P. 1
Instrukcja Obslugi Norma Pro

Instrukcja Obslugi Norma Pro

|Views: 26,382|Likes:

More info:

Published by: Pawel Warzecha on Jun 06, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Sections

 • WSTĘP
 • 1. POJĘCIA PODSTAWOWE
 • Instalacja programu Norma Pro
 • Klucz zabezpieczający
 • Uruchomienie programu
 • 3. EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU
 • Menu
 • Opcje programu
 • Ustawienia ogólne
 • Ścieżki programu
 • Waluty kosztorysów
 • Szukanie cen
 • Konfigurowanie baz Normy Pro
 • Jednostki miary
 • Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten
 • Rys. 13. Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten
 • Schemat tworzenia kosztorysu
 • Oznaczenie grup, katalogów i pozycji
 • Pasek narzędzi modyfikacji zawartości katalogów
 • Katalogi norm
 • Tworzenie nowej grupy katalogów
 • Tworzenie nowych katalogów, katalogi własne
 • Modyfikacje danych katalogów
 • Edycja opisu katalogów i podkatalogów
 • Kopiowanie katalogu
 • Wyświetlanie i modyfikowanie nakładów katalogu
 • Zabezpieczanie katalogów hasłem
 • Dodawanie, usuwanie i edycja danych pozycji w katalogu
 • Modyfikowanie wariantów w danej pozycji
 • Wyświetlanie nakładów dla wybranej pozycji
 • Wstawianie katalogów z dysku
 • Przenoszenie grup, katalogów i pozycji
 • Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów
 • Tworzenie nowych katalogów dla baz cenowych
 • Modyfikacja danych katalogu
 • Dodawanie nowej pozycji do cennika
 • Przeszukiwanie katalogów według zadanej podstawy
 • Wstawianie pozycji do kosztorysu
 • Katalogi DBD – Dynamische BauDaten
 • 5. KARTOTEKI
 • Kartoteka jednostek miar
 • Tabela przeliczników jednostek miar
 • Kartoteka RMS
 • Aktualizacja kartoteki RMS
 • Kartoteka dostawców
 • Wyszukiwanie dostawców
 • Dodawanie, usuwanie i edycja danych dostawcy
 • Ekran danych dostawcy
 • 6. CENY, BAZY CENOWE I CENNIKI
 • Menu Bazy cenowe
 • Menu Ceny
 • Bazy cenowe
 • Pasek przycisków
 • Tworzenie nowej bazy cenowej
 • Edycja danych bazy cenowej
 • Usuwanie bazy cenowej
 • Dołączanie i odłączanie obcej bazy cenowej
 • Importowanie bazy cenowej
 • Kopiowanie bazy cenowej
 • Kopie zapasowe i naprawa baz
 • Cenniki
 • Lista cenników
 • Tworzenie nowego cennika
 • Usuwanie cennika
 • Edycja danych cennika
 • Import cenników
 • Okno importu cennika
 • Importowanie dyskietki z cennikami
 • Importowanie cenników z płyty CD
 • Importowanie pliku cennika
 • Cenniki z Intercenbudu
 • Import cen z Intercenbudu
 • Pobieranie cen z Intercenbudu na bieżąco (on line)
 • Definiowanie kryteriów szukania
 • Praca z cennikami systemu Capital
 • Cenniki elementów RMS
 • Cennik RMS z Intercenbudu
 • Dane elementu RMS
 • Edycja elementu
 • Dopisywanie nowych elementów
 • Usuwanie elementów
 • Wyszukiwanie elementów
 • Dane pozycji
 • Dodawanie nowej pozycji
 • Warianty pozycji
 • Pozycje o obmiarach wyrażonych w kilku jednostkach miary
 • Cenniki obiektów
 • Cenniki dostawców
 • Ustawianie rabatów dostawcy
 • Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy
 • Wydawnictwa i katalogi
 • Okno danych wydawnictwa
 • Okno danych katalogu
 • Importowanie cenników z Normy 3
 • Importowanie cen z kartoteki RMS
 • Wyszukiwanie elementów RMS i pozycji
 • Wyszukiwanie w cennikach
 • Wyszukiwanie w bazach cenowych
 • Kopiowanie i przenoszenie cenników
 • Przeliczanie (uaktualnianie) cen w kosztorysie
 • Uaktualnienie cennika danymi z kosztorysu
 • Korzystanie z bazy Intercenbud
 • Strony dostawców i producentów
 • Strony kosztorysanta
 • 7. OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU
 • Tworzenie nowego kosztorysu
 • Tworzenie kosztorysu na bazie innego kosztorysu
 • Otwieranie do edycji już istniejącego kosztorysu
 • Zachowywanie kosztorysu
 • Wersje kosztorysu
 • Kopia awaryjna i zapasowa bieżącego kosztorysu
 • 8. OPCJE KOSZTORYSU
 • Rodzaj kosztorysu i typy kalkulacji
 • Opis, charakterystyka obiektu i strona tytułowa
 • Opis kosztorysu
 • Strona tytułowa
 • Charakterystyka obiektu
 • Numerowanie elementów, pozycji i działów
 • Ceny i waluty w kosztorysie
 • Cenniki kosztorysu
 • Cenniki RMS
 • Cenniki pozycji
 • Cennik obiektów
 • Ceny dostawców
 • Rozliczanie RMS
 • Opcje obliczania narzutów
 • Wybór sposobu obliczania narzutów
