuższa uliczka uformuje się przez rozciągnięcie rąk w szeregach.nauka równania. Wszystkie te rozstawienia nie są właściwymi ćwiczeniami. dla „gości". szereg). Dla dzieci w formie zabawowej. zależy to od różnych uwarunkowań. Ćwiczenia te podzielono na poszczególne grupy. 5. ale służą do rozstawienia w wybranej grze lub zabawie. cztery kroki w tył.ramiona w górę 2 . Istnieją różne kryteria podziału ćwiczeń kształtujących. Zbiórka w dwuszeregu . Z dwurzędu . 2. pod kątem ich konkretnego wpływu na rozwój organizmu ćwiczącego. Ćwiczenia porządkowe dla dzieci w wieku 7-9 lat 1. H. c) ćwiczenia rozluźniające. Unikamy ciasnego ustawiania się dzieci.to samo w dwurzędzie.rozstawienie kolumny ćwiczebnej szachowej. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące. Ćwiczenia kształtujące Są to ćwiczenia. Proste korowody. z chwytem za ręce. który rząd robi to najlepiej. Poprzez ćwiczenia kształtujące wyrabia się piękno. b) ćwiczenia szyi. d) ćwiczenia tułowia. dla dorosłych w formie ścisłej itd.ramiona w dół. Wyznaczenie kolorami dwójek w rzędzie i w szeregu. nieznaczne wymachy ramion. lewa noga i odwrotnie. trzy. za pomocą których można wpłynąć na: prawidłowy rozwój organizmu. możemy wymagać coraz sprawniejszego jego wykonania. trzy . c) ćwiczenia nóg. Odstępy jednego ramienia. 6. najlepiej można przygotować organizm ćwiczących do pracy nad przyswojeniem nawyków ruchowych. Charakter ruchu (podział ten ułatwia dobór ćwiczeń pod kątem natężenia wysiłku mięśniowego podczas lekcji jako całości oraz w poszczególnych jej częściach). których ruch dotyczy. harmonię i estetykę ruchu. raz. 10. Dzieci robią dwa. Ad 1: a) ćwiczenia ramion. Ćwiczenia kształtujące stosuje się we wszystkich okresach rozwojowych. ze zwróceniem uwagi na szybkość ustawienia (rząd. równomierny rozwój układu mięśniowego. chowanie się za jedynkami .ramiona w bok 3 . Ćwiczenia specjalnie ukierunkowane na rozwój i poprawę postawy ciała nazywane są ćwiczeniami korekcyjnymi. dwóch ramion. potem zwrot do rzędu. mogą uzupełniać zasób ćwiczeń w pozostałych częściach lekcji . Wszelkie zabawy wykonywane w rzędzie lub szeregu. ale również płaszczyzny ruchu). Nikt przecież nie chodzi.kolejno biegną następne pary. U w a g a . 2. najlepiej mówiąc: zostawcie miejsce dla kogoś. Skracani e czasu reakcj i Kiedy dzieci znają już jakieś ustawienie. Ocenia się. kroki dostawne w przód i w bok. Poszczególne ćwiczenia kształtujące są na ogół ćwiczeniami „wyrozumowanymi".Rząd „Kolejka". 8.„szeroka uliczka". Można to osiągnąć dwoma sposobami: a) przez liczenie. staje naprzeciwko prowadzącego . skorelowane z pracą nóg: prawa ręka. b) dla starszych dzieci można wprowadzać element współzawodnictwa. Ustawienie dzieci w gromadce w różnych miejscach. 9. wybiega dwójka. 83 R o z s t a w i e n i e rz ęd ów l u b sz er egów Z szeregu przy ścianie. odpowiednio dobrane. U w a ga . Z rzędu wyskakiwanie dwójek w bok. jak szeroka ma być ta uliczka. np. Dwójki zwracają się do siebie . Dlatego „kolejki" nie mogą być długie. Części anatomiczne narządu ruchu człowieka (podział ten uwzględnia nie tylko części ciała. „gęsiego". Ad 3: a) ćwiczenia wolne (wykonywane są tylko przez samego ćwiczącego). muszą być regulowane ze względu na bezpieczeństwo dzieci. typu gimnastycznego. dwa. Liczba ćwiczeń kształtujących jest bardzo duża. Najbardziej przydatny dla celów kinezyterapił jest podział uwzględniający: 1. ustawienie jedno za drugim (najłatwiej również przy ścianie). 7. wykonując np. Zatrzymywanie się i zwroty w marszu. nie spotykanymi w życiu codziennym. a ruchy powinny być umiarkowane. 82 . np. np.głównej i końcowej.ramiona w przód 4 . płotek. na skinienie dwoma palcami. Stosując wybrane ćwiczenia kształtujące. Szybki powrót z rozsypki do kolumny ustawionej poprzednio. która kolejka ustawi się pierwsza. 3. tylko w każdym z nich jest nieco inaczej. na klaskanie lub liczenie.

Pozycje wyjściowe stojące (ryć. np. co tylko wbrew pozorom jest nieważne. 84 W opisie treści całej lekcji należy określić liczbę powtórzeń danego ćwiczenia. Wysiłek włożony przez organizm w jej utrzymanie musi być zsumowany z wysiłkiem dynamicznym zachodzącym w całości ruchu. np. Postawa rozkroczna . Prawidłowo przyjęta pozycja wyjściowa jest warunkiem osiągnięcia właściwego wyniku danego ćwiczenia.wznos prawej nogi. 4 . bo cały czas pracują statycznie przeciwko sile ciężkości (tylko dłonie swobodnie wykonują ruchy). Dalej treść ćwiczenia: l . najtrudniej przy ułożeniu RR w górę. odstawiając nogę prawą lub lewą do rozkroku. W celu osiągnięcia precyzji wykonywania ćwiczenia. Każde ćwiczenie. pw. Pozornie bardzo łatwe ruchy. np. różne ułożenia ramion. Postawa równoważna . unik przodem itd. W pozycji lej określa się odległość miedzy stopami. Pozycje wyjściowe i końcowe stanowią statyczne elementy ćwiczeń. Przejawia się to w uczuciu zmęczenia odczuwanego w ramionach. W każdym ćwiczeniu kształtującym należy uwzględnić wszystkie 3 kryteria ich podziału. podpór leżąc tyłem (poprawić układ ciała przez uwagi: „ściągnąć pośladki. Ramiona swobodnie przylegają do tułowia. szyja wyciągnięta. Są to takie pozycje. Barki w dół. c) ćwiczenia na przyrządach stanowiących wyposażenie podstawowe sali gimnastycznej i inne. jakim jest ruch wznosu nóg. a w czasie nauczania cały czas przypominać o korekcji postawy wyjściowej ćwiczenia. Palce złączone. pozycji wyjściowej. Poprzez pozycję izolowaną zostają stworzone warunki do przeprowadzenia ruchu w określonym stawie czy w określonych stawach. W ćwiczeniach z dziećmi pozycje izolowane są podstawowymi pozycjami do ćwiczeń. 2 . W wyżej opisanym ćwiczeniu największe obciążenie organizmu pracą będzie występowało z powodu utrzymania ciała w pozycji podporu leżąc przez cały czas trwania ćwiczenia dynamicznego. W ćwiczeniu od pozycji wyjściowej rozpoczyna się rozliczenie ruchu zachodzącego w ćwiczeniu. 85 .jest to pozycja w rozkrocznym ustawieniu nóg (w bok) lub w rozkroku i gdy masa ciała równomiernie obciąża kończyny dolne. powtarzane bardzo wiele razy w pozycji ułożenia ramion w bok. które dają stabilizację wybranych odcinków ciała. stojąca na jednej nodze.wznos lewej nogi. Do postawy rozkrocznej można dojść z postawy zasadniczej.b) ćwiczenia z przyborami. Pozycję wyjściową podaje się dla całego układu ciała: głowy. w czasie przejścia z pozycji le/ącej tyłem do siadu (bez zamachu). Koncentracja uwagi ćwiczących na precyzyjnym wykonaniu poleconego ruchu przyczynia się do „umiejętnego władania własnym ciałem" poprzez doskonalenie koordynacji ruchowej: właściwe wyobrażenie ruchu i właściwe naśladowanie tego ruchu. ale pięty złączone. Występująca przy utrzymaniu pionu człowieka praca antygrawitacyjna mięśni przyczynia się do utrwalenia nawyku dobrej postawy ciała. Ujednolicone słownictwo gimnastyczne skraca szczegółowy opis pozycji wyjściowych do ćwiczeń. Są to pozycje o małej płaszczyźnie podparcia i podniesionym środku ciężkości ciała. ramion i nóg. Każda postawa zasadnicza jest doskonałym ćwiczeniem postawy ciała człowieka. musi odbywać się z określonego położenia ciała. łopatki ściągnięte. np. Każdy ruch odcinka obwodowego ciała musi być analizowany w odniesieniu do pozycji wyjściowej ćwiczenia. W tej pozycji w znacznym stopniu zostają wyeliminowane ruchy bioder. 2. Układy ciała w pozycji wyjściowej wymagają koncentracji uwagi ćwiczących nad skorygowaniem wymaganego. Prowadzący zajęcia musi dokładnie poprawiać układ ciała w danych pozycjach wyjściowych. Przede wszystkim będą to pozycje wysokie: stojąca. Nie zawsze można posłużyć się ścisłym opisem ćwiczenia kształtującego. podobnie jak powinien poprawiać błędnie wykonywane ruchy ćwiczącego niezgodne z treścią ćwiczenia. Najłatwiej to ćwiczenie wykonać przy ułożeniu RR wzdłuż tułowia. Nogi wyprostowane. 3 . które jak gdyby „omdlewają". Pozycja wyjściowa może być wysiłkowe łatwa lub trudna. tzw. Pozycje wyjściowe i ich rodzaje Pozycja wyjściowa jest nieruchomym układem ciała. ściągnięcie brody lekko do mostka. uwypuklić klatkę piersiową i przyciągnąć brodę do mostka"). O ich zróżnicowaniu decyduje układ kończyn dolnych i wynikający z tego układu stopień obciążenia masą ciała. Brzuch wciągnięty. Koncentracja myślowa na łatwym ruchu przygotowuje do umiejętności analizowania ruchu w ćwiczeniu trudniejszym (oczywiście przy odpowiednich warunkach). krążenie nadgarstków. Od pozycji wyjściowej rozpoczyna się ruch. Pozycje. określonego pozycją wyjściową układu ciała. np. ułatwiające lub utrudniające ćwiczenia. u małych dzieci. należy wymagać dokładnego wykonania zgodnie z kolejnością ćwiczenia. Mówi się o rozkroku szerokim lub wąskim. Pozycje wyjściowe w ćwiczeniach wolnych najczęściej dzieli się na następujące grupy: 1. Pozycje izolowane.powrót. siad okrocz-ny na ławeczce jest korzystną pozycją dla skrętów tułowia. Są różne rodzaje postaw wyjściowych stojących. Stopy lekko rozwarte. jeśli jest świadomie i prawidłowo korygowana. przysiad podparty: 1) przejście do podporu leżąc przodem (jedna z pozycji wyjściowych jest tu fazą ruchu docelowego). będą ćwiczeniem męczącym. ażeby spełniało swój cel. Będą do nich należały np. Masa ciała równomiernie rozłożona na obie nogi. Każdą pozycję wyjściową w kolejno wykonywanych ćwiczeniach należy korygować. Jest to bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych. w których wielkość ramienia siły ciężkości będzie ćwiczenia utrudniała lub je ułatwiała. 2) powrót do przysiadu podpartego. które nie potrafią jeszcze myśleć wystarczająco precyzyjnie i dlatego określenie ćwiczenia powinno być dla nich zrozumiałe. 10) Postawa zasadnicza wymaga świadomej korekcji ze strony ćwiczącego. Polega na korekcji osiowej przeciwko sile ciężkości ciała poprzez wyciągnięcie głowy w górę. np.powrót. 3.pozycja w staniu o stopach ustawionych jedna przed drugą. Pozycje chwiejne.

11. o kolanach zwartych. klęk obunóź rozwarty. RR w górę. Środek ciężkości ciała znajduje się niżej. np. druga w wykroku oparta stopą o podłoże. W zależności od tego. 12) Siady wolne: 1) skrzyżny. Druga noga jest stale wyprostowana w kolanie z obciągniętą podeszwowo stopą. Należy precyzyjnie określić. Pozycje wykroczne wykonuje się z pozycji stojącej. Obie nogi są ugięte w kolanach pod kątem prostym. a w szczególności w zakroku i wykroku. Jest to po zycja ciała. Klęk obunóź (klęk prosty). 86 Pozycje wyjściowe w siadzie (ryć. RR w bok. Pozycja wyjściowa w klęku (ryć. a w klęku zakrocznym grzbietem stopy. Pozycje wyjściowe w klękach. która noga wykonuje ruch. Jest to klęk obunóź o rozwartych kolanach i złączonych piętach. Klęk jednonóż (komenda . opierając się w klęku wykrocznym po deszwą stopy. zakroczny lewa (prawa). np. które tę pozycję utrzymują. w zależności od treści ćwiczenia. 5) prosty. które poprzez odpowiedni dla nich ruch leczą swoje niedobory ruchowe również podczas ćwiczeń. Układ ramion w klękach może być różny. 11) Jest to pozycja wyjściowa. rozkroczny lewa (prawa). zgięte w kolanach nogi eliminują ruch w stawach kolanowych i skokowych. 2. w której masa ciała jest oparta na kolanach i na grzbiecie stóp.klęk jednonóż prawą lub lewą nogą). We wszystkich przypadkach w każdej fazie ćwiczenia masa ciała ma być równomiernie rozłożona na obie nogi. We wszystkich rodzajach wymienionych klęków jedna noga jest stale w pozy cji klęku (zgięta pod kątem 90° na podłożu). pozycja wykroczna prawą (lewą) nogą pozycja stojąca jednonóż na lewej nodze. 3) ugięty.klęk obunóź klęk jednonóż prawą (lewą) nogą klęk jednonóż w rozkroku prawą (lewą) nogą postawa zasadnicza postawa swobodna pozycja w rozkroku klęk jednonóż w wykroku prawą (lewą) nogą klęk jednonóż w zakroku lewą (prawą) nogą Ryć. prawa noga ugięta Ryć. gdy noga przenosi się do przodu. 4) zgięty. Przenosząc lewą nog£ (lub prawą) wyprostowaną: w bok . prawa noga w skos w przód (do pozycji wykrocznej) czy lewa noga zakrok w tył w skos (do pozycji w skos zakrocznej). ogólnokondycyjnych. a zakroczne. Niższą pozycją wyjściową od stojącej jest pozycja wyjściowa w klęku. 87 .: RR wzdłuż tułowia. 10. Pozycje wyjściowe stojące. wykroczny lewa (prawa) w tył -„. wyróżnia się: l. czy obie nogi są postawione czy jedna. w której jedna noga znajduje się w klęku. są pozycjami równoważnymi. 2) klęczny.przechodzi się do klęku. których utrzymanie wymaga koncentracji i pracy tych mięśni. np. gdy przenosi się ją do tyłu lub wykonuje się pozycję wykroczna w skos. Klęki jednonóż w rozkroku. w przód -„. i jak są ustawione w stosunku do ciała.

W tej pozycji można ćwiczyć prostowniki stawu biodrowego . np.wybiórczo lub zespołowo. Kiedy ciało znajduje się w układzie poziomym. Siady na ławeczce: 1) okroczny. np. Układ ciała jak w postawie zasadniczej. W pozycji tej jest utrudnione oddychanie. twarzą do podłoża. Pozycje leżące. rozkroczny. Broda wsparta na grzbiecie dłoni. Te ruchy powinny przebiegać w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża (strzałkowej). kleczny. półścięgnisty. W tej pozycji wyjściowej miednica jest ustabilizowana. ale pozwalająca przy pewnej modyfikacji. kończyną dolną wyprostowana w stawie kolanowym. LR łukiem nad głową.siad kleczny zakroczny jak gdyby spycha biodro w stronę lewą.6) prosty w rozkroku (rozkroczny). 13) siad klęczno-wykroczny siad okroczny siad na ławeczce siad prosty siad prosty rozkroczny Pozycje leżące są pozycjami niskimi. Jedna ręka w górę. 12. Leżąc w różnych ułożeniach można wykonywać ruchy ramion i nóg. Pozycje w siadach najczęściej są pozycjami. zarówno dla toru oddychania brzusznego. ugięcie nogi od strony podłoża. Istnieje tu duża płaszczyzna podparcia ciała. leżenie przewrotne leżenie przerzutne siad klęczno-rozkroczny siad ugięty siad zgięty leienie bokiem Ryć. w płaszczyźnie czołowej w stronę prawą. lecz poziomo. Pozycja leżąca tyłem stabilizuje łopatki. PR na biodrze. Jest to pozycja mniej stabilna. klatka piersiowa wrą/ 7 przeponą mają doskonale warunki do pracy oddechowej. Jeżeli prostuje się biodro przy ugięciu nogi w stawie kolanowym ponad kąt 90°. Zgięcie nóg w stawach biodrowych zmniejsza napięcie mięśni brzucha pozwalając intensywniej oddychać torem piersiowym. Ciało jest w ułożeniu wyprostnym. w których tułów jest izolowany. 7) klęczno-rozkroczny. np. pw. siad kroczny (szpagat) siad kleczno. Można tu wyeksponować ruch tułowia. Pozycje leżące tyłem z nogami ugiętymi są pozycjami do ćwiczeń dla osób z bólami krzyża. jak i pt/epo-nowego (szczególnie przy ugiętych nogach postawionych na podłożu). W siadach tych zostaje ustabilizowana miednica. Pozycje wyjściowe w siadzie. gdy ręka w łuku nad głową pogłębia skłon w prawo (ruch skłonu bocznego w kierunku ręki na biodrze). druga wyciągnięta wzdłuż tułowia. więc ruchy ramion w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej mogą być bardzo obszerne (bez ruchów łopatki). dwugłowy uda. Pozycje leżące (ryć. Ryć. również mięśnie prostowniki biodra dwustawowe: półbłoniasty. to pracują razem wszystkie prostowniki stawu biodrowego. ugięty. opiera się na podłożu jednym albo drugim bokiem. bardzo stabilnymi. siad skrzyżny. 13. która eliminuje konieczność działania mięśni przyczyniających się do utrzymania równowagi ciała. Ruch: skłony T z pogłębieniem na przemian w prawą. skrzyżny). Pozycja leżąca bokiem. na niej spoczywa głowa. Głowa lekko odchylona w tył. przez co w ćwiczeniach górnych i dolnych części ciała nie następują wahania tułowia. Pozycje te są pozycjami „odpoczynkowymi" i mało obciążają wysiłkiem ustrój. wykonywać drugą 89 . Jeżeli ruch wyprostu w biodrze wykonywany jest /. jednocześnie Pozycja leżąca przodem. 8) klęczno-zakroczny. więc pozycja ta nie powinna być stosowana w ćwiczeniach oddechowych po dużych wysiłkach fizycznych. Pozycje wyjściowe w siadach są najczęściej stabilne. w niektórych z nich łatwo utrzymać równowagę ciała (siad prosty. Prawa ręka stabilizuje. to ćwiczy się tylko mięsień pośladkowy wielki. 9) kroczny (szpagat). 2) na ławeczce. w zależności od treści zawartej w określonym ćwiczeniu. Układy ramion mogą być różne. potem w lewą stronę.

młodzieży i ludzi młodych. nie należy stosować. W zajęciach z osobami niepełnosprawnymi. b) pozycja leżenia przerzutnego. Pozycje wyjściowe w podporach (ryć. ramiona wyprostowane w łokciach. przez wznos nóg wyprostowanych w kolanach i zgięcie w stawach biodrowych. Nogi powinny być złączone.powierzchnia grzbietowe opartych stóp i wyprostowanych nóg. palce stóp obciągnięte podeszwowo. Bardziej trudne są pozycje wyjściowe leżące: a) pozycja leżenia przewrotnego. w związku z czym obciążenie pracą mięśni ramion jest mniejsze.powierzchnia opartych na podłożu dłoni i wyprostowanych ramion. gdyż może spowodować bezdech. . Podpory. Układ może być również taki. w której tułów jest wzniesiony w pion w pozycji leżenia przewrotnego. szczególnie w zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Może dojść do niebezpiecznego upadku. blisko tułowia. Ze względu na różnice wysokości wsparcia między ułożonymi nogami i dłońmi wyróżnia się: 1) podpory postawne . bo jest ćwiczeniem obciążającym ustrój statycznie i wstrzymującym oddychanie. 90 ^^^ . Pozycja ta może być stosowana u dzieci. Leżenie przewrotne. pozycja na czworakach *H«fl A Podpory r*r| «>. czynności dnia codziennego. przy zapewnieniu pomocy i ochrony przez prowadzącego zajęcia. dłonie na podłożu. Jest to dość trudna pozycja równoważna. u osób po złamaniu kręgosłupa z wystąpieniem paraplegii (bezwładu nóg). 15. w którym ciało jest wyprostowane i oparte na małej płaszczyźnie podparcia. wymagający dużego napięcia zginaczy i prostowników tułowia. 91 . 2) podpory zwieszone . jeśli dzieci są silne i nie ma przeciwwskazań. nawet w celu uatrakcyjnienia lekcji. ponieważ na nich. co powoduje ucisk na serce.nogą obszerne ruchy w płaszczyźnie strzałkowej. bardziej lub mniej skupia się masa całego ciała. że ręce są ugięte w łokciach. aż do uniesienia bioder. Nie powinna być stosowana w chorobach serca i innych. * L Podpór zwieszony przodem *'t^~ f Podpór zwieszony bokiem (&*mr-z=*r *lfI"*~~cT Podpór zwieszony tyłem L •» Podpory łukiem zwieszone awA^ Rodpór zwieszony tyłem z nogami zgiętymi Podpór łukiem zwieszony przodem l J~ [ Podpór łukiem zwieszony bokiem — 11 l <M^^ — i ć*^—' V i \ tff-^T & Różne MJ^7 Pozycja na czworakach ^^i ^'^ Podpity ^ Przysiad Jinfo ^9 *> podparty Ryć. dłonie podtrzymują tułów.gdy punkt oparcia nóg znajduje się wyżej niż punkt oparcia rąk.ćwiczenia tego. Pozycję tę przybiera się w pozycji leżącej tyłem. 14. Dodatkową stabilizacją są ramiona na podłożu położone w dół w skos. 14 i 15) przysiad podparty podpór leżąc przodem Ryć. Płaszczyznę podparcia stanowią: . np. Fozycju ta umożliwia ćwiczenie słabych mięśni zginaczy i prostowników biodra. |P^v~ Podpór leżąc przodem ^^ Podpór leżąc bokiem Podpór leżąc tyłem < ? L _ i jj^^ tyłem z nogami zgiętymi ffijfe^ KJf^^v Podpór leżąc Podpory leżąc Podpory łukiem leżąc %v łukiem leżąc bokiem ( $ \ ( (mostek) Podpór łukiem leżąc przodem MKT Podpór Podpór łukiem leżąc tyłem Podpory postawne jf^f ~a Podpór postawny przodem j& tir T Podpór postawny bokiem / s j Podpór postawny tyłem Podpory zwieszone Podpór jest to taki układ ciała. Jeżeli prowadzący nie posiada umiejętności asekuracji . tak żeby podudzia znajdowały się skośnie do podłoża. pozycja ta może być stosowana indywidualnie. działa przeciwlordotycznie. Pozycje wyjściowe w podporach.gdy punkt oparcia rąk znajduje się powyżej punktu podparcia nóg. Należy odpowiednio zabezpieczyć w tej pozycji ćwiczącego przed utratą równowagi.—. w zależności od skośnego położenia ciała. w związku z czym mięśnie ramion są obciążone pracą. Jest to często bardzo atrakcyjny układ ciała dla ćwiczących. Leżenie przerzutne. Zmiana wszystkich trzech pozycji według dowołnej kolejności i reguł ćwiczenia stanowi często zasób ćwiczeń dla osób o bardzo małych możliwościach ruchowych jako przyuczenie do tzw. Pozycja leżenia przewrotnego nie powinna być stosowana u osób starszych.

Popularnym ćwiczeniem są tzw. Pozycje na czworakach w kinezyterapii stanowią metodę ćwiczeń w metodzie Klappa. Omówienie ćwiczeń kształtujących Podział ćwiczeń kształtujących ze względu na biorące w nich udział części ciała i płaszczyzny ruchu Ramiona w górę zewnątrz 2. jest to podpór leżąc tyłem. to określamy . Ramiona w dół zewnątrz Kierunki pośrednie: 1. które rozciągają mięśnie piersiowe wielkie.gdy punkt oparcia ramion i kończyn dolnych znajduje się na jednej płaszczyźnie.w bok. W podporach można wzmocnić mięśnie rąk i nóg.w dół.nac/a lieść określonego ćwiczenia itp. r/uty ramion. Położenie ramion (ryć. to określamy sposób wykonania ćwiczenia. Ćwiczenia ramion Zadaniem ćwiczeń ramion jest wzmocnienie mięśni pasa barkowego i wszystkich mięśni ramion. Ru92 Ryć. wyprost kolan powoduje wyprostowanie układu całego ciała. które ma jeszcze słabe mięśnie posturalne. . Ramiona w górę la. jest to podpór leżąc przodem. . wznosy ramion z określonego położenia ramion. których skurcz statyczny przeciwdziała opuszczaniu brzucha. Precyzję wykonania ćwiczeń koryguje ukłnd nerwowy. Jeżeli ma być inaczej.kierunki pośrednie i główne. zmiana położenia ramion może też być docelowym ćwiczeniem ruchu ramion. brzucha i pośladkowe). przy wyprostowanym tułowiu. zwłaszcza gdy będą to ćwiczenia o charakterze statyczno-dynamicznym (statyczny układ ciała. co powoduje skracanie mięśni piersiowych wielkich i „okrągłe" plecy. Typowym przykładem takiej postawy jest postawa biegacza narciarskiego (biegi płaskie). jest to podpór leżąc bokiem (trzeba określić. ale może być też ułożeniem pośrednim pomiędzy innymi ruchami ramion. dynamiczna praca mięśni rąk). We wszystkich 3 rodzajach podporów (postawne. Warunkiem właściwego wykonania podporu jest wyprostowany tułów łącznie z linią nóg. chy ramion mogą odbywać się z różnych położeń ramion.w tył.w górę. które często bywają przykurczone i są przeszkodą w wykonywaniu ruchów o pełnej amplitudzie i powodują wadliwą postawę (barki wysuwają się zanadto do przodu). . którym bokiem).w dół na zewnątrz.w przód w górę. które wy/. Położenia ramion . zwieszone i leżące) układ ciała w stosunku do podłoża decyduje o bliższym określeniu podporu: 1) kiedy ciało jest zwrócone twarzą do podłoża. co jeszcze bardziej doskonali precyzję ruchów ręki. pompki . . który w swoich treningach nie ma ćwiczeń uzupełniających (ćwiczeń wyprostnych grzbietu i ramion). Określone położenie ramion uzyskuje się przez różne ruchy. Dla całokształtu ruchów ramion jest bardzo ważny rozwój zakresu ruchu w stawach do granic fizjologicznych. Dokładność położenia ramion można poprawiać przez: 1) kontrolę wzrokową samego ćwiczącego i poprawę układu RR.kierunki pośrednie położenia ramion. 3 Ramiona w przód w górę 4. Jeżeli tułów ma być załamany. z której wykonuje się określone ruchy rąk i nóg. .na przykład podpór postawny tyłem na nogach ugiętych. Kierunki pośrednie położenia ramion miedzy dwoma kierunkami głównymi: . 16. Pozycja na czworakach jest pozycją małego dziecka.w górę na zewnątrz. Specjalną uwagę należy poświęcić tym ćwiczeniom. Ramiona w tył w dół 5. najczęściej przez przenosy ramion. Ramiona w przód w dóf Kierunki główne: 1 Ramiona w dół 2. Ćwiczenia w podporach leżąc wpływają na rozwój mięśni brzucha. Technika narciarska bowiem wymaga pochylenia tułowia. Ćwiczenia te polegają na odciążeniu kręgosłupa przez izolowany układ ciała w pozycji na czworakach. Ramiona w bok 3. 2) kiedy ciało jest zwrócone bokiem do podłoża. Kierunki główne położenia ramion: . . 93 . Pozycja na czworakach również jest pozycją podporu o tułowiu zgiętym w płaszczyźnie strzałkowej i o ugiętych nogach.w przód. Ćwiczenia w podporach stanowią zbiór ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne (głównie mięśnie grzbietu. 16) Kierunki położenia ramion dzielą się na: .3) podpory leżąc przodem . Skurcz mięśni grzbietu.ugięcia ramion wykonywane z podporu leżąc przodem.kierunki główne położenia ramion.w przód w dół. Może też być pozycją końcową. 3) kiedy ciało jest zwrócone tyłem do podłoża. . pośladków i czworogłowych. a tułów jest wyprostowany. Położenie ramion może być pozycją wyjściową do ćwiczeń. . na przykład podpór łukiem leżąc bokiem. 2) przez sprowadzenie ramion do określonego położenia przez prowadzącego.

w przód ugięte. ramiona -. ugięcie tylko od 90°: . Układy ramion. . w przód ugięte. która wspomaga ruch. Krążenie przedramion .ruchy.tak jak w położeniu „ramiona skurcz". powrót po tej samej drodze ruchu. 18) W z n o s . P r z e n o ś .ramiona na biodra złóż . .ruch jak najkrótszą drogą do określonego położenia.dłonie na biodrach kciukiem do tyłu. biodra chwyć" ramiona w górą ze splecionymi dłońmi ramiona na barki *** ramiona w bok w przód ugięte ramiona na kark ramiona w przód skrzyżnie ramiona w bok przodem zgięte Ryć. Wy p r o s i . głównie siłą bezwładności. S k r ę t . K r ą ż e n i a . . Ruchy ramion (ryć. do określonego położenia. R z u t . to trzeba to określić).RR ugięte w łuk do styku palcami. . zgięcie ramion 94 95 .Uklady ramion (ryć. O p u s t .ruchy okrężne dłoni.ręce opierają się grzbietem dłoni na biodrach.ramiona w bok. łokcie odchylone w tył). . łokcie zgięte. Wy mac h y . wewnętrzna (pronacja).z pozycji „skurcz" do określonego położenia z wyprostem w stawach.ramiona w bok. .szybki ruch wyprostny z położenia ugiętego do wyproslu.ramiona skurcz . . przodem zgięte. .ramiona w przód skrzyżnie.ramiona na głowie (dłonie opierają się na głowie. ręce zwrócone w przód. Krążenia nadgarstków . 17): .ramiona w górę skrzyżnie.ramiona w dół skrzyżnie.ramiona w bok.ramiona w przód (dłonie splecione) wyprostowane w stawach łokciowych (jeżeli łokieć ma być zgięty. w górę ugięte. . Ruchy ramion. .dłonie dotykają barków palcami.opuszczenie ramion do określonego położenia siłą bezwładności lub ruchem wstrzymującym.ruch w stawach ramiennych w określonych kierunkach.na zewnątrz lub do wewnątrz: rotacja zewnętrzna (supinacja).ramiona na kark (dłonie dotykają palcami karku. S k u r c z e . ramiona odchylone w tył).ramiona w górę (dłonie splecione). .łagodny ruch ramion w górę z określonego i dowolnego położenia. .ramiona biodra chwyć . 18.ramiona w łuk nad głową .ruch w stawach łokciowych.ramiona w dół. . 17. Zgięcie występuje zawsze do granic możliwości ruchu w stawie. wymach ramion Ryć.

płaszczyzna złożona: skręty i krążenia tułowia i głowy.przenoś RR w bok i powrót do pw r K (w rękach hantle). zwłaszcza przy ruchach skrętnych głowy. U osób o zachwianej równowadze należy przeprowadzić ćwiczenia szyi dopiero pod koniec lekcji. jak i niskich.płaszczyzna strzałkowa . jak i w części końcowej lekcji (jako ćwiczenia rozluźniające). . Ćwiczenia szyi (ryć. żeby dotknąć uchem ramienia" itp. Może być jeszcze bardziej trudny ruch do dokładnego określenia. Zadania ruchowe dla dzieci z elementami ćwiczeń szyi trzeba podawać w sposób obrazowy.skłony tułowia i głowy w przód i w tył. mówiąc np. potem w górę) albo: krążenie ramion tyłem w górę (pierwszy ruch jest do tyłu. krzyżując ręce przed sobą. 20. wpływają na rozwój prawidłowych krzywizn kręgosłupa. żeby ruchów ramion nie ograniczać do ruchów w stawach ramiennych.przenoś RL z ciężarkiem w górę i powrót do pw. Krążenie ramion bokiem w górę do wewnątrz . Ćwiczenia szyi są ćwiczeniami gibkościowymi.ćwiczący wznosi ramiona łukiem bocznym zewnętrznym.ii * \ krążenie ramion przodem w dół \ krążenie ramion tyłem w dół krążenie ramionjbokiem w dół na zewnątrz krążenie ramion bokiem w dół do wewnątrz krążenia RR z położenia RR w dół krążenie ramion krążenie ramion przodem w górę tyłem w górę krążenie ramion bokiem w górę na zewnątrz krążenie ramion bokiem w górę do wewnątrz Ryć. zaburzenia pracy błędnika. nawet niewielkiego stopnia. 22) Krążenie ramion zawsze musi odbywać się z określonego położenia w określonym kierunku. nadgarstkowych i palców. Uwagi do ćwiczeń szyi. RP w bok . W ćwiczeniach ramion należy pamiętać. ' Ryć. Ćwiczenie szyi można wykonywać zarówno w pozycjach wysokich. 19 Leżenie tyłem na skrzyni lub na ławce. „skłonić głowę tak. 23) Ćwiczenia szyi mają pośredni wpływ na rozwój tułowia. które mają jakieś. RR w przód .Ryć. a dopiero potem w górę). 1h. Ćwiczenia szyi można wykorzystać łącznie z ćwiczeniami kończyn górnych i tułowia. 97 . z położenia ramion w dół krążenie ramion przodem w górę (pierwszy ruch ramienia ti jest w przód.odwrotnie niż w poprzednim ramiona wznosi się łukiem skrzyżnym.płaszczyzna czołowa -.przenoś RP w górę i opust w dół (w ręce ciężarek). . a opuszcza łukiem bocznym. a opuszcza łukiem skrzyżnym. Wszystkie ruchy głowy należy wykonywać wolno. Krążenia głowy szybkie i jednostronne mogą wywołać zawroty głowy u osób starszych łub u osób. 22.płaszczyzna poprzeczna . 96 skłon w tył skłon w przód skłon w bok Ryć. . Podział ćwiczeń szyi i tułowia ze względu na płaszczyzny ruchu: . Ryć. Ponadto ze względu na specyficzną budowę kręgosłupa w odcinku szyjnym (duża ruchomość) nie należy wykonywać ruchów raptownych. Ćwiczenia s/yi. Ćwiczenia szyi należy stosować w każdym wieku rozwojowym. Należy ćwiczyć również ruchy w stawach łokciowych. aczkolwiek całkiem prosty praktycznie: Krążenie ramion bokiem w górę na zewnątrz .skłony tułowia i głowy w bok (w prawo i lewo). Mogą być wykonane zarówno w części wstępnej. łatwymi do wykonania. Kierunek pierwszy jest zawsze określony pierwszym słowem.skręty szyi i tułowia. Leżenie bokiem na skrzyni. Leżenie bokiem na skrzyni. 23. Krążenia ramion. 21. ale w odpowiedni sposób. żeby nie zaburzyć równowagi. RL w bok . Krążenia ramion (ryć. ponieważ może dojść do urazu. . np.

. skręt głowy w prawo. przyciągnąć brodę lekko do mostka.zgięcie . Podskoki są ćwiczeniami pobudzającymi krążenie i oddychanie. Większość ćwiczeń stosowanych zbliżona jest do tych ruchów. jeżeli bez zaznaczenia. Ćwiczenia w podskokach. Przysiady i półprzysiady. masa ciała zostaje na nodze postawnej. za pomocą których . swobodnych ruchów krążenia głowy w pozycji siedzącej. gdyż są jedną z naturalnych form ruchu. Przysiady można wykonywać na stopach złączonych (przysiad na nogach złączonych) i na stopach rozwartych (przysiad na nogach rozwartych). gdyż ruchy nóg są powodowane skurczami i rozkurczami odpowiednich mięśni.można zwiększać możliwość wykonania określonych ruchów stawów i siłę mięśni poszczególnych odcinków kończyn dolnych. . Półprzysiad .wymach RL. 2 .wybiórczo . RR w bok przodem zgięte (przed klatką piersiową).wykroki i zakroki .z ruchu zgięcia lub ugięcia (w określonym stawie). Ćwiczenia w postawie zbliżonej do pionowej będą zawsze ćwiczeniami silowo-dynamicznymi. masa ciała na obydwu nogach. 4 .wyprost . Przysiad . Wspięcie na 99 Jest dużo różnych ćwiczeń. które dane ćwiczenie nóg ma zrealizować. Ćwiczenia kształtujące nóg są tymi ćwiczeniami. które można zaliczyć do ćwiczeń nóg.wymach RP. Ćwiczenia nóg często łączone są z ćwiczeniami ramion i tułowia. 5) ćwiczenia rozciągające mięśnie i stawy nóg.powrót. Ćwiczenia w podskokach stanowią konieczny zasób ćwiczeń dla dzieci. Całość powtórzyć 4 razy. skok.do granic możliwości ruchu w stawie. . cofnąć i opuścić barki.obniżenie ciała (w pełnym zakresie ruchu stawów nóg). Treść ćwiczenia: naprzemianstronne odrzuty RR ze skrętem głowy w kierunku wymachu. do jakiego położenia. Ich charakter sprawia. 24): 1) ćwiczenia w podskokach. Dynamicznymi.ugięcie do 90°. trzeba określić. bieg.rozkrok . czy na palce. Siłowymi. W życiu codziennym praca nóg jest sposobem poruszania się człowieka. 2. Ruch z nóg jest przenoszony na wyższe partie ciała.trzeba zaznaczyć. Inne rodzaje ruchów kończyn dolnych podczas wykonywania ćwiczeń są następujące: . . polecając wyciągnięcie szyi i wzniesienie głowy w osi pionowej. 4) ćwiczenia nóg równoważne bez przyrządów. która noga i czy na całą stopę. Glówne rodzaje ćwiczeń nóg (ryć. Podskoków nie stosuje się w zaawansowanych skrzywieniach kręgosłupa. Tułów zawsze w wyproście.rzut . Intensywność ćwiczenia w poszczególnych przypadkach może być różna. Pośrednie kształtowanie prawidłowej postawy pionowej człowieka. Ic. Liczenie i tempo ćwiczenia: 1 . to powrót po tej samej drodze ruchu.szybki ruch wyprostny w stawie biodrowym i kolanowym ze skurczu do określonego położenia. Jeżeli są wykonywane szybko i z dużą liczbą powtórzeń. a więc nie tylko chód.stojąca. Zadania ćwiczeń nóg w grupie ćwiczeń kształtujących: 1. dlatego każda pozycja ciała w pionie oraz przesuwanie się ciała bezpośrednio po podłożu angażuje pracę zespołów mięśniowych kończyn dolnych. Sprowadza się to do harmonijnego rozwoju anatomicznego i sprawnego działania funkcjonalnego kończyn dolnych. . W podskokach masa ciała jest rytmicznie odrywana od podłoża przez wyprost poprzednio ugiętych nóg w stawach.obniżenie ciała z ugięciem ud pod kątem 90°. Prawidłowy rozwój anatomiczny kończyn dolnych sprzyja rozwojowi cech fizycznych i motorycznych potrzebnych człowiekowi do egzystowania w otaczającym go świecie. .przenosy . bo każdy ruch nóg musi być wykonany z obciążeniem ciała. 3) wypady. W każdej grupie głównej materiału ćwiczebnego występują możliwości ćwiczenia nóg. 98 . 2) przysiady i półprzysiady. Ponieważ lokomocja ciała ludzkiego odbywa się dzięki pracy mięśni nóg.wymachy . Wzmocnienie mięśni nóg i zwiększenie ruchomości stawów w stopniu potrzebnym dla fizjologicznych zakresów ruchu i sprawnej koordynacji mięśniowej. że stosowane w odpowiedniej formie są ćwiczeniami ożywiającymi i stosowane są często na wstępie określonej lekcji ruchu. . Przykład ścisłych komend: Pw. w zależności od określonego zadania. . są ćwiczeniami trudnymi. skręt głowy w lewo.powrót do pw. Przy nie zaburzonym rozwoju ruchowym u dzieci podskoki są ćwiczeniami kształtującymi stopę. W czasie lekcji wychowania fizycznego kilka razy można ćwiczyć mięśnie szyi jako korekcję postawy w pionie. Ruch rozpoczyna RP.Po ćwiczeniach związanych ze statycznym napięciem szyi (np.ruch jak najkrótszą drogą. Stopa stanowi punkt styku ciała z podłożem i wydolność dźwigni stóp w podskokach warunkuje ich wykonanie.zaznaczyć. 3 . Ćwiczenia nóg 3. w pozycji wyjściowej leżącej przodem RR w bok w górę zgięte utrzymują piłkę lekarską na głowie przez 20 sekund) należy polecić wykonanie kilku łagodnych. chwyt i dźwiganie są ćwiczeniami nóg. Podskoki są ćwiczeniami wyrabiającymi elastyczność stawów i siłę mięśni. która noga dąży do rozkroku. Ćwiczenia ramion bardzo często łączy się z ćwiczeniami szyi. Bardzo pomocne są następujące uwagi: wyciągnąć szyję. W przypadku zaawansowanego płaskostopia ćwiczeń w podskokach nie stosuje się. ale również rzut. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące i uzupełniające też zawierają elementy ćwiczeń nóg. uwypuklić klatkę piersiowy. Tempo od l do 4.ruch wyprostny w stawie biodrowym do określonego położenia. które występują w życiu codziennym.

e. W wypadzie masa ciała zawsze jest równomiernie rozłożona na obydwie nogiRodzaje wypadów: .wypadową. Główne rodzaje ćwiczeń nóg. . Wypady są ćwiczeniami trudnymi pod względem poprawnego wykonania. np. a. b-e. d. wykonywany jest wypad w przód PN. w zajęciach ogólnokondycyjnych i nauce chodzenia. ćwiczenie przebiega w następujący sposób: zakrok prawą (lewą) nogą wykrok prawą (lewą) nogą b Wypady rozkrok prawą (lewą) nogą na palce wypad w przód c Uniki wypad w tył wypad w bok i wypad w przód zewnątrz ł zakrok prawą wykrok nogą w skos prawą nogą l ID 1 wykrok prawą nogą w skos stanie na lewej wyprost nogi nodze z ugięciem prawej w przód rozkrok lewą (prawą) nogą unik przodem na lewej(prawej) nodze d Wagi i pólwagi unik tytem na lewej (prawej) nodze przysiad półprzysiad przysiad siculony na całych stopach przysiad skulony podparty półwaga przodem waga przodem na lewej (prawej) nodze Ryć. Noga. b. 24. .palcach przed wykonaniem przysiadu jest ćwiczeniem kształtującym stopę i przysiady w tej formie stosuje się w ćwiczeniach z małymi dziećmi. Wypady. W sposób szczególny wzmacniają mięśnie prostujące stawy kolanowe (kolana należy ćwiczyć do pełnego wyprostu zwarcia stawu kolanowego). biodrowych i skokowych. o drabinki. Przysiady i półprzysiady w różnych formach są stosowane w lekcji ruchu z osobami niepełnosprawnymi. Cechą charakterystyczną wypadu jest układ ciała stanowiący przedłużenie nogi zakrocznej (wyprostowanej). nazywa się nogą wykroczną . Przysiady mogą być wykonywane początkowo z przytrzymaniem przez współćwiczącego lub oparciem się. ale również i tułowia (skośne ustawienie tułowia wymaga pracy odnośnych mięśni). c. gdy np.wypad w przód.wypad w bok.wypad w tył. 100 Ryć. Wypady są ćwiczeniami nóg. która przechodzi do wypadu. 24. Przysiady wykonywane intensywnie i obszernie są doskonałymi ćwiczeniami zwiększającymi ruchomość w stawach kolanowych. i unik bokiem na lewej (prawej) nodze pórwaga bokiem na lewej (prawej) nodze ^ i waga bokiem na lewej (prawej) nodze 101 .

30. wypad w tył w skos. przynajmniej w linii ciała. Im większe przodopochylenie.wznos NN w górę i opust w dół. np. Wznos nogi wyprostowanej z pozycji uniku jest przejściem do pozycji gimnastycznej zwanej półwagą. a drugą na podłożu. że człowiek żyje.skłony do nogi postawnej i opartej. Rodzaje ćwiczeń równoważnych bez przyrządów są następujące: 1) chodzenie po linii narysowanej na podłodze z przysiadami. RR w górę. zakroki. Dany układ ciała musi być utrzymany przy zmniejszonej powierzchni podparcia ciała i chwiejnej równowadze. NP ugięta . druga oparta o drabinki na wysokości biodra . 26. bokiem. w której masa ciała nie jest równomiernie rozłożona na obie kończyny dołne. Ryć. gdy noga wypadowa ugina się pod kątem 90°. skłonach zjedna nogą ugiętą i przyciągniętą do klatki piersiowej. jako koordynator narządu ruchu. 27.: skłon tułowia na wyprostowanych nogach lub stojąc na jednej nodze. Wyższe ustawienie nogi. Znajdujące się w obrębie tułowia jamy ciała zawierają w zasadzie wszystkie narządy. podskokami itp. ale również na cały układ ciała. wznosy nóg wymagają koordynacji nerwowo-mięśniowej. do przeniesienia całej masy ciała w przód na nogę wypadową i ustawienia ciała nieruchomo. Ryć. całą stopą ustawiona na podłożu. tyłem. wypadach. chwyt za szczebel . noga druga wyprostowana w uniku przodem z palcami grzbietowe opartymi na podłożu. których praca sprawia. Odchylenie o 15° na ogół uważa się za fizjologiczne. co następuje w momencie. tym większa lordoza lędźwiowa. Ryć. Leżenie tyłem. Pochylenie miednicy ku przodowi (przodopochylenie) jest różne: u kobiet 55-60°. Leżenie przodem . bardzo intensywnie pracuje. tułowia i nogi „wolnej". 28. Ćwiczenia rozciągające mięśnie i stawy nóg można łączyć z ćwiczeniami tułowia. Ćwiczenia rozciągające mięśnie i stawy nóg są stosowane zarówno w sporcie wyczynowym. Kręgosłup ma swoje fizjologiczne wygięcia . tyłem lub bokiem. Kręgosłup chroni znajdujący się w nim rdzeń kręgowy. W zależności od uwarunkowania rozciągnięcie mięśni i stawów może odbywać się w przysiadach. Leżenie na prawym boku . Podstawową częścią ciała ludzkiego jest tułów. 3 ł. wymachami nóg. Leżenie przodem na skośnej ławeczce. Jak 31 .przodem. stopy zaczepione pod szczebel . Siad prosty na skośnej ławeczce. Pótwaga i waga Ryć. Układ tułowia powinien stanowić przedłużenie nogi zakrocznej.wznos NN w tył i skręty NN w lewo i w prawo. 103 . 3) uniki . 25. których zniesienie lub nadmierne pogłębienie z czasem powoduje wady postawy ciała. NN uniesione w przód. Półwagą i waga może być wykonana przodem. stopy zaczepione pod szczebel . uszkodzenie zaś rdzenia kręgowego może doprowadzić do ciężkiego upośledzenia narządu ruchu.skręty T w lewo i w prawo. Tułów stanowi jedną linię prostą z nogą znajdującą się w wyproście.wymach NL w przód i w tył. unosi się ponad podłogę ruchem wyprostnym ciągłym. Ryć. Ważny jest kierunek ruchu nogi wypadowej. Wszelkie wykroki. u mężczyzn 50-55°. Leżenie przodem na skośnej ławeczce. 32. który dąży do takiego ustawienia. Obręcz kończyn dolnych łączy kręgosłup z podłożem.Ruch rozpoczyna PN. stanowiący niezmiernie ważny element układu nerwowego.skręty T w lewo i w prawo. jest pozycją gimnastyczną zwaną wagą. W półwadze i w wadze noga postawna powin102 Podporowym elementem tułowia jest kręgosłup. 2) różnego rodzaju stania jednonóż z ruchami ramion.wymach prostej NL w górę i opust w dół. Leżenie tyłem . Ćwiczenia nóg na być wyprostowana w stawie kolanowym. Ryć. Ćwiczenia tułowia Ryć. W czasie wykonywania ćwiczeń równoważnych układ nerwowy. w szczególności na palce. Układ ramion może być różny. Druga noga wyprostowana. żeby utrzymać równowagę przy zmniejszonej płaszczyźnie postawy ciała. 29. U n i k jest to pozycja. powstałe na skutek przesunięcia środka ciężkości ciała. np. ćwiczenia tułowia Ćwiczenia nóg jako ćwiczenia równoważne bez przyrządów Ćwiczenia nóg dotąd omówione w pewnym stopniu są ćwiczeniami równoważnymi. Ćwiczenia równoważne wywierają wpływ nie tylko na układ mięśniowy nóg. Noga postawna jest zawsze zgięta. jak i w celach ogólnorozwojowych.tylko w leżeniu tyłem. Ryć. Przez klatkę piersiową i obręcz kończyn górnych ruchy tych kończyn mają pośredni związek z kręgosłupem..wyinach NP (NL) w tył i opust w dół. wypad w przód w skos.w odcinkach lędźwiowym i piersiowym. Id. ruchami ramion. RR na karku.

w którym najbardziej ruchliwy jest odcinek szyjny i lędźwiowy. gdy/ miednica jest ustabilizowana Ruch RR może być ró/ny.skręty tułowia.najczęściej ćwiczenia tułowia związane ze skłonem w tył powiększają krzywiznę szyjną i lędźwiową. wznos nóg (sterowane dołem). a następnie w górnej części kręgosłupa. od sprawności mięśni brzucha w dużym stopniu zależy postawa ciała człowieka. w przypadku ćwiczeń korektywnych należy przy skłonie tułowia w przód z pw. ćwiczenia mięśni brzucha mogą być sterowane górą i dołem. . . Wykonuje sieje z różnych pozycji wyjściowych. Podział ćwiczeń tułowia ze względu na płaszczyzny ruchu 1. a zmniejsza się krzywizna piersiowa. . biodrowych.ustalenie bioder. które amortyzują wstrząsy i umożliwiają ruchy we wszystkich kierunkach. ławeczek gimnastycznych oraz przeploty na kratach. . Przykład: Pw. stojącej na nogach złączonych. 4.siad skrzyżny częściowo zapobiega powiększaniu lordozy. Ć w i c z e n i a t u ł o w i a w p ł a s z c z y ź n i e s t r z a ł k o w e j A.ćwiczenia mięśni brzucha.skłony tułowia w bok.ćwiczenia mięśni brzucha. Przy wykonywaniu opadu cały tułów powinien być prosty bez w/glę105 .ćwiczenia związane ze skłonem tułowia w przód przyczyniają się do zmniejszenia krzywizny lordotycznej w odcinku szyjnym i piersiowym kręgosłupa. leżącej tyłem polecić ugięcie nóg (w stawach biodrowych i kolanowych. Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie czołowej: . . skręty tułowia skłon tułowia wprzód skrętoskłon tułowia w prawą (lewą) stronę krążenie tułowia Ryć. .opad tułowia w bok. Ręce ułożone na karku w siad/Je i skłon w pi/ód bard/o intensywnie ro/ci<|gajq mięśnie grzbietu. .krążenia tułowia. kolanowych.wykonując ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia. obejmować potem wyższe odcinki kręgosłupa. . połączenie wydechu z korekcją osiową powoduje lepsze wydłużenie ciała.ćwiczenia tułowia należy rozpoczynać od ćwiczeń o charakterze dynamicznym i w płaszczyźnie strzałkowej w przód. . wydech wykonać w trakcie skurczu mięśni brzucha. . Opad (ryć. Opad tułowia może być w stawach: skokowych. z pw. . można przeprowadzić również ćwiczenia za pomocą drabinek. tylko specjalne przeciwwskazania eliminują ćwiczenia mięśni brzucha z lekcji wychowania fizycznego. . w sposób dynamiczny i statyczny (chyba że istnieją określone przeciwwskazania). Podczas wykonywania skłonów zostajj) rozciągnięte mięśnie grzbietu. powinien ro/poczynać się w odcinku lędźwiowym. 3. .wykonując ćwiczenia mięśni brzucha. z pw.skłony. U w a g i m e t o d yc z n e do prowadzenia ćwiczeń tułowia: . Uszkodzenie lub przesunięcie tych krążków powoduje bóle krzyża. . . Przejściową fazą w skłonie tułowia jest opad tułowia w pr/ód. Ruch wyprostu ze skłonu powinien rozpoczynać się od głowy. 33). Skłon tułowia w przód wykonywany poprawnie. w której można przeprowadzić korekcję osiową kręgosłupa przez ruch wyciągający ciało w linii poziomej.siad.ćwiczenia mięśni brzucha mogą być przeprowadzane w różny sposób i z odpowiednim natężeniem. bardzo sprężyste.ćwiczenie tułowia należy wykonywać we wszystkich płaszczyznach. W przód: Skłony (ryć. Skłony i skręty tułowia. Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej: a) w przód: skłony i opad. 33. Miedzy poszczególnymi kręgami znajdują się krążki międzykręgowe.skrętoskłony tułowia. a następnie wyprost w jego odcinku lędźwiowym. b) w tył: .Poszczególne stawy kręgosłupa mają różne możliwości ruchowe (na ogół małe).pozycja leżąca przodem jest pozycją. gdyż ten układ ciała sprzyja lepszej korekcji w odcinku lędźwiowym).nie należy zalecać wykonywania wszystkich ćwiczeń tułowia bezpośrednio jednego po drugim. leżącej tyłem przejście do siadu (sterowane górą).podpór bokiem. nie należy zatrzymywać oddechu. Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie złożonej: . ale wspólnie tworzą dość ruchomy łańcuch stawowy.opad. skłony T dotyc/ą głównie kręgosłupa.wyjątkowo po ćwiczeniach gibkościowych w płaszczyźnie strzałkowej w tył należy polecić ćwiczenia o charakterze rozluźniającym w płaszczyźnie strzałkowej w przód. Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie poprzecznej: . przez siad okroczny na ławeczce czy siad skrzyżny. 34). 104 . izoluje ruch skrętów tułowia. . . .w zależności od warunków wskazane jest dokładne przemyślenie celowości ćwiczeń i ich stosowania w poszczególnych płaszczyznach. np. 2.

Ćwiczenie to początkowo wykonuje się tylko w nieznacznym odchyleniu od pionu. Pozycje leżące tyłem są pozycjami odciążającymi kręgosłup. . potem wyprosi.r u c h w s t a w a c h s k o k o w y c h . ale i tak jest ono bardzo trudne. podparty. stopy na podłożu.leżenie tyłem. Układ ramion i nóg może być różny. RR wzdłuż T. opady zaliczane są do ćwiczeń tułowia.skrętoskłon w prawo (dłonią dotknąć podłoża) i to samo w lewo. a staw skokowy. NN zgięte w biodrach i kolanach. intensywnie rozciągane są mięśnie prostowniki stawu biodrowego (grupa mięśni kul-szowogoleniowych). gdyż wykonujemy opad tułowia do oparcia dłoni o drabinkę czy o ścianę. również mięśni tułowia. oparcie dłoni palcami do siebie i rytmiczne odpychanie od punktu oparcia do pozycji ciała w pionie. szczególnie ścięgna Achillesa. W ćwiczeniu tym. skłon w przód . przyciągnięcie piłki blisko pośladków uginając mocno kolana. RR wzdłuż tułowia.siad prosty tyłem. Pw. wznos RR bokiem w górę . Opady tułowia. 106 Z i n n yc h poz ycj i w yj ś c i o w yc h. Mięśnie ramion pracują intensywnie.r u c h w s t a w a c h b i o d r o w y c h (z pozycji stojącej). Mięśnie nóg utrzymują staw biodrowy i kolanowy w wyproście. 34. z głową ustawioną lekko w tył. Ponieważ główna praca mięśni w opadach dotyczy. W ćwiczeniu tym. Klęk jednonóż. Klęk (stopa NP obok lewego kolana) . opad tułowia w tył w stawach biodrowych Ryć. Pw. ale odpowiednio określony w treści ćwiczenia. oprócz mięśni nóg. wdech z przenosem RR lekko bokiem w tył. naprzemienne przyciąganie NN do klatki piersiowej (jednej. Wykonać można w każdych warunkach na sali gimnastycznej. których praca utrzymuje tułów i głowę w wyproście. NP ugięta w przód . a ugięcie nóg w stawach kolanowych i biodrowych wyrównuje lordozę lędźwiową i stwarza dobre warunki dla oddychania przeponowego i dla kształtowania klatki piersiowej (przez odpowiednie ruchy ramion i ćwiczenia oddechowe). np. * Pw. RR wzdłuż tułowia. Ryć. będąc w ustawieniu zgięcia grzbietowego. Ćwiczenia tułowia opad tułowia w przód w stawach kolanowych opad tułowia w przód w stawach biodrowych Ryć. pracują mięśnie nóg i ramion. Jest to bardzo dobre ćwiczenie w określonych urazach stawu skokowego. . wznos NN do siadu równoważnego z wytrzymaniem. 36.r u c h w s t a w a c h k o l a n o w yc h (z pozycji klęku prostego). Opad w przód . piłka trzymana stopami. Pw. wydech z opadem tułowia do klęku podpartego. . Opad tułowia w przód . 35. Ćwiczenie to może być wykonane tylko ze stabilizacją nóg w klęku (przez ćwiczącego lub przez szczebel drabinki).wydech. . powoduje wydłużenie tylnej grupy mięśni podudzia. przechodząc od samego początku ruchu do opadu z wyprostowanym tułowiem. które muszą utrzymać ten trudny układ ciała. w którym ze stawów nóg ten ruch się odbywa. W tych pozycjach można przeprowadzać ćwiczenia mięśni brzucha poprzez siady (ćwiczenia mięśni brzucha prowadzone górą) i przez wznosy nóg (ćwiczenia mięśni brzucha prowadzone dołem). W ćwiczeniu tym tułów ma „tendencję ochronną" do załamywania się w biodrach i ramiona zawsze odruchowo są w „pogotowiu". przyciągnięcie NN do klatki piersiowej z jednoczesnym chwytem RR poniżej kolan i przyciągnięciem do głowy. . potem drugiej). oprócz intensywnej pracy mięśni tułowia. Należy go wykonywać.siad prosty tyłem podparty.wdech luźny. Przykłady ćwiczeń: Pw.siad ugięty tyłem. oprócz mięśni tułowia. Najlepiej przy drabinkach.stojąca w małym rozkroku. du na to. Pw. ażeby uchronić ciało przed nadmiernym wychyleniem. 107 . Ten układ ciała może być wykorzystywany jako pomocnicze ćwiczenie do nauki padania dla osób po amputacji (oczywiście w określonych przypadkach i zgodnie ze zleceniem lekarskim).opad tułowia w przód w stawach skokowych opad tułowia w bok opad tułowia w tył w stawach skokowych Opad w przód . .siad klęczny.skrętoskłon w lewo i lewą dłonią dotknąć lewej stopy). podparty.

powrót do pw. C. Najintensywniejszą pracę wykonują prostowniki stawów biodrowego i kolanowego oraz mięśnie brzucha.leżenie przodem.kolejne unoszenie nóg.leżenie przodem. Współćwiczący podtrzymuje partnera. Pw. Ryć.krąycnic biodrami. ale zawsze w tych ćwiczeniach główny wysiłek mięśniowy będzie związany z utrzymaniem samej pozycji wyjściowej . W podporach leżąc przodem statyczny skurcz mięśni brzucha wraz z prostownikaPodpór postawny Podpór teiac Podpór zwieszony Podpór na poręczach mi stawów biodrowych i grzbietu utrzymują tułów w wyproście. B.uginanie ramion. . wznosy RR i LN z wytrzymaniem. . Jest to ćwiczenie siłowe dla obydwu ćwiczących. podrzuty i chwyty piłki ze wznosem tułowia i oderwaniem ramion. ręce na karku .wznosy T z kilkusekundowym wytrzymaniem.leżąca tyłem. To ostatnie ćwiczenie wymaga dobrej kondycji. naprzemienne w/nosy nóp (nożyce pionowe) z uniesieniem głowy w tył.przejście w bok ruchem dostawnym rąk. podpór postawny. tym intensywniejsza jest praca mięśni czworogłowych. wznos tułowia 10 cni nad podłogę z wytrzymaniem. RR w górę. Ryć. potem zmiana. RR w górę. Intensywnie pracują prostowniki stawów łokciowych. biodra uniesione w góię •. naprzcmianstronnc wznosy ręki i przeciwnej nogi. Im opad tułowia przebiega w większej amplitudzie zakresu ruchu zgięcia w stawach kolanowych. Pw. Podpory mogą być pozycją do ćwiczeń nóg czy ramion. przejść do leżenia tyłem (z wyprostem NN). Leżenie tyłem w rozkroku . Wprowadzenie elementu dynamicznego ugięcia ramion.naprzemienne unoszenie ramion i nóg. W tył: Opad tułowia. jak gdyby „rywalizują" z masą tułowia.skro! T w lewo i podeprzeć się na lewym łokciu. koordynacji i siły mięśniowej. RR w bok. które pracują w wydłużeniu.procentowe obciążenie ramion w stosunku do masy ciała. Ćwiczenia w podporach leżąc przodem (ryć.leżenie przodem. mobilizuje do pracy grupę mięśni zginaczy i prostowników stawów ramion.skrętoskłon do NI' i dotknąć dłońmi do podinl/ia. NN wyprostowane. Leżenie tyłem. . Mięśnie prostowniki i zginacze tułowia i biodra pracują z różną intensywnością w zależności od fazy ruchu. pr/clao/anic piłki do lewej dłoni ze wznosem klatki piersiowej nad toczącą się piłką (polem piłko z pra\\rj do lewej R) itd. Podpór leżąc przodem jest ćwiczeniem ogólnorozwojowym o charakterze statycznym i wchodzi w zasób ćwiczeń korekcyjnych. Pw. laska gimnastyc/na /. . . Ćwiczenia tułowia Przykłady: 109 i w staniu na ramionach Ryć. . U wa ga. b. W tył w różnych pozycjach wyjściowych Pw. wziąć piłkę do RR (nogi wyprostować).). W opadzie tułowia w tył ruch może odbywać się w stawach kolanowych lub skokowych: a. NN ugięte. Tułów powinien być prosty. zataczanie kół biodrami: 5 kółek w prawo.leżenie przodem. . następnie obniżyć lędźwie. Przykład ćwiczenia w podporze postawnym leżąc przodem na ławeczce: . potem w lewo. włożyć piłkę między stopy. stopy przytrzymują piłkę. Z pozycji stojącej opad w tył . broda lekko ściągnięta do przodu. . RR i NN. 39. . Pw. 37. przeciwstawiając się opadowi tułowia w tył.ruch w stawach skokowych.odepchnięcie się od podłoża dłońmi do postawy. Ryć. którego tułów jest wyprostowany. —jak wyżej. podpór bokiem itp. 108 . ugięcie nóg i uniesienie tułowia.klęk podparty.klęk podparty. . .ruch w stawach kolanowych. ponownie ugiąć nogi. Z pozycji klęku prostego . powrót do pw. Podpory .Pw. Pw.leżenie przodem.podporu leżąc przodem. 40. RR z piłką w górze.klęk podparty . Podane przykłady ćwiczeń nie zawierają wyliczenia poszczególnych faz ruchu. Różne rodzaje podporów można wykonywać na ławeczce szwedzkiej (podpór zwieszony. Ćwiczenie to może być wykonane tylko z pomocą współćwiczącego. . Pw. głowę opuścić. głowę unieść („koci grzbiet") i opuścić. 37) Ćwiczenia te wpływają na rozwój większości grup mięśni tułowia. Pw.alo/ona na barki utrzymywana przez RR .wznieść wysoko odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Pw. piłka r*xl prawą dłonią. 38. . Leżenie tyłem w ro/kroku.

Ułożenie ramion w górę (przedłużenie ramienia dźwigni ciała) zwiększa zakres ruchu tułowia w bok.skłony boczne tułowia odbywać się mogą z ułożeniem RR w dół lub w górę. 42. Jest to układ trudny. RR w górę. ani w tył). Pw. ażeby ruch odbywał się dokładnie w płaszczyźnie czołowej (nie wychodząc poza nią ani w przód. Pw. Podpór leżąc przodem. najczęściej jedna ręka w górę (od strony nogi postawnej ugiętej) jest w przedłużeniu ciała. klęk rozkroczny jednonóż . . siad prosty jest nie najlepszą pozycją do ćwiczeń skłonu tułowia w bok. Koniecznie ćwiczenia te powinny być prowadzone w rozkroku zarówno na PN. Ułożenie jednej ręki na biodrze.skłony tułowia w kierunku nogi rozkrocznej zwiększają znacznie obszerność ruchu w płaszczyźnie czołowej. Jak 42 . Przy wykonywaniu skłonów w bok należy zwrócić uwagę. LR w łuk nad głową itd.na prawym i na lewym boku (chyba że istnieją inne. b.skłony tułowia w bok utrudnia się. jak i na LN.najlepiej rozkroczna (większa stabilność). Pw. na biodro. drugiej w łuk nad głową wspomaga zakres ruchu w kręgosłupie.tylko w podporze tyłem. Ryć. Ryć.jest dobrą stabilną pozycją dla ćwiczeń skłonu tułowia. W pozycjach leżących: a. Tyłem . Skłony boczne powinny odbywać się i na prawą. Pw. Pw.RP w podporze pod różnym kątem w stosunku do T. 43. Ręka na biodrze powinna wywierać ruch przeciwny do kierunku skłonu. Układ: ręka łukiem nad głową zwiększa zakres skłonu. Ryć. Skłony boczne zwiększają ruchomość kręgosłupa. rozstawiając RR w bok. Ćwiczenia tułowia . opad tułowia w bok . a ręka w łuku nad głową ruch wspomagający kierunek skłonu. Wydech ułatwia wykonanie skłonu. Efektywność ćwiczenia zwiększają ruchy zamachowe ramion w stronę skłonu.skłony boczne tułowia są intensywnym ćwiczeniem i zawsze powinny odbywać się naprzemiennie . specjalne wskazania): . klęk obunóż . stojąca . Głowa powinna skłaniać się w kierunku skłonu. Podpór leżąc bokiem .Ć w i c z e n i a t u ł o w i a w p ł a s z c z yź n i e cz oł ow ej Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie czołowej są to ruchy boczne tułowia w prawą lub w lewą stronę (skłony). stopniując układ RR -od RR w dół.jest ćwiczeniem tułowia w płaszczyźnie czołowej.pw. i na lewą stronę (chyba że istnieją inne specjalne wskazania co do wykonywania ćwiczeń).pw. 41. RR w przód . gdyż w tym układzie tułów jest mało stabilny ł ruchy skłonów bocznych są niedokładne. druga ręka jest wzdłuż tułowia. siad skrzyżny jest pozycją bardzo dobrą dla ćwiczeń w płaszczyźnie czołowej. Bokiem . siad rozkroczny .przejść do podporu. chwyt za biodra.

siad skrzyżny.pełny wyprosi kolan i równoległe ułożenie stóp. Jeżeli ruchy w płaszczyźnie poprzecznej mają odbywać się w stawach kręgosłupa wyżej leżących. Pw. Ćwiczenia tułowia w płaszcz yźnie poprzecznej ( r u c h y s k rę t n e ) Skręty w prawą i lewą stronę są ćwiczeniami tułowia w płaszczyźnie poprzecznej. skłony boczne tułowia itd. . skłony boczne tułowia (bez zmiany ułożenia RR w bok) z jednoczesnym skłonem głowy w kierunku skłonu. że z ruchem skrętu następuje ruch ramienia i podąża w tym kierunku ruch głowy.siad klęczny. W postawie stojącej stabilizuje się stawy nóg przez naciskanie w kierunku podłoża . Naprzemienne skłony T w bok. skręt ciała może odbywać się w stawach nóg albo w stawach kręgosłupa.stojąca w rozkroku. Najlepiej stabilizuje je siad okroczny na ławeczce. Aby ruch odbywał się tylko w stawach kręgosłupa.leżąca na prawym boku PR wyciągnięta i na niej opiera się głowa. . Przykłady: Pw.stojąca w rozkroku. Pw. pogłębienie skrętu. Jedna ręka prosta w stawie łokciowym dźwiga cały ciężar ciała. . . skłon tułowia po płaszczyźnie w prawą.klęk podparty. rzut. Różne rodzaje siadu w różnym stopniu stabilizują biodra.siad skrzyżny. naprzemienne skłony T z pogłębianiem ruchu (potem zmiana). Pw. . płaski i rozkroczny. . W zależności od sposobu wykonania. konieczny jest wspomagający wymach ramion w górę w skos. biodra 110 Ć w i c z e n i a t u ł o w i a w p ł a s z c z yź n i e z ł oż o n e j Ćwiczenia w płaszczyźnie złożonej są kombinacją ruchów w 3 poprzednich płaszczyznach. naprzemienne skręty tułowia z dotykaniem dłońmi podłogi (w równym tempie).leżąca przodem. klęczny. ale raczej wydychać je. Pw. Chcąc zwiększyć obszerność skrętu. Ruch może być wzmocniony przez: wymach ręki w stronę skrętu. Pw. RR na biodrach. skręty tułowia z RR na głowie z wymachem jednego ramienia i skrętem głowy w kierunku ruchu.Podpór leżąc bokiem . LR wzdłuż T. wymaga synchronizacji pracy mięśni: brzucha i grzbietu oraz pracy mięśni pośladkowych.klęk rozkroczny. RR w bok.jest bardzo intensywnym ćwiczeniem tułowia. potem w lewą stronę. powinny być ustabilizowane. LR na lewym biodrze. potem wznos obujóg wytrzymać. okroczny na ławeczce. Stanowi to treść metod leczenia kinezyte111 . .opad tułowia w przód. druga ręka wzdłuż tułowia.stojąca w rozkroku. wymach ramienia. to samo na drugim boku. . Wznos LN wytrzymać. skręty tułowia w prawo i w lewo. jest dobrą pozycją dla ćwiczeń skrętu pod warunkiem. Pw. PR w łuk nad głową. skręt głowy w kierunku skrętu. RR w górę. R ó ż n e r o d z a j e ć w i c z e ń t u ł o w i a w p ł a s z c z yź n i e c z o ł o w e j Przykłady: Pw. Są to ruchy funkcjonalne. Pw. jedynie wspartego jeszcze o krawędź zewnętrzną stopy. . RR w bok. Pw. gdyż klatka piersiowa jest wówczas bardziej ruchoma. Utrzymanie ciała w wyproście i w płaszczyźnie czołowej. Ruchy skrętne ograniczone są przez podłoże. nie należy wdychać powietrza. żeby tułów był prosty. .

gdyż utrzymanie równowagi jest dość trudne. 12.klęk podparty . Stanie na nogach zwartych . podskakując. 10. Postawy gimnastyczne wyjściowe nie powinny być wytrzymywane przez dzieci zbyt długo. muszelek i lepienie śnieżek. Pozycja trudna. . Klęk rozkroczny . nie pozwolić na uderzenie kolanami o podłogę. uzyskujemy większą obszerność ruchu przez dodanie. . Ustawić się w rozkroku. Stopy postawione blisko tułowia . RR w bok.zanurzanie się w rzece.pozycja rozkroczna.Postawienie stóp reguluje krzywizny piersiową i lędźwiową. Z klęku siad klęczny. stojącej. . żeby swobodnie stały całą powierzchnią stopy. 4.strzelanie . Klęk'prosty . . . Siad prosty na ławce . który ma równą powierzchnię.kolana oddalić od siebie. .masa ciała rozmieszczona równomiernie na dłoniach i kolanach.przysiad i postawa.krzaczki i wysokie drzewa. Jeżeli zastosujemy określenie: kręcenie korbą.siad skrzyżny . Ćwiczenia kształtujące dla małych dzieci Ćwiczenia te mają w swoim założeniu kształtowanie i poprawę postawy.naprzemienne dotykanie prawą ręką lewej stopy.klęk rozkroczny . brodzenie po śniegu. 13. aby mogły bezpośrednio po wykonaniu pozycji wyjściowej rozpocząć ćwiczenie: 1. krążenia tułowia: mogą odbywać się albo w odcinku dolnym tułowia (duże koła). 3. Ćwiczenia w płaszczyźnie złożonej można wykonywać w zasadzie we wszystkich pozycjach wyjściowych. gdyż ogranicza swobodny oddech. dlatego dzieci powinny przyjmować takie pozycje. pas barkowy i RR nieruchomo.tułów wsparty na paltach stóp i dłoniach rozstawionych na szerokość klatki piersiowej. masa ciała spoczywa na nogach. Stopy płasko ułożone.skręty tułowia ze skłonem do dotknięcia łokciem podłogi. Zasób ćwiczeń Ćwiczen ia nóg ł ą c z n i e z t u ł o w i e m : a) przysiady i wyprosi y stosowane z wyciąganiem się w górę na przemian: .wyrównanie lordozy lędźwiowej. Oszczędzać stawy kolanowe.zrywanie kwiatów. 2.tej pozycji nie stosuje się często. 8. Jeżeli stosujemy pozycję leżenia tyłem. . to staramy się odpowiednim pouczeniem zmusić dzieci do poprawnego układu głowy i kręgosłupa. . Różne ćwiczenia w płaszczyźnie złożonej: Skrętoskłony i krążenia tułowia można wykonywać z różnych pozycji wyjściowych . 9. 11. które pozwolą na wyegzekwowanie ruchu w formie najkorzystniejszej dla dziecka. jagód i grzybów. Wybieramy takie pozycje. Ustawienie stóp równoległe (zbyt szerokie ustawienie stóp powoduje zwiększenie lordozy lędźwiowej). Siad skrzyżny . Rozkrok .kontrola układu ciała.nieruchomo RR w miejscu.zbieranie kas/tnnów.chodzenie po schodach. Pozycja leżąca przodem . Łokcie jak najdalej w przód. w pw.karły i olbrzymy . ręce wsparte o podłoże na szerokość klatki piersiowej. potem skrzyżowanie nóg. Odległość 2-3 stopy.stojąca. albo w górnym (małe kółeczka): .wykrok z tupnięciem.postawienie całych stóp i odstawienie tak. .układ ciała jak w siadzie klęcznym. 5.z przysiadu podpartego (zbyt długie wytrzymywanie kolan w klęku jest niewskazane). okrocznego. 6. Przejść do siadu. że ćwiczenia te powinny stanowić zasób ćwiczeń w różnych okresach rozwoju.RR w bok . potem na L stronę. Siad klęczny podparty . 7. Siad ugięty (siad na nogach skurczonych) .stanie rozkroczne. 113 .dziecko leży na ziemi jak w postawie zwartej (na baczność).dziecko leży na podłożu oparte na brzuchu. skrzyżnego. Wszelkie poprawianie ruchu zwykle wywołuje znużenie i brak uwagi.rapeutycznego w określonych schorzeniach (w porażeniach mózgowych . że „koło jest duże". na piętach.RR na kark .przybranie postawy z oparciem ręki. Głowa spoczywa na przedramionach jak na poduszce. Szczególnie kształtujący charakter ćwiczeń w płaszczyznach złożonych sprawia. Klęk podparty . wchodzenie po drabinie. Układ kręgosłupa i stóp swobodny. rozkrocznego. Dzieci naśladują stół. . Przysiad podparty .metoda Bobath).siadów: prostego. Leżenie tyłem . siady na P.krążenie bioder . Pw.

mała piłka gumowa . 10. klecznym. zaczynając od głowy. Mycie podłogi jedną.kaczka nurkuje . potem drugą ręką. Ćwiczenia grzbietu i brzucha Ćwiczenia te mają na celu: 1) skrócenie i wzmocnienie górnego odcinka prostowników grzbietu. wznos ramion przodem w górę i opust tyłem w dół (ruch kołowy). Kiwanie głową jak pajac .ruchy ramion naśladujące: a) pranie w ręku.przy budzeniu wy-prost i ustawienie głowy-prosto (wyciągnięcie. połyka wodę.wolno . klęczny.skłony głowy w przód i w tył z wydłużeniem szyi. f) wyciąganie (dwójkami twarzą do siebie.kręgosłupa dla ustawienia głowy prosto). 5. Kogut pieje. przysiadzie podpartym: . 6.wyciąga szyję i cofa ją. . . Wahadło zegara . Ćwiczenia tułowia. 3. 3.„wahadło zegara". Głowę ustawić wysoko. d) strzepywanie bielizny.zwiędły kwiatek . kolejne przeciąganie ręki jednej i drugiej). Ćwiczenia: 1.lekkie skłony głowy w przód i w tył.kołyska. Pozycje wyjściowe: siad skrzyżny.„wiatrak". 5. Ćwiczenia głowy i szyi Wszystkie ćwiczenia głowy należy rozpocząć od poprawnego i prostego ustawienia głowy. grzbietu i brzucha: 1. W siadzie .pusty worek . klecznym i okrocznym na ławeczce szwedzkiej. Ć w i c z e n i a z r a m i o n a m i u g i ę t y m i i p r o s t ym i (łącznie z ćwiczeniami tułowia): 1. 2) rozciągnięcie i skrócenie mięśni brzucha dla uregulowania wygięcia kręgosłupa.podskoki do głębokiego ugięcia kolan.kwiatek rozwija się i rośnie. łącznie ze skłonem tułowia). .podskoki dla rozgrzania się . Klęk albo przysiad podparty .zmarznięty ptaszek . 4. Siad skrzyżny z chwytem stóp . W staniu .duża piłka gumowa . Drzemanie w fotelu . Pozycja jak wyżej . 2.chwianie się. 115 1. Ćwiczenia ramion U dzieci ruchy ramion należy stosować nie tylko w postawach wysokich (gdyż przy małej ruchomości stawów ramiennych ruch przenosi się na kręgosłup w odcinku lędźwiowym i powoduje zwiększenie lordozy). 9. 3) wzmocnienie i skrócenie mięśni brzucha przez zmuszenie ich do pracy. Kurka pije wodę. 2. b) podskoki: .. Krowa ryczy . W klęku . W klęku prostym lub rozkrocznym . wznoszenie i opuszczanie ramion za ruchami palców i dłoni). drżenie gałęzi i listków (ramiona w bok. rozkrocznym.z wymachami ramion i na przemian tupaniem 2.podskoki pajaca. rytmiczne wymachy ramienia prostego w przód i w tył. rozkroczny. Kiwanie głową: tak-nie-tak-nie.wyprost nóg w kolanach ze wznosem siedzenia w górę (pozycja chyłkiem).bezwładne zwieszenie głowy . Kotek rozgląda się . . podnosi dziobek.skręty głowy. 114 . Kołysanie się w przód i w tył (przewrót na plecy i powrót do siadu). e) wieszanie.stać jak drzewo krzywe i proste.wyrabianie ciasta.wznosy i opusty ramion skurczonych. W siadzie . na ławeczkach szwedzkich. 2. potem z wyprostem ramion w górę i skłonem głowy.podlany kwiatek. Siad klęczny .skłony boczne. .skłon w dół z wyprostem kolejnych kręgów. potem ruchem jednoczesnym naprzemiansłronne obydwu ramion.lekkie rytmiczne podskoki.„trzepotanie skrzydełek" . Początkowo sam tułów. huśtanie.„strzał".wesoły ptaszek. W staniu ze skłonem lub w siadzie klecznym .„koci grzbiet" . c) korektywne elementy ćwiczeń nóg w staniu: . Ćwiczenia z ramionami prostymi: w siadach ugiętym. Ze skłonu w dół stopniowy wyprost tułowia do pionowego ustawienia.pełny worek.duży ptak . Pajac się dziwi . Pozycja siad skrzyżny ze skłonem w przód . g) maglowanie (ustawienie rąk jak poprzednio i jednoczesne ruchy rąk. c) wykręcanie bielizny. Kiwanie głową jak bicie zegara . Robić „długą szyję". ale również w postawach niskich. 8. 3. kolejne naprzemienne ugięcia i wyprosty ramion lub wałkowanie ciasta (ruchy naśladujące przesuwanie wałka w przód i cofanie ramion ze skurczem ramion). Ruch naśladujący szorowanie podłogi (oburącz). Wszystkie powyższe ćwiczenia mają dać wyczucie położenia ciała przy postawie niedbałej i poprawnej. Chodzi tu o wyczucie rozluźnienia mięśni i o ich statyczne napięcie. b) pranie na tarce. Im wznos ramion wyższy.przycinanie drzewa piłą (kolejne wyprosty i zginanie ramion z lekkim skrętem tułowia). 4. 3. tym trudniejszy. 4. Przykłady: nóg. W niskich postawach wyjściowych: siadzie skrzyżnym.rytmiczne skłony boczne tik-tak. wznos ramion prostych i uderzenie o uda. W klęku prostym lub rozkroc/nym .stać jak domek mały i wielki. 7. chwyt za ręce.

Samolot wznosi się w górę. Wznos górnego odcinka tułowia i ramion rozłożonych jak skrzydła samolotu.klasnąć przed twarzą.jak wyżej . c) jazda na rowerze . Leżenie przodem .głowa na poduszce (czoło na pięściach).dzwony . ręce naśladują chwyt wioseł.nie-nie (kiwanie głową). Chwiać się jak zboże. drzewo. Siad płaski rozkroczny .szewc szyje dratwą .wznos ramion tylko do wysokości głowy). 11. rozkroczny . Sianie rozkroczne . Stanie rozkroczne . Rytmiczne skłony boczne z jednej strony na drugą. Pw. Skłony boczne wykonywać nie tylko w stawach biodrowych. Leżenie przodem . gdyż powoduje to przeniesienie ruchu na odcinek lędźwiowy kręgosłupa i pogłębienie lordozy lędźwiowej.bim-bam.waga. b) pływanie na grzbiecie . małe opady z energicznym strzepywaniem ramion.wiosłowanie na ławce. ruchy naśladowcze ze skłonami tułowia. plecy proste.mały opad. 3. 117 .kręcenie korbą (mały ruch.kolejne rysowanie kół nogami. 4. ręce naśladują ściąganie sznura. Pw.• 5. 116 4.rytmiczne skłony z wyprostem i skurczem rąk na przemian.uderzanie dłońmi przed sobą o podłoże. . W staniu rozkrocznyrn trzepanie dywanów. 3. 2.rąbanie drzewa . coraz szybsze i głośniejsze. musi być wykonany przy ustalonej miednicy. diabełki (aniołki . brzucha).wstawanie . rozkroczny. Siad skrzyżny ze skłonem w przód . plecy proste).rytmiczne skłony boczne (głowa rozpoczyna). W siadzie przekładanie worec/ka lub piłeczki z jednej strony na drugą stronę. motyli (klaskanie przed sobą).ruchy skrzydeł. Rozpoczynać ćwiczenia od lekkich skłonów głowy. lekkie opady tułowia z prostymi plecami w przód i w tył. tylko w stawach biodrowych. wyprost do siadu klęcznego i klaskanie.opady tułowia wykonywane w stawach biodrowych. Zaczynać od głowy. przenoś rąk w górę (przedłużenie tułowia). 2. płaski. d) dzień dobry . f) „powąchaj" kolanko (również ćwiczenie oddechowe). W siadzie ręce w bok .łapanie motyli (skręt w prawo i w lewo). Siad. 5. kolejne. 5. Siad skrzyżny ze skłonem w przód lub siad płaski rozkroczny. 7. g) klaskanie nogami . klęczny. Skręt mający znaczenie dla uruchomienia kręgosłupa. kwiat. Siad okroczny . Leżenie przodem .grzmot. siad na ławeczce. jedną ręką lub dwoma rękami.dobranoc .ukłon japoński. U w a g a . 5. strzepywanie ramion. trzymając się ze ręce. Nie ustalona miednica. Pozycja stojąca w rozkroku .jak wyżej. Potem opad w dół do p w. ruch w stawach biodrowych.tak-tak . Pranie bielizny .ruchy pływackie nogami. Wahadło zegara .uderzenie pięścią o pięść i rozciąganie dratwy w bok z lekkim opadem tułowia. Siad płaski. siad skrzyżny. diabełki -dłonie zwinięte w pięści przywarte do górnej części czoła pokazują rogi). Ć w i c z e n i a t u ł o w i a (plecy proste) Pozycje wyjściowe niskie (w tych pozycjach zostają wydłużone mięśnie prostowniki kręgosłupa w odcinku lędźwiowym). dzieci wykonują ćwiczenia głośno wymawiając wyrazy. Dwójkami naprzeciw siebie.mycie podłogi. Wszystkie ćwiczenia muszą trwać krótko ze względu na możliwość wstrzymania oddechu. 6. 2. Postawy wyjściowe: stanie rozkroczne. 9. . Postawy częściowo ustalające miednicę: klęk rozkroczny. postawa w wykroku. Ćwiczenia: 1. Ć w i c z e n i a m i ę ś n i g r z b i e t u (mięśnia prostego grzbietu z pracą statyczną): 1.uderzenie obydwoma nogami. 12. Siad klęczny podparty . Postawy wyjściowe ustalające miednicę: siad skrzyżny. 7. łapanie much. Ćwiczenia: 1. przenoś ramienia łukiem nad głową. plecy proste. ugięte ręce podtrzymują uda . szybkie tupanie stopami o podłogę.wznos nóg prostych i uderzanie o siebie.aniołki. We wszystkich pozycjach wymienionych . a zwłaszcza jego odcinka piersiowego. 4. Wskazanie za sobą fruwającego ptaszka. klęk podparty. Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie poprzecznej i złożonej (skręty i skrętoskłony). postawa stojąca. 2. stanie rozkroczne. Ćwiczenia lutowia w płaszczyźnie czołowej. U w a ga . 8.wbijanie gwoździ. Skręty tułowia mogą być wykonywane w stawach biodrowych i skokowych.dzwony . tułów wykonuje rytmiczne opady w przód i w tył (plecy cały czas proste). ale przede wszystkim w odcinku piersio%vym kręgosłupa. Siad klęczny podparty . skłony tułowia w dół z zamachem rąk (ręce naśladują chwyt siekiery . Nie wymagać zbyt dużego uniesienia głowy i górnego odcinka tułowia. Ćwicz enia nóg i r ą k z prac ą mięśni brz ucha Pozycja leżąca tyłem: a) wierzganie nogami. 6. Poprawić postawę. Leżenie przodem. Siad klęczny podparty . e) ręka pozdrawia kolano lub stopę (wznos nogi i dotknięcie ręką). klęk rozkioczny. potem „strzał" . 3. prosto.ścinanie drzewa .rąbanie drzewa. 10. Huśtanie łódki na falach. jak kij od szczotki. ręce wzdłuż tułowia przesuwają się w dół i w górę. ugięty. Opady tułowia: 1. Przy ćwiczeniach mięśni brzucha unikać wstrzymania oddechu. Po tych ćwiczeniach zastosować czworakowanie lub inne ćwiczenia przeciwlordotyc/ne (mm.położenie się. W staniu rozkrocznyrn .

. Wszystkie skłony i skręty boczne należy wykonywać zawsze w jedną i drugą stronę. Ruchy wykonywane w różnych ćwiczeniach mają swoje cechy charakterystyczne związane z dominowaniem u nich lub nie jakiejś zdolności motorycznej człowieka. poruszanie rękami i nogami swobodnie. przeciąganie się . Każda z wyżej wymienionych grup ćwiczeń uwzględnia najbardziej istotne. „sznurek" naciągnąć i wyprostować się.deszczyk spadł .wymiernej zdolności motoryczności człowieka. w jakich odbywa się oddychanie. Ćwiczenia korektywne dla dzieci Ćwiczenia korektywne mają za zadanie wyrobić u dziecka dobrą postawę ciała. Fantazyjne określenia .3. Ćwiczenia z dużym obciążeniem . bez względu na to. NN i skręty T w połączeniu z luźnym ruchem RR.w bezruchu. Małe dzieci uczymy głębokiego wydechu. bez napinania mięśni. a ruch na świeżym powietrzu jest dzieciom niezbędny. Siła w tym ćwiczeniach jest rozwijana głównie dzięki dużej masie ciała ułożonego w skośnej pozycji. Poszczególne włókna mięśnia stają się grubsze i zwiększa się ich objętość. Świeże powietrze jest automatycznym środkiem pobudzającym oddech. Przede wszystkim dopilnować warunków.wydając głos zmarzniętego). na zamarznięte szyby. U w a g a .leżąca.dmuchać na świeczkę.sianie zboża (ruchy naśladujące sianie i koszenie trawy). Podział ćwiczeń kształtujących ze względu na charakter ruchu Ćwiczenia siłowe Ćwiczeniami siłowymi nazywa się te rodzaje ruchów. ugięcia i położenie nóg i rąk. statyczne (utrzymywanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń. skłonić głowę. Poza tym ćwiczenia korektywne mają na celu również nauczenie dzieci. nauczyć czucia mięśniowego w trakcie wykonywania ruchów i utrzymania statycznej postawy prawidłowej.np. że mięsień zwiększa swój przekrój poprzeczny. charakterystyczne cechy ruchu. Grabienie siana. żeby zwrócić uwagę na fazę wydechu. Ćwiczenia izometryczne . które powodują głównie przyrost siły skurczu mierni . kiedy przybierają postawę dobrą. zwinąć się w kłębuszek (ugiąć nogi. a kiedy złą. Pw.grać na trąbce. NN zgięte. b. Chodzi tu również o zaoszczędzenie sił i przyzwyczajenie do ekonomicznego wysiłku przez przyzwyczajenie systemu nerwowego do właściwej pracy (sterowanie narządem ruchu). 5.wydech ustami). Ćwiczenia oddechowe łącznie z korekcją postawy: Pw. jak stać. .ciasto rośnie. Pw. np. gorące mleko. Pozycją najbardziej celową jest leżenie na podłożu i wypoczywanie z próbą rozluźnienia całego ciała. Będą to głównie ćwiczenia siłowe ramion. Fantazyjne formy ćwiczenia wdechu: Pw. RR w górę. -jak wyżej . 7. leżeć i siedzieć w sposób prawidłowy. . . Klęk podparty rozkroczny . tak żeby dzieci rozróżniały. Należy tylko w odpowiednim momencie zastosować ćwiczenia normujące oddychanie.leżenie na trawie. Pw.wąż wydłuża się i syczy (długo). Dziecko samo reguluje rytm oddechowy i wyrównuje zmęczenie. Jest on najlepszą formą naturalnego oddechu. Cechy ruchu pod względem fizjologicznym powinny być uwzględniane jako niezbędne w każdym ćwiczeniu. Ćwiczenia oddechowe dla dzieci Ćwiczenia oddechowe u dzieci są egzekwowane przede wszystkim przy wykorzystaniu jak najbardziej naturalnych form ruchu odpowiadających psychice dziecka. przejście w zwisie ugiętym po tramie.i zimno.chuchać na ręce. kolana zgięte: dmuchamy balon (ręce kontrolują wdech). . . Siad klęczny (parami) . W staniu rozkrocznym. 119 118 . lekkie ruchy. 4. wykrocznym . Ćwiczenia rozluźniające dla dzieci Ćwiczenia rozluźniające są jednocześnie ćwiczeniami normującymi oddychanie. do której grupy materiału ćwiczebnego dane ćwiczenie jest zaliczone. Pogłębianie oddechu w nie przewietrzonej sali jest bezcelowe. Do ćwiczeń siłowych należą: a. Siła skurczu mięśni powoduje. polecając potem zamknąć usta -wdech następuje automatycznie i głęboko. Fantazyjne formy ćwiczenia wydechu: .przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do współćwiczące-go. objąć kolana i drżeć z zimna . 6. W staniu luźne wymachy RR. wspinanie się po linie.jak wyżej . Niemniej należy nauczyć dzieci prawidłowego oddychania (wdech nosem . Pw.przeciąganie bielizny.jak wyżej . „oporowej".dmuchać na piórko. wiatr wieje. Drugim naturalnym środkiem wydobywania głębokiego oddechu jest śpiew. Przewietrzyć salę i nauczyć dziecko oczyszczać nos. Rzucanie kulkami śniegu za siebie.leżąca tyłem. dmuchać.opalanie się na plaży. . podpór leżąc przodem). Wyrobić świadome kontrolowanie postawy. a jednocześnie naturalny.zamach ręką bokiem wzwyż i uderzenie podłogi pod ręką wspartą. w ognisko.leżąca przodem. na plaży. które w danym układzie ciała nie muszą być czynne. . postawione na podłodze .

Konstancin. znanego teoretyka wychowania fizycznego. Udzielanie aktywnej pomocy wspólćwiczącemu: np. np. W czasie ćwiczeń wytrzymałościowych istnieje duże zapotrzebowanie na tlen. c. Ćwiczenia z hantlami są również ćwiczeniami siłowo-wytrzymałościowy mi. Schematyczna ilustracja przepływu krwi (wg Nockera). a po ćwiczeniach gibkościowych kilka obszernych ruchów rozluźniających w układzie ciała przeciwnym do wykonywanego poprzednio ruchu. np. czołganie się czy chód na czworakach. trzymając za przeguby nadgarstków. . Według prof. W ćwiczeniach kręgosłupa nie należy nadmiernie ćwiczyć gibkości. Stosując ćwiczenia z pomocą współćwiczącego należy zachować dużą ostrożność. Swobodne wymachy RR ze stopniowo wzrastającą amplitudą ruchów (ćwic/.cnia te są czynnikiem zwiększającym zakres ruchu po urazach stawu ramiennc-go). jeżeli nie ma dostatecznego pokrycia w sile mięśni kręgosłupa. 46. Ryć. rytmiczne odrzuty RR z położenia R U w bok czy pogłębianie skłonów w bok. Ćwiczenia siłowe . układa się na plecach współpartnera tracąc kontakt z podłożem (ćwiczy gibkościowo) i rozciągając stawy ramienne i mięśnie całego ciała. Ćwiczenia wytrzymałościowe zawierają elementy siły. „z pojęciem zwinności łączy się wyobrażenie ruchów elastycznych i gibkości łańcuchów stawowych. Większość ruchów czynnościowych człowieka to ruchy o charakterze siłowo-gibkościowym. Gilewicza. chwyt za dłonie współćwiczącego. d. Gibkość powinna być zawsze w odpowiednim stosunku do siły mięśniowej. np. c. ćwiczenia te należą do grupy ćwiczeń stosowanych.Spoczynek Praca dynamiczna Praca statyczna Zapotrzebowanie Przepływ krwi Przepływ krwi Zapotrzebowanie krwi Zapotrzebowanie Przepływ krwi Ryć. współćwiczący. Wykorzystanie bezwładności ruchu określonej części ciała w celu zwiększenia amplitudy ruchu w stawach. w siadzie prostym RR w górę w skos. Ćwiczeniami wytrzymałościowymi są ruchy powtarzane przez dłuższy czas o średniej sile. wymachy ramion w bok z położeniem ramion w przód (gibkość w stawie ramiennym) i wymachy luźną nogą w przód (gibkość w stawie biodrowym) itd. marsze i biegi terenowe. Wykorzystanie dodatkowych zewnętrznych oporów. Ruchomość stawów najczęściej jest ograniczona przez skrócenie niektórych grup mięśniowych. Jeden wykonuje skłon w przód (ćwiczy siłowo). Stosowanie rytmicznych ruchów zwiększających intensywność rozciągania. stabilizuje ćwiczącego na wysokości łopatek (kolanem).luźniające w skłonie w przód. żeby przed ćwiczeniami gibkościowymi wykonać kilka ćwiczeń rozgrzewających. Przywrócenie lub utrzymanie normalnej długości i zakresu ruchów w stawach jest podstawą ćwiczeń gibkościowych. Ćwiczenia. w opadzie T w przód chwyt za szczebel na wysokości przedłużenia T i szybkie pogłębianie ruchu w opadzie lub chwyt za własne kostki i w skłonie w przód przyciąganie głowy do kolan. np. które małej masie nadają duże przyspieszenia: ćwiczenia z piłkami lekarskimi. Sposoby zachowania gibkości (obszerności ruchów): a. Ćwiczenia siłowo-gibkościowe Ćwiczeniami siłowo-gibkościowymi są takie ćwiczenia. Dobrze wyjaśnić cc! ruchu i uważnie śledzić jego wykonywanie. unosi współćwiczącego. Typowymi ćwiczeniami wytrzymałościowymi są np. w których zwiększa się przede wszystkim zakres ruchu w stawach. hantlami. Normalna gibkość stwarza podstawę do obszerności ruchów. Drugi wykonuje skłon w tył. po skłonach intensywnych w tył. Gibkość jest związana ze zwinnością. który wykonuje ruchy RR w tył. gdyż rozciągnięte więzadła mogą doprowadzić do deformacji kręgosłupa. zezwalających na ruchy obszerne i warunkujące szybko zmianę pozycji i postaw ciała". Zasadą jest. ćwiczenia ro/. 45. Ćwiczenia siłowo-gibkos'ciowe w sposób dynamiczny zwiększają także siłę i wytrzymałość. RR w górę". b. °^ Przykład ćwiczenia siłowo-gibkościowego ze współćwiczący m: Dwoje ćwiczących tyłem do siebie (blisko).

120 .

Pozycja do ćwiczeń relaksacyjnych musi zapewnić wygodę: 1) pw. RR w bok. równoważnia itp. Pw. Pw. 3) pw. RR w dół. rozluźniając je. poprawiamy warunki rozluźnienia i oddychania (ułatwiony wdech).: mocno napiąć mięśnie RR ściskając zwiniętą pięść. 3. Pw. Podział ćwiczeń kształtujących ze względu na obciążenie dala ćwiczącego a. Pw. to samo w stronę przeciwną. . 2. . 4 . Ćwiczenia rozluźniaj ące mięśnie barków i r ą k: Pw.luźny skłon w przód. ale włączają się grupy mięśni oddalonych od miejsca ruchu (tzw. przyborów i przyrządów. RR w dół w skos. głównie pod koniec lekcji. . T w półskłonie. skrzynia. .leżenie tyłem. które ćwiczący wykonuje sam. RR w dół: l. RR w bok: l. Ćwiczenia rozluźniające są stosowane we wszystkich rodzajach ćwiczeń zbiorowych (oprócz ćwiczeń w wodzie): po intensywnych lub długotrwałych wysiłkach oraz w ćwiczeniach ogólnokondycyjnych. Pw. . przeważnie typowych gimnastycznych (drabinki.stojąca. -jak wyżej. PR w łuk nad głową. luźne uginanie przedramienia. Ćwiczenia rozluźniające polegają na świadomym rozluźnieniu określonych grup mięśni. RR chwyt za biodra . tułowia. Ćwiczenia na przyrządach.luźne opuszczenie do swobodnego kołysania.siad klęczny. 5.2 . Ć w i c z e n i a r o z l u ź n i a j ą c e nóg: Pw.w rozkroku.stojąca. RR za głowę. . 4) pw. Wskazania: . luźne ruchy skrzyżne nogi (płaszczyzna czołowa). Pw. wznosy i opusty T z luźnymi ruchami RR w przód i w tył.T.wznos NN z oporem powoduje napięcie mięśni grzbietu.konieczność odpoczynku mięśni po ich intensywnej pracy. Ć w i c z e n i a r o z l u ź n i a j ą c e m i ę ś n i e t uł o wi a: Pw. Pw. poręcze.zmniejszenie odczucia bólu. a potem rozluźnić. . . nazywają się ćwiczeniami relaksacyjnymi.leżenie przodem .jak wyżej. .różne. luźne naprzemienne podskoki z wahaniem N dolnej. bez współćwiczącego. .Ćwiczenia rozluźniające W ćwiczeniach tych mięśnie ulegają rozluźnieniu i napięcie ich maleje. RR w górę.różne górne położenia rąk. to samo druga noga. Pw. 4. 2. Marsz z podnoszeniem PN lub LN z potrząsaniem lub kopnięciem. pół siedząca. ale powoli. ułatwione oddychanie torem piersiowym. 6. mięśnie synergistyczne). Pw. to samo druga noga. z każdej z wymienionych pozycji luźny skłon głowy i T w przód. . 8 . Pw. Ćwiczenia rozluźniające w wygodnych pozycjach leżących ze specjalnym psychicznym zaangażowaniem.luźne ruchy w płaszczyźnie strzałkowej. swobodne krążenia T 2 x w prawo i 2 x w lewo z ruchami ramion za ruchem krążenia.stojąca na PN. rozluźnienie NN przez wstrząsanie lub chwyt za uda i luźne ruchy zwierające i rozwierające ugięte nogi.leżenie na boku. rozluźnienie mięśni całego ciała. potęgującym element rozluźnienia. 3. RR w dół.leżenie tyłem. np. 122 Ć w i c z e n i a r o z l u ź n i a j ą c e m i ęś ni e sz yi: .leżenie tyłem.stojąca w rozkroku.stojąca. . Pw. ławeczka. 2) pw.powrót do pozycji wyjściowej (kolejne rozluźnienia głowy.leżenie przodem. RR luźno. kolejne wolne opusty RR i przedramion.stojąca. 4 -powrót do pw. . .wykrok PN w przód . Pw.).luźne zwroty głowy do położenia w przód. LR w dół. LN nieznacznie ugięta. 3 . Pw. postawa stojąca lub postawa rozkroczna i wykroczna. . swobodne wymachy RR różnokierunkowe. Przykład: pw. RR w górę.wznos RR przodem w górę. wstrząsnąć RR. RR rozluźnione: 3. .stojąca lub siedząca. . 123 . Pw. RR w dół: . -jak wyżej. . całego ciała).powrót do pw. . Ćwiczenia wolne. . . RR w dół na skos. w tył. .skłon głowy w przód. b.stojąca.opuścić tułów do skłonu. .siad skrzyżny. 7. opuścić RR. 4 . . 6 . nogi zgięte w stawach kolanowych i biodrowych. 2. Pw. noga wolna zatacza ósemki. NN lekko na zewnątrz. skręty T z luźnymi idącymi za skrętem ruchami RR i lekkim ugięciem NN w kolanach. głowa zwrócona w bok. w małym rozkroku. . które odbywają się na określonych przyrządach. . RR w dół: 1. w bok. i to samo w stronę przeciwną. Są ćwiczeniami. Pw. który w trakcie ćwiczenia mógłby doprowadzić do wzrostu niepotrzebnego napięcia mięśniowego.luźne krążenia głową. półskłon RR w dół. Są to ćwiczenia. Pw. utrudniony oddech przeponą. Rozluźniania mięśni można nauczyć pokazując różnice między skurczem a rozkurczeni. W ruchach poprawnie wykonywanych nie tylko skracają się odnośne dla określonego ruchu w stawie grupy mięśniowe.stojąca.pół leżąca.stojąca w rozkroku na nogach ugiętych. rozluźnienia wymagają wszystkie mięśnie. 5. luźne skłony T z pogłębieniem w stronę lewą. NN ugięte.

a także wad postawy i skolioz. wydech .siad klęczny z przemachem RR w tył. . szarfy. wydech .skłon w przód z dotknięciem pr/ez RR podłoża. P w. 3) siad na krześle z RR opartymi z boku o kr/. Pw.z jednoczesnym ugięciem nóg do klatki piersiowej. Ćwiczenia oddechowe wybiórcze stanowią program ćwiczeń indywidualnych i odnoszą się do chorób układu oddechowego. .wznos RR przez wyprosi łokci. 125 wdech wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech Ryć. 2) leżenie tyłem z RR w górę w skos. .)Ćwiczeniami o specjalnym znaczeniu są ćwiczenia oddechowe i koordynacyjne.siad prosty podparty: wdech. chyba że zaistnieje konieczność narzucenia odpowiedniego rytmu oddechowego. 2) wdech przez nos.siad na ławeczce: wdech . 2) leżenie tyłem. gdyż każdy ma swój własny rytm oddechowy. . Instruktor liczy sekundy. Są to ćwiczenia. RR oparte obok bioder: wdech . atrakcyjności czy skuteczności ruchu ćwiczący wykonuje z określonymi przyborami (np.przejście do siadu skulonego.c. Przy własnym rytmie oddechowym również trzeba zwrócić uwagę na poprawność wykonania oddychania. RR na barkach. na udach: wdech. . wydech ustami lub nosem. Nie można ich pominąć przy żadnych zestawach ćwiczeń kształtujących i dwóch pozostałych grupach ćwiczeń. Wchodzą również w zakres ćwiczeń pooperacyjnych w rehabilitacji kardiologicznej 'x.skłon w przód z dotknięciem głową kolan. RR w dół: wdech.stojąca lub siedząca. Pozycje utrudniające wydech: 1) leżenie tyłem z NN zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych. wydech . w skos. 47. Uwagi metodyczne: 1) przewietrzenie pomieszczenia.leżenie tyłem. . Pw. Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe mogą być prowadzone: wybiórczo lub ogólnie. Ćwiczenia oddechowe ogólne stosowane są podczas lekcji zbiorowych bez specjalnych wskazań. piłki lekarskie. .leżenie tyłem. Podczas ćwiczeń trudnych wysiłkowe nie wstrzymywać oddechu.RR w bok. Ćwiczenia z przyborami. RR w dół na skos: wdech . wydech .RR w dół.leżenie przodem. laski gimnastyczne. wydech . wydech . wydech z wymawianiem zgłosek. . Ćwiczenia ułatwiające fazę wdechu i wydechu o charakterze dynamicznym: Pw. 124 . Dla osób ze skoliozą w pozycji leżącej przodem (ręce w górze) wskazany jest wdech głęboki i wydech z syczeniem. które dla lepszej wyrazistości.RR skrzyźnie.esło. wydech .prostowanie T i głowy w tył. Pw. Pozycje ułatwiające wdech: 1) leżenie tyłem z RR splecionymi na głowie. wydech .klęk podparty: wdech.leżenie tyłem. Przykłady ćwiczeń oddechowych. Pw. RR w tył. Pw.pw. w dół. woreczki itd.prostowanie NN. Pw. 3) nie liczyć ćwiczeń oddechowych. RR skrzyżowane na klatce piersiowej: wdech .

stosuje sieje u osób ze zdrowym układem krążenia): Pw. w których znajdują się osoby po urazach ręki. zwiększają rozwój cech motorycznych i odpowiadają psychice dzieci i młodzieży. .stojąca.jeżeli nogi są bezwładne. np. 2) siad z opaską elastyczną na dolne żebra.choroby układu nerwowego. osłabienie woli. w szczególności w różnych rodzajach sportu gimnastycznego. swoich ruchów. Każdy rodzaj zajęć ma kształtować podstawowe. w których ruchy tułowia i rąk przeszkadzają w rozprężeniu się klatki piersiowej.zwiększone napięcie.leżenie tyłem.przyczyniają się do rozwoju budowy ciała. 4) pozycja leżąca przodem. 7) stosowanie odpowiednich przerw wypoczynkowych. Brak koordynacji nazywa się d ys k o o r d yn a ej ą.wznos RR bokiem w górę. elementy równoważne ruchów itd. Umiejętne ich skomponowanie w całość lekcji czyni ją bardziej atrakcyjną i użyteczną dla poprawy i rozwoju cech fizycznych i motorycznych człowieka. Ćwiczenia stosowane zawsze zawierają jakieś elementy użyteczne dla codziennego życia człowieka i tak jak każde ćwiczenia mają różny stopień trudności. W rehabilitacji ruchowej ćwiczenia z tej grupy stanowią podstawowy zasób ćwiczeń ogólnorozwojowych. . szczególnie dzieciom. Pw. 5) pozycja leżąca tyłem. takich jak: chwyt i rzut piłeczki czy przekładanie szarfy.Ćwiczenia utrudniające wdech i wydech o charakterze dynamicznym (są to ćwiczenia. . 4) ruch dobrze wyjaśniony i zademonstrowany.zbliżenie NN zgiętych do klatki piersiowej. Ćwiczenia stosowane (użytkowo-sportowe) Ćwiczenia ruchowe z grupą ćwiczeń stosowanych opierają się przede wszystkim na naturalnych formach ruchów człowieka. wydech . jeśli to możliwe.wyprosi nóg. w ramach ćwiczeń ogólnorozwojowych należy stosować elementy ćwiczeń manipulacyjnych. zaburzenie warunków prawidłowego chodu z powodu używania protezy. W zespołach ćwiczebnych. gdyż są one potrzebne dla odpoczynku mięśni i dla odprężenia psychicznego ćwiczących. . Wskazówki metodyczne do ćwiczeń koordynacyjnych: 1) leżenie tyłem. Mogą być w swojej formie łatwe i trudne.ograniczenie ruchomości w stawach. .bezruch. 3) oddychanie leżąc tyłem z RR w górę. Ćwiczenia koordynacyjne proste dają uczucie uspokojenia psychicznego. sygnalizowanie o zatrzymaniu czy przyspieszeniu ruchu. lęk. . 5) dobrze regulowane tempo ruchu. 3 kg.opuszczenie rąk. RR w dół: wdech . bieg. na brzuchu woreczek z piaskiem ok. Ćwiczenia statyczne utrudniające wdech: . 126 . . 2) siad lub pozycja leżąca przodem. Osobom leżącym. jak wzmożona pobudliwość. RR obejmują brodę i policzki. 1) leżenie tyłem z NN zgiętymi na podłożu. w bok. którymi są: chód. Ćwiczenia z tej grupy stanowią podstawowy zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. 2) precyzja wykonywanych ruchów. na głowie. tułów pochylony w przód. chwyt RR za zgięte NN i przyciąganie do klatki piersiowej. 3) powtórzenia ruchu. 3) siad prosty. skok. brak koncentracji uwagi. Ćwiczenia stosowane mogą być nauczane w różnej formie i powinny stanowić podstawowy zasób ćwiczeń w części głównej lekcji. 6) obserwowanie przez ćwiczącego. RR w dół: wdech .następstwa choroby. Przeprowadzane w sposób od127 Ćwiczenia koordynacyjne Każdy ruch złożony wymaga koordynacji mięśniowo-nerwowej. Przejawem dobrej koordynacji nerwowej jest wykonanie ruchów płynnie i rytmicznie. oddychanie torem brzusznym (duży brzuch) i piersiowym (duża klatka piersiowa). wydech. rysowanie różnych prostych konturów palcami rąk.klęk prosty. dmuchanie w piłeczkę pingpongową lub wodę w naczyniu.blizny pooperacyjne. potrzebne w życiu ruchy. Pw. Trudniejsze formy ćwiczeń stosowanych są przydatne w sporcie wyczynowym. . . wydech .narysowanie konturów kwiatka lub napisanie swego imienia palcem dużym nogi. Przyczynami dyskoordynacji mogą być: . . W przypadkach wielu chorób nawet prosty ruch wymaga koordynacji. gdyż jako ruchy naturalne mają znaczenie zdrowotne . łokcie oparte o uda. 4) oddychanie leżąc lub siedząc z RR w górę lub na barkach. . Ćwiczenia statyczne utrudniające wydech: 1) skupienie uwagi.procesy starzenia się.osłabienie mięśni i czucia. a także niektóre z nich w ćwiczeniach z osobami niepełnosprawnymi. można polecić następujące ćwiczenia koordynacyjne: .siad kleczny: wdech . I tak łatwą ich formę stosuje się dla celów rehabilitacji ruchowej.ból.