 • Ostrzeżenia generowane przed wydrukami
 • Opcje dotyczące rozliczania kosztów transportu
 • Opcje widoków zestawień
 • Opcje widoku pozycji
 • Ochrona kosztorysu przed zapisem i zmianami
 • Formularz kalkulacji
 • 9. EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU
 • Menu podręczne (kontekstowe)
 • Okno kosztorysu – widok Kosztorys
 • Pasek narzędzi widoku Kosztorys
 • Drzewo działów i pozycji kosztorysu
 • Pasek stanu (komunikatów)
 • Zawartość okna widoku Kosztorys
 • Zmiana szerokości kolumn na ekranie
 • Zmiana kolejności kolumn na ekranie
 • Usuwanie kolumn z widoku
 • Wyszukiwanie tekstu
 • Wyszukiwanie wprowadzonych zmian
 • Poruszanie się po ekranie i zaznaczanie elementów
 • 10. POZYCJE KOSZTORYSU
 • Wstawianie nowej pozycji
 • Edycja danych pozycji
 • Wprowadzanie cen elementów RMS
 • Warianty nakładów
 • Pomijanie elementów RMS
 • Wstawianie kosztów transportu
 • Wstawianie pracy rusztowań
 • Wstawianie pozycji niekatalogowej
 • Pozycje uproszczone
 • Wstawianie pozycji uproszczonych
 • Wstawianie pozycji do cennika
 • Upraszczanie pozycji
 • Uszczegóławianie pozycji uproszczonej
 • Pozycje scalone
 • Wstawianie pozycji z katalogów Dynamische BauDaten
 • Wstawianie obiektów jako pozycji
 • Wstawianie pozycji do katalogu
 • Zaznaczanie pozycji
 • Przesuwanie pozycji
 • Kopiowanie pozycji
 • Usuwanie pozycji
 • Poprawianie pozycji
 • Łączenie pozycji
 • Rozliczanie pozycji w innych pozycjach
 • Narzuty na daną pozycję
 • Harmonogramowanie robót - klucze wykonawcze
 • Wstawianie pozycji z innego kosztorysu
 • 11. ELEMENTY RMS
 • Dodanie elementu RMS do pozycji
 • Dane ogólne
 • Deskowania
 • Dostawca
 • Pozycje, w których występuje dany element RMS
 • RMS o identycznym indeksie ETO
 • Zaznaczanie elementu RMS
 • Wstawianie elementu RMS przez kopiowanie
 • Wstawianie elementu RMS z innego widoku
 • Przesunięcie elementu RMS
 • Przesunięcie elementu RMS do innej pozycji
 • Usuwanie elementu
 • Zmiana danych elementu RMS
 • Warianty elementów RMS
 • Podział materiałów (lub innych elementów) na grupy
 • Sumowanie robocizny w pozycji
 • Zastępowanie robocizny
 • Przywracanie robocizny z katalogu
 • Przywracanie elementów RMS z katalogu
 • Dodawanie elementu RMS do cennika
 • Dodawanie elementu do kartoteki RMS
 • Dobieranie elementów RMS z cennika
 • Wyszukiwanie elementu RMS
 • Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu
 • Przeszukiwanie bazy Intercenbud
 • Przeszukiwanie kartoteki RMS
 • 12. DZIAŁY KOSZTORYSU
 • Definiowanie nowego działu
 • Dane ogólne działu
 • Współczynniki norm i robocizna w dziale
 • Parametry ekonomiczno-techniczne
 • Wydawnictwo i katalog
 • Zmiana danych działu
 • Usuwanie działu
 • Kopiowanie działu
 • Wstawianie kosztorysu składowego jako działu
 • Dane kosztorysu składowego
 • Parametry ekonomiczno-techniczne w działach
 • Klucz planu
 • Narzuty w działach
 • Wstawianie działów do cennika obiektów
 • Zapis działu w postaci kosztorysu
 • 13. EDYCJA OBMIARU
 • Wstawianie nowego wiersza do pozycji obmiaru
 • Wstawianie wyrażenia
 • Wstawianie komentarza
 • Edycja wiersza obmiaru
 • Usuwanie wiersza obmiaru
 • Stałe globalne
 • Definiowanie stałych globalnych
 • Edycja stałej
 • Usuwanie stałej
 • Wstawianie stałej do wyrażenia
 • Definiowanie stałych lokalnych
 • Obliczenia pomocnicze
 • Obliczenia pomocnicze
 • Wstawianie funkcji i wzorów
 • Definiowanie własnych funkcji i wzorów
 • Wstawianie do obmiaru rysunków i innych obiektów
 • Warianty obmiarów
 • Import obmiarów
 • Import obmiarów z programu Rysunek
 • Import obmiarów z plików tekstowych
 • Obmiary pobierane z obiektów włączonych do kosztorysu
 • Aktualizacja importowanych obmiarów
 • 14. NARZUTY
 • Obliczanie narzutów działami
 • Obliczanie narzutów dla całości kosztorysu
 • Obliczanie narzutów pozycjami
 • Obliczanie narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych
 • Wstawianie nowego narzutu
 • Okno definiowania narzutów
 • Definiowanie narzutów na cały kosztorys
 • Definiowanie indywidualnych narzutów w działach
 • Definiowanie narzutów na pozycję
 • Zaznaczanie narzutu
 • Poprawianie danych narzutu
 • Usuwanie narzutu
 • Zachowanie definicji narzutów
 • Wczytanie definicji narzutów z innego kosztorysu
 • Wczytanie do kosztorysu domyślnych definicji narzutów