Ćwiczenia równoważne. 7) uniki. które zawierają elementy naturalnych ruchów człowieka. przejście we wspięciu na palcach po narysowanej na podłodze linii. 4) równoważne ze współćwiczącym. 3) równoważne na przyrządach.wroty głowy we wspięciach. 4) stanie jednonóż z różnymi ruchami ramion wokół wolnej nogi. 5) skoki. Ćwiczenia równoważne zaliczane są do grupy ćwiczeń kształtujących. właśnie dlatego. w sytuacji. przydatne życiowo możliwości statyczno-dynamic/nc 129 . gdy zadania ruchowe zawarte w ćwiczeniach.. Czucie mięśniowe. 4) chody i biegi. W przypadku osób niepełnosprawnych najczęściej utrata nogi lub funkcji określonego zespołu mięśni nóg wywołuje zmianę zakodowanej w korze mózgowej równowagi czynnościowej . ale w przypadku choroby układu krążenia dobór i stopień natężenia ćwiczeń użytkowo-sportowych musi być bardzo ostrożny i skonsultowany z lekarzem kardiologiem. staje się o wiele bardziej skomplikowane. które będą pomocne w bytowaniu człowieka w otaczającym go świecie. że zawierają w sobie w pewnym stopniu naturalne ruchy.powiedni pomagają osobom niepełnosprawnym w czynnościach życia codziennego w otaczającym świecie. choć z trudnością . Pokonywanie trudności wynikających z treści poszczególnych ćwiczeń stosowanych daje nadzieję. które są życiowo użyteczne. O stopniu ich trudności decyduje płaszczyzna podparcia i położenie środka ciężkości. przejście do klęku i odwrotnie. 5) pochylenie płaszczyzny. zamkniecie oczu w czasie chodu wpływa na zwiększenie aktywności pozostałych receptorów. gdy środek ciężkości ciała przemieszcza się zanadto w przód. wypady. 2) równoważne z użyciem przyborów. gdy odbywać się ma przy podniesionym środku ciężkości ciała. 6) pokonywanie przeszkód poprzez ruch. bazując na możliwościach istniejących i wyzwalając nowe. Równowagę tę trzeba przywrócić. 2) wyrobienie charakteru poprzez kształcenie siły woli. Ogólne zadania ćwiczeń stosowanych to: 1) wyrobienie ogólnej sprawności ruchowej i doskonalenie cech fizycznych i motorycznych człowieka. 3) zwiększenie wysokości przyrządu. oprócz wzmocnienia ogólnej sprawności ruchowej. bez pomocy rąk. a przynajmniej akceptację. Kiedy jeden z receptorów wyłączy się. Zmniejsza się uczucie niepełnosprawności. 9) przestępowanie przez splecione ręce. 8) zmianę warunków. błędnik i wzrok współdziałają ze sobą (receptory). 3) y. Podział ćwiczeń stosowanych: 1) ćwiczenia równoważne wolne i na przyrządach. uwagi. np. laskę gimnastyczną itd. W zajęciach z dziećmi i młodzieżą ćwiczenia stosowane są niezbędne.ale mogą być pokonywane. 3) wyrobienie nawyków ruchowych. a więc zabawy bieżne.statycznej i dynamicznej. W systematyce ćwiczeń gimnastycznych wyróżnia się grupę ćwiczeń równoważnych. wykonanie kroku w przód. Są środkiem do zwiększenia możliwości pracy układu krążeniowo-oddechowe-go. 3) ćwiczenia: a) w rzutach i chwytach. Rozwijają koordynację ruchową. 10) zmianę sposobu przejścia. mają duże znaczenie dla psychiki pacjentów. uwagę. np. w przysiadach i półpr/ysiadach z różnymi układami ramion itd. Ćwiczenia równoważne polegają na różnych układach ciała. Ćwiczenia równoważne można utrudniać poprzez: 1) zmniejszenie płaszczyzny podstawy ciała.enos/enie środka ciężkości następuje odruchowo. 4) zwiększenie ruchomości przyrządu. Podstawowe ćwiczenia równoważne w pozycji stojącej na podłożu: 1) postawa równoważna (stopy wzdłuż jednej linii). gdy poczucie równowagi ciała człowieka może być zagrożone. Specjalne zadania ćwiczeń stosowanych dla osób niepełnosprawnych. Zasób ćwiczeń równoważnych jest bardzo duży. jako czynność utrwalona w układzie nerwowym i mięśniowym. np. 9) zmianę układu ramion. Ćwiczenia równoważne dają poc/ucie świadomego wykonywania ruchów. w których występuje element równowagi. Ciekawie prowadzone ćwiczenia z grupy ćwiczeń stosowanych. a której istotny brak odczuwa dziecko kalekie. 5) równoważne w formie zabawowej. W ruchach lokomocyjnych człowieka pr/. Łatwe ćwiczenie równoważne. 5) z przysiadu. wysyłając impulsy do ośrodkowego układu nerwowego. półwagi i wagi. koncentracji. decyzji. wytrwałości i odwagi. b) w dźwiganiu. Dorosłym osobom dają odprężenie psychiczne. zaistniałego stanu funkcjonalnego. 2) wspięcia na palce obunóż i jednonóż. 6) przysiady i półobroty do pw. np. przezorność i śmiałość ćwiczących. w jakich ćwiczenia się odbywają. sprzyjają przede wszystkim zwiększeniu ogólnej sprawności i możliwości lokomocyjnych oraz wykonywania innych ruchów funkcjonalnych. 2) oddalenie środka ciężkości ciała od podłoża. Dają wiele „radości ruchowej". która wynika z naturalnych potrzeb dziecka. a trudniejsze ich formy do grupy ćwiczeń stosowanych. 6) ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne. to inne zwiększają swoją piace. rzutne itd. 2) zwisy i podpory. Najlepszą formą prowadzenia zajęć ćwiczeń stosowanych dla dzieci są gry i zabawy. gdyż pozwalają im się wyżyć ruchowo i emocjonalnie. 7) przenoszenie przyborów i ciężarków. można te ćwiczenia podzielić na: 1) równoważne wolne. 128 Ćwiczenia równoważne są ćwiczeniami układu nerwowo-mięśniowego i zwiększają pracę układu oddechowego (szczególnie ćwiczenia na równoważni). 8) obroty we wspięciu o 90° i 180°. przejście w identyczny sposób przez belkę równoważni. Biorąc pod uwagę wszechstronność możliwości ruchowych.

gdyż wtedy ruchy równoważne nie są oderwane od przydatnych życiowo. Ustawienie ćwiczącego do przyrządu (ryć. 6) siad płaski . gdyż powodują wzrost elastyczności i siły mięśni. 10) w dwójkach .in. 48): 1) zwis podchwytem . 9) siady równoważne na piłce lekarskiej. linki. Ćwiczenia w zwisach i podporach. gdyż głównie kształcą przeciwne sobie grupy mięśniowe . Inne ćwiczenia równoważne: 1) pw. wznos PR i LN. P o d p ó r jest to pozycja ciała. przy spotkaniu jeden ćwiczący wykonuje przysiad podparty.chwyt od zewnątrz.dłonie zwrócone do przodu kciukami do wewnątrz. 8) wymijanie się dwójkami. . Zwisy i podpory są ćwiczeniami trudnymi wysiłkowo i należy dostosować zasób tych ćwiczeń do możliwości ćwiczących .zwis skulny. . stojącej przejść do przysiadu na jednej nodze z drugą wyprostowaną. Linia barków znajduje się niżej punktu podparcia dłoni. W razie potrzeby dostatecznie wcześnie powinien go przytrzymać. np. dłonie zwrócone na zewnątrz. Zwisy i podpory Zwisy i podpory są ćwiczeniami siłowymi.zwis przerzutny.zginacze i prostowniki . Te wszystkie ruchy są ćwiczeniami równoważnymi. mają również charakter ćwiczeń kształtujących. Przy ćwiczeniach równoważnych zawsze obowiązuje ochrona ćwiczących przez prowadzącego ćwiczenia.zwis (na rękach). tułowia i ramion. oprócz charakteru użytkowego. W sporcie gimnastycznym wyczynowym osobną konkurencją są ćwiczenia na określonym przyrządzie. bacznie obserwując jego ruchy.: 1) wejście po pochyłej ławeczce i zejście po drabinkach. . . kciuki zamykają uchwyt i znajdują się po przeciwnej stronie niż pozostałe palce. w której ciało ma taki układ. ale przy znacznym obniżeniu poziomu belki równoważni. 5) chód na palcach z woreczkiem na głowie.przechodzi przez niego. 2) po przejściu czołganiem po materacu. . płci i sprawności. W rehabilitacji ruchowej równoważnia może być użyta do ćwiczeń. Zwisy (na rękach) dzielimy na: bierne i czynne.co ma duży wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy ciała.zwis na podudziach. druga podchwytem. 3) podpór leżąc przodem. Z w i s jest to taka pozycja. że linia barków znajduje się powyżej punktu podparcia. 2) z pw. Asekuracja przy ćwiczeniach na równoważni polega na tym. przez siłę ramion i pasa barkowego. 2) w poprzek (linia barków jest prostopadła do podłużnej osi przyrządu). Układ ćwiczeń na równoważni musi być wykonany w odpowiednim czasie. 2) zwis nachwytem . przejście po odwróconej ławeczce. Ćwiczenia w zwisach i podporach wzajemnie się uzu- pełniają. ruchy R i N w różne strony.przejście do siadu równoważnego. linia barków równoległa z osią przyrządu.piłki lekarskiej. Rodzaje chwytów dłoni w zwisach. 48.walka „kogutów". 3) zwis dwuchwytem . Później musi nauczyć się przenosić masę ciała z jednej nogi na drugą. potem zmiana. Ćwiczenia równoważne należy łączyć z innymi ćwiczeniami. W zależności od klasy sportowej ćwiczącego ustala się odpowiedni stopień jego trudności.dłonie zwrócone do ćwiczącego kciukami na zewnątrz. na równoważni. 2) chwyt wewnętrzny . który można zwiększyć wieloma sposobami. praktycznych nawyków. We wszystkich trzech rodzajach zwisów kciuk zamyka „uchwyt" i znajduje się po przeciwnej stronie niż pozostałe cztery palce. Pracują głównie grupy mięśni prostowników. Asekurujący stoi z boku ćwiczącego i przytrzymuje za przegub nadgarstka (jeżeli uchwyt jest dosiężny) lub stojąc bardziej z przodu przytrzymuje za biodra (jeżeli ćwiczący nie ma kontaktu z podłożem). Rodzaje chwytów na poręczach: 1) chwyt zewnętrzny . m. . 4) z siadu skrzyżnego powstać bez pomocy RR. Stopień trudności zwisów jest rozmaity. Rodzaje zwisów: . w której całe ciało ćwiczącego jest utrzymywane przez chwyt dłoni. dłonie zwrócone na wewnątrz.wieku.jedna dłoń nachwytem. 49): 1) pobok (linia barków przebiega równolegle do dłuższej linii przyrządu). następnie „odrywać" jedną nogę od podłoża i stawiać przed drugą itd.chwyt od wewnątrz.zwis w oparciu na przedramionach. że prowadzący ćwiczenia idzie z boku ćwiczącego. RR i NN w górę.Pacjent po amputacji najpierw musi nauczyć się stać w miejscu sam z przytrzymywaniem się. Pracują głównie grupy mięśni zginaczy. 131 130 . drugi . 7) przekroczenie „przeszkód" .zwis przewrotny.klęk obunóż. chwyt zewnętrzny chwyt wewnętrzny podchwyt nachwyt dwuchwyt Ryć. Rodzaje chwytu dłoni w zwisach (ryć. A s e k u r a c j a (przy zwisach i półzwisach).

półprzysiad zwieszony. 53).stanie zwieszone. Postawa zwieszona może być: 1) przodem . b) pozycje zwieszone (ryć. klatka piersiowa jak gdyby zoslaje „usztywniona" i oddychanie jest utrudnione. poręcze. ciało ma jeszcze inny punkt podparcia. Postawy zwieszone. c) półzwisy postawne (ryć. jest bardzo atrakcyjne dla osób z niedowładem nóg. a ciało w odchyleniu skośnym od płaszczyzny. siła ciężkości wyciąga biernie ciało osiowo. 3) bokiem . We wszystkich rodzajach postaw zwieszonych kończyny górne powinny być wyprostowane. . Ciało zwisa bezwładnie. łopatki kierują się do linii kręgosłupa.jest to pozycja ciała „naprężonego" o skorygowanym (poprzez napięcie mięśni) ustawieniu głowy. 50. . 52). Dla celów usprawnienia leczniczego najczęściej wykonuje się zwisy czynne na rękach. wspinanie się na poszczególne szczeble w górę z pozycji klęku podpartego do zwisu (ćwiczenie to wzmacnia mięśnie pasa barkowego. 133 . na podudziu . 51).p ó ł z w i s y. d) półzwisy leżąc (ryć.zwisy mieszane (ciało ma kontakt z podłożem). tram. a masę ciała utrzymują palce i dłoń.pobok przodem pobok tyłem z lewej (prawej) strony poprzek Zwisy m i e s z a n e .zwisy wolne (ciało nie ma kontaktu z podłożem). odpowiednio młode i sprawne. Dłonie i stopy powinny znajdować się na jednej płaszczyźnie poprzecznej. W zwisach biernych rozciągane są więzadła obręczy kończyn górnych i ramion oraz kręgosłupa. w których. . drążek). wyciągniętej do góry szyi i barków (długa szyja). Pozycja ciała w zwisie czynnym jest skorygowana naprężeniem mięśni pośladkowych. również w linii uchwytu dłoni. W zwisach najczęściej punktem najniżej leżącym są nogi.półzwisy leżąc z poziomym ułożeniem nóg i tułowia. a nie wstrzymywania oddechu. 49. tej samej co uchwyt dłoni i oparcie nóg: .półzwisy leżąc z oparciem na podudziach. pod wpływem siły ciężkości. Zwis b i e r n y -jest to pozycja ciała luźna. np. . dostatecznej siły mięśni ramion. Postawy zwieszone Postawa zwieszona jest to układ ciała w postawie stojącej z odchyleniem wyprostowanego ciała poprzez opad od linii drążka. Układ ciała z głową w dół mogą wykonywać osoby ze zdrowym układem krążenia. 2) tyłem . a układ ciała w postawie skorygowanej. Ponadto stosuje się zwisy: po amputacjach. . Ustawienie ćwiczącego do przyrządu. W zwisach. barki obciągnięte w dół.odchylenie w bok ciała ustawionego bokiem do uchwytu dłoni. wymaga rytmicznego oddychania. . Zwis c z y n n y . jaki występuje w zwisie. Pozycje zwieszone W pozycjach zwieszonych cały tułów znajduje się w jednej płaszczyźnie. a mięśnie ćwiczącego (oprócz mięśni ramion) mało w tym przeszkadzają. .odchylenie ciała zwróconego twarzą do uchwytu dłoni (drabinki. Zwisy wymagają właściwej ruchomości obręczy kończyn górnych. W zwisach mieszanych wyróżnia się: a) postawy zwieszone (ryć. np. w czasie wykonywania ćwiczenia obowiązuje właściwa ochrona ćwiczącego).odchylenie ciała zwróconego tyłem do uchwytu dłoni. Wysiłek. Inny podział zwisów: . 50). Ta odwrotna pozycja ciała w zwisie przerzutnym wymaga stopniowego zaadaptowania się do tej pozycji ćwiczącego.siad zwieszony. w porażeniach wiotkich kończyn dolnych i innych schorzeniach. S ąt o takie pozycje. w szczególności dobrego zwarcia dłoni i palców.półzwisy leżąc z oparciem stóp o podłoże. siłą ciężkości. nóg o podłoże. pobok przodem z lewej (prawej) strony Ryć. W zwisach przerzutnych punktem najniżej leżącym jest głowa.w przypadku wad postawy (wymagana ochrona ćwiczącego). 132 postawa zwieszona przodem postawa zwieszona postawa zwieszona bokiem Ryć. Zwisy bierne stosuje się przy specjalnych wskazaniach.przysiad zwieszony. oprócz zawieszenia ciała przez uchwyt dłońmi. Brzuch napięty.

3) chody w przód i w tył w półzwisie na żerdzi lub tramie. Masa ciała utrzymywana jest przez ramiona i spoczywa na nogach. Wysokość ustawienia przyrządu powinna odpowiadać wzrostowi ćwiczącego. 53. tylko punkt oparcia nóg jest dalej i znajduje się poza płaszczyzną zaczepienia dłoni.przytrzymywanie za przegub dłoni. półzwis leżąc tyłem (a. doskonaląc zdolność koordynacji. 135 . Metodycznie należy nauczyć pozycji wyjściowych. Ćwiczenia w półzwisach. skośnej ławeczce lub na skośnej albo pionowej linie. W pozycjach tych występuje wyciągnięcie ciała osiowo. tramie. Asekurować stojąc z boku i przytrzymując za przegub ręki i pod bark. Są intensywniejszymi ćwiczeniami od poprzednich. dłoni. Położenie ciała w stosunku do podłoża jest bardziej równoległe niż w półzwisach postawnych. 4) wspinanie na drabinkach. i wzmacniają siłę ramion. a dopiero potem przechodzić do ćwiczeń związanych z przemieszczeniem masy ciała: 1) uginanie. Ćwiczenia w półzwisach są stosowane w większości lekcji wychowania fizycznego. które są ułożone podobnie jak w postawach zwieszonych. Dla sportu wyczynowego stanowią ćwiczenia przygotowawcze do skomplikowanych ćwiczeń w zwisach. np.półzwis postawny przodem półzwis postawny przodem ugięty półzwis postawny bokiem stanie zwieszone przysiad zwieszony półprzysiad zwieszony siad zwieszony Ryć. b) półzwis leżąc bokiem półzwis leżąc na podudziu półzwis Ryć. 51. 134 półzwis postawny tyłem Ryć. zginanie i wyprosty ramion na żerdzi. Ćwiczenia te przygotowują aparat ruchowy. Skośny układ jest dalej i znajduje się poza płaszczyzną zaczepienia dłoni. L e ż ą c . kończyny górnej. 52. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Półzwisy postawne. Pozycje zwieszone. Skośny układ ciała wymaga intensywniejszej pracy mięśni tułowia (korekcja postawy) i nóg. koncentracja wysiłku mięśniowego obejmuje mięśnie ramion. 2) chody w bok w półzwisie. Elementy tych ruchów wchodzą w zasób ćwiczeń ogólnokondycyjnych w kinezyterapii. Ten rodzaj pozycji ciała w półzwisach wymaga bardziej intensywnej pracy ramion. Asekuracja . na drabinkach. Półzwisy leżąc. Półzwisy P o s t a w n e .

136 60 50 40 30 20 10 Postawy zwieszone Pozycje zwieszone (średnie) Pótewis leżąc z zaczepieniem na podudziach Pótzwis leżąc z oparciem slóp na podłożu Poł/wis l<'7<ir. Przeploły. tułów j nogi poziomo Ryć. ławeczce i drabince. przeploty pionowe Ryć. 3) przechwyt dłońmi w górę do całkowitego wy prostu nóg i tułowia prawie do stania zwieszonego (przy przechwytach dłoni masę ciała utrzymują nogi). 2) ugięcie ramion z równoczesnym zgięciem nóg i podciągnięciem tułowia do chwytu liny stopami. . 100 90 80 70 Wspinanie po pionowej linie: 1) chwyt liny dłońmi blisko siebie. RR zagięte. 55. Wspinanie po linie. 54. 56.wspinanie na ławeczce wspinanie po linie (żerdzi) pionowej z pomocą nóg Ryć. Procentowe obciążenie ramion i nóg w stosunku do masy ciała w pozycjach wyjściowych i półzwisach (opracowanie własne wg Mazurka).

Przeploty p oz i o m e . pomoc lub tylko obserwacja.siad w zewnętrznym okienku kraty na szczeblu zewnętrznym. dwuchwyt skrzyżny. Pr/eploly są intensywnymi ćwiczeniami. dwuchwytem. tzn. nogi w okienku dolnym zaplecione stopami o szczebel. wciąganie ciała wzwyż z jednoczesnym półobrotem do siadu na szczeblu następnym itd. Przeplot w lewo . prawa dłoń nachwytem (lub odwrotnie) w taki sposób. na której znajduje się ćwiczący. 56) Przeploły są ćwiczeniami o wszechstronnym działaniu na narząd ruchu. Ciało blisko kraty podtrzymywane przez uchwyt dłoni. a do wykonywania ćwiczeń w pr/eplotach mogą być dopuszczeni tylko ci ćwiczący. Stanowią ciekawy zasób ćwiczeń lekcji wychowania fizycznego. Mogą być włączane do ćwiczeń na torze przeszkód i w sztafetach w części głównej lekcji. z siadu (porażenie nóg).przy skręcie tułowia w kierunku okienka przeplotu.Z siadu na szczeblu najniższego okienka.4) zejście . Wspinanie można też stosować u osób. podtrzymanie. prawa jak najdalej nachwytem. Głową w przód .przy uchwycie nogami. Z siadu na szczeblu półzwis z zaczepieniem na podudziach: 1) przechwyt podchwytem (dłoń w kierunku przeplotu) ze . Przez pracę ramion i nóg następuje wciągnięcie tułowia do następnego okienka do siadu w stronę przeciwną. którzy są fizycznie przygotowani i dobrze wykonali proste przeploty na niższej wysokości. Przy bardzo mocnych ramionach i mięśniach pasa barkowego wspinanie na linie można wykonać też przez przechwyty naprzemienne ramion w górę (bez pomocy nóg). żeby ramiona były skrzyżowane (przeplot zostanie wykonany ze skrętem ciała). 2) zsuwanie ciała poprzez wyprosi ramion i skręt tułowia z półobrotem do siadu na niższym szczeblu z równoległym położeniem ramion w dwuchwycie. kolejno. Ramiona są skrzyżowane. np. P r z e p l o t y p i o n owe. Ochronie ćwiczącego w czasie wykonywania przeplotów służy baczna obserwacja jego mchów. prawa dłoń podchwytem blisko tułowia . Nogi skierowane w przód do samego okienka kraty przesuwanie ciała do siadu w stronę przeciwną. chwyt nogami zgiętymi umożliwia przeniesienie masy ciała z ramion na nogi. w stronę prawą. szczególnie w obrębie kręgosłupa. P r z e p l o t y s k oś ne w dół. 2. Stanowić mogą też stację na torach przeszkód w terenie i na sali. Zwiększają siłę i gibkość ciała. Asekuracja powinna być bardzo wnikliwa: obserwacja ćwiczącego i w zależności od wysokości. za szczebel na wysokości klatki piersiowej. dlatego leż trzeba dozować ich natę/enie. Mogą odbywać się głową w przód lub nogami w przód: 1. Przeploty na kratach sztywnych lub linowych (ryć.dłonie chwytają poziomy szczebel górnej kraty. które mają niepełną sprawność nóg. Prostować nogi do samoasekuracyjnego zaczepienia nóg stopami o szczebel niższy. Stopy wsparte na podłożu. Nogami w przód (w lewo) siad na szczeblu okienka. lewa ręka podchwytem. przechwyty ramion i zsuwanie się ciała ćwiczącego w dół. lewa dłoń podchwytem. Przeplot pionowy w górę: 1) chwyt za górny szczebel najniższego pola kraty. Przeplot pionowy w dół (nogami): 1) ze skrzyżnego chwytu dłońmi. tuż nad głową. nogi ugięte i złączone. zwis tyłem zwis z oparciem o ramiona zwis na podudziach klęk zwieszony zwis przerzutny tyłem zwis przewrotny kroczny pizeplory p"7iome przeploty skośne 137 2) skurcz skrzyżowanych ramion ułożonych w dwuchwycie i podparciu nogami.

57) Zwisy mogą być też wykonywane na różnych przyrządach i w różny sposób. Odstęp pomiędzy podchwytem dłoni prawej i lewej poza szerokość barków odciąża od pracy mięśnie piersiowe większe. zamachy. b) zwis tyłem.przodem.energiczny ruch wy-prostny tułowia ułatwiający ćwiczenie w stronę „wahnięcia". Ćwiczenia te mogą być stosowane także w kinezyterapii. Są to ćwiczenia. 3.kroczny.tyłem. Zwisy (ryć. . Ćwiczenia w zwisach: 1. Są to układy ciała dość trudne. Wahanie . Zwisy. g) zwis przewrotny: .ćwiczą głównie dwustawowe mięśnie ramion i piersiowe większe.zwra. 3) opuszczenie ciała do siadu na szczeblu niższym itd. 4. Wejście i zejście. ale na niskim tramie lub drążku. W nachwycie . przodem ciągnąć nogi w dół blisko drążka lub tramu. w odpowiednich warunkach po stopniowym przygotowaniu i przy Ryć.przodem lub tyłem. Wahania i wywijania. d) zwis na podudziach. Zamach . f) zwis przerzutny: . W podchwycić . 57. przechwytując naprzemiennie dalej za szczebel. .kroczny. z w i s p r z e r z u t n y k r o c z n y stopniowe opuszczanie bioder w starając się zwis przewrotny dół. ale i mięśnie przywodzące ramion. Wymyki i odmyki. Wywijanie krótkie wahadłowe ruchy do uzyskania zamachu. które wzmacniają nie tylko mięśnie zginacze ramion. Rysunki przedstawiają ich rodzaje: a) zwis przodem. e) klęk zwieszony.do przodu i do tyłu. Ugięcia i wyprosty ramion. żeby ćwiczący nie wysuwali łokci i barków zbyt do przodu. najpierw poprzez . Odmyk jest przejściem z podporu do półzwisu lub zwisu. prowadząc nogi w przód. 5. Na drążku można to ćwiczenie połączyć z obrotami. 2) przechwyt nachwytem skrzyżnie za szczebel tego samego okienka z równoczesnym skrętem tułowia. 2. c) zwis z oparciem o ramiona. Chody i obroty. Rozróżnia się: zamach przedni i tylny. . Wymyk jest to przejście ze zwisu lub półzwisu do pod-poru.szczebla okienka na wysokości miejsca zaczepienia nóg. Na przykład na drabinkach poziomo.na kółkach. na drabinki po ułożonej skośnie ławeczce. a dopiero potem całkiem je opuścić. np. Krążenie tułowia (na kółkach lub na linie). cać uwagę.

138 139 .

na przemian lub jednocześnie praca ramion. Ramiona w końcowej fazie pchnięcia podążają po linii lotu przyboru. ale w przypadku niewłaściwego stosowania mogą stwarzać niebezpieczne sytuacje dla /dtowia ćwiczących.rzuty ręką prawą. 3. np. Wspierania (ćwiczenie wyczynowe.prawa ręka i lewa noga. .zwiększenie odległości.rzuty w marszu. Wahania i wywijanie.wykonywany zamachem rąk znad głowy. przez S7. tylne) Ryć. Podpory Jako ćwiczenia wolne podpory zaliczane są do grupy ćwiczeń kształtujących oraz do grupy ćwiczeń stosowanych. Po opanowaniu zasad techniki rzutu można je utrudniać przez: . ręce na podłożu . c) chód chyłkiem (nogi proste. 6. Uginanie i zginanie. potem zmiana. 60) Są to ćwiczenia o charakterze szybkościowo-siłowym. z dodaniem obrotu ciała.rzuty z zamkniętymi oczyma. 7. Wykonuje się je na poręczach o równych żerdziach (ćwiczenie wyczynowe). 140 . W zależności od rozmiaru i wagi rzucanego przedmiotu rozwijają bardziej element siły lub zręczności albo oba te elementy jednocześnie. Asekurujący stoi z boku ćwiczącego. Rzuty i chwyty (ryć. chwyty i dźwiganie Rzuty. chwyty i dźwiganie są mchami użytecznymi życiowo i stanowią jedną 7. . właściwej asekuracji.wahanie (przednie.zmianę pozycji wyjściowej. Rz. 4.ybki wyprost rąk sprzed klatki piersiowej przy współpracy nóg i tułowia (ruch rozpoczyna się od nóg). grup ćwiczeń stosowanych. Rzuty. .zmianę krzywizny lotu. b) bieg na czworakach z popychaniem głową piłki (różnie zmodyfikowany dla wielu przypadków niesprawności fizycznej). . tułowia i nóg w celu przejścia ze zwisu do podporu dążąc głową w przód i dźwigając tułów w górę poprzez pracę mięśni ramion. 58. ale może być wykonane również przez każdą osobę o silniejszych ramionach). Można wykonywać je jedno. e) chód gąsienicy .tułów i nogi luźno przesuwane do przodu. wahanie boczne Ogólny podział ćwiczeń w podporach: 1.lub oburącz. Rzuty piłkami lekarskimi sprzyjają rozwojowi głównie siły ramion.połączenie rzutów i chwytów z innymi prostymi ćwiczeniami. wyprosty ramion.rzuty i chwyty na czas. Podpory stanowią również obszerny zasób ćwiczeń stosowanych i jednocześnie są bardzo przydatne w lekcji wychowania fizycznego o charakterze leczniczym. 2. Ćwiczenia te wyrabiają umiejętność rzucania przedmiotu do celu i na konkretnie wyznaczoną odległość. Uwagi do ćwiczeń w rzutach: 141 odmyk przodem Ryć. Przewroty w oparciu na przedramionach. . na opół od l do 6 kg. Ćwiczenia siłowo-statyczne. W lekcji wychowania fizycznego o charakterze leczniczym mogą być stosowane następujące ćwiczenia: a) chód lub bieg na czworakach. Ćwiczenia o charakterze ściśle wyczynowym. . d) czołganie . Podpory jako ćwiczenia tułowia zostały omówione w rozdziale dotyczącym ćwiczeń kształtujących. Rzuty można wykonywać jako po prostu rzut . Jest to skoordynowanie czynności ramion. dlatego w sposób szczególny należy wyeliminować wszelkie sytuacje.ćwiczenie stosowane w leczeniu osób ze skoliozą). Rzuty można wykonywać z różnych pozycji wyjściowych. Odmyk przodem. Trzyma go za przegub dłoni i podtrzymuje za bark. 59. Chody w podporach i czołgania. Do rzutów używane są piłki lekarskie o określonej masie. lewą i oburącz. Kołowroty i przemachy.rzuty w określonym rytmie.ut można wykonać pchnięciem bez zamachu. . . w czasie których ciężka piłka mogłaby zaszkodzić zdrowiu ćwiczącego.

Dźwiganie (uiytkowo-sportowe) . Rzut oburącz piłki znad głowy powinien odbywać się przez zamach piłki uchwyconej zgiętymi ramionami nad głową. a potem balonika i piłeczki pingpongowej.piłeczki małe gumowe. 2. 5. Podnoszenie przez opad tułowia lub skłon na wyprostowanych nogach jest niewskazane i spowodować może zmiany zwyrodnieniowe lub dyskopatię w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.woreczki z grochem lub z piaskiem .na ogół małe. ale również wywołuje napięcie mięśni tułowia i nóg w kierunku wyprostnym. rzut piłki oburącz po łuku górnym wprzód rzut piłki oburącz znad głowy w tył dobrze źle dźwiganie Ryć. Następnie piłka znad głowy zostaje rzucona do współpartnera lub w określonym kierunku. co mogłoby wywołać ponowny uraz ciała. . gdzie nie ma pozostałych ćwiczących. ażeby niekontrolowany rzut piłki nie spowodował upadku piłki na głowę ćwiczącego lub na chorą nogę. Pchnięcie piłki z pw. przenoszeniu i ustawieniu jej. uderzając o podłogę około połowy odległości od punktu przechwytywania piłki przez współćwiczącego. Taka naprzemienność użycia przyborów zmusza do ogromnej koncentracji ruchu. . Podobnie wyglądają takie rodzaje rzutów. . 61. np. Tak rozstawić ćwiczących. leżącej przodem mobilizuje głównie pracę mięśni ramion. gdyż wywołuje dużo śmiechu i radości.piłki lekarskie. . np. Ćwiczenia rzutów piłką lekarską w zespołach małych dzieci powinny odbywać się tylko piłkami najlżejszymi ł w kierunku. Rzut piłki można osłabić. Bardzo korzystna w ćwiczeniach w rzutach i chwytach jest taka naprzemienność w użyciu przyborów. w której następuje kontrast pod względem objętości i masy. rzut w określonym kierunku na odległość: piłki lekarskiej.baloniki. jak rzuty woreczka do tarczy. a przy tym jest bardzo atrakcyjna. np. 4. z ograniczonym wychyleniem tułowia.piłki lekkie (siatkowa. 60. Rzut pchnięciem. Dźwiganie jest ruchem czynnościowym człowieka. Rzuty są doskonałymi ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. 142 Przedmiot o większej masie należy podnosić przez półprzysiad lub przysiad. w pozycji leżącej przodem sprzed klatki piersiowej. Ciężkie przedmioty można nosić: 143 . koszykowa). Rzuty. Podstawową zasadą unoszenia przedmiotów jest unoszenie ich blisko tułowia. jak najbliżej linii pionowej ciała.pchnięcie jednorącz rzut piłki oburącz po łuku dolnym w przód 3. Polega na unoszeniu masy. kilku kół nałożonych na siebie z odpowiednią punktacją (jak w tablicach do strzelania^ łuku). z narysowaną figurą.ryć. który jest bardzo obciążony podczas dźwigania. Najczęstszymi przyborami do rzutów podczas zajęć z gimnastyki leczniczej z chorymi są: . 1.

Aby dobrze je wykonać. . Na głowie . Skoki są ćwiczeniami sprawnościowymi. . Ćwiczeń w dźwiganiu nie powinny wykonywać dzieci.chyłkiem.odbicie. wzmacniają się i korygują ustawienie kręgosłupa. 2.lądowanie.skoki obunóż. W wielu przypadkach użycie woreczka z piaskiem służy do ćwiczeń antygrawitacyjnych.rozbieg. z marszu i z biegu. 4 . potem lewy bark. 145 . Skoki mieszanie dzielą się na: 1) złożone: . 62) Skoki są czynnością użytkową w życiu człowieka i zaliczane są do grupy ćwiczeń stosowanych. a ponadto w pełnej formie skoku ręce mają kontakt z podłożem przyrządu. Skoki (ryć.lotny (albo przerzutny). W zależności od sposobu odbicia skoki dzielą się na: . Krótkie mięśnie kręgosłupa pracują aktywnie.skoki jednonóż. np. Unosząc przedmiot przed sobą.skok rozkroczny. Skoki. szybkiej reakcji i krótkotrwałej koncentracji.sprzyja to właściwemu osiowemu obciążeniu kręgosłupa. Skoki w terenie dla osób bez pr/eciwwskazań są środkiem zwiększającym pracę układu krążenia i oddychania (szczególnie dla dzieci i młodzieży). że ramiona ruchem zamachowym wspomagają skok. 2. Ćwiczenia w dźwiganiu przeprowadza się również na lekcji wychowania fizycznego w formie noszenia i ustawiania sprzętu do ćwiczeń i w formie zabawowej. 2 . inaczej siłowej. Charakteryzują się tym.skok kuczny. następuje wówczas odruchowa korekcja osiowa kręgosłupa. którą można powiększyć przez szybkość rozbiegu oraz kierunek i siłę odbicia. Na barkach . Łuk fazy lotu zależy przede wszystkim od szybkości początkowej. wychwyt (naskok na kark ruchem zamachowym tułowia i zamachem nóg.1. 3) z obrotem: przerzut na skrzyni. trzeba je powtarzać. W skoku występuje różnej wysokości i długości lot ponad podłożem. inaczej proste.skok klęczny. Skok jest to oderwanie się ciała od podłoża z większą prędkością niż prędkość siły ciężkości w kierunku przeciwnym. 2) boczne . 62. . Każdy skok składa się z 4 głównych faz. lądowanie do postawy). .prawą lub lewą stroną nad przyrządem. 144 rozbieg skok ugięty (chyłkiem) skok kuczny przez skrzynię skok zrożony z odbicia obunóż Ryć. Charakteryzują się tym. Z pozycji wyjściowej stojącej: 1 . Działają tu mięśnie stóp oraz głównie prostowników nóg. Mieszane. 3 . Skoki mogą być wykonywane z miejsca. Ruch ramion jedynie ułatwia skok poprzez rozmach. 3. wyścigi rzędów z piłką lekarską i woreczkami na głowie.lot. że ramiona nie stanowią podporu w żadnej fazie skoku. gdyż wymagają dużej koordynacji ruchowej. Skoki dzielą się na: 1. .zmieniać ułożenie na prawy. Dlatego rodzaj przedmiotu i jego masa muszą być odpowiednio dobrane do warunków i możliwości ćwiczących. Ćwiczenia w dźwiganiu są ćwiczeniami siłowymi i w zależności od masy dźwiganego przedmiotu mogą być bardziej lub mniej intensywne. Skoki proste to skok w dal i wzwyż. Wolne. gdyż tylko własne odczucia ćwiczącego przy instrukcji prowadzącego nauczą skoku prawidłowego.

skoki wolne wyrabiają skoczność. W celu poprawienia techniki i estetyki chodu należy poprawić najczęściej występujące błędy.chód z rzutami: kozłowanie piłki na każdy krok.jednakowy czas obciążenia kolejno prawej i lewej nogi. .zmianę sposobu i kierunku poruszania się. należy ćwiczyć zamachy ramion i stosować ćwiczenia swobodne. gorsza jest koordynacja nerwowomięśniowa. . to pojawiają się wahania boczne (chód kołyszący). w przysiadzie).lewa ręka i właściwy skręt tułowia). W rehabilitacji są mało stosowane. Kiedy pojawiają się zmiany kostno-stawowe. . Trzeba wtedy narysować linię na podłodze i kroczyć po niej stopowo. Jeżeli chód jest podskakujący (ćwiczący za bardzo unosi się na palcach i pojawiają się pionowe wahania tułowia). Przeciwwskazania to wady postawy: zaawansowane skoliozy i inne wady kręgosłupa oraz płaskostopie. pracy serca i płuc oraz przemiany materii. z piłką lekarską.RR w przód. bieg R óż ni ca m i ę d z y chodem a biegiem. W innych sportach wyczynowych. Chód i bieg często można poprawić. Chód każdego człowieka polega na naprzemiennej pracy prawej i lewej nogi. . np. 3 . Prawidłowość chodu określają cechy chodu: . chód Ryć. opanowanie koordynacji ruchu: . Postawa ciała jest postawą „zmęczonego człowieka". . Rodzaj i zasób ćwiczeń w chodzie jest bardzo duży.ze zmianą tempa. w sali ławeczka skośnie ustawiona). . Chód na ogół zmienia się z wiekiem człowieka. Jeśli jest to chód z wymachami przedramienia przy stawie barkowym. Prawidłowa postawa ciała jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego chodu. krokiem skrzyżnym. zmniejsza się wydolność mięśni. W miarę rozwoju psychofizycznego dziecka chód staje się czynnością automatyczną. w którym ciało traci kontakt z podłożem . Każdy człowiek posiada swój charakterystyczny sposób chodzenia uwarunkowany wieloma czynnikami (budowa anatomiczna. Specjalne ćwiczenia chodu i biegu wzmacniają określone grupy mięśniowe oraz polepszają koordynację.chód z różnymi wymachami rąk (ramion): 1 . Jeżeli ćwiczący zbyt szeroko lub zbyt na zewnątrz rozstawia stopy. na określone liczenie. nie wymagającą zastanawiania się nad ruchami ciała występującymi w czasie chodu. rzut do współpartnera itd. na piętach. stany pourazowe nóg i tułowia. 63. Biegi i chody (ryć. . W przypadkach osłabienia mięśni nóg i po amputacjach podczas ćwiczenia należy śledzić poszczególne momenty chodu. na ogół bez gwałtownych wysiłków. W biegu istnieje moment.chód po skośnym podłożu (teren górzysty. należy ćwiczyć chód chyłkiem na ugiętych nogach. . Chód i bieg. . " . zwiększyć jego estetykę i funkcjonalność oraz ekonomikę. kozłowanie co drugi krok.z unoszeniem kolan. gimnastyka przyrządowa). tryb życia itp.z wypadami. 64) Biegi i chody są podstawowymi czynnościami lokomocyjnymi człowieka. Poprawa chodu patologicznego wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu kinezyterapii. a cechy chodu zostają zaburzone.zmianę tempa. gimnastyka artystyczna. dyskopatia itd. . która stanowi ważny element techniki wielu rodzajów wyczynu sportowego.izotonia .dobra synchronizacja górnej części ciała i rąk z pracą nóg (prawa noga . .jest to faza lotu.chód z klaśnięciem .na dalszą odległość.zmianę obciążenia (np. Powyższe uwagi dotyczą poprawnej estetyki chodu fizjologicznego. W czasie chodu fizjologicznego mięśnie pracują dynamicznie w sposób rytmiczny.RR w dół.szybszy. Stan patologiczny narządu ruchu rzutuje na ruchy związane z przemieszczaniem się. Skoki wolne stanowią osobną konkurencję lekkoatletyczną. stosuje się je tylko wtedy. Utrudniać ćwiczenia w chodzie można poprzez: . Chód i bieg polegają na naprzemiennych ruchach nóg oraz zsynchronizowanych z czynnością nóg ruchach tułowia i ramion. a nie chodu patologicznego. to stosuje się chód: . które w życiu codziennym odbywają się w sposób automatyczny. Przywrócenie fizjologicznej czynności narządu ruchu zależy od warunków scalonego procesu leczniczego. w którym rehabilitacja ruchowa ma olbrzymie znaczenie.na każdy krok.). Jeżeli celem chodu jest wzmocnienie mięśni nóg.Trudne technicznie skoki mieszane stanowią osobną konkurencję w sporcie gimnastycznym (akrobatyka.izochronia . 2 . szczególnie w grach sportowych oraz narciarstwie alpejskim. gdy brak jest przeciwwskazań. W chodzie ciało nigdy nie traci kontaktu z podłożem.RR w bok. co stwarza dobre warunki dla obiegu krwi. potem z balonem). . 4 .zmianę czasu trwania poszczególnych rodzajów chodu.RR w górę.zmianę sposobu przejścia (na palcach.

146 147 .

Przewroty 4 Salta 2 . Środek ciężkości znajduje się ponad płaszczyzną podparcia. siłę woli. nieco unosi biodra oraz przenosi ciężar ciała na ręce. Ćwiczenia dynamiczne Ćwiczenia statyczne 2. która jest bardzo mała. uginając nogi w stawach biodrowych i kolanowych ujjjr rękami środek podudzi i przyciągnąć do klatki piersiowej. a linia ciężkości znajduje się na jej tylnym skraju. Ćwiczenia akrobatyczne dzielą się na dwie grupy podstawowe: 1) ćwiczenia statyczne. 148 3. Wysiłek biegnącego w znaczny sposób zwiększa przemianę materii. dające dużo korzyści w postaci przyswojenia nawyku pokonywania przeszkód (biegi z przeszkodami). . biegi na czworakach pomiędzy przeszkodami. Ćwiczeniami pomocniczymi są: l) skulenie . ponieważ zginacze palców pracują w wydłużeniu (znów w sposób nienaturalny). Piramidy 5 Wychwyty Ryć. Proste ich formy stanowią często atrakcyjny zasób ćwiczeń w lekcji wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży. polem na sygnał. salto.Bieg W porównaniu z chodem bieg jest bardziej dynamicznym sposobem poruszania się i w biegu występuje faza lotu. Ćwiczenia zręcznościowe typu czołganie. opiera się karkiem o podłoże i wykorzystując moment odbicia nogami przetacza się na plecy. jak biegi na czworakach. Są także ogólnie stosowane jako jeden ze środków rozwoju zręczności i siły. Stosuje się go na początku lekcji z odpowiednim materiałem ćwiczebnym w celu pobudzenia organizmu do pracy. Dzieci i młodzież bardzo lubią zadaniowe formy ćwiczeń zwinnościowych. umiejętność podejmowania decyzji itp.Szpagaty" 3. np. Bieg jest naturalną potrzebą dziecka.p\v. Szczególne znaczenie mają biegi stosowane w terenie. Metodyka nauczania Ćwiczeniami przygotowującymi do przewrotu powinny być ćwiczenia przetaczania w przód i w tył w skuleniu . Układ krążeniowo-oddechowy może być bardziej obciążony i dlatego umiejętnie dawkowany jest doskonałym sposobem rozwoju tych układów ciała oraz ogólnej wytrzymałości organizmu. są często stosowane w kinezyterapii jako ćwiczenia ogólnokondycyjne. w związku z tym mają małe możliwości siłowe i trudno jest przenieść środek ciała w przód od stawów nadgarstkowo-promieniowych. W pozycji tej ćwiczący skłania głowę w przód.Mostki' 4. z siadu z wytrzymaniem kilku sekund. związane są z dużymi przeciążeniami ciała oraz często z przyspieszeniem. 2) ćwiczenia dynamiczne. Zamach uzyskany w czasie przewrotu należy wykorzystać i przejść do przysiadu podpartego. Wybrane ćwiczenia akrobatyczne. Następnie ugina ręce w łokciach. s/ybko. Przerzuty 1 Przetoczenia 1. przechodzenie przez szarfę itd. Jest to równowaga chwiejna. najpierw wolno. np. W czasie przetaczania należy silnie ugiąć nogi i przyciągnąć kolana do piersi. Ćwiczenie to najczęściej wykonuje się z przysiadu podpartego. Głowę skłonić w przód (lekkie rozwarcie kolan ułatwia skulenie). gdyż środek ciężkości znajduje się powyżej punktu podparcia. np. Stanie na rękach Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne są następną grupą ćwiczeń stosowanych. stanie na rękach. Zmęczony biegiem musi odpocząć. biegi w połączeniu z czołganiem. Wykonanie trudniejszych ćwiczeń wymaga wysokiego poziomu koordynacji ruchowej i rozwoju podstawowych cech fizycznych. z elementem przewrotu lub omijania jakiejś przeszkody (np. o dynamicznej pracy mięśni. 64. Trudno jest utrzymać równowagę w staniu na rękach. odwagę. Schemat klasyfikacyjny ćwiczeń akrobatycznych. przede wszystkim aby uregulować oddychanie i krążenie. Ćwiczenia zwinności obejmują przede wszystkim zasób ruchów naturalnych. Jest niezwykle atrakcyjną formą ruchu. w różnych warunkach. Organizm sam domaga się odpoczynku. 65). W wielu dyscyplinach sportowych obok cech motorycznych kształtują charakter. 65 i 66) Przewrót w przód (ryć. siadem rozkrocznym. Można też przewrót zakończyć inną pozycją. Ćwiczenia akrobatyczne dynamiczne. podstawą jest zachowanie równowagi w warunkach nienaturalnych (głowa w dole i tułów oddalony od płaszczyzny podparcia). Ćwiczenia akrobatyczne zawsze zawierają elementy zwinności. nagłym wytrąceniem równowagi i powrotem do pozycji równoważnej. rzut piłeczki do kosza —może być kosz do śmieci). . W ćwiczeniach akrobatycznych statycznych.skulenie w siadzie: siadać na podłożu. ale są technicznie trudniejsze i mogą zawierać jakiś procent elementów statycznych. U osób niepełnosprawnych bieg musi być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami i nigdy nie powinien być wymuszany. Stanowi podstawę techniki gier zespołowych. piłki lekarskiej) czy elementem zręczności (np. ich metodyka i ochrona w czasie ćwiczeń (ryć.

150 151 . przejście przerzutem w tył-obunóż (jednonóż) Ryć. 66. Ćwiczenia zrecznościowo-akrobatyczne.I przewrót w tył przejście przerzutem w przód obunóż i jednonóż stanie na gtowie Ryć. Ćwiczenia zrecznościowo-akrobatyczne. 65.

Warunkiem jest umiejętność skulenia ciała. stojąca. 1) pw. łokcie oparte o podłoże i ruchy „rowerowe nóg". która ułatwia silne pochylenie głowy w przód i oparcie się karkiem o podłoże. pw. unieść barki i tułów w górę do przysiadu podpartego. Metodyka nauczania: 1) przetaczanie w tył i w przód. potem na komen-de: a) pw.wyprost obu nóg. przejść na całe stopy. 6) pw.w/nos nóg i powędrowanie stopami po kolejnych szczeblach w górę. U w a ga . Ćwiczenie to wykonuje się z pw. d) w przysiadzie skulonym podskoki w przód. jak wyżej . ale na ciemieniu. 5) z pw. Wzniesione biodra należy podeprzeć rękami. Wykonywać je należy na miękkim podłożu. przyjmując pozycję w skuleniu. wytrzymać 5 sekund. tułów lekko wygięty w tył. z tułowiem załamanym i wygiętym..po przeniesieniu ciała na ręce nie unosić bioder za wysoko.przejście do leżenia przerzutnego na nogach podkurczonych. Przetoczenie w skuleniu: 1) z siadu skulonego . . leżenie przerzutne w skuleniu . w tył. w przysiadzie. Przetoczenia mogą być wykonywane w przód.złe ustawienie dłoni (zbyt na zewnątrz lub do wewnątrz).2) skulenie . 5) pw. tylko z podparciem bioder rękami. za słabe odepchnięcie się rękami w drugiej części przewrotu. . . Przetoczeniem nazywa się ruch polegający na kolejnym oparciu poszczególnych części ciała o podłoże bez przewrotu przez głowę. ażeby głowa i barki tworzyły trójkąt równoramienny. 2) to snmo. opóźnienie oparcia rąk za głowę. Masa ciała powinna być równomiernie rozłożona na ręce i głowę. W dalszej kolejności można wykonywać łączone przewroty w tył i w przód. leżąca tyłem . z tendencją do jak najszybszego przejścia na ręce. „kołyska" w przód i w tył). w skuleniu. Metodyka nauczania: Nauczający przewrotu klęczy z boku. 65). pochylić głowę w przód i chwycić rękami za podudzia.. leżącej tyłem przez uniesienie nóg i bioder oraz wyprostowanie tułowia w górę. przez co zabezpiecza skłon głowy w dół. 65). Błędy: za słabe przetoczenie się w tył. Stanie na głowie (ryć. na początku ćwiczyć indywidualnie. tylko wyższy początkowy w/nos nóg do drabinki i wędrowanie wyżej w górę. 3) utrzymywanie pozycji leżenia przewrotnego ze skulonymi nogami. Z przysiadu podpartego w małym rozkroku na palcach stóp trzeba odepchnąć się rękami w tył. Linia bioder prosta. w bok. 3) pw. 152 153 . W tej pozycji przetoczyć się w tył. . zły wyprost nóg (bez tendencji prostowania w kierunku podłoża). Po przejściu masy ciała poza punkt podparcia rękami. Przy staniu na głowie ręce oparte są dłońmi na szerokość barków. siadu prostego przewrót w tył do podporu klęcznego. Przetoczenia. z różnych i do różnych pozycji wyjściowych. (Przetoczenia w wygięciu są najtrudniejsze i wykonuje się je z pozycji leżącej przodem. Błędy: . 4) z pw. 2) z przysiadu . nieznacznie wyprostować nogi w stawach kolanowych i oprzeć stopy o podłoże. Pomoc i ochrona Nauczający stoi z boku albo z tyłu ćwiczącego (za głową). stojącej w rozkroku i w skłonie podpartym. drugą ręką popycha go pod uda lub pośladki. skręcenie głowy w bok lub „stanie" na głowie.pw.przetoczenie na plecy w tył i powrót do pw.prostowanie nóg na przemian. niedokładne i powolne skulenie się.pw. Takie położenie ciała powoduje utratę równowagi w sposób bardzo „miękki".utrzymać prawidłowe skulenie.przetoczenie w tył i powrót do pw. z postawy stojącej w rozkroku na szerokość stopy przy siąść i skulić się. Ochrona ćwiczącego i pomoc przetoczenie się przez bark. czoło opiera się dłońmi w ten sposób. . Z chwilą oparcia się plecami o podłoże należy przenieść ugięte ręce w górę w tył i położyć je za głową na podłożu. siadu skulonego przetoc/enie w tył / ułożeniem dłoni za barkami i powrót do siadu skulonego. Nauczanie przewrotu w tył należy rozpocząć od jego najprostszej formy .nadmierne wygięcie. mocniej przyciągając nogi do siebie i unosząc biodra w górę. Pierwsze próby po opanowaniu ćwiczeń przetoczeń i skuleń ciała wykonuje się z pozycji ułatwionej . Leżenie przerzutne.ułożenie głowy zbyt blisko rąk. np. 4) to samo. chwyta go rękami za stawy skokowe i w ten sposób pomaga utrzymać równowagę. b) to samo w szybkim tempie. W czasie wykonywania przewrotu należy zwrócić uwagę na następujące elementy: . 2) jak wyżej z chwytem za podudzia. przy czym masa ciała spoczywa na karku.przewrotu w tył w skuleniu z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. Przewrót w tył (ryć. wyprostować ręce. c) to samo do przysiadu na palcach. leżąca tyłem głową do drabinki. Nieumiejętne wykonanie przewrotu może stać się powodem urazów kręgosłupa. Trudniejsze jest leżenie przerzutne z ramionami leżącymi płasko na podłożu. jedną rękę podkłada pod kark ćwiczącego.ciało powinno być w ciągłym ruchu w przód.opieranie głowy nie na czole. szeroki chwyt za pierwszy szczebel . skulić się.

3) to samo z unoszeniem ramion w bok (ćwiczący opiera się tylko na czole i na nogach). 2) „ciąć drzewo" . 5) skok żabki . Przy nauczaniu koniecznie należy stosować pomoc przytrzymywanie za stawy skokowe . 154 155 . 5) „zrywanie owoców" .dwójkami. Jeżeli nauczyciel nie ma pewności. co powoduje opadnięcie nóg w płaszczyźnie strzałkowej w przód.ciągną (podłoże musi być odpowiednie. 2) w chwili utraty równowagi ugięcie rąk i przewrót w przód. a nie przy pomocy współćwiczącego. 7) jak wyżej. głowa w dół.z odmachem jednej nogi doskok cichutki i elastyczny. 4) parami podskoki w kąpieli. że ćwiczący posiada wymagany stopień samoasekuracji.wejście na drabinkę.wspinanie się na drabinki. 6) „skoki wiewiórki na drabince" . druga ręka naśladuje płukanie bielizny (ze zmianą ręki).z próbą wyprostu nóg do przysiadu.wejście na drabinkę . 2) podskoczyć do gałęzi.zmiana nóg (asekuracja współćwiczącego). żeby „koszyk" się nie pokaleczył).z drabinki na drabinkę (nisko). jedno dziecko jest koniem. siłą. 4) „mycie okien" .trzymać się jedną ręką. zejście dowolne. nogi w rozkroku. Skoki wolne: 1) odbijać się jak gumowa piłeczka . potem ciągnięciem (przez wychylenie bioder i powolne ciągniecie nóg). 2) wchodzenie na „wysoką górę" . 4) w przysiadzie podpartym oparcie głowy i samodzielne próby oderwania na moment od podłoża nóg (w pozycji skulonej). U w a g a . z kamienia . 8) ze skłonu rozkrocznego stanie na głowie. Ze skoki z przyrządu: 1) padanie kropel deszczu . środkowe siadają z nogami zgiętymi. gdy ćwiczący naprężeniem mięśniowym nie kontroluje dostatecznie pozycji stania na głowie. Czasem konieczne jest nawet podtrzymanie. Stanie na rękach można wykonywać odbiciem i zamachem jednej nogi.zrywanie owoców.wejście krokiem dostawnym. pierwsze ciągnie „drzewo" siedzące w przysiadzie na całych stopach. jedną ręką ruch naśladujący mycie okna.rytmiczne podskoki.dwójkami.zeskok obunóż z ławeczki szwedzkiej do przysiadu. 5) z przysiadu stanie na głowie z nogami podkurczonymi. 8) „mucha chodzi po ścianie" . 9) z uniku podpartego z oparciem głowy stanie na głowie odbiciem i zamachem. zewnętrznie stojące dzieci chwytają środkowe dziecko za dłonie i przesuwają po podłożu . 3) podskoczyć i złapać motyla. do jabłka. 2) zeskok z łodzi na brzeg . 3) zeskok z płotu. Pomoc i ochrona Stanie na głowie jest ćwiczeniem niebezpiecznym i dlatego należy opracować ćwiczenia przygotowawcze.dzieci stoją trójkami obok siebie. 2) z podporu leżąc przodem w rozkroku oparcie czoła i wznos bioder (załamanie w biodrach). Należy nauczyć ćwiczącego dwóch sposobów samoochrony: 1) łatwiejszy sposób: w momencie padania (przed całkowitym wytracaniem równowagi przez nadmierny skłon tułowia pociąganego masą nóg do tyłu) zwrot na prawej lub lewej ręce i uniesienie jednej ręki. 3) „ucieczka przed psem" . 65). Ćwiczenia zastępujące zwisy: 1) „konie" . Stanie na rękach polega na utrzymaniu ciała w pozycji pionowej. 3) „noszenie koszyczka" . elastyczny.z zamachem ramion doskok miękki. ł powrót do stania na nogach. 7) w przysiadzie na drabince . 6) ze stania na nogach podkurczonych wyprost jednej nogi . drugie trzyma za ręce lub za lejce i kieruje koniem.Metodyka nauczania: 1) z podporu leżąc przodem w rozkroku oparcie czoła o podłoże przed dłońmi. Stanie na rękach (ryć. druga noga dołącza do pierwszej z pomocą współćwiczącego. W czasie nauczania niedopuszczalne jest pominięcie ochrony i pomocy podczas wykonywania stania na rękach. Masa ciała znajduje się na opartych o podłoże wyprostowanych rękach. tylko wyprost nóg. Nauczyć i dopilnować prawidłowego obejmowania szczebla piątym palcem i kciukiem i przeciwnej strony. jedno dziecko za drugim. chwyt szczebla. odbiciem obunóż.chwyt oburącz i przeskoki ze szczebla na szczebel lub na tym samym szczeblu posuwać się w bok podskokami. 10) z przysiadu stanie na głowie odbiciem. powinien asekurować i pomagać sam.stojąc z boku za głową ćwiczącego i pomagając w utrzymywaniu równowagi. który utrzymuje nogi ćwiczącego w położeniu pionowym. 6) skoki z dowolnego rozbiegu z doskokiem na jedną lub dwie nogi. Ćwiczenia stosowane dla małych dzieci Zwisy w półzwisie: 1) swobodne wchodzenie na „kraty" drabinki na niezbyt dużą wysokość.

dotykanie głową kolan. bokiem). liczbę. pod prawym.pr/cjście pr/. 2) mierzenie stopami długości linii na podłodze we wspięciu dookoła osi i zatrzymanie się na sygnał we wspięciu. tyłem. Sposób wykonania wszystkich skoków z miękkim. 156 . 4) przejście po ławeczce z mierzeniem stopami. 10) stanie jednonóż . noga ugięta w przód. Na przyrządach: 1) przejście przodem przez ławeczkę szwedzką.wtaczanie piłeczki głową pod siebie. Wolne: 1) bąk . woreczek winduje się w górę. 8) bieg w siedmiomilowych butach . obioty wokół własnej osi.kręcenie korbą.U wa ga . B. 9) szewc szyje buty . potem wolno opuszczać w dół. elastycznym lądowaniem na ugięte nogi. 7) stanie jednonóż . Z przyborem: 1) stanie na jednej nodze .wbijanie gwoździ i rozciąganie dratwy.pr/.jak ciekawy kogut (rozglądający się na boki i ruszający skrzydłami). przewracanie się na plecy i powrót do siadu. 3) przerzucić woreczek pod kolanem. 7) ptak w locie . woreczek na stopie i zataczać koła rękami.pisanie palcami dłoni na maszynie (kolanie).ostrożny chód na palcach. .w postawie jednonóż.jak kogut.przechodzenie podskokami obu nóż wzdłuż ławeczki. 3) przygotowanie do przewrotów: a) w staniu rozkrocznym .podnoszenie piłki z ziemi . kołysząc się.rytmiczny marsz w rzędzie.nawlekanie igły.narysować palcem stopy kółeczko.chód z wysokim unoszeniem kolan.w pr/ysiad/. 11) stanie jednonóż . kłus. 2) przejście bokiem przez ławeczkę szwed/ką. . 10) elementy ćwiczeń korektywnych w chodzie: a) chód na palcach (ze szklanką wody na głowie).ie na ręce niskie skłony. 9) bieg pieska. 157 . Stopniowo oswajać i trudnościami i nigdy nie przymuszać".w przysiadzie z chwytem za stopy. b) chód na piętach (ramiona na biodra). b) siad i zjazd w dół (asekuracja).winda. Potem wyprosi. 5) stanie jednonóż . wymachiwać rękami i chwiać się tułowiem. 6) zabawa w konie . B.kto nazbiera więcej fasolki rozsypanej na podłodze palcami stóp i ułoży ją w stosik. to samo drugą nogą. przetaczanie się. Biegi i chody: 1) chód lisa . 8) stanie jednonóż . 6) stanie jednonóż . Ćwiczenia akrobatyczne (ćwiczenia wyrabiające podstawowe elementy zwinności): 1) w pozycjach leżących „toczenie kłód drzewa" (przodem. galop. 2) ułożyć woreczek na stopie.bąk z przytrzymaniem kolan. gdy dziecko nie może przezwyciężyć swoich obaw. . 3) przejście po ławeczce na czworakach. 4) chód niedźwiedzia (człapiący) na czworakach z kołysaniem się na boki.ejscie przez ławeczkę z przechodzeniem prze/ „przeszkodę". c) w przysiadzie podpartym . pr/ekładuniem przedmiotu z jednej strony ławeczki na drugą. 3) chód kaczki .bieg długimi krokami z wymachem prostych ramion.ez ławcc/kę szwcd/. b) w przysiadzie podpartym . d) z przysiadu podpartego na materacu .stępa.jak strach na wróble. podrzucić i złapać. c) wspinanie się na czworakach. C. Trudniejsze ćwiczenia równoważne A. pierwszy zatacza rękoma na przemian koła naśladując ruchy kręcących się kół pociągu. Ćwiczenia równoważne należy prowadzić bardzo indywidualnie.bieg z ruchami ramion. druga noga ugięta w tył.kurczątko wyd/iobuje ziarenka .jak katarynka . odstawia wolno nogę w bok (na przemian). c) chód na zewnętrznych krawędziach stóp (środkowy brzeg stopy parzy). .zaglądanie pod kolana. Na przyrządach: . potem pod lewym. 5) ławeczka skośna (nisko ustawiona): a) wejście i zejście. 4) stanie jednonóż . 5) „pociąg" . ręce splecione i przez nie przewlec drugą wolną nogę.w staniu jednonóż stopa wsparta na kolanie .szybkie dreptanie.jak pajac. U w a g a .pół obrotu podskokiem i wytrzymaniem postawy.przewrót w przód (głowa „schowana" w skłonie w przód). d) „fasolka do garnka" . . Wolne: Ćwiczenia równoważne A. to samo drugą nogą. .jak bocian.ką 7. 3) stanie jednonóż . 2) chód koguta . kwiatek. 2) „lalka wstańka" w siadzie skrzyżnym z chwytem za stopy. Stopniowe pokonywanie trudności wyrabia u dzieci zaufanie do własnych sił i najskuteczniej prowadzi do dobrej formy mchu.

z dala od rodziców. za pomocą którego dokonuje się bardzo przydatna dla ogólnego rozwoju psychoruchowego edukacja ruchowa.w staniu jednonóż na krawędzi ławeczki uginanie i prostowanie kolana nogi postawnej. w szczególności świadomą dyscyplinę i karność. . możliwości ruchowe ćwiczących. zmniejszyć apatię. 3) stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku. Aby gra i zabawy mogły spełnić swój cel. Gry i zabawy dobiera się w sposób wybiórczy. 6) wyrabiają dodatnie cechy charakteru. druga noga ciągnięta jest palcami o podłogę. wzbogaca swoją psychikę. W zależności od powyższych możliwości i potrzeb ćwiczących. 158 W życiu dziecka zabawa jest czynnikiem rozwojowym. posiadanego sprzętu i urządzeń. Naturalne formy ruchu. że życie tych chorych dzieci upływa w salach szpitalnych. jakim jest dana grupa ćwiczących zróżnicowana pod względem płci. w których może brać udział więcej uczestników.przejście parami wzdłuż ławeczki. 5) rozwijają sprawność fizyczną.dorosłym . Również gry i zabawy w rehabilitacji ruchowej dorosłych są ważnym czynnikiem psychicznie ich odprężającym. na podstawie „podmiotu lekcji". 3. Gry i zabawy są niezmiernie atrakcyjnym sposobem wpływania na psychikę ćwiczących.). dla których zamierza się przeprowadzić określone gry i zabawy . 159 . 7) wyrabiają umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa. wzmocnić psychikę do dalszej. 2. które można użyć do gier i zabaw. .zjazd .granie na harmonijce w staniu jednonóż .dzieciom . elementy taneczne itd. W programie leczniczego usprawniania gry i zabawy mają dostarczyć podstawowych bodźców ruchowych dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka. wpływ gier i zabaw ruchowych na ustrój człowieka jest następujący: 1) wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. dwie czy więcej lekcji . Rodzaje ćwiczeń uzupełniających: 1) gry i zabawy ruchowe. elementy różnych dyscyplin sportowych. 3) elementy sportu. Poprzez zabawę dziecko rozwija swoją fizyczną sprawność.bawić się radośnie. w nawiązaniu do zadań planowanych w bliższym lub dalszym okresie. prowadzący musi być do nich dobrze przygotowany. wkomponowany w tok jednej lekcji innego rodzaju niż lekcja gier i zabaw. świadomej „walki" ze swoją chorobą. Dzieciom gry i zabawy ruchowe pozwalają na zaspokojenie potrzeb ruchowo-emocjonalnych. 4) elementy samoobrony (ćwiczenia utylitarne). Gry i zabawy ruchowe Wybrane zagadnienia dotyczące gier i zabaw w leczeniu usprawniającym Gry i zabawy ruchowe stanowią jeden ze środków wychowania fizycznego.wyrównać przede wszystkim stan psychiczny. płeć. gry i zabawy ruchowe. Muszą być jednak dobrze przeprowadzone i bardzo umiejętnie dobrane pod względem działania na psychikę dorosłego choregoCytując za teoretykami nauk wychowania fizycznego dotyczących „Gier i zabaw ruchowych" (Roman Trześniowski i inni). ze śmiechem i emocją. . Zapoznać się z grupą ćwiczących. W przypadku osób niepełnosprawnych należy określić etap usprawniania i przeciwwskazania indywidualne. potrzeb wychowawczo-psychicznych i zaprogramowanego leczenia ruchem dobiera się rodzaje zabaw według określonych tematów lekcyjnych i rodzaju lekcji wychowania fizycznego. 2) elementy muzyczno-ruchowe. poznaje otaczający świat.wiek.. Często pozwalają zapomnieć o cierpieniu i o tym. zgodnie z rodzajem lekcji wychowania fizycznego. Ćwiczenia uzupełniające Ćwiczenia uzupełniające są ćwiczeniami o charakterze głównie rozrywkowym i praktycznym (np. Zapoznać się z miejscem prowadzenia zajęć. opierając się na odnośnym toku lekcyjnym (tok lekcji gier i zabaw podany zostanie dalej). Określić liczbę uczestników.naśladowanie rozciągania i ściskania harmonijki z jednoczesnymi skrętami tułowia w prawo i w lewo. Uwzględniając powyższe uwagi. W przypadku doboru gier i zabaw do lekcji ruchu leczniczego należałoby dodać jeszcze jeden punkt: 8) pozwalają zapomnieć o swojej niepełnosprawności: . Rola prowadzącego i wskazówki metodyczne dotyczące prowadzenia gier i zabaw ruchowych: 1. Dobór gier i zabaw.ławeczka skośnie (nisko). warunków klimatycznych i atmosferycznych. wyposażeniem sali i przyborami. twarzami do siebie w parach (asekuracja).pompa . przede wszystkim dzieci.materiału ćwiczebnego.na jedną. jak również na ich narząd ruchu. Zastanowić się nad możliwością prowadzenia ćwiczeń na sali i użycia przyborów i przyrządów w sposób bezpieczny. wieku i stopnia sprawności fizycznej. pozwalają ćwiczącym niepełnosprawnym leczyć się w sposób przyjemny. Ponadto gry i zabawy ruchowe pozwalają dzieciom wyładować w sposób naturalny i swobodny swój nadmiar energii. należy pierwszeństwo dawać tym zabawom. jakie najczęściej zawierają gry i zabawy ruchowe. możliwości intelektualne (stopnie rozwoju fizycznego i psychicznego). Dobór ćwiczeń uzupełniających może być bardzo różny. . Często gry i zabawy ruchowe pozwalają ćwiczącym złagodzić napięcia związane z chorobą. 4) wzmagają ogólny rozwój. Zadaniem ćwiczeń uzupełniających jest uzupełnienie planowanego ramowo czy szczegółowo . wygasić choć na krótko smutek czy zwątpienie. 2) polepszają stan zdrowia. zjazd w siadzie (asekuracja). jego naturalną potrzebą.

W razie potrzeby zmienić tempo zabawy albo przerwać w sposób odpowiedni. np.szarfa kolorowa. 11. musi dopilnować przestrzegania jej przepisów przez uczestników zabawy. schody. nie dopuszczając do tego. Jeżeli podział na grupy nie uda się. numery. zjeżdżalnie. Po zapoznaniu ćwiczących z treścią zabawy dać wyraźny sygnał do jej rozpoczęcia i śledzić prawidłowy jej przebieg. Ale to jest właśnie sprawa prowadzącego. Ryc. raz drugi zespół. zostało przez kolegów napiętnowane złymi słowami czy gestami. należy obmyślić taki podział. Gry i zabawy powinny być przeprowadzone w odpowiednim miejscu w terenie lub na sali. Właściwy podział na grupy lub zespoły. ale wesoły. 6. 67 i 68. a w szczególności z dziećmi. Obserwować przebieg zabawy. Elementy zawarte w poszczególnych budowlach są różnorodne. huśtawki. Zespoły przeciwne powinny mieć równą szansę wygrania. 5. zjeżdżalnie. Przybory . kosz do piłek itd. ich zmęczeniu. ruchome kraty. różne pochylnie sięgające ziemi oraz szerokie podesty. a tak się zdarza. mniej sprawne dziecko. 7. Nobla w Warszawie. Sposób kierowania zabawą powinien być zdecydowany.dzięki nim można także prowadzić różne rodzaje terapii zabawowej w procesie leczenia dzieci. jeśli nie można inaczej. schody. W Polsce są takie ogródki. linki. woreczki. 9. Poszczególne stacje zabaw mają najczęściej strukturę łańcucha łączącego wszystkie elementy zabaw ruchowych. ażeby np. a sam prowadzący nie powinien ośmieszać się. Prowadzący zabawę sam dokładnie musi ją znać.4. piłeczki małe. np. skakanki. mniej sprawnemu skrócić drogę biegu czy wyróżniającemu ^ę wybitną sprawnością fizyczną (jeśli nie ma przeciwwskazań) polecić 2 razy przebyć dystans wyścigu. szybko przeprowadzić drugi podział. orientując się w reakcjach uczestników. Prowadzący gry i zabawy nie może być bohaterem zabaw i gier ruchowych. Zabawa może mieć cechy uspokajające i pobudzające. żeby mógł wygrywać raz jeden. agresywności czy nadmiernej radości. Wszystkie te „punkty" mają bardzo dobre zabezpieczenie przed wypadnięciem dziecka w postaci ścia160 161 . 12. stoły pingpongowe. Najważniejsze z nich to: ścieżki do nauki chodzenia. 8. piłki lekkie. Integracyjny ogródek jordanowski Zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci zdrowych i dzieci niepełnosprawnych. Taki podział na grupy o równych szansach jest bardzo często trudny. Odpowiednie rodzaje „punktów" zabaw pozwalają nie tylko na zabawę pełną emocji i radości . przez które zespół przegrywa. Integracyjny ogródek jordanowski przy ul. Prowadzący powinien być odpowiednio ubrany (najlepiej dres). żeby. W zajęciach z osobami niepełnosprawnymi. Właściwy dobór gier i zabaw musi uczynić lekcję wychowania fizycznego odpowiednio urozmaiconą pod względem natężenia wysiłku fizycznego i psychicznego. podesty. 10. a integracyjne ogródki jordanowskie umożliwiają wszystkim dzieciom wspólną zabawę. chorągiewki. w Warszawie przy ulicy Nobla oraz w Kutnie w parku Wiosny Ludów. bezpieczne równoważnie. Opieka i nadzór dorosłych są niezbędne przy zabawie dzieci.

5. Są niezwykle cenne w leczniczym usprawnianiu. Systematyka gier i zabaw ruchowych może być również następująca (prof. Sprzyjają rozwijaniu zaradności życiowej w poszukiwaniu różnych rozwiązań. kształcą poczucie rytmu. zależnie od rodzaju występującego w nich ruchu. kierowców samochodów itd. Przedszkola wyposażają swoje place zabaw w specjalne urządzenia do zabaw . Rozwiązują wiele zadań ruchowych. Zabawy i gry rzutne. Omówienie gier i zabaw ruchowych pod względem treści ruchowej 1. koordynację ruchową. poruszające się na wózkach inwalidzkich lub ze schorzeniami neurologicznymi. 8.domów. 9. Zabawy i gry orientacyjno-porządkowe. Z. jeśli nauczyciel koryguje poprawność postawy ciała dziecka podczas śpiewania. Gilewicz): • Zabawy manipulacyjne W zabawach tych dziecko uczy się przystosowania swoich ruchów do manipulowania przedmiotami . wywołują przyjemny nastrój i zadowolenie z udziału we wspólnym działaniu. zamków z różnych materiałów. drewna. W usprawnianiu leczniczym zabawy tematyczne dają dzieciom wiele radości przy jednoczesnym odpowiednim wysiłku ruchowym. Zabawy ze śpiewem. Zabawy i gry bieżne. Zabawy ruchowe. W usprawnianiu leczni163 162 . kamieni. 6. • Zabawy dydaktyczne W zabawach tych pomimo na ogół małego zaangażowania ruchowego dziecka jest element kształtujący umysł oraz konsekwencję w realizacji podjętego zadania. bezpieczne i rozwijające różne cechy motoryczne dzieci. W usprawnianiu leczniczym dobór odpowiednich gier i zabaw ruchowych dla dzieci musi być oparty na zaleceniu lekarskim i wymaga wnikliwej analizy wskazań i przeciwwskazań w doborze ruchu dla każdego niepełnosprawnego dziecka. Zorro. Uwagi metodyczne dotyczące sposobu przeprowadzania gier i zabaw ruchowych w usprawnianiu leczniczym Każda zabawa i gra ruchowa zawiera w sobie różnorakie treści merytoryczne i fizjologiczne. związane z nabytymi doświadczeniami otoczenia . Pozwala na nawiązywanie przyjaźni. 2. a także wzmacniać duże grupy mięśniowe warunkujące prawidłową postawę. gdyż odruchowo mobilizuje do dobrego oddychania z efektywną fazą wydechową. balustrad lub poręczy. • Zabawy tematyczne Są to zabawy naśladowcze. gdyż stanowią podstawę opanowania najważniejszych czynności ruchowych. Lekcja gier i zabaw ruchowych powinna bawić. piasku. Najczęściej podział gier i zabaw ruchowych jest następujący: 1. prawidłową postawę ciała. mostów.przekształcania ich. dając im równiejsze szansę zabawy. Zabawy i gry z mocowaniem. Każda z nich z kolei spełnia określone zadania ruchowe i wychowawcze. np. klocków. Treścią ich jest konstruowanie różnych obiektów . 4. integruje dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Zabawy i gry na czworakach.kształcą pomysłowość i fantazję dziecka. biegają. Śpiew jest rodzajem ćwiczenia oddechowego. uczą działań w grupie. • Zabawy konstrukcyjne Zabawy te. kształtują cechy motoryczności i wychowują. dźwigają. Wyzwalają te zabawy całe bogactwo pomysłowości dziecka oraz zmuszają do precyzyjnego wykonania ruchu i często do wysiłku fizycznego. Dziecko dzięki tym ruchom poszerza swoją wiedzę. przy wykonywaniu budowli z piasku. Dzieci bawią się w „coś" lub „kogoś" -w Indian. 3. pomysłowość w szukaniu sposobu dojścia do celu. postawa dziecka powinna być korygowana. Gry drużynowe. Zabawy ze śpiewem są wyrazem stanu emocjonalnego. Są bardzo przydatne na obozach leczniczych. Zabawy i gry kopne. Wyścigi na wesoło. Uczestnicy zabaw chodzą. Wiele przedszkoli dla dzieci zdrowych przyjmuje do swego grona dzieci niepełnosprawne. podobnie jak zabawy manipulacyjne. Ta integracja od dziecka daje szansę na traktowanie człowieka niepełnosprawnego jako równouprawnionego członka społeczeństwa.nek. 2. polegają na obserwacji otoczenia i wymagają zaangażowania wyobraźni dziecka. Zabawy i gry skoczne. W całym przebiegu lekcji. a także inni mieszkańcy miast chętnie odwiedzają takie place zabaw. Do realizacji treści ruchowej i wychowawczej danej lekcji dobiera się różne rodzaje gier i zabaw ruchowych. przeskakują itd. a także w rehabilitacji ruchowej do poszerzania manualnych możliwości dziecka. mocują się. cieszyć. także w momentach zbiórki czy odpoczynku. 7.ciekawe. Gry ruchowe. które przydadzą się dziecku współdziałającemu z rówieśnikami do rozwijania aktywności ruchowej. Opiekunowie dzieci. Podział gier i zabaw ruchowych ze względu na treść ruchową 1. Z a b a w y ze ś p i e w e m Zabawy te korzystnie wpływają na umuzykalnienie dzieci. życia i przyjaźni. składania i rozkładania. Wszyscy odpoczywają w cieniu drzew i bawią się. lotników. Zabawy te są bardzo ważne. 3.

Wykonywane ruchy muszą być dla dzieci bezpieczne. koordynację ruchową. chwyt). podpierająca ciało w czterech punktach. Z a b a w y i g r y b i e ż n e (ryć.p o r z ą d k o w e Zabawy orientacyjno-porządkowe są warunkiem utrzymania ładu i porządku na lekcji ruchu fizycznego. 69. precyzję ruchu. Pozycja na czworakach. Z a b a w y i g r y z m o c o w a n i e m (ryć. Ryć. Są bardzo ciekawą metodą nauczania. Ryć. Zawierają naturalne elementy ruchu. przy bacznej obserwacji przez nauczyciela każdego ćwiczącego indywidualnie. 6. W usprawnianiu leczniczym stosuje się różne adaptacje tych zabaw wynikające z możliwości fizycznych osób niepełnosprawnych oraz warunków na salach ćwiczebnych (na ogół małe powierzchnie). Celem może być kosz. 74) Gry i zabawy rzutne rozwijają koordynację ruchową (rzut. 72) Gry i zabawy z mocowaniem rozwijają siłę mięśni ramion. można polecić przesuwanie ciała w czołganiu lub na czworakach do miejsca rzutu i z siadu rzut do celu woreczkiem z grochem czy piłeczką. W usprawnianiu leczniczym dobór gier i zabaw z mocowaniem jest bardzo trudny. wyrabiają szybką orientację i koncentrację uwagi. Z a b a w y i g r y r z u t n e (ryć. a wiele chorych dzieci ma uzdolnienia muzyczne. koło na podłodze. Zabawy i gry bieżne są stosowane w usprawnianiu leczniczym w sposób odpowiadający możliwościom fizycznym i potrzebom osób niepełnosprawnych. uwagi i dokładności ruchu ćwiczącego. tarcza na ścianie. 72. szybką reakcje. Ryć. wzmacniają ogólnie układ kostno-stawowy przez wzmocnienie dużych grup mięśni. Powinny być przeprowadzane raczej z dziećmi starszymi. Działają wychowawczo. Dają im możliwość przeżycia wielu emocji. spostrzegawczość i orientacje. 73) Zabawy i gry bieżne są najczęstszą metodą zajęć ruchowych z dziećmi. 70. Prawidłowy rzut zależy od kontroli. 73. Z a b a w y o r i e n t a c yj n o . pośrednio tułowia oraz nóg. a rywalizacja 165 4. Kształcą dyscyplinę. Ryć. daje możliwość przeprowadzenia wielu emocjonujących zabaw i gier ruchowych . siłę. chorym dzieciom dają możliwość artystycznego wyżycia się.bezpiecznych i działających leczniczo (ćwiczenia korekcyjne). Rozwijają szybkość. np. 164 . 3. 69. 5. z chodu czy biegu. Z a b a w y i g r y na c z w o r a k a c h (ryć. pasa barkowego. 2.czym są bardzo potrzebne. Stanowią przygotowanie do gry sportowej z piłką. 71. Pobudzają do pracy układ oddechowy i układ krążenia. Gry i zabawy mogą odbywać się w różnych pozycjach wyjściowych (nie tylko w pozycji stojącej). 70 i 71) Zabawy na czworakach odbywają się w pozycji ciała bardzo korzystnej dla kształtowania prawidłowej postawy dziecka i odciążającej jego kręgosłup. Nauczyciel przez cały czas trwania gry i zabawy ruchowej musi śledzić jej przebieg. np. Rzuty mogą być wykonywane z miejsca i w ruchu. umiejętność koncentracji. Ryć. Sprzyjają prawidłowemu ukształtowaniu się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Podnoszą ogólną wydolność fizyczną.

W zależności od sposobu zorganizowania zabawy. Od 11. Z a b a w y i g r y s k o c z n e (ryć. nie na pięty. Bardzo dobrymi ćwiczeniami skoków dla dzieci starszych są skoki z oparciem rąk na odwróconej do góry ławeczce. Do 11. woreczki.u dzieci starszych) pozwalają realizować wielorakie zadania. Należy czuwać nad przebiegiem tych ćwiczeń. że po skoku trzeba wylądować na lekko ugięte nogi i na przednią połowę stóp. koncentrację. 166 . kształcą odpowiednie grupy mięśniowe (szczególnie duże grupy mięśniowe). gdyż siły ciążenia ciała przenoszą się na kręgosłup. Skoki wadliwie wykonane są szkodliwe. w których występuje czynnik siłowy (zabawy z mocowaniem). Należy uczyć. rozwijają równowagę. dostarczają ćwiczącym wiele emocji i radości. 77. laski . Mają ogromny wydźwięk emocjonalny. które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Ten rodzaj ćwiczeń obmyślony we właściwy sposób . rż. bez rygorystycznych przepisów. W usprawnianiu leczniczym stosowane są zmodyfikowane rodzaje gier i zabaw kopnych. 6) skoczne. 7) kopne. krwionośny. np. Ryć. kolanowych i skokowych. Przy wadach postawy powinny być wyeliminowane z lekcji ruchu.zgodnie z zaleceniami lekarskimi i przeciwwskazaniami dla poszczególnych ćwiczących niepełnosprawnych dzieci .jest wielką atrakcją lekcji ruchu leczniczego. Ryć. układ oddechowy. rż. 3) na czworakach. gdyż wywołują wiele emocji wśród ćwiczących. są to zabawy: 1) ze śpiewem. Z a b a w y i g r y k o p n e (ryć. U dzieci małych w zabawach eliminuje się te przybory.Ryć. 2) orientacyjno-porządkowe. Mogą być wykonane za pomocą piłki. szczególnie chłopców. są to zabawy: 1) ze śpiewem. 9. odpowiednich przyborów (szarfy. 74. 7. 76 i 77) Zabawy i gry skoczne wzmacniają nogi w stawach biodrowych. Zabawy i gry ruchowe podzielono również ze względu na wiek. rż. które powróciły na miejsce po wykonaniu rzutu. obręcze. Wyś c i g i na w e s o ł o Zawierają w sobie element rywalizacji. Należy zawsze korygować postawę całej grupy dzieci czekających na swój rzut oraz dzieci. piłki. w rzucaniu . Są bardzo przez dzieci lubiane i dobrze wpływają na ogólny stan fizyczny dziecka. 75. stosuje się wszystkie rodzaje wymienionych zabaw. 167 Ryć. 76. 8. Za dobrą postawę można nawet przydzielać dodatkowe punkty. 5) bieżne. 4) rzutne. 2) orientacyjno-porządkowe.indywidualna lub grupowa. zwinnością i celnością. laski gimnastyczne. dobranej pozycji wyjściowej. 75) Zabawy i gry kopne są ulubionymi ćwiczeniami. oprócz tych. woreczka czy lotki. Gry i zabawy kopne umożliwiają wykazanie się zręcznością. krążki. Do 11.

Tok l e k c y j n y gier i zabaw ruchowych jest ramowym uporządkowaniem ćwiczeń lekcji typu gier i zabaw ruchowych. przez upadek do tyłu.niezbędne spodnie. gdy zaistnieją ku temu warunki anatomiczno-fizjologiczne. szczególnie nie zezwolić na samowolne rzuty piłką lekarską czy piłeczkami. jedno i drugie może przejawiać się w sposób nieoczekiwany. 10) po zmęczeniu ćwiczący nic powinien gasić pragnienia zimną wodą. „Mruczek" Liczba uczestników: dowolna. Podział zabaw i gier ruchowych pod względem głównych celów czynności ruchowych człowieka Zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe „Powódź" Liczba uczestników: dowolna. Chorzy agresywni powinni wykonywać zadania ruchowe zawarte w zabawach o charakterze dynamicznym. rzuty piłeczkami do określonego celu. Będą to ćwiczenia z różnych głównych grup materiału ćwiczebnego: najczęściej z grupy ćwiczeń kształtujących i porządkowo-dyscyplinujących. wchodzą na płoty. Chorzy apatyczni. większość z nich można zmodyfikować tak. 9) na intensywnym słońcu ćwiczący powinien mieć nakrycie głowy i zbyt długo w promieniach słońca nie grać i nie bawić się. np. niewysokie drzewa. przy wykonywaniu ćwiczeń bieżnych podtrzymywać w czasie chodzenia itd. np. rż. Boisko: dowolne. Na hasło „powódź minęła" dzieci zeskakują i biegną swobodnie po boisku. u „wygranych" nadmierną radość. przewiewny. źle oparty o ścianę materac może przygnieść ćwiczącego o niskim wzroście i spowodować wypadek. zabawy ze śpiewem. Resztę pacjent musi zrobić sam. dowolnej wielkości. odpowiednio obcisły. Leczniczy cel gier i zabaw ruchowych. A w tym „dobrym" nastawieniu do życia. np. gdy dzieci są rozbiegane.zabezpieczyć samowolne. a prowadzący chciałby je uspokoić lub skierować ich uwagę w pewnym kierunku. może wywołać u „przegranych" agresję. Człowiek. 5) przeszkody ustawić bezpiecznie.zabezpieczony. Na hasło „powódź" dzieci starają się zająć jakieś miejsce będące ponad powierzchnią boiska. pokonywać „samego siebie". Przebieg zabawy.nie powinny odbywać się na gołej podłodze. W sferze ludzkiej psychiki powinien istnieć stan równowagi emocjonalnej. niż przewidywano. U w a g a . pagórki. 7) zabawy na czworakach . w nowych. Na sali gimnastycznej można wykorzystać różne przyr/. Kolejność gier i zabaw ruchowych oraz ich charakter będą zawsze uzależnione od celu. np. np. 7) kopne. bladość lub zaczerwienienie twarzy. chorobą podyktowanych warunkach. niż były przewidywane. np. zrezygnowani swoim stanem choroby. Równowaga psychiczna jest warunkiem powodzenia ukierunkowanego leczenia ruchem.5 godziny po posiłku).3) zabawy z mocowaniem. gdy jest zimniej. 8) nie należy prowad/ić zabaw intensywnych ruchowo bezpośrednio po posiłku (1. którego dotknął uraz fizyczny. 11) nadmierny wysiłek ćwiczących powinien być zauważony (pot. Z pacjentami zahamowanymi psychicznie stosować różne zabawy z zadaniami ruchowymi z łatwymi przepisami. Gry i zabawy powinny przebiegać w spokojnym rytmie. W lekcji wychowania fizycznego w praktyce najczęściej prowadzone gry i zabawy przeplata się ćwiczeniami gimnastycznymi. 3) sala gimnastyczna lub teren . jednym ze środków leczenia ruchem są właśnie gry i zabawy ruchowe. popchnięciem „najgorszego" w drużynie czy „radosnym" rzutem woreczka o szybę i należy temu w porę zapobiec. można też zmienić tok lekcyjny. a nawet kamienie. mogą być wszystkie rodzaje w zależności od warunków i potrzeb lekcji. Zabawę tę przeprowadza się najczęściej wtedy.ądy. Wybrane uwagi metodyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny w czasie gier i zabaw ruchowych: 1) strój prowadzącego lekcje . Dla pacjentów nadmiernie pobudliwych wskazane są zabawy o charakterze orientacyjno-porządkowym z dokładnym sprecyzowaniem przepisów oraz zabawy rzutne na czworakach (jeśli ta forma ruchu nie jest przeciwwskazaniem dla nich). ale wymagające skupienia uwagi nad wykonywanym ruchem. 2) strój ćwiczących . Powyżej 12. Ukierunkowaniem ćwiczeń gimnastycznych będzie najczęściej korekcja postawy. np. Aby władać własnym ciałem. 168 4) użycie przyborów . 4) bieżne. 6) skoczne. a treść ich wypowiadana spokojnym głosem. zabawy spokojniejsze ruchowo zastąpić bardziej dynamicznymi. Boisko: równe. jaki pragnie się osiągnąć w określonej lekcji wychowania fizycznego. 5) rzutne.nie powinny stwarzać niebezpieczeństwa. Przybory: zbędne. przyspieszony rytm oddechowy i tętno). niekontrolowane użycie przyborów czy przyrządów. Pewne czynności może wykonywać nauczyciel . najczęściej ma również uraz psychiczny. Znając zasady prowadzenia poniżej podanych gier i zabaw. 12) przykra decyzja sędziego podczas gier i zabaw ruchowych. a lepiej jeszcze na „suknach" pod kolanami. U w a g a . 169 . 6) zabawy z mocowaniem . Ustawienie: luźna gromadka.kinezyterapeuta. W przypadku zmiany warunków na inne. trzeba bardzo chcieć pokonywać piętrzące się trudności. szczególnie u dzieci i młodzieży. który sprzyja powstaniu prawidłowych przystosowań. lecz na materacach. depresyjni powinni wykonywać zadania ruchowe niezbyt trudne. aby mogły być stosowane w ćwiczeniach z osobami niepełnosprawnymi.nie krępujący ruchów.

tj. Potrącają je łapkami. na spacer". „Toruń" itp. głośno krzycząc. wzywając je do podróży dotknięciem ręki lub wywołaniem imienia. zostaje podróżnym. Jeżeli wezwanemu uda się dostać do „mruczka" bez wywołania żadnego szmeru. tworząc koło lub półkole. Na sygnał zmieniają miejsca. Wszystkich uczestników wyścigu dzieli się na dwa równe zespoły. jak małe kotki. mocno ją przyciskając. biegną za nimi na czworakach. Przebieg zabawy. unikając potrąceń. Dzieci. Wyścigi na wesoło z różnymi elementami ruchu „Wyścig z p i ł k ą " Liczba uczestników: dowolna. Wygrywa para. lecz karnie udają się na swe poprzednie miejsce. aby nie wypadła. Wezwany podnosi się jak najciszej z zajmowanego miejsca i stara się bezszelestnie dostać do „mruczka". wracają biegiem na miejsce poprzednie. Przebieg zabawy. Domki rozmieszcza się dowolnie. dzieci mogą zachowywać się swobodnie. U wa ga . Na zawołanie prowadzącego „pieski. Ustawienie: „pieski" schowane w „budach" obok boiska (na podwyższeniach. jak to czynią kotki. jak i wezwany oraz „mruczek" muszą zachowywać bezwzględną cisze. Gdy piłeczki potoczą się dalej. podskakują.p i e s k i . Przebieg zabawy. Na sygnał wszyscy wybiegają. powoli. Odmiana. Boisko: dowolne. składając przy tym piękny ukłon. Przybory: zbędne. Zespół dzieli się na dwie grupy. której udało się najszybciej wykonać zadanie.). przebieg zabawy taki sami. Boisko: równe. w środku którego siedzi „mruczek". 171 „ Ko ci ęt a z p i ł e c z k a m i " Liczba uczestników: dowolna. na s p a c e r . ociągając się. Zarówno wiec dzieci będące w kole. Boisko: dowolne. Na ten sygnał wszystkie dzieci starają się jak najprędzej wrócić do własnych lub wolnych domków. za drzewami itp. czając się i skradając. Zabawa ta jest bardzo podobna do zabawy orientacyjno-porządkowej „dzieci. Odmiana. Z linii startu wybiegają wszystkie pary. Boisko: dowolne. skąd przerzucają je lub przenoszą na linię startu następnym parom. pilnie śledzi ruchy wezwanego. Mijają się z prawej strony. 170 . wkładają między swe głowy piłkę. Ustawienie: wszyscy stoją w szeregu na linii startu. za nim wyznaczone dwie linie w odległości około 20 m od siebie. Należy zwracać baczną uwagę na to. „Mruczek" przywołuje do siebie na migi kogoś z obwodu koła. Podróżny wyprowadza dzieci z domków poza obręb koła. jak też wszyscy inni. Obydwie zajmują miejsce naprzeciw siebie. wyznaczonych kołach o średnicy jednego kroku. do domu" . U wa ga . które pary przenoszą na metę. Przebieg wyścigu. Kto nie zajmie domku. W przeciwnym przypadku „mruczek" odsyła wezwanego na miejsce i wzywa kogo innego. aby biegnący mijali się z prawej strony. Przybory: piłeczki kolorowe. dobiegają do poszczególnych piłek i bawią się nimi. Odmiana. Ustawienie: w luźnej gromadce na czworakach.Przybory: zbędne. baraszkują na czworakach i od czasu do czasu poszczekują. Na następne zawołanie prowadzącego „pieski. ale parzysta. Ustawienie: wszyscy siedzą skrzyżnie lub leżą przodem. Boisko: dowolne. Ustawienie: na linii startu stoją pary. które ustawiają się parami w dwu rzędach. „Natarcie" Liczba uczestników: dowolna. na spacer" . krzakach. dając wyraz swej radości oklaskami lub ustalonym okrzykiem. popychają. do domu -dzieci. gdy „mruczek" kłania się zwycięzcy.wybiegają one ze swego ukrycia. musi być przeprowadzona konsekwentnie. podróżny woła „Warszawa". Przebieg zabawy. Aby zabawa spełniła swą wychowawczą role. Ten. z wyznaczonymi liniami startu i mety w odległości 15-20 kroków od siebie. Przybory: kolorowe szarfy. gdy piłka wymyka się z łapek. różni się tylko tym. a podczas mijania się głośno krzyczą. Przebieg zabawy. Z tej pozycji na ponowny sygnał. to ten ustępuje z zajmowanego miejsca. „Kraków". w schowkach. Zabawy i gry bieżne „Podróż" Liczba uczestników: dowolna. starając się jak najszybciej dostać do mety. Ustawienie: na obwodzie koła w „domkach". Kiedy wszyscy znajdą się z dala od domków. do d o m u " Liczba uczestników: dowolna. U w a ga . Zabawy i gry na czworakach „ P i e s k i . Przybory: piłki dęte w liczbie równej liczbie par biorących udział w wyścigu. że pieski chodzą na czworakach. które starają się jak najszybciej dobiec na metę i zanieść tam pitkę. które objąwszy się w pasie.dość niechętnie. Potrzebne są przynajmniej dwie piłki. Po zajęciu miejsc na mecie milkną. podrzucają. W czasie biegu głośno krzyczą „hura". Prowadzący rozsypuje piłeczki po ziemi. Co najwyżej.

Stojący najbliżej kopie ją 173 Zabawy i gry rzutne „Poczta" Liczba uczestników: dowolna. Ustawienie: półkole. tym zabawa wywołuje więcej śmiechu. przy czym podskakują ciągle w przysiadzie. Na sygnał lub zawołanie ustawiają się w s/ercgu. „Wróbelki" uciekają do małych kółek. Należy jednak pamiętać. Gdy znajdują się one u celu.. kto pierwszy wykona zadanie. U w a g a . Im więcej części ubrania będą mieli na sobie. to udaje się na lewe skrzydło. Z kolei piłka wędruje do drugiego. dolne. zrzucają z nóg pantofle i zdejmują koszulki. Zabawy i gry skoczne „Skoki k o n i k a " Liczba uczestników: dowolna. a gdy znajdą się w połowie drogi. było jednakowe. Ustawienie: wszyscy uczestnicy zabawy siadają w dwuszeregach twarzami do siebie. nie omijając nikogo spośród uczestników zabawy. aby dalej szukać pożywienia. Piłkę można podawać. wracają. rzędzie lub też zatrzymują się w miejscu. wówczas „wróbelki" wracają doń podskokami. 172 . tj. Oprócz podanej odmiany można stosować wiele podobnych. Przybory: zbędne. Zabawa ta może doskonale służyć opanowaniu umiejętności podawania i chwytania piłek. ubierają się i jak najszybciej stają na swoich miejscach. B(>isko: dowolne. jednej „stacji nadawczej". a poza nim „piesek". Ustawienie: szereg na linii startu. jak też i chwytnć w różny sposób.oburącz lub jednorącz. Dopiero w małych kółkach wyprostowują się.z jednego miejsca. Wygrywa ten. w odległości 5-8 kroków. Na starcie ustawiają się dwa rzędy. Przybory: jedna lub kilka piłek dętych. Stojący w środku rzuca piłkę prawoskrzydłowemu. Dzieci naśladują konika. opisanych przy okazji omawiania innego rodzaju wyścigów. Przebieg zabawy. wówczas „stacja odbiorcza" może je odesłać do punktu wyjściowego. Przybory: kilka szarf. obchodząc kolejno wszystkich stojących w półkolu. które układają na oznaczonym miejscu. swetry itp. Boisko: dowolne z wyznaczonymi liniami (startu i mety) w odległości 15-25 kroków. Przybory: zbędne. po czym na ponowne zlecenie brykają i skaczą jak poprzednio. U w a ga . Przebieg zabawy. kożuchy. Gracze obu rzędów kolejno wykonują opisane wyżej zadania. to polecamy graczom ubrać się w palta. jakie mają wykonać. „Spłoszone w r ó b e l k i " Liczba uczestników: dowolna. Przebieg zabawy. „Wyścigi z r o z b i e r a n i e m się" Liczba uczestników: dowolna. Przybory: jedna lub kilka piłek dętych albo większych gumowych. Jeśli ktoś z półkola nie schwyci podanej mu piłki. „Wróbelki" podskakują w przysiadzie w granicach dużego koła i szukają pożywienia. Przybory: piłka nożna lub inna. Boisko: dowolne. Ustawienie: duże wyciągnięte koło. Wygrywa rząd. chwyty . boczne. Polega na tym. Jeżeli wśród widzów pragniemy wywołać więcej śmiechu. z jajkiem itp. Przebieg zabawy. „Piłka w półkolu" Liczba uczestników: 10-15. Przebieg wyścigu. przechodzi na lewe skrzydło. Boisko: duże koło. ale parzysta. Na sygnał posiadający piłkę kopie ją tak. że wprowadza się w ruch kilka piłek . którego wszyscy gracze wykonają je prędzej. który ją odrzuca. obok kilka mniejszych. równe.Uwaga. Po wykonaniu tego zadania biegną na metę. Zaraz wpada na czworakach cło środka „piesek" i zaczyna szczekać. Gdy znajdzie się na przeciwnym końcu siedzących szeregów. siedzącego naprzeciw. Wszyscy wybiegają równocześnie. Lewo. trzeciego itd. Przebieg zabawy. Rzuty mogą więc być górne. Gdy „piesek" opuści koło i znajdzie się poza nim. np. przedostała się poza nie. by tocząc się możliwie przez środek koła.i prawoskrzydłowy jednego z szeregów toczy piłkę do siedzącego naprzeciw w drugim szeregu. jego miejsce zaś zajmuje prawoskrzydłowy z półkola. skacząc przebiegają z miejsca na miejsce w różnych kierunkach. Ten kieruje ją natychmiast do następnego. Odmiana. Zabawy i gry kopne „ P i ł k a n o ż n a w k ol e " Liczba uczestników: dowolna. że wszyscy powinni ubrać się podobnie. uczestnicy stoją twarzami do siebie. Boisko: dowolne. Odmiana. Boisko: dowolne. który pierwszy wprowadził ją w ruch. przy czym wysyłamy je bezpośrednio po sobie lub w małych odstępach czasu. może w podobny sposób wrócić do tego uczestnika zabawy. Ustawienie: w dużym kole „wróbelki". Ustawienie: luźna gromadka. by zadanie. Jeśli i podający piłki nie schwyci. wymijają się i równocześnie „rżą".„przesyłek pocztowych" . w środku jeden z uczestników w odległości 5-10 kroków od pozostałych. Piłka „poczta" przechodzi w ten sposób od jednego do drugiego szeregu.

Koło może być wiązane lub luźne.mety. który podąża ślizgiem do linii półmetka. nieprawidłowy ślizg. Wygrywa drużyna. dwóch sędziów. otrzymuje 15 punktów. Zawodnicy obu drużyn (jeden za drugim). drużynie odejmuje się po l punkcie. W sali po obu stronach wyznacza się dwie linie startu . wyciąga stopą klocek z obręczy i układa go poza linią . klocki w liczbie odpowiadającej liczbie zawodników. druga . Drużyna. Wygrywa ta drużyna. Drużyna. Na sygnał prowadzącego zawodnicy toczą piłkę głową. gdy wszyscy zawodnicy wykonają swoje zadanie. kiedy zawodnicy z drużyny wrócą na swoje miejsca. Cel: wzmocnienie mięśnia prostownika grzbietu. „Kto p i e r w s z y do ł a w k i " Przyrządy i przybory: dwie ławki gimnastyczne.mety. Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Drużyna. dwóch sędziów. Teraz on również stara się piłkę wybić z koła. druga . ćwiczenie dla dzieci starszych. toczenie piłki bokiem głowy lub potylicą.14 punktów. Organizacja i przebieg wyścigów. twarzami zwróceni do środka sali. Na sygnał prowadzącego pierwsi z drużyn kładą się na kocykach na brzuchu i ślizgiem. mięśni pośladkowych. Za każdy popełniony przez zawodnika błąd odlicza się po jednym punkcie (niesymetryczne ślizgi. której zawodnicy szybciej ukończą sztafetę. kto najbardziej zawinił (piłka wydostała się poza koło). Każdy zawodnik dwukrotnie pokonuje trasę. Każda drużyna ustawia się przed swoją linią naprzemianlegle z uczestnikami drużyny przeciwnej (aby się nie zderzyć). rż. po obu stronach ławek daleko pod ścianami wyznaczone dwie linie startu. druga . ściągających łopatki. Za szybkie ukończenie sztafety drużyna otrzymuje 20 punktów. mięśni karku. pleców okrągłych i pleców wklęsłych). dotknięcie piłki ręką. z nogami ugiętymi i z woreczkami na brzuchu. Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników oraz dwóch sędziów po jednych dla każdej drużyny. lecz w tym przeszkadzają mu stojący na obwodzie.mety przez powracającego startuje kolejny zawodnik drużyny. Po obu stronach sali wyznacza się po jednej linii startu . leżąc na brzuchu. odpychanie się nogami od podłogi. Za każdy popełniony przez zawodnika błąd (utrzymywanie bioder poniżej linii bark kolana. a sami stają na końcu rzędu. W sali wyznacza się dwie równoległe linie startu i mety oraz drugą linię półmetka. za którą znajduje się obręcz.tak aby powstał mur itd. Za każdy popełniony przez zawodnika błąd. Użycie rąk jest niedopuszczal- Sztafeta w śl iz gu w leżeniu przodem z toczeniem piłki g ł o w ą (na kocyku. Cel: wzmocnienie mięśni obręczy barkowej u dzieci starszych (w przypadkach skolioz i pleców okrągłych). idzie do jego środka.mety. Cel: wzmocnienie mięśni prostownika grzbietu. w wieku 4-7 lat. zgubienie woreczka) drużynie odejmuje się po jednym punkcie.mety przekazują piłkę pierwszemu z rzędu zawodnikowi. dotykanie klocków rękoma. otrzymuje 20 punktów. Na środku sali ławki gimnastyczne ustawione jedna za drugą w poprzek sali. oraz celnego kopania. mniejsze lub większe. w środku której są rozrzucone klocki. która zdobywa więcej punktów. Cel gry . Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie uczestników. co jest zależne od opanowania sposobu zatrzymania piłki nogą. „falstart" zawodnika). Sędziowie przy swoich drużynach. Po dotarciu do ławki kładą na niej dłonie i w tej pozycji czekają na koniec gry. Ten. otrzymuje 15 punktów.do wiadomości prowadzącego. na kocyku. Następnie wykonują w „tył zwrot".19 punktów. ugięcie nóg. Gry ruchowe dla dzieci młodszych i starszych Dzieci młodsze. podążają do linii półmetka. dla dzieci starszych) Przyrządy i przybory: kocyk dla każdego zawodnika. Piłka wędruje więc nieustannie od jednego do drugiego gracza. druga drużyna . „Wyścig r a k ó w z w o r e c z k a m i " Przyrządy i przybory: woreczek z grochem dla każdego uczestnika. U w a ga . Organizacja i przebieg zabawy. Wygrywa drużyna. oderwanie klatki piersiowej od podłogi. dwie piłki do koszykówki. S z t a f e t a z b u d o w a n i e m m u r u (zabawa dla dzieci starszych) Przybory i przyrządy: kocyk dla każdego zawodnika. np. dotknięcie biodrami podłogi.19 punktów. posuwają się w stronę ławki. Przed każdą linią startu zawodnicy zwróceni twarzami do środka sali. Po przekroczeniu linii półmetka wykonują siad. chwytając stopami klocek i układają go poza obręczą. Na sygnał prowadzącego zawodnicy w tej pozycji przechodzą do linii startu swoich przeciwników i ustawiają się w szyku wyjściowym. w leżeniu przodem na kocykach. Sztafeta kończy się. Po przekroczeniu linii startu .w innym. 174 175 . która szybciej dobiegnie do linii startu . która pierwsza w całości dotrze do ławki. która zgromadzi większą liczbę punktów. czyli stopowania. dowolnym kierunku.14 punktów. Uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Za każdy błąd odejmuje się po jednym punkcie (asymetryczna praca rąk w ślizgu. Odpychając się jednocześnie obiema dłońmi od podłogi. kreda. odpychając się rękoma od podłogi. Zawodnicy są w pozycji podporu tyłem. falstart). kocyk dla każdego uczestnika. siedzą w swoich rzędach po jednej stronie w siadzie skrzyżnym z układem rąk w „skrzydełka". obręczy barkowej i ramion (ćwiczenie wykonywane w przypadkach skolioz. jakie zajmowali w momencie startu. po jednym dla każdej drużyny. Sztafeta jest zakończona wtedy. na których ustawiają się zawodnicy w rzędach w leżeniu na brzuchu. która ma więcej punktów. wysokie unoszenie tułowia. dwóch sędziów. Organizacja i przebieg sztafety. dwie obręcze gimnastyczne. ćwiczenie odciążające i elongacyjne kręgosłupa wykonywane w przypadkach skolioz i pleców okrągłych. dzieci starsze od 8. kładą się na kocykach i wracają ślizgiem do swojej drużyny^Po przekroczeniu linii startu . Organizacja i przebieg sztafety. po jednym dla każdej drużyny. Kolejny zawodnik w ślizgu na kocyku prowadzi piłkę głową w przeciwnym kierunku itd. ustawienie klocków nie stopami.