 • 15. WARIANTY
 • Definiowanie wariantów
 • Dodawanie nowych wariantów
 • Modyfikacja i usuwanie wariantów
 • Wybór aktywnego wariantu
 • Warianty robocizny
 • Harmonogramowanie robót
 • Klucze lokalizacji
 • Klucze wykonawcze
 • Klucze planów działów
 • Rozliczanie wykonanych robót
 • Okresy rozliczeniowe
 • Wprowadzanie do kosztorysu danych o wykonanych robotach
 • Chronologia wykonanych robót
 • Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych
 • Obmiary równe wykonanym robotom
 • 17. WIDOKI
 • Widok Kosztorys
 • Widok Wprowadzone pozycje
 • Widok Działy kosztorysu
 • Widok Przedmiar
 • Widok Narzuty kosztorysu
 • Widok Podsumowanie kosztorysu
 • Przegląd i edycja cen w kosztorysie
 • Widoki Wykonanie robót
 • Widok Wykonane roboty
 • Widok Rachunek ilościowy
 • Widok Zbiorczy rachunek ilościowy
 • Widok Warianty danych
 • Aktywacja wariantów
 • Oznaczenie wariantów
 • Wyszukiwanie najlepszych wariantów
 • Lista elementów, w których został użyty dany wariant
 • Łączenie wariantów
 • 18. ZESTAWIENIA
 • Zestawienie materiałów
 • Szczegółowe zestawienie materiałów
 • Materiały inwestora
 • Zestawienie materiałów działami
 • Zestawienie materiałów w okresach rozliczeniowych
 • Rys. 357. Zestawienia materiałów w okresach rozliczeniowych
 • Zestawienie robocizny
 • Zestawienie robocizny działami
 • Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych
 • Rys. 360. Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych
 • Zestawienie sprzętu
 • Zestawienie sprzętu działami
 • Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych
 • Rys. 363. Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych
 • Tabela elementów scalonych
 • Zestawienie pozycji
 • Tworzenie nowego widoku dla zestawienia pozycji
 • Statystyka
 • 19. KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE
 • Wstawianie nowej pozycji uproszczonej
 • Wybór pozycji z katalogów norm
 • Wybór pozycji z cennika
 • 20. WYDRUK KOSZTORYSU
 • Ustawienia drukarki
 • Podgląd wydruku
 • Opcje wydruku
 • Styl wydruku
 • Tworzenie nowego stylu
 • Zestawy wydruków
 • Formatowanie tabel
 • Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli
 • Wyróżnianie wierszy
 • Wyróżnianie kolumn
 • Opcje wydruku dla stylu Norma
 • Układ strony
 • Dodatkowe opcje wydruków
 • Opcje drukowania kosztorysu
 • Opcje drukowania kosztorysu uproszczonego
 • Opcje drukowania kosztorysu inwestorskiego
 • Opcje drukowania kosztorysu ofertowego
 • Opcje drukowania książki przedmiarów
 • Opcje drukowania rozliczenia wykonanych robót
 • Opcje drukowania harmonogramowania
 • Opcje drukowania słowników
 • Opcje drukowania cenników
 • Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji
 • Opcje drukowania zestawienia pozycji
 • Opcje drukowania zestawienia RMS
 • Opcje drukowania zestawienia cen
 • Opcje drukowania tabeli elementów scalonych
 • Opcje drukowania zestawienia wartości scalonych
 • Opcje drukowania statystyki
 • Opcje drukowania podsumowania
 • Opcje drukowania zestawienia narzutów
 • Opcje drukowania zestawienia działów
 • Drukowanie kosztorysu
 • Wybór drukowanych kosztorysów i zestawień
 • 21. OPERACJE NA KOSZTORYSIE
 • Narzuty na kosztorys
 • Współczynniki norm w kosztorysie
 • Zmiana norm w kosztorysie
 • Parametry kosztorysu
 • Parametry ekonomiczno-techniczne w kosztorysie
 • Zdefiniowane stałe
 • Grupy wariantów
 • Okresy rozrachunkowe
 • Plan działów
 • Przeliczanie cen w kosztorysie
 • Sumowanie robocizny
 • Zastępowanie robocizny)
 • Dopasowanie kosztów robocizny
 • Sprawdzanie poprawności kosztorysu
 • Wstawianie kosztorysu do cennika obiektów
 • Rejestracja zmian w kosztorysie
 • Akceptacja lub odrzucenie wszystkich zmian
 • Akceptacja lub odrzucenie wybranych zmian
 • Praca z kilkoma kosztorysami
 • Praca z jednym kosztorysem w wielu oknach
 • Eksport kosztorysu lub widoku kosztorysu
 • Eksport w formacie tekstowym
 • Eksport do programu Planista i Get Manager
 • Eksport do programu fakturującego Fortuna
 • Eksport do programów Obmiar, Odbiór, Ocena, Wykonawca
 • Eksport w formacie ATH
 • Zapis kosztorysu w formacie XML
 • Wymiana danych między programami Norma Pro i Strix
 • 22. WYGLĄD EKRANU
 • Parametry kolumn
 • Kolory ekranu
 • 23. SPIS PRZYCISKÓW
 • 24. KLAWISZE SKRÓTÓW
 • 25. SKOROWIDZ