Zabawa trwa 3 minuty. Przekroczenie linii ograniczającej miejsce wyznaczone czyni dziecko „berkiem". Organizacja i przebieg zabawy. które było przed chwilą „berkiem"). które zajmowali podczas rzutów. drabinki przyścienne. ćwiczenie wykonywane w przypadkach skolioz i pleców okrsjgłych. „ B e r e k " w s i a d z i e na p i ę t a c h na k o c y k u (dla dzieci młodszych) Miejsce: ograniczone za pomocą lin na sali gimnastycznej. w którym woreczek jest dwa (lub więcej) razy wrzucany tą samą stopą. po rzucie poprawnym (błędy: oparcie łokci i głowy o podłogę. Na sygnał prowadzącego wszyscy uczestnicy zabawy ślizgają się na kocykach po wyznaczonym miejscu. Wygrywają ci. Uczestnicy dobrani w pary. Wymiary koła dużego (odległość od koła małego) zależą od wieku i umiejętności grupy. Każdy zawodnik wykonuje rzut raz prawą.Cel: wzmocnienie mięśni ściągających łopatki. Za trafienie woreczkiem do koła. Sędziowie stoją przy swoich drużynach. Uczestnicy zabawy znajdują się na sali w pozycji siadu na piętach. oderwanie od podłogi klatki piersiowej.* Uczestnicy: dowolna liczba dzieci. Wygrywa zawodnik w parze. rzut jednorącz) prowadzący przyznaje punkt. które zdobędzie najwięcej punktów. osiowe odciążenie kręgosłupa. wyrabianie precyzji ruchu. Błędem wykonania u zawodnika udającego kosz jest zaokrąglenie pleców. nogi ugięte w kolanach. starając się. aby rzucający nie podnosił wysoko tułowia nad podłogę. Na sygnał prowadzącego leżący rzuca piłką do „kosza". . Zawodnicy przy drabinkach po wykonaniu 20 powtórzeń przez wszystkich na sygnał sędziego kończą zadanie. W tym c/asie zawodnicy drugiej drużyny wyjmują palcami stóp woreczki z obręczy i zamachem nogi wrzucają je do obręczy drugiej. rozluźnienie mięśni karku i mięśni ściągających łopatki oraz mięśni ramion. szarfy w dwóch kolorach do oznaczania drużyn po jednej dla każdego zawodnika. Odległość między „rzucającym" a „koszem" zależy od wieku i sprawności zawodników.5 m i drugie duże. jeżeli w czasie siadu zawodnik ma zaokrąglone plecy lub pomaga sobie rękoma przy siadzie. lecę „w skrzydełka". Cel: wzmocnienie odcinka piersiowego mięśnia prostownika grzbietu. Cel: wzmocnienie mięśni prostownika w odcinku piersiowym oraz wzmocnienie mięśni ściągających łopatki. dwóch sędziów -po jednym dla każdej drużyny. rozwinięcie precyzji ruchu. Uczestnicy: dowolna liczba dzieci. Na sygnał prowadzącego drużyny przy drabinkach wykonują po 20 razy leżenie tyłem i siad przed drabinką.5 m. Siedzącym przy drabinkach nie zalicza się zadania. a stopy włożone pod pierwszy szczebelek drabinki. tworząc z wyciągniętych rąk (dłonie razem) „kosz". Jeden z pary leży na brzuchu z piłką w dłoniach. pleców wklęsłych i płaskostopia). Dziecko „zaberkowane" bierze od „berka" szarfę i samo teraz staje się „berkiem" (ale nie może „berkować" tego dziecka. twarzami do środka. Uczestnicy: dwóch zawodników lub wielokrotność dwóch. Następuje podliczenie liczby woreczków w obręczy i zmiana ról drużyn. wzmocnienie mięśni karku oraz mięśni ściągających łopatkę. 176 „Traf do ko s z a " (zabawa dla dzieci starszych) Przyrządy i przybory: piłka (do siatkówki lub piłki nożnej) jedna na dwóch zawodników.-^ Po wykonaniu rzutów wszystkie dzieci idą na czworakach po swoje woreczki i wracają z nimi na miejsca. raz lewą nogą. „Berki" gonią uciekających i przez dotknięcie ręką „berkują". Uczestnicy: dwie drużyny o jednakowej liczbie zawodników. 2 obręcze gimnastyczne. „Zaberkowanie" po niepoprawnym ślizgu nie liczy się (asymetryczna praca rąk). której „strzały" były celniejsze. 7a każde trafienie zdobywa punkt. Organizacja i przebieg zabawy. Nie zalicza się rzutu. starając się nic odrywać klatki piersiowej od podłoża. W sali wyznacza się dwa koła współśrodkowe: wewnętrzne małe o średnicy 0. Wygrywa dziecko. w której znajdują się wszystkie woreczki. „Berki" zakładają szarfy. Zabawę powtarza się 4-5 razy. wzmocnienie piersiowego odcinka prostownika grzbietu. ćwiczenie wykonywane w przypadkach skolioz oraz pleców okrągłych. Na sygnał prowadzącego wznawia się drugą część gry. pleców okrągłych. pleców okrągłych. Uczestnicy zabawy leżą na brzuchu na obwodzie dużego koła. Wyznaczeni drogą losowania zawodnicy jednej drużyny siadają przodem przed drabinkami. ćwiczenie wykonywane w przypadkach skolioz i pleców okrągłych. który zdobędzie więcej punktów. kreda. drugi siada na piętach w pozycji skorygowanej naprzeciwko leżącego (w odległości 2 m). odpychając się dłońmi od podłogi. Cel: wzmocnienie mięśni brzucha oraz wzmocnienie mięśni wysklepiających stopę. Wygrywa drużyna. Po 10 rzutach następuje zmiana ról zawodników w parach. „Traf w o r e c z k i e m do k o ł a " (zabawa dla dzieci młodszych) Przyrządy i przybory: woreczek z grochem dla każdego uczestnika zabawy. ćwiczenie wykonywane w przypadkach skolioz. Cel: odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. wzmocnienie mięśni prostowników grzbietu. jednak nie może być mniejsza niż 1. Zawodnicy rzucający woreczki również kończą zadanie. a woreczki przenosi się do poprzedniej obręczy. żeby wo reczek trafił do małego koła i tam pozostał. 177 . pleców płaskich. Prowadzący wyznacza 1-3 „berków" (w zależności od wymiarów sali oraz liczby uczestników). W odległości 3 m od obręczy znajduje się pusta obręcz. Sędzia liczy wykonane powtórzenia. którzy ani razu nie byli „berkami" lub byli nim najmniej razy. Organizacja i przebieg zabawy. Organizacja i przebieg zabawy. Na sygnał prowadzącego dzieci w kolejności rzucają woreczek oburącz sprzed głowy. Druga drużyna stoi przy leżącej na podłodze obręczy. wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy (przypadki skolioz. Kolejno rzucają po zostali zawodnicy. „ P rz erz uć w i ę c e j w o r e c z k ó w " Przyrządy i przybory: po dwa woreczki na jednego uczestnika. Po zakończeniu gry następuje podsumowanie celnych trafień. płaskostopia.

w których dwa będą niedozwolone (o tym. Pałce rąk skierowane są do środka. które będą niedozwolone. że w zabawie tej dzieci nieruchomieją po słowach „Baba Jaga patrzy") lub zabawa „Gąski. którzy ładnie i dokładnie wykonali ćwiczenie. z tą różnicą.„P oczt a " z p o d a n i e m p i ł k i n o g a m i (dla dzieci starszych) Przyrządy i przybory: piłka siatkowa. że każda połowa dzieci otrzymuje różną liczbę 179 178 . Specyfika każdego schorzenia ogranicza rodzaj pozycji stosowanych w zabawie oraz wpływa na to. młodszych i starszych. Zawodnicy w szeregach naprzeciw siebie nie kryją się w parach. wypychając ją za pomocą wyprostu nóg. ćwiczenie wykonywane w przypadkach skolioz i pleców okrągłych. Należy podzielić grupę dzieci na pół. Uczestnicy: dowolna liczba dzieci. a następnie rozdać dzieciom szarfy w dwóch kolorach w ten sposób. gdy piłka jest odepchnięta jedną ręką. Utrzymując tę samą organizację zabawy i zasady. Organizacja i przebieg zabawy. mogą być przeprowadzone po odpowiednim ustaleniu pozycji i odległości. płaskostopia. Sprawność pacjentów powinna być określona w oparciu o wskazania i przeciwwskazania lecznicze. Kiedy piłka dojdzie do ostatniego zawodnika. a przez cały czas trwania zabawy należy zachować dobrą postawę. Cel: odciążenie kręgosłupa w odcinku osiowym. naśladując „skradającego się kotka". Trzeci siada między nimi bokiem w siadzie prostym. Prowadzący wyróżnia najlepszych zawodników. Zawodnik broni się przed trafieniem. np. Cel: wzmocnienie mięśni brzucha. Za każde trafienie zawodnik siedzący otrzymuje punkt ujemny. wzmocnienie mięśni ściągających łopatki i karku. Dla dzieci o tak różnych możliwościach bardzo dobrą i emocjonującą zabawą jest „Raz. zabawy orientacyjnoporządkowe. indywidualnie dla każdego „zawodnika". Uczestnicy zabawy siedzą w siadzie podpartym tyłem z nogami ugiętymi . Piłki nie wolno kopać. odległość między szeregami wynosi 2-3 m. Zabawy i gry ruchowe. gdy wszystkie dzieci pokonają wyznaczony dystans. wzmocnienie mięśni ściągających łopatki (w skoliozach). Można przeprowadzać zabawy ze śpiewem. mało jest takich. Najczęściej dzieci chore ćwiczą na materacach. które mogą być zaadaptowane na potrzeby kinezyterapii Nie wszystkie gry i zabawy ruchowe stosowane w wychowaniu fizycznym można wykorzystać w ćwiczeniach gimnastycznych ogólnokondycyjnych w kinezyterapii i w gimnastyce korekcyjnej. Na sygnał prowadzącego leżący zawodnicy. które dzieci zmieniły miejsce. Przemieszanie dzieci oraz ich poruszanie się bywa bardzo różne. „ N i e daj s i ę t r a f i ć " Przyrządy i przybory: piłka siatkowa na trzech uczestników. a następnie podciągają do przodu jedną nogę. W ten sposób. Zabawą dla wszystkich dzieci. korekcja nadmiernej kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej. Uczestnicy: minimum trzech zawodników lub wielokrotność trzech. Zabawę powtarza się 2-3 razy. Jednak wiele zabaw można zaadaptować do potrzeb usprawniania leczniczego. Wszelkie zabawy wyścigowe. Dlatego podział na grupy powinien być przemyślany. że musi się wyeliminować wiele niepożądanych. U w a ga . Wygrywa ten zawodnik z trójki. zabawa wskazana w przypadkach skolioz. jedno dziecko ma zasłonięte oczy i mówi. podparty). Dwóch z nich kładzie się na brzuchu na podłodze. Uczestnicy: dowolna liczba. Organizacja i przebieg zabawy. W ten sam sposób organizuje się zabawę ruchową „zatrzymaj piłkę". Zawodnik zewnętrzny z prawej strony chwyta piłkę pomiędzy stopy. dzieci posuwają się do przodu. Druga noga pozostaje z tyłu. Zawodnicy dobrani są w trójki. gdy zawodnik siedzący oprze się łokciami o podłogę. że zawodnik siedzący stara się nogami zatrzymać toczącą się piłkę miedzy leżącymi zawodnikami. Po każdych 20 podaniach piłki następuje zamiana zawodników w trójce. Uczestnicy zabawy ustawiają się szeregiem w pozycji klęku podpartego z ugiętymi rękoma.w dwóch szeregach. potem dziecko odsłania oczy i mówi. który najmniej razy dał się trafić (otrzymał najmniej ujemnych punktów). aby jego łydki znajdowały się na linii łączącej głowy leżących. Na sygnał prowadzącego zawodnik podaje piłkę po przekątnej. w których dzieci przemieszczają się w określony sposób. Trafienia nie zalicza się. toczą ją po podłodze na zmianę do siebie i starają się trafić w nogi zawodnika siedzącego. Trafienie liczy się. w odległości l kroku od siebie w szeregu. Zabawa kończy się. Druga noga pozostaje w tyle. Znowu przesuwają ręce do przodu i podciągają do przodu nogę dotychczas wyprostowaną. aż do pełnego wyprostu. pleców wklęsłych. w ten sam sposób wraca na początek. „ S k r a d a j ą c y s i ę ko t e k " (dla dzieci starszych i młodszych) Przyrządy i przybory: zbędne. twarzami do siebie. Trafienie zalicza się. wzmocnienie mięśnia lędźwiowo-biodrowego. Cel: wzmocnienie odcinka piersiowego mięśni grzbietu (u leżących). pleców okrągłych. twarzami do siebie w odległości 2-3 m. z ramionami opartymi o podłogę tak. można wykonać wypychanie piłki w pozycji leżenia przodem. nauczyciel powie przed rozpoczęciem zabawy). gdy piłka uderzy siedzącego od kolan w dół. wręcz szkodliwych przy danym schorzeniu ruchów. wzmocnienie mięśni brzucha (u siedzących). U wa ga. może być zabawa naśladowania pokazywanych przez prowadzącego ruchów. Wspólną zabawą dla wszystkich dzieci jest zabawa „Znajdź sobie parę". wzmocnienie mięśni wysklepiających stopę. gąski do domu". ćwiczenie wykonywane w celu usunięcia wad postawy. unosząc wyprostowane nogi do góry (sam siedzi tyłem. Jeden trzyma piłkę. klatka piersiowa i głowa nisko nad podłogą (średnia pozycja Klappa). Organizacja i przebieg zabawy. trzy Baba Jaga patrzy" (pamiętamy. Część dzieci na sali gimnastycznej może tylko leżeć. dwa. które dzieci zmieniają miejsca. Kolejny zawodnik chwyta piłkę między stopy (bez pomocy rąk) i podaje następnemu z przeciwnego szeregu itd. Na sygnał prowadzącego dzieci przesuwają się powoli do przodu na określony dystans w następujący sposób: przesuwają dłonie. które mogą stać (z wyjątkiem dzieci z wadami postawy). wypychając piłkę.

na które dzieci odpowiadają ruchami głowy w płaszczyźnie strzałkowej (ruchy potakiwania). Liczba uczestników: dowolna. Prowadzący chowa Hasali woreczki „kości". wyścigi piłek w rzędach. oprócz „ruchu zakazanego". twarzami do prowadzącego. jak każde może. 4 „skrzydełka" prawą ręką . która najmniej razy pomyliła się lub nie popełniła błędu. np. które pierwsze minie wyznaczoną linię mety. następujące ruchy: l . Zabawa trwa około 3-4 minuty. Uczestnicy zabawy w pozycji na czworakach (prowadzący wyjaśnia prawidłowy dla każdego sposób poruszania się) lub . Ruchy głowy powinny być obszerne. W tym czasie prowadzący wyznacza „kotka".„skrzydełka" lewą ręką. „w skrzydełka" w podparciu. „Kotek" cicho miauczy. a na „4" imię innego uczest-.opuścić.unosi ręce do góry i wykonuje krążenia rękami. np. Organizacja i przebieg zabawy. Jeżeli szukający wskaże dziecko udające „kotka".szarf obu kolorów. Uczestnicy zabawy siedzą tyłem do prowadzącego (przodem do jednej ze ścian) w pozycji dla każdego dziecka odpowiedniej.. Wygrywa osoba. Zabawa trwa od 30 sekund do l minuty. poprawia indywidualnie pozycję każdego dziecka. nos i podłogę. Kotek „nieznośny" cofa się na koniec grupy. Liczba uczestników: dowolna. 180 „Lampa. n o s . prostych ruchowo ćwiczeń . Nauczyciel chwali „najlepszego kotka" oraz pozostałe dzieci za dobrą postawę w czasie zabawy. Prowadzący obserwuje zabawę. p o d ło g a " Przyrządy i przybory: zbędne. Organizacja i przebieg zabawy. Prowadzący przez cały czas obserwuje dzieci. Zabawę rozpoczyna wyznaczone przez prowadzącego dziecko. które odnalazły kości. „Parę" tworzą dzieci z różnymi kolorami szarf i przybierają pozycję ustaloną dla nich indywidualnie przez prowadzącego. dzieci muszą wskazać jedną ręką wymieniane w różnej kolejności przez prowadzącego lampę. Korygując swoją pozycję. Także możliwa do przeprowadzenia z dziećmi chorymi jest zabawa „Poszukaj kości". czworakowaniem .: „Czy teraz jest noc? Czy świeci słonko? Czy pada deszcz?" itd. a tułów odpowiednio ustabilizowany skorygowany. Zabawa kończy się. 2 -klaśnięcie lewą ręką w lewe udo lub o podłogę. na sygnał „znajdź sobie parę" dobierają się w pary. Zasady i organizacje należy dostosować do możliwości i potrzeb ćwiczących. przez szarfę. poruszając się tak. Najczęściej udaje się zaadaptować dla wszystkich dzieci te zabawy. Organizacja i przebieg zabawy. zamieniają się miejscami. ale też rzutami. ładnie i poprawnie.w miarę możliwości leczniczej dla siebie i stale korygowanej. do której potrzeba 3-5 woreczków z grochem.klaśniecie prawą ręką o prawe udo lub o podłogę. Prowadzący zadaje dzieciom pytania. Dzieci wykonują przy tym np. Uczestnicy zabawy siedzą na obwodzie koła lub leżą przodem twarzą do środka albo siedzą na materacach. kilka razy klaszcze przed lub za sobą itd. Zabawa kończy się z chwilą wywołania ostatniego zawodnika. Uczestnicy zabawy ustawiają się na obwodzie koła w pozycji możliwej do przyjęcia przy ich dolegliwościach chorobowych. Uczestnicy zabawy leżą przodem na podłodze. Uczestnicy zabawy siedzą w półkolu w siadzie skrzyżnym prostym lub leżą twarzą do prowadzącego. obręcz. lub siedzą w siadzie płaskim albo skrzyżnym podpartym (prowadzący w miarę możliwości zaleca układ ramion dla każdego dziecka indywidualnie). Także zabawy z pełzaniem. W przypadku gdy szukającemu nie uda się znaleźć „kotka". gdy odpowiedź brzmi „tak". Dziecko wraca spoza koła i staje w środku. Liczba uczestników: dowolna. Zabawa odbywa się w czasie 2 minut. które zadanie wykonały bez pomyłki. „Łapacz" w czasie trwania ruchu zakazanego podgląda „skradające się kotki". 3 . „Wywoływanka" Przyrządy i przybory: zbędne. Wygrywają dzieci. w płaszczyźnie poprzecznej (ruch przeczenia). / określonym układem ramion. Każdy z pokazywanych ruchów jest sygnałem do skradania się kotków. Wygrywa to dziecko. klaszcze lub wybija takt 4/4 na bębenku. Po zakończeniu zabawy wyróżnia te osoby. Dzieci przemieszają się dowolnie po sali. na sygnał prowadzącego dzieci odwracają się i udając pieski. Po wykonaniu tego zadania następne wywołane dziecko robi to samo. z rzutami piłek w dwójkach naprzeciw siebie. Doskonałą zabawą może być np. Prowadzący stoi przed grupą. „ Za gu bi on y kotek". jeszcze raz zostaje on szukającym. czy się nie poruszają. gdy odpowiedź brzmi „nie". Pozostałe dzieci muszą zachowywać się cicho. Prowadzący indywidualnie poleca przyjęcie leczniczej dla dziecka pozycji. Organizacja i przebieg zabawy. Wyznaczone przez prowadzącego dziecko wychodzi poza obręb koła i staje tyłem do pozostałych. szukają kości. Dla dzieci z różnymi dysfunkcjami można zaadaptować zabawę „ Spr yt n y ko t e k " Przyrządy i przybory: zbędne.w przejściu pod ławeczką lub przez ławeczkę. a szukający stara się znaleźć zagubionego kotka. gdy wszystkie „kos'ci" zostaną odnalezione. nika zabawy. w czasie którego dzieci muszą przyjąć pozycję dla siebie dozwoloną i nie ruszać się.najczęściej pchnięciem. wypowiadając na „3" swoje imię. Jedno dziecko . Zabawę powtarza się kilka razy. „Pieski" Przybory: zbędne.„łapacz" . Liczba uczestników: dowolna. „poczta".stoi przy ścianie tyłem do grupy ł wykonuje kilka krótkich. Op ow i a d an i e r u c h a m i g ł o w y Przyrządy i przybory: zbędne. które odbywają się w pozycji leżenie przodem z różnymi podaniami piłki . np. Przebieg i organizacja zabawy. Uczestniczy zabawy ustawiają się w szeregu każde dziecko w pozycji dowolnej .

Uczestnicy zabawy znajdują się na wyznaczonym liniami terenie. Nogi mają wyprostowane i złączone. których lokomocja jest wolna. Szukający wchodzi do środka koła i usiłuje odnaleźć „inicjatora" ruchu. Prowadzący stara się te dzieci. Na sygnał prowadzącego „koty" idą na czworakach. które prawidłowo poruszały się i popełniły najmniej błędów.nie mogą wpadać na siebie. którego oznacza szarfą. Liczba uczestników: dowolna. Dzieci. twarzami do środka. Zabawa odbywa się przez 3 minuty. szkodliwy dla dzieci. Przebieg i organizacja zabawy. dowolnie poruszają się po sali .nie podając piłki. Zadaniem „berka" jest „zaczarowanie" przez dotknięcie ręką któregoś z uczestników zabawy. w czasie 20 sekund. to prowadzący musi polecić zmianę ruchu. Uczestnicy zabawy siedzą np. gdy wszyscy zawodnicy wystąpią w roli szukającego „inicjatora" ruchu lub gdy zrobi to połowa zawodników (jeśli zespół ćwiczący jest duży. biegając we wspięciu na palcach. napinając je w „skrzydełka" .5 minuty. które przekroczyło wyznaczoną na sali linię „boiska". „Berek zaczarowany" Przybory: szarfa dla „berka" Liczba uczestników: dowolna. Podający może wykonywać podania zwodnicze i „oszukane" . Zabawę wygrywają ci zawodnicy. Na sygnał prowadzącego dzieci przyjmują uprzednio określoną pozycję i starają się w niej jak najdłużej wytrzymać. P ł yw a n i e „ ż ab ką " Przybory: zbędne. Wygrywa dziecko (lub kilkoro dzieci). Zabawa kończy się wtedy. Prowadzący wyznacza jednego z zawodników. w pozycji leczniczej określonej indywidualnie dla każdego uczestnika zabawy. Organizacja i przebieg zabawy. druga połowa poszukuje na następnej lekcji). 183 . Jeżeli „inicjator" pokaże ruch przeciwwskazany. W przypadku dzieci z wadami postawy jest to siad skrzyżny skorygowany. wyróżnia te.wdech). np. „Koty na p ł o t y" Przebieg i organizacja zabawy. która wychodzi na zewnątrz koła i odwraca się tyłem do pozostałych. Prowadzący powinien wcześniej nauczyć dzieci kilkunastu ruchów. Liczba uczestników: dowolna. stojąc na kocyku. które nie popełniły błędów: brak pełnego wyciągnięcia rąk w przód. W odwrotnym przypadku otrzymuje karny punkt. zdobywa 3 punkty. za drugim razem . Zaczarowane zostaje również to dziecko.w leżeniu. Ruchy pokazywane przez inicjatora są powtarzane kilka razy bez zmian.starają się dostać na „płoty" . które najdłużej wytrzymało w ustalonej pozycji. Po zakończeniu nauczyciel wyróżnia dzieci najlepiej wykonujące swoje zadanie. Liczba uczestników: dowolna. który złapie rzuconą piłkę do niego lub nie poruszy rąk przy podaniu „oszukanym".l punkt. z układem ramion w „skrzydełka". w podporze tyłem z nogami ugiętymi. W dowolnym momencie podaje on piłkę do jednego z siedzących zawodników. Zabawa rozpoczyna się na sygnał prowadzącego i przebiega na wyznaczonym terenie. Prowadzący obserwuje poruszające się dzieci i po zakończeniu zabawy wyróżnia te. Jeżeli szukający nie 182 odgadnie. w odstępach 2-3 kroków między sobą.na materace. wykonują rękoma ruchy jak przy pływaniu „żabką" (energiczne wymachy rąk jak najdalej przed siebie . ławeczki. Uczestnicy zabawy w gromadce na środku sali. aby otrzymać liczbę punktów karnych. którzy zdobyli najwięcej punktów dodatnich. kiedy „inicjator" pokazuje pierwszy ruch. Zawodnik. który będzie rozpoczynał „ruch". złożone materace itp. Organizacja i przebieg zabawy. Liczba uczestników: dowolna. Uczestnicy zabawy siedzą lub przyjmują inną pozycję. na czworakach. W tym czasie prowadzący wyznacza spośród uczestników jednego zawodnika. kto jest „inicjatorem" w wyznaczonym czasie. Zabawa odbywa się około 1. „ K t o d ł u ż e j w yt r z ym a " Przyrządy i przybory: zależne od przyjętego zadania. Wygrywają ci zawodnicy. który z piłką wchodzi do środka koła. odpadają z zabawy i siadają jako obserwatorzy i sędziowie w pozycji wyznaczonej przez nauczyciela. następnie przenoszą wyprostowane ręce w bok. Na sygnał prowadzącego: „pływamy żabką" dzieci unoszą ręce i głowę ponad podłogę. i pozostaje w niej do końca zabawy. Prowadzący wyznacza jedną osobę. Uczestnicy zabawy rozproszeni po sali.wydech. czołgają się lub pełzają . U wa g a . Dzieci mogą się poruszać w dowolnym kierunku i dowolną prędkością . Punkty dodatnie i ujemne zawodnika trzeba zsumować. w ślizgach. Zabawa trwa do momentu „zaczarowania" wszystkich uczestników lub kończy się na sygnał prowadzącego. Zaczarowane dziecko przyjmuje pozycję. którzy przed „berkiem" uciekają. „Inicjator ruchu" Przyrządy i przybory: zbędne. którzy zdobyli po 3 punkty. „Inicjator" co pewien czas powinien zmieniać rodzaj ruchu. Prowadzący wybiera „berka". Prowadzący obserwuje poprawność wykonania zadania. Szukający powinien odnaleźć „inicjatora" w trzech próbach. Organizacja i przebieg zabawy. ustawić jak najbliżej jakiegoś „płotu". szuka następny zawodnik. Organizacja i przebieg zabawy.2 punkty. Dzieci z wadami postawy mogą poruszać się. możliwie leczniczą dla nich. „ Zł oś li wa p i ł k a " Przybory: piłka siatkowa. które utrzymają pozycję krótko i niedbale. przez dzieci. Jeżeli znajdzie za pierwszym razem. Prowadzący wyróżnia dzieci starające się dobrze wykonać zadanie. na której są drabinki. ławeczki.jak pieski na spacerze. Pozostali w dyskretny sposób obserwują go i naśladują. drabinki. a za trzecim . Zabawa odbywa się przez 2 minuty. na obwodzie koła. Zabawa rozpoczyna się na sygnał prowadzącego. wcześniej ustaloną dla niego przez nauczyciela. Uczestnicy zabawy leżą na brzuchu z dłońmi pod brodą. otrzymuje dodatni punkt.

Uczestnicy ustawiają się na obwodzie koła. Organizacja i przebieg zabawy. gdy dzieci osiągną ustaloną odległość. które z czterech rzutów uzyska najwięcej punktów. Przebieg i organizacja zabawy.dzieci . Na sygnał prowadzącego dzieci chwytają palcami stopy woreczek i starają się go wrzucić do kosza. Uczestnicy zabawy leżą na podłodze na plecach. Powtarzają każdą nogą po 3 razy. Pokazuje on różne ćwiczenia. Uwa ga. Liczba uczestników: dowolna. W sali na podłodze wyznacza się koło o średnicy 3-5 m. Na hasło prowadzącego: „wycieraczki pracują" dzieci podnoszą złączone i wyprostowane nogi w prawo. Prowadzący. leżą na podłodze. Wygrywają dzieci. Uczestnicy zabawy leżą na podłodze obok siebie na plecach z nogami złączonymi i wyprostowanymi. W czasie przesuwania dzieci powinny starać się nie zginać nóg ani kłaść rąk na podłodze (w przypadku dużej niesprawności ruchowej wszystkie pomocnicze ruchy są dozwolone). lub że pada większy deszcz . Na hasło: „deszcz przestał padać" dzieci wracają do pozycji wyjściowej i odpoczywają chwilę do następnego hasła. nogi wyprostowane. Wyróżnia dzieci. Na ponowny sygnał prowadzącego dzieci chwytają woreczek palcami drugiej nogi i wrzucają do kosza. z rękoma i nogami w górze. które obecnie w sporcie zyskały sobie bardzo dużą rangę. Uczestnicy zabawy leżą na podłodze na plecach. z piłką siatkową umieszczoną na brzuchu. „ręka w prawo" . „Kto w i ę c e j t r a f i " Przybory i przyrządy: po 4 woreczki dla każdego uczestnika zabawy. Przez formy zabawowe można ks/lałcić technikę gry sportowej. podając wymienione hasła. w odległości 5-8 kroków. Za poprawne wykonanie ćwiczenia dziecko otrzymuje l punkt dodatni. następnie unoszą w stronę głowy barki. Organizacja i przebieg zabawy. Zabawę powtarza się kilka razy. Liczba uczestników: dowolna. przesuwając się do przodu po podłodze na odległość l m „ruchem dżdżownicy". które dzieci powinny wykonać odwrotnie. „Piłka c h i ń s k a " Jest to gra ruchowa o charakterze sportowym. Najpierw wyciągają głowę jak najdalej.dzieci . Za celne trafienie dziecko otrzymuje l punkt. mają ścisły związek z zabawami i grami ruchowymi.w odpowiednim rytmie. tory przeszkód i ścieżki zdrowia Gry sportowe. „leżenie przodem" . które . w środku którego ustawia się kos/. przesuwają biodra do przodu. Po zakończeniu wyróżnia te dzieci.ęsto stosuje się różne formy /. że niesłuszne jest oddzielanie gier sportowych od zabaw i gier ruchowych. 185 „Chrząszcz na grzbiecie" Przybory i przyrządy: zbędne. a ręce wyciągnięte w bok. barkach i piętach. Opierając się na głowie. Na sygnał prowadzącego dzieci naśladują ruchy dżdżownicy. gry sportowe. Przebieg i organizacja zabawy. Liczba uczestników: dowolna. Prowadzący pokazuje dzieciom ruchy bezpieczne i służące poprawieniu ich sprawności fizycznej. Zabawy i gry ruchowe są jak gdyby „pierwszym stopniem wtajemniczenia" w technikę i przepisy gier sportowych. Zabawy i gry ruchowe. np. Przez cały czas zabawy biodra powinny przylegać do podłogi. oparcie głowy i rąk o podłogę oraz wstrzymanie oddechu podczas zabawy. złączone i uniesione do pionu. wyprostowane.ręka w lewo. mówi. „ręce do góry" .aba\v i gier ruchowych. Przebieg i organizacja zabawy.leżenie tyłem itd. twarzami do środka. asymetryczna praca rąk. nawet w treningu specjalistycznym określonych gier sportowych. sztafety. klaszcząc . Rzuty woreczków mogą też być wykonywane rękoma przy tej samej organizacji zabawy. Na hasło: „chrząszcz odpoczywa" dzieci opuszczają ręce i nogi na podłogę. 184 .nie popełniły błędu.wtedy „wycieraczki" pracują szybciej.ręce w dół. Liczba uczestników: dowolna. Zabawa kończy się wtedy.jako inna zabawa. które zdobędą najwięcej punktów. W większości gier sportowych. Uczestnicy zabawy siedzą przed prowadzącym w pozycji dla każdego dziecka określonej przez prowadzącego. kosz (wiadro). Wygrywa to dziecko. Na hasło prowadzącego: „chrząszcz chce wstać" dzieci naśladują rękoma i nogami ruchy chrząszcza przewróconego na grzbiet. Tempo pracy „wycieraczek" dyktuje prowadzący. a następnie w Jewo.dzieci . „Wycieraczki s am ochodo we" Przybory: zbędne. po czym powtarzają ruch. Liczba uczestników: dowolna. Przed każdym uczestnikiem leżą 4 woreczki. „Dżdżownice" Przybory: zbędne. Prowadzący zmienia hasło po około 2 minutach. w której wszyscy zawodnicy obu drużyn znajdują się w pozycji podporu tyłem z nogami ugiętymi. obserwuje dzieci. które najlepiej naśladowały chrząszcze. Ćwiczący wykonują strzały nogą do bramki przeciwnika (jak w piłce nożnej). Zabawa odbywa się w czasie l minuty. „Rób o d w r o t n i e " Przybory i przyrządy: zbędne.oderwanie klatki piersiowej od podłogi. c/. wtedy „wycieraczki" pracują powoli. Gra może być zaadaptowana do ćwiczeń w kinezyterapii dla dzieci i dorosłych. Niektórzy autorzy uważają. Prowadzący wyróżnia osoby. które najlepiej wykonały zadanie. Ręce przyciśnięte do tułowia i nóg.na miarę swoich możliwości ruchowych . tylko z dalszej odległości . że pada mały deszcz.

Obok „niebezpiecznych" punktów toru przeszkód powinien stać ochraniający. Jeżeli któryś z ćwiczących popełni poważny błąd. naruszy regułę gry. oddając zamieniony woreczek następnemu itd. 7. podnoszenie ciężarów itp. Gry ruchowe. 8. 11. a gra ruchowa może uwzględniać tylko częściowo lub wcale przepisy gry sportowej. szczególnie sztafety. jasne i dokładne. koleżeńskiej solidarności. 2) sztafety i tory przeszkód. 9. 13. W czasie pokonywania toru przeszkód i w czasie sztafet należy pomagać w ochronie. 187 . Mogą to być zadania wykonywane grupowo lub kolejnym ruchem i działaniem zespołowym. kopne. Podać najbardziej racjonalne sposoby wykonywania poszczególnych zadań ruchowych. również w kierunku przeciwnej drużyny itd. dobiega do miejsca. Ćwiczący również może pełnić funkcję kontrolującego. Sztafeta z popychaniem piłki głową: ćwiczący ustawieni są w dwóch rzędach w pozycji leżącej przodem. wspinanie. Mają duży wpływ na rozwój układu oddechowo-krążeniowego i całego układu ruchowego (skoki. z których każda ma swoje określone konkretne cele. 10. 4. Z pomocą gier. że każda gra sportowa ma swoje ujednolicone i obowiązujące przepisy. dzielą się ze względu na rodzaj wykonywanych ruchów na: rzutne. ale najlepiej przeprowadzać je w terenie. w zależności od zadania ruchowego zostawiają piłkę następnemu. np. np. ćwiczenia równoważne. wykonując zadania. Gry dzielą się na: 1) zabawy i gry ruchowe: grupowe i indywidualne. 3. Startujący w sztafetach mogą być też ustawieni nie przed wspólną linią. np. Sztafety mogą charakteryzować się różnymi sposobami przejścia i wykonania różnych czynności (zadań). rzuty przez wszystkich uczestników do wyznaczonego celu. w podporze na czworakach leżąc tyłem z piłką na brzuchu. wysiłek jest wspólny (inicjatywa wspólna). Gry ruchowe. np. 78. Wszyscy biorą udział w grze. należy grę przerwać i wszystkim zwrócić uwagę na popełniony błąd. Grupowy charakter gier sprzyja rozwojowi poczucia zespołowości. dotknąć barków przeciwnika. 6. podobnie jak zabawy. Po przebiegnięciu poszczególni ćwiczący ustawiają się na końcu rzędów przeciwnych. 12. zgodności działania. Przykłady: Sztafeta ze zmianą woreczków: ćwiczący wybiega z woreczkiem. Objaśnienie powinno być krótkie. 3) gry sportowe. Atrakcyjną formą gier ruchowych są tory przeszkód. ale na wspólnej linii. zmienia go i szybko wraca. dla którego jest to sygnał do startu. b) indywidualne: np. Sztafety Sztafety są zabawową formą współzawodnictwa w określonych celach. Gry ruchowe i sztafety można prowadzić w salach. Gry ruchowe można stosować na początku lekcji wychowania fizycznego pod warunkiem właściwego. Gry ruchowe: a) grupowe: przeciąganie liny. Są jednym ze środków prowadzących do pozytywnych stanów emocjonal2. bieg w kierunku przeciwnym.). Wyrabiają potrzebne w życiu nawyki ruchowe i kształcą umiejętność ich stosowania w życiu codziennym. w którym położony jest woreczek (zadanie). z takimi elementami ruchu. woreczkami do kosza. Wprowadzone uproszczone przepisy gry sportowej w zabawach i grach ruchowych tworzą „bazę ruchową" dla rozwoju gier sportowych. niezbyt dużego natężenia w nich wysiłku fizycznego 186 -jako pobudzenie mięśni do pracy. Prowadzący powinien objaśnić sposób ruchu i drogę wykonywania ruchu w sztafetach ł torach przeszkód. „nie daj piłki berkowi" czy „kto dalej" (rzut woreczkiem) lub „kto trafi w piłkę" (inicjatywa jednego gracza).Ryć. Może to być któryś z ćwiczących. 1. Gry r uc h o w e nych. Gry ruchowe należy jednak przede wszystkim stosować w środku lekcji. biegi. 5. a sami wracają bez piłki lub wracają z piłką w ten sam sposób lub inny. Zabawowe formy naturalnych ruchów tworzą grę ruchową o dowolnych przepisach. jak: rzuty do celu. rzuty itd. są bardzo przydatne w zajęciach z dziećmi oraz w zajęciach z dorosłymi. bieżne itd. można rozwiązywać wiele zadań (na lekcji wychowania fizycznego). mogą stać w 2 grupach naprzeciw siebie. popychają piłkę głową aż do wyznaczonego miejsca. „Piłka chińska" Różnica między grą sportową a grą ruchową polega na tym.

ćwiczebny (podobny do sprawnościowego. Przed rozpoczęciem pokonywania toru przeszkód należy przeprowadzić z ćwiczącymi lub polecić im przeprowadzenie rozgrzewki. W Polsce jest ich już bardzo wiele. Najbardziej popularne są tory przeszkód rekreacyjne.H. Cooper był jego prekursorem.sprawnościowy. Tory przeszkód spełniają zadania ogólnorozwojowe. jak i niepełnosprawnych. Propagatorką aerobiku była J. że w obwodzie tworzą najczęściej dłuższą lub krótszą pętlę (około 2-3 km). w zależności od możliwości fizycznych ćwiczących i etapu leczniczo-rehabilitacyjnego. Muzyka ułatwia wykonywanie ćwiczeń i uatrakcyjnia zajęcia. pop lub country.jest to rodzaj treningu obwodowego). Ćwiczenia uspokajające 5 4 5 Zaawansowani 5 4 7 10 4 3 4 2 3 189 . wzbogaca osobowość człowieka. Ćwiczenia ramion 3. Mogą być tak dobrane pod względem obciążeń wysiłkiem fizycznym. 2) ćwiczenia z wykorzystaniem rytmu muzycznego. że natężenie ćwiczeń fizycznych przeprowadzonych w takiej formie jest właściwym środkiem treningowym dla osób z różnymi poziomami wydolności fizycznej i niepełnosprawności. Odpowiednie tory przeszkód w rehabilitacji ruchowej są testowym miernikiem postępów leczenia rehabilitacyjnego. Dziś są popularne w całej Europie. Ćwiczenia odbywają si\> przy muzyce disco. Ochrona . . Ćwiczenia nóg 5. Bardzo często tory przeszkód są środkami do treningu narządu ruchu u osób niepełnosprawnych. uprawianie jej lub słuchanie. żeby nie zmęczyć tylko jednej grupy mięśni. 188 . a ustawione w sali gimnastycznej . Trzeba unikać ustawiania przeszkód niebezpiecznych. Start . Zadania ruchowe na ścieżkach zdrowia są ustalone tak. czy ćwiczący pokonuje ją dobrze i bezpiecznie. Człowiek staje się wrażliwszy i lepiej rozumie własne problemy. 3) zapoznać ćwiczących z pozycjami i pokonywaniem zadań ruchowych na poszczególnych przeszkodach. że ćwiczący mogą wykorzystywać ścieżkę zdrowia w dowolnym czasie bez instruktora. Aerobik W Polsce najbardziej obecnie popularną metodą ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest aerobik. Miejscem dla toru przeszkód może być teren (najlepiej). Rozgrzewka 2. tory przeszkód są różne. W terenie przeszkody mogą być naturalne. Obcowanie z muzyką daje większe poczucie własnej wartości. który poprawia przeszkodę i sprawdza.zarówno dla osób zdrowych. najlepiej naprzemiennie pod względem charakteru ruchu. może często zastąpić te doznania. Meta . Wyróżnienia mogą być rzeczowe lub umowne.na znak chorągiewką lub sygnał akustyczny.sztuczne. szczególnie u dzieci z porażeniami mózgowymi. wykonując ćwiczenia w dowolnym tempie. sędzia ustala kolejność zajętych miejsc według wartości czasowych. powinien: 1) dobrać odpowiedni zestaw przeszkód.przy każdej trudnej przeszkodzie musi być sędzia odcinkowy. nastrojowym.Tory p r z e s z k ó d Tory przeszkód stanowią zbiór kolejnych zadań dla narządu ruchu. 5) dobrze zorganizować sędziowanie. Fonda. Tory przeszkód w rehabilitacji ruchowej. Muzyka nastrojowa daje przede wszystkim odprężenie. Muzyka w rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych działa głównie psychoterapeutycznie. ale również sala gimnastyczna lub teren boiska czy plac zabaw. ale ćwiczenia należy rozpoczynać od marszobiegu . Zadania ruchowe na torach przeszkód polegają na pokonywaniu różnych przeszkód. kolejność powtórzeń ma charakter wytrzymałościowo-siłowy. ZestaKolejność ćwiczeń Poi /ijtkujący c/as trwania w minutach 1. czas i sposób wykonania. Ćwiczenia bioder i pośladków 6. stwarza miły nastrój przy wykonywaniu ćwiczeń. Różnica w doborze i intensywności ćwiczeń dla poszczególnych części ciała jest znacząca. W zależności od tego. Przeszkody są tak zaplanowane. Specjalne tablice informacyjne pomagają w korzystaniu ze ścieżki. natomiast K.określenie czasu pokonania toru przeszkód. Gdy wszyscy uczestnicy zakończą swój „wyścig". które ograniczone są przez niesprawność fizyczną. Ćwiczenia talii 4. Muzyka w kinezyterapii ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Sędzia główny musi mieć do pomocy sędziego startowego i sędziego środkowego.kondycyjny (ścieżka biegowa). komu mają służyć. Charakter poszczególnych ścieżek zdrowia może być: . Tory przeszkód mogą również być testem sprawności . Organizowanie i budowa ścieżek zdrowia wywodzi się ze Szwajcarii. Muzyka sprzyja także lepszemu porozumieniu się z innymi lud/mi. Obcowanie z muzyką. Każdy startuje indywidualnie na czas. 4) zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącym. 2) ustawić je we właściwej kolejności. z tym że w swych zaleceniach uwzględniał on równie/ dietę. Ścieżki zdrowia organizowane są na powietrzu. Nierzadko w muzyce można znaleźć źródło zachęty do walki o swoje zdrowie. J. Fbnda proponuje podział ćwiczących na grupy: początkującą i zaawansowaną. Prowadzący w sposób umiejętny. Dodatkową zaletą ścieżek zdrowia jest to. Ścieżki zdrowia. Liczba uczestników dowolna. określając ich liczbę. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe Ćwiczenia muzyczno-ruchowe można podzielić na dwa rodzaje: 1) ćwiczenia odbywające się przy muzyce jako podkładzie muzycznym.

zadaniem których jest zadziałanie na grupy mięśniowe. Metodyka aerobiku to trzy słowa: bezpiecznie. ułożenie ramion i nóg. krzyk. 4. 3. powinien zasięgnąć porady lekarskiej. a instruktor powinien skontrolować. RR daleko przed siebie. w których przeważają ćwiczenia o charakterze statycznym. • należy wykonywać to samo ćwiczenie. Pozycja wyjściowa stojąca . W ten sposób można ćwiczyć mięśnie nóg. Pierwsza faza aerobiku może mieć akcenty statyczne. • amplituda i tempo ćwiczeń stopniowo powinny się zwiększać. który przekroczył 40. że dla ćwiczących aerobik będzie odprężeniem. Podczas krótkich przerw ćwiczony jest pełny cykl oddechowy.wy ćwiczeń kształtują piękno sylwetki ciała kobiety (brzuch. Nazwa tego programu ćwiczeń pochodzi od nazwiska ich twórczyni. Ta połączona z ekspresją muzyczną i ułatwiona przez pokaz prowadzącego zajęcia forma ćwiczeń często wymaga dużego wysiłku. dla bardziej zaawansowanych wzrasta ona do 30 i więcej. Jak w ćwiczeniu 1. Przy opracowywaniu programu należy zwrócić uwagę na następujące elementy: • ćwiczenia powinny być wielokrotnie powtarzane przez poszczególne grupy mięśniowe. kształtowały piękną postawę ciała oraz elastyczność i elegancję ruchów. dlatego prowadzący powinien zasugerować ćwiczącym wykonywanie odpowiednich ćwiczeń oddechowych i relaksujących (najlepiej we własnym rytmie). aby każde następne ćwiczenie w mniejszym stopniu obciążało poprzednio przeciążoną grupę mięśni. Callanetics Jest to zestaw ćwiczeń. rozluźnić się. po kilku minutach złe samopoczucie powinno minąć. które często stosuje się naprzemiennie z ćwiczeniami kształtującymi. Ćwiczący. Oczywiście obowiązuje umiarkowana dieta. że ćwiczenia są prowadzone według właściwych zasad metodyczno-zdrowotnych. Mogą także występować bóle spowodowane mikrourazami. wolno pospacerować. 191 . aby w czasie ćwiczeń oddechowych nie doszło do hiperwentylacji. Głównie są to ćwiczenia z grupy ćwiczeń kształtujących o charakterze statycznym. swobodny. uwzględniając ruchy skrętne (pronacja i supinacja). przyjemnością i radością. 5. od których zależy ładna sylwetka ciała. Obecnie aerobik jest uznawany za „receptę" na zdrowie i ładną sylwetkę. Wtedy trzeba odpocząć. biodra. nudności instruktor powinien przerwać ćwiczenia. Jest to forma ćwiczeń popularna w Ameryce. mocno napiąć mięśnie brzucha.NN wyprostowane. poza tym brak odpowiedniej rozgrzewki przed wykonywaniem intensywnych ćwiczeń. nie krępujący ruchów strój.5 do 2. Callanetics obejmuje program 30 ćwiczeń do wykonania podczas l godziny. możliwości zdrowotnych i fizycznego przygotowania ćwiczących. ale jest też bardzo przyjemna. ale przy ochronie paskami na dłoniach. Zgiąć kolana i skłon T w przód. pani Callan. W celu zwiększenia „wydajności" ruchów używa się odpowiedniej podkładki pod stopy lub podpórki do siadów. śpiew. przez co szybciej następuje proces rozluźniania i regeneracji.w razie wystąpienia u któregoś z nich zawrotów głowy. Duża rolę odgrywają ćwiczenia oddechowe. aby poprawiały one ogólną kondycję. czy lekarz zezwala mu na uczestniczenie w zajęciach. • w środkowej części lekcji wykonuje się dużo podskoków oraz biegi w miejscu. • w końcowej części zajęć wprowadza się elementy ćwiczeń równoważnych. ale i panowie. • w serii powtarza się wielokrotnie ćwiczenia na daną grupę mięśniową. Powinien tak dobrać ćwiczenia. Aerobik ćwiczą nie tylko panie. Ćwiczenia callanetics wpływają na spadek wagi. tułowia i ramion. Trzeba czuwać nad tym. Ruchy szybkie i dłużej trwające wymagają większego dotlenienia. RR daleko. ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. lecz zmieniając pozycję wyjściową. • minimalna liczba powtórzeń to 8. • elegancji. 1. Często chęć dorównania prowadzącemu w technicznym wykonaniu i intensywności ćwiczeń jest przyczyną przeciążeń w kończynach. śmiech i głośny wydech. Przenoś RR w tył (pozycja jak przy skoku do wody).poczucia rytmu i frazy muzycznej. 2. • zaawansowani mogą ćwiczyć z niewielkim obciążeniem (0. liczbę powtórzeń i czas trwania. rż. są odpowiednie dla wieku. Przez przyjęcie odpowiedniej izolowanej pozycji wyjściowej w ćwiczeniach można wybiórczo ćwiczyć odpowiednie zespoły mięśniowe i zwiększyć zakres ruchu w określonych stawach. 190 • ubierania się na zajęcia w kolorowy. • posiadania uzdolnień muzycznych . Głowa wysoko (wytrzymać 5 sekund). talia. oczywiście pod warunkiem. stopach i biodrach). • stosuje się taką kolejność ćwiczeń. • znajomości wszystkich ćwiczeń. pozwalają uzyskać lepszą kondycję i ładniejszą figurę. Całość powtórzyć 5 razy. ich trudność. w Polsce mniej znana. które powinny odbywać się na bazie muzycznej. stopniowo i powoli. W celu uregulowania oddechu wprowadza się liczenie. dokładności i zgrabności ruchu. pośladki. Jednocześnie zestaw ćwiczeń powinien sprawiać. Prowadzenie aerobiku jako rodzaju gimnastyki wymaga od instruktora: • dobrej własnej kondycji. poprawnego i porywającego demonstrowania techniki ćwiczenia. RR wzdłuż T. wyciągnąć głowę i RR w górę. których najczęstszą przyczyną jest brak kontroli ze strony prowadzącego oraz chęć uzyskania za wszelką cenę zbyt szybko wysokiej sprawności fizycznej przez ćwiczących. ale w zasadzie aerobik to zestaw ruchów o charakterze dynamicznym. uda). polecić mu swobodnie oddychać i nieco pospacerować (organizm nie potrafi pokryć zapotrzebowania tlenowego). Instruktor zobowiązany jest ułożyć odpowiedni zestaw ćwiczeń w zależności od wieku ćwiczących.5 kg. W aerobiku zdarzają się kontuzje. • prawidłowego. postawione w rozkroku szerokości 35 cm.. jakby chciały czegoś dotknąć (5 sekund). • uważnego obserwowania ćwiczących .

Odpowiedni ich dobór leczy konkretne dysfunkcje ruchowe. np. 192 193 . w których zawsze występuje element biegu itd. Średnica wewnętrzna kosza wynosi 40-45 cm. 79. Za s ad y gr y Zadaniem drużyn jest zdobycie jak największej liczby „koszy". Punkty te liczą się do wyniku końcowego. należy jednak podchodzić do tego bardzo ostrożnie. Nie wolno biegać z piłką. przechodzenie przez kładkę. np. Na zawodach obowiązują jednak jednolite zasady. zawodnicy podają piłkę między sobą. 5. gdy zawodnicy podają między sobą lub rzucają do kosza. Nie wolno przebywać w polu bramki. może ją podać do kolejnego zawodnika lub wykonać rzut do kosza. Po każdym zdobytym koszu grę rozpoczyna drużyna przeciwna. ze środka boiska.drużyna B Ą dziewczyna . W zależności od wielkości boiska można stosować inną liczbę zawodników. Kosze nie są ustawione na liniach końcowych (2-3 m od tych linii). Piłkę można rzucać do kosza z różnych stron.drużyna A A chłopiec . Jest to gra całkowicie bezkontaktowa. który w określonym czasie zdobędzie większą liczbę bramek. dlatego gra toczy się także za koszami. wyrywać sobie jej z rąk (ochrona zawodnika posiadającego piłkę).drużyna B wymiary kosza Ryć. Gdy partner z tego samego zespołu złapie piłkę. Aby znaleźć się w dogodnej pozycji do rzutu. kozłować piłki.5 m. Wyróżniać trzeba dzieci niezależnie od wyniku. plastikowa dziurawa piłeczka i metalowe składane lub stałe bramki o wymiarach dostosowanych do wielkości pola gry. 3 chłopców i 3 dziewczynki. W jednej drużynie gra dwóch chłopców i dwie dziewczynki. wybijać lecącej piłki.: w wyścigu rzędów z rzutami do kosza. Do gry używa się piłek gumowych lub plastikowych. Jest to gra uniwersalna. Wymiary boiska do korfballu oraz ustawienie dzieci na boisku. że grupa dzieci uczestniczących w grze nie może być zbyt duża: na większym boisku o X 0 A A ° 0 A A X linia boczna X kosz O chłopiec . Sprzęt używany do gry to dwa kosze umocowane na słupkach wysokości 150-180 cm bez tablicy. pamiętając jednak. Na zajęciach wprowadza się element rywalizacji grupowej. 2. przy grze 6 na 6 wymiary minimalne: szerokość 6 m. Boisko: prostokąt z wyznaczoną linią środkową. Mogą to być elementy gier sportowych. gry sportowe. popychać zawodników drużyny przeciwnej. Nie wolno bronić w polu bramki. Nie wolno kopać piłki. w odpowiedniej odległości od kosza.elementy samoobrony Do tych ćwiczeń zalicza się ćwiczenia zawierające elementy samoobrony. punkty rzutów karnych i sędziowskich. Nie wolno grać nogą. Każdy trafiony kosz równa się jednemu punktowi. najczęściej każdy liczy 4-5 zawodników (w zależności od wielkości boiska). gdyż zezwala na dokonywanie zmian zasad gry w zależności od umiejętności i potrzeb grających. przyczynia się do wszechstronnego rozwoju. W trakcie gry obowiązują następujące zasady: 1. a ruch. elementy sportu gimnastycznego. 4. pole bramki. Wymiary te mogą być także większe. Gra „korfball" Ta prosta gra może być doskonałą zabawą dla dzieci w wieku przedszkolnym. jego proste formy. a ich modyfikacja od pomysłowości i wiedzy prowadzącego.Elementy sportu Elementy sportu w rehabilitacji ruchowej dają dużo radości z wykonywanego ruchu. ćwiczenia koordynacyjne równoważne. Czas gry 4 x 2 minuty lub 2 x 5 minut. Gra „unihoc" Sprzęt: kije z tworzywa sztucznego. Zespoły: 2 zespoły. Korfball jest grą koedukacyjną. Gra polega na strzeleniu „gola" (piłki) do światła bramki za pomocą kija. Technika rzutów wymusza prawidłową postawę i nie przeciąża żadnej części ciała. 3. Jeden zespół może wykonać to szybciej. Nie wolno faulować. Drużyna przeciwna może przechwycić piłkę. Minimalne wymiary boiska przy grze 4 na 4: szerokość 4 m. długość 10 m. Każda drużyna rzuca do kosza drużyny przeciwnej. Ich rodzaj zależy od możliwości ćwiczących. długość 12 m. Wygrywa ten zespół. lekkoatletyki. 10-16 m * Ćwiczenia utylitarne . Nie wolno grać głową. W przerwach każdy zawodnik wykonuje rzut do kosza z odległości 1-1. wspinanie się. którego wymaga.dntźyna A O dziewczyna .

.

kształtując swoją sprawność podstawową. Stanowi to zasób nawyków ruchowych przydatnych nie tylko w życiu. Zdobyta zaradność i sprawność jest ważnym elementem zdrowia psychicznego w różnych zmieniających się warunkach. Celem ich jest podniesienie ogólnej kondycji ćwiczących. uczy się panować nad swoimi reakcjami. 194 . co dla ćwiczącego jest czynnikiem aktywizującym. Turnieje korfballowe. Najbardziej ogólnie są to ćwiczenia ukierunkowane na pokonywanie „średniej" masy przez dłuższy czas. z wyjątkiem tych. kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Warszawa 1996. W praktyce kinezyterapii ćwiczenia ogólnokondycyjne powinny być wykonywane przez każdego chorego. Małe dziecko stopniowo zdobywa umiejętność skupienia uwagi na tym. Sprzyjają emocjonalnemu zaangażowaniu się ćwiczących. przy których prowadzeniu zostają wykorzystywane właściwości fizyczne środowiska wodnego (odciążenie). Ćwiczenia siłowe. Ćwiczenia uzupełniające mają kształcić wszystkie cechy motoryczne dziecka w stopniu odpowiadającym danemu etapowi rozwoju. można włączyć do ćwiczeń grupowych. pobudzają do poprawnego wykonywania ruchów zawartych w ćwiczeniach i uwzględniają ważny element rywalizacji. W zakładach leczniczych powinny obejmować wszystkich chorych. 5 razy. który trafił do kosza np. staje się zwinne. Dopiero dziecko powyżej 3. Ćwiczenia zespołowe. przeważa u nich myślenie przedmiotowo-obrazowe i nie są one w stanie zbyt długo koncentrować się na jednym działaniu i na jednej zabawie. Jeśli jest wykonane wyłącznie przez samego ćwiczącego. Są to ćwiczenia ukierunkowane na rozwój siły mięśniowej i polegają na pokonywaniu dużej masy (oporu) przez krótki czas. Ćwiczenia indywidualne. Gra ta została opracowana przez Krzysztofa Piecha w książce „Korektywa w przedszkolu". 195 Ćwiczenia uzupełniające dla małych dzieci należy traktować jako jeszcze jeden środek wychowania fizycznego o charakterze ogólnorozwojowym i przeprowadzać je w formie zabawowej odpowiadającej psychice dziecka. Ćwiczenia zespołowe są podstawową formą ćwiczeń ogólnie usprawniających. ale również w ukierunkowanej działalności sportowej . Ćwiczenia w wodzie mają więc aspekt psychologiczny. Wykonywanie ruchu w wodzie jest znacznie łatwiejsze. Określenia ćwiczeń Ćwiczenie fizyczne. Są to ćwiczenia prowadzone w grupie z kilkoma czy kilkunastoma osobami. Ćwiczenia wytrzymałościowe. co robi. jest ćwiczeniem wolnym wykonywanym bez przyborów i nie na przyrządach. Ćwiczenia poranne powinny być przeprowadzane na 15-20 minut przed śniadaniem. Są to ćwiczenia mające na celu podniesienie ogólnej sprawności i wydolności ustroju. może samo pobudzać inicjatywę grupy. zachowania lub poprawy zakresów ruchów w stawach. ostre zapalenie stawów itd.a drugi wykona więcej celnych rzutów. uzyskanie prawidłowego rozwoju klatki piersiowej. opublikowanej w Bibliotece Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Należy pochwalić zespół. z określoną częstotliwością. akcentowanie jednej z faz oddychania bądź też oddychania określoną częścią układu oddechowego. u których istnieją specjalne przeciwwskazania. gdyż naturalna potrzeba ruchu dziecka zachęca rodziców do wspólnej zabawy. W kinezyterapii zespół ćwiczący nie powinien być zbyt liczny (15 osób). W miarę dojrzewania organizmu dziecka i osiągania przez nie sprawności ćwiczenia ogólnorozwojowe stanowiące wszechstronny trening zostają wzbogacane ćwiczeniami specjalistycznymi już ukierunkowanymi na określoną dyscyplinę sportową. wykorzystywane przede wszystkim w grupie ćwiczeń stosowanych. jak i przyszłych sukcesów sportowych. Zespołowe współzawodnictwo należy wprowadzić do zajęć ruchowych z dziećmi 67-letnimi. Ćwiczenia w wodzie. nawyków płynności ruchu. zręczne. siły i wytrzymałości mięśniowej. Jest to celowo powtarzany ruch określonych części ciała ludzkiego. którzy występują tylko w roli kibiców. V. Gimnastyka poranna odbywa się na łóżku chorego lub poza łóżkiem. Są to ćwiczenia prowadzone indywidualnie z jednym ćwiczącym. Ćwiczenia ogólnie usprawniające lub ogólnokondycyjne. do poprawy ich wydolności fizycznej oraz do nauki chodzenia. Uśmiech dziecka po udanym rzucie czy podaniu jest akceptacją tego typu zajęć i zachęca do wspólnych zabaw z dziećmi. koordynacji ruchowej. podczas „olimpiady" przedszkolaków. rż. Są to ćwiczenia. a ponadto poprawiają funkcje oddychania. np. niezależnie od ćwiczeń indywidualnych specjalnych. Tego typu zajęcia są także traktowane jako wprowadzanie do rekreacji rodzinnej. przywracającym wiarę w możliwości lepszego poruszania się. samodzielne. Ćwiczenia oddechowe ogólne. Elementy współzawodnictwa indywidualnego można zastosować już u dzieci 4-letnich. Przeciwwskazaniami do ich prowadzenia są: podwyższona temperatura ciała. mimo że druga drużyna miała 7 celnych rzutów. staje się bardziej zdyscyplinowane. związanych z występowaniem konkretnej choroby. cieszy się w grupie popularnością. skupiają rodziców. Ogólny rozwój organizmu dziecka jest zarówno fundamentem zdrowia. Środowisko wodne jest wykorzystywane do poprawy funkcji narządu ruchu ćwiczących. Ćwiczenia poranne mają za zadanie zaktywizować organizm do pracy po śnie. Są to ćwiczenia aktywizujące oddychanie w sposób wybiórczy.uprawiania w przyszłości określonej dyscypliny sportowej. Ćwiczenia oddechowe specjalne. Zasób gier i zabaw powinien obejmować ruchy podstawowe. kierowany. ciężki stan ogólny. Ćwiczenia poranne. Dziecko. Są to ćwiczenia prowadzone w celu wyegzekwowania u ćwiczących prawidłowego oddychania i zwiększenia wydolności układu oddechowego. t. Stosowane są przy specjalnych wskazaniach. znaczna niewydolność układu krążenia i oddychania. Małe dzieci przede wszystkim lubią się bawić.

Ćwiczenia czynne właściwe (test 3). Ćwiczenia o charakterze dynamicznym. tym bardziej ćwiczenie jest dynamiczne. przez położenie woreczka na głowie. ukierunkowanym na rozluźnienie mięśni. Są to ćwiczenia zawierające takie elementy ruchu. wykonywanym za pomocą siły zewnętrznej połączonej z czynnym. Są to ćwiczenia polegające na całkowitym wykonywaniu ruchu przez ćwiczącego. Ćwiczenia o charakterze leczniczym są głównym elementem kinezyterapii. Ćwiczenia o charakterze leczniczym. Są to ćwiczenia o równomiernym. Ćwiczenia bierne (test 0). Ćwiczenia intensywne. Są to ćwiczenia bierne z użyciem odpowiednio dawkowanej siły zewnętrznej „dociskającej" powierzchnie stawowe. Ćwiczenia na przyrządach. Weissa. Ćwiczenia uspokajające. Ćwiczenia stosowane (użytkowo-sportowe). przy użyciu siły zewnętrznej. Ćwiczenia redresyjne. Są to ćwiczenia zawierające elementy tańca. tylko jednej strony ciała.). za pomocą których można poprawić. Są to ćwiczenia wybranych grup mięśniowych. Ćwiczenia taneczne. Ćwiczenia izotoniczne . np. ogólnym wpływie na organizm ćwiczących. szczegółowo opisano w podięczniku kinczyterapii. który jest podstawowym pomiarem siły mięśniowej.patrz ćwiczenia statyczne. przez co niejednakowo angażują one mięśnie obu stron ciała. Jest to rod/aj ćwiczeń polegający na utrzymaniu skorygowanego układu ciała w ustawieniu osiowym. które polegają na szybkich skurczach i rozkurczach mięśni. Są to ćwiczenia zbliżone do naturalnych ruchów człowieka. Są to ćwiczenia wymagające dużego zaangażowania układu mięśniowego. Są to ćwiczenia obejmujące ruchy działające leczniczo w określonych jednostkach chorobowych oraz ruchy wybiórcze. Według okieślenia prof. utrzymać lub zlikwidować różne dysfunkcje organizmu. Są to ćwiczenia odbywające się najczęściej na przyrządach gimnastycznych. intensywnym działaniem chorego. Są to ćwiczenia z różnymi przyborami. Są to ćwiczenia polegające na wykonywaniu ruchu za ćwiczącego. Ćwiczenia wolne. Głównym celem tych ćwiczeń jest opanowanie odruchowego napięcia mięśniowego towarzyszącego często procesowi chorobowemu i opanowanie bólu. bieżni ruchomej itd. Są podstawowymi ćwiczeniami kształtującymi narząd ruchu i cały organizm pod względem anatomicznym i fizjologicznym. np. Ćwiczenia jednostronne. ręce kinezyterapuety. Ćwiczenia izometryczne . Są to ćwiczenia czynne. Ćwiczenia akrobatyczne. Są to ćwiczenia. Są to ćwiczenia polegające na izotonicznym skurczu mięśni i zawierające na ogół ruchy obszerne. hantle).patrz ćwiczenia dynamiczne. Ćwiczenia o charakterze statycznym. Ćwiczenia asymetryczne. Są to ćwiczenia. Ćwiczenia według 6-stopniowej skali testu Lovetta. Ćwiczenia te obejmują ruchy złożone. Im ruch jest bardziej „sprężysty". Ćwiczenia specjalne. Polegają na skurczu izometrycznym. Ćwiczenia wybiórcze. które rozluźniają określone. Są to ćwiczenia wykonywane wyłącznie przez ćwiczącego. obszerności ruchu w stawach. nerwowego i krążcniowo-oddechowego. „obsługujących" określone części ciała człowieka. Ćwiczenia równoważne. których dobór zależy od możliwości i potrzeb ćwiczących. Ćwiczenia relaksacyjne polegają na przyjęciu odpowiedniej. wygodnej pozycji i na wykonywaniu ruchów z elementami częstego rozkurczania mięśni przy zmniejszeniu do minimum aktywności ruchowej. lub zawierają elementy ćwiczeń doskonalących tylko jedną cechę motoryczną. np. Są to ćwiczenia łagodzące poprzedni stan zmęczenia fizycznego organizmu lub napięcia emocjonalnego. Są to ćwiczenia obejmujące obszerne ruchy poszczególnych części ciała. wykonywane ener196 gicznie i na ogół dość szybko. w których prowadzący stara się „przypomnieć" ćwiczącemu wykonywany ruch i ułatwić go przez odpowiednie do istniejącej siły mięśniowej odciążenie. Ćwiczenia z odciążeniem (test 1-2). Są ćwiczeniami. Ćwiczenia szybkościowe. w których ruchy prawej i lewej połowy ciała są niejednoczesne. Są to ćwiczenia. przy niezaburzonym działaniu narządu ruchu. np. Ćwiczenia wszechstronne. sprężyny itd. muzykalności i estetyki ruchu. w pionie. Ćwiczenia z oporem (test 4-5). Ćwiczenia z przyborami. wykonywane w specjalnych sytuacjach. Są to ćwiczenia. ułatwione podtrzymywaniem ćwiczonego odcinka ciała. niejednokierunkowe. Ćwiczenia relaksacyjne. Są ćwiczeniami I grupy materiału ćwiczebnego wg Mazurka. Ćwiczenia te polegają na skurczu izotonicznym. Ćwiczenia symetryczne. wymagające skupienia uwagi na ich wykonywaniu. Są to ćwiczenia polegające na zatrzymaniu danego ruchu i utrzymaniu określonej pozycji ciała. koordynacji i odwagi. szybkości i koordynacji ruchowej. . Są to ćwiczenia. utrudnione dodatkowym oporem (piłki. Celem ich jest głównie wprowadzenie ładu na lekcji i przygotowanie ćwiczących do zadań lekcji wychowania fizycznego. szybkości. Ćwiczenia rozluźniające. są to ćwiczenia polegające na ruchu biernym. U osób z zaburzonym przez chorobę funkcjonowaniem narządu ruchu ćwiczeniem równoważnym będzie nawet utrzymanie pozycji stojącej. Ćwiczenia kształtujące. Ćwiczenia wspomagane .prowadzone. Polegają na utrzymaniu układu ciała opartego na małej podstawie ze znajdującym się wysoko środkiem ciężkości oraz na wykonywaniu ruchów w tym układzie. Wymagają płynności. Ćwiczenia czynno-bierne. w których zaangażowana jest praca mięśni prawej i lewej połowy ciała. bez pomocy przyborów i nie na przyrządach. Ćwiczenia te ukierunkowane są na zwiększenie zakresu ruchu w stawach i odpowiednie uelastycznienie mięśni przy zachowaniu odpowiedniej siły mięśniowej. które wzmacniają określone grupy mięśniowe. Są to ćwiczenia ukierunkowane na rozwój gibkości. Są to ćwiczenia czynne. poprzednio intensywnie pracujące grupy mięśniowe.Ćwiczenia gibkościowe. Są to ćwiczenia wymagające dużej siły mięśniowej. Ćwiczenia koordynacyjne. np. Ćwiczenia zwinnościowe. Ćwiczenia antygrawitacyjne. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące.). Ruchu niczym nie ułatwionego (ćwiczenia z odciążeniem) i niczym nie utrudnionego (ćwiczenia z oporem. Relaks oznacza odprężenie fizyczne i psychiczne. dla celów kontrolnych (na ergometrze rowerowym.

4. przy czym różnice występują w kolejności ich następowania po sobie.Ćwiczenia kontralateralne. Opierają się one na analizie procesu nauczania. np. Zasada świadomości i aktywności. niepełnosprawny po zakończeniu leczenia w zamkniętym ośrodku rehabilitacyjnym na zajęcia typu usprawniającego lub sportu inwalidzkiego). 2. Są to ćwiczenia polegające na wykonywaniu ruchów z oporem. gdyż razem stanowią metodyczną całość. gdy cała noga jest w gipsie. a tylko staw biodrowy jest wolny. W zasadzie tej wyróżnia się: 1. których celem jest umożliwienie choremu lokomocji. W większości opierają się na ćwiczeniach równoważnych. Ćwiczenia manipulacyjne. W sposób specjalny wiąże pozostałe zasady dydaktyczno-wychowawcze. Wybiórcze ich uwzględnienie będzie błędem metodycznym. Świadomą motywację do brania udziału w kierowanym procesie nauczania ćwiczeń fizycznych (dlaczego ćwiczą. Ćwiczenia chodu. Metodyka lekcji wychowania fizycznego 8 Zasady dydaktyczno-wychowawcze w zajęciach wychowania fizycznego oraz w zajęciach rehabilitacji ruchowej Zasady dydaktyczno-wychowawcze są to ogólne normy postępowania pedagogicznego. Zasada poglądowości i dostępności. dlaczego w ogóle przychodzą na zajęcia: uczeń na lekcje wychowania fizycznego. Skrócona systematyka zasad dydaktyczno-wychowawczych i ich omówienie z ukierunkowaniem na cele usprawniania leczniczego Do najważniejszych ^asad należą: 1. dorosły na zajęcia rekreacyjno-sportowe. nie objętych unieruchomieniem. Zasada systematyczności i trwałości. Są to bardzo zróżnicowane ćwiczenia. Zasada wszechstronności i zdrowotności. Są to ćwiczenia chwytności rąk. Uwaga. Świadomy stosunek do ćwiczeń wyzwala chęć do ich wykonywania. 199 . dość intensywnie kończyną „przeciwną do kończyny z urazem". Odnoszą się również do nauczania wychowania fizycznego w czasie lekcji wychowania fizycznego dla osób zdrowych oraz lekcji ruchów leczniczych dla osób niepełnosprawnych. Ćwiczenia kontralateralne i ipsilateralne polegają na wykorzystaniu specjalnych właściwości układu nerwowego. ale ruch wykonuje się w sąsiednich stawach. np. a nie w istocie ich treści. 3. Wszystkie wyżej wymienione zasady należy uwzględnić jednocześnie. gdy prawa noga jest w gipsie. potrzebnej człowiekowi do posługiwania się ręką. to wykonuje się ćwiczenia z oporem stawu biodrowego. (Przeciwstawianie się unoszeniu całej nogi). Zasada aktywności i świadomości. to wykonuje się ćwiczenia oporowe kontralateralne nogi lewej. Ćwiczenia ipsilateralne. Istnieją różne systematyki zasad dydaktyczno-wychowawczych. Są to ćwiczenia zawierające oporowe elementy ruchu dla „chorej" kończyny.

Słowne objaśnienie poszczególnych ćwiczeń powinno zawierać najpierw objaśnienie istoty. trochę zabranego prze/. Bywa też tak. jaki stawia przed lekcją ruchu . jakże często ważną motywacją do wykonywania ćwiczeń. Pokaz ruchu powinien być poparty poprawnym objaśnieniem. zaspokojenia swojej ro/wojowej potrzeby ruchu. Zbiorowa lekcja wychowania fizycznego o charakterze leczniczym powinna. jest wielką atrakcją. Nauczyciel. Aktywność ta powinna wyzwolić chęć dalszego powtarzania ćwiczeń w celu wyzbycia się błędów i zdobycia nowych umiejętności służących osiąganiu większej sprawności fizycznej czy polepszeniu stanu zdrowia lub też dla przyjemności (rekreacja albo sport). Demonstracja ruchu przyspiesza. zniechęcają. a następnie przystąpić do objaśnień i poprawić. wynikającej z choroby. d/ięki analizie wzrokowej. znajomość psychiki ludzkiej i rehabilitacji ruchowej mogą sprawić. na zajęciach zbiorowych rehabilitacji nie tylko będą usprawniać swój stan fizyczny. którego wynikiem powinno być uświadomienie przez ćwiczącego prawidłowego wyobrażenia ruchu. o rodzaju zaangażowania w tym ruchu c/ęścł ciała i ich układów. w wyniku której dzieci stały się niesprawne. Dlatego na ogół pilnie wykonują polecenia prowadzącego. Podawanie zbyt wielu szczegółów jest niewłaściwe. stanowi podstawę specjalistycznego doboru ćwiczeń. często z uczuciem zadowolenia. bez zaangażowania emocjonalnego. Poprawianie błędów musi tak przebiegać. co wymaga dużego wyczucia psychiki dzieci i aktualnego rozeznania nastroju ćwiczących w trakcie lekcji. Każdy instruktor wychowania fizycznego jest nauczycielem ruchu i prowadząc zajęcia nauczania czy utrwalania czynności ruchowych. Umiejętnie. lecząc. chcą się bawić i wyżyć ruchowo. że cała lekcja jest efektywna. co wynika z systematycznego w nich uczestnictwa. Ponadto używanie krótkich. Umiejętności dydaktyczne. Objaśnienie słowne ma uświadomić ćwiczącym rodzaj danego ruchu i wyobrażenie tego ruchu. to dlaczego i na czym polegają błędy. Dobrze poprowadzona lekcja z dziećmi ma zaspokoić ich naturalne potrzeby psychiczno-funkcjonalne i zwrócić im chociaż. a potem jego szczegółów. a jeżeli źle. biorąc udział w zbiorowych zajęciach rehabilitacji ruchowej. fachowych określeń jest czynnikiem mobilizującym do dyscypliny na lekcji. że aktywny ich udział w tych zajęciach poprawi lub ustabilizuje ich stan funkcjonalny. ale znajdą psychiczne wytchnienie. Tym ćwiczeniom powinna towar/. Osobowość nauczyciela. Osoby dorosłe. co oznacza fachowy termin z danego zasobu ćwiczeń i na czym polega. ale nie wolno dopuszczać do samowoli. Ruchy proste na ogół nie wymagają słownego objaśnienia. Należy pamiętać.byt łatwe zadania ruchowe. przy jednoczesnym dobor/e ćwic/eń. Nale/. a w szczególności lekcji o charakterze leczniczym. mającej dotychczas mało do czynienia z ćwiczeniami fizycznymi. /. wychwyt z karku. gdyż jest ona jednoznaczna. Zbyt trudne są szkodliwe dla zdrowia i psychiki ćwiczących. żeby ćwiczących dobrze nie zniechęcać niepotrzebnymi dla nich przerwami. Chęć wyleczenia.y stopniowo przyzwyczajać ćwiczących do terminologii fachowej. obok naturalnej potrzeby ruchu. i celu. że ćwiczenia o charakterze leczniczym niepełnosprawni traktują jako konieczność. jak i dotknięte w jakimś stopniu chorobą. Demonstracja ruchu powinna być bezbłędna i poparta słownymi objaśnieniami trudnych faz ćwiczenia. gdy jest źle wykonany. jak i psychicznym. a słabiej ćwiczących poprawić i zachęcić do ćwiczeń. Ruch niezrozumiały dla Ćwiczącego zniechęca go. los dzieciństwa. w sposób pedagogiczny kierowany proces nauczania ćwiczeń leczniczych dzieci powinien uwzględniać ich naturalne potrzeby. że motywacją do ćwiczeń każdego dziecka jest chęć zabawy.tak objaśnia ćwiczenia.ys/yć spontaniczność. Świadomy i aktywny stosunek do konkretnego rodzaju ruchu w czasie kierowanej lekcji ruchu polega na zrozumieniu przez ćwiczącego konkretnie wykonywanego ruchu: co ćwiczy. a więc sprzyja wykorzystywaniu czasu na właściwe ćwiczenia. Jeżeli zadaniem lekcji jest wzmocnienie wybranej cechy motorycznej. musi wiedzieć. W miarę przyzwyczajania się do ćwiczeń. Słowne objaśnienie ruchu jest dla kory mózgowej sygnałem do rozpoczęcia myślowego kojarzenia. U małych dzieci nie stosuje się ścisłych metod prowadzenia zajęć i nie używa się trudnych. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży. lepiej jest stosować ukierunkowane ćwiczenia kilka razy podczas lekcji ruchu niż tylko 201 . nie wymaga opisu szczegółów. Osoby starsze wymagają zróżnicowanego sposobu objaśniania ćwiczeń. Powinno ono dotyczyć istoty ruchu i jego specyficznych właściwości. Wtedy dzieci będą aktywnie w niej uczestniczyły. często dotknięte zarówno cierpieniem fizycznym. Choroba. żeby skutkowało. doznania przyjemności. Dla dzieci niepełnosprawnych dobrze prowadzona lekcja ruchu leczniczego. trudny będzie ruch krążenia ramion przodem w dół w tył. przemieszczaniu się w czasie i przestrzeni. im jest ono starsze. Rozwój dzieci dotkniętych chorobą często bywa spóźniony. które są dzieciom potrzebne. czy poprawnie wykonuje ruchy. z którym przeprowadza ćwiczenia. mają świadomość. głównej zasady ruchu. tak bardzo potrzebne chorym w ich walce o zdrowie. zaczyna pojawiać się świadomość „inności" funkcjonalnej. po prostu jako niedobre lekarstwo. a dla osoby starszej. Dodatkowych przemyśleń wymaga przeprowadzenie ćwiczeń z dziećmi. Taki ruch trzeba pokazać. które trzeba zażyć. powinien je zsynchronizować z ćwiczeniami leczniczymi. bez zbędnych przerw. który za chwilę powinien znaleźć „lustrzane odbicie" w jego ruchach. takt i wiedza są niezbędne dla przeprowadzenia w sposób właściwy lekcji wychowania fizycznego. staje się świadomą. I dopiero wtedy . czyli języka fachowego obowiązującego również w leczniczych formach kultury fizycznej. Ruch jest bodźcem rozwojowym dziecka. znając ogólne zasady dydaktyczne ćwiczeń fizycznych. wyobrażenie o ruchu. ćwiczący uczą się ruchów. bawić swoich małych uczestników. czego ma uczyć. którego sformułowanie wymaga znajomości podstawowej terminologii gimnastycznej używanej we wszystkich rodzajach kultury fizycznej. krótka. forma i treść ćwiczeń powinny odpowiadać ich potrzebom rozwojowym i sprawiać im przyjemność. Małe dzieci. zarówno zdrowe. że osoby niepełnosprawne. np. U dziecka chorego. ćwiczenia ogólnokondycyjne czy ćwiczenia w wodzie. W praktyce jako formę metodyczną stosuje się: objaśnienia słowne lub pokaz ruchu albo obie te formy jednocześnie. ale żeby uczniowie uczestniczyli w nich chętnie.w zależności od rodzaju zespołu.2. jeśli lekcja jest dobrze prowadzona. oprócz chęci zabawy. co jest warunkiem szybkiego wykonania ćwiczenia. l te c/. ciągle powtarzane. 200 " ~ Ćwiczący powinien jak najszybciej zrozumieć polecenie ruchu. Dla gimnastyka wyczynowego ruchem trudnym będzie np. żeby były zrozumiałe dla ćwiczących.ynniki muszą być zaspokojone. przyczynia się do tego. fachowych określeń.

Obciążanie młodego organizmu zbyt ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi może doprowadzić do zahamowania wzrostu i być szkodliwe dla funkcjonowania układu krążenia i oddechowego. Chore dzieci nieraz nie widziały np. Nauczanie praktyczne wychowania fizycznego powinno iść w parze z kształtowaniem świadomości zdrowotnych aspektów uprawiania ćwiczeń fizycznych i pozostać jako kapitał na lata późniejsze w postaci trwałego nawyku . sportu czy rekreacji inwalidów mają być pomocne w odzyskaniu zdrowia w takim stopniu. Jeżeli treść ćwiczenia jest bardziej widoczna w ustawieniu bocznym. itd. Ćwiczenia ogólnie usprawniające w ośrodkach rehabilitacyjnych. na polecenie „kapelusz jest szeroki" . Wszelkie rodzaje ćwiczeń ujętych w lekcji wychowania fizycznego mają służyć pomnażaniu zdrowia ćwiczących. W każdym procesie nauczania zasady poglądowości i dostępności są niezmiernie ważne. W czasie pokazu należy zająć takie miejsce. Są one nieodzownym warunkiem przeprowadzenia każdej lekcji wychowania fizycznego. Technicznie prawidłowy pokaz może zademonstrować dobrze ćwiczący. Ma to szczególne znaczenie w procesie rozwoju organizmu. Objaśnienie ćwiczeń dzieciom wymaga od prowadzącego znajomości wyobraźni dziecięcej i właściwego stosunku emocjonalnego do dzieci. potem w siadzie . Wszechstronność polega na stosowaniu takich rodzajów ruchu. Zasada systematyczności i trwałości. doniosłe.stopniowo (bez spuszczania nóg z łóżka. który dzieci mają za chwilę naśladować. np. a na polecenie „dzieci robią płotek" .urywanym lub przeciągłym. w zależności od charakteru ruchu i tempa ćwiczenia. ma uodpornić na zmienność warunków świata zewnętrznego. prowadząc je razem z pacjentem (dlatego wskazane jest. skrzywienie kręgosłupa u tenisistów. musi być wszechstronny i dostosowany do możliwości. zarabiając na siebie. ale zawsze dobór ćwiczeń powinien być ukierunkowany tokiem lekcyjnym. potem w siadzie na stołku). która nie dotyczy specjalistycznych metod treningowych w sporcie wyczynowym i w usprawnianiu leczniczym). Polega na systematycznym utrwalaniu materiału nauczania ćwiczeń ruchowych w celu wykorzystania ich przy wykonywaniu czynności użytecznych w życiu codziennym. jaki upłynął od wystąpienia zawału. rę-ka wy-żej. 202 Objaśnienie i zrozumiałe wyjaśnienie wyrabia u ćwiczących wyobrażenie prawidłowego ruchu i zostaje zakodowane w ich korze mózgowej. wykorzystując czucie przez dotyk. Zbyt jednostronne ruchy stosowane przez dłuższy czas prowadzą do przerostu mięśniowego w danej części ciała. Zasada poglądowości i dostępności. Hasło . Dlatego często istnieje konieczność uzupełnienia wyobrażenia dotyczącego ruchu. ale najczęściej służą do nauczenia się trudniejszych zadań ruchowych. Poglądowe przedstawienie materiału nauczania (ćwiczeń fizycznych) polega na jasnym jego przedstawieniu i stworzeniu właściwego wyobrażenia o nauczanym ruchu. Małe dzieci. wykonując polecenie ćwiczenia. Działalność wychowawcza w zakresie wychowania fizycznego społeczeństwa powinna być czynnikiem pomnażającym świadomą troskę o zdrowie. rodzaju wysiłku fizycznego oraz sferę ludzkiej psychiki jest zasadą obowiązującą w każdej lekcji ruchu. głosem modulowanym . ogólnie rozwijających i wszechstronnych. Wyobrażenie danego ruchu można wzbogacić. Szczególnie podczas lekcji ruchu w wodzie można przyspieszyć opanowanie elementów ćwiczeń. Dobre zrozumienie ruchu stwarza u ćwiczących chęć jego wykonania. Rączką lub nóżką dziecka zakreślamy tor ruchu.krótko. np. Wszechstronność ćwiczeń ze względu na ich wpływ na poszczególne części narządu ruchu. jego rozległości i skutków. Na przykład dla pacjentów po zawałach mięśnia sercowego: w zależności od czasu. Ten sposób pokazywania ćwiczeń jest przydatny zarówno dla dzieci zdrowych. które nie były ćwiczone. żeby ćwiczący dobrze widzieli cały pokazywany układ ruchowy. Wszystkie środki stosowane w wychowaniu fizycznym dzielą się na: bezpośrednie i pośrednie. Ruch błędnie pokazany również zostaje zapamiętany i potem powtarzany z błędami. Zasada ta jest szczególnie związana z zasadą po203 . Wiadomości na ten temat czerpie z książek. Zasada zdrowotności polega na stosowaniu u ćwiczących ruchów bezpiecznych dla nich. określających w danym momencie wykonywany ruch. którzy zbyt wcześnie rozpoczęli grę w tenisa. żeby inwalida był samowystarczalny w czynnościach dnia codziennego i ekonomicznie. żywej krowy (jeżeli dziecko żyje w mieście) lub pociągu czy dużego mostu (jeśli dziecko żyje na wsi). zamiast liczenia. wraz ze wszystkimi przejawami jego funkcjonowania. Zakres wysiłku fizycznego i stopień obciążenia tym wysiłkiem ćwiczących. które nie zaburzają pracy żadnego układu organizmu i nie powodują trwałych zmian fizycznych. Ćwiczenia przeprowadzane są najpierw tylko w pozycji wyjściowej leżącej na łóżku.ustawiają się w szeregu. skandowaniem sylab słów. Zasada zdrowotności i wszechstronności. aby w czasie pierwszych lekcji ruchu instruktor był w wodzie razem z pacjentem). stwierdza się brak wielu doznań wizualnych i praktycznej obserwacji świata bezpośrednio nas otaczającego. W ćwiczeniach prowadzonych w formie ścisłej zapowiedź ćwiczenia powinna być podana głosem ciągłym i dobitnym. lekcja składa się z bardzo różnych wysiłków. głowa w gó-rę. Poprawienie tych utrwalonych błędów wymaga dużo więcej czasu niż nauczanie początkowe. Lekcje ruchu należy prowadzić systematycznie i według zasad trzyczęściowego toku lekcyjnego. Zbyt trudne zadania dla ćwiczących mogą być nawet wręcz niebezpieczne zarówno dla osób sprawnych i zdrowych.dobrowolnego narzucania sobie uprawiania jakiejś formy ćwiczeń fizycznych w zależności od możliwości. U tych ostatnich. a układy ruchu „zatrzymania" z wyobrażeniem sobie kształtu jakiegoś przedmiotu. jak i niepełnosprawnych. Zdobyte i utrwalone umiejętności ruchowe mogą być celem samym w sobie. telewizji czy po prostu z opowiadań najbliższych. Zdrowotność ćwiczeń fizycznych jest związana z wszechstronnością ruchu fizycznego. by mógł służyć zdrowiu.dzieci rozszerzają kapelusz. na polecenie „wkładamy kapelusz" .dzieci układają dłonie na głowie. nawet w tych częściach ciała. często z przyczyny choroby (stałe przebywanie w łóżku). Zdrowie i tężyzna fizyczna sprzyjają intelektualnemu rozwojowi. np. przystosowując nas do życia w określonych warunkach. Środkami bezpośrednimi są: pokaz i objaśnienie. potem ze spuszczonymi nogami. co może doprowadzić do wtórnych zmian wyrównawczych.jeden raz i bardzo długo (jest to uwaga. W ogólnym procesie nauczania nieodzowne jest przestrzeganie właściwego następstwa ćwiczeń: od łatwiejszych wysiłkowe i technicznie do trudniejszych. Wyrobienie w społeczeństwie trwałych nawyków uprawiania kultury fizycznej powinno nastąpić we wczesnym okresie życia. jak i dla osób niepełnosprawnych. przesuwając na bok łokcie. rytmicznie. Taka lekcja jest krótka. to demonstrujący ruch powinien stanąć bokiem do ćwiczących. kojarzą sobie ruch z naśladowaniem jakichś czynności. Harmonijny rozwój organizmu ludzkiego. dodając właściwą dla danego ruchu prędkość. Rytm można zastąpić.

Należy utrwalić nawyk różnymi metodami. Zasada kształcenia ustawicznego Kształcenie ustawiczne wymaga określonego zasobu podstawowych wiadomości i umiejętności oraz gotowości ucznia do aktualizowania swojej wiedzy. Uczenie się i nauczanie stanowią całość. Przez nauczanie należy rozumieć kierowanie procesem uczenia się. by jako dorosły człowiek odczuwał potrzebę dokształcania się. samokrytycyzm. czego należy się uczyć. samokształcenie w zakresie wiedzy o prawidłowościach rozwoju fizyczno-zdrowotnego (wiedza biologiczna). Strzyżewski) wyróżnia się: I. W myśl tej zasady w nauczaniu każdego przedmiotu w szkole powinno się kłaść nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy . jak najlepiej nauczać i uczyć się. gdyż rozprasza to uwagę ćwiczących i powoduje brak zaufania we własne możliwości. Jeżeli uczeń będzie zaangażowany w proces nauczania i będzie chciał się uczyć. S. Jest to jednak zasada nauczania niezbędna wszędzie tam. Zasada podmiotowego traktowania ucznia Zasada ta postuluje współuczestnictwo ucznia. zasady nauczenia i uczenia się wskazują. której celem jest zdobywanie przez nich wiedzy . Zasady nauczania i uczenia się W ujęciu pedagogiki ogólnej. planową pracę z uczniami. Przez uczenie się w procesie wychowania fizycznego należy rozumieć nabywanie przez ucznia określonych wiadomości i umiejętności oraz nawyków ruchowych. Zasada aktywności i świadomości Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań kształcenia. organizacji kształcenia i wychowania Są to podstawowe zasady programowo-metodyczne. Zróżnicowanie kształcenia zarówno pod względem treści. Dopóki elementy ruchów prostych nie zostaną przyswojone. nie powinien być wyłącznie przedmiotem nauczania.). którzy preferują zasady nauczania polegające na rozwiązywaniu sytuacji problemowych. wzmacniają pozytywną motywację do nauki. gdy będą świadomi ogólnych i szczegółowych celów kultury fizycznej. 1. a nauczyciel zgodnie z zasadą przystępności powinien metodycznie stopniować trudność stawianych zadań. Jednocześnie nie powinno się uczyć zbyt wielu nowych ćwiczeń na raz. 204 4. prace społeczno-użyteczne. trudniejszych ruchów (wyjątek stanowią niektóre metody terapeutyczne). a wyniki wychowawcze spowodują chęć kształcenia się w przyszłości.glądowości (od prostych do złożonych ćwiczeń. Rozszerzona ogólnopedagogiczna systematyka zasad dydaktyczno-wychowawczych i ich omówienie Współczesna pedagogika dysponuje bardzo wieloma wskazówkami dotyczącymi funkcjonowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dotyczy to także lekcji wychowania fizycznego. 5. a także pedagogiki wychowania fizycznego. jak i form stwarza warunki do prawidłowego rozwoju ucznia i jego zainteresowań oraz uzdolnień. kierowanie własnym postępowaniem. Zasada poglądowości Zasada ta jest od dawna ceniona w dydaktyce.umiejętności.teoretycznej i praktycznej. samokształceniu i służących wychowaniu ucznia. 3. Zasada integracji kształcenia i wychowania Zasada ta polega na powiązanfu procesu dydaktycznego z procesem wychowawczym. Zasady doboru treści. Współcześnie straciła nieco na znaczeniu u tych teoretyków dydaktyki wychowania fizycznego. W myśl tej zasady w programie i planie nauczania przewiduje się różnorodne zajęcia pozalekcyjne. II. ale rozumiejąc sens wykonywanych ćwiczeń powinien angażować swoją pomysłowość i trud. które podnoszą walory kształcące i wychowawcze. 2. świadomy. aktywny i pozytywny Je8° udział w edukacji (motywacja do nauki). treści nauczania wskazują. Zadania postawione uczniom na lekcji wychowania fizycznego powinny być dostosowane do ich sprawności fizycznej i psychicznej oraz potrzeb wynikających z ich wieku rozwojowego. W pracy nauczyciela niezbędne jest przestrzeganie dydaktycznych zasad nauczania. szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych i rehabilitacji ruchowej). organizacji kształcenia i wychowania (czego należy się uczyć). II. gdzie należy ściśle opanować technikę ruchu (gimnastyka. zajęcia na obozach letnich). wyniki kształcenia będą optymalne. na ogół nie należy uczyć następnych. ale także wartości ideowo-moralnych pomocnych uczniowi w efektywnym uczeniu się. 205 . korektywa. L Zasady doboru treści. które określają organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Jednocześnie nie należy kazać niepotrzebnie powtarzać nauczonych ruchów zbyt długo i w ten sam sposób. Zasada zróżnicowania treści i form kształcenia Zasada ta zwraca uwagę na konieczność stosowania wszechstronnego doboru treści metod nauczania i form organizacyjnych. W hierarchii ważności działań nauczania nadrzędny jest cel kształcenia i wychowania. W odniesieniu do wychowania fizycznego chodzi tu o umiejętność korzystania z kultury fizycznej także w okresie dorosłości w celu zachowania sprawności fizycznej i zdrowia. od łatwych do trudnych itd. żeby nie znudzić ćwiczących i nie zachwiać w nich wiary we własne siły i możliwości. Zasady nauczania i uczenia się (jak powinno się nauczać i uczyć się). Współcześnie (np. Uczeń powinien nauczyć się funkcjonować w zespole. Zasada łączenia teorii z praktyką Zasada ta postuluje wybór odpowiednich treści programowych oraz taką ich organizację i taką realizację (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 2. 1.

jak i osoby niepełnosprawne. Łatwych struktur ruchu uczy się w całości. które wymagają precyzyjnego zaprogramowania. które uczniowie mogą samodzielnie rozwiązywać.dorosły i dziecko. taktyczny lub obciążeniowy. Chcą bawić się. korekcja postawy. Dlatego nauczyciel ruchów leczniczych powinien bardzo wnikliwie rozważyć metody nauczania: ogólnopedagogiczne i szczegółowe. od łatwego do trudnego. a nie odwrotnie (Stanisław Strzyżewski). Metodą tą uczy się ćwiczeń trudnych koordynacyjnie i bardzo złożonych.korelacji z innymi przedmiotami nauczania. Słowo „metoda" pochodzi od greckiego słowa methodos . żeby w szkolnym procesie nauczania ćwiczeń fizycznych nie tylko wyrobić sprawność fizyczną w zakresie motoryki. Jednym z kryteriów podziału metod nauczania ruchu jest zachowanie lub niezachowanie tzw. jak np. 5. słowne. Niepotrzebne są tu żadne zachęty. Dzieci niepełnosprawne. takie jak: świadome dążenie do celu. a w przypadku wychowania fizycznego . zdobywają nowe nawyki ruchowe. a nauczyciel mu w tym pomaga. Współcześni teoretycy wychowania fizycznego usystematyzowali metody wychowania fizycznego jako sposoby realizacji zadań. logicznej ciągłości ruchu . 206 2. że prowadzone przez niego ćwiczenia pomogą im poprawić stan zdrowia. Dydaktyka ogólna procesu nauczania ćwiczeń ruchowych wzbogaciła proces nauczania ćwiczeń ruchowych. Dzieci się bawią. pragną radości. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wzmacniają swój układ ruchowy. Nauczanie nowych czynności ruchowych jest procesem dydaktycznym i wiedza ta obowiązuje każdego nauczyciela ruchu . Różne zadania ruchowe w różnym stopniu odpowiadają potrzebom i pragnieniom młodzieży i dzieci. W teorii i metodyce wychowania fizycznego istnieją rozmaite definicje metod i różne ich usystematyzowanie.polega na dzieleniu struktury ruchu na części i osobne ich wyuczenie. Szczególnie odpowiada psychice dziecięcej. techniki sportowe gimnastyczne. Wyróżnia się następujące metody: 1. że aktywność ruchowa pomnaża zdrowie przez całe życie człowieka. Pokazowy schemat ruchu nie wyklucza indywidualnej w szczegółach interpretacji (jak swoboda i miękkość wykonania itp. działania praktycznego oraz problemowe. Oznacza określone cechy. które wymagają od ćwiczących inwencji twórczej. wiadomości oraz przekonanie. Ważną sprawą w nauczaniu ćwiczeń fizycznych jest wyrobienie w ćwiczących motywacji do ćwiczeń. Metoda całościowa . Należy dokonać podziału ćwiczących na zespoły jednorodne pod względem możliwości i potrzeb. tak jak dzieci zdrowe.dzielenie lub niedzielenie struktury wykonywanego ruchu. środków i metod nauczania do stopnia rozwoju psychofizycznego uczniów.3. wzbogacona o znajomość kinezyterapii ogólnej i specjalistycznej. od prostego do złożonego. a często z uwielbieniem podporządkowują się „pani" czy „panu" prowadzącemu ćwiczenia. Wiedza ta. i wreszcie zadania problemowe. Motywacją samą w sobie jest chęć dzieci do zabawy (wypływa to z ich rozwoju psychomotorycznego). Motywacja ćwiczących na tych zajęciach wypływa z ich pragnienia poprawy stanu zdrowia. głównie biologicznymi.). rehabilitacja ruchowa. modyfikując je w zależności od leczenia. wprowadzając następujące metody: poglądowe. Całkowicie i z wielką ufnością. Podczas realizacji trudnych zadań nauczyciel powinien indywidualnie traktować ćwiczących (co jest regułą na zajęciach nauczania ćwiczeń leczniczych). sposób postępowania.uczącego zarówno osoby zdrowe. a w końcowym etapie nauczenie łączenia ich w całość. Metody nauczania Metoda to sposób postępowania stosowany świadomie. określenie kolejności następujących po sobie czynności. Omawiane zasady są niezbędne dla kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Pokonywanie trudności przez uczniów na lekcji wychowania fizycznego może mieć charakter techniczny. Jest to bardzo naturalna metoda odpowiadająca psychice człowieka. ale także kształtować cechy osobowości. Znajomość tych zasad jest nieodzowna dla nauczycieli gimnastyki leczniczej. w życiu dorosłym. uporządkowania treści kształcenia i kolejnego ich opanowywania. bo lubią zabawę i chcą się bawić. Metoda kombinowania . jaką daje im ruch i zabawa. precyzyjne określenie zastosowania. żeby uczeń poznał sens i wartość przekazywanego mu zadania ruchowego.syntetyczna . Dotyczy procesu dydaktyczno-wychowawczego. Metoda analityczna . Zasada trwałości Zasada trwałości w odniesieniu do kultury fizycznej postuluje. 3. Metody służą do rozwiązywania problemów. Zasada systemowości Zasada systemowości wywodzi się z zasady systemuiyc/ności. a trudnych struktur ćwiczenia uczy się wybiórczo. Dzieci najlepiej uczą się przez naśladownictwo. daje lepszy efekt w prowadzeniu ćwiczeń leczniczych.stanowi połączenie wyżej opisanych metod. lecz ma od niej bardziej ogólne znaczenie. Aspekt osobowościowy decyduje o trwałości pozytywnej postawy wobec kultury fizycznej teraz i później. w okresie dorosłości. Zajęcia ruchu leczniczego w postaci ćwiczeń ogólnokondycyjnych są formą leczenia. Zasada przystępności (dostępności) Zasada ta polega na konieczności dostosowania celów.nauczania ruchów w całości. zadania częściowo określone. Nauczyciel powinien przestrzegać reguł nauczania: od znanego do nieznanego. Uczeń. Ćwiczący niepełnosprawni mają zaufanie do nauczyciela i wierzą. Metody wychowania fizycznego to sposoby stawiania uczniów w sytuacjach zadaniowych.droga. Wyróżniają zadania ściśle określone. jakiemu indywidualnie poddawany jest każdy ćwiczący . 4. Nauczyciel wychowania fizycznego stara się. by w wychowaniu fizycznym kształtować oprócz układu ruchowego także osobowość człowieka i wychowywać jako aktywnego odbiorcę kultury fizycznej teraz i później. aby osiągnąć jakiś cel. osiąga cel. 207 . realizując zadanie ruchowe. systematyczność. Współcześnie postuluje się. Z punktu widzenia naukowo-metodycznego pojęcie metody jest pojęciem złożonym.

Nie powinien tłumaczyć każdego zadania występującego w poszczególnych ćwiczeniach odrębnie. Metoda programowego usprawniania się (samodzielne realizowanie programu usprawniania się przez ucznia. opanowanie elementarnych technik ruchu występujących w konkurencjach sportowych. 2. 3.stnła w łatach 50. Metoda problemowa (realizacja zadań z różnych dziedzin kultury fizycznej. głównie gimnastyki). Metoda programowego uczenia się . Jest to metoda bardzo cenna dla dzieci w wieku młodszym. 3. Metoda ta jest powszechnie stosowana w rehabilitacji ruchowej. Metoda naśladowcza ścisła (bodźce . Poprzez wielokrotne powtarzanie wzorca ruchowego dochodzi do ukształtowania nawyku ruchowego. liczba powtórzeń . niezbędna motywacja własna u ucznia). szybkość całego ruchu. a nawet jakiejś fazy ruchu. Stabilizacja całego ciała przez ścisłe określenie pozycji wyjściowej do ćwiczeń.realizacja zadań ścisłych. wzmocnienie określonych grup mięśniowych. usamodzielniające. Omówienie metod nauczania Metody odtwórcze 1. Zadania częściowo określone .według przekazanego wzoru). Dla potrzeb leczniczego usprawniania niezbędna jest znajomość tej metody nauczania poprawnego wykonania ruchu. Przedstawione wyżej metody nauczania określa się mianem metod ścisłych lub częściowo ścisłych.reakcja . Uczeń w metodzie programowego uczenia się ma swobodę uczenia się i samooceny. II. Ćwiczący podporządkowuje się prowadzącemu. Zadania ruchowe uczniowie mogą opanowywać za pomocą trzech metod: naśladowczej ścisłej.metody kreatywne. 2. Zrozumienie ćwiczeń tak precyzyjnie określonych ułatwia terminologia gimnastyczna.realizacja prostych zadań w sytuacjach. 208 209 . niezbędna jego twórcza inwencja). wzmocnienie konkretnych sprawności motorycznych. Metoda programowego uczenia się (ściśle według instrukcji. Dla dzieci oprócz metod zabawowych powinny być stosowane metody ścisłe. W leczniczym usprawnianiu nie wyklucza się stosowania innych metod nauczania. polecana szczególnie dla dzieci). rodzaj ruchu. zadaniowej ścisłej i programowego uczenia się.osobom niepełnosprawnym podana w sposób dla nich zrozumiały. ale ogólnie przedstawić cel ćwiczeń. gdyż mogą one odtwarzać prosty ruch z wyobraźni.nawet z udzieleniem przez nauczyciela pomocy w wykonywaniu ruchu czy przy stabilizacji ułożenia (pozycji dziecka).modyfikowana.F. np.. Metoda ta. np. 1.realizacja ściśle określonych zadań trudnych i złożonych Metoda zadaniowa ścisła jest sposobem nauczania. opisy. Zadania ściśle określone . może być stosowana także w rehabilitacji ruchowej. Metoda bezpośredniej celowości ruchu (realizacja podanych w sposób półścisły zadań ogólnorozwojowych. odbiorcy ćwiczeń .Metody realizacji zadań według Stanisława Strzyżewskiego I. W metodyce rehabilitacji ruchowej są to metody powszechne i niezbędne. który pozwala na realizację zadań ściśle określonych.metody odtwórcze. podanych w postaci dokładnej instrukcji Metoda programowego uczenia się ([>o\v. Jest przydatna także w nauczaniu technik sportowych. który komenderuje grupą. 3. chyba że zaistnieje określona konieczność. 1. by wzbudzić w nich motywację do dobrego ich wykonywania. konieczna motywacja własna u ucznia). 2. gdy czynności motywujące są niepotrzebne Naśladownictwo odgrywa bardzo dużą rolę w uczeniu się zadań jednoznacznie i ściśle określonych. Zdaniem współczesnych teoretyków wychowania fizycznego stosowanie wyłącznie tej pierwszej metody przez dłuższy czas kształtuje bierne postawy wobec kultury fizycznej. ale znacznie /. ćwiczenia gimnastyczne korektywne. nie tylko w sporcie gimnastycznym. że uczeń samodzielnie uczy się określonego zadania ruchowego na podstawie przygotowanych przez nauczyciela tablic poglądowych z instrukcjami czy broszur o odpowiedniej treści. często istnieje potrzeba indywidualnego pokierowania ruchem w sposób ściśle określony . 2. Skinner. Metoda zadaniowa ścisła (według przekazanego wzoru.metody proaktywne. Metoda zabawowo-naśladowcza (zgodna z zasadą wszechstronności. tablice. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. psycholog amerykański) w wychowaniu fizycznym polega na tym. Nauczyciel w czasie nauczania konkretnego ruchu powinien uświadomić uczniom cel i wartość zadań zawartych w ćwiczeniach w taki sposób. III. która musi być zrozumiała dla nauczyciela ruchu leczniczego. Uczeń jest wewnętrznie umotywowany do osiągnięcia określonego wyniku. niezbędna motywacja własna). Zadania wymagające pełnej inwencji twórczej . konieczna motywacja własna u ucznia). indywidualnego podejścia do ćwiczącego 7 powodu różnicy przygotowania fizycznego ucznia c/y jego upodobań. Metoda naśladowcza ścisła . Metoda zadaniowa ścisła . stabilizacja odcinkowa. 4.te wszystkie składowe mchu muszą być ścisłe określone w treści ćwiczenia. takich jak np. amplituda ruchu. Metoda ruchowej ekspresji twórczej (realizacja potrzeb wewnętrznych ucznia. Od metody zadaniowej ścisłej odróżnia ją głównie cel wychowawczy. 1. odwzorowując je według pokazu lub na podstawie określenia słownego. Metoda zabawowo-klasyczna (realizacja różnych potrzeb ćwiczących wiążących się z koniecznością stosowania i dozowania ruchu). Wymaga ona dokładnego objaśnienia i zademonstrowania ruchu przez nauczyciela. także zdrowych. Ćwiczenia wykonuje się. np. jej twórcą był B.

wiatr. głównie gimnastycznych (dla dzieci) Metoda ta. Metoda zabawowo-klasyczna . nie wymagające długich wyjaśnień. 2. zdyscyplinowanie.realizacja zabaw i gier ruchowych oraz minigier W metodzie tej nauczyciel podaje treść zabawy. Metoda programowego usprawniania się może być stosowana dla osób niepełnosprawnych (np. przyczyniają się do podnoszenia ogólnej sprawności. odwagę. dokładność. ćwiczenia równoważne. które mają zastosowanie w życiu codziennym. przestrzegania reguł zabawy i gier ruchowych (w zabawie jest fabuła. Umiejętne obmyślenie zadań ruchowych pozwala na zaangażowanie w większym stopniu układu oddechowego. jest bardzo potrzebna. 210 3. Są to ruchy nieskomplikowane w swoim układzie i tak pomyślane. oprócz zabawowej. ukierunkowaną na doskonalenie cech psy-chomotoryki. deszcz itd. odpowiedzialność i uczciwość. eliminowania brawury i brutalności. ścieżka sprawnościowa (łączy elementy biegu z określonymi ćwiczeniami sprawnościowymi). tak żeby długo utrzymywało się na powierzchni wody" (ćwiczenie ukierunkowane na fazę wydechu). czworakowanie. związaną z wykonaniem określonej czynności. Przykłady zadań charakterystycznych dla metody bezpośredniej celowości ruchu: . Jednocześnie daje możliwość wyżycia się. łatwe. Strzyżewski. spełniają też funkcję rekreacyjną. przeskocz itd. . Zabawa kończy się.realizacja gimnastyki ogólnorozwojowej dla małych dzieci Zabawy ruchowe są formą aktywności charakterystycznej dla wieku przedszkolnego wynikającą z właściwości rozwojowych dzieci. Dokładnie określa pozycję wyjściową. Wyrabiają samodzielność. Zasady bezpieczeństwa wymagają utrzymania dyscypliny w zespole. pełzanie. takich jak chód. postaci z bajek. wyposażona w określony zestaw urządzeń do ćwiczeń i tablice z instrukcjami. w grze ruchowej przepisy. a prowadzący czuwa nad jej przebiegiem (może też bawić się z dziećmi). których istotą jest naśladowanie czynności ludzi. Karcenie chorego dziecka powinno być ostatecznością i nigdy nie powinno urażać godności dziecka. wytrwałość. że inne są cele.. Realizacja wymienionych czynności zabawowych naśladowczych. chwytu oraz zwisy. Zabawy i gry ruchowe mają zastosowanie we wszystkich dyscyplinach sportowych. Często zadanie zawarte jest w treści krótkiego polecenia: złap. Powinien wykorzystać swój autorytet do nagradzania dziecka pochwałą. poprawienia cech motorycznych. pokonywanie przeszkód. Metoda programowego usprawniania się . takich jak grzmot. takie zadanie: dzieciom w leżeniu na brzuchu wydaje się polecenie „dmuchaj na piórko. Osiągnięcie zamierzonego celu w zadaniach realizowanych metodą zabawowo-naśladowczą i zabawowo-klasyczna zależy od umiejętnego ich prowadzenia i zaplanowanej treści. Inne przykłady tras: ścieżka biegowa (usprawnia układ oddechowy i krwionośny).realizacja pólścisłych zadań ogólnorozwojowych. Jest to metoda bezpośredniej celowości ruchu. Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) . dogoń. Trasa musi być opracowana przez nauczyciela ruchów leczniczych dla poszczególnych rodzajów ograniczonej sprawności fizycznej. zaradność. nagana zniechęca. mechanizmów.specjalnie wytyczona trasa. tak odmiennym od życia zdrowych rówieśników. Różnica między tymi metodami polega na tym. która polega na przemyślanym zestawieniu dokładnie określonej (nawet w sposób fantazyjny) pozycji wyjściowej z przebiegiem ruchu. rzuć. Zabawy ruchowe oparte są na ruchach lokomocyjnych. zwierząt. rzutu. Treść zabawy jest czynnikiem „sterującym" zabawą dziecka. które regulują przebieg gry). Może to być np. Nauczyciel ruchów leczniczych musi być uwrażliwiony na ten problem.samodzielne realizowanie programów usprawniania się Metoda ta w założeniu podobna jest do metody programowego uczenia się. że nieomal same sugerują ćwiczącym przebieg ruchu i efekt zadania. jest główną metodą wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 4. która w określony sposób stabilizuje ciało ćwiczącego w trakcie wykonywania ruchu. Poszerzają zakres umiejętności praktycznych. Pochwała mobilizuje. to właśnie metoda zabawowo-naśladowcza. który może być wykonywany z przyborem lub bez przyboru. Rola gier i zabaw ruchowych w leczniczym usprawnianiu jest bardzo znacząca. Bezpośredni udział nauczyciela w realizacji metody programowego uczenia się i metody programowego usprawniania się nie jest potrzebny. bieg. Wzorcowym przykładem praktycznego zastosowania tej metody jest „ścieżka zdrowia" . szczególnie dzieci niepełnosprawnych. kształcącą i wychowawczą. zrozumiałe. W korektywie dla zdrowych dzieci daje możliwość ćwiczeń wzmacniających mięśni warunkujących prawidłową postawę dziecka przy stabilizacji ciała. Odbywają się przy dużym zaangażowaniu emocjonalnym ćwiczących. zjawisk przyrody. takie jak opanowanie. Metoda zabawowo-naśladowcza . Są to także ruchy wspinania. nawet przy trochę tylko poprawnym wykonywaniu ruchu. jakie chce się tymi metodami osiągnąć. Pobudzają pomysłowość i wyobraźnię dziecka. jest metodą przejściową między ćwiczeniami przeprowadzanymi w sposób zabawowo-naśladowczy a zadaniami wykonywanymi według pewnych prawideł. Bardzo bliskie zabawom ruchowym są zabawy i gry terenowe (czasami nazywane „atletyką terenową"). W leczniczym usprawnianiu ta metoda nauczania. a dziecko wzbogaca ją według własnej fantazji. kształcą także cechy charakteru.w klęku podpartym „pokaż ręką sufit". Każde zadanie w swoim założeniu ma: część praktyczną. skocz. gdy większa prawidłowość ruchu przekracza możliwości chorego dziecka. Umiejętność dobierania gier i zabaw ruchowych niejednokrotnie daje dzieciom momenty radości w ich często nasyconym bólem życiu.w siadzie skrzyżnym „pokaż ścianę za sobą". Nauczyciel w każdym momencie pokony211 . której twórcą był R. pokonywanie schodów o różnej wysokości). Zestaw zadań obejmuje ruchy proste.Metody usamodzielniające 1. Współcześnie ta metoda nauczania. Użytkowanie trasy przez ćwiczących musi być zawsze kontrolowane przez nauczyciela. gdy nauczyciel ją przerwie. skok. oraz część fizjologicznohigieniczną.

Metoda ta chroni od niedbalstwa ruchowego. np.zadania rozwiązuje się metodą naśladowczo-zabawową. w szkole i przedszkolu. uważają. wybiórcze i umiejętne stosowanie ścisłej metody nauczania.wania przeszkód przez osobę niepełnosprawną musi być gotowy do udzielenia jej pomocy w razie zagrożenia upadkiem. z wykorzystaniem całego fizjologicznego zakresu ruchu w stawie kolanowym z pełną funkcją wyprostną (do zaryglowania kolana) . przemienności wysiłku i końcowego rozluźnienia. że wiele korzystniej dla kształcenia sprawności ruchowej przedszkolaków jest. cytuję: „metoda ścisła jest niezbędna w praktyce wychowania fizycznego. dla przyjemności (szczególnie te na świeżym powietrzu). W czasie wykonywania ćwiczeń~^. Daje dzieciom możliwość wyeksponowania własnej twórczej fantazji i przeżywania radości. gdy zadaniem jest wyćwiczenie pełnej funkcji mięśnia czworogłowego uda. na korytarzu itd.twórczych" obowiązuje pełny nadzór pedagogiczny . Nauczyciel musi wnikliwie opracować poszczególne zadania i dobrze obserwować ich wykonywanie przez każdego z ćwiczących. określenie „forma prowadzenia zajęć ścisła" . szczególnie dzieci). czy dobór zaitań dla danej grupy w danych warunkach daje szansę na osiągnięcie dobrego wyniku. odpocząć. Metoda ruchowej ekspresji twórczej (twórca R. Metoda problemowa . ponieważ. Spróbujmy jeszcze raz. jego estetyki i prawidłowości". pomysłowości. oraz z rozsądku . w życiu dorosłym. zawsze trzeba mieć na uwadze to. W nowoczesnym ujęciu pedagogiki w wychowaniu fizycznym ważne są metody problemowe . następujące: „Wyprostować kolanko. Jest to metoda o aspekcie przede wszystkim wychowawczym. Należy ją traktować jako jeden z możliwych sposobów przyzwyczajania młodzieży do myślenia problemowego w sytuacjach związanych z wychowaniem fizycznym. Dlatego nazewnictwo i systematykę ćwiczeń należy rozpatrywać w kontekście szerszej treści. że noga to prosty kij".sprzyjają samodzielności myślenia i działania teraz i później. inicjowanej przez nauczyciela. Najnowsze opracowania teoretyczne z dziedziny nauk teorii wychowania fizycznego i kultury fizycznej określenie „formy nauczania" ograniczają do form organizacyjnych. Jest ona oparta na podobnych zasadach. Bardzo dobrze (lub poprawić błąd). Polecenie może być np. z ruchem (jak wygrać mecz. Jednak nawet w najnowszym piśmiennictwie dotyczącym praktycznego nauczania ćwiczeń fizycznych spotyka się np.łączy się metodę ścisłą z naśladowczo-zabawową. Metoda ta dopuszcza różne rodzaje ćwiczeń: muzyczno-ruchowe. ale i zbiorowych). oprócz stosowania innych metod z rodzaju „zabawowych". Wacław Gniewkowski (teoretyk i praktyk wychowania fizycznego. 212 W bogatej teorii kształcenia w wychowaniu fizycznym można spotkać inne określenia metod nauczania. W usprawnianiu leczniczym metoda ta jest bardzo przydatna dla dzieci z różnymi ubytkami sprawności fizycznej oraz psychicznej. np.zadania problemowe z różnych dziedzin kultury fizycznej Jest to metoda polegająca na rozwiązywaniu takich problemów. Stosując różne metody do realizacji poszczególnych zatlań. Laban) . np. uczy dokładności ruchu. licząc 1-2-3-4-5-6. z którymi uczniowie spotkali się po raz pierwszy. gdy 213 . Ćwiczenia fizyczne uprawia się z potrzeb emocjonalnych. a jedynie logiczne uporządkowanie zadań ruchowych . nabytych doświadczeń ruchowych naśladują treści zabawy. WSiP.zadania ruchowe wymagające inwencji twórczej Zadania w tej metodzie polegają na inscenizacji poszczególnych tematów opowieści ruchowej.zasada stopniowania wysiłku. Modyfikacja tej metody dla celów usprawniania leczniczego jest trudna i wymaga szczególnej znajomości psychiki i stanu funkcjonalnego oraz rokowań zdrowotnych każdej z ćwiczących osób. w ćwiczeniach z dziećmi (nie tylko indywidualnych.zachęta. Zmodyfikowana ich treść może także być przydatna do prowadzenia lekcji ruchów leczniczych. Tylko pamiętajcie. Po/wala na omijanie niektórych ćwiczeń.czy też z troski o własne dzieci.forma zabawowa itp. zabawy itd. jeszcze bardziej. Inne ujęcie nu>tod nauczaniu Metoda małych obwodów .dla zdrowia . Dodatkowe uwagi dotyczące metod nauczania W nowoczesnym ujęciu nauczania i kształcenia w wychowaniu fizycznym (i nie tylko) istnieje podporządkowanie metod zadaniom. któiym chce się wpoić zamiłowanie do ruchu. np. Warszawa 1996). Jest to także metodyczna forma prowadzenia zajęć lekcji ruchowych. że są one wskazówkami do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w trakcie lekcji wychowania fizycznego. asekuracja i pomoc. Przedstawiona wyżej systematyka metod nauczania jest współcześnie stosowana w opracowaniach dotyczących pedagogiki wychowania fizycznego i kultury fizycznej dzieci i młodzieży (Stanisław Strzyżewski „Proces kształcenia i wychowanie w kulturze fizycznej". Prowadzący wymaga ścisłej interpretacji ćwiczenia . z jaką związane jest dane określenie.stosowana przez poznańskich naukowców. sceny mimiczne. prościutkie. W metodzie tej nie obowiązuje tok lekcyjny. 2. jak najlepiej zorganizować lekcje w zastępczej sali gimnastycznej.). określenie . W doborze ruchów uwzględnia się nastawienie psychiczne ćwiczących i odpowiednio je moduluje w czasie lekcji. wszechstronności ruchów.dyktuje czas skurczu i tempo przy powtórzeniu ruchu. Ćwiczący według swojej inwencji twórczej. u dzieci przedszkolnych najczęściej trudno jest zróżnicować metody nauczania jako realizacje zadań . fantazji. służąc własnym przykładem. Metody twórcze 1. W leczeniu kinezyterapeutycznym jest metodą podstawową. Niektórzy autorzy. tak żeby noga była prosta jak kij od szczotki.w kontekście metody nauczania. Podsumowanie omawianych metod Z opisywanych metod wynika. I tak trzymać. np.