Program do kosztorysowania

NORMA
PRO

Podręcznik użytkownika

Warszawa, czerwiec 2004 r.

Copyright KOEL-ELEKTRONIKA, AGIMAG Stanisław Chmielewski

Zastrzeżenia praw:

Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać w
żadnej formie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników elek-
tronicznych lub mechanicznych z kopiowaniem i zapisem magnetycznym
włącznie, bez uzyskania pisemnej zgody firmy ATHENASOFT. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Opisane w podręczniku oprogramowanie dostarczane jest na podstawie
umowy licencyjnej lub umowy o wyłączności rozpowszechniania. Opro-
gramowanie może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z
ustaleniami powyższej umowy. Kopiowanie oprogramowania za wyjątkiem
przypadków zawartych w umowie jest niezgodne z prawem.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego
powiadomienia. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do
jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ATHENASOFT.

Warunki gwarancyjne:

Firma ATHENASOFT udziela trzymiesięcznej, licząc od daty zakupu,
gwarancji na nośnik magnetyczny, na którym jest dostarczony program.
Firma ATHENASOFT nie udziela żadnej gwarancji na przydatność pro-
gramu do szczególnego celu. Program sprzedawany jest „takim, jaki jest”.
Firmy nie odpowiadają za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty
i zniszczenia wynikłe wskutek użytkowania programu.

Dystrybucja i pomoc techniczna:

ATHENASOFT Sp. z .o.o
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 7
Tel. +48 22 614 34 22, 601 613-717, fax +48 22 614 34 69
e-mail: info@athenasoft.com.pl
http://www.athenasoft.com.pl
baza cen INTERCENBUD: http://www.intercenbud.com.pl

Program do kosztorysowania

3

SPIS TREŚCI

WSTĘP...................................................................................................14
1.
POJĘCIA PODSTAWOWE.........................................................20
2.
INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU NORMA
PRO 23

INSTALACJA PROGRAMU NORMA PRO.............................................23
KLUCZ ZABEZPIECZAJĄCY...............................................................23
URUCHOMIENIE PROGRAMU............................................................24

3. EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU.............................25

MENU................................................................................................25
PASEK NARZĘDZI..............................................................................26
OPCJE PROGRAMU............................................................................27

Ustawienia ogólne...............................................................................27
Ścieżki programu.................................................................................29
Waluty kosztorysów..............................................................................31
Szukanie cen.........................................................................................33
Konfigurowanie baz Normy Pro..........................................................34
Jednostki miary....................................................................................36
Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten.......................37

SCHEMAT TWORZENIA KOSZTORYSU...............................................38

4. KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH
POZYCJI I OBIEKTÓW.........................................................................39

OZNACZENIE GRUP, KATALOGÓW I POZYCJI...................................40
GŁÓWNY PASEK NARZĘDZI..............................................................40
PASEK NARZĘDZI MODYFIKACJI ZAWARTOŚCI KATALOGÓW.........42
KATALOGI NORM..............................................................................43

Tworzenie nowej grupy katalogów......................................................45
Tworzenie nowych katalogów, katalogi własne...................................45
Modyfikacje danych katalogów............................................................46
Edycja opisu katalogów i podkatalogów.............................................47
Kopiowanie katalogu...........................................................................47
Wyświetlanie i modyfikowanie nakładów katalogu..............................47
Zabezpieczanie katalogów hasłem.......................................................48
Dodawanie, usuwanie i edycja danych pozycji w katalogu.................49
Modyfikowanie wariantów w danej pozycji.........................................50
Wyświetlanie nakładów dla wybranej pozycji.....................................51
Wstawianie katalogów z dysku.............................................................54
Przenoszenie grup, katalogów i pozycji...............................................54

BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW........................55

Tworzenie nowych katalogów dla baz cenowych.................................56

4

NORMA PRO

Modyfikacja danych katalogu..............................................................57
Dodawanie nowej pozycji do cennika..................................................58

PRZESZUKIWANIE KATALOGÓW WEDŁUG ZADANEJ PODSTAWY....58
PRZESZUKIWANIE KATALOGÓW I CENNIKÓW WEDŁUG
ZADANEGO FRAGMENTU TEKSTU.....................................................59
WSTAWIANIE POZYCJI DO KOSZTORYSU.........................................60
WYŚWIETLANIE MENU PODRĘCZNEGO............................................61
KATALOGI DBD – DYNAMISCHE BAUDATEN.................................61

5. KARTOTEKI.................................................................................64

KARTOTEKA JEDNOSTEK MIAR........................................................64
TABELA PRZELICZNIKÓW JEDNOSTEK MIAR....................................65
KARTOTEKA RMS............................................................................65

Aktualizacja kartoteki RMS.................................................................67

KARTOTEKA DOSTAWCÓW...............................................................68

Wyszukiwanie dostawców....................................................................69
Dodawanie, usuwanie i edycja danych dostawcy................................69
Ekran danych dostawcy.......................................................................69

6. CENY, BAZY CENOWE I CENNIKI........................................71

Menu Bazy cenowe...............................................................................73
Menu Ceny...........................................................................................75

BAZY CENOWE..................................................................................76

Pasek przycisków.................................................................................77
Tworzenie nowej bazy cenowej............................................................78
Edycja danych bazy cenowej...............................................................79
Usuwanie bazy cenowej.......................................................................79
Dołączanie i odłączanie obcej bazy cenowej.......................................79
Importowanie bazy cenowej.................................................................80
Kopiowanie bazy cenowej....................................................................80
Kopie zapasowe i naprawa baz............................................................80

CENNIKI............................................................................................82

Lista cenników.....................................................................................83
Tworzenie nowego cennika..................................................................84
Usuwanie cennika................................................................................86
Edycja danych cennika........................................................................86

IMPORT CENNIKÓW...........................................................................86

Okno importu cennika..........................................................................86
Importowanie dyskietki z cennikami....................................................89
Importowanie cenników z płyty CD.....................................................91
Importowanie pliku cennika.................................................................92

CENNIKI Z INTERCENBUDU..............................................................93

Import cen z Intercenbudu...................................................................93
Pobieranie cen z Intercenbudu na bieżąco (on line)............................94

Program do kosztorysowania

5

Definiowanie kryteriów szukania.........................................................95

PRACA Z CENNIKAMI SYSTEMU CAPITAL .........................................96
CENNIKI ELEMENTÓW RMS.............................................................97

Cennik RMS z Intercenbudu................................................................99
Dane elementu RMS...........................................................................100
Edycja elementu.................................................................................102
Dopisywanie nowych elementów.......................................................102
Usuwanie elementów.........................................................................102
Wyszukiwanie elementów...................................................................102

CENNIKI POZYCJI............................................................................102

Dane pozycji......................................................................................103
Dodawanie nowej pozycji..................................................................104
Warianty pozycji................................................................................104
Pozycje o obmiarach wyrażonych w kilku jednostkach miary...........105

CENNIKI OBIEKTÓW........................................................................105
CENNIKI DOSTAWCÓW...................................................................105

Ustawianie rabatów dostawcy...........................................................106
Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy...................................106

WYDAWNICTWA I KATALOGI.........................................................106

Okno danych wydawnictwa...............................................................107
Okno danych katalogu.......................................................................108

IMPORTOWANIE CENNIKÓW Z NORMY 3........................................109
IMPORTOWANIE CEN Z KARTOTEKI RMS......................................110
WYSZUKIWANIE ELEMENTÓW RMS I POZYCJI..............................110

Wyszukiwanie w cennikach................................................................110
Wyszukiwanie w bazach cenowych....................................................112

KOPIOWANIE I PRZENOSZENIE CENNIKÓW....................................113
WYBÓR BIEŻĄCEGO CENNIKA........................................................115
PRZELICZANIE (UAKTUALNIANIE) CEN W KOSZTORYSIE..............116
UAKTUALNIENIE CENNIKA DANYMI Z KOSZTORYSU.....................117
PRZELICZANIE CEN W KOSZTORYSIE WEDŁUG PODANEGO
WSPÓŁCZYNNIKA............................................................................117
DOPASOWANIE CENY ELEMENTU RMS DO ZAŁOŻONEJ
WARTOŚCI KOSZTORYSU................................................................118
KORZYSTANIE Z BAZY INTERCENBUD...........................................118

Strony dostawców i producentów......................................................120
Strony kosztorysanta..........................................................................120

7. OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU........129

TWORZENIE NOWEGO KOSZTORYSU..............................................129
TWORZENIE KOSZTORYSU NA BAZIE INNEGO KOSZTORYSU.........133
OTWIERANIE DO EDYCJI JUŻ ISTNIEJĄCEGO KOSZTORYSU...........133

6

NORMA PRO

ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU.....................................................135
WERSJE KOSZTORYSU....................................................................136
KOPIA AWARYJNA I ZAPASOWA BIEŻĄCEGO KOSZTORYSU..........137

8. OPCJE KOSZTORYSU..............................................................139

RODZAJ KOSZTORYSU I TYPY KALKULACJI...................................139
OPIS, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I STRONA TYTUŁOWA..........141

Opis kosztorysu..................................................................................141
Strona tytułowa..................................................................................141
Charakterystyka obiektu....................................................................144

NUMEROWANIE ELEMENTÓW, POZYCJI I DZIAŁÓW.......................148
CENY I WALUTY W KOSZTORYSIE..................................................150
CENNIKI KOSZTORYSU...................................................................150

Cenniki RMS......................................................................................150
Cenniki pozycji...................................................................................151
Cennik obiektów.................................................................................151
Ceny dostawców................................................................................152

ROZLICZANIE RMS........................................................................153
OPCJE OBLICZANIA NARZUTÓW.....................................................155

Wybór sposobu obliczania narzutów.................................................155
Ostrzeżenia generowane przed wydrukami........................................156
Opcje dotyczące rozliczania kosztów transportu...............................157

DOKŁADNOŚĆ WYŚWIETLANIA CEN I KWOT..................................158
OPCJE WIDOKÓW ZESTAWIEŃ........................................................160
OPCJE WIDOKU POZYCJI.................................................................165
OCHRONA KOSZTORYSU PRZED ZAPISEM I ZMIANAMI..................169
FORMULARZ KALKULACJI..............................................................170

9. EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU........................................172

MENU..............................................................................................172
MENU PODRĘCZNE (KONTEKSTOWE).............................................179
GŁÓWNY PASEK NARZĘDZI............................................................180
OKNO KOSZTORYSU – WIDOK KOSZTORYS..................................183
PASEK NARZĘDZI WIDOKU KOSZTORYS.......................................183
DRZEWO DZIAŁÓW I POZYCJI KOSZTORYSU..................................185
PASEK STANU (KOMUNIKATÓW)....................................................186
ZAWARTOŚĆ OKNA WIDOKU KOSZTORYS....................................186
EDYCJA I ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH ELEMENTÓW
KOSZTORYSU..................................................................................187
ZMIANA SZEROKOŚCI KOLUMN NA EKRANIE.................................188
ZMIANA KOLEJNOŚCI KOLUMN NA EKRANIE.................................189
USUWANIE KOLUMN Z WIDOKU.....................................................189

Program do kosztorysowania

7

WYSZUKIWANIE TEKSTU LUB WPROWADZONYCH ZMIAN W
WIDOKU LUB ZESTAWIENIU............................................................190

Wyszukiwanie tekstu..........................................................................190
Wyszukiwanie wprowadzonych zmian...............................................190