Obwodów stacyjnych jest tyle co zastępów i każdy zastęp ćwiczy na jednym z nich. Różnica polega nie tylko na dostosowaniu tych form do odmiennego rodzaju zadań. Wyróżnia się następujące mechanizmy: 1.sprawność na to pozwala.metody nauczania. stosuje różne formy podziału uczniów. Wśród tej mnogości kryteriów podziału metod nauczania wspólnym dla wszystkich jest kryterium psychologiczne. gdzie nie narzuca się jednego wzoru wykonania zadania). ścisłe). Ustawienie ćwiczebne: luźno. Formy porządkowe Jest to ustawienie podstawowe: szereg. gimnastyka przyrządowa. zwroty w miejscu. Przykłady obwodów stacyjnych 1. zależnie od liczby dzieci w klasie (np. wycieczka. po czym wstępują z powrotem do zespołu. Fo r m a z a j ę ć w z e s p o ł a c h: polega na tym. a przećwiczenie od razu trudniejszych ruchów. 80. Formy podziału uczniów Nauczyciel. Odliczanie. grupy. zastępy sprawnościowe i zastępy sprawnościowo-zmienne. odtwórcze. Forma z aj ęć w z e s p oł a c h z d o d a t k o w ym i z a d a n i a m i : polega na tym. Przebieg zajęć stacyjnych na trzech obwodach. Często potrafią oni demonstrować i korygować zadania ruchowe. Formy organizacyjne w procesie nauczania ćwiczeń fizycznych Formami organizacyjnymi nauczania wychowania fizycznego są: lekcja szkolna. Wszystkie stacje włączone są do jednego obwodu. rząd itp. imprezy rekreacyjne itd. kolumna ćwiczebna. gromadka. bardzo lubiane przez ćwiczących. Dodatkowe podziały to drużyny. Mechanizm sensoryczny (bodźce wzrokowe. że ćwiczący oprócz ćwiczeń jednakowych dla wszystkich dodatkowo wykonują swoje zadania indywidualne (ćwiczenia powinny być proste. pary. pojedynczo lub w parach. fizjologicznym i psychicznym. 2. że uczniowie ćwiczą jeden po drugim na wielu stacjach. chociaż w zajęciach wychowania fizycznego nie może być jedynym branym pod uwagę (ciekawość. półkole. Prowadząc ćwiczenia fizyczne różnymi metodami. bezpieczne i atrakcyjne). nauczyciel powinien stale pamiętać o wszechstronnym wpływie ćwiczeń na organizm w aspekcie anatomicznym. Forma o b w o d u ć w i c z e b n e g o : jest podobna do formy stacyjnej. słuchowe . własna potrzeba udziału w kulturze fizycznej). Formami organizacyjnymi o mniejszym zakresie są: • formy podziału uczniów. że ćwiczący w każdym z zespołów wykonują zadania. Mechanizm emocjonalno-motywacyjny (metody proaktywne.współcześnie bardzo propagowany. które składają się na obwód stacyjny. mający pod opieką większą grupę ćwiczących. Formy prowadzenia zajęć Formy prowadzenia zajęć dotyczą strony organizacyjnej przebiegu ćwiczeń i są ściśle związane z metodami realizacji zadań. Form a s t a c yj n a : polega na tym. że w formie obwodu ćwiczebnego nauczyciel rozstawia uczniów Ryć. dotykowe. 3. Przy ćwiczeniach należy zawsze w sposób przemyślany zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącym i pamiętać o tym. którzy powinni umieć utrzymać porządek i stawiać wymagania. co pozwala na lepsze przeprowadzenie lekcji. oparte na działaniu zmysłów i wewnętrznych odczuciach zadowolenia i motywacji do ćwiczeń. że wszyscy uczniowie w tym samym czasie ćwiczą (wykonują zadania). a nauczyciel pokazuje i nadzoruje wykonywanie ćwiczeń. • formy prowadzenia zajęć. chęć sprawdzenia się w nowym zadaniu. lecz również na tym. Wyróżnia się następujące formy prowadzenia zajęć: Forma f r o n t a l n a : polega na tym. Są to: zastępy stałe o różnej liczebności. Ważną funkcję w zastępach pełnią zastępowi. w ruchu itp. Na poszczególnych stacjach przeprowadza się określone ćwiczenia kształcące nawyki i umiejętności ruchowe lub doskonalące określone cechy motoryczne. dwuszereg. zajęcia śródlekcyjne. na którym ćwiczą wszyscy uczestnicy lekcji. \ Obwód l \ / _ / Obwód II \ v 215 214 . że wypadki mogą nastąpić z pozornie błahych powodów. 2. • formy porządkowe. Mechanizm poznawczy . a także we wszystkich innych dyscyplinach sportowych).

oparta jest na toku lekcyjnym. Każda z tych lekcji dzieli się na trzy części: l część .główna. Dobór i kolejność przeszkód mogą być stałe lub zmieniać się. dorośli . Forma i n d yw i d u a l n a : polega na tym.kształtowanie cech motorycznych odpowiednio do wieku i indywidualnych potrzeb. Tok l e k c y j n y ułatwia logiczne zaplanowanie lekcji. Tok lekcyjny jest to ogólny schemat.kształtowanie prawidłowej postawy przez samokorckcję postawy stojącej.wytworzenie niezbędnego stanu emocjonalnego. Zadania: . lekcji gier i zabaw ruchowych.y jednej. . Muszą być na niej zawsze materace do ćwiczeń.w warunkach terenowych. II część . Lekcja wychowania fizycznego. osoby leczące swoje nicdoboiy mcho216 Celem jej jest: a) wprowadzenie ćwiczeń w planowane prace szkoleniowe. I I I część . jako podstawowa zorganizowana forma zajęć.przygotowanie organizmów ćwic/. Często nie jest to typowa sala gimnastyczna. . np. sekcjach sportowych. który orientacyjnie wskazuje. b) ogólny rozwój fizyczny i wzmocnienie oiynni/mti. . Zawsze trzeba ćwiczącym zapewnić swobodę ćwiczeń i bezpieczeństwo w czasie ich wykonywania. kocyki i odpowiednie przybory (piłki lekarskie. zaplanowane fragmenty gry w siatkówkę w części głównej wymagające specjalnych ćwiczeń technicznych przygotowanych \v części wstępnej)./. poprzez który nauczający .nawiązanie kontaktu z gtupą. Środkiem podstawowym lekcji wychowania fizycznego jest ruch. . Wykonanie zadań na wszystkich stacjach kończy ćwiczenia na obwodzie ćwiczebnym. w małych grupkach na wszystkich stanowiskach. Pokonanie przeszkód powinno być bezpieczne i możliwe dla wszystkich ćwiczących. lekcji ćwiczeń ogólnokondycyjnych itd. częściowo naturalne.acych do zadań oczekujących w c/. Przed rozpoczęciem pokonywania toru przeszkód należy zapoznać ćwiczących z przeszkodami i z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.wstępna. Zespół ćwiczących.podanie celu lekcji. Przebieg zajęć stacyjnych na jednym obwodzie. K o n s p e k t l e k c y j n y opracowuje się na podstawie toku lekcyjnego i dotyc/.w szkołach. Założenia ogólne wszystkich trzech części lekcji w każdym typie lekcji wychowania fizycznego są jednakowe. młodzież. .mu. 217 . Przy prowadzeniu lekcji ruchów leczniczych formy organizacyjne muszą być dostosowane do warunków sali. ~ skupienie uwagi ćwiczących. na torze przeszkód w określonym kierunku.Początek dla |________ zespołu l _________ _ J Ryć.końcowa. „po swojemu".kształtowanie prawidłowej postawy. Tory przeszkód mogą być naturalne . . nianiu leczniczym. lekcji gier sportowych. . konkretnej lekcji. Istnieją różne typy lekcji. O s n o w ę l e k c y j n ą opracowuje się na podstawie toku lekcyjnego na dłuższy czas .ęści głównej. na której odbywają się ćwiczenia. że każdy ćwiczący wykonuje zadania oddzielnie. wynikające z konkretnych treści części głównej (np.organizowanie grupy.w szpitalach.ogólne wzmocnienie organizmu i układu oddcchowo-krążeniowego. jest zorganizowany do ćwiczeń w taki sposób.częściowo sztuczne.nauczyciel ruchu przy aktywnej postawie nauczanych (dzieci. ogniskach sportowych. hantle. których sprawność często pozwala jedynie na ćwiczenie w pozycji leżącej. Jedynie zawartość poszczególnych rodzajów ćwiczeń w każdym typie lekcji może być różna i dlatego istnieją różne toki lekcyjne: lekcji gimnastyki.zadania specjalne.zadania ogólnego rozwijania i wzmacniania organi/. laski gimnastyczne i inne). Tok lekcyjny jest podstawą do opracowania osnów lekcyjnych i konspektów lekcji wychowania fizycznego. Jest to forma charakterystyczna dla zajęć w uspraw- \ve . F o r m a „ s t r u m i e n i o w a " (tor przeszkód): polega na przemieszczaniu się ćwiczących. . 81. określa liczbę powtórzeń i sygnalizuje równoczesną zmianę ćwiczących na stacjach. mogą znajdować się na sali gimnastycznej lub też mogą być to tory przeszkód kombinowane . na jaki pozwalają warunki. jak należy dobierać materiał ćwiczebny dla poszczególnych lekcji wychowania fizycznego. przychodniach usprawniania leczniczego) w określonym czasie realizuje wytyczone zadania. Omówienie szczegółowe loku lekcyjnego jako podstawy logicznego przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego / część — wstępna Metodyka lekcji wychowania fizycznego jako organizacyjno-metodyczna forma lekcji ruchu leczniczego Lekcja jest procesem pedagogicznym. sanatoriach.na kilka czy kilkanaście lekcji. . c) przygotowania organizmu do zadań części głównej lekcji: . jak strumień.

układy torów przeszkód i zabawowo-sportowe formy ćwiczeń. _.marsz. wyrobienie samodzielności.przygotowanie do dalszej pracy i odpoczynku. jak: rozwój równowagi. ćwiczenia z elementami korekcji postawy. doskonalenie cech fizycznych. śmiałości. 82. .przećwiczenie mięśni. . Czas trwania: zależy od czasu części wstępnej. .stopniowe zmniejszenie natężenia pracy organizmu. siły.a £ co •f——r l . a ćwiczenia odcinków obwodowych ciała wolniejsze.gry i zabawy relaksacyjne. . ćwiczenia (rozluźniające) równoważne. (Ćwiczenia o stałym napięciu mięśniowym utrzymują szybkie tętno.____ to. aktywności.trening układu krążenia i oddychania równocześnie z wykonywaniem takich zadań. .nauczenie prawidłowego stosowania przyswojonych umiejętności. moralnych i innych.ćwiczenia z grupy ćwiczeń porządkowych. specjalne ćwiczenia oddechowe. zwinności.ćwiczenia na szybkość reakcji. . ale średnio około 25 minut w lekcji 45-minutowej. Poza tym: marsz równym krokiem. wytrzymałości. na przyrządach.kalorie i osi odciętych . Zadania podstawowe: . czołgania. rzuty. z przyborami._.czas. -t—-A l *p— o -3 —Js .rozluźniające. ćwiczenia rozwijające szybkość i dokładność reakcji. Środki: Ćwiczenia. . Środki: Ćwiczenia z grupy ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących: .oddechowe. od których zależy dobra postawa człowieka. głównie z grupy ćwiczeń stosowanych. Wszystkie powyższe ćwiczenia pod względem natężenia wysiłku powinny odpowiadać wymogom zaplanowanego w danej lekcji ogólnego natężenia ćwiczeń (zgodnie z krzywą natężenia wysiłku w czasie lekcji).ćwiczenia kształtujące we wszystkich trzech płaszczyznach. . Krzywa natężenia wysiłku. śpiew. Celem jest zakończenie pracy ćwiczących. Skuteczne realizowanie danej lekcji wychowania fizycznego zależy 219 . uwarunkowanych określoną dyscypliną sportową czy planem leczenia usprawniającego. wspięcia. skoki.glówna Celem jest kształtowanie koniecznych życiowo nawyków i umiejętności. . W zajęciach ruchu leczniczego czas trwania lekcji może być dłuższy. Czas trwania w 45-minutowej lekcji: 8-10 minut. bieg. doskonalenie koordynacji ruchowej. /// część . Zadania podstawowe: . kombinacje trudniejsze wysiłkowo i technicznie ćwiczeń wolnych kształtujących. biegi. skoki w miejscu. poczucia zespołowości przy właściwych nastrojach emocjonalnych. . Jest to wykres przedstawionych na osi rzędnych . kształtujących z zastosowaniem różnych metod prowadzenia . stany emocjonalne mają niebagatelny wpływ na przyspieszenie tętna). ale przede wszystkim z grupy ćwiczeń stosowanych. . Orientacyjna krzywa natężenia wysiłku w czasie lekcji gimnastyki. // część ._CT <g ft.kształtowanie prawidłowej postawy przez korekcję postaw wyjściowych i wzmocnienie tych mięśni. 218 Podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego należy regulować poziom natężenia ćwiczeń zgodnie z krzywą fizjologicznego obciążenia.końcowa .głównie ścisłej lub zabawowej. Krzywa natężenia wysiłku w czasie lekcji wychowania fizycznego jest podstawowym wymaganiem metodycznym dotyczącym fizjologicznego obciążenia wysiłkiem fizycznym ćwiczących w czasie lekcji ruchu. Teoretycznie ilość wydatkowanej energii przy różnych rodzajach wysiłku fizycznego została ustalona w sposób naukowy i podana jest w odnośnej literaturze fachowej.musztra.Środki: . . zdecydowania. roztropności. w odpowiedniej modyfikacji i kompozycji ćwiczeń ze wszystkich grup materiału ćwiczebnego.podsumowanie wyników lekcji. O) _. . _* > -u\ < «-: •> C.ćwiczenia z przyborami i przy drabinkach lub ławeczkach. Praktycznie dla charakterystyki wysiłku można posługiwać się obserwacją tętna. Czas trwania podczas lekcji 45-minutowej: 12-15 minut. t—r± _*____J i f J c __. ale również i pozostałych grup materiału ćwiczebnego. których siła zapewnia prawidłowość funkcjonowania stopy.opanowanie podstawowych nawyków życiowych i nawyków specjalnych. .utrwalające nawyki prawidłowej postawy. nawyków w zmieniających się warunkach.wyciszenie emocji ćwiczących. Krzywa tętna tylko w przybliżeniu odzwierciedla wielkość wykonanej pracy. szybkości. N Kalorie 2 4 6 8 10 12 U 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 minuty Ryć. Wykres ma kształt paraboli.

Dla dobrego stopniowania wysiłku nie wystarcza znajomość ogólnych zasad dotyczących charakteru ćwiczeń i ich wpływu na organizm. 220 . 83. Trudność stopniowania wysiłku wynika z tego. krążenia Linia zerowa . Dlatego należy określić wstępnie najbardziej celowe następstwo ćwiczeń. że przy prowadzeniu lekcji wpływ każdego kolejnego ćwiczenia zależy od stopnia zmęczenia organizmu dotychczas wykonanymi ćwiczeniami. należy także wiedzieć i przewidzieć. w znacznej mierze od umiejętnego stopniowania wysiłku zawartego w ćwiczeniach. a nawet może zaistnieć potrzeba zmiany ćwiczeń już w trakcie prowadzenia zajęć. leczniczej z umiarkowanym (obciążeniem w różnych schorzeniach 3 — — ~ — Odmiana zajęć z chorym cierpiącym na otyłość pokarmową przy zadowalającym stanie ukł.-t-eor CZĘŚĆ końcowa zajęć Zajęcia z chorym z niewydolnością krążenia drugiego stopnia przy objawach częstoskurczu Odmiana zajęć z gimn. lewej przyspieszenie (t) lub zwolnienie (-) tętna Ryć. jak może zareagować każdy z ćwiczących na natężenie wysiłku zaprogramowanych ćwiczeń. Krzywa tętna (wg Dobrowolskiego).tętno przed zajęciami Na skali po str.

określonym pacjentom wyznacza się albo „zastępcze". zaburzają bowiem zaplanowany stopień natężenia wysiłku podczas danej lekcji ruchu. gdy pacjent nie jest w stanic wykonać ćwiczenia nóg. Biorąc pod uwagę powyższe wskazania. Wykorzystując /mianę tempa do podwyższania lub obniżania napięcia mięśni. zwiększenie liczby pokonywanych pr/. Należy w kolejnych lekcjach nieznacznie podwyższać wysiłek mięśniowy. Stopień intensywności skurczu mięśni można regulować zmianą pozycji wyjściowej. Prowadząc konkretną lekcje. szybki bieg i czołganie. nauczyciel powinien mieć na uwadze normy stanu fizjologicznego ruchów człowieka ustalone dla różnych kategorii ćwiczących w zależności od wieku. ale zawsze powinna być taka. włączenie aktywnego oporu ćwiczącego. Natomiast w lekcji ruchu leczniczego bardzo często. 4) zmiana kolejności ćwiczeń w lekcji. lżejsze ruchy. Przerwy muszą być zaplanowane zgodnie z uzasadnieniami metodycznymi. R egulacj a długości przerw pomiędzy różn ymi rodzajami ć w i c z e ń ma duży wpływ na kształtowanie krzywej natężenia wysiłku. Praktycznie c/as odpoczynku między ćwiczeniami poświęca się na objaśnienie i pokaz następnych ruchów. równoczesności lub kolejności i szybkości ruchu poszczególnych odcinków ciała. płci. podczas której ćwiczenia zespołowe należy pogodzić z indywidualnym traktowaniem poszczególnych ćwiczących. W lekcji ruchów leczniczych. Z m i a n a t e m p a r u c h u pozwala wpływać na intensywność napięcia mięśni. na różnych etapach lekcji. gdyż od tempa w dużej mierze zależy charakter pracy mięśni. Przerwy. 3) zmiana tempa ruchów lub długości przerw między wykonywaniem poszczególnych ruchów. np. 2) zmiana liczby powtórzeń ruchów.cszkód. np. są niedopuszczalne. które wynikają z niedociągnięć organizacyjnych.stan ogólny i plan leczenia. {'odstawowymi sposobami stopniowania wysiłku w procesie zajęć gimnastyki są: 1) zmiana stopnia napięcia mięśni podczas wykonywania ruchu. amplitudą ruchu. Z m i a n a l i c z b y p o w t ó r z e ń . ćwiczenia ramion. ale jednocześnie obciążyć je dostatecznym wysiłkiem. przygotowania fizycznego. to można doprowadzić do nad221 . Z m i a n a s t o p n i a n a p i ę c i a m i ę ś n i p o d c z a s ć w i c z e ń .Kolejność ćwiczeń powinna zapewnić prawidłowe stopniowanie wysiłku. żeby nie stosować od razu /byt trudnych technicznie i wysiłkowo ruchów. umiejętności obserwacji i wiedzy specjalistycznej. kierunku ruchu. wykorzystanie dodatkowego obciążenia albo masy ciała. a w lekcji ruchu leczniczego . Jeżeli dla osób niewytrenowanych prowadzi się k i l k a kolejno następujących po sobie ćwiczeń połączonych z intensywnym natężeniem. należy jednocześnie dopilnować dokładności wykonywanych ruchów. Jedynie w wyjątkowym przypadku z lekcji ruchu dla osób zdrowych wyłącza się kogoś z aktualnie prowadzonych ćwiczeń. obserwacja wpływu odbywających się ćwiczeń wymaga od prowadzącego wnikliwości. należy uwzględnić dopuszczalną na danym stopniu nauczania trudność. albo całkowity wypoczynek ze specjalnymi zadaniami. by nie przeciążyć ćwiczących grup mięśniowych. Liczba powtórzeń jest zależna od rodzaju ćwiczenia. Od określimej k o l e j n o ś c i w y K o n a n i a ć w i c ż e n i a zależy wytworzenie określonego stanu funkcjonalnego organizsnu.

Ilość wydychanego powietrza różna. 4500 ml .0 Pozycja leżąca Pozycja siedząca Pozycja stojąca Wolne ćwiczenia gimnastyczne Pełzanie Stanie na rękach z oparciem stóp Podpór leżąc przodem Zwis na kółkach Ćwiczenia na poręczach Ćwiczenia na drążku Podskoki Pokonywanie przeszkód (tor przeszkód.25 0. .10 0.ćwiczenia nie powinny być wyłącznie pracą jednostronną i asymetryczną. Wydatkowana energia obliczana jest pośrednio za pomocą pomiaru zapotrzebowania na tlen w jednostce czasu (tabela 4). W celu wykonania każdego ćwiczenia potrzebne jest wydatkowanie przez organizm pewnej ilości energii.58 4.miernego /meczenia organizmu i zaburzenia koordynacji przy ruchach precyzyjnych.28 1.0 1. ale o umiarkowanym i średnim natężeniu. które stanowią treść ćwiczeń. . podczas wykonywania ćwiczeń o małej intensywności .0 0.80 1.10 1.0 8. dzieci .ćwiczenia szybkościowe i intensywne wytrzymałościowe na ogół powinny trwać krótko.po ćwiczeniach statycznych stosować ćwiczenia dynamiczne.zależnie od wieku.0 2.63 0. Serebrianikowa i in.50 45.60 2. .0 13. . u osoby wytrenowanej więcej. podczas wykonywania których zapotrzebowanie na tlen wynosi ponad l litr na minutę. liczba oddechów .05 37. Ćwiczenia o dużej intensywności są to ćwiczenia. o średniej .78 10. o dużym natężeniu.90 5.58 1.ćwiczenia nie powinny angażować wyłącznie wybranych grup mięśniowych.8-2.09 1.około 75 uderzeń.2-4.2 km/h Chód z szybkością 6 km/h Chód z szybkością 8 km/h Bieg z szybkością 8 km/h Bieg z szybkością 12 km/h Bieg z szybkością 200 m/min Bieg z szybkością 325 m/min Bieg na 100 m . takich jak np.14-14. ewentualnie można je powtórzyć kilka razy w czasie lekcji (w sporcie . Wytrenowany organizm może bez oznak zmęczenia wykonywać intensywniejszą pracę.0 10. Dlatego wykonywane są bez specjalnych objawów zmęczenia. Krawczyńskiego. gdyż przeciwstawia się to zasadzie wszechstronności ruchów.13 10. niewiele przekracza 120/80 mm Hg. z wyjątkiem treningu specjalistycznego. . przy jednoczesnym odpowiednim zaspokojeniu zapotrzebowania organizmu na tlen w czasie wykonywania pracy. Biorąc za podstawę umiejętność dawkowania bodźców ruchowych.70-3.zmieniać pozycje wyjściowe do ćwiczeń. metodyka wychowania fizycznego podaje orientacyjną kolejność uszeregowania ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego.14 4.52 6. Na potrzeby organizmu w czasie spoczynku zapotrzebowanie na tlen wynosi około '/4 litra na minutę.28 6. Krestownikowa. w ten sposób. Wskazówki do oceny samopoczucia ćwiczących: norma tętna . Pomiar pojemności płuc wykonuje się spirometrem. Ćwiczenia o umiarkowanym i średnim wysiłku na ogół odbywają się przy pełnym pokryciu zapotrzebowania na tlen.około l litra na minutę.63 2.01 7.dorośli 16-18.52 3.32 0.90 2. gdyż mają nauczyć ćwiczących precyzyjnych ruchów w warunkach nie sprzyjających. Im większe jest wydatkowanie energii.16 2.ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne przeplatać ćwiczeniami szybkościowymi.1 6. Trudno jest ustalić jednakowe następstwa ćwiczeń.0 2. Ogólne wskazówki metodyczne dotyczące doboru ćwiczeń podczas lekcji. tym większe zapotrzebowanie na tlen.26 1.28 0. . ale w miarę możliwości w sposób jak najbardziej logiczny i nie zaburzający czasu lekcji .40 6. norma ciśnienia . lecz powinny być wszechstronne.5-19. .nie stosować kolejno po sobie ćwiczeń o dużym i bardzo dużym natężeniu (inaczej w treningu wyczynowym sportowym). w zależności od wieku i płci: 3500 ml -kobiety. Ćwiczenia o dużym wysiłku wywołują zmęczenie organizmu. 223 . będą celowe.48 10.zależnie od wytrenowania). . Tabela 4 Ilość wydatkowanej energii w dużych kaloriach przy różnych rodzajach wysiłku fizycznego (wg Hendelmana. niezmienne dla wszystkich rodzajów lekcji ruchu i wszystkich sytuacji wysiłkowych i emocjonalnych.na początku lekcji nie stosować ćwiczeń intensywnych.tzn.50 9. Dla osób wytrenowanych ćwiczenia kolejno po sobie następujące. wytrzymałościowymi lub siłowymi.37 1. Bodźce ruchowe są to ruchy.nie wprowadzać ćwiczeń statycznych na początku lekcji.mężczyźni. 222 Uwagi metodyczne dotyczące następstwa ćwiczeń i orientacyjna kolejność wykonywania ćwiczeń w trakcie lekcji wychowania fizycznego: . żeby zmiana pozycji wyjściowej nie była niepotrzebnie wykonywana zbyt często ani też zbyt rzadko.30 8.0 Wydatkowana energia przeliczona na 60 kg masy ciała na minutę (kilokalorie) 1.po ćwiczeniach hamujących oddychanie ćwiczenia normujące oddychanie.8 1. rzut do celu. gdyż tkanki ciała potrzebują więcej tlenu niż na bieżąco organizm może go dostarczyć. skoki mieszane) Przenoszenie na plecach ciężaru 65 kg Chód z szybkością 4.0-20. Musi być równowaga między zapotrzebowaniem na tlen a ilością tlenu dostarczonego do tkanek.) Rodzaje ćwiczeń Zapotrzebowanie na tlen (w litrach na minutę) 0.około 24.około '/2 litra na minutę.

od ruchów prostych do ruchów złożonych. Lekcja nauczania ćwiczeń fizycznych może mieć różne założenia. .nie zezwalać na to. jeśli nie ma specjalnych uwarunkowań leczniczych. a nagany powinny być stosowane z wielkim wyczuciem. 224 . należy zapewnić taką kolejność ćwiczeń. . jak i właściwego rytmu ruchu.zachować właściwe proporcje pomiędzy ćwiczeniami siłowymi a gibkościo-wymi. dotkniętych różnymi patologiami o różnym stopniu nasilenia. zwiększające obszerność ruchów w stawie biodrowym. . Podstawową jednostką dydaktyczną w nauczaniu ćwiczeń fizycznych jest lekcja wychowania fizycznego. ćwiczenia równowagi itp. ale należy: . a jednocześnie stanowczość. . a odbywa się to w trakcie lekcji usprawniania leczniczego. Najogólniej o kształceniu fizycznym można powiedzieć. . w których biorą udział osoby dobrze przygotowane fizycznie.w lekcji ruchu tak dobierać ćwiczenia. okres trwania obniżonego natężenia wysiłku może być krótszy. W sporcie lekcja jest to trening cech fizycznych potrzebnych do osiągnięcia określonych umiejętności ruchowych. albo wreszcie . by zawsze ci sami ćwiczący byli w czołówce lub by ten sam zespół wygrywał (szczególnie jeżeli chodzi o dzieci). stwarzając takie sytuacje. w przypadku porażeń w paraplegii . Sprawność fizyczną ogólną nabywa się w czasie lekcji wychowania fizycznego.stosować ćwiczenia ze wszystkich czterech głównych grup materiału ćwiczebnego.w lekcjach. w wadach postawy . które z powodu choroby mają mniejsze możliwości podejmowania wysiłków fizycznych niż osoby zdrowe.kontrolować poprawność wykonywanych ćwiczeń zarówno w zakresie normy anatomicznej ruchu. Nauczanie jako proces dydaktyczny w wychowaniu fizycznym oraz w rehabilitacji ruchowej Nabywanie nowych umiejętności ruchowych może odbywać się w sposób niezamierzony w życiu codziennym lub na drodze „prób i błędów" albo też pod kierunkiem nauczyciela. w zależności od tego. w bólach krzyża . o dłuższym czasie trwania. Wszystkie powyższe uwagi w sposób niezmienny dotyczą zajęć wychowania fizycznego z osobami zdrowymi..o obszerna.ćwiczenia w pozycjach odciążających biodro i w odciążeniu. wytrzymałość.żeby nie wywoływać zmęczenia miejscowego. które ułatwiają wszechstronne władanie ciałem lub zwiększają zdolności tnotoryc/ne c/łowicka. sprzęt ten powinien przede wszystkim być używany w części głównej lekcji. np. należy często stosować ćwiczenia rozluźniające oraz ćwiczenia przeciwstawnych grup mięśniowych. wzmacniające mięśnie pośladkowe. a momenty stosunkowo dużego jego natężenia nie trwały zbyt długo i były przeplatane fazami o mniejszym natężeniu. .ćwiczenia w pozycjach przeciwbólowych odciążających kręgosłup. . W lekcji ruchu leczniczego zdarza się. w zmianach zwyrodnieniowych stawów biodrowych . oraz obejmuje wiedzę z zakresu kinezyterapii z całą jej podbudową medyczną. W usprawnianiu Iccznic/. żeby szansę wygrania miały i inne dzieci. Główne elementy wychowawcze w lekcji: a) prowadzący powinien służyć osobistym przykładem i mieć umiejętności fachowe i pedagogiczne. wybierając ćwiczenia ze wszystkich grup ćwiczebnych. b) atmosfera ćwiczeń powinna być pogodna przy zdyscyplinowaniu ćwiczących. Specjalistyczna wiedza niezbędna w rehabilitacji medycznej jest burd/. są podobne do lekcji wychowania fizycznego. od znanego do nieznanego. należy stosować wysiłki szybciej narastające. głównego zasobu ćwiczeń fizycznych. chyba że stopień wytrenowania i sprawność fizyczna ćwiczącego jest duża (trening specjalistyczny). początkującymi i osobami starszymi. żeby natężenie wysiłku wzrastało stopniowo. aby w odpowiedni sposób wzrastała krzywa fizjologicznego natężenia wysiłku oraz krzywa emocjonalna. bez wzmocnienia mięśni grzbietu.po ćwiczeniach trudnych wysiłkowe i technicznie stosować ćwiczenia łatwe. W kierowanym procesie nauczania ruchu zawsze uczestniczą nauczyciele i uczeń albo trener i zawodnik. siła.dopilnować pełnego rozluźnienia mięśni. .ym odzyskuje się utraconą w wyniku choroby sprawność fizyczną pozwalającą jak najpełniej funkcjonować w życiu codziennym.stosować dydaktyczne prawa nauczania: od ćwiczenia łatwiejszego do trudniejszego.kinezyterapeuta i pacjent. c) udzielane pochwały powinny dopingować do lepszego wykonywania ćwiczeń. ruchy symetryczne antygrawitacyjne. . co gwarantuje urozmaicenie ćwiczeń. że jest to pomnażanie i udoskonalanie zasobu umiejętności ruchowych. poprzez który nauczyciel przy aktywnym współuczestnictwie uczniów w określonym czasie realizuje zaplanowane zadania. Lekcja jako proces dydaktyczny w wychowaniu fizycznym oraz w rehabilitacji ruchowej opiera się na nauczaniu ruchu. Obejmuje zagadnienia nauczania czynności ruchowej osób w różnym wieku. sprawność sportową . że uwagi te należy przystosować do potrzeb usprawniania osób. Podstawową formą realizacji nauczania jest lekcja. Sposób doboru ćwiczeń. leżenie tyłem z ugiętymi nogami i w początkowym okresie wzmocnienie mięśni brzucha.) nie powinny być stosowane po ćwiczeniach o dużym natężeniu.w czasie specjalistycznego treningu. . szczególnie z dziećmi. szybkość. takie jak up. Do lekcji wychowania fizycznego bardzo zbliżone są ćwiczenia zespołowe ogólnie usprawniające. .w lekcjach treningowych.dostosować sprzęt pomocniczy używany do ćwiczeń (hantle. życzliwość. ich następstwa oraz zasady lekcji ruchu leczniczego. wzmacniających pas barkowy i ręce oraz pozostałe mięśnie tułowia: wykorzystywać należy metody treningu siły. jacy są uczniowie i jakie są cele nauczania.ćwiczenia wymagające precyzji ruchów (rzuty do celu.ze względu na właściwości psychiczne dzieci i młodzieży 20-50% ćwiczeń należy przeprowadzić metodą zabawową i sportową. 225 .ćwiczenia tylko w po/ycjach niskich. piłki lekarskie) do siłowych i koordynacyjnych możliwości ćwiczących. pedagogiczną oraz wiedzę z zakresu nauk związanych z wychowaniem fizycznym. Lekcja jest jednostką dydaktyczną procesu pedagogicznego. ćwiczenia elongacyjne i wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. W rehabilitacji ruchowej też uczy się ruchów leczniczych.pozycje niskie.

Cześć autorów (Milanowska i inni) do ćwiczeń ogólnie usprawniających w kinezyterapii zaliczają: • ćwiczenia ogólnokondycyjne. 6. Kolejność wykonania ruchów i elementu ruchu oraz powtórzeń powinna być ściśle określona. chodzenie po schodach. Jest to samousprawnienie czynnościowe. stanowiące treść odnośnych programów ćwiczeń w kinezyterapii. intensywnej pracy). Komenda ćwiczenia musi uwzględniać wszystkie wyżej omówione elementy i cechy ruchu. w tym też nauczycielowi ruchu leczniczego.jaka jest amplituda ruchu. np. • zadaniowe (naśladowczo-zabawowa). • naukę chodzenia. Pewne. wymach RR (przodem) . kiedy pozycja ciała w szczegółach ma być inna. np.opanowanie i przyswojenie elementów technicznych i jak najczęstsze ich powtarzanie. w zajęciach ogólnokondycyjnych. Trzeba określić układ RR tylko wtedy. Nowych kompozycji ruchów należy uczyć się. Nauczyciel dyktuje ruch i kontroluje go. serco-wonaczyniowego. Pozycja wyjściowa. W celu dokładnego opisu ćwiczenia niezbędne jest określenie elementów składowych ruchu i podanie ich pełnej charakterystyki. Czynności ruchowe związane z codziennymi czynnościami życiowymi człowieka są czynnościami jakby automatycznymi. polegające na różnych układach poszczególnych części ciała. czynności higieniczne lub czynności związane z przygotowaniem posiłków czy ich spożywaniem. t/n. które trzeba określić szczegółowo lub na które istnieją określenia wynikające z terminologii gimnastycznej. np. przekazywania i egzekwowania wiedzy dzielą się na metody: • ścisłe. zabawa właściwa. gdyż są one związane z „wrodzonym" stanem czynnościowym całego ustroju człowieka. Komendy do ćwiczeń podaje się w sposób ścisły. z którego rozpoczyna się ruch i który będzie taki sam w końcowej części ćwiczenia. Pozycja wyjściowa jest układem ciała. klęk podparty . Rodzaj. Wykonując różne czynności dnia codziennego. W ćwiczeniu fizycznym wykonywane są określone kompozycje ruchów. wymach RR przodem w górę . II Faza . stale powtarzane czynności stały się nawykiem ruchowym. c/ynnością częściowo automatyczną. zależny od zaprogramowania ruchu w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka. Dodaje jednoznaczne określenie układu: RR czy NN .nogi ustawia w stosunku do tułowia pod kątem 90°. Stopień zaangażowania narządu ruchu człowieka w czynności dnia codziennego ma istotny wpływ na ogólny stan ustroju. Kierunek i amplituda ruchu danej części ciała. a ramiona z tułowiem też muszą tworzyć kąt prosty itd.wykonywanie ćwiczeń w sposób jak najbardziej efektywny i ekonomiczny. Metoda ścisła ćwiczenia w ujęciu praktycznym Są to ćwiczenia wykonywane w sposób ściśle określony. układu nerwowego i dokrewnego. nie kierowane ćwiczenie.jeśli układ kończyn jest inny niż określony w pozycji wyjściowej. Chociaż zdolności tych nie można nauczyć. Człowiek w życiu wykonuje różne czynności niezbędne do tego. zawód. III Faza . Fazy nauczania nawyków ruchowych: I Faza . 226 To usystematyzowanie bywa różne. Sygnał do rozpoczęcia ćwiczeń. pokarmowego. w dobrym przeprowadzeniu zajęć ruchu fizycznego. Nawykami ruchowymi nazywa się nabyte przez ćwiczenia formy aktywności ruchowej. 3. wymach RR. odrzuty RR. Im wyższy jest dotychczasowy poziom umiejętności ruchowych. zawsze przystosowany do warunków i możliwości. gdyż „odrzut" jest zawsze do tyłu). Podany sygnał rozpoczyna i kończy cykl biegu. opowieść ruchowa (metoda bezpośredniej celowości ruchu). kolejność i tempo ich wykonania dają całościowy obraz ćwiczenia. • metody treningu obwodowego. PR w górę. startowe). zrozumiały dla ćwiczących. • sport inwalidzki. • przerywane (o mniejszej intensywności pracy). powinien utrzymać swój organizm w stanie podstawowej sprawności. które poruszają się w określonym czasie i w określony sposób. który prowadzi do usprawniania funkcji narządu ruchu człowieka. Doskonalenie nawyków ruchowych wywiera w pewnym stopniu wpływ na posiadane zdolności motoryczne. 1.do jakiego położenia (w górę). przenoś. 5. Zembaty) do ćwiczeń ogólnie usprawniających nie zaliczają gimnastyki porannej i nauki chodzenia. który zmusza do wszechstronnej lub określonej aktywności ruchowej dnia codziennego. Metody jako sposoby realizacji nauczania. • ćwiczenia w wodzie.: metody mające na celu rozwijanie zdolności motorycznych dzielą się na metody: • ciągłe (o stałej. Nauczyciel określa główny układ ciała. a także układu oddechowego. metod i form nauczania ruchu powinno pomóc nauczycielowi. Następnie planuje się liczbę powtórzeń w serii (w zależności od zadania ćwiczenia i jego intensywności) i liczbę serii. ćwiczący uczy się przemieszczać swoje ciało w przestrzeni. klęk podparty. (nie trzeba dodawać odrzuty w tył. np. 2. Strukturalna strona ruchów człowieka i ich technika pozostają w ścisłym związku z funkcjonowaniem wewnętrznych układów organizmu. wymach itd. • gimnastykę poranną. 2 odrzuty i powrót do pw. kierunek i amplituda ruchu. np. głównie krążenia i oddychania. np. utrzymywanie właściwego tempa poszczególnych faz 227 . można je kształtować i rozwijać. np. Co to jest ćwiczenie fizyczne? Pod pojęciem „ćwiczenie fizyczne" należy rozumieć każdy ruch fizyczny. obrazowy. który często określa charakter ruchu: skłon T. tym szybciej można nauczyć się ruchów nowych. • zmodyfikowane. zawód listonosza. by mógł egzystować. kinezyterapeutyczne. z której zaczyna się ruch. W ruchach użytkowo-sportowych podaje się tylko cechy charakterystyczne. • mieszane (stacyjne. bieg z wysokim uniesieniem kolan. Inni autorzy zaś (np. RR przodem w bok. 4.tworzenie się nawyku ruchowego. np. Usystematyzowanie zasad. • zabawowe. utrwalonymi. Rodzaj ruchu wykonywanego przez daną część ciała.

. Bieżąca obserwacja przez nauczyciela stopnia zaangażowania fizycznego i emocjonalnego jest niezbędna dla zdrowia ćwiczących. Osnowa tir Metoda jest wyodrębnionym sposobem postępowania nauczyciela.ruchu i moment zakończenia ćwiczenia należy podawać głosem dobitnym. W zakresie wiadomości 4. Indywidualna. Forma nauczania jest zewnętrznym kształtem. formę frontalną razem z indywidualną.. drużyny. 2 . w ćwiczeniach ogólnokondycyjnych najczęściej stosuje się jednocześnie różne organizacyjne formy nauczania. Sportowa metoda prowadzenia zajęć wymaga wnikliwej kontroli natężenia ćwiczeń u ćwiczących w wielu momentach lekcji. np. to forma jest zewnętrznym kształtem. Nastawienie uczniów do samodzielnych działań na polu kultury fizycznej Zadania Uwagi org.RR w bok. 2.. Metoda może posługiwać się różnymi formami". zastępy stałe. Nastawienie uczniów do zajęć 3. W grach sportowych zespołowych ruchów sportowych nauczać można: • metodą zabawową.doskonaleniem zmian w strukturze jego ciała. np. leczniczy). Przed zakończeniem serii ćwiczeń nie doliczać ostatniej fazy taktu. lecz powiedzieć „dość". że stopień natężenia wysiłku indywidualnego czy grupowego przekracza stopień wysiłku zaplanowany w czasie lekcji. Warunki przestrzenne .sala. Warunki organizacyjne .) Tok lekcji 1. • grą właściwą. • działań grupowych (grupy realizują odrębne zadania). Elementy gier sportowych. formy pozaszkolne. Uspokojenie fizjologiczne i emocjonalne 6. głównie organizacyjnym. 5. sprzęt. Osobnym zagadnieniem jest sport inwalidzki.lekcja. pary. Wzory osnów i konspektów lekcji Wzór I Klasa: Liczba uczniów: Temat cyklu: Cele podstawowe: 1. Warunki czasowe . dość". W zakresie umiejętności 2. 3 . że ćwiczenie to już kończy się i za chwilę nastąpi inne. 4 . budową. trening wyczynowy. formy podziału. Obwód ćwiczebny. który 228 229 . np. przybory. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności w różnych zakresach 5. teren otwarty. Zdarza się bowiem. rozwój psychomotoryki i zadania korektywne 4. W zakresie motorycznuści 3. • metodą wprowadzania fragmentów gry. 4. Jest to sygnał dla ćwiczących. 2. funkcji fizjologicznych oraz ukształtowaniem u ucznia pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej. Stacyjna. powiedzieć „i. często zmodyfikowane. że gdy metoda jest sposobem realizacji założonego celu. zawsze związany jest z doskonaleniem funkcji psychomotorycznej ucznia .-met. Metoda sportowa . Sprawd/cnie gotowości i zorganizowanie grupy 2. polegającym na wywieraniu odpowiedniego wpływu na aktywność wychowanka.RR w górę. zmienne. W organizacji lekcji stosuje się różne formy nauczania: • frontalna (wszyscy wykonują to samo ćwiczenia. Zadania lekcji w większości ćwiczeń są realizowane przez wykonywanie ruchów zbliżonych do sportowych. 3. i składa się z następujących elementów: 1. zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Przykłady ćwiczenia z rozliczeniem na 4: l . postawa. rytmicznym i mobilizującym do ćwiczenia. Po 3-krotnym powtórzeniu całości ćwiczenia w ostatnim liczeniu zamiast „4 . na lekcji wf. Metoda sportowa jest celowym i atrakcyjnym sposobem prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.RR w dół. • zajęć indywidualnych (każdy ćwiczący ma do opanowania swój własny program (trening sportowy. Frontalna.RR w bok. W rehabilitacji ruchowej rzadko stosuje się jednolite ćwiczenia dla wszystkich. • grą uproszczoną.RR w dół". 3. boisko. stosuje się w ćwiczeniach ogólnokondycyjnych jako czynnik leczniczy. Rozgrzewka. Różnica pomiędzy formami nauczania a metodą nauczania wg Gniewkowskiego: „Metoda tym różni się od formy.. szczególnie z dziećmi i młodzieżą. W zakresie wychowania. pojedyncze ćwiczenia.ustawienie. Zajęcia w zespołach. Może być stosowana przez całą lekcję lub tylko w jej części. trening w poszczególnych dyscyplinach sportowych). Warunki (miejsce zajęć. Formy prowadzenia lekcji z punktu widzenia organizacyjnego: 1. Czynności organizacyjne i wychowawcze związane z /ukończeniem lekcji 1.atrakcyjna metoda w kinezyterapii i sporcie inwalidzkim W metodyce nauczania często spotyka się określenie: metoda sportowa. układem.

„Naśladujemy rękami mały i duży wiatrak" N. . W siadzie skrzyżnym „pokazywanie ściany za sobą" ł? M Bezpośredniej celowości ruchu U. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć ł. Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach 1 .. „Ważenie soli" Wzór konspektu lekcji dla klasy I (wg St. maszerują w miejscu.. naśladują w klęku podpartym „koci grzbiet" U..... obróć się kilka razy w kółko i znajdź wolne miejsce N. naśladują rękami wiatraki ........ Sprzęt: .:Pokażcie dzieci....... Powitanie 3. Kształtowanie zdolności motorycznych: szybkość. Poznanie zasad i przepisów 4 nowych zabaw 3. zbiórka..:Stańcie na jednej nodze i napiszcie swoje imię i różne cy„ U.. unosząc wysoko kolana Dzieci przyjmują pozycję siadu skrzyżnego i wykonują wielokrotnie ruchy lewą i prawą ręką na zmianę wraz z silnym skrętem tułowia Dzieci stoją na jednej nodze i wykonują zadania Dzieci podskakują obunóż jak najwyżej 7.. Przyrządy: . W staniu na jednej nodze pisanie imienia i cyfr Przyjęcie informacji U.... 32 dzieci Temat: Poznajemy 4 nowe zabawy i rozwijamy ogólną sprawność motoryczną Cele wiodące: 1. Rozgrzewka 1.....Wzór II Osnowa ... „Mały i duży wiatrak" Zabawowo-naśladowcza Zabawowo-naśladowcza 3.. „Wchodzenie po stopniach schodów" 6..... Strzyżewskiego) Klasa: I........... Nastawienie do współdziałania w zespole Warunki: sala gimnastyczna......... Zadania wychowawcze: 3.. Zbiórka w marszu w parach 2. kto najwyżej skoczy 230 231 ..... Czas: 45 minut. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć 2. prawą ręką N... Rozstawienie do zajęć „Wiatraczek" N.. 32 piłeczki Zadania Tok lekcji 1. naprzemienne przysiady i powstania U. co kotek robi po przebudzeniu się N..... Zabawa: „Jedzie pociąg" 2 chorągiewki..... Dla ...... pomagają i przyjmują informację 8............... podaje temat i /udania (bardzo prosto) N.. a ja zobaczę. wykonują polecenia Nr . równowaga 2. Podskoki „ fry N.... „Koci grzbiet" 5... szarfy Zabawowa klasyczna Zeszyt przedmiotowy Środki dydaktyczne Metody Czynności nauczyciela Podanie hasłu: w marszu naokoło sali. 4 zestawy szarf kolorowych..... Zadania dydaktyczne: ..... Rozwijanie umiejętności wspólnego bawienia się i organizowania zabaw 4. przygotowuje warunki i podaje fabułę zabawy N. zwinność.. Miejsce: .. poleca: Chwyćcie się w parach za ręce i spróbujcie naśladować..:Przyjmijcie pozycję siadu skrzyżnego.krążą RR ugiętymi w łokciach i RR prostymi U... klaskanie do rytmu Do mnie zwrot! Nauczyciel sprawdza obecność uczniów Maszerują naokoło sali parami 4.. poleca: RR w bok. Data Tok lekcji Zadania Środki dydaktyczne Metody Czynności nauczyciela uczniów Tok Treść Dozowanie Wskazówki organizacyjne 2. jak sportowiec wchodzi po schodach N... Podanie tematu i głównych zadań 2. chwytają się w parach za ręce i próbują naśladować ruchy wagi.:Podskakujcie obunóż.....:Pokażcie dzieci. teraz pokażcie ścianę za sobą lewą ręką...jak mama waży sól" (na wadze) N..

Całość powtórzyć 5 razy. nóg tlił. kocyki. ogólnej wydolności i sprawności fizyc/ncj. doskonalenie sprawności i rozwijanie zdolności twórczych 1. obręcz. barków. Zebranie i uporządkowanie sprzętu 2. . Pw. po czym na sygnał nastąpi zmiana ról N. 2. 5.tilanie woreczka na przemian pod prawym. sprawdzenie obecności i przygotowanie poszczególnych ćwiczących do zajęć. worec/ck w ręku. potem wore- w płaszczyźnie tułowia czek przełożyć do ręki poprzedniej i ten sam ruch przećwiczyć 5 r. brzucha oraz ćwiczenia przeciw płaskostopiu. 3 min „ Jak wyżej Jak wyżej Zabawa Ruchowej ekspresji twórczej N. Pw. tyczne 4. Kształtowanie umiejętności. łopatek. klatki piersiowej. Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Znajdź swój kolor" 2. Woreczek na głowie (nie powinien spaść). Zabawa na czworakach: „Swobodne biegi na czworakach" 3. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna lub sala zastępcza. a drugie je naśladuje. po czym daje znak rozpoczęcia piosenki Dzieci tworzą pary. czyn- „ ności organizacyjne elementu postawy: płowy. Zabawa skoczna: „Skoki" 5. Muskanie przed sobą i za sobą po 5 razy. Woreczek w ręku. Tok Treść Zbiórka — w szeregu lub dwuszeregu. Zadania dydaktyczne: wzmacnianie mięśni grzbietu. zadań do wykonania - - N. bioder (pośladków).postawa zasadnicza. Powitanie..j. obręczy barkowej. przełożyć woreczek z powrotem do ręki popi/ednifj.'. Pr/eM. piłki siatkowe. współzawodnictwo w grupach. Przekazanie uwag nt. wyznacza konkretnych uczniów do konkretnych zadań N. . a drugie je naśladowało. opuścić ręce.>j. Stają tyłem i stoją prosto. ławeczki. zasadnicza. 10 min Dzieci pobierają worecz ki Ruchy w/no^u ramion powinny mlbywsić się 5.} w różnych kierunkach. zamieniają się rolami Dzieci wykonują zadanie.Tok lekcji Zadania Środki dydak- Czynności Metody Osnowa lekcyjna dla dzieci młodszych (klasa I-III) z elementami obwodu stacyjnego (wg wzoru II) Liczba ćwiczących: 15-20 osób. Czynności organizacyjne i wychowawcze związane z zakończeniem lekcji 1. Podanie fabuły i zasad zabawy uczniów Dzieci postępują zgodnie z podanymi zasadami Przybory: woreczki. Uspokojenie organizmu Marsz ze śpiewem w tym momencie popatrzeć na woreczek.<zy.i sygnał N. 5 ra/. Podanie zadań lekcji i uwag organizacyjnych ora/. potem pod lewym kolanem.y w lewą stronę. i szarfy Zabawowowa klasyczna „ nauczyciela N.icci postępują zgodnie z fabułą i zasadami Jak wyżej Jak wyżej Część I wstępna. Zabawa bieżna: „Wilki i owce" 4. podsumowuje zdarzenia na lekcji i ocenia je N. Zadania wychowawcze: wyrobienie nawyku korekcji postawy. aby jedno dziecko z każdej pary wymyślało dowolne ruchy. Przcłożrnic woac/ka do drugiej ręki jak najwyżej tvxl ułowe. Na zapowiedź „słonko świeci" dzieci spaceruj:) i biegaj. chwyt przeciwna rck. przejść do siadu ski żyznego. 3.:Dzieci stańcie w luźnej gromadce. postawa zasadnicza. woreczek w jednej ręce. po czym jedno z nich przejmuje inicjatywę w wymyślaniu ruchów. Przekładanie woreczka za sobą na wysokości pasa 5 razy i nie pochylać głowy 7. brzucha. postawa zasadnicza. Motywowanie 2. śpiewają piosenkę „Słonko świeci". Dzieci przyjmują uwagi w prawą stronę. na zawołanie „deszcz pada" dzieci biegną pod ścianę lub do drabinek. przekazuje proste uwagi na temat możliwości zabawy z rodzicami Uczniowie przyjmują uwagi za sobą. Czas: 45 minut. Przekładanie woreczka Przekładanie woreczka pod kolanem od zewnątrz Dzieci powinny starać się przekładać woreczek powyżej pasa biodrowego 6. całym ciałem przylej. poleca: Dwójkami naokoło sali marsz i ustala piosenkę. przypomnienie o konieczności przybrania zawsze właściwej postawy wyjściowej i końcowej cwic/fnia Dozowanie '. ruin Wskazówki metodyczno-organizacyjne Każda pozycja to poprawienie źle „ustawionego" D/. skłania do zabawy z rodzicami N. po czym n. 4. Nastawienie do samodzielnego wykonania zadań ruchowych w czasie wolnym Dzieci zachęcają się do zabawy z rodzicami. Na przemian prawa i lewa ręka. Podsumowanie wychowawcze lekcji 1. W parach: „Inicjowanie i naśladowanie ruchów" 2 chór. tworzy pary i zaleca. Pw. Pw.| do Korekcja postawy u każdego dziecka ściany Ćwiczenia przygotowujące wszechstronnie organizm do wysiłku fizycznego ł . materace.

232 .

6 razy Dozowanie .Wskazówki metodycznoTok Treść 6. łokcie uniesione i skierowane w bok 10 razy 6 razy 6 razy Tułów mocno przylega do podłogi. Brzuch wciągnięly Woreczek Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia wyprostu 4 razy Nogi skulone 234 235 . leżenie przodem . Pw. 10. Ruch: przejście do podporu tyłem.wydech. klęk podparty. dłonie skrzyżowane na barkach. Pw. 7. 12. Chwyt woreczka przed sobą (całość 6. 14. woreczek na głowie. przejście do tyłu 4 „kroki" powrót. Pozycja wyjściowa jak w ćwiczeniu 7. unosząc wysoko głowę przez kolejne 3-5 sęk. siad skrzyżny. Pw. przedramiona w przód pod kątem prostym). stopy złączone. siad skrzyżny. łopatki złączone. 8. Woreczek na podłodze na wysokości oczu. Pw. przysiad podparty . tułów wyprostowany. broda przyciągnięta. 4. NN złączone. Pw. podpór tyłem z nogami ugiętymi.dłonie oparte na podłodze na szerokości barków.dłonie na barkach. żeby woreczek nie spadł Barki cofnięte. RR wzdłuż tułowia. siad klęczny. pozostają w tej pozycji 3-5 sęk. 9. pochylenie tułowia. siad ugięty podparty. Ruch: RR w bok . Na hasło prowadzącego „kurki odpoczywają" dzieci wracają do pozycji wyjściowej. NN ugięte postawione na podłodze. 7. leżenie tyłem. tyłem podparty. RR pod brodą. leżenie przodem. RR w górę w skos . RR w bok (woreczek przed stopami). 10. powrót do siadu skulnego. siad płaski RR bokiem podparte. Ruch: przekładanie woreczka pod kolanem od zewnątrz.warte blisko podłogi. Pozycja siadu skorygowana Tok Treść 5. Pw. 9.wdech. Na sygnał chwyt woreczka palcami nogi przeciwnej Dozowanie 6 razy Wskazówki metodyczno-organizacyjne Tułów wyprostowany 5 razy Wyprosi NN w kolanach. Na hasło prowadzącego „kurki trzepocą skrzydełkami" dzieci wykonują siad klęczny (na piętach). lekko na palcach Broda przyciągnięta. 3. Pw. Powstań do pozycji stojącej Cześć II główna: korygowanie postawy w różnych pozycjach wyjściowych I . RR wzdłuż tułowia. Pw.T prosty. skurcz pionowy . potem zmiana nogi. Pw. 6 razy w tył. powrót do pw.wdech. rozciągnięcie mięśni piersiowych Hasło prowadzącego „kurki trzepocą skrzydełkami" (dzieci układają ręce w układzie RR w bok. „Kurki piją wodę" . kolana ro/. Ruch: wznos RR tuż nad podłogę z jednoczesnym skierowaniem T w tył. Pw. Ruch: naprzemianstronne ugięcia i wyprosty NN. Ruch: przekładanie złączonych NN w prawą i lewą stronę. naśladując trzepocące skrzydełka. leżenie tyłem. Ruch: przejście do przodu 4 „kroki" powrót. broda przyciągnięta 4 razy 4 razy Barki. ręce oparte z boku. RR w dół w skos. Ruch: odwracanie i nawracanie dłoni (łopatki ściągnięte) 5 razy. Pw. Ruch: na sygnał chwyt woreczka palcami stóp. 4 razy 6 razy Starać się. położenie. zbliżają brodę do podłogi. Jazda na rowerze 6 razy w przód. NN ugięte. korekcja odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ruch: skurcz pionowy. Następnie prostują ręce. druga noga prostuje się. „połykają wodę". siad ugięty. Pw. palce obciągnięte. Pw. stanie jednonóż. siad klęczny rozwarty.ł 0 razy). siad skrzyżny. RR wzdłuż tułowia. Siad ugięty. układają ręce w „skrzydełka" i wykonują rytmiczne ruchy odrzutu (w tył). stopy oparte na palcach. wyrzucenie nóg w przód. 2. -organizacyjne Stopniowo jak najdłużej Klaskać 1 łasło prowadzącego „kurki piją wodę" ma oddziaływanie korekcyjne: odciążenie kręgosłupa od ucisku „osiowego". uniesienie bioder. 8. Podrzucanie woreczka w górę z klaskaniem i chwyt w dłonie. Woreczek w ręku. RR wzdłuż tułowia . woreczek w dłoniach. wydech. dłonie skierowane palcami do środka. Pw. wytrzymać 3 sęk. wyprosi ramion w górę w skos. Pw. RR ugięte w łokciach. Całość powtórzyć. 13.dzieci uginają ręce w łokciach. „Kurki trzepocą skrzydełkami". 1 1 . Ruch: przejście do „kociego grzbietu". broda lekko przyciągnięta. łopatki ściągnięte. Pw. Pw. biodra i kolana powinny tworzyć linię prostą. Ruch: przejście do siadu prostego. leżenie tyłem. Pw. Ruch: naprzemianstronne unoszenie nogi prostej w górę 6 razy. kolana rozchylone. ramiona w skurczu z dłońmi w przód. RR skrzyżowane. szyja wyciągnięta. potem ruchy pływania żabką 6 razy. 6.

zewnętrzne krawędzie stopy przytrzymują woreczek. potem zmiana ćwiczących. ale wyuczoną w czasie lekcji.'V jak naj. Dozowanie Dzieci zmieniają stacje Wskazówki metodyczno-organizacyjne Ławeczka Osnowa lekcyjna dla dzieci starszych z elementami obwodu ćwiczebnego wg wzoru II Data Ilość ćwiczących: 15-20 osób. Przed dziećmi stoi prowadzący (na 5-6 kroków). Po dwoje dzieci porusza się po sali. Zadania dydaktyczne: wzmacnianie mięśni kształtujących prawidłową postawę. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Uczniowie poruszają siy w rytm muzyki. Spacja III W leżeniu przodem rzut piłki oburącz o ścianę i chwyt oburącz. Potem następna dwójka. „Dziadek i żołnierz" Dzieci chodzą po całej sali.w szeregu lub dwuszeregu. l min „Wiewiórki w dziupli" Na podłodze rozłożone są szarfy. szarfy.5 m. Pi/(. przesuwa się do pr/o du o 0. Zadania wychowawcze: kontrola postawy ciała w czynnościach dnia ci>d/. którzy nie znaleźli dziupli. Wszystkie dzieci poprzez kolejne etapy odwracania się nauczyciela zbliżają się do linii końcowej. Wygrywają pierwsi. Wyróżnienie najlepszych. kocyki. które się pomyli i wykona zaka/. które nie zmienią miejsca. Stacja II Wkładanie i wyjmowanie palcami stóp woreczków z obręczy. opierając nogi na swoich biodrach.-pocze< icm /ubawy iwKa/. korekta postawy. Stacja V Chodzenie z woreczkiem miedzy stopami. stojąc z tylu. Nie wolno poruszyć się. Podanie zadań lekcji. chwyta współćwiczącego za uda. czynności organizacyjne Wspólna zabawa (skupienie uwagi). Móiy pokazuje il/ie-uom proste ćwiczenia. Tok Cześć I -wstępna. na sygnał prowadzącego „dziadek" dzieci naśladują zgarbionego i zmęczonego staruszka. drugi. które potem dzieci powinny powióizyć. Stacja IV Poślizg po ławeczce w leżeniu przodem (kocyk pod brzuchem) przy pomocy RR.ieiinego. Dziecko. kocyk..po drugiej stronie sali. Wygrywają d/irci. jeden z ćwiczących w podporze przodem. korekcja postawy Treść Dozowanie Wskazówki organizacyjne Piłka Ławeczka Woreczek Cześć III końcowa Elongacja kręgosłupa. „Żołnierz" dłuższy czas utrzymania postawy Ćwiczenia w dwójkach (w parach) Wszechstronne przygotowanie ćwiczącego do wysiłku fizycznego l. Dzieci cicho idą na palcach do nauczyciela. materace.czas ćwiczenia krótki.„skrzydełko". Na hasło „żołnierz" dzieci naśladują dziarskiego.--/\b< i ej usiąść w kole „szarfy-dziupli" w siadzie skrzy/nym skorygowanym. — Zbiórka .ine ruchy. „Zakazany ruch" 3 min Uczestnicy zabawy ustawiają się w odległości dwóch kroków miedzy sobą. Mocno napiąć mięśnie brzucha 2 min 236 237 . które poruszy się lub źle wykona ćwiczenie . na sygnał zatrzymują się i przybierają dowolną pozycję wyjściową. ławeczki. Czas: 45 minut. Omówienie lekcji. Układ RR .których nie wolno poka/ywać. Po przerwaniu taktu lub melodii it-. Pożegnanie. Pw. którzy bez błędu dojdą do końca. Prowadzący stoi tyłem do ćwiczącej grupy . Dziecko.me1 dzieciom dwa „zakazane ćwiczenia" . wyrabianie nawyku postawy Zakończenie lekcji „Czaty" Dzieci w gromadce stoją po jednej stronie sali.Tok Treść Obwód stacyjny Stacja I Przejście po ławeczce z woreczkiem na głowie.przechodzi do tyłu. Woreczek i obręcz Pr/ybory: laski gimnastyczne. instrumenty muzyczne (bębenek lub magnetofon)). Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna lub sala zastej>cza. Uczniowie. wyprostowanego żołnierza.-<! !<>/. Palce podwinięte. Jest ich o 3 mniej ni/ ucA-słoików. Zbiórka. otrzymują punkty kar- Szarfy 3 min „Dziadek" . Dzieci zmieniają stacje. kształtowanie sprawności ogólnej. Ruch: marsz w podporze do przodu.iU.

stanie w lekkim rozkroku. Piłeczka pingpongowa między nimi. podpór tyłem. Ruch: jeden z pary wykonuje skłon w przód. drugi przechodzi do leżenia tyłem. Pw. Chwyi za ręce. NN ugięte.ącego. Pw.5 m. 9. Piłeczka pingpongowa Ćwiczenia korekty 5. w parach naprzeciw siebie.5 min Nie opuszczać głowy do tyłu '/2 min 6 razy 238 239 . Ruch: wznos RR w górę w skos . leżenie tyłem. lewa ręka i prawa noga. Pw. Ruch: naprzemianstronne. Ruch: przenoszenie NN do siadu równoważnego do oparcia na przedramionach. Pw. Ruch: chwyt za prawe dłonie. Oparcie plecami o siebie. siad skulny oparty na przedramionach. przeciąganie się z mocowaniem. -wydech.wznoszenie klatki piersiowej. Pw. Pw. równoczesne ze współćwiczącym „pedałowanie" nogami.rozluźnienie mięśni brzucha. Pw. podpór przodem z nogami ugiętymi. 5. Powrót do pw. Jedna ręka ułożona na klatce piersiowej. Potem następuje zmiana ról. RR w górze. 2 razy 10 Ruch: wznos głowy i RR w przód do dotknięcia dłońmi o kolana. Dozowanie 8 razy Wskazówki organizacyjne Odległość 1 kroku 1 min Obszerne ruchy 5 razy W leżeniu tyłem tułów prosty. Łopatki powinny być ściągnięte. Pw. NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych. Pw. Wydech: 1 . Ruch: wznos RR w górę do zetknięcia się dłońmi o siebie za głową . czworakowanie w postawy podporze tyłem w przód i w tył.wdech. potem zmiana współćwiczących do oparcia lewymi bokami. 6. leżenie tyłem. udając jazdę na rowerze. NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych. Ćwiczący twarzą do siebie w odległości 1-2 m. Ruch: jednoczesny skłon T w tył. siad ugięty. druga na brzuchu. siad prosty podparty.Tok Treść 2.wydech ze skłonem T w przód z dotknięciem dłońmi między nogami. chwyt za dłonie. stopy postawione na podłodze (oddychanie z zachowaniem następujących po sobie faz). 1 . Pw.obni/cnie klatki piersiowej. głowa wysoko Część II -główna Wzmocnienie mięśni brzucha 12. Ruch: powolny opad T w tył do leżenia tyłem i powrót do siadu. leżenie tyłem. powrót do pw. w parach tyłem do siebie. stanie prawym bokiem do siebie. 2 razy po 8 10 razy Ćwiczenia oddechowe 3-4 razy 5 razy Ćwiczenie barków i nóg Ćwiczenia oddechowe 6 razy 4. stanie tyłem do siebie. 10. klęk podparty w parach. stanie tyłem do siebie. 3. dotknąć brodą nisko przy podłożu. chwyl pod łokcie współćwiczącego ruchem „haka". stojąca. 7. Wdech: 1 . Ruch: wypady w przód na przemian prawa i lewa noga. 2 . siad rozkroczny naprzeciw siebie z chwytem za ręce. 3. Pw. Pw. Ruch: przedmuchiwanie piłeczki w slronę współćwic/. 4. klęk podparty.napięcie mięsni brzucha.wydech. 7. Ruch: wypady w przód na prawą i lewą nogę. Dozowanie 4 razy Wskazówki organizacyjne Tok Nisko nad podłogą Treść 1 1 . W parach 2 razy 5 naprzeciw siebie. stopy złączone ze stopami współćwiczącego. leżenie tyłem. RR w bok. Pw. RR skrzyżowane na klatce piersiowej. 2 . 6. stopy oparte o podłoże. 13. Czworakowanie do przodu i tyłu. 1 min Nie zatrzymywać oddychania 0. 8. 2. Pw. Ruch: pozycja do „ukłonu japońskiego". leżenie przodem twarzami do siebie. tyłem 5 razy do siebie w odległości 0. 1 min stopy ćwiczących złączone zewnętrzną stroną. Biodra uniesione do linii prostej wyznaczającej barki i kolana. Pw. Wytrzymać 3-6 sęk. RR przodem w dół . partner przytrzymuje nogi współćwiczącego. Pw. Ruch: skręty tułowia i klaśnięcie w dłonie za plecami współćwiczącego. w pozycji stojącej w lekkim rozkroku. powrót do pw. RR wzdłuż tułowia. Pw. stopy oparte o podłoże. kolejność ruchów: prawa ręka i lewa noga. chwyt za ręce współćwiczącego na wysokości bioder. Pw. Pw. Ruch: równoczesne przysiady i wyprosty nóg. RR bokiem w górę wdech.

przesuwanie się w leżeniu ryłem przez odpychanie się kolejno stopami (kiedy jedna noga jest zgięta. tworząc nad podłogą jak największy łuk. leżenie tyłem. laska trzymana z tyłu oburącz. Następnie ćwiczący przenoszą ciężar ciała na lewą nogę i powtarzają te same ruchy stopą prawą. Na sygnał prowadzącego przcsuwają się.poślizg na kocyku do tyłu z pracą NN. 14. Ruch: imitacja ruchów skrzydeł „orła" z synchronizacją oddychania. Pw. leżenie tyłem.przewleczenie szarfy z góry w dół . RR bokiem w górę z jednoczesnym przenosem NN na zewnątrz i powrót do pw. nieznaczny wznos bioder . Zabawa „chód gąsienicy": uczestnicy zabawy stoją w pozycji skorygowanej. stopy oparte o podłogę.przejście po ławeczce na czworakach . Pw. leżenie tyłem na kocyku.bieg w podporze tyłem z piłką na brzuchu . chwyt laski oburącz z tyłu. Ruch: przesuwanie laski w pionie i w poziomie. Ruch: wznos bioder w górę wytrzymać 1-3 sęk. D/ieci w poc/:|lko\vym okresie nauki „chodu gąsienicy ' należy posadzić na krześle i wykonać ćwiczenie z odciążeniem stopy. Wytrzymać 3 sęk.laska przyciska klatkę piersiową. Przed każdym ćwiczącym leży laska. NN ugięte w stawach kolanowych i biodrowych.bieg na czworakach . 16. wygrywa ten. Dozowanie 4 razy Wskazówki organizacyjne Tok Treść 15. Powrót do pw. stopy oparte o podłogę. Powrót do pw. Prowadzący wyróżnia najlepszych. R R trzymają rogi kocyka i są ustawione pod kątem prostym . 2 noga lewa „zawija" palce. leżenie tyłem. leżenie tyłem. NN ugięte w stawach biodrowych i w stawach kolanowych. W ten sposób poruszają się po sali. który składa się z trzech etapów: 1 . Pw. druga leży na podłodze wyprostowana) . Pw.przejście po ławeczce w podpórce tyłem . 3 . Wdech . ćwiczących no dwa zespoły ten zestaw obwodu ćwiczebnego można przeprowadzić jako wyśdpi Wzmocnienie mięśni wysklepienia stopy 240 241 .nie ruszając z miejsca pięty wyprost palców stopy lewej i wysuniecie w przód. 13. po sali „chodem gąsienicy".pełzanie do mety. którego laska stanie prosto pierwsza. leżenie przodem. 10. naśladując „chód gąsicni cy". 1 1 w a p a . RR wzdłuż tułowia. Obwód ćwiczebny . plecy wyprostowane. siad skrzyżny. Dozowanie 2 min Wskazówki organizacyjne 5 razy 6 razy Ćwiczenia obręczy barkowej 10 razy Ćwiczenia z laską 10 razy 5 min Ćwiczenia oddechowe 5 razy Uwaga: po podziali. Pw. RR wzdłuż tułowia. wydech .Tok Treść 8. dłonie oparte o podłogę w oparciu o pięty. Pw.laska w zagłębieniu pasa biodrowego. RR z laską nad klatką piersiową uchwyconą na szerokość barków.przewrót w przód na materacu . 9. przesuwając po podlod/c pieję w stronę palców. Pw. Ruch: odrzuty wyprostowanych RR w tył. siad na ławeczce. RR wzdłuż tułowia.ciężar ciała przenieść na prawą nogą. 12. 1 \ .napięcie mięśni pośladkowych i mięśni brzucha oraz mięśni tułowia. na sygnał prowadzącego wszyscy ćwiczący starają się stopami ustawić laskę pionowo na podłodze.

Tok Cześć III .bez pomocy rąk. Ćwiczenia mięśni brzucha. raz na lewej. korektywna Treść „Wywoływanka" Uczestnicy zabawy siedzą na obwodzie koła w siadzie skrzyżnym w pozycji skorygowanej. laski gimnastyczne Czas trwania: 30 minut 1. Zbiórka. zataczając obszerne koła w przód i wyobrażając sobie. zabawowo-klasyczna. że jedziemy na rowerze. łopatki złączone (dobrze) . wyróżnienie najlepszych.„cyk-cyk".dziecko siedzi krzywo. Kto potrafi w tej pozycji skakać dookoła? 6.wyprosi głowy „ku słońcu" z okrzykiem „hurra". Nie kroczy jak my. który ma złamaną raz jedną.„bim-bam": bicie zegara. Wróbelki stoją w bezruchu i cichutko świergocą. Zabawa ożywiająca „Berek-literka". . a na „4" imię innego uczestnika zabawy. „Skrzydełko" lewą ręką. Przejście do pozycji stojącej . plecy zaokrąglone. Dzieci w siadzie skrzyżnym trzymają laskę za głową. przyciągamy kolana do brzucha. Siad skrzyżny.cofania się na rowerze). Siad skrzyżny . Siedzimy niedbale (źle) .głowa do góry.po obwodzie koła i zaznaczonym kierunku. Chwyt na szerokość barków. głowy i karku. Chód z woreczkiem na głowie . Naśladowanie ruchów związanych z obsługą zegara: . 243 242 . Data: Prowadzący: Cele: kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas przyjmowania pozycji korekcyjnej. 5. Dzieci wykonują przy tym następujące ruchy: 1 . Wyciąganie głowy „ku słońcu".końcowa Zabawa uspokajająca. . 7. RR na kolana (dłonie je lekko przytrzymują). Postawa wysoka. Dzieci leżą na brzuchu. „Ciekawskie dzieci". Może skakać tylko na jednej nodze. przytrzymywana jedną ręką w okolicy kostki. uwypuklając klatkę piersiową do przodu . Złamana nóżka ugięta w kolanie. Zbliża się nieprzyjaciel. 3. Wzmacnianie mięśni grzbietu i brzucha. 3. Wyznaczony przez prowadzącego „berek" stara się dotknąć kogoś. Spróbujmy naśladować kulawego wróbelka. Klaśniecie lewą ręką w lewe udo.dłonie na kolanach. Dzieci powinny być wyprostowane jak żołnierze i maszerować krokiem wyprężonym. Dzieci kładą woreczki na głowie. 2. 9. Następnie przytrzymujemy mocno kolana. Skręt głowy i tułowia w kierunku ruchu laski i naśladowanie tykania dużego zegara . Biedny wróbelek złamał nóżkę. potem przeciwnie. Ćwiczenia anty grawitacyjne „czucia postawy".dziecko siedzi prosto. Siad skrzyżny. twarzą do środka koła. Ćwiczenia głowy w różnych płaszczyznach. (Ruchy nóg w przód. to koniec zabawy następuje w chwili wykonania zadania przez ostatniego uczestnika).„nakręcanie budzika": skręty głowy w prawo i w lewo (potem „głowa do słońca"). RR z laską w górę. prostujemy się. ruchy głowy w przód i w tył (potem głowa „do słońca"). Zabawę rozpoczyna wyznaczony przez prowadzącego uczestnik zabawy. potem ruchy nóg w kierunku głowy . Opuszczenie laski na kark. Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe. Ćwiczenia obręczy barkowej. Klaśniecie prawą ręką w prawe udo. 2. „Dzięciołki". laski w dłoni. Ćwiczenia brzucha. naprzemiennie obydwoma końcami. chwyt dłońmi na szerokość barków . Ochrona przed berkiem poprzez odwzorowanie własnym ciałem litery „T" lub „I". Ćwiczenie mięśni grzbietu. lecz podskakuje na obu nóżkach (cichutko podskakuje na ugiętych nóżkach). „Jazda na rowerze". raz drugą nogę. Czy wiecie. 8. „Skrzydełko" prawą ręką. Prawy łokieć do lewego kolana. Opad tułowia w przód w odpowiedzi na powitanie prowadzącego. 4.wysoko. Wyznaczone dziecko „berek" goni inne. skłon głowy w przód.ruchy „wahadłowe": skłony głowy na boki (potem przez kilka sekund „głowa do słońca"). wypowiadając na „3" swoje imię. Wznos laski w górę . naśladowczo-ścisła Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 12 (dziewczęta i chłopcy) Wiek ćwiczących: 5-6 lat Przybory: woreczki.wstępna 1. Zabawa ożywiająca „Berek-słupek". Zabawa kończy się z chwilą przerwania jej przez prowadzącego (jeśli jest niewielu uczestników. żeby można „patrzeć na świat" spod uniesionej laski. Wznos laski do góry tak. Prowadzący stoi obok koła klaszcząc rytm 4/4. 3. Zbiórka w postawie wysokiej w półkolu. Dzieci tworzą krąg. Dozowanie 3-4 min Wskazówki organizacyjne Ćwiczenie wymagające dużej koncentracji uwagi Część" l . przyjmuje w ostatniej chwili pozycję „słupka". „Chód wróbla". żeby uchronić się przed schwytaniem. 4. Lekkie puknięcie łokciem o przeciwne kolano ugiętej nogi. 2. Wzmocnienie mięśni warunkujących prawidłową postawę. z rękoma ułożonymi w „skrzydełka". Metody: zabawowo-naśladowcza. aby mu przekazać swoją rolę. Powrót do leżenia. Pożegnanie. 5. Wpływ zabaw na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. jak wróbelek porusza się na ziemi. „Biedny wróbelek". tułów lekko pochylony w przód. 4.raz na prawej. Część II . Dzieci leżą na plecach. Po wykonaniu tego zadania dziecko pozostaje w układzie RR w „skrzydełka" do końca zabawy. podsumowanie. „Proste" i „krzywe" dziecko? Które ładniej siedzi? Korekcja postawy. Uciekający. stojąc na jednej nodze . Ćwiczenie równoważne. Dzieci leżą na plecach.główna Zakończenie lekcji 2 min Konspekt lekcji Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy ciała. Odwracanie laski do przodu. Następnie naprzemiennie prostujemy nogi.

85. Ćwiczenie prawidłowej postawy i przeciwko płaskostopiu.od 25 do 40 lat.od 60 lat. mięśni. Ustawienie dzieci w szeregu w postawie skorygowanej wyróżnienie i pochwalenie dzieci. a są to następujące okresy: / etap . obejmujący: 1) okres niemowlęcy . 2) okres pełni sił . 2. podnoszą głowy. a wzrostowi jego sprzyja naturalna ruchliwość (ruchy dziecka nie powinny być krepowane).dzieci prostują się. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. następuje zmiana miejsc i zabawa trwa dalej. Ryć.od O do l roku. staje się noworodkiem . 84.od 15 do 18 lat. który co jakiś czas cichutko miauczy. 87. Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju psychofizycznego dzieci od O do 7 lat. ściągają łopatki. Wyznaczone przez prowadzącego dziecko chodzi wokół koła i szuka „zagubionego kotka". Ćwiczenie uspokajające. pożegnanie. 2) średni wiek szkolny . 3) schyłkowy . Najwolniej wzrasta głowa. Prowadzący mówi: „Chodźcie jak smutni ludzie" .od 7 do 18 lat: 1) młodszy wiek szkolny . Zostaje odłączone od organizmu matki przez przecięcie pępowiny i łapiąc pierwszy oddech. wciągają brzuch i chodzą we wspięciu na palcach. Ryć.Część III .wiek dojrzałości . 2) wczesne dzieciństwo . Akt porodu powoduje. narządów wewnętrznych oraz etapu rozwoju psychicznego zmieniają się wskazania do ćwiczeń w poszczególnych okresach rozwojowych. najszybciej nogi. Dzieci rozproszone chodzą po całej sali. /// etap . Nie wszystkie odcinki ciała rosną jednakowo szybko.samodzielnie żyjącym człowiekiem. Głowa noworodka stanowi '/4 długości ciała. Znajomość prawidłowości rozwoju stanu funkcjonalnego w wymienionych okresach rozwojowych jest potrzebna do analizy porównawczej fizjologii i patologii. 86. „Zagubiony kotek". że dziecko przechodzi ze środowiska płynnego (wody płodowe) do środowiska gazowego (otaczająca nas atmosfera).od 12 do 15 lat.od 18 do 25 lat. Dzieci w siadzie skrzyżnym zajmują pozycję na obwodzie koła.od 3 do 7 lat. W zależności od stopnia rozwoju kości. Metodyka zajęć z różnymi grupami ćwiczących Rozwój organizmu i jego funkcji daje różne możliwości stosowania określonych ćwiczeń fizycznych.od 7 do 11 lat. // etap . 3) wiek młodzieńczy . 3) okres przedszkolny . Jeżeli szukający poprawnie wskaże „kotka". Jego układ mchowy jest bardzo słaby -.n r ^ n 3. u dorosłego '/x długo245 Ryć. 4) starość .miękkie są elemenfy statyczne (kości). 244 .dzieci opuszczają głowę i uginają nogi na sy gnał Chodźcie jak weseli ludzie" .szkolny . Dziecko rośnie. Ryć.od l do 3 lat.od O do 7 lat. •» .od 18 lat wzwyż: 1) okres młodości . co jest warunkiem prawidłowego doboru ćwiczeń leczniczych. wyjście z sali.od 40 do 60 lat.końcowa 1.okres niemowlęcy i przedszkolny .

uczucia i siłę woli. Najważniejszym elementem wychowania fizycznego. współdziałania w zespole. Czteroletnie dziecko samodzielnie wchodzi i schodzi po schodach. długi tułów. naturalny głód ruchu. miesiąca życia dziecko chwyta przedmioty. Czteroletnie dzieci lubią współzawodnictwo indywidualne oraz przejawiają niechęć do współzawodnictwa zespołowego. stosować częstą zmianę pozycji i rodzaju ćwiczeń. Wyższa jest częstotliwość skurczów serca i szybszy rytm oddechowy. podskoki z nogi na nogę i dopiero na końcu -umiejętność odbijania się. Starsze dzieci wyzbywają się tej cechy i ich ruchy są bardziej harmonijne. podobnie jak większa jest powierzchnia oddechowa płuc oraz większa ilość krwi przepływającej w jednostce czasu przez płuca.ści ciała. Wiek przedszkolny (3-7 lat). Ciśnienie. rozrzutności ruchowej. niepotrzebne dla wykonania czynności zasadniczej. Nie można od „przedszkolaka" wymagać takiej precyzji ruchów. występują kołyszące się na boki ruchy ciała. niecelowe. Ćwiczenia powinny trwać około 30 minut. Chwyta wszystkimi palcami miedzy 6. Dziecko przyswaja sobie naturalne formy ruchu i jest tu najczęściej samoukiem. jeździć na rowerze.łatwe przechodzenie od śmiechu do płaczu i odwrotnie . miesiąca chwyt jest precyzyjny. w których następuje ogromny rozwój fizyczny. Takie reakcje ruchowe mają uzasadnienie w działaniu układu nerwowego. potrafi chodzić po narysowanej linii. 246 Umiejętność chwytania rozwija się później. Często stałe jest ugięcie kolan. dla dzieci 6-7-letnich również z czwartej grupy materiału ćwiczebnego . który jest dla niego normą. intelektualny oraz moralny dziecka. ale nie używając kciuka. kształtujące i użytkowe. a przy tym o charakterze dynamicznym. obejmującym stronę biologiczną człowieka. jaka jest u dzieci starszych i osób dorosłych. wykonywanie zbyt wielu półprzysiadów i zamachów przed skokiem itd. opowieści ruchowej. tygodnia życia wykształca się u dziecka odruch „oko .kształtowanie psychomotoryki. lot i lądowanie. a jednocześnie są dla dzieci potrzebne ze względów rozwojowych i emocjonalnych.5-3 lat potrafi przez chwilę stać na jednej nodze. ale i szybciej wypoczywa. . zamiłowania do różnorodnych form ruchu. Dopiero około 12. Zadania ogólnowychowawcze ćwiczeń fizycznych to kształtowanie osobowości dziecka. brak opanowania. poszanowania przepisów. Jednocześnie dziecko uczy się norm współżycia. mimo większego przepływu krwi. jest niższe. Celem ćwiczeń więc są: . a 8. co jest rekompensowane szerokim rozstawieniem stóp podczas chodu i biegu.kształtowanie charakteru i cech społecznych. Psychikę dziecka cechuje spontaniczność. 247 . zadaniowej (bezpośredniej celowości ruchów). w którym występuje przewaga procesów pobudzenia nad procesami hamowania. Serce u dzieci jest stosunkowo większe niż u dorosłycłi. a drobne zespoły mięśni słabiej. Warunki rozwoju dziecka stale się zmieniają. bezwładne machanie rękoma. Rozwija się pamięć i zwiększa koncentracja uwagi dziecka. Podstawowym bodźcem rozwojowym i naturalną potrzebą dziecka jest wszechstronny. zeskoczyć z wysokości 30 cm i skoczyć na odległość około 70 cm. ale najczęściej nie potrafi jeszcze schwycić rzuconej piłki. Przy wykonywaniu ruchu zasadniczego pojawiają się jak gdyby ruchy zbędne. potem na jednej nodze. Nauczanie ruchu powinno odbywać się przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Środek ciężkości ciała (mała lordoza lędźwiowa) jest wysoko. z odpowiednimi przerwami wypoczynkowymi. a od 9. U dziecka chorego występują odstępstwa od norm fizjologicznych w stopniu różnym. nie pozwalający na pojawienie się wad postawy. Dzieci małe mają tzw. Dziecko w wieku 2. Około 3. kiwanie głową podczas biegu czy chodu. gdyż każde dziecko ma swój własny rytm rozwojowy. dodatkowe. w zakresie skoku dziecko najpierw opanowuje proste podskoki obunóż. Układ wegetatywny u małych dzieci funkcjonuje w sposób swoisty dla wieku dziecięcego.kształtowanie estetyki ruchu. W tym okresie szczególnie bacznie trzeba pielęgnować i rozwijać ruchowe umiejętności dziecka. ale dwuletnie dzieci bawią się indywidualnie.harmonijny rozwój dziecka. Dziecko szybciej się męczy. gdyż szersze jest światło naczyń krwionośnych. krótka szyja.-4. . Wszechstronne bodźce ruchowe dotyczą zadań fizjologiczno-zdrowotnych. angażując w tym ruchu całe ciało. Liczba oddechów u dzieci wynosi 2024 (u dorosłych około 18). Czterołetnie dziecko potrafi rzucać piłkę jedną ręką. duża labilność . np. a ich natężenie powinno być niewielkie. Czynność chwytów piłki jest precyzyjna dopiero w wieku 6 lat. Wszystkie ćwiczenia powinny sprowadzać się do tych ruchów. Wiek przedszkolny i wczesny okres szkolny to lata. Dziecko spostrzega przedmiot i usiłuje go schwycić.ćwiczeń uzupełniających (proste elementy gier sportowych). a sześcioletnie dzieci potrafią chodzić w takt muzyki. kształtuje swój charakter. spontaniczny ruch. Dlatego dzieciom w tym wieku najbardziej odpowiadają ruchy „globalne". W sposobie zachowania się dziecka i wykonywanych przez niego czynności występuje zjawisko tzw. W miarę rozwoju dziecka koordynacja. podobnie jak praktyczno-sprawnościowych i praktycznych umiejętności dziecka. Różne bywa tempo tego procesu. krótkie kończyny). przeskakiwać przez nisko (5 cm) naciągnięty sznurek. miesiącem. technika i styl ruchów osiągają coraz wyższy poziom. przez co rozwija przydatne życiowo cechy motoryczne. Potem koordynuje rozbieg. jest ruch. Unikać należy ćwiczeń intensywnych. Odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne powinny być wybrane z następujących grup materiału ćwiczebnego: ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. W pierwszych tygodniach życia ruchy niemowlęcia sq odruchowe. Są to pierwszoplanowe zadania dla nauczyciela ruchu.trudność skupienia uwagi przez dłuższy czas.ręka". Dwuletnie dziecko rzuca piłkę oburącz. np. Większość ćwiczeń powinna być przeprowadzona metodą zabawową. Dzieci w młodszym wieku przedszkolnym cechuje niezbyt harmonijna budowa (duża głowa. . Uwagi do ćwiczeń dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat Należy stosować ruch rozwijający wszystkie cechy motoryczne. które dzieci lubią. angażujące do pracy większe grupy mięśniowe. Rozwój cech motorycznych odbywa się poprzez dostarczenie dziecku odpowiednich bodźców ruchowych. Do zajęć grupowych włączyć można trzyletnie dzieci. uzależnionym od procesu chorobowego. odbicie. psychomotoryczny. stać na palcach bez pomocy. przy czym najchętniej naśladują one pokazywane ruchy. siłowych i wytrzymałościowych oraz nadmiernie wyrabiających gibkość. nawet przy bardzo interesującej dziecko czynności. U dzieci silniej rozwinięte są duże grupy mięśniowe. Opanowanie przez dziecko poszczególnych form ruchowych następuje w określonej kolejności.

rż. przezorności. przy niedostatcc/nym jeszcze ro/woju układu mięśniowego. wzmacniają kondycję i tolerancję wysiłkową. rozwijających mięśnie pozwalające utrzymać prawidłową postawę (skłonność do wad postawy). Doskonalenie techniki rzutów określonym chwytem i w określonym kierunku -ćwiczenia orientacji. na nartach. Istnieje labilność działania układu nerwowego w wyniku pojawienia się wpływów hormonów płciowych. Hartują swój organizm.7-11 lat. pod kontrolą rodziców lub nauczycieli wychowania fizycznego. Po ćwiczeniach biegu i marszu stosować . 5-6-letnich . na rowerze. ćwiczenia o trudniejszej koordynacji i większym wysiłku. bardziej siedzący. ćwiczenia kształtujące w formie ćwiczeń gimnastycznych . brzucha. doskonali się koordynacja. rż. W zestawach ćwiczeń dla młodszych grup wiekowych stosować należy ćwiczenia wpływające na duże grupy mięśniowej. Różnorodność rekreacyjna. Są to ćwiczenia ruchu prowadzone metodycznie w formie przystępnych dla dzieci zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych (zabawy. zarysowują się różnice rozwojowe pomiędzy dziewczynkami i chłopcami. 249 . sprzyja automatyzacji nawyków ruchowych (np. U dziewcząt następuje większy przyrost masy ciała przy jednoczesnym słabym układzie mięśniowym. Wysoka „plastyczność" układu nerwowego 248 Ryć. W grupach dzieci młodszych. dużo korektywnych. zbliżona do elementów sportowych. co powoduje nasilenie cech kobiecości. gry zespołowe). Dla dziewcząt więcej ćwiczeń o charakter/e rytmiczno-muzycznym. wydolność niezbyt duża.od 15 do 30 minut. 88. orientacja i zręczność ruchów. ponieważ ćwiczenia z przyborami zawierają elementy celowości ruchu i zwiększają aktywność ćwiczących dzieci. Sięganie do tematyki sportowej inspiruje do współzawodnictwa. uczą się samodzielności.biegi. Kościec jest jeszcze słaby. Dużo gier zespołowych. oraz wybuchy emocjonalne. około 16.ł długość. ale nie za dużym. Doskonalenie techniki poszczególnych ruchów. 15 minut. Wszystkie ćwiczenia powinny mieć charakter ogólnorozwojowy. że istnieje możliwość przyswojenia trudnych koordynacyjnie układów ruchowych. Układ nerwowy jest już na tyle rozwinięty (ośrodki psychoruchowe). Te ostatnie ukierunkowane głównie na korekcję układu ruchu człowieka. pojawia się menstruacja. grzbietu. Podstawowe środki w yc how ani a fiz ycznego: wszechstronność ćwiczeń. Nic stosować ćwiczeń zwiększających lordozę lędźwiową. daje zdrowie i radość oraz sprawność fizyczną. Zmodyfikowanie ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących. prowadzonych co drugi dzień. deskorolce. Pods tawowe środki w yc h o w a n i a f i z yc z n e go : dużo ruchów naturalnych . wyciec/ki). Ćuic/cnic koickcyjne w warunkach domów > di. 3-letnich. jest 15 razy większe niż po urodzeniu. pojawia się większa wytrwałość uwagi i umiejętność obserwacji oraz krytycyzm zarówno w stosunku do otoczenia. Nowy tryb życia (szkoła). Intensywny w/rost kości n. Dla starszych dzieci stosuje się konkretne ćwiczenia grupy mięśni szyi.Poprzez zajęcia ruchowe dzieci przystosowują swój ustrój do życia w zmieniających się warunkach (przedszkole. Średni wiek szkolny (12-15 lat). tułów).męskie i żeńskie. Dyscypliny rekreacyjne. około 15. sprzyja powstawaniu wad postawy. korektywny (stopy. Duża pobudliwość nerwowa i zanikowy proces kostnienia są przeciwwskazaniami do du/ych obciążeń. ćwiczeń użytkowo-sportowych i odpowiednie proporcje ćwiczeń kształcących.iccka rośnie szybko. Nie stosować skoków z dużej wysokości. Należy wyrabiać lepsze poczucie zespołowości (gry). mniej siłowych. jak i nauczających. zręczności oraz korekcyjne. gry ruchowe i zabawy wszechstronnie kształtujące. jest czynnikiem hamującym rozwój. Ten okres rozwojowy cechuje szybkie tempo przemian cech morfologicznych i fizjologicznych. Okres szkolny Młodszy okres szkolny . rż. Serce d/. W czasie gier i zabaw terenowych dzieci poznają przyrodę. obręczy barkowej. Zwiększa się koncentracja uwagi i umiejętność analizowania spostrzeżeń. spacery. Formy organizacyjne to zestawy ćwiczeń korekcyjnych. jak nauka jazdy na wrotkach. wspinanie (z asekuracją). daje możliwość przebywania na świeżym powietrzu oraz wdraża na przyszłość do uprawiania sportu rekreacyjnego jako formy aktywnego wypoczynku. Dziecko w wieku przedszkolnym i w pierwszych latach wieku szkolnego dla prawidłowego rozwoju potrzebuje około 4 godzin dziennie ruchu fizycznego. skoki. chody. gry.dłuższe okresy wypoczynku. Dojrzewa psychika dziecka. chody na czworakach. szkoła). Prowadzenie ćwiczeń na powietrzu zwiększa ich walory higieniczne i zdrowotne. te zajęcia powinny trwać krótko. jednocześnie hartując dziecko. W zasadzie w wieku 14 lat rozwinięty jest analizator wzrokowy. sprawiedliwości w stosunku do siebie i do otoczenia (właściwe sędziowanie). w grupach starszych dzieci. Około 10. nabierają zaufania do własnych możliwości fizycznych i umiejętności. Powinien nastąpić podział na grupy . klatki piersiowej. siady skrzyżne z korekcją osiową kręgosłupa.na ławeczkach i drabinkach. Chłopcy dojrzewają później. Nie należy intensywnie ćwiczyć siły i gibkości. nawiązują przyjaźnie. pełzanie. Dzieci nie mogą jeszcze podejmować długotrwałych wysiłków. Bardzo przydatne dla ożywienia i urozmaicenia ćwiczeń jest stosowanie przyborów.

Starszy wiek szkolny (14-J8 lat). choć dopiero w wieku 21 lat następuje ostateczne kostnienie kości. następuje poprawa koordynacji ruchowej. ruchliwością. Dlatego istnieją dyscypliny sportowe. żeby być ruchowo aktywnym i opóźnić procesy starzenia się ustroju (miażdżyca. stanu równowagi psychicznej. Ruch fizyczny jako czynnik profilaktyczny jest terapią działającą przeciw następującym chorobom: 1) miażdżycy. nazywany okresem młodości.75-80% sprawności maksymalnej. 4) nerwicy gastrycznej (nerwica żołądka).poniżej 70% sprawności maksymalnej. Wiek metrykalny jest jednak sygnałem do wnikliwej oceny organizmu. 2) niewydolności wieńcowej. Należy prowadzić taki tryb życia. w wieku 60 lat . choroby wrzodowe. a obecnie dokonuje się korekta rozwojowa. Wiek 18-25 lat. Stopień nasilenia i zakres ruchu zależą od wielu warunków określonych w kinezyterapii.do około 55% sprawności maksymalnej. na skutek niesprzyjających warunków zdrowotno-bytowych. nie wszyscy ludzie w podeszłym wieku są niesprawni i niedołężni. rż. gry i zabawy rekreacyjne. 250 Okres starości Starość jest pojęciem względnym. to okres największych możliwości fizycznych organizmu (rekordy sportowe).nie wszyscy młodzi są sprawni. 7) zaburzeniom psychicznym. pogarsza się ogólna wydolność organizmu. rż. warunków zewnętrznych. Zwiększają się możliwości wysiłkowe. w narciarstwie alpejskim. 5) chorobom układu oddechowego (nieżyt oskrzeli. które mogą być stosowane w każdych warunkach. sporty wodne. w postaci lekcji wychowania fizycznego. 2.gry sportowe. poszerza się światło naczyń krwionośnych. Następuje zrównoważenie psychiczne. Zwiększa się koncentracja uwagi. Wiek dojrzałości (od 18 do 60 lat) Początek wieku dojrzałości jest pełnią rozwoju ruchowego i psychicznego. bystrością umysłu itp. pojawia się zdolność abstrakcyjnego myślenia. ukształtowane ruchowo.zmniejszenia się sprawności umysłowej. „młodym" wyglądem zewnętrznym. niewydolność krążenia i oddychania).W psychice zauważalna jest stałość zainteresowań. Dziewczęta w tym okresie przejawiają większe możliwości wzbogacania swojej motoryczności i szybciej stają się „dorosłe". Można stosować już trening wytrzymałościowy o dużym natężeniu. zależnie od możliwości ćwiczących. skłonność do zaburzeń metabolicznych i zmian zwyrodnieniowych. osłabienie układu krążenia. Uczestniczący w zajęciach 251 . a wskaźniki fizjologiczne ustalają się często na poziomie ludzi dorosłych. np. Z prac różnych autor&w wynika. Ćwiczenia gimnastyczne. może być ogólny (lekcje wychowania fizycznego) lub szczególnie ukierunkowany na technikę określonej dyscypliny sportu. Wysiłek fizyczny stosować tylko do granic możliwości ustroju. Organizm podatny jest na trening fizyczny. Ćwiczenia fizyczne z osobami starszymi powinno prowadzić się w sposób zaplanowany. 6) otyłości i cukrzycy. choć narastający stopniowo. W zasadzie słowo „starość" oznacza stan zniedołężnienia człowieka: obniżenia jego zdolności poruszania się. nasilają się zmiany zwyrodnieniowe stawów. W tym okresie organizm przeszedł już podstawowe etapy rozwojowe. rozrasta się serce. ale systematycznie prowadzone ćwiczenia są bardzo korzystne dla zdrowia.szyjki kości udowej. w których wcześniej kończy się u dziewcząt okres juniorów niż u chłopców. rozwijać cechy zespołowości oraz poczucie odpowiedzialności. trybu życia i pracy.powinny być uprawiane z dużym zaangażowaniem fizycznym. które pod koniec okresu dojrzałości. Cechy motoryczne ulegają pogorszeniu. gdyż w miejscu szyjki kości udowej następują szczególnie odwapnienia). marsze. Ś r o d ki : wszystkie środki wychowania fizycznego stosowane według uwarunkowań i metodyczny dobór ćwiczeń. Obecnie wprowadza się pojęcie wieku biologicznego. bez względu na wiek metrykalny. Wszechstronność możliwości ruchowych pojawia się już około 18. że ogólna sprawność fizyczna stanowi: w wieku 50 lat . zanika harmonia ruchów. rozedma płuc). demencji . Należy zwiększać samodzielność. Nawet krótkotrwałe. i emocjonalnym.. Aktywność ruchowa człowieka z okresu wczesnej dojrzałości powinna w znacznym stopniu być zachowana w latach późniejszych okresu dojrzałości. Wydolność fizyczna zależy od wielu czynników wewnętrznych (stan poszczególnych układów i ich funkcjonalność). rż. rż. biegi terenowe . wytrwałość uwagi. lecz ostateczne kostnienie następuje około 21. Starość w sensie wieku metrykalnego rozpoczyna się mniej więcej od sześćdziesiątego roku życia. który jest oceną faktycznego stanu organizmu pod względem biologicznym. Dobry stan ustroju przejawia się sprawnym poruszaniem się. Sportowe formy ruchu . w wieku 70 lat . Podstawowe środki r u ch u : 1. może ulec pogorszeniu. 3. następuje u niego zmniejszenie zainteresowania ruchem.. Następuje niezborność ruchów lokomocyjnych i manualnych. występowania choroby wieńcowej. krytycyzm w stosunku do własnych postaw i ćwiczeń. i odwrotnie . Reasumując. słabnie refleks. Powiększa się klatka piersiowa. Największe natężenie treningu można stosować około 18. Trening może dotyczyć wszystkich cech motorycznych. a dają możliwości wybiórczego wzmocnienia siły mięśniowej i wzrostu gibkości ciała. czego przejawem są osiągane już w tym wieku rekordy sportowe. Powyżej sześćdziesiątego roku życia następuje zmniejszenie wytrzymałości kości (stąd typowe złamania starcze . wiotczenie mięśni. Zwalnia się tempo wzrostu. sporty zimowe. Gdy człowiek zbliża się do 60. Jest to okres znacznego wzrostu siły mięśniowej i okres ostatecznego formowania się postawy. Ćwiczenia fizyczne dla osób w podeszłym wieku Ruch fizyczny jest czynnikiem profilaktycznym i leczniczym likwidującym różne choroby związane ze starością. Zmniejsza się koordynacja ruchowa. 3) chorobie nadciśnieniowej (I i II stopnia).

ćwiczenia równoważne. skoncentrowanie uwagi. ale równie dobrze oddziałującym na psychikę ćwiczących. Ogólne wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń dla osób w podeszłym wieku są następujące: W s k a z a n i a : kontrola lekarska. ćwiczenia z łatwymi przyborami. pobudzenie pracy oiganizmu. ćwic/enia w be/declui. parami. żeby ich wpływ był dla organizmu wszechstronnie korzystny.: 253 . mała liczba powtórzeń w serii.krzywa natężenia wysiłku dla osób starszych może mieć nieco inny układ. punkt kulminacyjny wysiłku fizycznego może być nieco bardziej przesunięty w przód lub w tył (w zależności od fizycznych możliwości ćwiczących). dynamiczny. o małym stopniu wysiłku.ćwiczenia gibkościowe (wolne. . z przytupywaniem.zwracać uwagę na prawidłowość ustawienia głowy. w siatl/ie.ćwiczenia oddechowe mogą wywołać zawroty głowy (hiperwentylacja) i czasami lepiej jest intensywniejsze ćwiczenia oddechowe przeprowadzać pod koniec lekcji.stosować zabawy i gry ruchowe o małym zaangażowaniu fizycznym. laski Ud. najlepiej ścisła i zabawowa oraz bezpośredniej celowości ruchu. eliminować ćwiczenia bezdechu oraz następujące ćwiczenia: skoki i podskoki. Ćwiczenia zespołowe. szybkościowe (intensywne). . tułowia i rozluźnienie mięśni brzucha i grzbietu.obszerna. w przód.ćwiczenia oddechowe . z prostymi ruchami rąk lub w połączeniu /. . nagłe skłony tułowia do tyłu. . ćwiczenia szyi . . ćwic/enia s/ybkościowe. długotrwałe ruchy cykliczne. . przyrządy gimnastyczne. piłeczki. łagodne).y oceniać indywidualne teakcje ćwiczących na „zaaplikowany" im wysiłek. prostymi ruchami tanecznymi z muzyk. krótkie serie.yżne. . U w a g i m e t o d y c z n e do ćwiczeń gimnastycznych dla osób w podeszłym wieku: .ogólny wysiłek w lekcji nie powinien przeciążać układu krążeniowo-oddechowego.tempo umiarkowane.mianach tułowia przy przejściu z jednego położenia w drugie. . . . wysiłkowo . podpory'.mało obciążające.przyrządy . które powodują przepływ krwi do naczyń mózgu (długotrwałe skłony głowy w dół). dla których ogólnie zaplanowany wysiłek fizyczny jest zbyt duży.nie stosować nadmiernych i długotrwałych skłonów w przód.siłowo-gibkościowy. ćwic/enia statyczne . . w pozycji leżenia tyłem.ławeczki gimnastyczne.metoda prowadzenia . ogólnokondycyjne powinny być tak dobrane.n zalegającego w płucach powoduje lepszą wentylację pluć i w konsekwencji lepsze dotlenienie. klaskaniem. .piłki lekarskie.przybory . .obciążenie wysiłkowe nie powinno przekraczać 30-50% obciążeń maksymalnych.. piłki lekkie. . ćwic/enia zwisów.nie należy stosować ćwiczeń powodujących wzrost ciśnienia w klatce piersiowej (statycznych i dynamicznych z zatrzymaniem oddychania). ćwiczenia bez zatrzymywania oddechu ciekawe dla ćwiczących. gwałtowne zmiany po/ycji wyjściowej . .unikać ćwiczeń i pozycji wyjściowych. Ć w i c z e n i a o d d e c h o w e : usunięcie powieli /. Rodzaje marszów.obowiązkowe zlecenie lekarskie. np. ćwiczenia z muzyką. drabinki. łatwych wysiłkowo i koordynacyjnie (elementy zabaw ruchowych). w miejscu. z akcentami ruchu (z klaskaniem). podnoszenie ciężarów. P r z e c i w w s k a z a n i a : szybkie ruchy płową. szarfy.amplituda ruchu .nauczyciel wychowania fizycznego powinien być bard/o taktowny w ocenie osiągnięć ćwiczących.koniecznie przeprowadzać w wolnym tempie (dla osób o zaburzonej równowadze na końcu lekcji ruchu i we wszystkich płaszczyznach). marsze skr/. .aktywny wypoczynek . rozkurczowe powinno być w granicach 80-90 mm Hg.kompleksowa.dużo ćwiczeń rozluźniających między seriami ćwiczeń. kameialna atmosfera. . w tył. oporowe ze współćwiczącym. . unikać nagłych skłonów głowy w przód przy wydechu. ćwiczenia towarzyskie. podpoiów. Zespołowe ćwiczenia są bardzo dobrym środkiem nie tylko wpływającym na wydolność fizyczną.nie liczyć. umiejętne uwagi robione we właściwym momencie ćwiczenia są zachętą do ćwiczeń.lekcja powinna być krótka . . 252 .koordynacyjne proste. na przyrządach gimnastycznych specjalistycznych.ruchy . siłowe z oporem własnym. podnoszenie ciężarów. lecz przeprowadzać w rytmie oddechowym ćwiczących. Powinny być prowadzone raczej w pozycji siedzącej i w wolnym tempie.komendy i objaśnienia wypowiadać krótko i dobitnie.nawet niewielkie wysiłki mogą okazać się bardzo obciążające dla ustroju. współruchy RR w poszczególnych fa/ach oddechowych. gdyż można wywołać niecierpliwość i zniechęcenie ćwiczących. lic/eniem. niebezpieczne i trudne z dużymi obciążeniami. bez gwałtownych zmian rytmu. Ćwiczenia fizyczne dla osób starszych powinny być tak dobrane. . . . .zwisy.'!. ćwiczenia na świeżym powietrzu.formy prowadzenia powinny być różne.obowiązuje kontrola tętna i ciśnienia: ciśnienie skurczowe normalne = 120 mm Hg (nadciśnienie ponad 140 mm Hg).w czasie ćwiczeń zbiorowych nale/. skoki i podskoki. . relaksacyjne. Zadania wybranych grup ćwiczeń (przedstawionych opisowo): M a r s z e : ożywienie grupy.stosować dużo ćwiczeń ożywiających.ćwiczenia intensywne powinny być prowadzone na przemian z ćwiczeniami normującymi oddychanie (lekkimi dynamicznymi lub oddechowymi).powinni systematycznie na nie uczęszczać i stale podlegać kontroli lekarskiej.charakter ćwiczeń . Ogólny zasób ćwiczeń . . np. nagle skłony głową w dół. .inne środki metodyczne . by móc w czasie ich przeprowadzania indywidualnie dawkować wysiłek tym ćwiczącym.nie wymagać nadmiernej precyzji. . w bok. . ćwiczenia oddechowe. .30 minut. intensywne podtrzymywanie własnego ciała. ostre współzawodnictwo.precyzja wykonania . liczba serii dobrana indywidualnie. dużo ćwiczeń oddechowych i rozluźniających. jako warunek uczestniczenia w lekcji.od n iskiej do wysokiej.eliminować ćwiczenia o gwałtownych /.muzyka.

np. to samo w odwrotnym układzie rąk.w siadzie na brzegu krzesła w małym rozkroku: naprzemienny wznos nóg z jednoczesnym uciskaniem dłoni poniżej kolana..w przód ( s k ł o n y ) : zadaniem jest zwiększenie możliwości ruchów czynności dnia codziennego. rajstop. . ręka przeciwna niż ćwiczona noga.krążenia dłoni na zewnątrz i do środka.klaskanie przed sobą. nie mają fizjologicznego zakresu ruchu wyprostu w stawach kolanowych.kozłowanie piłeczki prawą lub lewą ręką. Często występuje u pacjentów duża otyłość brzuszna. leżeniu. potem to samo złączonymi stopami. które warunkuje ruch izolowany barku. . Druga ręka przytrzymuje bok krzesła w celu utrzymania równowagi. następnie to samo nogą przeciwną. skarpet. naciskając na palce.skłon tułowia w przód i pochylenie głowy. .siadzie.pochylić ciało w przód. wykonać głęboki wdech . kolana. Należy unikać gwałtownych ruchów i dużej liczby powtórzeń.w staniu rozkrocznym: jedna ręka na biodrach. potem w tył. tułów przylega do podłoża. .dotknąć prawym uchem prawego barku i odwrotnie.złączyć opuszki rozstawionych palców przeciwstawnych rąk i silnie naciskać na opuszki palców. . podawanie piłeczki od tyłu do przodu między nogami. . w połączeniu z klaskaniem i z dwuchwytami przyboru lub chwytem jednorącz. w których zakres ruchu u osób starszych bywa najczęściej ograniczony. skłon tułowia do nogi prawej. .skłon głowy w tył i w przód z dotknięciem podbródkiem do klatki piersiowej. często chodząc na lekko ugiętych nogach.ćwiczenia z przyborami. . Ć w i c z e n i a s z y i : zadaniem jest wzmocnienie i kształtowanie mięśni szyi oraz pogłębienie ruchomości górnej części kręgosłupa.siad na brzegu krzesła: wyprost nóg w przód. woreczka. Najbardziej praktycznym. Ć w i c z e n i a na s z y b k o ś ć r e a k c j i : zadaniem jest wyrobienie sprawności reakcji: . potem coraz wyżej. oprzeć łokcie.spleść dłonie jak do modlitwy. wyprost i do nogi lewej (jeśli to możliwe -chwyt za kostkę). . zakładanie butów.w staniu rozkrocznym przy ścianie lub drabinkach (plecy przylegają): naprzemianstronne dotykanie uda. co jest bardzo ważne dla statyki ciała. Ć w i c z e n i a s t ó p i s t a w ó w s k o k o w y c h ( b e z o b u w i a ) : zwiększenie zakresu ruchu.siad na brzegu krzesła: ręce z boku przytrzymują krzesło. należy jednak te ćwiczenia prowadzić ostrożnie. można je wykonywać w staniu. odwrócić do klatki piersiowej. marszu i siadzie: . Ć w i c z e n i a t u ł o w i a w p ł a s z c z y ź n i e c z o ł o w e j ( s k ł o n y b o c z ne o r a z s k r ę t o s k ł o n y ) : zadaniem tych ćwiczeń jest zwiększenie elastyczności kręgosłupa oraz wzmocnienie mięśni tułowia. oparcie pięt o podłoże i krążenia stóp na zewnątrz i do środka. Ć w i c z e n i a r ą k i s t a w ó w ł o k c i o w y c h : zadaniem jest polepszenie ogólnej sprawności przedramion i pogłębienie ruchomości stawów łokciowych (w siadzie lub w staniu): . na sali gimnastycznej) jest następujące ćwiczenie. .w siadzie na krześle z kolanami ugiętymi: naprzemianstronne wyprosty nóg z jednoczesnym zgięciem grzbietowym stóp. to samo strona przeciwna. sięgając dłonią z boku. Osoby starsze.w pozycji stojącej z oparciem o blat stołu czy drabinkę. . 255 . energicznie opuszczać przedramię w dół i uderzać przy powrocie kolejno palcami lewy bark i prawy bark. elastyczności ruchów.krążenia głowy w prawo i w lewo.stojąc w małym rozkroku (może być w oparciu o krzesło) wspięcie na palce. podrzucanie lub przerzucanie piłeczki. wyprost we wspięciu na palce. staniu: . wyprostować ręce i ruchem „sprężynowym" pogłębiać wyprost w łokciach.siad na krześle: podnoszenie palcami nóg linki. w stawach łokciowych nieco usztywnione).w siadzie na krześle: spokojny wdech z jednoczesnym oparciem rąk o krzesło. stale klaskać (ćwiczenie pobudzające krążenie w dłoniach). dotknąć łokciami ud.w leżeniu tyłem w rozkroku. cofając łokcie lekko w tył. skłon tułowia w bok z pogłębieniem. Ć w i c z e n i a nó g w s t a w a c h k o l a n o w y c h : zadaniem tych ćwiczeń jest zwiększenie prawidłowego zgięcia i wyprostu stawów kolanowych. stopy na podłożu: naprzemianstronne przenosy prostych w stawach łokciowych ramion do położenia na podłodze za głową (ręce proste. bez włączania do ruchu łopatki: . Tempo wolne. po rozciągnięciu: . . energicznym ruchem wyprost kolana przez wymach podudzia i potem postawienie nogi. Ć w i c z e n i a s t a w ó w b a r k o w y c h : zadaniem tych ćwiczeń jest zwiększenie ruchomości w stawach barkowych. potem zmiana układu ciała na przeciwny. druga łukiem nad głową.wznos rąk w bok i krążenia przedramion w przód.siad na brzegu krzesła: nogi wyprostowane w rozkroku w oparciu na piętach. . . podudzia. ręce bokiem oparte o podłoże: skłony boczne tułowia po podłożu z dotknięciem ręką jak najniżej boku uda.w pozycji stojącej w rozkroku: piłeczka w prawej dłoni.ręce ugięte w łokciach . wydech. skutecznym i łatwym do wykonania w każdych warunkach (w domu. 254 Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej . raczej obniżanie pozycji przez półprzysiad i przysiad: . . Ćwiczyć wolno (w pozycji stojącej z przytrzymaniem lub siedząc): . bez pełnego wyprostu kolan. po kilku ruchach wyprost.w siadzie rozkrocznym na podłodze: spleść ręce na karku. . W rękach osób starszych na ogół zakres ruchu jest ograniczony i często wykonywaniu różnych czynności towarzyszy ból.w siadzie na krześle z założoną jedną nogą na drugiej. chusteczki i innych małych przedmiotów. wznos prawej nogi ugiętej w kolanie. .„szufladkowe" wysuwanie podbródka do przodu i cofanie go. potem w odwrotnym kierunku. wydech . . . klaskać w górze i opuszczając ręce. głęboki przysiad i wyprost. potem na pięty i na całe stopy.silne zaciskanie pięści i maksymalne prostowanie palców. Ć w i c z e n i a n a d g a r s t k ó w i p a l c ó w : mają na celu zwiększenie zakresu ruchów stawów nadgarstków i palców. a ponadto nadciśnienie może być wręcz przeciwwskazaniem do skłonu głowy w przód. wyprostować tułów (patrzeć na sufit). W różnych pozycjach .w leżeniu tyłem z nogami ugiętymi.to samo z przysiadu. .

natężenie tempo zwolnione Celem ćwiczeń dla osób w podeszłym wieku jest: 1) poprawa funkcji układu krążenia i oddychania. kroki rytmiczne w przód. 258 .zaburzenia rytmu serca (skurcze napadowe. . przyjemności i zadowolenia. uczestnictwo nie zawsze musi być poprzedzone zezwoleniem lekarskim na piśmie. . istnieją specjalistyczne metody ćwiczeń kinezyterapeutycznych.niedokrwistość. ramiona w górę wydech . Marsz 2.w górze.w staniu: głęboki wdech nosem. Dla wielu z wymienionych wyżej chorób. często uczestnicy podejmują decyzję sami.wady serca.luźno ramiona w dół.nadciśnienie tętnicze (określonego stopnia). sprzyjających poprawie tych stanów chorobowych. w tył. Choroby układu dokrewnego: .Ć w i c z e n i a r o z l u ź n i a j ą c e : zadaniem tych ćwiczeń jest rozluźnienie mięśni zmęczonych napinaniem się przy różnych ćwiczeniach: . można zaplanować przeprowadzenie w czasie lekcji ćwiczeń na tych leczniczych urządzeniach ukierunkowanych na konkretne zadanie ruchowe zgodnie z możliwościami i potrzebami ćwiczących. dość szybko w różnym tempie bardzo wolne tempo i niepełne skłony w wolnym tempie w wolnym tempie w różnym tempie. wybierać należy miejsce ocienione i osłonięte od wiatru. schodki o różnej wysokości.ropne zapalenie dróg oddechowych. wolno w tempie indywidualnym w bardzo wolnym tempie. . Nogi .niedoczynność tarczycy. . . przed sobą. .niewydolność krążenia. należy dobrze znać stopień tolerancji wysiłku przez pacjentów oraz indywidualne wskazania i przeciwwskazania. Tułów i stawy barkowe 12. Marsze. . 3) osiągnięcie równowagi psychicznej. Stawy kolanowe 10. 5. Choroby układu krążenia: . Przeciwwskazania: 1. .wolno w rytmie indywidualnego rytmu oddechowego ćwiczących w różnym tempie w zależności od trudności ćwiczenia obszernie. Wzmacniające RR 15. Mięśnie brzucha 18. na dole. . Ćwiczenia zręczności i równowagi 19.gruźlica płuc. nie zawsze jest ściśle związana z wiekiem. 2. na krzesłach w sali zastępczej lub na świeżym powietrzu.zmiany zarostowe tętnic.ramiona skrzyżnie luźno przed sobą (proste lub lekko zgięte). Osobnym zagadnieniem jest rekreacja osób starszych z różnymi rodzajami i stopniami inwalidztwa. Stopy i stawy skokowe 5. 3. Ponadto nie należy lekceważyć mogących pojawić się w czasie lekcji oznak złego samopoczucia ćwiczących. Ręce (stawy łokciowe) 8. różnorodność rodzaju ruchu indywidualnie dobrany wysiłek indywidualny zakres różne tempo. wolno z przytrzymaniem zakres i tempo indywidualne indywidualny dobór oporu i wolne tempo • indywidualny dobór oporu i wolne tempo indywidualne tempo. .w staniu: luźne wymachy skrzyżnie przed sobą i w bok.tętniaki.zespół serca płucnego. wolno przyspieszać w pozycjach odmiennych. . oddechowe uspokajające 20. Ćwiczenia oddechowe. Rozluźniające i normujące oddychanie 17. Choroby układu oddechowego: . . migotanie przedsionków).cukrzyca i nadciśnienie. pochylnie. choroby nowotworowe.w staniu w małym rozkroku: luźne wymachy rąk w przód i w tył. np. . Mięśnie szyi 6. .zapalenie mięśnia sercowego . Jeżeli istnieje możliwość korzystania z urządzeń typu „ogródka leczniczego".w sianiu: luźne wstrząsanie ramion na różnych poziomach . Ćwiczenia należy indywidualizować. Tułów (płaszczyzna czołowa) 14. . w miejscu . .wydech . Obszerne ruchy nadgarstków i palców 4.rozstrzenie oskrzeli. Na takich imprezach zawsze jednak organizatorzy muszą zapewnić opiekę lekarską. Okresy rekonwalescencji itd. mała liczba powtórzeń w tempie różnym. Inne choroby układu krążenia . P r z y k ł a d o w y t o k l e k c y j n y d l a osób s t a r s z yc h : 1. Prowadząc ćwiczenia na powietrzu. Skłony boczne tułowia l ł. Sprawność osób starszych bywa bardzo różna. Możliwości i potrzeby uprawiania ćwiczeń fizycznych określa lekarz.stawy biodrowe 13. wspomagane pracą RR3.wsierdzia.w staniu lub siadzie: głęboki wdech nosem z rozwarciem luźnym ramion na zewnątrz . Opracowując konkretny konspekt lekcyjny dla osób starszych. Rozluźniające. W różnych imprezach typu rekreacyjnego. 2) podtrzymywanie sprawności fizycznej pozwalającej na samodzielne życie. Wzmacniające NN 16. takich jak barierki.choroby przysadki i nadnerczy. w biegach. Skłony tułowia w przód 9. Ćwiczenia mogą odbywać się na sali gimnastycznej.zapalenie zakrzepowe żył. 4. Szybkość reakcji 7. stanowiących przeciwwskazania do ćwiczeń profilaktycznych.