PORUSZANIE SIĘ PO EKRANIE I ZAZNACZANIE ELEMENTÓW.........191

10. POZYCJE KOSZTORYSU........................................................193

WSTAWIANIE NOWEJ POZYCJI........................................................193
EDYCJA DANYCH POZYCJI..............................................................194
WPROWADZANIE CEN ELEMENTÓW RMS.....................................199

Warianty nakładów............................................................................201
Pomijanie elementów RMS................................................................203

WSTAWIANIE KOSZTÓW TRANSPORTU..........................................204
WSTAWIANIE PRACY RUSZTOWAŃ................................................208
WSTAWIANIE POZYCJI NIEKATALOGOWEJ....................................211
POZYCJE UPROSZCZONE.................................................................211

Wstawianie pozycji uproszczonych....................................................211
Wstawianie pozycji do cennika..........................................................212
Upraszczanie pozycji.........................................................................212
Uszczegóławianie pozycji uproszczonej.............................................215

POZYCJE SCALONE..........................................................................215
WSTAWIANIE POZYCJI Z KATALOGÓW DYNAMISCHE BAUDATEN219
WSTAWIANIE OBIEKTÓW JAKO POZYCJI........................................219
WSTAWIANIE POZYCJI DO KATALOGU...........................................222
WSTAWIANIE POZYCJI DO CENNIKA..............................................223
ZAZNACZANIE POZYCJI..................................................................224
PRZESUWANIE POZYCJI..................................................................224
KOPIOWANIE POZYCJI....................................................................225
USUWANIE POZYCJI........................................................................225
POPRAWIANIE POZYCJI...................................................................227
ŁĄCZENIE POZYCJI.........................................................................228
ROZLICZANIE POZYCJI W INNYCH POZYCJACH..............................228
NARZUTY NA DANĄ POZYCJĘ.........................................................230
HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT - KLUCZE WYKONAWCZE.........232
WSTAWIANIE POZYCJI Z INNEGO KOSZTORYSU.............................233
WARIANTY POZYCJI.......................................................................234

Modyfikowanie podstawy i opisu pozycji w zależności od
wybranego wariantu..........................................................................234

11. ELEMENTY RMS.......................................................................237

DODANIE ELEMENTU RMS DO POZYCJI.........................................237

Dane ogólne.......................................................................................237
Deskowania........................................................................................239

8

NORMA PRO

Dostawca...........................................................................................241
Pozycje, w których występuje dany element RMS..............................241
RMS o identycznym indeksie ETO.....................................................242

ZAZNACZANIE ELEMENTU RMS....................................................243
WSTAWIANIE ELEMENTU RMS PRZEZ KOPIOWANIE.....................243
WSTAWIANIE ELEMENTU RMS Z INNEGO WIDOKU.......................244
PRZESUNIĘCIE ELEMENTU RMS....................................................245
PRZESUNIĘCIE ELEMENTU RMS DO INNEJ POZYCJI.......................245
USUWANIE ELEMENTU...................................................................245
ZMIANA DANYCH ELEMENTU RMS...............................................246
WARIANTY ELEMENTÓW RMS......................................................246
PODZIAŁ MATERIAŁÓW (LUB INNYCH ELEMENTÓW) NA GRUPY..247
MATERIAŁY INWESTORA................................................................248
SUMOWANIE ROBOCIZNY W POZYCJI.............................................248
ZASTĘPOWANIE ROBOCIZNY..........................................................249
PRZYWRACANIE ROBOCIZNY Z KATALOGU...................................249
PRZYWRACANIE ELEMENTÓW RMS Z KATALOGU........................250
DODAWANIE ELEMENTU RMS DO CENNIKA.................................250
DODAWANIE ELEMENTU DO KARTOTEKI RMS.............................250
DOBIERANIE ELEMENTÓW RMS Z CENNIKA.................................250
WYSZUKIWANIE ELEMENTU RMS.................................................252

Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu.............................................252
Przeszukiwanie bazy Intercenbud......................................................254
Przeszukiwanie kartoteki RMS...........................................................255

UWZGLĘDNIANIE KOSZTÓW TRANSPORTU W CENIE
MATERIAŁÓW I SPRZĘTU................................................................256

12. DZIAŁY KOSZTORYSU...........................................................260

DEFINIOWANIE NOWEGO DZIAŁU...................................................260

Dane ogólne działu............................................................................260
Współczynniki norm i robocizna w dziale..........................................262
Parametry ekonomiczno-techniczne..................................................263
Wydawnictwo i katalog......................................................................263

ZMIANA DANYCH DZIAŁU..............................................................263
USUWANIE DZIAŁU.........................................................................263
PRZESUNIĘCIE DZIAŁU...................................................................264
KOPIOWANIE DZIAŁU.....................................................................264
KOSZTORYS ZŁOŻONY....................................................................264

Wstawianie kosztorysu składowego jako działu.................................264
Dane kosztorysu składowego.............................................................265

PARAMETRY EKONOMICZNO-TECHNICZNE W DZIAŁACH..............265
KLUCZ PLANU.................................................................................266

Program do kosztorysowania

9

NARZUTY W DZIAŁACH..................................................................266
WARIANTY DZIAŁÓW.....................................................................267
WSTAWIANIE DZIAŁÓW DO CENNIKA OBIEKTÓW..........................267
ZAPIS DZIAŁU W POSTACI KOSZTORYSU........................................269

13. EDYCJA OBMIARU...................................................................270

WSTAWIANIE NOWEGO WIERSZA DO POZYCJI OBMIARU..............270
WSTAWIANIE WYRAŻENIA.............................................................270
WSTAWIANIE KOMENTARZA..........................................................272
EDYCJA WIERSZA OBMIARU...........................................................272
USUWANIE WIERSZA OBMIARU......................................................273
STAŁE GLOBALNE...........................................................................273

Definiowanie stałych globalnych.......................................................273
Edycja stałej.......................................................................................274
Usuwanie stałej..................................................................................274
Wstawianie stałej do wyrażenia.........................................................274

DEFINIOWANIE STAŁYCH LOKALNYCH..........................................274
SUMA CZĘŚCIOWA..........................................................................275
OBLICZENIA POMOCNICZE.............................................................276
ODWOŁANIA DO POZYCJI, SUM CZĘŚCIOWYCH I OBLICZEŃ
POMOCNICZYCH...............................................................................277
WSTAWIANIE FUNKCJI I WZORÓW.................................................280
DEFINIOWANIE WŁASNYCH FUNKCJI I WZORÓW...........................282
WSTAWIANIE DO OBMIARU RYSUNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW.....284
WARIANTY OBMIARÓW..................................................................286
IMPORT OBMIARÓW........................................................................287
IMPORT OBMIARÓW Z PROGRAMU RYSUNEK................................291

Import obmiarów z plików tekstowych...............................................291
Obmiary pobierane z obiektów włączonych do kosztorysu................292

AKTUALIZACJA IMPORTOWANYCH OBMIARÓW............................292
KLUCZE LOKALIZACJI....................................................................293

14. NARZUTY....................................................................................295

WYJAŚNIENIE KONSEKWENCJI WYBORU SPOSOBU OBLICZANIA
NARZUTÓW.....................................................................................296

Obliczanie narzutów działami............................................................298
Obliczanie narzutów dla całości kosztorysu......................................300
Obliczanie narzutów pozycjami.........................................................301
Obliczanie narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych.............301

WSTAWIANIE NOWEGO NARZUTU..................................................304
OKNO DEFINIOWANIA NARZUTÓW.................................................304
DEFINIOWANIE NARZUTÓW NA CAŁY KOSZTORYS........................308

10

NORMA PRO

DEFINIOWANIE NARZUTÓW WSPÓLNYCH DZIAŁÓW......................311
DEFINIOWANIE INDYWIDUALNYCH NARZUTÓW W DZIAŁACH......313
DEFINIOWANIE NARZUTÓW NA POZYCJĘ.......................................315
ZAZNACZANIE NARZUTU................................................................316
POPRAWIANIE DANYCH NARZUTU.................................................316
USUWANIE NARZUTU.....................................................................316
ZACHOWANIE DEFINICJI NARZUTÓW...............................................317
WCZYTANIE DEFINICJI NARZUTÓW Z INNEGO KOSZTORYSU........318
WCZYTANIE DO KOSZTORYSU DOMYŚLNYCH DEFINICJI NARZUTÓW318

15. WARIANTY.................................................................................319

DEFINIOWANIE WARIANTÓW.........................................................319

Dodawanie nowych wariantów..........................................................320
Modyfikacja i usuwanie wariantów...................................................321

PRZYPORZĄDKOWANIE ELEMENTU RMS, POZYCJI, OBMIARU
LUB DZIAŁU DO DANEGO WARIANTU.............................................321
WYBÓR AKTYWNEGO WARIANTU..................................................321
WARIANTY ELEMENTÓW RMS......................................................322

Warianty robocizny............................................................................326

WARIANTY POZYCJI.......................................................................326
WARIANTY DZIAŁÓW.....................................................................327
WARIANTY OBMIARÓW..................................................................327

16. HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE
WYKONANYCH ROBÓT.................................................................328

HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT...................................................328

Klucze lokalizacji...............................................................................329
Klucze wykonawcze............................................................................330
Klucze planów działów......................................................................332

ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT............................................332

Okresy rozliczeniowe.........................................................................333
Wprowadzanie do kosztorysu danych o wykonanych robotach...........334
Chronologia wykonanych robót.........................................................341
Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych...................................342
Obmiary równe wykonanym robotom................................................343

17. WIDOKI........................................................................................346
WIDOK KOSZTORYS......................................................................346
WIDOK WPROWADZONE POZYCJE..............................................347
WIDOK DZIAŁY KOSZTORYSU......................................................348
WIDOK PRZEDMIAR......................................................................349
WIDOK NARZUTY KOSZTORYSU..................................................351
WIDOK PODSUMOWANIE KOSZTORYSU.......................................353

Program do kosztorysowania

11

PRZEGLĄD I EDYCJA CEN W KOSZTORYSIE....................................354
WIDOK SKRÓCONY.........................................................................355
WIDOKI WYKONANIE ROBÓT.......................................................356

Widok Wykonane roboty...................................................................356
Widok Rachunek ilościowy...............................................................358
Widok Zbiorczy rachunek ilościowy.................................................359

WIDOK WARIANTY DANYCH........................................................360

Aktywacja wariantów.........................................................................361
Oznaczenie wariantów.......................................................................361
Wyszukiwanie najlepszych wariantów...............................................362
Lista elementów, w których został użyty dany wariant......................363
Łączenie wariantów...........................................................................363

18. ZESTAWIENIA...........................................................................365

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW..........................................................365

Szczegółowe zestawienie materiałów.................................................368
Materiały inwestora...........................................................................369
Zestawienie materiałów działami......................................................369
Zestawienie materiałów w okresach rozliczeniowych........................370

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY.............................................................371

Zestawienie robocizny działami.........................................................371
Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych..........................372

ZESTAWIENIE SPRZĘTU..................................................................372

Zestawienie sprzętu działami.............................................................373
Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych..............................374