.

która jest wprowadzeniem ćwiczących w cykl czekającego ich dnia i. . Miejscem ćwiczeń ogólnokondycyjnych powinna być przede wszystkim sala gimnastyczna. c o. ale jednocześnie chodząc. uzyskanej uprzednio wydolności ogólnej. Jednak nie bez wpływu na ogólną wydolność organizmu pozostaje gimnastyka poranna. ale należy wybrać takie miejsce do ćwiczeń. / 260 261 ?&*&<!!«& O . Łóżka do hospitalizacji . a w upalne dni nie nadmiernie nasłoneczniony. Zasób ćwiczeń ogólnokondycyjnych jest uzależniony od rodzaju schorzeń. W czasie nauki chodzenia pacjent „korzysta" ze swojej. Jeśli pacjenci nie mogą przyjść na salę gimnastyczną. ćwiczenia w wodzie oraz sport inwalidzki. 90. 89. tym miejscem może być sala chorych.p (J l . ich stanu funkcjonalnego i ogólnego oraz od aktualnych wskazań i przeciwwskazań itd. na które cierpią ćwiczący. żeby teren był osłonięty od wiatru i równy. Do ćwiczeń ogólnie usprawniających zalicza się przede wszystkim ćwiczenia ogólno-kondycyjne (które często są też określane mianem ćwiczeń ogólnie usprawniających). Śo Ćwiczenia ogólnie usprawniające polepszają wydolność organizmu ćwiczących. przede wszystkim.e-nia.czi Ćwiczenia ogólnie usprawniające w kinezyterapii 9 Ćwiczenia ogólnokondycyjne Ćwiczenia ogólnokondycyjne są ćwiczeniami specjalnie ukierunkowanymi na wzmocnienie ogólnej kondycji ćwiczących. Fizykoterapia Psychoprofilaktyka Terapia zajęć S° oT Ryć. Można też prowadzić ćwiczenia na świeżym powietrzu. 11 Q Ryć. trenuje ją i pomnaża. nauka chod/.

.ćwiczenia oddechowe. gdy prowadzącemu brak inwencji. Trudno jest prowadzić ćwiczenia zespołowe na sali chorych. albo w niektórych przypadkach na sali gimnastycznej. Tram .utrzymanie właściwej sprawności układu oddechowego. trzeba w tak trudnych warunkach. również odcinki ciała bez gipsu nieraz 262 trzeba wykluczyć z ćwiczeń.i zawsze zabezpieczony bolcami.długotrwałe przebywanie w łóżku. . Nawet jeśli pacjent z bezwładem nóg będzie miał odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne.nauka jazdy wózkiem. niezbędnych przyrządów i przyborów. dobrze oświetlona. . Ćwiczenia ogónokondycyjne na sali gimnastycznej. Przeciwwskazania: .utrzymanie pełnej długości mięśni. Okna i lampy zabezpieczone siatką drucianą. kraty. z drugiej strony ścięta.stany zapalne stawów czy inne stany zapalne. ćwiczenia najczęściej obejmują wszystkie odcinki ciała wolne. 5) wskazania do ćwiczeń. Cel ćwiczeń ogólnokondycyjnych Główny cel to zapewnienie choremu dobrej kondycji fizycznej poprzez: . z dyskopatią.utrata samodzielności życiowo-bytowej. Niektóre ćwiczenia zespołowe na sali chorych muszą być jednak wykonywane indywidualnie. Gdy pacjent ma założony opatrunek gipsowy.ćwiczenia czynne z oporem nóg. jazda na wózkach. Tram przymocowany jest z dwóch stron na szynach . ale indywidualnie. które nie są unieruchomione opatrunkiem gipsowym. Jeśli takie są zalecenia lekarskie. Skromne warunki do ćwiczeń na łóżku muszą być dobrze wykorzystane. które mają efekt emocjonalny. . krążeniowego i nerwowego. Czas tnvania ćwiczeń. 2) rodzaj schorzenia.częściowe ograniczenie swobodnego poruszania się. . .ćwiczenia czynne kończyn. Mogą mieć jednak również charakter indywidualny. . . trwają 30 minut. Ćwiczenia ogólnokondycyjne na łóżku pacjenta.zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach.do wykonywania zwisów i podporów. „nadrabiać" innymi elementami: modulacją głosu w czasie wydawania komend i możliwie ciekawym doborem ćwiczeń o akcentach ożywiających tę lekcję. regulowanej wysokości żerdzi . . u których jest mniejsza tolerancja wysiłkowa. niezbędny dla wszystkich zespołowych lekcji ruchu. 263 .ćwiczenia z oporem mięśni brzucha i grzbietu. . . . że zestaw ćwiczeń dla pacjentów będzie bardziej celowy i atrakcyjny.równa. takich jak: drabinki. Podłoga .ciężki ogólny stan chorego.zapobieganie zjawiskom ograniczonej sprawności fizycznej. liny .ćwiczenia samodzielnego przechodzenia na wózek i odwrotnie.z jednej strony owalna (do zwisów). wywietrzona i czysta. np. Sala gimnastyczna lub sala zastępcza do ćwiczeń zbiorowych. będzie mógł chodzić tylko wtedy. siad na łóżku. . 3) stan ogólny wydolności. Poręcze o różnej.siadanie stopniowane (zgodnie ze stanem.półzwisy na kratkach bałkańskich. .pobudzenie rezerw czynnościowych organizmu. jak równoważnia (do ćwiczeń równoważnych).rozwinięcie mechanizmów kompensacyjnych . Wszystkie rodzaje ćwiczeń ogólnokondycyjnych są na ogół ćwiczeniami zespołowymi. Na ogół od 30 do 45 minut. który sprawi. gdyż tylko wtedy będą spełniały swoje zadanie . . Do zespołu dobiera się pacjentów z podobnymi schorzeniami i w miarę możliwości z tym samym stopniem utraty sprawności fizycznej. 4) wiek i płeć. gdy wzmocni mięśnie pasa barkowego i ramion do poziomu znacznie wyższego niż przed zachorowaniem (by móc używać kuł).ćwiczenia czynne z oporem mięśni rąk. przyłóżkowych. po amputacji w obrębie kończyn górnych lub dolnych. Ćwiczenia dla dzieci. powinien znaleźć się tam taki sprzęt. osób starszych i osób.gorączka. zapalenie zakrzepowe żył objawy niewydolności krążenia. których stopień niesprawności jest najczęściej bardzo duży. wynikającej z różnego rodzaju niepełnosprawności narządu ruchu. Łóżko pacjenta powinno być odpowiednio przygotowane. ławeczki szwedzkie i materace. Ćwiczenia ogólnokondycyjne powinny być dostatecznie intensywne.utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej. jakie istnieją na sali chorych. . Kryteria podziału pacjentów na grupy: 1) stan funkcjonalny. W zależności od celu specjalnego i uwarunkowań w skład ćwiczeń przyłóżkowych powinny wchodzić możliwe do wykonania ruchy: . odpowiednio duża.przymocowane i we właści-• wym stanie technicznym.według uwarunkowań indywidualnych. Zasady prowadzenia ćwiczeń są podobne jak przy ćwiczeniach zespołowych. Aby uzyskać efekt emocjonalny.zmniejszenie ogólnej wydolności organizmu.zmiany pozycji w łóżku.od góry i od dołu . . Drabinki.belka dwufunkcyjna . np. . Można wykorzystać odpowiednie zabawy.Wyposażenie typowej sali gimnastycznej lub sali przystosowanej do tego celu powinno być odpowiednio dobrane do potrzeb grup osób ćwiczących. niezbędnych do wytworzenia mechanizmów kompensacyjnych koniecznych do możliwie największego usamodzielnienia się pacjenta. osoby z paraplegią. Ćwiczenia ogólnokondycyjne indywidualne prowadzone są na łóżku pacjenta lub na zastępczej sali gimnastycznej. Obowiązuje indywidualizacja doboru ćwiczeń według potrzeb ćwiczących. kółka. .niewydolność układu krążenia. Miejsce i sprzęt. czysta (chodzić po niej należy tylko w obuwiu gumowym). sprawności fizycznej. Wskazania: . Oprócz podstawowych. np. pacjent w niekrępującym go stroju lub odpowiednio przykryty. siad ze spuszczonymi nogami). .

mata filcowa . 10) ćwiczenia w płaszczyźnie złożonej. Tok lekcyjny mieszany z ćwiczeniami (zabawy z ćwiczeniami gimnastycznymi): 1) ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujace. Niezbędne przybory: . Najlepiej spodnie i bluza. . Przyjęcie od początku zajęć postawy „sportowej". Tok lekcyjny ćwiczeń ogólnokondycyjnych jest uzależniony od środków. Powitanie ćwiczących.laski gimnastyczne. jeśli nie jest na stałe wyznaczone. . . Najlepiej spodnie czy dres i koszulka.tok lekcyjny gier sportowych.tok lekcyjny ćwiczeń gimnastycznych. grupy osób ćwiczących .ożywiająca. obręcze do zabaw czy przybory własnego pomysłu. 2) ćwiczenia RR.ćwiczący stoją w szeregu.sprężyny. który po raz pierwszy przychodzi na zajęcia.: kapelusiki. Raport: zgłaszam grupę X do zajęć. oddechy lub gra czy zabawa uspokajająca. 2) zabawa ze śpiewem . dwuszeregu.. tarcze itd. nieraz zdarzają się pewne odstępstwa . 8) ćwiczenia mięśni brzucha. . pożegnanie. 2.o nieuszkodzonej powierzchni.na wózkach inwalidzkich. 5.kocyki do ćwiczeń. Wskazanie miejsca na sali do pozostawienia sprzętu osobistego. nie zostawiać opartych o ściany. 12) ćwiczenia korekcyjne. 14) ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące końcowe. 11) ćwiczenia stosowane (wybrane). 8) ćwiczenia T w płaszczyźnie strzałkowej w tył. ale komunikatywnej i życzliwej.szarfy kolorowe. 9) ćwiczenia mięśni brzucha. Ubranie prowadzącego. Ubranie ćwiczącego. . 13) ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne. 265 . Ćwiczący powinni brać udział w zajęciach na sali gimnastycznej w specjalnym. . za pomocą których ruch fizyczny będzie realizowany. 3. 4. jeśli jest sprawny lokomocyjnie.15. 3) ćwiczenia RR i szyi. .materace gimnastyczne . Wykonanie zbiórki . Zaznajomienie się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami wszystkich pacjentów.o różnej wadze i wielkości. Toki lekcyjne są zaplanowanymi schematami lekcji. 7) ćwiczenia T w płaszczyźnie strzałkowej w tył.tok lekcyjny mieszany.3 (usprawiedliwionych). ale nie należy zawsze rygorystycznie ich się trzymać. po ćwiczeniach zawsze składać je. . nie mogą leżeć bezładnie na sali. całe.tok lekcyjny gier i zabaw ruchowych. Tok lekcyjny dla dzieci i młodzieży jest nieco inny niż pozostałe. 5) ćwiczenia NN.dla dzieci dodatkowo: kolorowe przybory.fantazyjne formy zbiórki. nieobecnych . formy przeprowadzenia zajęć. Przyjęcie raportu od „funkcyjnego" (składający raport podchodzi do prowadzącego.hantle .woreczki z grochem lub piaskiem. . 9) ćwiczenia T w płaszczyźnie złożonej. 4) ćwiczenia gimnastyczne RR i szyi. . . siedzi przygotowany do ćwiczeń na materacu. 3) zabawa orientacyjno-porządkowa. 264 Przebieg lekcji Od momentu wejścia ćwiczących na salę o wyznaczonej godzinie lekcja już jest rozpoczęta i od sprawnego przeprowadzenia przygotowanych ćwiczeń zależy. . jakie korzyści wyniosą ćwiczący z lekcji. ze sprawnie działającym hakiem do zaczepienia. Wstępne czynności należące do prowadzącego lekcje ruchu leczniczego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych: 1. 5) ćwiczenia gimnastyczne T w płaszczyźnie strzałkowej w przód. 8. Dobór ćwiczeń i ich następstwo jest zależne od celu lekcji. jak np. sportowym stroju. Sprawdzenie zalecenia lekarskiego u każdego pacjenta. gdyż upadające mogą spowodować wypadek.w zależności od sprawności i możliwości lokomocyj-nej i miejsca zajęć: . .ich schorzeń i wieku.od l do 4 kg. . od typu lekcji. Nie krępujące ruchów przy wykonywaniu ćwiczeń czy ich poprawianiu u ćwiczących.do ćwiczeń . . Nigdy nie powinni być ubrani za ciepło. Cel lekcji jest realizowany na podstawie 3-częściowego toku lekcyjnego. Ogólny tok lekcyjny gimnastyczny (dla młodzieży i dorosłych): 1) ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące.piłki lekkie. zbiórka. Rodzaje toków lekcyjnych: .tok lekcyjny treningu stacyjnego. 6) ćwiczenia NN. gdyż łatwo się o nie potknąć. nie mogących chodzić). 6) ćwiczenia T w płaszczyźnie czołowej. . 6. omówienie lekcji.czysta. który np. 7. strój powinien być czysty i przewiewny.Ławeczka gimnastyczna .dla dzieci . obecnych . baloniki.czyste. . 7) ćwiczenia równoważne. Wskazanie miejsca do rozbierania.piłki lekarskie . np.uzależnione od danego toku lekcyjnego. ortopedycznego ćwiczących.na materacach ułożonych jak najwygodniej do ćwiczeń (dla mało sprawnych. 4) ćwiczenia T w płaszczyźnie strzałkowej w przód. lub instruktor podchodzi do pacjenta „funkcyjnego".

aby nie utrwalać w ćwiczących przekonania o własnym kalectwie. ale zmodyfikowane zgodnie z potrzebami leczniczymi. oprócz „obowiązujących". a jeśli jest to sukienka. ale także dopilnowanie porządku przed lekcją (również przed salą) i po lekcji. stosować metody nauczania ćwiczeń ogólnie przyjęte w wychowaniu fizycznym. 4) elementy techniki i taktyki gry. 8) zabawa skoczna. 2) zabawa ze śpiewem.by mógł swobodnie pokazywać ćwiczenia i pomagać ćwiczącym.obserwowanie stopnia zmęczenia ćwiczących. 9) zabawa ze śpiewem. . wybierać właściwe formy prowadzenia ćwiczeń. . powitanie.: 1) ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące (z użyciem fantazyjnych określeń). W ćwiczeniach ogólnokondycyjnych należy wykorzystywać wszystkie środki wychowania fizycznego (ale odpowiednio dobrane dla pacjentów z danej grupy). 9) chód uspokajający.odpowiedni podział na grupy pod względem liczby i możliwości ruchowych.albo ćwiczenia stosowane elementy zwisów i podporów. 6) zabawa bieżna. Ćwiczenia rozciągające stawy. rozgrzewające mięśnie według zasad metodycznych. Najlepiej. 5) gra uproszczona lub fragmenty gry. rż. Należy również wprowadzać czynnik rywalizacji. Obowiązuje przeprowadzenie rozgrzewki ćwiczących przez zestaw ćwiczeń kształtujących i stosowanych. jeżeli są długie. znajomości aktualnego stanu zdrowia pacjentów oraz wyczucia psychologicznego. 2) gra ożywiająca lub wolne ćwiczenia gimnastyczne ramion. posługiwać się odpowiednimi środkami nauczania ćwiczeń.odpowiednie sędziowanie. 8) zabawa lub ćwiczenia o charakterze uspokajającym. większa liczba powtórzeń ćwiczenia). 7) zabawa orientacyjno-porządkowa. Istnieją w tym względzie większe lub mniejsze różnice. to zasób ćwiczeń powinien być do nich dostosowany. 6) gra szkoleniowa lub właściwa. Obuwie miękkie. Jeżeli większość ćwiczących ma małe możliwości ruchowe. Przy dużych różnicach sprawnościowych ćwiczenia ogólnokondycyjne należy indywidualizować. 3) zabawy orientacyjno-porządkowe. Tok lekcyjny gier i zabaw dla dzieci do 12. Uwagi metodyczne. Tempo ćwiczeń przeznaczonych dla wszystkich ćwiczących powinno być dostosowane do średnio sprawnego pacjenta w zespole. Indywidualizowanie ćwiczeń zespołowych wymaga od prowadzącego dużej wiedzy fachowej. przewiewne. powinna być ona odpowiedniej długości. posługiwać się odpowiednim zasobem ćwiczeń zaczerpniętych ze wszystkich czterech grup materiału ćwiczebnego i gimnastycznego.sprawiedliwy werdykt ostateczny. Specjalne uwagi dla prowadzących zajęcia zbiorowe z osobami niepełnosprawnymi Oprócz wiedzy dydaktyczno-metodycznej w zakresie zadań lekcji prowadzonej w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych należy uwzględnić następujące uwagi: Ć w i c z e n i a na s a l i g i m n a s t y c z n e j Prowadzący zajęcia powinien być odpowiednio ubrany . ale do wartości średnich. cięższa piłka. potem następuje gra właściwa: . lżejsza piłka. 5) zabawa rzutna. 11) zabawa na czworakach lub z mocowaniem . W zajęciach usprawniania leczniczego powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające zlecenia lekarskie. tory przeszkód. . Nie należy używać „wiszących" klipsów i ozdób. a nawet zmienić ćwiczenia na lżejsze i łatwiejsze.10) zabawa z elementami równowagi lub ćwiczenia gimnastyczne. gdy strój składa się ze spodni i luźnej bluzy i jest przeznaczony tylko do prowadzenia ćwiczeń. używane tylko w danej placówce. Ubranie takie powinno być czyste. Wielkość obciążenia wysiłkiem fizycznym powinna być dostosowana do średnich możliwości zespołu. 267 . Dodatkowe uwagi dotyczące ćwiczeń ogólnokondycyjnych na sali gimnastycznej. a słabszym należy ułatwić wysiłek (np. Ćwiczenia z grupy ćwiczeń kształtujących trzeba dobrze wyjaśniać i właściwie akcentować ich poszczególne elementy. ze stopniowym wzrastaniem natężenia. Silniejszym. 12) zabawa bieżna. 13) ćwiczenia korektywne i oddechowe. Włosy u pań. by lekcje poświęcone grze sportowej poprzedzić ćwiczeniami porządkowo-dyscyplinującymi. 15) zabawa organizacyjno-porządkowa. dać dodatkowe obciążenia (np. nóg i tułowia. podział na grupy do określonej gry. 4) zabawy na czworakach. stosując muzykę. Zasadą jest. 3) bieg truchtem i chód uspokajający. elementy sportu. rzutna i skoczna. gry i zabawy. Pomimo szczegółowych wskazań dotyczących doboru pacjentów do poszczególnych grup ćwiczebnych zespół ćwiczących pod względem stanu funkcjonalnego 266 i ogólnego nie zawsze jest jednolity. Obowiązkiem prowadzącego jest nie tylko metodyczne przeprowadzenie lekcji. ale jednoczesne wywoływanie właściwych emocji. Tok lekcyjny u dzieci starszych wzbogacony jest zabawami z mocowaniem. Po zakończeniu gry należy przeprowadzić krótkie ćwiczenia uspokajające ora/ zbiórkę i pożegnanie. Tok lekcyjny gier sportowych dla osób zdrowych i niesprawnych fizycznie w małym stopniu: 1) ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. krótszy dystans do pokonania). 14) zabawa uspokajająca.wygaszanie nadmiernej emocji graczy. . powinny być upięte. 7) indywidualne ćwiczenia techniki gry. 10) ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące końcowe. Każde ćwiczenie należy przeanalizować i odpowiednio zsynchronizować z ćwiczeniem poprzednim i następnym. uatrakcyjniać ćwiczenia. Zbiórka.

.

utrzymać 3-5 sekund i opuścić. stopa oparta o podłoże. Są to ćwiczenia z grupy ćwiczeń kształtujących bez przyboru. ściśnięcie pośladków. NN ugięte. Zadanie: Ćwiczenia mięśni obręczy biodrowej. łokcie w bok. Jedna N ugięta.leżenie tyłem. głowa oparta na dłoniach splecionych RR. Cały czas wciągać brzuch. Prowadzący powinien mieć ubranie stosowne do zajęć i do pory roku (własne.osób zdrowych. Ruchy w poszczególnych ćwiczeniach są różne i określenie istoty każdego ruchu wymaga wielkiej precyzji. mięśni l i NN. 12-3-4. Wciągnąć brzuch.leżenie tyłem. wytrzymać kilka sekund i rozluźnić. . RR zgięte. Zadanie: Ćwiczenia mięśni brzucha sterowane górą i dołem. Ryć. Rozciąganie mięśni nóg.leżenie tyłem. Ćwiczenie 4 Pw. przyciąganie kolan do klatki piersiowej z jednocze- Ryć.). Warunkiem ich wykorzystania w celach leczniczych jest dostosowanie ich treści do indywidua! nych potrzeb każdego pacjenta. unieść podbródek w kierunku sufitu z jednoczesnym oderwaniem głowy i barków od podłoża. Zgięcie N w biodrze i w kolanie (jedna N obok drugiej). łokcie w bok lekko rozwarte. Zadanie: Ćwiczenia mięśni brzucha sterowane górą. gdy brak służbowego). Ćwiczenie 3 Pw. Wznos jednej N w rotacji zewnętrznej (skręconej na zewnątrz) i położenie stawu skokowego na kolanie N przeciwnej. 92. Powrót do pw. ciekawy dla ćwiczących i -przede wszystkim . Powtórzyć kilka razy.służący ich rehabilitacji. aby zawsze można było udzielić ćwiczącym pomocy lub pokazać technikę gry.leżenie tyłem. . powrót do pw. Zadanie: Wzmacnianie mięśni skośnych brzucha. druga N w rotacji /ewnętrznej (na zewnątrz). Potem zmiana strony ciała. Powtórzyć kilka razy. Wykonać kilka powtórzeń. Ćwiczenie l Pw. ugięta w kolanie. RR wzdłuż T. ale także mogą być stosowane w kinezyterapii jako ruch leczniczy w określonych jednostkach chorobowych i na odpowiednim etapie leczenia. dłonie pod głową. t uło wi a i nóg (w l e ż e n i u ) Przedstawione ćwiczenia mogą stanowić zasób ćwiczeń nie tylko dla. Ćwiczenie 5 Pw. Tylko ścisła metoda nauczania ćwiczeń pozwoli wykonać zadanie ruchowe zawarte w każdym z nich. Prowadzący stale powinien mieć „w zasięgu wzroku" wszystkich ćwiczących z danej grupy i zawsze organizować zajęcia w sposób bezpieczny. głowy i RR (łokcie w bok). Konieczne jest nieśliskie obuwie. podudziem oparta o udo N opartej na podłożu. dłonie pod głową. 26<) . RR wzdłuż T. NN ugięte. Skręt T z jednoczesnym wznosem przeciwnego łokcia do kolan N w skręcie (drugi łokieć jak najbliżej podłoża). Są to ćwiczenia wykonywane bezpośrednio z pozycji leżenia tyłem. Powtórzyć kilka razy. Całość powtórzyć 10 razy. . ściśnięcie mięśnia pośladkowego przy uniesieniu biodra N podpartej na podłożu. Wznos głowy i RR (podbródek skierowany do sufitu). oparte stopami o podłoże.przeciwna strona ciała. Ćwiczenia kształtując e mięśnie ramion. nauka chodzenia itd. łokcie s/eroko na zewnątrz w jednej płaszczyźnie. stopami oparte o podłoże. To samo powtórzyć przeciwną stroną ciała. To samo . 94. Powrót do pw. Przy ostatnim uniesieniu utrzymać tę pozycje przez 10 sekund.Ć w i c z e n i a na w o l n y m p o w i e t r z u Są różne rodzaje zajęć na wolnym powietrzu (zajęcia sportowo-rekreacyjne. . snym uniesieniem barków. Powrót do pw. Zadanie: Napinanie mięśni pośladków.leżenie tyłem. oparte stopami o podłoże. 95. Ryć. zgodnie z zaleceniem lekarskim. unos/enie bioder do góry. Mogą być przeprowadzane na sali gimnastycznej oraz na łóżku chorego. NN ugięte. Ćwiczenie 2 Pw. .

leżenie tyłem.leżenie tyłem. stopy oparte o podłoże. Zadanie: Wzmocnienie mięśni skośnych brzucha. ściśnięcie pośladków. Broda skierowana do sufitu. Skręt T z jednoczesnym rzutem R w kierunku skrętu (do położenia dłoni obok klatki piersiowej. 100. Wznos bioder do góry. Wznos NN ugiętych w kolanach w kierunku klatki piersiowej (nie wznosić odcinka lędźwiowego kręgosłupa i głowy). głowa na podłożu. RR wzdłuż T. Ryć. Powrót do pw. Zadanie: Wzmocnienie mięśni pośladków i tułowia. RR wzdłuż T. Ćwiczyć wolno. Powtórzyć kilka razy. 103. Zadanie: Ćwiczenie wzmacniające mięśni brzucha sterowane dołem.leżenie tyłem. Powtórzyć kilka razy. Ryć. . mięśnie barków i szyi rozluźnione. stopy na podłożu. Druga N oparta stopą o podłoże. . zwarte.Ryć.leżenie tyłem. Ryć. Potem zmiana strony ciała. NN ugięte w stawach kolanowych i biodrowych. kręgosłup w odcinku lędźwiowym mocno przywiera do podłoża. RR wzdłuż T. RR wzdłuż T. potem zmienić ćwiczoną stronę ciała. Ćwiczenie 8 Pw. Powtórzyć kilka razy. Zadanie: Ćwiczenie rozciągające mięśnie pasa barkowego i klatki piersiowej. powrót do pw. Wznos T ze skrętem przeciwnym do kolana ugiętej N. Ćwiczenie 11 Pw. łokcie szeroko w jednej płaszczyźnie. Zadanie: Ćwiczenie rozciągające mięśnie odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz zwiększające zakres ruchu w stawach biodrowych. stopy na podłożu. Wytrzymać kilka sekund.leżenie tyłem. Ćwiczenie 10 Pw. NN ugięte oparte stopami o podłoże. RR wzdłuż T. Wytrzymać tę pozycję kilka sekund. Naprzemienne przyciąganie NN do klatki piersiowej przez chwyt RR poniżej kolana. . NN ugięte. . . Ryć. 102. druga R przytrzymuje poduszkę za głową). 97. Ćwiczenie 6 Pw. Ćwiczenie 12 Pw. Przenoszenie kolan z jednej strony na drugą.leżenie tyłem. NN ugięte obok siebie. RR wzdłuż T. oparte stopami o podłoże. 98. NN ugięte. 96. Ćwiczenie 9 — Pw. Ćwiczenie 7 Pw. stopy postawione na podłożu. Każde przeniesienie w bok utrzymać kilka sekund. . RR na kark. Powtórzyć kilka razy. NN ugięte. Ryć. Brzuch wciągnięty. . Zadanie: Rozciąganie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. dłonie wewnętrzną stroną podparte pod pośladkami (lub obok pośladków).leżenie tyłem. 271 .

Ryć. Utrzymać tę pozycje. 105. . Próba oderwania N opartej na podłożu. Rvc. Zmiana ćwiczonej strony ciała. RR wzdłuż T.leżenie tyłem. Wytrzymać kilka se kund. pozwalające stwierdzić przykurcz w sławie biodrowym (wchodzi w zakres kinczyterapii). wzmocnienie mięśni obręczy barkowej. Powrót do pw. Położyć N na N. To samo ćwiczenie . Rozluźnienie. Powtórzyć kilka razy jedną N. Wytrzymać kilka sekund. . noga ugięta. W czasie wykonywania ruchu mięśnie brzucha mocno napięte. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne brzucha. przyciska to podudzie. Wznos N zewnętrznej prostej i opuszczenie. . 273 . Zadanie: Ćwiczenie rozciągające mięśnie stawu biodrowego. Ćwiczenie 17 Pw. 107. tułowia i mięśni br/ucha. Rvc. wyprostować R i przenieść do drugiego boku. Powrót do pw. Napr/.Naprzemianstronne rzuty NN w górę. RR wzdłuż T. Powrót do pw. . N skręcona na zewnątrz położona w okolicy stawu skokowego. nie odrywać od podłoża N leżącej. Ćwiczenie diagnostyczne. potem powtórzyć ćwiczenie po stronie przeciwnej ciała. Unieść przeciwny bark nad łóżko. Ćwiczenie 13 Pw. całą powierzchnią przywiera do podłoża. jedna R chwyta za poduszkę za głową (łokieć do sufitu). Zadanie: Wzmacnianie mięśni nóg i tułowia przez utrzymanie wyprostnej pozycji na boku. RR za głową. Ćwiczenie r amion w pozycji le ż ą c e j t y ł e m Ćwiczenie l Pw. R prosta za głową. licząc do 10.leżenie tyłem. To samo druga strona ciała.omianstionnc zginanie NN i przyciąganie ich rękoma położonymi na udzie pod kolanom do klatki piersiowej. Ćwiczenie 14 Pw.leżenie tyłem. RR wzdłuż T. Powtórzyć 3 razy. Zadanie: Ćwiczenie rozciągające mięśnie uda i podudzia. Całość powtórzyć kilka razy. 104.leżenie tyłem. Rvc. stopy na podłożu. 108. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne mięśni nóg. Wytrzymać kilka sekund. Druga N wyprostowana. Ryć. NN ugięte w kolanach. Wytrzymać nacisk 10 sekund. na podudziu N przeciwnej. . "Ugięcie N z jednoczesnym przenosem RR do chwytu N pod kolanem. druga R przed klatką piersiową. Zadanie: Ćwiczenie zwiększające zakres ruchu w stawie biodrowym.leżenie tyłem. 109. potem ćwiczyć N przeciwną.druga strona ciała. Ćwiczenie 15 Pw. . Wciągnąć brzuch. ćwiczenie przeciwprzykurczowe zginania w stawach biodrowych. starając się pępkiem „dotknąć podłoża z jednoczesnym ułożeniem dłoni na brzuchu w okolicy pępka. Ćwiczenie 16 Pw. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy.leżenie na boku. wzmacniające mięśnie pośladkowe wielkie i tylne mięśnie uda i podudzia. Zadanie: Ćwiczenie rozciągające pas barkowy (w początkowej fazie rzutu).

ugięta w stawie łokciowym. klaśnięcie dłońmi nad klatką piersiową i powrót do pw. wzmacniające mięśnie RR. Przenoś RR prostych bokiem w przód. . Ćwiczenie 2a Pw.leżenie tyłem. 110. Ćwiczenie 3a Pw. wzmocnienie mięśni brzucha przez skurcz izometryczny. liczyć do 5. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne w ostatniej fazie ruchu. 274 . . NN ugięte. Ćwiczyć kilka razy. w najwyższym punkcie wznosu zatrzymać „ciężar". RR w bok. Naprzemianstronne zginanie RR w stawach łokciowych z mocnym zaciśnięciem dłoni w pięść. Zadanie: Dynamiczne-ćwiczenie rozciągające pasa barkowego. rytmicznie. Zmiana układu RR energicznym ruchem wyprostnym. klaśnięcie pobudza naczynia krwionośne dłoni. Ruchy RR w płaszczyźnie strzałkowej. w dół.leżenie tyłem. Powtórzyć kilka razy. Przenoś RR w tył z mocnym dociskiem „pępka do krzyża" (odcinek lędźwiowy przez napięcie mięśni brzucha przywiera do podłoża). w przód. Zadanie: Ćwiczenie dynamiczne ramion. stopy na podłożu. RR w górze. potem wolno zamiana RR. potem odwrotnie: w tył. Ryć. 113. Ćwiczenie 3 Pw.leżenie tyłem. jakbyśmy unosili na każdej dłoni ciężar w kierunku sufitu. Ćwiczenie 4 Pw. RR w przód (łokcie w górę).leżenie tyłem. proste dłonie dotykają do siebie. Ćwiczenie 5 Pw. . dłonie ułożone na przeciwnych stawach łokciowych. dłonie zaciśnięte w pięści. w początkowej wzmacniające mięśnie RR i pasa barkowego. .Ćwiczenie 2 Pw.leżenie tyłem. Powtórzyć kilka razy. 112. .przenoś RR do przeciwnych boków (ruch obejmowania lub rozgrzewka dorożkarska) energicznym ruchem i powrót do pw. Ćwiczenie 3b Pw. Zadanie: Ćwiczenie dynamiczne. dłonie do sufitu. w tył (za głowę) kilka razy. . RR w bok. Ćwiczyć kilka razy wolno i dokładnie. 111. Powrót. Zadanie: Ćwiczenie zginania i prostowania stawów łokciowych i ręki. Ryć. Zadanie: Ćwiczenie rozciągające mięśni RR i pasa barkowego. druga R wzdłuż T. .leżenie tyłem. Ćwiczyć kilka razy. ćwiczyć kilkanaście razy. rozciąganie pasa barkowego i RR. wolno. Ryć. Zadanie: Ćwiczenie dynamiczne rozciągające mięśnie RR i pasa barkowego. Ryć. dłonie zgięte grzbielowo w kierunku sufitu. jedna R wyprostowana w kierunku sufitu. Powtórzyć kilka razy wolno i dokładnie. Wolne naprzemianstronne wyprosty RR. Krążenia RR złączonych przodem w górę.

Wyprost RR w przód . Ryć.leżenie tyłem. Ćwiczenie 6 Pw. splecione palcami. Zadanie: Ćwiczenie rozciągające i wzmacniające mięśnie RR. z jednoczesnym odwróceniem dłoni. W końcowej fazie ruchu. RR w bok zgięte w stawach łokciowych.&S Ryć. 275 . gdy dłonie są już odwrócone.w kierunku sufitu. . Ćwiczyć wolno. 115. zatrzymać tę pozycję. 116. starając się jak najdokładniej wyprostować stawy łokciowe. dłonie zwarte. Palce cały czas splecione.

Potem zmiana układu RR. jedna ręka prosta w stawie łokciowym w przód. 118. Ryć.leżenie tyłem.gięte w stawacli łokciowych.leżenie tyłem. licząc do 10. dłoń w kierunku twarzy ćwiczącego. R\c.leżenie tyłem. pasa barkowego i klatki piersiowej. Następnie mocno zaciskamy dłoń na nadgarstku ręki przeciwnej. Spychanie ręki w kierunku głowy ze stawianiem oporu.i\a barkowego. Opór od strony twarzy. . Ć w i c z e n i a z a k r e s u r u c h u w s t a w i e b i o d r o w y m i s i ł y m i ę ś ni obręcz y biodrowej bez p r z e c i ą ż e n i a s t a wu biodro we go 1. Brzuch wciągnięty. tułowia i brzucha. Ryciny 92-122 zostały wykonane przez gr a f i ka n. licząc do 10. Próba wypchnięcia łokcia na zewnątrz (liczyć do 10). . Ćwiczenie 12 Pw. Ćwiczenie 11 Pw. od strony twarzy. pasa barkowego. dłonie splecione w podchwycić. plecy do podłoża. dłonie dotykają do siebie. . Zadanie: Ćwiczenie izometryczne RR. Wznos głowy nad podłoże. Na pi na ni e mięśni pośladkowych przez ich dociśnięcie do siebie. pasa barkowego. Kolana t yl n ą powierzchnią dotykają podłoża. NN ugięte.usic ćwiczeń izometryc/nych nie nsile/y /nlr/ymywnć oddechu. Ćwiczenie l la Ćwiczenie podobne do poprzedniego. Ryć. dłoni. Potem zmiana RR.Ćwiczenie 7 Pw. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne ramion. To samo ze zmianą RR na układ przeciwny. Naciskanie dłonią na nadgarstek przeciwko oporowi ręki wyprostowanej. . ramienia i pasa barkowego. Ryć.i podstawie fotografii przygotowanych i opracowanych przez autorkę. Powrót do pw.leżenie tyłem. druga ręka oparta dłonią o jej nadgarstek. 276 PAC. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne mięśni brzucha. K i l ka razy powtórzyć ćwiczenie. Próba wzajemnego rozwierania dłoni (10 sekund). Jednoczesne zgięcie grzbietowe stóp. wytrzymać licząc do 10. U w a g a . To samo ćwiczenie drugą ręką. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne RR i p. Pw. jedna ręka (nachwytem) spoczywa na stawie łokciowym ręki drugiej.leżenie tyłem. Wytr/. 277 . dłoń drugiej ręki przyłożona do tej ręki w okolicy nadgarstka.nić 3 sekundy. 117. W c/. RR pod głową. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne mięśni stawu łokciowego oraz ramion i pasa barkowego. Zadanie: Ćwiczenie izometiyc/nc mięśni stawu łokciowego. Mocne dociskanie dłoni do siebie. 120.leżenie tyłem. swobodnie oddychać. RR w/dłu/ T. Oddychać głęboko. przedramiona obok siebie (ułożenie indiańskie).ro/lu/. . Ćwiczenie 9 Pw. Zadanie: Ćwiczenie izometryczne RR. ugięte w stawie łokciowym. RR w przód. Ryć. jedna ręka ugięta w stawie łokciowym odwrócona stroną czołową nadgarstka do twarzy. tułowia i brzucha. liczenie do 10. Ćwiczenie 10 Pw.leżenie tyłem. Ćwiczenie 8 Pw. lec/. . ale w układzie przedramienia skierowanego stroną dłoniową do twarzy. RK /. .yinaC 5 sekund . 119. 123. RR nad klatką piersiową (blisko szyi). 121. 122.

8. N zewnętrzna w górze. 3 sekundy odpocząć w rozluźnieniu. Powtórzyć kilka razy. Ryć. NN zgięte w stawach biodrowych i kolanowych do 90°. Pw. . Ściskanie intensywne kolan. Jednoczesne przenosy w tym układzie ciała . Powtórzyć kilka razy. . RR wzdłuż T. Całość powtórzyć kilka razy. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy. To samo strona przeciwna.leżenie tyłem. a. . Utrzymanie NN w wyproście 5 sekund.leżenie tyłem. Rytmicznie wolno. wytrzymać 3 sekundy. raz druga. Powtórzyć kilka razy. Pw. Odwiedzenie jednoczesne NN i powrót do pw. starając się dotknąć pośladków. Pw. dłoń drugiej R na biodrze. 279 . RR na udach. 124. Wznos N ok. Ryć. 7a. 5. N przeciwnej . Ryć.siad na krześle. na udzie oparta ręka po tej samej stronie ciała. swobodnie. Każde ćwiczenie przenosu NN w bok powtórzyć kilka razy. Jedna N wyprostowana. Odwiedzenie jednej N .powrót do pw. . druga N maksymalnie wyprostowana. Ryć.leżenie przodem.podudzi na zewnątrz. ruchem swobodnym. Ćwiczenie N przeciwnej. Maksymalne dociskanie siłą ręki przeciwko oporowi stworzonemu przez zginanie N. Ryć. 30' od podłoża z jednoczesnym zgięciem grzbietowym stopy oraz maksymalnym dociśnięciem rąk do podłoża. Stopy oparte o podłogę. RR wzdłuż T. Przyciąganie N leżącej na podłożu do N uniesionej. Druga N zgięta pod kątem 60°. Starać się przyciskać jednocześnie oba biodra do podłoża. między stopami książka. RR wzdłuż T. Pw. Wytrzymać 5 sekund. naprzemianstronne wznosy i opuszczania NN bez zatrzymania. b. 126. . biodra i kolana zgięte do 90°. Pw. . Całość ćwiczenia powtórzyć po przeciwnej stronie ciała.do pw.wyprostowanej.siad na krześle. . Wytrzymać 3 sekundy. Ć w i c z e n i a s t a w ó w k o l a n o w y c h b e z i c h p r z e c i ą ż a n i a (ze szczególnym treningiem mięśnia czworogłowego uda) 1. RR oparte o krzesło. Opuścić do pw. . Ryć. Powtórzyć kilka razy.leżenie przodem.leżenie przodem. Wznos jednej N wyprostowanej w stawie kolanowym z jednoczesnym dociskiem biodra N przeciwnej do podłoża. Odpocząć 3 sekundy. Pw. Naprzemianstronne zgięcia NN w stawach kolanowych. RR wzdłuż T. To samo strona przeciwna ciała. Raz jedna N. tylną powierzchnią stawu kolanowego. 7b. . . 4. Pw. Pw. 128. noga wyprostowana w stawie kolanowym. 3. 130. Pw.2. potem do środka . 2. Pw. Głowa oparta o ugiętą R. 129. 125.leżenie bokiem. RR ruchem obejmowania dociskają nogę ugiętą do klatki piersiowej przy jednoczesnym dociskaniu do podłoża. a. Pw. Wyprost NN w stawach kolanowych do pełnego wyprostu z jednoczesnym utrzymaniem książki między stopami. .jak wyżej. . Opuścić nogę. Jedna N maksymalnie ugięta w stawie biodrowym i w stawie kolanowym. To samo drugą N. b. Wytrzymać 3 sekundy. NN ugięte w stawach kolanowych do 90°. Odpocząć 3 sekundy.jak wyżej. stopa oparta o podłoże. rytmicznie. Powtórzyć kilka razy. 6. Utrzymanie napięcia przez 5 sekund. Między kolanami ręcznik.leżenie tyłem.

Stopy oparte piętami o podłogę. . Naciskanie NN na siebie. Pw. Powtórzyć kilka razy. stopa oparta o podłoże.zgiąć w kolanie. Wytrzymać 5 sekund. . Ryć. Wznos prostej N w górę w skos do wewnątrz z jednoczesnym skręceniem na zewnątrz i zgięciem grzbietowym stopy. Wznos prostej N . 281 . 5.leżenie tyłem. . potem wyprost. Dłonie na udach. Ryć. Pw. NN zgięte. 134.do oparcia z pięty na palce. utrzymanie oporu przez 5 sekund. . Jedna N prawie prosta . Mocny docisk palców do podłoża przez 5 sekund. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy. Zmiana do pr/ejścia na pięty. Pw. oparta stopą o podłoże. To samo ćwiczenie drugą N. Zmiana ustawienia stóp . druga N ugięta. . RR oparte o krzesło. Potem zmiana NN. Jedna N zgięta w biodrze i w kolanie. 8.leżenie tyłem. Wytrzymać 5 sekund i opuścić. *x.siad na krześle. 3. Powtórzyć ćwiczenie kilka razy. NN skrzyżowane na wysokości stawów skokowych. Pw. Rozluźnienie. oparte stopami o podłoże.Rvc. 4.siad na krześle.pod kolano podłożony ręcznik. 135. Jedna N ugięta i oparta stopą o podłoże.leżenie tyłem. 136. 138. 133. 131. potem zmiana ćwiczącej N. Druga N (w odwiedzeniu) w bok w rotacji wewnętrznej (skręcona do środka). potem zmiana NN. % Ryć. 132.leżenie tyłem. 6. Druga N prosta leży na podłożu. Powrót do pw. 7. Powrót do pw. . Wyprosi stawu kolanowego N z podłożonym ręcznikiem z jednoczesnym zgięciem grzbietowym stopy. 280 Ryć. Wytrzymać 5 sekund. Ryć. RR wzdłuż T. Pw. Ryć. Pw. Utrzymanie w wyproście przez 5 sekund. Wznos bioder do wyprostu linii tułów-uda (ścisnąć pośladki). NN ugięte w stawach kolanowych 90°.

powrót do pw. . Ryć. 141.leżenie tyłem. Przy wszystkich ćwiczeniach należy swobodnie oddychać. Powrót do pw. 140. Pw. napięcie pośladków przez ich zwarcie. RR wzdłuż T. 2. Potem opuścić. Ćwiczyć wolno i rytmicznie. Dłonie skierowane do siebie wraz z jednoczesnym zgięciem grzbietowym stóp opartych piętą o podłoże. ugiętymi w stawach kolanowych i biodrowych. Ryć. Rozluźniać przez 5 sekund. Wytrzymać przez 5 sekund. Głowa w przód. To samo ćwiczenie dla przeciwnej strony ciała. 4.wytrzymać 5 sekund. RR wzdłuż T. . Pw. stopy oparte o podłoże. Druga N wyprostowana przyciśnięta do podłogi. NN ugięte. Próba siadu ze skręceniem i jednoczesnym zgięciem stóp grzbietowo oraz przenosem R do przeciwnego kolana. . 5. Rozluźniać się przy powrocie do pw.leżenie tyłem. 139. Wytrzymać 5 sekund. Pw. Utrzymanie jednej linii tułowia i ud. Przykłady ćwiczeń wz macn iając ych siłę mięśni tułowia bez p rz e c ią ż a n ia sta wó w k rę g o słu p a U w a g a . tułów uniesiony od podłoża. Powolny wznos bioder w górę.leżenie tyłem. . Wyciągając szyję osiowo. RR obejmują N w okolicy stawu kolanowego. 282 7. Przyłożenie oporu dłoni przeciwko dalszemu uginaniu się N. l. nie zatrzymując oddechu przy wysiłku. 143. Druga N wyprostowana . Ryć. . 144. NN zgięte w biodrach i kolanach 90° i podudzia oparte o krzesło. Wytrzymać 5 sekund. Stopy oparte o podłoże. Pw. Pw. oparte całą powierzchnią stóp o podłoże. rozluźniać przez 3 sekundy. Powtórzyć kilka razy. To samo strona przeciwna ciała. Ryć. potem odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa docisnąć do podłoża przez intensywne napięcie mięśni brzucha. starać się jak najbardziej przesunąć głowę po podłożu do tyłu. RR wzdłuż T. Wytrzymać 5 sekund. Pw. Odpocząć 3 sekundy. Ćwiczenie powtórzyć kiłka razy. Wznos T nad podłoże z jednoczesnym przenosem RR w przód. Przyciągnięcie N do klatki piersiowej.leżenie tyłem z NN rozwartymi. 3.leżenie tyłem. NN ugięte w stawach kolanowych i biodrowych do 90°. NN ugięte do 90°. NN ugięte do 90°. Ryć. Dociskanie stóp do ściany. 283 . Naciskając mocno piętami o podłoże wznos bioder ponad podłoże. Ugięcie jednej N w biodrze i w stawie kolanowym.leżenie tyłem. RR trzymają krzesło. Powtórzyć kilka razy. 145. Pw. . RR wzdłuż T.9. Wytrzymać 5 sekund. Głowa leży na podłożu. Pw. Ugięcie jednej N w stawie kolanowym do 90° z jednoczesnym położeniem dłoni przeciwnej R nad stawem kolanowym. Całość ćwiczenia powtórzyć kilka razy. Wytrzymać 5 sekund . .leżenie tyłem.leżenie tyłem. Powtórzyć kilka razy. Naprzemienne zginanie grzbietowe stóp opartych piętą o podłoże z jednoczesnym napięciem mięśni brzucha i dociskiem odcinka lędźwiowego kręgosłupa do podłoża. Zmiana ćwiczonej N. 6. stopami całą powierzchnią opartymi o podłoże. Ryć. Rozluźniać przez 5 sekund i powtórzyć kilka razy. . całe stopy oparte o ścianę.

. 11. Krótka charakterystyka ćwiczeń gimmistyki porannej. Ćwiczenia powinny być ożywiające. W okresie snu organizm pracuje „w uspokojeniu". Wytrzymać 5 sekund. Gimnastyka poranna Ryć. mało wysiłkowe. palce stóp oparte o podłogę. 3-częściowego toku lekcyjnego.leżenie tyłem. zakładach rehabilitacji. Wytrzymać 3 sekundy. Oprzeć palce stóp o podłoże (pięty w górze). potem zmiana R i N. Zwolniona jest praca narządów wewnętrznych. nie mogą być w strojach nocnych. Pw. brzuch wciągnięty.12. Unieść kolana ponad podłoże. uzdrowiskach. w wolnym ł średnim tempie. . . wolny rytm oddechowy i praca serca. wydech. Wytrzymać 5 sekund. Pw. Najlepszym miejscem przeprowadzenia gimnastyki jest sala gimnastyczna. żeby ćwiczący byli przygotowani do wysiłków i czynności.leżenie przodem. W salach chorych pacjenci powinni mieć łóżko zasiane. wdech. Ryć. i uchy średnio zamaszyste . Dobór ćwiczeń Prowadzący musi znać przeciwwskazania lekarskie dotyczące możliwości fizycznych ćwiczących. łokcie lekko ugięte.w bok i ugięte w przód. w szpitalach i na koloniach zdrowotnych. wszechstronne. . Pw. Wyciąganie RR maksymalnie w przód (osiowe wyciąganie kręgosłupa). 149. RR w przód. 148. RR w „V" . Pw. Wznos T ponad podłogę. Uniesienie NN do wyprostu kolan z jednoczesnym utrzymaniem pozycji RR. Palce stóp cały czas oparte o podłoże. Gimnastyka poranna powinna być stosowana w miejscach stałego przebywania pacjentów. Czas trwania gimnastyki . . z przewagą ćwiczeń oddechowych.leżenie przodem. Pw. pośladki zwarte. Każde pomieszczenie powinno być przewietrzone. Innymi pomieszczeniami mogą być korytarze. Ryć. proste w konstrukcji. 8. To poranne usprawnianie pr/eprowadza się rano po śnie.boisko lub podłoże z niską trawą . Opuszczenie pleców (siodełko).powinno być bezpieczne. Psychika człowieka jest „leniwa". przed śniadaniem i ubieraniem się. 147. (iimnastyka poranna w kinezyterapii jest odrębnym rodzajem zajęć zbiorowych. Powtórzyć ćwiczenie kilka raRyć. Celem gimnastyki porań no j jest wyprowadzenie mięśni ze stanu zwolnionych procesów ustrojowych w stan przyspieszonej aktywności d/ialani. jednocześnie wznos głowy tuż ponad podłoże i wyciągnięcie RR jak najbardziej do tyłu. nie na przyrządach. Powtórzyć kilka razy.klęk podparty. 146. ale według innej logicznej kolejności. Jest to bardzo istotny „zabieg" leczniczy w sanatoriach. Powrót do pw. Stopy oparte palcami o podłoże. 9. Wznos prawej R i lewej N do poziomu. jak i psychicznym. splecione dłonie leżą na pośladkach. Teren . wyprostowane.. RR z tyłu. Temperatura ciała jest nawet nieco obniżona. sale chorych lub teren otwarty. do 30 minut na sali gimnastycznej i na powietrzu.i ustroju człowieka jako całości. Gimnastyka poranna poprzez „ożywiające" treści ćwiczeń ma pr/cstroić ustrój tak. Ćwiczeń nie prowadzi się wg typowego. które czekają ich w ciągu dnia zarówno w aspekcie fizycznym. do której pacjenci przychodzą w strojach gimnastycznych. Rozluźnić. 150. Wytrzymać 5 sekund. .15-20 minut w salach chorych i na korytarzach. Przejść do pw.klęk podparty. ntcoporowe. Uwagi metodyczne dotyczące ćwiczeń. 284 . Uwypuklenie pleców (koci grzbiet). palce stóp oparte o podłoże. 10. Powrót do pw. Indywidualnie przyborów nie stosuje się (ewentualnie może być l piłka do zabawy).prowadzone w formie przystępnej (jeżeli ćwiczący są 285 Jl VU Rvc.

Zsynchronizowany oddech z ruchami ramion przyspiesza wymianę gazową i zaopatruje tkanki w tlen. wykorzystać każdą pozycję dozwoloną.2 klaśnięcia przed sobą. Nie powtarzać nazw już wymienionych. RR wzdłuż T. dając sygnał na zbiórkę. o wyznaczonej. Instruktor . stałej godzinie.powrót do pozycji wyjściowej. Ustawienie tyłem do ściany i pochyleniem T: szybkie ruchy bokserskie w kierunku podłogi z Dowolnym wyprostem tułowia (około '/2 minuty). 8 . tyłem do ściany naprzeciw siebie w szeregach szeroko rozstawionych: zmiana szeregów krokami połączonymi z klaskaniem. 6. RR w dół: l. 3.2 lekkie piłki.sfojąca.powrót.stojąca. Pw.stojąca. opust RR w dół. ażeby instruktor mógł obserwować dobrze całą grupę. 12.około 12 osób obu płci. powtórzyć 3 razy.co żyje w wodzie. 6 wymachów N w bok. Pw. powtórzyć 6 razy jedną. Ruchy RR do wewnątrz ze skrętami do wewnątrz oraz ruchy tułowia i szyi w skłonie w przód wspomagają wydech. potem zwrot w tył i to samo w drugą stronę. Gimnastyka poranna może zawierać elementy zabawowe i rytmiczno-ruchowe. . wesołym nastroju. woda . „powietrze. 2 .bokiem do ściany na odległość wyciągniętego ramienia. w 2 rzędach lub 2 szeregach. 6. Miejsce ćwiczeń . 6 drugą N. potem kilka swobodnych oddechów. swobodny wydech RR bokiem w dół. Rozpoczynanie ćwiczeń . zewnętrzna R w łuk nad głową. Stopniowe dawkowanie ćwiczeń musi uwzględniać indywidualne możliwości ruchowe i możliwość tolerancji wysiłku ćwiczących. 2 wolne krążenia głową w lewo. wdech. Czas rozpoczynania .skłon z pogłębieniem. ale skowronek. kilka swobodnych wdechów i wydechów. Pw. P rz ykła do w y zestaw ćwiczeń g i mn a s t y k i porannej w war un kach sanator yj n yc h ( z i ma ) Pacjenci ze schorzeniami ortopedycznymi. . woda". Może być umowne powitanie. gdyż głos prowadzącego też jest tu elementem pobudzającym ćwiczących po śnie). bez przeciwwskazań. Warunki zabawy: woda . powtórzyć 3 razy.powrót. a najlepiej taka. Ruchy RR na zewnątrz i skręty RR na zewnątrz oraz ruchy tułowia i skłony tułowia w tył z rozprężeniem klatki piersiowej sprzyjają fazie wdechu. izolowaną (uwarunkowaną wskazaniami do wszechstronnego „przestrojenia" ustroju). 1-2-3 . 2.półprzysiad i zwrot do ustawienia tyłem do ściany. wewnętrzna oparta o ścianę: skłony T z pogłębieniem w kierunku R opartej o ścianę.rano. bokiem do ściany. 3.stojąca. Prowadzący rzuca kolejno piłkę do ćwiczących. 7-8 .zwrot i marsz w kierunku przeciwnym. Przybory . Zabawa z piłką: I rząd: ćwiczący ruchami dowolnymi podają kolejno piłkę wzdłuż rzędu. szczupak itd. Zespół .wyprosi T. powtórzyć 2-3 razy. Najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednia instrukcja. . Jeśli istnieje taka możliwość. Ćwiczenia naprzemienne zaczynać od kończyny zdrowej. mówiąc. 4 . U w a g a . zmiana szeregów za każdym razem na sygnał prowadzącego. Rodzaj schorzenia . 10.zaciskając pięści.nie ptak. Pw. że w momencie rzutu piłki w ich kierunku będzie mówił: powietrze . potem . Pw. Intensywność ćwiczeń powinna dać odczucie umiarkowanego wysiłku. Pw.nie ryba.ruchem przeciągania lekki skłon w tył. 9. ćwiczący idzie na koniec swego rzędu. Objaśnia czynności. 5.pusty korytarz lub sala. 2. 7. to należy wydawać polecenia w formie ścisłej. po chwycie. przy dużej liczbie ćwiczących zabawa ta może trwać zbyt długo.zaciskając pięści. RR w dół: 1-2-2 klaśnięcia o uda. . tempo dostosować do ćwiczących. Dla osób po operacjach. Ćwiczenie oddechowe w pozycji stojącej w dowolnym tempie. 4. . . ale krowa. jeżeli nie -jeżykiem potocznym.zorientowani w terminologii gimnastycznej. powietrze .. nadal w ustawieniu w rzędach. głęboki wdech . Ze względów organizacyjnych często gimnastyka jest prowadzona przez głośniki. lekkim biegu i w pozycjach wysokich. wznos RR w górę. powinno się wykonywać ćwiczenia w marszu.odrzut LR z jednoczesnym wyprostem w stawie łokciowym. z niewielkim ograniczeniem sprawności. Zestaw ćwiczeń (w rzędach): 1. wydech.2 grupy pod ścianami. wiek 18-60 lat. powtórzyć 4 razy. ł l. 4 . Liczba osób może być różna. wypchnięciu piłki. 5-6 . potem zwrot.różne dysfunkcje ruchowe.stojąca.. lecz w sposób energiczny. ziemia . 8.odrzut PR z jednoczesnym wyprostem w stawie łokciowym.wtedy ćwiczący musi szybko powiedzieć. łączone z oddechami.podawać szczegółowo . Gimnastykę trzeba koniecznie zakończyć w optymistycznym. RR swobodnie w dół: 2 wolne krążenia głową w prawo. . Powtórzyć. co żyje w powietrzu. Zastosować uwagi ogólne dotyczące metodyki prowadzenia ćwiczeń oddechowych. Oddychanie przeponowe zwiększa perystaltykę jelit i włącza do krwiobiegu rezerwę krwi zalegającą w wątrobie i śledzionie. ziemia . ale karp.stojąca w rozkroku. ziemia.stojąca.nie zwierzę. czy w innych szczególnych przypadkach. 3—4 . a to zależy w dużym stopniu od umiejętności prowadzącego wpływania na psychikę ćwiczących. 5. zawsze stoi w miejscu widocznym. W rzędach marsz w kierunku prowadzącego z wysokim uniesieniem kolan. np. z ruchami RR czy NN. Liczy się indywidualna liczba błędów. Ćwiczenia oddechowe: pw. Stosować ćwiczenia z wykorzystaniem oddychania żebrowego i przeponowego. potem zmiana czynności w grupach. powtórzyć 2 razy. w ten sam sposób piłka wraca z powrotem.RR bokiem w górę. powtórzyć 4 razy. . 7. RR zgięte w bok przodem: 1 . Starać się złapać piłkę i szybko odrzucić z odpowiedzią na hasło instruktora. powtórzyć 6 razy. Ustawienie . układ ciała kierunek przeciwny i to samo N przeciwna. po dojściu do ściany przeciwnej .punktualnie rozpoczyna zajęcia. nie upośledzające chodzenia i stania. W szpitalach najczęściej gimnastykę poranną prowadzi się na 286 287 . przy podkładzie muzycznym nadawanym przez głośnik. Pw. 4 . jedną R przytrzymać się ściany. pies itd. gimnastyka poranna jest prowadzona w łóżku. motyl itd.co żyje na ziemi. II rząd: prowadzący rzuca kolejno piłkę do każdego. Przy ograniczonej sprawności ćwiczących w ruchach lokomocji. 3 .bez ćwiczeń porządkowo-organizacyjnych. Można zastosować inną zabawę.

wydech. Szybkie wahadłowe ruchy w przód tył prostych rąk.krążenia KR przed sobą na zewnątrz. leżenie tyłem.unoszenie głowy w przód i powrót do pw. Pacjenci bardziej sprawni sami się przemieszczają na materac.skręty głowy w prawą i w lewą stronę. Ćwiczenie 5 Pw. to również należy dopilnować bezpiecznego ich przejścia na materace. RR wzdłuż tułowia. Ćwiczenia ogólnokondycyjne dla pacjentów z porażeniem kończyn dolnych (paraplegia). Pacjent przyjmuje jak najkorzystniejszą pozycję do zsunięcia się z wózka na materac. Ćwiczenie 4 Pw.wznosy RR przodem w górę w tył do położenia na materacu za głowę.. Zsuwa się na przednią krawędź wózka poprzez wsparcie na rękach. Zadanie lekcji: przygotowanie do stania o kulach (do pionizacji w aparatach ortopedycznych. RR bokiem Ćwiczenie 9 Pw.. Opiera się jedną ręką na zewnętrznej (w stosunku do położenia materaca) poręczy wózka..salach chorych.naprzeciw siebie. Dozowanie Wskazówki metodycz-noorganizacyjne Ćwiczenia ramion. j. przodem w dół . kwiczenie 1 lłw. i zsuwa się z wózka na materac. naprzemienne. Ćwicząc z dziećmi..główna Ćwiczenie 10 Pw.. Należy bacznie obserwować pacjentów.. jak wyżej . wzmocnienie mięśni ramion. Ćwiczenie 7 Pw. Ćwiczenie 2 Pw.. jak wyżej . Jeżeli w grupie znajdują się pacjenci chodzący o kulach. hantle. pod drabinkami U wa ga . Pacjenci poruszają się lub są transportowani na wózkach.. Uwa ga. powrót do pw. Na materacu za pomocą rąk układa nogi i przyjmuje pozycję do ćwiczeń Dozowanie 2 min Wskazówki metodycz-noorganizacyjne Przed rozpoczęciem ćwiczeń odstawienie wózków na korytarz lub na wyznaczone miejsca na sali gimnastycznej Materace ułożone szeregowo . 'owitanie. umieszczając je poniżej podpórek dla stóp (przy wózku).skrzyżne ruchy piostych RR (mała amplituda ruchu. Chorzy stoją przy łóżkach lub leżą na łóżkach. inni są przenoszeni. częściowo się opierając. jak wyżej . Konspekt nr .. Przybory i przyrządy: materace. Liczba ćwiczących: 12(10 osób z paraplegia i parapareza i 2 z tetraplegia).skłony boczne głowy. Pierwszą czynnością jest zablokowanie wózka i jego unieruchomienie. wypy chanie w górę hantli. a potem krążenia do wewnątrz. Wiek ćwiczących: 20-50 lat.. drugą ręką pomaga sobie. hantle w dłoniach ugiętych RR. Potem jedna ręka ustawia obie złączone nogi. Data . szybkie tempo).tk wyżej . szyi i głowy 4 razy 10 10 ruchów Szybko 2 razy 5 Wolne tempo 2 razy 5 Wolne tempo 2 razy 5 Wolne tempo 10 razy 2 Wykonać dokładnie Tempo średnie •r^. Ćwiczenie 8 Ćwiczenie oddechowe. bez udziału pacjentów. Miejsce ćwiczeń: przyszpitalna sala gimnastyczna. z porażeniem kończyn dolnych i górnych (tetraplegia i tetrapareza). jak wyżej. w prawą i lewą stronę.podanie głównych zadań i nawiązanie kontaktu z grupą. a ćwiczący powinni znać przeciwwskazania. piłki lekarskie. 10 razy 2 Hantle 288 289 . 6 razy 2 Możliwie duża amplituda ruchu Tempo średnie Ćwiczenia oddechowe 4 razy 10 razy 2 Część II .to należy ułożyć je po obu stronach.. jak wyżej .naprzemienm. Dopilnowanie i organizacja przejścia pacjentów z wózka na materac.. jak wy/ej . Cel ćwiczeń: ogólne usprawnienie. w miarę możliwości kontrolując ręką położenie nóg w trakcie zsuwania.. Czynności informacyjne . Tok Czynności wstępne Treść Pacjenci poruszają się na wózkach. następnie krzy/owanie ich przed sobą (ruchy o małej amilitudzie). by w razie potrzeby szybko udzielić im pomocy Tok Część I wstępna Treść Pacjenci siedzą lub leżą na materacach. Czas ćwiczeń: 45 min. żeby nie zezwolić na wykonanie przez dzieci ruchów dla nich nieodpowiednich. ustawiając się nieco bokiem do materaca. drabinki. Jeżeli z dwóch stron sali są drabinki . Pacjent podjeżdża wózkiem przed materac.. Ćwiczenie 6 Pw. jak wyżej . Ćwiczenie 3 Pw. Na zajęciach praktycznych z przedmiotu „Metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych" ćwiczenia te należy przeprowadzać tylko ze słuchaczami. stabilizacja stawów kończyn dolnych). Zasób ćwiczeń musi być indywidualizowany. przodem do środka sali. z częściowym porażeniem kończyn dolnych (parapareza).wdech. instruktor powinien znać wszystkie przeciwwskazania.naprzemienne sięganie dłońmi w kierunku przeciwnego kolana w górę .

swobodne oddychanie we własnym tempie. Jednoczesne wypychanie hantli w przód. Skorygować linie przemieszczania się piłki pomiędzy ćwiczącymi 2 razy 5 razy 2 Wolno 4 razy 6 razy (bez hantli) Ćwiczenie oddechowe specjalne Kilka razy Ćwiczenie oddechowe specjalne mające na celu ukrwienie mięśni brzucha i narządów wewnętrznych Przygotowanie do używania kuł Szybko kilka razy Przygotowanie do używania kuł 290 291 . 4 i delikatne uderzenie palcami dłoni o materac. Pchnięcie piłki jednorącz do współćwiczącego. głowa w przedłużeniu linii długiej T . Dozowanie 10 razy 2 Wskazówki metodycz-noorganizacyjne Tempo zróżnicowane. Dozowanie Kilka razy Wskazówki metodycz-noorganizacyjne Ci. próby uniesienia T do wyprostu w stawach łokciowych. leżenie tyłem. siad płaski w rozkroku. leżenie tyłem. Ćwiczenie 20 Pw. wypchnięcie powietrza do brzucha „na przeponę" i z powrotem do klatki piersiowej . Ćwiczenie 23 Pw.naprzemiennie w prawą i w lewą stronę. teraz jest w dole) itd. leżenie tyłem. potem na zmianę lewą ręką itd. Ćwiczenie 16 Pw. Ćwiczenie 24 Pw. dłonie przy barkach. RR wzdłuż T .powtarzając 4 razy. indywidualne. RR w bok . według polecenia nauczyciela Tok Treść Ćwiczenie 18 Pw. 3. ale po wielokrotnym ćwiczeniu udaje się 10 razy 2 2-4 min Ćwiczenia z piłkami lekarskimi 2 kg (1 piłka dla każdego ćwiczącego). żeby mogli ćwiczyć wszyscy.w prawo i w lewo.lekkie ściągnięcie skrzydełek nosa palcami (w celu poprawnego wykonania wdechu . która była w górze nad drugą ręką.jednoczesne przenosy obydwu rąk z hantlami w bok .w pozycji leżenia na brzuchu Uwaga. leżenie tyłem. potem swobodny. z jednoczesnym swobodnym oddychaniem. Rzuty piłkami lekarskimi znad głowy przed siebie tak. 5 razy 2 Wolno Tak dobrać ćwiczących. RR proste w przód z hantlami w dłoni . RR swobodnie w dół. aż do osiągnięcia jak najlepszych wyników. którzy nie mogą siedzieć. Ćwiczenie 14 Pw. Ćwiczenie 12 Pw. jak wyżej. powrót do położenia RR w bok i znowu skrzyżnie przed sobą w układzie odwrotnym RR (ta ręka. na przemian prawą. Pr/enosy RR bokiem do położenia skrzyżnie przed klatką piersiową.klaśnięcie przed sobą: 1. RR ugięte. leżenie tyłem. żeby piłka trafiła uderzeniem na środek między ćwiczącymi dalej sama potoczy się do współćwiczącego. zbliżona do podporu w leżeniu przodem. siad płaski tyłem do drabinek. także przy drabinkach. Ćwiczenie 21 Pw. Ćwiczenie 22 Pw. Duża odległość pomiędzy szeregami siedzących naprzeciw siebie. leżenie tyłem. RR proste w bok z hantlami w dłoniach. np. 2. RR wzdłuż T z hantlami w dłoniach . siad płaski. Ćwiczenie to powtarzać wielokrotnie.opuścić T w dół. leżenie przodem na brzuchu . w miarę sprawni . oparte o ramiona z hantlami.przenosy RR prostych w stawach łokciowych z hantlami naprzemiennie przodem górą w tył i powrót do pw. siad płaski w rozkroku.Tok Ćwiczenia wzmacniające silę kończyn górnych Treść Ćwiczenie 1 ł Pw. głośny wydech. RR z boku podparte.wznosy T z oparciem o przedramiona. Ćwiczenie 15 Pw. RR w dół w skos . leżenie przodem na brzuchu. jeśli istnieje możliwość utworzenia drugiej grupy współćwiczących siedzących na materacach po przeciwnej stronie sali. siad płaski. Próby przeniesienia bioder ku tyłowi do pozycji zbliżonej do klęku podpartego. Jednoczesne skręty T t głowy w kierunku RR.trudnego do indywidualnego skontrolowania przez nauczyciela). Ćwiczenie 13 Pw.głęboki wdech . Przetaczanie piłki w szeregach w prawą stronę i powrót w lewą stronę. RR z boku podparte. Przenoszenie bioder kolejno . Ćwiczenie 17 Pw. leżą na plecach 6 oddechów Kilka razy Jest to ćwiczenie trudne. Ćwiczenie 19 Pw. Próby oderwania bioder od podłoża. Ćwiczenie 25 Pw.

które nic uległy porażeniu. Kilkanaście razy Kilka razy 292 Uwagi końcowe do konspektu ćwiczeń ogólnokondycyjnych dla osób z paraplegiami. każdy z ćwiczących ma piłkę. Mięśnie te powinny być wzmocnione. które powinien sobie sam ustawić. Prowadzący r/. Chodzenie o kulach jest możliwe tylko wówczas. woda". siad płaski. Pomoc różnego stopnia w przejściu pacjentów z materaca na wózek i dopilnowanie porządku po zakończeniu ćwiczeń. Pacjenci na ćwiczeniach ogólnokondycyjnych nie powinni ćwiczyć w aparatach ortopedycznych (niektórzy z pacjentów muszą jednak w nich pozostać). RR wzdłuż T. gdyż służą one przy przemieszczaniu się i w czynnościach dnia codziennego. RR tyłem podparte. Także im należy pomóc. Kto nie zdąży. jeśli zachodzi potrzeba . Ćwiczenie 28 Pw. otrzymuje punkt karny. Prowadzący ćwiczenia powinien znać podstawowe zasady asekuracji pacjentów chodzących o kulach pachowych oraz pacjentów poruszających się za pomocą balkoników. wdech nosem. Zakończenie ćwiczeń. Specjalistyczne ćwiczenia są ukierunkowane na nauczenie „bezpiecznego padania" pacjentów chodzących o kulach. ale jaka to ryba. i dopiero ćwiczyć drugą nogą). Część III cońcowa Ćwiczenie 31 Pw. Ćwiczenie 30 Pw. gdy pacjent ma ustabilizowane stawy kończyn dolnych za pomocą specjalnych aparatów ortopedycznych: przenoś każdej z kończyn dolnych odbywa się przy wykorzystaniu siły czynnych mięśni tułowia (lędźwi) . Należy dopilnować przejścia pacjentów na swoje środki lokomocyjne . wydech ustami. Zróżnicowanie rodzaju i wysokości. zaklinuje i przez to noga „leci" w bok i nie można jej przyciągnąć przy pomocy ręki wyprostowanej. siad płaski (może być rozkroczny kilka razy . siad płaski przy drabinkach. itd. na której nastąpił uraz rdzenia kręgowego. Ćwiczenie 29 Kilka razy T7- Kilka razy Próbować Piłki lekarskie 2 kg W praktyce piłki mogą się wzajemnie „zbijać".w celu uzyskania lepszej stabilizacji) przy drabinkach z piłkami lekarskimi 2 kg. siad tyłem do drabinek z oparciem pleców o drabinkę. lasek i kuł łokciowych. 293 . W tym czasie ćwiczący odrzuca do prowadzącego piłkę wymawiając nazwę ryby. głębokie oddychanie. Swobodne. zwierzęcia.wózki: wózek trzeba znów zablokować. podpórek dwukołowych.ruchem zamachowym. U wa g a . O ile z drugiej strony sali 2 rzuty nie ma drabinek. Na salę gimnastyczną przychodzą również pacjenci o kulach (np. jedni wyżej. układając odpowiednio nogi na podnóżkach wózka. np. Najczęściej pomaga się ćwiczącemu przy „transporcie nóg" lub bierze go z tyłu pod pachy (nauczyciel sam powinien przy tym ruchu mieć ugięte nogi. wpływa na możliwości ruchowe. Pacjent sam usadawia się na wózku. Druga. Generalnie są to mięśnie ramion. że przy podciąganiu kolana pięta „wbija" się w materac. żywym nastroju. wymawiając któreś z tych trzech haseł i liczy do trzech. postawić jak najbliżej materaca i przytrzymać go. ziemia. Prowadzący przez odpowiednie polecenia „wykupuje" ćwiczącego od kary. „zewnętrzna" ręka chwyta „zewnętrzną" nogę pod kolana i próbuje ją przyciągnąć do klatki piersiowej. Nie wolno powtarzać nazwy już wymienionej Ćwiczenie 26 Pw. Szybkie ruchy zginania i prostowania nadgarstków w tym układzie rąk. Na sygnał jednoczesne rzuty do współćwiczącego prawą i lewą ręką na zmianę. powiedzieć tylko „ryba". Zakończenie lekcji w pogodnym. które poprzez ćwiczenia specjalne można poprawić.uut piłkę do ćwiczącego. (Bywa tak. wtedy prowadzący musi wskazać tor rzutu. pasa barkowego.osoby sprawniejsze w parze z mniej sprawnymi. próby oderwania bioder od podłoża. siedząc jeszcze na materacu. drudzy niżej Pw. Powtórzyć kilka razy . Dlatego należy u tych pacjentów wzmacniać mięśnie. Dozowanie 6 min Wskazówki metodycz-noorganizacyjne Nie wolno np.potem leżenie na boku przeciwnym i powtórzyć ćwiczenie kilka razy. po amputacjach). czuwając nad pr/cjściem pacjenta na wózek. siad płaski. to ćwiczący powinni siedzieć naprzeciw siebie . Trzeba popchnąć kolano. tułowia. ptaka. Naprzemienne podciąganie i wyprosty nóg do klatki piersiowej przy pomocy rąk. Ćwiczenie 27 Pw. Chwyt dłoni przed sobą palcami. trójnogów.zapewnić asekurację i odstawić kule z miejsca ćwiczeń. Nie wolno przeprowadzać ćwiczeń u osób. leżenie na prawym Kilka razy boku w oparciu na łokciu i przedramieniu.Tok Treść Dozowanie Wskazówki metodyczno-organizacyjne Ruch bioder powinien odbywać się jak gdyby energicznym „wyrzutem" bioder Tok Treść Ćwiczenie 32 Zabawa „Powietrze. wyprostować je. klóre nie posiadają indywidualnego zlecenia lekarskiego. podsumowanie lekcji i podanie uwag. chwyt dosiężny za szczebelek. żeby przy wysiłku odciążyć swój własny kręgosłup) i wciąga na siedzenie.

Ćwiczenie 9 Pw.leżenie tyłem. RR w przód. Ćwiczenie 13 Pw. RR wzdłuż T. Ćwiczenia można przeprowadzić tylko po konsultacji lekarskiej i w okresie wyciszenia się u pacjenta bólu. NN zgięte w stawach kolanowych i biodrowych. Ćwiczenie 12 Pw. RR wzdłuż T. wciągnięcie brzucha z jednoczesnym uwypukleniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa ku górze. RR wzdłuż T. .wytrzymać i powrót do pw. RR wzdłuż T . Ćwiczenie 4 Pw. 295 . lub dla osób pełnosprawnych.podciągnięcie drugiej N do zrównania się kolan.Wybrany zasób ćwiczeń przy dyskopatiach (dotyczy głównie dyskopatii lędźwiowej) Dyskopatia jest to skomplikowane schorzenie. powrót do pw. Ćwiczenie 5 Pw. RR proste przed sobą .leżenie tyłem. Ćwiczenie 6 Pw. . Ćwiczenie 2 Pw. klęk podparty. powrót do pw. dotknięcie brodą do podłoża pomiędzy dłońmi. stopa w zgięciu grzbietowym. Wytrzymać: 1-2-3. NN ugięte. stopy na podłodze. . Ruch: l . po urazach stawów kolanowych lub długotrwałym unieruchomieniu całej kończyny po innych urazach (dla pacjentów. ściągnięcie pośladków z jednoczesnym ruchem elongacyjnym w osi długiej ciała.powrót do p w. Ruch: naprzemiennie przyciąganie kolan do brzucha. Ćwiczenie l Pw. 1-2-3 wytrzymać. . jak gdyby wypychając się z dłoni z brodą nisko nad podłogą (ukłon japoński). . Ruch: wypychanie odcinka lędźwiowego ku górze. NN ugięte. Ruch: wznos RR ku górze w tył. Ruch: maksymalne „wciągnięcie brzucha" z jednoczesnym przywarciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa do podłoża i ściągnięciem pośladków w rytmie: napięcie (1-2-3) i rozluźnienie (1-2-3).wydech. .luźno. rozluźnienie: 1-2-3. stopy na podłożu. Ruch: l . Objawem jest ból promieniujący do kończyn dolnych. Ćwiczenie 8 Pw. Ruch: przejście do siadu klęcznego. Ruch: powolne przejście do klęku podpartego bez wyginania się w odcinku lędźwiowym. 1-2-3 powrót do pw. dłonie zwrócone palcami do siebie. którzy mogą już obciążać kończyny. Ruch: napięcie mięśni brzucha 1-2-3 i opuszczenie RR. W czasie ruchu wciągnąć brzuch i jak najbardziej wypchać odcinek lędźwiowy ku górze w kierunku sufitu . .leżenie tyłem. dłonie oparte na wysokości barków. Ćwiczenie 11 Pw. 3 . które można przeprowadzić w przypadkach dyskopatii. NN ugięte.leżenie tyłem. . siad klęczny.leżenie tyłem. stopy postawione na podłodze. głowa pochylona w przód. Zasadą jest unikanie u pacjentów bólu. . 2 . schowanie głowy między barki. który powoduje odruch obronny. bez przesuwania RR. 294 Ćwiczenie 7 Pw. stopy na podłożu. 3 . Ćwiczenie 14 Pw.przyciąganie N ugiętej w kolanie do brzucha.uniesienie głowy i barków. polegające na wysunięciu się krążka międzykręgowego . wdech.leżenie tyłem.leżenie tyłem. 2 . Ćwiczenie powtórzyć kilka razy. RR przenieść przed siebie. .klęk podparty. 4 .siad płaski. Trzeba starać się wyrobić u ćwiczących nawyk „wciągania brzucha". stopy oparte o podłoże. musi być zawsze skonsultowany z lekarzem. RR wzdłuż T. np. . . zwiększający napięcie mięśniowe zamiast ich rozluźnienia. Ruch: wznos NN do pionu i naprzemienne ugięcia NN w kolanach.klęk podparty. Ruch: l .wyprost RR. RR zgięte. 2-3 wytrzymać. RR obejmują podudzia.najczęściej w odcinku lędźwiowym. NN zgięte.wytrzymać: 1-2-3. wytrzymać: 1-2-3 i opuścić. Ćwiczenie 3 Pw. ściągnięcie łopatek. Zestaw wybranych ćwiczeń stawów kolanowych Ćwiczenia te mogą być przeznaczone dla osób z osłabieniem mięśni czworogłowych uda. chcących poprawić estetykę i dynamikę chodu). RR wzdłuż T. Ruch: napięcie mięśni brzucha. RR wzdłuż T. RR przy biodrach. Ćwiczenie 10 Pw. Wypadniecie dysku może nastąpić w różnych odcinkach kręgosłupa . Zasób ćwiczeń.jednoczesne podciągnięcie kolan do brzucha i brody do mostka. Ruch: ugięcie NN i przejście do siadu skulnego. RR wzdłuż T.ugięcie RR w stawach łokciowych.leżenie przodem.leżenie przodem.amortyzatora znajdującego się pomiędzy kręgami kręgosłupa. Ruch: naprzemienne wyprosty NN w stawach kolanowych.

W ćwiczeniach tych bardzo ważne jest tempo ćwiczenia. Czas skurczu mięśnia powinien trwać 3 sekundy i równać się czasowi wypoczynku, pełnego rozluźnienia mięśnia. Ćwiczenia te mogą być wykonywane kolejno lub wybiórczo w tych zestawach ćwiczeń, których zadaniem jest poprawienie dynamiki chodu. Dla osób po urazach ćwiczenia w staniu mogą być tylko wówczas przeprowadzane, gdy pacjent może obciążać kończyny dolne. Ćwiczenie l " " Pw. - siad płaski, NN proste. Ruch: napinanie rzepki (podciąganie do góry) z jednoczesnym zgięciem grzbietowym stopy i dociśnięciem tyłu stawu kolanowego do podłoża. Ćwiczenie 2 Pw. - siad płaski, RR bokiem podparte. Ruch: przejście do podporu leżąc tyłem, NN intensywnie wyprostowane w stawach kolanowych i biodrowych. Ćwiczenie 3 Pw. - leżenie tyłem, RR podparte na przedramionach (łokciach). Ruch: nożyce pionowe - NN proste. Ćwiczenie 4 Pw. - leżenie tyłem, RR wzdłuż T. Ruch: napinanie rzepki (jak w ćwiczeniu 1).
U w a ga . Pracuje cały mięsień czworogłowy.

Ćwiczenie 9 Pw. - leżenie tyłem - piłka miedzy stopami. Ruch: unoszenie wyprostowanych NN (kilka razy). Ćwiczenie 10 Pw. - stanie, RR oparte o ścianę lub drabinki. Ruch: wspięcie na palce i przejście na pięty z zatrzymaniem ruchu przez 3 sekundy. Ćwiczenie 11 Pw. - stanie na palcach z maksymalnie wyprostowanymi kolanami. Ruch: chód we wspięciu. Ćwiczenia okołostawowe barku Ćwiczenie l Pw. - stanie w opadzie T, RL oparta w przedłużeniu T (drabinki, stół), RP zwisa luźno w dół. Ruch: wymachy RP w tył i w przód. Ćwiczenie 2 Pw. - siad z oparciem jednej R o ścianę. Ruch: przesuwanie R po ścianie w górę, potem w dół. Zmiana RR. Ćwiczenie 3 Pw. - stanie, w RR laska - chwyt na szerokość barków. Ruch: przenosy laski za głowę, potem do położenia w dół. Ćwiczenie 4 Pw. - leżenie tyłem, R R wzdłuż T. Ruch: naprzemienne przenosy RR pr/.odem do położenia na podłodze. Ćwiczenie 5 Pw. - stanic bokiem do ściany. Ruch: przenosy R po ścianie do położenia w górze. Potem zmiana R. Ćwiczenie 6 Pw. - stanie, RR w dół z laską, bard/o szeroki chwyt laski. Ruch: skręt T z przenosem laski w kierunku skrętu, powrót do pw. To samo w stronę przeciwną. Wybrany /.estaw ćwiczeń stawów nadgarstka i palców ręki Ćwiczenia te mogą być wykonywane po urazach ręki lub po dłuższym unieruchomieniu. Wybrane ćwiczenia mogą być stosowane wraz z innymi ćwiczeniami ogólnokondycyjnymi na zajęciach prowadzonych z osobami z zaburzonym 297

Ćwiczenie 5 Pw. - leżenie tyłem, RR oparte na stawach łokciowych. Ruch: ugięcie NN, wyprost do góry, opuszczenie z zatrzymaniem przez 3 sekundy nad podłożem i powrót do pw. Ćwiczenie 6 Pw. - leżenie na brzuchu, RR wzdłuż T. Ruch: oparcie palcami stóp o podłoże, wznos NN do wyprostu stawów kolanowych - przytrzymanie wyprostu i opuszczenie do pw. Ćwiczenie 7 Pw. - siad płaski podparty z boków, napinanie rzepki z równoczesnym zgięciem grzbietowym stopy prawej. Ruch: oporowanie - lewa N wytrzymuje 3 sekundy i powrót do pw. Potem to samo N przeciwna. Ćwiczenie 8 Pw. - leżenie tyłem, RR wzdłuż T, na stopie woreczek '/2 kg-Ruch: wznos obciążonej N do kąta 45°. Wytrzymać. Powrót do pw. To samo N przeciwna. 296

pw.

Ćwiczenie 3 Pw. - siad płaski, RR w przód, dłonie splecione. Ruch: odwracanie dłoni splecionych do wyprostu stawów łokciowych i powrót do

ćwicz. 1

ćwicz. 2

Ćwiczenie 4 Pw. - siad płaski, RR wzdłuż T. Ruch: l - lekkie dotknięcie 3 razy podłoża; 2 - klaśnięcie przed sobą (3 razy); 3 klaśniecie nad głową (3 razy); powrót do pw. Ćwiczenie 5 Pw. - siad płaski, RR wzdłuż T. Ruch: uderzanie o podłoże lekko palcami obu RR, kolejno - kciukiem, pierwszym palcem, drugim palcem itd. Ćwiczenie 6 Pw. - siad płaski, RR wzdłuż T, zgięte przodem, łokcie przywierają do T. Ruch: krążenie dłoni kolejno w obie strony, potem odchylanie dłoni ustawionych równolegle do podłoża promieniowo i łokciowo (na zewnątrz i do środka). Ćwiczenie 7 Pw. - stanie lub siad płaski, woreczek w dłoni. Ruch: l - kolejne ugniatanie woreczka RP i RL; 2 - przerzucanie woreczka z jednej ręki do drugiej. Ćwiczenie 8 Pw. - stanie lub siad płaski. Ruchy: przenoszenie RR bokiem w górę i przodem w dół z jednoczesnym ściskaniem i rozluźnianiem palców dłoni.

ćwicz. 6

krążeniem, np. po amputacjach naczyniowych. Mogą też służyć do uczenia precyzji ruchu w czasie lekcji wychowania fizycznego. Ćwiczenie l Pw. - leżenie tyłem, RR wzdłuż T, dłonie odwrócone stroną grzbietową. Ruch: l - zginanie i prostowanie palców; 2 - ruchy przeciwstawne. Ćwiczenie 2 Pw. - leżenie tyłem, RR oparte na łokciach. Ruch: l - rozstawienie palców; 2 - odchylenie dłoni grzbietowe i dłoniowe. 298

Poruszanie się na wózku inwalidzkim i o kulach

10

Zasady użytkowania wózka inwalidzkiego i poruszania się na wózku w różnych warunkach
Wózki inwalidzkie są używane przez osoby niepełnosprawne, które nie mogą chodzić w ogóle lub mogą chodzić w aparatach lub protezach, ale przez krótki czas, ponieważ chodzenie na długich dystansach jest dla nich zbyt meczące. Istnieją różne rodzaje wózków inwalidzkich. Wózki „napędzane" ręcznie, energią elektryczną i mechaniczne. Wózki ręczne generalnie można podzielić na terenowe i pokojowe. Technika budowy wózków inwalidzkich w ostatnich latach posuwała się naprzód. Wózki inwalidzkie są dostosowane do różnych sytuacji, umożliwiając poruszanie się nie tylko osobom dotkniętym niesprawnością czy porażeniem kończyn dolnych, ale i niedowładem kończyn górnych. W zależności od sytuacji czynno-

Rączka . Oparcie Podłokietnik

Boczek Siedzenie Hamulec

Podnóże k Koło napędowe Podpórka Ryć. 153. 300

Koło przednie

ściowej inwalidy wózki mogą być poruszane nie tylko rękoma, ale odpowiednimi przekładniami mechanicznymi ułatwiającymi ich obsługę. Możliwości techniczne pozwalają na coraz większe usamodzielnianie w zakresie lokomocji nawet osobom dotkniętym najcięższym inwalidztwem. W Polsce nie wszyscy jeszcze inwalidzi dysponują najnowszym rodzajem wózków inwalidzkich. Rodzaj wózka musi być dostosowany do potrzeb funkcjonalnych osoby niepełnosprawnej. Osoby mające zdrowe ręce, a porażone kończyny dolne - prowadzą wózek, napędzając koła obiema rękami-(np. paraplegicy, osoby po amputacjach obustronnych, jednostronnych). W przypadku jednostronnego porażenia kończyn górnych wózek jest prowadzony jednorącz z ewentualnymi ułatwieniami ruchowymi. O rodzaju wózka decyduje lekarz, a posługiwanie się wózkiem zwykle uc/.y pacjenta kinezyterapeuta. Wózki ręczne starego typu składają się z 4 kół: 2 dużych kół napędowych i 2 małych kół lokomocyjnych. Koła mogą być ustawione na dwa sposoby: 1. Koła duże (napędowe) z przodu, a małe 7 tylu - daje to możliwość łatwiejszego poruszania się po płaskim terenie, ale nic jest zbyt wygodne przy wykonywaniu czynności dnia codziennego (wózkiem trudno podjechać do stołu, do stanowiska pracy). 2. Koła duże (napędowe) z tyłu, a małe z przodu - pozwala to inwalidzie lepiej funkcjonować w życiu codziennym, czyni go bardziej aktywnym, samodzielnym. Obecnie ten rodzaj wózka jest bardziej powszechny. Każdy wózek inwalidzki jest wyposażony w instrukcję obsługi. Jednak nie można pozostawić pacjenta własnemu losowi - należy koniecznie nauczyć inwalidę obsługi wózka i wszelkich czynności z t ym związanych w różnych warunkach życiowych: przechodzenia pacjenta z łóżka na wózek, utrzymania równowagi na wózku (skręty, skłony, skrętoskłony) we wszystkich kierunkach (jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich), przechodzenia z wózka do pozycji stojącej za pomocą kuł, lasek (jeśli jest taka możliwość) z wózka do leżenia na materacu na sali gimnastycznej czy do basenu na zajęcia pływania oraz korzystania z sedesu i wanny. Następnie należy nauczyć osobę niepełnosprawną jazdy w terenie po nierównościach, wjazdów i zjazdów, pokonywania krawężników i torów tramwajowych, a nawet schodów (o odpowiedniej szeiokości). Obecnie produkowane są takie wózki inwalidzkie, które można szybko rozmontować, a potem szybko złożyć. Inwalida podjeżdża do samochodu, siada za kierownicą, podnosi wózek, szybko go rozbiera i w częściach kładzie obok na siedzeniu. Pojeździe samochodem czynności te powtarza w odwrotnej kolejności. W każdym wózku bardzo ważnymi elementami są szerokość i długość siedzenia, wysokość i wielkość oparciu. Obecnie opatcia są niskie (ale gwarantują one oparcie w okolicy lędźwiowej i kręgosłupa) i niezbyt verokie, a długość sicd/cnia zawsze musi gwarantować oparcie całych ud na „podłożu" siedzenia. Na dole znajdują się dwa podnóżki, dla każdej stopy osobno (najczęściej składane). Hamulce są bardzo ważnym elementem każdego wózka. Szczegóły adaptacji wózka inwalidzkiego dla każdego użytkownika określa łekarz. Aby móc jeździć na wózku, należy nauc/yć się techniki jazdy na dobrze wyregulowanym wózku inwalidzkim oraz sprawnego posługiwania się wózkiem. Należy wyjaśnić choremu, jak działa wózek, w jaki sposób się go uruchamia i używa różnych jego elementów, w tym hamulców. Obecnie bardzo przydatnym i powszechnie stosowanym wózkiem jest wózek inwalidzki typu „Active", który ma duże koło z tyłu i małe z przodu, oparcie niskie, dobrze przylegające do Icdźwiowe301

go odcinka kręgosłupa, podnóżki wysunięte odpowiednio do długości końc/.yn dolnych użytkownika, tak żeby dobrze przylegały one do siedzenia. Podnóżki powinny być odpowiednio ustawione. Zbyt krótki podnóżek powoduje zwiększony nacisk na guzy kulszowe i większe niebezpieczeństwo powstania odleżyn w tych miejscach. Natomiast zbyt długi podnóżek powoduje zwiększony nacisk na uda, zaburzenia krążenia krwi w nogach i grozi powstaniem odleżyn. Regulacja ustawienia osi kół tylnych (balansu) decyduje o łatwości manewrowania wózkiem. Ustawienie osi powinno być uzależnione od umiejętności użytkownika wózka. Większą stabilność gwarantuje ustawienie osi kół tylnych dalej od środka ciężkości wózka. W miarę nabywania umiejętności balansowania oś należy przesuwać do przodu, dzięki czemu wózek jest jak gdyby odciążony z przodu, co ułatwia pokonywanie nierówności - krawężników, torów tramwajowych (łatwiej wtedy manewrować wózkiem w ciasnych miejscach, w windzie). Nauka jazdy na wózkach przez osoby niepełnosprawne odbywa się już w czasie leczenia szpitalnego. Dalej inwalida doskonali tę umiejętność w życiu codziennym, które zmusza go do większej aktywności, a przez to do samodzielności. Samodzielność inwalidy jest zacieraniem się w pewnym sensie różnic pomiędzy osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi. Psychicznym „marzeniem" i potrzebą każdego człowieka, którego los uczynił osobą niepełnosprawną, jest możliwość zapracowania na swoje utrzymanie, egzystencji w życiu, takiej jak mają wszyscy, by jak najmniej potrzebować pomocy otoczenia. „Dobra" jazda na wózku w pewnym sensie zastępuje funkcję nóg w lokomocji. Jest treningiem fizycznym, szansą dla poprawienia stanu psychicznego, egzystencji i funkcjonowania człowieka. W Polsce jest obecnie wiele instytucji o charakterze sportowym dla niepełnosprawnych. Przodujące ośrodki to Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa i wiele innych, które czynnie działają, rozwijając sport inwalidzki. Połski Związek Sportu Niepełnosprawnych (PZSN), który powstał ze Zrzeszenia Sportowego „Start", od pierwszych łat powstania sportu inwalidzkiego zajmuje się rekreacją i sportem inwalidów. Obecnie działa w całej Polsce, przygotowując zawody w różnych dyscyplinach sportowych także tych, w których jazda na wózkach jest sposobem poruszania się, np. koszykówka na wózkach czy taniec na wózkach. PZSN przygotowuje zawodników w różnych konkurencjach do paraolimpiad. Duży wkład w działalność sportową i rekreacyjną ma Grupa Aktywnej Rehabilitacji, zajmująca się inwalidami z porażeniem kończyn dolnych i górnych, dla których jazda na wózku jest sposobem poruszania się, codzienną egzystencją. Nauka jazdy na wózkach jest prowadzona na treningach i obozach organizowanych przez Grupę Aktywnej Rehabilitacji w wielu ośrodkach w całej Polsce. Inwalidzi poruszają się na wózkach „aktywnych", ułatwiających życie codzienne. Obozy te mają charakter codziennego usprawniania oraz rekreacyjnosportowy. Na obozach tych również oprócz osób zdrowych instruktorami i demonstratorami są instruktorzy-inwalidzi dotknięci tym samym kalectwem, które powstało w tragicznych okolicznościach, takich jak np. skok do wody. Dla osób, które od niedawna zostały dotknięte nieodwracalnym, ciężkim inwalidztwem, widok swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim j i uprawiania sportu jest wzorem możliwości ruchowych i szansą nadziei i pogodzenia się z nieodwracalnym już losem.

Metodyka nauki jazdy na wózkach oparta na sposobach nauczania stosowanych przez Grupę Aktywnej Rehabilitacji
(REKRYTERINGSGRUPPEN)
Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać na wyregulowanym wózku i początkowo z asekuracją. Rozgrzewka Należy uwzględnić ją w każdym treningu.. Organizm powinien być dobrze rozgrzany. Najpierw spokojna jazda na wózku po obwodzie koła przez l minutę (pod koniec przyspieszenie jazdy). Następnie przeprowadza się ćwiczenia kształtujące ramion - wymachy w przód i w tył, płynnie, bez zatrzymywania oddechu - 10 wymachów w przód i 10 wymachów w tył. Potem sięganie na boki -jak najdalej, naprzemiennie - w prawo i w lewo, po 10 powtórzeń. Następnie ćwiczenia siłowe - unoszenie ciężaru ciała do góry, wspierając się na rękach opartych o koła - też 10 powtórzeń. Na koniec ćwiczenia głowy - krążenia w prawo, potem w lewo, wolno, dokładnie. Całość ćwiczeń nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Ćwiczenia nie mogą wywołać zmęczenia. Balansowanie Balansowanie - jest to łagodne przenoszenie środka ciężkości ciała użytkownika wózka. Umiejętność balansowania jest podstawowym elementem techniki jazdy, ułatwia samą jazdę, samodzielne pokonywanie przeszkód i powoduje większą pewność jazdy na wózku. Balansowania należy uczyć się z asekuracją drugiej osoby. Aby wózek wprowadzić w „balans", trzeba energicznie pchnąć ciągi do przodu, jednocześnie mocniej opierając się o oparcie, co powoduje podniesienie kół przednich do góry. Próbujemy utrzymać wózek w pozycji wychylonej, manewrując ciągami w przód i w tył. Próbę tę należy powtarzać wielokrotnie, aż do osiągnięcia pełnej swobody i płynności ruchów. Zbyt mocne poderwanie wózka może spowodować przewrócenie się do tyłu. W czasie balansowania ręce powinny być na ciągu z przodu, co pozwoli na szybkie reagowanie przy przechyleniu się wózka w tył. P o p r a w n a j a z d a na w ó z k u „ n a p ę d z a n ym " r ę c z n i e W czasie jazdy użytkownik wózka powinien siedzieć głęboko w siedzeniu - pochylony lekko w przód, ale plecy powinny przylegać do oparcia. Ciągi należy chwycić lekko z tyłu, nie kurczowo, tak aby kciuk znajdował się w górze ciągu. Wózek „napędza się" pracą rąk - długimi energicznymi, równomiernymi pociągnięciami, lekko pochylając się do przodu. Ręce wracają dołem, rozluźnione, zataczając elipsę. Ustawienie rąk na ciągu, lekko z tyłu pozwala kontrolować balans i nawet przy szybkiej jeździe w czasie potrzeby asekurować się przed upadkiem. Aby skutecznie i lekko zakręcać, najlepiej lekko przytrzymywać jeden ciąg, a drugi pchać do przodu. Można też popychać oba ciągi równocześnie: jeden do przodu, drugi do tyłu, zakręt można wtedy wykonać szybciej. Ten ostatni sposób wymaga lepszego opanowania balansu.
303

302

B e z p i e c z n e u p a d a n i e do t y ł u Niezbędna jest do tego umiejętność balansowania. Gdy czujemy, że wózek zbyt mocno wychyla się do tyłu, początkowo najlepiej spróbować doprowadzić go do normalnej pozycji - energicznie pociągając ciągami w tył, a jednocześnie pochylając tułów do przodu. Bywa jednak tak, że nie ma czasu na taki manewr. Należy wtedy jedną rękę zostawić na ciągu, blokując koło, tułów przechylić w stronę przeciwną, a drugą rękę wyciągnąć lekko zgiętą do ziemi, by zamortyzować upadek. Trzeba się wychylać jak najmniej, żeby zatrzymać upadek możliwie wcześnie, łatwiej jest wtedy manewrować i mniejsza jest szansa wypadnięcia z wózka. Cały czas blokując jedną ręką koło, rękę podpierającą staramy się ustawić tak, aby drugie koło wjechało pod pachę do chwili ustawienia wózka na czterech kołach. Można też spróbować odepchnąć się ręką podpierającą. Drugim sposobem wyprowadzenia wózka z upadku jest manewrowanie kołem „wewnętrznym" - od strony upadku. Przekładamy wtedy rękę na ciąg od strony podparcia i pociągając go energicznie w tył, staramy się wprowadzić koło pod pachę. Równocześnie można odepchnąć się ręką podpierającą od ziemi, aż do postawienia wózka. W obu przypadkach trzeba starać się nie dopuścić do całkowitego przewrócenia się wózka. W przypadku przewrócenia się na plecy bez wypadnięcia z wózka można przy pomocy drugiej osoby łatwo postawić wózek na cztery koła, naciskając silnie podnóżek i przytrzymując osobę przewróconą za ramię, aby nie wypadła do przodu. W j a z d i z j a z d z p o c h ył o ś c i ( p o c h y l n i ) Pod niedużą pochyłość można podjechać na wprost. Konieczne jest wtedy silne pochylenie do przodu i popychanie ciągów krótkimi, energicznymi ruchami. Dla odpoczynku najbezpieczniej jest ustawić wózek w poprzek pochyłości - zapobiega to zjechaniu z powrotem w dół lub wywróceniu się do tyłu. Jeżeli spadek pochyłości jest duży, najlepiej zjechać skosem - „zygzakiem". D o j e ż d ż a n i e do b r z e g u c h o d n i k a Najbezpieczniej jest zmienić kierunek jazdy, z twarzą w dół możliwie szybko przekraczając linię spadku. Podobnie jest w przypadku zjeżdżania z pochyłości n i e z b yt s t r om e go p o c h yl e n i a - można zjechać na wprost, najlepiej jednak zrobić to w balansie - wymaga to jednak pewnej wprawy. Bezpieczne jest zjeżdżanie zakosami, łatwiej jest wtedy kontrolować prędkość. P rz y d u ż y m s p a d k u najbezpieczniej jest zjeżdżać tyłem, pochylając się mocno na kolana. Bardzo ważne jest pozostawienie rąk cały czas na ciągach i kontrolowanie prędkości. W j a z d i zja z d z p o d e s t u , n p . k r a w ę ż n i k a Aby wjechać na podest (np. krawężnik), trzeba wózek ustawić na wprost, prostopadle do niego. Ważne jest, by oba koła równocześnie przechodziły krawędź, zapobiega to upadkowi na bok. Trzeba lekko się rozpędzić i tuż przed krawężnikiem podbić przednie koła do góry, pociągając mocniej ciągi i napierając plecami na oparcie. Osoba, która potrafi balansować, nie powinna mieć z tym najmniejszych
304

(rodności. Gdy przednie koła znajdą się nad progiem, trzeba je spuścić w dół i energicznie pociągnąć ciągi do przodu, pochylając się równocześnie silnie w przód. Taki manewr pozwala odciążyć tylne koła i rozpędzony wózek sam wjeżdża na
próg.

Z j a z d z p r o g u - również jest na wprost, prostopadle do krawędzi - nie należy spuszczać najpierw kół przednich, ponieważ grozi to „wyjechaniem" z wózka. Z k r a w ę ż n i k a zjeżdża się w balansie, tak aby wylądować na czterech kołach. Można również wylądować na kołach tylnych, jest to jednak bardziej niebezpieczne grozi wywróceniem się do tyłu. Jeżeli u/ytkownik wózka nie czuje się zbyt pewnie w balansie, może zjechać z krawężnika tyłem, pochylając się silnie na kolana. Przej azd przez próg - tory t r a m waj o we Próg (tory tramwajowe) pokonuje się podobnie jak podest, z tą różnicą że cały manewr wykonuje się w balansie, bez spuszczania pr/.cclnich kół na ziemie. W j a z d i z j a z d po s c h o d a c h Są dwa główne sposoby pokonywania schodów: przodem i tyłem. W obu przypadkach należy przytrzymać się poręczy. Z j a z d t y ł e m po schodach jest łatwiejszy niż zjazd przodem. Należy podjechać do schodów prostopadle, możliwie jak najbliżej poręczy. Jedna ręka chwyta się poręczy tak, aby przedramię do niej przylegało. Ręka w łokciu powinna być zgięta pod kątem prostym. Druga ręka chwyta się za zewnętrzne koło (ciąg), przytrzymując je. Teraz należy pochylić się do pr/odu i spuścić wózek z pierws/ego stopnia. Czynność tę powtarzamy na kolejnych stopniach, zaczynając /a każdym razem od zgiętej w łokciu ręki leżącej na poręczy. Sposób ten jest w miarę bezpieczny i możliwy do nauczenia nawet pr/e/ osobę o słabym chwycie. Z j a z d p r z o d e m po schodach może być wykonywany tylko przez osoby bardzo pewnie poruszające się na wózku i wymaga długotrwałych ćwiczeń. Przy tym sposobie nie korzysta się z poręczy, ale konieczne jest bardzo dobre opanowanie balansowania. Na krawędzi schodów ustawia się wózek w balansie i w tej pozycji pokonuje się schody - stopień po stopniu, odchylając się do tyłu i mocno podtrzymując ciągi. Ważne jest, by nie stracić kontroli i móc się zatrzymać na każdym stopniu. Nie wszystkie schody nadają się do zjeżdżania po nich na wózku przodem. Gdy schody mają bardzo krótkie (wąskie) stopnie, duże koła nie będą się na nich mieścić i taki zjazd jest niebezpieczny - gdyż nie ma możliwości zatrzymania się na stopniu. W j a z d t y ł e m po schodach zaczyna się od ustawienia wózka tyłem - prostopadle do schodów, jak najbliżej poręczy. Rękę zewnętrzną przekłada się na wewnętrznym ciągu jak najniżej. Następnie odchyla się wózek na schody do balansu, pochylając się w stronę poręczy, tak aby maksymalnie obciążyć ciągnięte koło i w takiej pozycji ciągnąć równocześnie obiema rękami, podjeżdża się na pierwszy stopień. Teraz ręce należy przełożyć do pozycji wyj.ściowej: jedna ręka jak najniżej ciągu, druga jak najdalej na poręczy - i powtarzamy manewr. Cały wjazd odbywa się w balansie, trzeba pamiętać, aby nie opus/czać kół przednich na schody, bo grozi to „wyjechaniem" z wózka, oraz o tym, aby nie /atrzymy wać się zbyt blisko kra305

unosi pacjenta i przenosi jego ciało w kierunku łóżka. test Coopera. Jeden pomagający podchodzi z boku do pacjenta. sadza pacjenta na łóżku (nogi jeszcze są na łóżku). Wózek musi być zablokowany. Drugą rękę (bliższą) podkłada pod ramię pacjenta w okolicy pachy. Działając jednocześnie dwiema rękami.obejmuje go pod kolanami i obydwaj pomagający unoszą pacjenta. Po zahamowaniu wózka zsuwamy pacjenta do przodu na brzeg wózka (lub pacjent sam się przesuwa) i ustawiamy stopy pacjenta na podłodze. Przy przekładaniu rąk należy wózek przytrzymać dociśnięty drugą ręką do stopnia.do siadu na wózku.postawiony z boku i zablokowany. jak najbliżej tyłu. Pacjent. (Pomagający powinni mieć prosty kręgosłup). U ż y w a n i e w ó z k a w p o m i e s z c z e n i a c h s a n i t a r n yc h 306 307 . Teraz unosząc przednie koła do góry.mało różniących się wzrostem) podchodzi do pacjenta z boków. drugą odciążając podudzia. od strony klatki piersiowej. Dłońmi ułożonymi z dwóch stron bioder pacjenta i wykorzystując siłę przeciwwagi (blok kolanami i podniesienie od tyłu za biodra). Przedramiona pacjenta ułożone są teraz jedno nad drugim. ustawia wózek pod kątem 45° (nogi pozostają jeszcze na łóżku). Pacjent pochyla się do przodu. Pacjent chwyta jedną ręką uchwyt nad łóżkiem. Na początku i na końcu nauki posługiwania się wózkiem należy przeprowadzić tzw. a drugą ręką za dalszą poręcz wózka. następnie rękoma przenosi jedną i drugą nogę na podnóżki wózka. że z góry swoimi dłońmi nachwytem (od góry) przytrzymuje obie ręce pacjenta. P r z e n o s z e n i e p a c j e n t a z w ó z k a i n w a l i d z k i e g o (przez dwie osoby) Pacjent siedzi na wózku inwalidzkim. podkłada ręce pod kolana pacjenta. a ręką wewnętrzną chwyta się za wewnętrzny ciąg. i dla niektórych osób jest to manewr niebezpieczny. do pozycji siadu ze spuszczonymi nogami. Drugi pomagający przechodzi z przodu pacjenta. Klękają jedną nogą na łóżku z boków pacjenta i chwytają go na sygnał z dwóch stron jednocześnie pod ramiona (przytrzymując przedramiona) i pod kolana. Osoby pomagające powinny mieć prosty kręgosłup i lekko ugięte kolana. aż do posadzenia go ze spuszczonymi nogami na łóżku. potem drugą na podnóżki wózka (najczęściej chwytając jedną i drugą nogę za nogawki spodni). Pacjent siedzi na łóżku ze spuszczonymi nogami. lecz przodem do schodów. Pacjent powinien też mieć chroniony kręgosłup przy dźwiganiu przez odpowiednie przytrzymywanie rąk i nóg. Drugi sposób: wózek ustawiony równolegle do łóżka. P r z e n o s z e n i e p a c j e n t a z l e ż e n i a na ł ó ż k u do s i a d u ze s p u s z c z o n y m i n o g a m i (przez dwie osoby) Pacjent leży na łóżku. a osoba pomagająca chwyta biodra pacjenta rękoma ułożonymi od strony pleców pacjenta. jedną rękę (dalszą) podkłada pod górną część pleców pacjenta. Jeden pomagający podchodzi do pacjenta z tyłu. jednocześnie ciągnąc drugą ręką za poręcz. ustawiając wózek pod kątem 45° w stosunku do łóżka. Używanie wózka na sali gimnastycznej P r z e j ś c i e p a c j e n t a z ł ó ż k a na w ó z e k (wózek powinien być zawsze zablokowany) Pierwszy sposób: pacjent siada poprzecznie na łóżku tyłem do wózka. będące w siadzie na łóżku. Przenosi swą miednicę na wózek. Następnie przenosi najpierw jedną nogę. P r z e j ś c i e p a c j e n t a z w ó z k a do ł ó ż k a p r z y p o m o c y j e d n e j osoby Należy podjechać z pacjentem siedzącym na wózku . jak najbliżej poręczy schodów. Dwóch pomagających (jeśli jest to możliwe .przedtem stopniowo skręcają ciało pacjenta. przesuwa się na siedzenie wózka. kładzie ręce pod nogi . Ręką zewnętrzną chwyta się po przekątnej poręcz.zaczyna się od podjechania przodem prostopadle do schodów. P r z e n o s z e n i e p a c j e n t a z s i a d u ze s p u s z c z o n y m i n o g a m i na w ó z e k (przez dwie osoby) Wózek przygotowany . opierając się rękoma o poręcz wózka. Na sygnał obydwaj pomagający sadzają pacjenta ze spuszczonymi nogami . U wa ga . który powinien być ustawiony pod kątem prostym do długiej osi łóżka.do łóżka. wkłada rękę pod pachy pacjenta (od strony pleców) i chwyta pacjenta tak. popycha się koło na stopniu. W j a z d p rz od em po schodach .wędzi schodów. który pozwala ocenić kondycję pacjenta. Cały manewr wykonuje się w głębokim balansie. Osoba pomagająca podchodzi przodem do pacjenta i swoimi kolanami blokuje kolana pacjenta. Drugi pomagający podchodzi z przodu pacjenta. Na sygnał razem przenoszą pacjenta z siadu ze spuszczonymi nogami na łóżku .