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH................................................374
ZESTAWIENIE POZYCJI....................................................................376

Tworzenie nowego widoku dla zestawienia pozycji...........................377

STATYSTYKA..................................................................................378

19. KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE.................................380

WSTAWIANIE NOWEJ POZYCJI UPROSZCZONEJ..............................381

Wybór pozycji z katalogów norm.......................................................381
Wybór pozycji z cennika....................................................................383

20. WYDRUK KOSZTORYSU........................................................385

USTAWIENIA DRUKARKI.................................................................385
PODGLĄD WYDRUKU......................................................................386
OPCJE WYDRUKU............................................................................386

Styl wydruku.......................................................................................387
Tworzenie nowego stylu.....................................................................388

ZESTAWY WYDRUKÓW...................................................................389
FORMATOWANIE TABEL.................................................................390

Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli...............................................392
Wyróżnianie wierszy..........................................................................393

12

NORMA PRO

Wyróżnianie kolumn..........................................................................393

WYGLĄD STRONY TYTUŁOWEJ......................................................395
NUMERACJA PARAGRAFÓW W FORMULARZU
CHARAKTERYSTYKI........................................................................396
OPCJE WYDRUKU DLA STYLU NORMA...........................................396

Układ strony.......................................................................................396
Dodatkowe opcje wydruków..............................................................405
Opcje drukowania kosztorysu............................................................406
Opcje drukowania kosztorysu uproszczonego...................................408
Opcje drukowania kosztorysu inwestorskiego...................................409
Opcje drukowania kosztorysu ofertowego.........................................409
Opcje drukowania książki przedmiarów............................................410
Opcje drukowania rozliczenia wykonanych robót.............................410
Opcje drukowania harmonogramowania..........................................411
Opcje drukowania słowników............................................................412
Opcje drukowania cenników..............................................................412
Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji...................413
Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji dla
kosztorysu inwestorskiego..................................................................414
Opcje drukowania zestawienia pozycji..............................................414
Opcje drukowania zestawienia RMS.................................................415
Opcje drukowania zestawienia cen....................................................416
Opcje drukowania tabeli elementów scalonych.................................417
Opcje drukowania zestawienia wartości scalonych...........................417
Opcje drukowania statystyki..............................................................418
Opcje drukowania podsumowania.....................................................418
Opcje drukowania zestawienia narzutów..........................................418
Opcje drukowania zestawienia działów.............................................419

DRUKOWANIE KOSZTORYSU..........................................................419
WYBÓR DRUKOWANYCH KOSZTORYSÓW I ZESTAWIEŃ................424

21. OPERACJE NA KOSZTORYSIE.............................................428

NARZUTY NA KOSZTORYS..............................................................428
NARZUTY WSPÓLNE DZIAŁÓW.......................................................428
WSPÓŁCZYNNIKI NORM W KOSZTORYSIE......................................428
ZMIANA NORM W KOSZTORYSIE....................................................428
PARAMETRY KOSZTORYSU.............................................................429

Parametry ekonomiczno-techniczne w kosztorysie............................429
Zdefiniowane stałe.............................................................................429
Grupy wariantów...............................................................................429
Okresy rozrachunkowe......................................................................430
Klucze wykonawcze............................................................................430
Klucze lokalizacji...............................................................................430

Program do kosztorysowania

13

Plan działów......................................................................................430

PRZELICZANIE CEN W KOSZTORYSIE.............................................430
SUMOWANIE ROBOCIZNY...............................................................431
ZASTĘPOWANIE ROBOCIZNY..........................................................431
DOPASOWANIE KOSZTÓW ROBOCIZNY..........................................431
UPRASZCZANIE POZYCJI.................................................................432
SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI KOSZTORYSU................................432
ŁĄCZENIE KOSZTORYSÓW..............................................................433
KOSZTORYSY ZŁOŻONE..................................................................434
WSTAWIANIE KOSZTORYSU DO CENNIKA OBIEKTÓW...................435
REJESTRACJA ZMIAN W KOSZTORYSIE...........................................438

Akceptacja lub odrzucenie wszystkich zmian.....................................440
Akceptacja lub odrzucenie wybranych zmian....................................440

PORÓWNYWANIE KOSZTORYSÓW I TWORZENIE KOSZTORYSU
RÓŻNICOWEGO................................................................................442
PRACA Z KILKOMA KOSZTORYSAMI..............................................445
PRACA Z JEDNYM KOSZTORYSEM W WIELU OKNACH....................447
EKSPORT KOSZTORYSU LUB WIDOKU KOSZTORYSU.....................448

Eksport w formacie tekstowym...........................................................448
Eksport do programu Planista i Get Manager..................................451
Eksport do programu fakturującego Fortuna....................................451
Eksport do programów Obmiar, Odbiór, Ocena, Wykonawca..........451
Eksport w formacie ATH....................................................................451
Zapis kosztorysu w formacie XML.....................................................451

IMPORT Z PROGRAMU ZUZIA, LEONARDO, WINBUD 3.2, SEKO,
RODOS, PENTA, FORTE...................................................................452
WYMIANA DANYCH MIĘDZY PROGRAMAMI NORMA PRO I STRIX..452

22. WYGLĄD EKRANU...................................................................453

PARAMETRY KOLUMN....................................................................453
KOLORY EKRANU...........................................................................454
NARZĘDZIA.....................................................................................455

23. SPIS PRZYCISKÓW..................................................................459
24.
KLAWISZE SKRÓTÓW............................................................467
25.
SKOROWIDZ..............................................................................470

14

NORMA PRO

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->