Generalnie są to kule pachowe i łokciowe (specjalne dla osób z chorobą reumatyczną). tyłem do schodów i przytrzymuje wózek za podnóżek. Gdy pacjent już siedzi. pr/c/. Zablokowany wózek stoi przy materacu lekko skośnie. W j a z d na s c h o d y na w ó z k u Pacjent siedzi na wózku. Na sygnał obydwaj pomagający. Wózek zablokowany. stopniowo ustawiając sobie nogi. pomagając sobie rękoma w przesunięciu nóg na brzeg materaca. Pacjent zsuwa się na krawędź wózka. osoba pomagająca na dole hamuje. Obie pomagają w przetoczeniu wózka w dół. raczej w bok).kręgosłup musi być wyprostowany. Pacjent zbliża się do wózka biodrami . prawa noga.w skośnym ustawieniu.enos/. przedramiona równolegle do siebie przed klatką piersiową pacjenta. Potem przekłada ręce. na łóżko itp. Jeden pomagający staje bokiem do pacjenta i „dalszą" rękę podkłada z tyłu. „Dalszą" rękę wkłada pod pachę pacjenta i nachwytem przytrzymuje przedramię. Jedną rękę pozostawia na materacu. P r z e n o s z e n i e p a c j e n t a p r z e z d w i e o s o b y z l e ż e n i a na m a t e r a c u na w ó z e k Pacjent leży na materacu. unosząc ciało pacjenta w ten sposób. S a m o d z i e l n e p r z e j ś c i e p a c j e n t a z m a t e r a c a na w ó z e k Pacjent samodzielnie. Obydwaj pomagający wstają. Pacjent sicd/i na wózku i również pomaga przez kierowanie kołami i czuwanie nad szybkością „jazdy".P r z e j ś c i e p a c j e n t a z w ó z k a na ł ó ż k o p r z y p o m o c y d w ó c h osób Pacjent siedzi na wózku. Na wózku siedzi pacjent. 308 S a m o d z i e l n e p r z e j ś c i e z w ó z k a ( z a b l o k o w a n e g o ) na materac Odbywa się w odwrotnej kolejności. Na sygnał dwóch pomagających unosi pacjenta z wózka do góry i przenosi go np. Jednocześnie do pacjenta podchodzą dwaj pomagający.j go /bliżały do chodu naturalnego . Jeden pomagający staje za wózkiem z tyłu pacjenta.stój zawsze na całych nogach. na łóżko. . odpowiednio ustawiając je w zgięciu. a także osób z rodzin niepełnosprawnych. jednocześnie unoszą pacjenta do góry i przenoszą go na wózek. co oszczędzisz kręgosłup. Samodzielność przejścia pacjenta z wózka na podłoże i odwrotnie jest „furtką" do większej samodzielności pacjenta. Podstawowe zasady to: . druga za podnóżek.lewa ręka. łokcie pacjenta zgięte. z j a k k h kroków się one składają. jeden pomagający wciąga. Drugi pomagający podchodzi z przodu do nóg pacjenta. Drugą rękę pierwszy pomagający wkłada pod pośladek (ramię pacjenta na plecach pomagającego. W miarę możliwości dąży się do tego. że „dźwignięcie i unoszenie" ciała pacjenta jest wykonywane przez jedną rękę pomagających. Poniżej wymieniono rodzaje chodu o kulach oraz opisano. Materiał pomocniczy: Kaseta wideo pt. „Techniki przenos/enia". Druga osoba pomagająca podchodzi do pacjenta i wykonuje to samo. podpierając się na rękach. tak by ramię pacjenta opierało się na barku pomagającego (ręka pacjenta zwisa na plecach pomagającego. Podnóżki wózka opuszczone. wykonuje przysiad w małym rozkroku (nogi pacjenta są pomiędzy nogami pomagającego) i obejmuje nogi pacjenta nachwytem za uda nad kolanami. Jedna trzyma za uchwyt wózka. Przenoszenie pacj ent a z kr zesła pr zez dwie osoby Pacjent siedzi na krześle. a na drugiej nodze stoi na całej stopie i wkłada swój bark pod pachę pacjenta. Osoba w gór/c przetacza wózek w dół. które hęd. a dalszą rękę pod kolana pacjenta. i podnosi pacjenta do siadu. Ustawia nogi na podnóżkach. nogi ugięte. . Do nauki chodu o kulach używa się różnych kuł. Dwie osoby pomagające. w luźnym układzie rąk. Chodzenie o kulach Istnieje kilka technik poruszania się o kulach. tak by dłońmi uchwycić jego przedramiona. bliżej pod plecy. Rękę bliższą podkłada pod przedramię. a drugie ich ręce są wolne i mogą wykonywać nimi różne dodatkowe czynności. 309 . Przenoszą pacjenta w określone miejsce na krzesło. obracając kołami w kierunku „jazdy" do góry. Asekuracja pacjenta jest to rzeczywista pomoc przy wykonywaniu ruchu: podtrzymywanie. Potem przesuwa się w siadzie. Poprawia sobie nogi. żeby chód o kulach miał takie cechy. Jedna stoi przodem do wózka. chwyta pacjenta pod pachy. stając przodem do pacjenta. drugi (od dołu) pcha.eniem jest jedną z najcięższych chorób zawodowych pielęgnowanych i rehabilitantów. a na drugiej wpiera się do góry. pierwszy pomagający zmienia układ ręki.nigdy nie przenoś ciężarów w wysięgu. a bark jest dociskany przez układ ciała pacjenta). a pacjent pomaga. lokując swoje ciało na wózku. jedną rękę opiera na materacu.wykorzystuj siłę mięśni rąk i nóg. siada. . Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. U w a g i d o t y c z ą c e h i g i e n y i b e z p i e c z e ń s t w a p r a c y osób zaj muj ąc yc h się ki n e z y t e r a p i ą Dyskopatia spowodowana nieprawidłowym pr/. Jeden pomagający wykonuje wykrok nogą bliższą do pacjenta. drugą przytrzymuje się na wózku. Obydwaj pomagający unoszą wózek na schody. asekuracja z chwytem /a rękę i obserwacją. stojąc na całych stopach i na zgiętych nogach. Z j a z d ze s c h o d ó w na w ó z k u Pomagają dwie osoby. Drugi pomagający wykonuje te same czynności. wysuwając swoje ręce do przodu spod pach pacjenta.

Obie nogi do przodu b) z symetryczną pracą kończyn górnych: 1. pięty dotykają ściany. Lewa noga w przód 4. Jedna noga w przód 3. Druga noga w przód Chód dwutaktowy: a) naprzemienny: 1.oprócz wskazań leczniczych wynikających ze stanu pacjenta po urazie należy kierować się względami obiektywnymi. Obie kule i jedna noga w przód 2. Wysokość kuł równa jest odległości między fałdą pachową a podłogą. a w momencie kiedy traci on równowagę . piasek). tuż za pacjentem. ściągnąć do tyłu na siebie i po ugiętych kończynach dolnych sprowadzić do pozycji siedzącej. Druga kula do przodu 3. nasilone procesy miażdżycy i inne choroby towarzyszące obciążające wydolność organizmu (wprowadza się stopniowo poręcze. potem na naturalnym podłożu w terenie. Chodzenie o kulach jx>zpoczyna się na podłożu twardym lub zmiennym (np. Noga lewa w przód 3. Utrzymanie pacjenta w pozycji stojącej jest możliwe tylko w przypadku drobnych zachwiań lub dużej siły asekurującego. Druga noga w przód d) kangurowy: 1. Prawa noga w przód Chód trójtaktowy: a) z symetryczną pracą kończyn dolnych: 1. ale nie krępując jego ruchów. Noga lewa w przód b) dostawny: 1. ręce luźno zwisają wzdłuż tułowia. że kończyny górne oparte o kule będą lekko ugięte w łokciach. 155. 156. Prawa kula i noga w przód 2. takimi jak podeszły wiek. Prawa kula i lewa noga w przód 2.c) naprzemienny z symetryczną pracą kończyn górnych: 1. Kula lewa w przód 4. Chód czterotaktowy: a) naprzemienny: 1. możliwie blisko. Asekuracja czynna 311 . Zbyt wysokie kule powodują unoszenie się barków. balkoniki i wreszcie kule). barki utrzymywane swobodnie. Lewa kula ł noga w przód 310 Ryć. Kula prawa w przód 2. Kula do przodu 2. Ryć.na bezpiecznym sprowadzeniu go na podłoże.w obydwu przypadkach jest to niekorzystne dla statyki ciała. W metodyce nauczania chodu i asekuracji chodzącego o kulach . Ćwiczącemu chód o kulach należy początkowo zapewnić bardzo dobrą asekurację. Wysokość k uł łokciowych powinna być taka. Uchwyt powinien znajdować się na wysokości pięści przy stawie łokciowym zgiętym do kąta 30°. Lewa kula i prawa noga w przód b) jednoimienny: 1. W czasie chodzenia po terenie płaskim instruktor idzie z boku. Obie kule i jedna noga w przód 2. Obie nogi w przód Wysokość k u ł pachowych określa się w następujący sposób: pacjent staje przy ścianie wyprostowany. Obie kule do przodu 2. W przypadku utraty równowagi przez pacjenta należy chwycić go pod pachy. Prawa kula w przód 3. zbyt niskie zaś zmuszają do pochylenia się ciała w przód . śnieg. Polega ona na pomaganiu ćwiczącemu w utrzymaniu pozycji stojącej. Lewa kula w przód 2. Na sali gimnastycznej przygotowuje się pacjentów do nauki chodzenia na zmiennym podłożu poprzez chodzenie po gąbkowych materacach ułożonych na podłodze.

lewa ręka oparta jest wtedy o poręcz schodów. Barierki dają mocne oparcie dla kończyn górnych. B a l k o n i k jest mniej stabilną pomocą w chodzeniu (są różne typy balkoników). uczucie fali gorąca. Przy schodzeniu ze schodów wykonuje się te same czynności z tą różnicą. pogarszanie się kontaktu słownego. Na stole pionizacyjnym nie wolno nigdy pozostawiać pacjenta bez kontroli. np. u osób w podeszłym wieku. Chorą nogę dostawiamy. Mają jednak niekorzystny wpływ na krążenie.Ryć. ponieważ uciskają doły pachowe). głowa w skłonie bocznym z dotknięciem brodą do mostka. polega na tym. takiej. 158. Są to pierwsze stereotypy chodu. a także siadania i stawania. zakroków. Konieczne jest zwracanie uwagi na właściwą postawę w czasie chodu oraz zachowanie jednakowej długości kroków. odstawień i przystawień nóg w prawo i lewo. W dalszej nauce chodzenia zwiększa się wysokość przeszkód (schodów) zwykłej wysokości. Towarzyszenie pacjentowi to asekuracja bierna i można ją stosować.gdy tr/. po wszczepieniu endoprotezy albo urazu kończyn dolnych gdy zachowana jest czynność mięśni kończyn dolnych. W trakcie padania chory powinien być rozluźniony. kroplisty pot. Zacząć należy od padania na miękkie podłoże z niskich pozycji (siadu. 157. bioder i poniżej pasa barkowego przez pasy przytrzymujące. Jeżeli poręcz wypada z lewej strony pacjenta.wychylanie się miednicy do przodu. bladość twarzy. przestawianie nóg wprawo i lewo. kroku dwutaktowego w przód i w tył. niosąc w ręku drugą kulę (z lewej ręki) równolegle do podłoża. kiedy funkcja mięśni kończyn dolnych jest wystarczająca do czynnej stabilizacji. Jest to przede wszystkim przystosowanie się funkcji wszystkich układów organizmu do siadu i pionu (trening układu naczyniowego. potem nauczanie wykroków. gdy pacjent chodzi w barierkach z innych powodów. wyrobienie odruchu prawidłowej postawy i obciążenia osiowego powierzchni stawowych). klęku). lepszej wentylacji płuc. Zdrowa noga lub noga sprawniejsza jest dostawiana. ABC pomocy osobie idącej po schodach o kulach Ryć. mając absolutną pewność co do sprawności lokomocyjno-funkcjonalnej pacjenta. W przypadku częściowych uszkodzeń rdzenia kręgowego. 312 U w a g a . na boki.yn dolnych i przy braku równowagi. Pierwszy krok wykonuje się zdrową nogą lub nogą sprawniejszą.cba dać większą stabilność pr/y odciążaniu klóicjś / końc/. jaką spotykamy w domach (osiedlach mieszkaniowych). krążenia biodrami) umożliwia przeniesienie obciążenia ciała z kończyn górnych na kończyny dolne. kroku dostawnego w prawo i w lewo. na których w pierwszym etapie pacjent przede wszystkim się opiera. ku tyłowi. a trzeba tylko nauczyć się odpowiednio odciążać i obciążać kończyny. B a r i e r k i . Potem rezygnujemy ze stałego podparcia na poręczy i przechodzimy na dwie kule. Przedtem pacjenci długo przebywający w łóżku są przystosowywani do pozycji pionowej ciała na s t o l e p i o n i z a c y j n y m (ze stabilizacją kolan. Należy zwrócić uwagę. Natomiast sterowanie nimi odbywa się dzięki pracy mięśni obręczy kończyn górnych i tułowia. Specjalnej metodyki nauczania chodu wymagają pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (paraplegia). Inaczej jest. Przy chodzeniu po schodach asekurujący zawsze powinien być niżej niż pacjent. Potem „balansowanie" (miednicą . poleca się trzymać kule łokciowe w prawej ręce i opierać się na niej. Naukę chodzenia po schodach rozpoczyna się od nauki chodzenia po schodach niskich z poręczą. Pionizacja na stole pionizacyjnym w pozycji stojącej trwa do l godziny. w którym kończyny dolne spełniają tylko funkcję podporową. Następnie pacjent uczy się w barierkach kroku naprzemiennego w przód i w tył. jeśli nie występują mdłości. np. Ręce lekko wysunięte do przodu. 313 . ze stopniowym powiększaniem stopnia pionu całego pacjenta). Następnym etapem są ćwiczenia równowagi i powrotu do równowagi. przygotowane do amortyzacji upadku. Po opanowaniu chodzenia w balkoniku pacjent uc/y się chodzić o kulach pachowych (kule pachowe służą do chodzenia i w innych przypadkach . zastosowanie aparatów jest zbędne. żeby chory wypychał przed upadkiem kule w bok. Warunkiem rozpoczęcia nauki chodzenia u tych pacjentów jest zaakceptowanie pionizacji w aparatach ortopedycznych. że chora noga pierwsza wykonuje krok. że ręce instruktora lekko dotykają pacjenta. Ważną sprawą jest umiejętność „bezpiecznego padania" pacjentów chodzących o kulach (samoasekuracja przed urazem).stanie w barierkach jest początkowym etapem nauki chodzenia czynnego. W początkowym okresie nauki ostrzega się o możliwości tracenia równowagi.

. że łatwiej im jest zejść tyłem do spadku schodów). Ogólne zasady postępowania przy korekcji wad postawy Podstawą działania korektywnego we wszystkich wadach jest selektywna praca właściwych mięśni z maksymalną korekcją.stań za jej plecami (niżej). Zasadniczym warunkiem właściwego postępowania jest podjęcie ćwiczeń w możliwie wczesnym okresie. 11 Gimnastyka korekcyjna Zasób ćwiczeń i uwagi do ćwiczeń zbiorowych w lekcji gimnastyki wyrównawczej przy złej postawie Prawidłowa postawa zależy od wielu czynników. to: . kiedy zmiany mają jeszcze charakter czynnościowy. Od ustawienia miednicy zależy ustawienie kręgosłupa.gdy osoba ta idzie do góry . Szczegółowy zasób ćwiczeń dla poszczególnych wad postawy i szczegółowa metodyka prowadzenia tych ćwiczeń zawarte są w podręcznikach kinezy terapii. . Rodzaje złej postawy to: plecy wklęsło-wypukłe. która z obawą porusza się po schodach o kulach. chociaż może się zdarzyć.jeżeli schodzi .jeden lub dwa schodki niżej (najczęściej niepełnosprawni schodzą ze schodów przodem. ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy. od sprawności mięśni grzbietu i brzucha. okrągłe i płaskie. Postępowanie w wadach postawy opiera się na: 1) reedukcji czucia postawy ciała. mięśni brzucha. antygrawitacyjne i ćwiczenia samodzielnej korekcji postawy oraz ćwiczenia stóp likwidujące płaskostopie. by działanie korektywne na jeden odcinek nie pogłębiało kompensacyjnie wady w drugim odcinku. i zaproponujesz jej pomoc. Miednica bardziej pochylona do przodu powoduje zwiększenie lordozy lędźwiowej. Dlatego należy zwrócić maksymalną uwagę na właściwą pozycję wyjściową oraz racjonalny dobór ćwiczeń tak. nie ustalony. czworogłowego uda i mięśni piszczelowych.Gdy znajdziesz się w pobliżu osoby niepełnosprawnej. Rodzaje ćwiczeń pod względem anatomicznym to: ćwiczenia elongacyjne mięśni grzbietu i pośladków. przede wszystkim od prawidłowej budowy anatomicznej i prawidłowego działania narządu ruchu.stań do niej twarzą . Ćwiczący jest zawsze bardziej skłonny do wykonywania ruchu w odcinku pogarszającym postawę niż ją korygującym. mięśni pośladkowych.

315 .

wzmacniających siłę. 3) lustro. 10.zwrócić uwagę przede wszystkim na ich dynamiczną pracę. Ćwiczenia koordynacyjne wyrabiają równowagę i czucie mięśniowe. b) mięśni klatki piersiowej (stosując różne ułożenia i ruchy rąk. 20. 317 . e. Ćwiczenia oddechowe należy stopniować pod w/. Wyjątkowo skuteczne w korekcji wad postawy jest następujące ćwiczenie oddechowe: pw.szybkie zmiany pozycji. 6) kocyki o wymiarach 100 x 80 cni. z ćwiczeniami antygrawitacyjnymi (w klasach niższych łącznie z ćwiczeniami chwytnymi stóp). 14.przewaga ćwiczeń przeciw płaskiej stopie. głęboki wdech. Lekcję zakończyć korekcją c/. 18.ynn. eliminowanie ćwiczeń lordo-zujących odcinek lędźwiowy. płynność i estetykę ruchu (ćwiczenia głowy. leżenie przodem.2) przywróceniu równowagi mięśniowej. dla chłopców zaś większą lic/. Można wprowadzić mu/ykę do ćwiczeń dla dziewcząt. mostek. rozprężającymi klatkę piersiową. 2. Zwisy .glcdcm ich natężenia nie tylko w czasie jednej lekcji. RR w górę (wyciągnięte przed siebie). np. Bazując głównie na ćwiczeniach dynamicznych. Przez cały czas trwania wydechu należy wyciągać ramiona jak najdalej przed siebie. nie należy pomijać ćwiczeń izometrycznych. Skoki . 8.zwrócić uwagę na wykonanie ćwiczeń w rytm oddechu. marsz z workiem na głowie (worki V2 kg) i stopniowe zwiększanie obciążenia w zależności od wieku. zadaniowa i ścisła).zwrócenie specjalnej uwagi na prawidłowe ustawienie stóp oraz utrzymanie poprawnej postawy w ruchu. sprawność mięśni. 6. które dotyczy: a) odcinka szyjnego (zwrócić uwagę na wydłużenie szyi z obniżeniem barków). zwrócić uwagę na rozszerzenie klatki piersiowej oraz pogłębienie oddechów). krążenie oraz ogólną kondycje. Ćwiczenia z grupy ćwiczeń stosowanych przeprowadzać w środkowej czeki lekcji. Normowanie oddychania po ćwiczeniach ciężkich wysiłkowe może odbywać się poprzez ćwiczenia łatwe ruchowo i proste konstrukcyjnie. ćwiczenia w marszu łączyć z 316 ćwiczeniami antygrawitacyjnymi. W trakcie ćwiczeń intensywnych . Wyposażenie sali gimnastycznej pr/ystosowani-j do prowadzenia zajęć gimnastyki wyrównawczej: 1) drabinki przyścienne. z tym że granicę wieku dla metody ścisłej można przesuwać na wcześniejszy okres rozwojowy. 17.eń należy wprowadzać odpowiedni czynnik rozluźniający. ale nie należy dopuszczać do ich przedawkowania (długi wydech może spowodować usunięcie zbyt dużej ilości dwutlenku węgla z organizmu. Ćwiczenia oddechowe stosowane w wadach postawy są ćwiczeniami specjalnymi. W przypadku pogłębienia lordozy lędźwiowej nie stosować ćwiczeń zwiększających tę wadę. Czas trwania całości ćwiczeń oddziałujących na układ wegetatywny: 7-8 minut. f. d.j postawy w lustrze i ćwiczeniami w mars/u korygującymi wady stopy. c) mięśni pośladków (ćwiczenia bez przeprostu odcinka lędźwiowego). 11. np. 3.bę ćwiczeń siłowych. stosować raczej pozycje zwieszone. by nie doprowadzić do biernego rozciągnięcia kręgosłupa. Przy ćwiczeniach użytkowych zwrócić uwagę na: a. Bezwzględnie egzekwować dokładność wykonywania i poprawność ruchu.eliminowanie skoków z wyższych wysokości oraz na twardym podłożu. rż. 5) równoważnie. Ćwiczenia kształtujące stosować w pozycjach izolowanych. 9. NN i T około 15 minut). 13. c. Ćwiczenia w zwisach ściśle regulować ze wzmacnianiem odcinkowym.do 10. W celu uzyskania jak najlepszego wyniku w jak najkrótszym czasie. e) mięśni kończyn dolnych . W zajęciach powinna być zastosowana indywidualizacja. 2) ławeczki szwedzkie. ale również w czasie kilku. Jedynie systematyczne prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych pozwala na zahamowanie albo /. 16. co może wywołać bezdech). 4. 3) korekcie postawy w pozycjach izolowanych. Równowagę . 4) skrzynie. dlatego są bardzo potrzebne dla czynnej korekcji postawy. 15. Ćwiczenia oddziałujące na układ wegetatywny z elementami biegu i marszu oraz czołgania powinny trwać nie dłużej niż 5 minut w czasie jednej serii. 12. należy zwrócić baczną uwagę na maksymalne wykorzystanie czasu przez właściwą organizację zajęć oraz optymalny dobór natężenia ćwiczeń. Ogólne uwagi dotyczące ćwiczeń zbiorowych w wadach postawy: 1. RR. Wytworzenie gorsetu mięśniowego uzyskuje się przez wzmocnienie odcinkowe. W czasie przerw między różnymi rodzajami ćwic/. 7) laski o długości l m. ze stopniowym przejściem do pozycji wysokich. 19. 5. leczącymi poszczególne wady.akcent na utrzymanie poprawnej postawy łącznie z ćwiczeniami elongacyjnymi. Rzuty . Chód i bieg . Zasadą jest konsekwentna poprawa pozycji wyjściowych każdego ćwiczenia i dokładne wykonanie ruchu. potem głęboki wydech z maksymalnym osiowym wyciągnięciem kręgosłupa podczas wydłużonego wydechu. przerzuty. b. 5) ćwiczeniach poprawiających oddychanie. Dzieci starsze -zwis czynny z utrzymaniem prawidłowego ustawienia barków (szyja wydłużona). Zwinność . dających w szybszym czasie przyrost siły mięśniowej potrzebnej do wytworzenia gorsetu mięśniowego. W postępowaniu korektywnym należy bazować na formach przyjętych w programach wychowania fizycznego (w zależności od wieku metoda zabawowa. Stopniowanie natężenia ćwiczeń powinno być indywidualizowane. -— 7. d) mięśni brzucha . by nie dopuścić do utrwalenia wady. a nawet kilkunastu jednostek lekcyjnych.mniejszenie wady postawy. 4) wzmacnianiu odcinkowym i całościowym tułowia. co ułatwia nam metoda ćwiczeń stacyjnych oraz wprowadzenie w toku jednostki ćwiczebnej stałego momentu dla ćwiczeń indywidualnych.ćwiczyć lewą i prawą ręką oraz oburącz. a stopy jak najdalej za siebie.

NN proste. Ryć. skrzynia. 12..leżenie przodem (pod brzuchem zrolowany kocyk). 3. . Ćwiczenia porządkowo-ożywiające lub zabawa orientacyjno-bieżna. 7. powitanie. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu lub elementy taneczne. ławeczki). Ćwiczenia oddechowe. Ryć. 6. na czworakach. RR w „skrzydełka".leżenie tyłem. Ćwiczenia mięśni grzbietu w płaszczyźnie strzałkowej w tył (z elongacją).specjalistyczne w grupach (drabinki. 12) chorągiewki. 11) worki o wymiarach 12 x 10 cm. Marsze . Siad skulny podparty (siad z nogami skulonymi).8) piłeczki o obwodzie ok. Ćwiczenia kończyn górnych. 2. Ćwiczenia mięśni pośladkowych i miednicy. Ćwiczenia oddechowe. krata. Ćwiczenia oddechowe. 5. 9. 161. 160. 164. RR ułożone w „skrzydełka". 11. Ćwiczenia kończyn dolnych. 10. 318 319 . Kontrola postawy przed lustrem lub przez współćwiczącego. 2. 40 cm w 2-3 kolorach. Ryć. szyi. RR ułożone w „skrzydełka". w 2-4 kolorach. z oporowaniem. 3. 9) worki o wymiarach 20 x 16 cm. Pw. P r z ykł a d o w y t o k zespołowej l e k c j i g i m n a s t y k i k o r e k c yj n e j Temat: Zadania lekcji: I część: 1.leżenie tyłem z NN ugiętymi. 13) piłki lekarskie. 2. Ćwiczenia równowagi wolne. 10) szarfy 80 cm x 2 m dług. podanie zadań lekcji. Ryć. 15) poduszki do ćwiczeń. Zbiórka. wyciągnięta w górę. 162. . 10 cm szer. Ćwiczenia mięśni brzucha o dużej intensywności. Ćwiczenia na przyrządach . Ćwiczenia mięśni grzbietu w płaszczyźnie strzałkowej w przód. 159. masa J/2~2 kg. II część: 1.. Ćwiczenia obręczy kończyn górnych. III część: 1. Siady W każdym z siadów tułów powinien być wyprostowany. Pw. głowa w przedłużeniu tułowia.biegi . 4. . 3. 14) sprężyny. 8. Marsz z poprawną postawą lub elementami ćwiczeń anlygrawitacyjnych. 4. ćwiczenia z obciążeniem. wzrok skierowany przed siebie. Ryć. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia indywidualne. mięśni klatki piersiowej. Wybrane pozycje wyjściowe i końcowe w gimnastyce korekcyjnej Leżenia Pw.ze zwróceniem uwagi na stopy. klatka piersiowa uwypuklona. 4. Siad ugięty. w 2-4 kolorach.

.

Klęki Klęk prosty. Siad kleczny. RR w „skrzydełka' Ryć. Klęk podparty z RR ugiętymi w łokciach (pozycja średnia Klappa). 166. 169. Siad skrzyżny (turecki) z nogami w „kokardkę". Ryć. RR w „skrzydełka". Siad skrzyżny z dłońmi obok bioder. Ryć. 170. Ryć. Ryć. 168. Siad równoważny. Siad rozkroczny podparty tyłem. 174. m Ryć. 171. Ryć. Siad równoważny z oparciem na przedramionach. 320 Ryć. Ryć. Klęk podparty (pozycja wysoka Klappa). 175. 167. 172. 321 . Ryć. 173. 165. RR w „skrzydełka Ryć.Siad prosty podparty. Siad równoważny z oparciem na dłoniach.

.

Zwis tyłem. kolana -wjednej linii). Zwis (zawsze kciuk obejmuje drabinkę z przeciwnej strony niż pozostałe cztery palce). RR wyciągnięte do ukłonu . 177. Podpory i zwisy Podpór przodem.tułów. nogi. Szeroki chwyt RR szczebelka. Ryć. Ryc. 178. Podpór tyłem ugięty (NN ugięte.japońskiego" (pozycja niska Klappa). 181. Ryć.w linii prostej. Zwis tyłem z RR ugiętymi. głowa . Ryć. 176. Ryć. 180. barki. . NN proste . 179. biodra. Ryć. stopy na podłożu. 182.Klęk podparty. Podpór tyłem. plecami do drabinki. Ryć.

322

323

Zwis czynny, tzn. taki, w którym ćwiczący jak gdyby utrzymuje postawę „na baczność", a nie zwisa biernie. Głowa wyciągnięta do góry („długa" szyja, łopatki ściągnięte, obojczyki poziomo). Zwis przodem (twarzą do drabinki). Test ścienny Stanie przy ścianie w pozycji skorygowanej. Ćwiczący stoi tyłem do ściany, pięty przy ścianie, NN wyprostowane, głowa i plecy przywarte do ściany, brzuch wciągnięty, łopatki ściągnięte, barki cofnięte, na jednej linii, ale opuszczone w stosunku do głowy, wzrok skierowany przed siebie.

Czworakowanie z NN prostymi (kolejność ruchów jw.).

Ryć. 185.

Czworakowanie w podporze tyłem. Marsz odbywa się w ten sposób, że „nogi idą do przodu" i ćwiczący wzajemnie się widzą. Marsz do tyłu (w kierunku głowy) grozi zderzeniem się. Biodra powinny być uniesione do góry. Kolana i biodra powinny być w jednej linii z barkami, łopatki ściągnięto.

Ryć. 186.

Ryć. 183.

Ślizgi na kocykach Ślizg w siadzie klęcznym na kocyku z następującym cyklem ruchów: siad na piętach na kocyku, tułów w pionie, RR w „skrzydełka", pochylenie tułowia w przód, oderwanie bioder od pięt, oparcie rąk o podłogę z boku kocyka na wysokości barków (jak w średniej póz. Klappa). Faza l

Wybrane sposoby przemieszczania się w czasie ćwiczeń korekcyjnych
W pozycji stojącej Bieg we wspięciu na palcach, miękko, cichutko. Jeżeli ćwiczący ma płaskostopie, to przeciwwskazane jest długotrwałe wykonywanie takiego biegu. Czworakowanie z NN ugiętymi. Kolejność ruchów - prawa ręka - lewa noga, lewa ręka - prawa noga. Nie należy zezwalać na „raczkowanie", tzn. czworakowa-nie na kolanach. Kolana są wrażliwe na urazy „od podłogi".

Ryć. 187.

Faza 2 i faza 3 Pochylenie tułowia w przód, oderwanie bioder od pięt. Odepchnięcie się RR od podłogi, wykonanie ślizgu na kocyku w przód do wyprostu RR.

Ryć. 184.

Rvc. 188.

324

325

Faza 4 Siad na piętach, uniesienie tułowia do pionu, wyciągniecie głowy w górę, przeniesienie RR „w skrzydełka" z zaznaczeniem odrzutu RR w tył.

Faza 4 Przeniesienie RR do pozycji „skrzydełek" z zaznaczeniem odrzutu RR w górę ponad podłogę (jak w fazis-1). Ślizg w leżeniu tyłem na kocyku. Ćwiczący leży tyłem na kocyku, RR w pozycji „skrzydełek" leżą na kocyku, dłonie trzymają brzeg kocyka, aby nie wysunął się spod ciała ćwiczącego. NN ugięte, stopy oparte o podłogę. Ruch. Odepchnięciami NN ćwiczący przesuwa się na podłodze głową do tyłu.

Ryć. 189. Ślizg w leżeniu przodem na kocyku. Cykl ruchów wg następujących faz: Faza l Leżenie przodem na brzuchu, RR w „skrzydełka'

U wa ga. Nauczyciel musi z drogi ślizgu usunąć wszystkie przeszkody, ponieważ ćwiczący posuwa się do tyłu i nie widzi przed sobą drogi.

Ryć. 193.

Ślizg w leżeniu przodem na ławeczce na kocyku. Kilka ławeczek jest ze sobą złączonych, dzięki czemu uzyskuje się większą powierzchnię ślizgu. Ślizg odbywa się tak jak ślizg w leżeniu przodem na kocyku na podłodze, ale dłonie chwytają brzeg ławeczki.
Ryć. 190.

Faza 2 Oparcie dłoni o podłogę na wysokości barków, łokcie w górę, dłonie palcami skierowane do środka.

Ślizg na ławeczkach (złączonych) w leżeniu tyłem na kocyku. Ćwiczący leży na kocyku na plecach z nogami ugiętymi w biodrach i kolanach, tak że kolana znajdują się przy klatce piersiowej, a uda dotykają brzucha. Przenosi RR za głowę i chwyta dosiężnie za brzeg ławeczki, tak aby kciuk był pod blatem ławeczki, a pozostałe palce na blacie ławeczki. Zginając jednocześnie obie RR w łokciach, wykonuje się ślizg w kierunku głowy, po czym znów przenosi RR w przód do położenia za głowę. NN cały czas przywarte do T.

Ryć. 191.

RR.

Faza 3 Odepchnięcie RR od podłogi, wykonanie ślizgu na kocyku w przód do wypro-stu

327

Skoki
Skoki w pozycji stojącej w gimnastyce korektywnej nie są wskazane. Poniżej przedstawiono wybrane rodzaje skoków stosowanych w gimnastyce korektywnej. S k o k i „ ż a b y" Ćwiczący jest w pozycji przysiadu podpartego (RR między kolanami). Równoczesnym odbiciem od podłogi RR i NN wykonuje wyskok w górę w przód i ląduje na obie NN, równocześnie opierając się dłońmi o podłoże.

Badanie postawy
mięśnie szyi prostownik grzbietu f_ mięsień prosty brzucha •mięsień biodrowe-lędźwiowy mięśnie pośladkowe

Ryć. 196.

Skoki „zajęcze" Ćwiczący jest w przysiadzie podpartym. Faza l Oderwanie rąk od podłoża i sięgnięcie nimi w przód.

Ryć. 200.
Plecy kołyskowe Plecy płaskie Plecy okrągłe

Ryć. 197.

Wyprostowanie nóg, co umożliwia jeszcze dalsze sięgnięcie rękoma w przód potem oparcie rąk o podłogę.
Plecy wklęsło-wypukłe Rvc. 201.

Ryć. 198.

Faza 3 Oparcie rąk o podłogę. Odbicie nogami od podłogi i przeniesienie ich nad podłogę do przysiadu podpartego.

Jak nauczyciel wychowania fizycznego powinien obserwować postawę ucznia i wykrywać wady postawy Chociaż kwalifikacja ucznia do zajęć kompensacyjno-korekcyjnych należy do lekarza, nauczyciel wychowania fizycznego powinien znać podstawowe zasady badania postawy dziecka, by móc je ewentualnie skierować do lekarza. Pomocą dla nauczyciela są następujące rodzaje badań: podstawowa obserwacja ortopedyczna, ocena punktowa oraz test przesiewowy zabur/eń ruchu. Obserwacja ortopedyczna polega na wnikliwym obserwowaniu sylwetki dziecka, które jest rozebrane do majteczek, jest boso, stoi swobodnie, ręce luźno opuszczone, kolana wypi osiowane.
329

Ryć. 199.

328

Faza 2

. . 330 . dodatkowa obserwacja przebiegu linii wzdłuż wyrostków kolczystych przy skłonie dziecka do przodu z opuszczonymi ramionami.obserwacja kończyn dolnych: czy tworzą jednakowe linie proste w pionie. mniej szkodliwy niż badanie rtg i bardzo ułatwiający diagnozę lekarską. . B. Woynarowska z Zakładu Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka Warszawa.od O do 30 punktów.ustawienie głowy: czy głowa nie jest zbyt wysunięta do przodu.zarys łuku szyi: czy nie jest zbyt pogłębiona lub zniesiona lordoza szyjna. . Współcześnie stosuje się komputerowy system pomiaru stopnia skoliozy.W ocenie punktowej nauczyciel określa sylwetkę dziecka w punktach . czy stawy biodrowe.obserwacja brzucha: czy nie jest zbyt wypukły. . opracowany na podstawie oględzin. . .ustawienie barków: czy są na jednakowym poziomie.czy stopa jest spłaszczona (jakie jest rozstawienie palców). . Test przesiewowy.czy kończyny dolne są ustawione równolegle.porównanie kątów talii i linii opuszczonego ramienia dziecka: czy kąty talii są jednakowe. .ustawienie barków: czy nie są wysunięte do przodu. .porównanie kątów talii.ustawienie miednicy: czy nie ma przodopochylenia.). czy występują krzywizny. .ustawienie głowy: czy jest ustawiona symetrycznie.ustawienie głowy. z tyłu i z boku.ustawienie łopatek: czy są w zarysie jednakowe i czy ich kąty dolne znajdują się na jednakowym poziomie.ustawienie barków: czy są na jednakowym poziomie. Obserwacja dziecka z tylu: . . . Obserwacja dziecka z przodu: . . kolanowe i skokowe w obu nogach są na jednakowym poziomie.obserwacja pleców: czy nie są zbyt wypukłe lub płaskie.ustawienie miednicy: czy kolce biodrowe przednie górne są na jednym poziomie. kwalifikuje dziecko do gimnastyki korekcyjnej i daje nauczycielowi wskazówki do indywidualnego traktowania dziecka na zajęciach wychowania fizycznego.ustawienie bioder: czy jest równe. .obserwacja lordozy lędźwiowej: czy nie jest nadmiernie powiększona.obserwacja klatki piersiowej: czy nie jest zbyt wypukła lub wklęsła. .przebieg linii kręgosłupa: czy linia jego jest prosta. . . Obserwacja dziecka z boku: . (Kwalifikację opracowała dr med. Uproszczone oględziny ortopedyczne dziecka to: obserwacja jego sylwetki z przodu. MOiW 1982 r.

jest leczony ćwiczeniami korekcyjnymi w przedszkolu i w szkole (skolioza funkcjonalna). ćwiczenia anty grawitacyjne i elongacyjne. Oprócz sko-lioz idiopatycznych wyróżnia się skoliozy strukturalne (utrwalone zmiany w budowie kręgosłupa) oraz skoliozy porażenne (przy porażeniach lub niedowładach w obrębie tułowia i kończyn). które mają na celu niedopuszczenie do przykurczów lub wyeliminowanie przykurczów powstałych pod wpływem skrzywienia kręgosłupa. I stopień zaawansowania. Nauczyciel podczas badania poleca dziecku: stań prosto. rokiem życia.czy są nadmiernie zgięte w stawach biodrowych i czy nie ma nadmiernego wypro-stu w stawach kolanowych i łokciowych. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne powinny odbywać się w pozycjach izolowanych. jak np. II. Istnieją cztery stopnie zaawansowania skoliozy. a 14. III i IV stopień zaawansowania skoliozy podlegają leczeniu przez lekarza specjalistę. mięśni grzbietu. Ta obserwacja postawy dziecka daje nauczycielowi możliwość wykrycia ewentualnie istniejącej skoliozy . szpotawości lub koślawości nóg. pleców płaskich. Nauczyciel wychowania fizycznego w czasie każdej lekcji powinien profilaktycznie stosować ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha („sterowane" dołem lub górą).są to głównie mięśnie brzucha. złego wysklepienia stopy. gdy następuje korekcja postawy w pozycji „na baczność". grzbietu. Najczęściej są to ćwiczenia w pozycji leżenia tyłem lub leżenia przodem z maksymalnym wyciągnięciem kręgosłupa w osi długiej. mięśnie pośladkowe) sylwetka dziecka nie skoryguje się prawidłowo. działają rozciągająco: ćwiczący sięga stopami w tył. czy nie. Ważnym rodzajem ćwiczeń są ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia rozluźniające. Często są to skoliozy idiopatyczne (o nie znanych przyczynach powstawania). Skrzywienie kręgosłupa pojawia się między 10. mięśnie grzbietu. jak w pozycji „na baczność". . Skoliozy występują u dzieci i młodzieży najczęściej w okresie intensywnego wzrostu. nadmiernego wyprostu w jednym stawie kolanowym (co doprowadza do skoliozy lub jest skutkiem skoliozy). Jeżeli wraz z napięciem mięśni pośladkowych (warunkujących prawidłową postawę .bocznego skrzywienia i innych wad postawy. a wy331 .czy stopy są płasko ustawione. Są to głównie ćwiczenia mięśni brzucha. oraz ćwiczenia pasa biodrowego. szczególnie w pozycjach niskich. że wada postawy (skolioza) jest zaawansowana. oznacza to. Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy skrzywieniach kręgosłupa Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne Celem ćwiczeń elongacyjnych jest wydłużenie kręgosłupa w celu doprowadzenia do wielkości fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. stabilnych. jaki ten rodzaj ruchu ma spełniać. Bardzo ważne są ćwiczenia oddechowe oraz rozluźniające. przebieg ruchu i jego tempo powinny być odpowiednie dla zadania.

e . chwyt RR szczebla . Ćwiczenia obręczy barkowej prawidłowo kształtują klatkę piersiową . NN ustalone. chwyt RR za pierwszy szczebel .leżenie przodem na skośnej ławce.przejście do podporu ugiętego tyłem z przyciąganiem brody.wyciąganie głowy z równoczesnym „wypychaniem" pięt (stopy w zgięciu grzbietowym).siad płaski.w przód.stanie przodem przy drabince. i .„wyciąganie się w górę". RR oparte na biodrach . c .leżenie przodem.ciągniętymi przed siebie dłońmi . Głowa i tułów powinny być ustalone. Dzięki wykonywanym w trakcie ćwiczeń ruchom łopatki zbliżają się do linii kręgosłupa. RR oparte na podłodze lub na biodrach . g . RR oparte na ławkach przy biodrach .„wydłużenie" T przez „marsz" RR w przód. siadzie lub w klęku .wspięcie z „wyciągnięciem" kręgosłupa w górę.siad ugięty tyłem przy drabince.lekki skłon w tył z wyraźnym „wypychaniem" się z bioder (to samo z użyciem ławeczki lub skrzyni).siad klęczny tyłem do drabinki. RR nachwyt na wysokości drugiego szczebla unoszenie bioder przez wyprosi RR.wytworzenie mocnego „gorsetu" mięśniowego jest szczególnie ważne dla dzieci / wa332 333 . d . ciężar nie może zsuwać się z głowy i musi być odpowiedni do wieku dziecka (ok. j . a sięganie wysoko w górę powinno odbywać się bez zadzierania głowy i bez wspinania się na palce. 0.5 kg).podciąganie się przez ugięcie RR i wydłużenie szyi.leżenie tyłem przy drabince. / . Ćwiczenia anty grawitacyjne polegają na wyciągnięciu ciała w górę. Rycina 202: a . najlepiej w połączeniu z wydłużonym syczącym wydechem. NN ustalone. Można obciążyć głowę ćwiczącego niewielkim ciężarem w postaci woreczka lub książki. w postawie stojącej.siad płaski między ławkami lub siad okroczny (stopy na ławeczkach). co zapobiega ich przykurczowi i powoduje wysunięcie barków do przodu.„wydłużanie się" z lekkim uniesieniem głowy i przyciąganiem brody. a barki cofają ku tyłowi. h . Jednocześnie występuje rozciągnięcie mięśni piersiowych.leżenie przodem. wyciągnięcie głowy i sięganie jak najdalej stopami. RR w przód na podłodze . RR na wysokości bioder . b .przeciwko sile ciężkości (grawitacji). podchwyt RR za pierwszy szczebel (szeroko) . RR chwyt na wysokości barków .przejście do opadu z przesunięciem RR do bioder z wyciągnięciem szyi. Ćwiczenia stawów i mięśni obręczy barkowej (bez ilustracji) Celem ćwiczeń obręczy barkowej jest wzmocnienie mięśni ustalających łopatki. Ć w i c z e n i a e l o n ga c yj n e Mają na celu czynne wydłużenie kręgosłupa.leżenie przodem na skośnej ławce (głową w dół). Ćwiczenia anty grawitacyjne mają za zadanie wydłużenie mięśni i eliminowanie ich przykurczów powstałych z powodu skrzywienia.

leżenie tyłem.leżenie przodem na ławeczce (wzdłuż). do pozycji opadu T w przód z chwytem za drabinkę. kolana ugięte. np. mogą też stanowić zasób ćwiczeń w kinezyterapii. Ćwiczenie 9 Pw.leżenie tyłem. / . aż do dotknięcia podłogi . to samo na nogach wyprostowanych. kolana ugięte. laska gimnastyczna utrzymywana szerokim chwytem. podciągając się na dłoniach. np. w dłoniach ciężarek. głową w dół z ustaleniem stóp. przedramiona ugięte w dół . łokcie lekko. Mogą to być ćwiczenia wolne lub z przyborami. gdyż silne mięśnie brzucha warunkują prawidłową postawę. W wadach postawy w tej pozycji ruchy należy wykonywać jednocześnie prawą i lewą ręką.przenoś laski nad barki. RR wzdłuż tułowia . Ćwiczenie 2 Pw. 5 . naturalnie ugięte i przywiedzione do ławeczki. . drabinkach. Z użyciem przyrządu: /. przełożenie woreczka do drugiej ręki i opuszczenie RR bokiem w dół. Celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie prostych oraz skośnych mięśni brzucha. ręce dotykają kolan. RR za głową na podłodze. h . . rozluźnienie.ławka gimnastyczna .wznos NN ugiętych. Natomiast w ćwiczeniach leczniczych pourazowych i wykonywanych w przypadkach zwyrodnień bardzo dobre wyniki osiąga się przez naprzemienne unoszenie RR w górę (ruch asymetryczny) z pozycji leżenia tyłem .siad okroczny na ławeczce. skręty nóg z unoszeniem przedramion w górę. Ruch: l . z pw. Ćwiczenie 5 Pw. RR w górę. e .leżenie tyłem na ławce skośnej z chwytem za szczebel drabinki.leżenie tyłem na ławeczce (wzdłuż). Ruch: RR bokiem w górę. NN . tułowia oraz nóg. Na uwagę zasługuje pw. uniesienie głowy. pogłębianie opadu T ruchem „sprężynowania" przez 15-20 sekund. d . leżenie tyłem .przenoś NN za głowę.przenoś NN w bok raz w jedną. leżenie tyłem . . laska pod brodę. Ćwiczenie 4 Pw.leżenie tyłem.darni postawy. RR w dół na skos. Ruch: wznos RR bokiem w górę i powrót do pw. NN ugięte. Ćwiczenie 7 Pw. Ruch: przenoszenie ciała w przód po ławeczce. b . w jednej ręce woreczek. 3 przenoś laski ponad głową za głowę. .leżenie przodem. stopy postawione. c . Mogą to być ćwiczenia „sterowane" górą (np. T w opadzie. Ruch: opuszczenie wyprostowanych RR w kierunku podłogi. raz w drugą stronę. w rękach woreczki. piłką. następnie powrót podudzi na ławkę. chwyt dłońmi krawędzi ławeczki. 2 .powrót do pw. chwyt krawędzi ławeczki koło uszu. Ruch: opuszczenie RR po kolejnych szczebelkach w dół. po czym szybkie przejście do przysiadu lub stania.klęk obunóż.leżenie tyłem. wzniesienie głowy i klatki piersiowej. oparte na stopach. 335 . a ruch ramion odbywa się w sposób izolowany w stawach barkowych. wznos prostych NN w przód na skos z równoczesnym skłonem T w przód i dotknięciem dłońmi stóp.leżenie tyłem. wznos NN nad głową i zataczanie kół NN. . przejście do siadu i skłonu z dotknięciem dłońmi szczebli drabinki. te same zadania spełniają w wychowaniu fizycznym dla dzieci zdrowych.marsz na czworakach z przejściem do kociego grzbietu co kilka kroków. Ruch: naciskanie RR drabinki (bez zmiany chwytu) przez 15-20 sekund.leżenie tyłem. . łokcie w bok. RR w bok. a także w rehabilitacji pourazowej. podudzia oparte na ławce. wznos NN ugiętych lub prostych do dotknięcia stopami drabinki. Ć w i c z e n i a wo l n e Rycina 203: a . RR w rotacji zewnętrznej. . Ćwiczenia mięśni brzucha Ćwiczenia mięśni brzucha są bardzo ważne dla statyki postawy. jako profilaktyka zmian zwyrodnieniowych.skurczenie RR.leżenie tyłem na ławce skośnej. g . Ruch: przesuwanie się powoli wzdłuż ławeczki. Ruch: przenoszenie wyprostowanych RR bokiem w górę i wolne opuszczanie do Ćwiczenie 8 Pw.ugięte .klęk obunóż przodem do drabinki. przenoś nóg nad głową do leżenia przewrotnego. Mogą być one wzmacniane w leżeniu tyłem przez unoszenie głowy.siad okroczny na ławeczce z chwytem ławki oburącz przy biodrach.wznos NN). Ćwiczenia obręczy barkowej należą do ćwiczeń ogólnie kształtujących. uchwyt dłońmi za szczebelek na wysokości wyciągniętych rąk w górę. . ruchy pionowe („siekanka"). Ćwiczenie 3 Pw.leżenie tyłem. RR ustalone.wznos RR ponad podłogę. chwyt RR za drabinkę. 334 pw.leżenie tyłem na ławeczce (wzdłuż). albo też na przyrządach. RR swobodnie wzdłuż T. Ćwiczenie 6 Pw.RR wzdłuż T (łopatki przywarte do podłoża). w której następuje samostabilizacja łopatek. Ćwiczenie l Pw. . 4 . kolana ugięte. RR w bok.próba położenia woreczków na podłodze.przejście do siadu) lub dołem (pw. RR wzdłuż T w rotacji zewnętrznej. leżenie tyłem.

podud/ia i stopy skierowane do sufitu. NN zaczepione pod szczebelkiem. . U w a g a . Obydwaj ćwiczący wzajemnie stawiają sobie umiarkowany opór. Inne ćwiczenia mięśni brzucha (bez ilustracji) Ćwiczenie l Pw. drugi ćwiczący jednocześnie wykonuje opad T w tył. Ruch: unoszenie T do siadu ugiętego. Powrót do pw. RR wzdłuż T. przywierając plecami do współćwiczącego. Ruch: przejście do siadu ugiętego t powolny powrót do pw. stopy zaczepione pod pierwszym szczebelkiem.rowerek w tył. . głowa w przedłużeniu tułowia. .leżenie tyłem przy drabince. RR wzdłuż T. Ruch: zgięcie nad brzuch . „zaczepienie" nóg stopami pod szczebelkiem. U w a g a : Po każdej serii „obrotów rowerka'' .leżenie tyłem z ugiętymi NN przed drabinką. 336 Ćwiczenie 7 Pw. Uwaga. Ruch: opad T w przód. Ćwiczenie 5 Pw. Ćwiczenie 6 Pw. . tyłem do siebie. Ruch: przejście do siadu płaskiego. broda przyciągnięta do klatki piersiowej i powrót do pw. RR wzdłuż T.rowerek w przód. Ćwiczenie to jest trudne wysiłkowe. w końcowej fazie ugięcie NN i postawienie stóp na podłożu. Ruch: powolne przejście w tył do wyprostu tułowia.leżenie tyłem. łokcie rozstawione szeroko.siad na ławeczce ustawionej wzdłuż drabinek.siad prosty tyłem do drabinki.leżenie tyłem. . RR wzdłuż T. kolana zgięte do kąta prostego. Starać się utr/ymać łokcie w bok i głowę w linii tułowia. R R na karku. . chwyt za łokcie. Ćwiczenie 4 Pw. Odmiana . j . powrót do pw. Ruch: wznos głowy i barków.?U|C7enie nóg i postawienie stóp na podhxlze. powrót do pw. NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych.leżenie tyłem. aż do uniesienia bioder nad podłoże.leżenie tyłem. . . NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych. RR wysoko na szerokość barków.siad kleczny dwójkami. wznos NN poza pion .współćwiczący oporuje przez rytmiczne odpychanie NN w kierunku podłogi (to samo w zwisie tyłem na drabince).Ćwiczenie 2 Pw. . Wa/ne w tym ćwiczeniu jest zachowanie pionowej linii kręgosłupa i głowy. Ćwiczenie 8 Pw. stopy oparte na podłożu. chwyt RR pod pierwszy szczebel drabinki. Ćwiczenie 9 Pw. Ruch: zbliżenie kolan do klatki piersiowej.leżenie tyłem. Ćwiczenie 3 Pw. Potem to samo w odwrotnym układzie ćwiczących. RR na karku. 337 . RR wzdłuż T. chwyt podchwytem.

j .uniesienie T nieco niżej poziomu. .lekki skłon w tył z przeniesieniem RR w bok („samolot"). mięśni grzbietu. nieco z boku. skłon w tył z przenoszeniem RR przodem wzwyż. Ćwiczenie 12 Pw.zwis podchwytem tyłem na drabince.leżenie przodem. .siad prosty. by skłon nadmiernie nie przechodził na odcinek lędźwiowy. oraz z ćwiczeniami rozluźniającymi. ważna regulacja oddechu).leżenie przodem.leżenie przodem na ławeczce.leżenie przodem. . jeden ćwiczący leży przodem. czoło na dłoniach. wzniesione do kąta prostego w górę. . Ruch: niepełny opad T ze skrętem w prawo. barków. drugi w siadzie klęcznym twarzą zwrócony do współćwiczącego . Ćwiczenie 11 Pw.zwis podchwytem tyłem na drabince. potem w lewo powrót do pw. RR ugięte. . stopniowo wydłużając dźwignię rąk przez obciążenie przyborami. Ruch: naprzemianstronne przejście do siadu ze skrętem T. Piłka lekarska ułożona na wysokości kolan. .leżenie tyłem. RR na kark. Ruch: wznos NN do siadu równoważnego i wytrzymanie od 3 do 10 sekund. potem w lewą stronę. g . W czasie ruchu głowa. przekładanie worka nad głową. W czasie ćwiczeń mięśni brzucha należy tak dobierać kolejność ćwiczeń. podparty tyłem. głowa kieruje się do góry. nie pozwalając na zatrzymywanie oddechu przy trudnych wysiłkowo ćwiczeniach. NN ustalone (drabinki. głową do drabinki. powrót do pw. powrót do pw. Skłon tułowia w tył w leżeniu przodem na podłodze (w przypadku pogłębionej lordozy lędźwiowej należy zwracać uwagę. . d . stopy pod drugi szczebelek. RR w bok.przenoś RR w górę. b . Ćwiczenie 16 Pw. W osnowie lekcyjnej ćwiczenia te powinny być stosowane naprzemiennie z innymi ćwiczeniami kształtującymi. 338 339 . powrót do pw. wytrzymanie na czas (można to uważać za test wytrzymałości. łokcie w bok.. Ruch: ugięcie NN do kąta prostego i wytrzymać. h . Ćwiczenie bardzo trudne wysiłkowo.skurcze.ćwiczenia w parach.zwieszenie przodem na skrzyni. Rycina 204: a . U w a ga .siad prosty tyłem do drabinek. RR „dosiężnie" podchwytem chwytają szczebel. stosowanie pomocy współćwiczących lub prowadzącego. zginanie. RR na karku. czoło oparte na podłodze . żeby wysiłek z nimi związany był dostosowany do możliwości ćwiczącego. np. NN ustalone. c .Ruch: wznos NN do siadu równoważnego. Ćwiczenie 17 Pw. RR opuszczone. RR na kark. potem odwrotnie.leżenie przodem. Ćwiczenie 10 Pw. wyprosty rąk. barki również pracują. Ruch: opad T do 45° ze skrętem w prawo. NN pod szczebelek.leżenie tyłem.. NN wyprostowane. e .siad prosty. powrót do pw. . ruchy pływackie („żabka"). Ćwiczenie 13 Pw. Należy szczególnie pamiętać o normowaniu oddychania. Ćwiczenie 14 Pw. i . współćwiczący oporuje na wysokości przedramion (mocowania). Ćwiczenie 18 Pw. Zwracamy uwagę na wydłużenie kręgosłupa oraz symetryczne ustawienie łopatki. wyprosty RR. RR i pas barkowy przylegają mocno do podłoża. współćwiczący) . RR na karku. Ruch: naprzemienne przenosy NN w bok w prawą i lewą stronę. Ćwiczenie 15 Pw. prawy łokieć skierowany do lewego kolana. . powrót do p w. Ćwiczenia mięśni grzbietu O d c i n e k gó r n y. NN ugięte do kąta prostego. Ruch: przenoś NN ze skrętem naprzemiennie w prawą i lewą stronę. przodem do drabinki. powrót do pw. to samo ze stopniowo wzrastającym obciążeniem. Ruch: przenoszenie NN prostych nad piłką. Ćwiczenie utrudniamy. dłonie pod czołem . starać się nie zginać RR. liczbę ich powtórzeń i tempo. lekki skłon w tył .leżenie przodem na skośnej ławce.skłon w tył do poziomu ławki (RR ustalone. T od pasa zwieszony poza ławką. łokcie w bok. w rozkroku.leżenie na skrzyni.leżący wykonuje skłon w tył.siad prosty. nie pozwalać na „bierny" zwis. wytrzymać od 3 do 10 sekund. RR wzdłuż T z chwytem woreczków (stopniowe zwiększanie masy woreczków). RR wzdłuż T .siad piaski przodem do drabinki. NN ustalone. Ruch: opad T i naprzemianstronne skręty T (od 2 do 6). T od pasa zwieszony . NN ustalone. U w a g a. co uzyskać można przez odpowiednie ułożenie lub stosowanie podkładki pod biodra). zaczepione pod szczebel drabinki. obciążenie jak wyżej).ze stania zwieszonego między linami podciągnięcie się na RR do zwisu czynnego przez ugięcie RR.lekki skłon T w tył („łódka na falach"). w jednej płaszczyźnie. Stopy pod drugi szczebel. szeroko. NN lekko ugięte. kolejno w prawą i lewą stronę. /.

potem zmiana N.leżenie tyłem.leżenie przodem. 340 341 . . wytrzymanie. b .przysiad z trzymaniem oburącz piłki lekarskiej nad głową.napięcie pośladków i lekkie uniesienie wyprostowanych nóg ruchy pionowe i poziome („siekanka". dłonie pod czołem .wznos NN i ruchy pionowe lub poziome. wznos NN do poziomu i wytrzymanie (licząc do pięciu).leżenie w poprzek na ławce. Ryć.wznos N w tył z wyptostem. c . 204. d .leżenie jw. e .Ćwiczenia mięśni pośladkowych (w przypadku dużej lordozy lędźwiowej unikać jej pogłębiania) Wolne Rycina 205: a .napinanie i rozluźnianie pośladków. . g •. „nożyce"). uniesienie bioder do wyprostu w stawach biodrowych.pozycja jw. stopy oparte na piłce (ławce lub s/czcblu drabinki). Z użyciem przyrządów: /. wolne przejście do stania. RR w bok.klęk podparty . stopy i dłonie oparte na podłodze.

marsz na równoważni z toczeniem piłki. raz lewą (dobra asekuracja).w siadzie. j . skręty. chwyt stopami piłki .na równoważni lub ławeczce.„skoki zajęcze" na materacu w pozycji klęcznej. h . z wyraźnym przyciąganiem brody. d . unik bokiem z RR w bok. rozprężającymi klatkę piersiową. NN ugięte (kolano NP założone na NL) . h . c . d .leżenie tyłem. wyprosty. rozluźnienie stóp z wypuszczeniem worków na podłogę.rytmiczne wznosy NN poniżej poziomu skrzyni.stanie zwieszone tyłem (lub zwis). / .wspięcie i opusty oraz skurcze i wyprosty palców stóp. i .pozycja jw.podciąganie się w siadzie klęcznym na ławeczce skośnej. z równoczesnym przenosem RR bokiem w przód. b .to samo w leżeniu tyłem.stanie przy drabince z chwytem za szczebel (poprawa postawy) . /.zgięcia.opad zwieszony ze stania . e . ze skłonem T w przód. w staniu . chwyt obustronny .chwyty i przekładanie palcami stóp worka. Rycina 207: a . 342 e . krążenia stopy. z wyraźnym przyciąganiem brody.h . z trzymaniem pitki w stopach . to samo z obciążeniem.przejście po listwie ławki z przekładaniem woreczka stopą z jednej strony ławki na drugą. g .uniesienie NN do ułożenia skrzyżnego NN na ławce.marsz z wysokim unoszeniem kolan.chwytanie palcami stóp różnych przedmiotów. 343 . j . /.zwijanie palcami stóp kocyka (zaczynając od siadu i zwiększając obciążenie kocyka).stopniowe przejście przez przechwyt na coraz niższy szczebel do siadu zwieszonego.podciąganie się na kocu w siadzie płaskim w tył. Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy plecach płaskich (na lekcję wychowania fizycznego) W przypadku spłaszczenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (częstym przy skoliozach) stosuje się ćwiczenia o charakterze „kifotyzującym".siad okroczny na ławce z chwytem palcami stóp worków .marsz w podporze tyłem po podłodze i po ławeczce skośnej. to samo z wykonaniem nacisku przez współćwiczącego na piłkę.naprzemienne unoszenie nogi ugiętej w kolanie. na skos. b . c .„chód gąsienicy". Ponieważ ćwiczenia te pośrednio wpływają negatywnie na rozwój klatki piersiowej.w siadzie na ławce. T od bioder zwisa poza skrzynię . i .zwis przewrotny na linach.współćwiczący stara się wyciągnąć piłkę. j .na pierwszym szczeblu .siad na ławce . z zaznaczeniem kilkakrotnym N zakroczną .marsz w pozycji „koci grzbiet" (chyłkiem). Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy stopach płasko-koślawych (na lekcję wychowania fizycznego) Rycina 206: a . przeplata sieje intensywnymi ćwiczeniami oddechowymi.leżenie przodem na skrzyni z chwytem RR za skrzynie lub drabinki. g .wznos NN i wytrzymanie.raz prawą.

siad klęczny przy drabince. 345 . W przypadku usztywnienia kręgosłupa w odcinku piersiowym (np. 208. Rycina 208: a .Zasób ćwiczeń korektywnych stosowanych przy plecach okrągłych (na lekcję wychowania fizycznego) Są to ćwiczenia mięśni obręczy kończyny górnej. w których kładzie się nacisk na rozciągnięcie mięśni obręczy kończyny górnej i wzmocnienie mięśni grzbietu. przejście do klęku z chwytem RR za szczeble i rytmiczne pogłębianie opadu w przód. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór pozycji wyjściowych (ustalenie dolnego odcinka) w celu właściwej lokalizacji ruchu. w przypadku usztywnienia w odcinku bar344 Ryć. usztywniona kifoza) zaczynamy od ćwiczeń biernych.

leżenie tyłem na ławce. c . RR oparte na kolanach lub drabinkach . powodując uwypuklenie klatki piersiowej przez nacisk dłońmi na wysokości łopatek. NN ugięte.rozciąganie sprężyn bokiem w tył. krążenie rąk na zewnątrz ławki. RR przodem w górę. RR na kolana.siad ugięty. plecy oparte do wysokości dolnych kątów łopatek. oparta na ławce: ugięcie NP ze wznosem RR przodem w górę na skos i ruchem krążenia RR wdech. opuszczenie ugiętych RR.stanie przodem do ławki. d . i . NN ustalone przez współćwiczącego.kolejne przechwytywanie coraz wyższych szczebli na uwypukleniu klatki piersiowej do poziomu skrzyni. e . „przepchnięcie powietrza" z uwypukleniem brzucha i głośny wydech. biegi. ^E=^ Ćwiczenia oddechowe stosowane przy wadach postawy (na lekcję wychowania fizycznego) Celem ćwiczeń oddechowych jest nauczenie prawidłowej czynności oddychania.leżenie przodem na skrzyni. wciągnięcie brzucha. wydech ustami przy ugięciu NN do brzucha. wydech ze skłonem T w przód.wdech. b .po wdechu nosem.wymachy RR na bok.stanie.wymachy RR przodem w górę. Xa 4—.wymachy RR przodem w tył. poza ławką. stopy oparte na drabince. stopy ustalone na drabince. zabawy ze śpiewem) i specjalne (uruchomienie odcinka piersiowego. bez obciążenia i z obciążeniem. b . ćwiczenie poszczególnych faz oddechowych w zależności od wskazań.leżenie tyłem na ławce skośnej. W trakcie ćwiczeń zwraca się uwagę na rytmiczność oddechów oraz na niewstrzymywanie oddechów w czasie ćwiczeń o dużym natężeniu. oddechowych). wydech. stopy ustalone . podskoki. Ćwiczenia oddechowe pod względem działania można podzielić na ogólne (marsze. pogłębianie wydechu . zniesienie przykurczów.przez wyprost lub skłon T w tył. głowa oparta na drugiej skrzyni lub ustalona przez współćwiczącego. bez obciążenia i z obciążeniem. pogłębianie fazy wdechowej . rozciągnięcie skróconych mm.wznos RR w górę na skos z wdechem. głowa oparta na piłce lekarskiej. d . wznos RR w górę na skos.leżenie tyłem. piersiowych i wzmocnienie mm. powrót do pw.ćwiczenie toru brzusznego: w pozycji leżenie tyłem . ręce luźno opuszczone do podłogi . uniesienie głowy. RR wzdłuż T . pod szczebel. stopy ustalone .podciągnięcie się tyłem na ławeczce z krążeniem RR po każdym podciągnięciu. zwiększenie wydolności i sprawności narządu oddechowego. /. Rycina 209: a .leżenie tyłem. grzbietu. w odcinku piersiowym ćwiczyć ze współpartnerem. c . g . wzmocnienie mm. NP wyprostowana.leżenie przodem na skrzyni z przewieszeniem T od bioder poza skrzynię. h . stopy oparte na podłodze.siad okroczny na ławeczce. e . uniesienie głowy. chwyt oburącz laski. dłonie oparte na dolnym szczeblu drabinki .siad ugięty z lekkim półopadem w tył. skłon T w przód. 346 .kowym.

bibułek. piórek.dla małych dzieci .wdech.f.wdech. NN ugięte. 347 .leżenie w poprzek ławki (z oparciem na biodrach). NN ugięte.oddechy. woreczek na klatce piersiowej lub brzuchu (w zależności od toru oddechowego) . które stwarzają odmienne warunki pracy dla układu oddechowego i w zależności od sposobu wykonania mogą być ćwiczeniami wolnymi. to samo strona przeciwna. Przy ćwiczeniach oddechowych należy zwrócić uwagę na fazę wydechu. . dłonie oparte i stopy na podłodze . wspomagającymi. Dzieci na ogół oddychają. wznos prostej RL w łuk nad głową . g .wydech.forma zabawy: „przedmuchiwanie" piłeczek. i . powrót do pw. h . . RR wzdłuż T.wydech. Ćwiczenia oddechowe. wymagają umiejętnego przeprowadzenia. nie wykorzystując toru brzusznego (przeponowego). Wydech powinien być pełny i wydłużony (w celu jak najpełniejszego usunięcia powietrza zalegającego w płucach).leżenie tyłem.wznos RR i NN do poziomu . szczególnie u dzieci. powrót do pw. RP ugięta pod głową.leżenie na prawym boku. sterowanymi i oporowymi. Ćwiczenia oddechowe mogą być wykonywane w różnych pozycjach wyjściowych.

dłonie pod brodą. na której spoczywają ręce . RR wzdłuż T. wdech i wydech nosem lub ustami z wykorzystaniem oddychania żebrowo-przeponowego (najbardziej fizjologicznego). RR na kolanach. Ćwiczenie 5 Pw.ruchem rozluźnionym .rozszerzenie klatki piersiowej. Pw. oparte stopami na podłodze. . 348 349 . Ruch: RR bokiem w górę.siad na ławeczce lub siad klęczny. ^ Pw.ruchy kończyn i tułowia powodują poszerzenie klatki piersiowej przy wdechu i zwężenie przy wydechu (następuje zwiększenie ruchomości klatki piersiowej). . U wa g a . Ćwiczenia rozluźniające Zadaniem ćwiczeń rozluźniających jest rozluźnienie mięśni.rozluźnienie mięśni brzucha. stanie.szczególnie po wysiłkach statycznych należy stosować ćwiczenia rozluźniające oraz relaksacyjne w połączeniu z odprężeniem psychicznym. RR wzdłuż T.leżenie tyłem. Ruch: oczy zamknięte .leżenie tyłem. RR skrzyżnie. . Ruch: oczy zamknięte .leżenie tyłem.rozluźnienie.leżenie tyłem. stopy oparte na podłożu. Zasób ćwiczeń rozluźniających Ćwiczenie l Pw.napięcie mięśni brzucha. RR zgięte. druga na brzuchu.siad skrzyżny. ale zachowując korekcję postawy) na leżenie przodem. Ruch: pw. Ćwiczenie 2 Pw.polegają na koncentrowaniu uwagi przy oddychaniu na rozprężeniu różnych części płuc z uwypukleniem okre ślonych części klatki piersiowej. wydłużony. NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych. NN ugięte. . 3-4 razy. Ć w i c z e n i a oddechowe w s p o m a g a n e .przyczyniają się do zwiększenia rozprężalności tkanki płucnej oraz do mobilizacji dodatkowych mięśni oddechowych.wdech. połączyć z rozluźnieniem. . Ćwiczenia oddechowe należy przeprowadzić tak. (bez zmian układu RR) wdech. Ruch: oddychanie z zachowaniem następujących faz: Wdech: l . NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych. Ćwiczenia oddechowe najlepiej stosować pomiędzy innymi ćwiczeniami korekcyjnymi. pochylenie T . RR w bok. Ćwiczenie 4 Pw. żeby nie dopuścić do hiperwentylacji (przetlenienia organizmu). .leżenie tyłem.obniżenie klatki piersiowej. Liczba powtórzeń powinna być mała. zapewniające lepszy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych zasilających mięśnie „pracujące" w czasie ćwiczeń fizycznych.rozluźnienie mięśni. Pw. siad. Ć w i c z e n i a oddechow e oporowe . 2 . Ruch: zmiana wyjściowej pozycji ciała na umowny sygnał (wolno. RR wzdłuż T. Ćwiczenie 6 Pw. 2 . .leżenie tyłem.swobodne oddychanie.Ć w i c z e n i a w o l n e . wdech. unormowanie pracy układu nerwowego . Ruch: maksymalne rozszerzenie tej części klatki piersiowej.siad skrzyżny.leżenie przodem. Rozluźnienie mięśni może mieć charakter ogólny lub miejscowy.wydech. wydech głęboki. Wydech: l . Pięty cały czas mają kontakt z podłożem. powrót do pw. Ruch: głęboki wdech. opuszczenie RR bokiem w dół . . Ćwiczenie 3 Pw. stopy oparte na podłodze.rozluźnienie. Ruch: oczy zamknięte . dłonie na barkach. Rozluźnienie mięśni powoduje też płynność ruchów. . RR złożone kolejno na poszczególnych częściach wybranych odcinków klatki piersiowej. . RR wzdłuż T. .wydech.wydech. ustami lub nosem. Uwa ga. Pw. RR w górę w skos. RR wzdłuż T. Ruch: powolne ugięcia naprzemienne NN ruchem posuwistym po podłodze i luźne ich opuszczenie. jedna R na klatce piersiowej. Ć w i c z e n i a oddechowe s t e ro w an e .

.

RR w bok przodem zgięte. Uwagi metodyczne czas 1. szarfy (2). twarzą do środka sali. woreczek na głowie: 1 . wolne tempo Ćwicz. bez woreczka: 1-2 . RR z tyłu splecione Korekcja postawy poprzez przyciągnięcie lędźwi do ściany. kształtujące RR. kombinowanej 7.wyprosi RR 4 . RR na barki. kształtujące RR 6. samokorekcja Ćwicz. jw. kształtujące szyi pł. podpór w leżeniu tyłem: 1-5 . Pw. Tempo ruchu Dozowanie liczba powtórzeń Ćwicz. tyłem do siebie) Dwuszereg twarzą do siebie. barki 3.skręt złączonych NN do położenia w prawą stronę 2 powrót do pw. porządkowo-dyscyplinujące nc o.„wyciągnięcie" głowy do góry 2x 2' 2? ź v Forma zabawowo-zadaniowa ćwiczeń 2. Zbiórka. woreczek na głowie: 1-2 odrzuty RR 3 . kocyki (10) Cel ćwiczeń: wzmocnienie mięśni posturalnych i korekcja postawy Temat: wyrobienie nawyku samokontroli postawy Tok lekcyjny Lp. głowa prosto Po dynamicznym ćwicz. Pw. pięty blisko ściany U Ćwicz. siad skrzyżny. w odległości 3 m.powrót do pw. w pł.. 5x Luźne ruchy głową.-statyczne T.RR na zewnątrz 2-5 3x .zatrzymanie wdechu 6 . Na sygnał: na czworakach powrót do pw. NN i RR Ćwicz. woreczki z grochem (10).Przykładowy konspekt ćwiczeń (specjalistycznych) korekcji postawy Data.wznos RR bokiem w górę do klaśnięcia 2 . Każdy szereg na czworakach biegnie do przodu.skłon głowy w przód 3-4 . woreczek na głowie: 1-4 .wdech . kształtujące RR 5. Czas: 45 minut Przyrządy: drabinki szwedzkie Przybory: piłki lekarskie 2-kilogramowe (10). 6 . Treść lekcji Pozycja wyjściowa.wytrzymać 6 .wydech . 0> N o Zbiórka w szeregu w siadzie klęcznym. 3 . siad ugięty. 4x Samokorekcja T i£ NU U Ćwicz. 4x 5' Przyłożenie okolicy lędźwiowej do podłoża. RR w dół w skos: 1 . (siad ugięty. T i NN w pł.powrót do pw.krążenia RR w tył Pw. Opis ruchu.opust RR bokiem w dół z akcentem o podłogę Pw.skłon głowy w tył 5 -pw. ••v. Sprawdzenie obecności.krążenia RR w przód 5-8 . kombinowanej ćwicz.skręt RR do wewnątrz Lekkie odepchnięcie dłońmi od podłoża wspomagają wdech . strzałkowa 4. staje przy ścianie. Pw. RR w dół w skos: 1 .skręt złączonych NN do położenia w lewą stronę 4 . 2 x p o4 - T prosty a o. RR w dół w skos. Pw. oddechowe 8. 4x Liczyć w czasie wytrzymania 9. dyn. siad ugięty tyłem do siebie. NN ugięte postawione na podłożu. Dwuszereg na sygnał: zmiana miejsc. Pw. jw. Ćwicz. Nazwisko prowadzącego Rodzaj zajęć: ćwiczenia ogólnokondycyjne Wiek ćwiczących: 10-14 lat Płeć: dziewczęta i chłopcy Liczba ćwiczących: l O osób Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna. Odliczanie (kolejno i do 2). Powitanie grupy Pw. 6x 8' Na kocykach.zmiana pozycji do siadu ugiętego 7-8 . jw.powrót do pw. leżenie tyłem.

2' Ćwicz. rzut woreczkiem do kosza.wdech 15 x Głowa i RR 5 cm wzniesione nad podłogą Przy wydechu liczy ćwiczący C3 C Ćwicz. RR nachwy-tem na szerokość barków ułożone na szczeblu przed klatką piersiową: 1-3 . leżenie przodem. W czasie rzutu NN złączone.powrót do pw. leżenie przodem. pośladki napięte Ćwicz. RR wracają po wypchnięciu piłki do układu „skrzydełka".wytrzymać 7-8 .wypchnięcie piłki. Pw. kształtujące mięśnie 10.powrót do pw. grzbietu.powrót do pw. Powrót „chyłkiem" na miejsce. RR w dół. 4x Biodra nisko . stosowane pchnięcia 12. podpór w leżeniu tyłem. zgięte. w górę zgiętych 2-5 -wytrzymać 6 . kształtujące 11. piłki przed sobą: rzuty piłki do współpartnera 2 x po 2 minuty.ściągnięcie łopatek do położenia RR w dół. 2 ławeczki ustawione jedna za drugą. ćwiczący leża przodem w poprzek ławeczek.przejście do półzwisu 4-6 .wytrzymać 3' Po wypchnięciu piłki ruch RR za piłką. Tempo ruchu Dozowanie liczba powtórzeń czas 2' 3' Uwagi metodyczne Ćwicz.powrót do pw. mięśni grzbietu i o charakterze statycznym 16. następnie przejście przez szarfy od dołu.Tok lekcyjny Lp. Dwuszereg Pw. przejście przez szarfy od góry. RR w górę: nożyce pionowe NN z jednoczesną pracą RR . Każdy zespół wykonuje przeciąganie po ławeczce w pozycji leżenia tyłem z NN ugiętymi. toczenie piłki do współpartnera: 1-2 . który wrzucił więcej woreczków do kosza i szybciej wykonał zadanie 17. „chód" z piłką w kierunku ściany.nożyce pionowe RR Pw. w górę zgięte („skrzydełka") 3-4 . Każda para liczy liczbę powtórzeń j M U Intensywne ćwicz. Pw. Podział na 2 grupy. pośladki napięte. Na czworakach podejście do woreczków. Ławeczki ustawione wzdłuż drabmek. leżenie przodem na ławeczce: podciąganie się na ławeczce i zjazd na dół 18. leżenie przodem. stopy pod szczebel. 2 szarfy j ułożone za ławeczkami. 2 tory przeszkód. 7-8 . Pw. Opis ruchu. leżenie przodem. Tor przeszkód. Ławeczka ustawiona skośnie. Treść lekcji Pozycja wyjściowa.wytrzymać 6 . ugięty: piłka na brzuchu. 3x Konieczna asekuracja 4' NN złączone. woreczki (po 5). RR w górze: l_4-opad T w tył 5-6 . silowo-elongacyjne Ćwicz. pośladki napięte Instruktor może wskazać inny kierunek marszu z piłką Chody w podporze 15. kształtujące mięśnie grzbietu 13. Pw. Zejście z ławeczki. 2 . pozostawienie piłki pod ścianą 2' Rzut z zamachem znad głowy. strzałkowa w tył Ćwicz. broda „ściągnięta" do mostka. RR w górze: l . pł. kosz.wydech z jednoczesnym wyciąganiem osiowym T i długim liczeniem Dwuszereg w pozycji leżącej przodem. r Rzuty 14. twarzą do siebie w od20 x ległości 3 m Piłki trzymane w dłoniach przed sobą.nieznaczny wznos T z jednoczesnym oderwaniem RR 2-5 .korekcja T przez wyciągnięcie RR i głowy w górę Wejście przodem NN na trzeci szc/ebel drabinki. dłonie oparte o podłoże: 1 . liczyć ilość rzutów w każdej serii Pw. Wygrywa zespół. RR w górę: korekcja osiowa kręgosłupa w połączeniu z oddychaniem: 1 . 19. głowa nad podłożem. RR w dół. Stopy pod szczeblem drabinki. mięśni brzucha Broda przy mostku Półzwis (korekcja) 20. siad ugięty przodem do drabinki. elongacyjne i oddechowe. palce stóp obciągnięte.

zdobywa punkt.napięcie pośladków. zaciśnięcie palców rąk w pięść (dłonie skierowane w przód) 1-3 .wydłużenie kręgosłupa w kierunku ku górze (czubek głowy jak najwyżej). łopatki ściągnięte. kocyki położone z tyłu za RR. cofnięcie karku. powtórzeń 3x 3x Głowa do góry. kiedy poprzednik przedłuży „tunel". barki opuszczone Koniec ćwiczeń CS ou lir U Uwagi organizacyjne: Właściwe przygotowanie sprzętu i uprzątnięcie go po zajęciach Dopilnowanie właściwego ułożenia rzeczy osobistych ćwiczących (przy braku specjalnej sali) Przewietrzenie sali przed ćwiczeniami Dopilnowanie zmiany ubioru na strój sportowy Dopilnowanie zdjęcia przeszkadzających w czasie ćwiczeń ozdób Zwrócenie uwagi na to. porządkowo-dyscyplinujące końcowe Marsz w rzędzie po obwodzie koła: 6 kroków we wspięciu na palcach 6 kroków na piętach 6 kroków na zewnętrznych krawędziach stóp 6 kroków z przetaczaniem z pięty na palce Podczas chodu zwracać uwagę na samokorekcję postawy Zbiórka w dwuszeregu w postawie stojącej: Samokorekcja postawy 25. pośladki ściągnięte.Jazda" na kocykach '§ ^ li U 1U Ćwicz. wciągnięcie brzucha. Opis ruchu. uwypuklenie klatki piersiowej. Na sygnał instruktora przejście do podporu tyłem (utworzenie tuneli). Następny zawodnik może startować wtedy.wytrzymanie na bezdechu 1-7 . Tempo ruchu liczba czas Uwagi metodyczne Ćwicz. korekcyjne stóp Ćwicz. biodra w przód. Omówienie lekcji Pożegnanie grupy 2' 5' Szyja „długa". Treść lekcji Pozycja wyjściowa. oddechowe 21. by ćwiczący nie żuli gumy i nie ssali cukierków w czasie zajęć. gdyż grozi to udławieniem Dodatkowe uwagi dotyczące każdej lekcji wychowania fizycznego .wdech . wraz z korekcją odcinkową . stanie tyłem do drabinki: 1 . zwis czynny tyłem na drabince: 1-6 . Zwis es c 1 "ob "U s/. ściągnięcie brody do mostka.Dozowanie Tok lekcyjny Lp.wytrzymać Zbiórka w dwuszeregu. Pw.wydech . 26. twarzami do siebie „Faraon": 1-7 . ŁkN 22. syczący oraz prostowanie palców rąk Zabawa: Zespoły ustawione w zwartych szeregach w siadzie podpartym naprzeciwko siebie. jednocześnie pierwsi zawodnicy „przejeżdżają" na brzuchu przodem pod „tunelem".wdech nosem połączony z korekcją osiową . r Liczy instruktor U Zabawa zręcznościowo-siłowa w 0 24.wydech ustami głośny.powrót do pw. który szybciej wykona zadanie.wznos RR bokiem w górę 2 . po czym ustawiają się w podporze tyłem na końcu „tunelu". złączenie łopatek. szyja „długa". Pw. oddechowe z korekcją postawy 23. NN złączone Ćwicz. Zespół. 3' .

a wspomagany wydech. a w pomieszczeniach. Ćwiczenia prowadzi się w pozycjach izolowanych. Ponadto mobilizująco na ćwiczących działa czynnik współzawodnictwa. po urazach stawów barkowych lub kolan itp. piłki większe. Ćwiczenia w tych basenach mogą być prowadzone przez instruktora stojącego poza basenem. Tempo ćwiczeń powinno gwarantować poprawne. drugi .na brzegu basenu. takimi jak długi kij i koła gumowe. Pacjenci o słabych mięśniach mogą w wodzie poruszać się swobodnie (muszą być przynajmniej do połowy zanurzeni). Należy zmieniać obuwie na specjalne. Powoduje płynność i sprawia. Pomoce: długi kij do asekuracji ćwiczących. Prowadzący ćwiczenia powinien umieć pływać. gdy głębokość basenu jest zróżnicowana: minimum . piłeczki gumowe. 3.4 x 10 m (łatwo prowadzić naukę pływania i kontrolować ćwiczenia). Do wejścia do basenu powinien prowadzić chodnik gumowy.niższa. dokładne wykonanie ruchu. żeby ćwiczący nie ślizgali się. Zajęcia w wodzie dzielą się na 2 główne giupy: 1) ćwiczenia w wodzie. pacjenci z dysfunkcją stawów biodrowych. koła gumowe i „rękawki" dla dzieci. Woda powinna być kontrolowana pod względem czystości. Przy większym zanurzeniu ciśnienie hydrostatyczne sprawia.in. Temperaturę wody w basenie należy uzależnić od temperatury i wilgotności otoczenia. w których jest basen. co grozi wypadkiem. Odciążenie (działa prawo Archimedesa). dysponującego przyborami. Pr/y niskiej temperaturze i małej wilgotności otoczenia wskazana jest wyższa temperatura wody. Rozluźnienie. Ćwiczenia te organizowane są głównie w lecznictwie ambulatoryjnym i sanatoryjnym. powinna być barierka (do samoasekuracji i do ćwiczeń). że utrudniony jest wdech. Daje je przede wszystkim woda ciepła. Ćwiczenia w wodzie Ćwiczenia w wodzie mają charakter ćwiczeń ogólnie usprawniających i prowadzone są najczęściej w grupach. Zmniejszenie tarcia. ćwiczenia w wodzie. deski pływackie. 210. 2) nauka pływania. Baseny do ćwiczeń mają różną wielkość: .może być krótszy. Temperatura wody powinna wynosić 26~30°C w dużych basenach i 30-36°C w małych.większe .0. Wysiłek mięśni konieczny do wykonania ruchu poza wodą w wodzie zmniejsza się do '/.l m (w małych). Czas trwania ćwiczenia do 30 minut. po jego obwodzie wewnętrznym. przy wyższej temperaturze otoczenia i jego dużej wilgotności . ochłodzenia wody . że ruchy są mniej bolesne. Ćwiczeniami zespołowymi są m. 356 Basen jako miejsce do ćwiczeń. powinien być zainstalowany wentylator. maksymalna l m 60 cm (w dużych). Ryć.Ćwiczenia zespołowe specjalne Ćwiczenia zespołowe specjalne są ćwiczeniami ukierunkowanymi przede wszystkim na leczenie miejscowe u tych chorych. Najważniejsze właściwości środowiska wodnego: 1. Uczestniczą w nich pacjenci o podobnej dysfunkcji narządu ruchu i podobnej sprawności fizycznej. do chodzenia po basenie.25 x 8 m lub 25 x 12. 357 . zabawki plastikowe. a basen często myty. Na ścianach basenu. że duża liczba osób może leczyć swoje indywidualne niedobory ruchowe. W zależności od różnych uwarunkowań stopnia zmęczenia pacjenta. Zaletą ćwiczeń zespołowych specjalnych jest to. żeby móc wyegzekwować lepszy zakres ruchu i lepszą siłę mięśniową.5 m. Rozluźnienie mięśni jest bardzo ważne dla likwidacji przykurczów. 2. Najlepiej jest. np. których można leczyć za pomocą ruchów czynnych wolnych.małe . Ćwiczący przed i po zajęciach w basenie powinien się myć pod bieżącą wodą. Basen powinien być oświetlony. W basenach większych w czasie ćwiczeń jeden instruktor powinien przebywać z ćwiczącymi w wodzie. .

8) brak zlecenia lekarskiego. zaburzenia koordynacji ruchu i inne. . .osłabione mięśnie nóg. b) zanurzenie w wodzie.choroby zwyrodnieniowe. ruch NN w górę i w dół ułatwia utrzymanie tej pozycji).instruktor cały czas. odliczanie.relaksacja i uzupełnienie psychoterapii. Ćwiczenia oswajające z wodą: a) chlapanie wodą rękoma i nogami. odliczanie. . Po opanowaniu ułożenia z chwytem za barierkę chwyt za kij. 3) owrzodzenia.dostatecznie wcześnie przed rozpoczęciem lekcji sprawdzić stan obiektu. udzielanie indywidualnych instrukcji.schorzenia naczyń obwodowych. 2) ćwiczenia oswajające z wodą.boczne skrzywienia kręgosłupa. a nie odwrot nie. a ponadto ma bardzo duże znaczenie emocjonalne. instruktor powinien mieć odpowiedni ubiór do zajęć na basenie.na brzuchu z chwytem za barierkę (starać się trzymać ręce proste.na plecach z chwytem za barierkę (starać się nie napinać mięśni obręczy kończyny górnej oraz rozluźnić ciało. który instruktor zanurza w wodzie i za pomocą którego ciągnie ćwiczącego. temperaturę wody. Należy wtedy udzielić ćwiczącemu pomocy przy wyjściu z wody i przekazać go personelowi służby zdrowia.bezpieczeństwo ćwiczącym zapewnia wiedza fachowa prowadzącego. W pływaniu właściwym wyróżnia się różne style. aby jeden z nich był w wodzie. 4) ćwiczenia przygotowawcze do nauki pływania i pływanie właściwe. . Pływanie właściwe. trzymając się barierki. Objawy złego samopoczucia. gdyż środowisko wodne jest dla człowieka obce. plecy okrągłe i płaskie). ćwiczymy oddychanie przez zabawy.na dużych basenach musi być dwóch instruktorów. np. działanie wentylacji i natrysków. . e) ułożenia: 358 . . . zgodnej z zaleceniami lekarskimi (czynne. 359 . Dlatego nieraz bardzo długo ćwiczący oswajają się z wodą. wskazane. pod wodą wypuścić. . 5) znaczne odwapnienia kości i stawów. po wynurzeniu z wody nie zezwalać na pocieranie oczu. Po opanowaniu odruchu. Dla dzieci należy wymyślać różne zabawy oswajające z wodą. zaniki z nieczynności). niedowłady mięśniowe). broda ściągnięta lekko w kierunku mostka. 2) ostre stany zapalne. aż do chwili wyjścia ostatniego ćwiczącego. w którym będą prowadzone zajęcia: powinien sprawdzić głębokość i dno wody w akwenach naturalnych.zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej. Do nauki pływania potrzebne są ćwiczenia oswajające z wodą. 2. ciało luźno. . w basenach krytych również temperaturę otoczenia. . . Ćwiczenia te wymagają od ćwiczącego i nauczającego dużej cierpliwości. ponieważ bolą one bardziej. bjerne lub samoredresyjne). z którym każdy uczestnik zajęć w wodzie powinien się zapoznać. 6) padaczka. Sam fakt przebywania w wodzie zwiększa wydolność ogólną ćwiczących.zlecenie lekarskie jest warunkiem uczestniczenia w ćwiczeniach zespołowych w wodzie. . jego spostrzegawczość i pomoce do ratowania (długi kij. . 3) ćwiczenia prowadzone w formie ścisłej.Przy ćwiczeniach w wodzie nie ma możliwości dobrej stabilizacji. a ćwiczący traci samoorientację. gdyż może zaistnieć konieczność bezpośredniego ratowania pacjenta w wodzie. że pod wodą wydycha się powietrze.zaburzenia w stereotypie chodu. dołączyć swobodne ruchy NN). __. 4) krwawienia. które mogą wystąpić u pacjentów ćwiczących w wodzie: zbielenie twarzy z sinicą warg. głowa leży na wodzie zanurzona do połowy. czystość. Pływanie jest najlepszym z ćwiczeń doskonalących oddychanie.zdjęcie opatrunku gipsowego (występuje odruchowe napięcie mięśni). wydobywanie rzuconych do wody kamyków. 7) niezagojone rany. koła). Instruktor prowadzący lekcje pływania i ćwiczeń w wodzie powinien: .osłabienie mięśni (niedowłady. Jest to bardzo atrakcyjna zabawa dla dzieci i najczęściej przeprowadza się ją pod koniec lekcji. w miarę możliwości oczy i usta półotwarte. Nauka oddychania. Samemu nie wychodzić z terenu basenu.nauka chodu (nawet przy słabym zroście kostnym po zabiegach operacyjnych). Najczęstsze wskazania do ćwiczeń: . Wybrane uwagi do lekcji pływania i ćwiczeń w wodzie Na basenach obowiązuje przestrzeganie regulaminu.schorzenia i wady postawy w celu odciążenia osiowego kręgosłupa oraz zwiększenia ruchomości kręgosłupa i klatki piersiowej (stopy płaskie. 5) gry i zabawy. .najlepiej 8. . Zasób ćwiczeń l. udzielanie indywidualnych instrukcji. Przeciwwskazania: l) niewydolność układu krążenia. szczególnie stawów biodrowych. Na płytkiej wodzie lub z chwytem za barierkę: nad wodą nabrać powietrza. Tok lekcji pływania (przykładowy): 1) zbiórka. W miarę możliwości uczy się poprawnego pływania poszczególnymi stylami. porażenia wiotkie i porażenia spastyczne. c) ułożenie na kole gumowym. pożegnanie.liczba ćwiczących na jednego instruktora . czuwa nad bezpieczeństwem ćwiczących i nie może opuścić basenu nawet na chwilę. d) zabawy z kołem gumowym i deskami pływackimi. Ogólne uwagi do zajęć zespołowych w wodzie: .ograniczenia ruchomości stawów (przykurczę. Sposób pływania dobiera się do możliwości i potrzeb pacjentów i w konieczny dla pacjenta sposób modyfikuje się go. 7) zbiórka. 6) ćwiczenia użytkowe. . Hartuje organizm. ale nie więcej niż 15.

Metodyczny dobór ćwiczeń leczniczych w wodzie jest bardzo różny. Instruktor powinien na zajęcia przyjść wcześniej i czekać na ćwiczących. kąpieli i pływania po spożyciu alkoholu). . a opuścić obiekt wodny jako ostatni. W zajęciach na wodach otwartych instruktor ma obowiązek przedstawić ćwiczącym zalecenia.nie zezwalać na skoki do wody w miejscu nie zbadanym. noszenia odpowiedniego stroju (czepek i najlepiej biały kostium). 10-15 minut . Ryć.dopilnować przestrzegania wymogów higienicznych (mycia się ćwiczących przed i po kąpieli). . Zarówno d/ieci. gdyż grozi to kalectwem. . od stopnia oswojenia ze środowiskiem 360 Ryć. .pływanie i ćwiczenia oswajające z wodą. 20-25 minut . . by przybory i sprzęt ratowniczy znajdowały się na obiekcie wodnym. 212.intensywne ćwiczenia specjalne dla określonych schorzeń. wodnym. gdy woda jest zbyt płytka. od ich umiejętności pływania. 213. możliwości fizycznych.pływanie i zabawy. Jednostkę lekcyjną 30-minutową prowadzi się dla dzieci i dla osób starszych oraz grup ćwiczebnych osób niepełnosprawnych. które nie miały do czynienia z wodą. Głównie zależy od potrzeb leczniczych ćwiczących. Zupełnie inaczej prowadzi się ćwiczenia z dziećmi i osobami dorosłymi. zabronić udawania topienia się.skrupulatnie sprawdzić liczebność grupy ćwiczącej przed i po zajęciach. W tych samych proporcjach czasowych odbywają się ćwiczenia lecznicze w jednostce lekcyjnej 30-minutowej.dopilnować. a nawet śmiercią. w których wszyscy maja łnkie samo możliwości i reagują w podoh- . 211. jak i osoby dorosłe na ogół nie tworzą jednolitych zespołów. Ogólny plan ćwiczeń leczniczych w wodzie w 45-minutowej jednostce lekcyjnej: 5-10 minut .dostatecznie wcześnie przedstawić zagrożenia wynikające z lekceważenia zasad bezpieczeństwa. butelkami. które obowiązują w czasie zajęć w wodzie.Ryć. .nie zezwalać na kąpiel bezpośrednio po posiłku i po długotrwałym nagrzaniu słonecznym. wieku. dno z przeszkodami podwodnymi.każdy instruktor powinien uczyć użytkowników wód otwartych „kultury turystycznej" (nie zanieczyszczać wody puszkami. nakazy i zakazy co do zachowania się w wodzie i nad wodą: .

Siła ta jest równa masie wody wypchniętej przez zanurzone ciało. W czasie nauki poślizgu przy pomocy kija bezwzględnie należy eliminować kur362 . O skuteczności poślizgu decyduje rozluźnienie odpowiednio ułożonego ciała i prędkość. W momencie zanurzenia się w wodzie na ciało ćwiczącego ze wszystkich stron działa ciśnienie hydrostatyczne. atmosferyczne i ciśnienie wywołane ciężarem słupa wody znajdującego się nad określonym poziomem. ramiona za głową. gdy nurkuje się na głębokość 2-3 m. wydech pod wodą. W poziomie. gdy twarz jest zanurzona w wodzie. nogami wykonując jednocześnie nożyce. Podbródek opuszczony przy rozluźnionej szyi. ponieważ wypadkowa ciśnień działających na powierzchnię dolną i górną ciała jest zawsze skierowana do góry. Prawo Archimedesa ma ogromne praktyczne znaczenie dla przebywania w wodzie. jaką uzyskuje się po odbiciu (od dna czy ściany basenu). Oczy powinny być otwarte. poruszania się. Określone zasady poruszania się w wodzie i nauki pływania odnoszą się zarówno do zdrowych. Poślizg na piersiach. W zależności od poziomu zanurzenia ciało nasze „pozornie" waży mniej. potem znów zanurzyć głowę. Po odbiciu się od ściany luźno ułożyć ciało. głowa zanurzona do linii uszu. szamocących ruchów. Ciało należy rozluźnić. unieść zdecydowanie głowę w celu nabrania powietrza. jak i osób o zaburzonej sprawności fizycznej. zachowując się jak pływający po wodzie „koreczek". żeby go nie zrazić do dalszej nauki pływania i ćwiczeń w wodzie. Pomocą w nauczaniu poślizgów może być kij trzymany przez instruktora. nie wykonywać gwałtownych ruchów. Należy nauczyć się wydychać powietrze do wody w tej pozycji. rozluźniające ruchy ramion i nóg. Nurkowanie.ny sposób. lekki ból w uszach odczuwa się. leniwe ruchy ramionami i nogami. zarówno osób sprawnych. ramiona wyciągnięte w przedłużeniu tułowia. które są niezmiernie ważnym środkiem leczniczym w wielu schorzeniach. Nie załamywać ciała w stawach biodrowych. Wykonać wdech. gdy ciało jest zanurzone. Ciśnienie to rośnie razem z głębokością zanurzenia ciała ćwiczącego. Dzieje się tak. głowa zanurzona do linii uszu. Rozgarniając wodę ramionami. co odkrył jeszcze w czasach starożytnej Grecji wielki myśliciel Archimedes. Wyrabiają umiejętność wyczuwania „dynamicznego wyporu" wody . Oddychać co 3-4 sekundy. nie wolno pomylić kolejności oddychania: wdech nad wodą. Zwiększa pojemność oddechową płuc. prosto. Po odbiciu ułożenie ciała w wyciągnięciu. np. głowa zanurzona do linii uszu spoczywa jak na poduszce z brodą przyciągniętą do klatki piersiowej. lecz łagodne. Dlatego należy do każdego ćwiczącego mieć indywidualne podejście. Najważniejsza z nich jest zasada umiejętnego wyczucia „pływalności" ciała poprzez wyczuwanie wyporności wody. Nauczenie poślizgów jest pierwszym etapem nauki pływania i oswajania się z wodą. Ciało wyprostowane w stawach biodrowych. Poślizgi. W leżeniu na plecach. Poślizg z głową wynurzoną z wody jest wolniejszy.siły unoszącej ciało i przesuwającej je. W leżeniu na piersiach. Dzieje się tak dzięki specjalnym właściwościom środowiska wodnego. oddech wstrzymany. Jest przeciwstawieniem się nawykowi przybierania pozycji poziomej i służy wyrabianiu orientacji pod wodą. broda lekko przyciągnięta do mostka. Poślizg na grzbiecie. jak i do osób chorych. dłonie ułożone płasko.

czowe trzymanie się kija i zginanie ramion przez ćwiczącego. Ramiona powinny być proste, luźno ułożone w wodzie, tylko same dłonie napięte na uchwycie kija, barki zanurzone. Skok startowy, sportowy. Skok odbywa się ze słupka startowego (znajduje się 75 cm ponad powierzchnią wody) na sygnał startera. Przeważnie jest to pozycja w luźnym skłonie w przód, głowa w przód, nogi lekko ugięte, ramiona zwisają luźno w dół. Po silnym odbiciu i równoczesnym wymachu ramion w przód następuje skok do wody na głowę i wejście do niej pod kątem 20-30°. Nawroty. Przy przepływaniu dystansu dłuższego niż długość pływalni trzeba zrobić nawrót. Wszystkie nawroty - bez względu na to, czy odbywają się z wdechem podczas obrotu (odkryte), czy z wydechem podczas obrotu (zakryte) - mają wspólną cechę. W końcowym nawrocie występują fazy: - dopłynięcie do ściany pływalni (4-5 m), - obrót, - ustawienie stóp na ścianie pływalni, - odbicie, - poślizg z przejściem do pływania (4-5 m). Pełny nawrót trwa 0,6-0,8 sekundy. Oswajanie z wodą przez zabawy „Poławiacze pereł" - zabawa polega na nurkowaniu i wyławianiu z wody kamyczków. Kto wyłowi najwięcej „pereł", zostaje zwycięzcą. „Hipopotamy" - ćwiczący ustawiają się w kółko, trzymają się za ręce. Po nabraniu powietrza zanurzają twarz po linię uszu i otwartymi ustami i nosem wydmuchują powietrze. W tym czasie instruktor liczy od l do 10. Kto rozłoży wydech na cały czas liczenia, nie uniesie głowy i nie puści rąk, zostaje „hipopotamem". Można podzielić zespół na dwie drużyny i w każdej liczyć zwycięzców. „Koreczki" - ćwiczący starają się przyciągnąć kolana do klatki piersiowej, obejmując je rękami. Zanurzyć głowę z jednoczesnym wydmuchiwaniem powietrza i płynąć w pozycji kucznej, jak „koreczki". Zabawa ta uczy wyporności wody. Modyfikacją tej zabawy może być przytrzymywanie między kolanami deski pływackiej ustawionej pionowo z jednoczesnym rozgarnianiem wody rękami. W tej pozycji można przeprowadzić wyścig ćwiczących. Pozycja kuczna z przytrzymywaniem deski kolanami jest dobrym ćwiczeniem w wodzie w przypadkach dyskopatii. Tor przeszkód. Tory przeszkód mogą być różne - łatwiejsze i trudniejsze, w zależności od utworzonych pod wodą przeszkód. Trudniejszym torem przeszkód może być przejście pomiędzy nogami ćwiczących, podniesienie z dna kamyczka czy wyminięcie ćwiczącego, który ustawił się nie w linii prostej itd. Ćwiczący po winni być ustawieni jeden za drugim. Startuje ostatni z rzędu, który ustawia się po pokonaniu „toru przeszkód" jako pierwszy. \ Trudności zabaw w wodzie polegają na tym, że czas przebywania poszczególnych ćwiczących pod wodą jest różny, oraz na tym, że wykonują oni inne ruchy i przybierają różne pozycje, co związane jest z: 1) wyczuciem wyporności wody, 2) nauczeniem się oddychania w wodzie, a w konsekwencji przystosowaniem się do środowiska wodnego. 363

Najłatwiej i najszybciej można nauczyć się pływania na grzbiecie, gdyż nie wymaga koordynacji oddechowej między nabraniem powietrza nad wodą a wypuszczeniem go pod wodą.

Pływanie kraulem
Na grzbiecie (ćwiczenia pomocnicze do nauki pływania): 1) ułożenie w pozycji nieruchomej z ramionami wzdłuż tułowia, 2) w położeniu na grzbiecie, trzymając się brzegu łub opierając dłonie o dno, naprzeciwstronne kraulowe ruchy nóg, 3) kraulowe ruchy nóg przy pomocy współćwiężącego - ćwiczący wolno chodząc po dnie, podtrzymuje górną część tułowia ćwiczącego, 4) pływanie samymi nogami z deską, którą ćwiczący trzyma prostymi ramionami, 5) nauka ruchu ramion „na sucho" - np. leżąc na ławeczce gimnastycznej, ruchy jednym ramieniem, drugie ramię przy tułowiu, a następnie ruchy obu ramion, 6) ćwiczenie ramion przy pomocy współćwiczącego, który podtrzymuje nogi ćwiczącego, 7) pływanie samymi nogami z ramionami wzdłuż tułowia, 8) pływanie samymi nogami z deską przytrzymywaną rękami, potem bez deski, 9) pływanie samymi ramionami, nogi przytrzymują deskę, 10) pływanie samymi ramionami z lekką pracą nóg, 11) dalsza koordynacja pracy ramion i nóg ze zwróceniem uwagi na wdech i wydech; wdech - w czasie przenoszenia ramienia nad wodą, wydech podczas tej samej czynności drugiego ramienia. Praca ramion w kraulu na grzbiecie. Ramiona wzdłuż tułowia, jedno proste ramię, skręcając się do wewnątrz, wynurza się z wody kierując się piątym palcem w górę. W tym układzie zatacza łuk i „wpada" do wody. W wodzie dłoń i ręka jakby się usztywnia w ruchu przyciągnięcia do linii tułowia. Gdy jedna ręka zbliży się do tułowia, przyjmując położenie wyjściowe, ruch podobny rozpoczyna ręka druga. Ta naprzemienna praca ramion powoduje przesuwanie się ciała w przód. Praca nóg w kraulu na grzbiecie. Ruchy nóg powinny rozpoczynać się od bioder naprzemiennie, jak ruch nożycowy: jedna noga w dół, druga w górę. Ruch nóg powinien być zakończony jakby „machnięciem" stóp, które wypryskują w górę wodę ruchem w kierunku grzbietowym. Nogi powinny pracować intensywnie, gdyż ich sprawne ruchy przyczyniają się do zwiększenia szybkości w kraulu na grzbiecie. Próba synchronizacji pracy ramion w kraulu polega na tym, że gdy jedno ramię kończy pracę, drugie rozpoczyna swój cykl ruchowy. Na jeden cykl pracy ramion przypada około 6 uderzeń nóg. Taka koordynacja zapewnia równomierność pływania i ciągłość napędu. Oddychanie w zasadzie może odbywać się dowolnie. W pływaniu sportowym, w celu zachowania rytmu pracy, wdech powinien nastąpić pod koniec przenoszenia jednego ramienia, a wydech przy przeniesieniu ramienia drugiego. Na piersiach (ćwiczenia pomocnicze do nauki pływania): 1) „nożycowe" ruchy nóg przenosi się od bioder przez stawy kolanowe i skokowe na stopy, które powinny być zwrócone do wewnątrz; ćwiczenie wykonywać, 364

trzymając się rękoma brzegu pływalni lub opierając się o dno pływalni - najpierw z głową nad powierzchnią wody, a następnie z twarzą zanurzoną, 2) wykonywanie wdechów nad wodą i wydechów do wody po zanurzeniu twarzy (przytrzymując się brzegu basenu lub przechodząc ze stania do skłonu) -woda musi potem sama spłynąć po twarzy, oczy otwarte; nie trzeć oczu rękoma, gdyż to bardziej je drażni i wywołuje „odruch obronny", 3) pływanie za pomocą samych ruchów nóg - najpierw z twarzą zanurzoną w wodzie, a potem ze współćwiczącym, który holuje, przytrzymując za ręce, 4) imitacja ruchów kraulowych ramion: najpierw jednego ramienia; stać w skłonie w przód blisko ściany, przenosić ramię od strony ściany ruchem okrężnym w tył, w górę i w przód unosząc łokcie jak najwyżej, potem w tył zwrot i to samo ramieniem przeciwnym, 5) to samo ćwiczyć w wodzie sięgającej do pasa ćwiczącemu - najpierw jednym ramieniem, drugie oparte o kolano, potem drugim, a następnie naprzemiennie obydwoma ramionami (głowa nad powierzchnią wody), 6) w skłonie ręce oparte o kolano (głębokość wody do pasa), twarz zanurzona w wodzie, skręt głowy w lewo lub w prawo, zawsze na jedną stronę, wdech, powrót głowy do pozycji wyjściowej i długi wydech, 7) pływanie samymi nogami z deską, która jest przytrzymywana prostymi ramionami: najpierw z głową nad wodą, potem z twarzą zanurzoną w wodzie (jak najdłużej nie nabierać powietrza nad wodą), 8) w wodzie do pasa - ruchy kraulowe ramion naprzemiennie, najpierw w miejscu, potem chodząc po dnie basenu, starać się o takie wyczuwanie przy ruchu ramion oporu wody, aby przenoszenie ciała następowało również w wyniku ruchu wiosłujących rąk, 9) kraulowe ruchy ramion z przytrzymywaniem przez współćwiczącego za nogi (twarz zanurzona w wodzie), 10) pływanie w bezdechu, pracując samymi ramionami (nogi np. przytrzymują deskę ustawioną pionowo), 11) pływanie samymi nogami, ramiona w przód, twarz zanurzona (co kilka metrów uniesienie głowy i wdech), 12) pływanie samymi nogami z deską - z wydechem do wody, 13) pływanie samymi ramionami bez podtrzymywania nóg, 14) w pozycji stojącej, w skłonie w pr/ód imitacja ruchów ramion z oddychaniem, wdech wykonać, kończąc pociągnięcie ramieniem, 15) w wodzie sięgającej do pasa - stojąc w pochyleniu z twarzą zanurzoną w wodzie - ruch wiosłujący lewego ramienia (prawa ręka oparta o kolano), skręt głowy w lewo i w końcu ruch wiosłującego ramienia (gdy ręka znajdzie się najbardziej w tyle wdech), przeniesienie ramienia nad wodą, powrót głowy do pozycji wyjściowej, wydech; ruch głowy odbywa się tylko przez skręt, bez skłonu głowy w tył (to samo prawym ramieniem), 16) napr/eciwstronne ruchy kraulowe ramion z oddychaniem, stojąc w pochyleniu w miejscu, potem chodzić po dnie pływalni na głębokości wody do pasa; głowa skręca się do wdechu zawsze przy pracy jednego ramienia uginającego się (prawego lub lewego), gdy drugie ramię „nie wdechowe" wykonuje swój układ wy-prostu, głowa skręca się 5 twarz pozostaje w wodzie w celu wykonania wydechu, 17) kraulowe ruchy ramion i oddychanie z pomocą współćwiczącego, który podtrzymuje ćwiczącego za nogi, 365

18) pływanie krótkich odcinków kraulem z pełną koordynacją ramion, oddechu i nóg, 19) zwiększanie dystansów. W kraulu szybkość pływania załeży od dobrej koordynacji pracy ramion i nóg oraz oddechu. Gdy jedno ramię wykonuje pociągnięcie, drugie jest przenoszone nad wodą, nogi pracują „nożycowo". Na pełny cykl pracy obu ramion w celu uzyskania dobrej płynności posuwania się w przód powinno wypadać 6 ruchów nóg. Ma to duży wpływ na ekonomikę wysiłku. Pierwszą Polką, która przepłynęła kraulem 37-kilometrową trasę przez kanał La Manche, była Teresa Zarzeczańska.

Pływanie stylem klasycznym („żabką")
Pływanie „żabką" różni się zasadniczo od pływania kraulem. Ruchy ramion i nóg wykonywane są równocześnie i cyklicznie. Jest to styl pływania symetryczny, zalecany przy bocznych skrzywieniach kręgosłupa. Ramiona równocześnie wykonują pociągnięcie ruchem „odbicia się od wody"; dłonie ze zwartymi palcami ułożonymi „łódeczkowato" wysuwają się pod powierzchnią wody do przodu. W tym samym momencie nogi z ugiętymi i rozwartymi kolanami wykonują odepchnięcia po torze półkolistym na zewnątrz i do tyłu, aż do złączenia stóp. Wdech następuje w momencie zakończenia pracy ramion. Istnieje pogląd, że „żabka" jest najłatwiejszym stylem pływania. W rzeczywistości ruchy są trudne, a w szczególności ruchy nóg, od których zależy skuteczność pływania. Ćwiczenia pomocnicze do nauki pływania „żabką": ł) ruchy imitujące ruchy nóg (leżąc na ławeczce gimnastycznej, siedząc na brzegu pływalni lub stojąc twarzą lub bokiem do ściany), „żabkowe" ruchy jedną nogą, . . .. 2) „żabkowe" ruchy nóg z przytrzymywaniem się brzegu pływalni, najpierw z głową zanurzoną, następnie z głową nad wodą, 3) ruchy nóg w poślizgu na piersiach (twarz zanurzona w wodzie), 4) imitacja ruchów ramion poza wodą, 5) stojąc w skłonie w przód (głębokość wody do pasa) - „żabkowe" ruchy ramion, głowa nad powierzchnią wody, podbródek „oparty" o powierzchnię wody, 6) pozycja leżąca na plecach, ramiona wzdłuż tułowia, pływanie za pomocą nóg wykonujących ruchy „żabkowe", 7) pływanie w położeniu na piersiach z deską przytrzymywaną wyprostowanymi ramionami, 8) „żabkowe" ruchy ramion ze współćwiczącym, który podtrzymuje nogi ćwiczącego, chodząc po dnie pływalni, 9) stojąc na dnie basenu, podbródek na powierzchni wody - wdech, zanurzyć twarz i wykonać powolny wydech, 10) pływanie samymi ramionami, nogi utrzymywane za pomocą deski, 11) pływanie z przytrzymywaniem deski, nogi wykonują ruchy „żabkowe", wydechy do wody, 12) poza wodą imitacja ruchu ramion i oddychania, wdech w końcowej fazie ruchu „wiosłującego" ramion, 13) ruchy ramion i oddychania w wodzie w pochyleniu ciała, stojąc w wodzie do pasa, 366

14) „żabkowe" ruchy ramion z wdechem w końcowej fazie ruchu wiosłującego w pływaniu ze współćwiczącym, a następnie przy podtrzymaniu nóg przez deskę, 15) poza wodą, stojąc na jednej nodze, imitacyjne ruchy ramion i jednej nogi, potem to samo stojąc na drugiej nodze, koordynując ruchy ramion i nóg, 16) ruchy ramion i nóg w bezdechu z długim poślizgiem, 17) pływanie „żabką", głowa nad wodą (tzw. żabka szkolna), 18) pływanie krótkich odcinków w bezdechu, stopniowo zwiększając ich licz-b?, 19) pływanie „żabką" z wdechem co 2-3 cykle ruchowe, 20) pływanie „żabką" z pełną koordynacją ruchów ramion, nóg i oddychania (stopniowe zwiększanie dystansów). Pływanie wyczynowe „żabką" polega na oddychaniu z „opóźnionym wdechem". Wdech jest wykonywany przez pływaków sportowców w końcowej fazie zagarniania wody ramionami, a nie, jak w pływaniu „użytkowym", w początkowej, co powoduje wolniejsze pływanie, ale jest wygodniejsze. Tok lekcji pływania opiera się na podziale lekcji 3-częściowym. Określone ćwiczenia przygotowujące do pływania i elementy pływania stanowią treść lekcji zajęć w wodzie. Treść lekcji zależy od zamierzeń metodycznych, a te z kolei są uzależnione od wielu czynników. Wybrane czynniki, jednakowe dla osób zdrowych i niepełnosprawnych, to: 1) miejsce ćwiczeń i warunki, w jakich mogą odbywać się zajęcia w wodzie, 2) znajdujące się do dyspozycji ćwiczących przybory (płetwy, deski, piłki, koła gumowe, narękawniki, okulary ochronne), 3) dobór zespołu ćwiczebnego pod względem płci, wieku, zaawansowania i liczebności, 4) potrzeby terapeutyczne i emocjonalne ćwiczących, 5) czas trwania lekcji, 6) zezwolenie lekarskie na udział w zajęciach w wodzie. Różnice w zaplanowaniu lekcji ćwiczeń w wodzie dla osób zdrowych i osób niepełnosprawnych: Dla osób zdrowych - zasadniczym celem jest stopniowa nauka pływania. Umiejętność pływania daje szansę na lepszy rozwój organizmu i utrzymanie dobrej jego sprawności. W doborze ćwiczeń obowiązuje znajomość wskazań lekarskich oraz metodyki nauczania ćwiczeń. Dla osób niepełnosprawnych - zasadniczym celem ćwiczeń w wodzie jest zlikwidowanie w jak największym stopniu skutków choroby - usprawnienie funkcjonalne. Nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne lekcji leczniczej w wodzie obowiązuje zarówno znajomość metodyki prowadzenia zajęć w wodzie dla osób zdrowych, jak i dla osób niepełnosprawnych. Lepsze usprawnienie funkcjonalne osób chorych osiąga się poprzez ćwiczenia specjalnie dobrane dla danego schorzenia i etapu procesu chorobowego oraz poprzez dążenie - w miarę możliwości - do nauczenia ich pływania lub wykorzystywania umiejętności pływania zdobytej przed zachorowaniem. Na pewno „na siłę" nie można zmuszać osoby starszej do nauki wydychania powietrza do wody, gdy ona się tego bardzo boi. Ćwiczący niepełnosprawni muszą się koncentrować na prawidłowym, dokładnym wykonywaniu ćwiczeń - różnych dla różnych jednostek chorobowych. 367

układ dłoni w pływaniu żabką

pierwszy etap nauki pracy nóg do żabki

widok z boku koordynacja pracy rąk i nóg z oddychaniem

Ryć. 214.

Psychika dziecka chorego najczęściej pozwala na stosowanie wielu wesołych zabaw i ćwiczeń w wodzie, przystosowujących organizm dziecka do środowiska wodnego, co wcale nie zmniejsza zaangażowania dzieci w planowanych zajęciach o charakterze leczniczym. Pewne rodzaje ćwiczeń leczniczych można ogólnie sprecyzować: np. w przypadku bólów krzyża stosować ćwiczenia rozciągające mięśnie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a wzmacniające mięśnie brzucha. Przy niepełnym zroście po złamaniu kostnym w obrębie nóg unikać chodzenia w wodzie, gdy ciało ćwiczącego jest mało zanurzone, gdyż wtedy woda stanowić może zbyt małe odciążenie. 368

mają ogromne znaczenie psychiczne. Metodyka kłnezyterapii zawiera zestawy ćwiczeń specjalistycznych o charakterze leczniczym. w grupie 12-osobowej dwie osoby mogą mieć inny program ćwiczeń. szczególnie dla d/. np. Dają możli369 . podczas gdy pozostałe osoby wykonują jednakowe ćwiczenia. Ćwiczenia i zajęcia pływania o charakterze leczniczym.Indywidualne traktowanie ćwiczących niepełnosprawnych jest obowiązkiem prowad/ącego. poza walorami zdrowotnymi.ieci.

ręcznik. jeśli skierowane są na zajęcia zespołowe w wodzie. Dopilnować. Nie wolno biegać po posadzce wokół basenu zarówno przed wejściem. co pozwala obserwować je wszystkie podczas kąpieli. 6. 4. U w a g i ogólne. Kąpiel połączona z pływaniem nie powinna odbywać się na czczo ani bezpośrednio po posiłku. Po wyjściu z basenu myjemy się mydłem. poprawę miejscową stanu chorobowego. jak i po wyjściu z basenu (ślisko). Woda czysta . Zbiórka. 14.wość poprawy ogólnej kondycji organizmu. są następujące: 1. Nie wolno korzystać z basenu osobom z chorobami skóry. to akweny wodne. Wskazany dla osób ze zwyrodnieniami stawów biodrowych. Uwagi dotyczące zajęć w wodzie z osobami niepełnosprawnymi (szczególnie dotkniętymi paraplegią i tetraplegią) Zajęcia w wodzie z osobami niepełnosprawnymi mają taką samą formę i takie samo zadanie jak zajęcia z osobami pełnosprawnymi. temperatura powietrza powyżej 18°.niepełny): 1. 7. 2.zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. 15. Po wyjściu z wody zbiórka i omówienie uwag. W czasie zajęć należy pilnie obserwować ćwiczących. 5. Warunki. 2. ograniczeniem zakresu ruchów w stawach kolanowych. kostium i czepęk. często ich liczyć. 6. Nie wolno samowolnie skakać do wody z brzegów basenu i ze słupków. Regulamin basenu (krytego) 1. Głębokość wody gwarantująca bezpieczeństwo. Osobom towarzyszącym nie wolno przebywać w hali basenowej. 2. asekuracji (osoby z dużym deficy- Zasady bezpieczeństwa w czasie prowadzenia zajęć na wodach otwartych Wody otwarte. Nie należy pluć w basenie ani zanieczyszczać basenu. 3. . . Pewne różnice występują tylko w przygotowaniu się ćwiczących do treningu. ponieważ woda szczególnie przyciąga promienie słoneczne. Przeciwwskazany w bólach krzyża. 3. 13. bez dołów. głowa musi wystawać nad wodę. klapki. obserwujący ćwiczących. Osoby w starszym wieku. a kostium zdejmujemy i wykręcamy pod natryskiem. Odpowiednia temperatura wody. Dobór stylów pływania w zależności od warunków chorobowych (wykaz przykładowy . które powinny być komisyjnie sprawdzone i uznane jako odpowiednie miejsca do zajęć w wodzie. Wskazana w przypadkach dyskopatii. 4. Na udział w pływaniu konieczne jest zlecenie lekarskie. 2. gdy jest intensywne słońce. żeby osoby uczestniczące w zajęciach nie przebywały przed wejściem do wody na słońcu. W całym obiekcie obowiązuje spokój i cisza.paraplegii. Wskazany w przypadkach: . 12. z zapaleniami okołobarkowymi. które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia współkąpiących się. mogą pływać wszystkimi znanymi sobie stylami. Nie należy żuć gumy i jeść cukierków podczas kąpieli w basenie. a ponadto dają możliwość wyżycia się ruchowego. . chyba że któryś ze sposobów pływania jest dla nich przeciwwskazany. odliczanie. Do szatni wchodzimy 10 minut przed zajęciami. układu wydalania i innymi poważnymi chorobami. Do szatni wchodzimy po zmianie obuwia. 3. zesztywniające-go zapalenia stawów kręgosłupa. Obserwować. Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. 5. przejrzysty. Skoki do wody na głowę są zabronione (na basenach płytkich). Teren do pływania widocznie wyznaczony (sznury na bojach lub inne trwalsze ogrodzenie terenu). możliwie na całej przestrzeni terenu wyznaczonego do pływania. podanie konkretnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i samych zajęć. Dno twarde. Styl motylkowy i „delfin". które powinny być spełnione.dyskopatii. Prowadzenie zajęć przez nauczyciela (uwagi zasadnicze): 1. Stale przebywający nad wodą ratownik. Teren wody pozbawiony mułów. Wskazany w przypadkach osłabienia mięśni pośladkowych. 6. Liczba dzieci około 10-12. 2. Ćwiczący nie mogą przebywać zbyt długo w wodzie. Na basen grupa wchodzi tylko pod opieką instruktora.zapalenia stawów okołobarkowych. 5. 7. 9. 11. Styl grzbietowy. „Żabka na plecach". przykurczów stawów biodrowych. Styl klasyczny. 10. 4. Korzystający z basenu muszą mieć mydło.osłabienia mięśnia czworogłowego uda. 8. . Kraul. czy któryś z uczestników zajęć nie wychodzi z wody bez odmeldowania się. najczęściej stojące. zbliżona do temperatury ciała. gdyż wyrabia nadmiernie ruchomość kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. wodorostów. 370 . Korzystanie z otwartego akwenu wodnego: 1. 5. 4. 3. Przed wejściem na basen należy dokładnie umyć się pod natryskiem. Wskazany przy zesztywniającym zapaleniu stawów.możliwie przejrzysta.

371 .

na brzuch.utrzymania się na wodzie). Część wstępna (10-15 minut) jest zaprogramowana na podstawie zadań zaplanowanych w części głównej. bez dotykania dna basenu.leżenie tyłem). Prowadzący powinien pamiętać.sprawdzenie obecności. Zróżnicowanie możliwości tolerancji wysiłku w zasadzie powinno być indywidualne dla każdego ćwiczącego. płasko na tułowiu. deski. na brzuch. W tej pozycji ćwiczący może wykonywać ćwiczenia zalecone przez instruktora (zanurzenie głowy. podniesienie ogólnej wydolności organizmu. Można zastosować następujące ćwiczenia oddechowe: wypowiadanie imion lub innych wyrazów pod wodą. pływak sam. Mata powinna też znajdować się przed krawędzią basenu. chwycić się krawędzi przelewu . Dlatego u człowieka niepełnosprawnego (szczególnie wtedy.ycja skulona) z długim wydechem. gdy obie kończyny górne są sprawne. wspierając się początkowo na dłoniach. Wszyscy mogą nauczyć się pływać. pisanie nosem na powierzchni wody. Narządy jamy brzusznej przesunięte są w kierunku przepony. żeby ćwiczący po zejściu z wózka usiadł na macie. że osoby niepełnosprawne mają mniejszą tolerancję wysiłku na obciążenia treningowe. także mijbard/. „śpiewanie" pod wodą. stopniowo zanurzając się w wodzie. samopoczucia i stanu skóry pacjentów przed zezwoleniem na udział w zajęciach.tem ruchowym i słabo oswojone z wodą muszą mieć indywidualną asekurację) przy wejściu i wyjściu z wody. unormowanie oddychania oraz relaks psychiczny (ulubione zabawy i gry). a drugą rękę trzymać na barkach pomocnika. wydech do wody. powodując odwrócenie ciała (w prawą stronę). ułożenie „meduzy" . 2. rodzaj niepełnosprawności. co powoduje jej wysokie ustawienie. Nie można ich jednak nadużywać. Część końcowa (5-10 minut) ma na celu uspokojenie organizmu. U niepełnosprawnych należy kontrolować rytm oddechowy. na boki). pr/epływać określony odcinek w sposób zbliżony do technik pływackich. Jeżeli nie ma specjalnych urządzeń umożliwiających wejście do wody niepełnosprawnym. Część główna (20-25 minut). Po wyjściu z basenu wszystkich osób należy sprawdzić stan ćwiczących. Z tego względu należy ćwiczącego zanurzać w wodzie stopniowo (dotyczy to także osób starszych i osób z niewielkimi niedomaganiami krążenia).koła. Potem odpychając się drugą ręką od wody. Wstępna kwalifikacja do zajęć pływania na basenie Przede wszystkim należy przeprowadzić wywiad o osobie niepełnosprawnej w trosce o jej bezpieczeństwo oraz o najpełniejsze wykorzystanie możliwości. • Leżenie na brzuchu. poruszającym się na wózkach. Każdy pływający musi odruchowo umieć wdychać powietrze nad wodą i wydychać pod wodą . gdy oddychanie oparte jest wyłącznie na przeponie) nagłe zanurzenie w wodzie po szyję może spowodować wystąpienie zaburzeń oddechowych. wydmuchiwanie „dziury" w wodzie.pr/y każdym zanurzeniu i obrocie ciała wzdłuż linii długiej . Jest to najbardziej intensywna część lekcji pływania.na plecy. Potem jest wejście do wody. ale wymaga to przeznaczenia większej ilości czasu na ćwiczenia pomocnicze (oddechowe i wypornościowe .oburącz. Nauka oddychania jest w zasadzie taka sama dla wszystkich .na brzuchu lub na plecach. • Unieść prawą rękę jak najwyżej nad wodę z równoczesnym energicznym ruchem lewej ręki w kierunku przeciwnym. Przy wyborze stylu pływania i nauce tego stylu przez osobę niepełnosprawną należy uwzględnić: zlecenie lekarskie (pozwolenie i inne uwagi). a w efekcie . Zanurzenie całego ciała aż po szyję pobudza szczególnie wdech. omówić przebieg lekcji. Na ogół w zajęciach wyodrębnia się cztery części: 1. Nauka unoszenia się na wodzie: koreczek (po/. Gdy niepełnosprawne są nie tylko nogi. jedną ręką chwycić się za krawędź przelewu. sam opuszcza się do wody. a po odwróceniu się . Część organizacyjna (5-10 minut) . piłki. Jeśli jest to możliwe. potrzebna jest pomoc asekurujących osób na brzegu.iej poszkodowane osoby. zwiększenie amplitudy ruchów przepony. Najpierw następuje rozgrzewka nad wodą. Zadaniem jej jest wyrobienie określonych nawyków ruchowych z zakresu pływania. zmienić pozycję na plecy. • Lewą rękę należy zgiąć w łokciu. powinien opierać ręce na barkach asekurującego. stan umiejętności i oswojenia z wodą (utrzymanie się na wodzie). obniżenie tętna. dmuchanie na piłeczkę. Jeżeli ten 373 . Obrót w wodzie w prawo o 180° z brzucha na grzbiet (pozycja do pływania stylowego i pozycja wypoczynkowa). Pływak staje przodem do rogu basenu i dłońmi opiera się o brzeg basenu. zakresy ruchomości w stawach.dla zdrowych i niepełnosprawnych. ramieniem przywrzeć do klatki piersiowej i w tym samym czasie odwrócić głowę maksymalnie w prawo (w kierunku ruchu). np. W końcowej fazie wychodzący wspiera się jak najmocniej na rękach i przekręca do siadu na brzegu basenu. gdy/ nad mierna wyporność zaburza naturalne wyczucie wyporności i schematy ruchu. później na całych przedramionach. osobistą motywację pacjenta. przydzielenie osób asekurujących dla poszczególnych osób niepełnosprawnych. przypomnienie regulaminu i przedstawienie zadań lekcji. Wymaga to od nauczyciela wielkiego wyczucia i umiejętności dozowania wysiłku. Pływak. następnie odwrócić się do ściany basenu. także tych. najlepszym miejscem na wejście do wody jest róg pływalni. Ruch lewej ręki pod wodą powinien jak gdyby odepchnąć wodę. Ćwiczenia wstępne mają za zadanie przyzwyczajenie organizmu do zmiennych warunków oddychania. a asekurujący nieznacznie mu w tym pomaga (pomoc powinna być jak najmniejsza). zauważając indywidualne postępy oraz dopilnować obowiązku umycia się mydłem po zajęciach na basenie. rozłożenie ramion w bok. a także imitację ruchów pływania ("suche pływanie"). które powinny do końca asekurować wszystkich ćwiczących. Osoba 372 asekurująca stoi tuż za plecami wychodzącego i opiera ręce na jego bokach. Nawet jeśli niektórzy z ćwiczących mogą samodzielnie wyjść na brzeg pływalni. która obejmuje ćwiczenia ramion we wszystkich płaszczyznach. dotychczasowe doświadczenia czy umie pływać (oddychać w wodzie. Pomoc w samym basenie zaś powinna być niewielka i udzielana tylko wtedy. Wyjście z wody następuje w tym samym miejscu. niezbędna jest pomoc dwóch osób przy opuszczaniu ćwiczącego do wody. na własnych rękach wyciąga się do góry.wydłużony wydech. W przypadku paraplegii. leżenie przodem. który jest jednak utrudniony na skutek działania ciśnienia hydrostatycznego na klatkę piersiową i jamę brzuszną. bok. pomoce wypornościowe przy pływaniu . którzy z basenu wyszli sami. ćwiczący (przodem do wody). gdzie ćwiczący wchodził do wody. ale i ręce (tetraplcgia). gdy jest to bezwzględnie konieczne. który powinien być zabezpieczony matą.

utrzymywać się na wodzie.wyjmuje się je w rozluźnieniu z wody. ucząc całościowo ruchów kraula. że asekurujący stoi przed ćwiczącym w odległości zasięgu ramion. wykonywać ruchy obrotowe ciała. Gdy ręce dotkną powierzchni bocznej ud (zakończenie ruchu odpychającego) . chwytając pływaka za barki. Odwracanie w drugą stronę (lewą) wykonać należy w ten sam sposób. Gdy oddech pływaka jest unormowany. Wymienione ruchy powtarza się cyklicznie. zapobiegać dostawaniu się wody do dróg oddechowych. Swobodne leżenie na wodzie bez pomocy asekurującego.asekurujący staje bokiem za głową ćwiczącego i podtrzymuje go jedną ręką pod karkiem. Obrót w wodzie w prawo o 180° z grzbietu na brzuch (pozycja do pływania na brzuchu). „Wiosłując" w stronę ud. które mają problemy z oddychaniem i należy tego stylu uczyć w pierwszej kolejności. skręcając dłonie na zewnątrz i uginając je jednocześnie w nadgarstkach w kierunku ruchu. Pokonywanie trudności w wykonywaniu ćwiczenia polega na tym. co następuje przy silnym wydechu jednocześnie nosem ł ustami).posuwający ciało do przodu odbywa się w wodzie.przy ruchu „odpychającym" . Gdy ćwiczący nabierze pewności ruchów w wodzie . Asekurujący stoi za głową ćwiczącego i podtrzymuje go swymi dłońmi ułożonymi pod łopatkami. A s e k u r a c j a . wydech . nie czuje lęku. nie przeszkadzając mu w wykonywaniu ruchów.jak wiosło". Asekuracja rzadko polega na mocnym trzymaniu i wypychaniu ćwiczącego . Asekuracja polega na tym. ustawiając prawidłowo jego głowę. zmieniać pozycję. potem eliminuje niepra375 374 .umie w każdej sytuacji oddychać. który stoi z boku i bacznie obserwuje pływaka.ruch jest słaby. który zapewnia komfort psychiczny i fizyczny. znacznie łatwiej będzie opanować zadanie następne. zaufanie do prowadzącego zajęcia . Te c h n i k a p ł y w a n i a . prowadzi pionowo i ukośnie przodem w tył za głowę. Pływanie na grzbiecie z pracą rąk pod wodą Dla osób z obniżoną sprawnością fizyczną (słaba siła mięśniowa. następnie ugina się je w stawach łokciowych i przenosi na wysokość barków. trzyma go za dłonie i prowadzi jego ruch. Ćwiczący leży na plecach. ograniczona ruchomość w stawach) i słabą umiejętnością oddychania pod wodą najlepszym stylem jest styl na grzbiecie. by wykorzystać uzyskany z poprzedniego ruchu moment przesuwania się ciała do przodu. Dłonie o zwartych palcach. 3. U w a g a . można czynność te wykonać wielokrotnie (bez zmiany pozycji prawej ręki i głowy). Styl grzbietowy Styl grzbietowy . by powierzchnia odpychająca była jak największa. 2. chwyta za barki ćwiczącego.w wodzie. pomaga mu przyjąć pozycję umożliwiającą zaczerpnięcie powietrza. dłonie stroną dłoniową zwrócone do góry. 4. Ćwiczący kładzie się na plecach na wodzie. w taki sposób żeby nie krępować jego ruchów. Wdech następuje w czasie ruchu przygotowawczego. Osoba asekurująca znajduje się przed ćwiczącym w zasięgu ramion. zmieniając na odwrotny układ rąk i głowy. przemieszczają ciało do przodu. Jedną dłonią podtrzymuje go pod karkiem. Pływający leży na grzbiecie z ramionami wyprostowanymi za głową. a oddychanie jest ułatwione. Z chwilą zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości asekurujący pomaga w odwracaniu. Ćwiczenia leżenia w wodzie na plecach: 1.przy ruchu przygotowawczym (przeniesienie ramion nad wodą). Pływanie na grzbiecie z pracą rąk symetryczną (nad wodą) Technika: ruch właściwy .takim stylem. Następnie staje bokiem za głową pływaka i jedną ręką podtrzymuje go pod karkiem. lewą rękę z zamachem przenosiny w stronę prawego ramienia. Ręce rozpoczynają ruch odpychania się od wody (wiosłujący). natomiast ruch przygotowawczy odbywa się nad wodą. Potem następuje krótka przerwa (układ ciała z ramionami wzdłuż tułowia). że jeśli dobrze się opanuje jedno zadanie ruchowe. ma poczucie bezpieczeństwa. żeby mógł on przyjąć pozycje umożliwiającą zaczerpniecie powietrza.w miarę możliwości powinna się ona ograniczać do lekkiego dotyku (aby utrzymać pozycję ćwiczącego. Ćwiczący leży na plecach. Potem prostuje się ręce w bok i przyciąga do ud.można przystąpić do nauczania pływania stylowego . i znów układa się na szerokość barków. Drugą ręką asekurujący pomaga sobie w poruszaniu -nie przeszkadzając pływającemu. drugą ręką podtrzymuje go pod tułowiem (nie wypychając go jednak do góry). Asekurujący za głową ćwiczącego. w którym ruchy rąk odbywają się pod wodą.w połączeniu z ruchem wiosłującym (przyciąganiem rąk do ud). W razie jakichkolwiek nieprawidłowości asekurujący. jednocześnie głowę odwracamy maksymalnie w prawo (w kierunku ruchu). A s e k u r a c j a -na początku asekurujący stoi za głową ćwiczącego. Drugą ręką asekurujący wspomaga posuwanie się pływaka w przód. podejmuje się następne próby obrotu. Asekurujący staje z przodu ćwiczącego. W d e c h . Przez chwilę utrzymuje się je luźno za głowę. starając się nie przeszkadzać mu w samodzielnych ruchach. ramiona przesuwają się prostopadle do powierzchni wody (jak wiosło).jest stylem dla osób.kraul) Jest to najtrudniejszy styl pływacki. jedną rękę układa pod karkiem i podtrzymuje ćwiczącego. w czasie której rozluźnione ciało siłą rozpędu przesuwa się w przód. Wyd e c h . W pozycji wyjściowej ręce ułożone są przy udach.wiosłujący . • Prawą rękę wkładamy jak najgłębiej pod wodę. Kraul na grzbiecie (styl grzbietowy . Ćwiczenia należy wykonać po głębokim wdechu i opanowaniu odwracania się z brzucha na plecy. Na początku dąży się do uzyskania koordynacji ruchowej. odwracając dłonie stroną dłoniową do ud . W momencie przyciągania należy „lekko" usztywnić ramiona. Potem rozpoczyna się następny ruch cykliczny odpychania ciała w przód. • Leżenie na grzbiecie z ramionami rozłożonymi w bok.

gdyż jest to moment posuwania się pływaka do przodu. a drugą ręką pomaga sobie w poruszaniu się. zagarniający wodę. twarz zanurzona w wodzie.na nadbrzuszu. u jego boku. i jedną dłoń układa po brzusznej stronie ciała. należy zgiąć ręce w stawach łokciowych (łokcie w bok. gdy ręka jest w wodzie. Ramiona pracują naprzemianstronnie i każde z nich musi wykonać ruch przodem w górę. Pozycją wyjściową do pływania „żabką" jest pozycja swobodnego leżenia na wodzie z ramionami wyciągniętymi w przód i utrzymywanie barków na jednej linii . Wykonuje długi wydech do wody. w dół. Ta przyspieszona metoda daje dobre efekty. szczególnie para. Asekurujący stoi za głową ćwiczącego i na swoim ramieniu opiera kark ćwiczącego. Osoby dorosłe można uczyć fazami. powinni mocno „naciskać" ramionami w dół (jak gdyby opierać się o wodę) pod takim kątem. należy zwrócić ćwiczącym uwagę na to.mają oni niesprawne nogi. Ten drugi moment musi zakończyć się energicznym ruchem przywiedzenia do ud.ułatwiając przenoszenie drugiego ramienia. Gdy jedno ramię wykonuje ruch wiosłujący w wodzie. wdech.i tetraplegików podczas pływania „żabką" następuje zaburzenie rytmu pływania z powodu braku sprawności nóg. Z pomocą asekurującego. a potem swobodnie zanurzyć się w wodzie. dłonie w tył). Jc/eli pływak wymaga asekuracji.i tetra-płegikom . są ugięte pod kątem 140 160°. Pływanie „żabką" jest bardzo trudne wysiłkowi) i koonlynacyjnie dla osób z tymi schorzeniami. i poprowadzić ją energicznie do ud. Głowa powinna być nieco uniesiona nad wodą . 376 3. lekko usztywnić dłoń i ramie. . ramionami trzyma się przelewu basenu. u u tetraplegików . kierując „mały palec dłoni" do sufitu.eniumi rdzenia kręgowego.ochi w układzie ramion kierujących się w przód. w tył w głąb wody. przedramion i dłoni układają się prostopadle w kierunku ruchu. 2. który stoi przodem. należy zbliżyć palce do siebie. by ręka mogła wykonać ruch wiosłowania. potem skręcają się ruchem nawracania (do środka). potem odchyla głowę w tył i znów nabiera powietrza itd. „Żabka" zmusza pływaka do częstego unoszenia głowy w tył. Przykładowe ćwiczenia pomocnicze: 1. Kiedy uzyska się niezbędną koordynację ruchów. Mniej powinni pracować rękoma w pr/ód. co przy rozluźnionych mięśniach u osób zdrowych powoduje pośli/jz do pr/. przez co są wzmacniane mięśnie grzbietu i szyi. które są wyciągnięte w przód. aby „reakcja wody" wyniosła ich ciało do góry. dlatego rytm nie jest zachowany. odepchnięcia stopami od wody w uUad/.równolegle do powierzchni wody. dlatego praca rąk musi być nieprzerwana. dlatego nie mogą wykorzystać ich siły napędowej. Ćwiczyć w pozycji jak wyżej. asekurujący staje przodem do ćwiczącego. l Małego /inniejs/a się lir/ba oddechów. Pozycja ćwiczącego jak wyżej. pływak może brać oddech co trzeci ruch ramion. Każde uniesienie głowy w celu nabrania powietrza sprawia bardzo dużo trudności.enie oporu czołowego pływaka). a dłonie o palcach zwartych „łyżkowo" układają się na zewnątrz. Gdy ręce wykonują ten kolisty ruch i zbliżają się do linii barków. Uczący się wykonuje długi wydech do wody.widłowości. następnie ramiona przenosimy w bok. Gdy jedna ręka skończy ruch.ciało pływaka ma wtedy bardzo „opływowe" ks/lałty (zmnicjs/. Ramiona lekko zgięte w łokciach. druga może rozpocząć ruch ponad wodą.w stronę pracującego w wodzie ramienia . Ćwiczący stoi w wodzie. na końcu którego naciska na dłonie asekurującego. potem unosi głowę do następnego oddechu. a stosowanie oddechu co drugi lub trzeci ruch ramion wzmacnia wydolność układu oddechowego. Pływający ma tendencję do skręcania tułowia. a w czasie pływania następują nieznaczne obroty ciała wokół osi długiej . maksymalnie do l na 2 ruchy ramion. aby ułatwić sobie uniesienie głowy ponad powierzchnię wody w celu zaczerpnięcia powietrza.w wodzie zanurzona jest tylko twarz. np. tak żeby nie przeszkadzać płynącemu. naciśnięcie ramionami na wodę. Chwyta rękoma za łokcie i nadgarstki uczącego się i prowadzi ruchy jego rąk. Pływacy / tymi schorzeniami. że w pierwszej fazie ruchu ramienia pod wodą ręka ugina się lekko w łokciu. dłonie palcami wskazującymi stykają się ze sobą i miękko spoczywają na wodzie. Zanim nastąpi ruch na zewnątrz. Ramiona spoczywają na wodzie. Płaszczyzny wiosłujące ramion. Wiosłujące pociąganie ramion kończy się na wysokości linii barków. Powinien tylko lekko przytrzymywać pływającego lub tylko czuwać nad nim. Asekurujący powinien udzielać jedynie niewielkiej pomocy w tym ćwiczeniu. Styl klasyczny . gdy unosi głowę do oddechu (osłabione są mięśnie prostujące głowę i górną część tułowia). szczególnie u dzieci. Można nieco zmodyfikować ten styl. (Ruch kolisty bez zatrzymywania ręki nad wodą). Ramiona są przenoszone w przód jak najkrótszą drogą do układu ramion jak w pvv. na końcu którego jednocześnie naciska ramionami na przelew. Następnie ramiona zbliżają się do tulowia . w okolicy środka ciężkości . ale jego wyprostowane dłonie opierają się na dłoniach asekurującego. drugie jest przenoszone nad wodą i wkładane do wody w przedłużeniu osi barku.ic „żabki". Opracowano według instrukcji stowarzyszenia Grup Aktywnej Rehabilitacji (Kekrytcnringsgruppen) illu prowadzących zajęcia w basenie 7 owbarni / us/kod/.l oddech na 3 ruchy ramion. a w drugiej prostuje. W momencie. Tylko taka pozycja przy rozluźnionych mięśniach stwarza możliwość włączenia ruchów „napędowych" ramion w stylu klasycznym. Posuwanie się naprzód rozpoczynamy ruchem ramion. Następnie wykonać energiczny ruch (przeciwko oporowi wody) w bok.„żabka" (pozycja na piersiach) U para.

w 1984 r. gdzie w publicznych zawodach . w której duża rola przypada sportowi inwalidzkiemu. a różnice wynikają z odmiennych celów i zadań stawianych przed sportem inwalidów. Sontorius (XII w. Sport inwalidzki powinien być powszechny. dostosowany do wielu rodzajów schorzeń i powinien obejmować możliwości funkcjonalne młodzieży. Guttmana użyto nazwy „olimpiada paraplegików". Sport inwalidzki jest oddzielony od sportu osób zdrowych. w 1984 r.brali udział dwaj mężczyźni po amputacji kończyn dolnych.-założenie przez dr. Tak uwarunkowany sport inwalidów wspomaga proces odnowy. Konkurencje sportu inwalidzkiego nigdy nie powinny być rozbieżne z zaleceniami lekarskimi. w 1996 r. w zakładzie leczniczo-wychowawczym dla dzieci kalekich w Świebodzinie powstają pierwsze zalążki sportu inwalidzkiego. biegnąc na drewnianych protezach. które były wynikiem ich wielkiej pracy nad sobą. Polska koncepcja rehabilitacji kompleksowej została uznana i jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia. Paraolimpiady.I Festyn Sportowy w Sierakowie. w 1952 r.-w Toronto (Kanada). Genezy sportu inwalidzkiego można doszukać się już w XVIII w. 3. . w 1960 r. Pąchalskiego i Weissa sport jest najlepszym środkiem do podtrzymywania sprawności psychofizycznej i pomnażania jej. Sport ten jest czynnikiem pozwalającym choć w części przywrócić inwalidzie zdrowie. w 1972 r. Polacy zdobyli 106 medali. Do rozwoju rehabilitacji i sportu inwalidzkiego w Polsce przy378 .-igrzyska olimpijskie w stanie New York (USA) i częściowo w Stoke Mandeville (W. regeneracji i kompensacji upośledzonych funkcji.powstał Związek Klubu Sportowego Głuchoniemych. Prof.-w Innsbrucku (Austria). . Dotychczas odbyły się następujące igrzyska zimowe: w 1980 r.-w Chorwacji.-w Tokio (Japonia). startowało łącznie 4000 zawodników.-pierwsze międzynarodowe igrzyska dla paraplegików w Stoke Mandeville..-dr Ludwig Guttman wprowadził zajęcia sportowe do programu usprawniania paraplegików w Stoke Mandeville. Pionierem ł twórcą polskiej szkoły rehabilitacji był prof.-w Rzymie I Paraolimpiada Paraplegików z inicjatywy dr. Dega wyróżnia trzy zasadnicze cechy sportu inwalidzkiego: 1.w Seulu (Korea).Klub Motorowy dla Inwalidów Głuchoniemych. które odbyły się bezpośrednio po igrzyskach olimpijskich: w 1964 r. Brytania).-w Atlancie (USA). w 1961 r.) ozdrowieńcom po gruźlicy płuc zaleca grę w tenisa i piłkę nożną. w 1992 r. Niektóre wydarzenia z historii sportu inwalidów: w 1922 r. 2. Spencer (XVII w. Oprócz letnich igrzysk olimpijskich dla inwalidów odbywają się zimowe igrzyska olimpijskie. z Anglii. w 1944 r.-w Arnhem (Holandia)..biegach . Weiss stworzył rehabilitację kompleksową. rządzą nim specjalne przepisy. Pomimo wyraźnych analogii nie można utożsamiać sportu inwalidzkiego ze sportem ludzi zdrowych. Prof. . w 1976 r. był on Krajowym Specjalistą do Spraw Rehabilitacji. L. f w 1950 r. aczkolwiek w wielu dyscyplinach zbliżone są one do przepisów ogólnie obowiązujących. L. 379 Sport inwalidzki Geneza sportu inwalidzkiego Rehabilitacja ruchowa ściśle wiąże się ze sportem inwalidzkim. Guttmana (na obiektach olimpijskich). Guttmana Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Paraplegików w Stoke Mandeville. Późniejsza historia olimpiad notuje wiele wspaniałych zwycięstw inwalidów.w Tel-Awiwie (Izrael). Według Degi. w 1988 r. . Sport inwalidzki powinien być bezpieczny.w Heidelbergu (Niemcy) po raz pierwszy z inicjatywy L. w tym 33 Polaków. w 1968 r. w 1949 r.-w Świebodzinie zorganizowano pierwsze zawody sportowe dla dzieci. w 1948 r.-w Polsce zorganizowali się inwalidzi głuchoniemi . W. M. Hulek i M.-w Barcelonie (Hiszpania). w 1927 r. 1964 r.rozpoczyna działalność Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe „Start" (1963 r. Dega: od 1950 r.-powstał pierwszy Klub Inwalidów w Anglii .-w Polsce.Ogólnopolski Festyn Spółdzielni Inwalidzkich. Jako jedna z leczniczych form kultury fizycznej powinien mieć za podstawę wskazania rehabilitacyjne stosowane przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Weiss. Sport inwalidzki powinien być zgodny z indywidualnym programem rehabilitacji (oprócz aspektu sportowego powinny w nim występować elementy rozrywki). w 1980 r.CZJ 13 czynili się ponadto A. Pierwsza informacja dotycząca udziału inwalidów w zawodach sportowych pochodzi z 1880 r.) zaleca grę w piłkę ręczną oraz szermierkę dla rekonwalescentów.

ponieważ obejmuje nie tylko zaburzenia fizyczne i psychiczne. uprawianego przez osoby z różnymi schorzeniami.Europejski Komitet ISOD.Międzynarodowy Komitet Sportu dla Niesłyszących (1924 r. Głusi. ECISOD . które utraciły wzrok powyżej 5. lub wykonanie ruchu przez instruktora i umożliwienie obserwacji dotykowej. najlepiej przy zastosowaniu muzyki.Międzynarodowe Zrzeszenie Sportu i Rekreacji Osób / Porażeniem Mózgowym (1979 r. 2. 4. Metodyka nauczania ruchu to stosowanie metody analitycznej . (Bardzo trudna grupa do pracy w zakresie wychowania fizycznego i sportu).że przez ociemniałego odczuwane jest ciśnienie powietrza odbijającego się w różny sposób od przeszkód. Najczęściej stosowana jest norma biologiczno-fizyczna. które prowadzą ciekawą działalność rekreacyjno-sportową dla inwalidów.). ale także teorię i praktykę rewalidyzacji i resocjalizacji. niewidzące od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa.). Jak największa kompensacja utraty wzroku przez inne zmysły. Ostatnie tendencje w pedagogice specjalnej to dążenie do dokonywania klasyfikacji od strony potrzeb pacjenta. Bezpośrednim organizatorem igrzysk był Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich (NAPOĆ). Odczuwanie przeszkód na drodze. Pokierowanie ruchem poleconym przez instruktora przez poprowadzenie go na osobie niewidomej. W igrzyskach wzięło udział około 30 reprezentantów narodowych (1000 zawodników i 500 osób towarzyszących). powtarzając wielokrotnie „/automatyzować" go. rż. ISBA . Możliwości kompensacyjne osób niewidomych to: 1. VII zimowe igrzyska paraolimpijskie odbyły się w Japonii. Organizacja sportu inwalidzkiego Niektóre organizacje międzynarodowe: ISMF (teraz ISMWSF) . Wykonanie ruchu przez ćwiczącego i natychmiastowa korekta ruchu pr/cz instruktora. Obejmuje swoją działalnością wszystkie dziedziny sportu inwalidzkiego.Międzynarodowa Federacja Igrzysk Olimpijskich w Stoke Mandeville w Anglii (1952 r. 2. Podział inwalidów na grupy Pojęcie niepełnosprawności zależy od przyjętych norm określania niepełnosprawności. w 1994 r. W Polsce istnieje wiele organizacji terenowych sportu inwalidzkiego. dokładnie. Główne cele rehabilitacji niewidomych: 1. Inne schorzenia. układu nerwowego. 3. Osoby niewidome.anie ruchu niewidomego trwa znacznie dłużej niż nauczanie ociemniałego i niedowidzącego.w 1988 r. Słuch (dominująca możliwość kompensacyjna). PSNS „Start" powstał w 1961 r.Międzynarodowe Zrzeszenie Sportowe Niewidomych. Jest to bardzo obszerna gałąź wiedzy. xc nauc/.ze schorzeniami narządu ruchu. 4. Chorzy psychicznie.).1998 r. Inwalidzi niewidzący i słabo widzący Tę grupę osób niepełnosprawnych generalnie można pod/ielić na: 1.). dotykowa .-w Lillehammer (Norwegia). 3. 3. 5. przygotować do pracy i zadań społecznych. Jedna teoria głosi. CISS . Osoby ociemniałe. następnie Związek Klubów Sportowych Głuchoniemych (1927 r. Nauczyciel powinien pamiętać. Zmysł kinestetyczny. Warszawa (1980 r. w miejscowości Nagano.od podstawowych do przedolimpijskich we wszystkich grupach inwalidzkich. Z naukowo-metodycznego punktu widzenia wszystkimi grupami niepełnosprawności zajmuje się pedagogika specjalna. dostrzegają zarysy z odległości l m od przedmiotu.. „Start" jest najstarszą organizacją i ma wielkie zasługi w dziedzinie sportu i rekreacji dla inwalidów. że dźwięki się odbijają od przeszkody i ociemniały je wyczuwa. tzw. brakiem zaradności życiowej i przystosowania społecznego. Nauczanie ruchu fizycznego na lekcji wf. na skutek choroby lub wypadku. dążenie do indywidualnego traktowania każdego chorego .03.-6. czynności „użytkowych" oraz rekreacji czy sportu powinno uwzględniać następujące działania metodyczne: 2. 381 1. CP-ISRA . Dotyk (wrażenia całego ciuła). 2.systematyczny i dokładny opis słowny oraz ciągła korekta i kontrola wykonywanych ćwiczeń. 5. Upośledzeni umysłowo. Dokładny opis słowny. które mają poczucie dnia i nocy.-w Innsbrucku. Jednostkom upośledzonym ł słabym należy zapewnić szerokie prawa do opieki i pomocy. Należy podejmować wszelkie działania. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych według tej normy jest następująca: 1. Niewidomi. Węch (powonienie) i smak. Osoby mało wid/ące lub częściowo (szczątkowo) widzące. pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Polska należy do organizacji międzynarodowych inwalidzkich światowych i jest reprezentowana przez PZSN „Start" (Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych). Ćwiczący stara się zapamiętać ruch i. druga teoria. gdy w Bukowinie Tatrzańskiej zostało podpisane porozumienie Związku Spółdzielni Inwalidów z Zrzeszeniem Sportowym „Start". 3. które mogą się przyczynić do ich optymalnego rozwoju i najlepszego przystosowania do życia. z akcentowaniem słownym łaź ruchu rękami instruktora. 380 . W nauce ruchu należy wykorzystać bodźce słuchowe i kinestetyczne. czyli zewnętrzna.). w dniach 5-14. Organizuje obozy różnych szczebli .

usprawnienie zdolności manipulacyjnych ręki w związku z koniecznością używania gestów („migów") oraz nauczenie innych form ruchu do tego przydatnych. jako wyrabianie bezpiecznych dla niewidomego i prawidłowych funkcjonalnie cech chodu. koleżeńskość. łyżwiarstwo szybkie. wrażeń dotykowych i wibracyjnych. 8. Istnieje specjalna kwalifikacja wad słuchu .kształtowanie „zmysłu przeszkód". najlepiej gdy na 3-4 osoby widzące jest jedna osoba niewidząca. zapalenie ucha. choroby zakaźne. Ogólne cele wychowania fizycznego dla osób głuchych są takie same jak dla osób pełnosprawnych. 10. Stosowanie zachęt i słów uznania nawet w przypadku niewielkich osiągnięć. Liczba dzieci mała. 11. rozwój mowy na ogół nie zaburzony). o d b i o r c z a (uszkodzenie bębenków. Dla nich właśnie organizowane są olimpiady specjalne. 5. rozwój narządu rówriowagi. bieg. Zawodnicy tej grupy uprawiają takie same dyscypliny sportu jak pełnosprawni. takich jak posługiwanie się laską. zaburzenia mowy lub brak mowy. . Konkurencje sportowe dla mężczyzn i kobiet Z uszkodzeniami narządu słuchu (grupa II) Grupa ta została celowo pominięta w opracowaniu specyfiki poszczególnych dyscyplin i konkurencji sportowych (patrz dalej). kolorowe szarfy. Zaburzenia spowodowane brakiem słuchu to brak równowagi (podczas chodzenia). „Sprawni inaczej" uprawiają dyscypliny sportowe letnie . wyrównanie niedorozwoju klatki piersiowej. 2. nauczenie prawidłowych reakcji na bodźce dotykowe i wibracyjne. 2. Ocena powinna uwzględniać wysiłek ucznia. Dokładne i precyzyjne przygotowanie lekcji.wyrabianie orientacji w przestrzeni.wyrabianie takich cech. Zachowanie równowagi w chodzie i zamierzonego kierunku. ale też relaksu i wypoczynku czynnego. W kraju również odbywa się wiele imprez i zawodów sportowych tej grupy. wytężając wzrok). należy stosować zastępcze środki porozumienia się (tupanie. 3. mowy palcowej. Można stosować szeroki zakres ćwiczeń z wyjątkiem elementów tanecznych przy muzyce. natomiast wysokie tony słyszy. 382 Inwalidzi upośledzeni umysłowo i chorzy psychicznie Tę grupę określa się wspólnym mianem „sprawni inaczej". narciarstwo biegowe. Grupy powinny liczyć 12-14 osób. kołach i szeregach. Nauka rozpoznawania przedmiotów i orientacja przestrzenna. Dużo ćwiczeń w parach.od lekkiego upośledzenia (20 decybeli) do całkowitej głuchoty. umiejętność bezpiecznego padania. stawiania jej na piętę. trudności w mowie). Ćwiczenia należy często powtarzać. zaburzenia wyobraźni związane z niesłysze-nłem słów. m i e s z an a (zaburzony odbiór wszystkich tonów). żeby „zautomatyzować" ruchy. 4. Dobór ćwiczeń powinien pozwalać na realizowanie następujących zadań: . światło) oraz różnicować grupy pod względem stopnia utraty słuchu. zaufanie we własne siły. W zakresie pracy i przygotowania do samodzielności . Nauka wykonywania pomocniczych czynności. Przy realizacji zadań w czasie lekcji ćwiczeń fizycznych osób niewidomych obowiązują następujące zasady: 1. Nauczanie wykorzystania do czynności dnia powszedniego takich form użytkowych ruchu. przywrócenie prawidłowego działania dróg oddechowych (u osób głuchych występuje niesprawne wydychanie powietrza. poprawienie koncentracji.nauka wysuwania nogi do przodu. Wskazania metodyczne. 383 . Indywidualizowanie zadań. przenoszenie ciężaru ciała na nogę obciążoną. 2. skok. Dokładne zapoznanie ćwiczących z miejscem zajęć. sprzętem i sposobem jego użytkowania. wypadki. mimiki. 3. Są to następujące cele: 1.Główne zadania rehabilitacji niewidomych to: 1. 3. 7. jak: chód. z uwzględnieniem celów specjalnych. który powinien uwzględniać także indywidualne potrzeby ucznia. podzielności uwagi. radzenia sobie w „niebezpieczeństwie" i rozwijania zamiłowania do sportu i wysiłku fizycznego. jakie wynikają ze stanu głuchoty. Jedyna różnica w przepisach polega na tym. że sędziowie zamiast sygnałów dźwiękowych stosują sygnały wizualne. 6. Przyczyny mogą być różne: dziedziczne. Duża pomysłowość w doborze ćwiczeń. rzut. 2. Sprzęt powinien być zawsze układany w tym samym miejscu.wyrównanie złej postawy ciała (głusi bardzo często pracują w nieprawidłowej pozycji. 9. Nauka chodu . pisma. hokej halowy. zegarkiem itp. wrodzone i nabyte. upośledzone słyszenie wysokich tonów. od 12 do 14. U osób głuchych na pierwszy plan wysuwa się kompensacyjna rola wzroku. W jednej klasie powinny uczyć się dzieci o podobnym stopniu utraty wzroku. Osoby głuche porozumiewają się między sobą za pomocą czytania z ust. Inwalidzi głusi i słabo słyszący Są trzy podstawowe rodzaje głuchoty: p r z e w o d z e n i o w a (uszkodzenie dróg nerwów przekazujących impulsy. 3. W zakresie zdrowia i czynności życia codziennego: wyrabianie prawidłowej postawy ciała. dlatego należy ćwiczyć mięśnie klatki piersiowej). Umiejętność poruszania się po różnych terenach. .głównie lekkoatletyczne oraz zimowe: narciarstwo alpejskie. jak: samodzielność. człowiek nie słyszy wtedy niskich tonów. brak pamięci dźwięków. 4. biegu. mowy migowej.

do 3 stopnia wg skali Lowetta.uszkodzenie rdzenie kręgowego na poziomie dolnego C7 odcinka szyjnego.uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie dolnego C8 odcinka szyjnego. maks.inwalidzi z porażeniami i niedowładami kończyn po urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego (paraplegia posttraumaticac). brak możności utrzymania równowagi w pozycji siedzącej.całkowicie niewidomi oraz z poczuciem światła. maks. Klasa 4 . Wpis ważny jest przez okres 6 miesięcy.od l pkt. 385 .jednostronna amputacja podudzia A5 .Paraplcgia W grupie tej mogą startować: .inwalidzi z porażeniami i niedowładami kończyn po różnego rodzaju schorzeniach rdzenia kręgowego: b) spina bifida . Klasa 5 uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa (L4L5). Przy kwalifikowaniu do odpowiednich klas obowiązuje podział anatomiczny.obustronna amputacja uda A2 -jednostronna amputacja uda A3 . Suma oceny siły mięśniowej obu kończyn dolnych powinna wynosić: . Ostateczna decyzja o przydzieleniu do danej grupy i klasy startowej należy do Centralnej Komisji Weryfikacyjnej.Inwalidzi z amputacjami kończyn Klasy: A l . Częściowe uszkodzenie na wysokości T8-L l. natomiast znaczne zmniejszenie siły mięśni zginaczy i prostowników palców. PZSN „Start" przywiązuje bardzo dużą wagę do tego.obustronna amputacja podudzia A4 . Suma oceny siły mięśniowej obu kończyn dolnych powinna wynosić: .stwardnienie ro/sinne d) syringomyelia e) paraplegia spondylicti f) paraplegia scoliotica g) paraplegia neoplasmatica a) poliomyelitis untcrior acuta .do komisji działających przy światowych organizacjach sportu inwalidów. Grupa III .ze zdolnością rozpoznawania przedmiotów lub ich zarysów. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia stwierdzające grupę i klasę startową. aby wszyscy niepełnosprawni.od 21 pkt. Częściowe uszkodzenie na wysokości T1-T7. Klasa B2 . natomiast brak funkcji mięśni glistowatych i międzykostnych. byli pod stałą opieką lekarską i byli poddawani badaniom wydolnościowyrn. zmniejszenie siły mięśni łrójgłowych ramion. Klasa IB . Częściowe uszkodzenie na wysokości L2-L5. do 3 sfopni wg skali Lowetta. świata i igrzysk paraolimpijskich. • Całkowite porażenie jednej kończyny górnej zaliczamy do grupy III kl.jednostronna amputacja przedramienia A9 . A6 • Całkowite porażenie obu kończyn górnych zaliczamy do grupy III kl. ale bez rozpoznania przedmiotów lub ich zarysów bez względu na kierunek i odległość.amputacja uda i podudzia.rozszczep kręgosłupa c) sclerosis multiplex . w następstwie urazu rdzenia kręgowego. Uwa ga .Inwalidzi narządu wzroku Klasa B l .uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie górnego odcinka piersiowego (Thl-Th5). zmniejszona lub prawidłowa siła mfęśni trójgłowych ramion.uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie dolnego odcinka piersiowego (Th5-ThłO). do 40 pkt. do 20 pkt. zginaczy dłoniowych i grzbietowych ręki oraz zginaczy i prostowników palców (od 4 do 5 stopni wg skali Lowetta). a w przypadku podnoszenia ciężarów . maks.uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie górnego C6 odcinka szyjnego. w następstwie choroby rdzenia kręgowego. . Klasa 1C . działającej przy Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start". możność utrzymania równowagi w pozycji siedzącej. A5 Grupa IV . zmniejszona lub prawidłowa siła mięśni trójgłowych ramion oraz zgina-czy dłoniowych i grzbietowych ręki od 4 do 5 stopni wg skali Lowetta.amputacja jednego ramienia (przedramienia) i jednej kończyny dolnej (podudzia lub uda) A10 .obustronna amputacja ramienia A6 -jednostronna amputacja ramienia A7 .choroba Heinego-Medina Aktualny podział poszczególnych schorzeń na grupy i klasy Grupa I . maks. Badania weryfikacyjne ważne są przez 4 lata i przeprowadza się je podczas mistrzostw Europy. Klasa 3 . w następstwie urazu rdzenia kręgowego. Klasa 2 . 384 Klasa l A .3 miesiące wraz z dodatkowym opisem EKG. maks. do 15 pkt.uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie odcinka piersiowo-lędźwiowego (Thl 1-L3).od l pkt.Klasy sportowe w sporcie niepełnosprawnych Za prawidłowe zakwalifikowanie niepełnosprawnych sportowców do uprawiania sportu odpowiedzialny jest zespół lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny oraz specjaliści rehabilitacji ruchowej.obustronna amputacja przedramienia A8 . ostrość wzroku 2/60 i(lub) ograniczenie pola widzenia w zakresie 5 stopni. Klasa B3 . a w przypadku imprez międzynarodowych . którzy chcą uprawiać określone dyscypliny sportu. schorzenie oraz brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.ze wzrokiem o ostrości od ponad 2/60 do 6/60 i(lub) ograniczeniem pola widzenia od 5 do 20 stopni. .

Częściowe uszkodzenie na wysokości S1-S2. Klasa C6 . Suma wszyslkich punktów w kończynie górnej daje bilans siły mięśniowej w kończynie górnej. c) zawodnicy mogą chodzić z lub bez urządzeń pomocniczych. Klasa C8 . Klasa Cl . c) zdolność do pokonywania małych odległości przy użyciu zaopalrzenia ortopedycznego. wyprosi. Klasa C5 . b) poważne Irudności w konlroli ruchów kończyn górnych i lułowia.hemiplegia (niedowład jednej połowy ciała) a) niedowład spastyczny jednej kończyny górnej i jednej kończyny dolnej.suma oceny mięśniowej obu kończyn dolnych nie powinna być większa od 70 pkt. Klasa 6 . c) minimalna niewydolność kończyn dolnych.dlplegla a) niedowład spaslyczny w kończynach dolnych ulrudniający chodzenie.ruch opozycji.zgięcie. b) staw kolanowy .triplegia (porażenie trzech kończyn) a) umiarkowane zaburzenia napięcia mięśniowego trzech kończyn (dwie kończyny dolne i jedna górna). e) slaw śródręczno-paliczkowy kciuka .zgięcie.ąuadriplegia (porażenie czlerech kończyn) 386 a) paralysis cerebralls infantilis . b) minimalny niedowład w kończynach górnych. Za każdy ruch w kończynie dolnej i górnej przyznaje się od O do 5 pkt. w następstwie urazu rdzenia kręgowego. c) slaw nadgarstkowy . w następstwie choroby rdzenia kręgowego.zgięcie grzbielowe. 60 pkt. b) staw łokciowy . lecz w wykonywaniu czynności życia codziennego korzyslają na ogół z wózka inwalidzkiego. Suma wszystkich punklów w kończynie dolnej daje bilans siły mięśniowej kończyny dolnej.spaslyczność czterech kończyn z możliwością samodzielnego poruszania się a) umiarkowane zaburzenia napięcia mięśniowego w czterech kończynach. c) choroba Parkinsona. d) slaw śródręczno-paliczkowy .zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy. 50 pkt. Klasa C3 . b) dobra siła funkcjonalna drugiej kończyny górnej i dolnej. c) staw skokowy . b) umiarkowane Irudności w konlroli jednej kończyny górnej i lułowia.dotyczy to zawodników startujących w lekkiej atletyce w pozycji stojącej. • inwalidzi z porażeniami i niedowładami spastycznymi kończyn po różnego rodzaju schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego: b) udary mózgowe. c) konieczność korzyslania z wózka inwalidzkiego przy wykonywaniu czynności życia codziennego.mózgowe porażenie dziecięce. d) możliwość poruszania się wózkiem za pomocą kończyn górnych lub dolnych. Suma oceny siły mięśniowej obu kończyn dolnych powinna wynosić: . c) konieczność korzyslania z wózka inwalidzkiego przy wykonywaniu czynności życia codziennego. Klasa C4 . b) średnie Irudności w konlroli ruchów kończyn górnych i tułowia. Klasa C7 . U w a g a .zgięcie. Siła mięśniowa pełnosprawnej kończyny dolnej wynosi 40 pkl.paraplegia (porażenie kończyn dolnych) a) porażenie spastyczne kończyn dolnych. wg skali Lowella. wyprosi. odwodzenie. a) poważne zaburzenia napięcia mięśniowego w czterech kończynach. . b) dobra siła funkcjonalna kończyn górnych.testuje się całą grupę mięśni wykonujących określony ruch w stawie. do 35 pkt. c) zawodnicy mogą chodzić z lub bez urządzeń pomocniczych.zgięcie. przywodzenie. a) średnie zaburzenia napięcia mięśniowego w czterech kończynach. maks.uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie odcinka krzyżowego kręgosłupa (S1-S3). d) możliwość poruszania się wózkiem za pomocą jednej kończyny górnej lub dwiema kończynami górnymi. 387 Klasa C2 . b) dobra siła funkcjonalna w kończynach górnych. .od 16 pkt. w następstwie choroby rdzenia kręgowego. natomiasl w-^svykonywaniu czynności życia codziennego korzyslanie na ogół z wózka inwalidzkiego.minimalny niedowład spaslyczny w kończynach dolnych a) minimalny niedowład spaslyczny w jednej lub dwóch kończynach dolnych. Przy ocenie siły mięśni kkd posługujemy się zmodernizowanym testem Lowetta . dobra siła funkcjonalna w kończynach górnych. Bilans siły mięśni w kończynie górnej jest sumą punktów uzyskanych za następujące ruchy w stawach: a) staw barkowy . wyprosi. przywodzenie. c) konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego przy wykonywaniu czynności życia codziennego. .ąuadriplegia Grupa VI . wyprosi. d) pląsawica.Porażenia mózgowe „CP" W grupie lej mogą slarlować: • inwalidzi z porażeniami i niedowładami spastycznymi kończyn w naslępslwie urazów mózgowo-czaszkowych. ale bardzo wolno. utykanie wskutek niedowładu spastycznego w kończynie dolnej. do maks.. c) możliwość poruszania się bez urządzeń pomocniczych. d) możliwość poruszania się wózkiem za pomocą kończyn górnych i dolnych. do maks.zgięcie i wyprosi palców. Bilans siły mięśni w kkd jest sumą punktów uzyskanych za następujące ruchy w stawach: a) staw biodrowy . b) umiarkowane Irudności w kontroli ruchów w czterech kończynach i tułowia. wyprosi. f) hemibalizm. e) atetoza.od 41 pkt. .od 36 pkt. Siła mięśniowa pełnosprawnej kończyny górnej wynosi 60 pkt. odwodzenie. zgięcie dłoniowe.

klub.uszkodzenie jednej kończyny dolnej. Z tego powinni zdawać sobie sprawę wszyscy. a przede wszystkim ich rodzice. Grupa II . Jak organizować obozy dla osób niepełnosprawnych Wszystkie obozy sportowe. Klasa L3 . którzy będą związani z obozem .3-4 stopnia. 4. kadra instruktorsko-wychowawcza oraz uczestnicy. Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji.uszkodzenie jednej kończyny górnej. konserwowanie sprzętu). Bilans siły mięśniowej obniżony: .Inne uszkodzenia narządu ruchu Klasa LI . c) staw skokowy . 2. PZN.doświadczony w obcowaniu z ludźmi niepełnosprawnymi z określonymi rodzajami niepełnosprawności.w kończynie dolnej o minimum 20 pkt. W przypadku osób niepełnosprawnych niezbędne jest ustalenie wielu innych informacji dotyczących uczestników obozu. Klasa L4 uszkodzenie kończyny górnej i dolnej. podnoszący umiejętności. Ustalenie wieku uczestników obozu (najlepiej . Staranne dobranie kadry: a) kierownik obozu . Klasa L5 . Skupniewskiego: Grupy i klasy sportowe w sporcie niepełnosprawnych. wyprost.Inwalidzi narządu słuchu .} w prowadzeniu obozu sportowego).uszkodzenie jednej kończyny dolnej. przywodzenie. Przygotowanie obozu Za większość spraw odpowiada organizator obozu: np. zgrupowanie przed zawodami. długość względna mierzona od kolca biodrowego przedniego górnego do kostki zewnętrznej lub wewnętrznej. u niewidomych. wieczory obozowe. zgięcie podeszwowe stopy (wg M. Cross 1997. . Bilans siły mięśniowej obniżony o minimum 10 pkt. Podsumowanie przebiegu obozu i uzyskanych efektów. „Start". znający problemy d/icci i młodzieży. przede wszystkim letnie. ustalenie terminu jego trwania. II.doświadczony w pracy z ludźmi.sam powinien uprawiać lub znać się na dyscyplinie sportu nauczanej na obozie. • Okolica powinna być bezpieczna. kierownicy.zgięcie.organizatorzy. Bilans siły mięśniowej obniżony o minimum 20 pkt. instytucja zajmująca się turystyką i sportem.zgięcie. b) staw kolanowy .ze względów wychowawczych .Grupa V . Dokładne określenie charakteru obozu (szkoleniowy. Bilans siły mięśni w kończynie dolnej jest sumą punktów uzyskanych za następujące ruchy w stawie: a) staw biodrowy . np. z których mogą korzystać przyszli uczestnicy obozu. schludne pokoje mieszkalne.nie została uwzględniona w powyższym podziale schorzeń. żeby znaleźć czas na załatwienie i zweryfikowanie miejsca obozu i ewentualnie innych okolicznych miejscowości. Podział spraw organizacyjno-mefodycznych: I. Wyszukanie miejsca obozu.skoliozy .zgięcie grzbietowe stopy. U w a g a . wyrabianie zmysłu równowagi). Szkoleniowe (nauka nowych dyscyplin sportowych lub ich elementów). umiejący dostrzegać wszystkie sprawy dziejące się na obozie. ale też i zimowe należy organizować z odpowiednim wyprzedzeniem. U w a g a . Klasa L2 . świetlica na wspólne spotkania. deformacja klatki piersiowej. usprawnianie przez sport osób niepełnosprawnych). pomoc. Ułożenie programu obozu . kondycyjny. Przed podpisaniem umowy wynajmu organizator powinien osobiście sprawdzić obiekt i okolice. 3. • Obiekt musi być odpowiedni pod względem socjalnym i higienicznym (właściwe. Bilans siły mięśniowej obniżony o minimum 20 pkt. dobre wyposażenie. 2. Wychowawcze (egzekwowanie poprawnego wykonania ćwiczeń.testuje się całą grupę mięśni wykonującą określony ruch w stawie. telewizja tylko w sali świetlicowej telewizor w pokojach jest przeszkód. Obiekt powinien uzyskać oficjalną akceptację sanepidu dotyczącą warunków zakwaterowania i wyżywienia. odwodzenie. koordynacji ruchowej. nr 7/8).ramowego i szczegółowego. 5. doskonalenie orientacyjno-przestr/enne. a w przypadku obozów dla niepełnosprawnych . 3. 388 . Młodzieżowe obozy o charakterze sportowym spełniają bardzo ważną rolę. funkcjonalne. III. Przeprowadzenie obozu. 4. szkoleniowo-turystyczny. Przygotowanie obozu i sprawy wstępne. Do jego obowiązków powinno należeć: 1. I. Mogą to być obozy: 1. np. rozpoczęcia i zakończenia według następujących kryteriów: • Obiekt i teren muszą być odpowiednie do realizacji założeń programowych. niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej. szkoła. Doskonalące (kształcenie jakiejś zdolności motorycznej). .w kończynie górnej o minimum 30 pkt. atrakcyjna turystycznie ł krajoznawcze.10-14 lat i 15-20 lat). Rewalidacyjne (nabywanie poprzez ćwiczenia jakiejś konkretnej umiejętności. 389 U wa ga: W związku z trwającym dostosowywaniem przepisów dotyczących sportu inwalidzkiego do wymogów ogólnoeuropejskich w przepisach tych mogą nastąpić pewne zmiany. Klasa L6 . wyprost. Przy ocenie siły mięśni kończyny dolnej i górnej posługujemy się zmodernizowanym testem Lowetta .skrócenie kończyny dolnej powyżej 5 cm.

391 . wyróżnień w szkoleniu sportowym. Odpowiednio wczesne rozesłanie do zainteresowanych osób i placówek informacji o organizowanym obozie. Kierownik obozu jest wybierany przez organizatora obozu.ramowy plan dnia.regulamin obozu. zgodnie z zainteresowaniami młodzieży powinno się ustalić. . 5. wieczory z piosenką.rozgrywki w szachy i inne gry.to instruktorzy oraz opiekunowie muszą sami umieć jeździć na nartach i posiadać sprzęt). jeżeli jest to obóz zimowy . ocenę obiektu i terenu. ale blisko ich pokoi). II.program na najbliższe 3 dni.szczegółowy program obozu.„Chrzest Neptuna" z odpowiednim. w którym bierze udział liczna grupa młodzieży. . Podsumowanie końcowe obozu 1. ale także z bezpieczeństwem uczestników poza zajęciami (również w nocy). pielęgniarka). Karta zgłoszenia uczestnika powinna zawierać szczegółowe informacje podane przez lekarza specjalistę. Rada Obozu powinna wywiesić na drzwiach pokoju nazwiska i grupy. Na ostatnim wieczorze: ogłoszenie wyników punktacji obozu. Dobrze jest poinformować szkołę o dobrych wynikach sportowych dziecka. W przypadku turnusów rehabilitacyjnych i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych oprócz wymienionych uprzednio sugestii i prawideł należy wykonać wiele innych czynności wynikających ze specyfiki zadań związanych ze stanem zdrowia i potrzebami leczniczymi uczestnika obozu. . . Dodatkowo wskazane jest przekazanie rodzicom uwag o zachowaniu się dziecka na obozie i jego postępach sportowych. bojaźń. Dorośli członkowie Rady Obozu powinni być cierpliwi. atrakcyjnym programem. powinna pracować Rada Obozu składająca się z kierownika. Na dobrze zorganizowanym obozie. 2. Przydział do grup kadry instruktorskiej i wychowawczej (instruktorzy nie powinni mieszkać z uczestnikami obozu. już na początku obozu. Sprawne i terminowe przyjęcie uczestników obozu. dyplomów. na którym należy ustalić: .rodzaje niepełnosprawności i problemy z tym związane. określając precyzyjnie: cel obozu.tabelę z punktami. Wysłuchanie próśb.wybiera organizator. 4. zezwolenia lekarskie w przypadkach różnych dysfunkcji ruchowych). dyskoteki. sporty uzupełniające . c) opiekun medyczny (lekarz. określonego terminem. Przeprowadzenie obozu W ciągu pierwszych dwóch dni turnusu organizatorzy obozu powinni zrealizować następujące zadania: 1. wieku i umiejętności sportowych (uczestnicy tej samej grupy powinni mieszkać w tych samych lub w sąsiednich pokojach. a na obozie żeglarskim . na którym zorganizowano obóz.szczegółowe rozważenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem uczestników obozu w czasie zajęć sportowych. Na tablicy informacyjnej umieścić: .gdy obóz jest dla osób niepełnosprawnych . np. wspólna zabawa. a w przypadku osób niepełnosprawnych należy dokonać podziału uczestników na podstawie potrzeb rehabilitacyjnych). Każdy pracownik obozu powinien być dyspozycyjny i nie obarczony zobowiązaniami rodzinnymi podczas trwania obozu.b) kadra instruktorsko-wychowawcza . 6. Złożenie organizatorowi sprawozdania kierownika.przydział do grup i dokładne zapoznanie się z kartami informacyjnymi dotyczącymi stanu zdrowia i innych ważnych spraw osobistych (wrażliwość. a ponadto . na których powinien czekać kierownik wraz z całą kadrą. uwag i wątpliwości uczestników i ustosunkowanie się do nich. Dobrą metodą jest punktacja Rady Obozu za: porządek w pokojach. Wszystkie te zagadnienia muszą być przedyskutowane i przyjęte jako obowiązujące od początku obozu. zwycięstwa w konkursach. życzliwi. Podział „obozowiczów" na grupy pod względem płci. . Ta rywalizacja powinna trwać przez cały obóz.regulamin życia obozowego. krótki opis przebiegu obozu. Ewentualne indywidualne życzenia uczestników należy wstępnie ustalić (kadra wraz z kierownikiem) na podstawie listy uczestników. 2.program dnia. tolerancja. rodzaj sprzętu. . który powinni posiadać uczestnicy.znająca problemy pracy z młodzieżą w sprawach wychowawczych. . . przedobozowego spotkania kadry z kierownictwem.narciarsko-turystyczny . Zorganizowanie. nożnej itp.dobiera sobie kierownik obozu. Można też zorganizować bal przebierańców. Jak najodpowiedniejsze i w miarę możliwości bezstresowe rozlokowanie uczestników w pokojach. 390 . wymagania dotyczące badań lekarskich (sprawność układu krążenia. dając właściwy wyraz tym spostrzeżeniom.wybierają wspólnie organizator i kierownik obozu. rozliczenie finansowe. układu ruchu. .bieżące informacje. Przeprowadzenie zebrania kadry. Wytypowanie najlepszych uczestników szkolenia sportowego. Wspólnie. 3. Wyznaczenie spotkania kierownika kadry z uczestnikami obozu i przekazanie młodzieży wszystkich ustaleń.). wyjazdowe i ich terminy) i zabawy (konkursy. Przekazanie organizatorowi dzienników zajęć poszczególnych grup. 7. mecze piłki siatkowej. wręczenie nagród. ale konsekwentni w realizowaniu wszystkich zadań. programu obozu. planu dnia. izolacja). 6. nazwisk zwycięzców obozu. jak i ich niesubordynację. które powinno zawierać: ocenę realizacji zadarrsportowych. 3.doświadczona w wybranej dyscyplinie sportowej (np. wzroku lub inne potrzebne dane. III. kadry i przedstawicieli młodzieży wybranych z każdej grupy. . . regulaminu. jakie odbędą się wycieczki (piesze. Kadrę instruktorską można wybrać w różny sposób: . Powinni dostrzegać zarówno starania dzieci. w których znajdują się mieszkańcy pokoju.

że nie jest to takie straszne. na którym uczą się.niewidomi (100% utraty wzroku lub częściowa utrata wzroku). konkursy. Na zakończenie obozu organizowane są wspólne wyścigi na wózkach dla dzieci i ich zdrowych rodziców czy opiekunów.niektóre zajęcia są wspólne. Zapewnić płyn do picia i nie lekceważyć objawów zmęczenia i skarg uczestników. zajmujący się od blisko 40 lat wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. „Start". Dzieci /dobywają 392 . Rola fizjoterapeuty na koloniach zdrowotnych i obozach dla osób niepełnosprawnych Fizjoterapeuta jest osobą merytorycznie przygotowaną do pracy zawodowej. Podsumowanie obozu i uzyskanych elektów. rekreacyjnej. Podejmuje się obowiązków zawodowych. ćwiczą.osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. podłogę. gry w ping-ponga.nieodzowną dla ich funkcjonowania w życiu codziennym. Wyróżnia się następujące podstawowe grupy inwalidów: I grupa . np. sedes. np. obozy doskonalące zaradność życiową inwalidy . a nawet sprawiedliwa. Mogą to być obozy sportowe ogólne lub poświęcone wybranej dyscyplinie sportowej. Podejmuje dobrowolnie pracę na koloniach zdrowotnych lub na obozach dla osób niepełnosprawnych. np. Obozy specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych mają różne programy. co pomaga im w wychowywaniu swoich dzieci.gdy zajęcia odbywają się w wodzie.dy na wózkach. „Chrzest Neptuna" . trenują asekurowane upadki. nie dopuszczając do ich przemęczenia. aby w miarę możliwości normalnie funkcjonować. gdy trwają długo lub gdy uczniowie nic mają na głowie nakryć .osoby z innymi schorzeniami. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych (PZSN). V grupa . które powodują inwalidztwo. basenem pływackim i sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym. Turnusy rehabilitacyjno-sportowe mają na celu doskonalenie zaradności życiowej. W razie wystąpienia u któregoś z dzieci takich objawów. i powinien być świadomy swej odpowiedzialności. III.dobrze się bawili. po 393 Organizacja i przebieg obozu organizowanego przez Grupę Aktywnej Rehabilitacji I.dla osób dorosłych i dla dzieci. salami gimnastycznymi. stowarzyszenia i kluby. Prowadzący zajęcia powinien być życzliwy. Bezwzględnie należy dopilnować zakładania nakryć głowy i czuwać naci ćwiczącymi. Informacja dla rodziców. III grupa . sportowej. IV grupa . jak słabość. są bardzo różnorodne. zawroty głowy. zgodnie z rozkładem dnia i obowiązków. Dzieci muszą się przygotować do życia na wózku i trzeba im uświadomić. wieku itp. którzy w miarę możliwości powinni zrezygnować z „nadopiekuńczości" w stosunku do swoich dzieci. rozwijanie aktywności społecznej. Najczęściej obozom dla dzieci jeżdżących na wózkach towarzyszą obozy dla dorosłych osób poruszających się na wózkach . Bardzo uatrakcyjniają pobyt na obozie zawody sportowe. umiejętność pokonywania przeszkód czy barier architektonicznych. uczą ja/. instytucje. Ankieta dla rodziców dziecka.Przedstawiony wyżej program obozu sportowego lub rekreacyjno-sportowego ma charakter ogólny. pływania. wycieczki krajoznawcze z programem oświatowym i sportowym. Przygotowanie obozu i sprawy wstępne. które przekazują młodszym swe doświadczenia z różnych dziedzin życia. przyjacielski. przyjemnie spędzając czas na obozie. Dzieci obserwują. by uczestnicy obozu byli bezpieczni i . Obozy organizowane są w stałym ośrodku z odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi. wesoły. Jednocześnie rodzice mają „swój" kurs. dreszc/e. czy obozy rekreacyjno-sportowe. wymaga szczegółowej teoretycznej i praktycznej wiedzy medycznej. trenują łucznictwo i ćwiczenia na siłowni. Należy urnieć przewidzieć zagrożenia płynące z obozowego trybu życia. II. Kadra wraz z kierownictwem powinni dążyć nie tylko do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych o charakterze medycznym. Jest to ważne dla dzieci i dla rodziców. jak obchodzić się z paraplegikiem. ale przedtem trzeba to dziecko uło/yć w chłodnym miejscu i położyć mu na głowo. Klatkę piersiową oraz nogi i tece ręczniki /moczone \v zimnej wodzie. chusteczek.osoby po amputacjach. czy Grupa Aktywnej Rehabilitacji (Rekryteringsgruppen). Przeprowadzenie obozu. gorączka. Bez względu na powierzoną mu funkcję w określonej dziedzinie usprawniania leczniczego ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem swoich wychowanków wraz z całym zespołem kadry nauczycielsko-instruktorskiej przez całą dobę. Wykłady prowadzone są przez osoby jeżdżące od wielu lat na wózkach. w zależności od stopnia zaawansowania. w tym wychowawczych. zajmująca się od 10 lat inwalidami z paraplegią i tetraplegią oraz osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. rehabilitacyjnej oraz metodycznej. co pozwoli dzieciom utrwalić zdobytą na obozie samodzielność . koszykówce na wózkach. U w a g a . omdlenia. III grupa . należy natychmiast wezwać lekarza. 1. ale konsekwentny w egzekwowaniu stawianych wymagań.czapek. rehabilitacyjna i pedagogiczna specyfika tych schorzeń. Schorzenia. jak dorośli inwalidzi dają sobie radę. systematycznie przeprowadzana akcja porządkowa (konkursy czystości w pokojach czy utrzymywanie porządku w obiektach sportowych). Każde zadanie musi być ukierunkowane na poprawę zdrowia i lepsze funkcjonowanie inwalidy w życiu.osoby z uszkodzeniem aparatu słuchu. Obozy sportowe i turnusy rehabilitacyjne organizowane są przez liczne upoważnione do tego organizacje. zajęcia na wolnym powietrzu i w wodzie (woda „zbiera" promienie słoneczne) grożą porażeniem słonecznym. 2. jeżdżą na wózkach. co pozwala na integrację obu grup. ale także do tego. Uczą przemieszczania się z wózka na łóżko.w ramach regulaminu obozowego . robią wszystko. Medyczna.

mogą pokonywać trudne trasy zjazdowe. których można zaliczyć do jednej z poniższych grup: 1. Przygotowanie inwalidy do jazdy na nartach wymaga specjalnego treningu i powinno przebiegać bardzo stopniowo. 2. Gdy obóz położony jest nad wodą i zajęcia odbywają się w wodzie. Są to często dziś występujące zagrożenia. b) obustronnej amputacji kończyn górnych z jednoczesną amputacją kończyny dolnej. które powinny mieć na celu wzmocnienie siły mięśniowej i podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej . Z niedowładami spastycznymi z wyjątkiem niedowładów: a) typu uciskowego (złamanie kręgosłupa). Trudno całkowicie wyeliminować problem ryzyka w czasie jazdy zawodniczej. Fizjoterapeuta powinien ponadto czuwać nad sprawami medyczno-rehabilitacyjnymi i obserwować pod tym kątem wszystkich uczestników obozu. trzeba mu także podawać płyny do picia.to. jak mają się zachowywać. należy w sposób szczegółowy rozpatrzyć wszystkie możliwe zagrożenia bezpieczeństwa obozowiczów i pouczyć ich. Każda osoba z „kadry" powinna przypomnieć sobie lub nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. posługując się zmodyfikowaną techniką jazdy. zaopatrzeni w specjalne kijki z nartką na końcu lub inny specjalny sprzęt. po przyuczeniu) oraz sportowo. Fizjoterapeuta i cała kadra obozowa powinni sobie wzajemnie pomagać w razie trudności i kłopotów. Wszyscy instruktorzy i wychowawcy (w tym także fizjoterapeuci) powinni służyć młodzieży dobrym przykładem. Z niedowładami wiotkimi (ale pełna stabilizacja aparatem ortopedycznym): a) jednostronnymi kończyny górnej. czy uczestnicy obozu nie palą papierosów i czy nie pojawiła się na obozie osoba. lecz zmniejsza sieje do minimum. Należy zwrócić uwagę na to. Najpierw ćwiczenia na sali gimnastycznej. 215. 394 395 łuki płuźne Ryć. Narciarstwo Inwalidzi jeżdżą na nartach rekreacyjnie (na obozach lub indywidualnie. Podstawowe wskazania do uprawiania narciarstwa przez inwalidów Narciarstwo powinni uprawiać inwalidzi. żeby ochłodzić ciało. Po amputacji kończyn górnych i dolnych z wyłączeniem: a) obustronnej amputacji kończyn dolnych powyżej stawu kolanowego. Wyczyn sportowy w narciarstwie nie może doprowadzić do pogłębienia istniejących wad. Pacjenci po amputacji. b) jednostronnymi kończyny dolnej. która ma powiązania z narkotykami. . c) z zaburzeniami równowagi. 3. b) z nietrzymaniem moczu i kału.ukierunkowanej na narciarstwo.

potem na podłwl/e i pochylni). biodro w lewo. Te ćwiczenia polegają na opanowaniu wybranych ruchów kikuta. . zwrócić szczególną uwagę na ćwiczenia specjalne: 1) równoważne.ctni. 10. Pourazowe. ciężarki (ćwiczenia bloczkowe). Zachwianie stosunków wagowych poszczególnych części ciała powoduje przesunięcie środka ciężkości. Wstawanie (uwaga . kompensujemy zmniejszenie płaszczyzny podparcia zwiększeniem ruchomości 396 wyżej położonych odcinków ciała. Postawa narciarska . Wspomniane przesunięcia środka ciężkości powodują funkcjonalne zaburzenia równowagi. 2. Wychylenie całego ciała w płaszczyźnie strzałkowej (w przód. Narciarstwo jest zatem jedną z form przeciwdziałania tym następstwom.ególnie przydatne dla inwalidy. oprócz ćwiczeń ogólnie usprawniających. Przy wykonaniu ćwiczeń oporowych kikutów zwrócić uwagę na ruchy szc/. To samo w szeregu (ćwiczenia w płaszc/y/nie c/. Stawy położone wyżej zwolnione są niejako z obowiązku wykonywania określonych ruchów. Ustawienie w rzędzie. Padanie przez ugięcie NN do przodu.postawa zasadnicza. Nauka padania i wstawania (najpierw na podłożu miękkim. w dół. złożonej (krążenia z różnym wychyleniem). Zwiększyć odstępy w celu maksymalnego wychylenia do przodu i do tyłu (płaszczyzna strzałkowa). Aby zachować równowagę.postawa zasadnicza. 3. 4.u w a g i o g ó l n e Aby nauczyć jazdy na nartach w ogóle. Ćwiczenia równoważne. Obniżenie pozycji narciarskiej (ćwicz. przewlekłe procesy zapalne stawów. w poprzek (przyjmowanie pozycji odskokowej). inwalida zwiększa płaszczyznę podparcia przez szerokie rozstawianie stóp. 5.wychylenie bioder w prawo. wzmacniając siłę działających mięśni i zapewniając pełny zakres ruchów wyżej położonych stawów (ważne dla statyki ciała).: 5 ruchów zginania. Usztywnienia stawów: 1. b) usztywnień jednoimiennych stawów obu kończyn górnych i dolnych. a przede wszystkim wad postawy.tnstronne stanie na jednej nodze (najpierw N zdrowa.odskokowo. na-uczyć wyczucia nierówności terenowych i odpowiedniego ustawienia ciała do stoku. wyczucia nart. że jest to dyscyplina trudna w nauczaniu. c) usztywnień kręgosłupa . funkcjonalnych lordoz. Ćwiczenia na pochylni: a) chodzenie w górę. l. zniechęca do ćwiczeń oraz może powodować zmniejszenie zakresu ruchu. Chód po ławeczce z asekuracją.w której obowiązuje równoległe i wąskie rozstawienie stóp . cukrzycy. Choroba Burgera. Amputacje: 1. Niewidomi i ociemniali. Aby to osiągnąć. 2. Ćwiczenia najwygodniej prowad/ić w pozycji leżącej. T w lewo. czołowej (na boki). T w prawo z rotacją w te samą stronę. Przyzwyczaić do poślizgu nart. Inwalidzi po amputacji kończyn dolnych narażeni są w okresie intensywnej re habilitacji na powstanie nowych schorzeń w obrębie narządu ruchu. dna. po rozruchu. 9.N zdrowa zawsze ustawiona doskokowo. stopy równolegle w gore. 3. gumy. na skos. należy wyrobić odpowiednie nawyki ruchowe. b) stanie na pochylni. Pw. 4). d) zapalenia kości i stawów. Przykurczę zgięciowe kończyn dolnych powyżej 15°. zakażenia. _ Trzeba jednak zaznaczyć. 8. można zastosować również sprężyny. Opanowanie jazdy na nartach w głównej mierze jest zależne od umiejętności nabytych podczas ćwiczeń równoważnych. Stawiany opór nie powinien przekraczać możliwości siły mięśni poruszających kikutem. z czym wiąże się nowa umiejętność (odruch) szybkie przemieszczanie środka ciężkości ciała. potem proteza). Ruch musi być wykonany w pełnym zakresie i powinien uwzględniać wszystkie dostępne płaszczyzny w danym stawie. Napr/. Ćwiczący podają sobie piłkę nad głową do przodu i do tyłu. P rz yk ła d y ćwiczeń1 równoważ nyc h: 1.4. 5 ruchów odwodzenia itp. na skos. Zwyrodnienia stawów na tle gośćcowym. 6. Tracenie i odzyskiwanie równowagi ma szczególne znaczenie podczas chodu w protezie. potem 5 ruchów prostowania. w dół. owrzodzenia i nerwiaki.zmniejszenie ruchomości ponad 50% zakresu normalnego. Z usztywnieniem i zmniejszeniem ruchomości stawów oprócz: a) usztywnienia dwóch stawów w obrębie jednej kończyny. do tyłu. 3. Takie ćwiczenia są charakterystyczne i nieodzowne dla osób po amputacji. 5. 2. Kończyna pozbawiona odcinka dystalnego traci wiele ze swej funkcji przy zachowanych szczątkach mięśni długich i stereotypowych wzorcach ich działania. 2. Musimy więc w okresie przygotowawczym. b) stawy rzekome. 11. Słabe i wiotkie kikuty. wszystkich zdrowych i inwalidów. w parach. Schorzenia kończyny nie amputowanej: a) niedowłady. Pw.jest zatem dla niego połączona z dużym wysiłkiem fizycznym i stwarza trudności w utrzymaniu równowagi.ołowej). Uzyskujemy to poprzez zwiększenie ruchomości obręczy biodrowej i kręgosłupa. . Stany po gruźlicy kostno-stawowej. Wyrobienie nowych mechanizmów kompensacyjnych podczas chodu u inwalidy po amputacji jest tutaj sprawą nadrzędną. 4. ze skrętem w lewo i odwrotnie. Najlepszy jest opór stawiany ręką partnera. Nie należy oporować ruchu w obydwie strony. 3. Bolesne blizny kikuta. wprowadzamy ćwiczenia oporowe o charakterze siłowym. proteza . c) usztywnienia stawów. 2) oporowe kikutów. na boki. Należy więc w ćwiczeniach skoncentrować się na egzekwowaniu chodu ze stopami ustawionymi równolegle i blisko siebie (podobnie jak narty). cukrzyca. Te schor/enia komplikują i tak już niełatwą sytuację inwalidy. jak gdyby były one jedną 397 . II. 5. kifoz czy skolioz. Po/ycja narciarska . Przeciwwskazania do uprawiania narciarstwa przez inwalidów: I. np. tył). Aby zapobiec niekorzystnemu zjawisku destnikcji układu kostnostawowo-mięśniowego. Umiejętne posługiwanie się nartami. Ćwiczenia oporowe kikutów. P r a k t y c z n a n a u k a j a z d y na n a r t a c h . bez protez. a więc przywodzenie i zginanie uda. co w konsekwencji jest przyczyną przodopochylenia miednicy. gdyż powoduje to szybkie zmęczenie. 7.

Narciarstwo biegowe wymaga sprzętu (wąskie narty. Światową tendencją w ostatnim okresie jest skracanie długości nart dla osób zdrowych i pełnosprawnych. oraz na trasach zagranicznych. ruchoma pięta w wiązaniach. co stwier- dzono na kongresie lekarzy w Davos. znalezienie dla siebie bezpiecznej szybkości w różnych warunkach wyrabiają odpowiednie nawyki ruchowe przy wykonywaniu poprawnych ewolucji narciarskich. utrudniają nauczanie. daje radość obcowania z przyrodą i możliwość pokonywania trasy w dowolnym tempie. Kryteria doboru sprzętu narciarskiego dla inwalidów po amputacji. narty krótkie . specjalistyczny podręcznik „Narciarstwo powszechne" autorstwa K. Klimczaka i T. podobnie jak dawniej. z drugiej zaś zabezpiecza przed wtórnymi urazami. Obecnie sprzęt dla inwalidów jest podobny do sprzętu używanego przez osoby zdrowe. jak i wysiłku włożonego w wykonanie ewolucji narciarskiej. Długość nart ma w tym przypadku ogromne znaczenie zarówno w stosunku do protezy (uszkodzenia). Oś stawu kolanowego protezy musi być ustawiona prostopadle do osi długiej narty. zahaczanie o śnieg. w których znajduje się rozdział pt. długie kijki). Sprawa doboru długości nart jest jak dotąd kontrowersyjna. Musimy zadbać o odpowiedni montaż wiązań. 216. Istnieją jednak podstawy do twierdzenia. Narciarstwo biegowe to wyjątkowo rekreacyjna dyscyplina.w Austrii. Ten fakt stwarza dodatkowe obawy o ich bezpieczeństwo. szczególnie na narcie. nie tylko w celach rekreacyjnych. Wiąże się to między innymi z trudnościami. do tyłu i do środka ciężkości. np. Ryć. ale i treningowych. Chojnackiego. Jeśli do nogi zdrowej montuje się wiązania metodą tradycyjną. Jednym z podstawowych elementów powodzenia w nauce jazdy na nartach u tych inwalidów jest poczucie bezpieczeństwa i zaufania do sprzętu.na trasach przeznaczonych dla wyczynu narciarskiego. zdolność odbierania oporu śniegu pr/ez zwiększanie lub zmniejszanie nacisku na krawędzie nart. lekkie buty. P. Instruktor powinien być serdeczny. Przyjmuje się. przemawiającym za popularyzacją nart krótkich jest fakt.łatwiejsze. narażając jednocześnie na wtórne urazy. że inwalidzi po amputacji kończyn dolnych muszą jeździć na nartach w protezach. Instruktor narciarstwa inwalidzkiego musi wczuwać się w wyobraźnię inwalidy. Brak tych mięśni powoduje przy tradycyjnym montażu opadanie dziobu niesionej narty. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wydała w 1983 r. do której przymocowana jest proteza. tzn. I tak: proteza ma stopę ustawioną w odwiedzeniu na zewnątrz. Każdy z tych rodzajów narciarstwa uprawiany jest rekreacyjnie i zawodowo zarówno przez osoby zdrowe. trzeba ją zatem umocować w takim samym położeniu na narcie. a w konsekwencji upadek. aby gwarantowały pełne bezpieczeństwo jazdy. jakie napotykają adepci narciarstwa w pierwszej fazie nauczania. Dodatkowym argumentem. Natomiast jako dyscyplina zawodnicza wymaga wielkiego wysiłku i treningu wytrzymałościowego. że mininarty są najlepszym sprzętem dla inwalidów. to dla protezy stosuje się inne zasady. dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje: narciarstwo biegowe i narciarstwo zjazdowe. Zawsze wiązanie na protezę montujemy do przodu od środka ciężkości. że długość nart dla inwalidów po amputacji kończyn dolnych powinna być mniejsza o 15-20 cm od długości nart dla osób zdrowych. Długie narty są ciężkie i trudne w prowadzeniu dla osób po amputacji. ABC narciarstwa Współczesne narciarstwo. Zawody inwalidzkie w konkurencjach zjazdowych odbywają się na trasach zjazdowych: w Polsce w Szczyrku .z części ciała. iż praktycznie eliminuje się urazowość w jeździe na takim sprzęcie. Dobór prawidłowego sprzętu jest niezwykle istotny. Walkowicza. 398 399 . Nie uwzględniały one umiejętności narciarza. „Narciarstwo w rehabilitacji leczniczej". Do niedawna kryteria doboru długości nart opierały się zazwyczaj na wskaźnikach wzrostowo-wagowych lub na panującej modzie. nie tylko górzystym. a to ze względu na brak mięśni zginających stopę grzbietowe. cierpliwy. Organizowane są specjalne obozy narciarskie dla inwalidów. kontrola i wyrównanie zaburzonej równowagi. „Bieganie" po lasach w każdym terenie. jego sprawności fizycznej ani wieku. gdyż z jednej strony warunkuje optymalne warunki procesu dydaktycznego. Za długie narty zamiast pomagać. Wiązania narciarskie oraz buty powinny być wysokiej jakości. Pięta nie może wystawać po stronie przyśrodkowej narty. w Innsbrucku . uzyskując znaczące wyniki. stwarzać na zajęciach miłą atmosferę i znać specyfikę narciarstwa inwalidzkiego. Ogólnie przyjmuje się. Zawodnicy polscy biorą udział w paraolimpiadach. jak i osoby z różnymi dysfunkcjami. pomagać w pokonywaniu strachu i stopniowo pomagać inwalidzie w pokonywaniu trudności techniczno-psychicznych.

.

Bieg zjazdowy.światło bramki jak w slalomie gigancie. Został wtedy obliczony wydatek energetyczny podczas slalomu i zjazdu.przesuwanie środka ciężkości ciała na boki . Ucząc odciążania. koordynacja. Konkurencja wybitnie techniczna. 4. koordynacja nerwowo-mięśnłowa (siła. polega na rotacji nóg. aby uniknąć przeciążenia. Tymi czynnikami są: proporcje ciała. bramki wąskie. Bramki ustawione bardzo rzadko. Pokonanie bariery obawy i strachu oraz zaufanie do nauczyciela narciarstwa i jego kompetencji zawodowych (właściwe przestrzeganie bezpieczeństwa i znajomość metodyki nauczania) jest warunkiem postępów w nauce narciarstwa. tak że prawie dotykają siebie.w momencie wjazdu na zwiększony spadek należy całe ciało pochylić do przodu i nieznacznie obniżyć pozycję. Trasę przejazdu pokonuje się szybko. jest niezbędne do rozwinięcia siły napędzającej oraz kontroli przejazdu. 2. czynniki psychiczne). Dokładna analiza ruchów narciarza w różnych sytuacjach jest bardzo skomplikowana (jazda na wprost. Garb .wjeżdżając do wklęsłości nałoży nieco obniżyć pozycję. najczęściej w Zakopanem. 2. Naukę rozpocząć od skrętów długich i w miarę nabywania umiejętności skracać promień skrętu. pięknymi krajobrazami. szybkość. przechodząc do ćwiczeń w zjeździe ze wzrastającą szybkością.z ośnieżonymi stokami gór. zawody klubowe. ale także osoby niepełnosprawne. 5.Narciarstwo zjazdowe składa się z wielu konkurencji. czyli skrętu. Przechodzić od nauki pojedynczych skrętów do jazdy ze skrętami łączonymi. odciążając w ten sposób przody nart. 9. Próg . termoregulacja. Rozpocząć ćwiczenia w umiarkowanym tempie. Trasa szybka. nierówności terenowych i zmiany kierunku jazdy odbywa się poprzez amortyzację . jazda po łuku. Narciarstwo jest godne polecenia także ze względu na stały kontakt narciarza z przyrodą . Wklęsłość . Super gigant . W zawodniczym biegu zjazdowym wydatek energetyczny klasyfikuje się jako superciężki. gęsto ustawione na stoku w sposób wertykalny (kilka bramek ustawionych jedna za drugą. Ćwiczenia w miejscu. zwiększyć nachylenie krawcd/i nart. zmieniając stopień nachylenia i ukształtowania stoku. Naukę zmian kierunku rozpocząć od skrętów doskokowych. D o c i ą ż e n i e . ale pod różnymi kątami. Slalom . Nauka narciarstwa zjazdowego rozpoczyna się od zaznajomienia ze sprzętem. Pierwszymi ćwiczeniami powinny być ćwiczenia utrzymania równowagi. jak i zawodnicze na trasach o różnych skalach trudności.rozpoczynać należy równocześnie z rozpoczęciem ruchu. np. odciążeniu kątowo ustawionej narty. Fizjologiczne podstawy narciarstwa zjazdowego zostały przebadane dopiero w 1962 r. Bardzo specyficzną konkurencją są tańce na śniegu. Narciarstwo jest pasjonującą dyscypliną sportową. zawody dla młodzieży na obozach narciarskich. pochylając się mocniej w stronę stoku. Teren pofałdowany . żeby nie stracie kontaktu ze śniegiem.rozstawianie stóp i przesuwanie bioder na boki. stopniowo zmniejszając kąt najazdu i przejść do skrętów odstokowych. Systematyka ćwiczeń służących do nauki narciarstwa zjazdowego stopnia podstawowego Oprócz oswojenia ze sprzętem i środowiskiem należy rozpoczynać od następujących ćwiczeń pomagających w utrzymaniu równowagi: 1. różne rodzaje nacisku na podłoże).czyli wywieranie nacisku nart. zaznajomienia się z „Międzynarodowym dekalogiem narciarza alpejczyka" FIS.obniżanie i podwyżs/a-nie środka ciężkości ciała oraz przez balansowanie . wzdłuż lub w poprzek spadku stoku. Przejazdy po różnych formach terenowych Stok oblodzony . stopniowo zwiększając dynamikę i szybkość wykonywania ruchu. 400 O d c i ą ż a n i e . Początkowo ćwiczyć na stokach ubitych. Utrzymanie równowagi w zależności od pochylenia stoku. 3. W opracowaniu toku lekcyjnego powinno się uwzględniać metody zabawowe i elementy współzawodnictwa. Slalom gigant . a także osoby ociemniałe.dla wszystkich i zawody zamknięte o określonych wymaganiach Polskiego Związku Narciarskiego).prostować nogi tak. Konkurencja ta wymaga wielkiej płynności przejazdu. Tylko bramki kierunkowe. 401 . Częściowe odciążenie przez przeniesienie środka ciężkości z narty na nartę lub odchylenie. 8. Skalę trudności ćwiczeń zwiększa się. żeby pokonać trasę slalomu giganta jak najszybciej. Na nartach jeżdżą nie tylko osoby pełnosprawne. zarówno osób pełnosprawnych. zabezpieczona. wyjeżdżając 7 wklęsłości . jak i osób z ubytkami funkcjonalnymi aparatu ruchowego lub z utratą wzroku. rotacji ciała. właściwości budowy. najczęściej w spadku stoku) lub ustawione rzadziej. Początkowo ćwiczenia na stokach płaskich i dość równych. specjalnie przygotowanych.jadąc w linii spadku po stoku oblod/onym. poziom przemian energetycznych. Klasycznymi konkurencjami zjazdowymi są: 1. 4. należy prowadzić narty s/. Fizjologia sportu określa czynniki warunkujące wydolność fizyczną w dyscyplinach narciarstwa zjazdowego.erzej i na krawędziach wewnętrznych. w łukach płużnych następuje zmiana krawędzi obciążenia nart i podtrzymanie obrotu nart. stan psychiczny ma istotny wpływ na postępy w nauce jazdy na nartach . zawody przygotowujące stopniowo do eliminacji w mistrzostwach Polski zawody otwarte .technika jazdy polega na łącznym stosowaniu wyżej wymienionych sposobów pokonywania nierówności. Jadąc w skos oblodzonego stoku. zmiennością pogody. w zależności od potrzeb i możliwości zawodników. ustawione szeroko w różnych punktach trasy przejazdu.narty nieco krótsze. z których najnowszą jest snowboard. dążąc stopniowo do nauczania jazdy na nartach we wszystkich warunkach śniegowych. Mechanizm obrotu nart.już od momentu nauczania najprostszych ewolucji narciarskich. 6. omówienia zasad bezpieczeństwa młodzieży i osób dorosłych. inwalidzi po amputacjach kończyn. uprawianą zarówno rekreacyjnie. 3.bramki o szerszym świetle. dążyć do ograniczenia amplitudy środka ciężkości ciała do niezbędnego minimum. (Zawody krasnoludków . np.Koziołka Matołka dla małych dzieci. 7.w momencie wjazdu na garb terenowy należy ugiąć nogi i pochylić tułów do przodu.

przed przejazdem ze śniegu twardego w głęboki. • układ rąk jak w pozycji podstawowej. żeby narta górna była wysunięta nieco w przód. Kijki wbija się naprzemiennie z silnym oparciem się na nich. Zawsze należy pamiętać. poprzecznie do linii spadku stoku. aby skutecznie przeciwdziałać występowaniu przeciążeń. aby je ułożyć do upadku jak najbezpieczniej. Podejście rozkrokiem Narty są rozstawione nożycowe i bardzo mocno „zakrawędziowane". przesuwając ślizgowo narty. a potem dostawić nartę dolną z jednoczesnym wsparciem się na kijkach. • skierowanie kolan do przodu i do środka skrętu.ułożyć narty równolegle poniżej tułowia.podnieść się do góry. Przed wyjazdem ze śniegu głębokiego lub miękkiego na twardy należy przyjąć pozycje nieco wychyloną. Gdy stok jest bardziej stromy. odsuwa się nartę wielokrotnie kątowo. Zwrot przez przełożenie dziobów nart Jest to trudny zwrot. wesprzeć się na obu kijkach i podnieść się. ręka zewnętrzna jest przenoszona płynnym ruchem do przodu. czyli od linii spadku stoku. Zwrot podskokiem Przewidując nieuchronny upadek. które są ustawione równolegle w poprzek stoku. Kroki Krok zwykły Wykonuje się w terenie płaskim lub lekko opadającym. Przy większej prędkości należy dodatkowo napiąć mięśnie (prostowniki) nóg. Pozycja narciarza w skręcie umożliwiająca jazdę po łuku • pochylenie sylwetki do środka skrętu. grotami nad śniegiem zwróconymi do tyłu. lekko rozszerzone. • ręce są nieznacznie wysunięte przed siebie. Przy lądowaniu ugiąć nogi w celu amortyzacji. a przy każdym kroku następuje naprzemianstronne odepchnięcie się kijkami. należy narty mocniej „zakrawędziować". trzymając górną rękę na talerzyku. należy kolejno odstawić najpierw nartę górną. a nogi nieznacznie ugięte w stawach skokowych. Bezkrok Stojąc na obu nogach jednakowo obciążonych wykonuje się poślizgiem ruch do przodu przez energiczne odepchnięcie się dwoma kijkami równocześnie. Osią obrotu mogą być dzioby lub piętki nart. Podejście schodkówaniem Stojąc na nartach. co umożliwia wbicie kijka ruchem z góry w dół mniej więcej w połowie odległości między dziobem narty i wiązaniami. Upadanie i podnoszenie się Upadanie Na stoku . dłonie na wysokości bioder. Zwroty Zwrot przystępowaniem Gdy teren jest płaski i stok mało pochylony. a druga na uchwycie kijka . dolny kijek wbić powyżej górnej narty. Lekko przytupywać nogą wykroczną. w której: • stopy są rozstawione na szerokość bioder.Warunki śniegowe Zmienne warunki śniegowe . biodra i nogi. rozluźnione nadgarstki tworzą przedłużenie przedramion. 402 . Wjazd na przeciwstok . ciężki śnieg należy przyjąć pozycję nieco odchyloną i obniżoną. • kijki trzymane są równolegle względem siebie. W drugiej części fazy sterowania. • tułów jest lekko pochylony. • większe obciążenie narty zewnętrznej. podciągnąć je do siebie i „zakrawędziować". • wzrok jest skierowany przed siebie. odstawiając jedną i dostawiając drugą. Podnoszenie się Gdy narty są ustawione równolegle. Kolejno należy: 403 Na płaskim terenie złożyć nogi i podciągnąć je do siebie. należy przyjąć możliwie niską i zwartą pozycję. Tułów jest lekko pochylony do przodu. Pozycja podstawowa narciarza Jest to zrównoważona pozycja. sterować świadomie ciałem. z rozluźnionymi mięśniami.przed wjazdem na przeciwstok z małą prędkością należy się nieco odchylić. wykonać energiczny podskok z dynamicznym obrotem nart wspomaganym rotacją ciała. 30 do 40 cm od narty dolnej. kolanowych i biodrowych. • prowadzenie nieznacznie w przedzie wewnętrznego barku. starając się upaść ku tyłowi na bok.

a nawet zbliżone grotami. Tułów i ręce ustawione w linii spadku stoku. Podstawowe ewolucje narciarskie Jazda na wprost w linii spadku stoku. trzymając kijki równolegle. i równomiernie obciążając narty. Linia barków powinna być prostopadła do kierunku jazdy. Nie odchylać pozycji ciała. żeby przed obciążeniem narty zwiększyć jej „zakrawędziowanie" przez mocniejsze nachylenie kolan do stoku. • przenieść ciężar ciała na nartę zewnętrzną zamierzonego zwrotu. rozpocząć skręt. obniżając pozycję i mniej „krawędziując" nartami przez odsunięcie kolan od sloku i rozpoczynając w ten sposób ześlizg. Przed obrotem narty górnej unieść jej piętkę i to tym wyżej. Wielkość hamowania (rozsunięcia tyłów nart) w pozycji płużnej jest zależna od stopniu zaawansowania narciarza (im więcej narciarz umie. przenieść ciężar ciała na odstawioną nartę i starać się szybko dostawić nartę odciążoną do pozycji równoległej. Prędkość jazdy należy regulować szerokością rozstawienia i zsuwania tyłów nart i stopniowym „zakrawędziowaniem" przez intensywniejsze uginanie kolan.wysoka i niska pozycja. ograniczyć natomiast wielkość odciążenia i rotacji nóg. Jadąc w skos stoku. Układ dostokowy pogłębić należy w zależności od nachylenia stoku . Gdy śnieg jest głęboki. z małą prędkością i tylko wtedy. aż do zatrzymania włącznie. Należy pamiętać. uginając mocniej nogę i mocniej przenosząc ciężar ciała na nartę. Na stokach o małym nachyleniu dla ułatwienia można odciążać narty. Za pomocą ześlizgu można wytracać szybkość i wysokość w jeździe w skos stoku lub do zatrzymania się. Pług Wykonuje się go w łatwym terenie i śniegu. Zmiana kierunku jazdy przestępowaniem . W linii spadku stoku pierwsza część skrętu jest łukiem płużnym. unieść dziób drugiej narty i odstawić go nożycowo.zmniejszać. W pozycji podstawowej należy przyjąć układ dostokowy. lekko zbliżone grotami. należy przed tym zwrotem uklepać „platformę". Skręt dostokowy . i pług hamujący . ręce z kijkami trzymać odpowiednio do ustawienia linii barków. a dopiero po opanowaniu tej ewolucji dążyć do prowadzenia nart śladem ślizgowym). • zrobić energiczny wymach nogi wewnętrznej w przód. kierując kolana do środka skrętu (w początkowej fazie nauczania dążyć do prowadzenia nart śladem hamującym.na stromym pogłębić. Bardzo stromy stok wymaga większego obciążenia narty dolnej. Gdy jedzie się w skos stoku. oprzeć piętkę narty na śniegu. który wprowadza narty w skręt. Kolejno: obciążając nartę górną. Patrzeć przed siebie. Szybkość tego ześlizgu reguluje się przysuwaniem i odsuwaniem kolan w stosunku do stoku. Ześlizg z pó Jadąc w skos stoku w półpługu. jednocześnie kierując kolana do siebie. a prędkość ześlizgu hamować lub zwiększać przywodzenie i odwodzenie kolan. Łuki plużne Są to zmiany kierunku jazdy na nartach w pozycji płużnej. gdy śnieg jest be/pieczny. Gdy stok jest płaski. należy przyjąć pozycję podstawową. Tę ewolucję należy wykonywać tylko na mało stromych stokach. Przy zmianie kierunku przez przestępowanie od stoku należy pamiętać o wyprzedzającym ruchu tułowia i rąk. na łagodnym . Kontynuować skręt. Ześlizg boczny . Jadąc w spadku stoku. z małą prędkością). starać się skręcić tylko przez odpowiednie „zakrawędziowanie" nart. położyć ją równolegle na śniegu do drugiej narty i obciążyć przełożoną nartę. 404 Ześlizgi Ześlizg polega na przenoszeniu nart prostopadle lub ukośnie do ich długiej osi. nie wysuwać narty zewnętrznej. Powtarzać odstawianie i dostawianie nart aż do uzyskania zamierzonego kierunku jazdy lub zatrzymania. które są wbite dość szeroko za tułowiem (w celu utrzymania równowagi). Istotnym elementem tej ewolucji jest doprowadzenie do po/ycji równoległej. W ten sposób możemy wykonywać zmianę kierunku jazdy na każdym stoku. obrócić ją w kierunku przeciwnym.odbywa się ukośnie do linii spadku stoku. Wyróżnia się plug ślizgowy . kolejno należy obniżyć pozycję. z małą prędkością. wtedy ewolucja nazywa się lukiem pólpluznym. Ześlizgi wykonuje się na stokach o różnym terenie.większe rozsunięcie nart. przenieść ciężar ciała na jedną nartę. a drugą utrzymując dotychczasowy kierunek jazdy. Jadąc pługiem zwiększyć należy obciążenie i „zakrawędziowanie" narty zewnętrznej w stosunku do zamierzonego kierunku skrętu. należy wykonać odciążenie narty wewnętrznej z jednoczesnym ruchem rotacyjnym nóg. Jadąc w skos stoku. odsuwając jedną nartę. Należy pamiętać. dalej skręcać na nartach poszerzonych.stosuje się na stoku o małym pochyleniu i w każdych warunkach śniegowych. Skręt z pługu (wykonuje się go na stokach o małym nachyleniu. Jazda w skos stoku .• skręcić tułów w kierunku zamierzonego zwrotu i wesprzeć się na kijkach. Płynny ruch obrotowy nogi wewnętrznej. należy kolejno: odsunąć nartę górną do pozycji poszerzonej . kijki ustawione równolegle. Służy do zatrzymywania się. tym mniej hamuje). nie pochylać tułowia na zewnątrz skrętu. kolejno należy rozsunąć tył nart.dojechać do linii spadku stoku. a po jej przekroczeniu dosunąć nartę wewnętrzną do linii poszerzonej.wykonuje się w układzie dostokowym. Nie należy skręcać tułowia w stronę skrętu. stopniowo zwiększać ich „zakrawędziowanic" przez kierowanie kolan do środka skrętu i obciążanie narty zewnętrznej. Do linii spadku stoku jest wykonywany jako łuk płużny. stosując układ ciała wysoko-nisko. utrzymując obciążenie narty zewnętrznej . Unikać pozycji ciała w odchyleniu. bardziej obciążyć nartę dolną. Większe „zakrawędziowanie" nart wykonać przy rozpoczęciu skrętu. Potem należy ześlizg prowadzić na obu nartach. nie pozwalać na obsuwanie się narty. a po jej przekroczeniu pług równolegle poszerzony. które powinny być ugięte. żeby na stoku zwrot ten rozpoczynać nartą dolną. Łatwiej uzyskać równoległe ustawienie nart po przekroczeniu spadku stoku. im stok jest bardziej stromy.mniejsze rozsunięcie nart. • obrócić i dostawić do niej nartę zewnętrzną wbijając przy niej przeniesiony równocześnie kijek. który do- .druga narta (dolna) jest cały czas w ześlizgu.

405 .

Pierwsze kroki na śniegu Gdy jest ładna pogoda. przysiadanie. potem węziej). W miarę doskonalenia techniki skracamy odcinek skrętu. Podstawową metodą nauczania jest poprawnie wykonywany pokaz. „Zabawa w sanki". Momentem skrętu jest obciążenie kątowe odstawionej narty. czwórkami. Narty w skręcie prowadzić w pozycji poszerzonej (bardziej równolegle). do skrętu wykorzystać wypukłości terenowe. a nie odsunąć. ciągnąc za kijki partnera. gdyż w miarę oswajania się same będą prowadzić narty wąsko i równolegle.należy starać się jak najszybciej wykonywać skręt na nartach równoległych. a za nim dziecko trzyma drugie końce tyczek. trzymana obiema rękami w połowie długości. starając się w miarę doskonalenia dążyć do pozycji wąskiej. Stopniowo mocniej „krawędziować" narty przez kierowanie kolan do środka skrętu. najpierw zmiana w chodzie. • wiosłowanie . pozwalający na zwiększenie dynamiki ruchów i szybkości jazdy. Na stoku o dużym nachyleniu nartę należy odstawić.prowadza nartę do pozycji poszerzonej równoległej. linki). trójkami. Przed przekroczeniem linii spadku stoku wbić kijek i skrętnym ruchem nogi wewnętrznej doprowadzić nartę do pozycji równoległej. czy dzieci jadą szeroko czy wąsko. kierowana przez instruktora. Ugięcie kolan i skierowanie ich do środka skrętu jest przeciwdziałaniem sile odśrodkowej. Zabawy z doskonaleniem zmiany kierunku jazdy • na mało stromym stoku „berek. • jazda na jednej. która pomimo odciążenia powinna mieć stały kontakt ze śniegiem. ciągnięcie za dzioby nart. dzieci znaczą ślad dywanika (podejście schodkowane). Jedno dziecko bez nart biegnie przodem. • na mało pochylonym stoku ustawić kilka tyczek i zorganizować przejazd wzdłuż tyczek (tyczki początkowo ustawione szeroko. wykonywanie ruchów wiosłowania. zamierzony upadek na poduszkę ułożoną z boku. Przykłady zabaw z dziećmi starszymi: • balansowanie tyczką trzymaną pionowo w miejscu. Skrę t z pólpługu Jest wykonywany do łinii stoku w półpługu (narta górna) na stokach o małym i średnim pochyleniu. Specyfika nauczania narciarstwa dzieci Nauka narciarstwa dla małych dzieci powinna dzieci bawić. który jest wykonywany w pozycji półpłużnej . dogoń mnie". 217. może hyc ułatwiony przez odciążenie narty wewnętrznej wykonane w stopniu dostosowanym do umiejętności narciarza i sytuacji.jazda" na tyczce z dziećmi starszymi (tyczka między nogami. instruktor trzyma dwie tyczki rękami po bokach. baloniki. Nie ma znaczenia. Wykonuje się go. Narty Bobo. Sposoby podejścia: dzieci znaczą na śniegu ślady jodełek (podejście rozkrokowe). • . • .tyczka trzymana jak wiosło. wywołując zainteresowanie nartami oraz wyzwalając odruchy psychomotoryczne potrzebne do jazdy na nartach. Zabawy doskonalące jazdę na stoku • kto w trakcie zjazdu podniesie rękawiczkę. Nauka pługu • jazda pługiem wzdłuż trasy wytyczonej tyczkami. ze zwróceniem uwagi na zasadnicze elementy ruchu.z przodu. ślizganie się na filcu po gładkiej podłodze. obniżając pozycję. bardziej obciążyć nartę zewnętrzną. • jazda pługiem szerokim i wąskim. Dzieci na początku nauki jazdy nie lubią używać kijków. potem na drugiej narcie. pierwsze kroki na małym pochyleniu. przytupywanie. Błędem jest unoszenie narty wewnętrznej. jazda" na wprost z partnerem na tyczkach. Teren powinien być odpowiednio ukształtowany. hamuje drugim końcem po śniegu). pierwsze kroki ślizgowe z asekuracją z tyłu. potem z podaniem rąk . potem zmiana kierunku w zjeździe stopniowo zwiększając prędkość jazdy (pomoce: tyczki. skoki obunóż. dwójkami. zjeżdżanie po pochyłej gładkiej desce w bamboszach. Nauka zmiany kierunku ślizgu w miejscach oznaczonych chorągiewkami. odciążając nartę górną do półpługu i wykonując odsuniętą nartą skręt. Konsultacje „domowe" z narciarstwa Podskoki. 407 . potem w zjeździe. np. gdy oswoją się z jazdą na nartach. ćwicząc długie i krótkie skręty. Najpierw z przodu dziecko. np. same proszą o kijki. • dzieci na „skibobach" -jazda z trzymaniem się za biodra. 406 Ryć. potem instruktor. już dla 3-latka. Kontynuować skręt na nartach prowadzonych równolegle. podpatrując dobrych narciarzy.

np. w których może wystąpić niebezpieczeństwo. Pozwala to odczuć silniej ruchy i rejestrować je za pomocą analizatorów. ma dobrą pozycję wyjściową do następnego skrętu. Gdy dziecko wykona dobry skręt nóg z coraz silniejszym „zakrawedziowaniem" nart. z powodu szybkiej jazdy podświadomie zacznie unosić nartę wewnętrzną. 4. Ogólne uwagi dotyczące nauczania osób niepełnosprawnych jazdy na nartach Nauka jazdy na nartach osób niepełnosprawnych wymaga nie tylko wiedzy ogólnej dotyczącej nauki narciarstwa. Na szczycie garbów terenowych pochylić się szybko do przodu i szybko ugiąć kolana.wyjazd na stok przeciwny powinien być zrównoważony nieznacznym wysunięciem jednej narty do przodu i odchyleniem tułowia do tyłu. wykonując skręt na narcie zewnętrznej i szybko dostawiając drugą nartę (element krystianii z odbicia). 3.od śmiechu do płaczu. Dobranie odpowiedniego terenu (garby terenowe) i nierówności pomagają w precyzyjnym opanowaniu skrętów. Krystiania plużna jest dla dzieci skutecznym elementem skrętu i służy do wyrobienia równowagi i zatrzymywania się.„krystianii" . wyłącznie za pomocą ugiętych kolan. Zmusza ucznia do wyeliminowania skrajnego położenia ciała lub jego części w trakcie wykonywania ćwiczeń technicznych (np. W połączeniu z dotychczasową prędkością po dosunięciu narty oporującej do układu równoległego pozwala to na wyprowadzenie skrętu poza linię spadku stoku. 408 5. Pierwsze próby powinny być wykonywane bez kijków z zachowaniem pozycji płużnej jako wyjściowej: ciągły przejazd trasy skrętami łączonymi. Narciarstwo jest jedną z najbardziej lubianych dyscyplin sportowych . pokazanie i omówienie miejsc trasy zjazdu szczególnie niebezpiecznych oraz sytuacji. Efektem ruchu oporowego narty dolnej jest nagłe przyhamowanie. 6. przeprowadzenie rozgrzewki.dojdzie ono do jazdy „krystianią" z oporu nartą dolną. Jest to ewolucja dynamiczna. jadąc ze średnią prędkością. Metoda kontrastów . pozycji płużnej. Potem dziecko. wykonywane w szerokiej pozycji. W Polsce Tomaszewska i Kabsch opracowali problem wyeliminowania wad chodu w protezie poprze/ja/dc na nartach.zarówno przez ludzi zdrowych. wykonania ćwiczenia z zasłoniętymi oczami. żeby do zagrożenia bezpieczeństwa d/ieci nie doszło. Nauczyciel powinien znać swoich uczniów . Nauczyciel powinien zrobić wszystko. nawet jeśli tylko częściowo dobrze wykonują ćwiczenia. Uczniowie muszą mieć świadomość konieczności dostosowania się do wskazówek i ustaleń. jak i inwalidów. w którym wyeksponowane są fazy równoległej jazdy w skos stoku. obniżając pozycję ciała w dośrodkowym układzie tułowia. Gdy poinstruuje się dziecko. Pozostałe metody nauczania oraz zasady dydaktyi /. Gdy najazd jest szybki . Potem. Nauczenie inwalidów jazdy na nartach wymaga od prowadzącego własnych umiejętności praktyczno-teoretycznych ora/ specjalistycznej wiedzy kinezyterapeutycznej. gdyż na trasie sami muszą ponosić ryzyko i odpowiedzialność za siebie.z oporu dolną nartą (energiczne przenoszenie ciężaru ciała z jednej narty na drugą). łączy szybko pojedyncze skręty. Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo należy do bardzo ważnych problemów metodyki nauczania narciarstwa. ale także znajomości poszczególnych schorzeń. byłego nauczyciela Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. gdy dziecko jedzie przez tyczki. Do nauczyciela należy wybór miejsca i trasy zjazdu. Znoszenie leku u ćwiczących powinno odbywać się przez nauczanie prewencyjne. bawiąc się „kto szybciej" w łuku płużnym. Ruchowi zatrzymywania towarzyszy ześlizg boczny nart i na tym właśnie polega nauka odruchowo wykonywanego przez dzieci ześlizgu. Dzieci w tym samym wieku metrykalnym mają bardzo często inny wiek biologiczny i różnią się między sobą możliwościami psychofizycznymi. Zachętą dla dzieci jest pochwała.no-wychowawcze zostały omówione w rozdziale o metodyce nauczania wychowania fizycznego. Uwaga dzieci jest rozproszona . Bardzo naturalnym sposobem zatrzymywania się i ulubionym przez dzieci jest szybkie poprzeczne skręcenie nart (w stosunku do kierunku jazdy). Dzieci są mało odporne na zimno i długotrwały wysiłek. 2.polega na zapobieganiu wypadkom już podczas pierwszych prób ewolucji. Rozdział został opracowany przy konsultacji trenera narciarstwa mgr.• jazda półpługiem z rytmicznym wypychaniem piętami nart. Metoda prewencji . rozeznanie warunków pogodowych (szczególnie na niebezpiecznych stokach górskich). co nauczyciel może bez trudu przewidzieć. Dzieci mają dużą zmienność nastrojów . • jazda pługiem hamującym (narty krawędziowane) i pługiem ślizgowym (narty płasko). Ważne tu jest skoordynowanie ruchu wbicia kijka z wykonywaniem oporu nartami. Przebywanie na świeżym powietrzu w atrakcyjnym krajobrazie górskim. stanu psychicznego tych osób. mając z natury rozwinięte poczucie rytmu. Przy szkoleniu dzieci należy wziąć pod uwagę następujące warunki: 1. zakończone „zabiciem" wewnętrznego kijka. W trakcie nauczania (skręt z odbicia z oporu nartą dolną i skręt z odbicia krokiem łyźwowym) tego skrętu kątowe ustawienie nart stopniowo zmniejsza się na rzecz równoległego. położenia kolan w czasie „krawędziowania" przy ześlizgu) lub wyłączenia jednego z analizatorów. Wojciecha Fica. wskazań i przeciwwskazań lekarskich w różnych przypadkach chorobowych. Dzieci uczą się najlepiej przez naśladowanie. ale szybko regenerują siły. i z tej pozycji wykonanie energicznego skrętu oraz energicznego końcowego przeniesienia ciężaru ciała na nartę przeciwną do zamierzonego skrętu. 409 . że należy dynamicznie obciążyć nartę przeciwną do skrętu . jedno dziecko za drugim trzymając się za biodra partnera z przodu.nie umieją one długo jej skupiać.jest metodą bard/o wybiórczą i trudną w instruktażu. polegająca na kątowym odbiciu ustawionej narty dolnej i szybkim przeniesieniu ciężaru ciała na nartę górną. Dziecko w sposób niejako „odruchowy" uczy się nowej techniki jazdy .ich możliwości fizyc/. • dzieci bawią się w „pociąg". bezpośrednie obcowanie z przyrodą w czasie jazdy na nartach stwarza doskonałe warunki cło kompleksowej rehabilitacji.ne i psychiczne.

Osoby ociemniałe. Chojnacki. a nawet korytarza. Regulowanie właściwego „zakrawędziowania" nart . długością nart. różnią się między sobą rozwojem i sprawnością. 3. „Zbadać" kształt butów. mogą mieć tylko psychiczne bariery. charakteryzuje osłabienie układu mięśniowego. ale także osoby ociemniałe.stosownie do sytuacji. zapoznać się z jego kształtem.na śniegu . Osoby. uczestniczą inwalidzi z różnymi dysfunkcjami: niewidomi.jeden na jednego".Narciarstwo dla inwalidów Obecnie zawodnika narciarskiego kwalifikuje się według międzynarodowych przepisów paraolimpłjskich dotyczących sportów zimowych. co umożliwia rozpowszechnianie tej dyscypliny wśród osób z różnymi rodzajami niesprawności. Utrzymanie prawidłowej sylwetki. bardzo dobrze tłumaczyć. którzy osiągnęli „metę". ułatwiające zachowanie równowagi. Kontrolowanie nacisku na podłoże i obciążenie na przemian to jednej. to drugiej narty lub obu jednocześnie.wymaga profesjonalnej. które nie widzą od urodzenia. kiedy utraciły wzrok (im późniejsza utrata wzroku . Specyfika narciarstwa dla osób z utratą wzroku polega na skrupulatnym zaznajomieniu się ze sprzętem za pomocą dotyku. można przeprowadzić „suchą zaprawę" w warunkach sali gimnastycznej. czy w warunkach domowych (podobnie jak w przypadku „konsultacji domowych" z narciarstwa dla dzieci zdrowych). jak i zawodniczych . są podobne jak w zawodach osób pełnosprawnych. także osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Cross 1996. Musi dotknąć wiązań i poznać techniczne ich właściwości. Instruktor otacza taką osobę specjalistyczną opieką. nie prostując kolan. Od 1961 r. który ma zastosowanie dla zdrowych narciarzy. która propagowała narciarstwo jako formę rehabilitacji. Instruktor musi znać ogólną metodykę nauczania dotyczącą narciarstwa.zarówno w celach rekreacyjnych. że informacja jest zrozumiała i dociera 411 410 . Musi zorientować się. sam musi dobrze jeździć na nartach. 2. 4. chodzą „chodem kogucim". protez i aparatów ortopedycznych. Wbrew pozorom. muszą pozbyć się lęku czy nawet strachu. Obecnie. jak i osoby zdrowe. w których będzie umieszczony jego but narciarski. inwalidzi wzroku i słuchu szybko uczą się jazdy na nartach. Na ogół zawodnik biegnie sam. żeby miał stałe poczucie bezpieczeństwa wynikające z obecności nauczyciela. Krótki kurs dla trenerów osób niepełnosprawnych".to pierwsze zadania. istnieją duże możliwości doboru odpowiedniego sprzętu specjalistycznego narciarskiego (mono-ski. Pierwszy w kraju kurs narciarski dla osób po amputacjach został zorganizowany w 1956 r. Narty należy obłożyć filcem i przesuwać krokiem narciarskim po podłodze. gdzie jest tył i przód narty. Zanim rozpocznie się z ociemniałym narciarzem naukę pierwszych kroków narciarskich. można zaadaptować do potrzeb niepełnosprawnych w zależności od stopnia i charakteru upośledzenia (K.w dobrych warunkach terenowych. demonstrować i opiekować się każdym zawodnikiem. żeby skutecznie jeździć na nartach. którym należy sprostać. jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich. Jak powinno przebiegać uczenie narciarstwa osób ociemniałych. bez czyhających niebezpieczeństw i przy profesjonalnej opiece instruktora narciarskiego. Lichtensteina pt. nr 2. W zasadzie nauka narciarstwa ociemniałych jest zbliżona do nauki narciarstwa osób zdrowych . Wykonywanie ruchów rotacyjnych nóg wspomagających rotację bioder. AWF Kraków. Pierwsze ogólnopolskie zawody narciarskie inwalidów narządu ruchu odbyły się w 1970 r. Ukierunkowanie nauki narciarstwa u pacjentów ociemniałych i niewidzących Ze względu na różne stopnie sprawności fizycznej konieczne jest wstępne rozróżnienie niewidzących od ociemniałych. Nauczenie narciarstwa biegowego i zjazdowego osób niepełnosprawnych . W latach 1957 i 1958 odbył się pierwszy kurs leczniczo-rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej pod kierownictwem dr A. Dobre porozumienie się z instruktorem oraz utrzymanie równowagi . Podczas nauki z uczniem niewidomym należy do niego dużo mówić.tym wyższa sprawność i rozwój). być przewidujący i przezorny. głusi oraz osoby z porażeniami i uszkodzeniami narządu ruchu. Osoby ociemniałe. nie mając ograniczeń wypływających z wad narządu ruchu. Reakcje zawodników. właśnie z inicjatywy dr Janiny Tomaszewskiej. Pierwszą osobą w Polsce. Amerykański system nauczania. Według teoretyków i praktyków narciarstwa wiele elementów narciarstwa dla osób zdrowych można zaadaptować do potrzeb osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia i charakteru upośledzenia. Na nartach jeżdżą nie tylko osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Narciarstwo zjazdowe dla osób niepełnosprawnych Zastosowanie narciarstwa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ma już wieloletnią tradycję. można dowiedzieć się z artykułu A. ciężarem nart. W naturalnych warunkach . wykładowca narciarstwa). „ABC narciarstwa. w którym miejscu na narcie są przymocowane wiązania. obawy. często mają one wady postawy. „rzucają" współzawodnikom na szyję. Cieszą się oni. W zawodach narciarskich biegowych i zjazdowych osób ociemniałych zawodnik biegnie w kierunku sygnału dźwiękowego lub głosu trenera. które u nowicjuszy należy szybko przełamać. kulonarty). w zależności od tego. nauczyć się ich zakładania do wiązań. ale trasa w narciarstwie biegowym miewa dwa tory przebiegające obok siebie. Musi poznać kształt kijków i zasady ich używania.zajmująca w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Poznaniu stanowisko adiunkta. specjalistycznej wiedzy. Oto niektóre z elementów tego systemu: ł. Kabscha.kategorycznie trzeba przestrzegać (jeżeli nie jest nauka inaczej zorganizowana) zasady asekuracji: . Ociemniały narciarz musi dotknąć sprzętu narciarskiego. dziękują swoim trenerom. Ale trzeba też być pewnym. Tam też przeprowadzano dalsze kursy narciarskie. które organizuje zrzeszenie „Start". Należy pamiętać o dobrym wytłumaczeniu trasy i ruchów narciarskich oraz o asekuracji. była dr Janina Tomaszewska . wówczas rywalizacja jest „ostrzejsza" i bardziej porywająca. w Cieplicach Śląskich-Zdroju w Ośrodku Naukowo-Rehabilitacyjnym. w corocznych turnusach narciarskich. i od tego czasu corocznie organizowane są mistrzostwa polski niepełnosprawnych w narciarstwie zjazdowym i biegowym.

Praca z kijkami uczy właściwego rytmu. aby u/yskać pozycję wyjściową. Stopniowo zwiększa się kąt najazdu aż do linii spadku stoku. Posługiwanie się przez instruktora językiem migowym także ułatwia naukę (instruktor powinien mieć pięciopalcowe rękawiczki). Wskazówki do nauki jazdy na nartach osób niestyszących Dobre porozumienie się z instruktorem jest podstawą nauki.rodzaj „człapania". Ćwiczenia pomocnicze: • z dłońmi splecionymi w tyle. dopiero przed następnym skrętem. czy istnieją kłopoty z równowagą i na jakim tle. Gdy uczniowie choć trochę 412 słyszą. Nauka jazdy na nartach oparta jest na pokazie i naśladownictwie (metoda ścisła) i nie odbiega od metodyki i techniki przyjętej dla narciarzy pełnosprawnych. Zwraca się uwagę na technikę . Wyrabiamy w ten sposób czucie „równoległości" nart. 2. łatwo zrozumiałą dla uczniów. 5. Narciarstwo biegowe dla osób niewidomych Nauka stania na nartach Ćwiczący przyjmuje swobodną pozycje. Instruktor zjeżdża przed uczniem . że ćwiczący sam potrafi jednakowo skręcić w obu kierunkach. Wyciąg. wspomaga odciążanie. Niesłyszący mają często problemy z równowagą (co wiąże się z uszkodzeniem aparatu słuchu). Ćwiczenia w pozycji płuźnej rozpoczynać na płaskim terenie. śnieg i lód. Ćwiczenie ma na celu „czuciowe" zapoznanie się ze sprzętem i oswojenie z nową rzeczywistością. podaje mu rękę i wspólnie stopniowo próbuje się wykonać krystianię równoległą do stoku. Po odpowiedniej instrukcji niewidomi stoją bliżej obsługi wyciągu i w momencie „wczepienia się" otrzymują krótką komendę.on sam musi podjąć decyzję. Należy sprawdzić. wprowadza się kijki i zwęża kąt najazdu. lub jechać z tyłu. Instruktor jedzie przodem do ucznia lub jedzie obok niego. potem samodzielnie łącząc kilka skrętów. instruktor staje poniżej ucznia. Uczeń ćwiczy skręty.powinno odbywać się pod dachem ze względu na bardziej komfortowe warunki i mniejszą możliwość rozproszenia uwagi. Potem uczy się pracy z kijkami w terenie.tyłem. budowę. omawiając jego kształt. Po opanowaniu jazdy na „wprost" w pozycji płuźnej i równoległej uczy się ćwiczącego jazdy wyciągiem. lekko zapadające się w śnieg. 3. Po stwierdzeniu. Można też ustawić ucznia (bez kijków) tuż przed sobą i pozwolić mu na objęcie tułowia. trzymając tyczkę slalomową.najlepiej z instruktorem. kije narciarskie wbite na wysokości ramion. Wskazane jest posługiwanie się metodą niewerbalną. Pierwsze kroki to normalny chód przeniesiony i. Następnie zwiększamy stopień trudności przez zmianę miejsca chodzenia: ze śniegu kopnego na ubity. obaj trzymają poprzecznie z przodu ułożoną tyczkę slalomową. obejmując jego tułów.uczy się łuków płużnych. Przez cały czas nauki obowiązuje kontakt instruktora z uczniem.do ucznia. Kijki. po uzyskaniu poślizgu i wytraceniu szybkości dosuwarny drugą nartę tak. Pierwsze ślizgi (w dalszym ciągu pracujemy bez kijków narciarskich) Po opanowaniu i nabraniu swobody kroku staramy się wytłumaczyć i przenieść do treningu czucie ślizgania się na butach po lodzie. Dokładnie powtarza się zdobyte umiejętności rozsuwania piętek nart i „krawędziowania".skręty powinny być zainicjowane obiema stopami. czy chce nas wziąć pod rękę (zależy to od jego poczucia równowagi).sJaw mul około 30 cm. jak podczas chodzenia. o nie rozjeżdżonym i nie ubitym śniegu. Robimy dość energiczny \vy-krok jednonóż. Ko/. Należy oprowadzić ucznia po miejscu ćwiczeń. W miarę wyczucia potrzeby odciążenia nart i właściwego sterowania nimi w ślizgu zaleca się samodzielne wykonanie skrętu w obie strony. życia codziennego .jest to oryginalna polska metoda nauczania. To samo ćwiczenie staramy się robić w odwrotnej kolejności. z przenoszeniem ciężaru ciała na nartę zewnętrzną. Zarówno przy wsiadaniu. Pozwala to na wyrobienie u ćwiczącego czucia równowagi. nie należy wbijać kijka przedwcześnie. tuż za uczniem. ale wymaga też konieczności stałego kontaktu wzrokowego z uczniem. 413 . Pierwsze kroki (nauka chodzenia) Do tego zadania wybieramy teren idealnie płaski. poprawiając ułożenie jego ciała i nart na śniegu. Właściwie układa się narty. Umożliwić chodzenie w butach narciarskich. której uczeń dotyka. Następnie pi zachodzi my do coraz dłuższego poślizgu. staramy się wyeliminować. Nie należy brać ucznia pod rękę . po czym wracamy do pozycji swobodnego stania. Pośli/g wtedy mamy mniejs/\. Najpierw uczy się pracy z kijkami w miejscu. równoległe zmiany położenia stóp względem siebie). zwłaszcza jeśli jest to poparte umiejętnością „czytania" z ruchu warg. takich jak schody. garby. Potem przechodzi się do ewolucji odstokowej . Następnie łączymy aktywniejszy już krok z pracą rąk. pamiętać o istnieniu przeszkód. nauka jest bardzo ułatwiona. Funkcję wzroku w nauczaniu zastępuje mowa i dotyk. Należy umożliwić dotknięcie każdej części sprzętu i ekwipunku.dośrodkowe ułożenie bioder i obniżenie pozycji przy zapoczątkowywaniu skrętu . odwzorowujące wykonane elementy) . Stopniowo eliminuje się pomoc zewnętrzną i informację słowną. gdyż osoby niewidome mają problemy z utrzymaniem symetrii skrętów. pr/ygolowanc grafic/nc symbole. pogłębia ich promień nabierając pewności jazdy. które na ubitym śniegu rozjeżdżają się na boki. obciążając nartę z nogą wykroczną. a same narty. zapoznając go z terenem i krajobrazem. które najczęściej w pierwszym okresie służą do podpierania. W związku z tym stosuje się podział na niesłyszących i niedosłyszących. Pozwalamy niewidomemu swobodnie „człapać" przed siebie. 4. zmiany nachylenia terenu. Po tej wstępnej nauce . Zapoznanie ze sprzętem . która powinna być ro/powszechniana w nauce narciarstwa osób niepełnosprawnych. pozwalającą na samodzielne utrwalanie wyobrażenia ruchowego (częsta demonstracja z opisem mechaniki ruchów narciar/a ora/. Należy od początku korygować promień skrętu. Można jechać obok ucznia. jak i zsiadaniu z wyciągu instruktor powinien dotykać (barku lub ręki) ucznia i w razie potrzeby pomagać mu. 1. Ro/poc/ynamy swobodne śli/gi w miejscu (naprzemienne. nie uciekają na boki. Nauka jazdy techniką równoległą. szorstkość powierzchni.

Ręce z kijkami biegowymi pracują nie tak obszernie. szerokiego wbicia kijków narciarskich w kierunku jazdy. Po opanowaniu kroku z odbicia na śniegu ubitym i nie przetartym wprowadzamy przyszłego zawodnika w uprzednio przygotowane tory biegowe. do pełnego ich wy prostu. • Podejście rozkrokiem w przód. wprowadzanie w tory biegowe Do poprzedniego ćwiczenia dołączamy odbicie nogi z nartą zakroczną. Nauka pracy kijkami Wkładamy dłonie niewidomego w pętle i nachwytem trzymamy „rączkę" kijka. po opanowaniu podstawowych kroków narciarskich. • Krok na wprost Zbliżony do kroku z odbicia. Zwroty w miejscu Najczęściej stosowanym i najprostszym zwrotem w miejscu jest zwrot z tzw. Ćwiczenie polega na odstawieniu narty dostokowej w górę i przeniesieniu ciężaru ciała na zewnętrzną krawędź tej narty. Uzyskujemy w ten sposób lepszą przyczepność ślizgu do podłoża. Schodkowanie może odbywać się w skos stoku lub w jego osi podłużnej.ciężar ciała obciąża wtedy 415 Naukę zjazdu rozpoczynamy na stokach nie zalesionych. • Schodkowanie Stosuje się na stokach o dość mocnym nachyleniu. dzięki pomocy głosu trenera prowadzącego. samoczynnie wolno rozpoczynamy zjazd w dół. które to upadki są dla narciarza bardzo niebezpieczne. Końce nart stanowią oś obrotu. jeżeli chcemy uzyskać zmianę kierunku jazdy. powrócić do opuszczonego toru. Kontynuację jazdy rozpoczynamy od zdecydowanego. a następnie dostawienie równoległe narty drugiej. Równoległe ustawienie nart do stoku pozwala narciarzowi na swobodne przyjęcie pozycji na zboczu góry. Kolana spełniają rolę teleskopów w czasie przejazdu przez nierówności terenu lub też przez różne rodzaje śniegu. ręce ugięte w stawach łokciowych. Następnie ustawiamy równolegle narty w kierunku jazdy. podpierając się kijkami. ale zgodnie z krótszym krokiem w czasie podbiegu. Ćwiczymy pełny obrót. • z rękami w kieszeni. tzn. swobodnie złapać równowagę i. Tułów pochylony do przodu. Bezkrok Bezkrok charakteryzuje się jednoczesnym odepchnięciem dwoma kijkami ustawionymi pod kątem ostrym. przez co uzyskujemy prawie pełną formę kroku z odbicia. przenosząc ciężar ciała na wyprostowane ręce. Po wywrotce staramy się ustawić narty równolegle do stoku. Przez wprowadzenie bezkroku uzyskujemy zwiększenie szybkości poślizgu lub jej utrzymanie na pewnym odcinku jazdy. następnie każemy się lekko odpychać: prawa ręka . zwane inaczej „choinką" Polega na rozstawieniu nart dziobami na zewnątrz . Zmiana kierunku jazdy Zwrot w miejscu ma także zastosowanie w czasie zjazdu po łagodnym stoku. a następnie równoległym dostawieniu narty drugiej. stosujemy trzy rodzaje kroków. lecz zdecydowanie krótszy. Kijki narciarskie w czasie zjazdu trzymamy pod pachami bądź skierowane końcami w tyle ku dołowi. Jest to ewolucja charakteryzująca się dużą dynamiką ruchu. Powyższe ćwiczenia wprowadzamy w późniejszym okresie. Nauka zjazdu Pozycja wyjściowa biegacza do zjazdu powinna być swobodna i rozluźniona. po wypadnięciu z rozjeżdżonych torów. Nogi ugięte w stawach kolanowych i biodrowych. przestępowaniem. a więc o 360°. Pozwoli to na włączenie ćwiczenia bezkroku w końcowym odcinku zjazdu.lewa narta i odwrotnie. bardziej z tyłu. Równomierny nacisk obciążającego ciała na narty i równoległość ich prowadzenia decydują o pomyślności zjazdu. obciążające narty z lekkim naciskiem na pięty. o łagodnym spadku. 414 . włączamy bezkrok. W czasie schodkowania mocniej pracuje ręka z kijkiem odstokowym. • z kijkami trzymanymi w pozycji poziomej. Ciężar całego ciała obciąża narty równolegle oddalone od siebie. Jest to niezbędne. a następnie wstajemy do pozycji wyjściowej. mniej lub bardziej stromego. charakteryzuje się mocnym uderzeniem ślizgu narty nogi wykrocznej o tor. gdy narciarz powoli zaczyna wytracać szybkość. który najczęściej stosuje się na trasie biegowej. W końcowej fazie jazdy. stopy równomiernie oddalone od siebie (około 30 cm). przy ugiętych rękach w stawach łokciowych. kończących się dość długim odcinkiem płaskim. gdyż nabyta umiejętność czucia równoważnego i czucia równoległego ustawienia nart względem siebie pozwoli niewidomemu biegaczowi. by wraz z wyprostem ramion wrócić do pozycji prawie wyprostnej. Uginamy wolno ręce w stawach łokciowych i stopniowo zmniejszając nacisk na rękojeść kijków. Krok z odbicia. Zmianę kierunku uzyskuje się przez odstawienie dzioba narty kierunkowej i przeniesienie ciężaru ciała na tę nartę.• z dłońmi splecionymi na karku. Kije „zabijamy" pod kątem ostrym do przodu. Nauka podchodzenia Podczas nauki pokonywania wzniesienia. Nauka padania w czasie zjazdu Prawidłowy i bezpieczny jest upadek niewidomego na bok od kierunku jazdy: za wszelką cenę nie dopuszczamy do upadków w przód ani też w tył. W momencie wbicia kijków tułów zdecydowanie opada w przód.

Wytyczenie pętli treningowej (Opracowano na podstawie artykułu A. Przewodnik niewidomego narciarza ma trzy możliwości prowadzenia go na trasie biegowej: a) biegnąc przed niewidomym. Po ewentualnym upadku narciarz powinien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej. Nabranie pewności o stuprocentowym bezpieczeństwie i wyeliminowanie strachu przed zbliżającą się niewidzialną przeszkodą pozwolą na większą swobodę ruchu i komfort psychiczny.naków narciarskich ustawionych na trasach. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym. kto znajduje się w pobliżu. Wyprzedzania Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej. aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby ani nie wyrządzać jej szkody. po stronie lewej lub prawej. Pętla powinna obejmować odcinek płaski (około 3/5 trasy). Po odciążeniu druga narta zostaje przeniesiona w górę w przód. a zarazem pozwoli na osiąganie coraz lepszych wyników. Wzgląd na inne osoby Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób. Dlatego też tak ważne jest w pracy treningowej z tą grupą wyrobienie od razu prawidłowych nawyków ruchowych. Krótki kurs dla trenerów osób niepełnosprawnych". 417 Miejsce pod pętlę treningową dla początkującego niewidomego narciarza musi być nie zalesione. musi ustalić taki tor jazdy. 416 . „Choinkę" rozpoczynamy przez przeniesienie ciężaru ciała na nartę nogi wykrocznej. którzy pieszo schodzą w dół. Niewidomi adepci narciarstwa charakteryzują się na ogół bardzo słabą pamięcią ruchową. Ćwiczenie nawyku ruchowego Podczas treningu zwracamy szczególną uwagę na właściwą technikę danego ćwiczenia. Międzynarodowy dekalog narciarza alpejczyka (FIS 1998) 1. Przestrzeganie znaków narciarskich Każdy narciarz powinien stosować się do y. bez słownej korekty. Podczas biegu trener cały czas słownie podaje informacje dotyczące konfiguracji trasy na najbliższych kilkunastu metrach oraz podpowiada. nr 2). 5. po sąsiednim torze. Wybór kierunku jazdy Narciarz zjeżdżający z góry. 3. dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu. patrząc w górę i w dół. 4. aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim. powinien poszkodowanemu służyć pomocą. Zatrzymywanie się Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu. Przejazd przez skrzyżowanie tras narciarskich Narciarz zaczynający zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić. po sąsiednim torze. 9.nieprawidłowy nawyk ruchowy może utrwalić się na stałe. nawet chwilowym. Lichtensteina „ABC narciarstwa. 2. Nie wystarczy jednak mechaniczne powtarzanie ćwiczeń. 8. c) biegnąc z boku.wewnętrzne krawędzie nart. 7. na której spoczywa ciężar ciała. 6. Umożliwi nam to wykonanie przez podopiecznego zadania przy mniejszym nakładzie energii. która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu. a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Podejście Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy. nie tracąc jednocześnie z oczu biegnącego obok zawodnika. Panowanie nad szybkością i sposobem ja/dy Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności. jaki jest najbardziej efektywny krok biegowy w danym momencie. Jeżeli uda nam się utrwalić prawidłowy nawyk ruchowy w trakcie początkowego nauczania niewidomego narciarza. wtedy dopiero możemy wprowadzać go w arkana techniki bardziej skomplikowanych i trudnych kroków narciarskich. Prowadzenie niewidomego w biegu Im tory są wyraźniejsze i głębiej zarysowane. o łagodnej konfiguracji terenu. Mocniejsze podparcie kijka towarzyszy narcie. Po opanowaniu ABC narciarstwa klasycznego możemy przystąpić do treningu biegowego. Nieprawidłową i nieracjonalną technikę raz „zaszczepioną" trudno jest później skorygować . zatrzymaniu się na stoku. odcinek podbiegu (V5 trasy) i odcinek zjazdu (V5 trasy). jak i odstokowej. Trener ma w tej pozycji większą możliwość korekty i lepszą widoczność trasy. tym stopień trudności prowadzenia niewidomego jest mniejszy. Wypadki W razie wypadku każdy. a bieg bardziej bezpieczny. zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Powyższy układ terenowy pozwoli nam równocześnie ćwiczyć poznane kroki biegowe. b) biegnąc za niewidomym. Najczęściej stosowaną i najbardziej odpowiednią jest metoda prowadzenia niewidomego z boku. Cross 1996. bezpieczne. rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych. gdy zaczyna wykonywać dokładne i precyzyjne ruchy podstawowych kroków biegowych. czy nie spowoduje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy. lecz w takiej odległości. konieczny jest świadomy stosunek ćwiczącego do wykonywanej operacji.

poszkodowany. artrodeza kolana i biodra. obejmujący klasy LW 10 i LW 11. • zawodnik jeżdżący z dwoma stabilizatorami lub z dwoma kijkami na dwóch normalnych nartach lub różnych nartach (niesprawność obu kończyn dolnych inna niż amputacja. • zawodnik jeżdżący z dwoma stabilizatorami na jednej normalnej narcie i zjedna podpórką dla uszkodzonej kończyny dolnej. XI lub XII i dodatkowo mają dużą niesprawność kończyny górnej. lub równoważne uszkodzenie. 418 . 3-klasowy system: LW X: 0-8 pkt. Klasy LW 10. Klasa LW 2 Zawodnicy z uszkodzeniem jednej kończyny dolnej: • amputacja kończyny górnej.. Klasa LW 6/8 Zawodnicy z uszkodzeniem jednej kończyny górnej. Klasa LW 5/7 Zawodnicy z uszkodzeniem obu kończyn górnych. Uw aga. jeżdżący na dwóch normalnych nartach z dwoma kijkami: • uszkodzenie górnej i dolnej kończyny po tej samej stronie. wg testu funkcjonalnego. Zawodnicy mogą używać protez oraz ortoz. U w a ga : Zawodnicy mogą używać protez lub ortoz. • niedowład. U w a g a . porażenie lub dysmelia jednej kończyny górnej. • niedowład. gdy jest wystarczająca liczba startujących zawodników we wszystkich trzech klasach. lub równoważne uszkodzenie). w obu kończynach dolnych lub równoważna niesprawność). Uwagi: Nie można zmieniać klasy lub sprzętu podczas zawodów. jeżdżący na sprzęcie według własnego wyboru: • zawodnik jeżdżący z dworna stabilizatorami na jednej normalnej narcie (jednostronna amputacja kończyny dolnej powyżej lub poniżej stawu kolanowego lub obniżona silą mięśniowa przynajmniej 30 pkt. Kijki mogą być używane zamiast stabilizatorów. którzy odpowiadają funkcjonalnie klasom 2. Stwierdzenie tożsamości Każdy. LW 11 (2-klasowy system) lub klasy LW X. LW XI. w jednej kończynie.z lekką niekorzyścią dla siebie . • zawodnik jeżdżący z dwoma stabilizatorami lub z dwoma kijkami na jednej normalnej narcie (z protezą podudzia i amputacją udową). wg testu funkcjonalnego • zawodnicy. zawodnicy. 419 • obustronna amputacja podudzi. Klasyfikacja funkcjonalna w narciarstwie zjazdowym Klasa LW l Zawodnicy z niesprawnością obu kończyn dolnych: U w a g a . LW XII stosuje się jedynie wtedy. • zawodnik jeżdżący z dwoma stabilizatorami na jednej normalnej narcie oraz zjedna małą nartą dołączoną do niesprawnej kończyny dolnej. jeżdżący na dwóch nartach z jednym kijkiem: • zawodnik jeżdżący z dwoma stabilizatorami (kulonartami) lub z dwoma kijkami oraz na dwóch normalnych nartach spiętych razem (dwie protezy udowe). LW XI.zawodnicy z obustronną amputacją kończyn górnych oraz zawodnicy z amputacją kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego. Klasy LW X. a z obniżoną siłą mięśniową przynajmniej 45 pkt. • zawodnicy. którzy wg funkcjonalnej klasyfikacji należą do LW X. 3 ISMWSF. Zawodnicy z niesprawnością jednej kończyny dolnej. Klasa LW 3 Zawodnicy z niesprawnością obu kończyn dolnych. Nie ma klasy dla inwalidów z uszkodzeniem więcej niż dwóch kończyn. LW XII (3klasowy system) W powyższych klasach startują zawodnicy z uszkodzeniem kończyn dolnych. jeżdżący na dwóch nartach z dwoma kijkami: Klasa LW 4 • jednostronna amputacja poniżej lub powyżej stawu kolanowego z protezą. musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe. • niesprawność obu kończyn dolnych z siłą mięśniową ocenianą od 20 do 44 punktów lub równoważna niesprawność. czy też świadek. • niedowład lub porażenie kończyny dolnej z ubytkiem siły mięśniowej przynajmniej 20 pkt. Nie zalicza się do klasy LW 4 artrodeza biodra. jeżdżący na dwóch nartach bez kijków: • obustronna amputacja kończyn górnych. którzy odpowiadają funkcjonalnie klasom 3. Przestrzeganie powyższego „dekalogu" pozwala na zapobieganie urazom w czasie uprawiania narciarstwa alpejskiego. W innym wypadku stosuje się system 2-klasowy. • jw. LW XI: 9-15 pkt.10. ale diagonalnie (skośnie). jeżdżący z wyboru na „sitski" (inaczej mono-ski: siedzonko z jedną nartą plus dwa krótkie stabilizatory). Mogą startować w klasie LW 4 lub LW 5/7 lub LW 9 . obojętnie czy sprawca wypadku. Klasa LW 9 Zawodnicy z niesprawnością jednej kończyny górnej i jednej kończyny dolnej. ale lżejszą niż LW l. porażenie lub dysmelia (wrodzony niedorozwój) obu kończyn górnych. • całkowicie usztywnione kolano. 4 ISMWSF.

Generalnie deski snowboardowe można podzielić na 2 rodzaje: 1) deski twarde . 2. LW 11: 12-18 pkt. które odpowiednio zgina się i prostuje. zawodnicy. Długość narty zależy od wagi zawodnika i wieku dziecka oraz rodzaju konkurencji i wynosi od 90 cm do 190 cm.czy ma „lepszą" nogę prawą czy lewą. 5. U p a d k i na p l e c y -po obniżeniu środka ciężkości ciała przez odpowiednie ugięcie nóg w stawach biodrowych. które zmniejszają ryzyko kontuzji. 40 M Maks. Urazy kolan są wynikiem wadliwej techniki upadku. K 35 K 8-12 m Min. Na urazy narażone są także kończyny górne i obręcz barkowa. Teren do nauki jazdy powinien być odpowiedni. twarde do slalomu i slalomu giganta i miękkie do skoków i jazdy w rynnie. 7. Głowa powinna być w pozycji skłonu do mostka.specjalne.przy różnych układach stawów biodrowych. super gigant.całkowicie niewidomi oraz z poczuciem światła. Należy też eliminować upadki na kolana. 3.przy skręcie w prawo.przy skręcie w lewo. Wi ą z a n i a .mężczyźni. ale i niezbyt miękkiej. klasom LW l. U p a d k i k o n t r o l o w a n e -tzn. kolanowych i skokowych.i to nawet kontuzją kręgosłupa.mają podwinięty tył i przód. 4 ISOD oraz klasom 4.wykonać ruch ugięcia nóg. 2) deski miękkie . druga noga zakroczną. nieco ugięte. Klasa B3 . która noga ma być nogą wykroczną. dostosowując szybkość jazdy do umiejętności. nic tylko turystyczno-rekreacyjną.LW XII: 16-18 pkt. B1-B3. i 4. Upadek na plecy jest zbliżony do padu w tył w dżudo. Należy uważać na nadgarstki. Bardzo rzadko zdarzają się urazy stawów skokowych. slalomu giganta i slalomu równoległego.uzyskuje się za pomocą rotacji tułowia . 3. 35 M Min. ale bez rozpoznawania przedmiotów lub ich zarysów bez względu na kierunek i odległość. 5. Klasa B2 . a osią obrotu na etapie nauczania początkowego jest noga wykroczną.starając się jak największą powierzchnią ciała dotknąć śniegu. Przed ustaleniem. a nawet do tyłu. 6 ISMWSF i LW 1.najczęściej w granicach od 1819 cm do 20-22 cm. Nie wolno upadać na pośladki. Od 1998 r. zjazd dla mężczyzn i kobiet w klasach LW 1-11.do slalomu. sij już pewne doniesienia z prób jazdy snowboardowej 421 2-klasowy system: LW 10: 0-11 pkt. 6 ISMWSF. Tak ułożone ramiona w chwili dotknięcia śniegu wyhamowują siłę upadku na plecy. przy dużym wzroście nieco poszerzonym (regulacja wiązań). Maniak: „Co dla kogo". 8 m * M . dużej płaszczyźnie. Charakterystyka tras narciarskich w konkurencjach zjazdowych (w tabeli). K . nie za twardej. o małym kącie pochylenia.w prawo lub w lewo.350-500 m M 350. wg testu funkcjonalnego (klasy 4. wykonane świadomie według pewnych reguł. kolanowych i skokowych ramiona ułożyć w bok. żeby w obydwu rodzajach grożącego upadku obniżyć środek ciężkości . butów miękkich zaś do skoków. Klasa B l . Opanowuje się technikę.ze wzrokiem o ostrości od ponad 2/60 do 6/60 i(lub) ograniczeniem pola widzenia od 5 do 20 stopni. szerokość . slalom gigant. Do slalomu i slalomu giganta używa się butów twardych. także snowboard jest dyscypliną olimpijską. 420 . 30 Maks.jazda na jednej desce na śniegu W ostatnich latach na świecie i w Polsce coraz bardziej popularną dyscypliną sportów zimowych staje się snowboard. Dane techniczne Różnica poziomów Ilość bramek Szerokość bramek Slalom 120-150 m (M + K)* 50 M 40 K 5-7 m Slalom gigant Super G Zjazd 250-350 m M 200. W u p a d k u w p r z ó d . a potem ruch zbliżony do padu . Narciarstwo zjazdowe jest jednak dyscypliną bardziej wszechstronną. ostrość wzroku do 2/60 i(lub) ograniczeniem pola widzenia w zakresie 5 stopni. nr 2 i 3) Snowboard . W snowboardzie szybciej nabywa się umiejętność jazdy niż w narciarstwie zjazdowym. W miarę opanowywania techniki jazdy można wybierać teren bardziej urozmaicony i trudniejszy. którzy odpowiadają funkcjonalnie klasom 5. Wyodrębnia się dwa rodzaje upadków kontrolowanych: upadek w przód i upadek w tył (na plecy). Narta snowboardowa jest szeroka.2. wg testu funkcjonalnego. 4 ISOD. jednak technicznie inaczej są rozwiązane.ze zdolnością rozpoznawania przedmiotów lub ich zarysów. Ważna także jest grubość i elastyczność deski. Cross 1998. Technika jazdy Obciążenie deski następuje przez postawienie jednej nogi w przodzie. W narciarstwie zjazdowym rozgrywane są następujące konkurencje: slalom. bez muld. 5. gdyż pro/. 8 CP-ISRA). Technika jazdy ogólnie polega na obciążaniu palców stóp lub pięty . Zasadą jest. o lekko do góry podwiniętym przodzie. W nauce techniki jazdy na desce snowboardowej należy zwrócić uwagę na to. Układ ramion uniesione w sposób naturalny w przód i lekko na zewnątrz. Ugięte powierzchnie stawów kolanowych są „rozwarte" ł łatwo o urazy kolan. 7. rotacja w lewo . S k r ę t .kobiety (wg opracowania M. przedramiona lekko opuszczone w dół. Głowa koniecznie powinna być zadarta do góry.w małym rozkroku.400-550 m M 350350 m K 450 m K 500 m K 12-55% różnicy wzniesień 6-8 m Min.najbardziej jak to możliwe ugiąć nogi i dopiero potem wykonać ruch zbliżony do padu. Jedna noga jest więc nogą wykroczną. Jeżeli chodzi o adaptację snowboardu do możliwości rekreacyj-nosportowych inwalidów. Uwaga: Klasyfikowane jest lepsze oko z najlepszą korekcją. 8 CP-ISRA. żeby ciężar ciała był przeniesiony na nogę wykroczną. W celu uzyskania skrętu wykonuje się odciążenie tyłu deski połączone z odpowiednią rotacją ciała w kierunku zamierzonego skrętu: rotacja w prawo . ale i sportową. B u t y z wyglądu podobne do butów narciarskich.do skoków . należy sprawdzić predyspozycje zawodnika . drugiej w tyle . stawy łokciowe w górę. wg testu funkcjonalnego.

Przy kwalifikowaniu do poszczególnych grup obowiązuje między innymi badanie siły mięśniowej. rzut oszczepem (K + M). skok wzwyż (K + M). kształtowały te cechy. W sporcie inwalidzkim rekord nie jest celem i wysiłki sportowe nie mogą być podejmowane za wszelką cenę.testuje się całą grupę mięśni wykonującą określony ruch w stawie. ale chęć uczestniczenia w szlachetnej rywalizacji sportowej". żeby dyscypliny sportowe. Trening ukierunkowany na daną dyscyplinę sportową daje inwalidzie dużą satysfakcję i radość wewnętrzną.także pełnosprawnymi. Bilans siły mięśni w kończynie dolnej jest sumą punktów uzyskanych za ruchy w stawach: biodrowym. pchnięcie kulą (K + M). 3000 m (K). wyścigi na wózkach inwalidzkich na różnych dystansach.jest czynnikiem psychoterapeutycznym. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego prowadzi piękne zajęcia pod nazwą „swing duet".prof. Specjaliści rehabilitacji uważają. W. angażuje wiele osób niepełnosprawnych.szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych . 1500 m. W działalności rekreacyjnej i sportowej najważniejszy jest ruch.inwalidów po niewielkich urazach kończyn dolnych i górnych. kolanowym i skokowym. Ciężar sprzętu: Inne dyscypliny sportu inwalidzkiego Do uprawiania sportu inwalidzkiego powinny być stworzone odpowiednie warunki. „Nie chęć osiągnięcia rekordu. rzuty są uprawiane rekreacyjnie i zawodnicze od dawna. Dyscypliny lekkoatletyczne. trójskok z rozbiegiem (M). jako dziedzina ludzkiej aktywności. Weissa . ale także chcą walczyć w rywalizacji sportowej z innymi zawodnikami. 5000 m (M). Przy ocenie siły mięśni kończyny dolnej i górnej stosuje się zmodernizowany test Lowetta . Najczęściej motywacją do podejmowania aktywności sportowej jest chęć doznania radości związanej z ruchem. Idea olimpijska ma swój szczególny wydźwięk w sporcie inwalidzkim. obcowanie z przyrodą i innymi ludźmi . Wymaga to wielkiego zaangażowania trenera. W każdej grupie istnieją odpowiednie klasy.nie szkodą mu. 422 . Ta specyficzna dyscyplina sportu daje inwalidom tyle samo radości co osobom pełnosprawnym. rzut dyskiem (K + M). Zawodnicy startują w zależności od schorzeń w poszczególnych grupach. skok w dal (K + M). Sport. dyscyplina ta została zaliczona do dyscyplin paraolimpijskich. które uprawiają osoby niepełnosprawne. Degi i prof.„w utrzymaniu sprawności osiągniętej w czasie leczenia rehabilitacyjnego zamkniętego sport jest najlepszym środkiem". który . Polegają one na tańcu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim w parze ze zdrowym rówieśnikiem. Od 1996 r. a przede wszystkim . którzy nie tylko walczą z samym sobą o uzyskanie większej sprawności fizycznej potrzebnej do egzystencji w życiu codziennym. dotkniętymi tym samym „człowieczym losem". kosztem utraty zdrowia. które niepełnosprawnemu są bardzo potrzebne. także po upadku ćwiczącego. 800 m. Lekka atletyka (przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki) Biegi: 100 m. 400 m. że powinno dążyć się do tego. M. zespoły i funkcje ruchowe. W Polsce na razie brak piśmiennictwa na temat uprawiania snowboardu przez inwalidów. Zdaniem dwóch wielkich autorytetów rehabilitacji ruchowej .

Dopiero potem sędzia daje sygnał startu. a zawodnik wskazuje ręką kierunek biegu. Skok w dal Strefę stanowi zaznaczony kredą biały prostokąt o wymiarach 1. sygnał dźwiękowy . ustawia go w kierunku strefy odbicia.22 x l m. Zawodnikowi wolno odbijać się z każdego miejsca w tej strefie. Przed rozpoczęciem konkurencji instruktor zaprowadza zawodnika na rozbieg. W chwili. jaki pokazał biegacz. gdy zawodnik dobiega do niego. sędzia zawodów musi zatrzymać bieg. która prowadzi bieg i znajduje się na przedzie grupy. sędzia zezwala na skok. to dokonuje się korekty poprzez ponowny sygnał dźwiękowy. Jeżeli znak.26 kg Bieg 100 m Od startu do mety instruktor orientuje biegnącego w prawidłowym kierunku biegu gwizdkiem lub innym umówionym sygnałem. Pomiędzy pierwszym a drugim biegiem przerwa musi wynosić co najmniej l godzinę.0 kg 7. i stanowią „jedność". że rozpoznali kierunek biegu.Dysk Kobiety Mężczyźni Ikg 2 kg Oszczep 600 g 800 g Kula 4. Dystans 100 m zawodnicy pokonują dwukrotnie. co grozi niebezpieczeństwem. W czasie rozbiegu instruktor informuje zawodnika o kierunku biegu i miejscu odbicia. Pierwszy stoi między 45 a 60 m za linią startową i prowadzi biegacza przez pierwszą część dystansu. Tor rozbiegu wyznaczają dwie linie orientacyjne. Jeżeli zawodnik odbije się przed linią „wstępną" strefy. Biegnący musi cały czas słyszeć sygnał dochodzący z jednego kierunku. wyciągając rękę w tym właśnie kierunku. na dwóch torach. Na tym dystansie dopuszcza się prowadzenie zawodników przez dwóch instruktorów. 423 .zawodnicy potwierdzają. Taki bieg może być powtórzony po wypoczynku (odpowiedni czas). który jest oddalony l m od skoczni. Biegacze udają się na miejsce startowe tuż przed startem. Gdy kierunek jest prawidłowy. pomiaru dokonuje się od tej linii. daje wcześniej znak. W biegach na dłuższych dystansach zawodnicy biegną wraz z przewodnikiem. Opiekunowie biegaczy muszą zebrać zawodników według klas w odległości co najmniej 5 m za linią startu i zapewnić całkowitą ciszę podczas startu. Jeżeli zawodnik w zbyt dużym stopniu zmienia kierunek biegu. okazuje się błędny. a odległość jest mierzona od pierwszego śladu odbicia. sygnalizację rozpoczyna drugi znajdujący się na linii mety. Osoba przywołująca. o kolejności miejsca decyduje najlepszy wynik.

Linia wyznaczająca dłuższy bok boiska nazywa się linią boczną. sitzball (gra w piłkę na siedząco). którzy mają rakietki przywiązane do rąk. koszykówka na wózkach. klasycznym.mężczyźni: 6. twardą powierzchnię 25 x 13 m. siatkówka na stojąco. Start: zawodnicy mają prawo wyboru: startować ze słupka lub z krawędzi basenu (z wyjątkiem stylu grzbietowego). Styl dowolny . Nawroty: przed nawrotami instruktor może dotknąć zawodnika w plecy lub w głowę . zawodnik pokazuje ręką ten kierunek. Do wyników dochodzi się często po długoletnim treningu. Dlatego są one oznakowane przez naklejenie na podłożu taśmy z przylepca o szerokości 5 cm. W sportach zimowych dla osób z porażeniem stosowane są specjalne narty biegówki (coś w rodzaju sanko-nart). motylkowy 100 m. w których odbywają się zawody. siedząc na sledge'u. styl klasyczny 50. 5 osób na wózkach). Stanowi prostokątną. Osoby po amputacjach uprawiają narciarstwo alpejskie korzystając ze specjalnych protez albo „mono-ski". 8 i 12 km. Osoby niewidome uprawiają biatlon.odbijają się od lodu kijami. Wszystkie linie i punkty boiska muszą zawodnicy wyczuć dotykiem. Podnoszenie ciężarów jest dyscypliną wymagającą głównie siły mięśni pasa barkowego i rąk. które zmieniają się w zależności od dokładności celowania. Po zakończonym rzucie zawodnik jest kierowany głosem i w sposób prawidłowy (którego przedtem należy go nauczyć) musi opuścić miejsce rzutu. bystrego oka i stalowych nerwów" jest łucznictwo. W tenisie stołowym drużyna składa się z 10 osób (5 osób na stojąco. L i n i e o g r a n i c z a j ą c e b o i s k o . Pitka toczona (rollball) dla osób z utratą wzroku Zawodników obowiązują przepisy Międzynarodowego Zrzeszenia Niewidomych (IBSA). 400 m stylem dowolnym. motylkowym.dopuszcza każdy rodzaj pływania. 400 m.2 punkty miejsce VI .7 punktów miejsce II . a wyznaczającą bok krótszy -lini ą końcową. 100.5 punktów miejsce III . 424 B o i s k o . Punktacj a W klasyfikacji indywidualnej punktacja jest prowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn na poszczególnych dystansach. Drugim „sportem mocnych ramion.3 punkty miejsce V . Dźwiganie ciężarów odbywa się na stabilnej ławce o długości nie mniejszej niż 122 cm. Inwalidzi grają też w tenisa stalowego i ziemnego. .mężczyźni i kobiety . Dystans: . czyli siedzenia zjedna nartą i dwoma stabilizatorami.kobiety: 6 i 8 km. grzbietowy 100 m. W klasyfikacji zespołowej liczone są punkty 5 zawodników (2 kobiety i 3 mężczyzn) w następujący sposób: miejsce I . mierzoną od wewnętrznych linii ograniczających boisko. szerokości 29-32 cm i wysokości 42-45 cm (potr/chnc są stojaki i pomost).l punkt. poza pływaniem stylem grzbietowym. wieczorem) i powinni mieć zagwarantowaną odpowiednią przerwę. 425 . Z gier zespołowych przez inwalidów uprawiane są także: rollball. Uprawiają także łyżwiarstwo .4 punkty miejsce IV . Punkty styku linii bocznych z liniami końcowymi oznacza się chorągiewkami. W czasie samego rzutu już w konkurencji instruktor jeszcze raz informuje zawodnika o prawidłowym kierunku rzutu. Zawody odbywają się w dźwiganiu i wyciskaniu. przed południem. W razie nieprawidłowości instruktor koryguje błąd. 400 m. Wszyscy zawodnicy mogą brać udział tylko w dwóch konkurencjach w jednej serii (np. 100.z uszkodzeniami kończyn dolnych (paraplegia i amputacje). W skład drużyny wchodzą tetraplegicy. w którym wykorzystuje się strzelanie „na słuch": zawodnik w czasie składania się do strzału słyszy w słuchawce sygnały dźwiękowe. przy podejściu do słupków mogą korzystać z pomocy osób towarzyszących. W odległości co najmniej l m od linii zewnętrznych boiska nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Pływanie Przebieg trasy na tych dystansach wytyczony jest po ulicach miast. Sztafety ^ 400 m stylem zmiennym. zmienny 200 m. siatkówka na siedząco.Pchnięcie kulą. by mogli odpocząć. Kl as yfikacja W zawodach mogą uczestniczyć niepełnosprawni . W czasie całych zawodów mogą startować w 5 konkurencjach pływackich. po południu.sygnalizując w ten sposób koniec basenu (nie wolno zawodnika pchać). Instruktor przed właściwym rzutem informuje zawodnika o kierunku rzutu. Konkurencje dla mężczyzn i kobiet z I grupy inwalidów z uszkodzeniem wzroku: styl dowolny 50. Maratony na wózkach inwalidzkich Są to bardzo popularne wyścigi w Polsce i na świecie. rzut dyskiem i oszczepem Trener doprowadza zawodników do miejsca rozgrywanych konkurencji.

Po gwizdku sędziego głównego zawodnicy obrony rozpoczynają grę przez przekazanie piłki zawodnikom ataku. 6. Bramki o szerokości 5 m i wysokości 1. Przekazanie piłki odbywa się przez jej przetoczenie. . R z u t y. W czasie gry może przebywać na boisku pięciu zawodników każdej drużyny: dwóch zawodników ataku. drużynie przeciwnej przyznaje się rzut rożny. Przerwa między nimi wynosi 4 minuty.mogą być to osoby w 100% niewidome (klasa sportowa A) lub ze wzrokiem szczątkowym (klasa sportowa B). Jest to punkt znajdujący się na każdej połowie boiska.zawodnik ataku przekroczy linię środkową przed. Dłuższe boki mat obrońców tworzą jedną linię równoległą do linii końcowej i oddalone są od niej o 2. to wówczas przechodzi w posiadanie drużyny przeciwnej. Czas przygotowania się do oddania rzutu nie powinien przekraczać 10 sekund. Boki krótsze maty są równoległe do linii bocznych boiska.5 m. jeżeli drużyna popełni jeden z następujących błędów: . Po trzech przyznanych. Podczas gry tylko zawodnicy obrony oraz bramkarz znajdują się na specjalnych matach. P i ł k a . B r a m k a r z oraz obrońcy. 9 m). Obrońcy ani bramkarz nie mogą wykonywać rzutów na bramkę przeciwnika. Bramkarz oraz obrońcy (bez względu na stopień upośledzenia wzroku) powinni mieć na oczach specjalną opaskę z nieprzepuszczającego światła materiału. lecz nie wykonanych rzutach rożnych. to bramkarz lub obrońcy mogą za pomocą głosu zorientować go w położeniu bramki. A t a k . Obrońcy mogą przyjąć piłkę przez rzut całym ciałem. Podczas gdy jeden zawodnik ataku wykonuje rzut. Rzuty na bramkę przeciwnika wykonują wyłącznie zawodnicy ataku. O wyborze pola gry oraz wyznaczeniu drużyny rozpoczynającej grę decyduje losowanie. rozmieszczone na wprost słupków bramki oraz środka bramki (4 m. Linia środkowa wyznaczona jest miedzy środkowymi punktami obu linii bocznych. W momencie rzutu zawodnicy ataku tej drużyny. Umożliwia to obrońcom orientowanie się w ruchu piłki po boisku. przez które dźwięk przenika na zewnątrz. . Zawiera ona trzy znaki orientacyjne. Jeżeli rzut wykonuje zawodnik ataku w 100% niewidomy.B r a m k i . drużyna przeciwna wykonuje rzut karny. to znaczy w leżeniu trzymać się wzajemnie za stopy. Bramka (gol) uznana jest wówczas. oddalonych od nich o 3 m.3 m znajdują się na przeciwległych końcach boiska. Zawodnicy ataku znajdują się zawsze w strefie rzutu . Liczba zmian jest dowolna. że stopień upośledzenia ich wzroku jest taki sam jak u zawodnika obrony lub ataku. gdy piłka całym swoim obwodem znajdzie się poza linią bramkową. Nie wolno ich sygnalizować. Gra prowadzona jest piłką o masie 2 kg.20 m. 426 Z a w o d n i c y a t a k u . . Mata bramkarza oddalona jest od linii bramkowej o 20 cm. oddalony o 11 m od środka linii bramkowej. Zewnętrzne boki krótsze tych mat są równoległe do linii bocznych. Każdy z zawodników ataku może wykonać tylko trzy następujące po sobie rzuty. Rzut można oddawać z jakiegokolwiek miejsca strefy rzutów. którzy wykonują rzut na bramkę przeciwnika. O b r o n a . na której bramkę wykonywany jest rzut. po 7 minut każdy. w momencie gdy piłka nie znajduje się w akcji. Każda drużyna składa się z siedmiu zawodników (w tym dwóch rezerwowych). Ryć. P r z e b i e g g r y.piłka odbija się kilkakrotnie od podłoża (piłka „skacząca"). s t r e f y rz ut ó w. 427 . znajdującą się w odległości 4 m od linii środkowej. Rzut wolny przyznaje sędzia główny. D r u ż yn y. Strefę rzutów stanowi część boiska między linią środkową a linią strefy rzutów. chroniącą oczy przed uderzeniem piłką.napastnik wykona więcej niż trzy rzuty bezpośrednio po sobie. szerokość maty l m. łańcucha. Mecz składa się z dwóch okresów gry. Z tego punktu egzekwowane są rzuty karne. . Zawodnicy powinni znajdować się zawsze na swoich matach i oczekiwać na przyjęcie piłki w swobodnej pozycji stojącej. Boki krótsze leżą w przedłużeniu boków krótszych maty bramkarza. Środek maty bramkarza znajduje się na wprost środka linii brzegowej. W trakcie wykonywania rzutu na bramkę nie są dozwolone jakiekolwiek sygnały zmierzające do zmylenia obrony drużyny przeciwnej.33 m. C z as t r w a n i a gr y. Wewnątrz piłki umieszczone są dzwoneczki. tak aby silnie wyrzucona piłka potoczyła się w kierunku bramki. a także nie wolno im wkraczać do strefy przeznaczonej dla zawodników ataku. Po skutecznej obronie bramkarz lub zawodnicy obrony przekazują piłkę do swoich zawodników z ataku. Podczas przekazywania piłki zawodnicy obrony mogą kontaktować się słownie z zawodnikami ataku w celu nadania piłce odpowiedniego kierunku.zawodnik świadomie zwalnia grę. a na jej powierzchni znajduje się 8-10 małych otworów. drugi przechodzi w kierunku linii bocznej. Nie wolno im jednak tworzyć tzw. Rzut może być wykonany z miejsca lub z biegu i powinien być oddany z niewielkiej wysokości od podłoża. jeden bramkarz oraz dwóch zawodników obrony. Zawodnicy powinni zawsze znajdować się w strefie rzutów i nie wykraczać poza nią. l i n i a środkowa. Rzuty rożne przed i po przerwie w grze liczone są łącznie. Linia końcowa zawarta miedzy słupkami bramki nazywa się linią bramkową. Zawodnicy rezerwowi mogą zmieniać zawodników swojej drużyny pod warunkiem. Jeżeli piłka w momencie przekazywania jej zawodnikom ataku przetoczy się poza linię środkową. P u n k t k a r n y. znajdujący się we własnej strefie rzutów. równolegle do linii końcowych.piłka dotknie podłoża poza strefą rzutów przeciwnika. M i ej s ce z a w o d n i k ó w na b oi s ku . wybicie lub wykopnięcie jej. Są one oddalone od każdej linii bocznej o 4 m. Wysokość maty nie może przekraczać 5 cm. 218. Jeżeli podczas obrony piłka zostanie skierowana ponad bramkę lub poza linię końcową boiska. O każdej zmianie należy powiadomić sędziego głównego. Zmiana może nastąpić po gwizdku sędziego głównego. przechodzą w pobliże linii bocznej i nie mogą przeszkadzać w jego wykonywaniu. a długość 2. podczas lub natychmiast po rzucie. mierząc w kierunku bramki. wykonaną z twardego tworzywa sztucznego.

Kwalifikacje przeprowadzają tylko odpowiednio przeszkoleni fizykoterapeuci oraz lekarze.4-4. aż do momentu prawidłowego ułożenia mat. bramek. Ryć. Bramkarz oraz drugi obrońca opuszczają boisko. Przepisy gry zostały skonsultowane z panem Romanem Roczeniem. wieloletnim zawodnikiem drużyn „Start" Warszawa i „Start" Olsztyn. Polska wzięła udział w turnieju koszykówki w międzynarodowych igrzyskach w Stoke Mandeville. W trakcie wykonywania rzutu wolnego bramki przeciwnika bronią tylko dwaj obrońcy znajdujący się na swoich matach. Wszyscy zawodnicy są klasyfikowani w zależności od stopnia upośledzenia narządu ruchu. 219. w Polsce zaczęto ją uprawiać w 1967 r. której skład na skutek kontuzji lub wykluczeń zawodników podczas gry zmniejszył się do trzech zawodników. „ —r . Za niesportowe zachowanie się podczas gry zawodnik otrzymuje od sędziego głównego upomnienie. Gra zostaje wstrzymana (czas martwy) w przypadku: . Sędziowie kierunkowi (kontrolujący „trafienia") pomagają także zawodnikom obrony wówczas.5 pkt.5 punktu. Odległość siedzenia od podłoża nie może być większa niż 53 cm. Drużyna.poruszenia mat. Rzut karny może wykonać każdy zawodnik drużyny. Główne kryteria oceny stanowią możliwości funkcjonalne zawodnika. Najciężej poszkodowani otrzymują 1-1.4. od chwili rozpoczęcia gry do czasu jej zakończenia (włącznie ze wszystkimi przerwami). Do Europy dotarła w latach 50. objaśniając dlaczego to uczynił. kontaktu fizycznego. Każde przesunięcie maty powinni sędziowie poprawić. Drużyna lic/y 5 zawodników. żeby suma uzyskanych punktów przy kwalifikacji na stopień uszkodzenia nie przekraczała 13-14 punktów. U p o m n i e n i e i w yk l u c z e n i e z gry. W grze w piłkę koszykową na wózkach obowiązują przepisy zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Piłki Koszykowej. Wszystkie wskazówki udzielane zawodnikom przez widzów powodują unieważnienie rzutu. która uzyskała trzy rzuty rożne. żeby na boisko wprowadzić 5 zawodników. W tej dyscyplinie zawodnika i wózek traktuje się jako całość. Istnieją specjalne przepisy dotyczące kwalifikacji. redaktorem technicznym książek i czasopism wydawanych pismem Braille'a. których suma punktów nie przekracza 14. Bramkarz schodzi wówczas z boiska. Grę sędziuje trzech sędziów: sędzia główny oraz dwóch sędziów liniowych kontrolujących przekroczenie przez piłkę linii wyznaczających boisko. Weissa. również rezerwowy. a różnice wynikają z konieczności gry na wózkach inwalidzkich. Rzut karny przyznaje się tej drużynie. faulu z powodu przewagi fizycznej. W przypadku poważnego naruszenia przepisów lub dyscypliny sędzia może wykluczyć zawodnika z gry bez ostrzeżenia lub przyznać rzut karny drużynie przeciwnej. punktowania zawodników w /ułeżności od stopnia uszkodzenia narządu ruchu.zejścia i wejścia zawodnika podczas wykonywania rzutu karnego. a podnóżków 11 cm. gdy opuszczą oni swoje miejsce i nie mogą zorientować się w położeniu mat. Rzut karny wykonywany jest z punktu karnego. . nie przyznaje się jednak rzutu wolnego. a drużyna gra w osłabionym składzie. zmian czasu.5 punktu. niesportowe zachowanie się. Zawodnik jest klasyfikowany przez zespół lekarzy specjalistów i rehabilitantów (komisja). dzięki pomocy profesora 428 Wózki inwalidzkie 1.5 punktu. Najmniej sprawni otrzymują l punkt. Gra zostaje wówczas przerwana. Koszykówka na wózkach Powstała w Stanach Zjednoczonych w 1946 r. Zmiany te dotyczą porus/. Klasyfikacja służy temu.. aby zawodnicy mogli zorientować się.ania sic. jak i poza nim. a bramki broni tylko jeden zawodnik obrony. po gwizdku sędziego głównego. Po trzecim upomnieniu zawodnik opuszcza boisko. Znajdują się w opracowaniach regulaminu koszykówki. Główne zmiany przepisów koszykówki na wózkach w porównaniu z koszykówką dla osób pełnosprawnych wynikają 7. . Uwagi uzupełniające.kontuzji zawodnika. jeżeli czas usunięcia tych usterek wymaga więcej czasu niż 10 sekund.66 cm.Rzut wolny wykonuje się bez rozbiegu z dowolnego miejsca strefy rzutów. w Konslancinie. kozłowania. 429 . numeracji zawodnika i wózka. Sędziowie prowadzą grę zgodnie z przepisami i mają prawo do wydawania decyzji o przekroczeniu przepisów zarówno na boisku. Wszystkie przewinienia i błędy sygnalizuje sędzia główny za pomocą gwizdka. wymiany piłek.zmiany zawodnika. S ę d z i o w i e . podważanie decyzji sędziego).5 pkt. lub w przypadku poważnego naruszenia przepisów przez zawodnika drużyny przeciwnej (np. Najistotniejszą różnicą między piłką koszykową dla osób pełnosprawnych a osób niepełnosprawnych na wózkach jest punktowanie zawodników w zależności od miejsca uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz po amputacji kończyn dolnych. konieczności gry na wózkach inwalidzkich (sportowych). Jeżeli podczas wykonywania rzutu karnego piłka dotknie podłoża poza strefą rzutów. Drużyna na boisku powinna być tak dobrana. najsprawniejsi . rzut jest nieważny. bez względu na faktyczny wynik gry. średnica koła . W przypadkach zakłócenia ciszy sędzia główny przerywa grę. Gra musi być prowadzona w zupełnej ciszy.. W tej dyscyplinie zawodnik i wózek traktuje się jako całość. w którym miejscu boiska znajduje się piłka. najsprawniejsi . Każdego zawodnika ocenia się w skali od l do 4. przegrywa mecz stosunkiem 5 : O. który zajmuje miejsce bramkarza.

Jest to przewinienie osobiste popełnione przez zawodnika celowo. Kozłowanie uważa się za błędne. Jeżeli zetknięcie fizyczne /. Nie wolno jednak dotykać rąk przeciwnika. może wykonać obrót poprzez ruch jednym lub dwoma kołami albo używając hamulca. Zawodnik. Zawodnicy każdej drużyny powinni mieć 4 do 15 ko431 .umyślny najazd na przeciwnika . Koszulki zawodników muszą mieć ten sam kolor z przodu i z tyłu. K o n t a k t f i z y c z n y.z wyjątkiem zatrzymania . 2. Numery powinny być wyraźne i w jednym kolorze dla całej drużyny. . . Jazda z piłką. dwukrotnie obrócić koła wózka. nie wolno też trzymać i używać hamulców jego wózka. spowoduje zetknięcie osobiste. W przypadku 430 „krycia tyłu" zawodnik znajdujący się za przeciwnikiem jest odpowiedzialny za zetknięcie się. może jeszcze wykonać obrót wózkiem w dowolny sposób. gdy piłka leży na udach zawodnika. który w sposób widoczny nie miał możliwości zatrzymać go . gdy zawodnik: . a zawodnicy znajdują się w takich pozycjach.z piłką leżąca na kolanach więcej niż dwukrotnie obraca rękami koła wózka. najeżdżać na niego. Zawodnik posiadający piłkę musi.takie zetknięcie może być uznane za przypadkowe i nie powinno być karane. Jedną ręką obracać koła wózka. Nie wolno również przeciwnika trzymać. Tę czynność należy wykonywać naprzemiennie. Wózkiem można jeździć do przodu lub do tyłu. który chwycił piłkę nie będąc w ruchu. biodra lub kolana oraz nadmierne pochylanie ciała. Zazwyczaj odnosi się to także do przewinień wobec zawodnika nie posiadającego piłki. Walka o piłkę nie usprawiedliwia zetknięcia osobistego z przeciwnikiem posiadającym piłkę. rzucać do kosza. Zawodnikowi jadącemu nie wolno zajeżdżać drogi. Zawodnik. Zawodnik musi mieć ten sam numer na koszulce z przodu i z tyłu oraz na tylnym oparciu wózka. popełnia przewinienie umyślne. Zawodnicy mogą poruszać się z piłką w dowolnym kierunku. wykorzystując szybkość wózka. Kozłować piłkę dwukrotnie.zawodnik. Przekroczenie tego przepisu jest karane. powinien być ukarany.w czasie przerwy w kozłowaniu trzyma piłkę w rękach.odbija piłkę oburącz. Zawodnik kozłujący piłkę po prostej drodze nie może być z niej spychany. zawodnik kozłujący musi uniknąć zetknięcia. . Dotknięcie kół wózka jedną albo obiema rękami w czasie jazdy wózka traktowane jest .kontakt spowodowany przez wózek zawodnika. jeśli zawodnik posiada piłkę. Gdy zawodnik spadnie z wózka. który otrzymał piłkę w czasie jazdy wózkiem. barku. że normalne ruchy tego ostatniego doprowadzają do popychania lub najeżdżania. z wyjątkiem takiej sytuacji. jadąc wózkiem do tyłu. który zasłania.jako jazda.kozłując piłkę zostanie zatrzymany przez przeciwnika. że po skończeniu kozłowania lub zatrzymaniu wózka zawodnik powinien oddać rzut w kierunku kosza lub podać piłkę innemu zawodnikowi. a nie wkłada odpowiedniego wysiłku w walkę o piłkę. żeby przeciwległe rogi położone po przekątnej przy zgięciu stykały się.zawodnik. a w czasie wykonywania obrotu wózek nie powinien przesuwać się do przodu.eciwodleżynową). a nie na kolanach. że mogą spodziewać się zdobycia piłki bez zetknięcia osobistego oraz zachowują się odpowiednio ostrożnie w celu uniknięcia go . .rozpocznie nowy cykl kozłowania (chodzi tu o dwukrotne poruszenie kół wózka) przed ukończeniem poprzedniego. N u m e r a c j a z a w o d n i k ó w. Przewinieniem jest najechanie wózkiem na przeciwnika w czasie przechwytywania piłki. Zawodnik. który chwycił piłkę podczas jazdy. W tym czasie może on piłkę chwytać. Jeżeli broniący zawodnik. poruszając tylko jednym kołem. Podczas jazdy w kierunku kosza można dotknąć rękami kół wózka w celu wyprostowania się. kozłować ją. wykorzystując ruch wózka (bez dalszego obracania kół wózka rękami). Zezwala się na wyłożenie siedzenia gąbką (pr/. której wysokość nie może przekraczać 5 cm i która musi być tak elastyczna. . w razie zetknięcia osobistego ponosi za nie większą odpowiedzialność: . Obrót. który powtórnie popełnił przewinienie umyślne. ale tylko przed wykonaniem rzutu. może jeszcze przesunąć się w przód. przestrzegając następujących przepisów: . Kozłować można dwoma sposobami: 1. Zawodnikowi kozłującemu piłkę po prostej drodze nie wolno nacierać na przeciwnika znajdującego się na jego drodze ani powodować zetknięcia się z nim. który obraca się na wózku w jakimkolwiek kierunku. a drugą jednocześnie kozłować piłkę.2. innym graczem wynika z dobrze prowadzonej walki o piłkę (nie jest zamierzone). popychać. podawać. Jeżeli przeciwnik zdoła zająć na tej drodze prawidłową pozycję obronną. K a r y. Ciężar winy jest tu pośredni pomiędzy normalnym przewinieniem osobistym a przewinieniem powodującym dyskwalifikację. Zawodnikowi nie wolno podnosić się na wózku w celu uzyskania kontroli nad piłką ani w celu trzymania piłki wyżej. Jazda na wózku.traktowany jest jako ostrzeżenie. . obracając koła jedną albo obiema rękami. Zasadą jest. zawodnik musi wtedy piłkę podać. walcząc o piłkę z niedogodnej pozycji.zderzenie po oddaniu piłki traktowane jest jako niesportowe zachowanie się. F a u l z p o w o d u p r z e w a g i f i z y c z n e j . który celowo nie zwraca uwagi na piłkę i powoduje przewinienie osobiste z przeciwnikiem posiadającym piłkę. gdy zawodnik wykonuje rzut do kosza. a następnie położyć ją na kolanach i maks. gdy jest to tylko zetknięcie ze spoczywającą na piłce ręką przeciwnika lub dotknięcie przypadkowe w czasie walki o piłkę. powinien być zdyskwalifikowany.zawodnik. P r z e w i n i e n i e u m y ś l n e . Nie wolno używać siły fizycznej ani powodować zetknięcia się z rękami przeciwnika. zmieniając kierunek lub kończąc kozłowanie. kiedy poszkodowany zawodnik zdobywa kosz). że uniknięcie popchnięcia lub wypadnięcia z wózka jest niemożliwe. a nie między kolanami. Zawodnik ma prawo poruszać się na wózku w dowolnym kierunku i dowolnie długo. Zawodnik posiadający piłkę może też popełnić przewinienie umyślne.jeżeli zajął pozycję tak bliską przeciwnika. ale nie wolno mu dodatkowo kozłować i napędzać wózka. . . K oz ł ow an i e p i ł k i .jeżeli tak szybko zajął pozycję na drodze będącego w ruchu przeciwnika.w czasie hamowania wózka ściska piłkę nogami lub trzyma piłkę w inny niedozwolony sposób. utrudniać mu poruszania się przez wysunięcie ręki. Może nastąpić wtedy. Piłka powinna być położona na udach zawodnika. rzucić w kierunku kosza lub musi jej dotknąć zawodnik drużyny przeciwnej. poruszając się po boisku. . poszkodowanemu zaś przyznać dwa rzuty wolne (z wyjątkiem sytuacji. Winnemu należy zapisać przewinienia osobiste. trener ma prawo wejść na boisko. . .karany jest dwoma rzutami wolnymi. jeżeli celowo powoduje zetknięcie się z przeciwnikiem.

Zasady sędziowania w piłce siatkowej rozgrywanej w po/.ycji stojącej. z dodatkowymi uzupełnieniami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych (WOVD). niestabilność stawu kolanowego przód/tył 1. Ody zawodnik nie rozgrywa piłki. W siatkówce na stojąco aktualnie jesteśmy mistrzami świata. dynamiczną. Zaistniała już na poziomie mistrzostw świata. sędziowie powinni wstrzymać się z jej przerwaniem aż do zakończenia trwającej akcji. po amputacjach. Chodzi tu o skrócenie czasu rozgrywki. Piłka na siedząco nie jest dyscypliną paraolimpijską. dolnej(-ych). sędziowie mogą bezzwłocznie przerwać grę.15 m dla mężczyzn i 1. który ma prawo wykonywać rzuty osobiste przyznane kontuzjowanemu zawodnikowi. Pierwsze mistrzostwa świata odbyły się w 1983 r. nic przekraczała 19. Boisko do gry 5 x 8 m. z różnymi uszkodzeniami narządu ruchu (jedna z nóg krótsza. Trener ma prawo pomóc usiąść ponownie na wózek zawodnikowi. w której osoby pełnosprawne i niepełnosprawne motią uczcstnic/yć razem. W drużynie gra 6 zawodników. całkowite endopro-tezy kolana lub biodra (bioder). Otl 1993 r. niedowłady . atetoza. niedowład. ale czynione są starania o przyznanie jej tego statusu. z podłożem. ale dopiero w 1978 r.tzw. monoplegia. Podczas turniejów nieoficjalnych. w 2000 r. he-miplegia. straci piłkę lub przetrzyma piłkę w grze. w Holandii. Jeżeli w chwili zaistnienia wypadku toczy się gra. powinien być zastąpiony zawodnikiem rezerwowym. które mają zwiększoną wrażliwość pośladków. przez Holenderski Komitet Sportowy jako kombinacja niemieckiej gry sitzball i siatkówki.05 m dla kobiet. Pozostali zawodnicy muszą mieć wyraźne kalectwo. z krótszą kończyną. za amputację podudzia dostaje się 4 punkty i kwalifikuje się do grupy „B". Wysokość rozpiętej siatki 1. Zawodnik. to zalicza się go do grupy „A". które są wzmocnione filcem amortyzującym ruchy i zapobiegającym ślizganiu się na parkiecie. żeby suma punktów. stawy rzekome. Grupa Les Autres (minimalna diplegia. Stała się najbardziej popularną dyscypliną s|K>r(ową dla niepełnosprawnych w Holandii. może unieść pośladki. Sędziowie mogą zarządzić przerwę w razie kontuzji lub wypadnięcia zawodnika z wózka czy też innego poważnego powodu. Boisko do gry ma wymiary 10 x 6. Jeżeli jest to konieczne ze względu na kontuzję zawodnika. który w wyniku odniesionej kontuzji nie może podjąć dalszej gry w ciągu l minuty. wszystkie najwyższej rangi imprezy organizowane są zarówno dla mę/czyzn. w Delden. Piłka nie może odbić się od podłogi. W drużynie gra 5 zawodników z kwalifikacjami „B" i „C" i tylko jeden z kwalifikacją „A". a pozostałych pięciu powinno mieć widoczne kalectwo. Piłka siatkowa na siedząco kobiet ma ogromną szansę stać się dyscypliną paraolimpijską w Sydney. Akcję należy uznać za zakończoną. Międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie rozgrywane są od 1967 r. minimalną niepełnosprawnością (np. Piłka siatkowa na siedząco jest rozgrywana według przepisów Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVA). Siatkówka na siedząco Gra dla mężczyzn i kobiet. odbijają piłkę podobnie jak w czasie gry w siatkówkę. którzy siedząc na parkiecie. weszła do programu paraolimpijskiego. Zawodnicy są wstępnie klasyfikowani. z tym że trzeci set gra się systemem „tie break" (na turniejach krajowych). Przepisy piłki siatkowej na stojąco są podobne jak w siatkówce dla pełnosprawnych.grupa CP-1SRA). spastyczność 1-2 stopnie . 220. jak i kobiet. W czasie rozgrywania piłki zawodnicy siedzą albo leżą na parkiecie w taki sposób. Opracowane są specjalne tabele: jeśli zawodnik uzyska wynik w granicach 1-2 punkty.lejnych numerów. pasjonującą. Sitzball (gra w pitkę na siedząco) W skład drużyny wchodzi 5 niepełnosprawnych ruchowo zawodników. Do współzawodnictwa dopuszczeni są zawodnicy z amputacjami (szczególnie polecane przy amputacji kończyn dolnych). gdy drużyna wykona rzut do kosza. zakres ruchu. zawodnik z niestabilnością stawu kolanowego). Jest urą szybką. W tej drużynie ma prawo grać jeden zawodnik z minimalnymi uszkodzeniami (grupa „A"). a w 1980 r. regionów. Zdobyła popularność na całym świecie. Inne przypadki specjalne: dysplazja lub luksacju stawu biodrowego. aby gracz miał czas na przesunięcie się do niej. 433 . Bada się: siłę mięśniową. towarzyskich. W grze mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i rodzaj schorzenia. Siatka rozpięta jest nad boiskiem na wysokości l metra i piłka może l raz odbić się od boiska.. Większość tych przypadków uniemożliwia uprawianie piłki siatkowej w po/. Prz erw y w grze spowodowane wypadkiem. Zawodnicy jednej drużyny nie mogą mieć tych samych numerów. który wypadł z wózka. żeby pośladki pozostawały w kontakcie 432 Ryć. Piłka siatkowa na siedząco stale się rozwija. Siatkówka na siedząco wkrótce stanie się dyscypliną paraolimpijską. została ona zaakceptowana przez ISOD. Piłka siatkowa na siedząco została oficjalnie wprowadzona w 1956 r. którymi określa się różne rodzaje niepełnosprawności w drużynie. Ważne jest. Europy. Drużyna liczy 6 osób. dopuszcza się do gry osobę pełnosprawną. W drużynie na boisku dopuszcza się jednego zawodnika z tzw. Zawodnicy ubrani są w specjalne spodenki. Siatkówka na stojąco W grze biorą udział zawodnicy inwalidzi z lekkimi niedowładami. bardzo cię/kie zaburzenia krążenia w kończy-nie(-ach). różnice w długości kończyn. Piłka siatkowa na siedząco nie jest polecana jedynie osobom.ycji stojącej i siedzącej są podobne jak w siatkówce dla osób pełnosprawnych.5 cm itd.

w odległości 2 m od linii środkowej. Kont a kt z polem gry pr zeciwnika Dotknięcie pola gry przeciwnika ręką. Wysokość siatki wynosi 1. Piłka Jednolitość piłek . Wolna strefa wokół boiska . z zastrzeżeniem.0--318. Można używać bandaży i opasek.wszystkie piłki używane podczas jednego meczu muszą mieć te same właściwości: obwód. stopą (stopami). 6 m). muszą być zamocowane w odległości minimum l m od każdej linii bocznej. po każdej stronie na wysokości linii bocznych. Zawodnik taki musi powrócić z ręką. gdy uderza piłkę.80 m i średnicy 10 mm. Uderzenie atakującego zawodnika tylnej linii Zawodnikowi tylnej linii nie wolno unieść pośladków z pola gry. który to robi. wagę. 435 . nogą (nogami) jest dozwolone w czasie gry. nie zakłóca gry zawodnika drużyny przeciwnej. 5 cm) są zawarte w wymiarach boiska 10x6 m. Mecze międzynarodowe muszą być rozgrywane piłkami posiadającymi homologację FIVB. Podłoga . Każdy zawodnik prawo (lewo)-stronny musi mieć przynajmniej część swojego siedzenia bliżej prawej (lewej) linii bocznej niż ma je środkowy zawodnik jego linii.30-0. typ itd. w pionie nad osią linii środkowej.boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 10x6 m.82mbarlubhPa). kiedy piłka jest w strefie przedniej i całkowicie powyżej szczytu siatki. Obwód piłki: 65-67 cm. Zawodnik tylnej linii może wykonać każdego typu uderzenie atakujące z jakiejkolwiek wysokości. Słupki Wysokość słupków musi wynosić co najmniej 1.dzieli boisko na dwa pola gry o wymiarach 5 x 6 m każde. Zawodnikowi przedniej linii wolno zakończyć uderzeniem atakującym podanie przeciwnika.05 dla kobiet. Jeżeli zastosowane są słupki wspierające. kiedy wykonuje jakiegokolwiek typu uderzenie atakujące. Po zycj a z a w o d n i k a w czasie gr y Każdy zawodnik przedniej linii musi mieć przynajmniej część swojego siedzenia bliżej linii środkowej niż maje odpowiadający zawodnik linii tylnej. nogą (nogami) natychmiast na własne pole gry. Pośladki zawodnika zagrywającego muszą być poza linią końcową boiska w momencie. aby zawodnicy byli ubrani w długie szorty. 2.linie ataku wykreślone są równolegle. o długości 1.linie (szer. Atak 1. Zbyt grube szorty muszą być klasyfikowane przez sędziego jako niedozwolone. Gr a o b r o n n a W czasie gry obronnej dopuszczalne jest uniesienie pośladków w celu obrony piłki. ciężar: 260-280 g. 10 cm) o kontrastujących kolorach i wystaje l m powyżej szczytu siatki. Linie graniczne . Linia środkowa .25 m. Linie strefowe . ciśnienie. ciśnienie: 0. Uderzenie atakującego zawodnika przedniej linii Zawodnikowi nie wolno unieść pośladków z pola gry. nr 2). (Wg opracowania Moniki Maniak „Siatkówka na siedząco". stopą (stopami). Taś m y b o c z n e Dwie taśmy z białego materiału o szerokości 5 cm i długości 80 cm są przymocowane do siatki. Cross 1998.8 m szerokości. zawiera oczka kwadratowe o boku 10 cm.minimum 3 m z każdej strony. Obie taśmy są uważane za część siatki. pod warunkiem że nie są niebezpieczne dla innych graczy na boisku. Zawodnicy Dozwolone jest. kiedy wykonuje jakiegokolwiek typu uderzenie atakujące. jeżeli w momencie uderzenia nie dotyka lub nie przekracza pośladkami linii ataku. Si at ka Siatka ma 6. Zawodnikom nie wolno siedzieć na „grubym" materiale lub nosić specjalnie 434 wykonanych szortów.5 m długości i 0. że zawodnik. Antenki Antenki to dwa elastyczne pręty wykonane z włókna szklanego lub z podobnego materiału. Zagrywka Zagrywający musi znajdować się w strefie zagrywki (szer. Blok Zawodnikom przedniej linii wolno blokować podanie (zagrywkę) przeciwnika.materiałem podłogowym powinno być drewno lub nawierzchnia syntetyczna.325 kg/cm2 (294. Każda antenka jest oznaczona paskami (szer.15 m dla mężczyzn i 1.B o i s k o do g r y Wymiary .

Łucznictwo Program oraz sposób rozgrywania zawodów są identyczne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.wysokie podania. a boisko o wiele mniejsze niż tov na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej. Karny zostaje nakazany tej drużynie.od pierwszego gwizdka aż do końca każdej połowy meczu. rzuca się do obrony w jej stronę. Zespołowe opóźnianie gry. Sp r z ę t . W przypadku przewinienia piłka przechodzi w posiadanie zespołu broniącego.ej średnicy niż 7. do gry dopuszcza się osoby z klas sportowych B l. Li ni e: widoczne i wyczuwalne oznakowania boiska w celu ułatwienia orientacji zawodnikom . Linia oczekiwania na start powinna znajdować się w odległości 5 m za linią stanowisk. pryzmatów). widowiskowa i c/ęsto dramatyczna. Na zawodach dozwolone jest używanie luków. gdy piłka przekroczy linię bramkową w obrębie bramki. pi ostopadły do linii stojaków. której zawodnik przekroczył linię pola strzału. Jeżeli zostanie on przekroczony . Inwalidzi 7 trwałym kalectwem. Tarcza łucznicza Żółty Ryć. Podczas gry zespoły starają się przetoczyć „udźwiękowioną" piłkę poza linię bramkową przeciwnika.Goalball dla osób niewidomych Przepisy przyjęte przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu Niewidomych. 221. Jest ono wyznaczone wypukłymi taśmami. po obu jego końcach ustawiona bramka (9 m szerokości i l m 30 cm wysokości). Odległość środka tarc/y od podłoża wynosi 1. jedna osoba prowadząca punktację. Lornety i przyrządy optyc/nc mogą być u/. Gracze: wszyscy z opaskami na oczach . 436 Po raz pierwszy niewidomi piłkarze pojawili się na boiskach Belgii i Holandii.80 m.| mieć więks/. osłanianą zwykle przez 3 zawodników. wyczuwalnymi dla stóp i dłoni.crw między strzelania-mi. Kary za przewinienia: osobiste i zespołowe. W obu przypadkach na boisku pozostaje jeden zawodnik .30 m. Punkty celownicze na podło/.mają grubość 5 cm. jeden po drugim. Stanowiska kobiet powinny znajdować się minimum 5 m l>!i/ej tarczy niż slanowiska mężczyzn. wyposażona w dzwonki. obwodzie 76 cm. w przeciwnym razie rzut zostaje unieważniony. Międzynarodowa Federacja Lucznictwa planuje integrację obu grup. która przejmuje piłkę. Przepisy dotyczące międzynarodowych zawodów w goalballu zostały przyjęte przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu Niewidomych (IBSA). zespołowe niesportowe zachowanie podczas meczu oraz nieprzepisowe udzielanie wskazówek trenerskich pociągają /. Stanowiska oznaczone są kolejnymi numerami. mogą posługiwać się urządzeniem umożliwiającym łuczni- . staje się zespołem atakującym. Bo i s ko : prostokąt o wymiarach 9 x 18 m podzielony na dwie równe części linią środkową. Każdy zawodnik może oddać tylko dwa strzały.pociągają za sobą karę osobistą. za trzeci sędzia ogłasza rzut karny. że piłka zbliża się do bramki. opóźnienie gry i niesportowe zachowanie się .sędzia prowadzący dyktuje rzut karny dla drużyny przeciwnej. Drużyna zdobywa gola za każdym razem.u są dozwolone. natomiast nie wolno używać celowników optycznych (soczewek. czterech bramkowych. S ę dz i o wi e: w każdej grze bierze udział dwóch sędziów meczowych. W wybranej pozycji strzeleckiej musi on pozostać do końca zawodów. Gra jest dynamiczna. W czasie strzelania z wózka stopy łucznika muszą pozostawać na podnóżkach.a sobą karę zespołową. dotknięcie opaski na oczach. Gdy słyszy. którzy w inny sposób nie są zdolni do strzelania. z ośmioma otworami o średnicy l cm.ywane tylko w c/asie pt/. Czerwony Niebieski Czerwony Biały Postawa łucznicza Zawodnik może strzelać w pozycji stojącej lub siedząc na krześle lub wózku Wypuszczume strzały inwalidzkim. Wózek nie może być podpierany ani podnoszony w jakikolwiek sposób i musi stać na kołach. jedna prowadząca pomiar ośmiu sekund i jedna zapisująca gole. To ry ł u c z n i c z e . jedna mierząca czas gry. Przewinienia osobiste . ale nie mogą wystawać więcej niż 15 cm ponad podłoże i nic rnog. Dozwolone jest użycie celowników stałych lub przesuwanych. Drużyna może uzyskać trzy 45-sekundowe przerwy w grze (podczas przepisowego czasu trwania gry) w celu wysłuchania wskazówek trenera. Obrońca staje przed bramką. wykonanych z dowolnych materiałów (oprócz łuków krzyżowych). także wyniki osiągane przez obie grupy są porównywalne. wychwytując każdy odgłos. D r u ż yn a : dwie trzyosobowe grupy zawodników. Bramki są o wiele większe.podzielony jest na dwie połowy. kiedy jeden zespół usiłuje strzelić gola. trzeci rzut. Mecz trwa w sumie 14 minut . przerwa trwa 3 minuty. nieprzepisowa obrona. oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej klasyfikacji. P rz ebi eg gr y: osoba prowadząca pomiar czasu gry podaje słyszalny sygnał przed rozpoczęciem każdej połowy meczu. Drużyna ta ma 8 sekund na oddanie strzału. Dozwolone jest użycie stałego lub ruchomego hączka na cięciwie o średnicy nie przekraczającej l cm. licząc od strony lewej do prawej. Piłka musi co najmniej raz dotknąć podłogi w polu neutralnym. Strzały używane na zawodach muszą być oznaczone inicjałami lub znakiem ich właściciela. drugi stara się temu zapobiec. Linię prostą równoległą do linii stojaków i łączącą wszystkie stanowiska nazywamy linią stanowisk. strzał i cięciw dowolnego typu. i nadsłuchuje.5 cm. B2 iB3. W Polsce grę tę zaczęto popularyzować po 1975 r. Szczególne emocje wywołuje strzelanie „karnego". Jest to pas szerokość i co najmniej 0. Drużyna.obrońca rzutu karnego. P i ł k a : gumowa o wadze 1250 g.

437 .

Metryczka łucznika musi być podpisana przez sędziego tarczowego i zawodnika. Prowadzący strzelanie daje sygnał do rozpoczęcia następnej kolejki strzelań po upewnieniu się. nazwę zawodów. 60. Zawodnicy strzelają pojedynczo na wylosowanych stanowiskach. Napinanie łuku strzałą i celowanie jest dozwolone jedynie na stanowisku podczas strzelania. sędziowie łucznicy i sędziowie informatorzy.złoty. kiedy sędzia tarczowy. nazwę konkurencji. czarny i biały. nazwisko i imię zawodnika.o ostatecznym wyniku rozstrzyga: . c) w tarczę po odbiciu się od ziemi . Wózek traktowany jest jak „część ciała" zawodnika.liczy się jako 0. jeżeli i to nie daje rozstrzygnięcia. 70. Po złożeniu podpisu łucznik nie może składać protestów dotyczących wyników. że tor łuczniczy i miejsce poza tarczą są wolne. zawodników uczestniczących w strzelaniu uważa się za równorzędnych. Wartość zdobytych punktów liczy się w zależności od położenia promienia strzały tkwiącej w tarczy. Do zahamowania wózka nie wolno używać ani nogi. Rekordy w grupie kobiet i mężczyzn notowane są oddzielnie. sędziowie klasyfikacyjni.o ostatecznym wyniku rozstrzyga się w ten sposób. kolorowych kręgów. i pozwoli mu na odbycie wszystkich strzałów obowiązujących na tym dystansie.dwa gwizdki są sygnałem zakończenia strzelania. P rz epi s y be z pi e cz eń s t wa zawodów. o najniższej wartości trafienia.największa liczba „złotych strzał" (10 pkt. dlatego te439 . 50 i 30 m. 50 i 30 m. Skład komisji sędziowskiej: sędzia główny. 70. po ocenieniu i zapisaniu wartości trafień do metryczek. Każda z nich podzielona jest na pięć koncentrycznych. . jasnoniebieski. ani protezy. osiągnięty wynik oraz opis warunków atmosferycznych w czasie zawodów. Podczas zawodów można chodzić po strzały jedynie na znak dany przez prowadzącego strzelanie. Strzała.). potwierdzenie zgodności zapisów przez sędziego tarczowego i zawodnika. Wnioski o zatwierdzenie nowych rekordów powinny zawierać następujące dane: nazwisko i imię oraz wiek rekordzisty. Gdy promień strzały dotyka dwóch kolorów lub linii dzielącej dwa pierścienie. datę i miejsce strzelania. strzał na torach. przyznaje się zawsze liczbę punktów odpowiadającą większej wartości. że w tarczach nie zostały żadne strzały. b) kobiet . Jeśli nieumyślnie pozostawiono w tarczach strzały. to przy ocenie po strzelaniu serii zalicza się 3 lub 6. trafionych: 9. sekretarz zawodów . 7 itd. która trafiła: a) w tarczę i odbiła się od niej zostawiając ślad . 30 m). w którego składzie jest zawodnik osiągający drugi wynik itd. iż spóźnienie to nie wynikło z winy zawodnika. Zawodnicy powinni kontrolować zapisaną wartość punktów każdej strzały wyciągniętej z tarczy. Gdy zawodnik podczas strzelania przekroczy linię stanowisk. Konkurencja rozgrywana jest w ciągu dwóch kolejnych dni. Kolejność miejsc w zawodach ustala się następująco: a) w konkurencjach indywidualnych . drugie miejsce zajmuje zespół. dopóki nie zostanie zapisana jej wartość punktowa. czerwony. poszczególne wartości trafień i serie. Jeżeli tarcza zawodnika ma więcej niż 3 (lub 6) strzał. Metryczka łucznicza zawiera następujące dane: nazwę zawodów. a kończy na najmniejszej. Nowy rekord może być ustanowiony wtedy. cięciw.jeżeli podane wyżej zasady nie będą wystarczające do ustalenia pierwszych miejsc.90. 8. Zawodnicy mogą strzelać jednocześnie tylko na jednym dystansie. P r z e p i s y s t r z e l a n i a . ale w żadnym wypadku urządzenie to nie może podpierać ramienia. Do nauki gry dozwolone są wszystkie rodzaje wózków. zastępca lub zastępcy sędziego głównego. w którego składzie znajduje się zdobywca największej liczby punktów. K o m i s j a s ę d z i o w s k a . traci trwającą kolejkę strzelań. R ekord y. Powinien on regulować tok strzelania za pomocą sygnałów dźwiękowych.sędziowie tarczowi (jeden na jedno stanowisko łucznicze). . a wynik O. który spóźnił się na start. W metryczce łuczniczej wpisuje się wartości punktów zdo438 bytych przez zawodnika uzyskane tylko jego strzałami. podpisy członków komisji kwalifikacyjnej. gdy wynik zawodnika lub zespołu w danej konkurencji jest większy chociaż o l pkt od poprzedniego rekordu w tej samej konkurencji. Nowe rekordy mogą być ustanowione jedynie na zawodach łuczniczych. b) w konkurencjach drużynowych .większa liczba zdobytych punktów. zespoły uważa się za równorzędne (remis). jeżeli wszystkie poprzednie strzały były zaznaczone. na których odbywa się strzelanie. zezwoli na wyjęcie strzał z tarczy. Prowadzący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w czasie strzelania. strzał nie jest uznany. Nie wolno wyjąć żadnej strzały. . do strzelania na odległości długie (90.kowi strzelanie. Tarcze. do gry zawodniczej obowiązują wózki sportowe. Oddaje się łącznie 36 strzałów (12 serii po 3 strzały na każdą odległość). Łucznik. Ocena t r a f i e ń i k l a s y f i k a c j a wy ni kó w. Łucznik może rozpocząć strzelanie po upewnieniu się. I tak: . Tenis ziemny na wózkach Uprawiany jest w Polsce od 1994 r. nie należy przerywać strzelania. Zawodnik może strzelać tę kolejkę innymi strzałami lub ją dokończyć po zakończeniu strzelań na tym dystansie. . Na krótkie odległości zawodnicy strzelają po jednej serii. W razie powtórzenia się takiej sytuacji zawodnik może być zdyskwalifikowany. Każdy zawodnik strzela w seriach po 3 strzały.. Strzelanie rozpoczyna się od największej odległości od tarczy. Konkurencja FITA obejmuje strzelanie: a) mężczyzn . b) w inną strzałę i odbiła się od niej zostawiając ślad lub pozostanie w niej -liczy się tak samo jak strzała trafiona tkwiąca w tarczy. Chyba że sędzia główny zawodów uzna. 60 m) i 80 cm do strzelania na odległości krótkie (50. który podczas uderzenia piłki musi na nim siedzieć.70. licząc od s'rodka tarczy . Niedozwolone jest próbowanie łuków. godzinę. W konkurencjach FITA obowiązują tarc/e: o średnicach 122 cm.dźwięk jednego gwizdka oznacza rozpoczęcie strzelania. W zawodach dwudniowych strzelanie na większe odległości powinno być przeprowadzone pierwszego dnia. Po zajęciu pozycji na stanowisku zawodnik nie może być informowany lub pouczany przez kogokolwiek słownie lub w inny sposób. Zawodnikom nie wolno dotykać tarcz ani strzał tkwiących w tarczach do chwili. datę. miejsce zawodów. d) w tarczę sąsiedniego zawodnika . że przy równej liczbie punktów zdobytych przez zespoły pierwszeństwo przyznaje się zespołowi..liczy się jako chybiona. na długie po dwie serie.liczy się jako trafiona.seria gwizdków jest sygnałem przerwy dla wszystkich łuczników. nazwę konkurencji.

będzie oficjalną dyscypliną paraolimpijską. 4. 2. W 1996 r. Specjalnie chroniona jest strefa ciała od kolan do pleców. koordynacji. zmienia się w zależności od podłoża .bil drewnianych.5 do 4 pkt.półpunktowcy" są równie przydatni na boisku. Wymagany sprzęt: bile różnego koloru. a ostatnio nurkowanie (obozy Grup Aktywnej Rehabilitacji). by były zwrotne i bezpieczne. 12 osób wyjechało do Szwecji na przeszkolenie i w kwietniu 1997 r. Piłkę należy wprowadzić z własnej połowy boiska w ciągu 15 sekund. Ci . Podczas walki wózki są przymocowane do podłogi. gdzie na terenie AWF działa Integracyjny Klub Sportowy). Gra w szachy Uprawiana jest rekreacyjnie i zawodniczo przez osoby niedowidzące i słabo widzące. Przepisy gry są również takie same jak w tenisie dla osób zdrowych.kowiczów" do tej dyscypliny sportu.5 pkt. Gra nie jest brutalna uprawiają ją również kobiety. w różnych miejscach w Polsce. bo trudno nauczyć się jej z opisu. w Europie od kilku lat. Od 1984 r. „myśliwy". a inicjatorem Ludwig Guttman. równowagi. Kraków. z którego wykonane są kule. porażeniem mięśni prostujących łokcie). którą mogą uprawiać osoby z dysfunkcjami kończyn górnych (0. Na obozie Stowarzyszenia Ak-ly wacji Rehabilitacji w Spalę zawodnik czołowej szwedzkiej drużyny i trener rugby zademonstrowali zasady gry i przetestowali umiejętności Polaków. Zawodnicy korzystają z tych samych kortów i sprzętu tenisowego. Drużyna składa się z dwóch zespołów po cztery osoby w każdym (dwóch „skrzydłowych". Jeżeli chodzi o przepisy gry . na 440 Gra ta jest w Kanad/. 441 . Nurkują rekreacyjnie w wodoszczelnych kombinezonach w masce na twarzy i z butlą na plecach. W 1999 r. Celem gry jest wrzucenie lub wtoczenie na wyznaczone pole bil jednego koloru. jeżeli zajmuje on pozycję za końcową linią. którą się atakuje. a w Polsce od 1997 r. stosują ten sam chwyt rakiety co w zwykłym tenisie. Kolo bili białej należy umieścić jak najwięcej bil jednego koloru. Katowice). Sprzęt pomocniczy: kątomierz. Wózki są wyposażone w elementy osłonowe (duraluminiowe zderzaki). jak koledzy z bardziej sprawnymi rękoma .ie i Stanach Zjednoczonych uprawiana od lat dwudziestych. Materiał. Punkly zdobywa się w ten sposób. 3. ich zdolności ruchowe i poruszanie się na wózkach inwalidzkich. z następującym wyjątkiem: zawodnikowi zezwala się na odbicie piłki po drugim koźle.). z niedowładem nadgarstków. Sport ten jest też świetną rekreacją dla dzieci na wózkach. w Atlancie tenis na wózkach po raz pierwszy został włączony do konkurencji paraolimpijskich. Ta linia jest najdłuższym bokiem prostokąta (8 x 1.in. Zawodnicy klasyfikowani są do nd/iału w j!r/e w zależności od stopnia dysfunkcji narządu ruchu. w skali od 0. Tenis na wózkach uprawiany jest w integracyjnych klubach tenisowych. Sporty wodne Inwalidzi uprawiają również żeglarstwo regatowe.to trzeba tę grę zobaczyć.rozgrywający. w Płocku. W Polsce gra ta jest mało popularna i aktualnie rozgrywki organizowane są tylko w Poznaniu w „Starcie". Mogą oni trzymać piłkę na kolanach nie dlużej niż 10 sekund. Wrocław. Szermierka podłożu trawiastym . zawiązało się Polskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach. w szczególności kończyn górnych. koła mają duży kąt pochylenia. jeżdżącym na wózkach i z różnymi urazami mózgowo-czaszkowymi oraz ze schorzeniami układu nerwowego. Wyścigi kolarskie i wyścigi tandemów Uprawiane są przez niepełnosprawnych rekreacyjnie i zawodnicze według obowiązującej klasyfikacji. Dlatego gra jest prowadzona z głębi kortu. Gra się piłką do siatkówki (obecnie Amerykanie wymyślili już specjalną. Grają mężczyźni i kobiety. ale również dzięki błyskawicznemu przenoszeniu się najbardziej sprawnych zawodników: ich przejazd od jednego końca boiska do drugiego trwa zaledwie 3 sekundy. Rugby na wózkach dla tctruplegików w Sydney w 2(KK) r. Obecnie ćwiczy około 40 osób (Poznań. m. boccia jest dyscypliną paraolimpij-ską. Zabronione jest dotykanie zawodnika. Boisko ma te same wymiary co boisko do siatkówki. w Warszawie odbyły się mistrzostwa Europy w Szermierce na wózkach. Czwarty zawodnik gra na zewnątrz strefy .mogą poruszać się po boisku i skutecznie blokować akcje przeciwnika. Warszawa. bardziej „przyczepną" piłkę do rugby). lewoskrzydłowy drużyny rugby. taśma miernicza. Zwycięstwo osiąga się poprze/ przewagę w golach. W Polsce szermierka na wózkach uprawiana jest w różnych integracyjnych klubach sportowych działających w różnych rejonach i ośrodkach Polski (Poznań. w obronie . Boccia Gra ta ma walory sportowe i rehabilitacyjne. w którym może znajdować się trzecli zawodników drużyny broniącej. dłoni..5 ni). Gra ta wymaga koncentracji. Wó/ki są specjalnie skonstruowane. że drużyna atakująca stara się pr/ckroczyć dwoma dowolnymi kołami wózka końcową linię boiska pomiędzy dwoma słupkami rozstawionymi w odległości 8 metrów.w sali gimnastycznej używa się twardych skórzanych kuł. Warszawa. Można ją uprawiać w każdym wieku. W takim też czasie można przebywać w strefie drużyny. Jest to dyscyplina sportu.starając się utrudniać atak przeciwników. Ogólne zasady są następujące: 1. ałe możliwy jest kontakt wózek-wózek. indywidualnie i zespołowo.nisista na wózku musi mieć doskonale opanowaną technikę jazdy na wózku. Gra jest niezwykle szybka i dynamiczna nie tylko dzięki ciągłym zmianom sytuacji na boisku. Pozwala na współzawodnictwo także osobom z najcięższymi uszkodzeniami funkcji ruchowych. Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Sławomir Besowski. Rugby na wózkach Kolebką szermierki na wózkach była Anglia. posługując się głębokościomierzem zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dyscyplinie sportowej. Główna bila jest biała. swoim entuzjazmem przyciąga „wó/.

Osoby niepełnosprawne uprawiają różne rodzaje turystyki zorganizowanej z myślą o polepszeniu lub podtrzymaniu sprawności fizycznej, psychicznej - dla relaksu i przyjemności. Turystyka motorowa To dziedzina sportu, w której mogą i chętnie uczestniczą niepełnosprawni z różnym stopniem dysfunkcji narządu ruchu. Muszą się wykazać sprawnością fizyczną i intelektualną. Turystyka piesza Jest bardzo popularnym rodzajem rekreacji ruchowej, nie wymaga bowiem specjalistycznego sprzętu. Bardzo rozpowszechniona w środowisku osób słabo widzących. Łowienie ryb Jest wspaniałą formą relaksu i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. Jeżdżący na wózkach mogą nawet, jeżeli brzeg jest bezpieczny, wjechać wózkiem nad wodę i łowić z wygodniejszej pozycji.

Głównymi dyscyplinami sportowymi, które trenuje się na obozach, są: jazda na wózku z elementami sportowymi, lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, łucznictwo oraz ćwiczenia na siłowni. Dzień obozowiczów zaczyna się wcześnie - o godz. 7. Po zabiegach higienicznych i samodzielnym ubraniu się następuje śniadanie, po którym dzieci uczą się właściwej techniki jazdy na wózku, obsługi i rozkręcania wózka. Na samym początku obozu przeprowadza się test Coopera (12-minutowa jazda wytrzymałościowa - powtarzana pod koniec obozu). W dalszych godzinach dnia realizowany jest program sportowo-rekreacyjny. Gdy jakaś dyscyplina sportu staje się pasją dla zawodnika niepełnosprawnego i osiąga on ponadprzeciętne wyniki sportowe - Grupa Aktywnej Rehabilitacji kieruje go do „Wyczynu Inwalidzkiego" PZN „Start" - jako potencjalnego kandydata do paraolimpiad. Trening kondycyjno-siłowy ukierunkowany jest na wzmocnienie tych partii mięśni, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania na wózku. Trening siłowy stosowany przez Grupę Aktywnej Rehabilitacji (opracował Tomasz Tasiem-ski, Zakład Kinezyterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu) można przeprowadzić zarówno przy izometrycznej pracy mięśni, jak i przy pracy izotonicznej. Nie można wyodrębnić w sposób izolowany tych cech pracy mięśni w czynnościach człowieka (można wyodrębnić tylko pracę auksotoniczną, tj. taką, podczas której zmianie długości mięśnia towarzyszy zmiana jego napięcia). Przykładowa jednostka treningowa w jednym dniu (wybrane ćwiczenia) Rozgrzewka 1. Część ogólna: - jazda wózkiem ze zmiennym tempem w przód i w tył, - slalom przodem i tyłem, - pokonywanie toru przeszkód, - krążenia T w prawo i w lewo, - skłony T w przód, w bok, - skrętoskłony T. 2. Część specjalistyczna: - krążenia głowy w prawo i w lewo, - skłony głowy w przód, w tył, w bok (wolno), - krążenia barków w górę, w przód, w tył, opust, - krążenia RR w przód, w tył, - krążenia LR w przód, prawą w tył, zmiana, - wymach RR w przód, w tył, - krążenia przedramion od wewnątrz na zewnątrz, - krążenia nadgarstków od wewnątrz i na zewnątrz, - zginanie nadgarstków grzbietowe, dłoniowo. Dozowanie: liczba serii - 3, liczba powtórzeń - 15.

Grupa Aktywnej Rehabilitacji
Jest to organizacja zajmująca się wyłącznie osobami z paraplegią i tetraplegią. Celem wszelkich działań tej organizacji jest nauczenie niepełnosprawnych życia z inwalidztwem: poruszania się na wózku w sposób jak najbardziej efektywny, ćwiczenia układu ruchowego, żeby wzmocnić nie objęte niedowładem grupy mięśniowe układu ruchu i wyrobić jak najkorzystniejsze kompensacje ruchowe i czynnościowe niezbędne w życiu codziennym. Chodzi o to, aby inwalida mógł w miarę możliwości normalnie funkcjonować w życiu - pod względem fizycznym i psychicznym. Środki działania to: organizacja kursów, obozów i treningów z szerokim programem rehabilitacyjnym, rekreacyjnym, sportowym, a także szkoleniowym (pogadanki dotyczące problemów urologicznych, a u osób dorosłych również pogadanki o seksie i prokreacji). Na obozach dla dzieci rodzice i opiekunowie mają kilkudniowy kurs, na którym uczą się wychowywać swoje niepełnosprawne dzieci i wyzbyć się częstej u nich nadopiekuńczości dla dobra dzieci. Dzieci i dorośli uczą się samodzielnego przejścia z wózka na łóżko, podłogę, sedes. Instruktorami są osoby także poruszające się na wózkach inwalidzkich, które doskonale radzą sobie w życiu. Są oni jednocześnie wzorcem „psychicznym" - jak można pokonać bariery psychiczne i fizyczne i w miarę normalnie żyć. Osoby, które przeszły cykl szkoleniowy i zdobyły doświadczenie w poruszaniu się na wózkach, zostają instruktorami i dają przykład następnym, jak należy radzić sobie w życiu - wbrew nieodwracalnemu losowi. 442

443

N i e k t ó r e e l e m e n t y t r e n i n g u sił y: Ćwiczenia mięśni klatki piersiowej: 1. Pw. - leżenie tyłem na ławeczce ze sztangą. Wyciskanie w przód oburącz sztangi. 2. Pw. - leżenie tyłem na ławeczce z hantlami w dłoniach, przenoś hantli do zupełnego położenia RR w bok (lekko ugięte stawy łokciowe). 3. Pw. - siad na krześle, tyłem do bloczków. RR w bok przytrzymują uchwyty przeciąganie bloczków do pozycji RR w przód i powrót do pw. Ćwiczenia mięśnia dwugłowego (biceps) 4. Pw. - siad na krześle, RR w dół z hantlami trzymanymi w dłoniach podchwytem, naprzemianstronne zginanie RR w łokciach w przód do momentu przeniesienia hantli na wysokość barku. Potem zmiana R. 5. Pw. -jak wyżej, hantle trzymane nachwytem. To samo co w ćwiczeniu 4. 6. Pw. - przodem do bloczków, chwyt dłońmi za bloczki, przyciąganie bloczków do klatki piersiowej - na przemian. Łokcie na wysokości stawów. Ćwiczenia mięśnia trójgłowego (triceps) 7. Pw. - siad na stołku. T lekko pochylony w przód, jedna R ugięta w stawie łokciowym trzyma hantle. Druga R oparta dłonią na kolanie, wyprosi R w tył i powrót do pw. To samo druga R. 8. Pw. - siad na krześle, R w górę, ugięta w stawie łokciowym, w dłoni hantle. Wyprost R w górę i powrót do pw. To samo druga R. Dozowanie ćwiczeń: różne w zależności od przygotowania fizycznego. Instruktorzy Grupy Aktywnej Rehabilitacji rekrutują się z personelu medycznego - fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy. Są to również osoby jeżdżące na wózkach. W 1998 r. obchodziliśmy dziesięciolecie idei aktywnej rehabilitacji. Zaczęło się w Szwecji, gdzie po Igrzyskach Paraolimpijskich w Nagano w 1976 r. szwedzcy niepełnosprawni sportowcy z para- i tetraplegią przekonali się, że trening sportowy uczynił ich sprawniejszymi od nie trenujących kolegów z tymi samymi dysfunkcjami. Potem Polacy pojechali do Szwecji. Sławek Besowski z Warszawy z grupą niepełnosprawnych (wykorzystując prywatne kontakty) wyjechał do Bornholmu na obóz szwedzkiej Aktive Rehabilitsring. W 1988 r. w Lublinie na terenie Akademickiego Ośrodka Sportu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbył się pierwszy obóz aktywnej rehabilitacji z udziałem 12 instruktorów szwedzkich. W Polsce w wielu ośrodkach powstały stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji - Rekryteringsgruppen. Obecnie Grupa Aktywnej Rehabilitacji organizuje różne imprezy i obozy specjalistyczne II i III stopnia dla dorosłych (w Spalę) i dziecięce (np. w Miętnem). W Polsce co roku ulega ciężkim wypadkom około 1200 osób. Tomasz Tasiemski, pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, który pracował w Zakładzie Teorii i Metodyki Sportu w AWF w Poznaniu, w lipcu 1990 r. skoczył w sposób nieprzemyślany do wody i złamał kręgosłup. Jeździ obecnie na wózku,
444

gdyż pozostało mu porażenie kończyn dolnych i górnych. Cytuję Jego słowa: „Pogodzenie się z inwalidztwem i wszystkimi jego konsekwencjami jest bardzo trudnym procesem psychicznym, ale jest konieczne na nowo poukładać sobie życie". W powrocie do „codzienności" znakomicie pomaga sport i aktywna rehabilitacja. Sport jest wspaniałym sposobem i drogą powrotu do pełniejszego życia dla kogoś, kto jeździ na wózku inwalidzkim. Leczenie w szpitalach i sanatoriach zapewnia kompleksową rehabilitację, ale w końcu pacjent idzie do domu i nie powinien mieć zamkniętej „furtki" do normalnego życia. Oczywiście powinny być zniesione bariery architektoniczne, które utrudniają życie inwalidy (brak podjazdów, odpowiednich wind) oraz zapewniona właściwa integracja ze społeczeństwem. W tych kwestiach wiele zmienia się na lepsze (przedszkola integracyjne kształcą u dzieci właściwe nastawienie do inwalidów). Powstał program „Integracja" w środkach przekazu (radio, telewizja), przez co zwiększa się świadomość społeczeństwa dotycząca spraw związanych z inwalidztwem. Inwalidztwo to nie wina, lecz przypadek, który może spotkać każdego. Ukazuje się „Cross", przepiękne czasopismo, pełne konkretnych treści, zajmujące się problemami różnego rodzaju inwalidztwa, oraz „Miesięcznik Szkoleniowo-Informacyjny Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Niewidomych i Słabo widzących", a od niedawna wydawane jest pismo „Integracja", którego treść wyraża sama nazwa pisma.

Program turnus